Page 1

DECEMBER 2019 - JAARGANG 23 - NR. 251 - WWW.DORPSCOURANT.NL

DE

DORPSCOURANT

INFORMATIEBLAD VOOR BEERS

Foto Harry Bardoel

o.a. • Van de Dorpsraad • Drieopeenrij • Tennisvereniging Play Back

• In gesprek met Bernice Hendriks • Kiek Bers • Linden groet Linden • Boerenkaas van de Barendonk

• Seniorenpagina • Gefelicitaart • Bokkerijersnieuws • Kerkberichten


COLOFON

Van de redactie De decembermaand staat weer voor de deur, de maand van Sinterklaas en Kerstmis, van samen lekker eten en cadeaus uitpakken, van gezelligheid… en de maand van de bedankjes en terugblikken. Vanuit de redactie willen we in deze laatste maand van het jaar iedereen weer bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om de Dorps-Courant uit te brengen. Dank je wel aan alle sponsoren, gehaald aan bezorger Joop, aan tboom wordt op Kersiedereen i! ar die kopij aanlevert en zaterdag 12 janu opmensen naar voren schuiven voor De Taart van de Buurtweg en de andere rubrieken. Dank ook aan iedereen die op ons gestemd JANUARI FEBRUARI heeft voor de Rabobank ClubSupport. Wij gaan er ook in 2020 7 Maandag Maandag 4 weer een mooi Dorps-Courant Zaterdag 12Van wie is deze Beerse voordeur? Maandag 11 antwoord voor 10 jaar van maken! Mail uw

Route 1

?

Afvalkalender

Maandag

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 1000 exemplaren. Gratis exemplaren Dorps-Courant kunt uw afhalen bij Kapsalon Jos van den Heuvel, Buurtmarkt Beers, Café de Spijker en 't Wapen van Beers.

14december naar redactie@dorpscourant.nl. Maandag 18 Bij meerdere juiste

Abonnement voor buiten Beers € 30.-, buiten Nederland € 50.- per jaar.

2019

Langs deze weg willen we ieder- antwoorden wordt geloot en wint u heerlijke kaas van de Bareneen fijne kerstdagen en een heel 21donk. De vorige deur is van Maandag de fam. Janssen, Grotestraat 36. De Maandag 25 gelukkig nieuwjaar toewensen! prijswinnaar van november is Gerrit van Oosterom. Maandag

28

Kinderopvang in Beers APRIL Maandag

MEI

1

Maandag

6

NOVEMBER #samenvoordieren Zelf activiteiten-

kalender Maandag 4

Maandag

7

Maandag

14

Maandag

Maandag

21

Maandag

28

Molenstraat 42 5431 BX Cuijk 0485 744015 marcsport.nl

invullen

DE

De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te MAART plaatsen. Maandag

4

Redactie

Maandag

11

Maandag

18

Maandag

25

Piet Theunissen Kayleigh Usmany Harry Bardoel

Maandag 3 Marcel Linders Malou vd Besselaar Linda Reijs Zaterdag 8

De vormgeving en druk wordt verzorgd 17 door Flekx

Maandag door Flekx Maandag

24

De bezorging is in handen van Joop Wennekes, t. 331271

SEPTEMBER Maandag

2

DEADLINE

Maandag

9

Maandag

16

december uitgave Maandag 23 Ma 16 dec 24.00u Maandag 30 DECEMBER Maandag

2

11

Maandag

9

Maandag

18

Maandag

16

Maandag

25

Maandag

23

Maandag

30

Zet uw afval op tijd aan de straat!

DORPSCOURANT

Meer nieuws in onze digitale versie, zie www.dorpscourant.nl

JUNI

Nieuwsgierig geworden? Kom Als je kind eenmaal naar de Peuterspeelzaal Hummeltjeshut gewoon (voor kinderen van 2 tot 4 jaar) Maandag 8basisschool gaat en in groep 1Maandag 13 een keertje langs bij de zit, hoeft de opvang niet te stop- BSO na schooltijd. De leidsters en BSO Quakel (voor kinderen Maandag 15pen. Je kind is dan klaar voor Maandag staan 20 graag voor je klaar en je vanaf 4 jaar) zijn gevestigd in kind kan altijd een keer komen een nieuwe stap in de opvang, de basisschool Dr. Jan de Quay Zaterdag 20 Maandag 27 kijken. BSO Quakel. Kinderen vanaf 4 in Beers. Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen spelen en Maandag 29jaar zijn hier van harte welkom om na schooltijd over te blijven leren met leeftijdsgenootjes uit samen met andere kinderen de buurt. Heel leuk, maar ook JULI AUGUSTUS uit groep 1 tot en met groep 8. een super goede voorbereiding Hierdoor kunnen ze spelen met op groep 1! LET OP: Bij peuterMaandag Maandag 5 speelzaal Hummeltjeshut mogen 1klasgenootjes, leeftijdgenootjes en samen spelen met kinderen kinderen ook 1 dagdeel komen Maandag 8 Maandag 12 van een andere groep en leeftijd. (de ochtend). Maandag 15De leidsters doen leuke dingen Maandag 19 met de kinderen, zorgen voor Maandag 22een hapje en een drankje na Maandag 26 schooltijd, bieden een vertrouwd Maandag 29 gezicht en een luisterend oor.

OKTOBER

Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742 emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl

Vóór 7.00 uur op de inzameldag of ná 22.00 uur de dag daarvoor.

2

LET OP De ophaaldag is niet voor geheel Beers op de maandag. Kijk op uw afval-kalender. december 2019


Van de Dorpsraad...

Overleden Van ons lid Marian Peters moesten we beluisteren dat haar echtgenoot Thom Thiels op 6 november jl. is overleden. Wij

Gesprek met Stijntje van Esch

niseerd door ouders. Op school zitten momenteel 94 kinderen. Dit aantal zal de komende jaren gelijk blijven. Sinds 1 augustus heeft basisschool Dr. Jan de Quay een nieu- Op de school wordt gewerkt in 4 combinatiegroepen. Ook wordt we directeur. Stijntje van Esch is regelmatig samengewerkt met op uitnodigen van de dorpsraad basisschool De Akkerwinde in kennis komen maken tijdens onze veragering in november. We Vianen. Hierdoor hebben de kinderen vanaf groep 4 één dagdeel hebben gesproken over de basischool die in Beers erg belangrijk in de week les met kinderen van dezelfde jaargroep. is voor de leefbaarheid van het dorp. Strandje Vele kinderen die in Beers wonen gaan in Beers naar de basis- Tijdens de intocht van Sinter-

toe met dit verlies.

Fixi Wil je actief bijdragen aan het verbeteren van jouw buurt? Met fixi kan dit heel eenvoudig: je kunt gemakkelijk meldingen over de openbare ruimte doen, Ziet u een kapot verkeersbord, een lantaarnpaal die het niet meer doet of moeten de struiken in het gemeenteplantsoen gesnoeid worden. Maak via de fixi website (www.fixi.nl) snel een melding van een gebrek aan de openbare ruimte. Ook via de app van fixi kunt u uw meldingen doorgeven.

Kerst wensen haar heel veel sterkte

De dorpsraad wenst u fijne kerstdagen toe

0652221966 | www.ladco.nl | info@ladco.nl school. De ouderbetrokkenheid wordt als hoog ervaren. Dit was onlangs te merken aan de hulp die geboden is tijdens het herfstfeest bij de Barendonk. Dit feest was georga-

klaas op het Beerse strand hebben vele kinderen het al gezien. Het nieuwe watermeubel is geinstalleerd. In het voorjaar kunnen de kinderen gaan genieten van dit prachtige speelgoed.

Promotiefilm Land van Cuijk Op ons verzoek heeft Nick de Graaf van De Blauwe Graaf een korte promotiefilm gemaakt over het Land van Cuijk. De promotiefilm richt zich specifiek op de Bourgondische 50-plussers, die graag buiten zijn (fietsen, wandelen, watersport) en geïnteresseerd zijn in met name natuur en bijzondere geschiedenis. De opnames zijn gemaakt in de Maasheggen, bij Kasteel Tongelaar, bij De Heksenboom, in het december 2019

Oorlogsmuseum, in vestingstad Grave en op de Kraaijenbergse Plassen. De film wordt ingezet tijdens beurzen en evenementen waar deze doelgroep vertegenwoordigd is. Daarnaast wordt een selectie van de beelden binnenkort toegevoegd aan de website visitlandvancuijk.nl Benieuwd naar de promotiefilm? Kijk op https://www.youtube. com/watch?v=NSk7LlSd3uE

tel. 0485 - 31 80 09 3


ABC kiest voor herindeling

Herfstfeest en onthulling op Barendonk

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering, op maandag 28 oktober 2019, heeft Algemeen Belang Cuijk ingestemd met het herindelingsontwerp Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. ABC had liever een andere herindeling gezien, een herindeling met de gemeenten Grave en Mill & St. Hubert (CGM). De gemeenten waarmee we nu al in de ambtelijke samenwerking CGM zitten. Waarin we meer dan 5 jaar hebben geïnvesteerd om een goede dienstverlening te krijgen. Er zijn nog veel meer redenen waarom wij CGM de beste optie voor een herindeling vinden, bijvoorbeeld lagere kosten én niet opnieuw een ambtelijke organisatie opzetten waarbij het weer vijf jaar kost voordat de dienstverlening naar u als inwoner op peil is. Toch heeft ABC voor het herindelingsontwerp met de gemeenten Boxmeer en St. Anthonis

In de week van het Nationaal Schoolontbijt hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool Dr. Jan de Quay het herfstfeest op Landgoed Barendonk beleefd. Vrijdag 8 november na een ochtend met diverse activiteiten met boerderij-, cultuur-, en natuureducatie onthullen ze samen met ‘ Land van Cuijk Boert Bewust’, de familie Hermanussen en burgemeester

donk in Beers. Op ons bedrijf houden wij ongeveer 240 melkkoeien van het ras Holstein. Onze Holsteinkoeien leveren elke dag een topprestatie. We behandelen ze dan ook als topsporters. Een uitgebalanceerd dieet, voldoende lichaamsbeweging, frisse buitenlucht en een heerlijk ligbed om uit te rusten. Zo kunnen zij doen waar ze goed in zijn: de lekkerste melk maken.”

Wim Hillenaar een informatiebord bij Barendonk Holsteins. De kinderen kunnen vragen stellen en informatie krijgen en gaan zelf boter maken. Op het landgoed leren ze interactief over de natuur en cultuur en gaan ze broodjes maken voor de lunch. De gezamenlijke lunch vindt plaats in de koeienstal. De kinderen en ….. de koeien genieten

Land van Cuijk Boert Bewust

daar zichtbaar van.

voedsel. Daarmee wil BoertBewust nog meer uitstralen dat ze als boeren heel bewust bezig zijn met het produceren van voedsel! Voor meer informatie over BoerBewust kijk op: www.boertbewust.nl

gestemd, tot de vorming van de gemeente Land van Cuijk. ABC wil namelijk wél herindelen. Wij zien namelijk zeker de voordelen van een beperkt grotere gemeente, zonder de bestuurlijke druk van drie colleges en één ambtelijk apparaat. Ons gewenste alternatief, CGM, is op dit moment helaas niet een concreet alternatief. Velen weten wellicht niet dat Grave tot dusverre weigert om zich onvoorwaardelijk uit te spreken voor CGM, waardoor wij niet anders kunnen dan te kiezen voor de andere optie, oftewel herindelen met Boxmeer en St. Anthonis

Bloemen, koek en taart In januari 2012 werd er gestart met ‘Bloemen van Brigitte’, in maart 2014 kreeg dit een vervolg met ‘Koek van eigen deeg’ en in maart 2015 zette Twan en Els dit voort onder de titel ‘Taart van Twan’.In oktober volgde Buurtmarkt Beers Twan en Els op met ‘Gefelicitaart’.

heel veel mensen zijn, die iets hebben betekend voor hun inzet.

Weten jullie iemand (individu of organisatie)die een taart verdient, dan horen wij dit graag. Schroom niet om iemand te nomineren. Een mailtje naar de redactie met een kleine toelichting is voldoende. Een kleine 100 personen en orga- Wij zien met belangstelling de nisaties in Beers zijn met boven- voordrachten binnenstromen! staande al eens in het zonnetje gezet. Een bewijs dat er in Beers De redactie

Familie Hermanussen “Wij zijn Jan, Liesbeth, Ivo, Tessa en Jens Hermanussen. Ons melkveebedrijf hoort bij ons eeuwenoud familielandgoed: De BarenDE

DORPSCOURANT

4

Boert Bewust is een nieuw initiatief in het Land van Cuijk om meer verbinding tussen boeren en de maatschappij te creëren. Meer betrokkenheid tussen boeren, tuinders en de samenleving om over en weer kennis te delen over de herkomst van ons

december 2019


Tennisvereniging Play Back Een terugblik op de afgelopen weken: Najaarscompetitie 2019 De najaarscompetitie zit er weer op. Vijf teams van Play Back heb-

bel team 17+ van Allon Heurkens werd derde in de tweede klasse. Het vrijdagavond gemengd dubbel team 35+ van Erik Burgman werd tweede in de derde klasse

harte met deze knappe prestatie!

Vrijwilligersactiviteit

ben hieraan deelgenomen. Donderdagavond Op de donderdagavond waren er twee deelnemende teams. Het team van Patricia van den Heuvel behaalde een knappe tweede plaats in de 2e klasse. Het team van Katja Burgman werd in de derde klasse achtste. Vrijdagavond Op vrijdagavond deden er drie teams mee. Het vrijdagavond gemengd dub-

Zondag 10 november was de jaarlijkse vrijwilligersactiviteit. Dit jaar: een winter-barbecue. Wij zijn enorm trots dat wij 47 vrijwilligers hebben binnen onze vereniging. Deze winter-barbecue was bedoeld om de waardering en dank naar de vrijwilligers uit te spreken. Namens het gehele bestuur: Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie inzet rekenen.

met slechts twee punten achterstand op de kampioen.

Kampioen

Een vooruitblik op de komende weken:

Het vrijdagavond gemengd dubbel team 35+ van Nancy van Lanen werd kampioen in de tweede klasse! Het team bestaat verder uit Annemarie Arts - Van der Zanden, Mariel Berris, Johan Berris, Corné Wittenberg en Robin de Haard. De commissie feliciteert hen van

Wintercompetitie en inschrijven voorjaarscompetitie 2020 Het team van Jolanda Janssen zal namens Play Back op vrijdag-

avond vanaf 15 november 2019 deelnemen aan de wintercompetitie. Wij wensen hen hierbij veel plezier en succes. Binnenkort kunnen de teams zich weer opgeven voor de voorjaarscompetitie 2020. Hierover worden de leden nog afzonderlijk op korte termijn geïnformeerd.

Guten Rutsch We eindigen 2019 met het gezellige ‘Guten Rutsch’ toernooi. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 28 december. Tijdens het toernooi word je ingedeeld om een aantal rondes te tennissen. Gezelligheid staat voorop, je bepaalt zelf hoeveel rondes je tennist. De organisatie verzorgt voor, tijdens en na het toernooi heerlijke winterse gerechten en drankjes.

Ik en de Vip

Betrokken, flexibel en vertrouwd Oliestraat 4, 5361 GN Grave Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill In samenwerking met Yarden

december 2019

0486 472 074 0485 452 868

Op een modellentreinbeurs ontmoet Twan van Dijk Erik de Zwart (bekend radio- en tvmaker) zijn beide fervent treinliefhebbers

info@annorauitvaartverzorging.nl www.annorauitvaartverzorging.nl

5


DRIEOPEENRIJ

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Wat neem je beslist niet mee? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie uit Beers heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen.

Hellen Thomas 1. Hallo, mijn naam is Hellen Thomas ik ben 27 jaar en woon op de Broekhofsestraat 1B. Hier woon ik samen met mijn vriend Auke- Jan en onze twee honden Pip & Moos. 2. Mijn gemiddelde dag ziet er als volgt uit, wandelen met de honden, werken als verpleegkundige op de medium care van het Radboud ziekenhuis, koken, eten, tv kijken en of studeren en tot slot heel veel slapen op deze herfstachtige dagen! 3. Mijn hobby’s zijn hockeyen, winkelen, koken/bakken, met vriendinnen op stap en bezig zijn met de aankleding/ inrichting van het huis. 4. Als ik een slechte eigenschap van mezelf moet benoemen dan is dat dat ik overal de controle over wil kunnen houden. Een echte controle freak! Zo erg dat ik er geregeld zelf moe van ben. 5. Daarmee is de volgende vraag dan ook snel beantwoord. Als ik morgen wakker zou worden met een nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, dan zou dat het kunnen “loslaten” zijn. Ik zou het mezelf daarmee een stuk makkelijker kunnen maken, en denk dat ik dan dagelijks tijd over heb! 6. Hetgeen waar ik al heel lang over droom is een eigen B&B. We wonen pas sinds een jaar hier in Beers, maar ons droomhuis met mogelijkheid tot een B&B hebben we tot op heden nog niet gevonden. Voor nu nog maar even verder dromen, maar hopelijk ooit in de toekomst komt mijn droom uit, wellicht hier in Beers. 7. Mijn grootste blunder, dat is een goede vraag… Een van mijn ex vrienden?! 8. Ik zou mijzelf willen vergelijken met mijn auto, het is een Mini. Zelf ben ik niet groot, maar pittig kan ik zeker zijn. Ik weet van gas geven, en zorg ervoor dat ik en mijn auto altijd stralen. Hoewel het van binnen soms best een rommeltje kan zijn. 9. Een goede eigenschap die ik van mijn ouDE

DORPSCOURANT

ders heb mee gekregen is genieten van elk moment, trots en blij zijn met hetgeen je hebt en dit geregeld vieren met een borrel! 10. Als mijn woning in brand staat neem ik beslist het strijkijzer niet mee! Als ik ergens een hekel aan heb dan is dat strijken, het liefste zou ik dit dan ook uitbesteden. Hou namelijk wel van gestreken beddengoed, ondergoed ect. 11. Het beste cadeau dat ik ooit heb gegeven is onze hond Moos. Mijn vriend Auke- Jan kreeg Moos als pup voor zijn 30ste verjaardag. Het eerste levensjaar van Moos maakte tevens ook het ergste cadeau dat ik ooit heb gegeven: vele slapeloze nachten, meerdere declaraties bij de verzekering gezien de tafel, bank en stoelen total loss waren verklaard. We merken dat Moos nu 2 jaar oud het stukken beter doet, het scheelt al een hoop dat we vanuit de stad naar hier in het dorp zijn verhuisd. We kunnen hier heerlijk met de honden wandelen langs het water. 12. Mijn laatste 3 vakanties bracht ik door in Cuba vorig jaar mei, Filipijnen afgelopen mei en Curaçao afgelopen september. Ik ben gek op vakanties, het liefste met de backpack op de rug het land verkennen. Naast deze reizen ga ik ook graag met mijn vriend weekendjes weg, dan verblijven we in prachtige B&B’s. Mede om zo vast inspiratie op te doen of heerlijk bij weg te dromen… 13. Ik denk dat ik graag eens 24 uur opgesloten wil worden met mijn vriend Auke- Jan en de honden, gewoon eens 24 uur niks. Pyjamadag bijvoorbeeld, dat is namelijk al zo lang geleden. Lijkt me heerlijk met dit herfstweer, hele dag tv kijken in de pyjama met warme chocolademelk en heel veel pepernoten! 14. De bomen voor de deur mogen wat mij betreft door de gemeente eens goed gesnoeid worden, ze verliezen momenteel zo veel blad. Ook zou het fijn zijn als de gemeente nieuwe struiken plaatst zodat we niet meer continu vanuit de woonkamer op de wit met rood gestreepte borden kijken. 15. Degene die na mij de vragen lijst mag invullen, is voor nu nog even een verrassing.

klaar moeten zijn. 5. Weer jong zijn en weten wat ik nu weet. 6. Ik droom nooit. 7. Dat zeg ik niet want dan lacht heel Beers zich een ongeluk. 8. Met een Tesla alles op de automatische piloot. 9. Behulpzaam zijn voor andere mensen 10. De vuilnisbak. 11. Het beste cadeau dat is met stip mijn kleindochter Dazzle. 12. In Gran Canaria. 13. Met niemand ik wil niet opgesloten worden. 14. Dat Beers weer een eigen gemeente is. 15. Mijn buurman Hans Smit.

Lars Uppelschoten

1. Mijn naam is Lars Uppelschoten, 20 jaar en woon sinds afgelopen zomer in het mooie Nijmegen. In de weekenden ben ik thuis, waar ik op de wieken 21 samen met Richard(vader), AnneMarie(moeder), Ruben(broer) & onze trouwe viervoeter Sarah woon. 2. Ik start mijn dag meestal in hectiek, want ik ben helaas iemand die altijd net 1 minuut voor tijd overal aan komt zetten. Ik geniet er dus van om me even om te draaien na het gaan van de wekker. Doordeweeks ben ik vaak op de HAN in Nijmegen te vinden waar ik nu bezig ben aan mijn 2e jaar Facility Management. Naast school ben ik ook voorzitter van de studievereniging van mijn opleiding. In de avonden ben ik zoals een echte student hoort te zijn, vaak in de stad te vinden om een biertje te drinken met vrienden. Daarnaast ben ik ook 2x in de week op het voetPeter van den Berg balveld bij HBV om een balletje te trappen. 3. Mijn hobby’s zijn voetbal(HBV 1), verder ga ik elk jaar op wintersport om te skiën in Oostenrijk. 1. Ik ben Peter, 69 jaar. Ik woon op de BurgeTen slotte ben ik natuurlijk niet vies van een meerster van Raaystraat 56 met Diny. biertje, dus uitgaan is ook een grote “hobby” van 2. Er is geen dag hetzelfde ik werk nog een gedeelte van mijn tijd in de bouw en doe restau- mij ;). 4. Zoals eerder al gezegd heb ik er wel een ratie aan monumenten. handje van om alles tot het einde te laten aan3. Biljarten en een biertje drinken met mijn komen, dat is bij van alles, zoals inleveren van zuipvrienden. 4. Ongeduld wat ik vandaag bedenk had gisteren schooldocumenten, aanwezig zijn bij voetbal,

6

december 2019


In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban.

komen we er vanzelf. 9. Recht voor zijn raap, niet om dingen heen draaien. 10. Dat zal dan wel de inhoud van m’n nachtkastje in Beers zijn, sinds de dag van vandaag liggen daar nog steeds papieren in van de middelbare school. Hopen dat ons mam dit maar niet leest. 11. Beste cadeau, wat je van een student kan verwachten: veel geld. Slechtste cadeau: een klein zakje

haribo snoepjes 12. Cyprus(Aiya Napa), Oostenrijk(Fügen) & Frankrijk (Val Thorens) 13. Cristiano Ronaldo 14. Dat er een pizzaria/turks restaurant in Beers komt! 15. Fren ten Haaf, ookwel in de Beerse volksmond Frenna Beense genoemd.

Antwoorden met foto aub inleveren vóór 10 december. Mail naar drieopeenrij@gmail.com Tekst en foto apart, jpeg, min. 400 kb.

Abraham of Sara gezien? Paul van Schaijk, 50 jaar

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

aanwezig zijn op school etc. 5. Dat zouden er 2 zijn. De kwaliteit dat ik mijn leven altijd geordend

heb en de kwaliteit dat ik wel eens een feestje kan missen in plaats van overal bij te willen zijn. 6. Een van mijn grootste dromen is om na mijn studie een half jaar rond te gaan trekken in Australië. Waarom nog niet gedaan? Omdat het leven van een student niet bepaald over rozen gaat qua geld. 7. Een van mijn grootste blunders is toch wel echt na een avond stappen ging slapen, vervolgens wakker werd en aan de wandel ging. Ik kwam uiteindelijk in de kamer van pap en mam terecht, de kamer die ik aanzag als de badkamer om naar de wc te gaan. Vervolgens door pap met veel bombarie naar de wc gedirigeerd. Ten slotte de volgende ochtend wakker worden en van niks ervan af te weten wat er is gebeurd... 8. Arriva, met horten en stoten

Ook Peter Hendriks heeft Abraham gezien, 6-11 was hij aan de beurt.

Begunstigers C.V. “De Bokkerijers” Tandartspraktijk H.M. Kooi-Pieczka, Beers

december 2019

7


BLOG Diverse zaken voor en van Beers en omgeving ! Gemeentebegroting 2020 doet gelukkig niemand pijn! In onze gemeente Cuijk is er een sluitende begroting 2020 gepresenteerd. Dat is ook belangrijk omdat de provincie dat verwacht nu we gaan herindelen met de gemeenten Boxmeer en St.- Anthonis. Met deze begroting doen we in feite niemand pijn. De inwoners hoeven er niets van te merken. De voorstellen zijn zodanig dat het bibliotheekwerk intact blijft, de schouwburg een kans krijgt om door te starten, er niet bezuinigd hoeft te worden op strooiroutes of openbaar groen. Hier is een behoorlijke inspanning van de ambtenaren en het College aan voorafgegaan. Het College ging van het standpunt uit om NIET te bezuinigen op voorzieningen…en dat is gewoon gelukt !

Starterslening: Dit is wel een belangrijk aandachtspunt voor starters op de woningmarkt. Er is in de commissievergadering Bestuur van 27 november een voorstel Verordening Starterslening gemeente Cuijk behandeld. Als dit voorstel door de Raad wordt goed gekeurd op 16 december dan kunnen starters een aanvraag doen om een extra bedrag te lenen. Het voorstel is dat deze zgn. starterslening max. € 25.000,-- zal zijn. Dit geldt alleen bij de aankoop van een eerste woning tot een totale aankoopsom van € 230.000,--. De Starterslening waar het over gaat, is een product van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn verstrekt Startersleningen namens gemeenten, die daarvoor bij SVn een fonds vormen of hebben gevormd. De Starterslening wordt aangeboden onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening overbrugt

het verschil tussen de totale kosten die gemoeid zijn met het aankopen van een woning, en het bedrag dat de starter bij een bank maximaal kan lenen volgens de normen van de NHG.

diensten, regels en systemen maar er wordt gekeken alsof er geen belemmeringen zijn. Op deze manier komt men gezamenlijk tot de beste en meest realistische oplossing die aansluit bij de zorgvraag. De zorgvraag kan van iedereen komen ongeacht de leeftijd!

Laatste nieuws: wonen – welzijn – zorg: In de bijeenkomst van november van de groep van 30 is er een uitvoerige presentatie gegeven door de bestuursvoorzitter van Pantein, Pauline Terwijn. Daaruit bleek weer eens dat wij als ouderen en toekomstige ouderen niet meer de luxe hebben om terug te kunnen vallen op allerlei voorzieningen voor zorg. Ook blijkt uit onderzoeken dat ten gevolge van de ontgroening van het platteland de zorgverlening enorm onder druk komt te staan! Er zal een steeds groter beroep worden gedaan op personen in de directe woonomgeving van zorgvragers om de zorg mede in te vullen. Dit vraagt zowel van de zorgvragers als van de zorgverleners een andere manier van zorg vragen en zorg verlenen. In Cuijk is samen met Grave en Mill een zogenaamde methodiek PROEFTUIN in het leven geroepen om zorgvragen beter op elkaar af te stemmen door de diverse instanties / hulpverleners zoals o.a. Mooiland, Pantein, huisartsen, gemeente WMO loket, GGD, GGZ, etc. Dit betekent dat er bij complexe (zorg)vragen – waar vaak al meerdere hulpverleners bij betrokken zijn – bekeken wordt of het niet anders kan. Er wordt een multidisciplinair overleg bij de zorgvrager georganiseerd. Aan de hand van drie vragen: “ ik wil, ik kan en ik heb nodig” wordt er een samenwerkplan opgesteld. Hierbij wordt niet gedacht in producten,

Op het moment dat ik dit schrijf heeft er nog geen overleg plaatsgevonden met de Dorpsraad en de KBO maar hoop daar in 2020 meer over te kunnen vertellen. Gelukkig is er nog een persoon uit Beers aangeschoven bij de groep van 30, te weten Marja Berends. Dan rest mij nog iedereen een gezellig Sinterklaasfeest en fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020 toe te wensen! Reacties graag aan Henriëtte Thijssen, henriette52@home.nl of 06-53718923.

MAANDSCHOTEL

Kapsalon CHTS E L S U N 0 EURO 7,5

GIJSBERTS TOTAALBOUW NIEUWBOUW - VERBOUW - RENOVATIE - ONDERHOUD - PVC VLOEREN

www.gijsberts-totaalbouw.nl Cuijk

DE

DORPSCOURANT

8

06 42 40 34 43

info@gijsberts-totaalbouw.nl

december 2019


22 oktober 2019: geslaagde dagtocht KBO door het Limburgse land

Kloosterpad in 2021 in gebruik Naar verwachting wordt in 2021 het Kloosterpad in gebruik genomen. Dat is afgelopen donderdag gemeld tijdens de Netwerkdag Brabants Kloosterleven. De netwerkdag vond plaats in het Emmausklooster in Velp. Het Kloosterpad is een wandelroute van 337 kilometer in het noordoosten van Brabant, verdeeld over vijftien etappes. Alle etappes eindigen bij of in de omgeving van een klooster. Een aantal van die kloosters krijgt een eigen ‘herberg’, waar de wandelaars kunnen overnachten. In de voorlopige route van het

Eindelijk was het dan zover: de jaarlijkse dagtocht van de KBO op 22 oktober. Op het kerkplein verzamelt zich een enthousiaste groep reizigers; ze hebben er zin in. In een prachtige, bijna nieuwe touringcar, vertrekken we rond 9.00 uur richting Limburg. Ook het weer laat zich van de goede kant zien; het is droog en af en toe schijnt de zon. Rond 10.00 uur strijken we neer in Thorn, het witte stadje, voor een kopje koffie of thee met een heerlijk stuk Limburgse vlaai; we laten het ons smaken. Als iedereen voldaan is gaat de reis weer verder naar Vaals – soms over de snelweg en soms over doorgaande wegen en door dorpjes door het prachtige Lim-

Kloosterpad zijn ook drie Land van Cuijkse kloosters opgenomen: het Emmausklooster in Velp, het Kruisherenklooster in Sint Agatha en het klooster van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer.

Toon Huberts-bankje

Onze trouwste supporter is niet meer. Toch zal hij nooit vergeten worden. Op zondag 27 oktober werd ter nagedachtenis aan Toon Huberts, het bankje - waar hij de laatste jaren (samen met Harry Hendrix) de wedstrijden van ZIJN HBV bekeek - omgedoopt tot het "TOON HUBERTS-bankje". Ere wie ere toekomt!

december 2019

burg. Ondertussen vertelt onze chauffeur Kevin ons regelmatig iets over de omgeving. In Vaals stoppen we bij de Wilhelmina-

9

toren op de Vaalserberg en bijna op het drielandenpunt. Na een heerlijke lunch klimt menigeen in de toren om te genieten van een prachtig uitzicht; zelfs Aken kan worden gespot. Na de lunch stapt ook een gids aan boord van de bus; hij weet ons boeiend te vertellen “wie sjoen os Limburg is”. We rijden ook nog een klein stukje door België; soms voert de route ons zelfs over een weg waar het aan de ene kant België is en aan de andere kant Nederland. Bij Margraten stappen we uit om de Amerikaanse Begraafplaats te bezoeken; een indrukwekkende plek om te zijn – we zijn er stil van. Vol van alle informatie is het tijd om rond 17.00 uur aan te schuiven voor een 3-gangen diner; een heerlijke soep, vlees of vis met groente en frites en tot slot een lekkere coupe ijs: het gaat er in als koek. Aan alles komt toch steeds een eind en rond 19.00 uur vertrekken we weer richting Beers. Zonder oponthoud bereiken we exact om 20.20 uur (zoals Kevin ons voorspelde) ons vertrouwde Beers. Moe, maar zeer voldaan gaat iedereen weer naar zijn eigen plekje. We hebben genoten! Hopelijk volgend jaar weer! Maria van Vugt, voorzitter KBO


avontuur gaan, skeeleren of met de poppen spelen. Later waren we hele zomers met de jeugd aan de Kraaijenbergse plassen te vinden waar we op de oude boten klommen, wedstrijdjes zwommen en vooral veel plezier maakten. Pap en mam hadden een meidenhonk bij ons thuis in de garage gemaakt waar ik met mijn vriendinnen altijd kon ‘’chillen’’ en waar we elkaar oorpijn bezorgden met SingStar. Volleybal en Jong Nederland speelden ook een grote rol in die tijd, vooral aan de kampweekenden heb ik nog fantastische herinneringen.

In gesprek met Bernice Hendriks Als oud-redactielid van de Beerse Dorpscourant hoefde ik niet lang na te denken over de vraag of ik voor de rubriek ‘’In gesprek met’’ een stuk wilde schrijven. Beers,

naar de Grotestraat in Beers, naast de woning van mijn opa en oma. Zo’n 3 jaar daarna werd mijn zusje Britt geboren en was ons gezin compleet. Veel herinneringen uit mijn kindertijd zijn

Ik ging naar het Merletcollege in Cuijk en daar leerde ik mijn huidige vriend Gijs kennen. In

Mijn klas in groep 8 op de basisschoo

Samen met Britt bij Opa op de fiets het dorp waar ik 24 jaar heb gewoond, blijft natuurlijk een speciale plek voor mij. Op 1 september 1993 werd ik geboren in Katwijk waar ik met mijn vader John Hendriks en moeder Carin Vergeest woonde. Niet veel later verhuisden we

die van het spelen bij opa en oma Vergeest en de leuke tijd op Basisschool Dr. Jan de Quay. Vele uren bracht ik door met Jessie Vos, Tari van Duren, Kim Wennekes en Tessa Hermanussen; met een paar centen op zak zoveel mogelijk snoep uitzoeken bij Bakkerij van Dijk, in het dorp op

Mijn lieve vriendinnen (v.l.n.r.) Elize van den Berg, Kim Wennekes, Tari van Duren, Veronique Jilisen en ik. DE

DORPSCOURANT

Met ons gezin in Ijsland die tijd had ik een bijbaantje bij de Marang in Beers waar ik in de friettent en achter de bar stond. Later werd dit door Jan en Stannie Toonders omgedoopt tot De Spijker waar ik met veel plezier

bleef werken. Na het behalen van mijn diploma besloot ik om HBO-Rechten te studeren in Nijmegen en daarna rondde ik de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging af aan de universiteit in Maastricht. Tijdens

Gijs en ik met onze hond Soof tijdens onze roadtrip door OostEuropa

10

december 2019


z’n alle een biertje drinken of een barbecue houden. We worden met onze nieuwe buurt ook wel de sekte van Oeffelt genoemd, haha. Op dit moment werk ik bij de politie in Oss en sta ik op het punt om te beginnen aan mijn derde scriptie. Naast het afronden van de politieopleiding staan er nog vele reizen op de planning. Gijs en ik zijn beide gek op reizen en alhoewel we menig land hebben bezocht, is de wensenlijst nog veel langer. De avonturen zullen voortaan echter iets korter worden aangezien we nu naast ons huisje en boompje ook een beestje hebben. Onze ontzettend drukke, maar geweldig lieve puppy Soof maakt thuiskomen

ol

Gijs en ik in Namibië deze studies bleef ik wonen bij pap en mam in het vertrouwde Beers. Na een jaar gewerkt te hebben bij de juridische afdeling van Slachtofferhulp besloot ik te solliciteren op mijn ‘’droombaan’’. Ik wilde niets liever dan werken bij de politie. Nadat ik werd aangenomen begon de vierjarige studie aan de politieacademie in Apeldoorn. Inmiddels hadden Gijs en ik wel behoefte aan een plek voor onszelf. We besloten ons in te schrijven voor een CPO-project in Oeffelt en begonnen aan het ontwerpen van ons huis samen met nog 5 andere stellen waaronder zich vrienden van ons bevonden. Ongeveer anderhalf jaar later verhuisde ik naar ons eigen huisje in Oeffelt waar we nu bijna twee jaar wonen. In onze gezamenlijke voortuin hebben we een picknicktafel neergezet waar we regelmatig met december 2019

nóg leuker. Met z’n drieën vermaken we ons hartstikke goed in Oeffelt, maar zijn we nog regelmatig in Beers te vinden als we bij pap en mam eten of bij familie op bezoek gaan.

Lezing over de Zwarte Specht: liefde op het eerste gezicht Een schuwe vogel, die mooie zwarte specht met zijn rode kuif. Henny Brinkhof weet er alles van. Op woensdagavond 11 december om 20.00 uur geeft hij bij IVN Cuijk een lezing over zijn favoriete vogel. Adres: Kloosterhof, Grotestraat 14, 5437 AS Beers. Kosten bedragen 3 euro, inclusief koffie/thee. Graag voor woensdag 4 december opgeven bij lezingen@ivn-cuijk.nl of willemelling@kpnmail.nl. Het was liefde op het eerste gezicht. Als 17-jarige probeerde Henny Brinkhof voor het eerst vogels in het bos te inventariseren op geluid. Opeens klonk een luid, hoog en onbekend ‘kliee’. Hij sloop in de richting van het geluid en zag een imposante zwarte vogel met een felrode kuif, zo groot als een kraai. De vogel vloog naar een hol, hoog in een beukenboom, en hipte erin. Henny had het nesthol van een Zwarte specht ontdekt. Nieuwsgierig bleef hij op enige afstand kijken wat er ging gebeuren. Na lang wachten verscheen er nog een specht. Deze had alleen wat rood op het achterhoofd. De vogel ging voor het hol zitten en riep ‘lkauw’. Even later kwam de eerste specht tevoorschijn en vloog weg. De tweede, het vrouwtje, hipte in het hol. Omdat Henny wist dat de zwarte specht een schuwe vogel is, bouwde hij van takken een soort

Molenstraat 42 5431 BX Cuijk 0485 744015 marcsport.nl

11

schuilhut, zodat hij de spechten ongezien kon gadeslaan. Zo begon een periode van acht jaar waarin hij intensief het natuurlijke gedrag van zwarte spechten bestudeerde. Hij schreef alles op. Zo leerde hij langzaamaan hun levenscyclus kennen, waar ze eten en slapen, hoe ze elkaar aan het eind van het jaar weer opzoeken en een steeds nauwere band smeden, die leidt tot het uithakken van een hol en het broeden. Hij leerde hun geluiden kennen en de betekenis ervan. Na zijn studie biologie werd het contact met de Zwarte spechten schaarser. Henny werkte bij SNP Natuurreizen en had zelf een gezin. Rond 2006 brak hernieuwd intensief contact met de Zwarte specht aan. Henny ging foto’s maken van zijn favoriete vogel en de laatste jaren zelfs filmpjes. Dat leverde weer nieuwe gezichtspunten op. Kortom, we kunnen van Henny Brinkhof een zeer boeiende lezing verwachten door een enthousiast verteller


Jeugduitwisseling Linden groet Linden 2019 Frankrijk Vanuit het perspectief van deelnemer Jerry Vos.

Dit jaar zijn we met 8 jongeren en 2 begeleiders naar Lalinde in Frankrijk afgereisd. We zijn op donderdag 18 juli vertrokken en we hebben 1 nacht overnacht in

Bergerac, een dorp in de buurt van Lalinde. De volgende dag vertrokken we naar La Guillou, waar we de week zouden overnachten; wij waren het eerste afgevaardigde land dat aankwam. Dus we konden alles op ons gemak bekijken. De eerste avond hebben we het kennismakingspel gedaan met de andere landen, we hebben veel gelachen die avond. Na deze avond heb ik tegen mezelf al gezegd, volgend jaar ga ik weer mee! Dag 2 hadden we in de ochtend

een presentatie van de YOUTHPASS en werd het thema verder uitgelegd. Daarna zijn we te voet naar Lalinde gegaan en hebben we d.m.v. verschillende activiteiten het dorp ontdekt. Dezelfde avond zijn we voor het eerst bij de gastgezinnen wezen eten. Dag 3 hadden we een dag met het gastgezin, met mijn gastgezin zijn we naar een kasteel in de omgeving gegaan. Daarna hebben we nog even aan het water gelegen en zijn toen weer teruggegaan naar La Guillou. Dag 4 zijn we gaan kanovaren op de rivier de Dordogne, deze vaartocht duurde zo’n 3 uur. Voordat we hieraan begonnen hebben we een lekkere picknick gehad, om genoeg energie te krijgen voor de lange tocht. We kregen ook zoals iedere dag wel genoeg water, vanwege de hitte die er toen was. In de avond hadden we weer ons avondmaal bij de gastgezinnen en sloten we af met een gezellig feest. Dag 5 hadden we een bezoek aan de elektriciteitscentrale op waterkracht in Tuilliéres. Hier hebben we in verschillende groepen

een rondleiding gekregen over hoe de centrale te werk gaat en hoe het rekening houdt met de vissen in de rivier. Na de rondleidingen hebben we weer een picknick gehad en lekker gezwommen in het water. Dag 6 zijn we vroeg vertrokken naar La grande Dune de Pilat, hier hebben we een bezoek gebracht aan de hoogste zandduin van Europa. Hier hebben we wat informatie gekregen over de duin, daarna zijn we aan de andere kant naar beneden gelopen en hebben daar nog even lekker genoten van de zee. Na heerlijk te hebben genoten van een picknick zijn we teruggegaan naar La Guillou. Dag 7 stonden de gastronomische “olympiades” op het programma. Dit werd gedaan door middel van etenswaren/ voeding uit het eigen land. In de middag was de sportieve kant van de “olympiades”, we hebben allemaal spellen gedaan op La Guillou. Op het avondprogramma stond traditioneel dansen, de dans heette de “Hysope”. Dag 8 hadden we de tijd om onze voorstelling voor te bereiden, die we gingen opvoeren voor de gastgezinnen de volgende dag. Na de lunch hadden we een hindernisbaan over La Guillou, na de hindernisbaan hadden we nog even wat vrije tijd. In de avond was de laatste maaltijd bij de gastgezinnen en de 2de ronde van de presentaties over duur-

zame energie. Dag 9 hebben we met zijn allen een renovatie gedaan van het beekje “de Drayaux”. Na de renovatie zijn we terug gegaan naar La Guillou en hebben hier samen met de vrijwilligers geluncht. Na de lunch konden we nog verdere voorbereidingen treffen voor onze voorstelling en was de generale repetitie. In de avond hebben we de voorstelling gedaan voor alle gastgezinnen, na de voorstelling en het eten vertrokken we met de landen naar het festival met traditionele muziek door “Les Tradigordines”. Dag 10 was de vertrek dag van alle delegaties naar hun eigen land. Nadat we waren geland, zijn we terug gereden naar Cuijk en hebben hier nog lekker wat friet gegeten.

De afgelopen jeugduitwisseling was echt geweldig en we hebben super veel van genoten. Volgend jaar staat Duitsland op het programma en zien we de rest van de landen weer. Tot dan!

Digitale inzage dossier voor patiënten Maasziekenhuis

DE

Vanaf 4 november 2019 is voor alle patiënten van het Maasziekenhuis Pantein het patiëntenportaal MijnPantein beschikbaar. Via www.MijnPantein. nl kunnen patiënten inloggen om hun (medische) gegevens te bekijken. Denk aan uitslagen, radiologieverslagen, specialisDORPSCOURANT

tenbrieven en medicatiegegevens. In de loop van 2020 start de uitbreiding van MijnPantein, zodat ook cliënten van Thuiszorg & Zorgcentra Pantein in MijnPantein kunnen inloggen. Met MijnPantein realiseert het Maasziekenhuis Pantein een belangrijke zorgvernieuwingsstap.

Dankzij de digitale inzage wordt het voor patiënten een stuk gemakkelijker om informatie van het ziekenhuis te raadplegen. De gegevens zijn 24 uur per dag beschikbaar. Zo kan een patiënt zich goed voorbereiden op een gesprek met de specialist en is deze beter geïnformeerd over

12

de eigen gezondheid. Uiteraard is de toegang tot de digitale informatie goed beveiligd. Om te kunnen inloggen, heeft de patiënt een DigiD met SMS-controle of DigiD-app nodig. Vanaf 4 november staat uitgebreide informatie en een inloginstructie op www.mijnpantein.nl december 2019


Deze maand natuurlijk een foto van Sinterklaas in Beers. We zien de goedheiligman op bezoek bij de kleuterschool. Naast hem pastoor van Roosmalen. De kleuters zijn links: Ton Keijzers uit Linden en rechts een jongen van Linders. Wie zijn de anderen en uit welk jaar is de foto? Dit is de enige oude sinterklaasfoto uit Beers die we in ons archief hebben. Ongetwijfeld zijn er nog meer. Voor reacties of het aanleveren van oude foto’s kun je contact

opnemen met Pieter ten Haaf.

tel. 314946

Boerenkaas van de Barendonk

In Beers zijn er drie nieuwe bewoners bijgekomen. Op de Prinsenstal werd Tinus Hermanussen geboren, zoon van Roy en Marinka Hermanussen en broertje van Josje. Op Het Spoor werd Lina Soudad geboren, dochter vanYasmina en Fouad Souad. En in de Jan van Daalstraat kregen Jayden en Jason er een broertje bij, Jaxxon de Bie. Wij feliciteren ook de trotse ouders, Hein en Marijke de Bie, met de geboorte van hun derde zoontje. Iedereen heel veel geluk met het jongste gezinslid!

december 2019

Kaas die je niet van je brood laat eten. Dat weet je al na de eerste hap. De volle, karakteristieke smaak van verse, rauwe melk proef je terug in onze Boerenkaas van de Barendonk. Een ambachtelijk streekproduct waar we stiekem best wel trots op zijn. De Makers Wij zijn Jan, Liesbeth, Ivo, Tessa en Jens Hermanussen. Ons melkveebedrijf hoort bij ons eeuwenoude familielandgoed de Barendonk in Beers. Maar de échte maker? Dat zijn natuurlijk onze dames in de stal. Onze Holstein-koeien leveren elke dag een topprestatie. We behandelen ze dan ook als topsporters. Een uitgebalanceerd dieet, voldoende lichaamsbeweging, frisse buitenlucht en een heerlijk ligbed om uit te rusten. Zo kunnen zij doen waar ze goed in zijn: de lekkerste melk maken voor onze Boerenkaas.

Relatie pakketten Het einde van het jaar nadert met rasse schreden Zoekt u nog een leuk duurzaam cadeau pakket voor uw relaties of medewerkers ? Met onze boerenkaas kan een leuk pakket samengesteld

13

worden. Voor meer informatie bel even met de receptie van Landgoed de Barendonk. Een voorbeeld van een Goei Leven pakket; stuk Boerenkaas, lekkere fles Barendonkse appelsap, Goei leven kookboek Goei gerei, pak Spelt pannenkoekenmeel en potje appelstroop. Totaalprijs €24.95 Landgoed de Barendonk, Millseweg 13, 5437 NB Beers. Tel. 0485316436 receptie@barendonk.nl www.barendonk.nl/kaas


KBO-activiteiten Dinsdag 17 december 2019 – Kerstviering

Workshop bloemschikken Thema; Kerst Datum; Vrijdag 13 december 2019 – 09.30 tot 12.00 uur Materiaalkosten € 10,00 incl. koffie/thee Aanmelden verplicht vóór 1 december 2019 bij; Nelly v.d.Broek – 0485-314055 – nellie. vd.broek@hetnet.nl; Mieke van Lanen 0485317966 – mlanen5@gmail.com

Kerst Inn Datum; Zondag 22 december 2019 Tijd; 14.30 tot 17.00 uur Locatie; Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt Muzikaal intermezzo door Visserskoor Beers – 15.00 uur

Samen eten in Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt Beheersstg. Beers/Linden ism KBO afd. Beers/Linden op; woensdag 8 januari 2020 – Inloop vanaf 17.00 uur – 3-gangendiner € 7,00 excl. consumpties start 17.30 uur. Het diner wordt verzorgd door Hofmans Catering Malden en is voor alle 55-Plussers. Info of verplicht aanmelden t/m 31-12-2019 bij; Nelly v.d.Broek – 0485-314055 – nellie. vd.broek@hetnet.nl; Mieke van Lanen 0485317966 – mlanen5@gmail.com of tijdens openingstijden van ’t Trefpunt bij gastvrouw/heer. Kom erbij & schuif aan!

Er op uit op Zondag Cuijk en Grave De Parasol – Hof van Cuijk 1 – Cuijk / 14.00 tot 16.00 uur Data; 1 en 15 december 2019 Geen vervoer? Neem contact op met de vervoersdienst 0485 - 336939 Bibliotheek Grave - Trompetterstraat 2 – 5361 ER Grave / 14.00 – 16.00 uur Data; 8 en 22 december 2019 Geen vervoer? Neem contact op met Welzijn Ouderen Grave – op werkdagen van 09.30 – 12.30 uur / tel. 085 – 0202353. In het weekend; 06-25504212 Je bent op beide locaties van harte welkom. Kom dus gerust eens langs.

Bridge is een boeiend kaartspel dat in de hele wereld gespeeld wordt. Hierbij spelen twee paren tegen elkaar. Door eerst te bieden en daarna te spelen moet men als paar zo veel mogelijk slagen binnen halen. Samenwerking tussen de twee leden van het paar is dus erg belangrijk. Op donderdagmorgen spelen al jaren enkele bridgers in Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt. Zij zouden het heel erg fijn vinden als er 1 of 2 tafels bijkomen. Daarom willen wij graag met dit extra artikeltje van onze activiteiten deelnemers enthousiasmeren. Bridgemateriaal is aanwezig. Kom gewoon eens gezellig langs op donderdagmorgen vanaf 09.00 uur.

Rummicub Regelmatig de hersens trainen zorgt ervoor dat men op mentaal gebied langer fit blijft. Het verbetert mentale prestaties, aandacht en concentratie. Veel voordelen dus! Natuurlijk is het ook gewoon leuk om denkspellen te spelen. Op maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur wordt er rummicub gespeeld in onze Ontmoetingsruimte. Ook voor deze activiteit willen wij graag 50plussers enthousiasmeren, vooral in de wintermaanden. De gastvrouw/heer is altijd aanwezig en de koffie staat bruin.

Activiteiten

• Rummikub - maandagmorgen van 10.00 – 12.00 uur • Prijsrikken – 1ste – 3de en 5de donderdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur – inleggeld € 0,50 – Het gaat niet om de prijsjes, maar om de gezelligheid • Kienen – 2de en 4de donderdagmiddag van de maand van 13.30 – 16.30 uur met leuke prijsjes • Sport en bewegen helpt om fit te blijven en dat kan op; Alzheimer Café o Maandagmorgen Nordic walking en lopen – start 09.00 uur vanaf Dorpsplein Het Alzheimercafé wordt georganiseerd door o Dinsdagmiddag; Zitgymnastiek en gymAlzheimer Nederland afd. Land van Cuijk & nastiek Gennep i.s.m. diverse organisaties. Info; https://Dementie.nl Voor meer informatie 06- • \Bridgen – donderdagmorgen van 09.30 – 36333223 of tijdens kantooruren met centrum 12.00 uur • Zingen – elke twee weken op woensdagMantelzorg 0485-846739. morgen [11 december 2019] 20 januari 2020 – Thema; Bewegen en de• Eetpunt – woensdagmiddag 12.00 – 13.30 mentie uur [info; 0485-314055 of nellie.vd.broek@ De fysiotherapeuten gaan met u in gesprek hetnet.nl ] over dit onderwerp. Er worden beweegtips Tijdens de openingstijen adviezen gegeven. Locatie; De Weijer – den kan men biljarten – De Raetsingel 1- Boxmeer kaarten – handwerken – De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het probridgen of gewoon even gramma start om 19.30 uur tot 21.30 uur. Toegang is gratis en voor consumpties wordt een kop koffie drinken voor de gezelligheid. een bescheiden bijdrage gevraagd. Iedereen is van harte welkom. Geheugentraining Bridge Openingstijden ’t TrefDE

DORPSCOURANT

14

punt; Maandag – Woensdag – Donderdagmorgen – 09.30 – 12.00 uur Maandag – Dinsdag – Donderdag en Vrijdagmiddag – 13.30 – 16.30 uur

Gevonden Roze kindermuts met afbeelding hondje is op maandag 18 nov. gevonden bij ’t Trefpunt – Burg.v.d.Braakplein 2. Bellen; Mieke van Lanen 0610052497 of mail; mlanen5@gmail.com

Telefoonnummers

Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 44182418 Beheersstichting Beers-Linden: Nelly v.d. Broek tel. 0485 - 314055 Mieke v. Lanen - tel. 0485 – 317966 Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869 Huisartsenpost: tel.0900-8880 Ik neem je mee! - tel. 0485-336939 [Vrijwillige hulpdienst 09.30 – 11.30 uur] Waar kun je naar toe met dit vervoer: enkele voorbeelden: huisarts-apotheek - ziekenhuis-treinwinkel- fysio - familie KBO Beers-Linden: Jan Hofmans – 0485-314893 kbobeerslinden@gmail.com Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 - 322787 Sociaal Kernteam – 0485-396783 Sociom – centraal kantoor; 0485-700500 SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: Hulpvragen – Centraal meldnummer 0485 – 574440 – menu; optie 1 IBB [Individuele Belangenbehartiging] – ouderenadviseurs – cliëntondersteuners – thuisadministrateurs – belastinginvullers; Huub Koot 0485 – 313315 en Ulla Becker 0485 - 700500 Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; SWOC - tel. 0485-574440 Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met; Hofmans Catering – tel. 024-3586076 of met een van de coördinatoren; Theo Zimmermans - 0485-315353 Nelly van den Broek - 0485-314055 Wilhelmien van den Heuvel - 0485-31772 Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803 Vier het Leven – 035-5245156 [ma. t/m vrij. 09.00 tot 18.00 uur] info@4hetleven.nl of www.4hetleven.nl VroBe [Vrouwenvereniging Beers] – secr. Lia Hendriks – tel. 0485-313931 Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot – tel. 0485 - 316495 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 - 316798

Prikservice

Dinsdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt

december 2019


samen stoeien of met onze nerfpistolen schieten. Ik kan ook heel goed alleen spelen met mijn auto’s of de duplo. Ook tekenen doe ik graag. jaar oud en ik zit in Op dinsdag ga ik naar de groep 2 bij juffrouw zwemles met Floor. Dat vind ik nog wel een beetje spannend, Iris en en juffrouw maar het gaat best goed. Als ik Linda. klaar ben met zwemmen, ga ik Ik vind het heel op voetbal. Op woensdag gaan leuk op school. Het leukste vind ik we naar Jong Nederland. Ik zit buitenspelen in de bij de minioren. De leiding is erg zandbak of tikkertje lief en we doen daar hele leuke doen, maar ik vind dingen.Ik ben ook een echte grappenmaker. Ik ben goed in de werkjes die we grapjes maken en iedereen voor moeten doen ook de gek houden. heel erg leuk. We Op zaterdag mag ik altijd papa leren nu letters en kleine woordjes en helpen. Ik mag dan samen met de werkmannen klusjes doen, ik kan al een heel zoals de bussen wassen, de stoep klein beetje lezen. vegen, mee op de heftruck of de Na school speel ik verreiker rijden en helpen met graag met Floor. spullen sjouwen. Soms mag ik We doen veel samen vader en Hallo allemaal! Ik ben Bram moedertje, doktertje en schooltje. ook met ome Koen mee die nu Claassen en ik woon samen met met Berber zijn eigen huis aan papa, mama, Floor en Daan op de Ook speel ik graag met Daan. het verbouwen is. Laatst mocht ik Vooral samen voetballen en Hoenderstraat in Beers. Ik ben 5

Bram

Gefelicitaart

In de laatste maand van het jaar is Huub Wagemans voorgedragen voor de taart! Huub wordt deze maand 81(!) jaar. Al 20 jaar bezorgt hij voor een bepaalde route in Beers dagelijks bij zo’n 80 adressen De Gelderlander, maar ook de Telegraaf, Volkskrant, AD en het Financieel Dagblad zitten in zijn tas. In het weekend is dat aantal zelfs 100! Met daarbij de nodige bijlagen. Om kwart voor vijf staat Huub op om te gaan bezorgen. “Ondanks mijn leeftijd ben ik gelukkig nog

december 2019

gezond en heel fit. En ……… ik sta nooit met tegenzin op” zegt Huub. “Ik dank God op mijn blote knieën dat ik dit nog mag en kan doen en besef daarbij dat mijn gezondheid dit toelaat.” Tijdens onze bezoek vertelt Huub dat hij in het bijzonder in de jaren 70 een mooie tijd heeft gehad bij HBV. Hij kreeg het voor elkaar om HBV1 (kampioen geworden in de tweede klasse Maasbuurt) in volledige Ajaxtenues de competitie in te laten gaan*. Hij was leider, grensrechter van een heel goede lichting. De uitstapjes naar v.v. Volendam en Kerkrade (Roda JC) staan nog altijd op zijn netvlies. Huub was toen jeugdsecretaris.

15

daar logeren en mochten we de hele dag in de tuin werken! Als ik geluk heb, mag ik ook wel eens met papa mee naar de vuilnisbelt of de bouw. Dan heb ik echt een geluksdag! Leuk dat ik wat mocht vertellen. Voor de volgende keer kies ik Senn.


laatste ex-Prinsen, ex-Prins Marius en ex-Prins Gerben. Eerst moesten Dave en Nicolai hun spullen inleveren, beide vertelde dat ze er ontzettend van genoten hebben en werden door de welbekende deur naar achteren afgevoerd. Nu was het tijd dat Marcel en Suzy ontdaan werden van hun Prinselijke attributen. Omdat Marcel onlangs een Terugblik Prinsenbal zilveren KNVB-speld heeft ontvangen Deze avond begon anders dan voor al zijn verdiende voorgaande jaren omdat er nu geen Jeugdprins bekend werd sten bij HBV vonden de 2 exPrinsen dat Suzy ook een speld gemaakt. De jeugdafdeling behad verdiend maar dat die wel staat dit seizoen 55 jaar en dit een heel stuk groter mocht zijn. Het werd een medaille, oftewel een groot bord met achterop een klein speldje en een rode boa die de dames van de ex-Prinsen dragen. Marcel kreeg een rood strikje, een witte das en treedt hiermee toe tot de ex-Prinsenclub. Aangezien ze beide bij Nabuurs werken werd Marcel door 2 medewerkers van Nabuurs (alhoewel ze wel heel veel op hun Adjudanten leken) weggevoerd in een rolconjubileum wordt een week later gevierd. Voorzitter Robert open- tainer. Marcel nam nog een keer de de avond en werd er afscheid de microfoon en begon met zijn genomen van de dansgarde van lijfspreuk “Geniet van het leven, de afgelopen 2 jaar. Daarna werd je weet nooit wat het morgen weer gaat geven”. En vroeg of de nieuwe dansgarde voor gesteld. Deze bestaat uit de volgen- iedereen deze lijfspreuk op zijn de 6 dames: Nina, Britt, Floortje, eigen manier wil onthouden, dat je deze niet hoeft uit te spreken Romy, Sarah en Mirthe. Ze hebben voor de allereerste keer een maar moet uitstralen! Ze vonden het een geweldig, fantastisch mooie dans laten zien die Tari carnavalsjaar om nooit meer te met hun heeft ingestudeerd en verder wordt begeleid door Anita vergeten en bedankte iedereen hiervoor. Voor hen werd een geen Yvonne. Hierna werd begonweldig carnavalsseizoen hiermee nen met het aftreden van Prins officieel afgesloten. Na een kleine Marcel, Prinses Suzy en Adjudanten Dave & Nicolai door de 2 pauze en een tweede optreden

gekomen maakte Prins Rudolf zijn Adjudanten bekend: Alwin Schaap & Wouter van Rijn. Prins Rudolf (Basten) d’n Urste zal, samen met zijn Prinses Janneke (Basten- vd Brand), het komend seizoen heersen over het Bokkerijersrijk. Ze worden hierbij bijgestaan door hun Adjudanten Wouter & Alwin. Na de Proclamatie kon het feest verder gaan in de Bokkestal. Kortom, het was een zeer geslaagde opening van het nieuwe carnavalsseizoen en we zullen de lijfspreuk van Prins Rudolf d’n Urste nastreven: 4 dage lekker hossen en bieren. De vlag kan uit, we gaan weer Carnaval vieren!!

Carnavalsprogramma 2019-2020

huisnummer en het aantal kinderen dat ze hebben. De tweede tip was een foto van de ‘Kuukse stier’ aangekleed met de cape en de steek van de Bokkerijers. Hiervoor is gekozen omdat onze Prins in de straat van de stier heeft gewoond en

8

Prinsenreceptie van Prins Rudolf d’n Urste en Jubileumjeugdprins

JANUARI 2020 za

zo

ma t/m za

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl DE

Als eerste tip kwam er een reeks getallen uit het bingospel rollen. Hierbij stond 25 voor het aantal jaren dat ons nieuwe Prinsenpaar samen is, 51 voor de leeftijd van de nieuwe heerser, 10 voor het feit dat ze sinds 2010 in Beers zijn komen wonen en 3 voor het

DECMBER 2019 zo

Aanvang 13.11 uur bij ‘t Wapen

DORPSCOURANT

Uitleg van de tips:

van de nieuw dansgarde was het tijd voor het spannendste moment van de avond, de onthulling van de 51e Prins van de Bokkerijers. De afgelopen weken had de Prinsenkeuzecommissie al enkele tips bekend gemaakt om iedereen alvast aan het denken te zetten wie de nieuwe Prins kon zijn. Tijdens de onthulling gaf de commissie een ludieke inkijk in het proces wat doorlopen wordt bij het zoeken van een geschikte Prins voor de Bokkerijers. Er kwamen enkele Beersenaren voorbij op het witte doek die allemaal potentie hadden om de nieuwe Prins te worden, maar toch om ‘bepaalde redenen’ afvielen. Vervolgens werd de geheime ontmoeting verfilmd waarbij het een en ander niet geheel volgens plan verliep. Maar uiteindelijk had de commissie natuurlijk de Prins achter de deur klaar staan, de deur ging open en daar verscheen Prins Rudolf d’n Urste op het podium. Nadat zijn Prinses Janneke erbij was

16

18

19

20 t/m 8 feb

De Dorpsquiz van BeersWitte Gei’t

Voorverkoop pronkzittingkaarten voor donateurkaarthouders en voor de ouderenzitting van 11.00 tot 12.30 uur bij ’t Wapen Start reguliere kaartverkoop pronkzitting en ouderenzitting bij Tankservice van LanenDerks ma t/m za van 10.00 tot 18.00 uur (pinnen niet mogelijk)

FEBRUARI 2020 za

1

Pronkzitting

zo

2

Ouderenpronkzitting

vr za

7 8

Pronkzitting Pronkzitting

za

22

Carnavalsmis Cuijk Sleuteloverdracht Zeepkistenrace Zeepkistenbal

zo

23

Optocht met aansluitend optochtbal

ma

24

’t Bèrse Bitterbal

di

25

Familiecarnaval

december 2019


op de N321 waaraan ze wonen en de vlag zelf heeft Rudolf gebruikt tijdens zijn act op het kloosterfeest. Al met al stof genoeg om over na te denken.

omdat ons Prinsenpaar elkaar voor het eerst ontmoet heeft in de Taurus. Met de derde tip doelde de commissie op de klusser die in onze Prins verscholen zit. Hij is stukje bij beetje z’n hele huis aan het opknappen, geen klus is hem te groot. Met een flinke delegatie van de carnavalsvereniging hebben we daags na de onthullen met eigen ogen kunnen zien dat hem dit goed af gaat. De laatste tip betrof de Brabantse vlag. De opdruk 3, 2, 1 slaat

alweer voor de 8e keer. Het belooft weer een supergezellige avond te worden voor jong en oud! Doe mee en schrijf je in via wittegeit@debokkerijers.nl De avond begint om 20.00 uur dus wees op tijd om niets te missen.

Zeepkistenrace

Een nieuw evenement voor jong en oud in het programma van CV De Bokkerijers is op zaterdag 22 februari 2020 de zeepkistenPrinrace met aansluitend gezellig senrefeesten tijdens het zeepkistenbal. Deelnemers racen in hun ceptie zeepkist van de helling af. Er zijn diverse prijzen te winnen en Op zondag 8 december uiteraard wordt ook de originaliteit beloond. Voorafgaand aan houden de race worden alle zeepkisten onze Prinsen hun re- gecontroleerd op veiligheid en ceptie waar benodigde eisen door een streniedereen de ge, doch rechtvaardige jury. Zo gelegenheid mag het voertuig onder andere geen trapondersteuning hebben heeft om en is een helm verplicht. Prins Rudolf d’n Urste, Prinses Janneke, hun Adjudanten Alwin Na de race worden tijdens het zeepkistenbal de prijswinnaars & Wouter en de 55e Jubileumbekend gemaakt en ook wie de Jeugdprins met zijn Adjudanten mooiste zeepkist heeft gemaakt. en Jeugdvorst te feliciteren. (Namen van de jeugd waren bij Je mag zelf een zeepkist maken, de deadline van dit nummer nog maar er zullen ook een paar leenzeepkisten zijn waarvan onbekend) gebruik mag worden gemaakt. Aanvang van de receptie is om Voor meer informatie zie onze 13.11uur in ’t Wapen van Beers. website waar ook het reglement Witte Gei’t en het inschrijfformulier opZaterdag 18 januari is t zover dan staan. Heb je vragen over de bouw vindt de gezelligste dorpsquiz van een zeepkist of vragen over Witte Gei’t weer plaats, dit jaar

deelname, neem dan gerust contact via zeepkistenrace@ debokkerijers.nl , wij helpen je graag! Het deelnameformulier kan gedownload worden van de website van De Bokkerijers. Volg de website van De Bokkerijers de komende tijd voor actuele informatie!

Kaartverkoop pronkzittingen Zondag 19 januari vindt de kaartverkoop voor donateurkaarthouders plaats van 11.00 tot 12.30 uur bij de ‘t Wapen. Vanaf 20 januari zijn de kaarten te koop bij Tankservice van LanenDerks. De pronkzittingen zijn dit jaar op 1, 2(ouderenpronkzitting), 7 en 8 februari bij De Spijker. Mocht u nog niet in het bezit zijn van een donateurskaartje dan zijn deze nog te koop bij Tankservice van Lanen-Derks, ma t/m za van 10.00 uur tot 18.00 uur (pinnen niet mogelijk).

Let op!!! Wijziging kaartverkoop ouderenpronkzitting: Kaartjes voor de ouderenpronkzitting kunnen nu ook al op de voorverkoopdag zondag 19 januari gekocht worden bij ’t Wapen. Vanaf 20 januari bij Tankservice van Lanen-Derks en sinds dit jaar ook op de pronkzittingsmiddag zelf voor aanvang van de zitting bij De Spijker.

Gezonde wandeling door Cuijk Onderweg kijken en praten we over alles wat bijdraagt aan een natuurlijke, mooie, gezonde en duurzame straat of buurt.

Even een pauze tussen alle feestdagen nodig? Doe dan mee met de “gezonde” Cuijkse wandeling met gidsen IVN Op zondagmorgen 15 december organiseert IVN Cuijk De Groene Overlaat een gezonde wandeling door delen van Cuijk. We starten om 10.00 uur op het plein december 2019

voor de Martinuskerk, Kerkstraat 8, Cuijk. Deelname is gratis, we vragen een vrijwillige bijdrage van 2 euro p.p. Koffie na afloop in De Leerlooierij voor eigen rekening. Meer weten: natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl

17

Bomen, wadi’s, bermbeheer, energieneutraal bouwen, korstmossen en natuurlijke speeltuinen: van alles passeert de revue.


Kerstboomverbranding Zaterdag 4 januari 2020 Op zaterdag 4 januari 2020 houdt Buurtvereniging ’t Neie Huukske haar jaarlijkse kerstboomverbranding, op het zandpad achter de trapmuur van speelveld ’t Huukske’ aan De Korte Spruit. De kerstboomverbranding begint om 18.30 uur. Niet alleen buurtleden, iedereen is van harte welkom. En voor alle kinderen uit Beers is er evenals voorgaande jaren iets extra’s: voor elke kerstboom die je op zaterdag 4 januari tussen 15.00 en 16.00 uur komt brengen, ontvang je een lootje voor de

loterij die tijdens de kerstboomverbranding gehouden gaat worden. Onder alle aanwezigen wordt ’s avonds een cadeaubon verloot! Hoe meer bomen, hoe meer lootjes en dus meer kans op deze mooie prijs! Kom allemaal en breng zo veel mogelijk bomen mee! Voor koffie, thee, chocolademelk en krentenbrood wordt gezorgd. We zien jullie graag allemaal op

Gedicht

Alweer zaterdag 4 januari! In verband met de vergunning mogen alléén kerstbomen worden verstookt en zeker geen geverfd hout.

Kerstcatering ’t Wapen van Beers Deze middag en avond zal er met hapjes worden rond gegaan. Vanaf 16:00 uur bent u van harte welkom. We zien u graag op 1 januari. Jeroen, Sjaak en medewerkers.

Parochiële zaken:

Hebt u geen zin om tijdens de kerstdagen veel tijd in de keuken door te brengen, maar wilt u wel een compleet verzorgd diner? Dan willen wij u daar graag een handje bij helpen. Ook dit jaar bieden wij weer de mogelijkheid om gebruik te maken van onze kerstcatering. Hiervoor hebben we een speciale kerstfolder samengesteld waarin onze gerechten vermeld staan. Deze folder is terug te vinden op onze website www. wapenvanbeers.nl en is tevens verkrijgbaar bij ’t Wapen van Beers. De bestellingen kunnen worden afgehaald op dinsdag 24 december. Voor de kerst bieden we ook compleet verzorgde gourmetschotels aan. Dit jaar geen stress in de supermarkt! U hoeft bijna niets meer te doen, behalve te genieten… De gourmetschotel bestaat uit: 7 verschillende soorten vlees en 2 soorten visgerechten, gesneden groenten, DE

DORPSCOURANT

Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de tweede en de vierde zaterdag van de maand en voor de bijzondere feestdagen. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €12.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad. Website parochienieuws, www.martinuscuijk.nl Huwelijks- en jubileumvieringen. Secretariaat@martinuscuijk.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van.haren@ zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207

krieltjes, afbakbrood, kruidenboter, salades en sauzen. De schotels zijn te bestellen vanaf 2 personen. Bestellingen kunnen tot en met 17 december telefonisch, via onze webshop op www.wapenvanbeers.nl of via de mail worden doorgeven. De bestellingen kunnen worden afgehaald op 24 december tussen 16.30 uur en 19.00 uur. Bestel eenvoudig via onze webwinkel. In onze webwinkel vindt u foto’s van onze gerechten en kunt u eventueel gelijk afrekenen met iDEAL. Wij wensen u alvast fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling.

alweer waren wij zij aan zij en of wij en zij onderweg in twintignegentien alweer namen wij afscheid heten wij welkom beleefde wij het wisselend leven alweer gaan wij gezamenlijk zij aan zij en of wij en zij op weg in twintigtwintig Gelukkig Nieuwjaar Roc Andreas © Cuijk, nov. 2019 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. Wij bieden de mogelijkheid tot dopen op de zondag na de Eucharistie viering in welke kerk dan ook of op ’n ander tijd stip maar dan in overleg met de Pastoor.Maak voor ’n afspraak voor ’n doop met de secretaresse van de parochie en bel daarvoor telefoon no 312555. Geloofgemeenschap H. Lambertus

Nieuwjaarsborrel ’t Wapen van Beers Op woensdag 1 januari geven wij u de mogelijkheid om 2020 goed te beginnen met een Nieuwjaarsborrel. We ontvangen u graag met een glas champagne en proosten op het nieuwe jaar.

18

CAFE

cafetaria

zaal

CATERING december 2019


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

Geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

December

Kerkberichten dec 2019/jan 2020 Kerkdiensten in de H.Lambertus kerk van Beers Zaterdag Dinsdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag

14 dec. 24 dec. 28 dec. 11 jan. 25 jan.

H. Mis H. Mis. Kerstmis H. Mis H. Mis. Jaar 2020 H. Mis

19.00 21.30 19.00 19.00 19.00

1 dec HRC 27 - HBV, 14.30u 5 dec Inleveren oud metaal, kabel. 13-14.30u HBV Calbroek. Andere donderdagen doorgaans ook 8 dec HBV - Menos, 14.00u 8 dec Prinsenreceptie Beers 12 dec Vergadering Dorpsraad, 20 uur 12 dec Kerstmarkt BSO de Quakel 13 dec Workshop bloemschikken, 09.30-12u 14 dec Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool 15 dec Astrantia 1 - HBV 1, 14.oou 18 dec Kerstviering, KBO 22 dec Kerstpubliekswandeling, Landgoed Mariendaal, parkeerplaats Velp, 14u 28 dec Papier, Parkje Korte Spruit, vr.11-za.11, tbv ‘t Neie Huukske 28 dec Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool

Gem. koor. Gem. koor. Volkszang. Gem. koor. Volkszang.

Intenties

14 dec. Anna van de Boogaard. Cuijk. Thea Derks-van Zuilen weduwe van Grad Derks. 24 dec. Kerstavond. Frank van Elsen. Annie Driessen van der Heijden weduwe van Bert Driessen, partner van Harrie van Benthum. Herman van de Besselaar echtgenoot van Angelie Martens. Piet Gosens en Liza Gosens Heiltjes en Nelly en Pietje Gosens. Piet Nuijs echtgenoot van Micky Gosens en Marijke Berends echtgenote van Huub Gosens. Harrie Smits echtgenoot van Nelly Verstegen. Grad van den Bosch echtgenoot van Marietje v.d. Bosch-Claassen i.v.m. Jaargetijde.. Toon Vergeest echtgenoot van Annie Verweijen en Dochter Anita. 28 dec. H. Mis uit Dankbaarheid voor al het mooie van 2019. Voor de Beste Wensen van 2020 en sterkte voor wat minder mooi is of zelfs zwaar. Allen een mooie jaarwisseling en een Gezond en Gezegend 2020 11 jan. Anna van de Boogaard. Cuijk. 25-jan. Annie Driessen van der Heijden weduwe van Bert Driessen, partner van Harrie van Benthum. Thea Derks-van Zuilen weduwe van Grad Derks.

Januari

13 jan Vergadering Dorpsraad 18 jan Quizavond Witte Gei’t 19 jan Voorverkoop pronkzittingen 26 jan HBV 1 - SVOC’011, 14.30u

Februari

1 feb Pronkzitting 2 feb SV DWSH’18 1 - HBV 1, 14.30u 2 feb Ouderenpronkzitting 7 feb Pronkzitting 8 feb Pronkzitting 9 feb HBV 1 - GVV’57 1 - 14.30u 10 feb Vergadering Dorpsraad 16 feb Resia 1 - HBV 1, 14.30u 22 feb Carnavalsmis in Cuijk 22 feb Sleuteloverdracht Cuijk 22 feb Zeepkistenrace met aansluitend Zeepkistenbal 23 feb Optocht met aansluitend Optochtbal

Kerstvieringen parochiekerk H. Martinus te Cuijk 24 dec Kerstavond 19.00 uur Gezinsviering. ’s-Avonds 23 uur Nachtmis. 1s te Kerstdag 11.00 uur H. Mis

Opgaven activiteitenkalender: www.dorpscourant.nl

Bezoek Kerststal in onze Kerk 1ste en 2de Kerstdag is de Kerk open van 13.00 uur tot 16.00 uur. Waarschijnlijk wel voor de laatste keer in deze hoedanigheid. Van Harte welkom.

Overleden Dinsdag 5 nov. overleed Gonnie Fransen echtgenote van Piet Lemmers, voorheen wonende aan de Wielweg te Beers, nu in de Ronduitstraat 4 te Haps. Maar nog met hun hart verbonden met Beers is Haar afscheid nog gevierd in de Beerse kerk. Met een mooie avondwakeviering op maandagavond 11 nov. is in een volle kerk een vooral voor Beers een bijzondere vrouw van ons heengegaan. Gonnie was vooral ’n bekende in de vollybal wereld, als actief spelend lid – scheidsrechter – coach en werd Sportvrouw in het jaar’78’79. Ze was actief op vele fronten zoals poetsen in de kerk, ging met de collectebus langs de deuren en was jarenlang penningmeester bij de Vrouwenbond. Daarbij had ze samen met Piet de zorgen voor haar gezin van 4 kinderen- 3 zoon ‘n 1 dochter. Wat er op tafel kwam was veel uit hun eigen tuin. Deze tuin omringd met enkele kleine weidjes waar vele soorten dieren te vinden waren, zoals geitjes en eenden. In de schuur ’n flinke party konijnen. Een drukke vrouw op vele fronten thuis. Gonnie bedankt voor alles gedaan aan de Beerse gemeenschap en rust nu in vrede in het Rijk van Onze Heer Jezus Christus. december 2019

Met hart en ziel betrokken www.fioreuitvaartzorg.nl

Beste Parochianen.

Kerkpad 17, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00

KERKBIJDRAGE.

De kerkbijdrage is aan vele van ons voor bij gegaan en de bijdrage voor onze Parochie heeft het diepte punt bereikt. De Beerse gemeenschap heeft in 2019 maar slecht €. 1.345 bijeen gebracht, tegen over 2018 €.5.599. Lieve parochianen, denk nog eens na en stort nu nog uw morele verplichting en werk samen aan het onderhoud van UW PAROCHIE. Bij voorbaat ’Hartelijk Dank’. Mooie dagen en ’n goed begin in 2020.

19


Wijkaccommodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

> Inloopspreekuur

dinsdag 8.00-9.00 uur > Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak > Met/zonder verwijzing

> Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding

0485-321869 of

www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen

Het HetRabobank Fonds Hypotheek Maatschappelijke Inloopspreekuur Projecten Heb je jouw droomhuis gevonden, maar heb je nog woonvragen? Rabobank verenigingen, met een sterk maatschappelijk Stel deze danbiedt tijdens het Hypotheek Inloopspreekuur.

initiatief, een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke Projecten. Benieuwd jouw ideeben in aanmerking Iedere donderdag in de of even weken je tussen 17.00komt? uur en 20.00 uur van harte welkom in het Adviescentrum (Zuster Bloemstraat 20, Beugen).

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Meer info op rabobank.nl/lvcm Samen maken wij onze regio sterker! rabo180291_Adv_Dorpsblaadjes_210x99mm_wt.indd 2

20-12-18 09:08

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen! Voor rust en vuurwerkvrij terrein moet je op de Barendonk zijn.

Millseweg 13, 5437 NB Beers

AANNEEM-,TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF t 0485 31 64 36

e receptie@barendonk.nl

b.g.g. 0622 44 72 54

facebook.com/Barendonk

www.barendonk.nl

Hoenderstraat 8 | 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 | Fax 0485-330129 Info@claassenbouw.nl


Groei en bloei Wij nodigen jou van harte uit om je te laten inspireren door een boeiende Kerstshow Voor het vijfde jaar in ’t Wapen van Wanroij Dinsdag 10 december 2019 Het Wapen van Wanroij, Kwikstraat 6, Wanroij Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur Leden van Groei & Bloei €4,00

niet-leden €7.00 (inclusief koffie/ thee) De bloemschik demonstratie wordt dit jaar verzorgd door Ilse Rambags-Jenniskens, meesterbinder https://landvancuijk.groei. nl/activiteiten/kerstdemonstratie-2019/ Naast de Kerstdemonstratie is er ook een gezellige mini-Kerstmarkt met verrassingen.

Ik leerde schilderen in het ziekenhuis tijdens mijn behandeling’ Leren schilderen in het ziekenhuis terwijl je wordt behandeld voor kanker? Dat klinkt vreemd en toch is het waar. In het Maasziekenhuis kunnen patiënten die worden behandeld voor kanker deelnemen aan een creatieve workshop. Zo kan het dus zijn dat je je eerste schilderij maakt tussen twee chemobehandelingen in. Een lach en een traan Veel behandelingen zijn zwaar en duren soms lang. Afleiding kan dan helpen. En een groep met gelijkgestemden geeft een veilig gevoel. ‘Er is niemand die je raar aankijkt als je bijvoorbeeld geen haar meer hebt of een pruik draagt. We kletsen hier heel wat af, maar we kunnen elkaar ook steunen bij een slechte uitslag en troost bieden, omdat we allemaal weten wat het betekent om ziek te zijn.’

Wil je kans maken om met één van de prachtige bloemstukken naar huis te gaan, koop dan één of meerdere loten. Nieuwsgierig ……….. kom dan 10 december naar ’t Wapen van Wanroij Informatie bij Roos Gielen, bloemschikcoördinator E-mail: roos@noorderhaeghe. nl, 06-29066968

maken is mogelijk. De deelnemers zijn soms verbaasd over hun eigen creatieve talent: ‘Nooit gedacht dat ik thuis nog eens een eigen schilderij aan de muur zou hebben hangen.’ ‘De schaal van mozaïek is zo mooi geworden dat er geen fruit op ligt, dat vind ik zonde.’

De combinatie van samen creatief bezig zijn, plezier maken en herkenning vinden, blijkt een succesrecept te zijn. Na elke workshop gaat iedereen met een voldaan gevoel naar huis.

Bijdrage Stichting Roparun Deze creatieve workshops zijn mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de Stichting Roparun.

Creatief talent Tijdens de workshop wordt er ijverig gewerkt. Niet alleen schilderen, maar ook mozaïeken, sieraden maken, bloemschikken, kleien, tassen versieren, zeepkettingen en windlichten

VVD stelt voorwaarden bij project Meanderende Maas Het bestuur van het waterschap Aa en Maas spreekt vrijdag 15 november voor het eerst over het concept Voorkeursalternatief Meanderende Maas. Dit is een integraal project waarbij de ambitie is waterveiligheid te combineren met het versterken van gebiedskwaliteiten. Vanaf 2015 is een intensief proces doorlopen waarbij overheden, samen met de streek, naar een gezamenlijke voorstel hebben toegewerkt. Het compromis is geland in het Voorkeursalternatief. Om het debat op gang te brengen stelt de VVD enkele voorwaarden om recht te doen aan de belangen van de bewoners achter de dijken, de boeren in de uiterwaarden en het belang van het waterschap met haar partners. De fractie van de VVD wil als eerste, voorafgaand aan de besluitvorming, weten wat en waar de extra (kwel)effecten in het binnendijks gebied zijn vanwege het weghalen van de buitendijkse klei. Het is ook nodig inzicht te hebben in de maatregelen die getroffen kunnen worden om die effecten binnen de perken te houden en te weten wie die kosten betaalt. De VVD wil daarnaast voorkomen dat, door de vervlechting van alle doelen, er in de uiterwaarden landbouwpercelen onteigend worden die niet direct benodigd zijn voor de dijk zelf. “Die aanpak valt niet te rijmen met de Brabantse manier van samenwerken” stelt fractievoorzitter De Kleijn. De VVD wil verder dat alle overheidspartners, vanuit hun doelstellingen, een eerlijk aandeel betalen voor dit integrale project. Het december 2019

waterschap staat aan de lat voor haar bijdrage aan waterveiligheid. Tot slot vindt de VVD dat het college geen bestuursovereenkomst kan aangaan zolang relevante informatie over de risico’s voor de inwoners en eigenaren en eerlijke kostenverdeling tussen partijen niet inzichtelijk is. “Voor onze fractie staat waterveiligheid en leefbaarheid voor de 270.000 inwoners uit gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch voorop. Als gedreven bestuurders willen wij rekening houden met ieders belang en daarom moet dit bestuursvoorstel helder zijn. Als er geen duidelijkheid komt dan zal, wat ons betreft, de uiterste consequentie zijn dat we de dijk “één klinker” hoger maken. We kunnen daarmee 11 centimeter waterstandsdaling overbruggen. De komende jaren kan dan aan de andere ambities gewerkt worden en zorgen we, als waterschap, ervoor dat de Maasdijken over 40 jaar niet opnieuw opgehoogd moeten worden” zegt William de Kleijn als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij.

21


Nieuwe MRI in gebruik met nieuwste technologie

agnose. Via een MRI-scan worden de botten, gewrichten en omliggend weefsel zoals spieren, pezen en kraakbeen in beeld gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van magnetische en radiogolven.

Deze maand heeft het Maasziekenhuis een nieuwe MRI in gebruik genomen. Door de ingebruikname van de nieuwe apparatuur kan met nog meer precisie de juiste diagnose worden gesteld.

Vriendelijker voor de patiënt

Nog scherpere beelden Wanneer er sprake is van gezondheidsklachten, dan is de oorzaak daarvan niet altijd aan de buitenkant te zien. Goede apparatuur voor medische beeldvorming is in zo’n situatie erg belangrijk. Door de nieuwe apparatuur die onlangs in gebruik is genomen, zijn de beelden nog scherper. Dit ondersteunt bij het stellen van de juiste di-

AMENDEMENT

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas in vergadering bijeen op 15 november 2019,

Gelet op het voorstel: (ontwerp)begroting/(concept)Programmabegroting 2020(versie 1.0). Overwegende: - a. Dat de belastingdruk / lastendruk huishoudens / inwoners / ingezetenen, helaas maar blijft toenemen (zoals - ook - de afgelopen jaren); - b. Dat de afgelopen jaren personeelsuitbreidingen hebben plaatsgevonden van ongeveer 2% per jaar (ongeveer tussen de 6 à 10 fte per jaar); - c. Dat op pagina 43, regel 8 en 7 van beneden, wordt gesproken van een verhoging van het personeelsbudget met €500.000,=; - d. Dat, na de afgelopen jaren van bovengenoemde personeelsuitbreidingen, het alleszins redelijk is om op de (con-

DE

DORPSCOURANT

Iedereen die wel eens een MRI heeft gehad, weet dat het apparaat een soort buis is waar je in gaat voor een scan: je schuift er met je hele lichaam in waarbij je hoofd als eerste gaat. Dit wordt door veel mensen als spannend en soms benauwend ervaren. Met de nieuwe MRI kunnen patiënten er in de meeste gevallen in omgekeerde richting in: dus eerst met de voeten en het hoofd als laatste. Ze voelen zich hierdoor minder opgesloten. Bij een aantal patiënten blijft het vanwege het te onderzoeken lichaamsdeel nodig om eerst met het hoofd in de MRI te gaan.

cept)Programmabegroting 2020 - van bijna 140 miljoen euro (€139.064.000,=) - een besparing door te voeren, van €250.000,= (een kwart miljoen euro); - e. Dat het bedrag - personeelsbudget - op pagina 43, regel 8 en 7 van beneden, daarom gewijzigd dient te worden in €250.000,= (in plaats van €500.000,=); - f. Dat het tarief voor het jaar 2020 voor “Ingezetenen” (Tabel 24, pag. 52) daarmee kan zakken van €61,50 - met (€0,81) afgerond €0,80 dus - tot €60,70; - g. Dat, indien de bovengenoemde besparing van €250.000,= is doorgevoerd, er intern nog altijd (praktische / naar behoefte / indien noodzakelijk) verschuivingen binnen de (Programma) begroting 2020 kunnen plaatsvinden, zodat altijd een goed werkbare situatie en organisatie blijft gegarandeerd. Besluit: Het tarief voor “Ingezetenen” voor 2020 (€61,50) te wijzigen (tarief “Ingezetenen” Tabel 24, pagina 52) in €60,70. En gaat over tot de orde van de dag. Fractie Ouderen Appèl - Hart voor Water, Frans (F.M.J.) Biemans.

22

december 2019


Oud archief van priorij Sint-Catharinadal in Oosterhout nu online beschikbaar

sporen nagelaten in de vorm van archieven en handschriften, alle van groot belang voor de meest uiteenlopende onderzoeken. Tot voor kort waren ze enkel te raadplegen in Sint-Catharinadal zelf. In 2016 kon het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) via Metamorfoze, Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed, deze oude documenten tot ongeveer 1900, materieel laten verzorgen en digitaliseren, zodat ze niet meer fysiek geraadpleegd hoeven te worden. Vanaf donderdag 7 november zijn ze digitaal in te zien. Het archief zelf blijft veilig bewaard binnen de conventsmuren van Sint-Catharinadal, maar de informatie is snel en eenvoudig te raadplegen via de website van het BHIC: www.bhic.nl.

De geschiedenis van het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal verliep niet bepaald rustig. Al sinds 1647 huizen de zusters in de Blauwe Camer, een voormalig kasteeltje in Oosterhout. Ze kwamen er niet uit vrije wil terecht. Oosterhout was voor de norbertinessen een toevluchtsoord in bange dagen. Het gaf hun de mogelijkheid als enige klooster in de Republiek der Verenigde Nederlanden onafgebroken te kunnen blijven functioneren.

’s-Hertogenbosch, 7 november 2019 Voor de oorsprong van dit klooster moeten we naar de omgeving van Wouw en Roosendaal. Daar wist een zekere Servatius van Breda, een persoon die relaties met de toenmalige heren van Breda onderhield, in 1271 een groep vrouwen bijeen te brengen bij een kapel. Hij voorzag hen van inkomsten. De heren van Breda deden hetzelfde en wierpen zich bovendien op als beschermheer. De zusters werden opgenomen in de orde der norbertijnen, die in 1121 door Norbertus van Gennep in het Noord-Franse Prémontré gesticht was. Hun woonplaats en goederen werden echter al spoedig bedreigd door overstromingen. Daardoor werden ze gedwongen te verhuizen en vestigden ze zich juist buiten de stadsmuur van Breda. Tot circa 1500 verliep hun leven daar zonder noemenswaardige verstoringen. Rond die tijd moesten ze zich echter gaan houden aan strengere regels. Stadsuitbreiding van Breda en de opkomst van de Reformatie leidden bovendien tot economische en religieuze onrust. Deze crisis ging gepaard met politieke troebelen. Willem van Oranje, de heer van Breda, moest wijken voor de hertog van Alva. De daarop volgende machtswisselingen in de stad (nu eens Spaans, dan weer Staats) hadden hun weerslag op het klooster.

_______________________________________________________ ___________

Noot voor de redactie: Voor vragen over het online gaan van het oude archief van priorij Sint-Catharinadal in Oosterhout kunt u contact opnemen (wekelijks op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) met Margot America, communicatie BHIC, tel. (073) 681 85 09 | e-mail: margot.america@bhic.nl.

Fotobijschriften: Omgeving Roosendaal, turfvaart Kaart van het kasteeltje in Oosterhout, 1650 Initiaal uit gezangenboek

Uiteindelijk moesten de zusters de stad verlaten en verhuisden ze naar een kasteeltje in Oosterhout. Het klooster in Breda, tot staatseigendom verklaard, werd verbouwd tot kazerne. Hun andere bezittingen konden ze grotendeels behouden. Hun bestaan in Oosterhout werd in de Franse tijd wederom bedreigd, maar het houden van school garandeerde hun voortbestaan. Tot op de dag van vandaag wonen de zusters daar, nog steeds als norbertinessen, door zich voortdurend aan te passen aan de tijdgeest. Deze geestelijke, politieke en economische activiteiten hebben veel

december 2019

23

Profile for Dorps-Courant

Dorps-Courant Beers december 2019 - nr. 251  

Dorpskrant van het dorp Beers gem. Cuijk

Dorps-Courant Beers december 2019 - nr. 251  

Dorpskrant van het dorp Beers gem. Cuijk

Advertisement