__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JULI/AUGUSTUS 2021 - JAARGANG 25 - NR. 269 - WWW.DORPSCOURANT.NL

DE

DORPSCOURANT

INFORMATIEBLAD VOOR BEERS

o.a. • Van de redactie • Colofon • Vanuit de Dorpsraad Foto Peter Loeffen

• Kiek Bèrs • Abraham of Sara gezien? • Dierenproat • Drie op een rij

•In gesprek met Dolf van Haren • In Memoriam • Gefelicitaart


Voorpaginafoto

De prachtige foto van de voorpagina is ingestuurd door Peter Loeffen en is gemaakt tijdens zijn wandelingen bij de Kraaijenbergse Plassen. Door het staande formaat van de Dorps-Courant is er helaas 1 vosje afgevallen. Hierboven de originele foto.

Van de redactie En dan is het volop zomer in Nederland en Beers. De hele maand juni hebben we prachtig weer gehad en is er weer volop drukte en vermaak op het strandje, de terrassen en speeltuintjes in het dorp. Weer heerlijk buiten leven, elkaar weer vaker zien en afspreken. En met de versoepelingen die zijn gemeld half juni belooft het een mooie zomer te worden! In deze editie van de DorpsCourant mooie In memoriams van geliefde Beersenaren die ons helaas te vroeg zijn ontvallen. Terwijl we verdriet hebben om de overledenen is er anderzijds ook weer vreugde bij de nieuwgeborenen. Deze maand zijn er maar liefst 3 meiden en 1 jongen geboren in Beers. In onze rubriek Ooievaar Gespot vertellen we er meer over. In de rubriek Young Ones maken we kennis met twee oudere dametjes die vertellen over wat hun hobby’s zijn en wat ze nog te wensen hebben voor het dorp. Dat geldt evengoed voor de oudere Beersenaren in de rubriek Drie Op Een Rij. En een Beersenaar die weliswaar niet meer in Beers woont, maar er nog wel heel vaak te vinden is, vertelt ons deze maand over zijn herinneringen aan het dorp en waar hij is uitgevlogen met zijn vrouw en twee dochters. Ook mogen we de meiden uit Beers en Vianen van MO11-1 feliciteren met hun behaalde zesde plek op het NK voetbal DE

DORPSCOURANT

in Amsterdam. Een uitgebreid verslag over deze spannende dag is te lezen in deze DorpsCourant. En er was nog meer reden tot feesten, want veel middelbare scholieren hebben te horen gekregen dat ze zijn geslaagd voor hun diploma. Helaas mogen we niet meer iedereen zomaar met naam en toenaam noemen vanwege de privacywet, maar namens deze weg willen wij alle jongens en meiden feliciteren. En voor

degene die nog een herkansing hebben of het helaas niet hebben gered, succes en sterkte! Geniet van een mooie zomer. De eerstvolgende uitgave van de Dorps-Courant verschijnt pas weer in september. Maak er iets moois van in juli en augustus. Eventuele nieuwtjes, foto’s en berichtjes ontvangt de redactie dan graag weer uiterlijk maandag 23 augustus.

COLOFON Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 1000 exemplaren. Gratis exemplaren Dorps-Courant kunt uw afhalen bij Buurtmarkt Beers, Café de Spijker en 't Wapen van Beers. Abonnement voor buiten Beers € 40.-, buiten Nederland €60.- per jaar. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742 emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl Meer nieuws in onze digitale versie, zie www.dorpscourant.nl

?

De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen.

Redactie

Afvalkalender 2021 Afvalkalender 2021 Piet Theunissen Kayleigh Usmany Harry Bardoel

JANUARI JANUARI Maandag Maandag 4

4

Maandag Maandag 11

11

MaandagMaandag 18

18

Maandag Maandag 25

25

Van wie is deze Beerse voordeur? Mail uw antwoord voor 10 augustus naar redactie@dorpscourant.nl. Bij meerdere juiste antwoorden wordt geloot en wint u heerlijke kaas van de Barendonk. De vorige deur is van de fam. Selten, Ganzenbroek 18. APRIL APRIL Niemand heeft deze geraden.

FEBRUARI FEBRUARI Maandag Maandag 1

1

Marcel Linders Malou vd Besselaar Linda Reijs

Maandag Maandag 8

8

Maandag Maandag 15

15

De vormgeving en druk wordt verzorgd Maandag 22 door Flekx Maandag 22

De bezorging is in handen van Willemien

MEI MEI Peters Rit, Leuvert 19, tel. 06-20577023

ZaterdagZaterdag 3

3

Maandag Maandag 3

Maandag Maandag 12

12

Maandag Maandag 10

Maandag Maandag 19

19

DEADLINE Maandag Maandag 17 17

Maandag Maandag 26

26

ZaterdagZaterdag 22

tel. 0485 - 31 80 09 JULI JULI

3 10

september-uitgave 22 Maandag 31 24.00u Ma 23Maandag aug. 31 AUGUSTUS AUGUSTUS

Maandag Maandag 5

5

Maandag Maandag 2

2

Maandag Maandag 12

12

Maandag Maandag 9

9

Maandag Maandag 19

19

Maandag Maandag 16

16

Maandag Maandag 26

26

Maandag Maandag 23

23

Maandag Maandag 30

30

LET OP De ophaaldag is niet voor geheel Beers op de maandag. Kijk op uw afval-kalender.

OKTOBER OKTOBER

2

Maandag Maandag 4

4

NOVEMBER NOVEMBER juli/augustus 2021 Maandag Maandag 1

1


Vanuit de Dorpsraad... Bouwteam Beers

Op 9 juni jl. is het bouwteam voor de eerste keer (online) bij elkaar gekomen. Het doel van deze avond was het opstellen van een “kernen-cv”. Deze avond hebben de leden van het bouwteam met elkaar gesproken over onderwerpen binnen de thema’s leven, ontspannen, zorgen, leren en ondernemen. Het resultaat is een beschrijving van de karakteristieke kenmerken van ons dorp, met aandacht voor de sterke punten en minder sterke punten. Op 29 juni wordt een tweede bijeenkomst gehouden. Dan staan de punten centraal die volgens het bouwteam aandacht behoeven. Het uiteindelijke verslag

ter been zijn. Begin september willen me veel voldoening geeft. Van ze gaan daaruit ben ik afgevaardigd in starten “De club van 30” Wonen Zorg met een en Welzijn. Om daar een goede busdienst achterban te hebben is de Dorps- in Cuijk, maar er zijn signalen dat raad hét geschikte orgaan. Maar er ook belangstelling is vanuit de vooral door mijn interesse in andere kernen. Wijkdeel PadBeers en de toekomst van ons broek is op zoek naar vrijwilligers dorp, heb ik besloten deze uitda- die willen meehelpen in het beging aan te gaan. heer en naar chauffeurs. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt Zonnebus Cuijk u zich melden via dorpsraadbeers@gmail.com. Wijkdeel Padbroek heeft vanuit verschillende fondsen subsidie Vakantie! verkregen voor de aanschaf van een elektrische personenbus. Het De dorpsraad vergadert iedere is de bedoeling dat de bus gaat eerste maandag van de maand, rijden langs de verschillende su- behalve in augustus. Wij wensen permarkten in Cuijk ten behoeve iedereen een hele fijne zomervavan mensen die wat slechter kantie.

wordt te zijner tijd aangeboden aan het nieuwe gemeentebestuur.

Nieuw lid dorpsraad Ik zal me even voorstellen. Ik ben Henriëtte Claassen-Linssen, geboren en getogen Beerse en getrouwd met Jan. Samen hebben we twee kinderen, die beiden ook in Beers wonen, en zijn we apetrots op onze zes kleinkinderen. Overdag ben ik vooral bezig met het bijhouden van de administratie van het elektroinstallatiebedrijf van Jan en pas ik met grote regelmaat op de kleinkinderen. Daarnaast ben ik vrijwilliger en afdelingssecretaris bij De Zonnebloem, een taak die

Geslaagd

Dankbetuiging

Jilke Thijssen is geslaagd voor het VWO-diploma. Proficiat

Zelf activiteitenkalender invullen

Diepbedroefd zijn wij door het overlijden van mijn man, onze (schoon)vader en opa. Wij hebben veel kracht geput uit alle lieve woorden die wij hebben ontvangen. Langs deze weg willen wij dan ook iedereen heel erg bedanken voor de blijk van medeleven via een bezoekje, praatje, berichtje, telefoontje of de vele kaarten en bloemen die wij hebben mogen ontvangen. Het doet ons goed te weten dat Jos een man was die geliefd en gewaardeerd werd in ons dorp. Wij zullen Jos vreselijk gaan missen.

Opgave WABP Beers WABP De Overlaat

Nogmaals dank. Agnes Patricia, Pascal, Juul en Cas Brigitte, Reilof, Jolijn en Florien

juli/augustus 2021

Bewoners van: Kerkeveld, de Burg. Thijssenstraat , Burg. van Raaijstraat, Jan van Daalstraat, Nieuwstraat, De Klef, Elstweg, Dr. Moonsweg en de Broekhofsestraat kunnen zich aanmelden voor de Whatsapp Buurtpreventie De Overlaat. Stuur een mailtje naar deoverlaatwabp@gmail.com, vermeld daarin je naam, je adres en je 06 nummer.

3

WABP Neiehuukske

Bewoners van: De Wieken, Maalstoel, Windpeluw, De Vang, Het Spoor, Korte Spruit, Het Vonder en de Zandweg kunnen zich aanmelden voor de Whatsapp Buurtpreventie Neiehuukske. Stuur een mailtje naar wabpneiehuukske@gmail.com, vermeld daarin je naam, je adres en je 06 nummer.


Van Riek Loeffen kregen we een aantal foto’s waaronder enkele van harmonie Irene. De grote groepsfoto is heel bekend in Beers. Hij is in 1962 gemaakt op het Ossenbroek bij de boerderij waar toen Stroeken woonde. Het was ter gelegenheid van de overhandiging van uniformen aan de leden van de harmonie. Voor die tijd liep de harmonie in burger maar met een “franse pet”. Sjef Jans, toen ook lid van Irene, wist nog alle namen: Bovenste rij v.l.n.r. Sjef Jans, Leo Wagemans, Tonny van Riet, Tiny Loeffen, Tien Linders, Martien Jans, Johan Loeffen, Kees van Riet, Bart Claassen, Willy van Riet, Jo Linssen, Jan Peters (Linden), Martien Loeffen, Theo van Lanen, Toon Huberts, Marius van den Heuvel, Jo van Riet, Piet Essers. 2e rij: Gertie van den Heuvel, Stina Derks, Loes van Haren, Cor van den Heuvel, Hans Pas, Martin Pas, Theo Pas, Paul Loeffen, Jan Kuppeveld, Jaske van den Heuvel, Toon van den Heuvel, Kees van den Heuvel, Tiny van Riet, Jo Jans, Diny Derks, Grad van Lanen, Mientje Aldenhoven, Annette Ghijssen, Miep Derks. 3e rij, zittend: Toon Thijssen (dirigent), Grad Willems, Cor van Riet, pastoor van Roosmalen, Willy Ghijssen (voorzitter), burgemeester van Raaij, Louis Thiels, Johan Cuppen. Vooraan: Jos Derks, Bennie Berends, Jan Derks, Gradje van Haren, Mies Theunissen. • Kapsalon

Hoogveldseweg25B 5451AA Mill 0485-451064 www.mooibijmieke.nl

Bij de officiële overhandiging van de uniformen was zelfs de minister-president aanwezig. v.l.n.r: Willy Ghijssen, burgemeester van Raaij, Prof Dr. J. de Quay, Toon Thijssen. op de achtergrond nog Bart Claassen, Tien Linders en Jo Linssen.

In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban. DE

DORPSCOURANT

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

• Schoonheidssalon • Nagelstudio • Wimperstudio

Zoals de harmonie er voor 1962 bij liep. Met de franse pet dus. v.l.n.r: Tien Linders, Toon Thijssen, Jo Linssen en Jaske van den Heuvel.

4

juli/augustus 2021


Nicky

dieren proat

speelse bui ben. Ik heb genoeg om uit te kiezen, ballen, hondepoppen, touw maar een echt hondemaatje vind ik het leukst. Ben ik dol op autoritten: dat vind ik prima hoor, ik spring gewoon zelf de auto in. Toen ik klein was moest ik in de bench maar tegenwoordig ga ik gewoon zelf in mijn mand achterin liggen en kom daar nooit uit. Hij heeft goede hoge kanten zodat ik er bij onverwachte snelheidsveranderingen of bochten niet uitval. Maar mijn baasje loopt de kleinere stukken liever met me, zoals naar stal naar mijn grote paardenvriend. Snurk ik: ik geloof het niet, ik hoor mijn baasje er nooit over. Ik doe regelmatig een mandendans met Emma. Wij vinden dezelfde manden lekker en hebben meer dan keus genoeg maar er eentje inpikken is het leukst. Maar soms zitten we samen in één mand.

Mijn naam is: Nicky. Mijn drie voorgangers heetten Whisbey, Grizzly en Timmy met i en y erin en zo kwam mijn baasje op Nicky. Dat kan ze lief uitspreken en heel kort als ik niet luister. Ik woon vanaf pup, ik ben net drie geworden, op de Maalstoel 11 samen met mijn baasje Ans en mijn poezenvriendin Emma. Mijn ras is: vuilnisbak zoals mijn baasje dat van huis uit gewend is te noemen. Met andere woorden nogal een mengelmoes. In mijn familie zit onder andere Chihuahua x Shitzu van moederskant en Dwergpoedel x Maltezer van vaderskant. Ik heb van iedereen de vriendelijkste kant mee gekregen. Mijn vacht is alsmaar groeiend zonder onderlaag daarom moet ik elk half jaar naar de kapper. Mijn grootste angst is: heel ongewoon, onbekende grote of kleine mensen ontmoeten die zich heel lief voorover buigen omdat ze aardig tegen me willen doen. Als mijn baasje er dan bij komt en zegt dat het goed is, dan wil ik ook graag knuffelen met die onbekenden. Mijn favoriete speeltje is: wat ik op het moment zie als ik in een

Mijn baasje heeft via Carina mijn speelmaatjes Moos en Bouncy uitgenodigd om de volgende keer zich voor te stellen.

Abraham of Sara gezien? Wij zijn Saar en Roos van der Locht. Wij zijn 29 april 5 jaar geworden en mochten ons eerste kinderfeestje geven. Samen met papa Joost, mama Elke en Max de hond wonen we nu op Dommelsvoort, omdat ons huis aan de Jan van Daalstraat flink verbouwd wordt. We krijgen allebei een eigen slaapkamer die we mogen inrichten. Saar: Ik zit sinds kort op zwemles in Grave. Dat vind ik superleuk om te doen. Ik tel de dagen ook steeds af. Eindelijk mag ik ook weer naar de gymles op zaterdag. Daar ben ik blij mee! Mijn hobby's zijn: kleuren, buiten spelen, spelletjes spelen, rolschaatsen, fietsen, knutselen en steppen. Mijn lievelingskleuren zijn: blauw, groen, geel en oranje. Ik vind het heel leuk om naar school te gaan. Het leukste om te doen, is schommelen, een kralenplank maken en in de bouwhoek spelen. Ook vind ik het erg leuk om met mijn vriendinnetjes af te spreken en om Mega Mindy te spelen. Later wil ik dierenarts worden, samen met mijn zus. Roos: Ik ben gek op eenhoorns juli/augustus 2021

Saar en Roos Koen van Gemert heeft op 15 mei Abraham gezien

en Mega Mindy. Ik ben blij dat ik weer naar school mag. Op school maak ik graag een kralenplank, kleur ik veel en speel ik met de Clics. Ook speel ik graag met mijn vriendinnetjes. Ik ben gek op grapjes maken en ik vind mezelf ook grappig ;-). Mijn lievelingskleuren zijn: roze, paars, glitter, goud en rood. Mijn hobby's zijn: Mega Mindy spelen, kleuren, fietsen, rolschaatsen, luisteren naar Mega Mindyliedjes en knutselen. Ook ik ga sinds kort naar zwemles en mag ik weer gymmen. Dat vind ik erg leuk om te doen! Samen met mijn zus word ik dierenarts. We gaan zieke dieren beter maken.

6 juni werd Juul Cuppen 50 jaar gefeliciteerd

De volgende keer mag Julia Vink een stukje schrijven. Groetjes Saar en Roos

5


DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Wat neem je beslist niet mee? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie uit Beers heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen.

Fenna Maassen

geslaagd ben voor mijn opleiding. 12. Oostenrijk, Amerika en een paar losse weekendjes in Nederland. 13. Met Fabrice (mijn vriend), ik denk dat niemand anders het zolang vol houdt met mij. 14. Ik vind Beers goed zoals het is. Het is gezellig knus en er wonen vriendelijke mensen. 15. Diane Hendriks

Lena Fedders 1. Ik ben Lena Fedders, 32 jaar oud en woon samen met mijn (bijna) man Bram en zoon Siem op de Sterrenbos 3, in het buitengebied van Beers 2. Een gemiddelde dag ziet er op dit moment heel anders uit dan normaal. Ik zit in de laatste week van mijn zwangerschapsverlof en geniet nog volop van het samenzijn met mijn gezin. Ik probeer al wat tijd 1. Ik ben Fenna Maassen en ben twintig jaar oud en woon met mijn vader Richard, moeder Yvonne en broer Juul op de Korte Spruit 22. 2. Meestal sta ik rond 7.45 uur op maar dat is elke dag anders bij mij. Ik werk bij de Veldweg, dit is een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking en bij dagbesteding de Roggy. De ene dag ben ik tot 22.30 uur aan het werk, en de andere dag tot 16.30 uur. 3. Ik vind het erg leuk om koekjes en taarten te bakken, met mijn vriend af te spreken of met vriendinnen en om lekker serie te kijken. 4. Ik vind het fijn om voor mensen te zorgen, hierdoor cijfer ik mijzelf soms weg. 5. Ik wil graag veel van de wereld zien. Dus zou ik graag willen dat als ik aan een plek denk ik daar dan heen geteleporteerd word. 6. Ik zou graag zelf een bedrijfje willen opzetten, maar eerst wil ik ervaring opdoen in dit werkgebied. 7. Toen ik klein was zat ik op vakantie vast in een wc-hokje, mijn vader moest via de achterkant door de brandnetels via een raampje naar binnen komen. Om er vervolgens achter te komen dat ik de verkeerde kant aan het open draaien was van het slot. 8. Ik denk met een boek. Als je tijd in mij steekt en de moeite doet om mij te lezen zie je wie ik echt ben en zal ik mijzelf voor je openstellen. 9. Ik heb mijn creativiteit van mijn vader en ik mijn sociale kant van mijn moeder. 10. Als mijn familie, vrienden en honden veilig zijn mag alles weg. De rest van mijn spullen kan ik vervangen maar hun niet. 11. Het leukste cadeau dat ik heb gekregen is dat ik een weekendje met mijn ouders en vriend naar het buitenland mag omdat ik DE

DORPSCOURANT

en ik kan mijn passie kwijt. Verbouwen en ontwerpen. Ik ben gestopt met mijn vorige baan en zit in de startfase met mijn eigen interieur bedrijf ‘ontwerp met LeF!’ Het leven kan niet beter. 7. De grootste blunder.. Ik ben soms een flapuit en dat is niet altijd handig. 8. Zo, dit is een moeilijke vraag. Een vriendin zei gelijk ‘ jij bent een tijdschrift. Elke bladzijde weer iets nieuws. Vaak zwart/wit. Soms verdrietig, meestal vrolijk en af en toe een raadsel. 9. Eerlijkheid is iets wat ik mee heb gekregen en wat ik heel belangrijk vind. Ik zeg wat ik denk en dat waardeer ik ook aan andere mensen. Je weet bij mij altijd waar je aan toe bent. 10. Ik zou het vooral heel zonde vinden van het werk wat we de afgelopen tijd verzet hebben, maar ik ben niet erg gehecht aan spullen. Ik heb een doos met brieven, herinneringen en foto’s. Het zou wel heel jammer zijn als ik die kwijt was. 11. Heel cliche, maar het beste cadeau kwam 25 februari ter wereld, onze zoon Siem. 12. Vorig jaar ging ik op familiebezoek in Zwitserland, samen met mijn moeder, zus en neefje van 2, de jaren daarvoor gingen Bram en ik op fietsvakantie naar Slovenie en op wandelvakantie naar Frankrijk 13. Ik zou helemaal gek worden als ik (met iemand) opgesloten zat, maar als ik dan toch zou moeten kiezen, dan met mijn gezin. 14. Voor de rust en ruimte verhuisden we begin dit jaar naar Beers. Grootschalige recreatie past er niet helemaal bij. 15. Mijn buurman Leo van Haren

Monique van Rosmalen te maken om te werken wat ik ontzettend leuk vind. Ik wandel dagelijks samen met Siem en sinds het weer zo mooi is zie je me ook veel met vrienden en familie door Cuijk slenteren of buiten op terras 3. Ik ben heel graag in de natuur. Wandelen, fietsen, hardlopen of gewoon lekker met vrienden in de tuin borrelen. Daarom ben ik ook zo blij met ons nieuwe huis in het buitengebied. Heerlijk genieten hier 4. Ik ben creatief en hou van structuur. Geen slechte eigenschappen, maar wel een moeilijke combinatie 5. Geduld vind ik een mooie eigenschap die ik soms te weinig heb. Als ik iets in mijn hoofd haal moet het gebeuren, en het liefst meteen 6. Ik leef mijn droom. Samen met mijn gezin woon ik in een woonboerderij op een prachtige plek. We genieten hier van de natuur

6

juli/augustus 2021


1. Ik ben Monique van Rosmalen, 58 jaar en woon samen met John en onze hond Sjenna aan de Prinsenstal 11. 2. Inmiddels werk ik bijna 25 jaar voor het centraal orgaan opvang asielzoekers. Iedere dag is anders, zeker omdat ik in verschillende functies binnen de organisatie werkzaam ben geweest. Een baan waar ik energie van krijg. Gemiddelde werkdag start meestal rond 07:00 uur, ontbijten, rondje met Sjenna en dan aan het werk. De laatste periode ook vaak thuis en vergaderen via Webex. 3. Mijn hobby’s zijn: vakantie in Portugal, liefst 3 x per jaar. De kleinkinderen verwennen, winkelen met vriendinnen. In de winter heerlijk samen naar de sauna. 4. Mijn slechte eigenschap is altijd bereikbaar willen zijn voor kinderen en werk. Dit is op sommige momenten teveel en moet ik mezelf er toe zetten om de telefoon te doen. 5. Tja een nieuwe kwaliteit, ik ben eigenlijk heel tevreden met mijn huidige kwaliteiten. 6. Graag zou ik weer eens willen waterskiën, op vakantie in Spanje heb ik dit ooit gedaan, geweldig leuk. Het is er nooit meer van gekomen. 7. Blunder, haha aan iemand vragen of ze zwanger was, dat was niet het geval, de kilootje waren

Land van Cuijk is bijna voorzien van glasvezel

erbij gekomen. 8. Ik kan me niet zo snel vergelijken met een product of merk. Iedereen is uniek op zijn manier. 9. Goede eigenschappen, positief blijven, niet bij de pakken neer gaan zitten. Altijd het goede zien in de mens. 10. Wat ik niet mee neem zijn materiële dingen, die zijn vervangbaar. John, Sjenna en foto’s zijn de enige die dan belangrijk zijn. 11. Het beste cadeau wat ik ooit heb gekregen is de ring van oma. Na haar overlijden was die voor mij. Graag hem met veel herinnering. 12. Portugal, Portugal, Kroatië. 13. 24 uur opgesloten worden met iemand, nee ik kan niet zo snel iemand bedenken. 24 uur is wel erg lang. 14. Wat ik zou willen veranderen in Beers kan ik nog niet benoemen. Daarvoor wonen wij tekort in Beers. Wat ons tot op heden opvalt is het is een dynamische dorp, waar iedereen oog heeft voor elkaar. 15. Kevin Hendriks.

Het einde van de aanleg van het glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk is in zicht. Het grootste gedeelte van de huizen en bedrijven in de gemeenten zijn inmiddels aangesloten op het nieuwe netwerk en kunnen genieten van supersnel en stabiel internet. Met de komst van het glasvezelnetwerk is het Land van Cuijk klaar voor de toekomst. Inwoners die nog gebruik willen maken van de gratis aansluiting in huis hebben nog tot 1 juli om een abonnement af te sluiten.

werkzaamheden in Boxmeer en Grave in juli 2021 gereed zijn en zullen Cuijk en Mill & St. Hubert in augustus 2021 op het netwerk zijn aangesloten.

Laatste kans

De inwoners met een gratis aansluiting in huis kunnen nu nog kosteloos worden aangesloten op het glasvezelnetwerk van E-Fiber. Bewoners die hulp willen ontvangen bij de keuze en de overstap, kunnen vrijblijvend een afspraak maken met een onafhankelijke glasvezeladviseur via Einde werkzaamhee-fiber.nl/persoonlijk-advies. De den in zicht deadline voor het afsluiten van een abonnement bij één van de Het nieuwe glasvezelnetwerk in deelnemende providers is 1 juli het Land van Cuijk is bijna gereed. Sint Anthonis is al helemaal 2021. Later meedoen blijft mogelijk, maar dan wordt er minimaal aangesloten en in de overige €450,- in rekening gebracht. Dit gemeenten wordt de laatste betreft de eenmalige afkoop van hand gelegd aan het realiseren van de laatste huisaansluitingen. de vastrechtvergoeding. Naar verwachting zullen alle

Ik en de Vip

Antwoorden met foto aub inleveren vóór 10 aug. Mail naar redactie@dorpscourant.nl Tekst en foto apart, jpeg, min. 400 kb.

Goed zonnig nieuws!

Het lag al in de lijn der verwachtingen maar toch wel fijn dat ik ook dit jaar weer een vergunning heb kunnen bemachtigen voor het strandje in Beers! Vanaf 16 juli kun je Toon on Tour er weer vinden en hopelijk krijgen we net zo’n mooie zomer als vorig jaar en zie ik jullie weer op het strandje. juli/augustus 2021

Een van de voordelen van werken aan de receptie bij Ebben Boomkwekers is het ontvangen van beroemde mensen, zoals je ziet. Frenkie de Jong, vriendin Mikkey Kiemeney en hond Jagger samen op de foto met Thea Willemse.

7


Het is zover ! In de komende weken gaan wij over tot aankoop van de kerk. We hebben vele hindernissen moeten nemen. - Aanvragen diverse vergunningen - Laten opstellen van een akoestisch rapport - Meenemen advies brandweer - Verkrijgen goedkeuring Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed / Monumentenhuis Brabant - Verkrijgen goedkeuring Bisdom - En nog vele andere zaken. Maar we zijn met alle betrokken partijen en naar ieders tevredenheid erin geslaagd om het af te kunnen ronden. Ami Holding BV is de koper van de kerk. Dit is een zusterbedrijf van Lake Invest BV (Laham Keijzers) Hieronder komt de “Stichting Keijla.”. (Keijzers Laham) Deze Stichting Keijla heeft de volgende bestuursleden: - Roy Moonen( Lake Invest BV) - Roxanne Jacobs (kleindochter van mijn broer Henk Keijzers wonende te Beers) - Ondergetekende Gerthy Laham Keijzers, geboren in Beers en dochter van Wim en Corrie

Keijzers - Ook zijn we in gesprek met een Beerse bewoonster om ook in de stichting plaats te nemen. De “Stichting Keijla” gaat zich richten op sociale en culturele activiteiten. Voor ideeën en aanvragen kunt u emailen naar: info@keijla.nl

niets mag worden veranderd aan de buitenkant maar ook niet aan de binnenkant. Het karakter van het gebouw blijft dus zeker gehandhaafd. De kerkbanken mogen eruit. Hier ligt zand onder dus Jan Hendrix (Xciting Events BV) daar komen nieuwe gaat de commerciële activiteiten tegels. Verder moeten organiseren. Huwelijken, verer nieuwe stroomgaderingen, (zakelijke) diners, voorzieningen worbedrijfsfeesten, enz. Ook heeft de den gerealiseerd om kerk de vergunning gekregen van alles veilig te houden. een officiële (wettelijke) trouw- Achter in de kerk locatie. komen toiletgroepen, Voor aanvragen kunt u contact die als het ware als een blok erin opnemen met Jan Hendrix tel : worden gezet, zodat de muren 0654300492 Xciting Events BV. niet worden geraakt. In verband met de geluidsbelasting komt De kerk in Beers is er aan de binnenkant extra glas een Rijksmonument voor de ramen, zodat de toegeEen Rijksmonument is van natio- stane waardes van het akoestisch naal belang vanwege de schoon- rapport kunnen worden gerealiseerd. heid en van betekenis voor de cultuurhistorische waarde. De kerk in Vianen bv is een gemeen- Ter bescherming van onze dierbaren is besloten, in overleg met telijk monument. Dat is een groot verschil voor wat is toege- de parochie, dat er extra hekwerken en poorten komen rond laten om te veranderen. het kerkhof. Het kerkhof blijft De werkelijkheid is zo dat dat normaal toegankelijk overdag, bij een Rijksmonument, er bijna zoals u op dit moment gewend bent, behalve bij een evenement dan kunnen we alles afsluiten. Het kerkhof is eigendom van de parochie, alleen het kerkgebouw wordt ons eigendom. Met het kerkbestuur is tevens afgesproken dat de klokken blijven luiden, zoals tot nu toe ook gebeurt. Wij vinden dat dit verbonden is met de kerk. Het is dus een hele uitdaging om de kerk om te toveren tot een mooie locatie, waarvoor we het willen gebruiken met behoud

van het prachtige gebouw. Maar daar gaan Jan en ik voor ! We hopen dat we begin oktober klaar zijn. Geïnteresseerde voor een kerkbank kunnen mailen naar info@ keijla.nl Ook voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u hiernaar mailen. Het is en blijft toch moeilijk om afscheid te moeten nemen van de kerk zoals het was. De meeste van ons hebben daar vele herinneringen liggen. Vreugdevolle gebeurtenissen, verdrietige gebeurtenissen en ook de steun en kracht gehaald in moeilijke tijden. Het is onze Beerse historie en al heel veel eeuwen heeft het een belangrijke rol gespeeld in onze parochie. In samenspraak met het kerkbestuur zullen er in de kapel nog steeds diensten gehouden gaan worden. Wij gaan ervan uit dat we in deze prachtige monumentale kerk weer mooie nieuwe herinneringen kunnen maken, maar dan op andere manier. Gerthy Laham Keijzers

Aandacht, respectvol en creatief Oliestraat 4, 5361 GN Grave 0486 472 074 Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill 0485 452 868

Samen vinden we de kracht DE

DORPSCOURANT

info@annorauitvaartverzorging.nl www.annorauitvaartverzorging.nl

8

juli/augustus 2021


Bijzondere bijen in Beers Sinds een jaar is Arista Bee Research gevestigd op de Eiwitcampus van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Dr. Moonsweg in Beers. Het gebouw was vroeger opgezet als KI-station voor koeien en heeft daarna nog als museum gediend. Nu wordt het (deels) gebruikt door 15 medewerkers en vrijwilligers van Arista Bee Research. Zij hebben hier hun hoofdkantoor, een laboratorium en een deel van hun bijenvolken.

Varroa mijt Arista Bee Research is een bijzondere organisatie, zonder winstoogmerk (een ANBI Stichting), die zich bezighoudt met de verbetering van de gezondheid van honingbijvolken. Honingbijen kunnen net als mensen ook last hebben van ziekteverwekkers, zoals virussen, bacteriën en

Kijk eens goed: zie je in deze raat, eitjes en larven in verschillende stadia, en dichte celletjes? schimmels, maar de afgelopen 20 jaar gaan honingbijvolken vooral dood vanwege een mijt, de Varroa destructor. Deze mijt is overgesprongen van de Aziatische honingbij op de Europese honingbij en heeft zich daarna razendsnel verspreid over alle honingbijvolken in Europa en vervolgens ook over de rest van de wereld. Om Varroa mijt infecties te minimaliseren behandelen imkers sindsdien hun bijenvolken regelmatig met chemicaliën en insecticiden, maar deze behandelingen doden niet

Hightech onderdelen ontwikkeld door Arista zelf juli/augustus 2021

Arista Bee Research is gevestigd aan de linkerzijde in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Dr. Moonsweg in Beers. bevatten is geleverd op Hawaii. Hier werkte Arista samen met een grote professionele imkerij. Bij deze hoog-VSH volken was behandeling met chemicaliën of insecticiden niet meer nodig om toch prima te overleven. Ook in Europa is Arista erin geslaagd om honingbijen resistent te maken tegen de Varroa mijt. Arista Bee Research is haar teelt en selectie strategie nu aan het uitrollen in Nederland en in heel Europa, in samenwerking met vele lokale imkers.

alleen de mijten, maar verzwakken ook de bijenvolken.

Duurzame oplossing BartJan Fernhout, die imker en wetenschapper is, vond dat deze behandelingen niet een duurzame oplossing konden zijn voor het Varroa probleem. Met interesse las hij een weten-

Hightech bijenkasten

mooie is dat deze volken, middels de darren (mannetjesbijen) in deze volken, automatisch het VSH-gedrag zullen gaan verspreiden in hun omgeving. Deze hightech bijenkasten zijn door Arista Bee Research volledig in huis ontwikkeld (inclusief de geautomatiseerde meetapparatuur) en worden op de locatie in Beers geassembleerd voordat ze worden uitgeleverd.

Interesse? Mocht je door het lezen hiervan heel enthousiast geworden zijn en mee willen werken, neem dan contact op met de mensen van Arista Bee Research (bartjan. fernhout@aristabeeresearch. org). Binnen de organisatie wordt gewerkt met meerdere vrijwilligers voor allerlei activiteiten, bijvoorbeeld het helpen met imkeren of het samenstellen van bijenkasten met meetapparatuur of het schilderen ervan. Ook mensen met technische en IT-vaardigheden zijn heel welkom. Voor meer informatie over de speciale kasten kun je terecht op de website: https://aristabeeresearch.org/nl/aristacloud/

Een onderdeel van het Arista programma is het plaatsen van hightech bijenkasten door heel Nederland. Deze bevatten bijenKoningin met haar hofstaat, de volken uit het teeltprogramma werksters die haar verzorgen. en zijn voorzien van meetapparatuur om continue te monitoren hoe goed deze volken schappelijk artikel van de USDA presteren. Temperatuur, gewicht (ministerie van Landbouw in de en bijenbewegingen worden V.S.) dat sommige honingbijen doorgestuurd via het T-mobile een eigenschap hebben om de netwerk naar de server van aanwezigheid van de mijten in Arista. Bedrijven en particulieren het broed te kunnen ruiken en kunnen zo’n hightech bijenkast vervolgens met mijten geïnfecteerd broed te kunnen opruimen. adopteren middels een donatie, wat voor een deel de kosten van Dit gedrag is daarna bekend geworden onder de naam Varroa Arista Bee Research dekt. Het Sensitive Hygiene, afgekort VSH. In 2013 heeft BartJan daarom de Stichting Arista Bee Research opgericht om samen met imkers bijenvolken te gaan telen die deze VSH-eigenschap bezitten en om volken te selecteren waarvan alle werksters (vrouwtjesbijen) dit gedrag bezitten, zodat het volk als geheel uiterst efficiënt mijten weet te verwijderen. Het eerste bewijs dat Arista zgn. hoog-VSH volken kon selecteren die nog nauwelijks mijten Plaatsing van een hightech bijenkast in

9


Natuurveldje feestelijk geopend Vorig jaar is binnen IVN De Groene Overlaat het idee geboren om het verwaarloosde grasveldje bij de Dr. Jan de Quayschool in Beers om te toveren in een natuurveldje waar de kinderen in een

natuurlijke omgeving kunnen ontspannen en waar ook buitenlessen gegeven kunnen worden. In overleg met de gemeente Cuijk die alle materialen geleverd heeft, de directie van de school

Oude en nieuwe situatie

en de ouderraad zijn de plannen gemaakt. De leerlingen van de school hebben hun wensen in tekeningen kenbaar gemaakt en aan de hand hiervan is een ontwerp gemaakt. Met ondersteuning van enkele vrijwilligers uit Beers werden de plannen omgezet in daden en in de loop van enkele maanden uitgevoerd. Eerst werden de oude materialen en het onkruid verwijderd waarna met de herinrichting kon worden begonnen. Om het geheel een natuurlijk karakter te geven werden er 80 struiken waaronder de hazelaar, meidoorn, krentenboompje, vuilboom en gele en rode kornoelje aangeplant. In het midden van het terrein werden duikers geplaatst waar de kinderen doorheen kunnen kruipen en overheen kunnen rennen. De bodem is bedekt met houtsnippers en een klein gedeelte met wit zand om in te spelen. Er is een zithoekje gecreëerd waar buitenlessen gegeven kunnen worden. Tenslotte zijn er nog een tiental frambozenstruiken geplant waarvan de kinderen zo nu en dan een gezond framboosje kunnen plukken. Op 20 mei was het zover dat het natuurveldje in de nieuwe staat kon worden overgedragen aan de school. In aanwezigheid van degene die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit prachtige resultaat vond de opening met een

feestelijk tintje plaats. Stijntje van Esch, directeur van de school, hield een korte toespraak waarbij zij samen met de leerlingen de vrijwilligers in het zonnetje zette en bedankte voor het prachtige resultaat en het werk wat ze ervoor gedaan hebben. Onder luid gejuich en applaus van alle leerlingen en onderwij-

zend personeel verrichtten de jongste en de oudste leerling de officiële opening van het natuurveldje met het doorknippen van het lint. De leerlingen hebben een prachtig werkstuk gemaakt en overhandigd aan de leden van IVN. Hierna was het omgetoverde terrein voor de leerlingen. Hiermee heeft IVN De Groene Overlaat in samenwerking met andere instanties en vrijwilligers een mooie bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van een stukje natuur voor de leerlingen van de Dr. Jan de Quayschool in Beers. Op de foto’s is te zien hoe het was en hoe het is geworden.

Play Back kijkt vooruit Er mag en kan steeds meer, dus ook bij Play Back gaat het kriebelen. Een enthousiaste groep leden is al druk bezig om activiteiten te plannen. Voorzichtig beginnen met onderlinge toernooien en natuurlijk vieren ‘dat het weer mag’.

DE

In de vorige Dorpscourant werd al vermeld dat Play Back 45 jaar bestaat. Leuk om terug te kijken, maar nog leuker om vooruit te kijken. Dat doet Play Back door DORPSCOURANT

de mogelijkheden voor padel nader te onderzoeken. Dit gebeurt door een commissie van Play Back leden. Padel lijkt op tennis en squash. Alleen is een padelbaan kleiner dan een tennisbaan (20 bij 10 meter) en heeft padel geen muren (zoals bij squash) maar een omheining van glas en hekwerk. Elke speelhelft, gescheiden door een net, is verdeeld in twee servicevakken en een achterveld.

Padel speel je altijd met zijn vieren. De spelregels van padel lijken veel op die van tennis, zo moet de bal ook over het net en in het vak van de tegenstanders worden geslagen. Opslaan doe je echter onderhands, waarbij de bal eerst moet stuiteren achter de servicelijn voordat je serveert. Een groot verschil is dat je de bal na de stuit tegen de wand of muur mag laten komen en hem dan pas terug hoeft te slaan. Dit mag ook weer via de muur en levert vaak verrassende rally’s op. Kortom, een leuke inspannende, ontspannende en makkelijke sport! De commissie onderzoekt of het mogelijk is om extra grond te

10

verwerven om paddelbanen te kunnen realiseren. De commissie heeft een plan ingediend bij het project Reserve Leefbaarheid van de gemeente Cuijk. In juli wordt het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad en in oktober wordt er door de gemeente besloten hoe de gelden verdeeld worden. Gewoon lekker tennissen blijft natuurlijk altijd mogelijk bij Play Back. Je kunt je via de website www.playbackbeers.nl aanmelden als zomerlid (tot september voor 40 euro) of gewoon als lid (vanaf 1 juli 40 euro + 15 euro inschrijfgeld). juli/augustus 2021


Jeugdkamp SJO Vianen Vooruit – HBV 2021 In het weekend van 18, 19 en 20 juni werd weer het jeugdkamp van SJO Vianen Vooruit – HBV georganiseerd. Een kamp waar maar liefst 95 kinderen zich voor hadden aangemeld. De kinderen kwamen in groepen verspreid aan in Beuningen en liepen via een wandeltocht door weilanden, bossen en een boomgaard naar het scoutingterrein in Ewijk. Op het kamp aangekomen ging iedereen snel een eigen slaapplek opzoeken en daarna al gelijk aan het spelen op het geweldige terrein van scouting Ewijk. Favoriet voor de kinderen is het mega springkussen dat we ieder jaar krijgen aangeboden vanuit de supportsclub van HBV en Vianen Vooruit. Op de zaterdagmorgen gezamenlijk ontbijten en dan de start van het landenvoetbaltoernooi voor de kinderen. Een toernooi waar kinderen zijn ingedeeld in verschillende landenteams die tegen elkaar strijden om ‘de cup met de grote oren’. Voor de jongste kinderen op het eind van de dag de finale. De winnaar 2021 was hier het team van Brazilië. Brazilië versloeg in de finale Spanje met 2-1.

Zuid-Amerikaanse finale Voor de oudere kinderen is het toernooi verspreid over twee dagen. Op zaterdag de poulewedstrijden en op zondag de twee halve finales en de uiteindelijk finale. De finale van dit jaar was een Zuid-Amerikaanse strijd, Brazilië en Argentinië hadden zich geplaats voor de finale. Een spannende wedstrijd met uiteindelijk een terechte winnaar: Brazilië. De Argentijnen werden met 4-3 in de finale verslagen.

Voetgolftoernooi Natuurlijk werd er tijdens het kamp goed gezorgd voor de jeugd. ’s Morgens lekker ontbijten, ’s middags de lunch en op zaterdag eind van de middag de

frietkar uit Beers. Na het eten voor de ouderen een voetgolftoernooi met 9 holes. De holes liggen verspreid over het gehele scoutingterrein en de kinderen gaan onderling de strijd aan wie er gaat winnen. Ook hier weer een spannende strijd met uiteindelijk Jorn Wijnen als winnaar. Voor degene die een hole-in-one weet te maken een extra prijs. Dit jaar lukte het Dennis Hendrix.

Na de ‘Bonte avond’ stond nog de tocht der tochten op het programma. Helaas door het dreigende onweer is deze tocht niet doorgegaan. Allemaal veilig binnen in het clubgebouw en de (onweer)bui voorbij zien komen en horen. Na een uurtje waren de buien verdwenen en was het tijd om toch maar lekker te gaan slapen.

Bonte avond

Zondagmorgen het voetgolftoernooi voor de jongere kinderen. Ook hier een spannende wedstrijd die uiteindelijk werd gewonnen door Jip Bulkens. Weer een heel zonnig, gezellig en sportief jeugdkamp voor de voetballers van SJO Vianen Vooruit – HBV.

Op zaterdagavond een gezellige ‘Bonte avond’ met als hoogtepunt de jurering door Koningin Máxima en Bulletje van de Soundmixshow. In groepen ging de jeugd los op het podium op bekende krakers van het Nederlands Elftal.

Word vrijwilliger in de Bibliotheek Cuijk Vind je het leuk om met mensen in gesprek te zijn en zit je graag met je neus in de boeken? Dan is een handje helpen in de Bibliotheek Cuijk misschien iets voor jou. In deze rol ben je een van dé gezichten van de vestiging en draag je bij aan tevreden bezoekers. Je werkzaamheden variëren van het verwelkomen van bezoekers, het te woord staan van bezoekers tot het presenteren en opruimen van boeken en andere media. Ook kun je ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Jouw werkzaamheden en enthousiasme zorgen voor een prettige sfeer in de Bibliotheek. Voor de Bibliotheek zijn enthousiaste vrijwilligers van harte welkom voor diverse dagdelen, juli/augustus 2021

van maandag tot zaterdag. De invulling van uren is altijd in overleg, we verwachten dat onze vrijwilligers zich minimaal één dagdeel in de week inzetten. De Bibliotheek biedt je een zinvolle functie in een plezierige en inspirerende werkomgeving. Hierin word jij altijd begeleid door een professionele medewerker. Als vrijwilliger ontvang je een gratis lidmaatschap, waarmee je naast fysieke boeken ook e-books kunt lenen, gratis online cursussen en workshops kunt volgen. Kijk voor meer informatie en het online aanmeldformulier op www.biblioplus.nl/vrijwilligers of bel met 0485 – 583 500.

11

CAFE

cafetaria

zaal

CATERING


wedstrijden kijken en volgde mij overal naartoe, tot aan haar ziekbed. Zelfs in de vier jaar dat ik bij JVC Cuijk voetbalde was zij altijd langs de lijn te vinden. Helaas is zij veel te jong overleden. Mijn hoogtepunt bij HBV in de jeugd was het winnen van de district beker. Wat waren wij nog jonge gastjes. Tot mijn 35e heb ik bij ’t Urst (1e) van HBV gevoetbald. Een tijd waar ik nog steeds vol trots op terug kijk. Ik heb daar verschillende hoogtepunten meegemaakt, waaronder promoties en kampioenschappen. Na de Jan de Quay school in Beers ben ik naar de LTS en daarna naar het ROC in Cuijk

In gesprek met Dolf van Haren Ik ben Dolf van Haren. Ik ben geboren op 26 juli 1978 in Beers. Op de Gildeweg 9 heb ik samen met mijn lieve ouders Kees en Paula en mijn broertje Berny tot mijn 21e gewoond. Ons pap

heb ik veel avonturen beleefd. Meestal waren wij buiten aan het voetballen en ravotten. In de opslag loods van ‘van Schaijk’ hebben wij ook heel wat leuke uurtjes beleefd en kattekwaad uit gehaald. Verder was ik vaak te vinden

Elftalfoto t urst van HBV Beers

Uitreiking bekerkampioen district beker. Ik mocht de prijs in ontvangst nemen als aanvoerder woont er nog steeds. In Beers heb ik een hele fijne jeugd gehad. Ik was meestal buiten te vinden. Samen met mijn buurjongen Niels van Benthum en overbuurjongen Rick Hermanussen

DE

DORPSCOURANT

bij mijn klasgenootjes Maikel Hermanussen, Jeroen Geurts en Jairno Veulings, waar ik kind aan huis was. Ook op De Sterrenbos bij Thijs Derks waren we regelmatig te vinden. De vriendschappen die toen zijn ontstaan hebben ervoor gezorgd dat ik, na al die jaren, nog steeds een hechte vriendengroep in Beers heb. Van jongs af aan zat ik bij jong Nederland. Eerst als kind en later zelfs als leider. Daar heb ik een hele leuke tijd gehad. Vooral de kampen en weekendjes weg zijn mij bijgebleven. Tijdens carnaval heb ik twee jaar bij de jeugdraad gezeten. Ook de kermis was altijd een groot feest. De uitstapjes naar de kroeg, met de tent nog achter de cafés, waren geweldig. Onvergetelijk zijn de mooie vakanties met de vriendengroep naar Texel, Spanje en Bulgarije. Als ik aan Beers denk, dan denk ik toch vooral aan GEEL-WIT. De kleuren van de voetbal club waar ik nog steeds actief ben. Ik ben er begonnen rond mijn 5e jaar en voetbal er nog steeds. Mijn grootste trouwe fans waren mijn ouders. Vooral ons mam miste geen wedstrijd. Zij kwam alle

Op vakantie met ons pap ons mam broertje Berny en mijn beste schoolmaatje op de Lts Peter nabuurs

De drie musketiers van de Gildeweg Niels v Benthum, Rick Hermanussen en ikzelf

Oude jeugd foto( denk verjaardag feestje) met Maykel Jairno Niels Rick Jeroen Martijn en Niels

12

juli/augustus 2021


gegaan. Als bijbaantjes werkte ik bij Smits metalen ramen en bij René Derks (nu BGM) in Beers. Daarnaast heb ik vaak meegeholpen met hooien bij Sjaak Vromans en bij familie van der Eijken. Tijdens mijn middelbare schooltijd heb ik twee jaar bij Berdex in Wanroij (constructie bedrijf) gewerkt. Daarna ben ik bij Colt in Katwijk gaan werken (recent overgenomen door Kingspan). Daar werk ik nu nog steeds. Ik werk er als monteur in brandventilatie en klimaat techniek. Voor mijn werk kom ik in heel Nederland bij uiteenlopende bedrijven. Van huis uit ben ik met Abeltje gaan samenwonen in Cuijk. Dit jaar zijn wij 25 jaar samen. Eerst hebben Abeltje en ik in een appartementje gewoond. Na twee jaar hebben wij een huis gekocht in de Heeswijkse kampen. Daar wonen wij nu nog steeds met veel plezier. Mijn grote trots zijn onze dochters Christel (14 jaar) en Amber (12 jaar). Ik geniet ervan om samen met mijn gezin leuke dingen te doen. Ik ga graag dagjes weg en met hen op vakantie. Ondanks dat ik in Cuijk ben gaan wonen ben ik nog vaak in Beers te vinden. Grappig is dat

MAANDSCHOTEL

niet alleen ik, maar ook onze dochters in Beers hun hobby’s hebben. Christel rijdt paard in Beers en Amber is gaan voetballen bij HBV. Ook hebben zij allebei bij Jong Nederland gezeten. Ik heb nog steeds een sterke band met Beers want: veel vrienden uit mijn vriendengroep wonen nog steeds in Beers, ik voetbal nog steeds in Beers, ik train Ambers team bij HBV en ga met onze Christel mee als zij moet paardrijden in Beers. Tenslotte hebben wij een vaste seizoensplaats op de Tienmorgen (dat wij gekscherend ook wel onze verlengde achtertuin noemen). En natuurlijk ga ik regelmatig bij ons pap en zijn vriendin Tina op de koffie. Ik woon dan wel in Cuijk, maar

Foto van mij tijdens werk voor Colt in mijn hart blijf ik een echte Beerse.

JULI

Montana giant met friet 0652221966 | www.ladco.nl | info@ladco.nl

CHTS E L S U N 0 EURO 7,5

Met hart en ziel betrokken www.fioreuitvaartzorg.nl juli/augustus 2021

13

Kerkpad 17, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00


Ruim 3.250 routes uitgestippeld in Land van Cuijk Via de online routeplanner van VisitBrabant (routesinbrabant.nl) zijn in het afgelopen jaar meer dan 3.250 fiets- en wandelroutes uitgestippeld in de vijf gemeenten van het Land van Cuijk. Ruim twee-derde van al deze routes zijn wandeltochten. Recreanten kunnen via de online planner van VisitBrabant hun eigen routes maken. Deze routes volgen de knooppunten die (ook) in het Land van Cuijk zijn uitgezet. Wat opvalt is de gemiddelde lengte van de uitgestippelde fiets- en wandelroutes in het Land van Cuijk. Die zijn vaak het dubbele van wat elders in Brabant gebruikelijk is. Een fietser die met behulp van de online planner een route in het Land van Cuijk samenstelt, rijdt vaak zo’n 44 tot 45 kilometer. De meeste wandelaars kiezen al snel voor tochten van 13 kilometer of meer. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de uitgestrektheid van het Land van Cuijk. De voorkeursroutes van de fietsers en wandelaars zijn minder verrassend. Zij gaan door of langs: Maasheggen en omgeving Overloon (gemeente Boxmeer); Kraaijenbergse Plassen (gemeente Cuijk); Zuidelijke gemeente Grave, meer in het bijzonder Escharen, Gas-

sel en de Kraaijenbergse Plassen (gemeente Grave); Tongelaar en De Kuilen (gemeente Mill en Sint Hubert); Boswachterij Sint Anthonis (gemeente Sint Anthonis). De fietsroutes worden overwegend in de zomermaanden uitgestippeld, de meeste wandelroutes daarentegen in het voorjaar (mei) of in het najaar (oktober tot december).

Foto gemaakt aan de Wielweg door Mia Leeuwerik.

MAANDSCHOTEL AUGUSTUS

lekkerbek

CHTS E L S U N 0 EURO 8,0

DE

DORPSCOURANT

Op 1 juni zijn Daniëlle Hofman en Niels Janssen op de Nieuwstraat 7 de trotse ouders geworden van zoontje Loek. Op de Keizerstraat 18 is op 26 mei Saar geboren, het kleine zusje van Tess en dochter van René en Caitlyn van Dongen. Op de Prinsenstal 35 is op 12 juni Romy geboren, dochtertje van Myron Heijstek en Robert de Ruijter. En op de Grotestraat 42 is op 2 juni Fem Toonen geboren, zusje van Tess en Sam en dochter van Patty Centen en Ruud Toonen. Van harte gefeliciteerd allemaal met de dametjes en heer en geniet ervan!

14

juli/augustus 2021


Ommetjes: Het is helaas niet gelukt om de beloofde info over de ommetjes digitaal te informeren aan iedereen. We hebben in Beers geen website, zover ik weet, waarop we dergelijke info kwijt kunnen. Er zijn bij de gemeente ca. 87 projecten ingediend, waarvan ook een aantal uit Beers is mij ter ore gekomen. Het zal voor de raadsleden een hele kluif zijn om al deze projecten te beoordelen en een keuze te maken waaraan ze het geld willen besteden. Op 5 juli wordt het plan van de “ommetjes” gepresenteerd aan de raadsleden en in de raadsvergadering van 4 oktober wordt er naar verwachting een besluit genomen welke projecten uitgevoerd kunnen gaan worden.

Kernendemocratie gemeente Land van Cuijk: In 2 digitale bijeenkomsten op 9 en 29 juni is er met een aantal Beersenaren gesproken over de volgende thema’s in ons dorp: leven – ondernemen – ontspannen – leren en zorgen. Het ging vooral over wat er als positief werd ervaren en waar zorgvuldig mee omgegaan zal moeten worden. Ook minder positieve ontwikkelingen en waar wel kansen / verbeteringen worden gezien en zaken die aandacht verdienen in de toekomst. Mogelijk dat de Dorpsraad na de zomer een verslag hierover uitbrengt.

Strandje: Ondanks het wispelturige weer hebben we al weer een aantal dagen kunnen genieten van het strandje. Op de eerste plaats wil ik de groep vrijwilligers een pluim geven hoe zij telkens weer proberen het strandje optimaal opgeruimd te houden en te ontdoen van wier, veel afval zoals verpakkingen van o.a. fast-foodketens, volle, halflege en lege flessen, bierdoppen, sigarettenpeuken en zelfs glasscherven. Ondanks dat het aantal vuilnisbakken is vermeerderd komt het toch nog voor dat deze zaken daarin niet terechtkomen, erg jammer! Gelukkig wordt er wel gewerkt aan een oplossing om het toilet open te stellen. Het valt of staat met: wie doet de schoonmaak?! Laten we met z’n allen proberen het strandje gezellig, schoon en veilig te houden.

Land van Cuijk De ChristenUnie Land van Cuijk meldt zich als nieuwe partij voor de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie is een bijzondere partij. Haar leden willen zich op grond van hun geloof inzetten voor hun medemens, ook via de politiek. “Binnen de ChristenUnie inspireert het geloof ons in deze dienstbaarheid. Het stimuleert ons ook om respectvol en liefdevol met eenieder om te gaan. De ChristenUnie heeft ervaren dat er daardoor een ander soort politiek ontstaat, die in alle geledingen merkbaar is. Het gaat om een politiek die oog heeft voor wat echt telt, namelijk het welzijn van een bevolking en niet primair de welvaart; om een politiek die zorgzaam is voor de medemens en zijn omgeving.” Aldus Hetty Egger-van Oppen die zich hard maakt voor deelname van de ChristenUnie aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Land van Cuijk. “Om daarin te geloven hoef je geen christen te zijn, maar het helpt wel.” In de nieuwe fusiegemeente ‘Land van Cuijk’ zullen 37 raadsleden 33 kernen vertegenwoordigen. Omdat de ChristenUnie

gelooft in het belang van zorg voor elkaar binnen kleinere of grotere leefgemeenschappen, vindt zij het belangrijk om ook voor haar lokale afdeling uit elke kern iemand te hebben als contactpersoon voor de thema’s die binnen de eigen leefkern spelen en die de aandacht nodig hebben van de gemeentepolitiek. Wat de ChristenUnie betreft hoeven dat niet altijd alleen de grote thema’s te zijn, zoals bouwprojecten, maar willen we vooral ook oog en aandacht hebben voor het menselijke, individuele, leed. Wilt u iets doen met uw geloof, dat wil zeggen handen en voeten geven aan de opdracht die wij hebben om voor elkaar te zorgen, binnen het gezin, binnen de familie, in de buurt of in ons dorp, en wilt u met ons de signalen uit uw leefgemeenschap delen zodat wij deze binnen de gemeentelijke politiek onder de aandacht kunnen brengen, meldt u dan aan als kernvertegenwoordiger voor de ChristenUnie. U kunt dit doen door een mailtje te sturen aan secretaris@ landvancuijk.christenunie.nl. Als u vragen hebt kunt u ook bellen op 0478630585.

Gronden bij voormalige KI locatie: Op de gronden bij de voormalige KI is het de bedoeling dat er een proefveld wordt aangelegd met mogelijkheden voor beplanting onder zonnepanelen. Wat dit gaat inhouden kan men vinden op de volgende website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarna het dossiernummer intoetsen: NL.IMRO.1684.WPCUTOVDrMoonsweg5-ONO1. Deze plannen liggen tot 27 juli ter inzage.

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl

Vakantie:

WE L KO M B IJ DE BU U RT MA R KT !

Ik wens iedereen een fijne zomerperiode toe en zorg goed voor elkaar zolang die vervelende coronapandemie nog niet is uitgeroeid! Voorlopig zal de tekst op de foto, die ik op straat ergens tegen kwam, nog steeds ons devies moeten blijven!

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR CLIËNT-MEDEWERKERS VOOR WINKEL EN BAKKERIJ

KOM GEZELLIG LANGS BIJ DE BUURTMARKT

Reacties ontvang ik graag: henriette52@home.nl of 0653718923 Henriëtte Thijssen juli/augustus 2021

GILDEWEG 12 - 5437 AK - BEERS

15


Nederlands kampioenschap voetbal Meisjes MO11-1 Op zondag 13 juni heeft het meisjesteam MO11-1 van SJO Vianen Vooruit – HBV deelgenomen aan het Nederlands kampioenschap voetbal in Amsterdam. Een landelijk kampioenschap waar het team voor is uitgenodigd door de KNVB. Dit (mede) door de opvallende uitslagen in het begin van dit jaar tijdens de start van de competitie. Vijf wedstrijden gevoetbald, vijf overwinningen met een doelsaldo van 89 voor en 3 tegen. Een mooie beloning voor het team op het eind van het ‘coronajaar’ om aan dit toernooi te mogen deelnemen. Eindelijk konden ze de krachten meten met sterke landelijke meisjesteams. MO11-1 werd ingedeeld in een poule met teams uit Rotterdam (VOC), Bergeijk en Houten. De spanning was zichtbaar bij de meiden en leiding. Werden ze compleet weggespeeld of konden ze lekker partij bieden tegenover de in het algemeen grotere verenigingen? De eerste wedstrijd was tegen VOC uit Rotterdam. Het spel ging in het begin op en neer, maar door uiteindelijk veel beter combinatievoetbal werd de eerste wedstrijd terecht gewonnen van de Rotterdammers met 2-0. Blije gezichten daar ze in ieder geval naar huis zouden gaan met één overwinning. De druk was eraf.

Brabantse derby Wedstrijd twee was tegen Bergeijk. Een Brabantse derby waar direct zichtbaar werd dat fysieke kracht het hier niet ging winnen van een sterk combinerend team van gedreven meiden. Het team van Bergeijk werd met maar liefst 6-0 verslagen. Goed om te zien dat het spel ook werd opgemerkt door anderen: scheidsrechters, leiders en begeleiders van andere teams deelden de complimentjes uit aan het team van SJO Vianen Vooruit - HBV. De laatste poulewedstrijd tegen Houten. Houten had gelijk gespeeld tegen het team waarvan SJO VV – HBV met 6-0 van had gewonnen. Stiekem werd al DE

DORPSCOURANT

Boven v.l.n.r: Noortje Schreven, Noortje Bodden, Pleun Siroen, Eefje Hubers, Sofie van Duren en Liv Thomassen. Beneden Janne Koole, Ilse Ebben, Saar Overdijk, Dore Hendriks en Silke Hendriks. gedacht aan het winnen van de poule en dat ze zouden doorstromen naar de winnaarsronde, de beste vier van Nederland. Een gelijkspel was voldoende om de winnaarspoule te bereiken. Voortvarend gingen de meiden van start. Met combinatievoetbal en individuele acties werd direct druk gezet op de keepster van Houten. Echter de bal ging er nu even niet in en langzaam kwam Houten onder de druk vandaan en golfde het spel op en neer. De spanning was te snijden daar Houten moest winnen om naar de winnaarspoule te gaan. MO111 kwam toch op voorsprong 1-0. Houten zette alles op alles om een doelpunt te maken. Dit kwam vrij snel na de 1-0. Houten scoorde 1-1 en het was toen even weg bij de meiden uit Vianen, Beers en Cuijk. Houten liep in zes minuten uit naar 1-4, het leek gespeeld. De meiden toonden veerkracht en kwamen op 3-4 met een late kans op de gelijkmaker. Helaas, geen gelijkspel maar een verlies.

Halve finale nummers 2 De halve finale van de nummers twee werd bereikt. Deze halve finale speelden we tegen Gastel. Tegenstander had geen schijn van kans tegen het combinatievoetbal van MO11-1. De meisjes van Gastel werden met 5-0 verslagen. De laatste wedstrijd van de dag tegen BWO (Hengelo). Twee teams aan elkaar gewaagd en degene die de 1-0 zou maken zou ook de winnaar worden.

16

MO11-1 had verschillende echte kansen maar ook tijdens deze wedstrijd wilde de bal er niet meer in. Eén uitval van BWO (Hengelo), 1-0 en dat werd ook de uitslag. Een topprestaties van MO11-1, een zesde plek tijdens het Nederlands kampioenschap MO11-1 Het mooiste compliment werd gegeven door de official van de KNVB: “Dit is een goed stel hoor.” juli/augustus 2021


Van startup met Beerse roots, tot internationale webshop met een groene missie! Zo’n 3 jaar geleden zat Beersenaar Sajanth Jayakkumaran naast zijn collega Hans Cremers in een kantoortje van nog geen 10 vierkante meter. Vanuit hier werden de contouren van Garmundo geschetst. Inmiddels is dat kantoortje wat groter en vergroent Garmundo tuinen en daken door heel Europa.

De volgende verenigingen hebben zich toentertijd aangemeld en geholpen met het werven van aansluitingen: v.v. HBV, c.v. De Bokkerijers, v.v. Volt (Energo), buurtvereniging de Beerse Hei en de Dorps-Courant. Mede dankzij een goede samenwerking is de glasvezel van LVC Net in Beers gerealiseerd.

Lieve ouders van alle kinderen waar ik, Marjo Thelosen-Linders, vele jaren mee heb mogen spelen, leren , knutselen enz. in de Hummeltjeshut neem ik met pijn in mijn hart afscheid. Met juf Liesbeth, juf Jeanne en juf Annie ben ik gestart in de Hummeltjeshut vanaf begin jaren zeventig….

juli/augustus 2021

Sajanth Jayakkumaran: ‘In de drie jaar dat ik bij Garmundo werk, hebben we een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We begonnen met zijn tweeën, maar werken inmiddels met een team van vijf vaste medewerkers en drie parttimers. Er waren destijds nog bijna geen online aanbieders van hagen en tuinplanten. En nog altijd gaan veel mensen voor hun tuininrichting naar het tuincentrum. Toch ontdekken steeds meer mensen het gemak van online bestellen. Onze producten staan tegenwoordig in tuinen door heel Europa: van de Oostenrijkse Alpen tot in het Scandinavisch Hoogland, maar ook in het pittoreske Beers!’ Levering op elk gewenst moment

Drijvende kracht achter onze groene missie Sajanth: ‘Naast ons eigen team, krijgen we ook hulp van acht vakkrachten van IBN. Vol enthousiasme helpen zij ons vier dagen per week mee met verzendingen. Zij zijn echt een drijvende kracht achter Garmundo. Zo proberen we het verschil te maken en werken we samen aan onze groene missie.’ Wil jij ook eenvoudig en snel je tuin vergroenen? Ga dan naar garmundo.nl.

Glasvezel van LVC Net in Beers gerealiseerd

Met pijn in mijn hart neem ik afscheid

Maar juf Lilian gaat door en ze kijkt heel goed waar ieder kind persoonlijk behoefte aan heeft. Is je kind 2 jaar kom dan gerust op dinsdag of donderdagochtend een kijkje nemen (±9.00 uur). Juf Lilian zorgt voor héél véél speel-, leer- en knutselmomenten en als het weer mag maken ze ook kleine uitstapjes naar bijvoorbeeld De Tienmorgen of naar de kabouterroute bij De Barendonk.

Van de Oostenrijkse Alpen tot het Scandinavisch Hoogland

Hein Heurkens is één van de nieuwste gezichten van Garmundo en eveneens afkomstig uit Beers: ‘We merken dat er in heel Europa behoefte is aan een online alternatief voor het tuincentrum. Bij ons bestel je met een paar clicks je laurierhaag en borderpakket met plukbloemen. Deze worden dan op het door jouw gewenste moment tot in de tuin afgeleverd. Je hoeft de haag en border alleen nog even te planten en dan natuurlijk genieten. Dat noemen wij Do Garmundo!’

Al die jaren heb ik met lieve, leuke collega’s mogen werken en zal ze erg missen. Maar ga nu zeker van mijn kleinkinderen genieten. Ik wens iedereen héél véél gezondheid en geluk toe. Geniet van de speel-leer-knuffelknutsel momenten met je kind, ze zijn zo snel groot. Het gaat jullie allemaal goed! Groetjes, Marjo Thelosen-Linders

17

In totaal is er een bedrag opgehaald van € 6713,--. Na goed onderling overleg is er namelijk afgesproken het totaal bedrag te delen door de 5 verenigingen/ stichtingen. Een bedrag van € 1342,60 is intussen bij de genoemde verenigingen/stichtingen bijgeschreven.


Wat is het geheim om 95 te worden? Op 8 juni 2021 hebben wij Marietje van den Bosch en Jo Linders, de twee oudste inwoners van Beers uitgenodigd in het Trefpunt. Beide zijn 95 jaar! Marietje is geboren op 6 maart 1926 en Jo is van 20 juni 1926. Dus officieel is Marietje de oudste inwoner van Beers. Marietje komt uit een gezin van 11 kinderen en was getrouwd met Grad van den Bosch en Jo komt ook uit een gezin van 11 kinderen. Hij was de oudste en was getrouwd met Martha Raaijmakers. Het was die dag behoorlijk heet en voordat we onze eerste vraag kunnen stellen, zei Jo: “Vroeger gingen we onder een boom liggen met die hitte, in plaats van onder een parasol.” Dat is een mooi begin van deze avond.

dankzij hulp van de kinderen, van naasten, van thuiszorg en de inzet van slimme hulpmiddelen. Mede daarom is een goede kwaliteit van leven mogelijk voor Marietje en Jo. Het is fijn dat ze dankzij genoemde hulp zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Levensloop Jo Jo is geboren in Beers en heeft 3 jaar in Tegelen gewoond. In Tegelen bij de paters gewerkt. “Bij het opruimen alles in een diepe kleiput gegooid, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Ook heb ik 2 weken in de mijnen gewerkt, maar dat was niets. Was te donker en trouwens ik ben geen mol! Daarna ook als opperman gewerkt op de bouw in Cuijk. De mooiste herinnering heb ik aan het werken bij de gemeente Cuijk (vroeger de gemeente Beers). Ik heb heel wat kilometers geveegd. Eerst alleen met de bezem en later op de bezemwagen. Vroeger werkten wij vaak met de schop, maar dat kennen ze niet meer. Nu doen ze alles met een kraan, zelfs het kleinste steentje wordt met een kraan opgetild.”

Levensloop Marietje

Geheim Wij zijn erg benieuwd wat het geheim is om zo oud te worden. Jo: “Als het kan altijd doorgaan (‘je van der putte’ zegt Jo). En goed eten en volle bak van Tafeltje dekje. Ik denk dat ik fit blijf van de kruiden en verse knoflook. Dat ruikt niet zo lekker, maar dan moeten de mensen, die bij mij op bezoek komen dat ook maar eten”. Marietje: “Altijd bezig blijven en gezond eten. Halve portie van Tafeltje dekje is voor mij voldoende. Ik eet wel veel brood met heel veel anijshagel.”

Vitaal Wat ons opvalt is dat ze beide nog redelijk vitaal zijn. Ze wonen in hun vertrouwde omgeving DE

DORPSCOURANT

Marietje is geboren in Haps. “Vroeger heb ik gewerkt als hulp in huis bij grote gezinnen in Cuijk. Aan de familie Manders heb ik nog heel goede herinneringen aan. Tegenwoordig heeft elk huisgezin een wasmachine, maar wij moesten het doen met wasbord en wastobbe. Toen wij getrouwd waren deed ik het huishouden en zorgde voor onze twee kinderen. Grad heeft in Beers nog een loonbedrijf gehad en hij heeft daarbij ook nog bij Nutricia gewerkt. Later ook bij de gebroeders Van den Bosch in de Toyota garage. “ Hoe is het leven nadat de kinderen zijn geboren (Jo) Jo heeft 4 kinderen, 5 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Marjo heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Bert heeft 1 kind, Pieter heeft geen kinderen en Wilma heeft 2 kinderen en 1 kleinkind. “Naast mijn werk en gezin en thuis tuinieren was het Sint Antonius gilde mijn grootste hobby. In 1958 was ik de jongste Koning van het Gilde.” (Heeft

onlangs nog in de Dorps-Courant gestaan; red.)”Ik ben nooit noemenswaardig ziek geweest. Ben wel een keer gevallen met de scoot mobile. In het ziekenhuis werd gevraagd als ik gereanimeerd moest worden was mijn antwoord ‘Jazeker alles eruit halen wat er in zit’. Ik ga 2x in de week naar de zorgboerderij in Mill. Ik doe ook aan Jeu de Boules; wel lastig om vanuit mijn rolstoel de ballen iedere keer op te rapen. Thuis ga ik met de hulp wandelen en spelletjes doen. Verder kijk ik tv naar o.a. Omroep Brabant.” Een tevreden man, maar toch nog even gevraagd aan Jo of hij nog wensen heeft. “ja”, zegt Jo, “ik zou graag nog eens naar een landbouwmuseum in Gemert willen en naar Giethoorn.” De kinderen hebben toegezegd om deze bescheiden wensen uit te gaan voeren. Hoe is het leven nadat de kinderen zijn geboren( Marietje) Marietje heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Theo heeft 2 kinderen en Pieter heeft 1 kind. “Naast mijn huishoudelijk werk zorgde ik, zoals gezegd, ook voor onze twee kinderen. Theo en Pieter waren (en zijn) fanatieke voetballers en samen met Grad

18

gingen wij altijd kijken naar de jongens. Ik keek daar echt naar uit. We keken ook altijd uit naar de fuiven van onze kinderen met hun vrienden in de wei bij ons huis aan de Keizerstraat. Vroeger was voor ons de kermis ook altijd een groot feest, waar we veel plezier aan beleefd hebben. We kwamen dan vaak te laat thuis en slopen we stiekem naar binnen. Ik volg elke zondag de kerkdiensten op tv. De kinderen hoeven dan niet thuis te komen, want daar heb ik dan geen tijd voor. Mijn hobby’s zijn breien, tv kijken, krantje lezen en kletsen met de poetsvrouw. Activiteiten in het steunpunt zijn altijd gezellig. Ik ga altijd om half tien naar bed en ik slaap gelukkig ook altijd heel goed.”

Samen met Theo (zoon van Marietje) en Marjo en Wilma (dochters van Jo) hebben we met de nodige humor gezellig zitten kletsen. Fijn dat we deze twee kwieke mensen hebben mogen ontmoeten. Met plezier stellen wij de twee oudste inwoners van Beers aan de lezers voor. Jo had een bescheiden wens, maar die hebben wij, de redactie van de Dorps-Courant eveneens. En dat is dat we over 5 jaar jullie weer mogen ontmoeten in het Trefpunt! Marietje en Jo, bedankt voor jullie spontane medewerking en wij wensen jullie nog een lang, gezond en gelukkig leven.

juli/augustus 2021


Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt We zijn weer open!!!! Sinds begin juni de coronamaatregelen zijn versoepelt zijn onze activiteiten ook weer gestart. Maandag – dinsdag – vrijdagmiddag 13.30 – 16.30 uur - biljarten Maandagmorgen - De sportievelingen van de maandagmorgen komen nadat ze een uurtje [09.00 – 10.00 uur] een ommetje hebben gelopen lekker even een bakkie doen en bijkletsen. Maandagmiddag - 13.30 – 16.00 uur - is “Ons Genoegen” weer gestart met handwerken voor familie/vrienden en voor goede doelen, maar ook met een nieuw initiatief; “Samen knuffels haken voor het Radboud UMC Nijmegen” om kinderen op de SEH van het Radboud UMC troost te bieden met een gehaakte knuffel, mede hierdoor is de handwerkgroep met enkele dames uitgebreid. Ook belangstelling? Voor meer informatie cq. aanmelding kan men telefonisch contact opnemen met Maria Cuppen 0485-312996 of Gerda Jacobs 0485393876. Dinsdag – 13.30 – 16.30 uur – Zitgymnastiek en gymnastiek zijn ook weer opgestart. Ook deze sportievelingen komen even binnen wandelen voor een kopje koffie en een praatje. Woensdagmorgen 10.00 – 12.00 uur – Koffie-uurtje. Wij willen bij deze graag meer senioren enthousiasmeren om op de woensdagmorgen het dagelijkse bakkie te komen drinken in ’t Trefpunt. Kom gewoon eens zonder enige verplichting binnenlopen. Donderdagmorgen 09.30 – 12.00 uur wordt er gebridged. Ook dit groepje zou het héél fijn vinden, als er meer bridgers op donderdagmorgen gezellig naar ’t Trefpunt komen. 1ste – 3de en 5de Donderdagmiddag – 13.30 – 16.30 uur – Is het ook weer gezellig prijskaarten. 2de en 4de Donderdagmiddag – 13.30 – 16.30 uur – kan er voor de liefhebbers weer worden gekiend. Wekelijkse/tweewekelijkse activiteiten welke nog niet zijn opgestart; Rummikubben - Helaas is deze activiteit nog niet opgestart. Heb je belangstelling om op maandagmorgen of eventueel op een andere dagdeel te rummikubben? Laat dit dan, tijdens openingstijden, even weten bij ’t Trefpunt. Tel; 0485-322787 of mail ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com Eetpunt/Samen Eten – woensdagmiddag cq. 1ste woensdagavond van de maand – we willen dit eventueel begin september weer laten starten. Kaarten van dinsdag- en vrijdagmiddag – Kunt u rikken en wilt u graag een- of tweemaal per week gezellig een kaartje leggen bel of mail dan even naar ’t Trefpunt tijdens de openingstijden en geef dit dan even door. Tel. 0485-322787 of ontmoetingsruimtetrefpunt@ gmail.com Zangkoor “Vûr de lol” – woensdagmorgen elke 14 dgn. – leden hebben hun stembanden ook nog niet opgewarmd.

Bibliotheek Tijdens de openingstijden van ’t Trefpunt kan men weer gebruikmaken van de bibliotheek. juli/augustus 2021

Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw boeken te ruilen, maak dan gebruik van boekendienst aan huis en neem contact op met Mieke van Lanen; tel. 06-10052497 of 0485317966. Op zoek naar het juiste antwoord? Het vinden van informatie of iets regelen met de overheid gaat steeds vaker via de computer. Dat kan lastig zijn. De informatiespecialisten van BiblioPlus helpen graag of brengen je in contact met de juiste partner. Voor alle vragen waar men zelf of via Google geen antwoord op vindt? Kom dan naar de Bibliotheek of bel of mail met het Informatiepunt. Men is welkom zonder afspraak. Lidmaatschap van de Bibliotheek is niet nodig en het is gratis. Stel je vragen over: • Overheid & gemeente • Computer & internet • Werk & uitkering • Geld & moeilijke brieven • Lezen, schrijven & rekenen • Gezondheid & welzijn Per mail; informatiepunt@biblioplus.nl – telefoon; 0485-745035 of tijdens de openingstijden van het Informatiepunten in Bibliotheek Cuijk – Kaneelstraat 64; Maandag – Dinsdag – Woensdag van 14.00 – 17.00 uur Donderdag van 17.00 – 20.00 uur Bibliotheek Boxmeer – De Raetsingel 1 Maandag – Woensdag – Donderdag van 14.00 – 17.00 uur Dinsdag van 17.00 – 20.00 uur

Veilig de weg op met fiets of e-bike De zomer is al begonnen en de coronamaatregelen verder versoepeld. Dit betekent dat het fietsseizoen ook weer gestart is. Met e-bike of traditionele fiets lekker de stad in of door prachtige natuurlandschappen. Als fietser ben je extra kwetsbaar en daarom is het belangrijk de kennis over verkeersregels bij te houden. Waarop moet men letten voordat je gaat fietsen? plusonline.nl/verkeersveiligheid/waaropmoet-je-letten-voordat-je-gaat-fietsen Test verkeerskennis op; opfriscursus.vvn.nl/v/ start Hoe blijft men veilig op de fiets? plusonline.nl/verkeersveiligheid/zo-blijf-jeveilig-op-de-fiets 9 Tips voor in de auto en op weg plusonline.nl/verkeersveiligheid/9-tips-voorin-de-auto-en-op-weg Lijkt het u leuk om uw kleinkinderen te helpen in het verkeer? vvn.nl/actie/voorleesactie-sproet bronvermelding; Plus Magazine nieuwsbrief thema; Veilig de weg op met uw fiets of ebike

19

Namens alle bezoekers van Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt steken we een kaarsje aan, Voor mensen die in coronatijd van ons zijn heengegaan Om stil te staan en aandacht te geven Aan de betekenis van hun leven

Telefoonnummers/mailadressen Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 - 44182418 Beheersstichting Beers-Linden: Nelly v.d. Broek - tel. 0485 – 314055 nvdbroek17@gmail.com Mieke v. Lanen - tel. 0485 – 317966 mlanen5@gmail.com Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 - 322787 ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869 Huisartsenpost: tel.0900-8880 Vervoer nodig; tel. 0485-336939 [Vrijwillige hulpdienst 09.30 – 11.30 uur] KBO Beers-Linden: Jan Hofmans – 0485-314893 kbobeerslinden@gmail.com Sociaal Kernteam – 0485-396783 Sociom – centraal kantoor; 0485-700500 of via info@ sociom.nl SWOC/KBO – Informatiebalie: Deze balie verzorgt de informatievoorziening van SWOC en KBO alsook van Sociom tbv ouderen Gemeente Cuijk. Tel. 0485 – 574440 [keuzenummer 4] – infobalie@ swocuijk.nl Locatie; Dienstencentrum Cuijk – K13 [achter receptie] Openingstijden; Maandag 09.30 – 13.30 uur Dinsdag 09.00 – 12.00 uur SWOC - mailadressen Sector activiteiten; Gert Thijssen – sectoractiviteiten@ swocuijk.nl Penningmeester; Kees van Nieuwenhuijzen – penningmeester@swocuijk.nl Assistent-penningmeester; Marina van der CruijsenNuijen – financien@swocuijk.nl SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: Hulpvragen – Centraal meldnummer 0485 – 574440 – menu; optie 1 IBB [Individuele Belangenbehartiging] – ouderenadviseurs – cliëntondersteuners – thuisadministrateurs – belastinginvullers; Huub Koot 0485 – 313315 en Ulla Becker 0485 - 700500 Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; SWOC - tel. 0485-574440 Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met Hofmans Catering tel. 024-3586076 of met een van de coördinatoren; Nelly van den Broek - 0485-314055 – [ook voor informatie of aanmelden EETPUNT – Beers – woensdagmiddag 12.00 uur – Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt] Wilhelmien van den Heuvel - 0485-31772 Theo Zimmermans - 0485-315353 Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803 Vier het Leven – 035-5245156 [ma. t/m vrij. 09.00 tot 18.00 uur] info@4hetleven.nl of www.4hetleven.nl VroBe [Vrouwenvereniging Beers] – secr. Lia Hendriks – tel. 0485-313931 Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot – tel. 0485 - 316495 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 - 316798

Prikservice

Dinsdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt – afspraak verplicht. Online; www.maasziekenhuispantein.nl/ afsprakenagenda-bloedafname Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur – 06-20240544


In memoriam Harrie Jans Harrie was een echte Beersenaar. Geboren op 29 augustus 1946 op De Wielweg in Beers. Thuis waren ze met 12 kinderen, 6 jongens en 6 meiden. Na de lagere school in Beers ging hij naar de LTS in Boxmeer om voor timmerman te leren. Zijn carrière in de bouw begon al op 15 jarige leeftijd bij Kersten in Boxmeer. Later volgde nog meer werkgevers zoals Kremers aannemersbedrijf in Mill, Verlaat systeembouw in Uden, van Hout in Mill en d’n Oetelaar. In het weekend was Harrie vaak samen met zijn vrienden te vinden bij Sjef Bardoel. Hij hield van gezelligheid en onder het genot van een pilske hadden ze veel schik. Ook ging Harrie bij het voetbal. Als enige van de 6 broers. Hij speelde bij FC De Knoep. Voetbal vond hij leuk en hij had, zoals hij zelf lachend vertelde, een hoog scorend vermogen en kon zowel links als rechts goed uit de voeten. Het allerleukste vond hij toch wel de derde helft. Ook ging hij graag naar zijn zwagers in Mill voetballen op de Millse hei. Hij vertelde er wel bij dat hij daar geen betere voetballer van werd. Samen met zijn broer Albert heeft Harrie veel gebeund. Zijn vakmanschap als timmerman was in de regio niet onopgemerkt gebleven. Nadat Harrie Joke had leren kennen heeft hij hun huis aan de Jan van Daalstraat zelf gebouwd. Samen met Joke kreeg Harrie 3 kinderen. Edwin, Jurgen en Suzan. Jurgen heeft helaas maar 10 uur mogen leven. Toen Edwin en Suzan wat ouder waren genoot Harrie van de vrienden en vriendinnen die kwamen spelen. Alles kon en alles mocht. Prachtig vond hij dat. Als ze vanuit de glijbaan dwars door het zwembad heen gingen dan werd er direct een nieuwe gekocht. En in de winter werd de stoep natgespoten zodat er de

DE

DORPSCOURANT

dag erop op geschaatst kon worden. Wekelijks stond Harrie langs de lijn om te kijken naar de dames. Heel trots was hij dat Suzan meerdere keren topscoorder werd. Je kon het wel aardig zei hij dan. Maar van de rest van het team kon hij ook enorm genieten. Ook toen Edwin tijdens een penalty bokaal achter het standbeen scoorde en Gertjan Thoonen kansloos liet was hij apetrots. Het overlijden van Edwin in 2000 heeft diepe sporen nagelaten bij het gezin. Tot op het laatst bezocht Harrie trouw het graf en zorgde dat alles er netjes bijlag. Ook bij ’t Urst ging Harrie elke thuiswedstrijd kijken. Met een vast clubje stond hij altijd achter de goal bij de cornervlag. Voetbal kijken en kwatsen over van alles en nog wat.

spelletjes doen. Niks was te gek. Hij ging graag naar Suzan, Rob, Daan en Tim om klusjes te doen. Na afloop werd er nog veel gekwatst onder het genot van een koud biertje.

Je kon ook altijd een beroep doen op Harrie. Waar hij kon helpen daar hielp hij. Zo ook met de klusploeg van HBV bij de verbouwing van de kleedkamers. Maar hij was behulpzaam naar iedereen waar een klusje gedaan moest worden.

Ook had Harrie gevoel voor humor, dat hij werkelijk tot het allerlaatste heeft behouden. Zo zei Harrie tijdens zijn laatste dagen in het ziekenhuis tegen een arts die graag fietste: Ik heb voor een mooi prijsje nog een elektrische fiets te koop. Met Loek, een verpleegkundige had hij het over voetballen. Loek voetbalde zelf ook. Harrie vroeg hem: “Waar sta je in het veld?” Loek antwoordde enthousiast: “Ik ben Keeper.” Oh zei Harrie: “Dan ben jij een luie speler.

Met Joke hield hij van kaarten en tuinieren. In de zomer werd de garage open gemaakt en kon de hele buurt meegenieten van RadioNL. Harrie maakte graag een praatje met iedereen en was heel erg in anderen geïnteresseerd. Als hij de in voortuin werkte ging er geen moment voorbij of hij stond al met iemand te buurten. Tijdens het boodschappen doen bleef Harrie buiten en stond te kletsen met iedereen. Ook ging Harrie graag fietsen. Tochten van 30 tot 50 kilometer waren heel normaal. En uiteraard onderweg weer buurten met jan en alleman. De geboorte van zijn kleinkinderen Daan en Tim bracht veel vreugde in het leven bij Harrie. Gezellig fietsen met de kinderen voor in het stoeltje. En later naar school brengen. Daar had hij veel plezier in en ook daar vond hij het gezellig met andere opa’s en ouders. Met Daan en Tim deed hij alles. Lekker fietsen, voetballen, verstoppertje en

20

Wat zullen we Harrie missen. Nooit meer samen koffiedrinken, boodschappen doen, gezellig buurten, kaarten of spelletjes doen. Wat had hij graag zijn kleinkinderen op zien groeien. De familie had graag meer mensen de gelegenheid gegeven om afscheid van Harrie te nemen, maar door het coronavirus was dit helaas niet mogelijk. Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor alle steun, de vele kaarten, bloemen, berichtjes en medeleven na het overlijden van Harrie, mijn allerliefste man, vader, schoonvader en trotse opa. Dit heeft ons allemaal heel erg goed gedaan. Joke, Suzan, Rob, Daan en Tim.

juli/augustus 2021


In memoriam Jos van den Heuvel

van de collecte voor het KWF, de kankerbestrijding. Als vanzelf werkte hij er aan mee om van de gezamenlijke collecte -die enige jaren geleden is gestart- een succes te maken. Jos bleef steeds rustig, vriendelijk en oplettend en had altijd wel een grapje paraat. Hij wist problemen op te lossen en kon rekenen en tellen als de besten.

Op dinsdag 25 mei is Jos van den Heuvel in het Radboud in Nijmegen overleden. Jos was ongeveer 5 weken ziek waarvan enkele in coma en leek weer te herstellen toen het noodlot toesloeg. Hartfalen werd hem fataal.

Dank, Jos, voor de fijne samenwerking! We missen je! Werkgroep gezamenlijke collecte voor 10 goede doelen Beers

Afgelopen 1 juni was het precies 50 jaar geleden dat Jos en zijn vrouw Agnes de kapsalon begonnen. Daarmee werden zij, overdag, het middelpunt van het dorp. Niet alleen om te knippen, voor de rookwaren of kleine spulletjes. Alles wat georganiseerd werd kwam bij hen samen: De kaartjes voor de pronkzitting, voor VroBe en de tennisclub. De sleutel van de Kloosterhof, de collectebussen, noem maar op. Men kon altijd een beroep op die twee doen en Jos voelde zich daar kiplekker bij. Want hij hield van het omgaan met mensen: Even een praatje maken en ook: op de hoogte blijven wat er in Beers gebeurde.

--------------------------------Er heerste grote verslagenheid toen wij op 25 mei het bericht kregen dat onze penningmeester Jos van den Heuvel onverwacht was overleden. Als vrijwilliger was Jos ruim 7 jaar penningmeester van De Zonnebloem afdeling Beers. Een taak die hij met zakelijk inzicht en veel plezier bekleedde. Nauwlettend hield hij de stand van zaken op financieel gebied in de gaten en altijd was hij alert wanneer er ergens een actie werd opgestart waarmee we onze kas konden spekken. Plichtsgetrouw bezocht Jos ook alle afdelings- en regiovergaderingen en regelmatig bracht hij dan “wat lekkers voor bij de koffie” mee.

Maar ook ’s avonds ging Jos door met zijn werk voor Beers. Hij was bij heel veel activiteiten betrokken. Zo regelde hij meer dan 25 jaar de collecte voor het KWF kankerfonds, zat in de sinterklaaswerkgroep, was de grote man van de biljartclub en van de Zonnebloem afdeling Beers. En de lijst is nog veel langer. In 2014 werd Jos koninklijk onderscheiden voor al zijn vrijwilligerswerk.

Jos kende Beers, en daarmee haar inwoners, als geen ander. Iets wat hem als gastheer bij De Zonnebloem goed van pas kwam. Hij was een sociaal man. Met veel plezier en voldoening kijken wij terug op de vele gezellige activiteiten die, mede door hem, werden georganiseerd. Steevast probeerde hij tijdens deze middagen met iedereen even een praatje te maken. Daarnaast bracht hij ook regelmatig een bezoekje bij onze gasten aan huis. Nooit deden wij tevergeefs een beroep op Jos. Hij was collegiaal, stak de handen uit de mouwen en hielp waar nodig was.

Jos was meer dan 50 jaar betrokken bij Energo. Eerst als speler maar al gauw zette hij zich ook op andere manieren in. 50 jaar lang. Tot het laatste toe. Het is ondoenlijk om alles te noemen en dan zou het nog niet compleet zijn. De belangrijkste: Jos was meer dan 25 jaar bestuurslid: Recreanten, senioren, technische commissie. Hij organiseerde het kienen, regelde de catering bij de toernooien en tot nu toe de kantinezaken. Huize van den Heuvel met de schuur was al die jaren het magazijn van Energo: Oud papier, netten, ballen, kampspullen, kleding en de voorraad voor de kantine. Logisch dat hij erelid van Energo was.

Jos was ook gastvrij, bij hem en Agnes waren wij altijd welkom. Menig keer stonden we het afgelopen jaar in hun keuken of op hun stoep om weer een mooi pakketje voor onze gasten in te pakken. En altijd lag er ergens op zolder nog wel een rol inpakfolie of een mooi lintje dat we hiervoor mochten gebruiken.

En hij bleef die club trouw, ook toen er, 5 jaar geleden, gestemd werd over de fusie. Jos stemde, als enige, tegen, maar terwijl velen met hun werk stopten ging hij gewoon door voor de nieuwe club, v.c. Volt. Maar dan wel alleen in Beers. Jos hield van het omgaan met mensen en van gezelligheid. Na wedstrijden of tellen bij dames 1, vergaderingen of na een potje biljarten altijd even nakletsen, met een potje bier. De coronatijd was dan ook zwaar voor hem. Hij kwam te weinig onder de mensen. Daarom ging hij, samen met Agnes, wandelen. Een wandeltocht van een uur werd tweeëneenhalf uur, zoveel werd er onderweg met mensen gekletst.

Wij verliezen in Jos een goed bestuurslid en een fijne vrijwilliger om mee samen te werken, met een warme sympathie voor onze gasten. Jos, bedankt voor alles, we gaan je ontzettend missen.

Maandag 31 mei werd afscheid van Jos genomen. In de grotestraat werd vanaf huize van den Heuvel een erehaag gevormd. Veel volleyballers hadden hun werkzaamheden onderbroken om Jos de laatste eer te bewijzen maar ook veel ouderen zoals biljarters en vroegere klanten waren aanwezig. Vanaf hier wensen we Agnes, Patricia en Brigitte veel sterkte nu ze Jos moeten missen.

Vrijwilligers en gasten van De Zonnebloem Beers

--------------------------------Op 25 mei jl. is Jos van den Heuvel overleden. Jos was heel actief, op diverse vlakken. Zo kenden wij hem ook als coördinator

juli/augustus 2021

21


Midgetgolfen Op 7 juli organiseert KBO Beers-Linden een midgetgolf dag voor alle senioren uit Beers en Linden. Het programma is als volgt: 11.00 uur Vertrek per fiets vanaf het Burg. van den Braakplein naar Mill. Mocht u niet kunnen of willen fietsen is het ook mogelijk dat u met de auto gaat. 12.00 uur Worden wij ontvangen bij Fletcher Welness Hotel in Mill. Bij aankomst wordt u een consumptie

aangeboden. 12.30 uur Gezamenlijke lunch. De lunch bestaat uit een "twaalf uurtje" (kopje seizoensoep, ambachtelijke rundvleeskroket, mini uitsmijter, en huzarensalade) 13.30 uur Aanvang van het golfspel. 15.30 uur Bekend maken van de resultaten onder het genot van een consumptie. Hierna afsluiting van de middag 16.00 uur Vertrek naar Beers.

Gedicht Dit uitstapje wordt voor leden van KBO Beers-Linden aangeboden voor € 12,50. Niet leden kunnen ook deelnemen, zij betalen € 22,50 per persoon. Opgeven kan tot 4 juli bij: • Lia Hendriks, Burg. van Raaystraat 25, telefoon: 0485313931 • Jan Hofmans, Gildeweg 32, telefoon: 0485-314893 • per mail: kbobeerslinden@ gmail.com

achter de korenschoven daar in het land van mijn jeugd waar ik achter de korenschoven vaders koude thee mee dronk uit zo’n wit email beker hier verkreeg ik mijn deugd daar waar vader zaaide en maaide rookte ik achter de korenschoven stiekem mijn eerste sigaretje samen men mijn jeugdige vriend gelukkig dat het toen niet waaide

Foto’s van een koolmees of pimpelmees met een nestje gebouwd in de sigarettenasbak van de kantineingang HBV. Heb ik ontdekt tijdens de schilderwerkzaamheden van de kantine. Erg schattig en gelukkig is het niet meer in gebruik vanwege de rook vrije zone. Groetjes Hennie Wouters.

Gefelicitaart

Parochiële zaken:

Tien houdt van voetbal en biljarten. Bijna 35 jaar is hij clubscheidsrechter geweest bij HBV. Daarnaast is hij scheidsrechter bij zaalvoetbal Land van Cuijk. De biljartavonden slaat hij nooit over en Tien is de oprichter en organisator van het jaarlijks biljart familietoernooi bij ‘Het Wapen van Beers’. Tien , je bent met recht voorgedragen voor de taart!! DE

daar waar ik nu ben vaste fietserklant zie ik nooit meer ‘n korenschoven wel machtige grijpers op grove machines die gulzig naar grint graven in vaders land weldra rest slechts water voor de recreant Cor Toonen© Cuijk, herhaling van 1996 Foto: Nelly van Leur, Cuijk mei 2021 Opmerking: in 1996 was dit gedicht actueel, de afgravingen van de Kraaijenbergse plassen was een gevoelig punt in deze regio. Nu is het een geliefd natuurgebied geworden, de voorspelling is uitgekomen!

In deze zomereditie van de Dorps-Courant gaat de taart, aangeboden door Buurtmarkt Beers, naar Tien Theunissen. Al ongeveer 10 jaar zorgt hij dat het materiaal van Jong Nederland naar het kampadres wordt gebracht en ook weer wordt opgehaald. Mondial Movers Van Dijk Verhuizingen Boxmeer stelt een vrachtauto beschikbaar en Tien is de chauffeur. Ook al ongeveer 10 jaar is hij chauffeur van de buurtbus.

DORPSCOURANT

daar waar ik leerde werken en zweten vermoeid rustte achter de korenschoven met 'n boerenzakdoek op het hoofd droomde ik van later als ik groot ben dan kom ik hier nooit meer zeker weten

22

Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de tweede en de vierde zaterdag van de maand en voor de bijzondere feestdagen. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €12.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de DorpsCourant en in het Cuijks Weekblad. Website parochienieuws, www.martinuscuijk.nl Huwelijks- en jubileumvieringen. Secretariaat@martinuscuijk.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van.haren@zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. Wij bieden de mogelijkheid tot dopen op de zondag na de Eucharistie viering in welke kerk dan ook of op ’n ander tijd stip maar dan in overleg met de Pastoor.Maak voor ’n afspraak voor ’n doop met de secretaresse van de parochie en bel daarvoor telefoon no 312555. Geloofgemeenschap H. Lambertus

juli/augustus 2021


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

Geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

Juli

Kerkberichten. Juli/Augustus 2021 Van de H. Lambertus kerk van Beers. Parochie H Martinus te Cuijk.

1e Donderdag Oud ijzer aktie HBV. inleveren bij sportpark Calbroek van 13.00-14.30u 10-07-2021 O  ud papier tbv basisschool, Burg. v.d. Braakplein za. 9-11u 31-07-2021 Oud papier tbv bv ‘t neie Huukske, vr.11-za.11u 31-07-2021 Oud papier tbv basisschool, Burg. v.d. Braakplein za. 9-11u

Beste mede parochianen De eerst helft van 2021 is alweer voorbij en gaat voor Beers de geschiedenis in als, de maand juni 2021 waar men afscheid heeft genomen van de kerk als zijnde in dienst van de Rooms Katholiek Kerk. Daarom even terug naar zondag 23 mei 1ste Pinksterdag ‘s middags om 3.00 uur was er ’n pontificale H. Mis. Een eucharistie met 4 Heren. Als koor mochten we met 6 personen zingen en dat was als koorlid een bijzondere ervaring met die 1,50 meter afstand, maar alles ging goed en het was jammer dat er maar ’n 50 personen in de kerk aanwezig mochten zijn. Daarom was het fijn dat vele nog via livestream de dienst konden volgen. Een mooie dienst als afsluiting van het kerkgebouw dat 130 jaar dienst heeft gedaan voor vele Gelovigen als plaats van veel vreugde bij doop- communiefeestjes en vele soorten bruiloft feesten, maar ook waar veel verdriet is verwerkt tijdens de uitvaarten.

Augustus 1e Donderdag Oud ijzer aktie HBV. inleveren bij sportpark Calbroek van 13.00-14.30u 14-08-2021 Oud papier tbv basisschool, Burg. v.d. Braakplein za. 9-11u 28-08-2021 Oud papier tbv bv ‘t neie Huukske, vr.11-za.11u 28-08-2021 Oud papier tbv basisschool, Burg. v.d. Braakplein za. 9-11u

September 1e Donderdag Oud ijzer aktie HBV. inleveren bij sportpark Calbroek van 13.00-14.30u 11-09-2021 O  ud papier tbv basisschool, Burg. v.d. Braakplein za. 9-11u 25-09-2021 Oud papier tbv bv ‘t neie Huukske, vr.11-za.11u 25-09-2021 O  ud papier tbv basisschool, Burg. v.d. Braakplein za. 9-11u

Opgaven activiteitenkalender: www.dorpscourant.nl

Na het slotgebed van de pastoor was er nog ’n verrassing voor mij persoonlijk. De pastoor bedankte in zijn slotwoordje alle Vrijwilligers van nu en voorheen in al die jaren aan de kerk besteed want zonder deze mensen is zo iets niet te behalen. Als symbool voor al die Vrijwilligers had de pastoor een Bronzen plak van Verdiensten aangevraagd bij het Bisdom den Bosch en riep mij naar voren om deze plak in ontvangst te nemen en werd mij ’t speld van Bisdom den Bosch opgespeld met de beeltenis van de H. Johannes de Evangelist. Bij toeval had de pastoor in die week gehoord dat ik 50 jaar geleden was begonnen als koorzanger en daar na nog vele andere taken en dat dit mij wel toe kwam. Hartelijk Dank. Maandag 2de Pinksterdag was er nog de laatste Open Dag, waar nog vele mensen gebruik van hebben gemaakt en voor vele als een reunie was ervaren. Voorbij is deze periode en nu maar wachten wat er gaat gebeuren met de kerkgebouw in beheer van Mevr. Gerthy Laham-Keizers en wensen haar alle succes toe met haar grote en mooie project. Nog even een ’n berichtje; Wanneer er iemand in uw kennissen kring overlijdt en men wil deze persoon overluiden kan men mij gewoon bellen onder no 314333 Mede parochianen tot september en allen een mooie vakantie tijd toegewenst

Begunstigers C.V. “De Bokkerijers” Tandartspraktijk H.M. Kooi-Pieczka, Beers

40

juli/augustus 2021

23

Jaorblad 50 "De Bokkerijers"


Korte Molenstraat 16 5431 DT Cuijk 0485 744015 marcsport.nl

Wijkaccomodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

> Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak

> Met/zonder verwijzing > Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding

0485-321869 of

www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen

PIZZA AVOND IEDERE VRIJDAG IN JUNI, JULI & AUGUSTUS

Onbeperkt vers gebakken pizza’s geserveerd met brood en salades.

volwassenen € 19,50 kinderen tot 12 jaar € 9,50

Graag reserveren: tessa@barendonk.nl Millseweg 13 | 5437 NB Beers | 0485-316436

www.barendonk.nl

Gezocht! h GezocTIMMERMAN Gtez! ocht!

AANNEEM-, TIMMER& ONDERHOUDSBEDRIJF AANNEEM-, TIMMERAANNEEM-, TIMMER& 0485 - 320790 & ONDERHOUDSBEDRIJF ONDERHOUDSBEDRIJF INFO@CLAASSENBOUW.NL

TIMMERMAN TIMMERMA

0485 - 320790 0485 - 320790 INFO@CLAASSENBOUW.NL INFO@CLAASSENBOU


Maaien dijken gestart met maatwerk voor biodiversiteit

in wortelvorming in plaats van bladvorming. Dat is goed voor een stevige dijk. Voordat we starten met maaien, controleert een ecoloog van de aannemer of er beschermde planten zijn of nesten. Hier maaien we omheen of we passen de maaiperiode aan. Biodiversiteit Op de dijk proberen we de biodiversiteit te vergroten mits dit niet ten koste gaat van de waterveiligheid.

17 juni 2021 De dijken van waterschap Aa en Maas zijn van levensbelang. Ze moeten stevig genoeg zijn om ons tegen hoog water te beschermen. Het gras op de dijk zorgt voor deze stevigheid. Om te zorgen dat het gras in goede conditie blijft, moeten we het zo nu en dan maaien. De Bloemrijke stukken maaien we voor een deel pas in het najaar. Bloeieerste maaironde is inmiddels gestart. Daarbij houden we nadrukende planten trekken immers vlinders en insecten aan en te vroeg kelijk rekening met flora en fauna. maaien heeft direct een negatieve invloed op hun voortbestaan. We zijn bezig met een pilot rondom de kleurkeur. Dit is een initiatief Het waterschap maait voor een stevige dijk die bescherming biedt vanuit de vlinderstichting om de biodiversiteit in bermen te vergrotegen het water. Daarbij zoeken we naar een goede balans tussen ten. We onderzoeken of dit ook werkt op de dijken. niet te vaak en niet te weinig maaien. Schapen als natuurlijke grasmaaiers Het maaien gebeurt meestal machinaal door een aannemer die Waarom we moeten maaien het waterschap daarvoor inhuurt. De eerste maaironde is van halVoorop staat de waterveiligheid. Als we niet maaien, krijgen plantensoorten als berenklauw, ridderzuring, groot hoefblad, brandnetels verwege juni tot half juli, de tweede van half augustus tot begin oktober. De aannemer zorgt voor het afvoeren van het maaisel. Zo en distels de overhand. Zij verdringen andere planten waardoor de dijk minder sterk wordt. De dijk is dan minder bestand tegen invloe- voorkomen we dat de grasmat verstikt en onkruidsoorten verschijden van water en wind. Daarnaast zorgt het maaien voor beter zicht nen die andere plantensoorten verdringen. Op een aantal delen van onze dijken grazen schapen. Zij vervullen de rol van een natuurlijke op eventuele kale plekken en andere beschadigingen die hersteld maaimachine. Een prachtig gezicht en het zorgt voor een mooie moeten worden. fasering van de grasmat. Ook dat is dan weer goed voor de bloemen en insecten. Zorgvuldige aanpak Hoewel maaien belangrijk is voor de waterveiligheid, zijn we steeds Meer informatie selectiever waar en wanneer we maaien. Dat komt omdat biodiversiteit een steeds grotere rol speelt en we ons houden aan de Natuur- Heeft u nog vragen over het maaien van de dijken? Neem dan contact op met Pieter Jeuken contactpersoon maaiwerkzaamheden beschermingswet. waterkeringen waterschap Aa en Maas. Dat kan via het telefoonnummer 088 - 17 88 000 of info@aaenmaas.nl. Door niet te vaak te maaien, kunnen planten hun energie stoppen

Niet meer bloot tijdens darmonderzoek Iedereen die wel eens een darmonderzoek heeft gehad, weet dat je tijdens het onderzoek met ontbloot onderlichaam op de onderzoekstafel ligt. ‘Veel mensen vinden dit best spannend. Daar wilden we graag wat aan doen’, aldus Margot Jans, verpleegkundige bij Maasziekenhuis Pantein. Zij introduceerde een medische korte broek waardoor mensen zich tijdens het onderzoek prettiger voelen. Colo short

dat open en dicht kan. De arts kan via deze opening het onderzoek uitvoeren terwijl de patiënt zich meer beschermd voelt. Positieve reacties Patiënten zijn erg blij met deze broekjes. Een vaak gehoorde reactie is: ‘het voelt veel prettiger om niet meer helemaal bloot te liggen tijdens het onderzoek’, aldus maag-, darm en leverarts Susan Loffeld. Het is mooi om te zien dat de colo short eraan bijdraagt dat we onze dienstverlening zo nog patiëntvriendelijker kunnen maken.

Patiënten dragen deze zogenaamde ‘colo short’ tijdens het onderzoek. Deze speciale korte broek heeft aan de achterzijde een flapje

Geadopteerden bieden petitie aan tegen stopzetten internationale adoptie Jaap Jonkers uit Joure biedt dinsdag 8 juni namens ruim 13.500 geadopteerden en andere ondertekenaars een petitie aan voor behoud van internationale adopties als kinderbeschermingsmaatregel. De petitie wordt aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. De ondertekenaars van de petitie zijn het niet eens met het besluit van demissionair minister Sander Dekker om internationale adopties op te schorten op basis van een subjectief rapport van een vooringenomen commissie. Gedegen en betrouwbare adoptieorganisaties zijn vakkundig buiten het onderzoek gehouden en worden nu afgerekend op basis van fouten van de overheid in het verleden. Neem bijvoorbeeld het land Indonesië. Dit is één van de vijf focuslanden uit het onderzoek. Hier hebben daadwerkelijk misstanden plaatsgevonden. Nederlandse adopties uit Indonesië zijn daarom al gestopt in 1983. Vier decennia later worden de misstanden van destijds in Indonesië aangedragen als bewijslast om alle adopties van vandaag de dag in twijfel te trekken. “Het mag niet zo zijn dat de weeskinderen van nu de dupe worden van een politieke dwaling van demissionair minister Dekker,” aldus

juli/augustus 2021

Jaap Jonkers, die zelf te vondeling werd gelegd bij een kindertehuis in Bolivia, “De voorgestelde maatregelen kennen alleen maar verliezers. Kinderen zonder ouders verliezen de kans op te groeien binnen een gezin. Ouders die zich vader of moeder voelen zonder dat ze een kind hebben verliezen hun perspectief op een gezinsleven. Bovendien voelen adoptieouders zich door dit rapport ten onrechte weggezet als medeplichtigen aan kinderhandel.” Jonkers kwam terecht in een liefdevol Hardenbergs gezin. ,,Ik zal de laatste zijn die zal ontkennen dat er misstanden zijn”, zei hij in februari tegen het Algemeen Dagblad, “Het mag niet zo zijn dat wensouders en weeskinderen de dupe worden van fouten van de overheid. Daar heb ik grote moeite mee. Mijn adoptie heeft mijn leven zo ten positieve veranderd. Ik gun ieder kind de kansen die ik heb gekregen, liefdevolle ouders en een veilige gezinssituatie. Voor hen moet er perspectief blijven.” De ondertekenaars van de petitie roepen de demissionair minister Dekker op het voorgenomen besluit te herzien. Weeskinderen en kinderen wiens ouders niet voor hen kunnen, willen of mogen zorgen, mogen niet het kind van de rekening worden.

25


Waterschap Aa en Maas geeft Van Summeren groen-blauwe handdruk voor nieuwe natuur langs de Lage Raam 4 juni 2021 Langs de Lage Raam bij de Beerseweg in Mill is een stuk grond natuurlijker ingericht. Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor de beek én voor flora en fauna. Bijzonder is dat waterschap Aa en Maas dit heeft mogen doen op de landbouwgrond van Tijn van Summeren. Het waterschap is hier erg blij mee en beloont het initiatief van de grondeigenaar met een groen-blauwe handdruk. Voorbeeldproject Deze samenwerking is uniek en een mooi voorbeeld voor andere toekomstige projecten. Van Summeren houdt zeggenschap over de grond en over het onderhoud ervan zijn goede afspraken gemaakt. De eerste lepelaar en ooievaar zijn al gesignaleerd.

Toekomst Lage Raam Naast dit voorbeeldproject volgen er nog meer plannen voor de Lage Raam. Dit najaar wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Hierin komen natuurlijke beekontwikkeling, peilbeheer voor natuur en landbouw, recreatie en cultuurhistorie aan bod. Volg de laatste ontwikkelingen over de Lage Raam op www.aaenmaas.nl/lageraam(verwijst naar een andere website) (opent in nieuw venster). Aanmoedigingsprijs De groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.

Uniek Sporten Certificaat voor sportverenigingen met sportaanbod voor mensen met een beperking Gedeputeerde Wil van Pinxteren reikt eerste certificaat uit Sportverenigingen in Brabant die hun sportaanbod voor sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking goed op orde hebben, kunnen vanaf komend najaar het Uniek Sporten Certificaat aanvragen. Wil van Pinxteren, gedeputeerde bij de provincie Noord-Brabant, reikte op 2 juni het eerste Brabantse certificaat uit aan voetbalvereniging VV Oosterhout. Doel van het Uniek Sporten certificaat is om sportverenigingen te stimuleren hun sport toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Daarnaast werkt het certificaat ook drempelverlagend voor sporters met een beperking die op zoek zijn naar een sportaanbieder. Verenigingen stimuleren en belonen Tegelijkertijd met de uitreiking in Brabant ontvingen ook twee sportverenigingen in Gelderland het certificaat. Deze verenigingen hebben deelgenomen aan de pilot van het Uniek Sporten Certificaat en zijn daarmee de eerste drie sportaanbieders in Nederland die het certificaat op hun naam mogen zetten. Brabant en Gelderland vinden het belangrijk dat mensen met een beperking zonder belemmeringen kunnen sporten. “Deze provincie gaat voor een levendig Brabant, waar er genoeg te doen en te beleven is. En waar iedereen kan meedoen. Ook als het gaat om sport. En ook als het gaat om mensen met een beperking. Daarom investeert de provincie in Uniek Sporten Brabant als onderdeel van het sportbeleid. Bewegen is namelijk goed voor iedereen en dat geldt voor mensen met een beperking of chronische aandoening misschien wel des te meer”, aldus Gedeputeerde Wil van Pinxteren van Vrije Tijd, Cultuur en Sport. “We vinden het belangrijk de zichtbaarheid van Uniek Sporten te vergroten. Dat doen we via de website www.unieksportenbrabant.nl. En met dit certificaat ‘Uniek Sporten’ zeggen we nu ook iets over de kwaliteit van het aanbod. Op die manier zien unieke sporters waar zij góéd terecht kunnen. Ik ben blij dat VV Oosterhout als eerste het certificaat ontvangt en feliciteer ze hiermee. Het zou mooi zijn als nog veel meer Brabantse sportclubs en -verenigingen dit voorbeeld volgen.” Betere zichtbaarheid aangepast sportaanbod Het Uniek Sporten Certificaat maakt de inspanningen van de verenigingen zichtbaar, zodat de sporters met een beperking makkelijk zien waar ze terecht kunnen, welkom zijn en gewoon mee kunnen doen. Want voor een sporter met een beperking kan het deelnemen aan sportactiviteiten een hoop vragen oproepen. Kan ik een proefles nemen? Kan ik dan aangepast sportmateriaal lenen? En is er een trainer die ervaring heeft met mijn aandoening? “Als gemeente Oosterhout vinden we het belangrijk dat sporten voor iedereen toegankelijk gemaakt wordt. We zijn er trots op dat VV Oosterhout een van de eerste verenigingen in Nederland is die het certificaat ‘Uniek Sporten’ ontvangt. Met het certificaat maken we duidelijk dat iedereen bij VV Oosterhout terecht kan, ook wanneer je een beperking hebt. Deze pilot is de aftrap, we hopen dat veel verenigingen het mooie voorbeeld volgen”, aldus Wethouder Arnoud Kastelijns. Het Uniek Sporten Certificaat Het Uniek Sporten Certificaat bestaat uit ‘aanbod’ en ‘organisatie’. Samengevat gaat het erom dat

Mensen met een beperking of aandoening die nog op zoek zijn naar een passende sport kunnen contact opnemen met Uniek Sporten Brabant. Dit geldt ook voor verenigingen, die vragen hebben over aangepast sporten of nieuw aanbod willen starten. De beweegcoaches van Uniek Sporten Brabant kennen al het aangepaste sportaanbod in hun omgeving en bieden iedereen met een beperking of chronische aandoening gratis ondersteuning bij het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit. Daarnaast ondersteunen ze ook bij andere beweegvragen, zoals het zoeken van een sportmaatje, het aanvragen van sporthulpmiddelen of het zoeken naar financiële voorzieningen. Meer informatie over het aangepaste

het aangepast sportaanbod op orde is, maar ook dat het sportaanbod compleet en up-to-date gecommuniceerd wordt. Daarnaast wordt er nagegaan of de organisatie van het aangepaste sportaanbod goed geborgd is, of het kader kan beschikken over de juiste scholingen en of participatie, zoals bijvoorbeeld het meedraaien in bardiensten en organiseren van sportdagen, ook onderdeel uitmaakt van het beleid. Uniek Sporten onderzoekt nog hoe het onderdeel ‘fysieke toegankelijkheid’ ook deel kan uitmaken van dit certificaat. Aanmelden en meer informatie Sportaanbieders en gemeenten in Brabant die geïnteresseerd zijn in het Uniek Sporten Certificaat kunnen een mail sturen naar info@unieksportenbrabant.nl. Uniek Sporten Brabant DE

DORPSCOURANT

26

juli/augustus 2021


‘s-Hertogenbosch start met elektrische deelauto’s

ten is precies datgene waar met name inwoners van een binnenstad naar op zoek zijn”, aldus Kurt Verhees, eigenaar autoconcern van den Udenhout.

Per 1 juni 2021 slaan Golden Tulip Hotel Central en Van den Udenhout de handen ineen.

“Het concept zorgt ervoor dat men alleen een auto neemt wanneer er behoefte is. Delen is slim, sociaal, trendy en de berijder rijdt altijd zorgeloos in de nieuwste en uiterste innovatieve auto’s. Alle auto’s zijn voorzien van electrisch aangedreven motoren waardoor men bijdraagt aan een schoner ’s-Hertogenbosch. U.mobility biedt een uiterst eenvoudig te bedienen innovatieve app waarmee de auto in een handomdraai kan worden gereserveerd. Ons concern is sinds vele jaren continu en werkelijk in alle facetten van bezig met verduurzaming en dit is wederom een prachtig voorbeeld. Het vervult ons met trots om dit concept juist in hartje

’s-Hertogenbosch, Juni – Een stad en haar omgeving ontdekken zonder torenhoge parkeerkosten of kosten voor het huren van een auto? In plaats van twee auto’s per gezin nog maar 1 auto voor de deur maar toch over 24/7 mobiliteit kunnen beschikken? Voor bewoners van en bezoekers aan ‘s-Hertogenbosch is dit binnenkort mogelijk. Vanaf 1 juni 2021 starten Golden Tulip Hotel Central en Autobedrijf Van den Udenhout met het autodeelconcept U.mobility. Beide Brabantse bedrijven werken samen in dit ambitieuze duurzame project: tien elektrische Volkswagens/Audi’s en 10 Elektrische fietsen van het merk Kalkhoff worden geplaatst in de centraal gelegen parkeergarage van het hotel aan het Burgemeester Loeffplein. Met deze ontwikkeling gaan de beide bedrijven bijdragen aan een schonere binnenstad en kunnen bewoners, vrijetijds en zakelijke gasten kennis maken met elektrische rijden en het concept van een deelauto. Gemeenschappelijk groen belang Karin Rademaker, Directeur van Golden Tulip Hotel Central, zegt over het initiatief: “Wij kunnen vanaf nu onze gasten de mogelijkheid bieden om met de trein naar ’s-Hertogenbosch te reizen en ze vervolgens de mogelijkheid te bieden om onze prachtige omgeving verder te verkennen met een deelauto. Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand eens een elektrische auto “uitprobeert” tijdens een gezellig verblijf in ’s-Hertogenbosch. Dit kan variëren van de nieuwste VW I3 of I4 tot aan de luxe Audi Etron en zelfs met de zojuist gelanceerde super sportmodel Audi Etron GT kan worden geflaneerd. Tevens sluit het gebruik van deelauto’s feilloos aan bij het ‘Green Key Keurmerk’ waar het Golden Tulip Hotel Central over beschikt. Het keurmerk betekent dat een onderneming substantieel meer aan milieubeleid doet dan de wet- en regelgeving verlangt.” Het hotel stelt voor gasten die hier gebruik van willen maken een speciaal autovakantie arrangement samen. Daarnaast zijn er voor de vaste Bosschenaren die deel gaan nemen aan het deelauto initiatief leuke extra’s zoals korting op een kop koffie voor vertrek of een borrel op het pop-up terras Dieske vlakbij de parkeergarage.

’s-Hertogenbosch te kunnen introduceren”. Over Golden Tulip Hotel Central Golden Tulip Hotel Central in ’s-Hertogenbosch is een vier-sterren hotel met in totaal 125 kamers en een luxe penthouse. Het hotel kent een rijke geschiedenis en een markante familiehistorie. Een bron van Bourgondische gastvrijheid en bruisend middelpunt van activiteiten in een entourage op hoogwaardig, internationaal niveau. Het verhaal van een bijzondere dynastie van hoteliers in een bijzonder pand. Beleef ‘s-Hertogenbosch in al zijn mooie facetten in en om Golden Tulip Hotel Central. Voor meer informatie, kijk ophttps:// www.hotel-central.nl/. Over Van Den Udenhout Autobedrijf Van den Udenhout is, met vestigingen in ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Veldhoven, Oss, Helmond, Veghel en Son, één van de grootste Volkswagen-, Audi-, SEAT-, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens-dealer van Nederland. Behalve auto’s heeft het bedrijf ook elektrische (cargo bak)fietsen in het assortiment. Omdat het autobedrijf zich continu blijft vernieuwen en blijft innoveren, noemt het zichzelf ook wel De Nieuwe Dealer. Van den Udenhout doet er, met een breed scala aan diensten als autoverhuur, een eigen lease-afdeling (Van den Udenhout Lease), schadeherstel (Carlux Autoschade) en bedrijfswagen inbouw (BIC), alles aan om haar klanten volledig te ontzorgen op het gebied van mobiliteit.

“Flexibel mobiliteit bieden binnen handbereik tegen minimale kos-

Provincie Noord-Brabant biedt kinderen en volwassenen de mogelijkheid een sportprothese uit te proberen

“Deze provincie gaat voor een levendig Brabant, waar er genoeg te doen en te beleven is. En waar iedereen kan meedoen. Ook als het gaat om sport. En ook als het gaat om mensen met een beperking. Daarom investeert de provincie in Uniek Sporten Brabant als onderdeel van het sportbeleid. Bewegen is namelijk goed voor iedereen en dat geldt voor mensen met een beperking of chronische aandoening misschien wel des te meer. Ik roep kinderen en volwassenen, die meer willen sporten en bewegen en daarvoor een sportprothese willen uitproberen op, zich aan te melden voor deze proef.” Deze mensen kunnen een bericht sturen naar info@unieksportenbrabant. nl.

De provincie Noord-Brabant is samen met Uniek Sporten Brabant een proef gestart met het uitlenen en uitproberen van sportprotheses. Deelnemers krijgen een tijdelijke maatwerk-sportprothese aangemeten en worden begeleid in het sporten. De leen- en uitprobeerperiode duurt maximaal zes maanden. Voor deze proef ‘Uitleen Sportprotheses’ zoekt de provincie nog vijf kinderen en vijf volwassenen die willen gaan sporten en bewegen en daarvoor een sportprothese of –orthese nodig hebben. Het aanmeten en aanschaffen van een sportprothese is een intensief proces en kostbare investering. Dat weerhoudt veel mensen met een beperking om te gaan sporten. Daarom start provincie Noord-Brabant samen met Uniek Sporten Brabant met een proef waarin kinderen en volwassenen een tijdelijke sportprothese kunnen lenen en uitproberen. Gedurende de uitprobeerperiode krijgen de deelnemers begeleiding en professioneel advies over de mogelijkheden en het gebruik van de voorziening. Mocht blijken dat de gekozen sport en de prothese bevallen, dan kan de sporter besluiten een definitieve sportprothese aan te schaffen.

Uniek Sporten Brabant Mensen met een prothese die nog op zoek zijn naar een passende sport kunnen contact opnemen met Uniek Sporten Brabant. De beweegcoaches van Uniek Sporten Brabant bieden iedereen met een beperking of chronische aandoening gratis ondersteuning bij het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit. Daarnaast ondersteunen ze ook bij andere beweegvragen, zoals het zoeken van een sportmaatje, het aanvragen van sporthulpmiddelen of het zoeken naar financiële voorzieningen. Meer informatie over het aangepaste sportaanbod in Brabant en de beweegcoaches is te vinden op www.unieksportenbrabant.nl.

Gedeputeerde Wil van Pinxteren van Vrije Tijd, Cultuur en Sport: juli/augustus 2021

27


Waterschap Aa en Maas start maaionderhoud 27 mei 2021 Tussen 1 juni en 15 november 2021 maait waterschap Aa en Maas een groot deel van zijn sloten en beken. Incidenteel hebben we vanaf half april al een aantal slootbodems gemaaid om ervoor te zorgen dat het water goed door kan stromen. Met dit jaarlijks maaionderhoud voorkomen we dat sloten en beken dichtgroeien. Uitvoering maaionderhoud De eerste grote maaironde is van 1 juni tot 15 juli, de tweede maaironde loopt van 1 september tot 15 november. Tussen deze twee maairondes door maaien we extra waar het nodig is. We huren aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.

We maaien zo vaak als nodig is om het waterpeil zo goed mogelijk te kunnen reguleren. Bij het maaien houden we nadrukkelijk rekening met de natuur om onnodige schade aan flora en fauna te voorkomen. We maaien volgens werkprotocollen die voldoen aan onze wettelijke zorgplicht. We proberen met het onderhoud een bijdrage te leveren aan onze waterdoelen op het gebied van gezond, natuurlijk en voldoende water. In droge perioden houden we het water zo lang mogelijk vast en in natte perioden voeren we af waar nodig. Perceelwijzer De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden en de maaiplanning per watergang. In de toekomst volgt aanvullende informatie over de rijrichting, maaiselkant en de aannemer. Met de Perceelwijzer is het ook mogelijk om een melding te maken bij het waterschap, bijvoorbeeld als een duiker verstopt is. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store. Kijk voor meer informatie op perceelwijzer.nl.

Zorgplicht en waterdoelen

Democratisch gekozen pin-up kalender Het beste van tien jaar aan boerinnen in sexy poses Onze voedselmakers zorgen voor het eten op ons bord en als ode aan hen biedt de boerinnenkalender deze harde werkers een smakelijk uitzicht aan de muur. Ieder jaar melden zo’n 300 plattelandsvrouwen zich aan voor een pikante foto op deze uitgave. De duizenden aanmeldingen sinds 2011 hebben tot zover geleid tot tien edities met in totaal 144 kalenderplaten. Waar het voor velen al een eer is om tot deze selectie te behoren, wordt daar deze week nog een schepje bovenop gedaan. De organisatie achter de kalender was in 2020 op zoek naar een bijzondere manier om het 10-jarig jubileum te vieren. De bedoeling was in eerste instantie een dampende feesttent vol publiek en kalendermodellen, maar door de aanhoudende maatregelen moest er geïmproviseerd worden. Twee maanden geleden werd uiteindelijk een stem-website aangekondigd waarop een ieder zijn of haar ideale kalender uit 144 foto’s kon samenstellen. Er werden in drie weken tijd 24.554 stemmen uitgebracht, met deze week ‘het beste van 10 jaar’ in één tijdloze verjaardagskalender als resultaat.

naressen verklappen (zie foto's). Zo kreeg bijvoorbeeld Anna Bron uit Groningen de meeste stemmen. Omdat zij echter in 2020 al covermodel was, heeft de organisatie Nicky uit Noord-Holland op de cover afgebeeld. Zo wordt verwarring in de winkelschappen voorkomen. Wie de overige felbegeerde plekken bemachtigd hebben, wordt deze week duidelijk, want de jubileumuitgave is vanaf 8 juni a.s. verkrijgbaar. “Of het grootse jubileumfeest dit jaar alsnog kan plaatsvinden, is nog maar de vraag, maar we wilden ons jubileum sowieso niet onopgemerkt voorbij laten gaan” vertelt initiatiefnemer Stef Bloo. “Zo’n tijdloze en online gekozen verjaardagskalender is voor nu een mooi corona-proof alternatief” vult projectleidster Vesta Kauffman hem aan. Intussen is de organisatie alweer bezig met de editie voor 2022 en komen er zelfs al aanmeldingen binnen voor de 2023-editie.

Op deze jubileumuitgave zijn de zeventien kalendermodellen te zien die van het publiek de meeste stemmen kregen. Een cover, twaalf maanden en vier bonusfoto’s. Onze redactie mag alvast enkele win-

DE

DORPSCOURANT

28

juli/augustus 2021

Profile for Dorps-Courant

Dorps-Courant juli/augustus 2021 - nr. 269  

Dorpskrant van het dorpje Beers (gemeente Cuijk)

Dorps-Courant juli/augustus 2021 - nr. 269  

Dorpskrant van het dorpje Beers (gemeente Cuijk)

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded