Page 1

Wintertijd

Januari 2018

Foto Lex Schulte

• Nieuwe redactieleden • Afscheid Bernice • Colofon • Van de Dorpsraad • Van de redactie •B  LOG Ruimtelijke beslommeringen van Beers en omgeving • SWOC en KBO Wonen in de toekomst • Beerse Cup Biljart 2017

• Lekker lachen • Kerstboomverbranding • DrieOpEenRij • Mike de marinier • Basisschool Dr. Jan de Quay • Bokkerijersnieuws • In gesprek met Yvette van Houten • Trainer HBV verlengd contract • Taart van Twan

• Biljartcompetitie '16-'17 • Kietelveren voor de koning • SJO Vianen Vooruit HBV JO11-2 • Seniorenpagina • Tennisvereniging Play Back • Biodanza Cuijk • Oud-burgemeester Antonius Martinus van Raaij deel 5 • Parochienieuws • Activiteitenkalender


Nieuwe redactieleden Vanaf januari mag ik de redactie van de Dorps-Courant versterken en daarom zal ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Kayleigh Usmany en ik ben 21 jaar. Samen met mijn vader Max Usmany, moeder Conny Usmany-Siebers en mijn tweeling zusje Ezra woon ik naast de basisschool in Beers in het ouderlijk huis van moeders. Ik werk bij ’t Wapen van Beers in de cafetaria, wellicht dat jullie mijn gezicht daarvan herkennen. Daarnaast ben ik ook nog leiding bij Jong Nederland Beers en voetbal ik

bij HBV in Dames1. Op dit moment studeer ik niet, maar ik ben wel aan het zoeken naar een studiekeuze voor het volgende schooljaar. Ik kijk met veel goede zin uit naar het inzetten voor de Dorps-Courant en ik hoop dat ik jullie veel leesplezier mag geven.

Afscheid redactielid Bernice Hoi allemaal!

Mijn naam Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag is Malou van van de maand (m.u.v. augustus) gratis den Bessehuis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in laar, ik ben een oplage van 900 exemplaren. 20 jaar en ik Losse exemplaren Dorps-Courant kunt uw woon al mijn afhalen bij Kapsalon Jos van den Heuvel, hele leven in Bakkerij van Dijk, Café de Spijker en Beers. Jullie 't Wapen van Beers. zullen mij dan ook kunAbonnement voor buiten Beers € 30.-, nen kennen Europa € 40.-, Wereld € 45.- per jaar. doordat ik Kopij en tips richten aan: leider ben bij Jong Nederland “Stichting Dorpskrant Beers” Beers, voetbal bij het dames telefoon: 06 37309742 elftal van HBV en achter de bar emailadres: redactie@dorpscourant.nl en in de keuken werk bij ’t Wainternet: www.dorpscourant.nl pen van Beers. In het dagelijkse leven studeer ik psychologie Aanlevercondities:Tekst: .doc of .txtbestand, foto: niet ingesloten in Word, aan de universiteit van Utrecht. jpeg, 300 dpi (max. 12 Mb per email). Vanaf nu zal ik daarnaast samen met Kayleigh de redactie De redactie behoudt zich het recht voor van de Dorps-Courant komen om berichten niet of gedeeltelijk te FEBRUARI versterken! plaatsen.

Route 1

Route 1

Maandag 6 Redactie Oeffelt mijn steentje kan bijMaandag 13 dragen met vrijwilligerswerk. in Oeffelt samen met mijn Maandag 20 Ik heb de afgelopen jaren met vriend. We zijn zo'n 2,5 jaar FEBRUARI Maandag 27 veel plezier mijn taken bij de bezig geweest met het CPOredactie vervuld. Elke maand project in Oeffelt, daarmee Piet Theunissen Kayleigh Usmany Harry Bardoel Maandag 6 probeerden we samen weer een werd ons geduld wel even op de proef gesteld. Maar we zijn afwisselende, leuke en leesbare Maandag 13 absoluut trots op het resultaat. Dorps-Courant bij de BeersenaMaandag 20 ren in de brievenbus te krijgen. MEI Een nieuwe woonplaats bete- APRIL Maandag 27 Ik kan ons beschrijven als een kent voor mij ook een nieuwe Maandag 3 Maandag 1 enthousiaste, nuchtere, eerlijke omgeving en nieuwe uitdaMarcel Linders Malou vd Besselaar Linda Reijs FEBRUARI MAART Maandag 10 redactie en deze Maandag 8 en gezellige gingen. Om die reden heb ik Maandag 6 Maandag De vormgeving 6 kenmerken besloten om te stoppen bij de Zaterdag 15 maakte het een fijn Maandag 15en druk wordt verzorgd team om mee samen te werken! Beerse Dorps-Courant om tijd Maandag 13 Maandag door 13Flekx MEI Maandag 24 Maandag 22 vrij te maken zodat ik ook in APRIL Maandag Piet, 20 Harry, Marcel en Linda: Maandag 20 Maandag 291 Maandag 3 Maandag voor de fijne samenMaandag bedankt 27 Maandag 27 Maandag 10 gezellige jaren! Maandag werking en De bezorging is 8in handen van Joop Ik wens jullie, samen met Wennekes, Grotestraat 18, t. 331271 Zaterdag 15 Maandag 15 JULI AUGUSTUS Kayleigh en Malou, veel succes Maandag 24verder als redactie Maandag 22 en plezier Maandag 3 Maandag 7 van de Beerse Dorpscourant. MEI JUNI Maandag 29

Route 1

Zoals de dorpscourantlezer zal weten heb ik de afgelopen jaren deel uitgemaakt van de redactie. In januari 2012 startte ik als redactielid bij de Dorps-Courant omdat ik mijn steentje wilde bijdragen in Beers. Nu, bijna zo'n 6 jaar later, woon ik inmiddels

APRIL

2 Afvalkalender 2

Afvalkalender

Afvalkalender

T: 06 - 155 144 Maandag 96 Stevensbeek 3 www.leolinderszwembaden.nl

Maandag

Maandag

1 Liefs, Maandag 8 JULI Maandag

Maandag

10

Maandag

Zaterdag

15

Maandag

Maandag

24

10

Bernice 17 24

15 Maandag 313 Maandag Maandag 22 Maandag 10 Maandag 29 Maandag 17 OKTOBER Maandag Maandag AUGUSTUS Maandag Maandag

JULI

24 2 31 9

Maandag

3

Maandag

7 Maandag

Maandag

10

Maandag

OKTOBER Maandag 23

Maandag

17

Maandag

Maandag

24

Maandag

31

16

14

21 Maandag Maandag Maandag 28 Maandag Maandag Maandag

OKTOBER

2017

302

Molenstraat 42 9 5431 BX Cuijk 16 0485 744015 marcsport.nl 23

NOVEMBER Gft-afval30 Maandag

Maandag

2

Maandag

Maandag

9

Maandag

2

6Plastic verpakkingsafval,

blik en drankkartons

13

M

M

M

M

M M

M

M

JM

M Z

M

M

JM

Z

M

SM

M M

Maandag

14

3 Maandag

21

M

Maandag

DEADLINE

M

Zaterdag

12 AUGUSTUS Maandag 28

februari uitgave 7 Ma 2214jan. 24.00u

S M

19 Maandag Maandag 26 Maandag Maandag

Maandag 21 JANUARI NOVEMBER

M M

Maandag 13 Maandag 8

M

Maandag

4 Maandag 20 Maandag 15

Maandag

NOVEMBER Maandag 27 Maandag 22

11 18

Maandag 29 Maandag 6 25 Maandag

13

LET OP De ophaaldag is Maandag 20 niet voor geheel Beers op de maandag. Kijk Maandag 27 op uw afvalkalender.

DECEMBER Restafval Let op: Maandag

januari 2018 4 inzameldag is verplaatst naar zaterdag

Maandag

M D

28

SEPTEMBER

Maandag

M

Maandag Zaterdag 66

Maandag

Maandag

M

11

M

D Z

M

M

M

Z


Van de Dorpsraad... IEen delegatie van de Dorpsraad heeft jaarlijks 4 maal overleg met Wethouder Stoffels die de wijk- en dorpsraden onder zijn verantwoordelijkheid heeft. De punten die tijdens de Decembervergadering o.a. werden besproken zijn:

Maaiwerk openbare ruimte Dorpsraad, diverse bewoners en een bestuur van een buurtvereniging hebben zich afgelopen seizoen meerdere malen, noem het maar zorgelijk, uitgelaten over het slechte maaibeleid. Aangereikt werd dat het con-

leggen. Er is vervolgens onder de aandacht gebracht dat CPO 2 (18 woningen) en 8 vrije kavels tot gevolg hebben dat er geruime tijd veel werkverkeer zal zijn. Wethouder We hebben een deskundig bureau onderzoek laten doen en zij komen tot de conclusie dat er geen sprake is van een gevaarlijke situatie. Een andere wegingsfactor is de kosten deze zouden rond de 160.000.00 euro liggen.

tract met de huidige aannemer afloopt en dat bij de volgende aanbesteding betere condities worden vastgelegd. Er is ook nog kort gesproken over een mogelijkheid om het maaiwerk bij partijen in Beers onder te brengen hier houden we als dorpsraad de vinger aan de pols.

Veeteelt museum

Opknapbeurt Burgemeester v.d. Braakplein

Er werd gesproken over een mogelijke gegadigde waarbij het niet ondenkbaar is dat het museum zou kunnen blijven.

Rondvraag Tijdens de rondvraag is melding gemaakt dat dorpsraad en stichtingsbestuur Kloosterhof niet vereerd zouden zijn met beeld dat in Cuijk vrijkomt en in de tuin voor de Kloosterhof zou kunnen worden geplaatst. Als tweede is aandacht gevraagd voor het grasveldje naast de sporthal, hier is tijdens het sneeuwweekend forse schade toegebracht door geparkeerde auto’s.

Er is tijdens het overleg van September aanreikt om in overweging te nemen om het plein toch aan te pakken en dat dan binnen het budget van Vanaf januari 2018 gaan we 50.000.00 euro te doen. iedere tweede maandag van De dorpsraad raadpleegde de de maand vergaderen. De verwerkgroep en zij besloten de gaderingen zullen zoals altijd gemeente dan aan te laten geven wat er binnen het beschik- plaatsvinden in de vergaderruimte van de Kloosterhof. bare budget kan gebeuren. Aanvangstijd is wel gewijzigd. De wethouder stelde voor om We starten om 20:00 uur. samen met de werkgroep aan De data Maandag 8 Januari 20.00 uur sporthal Maandag 12 Februari 20.00 uur sporthal Maandag 12 Maart 20.00 uur sporthal Maandag 9 April 20.00 uur sporthal Maandag 7 Mei 20.00 uur sporthal Maandag 11 Juni 20.00 uur sporthal Maandag 9 Juli 20.00 uur sporthal Augustus zomerstop i.v.m. vakantie periode. Maandag 10 September 20.00 uur sporthal Maandag 8 Oktober 20.00 uur sporthal Maandag 12 November 20.00 uur sporthal Maandag 10 December 20.00 uur sporthal

Oude gemeentewerf De huidige gebruikers hebben een brief ontvangen dat zij de ruimtes moeten vrijmaken waarna de boel wordt gesloopt en opgeruimd, er zal dan waarschijnlijk voorlopig gras worden ingezaaid.

Ontsluiting nieuwe woonwijk De dorpsraad bracht de zorgen over van de aanwonenden en van de bewoners van de eerste 14 woningen. We lazen eerder al in de krant dat de Gemeente niet voornemens is om een tweede (Millseweg) ontsluiting aan te

Van de redactie Een nieuw jaar gaat altijd gepaard met terugkijken en vooruit kijken. Wij als redactie moeten helaas afscheid nemen van redactielid Bernice Hendriks. Nu ze in Oeffelt is gaan samenwonen met haar vriend, heeft ze besloten om te stoppen als redactielid voor de Dorpskrant. Wij willen Bernice bedanken voor haar tomeloze inzet de afgelopen jaren. Ze zat altijd vol goede ideeĂŤn, hield van aanpakken en pakte iedere redactieklus met 200% energie aan! We gaan je missen, Bernice! Maar we hebben ook heel veel zin in de nieuwe samenwerking met Malou van den Besselaar en Kayleigh Usmani. Deze dames komen het team versterken en we wensen ze veel plezier toe. Ze zijn een mooie aanwinst voor de redactie, want met hun leeftijden weten ze een andere doelgroep te bereiken. En op deze manier proberen we alle leeftijden van de gemeenschap te voorzien van nieuws dat hen aanspreekt. Dus voor de Dorps-Courant hebben we zeker goede voornemens voor 2018. We hopen weer iedere maand een mooie editie neer te leggen met nieuws van en voor Beersenaren. Veel leesplezier en langs deze weg nogmaals de allerbeste wensen en een geweldig 2018! januari 2018

tafel te gaan, dit wordt binnenkort afgestemd met de werkgroep.

3


BLOG Ruimtelijke beslommeringen van Beers en omgeving In de commissie ruimte zijn weer een paar onderwerpen besproken die ook van belang zijn voor Beers.

SWOC en KBO wonen in de toekomst

Afkoppeling hemelwater Afkoppelen van regenwater van het rioleringssysteem, daarin gaat de gemeente particulieren stimuleren. Want dat helpt om overstroming tegen te gaan. Dus het dakwater mag direct de tuinen in. Wil je aan de slag met aanpassingen aan je eigen woning? Houd dan de subsidieregeling van de gemeente in de gaten, voor het uitvoeren van maatregelen. In 2030 wordt afkoppelen verplicht. Meer zonnepanelen en energiemaatregelen, dat willen we met elkaar. Particulieren kunnen voortaan bij de gemeente Cuijk een bedrag van maximaal € 15.000,- lenen voor het leggen van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Woningbouwprogramma De gemeente heeft een woningbouwprogramma vastgesteld. Ook voor Beers staan woningen op het programma. Die worden nu gebouwd in CPO 2. De gemeente gaat verder haar best doen dat het aantal huurwoningen gelijk blijft in het dorp. In 2018 wordt een woonvisie opgesteld, waarbij vraag en aanbod beter op elkaar wordt afgestemd en in die visie wordt Beers ook meegenomen.

Voor iedereen een positief 2018 toegewenst! Wil je reageren? bel gerust, of kom langs of volg me op www.facebook.com/liberaallvcwintjes Annoesjka Wintjes, a.wintjes@live.nl tel 06 11350319 www.liberaal-lvc.nl.

CAFE

cafetaria

zaal

(SWOC) en het Cluster KBO Cuijk (waarin de 6 KBO’s in de gemeente Cuijk participeren) nemen zelf het heft in handen en betrekken andere partijen erbij, zoals de gemeente, de GGD, zorgaanbieders en de werkgroepen van het Lokaal Beraad Ouderenbeleid Cuijk. Met elkaar zijn we als senioren goed bezig in Beers/Linden. Vele vrijwilligers organiseren op fantastische wijze mooie welzijnsactiviteiten voor de oudere inwoners. Waarom zouden we dat ook niet doen op het gebied van zorg en wonen? Dan kunnen we onze eigen wensen inbrengen en veranderingen doorvoeren, zodat zorg en wonen in onze gemeente beter is afgestemd op de wensen van senioren. Ook voor dit initiatief zijn we op zoek naar 5 vrijwilligers die in Beers en Linden de boel op poten kunnen zetten. Geïnteresseerd? Meld u aan bij secretariaat@swocuijk.nl

CATERING In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban.

4

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

Op woensdagmiddag 22 november kwamen ruim 50 ouderen uit Beers, Linden en Cuijk in het steunpunt bijeen om samen over wonen, zorg en welzijn voor senioren in Beers, Linden en Cuijk na te denken. Wat is je huidige woonsituatie en hoe denk je dat je in de toekomst woont. Door de vele veranderingen in de ouderenzorg is het nodig hierover na te denken. Onder leiding van Henk Geene werd er in 6 groepen aan de hand van verschillende voorbeelden gediscussieerd over wonen en zorg. De bedoeling van deze middag was om de bewoners zelf oplossingen te laten bedenken hoe je langer in je eigen vertrouwde, veilige en sociaal aantrekkelijke omgeving kunt blijven wonen, ook als je straks meer zorg nodig hebt. Als we dat willen, moeten we onze wensen inbrengen en initiatief nemen. De Stichting Welzijn Ouderen Cuijk

Duurzaamheidslening

januari 2018


Lekker lachen

Beerse Cup Biljart 2017

De winnaar van de Beerse cup bij Café De Spijker is bekend: De winnaar is Peter Hendriks geworden. Het was weer een zeer geslaagd toernooi met een Op zaterdagavond 17 maart verdiende winnaar die con2018 is het weer tijd voor een stant goed heeft gebiljart. Peter avondje lekker lachen. heeft in de finale Marcel TheuDan is het weer tijd voor Leknissen verslagen die op een ker lachen bij de Spijker! De keurige tweede plek is geëinorganisatie is weer druk bezig met de voorbereidingen. Er zijn digd. Theo Josemanders heeft in de troostfinale gewonnen teal enkele buutreedners vastgelegd o.a. Marlon Kicken, Robert gen Roy Toonders en plek drie weten te bemachtigen. Hiervan Lamoen en Brabants kamonder staan nog een paar leuke pioen 2017 Hans Keeris. Meer informatie over deze avond en feitjes over de Beerse Cup. de datum van de voorverkoop krijgt u in de dorpscourant van - De kortste partij was Jan Kaak – Martijn van den Boogaard, februari ! De Organisatie Jan maakte 26 caramboles uit in maar 6 beurten. - De langste partij was Bert Linders – Willem Hendriks, Willem won uiteindelijk na 25 beurten. - Er deden maar liefst 44 deelnemers mee! - Tina was de enige vrouwelijke deelneemster - Er is maar een wedstrijd beslist door middel van ver-

lening. Dit was de wedstrijd Frans Burgers – Marcel Theunissen. Marcel won met maar 1 carambole verschil in de verlening Iedereen bedankt voor de gezellige avonden en span-

Kerstboomverbranding ’t Neie Huukske

Op zaterdag 6 januari 2018 houdt buurtvereniging ’t Neie Huukske haar jaarlijkse kerstboomverbranding, op het zandpad achter de trapmuur van speelveld ’t Huukske’ aan de Korte Spruit. De kerstboomverbranding begint om 18.30 uur. Niet alleen buurtleden, iederéén is van harte welkom. En voor alle kinderen uit Beers is er evenals voorgaande jaren iets extra’s: voor elke kerstboom die je op zaterdag 6 januari tussen 15.00 – 16.00 uur komt brengen, ontvang je een lootje voor de loterij die januari 2018

nende biljartpartijen en Peter nogmaals gefeliciteerd en tot volgend jaar. Ook willen wij de organisatie nog een keer bedanken: Henk Theunissen, Gerrit Hendrix & Jan Toonders.

5

tijdens de kerstboomverbranding gehouden gaat worden. Onder alle aanwezigen wordt ’s avonds een kadobon van Intertoys verloot! Hoe meer bomen, hoe meer lootjes en dus meer kans op deze mooie prijs! Kom allemaal en breng zoveel mogelijk bomen mee. (I.v.m. de vergunning mogen er alléén kerstbomen worden verstookt en zeker geen geverfd hout.) Voor koffie, thee, chocolademelk en krentenbrood wordt gezorgd. We zien jullie graag allemaal op zaterdag 6 januari!


DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Nadat je geliefden en huisdieren gered zijn heb je nog tijd om één ding te redden. Wat zou het zijn? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen. nee Cuppen. Daar melk ik de geiten en verzorg deze. Zaterdag is uitslapen en rondom de boerderij werken. 3. Mijn hobby is de boerderij thuis. Vooral het 1. Ik ben Bas Thijssen, 22 jaar en woon op de Rozenstraat 13 bij mijn ouders Geert en Martha tractorwerk vind ik nog altijd leuk. En we gaan veel fietsen. en mijn zusje Inge. 2. Rond kwart voor 7 sta ik op om vervolgens 4. Ik heb moeite met dingen regelen. Ik zeg het wel maar doe het dan niet meteen. naar Arnhem te gaan om rond 8 uur te beginnen bij Delta Lloyd Bank. Elke avond is varië- 5. Iets meer van de technische dingen kennen. rend van voetbal kijken bij vrienden tot leren. Laat dit meestal een ander doen. 6. Droom nog altijd van een grote tractor om 3. Mijn hobby’s zijn: Voetballen bij HBV 4, een biertje drinken met vrienden en naar elke mee te werken, maar die ik nu heb is goed genoeg voor het werk waarvoor ik hem nodig thuiswedstrijd van PSV. heb. 4. Ik kan heel slecht tegen mensen die hun 7. Toen ik bij een loonwerker werkte moest ik afspraak niet nakomen. bij een klant mest injecteren in verschillende 5. Soms beter en duidelijker communiceren. weitjes. De laatste wei was van de buurman en 6. Een rondreis maken door Zuid-Europa, werd met de gazonmaaier gemaaid. Had dus helaas nog geen tijd voor gehad. geen mest op gehoeven. 7. Kan zo snel niet een grote blunder beden8. Duracel batterij. Gaat net iets langer door. ken. 9. Veel voor andere mensen klaar staan. 10. Map met belangrijke papieren. 1 Hallo, ik ben Marco Jans, 46 jaar en 11. Ik heb Willemien een keer een loopband woon samen met Erna en onze 3 meiden gegeven. Dit vond ze geweldig. Dit jaar een jonNienke, Maud en Britt op de Korte Spruit 6. ge Duitse herder gekregen met de verjaardag. 2 Mijn dagindeling kan nogal eens verMooie lieve pup. schillen, 3 a 4 dagen per week sta ik om 12. Sinds 4 jaar hebben we een oude camper half zeven op en rond zeven uur vertrek ik en gaan er verschillende keren per jaar mee op naar mijn werk bij ForFarmers in Lochem vakantie. We blijven alleen in Nederland om waar ik werkzaam ben als logistiek manadan lekker te fietsen. ger. Regelmatig ben ik ook in Duitsland of 13. Je moet mij niet opsluiten. Ik ben liever Engeland onderweg voor mijn werk. bezig. Na het werk verschilt het vaak wat ik doe, 14. Wat meer lantaarnpalen in het buitengeklussen, tuinieren, mountainbiken of tv bied. kijken 15. Ik heb Marcha van Lanen gevraagd. 3 Mijn hobby's zijn mountainbiken, skiën en met het gezin op stap. 4 Ongeduldig. 5 Ben tevreden met wat ik kan en heb. 8. Golden Retriever, ben graag in gezelschap 6 Ik wil nog graag met het hele gezin een maar kan ook goed alleen zijn. rondreis door Canada en/of Amerika ma9. Eerlijkheid. ken, maar is er simpelweg nog niet van 10. Mijn telefoon zodat ik de brandweer kan gekomen. bellen. 7 Vroeger een keer vergeten de vrachtwa11. Onlangs nog een cadeau op een housewargen op de handrem te zetten, toen ik terug ming gegeven wat diegene al had ontvangen. kwam stond hij tegen een auto geparkeerd. 12. Turkije, Madrid en Salou. 8 Een Volvo, degelijk en betrouwbaar. 13. Ik houd niet zo van opgesloten worden. 9 Tevreden zijn met wat je hebt. 14. Meer betaalbare woningen/appartementen 10 Denk dan toch laptop. voor jongeren. 11 Zou het zo snel niet weten, als ze de 15. Jan Thijssen moeite nemen vind ik het al mooi. 12 Berlijn, Oostenrijk, Oostenrijk Maurice van Lanen 13 Mij moet je niet opsluiten maar als het dan toch moet, het liefst met Erna onze dochters. 1. Ik ben Maurice van Lanen, 54 jaar en woon 14 Dat de plantsoenen beter schoon gesamen met Willemien en haar zoon Bart op de Antwoorden met foto aub inleveren vóór 15 houden worden en de speelvelden beter Leuvert 19. januari. Mail naar drieopeenrij@gmail.com gemaaid worden. 2. Ik sta elke dag om half 6 op en begin om Tekst en foto apart, jpeg, min. 400 kb. 15 Rob Claassen 6.00 uur. Ik werk op het geitenbedrijf van Re-

Marco Jans

Bas Thijssen

6

januari 2018


Mike de marinier

Tijdens de vooropleiding veva was het onduidelijk of Mike Meulenbelt op zou knappen van de ziekte van Lyme. Mike was erg blij dat hij door de voorselectie kwam om de opleiding tot marinier in Rotterdam te gaan volgen. Na 7 maanden afzien kunnen we vol trots melden dat onze zoon 1 december binnen kwam lopen als marinier.

Nieuwjaar Wij zijn nog steeds erg blij met het blauwe speelveld dat elke dag in de pauze gebruikt wordt en willen het dorp hiervoor nogmaals bedanken. Groep 3-4 en groep 5-6 lopen elke maandag rondjes hard rondom het speelveld. Een frisse start van de week! De kinderen genieten dagelijks van de speelplaats die opgeknapt is door vrijwilligers, ook uit het dorp. Van Sinterklaas hebben wij een klimwand gekregen die binnenkort (horizontaal;-) bevestigd zal worden. Nog meer mogelijkheden om lekker te bewegen tijdens het buitenspelen. Wij danken de dorpsbewoners die vrijwillig actief zijn in de school, als TSO medewerker of in de schoolbibliotheek. Wist u dat Tiny Josemanders al bijna 25 jaar actief is bij de TussenSchoolseOpvang? Meneer Leo onderhoudt nog steeds de tuin

tel. 0485 - 31 80 09

januari 2018

7

van de school en dat is zeker in de herfstperiode een hele klus. Wij vinden het fijn dat betrokken (groot)ouders en anderen zich inzetten om het onderwijs op onze school rijker te maken met de activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden en hierbij een helpende hand. Hartelijk dank daarvoor. Wij wensen alle dorpsbewoners een nieuw jaar met veel liefde, gezondheid en geluk. Team basisschool Dr. Jan de Quay

Hallo iedereen, We hebben met groep 8 kerstpakketjes rondgebracht voor mensen die een kerstpakket verdienen dit jaar, omdat we vinden dat ze dat extra verdienen. We hebben hiervoor zelf geknutseld met alle kinderen van de school. We wensen iedereen in Beers fijne feestdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar!!! Groeten van groep 8


Terugblik Prinsenreceptie 10 december Op zondag 10 december onder zeer winterse omstandigheden vond de Prinsenreceptie plaats van Prins Gerben d’n Urste , Prinses Simone en hun Adjudanten Bart & Martijn

Carnavalsprogramma 2017-2018

en van Jeugdprins Niek met zijn Jeugdadjudanten Jarne & Abe en Jeugdvorst Tygo. Na de openingswoorden door invalvorst Peter Poels opende onze eigen dansgarde de receptie en kon er begonnen worden met feliciteren. Er waren veel familieleden, vrienden, collega’s en bekenden naar de Bokkestal gekomen om onze Prinsen, Prinses en Adjudanten te feliciteren. Hierna verlieten Jeugdprins Niek en zijn Adjudanten Jarne & Abe en Vorst Tygo het podium. Ondertussen was de zaal al weer volgelopen en opende onze dansgarde het tweede deel van de receptie om de felicitaties in ontvangst te nemen van onze zusterverenigingen: de Ezels uit Gassel, de Nölers uit Cuijk, de Zelfkant uit Haps, de Scheresliepers uit Katwijk, de Heimussen uit Vianen, de Ulewappers uit St. Agatha en CV De Eikels uit Cuijk. Daarna sloot invalvorst Peter de receptie af, liet de dansgarde nog een keer hun prachtige dans zien en ging het feestje nog verder door in het café. Voor een foto- impressie

JANUARI 2018 zo

7

Voorverkoop pronkzittingkaarten voor donateurkaarthouders van 11.00 tot 12.30 uur in ’t Wapen van Beers

za

ma t/m za

8 t/m 27

Start reguliere kaartverkoop pronkzitting en ouderenzitting zo bij Tankservice van Lanen-Derks ma ma t/m za van 10.00 tot 18.00 uur (pinnen niet mogelijk)

vr

19

Ouderenpronkzitting

za

20

Pronkzitting

vr

26

Pronkzitting

za

27

Pronkzitting

di

zie www.debokkerijers.nl

Witte Gei’t De Witte Gei’t Quiz is alweer achter de rug. We mogen zeggen dat het wederom een succes is geweest. Veel deelnemers, maar liefst 27 teams.

de quiz was gelijk aan die van vorig jaar. Ieder team kon 2 jokers inzetten voorafgaand aan de quiz om zo dubbele punten te scoren. Er waren 5 verschillende rondes van ieder 20 vragen in o.a. Huh.., De wondere wereld van de Efte-

En veel positieve reacties ontvangen vanuit het deelnemers veld direct na afloop van de quiz. De organisatie had wederom veel werk besteed aan deze 6e editie van Witte Gei’t. De quiz was erg divers. Actuele FEBRUARI 2018 vragen, Beers 10 Sleuteloverdracht gerelateerde Carnavalsmis Coladisco vragen en muThema-avond ziekvragen. En 11 Optocht dit alles is een 12 Boerenbruiloft beetje overgoten met een 13 Familiecarnaval vleugje humorsaus. De opzet van

8

januari 2018


houders achter zich te laten en nam ruim bezit van de eerste plaats. Voor een foto- impressie zie www.debokkerijers.nl

Terugblik Bekendmaking Boerenbruidspaar Zaterdag 16 december 2017 was het dan zo ver. De onthulling van het nieuwe Boerenbruidspaar. De organisatie had er voor gekozen om verschillende aanwijzingen in de onthulling te verwerken. De achtergrond bestond uit bomen, een skihut en koeien. Debbie is namelijk gek op koeien (en pepernoten vandaar de bakjes met pepernoten op tafel). Verder hebben ze een hond die ging met pyjama en knuf- Flip heet, vandaar de foto van felbeer zonder blikken Flipje uit de Betuwe) of blozen in een bed van Carel en René kwamen op Slaapsfeer liggen. En vanuit de zaal met een boomRoy Hermanussen werd stronk. René begon met de gevraagd of hij 3 eieren tekst dat er een mooi pad was bij zijn buurman tegen de aangelegd en er flink aan de gevel kapot wilde gooien. weg is getimmerd (Roy werkt Nieuw dit jaar was de in de wegenbouw). Carel geeft ronde de tong. In deze aan dat de commissie weer ronde werden 5 potjes een gezellig Boerenbruidspaar uitgedeeld met daarin een heeft weten te strikken. En dat tot poeder gemaakt eetze uit juiste hout zijn gesneden baar natuurproduct. Door en dat er verschillende soorten de zintuigen op de juiste bomen in het bos staan zoals te manier te gebruiken eiken, beuken, elzen en essen kon je achterhalen om (Debbie heet met haar achterwelke natuurproducten naam van de Elzen en Roy van het ging. Lieshout). Na de 5e ronde was het Henriette en Marjan komen op eerst tijd voor de bekend- en stellen voor om een dansje ling, paspoort of dubbel, ontte gaan doen zodat ze het warm dek het plekje, nummers in de making van het nieuwe Boerenbruidspaar. Hierna volgde krijgen. Na afloop stelt Henriet60, omhoog da geluid, borrelnootjesmix, Beersenaren in het de prijsuitreiking van de Witte te voor om deze dans te tippen aan de kleine dansgarde (DebBuitenland, globaal, de tong en Gei’t. Team Kaak, onder aanvoering van Mark Roelofs, zijn bie heeft mede de leiding bij de ongelooflijk. de winnaars geworden van de kleine dansgarde.) Ze hebben In de ronde ongelooflijk is de organisatie bij enkele Beersena- prestigieuze 6e editie van Witte dorst gekregen en willen graag ren aan de deur geweest, waar- Gei’t. Team Kaak heeft de Witte een bockbiertje of een Bavaria Geit wisseltroffee nu voor de (Debbie komt uit Beers en is bij ze een opdracht kregen. De tweede achtereen volgende een echte Bokkerijer en de vraag is of deze opdracht wel Bavaria fabriek staat in Liesof niet uitgevoerd gaat worden. keer gewonnen. Hopelijk gaan ze dit jaar wat zorgvuldiger hout en zo heet Roy met zijn Tonny Oppers werd gevraagd in een apenpak een banaan om met het beestje. Team Kaak achternaam). om wist 2-voudig winnaar De Ze gaan op weg naar de skihut te gaan kopen bij Bakkerij van Kroegverslaafden en De Volen kijken door het raam naar Dijk. Marco van de Leuvert

binnen en wat zien ze daar: Het nieuwe Boerenbruidspaar Roy en Debbie komen tevoorschijn. Ze werden enthousiast ontvangen door de menigte in de zaal en hebben tot in de kleine uurtjes doorgefeest. Op carnavalsmaandag 12 februari 2018 zullen Roy en Debbie in de onecht verbonden worden. Voor een foto- impressie zie www.debokkerijers.nl

Kaartverkoop pronkzittingen Zondag 7 januari vindt de kaartverkoop voor donateurkaarthouders plaats van 11.00 tot 12.30 uur bij ’t Wapen van Beers. Vanaf 8 januari zijn de kaarten te koop bij Tankservice van Lanen-Derks. De pronkzittingen zijn dit jaar op 19 (ouderenpronkzitting) 20, 26 en 27 januari bij De Spijker. Mocht u nog niet in het bezit zijn van een donateurskaartje dan zijn deze nog te koop bij Tankservice van Lanen-Derks, ma t/m za van 10.00 uur tot 18.00 uur (pinnen niet mogelijk).

Carnavalskrant Op zaterdag 20 januari wordt de carnavalskrant huis-aanhuis bezorgd door de leden van de Raad van Elf.

Bokkerijersvlag

In het kader van het 44-jarig jubileum heeft CV “De Bokkerijers” een eigen vlag ontwo rpen. Een pron

kstuk voor elke Be erse gevel. De vlag is te koop bij Tankservice Van Lan en – Derks. Kosten: Contant en gepast € 11,44 Anders € 12,=

VERKOOP PRONKZITTINGKAARTEN

Voor wie Donateurkaarthouders:

Verkoopplaats

Datum

Prijs per kaart

-Per donateurskaart mag één toegangskaart

‘t Wapen van Beers

7 januari 2018

€ 11.00

voor de pronkzitting gekocht worden.

11.00 - 12.30 uur

-Per persoon mogen maximaal 6 toegangskaarten

in de voorverkoop worden gekocht

65-plussers en hun (eventueel jongere)

Tankservice

vanaf

€ 7.50

partners

van Lanen-Derks

8 januari 2018

Alle pronkzittingbezoekers

januari 2018

(ma t/m za van 10.00 tot 18.00 uur € 15.00 pinnen niet mogelijk) € 11.00 voor donateurkaarthouders

9

te koop


In gesprek met Yvette van Houten Ruim 45 jaar geleden zijn mijn ouders gestart met de bouw van hun woning aan de Elstweg 18 in Beers. Voor hen was Beers een nieuwe woonplaats, zij zijn de jaren daarvoor opgegroeid in Cuijk. Aangezien zij zelf graag een huis wilden bouwen, kwamen zij in Beers terecht. Hier woont mijn moeder nu nog steeds en met heel veel plezier. Ook ik kijk terug op een mooie leuke en gezellige tijd in Beers

ten we in de zondagse kamer en kregen we thee uit royal albert kopjes en stond er een doos met verschillende sigaren en sigaretten. Dat was sjiek de fiemel. Vanaf mijn vierde jaar heb ik daar op de kleuterschool gezeten en later op de lagere school. Het was een leuke periode, de meeste leraren kan ik me nog wel herinneren. Er zijn bepaalde dingen die mij van die tijd zijn bijgebleven.

het maar. Mooie herinnering. Een paar jaar geleden hebben we een reünie gehad van onze oude klas op de lagere school, wat was dat leuk. Eerst naar de oude basisschool en later naar het Wapen van Beers. Het was een leuke avond. Dat is voor herhaling vatbaar Het voortgezet onderwijs is een roerige periode in mijn leven geweest. Ik heb daar meerdere scholen bezocht. Na de basisschool ben ik naar het Merlet College in Cuijk gegaan. In het eerste jaar brak ik mijn been. In het weiland bij boer Peters, dacht ik over een wak heen te springen, met als gevolg een gebroken been. Das was geen leuke periode. Ik lag in de woonkamer, kon geen kant op… en dat 8 weken lang. En daarna moet je weer leren lopen. Doordat ik weinig op school was geweest en bij mij het kwartje “hoe moet je leren”

Was een kleinere school en dat zou beter gaan, maar ook daar had ik moeite met de vakken die ik kreeg op de mavo. Het jaar daarna ging in naar Nijmegen, de Lagere Detailhandel School, derde klas. Dat was een schot in de roos, vooral de vakken economie en wiskunde, warenkennis waren mij op het lijf geschreven. Ik ging over naar de vierde klas en mocht examen doen.. helaas liep dat na een herexamen niet goed af en moest ik een jaar overdoen.. maar dat was weer een schot in de roos, daar heb ik mijn man Marcel leren kennen. In de periode dat ik op het voorgezet onderwijs heb gezeten, heb ik een heerlijke tijd in Beers gehad. Vooral de periode als dansmarieke, samen met Reggy Donkers, Manon Jans, Wenny Lange, Corina Josemanders en Sandy Geraets. Dat was echt een hele leuke periode. Met Sandy ( en haar gezin) gaan we nog steeds om. De carnaval was een tijd, die ik nooit zal vergeten. Ik vond het altijd erg jammer als de carnaval weer voorbij was. Nog steeds ben ik benieuwd naar de prins die in Beers jaarlijks de scepter zwaait. Buiten de carnaval gingen we vaak uit met veel jongelui. In

links Yvette en ons pap, rechts Femke en ons mam, uit eten bij van der Valk Cuijk Op 14 februari 1974 ben ik in dat huis, na een korte bevalling geboren. Ik kwam als grote en stevige meid op de wereld. Ruim 3 jaar later kreeg ik een zusje in april 1977, Femke. We hadden het geweldig thuis, vooral de ruimte en de vrijheid. Aan de overkant was de boerderij van boer Peters, waar wij als kinderen altijd welkom waren. We mochten altijd blijven eten. Wat ik me daar nog goed van kan herinneren is dat we de soep, hoofdgerecht van 1 bord aten en de heerlijke bitterkoekjespudding als toetje. Dat heeft niemand in mijn gehele leven zo lekker kunnen maken. We konden mee op de tractor, lekker in het hooi spelen, met de paarden, tussen de koeien met hond Herta spelen, niets was te gek.. Ook kwam Sinterklaas daar cadeautjes brengen, dan moch-

Ferry Lemmers, die zijn been brak op de kleuterschool. Wendy van de Leuvert die een zusje en later een broertje kreeg op de lagere school. Juffrouw Bierhof die best streng was, maar daar heb ik enorm veel van geleerd heb. Blokfluitles in de aula, de carnaval in de aula. Afwassen in de keuken en dan kreeg je een koetjesreep, de musical in de zesde klas en het kamp. Wendy van de Leuvert was in die periode mijn beste vriendin, dat noemen ze tegenwoordig een BFF. Wij hebben daar samen een hele leuke tijd gehad, ook bij Wendy thuis. In de tuin hadden ze daar een oude stacaravan staan, nou dat was top. Ook de shetlanders in de wei en alle andere dieren die ze daar hadden. Niets was haar moeder te gek. Ik kon daar altijd blijven eten, slapen, zeg

Marcel en Yvette op vakantie in Turkije niet was gevallen heb ik het eerste jaar over gedaan op het Merlet College. Dat liep nog steeds een beetje moeizaam. Ik was een verlegen meisje ( !) dus adviseerde zij mij dat ik beter naar een kleinere school kon gaan. Dus ik ging naar de Griend in Grave, tweede klas.

10

de weekenden naar St Tunnis, Beugen of naar Groesbeek met de taxi. We vertrokken dan vanuit het wapen van Beers. Daar kijk ik nog steeds positief op terug en ik hoop ook echt dat mijn kinderen z’on leuke jeugd gaan krijgen. Na de LDS ben ik naar de MDS in Arnhem gegaan. Toen is het januari 2018


kwartje pas gevallen “hoe ik moest leren”…. In 1995 heb ik daar mijn diploma gehaald. In die periode heb ik stage moeten lopen, cadeaushop

huismeesters, servicemanagers en de coördinator van de receptie. Full time ben ik bezig met deze rol. Hier haal ik veel voldoe-

Siem en Jurre Stevens, Kraut de groenteboer, maar ook de DA bij Frank Vendelmans. Dat was erg gezellig bij Frank! Na de MDS ben ik in eerste instantie even gaan werken in de winkel V&D in Oss. Dat was een tijdelijke periode en daarna ben ik bij de Gemeente Nijmegen terecht gekomen. Eerst 3 jaar als parkeercontroleur, ja dat is was anders als in de winkel. Na 3 jaar ben ik bij het facilitair bedrijf terecht gekomen. Ik heb daar receptiewerk gedaan, servicedeskmedewerker, servicemanager, huisvesting en momenteel ben ik daar teamleider. Ik stuur daar een groep van ongeveer 20 mensen aan, dit zijn receptionistes,

ning uit.

Mijn gezin

gens. Ze zeggen een kopie van mama en een kopie van papa. Jurre lijkt exact op papa, maar heeft de haarkleur van mij, Siem is een echte Wieringa, maar de haarkleur van Marcel. Samen met de kinderen gaan we jaarlijks op wintersport, staan elke week langs te lijn bij het voetbal. Inmiddels spelen ze in de C, jongens onder de 15. In de zomervakanties hebben we verschillende bestemmingen bezocht Nederland of Oostenrijk of bijvoorbeeld naar Turkije.. zomervakantie is minder belangrijk voor ons als de wintersport. Wat is dat een leuke vakantie, lekker actief bezig met het gehele gezin. Alleen merk ik, dat ik altijd als laatste aankom, waar de 3 mannen ( inmiddels al 5 minuten)op mij staan te wachten. Al bijna 20 jaar woon ik niet meer in Beers, maar ik kom nog geregeld in Beers. Zeker de afgelopen periode. Op 9

Zoals ik jullie al eerder heb aangegeven heb ik mijn man Marcel leren kennen op de LDS, we zijn een tijdje uit elkaar geweest, maar in juli 1995 zijn we weer bij elkaar gekomen. In 1998 hebben we een huis gekocht in Wijchen, het huis waar we nu nog wonen. Op 15 juli 2000 hebben wij onze relatie bekroond met een huwelijk. Inmiddels zijn we 17,5 jaar getrouwd. Op 29 januari 2004 zijn wij de trotse ouders geworden van een tweeling: Jurre en Siem. Twee hele verschillende jon-

“Taart van Twan”

Trainer HBV verlengd contract HBV Beers heeft het contract met trainer Robert van Mierlo met één seizoen verlengd. De club en spelersgroep zijn tevreden over het trainerschap van de 30-jarige Ossenaar, die aan zijn eerste seizoen bezig is op sportpark Calbroek. Van Mierlo krijgt de gelegenheid om verder te bouwen met zijn jonge ploeg, die voor handhaving in de vierde klasse gaat. Het contract van de trainer van het tweede elftal, John Hendriks januari 2018

juni 2017 is ons pap overleden. We hebben een goed afscheid gehad, maar het is niet eerlijk als je te jong uit het leven moet stappen. Ons mam woont nog steeds in Beers en heeft het daar gelukkig nog steeds naar haar zin. Je merkt vooral dat het dan heel prettig is dat ze in een hecht dorp woont. Wat heeft zij en hebben wij veel ondersteuning gehad van Beerse vrienden. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om Jan en Coby, Piet en Tiny, Ad en Hetty, Jacques en Ciel, Gertjan en Yvonne, Arie en Karin te bedanken. Wat moeten wij zonder jullie! Jullie zijn toppers. We hopen dat 2018 een mooi jaar zal gaan worden. Op 26 januari krijgen wij de sleutel van onze nieuwe woning, wij gaan verhuizen van Wijchen naar Nijmegen.. dat is een positief punt na het heftige jaar 2017.

Voor de’ taart van Twan’ zijn we In 2017 met een echtpaar geëindigd. In 2018 starten we ook weer met een echtpaar. Alwin en Mayke Schaap zijn deze keer voorgedragen. Twee mensen, die van oorsprong niet uit Beers komen (Alwin uit Cuijk en Mayke uit Overasselt, red), maar duidelijk zeer actief in de gemeenschap van Beers. Alwin is bestuurslid van HBV en heeft o.a. kantinezaken in zijn beheer. Ook heeft hij zitting in de werkgroep van Buurtkracht (samen energie besparen). Bovendien zit Alwin in het Oranje comité. Dit comité zorgt ervoor dat we elk jaar weer een mooie

uit Cuijk wordt ook verlengd. Heumenaar Mike Van Vlodrop, die in zijn eerste jaar met het vrouwenelftal kampioen werd en de beker won, heeft aangegeven aan het einde van dit seizoen te stoppen.

11

koningsdag hebben voor de jeugd van Beers. Mayke is voorzitter/secretaris/penningmeester van Sportfit. Elke dinsdagavond wordt er steps gegeven in de Kloosterhof. Ook is ze penningmeester van de Ouderraad. Bovendien is Mayke actief bij de organisatie van de zogenoemde Coladisco. Bij de Coladisco kunnen de kinderen van de basisschool zich op carnavalsdinsdag helemaal uitleven. Voldoende redenen om Alwin en Mayke te laten genieten van de door Twan en Els aangeboden taart.


zondag 21 Januari 2018

Biljartcompetitie '16-'17

Zondag 21 januari Toneelgroep Velp speelt:

Toneelgroep Velp speelt

: “t Opstootje café-zaal de Spijker. Na spannnende soms briljante dan weer frusterende wedstrijden zijn de kampioenen bekend geworden. In het spelsoort libre eindigde op de eerste plaats Henk Theunissen en in het spelsoort bandstoten eindigde John Hendriks op de eerste plaats.

Muzikaal toneelstuk voor kinderen Muzikaal toneelstuk voor kinderen Plaats: Tijd:

Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Velp 10:30 uur eerste voorstelling 14:30 uur tweede voorstelling Entree: € 4,00

Plaats:

Gemeenschapshuis probleem! Velp Toneelclub Spotlight is be-‘t Trefpunt moet iets aan gedaan naderd door mensen van de Tijd: 10:30 uur Daar eerste voorstelling worden. Maar wat? Iedereen toneelvereniging uit Velp. Zij het hof probeert hem te spelen een leuke kindermu14:30 uur van tweede voorstelling helpen. De dokter ontdekt in sical voor jong en oud maar een oud medicijnboek dat er kwamen dit jaar spelers te€ 4,00 Entree:

een oplossing is voor het prokort. In het stuk spelen ruim bleem van de Koning. Name20 spelers mee! lijk kietelveren! Wat? Jazeker: Wij zijn met 4 personen kietelveren! (Rieny Vos, Jan Cornelissen, Toneelclub Spotlight is benaderd door mensen van de toneelvereniging uit Velp In heel Bloemosië zijn die Marjo Cuppen en Marjan kindermusical voor jong en oud maar kwamen dit jaar spelers te kort. In het kietelveren niet te vinden. Er Lucassen) dit avontuur aanmoet gezocht worden in angegaan. We hebben allemaal spelers mee! dere landen. De Koning kan een kleine rol maar zijn ennatuurlijk niet alleen op zoek. thousiast over de inhoud van Dus er gaan wat mensen mee Wij zijn met 4 personen (Rieny Vos, Jan Cornelissen, Marjo Cuppen en Marjan L het stuk, de liedjes en de vele op reis. Na veel avonturen mooie decors. aangegaan. We hebben allemaal een kleine rol maar zijn enthousiast over de in komen ze een oude bekende Graag tippen we jullie dan tegen die hen kan helpen. Kan ook voor deze voorstelling op liedjes en de vele mooie decors. zondag 21 januari. Wij zouden nu het probleem van de Koning opgelost worden? het erg leuk vinden als julGraag tippen we jullie dan ook voor deze voorstelling op zondag 21 januari. W lie naar deze musical komen Kinderen die hun verjaardag kijken. vinden als jullie naar deze musical komen kijken. op deze dag vieren kunnen, inHet stuk heet: “Kietelveren dien gewenst extra in zonnetje voor de Koning” wordenvoor gezet.de Laat dit van te In deze musical nemen de Het stuk heet: “Kietelveren Koning” voren dan wel even weten! toneelspelers jullie mee naar In deze musical nemen de mee naar land Voorhet meer info:Bloemosië. Het ruik hettoneelspelers land Bloemosië.jullie Het ruikt www.facebook/toneelgroeper heel lekker maar naar bloemebloemetjes. Het is er mooi en gezellig, niet altijd, Koning Floratius heeft namelijk e velp en/of Jos Domhof, Schooltjes. Het is er mooi en gezelerg groot probleem! straatje 2, 5363 TR Velp (NB), lig, maar niet altijd, Koning Floratius heeft namelijk een Daar moet iets aan gedaan worden. Maar wat? Iedereentel: van06-29600187 het hof probeert hem te he probleem, een heel erg groot

- Eén en dezelfde contactpersoon die u alle dagen begeleidt en ontzorgt. - Alles in eigen beheer, waaronder een eigen uitvaartcentrum met 24-uurs kamers waar u op elk moment van de dag kunt binnenlopen. - Ook in het geval u verzekerd bent kunnen wij de uitvaart voor u verzorgen.

De twee knapste werden op de gevoelige plaat vastgelegd, door onze enige vrouwelijke deelneemster Tina Londar. Op onze jaarlijkse feestavond met sport en spel werd de inwendige mens uitstekend verzorgd door Roy Toonders. Al met al kunnen wij terugzien op een mooie competitie en een geslaagde avond. De organisatie

in een oud medicijnboek dat er een oplossing is voor het probleem van de Koning. Nam Jazeker: kietelveren! In heel Bloemosië Dag en nacht bereikbaar: 0485 452 868 zijn die kietelveren niet te vinden. Er moet gezocht worden in andere Wanroijseweg 42, Mill | Voor informatienatuurlijk kijk op www.vandijk-uitvaart.nl niet alleen op zoek. Dus er gaan wat mensen mee op reis. Na veel avonture Al 40 jaar het vertrouwde adres voor uitvaartverzorging in Cuijk, Mill e.o. bekende tegen die hen kan helpen. Kan nu het probleem van de Koning opge 12

januari 2018

Kinderen die hun verjaardag op deze dag vieren kunnen, indien gewenst extra in zon


Sjo Vianen Vooruit HBV JO11-2 najaarskampioen

Vorig seizoen zijn we als HBV JO9-1 voorjaarskampioen geworden. En nu najaarskampioen, maar nu als SJO VIANEN VOORUIT HBV JO11-2. In de beker, voorafgaand aan

de competitie, hadden we 1 van de 3 wedstrijden verloren. De inschatting was dat we in de boven in de subtop zouden meedraaien. Maar het liep anders. De wedstrijd tegen een directe concurrent, JVC Cuijk JO11-7, op 18 november eindigde, na

januari 2018

laas deed Nick niet mee vanwege de griep. We verloren met 4-3. Maar dat mocht de pret niet drukken, want we zijn kampioen! Na de wedstrijd werden we gehuldigd. We kregen een medaille van de ouders. Van de club van 100 van Vianen Vooruit kregen we een bioscoopbon. Nadat we hadden geeen achterstand van 5-1, in 5-5. doucht, stond er een grote Dit resultaat werd bereikt door verrassing klaar: De HAniet bij de pakken neer te zitten HEBO schoolbus met Paul van Schaijik als chaufen te blijven voetballen. feur. De kampioenen samen De week erop , 25 november, met ouders, broertjes en zusjes moesten we tegen de andere directe concurrent, JVC JO11-6. gingen een ritje maken. Eerst werd Nick nog opgehaald. Hij Hier werd met 6-1 van gewonnen! We konden ons stilletjes aan voorbereiden op het kampioenschap. Op 2 december om 9:15 in de ochtend, op de witte licht bevroren velden in Boxmeer, werd de uitwedstrijd tegen was gelukkig fit genoeg om een Olympia gewonnen met 7-2. feestje te bouwen. En wat voor We dachten dat bij de laatste wedstrijd de beslissing zou val- feestje!! len. Later die ochtend, toen we De eerste verrassing/tussenstop was de Spijker. De kinderen al met z’n allen al huiswaarts waren gekeerd , blijkt dat JVC 7 werden door Roy en Stannie heeft verloren. We kunnen niet met kampioenenmuziek ontvangen en getrakteerd op drinmeer worden ingehaald, oftewel we zijn KAMPIOEN! Maar ken en een kerstmanslagroomtaart. Na deze stop gingen we omdat iedereen al naar huis was, werd het kampioenschap verder op pad. Onderweg kreeg Paul de kinderen zover dat ze die dag niet gevierd. Dat doen een paar keer belletje gingen we wel een week later tegen trekken. SIOL. Maar deze wedstrijd wordt afgelast en niet meer ingehaald. Gelukkig mochten we 16 december een erewedstrijd tegen SJO VIANEN VOORUIT HBV JO11-1 voetballen. Hanny Linders werd bereid gevonden om foto’s te maken. He-

13

De volgende verrassing/tussenstop was De Tienmorgen. We mochten van boer Stef eerst

op een koe zitten. Daarna werden we verwend door boerin Hanneke en een hulpboer met overheerlijke pannenkoeken. Als afsluiting gingen we met boer Richard een rondje op de platte kar. De laatste tussenstop /verrassing was bij ’t Wapen van Beers. Van Jeroen en Sjaak kregen we een ijsje. Of we nog niet genoeg waren verwend?! De rondrit werd afgesloten in de kantine van HBV. Hier kregen we nog een drankje, frietje en snack. Bij deze willen we Hanny, Club van 100 Vianen Vooruit , Paul,

HAHEBO, De Spijker, De Tienmorgen, ’t Wapen van Beers en HBV heel erg bedanken voor jullie bijdrage aan ons kampioensfeest! Het was een onvergetelijke dag! Het kampioensteam bestaat uit Kjeld van Roosmalen, Gijs Schreven, Jesper Hendriks, Nick Cornelissen, Casper Basten, Vic Peeters, Bram v.d. Wiel, Thijn Keijzers en Julian Milojkovic. De leiders zijn Jorrit Hendriks en Nicolai Keijzers. De trainers zijn Patrick Peeters en Rob van Lanen.


Meer bewegen voor ouderen; “Zitgymnastiek” Bij het ouder worden is het belangrijk om lichamelijk en geestelijk fit te blijven. Daarom organiseert de Stichting Welzijn Ouderen Cuijk bewegingsactiviteiten voor ouderen onder de verzamelnaam "Meer Bewegen voor Ouderen”. Deze bewegingsactiviteiten zijn aangepast aan de wensen en mogelijkheden van ouderen. Ook als men te kampen hebt met kleinere en grotere “ongemakken van de dag” bestaat de mogelijkheid om toch deel te nemen aan bewegingsaktiviteiten. Sociaal welzijn: Naast inspanning geeft het deelnemen aan bewegingsactiviteiten ook ontspanning. Men ontmoet andere mensen en hoort ergens bij en de gezelligheid speelt een grote rol. Kom gezellig meedoen. Elke dinsdagjouw weg gaan middag van 14.45 tot 15.30 uur aansluitend jouw weg gaan lekker samen groeiend genieten van van uit een kopje kofje nuchterheid fie. Locatie; ’t naar Trefpunt – info; warme bewogenheid 06-23271054 jouw weg gaan Vacature groeiend KBO afd. van uit je eigen wereldje Beers/Linden naar intense medemens Na de Algemene jaarvergadering jouw weg gaan op 21 februari groeiend 2018 komt binvan uit nen het bestuur je onvolkomen zijn van KBO de naar functie van seik mag er zijn cretares vacant. Voor deze funcjouw weg gaan tie is de KBO met de dan ook binnen kracht van een rivierkei de vereniging zachtheid van een merop zoek naar gelsteen een enthousiaste volharding van Bernadette vrijwilliger, die van Lourdes met de overige bestuursleden jouw weg gaan op een pleziehoef je niet alleen rige manier wil de jouwen lopen met je samenwerken mee en samen de als jij - ik - wij KBO afd. Beers/ allemaal Linden in goede ‘er zijn’ banen wil leimet elkaar den. Heeft u voor elkaar interesse of wilt u nadere info Roc Andreas © over de functie, Cuijk, dec. 2017 maak dan een afspraak.

Gedicht

kbobeerslinden@gmail.com - tel. 0485314314 of mariavanvugt@home.nl – 0485314490

Programma KBO Beers/Linden '18 10 en 24 januari 2018 - Zingen 24 januari 2018 – Lezing/Voorlichting “Stichting Klaartje Derks 7 en 21 februari - Zingen 21 februari 2018 – Alg. Jaarvergadering 7 en 21 maart - Zingen 14 maart 2018 – Voorlichting “Eeuwig houdbaar” ism SWOC 23 maart 2018 – Voorjaarsmodeshow 4 en 18 april - Zingen 18 april 2018 – Lezing over darmkanker 2 – 16 en 30 mei - Zingen 23 mei 2018 – Lezing reizen voor ouderen 13 en 27 juni - Zingen 20 juni 2018 – Midgetgolf 22 augustus 2018 – Jaarlijkse busreis 3 oktober 2018 – Presentatie; Valpreventie 12 oktober 2018 – Najaarsmodeshow 21 november 2018 – Voorlichting “Bijzondere huidverzorging” 19 december 2018 – Kerstviering

Aanraders Sigaren en Cuijkse koek – verhalen van achter de voordeur datum; 02 en 03 maart 2018 - 20.15 uur – 04 maart 2018 – 14.00 uur - € 16,00 Locatie; Schouwburg Cuijk www.schouwburgcuijk.nl

Senioren Expo Dinsdag 16 t/m zondag 21 januari 2018 Locatie; NH Conference Centre – Koningshof - Veldhoven

Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt • Rummicub – Maandagmorgen 10-12u • Nordic Walking en/of Lopen – Elke maandagmorgen starten we om 09.00 uur vanaf het Burg.v.d.Braakplein. Na afloop samen even lekker koffiedrinken • Handwerken – Maandagmiddag • Zitgymnastiek/gymnastiek – oefenruimte fysiotherapie/kloosterhof – dinsdagmiddag • Koffie-uurtje/Eetpunt – Woensdagmorgen aansluitend eetpunt info; Nelly v.d.Broek – tel. 0485-314055 – nellie.vd.broek@hetnet.nl • Zingen - Zangkoortje “Vûr de lol” o.l.v. Ans Bergmans Woensdagmorgen van 10.00 tot ca. 11.45 uur. [10 en 24 januari / 7 en 21 februari] • Bridgen – Donderdagmorgen • Kienen - Elke 2de en 4de donderdagmiddag van de maand • Prijsrikken –1e – 3de en 5de donderdag van de maand om 13.30 uur. Inleggeld bedraagt € 0,50 per donderdagmiddag. • Leest u graag; Tijdens de openingstijden

14

van de Ontmoetingsruimte kunt U gratis boeken lenen. •Wenskaarten Klaartje Derks Stichting; Te koop tijdens de openingstijden Ontmoetingsruimte Trefpunt. Openingstijden; Maandag-woensdag-donderdagmorgen 09.30 tot 12.00 uur Maandag t/m Vrijdagmiddag 13.30 tot 16.30 uur Wist U! ’t Trefpunt is een ontmoetingsplek voor alle 50+. De koffie staat altijd bruin zonder verdere verplichtingen. Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt Info; Vrijwilliger worden! Nelly v.d.Broek – tel. 0485-314055 – nellie. vd.broek@hetnet.nl Mieke van Lanen – tel. 0485-317966 – mlanen5@gmail.com

Bibliotheek online E-Books lezen op je e-reader - PC - laptop - tablet of smartphone. E-books leen je bij de online bibibliotheek. www.onlinebibliotheek.nl Online cursussen – meer weten? Ga naar www.onlinebibliotheek.nl/cursussen Luisterbieb - Meer informatie? Heb je een vraag of wil je meer weten? Ga naar www. onlinebibliotheek.nl/luisterbieb

Telefoonnummers

Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 44182418 Beheersstichting Beers-Linden: Frans Martens – tel. 0485 - 313085 Nelly v.d. Broek - tel. 0485 - 314055 Mieke v. Lanen - tel. 0485 – 317966 Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869 Huisartsenpost: tel.0900-8880 Ik neem je mee! - tel. 0485-314308 – Harry Roos voor verdere informatie. Waar kun je naar toe met dit vervoer: enkele voorbeelden: huisarts-apotheek - ziekenhuistrein- winkel- fysio - familie KBO Beers-Linden: Jan Robben – tel. 0485 314314 ’t Trefpunt: tel. 0485 - 322787 Ouderenadviseurs: Ella Mijnsbergen - tel. 0485 314615; Ria Blokland – tel. 0485 – 315386 Sociaal Kernteam – 0485-396783 Sociom – centraal kantoor; 0485-700500 SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: tel: 0485 – 574440 Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via SWOC - tel. 0485-574440 Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met: Hofmans Catering – tel. 024-3586076 Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803 WMO vrijwillige cliënt ondersteuner [alleen voor ouderen]; Ella Mijnsbergen tel. 0485 - 314615 Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot – tel. 0485 - 316495 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 - 316798

Prikservice Openingstijden donderdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt. januari 2018


Tennisvereniging Play Back Een terugblik op de afgelopen weken: Samen met de tennisverenigingen van Cuijk, Vianen en Haps heeft de jeugdcommissie van Beers op zondag 26 november een activiteit georganiseerd die in het teken stond van Sinterklaas. Vol verwachting

klopte ons hart of er voldoende aanmeldingen zouden zijn. Uiteindelijk hadden 24 kinderen zich opgegeven die na een warming-up op sinterklaasmuziek allerlei wedstrijd-

jes, oefeningen en spelletjes hebben gedaan. Er kwamen zelfs 2 echte zwarte pieten voorbij. Zij hebben, zoals het hoort pepernoten, gestrooid. Ze hebben ook mee getennist. Het was een leuke en gezellige ochtend.

Een vooruitblik op de komende weken: Wij wensen alle leden, sponsoren en supporters een geluk-

kig, gezond, sportief en succesvol 2018! We starten het nieuwe jaar op zaterdag 6 januari, met het gezellige ‘Guten Rutsch’ toernooi. Tijdens het toernooi word je ingedeeld om een aantal rondes te tennissen. Gezelligheid staat voorop, je bepaalt zelf hoeveel rondes je tennist. De organisatie verzorgt voor, tijdens en na het toernooi heerlijke winterse gerechten en drankjes. Zondag 7 januari wordt het tennisjaar 2017 afgesloten met

alle jeugdleden. Tevens wordt het nieuwe jaar 2018 ingeluid. Op dinsdag 20 februari vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in het paviljoen van tennisvereniging Play Back. De ALV begint om 20:30 uur. Wij hopen veel leden te begroeten.

Biodanza in Cuijk. Dáár knap je van op! sen geef je je leven een nieuwe impuls.

Juist in de kille donkere weken rondom de jaarwisseling, realiseer je je wel eens, dat je leven niet helemaal verloopt zoals je zou willen. Hoe het zou moeten gaan en wat je wil is niet eens duidelijk: je wil het 'gwoon' anders. Zinvoller. Luchtiger. Warmer. Energieker. Biodanza is een vriendelijke vorm van wekelijks terugkejanuari 2018

rend onderzoek naar wie je bent en wie je wil zijn. Een dans van het leven. Je doet eenvoudige (dans) oefeningen op gevarieerde muziek. Je (her)leert je ritme te bewegen. En je probeert uit hoe je vloeiendheid kunt toepassen in je leven om het wat makkelijker te maken allemaal. Vooral door deel te nemen aan de wekelijks terugkerende les-

In Cuijk worden de lessen gegeven door Andrea Geurts. Na een intensieve drie-jarige opleiding geeft ze de inspirerende lessen, nu nog onder supervisie van de opleiding. Kijk eens op de website www. heeldanserij.nl naar wie Andrea is en wat Biodanza voor je kan betekenen. Biodanza is geschikt voor iedereen die enigszins mobiel is, van 30 tot 70 jaar, man of vrouw, kunnen dansen is niet nodig en voor mensen die wat geestelijke verdieping zoeken. Associaties met Tai-Chi, Yoga, ritmisch dansen, ritmische gym en beeldende expressie zijn wel eens genoemd.

15

De gevarieerde muziek en de opbouw van de lessen zijn zeer typerend. Om te ervaren hoe lessen Biodanza zijn, nodigt de Heeldanserij je uit om een proefles gratis mee te doen. We dansen elke donderdagavond om 19.15 uur. Wanneer je interesse hebt en wat vragen of je wilt jezelf aanmelden voor een proefles, neem dan per mail of telefoon contact op met Andrea Geurts. info@heeldanserij.nl en 068358 6219


ANTONIUS MARTINUS van RAAIJ BURGEMEESTER van de GEMEENTE BEERS De heer A.G.Meijs, Dijkgraaf van het waterschap “De Maaskant” schenkt aandacht aan de functie van Heemraad, die de heer van Raaij vanaf 1942 bekleed heeft. Hij aanvaardde deze taak in de meest ontredderde tijd. Zijn grote collegialiteit, groot verstand en scherp inzicht, gepaard aan een prettig karakter met gezonde humor maakten hem tot een zeer waardevolle en graag geziene bestuurder. Burgemeester en wethouders van Beers, De loco- burgemeester G.Stroeken en de locogemeentesecretaris G. Derks zijn dankbaar voor de prettige manier waarop burgemeester van Raaij, de B&W- en Raadsvergaderingen voorzat. Namens de leden van de raad en het personeel der gemeente feliciteert het college van B & W de heer van Raaij. Voorbeeld van zijn mooie handschrift uit een voordracht "Ons dorp verandert" van hem in januari 1959

-Ridder in de Orde van Oranje Nassau De CdK Dr. C.Kortmann kwam medio april 1962 onverwacht op bezoek bij burgemeester van Raaij in zijn huis aan de Broekhofsestraat. Hij werd vergezeld door enkele Beerse autoriteiten. Het gezelschap was bepakt met enkele flessen wijn. Al spoedig werd duidelijk wat het doel van de missie was. De Commissaris nam het woord met de bekende zinsnede dat het de Koningin behaagde burgemeester van Raaij te ridderen. Nadat hij de bijbehorende medaille had opgespeld, werden in een prettige sfeer de

wijnflessen voor de dag gehaald. In deze plezierige ambiance, stak de kledij van de geridderde opmerkelijk af. ”Onze pa” droeg namelijk een zwart pak met een zwarte rouwband, dat hij vanaf het overlijden van “ons moeder” een jaar lang iedere dag aan had.

-Afscheid als burgemeester van Beers 1969 Plotselinge opname in het ziekenhuis te Boxmeer was er de oorzaak van dat het op 1 juni

1937 - 1969 - DEEL 5 1969 geplande afscheid van de edelachtbare heer A.van Raaij als burgemeester van Beers, uitgesteld moest worden. Omdat de patiënt herstellende was, besloot het afscheidscomité onder aanvoering van de voorzitter de heer J.Peters en een delegatie gemeentenaren uit Beers, Gassel en Linden, af te reizen naar Kamer 605 van het Maas Ziekenhuis. Het doel was het overhandigen van een kleurentelevisietoestel. Dit geschenk van de bevolking verraste hem zeer. Door technische medewerking van het ziekenhuis werd hij in de gelegenheid gesteld die avond nog naar een voetbalwedstrijd in kleur te kijken. Hij zei bijzonder getroffen te zijn door dit cadeau en hoopte spoedig in Beers zelf afscheid te nemen en de bevolking te danken. Medio juli was hij zover opgeknapt dat het uitgestelde afscheid op zaterdag 26 juli 1969 doorgang kon vinden. Het programma startte om 13.30u met een Eucharistieviering in de H.Lambertus parochiekerk te Beers; om 14.30u een buitengewone raadsvergadering in Beerse Gemeenschapshuis waarin van oud-burgemeester Van Raaij afscheid genomen werd; vanaf 15.00u was er gelegenheid voor genodigden om het woord te richten tot de scheidende burgemeester; 17.00u aanbieding van een cadeau door de bevolking van de gemeente en vanaf 17.30u tot 18.30u vond de afscheidsreceptie plaats. In de Gelderlander, de krant van

16

25 juli 1969 werd de feestelijke afscheidsdag, die de volgende dag zou gevierd worden, aangekondigd. In het krante-artikel werd onder meer geschetst dat de schei-

dende burgemeester “een belangrijk en werkzaam aandeel had in de vernieuwing van alle scholen, in het behoud van de landbouwschool, in de verharding van de wegen (asfaltering 40 km), in de uitbreiding van het electriciteitsnet en het waterleidingnet in zijn gemeente”. Ook al wuifde hij alle verdiensten weg, in het fraai uitgegeven afscheidsboekje “Ten afscheid” werden zijn succesvolle arbeid en vele kwaliteiten uit verschillende gezichtshoeken huldigend en met grote dankbaarheid belicht.

In dezelfde krant, die gedateerd is op 28 juli 1969, werd geschreven dat “in het Gemeenschapshuis in Beers zich een groot aantal van dank vervulde mensen had verzameld, die kwistig met loffelijke woorden strooiden”. Te kwistig vond de januari 2018


woord, die ook bij het zilveren jubileum van burgemeester Van Raaij van hun waardering hadden blijk gegeven, zoals de burgemeester van Cuijk Mr.v. Zwieten en Dhr. Meijs oud-dijkgraaf van het waterschap “De Maaskant”. geheel, maar ook voor elke inwoner afzonderlijk. Over “Bur- Hij deelt mee dat “Hare Majesgervader” van Raaij schrijft hij: teit de Koningin (Juliana) zeer onlangs de heer van Raaij be“Gij kent al Uw gemeentenanoemd heeft tot Dijkgraaf van ren, hun persoonlijke omstandigheden, de samenstelling van het waterschap “De Maaskant”. hun gezinnen; gij kent ieders Ir. W.G. Blauwhof, Rijksveeberoep, ieders aanleg, aard en teeltconsulent voor Noord-Bramateriële positie; gij kent ook Het afscheids-comite had er bant prijst de openingsrede van ons aller eigenaardigheden en evenwel niet opgerekend dat de heer Van Raaij op het altijd gij hebt er altijd naar gestreefd ik, zoon van de feesteling, druk bezochte en geanimeerde –niet zonder succes- om allen onverwacht mijn geliefde aanrechtvaardig en goed te behan- feest na de jaarlijkse Cuijkse staande vrouw Leontine had fokveedag. Hij waardeerde de delen…..” meegebracht. Alsnog werd er karakteristieke manier waarop een stoel bijgeschoven en werd In zijn kinderjaren als vakanhij zijn openings-speech hield. tieganger in Beers, vanaf 1963 zij met grote nieuwsgierigheid Gastvrij, attent, maar ook met door de Beerse receptiegangers als inwoner van Beers, maar niet mis te verstane opmerkinook vanuit Den Bosch (als bewonderd en beoordeeld. gen over actuele discussiepunCommissaris van de Koninten, doorspekt. gin) en vanuit Den Haag (als In het boekje “Ten afscheid” Minister-President) “heb ik Uw Hij kende is onder meer een “Harzijn Pappenwerk kunnen gadeslaan. Zo telijk Dank” opgenomen. heimers, had heb ik U goed leren kennen. Daarin vermeldt wethouder veel overleg Ik weet ook, dat naast vreugde C.Hermanussen dat onze buren tact en niet het menselijk leed U niet begemeester in hoge mate en op minder gezag. spaard bleef.” Hij sluit af met bijzondere wijze het belang Allemaal zeer de woorden: “Wij nemen in van een goed contact tussen waardevolle elk geval met waardering en de bestuurder en de burgerij eigenschapdankbaarheid afscheid van U heeft bevorderd. Hij was op pen in een af elk moment bereid iedereen te als Burgemeester. Wij (hij en woord te staan; hij had niet een zijn familie) wensen U nog vele en toe wat gegelukkige jaren en wij hopen U voelige wereld spreekuur; hij voelde mee met van fokkers en nog menigmaal als oud-burgede moeilijkheden en zorgen veehouders. meester te ontmoeten.” van de ingezetenen. Hij was bovendien een goed magistraat, De Burgemeester van Grave die in goede harmonie met de In het boekje “Ten Afscheid” L.A.A.M. Raymakers die even overige bestuurscolleges onze staan enkele anecdotes en oud is als “de Burger van gemeente Beers op de hem Beers” stapt in dezelfde maand wederwaardigheden, en wordt eigen sympathieke manier ook de samenstelling van het uit het ambt. Maar het Beerse bestuurde. afscheidscomité vernoemd: afscheidscomité verzoekt hem Als burgemeester-secretaris Gassel Linden over zijn collega het een en an- Beers werd hij bedankt voor de der te schrijven in de feestgids J. Jans H. Hendrix J.Keyers plezierige leiding aan de “Ten afscheid”. Hij constateert J. Peters W. Huberts H. Lange secretarie-ambtenaren en anH. Smits Mej.C. Lucassen dat ze elkaar ruim 20 jaar kendere uitvoerende werkers in Mej. P.Loeffen nen en dat zij in die tijd goede gemeentelijke dienst. Mevr.Thiels buren, goede kennissen en goede vrienden zijn geworden. De vooraanstaande BeerseHij bedankt burgemeester Van naar Prof. Dr. J. E. de Quay -Benoeming bij Koninklijk Raaij voor de ondervonden omschrijft in “Ten afscheid” burgemeester van Raaij als een vriendschap en goede raad die Besluit van A.M. van Raaij “Burgervader”, die men eigen- hij dikwijls van hem mocht tot Dijkgraaf van het ontvangen. lijk over alles kan benaderen waterschap De Maaskant en raadplegen; die kan Er kwamen in “Ten afscheid” luisteren en altijd het beste ook nog mensen aan het nastreeft voor de gemeente als Toen begin 1969 in de vergaweer te bescheiden scheidende burgervader, die er beduusd van werd. Uit de vele gememoreerde verdienstelijkheden bleek duidelijk dat men slechts node afscheid nam van deze burgemeester. Burgemeester Rolof Baron van Hövell tot Westerflier en Wezenveld uit Haps kwam dan ook terecht tot de conclusie, dat het gezegde “een profeet is in eigen land niet geëerd” , niet opging voor Van Raaij. Deze had dank verdiend en kreeg die van vele kanten. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst, die overliep van gezellige gemoedelijkheid. Kortom van burgemeester Van Raaij werd op grootse wijze afscheid genomen.

januari 2018

17

dering van Hoofdingelanden (algemeen bestuur) van het waterschap “De Maaskant” door de Dijkstoel, de heer Van Raaij werd voorgedragen als candidaat voor nieuwe Dijkgraaf, werd zijn candidatuur met algemene stemmen aanvaard. Men kende zijn jarenlange ervaring als Heemraad, zijn deskundigheid en vertrouwde hem zware nieuwe taken toe zoals de herziening van de lastenheffing, de uitvoering van het miljoenenplan tot verbetering van het riviertje de Raam en de regeling van de nieuwe zuiveringstaak in het Maaskant-gebied. In overeenstemming met de aanbeveling benoemde Koningin Juliana hem tot Dijkgraaf m.i.v. 01-04-1969 en werd hij na periodieke aftreding herbenoemd tot het einde van het zittingsjaar waarin de 70-jarige leeftijd werd bereikt (eind 1974).

Op 3 januari 1975 werd er in een buitengewone vergadering van de Dijkstoel in het Waterschapshuis in de Oude Kerkstraat 10 te Oss, zijn opvolger Dhr.L. de Bekker, 2e Kamerlid voor de KVP, als nieuwe Dijkgraaf beëdigd en daarna werd afscheid genomen van de heer A.M. van Raaij als Dijkgraaf. Vervolgens maakte een verscheidenheid van bestuurders, ambtenaren en mensen uit het bedrijfsleven gebruik om tijdens de receptie de opvolger te feliciteren en afscheid te nemen van de vertrekker. De feestelijke dag werd afgesloten met een diner in hotelrestaurant Van Alem, waaraan de Dijkstoel en familieleden deelnamen. (wordt vervolgd)


1. Hoi, ik ben Jesse Claassen. Ik ben 6 jaar en woon met mijn papa Sander, mama Laura en zus Britt op de Molenstraat 15. 2. Op de schooldagen sta ik rond kwart over 7 op en in het weekend slaap ik vaak lekker uit. Na school spreek ik graag met vriendjes en vriendinnetjes af. 3. Voetballen en Jong Nederland 4. YouTube en spelletjes.nl 5. Met Liv 6. Cars 7. Max Verstappen 8. Een heel groot binnenzwembad en/of een crossbaan. 9. Motor of fietscrosser 10. Skateboard 11. Jesse Jansen

Jesse

Iedere maand worden aan 2 jongeren tot 18 jaar uit Beers de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten? 6. Welk boek ligt er naast je bed? 7. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? 8. Je bent burgemeester van Beers, wat verander je? 9. Als je uit alles kunt kiezen, wat zou je later willen worden? 10. Je krijgt € 100,-, wat ga je kopen? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze lijst in te vullen? Vraag of dit de eerste keer is. Mail zijn/haar emailadres of telnummer. Antwoorden met foto mailen vóór de 15e van de maand drieopeenrij@gmail.com Doc. of txtbestand. Foto jpeg, 200 dpi.

IVN-werkgroep VLB voel om nog een weekend lang van na te genieten. Op de website van IVN Cuijk kunt u de data vinden waarop de vrijwilligers in actie komen. In 2018 zijn tot aan het voorjaar 4 data gepland. Steeds op zaterdag, te beginnen op 6

VLB staat voor Vrijwillig LandschapsBeheer, een van de eerste werkgroepen van de ruim 25 jaar oude, Cuijkse IVN de Groene Overlaat. Aanvankelijk de VeNeL-groep, nu een 25 leden tellende, bonte club van enthousiast “groenonderhoudspersoneel”. Van oktober tot april, steekt deze club een zaterdagochtend in de maand de handen uit de mouwen in het landschap. Met zagen, snoeitangen en scharen, met spades de groei van knotwilgen, hoogstamfruitbomen, houtwallen, poelen in hun groei ondersteunt en in banen leidt. Te uitbundig groeiende struiken en takken verwijdert en de oorspronkelijke begroeiing weer ruimte geeft. Een club van mannen én vrouwen, niet

per se met groene vingers, maar mensen met een klik met de natuur in het Cuijkse; die even de boel de boel kunnen laten en die kunnen genieten van de zaterdagmorgenrust. Zorgvuldig overleggend, voor en tegens afwegend van welke ingreepjes de natuur het meeste zullen opleveren, dan wel mediterend het hoofd leegmakend zonder daarbij de spieren in de stand by-stand te zetten. Maar vergeet natuurlijk ook niet de gezelligheid. De koffiepauzes van de werkgroep zijn befaamd. Met een vaste kern van vijftien, mondt zo’n werkochtend, steevast uit in een overtuigend zichtbaar resultaat en ook daardoor een heerlijk voldaan gevoel achterlatend – een ge-

18

januari en dan 3 februari, 24 maart en ten slotte 7 april. De werkochtend begint steevast in Beers bij/in De Kloosterhof, Grotestraat 14 om 9 uur. Meld u aan bij IVN Cuijk en “klus” mee.

MELDEN OVERLIJDEN of overige vragen:

0485 47 00 00 24 uur p/dag bereikbaar

Een sterfgeval komt vaak totaal onverwacht. Eigenlijk staat uw hoofd niet naar het regelen van allerlei zaken. Met hart en ziel helpen wij u graag in deze moeilijke tijd.

Met hart en ziel betrokken www.fioreuitvaartzorg.nl

Weth. Lemmenstraat 11, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00

januari 2018


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

Januari

Kerkberichten Jan.-feb. 2018 Kerkdiensten in de kerk van Beers Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag

13 jan H. Mis 27 jan. H. Mis 10 febr Gebeds en Comm.D Carnavalsviering 24 febr H. Mis 10 mrt. H. Mis

19.00 Gemengdkoor 19.00 Together 19.00 Vissers koor. 19.00 Gemengd koor. 19.00 Together.

Intenties 13 jan.2018.: Piet Wagemans echtgenoot van Mieke Voss. Marietje Keijzers de Waal weduwe van Herman Keijzers. Harry van den Brand echtgenoot van Nelly Zonnenberg Jan Stevens. Sjaak van der Burgt echtgenoot van Ans van der Burgt-Willems. Wim Nelissen echtgenoot van Riek Peters. 27 jan.: Annie Willems-Claassen. Jan ten Haaf en Til ten Haaf – van Well. Marinus Huberts echtgenoot van Odilia Sengers. 10 febr. Jan Stevens. Jaargetijde. 24- febr. Wim Nelissen echtgenoot van Riek Peters. Harry van den Brand echtgenoot van Nelly Zonnenberg Annie Willems-Claassen. Marinus Huberts echtgenoot van Odilia Sengers. Sjaak van der Burgt echtgenoot van Ans van der Burgt-Willems. 10 - maart: Harry van den Brand echtgenoot van Nelly Zonnenberg; Wim Nelissen echtgenoot van Riek Peters; Sjaak van der Burgt echtgenoot van Ans van der Burgt-Willems.

Februari 4 feb HBV 1 - OKSV 1, 14.30u 9 feb Schoolcarnaval en Ziekenbezoek 10 feb Sleuteloverdracht, Carnavalsmis en thema-avond 11 feb Optocht en optochtbal 12 feb Vergadering Dorpsraad, sporthal Kloosterhof, 20u 12 feb Boerenbruiloft 13 feb Kindermiddag en afsluiting 15 feb start familiebiljarttoernooi 2018, ‘t Wapen van Beers 21 feb Algemene Jaarvergadering KBO 24 feb Papiercontainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘T neie Huukske, vr. 11u-za. 11u 24 feb Inzameling spullen Beers Best, 10-11u, voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal 25 feb SIOL 1 - HBV 1, 14.30u

Maart

Hiermee sluit ik het jaar 2017 af en hoop goed uitgeslapen 2018 te beginnen. ’n Nieuw jaar, nieuwe kansen. Mooie en minder mooie momenten. We moeten afwachten wat het brengen zal. Ik wens U allen het aller beste toe. Zalig en Gezond 2018.

Parochiële zaken:

Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de tweede en de vierde zaterdag van de maand en voor de bijzondere feestdagen. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €11.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad.

1 jan Nieuwjaarsborrel ‘t Wapen van Beers 7 jan Voorverkoop pronkzittingen, 11u, ‘t Wapen van Beers 8 jan Vergadering Dorpsraad, sporthal Kloosterhof, 20u 19 jan Ouderenpronkzitting, aanvang 19.30u 20 jan Pronkzitting, aanvang 20u 24 jan Lezing/voorlichting “stichting Klaartje Derks” KBO 26 jan Pronkzitting, aanvang 20u 27 jan Pronkzitting, aanvang 20u 27 jan Papiercontainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie Huukske, vr. 11u-za. 11u 27 jan Inzameling spullen Beers Best, 10-11u, voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal 28 jan SV Milsbeek 1 - HBV 1, 14.30u

4 mrt HBV 1 - Heijen 1, 14.30u 11 mrt Juliana 1 - HBV 1, 14.30 12 mrt Vergadering Dorpsraad, sporthal Kloosterhof, 20u 18 mrt HBV 1 - Achilles Reek 1, 14.30u 25 mrt HBV 1 - VV Achates 1, 14.30 31 mrt Papiercontainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie Huukske, vr. 11u-za. 11u 31 mrt Inzameling spullen Beers Best, 10-11u, voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal

Website parochienieuws, www.martinuscuijk.nl Huwelijks- en jubileumvieringen. Secretariaat@martinuscuijk.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van.haren@ zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. Wij bieden de mogelijkheid tot dopen op de zondag na de Eucharistie viering in welke kerk dan ook of op ’n ander tijd stip maar dan in overleg met de Pastoor.Maak voor ’n afspraak voor ’n doop met de secretaresse van de parochie en bel daarvoor telefoon no 312555. Geloofgemeenschap H. Lambertus

April 1 apr SDDL 1 - HBV 1, 14.30u 8 apr Constantia 1, HBV 1, 14.30u 9 apr Vergadering Dorpsraad, sporthal Kloosterhof, 20u 15 apr HBV 1 - SV Milsbeek 1, 14.30u 22 apr Ulysses 1 - HBV 1, 14.30u 28 apr Papiercontainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie Huukske, vr. 11u-za. 11u 28 apr Inzameling spullen Beers Best, 10-11u, voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal

St. Anthonius Gilde

Mei

Beers anno 1943

7 mei Vergadering Dorpsraad, sporthal Kloosterhof, 20u 13 mei HBV 1 - SES 1, 14.30U 20 MEI DSV 1 - HBV 1, 14.30U Wij wensen iedereen een 27 mei HBV 1 - Herpinia 1, 14.30u 26 mei Papiercontainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie voorspoedig en gezond 2018 Huukske, vr. 11u-za. 11u Opgaven activiteitenkalender: redactie@dorpscourant.nl

januari 2018

19


Ontmoet De juiste adviseur voor al je vragen. Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm Een aandeel in elkaar

Wijkaccomodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

> Inloopspreekuur

dinsdag 8.00-9.00 uur > Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak > Met/zonder verwijzing

> Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding

0485-321869 of

www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen

AANNEEM-,TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF Hoenderstraat 8 | 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 | Fax 0485-330129 Info@claassenbouw.nl


Legionella aangetroffen bij HydroBusiness in Boxtel

een gezamenlijke bron wordt deze bemonsterd en getest.

Eind 2016 en in 2017 werden er bij de GGD een aantal legionella-besmettingen uit Boxtel gemeld. Zoals gebruikelijk startte de GGD een brononderzoek en werden alle waarschijnlijke bronnen getest. Daarin werd geen legionella aangetroffen. Daarop besloot de GGD ook waterbronnen te onderzoeken, die minder voor de hand liggen. In de eerste week van december werd dezelfde legionellabacterie aangetroffen bij HydroBusiness, een bedrijfsafvalwaterzuivering in Boxtel. Zij troffen direct maatregelen om het risico op eventuele verspreiding te voorkomen.

Wat is legionellose? Legionellose is een infectie door een bacterie. Deze bacterie heet Legionella. De meeste mensen worden na blootstelling aan deze bacterie niet ziek. Als er wel ziekteverschijnselen optreden gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na besmetting. Het begint dan met lichte koorts, spierpijn en zich niet lekker voelen. Na enkele dagen kan een longontsteking ontstaan met hoge koorts (boven de 39 graden) en koude rillingen. Bij dergelijke klachten neemt men contact op met de huisarts. Kijk voor meer informatie over legionella op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Legionella Niet besmettelijk

De zuivering van HydroBusiness was niet eerder in beeld, omdat het geen voor de hand liggende bron is. Het is een zuiveringsproces waarbij bacteriën afvalwater zuiveren en waardevol biogas produceren. Hierin worden geen duidelijke waterdruppels gevormd. In Nederland zijn nooit eerder legionella patiënten gemeld als gevolg van dit type bron. De afgelopen maand ontving de GGD geen nieuwe legionellose-meldingen uit Boxtel.

Besmetting met legionella gebeurt via de longen. U kunt alleen besmet raken als u kleine druppeltjes waterdruppeltjes inademt die zijn besmet met legionellabacteriën. Het drinken van besmet water levert geen gevaar op. Legionella is ook niet over te dragen van mens op mens. Meer informatie?

Onderzoek Bij legionella-meldingen start de GGD onderzoek om een mogelijke bron te achterhalen. Hierin vraagt de GGD aan alle mensen met legionellose waar ze zijn geweest. Bij het vermoeden van

Voor vragen of meer informatie over legionella kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant, via tel: 088-368 64 21.

Naast energiebelasting ook energietarieven in 2018 omhoog

Netwerkkosten gaan omhoog in 2018 Niet alleen de energietarieven, ook de netwerkkosten stijgen in 2018. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, aansluitkosten en meterhuur. Vanaf 1 januari 2018 liggen de netAMSTERDAM - Hogere belastingen, netwerkkosten en energiewerkkosten op jaarbasis gemiddeld 12 euro hoger dan in 2017, tarieven zorgen voor een flinke stijging van de energierekening in 2018. Alles bij elkaar gaat een huishouden met een gemiddeld liet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weten. De ACM stelt maximumtarieven op die netbeheerders mogen rekenen. De verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas het komende stijging in de netwerkkosten voor 2018 komt vooral doordat elekjaar zo’n 110 euro meer betalen. Inmiddels is duidelijk dat de triciteitstransportbedrijf TenneT flinke investeringen gaat doen variabele energietarieven van de drie grote leveranciers, Essent, in de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk. Voor regionale Nuon en Eneco, vanaf 1 januari omhooggaan. Eneco bevestigde netbeheerders geldt dat er een precariobelasting wordt geheven deze stijging recent al en ook Essent geeft aan dat de tarieven door gemeentes. Hiermee wordt het gebruik van grondgebied zullen stijgen. Nuon geeft geen officiële bevestiging, maar klanten ontvangen wel al berichten over de stijging voor volgend jaar. waar de leidingen en kabels doorheen lopen belast. Naar verwachting zullen kleinere leveranciers deze prijsstijgingen volgen. De hogere tarieven zijn vooral een gevolg van hogere Stijging verschillend per regio Op dit moment hebben nog niet alle netbeheerders de definiinkoopprijzen voor stroom en gas. Het grootste gedeelte van de tieve tarieven voor 2018 bekendgemaakt. Liander, vooral actief totale stijging van de energierekening, zo’n 70 euro, wordt verin Noord-Holland, Gelderland, Flevoland en Friesland, echter oorzaakt door hogere belastingen. Dit blijkt uit onderzoek van wel. Bij deze beheerder gaat het om een stijging van in totaal 31 onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise. euro op jaarbasis bij een standaard consumentenaansluiting. Bij Enexis, vooral actief in Brabant, Limburg, Overijssel, Drenthe Hogere energietarieven in 2018 en Groningen, gaat het om iets meer dan 8 euro op jaarbasis. De Per 1 januari 2018 stijgen de variabele energietarieven. Deze daadwerkelijke stijging in netwerkkosten verschilt dus per regio. tarieven worden door de leveranciers elk halfjaar opnieuw vastgesteld. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens Meer energiebelasting en ODE van 2018 tot 2021 heeft een energiecontract met variabele tarieven. Twee van de Het grootste gedeelte van de stijging van de energierekening, 68 drie grote energieleveranciers, Eneco en Essent, hebben al beeuro, wordt veroorzaakt door stijgende belastingen. De energievestigd dat de tarieven in januari stijgen. Bij Eneco zou het gaan om een stijging van ongeveer 30 euro voor huishoudens met een belasting gaat per 1 januari omhoog, met ruim 20 euro. De Opslag Duurzame Energie (ODE) zorgt daarnaast voor een stijging gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas. Essent geeft aan dat klanten gemiddeld ongeveer 20 euro meer gaan van 47 euro. “Ook de komende jaren wordt de energierekening hoger door belastingen,” vertelt Hans de Kok. “Volgens onze betalen, op basis van een verbruik van 3.000 kWh stroom en 1.400 m³ gas. Pricewise berekende dat dit voor huishoudens met berekeningen betaalt een huishouden met gemiddeld verbruik een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ bijna van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas in 2019 nog eens zo’n 150 euro meer aan belastingen dan in 2018. Ook in de jaren erop 32 euro stijging in energiekosten betekent. Voor Nuon wordt op blijven de belastingen verder stijgen. Dé manier om je energiereditzelfde gemiddelde verbruik een stijging van 28 euro per jaar kening laag te houden, is door minder energie te verbruiken en verwacht. besparende maatregelen te treffen in huis, zoals zonnepanelen en Volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, is de stijging geen betere isolatie. Daarnaast blijft energie vergelijken en overstappen naar een goedkoper contract natuurlijk verstandig, helemaal verrassing. “Een stijging van de tarieven zat er al langer aan te als de tarieven stijgen.” komen, omdat ook de inkoopprijzen voor gas en stroom de afgelopen tijd omhoog zijn gegaan. Gelukkig heeft de explosie in Oostenrijk vooralsnog geen groot effect op de tarieven in Nederland.”

januari 2018

21


Zolang we ze blijven herdenken, blijven ze leven…

Dringende oproep BHIC: Help ons alsjeblieft en geef iedere Brabantse gesneuvelde een gezicht en een verhaal

De twintigjarige Pierre van Boxtel uit Kaatsheuvel trad tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst bij de Britse Royal Air Force. Maar op 28 oktober 1941 sloeg het noodlot toe, zijn toestel werd geraakt, vloog in brand en hij overleed aan zijn verwondingen. Zo zijn er bijna 1900 Brabantse militairen en verzetsstrijders tijdens oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog en alle volgende militaire conflicten gesneuveld. Het Brabants Historisch Informatie Centrum wil al deze gevallenen een gezicht geven. Help ons alsjeblieft om deze lijst van gesneuvelden aan te vullen en te corrigeren.

In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Noord-Brabant van de Duitse bezetting begon. Om dit te herdenken, presenteert het BHIC dat najaar samen met de Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden een digitale eregalerij voor alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers. Op dit moment heeft het BHIC op een voorlopige site www.brabantsegesneuvelden.nl bijna 1900 slachtoffers in beeld die een plaats in deze eregalerij zouden moeten krijgen. Het gaat dan niet alleen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de Brabantse militairen die zijn omgekomen in Nederlands Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna.

Waterpeil in het Peelkanaal voortaan automatisch geregeld Tien stuwen in het Peelkanaal worden de komende periode gerestaureerd en geautomatiseerd. Door de stuwen te automatiseren en op afstand te bedienen kan sneller en makkelijker ingespeeld worden op verschillende weersomstandigheden. Ook is het veiliger voor de medewerkers die anders handmatig de stuw moeten verstellen. Stuwen In het Peelkanaal zit een aantal stuwen uit 1939 die eigendom zijn van waterschap Aa en Maas. De stuwen regelen het waterpeil. Het kanaal is een hoofdader van het gebied en de waterstanden reageren snel op het weer. De eerste tien stuwen in het kanaal zijn verouderd en worden geautomatiseerd. Ze kunnen daarna veiliger maar ook slimmer, beter inspelend op de actuele situatie, worden bediend.

Voorlopige site Op deze site staan de 1900 oorlogsslachtoffers allemaal vermeld met de basisgegevens die nu bij ons bekend zijn: naam, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, overlijdensdatum, overlijdensplaats, rang, beroep en een aanduiding van de historische context waarin het slachtoffer geplaatst kan worden. Van ongeveer 600 slachtoffers kunnen we bovendien een foto laten zien. Dat is al veel, maar we zijn er nog niet. Op de definitieve eregalerij van Brabantse Gesneuvelden willen we straks zoveel mogelijk slachtoffers met een foto én een verhaal vereeuwigen, zodat we niet enkel namen herdenken, maar ook de personen erachter. Immers, het waren op de eerste plaats mensen; vaders, zoons, broers en vrienden die plotseling aan het leven zijn ontrukt. Velen van hen stonden voor moeilijke keuzes, anderen hebben onvoorstelbaar geleden. Allemaal verdienen ze het dat hun verhaal verteld wordt, hoe heldhaftig of bescheiden ook. Help mee! Om hen zo goed mogelijk op de eregalerij te zetten, hebben we de hulp van alle nabestaanden en betrokkenen nodig. We hebben al verschillende openbare bronnen geraadpleegd, maar voor de meeste foto’s en persoonlijke verhalen zijn we uiteindelijk aangewezen op wat nabestaanden van familieleden, vrienden en andere betrokkenen over hen kunnen vertellen. We nodigen iedereen die meer weet van harte uit om te reageren. Alleen zo kunnen we in 2019 een zo volledig en correct mogelijke digitale eregalerij presenteren. Mocht je op www. brabantsegesneuvelden.nl dus een bekende of een familielid aantreffen waar je iets over kunt vertellen, laat dan een bericht achter of neem contact met ons op.

alleen dienst als afwateringskanaal maar ook als antitankgracht. De langs het kanaal aanwezige kazematten, verdedigingswerken, zijn voor een groot deel in tact gebleven en op veel plaatsen in de noordelijke Peel nog zeer goed herkenbaar in het landschap. Start werkzaamheden Het waterschap start medio december 2017 bij de Volkelseweg (Mill en Sint Hubert). De geplande oplevering van de werkzaamheden is begin mei 2018. Ontwikkeling Peelkanaal Langs drie van de tien bovenstaande stuwen worden tevens vistrappen aangelegd zodat vissen de stuw gemakkelijk kunnen passeren. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een bredere ontwikkeling van het Peelkanaal tussen de Graafseweg in Mill en Kasteel Tongelaar. Onderdeel van deze ontwikkeling is het oplossen van vismigratieknelpunten, maar daarnaast ook het realiseren van een ecologische verbindingszone en recreatiemogelijkheden. Deze werkzaamheden starten in het voorjaar van 2018.

Monumenten Zeven van de tien stuwen zijn monumenten. Het nieuwe ontwerp is dan ook zorgvuldig afgestemd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente Mill en St. Hubert. Ook de heemkundekring Myllesheem en de stichting Menno van Coehoorn zijn erbij betrokken. Optimale functionaliteit en behoud van authenticiteit zijn zo geborgd. Peelkanaal als verdedigingslinie Het Peelkanaal of Defensiekanaal is in 1939 gegraven als onderdeel van de Peel-Raamstelling, een Nederlandse verdedigingslinie in de tweede wereldoorlog. Het kanaal deed destijds niet

22

januari 2018


Opening webshop GGDReisvaccinaties Op dinsdag 5 december 2017 opent de webshop van GGDReisvaccinaties. Dit is een volgende stap in service voor de klanten van de GGD, die op reis gaan. In de webshop zijn, naast noodzakelijke producten voor een reis, ook producten te koop die de reis aangenamer maken. De webshop is te bereiken via de website van GGDReisvaccinaties. Op de webshop is het Thuiswinkelwaarborg van toepassing. Producten in de webshop De webshop is handig onderverdeeld in thema’s die voor een reis belangrijk zijn. Zo kunt u bij het thema Muggen en Teken klamboes vinden, maar ook muggenwerende lotion en kleding. Behalve producten om een ongemak op reis, zoals diarree op reis te behandelen zijn er ook kant en klare EHBO-sets te koop. Via de webshop kunt u producten kiezen van verschillende aanbieders. Openingsaanbieding

Twee derde Nederlanders voor afschaffing eigen risico

Maar als afschaffing leidt tot hogere premies, is nog maar 30 procent voor Een grote meerderheid (67,8 procent) van de Nederlanders vindt dat het wettelijk verplichte eigen risico voor de zorgverzekering moet worden afgeschaft. Dit is echter niet onvoorwaardelijk; als afschaffing zou zorgen voor een stijging van de zorgpremies, is nog maar 29,9 procent voor. Dit jaar betaalde bijna de helft van de verzekerden het volledige bedrag van het eigen risico dat zij kozen. Bijna vijf procent denkt nog voor het eind van het jaar het eigen risico vol te maken. Slechts tien procent maakte geen zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, en betaalde dus nul euro aan eigen risico. Ruim een derde van de bevolking maakte zorgkosten die onder het bedrag van het door hun gekozen eigen risico bleven. Verreweg de meeste mensen (86,8 procent) kozen in 2017 voor een standaard eigen risico van 385 euro. Ook voor 2018 kiest 85,4 procent voor een laag eigen risico. Slechts 6,4 procent, overwegend jonge mensen, kiest voor het hoogste eigen risico. En een minderheid van 5,3 procent twijfelt nog over welk eigen risico te kiezen voor het komende jaar. De rest kiest voor een van de bedragen tussen 385 en 885 euro. Dit blijkt uit onderzoek van onafhankelijke vergelijkingswebsite Pricewise. Afschaffen eigen risico Als afschaffing geen stijgende zorgpremies tot gevolg zou hebben, is 67,8 procent voor. Afschaffing van het eigen risico leidt echter onvermijdelijk tot hogere zorgpremies. De bevriezing van het eigen risico die de overheid afgelopen september doorvoerde, zorgde al voor een premiestijging van een paar euro per maand. Met een premiestijging als alternatief, is nog 29,9 procent van de Nederlanders voor de afschaffing van het eigen risico. “Niet onverwachts,” vindt Hans de Kok, directeur van Pricewise. “Bijna de helft van de mensen betaalt het volledige eigen risico. Voor elk van hen zou afschaffing voordeliger zijn, zelfs als ze daardoor maandelijks meer premie gaan betalen. Om deze reden zou je eigenlijk verwachten dat méér mensen voorstander zouden zijn.” Hoogte eigen risico Verreweg de meeste mensen (86,8 procent) kozen in 2017 voor een standaard eigen risico van 385 euro. Meer dan de helft (54,9 procent) van hen moest dit volledige bedrag aan zorgkosten betalen. 7,9 procent kiest voor het hoogste eigen risico van 885 januari 2018

In december kunt u gebruik maken van de openingsaanbieding: 10% korting op een reisgids naar keuze. Een meevaller in de vaak toch al dure decembermaand. Service voor u De webshop van GGDReisvaccinaties is de volgende stap in service voor de klant. Eind 2012 ging de website GGDReisvaccinaties live. Hierop kunt u een afspraak maken bij een GGD bij u in de buurt. Om informatie ook op reis te kunnen nalezen lanceerde GGDReisvaccinaties in april 2016 de app GGDReistmee. Handig om tijdens het spreekuur alvast de adviezen vast te leggen. Tijdens de reis handig als er iets gebeurt en u vraagt zich af wat u moet doen. Met de webshop kunt u zich nog beter voorbereiden op uw reis. 24/7 thuis op de bank. GGD: daar kunt u mee op reis! Meer informatie? · Kijk op www.ggdreisvaccinaties.nl

euro. Mannen doen dit net iets vaker dan vrouwen: 8,9 procent tegenover 7,1 procent. Van alle mensen met een vrijwillig verhoogd eigen risico van 885 euro, heeft 10,1 procent het volledige bedrag al volgemaakt. Een eigen risico tussen de twee uitersten – dus van 485, 585, 685 of 785 euro – is beduidend minder populair; 3,5 procent van de Nederlanders kiest voor een van deze bedragen. Rekening eigen risico Ruim een derde van de Nederlanders (36,7 procent) maakte wel zorgkosten maar bleef onder het gekozen bedrag aan eigen risico. Bijna de helft, 49,6 procent, betaalde het volledige bedrag. 10,3 procent betaalde helemaal niets en 3,5 procent weet überhaupt niet óf hij iets betaald heeft of niet. Bij de grootste groep, de mensen die het laagste eigen risico kozen, betaalde meer dan de helft (55,1 procent) het volledige bedrag van 385 euro. Leeftijd en eigen risico Een groot verschil in de keuze voor een hoog- en laag eigen risico is te zien tussen jongvolwassenen en 60-plussers. Jongeren kiezen vaker voor een hoger eigen risico dan ouderen. Van de groep 18- tot 29-jarigen kiest 15,3 procent voor een maximaal eigen risico van 885 euro, van de 60-plussers doet maar 4,3 procent dat. “Een logische en tactische keuze,” vindt Hans de Kok. “Jongeren zijn vaak gezond en hebben minder zorg nodig. Door het eigen risico te verhogen besparen zij op de zorgpremie, die gaat namelijk omlaag als je ervoor kiest om het eigen risico te verhogen. Ouderen daarentegen lopen meer kans op kwetsuren en hebben wellicht een grotere zorgbehoefte. De kans dat zij meer dan 385 euro aan zorgkosten maken is daardoor veel groter. Voor hen is het om deze reden vaak juist voordeliger om voor het minimale bedrag aan eigen risico te kiezen. Voor hen is het om deze reden vaak juist voordeliger om voor het minimale bedrag aan eigen risico te kiezen. Het is goed om hier rekening mee te houden tijdens het zorgverzekering vergelijken.” Verwachting volgend jaar Ook voor volgend jaar lijkt de verdeling tussen jongeren en ouderen ongeveer gelijk te zijn. Van de groep 18- tot 29-jarigen zegt 13,4 procent voor het hoogste eigen risico te gaan, tegenover 3,2 procent van de 60-plussers. Over het algemeen gezien kiest 85,4 procent volgend jaar voor een laag eigen risico en 6,4 procent voor het hoogste. Een minderheid van 5,3 procent twijfelt nog over welk eigen risico te kiezen voor het komende jaar. De rest kiest voor een van de bedragen tussen 385 en 885 euro.

23


Waterschap Aa en Maas leidt burgers op tot dijkwacht Bij hoog water worden de dijken extra goed in de gaten gehouden. Dit wordt gedaan door dijkwachten. Voor het eerst heeft waterschap Aa en Maas burgers, veelal dijkbewoners, hiervoor opgeleid. Zeventwintig burgers hebben de basistraining gevolgd en met succes afgerond. De training werd gegeven door specialisten vanuit het waterschap. Dijkwachten Als het water in de Maas hoog tegen de dijk aan staat, wordt deze permanent in de gaten gehouden door dijkwachten. Zij controleren de dijken op beschadigingen en lekkages. Zo’n 100 medewerkers en bestuursleden van waterschap Aa en Maas zijn hiervoor opgeleid en worden jaarlijks opnieuw getraind voor deze verantwoordelijke taak. Omdat het waterschap meer ogen en oren op de dijk nodig heeft, zijn voor het eerst ook burgers opgeleid. Betrokkenheid Dagelijks bestuurslid William de Kleijn: “We zijn blij verrast door het grote aantal aanmeldingen van burgers. We hebben zelfs een reservelijst moeten instellen voor een tweede groep die later opgeleid gaat worden. Het geeft aan dat de betrokkenheid

Aa en Maas verwijdert beverdammen in de Oeffeltse Raam Maandag 27 november heeft waterschap Aa en Maas uit de Oeffeltse Raam tussen gemaal Sambeek en Sambeekse dijk twee beverdammen verwijderd. De beverdammen zorgden voor acute wateroverlast. Door de grote hoeveelheid neerslag gisteren, dreigden aangrenzende percelen onder water te lopen. Om verdere wateroverlast als gevolg van de beverdammen te voorkomen, heeft het waterschap direct ingegrepen. Faunabeheereenheid Noord-Brabant had al toestemming gegeven om alle aanwezige beverdammen in de Oeffeltse Raam te verwijderen om wateroverlast te voorkomen. Beverprotocol Bevers zijn een beschermde diersoort en komen ook in de Brabantse natuurgebieden steeds vaker voor. De prachtige dieren zitten op meer dan 30 plekken in Zuidoost Brabant. Op plekken waar dat toelaatbaar is, zijn bevers meer dan welkom. Om te voorkomen dat ze voor wateroverlast zorgen, volgt het water-

Waterschap dringt aan op intensivering handhaving in strijd tegen mestfraude Dijkgraaf Lambert Verheijen pleit voor uitbreiding en intensivering van de handhaving om mestfraude tegen te gaan. Aanleiding voor de oproep aan minister Schouten van Landbouw is de inspraakreactie van het waterschap op het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, die wordt gesteund door de provincies NoordBrabant en Limburg. ‘In het ontwerp van het actieprogramma stelt de minister dat zij de beschikbare capaciteit voor handhaving anders wil inzetten’, licht Verheijen toe. ‘Wil je echt wat tegen mestfraude doen, dan moet je de huidige capaciteit voor handhaving aanzienlijk uitbreiden.’

bij de dijk van de bewoners heel groot is. De dijk is immers niet van het waterschap, de dijk is van ons allemaal en dat blijkt wel uit het enorme enthousiasme van de deelnemers". Barre omstandigheden Wanneer de inzet van de dijkwachten nodig is, is niet bekend. Dat kan nog twintig jaar duren maar kan ook deze winter al zijn. Ze moeten daarom altijd voorbereid zijn. Als ze ingezet worden, patrouilleren de dijkwachten dag en nacht over de dijk onder soms barre omstandigheden: bij storm, in de kou en regen of sneeuw. De kans op hoogwater is het grootst tussen 1 oktober en 1 april. Daarom gelden er in deze periode, het zogenaamde ’gesloten seizoen’, ook strenge restricties voor activiteiten op de dijk. Buiten deze periode is er meer mogelijk maar is veelal een vergunning nodig. Waterschap Aa en Maas Waterschap Aa en Maas beheert 110 km primaire waterkering (de Maasdijk) en 59 km regionale waterkering (langs het Drongelens Kanaal, de Dieze en de Aa) en zorgt daarmee voor de veiligheid van een groot deel van Oost-Brabant. Naast waterveiligheid zorgt Waterschap Aa en Maas voor voldoende, schoon en natuurlijk water.

schap de beveractiviteiten. William de Kleijn, dagelijks bestuurslid: “De beverdammen waren al bij ons bekend. Hierdoor konden we situatie nauwgezet in de gaten houden en direct ingrijpen nu het nodig was. ” In overleg met provincie NoordBrabant hebben de Brabantse waterschappen een beverprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven welk afwegingskader het waterschap hanteert en wat de handelwijze is bij ingrijpen op locaties met bevers. Het doel van het protocol is om zorgvuldig en transparant te kunnen werken conform de Wet Natuurbescherming. Werkzaamheden Gistermiddag zijn de werkzaamheden uiterst voorzichtig uitgevoerd. De komende periode zullen ook de andere beverdammen uit de Oeffeltse Raam verwijderd worden. Hoewel deze beverdammen op dit moment niet zorgen voor wateroverlast, belemmeren ze wel de watertoevoer voor het Natura 2000 gebied. Ook voor het baggeren van de Oeffeltse Raam is het van belang dat de beverdammen worden verwijderd. Wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden, is nog niet bekend.

systeem van objectieve metingen, om zo de effecten van het uitrijden van mest op de waterkwaliteit in de hand te houden. Hij pleit voor gebiedsgerichte handhaving op basis van Europese normen. Daarmee zou per watergang – sloot of slootjes – kunnen worden bepaald wat boeren maximaal aan mest mogen uitrijden. Waterschappen, gemeenten, provincies en boerenorganisaties zijn al over zo'n systeem in gesprek. ‘Het zal tijd kosten om zo’n meetsysteem landelijk in te voeren. Uitbreiding van de handhaving is echter nu al nodig, zeker nu we steeds meer zicht krijgen op de omvang van mestfraude en het effect ervan op het water. De minister is nu aan zet.’

De dijkgraaf onderstreept opnieuw dat mestfraude een aandeel heeft in de slechte waterkwaliteit. Want ondanks scherpere mestregels en ecologische maatregelen verbeterde die de afgelopen jaren niet of nauwelijks. Hij is groot voorstander van een

24

januari 2018


‘De kracht van creativiteit is hartverwarmend en verbindend’

Op de vraag waarom deelnemers juist naar deze workshop komen, zeggen ze allemaal dat ze zich hier veilig voelen en helemaal zichzelf kunnen zijn. ‘Er is niemand die je raar aankijkt als je bijvoorbeeld geen haar meer hebt of een pruik draagt. We kletsen hier heel wat af, maar we kunnen elkaar ook steunen bij een slechte uitslag en troost bieden, omdat we allemaal weten wat het betekent om ziek te zijn.’

Twee keer per maand komt er in Boxmeer een groepje vrouwen in een informele sfeer bij elkaar om samen creatief bezig te zijn. Dit is echter niet zomaar een hobbyclubje, alle deelnemers hebben met elkaar gemeen dat ze in Maasziekenhuis Pantein worden behandeld of behandeld zijn geweest voor kanker.

Creatief talent Tijdens de workshop wordt er ook ijverig gewerkt. De deelnemers zijn soms verbaasd over hun eigen creatieve talent: ‘Nooit gedacht dat ik thuis nog eens een eigen schilderij aan de muur zou hebben hangen.’ ‘De schaal van mozaïek is zo mooi geworden dat er geen fruit op ligt, dat vind ik zonde.’

Hart onder de riem Dat er behoefte aan is, is bij binnenkomst in één oogopslag duidelijk. Vijftien dames zitten al keuvelend te schilderen en te mozaïeken. ‘Veel behandelingen zijn zwaar en duren soms lang. Daarom is het fijn dat we deze mensen afleiding kunnen bieden en een hart onder de riem kunnen steken.’ Aan het woord is Len de Bruin, initiatiefneemster en een van de vrijwilligsters die deze creatieve workshop begeleidt. ‘Ruim anderhalf jaar zijn we nu bezig en we zien dat het werkt. De mensen zijn enthousiast, ze komen graag terug en ze vinden ook steun bij elkaar.’

Dankbaar voor bijdrage Roparun Door een financiële bijdrage van de Stichting Roparun is het mogelijk deze creatieve workshops te organiseren. Len de Bruin: ‘Wij zijn erg dankbaar dat Roparun ons initiatief zo ondersteunt. Daardoor kunnen we diverse materialen aanschaffen en de kosten voor de deelnemers laag houden.’

Veilige omgeving

Apneupatiënt waardeert Maasziekenhuis bovengemiddeld

én de ondersteuning daarvan.

Bij haar tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder haar leden heeft de Apneuvereniging de apneu-zorg in het Maasziekenhuis wederom als bovengemiddeld beoordeeld. Deze zorg heeft al tien jaar een constant hoog niveau. Het Maasziekenhuis krijgt daarom het predicaat ‘Topkliniek’ toegekend. De vragen aan de apneupatiënten gingen over hun ervaringen vanaf de eerste verwijzing van de huisarts, de diagnose in de kliniek tot het gebruik van het neusmasker of de tandprothese

januari 2018

25

Dorps-Courant janauri 2018 - 230  

Dorpskrant van het dorp Beers nb

Dorps-Courant janauri 2018 - 230  

Dorpskrant van het dorp Beers nb

Advertisement