Page 1

Een nieuw begin

januari 2014

Foto: Floris

• Bèrse praot • Van de Dorpsraad • Van de redactie •D rieOpEenRij • Sexy boerinnen • Kans om te praten • Koffiepunten stromen binnen • Colofon • Politiebericht • Terug naar Beers (9)

• Een nieuwe start • Zaalvoetbalfeest bij de Spijker • Henk Straatman hobbyfotograaf • In gesprek met Edwin van der Locht • Brabants Landschap • Gouden paar Piet Wagemans en Mieke Voss • Terugblik Prinsenreceptie • Run 4 Gambia & fly to Gambia

• Seniorenpagina • Reispresentatie Sjaak Lucassen •A lgemene Ledenvergadering tennisvereniging Play Back • The Young Ones • Open brief wethouder • Natuurwandeling • Haardhout zagen • Parochieberichten • Activiteitenkalender


Bèrse praot

N

daor zien ze un moskee an ut bouwen. Die moskee get host anderhalf miljoen euro koste en dè wurdt betaald deur honderdtwintig Marokkaanse gezinnen. Dè is toch wel andere koek dan béj de katholieken, die hebbe er zo veul nie veur over. Ja ut kan gek gaon in deze wereld, de katholieken zien twee honderd jaor un bietje actief, en now slankt ut al wer af. Ik vraog mien ege af, hoe zal ut er ovver twintig jaor uut zien mi de religie? In ieder geval veul minderkatholieken. Tat: We zien wel wa d’n tied brengt, ut CDA wil in ieder geval de geboortekrik legaal gaon maken béj moeilijke bevallingen. Mar in di geval ging ut ovver bevallingen béj koeien. Ik zit er nie zo mi heur ze doen mar, ik zit meer mi de komst van die snelle JSE straaljagers, die er wel zulle komme dink ik zo. In Volkel hebbe ze ut in ieder geval nie zo op die F35 Joint Strike Fighters herriemakers. Jonge, jonge en ovver de koste nog mar nie te praote! Nat: Ge het geliek Tat, ik zoi nie ger in Volkel wonen went die motte op d’n deur allemaol naor d’n oorarts. Ik mot nog efkes iets corrigeren van wa Henk Aldenhoven in veurige Dorps-Courant schreef ovver branden in Bèrs. Op d’n Hogenkamp, waor de familie Wagemans wonde, is naor mien wete noit brand gewest. Wel is in ut jaor 1936, de meule van de familie Wagemans afgebrand. Ok is er oit brand gewest an de Heuf waor toen Sjaak Derks woonde. Zo dè is ut dan wèr zo’n bietje dizze keer.

at: Januari tweeduuzend en vèrtien, minse, minse waor blieft d’n tied? Wéj Nat en Tat, wensen iedereen een gezond, prettig en un goei jaor. De urste maond van ut jaor het verschillende namen en wel: Louwmaond, looimaond, wintermaond en ok wel snuiwmaond. Ok het deez maond veul spreuken en dizze vien ik wel heel moi en die luidt: In de louwmaond mag ut vrieze de steen ut de grond, d’n boer zal nie knieze, mar viendt ut heel gezond. Tat: Ge wet ut wer te vertelle Nat, mar gef mien mar veurjaor of zommer. Er zien wel leuke feestdagen in de winter mar ik bin meer unne buutemins. Ik waar wel naor ut concert gewest vanwege ut vijfenzeuventig jaor bestaon van hermenie Irene. Dè waar nou is echt “Bèrs zingt en swingt “ en ut waar er beheurlijk druk. Er waar un heel uutgebreid programma waor béj de artiesten heel goed uut de verf kwame. Er vond trouwes ok nog un huwelijksanzoek plats en ik weet eigenlijk nie wurrum dè now per se op dizze aovond mos. Ik vien dè zoiets bèter onder de Kerstbom kan. Ik geleuf trouwes, dè ut veur de a.s. bruidegom nie d’n eurste keer is dè ie z’n aanzoek duut. Mar ja, wie bin ik? Ut mot kunne in ut jaor 2013/2014, zegge ze dan. De opbrengst kumt ten goede an de “Stichting Klaartje“. En veur dè goei doel heb ik un extra wijntje gedronke. Koste wel anderhalve munt mar ik hai ut er toch veur over. Nat: Hadde dè al gezien Tat? Op de Gildekamp in Kuuk,

Loe

Grotestraat 28 - Beers - t 0485-312937 m 06-51192 085 e info@cafezaaldespijker.nl Voor feesten, partijen en vergaderingen (pc met internet, beamer aanwezig)

Jan van Daalstraat 33 • 5437 AX Beers Tel: 0485 - 31 57 74 • Mob: 06 - 5110 6161

2

januari 2014


Van de dorpsraad… Informatiebijeenkomst Op maandag 20 januari om 20.00u vindt er in de Spijker een algemene informatiebijeenkomst plaats vanuit de dorpsraad. Er zal een toelichting gegeven worden op de ontwikkelingen bij de i-Dop projecten. Tevens wordt er aandacht besteed aan de dorpsvisie, zoals beschreven door Renate Hermans. Deze visie zien we niet als statisch eindproduct. We hopen dat er deze avond nieuwe ideeën aangeleverd worden, waardoor de visie verder uit te bouwen is. Iedereen die op de hoogte wil blijven en eventueel wil meepraten over de ontwikkelingen in ons dorp, is op deze avond welkom.

Bezigheden 2013 De leden van de dorpsraad hebben hun tijd vorig jaar besteed aan diverse onderwerpen. We willen u graag een beeld geven van de bezigheden: - I-Dop projecten, waaronder het sportveld bij de Kloosterhof, het Burgemeester van de Braakplein, de dorpsentree, het strand bij de Bungelaar. Met de plannen voor de aanleg van het sportveld zijn we bezig, met de werkzaamheden voor de dorpsentree kan in 2014 begonnen worden. De herinrichting van het burgemeester van de Braakplein en de aanleg van het strand zijn gepland in 2015. - CPO project: het ligt in de planning dat de 14 starterswoningen binnen niet al te lange tijd opgeleverd worden. De vlag is al in de top. - Projecten sociale vernieuwing. Elk jaar wordt er een bedrag vanuit de gemeente hiervoor ter beschikking gesteld. Dit jaar wordt het

januari 2014

de diverse plannen te ontwikkelen en te realiseren.

geld besteed aan de herinrichting van het speelveld bij de KI, een website voor Beers en een nieuwe omheining voor de rijbak van ponyclub de Overlaatruiters. - Mede door initiatieven van onze dorpsraad start de gemeente een onderzoek naar de haalbaarheid van breedband internet, ook voor het buitengebied. Nu is het zo dat vooral in het buitengebied er veel problemen zijn met internet. Met de toename van het dataverkeer zal het huidige netwerk in de toekomst op meer plaatsen tekort schieten. - Coördinatie wandelknooppuntennetwerk. - Bijdrage aan geurgebiedsvisie, groenstructuurplan, landschapsvisie VianenBeers. - Opening kermis. - Brieven naar gemeente over brug naar Linden. - Opstart ouderen en zorg. Dit is een project dat de komende tijd meer aandacht zal gaan krijgen. - Veiliger hekwerk bij fietspaden. - Deelname aan platformoverleg: het overleg van de gezamenlijke dorps- en wijkraden in de gemeente. Willem Kusters is hierbij tot nieuwe voorzitter gekozen. - Overleg met wethouders Stoffels en Baudet, onder andere over de Bungelaar en i-Dop projecten. - AED - Centrumvisie.

Tot slot Als u vragen, klachten of opmerkingen voor de dorpsraad heeft, kunt u deze bij voorkeur via e-mail (dorpsraadbeers@gmail.com) aan ons kenbaar maken. Uiteraard kunt u ook één van de leden van de dorpsraad aanspreken. Dit zijn Willem

Kusters, Henriëtte Verweijen, Henk van Dinten, Esther Bodden, Annoesjka Wintjes, Wouter van Rijn en Eveline de Haas.

Van de redactie 2014 is een feit. Een jaar waarin Prins Grad heerst over de Bokkerijers. Waarin de woningen achter ´t Wapen van Beers bewoond gaan worden. De rubriek Ooievaar gespot zal ook weer actief zijn. En we hebben al weer wat oud-Beersenaren bereid gevonden die ons graag willen vertellen hoe het hen buiten Beers vergaat in de rubriek In gesprek met… Namens de redactie hopen we op een mooi jaar. Een jaar waarin we met de Dorps-Courant de bewoners weer op de hoogte willen houden. Hoogstwaarschijnlijk gaat de DorpsCourant vanaf de volgende editie geheel in kleur verschijnen. En waarin we hopelijk ook via de digitale weg meer kunnen gaan betekenen. Maar voor het zover is, wensen we iedereen het allerbeste.

Havenlaan 31, 5433 NK Cuijk tel 0485-316124

Vrijwilligers bedankt!

Merumerkerkweg 1, 6049 BX Herten tel 0475-316054 www.smals.com

Bij veel van de zojuist genoemde projecten zijn vrijwilligers uit het dorp betrokken. We willen hierbij al deze mensen hartelijk danken voor hun inzet, veelal achter de schermen, in het afgelopen jaar. Zonder jullie hulp was het niet gelukt om

3


DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Vertel iets verrassends over jezelf. 6. Wat is je grootste blunder? 7. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 8. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken? 9. Wat is je grootste miskoop ooit? 10. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen?

Richard ten Haaf

1. Ik ben 46 jaren oud. Woon al weer ruim 18 jaren samen met Esther Bodden op Looistraat 12. Samen met Juul en Mels en hond Boaz is het plaatje compleet. 2. Van maandag tot en met donderdag gaat om half zes de wekker om op die dagen Vadertje Staat te dienen. ’s Avonds nog een keer trainen geven, een keer een avondje kaarten, soms een vergadering, wat achter de computer hangen of gewoon in de bank om dan meestal te laat in bed te belanden. Dat betekent dat er op vrijdag bijgetankt moet worden. De zaterdag en zondag staan veel in het teken van sport. Leider bij het voetbalteam van Mels, kijken naar het volleybalteam van Juul en zelf ook nog een balletje trappen op de vroege zondagochtend. En de komende tijd staan de weekenden natuurlijk ook weer veel in het teken van carnaval. 3. Voetballen, wielrennen (alleen doe ik dat te weinig) en op z’n tijd een avondje stappen. 4. www.debokkerijers.nl natuurlijk. Zeker in deze tijd van het jaar. Altijd actueel en gelet op het aantal bezoekers dat de site jaarlijks krijgt, denken er waarschijnlijk meer mensen zo over. 5. Na de Havo heb ik twee (ja, maar liefst twee) dagen gestudeerd aan de MTS in Nijmegen, richting weg- en waterbouw. Voor de Nederlandse infrastructuur maar goed dat ik op tijd tot inkeer gekomen ben. Het waren twee geweldige dagen. 6. De grootste? Dat is denk ik toch wel tijdens het programma Telebingo van Mies Bouwman. Dat is al weer lang geleden. Voor de jongeren onder ons, Mies was zeg

maar de Linda de Mol van de jaren ‘60, ‘70 en ‘80. Tijdens het programma de getrokken bingogetallen op een briefje schrijven om ze na afloop te vergelijken met je eigen bingokaart. Als je aan het eind van het programma dan de opgeschreven – getrokken – getallen vergelijkt met de getrokken getallen die nog een keer als reminder op tv voorbij komen, waan je je heel even winnaar. 7. Douwe Egberts koffie, “evenwichtig en rond”. Details mag je zelf invullen. Gelet op de hoeveelheid koffie die ik drink zou ik zo een pak koffie kunnen worden. 8. Om naar bed te gaan in de gevallen dat ik weer eens op de bank in slaap ben gevallen. Zeker na een avondje stappen komt dat nogal eens voor omdat ik dan toch denk dat ik nog effe zappend het nieuws tot me moet nemen. En natuurlijk als er een calamiteit is. 9. Uhhh …, doe maar de werkbank. En dat voor iemand met twee linkerhanden. Nog liefhebbers? Hij zit nog in de doos. 10. Ik zou zeggen: “ Wees blij met wat we hebben. ” 11. Hiervoor ga ik “back to my roots”. Ik geef de pen door aan Marjo Dinnissen, de huidige bewoonster van mijn geboortehuis. .

Natasja Keijzers

1. 42 jaar geleden geboren als Natasja Keijzers en nu 15 jaar getrouwd met Iwan Smits. Samen hebben we 2 meiden: Fleur van 12 jaar en Sterre van 9 jaar. Sinds 2005 wonen we op de Gildeweg 25 in Beers. 2. Elke doordeweekse dag sta ik om 7

uur op. Op maandag, woensdagochtend en donderdag ga ik naar mijn werk in Heesch. Ben daar verantwoordelijk voor de financiële administratie van Peters Plafondsystemen in Heesch. De andere 2 dagen sta ik tegelijk met de meiden op om te zorgen dat ze op tijd op school zijn en zorg ik dat het thuis geregeld blijft. 3. Tennissen doe ik graag, maar door schouderblessures nu op een laag pitje. Verder wandel ik elke week, skiën we elk jaar en lees ik veel. Ook is het leuk om onze meiden aan te moedigen bij hun sporten en kijk ik graag naar series zoals CSI en Law and order. 4. Het meeste gebruik ik www.google.nl, 5. Geen idee, dat ik ben zoals ik ben? 6. Ik zal ongetwijfeld meerdere blunders gemaakt hebben en misschien nog wel veel erger. Maar op vakantie gaan met veel te veel spullen, maar wel de reisbescheiden vergeten is er wel één die stress heeft opgeleverd. 7. Melk, de witte motor. Heb genoeg energie. Het kan alleen niet aan het drinken van melk liggen, want dat lust ik niet! 8. Als het niet hoeft, dan graag niet! Ik ben wel uit bed te krijgen als er iets aan de hand is met familie of vrienden. 9. Wat iedere vrouw wel eens overkomt: een paar hele mooie laarzen te klein kopen, omdat een maat groter niet meer in de collectie is! 10. Ben wel blij met ons dorpje en hoop dat het dadelijk nog mooier wordt als het rondom de Kraaijenbergse plassen goed benut gaat worden. Een bladkorf bij ons in de straat zou welkom zijn. 11. Mijn ex-buurvrouw van de Korte Spruit: Erna Jans. .

Antwoorden met foto inleveren vóór 15 januari. Mail naar drieopeenrij@gmail. com Tekst en foto apart, jpeg, min. 250 kb.

4

januari 2014


Sexy boerinnen helpen 3FM en het Rode Kruis met ‘shit’ opruimen

D

e plattelandsmeiden van De Boerinnen Kalender 2014 ruimen aanstaand weekend niet alleen de poep van hun boerderijvee op. Op 21

en 22 december a.s. stonden zij namelijk met een kraam in Leeuwarden om geld in te zamelen voor de actie ‘let’s clean this shit up’ van 3FM’s Serious Request. Een strijd tegen kindersterfte als gevolg van diarree, waar jaarlijks ruim 800.000 kinderen slachtoffer van zijn. De uitgever van De Boerinnen Kalender doneert de volledige opbrengst van het weekend aan het goede doel.

Dit geldt voor zowel de kalenders die in Leeuwarden als de kalenders die online op www.boerinnenkalender.nl verkocht worden. Daar doet uitgever Claim Your Aim uit Deventer nog een schepje boven op door ook alle winst te doneren die tijdens de overige dagen van Serious Request via de online verkoop gerealiseerd wordt. De Boerinnen Kalender is een spraakmakend concept dat eind 2011 direct aansloeg in Nederland. Sinds eind oktober jl. is de derde editie van de kalender klaar, die momenteel ook in België furore maakt. Op De Boerinnen Kalender 2014 staan namelijk ook drie Belgische schoonheden afgebeeld. In totaal prijken er 15 plattelandsmeiden op de sexy kalender. De agrarische kalendermodellen geven aan met hun deelname af te willen rekenen met de vooroordelen die over ‘lompe’ boerinnen bestaan. Beeldschone boerendochters die je normaal gesproken nooit in de bladen of beautyshows zult zien. Ze zijn er te nuchter voor en ambiëren helemaal geen carrière als model of BN’er, maar maken voor één keer een uitzondering met De Boerinnen Kalender als resultaat. En aankomend weekend maken zij zich dus samen sterk in de strijd tegen kindersterfte als gevolg van diarree. Ook vorig jaar heeft Claim Your Aim zich met haar Boerinnen Kalender en modellen ingezet voor het goede doel

van Serious Request. “De opbrengst was toen € 2.200,-. Dit bedrag hopen we aankomende week natuurlijk te overtreffen”, vertelt uitgever Stef Bloo. Op 21 en 22 december stond hij samen met zijn stoere boerinnen in hun eigen Boerinnen Kalender kraam aan de Nieuwestad in Leeuwarden, vlak bij het Glazen Huis. Speciaal voor de actie van 3FM en het Rode Kruis is de prijs van één kalender niet € 14,95, maar slechts € 10,-. Hiermee hoopt de organisatie de aankoop van de kalender iets laagdrempeliger te maken en zo veel mogelijk exemplaren te verkopen. Mensen die zichzelf of een ander nog een Boerinnen Kalender cadeau willen doen, kunnen dus terecht bij de kraam in Leeuwarden of op de website www.boerinnenkalender.nl en steunen hiermee direct de actie van radio 3FM.

Bokkerijersvlag

te koop

In het kader van he t 44-jarig jubileum heeft CV “De Bokkerijers ” een eigen vlag on tw orpen. Een pron

kstuk voor elke Be erse gevel. De vlag is te koop bi j Tankservice Van La nen – Derks. Kosten: Contant en gepast € 11,44 Anders € 12,=

Kans om mee te praten

A

ls CDA Cuijk vinden wij het erg belangrijk om rechtstreeks van u te vernemen wat er speelt in uw dorp. Wat kan er naar uw mening in Beers verbeteren, of wat vindt u er juist heel erg goed geregeld en kan als voorbeeld dienen voor andere wijken of dorpen in Cuijk. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onderwerpen als zorg, wonen, onderwijs,

januari 2014

ken en ons te vertellen wat u bezig houdt. Wij pakken met plezier de handschoen op en zullen ons hard maken voor uw belangen! Grijp deze kans en kom naar de bijeenkomst op: Dinsdag 14 januari 2014. Vergaderruimte van de sporthal aan het v.d. Braakplein U bent vanaf 20.00u van harte welkom. Wij kijken uit naar uw komst.

sport, natuur, recreatie, voorzieningen, veiligheid, openbare ruimte, hinder of overlast die u ervaart. Maar ook alle andere onderwerpen zijn uiteraard voor ons bespreekbaar. Wij zijn graag betrokken bij het dorp Beers. Wij willen u daarom graag uitgebreid de gelegenheid bieden om onder het genot van een kop koffie - met ons kennis te ma-

5

Mocht u verhinderd zijn, maar wilt u toch iets onder onze aandacht brengen, dan kan dat via ons e-mailadres: info@cdacuijk.nl .


Koffiepunten stromen binnen Tussenstand: 430.000 Punten

D

e actie, Douwe Egberts waardepunten inzamelen voor koffie voor onze lokale voedselbanken, blijkt een groot succes. Op alle 43 inzamelpunten in het Land van Cuijk en Noord Limburg (zie www.lions.nl/ DE-actie), is men enthousiast. De Lions Land van Cuijk en Overmaze verzamelden alvast de eerste punten voor een voorzichtige tussenstand. Lion Miriam Donkers: “Met nog bijna drie weken te gaan zitten we al zeker op de 430.000 punten. Nu al goed voor bijna 1.000 pakken koffie voor onze lokale voedselbanken! Maar we gaan verder… nog de hele maand december kunnen mensen hun Douwe Egberts punten inleveren op maar liefst 43 inzamelpunten in onze regio. De adressen

Colofon Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 800 exemplaren. Losse verkoop Dorps-Courant bij kapsalon Jos van den Heuvel à €1.25. Abonnement voor buiten Beers € 30.-, Europa € 40.-, Wereld € 45.- per jaar. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” Ganzenbroek 5,5437 BL Beers. t. 0485-318175. e. redactie@dorpscourant.nl i. www.dorpscourant.nl Aanlevercondities:Tekst: .doc of .txtbestand, foto: niet ingesloten in Word, jpeg, 300 dpi (max. 8 Mb per email).

punten met 15% en voor elke 500 punten ontvangen onze lokale voedselbanken een pak koffie. Kijk voor meer informatie op www.lions.nl/DE-actie of volg de actie op Facebook: https://www.facebook.com/ pages/Lions-Land-van-Cuijken-Overmaze.

staan op onze website www. lions.nl/DE-actie.” Helpt u mee? Geef uw verzameling Douwe Egberts punten een prachtige meerwaarde en lever ze in. Knip de punten op de pakken koffie en thee uit en spaar mee. Douwe Egberts verhoogt de

--POLITIE--

--BERICHT--

Het grote gymfeest

hans ooms

hans.ooms@brabant-noord.politie.nl twitter: WijkAg_CuijkWst Tel 0900-8844

De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Redactie

Piet Theunissen Willemien Nabuurs Harry Bardoel

Henriëtte Claassen Bernice Hendriks

Marcel Linders Linda Reijs Deadline kopij 2 weken voor de eerste woensdag van de maand. (woensdag 22 jan.)

Politieberichten Beers november 2013

Bezorging: Joop Wennekes, Grotestraat 18, t. 331271

Tussen 8 november 17.50u en 9 november 10.15u werd aan Op de Hof een camper gestolen.

De Dorps-Courant is geprint bij:

23 november werd tussen 00.30u en 10.00u bij een woning aan de Blauwe Steen, een tweetal ruiten vernield. Tussen 24 november 16.00u en 25 november 13.00u, werd aan de Bungelaar ingebroken in een schuur. Daartoe werd het slot geforceerd. Het is onbekend wat er precies weg werd genomen.

Ik geef dansles bij Olympia in Cuijk. Als Olympia zijnde doen wij mee aan ‘Het grote gymfeest’ wat ik, samen met een aantal anderen, aan het organiseren ben. Dit feest zal plaatsvinden op 5 januari van 11.00 tot 14.00u in de Kwel te Cuijk. Hierbij laten we zien wat Olympia qua sporten allemaal aanbiedt.

29 november omstreeks 20.00u, vond op de Provincialeweg een éénzijdig verkeersongeval plaats waarbij het betrokken voertuig in een naast de rijbaan gelegen greppel terecht kwam. De aanleiding was onbekend. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De eerstvolgende politieberichten verschijnen in januari 2014. Daarom wens ik u allen nu reeds hele fijne feestdagen en een veilige en gezellige jaarwisseling! Heeft u, al dan niet n.a.v. bovenstaande berichten, informatie die voor de politie van belang kan zijn, neemt u dan s.v.p. contact op via telefoonnummer 0900-8844. In spoedgevallen kunt u bellen met 112. Ook anoniem kunt u informatie doorgeven. Belt u daarvoor met nummer 0800-7000.U kunt mij persoonlijk bereiken via mijn emailadres: hans.ooms@ brabant-noord.politie.nl

Alle kinderen die willen, zijn dan van harte welkom; Wij zien je graag Namens organisatie “Het grote gymfeest” Olympia, Tari van Duren

6

Voor al uw druken printwerk ook voor kleine oplage

aanbieding

voor huwelijk - jubileum en geboortekaartjes

15% korting Voor lezers Dorpskrant Beers w w w. k a m o e n . n l Koninginnedijk 30a - Grave - (0486) 47 49 65

januari 2014


Mede door het wereldwijde web kwam bij oud-Beersenaar Henk Aldenhoven opborrelende herinneringen naar boven aan Beers. Persoonlijke herinneringen tussen 1945 – 1970, die hij in Beers beleefde heeft hij aan het papier toevertrouwd en …. aan de Dorps-Courant. Het is een heel boekwerk geworden. In verschillende delen zullen wij voor publicatie zorgen, regelmatig voorzien van bijpassende foto’s. Reacties naar henkaldenhoven@home.nl

Elke maand vertelt Henk Aldenhoven iets over zijn Beers. Deze maand heeft hij het over de school, de Mulo en postzegels die je kon verdienen. las 5 en 6. Enige spannende informatie snelde de overgang naar klas vijf onder leiding van meester Janssen vooruit. Loop niet tegen de zwaaiende sleutelbos, pas op voor de vliegende rechter, wees voorbereid op plotselinge stemmingwisselingen, wen maar vast aan de hevige hoestbuien die gestopt zullen worden met pepermuntjes en geniet vooral van de voorleessessies die wel van twee tot kwart over drie kunnen duren. Dat laatste betekende dan vijf kwartier Arendsoog en Witte Veder of een verblijf aan de leiband van de gebeurtenissen van Pim Pandoer in de buurt van de Imbosch op de Veluwe en geen taal, rekenen, geschiedenis of anderszins. Wat mij betreft is het allemaal wel meegevallen gedurende de leerjaren vijf en zes; Een mix van strak geregisseerd en rustig doorwerken. Echter, één gebeurtenis is mij altijd bijgebleven. Op enig moment na schooltijd wilde Ben Goossens weten waar mijn thuis was aan de Gildeweg. Ik ben toen met Ben op de hoge tuinomheinende muur van de familie Kaak geklommen, die direct bij de toenmalige uitgang van de school lag en heb van daar mijn woonstee aangewezen. De volgende dag moest ik rekenschap afleggen van mijn naschools klauterwerk en voordat ik gezien had dat de rechterhand van het hoofd der school in beweging kwam, had ik een natintelende vlakke veeg met bijpassende roze afdruk op mijn linkerwang hangen. “Auw” dus en die volstrekt onnodige en vernederende wats staat in mijn geheugen gekerfd. Of Ben ook nog rekenschap heeft moeten afleggen weet ik niet meer. Een voorbeeld van de lange arm

K

januari 2014

Oude foto uit de fad-collectie van de huidige Café-Zaal De Spijker. Misschien zijn er nog lezers die iemand herkennen? Laat het ons weten. van een professionele opvoeder in vervlogen tijden.

lessen vooral gericht op een grotere beheersing van de Nederlandse taal met vooral huiswerk voor ontleden en spelling van de persoonsvormen. Ik heb niet geleden van de vermindering van mijn vrije tijd. Integendeel zelfs, ik vond het allemaal wel interessant. Zo was er in het zesde jaar ook nog huiswerk met gebruik van speciale boekjes voor het beter leren gebruiken van voorzetsels, bijwoorden, voegwoorden en het benoemen van allerlei woordsoorten en heb ik ook nog een aantal maanden Franse les genoten. Werk genoeg dus! Het lokaal van meester Janssen herbergde zeker drie leerjaren, namelijk vijf, zes en een enkele leerling in zeven. Er stonden twee rijen met dubbelbanken voor klas vijf en twee rijen voor zes en zeven. Het lokaal was druk voorzien van planten, een flink aquarium met tropische inhoud, platen m.b.t. de natuur en geschiedenis en door leerlingen uitgezaagde en ingeschilderde triplexlanden van Europa aan de wanden. Vormen van een aantal Europese landen hebben toen al

‘Transfer’ Verder is het verblijf in het lokaal van meester Janssen voor mij zelf naar tevredenheid verlopen, hoewel mijn ouders hun bedenkingen hadden over het niveau van het gebodene. Op grond van deze bedenkingen is broer Noud een jaar later vanuit de 5e klas in Beers naar een interne opleiding bij de Kruisheren in Uden gegaan en tegelijk met de overgang van Noud besloten ook de respectievelijke ouders van Jan Nabuurs en Gerrit van Lanen om hun zonen naar Uden te laten gaan. Opmerkelijk detail: Na deze “transfer” kocht Herman Janssen zijn brandstoffen voor zijn privéverwarming enige tijd elders. Tijdens mijn verblijf in de vijfde klas ging ik op woensdagmiddag met Huub Goossens van klas zes naar een voorbereidende Muloklas die gekoppeld was aan de Millse Mulo. Ook dit vloeide voort uit de reeds genoemde kwaliteitstwijfel. In mijn herinnering waren de

7

een definitieve vaste vorm in mijn geheugen gekregen, o.a. door het zelf intekenen en uitzagen van o.a. Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië. De muzieklessen in de klassen van meester Janssen werden verzorgd door meester Ghijssen.

Postzegels Het lokaal van meester Janssen was ook het lokaal van de postzegels; postzegels die konden worden verdiend met reken- en taalwerk. Een vooraf bekendgemaakt aantal fouten leverde een uit te kiezen aantal postzegels op. Prestatiebevordering d.m.v. postzegels die in de meeste gevallen telkens bij dezelfde leerlingen belandden… en dit alles voor rekening van (Her)man – zo werd het door mij toen gevoeld – of toch op kosten van het onderwijs van de jongensschool? Een aantal leerlingen heeft tijdens deze jaren een start gemaakt met het verzamelen van postzegels! Volgende maand vertelt Henk onder andere over de Tienmorgen en het Ossenbroek.


Een nieuwe start en/of een nieuw begin Woningbouw in Beers

tingssystematiek met elkaar te hebben vastgesteld werd er in meerdere ronden geloot. Vijf leden hadden zich ingeschreven op de op papier mooiste kavel. De notaris van de avond (architect Wim Ariens) trok de gelukkige uit de champagnekoeler. Al met al waren er zes ronden nodig om alle kavels te verdelen.

H

et kan u niet ontgaan zijn, in Beers wordt gebouwd; 14 starterswoningen. Na een voortraject van drie jaar zijn er betaalbare woningen beschikbaar voor een jongere generatie die er voor gekozen heeft om in Beers te (blijven) wonen. Wanneer u vanuit de Grotestraat het bouwterrein op rijdt komt u op de Prinsenstal. Hier worden aan de rechterkant 8 woningen gebouwd. De linkerkant biedt nog mogelijkheden tot bouw, hier wordt later in dit verhaal verder op ingegaan. Rijdt u verder dan komt u op Bokkerijershof, waar 6 woningen worden gebouwd. Inmiddels zijn de eerste woningen zijn opgeleverd. Casco, zodat de bewoners zelfstandig aan de slag kunnen om hun eigen paleis verder naar eigen wensen af te bouwen. De bewoners die de woningen compleet laten afbouwen krijgen volgens planning begin april 2014 de sleutel. Casco of compleet laten afbouwen is een van de vrijheden die de bewoners hadden. De buitenkant van de basiswoning (6 bij 9 m.) is voor iedereen hetzelfde. Hoe de buitenkant van de basiswoning eruit komt te zien hebben de bewoners in gezamenlijkheid en met meerderheid van stemmen besloten. Immers inkopen voor 14 woningen gelijktijdig levert

van een aantal toekomstige bewoners. Gelukkig zaten we nooit lang zonder bewoners. Met ons allen hebben we afgelopen drie jaar vraag voor vraag beantwoord.

een inkoopvoordeel op. Iedere bewoner had ook de keuze om zijn/haar woning naar wens (tegen meerkosten) uit te breiden met een dakkapel, garage, schoonsteen, uitbouw achter, etc. Zelfs was het mogelijk om de woning casco plus te laten opleveren. Bijvoorbeeld wel met trap en binnenmuren, maar zonder elektra of verwarming.

Eind 2010 is de vereniging ‘CPO Woningbouw Beers’ opgericht. De vereniging heeft 14 leden. Het eerste wat de vereniging gedaan heeft is een subsidie ter ondersteuning van de vereniging bij de provincie aangevraagd. De subsidie is afgelopen zomer 2013 definitief gehonoreerd. Als tweede stap is een bezoek gebracht aan de wethouder; Op zoek naar een stuk grond waar de woningen gebouwd konden worden. Daarna is de bal verder gaan rollen, een stedenbouwkundig plan (met nog steeds onze dank aan Renate Hermans), een referentiebezoek aan Rijkevoort (met dank aan William Meulman), een eerste calculatie, het opstellen van het verenigingreglement, het opstarten van de bestemmingsplanwijziging, informeren van de (toekomstig) buurtbewoners en tennisvereniging, gesprekken met gemeente, het selectietraject van de architect, het selectietraject van de bouwer, etc. etc. etc.

Om tot deze woningen te komen is er een voortraject van drie jaar afgelegd. Drie jaar met veel onduidelijkheden en onzekerheden. Krijgen we het financieel ‘rond’? Hoe kunnen we de grond kopen? Hoe lopen we de minste risico’s? Is de grond vervuild? Helaas hebben we in de drie jaar afscheid moeten nemen

Eén van de spannendste bijeenkomsten van de vereniging was het ‘verloten’ van de kavels. Na eerst de velo-

8

Het eerste buurtfeestje hebben we inmiddels achter de rug: het hoogste punt. De wethouder heeft vanuit de hoogwerker de vlag bovenop de woning geplaatst. Hopelijk zullen meerdere buurtfeestjes volgen. Voordat de BBQ aangestoken kan worden moet er nog een aantal werkzaamheden worden opgestart en afgerond. Het openbare terrein en de openbare weg moeten door de opdrachtgever, naast het afbouwen van de woningen, nog opgepakt worden. De oude gemeenteloodsen / KI-schuren zijn een doorn in het oog. Zeker voor de bewoners van de Prinsenstal. Er bestaat een mogelijkheid om hier ook woningen te bouwen. Bij deze dan ook een oproep:

Zijn er Beersenaren die op zoek zijn naar een woning? Deze mensen kunnen zich melden door een mail te sturen naar: dorpsraadbeers@ gmail.com Bij voldoende belangstelling zal er eind januari / begin februari een info-avond worden georganiseerd. Met de huidige bewoners gaan we de laatste fase in. De bewoners van de casco woning en moeten zelf ‘aan de bak’. Voor de bewoners van de afbouwwoningen is het nog 3 maanden geduld hebben. Als u nog niet langs bent geweest om de woningen te bekijken, dan nodigen we u graag uit. Blijf wel achter het hek want er wordt nog gebouwd (veiligheid staat voorop). We zijn trots op het resultaat! januari 2014


Zaalvoetbalfeest bij de Spijker!

V

oor de eerste keer wordt er bij de Spijker in Beers een feest georganiseerd ter ere van de zaalvoetbalteams. Op zaterdag 25 januari. De organisatie ligt geheel in handen van de teams zelf, Spijker 1, 2 en last but not least 3. Aan dit evenement kan iedereen die ouder is dan 16 jaar deelnemen. De entreekosten zijn 4,- euro. Bij deze entreeprijs zit natuurlijk wel een overheerlijk shotje. Daarnaast hebben we als organisatie weten te regelen dat het tussen 21.00u en 22.00u ‘’happy hour’’ is. In die tijd kun je 2 drankjes voor de prijs van 1 kopen. Het feest heeft als thema Snow White’tje. Om mensen die niet goed zijn in Engels te helpen is de betekenis van Snow White’tje: Sneeuwwitje. Een meisje waar jullie het verhaal normaliter gesproken wel van kennen, maar dat tevens ook een drankje is bestaande uit 7-Up en bier.

januari 2014

De plaatjes gaan gedraaid worden door DJ Be Charmed en Ricardo Lopez. Verder zal het een gezellige maar tevens ook prachtige avond worden. Het feest begint om 21.00 uur en zal eindigen omstreeks half 3. Zet die zaterdag 25 januari in je agenda en/of je telefoon en neem vooral iedereen, die wel van een feestje houdt, een drankje lust en goede zin heeft, mee. Kleine tip: Zorg er daarnaast natuurlijk wel voor dat je, als je van een alcoholisch drankje houdt, zondag 26 januari geen verplichtingen hebt, Dit in verband met de hoofdpijn na een gezellig avondje, (houdt natuurlijk niet in dat je niet moet komen als je het de desbetreffende zondag druk hebt). Zaalvoetbalfeest bij de Spijker! Wij als organisatie hopen dat jullie enthousiast zijn en dat jullie daarom een drankje en misschien wel een dansje komen doen. Tot dan! Spijker 1, 2 en 3.

9


In gesprek met Edwin van der Locht

A

ls voorbereiding op het schrijven van dit stukje las ik in het archief van “In gesprek met” enkele stukken door. Ondanks dat ik de DorpsCourant vaak bij mijn ouders lees, blijk ik toch nogal wat stukken gemist te hebben. Zo las ik het stukje van Saskia Derks, die bij mij op de lagere school in de klas heeft gezeten. Ik moest meteen denken aan die ene keer dat ik samen met Eric Loeffen op de crossfiets naar

jubileumboek “witte broek en gele trui”. Momenteel ben ik nog actief aan het voetballen voor zaalvoetbalvereniging ‘t Wapen van Beers. Voetballen deden we niet alleen bij HBV, maar vooral ook op straat, achter in de tuin of op het veldje achter de gymzaal. Op een enkele keer kattenkwaad uithalen na, waren we meestal aan het voetballen. We, dat waren dan de jongens van de Jan van Daalstraat (Sjacco van Beuningen en Sjoerd van

Eindmusical lagere school met Edwin en Esther van Hoek voetballen zitten. Na een leuke tijd op de Dr. Jan de Quayschool met als afsluiting de eindmusical ben ik naar het Merletcollege in Cuijk gegaan. Daar is een leuke vriendengroep ontstaan met jongens (en daarna natuurlijk ook meiden) uit het hele land van Cuijk. Deze diverse groep is ook wel regelmatig in Beers gesignaleerd, want ’t Wapen van Beers was lang onze thuishaven voor het uitgaan. Met name in de tijd dat Tina uitbater was, hebben we leuke en soms lange avonden beleefd.

Joost, Vincent en Edwin de Sterrenbos op weg was om Saskia op te zoeken. Volgens mij vonden wij Saskia die maand allebei wel erg leuk (dat wisselde nogal vaak in die periode) en hoopten we dat ze thuis was. Helaas zijn we echter nooit op de Sterrenbos aangekomen, omdat we ergens in de buurt van Tongelaar waren uitgekomen en dus eigenlijk verdwaald waren. Die liefde was dus weer snel over. Een andere liefde in Beers ben ik nog steeds niet kwijt: voetballen bij HBV. Ondanks dat ik al 12 jaar weg ben uit Beers ben ik nog steeds “rustend” lid. Dit betekent dat je oproepbaar bent wanneer een team spelers tekort komt. Gelukkig gebeurt dit nogal eens en kan ik toch elk jaar nog wat wedstrijdjes meepikken. Wanneer ik terugkijk naar mijn herinneringen aan Beers, kom ik ook vaak weer bij het voetballen uit. Daarom vond ik het erg leuk om de verhalen te lezen in het

Dinten), aangevuld met jongens van de Burgemeester van Raaijstraat. Zelfs onderweg naar school ging er vaak een tennisbal mee. Het kon dan ook soms wel wat langer duren voordat we thuis waren. Onderweg werden we ook steevast begroet door onze favoriete gemeentewerker, een erg vriendelijke man. Wat zijn naam is weet ik niet meer, maar wij noemden hem altijd “badmuts” aangezien hij altijd met muts door het leven ging. Zelf woonde ik op nr. 36 van de Jan van Daalstraat. In 1976 ben ik geboren als 2e van 3 zonen van Henk en Riky van der Locht. Sommigen zullen ons pap misschien wel kennen van de harmonie. Ook ik heb me volgens familietraditie ooit eens bij harmonie Irene gemeld en wel bij de drumband. Hier bleek ik echter niet veel talent voor te hebben. O ja, je moest ook oefenen, maar daar had ik geen tijd voor, want mijn vrije tijd ging vooral in het

het werk gegaan en is Het Beerse Volksfestijn ontstaan. Ik ben er nog steeds trots op dat dit festijn jarenlang succesvol is geweest en dat jong en oud hieraan veel plezier beleefd hebben. Na het CIOS ben ik verder gaan studeren op de opleiding fysiotherapie. In 2002 ben ik afgestudeerd en direct gaan werken bij Fysiotherapie Mill (particuliere praktijk aan de Langenboomseweg 2 in Mill). Hier ben ik nu nog steeds werkzaam en tref ik

Na de middelbare school ben ik op het CIOS beland. Dit is een sportopHet Beerse Volksfestijn leiding. Een van nogal eens oude bekenden de vakken was recreatiemauit Beers. Als algemeen fysionagement. En toen het betherapeut zie ik cliënten van stuur van HBV op zoek was alle leeftijden en met allerlei naar een nieuwe activiteit verschillende kwalen. Dit heb ik me direct aangemeld. maakt mijn werk erg divers Samen met een enthousiast en leuk. Ik heb me gespeciclubje mensen zijn we aan aliseerd in de richting sport en revalidatie. Daarnaast ben ik ook bezig met echografie en heb me verdiept Kiki, Edwin in kwali-

10

januari 2014


teitszorg binnen en buiten de praktijk. Uitgaan deden we vooral in St. Anthonis en daarna in discotheek ‘de Linde’ in Groesbeek. Daar heb ik ook mijn vrouw ontmoet, die vanuit Nijmegen naar Groesbeek was afgedaald. Al snel nam ik haar mee naar Beers en dit betekende natuurlijk ook dat ze op zondagochtend mee naar het voetballen moest. Gelukkig was mw. Toonen ook meestal aanwezig voor een praatje,

zodat ze het niet alleen met zondagochtend- kleedkamervocabulaire hoefde te doen. Het bleek een blijvertje. Inmiddels zijn we 9 jaar getrouwd en wonen in Malden. We wonen daar niet meer alleen met z’n tweeën, want ik ben een trotse vader van 3 zonen. Onze tweeling is 4 jaar en zij vinden het al erg leuk om bij het voetballen te komen kijken. De jongste telg is nu 6 maanden en zal het allemaal wel erg snel gaan leren vermoed ik.

Rowan, Cas, Jesper

Brabants Landschap publiceert beeldige dieren

B

rabants Landschap pakt in haar natuurmagazine van de winter uit met boeiende beschrijvingen van meer dan 40

‘beeldige dieren’ in Brabant. Auteur Thijs Caspers maakte een rondgang langs allerlei driedimensionale kunstwerken in onze provincie die een dier uitbeelden. Dat zijn er honderden, maar Caspers selecteerde een aantal bijzondere ‘zielen van steen’, zoals hij ze noemt. “Door dieren uit te beelden hebben ze een ziel, net als wij. We geven ermee aan dat ze ons aanspreken, wat duidt op verwantschap”, aldus Thijs, die eerder ondermeer het veel geprezen boek over de Brabantse landgoederen schreef. In verbeeldingen van dieren drukken we vaak karaktertrekken uit die we ook bij onszelf (graag zouden) zien: de waardige leeuw, de waakse haan of de trouwe zwaan. januari 2014

Achter elk beeld een eigen verhaal. Uiteraard passeren ‘gewone’ standbeelden de revue, zoals van het dit jaar overleden paard Bonfire van Anky van Grunsven dat in Erp staat. Of het beeld van het sprookje van de Bremer Stadsmuzikanten in De Efteling met de haan, kat, vos en ezel. Maar ook gevelstenen komen aan bod en uitingen met religieuze dieren. Onopvallende beelden als de raaf in Haaren en opvallende beelden als de springende haas op de rotonde bij Reusel en de metershoge mol in Best. Op Landgoed De Wouwse Plantage groeit wingerd in de vorm van een kip. En als buxus zijn natuurlijk meer dieren vormgegeven.

euro per jaar. U word dan beschermer en krijgt ondermeer vier keer per jaar het natuurmagazine cadeau, inclusief jeugdbijlage en een exclusief excursieprogramma. Via www.brabantslandschap.nl kunt u zich onder ‘steun ons’ aanmelden. Brabants Landschap: natuuren cultuurbescherming is en blijft mensenwerk De prachtige provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, is nog het thuis van vele vrij levende planten- en diersoor-

Aan de meeste kunstwerken hangt een heel verhaal. In zijn markante boeiende stijl vertelt Caspers over de adelaar op de hoge sokkel in het Wilheminapark in Breda. Ook uit Breda: het verhaal over de zeehond in de Mark, een beeld in het Ginneken. De das in Loon op Zand, het kermispaardje in Tilburg, de zwaan bovenop het Bossche Zwanenbroedershuis, ze komen met fraai fotowerk aan bod. Het tijdschrift ontvangen de beschermers van Brabants Landschap net voor de kerstdagen gratis in de bus. Wilt u ook het natuurmagazine van Brabants Landschap ontvangen? Dat kan voor 15

11

ten. Dit komt onder andere doordat Brabants Landschap ruim 17.000 hectare bos, heide, ven, zandverstuiving, beek- en rivierdalen, landgoederen, boerderijen, forten en kastelen met zorg beheert. Daarnaast zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde natuurgebieden. Een groot netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee met de bescherming van weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen.


Gouden paar: Piet Wagemans en Mieke Voss Waar vers brood al niet goed voor kan zijn. Want brood was de oorzaak dat Piet en Mieke in de zomer van 1962 elkaar ontmoetten.

N

atuurlijk vraagt bovenstaande om toelichting. Piet was met Jong Nederland op kamp in Leende en na de verkenningstocht was er brood nodig. Piet liep bij een bakker binnen voor 6 broden. Maar

en Imelda (44). Alleen Imelda is buiten Beers, in Oploo, gaan wonen. Samen hebben ze 7 kleinkinderen, waar ze natuurlijk supertrots op zijn. Ongeveer 13 jaar geleden gingen ze kleiner wonen op Het Spoor 25 en nu alweer 5 jaar, naar volle tevredenheid, in de Burg. Van Raaijstraat nr. 16. Vaak waren ze natuurlijk in Beers te vinden, maar in de vakanties trokken ze er op uit, naar onder andere Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk enz. maar ook naar Cyprus. Mieke is ook 2 keer naar Lourdes (Frankrijk) geweest.

Mieke (79) Mieke komt oorspronkelijk uit Den Haag. Ze verloor haar ouders in de oorlog. Zo was ze, samen met haar 2 zusjes en 1 broer, plotsklaps wees. Natuurlijk een heel triest gebeuren. Mieke was de oudste en was toen nog maar 11 jaar. Ze kwam in Leende terecht.

ja, Piet wilde het verse brood achter op de snelbinder van zijn fiets doen. Toevallig was Mieke in de winkel en ze zei: “Dit vers brood kun je toch niet zo meenemen. Ik woon hier in de buurt en haal wel enkele zakken waar je het brood in kunt doen.” En zo ontstond het eerste contact. Anderhalf jaar later stapten Piet en Mieke in het huwelijksbootje.

Huizen Ze gingen in de Kruisstraat wonen, waar ze vier kinderen kregen. Frans (49), Stefan (47) en de tweeling Beatrice

is ze altijd heel actief. Zo is ze 29 jaar actief lid geweest van de EHBO Beers/Linden. Ze heeft hiervoor de zilveren speld mogen ontvangen en een oorkonde. Haar hobby’s: puzzelen, sjoelen, zwemmen, naaien, postzegels verzamelen en, zegt Mieke met nadruk, verplegen en verzorgen. “Ik had graag verpleegster willen worden.”

Piet (81) Piet is een Beersenaar in hart

neemt Piet me mee naar zijn archief op de zolder. Daar tref ik krantenknipsels, mappen, oorkondes, lintjes aan, het is een klein museum over Piet en Beers. Piet heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de Beerse gemeenschap. Er is bijna geen vereniging of organisatie waar Piet niet bij betrokken is geweest. Daarvoor ontving hij in het verleden diverse onderscheidingen: lid in de Orde van Oranje Nassau, Oorkonde als koster, Man van het jaar in 1997 en de Bronzen Leeuw. De hobby’s van Piet zijn: sjoelen, koersballen, zwemmen en natuurlijk HBV.

Felicitaties

In haar jonge jaren was Mieke kleuterleidster. Zelfs na de geboorte van Frans is ze in Beers nog ingevallen als kleuterleidster. Al ongeveer 25 jaar heeft Mieke osteoporose. Letterlijk betekent dit poreus bot, achteruitgang van de botstructuur door te snelle botontkalking. Mieke: “Vaak is een simpele val genoeg om een botbreuk te veroorzaken. Zelfs bij dagelijkse bezigheden, zoals bukken, tillen of opstaan, kan er iets breken.” Ondanks haar beperking

en nieren. Piet is tot 1975 timmerman geweest, maar een ongeval op een bouwplaats in Cuijk maakte daar abrupt een einde aan. Piet had zijn nek gebroken, 3 wervels en uitval aan de linkerzijde. Piet: “Met een stok kan ik me nog redelijk helpen, maar de snelheid is er een beetje uit.” Tijdens ons gesprek

12

Ondanks hun fysieke beperkingen staan Piet en Mieke nog midden in het leven. Op 28 december 2013 hebben Piet en Mieke hun gouden huwelijksfeest gevierd, samen met hun kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Wij wensen jullie voor de toekomst een gouden tijd. Op naar smaragd (55 jaar) en dan naar diamant (60 jaar), want dan komen wij weer voor een interview. Proficiat!!

januari 2014


Terugblik Prinsenreceptie

N

a de opening door vorst Koen kon er begonnen worden met feliciteren. Er waren veel familieleden, vrienden, collega’s en bekenden. Een aantal Beerse verenigingen hadden hun afgevaardigden gestuurd, zoals het bestuur van HBV, de organisatie van het Kloosterfeest (waar ook Prins Grad bij hoort), het Antoniusgilde en HBV 3. Peter Toonen hield een mooi praatje, uiteraard over het grote verschil tussen hen beiden, Ajax en Feyenoord. Onze eigen vereniging De Bokkerijers was natuurlijk goed vertegenwoordigd met de Kleine Dansgarde, de Grote Dansgarde, de Jeugdraad, exPrinsengilde, waarbij exPrins Carel een woordje deed over tienertoer en een “rondje om de kerk”, en de overige leden van de carnavalsvereniging met hun aanhang. Hierna brachten 2 leden van de Raad van Elf, Martijn en Gerben, het lied “Dit is mijn club” ten gehore. Verder zagen we o.a. nog voorbijkomen Wilfred, iemand van vroeger, ex-Prins Huub en ex-Prinses Laura, een optreden van 2 vrienden van Prinses Dorry namelijk Dave en Frank en de Spoorspiekers uit Nijmegen. Het eerste deel van deze receptie kwam hiermee ten einde, waarbij jeugdprins Nick en zijn adjudanten Koen en Tim het podium verlieten en de zaal volliep met de zusterverenigingen: de Scheresliepers uit Katwijk, de jubilerende Nölers uit Cuijk, januari 2014

de Zelfkant uit Haps, de Ezels uit Gassel, de Heimussen uit Vianen en de Ulewappers uit St. Agatha. Daarna sloot Vorst Koen de receptie af en het feestje ging nog verder door….. Voor een uitgebreid verslag en foto-impressie zie www.debokkerijers.nl

sen! Aanvang 20.30 uur.

Witte Gei’t

Pronkzitting

Zaterdag 18 januari wordt voor de tweede keer de Witte Gei’t quizavond voor jong en oud georganiseerd in ’t Wapen van Beers. Een team bestaat uit minimaal 5 personen en men kan zich inschrijven via wittegeit@debokkerijes.nl Ook zal tijdens deze zeer gezellige avond het nieuwe boerenbruidspaar bekend gemaakt worden. Kortom, reden genoeg om dit spektakel niet te mogen mis-

Zondag 26 januari vindt de kaartverkoop voor donateurkaarthouders plaats van 11.00 tot 12.30u in ’t Wapen van Beers. Vanaf 30 januari zijn de kaarten te koop bij Jos van den Heuvel. De pronkzittingen zijn dit jaar op 7 (ouderenpronkzitting) 8, 14 en 15 februari bij de Spijker.

Boerenbruiloft Op dezelfde avond en zelfde locatie als de Witte Gei’t wordt het nieuwe Boerenbruidspaar 2014 bekend gemaakt. Misschien brengt de volgende aanwijzing u op een idee wie de gelukkigen zullen zijn: Ze zijn van alle markten thuis.

van dit jaar is bekend: Helden!

Themaavond Het thema  

 

 

 

 

 

 

CARNAVALS‐ PROGRAMMA  2013‐2014    

       

       

                                                       JANUARI 2014    

       

       

                        MAART 2014    

za 18  Witte gei't   &   Bekendmaking Boerenbruidspaar   zo   26  Kaartverkoop pronkzitting (donateurkaarthouders) 

za   

1 H. Mis in het teken van Carnaval         Coladisco vanaf groep 7  Thema‐avond      zo  2  Optocht   14.11uur  Optochtbal 

11.00 ‐ 12.30 uur in Café  ’t Wapen van Beers

do  30  Kaartverkoop ouderenpronkzitting en pronkzitting   bij Jos vd Heuvel (open op do‐vr ‐za)

  vr 

                   FEBRUARI 2014 

 

ma 3 Boerenbruiloft  di  4  Familiecarnaval 

7 Ouderenpronkzitting (65+)   19.30uur 

 

za 8  Carnavalskrant wordt huis‐aan‐huis bezorgd  za    8  Pronkzitting   20.00uur  vr  14  Pronkzitting   20.00uur  za  15  Pronkzitting   20.00uur  vr   28  Bezoek basisschool &  Ziekenbezoek 

 

 

 

 

vr

Voor wie  Donateurkaarthouders:

       

 

 

 

Verkoopplaats

Datum

‐Per donateurskaart mag één toegangskaart 

Café ‘t Wapen van Beers

26 januari 2014

€  9.00

 voor de pronkzitting gekocht worden. 

 

11.00 ‐ 12.30 uur 

 

Prijs per kaart 

 in de voorverkoop worden gekocht 

 

 

 

65‐plussers en hun (eventueel  jongere) 

Jos van den Heuvel 

vanaf

€   5.00 

Partners

(open op do‐vr‐za) 

30 januari 2014 

 

 

 

    

‐Per persoon mogen maximaal 6 toegangskaarten 

Alle pronkzittingbezoekers      

€ 12.50

13

  

 

                                VERKOOP  PRONKZITTINGKAARTEN 

7 Herringschellen (in 't Wapen van Beers) 

€  9.00 voor donateurkaarthouders 


Run 4 Gambia & fly to Gambia

O

p 1 september renden er nog zo’n 75 mensen door Beers, de Run 4 Gambia. Dankzij deze sportievelingen, de sponsoren, vrijwilligers en de band Dogs Allowed hebben we een bedrag van 1700 euro opgehaald voor Gambia. 20 november was het dan eindelijk zover. Ik vertrok samen met Antoine van den Heuvel naar Gambia waar Toos Tax en Astrid van Dieten ons op stonden te wachten! Dag 1 - Aankomst in Banjul & Bakau Toos, Astrid en Lamin (een Gambiaan) haalden Antoine en mij op op het vliegveld. We vertrokken met de auto richting Bakau, vanuit de auto zag ik wat een arm land het is. Vrouwen lopend met manden op hun hoofden en kinderen op hun rug, vervallen winkeltjes en uitgemergelde dieren. Toen we aankwamen in Bakau werden we liefdevol onthaald door het lokale volk. Deze ‘’community’’ heet Mille 7, Toos en Astrid sliepen hier. De kinderen kwamen allemaal naar de nieuwe blanke mensen kijken. Ik mocht al meteen mee-eten, in een grote kom zaten rijst, vis en groenten. En hoe mager ze allemaal ook waren, ze schoven telkens de stukjes vis naar mij, hoe lief! Dag 2 - Kindertehuis Ik werd wakker gebeld door Habib (een Gambiaan), hij wilde weten of alles goed met me was en of ik goed had geslapen. Samen met Panji (een Gambiaan) heb ik voor de eerste keer ataya gemaakt, een hele zoete sterke thee. Het is een heel ritueel om deze thee te maken, maar eigenlijk is het puur tijdsbesteding. In de middag zijn we naar het kindertehuis en bijbehorend bevallingskliniekje van Fatou geweest. Dit was heel indrukwekkend. Fatou zorgt daar voor 31 kinderen en verzorgt ook de bevallingen. We hadden veel spullen, (rijst, olie en uien) meegenomen. Fatou was ontzettend dankbaar. En wanneer we ballonnen tevoorschijn haalden werden de kinderen helemaal gek, geweldig vinden ze dat. Toen we een

kijkje namen in het bevallingskliniekje was een vrouw net bevallen, het kindje was een half uur oud en de vrouw zag er ontzettend uitgeput uit, We gaven haar wat geld, maar ze had geen tijd om uit te rusten, ze moest meteen weer terug naar huis om voor haar andere zes kinderen te zorgen. Dag 3 - Ziekenhuis en Isatou Het bezoek aan het ziekenhuis was een emotionele gebeurtenis, We kregen een rondleiding op de afdeling moeilijke bevallingen (keizersnedes etc). In een ruimte lagen zo’n 35 vrouwen, soms met 2 vrouwen en 2 kinderen op 1 bed. Iedere vrouw gaven we wat geld, ze waren zo dankbaar. Vervolgens vertrokken we naar Isatou, een hele lieve vrouw met vijf kinderen. Dankzij de Run 4 Gambia konden we haar appartement een half jaar vooruitbetalen en gaven we haar een grote zak rijst, uien en olie. Daar kan ze met haar gezin een maand van eten. Ze was er helemaal ondersteboven van en ze begon te huilen, toen hield ik het ook niet meer droog. Dag 4 - Rechtbank, krokodillen, strand en de club Het bezoek aan de rechtbank was een speciale ervaring, ik ging samen met Habib (een officier van justitie). De rechtzaal was een kleine ruimte met veel mensen, ik heb mijn ogen uitgekeken. De advocaat lag te slapen en een vrouw in het publiek was borstvoeding aan haar kind aan het geven, alle deuren stonden open en buiten stond de muziek hard aan. Je kunt je niet voorstellen dat zoiets in Nederland zal plaatsvinden. ‘s Middags zijn we naar een krokodillenpark geweest en hebben we een drankje gedronken aan het strand. En in de avond zijn we met een hoop mensen uit Mille 7 gaan stappen, wat kunnen die mensen geweldig dansen! Dag 5 - Op bezoek bij de families van Ozman en Panji We vertrokken naar Sanji om de families van Panji en Ozman te bezoeken. We brachten rijst, olie en uien mee en daar waren ze erg

dankbaar voor. Bij Ozmans familie kregen we een soort ceremonie en moesten we bidden, maar het bidden hield ook in dat je op je eigen hoofd moest blijven slaan. Astrid en Toos begonnen na een poosje enorm te lachen, achteraf gezien was het ook enorm grappig, zaten we daar met z’n vieren op onze

ik drie lieve meisjes kennen die mijn haren graag wilden vlechten en daarna gingen we uiteten met onze groep, Uncle en Jahjah. Dag 8 - Boottocht Samen met de hele groep, Uncle, Bana en Alieu vertrokken we. We hebben 7 nijlpaarden, een krokodil en veel apen gezien vanaf de

hoofden te slaan, haha. Later in de middag zijn we met een clubje naar het strand gegaan. Dag 6 - Georgetown Samen met Antoine, Toos, Astrid, Patricia, Mark, Sjannie (3 Belgische mensen), Bob en Habib (twee Gambianen) trokken we het land in naar Georgetown. De tocht duurde zo’n 6,5 uur maar was erg gaaf achterin de jeep. Het was erg warm, stoffig en onderweg reden we ook nog een geit aan. Eenmaal aangekomen bij Talamanka (de lodge van Bana, een Gambiaan), waar we de komende dagen zouden verblijven, bezochten we Alieu, een geestelijk gehandicapte jongen. Alieu zat vastgeketend met een ijzeren ketting aan zijn huis, hij zit altijd vast en de enige momenten dat hij los mag is wanneer Astrid en Toos er zijn. Toen Alieu zag dat Toos en Astrid er aan kwamen werd hij helemaal gek van blijdschap, hij begon erg hard te huilen zo gelukkig was hij, dat was zo mooi! Dag 7 - Georgetown We ontbeten met z’n allen en vertrokken toen naar Uncle, een hele lieve slimme blinde man, om een tandem te brengen en geld te geven om rijst te kopen. Daarna vertrokken we met de jeep de rivier over met de pont, om de oma van Bana te bezoeken en rijst te brengen. ‘s Avonds op de pier leerde

boot. Na de boottocht namen we een paardenkar naar de ‘Stonecircels’ (een bezienswaardigheid in Gambia, hier zouden belangrijke mensen begraven liggen). Na een wedstrijdje sprinten tegen Bob (wat ik won) vertrokken we in een bushtaxi terug naar Talamanka. Eenmaal aangekomen brachten we een zak rijst naar Alieu en ook naar Jahjah. Samen met Bob en Jahjah bezocht ik het slavenhuis, erg indrukwekkend. ‘s Avonds maakten we ataya op de pier en leerden de meisjes mij Afrikaans dansen. Dag 9 & 10 De volgende dag moesten we helaas vertrekken en begon onze reis terug naar Bakau. Daar brachten we onze laatste avond door, deze vierden we in onze Afrikaanse jurken. De mensen uit Mille 7 hadden allemaal geld bij elkaar gelegd en cadeautjes voor ons gekocht, hoe lief! Helaas moesten Antoine en ik de volgende dag vertrekken, daar zagen we enorm tegenop. We hebben een geweldige vakantie gehad en dit zal zeker niet de laatste keer Gambia voor mij zijn!

14

Lieve Toos en Astrid, nogmaals bedankt voor de geweldige vakantie, ik heb enorm genoten, veel gelachen en geleerd. Groetjes, Bernice Hendriks januari 2014


Seniorenpagina Nieuwjaarswens

Niets wat je in de winkels koopt Maar dat wat je stilletjes hoopt Dat wensen wij iedereen voor 2014

Iedereen kan bridgen Leer bridgen met wereldkampioen Berry Westra. Iedereen kan bridgen is een programma waarin vier deelnemers op een simpele manier leren bridgen. In 12 afleveringen komen alle belangrijke onderdelen van deze sport aan bod. De uitleg wordt ondersteund met simpele en duidelijke plaatjes en oefeningen. Woensdag – Nederland 2 – 14.30u De uitzendtijden kunnen afwijken. Houd hiervoor de tv-gids en de uitzendpagina van MAX in de gaten. Elke donderdagmorgen bridgen in ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt.

Buitenactiviteiten KBO afd. Beers/Linden Nordic Walking – Elke maandagmorgen starten we om 09.00u vanaf het Burg.v. d. Braakplein.

KBO – jaarplanning 2014 15 januari – Lezing “Veiligheid thuis” door KBO Brabant. Woensdag 15 en 22 januari - zingen

Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt De ontmoetingsruimte is dagelijks geopend van: 09.30 – 11.30u en van 13.30 – 16.30u Maandag – dinsdag – woensdag – vrijdagmiddag gelegenheid om te kaarten of biljarten. Prijsrikken - 1ste – 3de – 5de donderdagmiddag. Kienen - 2de – 4de donderdagmiddag. Sjoelen – maandagmorgen. Gymnastiek – dinsdagmiddag. Bridgen - donderdagmorgen. Koersbal – dinsdag- en vrijdagmorgen. Handwerken - maandagmiddag. Koffie-uurtje – woensdagmorgen. Eetpunt woensdag om 12.00u [informatie bij Nelly v.d. Broek 0485-314055].

Alzheimer Café Boxmeer Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0485-573252 of tijdens kantooruren 0485-574440 [Steunpunt Mantelzorg] 13 januari 2014 – Praktische tips door een ergotherapeut over hulp in huis met als thema’s: bewegen – apps – domotica. In de pauze kunt u diverse hulpmiddelen zien en krijgt u eventueel uitleg. Lokatie/tijd: Cultureel Centrum de Weijer – Boxmeer – 19.30 – 21.30u januari 2014

Nog meer Brabantse taal

U hebt het geheel en al bij het rechte eind. Krek! Ik kan niet anders zeggen dan dat ik zeer verbaasd ben over de geweldige omvang van dit project. Wè’nne joekel! Het spijt mij u te moeten laten weten dat uw secretaresse ons onlangs uitermate onheus heeft behandeld. Wa’n meulenpèrd! Het Brabants als taal voor de zakenman van de 21ste eeuw; Een cursus van 15 minuten samengesteld door Noordbrabants Museum – ’s-Hertogenbosch

BiblioPlus 10 januari 2014 – 10.00u – FILM: Les petits Mouchoirs. Bibliotheek – Boxmeer – Inloop vanaf 9.30 uur - € 10,00. 16 januari 2014 – 20.00u – MOE is MOE maar voldaan. Lezing door Irene Wing Easton – Bibliotheek Grave. Prijs; € 4,50 – leden BiblioPlus € 3,50 19 januari 2014 – 14.30u – De smaak van Italië. Lezing door Rosita Steenbeek – Bibliotheek Boxmeer. Prijs € 10,00 – Leden BiblioPlus € 7,50. 21 januari 2014 – 20.00u – Spiegel van de natuur. Lezing door Matthijs Schouten – Bibliotheek Cuijk. Prijs € 4,50 –Leden BiblioPlus € 3,50. 23 januari 2014 – 19.30u – Hommage aan Dinie Akkerman. Lezing in Bibliotheek Cuijk. 31januari 2014 – 10.00u – FILM: Footnote. Bibliotheek Boxmeer – Inloop van 09.30u - € 10,00. Voor meer informatie: www.biblioplus.nl of secretariaat BiblioPlus 0485-583500.

die per maand één of twee vrijdagmiddagen van 13.30 tot 16.30u gastheer/ gastvrouw wil zijn in de ontmoetingsruimte van ’t Trefpunt. Deze middag wordt er een kaartje gelegd en is er biljarten. Wilt u graag ’n kijkje komen nemen en eventueel een middagje meedraaien, laat het dan even weten. [tel. 0485317966 of mail naar; m.van.lanen3@ kpnplanet.nl] Is vrijdagmiddag geen geschikte dag voor u, maar wilt u wel graag één of meerdere dagdelen per maand gastheer/gastvrouw zijn? Ook dan kunt u zichzelf aanmelden bij bovenstaand telefoonnummer/e-mail. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom.

Telefoonnummers Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel.322787. Beheersstichting Beers-Linden: Frans Martens - tel.313085 Nelly v.d. Broek - tel.314055 Mieke v. Lanen - tel.317966. Ouderenadviseurs: Ella Mijnsbergen tel.314615 Ria Blokland – tel. 315386 SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: KBO Beers-Linden: Jan Robben – tel.314314 Huisartsenpost: tel.0900-8880

Prikservice Openingstijden donderdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ‘t Trefpunt

ORD ERVO WINT

JASSEN, TRUIEN, VESTEN, OVERHEMDEN, BROEKEN EN MEER!

iPAD cursus voor beginners De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. [15-22-29 januari 2014] Tijd; 09.30 – 11.30u – Bibliotheek Cuijk Kosten € 30,00 – aanmelden t/m 8 januari 2014 Maximum 10 deelnemers Voor meer informatie www.biblioplus.nl of secretariaat BiblioPlus 0485-583500 of mailen naar cursussen@biblioplus.nl

Vacature Wij zijn op zoek naar ’n vrijwilliger,

15

EEL

HEEL VEEL

POP up SHOP

I

NUAR

5 JA 24 & 2

IN-STORE SHOPPING!

Cuijk Korte Molenstraat 14 T. 0485-311860 I. Latenzo.nl (OnlineShop)

Ma Di Wo Do Vr Za

13.00 - 18.00 u 09.30 - 18.00 u 09.30 - 18.00 u 09.30 - 18.00 u 09.30 - 21.00 u 09.30 - 17.00 u


Reispresentatie wereldreiziger Sjaak Lucassen bij ’t Wapen van Beers

V

rijdag 7 februari 2014 komt er een bijzondere persoon naar Beers toe. Het is wereldreiziger Sjaak Lucassen uit Maashees, beter bekend als R1-Sjaak. In’t Wapen van Beers geeft hij een presentatie over zijn wereldreis, die hij op zijn Yamaha R1-motor maakte. Sjaak bezocht maar liefst 75 landen. Sjaak vertelt met veel passie en een gezonde dosis humor,

aan de hand van prachtige foto’s en filmpjes, over zijn belevenissen. Je komt Sjaak en z’n motor op de meest uiteenlopende plekken tegen. Tussen de piramides, tot en met de koplamp onder water in een beek, in de jungle en op het poolijs. Je hoeft overigens niet eens een motorliefhebber te zijn om van deze presentatie te genieten. Mensen die van reizen houden, vinden zijn presentaties ook prachtig om bij te wonen. De avondvullende reispresentatie van Sjaak Lucassen vindt plaats in ‘t Wapen van

Beers en begint om 20:00u. De zaal is open vanaf 19:30u, de entree bedraagt 7 euro per persoon. Iedereen is van harte welkom. Kijk voor meer info over Sjaak Lucassen op www. sjaaklucassen.nl

Als je de presentatie wilt bijwonen, meld je dan aan via het facebook-event of stuur een mailtje naar : sjaakinbeers@hotmail.com Vergeet niet te vermelden om hoeveel personen het gaat…..

Algemene ledenvergadering Play Back

Nieuwjaarswens van Play Back

(foto:10T) Een altijd druk bezette jaarvergadering.

1 januari het begin van de rit het nieuwe seizoen staat klaar door berg en dal op zoek naar liefde en geluk een sportief 2014 gewenst

De jaarlijkse algemene ledenvergadering voor senioren zal worden gehouden op dinsdag 4 februari a.s. in het tennispaviljoen “de Voltreffer”. Via onze website www.

playbackbeers.nl kunnen alle leden hiervan kennis nemen. De uitnodiging zal per mail worden verzonden. Het bestuur verwacht evenals vorig jaar weer een grote opkomst.

16

T.V. Play Back Beers januari 2014


TheYoungOnes 1. Ik ben Bram van de Wiel, ik ben 5 jaar, woon met mijn ouders Robert en Dorien en broertje Daan op Venstraat 8 in Beers 2. Tussen 7.00u-7.15u opstaan, dan aankleden, wassen, naar beneden tv kijken, boterham eten, tanden poetsen en zorgen dat ik om 8.30u op school ben. Soms ga ik naar de BSO, andere dagen spreek ik af met vriendjes en vriendinnetjes. 3. Voetballen, buiten spelen, Jong Nederland. 4. RTL telekids. 5. Mama, papa, Daan. 6. Boeken van de Efteling. 7. Brandweerman Sam. 8. Pleintje bij ons in de straa.t 9. Een ridder! 10. Lego, Nintendo spellen. 11. Mijn vriend en overbuurjongen. Kjeld van Roosmalen. 1 Ik ben Melano Thier. Ik ben 11 jaar. 2 Ik sta om 7.30 uur op, eet een boterham en ga naar school. Na school met vrienden afspreken, voetbal en Jong Nederland. 3 Voetbal, vissen en gamen.

Bram 8 Meer voetbalvelden. 9 Profvoetballer. 10 Vuurwerk, voetbal en games. 11 Ronny Martens.

4 www.youtube.com is mijn favoriete website. 5 Mijn vader, moeder, broer, opa’s, oma’s, vrienden, mijn neefjes en mijn nichtje en onze honden en katten. 6 De reis op 12 noppen. 7 Met een profvoetballer.

Iedere maand worden aan 3 jongeren tot 18 jaar uit Beers de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten? 6. Welk boek ligt er naast je bed? 7. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? 8. Je bent burgemeester van Beers, wat verander je? 9. Als je uit alles kunt kiezen, wat zou je dan later willen worden? 10. Je krijgt € 100,-, wat ga je kopen? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen? Antwoorden met foto inleveren vóór de 15e van de maand Liefst per e-mail: drieopeenrij@ gmail.com Doc. of txt-bestand. Foto jpeg, 200 dpi.

Melano

Erin 1. Hoi, ik ben Erin Peters, 10 jaar en woon samen met papa Hans, mama Marian en mijn 2 broers Sem en Len op De Wieken 1. 2. 7:00 uur opstaan, aankleden, naar school en na school afspreken of sporten. 3. Knutselen, tekenen, voetballen en streedance. januari 2014

17

4.www.youtube.nl. 5. Familie, dieren, vriendinnen. 6.Dasjemenou. 7. Katy Perry. 8. Een heel groot pretpark. 9. Dolfijnen-/zeehondentrainer. 10. Dat weet ik nog niet. 11 Mijn broer Len Peters.


Haardhout zagen op het Ossenbroek Op het Ossenbroek zijn eiken gekapt. Alleen de stammen worden door de houthandel meegenomen. Liefhebbers van mooi eiken haardhout kunnen een vergunning krijgen voor het zagen en meenemen van eikenhout, onder nader aan te geven voorwaarden. Zaagperiode: vanaf heden tot 15 maart 2014. Gegadigden gelieve zich te melden bij: Mr F.R.J. Baron van Hövell tot Westerflier tel. 0485 – 315135

Open brief Beste Beerse lezer, heeft beslist de brief van bakker Van Dijk gelezen in de Dorps-Courant van november. Een gelijkluidende brief heeft Twan van Dijk aan ons college geschreven. Het was een hartenkreet die voor ons aanleiding was voor een gesprek namens het college. Ik vroeg me vooraf natuurlijk af: wat zal de vraag aan de gemeente zijn en wat zal ik antwoorden. Eerlijk gezegd dacht ik dat ik een aankondiging om met de winkel te stoppen te horen zou krijgen. Tot mijn blijde verbazing was het tegendeel het geval. Twan en Els van Dijk maakten duidelijk dat ze door gaan. Veel Beersenaren hadden al positief gereageerd. Bakker van Dijk staat open voor nieuwe mogelijkheden. Zondag open gaan – het is een idee om weer dichter bij de dorpsgenoten te komen. ”Kuchen” bij de koffie op zondagmiddag! Vanuit de gemeente gezien is een vitale winkel voor de dagelijkse levensbehoeften in wijk en dorp een parel van leefbaarheid. Maar die parel moet wel worden gedragen door de mensen zelf. Waar de overheid probeert

U

economische functies kunstmatig in leven te houden, gaat dat eigenlijk nooit goed. Maar als de gemeente kan helpen met het verbeteren van randvoorwaarden, zal dat niet worden nagelaten. Daar staat het college voor. Ik woon zelf in Haps en ik wil het verse brood van De’n Bekker echt niet missen. Die Beerse mik’ van bakker van Dijk zou ik zeker halen als ik er woonde. En als ik op zondag weer eens op fietstocht ben, weet ik nu voor onderweg een fijn adres voor koffie met gebak. Ik was zeer onder de indruk van de veerkracht van Twan en Els maar, beste lezers en dorpsgenoten in Beers, ik kan niet anders concluderen: u heeft uw eigen winkel in de hand. Onze deur staat voor Twan en Els altijd open als de gemeente kan helpen. Hun deur staat dagelijks open voor u om heerlijke verse broodproducten om de hoek te halen. Ik wens Twan en Els heel veel succes. Gerard Stoffels, wethouder

Natuurwandeling Zondag 5 januari 2014 is de eerste natuurexcursie in het nieuwe jaar, georganiseerd door IVN-afdeling De Groene Overlaat Cuijk. Thema: Rondje Linden. Gidsen wandelen met u via het dorp Linden door het gebied waar ook Schotse Hooglandersgers grazen.

Meer nieuws op www.dorpscourant.nl

Speciale aandacht is er voor de watervogels en wintertrekvogels. De start is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Camping ‘t Loo aan de Hardweg in Linden. Een verrekijker is aantrekkelijk maar niet perse noodzakelijk. Voor meer informatie: 0485314946 of www.ivn.nl/cuijk

Nieuws wat de gedrukte versie niet gehaald heeft kunt u lezen in de digitale versie van de Dorps-Courant, die u kunt vinden op www.dorpscourant.nl

Tarieven van kerkdiensten voor 2014 H. Doopsel ............................................................Vrije gift H. Mis stipendium (intentie)..........................................€. 11,00 Huwelijksviering............................................................€.360,00 Uitvaart ............................................................€.450,00 Project 1ste H. Communie en Heilig Vormsel............... €. 60,00

Parochiële zaken: Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@ martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de eerste en derde zaterdag van de maand en de tweede, vierde en vijfde zondag van de maand. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €10.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken.

Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad. Huwelijks- en jubileumvieringen. Secretariaat@martinuscuijk.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van. haren@zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. We bieden de mogelijkheid tot dopen op zondag na de Eucharistieviering of in overleg met de priester A. Lenkens tel: 320855 anjalenkens@hotmail.com Geloofgemeenschap H. Lambertus

18

januari 2014


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

geloofgemenschap H. Lambertus Beers

Januari 2014

Kerkberichten Zaterdag 11 jan. H. Mis 19.00 Together Zondag 26 jan. H. Mis 11.00 Gemengd koor Zaterdag 8 febr. H. Mis 19.00 Together Zondag 23 febr H. Mis 11.00 Gem koor Pres.1ste Communiekanten Zaterdag 1 mrt. H. Mis 19.00 Carnavalsviering.

Intenties 11 januari 2014: Jo Derks jaargtijde, Maria Jansen echtgenote van Anttonius Claassen, Grad en Leentje Driessen van den Acker, Tina Arntz van Lanen. 26 januari: Martien Smits echtgenoot van Diny Smits-Verberk, Tina Arntz van Lanen, Wil Janssen Lok, Marinus Huberts echtgenoot van Odilia Sengers. 8 februari: Martien Smits echtgenoot van Diny Smits-Verberk, overleden ouders van Dijk-Verplak, Tina Arntz van Lanen. 23 februari: Piet en Toos Thijssen-Vernooij, Wil Janssen Lok, Marinus Huberts echtgenoot van Odilia Sengers. 1 maart: Carnavalsmis, Martien Smits echtgenoot van Diny Smits-Verberk

Mededelingen Zondag 23 februari H. Mis met de presentatie van de 1ste communiekanten. 21 april 2de Paasdag om 13.30 uur viering 1ste Communie. Het Vormsel voor heel de parochie vindt plaats op 7 juni om 19.00u in de Martinuskerk te Cuijk. Mgr. R Mutsaerts zal het vormsel toedienen.

Februari

Parochieblad “De Mantel”

D

e Mantel is de nieuwe naam voor het parochieblad van de Parochie H. Martinus te Cuijk. Dit blad is in een oplage van 1500 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie. Iedere geloofsgemeenschap verspreid die op hun eigen manier. Wij hebben nu hier in Beers gekozen voor bezorging aan huis bij de bij ons bekend staande vrijwilligers van de kerk en bij hen die op een of andere manier betrokken zijn bij de kerk. Verder ligt het parochieblad in de kerk. Zij die het blad graag ontvangen en het deze maand niet hebben gehad kunnen zich melden bij Harrie van Haren en zullen het alsnog ontvangen. Hoe het in de toekomst gaat lopen en of er kosten bij gaan komen is nog niet besloten.Het blad is nu 3x verschenen en de reacties zijn zeer positief. Het bevat nieuws uit elke geloofsgemeenschap, plannen en planningen voor de toekomst en de kerkdiensten van de gehele parochie. Deze zijn heel duidelijk aangegeven en heel overzichtelijk en voor iedereen ’n gemakkejanuari 2014

1 jan Nieuwjaarsborrel ’t Wapen van Beers, aanvang 14.00u 11 jan P apiercontainer Burg. v.d. Braakplein t.b.v. dr. J. de Quayschool 9.00 -11.00u 11 jan E nergo/Flip Schoonmaak D1 - PDK Huizen D1, aanvang 17.00u 11 jan E nergo/Flip Schoonmaak H1 - Triade Tilburg H1, aanvang 19.00 uur 15 jan KBO lezing: Veiligheid Thuis. 15 jan KBO zingen 18 jan Witte Gei’t en bekendmaking Boerenbruidspaar 18 jan V V Utrecht D1-Energo/Flip Schoonmaak D1, aanvang 17.45u 20 jan I nformatiebijeenkomst dorpsraad café-zaal de Spijker 20.00u 22 jan KBO zingen 22 jan Deadline DC 25 jan E nergo/Flip Schoonmaak D1-Ledub D1, aanvang 17.00u 24 jan I nzameling oud papier, parkje aan de Korte Spruit t.b.v. ‘t Neie Huukske 11.00 -11.00u za.25 jan. 25 jan Inzameling spullen Beers Best, 10.00 – 11.00u parkje aan de Korte Spruit 25 jan P apiercontainer Burg. v.d. Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00 -11.00u 25 jan Z aalvoetbalfeest bij café/zaal de Spijker, aanvang 21.00u

lijke keuze om ’n kerkdienst te volgen die dat weekend past. Meld u aan en blijf op de hoogte van alle parochie activiteiten, zowel voor groot als klein, dan kunt u meepraten en meeleven in ons parochiegebeuren. Dit schrijven is ook al gepubliceerd in de D.C. van oktober 2013. Daarin stond dat men zich kon aanmelden als men “De Mantel” thuis bezorgd wil hebben en dat blijft van kracht. Eerlijk gezegd, al heeft u ook maar ’n kleine belangstelling voor de parochie en of kerk, meld u aan want er staat veel meer in dan dat wij in de D.C kwijt kunnen en dat is bijzonder jammer. Graag zie ik uw aanmelding binnen komen en dan bezorgen wij u een mooi en nuttig nieuwsblad waar u het warm van zult krijgen, “de Mantel”. Verder wensen wij iedereen namens het kerkbestuur van de parochie H. Martinus en de werkgroep Rond de Toren van de geloofsgemeenschap H. Lambertus, een Gezond en Gelukkig nieuw jaar 2014.

19

1 febr K ing Software VCN D2-Energo/Flip Schoonmaak D, aanvang 14.00u 3 t/m 9 febr Collecte Hersenstichting Nederland 4 febr J aarvergadering Play Back tennispaviljoen “de Voltreffer” 7 febr Ouderenpronkzitting 20.00u 8 febr P apiercontainer Burg. v.d. Braakplein t.b.v. dr. J. de Quayschool 9.00 -11.00u 9 febr Pronkzitting 20.00u 9 febr HBV1 – Gassel 1, aanvang 14.30u 10 t/m 16 febr. Collecte Amnesty International Nederland 14 febr Pronkzitting 20.00u 14 febr K ans om mee te praten, door CDA aanvang 20.00u sporthal Beers 15 febr Pronkzitting 20.00u 15 febr E nergo/Flip Schoonmaak D1-Peelpush D2, aanvang 17.00u 16 febr Siol1 (Katwijk) – HBV1, aanvang 14.30u 19 febr Deadline DC 22 febr P apiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00 -11.00u 23 febr HBV1 – GVV’57 1 (Grave), aanvang 14.30u 23 febr Presentatieviering communicanten 28 febr Inzameling oud papier, parkje aan de Korte Spruit tbv ‘t Neie Huukske 11.00 -11.00u za 1 maart 22 febr I nzameling spullen Beers Best, 10.00 – 11.00u parkje aan de Korte Spruit Opgaven activiteitenkalender: redactie@dorpscourant.nl


Hoenderstraat 8 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 Fax 0485-330129 Info@claassenbouw.nl

roene f het g “Belee Brabantse ije gastvr dleven” Lan

Comfortabele overnachtingsmogelijkheden van 4 tot 34 personen Inspirerend vergaderen met weids uitzicht. Trekkershutten en Natuurkampeerterrein. Authentieke Trouwlocatie en BoerderijUitje

AANNEEM-, TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF

GILDEWEG 17 - 19 5437 AJ BEERS (NB) TEL (0485) 32 23 37 WWW.SLAAPSFEER.NL

Liesbeth en Jan Hermanussen-Thijssen, Millseweg 13, 5437NB Beers tel 0485-316436 bgg 0622447254 e-mail receptie@barendonk.nl, www.barendonk.nl

GROOTSTE

KEUZE,

BESTE

ADVIES

www.barendonk.nl

natuurlijk natuurlijk natuurlijk schoon schoon schoon www.fl ipbeers.nl www.fl ipbeers.nl www.fl ipbeers.nl

Verlengde Molenstraat 12 • 5437 BJ Beers • Tel. 0485-320462 - Fax 0485-320967 - Email: schoonmaak@flipbeers.nl

Verlengde Molenstraat BJ Beers Beers• •Tel. Tel. 0485-320462 - Fax 0485-320967 - Email: schoonmaak@fl ipbeers.nl Verlengde Molenstraat 12 12 • 5437 5437 BJ 0485-320462 - Fax 0485-320967 - Email: schoonmaak@fl ipbeers.nl

Vertrouwd en eenvoudig over je geld beschikken

Het gemak van onbezorgd genieten

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. www.rabobank.nl/lvcm

186Dcjan2014  

Dorps-Courant Beers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you