De Dorps-Courant - juli/augustus 2022 - nr. 280

Page 1

JULI/AUGUSTUS 2022 - JAARGANG 26 - NR. 280 - WWW.DORPSCOURANT.NL

DE

DORPSCOURANT

INFORMATIEBLAD VOOR BEERS

o.a. • Van de redactie • Vanuit de Dorpsraad • Eigen bankje Jos van den Heuvel

• Beerse stoep- en garageverkoop • Blog Henriëtte Thijssen • In gesprek met Miranda Bardoel • Gerry de Wit loopt Alpe d'Huzes

Foto's Ronnie van der Cruijsen en Ronny Theunissen

• Stichting Klaartje Derks voor Kisumu stopt na 20 jaar • Gefelicitaart • Activiteitenkalender


Foto voorpagina

Van de redactie Fijne zomer(vakantie)! Op vrijdag 15 juli hebben de kinderen van de basisschool alweer zomervakantie. Het afgelopen schooljaar is weer voorbij gevlogen, zo zijn er ook weer enkele leerlingen uit het middelbaar - en voortgezet onderwijs - geslaagd voor hun diploma’s. Langs deze weg willen we jullie allemaal feliciteren. Maak er allemaal een fijne zomervakantie van: thuis, bij het strandje, op de camping, in binnen- of buitenland, met de auto of per vliegtuig… Hopelijk mogen we weer een ouderwetse zomer beleven. En zoals jullie elk jaar van de Dorps-Courant gewend zijn, vinden jullie weer een verhaal van de kinderen uit groep 8. Een kleine klas met elf leerlingen, waarvan er negen uitvliegen naar het Merlet in Cuijk en twee naar het Merlet in Mill. Januari Ook jullie willen we langs deze weg veel Week Ma plezier wensen op de nieuwe scholen. 52 Voor In Gesprek met… spreken we deze keer met Miranda 1 Bar3 doel. En lGerry de Wit beklimt 2 10 voor KWF de Alpe d'Huez met liefst 15.000 Nederlanders.3 17 Een Oekraïense familie stelt zich 4 fami24 voor. Zij verblijven nu bij de lie Bulkens aan de Millseweg. 5 31 Ook zijn we langs geweest bij Jacques en Yvonne Derks om April te praten over 20 jaar Stichting Week Klaartje Derks voor Kisumu. EnMa natuurlijk blikken we in deze 13 Dorps-Courant terug op het behaalde kampioenschap14 van4 HBV-1. 15 11

16 18 LET OP: de volgende DorpsCourant verschijnt pas weer 17in25 september, met als deadline: maandag 22 augustus. Wij van de redactie wensen jullie allemaal Juli een fijne zomer. Week

COLOFON

?

HBV1 kampioen 2021/2022

Ma

26

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 1000 exemplaren. Gratis exemplaren Dorps-Courant kunt u afhalen bij Buurtmarkt Beers, Café de Spijker en 't Wapen van Beers. Abonnement voor buiten Beers € 40.-, buiten Nederland €60.- per jaar. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742 emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl Meer nieuws in onze digitale versie, zie www.dorpscourant.nl De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen.

Redactie

Van wie is deze Beerse voordeur? Mail uw antwoord voor 10 augustus naar redactie@dorpscourant.nl. Bij meerdere juiste antwoorden wordt geloot en wint u heerlijke kaas van Landgoed Januari de Barendonk. De vorige deur van de maand was van de Fam. Schaap, 37 UitDo de verschillende was Di Grotestraat Wo Week Vr Ma inzendingen Za Di Zo Wo Edwin Huberts de gelukkige. Hij heeft inmiddels de kaasbon 52 1 2 toegestuurd gekregen.

4

5

6

18

19

20 21 3 17 momenteel

11

25

12

26

13

14 2 10

27

28 4 24

5 31

Di

Wo

Do

5

22 18

29 25

Week Vr

Ma

Za

Di

12

19

26

6 7 8 onze 4 cafetaria 9 5 tijdelijk verkrijgbaar in14 13

20

27

14

15 11

16 12

28

17 29 25

30 26

WAPENVANBEERS.NL

21

16 22 18

23 19

Di

Wo

7

29 18

19

20

21

12

13

Week Vr

Ma

Za

Di

26 1

2

28 15 11

16 12

29 22 18 30 29 25

2

Zo

30 26

9 2728

23 19

Zo

667

78

89

8 2021

2122

2223

28

29

91

232

30

De bezorging is in handen van Willemien Peters Rit, Leuvert 19, tel. 06-20577023 Mei Wo

10 6

17 13

24 20

27

Week DoMa

Vr Di

Za Wo

1 2 DEADLINE 83 94 187 2

Zo

17

3

september 149 1510uitgave 1611 19 211622 aug. 221724.00u 2318 20 Ma

171

212823

2924

22 30

31

3025

105

241

2

Augustus

27 8 4

14

Za Wo

161

AFVALKALENDER

Do

Vr Di

16 12

5

Juli

6

DE

15 11

Week DoMa

De wordt verzorgd 1314 en druk 1415 1516 7 vormgeving door Flekx

9

13 1 2 PEPERSAUS 3 BABI PANGANG  KIP 21  VARKENSHAAS MET

5

Oktober

4

Februari

23

April

25 26 | info@ladco.nl 27 28 0652221966 | 30 www.ladco.nl DORPSCOURANT

8

Piet Theunissen Kayleigh Usmany Harry Bardoel

Marcel Linda 1Reijs 5 Linders 1 2

HEBBEN WIJ DRIE NIEUWE TOPPERS:

27 4

28 11

71 3

AFVALKALE

9

5

23 19 30 26

Zo

Wo

Week DoMa

Vr Di

Za Wo

3

31 1

12

23

34

17 13

331415

1516

1617

171

10 6

24 20 31 27

327 8

89

342122

2223

352829

2930

9 10 2324 3031

juli/augustus 2022

Oktober

Zo

November

101

242

31


Vanuit de Dorpsraad... Er zijn een aantal werkgroepen werkzaam onder de vleugels van de dorpsraad. Deze werkgroepen zetten zich ieder op hun eigen manier in om ons dorp een beetje mooier, leuker of beter te maken. Alle reden om hen een keer in de schijnwerpers te zetten, bijvoorbeeld:

Werkgroep Hartveilig Beers Zoals eerder in de dorpscourant werd vermeld, heeft de Dorpsraad een werkgroep Hartveilig Beers opgericht. Waarom deze werkgroep? Via de alarmcentrale 1-1-2 gaat er direct na een melding van acuut hartfalen een oproep naar vrijwilligers in de buurt van het slachtoffer. Deze vrijwilligers hebben zich al eerder aangemeld voor het oproepsysteem ‘Hartslagnu’, wat heel goed werkt en actief is in heel Nederland. HartslagNu is opgericht door de Hartstichting en is bedoeld om

de kansen op het overleven van een acuut hartinfarct te vergroten. Succes hangt sterk af van de aanwezigheid van een AED, het snel ter plaatse zijn van de vrijwilligers en direct handelen. Een ambulance is er meestal binnen 10 minuten, maar de eerste 6 minuten na een acuut hartfalen zijn van het grootste belang vanwege de zuurstoftoevoer naar de hersenen. In die tijd kan de ambulance er vaak nog niet zijn, dus is het handelen van mensen in de directe omgeving van een slachtoffer cruciaal. Daarom zijn de vrijwilligers, ook wel burgerhulpverleners genoemd, de belangrijkste hulpverleners in de tijd voordat de ambulance ter plaatse is. In Beers zijn er een aantal burgerhulpverleners actief, maar toch is het nog niet genoeg. Op elk moment van een dag of nacht kan er een oproep komen. Burgerhulpverleners kunnen bijv.

een oproep missen omdat ze slapen of kunnen niet zomaar alles uit handen laten vallen (bijv. alleen thuis met hun kleintjes). Zijn er meer burgerhulpverleners, dan vergroot dit de kans voor een slachtoffer. De werkgroep wil zich sterk maken om meer mensen te stimuleren om burgerhulpverlener te worden. Ook wil zij de AED’s in Beers in optimale en betrouwbare staat houden en zo nodig nog meer AED’s plaatsen. Niet iedereen kan of wil burgerhulpverlener worden. Daarom wil de werkgroep iedereen laten zien hoe zij van nut kunnen zijn in plaats van hulpeloos toekijken of in paniek weglopen, door goede informatie te geven tijdens een speciale infomiddag of info-avond of d.m.v. speciale workshops. O.a. via de Facebookpagina’s van de Dorpsraad en ‘Het Beerse Prikbord’ krijgt u informatie,

maar ook zal de werkgroep verenigingen en clubjes benaderen. Natuurlijk mag u ook zelf de werkgroep benaderen voor een info-moment, of bijv. als thema bij een Algemene Ledenvergadering. Er zijn geen kosten aan verbonden. Werkgroep Hartveilig Beers met Lynn vd Besselaar, Femke Boeijen en Ivonne Vos E: dorpsraadbeers@gmail.com T: 06-31598529

Zomervakantie De dorpsraad heeft in augustus geen vergadering vanwege de zomervakantie. Op 5 september is iedereen weer terug van vakantie en pakken we de diverse zaken weer op. De dorpsraad wenst iedereen een fijne, ontspannen vakantie.

Eigen bankje Jos van den Heuvel Dichtbij zijn meest geliefde plekjes in Beers heeft Jos van den Heuvel een jaar na zijn overlijden zijn eigen bankje gekregen. Op 17 mei onthulde Agnes met haar dochters Patricia en Brigitte het bankje, met de plaquette ter nagedachtenis aan Jos, op het Burg. V.d. Braakplein. Met uitzicht op de sporthal waar hij zo veel hand- en spandiensten verrichtte voor zijn geliefde volleybalclub. Omringd door de mooie perken

herinnerd zou worden, want….

die hij, samen met de onderhoudsploeg, zo keurig onderhield. In de buurt van ’t Trefpunt waar hij zijn gasten van De Zonnebloem bezocht en veel activiteiten voor hen organiseerde. En met uitzicht op zijn huis waar hij, samen met Agnes, ruim 50 jaar woonde en een kapperszaak met winkel runde. Wij van De Zonnebloem vonden het zeer op zijn plaats dat er een plekje kwam waar Jos blijvend

Jos was er altijd, Jos was er heel veel, Jos was er voor iedereen, Het was hem nooit teveel. www De Zonnebloem Beers

Project Sleutel tot langer thuis leden van de Dorpsraad, KBO, Club van 30, Zonnebloem en Stichting Gemeenschapswerk al met elkaar gesproken over welke mogelijkheden er zijn in Beers. Een interessant onderwerp voor jong en oud, maar vooral voor (toekomstige) senioren onder ons. Het is belangrijk om tijdig na te denken over wat men wil en wat men kan, nu door veranderde regelgeving het wonen in een verzorgingshuis niet meer aan de orde is. In aanloop naar een eventuele informatiebijeenkomst vindt u bij deze Dorps-Courant een invulformulier. Wij zouden het fijn vinden als u aan de hand van deze vragen alvast nadenkt over uw situatie en wensen en het ingevulde formulier voor 16 juli in wilt leveren in de brievenbus van ’t Trefpunt of in de doos bij de Buurtmarkt op de Gildeweg. We hopen u dan na de zomer tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad verder te kunnen informeren.

Beste inwoners van Beers. Het project “Sleutel tot langer thuis” wil ouderen in onze regio helpen om langer goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Het project is een samenwerking van Katholieke Bond van Ouderen (KBO), Stichting Welzijn Ouderen (SWO), Sociom, Mooiland en Pantein. In veel kernen van de nieuwe gemeente Land van Cuijk hebben zij al een informatiemiddag verzorgd en als de behoefte er is willen zij dit na de zomer ook graag in Beers doen. Het aantal ouderen in Nederland groeit en in Land van Cuijk lijkt er zelfs sprake te zijn van een dubbele vergrijzing. Senioren moeten steeds langer thuis blijven wonen en zoals we dagelijks kunnen horen en lezen is er steeds minder professionele zorg beschikbaar, we zullen dus voorbereid moeten zijn. Afgelopen maanden heeft een groep dorpsbewoners bestaande uit juli/augustus 2022

3


3 juli Beerse stoep en garage verkoop Het evenement is op zondag 3 juli a.s van 11:00 tot 16:00 De deelnemers zijn die dag herkenbaar aan de vlaggen of andere versieringen aan hun huis. Op de dag bieden de deelnemers hun 2e hands artikelen aan voor de verkoop. Zoals speelgoed curiosa en andere aanverwante artikelen. Verkoop is aan iedereen. In de weekbladen en op social media staat een email adres vermeld waarop belangstellende buiten Beers een lijst van deelnemers kunnen aanvragen. Op die lijst worden alleen de

Op de Molenstraat 25 is Jess geboren, dochter van Annemarie Staaks en Rob Roefs. Wij wensen het kersverse gezin heel veel geluk!

naam en adres vermeld dus geen telefoon nummers of email adressen. Als de evenement slaagt willen we dit ieder jaar laten plaats vinden en wel op de eerste zondag van Juli (oude datum Beers Best) We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn op 3 juli a.s Groeten, Stichting Kloosterfeesten Beers

Deelnemers stoep en garage verkoop Beers 1. 11. 19. 21. 26. 8. 27. 12. 18. 23. 16. 25. 2. 10. 3. 4. 17. 9. 7. 13. 14. 28. 5. 20. 15. 6. 22. 24.

DE

DORPSCOURANT

4

Cindy Verwaaijen Elvi Boeyen / Jolanda Bardoel Rieky Theunissen Fam Verhulst Antoine van den Heuvel Fam Pas Albert Oppers Wilma Linders Gerard Keijzers Bert Linders Fam Claassen Riekie Jans Judith en Gerard Mieke Moors Ilse Claassen / Kim Derks Familie Derks Chris Aldenhoven Fam Keijzers Gerard van den Heuvel Nancy Brussel Esther Kaak Femke Boeijen Truus Loeffen Fam. De Bie Koen en Loes Cornelissen Jeanne Bardoel Jovo Dokic Paulien Grol

De Wieken 7 De Wieken 15 De Wieken 39 Zandweg 10 De Vang 11 c De Vang 12 De vang 14 De Vang 16 Het Spoor 9 Het Spoor 11 Korte Spruit 7 Ganzenbroek 16 Op de Hof 17 Op de Hof 10 Molenstraat 11 Molenstraat 20 Gildeweg 1 Gildeweg 10 Gildeweg 14 Het Vonder 2 WPF Ghijssenstraat 1a Grotestraat 1 Jan van Daalstraat 28 Jan van Daalstraat 38 De Klef 2 Burg. v. Raaystraat 40 Burg. Thijssenstraat 18 Milseweg 2

juli/augustus 2022


Uit De Gelderla

Vakantietijd weer begonnen! Nu een uitgave voor twee maanden en dan in mijn geval al schrijven begin juni in verband met de inleverdatum kopij en mijn geplande vakantie naar het Oerol festival op Terschelling. Dat is dus een lastige om nog enigszins actueel te zijn! Ik wens nu alvast iedereen een hele fijne vakantieperiode toe met veel mooi weer!

nder

Onze Lambertus kerk: Tweede Pinksterdag heb ik mogen genieten van een ontzettend mooi muziek optreden met veel afwisseling! Muziekstukken van Bach tot Andrea Bocelli en Celine Dion uitgevoerd door mede dorpsbewoners en hun dochter en een paar goede vrienden. Het was echt de moeite waard en hoop dat dit een terugkerend optreden gaat worden. Wie niet is geweest: een echte aanrader!

Info avond Dommelsvoort: Op 17 mei was er een inloopavond in de zaal van de Spijker waar de plannen van waterpark Dommelsvoort ingezien konden worden. Het is een voorbereiding op de Milieu Effect Rapportage (MER) die gemaakt moet worden omdat de oude is verlopen. Er lag die avond een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ( NRD) voor het waterpark Dommelsvoort. Tot 27 juni kon men reacties hierop geven bij de Provincie Noord Brabant. Bureau Kragten heeft dit stuk opgesteld en wat mij daarbij altijd opvalt: de sociale kaart c.q. paragraaf vind ik vaak bij hen niet terug ten aanzien van wonen en leefomgeving in het sociale domein van wonen – zorg en welzijn. Hiermee bedoel ik welke invloed heeft deze ontwikkeling op de kernen Beers en Linden qua leefbaarheid: sociale cohesie, verenigingsleven, school, detailhandel en vooral nabuurschap? Dan stel ik bij mezelf bv. de vragen: Komen er in het gebied strandjes of komen straks alle vakantievierders gebruik maken van het dorpsstrandje? Worden de huisjes verkocht aan investeerders als vakantiehuisje voor de verhuur en hoeveel weken mag dan de eigenaar er zelf gebruik van maken? Stel dat de eigenaren er bijna een geheel jaar mogen verblijven op een aantal weken na (met wel een postadres elders!) dan geeft dat een behoorlijke uitbreiding aan mogelijke semi-permanente dorpsbewoners. Welke consequenties heeft dat voor Beers en Linden? Misschien is het goed dat de dorpsraad hierover wat uitvoeriger met de inwoners van Beers gaat communiceren om inzicht te krijgen wat er leeft onder de Beersenaren richting deze ontwikkeling van het Waterpark Dommelsvoort. Nu wordt er vermeld: 700 huisjes en 500 ligplaatsen voor boten. Met een bezetting van respectievelijk 4 en 2 personen is dat een verblijf van ca. 3800 extra personen tussen Beers en Linden. Of dit werkelijkheid wordt, is de vraag, maar daar gaat men nu wel vanuit in deze notitie. Wat zien de Beersenaren als kansen en wat als bedreigingen in deze plannen! Gezien de krapte op de woningmarkt en bij geen invloed op mogelijk strakke regelgeving ten aanzien van gebruik van de huisjes aan het begin van het traject, is het niet onvoorstelbaar dat er een wijk Dommelsvoort ontstaat tussen Beers en Linden in plaats van een recreatiepark. Ik wil niet doemdenken maar wel alert en kritisch ernaar kijken. Ik hoop dat iedereen ervan doordrongen is dat er mogelijk ingrijpende veranderingen op stapel staan voor ons dorp: dus blijf ALERT!

Alert zijn: Dit geldt ook voor meerdere zaken zoals: waar komt de basisschool? Heeft dat consequenties voor het gebruik van de sporthal? Wat is de woonbehoefte van de dorpsbewoners nu en in de toekomst in relatie tot zorg en welzijn? Hiervoor is een enquête bij deze uitgave gesloten. Ik hoop dat vele Beersenaren ook naar de toekomst kijken als men in het dorp wil blijven wonen, maar hoe? Daarom hoop ik dat er massaal gereageerd gaat worden door het formulier in te vullen en in te leveren in het Trefpunt of bij de Buurtmarkt. Lukt dat niet geef me dan een seintje dan lever ik het graag voor je in. Reacties ontvang ik graag: Henriëtte Thijssen - 06-53718923 - henriette52@home.nl juli/augustus 2022

5

N321 aangepakt De volgende email ontving Eric Cornelissen na aanhoudende maling over de overlast van de N321 van de Provincie. Beste bewoners van de Molenstraat, Zoals eerder per email is aangegeven, is de planning van het project ten behoeve van groot onderhoud, ter hoogte van uw woning tot nader order uitgesteld. Echter erkent de provincie de signalen als het gaat om geluid en trillingen. Dit is de reden dat we besloten hebben om toch in te grijpen vooruitlopend op het project. Dit betekent dat we op het gedeelte van de N321 t.h.v. de Molenstraat de bovenlaag van de rijbaan van de N321 gaan vervangen. Hiermee zullen de door u aangegeven geluiden trillinghinder verminderen. De opdracht wordt nu uitgezet en we streven er naar om juli/augustus 2022 bovenstaande uit te voeren, wanneer de definitieve planning bekend is deel ik die met u. Provincie Noord-Brabant


DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Wat neem je beslist niet mee? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie uit Beers heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen.

DE

1. Hallo, ik ben 33 jaar. Ik woon samen met mijn vriendin Saskia. Wij zijn in september 2020 op de Burg. Thijssenstraat 14 komen wonen. Daarvoor hebben wij eerst 3 jaar in de Heeswijksekampen gewoond in Cuijk. Oorspronkelijk ben ik opgegroeid in Ledeacker. 2. Mijn gemiddelde dag ziet er als volgt uit. Ik sta rond 6.30 uur op vervolgens laat ik de hond uit en na een goed ontbijt vertrek ik richting het werk in Bergen of ik werk vanuit huis. Ik werk bij N+P Group. Dit is een bedrijf wat slim weet om te gaan met afval. Wij hebben verschillende verwekingslocatie door heel Europa. Ik werk op de afdeling logistiek. Waarbij ik verantwoordelijk voor de inkoop van transport. Het uiteindelijke doel is om alles tegen de juiste condities van A naar B te krijgen met het juiste vervoersmiddel. Maar werkdag bestaat uit veel bellen, emaillen en overleggen. Waarbij ik bijvoorbeeld de ene keer contact heb met collega’s in Engeland over de productie en vervolgens met de ontvanger in Portugal. Om nog even snel wat transport te regelen. Het transport gaat bij ons niet alleen per vrachtauto, wij doen ik heel veel met schepen en treinen. Als ik vervolgens klaar ben met werken begin ik meestal alvast met koken, afhankelijk wie er als eerste thuis is. Af en toe is het nog even haasten omdat ik twee avonden in de week weg ben voor de brandweer. 3. Mijn hobby’s zijn mountainbiken (dit heb ik het verleden op wedstrijdniveau gedaan). Sinds vorige jaar ben ik bij de vrijwillige brandweer in Cuijk. Dit doe ik met heel veel passie samen met mijn dropgenoot Freek Meulepas. Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan de samenleving. waarbij ik anderen mag helpen. Daarnaast vindt ik het leuk om te tuinieren en DORPSCOURANT

te klussen. 4. Ik heb vaak weinig geduld. En soms wil ik te veel op een dag doen waardoor een dag vaak te kort is. 5. Als ik morgen wakker wordt zou ik wel eens helderziend willen zijn, zodat ik van te voren weet wat er gaat komen. Al hoewel dit niet te lang zou moeten duren. 6. Een eigen camper ombouwen om naar mooie plekken te kunnen reizen. 7. Bij het verlaten van een festival, wilde ik hand in hand teruglopen met Saskia. Echter keek een jongeman mij vreemd aan toen ik per ongeluk zijn hand vast pakte. Gelukkig kon hij er wel om lachen en ook Saskia lag dubbel van het lachen. 8. Ik zou mezelf met een vliegtuig willen vergelijken, soms meen ik dat ik net zo snel ben in mijn bezigheden als vliegen. 9. Doorzettingsvermogen en graag anderen willen helpen. 10. Oei, geen fijne vraag voor een brandweerman. Eigen veiligheid is het belangrijkst en de rest is maar bij zaak. 11. Mijn eerste mountainbike die ik van mijn ouders heb ontvangen. 12. Rondreis Oosterrijk, Italië, Frankrijk en Luxemburg, daarnaast een avontuurlijke vakantie in Oman per 4x4 en een rondreis in Kenia, Uganda, Rwanda en Tanzania op zoek naar de big five. 13. Ik zou wel 24 uur willen opgesloten zitten in de garage van Willem Alexander. Gewoon is om te kijken wat die man al allemaal heeft verzameld in al zijn jaren. 14. Nou, de straat waar ik aan woon kan wel een opknapbeurt gebruiken. De trottoirs en lantaarnpalen zijn verouderd. De straat heeft niet echt een mooie uitstraling voor Beers, het mag wel wat groener. Daarnaast zou het verstandig zijn om parkeerhavens te maken en wegversmalling te creëren dit remt meteen de snelheid van het doorgaand verkeer, en is zo een stukje veiliger voor ons allemaal. 15. Monique Slungers

1. Hallo ik ben , 31 jaar oud en woon met mijn verloofde nu 3,5 jaar op De Wieken 7. 2. Ik sta meestal rond 6:15 uur op en probeer om 07:00 uur in de auto te zitten naar mijn werk in Tiel. Waar ik werk als Tuin- en Landschapsontwerp bij Donker Design. Als ik om 18 uur ’s avonds thuis kom heeft Feiko het eten klaar staan (soms) en kan ik zo aanschuiven. Daarna probeer ik vaak een rondje te wandelen en ben ik druk bezig met het bouwen van mijn eigen webshop

6

met natuurlijke handgemaakte producten, cinceptstore.nl. 3. Ik ben graag buiten, wandel veel, houd ervan om creatief bezig te zijn met droogbloemen, maar vind bakken ook erg leuk. Alhoewel daar meestal wel iets mis gaat. Daarnaast ga ik graag naar een festival, ben ik nog regelmatig in Boxmeer te vinden voor een drankje en houd ik van een goede cabaretvoorstelling. 4. Ik ben te perfectionistisch waardoor ik vaak ergens aan begin en niks afmaak.

5. Dat ik nooit meer hoef te slapen. Nergens druk om maken. 6. Een dierenweide droom ik al mijn hele leven van met minimaal een geit, schaap, varkentje en kippen. Het zou mooi zijn als Feiko en ik ergens ons droomhuis vinden, in Beers natuurlijk. Als we een mooi stukje grond hebben kunnen we deze droom bouwen. 7. Ik heb eigenlijk geen grote blunders, maar heb de hele dag door blundertjes. Zo liet ik vandaag bijvoorbeeld nog een rauw ei tegen de koelkastdeur kapot vallen…. 8. Met duo penotti, ik kan nooit kiezen dus ga ik liever voor allebei! 9. Hard werken en positief blijven 10. De keuken, die is lelijk 11. Iwatch, heb ik aan mezelf gegeven en draag deze na 3,5 jaar nog steeds dag en nacht. Vind het leuk om alles daarop bij te houden qua beweging en slaap etc. 12. Een weekje de winter ontvluchten op Tenerife met een vriendin, Noorwegen waar ik met feiko heb rond gereisd en een weekje in Valencia. 13. Stefano Keizers, omdat het een bijzonere man is. 14. Meer verlichting, het is ’s avonds in de winter bijna niet te doen om een leuk rondje te wandelen 15. Milan Hermsen juli/augustus 2022


1. Hi, ik ben en ik ben 34 jaar. Ik woon samen met mijn man Michel, dochter Isabeau en hond Koda sinds 2021 in de pastorie aan de Grotestraat 3. 2. Ik start mijn dag altijd met stevige kop koffie om goed wakker te worden. Wij ontbijten altijd gezellig samen om vervolgens onze eigen weg te gaan richting werk. Ik werk afwisselend in Gassel en dan weer in Cuijk waar ik samen met mijn zussen in ons familiebedrijf werk. Rond 18.00 uur kom ik meestal weer thuis om samen te eten en nog een stukje te wandelen met onze hond. 3. Als ik niet aan het werk ben dan kun je mij in de tuin met een lekker glas wijn of op pad met ons gezin of vriendinnen. Samen doen we veel leuke dingen, het leven is tenslotte een feestje. 4. Ik kan niet zo goed nee zeggen en ben ook wel een beetje ongeduldig :-) 5. Ik zou graag willen dat we wat vriendelijker voor elkaar zouden zijn zodat er minder oorlog is en minder onschuldige mensen en

dieren het slachtoffer worden van andermans onvrede. 6. Duiken op Fiji maar dat is helaas nog niet gelukt maar ach ik ben nog jong. 7. Die heb ik bewust niet onthouden 8. Met een schilderskwast want ik ben erg creatief en kan veel mooie dingen bedenken en maken.

Juvia kijkt terug en vooruit

Terugblik concert Op een zonovergoten zaterdagavond was het dan eindelijk zover. Na 2 jaar mochten we op 11 juni eindelijk weer optreden, en hoe! Het was natuurlijk wel spannend om voor een afgeladen volle Lambertuskerk in Beers te staan. Voor ons toch de eerste keer op deze plek met schitterende akoestiek en een prachtig lichtspel. Alles kwam samen en maakte het één geheel. Het publiek was in ieder geval ontzettend enthousiast, net als wij. Wat een memorabele avond was het voor ons. Oprecht genieten! Dank aan een ieder die erbij was. juli/augustus 2022

9. Doorzetten, zolang je niet opgeeft kun je elk doel behalen. 10. Ik laat alles achter behalve mijn kind, man en hond want rest is vervangbaar. 11. Ik heb een keer samen met vriendinnen 200 euro in 5 centjes gegeven op een verjaardag aan een vriendin. We hebben ontzettend hard gelachen om haar geschrokken gezicht. 12. Spanje en Amerika, beide voelt als thuiskomen omdat we al jaren naar Spanje gaan en ik een tijdje in Amerika gewoond heb. 13. Ik zou graag 24 uur met mijn ouders opgesloten willen zitten, nog een keer samen zijn. Helaas zijn ze allebei onlangs overleden. 14. Wij wonen nog niet zolang in Beers maar ik denk dat ze wel iets aan de snelheid mogen doen waarmee er door de Grotestraat wordt gereden. Er zijn veel kinderen, mensen met hond aan de lijn, toeristen die langs de weg aanwezig zijn die gevaar lopen doordat er hard door de straat wordt gereden. 15. Mijn buurvrouw Femke Boeijen Kopij aub inleveren vóór 10 augustus

Oproep melden buurtpreventiegroepen Sinds kort vindt er overleg plaats tussen de voormalige Gemeente Cuijk, de Politie en de beheerders van de buurtpreventiegroepen. De opzet is om met elkaar van gedachte te wisselen over het beheren van de buurtpreventiegroepen en hoe we elkaar van dienst kunnen zijn. Zowel de Politie als de Gemeente willen graag het aantal actieve buurtpreventiegroepen in kaart brengen, zodat ze, indien nodig, de juiste groep kunnen benaderen. Zij zouden graag zien dat de bestaande buurtpreventies zich landelijke registeren, zodat het een officiële groep is. Ben je landelijk aangemeld, dan heb je ook de mogelijkheid om je aan te sluiten bij de beheerdersgroep voormalige Gemeente Cuijk. Je kunt dan deelnemen aan de bijeenkomsten en krijgt, indien noodzakelijk, direct informatie via de beheerderswhatsappgroep. Op dit moment zijn er in Beers 4 officiële buurtpreventiegroepen. Het neiehuukse, Kraaijenbergseplassen-west, buurtvereniging Beers-Vianen en de Overlaat. Ben jij beheerder van een andere buurtpreventiegroep, meld je dan landelijk aan op de volgende site www.wabp.nl

Einde seizoen We repeteren nog een paar keer en dan houden we ook even vakantie. In het nieuwe seizoen staan er weer een paar leuke optredens op het programma. En op kerstavond (zaterdag 24 december) zingen we de mooiste kerstnummers om de Kerst in te luiden! Een kaartje kost €5,-. Als je vorig jaar al een kaartje hebt gekocht, dan is deze uiteraard nog geldig. www.keijla.nl Kijk voor meer informatie ook op www.juvia.nl of www.facebook. com/juvia

7

Vervolgens stuur je een mailtje naar: deoverlaatwabp@ gmail.com Je wordt toegevoegd aan de beheerdersgroep Cuijk en krijgt een uitnodiging voor de bijeenkomsten. Wil je een buurtpreventiegroep oprichten? Op de www.wabp. nl vind je alle informatie, je mag ook Tonneke benaderen voor info. Kortom: ben je beheerder van een buurtpreventiegroep, meld je landelijk aan en registreer je daar. Je gaat deel uitmaken van een mooi netwerk en de lijntjes naar Gemeente en Politie worden korter. Voor een veilig Beers, Met vriendelijke groet, Hannelore Heurkens, beheerder BPG De Kraaijenbergseplassenwest Tonneke van den Boom beheerder BGP De Overlaat


Worxx en Bodi Zorgt

De meeste Beersenaren weten denk ik wel dat er bij de pinautomaat een uitzendbureau zit en dat Jasper en ik daar werken. Maar wat wij precies doen, daar krijgen wij nog weleens een vraag over. Dus toen Marcel Linders bij ons binnenliep met de vraag of wij een stukje wilden schrijven, waren wij gelijk enthousiast. Op de Burgemeester Thijssenstraat 4 zijn twee bedrijven gevestigd onder één dak. Worxx, eenuitzendbureau in de Bouwsector en Bodi Zorgt, een detacheringsbureau in de Zorgsector. Het verhaal begint bij ons mam Rieneke en Worxx. Zij is in 2007 een uitzendbureau begonnen voor ambachtslieden in de

aannemers en onderaannemers. Wat wij belangrijk vinden is goede zorg voor onze collega’s en zorg dragen dat zij zich prettig voelen, zowel op als buiten het werk en in de huisvesting die wij voor hen organiseren. Jasper en ik hebben het bedrijf Worxx in 2013 van ons mam overgenomen. Wij wilden de groei graag doorzetten én diversifiëren met behoud van onze kernwaarden. Zodoende kwamen wij in aanraking met de Zorg en één ding werd ons al snel duidelijk: zorgprofessionals houden van hun vak! Voor ons is er dan ook veel raakvlak tussen bouw en dan met name in de bouw en zorg; ambachtsmannen dakdekkersbranche. Omdat de krijgen eenzelfde ‘twinkel in de beschikbaarheid van bekwame ogen’ als je ze vraagt wat hun vakmensen in Nederland steeds schaarser werd, werkten zij vanaf werk in de bouw zo mooi maakt als dat een Verzorgende IG dat het eerste moment al veel met Duitse ‘Dachdecker’ (Dakdekkers). krijgt als je ze vraagt naar hun passie voor de zorg. Door de jaren groeide dit tot In 2017 is het fundament gelegd een divers bereik in het bouwwat heeft geleid tot Bodi Zorgt. segment, denk aan Dakdekkers, Wij richten ons op detachering IJzervlechters, Timmerlieden, Metselaars, Schilders, Gevelmon- van gediplomeerde Nederlandse teurs en Afbouwmonteurs. Naast zorgprofessionals. in regio Brabant, Limburg en Gelderland. Nederlandse collega’s wordt ons Voor ons draait zorg om één personeelsbestand veelal vertegenwoordigd door vakmensen uit Midden en Oost-Europa. Al onze collega’s zijn bij ons in dienst en worden op flexibele en vaste basis ingezet bij onze relaties door heen heel het land;

ding: aandacht. Een zorgprofessional geeft aandacht aan haar cliënt en om dat met volle energie te kunnen doen is het aan ons om aandacht voor onze collega te hebben. Wij zien onszelf niet als werkgever maar juist als helpende hand en helpen hen aan een lange-termijn opdracht die past bij de persoon, ervaring en thuissituatie. In totaal zijn wij met 13 enthousiaste en ondernemende collega’s op kantoor, op wie wij stuk voor stuk ontzettend trots zijn! Zij staan dagelijks in contact met onze collega’s en onze klanten. Zij zijn de echte ambassadeurs van Worxx en Bodi Zorgt. Ben je benieuwd naar ons en onze mensen of heb je tips? Loop dan gerust eens binnen of bezoek ons websites:. www.worxx.nl www.bodi.nl Jasper en Karel Cremers

0486-421633 info@vandintherhm.nl www.vandintherhm.nl DE

DORPSCOURANT

8

juli/augustus 2022


Oekraïnse familie Yeromina in Beers

Hallo, wij zijn een Oekraïnse familie uit Kharkiv (ofwel Charkov). Wij hadden een gewoon leven met routine en dagelijkse bezigheden. Ik, Marta, studeerde in het examenjaar van de middelbare school. Het was mijn wens om me in te schrijven bij de universiteit om mijn dromen waar te maken. Mijn kleine zusje Mirra zat op de basisschool en mijn ouders, Olga en Vitaliy hadden een fijn huwelijksleven. Plotseling veranderde alles in één dag! Op 24 februari veranderde ons vertrouwde leventje voor altijd. Ons dagelijkse leven veranderde compleet. Het belangrijkste was om in leven te blijven en de aanvallen met illegale zware wapens te overleven. We verbleven 3 weken in een

kelder. Elke dag moesten we daar koken, ons wassen en slapen. Die hele tijd hebben we winterjassen aan gehad, maar opeens werd onze situatie nog slechter. De elektriciteit was uitgevallen, we hadden geen licht en water meer en ook andere faciliteiten vielen weg. Toen begrepen we dat we zo niet meer verder konden. Onze evacuatie was erg gevaarlijk. Gelukkig was er man met een taxi die ons wilde oppikken, dat was onze redding. Toen we naar het treinstation reden zagen we onze verwoeste stad. Het is heel raar om je eigen stad zo te zien terwijl je weet dat het nooit meer hetzelfde wordt als vroeger. Tijdens onze treinreis hebben we bedacht wat onze mogelijkheden waren. We wisten niet wat we moesten doen en waar we naar-

toe konden gaan. Toen hoorden we over Nederland. De beslissing om daar naartoe te gaan voelde als het inademen van frisse lucht. Na een lange reis per trein kwamen we aan in het crisiscentrum in Nijmegen. We wisten nog steeds niet hoe het verder moest. Ik ging rondlopen om iemand te zoeken die ons kon helpen. Uiteindelijk kwam ik in contact met Jolanda Bus en Rob Bulkens uit Beers. Zij gaven ons met hun gezin weer alle vertrouwen in de toekomst, met een onderkomen, faciliteiten en veel meer. Het leven hier voelt als een revalidatie en we zijn daar zo ontzettend dankbaar voor! Toen ontmoetten we Ivonne Vos. Zij helpt ons met de integratie in de Nederlandse maatschappij. Dankzij haar kon ik mijn favoriete bezigheid weer oppakken. Ivonne gaf me de kans om weer te gaan schilderen. Ik wil ook heel graag onze dank uitspreken aan de Beerse mensen die ons fietsen, een bed en kleding hebben gegeven en het allerbelangrijkste, hun steun!

18 Sept.: Beerse gilde schietkampioenschappen Het St. Anthoniusgilde organiseert ook dit jaar weer de Beerse schietkampioenschappen. Op zondag 18 september kun je weer meedoen aan de Beerse schietkampioenschappen van het St. Anthoniusgilde. Het toernooi wordt gehouden op het gildeterrein bij gildehuis Crotos. Er wordt in groepjes met viertallen geschoten. Dus, wil jij met je vrienden, je buurtgenoten of juli/augustus 2022

familie meedoen? Noteer dan deze datum alvast in je agenda. Natuurlijk is het ook mogelijk om je alleen in te schrijven. In dat geval wordt je bij een team ingedeeld. Nadere info volgt in de Dorpscourant van september. Opgeven kan alvast via het mailadres dekenschrijver@ sintanthoniusgildebeers.nl.

9

We hebben het echt naar onze zin in Nederland. Ik ben nieuwsgierig naar de cultuur, natuur en de lokale inwoners. Nu gaat mijn zusje Mirra weer naar school en ze heeft een paar keer meegedaan met Jong Nederland. Mijn moeder Olga zit op Pilates en doet mee aan een cursus Nederlands bij de bibliotheek. En ik, Marta, kan hier

verder studeren en schilderen. Natuurlijk is het niet hetzelfde als thuis, maar ik kan zeker zeggen dat ons leven hier nu de beste keuze is. Tot ziens in Beers, Marta, Olga en Mirra Yeromina


Een week van “Geluk” op de Alpe d’HuZes 2022 startschot en lopen en fietsen 5000 deelnemers naar het begin van de berg. Ik loop ‘alleen’ met Noah in mijn Na zo’n nacht zie je er niet op z’n rugzak. Heel bewust om alles op aller vrolijkst uit natuurlijk maar mijn eigen manier te ervaren. met een zonnebril op kon ik mijn Genieten van de mooie vergezichten, de dag wakker te zien ogen mooi verbergen. worden en te luisteren naar de Mieke en ik gingen naar het Entertainmentpunt van BIG Chal- vogels. Gesprekken te voeren Voor de met onbekenden en stil te staan inwendige lenge. Gewapend met een pot bij al die brandende kaarsjes verf zou ik de naam Arie op de mens is langs de weg die er staan voor weg gaan kalken. Maar voordat ook uitmensen die gemist worden of ik kon beginnen werd ik verwestekend zen naar een grote emmer oranje nog vechten tegen deze ziekte. gezorgd. Voordat ik het weet ben ik bij en groene verf en sjablonen van Vanuit bocht 10. Dan stopt er een voor Nederland BIG Challenge. En aangezien er mij onbekende wielrenner en tikt geen borstel bij zat en ik er wel komen vrachtwa- een had was ik blijkbaar de aan- op mijn schouder. “Je waterflesje gewezen persoon om dit te doen. is leeg” hij pakt zijn bidon en gens vol vult mijn flesje! Hoe lief is dit!! Het paste mij wel. Lekker de met geIn bocht 11 staan onze kaarsjes sponsorde kont in de lucht en gezicht naar producten beneden zodat de tranen die nog en hangt mijn vlag van de Hulsbosch. Het zijn er veel….mooie waar vele niet op waren rustig naar beneherinneringen komen voorbij en den konden vallen. Ik zag alleen vrijwilvier paar benen om de sjablonen die houd ik vast en hoop dat de ligers wensen voor degene die nog in strak te houden. Als een soort heerlijke behandeling zijn mogen uitkococon van bescherming. Ongemaalmen. vraagd werden de emmers met tijden verf netjes verzet en kwam er 14 km lopen is op zich geen grote van bereiden. Met bonnen die Ik loop verder en door de kaarsvrolijke muziek uit de boxen. uitdaging maar met neuropathie vooraf waren besteld kon je zo jes en de namen die er op stonToen het klaar was wilde ik aan in de voeten en een gemiddelde aanschuiven voor ontbijt, lunch den begint er toch weer wat te mijn eigen klus beginnen maar of diner. steilte van 8 % en 1061 hoogtenee hoor het moest nog een keer rommelen. Blijkbaar is die steen meters wordt dat net wat anders. De opbrengst hiervan gaat ook en langzaam begon ik al zachtjes nog niet helemaal opgelost. Op Zaterdag 28 mei is het dan zo ver. weer volledig naar KWF. verdriet zit immers geen houdmee te neuriën met de muziek. De Fransen vinden het geweldig Met oud collega en vriend Arie baarheidsdatum. Joren, zijn vrouw Wilma en mijn wat er allemaal gebeurd daar op Uiteindelijk heb ik vier keer BIG Maar dan opeens zie ik ze staan! Challenge gekalkt en bij de laatlieve vriendin Mieke Willems die die berg en organiseren daarom Een geluksmoment! Een veldje ste ronde gingen mijn heupen op dinsdagavond een barbecue besloten had mee te gaan als klaprozen. Alsof ik thuis kom.. ik support voor mij en als vrijwillig- onder in het dal die zowel lekker al mee doen. Het werkte als een loop er naar toe en ga er tussen soort mantra die de steen op als gezellig was. ster reizen we af naar Frankrijk. zitten. Ik noem ze “Applausmijn maag had opgelost. Een mix waarvan ik de gemene rozen”. Ze staan symbool voor Die nacht kon ik de slaap niet te deler ben maar het was een De rest van de dag hebben we de “Troost” net als Noah maar ook pakken krijgen. unieke combinatie. Alpe ‘d HuZussen aangemoedigd voor ‘Dodenherdenking”. We overnachten in een chambre Dit was niet te wijten aan de En hier tussen de Applausroen natuurlijk Arie ingehaald bij paar glaasjes wijn onder in het d'hote in Anrosey en vervolgen de Finish. dal en ook niet aan het made tocht via wat omwegen om En s’ Avonds een tras dat de naam eigenlijk niet toch iets meer van Frankrijk te bezinningsavond waardig was. Het begon te borzien dan een snelweg. met optredens van En dan is hij daar ….de beroemde relen in mijn buik…net als bij Pater Moeskroen en een vulkaan. Allerlei gedachten berg Alpe d’Huez die deze week een verkort Cabaret van de afgelopen jaren kwageheel door en voor 15.000 Neoptreden van Guido men voorbij …de grote lijst met derlanders wordt bezet. Weijers over Geluk. mensen waarvoor ik hier boven Allemaal met het zelfde gevoel ben…tot de druk te groot werd en dezelfde missie…. en barstte. Veel verdriet borrelde En dan is het donJe hoeft niemand iets uit te legderdag 2 juni 2020. omhoog en ik miste mijn grootgen. ste troostmaatje. Sterker nog…ze Exact 4 jaar na mijn was de grootste trigger van mijn diagnose! Na een Eenmaal geïnstalleerd in ons nachtrust van amverdriet. appartement moet er van alles per 5 kwartier gaat Ik heb het hier over mijn hond gebeuren. Om te beginnen mijn 01.15 uur de wekker. startbordje op halen. Hier zit een Noah. Noah kwam in mijn leven na een Arie brengt mij met chip in waarmee ik te volgen de auto naar benezeer hectische periode en ik gaf ben vanaf de start tot en met de den waarna ik naar haar de naam Noah wat Troost finish. de start moet lopen De maandag en dinsdag werden en Rust betekent. in het centrum van 14 ½ deed zij haar naam alle eer gevuld met allerlei activiteiten Bourg d’Oisans. Om aan. We konden elkaar lezen en zoals bijeenkomsten voor uitleg schrijven zonder woorden. Maar 04.30 uur gaat het of fotomomenten. Mijn reisgenoten Arie, Wilma, Mieke en ik. DORPSjuli/augustus 2022 10 COURANT

DE

De intentie om mee te doen was er al jaren en in 2020 schreef ik mij in. Helaas uitstel door Corona maar dan opeens is het zover. De voorbereiding kan beginnen. Donateurs warm zien te maken om 2500,00 euro sponsorgeld op te halen voor KWF. Trainen want

Het wegbrengen van mijn Hulsbosch vlag en beslissen in welke bocht die mag hangen. Kaarsjes ophalen en voorzien van de stickers die door de mensen thuis zijn geschreven. Deze worden net als de vlag door vrijwilligers woensdagnacht geplaatst.

een week voor mijn vertrek werd ze ziek en moest ik haar helaas ‘loslaten’.


zen met de rug naar alle voorbij fietsende en lopende Alpe d’HuZesers kan ik met tranen in mijn ogen van verdriet maar ook van 14 ¼ jaar Geluk een stukje Noah ‘loslaten’. Tussen de Applausrozen en met uitzicht op de bergen strooi ik wat as uit zodat Noah wordt opgenomen in de luwte van het heelal. Het is goed zo. Een stuk fierder loop ik verder. De vrolijke IK in mij is weer helemaal terug en ik geniet van alle muziek en het applaus van de mensen langs de kant. Bij het oppeppunt van BIG Challenge staan Mieke en Wilma om mij aan te moedigen. En alsof ik een beroemde sporter ben galmt mijn naam door de speakers. “En daar komt Gerry…zet hem op

Gerry” Ik begin nog sneller te lopen. En vlak voor de finish staat daar ook nog mijn naam met grote letters op de straat geschreven. Wauw. Op de maat van de muziek loop ik steeds rechter en sneller. En terwijl ik onder de boog van de Finish loop word ik geïnterviewd en meteen stromen de appjes binnen. ”Je bent op tv life!” Gefeliciteerd. Mooi toch…maar het gaat niet om mij. Alles voor het goede doel! Maar ik heb het wel gefikst!! Op vrijdagavond is er nog een slotfeest met Pater Moeskroen. Maar we besluiten om ’s middags te vertrekken en onderweg te overnachten. Om 18.00 uur vraag ik aan Google: “Hotel in de buurt”. Ik krijg direct antwoord er zijn 2 kamers vrij in ”Chateau de la Dame Blanche”! Toeval?

Ik vind het bijzonder als je ‘de Wit’ heet met je achternaam! Het werd een geweldige afsluiting. Ik ben weer thuis. Er hangen slingers en ballonnen aan de deur en kaartjes en bloemen op tafel. Zo lief. Maar wat is het stil. Geen blije blaffende Noah die me verwelkomt. Dat wordt nog even wennen! Maar gelukkig zijn mijn katten er nog die ook op hun manier laten weten dat ze blij zijn dat ik terug ben. Het was een fantastische en vooral indrukwekkende week om nooit te vergeten. Ik heb het gedaan uit dankbaarheid voor de mensen die het voor mij hebben gedaan waardoor ik precies 4 jaar na mijn diagnose de berg op kon. De kracht van Saamhorigheid en Verbinding daar boven op de berg is overweldigend en niet in woorden te bevatten. Dankjewel voor jullie donaties. Ruim 5000 euro zat er in mijn rugzakje voor KWF. Het totale bedrag van Alpe d’HuZes is maar liefst ruim 16 miljoen! Nog heel hard nodig helaas. Het is nog steeds Tikkie Tikkie TIK Jij bent! Eén op de drie.

Opgeven is Geen Optie! Tot slot een grote bos ’Applausrozen’ voor alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. Zonder hen geen Alpe d’HuZes! Chapeau! En dankjewel lieve reisgenoten. Samenvattend om in de woorden van Guido Weijers te spreken Het was een week van Geluk: De ultieme balans tussen plezier/ genot, tevredenheid en zingeving. Lieve mensen, blijf gezond en fijne zomer. Liefs Gerry Doneren kan nog steeds: Ga naar: www.opgevenisgeenoptie.nl/ fundraisers/gerrryminten-dewit/ alpe-dhuzes-2022

Wat vinden Chris Aldenhoven en Marsha van Lanen bij Verdeliet in Cuijk? Chris Aldenhoven en Marsha van Lanen zijn beide regelmatig als vrijwillige medewerkers bij Verdeliet te vinden, de wereldtuin in de Valuwe. Wat vinden zij daar? Chris rijdt al negen jaar elke maandag- en woensdagmiddag op de fiets naar ‘de tuin’. Chris: “Toen ik met (vervroegd) pensioen ging vroeg Leo van Kempen van Sociom of iets in Verdeliet gaan doen wat voor mij was. De wereldtuin bestond nog geen twee jaar en ik ging maar eens praten. Destijds was dat met Gertie Copal en het klikte wel tussen ons, zij vond dat ik er wel zou passen. Toen ben ik meteen die twee middagen in de week daarheen gegaan. De sfeer is er heel open en fijn, iedereen is er altijd welkom. Niks moet, alles mag. Ik heb aardig wat mensen zien komen en gaan. Dat gaan was vaak positief omdat ze weer toe waren aan goed kunnen functioneren in de maatschappij” zegt hij tevreden en ook wel juli/augustus 2022

trots. “Eerst werkte ik ook altijd in de tuin zelf maar tegenwoordig ben ik de klusjesman vanwege mijn tegenstribbelende rug. Ik help bijvoorbeeld ook bij de organisatie van het Poëtisch Ontbijt en de Open Dag. Maar onder de klusjes valt ook bijvoorbeeld dat ik het oud papier afvoer naar de container voor de school in Beers,” vertelt hij met een glimlach. Marsha van Lanen kwam eind 2017 in contact met Verdeliet en kwam in 2018 voor het eerst door de poort in de Toermalijnlaan. Marsha: “Ik ben er sindsdien elke maandagmiddag te vinden. Ik vind het heerlijk om met een groep mensen samen in de moestuin te werken. De groep is heel divers, mensen van alle leeftijden, afkomst en achtergrond en ieder met een eigen reden actief te zijn bij Verdeliet. Er is veel ruimte voor plezier, maar ook om lief en leed te delen. Ieder kan het eigen talent

inbrengen of juist iets nieuws komen leren.” Marsha gaat verder: “Naast het werken in de tuin ondersteun ik ook de PR door verhalen te schrijven over medewerkers in de serie ont-moeten. Mensen kunnen die verhalen lezen op de website van Verdeliet. Daarnaast help ik ook bij/het schrijven van teksten voor de wijkkrant van de Valuwe.” Beide Beersenaren vertellen ook geestdriftig over de heerlijke verse biologisch geteelde groenten

11

en fruit welke in het winkeltje worden verkocht tijdens de openingstijden: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag en donderdag- en vrijdagochtend als de vrijwilligers ook bezig zijn. Op zaterdag is Verdeliet ook open voor bezoek en de verkoop. Graag laten Chris en Marsha ook weten dat iedereen altijd welkom is om ook eens te komen praten over wat zíj kunnen vinden bij Verdeliet. Informatie voor contact: www. Verdeliet.nl en info@verdeliet.nl


In gesprek met Miranda Bardoel dr. Jan de Quay school, van meester Gijssen. Wat kon die man vertellen, vooral over de oorlog. Ook mocht je van hem na schooltijd “nablijven” om te leren rikken (kaartspel). Ik vond dat geweldig! En of ik dan de volgende dag een paar pakjes Caballero zonder filter mee wilde brengen. : ) Voor elke schoolvakantie gingen we samen naar de kerk om te zingen en te blokfluiten om de vakantie in te luiden, dit was een gewoonte van onze school. Na schooltijd speelden we veel buiten, wij hadden achter ons huis een hele grote parkeerplaats, Van links naar rechts Harold , mama Herma en waar ook een enorme zandbak ik. 1980 opstond. Daar waren we dan ook regelmatig van Sjef en Anny Bardoel. Toen te vinden, 100.000 keer hadden ik 9 maanden oud was zijn we van papa en mama te horen verhuisd naar Beers, waar mijn gekregen “niet op straat spelen! ouders café zaal “De Overlaat” Op het parkeerterrein blijven of hadden gekocht. Dit café stond op de stoep!” Dat Harold en ik op de hoek Grotestraat, Gildedit goed begrepen hadden bleek weg, daar waar nu woningen toen mama werd gebeld door gebouwd zijn. Samen met mijn “tante Bertha Nuijen” zij woonbroertje Harold en mijn zusje de naast de parkeerplaats. “Anny, Herma hebben wij hier tot 1980 kom gauw zij ze hebben ze dat gewoond. kleine ding (ons Herma) toch Een hele mooie tijd gehad op de vastgebonden aan mijn hek! Zoveel leuke herinneringen komen weer voorbij, als mij wordt gevraagd om een stukje te schrijven in de Beerse dorpscourant. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Miranda Bardoel, ik ben geboren in Gassel, als oudste dochter

V.l.n.r.: Helma Meulenbelt, ikzelf en Miranda de Bruin. DE

DORPSCOURANT

Kleuterschool 1970 ongeveer. Ik op de onderste rij 2 e van links dan Mar Hans en Jacko vd Besselaar ??? Gerry Pin; Middelste rij 3 e van rechts Pi links Erna Cornelissen , Karin Vergeest en juf Marijke. De rest weet ik n Harold, ik, Karin en Peter Vergeest, waar wij vaak mee speelden, wilde iets anders gaan doen, waarbij geen kleine zusjes bij konden gebruiken. En dus hadden wij ons Herma bij tante Bertha aan het hek vast gebonden zodat ze niet verder dan de stoep of het parkeerterrein kon. Een goede oplossing vonden wij, Mama, Papa en Tante Bertha dachten daar anders over!! Onze buurman aan de Grotestraat was “ome Doris keizers.” Hij leefde daar een beetje een kluizenaarsbestaan. De kippen liepen er gewoon binnen, hij had alleen een houtkachel en sliep in een bedstee. Ik vond het er machtig interessant. Ik mocht wel eens voor hem koken, brood in een pannetje, melk erbij, een vers eitje, beetje suiker en roeren maar. Met smaak at hij het dan op! Wel heb ik ooit tegen hem gezegd dat het er stonk. Toen ik dit aan Mama vertelde zei ze, dat niet aardig en netjes was van mij. Ik ben toen maar weer even terug gegaan om te zeggen dat het er niet stonk hahaha! Toen ik 8 jaar oud was ben ik gaan pony rijden, hele weekenden was ik te vinden bij Harry Derks, waar ik les kreeg en de pony’s verzorgde. Ik was lid van de Overlaat-ruiters, die ook bij ons thuis hun clubhuis hadden.

12

Een hele happening was het als we zondags op concours gingen. De hele zaterdag pony poetsen, mooi invlechten en zorgen dat alles er pico bello uitzag. Dan op zondag pony’s inladen, op een grote vrachtwagen en de zadelen hoofdstellen in de zadelwagen. In de ochtend werd er dan gereden met 8 en viertallen en ‘s middags om 14:00 uur was dan meestal de parade, waarbij alle verenigingen in vol ornaat en met vaandel bij elkaar kwamen op een groot terrein voor de prijsuitreiking. Dit vond ik altijd het leukste van een concours. En na afloop in de tent nog even wat drinken, want er was natuurlijk altijd wat te vieren! In 1980 zijn we uit Beers vertrokken, vreselijk vond ik het. Weg uit mijn oude vertrouwde dorp zonder mijn hartsvriendinnen,

Proost juli/augustus 2022


naar de LHNO in Grave gegaan. Ik kon goed leren, maar dit was niet een van mijn prioriteiten. Na afronding van deze school heb ik nog 2 jaar streekschool “Jong Leven” in Nijmegen gedaan, dit om aan mijn leerplicht te voldoen. Ik ben al vanaf mijn 16e werkzaam in de horeca, dat was me met de paplepel is ingegoten. 25 jaar bij mijn familie in café zaal “t Dorstige Hert “in Escharen, en daarna nog 2 jaar bij wegrestaurants de Elft in Velp en 2 jaar als gastvrouw bij Natuurbegraafplaats “de Maashorst” in Schaijk. Toen heb ik de horeca even verlaten, dacht er wel klaar mee te zijn. Ben toen bij een tankstation in Reek gaan werken, was een Spar-winkeltje bij en

rion Coenen, Hannelore vd lockant? ieter vd Bosch . Bovenste rij 5e van niet meer. Miranda de Bruijn en Helma Meulenbelt, naar de stad Grave, waar mijn ouders een klein café hadden gekocht. Na een jaar Merlet college in Cuijk, ben ik

Aan de wandel 2022

een bakkerij. Dit leek me heel leuk, een beetje afwisseling en mooiere werktijden. In de praktijk, viel dit erg tegen, te weinig uitdagingen. Vervolgens ben ik gaan werken bij Hofmans catering in Malden maar door de komst van corona, werd daar mijn contract niet verlengd. De zoektocht naar een nieuwe baan, bracht mij weer terug naar Beers. Zag op Indeed dat ze bij het wapen van Beers nog mensen zochten. Ik vond dit sowieso al een leuk bedrijf, waar ik samen met familie en vrienden regelmatig ging eten. Ook mijn achterneef Robin Bardoel is hier werkzaam, grappig detail, dat Robin en ik bij ’t Dorstige Hert Vakantie 2021 met m’n zusje Herma al eens samengewerkt Het dorp waar ik ben opgegroeid hebben. Alleen toen moest hij en met vele mooie herinneringen naar mij luisteren, en nu ik naar op terugkijk. Maar dat niet alhem, zegt hij. We laten hem leen, ik kan nu ook weer nieuwe maar zo wijs! ; ) herinneringen gaan maken en ik hoop nog veel oude bekenden te Samen met mijn 3 katten woon ik nu in het mooie Gassel. Dicht- mogen ontmoeten bij het wapen van Beers, tot dan! bij de bossen waar ik graag Groetjes Miranda wandel en mijn werk in Beers.

Natuurpuzzeltocht voor kinderen Wil jij ook meer weten over het leven op de boerderij en de natuur daar omheen? IVN De Groene Overlaat organiseert op zondag 24 juli 2022 speciaal voor kinderen en eventueel hun (groot)ouders een activiteit in de vorm van een puzzeltocht om hiermee kennis te maken. Kampeerboerderij De Tienmorgen in Beers is een uiterst geschikte plek voor kinderen om zich geheel in te leven in wat zich daar allemaal afspeelt. Het is hier voor iedereen goed toeven en je hebt er de vrijheid om rond te lopen tussen de kippen, duiven, konijnen en poezen. Je kunt met deze dieren knuffelen en de geitjes en koeien bewonderen. De vele zwaluwnesten geven al aan dat de dieren zich hier allemaal thuis voelen. Het terrein rondom de boerderij is op natuurlijke wijze ingericht. IVN-natuurgidsen hebben een tocht over smalle paadjes en langs water uitgezet die de kinderen samen met hun begejuli/augustus 2022

leiders gaan lopen. Ze krijgen opdrachtjes mee die ze onderweg op moeten lossen. Om alles extra goed te kunnen bekijken krijgen ze een loep en een loeppotje mee. Op een afstandje kun je ook een grote dassenburcht zien waar dassen in wonen. Een das zul je niet zien want die komt pas uit zijn hol als het donker begint te worden. Aan het eind van de tocht lever je de antwoorden in en gaan de IVN-natuurgidsen dit bekijken en met jullie nabespreken. De kinderen kunnen daarna nog lekker op de boerderij tussen de dieren spelen.

- Degenen die zich aanmelden krijgen uiterlijk vrijdag 22 juli bericht of ze wel of niet kunnen deelnemen. - Groepjes starten met kleine

- Deelname aan de excursie is gratis maar een vrijwillige bij-

tussenpozen. - Na afloop is er tegen betaling iets te drinken op De Tienmorgen.

drage wordt zeer op prijs gesteld. - Nog vragen? Stel ze op natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl of aan Miep Kuppen, 06-22539994.

Praktische informatie - De puzzeltocht is op zondag 24 juli 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur. - De locatie is De Tienmorgen, Broekkant 11, 5437 ND Beers - Aanmelden vooraf is verplicht. Dat kan tot en met donderdag 21 juli 2022 op e-mailadres: natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl

13


Koningschieten St. Anthoniusgilde, 19 juni Eindelijk! Nadat het Koningspaar, Tonny en Conny Claassen, zich al drie jaar lang het Koningspaar van het St. Anthoniusgilde mocht noemen, kon het gilde eindelijk weer eens het Koningschieten organiseren. Een nieuwe kans voor een nieuwe Koning en Koningin. Zondag 19 juni jl. was het zover.

welkom, Koning Tonny Claassen las de Eerste Lezing en Koningin Conny Claassen verzorgde op mooie wijze de voorbeden. Het gilde wil iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, heel erg bedanken.

het St. Anthoniusgilde mogen noemen. Na 77 schoten was het Theo Philipsen die uiteindelijk de houten vogel naar beneden haalde. Hij mag zich, samen met zijn Koningin Ina, het komende jaar Koning van het St. Anthoniusgilde noemen.

Na afloop van de Heilige Mis werd er eerst een groepsfoto gemaakt.

Publiekschieten Er werd ook gestreden om de titel Publiekskoning. Jawel, want ook het publiek mag op zo’n dag gewoon mee schieten. En wat is er dan mooier om te kunnen vertellen dat de deelnemers van heinde en ver kwamen, de jongste deelneemster 12 jaar was, en de oudste deelneemster zelfs 90 jaar! Gildezuster Jo van Gaal liet zien dat je ook op dié leeftijd nog gewoon mee kunt doen! En samen met haar streden 19 andere schutters om de titel Publiekskoning 2022. Uiteindelijk was het Dyo Evers

Vervolgens marcheerde het gilde door de Beerse straten en eindigde op het Burg. van de Braakplein. Daar stond voor de leden een heerlijke koffietafel klaar, verzorgd door de dames van de catering, onder leiding van Gerard Claassen. En net als in 2019 kwam het gilde naar de Beerse inwoners toe, en werd het Koningschieten gehouden op het Burg. van de Braakplein. Met ook nu weer een Heilige Mis, een mobiele schietboom en een gezellig terras. En zelfs het weer was ons gunstig gezind, dus het werd een té gekke, geweldige dag. We hopen dat we de inwoners hebben kunnen laten zien hoe het gilde is ontstaan, wat het gilde voor de gemeenschap betekent en wat het Koningschieten inhoudt.

Huldiging en prijsuitreiking

Het St. Anthoniusgilde verwelkomt een nieuwe standaardruiter

Koningschieten

DE

Wil jij ook eens mee schieten? Tenslotte, denk jij na het lezen van dit artikel, “Goh, ik zou ook wel eens willen weten hoe het voelt om een geweer vast te houden en er ook nog eens mee te willen schieten? Kom dan op maandagavond 19.30 uur naar ons gildehuis Crotos. Daar ben je van harte welkom en kun je kijken of het schieten misschien iets voor jou is. En wil je iemand meebrengen? Altijd goed, iedereen is van harte welkom. Kijk voor de foto’s en de video’s op https://sintanthoniusgildebeers.nl

Na de koffietafel werden de jubilarissen gehuldigd. Henk Strik en Noud Thelosen werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatDiny van den Berg voor Ophalen Koningspaar schap, haar 40-jarig lidmaatschap, Peter van den Berg voor zijn 50-jarig Om 09.30 uur verzamelden de lidmaatschap en Louis Linders leden van het gilde zich bij het zelfs voor zijn 60-jarig lidmaatBurg. van de Braakplein, om vervolgens het Koningspaar op te schap. Felicitaties en woorden van dank door Beschermheer halen. Jawel, op de Graafsedijk. Baron Frans van Hövell tot WesEn dat was een hele tocht! terflier waren hier zeker op zijn plaats.

Om 11.00 uur begon de Heilige Mis. En hiervoor werd een heuse uitzondering gemaakt, want deze vond “gewoon” plaats in de voormalige Beerse kerk én werd voltrokken door niemand minder dan onze eigen pastor Theo Lamers. De Staande Deken opende de dienst met een woord van DORPSCOURANT

uit Deventer (!) die het, wijlen hoofdman, Wim Keijzersschild in ontvangst mocht nemen. En daarmee mag Dyo zich een jaar lang Publiekskoning 2022 van het St. Anthoniusgilde Beers noemen.

Na het officiële gedeelte werden de schietbomen bevrijd, en kon de strijd om de titel Koning 2022 beginnen. Het was een spannende strijd. Wie o wie zou zich deze keer Koning van

Richard van Overbeek mag zich sinds kort de nieuwe standaardruiter van het St. Anthoniusgilde noemen. Samen met zijn Belgische paard Timo gaat hij voortaan voorop in de gildeoptocht. Zo mocht hij zondag 12 mei aantreden bij de gildedag in Sambeek. Samen met de andere standaardruiters ging hij ons gilde voor in de lange tocht van 39 gildes. Zondag 19 juni mocht hij het St. Anthoniusgilde vergezellen bij het Koningschieten. Het St. Anthoniusgilde is érg verheugd dat Richard en Timo deel uitmaken van het gilde. Het gilde mocht de afgelopen tijd meerdere leden verwelkomen. Niet gekostumeerd, maar gewoon omdat ze met veel plezier mee willen doen aan de schiet-

14

wedstrijden op maandagavond (kruisboogschieten vlak en geweerschieten). Dus, wil jij ook eens ervaren hoe het is om met een geweer of een kruisboog te schieten? Dan ben je elke maandagavond om 19.30 uur van harte welkom in ons gildehuis Crotos. juli/augustus 2022


Stichting Klaartje Derks voor Kisumu stopt na 20 jaar En hoe kun je dat het beste doen : Met een feestje. En daarom was er op 21 mei jongstleden in de tuin op de Sterrenbos 3 een feestje. 20 jaar Stichting Klaartje Derks voor Kisumu, een mooi moment om daarop terug te kijken met

van Robbie Reijs en Erik Derks. Al in 2013 had Robbie hier op de Sterrenbos tijdens een bijeenkomst van vrijwilligers in Kisumu een liedje gemaakt voor Klaartje :- Te Vroeg -. Erik bracht het weer ten gehore, kippenvel…… Het begon allemaal hier in Beers: Zo werd er teruggeblikt op de gesponsorde fietstocht voor de stichting van Hans van Beers naar Santiago de Compostella en zijn verblijf in Kenia om te helpen. De hele Dr. Jan de Quayschool was er om hem uit

Bestuur Stichting Klaartje Derks en Amara Foundation. Hommes. Meer informatie over de Stichting is te vinden op : www. amarafoundation.org

Bedankt alle mensen uit Beers,

Erik Derks zingt het liedje: Te Vroeg. iedereen die in die afgelopen jaren iets voor de Stichting heeft betekent. Maar ook om deze bijzondere periode op een ludieke wijze af te ronden. Ook een reünie met een lach en een traan ter nagedachtenis aan Klaartje. Klaartje, die plotseling overleed op 23 oktober 2000, Klaartje die door heel Beers – en ver daarbuiten- is vastgepakt en nooit meer losgelaten. “Er is daar zoveel Goeds te doen”, zei ze, toen ze terugkwam uit Kenia na haar malaria-onderzoek voor de Universiteit van Wageningen. En zo geschiedde……..

Voor al die jaren betrokkenheid en verbondenheid met ons en met onze Stichting. Voor alle mooie acties, donaties, belangstelling, medeleven, steun.

Op stap met boer Stef.

te zwaaien en om hem weer te verwelkomen na zijn monstertocht. Ook Beerse mensen gingen naar Kisumu om mee te werken in de projecten. Marion Blom, Jan Kaak, Roland van de Lockant en Anne Ten Haaf. Met Bart en Marja van Dijk uit Cuijk hadden Marion en Jan zelfs een eigen animal clinic georganiseerd Het werd een mooie middag aldaar. Zoveel acties, uitnodiginmet samen veel herinneringen ophalen, een heuse Kisumu-kwis gen voor presentaties, mensen, die ons al die jaren financieel, oplossen, Boer Stef kwam langs maar ook moreel hebben geom met de kinderen een rondje steund. Heel Beers voelde zich te rijden, maar toch waren alle aanwezigen het meest getroffen betrokken en verbonden met ons, met de Stichting en hierdoor en ontroerd door het optreden met Klaartje.

ning in het Kiswahili. Sindsdien hebben we regelmatig contact. We waren daarom heel blij toen het bestuur van Amara unaniem

In het kader van ons 20 jarig bestaan hebben we een Agenda 2022 uitgebracht, een mooi naslagwerk van de afgelopen 20 jaar. Velen van jullie hebben hem ontvangen. Voor wie nog graag

Amara Foundation

Lekkere gebakjes van de Buurtwinkel. juli/augustus 2022

Al 15 jaar hebben we contact met de Amara Foundation, een kleinschalige Stichting, die net zoals wij actief zijn in Kisumu. Carmen van Bergen, woonachtig in Langenboom, trok toentertijd ook de wijde wereld in en ging in Kisumu vrijwilligerswerk doen. Samen met vier enthousiaste vrouwen zette zij daarna een Stichting op : De Amara Foundation. Amara betekent ondersteu-

Een gedeelte van de Derks Familie : v.l.n.r : Lena, Marijntje, Morris, Bram, Thijs, kleine Siem, Jack en Yvonne. besloot om onze lopende projecten in Kisumu over te nemen en af te ronden. 21 mei was daarom een mooi moment om symbolisch het stokje over te dragen. “Bedankt voor jullie hartverwarmende inzet. Met een hart voor Kenia zetten wij dit voort,” aldus de voorzitter van Amara Evelien

15

deze Agenda als herinnering zou willen hebben, zolang de voorraad strekt, liggen er hier nog op de Sterrenbos. Kom gerust langs of bel even : tel. 316506. Namens het hele bestuur van de Stichting, Jacques en Yvonne Derks.


Deze keer twee mooie foto’s van de familie Berends. Veel oude foto’s van deze familie zijn er niet omdat deze bij de brand in het ouderlijk huis aan de Venstraat in 1983 verloren zijn gegaan. Gelukkig waren er nog enkele schoolfoto’s. De eerste werd geleverd door Kees en Jose Wijnhoven. Op de foto Beatrix Berends als kleuter in 1966 of ’67. Zij zit dan bij juffrouw Heijmans.

De tweede foto kreeg ik van Marja Berends. We zien de vier oudste broers Tinie, Cor, Ben en Marius. Heb je ook nog oude (school) -foto’s? Mail ze naar fam. tenhaaf@home.nl of doe ze bij mij in de brievenbus: Grotestraat 40

Kledinginzameling wederom een succes en dus met de bus op schoolreis! Op woensdag 13 en donderdag 14 Mei stond de paardentrailer weer voor de Dr. Jan de Quay school. De lente-kledinginzameling in samen werking met Bag2school was weer begonnen. Dankzij alle kleding, textiel, tassen, jassen

en schoenen die jullie hebben verzameld hebben we maar liefst 970 kg ingezameld. Dit leverde een kleine 300 euro op. Mede door deze inkomsten konden groep 3, 4, 5 en 6 dit jaar met de bus op schoolreisje. De

Aandacht, respectvol en creatief Oliestraat 4, 5361 GN Grave 0486 472 074 Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill 0485 452 868 info@annorauitvaartverzorging.nl www.annorauitvaartverzorging.nl

In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban. DE

DORPSCOURANT

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

Samen vinden we de kracht

reis ging naar pretpark Toverland. Met de bus en al je vriendjes en vriendinnetjes samen is die reis natuurlijk veel leuker. We willen iedereen die heeft meegeholpen met de kledinginzameling dan ook nogmaals van harte bedanken! Het was een erg leuke dag. In het nieuwe schooljaar zullen er wederom twee kledinginzamelingen zijn op 21 Oktober 2022 en 12 Mei 2023. We hopen natuurlijk ook dan weer op een mooie opbrengst. Groeten namens de kinderen en ouderraad van basisschool Dr. Jan de Quay

16

WE L KO M B IJ DE BU U RT MA R KT ! WIJ ZIJN OPZOEK NAAR CLIËNT-MEDEWERKERS VOOR WINKEL EN BAKKERIJ

KOM GEZELLIG LANGS BIJ DE BUURTMARKT GILDEWEG 12 - 5437 AK - BEERS

juli/augustus 2022


Een gezellige groep 8 2 jaar hebben we groep 8 niet kunnen bezoeken. Dankzij meester Rob is het in 2020 en 2021 gelukt om toch een artikel te schrijven over groep 8 van de basisschool dr. Jan de Quay.

Kennismaking Vandaag, 7 juni 2022, gaan we gelukkig weer fysiek een interview afnemen met groep 8. Om de kinderen een beetje te leren kennen zijn we gestart met het voorstellen. Op de voorpagina van het juninummer staan de kinderen. Dit zijn: bovenste rij Lotte Grutters, Cherena van Mil, Fien Hendriks, Daan van der Wiel. 2e rij: Dennis Hendrix, Noortje Bodden, Jenna van der Lockant, Jente Keijzers, Silke Hendriks (daarboven meester

Rob). Onderste rij: Ties van Gemert, Tijn Selten. Het valt misschien op dat sommige kinderen en meester Rob een Ajax shirt dragen; dat komt omdat een dag voordat deze foto gemaakt werd Ajax landskampioen werd! We stellen enkele standaardvragen: 1. Wat vinden jullie het leukste vak op school (m.u.v. gym)? Van de elf kinderen kiezen er 10 voor handvaardigheid en alleen Fien vindt tekenen het leukst. 2. Wat is jullie mooiste hobby? Wat een eensgezindheid, want liefst 8 kinderen kiezen voor voetbal, 3 vinden volleybal de grootste hobby en alleen Jente zegt dat ze het meeste geniet van tennis. 3. Wat is jullie favoriete tv.-programma? Je gelooft het misschien niet, maar ook hier weer bijna een eensluidend antwoord. “Wij kijken wel tv, maar meer naar Netflix en Youtube.” Als er toch naar tv wordt gekeken, dan is dat naar: De Verraders (3x), expeditie Robinson (3x), Lego Masters (2x), Code van Coppens (2x). Dennis vindt Down the Road mooi.

Vianen - Beers Een groep, die het vaak met elkaar eens is en samen maken ze het gezellig. “We zullen elkaar missen als we naar de middelbare school gaan.” Hoewel, dat zal wel meevallen, want liefst 9 kinderen gaan naar het Merletcollege in Cuijk en 2 gaan naar Mill. Op de basisschool is er een goede samenwerking met De

Akkerwinde in Vianen. Er is één directeur Stijntje van Esch. Groep 7 en 8 van Vianen en Beers zijn samen op zomerkamp geweest. En elke woensdag werken de groepen 7 en 8 samen. Ook de voetbalverenigingen Vianen Vooruit en HBV werken al enkele jaren met de jeugdafdelingen met veel succes samen. De kinderen kennen elkaar dus zowel via de school als de twee voetvinden. “Het zou geëgaliseerd balverenigingen. moeten worden en de doelen staan scheef. Ook zou er een Bij het dagelijks leven van deze drinkwaterplek moeten komen, leeftijdsgroep zijn naast leren, bij bijvoorbeeld het kerkplein.” samen sporten, tv kijken ook Bedankt voor de tip jongens en eten belangrijk en weet je wat meisjes. Het bestuur van “’t neie ze allemaal lekker vinden? Op Huukske” en de gemeenteraads1 staat spareribs (4x), dan frites leden zullen dit ook lezen en (3x). Verder worden genoemd: hopelijk gaan ze iets doen met pannenkoeken, pasta pesto, jullie tips. Wat ze later willen tagliatelle en iets met kip. worden is voor ongeveer de helft niet duidelijk. De volgende Diverse onderwerpen nog antwoorden werden gegeven: Lotte en Noortje willen graag iets in de sport gaan doen, Fien wordt illustrator, Daan profvoetballer, Dennis kiest voor metselaar (“want dan kan ik van alles maken”) en Tijn kiest voor game designer. Mijn laatste vraag is: Wat vinden jullie belangrijk in jullie leven? Ook op deze vraag waren ze het snel met elkaar Aan het eind van het gesprek eens: gezond blijven en gelukkig hebben we nog gezellig zitten zijn kletsen over allerlei onderwerpen. Zo willen ze graag een keer Jongens en meisjes, wij vonden een interview houden met Frehet een prettige ochtend. Jullie nkie de Jong en Lieke Martens. zijn een echt team! In willekeuZe willen ook graag allemaal rige volgorde wensen wij Lotte, in Beers blijven wonen (zegCherena, Fien, Daan, Dennis, gen ze nu ….). Op onze vraag Noortje, Jenna, Jente, Silke, Ties of ze dialect kunnen praten is en Tijn heel veel geluk en gehet antwoord: “Nee, mijn opa zondheid, want dat is volgens en oma wel, maar we kunnen jullie het belangrijkste en zo is ze wel verstaan.” Ook intereshet ook! Heel veel succes op julsant is dat ze het voetbalveld lie nieuwe school! bij “’t neie Huukske” te hobbelig

CAFE juli/augustus 2022

17

cafetaria

zaal

CATERING


Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt - Vakantiesluiting

Van vrijdag 22 juli 2022 t/m zondag 07 augustus 2022 is Ontmoetingsruimte Trefpunt gesloten ivm zomervakantie. Maandag 08 augustus is iedereen vanaf 10.00 uur weer van harte welkom om in onze Ontmoetingsruimte samen een bakkie te doen.

SAMEN ETEN in Ontmoetingsruimte Trefpunt Datum; Woensdag 06 juli 2022 – inloop vanaf 17.00 uur – aan tafel 17.30 uur Kosten; € 8,50 per persoon excl. consumptie Verplicht aanmelden t/m zondag 3 juli 2022 en VOL = VOL Iedereen is van harte welkom. Mail; ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail. com Whatsapp; 06-10052497 Nelly - 0485-314055 - nvdbroek17@gmail.com Mieke - 0485-317966 - mlanen5@gmail.com

Ontmoetingsruimte Trefpunt Maandag; 09.00 uur – Bewegen voor senioren [lopen] – vertrek Burg.v.d.Braakplein 10.00 – 11.30 uur – Samen een bakkie doen. Voor iedereen een warm welkom. 13.30 – 16.30 uur – Handwerkclub “Ons Genoegen” en biljarten Dinsdag; 09.30 – 11.30 uur – Rummicub 13.30 – 16.30 – Bewegen voor senioren [zitgymnastiek en gymnastiek] en biljarten Woensdag; 09.30 – 11.30 uur – Koffie-uurtje en zingen [13 juli/10 en 24 augustus] Donderdag; 13.30 – 16.30 uur – Prijsrikken [07 en 21 juli en 18 augustus] - Kienen [14 juli/11 en 25 augustus] Vrijdag; 10.00 – 11.30 uur – 08 juli en 12 en 26 augustus – Inloop computercafé 13.30 – 16.30 uur - Biljarten Voel je altijd welkom tijdens bovenstaande openingstijden. De deur staat altijd voor iedereen open en bij ons is het gezellig en staat de koffie klaar. Contact Ontmoetingsruimte Trefpunt – 0485-322787 Mail; ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com Whatsapp; 06-10052497 Nelly - 0485-314055 - nvdbroek17@gmail.com Mieke - 0485-317966 - mlanen5@gmail.com

Informatiepunt Kom naar de Bibliotheek of bel met het Informatiepunt Locatie; Kaneelstraat 64 – tel. 0485-745035 Openingstijden; Maandag-Dinsdag-Woensdag van 14.00 – 17.00 uur Donderdag 17.00 tot 20.00 uur Mail; informatiepunt@biblioplus.nl • Welkom zonder afspraak • Gratis • Lidmaatschap van de Bibliotheek is niet nodig

KBO afd. Beers/Linden – programma 2022

DE

13 juli 2022 – Verrassingstocht? 7 september 2022 – Busreis Floriade 2022 KBO Beers-Linden organiseert een busreis met een bezoek aan de Floriade te Almere. Het programma is als volgt: Datum: woensdag 7 september 2022 DORPSCOURANT

Vertrek: 08.30 uur - Burg. van den Braakplein Beers Aankomst Floriade: ± 10.15 uur Vertrek Floriade: 16.00 uur Tussenstop: ± 17.00 uur - Hier wordt de dag afgesloten met een goed verzorgd 3-gangendiner. De kosten voor deze busreis bedragen € 70,00 per persoon incl. vervoer – entree en 3-gangendiner. Aanmelden kan per mail aan; kbobeerslinden@gmail.com Betaling kan naar bankrekening NL13RABO 0109 2431 61 ten name van KBO BeersLInden. De aanmelding en betaling dient uiterlijk 20 juli 2022 bij KBO Beers-Linden ontvangen te zijn. 14 september 2022 – Sociaal Culturele Dag KBO Kring Land van Cuijk 7 oktober 2022 – Modeshow – 10.00 uur ?? oktober 2022 - Ontmoetingsdag 16 november 2022 – Bezoek Politiebureau 14 december 2022 – Kerstviering “Café-zaal De Spijker”

UITTIPS juli/augustus • Zomerdiner – Mill – zaterdag 2 juli 2022 www.ferryvloet.nl • Smartlappenfestival Grave – zondag 3 juli 2022 - www.smartlappenfestivalgrave.nl • Fietsfestival Land van Cuijk – zondag 3 juli 2022 – start en finish De Barendonk – Beers – www.leergeldlandvancuijk.nl/nl/ fietsfestival • Langs tuin en natuur - open Tuinendag Overasselt e.o. – 09 en 10 juli van 10.00 – 17.00 uur – info en fietsrouteboekje www. opentuinenoverasselt.nl • Daags na de tour – Boxmeer – maandag 25 juli 2022 – www.daagsnadetour.nl • Beleef je eten – Land van Cuijk – unieke fietstocht op zaterdag 30 juli 2022 – www. boerenentuinderspakkenuit.nl • De Myllse Zomer – zondag 21 augustus 2022 – www.myllesweerd.nl

Populaire apps voor mensen met dementie Er bestaan speciale tablets voor senioren, maar gewone iPad of tablet kan ook geschikt zijn. De onderstaande apps zijn makkelijk in gebruik. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen met dementie deze apps waarderen. App Tuinvogels voor iemand die interesse heeft in de vogels die hij/zij ziet in de tuin en wil weten hoe ze heten. App 4 Plaatjes 1 woord – Bekijk vier plaatjes en zoek de overeenkomst, een spel op verschillende niveaus. Een leuke manier om te trainen op woorden te komen App Dementie en Herinneringen – Foto’s en muziek van vroeger maken veel los bij mensen met dementie. Deze app zit vol foto’s van herkenbare voorwerpen en situaties uit

18

verschillende tijdperken in de vorige eeuw. Met de oude geluidsfragmenten kunnen veel ouderen meezingen. Bovenstaande apps kan men spelen op iPad en Androidtablet. Het zoekprogramma FindMyApps bevat 250 gebruiksvriendelijke apps, die zijn geselecteerd voor mensen met dementie en men kan zoeken op interessegebied.

Telefoonnummers/mailadressen Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 - 44182418 Beheersstichting Beers-Linden: Nelly v.d. Broek - tel. 0485 – 314055. nvdbroek17@gmail.com Mieke v. Lanen - tel. 0485 – 317966. mlanen5@gmail.com Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 - 322787 ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869 Huisartsenpost: tel.0900-8880 Vervoer nodig; tel. 0485-336939 [Vrijwillige hulpdienst 09.30 – 11.30 uur] KBO Beers-Linden: Jan Hofmans – 0485-314893 kbobeerslinden@gmail.com Sociaal Kernteam – 0485-396783 Sociom – centraal kantoor; 0485-700500 of via info@ sociom.nl SWOC/KBO – Informatiebalie: Deze balie verzorgt de informatievoorziening van SWOC en KBO alsook van Sociom tbv ouderen Gemeente Cuijk. Tel. 0485 – 574440 [keuzenummer 4] – infobalie@ swocuijk.nl Locatie; Dienstencentrum Cuijk – K13 [achter receptie] Openingstijden; Maandag 09.30 – 13.30 uur Dinsdag 09.00 – 12.00 uur SWOC - mailadressen Sector activiteiten; Gert Thijssen – sectoractiviteiten@ swocuijk.nl Penningmeester; Paul Taanman – penningmeester@ swocuijk.nl SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: Hulpvragen – Centraal meldnummer 0485 – 574440 – menu; optie 1 IBB [Individuele Belangenbehartiging] – ouderenadviseurs – cliëntondersteuners – thuisadministrateurs – belastinginvullers; Huub Koot 0485 – 313315 en Ulla Becker 0485 - 700500 Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; SWOC - tel. 0485-574440 Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met Hofmans Catering, tel. 024-3586076 of met een van de coördinatoren; Nelly van den Broek - 0485-314055, Wilhelmien van den Heuvel - 0485-31772 Theo Zimmermans - 0485-315353 Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803 Vier het Leven – 035-5245156 [ma. t/m vrij. 09.00 tot 18.00 uur]. info@4hetleven.nl of www.4hetleven.nl VroBe [Vrouwenvereniging Beers] – secr. Rietje HendrixHuberts – tel. 06-10506695 Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot – tel. 06-53632291 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 - 316798

Prikservice

Dinsdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt – afspraak verplicht. Online; www.maasziekenhuispantein.nl/afsprakenagenda-bloedafname Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur – 06-20240544

juli/augustus 2022


Beers in extase na kampioenschap HBV 1 Na twee wedstrijden op rij nét geen kampioen te zijn geworden in de vijfde klasse E, mochten de mannen van HBV 1 op pinkstermaandag eindelijk hun armen in de lucht steken.

in het doel: 3-0. In de tweede helft kreeg HBV nog veel grote kansen, maar werden er maar twee benut. Kevin Hendriks en Feiko Heurkens

toegevoegde waarde moest zijn. Geen uitgebluste veteraan, die op zijn laatste benen loopt."

Dat het gekozen moment het juiste was onderstreepte de blonde krullenbol in de kamHBV begon het seizoen als toren- pioenswedstrijd tegen slotlicht hoge titelfavoriet, maar de Beerse formatie begon wat stroef met twee gelijke spelen. Daarna werd de vorm gevonden en reeg het twaalf zeges aaneen. Alleen DWSH’18 en MVC konden HBV enigszins volgen.

bepaalden de eindstand.

team daarom wel ontspannen aan de wedstrijd tegen WHV. "We hadden al eerder kampioen moeten zijn, maar achteraf

Al vroeg in 2022 konden de banden van 'de platte kar' opgepompt worden. Op een besneeuwd veld - dat meer geschikt was voor langlaufers dan voetballers - werd MVC midweeks verslagen met 2-0. De voorsprong op de runner-up uit De Mortel was toen tien punten. Met nog tien wedstrijden te gaan. Ondanks een vormdipje (een nederlaag tegen FC Uden en een gelijkspel tegen Astrantia) kwam de titel daarna nooit echt meer in gevaar. Spits Jeroen Bardoel is met 33 doelpunten regiotopscorer geworden. De verloren zoon keerde na omzwervingen bij Rood-Wit, Orion en Vianen Vooruit met een rugzak vol ervaringen terug bij zijn eerste liefde. Ook al joeg hij zijn voetbaldroom tijdelijk elders na, HBV bleef altijd een deel van zijn hart bewonen. "Het was nooit de vraag of ik zou terugkeren bij HBV, maar wanneer. Ik vond dat ik dan nog wel van

WHV nog maar eens. Al in de vierde minuut maakte Bardoel de 1-0. De bezoekers uit Loosbroek kwamen er niet aan te pas tegen de koploper: het was eenrichtingsverkeer. Na een kwartier vergrootte Bardoel de voorsprong door een voorzet binnen te tikken. Vlak voor rust volgde het hoogtepunt voor de topscorer. Hij wilde een voorzet geven, maar volleyde de bal à la Marco van Basten in de EK-finale van 1988

“MVC wint gewoon tien keer op rij, waardoor we pas op de laatste dag het kampioenschap hebben gepakt. We waren het natuurlijk aan onze stand verplicht om als kampioen te promoveren. Ik kijk enorm uit naar volgend seizoen. In de vierde klasse krijg je nu eenmaal meer ruimte om te voetballen en dat past ons veel beter. De toekomst lacht HBV toe. Daarom heb ik ook voor twee jaar bijgetekend”, legde HBV-trainer Luciën Roeffen uit. In 24 wedstrijden verloor HBV slechts één keer en scoorde het 95 keer. In Beers maakte men zich al drie weken op voor de titel. Twee weekenden op rij had HBV al kampioen kunnen worden, maar lukte dat niet door winst van achtervolger MVC en een remise tegen Boerdonk. Met nog drie punten voorsprong op MVC, ruim dertig doelpunten meer dan die ploeg en nog één wedstrijd te gaan, kon HBV het kampioenschap bijna niet meer ontgaan. Misschien begon het

juli/augustus 2022

19

ben ik blij dat we in Boerdonk nog gelijkspelen. We waren daar veel te gespannen en kwamen met 2-0 achter", aldus de Cuijkse oefenmeester. Gezien de kwaliteiten die het vaandelteam van HBV herbergt en de versterkingen die zijn aangekondigd, mag in de vierde klasse meer dan een bijrol worden verwacht van de Beersenaren. HBV heeft voor volgend seizoen alle kikkers in de kruiwagen kunnen houden. HBV versterkt zich met Gijs van den Besselaar (JVC Cuijk), Hans van Houtum (Gassel) en keeper Jort van Balkum (Vianen Vooruit, jeugd). Ook de jeugdspelers Teun van den Besselaar, Juul Vaessen en Jochem de Koning worden toegevoegd aan de selectie. Routinier Bart Derks zwaait af en gaat in een lager elftal voetballen. Brian Jans en Tommy Kaak stoppen (tijdelijk) met voetballen. Tijdens je laatste wedstrijd kampioen worden, is het mooiste wat er is”, jubelde Bart Derks


(36). ,,Hier hebben we hard voor gewerkt”. De centrale verdediger zonder opsmuk maakte al in 2003 als zeventienjarige onder Leo Thorn zijn debuut in HBV 1. Kevin Hendriks, de revelatie van het kampioenselftal, was toen nog niet eens geboren.

krijg ik weer kippenvel," vertelt Luciën Roeffen bijna twee weken later tijdens de bijeenkomst van de selectie voor volgend seizoen.

"Het was een geweldig feest, dat ik voor geen goud had willen missen," vertelt Mart Nuijen, die met zijn vele assists als schaduwschutter ook zijn aandeel De 'Chiellini van de Calbroek' had in de titel. Het had echter speelde in zijn beginjaren als niet veel gescheeld of de vleueerste elftalspeler nog samen gelflitser was niet van de partij met mannen als Pieter van den geweest bij de kampioenswedBosch, Henry Loeffen en Marco strijd, omdat hij met zijn gezin van Benthum. Laatstgenoemde op vakantie was in Ierland. Dit is de vader van Max, dit seizoen reisje was al lang geleden gezijn teamgenoot. pland, nog voor de KNVB besloot de competitie met een week te 'Waal', die doorgaans zo solide verlengen. "Ik baalde als een was als de bank van Engeland, stekker dat we in Boerdonk de stopt met voetballen in het eerste en kreeg in de kampioens- titel niet pakten, maar gelukkig was ik er een week later toch bij. wedstrijd een publiekswissel. Dankzij mijn teamgenoten die ,,Het is mooi geweest zo, ik heb een vliegticket voor me kochten. genoten.” Mijn ouders vonden het niet leuk dat ik eerder terugvloog, maar "Ik ben al 25 jaar trainer en heb hadden er wel begrip voor. Ik al het nodige meegemaakt. Drie verheugde me al zo lang op dit keer gepromoveerd, maar dit was mijn eerste kampioenschap. kampioenschap." Ik ben geen feestbeest en drink Het zou inderdaad een memogeen alcohol, maar als ik terugrabele happening worden. Toen denk aan het kampioensfeest

het laatste fluitsignaal een minuut te vroeg klonk, brak er een volksfeest los. Harde muziek, vuurwerk, gele rookbommen, champagne, kampioenshirts en dansende voetballers. Een afgevaardigde van de KNVB deelde medailles uit en overhandigde voorzitter Marcel Theunissen een ingelijst kampioenscertificaat. De kantine puilde uit met feestvierende supporters "Ik had er veel van verwacht, maar dit was echt bizar. Het was echt ongelooflijk en onvergetelijk", zegt aanvoerder Moos Hendrix, die dit seizoen ook 20 keer het net vond. Hij kwam superlatieven tekort om het feest met de supporters te beschrijven. Iedereen was in extase. De Calbroek ontplofte van blijdschap. Een doldwaze rit op de platte kar door Beers (en Vianen) werd gevolgd door een huldiging. "We werden onthaald alsof we zojuist de Champions League hadden gewonnen." Eén voor één werden de kampioenen op rijm aangekondigd. Begeleid door de bombastische klanken van DJ REsound worstelden ze zich door de erehaag van

supporters richting erepodium. Halverwege werden ze nog even gejonast of op de schouders geslagen. De trainer en leiders gingen zelfs crowdsurfend door de uitzinnige menigte. Clubicoon Martijn van den Bogaard reikte de kampioenschaal uit aan aanvoerder Moos Hendrix. Het bier vloeide rijkelijk, ruim 1100 liter om precies te zijn. Ja, maandag 6 juni 2022 werd een dag die met gouden letters bijgeschreven is in de HBV-annalen. Alles was tot in de puntjes geregeld. Slechts het confettikanon voldeed niet aan de verwachtingen.

Ronny Selten erelid HBV BEERS - Ronny Selten (47) is benoemd tot erelid van HBV. Na afloop van de kampioenswedstrijd van HBV 1 werd hij in een bomvolle kantine gehuldigd en ontving hij de bijbehorende oorkonde. Ronny treedt hiermee in de voetsporen van zijn veel te vroeg overleden moeder Ans Selten, die in 2016 erelid werd van de Beerse voetbalvereniging. Ronny is al 25 seizoenen elftalleider van het eerste elftal van HBV. Ties Keijzers uit Heesch was in 1997 de eerste hoofdtrainer waaronder hij diende. Ronny's jongere broer Dave maakte in diezelfde periode zijn debuut in het Beerse keurkorps. Na Keijzers volgden Maselaman, Thorn, Jelissen, Sneijers, van Geenen, van Oijen, Smits, van den Bosch en Loeffen (interim), van Dreumel en Wagemans, van Mierlo en Roeffen. Veel van deze trainers waren bij de huldiging aanwezig om Ronny te eren. Al jaren wordt Ronny op handen gedragen in Beers. In zijn beginjaren was hij ook nog grensrechter en kwam hij met de waterzak DE

DORPSCOURANT

een clubheld zonder cape. Selten in een begrip op sportpark Calbroek, al staat hij niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Als er ergens handen te kort zijn springt Ronny bij. Bij de aanstelling van John van Geenen in 2007 zei Ronny: "Dit wordt de

het veld op, maar tegenwoordig regelt hij vooral alles eromheen. Van de wedstrijdformulieren tot de shirts. Hij is eigenlijk elftalleider, gastheer en materiaalman ineen. Ronny, die in het dagelijks leven werkzaam is als software engineer bij Lantech, is vaak op de voetbalclub. Hij doet veel werk achter de schermen. Bij evenementen en toernooien bijvoorbeeld is hij in de bestuurskamer met uitertste precisie in de weer met schema's, uitslagen en standen.

laatste trainer waarmee ik werk, als hij vertrekt vind ik het mooi geweest en stop ik." Gelukkig kwam hij daar op terug en is hij nog steeds elftalleider. Hij ziet voorlopig ook geen reden om te stoppen en HBV is daar natuurlijk ontzettend blij mee.

Sinds 1981 is Ronny lid van voetbalvereniging HBV. Hij doorliep de hele jeugdafdeling, maar bij de senioren hield hij het voetballen al snel voor gezien. Ronny's staat van dienst is gigantisch, want hij is ook al 30 jaar jeudleider. Hij maakte deel uit van het jeugdbestuur en ontwikkelde samen met Piet Theunissen het jeugdplan. Ook fungeerde hij als clubscheidsrechter. Hij is de 'Stille kracht van HBV',

20

juli/augustus 2022


Hallo, ik ben Soof Claassen. Mijn neef Luuk Kersten heeft gevraagd of ik een stukje wil schrijven. Ik woon met papa Rob, mama Kim en mijn broertjes Rens en Dries op de Graafsedijk 12. Ik ben nu net 4 jaar geworden en mag eindelijk naar de ´grote kindjes school´. Ik was al even aan het aftellen, maar nu vind ik het nog wel beetje spannend allemaal. Momenteel zijn we thuis nog aan het verbouwen, maar ik kan niet wachten tot er weer biggetjes in de stal rond lopen. Ik ben erg goed in het geven van gras en wat lekkers. Ook zing ik graag een liedje voor ze, zodat de biggetjes zich meteen thuis voelen bij ons. Kleuren en met de poppen spelen vind ik erg leuk. Ik maak graag tekeningen voor iedereen en soms helpt mama met wat extra glitters erop te doen. Ik ben een grote fan van de disney

Juul en Richard op weg naar de PCT

Soof

Hallo buurtbewoners, Sinds 2 maanden staan de bus van Richard en de auto van Juul stil op de oprit. De reden hiervan is dat prinsessen. Ik ken ze al bijna de Pacific Crest allemaal. Boekjes lezen over de Trail lopen. prinsessen vind ik ook altijd leuk, Het Pacific zelfs als ik het verhaal al uit mijn Crest Trail hoofd ken. (PCT) is een Na de zomervakantie wil ik bij langeafstandsjong nederland mee gaan doen. pad voor Ik heb 2 keer mee mogen doen, wandelaars en om te zien of het mij wel leuk paardrijders in lijkt. Dit vond ik erg gezellig en de bergachtige dus mag ik er straks elke week gebieden in naar toe. het westen van NoordVoor nu wil ik het stokje doorge- Amerika, dat ven aan Stijn Derks. loopt vanaf Kopij aub inleveren vóór de grens met 10 augustus Mexico in het zuiden naar de grens met Canada in het noorden. De totale lengte van Ik ben Sammy en woon nu al een hele het pad bedraagt 4286 km. Het lange tijd bij de familie Driessen, namelijk hoogteverschil bedraagt ongeal sinds 2015! veer 4000 m. In oktober hopen ze weer thuis Ik ben een Boomer. Dit te zijn. Voor wie ze wil volgen: is een mix van een Tsji https://juulonthepct.reismee. Tsju en een Malteser. Ik nl/. In juli gaan Fenna en ik hun slaap heel veel en snurk proberen te zoeken. Ook wij ook, ik ga graag samen houden dan een blog bij. Hierin met Rex en Brammetje staat ook te lezen hoe alles zo spelen of wandelen. Ik gekomen is. https://fenyvo.reisvind het ook leuk om achter katten aan te rennen en ze weg te jagen.

Sammy

dieren proat

Ik ben niet snel ergens bang voor, ook niet voor grotere honden maar als ik één keer vuurwerk of onweer hoor krijg ik de rillingen op mijn rug en ga ik dicht tegen mijn baasjes aan zitten. Zoals ik al eerder heb verteld vind ik het leuk om te wandelen, graag zo lang mogelijk maar daarna moet ik wel weer de tijd hebben om uit te rusten! Ik ga dan graag op de bank of in mijn mandje liggen.

mee.nl/fotos/2429074/juul-enrichard-op-weg-naar-de-pct/ . Vanmorgen hebben we ze weer gesproken en de woestijnsectie zit er op. 1200 km in de benen. Wij zijn hier kei trots op onze stoere mannen. Dit wilde ik ff met jullie delen. Groetjes Jesse, Fenna en Fabrice en Yvonne.

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl

Mijn favoriete speeltje is een pinguin knuffel waarmee ik ook op de foto lig. Ik vind het heel fijn hier! Ik wil graag Soof op de Burgemeester van Raaijstraat uitnodigen om als volgende in de Dorps-Courant te verschijnen

tel. 0485 - 31 80 09

Kopij aub inleveren vóór 10 augustus juli/augustus 2022

21


Parochiële zaken:

Beste inwoners van Beers, In september 2022 doen we weer een beroep op uw vrijgevigheid en hopen van harte dat u onze goede doelen weer wilt steunen via de jaarlijkse gezamenlijke actie. Van 12 t/m 18 september zullen onze collectanten in Beers een brief in uw brievenbus stoppen voor de gezamenlijke collecte. De week daarna, van 19 t/m 23 september, komen onze herkenbare collectanten de enveloppen met uw bijdragen weer ophalen. Op de brief kunt u zelf aangeven hoeveel u aan welk doel wilt schenken. Vult u niets in? Doet u dan alstublieft toch de brief terug in de envelop, dan wordt uw bijdrage evenredig verdeeld over de 10 goede doelen. Wij doen onze uiterste best voor een mooie opbrengst, mogen we ook op uw steun rekenen?

Via de dorpscourant zullen we u weer op de hoogte houden van de resultaten van de collecte. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar wat nieuwe, gemotiveerde mensen die zich ook wel éénmaal per jaar willen inzetten als collectant. Meld jij je aan? (Chantal Oppers: tel: 0485-315915) Namens de werkgroep van de gezamenlijke collectes alvast bedankt voor uw medewerking aan dit initiatief. Natasja Francisse : Nierstichting Piet Theunissen: KWF Kankerbestrijding Willem Kusters: Alzheimer Nederland Marian Lucassen: Nederlands Brandwonden Stichting Chantal Oppers: Longfonds Lia Hendriks: Reumafonds Liesbeth Swart: Epilepsiefonds Ivonne Vos: Prinses Beatrix Spierfonds Astrid Bolder: Hartstichting Gerry Bens: Zonnebloem Femke Boeijen

Voor persoonlijk contact is pastoor Theo Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel. 312555 of per Mail th.lamers@ martinuscuijk.nl Ook kan men vragen naar kapelaan pater Callistus Offor of kapelaan Henk Jansen voor een persoonlijk contact, of bij noodgevallen zoals zieken zalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat door verwezen. Het secretariaat – Parochiecentrum – Pastorie is gevestigd in de Kerkstraat 10. 5431DS Cuijk. Tel. 0485-312555. Email; info@ martinuscuijk.nl Bank, Parochie H. Martinus, NL 67 RABO 0177 4932 32 Of Gemeenschap Beers H. Lambertus; NL 72 RABO 0105 2046 68 Misintenties kan men schriftelijk opgeven, men zorgen ervoor dat het duidelijk leesbaar is en voorzien van €.12,50 per intentie. Inleveren bij Harrie van Haren Gildeweg 30 te Beers. tel. 314333. Voor ’n Doopviering een Huwelijks- of een Jubileumviering contact opnemen met secretariaat. Klokluiden voor overleden familielid; Harrie van Haren. 314333 Beheer Kerkhof; Sjaak Vromans 312207

Gefelicitaart

Deze keer zijn Stef, Huub eb Laura genomineerd voor de taart van onze buurtmarkt. En niet omdat ze camping “De Tien morgen”met (zorg)boerderij op een prachtige manier runnen, nee… maar wel omdat ze maatschappelijk heel erg betrokken zijn bij het dorp. Stef; “Eenmaal per week, meestal op woensdag, komt Visio uit Grave naar ons (Visio onderwijs biedt een gevarieerd aanbod van onderwijs aan kinderen met een visuele beperking. Red.) Wij begeleiden deze kinderen met activiteiten bijvoorbeeld met tractor rijden, paardrijden, koeien betasten. Dit geeft heel veel voldoening.” Ook is Stef actief bij “Achteraf” met organiseren van bijvoorbeeld de carnavalsoptocht. DE

DORPSCOURANT

Gedicht

'de tijd' tijd zoals bij de kerkklok tikt maar door tijd seconde voor seconde gaat verder de tijd tijd komt en gaat elke moment is eenmalig tijd is vaak beperkt vraagt keuzes maken tijd laten we hem gebruiken waar het gewenst is tijd meegaan met de tijd is een levenskunst

Stef organiseert en begeleidt wandelingen in samenwerking met IVN. Ook heeft hij zich aangesloten bij de toneelclub. In het verleden was hij voorzitter van HBV en zo’n 7 jaar voorzitter van ponyclub “De Overlaat”. Huub en Laura: “Wij zijn aangesloten bij diverse vakorganisaties zoals ZLTO en Boer Bewust. Huub en ik zijn heel actief bij het carnavalsgebeuren in Beers. Wij zitten in de prinskeuzecommissie. Huub is medeorganisator en presentator van de quiz “Witte Gei’t “. Daarnaast is hij deelnemer aan de pronkzittingen; kartrekker van de bouwploeg enz. enz. Laura zit in de organisatie van het HBV/Vianen Vooruit jeugdkamp. Ook is ze vrijwilliger bij diverse activiteiten op de basisschool. Deze opsomming is niet compleet, want ondanks dat ze heel druk hebben op de “Tienmorgen “; ze zeggen zelden nee, als er een beroep op hen wordt gedaan. Stef, Huub en Laura, heel veel respect voor jullie maatschappelijke betrokkenheid. Jullie hebben de taart voor meer dan 100% verdiend!!

22

tijd je vrije tijd geniet ervan *prettige vakantie* Cor Toonen © Cuijk juni 2022 foto: Martinus kerk, Cuijk. Henk Straatman Beers©

• Kapsalon • Schoonheidssalon • Nagelstudio • Wimperstudio Hoogveldseweg25B 5451AA Mill 0485-451064 www.mooibijmieke.nl juli/augustus 2022


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

Geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

Juli

Kerkberichten. Juli 2022 Van de H. Lambertus kerk van Beers. Parochie H Martinus te Cuijk.

1e dond. Oudijzeraktie HBV, 13-14 uur. Bij sportpark Calbroek 3 juli Beerse stoep en garageverkoop 5 juli O ud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 6 juli S amen eten - Ontmoetingsruimte Trefpunt - Inloop 17.00 uur - aan tafel 17.30 uur. Verplicht aanmelden voor zondag 03 juli bij 06-10052497 - ontmoetingsruimtetrefpunt@ gmail.com 7 juli Prijsrikken - Ontmoetingsruimte Trefpunt - 13.30-16.30 uur 8 juli I nloop computercafé - 10.00 - 11.30 uur - Ontmoetingsruimte Trefpunt 9 juli M arc Derks voetbaltoernooi jeugd 12.30 - 15.30 uur Neie Huukske 9 juli M arc Derks-voetbaltoernooi volwassen vanaf 16.00 uur Neie Huukske 13 juli O ntmoetingsruimte Trefpunt 10.00 - 11.30 uur - Zingen met Vûr de lol olv Arlette van Hout 13 juli KBO Verrassingstocht 14 juli Kienen - Ontmoetingsruimte Trefpunt - 13.30 - 16.30 uur 19 juli O ud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 22 juli O ntmoetingsruimte Trefpunt ivm vakantie gesloten t/m zondag 7 augustus 24 juli v an 10.00 tot 12.00 uur. IVN Puzzeltocht voor kinderen. De Tienmorgen, Beers. Aanmelden! 31 jul Gemaal Van Sasse Grave gratis geopend, van 11-16u

Beste mede parochianen, hier weer ’n klein berichtje van onze ‘Parochie Geloofsgemeenschap H. Lambertus te Beers. Hierbij de data van de komende kerkdiensten die allen op zondag zijn nl. om 9.30 zijn: 3 juli – Volkszang. 17 juli - Gemengd koor. 7 aug. vakantie tijd, volkszang 21 aug. Gemengd koor 4 sept. Volkszang. 18 sept. Gemengd koor. De zekerheid dat er de 1ste en 3de zondag ’n H. Mis is op zondagmorgen is voor 100% zeker, maar dat er ’n koor aanwezig is altijd maar weer afwachten, maar we doen ons best. Na iedere dienst is er ’n verse kop koffie of thee en zo ’n gezellig contact met andere gelovigen door velen gewaardeerd.

Intenties Denk ook eens aan het opgeven van ’n intentie voor uw overleden familieleden of voor ’n bijzondere intentie. Schrijf uw intentie op een briefje doe er €.12,50 bij en doe dit in een enveloppe en stop dit in de bus bij de kerk of bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus

Augustus

Enkele jaren terug wist niemand waar we aan toe waren met de toe komst van de kerk en keek men overal negatief tegen aan. De verrassende oplossing kwam door de koop van Gerthy Laham van heel het kerkgebouw. Voor velen ’n vraag, wat zal zij daar toch mee gaan doen. Nou, het antwoord kan men nu zien en ervaren en zeer tevreden mogen wij zijn dat wij dat in Beers mogen hebben. Al vele mooie feesten en uitvoeringen zijn er geweest, tot tevredenheid van velen. Tot slot de verrassing van zondag 19 juni de Jaarlijkse Gilde dag die weer in de kerk mocht beginnen en dus zondag het St Antonius Gilde met veel trommel geroffel in vol ornaat de kerk binnen kwam marscheren en door de pastoor Theo Lamers werd verwelkomd. De pastoor ging voor in de H. Mis en het Gemengd koor verzorgde de gezangen. Na het zingen van het Wilhelmus vertrok De Gilde onder luid trommel geroffel de kerk. Tot de volgende keer.

Met hart en ziel betrokken www.fioreuitvaartzorg.nl juli/augustus 2022

Kerkpad 17, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00

23

2 aug O ud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 8 aug Ontmoetingruimte Trefpunt - vanaf 10.00 uur weer Samen een bakkie doen en bijpraten over vakantie ed. 10 aug O ntmoetingsruimte Trefpunt 10.00 - 11.30 uur - Zingen met Vûr de lol olv Arlette van Hout 11 aug - Kienen - Ontmoetingsruimte Trefpunt - 13.30 - 16.30 uur 16 aug Oud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 18 aug - Prijsrikken - Ontmoetingsruimte Trefpunt - 13.30 - 16.30 uur 24 aug - Ontmoetingsruimte Trefpunt 10.00 - 11.30 uur - Zingen met Vûr de lol olv Arlette van Hout 25 aug Kienen - Ontmoetingsruimte Trefpunt - 13.30 - 16.30 uur 30 aug Oud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 28 aug Gemaal Van Sasse Grave gratis geopend, van 11-16u

Opgaven activiteitenkalender: www.dorpscourant.nl


PIZZA AVOND

Wijkaccommodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

IEDERE VRIJDAG IN JULI & AUGUSTUS Onbeperkt vers gebakken pizza’s geserveerd met brood en salades.

> Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak

> Met/zonder verwijzing > Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding

Graag reserveren: tessa@barendonk.nl

0485-321869

volwassenen € 19,50 kinderen tot 12 jaar € 9,50

of

www.fysiotherapietheunissen.nl

www.barendonk.nl

Cuijk – Beers - Vianen Millseweg 13 | 5437 NB Beers | 0485-316436

Gezocht! h GezocTIMMERMAN Gtez! ocht!

AANNEEM-, TIMMER& ONDERHOUDSBEDRIJF AANNEEM-, TIMMERAANNEEM-, TIMMER& 0485 - 320790 & ONDERHOUDSBEDRIJF ONDERHOUDSBEDRIJF INFO@CLAASSENBOUW.NL

TIMMERMAN TIMMERMA

0485 - 320790 0485 - 320790 INFO@CLAASSENBOUW.NL INFO@CLAASSENBOU

Voor al uw feesten, bruiloften, private diners & events. Jan Hendrix - 06 543 004 92 Kerkeveld 2 - 5437 BH Beers info@lambertuskerkevents.nl www.lambertuskerkevents.nl