De Dorps-Courant - januari 2022 - nr. 274

Page 1

JANUARI 2022 - JAARGANG 25 - NR. 274 - WWW.DORPSCOURANT.NL

DE

DORPSCOURANT

INFORMATIEBLAD VOOR BEERS

o.a. • Van de redactie • Van wie is deze voordeur? • Vanuit de Dorpsraad

• Kiek Bèrs • Wijziging oud papier inzamelen • Dierenproat • Drie op een rij

• Eiwitcampus Beers Innovatie en educatie in Agro en Food • In gesprek met Petra Thelosen • Meiden MO13-2 kampioen


Voorpaginafoto

?

De nieuwe bewoners van de "pastorie" hebben hun woning sfeervol in de kerstsfeer gebracht.

Van de redactie

Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742 emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl Meer nieuws in onze digitale versie, zie www.dorpscourant.nl

Afvalkalender 2021 Afvalkalender 2021 Afvalkalender 2021

Bij de Dorps-Courant zijn we daar in ieder geval al mee bezig, want in maart bestaat de Beerse dorpskrant 25 jaar! Redactieleden JANUARI Piet Theunissen en Harry BardoelJANUARI Maandag 4 zijn er al vanaf de allereerste Maandag 4 JANUARI Maandag 11 editie bij. In maart willen we dan ook terugblikken op de Maandag 11 Maandag 184 Maandag afgelopen 25 jaar met mooie Maandag 18 Maandag 25 Maandag 11 foto’s, anekdotes en dierbare herinneringen. De afgelopen Maandag 25 Maandag 18 maanden zijn er tijdens de maandelijkse overleggen al veel Maandag 25 ‘O ja’s’ en ‘Is dat alweer zo lang APRIL geleden?’ voorbij gekomen. APRIL

Zaterdag

FEBRUARI

FEBRUARI Maandag

1

Maandag 18 FEBRUARI Maandag Maandag Maandag Maandag

8151

1

Maandag Maandag Maandag

8151

Maandag Maandag 2215

Maandag Maandag Maandag 2229 15

22

Maandag Maandag 2922

Maandag

MEI MEI

Maandag Maandag

228

Maandag 29 JUNI Marcel Linders Malou vd Besselaar Linda Reijs JUNI Maandag

7

Maandag JUNI Maandag

714

De vormgeving14en druk wordt verzorgd Maandag Maandag 217 Maandag door Flekx Maandag Maandag Maandag 2128 14 Maandag Maandag 2821 Maandag

28

De bezorging is in handen van Willemien SEPTEMBER Peters Rit, Leuvert 19, tel. 06-20577023 SEPTEMBER Maandag

6

Maandag 613 SEPTEMBER Maandag

DEADLINE

Maandag Maandag Maandag 13206

januari-uitgave Ma 18 jan. 24.00u Maandag 27

Maandag Maandag Maandag 2027 13

2619

Maandag Maandag Maandag 2330 16

Maandag Maandag 2720

26

Maandag Maandag 3023

12

Maandag Voor nu: geniet nog even van de Maandag kerstvakantie en maak er een ‘kei Maandag moi jaor’ van!

OKTOBER

OKTOBER

4

Maandag

Maandag 30 NOVEMBER

NOVEMBER Maandag

1

Maandag 411 OKTOBER Maandag

Maandag 18 NOVEMBER Maandag

Maandag Maandag Maandag 11184

Maandag Maandag Maandag

Maandag Maandag Maandag 1825 11

Maandag Maandag Maandag 15228

Maandag Maandag 2518

Maandag Maandag Maandag 2229 15

25

Maandag Maandag 2922 Maandag

Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken Restafval 2 Plastic verpakkingen, Restafval blik en drinkpakken

8151

29

Let op: inzameldag is verplaatst naar zaterdag Let op: inzameldag is verplaatst naar zaterdag Let op: inzameldag is verplaatst naar zaterdag

Kerstboom 0652221966 | www.ladco.nl | info@ladco.nl

DE

Maandag

Maandag 18 MAART Maandag

9

Maandag

Maandag

MAART MAART

Route 1 Route 1 Redactie Route 1

Maandag Maandag Maandag 15228

Maandag 3 Van wie is 3deze Beerse voordeur? Mail uw antwoord voor 10

Maandag

De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen.

Piet Theunissen 15 Kayleigh Usmany Harry Bardoel Maandag

Maar we kijken natuurlijk Zaterdag Maandag 310meerdere juiste APRIL MEI december312naar redactie@dorpscourant.nl. Maandag Maandag Bij ook vooruit met de Dorpsantwoorden wordt geloot en wint u heerlijke kaas van Landgoed Maandag Maandag Maandag Zaterdag 12193 Maandag 10173 Courant. Zo proberen we telkens Maandag de Barendonk. De vorige deur van de maand was van Jan en Maandag 1926 Maandag 1722 vernieuwend en verfrissend Maandag Zaterdag Maandag 12 Maandag 10 Diny Hofmans, Gildeweg 32. Uit de goede inzendingen is Mieke te blijven, door met nieuwe van Lanen getrokken als winnares van de waardebon. Maandag 26 Zaterdag 22 Maandag 31 Maandag 19 Maandag 17 rubrieken te komen en de layMaandag 31 out om de zoveel tijd weer in Maandag 26 Zaterdag 22 een nieuw jasje te steken. Wat Maandag 31 JULI AUGUSTUS we ook erg kunnen waarderen JULI AUGUSTUS is de medewerking van nieuwe Maandag 5 Maandag 2 inwoners aan de diverse Maandag 512 Maandag 29 JULI AUGUSTUS Maandag Maandag rubrieken, zodat ze zich op deze Maandag Maandag Maandag Maandag 12195 Maandag 9162 manier kunnen ‘presenteren’ aanMaandag het dorp. Maandag Maandag Maandag 1926 Maandag 1623

DORPSCOURANT

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 1000 exemplaren. Gratis exemplaren Dorps-Courant kunt uw afhalen bij Buurtmarkt Beers, Café de Spijker en 't Wapen van Beers. Abonnement voor buiten Beers € 40.-, buiten Nederland €60.- per jaar.

En dan zitten we alweer in januari 2022. Allereerst nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Hopelijk heeft iedereen ondanks de lockdown toch fijne feestdagen gehad en kunnen we in dit nieuwe jaar corona eindelijk ‘achter ons laten’ en ons weer richten op de toekomst.

Zelf activiteitenkalender invullen

COLOFON

Kerstboom Gft en etensresten Gft en Kerstboom etensresten

DECEMBER

JANUARI DECEMBER Maandag

6

4 11 Maandag 18 Maandag Maandag 2027 13 Maandag 27 25 Maandag 20

Maandag 613 DECEMBER Maandag Maandag Maandag Maandag 13206

Maandag

27

Zet uw afval op tijd

LET OP De ophaaldag is niet voor aanuw deafval straat! Zet tijd geheel Beers op deop maandag. aan de straat! Vóór 7.00 uur op de inzameldag KijkZet op uw uwafval-kalender. afval op tijd of ná 22.00 uur de dag daarvoor. Vóór 7.00 uur op de inzameldag of januari 2022 aan de straat! ná 22.00 uur de dag daarvoor. Vóór 7.00 uur op de inzameldag of


Vanuit de Dorpsraad... Film ‘de Schatbewaarders’ Oorspronkelijk zou op 27 november afscheid genomen worden van de gemeente Cuijk met een voorstelling in de schouwburg. Vanwege aangescherpte coronamaatregelen kon deze voorstel-

de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De film is uitgezonden via Omroep Land van Cuijk en nog te zien via de websites www. cuijkdoet.nl en www.cuijk.nl/ schatbewaarders.

ling niet doorgaan. Als alternatief is een film gemaakt. In de film zijn optredens te zien van diverse lokale artiesten uit de gemeente Cuijk. Ook wordt een tour door de gemeente Cuijk in beeld gebracht, waarbij symbolen verzameld zijn bij de diverse wijken en dorpen als “bruidsschat” voor

KernenCV Op de website ons.landvancuijk. nl is nog steeds het kernenCV te vinden, dat is opgesteld door een aantal inwoners van ons dorp. In het kernenCV staat beschreven wat volgens deze inwoners karakteristiek is voor Beers, wat de sterke en minder sterke punten zijn van het dorp en op welke punten zij zouden willen focussen. Andere inwoners worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te reageren op het kernenCV. Wat vindt u belangrijk voor ons dorp? U kunt reageren via de genoemde website of een mail sturen naar de dorpsraad (dorpsraadbeers@gmail.com ).

Bewoners van: Kerkeveld, de Burg. Thijssenstraat , Burg. van Raaijstraat, Jan van Daalstraat, Nieuwstraat, De Klef, Elstweg, Dr. Moonsweg en de Broekhofsestraat kunnen zich aanmelden voor de Whatsapp Buurtpreventie De Overlaat. Stuur een mailtje naar deoverlaatwabp@gmail.com, vermeld daarin je naam, je adres en je 06 nummer.

WABP Neiehuukske

2022 De dorpsraad wenst alle inwoners van Beers het allerbeste in het nieuwe jaar!

Bewoners van: De Wieken, Maalstoel, Windpeluw, De Vang, Het Spoor, Korte Spruit, Het Vonder en de Zandweg kunnen zich aanmelden voor de Whatsapp Buurtpreventie Neiehuukske. Stuur een mailtje naar wabpneiehuukske@gmail.com, vermeld daarin je naam, je adres en je 06 nummer.

Per 1-1-2022 zijn er aanpassingen gedaan m.b.t. de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, om een vergunning voor het inzamelen van oudpapier te verkrijgen. Door het samenvoegen van twee verenigingen kunnen we hieraan voldoen. Vanaf januari 2022 vindt er een gezamenlijke oud papierinzameling plaats door buurtvereniging ´t Neie Huukske en de ouderraad van Dr. Jan de Quay school. Deze zal twee wekelijks plaatsvinden op locatie Burg. van den januari 2022

Op verzoek van de tennisvereniging neemt de dorpsraad haar AED over. De AED wordt verplaatst van het terrein van de tennisvereniging naar de buitenmuur bij de ingang van de sporthal, zodat deze te allen tijde openbaar toegankelijk is.

Wijziging oud papier inzamelen!

Opgave WABP Beers WABP De Overlaat

Verplaatsing AED centrum Beers

3

Braakplein ( waar voorheen ook de container van de ouderraad van Dr. Jan de Quay) stond. De container zal voortaan in de oneven weken op dinsdag geplaatst en op woensdag weer opgehaald worden. Inzamelen zal dus niet meer plaatsvinden op zaterdag en ook niet meer op de Korte Spruit. In de activiteitenkalender van de dorpscourant worden de data opgenomen. Buurtvereniging ’t Neie Huukske en OR Dr. Jan de Quay school


DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Wat neem je beslist niet mee? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie uit Beers heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen.

Wilfred v.d. Berg

Antonet Bulkens 1. Hoi, ik ben Antonet Bulkens, 52 jaar en woon met mijn man Johan en dochter onze Lobke in de Jan van Daalstraat. Stan is al uitgevlogen. 2. Op de doordeweekse dagen sta ik om 06.15-06.30 op, als het buiten al licht is wandel ik een stukje en anders neem ik een bak koffie extra om vervolgens 07.30 aan het werk te zijn als Customer care medewerkster bij Swiss sense, de bezorgers/ chauffeurs kunnen dan al bellen voor diverse vragen die ze op hun pad tegen komen, en vanaf 08.30 uur komen de klanten erbij. 3. Mijn hobby`s zijn: tennissen, wandelen, uit eten, fietsen, lekker bij de kachel zitten,

1. Hallo, ik ben Wilfred v.d. Berg. 50 Jaar en woon in de Burgermeester van Raaystraat 56 in Beers. 2. 's Morgens sta ik om 05:00 uur op en rij om 05:30 naar mijn werk. Ik ben werkzaam bij Bert Plantagie in Cuijk. 3. Mijn hobby’s zijn: Vissen en een biertje pakken bij het Wapen van Beers. 4. Een slechte eigenschap van mijzelf is, dat ik snel kwaad word. 5. Dat ik mijn bankrekening zo zou kunnen laten vullen, dat ik nooit meer hoefde te werken en alleen maar kon gaan vissen. 6. Dat is zeker parachutespringen. Heb er nog geen tijd voor gehad om dit te realiseren. 7. Een grote blunder van me is, dat ik laatst een eetkamertafel verkeerd had gemonteerd. Op de bovenzijde had ik de tafelpoten geschroefd. Geloof niet, dat ik deze fout nogmaals maak. 8. Met het merk Free Spirit, dat is gewoon een tophengel. 9. Een goede eigenschap die ik meegekregen heb van mijn ouders is, dat ik klaar sta voor iedereen. 10. De TV, want daar geef ik weinig om. 11. Het beste cadeau wat ik ooit gekregen heb is: De surpriseparty die ik kreeg toen ik 40 werd. Ik wist hier niets van en vond het helemaal geweldig. 12. Duitsland, Curaçao en toen Zwitserland. 13. Een mooie knappe vrouw. 14. Zou graag wat meer winkels willen zien in Beers. 15. Ik heb verschillende mensen gevraagd, maar iedereen had er al ingestaan, of wilde dit niet. Dus helaas, heb ik niemand kunnen vinden voor de volgende Dorps-Courant.

DE

DORPSCOURANT

vakantie ,dagje sauna en gezelligheid! 4. Vaak te veel op 1 dag willen doen. 5. Heel veel verschillende talen vloeiend kunnen spreken. 6. Dan denk ik toch prof tennister, nog niet uitgekomen, zal ook niet gaan gebeuren... maar ik blijf oefenen en oefenen en... 7. Om eens te gaan spieken met een vriendin waar Johan woonde , voordat ik er voor de eerste keer thuis kwam, we zouden wel eens even stiekem gaan kijken , er werd me gezegd dat ik rondom het huis kon rijden , om vervolgens weer de weg op te kunnen gaan, nou mooi niet, helaas kwam ik vast te zitten, en stonden er wat gezichten achter het raam te lachen. 8. Degene die dat weet mag het me laten weten . 9. Nuchter en niet moeilijk doen, aanpakken en elkaar helpen. 10. Ik neem geen materialistische dingen mee, dat is allemaal wel weer te koop. 11. Een van de beste cadeaus zijn de sieraden voor mijn 50ste verjaardag van mijn familie, die ze speciaal voor mij hebben uitgezocht. Dat vind ik veel mooier dan de grootse en

4

snelste auto. 12. Griekenland, Portugal en Nederland, ons eigen land is ook erg mooi en verassend! 13. Als het nog mogelijk was, zeg ik Peter R de Vries. 14. Dat de provinciale weg 50 km weg wordt ter hoogte van Beers. 15. Onze overburen George en Antoinette Geurts, wie zal gaan schrijven blijft nog even een verassing.

Thea Willemse 1. Hallo, ik ben Thea Willemse (en niet Thea Jacobs hahaha) en ben 64 jaar. Ik woon samen met man Jan en poes Rakker op de Wieken 41. 2. Ik werk 4 dagen per week bij Ebben Boomkwekers, maandag t/m donderdag. Als ik thuis kom van mijn werk verricht ik eerst wat huishoudelijke werkzaamheden en ga koken. Na het eten probeer ik altijd een half uurtje of langer te wandelen, even de frisse lucht in. Bij hele drukke tijden op het werk doe ik nog wat thuiswerk. Is dat niet het ge-

val kijk ik graag een mooie film op Netflix en doe ondertussen wat kleine werkjes. Ik zie ook graag een waar gebeurde documentaire. 3. Wandelen, tuinieren, Candy crush, kruiswoordraadsels en legpuzzels maken. Voetbal kijken, zowel binnen als buiten. Een goeie film gaat er ook altijd wel in en ga ontzettend graag uit eten, vooral met het gezin, zo gezellig. 4. Te rechtstreeks! 5. Het zou wat zijn als ik de gave zou krijgen om de wereld te verbeteren, zodat de hectiek en agressiviteit een stuk minder zouden zijn. 6. Ik zou graag met ons hele gezin een topwedstrijd in de Engelse league bij willen wonen. Tja, waarom dat nog niet gebeurd is, misschien ietwat te duur en niet goed januari 2022


weten hoe ik dit het beste kan organiseren. 7. Oei oei, heb er al heel wat gemaakt, maar de grootste moet nog komen. 8. Met een turbo motor! Gas erop en opschieten. 9. Open- en eerlijkheid. 10. De meubels, die zijn aan vervanging toe. 11. Het beste cadeau? Dat zijn er twee, onze

jongens Jan en René. 12. Wij gaan eigenlijk nooit meer op vakantie. Wij zijn met weinig tevreden en vinden het oké om af en toe een uitstapje te maken, terrasje te pikken en een heerlijk hapje te eten. 13. Theo Maassen….lekker veel lachen. Humor is zo belangrijk! 14. Verlichting op het fietspad naar Cuijk en

we veel waarde aan om in een vroeg stadium iedereen duidelijkheid te geven en ieders gezondheid. We rekenen op begrip van jullie als carnavalsvierders en hopen dat we nog een aantal leuke, gezellige carnavalsactiviteiten aan het einde van het seizoen te kunnen organiseren.

Naar aanleiding van de laatste persconferentie hebben wij als bestuur van CV de Bokkerijers de carnavalsagenda afgewogen tegen de huidige en de te verwachten corona maatregelen. We willen tijdig duidelijkheid scheppen voor iedereen. Besloten is dat er dit seizoen geen Prinsenbal plaatsvindt. Voor het tweede seizoen op rij hebben we dus geen prinsenpaar. Met het ontbreken van een prinsenpaar, hebben we besloten dat ook de Pronkzittingen dit jaar niet doorgaan. Hiermee voorkomen we bovendien dat artiesten, mogelijk voor niks, vele uren steken in het voorbereiden van hun mooie act. De Witte Gei’t is voorlopig verplaatst naar zaterdag 12 februari. Mocht het op deze datum niet mogelijk zijn om deze dorpsquiz te organiseren, verplaatsen we deze in overleg met de commissie naar een zaterdag na het carnavalsweekend. Volg de website, facebook van De Bokkerijers voor actuele informatie! Het programma in het carnavalsweekend laten we voorlopig staan. Mogelijk zullen we de activiteiten een andere invulling geven dan gebruikelijk. We informeren u daarover te zijner tijd. Over de zeepkistenrace kunt u verderop in dit bericht meer informatie vinden. Het was geen makkelijk besluit, maar zoals aangegeven hechten januari 2022

Kopij aub inleveren vóór 10 januari

- Prinsenreceptie van de Jeugdprins en Prins - Witte Gei’t Quizavond - Pronkzittingen - Bezoekje aan en attentie voor de zieke inwoners - Zeepkistenrace - Optocht - ’t Bèrse Bitterbal - Familiecarnaval Normaal gesproken kan daarnaast de houder van een donateurskaart een flinke korting krijgen op de entreeprijs voor één van de pronkzittingen. Deze gaan zoals u hierboven kunt lezen dit seizoen niet door. Mocht u het donateurskaartje

Zeepkistenrace

Aanpassing carnavalsprogramma

een snelle ontwikkeling van plan Dommelsvoort. 15. Mijn vroegere buurjongen en kersverse vader Joey Derks.

Voor de tweede keer organiseren wij, als de dan geldende maatregelen het toelaten, op carnavalszaterdagmiddag voor jong en oud de zeepkistenrace. Deelnemers racen in hun zelfgemaakte kist van de helling af. Er zijn diverse prijzen te winnen en uiteraard wordt ook de originaliteit beloond. Het is leuk om je eigen zeepkist te bouwen! En hoe leuk is het niet om met je vriendengroep, buurt of met je sportclub mee te doen. Daar kun je nu alvast over nadenken. Gooi het maar eens in de groep. Voorafgaand aan de race worden alle zeepkisten gecontroleerd op veiligheid en benodigde eisen door een strenge, doch rechtvaardige jury. Zo mag het voertuig onder andere geen trapondersteuning hebben en is een helm verplicht. Meer informatie hierover kun je vinden in het reglement op onze website. Op onze website kun je het reglement en het inschrijfformulier vinden. Heb je vragen, neem dan gerust contact op via zeepkistenrace@ debokkerijers.nl. Volg de website van De Bokkerijers de komende tijd voor actuele informatie!

Carnavalsprogramma 2021-2022

alsnog wil inwisselen voor geld, dan kunt contact opnemen met de penningmeester van CV De Bokkerijers.

FEBRUARI 2022 za

12

De Dorpsquiz van Beers- Witte Gei’t 20.00 uur ’t Wapen van Beers

vr

25

Schoolcarnaval en ziekenbezoek

za

26

zo

27

Carnavalsmis Cuijk Sleuteloverdracht Zeepkistenrace en zeepkistenbal Optocht

ma

28

’t Bèrse Bitterbal MAART 2022

di

1

Familiecarnaval

Donateurskaarten De laatste maanden van vorig jaar zijn onze leden van de Raad van Elf bij u aan huis geweest voor de verkoop van de donateurskaarten t.b.v. Carnavalsvereniging De Bokkerijers. Met deze verkoop hebben wij een mooi bedrag opgehaald. Dit bedrag zetten we normaal gesproken in voor het organiseren van verschillende activiteiten zoals - Jeugdbal en Prinsenbal

CAFE 5

cafetaria

zaal

CATERING


2022 ( graag het nieuwe gemeentelogo hieronder plaatsen) Weer een nieuw jaar met 3 maal het cijfer 2 erin! Het cijfer 2 staat in de numerologie voor: dienstbaarheid en 2022 samenwerking. Als we daar allemaal een beetje ons best voor doen dan moet 2022 een geweldigWeer jaar worden! Iedereen goeds toegewenst en2maar dat Corona in al een nieuw jaaralle met 3 maal het cijfer erin!hopen Het cijfer 2 staat inzijn de numerologie varianten beheersbaar Ondanks dat en de meningen in ons land verdeeld zijn over hetbeetje ons best voor voor:wordt! dienstbaarheid samenwerking. Alsnogal we daar allemaal een vaccinneren hoop doen ik tochdan dat iedereen zo wijs om het uit jaar vrije worden! wil te doen. Zo hebben wegoeds anderetoegewenst en maar moet 2022 eenisgeweldig Iedereen alle ziektes ook onder de knie gekregen zoalsinbijvoorbeeld griep (influenza), poliowordt! en pokken. Laten we hopen dat Corona al zijn varianten beheersbaar Ondanks dat de meningen in ervoor gaan om het virus dit jaar in bedwang krijgen. ons land nogal verdeeldtezijn over het vaccinneren hoop ik toch dat iedereen zo wijs is om

het uit vrije wil te doen. Zo hebben we andere ziektes ook onder de knie gekregen zoals Uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen: bijvoorbeeld (influenza), pokken. ervoor gaan om het virus dit Deze blog is al geschreven voor 20griep december 2021 en polio op daten moment wasLaten er nogwe geen duidelijkheid jaar in bedwang te krijgen. hoe het nieuwe college zou worden samengesteld. Wel was bekend dat men maximaal 7 fulltime wethouders mag aanstellen tot 9 wethouderzetels mag gaan. Uitslagof met vanparttimers de gemeenteraadsverkiezingen: Het is misschien voor jullie Beersenaren interessant om te weten hoe de stemmen zijn verdeeld over de partijen en daarbij hoeveel stemmen de Beersevoor kandidaten hebben gehaald Deze blog is al geschreven 20 december 2021 enbij opdedat moment was er nog geen duidelijkheid hoe het nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Aantal stemmen achter de naam de bekend kandidaatdat is dus over college zou worden samengesteld. Welvan was men maximaal 7 fulltime wethouders mag aanstellen of met meerdere stembureaus. parttimers tot 9 wethouderzetels mag gaan. Partij Team Lokaal CDA SP VVD Lijst Bart Theunissen D66 LPG ChristenUnie GroenLinks P.v.d.A. Keerpunt Forum voor Democratie 50 Plus Liberaal LVC

Totaal aantal Aantal stemmen Beerse kandidaat stemmen in Beers 7198 360 Stephan Müskens Giel Theunissen 10972 140 2257 17 Annemarie Staaks 2145 30 359 26

Aantal Zetels in stemmen de Raad 321 8 110 13 38 2 2 0

1885 1010 266 3103

37 Liesbeth v.d. Heijden 0 0 46

13

2 1 0 3

727 1295

21 Marius Moors 12

14

0 1

750 4792

11 102 Henriëtte Thijssen

28

0 5

Het is misschien voor jullie Beersenaren interessant om te weten hoe de stemmen zijn verdeeld over de partijen en daarbij hoeveel stemmen de Beerse kandidaten hebben gehaald bij de gemeenteraadsverkiezingen. Aantal stemmen achter de naam van de kandidaat is dus over meerdere stembureaus.

Wonen – zorg – welzijn: Op 25 november zou er een overleg hebben plaatsgevonden tussen diverse betrokken partijen, zoals ik in het decembernummer had vermeld. Helaas is dit niet door kunnen gaan vanwege besmetting met het coronavirus van een of meerdere deelnemers. Heb je nog vragen, opmerkingen c.q. reacties dan hoor / lees ik ze graag. Henriëtte Thijssen, tel.nr. 06-53718923 of henriette52@home.nl

Wonen – zorg – welzijn: Op 25 november zou er een overleg hebben plaatsgevonden tussen diverse betrokken partijen, zoals ik in het decembernummer had vermeld. Helaas is dit niet door kunnen gaan vanwege besmetting met het coronavirus van een of meerdere deelnemers. Heb je nog vragen, opmerkingen c.q. reacties dan hoor / lees ik ze graag. Henriëtte Thijssen, tel.nr. 06-53718923 of henriette52@home.nl

Aandacht, respectvol en creatief

De afgelopen maand zijn er twee Beerse meiden geboren op de Prinsenstal. Op nummer 13 is Lore geboren. Een stukje verderop, op nummer 25, is Jula geboren. Bij de redactie is niet bekend wie de ouders zijn, maar we willen iedereen toch van harte feliciteren met de geboorte van hun dochters.

Oliestraat 4, 5361 GN Grave 0486 472 074 Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill 0485 452 868

Samen vinden we de kracht DE

DORPSCOURANT

info@annorauitvaartverzorging.nl www.annorauitvaartverzorging.nl

6

januari 2022


Wij zijn Jens en Levi en wonen met papa en mama op de Nieuwstraat. Samen zitten we in groep 2. We gaan graag naar school waar we graag voetballen, in de zandbak spelen, bouwen en verven, samen met onze vriendjes. Na school spreken we graag af met onze vriendjes. Samen hutten bouwen, knutselen, graven of puzzelen vinden we het leukste. Als we onze eigen fantasie maar kunnen gebruiken. Spelletjes doen vinden we ook leuk, met memory winnen we bijna altijd van papa en mama.

Meiden van SJO Vianen Vooruit/HBV MO13-2 kampioen!

Jens en Levi

Het liefste zouden we gaan voetballen bij Ajax, maar we gaan binnenkort maar beginnen bij HBV nu we onze zwemdiploma’s hebben! In Beers gaan we graag naar het strandje. Diepe kuilen graven, kastelen maken, met water kliederen, zwemmen en drijven op het luchtbed. Hopelijk kunnen we hier komende zomer vaker

naar toe dan afgelopen zomer. Op vakantie gaan met de caravan vinden we ook erg leuk. Samen over de camping lopen, op zoek naar nieuwe vriendjes en avonturen.

Het team dat wordt begeleid door Bart Siroen, Twan Thomassen en Jorrit Hendriks is op overtuigende wijze kampioen geworden. In 8 wedstrijden werden er 24 punten verzameld, maar liefst 81x geVoor de volgende dorpscourant scoord en waren er maar 14 tegentreffers. Het kampioensteam behebben we Kai Toonen gevraagd. staat uit Ilse Ebben, Noortje Bodden, Silke Hendriks, Sofie van Duren, Kopij aub inleveren vóór Pleun Siroen, Janne Koole, Liv Thomassen, Saar Overdijk, Dore Hen10 januari driks en Noortje Schreven.

Snoopy

ik niet meer alleen te zijn. Mijn favoriete dingen om te doen: wandelen, spelen, worstjes eten en lekker languit op de bank liggen slapen.

Mijn naam is: Snoopy en ik woon samen met mijn baasjes Marco, Christel en Sam op de Bokkerijershof.

Mijn favoriete speeltje: ik heb veel leuke knuffels waar ik graag mee speel maar de kip is toch wel mijn favoriet.

Mijn ras is: een Boomer. Mijn moeder is een Lhasa Apso en mijn vader een Shih Tzu.

dieren proat

Leeftijd: ik ben jarig op 8 maart en word dan 5 jaar.

Ben ik dol op autorijden: ja, ik vind het leuk om met mijn baasjes mee te gaan maar het leukste is nog wanneer ik met opa Toon mee mag in de bus. Hierin kan ik alles goed overzien. We hebben samen al heel wat kilometers gereden.

Eigenschappen: ik ben héél erg eigenwijs, vind het leuk om te spelen, hou van gezelschap en kan ook lekker rustig zijn.

Snurk ik: Ja! De volgende is: Skye, dat is de hond van mijn buurmeisje Jenna.

Mijn grootste angst: vuurwerk en onweer! Als ik ook maar iets hoor wat hier op lijkt, dan word ik erg onrustig, begin ik te blaffen en durf

Kopij aub inleveren vóór 10 januari

tel. 0485 - 31 80 09 januari 2022

7


In gesprek met Petra Thelosen Of ik een stukje wilde schrijven voor de Dorpscourant, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Als ik het Beerse nieuws niet van pap en mam ontvang in de oppastas, blader ik hem wel door bij opa op de Elstweg. Leuk dus om hier zelf een keer een bijdrage aan te leveren. Ik ben Petra Thelosen. Van mijn geboorte in 1988 tot mijn

wijk met onder andere buurmeisjes Linda en Dorette Derks en Loes Cuppen en mijn nichtje Debbie van den Elzen. Ook met Wendy Coppelmans, Yoshie Cuppen en Marlon Hendriks heb ik menig woensdagmiddag doorgebracht. Op school had ik het naar mijn zin in een vertrouwde klas en met fijne juffen en meesters. Wat me hiervan vooral is bijgebleven zijn de vieringen met leuke activiteiten en toch wel het laatste jaar met de musical

Volleybalteam energo 2005-2006. Sponsor Bram Beij, Trainster Janske Aldenhoven, Marijke van Koulil, Marloes Berends, Kim Berndsen, Coach Harry van Koulil, Sponsor … Onderste rij: Lydia Lamers, ik, Sasja Jansen, Marloes ten Haaf, Antoinette Stevens waar ik met name genoot van de spellen in de gymzaal. Het was altijd aftellen naar het zomerkamp. Wat waren dat fijne weken. Plezier maken in het bos met leuke activiteiten en slapen in een tent. Naast Jong Nederland, ben ik lange tijd lid geweest van Energo, een vereniging waar ik erg goede herinneringen aan heb. Jarenlang was ik drie keer per week in de Kloosterhof te vinden om te trainen, training te geven en wedstrijden te spelen. We hebben hier verschillende mooie seizoenen gespeeld, met als één van de hoogtepunten toch wel kampioenschap in 20052006 met een vriendinnenteam en onze trainsters Janske Aldenhoven, Claudia Derks en trainer Henri. Wat hebben we veel mooie feestjes gevierd met dit team en ook de Energo-feestjes in de kantine waren iets waar we graag naar uitkeken. Na de basisschool ben ik, met een groot deel van onze groep 8,

Kinderfeestje. Yoshie Cuppen, Dorette Derks, ik, Marlon Hendriks, Leonie Jans,Wendy Coppelmans, mijn zus Carina Thelosen en Linda Derks 18e woonde ik bij pap en mam (Noud en Marjo ThelosenLinders) en mijn zus Carina op de Wieken en wat was het fijn opgroeien in Beers. Ik herinner me vele fijne avonden spelen in de

(super spannend maar zo leuk) en het kamp in Helenaveen. Ook verschillende fuiven waren mooie momenten in dit jaar. Daarnaast ben ik lange tijd lid geweest van Jong Nederland,

DE

Verjaardag op school groep 3, 1994. Marlon Hendriks, Brenda Derks, Linda Derks, ik, Yoshie Cuppen, Wendy Coppelmans DORPSCOURANT

8

naar het Merletcollege in Cuijk gegaan. Na het eindexamen was ik zoekende in welke vervolgopleiding ik wilde gaan doen en na 4 maanden Bedrijfswetenschappen in Nijmegen was het vrij duidelijk dat dat niet de juiste keuze was. Ik heb een tussenjaar genomen en ben vrijwilligerswerk gaan doen in een Weeshuis in Ghana. Dit was een ervaring waar ik nog met enige regelmaat aan terugdenk. Een complete cultuurschok, een taalbarrière en kinderen die ondanks de problemen en hun heftige start altijd aan het zingen waren. Ik vond het fantastisch om te zien hoe deze kinderen blij waren met wat ze hadden en ik heb genoten van het meedraaien in deze samenleving, ondanks dat het confronterend was om het verschil met mijn eigen jeugd te zien. Mede door deze ervaring heb ik me bij terugkomst ingeschreven voor de opleiding Toegepaste

januari 2022


bijklets onder het genot van een glaasje wijn. Ook mijn vriend, Hans, kwam ik al vrij snel tegen in de sporthal en inmiddels zijn we twaalf jaar samen. Na de opleiding Toegepaste Psychologie, met misschien wel als toppunt een half jaar Curacao, een tijd van veel feesten, duiken en nieuwe mensen ontmoeten, heb ik twee jaar de master Orthopedagogiek in Utrecht gevolgd. Omdat ik het in Eindhoven zo naar mijn zin had en een groot deel van de master uit stages en scripties bestond, ben ik in Eindhoven blijven wonen.

Vakantie Noorwegen 2019 Psychologie in Eindhoven. De eerste maanden dacht ik fijn in Beers te kunnen blijven wonen en met de trein op en neer te reizen.. Na twee maanden brak de reistijd me echter al op en bleek dat studentenleven toch ook best wat voordelen te hebben en in no time had ik een kamer in Eindhoven. Met toch wel wat twijfels heb ik er toen voor gekozen te stoppen bij Energo en lid te worden van de studentenvolleybal vereniging Hajraa. Iets waar ik geen moment spijt van heb gehad. Veel van mijn oud teamgenoten zijn nu goede vriendinnen met wie ik nog regelmatig een avondje

Tennissen gaat door! Om te beginnen wenst Play Back iedereen een mooi en actief 2022! Om goede voornemens maar meteen om te zetten in daden: word lid van Play Back. Nu bijna alle sporten stilliggen door de lockdown, kan het tennissen overdag doorgaan. Er mag zelfs, onder voorwaarden, gedubbeld worden. Hoe fijn is het om samen met anderen te sporten. Blijf fit en meld je aan via www. playbackbeers.nl. De jeugd kan sowieso lekker een balletje blijven slaan. In het nieuwe jaar begint de jeugdinloop weer op zondag 16 januari, om 10 uur. Als je niet lid bent van Play Back, mag je toch 3 keer mee komen doen. januari 2022

Het vinden van een baan als Orthopedagoog bleek in 2013 nogal een uitdaging en ik besloot mijn backpack te pakken en door Zuid-Oost Azië te trekken. Natuurlijk was dit een gave tijd en heb ik hier volop van genoten. Bij thuiskomst was het dan toch tijd om een baan te zoeken en na omzwervingen in Amersfoort en Nieuwegein ben ik inmiddels zeven jaar werkzaam als Orthopedagoog binnen het Onderwijszorgteam in Tilburg. Een fijne baan waar ik dagelijks bezig ben met kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben. Mijn werk bestaat uit het in kaart brengen van een kind en zijn omgeving om vervolgens te kijken wat er nodig is om een kind of jongere weer optimale ont-

Anna, Hans, Jop en ik zomer 2021 wikkelingskansen te bieden. Ik geniet van het contact met kinderen en jongeren en de stappen die zij zetten. Sinds ik mezelf ook moeder mag noemen, kan ik ook meer genieten van het proces dat ouders doorlopen en de stappen die zij zetten in hun eigen ontwikkeling om bij te dragen aan de ontwikkeling van een kind. Het is, ondanks dat ik natuurlijk moeilijke situaties tegenkom, een dankbare baan waar ik het erg naar mijn zin heb. In april 2019 ben ik samen met Hans van Eindhoven naar Nuenen verhuisd. Ons zoontje Jop

was net één en we waren al langere tijd op zoek naar een fijne wijk waar Jop net zoals ik vroeger in Beers met zijn vriendjes en vriendinnetjes op straat kon spelen. In onze zoektocht zijn we dus in Nuenen uitgekomen, waar in oktober 2020 ook ons dochtertje Anna geboren is. We genieten van ons gezin en deze fijne wijk. Met verjaardagen en feestdagen ben ik in Beers te vinden en ik ga ook met enige regelmaat op bezoek bij opa (Jo Linders) op de Elstweg. Het is altijd fijn om weer het dorp in te rijden en ‘thuis te komen’.

4 generaties: Geboren op 18-11-2021 Jennifer Hendriks, dochter van Rik & Margaryta Hendriks, Looistraat 11

Overgrootmoeder: Klavdia Kizilova, 68 jaar Oma: Yuliya Udachyna 45 jaar Moeder: Margaryta Hendriks 22 jaar Jennifer Hendriks 18-11-2021

9


Deze keer in Kiek Bers 2 winterfoto’s uit een tijd waarin er nog echte winters waren: 1964 De foto’s zijn gemaakt vanaf het huis waar toen schilder Loeffen woonde, nu Ser en Carla ten Haaf. We zien de Molenstraat, tegenwoordig aan beide kanten bebouwd maar toen bijna niet: Links het huis van van Vught, ooit een cafeetje en winkeltje voor manufacturen. Dan het huis van Jetten. Daar ongeveer woont nu Toon Bens. De 2 lindebomen staan er nog wel. Het grote huis in het midden is van de familie Smits.

In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban. DE

DORPSCOURANT

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

Op de 2e foto zie je een klein stukje van de winkel van Jo Linssen met de pomp voor brommerbenzine. Om die te tanken moest je een gulden inwerpen. Je kijkt over het, inmiddels volgebouwde, land van Herman Janssen naar de Gildeweg. We zien de schuur van Nulleke Nuyen en de huizen van vrouw Nuyen, nu Peter en Rietje Hendrix, timmerman Albert Thijssen, bakkerij van Dijk, voor de brand, Grad van Lanen en kolenboer Joep Aldenhoven. Ook een stukje van het pakhuis van meelhandel Louis Thiels is nog zichtbaar. Achter de lantaarnpaal is ook nog de dubbele blok zichtbaar waar toen Jo Aldenhoven en Cor van den Heuvel woonden. Winterfoto’s van Beers zijn zeldzaam. Heb je die nog, bel dan Pieter ten Haaf tel. 314946

10

januari 2022


Eiwitcampus Beers

Innovatie en educatie in Agro en Food. Beste inwoner van Beers, Het zal u niet zijn ontgaan. Het voormalige K.I.-station en Veeteelt museum aan de Dr. Moonsweg heeft een nieuwe bestemming gekregen en barst inmiddels weer van de bedrijvigheid. Het complex biedt nu onderdak aan veel lokaal en regionaal actieve ondernemers en voorziet daarmee in de toenemende behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke bedrijfshuisvesting voor diverse beroepsgroepen. Dat is ook precies wat ik, Marco Smits, beoogde toen ik enkele jaren geleden het complex kocht. Ik vind dat vrijkomende agrarische bebouwing een prima herbestemming kan krijgen en daarmee in verbinding kan blijven met de landelijke omgeving. Er wordt op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van een centrum op het gebied van innovatie en educatie in de agro- en food sector. Samen met mede-ontwikkelaar Dim Boonstoppel, die evenals ikzelf een landbouwachtergrond heeft, wil ik het voor u bekende complex een nieuw leven inblazen. Dim is hierbij verantwoordelijk voor de verbinding tussen bedrijven en organisaties. Eigenlijk is die nieuwe ontwikkeling in lijn met de vorige bestemming, maar nu wat breder en niet alleen op rundvee georiënteerd. De mooi gelegen locatie met daarop een solide bebouwing is een voorbeeld van al het goede wat de landbouw in de afgelopen decennia heeft voortgebracht, maar is wel toe aan een opknapbeurt. Daar ben ik inmiddels mee begonnen. Ondanks de noodzakelijke aanpassingen en vernieuwingen, zijn er toch mooie elementen uit de (recente) geschiedenis van het complex te zien. Zo zijn er nog diverse kleurrijke schilderijen bewaard gebleven en blijven de namen van de grondleggers van het KI-station letterlijk in beton gegoten. Die opknapbeurt geldt niet alleen voor het voormalige KI-station zelf, maar is ook gaande in de landbouwsector in het algemeen. Er wordt in de huidige tijd een nieuw, toekomstbestendig evenwicht gevraagd tussen dierlijke en plantaardige eiwitproductie en het landbouwproductiesysteem wordt meer en meer circulair. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is het belangrijk dat innovaties en experimenten gefaciliteerd worden en de ruimte krijgen. Deze ruimte biedt Eiwitcampus aan vernieuwers die op een praktische wijze invulling willen geven aan hun agro en food gerelateerde onderneming. Soms groeien ondernemingen aan de Dr. Moonsweg van ontwikkelings- naar productiefase, maar ook al bestaande bedrijven voelen zich inmiddels welkom in Beers. Zo heeft de Campus bijvoorbeeld Soilmania in huis, een bedrijf dat actief is op het gebied van bodem- en bomenonderzoek. Ook Arista Bee Research is op de campus gevestigd. Zij zijn succesvol in het onderzoek naar de bestrijding van parasieten in bijenvolkeren. Daarnaast biedt Eitwitcampus onderdak aan verschillende bedrijven die vooraan in de voedselketen opereren, zoals Ewoodz en Waallicht. Ewoodz ontwikkelde een wormenhotel, waarbij zij het belang van gezond bodemleven tonen. Op diverse scholen in onze regio zijn deze te zien. Waallicht daarentegen, produceert op onze locatie bier op een kleinschalige en ambachtelijke wijze en hebben zelfs hun eigen proeflokaal. Zij hebben, in samenwerking met BrabantHop, ook al voorzichtig wat hop geteeld voor het brouwproces. Voor dit jaar staat de bouw van een klein AgroPV park op het programma in samenwerking met Engie. Op zo’n 1500m2 van het in totaal 7 hectare grote complex wordt de teelt van tuinbouwgewassen gecombineerd met de opwekking van zonne-energie voor eigen gebruik. Om dit alles te faciliteren, onderhouden wij als initiatiefnemers contact met organisaties en kennisinstellingen als Agrifood Capital, AgroProeftuin de Peel, Food Valley en HAS Hogeschool. Met hen, maar vooral ook door de inbreng van onze deelnemers willen wij het educatiegedeelte op de Eiwitcampus verder vormgeven. Deze verbinding zoek ik als eigenaar en initiatiefnemer van Eiwitcampus Beers ook graag met u als buren. Samen met Dim breng ik u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en plannen op de Campus. Op onze website www.eiwitcampus.nl kunt u alvast een kijkje nemen. Vanaf de Dr. Moonsweg wensen wij u een gezond en gelukkig 2022! Groet, Marco Smits


Samen heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als in deze coronatijd Laten we de momenten dat we samen kunnen zijn daarom koesteren Wij wensen iedereen héél véél samen – mooie lichtpuntjes en gezondheid in 2022

Ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt Gezien onze kwetsbare doelgroep en de nieuwe corona maatregelen, hebben wij besloten de deuren van Ontmoetingsruimte 't Trefpunt weer te sluiten. Van 19 december 2021 t/m 14 januari 2022 . Zijn er vragen, dan zijn wij telefonisch bereikbaar of per mail. Als er iemand boeken wil lenen of ruilen, laat dit dan even weten [Mieke 0485- 317966 of 06-10052497], dan worden ze thuis bezorgd. Onze contactgegevens zijn; Mail; ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com Nelly - 0485-314055 - nvdbroek17@gmail.com Mieke - 0485-317966 - mlanen5@gmail.com Openingstijden/activiteiten – Vanaf 17 januari • Maandag – 09.30 – 11.30 uur – Eerst wandelen en daarna staat de koffie bruin 13.30 – 16.30 uur – Handwerken en biljarten • Dinsdag – 09.30 – 11.30 uur – Rummikub 13.30 – 16.30 uur – Gymnastiek en biljarten • Woensdag - 09.30 – 11.30 uur – Koffie-uurtje • Donderdag – 09.30 – 11.30 uur – Bridgen 13.30 – 16.30 uur – Prijsrikken of Kienen Prijsrikken; 1 ste – 3 de of 5 de donderdagmiddag van de maand Kienen; 2 de en 4 de donderdagmiddag van de maand • Vrijdag 10.00 – 11.30 uur - Computercafé – 2 de en 4 de donderdag van de maand [27 januari 2022] Tijdens bovenstaande openingstijden is iedereen altijd van harte welkom voor een kopje koffie of een praatje, zonder verdere verplichtingen.

KBO afd. Beers/Linden – programma 2022 19 januari 2022 – Filmmiddag 16 februari 2022 – Algemene Jaarsvergadering – 14.00 uur “Wapen van Beers” 23 maart 2022 – Themamiddag; “Als het leven eindigt” 25 maart 2022 – Modeshow 10.00 uur 13 april 2022 – Bezoek Klooster Velp 18 mei 2022 – Midgetgolf 15 juni 2022 – Bezoek Boomkwekerij Ebben 13 juli 2022 – Verrassingstocht 7 september 2022 – Busreis 14 september 2022 – Sociaal Culturele Dag KBO Kring Land van Cuijk 7 oktober 2022 – Modeshow – 10.00 uur 12 oktober 2022 – Ontmoetingsdag 16 november 2022 – Bezoek Politiebureau 14 december 2022 – Kerstviering “Café-zaal De Spijker”

Leden KBO – contributie 2022 retour via VGZ

DE

Leden van KBO’s krijgen korting op een zorgverzekering van VGZ. Is men aanvullend verzekerd voor zorg via het collectief van KBOBrabant, dan krijgt men het lidmaatschap van KBO-Brabant vergoed tot een maximum van 25 euro per verzekerende. Ook in 2022 geldt dit weer. DORPSCOURANT

Zodra men de contributie van 2022 heeft betaald vul dan het digitaal formulier in op kbo-brabant.nl/contributie-retour/ en u ontvangt van KBO-Brabant een betalings-/ lidmaatschapsbewijs via uw e-mail. Dit bewijs kunt u indienen bij VGZ, zoals u normaliter uw facturen voor uw zorgkosten declareert. Houd uw e-mailbox dus in de gaten! Download vervolgens het bewijs (en bewaar het op uw computer) of print het uit. Soms kan het enkele minuten duren voordat het bewijs in uw e-mailbox terecht komt. Bent u digitaal niet zo handig, dan kunnen wij u uiteraard helpen. Bel ons dan op 073 – 644 40 66.

Let op Indien u én uw partner beiden KBO-lid bent en beiden bij VGZ aanvullend verzekerd bent, dan dient u het formulier voor ieder van u apart in te vullen. Voor de duidelijkheid: als u alleen een basisverzekering hebt afgesloten, dan geldt dit aanbod niet. U moet aanvullend verzekerd zijn.

Uitjes Wanneer; Zondag 16 januari 2022 om 15.30 uur Guy Verlinde – Een niet te missen concert met dromerige verhalende luisterliedjes die naar de keel grijpen. Huistheater De Steenakker – Steenakker 5 – Haps. Info en kaartverkoop; www.desteenaker. nl Film & Lunch – thema; “Veerkracht” Wanneer; Vrijdag 21 januari 2022 om 10.00 uur Weijer – Boxmeer. Info en kaartverkoop; bij bibliotheken of online via www.biblioplus.nl

Pantein extra Nieuw bij Pantein Extra; het Voordeelplein Geniet van veel voordeel op het Pantein Extra Voordeelplein! Zo krijgt u toegang; 1. Ga naar www.panteinextra.nl/voordeelplein 2. Vraag uw unieke actiecode aan om toegang te krijgen tot het Voordeelplein via deze site of bel 0485-845454 om uw unieke actiecode aan te vragen 3. Klik op de knop om door te gaan naar het Voordeelplein of ga direct naar panteinextra.touchtickets.nl 4. Klik op ‘Verzilver je code’om te registeren 5. Vul uw ontvangen unieke actiecode en uw gegevens in en klik op ‘registreer’ 6. Geniet direct van uw voordeel op het Voordeelplein van Pantein Extra Heeft u vragen over het Pantein Extra Voordeelplein of lukt het niet uw actiecode te registreren? Bel dan de klantenservice van het Pantein Extra Voordeelplein: 010-2043075

12

Telefoonnummers/mailadressen Acupunctuur-Praktijk van Doesburg- tel. 06-44182418 Beheersstichting Beers-Linden: Nelly v.d. Broek - tel. 0485 – 314055, nvdbroek17@gmail.com Mieke v. Lanen - tel. 0485 – 317966 mlanen5@gmail.com Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 - 322787 ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869 Huisartsenpost: tel.0900-8880 Vervoer nodig; tel. 0485-336939 [Vrijwillige hulpdienst 09.30 – 11.30 uur] KBO Beers-Linden: Jan Hofmans – 0485-314893 kbobeerslinden@gmail.com Sociaal Kernteam – 0485-396783 Sociom – centraal kantoor; 0485-700500 of via info@sociom.nl SWOC/KBO – Informatiebalie: Deze balie verzorgt de informatievoorziening van SWOC en KBO alsook van Sociom tbv ouderen Gemeente Cuijk. Tel. 0485 – 574440 [keuzenummer 4] – infobalie@ swocuijk.nl. Locatie; Dienstencentrum Cuijk – K13 [achter receptie] Openingstijden; Maandag 09.30 – 13.30 uur Dinsdag 09.00 – 12.00 uur SWOC - mailadressen Sector activiteiten; Gert Thijssen – sectoractiviteiten@swocuijk.nl Penningmeester; Kees van Nieuwenhuijzen – penningmeester@swocuijk.nl Assistent-penningmeester; Marina van der Cruijsen-Nuijen – financien@swocuijk.nl SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: Hulpvragen – Centraal meldnummer 0485 – 574440 – menu; optie 1 IBB [Individuele Belangenbehartiging] – ouderenadviseurs – cliëntondersteuners – thuisadministrateurs – belastinginvullers; Huub Koot 0485 – 313315 en Ulla Becker 0485 - 700500 Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; SWOC - tel. 0485-574440 Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met Hofmans Catering, tel. 024-3586076 of met een van de coördinatoren; Nelly van den Broek - 0485-314055 – [ook voor informatie of aanmelden EETPUNT – Beers – woensdagmiddag 12.00 uur – Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt] Wilhelmien van den Heuvel - 0485-31772, Theo Zimmermans - 0485-315353 Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803 Vier het Leven – 035-5245156 [ma. t/m vrij. 09.00 tot 18.00 uur] info@4hetleven.nl of www.4hetleven.nl VroBe [Vrouwenvereniging Beers] – secr. Lia Hendriks – tel. 0485-313931 Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot – tel. 06-53632291. Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 - 316798

Prikservice

Dinsdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt – afspraak verplicht. Online; www.maasziekenhuispantein.nl/afsprakenagenda-bloedafname Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur – 06-20240544 januari 2022


Mijlpalen 15 december jl. was een feestelijke dag voor de Fam. van de Leuvert. Op deze dag waren Toon en Lies van de Leuvert 50 jaar getrouwd. Ook bestaat het bedrijf dit jaar 60 jaar en is Toon op 21 december 75 jaar geworden. Wij zijn blij met deze mijlpalen en dat wij dit mee hebben mogen maken. Op deze feestelijke dag hebben wij er een gezellige dag van gemaakt en dit samen met de kinderen en kleinkinderen gevierd. Fam. van de Leuvert

WE L KO M B IJ DE BU U RT MA R KT ! WIJ ZIJN OPZOEK NAAR CLIËNT-MEDEWERKERS VOOR WINKEL EN BAKKERIJ

KOM GEZELLIG LANGS BIJ DE BUURTMARKT GILDEWEG 12 - 5437 AK - BEERS

Begunstigers C.V. “De Bokkerijers”

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl

Tandartspraktijk H.M. Kooi-Pieczka, Beers

40

Jaorblad 50 "De Bokkerijers"

• Kapsalon • Schoonheidssalon • Nagelstudio • Wimperstudio Hoogveldseweg25B 5451AA Mill 0485-451064 www.mooibijmieke.nl januari 2022

13


Team Lokaal de grootste in Beers! Het is ondertussen alweer even geleden, maar op 24 november 2021 waren de gemeenteraadsverkiezingen voor het Land van Cuijk. Een nieuwe gemeente met bijna 90.000 inwoners, 33 kernen en qua oppervlakte de grootste gemeente van NoordBrabant. De vijf afzonderlijke gemeentes hadden samen 85 raadsleden maar na de herindeling nog maar 37. Het was dus nóg belangrijker om te zorgen voor een Beerse vertegenwoordiging in de nieuwe gemeenteraad. Daarom hebben wij, als onderdeel van Team Lokaal, ons sterk gemaakt om deze Beerse vertegenwoordiging te realiseren. En het is gelukt! Ongeveer 45% van alle stemmen uit Beers gingen naar Team Lokaal! De Beersenaren hebben dus massaal gehoor gegeven aan onze oproep en dat maakt ons meer dan trots. Daarvoor willen wij jullie uiteraard heel erg bedanken!

De oude boom eerbiedig groet de boswachter hem met hallo ouwe bonk

allen van Team Lokaal achter staan. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2024 Stephan Müskens De 321 voorkeurstemmen voor Stephan Müskens plaats zal nemen in de nieuwe gemeenteraad zijn er meer dan genoeg voor een plekje in de nieuwe gemeenteraad. Echter, een interne afspraak om uw belang, en ook die van het dorp Beers, te behartigen. Natuurlijk blijven wij ons voor die tijd binnen Team Lokaal zorgt ervoor dat de verworook inzetten binnen Team Lokaal om van betekenis ven raadszetel pas op 1 januari 2024 kan worden te zijn voor ons dorp. ingenomen. De reden hiervoor is dat Team Lokaal een evenwichtige verdeling van raadsleden uit de Rest ons niet anders om u nogmaals te bedanken ‘oude’ gemeentes wil realiseren, om zo een juiste voor uw stem en vertrouwen. Wij gaan weer aan afspiegeling te kunnen zijn van inwoners van het de slag! Land van Cuijk waarbij zoveel mogelijk kernen Giel Theunissen en Stephan Müskens vertegenwoordigd worden. Een besluit waar wij

Gefelicitaart De eerst taart van dit jaar gaat naar Willemien Peters Rit. Vanaf juli 2019 is Willemien de vaste bezorger van de Dorps-Courant. Ze doet dit heel punctueel. “Meer dan 50 jaar geleden brachten wij (ons gezin) de Schakel (= dorpskrant van Haps) al rond. Ik vind het bezorgen nog altijd leuk. Het zit gewoon in mijn genen”. In Cuijk in de Grotestraat 1a heeft Willemien haar 2e hands speelgoedwinkel. “Een eigen winkel is altijd een droom van mij geweest. Contact met mensen is echt een passie geworden”. We zijn er nog niet. “Maurice en ik openen op 6 maart 2022 onze eigen camping, genaamd ‘D’n Driehoek’”. Ook is Willemien bewindvoerder van haar zus Annie, die een geestelijke beperking heeft. Een super actieve vrouw, die zich geen moment verveelt en altijd klaar staat voor een ander. Die verdient natuurlijk een heerlijke taart van onze buurtmarkt!

DE

DORPSCOURANT

Gedicht

14

stil denkt de wandelaar respect geweldige kanjer de knoeperd van een boom blijft wat hij is een oude boom met dikke takken gescheurde bast beren van knoesten stormvast geworteld in humusrijke bosgrond de oude boom blijft meegroeien in alle seizoenen met zijn soortgenoten tesamen een verrijkende brok boscultuur de oude boom inspirator voor een verwonderend twintig twee en twintig Cor Toonen © Cuijk, december 2021 Foto: Sabine Eijsenring, Leiden

januari 2022


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

Geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

Januari 2022

4 jan O ud papier Burg. v.d. Braakplein t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 18 jan O ud papier Burg. v.d. Braakplein t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 23 jan 14.30 SV DWSH'18 1 (zon)HBV 1 (zon) 30 jan 14.30 Fiducia 1 (zon)HBV 1 (zon)

Kerkberichten. Januari 2022 Van de H. Lambertus kerk van Beers. Parochie H Martinus te Cuijk. Beste medeparochianen. Wat worden we toch weer op de proef gesteld met deze nieuwe lockdown, nog niet hersteld van de vorige en wordt je nu al weer geconfronteerd met nieuwe strengere regels. Ik persoonlijk heb er niet zo’n moeite mee met mij pensioentje en geen zorgen voor de dag van morgen. Maar het over grote deel van onze bevolking gaat gebukt onder grote zorgen en hopen op steun van velen. De geplande diensten waar we zo naar uitzagen zijn geschrapt, alleen de open dag zaterdag 18 dec. is doorgegaan tot tevredenheid van vele.

wordt heel duidelijk de situatie van deze tijd beschreven, minder rooskleurig en met rode inkt gedrukt, de negatieve inkomsten van het jaar 2021. Lees deze folder eens door en leef eens mee met de woorden van onze kapelaan pater Callistus. En DURFT te GELOVEN – te HOPEN – te DROMEN en te DOEN.

Februari 1 feb. O ud papier Burg. v.d. Braakplein t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 06 feb14.30HBV 1 (zon)MVC 1 (zon)co12 feb Dorpsquiz Witte Gei’t ‘t Wapen 13 feb 14.30RKVV Keldonk 1 (zon)HBV 1 (zon)co15 feb. Oud papier Burg. v.d. Braakplein t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 26 feb C V De Bokkerijers: Carnavalsmis Cuijk, Sleuteloverdracht, Zeepkistenrace en zeepkistenbal 27 feb CV De Bokkerijers: optocht 28 feb CV De Bokkerijers:’t Bèrse Bitterbal

Ons kerkbestuur heeft met vele vrijwilligers onze mooie Beerse spullen voor zo ver als mogelijk was, geboend en gepoetst, hergeplaatst in onze eigen parochiekerken in Katwijk en Cuijk. Mensen uit Katwijk vertelden Gerthy Laham had het geweldig voor elkaar en mag heel trots zijn mij dat ze heel gelukkig zijn met ons mooie Maria Altaar en vele op haar kerk. Vele mensen hebbeelden. ben zich verbaasd hoe mooi het geworden is. Hoe het is ingericht, Mede parochianen neem uw verantwoordelijkheid en leef sfeervol, glanzend en hoe mooi en deel mee met uw kerk en alles is afgewerkt. Vele combehoed de parochie voor haar plimentjes heb ik die zaterdag ondergang. gehoord en er was er zelfs een die zei “Ik kom hier nog een keer Mensen, neem uw morele plicht en maak in het begin van 2022 terug voor mijn eigen feestje”. uw kerkbijdrage over aan uw eigen parochie en het jaar is goed Laten we hopen dat deze lockbegonnen. down de laatste zal zijn en dat 2022 weer normaal zal zijn en Het kerkbestuur – Pastoor – kaieder zijn eigen weg mag gaan. pelaans en medewerkers en wij De parochiegemeenschap H Martinus in Cuijk en ook de hele leden van ‘Rondom de Lambertus Toren’ wensen iedereen een omgeving die daar bij hoort, hebben ’n brief ontvangen met Gezond en de jaarlijkse folder daar in van Voorspoedig 2022 ‘Aktie Kerkbalans. In deze folder

Maart 1 mrt CV De Bokkerijers: Familiecarnaval 1 mrt O ud papier Burg. v.d. Braakplein t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 6 mrt Officiële opening Camping d’n Driehoek

Opgaven activiteitenkalender: www.dorpscourant.nl

Met hart en ziel betrokken www.fioreuitvaartzorg.nl

Parochiële zaken: Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de tweede en de vierde zaterdag van de maand en voor de bijzondere feestdagen. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €12.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad. Website parochienieuws, www.martinuscuijk.nl Huwelijks- en jubileumvieringen. Secretariaat@martinuscuijk.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van.haren@zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. Wij bieden de mogelijkheid tot dopen op de zondag na de Eucharistie viering in welke kerk dan ook of op ’n ander tijd stip maar dan in overleg met de Pastoor. Maak voor ’n afspraak voor ’n doop met de secretaresse van de parochie en bel daarvoor telefoon no 312555. Geloofgemeenschap H. Lambertus januari 2022

15

Kerkpad 17, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00


Voor al uw feesten, bruiloften, private diners & events. Jan Hendrix - 06 543 004 92 Kerkeveld 2 - 5437 BH Beers info@lambertuskerkevents.nl www.lambertuskerkevents.nl

Wijkaccomodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

> Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak

> Met/zonder verwijzing > Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding

0485-321869 of

www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen

Gezocht! h GezocTIMMERMAN Gtez! ocht!

AANNEEM-, TIMMER& ONDERHOUDSBEDRIJF AANNEEM-, TIMMERAANNEEM-, TIMMER& 0485 - 320790 & ONDERHOUDSBEDRIJF ONDERHOUDSBEDRIJF INFO@CLAASSENBOUW.NL

TIMMERMAN TIMMERMA

0485 - 320790 0485 - 320790 INFO@CLAASSENBOUW.NL INFO@CLAASSENBOU


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.