Page 1

JULI/AUGUSTUS 2019 - JAARGANG 23 - NR. 247 - WWW.DORPSCOURANT.NL

DE

DORPSCOURANT

INFORMATIEBLAD VOOR BEERS

Foto Lex Schulte

o.a. • Beers Best • Van de Dorpsraad.. • Linden groet Linden

• St. Anthoniusgilde • Muziek & BBQ Tongelaar • Bakkerij van Dijk definitief dicht • MO13 vierde van Nederland

• Kiek Bèrs • Seniorenpagina • Timo Loeffen tenniskampioen • Jos en Kees


COLOFON

Van de redactie Deze week begint in het zuiden van Nederland, dus ook in Beers, weer de schoolvakantie. Dat betekent dat de jeugd van Beers weer op het jaarlijkse zomerkamp gaat met Jong Nederland. Gezellig met z’n allen veel lol maken in de bossen, weinig slapen… en de Bonte Avond! Om deze avond nog leuker te maken, is Jong Nederland nog op zoek naar verkleedkleren voor de Bonte Avond! Voor zowel de grote leiding als de kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar is alles welkom. Mocht je nog spullen hebben liggen, dan kunnen ze tot vrijdag 5 juli worden ingeleverd bij Malou van den Besselaar.

Geslaagd!

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 1000 exemplaren. Gratis exemplaren Dorps-Courant kunt uw afhalen bij Kapsalon Jos van den Heuvel, Bakkerij van Dijk, Café de Spijker en 't Wapen van Beers.

?

Abonnement voor buiten Beers € 30.-, buiten Nederland € 50.- per jaar. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742 emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl Meer nieuws in onze digitale versie, zie www.dorpscourant.nl De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen.

Route Route 1 1

Afvalkalender Afvalkalender

Langs deze weg willen wij alle aldgehaald haop dtmop geslaagden van harte feliciteren ordt wge oo tbor Kerstboo Kemrsw i! ar nu nu jaag 12 ja ari! met hun diploma! Geniet van terd za12 op zaterd opag de vakantie en veel succes bij de Van wie is deze Beerse voordeur? Mail uw antwoord voor 10 aug vervolgopleidingen. naar redactie@dorpscourant.nl. Bij meerdere juiste antwoorden

Zomerfestijn Beers Best naar zaterdag

wordt geloot en wint u heerlijke kaas van de Barendonk. De vorige deur is van de fam. van Hoek, Leuvert. De prijswinnaar van JANUARI JANUARI FEBRUARI FEBRUARI juni zijn Henk en Liesbeth Walk.

Op zaterdag 6 juli vindt de MaandagMaandag 7 7 Avondmarkt Zomerfestijn Beers Best plaats. De Beerse markt ZaterdagZaterdag 12 12 vindt alweer voor de dertigste MaandagMaandag 14 14 keer plaats, deze keer dus tussen 16-21 uur. De entree bedraagt Maandag 2 Bewoners Maandag 21 van:21Kerkeveld, de euro, kinderen tot 12 jaar mogen Burg. Thijssenstraat , Burg. van gratis naar binnen. Raaijstraat, Jan Maandag Maandag 28 28van Daalstraat, Nieuwstraat, De Klef, Elstweg, Dr. In Gesprek Met… Moonsweg en de BroekhofseAPRIL APRIL straat kunnen zich aanVerder zijn wij van de redactie melden voor de Whatnog op zoek naar mensen voor Maandag Maandag 1 1 sapp Buurtpreventie De de rubriek In Gesprek Met? Ken Overlaat. jij iemand die niet meer in Beers MaandagMaandag 8 8 Stuur een mailtje naar woont, maar die graag wil verdeoverlaatwabp@gmail. tellen over zijn of haar leven nu Maandag Maandag 15 15 com, vermeld daarin je in een andere woonplaats? Of Zaterdag Zaterdag 20 naam, je adres20en je 06 wil je dat wij samen met jou op nummer. zoek gaan naar iemand die je Maandag al Maandag 29 29 heel lang niet meer hebt gezien; een buurjongen die is verhuisd, een oud klasgenootje, iemand JULI JULI van de sportclub… Wij helpen je MaandagMaandag 1 1 graag met het zoeken.

MaandagMaandag 4

4

MaandagMaandag 11

11

Opgave WABP Beers

MaandagMaandag 18 18 WABP De Overlaat WABP Neiehuukske

Volgende deadline: 19 augustus

2200119 Redactie

Bewoners van:25De Wieken, MaalMaandagMaandag 25 stoel, Windpeluw, De Vang, Het Spoor, Korte Spruit, Het Vonder en de Zandweg kunnen zich aanMEI MEI melden voor de Whatsapp Buurtpreventie MaandagNeiehuukske. Maandag 6 6 naar MaandagStuur Maandag 13een mailtje 13 wabpneiehuukske@ vermeld Maandaggmail.com, Maandag 20 20 daarin je naam, je adres Maandagen Maandag 27 je27 06 nummer.

AUGUSTUS AUGUSTUS

Piet Theunissen Kayleigh Usmany Harry Bardoel

MAART MAART MaandagMaandag 4 4 Marcel Linders Malou vd Besselaar Linda Reijs MaandagMaandag 11 11

De vormgeving en druk wordt verzorgd MaandagMaandag 18 18 door Flekx MaandagMaandag 25

25

De bezorging is in handen van Joop Wennekes, t. 331271

JUNIJUNI

MaandagMaandag 3

DEADLINE

3

ZaterdagZaterdag 8

8

MaandagMaandag 17

17

september uitgave MaandagMaandag 24 24 Ma 19 aug 24.00u SEPTEMBER SEPTEMBER

MaandagMaandag 5

5

MaandagMaandag 2

2

MaandagMaandag 8

8

MaandagMaandag 12

12

MaandagMaandag 9

9

MaandagMaandag 15

15

MaandagMaandag 19

19

MaandagMaandag 16

16

MaandagMaandag 23

23

MaandagMaandag 30

30

Wij wensen iedereen een fijne MaandagMaandag 22 22 MaandagMaandag 26 26 zomervakantie. Let op: in augustus komt er geen Dorps-Courant Maandag 29 29 uit, de eerstvolgende deadlineMaandag is maandag 19 augustus - de eerste schooldag voor de kinderen op LET OP De ophaaldag is niet voor geheel Beers op de maandag. Kijk OKTOBER OKTOBER NOVEMBER NOVEMBER de basisschool in Beers. op uw afval-kalender. MaandagMaandag 7

7

MaandagMaandag 14

14

2

MaandagMaandag 4

4

MaandagMaandag 11

11

DECEMBER DECEMBER MaandagMaandag 2 2 jui/aug 2019 MaandagMaandag 9 9


Van de Dorpsraad...

Buurtpreventie

Er is al veel gesproken over de whats app buurtpreventie borden. In mei zijn een aantal beheerders van app groepen in Beers bij elkaar gekomen om samen te bepalen waar in Beers de 14 waarschuwingsborden komen die de dorpsraad zal bekostigen. Er is gekozen om op een aantal invalswegen naar Beers borden te plaatsen. Zo is niet alleen de bebouwde kom van Beers voorzien van borden, maar ook ongewenste bezoekers van het buitengebied worden gewaarschuwd dat er in Beers veel actieve buurtpreventie groepen actief zijn. Binnekort zult u dus op een aantal plaatsen nieuwe borden zien verschijnen. Zit u nog niet in een whats app buurtpreventie groep, meld u dan aan bij de groep in uw buurt. Op www.wabp.nl kunt u de contactgegevens van diverse groepen uit Beers terugvinden.

Strandje schoonhouden Het strandseizoen is begonnen. Er is nieuw gras ingezaaid, het zand is mooi bijgewerkt. Er zijn voetbalgoaltjes geplaatst en het volleybalveld ligt er weer netjes bij. Een groep strandhelden gaan deze zomer ervoor zorgen dat het vergeten afval wordt opgeruimd. Hopelijk heeft deze groep dit jaar weer weinig werk te doen. Een schoon

zal verschijnen.

strand begint bij jezelf! Ook is er een wierploeg die aanspoelend wier zo snel mogelijk uit het water zal verwijderen, zodat er heerlijk gezwommen kan worden, zonder verstrikt te raken.

Fijne vakantie In juli vergadert de dorpsraad nog een keer op maandag 8 juli. Om 20:00 uur zitten we bij elkaar in de vergaderruimte van de Kloosterhof. De volgende bijeenkomst

Activiteiten strandje

Geslaagden

Het strandje is openbare ruimte. We krijgen wel eens verzoeken van verenigingen die een activiteit willen organiseren op het strandje. Dit vinden we erg fijn. Wanneer verenigingen activiteiten willen organiseren op het strand zouden we het fijn vinden als de dorpsraad hiervan een mededeling krijgt. Activiteiten als een volleybaltoernooi op het strand, of een vlot bouwen zijn natuurlijk toegestaan. Vuur maken op het strand hebben we liever niet. Een barbecue dient men zelf op te ruimen. Indien het afval niet in de prullenbakken past verzoeken wij u ook het afval mee naar huis te nemen, zodat het niet naast de prullenbakken blijft slingeren.

In verband met de AVG( Algemene Verordening Gegevensbescherming) de zogenaamde Privacywet, mogen de scholen geen namen meer doorgeven van de geslaagden. Wij feliciteren alle jongens en meisjes die dit jaar geslaagd zijn en wensen hen veel succes met de vervolgopleiding. We hebben wat namen mogen ontvangen, maar deze lijst is niet compleet. Je kunt je nog melden voor het septembernummer! De geslaagden, die bij ons be-

Kermis

van de dorpsraad zal plaatsvinden op maandag 9 september. Wij wensen u allen een hele fijne, zonnige, zomervakantie toe. dorpsraadbeers@gmail.com kend zijn, zijn: Veerle Driessen, Mila Müskens, Cher Selten en Brian Oppers voor VWO; Jan Meijer, Femke Rook, Lucy Willemse, Sam Roelofs, Abe van Rijn en Nine v.d. Boogaart voor HAVO; Erin Peters, Robin Derks en Niek van Lanen voor VMBO

Zelf activiteitenkalender invullen

Op zaterdag 21 september start de Beerse Kermis. Voor deze opening zijn we op zoek naar leuke ideeën. Maak uw idee kenbaar aan de dorpsraad door middel van een mailtje te sturen. Wij hopen op een gezellige kermisopening. Voor het verdere kermisprogramma verwijzen we u naar de Kermiskrant van gemeente Cuijk die voor de eerste kermis in de gemeente

Samen onderweg naar een nieuwe gemeente De gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis omhelst samen 25 dorpen. In elk van de 25 dorpen is er de voorbij periode geluisterd naar elkaars ideeën en werd er gediscussieerd over diverse thema’s. Beers stond 27 mei gepland in het tourschema. Willem Kusters was die avond de gespreksleider. Burgemeester Marleen Sijbers van Sint Anthonis gaf een duidelijke uitleg over de stappen, die genomen zijn en nog genomen moeten worden om uiteindelijk per 1 januari juli/aug 2019

2022 tot een nieuwe gemeente te komen. Centraal stonden vooral de vragen: hoe houden we goede voorzieningen voor iedereen en hoe zorgen we voor onze ouderen en jongeren? De thema’s onderwijs, sport , zorg en duurzaamheid kreeg die avond speciale aandacht. Hoe we samen onderweg gaan naar de toekomst is afwachten, maar laten we in elk geval door positief te denken dat de goede dingen van ons dorp Beers behouden blijven!

tel. 0485 - 31 80 09 3


BLOG Diverse zaken voor en van Beers en omgeving !

redelijk in vergelijking met andere dorpen. Wat er zoal besproken is te vinden op de website: www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl en de resultaten van deze bewonersraadplegingen volgen nog.

Ontwikkeling Graafsedijk Werkgroep: wonen - welzijn 19-21 en zorg de zgn. Repelvoort: Deze werkgroep bestaat al enige tijd binnen de gemeente Cuijk. Per toeval kwam ik in aanraking met de voorzitster van deze werkgroep Els van Daal. Zij nodigde mij uit om een vergadering bij te wonen omdat er vanuit Beers, als enige dorp binnen de gemeente, niemand aan dat overleg deelnam. Daarop heb ik contact gezocht met de Dorpsraad en de KBO met de vraag of zij personen kunnen benaderen die deel willen gaan nemen aan dit overleg. Wat houdt het overleg kort samengevat in: info vanuit bv. Pantein en de woningstichting Mooiland wat zij kunnen betekenen in elk dorp of wijk van de gemeente, ontwikkelingen op domotica gebied, etc. Daarnaast informeren de afgevaardigden van de wijken en dorpen elkaar waar zij mee bezig zijn op genoemde gebieden. Zo proberen de diverse deelnemers via de lokale KBO’s en dorps- / wijkraden al tijdig in te spelen op problematieken die binnen afzienbare tijd op ons af komen. Wil je meer weten dan kun je contact met me opnemen voor meer informatie. Het zou fijn zijn als er enkele personen uit Beers aan dit overleg gaan deelnemen.

Inwonersavonden Op 27 mei is er een inwonersavond geweest voor de Beersenaren bij café / zaal de Spijker. Zoals jullie weten is er door de gemeenteraad besloten om samen te gaan met St Anthonis en Boxmeer. De inwoners van Beers konden die avond een rechtstreeks geluid laten horen naar de gemeente wat wij van een gemeentelijke herindeling verwachten. De opkomst was

Op deze voormalige boerderijlocatie wordt een nieuwe woonbestemming ontwikkeld. In de voormalige boerderij komen 2 woningen en een van de voormalige schuren krijgt ook een woonbestemming. De overige overtollige bebouwing, zoals varkensschuren worden afgebroken. Er komt dus een pareltje van een kleinschalige woonlocatie in het buitengebied voor terug!

Kadernota 2020/2023 In dit stuk staat vermeld waaraan het geld van de gemeente wordt besteed. De gemeenteraad heeft op 1 juli hierover verga-

4

derd. Ben je geïnteresseerd dan kun je de stukken en beelden van deze vergadering vinden op de website van de gemeente: www.cuijk.nl. Zet in de zoekbalk “kalender raad” en dan vind je “ zoekresultaten raadsinformatie”. Door op Cuijk raadsvergadering met de juiste datum te klikken vind je de stukken en beelden van de vergadering. In de kadernota wordt de beleidslijn vastgesteld waar in 2020 het geld aan uitgegeven gaat worden. Misschien dat het raar is dat dit stuk al een doorkijk geeft tot 2023. 1 januari 2022 zal de herindeling plaats vinden, maar het financiële beleid heeft altijd een doorkijk van een periode van 4 jaar. Wens iedereen een hele fijne zomer en leuke vakantie! Geniet van ons strandje en prachtige woonomgeving. In mijn ogen: vele verschillende landschappen op korte afstand van elkaar, uniek in Nederland! Wil je reageren? Bel me gerust: tel 06 53718923 of email henriette52@home.nl , Henriëtte Thijssen.

jui/aug 2019


Elke vakantie begint in de Abraham of Sara gezien? Bibliotheek! Nu 50% korting op het lidmaatschap eigen land.

Eindelijk tijd voor je hobby’s...

De zomerperiode is het ideale moment om tot rust te komen. De Bibliotheek biedt inspiratie voor een geslaagde vakantie. Met onze abonnementen geniet je van boeken, luisterboeken, ebooks, tijdschriften en nog veel meer. Een lidmaatschap van de Bibliotheek is nu wel heel voordelig; tot eind augustus ontvangt ieder nieuw lid 50% korting op een jaarabonnement. Ben je al lid van de Bibliotheek? Attendeer je vriend(in) op deze actie en ontvang zelf ook 50% korting. Kijk voor meer informatie op www.biblioplus.nl/zomerlezen

Ik ga op reis en neem mee… Vertrek je binnenkort op reis? Bij BiblioPlus vind je naast de meest recente toptitels ook reisgidsen, vakantieplanners, fotoboeken en reisverhalen over nabije en verafgelegen vakantieoorden. Zoek je het deze zomer dichter bij huis? In de bibliotheek vind je gidsen en kaarten voor wandeltochten of fietsroutes in de mooiste streken en steden in

Ben je gepassioneerd wijnproever, biologisch of decoratief tuinier, wielersportfanaat? In de bibliotheek vind je boeken en tijdschriften over jouw favoriete bezigheid. Kook je graag of zoek je tips voor pasta’s of tapas? Geen probleem!

Probeer ook eens een luisterboek!

12 juni heeft Astrid Bolder, Sara gezien, gefeliciteerd

Een luisterboek is een ideale manier om te ontspannen en te genieten van een mooi verhaal. Luisteren terwijl je onderweg bent in de auto, trein, vliegtuig, op de fiets of tijdens een wandeling. Wij bieden een snel groeiende collectie luisterboeken te leen aan. In onze handige luisterboekenapp heb je altijd toegang tot inspirerende verhalen, waar je ook bent.

Woensdag 29 mei heeft deze Raaijrakker Abraham gezien. Peter Poels proficiat! Deze sarah gespot op Burg. van Raaijstraat 37. Monique vd Meer 50 geworden op 11 juni

De Plus van BiblioPlus Onze Bibliotheken bruisen het hele jaar door van de activiteiten. Als lid heb je altijd 2,50 korting op betaalde activiteiten. Wat je deze zomer ook doet: elke vakantie begint en eindigt in de bibliotheek!

Samen vinden we de kracht Uitvaartonderneming van Dijk en Annora uitvaartverzorging gaan samen verder onder de naam Annora uitvaartverzorging. Voor ons is dit een logische stap. We delen een lokaal en persoonlijk karakter en we begrijpen dat elke uitvaart anders is. Met individuele wensen en behoeften. Door het bundelen van onze krachten, kennis en ervaring ontstaan er nog meer mogelijkheden om aan die wensen te voldoen. Samen kunnen we er zijn voor de nabestaanden, op welke manier dan ook. Oliestraat 4, 5361 GN Grave 0486 472 074 Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill 0485 452 868 In samenwerking met Yarden

juli/aug 2019

info@annorauitvaartverzorging.nl www.annorauitvaartverzorging.nl

0652221966 | www.ladco.nl | info@ladco.nl 5


TweeOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Wat neem je beslist niet mee? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie uit Beers heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen. speciale parkeerplaatsen buiten de stad ingericht en via een shuttle bus gingen we dan naar het Goffertpark. Toen ik terug moest kwam ik er achter dat er wel 10 shuttlebussen waren die allemaal ergens anders naartoe gingen. Ik ben toen maar in een bus gestapt, maar stond helemaal verkeerd. Geen idee waar mijn auto was en toen heb ik midden in de nacht Melissa gebeld die mij dankzij een gps signaal terug heeft gevonden. 8. NS, soms spoor ik ook even niet. 9. Ruimdenkend zijn en open staan voor veel dingen. 10. Geen idee, vooral zware dingen? 11. Het beste cadeau dat ik gekregen heb is een vliegles van een uur in een klein eenmotorig vliegtuigje. 12. Eurotrip op de motor, Boedapest en Napels. 13. Dat kan ik niet vertellen mijn vriendin leest dit ook.. 1. Ik ben 28 jaar oud en ik woon samen met mijn vriendin Melissa op de vang nummer 8. 14. Een mini zomerfestival op het strandje ofzo, lijkt mij tof! 2. Ik werk in de staalbouw bij de Koppes15. Ik heb mijn buurvrouw Kim Keijzer gegroep in Nieuw-Bergen. In de overige tijd werk ik aan school of kijk ik lekker series met vraagd. mijn vriendin. 3. Mijn hobbies zijn motor rijden, beetje Jasper Breen gitaar spelen en gezellig met vrienden rondhangen of festivallen. 4. Uitstellen, ik merk dat ik vaak dingen die 1. Ik ben 21 jaartjes oud. Woon op Het Spoor ik niet leuk vind op het allerlaatste moment samen met mijn vader, moeder en broer. pas doe... 2. Op dit moment loop ik stage in Nijmegen. 5. Ik zou wel willen vliegen, want ja wie wil Dus sta rond 7.15 op, pak de trein van 8 richdat nou niet. ting Nijmegen en werk tot 5. s ’Avonds lekker 6. Een wereldreis op de motor, ik heb dit nog trainen of bankhangen. niet gedaan omdat er toch altijd wel weer 3. In mijn vrije tijd voetbal ik of doe ik leuke iets tussendoor komt. dingen met mijn vrienden of vriendin. 7. Nou, ik was een keer bij een concert van 4. Ik ben ongeduldig. Guns 'n Roses in Nijmegen. Ze hadden daar 5. Alle talen van de wereld kunnen spreken.

Tom Dennemans

6. Een safari tour in Afrika. Deze wil ik na mijn studie zeker gaan maken. 7. Ik denk dat dat dit jaar toch wel het breken van mijn jukbeen is tijdens een voetbalwedstrijd. 8. Nike, Just do it. 9. Doorzettingsvermogen, vriendelijk en sociaal

10. Al die oude schoenen die eigenlijk al lang weg hadden gemoeten. 11. Geen cadeau gegeven, omdat ik de verjaardag was vergeten. 12. Spanje, Portugal en Frankrijk 13. Daniel Ricciardo 14. Camiel Wagemans voetballend in HBV 1. 15. De volgende zal Kevin Kerstens zijn. Antwoorden met foto aub inleveren vóór 15 augustus. Mail naar drieopeenrij@gmail.com Tekst en foto apart, jpeg, min. 400 kb.

MAANDSCHOTEL

Montana giant met friet HTS C E L S NU 0 EURO 7,5

6

jui/aug 2019


Wil jij ook nĂŠt dat Gemeente Cuijk Veteranen Voetbal- beetje extra bieden? toernooi bij HBV

Bezoekmaatje

Op zaterdagmiddag 31 augustus vindt op sportpark De Calbroek in Beers het Veteranen Toernooi plaats voor alle veteranen voetbal teams van de gemeente Cuijk. De veteranenteams van de verenigingen JVC, SIOL, Hapse Boys, Vianen Vooruit en natuurlijk HBV zullen hieraan deelnemen.

tiebokaal waarvoor jeugdleden van alle voetbalverenigingen uit de Gemeente Cuijk voor uitgenodigd zijn.

Naast het veteranen voetbaltoernooi zal ook de finale gehouden worden van de penal-

Hopelijk tot dan. HBV Veteranen.

Voor veel cliĂŤnten van de GGZ is het niet vanzelfsprekend om eropuit te gaan of contact te maken met anderen. Zomaar iemand om je verhaal mee te delen of samen een boodschap mee te doen, een stukje te wandelen of fietsen. Zou jij voor een van deze mensen die bijzondere rol willen vervullen?

Groepsactiviteiten

De dag zal afgesloten worden met een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom.

Je kunt als vrijwilliger ook be-

geleiden bij groepsactiviteiten zoals samen koken, wandelen of in de tuin werken. Steek je graag je handen uit de mouwen? Ook dan ben je welkom. Rondom activiteiten kunnen we altijd wel helpende handen gebruiken. Ook zijn we nog dringend op zoek naar een dirigent voor ons huiskoor.

Kom eens op de koffie Kom eens op de koffie en ontdek wat het beste bij jou past. Informatie vind je op www.ggzoostbrabant.nl. Je kunt je aanmelden voor een vrijblijvend gesprek kan bij Theo Rovers, 06-23789978 of per mail vrijwilligerswerk@ ggzoostbrabant.nl.

In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban. juli/aug 2019

7

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

GGZ Oost Brabant is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Denk je er wel eens over om vrijwilligerswerk te gaan doen dat leuk en leerzaam is, voldoening geeft, grenzen verlegt en het leven verrijkt? Informeer dan eens bij ons naar de mogelijkheden. We hebben voor iedereen wel een passende taak.


St. Anthoniusgilde Beers Ben jij 12 jaar of ouder? Wil je graag een keertje schieten met een écht geweer? Doe dan mee aan de Beerse schietkampioenschappen. Zondag 15 september a.s., terrein St. Anthoniusgilde

Anno 1403

groepen bepaald worden. En dames, schroom niet, ook jullie kunnen laten zien dat je je ”mannetje” staat.

je aan het koord en het doelwit ”wipt” terug naar zijn plaats.

“Eh…wipschieten?”

Dus, houd zondag 15 september a.s. vrij in je agenda. Er zal voor jong en oud wat te doen zijn op ons gildeterrein. Je kunt je nu al opgeven voor dit evenement. Via www.sintanthoniusgildebeers. nl vind je een inschrijfformulier met verdere instructies. Grijp deze kans en maak kennis met de schietsport.

Geef je op

Schiettoernooi Het St. Anthoniusgilde wil de Beerse bevolking graag kennis laten maken met de schietsport. We willen dit op een sportieve manier doen. Daarom organiseren wij op zondag 15 september (1 week voor Beers kermis) de ”Beerse schietkampioenschappen” op het gildeterrein Crotos, nabij het voetbalveld. We gaan dan met geweer op zogenaamde ”wippen” schieten die 16 meter hoog zijn opgesteld. Teams van 4 personen vanaf 12 jaar kunnen zich opgeven en gaan met elkaar de strijd aan om het beste schuttersteam van Beers te worden. Ook zullen de beste individualisten over alle

mm). Bij het wipschieten heeft men boven op de schutsboom een drietal pijpjes verticaal naast elkaar opgesteld. Op elk pijpje ligt een stalen prop die even groot of net iets groter is dan het pijpje. De prop blijft netjes op zijn plaats liggen omdat er een conische centreerrand aan zit die precies in het pijpje past. Aan de ring is een koord bevestigd, dat door het pijpje naar beneden hangt. Je moet proberen de prop eraf te schieten. Als dat lukt trek

Wat is wipschieten nu precies? We schieten met kogel ”Kaliber .22” dit is een inch maat (een diameter van 0.22 inch oftewel 5.6

Tuinafval aanbieden augustus weer gratis Vanaf 1 augustus 2019 kunnen inwoners van het Land van Cuijk en Boekel hun tuinafval weer gratis naar de groenstraat in Haps en de diverse minimilieustraten brengen. Na 1 jaar blijkt dat door het ingevoerde tarief ongewenste verschuivingen van afvalstromen heeft plaatsgevonden. Exact 1 jaar na de invoering van het tarief à €7,50 per 2 m3 op tuinafval wordt het tarief afgeschaft. Vanaf 1 augustus 2019 kunnen inwoners hun tuinafval weer gratis brengen naar de groenstraat in Haps en de minimilieustraat in de gemeente. Op de minimilieustraten kunnen inwoners per keer niet meer dan 2 m3 brengen. Op de groenstraat in Haps wel. De andere ingevoerde of gewijzigde tarieven blijven in stand Het gaat dan om: • Het ingevoerde tarief van € 7,50 per ½ m3 voor A en B hout, gips, grond, puin en harde kunststof-

Oproep voor verkleedkleren

fen • het tarief voor grof restafval, dakleer en C-hout van € 15,- per ½ m3 • het tarief voor de inzameling van grof huishoudelijk afval op afroep van € 16,- per ½ m3 Waarom het tarief weer afschaffen? Belangrijkste reden voor het afschaffen van het tarief is de ongewenste verschuiving van afvalstromen. Vaak wordt gedacht dat grondstoffen die te recyclen zijn altijd geld opleveren. In de meeste gevallen is dit niet zo. Aan de verwerking van afval zijn ook kosten verbonden, terwijl ze wel volledig gerecycled kunnen worden. Ondanks dat is afvalscheiding nog steeds beter dan het als restafval te moeten verbranden. Afval scheiden en recyclen is financieel nog steeds voordeliger dan afval als restafval te verbranden. En uiteraard is afval scheiden veel beter voor het milieu. Samen blijven we werken aan 100% afvalscheiding in 2030!

Hallo allemaal! Ben jij, of ken jij iemand die nog wat verkleedkleren op zolder heeft liggen die hij/zij niet meer gebruikt?? Dan kan jij ons helpen! Afgelopen jaar is door een ongelukje met een nestje muizen de inhoud van onze verkleedklerenkist ver-

8

loren gegaan. En omdat wij er op kamp weer een mooie bonte avond van willen maken willen we de kist graag weer aanvullen! Alle soorten, kleuren en maten zijn welkom! Heel erg bedankt, namens Jong Nederland Beers. jui/aug 2019


‘Muziek & BBQ op ’t Plein’ bij Kasteel Tongelaar Kasteel Tongelaar heeft deze zomer weer drie intieme BBQ-feestjes op het programma staan. Met een mooie line-up van live muziek kun je gezellig komen borrelen en muziek luisteren of een tafeltje reserveren onder de oude beuk. Chefkok Hans van der Steijn staat achter zijn XL smoker en drie-poot voor een BBQ op niveau.

Line up enz. Desolation is oorspronkelijk als beatgroep opgericht eind 1966 en is één van de oudste nog actieve bands van Nederland. Desolation speelt voor de derde keer op ‘Muziek & BBQ op ’t Plein’ en bestaat uit Toon (zang, gitaar, ukelele en mondharmonica), Willy (zang en gitaar en 12 snarige gitaar) en Tonny (bas en zang).

Reserveren

In de line-up dit jaar zien we oude bekenden en vertrouwde namen. Zo trapt Desolation uit Langenboom af op 7 juli. In augustus spelen Harry Hendriks en Rob Meulepas van Two Stools en 1 september zijn The Feliciano’s weer op het kasteel.

Desolation Het Langenboomse bandje van Toon van Lith en kompanen speelt zondag 7 juli. Desolation speelt muziek uit de jaren ’60 , ’70 en '80 in akoestische vorm. In hun repertoire komen the Stones voorbij, the Beatles, Bruce Springsteen, the Cats, Q65

“Muziek en BBQ op het plein” is van 19 tot 23 uur. Voor meer info of het re-serveren van een tafeltje, mail Emil op info@ smaakmakersmill.nl. Kosten voor de BBQ zijn € 25,- p.p. Als je alleen wil borrelen en muziek luisteren, ben je ook van harte welkom. (Bij slecht weer gaat het programma gewoon in het kasteel door) Kasteel Tongelaar Tongelaar 12 Mill, Autonavigatie Hoogedijk Mill www.kasteeltongelaar.nl Meer informatie: Emil Minten, info@smaakmakersmill.nl

Stichting Huurders Belangen Cuijk 2.0 Met behulp van Ed Kooger, coördinator van Mooiland, word Stichting Huurders Belangen Cuijk nieuw leven ingeblazen. Met een heel nieuw bestuur, die nog niet is samengesteld. Wel met allemaal nieuwe leden. De ene heeft een meer persoonlijke motivatie dan de andere. Gemeenschappelijk is dat zij allemaal huurder van woningcoöperatie van Mooiland zijn. Het doel is om de rechten van de huurder ook daadwerkelijk juli/aug 2019

Huurders Belangen Cuijk. Maar op gemeentelijk, wijkniveau of bij woningcomplexen kunnen zaken bij Stichting Huurders Belangen Cuijk worden neergelegd. Alle leden zijn vrijwilligers. En de 2.0 versie is nog in oprichting. Leden zijn zeker nog welkom om in het bestuur plaats te nemen of als lid. Op die manier word St BHC een stevige samenwerking van huurders. Leden krijgen scholing en er is

recht te doen. In 2015 is de nieuwe woningwet ingegaan, dit betekent ook een eigen verantwoordelijkheid voor de huurder. De problemen op individueel niveau zijn niet voor Stichting

9

nog genoeg werk te verzetten. Er komt nog een website, facebookpagina, eigen emailadres, slogan, logo, etcetera. We wilden U alvast laten weten dat we er zijn! Wij laten zeker nog van ons horen! Met vriendelijke groet, wellicht tot ziens, leden Stichting Huurders Belangen Cuijk Voor informatie esther_kersten@live.nl


Na een periode van 72 jaar gaat Bakkerij van Dijk definitief dicht “Van Diek”was een begrip in Beers

Grondlegger Tontje van Dijk (opa van Twan) Op 15 september 1947 namen Gerrit en Roos van Dijk de winkel en bakkerij over van Hendrik Kersten.

om brood te bezorgen in De Hei, of hebben ze het oogluikend toegestaan omdat ik toen al zo hard werkte”, zegt Twan. Met de nodige humor vertelde hij prachtige anekdotes. Wij zullen u die besparen, want anders wordt de Dorps-Courant wel erg dik. Op onze vraag hoe Gerrit aan de naam “Poemel” kwam zei Twan het volgende: “Mijn vader lag als baby in de looprek en was een stevige jongen. Een tante kwam op bezoek en zei ‘wat un moi poemeltje’ en van die naam is hij nooit meer afgekomen.” Toen Twan de oproep kreeg voor Winkel en bakkerij uit 1955 militaire dienst, zei Gerrit dat hij Op 18 november 1968 brak er Twan absoluut niet kon missen brand uit. Het hele pand was en dat hij vrijstelling moest krijverwoest. Maar de familie van Dijk zijn harde werkers en snel herrees een nieuw pand. Twan leerde Els kennen en in

1977 zijn ze getrouwd. Ze kwam in de winkel te werken. Daarvoor was Els 6 jaar kleuterleidster in Wijchen. “We hebben veel medewerkers gehad in de loop der jaren, waar we met heel veel

De vader en moeder van Twan: Gerrit en Roos van DijK Op 12-jarige leeftijd ging Twan vader Gerrit al helpen met bakken en bezorgen. “De politie was in die tijd niet zo streng, want ik reed toen al de bestelwagen

Winkel en bakkerij uit 1947

gen. Mede dankzij de toenmalige burgemeester Van Raaij, kreeg Twan één dag voor dat hij daadwerkelijk in dienst moest alsnog De brand op 18 november 1968 vrijstelling.

Winkel en bakkerij uit ±1990

10

jui/aug 2019


Geachte Klanten,

Na een actieve ondernemersloopbaan van 72 jaar hebben Els en ik besloten om onze brood/banketbakkerij/supermarkt per zaterdag 03-08-2019 om 16.00u te sluiten. Vanwege onze leeftijd is voor ons het moment aangebroken om onze bedrijfsactiviteiten te staken. Gelukkig hebben we Buurtmarkt Breedeweg als overnamekandidaat gevonden die ons bedrijf wil voortzetten. Wij wensen de Buurtmarkt met zijn medewerkers en clientmedewerkers heel veel succes in de toekomst. P.s. Op zaterdag 3 augustus staat er de hele dag koffie voor u klaar met natuurlijk onze overheerlijke appelflap van Twan de Flappenbakker.

Twan en Els tevredenheid op terug kijken. Ook de zussen van Twan (Rien, Mieke en Hannie) hebben zich altijd voor 100% ingezet. Wij zijn trots op onze twee dochters Noortje en Maartje. Ook zij hebben altijd meegewerkt in de bakkerij en winkel”, zegt Els. In 1985 is de zaak op naam van Twan en Els gekomen. “De bakkerij is toen verbouwd en in 1987 hebben we de winkel uitgebreid. Ook hebben we enkele aanpassingen gedaan zoals onder andere de brood- en gebakhoek” , vertellen Twan en Els. Iedereen kent de rubriek “Taart

van Twan “. Sinds maart 2015 hebben Twan en Els elke maand een slagroomtaart beschikbaar gesteld voor Beerse mensen, die voorgedragen zijn. Dit komt neer op maar liefst 50 taarten! Twan en Els vinden het mooi geweest. Twan (na 53 jaar) en Els (na 42 jaar) gaan genieten. Van vrije dagen, die ze amper gekend hebben. Van lekker fietsen. En zeker van hun kleinkinderen Julia en Liselotte van Noortje en van het derde kleinkind dat in september wordt verwacht van Maartje.

Jaarlijks organiseert Groei & Bloei de nationale tuinenweek (10 t/m 16 juni) Afdeling Land van Cuijk en Limburg Noord heeft zondag 7 juli het “estafettestokje” in handen. Tijdens deze Open tuinen dag zijn er 4 tuinen te bezoeken. De tuinen zijn open van 11.00 17.00 uur. Entree: Vrij

-Zuidelijke Bergseweg 14 in Mill. Een landschapstuin bij een oude langgevelboerderij, met veel bomen, struiken, borders, hortensia’s en een tuinkas. -Heidestraat 5, Ven-Zelderheide.. Een open tuin (ca 5000 m2) met juli/aug 2019

Met vriendelijke groet, Twan en Els van Dijk. Bakkerij Twan en Els van Dijk Gildeweg 12 5437 AK Beers Tel:0485-312277

Twan en Els, jullie gaan op een mooie manier de zaak afsluiten. De naam “Van Diek” zal altijd in ons geheugen blijven. Wij wen-

sen jullie heel veel geluk, gezondheid en vrijheid samen met jullie kinderen en kleinkinderen. Het gaat jullie goed!!!

Beers Best naar zaterdag 6 juli

Tuinliefhebbers

- Boskamp 28 Vianen (bij Cuijk). Een ca. 4500 m2 tuin met rozen, bamboehoek, rhododendrons, cornussen, fruittuintje,rotstuin, tropische tuin en als blikvanger de vijver.

Els en ik willen langs deze weg iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen dat u al die jaren in ons hebt gesteld en voor de prettige wijze waarop wij met u hebben samengewerkt.

bijzondere bomen en struiken, waterpartijen, boomgaard met wilde bloementuin, rozen, klimen vaste planten, heide, een tuin die uitnodigt om er door heen te wandelen. -Raayveldweg 2, Maashees. Een tuin van 3000 m2 met fruittuin met 40 verschillende halfstam fruitbomen, kleinfruit, een druivenkas, gazon omzoomd De 30e editie van Beers Best is niet op de 1e zondag van juli, maar met bloemenborders. Tevens voor het eerst op de 1e zaterdag van juli. Aanvang is 16.00 uur. Wij beelden en keramiek te koop. nodigen iedereen uit op dit gezellige zomeravondfestijn. Dan laat een klein dorp zien waar het groot in kan zijn.

11


MO13 vierde van Nederland!

De tranen biggelden langs de wangen. Ze hield het niet droog van de pijn, maar vooral het besef dat het NK er voor haar op zat stemde haar verdrietig. Een slepende achillespeesblessure hield Maud Jans dit seizoen lang aan de kant, maar ze moest en zou er bij zijn op het NK. Gelukkig was ze net als Benthe Lange (liesblessure), Nina Derks (knieblessure) en Chelsea Vogels (sleutelbeenbreuk) op tijd fit en kon ze met SJO Vianen Vooruit/ HBV MO13 deelnemen. Als verrassende winnaar van

het kampioenschap van ZuidNederland hadden de Beerse en Viaanse meiden zich gekwalificeerd voor het NK. Toch waren de sportieve verwachtingen bescheiden. Het was immers een NK, met de beste meidenteams van Nederland. Een plaats in de top 10 (van 16 deelnemers) zou al fantastisch zijn. Op vrijdag 14 juni was de ploeg met begeleiding en ouders afgereisd naar Eelderwolde. Daar werd in ‘het Scandinavisch Dorp’ een kamp opgeslagen. Na de openingsceremonie - waarbij de nationale hymne

door de luidsprekers schalde stond de openingswedstrijd op het programma, deze eindigde in 2-1. De tweede pot verliep ook voortvarend met 1-0. De derde wedstrijd eindigde in 0-0, dat was voldoende voor de eindzege in Poule C. De ontlading was groot! SJO Vianen Vooruit/HBV MO13 zat bij de beste vier ploegen van Nederland! Een domper op de feestvreugde was dat Maud Jans de strijd moest staken. De overige meiden gingen hun stinkende beste doen. Voor Maud, voor zichzelf, voor elkaar, de supporters, maar vooral voor HET TEAM. Sarah Peeters toonde zich een prima vervangster als centrale middenvelder, maar Gorecht uit Haren was met 0-4 echt een maatje te groot. De meiden waren er even kapot van. Ze beseften dat Gorecht beter was geweest, maar als je er zo dicht bij bent, is het toch even slikken. Uithuilen en opnieuw beginnen. De derde plaats was nog haalbaar, maar helaas eindigde de andere wedstrijd is blessuretijd

Een meisjesdroom komt uit……. te bekijken. Dat was heel gaaf. De volgende dag begon het toernooi met het voorstellen van alle deelnemers aan het publiek, waarbij we samen met onze leiders Kim van den Bogaard en Joost Jacobs onze verenigingsvlag moesten dragen. Daarna hebben we ons samen met alle tegenstanders verzameld in de middencirkel om het toernooi te openen met het volkslied. Het Wilhelmus….! Voor ons….! Alweer….! Met de hand op onze borst hebben we het Wilhelmus V.l.n.r. boven: Kim van den Bogaard, Lisa Scheers, Bibi Jacobs, geluisterd en soms ook stiekem Evy Roelofs, Puck Derks, Lisa van den Bogaard en Joost Jacobs. een beetje mee gezongen. Onder: Lize van Duren, Lize Jans, Yara van Doorn, Jolijn van HaDe eerste wedstrijd speelden ren en Kardelen Ozturk. we tegen Kadoelen en jammer genoeg waren deze meiden net delijk zo ver. Samen met onze SJO Vianen Vooruit HBV neemt ouders vetrokken we op zaterdag iets beter dan wij. We verloren opnieuw deel aan het Nederalvast richting Haarlem om opti- de eerste wedstrijd met 5-0, lands kampioenschap maar er was natuurlijk nog niks maal voorbereid te zijn voor het Het NK werd dit jaar gehouden aan de hand. De tweede wedNederlands Kampioenschap. in Haarlem bij de ontvangende strijd hadden we een beetje Op zaterdagmiddag speelden vereniging Alliance ’22. Omdat pech. We stonden met 2-1 achter de Oranje Leeuwinnen hun WK enkele van ons vorig jaar ook al tegen WV HEDW en speelden vol poulewedstrijd tegen Kameroen deel hadden genomen aan het op de aanval om de gelijkmaker NK in Roden wisten we ongeveer en volledig in oranje uitgedost vertrokken we met de bus van de te maken. Helaas lukte dat net wat ons te wachten stond. Afniet en vlak voor tijd wisten onze jeugdherberg waar we zouden gelopen jaar eindigen we op de tegenstanders nog een keer te overnachten naar het centrum 16e plaats. Maar ja, het was wel scoren, we verloren met 3-1. De van Haarlem om deze wedstrijd het NK! laatste poulewedstrijd waren we op een supergroot beeldscherm Op zondag 16 juni was het ein-

12

in 0-1. Het duurde even voordat de teleurstelling bij de meiden plaats maakte voor trots. Want dat is wat ze mogen zijn! VIERDE VAN NEDERLAND is een meer dan fantastische teamprestatie. Najaarskampioen, tweede plaats in de voorjaarsompetitie, kwartfinalist beker, kampioen van Zuid-Nederland. Meiden bedankt voor dit topseizoen! Wij hebben genoten. Bij de eindceremonie en bijbehorende prijsuitreiking bleek ook nog dat de sportiviteitsbeker mee naar Beers en Vianen ging. Een prijs die bij de organisatie hoog in het vaandeel staat (en normaal gesproken meestal naar een laagvlieger als troostprijs gaat), maar die door de meiden graag was ingeruild voor een podiumplek. Zo eerzuchtig zijn ze inmiddels wel. Namens de begeleiding: Elke Hofmans, Raymond Veulings, Erwin Ermers, Linda van Roij, Patrick Peeters en Marc Lange echt supergoed en wisten dan ook in een zware wedstrijd met 1-0 te winnen van OSC. In de halve finale moesten we aantreden tegen SHO uit Oud Beijerland. Nadat we met 1-0 achter kwamen, wisten we ons in de wedstrijd terug te knokken maar na de gelijkmaker lukte het telkens net niet om de winnende treffer te scoren. De beslissende penaltyserie werd door onze tegenstanders net iets beter genomen. Helaas geen finale maar een wedstrijd om de 3e plaats in de C-categorie tegen Always Forward uit Hoorn. Met 1-0 wisten we de wedstrijd te winnen. Juichend vielen we elkaar in de armen. We waren 11e van Nederland. Slechts 10 teams in heel Nederland zijn beter dan wij. Daar zijn we heel erg trots op. We zijn niet alleen supergoed, we hebben ook een kei leuke club waarmee we het hele jaar ontzettend hard hebben getraind en gewerkt. We zijn voor de winterstop kampioen geworden en na de winterstop als 2e in onze competitie geëindigd. Volgend jaar gaan we op een groot speelveld spelen als MO13 en we hopen dat we dan weer naar het NK mogen.

jui/aug 2019


Deze foto kregen wij van Jo Linssen. De 5e en 6e klas is op schoolreis naar o.a. Scheveningen. Het is in 1946 of 1947. We zien iedereen op de rug maar velen zullen Herman Janssen (Hem de Meister) en pastoor Swagemakers herkennen. Jo schrijft er als opmerking bij dat een van de jongens waarschijnlijk Antoon Cornelissen is uit Hassem Duitsland. (familie van Lies Hendrix-Cornelissen) Op de “bruidjesfoto” van de vorige editie kwam een reactie van Toon Essers (zoon van Piet de Spar) Hij vertelt dat de zuster die je recht van voren ziet Zr. Caspara is. De zuster op de rug is Zr. Willeberta, zij is de zus van de bezoekende Mgr. Bekkers. Ook Miem Claassen reageerde: Het bruidje vooraan links is Toosje Loeffen (Leuvert) en verder zien we nog Wout van Laake, Ciska Derks, Mies Derks de koster en Joke Hendrix.

Gegevens graag naar Pieter ten Haaf. tel. 314946 of fam.tenhaaf@home.nl

Tennisvereniging Play Back Een terugblik op de komende weken: Voorjaarscompetitie

De voorjaarscompetitie zit er weer op. Twaalf teams hebben gestreden voor wat ze waard waren. Dat leverde dit jaar maar liefst drie kampioenen op. De commissie feliciteert hen van harte met deze knappe prestatie en bedankt alle deelnemers voor hun inzet. • Kampioen donderdagavond

team Gertie Koster

dames dubbel: team Antonet Bulkens Met een punt verschil veroverden Antonet Bulkens, Reny de Groot, Mariel Berris, Manon van Sambeek en Fleur de titel in de “tweede klasse donderdagavond dames dubbel 17+”. Onder meer de directe concurrent uit Ottersum werd met 3-1 verslagen waardoor een gelijkspel op de slotdag tegen de tegenstanders uit Gennep volstond voor het behalen van het kampioenschap. • Kampioen vrijdagavond mix:

Met grote overmacht won het team uit Haps de titel in de “derde klasse vrijdagavond mix 35+”. Doordat er in Haps zich teveel teams hadden ingeschreven en in Beers een plek over was, konden zij onder de vlag van Play Back toch deelnemen aan de voorjaarscompetitie. Ze lieten er geen gras over groeien en werden met maar liefst 7 punten voorsprong op hun naaste belager uit Cuijk dik verdiend kampioen. • Kampioen zaterdagmiddag heren 35+: team Iwan Derks Voor het tweede jaar op rij (!) werden Iwan Derks, Erik Burgman, Rene Lem, Joris van den Bergh en Henry Gerrits kampi-

juli/aug 2019

oen in de “tweede klasse heren zaterdag 35+”. Door op de laatste speeldag Son en Breugel met 4-1 aan de kant te zetten, mochten ze de champagne aan het einde van de speeldag wederom ontkurken!

De Hypotheker Open 25+ Van 1 juni t/m 9 juni 2019 heeft de Open Toernooicommissie van Play Back voor de 35e keer het open toernooi georganiseerd. Tijdens het toernooi hebben we een diversiteit aan weersomstandigheden gehad: regen, onweer, veel wind en ook zeer warm weer. De winnaars konden kiezen uit leuke prijzen die speciaal voor

13

hen door de commissie waren ingekocht. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd toernooi met mooie, spannende en sportieve wedstrijden.

Zomerlidmaatschap Wil jij tennissen tijdens de zomer, bijvoorbeeld omdat je teamsport een zomerstop heeft? Of sport je vaak binnen en wil je in de zomer graag naar buiten? Speciaal voor degenen die in de zomer willen tennissen, hebben we een zomerlidmaatschap. Het zomerlidmaatschap: • loopt van 11 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019 • kost € 35,• geeft de mogelijkheid om onbeperkt te tennissen tijdens deze 10 weken • geeft de mogelijkheid om mee te doen aan clubactiviteiten in deze periode • wordt automatisch beëindigd Na het zomerlidmaatschap kun je voor € 15,- lid worden voor de rest van het jaar. Je kunt je aanmelden voor het zomerlidmaatschap door een mailtje te sturen naar: bestuurplayback@ gmail.com.


Vakantiesluiting ’t Trefpunt Vrijdag 19 juli t/m zondag 4 augustus 2019 is Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt gesloten. Maandag 05 augustus 2019 starten we weer met onze “Wekelijkse activiteiten” Maandag; Nordic walking/wandelen – 09.00 – 10.00 uur Rummikub – 10.00 – 12.00 uur - Hobbyclub – 14.00 – 16.00 uur – biljarten/ kaarten 13.30 – 16.30 uur

Bel voor afspraak 06-55331635 Websites

www.50plusnet.nl

Dinsdag; Biljarten/kaarten – 13.30 – 16.30 uur Zitgymnastiek – 14.45 – 15.30 uur – Gymnastiek sporthal – 15.45 – 16.30 uur Woensdag; Koffie-uurtje – 9.30 – 11.30 uur aansluitend eetpunt vanaf 12.00 uur Zingen – 10.00 – 11.45 uur – [12 en 26 juni 2019 /Juli en augustus geen zingen] Donderdag; Bridgen – 09.30 – 11.30 uur Prijsrikken – Elke 1ste – 3de – 5de donderdag van 13.30 – 16.30 uur Kienen - Elke 2de en 4de donderdag van 13.30 – 16.30 uur Vrijdag; Biljarten/kaarten – 13.30 – 16.30 uur

Bibliotheek - Cuijk Servicepunt Juridisch loket – dinsdagmiddag 13.30 – 16.30 uur – zonder afspraak Kunt u niet langskomen? Bel dan 0900-8020 [€ 0,25 per minuut] Info; juridischloket.nl of www.biblioplus.nl/ activiteiten of tel. 0485-3122566 SamenWijzer Infopunt - Eerste hulp bij geldvragen. Elke donderdag van 14.00 tot 15.30 uur – zonder afspraak Info; www.biblioplus.nl/activiteiten of tel. 0485-3122566 Inloop spreekuur Digitaal Ouderen Steunpunt Cuijk Elke woensdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur en elke zaterdagochtend van 10.00 – 12.00 uur in Bibliotheek Cuijk. Huisbezoek tegen geringe uurvergoeding.

www.studiekringen50plus.nl www.buurtbuslandvancuijk.nl voor passagiers en chauffeurs. Men kan hier alle informatie vinden over de routes, halteplaatsen en vertrektijden van de buurtbus www.juridischloket.nl www.panteinextra.nl www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl www.dementievriendelijk.nl www.braintrainerplus.com www.beleefjegeluk.com www.intodmentia.nl www.brabantzorg.eu

Leuke teksten over vakantie

Jaarprogramma 2019 – KBO afd. Beers/Linden

Iedereen een hele fijne en zonnige vakantie! Rust goed uit, doe leuke dingen en iedereen graag weer gezond en wel terug!

26 juni 2019 - Fietsen 18 sept 2019 – Oorlogsmuseum Overloon 11 oktober 2019 – Modeshow 22 oktober 2019 – Busreis 20 november 2019 – Ontmoetingsdag 18 december 2019 – Kerstviering

Er op uit op Zondag Ben je vaak alleen op zondagmiddag? Onder het genot van een kop koffie of thee praten we met elkaar over onderwerpen die ons interesseren. Ook doen we soms een spelletje of iets anders. Locatie/tijd; De Parasol – Hof van Cuijk 1 – Cuijk - 14.00 tot 16.00 uur Geen vervoer? Neem contact op met vervoersdienst; 0485336939 Wanneer? 7 en 21 juli 2019 / 4 en 18 augustus

KBO afd. Beers/Linden – fietsen Elke 2de en 4de woensdag van de maand. 10 en 24 juli / 14 en 28 augustus / 11 en 25 september / 9 en 23 oktober 2019. Aanvang 13.30 uur vanaf Burg.v.d.Braakplein

Wereldtuin Verdeliet Supermarktsafari samen gezond ouder worden Vrijdag 5 juli 2019 – 17.30 tot 21.00 uur Aanmelden; www. verdeliet.nl / info@ verdeliet.nl

Vakantiebieb

CAFE

cafetaria

zaal

Actuele e-books zijn gratis te downloaden op tablet of smartphone. Ga naar de App Store en download gratis de VakantieBieb app.

CATERING

Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app neem je 50 e-books overal met je mee. De app voor e-books is voor leden en niet-leden.

14

• Mijn vriendin wilde de hele wereld zien, dus ik heb Google Earth geïnstalleerd. • Ik weet niet waar ik naartoe ga, maar ik ben onderweg. • Er is maar één middel om te leren thuisblijven: op reis gaan. • Er is maar één ding erger dan rijden met een caravan; rijden achter een caravan. • Hoe lang kun je op vakantie? Tot je baas je gaat missen en hij ontdekt dat hij het werk zonder jou kan doen.

Telefoonnummers

Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 - 44182418 Beheersstichting Beers-Linden: Frans Martens – tel. 0485 - 313085; Nelly v.d. Broek - tel. 0485 - 314055; Mieke v. Lanen - tel. 0485 – 317966 Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869 Huisartsenpost: tel.0900-8880 Ik neem je mee! - tel. 0485-336939 [Vrijwillige hulpdienst 09.30 – 11.30 uur] Waar kun je naar toe met dit vervoer: enkele voorbeelden: huisarts-apotheek - ziekenhuistrein- winkel- fysio - familie KBO Beers-Linden: Jan Hofmans – 0485314893. kbobeerslinden@gmail.com Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 322787 Ouderenadviseur; Ria Blokland – tel. 0485 – 315386 Sociaal Kernteam – 0485-396783 Sociom – centraal kantoor; 0485-700500 SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: tel: 0485 – 574440 Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; SWOC - tel. 0485574440. Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met; Hofmans Catering – tel. 024-3586076 of met een van de coördinatoren; Theo Zimmermans - 0485-315353, Nelly van den Broek - 0485-314055, Wilhelmien van den Heuvel - 0485-31772 Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803 Vier het Leven – 035-5245156 [ma. t/m vrij. 09.00 tot 18.00 uur] info@4hetleven.nl of www.4hetleven.nl VroBe [Vrouwenvereniging Beers] – secr. Lia Hendriks – tel. 0485-313931 Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot – tel. 0485 - 316495 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 316798

Prikservice

Dinsdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt jui/aug 2019


Querijn

“Hallo, ik ben Querijn. Ik mocht van Nova in de dorpskrant schrijven. Ik vind het leuk om naar het strandje te gaan, want ik hou van spelen in het zand. Ik blijf soms over en ik ben creatief. Ik ga naar vioolles en ik heb mijn viool op school laten zien. Mijn broer heet Floran en mijn zus Josephina, ze zijn heel lief voor me en helpen me als ik iets lastig vind. Ik hou van

“Taart van Twan”

kleine kriebelbeestjes en rivella en cola vind ik superlekker. Ik hou van brandweermannetje spelen en ik ga soms naar de camping “Harskamperdennen”. Bananen vind ik niet zo lekker en appels wel. Ik hou van knutselen. Op school knutsel ik vaak voor mama. Ik hou van bloemen planten. Ik kies Amy uit om in de dorpskrant te schrijven de volgende keer. .

Timo Loeffen tenniskampioen van Gelderland heeft gespeeld in het onderdeel jongens enkel groen 1. Dit is voor gevorderden kinderen tot 12 jaar oud. Timo heeft al zijn wedstrijden gewonnen en mag zich nu kampioen van Gelderland noemen. Aangezien Timo nog maar 9 jaar oud is, is het een knappe prestatie. In September mag hij samen met de kampioenen van de andere provincies strijden om het Nederlands kampioenschap.

50

‘De laatste taart’ De laatste (zie elders in deze DC het artikel over Twan en Els) taart van Twan gaat naar Slaapsfeer. Naar Jan en Gonnie van den Hoogen en Frits en Chantal Treffers. Slaapsfeer is door de redactie van de DC zelf genomineerd voor de laatste taart. Jarenlang hebben Jan en Gonnie de DC financieel ondersteund. Frits en Chantal hebben dit voortgezet. En niet alleen voor onze Dorps-Courant, maar meerdere verenigingen en instanties in Beers hebben mogen profiteren van hun goodwill. juli/aug 2019

In de 2e week van de meivakantie vonden door heel Nederland de provinciale jeugd tenniskampioenschappen plaats. Aangezien Timo lid is van een tennisclub in Wijchen mocht hij meedoen in de provincie Gelderland. Dit kampioenschap werd gehouden in Nijmegen bij Rapiditas. Timo Enkele personeelsleden (zie foto) hebben de taart namens Jan en Gonnie, Frits en Chantal in ontvangst genomen. Chantal: “Bedankt voor deze mooie attentie.” Voor Twan en Els was het een emotioneel moment om na 49 taarten, de 50e en tevens laatste taart te mogen schenken aan hun overburen. Twan en Els, ontzettend bedankt voor jullie jarenlange geste om elke maand weer een taart beschikbaar te stellen aan mensen, die om uiteenlopende redenen deze ontvangen hebben. Bedankt!

Molenstraat 42 5431 BX Cuijk 0485 744015 marcsport.nl

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl 15


In gesprek met Jos en Kees over hun gouden voetbalhuwelijk Jos Hendriks (69) en Kees Kuppeveld (69) voetballen al meer dan vijftig jaar samen in een team. Op hun twaalfde werden ze lid van HBV. Jos heeft de club een paar jaar verlaten om te gaan volleyballen, maar is op zijn negentiende opnieuw lid geworden. ‘’Nu voetballen we precies vijftig jaar aaneengesloten samen. En Kees maakt nog altijd dezelfde draaibeweging als vroeger.’’

Veranderingen In die vijftig jaar is er bij HBV veel veranderd. Vroeger was er

Jos en Kees maar één veld, dat veld is tegenwoordig het trainingsveld. Daar trainden ze met drie teams tegelijk. ‘’Als het ’s winters hard vroor gingen we even goed trainen. Allemaal in de korte broek, want we hadden nog niet eens trainingspakken. Dan gingen we gewoon in de kou het trainingsveld op, we keken nergens naar,’’ vertelt Jos. Ook was er geen kantine en hadden ze maar één kleedlokaal. ‘’Ons kleedlokaal was vroeger een houten hutje. Als we wilden douchen moesten we met een bak water uit de sloot halen, dan moesten we de pomp aanmaken en deden we een beetje de modder van de benen af.’’ Ook de mentaliteit is heel anders dan vroeger. ‘’Als je vroeger met 13 man was, had je eigenlijk al haast genoeg voetballers. Iedereen kwam altijd. Nu moet je er 23 hebben en dan kom je er nog tekort. Vroeger was het alleen maar voetballen,’’ legt Jos uit. ‘’Toen wij een kleine hadden

gekregen, werd die pas gedoopt als we eerst hadden gevoetbald. Dat was niet ’s middags om 1 of 2 uur, maar om 4 uur als we klaar waren met voetballen. En vroeger regelde de leider alles zelf. Nu hebben we 100 vrijwilligers en gaat het nog moeilijk.’’ Kees voegt hieraan toe: ‘’ Je raakt eraan gewend. Het is niet anders. Vroeger was ook niet alles beter.’’

Mooiste herinneringen In al die jaren hebben Jos en Kees een heleboel mooie herinneringen gemaakt bij de club. ‘’Zo zijn we een keer tegelijk met het eerste kampioen geworden. Wij zaten in het vijfde,’’ vertelt Kees. Ook de ‘Blauw-Wit’toernooien in Nijmegen, waar ze vijfentwintig jaar aan mee hebben gedaan, waren erg leuk. ‘’En we hebben daar maar één of twee keer gewonnen,’’ lacht Jos. Bij dit toernooi mochten ze een keer tegen een team van bekende Nederlanders spelen, dit team bestond onder andere uit zanger Albert West en acteur Maarten Spanjer. ‘’Die ‘Blauw-Wit’-toernooien waren altijd één groot feest. Altijd leuke optredens en goede muziek,’’ vertelt Kees. ‘’Dat we naar België zijn geweest was ook wel een hoogtepuntje,’’ zegt Kees. ‘’Onze sponsor Hans Pas had daar voor ons een vriendschappelijke wedstrijd geregeld. Toen we daar aan kwamen rijden was het allemaal heuvelachtig. Toen zei ik voor de gein: ‘Moet je dadelijk opletten, het veld loopt ook zo.’ En uiteindelijk lag het veld inderdaad op een helling.’’

Veel feesten Naast voetballen werd er altijd veel gefeest en gedronken. ‘’Als we een feestje hadden, ging onze leider Bert van Haren van dat heel goedkope bier halen bij

’t Wapen, tapbier noemden ze dat. En wij zopen maar. Op gegeven moment stond het geluid zo hard dat de box kapot ging en dat we geen muziek meer hadden. De volgende dag is er niemand gaan werken, alleen ik tot negen uur, toen kon ik het ook niet meer opbrengen,’’ vertelt Jos. ‘’We hebben wel eens rond een uur of twaalf ’s nachts de polonaise over het voetbalveld gelopen.’’

Minder vertrouwen Het voetballen houdt de heren gezond, maar ze merken wel dat ze een stuk minder snel zijn dan vroeger. ‘’Dat is zeker lastig, want je wil wel,’’ vertelt Jos. ‘’Je merkt ook dat je minder in het spel wordt betrokken,’’ zegt Kees. ‘’Omdat ze minder vertrouwen in ons hebben, wordt je minder aangespeeld. Alleen als ze niet anders kunnen krijg je een bal, dan is het vaak ook een moeilijke situatie. Als wij dan iets verprutsen, dan denken ze: oh, weer die ouwe. En als ze zelf iets verprutsen vinden ze het normaal,’’ legt Jos uit. ‘’Maar de laatste tijd mogen ze blij zijn dat ze ons erbij hebben, anders hebben ze gewoon spelers te weinig.’’ De mannen hebben gezegd dat ze in ieder geval het komende jaar nog door willen gaan, mits ze een team en competitie hebben waarin ze willen voetballen. Dit ligt eraan of ze genoeg spelers overhouden. ‘’Als ik in januari zeventig word zal ik er eens over nadenken of ik dan iets anders ga doen,’’ aldus Jos. Om af te sluiten wil Jos graag nog iets over zijn teamgenoot kwijt. ‘’Ik heb geen sportiever mens in mijn leven getroffen als

16

Kees,’’ vertelt hij, ‘’bij heel HBV niet en in ons team zeer zeker niet. Ik heb een voorbeeld: In Uden schopte ze Kees echt hard tegen de enkel, toen liep Kees achter die persoon aan en tikte hem op de schouder. Die man draaide zich om en Kees zei: ‘dat doe jij niet meer, mannetje!’’ Als student journalistiek heeft Juul ten Haaf bovenstaand interview gehouden met Jos Hendriks en Kees Kuppeveld. Wij willen nog graag een kleine reactie geven op de reünie van zaterdag 1 juni. Het was een super gezellige avond, waar veel anekdotes opgehaald werden. De avond begon met handjes schudden en met koffie/thee en cake van HBV. Maar er moest ook nog even gevoetbald worden; al wandelend trapten we tegen een balletje, genaamd Walking Football. De reacties waren eensluidend: Geweldig, gezellig, prima opzet. De verhalen over het Blauw-Wit toernooi in Nijmegen (25 jaar meegedaan), de kampioensjaren en niet te vergeten de vele bruiloften, waar wij als team duidelijk bij aanwezig waren met ons strijdlied. “En kijk die juffrouw, daar in het wit …”. Bert van Haren was onze leadzanger. Maar ook dankzij Bert, heeft de kern van het team zolang bij elkaar gevoetbald. Kees en Jos noemden Bert die avond, helemaal terecht, een geweldige vent. Wij kunnen terugzien op een super gezellige avond. De prima opzet is te danken aan HBV35+ en dan met name aan Richard ten Haaf, John Bardoel en Wim Broeren. jui/aug 2019


Nieuwe bestuurssamenstelling Stichting Jumelage Linden-groet-Linden ma van de Europese Commissie voor onderwijs, jeugd en sport.

Internationaal Golftoernooi Lindengroet-Linden Inmiddels is het ook een traditie geworden dat er golfspelers uit de Lindens van Duitsland, Oostenrijk en Nederland elk jaar met elkaar de sportieve strijd

aangaan. Deze keer van 27 t/m 30 juni a.s. in St. Georgen am Walde (Oostenrijk). Prachtig dat er ook langs deze weg tussen inwoners van de bevriende gemeenten vriendschapsbanden

Het bestuur van de Stichting Jumelage Linden-groet-Linden. V.l.n.r.: Guus Kennis, Mien van Hoek, Johan Kooij, Ton Keijzers, Pleun Driessen. De afgelopen periode hebben zich wisselingen voorgedaan in de samenstelling van ons stichtingsbestuur. Mien van Hoek heeft na meer dan 15 jaar het voorzitterschap overgedragen aan Ton Keijzers. Mien blijft bestuurslid en verzorgt in het bijzonder de internationale contacten. Truus van den Broek heeft afscheid genomen als bestuurslidpenningmeester, ze was meer dan 35 jaar actief als bestuurslid. Het penningmeesterschap wordt overgenomen door nieuw bestuurslid Johan Kooij. Ook nieuw in het bestuur is Pleun Driessen, die als jeugdleidster bij de jumelage betrokken is. Zij is de secretaris van het bestuur. Guus Kennis completeert het bestuur.

Jongerenuitwisseling Lalinde Frankrijk juli 2019 De jaarlijkse jongerenuitwisseling vindt dit jaar plaats van 19 t/m 28 juli a.s. in het Franse Lalinde. Jongeren in de leeftijd van 15 t/m 20 jaar uit de bevriende Lindens in BelgiĂŤ, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Nederland, ontmoeten elkaar dan. Het belooft weer een mooi en gevarieerd programma te worden vol van cultuur, ontspanning en gezelligheid. Vanuit Nederland vertrekt een delegatie van 8 jongeren (afkomstig uit de gemeente Cuijk en Gassel) met 2 begeleiders. De jongerenuitwisseling wordt financieel ondersteund door Erasmus+, een subsidieprogram-

De Nederlandse delegatie Jongerenuitwisseling Lalinde 2019

GIJSBERTS TOTAALBOUW NIEUWBOUW - VERBOUW - RENOVATIE - ONDERHOUD - PVC VLOEREN

www.gijsberts-totaalbouw.nl Cuijk

juli/aug 2019

17

06 42 40 34 43

info@gijsberts-totaalbouw.nl


Natuurpuzzeltocht voor kinderen op de Barendonk Speurneuzen opgelet!

Gedicht

door de natuurgidsen van IVN en krijgt elk groepje een kleine attentie. We sluiten de puzzeltocht om 12.00 uur af met koffie, thee of limonade, op eigen rekening bij de horecagelegenheid van De Barendonk. Voor deelname aan deze speurtocht vragen we een vrijwillige bijdrage.

Op zondag 21 juli houdt IVN “De Groene Overlaat” een puzzeltocht voor ouders met kinderen en opa’s en oma’s met kleinkinderen. We starten om 10.00 uur op de Millseweg 13, 5437NB in Beers. De puzzeltocht loopt over het mooie landgoed “de Barendonk”. Elk groepje krijgt een routebeschrijving met daarbij speurneuzen. Na afloop worden een aantal opdrachten voor echte alle opdrachten goed bekeken

Meer weten? Stuur een mailtje naar natuurwandelingen@ivncuijk.nl

Met de KBO naar het Oorlogsmuseum Overloon

Trots

Op 18 september bezoeken de leden van KBO Beers-Linden het Oorlogsmuseum in Overloon.

ja echt het mag tegenwoordig

Na ontvangst met koffie en gebak wordt er door een medewerker van het museum een uiteenzetting gegeven over de dagelijkse gang van zaken tijdens de oorlog. Na de lunch krijgt u een rondleiding door het museum, onder begeleiding van een gids. De leden van de KBO betalen een bijdrage van € 20,00. Bent u 50 jaar of ouder, geen lid van de KBO en hebt u toch interesse om u aan te sluiten bij deze interessante excursie dan is dat mogelijk. U betaalt dan € 35,00 voor het gehele programma. Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Jan Hofmans 0485-314893 of jhofmans@ xs4all.nl.

trots zijn op wie je bent op je beroep op je creativiteit op je daadkracht op je levenswijsheid

Parochiële zaken:

Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de tweede en de vierde zaterdag van de maand en voor de bijzondere feestdagen. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €11.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks

trots zijn op jouw gezin op jouw dorp op jouw stad op jouw land

Weekblad. Website parochienieuws, www.martinuscuijk.nl Huwelijks- en jubileumvieringen. Secretariaat@martinuscuijk.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van.haren@ zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. Wij bieden de mogelijkheid tot dopen op de zondag na de Eucharistie viering in welke kerk dan ook of op ’n ander tijd stip maar dan in overleg met de Pastoor.Maak voor ’n afspraak voor ’n doop met de secretaresse van de parochie en bel daarvoor telefoon no 312555. Geloofgemeenschap H. Lambertus

trots zijn spiegel van je zelfbeeld Roc Andreas © Cuijk juni 2019 afbeelding: schilderij Haan Janneke Hengst, Mantgum

Met hart en ziel betrokken www.fioreuitvaartzorg.nl

18

Kerkpad 17, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00

jui/aug 2019


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

Geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

Juli

Kerkberichten. juli/aug/sept 2019 Kerkdiensten in de H.Lambertus kerk Beers Zaterdag 13 juli H. Mis 19.00 Volkszang. Zaterdag 27 juli H.Mis 19.00 Volkszang. Zaterdag 10 aug. H. Mis 19.00 Volkszang Zondag 18 aug. Maria Hulde Hiersehof 15.00 Gemengd koor St. Anthonius Gilde Zaterdag 24 aug. H. Mis 19.00 Gemengd koor Zaterdag 14 sept H. Mis . 19.00 Zaterdag 28 sept H.Mis. 19.00 Gemengd koor Beste medeparochianen, mag ik U vragen om in de vakantie tijd onze kerkdiensten niet te vergeten. Er zijn al zo weinig intenties die het kerkbezoek altijd een duwtje geven. Maar ik vraag U met klem kom ook in de vakantie tijd even bij Maria aan en bij haar zoon Jezus Christus, die onze leidsman en voorbeeld is. Tot ziens 1 keer in deze vakantie tijd. Toch niet teveel gevraagd.

Intenties 13 juli. Ann Hermanussen- van den Boogaard weduwe van Jan Hermanussen Sterfdag; Miet Strik – van der Linden weduwe van Koos Strik; Anna van de Boogaard. Cuijk. 27 juli. Ann Hermanussen- van den Boogaard weduwe van Jan Hermanussen; Miet Strik – van der Linden weduwe van Koos Strik; Frank van Elsen. Annie Driessen van der Heijden weduwe van Bert Driessen, partner van Harrie van Benthum; Voor Cas de Quay en dochter Lucie de Quay. 10 aug Miet Strik – van der Linden weduwe van Koos Strik; Anna van de Boogaard. Cuijk. 24 aug. Ann Hermanussen- van den Boogaard weduwe van Jan Hermanussen; Miet Strik – van der Linden weduwe van Koos Strik. Frank van Elsen; Annie Driessen van der Heijden weduwe van Bert Driessen, partner van Harrie van Benthum. 14 sept. Miet Strik – van der Linden weduwe van Koos Strik; Anna van de Boogaard. Cuijk. 28 sept. Miet Strik – van der Linden weduwe van Koos Strik Frank van Elsen; Annie Driessen van der Heijden weduwe van Bert Driessen, partner van Harrie van Bentum

Maria hulde op de Hiersehof Zondag 18 augustus om 15.00 uur is weer de jaarlijkse Maria-hulde op de Hiersehof. De familie de Quay en de parochie H. Martinus nodigen iedereen van harte uit om samen deze viering te vieren. In de buiten lucht met gezangen van het Gemengd koor Beers-Escharen en het St. Anthonius Gilde in vol ornaat, die de Vendel groet zal brengen. Vergeet de datum niet en kom te samen naar deze mooie viering.

Kerkbalans- Kerkbijdrage We hebben deze maand weer de jaarlijkse financiële mededelingen van de parochie in de brievenbus ontvangen. Lees deze goed door en steun uw parochie met geldelijke middelen, zodat ook de kerkelijke activiteiten kunnen plaats vinden. Niet alleen in Cuijk in onze mooie Martinus parochie kerk, maar ook in alle andere kerken, Linden, Katwijk en Beers en de diensten in St Agatha- Cuijk Noord en in Vianen. Want ons pastoraal team moeten we aan het werk houden maar zij moeten ook eten. Daar kunnen wij samen voor zorgen en zo meewerken aan een mooie en gezonde parochie leven. Laat het niet over aan een klein groepje vaste parochianen, maar besef dat wij het samen moeten waar maken. Allen bij voorbaat, Hartelijk Dank. Zij die met vakantie gaan wensen wij ’n goede reis, heel mooi weer en ’n leuke vakantie. De thuisblijvers ’n mooie en rustige tijd. Werkgroep “Rondom de H. Lambertus toren’. juli/aug 2019

4 jul Inleveren oud metaal, kabel. 13-14.30u HBV Calbroek. Andere donderdagen doorgaans ook 5 jul inzameling spullen Beers Best-Oost 6 jul Beers Best, zaterdagavond 16u 7 jul Muziek en BBQ op het plein, Tongelaar 7 jul Schaapsherdersfeest Mill, 11 u 7 jul Smartlappenfestival Grave, va 12u 9 jul Walk of the Dogs, hondenvierdaagse Escharen, 19u 10 jul W  andeling over het Duits lijntje Haps, Steenakker, 19 u 7-12 Jul Zomerkamp Jong Nederland Beers 13 jul P  apier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool 12-19 jul Vierdaagse Feest Cuijk 14 jul Braderie Gassel, 9.30u 21 jul, IVN Cuijk, start 10 u Barendonk 24 jul Vakantiejaarmarkt Mill, 10u 27 jul Papier, Parkje Korte Spruit, vr.11-za.11, tbv ‘t Neie Huukske 27 jul Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool

Augustus 1 aug Inleveren oud metaal, kabel. 13-14.30u HBV Calbroek. Andere donderdagen doorgaans ook 4 aug Muziek en BBQ op het plein part 2, Kasteel Tongelaar 9 aug Ballonfestival Grave 10 aug Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool 17 repaircafe Doehuis Cuijk, 9 uur 19 aug deadline september uitgave Dorps-Courant 24-25 aug Schijt aan de grens. Cultureel festival Overloon, 13u 31 aug Veteranentoernooi HBV 31 aug Papier, Parkje Korte Spruit, vr.11-za.11, tbv ‘t Neie Huukske 31 aug Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool 31 aug Roepaen Reggae Festival is terug, 12 u

September 5 sep Inleveren oud metaal, kabel. 13-14.30u HBV Calbroek. Andere donderdagen doorgaans ook 14 sep Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool 15 sep Beerse schietkampioenschappen, Gildeterrein Crotos 15 sep P  ubliekswandeling “Van vliegveld B82 naar natuurgebied. Infopunt Keent, 14u IVN Grave 18 sep Oorlogsmuseum Overloon, KBO 21-22-23 sep Kermis Beers 22 sep, Raamvallei Duomaratho, meer info http://raamvalleiduomarathon.nl/ 26 sep Thema avond, “Natuurfotografie” Buitenhuis Velp, 20u 28 sep Papier, Parkje Korte Spruit, vr.11-za.11, tbv ‘t Neie Huukske 28 sep Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool

Oktober 3 okt Inleveren oud metaal, kabel. 13-14.30u HBV Calbroek. Andere donderdagen doorgaans ook 11 okt Modeshow, KBO 12 okt Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool 13 okt op en rond Kasteel Tongelaar in Mill het Pluk & Oogstfeest 20 okt Publiekswandeling “Paddestoelen” Landgoed Mariendaal Velp Nbr. 22 okt Busreis, KBO 25/26 okt Kloosterfeest 2019 26 okt Publiekswandeling “Nacht van de nacht” Gasselse bos, Molen, 19u. IVN Grave 26 okt Papier, Parkje Korte Spruit, vr.11-za.11, tbv ‘t Neie Huukske

Opgaven activiteitenkalender: www.dorpscourant.nl

19


Het HetRabobank Fonds Hypotheek Maatschappelijke Inloopspreekuur Projecten Heb je jouw droomhuis gevonden, maar heb je nog woonvragen? Rabobank verenigingen, met een sterk maatschappelijk Stel deze danbiedt tijdens het Hypotheek Inloopspreekuur.

initiatief, een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke

Projecten. Benieuwd jouw ideeben in aanmerking Iedere donderdag in de of even weken je tussen 17.00komt? uur en 20.00 uur van harte welkom in het Adviescentrum (Zuster Bloemstraat 20, Beugen).

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Meer info op rabobank.nl/lvcm Samen maken wij onze regio sterker! rabo180291_Adv_Dorpsblaadjes_210x99mm_wt.indd 2

20-12-18 09:08

Wijkaccommodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

AANNEEM-,TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF Hoenderstraat 8 | 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 | Fax 0485-330129 Info@claassenbouw.nl

> Inloopspreekuur

dinsdag 8.00-9.00 uur > Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak > Met/zonder verwijzing

> Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding

0485-321869 of

www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen


Gemaal Van Sasse en museumgemaal Caners weer open voor het publiek

waar bezoekers kunnen genieten van een mooi uitzicht. Van Sasse Gemaal Van Sasse is het eerste elektrische gemaal dat gerealiseerd is door voormalig waterschap De Maaskant. Het gemaal werd gebouwd rond 1928 voor het waterbeheer in het Land van Cuijk en ligt aan het eind van het riviertje de Raam. Vanaf de oprichting in 1921 werkte waterschap De Maaskant aan de waterbeheersing. Vooral de Raam veroorzaakte problemen. Niet alleen was de uitmonding in de Maas, bij de oude haven in Grave, te krap, ook voerde de Raam zuur Peelwater aan. In diezelfde tijd werd er bij Grave een stuw (en sluis) in de Maas gebouwd om het Maaswater te reguleren. In 1927 ging het bestuur van De Maaskant akkoord met de plannen tot bemaling. Een nieuw gemaal in een nieuw te graven monding van de Raam ten westen van Grave zou deze taak moeten kunnen vervullen. In 1929 werd het gemaal in gebruik genomen. Rond 1950 en nog eens in 1981 is een deel van de apparatuur gemoderniseerd. Het gemaal is genoemd naar Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, de eerste voorzitter van waterschap de Maaskant.

Zondag 30 juni 2019 is gemaal Van Sasse aan de Mars van Wijthdijk 1 in Grave weer geopend voor het publiek. In verband met themaweek Goei Leven is het gemaal geopend van 12:00 tot 16:00 uur. Normaliter is op de laatste zondag van de maand ook Museumgemaal Caners, Krommenhoek 12a in Gewande geopend maar deze openstelling is eenmalig verplaatst naar zondag 23 juni 2019 van 13:00 tot 17:00 uur. Rondleiders nemen bezoekers mee terug in de tijd en kijken in de toekomst. Ook de vispassage bij het gemaal in Grave en Maasuiterwaard Blauwe Sluis in Gewande zijn te bezoeken. Caners Gemaal Caners werd in 1933 gebouwd en was tot 1979 in bedrijf. Met het gemaal werd overtollig water uit de polders gepompt. Vanaf 1979 heeft het moderne gemaal Gewande deze belangrijke functie overgenomen. Voldoende water betekent: groei en leven. Maar soms zijn gebieden te nat of te droog. Waterschap Aa en Maas grijpt dan in. Ons werkgebied belichaamt 160.000 hectare. Om overal een zo optimaal mogelijk waterpeil te realiseren kunnen we gemalen inzetten. Zoals het moderne Gemaal Gewande.

Vispassage Stuwen en gemalen zijn barrières voor vissen. De Graafsche Raam is een langzaam stromende laaglandbeek waar de migratie van stroming minnende vissoorten een belangrijk doel is. Om het leefgebied van de vis in het bovenliggend gebied te vergroten, paai-, opgroei- en overwintergebieden met elkaar te verbinden en/of een voldoende grote populatie mogelijk te maken, heeft het waterschap vismigratie op deze locatie hoge prioriteit gegeven. Een unieke doorgang onder het gemaal door werd hiervoor gebouwd.

Het oude gemaal Caners is nu een expositieruimte en staat al sinds 2001 op de monumentenlijst. Er zijn foto's, kaarten en oude werktuigen van het waterschap te bezichtigen. Ook de ‘schatten van Caners’ zijn te bewonderen. De originele oude dieselmotor wordt tijdens openingsuren regelmatig gestart en er zijn diverse films over heden en verleden te zien.

Wandelen U kunt een leuke Water-Weetjes-Wandeling maken. Deze korte wandeling kunt u starten en eindigen bij Van Sasse en brengt u langs enkele mooie stukjes in de omgeving. In het gemaal vindt u de route.

Maasuiterwaard Blauwe Sluis Op loopafstand van Caners is het mogelijk dit prachtige stuk natuurgebied te bezoeken. De contouren van een oud fort zijn er te zien. Een schans die de toenmalige Rode en Blauwe sluis moest beschermen. In het verlengde van het fort is een moderne pier aangelegd, Geestelijke en materiële activiteiten van de Norbertijnen van Berne laten veel sporen na in de vorm van archieven en handschriften Eeuwenoude archief Abdij van Berne nu online beschikbaar De Abdij van Berne in Heeswijk kent een eeuwenlange geschiedenis, die echter niet in dat dorp begint. De wortels van dit norbertijnenconvent liggen in het gehucht Bern ten noordoosten van Heusden, tegenwoordig gemeente Zaltbommel. Daar stelden heer Fulco van Berne en zijn vrouw Bescela van Someren hun kasteel ter beschikking voor een klooster. In 1134 kwamen er de eerste norbertijnen aan vanuit het toen vijf jaar oude klooster Mariënweerd bij Beesd. Bern lag in het graafschap Holland en viel onder de bisschop van Utrecht. Het oorlogsgeweld in de Tachtigjarige Oorlog verdreef de kloosterlingen rond 1580 naar ’s-Hertogenbosch. Toen die stad in 1629 viel, mochten ze van de Staatse regering nog enkele jaren in hun versterkte huis in Heeswijk bij de pastoor inwonen, maar korte tijd later moesten ze de wijk nemen naar het buitenland. Tot aan de Franse tijd woonden ze in Vilvoorde bij Brussel. Daarna mochten ze terugkeren naar het noorden. In die eeuwen van ballingschap waren de norbertijnen echter niet helemaal van de Brabantse kaart geveegd. Al eeuwenlang leverden ze pastoors voor een groot aantal parochies: Berlicum vanaf 1240, Heeswijk vanaf 1284, Engelen, Vlijmen, Hedikhuizen en Oudheusden vanaf 1285, Bokhoven vanaf 1369 en Lithoijen vanaf 1613. Op deze pastorieën konden de norbertijnen quasi-ongezien voortleven. Nog steeds zijn norbertijnen hier actief in de zielzorg, een van de kenmerken van de orde. Van aanvang af kregen ze schenkingen om in hun materiële behoeften te voorzien. Dat waren voornamelijk gronden, boerderijen, tienden, cijnzen en pachten. Op afstand beheerden zogenaamde proosten en uithofmeesters namens de abdij grote goederencomplexen, zoals in Maarsbergen, bij Altforst in het Land van Maas en Waal, in het nu verdwenen dorp Honswijk bij Woudrichem, in Gaal en Mun juli/aug 2019

tussen Schaijk en Heesch, in Bernhese in Heeswijk en Dinther, en in Babyloniënbroek. In 1857 konden de norbertijnen van Berne – want zo bleven ze zich noemen – na drie eeuwen weer een echt convent vormen. Daarvoor gebruikten ze hun oude bezit in Heeswijk. Naast voortzetting van hun pastorale werkzaamheden namen ze in het begin van de twintigste eeuw ook maatschappelijke taken op zich in het onderwijs en de organisatie van katholieke werkgevers en werknemers. Voormannen daarvan waren ‘de sociale werkers’ Gerlacus van den Elsen (1853-1925), Pius van Aken (1876-1938), Johan Nouwens (1875-1968) en Julius van Beurden (1878-1945). Hun activiteiten leidden onder meer tot het Gymnasium Sint-Norbertus in Heeswijk, de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond en bedrijven als FrieslandCampina, Interpolis, Cehave Landbouwbelang, VION en Rabobank. Diverse werkgevers- en werknemersverenigingen vinden hier hun wortels. Deze geestelijke en materiële activiteiten hebben veel sporen nagelaten in de vorm van archieven en handschriften, sommige in goede, andere in slechte staat, alle van groot belang voor de meest uiteenlopende onderzoeken. Tot voor kort waren ze enkel te raadplegen in de abdij zelf. In 2016 kon het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) via het programma Metamorfoze deze oude documenten materieel laten verzorgen en digitaliseren, zodat ze niet meer fysiek geraadpleegd hoeven te worden. Vanaf woensdag 12 juni zijn ze digitaal in te zien. Het archief zelf blijft bewaard in de abdij (www. abdijvanberne.nl), maar de informatie is snel en eenvoudig te raadplegen via de website van het BHIC: www.bhic.nl Kijk hier in het oude archief, 1134 tot 1857 Kijk hier in het archief van de sociale werkers, 1890-1940 Kijk hier naar de oude handschriften, 1400-1900 Heeswijk / ’s-Hertogenbosch, 12 juni 2019

21


Verbod op beregenen met water uit sloten en beken in Oost-Brabant

1 De volgende beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is: - benedenstroomse gedeelte van de Sambeekse uitwatering en benedenstroomse gedeelte van de Raam; - Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse); 2. Water gebruikt voor het blussen van branden; 3. Weidepompen voor het water geven aan vee; 4. Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage; 5. Deelnemers aan de pilot Bier, Boer, Water voor het conserveren en hergebruiken van water; 6. Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Voorbeelden van gewassen/ teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

In een groot deel van het gebied van waterschap Aa en Maas is het per 7 juni 2019 verboden om te beregenen met water uit sloten en beken. Ondanks de regen van de afgelopen dagen is het nog steeds erg droog. Met het instellen van het onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. De maatregel geldt niet alleen voor de agrarische sector. Het sproeien van de tuin vanuit de sloot is bijvoorbeeld ook verboden, net als het beregenen van sportvelden. Waarom een onttrekkingsverbod? De droogte van 2018, een drogere winter en een relatief droog voorjaar leiden ertoe dat het waterschap deze maatregel moet nemen. Op dit moment is het zelfs droger dan vorig jaar om deze tijd. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. Door de lage waterstanden kan er schade ontstaan aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend met een persbericht, via www.aaenmaas.nl en www.officielebekendmakingen.nl

Wat doet waterschap? Waterschap Aa en Maas doet wat mogelijk is om boeren en tuinders en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. De droogtemaatregelen die al zijn getroffen, blijven waar nodig in tact. Zo staan op de meeste plekken de stuwen nog steeds extreem hoog. Hierdoor zakt zoveel mogelijk oppervlaktewater de grond in om de ondergrondse voorraad aan te vullen voor het komende groeiseizoen.

Waar geldt het onttrekkingsverbod? Het onttrekkingsverbod geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen en is van kracht tot het moment dat het waterpeil in de kanalen, sloten en beken weer op niveau is. Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op onderstaande tekening.

Een aanvullende maatregel die onlangs genomen is, is de inzet van zandwinplas Hoogdonk, ten zuiden van Deurne. Deze is ingezet als buffer om tijdelijk water op te slaan. Hierdoor wordt 100.000 m3 water (100.000.000 liter) opgespaard. Dit gebufferde water kan worden gebruikt om het achterliggende gebied bij aanhoudende droogte van water te voorzien.

Uitzonderingen op het verbod

Een lab uitslag zet mijn dag op z’n kop Mijn beldienst begint en ik krijg een verontrustend telefoontje van een medisch microbioloog uit het laboratorium. Uit een bloedonderzoek blijkt dat verschillende familieleden zijn besmet met hepatitis A. Een besmettelijke leverontsteking, ook wel bekend als geelzucht. Volwassenen kunnen hier erg ziek van worden. Geel zien, donkere urine en verkleurde ontlasting zijn kenmerken van het virus. Kinderen ervaren vaak geen klachten. Dat is verraderlijk, want het is dan niet duidelijk dat een kind de ziekte verspreidt. Sommige kinderen worden wel ziek en krijgen buikpijn, koorts of zijn misselijk. Denken en meteen doen! Na overleg met de huisarts, bezoek ik de volgende dag de familie. Na voorlichting over de ziekte, start ik met wat wij noemen ‘bronen contactonderzoek’. Via een vragenlijst breng ik in kaart waar de familieleden zijn geweest, wat ze hebben gegeten, waar ze naar de wc gaan en met wie ze de afgelopen weken contact hadden. Als ik alle informatie in kaart heb gebracht, maak ik samen met mijn collega (arts infectieziekten) een actieplan. Kans op besmetting Het duurt twee tot zeven weken voordat mensen van het virus ziek worden. Besmettelijk ben je één week voor je geel gaat zien, tot één week erna. Het gezin maakt gebruik van dezelfde wc, ze hebben ook bezoek gehad. Besmet raken met hepatitis A, gebeurt via de ontlasting. De familieleden en de bezoekers hebben een vaccinatie nodig. Die beschermt één jaar en helpt ook tegen de verschijnselen van de ziekte. Risico voor twintig peuters en hun leidsters Binnen het gezin is ook een kindje besmet. Zij speelt regelmatig op een kinderdagverblijf. Kinderen vergeten vaak hun handen (goed) te wassen, de hygiëne van kinderen op wc’s is niet optimaal. Hierdoor verspreidt de ziekte zich sneller. Met de directeur van het kinderdagverblijf bekijk ik welke kindjes risico lopen. De arts en ik besluiten twintig peuters en zes leidsters te vaccineren.

Voorlichting op het kinderdagverblijf Om de ouders zo goed mogelijk te informeren, maak ik brieven klaar. Ik nodig ze uit op het kinderdagverblijf voor een voorlichting. Daar beantwoord ik al hun vragen. Wat zijn de symptomen? Hoeveel risico loopt mijn kind? Is het vaccin veilig? Zijn er kosten aan verbonden? Ik beantwoord de vragen zorgvuldig en probeer de ouders gerust te stellen. Ik druk iedereen op het hart goed de handen te wassen. Goede hygiëne is altijd belangrijk, en zeker nu. Een traan en een lach het vaccineren doen we op het consultatiebureau, daar zijn de kindjes al gewend. De coördinatie van deze dag ligt bij mij. Mijn collega-arts controleert alle gezondheidsverklaringen en bekijkt of het verantwoord is om de kindjes te vaccineren. Alle kinderen worden veilig gevaccineerd. Natuurlijk zijn er tranen, maar de jeugdverpleegkundigen zorgen ervoor dat de kindjes weer lachend de deur uitgaan: gezond en beschermd. Voorkomen dat meerdere mensen ziek worden Dat is waarvoor ik het elke dag doe. Bij de GGD melden huisartsen, specialisten, kinderdagverblijven of zorginstellingen een infectieziekte of vermoeden hiervan. Als er meerdere mensen ziek zijn, kan er sprake zijn van een besmettelijke ziekte. Die willen we zo snel mogelijk opsporen, zodat de ziekte zich niet verder verspreidt. Natuurlijk proberen we ook te achterhalen waar de besmetting vandaan komt. Helaas wordt de bron niet altijd gevonden. Zo ook deze keer niet. Maar gelukkig is verdere verspreiding wel voorkomen. Mijn werk, een schot in de roos Elke dag is anders en soms draait mijn dag 180 graden. Ik houd van die afwisseling! Bij kinderen wil ik extra snel handelen. Op de intensive care, waar ik vroeger werkte, zag ik ze binnenkomen. Doodziek bijvoorbeeld van een meningokokkenbacterie, de veroorzaker van hersenvliesontsteking. Dat beeld vergeet ik nooit. Het raakt me. Gelukkig kan ik bij de GGD op tijd mensen en kindjes beschermen. Voorkomen is toch echt beter dan genezen!

22

jui/aug 2019

Profile for Dorps-Courant

Dorps-Courant Beers juli/augustus 2019 - 247  

Dorpskrant van het dorp Beers gemeente Cuijk

Dorps-Courant Beers juli/augustus 2019 - 247  

Dorpskrant van het dorp Beers gemeente Cuijk

Advertisement