Page 1

Linden groet Linden

April 2017

Fotograaf: Marleen Zwakhoven

• Linden groet Linden • Colofon • Van de Dorpsraad • Uitslag 2e Kamerverkiezingen • Komt het busje? • Unieke kledingpresentatie Volt • Accordeons trompetten zang • Van de redactie • Koningsdag • Ingezonden

• DrieOpEenRij • Erik Derks en band • Kom meepraten meedenken en meebeslissen! • Uitgezonden naar Mali • Antonius Martinus van Raaij (1) • Zonnepanelenproject • Gesprek Pieta Roijendijk-Toonen • Toneelvereniging Spotlight • Indezorgvillaxs

• Seniorenpagina • Taart van Twan • The Young Ones • Abraham gezien? • Focus hairdesign 10 jaar • 't Wapen beste terras • Fons van Katwijk naar Frankrijk • Tennisvereniging Play Back • Parochienieuws • Activiteitenkalender


Europe is food for us!

Terugblik jeugduitwisseling Linden groet Linden 2016 Linden/Cuijk blikt terug op een zeer geslaagde jeugduitwisseling. Het was een gevarieerd programma waarbij voedsel en bewegen de rode draad vormden. Het viel op dat gedurende deze uitwisseling in zeer korte tijd een band ontstond tussen alle deelnemers. Ik heb veel jeugduitwisselingen meegemaakt, maar meestal duurde het 2 tot 3 dagen voordat heel de groep een connectie had met elkaar. Maar nu was iedereen tijdens de eerste avond al samen op de dansvloer te vinden. Er was volop plezier, lol en jawel een connectie. De eerste paar dagen stonden voornamelijk in het teken van de flashmob! Alle landen hadden de flashmob thuis al bekeken en doorgenomen. Maar door te repeteren onder leiding van professionals werd de flashmob een daverend succes. De flashmob keerde zelfs elke avond terug op de dansvloer, waar het merendeel van de groep met plezier aan mee deed. Ook de bikkelharde bootcamp was een topper. Elke deelnemer zette zich voor de volle honderd procent in om alles uit zichzelf te halen. Op zaterdag is er heel wat cultuur gesnoven in de Brabantse hoofdstad ’s-Hertogenbosch. De klap op de vuurpijl was de flashmob die door vele passanten werd bekeken. Dit eindigde met een welverdiend applaus. Vanaf maandag nam voedsel in de ruimste zin van het woord het programma over. De eerste kookgerelateerde activiteit was samenkomen met royalty kok Martien Bos. Er werd gekookt in zelfgemaakte ovens in de grond. Na het eten speelden we het spel fear factor, waarbij insecten, bloed en slakken genuttigd werden. Dinsdag werd genoten in het bekende attractiepark “De Efteling”. De jeugd kon de hele dag genieten van een sprookjeswereld vol met spannende en sfeervolle attracties. Woensdag stond in het teken van jong ondernemen. Iets dat alle landen met verve hebben uitgewerkt. De heerlijkste culinaire culturele hapjes werden bereid. Naast het bereiden werd er zorgvuldig nagedacht over hoe deze

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 900 exemplaren. Losse exemplaren Dorps-Courant kunt uw afhalen bij Kapsalon Jos van den Heuvel, Bakkerij van Dijk, Café de Spijker en 't Wapen van Beers. Abonnement voor buiten Beers € 30.-, Europa € 40.-, Wereld € 45.- per jaar. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742 emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl Aanlevercondities:Tekst: .doc of .txtbestand, foto: niet ingesloten in Word, jpeg, 300 dpi (max. 12 Mb per email).

Flashmob in ’s-Hertogenbosch, jeugddeelnemers Linden Groet Linden 2016. Fotograaf: Marleen Zwakhoven avond waarbij per land een act was voorbereid voor zowel gastfamilies, vrienden en kennissen van de grote Linden Groet Linden familie. In het evaluatieformulier hebben alle jeugdigen gereflecteerd op de dagen waarbij zeer bruikbare tips en tops geformuleerd zijn. Deze zijn bruikbaar voor zowel deze uitwisseling als voor komende uitwisselingen. Laten we onze krachten bundelen om ervoor te zorgen dat deze Linden Groet Linden vriendschap onderhouden blijft en keer op keer slaagt. Linden groet Linden is en blijft een grote Europese familie! Keep us going!

hapjes het best gepromoot konden worden. Ieder land kreeg de kans om met munten diverse hapjes te proeven bij de andere landen. Het land met de meeste munten was de winnaar van de food games. Het overgebleven voedsel is niet weggegooid, maar naar het bejaardenhuis gebracht. De oudere bewoners genoten van de met aandacht en liefde bereidde voedsel. Het werd dan ook zeer gewaardeerd dat men dit voor niks kwam brengen. Zoals bij elk begin komt er ook een eind aan elke jeugduitwisseling. Op de laatste dag werd door een afgevaardigde van de burgemeester van Cuijk de Youth Pass uitgereikt aan iedere deelnemer. Alle landen hadden een korte presentatie voorbereid over wat zij van de uitwisseling vonden. ’s Avonds was de welbekende bonte

Koen Zwakhoven Hoofdleiding jeugddagen 2016

Meld je nu aan!

De vriendschapsband Linden groet Linden organiseert dit jaar drie uitwisselingen met de zes bevriende ‘Linden’ gemeenten. Beroepenuitwisseling in Linden – Duitsland Woensdag 7 juni – zondag 11 juni 2017. Beroepsgroep: Gezondheidszorg en Sociale/maatschappelijke zorg. Meer informatie en aanmelden bij Mien van Hoek:mienvanhoek@gmail.com - tel. 0485-315017 Internationaal Golftoernooi - Golfclub Rijk van Nijmegen – Nederland Woensdag 12 juli – maandag 17 juli. Gezelligheidstoernooi. Meer informatie en aanmelden bij Johan Kooi: johannes.kooi@live.nl - tel. 0485-313163 Jongerenuitwisseling in St. Georgen am Walde – Oostenrijk Woensdag 2 augustus – vrijdag 11 augustus 2017. Jongeren van 15 - 21 jaar Meer informatie en aanmelden bij Mien van Hoek: mienvanhoek@gmail.com tel. 0485-315017 Kijk ook op de site: www.lindengroetlinden.nl en op facebook: https://www.facebook.com/lindengroetlindenNL

De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Redactie

Piet Theunissen Bernice Hendriks Harry Bardoel

Route 1 Marcel Linders

Linda Reijs

De vormgeving en druk wordt verzorgd door Flekx

De bezorging is in handen van Joop Wennekes, Grotestraat 18, t. 331271

DEADLINE april-uitgave MA.17 april, 24.00u LET OP is 2e Paasdag APRIL Maandag

3

Maandag

10

Zaterdag

15

Maandag

24

LET OP De ophaaldag is niet voor geheel Beers op de maandag. Kijk op uw afvalkalender.

JULI

2

Maandag

3

april 2017


Van de Dorpsraad... Afscheid Na de jaarvergadering op 29 maart jl. hebben we afscheid genomen van drie leden van de dorpsraad. Annoesjka Wintjes is sinds 2013 onze secretaris geweest. Esther Bodden zette zich volop in voor het bestuur van de dorpsraad. Dit deed ze al vanaf 2006. Robert Mathijssen zat sinds 2015 in de dorpsraad. In verband met zijn verhuizing naar Arnhem stopt hij helaas met zijn activiteiten voor de dorpsraad. Annoesjka, Esther en Robert, bedankt voor jullie inzet en bijdrage.

Tweede Kamerverkiezingen 2017 Kloosterhof Cuijk 1 VVD 300 3275 2 PvdA 37 631 3 PVV 123 1980 4 SP 178 3059 5 CDA 283 2182 6 D66 124 1759 7 ChU 7 97 8 GL 50 1114 9 SGP 1 8 10 PvdD 23 372 11 50+ 35 440 12 OP 3 12 13 VNL 4 74 14 DENK 0 475 15 NW 0 8 16 FvD 20 182 17 DBB 0 11 18 VP 0 8 19 GP 0 8 20 PP 4 43 21 Art1 0 8 22 NS 0 7 23 LP 0 4 24 Lidk 2 15 26 StemNL 0 3 Totaal 1194 15775 Blanco 1 23 Ongeldig 1 52 Opgeroep. 1364 19155 Opkomst 87,68% 82,75%

april 2017

Secretaris – Penningmeester

komende jaren terug van 1722 inwoners naar 1667 inwoners. Per leeftijdscategorie zien de cijfers er als volgt uit.

ren dan komt dit in 2025 op 24% van onze inwo2015 2025 49 55 + 6 ners, hier kun je spreken over 140 112 -28 toenemende vergrijzing. 158 106 - 52 Kiosk 141 138 -3 939 854 - 85 De kiosk is aan een onder264 357 +93 houdsbeurt toe. We zijn op 31 45 +14 zoek naar vrijwilligers die de 1722 1667 kiosk willen schilderen.

De nieuwe secretaris van de dorpsraad is Nicolet Janssen. Nicolet is al enkele jaren bij de dorpsraad actief als penningmeester. Het penningmeesterschap wordt vanaf nu overgenomen door Marian Peters.

0 tot 3 jaar 4 tot 11 jaar 12 tot 17 jaar 18 tot 25 jaar 26 tot 66 jaar 67 tot 84 jaar 85 plus Totaal Ondanks de bouw van CPO 2 zou de bevolkingsterugloop 55 bedragen. Kijken we naar het aantal senio-

Een hele verschuiving dus. Op www.onsbeers.nl vindt u een actueel overzicht.

Beers krimpt Als de cijfers die we van de Gemeente Cuijk ontvingen over de periode 2015 – 2025 juist zijn dan gaat Beers in de

Komt het busje? Nee, het busje is er !! Zoals in De Gelderlander en in een aantal regio bladen te lezen is geweest rijdt er sinds 12 december 2016 weer een buurtbus van het busstation Grave naar het Maasziekenhuis in Beugen en terug. Op verzoek van een aantal dorps- en wijkraden en op verzoek van de Cuijkse wethouder Stoffels is de route op een aantal locaties aangepast. De buurtbus rijdt nu van Grave via kerk Escharen - kerk Gassel - kerk Beers - kerk Vianen - politiebureau Cuijk - via de Heggerank door de wijk Heeswijk, via de spoorwegovergang Galberg naar Cuijk-Noord en daar via de Goudenrijderstede – Valuweplein - Guldengaarde naar Cuijk-centrum. Van daar via het NS-station - het Merletcollege en de Messemaker naar het centrum van St. Agatha en dan via het Raadhuisplein Oeffelt naar het Maasziekenhuis. Met het aandoen van Beers is dit dorp voorzien van openbaarvervoersvoorzieningen op werkdagen.

den deze dienstregeling worden verzorgd door de Buurtbusvereniging Gassel-Beers. Mocht na een evaluatie er De 1e bus vanuit Beers naar het Maasziekenhuis vertrekt ’s iets aan de tijden veranderen zal dat ruim bekend worden morgens om 07.15 uur bij de gemaakt, o.a. in de regionale kerk, en de 1e bus naar Grave kranten. vertrekt ’s morgens bij de kerk De betaling van het reizen met in Beers om 07.40 uur. de buurtbus gebeurt doormidDe laatste bus vanuit Beers del van een OV-kaart maar naar het Maasziekenhuis voorlopig kan er ook nog een vertrekt om 17.15 uur en de enkele reis of dagkaart contant laatste bus vanuit Beers naar Grave vertrekt om 17.40 uur bij worden afgerekend. Voor informatie m.b.t. de bus de kerk. Dit samengevat betekent dat er kan worden gebeld naar Ariva in Beers tussen 07.15 en 17.15 Klantenservice 0800 023 25 45 of naar Theo Ceelen 06 13 99 uur elk uur een bus naar het 72 82. Maasziekenhuis vertrekt, en U bent van harte uitgenodigd tussen 07.40 en 17.40 uur elk uur een bus naar het busstation en welkom in onze bus, het bestuur en leden van Buurtbusin Grave vertrekt. Voorlopig zal een aantal maan- vereniging Gassel-Beers.

De dienstregeling van onze buurbus:

3


VC Volt/Flip Schoonmaak krijgt landelijke bekendheid en is 'hot news' door unieke kledingpresentatie

opkomst muziek bij ieder team; een spreekstalmeester in de persoon van Herman Wissink, de nodige fotografen, bloemen en natuurlijk de hapjes en de drankjes voor na de presentatie in de eigen kantine; donderdag 16 februari was het dus zover en zou zowel de kleding worden gepresenteerd als ook direct het 5 jarige contract worden getekend tussen VC Volt / Flip Schoonmaak, Plugro Cuijk als Erima Nederland. Dit was een avond die bij veel mensen in gedachte zal blijven en deze avond is ook niet onopgemerkt gebleven, want die zelfde avond nog gingen de foto’s het hele internet over. De Nederlandse Volleybal Bond, de Nebovo, riep VC Volt / Flip Schoonmaak uit tot volleybalclub van de maand; in alle lokale kranten stonden foto’s en

Voor hun wordt nog een speciaal moment gepland op zondag 12 maart tijdens het mini toernooi in Cuijk. Meer dan 300 leden waren aanwezig om hun “Een echt kippenvel momentnieuwe kleding in ontvangst je” hoorde je letterlijk op de te nemen. Een draaiboek was tribunes fluisteren, toen alle op voorhand in elkaar gezet sporters door middel van een door vrijwilligers om de kleline up de sportzaal in de dingpresentatie goed te laten Kloosterhof in Beers in kwaverlopen. Dit was toch wel een men om de nieuwe kleding te spannende dag wat betekende presenteren aan de sponsors, dat enkele vrijwilligers ook vrij de aanwezige supporters en hadden genomen van hun werk de mede leden. Voor de kleinom het ook echt tot een succes ste was het erg spannend om te maken die dag. Aan letterlijk zoveel ogen op hun gericht te zien; daarom namen de spelers alles was gedacht: gastdame bij binnenkomst, kleding uiten speelsters van heren en gifte punt, extra barpersodames 1 de mini’s mee de zaal neel, tribunes stonden klaar, in. Dit was echt een prachtig kleedkamer indeling gemaakt; gezicht; de aller jongste mini’s verlichting op orde, microfoon konden helaas niet aanwezig zijn, omdat het echt te laat was. getest, extra beveiliging, mooie

Accordeons-trompetten-zang Twee jaar geleden brachten amusementsorkest the FLYERS en het accordeonorkest TOETS&BAS een duo concert in het helaas later afgebrande theater PALAZZO in Grave. Dit optreden werd een geweldig succes met een volle zaal publiek en een staande ovatie na afloop. Meteen werd er door beide orkesten besloten, dat dit geza-

menlijke optreden voor herhaling vatbaar was. Nu: Op zondag 9 April zal er in het schouwcafé van de schouwburg in Cuijk wederom een speciaal middagconcert worden gepresenteerd. Van Strauss tot Glenn Miller, van vader Abraham tot Abba, zullen deze 2 orkesten U op laten staan van de stoel om mee te zingen, c.q. mee te deinen.

Accordeonorkest TOETS&BAS o.l.v Joop van Haalen geniet al veel bekendheid in het land van Cuijk, reeds 17 jaar bestaat dit unieke orkest met 15 leden. Amusementsorkest the FLYERS o.l.v. Henny Haan heeft haar roots in Nijmegen liggen, met 18 leden bestaat dit orkest al 35 jaar en weet echt wel van wanten om Uw muzikaal oor te strelen.

4

zelfs kledingleverancier Erima Nederland plaatste een artikel op hun facebook pagina. LinkedIn pagina’s van sponsoren werden aangepast en voorzien van de eerste (team) foto’s; echt geweldig om te zien hoeveel reacties er kwamen op de presentatie. Een complete impressie van deze avond is terug te vinden op onze website www. vcvolt.nl. Er is dus op dezelfde avond letterlijk afscheid genomen van de oude club kleding van Shock ’82, Energo en Dynamo en daarmee zijn de oude kleuren definitief verleden tijd. Wij hopen u snel een keer in Beers of Cuijk te mogen begroeten om het geweldige eindresultaat te aanschouwen. Rogier van Gils Vicevoorzitter VC VOLT Het belooft wederom een bijzonder gezellige muzikale middag te gaan worden, die U beslist zou moeten bijwonen. Het optreden begint om 14.00 uur, zaal open om 13.15 uur. De toegang bedraagt slechts 5 euro p.p. Tot ziens in de schouwburg te Cuijk op zondagmiddag 9 april. Wilt U meer weten betreffende deze 2 orkesten, of deze unieke middag belt U gerust met Joop van Haalen 0649905504. april 2017


Van de redactie

1 1 2

Doe je mee?

Hoera, het is alweer lente! De avonden worden weer langer en we hebben de afgelopen periode al een beetje mogen proeven van het lentegevoel met aangename temperaturen. Nog even en we kunnen de Dorps-Courant weer heerlijk buiten in het zonnetje lezen. OPROEP: Wij van de redactie zijn al een tijdje op zoek naar oude foto’s van het dorp Beers en de inwoners. Heeft er iemand nog een oude schoenendoos met foto’s liggen? Heb je foto’s, maar weet je niet wie of wat er precies op staat, wij van de Dorps-Courant willen je graag helpen om de antwoorden te vinden. Mocht je ideetjes hebben over andere rubrieken, het leuk vinden om te vertellen over je leven buiten Beers in de rubriek In Gesprek Met…, heb je een hobby die je graag met ons wilt delen, wil je iemand voordragen voor de Taart van Twan, heb je nog een leuke foto van jou & de VIP gemaakt… Aarzel niet en stuur het aan ons door. Veel leesplezier!

Donderdag 27 april 2017 Burgemeester vd Braakplein - Beers Opening: 10:3 0 uur

DEELNAME GRATIS

Ingezonden

Kopij? Wie? Met belangstelling heb ik het ingezonden stukje van Huub Wagemans gelezen in de Dorpscourant van februari. Hij schreef dit op persoonlijke titel; dat was duidelijk. Op de inhoud wil ik niet te veel ingaan. Wel dat Huub de vader is van een vertrekkende trainer van HBV waardoor vraagtekens bij het artikel te plaatsen zijn. Heb zelf regelmatig artikelen aangeleverd namens Stichting de Kloosterhof en Energo. De stelregel was de laatste jaren dat alleen namens verenigingen en alleen door bestuursleden kopij aangeleverd kon worden. En dan nu ineens een individuele mening; duidelijk niet namens HBV. Mijn vraag is: Hoe willen jullie, redactie, het hebben? Alleen verenigingsnieuws door bestuursleden of ook ingezonden individuele artikelen? Dat laatste maakt onze Dorpscourant misschien wel interessanter. Pieter ten Haaf Beste Pieter,

Prins Marius met Prinses Antje met familie Beers 2017 Foto Henk Straatman

Hierbij onze reactie op je ingezonden stukje: “Kopie? Wie?” Je opmerking over de stelregel dat alleen door bestuursleden kopij aangeleverd kan worden is door ons nooit zo geïnterpreteerd. Wel hebben wij de verenigingen gevraagd om kopij aan te leveren via één persoon, om te voorkomen dat bijvoorbeeld commissies ook artikelen aanleveren, met het risico dat hun nieuws elkaar overlapt. Individuele artikelen mogen ten alle tijden aangeleverd worden, mits het geen afbreuk doet aan een vereniging of kwetsend overkomt. Ons beleid is dat brieven met onwelvoeglijke taal, bedreiging of beledigend karakter e.d. niet worden geplaatst. Ook anonieme brieven worden niet geplaatst. Het is altijd ter beoordeling aan de redactie of een ingezonden artikel wel of niet geplaatst wordt. De redactie

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl april 2017

Grotestr 85 35113 Molenstraat 23, 5431 BW Cuijk Tel. 0485 351135 www.bloemenvanbrigitte.nl Grotestraat 13 5437 AR Beers Tel. 0485 351135 www.bloemenvanbrigitte.nl

5 BloemenVanBri_Visit_85x55m.indd 1

BloemenVanBri_Visit_85x55m.indd 1 30-08-10 14:29


DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Nadat je geliefden en huisdieren gered zijn heb je nog tijd om één ding te redden. Wat zou het zijn? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen. 9. Mijn ouders hebben mij vooral geleerd om goed naar andere mensen te luisteren, zonder direct een oordeel te vellen. 10. Zo wie zo, de meest dierbare en onvervangbare dingen. Bijv. het kastje van May’s oma en het schilderij dat mijn ouders met hun trouwen hebben gekregen. Zijn dingen die onlosmakelijk met je verbonden zijn. 11. Het mooiste cadeau dat je kunt krijgen is “gewoon” een groet of een praatje van wie dan ook. En het slechtste cadeau moet ik nog krijgen, denk ik. 12. We zijn een maand in Myanmar (Birma) geweest, daarna een rondreis door Schotland en vorig jaar zijn we 5 weken rondgetrokken door 2 Zuid-Westelijke provincies van China en Tibet. Met letterlijk als hoogtepunt de ChoLa pas van 5240 meter hoog. 13. Voorop gesteld dat ik er niet van hou opgesloten te zitten, maar vooruit met de sleutel aan de binnenkant dan. Dan zou ik graag 24 uur door willen brengen met een hele goede kok, zoals Martin Bos er een is. Wel 18 uur eten bereiden en 6 uur ervan genieten. 14. In Beers zelf niet zoveel. Wel zou ik 1. Hou, mijn naam is Jan Kaak, ben 65 en woon met mijn lief May en onze hond Lou op Beersenaren en passanten willen vragen om de verpakkingen van hapjes en drankjes die Op de Hof 16. onderweg genuttigd worden mee naar huis te 2. Gemiddeld sta ik om 6.30 op voor een rondje met onze Lou rond de kerk. Snel dou- nemen of in de prullenbakken te gooien. chen en dan naar mijn werk in Heijen bij For 15. Ik heb, onder het genot van een wijntje, Farmers. ’s Avonds weer een flinke ronde met Sophie Kremers – de Vet, van bij ons tegenLou, en na het eten nog wat lezen en of wat over gevraagd. klungelen in of rond het huis. De laatste tijd ga ik ook nog af en toe voor een klus voor mijn Dorien van de Wiel eigen bedrijf. 3. Mijn grootste hobby is reizen naar plaatsen waar we nog nooit zijn geweest. Daarnaast 1) Hallo, mijn naam is Dorien van de Wiel 45 wandel, biljart, tuinier ik graag. Ook een grote jaar en ben getrouwd met Robert van de Wiel. hobby is het koken van lekker eten en daarna We hebben 2 kinderen Bram en Daan en woopeten natuurlijk. nen op de Venstraat 8. 4. Ik wil nog wel eens laks zijn, of zoals de 2) Rond 6.45u gaat de wekker 1 x snooze, Fransen zeggen “Laissez faire”. nieuws kijken en samen met de kinderen zor5. Dan zou ik ook een s met mijn rechter oor gen dat we 7.30u aan het ontbijt zitten. willen horen en eindelijk eens van stereo 8.20u gaan kinderen naar school en 2 dagen geluid willen genieten. per week ga ik werken in de apotheek te Mill. 6. Ik droom al een hele tijd van een reis langs En op de andere dagen zorg ik voor het huis(een gedeelte van) de zijderoute. Nog niet houden! S’-Avonds als kinderen op bed liggen gedaan vanwege eerst geen tijd en nu loopt die tv kijken I-pad erbij en FB bijhouden! route niet langs de meest veilige plaatsen in de 3) Voetbal kijken, zaterdag s-morgens van de wereld. Maar wie weet, we zijn nog steeds aan kinderen tot live wedstrijden op tv en ook de het onderzoeken met een goede vriend die op voetbal programma’s. dit moment in Laos woont. Daarnaast op z’n tijd een avondje uit waar ik 7. De grootste blunder die een mens kan heel graag een dansje waag. maken is de angst om blunders te maken. Ik 4) Kan niet tegen m’n verlies. zie het dus ook als een leermoment. En, ook 5) Na veel denken niets gevonden. Ben tevreik heb veel geleerd in mijn leven en hoop nog den wie ik ben en wat ik heb. steeds bij te leren. 6) Nee, dromen zijn bedrog. 8. De Belastingdienst; eerlijk en betrouwbaar 7) Kinderen naar BSO Mill brengen en bij en je kunt er niet omheen. wegrijden 2 auto’s beschadigd, met achteruit

Jan Kaak

6

draaien linker auto en auto achter mij geraakt. 8) Tefal, je denkt ook aan alles! 9) Eerlijkheid en behulpzaam. 10) Foto’s, mooie herinneringen die heel kostbaar zijn. 11) Mooiste kado is dat ik moeder ben geworden, alles is te koop maar dit niet. 12) Rhodos – Texel – Tenerife. 13) Ik wil niet opgesloten worden en zeker geen 24 uur. 14) Bij sneeuw/gladheid wegen rondom school zout strooien ( burg ghijssen – looistr – venstr – kruisstr). 15) Rianne Bongers, onze buurvrouw.

Lowie Schepers 1. Hallo! Ik ben Lowie Schepers, 23 jaar en heb 2 maanden geleden Beers verlaten om met mijn vriendin Fenna in Cuijk te gaan wonen. Daarvoor woonde ik op de Broekkant in Beers samen met mijn ouders Harrie en Carin en in het weekend met mijn zusje Vera en broer Juul. 2. Sinds deze maand zijn mijn dagen behoorlijk veranderd. Ik ben gestopt met mijn baan om fulltime te gaan ondernemen. Samen met mijn broer Juul en twee anderen heb ik een investering gekregen om een nieuw bedrijf, Adflow.io, op te zetten in Nieuwegein. Daarnaast had ik al een ander bedrijf, Netjesgeprint. nl, waar ik ook druk mee ben. Ik probeer 1 á 2 dagen vanuit huis te werken en de overige dagen ben ik in Nieuwegein te vinden. Op de dagen dat ik in Nieuwegein werk sta ik rond 5.45 uur op om files te vermijden en ben ik rond 17.30 uur weer thuis. ’s Avonds ga ik meestal sporten of kijk ik een film/serie. april 2017


3. Ik sport graag. Ik voetbal, zaalvoetbal en ben ook regelmatig in de sportschool te vinden. Daarnaast drink ik in het weekend graag een biertje met vrienden en ga ik graag uiteten met mijn vriendin. 4. Ik kan erg verstrooid zijn. 5. Een ochtendmens zijn. Ik ben ’s ochtends meestal niet vooruit te branden. 6. Het lijkt mij erg vet om een aantal maanden op reis te gaan naar verschillende mooie landen, zoals Nieuw-Zeeland en Australië. Door het ondernemen is dat er in mijn studietijd nog niet van gekomen. 7. In mijn wilde jaren ben ik tijdens een avondje stappen op de WC in slaap gevallen, met als gevolg dat vrienden en ouders de hele avond naar mij opzoek waren. Dat verhaal moet ik zo nu en dan nog steeds aanhoren. 8. Ik heb niet iets dat onvervangbaar is, dus dat zou ik zo niet weten. 9. Eerlijkheid.

10. Een opsporingsapparaat. Ik moet altijd op zoek naar mijn spullen. 11. Een schakelbrommer op mijn 16e verjaardag. Daar heb ik jarenlang erg veel schik mee gehad. 12. Afgelopen zomer ben ik met vrienden in Italië geweest en met mijn vriendin in Valencia. De zomers daarvoor heb ik rondgereisd in Maleisië & Sri Lanka. 13. Dat zou ideaal zijn om Teun Cuppen 24 uur lang af te smeren met Fifa. 14. Betere internetverbinding in het buitengebied. 15. Ik heb Jeroen van Sonsbeek gevraagd. Hij vindt het erg leuk om weer eens in de Dorpscourant te komen. Antwoorden met foto inleveren vóór 15 apr. Mail naar drieopeenrij@gmail.com Tekst en foto apart, jpeg, min. 400 kb.

Theaterconcert: Erik Derks en band “ANDERS DAN VOORHEEN” Na vijf jaar is Erik Derks terug met een nieuw theaterconcert. Anders dan voorheen ligt de focus nu op het zingen. Hij brengt een helder, beschouwend programma dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat. “Je kijkt me nu écht in de face”, zegt hij. “Ik ben dichter bij de kern van wie ik ben. En dan heb je het over echtheid en oprechtheid.” De liedjes spreken voor zich. Ze tonen innerlijke rust en camoufleren niets. Ook de begeleiding is anders. Werkte Erik eerst uitsluitend met een pianist, nu geeft hij met een band extra dimensie aan zijn liedjes. Samen met gepassioneerde muzikanten tilt hij zijn programma naar een hoger plan: nieuwe liedjes,

als resultaat een aangename mix van chansons en popmuziek. Zo. 28 mei 15.00 en 20.00 uur Zo. 18 juni 15.00 en 20.00 uur

beeldende teksten, af en toe een (bijna onherkenbaar) arrangement van eerder werk. Een mooie coproductie, met

Regie: Jet Pit Teksten en muziek: Erik Derks Medecomponist: Jet Pit Arrangementen: Erik Derks, Jet Pit en Sjaak Timmers

Kom meepraten, meedenken en meebeslissen ! Woensdag 19 april. Koffie en een koekje erbij?

BURGERBEGROTING

CUIJK

Samen besluiten, samen in balans Schouwburg Cuijk - wo 19 april, 19.00 uur

www.facebook.com/ burgerbegrotingcuijk

Kijk voor meer informatie op www.cuijk.nl/burgerbegroting

april 2017

7


Leven van het CISDET in Bamako, Mali

(2 jan – 6 april 2017)

Nederland draagt bij aan de VN missie MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali ) . Het CJSD ( Het Combined Joined Support Detachment ) is onderdeel van deze nederlandse inzet. Het CJSD levert ondersteuning op diverse gebieden, bijvoorbeeld in de vorm van logistiek, geneeskundig afvoer, Genie en de Cis. Het Communications & Information Systems Detachment (Cisdet) is onderdeel van het (CJSD). Het Cisdet is opgedeeld over 3 locaties in hier in Mali; Gao, Timboektoe en Bamako. Ik zit gedurende 3 maanden in het warme (43 graden op het moment van schrijven) Bamako waar we in totaal met ongeveer 100 personen van verschillende nationaliteiten zitten en ik ben commandant van het Cisdet hier. De grootte van dit Cisdet is 7 personen. De landen die hier 1 of meerdere personen werkzaam hebben zijn: Nederland, Duitsland, Noorwegen, Finland, Zweden, Tsjechië, Zwitserland, Denemarken, Portugal, Estland en België. Wij leveren Cis ondersteuning aan de All Sources Information Fusion Unit (Asifu) en de inlichtingen-cell van MINUSMA. Wij zitten samen met Asifu op kamp Bifrost. Zij gaan over de Inlichtingen van alle zaken die in Mali af spelen, die van belang zijn voor de Minusma missie. Ze vergaren en analyseren data en maken hier een dreigingsanalyse van. Deze informatie kan het hoofdkwartier van

genoeg tijd om te sporten; hardlopen, wandelen, fitnissen en mountainbiken. Gelukkig is de situatie hier in Bamako zo veilig genoeg dat we vrij mogen lopen buiten het kamp in een straal van 5 km. In deze straal liggen ook enkele dorpjes waar je dus doorheen kunt lopen. Ook een bezoek aan de markt in de stad is soms mogelijk. Hieronder een aantal foto’s van mijn verblijf hier in Bamako.

Minusma meenemen in de besluitvorming omtrent bepaalde gebieden, groeperingen of opdrachten. Deze informatie gebruiken de eenheden in Gao en Timboektoe, zodat die er hun conclusies uit kunnen trekken voor de eenheden die daar gelegerd zitten. Zij kunnen aan de hand van de verstrekte informatie van Asifu hun opdrachten uitvoeren . De hoofdtaak van ons Cisdet is om Asifu te ondersteunen met alle CIS zaken. De belangrijkste CIS taken die we hier moeten uitvoeren staan in het kort hieronder beschreven.

Ik hoop dat ik jullie hiermee een korte impressie heb kunnen geven van mijn werkzaamheden in Mali.

Groetjes, Maurice Driessen

• Het beheren en onderhouden van het verschillende beveiligde en onbeveiligde computer netwerken wat hier aanwezig is op het kamp. Hiervoor hebben we o.a. een helpdesk waar “klanten” zich kunnen melden als men vragen en/of problemen hebben. • Onderhouden van het wellfare systeem hier (Call to Home) dit is het netwerk wat hier is, waar iedereen gebruik van maakt om te kunnen tv kijken, bellen, internetten, skype, whats-ap, enz. In onze vrije tijd houden we ons bezig met het organiseren van en deelnemen aan filmavonden, spelavonden (bingo, pictionary, pubquiz etc.) en sociale bijeenkomsten. Tevens drinken we regelmatig op de avond een drankje met elkaar (alcoholvrij) en doen een kaartspelletje. Overdag is er naast de werkzaamheden

8

april 2017


ANTONIUS MARTINUS van RAAIJ BURGEMEESTER van de GEMEENTE BEERS

In januari 2017 werden wij, de redactie van de Dorps-Courant, verrast met een exemplaar van een boekje van A.M. van Raaij, oud-burgemeester van de gemeente Beers, toegestuurd door Wim van Raaij, zoon van burgemeester Van Raaij. Wim schrijft: “Misschien geeft het enige informatie voor Beersenaren in uw “Dorps-Courant”. Daar zijn wij het als redactie geheel mee eens en wij stellen het zeer op prijs dat wij dit boekje hebben mogen ontvangen en ook kunnen publiceren. In meerdere delen schenken wij aandacht aan de jeugdjaren, de ambtelijke opleiding, de benoeming tot burgemeester van Beers, de ambtsperiode en bijzondere gebeurtenissen van Antoon van Raaij.

1937 - 1969

VOORWOORD Mijn vader, de edelachtbare heer A.M. van Raaij, legde in 1969 het ambt van Burgemeester van de gemeente Beers neer bij het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd. In dit overzicht schenk ik aandacht aan zijn jeugdjaren en zijn voorbereiding op het burgemeesterschap. De benoeming tot Burgemeester van Beers, de installatie en de feestelijke verwelkoming door de Beersenaren, begin maart 1937, komen aan de orde. Verder schets ik een beknopt beeld van zijn bijdrage aan de Beerse gemeenschap gedurende zijn ambtsperiode van 1937 tot 1969. Zijn grootste tegenslag was het verlies van zijn echtgenote Anna Cornelia van RaaijVerstraaten, mijn moeder, in 1961. Het wegvallen van zijn geliefde steun en toeverlaat en een - door iedere dorpsgenoot gewaardeerde - persoonlijkheid, was voor hem een nauwelijks te verwerken gebeurtenis. Hij zag dan ook erg op tegen zijn Zilveren ambtsjubileum een paar maanden later. Na deze festiviteiten werden hem in april 1962 de versierselen behorend bij de Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. In 1969 namen de inwoners van de gemeente Beers en vele streekgenoten op grootse wijze afscheid van “burgervader” Van Raaij. In dat zelfde jaar werd hij door koningin Juliana benoemd tot Dijkgraaf van het Waterschap “De Maaskant” te Oss. Beknopt passeren zijn kinderen en kleinkinderen de revue. Tot slot wordt de feestelijke onthulling van de naar hem genoemde straat in Beers aangestipt. In 1982 overleed de 78 jarige oud-burgemeester van Raaij, ”onze Pa” . Wim van Raaij Amersfoort, 2014 april 2017

In zijn nawoord schrijft Wim, woonachtig in Amersfoort: “Meer dan 30 jaar lag bij ons op zolder materiaal van “onze Pa”. In mappen, dozen, boekjes en schriften zijn krantenknipsels, speeches, foto’s e.d. bewaard. Om dit enigszins te ordenen en toegankelijk te maken, heb ik dit overzicht gemaakt.” Na het lezen van alle publicaties hebben, in het bijzonder misschien, oudere mensen nog speciale persoonlijke herinneringen aan oud-burgemeester A. M. van Raaij. Laat het ons te zijner tijd weten. De redactie

1. Jeugdjaren -Gassel Op 12 mei 1904 is Antoon of Toon van Raaij in het dorp Gassel uit een agrarisch milieu geboren. Hij was het 1e kind van het echtpaar Cornelis Martinus van Raaij – Anna Maria Peters. De boerderij lag niet ver van het kasteel Tongelaar. Op prille leeftijd -hij was amper twee jaar- verhuisde hij met zijn ouders naar Beers en wel naar de hoeve De Zendonk. -De Zendonk De Zendonk zou duiden op een wat hoger gelegen zandruggetje in een drassige omgeving. Deze boerderij bood mogelijkheden

vertoeven, waar hij zeer welkom was. Vanaf de Zendonk, dat dicht bij de Maas ligt, was Overasselt makkelijk bereikbaar door met de roeiboot de rivier over te steken.Toon heeft zelfs een deel van de lagere school in Overasselt doorgebracht. -Oudenbosch Na de lagere school mocht Toon verder studeren. In Oudenbosch (West-Brabant) was in 1840 een congregatie van religieuze Broeders gesticht die zich had gespecialiseerd in onderwijs en opvoeding van de katholieke jeugd in Nederland. Deze congegratie heeft het Instituut Saint Louis opgericht. Vanaf eind 19e eeuw kreeg deze kostschool bekendheid en faam. Toontje werd aangemeld en aangenomen. Hij was ver van huis. Soms kreeg hij van thuis etenswaar opgestuurd omdat tijdens de 1e wereldoor-

om het landbouwbedrijf uit te breiden. Het gezin trouwens ook want Toon van Raaij kreeg daar nog 4 broers erbij. De jongste Harry heeft het bedrijf tot zijn dood in 2002 voortgezet. Zijn dochter woont met haar man nu nog op de Zendonk, weliswaar in een compleet gemoderniseerde woning. -Overasselt Het was een druk gezinsleven. Zowel de veeteelt (koeien melken) als de landbouw (zaaien, maaien etc.) plus het verzorgen van 5 jongetjes, bracht Toon’s moeder op het idee om hem een tijdje onder de hoede van haar kinderloze zus, tante Mina in Overasselt te laten

log, het eten in het pensionaat veel vis was, waar hij een hekel Toon 12 jaar aan had. Het internaat betekende een flink Rooms en disciplinair gedragspatroon. Daarbij werd met regelmaat in het Frans gecommuniceerd. Zijn studie verliep vlot en rond zijn achttiende levensjaar verliet hij de kostschool. Teruggekomen in Beers moest hij, met Beerse leeftijdgenoten, loten over het al dan niet dienstplicht vervullen. Het lot was hem gunstig gezind want hij hoefde niet in dienst.

O.m. op de foto Martien Loeffen, Tieske Walk, Hent Barten,Toon van Raaij, Cor van Riet

9


Volleybal Club (VC) Volt / Flip Schoonmaak en Stichting Gemeenschap accommodaties Beers verlengen kantine contract met 5 jaar Tot 2002 was het invalidetoilet in de Kloosterhof “de kantine” van Energo Beers. Een automaat en letterlijk vele kratten bier in het toilet waren hier het bewijs van.

de samenwerking en willen deze graag continueren in het belang van alle partijen. De kantine is en blijft hiermee een belangrijke schakel en middelpunt voor de leden van VC Volt, Stichting Beheer gemeenschapsaccommodaties Beers, onze tegenstanders en trouwe supporters. Daarnaast

Sinds augustus 2002 is de kantine niet meer weg te denken

wordt de kantine ook gebruikt en/of beschikbaar gesteld aan de overige huurders van de Kloosterhof en is hiermee een belangrijke onderdeel van de Kloosterhof die garant staat voor ontspanning, plezier en gezelligheid. Rogier van Gils en Pieter ten Haaf

uit het straatbeeld van Beers en daarmee de Kloosterhof. Sinds die datum ligt er ook al een overeenkomst tussen de toenmalige Volleybal Vereniging Energo en de Stichting Beheer gemeenschapsaccommodaties Beers. Deze samenwerking is in 2007 verlengd met nog eens 10 jaar en afgelopen maand hebben beide besturen een handtekening gezet voor nog eens een periode van 5 jaar. Beide partijen zijn zeer tevreden over

Crowdfunding Maquette Motte-burcht Brabants Landschap wil samen met Stichting Myllesheem en Kasteel Tongelaar een maquette realiseren die Tongelaar laat zien in de tijd van de Noormannen; een spannende tijd met dreigende invasie. Daarbij vragen ze uw hulp!

Dreiging van de mannen uit het Noorden … Tijdens een opgraving in 1964 zijn bij Kasteel Tongelaar, in de wei ‘het Mot’ funderingen gevonden van een versterkt huis. Al in de negende eeuw lag in de uitgestrekte, rivierrijke bossen van Tongelaar een versterkte motte-burcht. Deze burcht was gemaakt van hout, op een hoge aarden heuvel, gebouwd om dekking te zoeken tegen de Noormannen. Je moet je voorstellen dat de Maas maar 5 kilometer hier vandaan ligt en Tongelaar op een natuurlijke verhoging in het moeras. Vlak na de dood van Karel de Grote begon de invasie van de Noormannen met rooftochten door de Maasstreek als gevolg. Dit duurde twee eeuwen lang, ook wel de ‘IJzeren Eeuwen’ genoemd (800-1000).

Asterix en Obelix

Dit eerste begin van kasteel Tongelaar was dus een houten vesting, met wat boerderijtjes en een uitkijktoren; de vluchtburcht. Het zag er een beetje uit zoals het dorpje van Asterix en Obelix. Om dit stukje geschiedenis op levendige wijze beeldend te maken wil Brabants Landschap samen met Stichting Myllesheem en Kasteel Tongelaar een maquette laten maken door kunstenaar Paul de Maat. Deze maquette, op kindhoogte, zal naast het infopunt van Myllesheem en Brabants Landschap in het kasteel komen te staan, waar het voor iedereen tijdens openingstijden gratis toegankelijk is.

site ‘Voor de Kunst’. Er zijn leuke beloningen als dank en naamplaquettes op de sokkel voor hoofdsponsors. Doneer een-malig een bedrag via www. voordekunst.nl en draag direct uw steentje bij. Volg alle ontwik-kelingen via Facebook of onze websites en blijf op de hoogte. Doneren kan hier: https:// www.voordekunst.nl/ projecten/5262-maquette-motteburcht-tongelaar-1

@BrabantsLandschap en @ kasteeltongelaarmill www.brabantslandschap.nl en www.kasteeltongelaar.nl Heemkundekring Myllesheem heeft haar eigen kamer in het kasteel, samen met het infopunt van Brabants Landschap. Er is een vaste presentatie over het kasteel, haar geschie-denis en over de natuur. Het infopunt is elke zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur te be-zoeken.

Doneren ‘voordekunst’ Zonder crowdfunding is het onmogelijk zo’n soort project gerealiseerd te krijgen dus uw hulp is belangrijk. Met een donatie draagt u bij aan de realisatie van de maquette, com-pleet met landschap, dieren, boerderijen en gevaarlijke Noormannen achter de bosjes. De actie loopt van 10 maart t/m kunstenaar Paul de Maat uit Helmond met twee voorstudies 18 april op de crowdfundings- van de maquette

10

april 2017


Zonnepanelenproject Beste geïnteresseerde in ons zonnepanelenproject op de gemeentewerf, Binnenkort start de definitieve inschrijving voor ons collectieve zonnepanelenproject op de Gemeentewerf. We hebben ongeveer 160 panelen beschikbaar. We krijgen intussen al veel reacties van mensen uit Cuijk op onze wervingsactie. Bedankt voor uw interesse om mee te investeren in zonnepa-

nelen op de Gemeentewerf. Op donderdag 6 april 20:00 bent u welkom op onze info/inschrijfavond in de bibliotheek, Kaneelstraat 64 te Cuijk. U krijgt op deze avond o.a. antwoord op de volgende vragen als: • Hoeveel kost een zonnepaneel? • Welke milieubijdrage levert mijn investering • Hoeveel rendement levert uw investering?

De inschrijving start op 6 april. We starten met de bouw van het project als alle panelen zijn verkocht. Het project zou daarna met ongeveer drie maanden operationeel moeten zijn. Ter voorbereiding mailen we u nog de digitale informatie brochure van het zonnepanelen project Gemeentewerf. We zien u graag donderdag 6 april in de bibliotheek. Tot dan.

Laat u ons even weten of u kunt komen? Met (milieu)vriendelijke groeten Team Cuijks Energie Collectief Like onze Facebook pagina @ CuijksEnergieCollectief en u blijft op de hoogte van alle CEC activiteiten.

Tourclub Vianen Fietsliefhebbers, Laatst las ik in een fietsblaadje wat de betekenis van toerfietsen is. Toerfietsen betekent: lol hebben, vrij zijn, van de natuur genieten, maar ook het op peil houden van je conditie en het behouden van een goed lichaam. Dit zou op het lijf geschreven kunnen zijn van onze tourclub, wij doen namelijk niets anders. Onze tourclub heeft een gevarieerd programma vanaf de eerste zondag in maart tot en met de laatste zondag in oktober. In maart beginnen wij met het opbouwen van onze conditie, de tourtochten zijn dan circa 40 kilometer lang. Met het verzetten van de klok naar de zomertijd gaan we ook op de woensdagen fietsen en de afstanden op de zondagen worden wat langer. Halfweg april zijn we al zover dat we om de 14 dagen een tocht rijden die door een van

onze collega NTFU verenigingen is uitgezet. Meestal hebben die een lengte van 75 a 125 kilometer. Ons motto is ‘samen uit, samen thuis’. Het laatste weekend van juni staat in het teken van een 2daagse tocht, inclusief overnachting. Deze, ongeveer 200 km lange tocht, is geheel verzorgd, het enige wat je hierbij zelf moet doen is fietsen. Dit geeft een hele kick als je deze tocht hebt volbracht. In het najaar rijden we nog de clubkampioenschappen. Hierbij gaat het om de persoonlijke prestatie en niet om de snelheid. Wij sluiten ons seizoen af met een gezellige avond waarbij de gebeurtenissen van het seizoen nog eens de revue passeren. Al onze tochten worden verreden onder auspiciën van de NTFU (Nederlandse Toer Fiets

Unie). Ook ben je verzekerd als len dat ook dames van harte welkom zijn. je lid bent. Heeft u interesse of wilt u Met vriendelijke groet, meer weten wat toerfietsen bij Wiel Pluk onze club inhoud, neem dan Voorzitter Tourclub Vianen. contact op met een van de tel. 0485 314321 leden van Tourclub Vianen. e-mail wiel.pluk@hetnet.nl Dus ook voor de inwoners uit Ad Willemse Beers. Bestuurslid Tourclub Vianen Daar wij slechts een dame als Tel. 0651014776 actief lid in onze vereniging email adwillemse@home.nl hebben, kunt u zich voorstel-

Eén goede reden? Switchen van accountant is niet iets wat een ondernemer dagelijks doet. U wilt één goede reden? Kijk op www.slootenvandenbogaart.nl en u krijgt er zeven!

Grotestraat 112, 5431 DM Cuijk Postbus 45, 5430 AA Cuijk T 0485 310 277 F 0485 310 400 E info@slootenvandenbogaart.nl www.slootenvandenbogaart.nl

april 2017

11


In gesprek met Pieta Roijendijk-Toonen Voor deze ‘in gesprek met’ zijn wij naar Veghel gereden om daar mevrouw P. RoijendijkToonen te ontmoeten. In haar gezellig appartement, midden in Veghel, werden we met koffie en lekkere vlaai welkom geheten. Wie is Pieta-Roijendijk-Toonen hoor ik u denken. Het is Pieta Toonen, geboren in Beers op 12 december 1923, en is dus 93 jaar!! Ze is de oudste van 10 kinderen, waarvan er nu nog 5 van in leven zijn. Een van de overleden broers is Piet Toonen van de dr. Moonsweg nr. 10. (Het is natuurlijk mevr. Roijendijk, maar ze vindt het leuker om haar Pieta te noemen in dit artikel) Voor we de eerste vraag konden stellen, zei Pieta dat we eerst gezellig moesten kletsen om daarna met het interview te beginnen. Nou , ik kan zeggen dat we de hele middag inderdaad gezellig, zonder onderbreking, gepraat hebben. Ze vertelde al meteen zoveel over Beers, dat we toch maar snel zijn gaan schrijven, om niet te veel van haar verhalen te missen. Pieta is weliswaar al op 18 jarige leeftijd (in 1941) uit Beers weggegaan; maar wat ze over Beers weet is meer dan menigeen, die hier al jaren woont. Men kan haar

Herinnering aan lagere schooltijd in 1933

en de ingevulde prijslijsten ging wij later ook weer ophalen”, vertelt Pieta met enige trots. Ze gingen dan onder andere ook naar de Broekkant en Millseweg. Ook nu noemt Pieta alle namen: Huberts, Hermanussen, Van Katwijk, Grutters, Gosens, Schepers enz. “We legden alles te voet af. Thuis Trouwfoto Martien en Pieta Roijendijk in hebben we fiet1950 sen geleerd. Het liep daar een beetje af, dus met recht een wandelende we hadden dat snel onder de encyclopedie noemen. knie. Toen konden we gelukDommelsvoort kig met de fiets. Ik weet nog, dat we een elektrische lamp Haar geboortehuis staat er op de fiets kregen omdat we nog steeds op het adres Rode voldoende prijslijsten ophaalVoort 3; daar waar nu Enrico den.” en Petra Toonen (geen familie) woont. Ze weet in precieze Nu we toch door Beers aan het volgorde de namen te noefietsen zijn, gaan we nog even men van de mensen, die daar door. En zo komen we terecht toen woonden. In een adem op de Heuf en Hiersenhof. En noemt ze Toon Boomsema, ook daar weet Pieta de juiste fam. Cuppen,Lange, Barten, families te noemen, die daar Willems, Hermanussen. De wonen of hebben gewoond. ‘kinderen Barten’ woonden Zonder na te hoeven denken toentertijd in de boerderij somt Pieta om: “ Van Casteren, waar nu de groepsaccommodatie Ceulemans gehuisvest is. Van den Bogaart, Cornelissen, Stroeken, Nelissen, Hendrix, Overheerst nu het water (De Van Haren. Maar ook de baronKraaijenbergse Plassen), toen nen Van Hövell tot Westerflier was het allemaal weiland. en minister president Jan de “Om de boerderij hadden wij Quay mag ik natuurlijk niet ook veel zand, dus hadden we vergeten.” een eigen speeltuin. Je was natuurlijk erg gebonden aan je eigen huis, want uitstapjes was er in die tijd niet bij”, zegt Pieta. “Maar het was wel altijd gezellig. Zo herinner ik me dat we in de Sinterklaastijd de klomp mochten zetten, niet alleen thuis maar ook bijvoorbeeld bij de kinderen Barten. We kregen daar altijd speelgoed”. “Mijn vader was zaadhandelagent bij Cornelissen in Wanroy. Als kinderen brachten wij prijskaarten weg in Beers

Pieta als 20 jarige in 1943.

12

Klassefoto uit 1929 (Pieta zit in de In gedachten gaan we weer terug naar het dorp in Beers. , “Op de hoek Grotestraat/ Gildeweg herinner ik me café Nuijen, daarnaast richting het dorp Dorus de Keijzer (daar liepen de kippen gewoon in de huiskamer), Cornelis van den Heuvel (vader van Toon) als kapper en kleermaker, aan de overkant Paul Thijssen, Toon Vergeest de melkboer, café Wagemans (later Kaak en nu De Spijker red.) Oh ja, tegenover café Nuijen woonde de familie Wagemans en daar heeft een molen gestaan. Die is nog voor de WOII afgebrand (in 1937 red.) Midden in het dorp was het Klooster van de Zusters van Schijndel met de rk. Meisjesschool.”

Van Beers naar Veghel Zoals hierboven reeds vermeld, is het bewonderenswaardig dat iemand, die al 75 jaar (!) uit Beers is alles tot in detail weet hoe Beers er tot de tweede oorlog er uitzag. Pieta heeft van 1923 tot 1941 in Beers gewoond. ” Herinneringen van die tijd in Beers is natuurlijk de periode op de lagere school met heel lieve zusters. Met de werknemersbond hebben we toen een uitstapje gemaakt naar Scheveningen. Op de foto zie je mij met mijn vader en mijn vriendin Corry Linders (van de april 2017


regelmatig in het ziekenhuis gelegen. In 2008 is mijn man helaas overleden.” Pieta heeft zoveel verteld over het Beers van toen, dat we met dit verhaal absoluut niet compleet zijn. We hebben het nog gehad over de molen op de Leuvert van de familie Van Riet, over de Landbouwschool, over ‘huis Baren- De 5 dochters van Pieta: Jet, Netty, Thea, donk’, boerderij Ada, Gerda. ‘de Bungelaar’ van Toon Bens en over Nu woont Pieta heel tevreden de ‘Beersche Overlaat’. in een mooie flat midden in Veghel. Pieta, wij wensen u het “Ik kom nog regelmatig in allerbeste in Veghel en bedankt Beers, bij mijn schoonzus voor uw spontane medewerAnnie Toonen, en in Cuijk, bij king over uw leven in het Beers mijn zus Riet en broer Tien.” van voor 1940.

3e rij 2e van links.) gemeentebode Bert Linders). Ook herinner ik me, naast de meisjesschool, de naaischool en het oude mannenhuis met een glazen gang.” “ Van 1941 tot 1950 woonde

Pieta

ik in Cuijk. In 1950 ben ik getrouwd met Martien Roijendijk. We zijn toen verhuisd naar Mill, waar we tot 1958 hebben gewoond. In verband met werk zijn we in 1958 verhuisd naar Willemstad en in 1971 zijn we in Veghel gaan wonen.” “Tussen 1951 en 1962 hebben wij 5 meiden gekregen. Mijn man Martien zei altijd dat de jongens vanzelf wel zouden komen. Die hebben er voor gezorgd dat ik nu 11 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen (de 10e komt in juli) heb.” Wat als een rode draad door het leven van Pieta en Martien is gegaan is de beschadiging van 4 ruggenwervels van Martien. “Hij heeft daardoor

Pieta's geboortehuis aan de Rode Voort in Beers

tel. 0485 - 31 80 09

CAFE april 2017

13

cafetaria

zaal

CATERING


Buitenaards wezen bezoekt de Spijker !!

Wie had gedacht dat het hoorspel van H.G. Wells in 1938 over een UFO landing met buitenaardse wezens tot zoveel commotie zou kunnen lijden? Anno 2017 denken we natuurlijk wel wat gewend te zijn, zeker in een plaats als Beers, maar toch; een bezoeker van de planeet Heelversum uit het Galactisch Centrum is een niet alledaags gebeuren en had ook een zelfde schokgolf teweeg kunnen brengen. Echter handelt het hier gelukkig ook niet om een lokale gebeurtenis, één en ander speelt zich af op de ijzig koude Noordpool. Het is hier waar een lokale bewoner, de Eskimo Inuk, geconfronteerd wordt met de gevolgen van een neerstortende UFO. Worst case scenario: het gevaarte treft zijn

plaats des onheils aanbeland met als inzet een spectaculaire reportage over de UFO en zijn zeer vreemde bestuurster. Want als de “klimaatknop” bij toeval wordt ingedrukt stijgt de temperatuur sterk, met alle gevolgen voor het ijs van dien. Dat er tussentijds nog een toevallig passerende ijsmaker uit Italië voorbij komt, Mr Gilatie (eigenlijk Gilalato!!), is louter toeval, maar het komt wel goed van pas: hij kan de UFO motor weer gebruiksklaar maken. En natuurlijk, de schade aan de Iglo wordt niet vergoed door Interpolis (Art. 234: schade als gevolg van Anarchie en neerstortende UFO met een diameter kleiner als 7 lichtjaren vallen buiten onze aansprakelijkheid), maar dit fikst de Eskimo ter zijner tijd wel weer. iglo en dat met een bevolkings- Halverwege krijgt het verhaal echter een wending, als het dichtheid die, net als de temperatuur, onder nul is!! Al snel filmteam bestaande uit Jacq en Janine hun ambities laten blijkt dat het ruimtewezen, Alie N, niet kwaadgezind is en varen en zich realiseren dat ze op deze manier nog meer dat ze een noodlanding moest bezoekers richting het toch maken na het toucheren van brokstukken, voortkomend uit al kwetsbare Noordpoolgebied zullen lokken. En ook een meteoren storm. De comde Indiaanse medicijnvrouw, municatie verloopt redelijk omdat het ruimtewezen achter aangetrokken door de magie van een UFO-doorkruising des op haar rug twee knoppen heeft: één om elke taalbarrière dampkrings, kan weer geheel hersteld richting haar stam reite slechten, soort voorloper Google Translate en de tweede zen. Een gedeelte van de traditionele regendans was haar knop is er om het klimaat te ontschoten (blijft een lastige..) beïnvloeden (soort voorloper maar kwam weer bovendrijven Donald Trump).

na wat rug-geklop. Ook de twee pinguïns en een walrus, allen slechts ter gast, keren weer rustig huiswaarts en de Italiaan: hij is een briljant zakelijk idee rijker, namelijk het gaan produceren van een heuse UFO-ijshoorn. Het recept volgens www. Gelato.It: bol ijs, daarop beetje schuin een ronde wafel, en op de wafel weer een bol heerlijke roomijs met optioneel een toef slagroom. Ziet U het voor zich?? Lekker toch?? Nu de rust is wedergekeerd, kan ook het ruimtewezen de terugreis aanvaarden. Ik zeg kan; want na een start van een paar seconden neemt ze het besluit om niet meer naar haar planeet terug te keren maar om bij Inuk op de Noordpool te blijven. En ze leefden, naar wat ik hopen mag, nog lang en gelukkig. Dat de geschiedenis zich herhaald blijkt ook nu weer als nooit tevoren; nadat het toneelstuk zaterdag avond was opgevoerd, passeerde op de zondagmiddag het verhaal nog eens de revue. We bedanken de bezoekers voor hun komst naar de Spijker, en zaal de Spijker zelf natuurlijk voor hun gastvrijheid! Hopelijk weer tot volgend jaar…..groetjes…. Toneelvereniging Spotlight, Beers.

Het neerstorten van dit ruimteschip blijft echter niet onopgemerkt en spoedig zijn de altijd nieuwsgeile dames van de Citrus-pers uit Hilversum op de

14

april 2017


Indezorgvillaxs Wij zijn de familie Werts, bestaande uit pappa Ray Werts, mamma Jantien Werts en onze 4 kinderen, Elin (9), Arne (8), Maren (6) en Tijme (3). O ja, en onze hond Jabo. We wonen sinds april 2016 op de Molenstraat 18 in Beers. Al heel wat jaren lopen mijn vrouw en ik met de gedachte om een ander huis te kopen, om zo eventueel in de toekomst onderdak te kunnen bieden voor onze zoon Arne. Want in 2009 is onze kijk op ons leven, onze toekomstverwachtingen en onze dromen compleet veranderd toen wij Arne in ons gezin mochten verwelkomen. Arne, onze kanjer met korte blonde haartjes, mooie blauwgrijze ogen en pretlichtjes in zijn ogen heeft namelijk meerdere aangeboren beperkingen. Hierdoor kent het leven met Arne, net als Arne, zijn beperkingen. Maar ook geeft dit leven ons zoveel moois….

In de afgelopen jaren hebben wij vaak meegemaakt dat Arne zorg en begeleiding kreeg op een manier waar wij ons niet in konden vinden. Daarom hebben we besloten het anders te gaan doen. Arne is thuis, bij ons en draait mee in ons gezin, ervaart, voelt, leert en geniet. En wij mogen hem hierin begeleiden. We zijn er als hij ons nodig heeft maar we stimuleren hem om zo veel mogelijk zelf aan te pakken en op te lossen. Wij staan niet voor hem, niet achter hem, maar naast hem. En nu, nu willen we onze manier van begeleiden ook inzetten om andere kindjes zoals Arne een fijne tijd te bieden. Samen met een aantal andere mensen die ook een verschil willen maken, ontstond het idee van onze "In de 'Zorg-Villa' XS". Waar we vanaf het begin van dit jaar kinderen met een beperking, op de woens-

dagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdag mogen opvangen. Ook bieden we van vrijdag op zaterdag om de week logeeropvang. Dit alles doen we in kleine groepjes en onder ons eigen dak. Gewoon, gewoon maar dan net even anders...

indezorgvillaxs.nl of like onze Facebookpagina.

Indien u meer wilt weten, kijk dan op onze website www.

Jeugdquiz HBV en Vianen Vooruit geslaagd

Ik en de Vip

van een aantal bij bijvoorbeeld de vraag: ‘hoeveel sporten kennen jullie?’ De punten werden dan bepaald door het draaiend rad.

Met liefst 100 jeugdspelers van HBV en Vianen Vooruit hebben deelgenomen aan de jeugdquiz. Met drukknoppen moesten de vragen in de 1e ronde beantwoord worden. De Van elke leeftijdsgroep hadden we uiteindelijk een winnaar. Voor alle deelnemers was er een kans om de voet balwedstrijd PSV – Roda JC te bezoeken op 4 maart jl. Na loting waren Bram van der Wiel van HBV en Joost Hofmans van Vianen Vooruit de gelukkigen. tweede ronde bestond uit het raden van woorden en spreuken, welke letter voor letter tevoorschijn kwamen en de derde ronde was het de kunst de juiste foto te herkennen. De finale bestond uit het inzetten april 2017

Begin maart trad cabaretier Jochem Myjer drie avonden op in de schouwburg van Cuijk. Linda Reijs was erbij en kreeg de kans om na afloop van de show met hem op de foto te gaan.

15


Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt

Openingstijden; Maandag t/m Donderdagmorgen 09.30 tot 12.00 uur Maandag t/m Vrijdagmiddag 13.30 tot 16.30 uur Tijdens deze openingstijden staat de koffie voor iedereen bruin, loop daarom gewoon eens even binnen bij onze aktiviteiten.

Fietsen – KBO Beers/Linden Woensdag12 april staat de eerste fietstocht gepland. Er wordt om 13.30 uur gestart vanaf het Burg.v.d.Braakplein. Elke 2de en 4de woensdagmiddag van de maand kan men genieten van een mooie tocht met natuurlijk tijd om gezellig een kopje koffie onderweg te drinken.

Word vrijwilliger!

Vind je het leuk om gastheer of gastvrouw te zijn tijdens onze aktiviteiten in Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt? Laat het ons weten. Ben je één of meerdere dagdelen per maand beschikbaar en wil jij je graag inzetten voor onze ouderen, laat dit dan even weten bij; Nelly v.d.Broek – tel. 0485-314055 – nellie. vd.broek@hetnet.nl. Mieke van Lanen – tel. 0485-317966 – mlanen5@gmail.com

KBO – jaarplanning 2017 Woensdag 12 april 2017 - Fietstocht Woensdag 19 april 2017 – Voorlichtingsbijeenkomst Teun Arts Woensdag 26 april 2017 – Fietstocht Woensdag 10 mei 2017 – Fietstocht Woensdag 24 mei 2017 - Fietstocht Woensdag 21 juni 2017 – Voorlichtingsbijeenkomst: Palliatieve Terminale Zorg – de Cocon – St. Anthonis Woensdag 16 augustus 2017 – Busreis Woensdag 20 september 2017 – Voorlichtingsbijeenkomst; Natuurlijk in evenwicht Vrijdag 6 oktober 2017 – Najaarsmodeshow Woensdag 18 oktober 2017 – KBO afd. Beers/Linden – 60 jarig jubileum Woensdag 22 november 2017 - ??? Woensdag 20 december 2017 - Kerstviering

[niet-aangeboren hersenletsel] met genoeg mogelijkheden tot stellen van vragen. Café Brein Land van Cuijk – Steunpunt Mantelzorg Cuijk – Zwaanstraat 7 19.30 – 21.30 uur [zaal open vanaf 19.00 uur]. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Yoga Vrijdag 24 februari jl. heeft docent Regina Schaap een proefles yoga verzorgd in ’t Trefpunt. Na deze proefles is besloten om te starten met 5 of 10 lessen, daarna opnieuw evalueren. De startdatum van deze lessen is vrijdag 24 maart 2017.Een matje/fleecedeken of slaapzak meebrengen en een klein kussentje. Tijdstip; 11.00 tot 12.00 uur - Kosten; € 6,75 per les Tijdens eerste les ook even afspreken of men na de yoga nog even samen iets wil drinken. Kosten consumptie € 0,70 Graag even melden als je interesse hebt bij; Nelly v.d.Broek – tel. 0485-314055 – nellie. vd.broek@hetnet.nl Mieke van Lanen – tel. 0485-317966 – mlanen5@gmail.com

Telefoonnummers

Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 - 44182418 Beheersstichting Beers-Linden: Frans MarAgenda tens – tel. 0485 - 313085 Nelly v.d. Broek - tel. 0485 - 314055 Mieke v. Lanen - tel. Zondag 2 en 23 april 2017 – Pakhuis open 0485 – 317966 voor ontmoeting en een gezellig kopje kofFysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theufie of thee. Kom langs van 14.00 – 16.00 uur in het Pakhuis – Kerkstraat 12 – Cuijk. nissen; tel. 0485 - 321869 Nieuwsgierig, kom gewoon eens langs. Huisartsenpost: tel.0900-8880 Maandag 10 april 2017 – 19.30 uur KBO Beers-Linden: Jan Robben tel. 0485Aldenhorst – Pastoor Maasstraat 7 – Mill 314314 Thema; “Bewegen voor mensen met demen- Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 322787 tie” Uit onderzoek blijkt dat bewegen voor mensen met dementie goed is. Met bewegen Ouderenadviseurs: Ella Mijnsbergen tel. 314615, Ria Blokland tel. 315386 kun je de dementie niet stoppen, maar wel SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: tel: 574440 lijkt het de dementie te vertragen. Zo verTafeltje Dekje – Informatie en aanmelden beter je het denkvermogen en verloopt het voor Tafeltje Dekje via; SWOC - tel. 0485doen van alledaagse activiteiten beter. Maandag 15 mei 2017 – Algemene informa- 574440. Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met; Hofmans Catering tieavond over NAH – tel. 024-3586076 Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803 WMO vrijwillige cliënt ondersteuner [alleen voor ouderen]; Ella Mijnsbergen tel. 0485 - 314615 Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Ans van den Bergh – tel. 0485 - 316655 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 - 316798

In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban.

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

• Bridgen – Donderdagmorgen • Eetpunt – Woensdag aansluitend aan koffie-uurtje • Fietsen – 2de en 4de woensdag van de maand – 12 en 26 april 2017 • Handwerken – Maandagmiddag • Kienen - Elke 2de en 4de donderdagmiddag van de maand • Koffie-uurtje – Woensdagmorgen aansluitend eetpunt • Koersballen – Dinsdagmorgen • Leest u graag; Tijdens de openingstijden van de Ontmoetingsruimte kunt U gratis boeken lenen. • Nordic Walking en/of Lopen – Elke maandagmorgen starten we om 09.00 uur vanaf het Burg.v.d.Braakplein. Na afloop samen even lekker koffiedrinken • Prijsrikken –1e – 3de en 5de donderdag van de maand om 13.30 uur. Inleggeld bedraagt € 0,50 per donderdagmiddag. • Wenskaarten Klaartje Derks Stichting; Te koop tijdens de openingstijden Ontmoetingsruimte Trefpunt. • Yoga – Vrijdagmorgen vanaf 24 maart 2017 – 11.00 – 12.00 uur • Zingen - Zangkoortje “Vûr de lol” o.b.v. Ans Bergmans en Willem Beeken. Woensdagmorgen van 10.00 tot ca. 11.45 uur. [12 en 26 april / 10 en 24 mei] • Zitgymnastiek/gymnastiek – bibliotheekruimte/kloosterhof – dinsdagmiddag

16

Prikservice Openingstijden donderdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt

april 2017


Josephine 1. Ik ben 17 jaar en ik woon met mijn moeder, mijn vader, met mijn tweelingzus Hannah (die heel lief is) en met Lennart. Ik heb ook nog een hond, Lola.

2. Elke dag is een feest! Ik ben drie dagen per week op school en op dinsdag en donderdag loop ik stage bij De Parasol in Cuijk en Aldenhorst in Mill. 3. Ik zing keigraag mee met muziek. Kleuren voor volwassenen vind ik ook echt heel leuk. Ik spreek graag met vrienden af, ik zit op streetdance en paardrijden. 4. www.zapp.nl/brugklastv 5. Met Ramzi die in Brugklas speelt. 6. 'Vliegende start' van Caja Cazemier. 7. Met Jochem van Gelder, want dan mag ik ook meedoen met Wie is de Mol. 8. Dat het geen oorlog meer is en dat het altijd feest is. 9. Iets met kunst, bijvoorbeeld schilderen of iets met hout maken. 10. Zoveel mogelijk boeken van Violetta. 11. Aan mijn vriendin Lenne Bolder, die bij mij op school en in de bus zit!

Sara of Abraham gezien?

“Taart van Twan” De taart van Twan gaat deze maand naar Sonja Verwaaijen. Sonja is de postbode van Beers. Voor de meeste Beerse mensen is ze een heel bekend gezicht en ze is altijd heel vriendelijk. Ze maakt regelmatig een praatje, ze is alert en altijd positief. Klagen over het weer staat niet in haar woordenboek. Er wordt vaak gezegd dat postbodes de ogen zijn van de buurt. Bij Sonja geldt dat absoluut zeker; sterker nog: haar ogen stralen daarbij. Toen wij de taart van Twan haar overhandigden, was ze blij verrast. Ze bedankte ons en ze vond het zo leuk (4x). Wij zeiden dat ze ons mag bedanken, maar dat toch echt Twan en Els de taart schenken. “Wij gaan vanavond bij de thee/ koffie de taart van Twan aansnijden, met mijn man Marcel en de kinderen Jay, Indy en Jade.”

Op 22 januari stond deze grote Abraham in de tuin van Joost Bolder op De Klef.

april 2017

Iedere maand worden aan 2 jongeren tot 18 jaar uit Beers de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten? 6. Welk boek ligt er naast je bed? 7. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? 8. Je bent burgemeester van Beers, wat verander je? 9. Als je uit alles kunt kiezen, wat zou je later willen worden? 10. Je krijgt € 100,-, wat ga je kopen? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze lijst in te vullen? Vraag of dit de eerste keer is. Mail zijn/haar emailadres of telnummer. Antwoorden met foto mailen vóór de 15e van de maand drieopeenrij@gmail.com Doc. of txtbestand. Foto jpeg, 200 dpi.

17


Focus hairdesign viert 10 jarig bestaan In de afgelopen jaren is de salon met de tijd meegegaan, zo is het mogelijk om nu via de website of via de app snel en makkelijk online een afspraak te maken. Ook is Focus actief op Facebook, Instagram en wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van een tablet in plaats van de grote inspiratieboeken die we nog kennen van vroeger. Om het jubileum te vieren staat er in de kapsalon een rad van fortuin waarmee mooie prijzen te winnen zijn.

Op 27 februari 2017 is het exact 10 jaar geleden dat de deuren van een gloednieuwe kapsalon in Beers open zijn gegaan. “Het is echt ongelooflijk snel voorbij gegaan, verteld eigenaresse Vera Peters, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik plannen had om voor mezelf te beginnen. In de Jan van Daalstraat werd op dat moment een nieuwbouw project gerealiseerd en er kwam een ruimte beschikbaar die ik goed bij mijn plannen vond passen. De reacties toen ik begon waren hartverwarmend en het is dan ook mooi om te zien wat we in deze 10 jaar hebben opgebouwd. We hebben in al deze jaren met ons enthousiaste team veel klanten uit Beers en omgeving mogen verwelkomen. En dat geeft

veel vertrouwen voor de toekomst want dat we doorgaan dat is zeker.� Toen Vera als jonge ondernemer startte was ze al ruim 10 jaar actief in het kappersvak. Ze had een duidelijke visie voor haar salon. Zo was een gedeelte gereserveerd voor de inmiddels welbekende massagestoelen en krijgt elke klant standaard een hoofdmassage. Focus is ook niet zomaar een naam, deze naam sluit naadloos aan bij de visie van Vera die graag wil dat de klant op nummer 1 staat en dat hij of zij helemaal tevreden de salon verlaat. Het gaat om het totaalplaatje, dat is al 10 jaar het speerpunt en wordt uitgedragen door het hele team. Vele weten daarom de gezellige salon in Beers te waarderen.

Schouderklachten

Schouderklachten komen frequent voor en hebben verschillende oorzaken. De meeste schouderklachten ontstaan door inklemming van pees- of slijmbeursweefsel (impingement), schouderslijtage of een peesscheur. Daarnaast kan een te makkelijk bewegende schouder (instabiliteit) of juist een vastzittende schouder (frozen shoulder) een oorzaak van klachten zijn. Aangezien 75-80% van de schouderklachten door inklemming ontstaat, zullen we deze vorm wat nader toelichten.

Gratis theorie-examen oefenen in de Bibliotheek Wist je dat je in de Bibliotheek gratis online kunt oefenen voor jouw theorie-examen voor auto, bromfiets of motor? In de Bibliotheek kan iedereen nu op de publiekscomputers en via wifi gratis gebruik maken van de oefenprogramma's van Theorie.nl. De theorie-examens zijn actueel en conform de CBR wijze. Dat betekent altijd actuele examenstof en geen kosten maken om te oefenen voor je examen!

Auto, motor en bromfiets Met het digitaal oefenprogramma van Theorie.nl kun je oefenen met verschillende theorie-examens. De proefexa-

Klachten bij peesinklemming (impingement)

- Pijn aan de voorzijde en zijkant van de schouder, vaak uitstralend naar de bovenarm; - Pijnprovocatie bij bewegingen boven schouderhoogte; - Liggen op de schouder kan pijnlijk zijn; - Belasten en zwaar tillen kan de pijn verergeren.

De behandeling

Natuurlijk zijn we van plan om nog heel lang in Beers te blijven en op dezelfde voet door te gaan. Zo willen we ook de komende jaren blijven focussen op de wensen van de klant en het volgen we nieuwe trends, technieken en vernieuwingen in het kappersvak om helemaal bij te blijven. Voor meer informatie: Focus hairdesign, Jan van Daalstraat 2 Beers T: 0485 -32 09 25 E: info@focushairdesign.nl I: www.focushairdesign.nl

De intake bestaat uit een bewegingsonderzoek en een vraaggesprek om helder te krijgen wat de oorzaak van de schouderklachten is. Tevens hebben wij de mogelijkheid om een echo te maken van uw schouder. De behandeling bestaat uit het verbeteren

mens zijn gemaakt door echte instructeurs en er wordt na afloop aangegeven wat je goed en fout hebt gedaan. In de auto-examens staan 65 vragen en in de motor- en bromfietsexamens 50 vragen. De proefexamens zijn altijd up-to-date en sluiten aan op de examens die door het CBR worden gegeven.

In de Bibliotheek De proefexamens zijn voor iedereen gratis te doen op de computers en via wifi in de bibliotheek. Handig om te oefenen voor het theorie-examen maar ook een goede manier om je theorie-kennis op te frissen.

van de beweeglijkheid van de schouder. Tevens zullen de spieren rondom de schouder versterkt worden middels oefentherapie. Daarnaast bestaat de behandeling uit advies hoe uw schouder te gebruiken in het dagelijks leven. Naast deze inklemming worden ook alle andere bovengenoemde oorzaken van schouderklachten behandeld binnen Fysiotherapie Hofmans van Benthum. Onze praktijk is lid van schoudernetwerk Nederland, hierdoor werken wij direct samen met de specialisten in het ziekenhuis. Heeft u last van uw schouder en wil u deze graag door ons laten onderzoeken, bel dan voor meer informatie naar 0485-751441 of mail naar info@hofmansvanbenthum.nl

(0485) 75 14 41

www.hofmansvanbenthum.nl


’t Wapen van Beers heeft het beste terras van de regio Zoeterwoude, 21 februari 2017– ’t Wapen van Beers is uitgeroepen tot de horecazaak met het beste terras van de regio. ’t Wapen van Beers is meerdere keren beoordeeld door mystery guests en blinkt uit in gastheerschap, service en bierbehandeling. Op dit terras kun je dus onder andere terecht voor het best getapte glas bier! Deze verkiezing is onderdeel van het Goed Getapt kwaliteitsprogramma van Heineken Nederland. Als prijs ontvingen Sjaak en Jeroen van Oosterom de Gouden Spatel van Martijn Snep, accountmanager Heineken Nederland.

Trotse eigenaars Sjaak en Jeroen over het winnen van de Gouden Spatel voor het beste terras: “We zijn onwijs trots dat we deze titel mogen dragen dit jaar. We doen altijd ons uiterste best om het onze gasten op ons terras zo goed mogelijk naar de zin te maken. Daarnaast is onze deelname aan het Goed Getapt programma ook belangrijk voor ons omdat we zo nog meer kwaliteit willen leveren en onze gasten extra tevreden willen stellen. Met deze prijs zijn wij als team niet alleen heel blij, maar het allerbelangrijkst: onze gasten ook!” De verkiezing van het beste terras van de regio is onderdeel van het Goed Getapt kwaliteitsprogramma van Heineken Nederland. “Al meer dan tien jaar helpen we Nederlandse horecazaken met

trainingen en workshops over kwaliteit in gastheerschap, service en bierhandeling”, vertelt Martijn Snep, accountmanager Heineken Nederland. “We toetsen de restaurants die deelnemen aan het Goed Getapt programma aan de hand van mystery guests. Zo streven we ernaar dat de gasten bij ’t Wapen van Beers op de beste manier van hun bier kunnen genieten.” ***

Over Goed Getapt De verkiezing van het beste terras maakt deel uit van het Goed Getapt programma van Heineken Nederland. Jaarlijks doen hieraan ruim 2.000 horecaondernemers mee, die Heineken, Brand of Amstel op de tap hebben. Zij zijn herkenbaar aan het Goed Getapt-gevelschild, een kwaliteitskeurmerk voor onze ondernemers. Het Goed Getapt programma heeft tot doel om bewustwording van kwaliteit en kwaliteitsbeleving in de horeca te verhogen met de focus op tapbier. De Gouden Spatel voor het beste terras van de regio wordt toegekend op basis van ervaringen en rapportages van mystery guests die alle deelnemende restaurants of eetcafés minstens 4 keer bezoeken. Ondernemers worden beoordeeld op goed gastheerschap, service en bierbehandeling. Goed getapt pils, maar ook het op de juiste manier serveren en behandelen van speciaalbier, cider en alcoholvrij bier

“Met zorg en respect, voor een bijzonder afscheid” Fiore Uitvaartzorg

24 uur per dag bereikbaar, ook als u elders verzekerd bent www.fioreuitvaartzorg.nl Weth. Lemmenstraat 11, Sint Hubert Tel. 0485 47 00 00

V.l.n.r.: Sjaak Oosterom en Jeroen van Oosterom ontvangen de Gouden Spatel voor het beste terras van Martijn Snep (heineken Nederland). betaalt zich uiteindelijk uit in tevreden gasten die vaker terugkomen. Dit jaar reikt Heineken Nederland - naast de bekende Gouden, Zilveren en Bronzen Tapknop voor de

beste horecazaken - ook prijzen uit aan de best presterende sportkantine, het beste restaurant/eetcafé en de beste nieuwkomer van de regio.

Op 11 april start het aspergeseizoen en ook dit jaar heeft ’t Wapen van Beers 4 aspergeavonden. Geniet van een 3-gangen menu voor €26,50 of een 4-gangen menu voor €29,50. De avonden vinden plaats op zaterdag 29 en zondag 30 april en op donderdag 22 en vrijdag 23 juni. Voor

de asperge avond kunt u aangeven of u om 17:30uur wilt reserveren of om 18:00uur. Kijk op www.wapenvanbeers. nl voor het volledige asperge menu.

Parochiële zaken:

ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad. Website parochienieuws, www.martinuscuijk.nl Huwelijks- en jubileumvieringen. Secretariaat@martinuscuijk.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van.haren@zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. We bieden de mogelijkheid tot dopen op zondag na de Eucharistieviering of in overleg met de pastoor Theo Lamers, of met contactpersoon A. Lenkens tel: 320855 anjalenkens@ hotmail.com Geloofgemeenschap H. Lambertus

Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@ martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de tweede en de vierde zaterdag van de maand en voor de bijzondere feestdagen. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €11.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden

Reserveren kan online of telefonisch via 0485-312226.


Fons van Katwijk van Beerse Broekkant naar Franse Aix en Corrèze Deel 4 (slot) Door: Henk Aldenhoven De gatenboor bleef natuurlijk niet onopgemerkt voor de autochtone buren. Spoedig zagen zij het gemak van de afgerasterde weilanden en tevens van de gatenboor en vroegen zich af of de boor ook op hun terrein kon worden ingezet. Toen de kinderen zo ver waren dat deze vertrouwd waren met tractor en de gatenboor, werden zij ingehuurd om ook voor de Fransen boorwerk te verrichten en kregen daarbij per gat betaald. Zakgeld voor de jongens! Maria meldde dat gevoelens van heimwee met regelmaat opspeelden. Vooral Jo, Fien en Dorien bevochten de gemoedsonrust van het ontbreken van ouders, familie en vrienden. Er zijn vele brieven over en weer gegaan en pas later werd de telefoon het communicatiemiddel toen de internationale telefoontikken in prijs daalden. Gelukkig was er regelmatig bezoekend verkeer richting Frankrijk en dit verkeer voltrok zich bijna altijd met een geleed voertuig; auto met beladen aanhanger. Aan bezoek ging vaak een ruime bestellijst vooraf. Eenmaal werd het Door, vrouw van Antoon Cornelissen, allemaal te veel. Aan het eind van een vermoeiende melkventroute in Ussel was het moedergevoel voor haar in Velp bij Grave wonende gehandicapte dochter zo groot, dat ze haar ventwagen op een veilige plaats stalde, van haar ventgeld een treinkaartje kocht en spoorslags naar Nederland reisde om voor even rust te vinden binnen de vertrouwde omgeving van de families Van de Wiel in Cuijk, Cornelissen in Beers en bovenal bij haar dochter in Velp. Na moeilijke momenten was daar altijd weer die stille Nederlandse pastoor van Aix, die de pioniers elke middag kwam helpen bouwen, timmeren en hen door zijn aanwezigheid het noodzakelijke hart onder de riem kon steken; een weldoener voor deze Nederlandse families in de Corrèze.

schrijven van een boek - welke wens zij met regelmaat binnen de familie ventileerde - over het intense leven als immigrant in Frankrijk, zal in haar lijst van “nog te doen” voor altijd onafgevinkt blijven. Fons legde zich toe op het houden van sierpluimvee. Veel prijzen getuigen van zijn goede hand in deze. Tevens vermaakte hij zichzelf en Familiefoto: Achter de bank v.l.n.r. Tiny anderen met zijn en Leo. Op de bank Fons, Antoine-Pierre, mondharmonica John, Coby en Jo. en dan klonken er Huidige situatie… nostalgische nummers uit de Nederlandse oude doos. Tijdens de zomervakantie van 2015 heb ik een bezoek gebracht Alphons rust al vanaf september 1992 in een natuurstenen tombe aan Ussel en Aix. Van de beide boerderijen die in op het kerkhof van Aix en zijn het leven van Fons en Jo belang- weduwe Jo is vanaf september 2015, na een langdurig lijden rijk zijn geweest, “Le Budeix” vanwege de ziekte Alzheimer, en “Les Valades”, maakte de eerstgenoemde gezien vanaf een naast hem te rusten gelegd. Zij bereikte de leeftijd van 89 jaar. afstand van 150 meter een keurige indruk, maar… de opstallen Van hun kinderen is zoon Tiny, van “Les Valades” lagen er zeer inmiddels Martin genoemd, veeboer. Daarnaast werkt Coby triest bij. De begroeiing met in de verpleging, Antoine-Pierre voornamelijk brandnetels op is ambtenaar op een ministerie het erf rondom alle gebouwen werd geen haar breed in de weg en is Johnny technisch ingenigelegd; manshoog en overal! eur. Het dak van de 40 meter lange Jan van de Wiel is op 6 nooude schuur had een gevaarlijke vember jl. op 90-jarige leeftijd knik in het midden als van een overleden en zijn vrouw Fien is gebroken rug. Een deels overin augustus 2014 gestorven en woekerd bord met “A VENDRE” zij rusten beide in een graf naast dat van Fons en Jo. Samen aan vertelde de rest: Geen interesse de start op “Le Budeix” en naast in de gebouwen. elkaar naar eeuwig… De kindeDe beide boerderijen behoren nog altijd tot het erfgoed van ren van Jan van de Wiel en Fien de familie Brette. Twee zonen zijn dichter bij de activiteiten hebben het beheer over het van hun ouders gebleven. Vier erfgoed en opereren in de regio van de zes kinderen hebben een als handelaren in wijn. veebedrijf; drie van hen mesten Fons en Jo verhuisden in 1988 kalveren tot 7 maanden en Annaar een in 1985 gekocht huis nie heeft een bedrijf met melkin Aix om er, na een grote reno- vee. Jacqueline is verpleegster en woont in Katwijk bij Cuijk en vatie door Jo en de pastoor, te genieten van de leuke dingen na Willy is automonteur in Parijs. het arbeidzame pioniersbestaan. Ook Antoon en Dorien zijn Jo wijdde zich aan haar tuin die beide overleden. Zoon Antoine, ook wel Tony in de Franse pers, de bloemen leverde voor een leidt een groot landbouwbedrijf fleurig interieur van de kerk, en was/is voorzitter van de het spelen van het orgel in de kerk en thuis en was heel actief Chambre d’Agriculture de la Corrèze. Anny is directrice van in het verenigingsleven. Het

20

een kindertehuis en Jacqueline was lange tijd burgemeester van St. Angel en geeft les op een hogere school in Tulle. José is apotheker in Ussel en Leonie heeft een decoratiebedrijf in Parijs. Jacques is landbouwer in Ussel, Térèse woont in Oostenrijk en Marina verblijft in een huis voor gehandicapten in Velp bij Grave. Aldus de lotgevallen van Fons en Jo van Katwijk, Jan en Fien van de Wiel en Antoon en Dorien Cornelissen. (Dank aan Maria en Jan Peters, Tony van de Wiel en Theo van den Bergh voor het aanleveren van diverse vormen van informatie.)

Workshop: Mantelzorg en balans in uw leven! In deze hectische tijd zijn veel zaken belangrijk. Als mantelzorger moet u constant alert zijn op tijd en activiteit. Het is vaak niet gemakkelijk om de zorg voor een ander goed te combineren met uw werk, uw sociale contacten en hobby’s. Als mantelzorger houdt u vaak veel ballen tegelijk in de lucht en merkt u dat u een belangrijk iemand in uw leven vaak vergeet, namelijk….. uzelf! Tijdens de workshop ‘Mantelzorg en balans in uw leven!’ krijgt u zicht op uw eigen draagkracht en draaglast. U leert hoe u uw kwaliteiten kunt inzetten in uw dagelijks leven, waardoor u positiever in het leven komt te staan! Datum workshop: 11 april 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur Locatie: MFC Oelbroeck, Breestraat 1D, Sint Anthonis Breng uzelf in balans en meld u aan voor deze workshop. Voor meer informatie en aanmelden neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg via telefoonnummer 0485-846739 of via onze website www.mantelzorglvc.nl. april 2017


Tennisvereniging Play Back Een terugblik op de afgelopen weken:

Vrijwilligerspenning

De eerste 2 weekenden van maart waren er drie activiteiten bij Tennisvereniging Play Back:

Mix and Match Toernooi Op 4, 5, 11 en 12 maart werd het eerste Mix and Match toernooi gehouden. Zes teams hebben deelgenomen. Het toernooi was een groot succes. Er zijn sportieve, verrassende en leuke wedstrijden gespeeld. Bijna alle wedstrijden werden gespeeld onder de stralende voorjaarszon. De samenstelling en speelsterktes van de tenniskoppels was heel divers: heren dubbel, dames dubbel, mix of twee

Tijdens de jaaropening op 12 maart werd Tien Toonen onderscheiden met de Vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk. De onderscheiding werd uitgereikt door wethouder Maarten Jilisen ter gelegenheid van het afscheid van Toonen als vrijwilliger van onze tennisvereniging.

dames tegen een dame en een heer. En van twee dames tegen twee heren werd op eigen initiatief van de spelers een mixpartij gemaakt. Dat geeft aan hoe vrijblijvend en sportief de wedstrijden werden gespeeld. Precies zoals we gehoopt hadden. Op zondag werd de finale dag gespeeld. Onder het toeziend oog van veel toeschouwers werd het team Overlaat (Pieter, Harriëtte, Sanne en Mike) kampioen.

Tien heeft ruim 35 jaar vrijwilligerswerk verricht voor tennisvereniging Play Back. Hij was sinds 1998 lid van de Publiciteitscommissie maar ook van 1980 tot en met 1992 was hij werkzaam voor de publiciteitscommissie. Hij was bij bijna alle activiteiten aanwezig om foto's te maken, om vervolgens die foto's met een verslagje op de website te plaatsen. Verder maakte hij een jaarboek van tennisvereniging Play Back. Ook verzorgde hij jaren de artikelen voor de dorpscourant. Naast al deze pr-werkzaamheden hield hij het archief nauwkeurig bij. Verder had hij van 1980 tot en met 1992 zitting in het bestuur, zat hij van 1981 tot en met 1983 in de trainingscommissie en hield zich van 1999 tot en met 2002 bezig met het tuinonderhoud. "Tien Toonen heeft veel goeds gedaan en veel betekend voor de gemeenschap Beers. Hij stak veel tijd in het vrijwilligerswerk. Dat verdient waardering en die waardering krijgt hij, want het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan hem de Vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk toe te kennen", aldus het Cuijkse college. Tien, super bedankt voor je jarenlange inzet voor Play Back!!!

BEVICU jeugdavond Zaterdag 11 maart is er samen met de tennisverenigingen uit Cuijk en Vianen een jeugdavond georganiseerd. Ongeveer 25 kinderen van de verschil-

lende verenigingen kregen eerst een pittige maar noodzakelijke warming up. Daarna werden de kinderen ingedeeld

in groepen op eigen niveau qua speelsterkte ( rood, oranje, groen en geel). Op elk niveau werden er oefeningen ,spelletjes gedaan gerelateerd aan tennis. Tussendoor was er een pauze met drinken en broodjes die zowel de kinderen als de begeleiders hard nodig hadden. Het was een hele geslaagde avond die mogelijk nog een keer georganiseerd wordt dit jaar.

Een vooruitblik op de komende weken: Op donderdag 6 april begint de voorjaarscompetitie. In totaal zullen 13 seniorenteams 7 weken lang spelen tegen andere verenigingen. Wij wensen iedereen sportieve wedstrijden toe. Namens de deelnemende goede doelen en onderstaande collecteleiders alvast bedankt voor medewerking aan dit initiatief,

Beste inwoner(s) van Beers, Ook dit jaar zal er in Beers weer één gezamenlijke collecte worden gehouden voor tien goede doelen, een initiatief van de diverse collecteleiders en enthousiast gesteund door de landelijke organisaties. Wederom krijgt u vooraf een envelop met brief waarin u april 2017

kunt aangeven hoeveel u aan welk doel wilt geven. Het levert u minder overlast op terwijl u toch uw steentje bij kunt dragen, vandaar de slogan ‘makkelijk gegeven’. De brieven worden van 8 t/m 14 mei huis aan huis afgegeven of in uw brievenbus gedaan wanneer u niet thuis bent.

De collecteweek is van 15 t/m 19 mei, dan worden de enveloppen met uw bijdrage opgehaald. Daarnaast zijn wij op zoek naar wat jonge, gemotiveerde mensen die zich ook wel éénmaal per jaar willen inzetten als collectant. Meld jij je aan?

21

Natasja Francissen: Nierstichting Jos v.d. Heuvel: KWF Kankerbestrijding Willem Kusters: Alzheimer Nederland Marian Lucassen: Ned. Brandw. Sticht. Chantal Oppers : Longfonds Lia Hendriks: Reumafonds Liesbeth Swart: Epilepsiefonds Ivonne Vos: Prinses Beatrix Spierfonds Astrid Bolder: Hartstichting Gerry Bens: Zonnebloem


Gedicht

Het randje van Beers. Fotograaf: Henk Straatman

Overleden

Op woensdag 1 maart hebben wij met een bijzonder mooie avondwake met velen afscheid van Wim genomen. De muOns oud- pastoor Jan Stevens. ziek werd live verzorgt door Op zaterdag 18 februari komt Maarleen, instrumentaal met onverwachts het bericht dat verschillende instrumenten, oud-pastoor Jan Stevens is enkele keren geassisteerd door overleden. Annette. Op vrijdag 24 februari hebben Als slot kreeg Wim een muziwe met een mooie eucharistie kaal eerbetoon van de Jachtviering in onze H. Lambertushoorn blaasgroep ’Keizer Karel’ kerk afscheid van Jan Stevens uit Groesbeek. genomen. De dienst werd voorgegaan door Pastoor-deken Een eerbetoon had Wim in zijn leven als boswachter en Theo Lamers en werd geassisteerd door vriend en Diaken jachtopziener wel verdiend, voor de natuur en alles stond Degen (broer van Frans). Zij altijd klaar voor de medemens werkten vele jaren samen aan met ’n lach en ’n praatje. Zo het Bisschoppelijk Recht te werd Wim voorgesteld op het s’Hertogenbosch. Na deze gedachtenis prentje; viering is Jan Stevens in zijn Een mooi mens in al zijn eengeboorteplaats aan de aarde toevertrouwd op het R.K. kerk- voud Een gezellig mens, is niet meer hof te Vortum-Mullem naast bij ons. zijn ouders. Een lief mens, voor iedereen Dat Jan Stevens is binnengeeen goed woord. gaan in het oord van rust en Een lachend mens, heeft het vrede dat genoemd wordt met Uw Naam. Licht van licht, Ont- leven geleefd. Een mooi mens, we gaan je ferming, hemel. Liefde is uw enorm missen. naam. (Huub Oosterhuis0 Slot Op donderdag 2 maart is Wim van het gedachtenis-prentje. Nelissen te Venray in een Wij wensen zijn zus Dientje, afscheidsdienst in het cremazijn neven en nichten en zijn torium Boschhuizen van ons nicht Ria van Kempen alle heengegaan. sterkte toe met dit verlies. Jan Stevens, bedankt voor alle Wim, bedankt voor alles, dat je moge rusten in alle vrede bij jaren trouwe dienst in onze God onze schepper van onze parochie van de H.Lambertus. mooie natuur. Voor alle mooie diensten en Riek en de kinderen, kijk in uw geestelijke hulp aan ons de moeilijke uren en dagen gegeven. Jan. Bedankt. terug naar al het moois wat je met Wim hebt mogen beleven, Op donderdag 23 februari is nog vrij onverwachts Wim Ne- Sterkte in de komende tijd en steun op elkaar. lissen te Nijmegen in het Radboud ziekenhuis overleden. Hij Op donderdag 2 maart gaat plotseling de ronde dat Harrie was getrouwd met Riek Peters van den Brand is overleden. en samen hadden zij ’n zoon Zondag nog gezien bij de caren dochter, Peter met Andrea navals optocht of nog mee en Annette met Tonnie en 5 gepraat. kleinkinderen

Verlenging rijbewijs CUIJK - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hier 4 april en 2 mei terecht op de locatie Wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250. Voor senioren kost de keuring € 37,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 57,00. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: ‪088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl

de pannenkoek alleen al denken aan je favoriete pannenkoek maakt hongerig de koek uit de pan is er in vele soorten met appeltjes aardbeien kaas perzik spek of ham champignons of rozijnen wat jouw ook eet het is smikkelen

Ja, Harrie van den Brand echtgenoot van Nelly Zonneberg is op woensdag 1 maart in het zieken huis van Beugen overleden. Zo snel kan het gaan en we weten niet wanneer wij geroepen worden. Harrie had zaterdag nog in de tuin gewerkt, zondag naar de optocht wezen kijken. Maandag voelde hij zich niet goed, dokters advies, opname in ziekenhuis, dat gebeurde dinsdag. Woensdag middag overleed Harrie. Op dinsdag 7 maart om 11.00 uur namen we afscheid met ’n mooie Gebedsdienst als uitvaartdienst. Een dienst bijna geheel in elkaar gezet door de kinderen met mooie passende CD.’s aangevuld. s’ Middags om 16.00 uur is er in het Crematorium te Beuningen afscheid genomen van Harrie.

22

pannenkoeken zo tongstrelend fijn Roc Andreas © Cuijk, maart 2017 foto: www.pannenkoekendag 2107 Harrie heeft een hard werkend boerenleven achter de rug hier in Beers en toen zijn zoon het bedrijf over wilde nemen kwam men tot de conclusie dat het voor de toekomst te klein zou zijn . Besloten werd om naar de provincie Zeeland te verhuizen. Graag en vol toewijding is hij op oudere leeftijd dit nog aangegaan. Enkel jaren terug kochten Harrie en Nel het huis no 5 aan de Burgemeester Thijssenstraat. Uit is nu de tijd van samen ondernemen. april 2017


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

April

Kerkberichten April - Mei 2017 Zaterdag Pasen Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag

8 april H. Mis 19.00 geen Dienst. 22 april H.Mis 19.00 13 mei H. Mis 19.00 27 mei H. Mis 19.00 3 juni H.Mis Pinksteren 19.00 10 juni H.Mis 19.00 25 juni Gildemis Gildedag 11.00

Together Gem. Koor Together. Gem Koor. Together Together

Beste mensen. Met Pasen zijn er in onze kerk geen diensten. De grootste reden is dat het de 3de zaterdag is en wij ervan uit zijn gegaan dat ook met Pasen de regel van ‘geen dienst’ zou worden gehandhaafd. Met Pinksteren is het beter geregeld, ’n extra dienst en misschien zo ook met Pasen 2018. Maar bekijk het Cuijks-weekblad van de Goede Week en je ziet daar alle vieringen van de omliggende dorpen en van de Parochiekerk H.Martinus te Cuijk. Toch allen ’n fijn Paasfeest gewenst.

Misintenties 8 apr.: Ad Jans. Overleden ouders van Dijk – Verplak. Annie van der Burgt weduwe van Cor van den Heuvel. Leo Wagemans echtgenoot van Mia Wagemans-Linssen. Dina Huberts. Fam. Grad van Haren-Cornelissen. Piet Wagemans echtgenoot van Mieke Voss. Marietje Keijzers de Waal weduwe van Herman Keijzers. Fam. van Haren Cornelissen. Nellie Peters Cruijsen echtgenote van Martien Peters. Wim Nelissen echtgenoot van Riek Peters. Diny Smits-Verberk echtgenote van Martien Smits. 22 apr.: Toos Jacobs van Daal weduwe van Wim Jacobs. Lucie de Quay dochter van Cas en Cecile de Quay. Annie Cuppen weduwe van Toon Cuppen. Ans Selten-Peters. Ari Nijsten. 13 mei: Moederdag Annie van der Burgt weduwe van Cor van den Heuvel. Leo Wagemans echtgenoot van Mia Wagemans-Linssen. Piet Wagemans echtgenoot van Mieke Voss. Marietje Keijzers de Waal weduwe van Herman Keijzers. Wim Nelissen echtgenoot van Riek Peters. 27 mei: Lucie de Quay dochter van Cas en Cecile de Quay. Ans SeltenPeters. Maria Cornelissen van Lanen. Annie van der Burgt weduwe van Cor van den Heuvel. Ari Nijsten.

Kerkbalans 2017 Je hebt weer ontvangen de brief van de parochie in zake de financiële stand van zaken en de vraag om jou bijdrage in het onderhoud van de kerkgebouwen en het laten functioneren van de parochiële zaken. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kan ik u meedelen dat in april de werkzaamheden beginnen met het aanleggen van zendapparatuur van profider T-Mobile, die ons in de toekomst financieel gaat ondersteunen met enkele duizenden euro's per jaar. Moge dit bericht je versterken in het geloof dat onze kerk zal blijven bestaan en dat jij jouw steentje Moge Harrie rusten in de vrede in het licht van onze heer Jezus Christus na dit leven van harde arbeid. Nel en de kinderen gecondoleerd met dit verlies en mogen jullie moed putten uit al het april 2017

bij wil dragen. Lees de bijbehorende brief eens goed door en leef mee met woord en daad. Het goede no. voor onze Geloofsgemeenschap H. Lambertus te Beers is; IBAN-rekeningnummer; NL72 RABO 0105 2046 68 . Bij voor baat, hartelijk dank. Werkgroep ‘Rondom de Toren’. IBAN-rekeningnummer; NL72 RABO 0105 2046 68 Beste mensen, ik hoop van harte dat je er notie van neemt en er naar handelt. Het is, door ons allen, voor ons allen. Bij voorbaat Hartelijk Dank Werkgroep, ‘Rond om de Toren’. mooie wat Harrie, jouw man, jullie vader en opa achter heeft gelaten en dat jullie troost vinden in zijn daden. Harrie, hartelijk dank voor al het mooie door u gedaan.

2 apr Constantia 1 - HBV 1, 14.30u 6 apr Zonnepanelenproject, Bibliotheek 20u 8 apr Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 9 apr HBV 1 - Juliana 1, 14.30u 9 apr Duo optreden Schouwcafe The Flyers en Toets en Bas, aanv. 14u. 9 apr Tweede avond Barn Sessions, www.barnsessions.nl 11 apr Vergadering Dorpsraad, 20-22 uur Kloosterhof 15 apr. Paaszaterdag, 14.00u, Barendonk, paasmandjes vlechten van wilgentenen 16 apr. ‘s Ochtend, paaseieren zoeken met de paashaas, De Barendon 17 apr IVN, Tongelaar, Parkeerplaats, einde van Hoogedijk, Mill, 12.00u, 13.30u, 15.00u 17 apr Deadline Dorps-Courant, 24.00u 19 apr KBO voorlichting Teun Arts 19 apr Samen besluiten, samen in balans, Schouwburg, 19u. 20 apr Bijeenkomst collectanten gezamenlijke Goede Doelen 2017 om 20:00 in ‘t Trefpunt 23 apr HBV 1 - SES 1, 14.30u 29 mrt Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 29 apr Papiercontrainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie Huukske, vr. 11.00u-za. 11.00u. 29 apr Inzameling spullen Beers Best, 10.00 – 11.00 uur, voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal. 30 apr SIOL 1 - HBV 1, 14.30u

Mei 7 mei HBV 1 - Toxandria 1, 14.30u 8 t/m 12 mei deur-aan-deur afgeven enveloppen voor gezamenlijke collecte Goede Doelen 2017 9 mei Vergadering Dorpsraad, 20-22 uur Kloosterhof 13 mei Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 13 mei Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 15 t/m 19 mei ophalen enveloppen gezamenlijke collecte Goede Doelen 2017 21 mei Onsplattelandsrondje, start 10.30u op de Barendonk 22 mei Deadline Dorps-Courant, 24.00u 25+26 mei. Toneeluitvoering, Een schotel op je dak, aanvang 19.30u 27 mei Papiercontrainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie Huukske, vr. 11.00u-za. 11.00u. 27 mei Inzameling spullen Beers Best, 10.00 – 11.00 uur, voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal. 28 mei Kloostertuin St. Ageatha, historie, kruidentuin en kloostertuin. Parkeerplaats klooster, 14.00u 28 mei Theaterconcert Erik Derks en Band, Lindenberg Nijmegen, 15 en 20u

Juni Op dinsdagen neemt onze gidsgroeter Gert, u mee, en vertelt over de mysteries, historie en verhalen van ons landgoed De Barendonk. Aanvang 10.30 uur. Graag van te voren opgeven, start bij minimaal 5 personen 10 jun Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 13 junVergadering Dorpsraad, 20-22 uur Kloosterhof 18 juni Theaterconcert Erik Derks en Band, Lindenberg Nijmegen, 15 en 20u Opgaven activiteitenkalender: redactie@dorpscourant.nl

23


Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent bankieren zoals u dat wilt. Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen

U kunt op ons rekenen!

mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke beperking. In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak met (0485) 450 450 Een aandeel in elkaar

LEUKE WANDELROUTE VAN 1,5 KM & PAUZEPLAATS VOOR PASSANTEN

Wijkaccomodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

> Inloopspreekuur

dinsdag 8.00-9.00 uur > Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak > Met/zonder verwijzing

> Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding Millseweg 13, 5437 NB Beers t 0485 31 64 36 b.g.g. 0622 44 72 54 b.g.g. 0485 32 15 51 e receptie@barendonk.nl facebook.com/Barendonk

www.barendonk.nl

0485-321869 of

www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen

AANNEEM-,TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF Hoenderstraat 8 | 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 | Fax 0485-330129 Info@claassenbouw.nl


Nieuwe ‘The Barn Sessions’ op Kasteel Tongelaar Mill na het succes van de eerste editie in september 2016, vind op zondag 9 april a.s. de tweede Barn Sessions plaats. Een avond vol live muziek van een club rasmuzikanten én heerlijk eten op een fantastische locatie; ‘the Barn’ van Kasteel Tongelaar in Mill. Speciaal voor deze sessie-avond gaan een paar van de beste muzikanten van Neder-land samen het podium op om met elkaar muziek te maken. In de eerste editie waren de gasten Chris Hordijk, Kimberly Maasdamme en Elke Rouwmaat. De Line-up voor de volgende editie is inmiddels bekend: de eerste special guest is Bart Brandjes (o.a. be-kend van The Voice of Holland), een uitzonderlijk getalenteerde zanger. Zijn zwoele stem en enorme bereik doen denken aan vocale wereldsterren als Stevie Wonder en Donnie Hathaway. Naast Bart is ook Roza Lozica van de partij. Nadat Roza als achtergrondzangeres met René Froger en Glennis Grace heeft gewerkt, begint zij in 2013 aan een eigen solocarri-ère met een fantastisch album. Je kunt Roza ook gezien hebben tijdens de live shows van The Voice of Holland, waar ze deel uitmaakte van team Ali B.

neerde muzikanten. Anouk Verdonk is percus-sioniste bij o.a. Brownie Dutch, Tino Martin en Shirma Rouse. Mindy heeft haar eigen bedrijf Mindy music, media & more en o.a. werkzaam als freelance zangeres en video-editor. Onder haar bedrijf valt ook haar band Mindy & The Good Vibes Society en het platform Trouwliedjes.nl. Anouk en Mindy werken al een aantal jaren samen in verschil-lende projecten. Toen zij vorig jaar samen een videoclip opnamen in de sfeervolle ‘Barn’ van Kasteel Tongelaar, werd daar zo enthousiast op gereageerd dat het idee geboren werd om daar sessie-avonden te gaan organiseren. Naast de muziek kun je de hele avond door genieten van een heerlijk walkingdinner door Chef-kok Hans van der Steijn van Smaakmakers Mill. 'The Barn Sessions’ is een culinai-re en muzikale samenwerking tussen Mindy music, media & more, Kuona Music en Smaakmakers Mill, Kasteel Tongelaar. Voor gasten van ver hebben de dames van the Barn Sessions een speciaal hotel arran-gement kunt regelen bij Fitland Hotel Mill. (alleen rechtstreeks te boeken bij Fitland ovv Barn sessions april) Wil je ook bij deze avond zijn? Bestel dan je kaarten via www. barnsessions.nl

Initiatiefneemsters van 'The Barn Sessions' zijn Anouk Verdonk en Mindy Broeren-Martosoedjono (uit Mill), twee gepassio-

WATERSCHAPPEN: KLIMAATAANPAK DULDT GEEN UITSTEL De waterschappen roepen tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag op 20 maart op tot een actief klimaatbeleid. ‘Als we niets doen is het zeker dat we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade als gevolg van wateroverlast- en langdurige droogte tegemoet zien’, zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Betere samenwerking tussen het Rijk, overheden, inwoners en bedrijven en extra maatregelen moet dit voorkomen. Dat het klimaat verandert, merken de waterschappen al decennia lang in hun dagelijks werk. Dijken moeten sneller worden versterkt, er moet meer ruimte worden gecreëerd voor overtollig water en droogte wordt intensiever bestreden. De Unie van Waterschappen pleit voor een stimuleringsregeling die gemeenten en waterschappen in staat stelt gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. WATEROVERLAST EN DROOGTE: TOT 2050 RUIM 71 MILJARD EURO SCHADE Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De hoosbuien die het KNMI pas had voorspeld voor 2050 vallen nu al en 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. We moeten nu maatregelen nemen om schade als gevolg van wateroverlast- en langdurige droogte in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Het veranderende klimaat maakt dat wij niet op onze handen kunnen zitten.” Ook weerman Gerrit Hiemstra benadrukt de urgentie van klimaatverandering op de Waterschapsdag in zijn speech voor de aanwezigen van waterschappen, gemeenten, provincies en ministeries. Gerrit Hiemstra, directeur van Weather Impact BV en weerpresentator bij de NOS: “Het is een groot misverstand dat klimaatverandering geleidelijk gaat. Dat is niet zo. We komen nog voor

veel grotere verrassingen te staan. We zijn al heel dicht bij een ijsvrije Noordpool en we kunnen ons niet voorstellen wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Afwachten is geen optie.” EEN PROBLEEM DAT NIET VALT AF TE SCHUIVEN Om de problemen van klimaatverandering het hoofd te bieden moeten de decentrale overheden over de traditionele grenzen van hun verantwoordelijkheden heen durven kijken. En samen maatregelen nemen om het watersysteem, de riolering en de ruimtelijke ordening zo in te richten dat overlast en schade zoveel mogelijk worden beperkt. Hans Oosters: “Waterschappen zetten zich in voor maatregelen binnen het eigen watersysteem. En willen een helpende hand uitsteken naar gemeenten, particulieren en bedrijven om hen te helpen met oplossingen die wateroverlast en problemen door langdurige droogte helpen verminderen. Van de Rijksoverheid en de provincie wordt gevraagd water een meer sturende rol in de ruimtelijke ordening te geven.” NAAR EEN DUURZAAM NEDERLAND Klimaatverandering vraagt om een snelle verduurzaming van economie en samenleving. Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. De decentrale overheden presenteerden deze maand een gezamenlijke investeringsagenda, Naar een duurzaam Nederland. Ze vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen.


Wie hoort thuis in ‘Het Brabantse voetbalelftal van de eeuw’? BHIC lanceert ‘Betaald voetbal in Brabant’ Cocu, Van Hooijdonk, Van Nistelrooij, maar ook Gillhaus en Verlegh; zomaar een paar Brabantse voetbaliconen die geschitterd hebben in het Nederlands Elftal. Maar er zijn er meer. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een nieuwe aanwinst online ‘Betaald voetbal in Brabant’ (www.bhic.nl/ betaaldvoetbal). Dit nieuwe item brengt de geschiedenis van het betaald voetbal in Brabant in kaart vanaf 1954, het jaar waarin de Nederland onder de vleugels van de KNVB betaald ging voetballen. Brabant is een grote kweekvijver voor profvoetballers. Reden genoeg voor het BHIC om ‘Het ‘Brabantse voetbalelftal van de eeuw’ samen te stellen. Maar hoe denkt voetbalminnend Brabant over deze opstelling? Er moet vast gewisseld worden… Voetbal is een populaire sport die door velen wordt beoefend, maar waar nog veel meer mensen naar kijken, over lezen en over praten. ‘Betaald voetbal in Brabant’ is daarom een van de eerste thema’s waar het BHIC aandacht aan schenkt via ‘Ons Brabant’ op www.bhic.nl/onsbrabant. De komende jaren volgen nog veel meer Brabantse thema’s. Brabant hofleverancier betaald voetbal In november 1954 ging in Nederland het betaald voetbal van start met maar liefst 56 clubs. Acht teams kwamen uit NoordBrabant. In 1955 kwamen er daar nog zeven bij en speelden er in totaal dus veertien Brabantse clubs betaald. Dit is geen rekenfoutje: Brabantia ging in 1954 met twéé betaalde elftallen van start! Je mag dus gerust zeggen dat Noord-Brabant dé voetbalprovincie

Boekenbeurs in de kerk van Heesch. Een dierenverblijf bij een bejaardenopvang uitbreiden, waterleiding en toiletgroepen aanleggen in een schooltje, goederen leveren voor Het Rode kruis, enz. Stichting Pep-projecten Bernheze is al jaren werkzaam in de provincie Vrancea in Roemenië. Doelgroepen zijn vooral de arme, oudere mensen, kansarme jeugd en het Rode Kruis.Om projecten, zoals hierboven aangegeven, in het werkgebied te bekostigen, worden er in Bernheze

Specialistenteam Maasziekenhuis helpt kinderen met allergie, astma en eczeem

van Nederland is met de meeste professionele clubs: we hebben het anno 2017 over NAC, Willem II, RKC Waalwijk, FC Den Bosch, FC Oss, FC Eindhoven, PSV en Helmond Sport. Sinds 1954 tot nu hebben in totaal negentien Brabantse voetbalverenigingen het tot betaald voetbal geschopt. Die negentien verenigingen komen uit slechts tien verschillende plaatsen en dat zijn dan voornamelijk de grotere steden. Logisch want daar zit nu eenmaal een groter potentieel aan talentvolle voetballers én aan betalende fans die hun club komen aanmoedigen. Daarnaast zijn er gemiddeld meer kapitaalkrachtige bedrijven die een duit in het zakje kunnen doen. Ook de aanwezigheid van goede verbindingen, zoals spoor- en autowegen, was bepalend voor het welslagen van een betaalde voetbalvereniging. ‘Betaald voetbal in Brabant’ laat zien welke clubs betaald voetbal spelen of hebben gespeeld en zet hun geschiedenis in de schijnwerpers. Bepaal de opstelling ‘Het Brabantse voetbalelftal van de eeuw’! In de loop der jaren hebben tal van Brabantse voetballers geschitterd bij het Nederlands Elftal. Uit deze voetbalhelden hebben wij het voorlopige ‘Brabantse voetbalelftal van de eeuw’ geselecteerd. Het zijn spelers zoals Phillip Cocu, die met 101 interlands de ranglijst van de Brabantse spelers in Oranje aanvoert. Of Pierre van Hooijdonk die tijdens zijn interlandcarrière voor de meeste clubs speelde. Maar deze selectie kan nog alle kanten op! Doe mee en bepaal mede de opstelling van ‘Het Brabantse voetbalelftal van de eeuw’! Wat moet je doen? Geef op http://www.bhic.nl/voetbalelftal je naam en de gewenste positie door van jouw Brabantse voetbaliconen. Vertel ons welke Brabantse voetbalheld jij mist in deze opstelling, als je wilt met je motivatie. Dinsdag 11 april maken wij ‘Het Brabantse voetbalelftal van de eeuw’ bekend dat door voetbalminnend Brabant is gekozen. allerlei activiteiten georganiseerd. Eėn daarvan is de boekenbeurs in Heesch. Daar worden duizenden boeken aangeboden die in goede staat verkeren. Naast veel kinderboeken, hobbyboeken, speciale boeken, streekboeken worden ook veel romans aangeboden. De prijzen zijn laag, want hoe meer we verkopen, des te meer we in de projecten kunnen steken. (er is ook een klein aanbod lp’s).Zaterdag 25 maart van 10.00 -16.00 uur en zondag 26 maart van 10.00-15.00 uur bent u welkom in de dagkerk van de parochiekerk van Heesch, Kerkstraat 2. Entree € 1.00. Zie ook de website van de Stichting: www.pepbernheze.nl komst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Niezen, benauwdheid en jeuk. Veel baby’s en kinderen hebben hier wel eens last van. Het kan wijzen op een allergische reactie. Aandoeningen zoals astma, hooikoorts en eczeem kunnen veroorzaakt worden door een allergie. Maar hoe herken je dat? Zeker bij kinderen is een allergie soms lastig te herkennen.

Gespecialiseerd team Het team bestaat uit twee kinderartsen, een KNO-arts, diëtiste en kinderlongverpleegkundige. Elk teamlid bekijkt en behandelt de klachten vanuit een andere invalshoek. Zo komen zij samen tot een succesvolle aanpak van de klachten. Tijdens de voorlichtingsavond maakt u kennis met het team en hoort u wat ze voor uw kind en u kunnen betekenen.

Voorlichtingsavond In Maasziekenhuis Pantein werkt een team van specialisten samen om deze klachten bij kinderen te herkennen en te behandelen. Op woensdag 19 april 2017 houden zij een voorlichtingsavond over allergie, astma en eczeem bij kinderen. De bijeen-

Locatie en aanmelden De bijeenkomst vindt plaats in het vergadercentrum op de begane grond van het Maasziekenhuis en is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via de website www.maasziekenhuispantein.nl/ voorlichtingsavonden.

Kraam reserveren voor zomermarkt Huize Padua Op zondag 11 juni 2017 vindt voor de 16e keer een zomermarkt plaats op het mooie en sfeervolle terrein van Huize Padua in Boekel. Van 10.00 uur tot 16.00 uur worden er vanuit ca.200 verkooppunten tweedehands spulletjes, brocante, plantjes en originele zelfgemaakte artikelen aangeboden. Er zijn leuke kinderattracties, er is live muziek en er zijn dansoptredens. Tevens kunt u genieten op een van de gezellige terrasjes waar van alles te eten en te drinken is. Wilt u een kraam huren of een grondplaats reserveren?

Dat is (alléén) mogelijk via onze website www.ggzoostbrabant. nl/zomermarktHP vanaf vrijdag 10 maart 18.00 uur tot en met vrijdag 5 mei 18.00 uur. U kunt dus niet telefonisch of via mail reserveren! Kosten voor een kraam bedragen € 25,00 en € 15,00 voor een grondplaats. U kunt maximaal 1 kraam of 1 grondplaats reserveren en wij vragen € 10 borg. Deze borg krijgt u na afloop van de markt contant terug. De markt is bedoeld voor hobbyisten en particulieren, dus handelaren worden niet toegelaten!

26

april 2017


WATERSCHAP START REGULIER ONDERHOUD BEKEN EN SLOTEN Tussen 25 maart en 15 november voert waterschap Aa en Maas zijn jaarlijkse maaiwerkzaamheden uit. “Met dit maaionderhoud voorkomen we dat de beken en sloten dichtgroeien. Zo blijft het water stromen en kunnen we wateroverlast beter aan”, aldus Peter van Dijk, lid van het Dagelijks Bestuur van Aa en Maas. Het onderhoud wordt door verschillende aannemers uitgevoerd. Om het onderhoud uit te kunnen voeren, moeten zij in een deel van het gebied rijden over particuliere gronden. Eigenaren en pachters van deze gronden zijn verplicht deze onderhoudswerkzaamheden te gedogen. Dit staat in artikel 5.23 van de Waterwet. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de betreffende beken en sloten verplicht om het maaisel te ontvangen. Bij u in de buurt Als u meer wilt weten over de maaiwerkzaamheden in uw omgeving, kijk dan op www.aaenmaas.nl/maaien. Hier staat onder andere een maaikaart. Daarop is te zien wanneer we bij u in de buurt komen maaien en welke werkzaamheden we dan gaan uitvoeren. Voordat de betreffende aannemer met de werkzaamheden start, zal hij contact opnemen met eigenaren van percelen die grenzen aan de betreffende beken en sloten.

Gouden makelaar doneert geld digitale receptie aan VvhM Boxmeer, 9 maart 2017 - Makelaar Johan Smedema heeft maar liefst € 5.500,- geschonken aan Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis (VvhM). De makelaar uit Gennep, die afgelopen oktober vijftig jaar in het vak zat, heeft een deel van het bedrag ontvangen tijdens zijn digitale receptie. Het andere deel is aangevuld door Smedema Makelaars & Taxateurs met een bedrag per verkochte woning. De waardecheque van 5.500 euro is recent overhandigd aan het bestuur. Smedema – die zelf al sinds de oprichting betrokken is bij Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis – is hier ontzettend blij mee. “Met dit bedrag kunnen we weer diverse acties voor het ziekenhuis oppakken. Zo hebben we laatst de komst van twee bevalbaden gerealiseerd, maar denk ook aan de ‘Look Good…

Paasworkshop

Nu de carnaval achter de rug is, komt Pasen langzaamaan in beeld. Haal je agenda maar tevoorschijn, want Groei & Bloei Land van Cuijk en Limburg Noord organiseert ook dit jaar weer een leerzame Paasworkshop. Een gezellig uitje en met de door jou gemaakte fraaie creatie breng je de paassfeer in huis. De workshops worden gehouden op: Vrijdag 7 april 2017 van 19:00 - 21:00 uur Zaterdag 8 april 2017 van 10:00 - 12:00 uur van 14:00 - 16:00 uur Donderdag 13 april 2017 van 19:00 - 21:00 uur Zaterdag 15 april 2017 van 14:00 - 16:00 uur

Contact Heeft u nog vragen over slootonderhoud bij u in de buurt? Neem dan contact op met uw districtskantoor. Dat kan via het algemene telefoonnummer (088) 1788000 of via de mail: District Hertogswetering: e-mail secr_hertogswetering@aaenmaas.nl District Beneden Aa: e-mail secr_benedenAa@aaenmaas.nl District Boven Aa: e-mail secr_bovenAa@aaenmaas.nl District Raam: e-mail secr_raam@aaenmaas.nl Feel Better’-workshops en stoel- en handmassages op alle verpleegafdelingen.” Voorzitter Henny Swinkels voegt daar aan toe. “Zo zorgen we als stichting – in samenspraak met het ziekenhuis – voor een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker Maasziekenhuis. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor hun dierbaren.” De jubilaris uit Gennep is niet de enige die zijn ‘cadeau’ schenkt aan het goede doel. Voorzitter Swinkels ziet een nieuwe ontwikkeling. “Mensen vragen bij hun feest, jubileum, afscheidsreceptie of dergelijke gelegenheid niet meer om cadeaus, maar om een gift voor het goede doel dat zij een warm hart toe dragen. Wij vinden het geweldig als men – net als Johan Smedema - zo’n actie voor Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis op touw zet.” Doneren aan een goed doel kan fiscale voorbeelden bieden. Ga voor meer informatie naar de speciale pagina op de website van Vrienden van Het Maasziekenhuis (www.vvhm.nl).

Aanmelden Bij aanmelding kun je een voorkeur geven voor welke dag en welk tijdstip én voor bloemstuk 1 of 2 Let op, je deelname aan de workshop is pas definitief wanneer deze bevestigd is. Bij verhindering vragen wij je om voor een vervanger te zorgen. Aanmelding bij Roos Gielen vóór vrijdag 31 maart 2017. E-mail: roos@noorderhaeghe.nl Telefoon: 0485-383296

Tuincentrum Olieslagers, 't Zand 18, Boxmeer Groei en Bloei + Tuincentrum Olieslagers Leden van Groei en Bloei en niet-leden

Vind je het leuk om met collega’s, een vriendengroep of met de buurt aan een besloten workshop deel te nemen, dan bieden wij ook die mogelijkheid. Nadere informatie bij Roos Gielen

Betaling bij aanvang van de workshop: € 27,00 voor leden en € 29,50 voor niet-leden Let op: het aantal deelnemers is beperkt, dus wees er snel bij.

april 2017

Schade De aannemers zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Mocht daarbij toch schade ontstaan, dan moet de aannemer dit herstellen of vergoeden volgens de daarvoor geldende normen. Neem bij schade contact op met het districtskantoor in uw regio. Welk kantoor dat voor u is, kunt u zien op de gebiedskaart op www.aaenmaas.nl/gebiedskaart. De contactgegevens per district vindt u hieronder.

Onder deskundige begeleiding gaan we een passend tafelbloemstuk voor Pasen maken. Deze keer heb je de keuze uit twee stukken die op de volgende pagina zijn weergegeven. Neem graag je familie, collega, vriend of vriendin mee. De koffie/thee met iets lekkers staat klaar.

Paasworkshop bij Groei & Bloei

Waar: Door: Voor wie:

Bescherming flora en fauna Bij de maaiwerkzaamheden houden we rekening met flora en fauna. Landelijk hebben de waterschappen hiervoor een gedragscode opgezet. Deze gedragscode kunt u ook vinden op www.aaenmaas.nl/maaien.

27


galeries als The Arts in Den Bosch en Galerie Sille in Utrecht. Marjolein Starreveld was curator op Lowlands en lid van de Textielcommissie. Marjolein maakt portretten met karakter, machinaal geborduurd, waarin toeval het vaak verwrongen eindbeeld bepaald. Dit leidt dan weer tot nieuw werk met nog meer symboliek. Bijvoorbeeld het thema deugd en ondeugd, zoals in schilderijen van oude meesters met vissen, aapjes en honden. Het is niet ongewoon dat je jezelf een beetje oncomfortabel voelt bij het zien van haar werk. IGOR van Vijfeyken schildert fabelachtige voorstellingen met een donker, melancholisch randje. Een goede verstaander ziet in Igors werk de oude ziel van een romanticus. Het werk van Igor van Vijfeijken kenmerkt zich door een mysterieuze sfeer. Verlaten (fantasie)landschappen en vanitas-schilderijen behoren tot zijn oeuvre. Igors stijl is realistisch, zit vol symboliek en kan qua kleurgebruik, licht en compositie vergeleken worden met Zeventiende eeuwse kunstwerken. Dit past IGOR toe op alles; reclamewerk, skateboards, chopper-tanks en in olieverf op doek. Leonie Wijs is een textielkunstenares die levensgrote dromenvangers maakt en Macramé wandkleden. Haar werk vindt zijn oorsprong in oude Indiaanse legenden en Keltische symboliek. Ze gebruikt alleen natuurlijke materialen als wol, takken, stenen en kristallen. De expositie is vanaf 11 maart 2017 te zien in Kasteel Tongelaar in Mill. Openingstijden: elke zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. Toegang gratis. www.kasteeltongelaar.nl

NIEUWE LENTE-EXPOSITIE ‘FABELS’ IN KASTEEL TONGELAAR MILL Vanaf zaterdag 11 maart is er een nieuwe groepstentoonstelling op Kasteel Tongelaar in Mill te bezichtigen, met werk van Marjolein Starreveld, Teis Albers, Leonie Wijs en IGOR. Het is Kasteel Tongelaar daarmee weer gelukt om een paar toppertjes in huis te halen die tot de zomer voor iedereen te bezichtigen zijn. De kunstenaars die deelnemen aan de expositie ‘FABELS’ werken allemaal in verschillende disciplines. Met één gemene deler; de fantasierijke, mysterieuze droomwereld. Teis Albers laat stadse dagelijkse beelden overvloeien in bloemstillevens van oude meesters door digitale compilatietechnieken. De kunst van Teis is een mix van elementen uit de natuur, popart en street-art. Van opgeblazen typografie en verweerde billboards tot stillevens gemengd met stripboek-advertenties. Alles komt samen in een digitaal canvas. Daarna volgt het fysiek aanbrengen van lagen van meerdere prints en diverse materialen als verf, papier en vernis. Teis Albers volgde de school voor grafische vormgeving in Eindhoven en begon direct na het afstuderen met freelance werk. Na een aantal jaar werken en leven in Den Bosch, verhuisde hij naar een meer afgelegen dorp, Berlicum. Het contrast tussen stad en dorp vormt de basis voor zijn hedendaagse werk. Het werk van Teis is te te koop bij verschillende

PLUS Kleffenloop 2017 Op 23 april 2017 organiseert A.V. Sporting Boxmeer de 7e editie van de PLUS Kleffenloop. Met een parcours door de bossen van Overloon is dit een prachtig hardloopevenement voor jong en oud. Onderweg loop je dwars door het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum langs een tank en onder de Bailey-brug door. Ook loop je langs recreatieplas het Schaartven en de 25 meter hoge uitkijktoren midden in de Overloonse bossen. Kortom: een van de mooiste hardloopwedstrijden in de regio. De starttijden en afstanden die gelopen kunnen worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 meter (10:15 uur), Jeugloop 1 kilometer (10:05 uur), 5 kilometer (10:25 uur), 10- en 15 kilometer (10:00 uur). Voorinschrijving is online mogelijk tot 22 april 2017 en is voor iedere afstand goedkoper dan na-inschrijving. Na-inschrijven is mogelijk tot een half uur vóór de start van de wedstrijd. Voor de eerste 100 inschrijvers van de 5-, 10- en 15 kilometer is

Animatietekenaar, Oscarwinnaar en jazzmuzikant Børge Ring uit Overlangel onderwerp van Muziektheater. De Maasdorpjes Overlangel, Neerloon en Keent, die deel uitmaken van de gemeente Oss, hebben inmiddels een traditie opgebouwd als het gaat om theater maken. Door Stichting Muziektheater Maasmeandering wordt 20 tot en met 23 april in een tot theater omgebouwde landbouwschuur in Neerloon weer een grandioze grote productie vertoond waar maar liefst 114 deelnemers aan meewerken. Het is de derde productie in 7 jaar. Een muziektheater waar diverse disciplines met voor het overgrote deel amateurs uit de eigen dorpen aan meedoen. Zang, dans, toneel en diverse muziekformaties brengen een ruim 2 uur durende voorstelling. Dit alles onder de noemer Leef VerBorge Dromen!

er een hardloop-shirt beschikbaar. Onder de eerste 20 kinderen die online inschrijven worden leuke prijzen verloot. De Kleffenloop start bij sporthal De Raaijhal aan de Raaijweg 15 in Overloon. Er is voldoende kleed- en doucheruimte aanwezig. Voor alle jeugd deelnemers is er een leuke herinnering en voor de podiumplaatsen een mooie beker. Voor meer informatie bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of www.facebook.com/avsportingboxmeer. Of neem contact op met Anja Hermans, telefoon: 0478-641361, e-mail: wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.

beeldend kunstenares. Het kunstenaarsechtpaar heeft een bewogen leven gehad, zo brandde hun boerderij aan de dijk in 2014 af en werd opnieuw gebouwd. Walther van den Broek uit Overlangel heeft over het leven van Borge een verhaal geschreven in de vorm van muziektheater met vele flashbacks. De regie en muzikale leiding zijn in professionele handen, van regisseur Carel van Vliet (ook uit Overlangel) en muzikaal leider Stanley Stokkermans (zoon van de bekende componist Joop Stokkermans). Zij staan mede borg voor een prachtige theatervoorstelling. www.mtm-theater.nl www.facebook.com/leefverborgedromen Kaarten kosten € 17,50 voor volwassenen en € 10,- voor kinderen t/m 12 jaar. Ze zijn te koop bij: Ad van den Oever in Herpen, Van Tilburg in Ravenstein, Drukkerij Megens in Overlangel, Bruna in Schaijk en online te bestellen via www.mtm-theater.nl

Het hele muziektheater draait om de beroemde inmiddels 96 jaar oude animatietekenaar, Oscarwinnaar en Jazzicoon Børge Ring. Hij woont nog altijd in Overlangel met zijn vrouw Joanika, een

28

april 2017


haar paard op de manege te vinden. Sonja vertegenwoordigt Brabant tijdens agrarische missverkiezing

Vierde editie Miss Boerin Verkiezing tijdens Bathmen te Paard BATHMEN – Ook dit jaar blijkt agrarisch Nederland weer veel schoonheden verborgen te hebben gehouden op het platteland. Uit wederom honderden aanmeldingen zijn vijftien prachtige dames geselecteerd voor de jaarlijkse boerinnenkalender, waaronder Sonja van Vugt uit Veldhoven. Samen met acht andere gegadigden gaat zij op 4 maart aanstaande strijden om de titel Miss Boerin 2017. Allen trots op hun agrarische afkomst en welwillend de sector in een stralend daglicht te zetten. Nu volgens de organisatie korte metten is gemaakt met onterechte stigmatisering van boerinnen, wordt getracht de complete agrarische sector steeds aantrekkelijker te maken. Trendwatcher Adjiedj Bakas merkte begin dit jaar al eens op dat de burger boeren weer sexy begint te vinden. Dit is tevens te merken aan de populariteit van de boerinnenkalender en bijbehorende missverkiezing. De vierde editie van dit evenement bij manege ’t Ruiterkamp in het Overijsselse Bathmen vormt de kick-off van de hippische week “Bathmen te Paard”. Tijdens drie verschillende verkiezingsrondes, waaronder een agrarische kennisquiz, zullen de deelneemsters hun beste beentje voor zetten. Op basis van hun uitstraling en kennis wordt één van de negen dames tot winnares en dus Miss Boerin 2017 gekroond. Dit jaar vertegenwoordigt Sonja van Vugt de provincie Noord-Brabant. Sonja volgt de opleiding Dier- en Veehouderij aan de HAS in Den Bosch, werkt bij een melkveehouderij en is vrijwel dagelijks bij

Nldoet in actie voor avontuurlijke kampeervakantie in Lelystad voor kinderen Een weekje er helemaal tussen uit, lekker buiten kamperen op een boerderij en verzeild raken in een spannend verhaal dat de hele week doorloopt: dat is de Don Bosco Experience. Een actieve vakantie voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. De zomerkampen van Don Bosco Experience in Lelystad duren van 23 tot en met 29 juli en zijn bedoeld voor kinderen uit heel Nederland. De kosten bedragen € 95,- per kind. Dankzij betrokken donateurs kunnen kinderen voor wie een dergelijke vakantieweek niet mogelijk is vanwege financiële redenen, ook meedoen; zij zijn zeer welkom bij Don Bosco Experience. De voorbereidingen voor het zomerkamp zijn in volle gang. Don Boso Experience doet mee aan NL Doet op zaterdag 11 maart. Het maken van nieuwe decorstukken, het repareren en verven van bestaande decorstukken en onderhoudt van fietsen staan op het programma. Het tentenkamp van Don Bosco Experience zal dit jaar weer neerstrijken op een veehouderijbedrijf in Lelystad. Voor de kinderen zijn er allerlei buitenactiviteiten, ze kunnen de koeien en kalfjes aaien en maken gedurende de week een verhaal mee dat aansluit op een thema. Dit jaar is het thema “Waar is?” en gaan we een avontuur beleven in de wereld van de televisie. Een enthousiast team van 15 tot 20 vrijwilligers is er tot op het laatste moment creatief mee bezig, gesteund door sponsors en donateurs. Misschien maken we zelf een televisieprogramma, kijken we tot laat een film of organiseren we onze eigen awardshow? Het blijft een verrassing tot het laatste moment. Vaak vinden de kinderen het leuk om mee te denken over het thema en past de begeleiding daar ter plekke het programma op aan. Inspiratie Don Bosco Experience baseert zich op het gedachtegoed van de 19e-eeuwse Italiaanse priester Don Bosco. Tot de belangrijkste april 2017

29

De jury bestaat uit vier bijzondere leden, waaronder de winnares van vorig jaar, Jildau Broekens. Maar ook Jamm Modelsmodel Jessica van der Hulst neemt plaats in de jury. Naast hen WML-reporter Mark Kampers en melkveehouder Minne Hiemstra als afgevaardigde van de Agrarische Jongeren Nederland. De juryleden zullen hun oordeel vellen terwijl de deelneemsters zichzelf presenteren in diverse outfits. Tijdens de verschillende rondes zijn zij te zien in een overall, paardrijkleding en een sexy cocktailjurk. Maar niet alleen de jury bepaalt wie er tijdens deze avond gekroond zal worden tot Miss Boerin 2017. Ook het publiek kan stemmen op een favoriete boerin; vooraf via Facebook en tijdens de verkiezing middels een stembiljet. De verkiezing start om 20:00 uur bij manege ’t Ruiterkamp in Bathmen. De danslaarzen kunnen van stal gehaald worden, want de muziek wordt tijdens dit avondvullende programma verzorgd door DJ Knut en liveband Kraakthelder. De presentatie is op veler verzoek ook dit jaar weer in handen van Sushilla Kouwen. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om de deelneemsters tijdens deze avond te ontmoeten tijdens een “Proost, groet & ontmoet”. Meer informatie is te vinden op missboerin.nl. "Een missverkiezing in een manege. Strobalen langs het plankier. Stevige muziek, een biertap die overuren draait en testosteron dat door de zaal giert. Dat moet de Miss Boerin Verkiezing zijn.” - Dagblad van het Noorden, over de verkiezing van 2016 -

kernwaarden horen: in gesprek gaan met jongeren, zorgen dat ze zich gelijkwaardig en begrepen voelen, helpen met het ontdekken en ontplooien van de eigen mogelijkheden en vertrouwen geven in zichzelf. Dit vormt de inspiratie voor deze kampeervakantie die verder niet verbonden is met een kerkelijke stroming. Laagdrempelig en ook voor kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders De begeleiders zorgen dat ze zoveel mogelijk meedoen met de spellen en dus niet buiten de belevenissen van de kinderen staan. Daardoor voelen de kinderen zich snel op hun gemak en durven zich te uiten over eventuele problemen waar ze in hun thuissituatie mee kampen. Doordat het hele project op vrijwilligers draait, zijn de kosten laag. Dit jaar zijn we, door extra inspanningen van onze vrijwilligers, er zelfs in geslaagd de kampbijdrage per kind te verlagen. De kampbijdrage voor een week is dit jaar € 95,- per kind. Daarmee is deelname laagdrempelig. Nadrukkelijk is er ook ruimte voor kinderen die vanwege financiële redenen niet mee kunnen doen aan zo’n vakantieweek. Dankzij de giften van donateurs is deelname met reductie of soms zelfs gratis mogelijk. Voor deze groep is het vaak extra belangrijk om even helemaal uit de thuissituatie weg te kunnen zijn en zich heerlijk te vermaken met leeftijdgenootjes. Binnen de vakantieweek ontstaat vaak een hechte groep waarna het voor sommigen moeilijk afscheid nemen is. Aanmelden Op het kampeerterrein in Lelystad krijgen de kinderen een bruisend, creatief en uitdagend programma dat is afgestemd op twee leeftijdsgroepen. Don Bosco Experience Adventure voor kinderen van 8 jaar t/m groep 8 van de basisschool en Don Bosco Experience Adventure XL voor jongeren uit het voortgezet onderwijs t/m 16 jaar. Aanmelden kan tot 20 juli 2016. Er is ruimte voor ongeveer 35 kinderen per groep. Extra donateurs zijn zeer welkom, zodat we nog meer kansarme kinderen een fijne vakantie kunnen geven. Meer informatie staat op www. donboscoexperience.nl


Laboratorium Maasziekenhuis ISO-gecertificeerd

Betere dienstverlening Met de ISO-certificering is de werkwijze van het laboratorium naar een nog hoger niveau aangescherpt en zijn uitslagen nog sneller beschikbaar. Zo worden spoedbepalingen bij levensbedreigende situaties binnen een uur geleverd. Voor alle overige analyses geldt nu dat 99 procent op dezelfde dag klaar is. Dit betekent een betere dienstverlening, snellere uitslagen en daardoor een grotere bijdrage aan een juiste diagnose. Dat alles komt de patiënten weer ten goede. En dáár draait het uiteindelijk om, zo laat het Maasziekenhuis weten.

Het laboratorium van Maasziekenhuis Pantein heeft het internationaal erkende ISO-kwaliteitscertificaat behaald. Op basis van die ISO-certificering kennen Zorgverzekeraars laboratoria de A-status toe. Dit is de hoogst haalbare kwalificatie. Behalve voor het Maasziekenhuis zelf is deze kwaliteitserkenning belangrijk voor alle zorgorganisaties en instellingen, waarvoor het laboratorium van het Maasziekenhuis ook onderzoek uitvoert.

Diabetespoli Maasziekenhuis start met IVN Biowalks

tien weken gezamenlijk telkens zo’n anderhalf uur. Niet in de bebouwde kom, maar in de natuur met uitleg van de IVN-gids. Dan ligt de nadruk ook niet alleen op het wandelen.” Wandelend coachen Zelf loopt Jacobien ook mee. “Al wandelend coach ik de patiënten en kunnen zij ook met vragen bij mij terecht. Bovendien heb je zo tevens een actieve manier van lotgenotencontact. Dit werkt heel positief.” Zij haalt een bijzonder voorbeeld aan van een zestigjarige patiënt uit een ander biowalk-project aan. “Zijn suikerspiegel was veel te hoog. Eigenlijk zou hij moeten starten met medicatie, maar dat weigerde hij. Hij ging mee biowalken en maakte daarna uit zichzelf elke dag een uur een fikse wandeling. In tien weken was hij zes kilo afgevallen en tabletten en spuiten waren niet meer nodig. Zijn suikerspiegel was weer normaal.” Informatie / aanmelden Dankzij de Vrienden-stichting van het Maasziekenhuis kunnen hun diabetespatiënten zich gratis aanmelden voor Biowalking. Wees er snel bij want hierbij geldt deelname in volgorde van aanmelding. Voor meer informatie of aanmelding kunnen mensen terecht bij diabetesverpleegkundige Jacobien Driessen (j.driessen@pantein.nl), of telefonisch op dinsdag of donderdag tussen 8.30-9.00 uur: 0485-845228. De eerste serie van tien wandelingen start op zaterdag 25 maart om 09.30 uur.

Maasziekenhuis Pantein start samen met het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) een project Biowalking voor patiënten met niet aangeboren diabetes type 2. Diabetespatiënten van het Maasziekenhuis kunnen zich hier gratis voor inschrijven. Een IVN Biowalk is een groepswandeling in de natuur met begeleiding van een diabetesverpleegkundige van het Maasziekenhuis en een IVN-natuurgids. De deelnemers ervaren zelf welke positieve invloed beweging en het buiten zijn op hun lichaam en gezondheid hebben. Ook ontmoeten de deelnemers andere mensen met suikerziekte. De IVN-gids laat de wandelaars op een unieke manier de natuur beleven. Positief effect Eén uurtje per dag stevig wandelen in de natuur betekent voor patiënten met diabetes type2 in veel gevallen minder tabletten en insuline spuiten. En welke diabetespatiënt wil dat nou niet? Zo dacht ook diabetesverpleegkundige Jacobien Driessen van het Maasziekenhuis. Zij organiseert dit wandelproject met het IVN. Door de financiële steun van de stichting Vrienden van het Maasziekenhuis is de deelname gratis. Andere leefstijl Door het bewegen tijdens het wandelen daalt het suikergehalte in het bloed. Daardoor zijn minder medicijnen nodig. Jacobien: “Eigenlijk gaat het gewoon om een verandering van leefstijl. En omdat die omslag niet na twee wandelingen is bereikt, lopen wij

Café Brein Land van Cuijk: Cuijk, 23 februari 2017 Ook dit jaar is er weer Café Brein. Café Brein is een trefpunt voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van een beroerte, ongeval, hersentumor, MS, Parkinson of reanimatie. Kijk voor meer informatie op www.nahnobrabant.nl. In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Dit jaar zijn de bijeenkomsten op een nieuwe locatie in Cuijk, namelijk in dienstencentrum/welzijnsplein (derde etage) aan de Zwaanstraat 7 te Cuijk. Er is een lift aanwezig en er is voldoende

parkeergelegenheid aan de achterkant van het gebouw. De volgende thema’s komen in 2017 aan bod: - 13 maart 2017. Een ervaringsdeskundige met NAH zal vertellen over haar ervaringen met behandelprogramma Hersenz. - 15 mei 2017. Informatieavond over NAH. Genoeg gelegenheid om vragen te stellen over NAH. - 11 september 2017. Karakterveranderingen bij NAH Café Brein is van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Café Brein is een samenwerking van Pluryn, Syntein, Pantein, SWZ, Steunpunt Mantelzorg en MEE Noordoost Brabant. Neem voor meer informatie contact op met Harm Wijnhoven MEE Noordoost Brabant 0413-334733 of 088-4653711

30

april 2017


Energieleveranciers voeren strijd om nieuwe klanten op

Dat zijn fabeltjes. Als de overstap achter de rug is, blijken de meeste klanten erg tevreden. Dat is een mooi signaal naar degenen die nog twijfelen over een overstap.”

Scherpe prijsconcurrentie en betere service AMSTERDAM – Oxxio, E.ON, Budget Energie en Nuon leveren een felle strijd om nieuwe klanten te strikken met hoge welkomstkortingen en lage gas- en stroomtarieven. Andere energieleveranciers, zoals Greenchoice en de ‘reuzen’ Essent en Eneco, steken ook veel tijd in het vasthouden van bestaande klanten en het verbeteren van hun klantenservice op een aantal punten. Dit blijkt uit onderzoek van Pricewise.nl. Naar aanleiding hiervan werden de Energie Awards uitgereikt.

Klanttevredenheid Na een kleine terugval in 2015 zitten de klantbeoordelingen voor energieleveranciers als totaal weer in de lift. In 2016 bedroeg het overall gemiddelde van de beoordelingen een 7,83 tegen een 7,68 het jaar ervoor. De verhouding prijs-kwaliteit is bij leveranciers volgens de meeste mensen ook dik in orde: van een 7,4 (Essent) tot een 8,6 (Greenchoice). Ook op het vlak van de facturatie (o.m. juistheid en aanpassing voorschotbedrag) scoren de leveranciers prima: van een 7,5 (Eneco) tot een 8,4 (Greenchoice).

Nieuwe records De grootste energievergelijker van het land noteerde 20% meer overstappers dan in 2015: en dat is een record. In totaal switchte 16,8% van de Nederlandse energieconsumenten, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat is 11% meer dan in 2015 en daarmee ook een record. Concurrentie springlevend De overstapmarkt groeit dus gestaag. Dankzij vergelijkingssites is het inzicht in de energiemarkt vergroot en de overstapdrempel verlaagd. Ze houden de prijsconcurrentie onder de energiemaatschappijen springlevend en jagen die aan. Alle energieleveranciers moeten het onderste uit de kan halen om met een aanbieding in de top van de vergelijker te komen.

Aansporing Pricewisedirecteur Hans de Kok zegt het volgende over de Energie Awards: “Dit soort onderzoeken spoort energieleveranciers aan om hun prestaties jegens klanten verder te verbeteren, zeker als ze daardoor in de top van een ranglijst terechtkomen. In dit geval mogen we stellen dat Greenchoice een toonaangevende rol speelt en dat er voor Oxxio op dat vlak nog wel wat ruimte bestaat voor verbetering. Ook al is de klantbeoordeling van Oxxio met een gemiddelde van een 7,4 verre van slecht. Met name de 6,7 voor de bereikbaarheid, vriendelijkheid, deskundigheid en klachtenafhandeling van de klantenservice is een aandachtspuntje.”

“Aanbiedingen op vergelijkingssites zijn vaak aantrekkelijk, omdat leveranciers daar de directe concurrentie met elkaar aangaan,” vertelt Hans de Kok, directeur van Pricewise. “Zo betaal je bij ons tot wel € 300,- minder dan voor een vergelijkbaar energiecontract op andere websites. Als leveranciers een welkomstkorting of groene stroom uit Nederland aanbieden, dan zie je dat in een oogwenk. Dat maakt kiezen gemakkelijk.” Gladjes overstappen Waar prijsvechters als Oxxio en E.ON graag concurreren op de scherpste prijs, scoort Greenchoice zeer goed op service. Waar het louter de switch naar een andere leverancier betreft, scoort de top 10 gemiddeld zelfs een 8,5. Overstappen naar een nieuw contract verloopt in de regel dus gladjes. Greenchoice scoort het hoogst met een 9,1 en Eneco het laagst met altijd nog een 7,9.

Aanbevelingen Op de vraag of iemand zijn leverancier zou aanbevelen bij familie en vrienden noteerde de top 10 voor 2016 een mooi gemiddelde van 7,6. Ietsje meer dan in 2015, toen er een ook al respectabele 7,5 uit de bus kwam. Beide keren stond Greenchoice aan kop (met respectievelijk een 8,2 en een 8,5).

Een en ander stemt De Kok tevreden. “We zien nog altijd dat mensen wat huiverig zijn om over te stappen. Ze denken dat het veel gedoe is of zijn bang dat ze zonder stroom komen te zitten.

De Bibliotheek helpt bij belastingaangifte Mensen die hulp nodig hebben bij de belastingaangifte of toeslagen aanvragen, kunnen vanaf 1 maart terecht in de Bibliotheek. Samen met Sociom, het Vogelasiel Bergen en KBO Gennep biedt BiblioPlus belastingspreekuren in de Bibliotheek om mensen te ondersteunen. Deze service is gratis. Voor mensen die zelf aangifte willen doen, biedt de Bibliotheek gratis computer- en internetgebruik. Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor wie geen lid is van de Bibliotheek. Belastingspreekuur In de maanden maart en april kan iedereen in de bibliotheekvestigingen Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Anthonis gebruikmaken van het belastingspreekuur. Sociale Raadslieden van Sociom en vrijwilligers van het Vogelasiel en KBO Gennep bieden informatie en advies bij aangifte en toeslagen. Een overzicht van alle data en tijden is te vinden op de website www.biblioplus.nl Zelf aangifte doen in de Bibliotheek Wie zelf aangifte wil doen, kan vanaf 1 maart hiervoor gebruikmaken van de gratis faciliteiten in de Bibliotheken Bergen, Boxapril 2017

Goud voor Oxxio Op basis van miljoenen prijsvergelijkingen en klantbeoordelingen van Pricewise zijn dit jaar weer de Energie Awards uitgereikt. De gouden Energie Award 2016 is voor Oxxio. De prijsvechter scoort hoog op prijs en eindigt in de onderste helft van de top 10 bij de klantbeoordelingen. Greenchoice pakte de zilveren Energie Award en had de hoogste klantbeoordeling. Qua prijs eindigde Greenchoice op de 7e plek. De derde prijs wordt gedeeld door Budget Energie en Nuon. De laatste scoorde overall 0,003 punten minder dan Budget Energie. De jury van de Energie Awards vindt dat geringe verschil verwaarloosbaar en deelt daarom dit jaar twee bronzen Energie Awards uit.

meer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Anthonis. Er zijn computers beschikbaar om zelfstandig aan de slag te gaan. Reserveer de computer op tijd om uw aangifte te kunnen doen. Dit kan bij de balie in de Bibliotheek of telefonisch. Voor specifieke hulp bij de aangifte kan men terecht bij het belastingspreekuur in de Bibliotheek. Cursus Klik&Tik: wegwijs op de computer en internet Voor wie hulp wil bij computer- en internetgebruik, heeft de BiblioPlus de cursus Klik&Tik. Die gaat over de basis: zoeken op internet, e-mailen, online formulieren invullen, downloaden, het komt allemaal aan bod. De cursus is online beschikbaar via de website van BiblioPlus maar ook onder begeleiding te volgen in de Bibliotheek Cuijk op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. Indien er plek is kan op ieder willekeurig moment worden ingestroomd. Aanmelden kan via het secretariaat van BiblioPlus via tel. 0485 - 583 500. Convenant Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst De Bibliotheek biedt deze service, omdat niet iedereen even digitaal vaardig is. De hulp is mogelijk dankzij een convenant tussen de Belastingdienst, de Koninklijke Bibliotheek en de openbare bibliotheken. Hierin is geregeld dat de Belastingdienst, KB en openbare bibliotheken mensen ondersteunen bij het digitaal zaken doen met de overheid.

31


Door de jury met de tweede prijs bekroond én door het publiek met de derde prijs! ‘Wat staat daer?’ twee keer op het erepodium van de Geschiedenis Online Prijs ‘Wat staat daer?’, de online oefentool om spelenderwijs oude handschriften te leren lezen, heeft maar liefst twee prijzen in de wacht gesleept voor de Geschiedenis Online Prijs 2017. De winnaars van deze tweejaarlijkse prijs voor de meest vernieuwende, verrassende of mooiste Nederlandse historische website of app werden gisteren bekend gemaakt door de jury, voorgezeten door historicus Ad van Liempt, tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Uit het juryrapport ‘Wat staat daer?’ is door de jury met de tweede prijs beloond. “De jury was onder de indruk van het nut en de doelmatigheid van deze website, die enkel tot doel heeft om mensen te helpen. De website, die een initiatief is van drie Brabantse archiefinstellingen, is functioneel, overzichtelijk en simpel gehouden. Hij zit technisch en didactisch goed in elkaar. De combinatie van oefeningen en een forum maakt dat deze website voor zowel prille beginners als gevorderde paleografen een nuttig stuk gereedschap is. (…) Hoe serieus Wat staat daer? ook is, de oefeningen hebben een puzzel- en spelelement in zich waardoor de gebruiker wordt uitgenodigd om verder te oefenen. Daarmee is het naast een bijzonder functionele, vooral ook een leuke website.”

ling van ‘Wat staat daer?’ wordt ingezet. De makers van ‘Wat staat daer?’, Regionaal Archief Tilburg, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), zijn erg blij met deze twee waarderingsprijzen door de jury én het publiek! Christian van der Ven van het BHIC namens de initiatiefnemers over het winnen van de twee prijzen: “Het is uniek dat we zo’n prachtig rapport van de jury mee naar huis krijgen, naast zoveel enthousiaste reacties van gebruikers, dat voelt als twee grote veren op onze hoed. Deze beide prijzen laten zien dat oude teksten in archieven niet alleen leerzaam en belangrijk zijn, maar ook gewoon heel erg leuk en boeiend. Een enorme stimulans om door te blijven werken aan deze bijzondere website.” In totaal zijn er bijna 170 websites en apps die meedongen naar de jury- en publieksprijs. De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van De Ree Archiefsystemen en de Koninklijke Bibliotheek. Het volledige juryrapport kan hier gedownload worden. Bedankt! Het team van ‘Wat staat daer?’ wil zijn technische partners graag bedanken: Play! Interaction Design voor technische realisatie van de site en Studiobureau Tween voor layout en styling. Verder natuurlijk iedereen die een stem heeft uitgebracht op ‘Wat staat daer?’ Ga naar ‘Wat staat daer?’: www.watstaatdaer.nl

De winnaar van de juryprijs is ‘Odilia’s Dagboek’, een website over het dagelijks leven van de gewone vrouw in de 17de eeuw. Publieksprijs Naast deze juryprijs kon ook het publiek de afgelopen weken stemmen op hun favoriete website of app. De site ‘Oud Winterswijk’, een website voor alle bewoners en oud-bewoners van Winterswijk, haalde de meeste stemmen binnen en heeft daarmee de publieksprijs gewonnen. Onze website ‘Wat staat daer?’ is er met de derde prijs vandoor gegaan. Aan de publieksprijs is een geldbedrag verbonden, dat voor de verdere doorontwikke-

32

april 2017

Dorps-Courant april 2017 - 222  

Dorpskrant van Beers nb

Dorps-Courant april 2017 - 222  

Dorpskrant van Beers nb

Advertisement