Page 1

Aftrap jubileumseizoen HBV

September 2012

24 augustus opende HBV het jubileumseizoen onder de titel: ‘un schon begin’. En het was echt ’n schon begin. Het middagvullende programma zorgde voor ludieke, leuke voetbalactiviteiten. Foto Joop Smeets

• Bèrse praot • Bloemetje van de maand • Van de Dorpsraad • Dankbetuigingen • Drieopeenrij • Energo • Politiebericht • Van de redactie • Stichting Klaartje Derks • Kermis Beers

• Play Back • St. Anthoniusgilde • In memoriam bescherm heer Cas de Quay • In gesprek met Sophie Hermanussen • Parochienieuws • Reünie familie • Kerktoren • Echtpaar wint hoofdprijs

• Seniorenpagina • Overlaatruiters Sportploeg ‘11-’12 • Ik en de Vip • The Young Ones • Fusieoverleg parochies Cuijk e.o. •Gedicht • Parochieberichten • Activiteitenkalender


Bèrse praot

1 2

minder donker is geworre? Ze zien daor an ut snoeie en an ut kappe gewest. Jonge, jonge daor lag prachtig openhaardhout béj. Mar ik weet nie waor ut allemaol gebleve is. Nat: Zo’k ok nie wete. Mar wa’k nog is vraoge woi; hedde géj ok nog schaai gehad mi die hoosbui van end juli? De riool in ut centrum van Bèrs kon nie zo gaaw al dè water verwerke en hier en daor mos de vloerbedekking ut bezuure. Ok de Grotestraot stond efkes blank. Zo iets makte gelukkig mar zelde mi. Toch motte we er rekening mi haawe dè dè in de toekomst nog meer zal gebeure. Tat: Ik bin bang dè ge geliek hed Nat, went ut klimaat verandert snel zegge de geleerde. Ok zegge ze dè de polen steeds dichter bè mekaar komme en dè klopt ok wel went ik zie er hier steeds meer.Wette géj ok dè er nogal wa kerkelijke afgevaardigde waren béj de uutvaart van wijlen Cas de Quay. Béj de lèste eer, dus béj ut graf, waren de hulpbisschop en weet ik wa veur kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Ik geleuf wel dè ze de Bèrse kerk nog is unne keer goed hebbe angekeke. Ze han in ieder geval meer oog veur de dinge van de kerk dan veur de acolieten. Lést waar er ok unne veurganger, die dronk allennig de wijn. Misschien toevallig mar d’n tied verandert snel en wér zien er twee dierbare ons ontvallen.

Nat: Zo Tat, de vakantie zit er wèr op. Géj het zeker wèr un hoop inspiratie opgedaon um er wèr is flink teggenan te gaon, went er is wèr ut een en ânder gebeurd in Bèrs. Half juli waar d’r op Landgoed “ de Barendonk “ un openluchtspel. Jonge, jonge dè waar nog is un geweldig spektakel, ik snap nog steeds nie hoe ze ut allemaol veur mekaar hebbe gekregen. Mi zo veul man un stuk historie veur ut voetlicht brenge is allennig al un geweldig iets. In un vlot tempo wieren op zaoterdagovend en zondagmiddag, de diverse scenes gespeuld. An belangstelling viel nie te klagen, went zo’n kliene duuzend man zag ut spel. Tat: Ja, ze kriege daor veul klaor op “de Barendonk“ Ut is daor ok goed vertoeve en ge kunt er ok nog trouwe in een van die prachtige kamers in ut Herenhuus. En hadde géj dè in de Gelderlander gelèze ovver ut moiste plekske van Bèrs? Annie en Nelly die op un benkske op ut Burg. van den Braakplein zate, die vonde “De Hiersenhof “ en ut “kapelleke van de Quay“ ut moiste van Bèrs. Maar er waar d’r ok enne, die vond de wiel ut moiste van Bèrs. Ik zoi zegge, daor heurt “de Barendonk” ok zeker béj. En lèst zaat ik unne keer mi un heel stel Gildezusters en Gildebroeders te keuvele ovver ut een en ander en toen ware er ok béj, die vonde dè de “Giepkestraot “ ok wel in anmerking zoi kunne komme. Ja en zo kunne we nog wel efkes deur gaon. En wette géj ok waor ut stilste plekske van Bèrs is? Dè is ut Kerkhof. Hedde géj dè trouwes gezien dè ut daor un bietje

Loe

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50

Het bloemetje van de maand gaat deze keer naar Jos van den Heuvel, Jos is bij iedereen bekend en doet achter de schermen heel veel voor de Beerse gemeenschap. Denk hierbij onder andere aan voorverkoop van kaartjes bij activiteiten als het Kloosterfeest, de pronkzittingen of anderszins. In zijn winkel is hij altijd vriendelijk, behulpzaam en altijd in voor een praatje. Kortom een waardevolle persoon voor iedereen.

Grotestraat 28 - Beers - t 0485-312937 m 06-51192 085 e info@cafezaaldespijker.nl Voor feesten, partijen en vergaderingen (pc met internet, beamer aanwezig)

55 60 65 70 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

IEDEREEN ! BR ANDVEILIG

95 96 97

DKK-Brandbeveiliging

98

Tel.: 0485 - 211902 • www.dkkbrandbeveiliging.nl

2

99 September 2012

100


Van de dorpsraad… Kermis 2012: Beers ”botst” weer! In ons overleg met de gemeente is de kermis de afgelopen jaren geregeld onder de aandacht gebracht. Dit leidde er toe dat in 2010, de Beerse kermis door een andere exploitant ter hand werd genomen. Blijkbaar zijn de inkomsten toen dermate tegen gevallen dat de exploitanten in 2011 geen interesse meer hadden in Beers. Gevolg voor 2011: een slecht verzorgd kermisterrein met zeer weinig attracties: een grote teleurstelling voor jong en oud! Alhoewel dit een landelijk probleem is voor kleine dorpen, was de gemeente het met ons eens dat de kermis in Beers niet mag ophouden te bestaan, en dat er daarom een effectieve oplossing moest komen. De gemeente is opnieuw op zoek gegaan naar een geïnteresseerde exploitant en vond deze dicht bij huis….

Over de nieuwe exploitanten…. Voor 2012 is de organisatie van de kermis in Beers in handen van de Langenboomse broers Jacob en Leon Regter. De twee broers zijn de

OPENING KERMIS: zaterdag 22 september om 18.00 uur!

• Waterspel • Snoepkraam • Oliebollenkraam • Suikerspin Wij hopen dat veel inwoners, gezinnen en hun families de kermis zullen bezoeken. En dat de kermis in ons dorp weer een evenement zal zijn waar Beersenaren, jong en oud, elkaar ontmoeten en samen plezier maken. Tenslotte, voor de mensen die vorig jaar op dinsdagavond hun kaartjes weer mee naar huis konden nemen: in een telefoongesprek verzekerde een van de ”Regters” ons, dat de draaimolen op dinsdagavond niet vóór 21.00 uur sluit…

8ste generatie ”Regters” die het kermisbedrijf in hun familie voortzetten. Hun verre voorouders begonnen lang geleden met een trekschuit met bewegende beelden: nu staat ”Gebr. Regter” voor een kermisbedrijf met ± 20 familie-attracties, dat kermissen organiseert voor gemeenten door het hele land. In onze regio o.a. in: Mill, St Hubert en Wilbertoord.

Attracties: De kermis wordt gehouden van zaterdag 22 september tot en met dinsdag 25 september 2012. De gemeente heeft met de exploitant afspraken gemaakt over de attracties en de prijzen van de kaartjes. Voor een klein dorp als Beers, volgens ons, een gevarieerd aanbod attracties voor klein en groot. Op de kermis staan de volgende attracties: • Draaimolen • Autoscooter • Zweefmolen (of gelijkwaardige attractie) • Schietsalon • Grijpkraan • Touwtrek

Veel plezier allemaal op de kermis!!!

Werkgroepen i-DOP De werkgroepen van het i-DOP zijn druk bezig met het maken van plannen en het voeren van overleg. We

Bedankt 1 juni, het leek voor ons een gewone dag te worden met ’s avonds een bijeenkomst met het bestuur met partners van de buurtbusvereniging Gassel-Beers bij ‘t Wapen van Beers. Dhr. Gerrie Boley van Arriva had ons uitgenodigd voor een hapje en een drankje ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de buurtbus. Hij zat in het complot en zorgde ervoor dat deze avond voor ons anders ging verlopen dan verwacht. In de kantine van de Kloosterhof zaten familie, vrienden, buurtbuschauffeurs met partners en besturen van diverse verengingen te wachten. Toen de burgemeester de speech begon werd het duidelijk dat het niet alleen om ons 10 -jarig bestaan ging maar dat er een koninklijke onderscheiding aan zat te komen. Volkomen verrast maar heel blij hebben we deze avond beleefd en hierbij willen we dan ook iedereen voor de aanwezigheid en zijn of haar felicitaties, op welke manier dan ook, van harte bedanken. Het was in één woord fantastisch! Theo en Jeanne Linders.

Bets v. d. Lockant overleden Op 7 juli 2012 overleed op 73 jarige leeftijd Betsie v. d. Lockant. Ze leefde haar leven op haar eigen manier. Ze was uniek en herkenbaar. Ze hoorde bij Beers. Elke maandag ging ze koffie drinken bij Twan en Els van Dijk. Ze had elke week hele gesprekken met Twan. Bets, maar ook Twan, genoot van die momenten. “Het deed heel veel met me, toen ik ’s morgens hoorde dat Bets was overleden” aldus Twan. Enkele andere reacties vanuit het dorp: ‘Ik ken haar als die vrouw, die altijd op haar sloffen door Beers liep’. ‘Iemand die regelmatig door Beers September 2012

zullen in de volgende dorpscourant opnieuw mededelingen doen over de voortgang. In het kader van de werkgroep de Bungelaar kunnen we geïnteresseerden vermelden dat de ‘Ruimtelijke gebeidsvisie gebied de Bungelaar en omgeving’ bij de gemeente ter inzage ligt. Deze visie is te vinden via: www.cuijk.nl. Dan doorklikken naar “bestuur en organisatie”. Vervolgens kiest u in de agenda onder 27 augustus de “commissie ruimte”. U ziet nu de agenda voor de vergadering. Onder punt 9 treft u het document plus de bijlagen aan. Als u vragen, klachten of opmerkingen voor de dorpsraad heeft, kunt u deze bij voorkeur via e-mail (dorpsraadbeers@gmail.com) aan ons kenbaar maken. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de secretaris, Karin van den Bergh-Smits, tel. 322033.

Dankbetuiging Hartelijk willen wij u danken voor uw steun, belangstelling, warmte en medeleven, welke wij mochten ontvangen wegens het plotseling overlijden van mijn lieve vrouw

wandelde/slenterde en op haar manier met mensen een kort gesprekje aanknoopte’. Beers zal haar aanwezigheid missen. Met veel respect denken wij aan haar. Bets was een markant, uniek en goed mens.

Wilma Wennekes-Lamers Ook namens mijn familie Joop Fred en Betsie Lisa en Rick Hans

3


DRIEOPEENRIJ

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Vertel iets verrassends over jezelf. 6. Wat is je grootste blunder? 7. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 8. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken? 9. Wat is je grootste miskoop ooit? 10. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen?

Tonny Huberts

1. Hoi, ik ben Tonny Huberts, 49 jaar en woon samen met mijn vrouw Anita en kinderen Hanneke en Mart op de Sterrenbos 8 in Beers. 2. ’s Morgens om 6.45 uur opstaan, brood klaar maken en dan naar het werk. Ik werk bij Thoonen Ramen Deuren en Serre’s in Sint Agatha . ‘s Avonds is er nog altijd wat te klussen thuis, daarna lekker op de bank. 3. Ik tennis 2x per week, ik ben vele uurtjes bezig met het zagen, kloven en opslaan van haardhout. Ook internet ik regelmatig. Graag bezoek ik sites die informatie geven over alles wat met houtvergassers en zonne-energie te maken hebben. 4. Leukste website vind ik Ebay.de, maar ook Marktplaats en Facebook vind ik leuk. 5. Dat ik als baby van nog geen drie pond, thuis op de Sterrenbos (zonder couveuse) ‘de hel van ‘63’ heb overleefd! 6. Op een vrijdag de 13de vraagt de vrouw van mijn baas: ‘Is er niks gebeurd vandaag’, waarop ik zei: ‘Nee nog niet maar we zijn nog niet thuis’. Twee minuten later draai ik met de bus volop tegen een geparkeerde boom aan. Dat werd dus een nieuwe rechterdeur! 7. Met een geheugenkaart, ik heb een goed fotografisch geheugen! 8. Voor champignon/vleesragout van ’t Wapen! 9. Een splinternieuwe motorzaag van 60 euro van Ebay.de, 2x aangetrokken toen ging het koord al kapot. 10. Veel meer straatverlichting en betere internetverbinding in het buitengebied! 11. Ik heb Wim v.d Aa gevraagd! .

Wilma Derks-Janssen

1) Ik ben Wilma Derks-Janssen, ben sinds 1 juni getrouwd met Bill Derks, ik woon Vianenstraat 5, samen met Bill en onze hond Rambo,10 kippen en ca. 200 koi-karpers. 2) Ik sta samen met Bill op en maak zijn

brood voor de dag om mee te nemen naar zijn werk. Dan gaan we samen ontbijten en de krant lezen. Daarna ga ik meestal nog even terug naar bed want het is dan nog erg vroeg. Ik geef de hond zijn eten, ga de kippeneieren uithalen en voer de koi-karpers, wat in de tuin werken dat vind ik leuk om te doen, en vaak nog wat administratie doen voor Bill en mezelf. Ik ga ook nog twee of drie middagen in de week naar Helmond waar ik vandaan kom ( ik ben nog een rasrechte kattenmepper) en waar mijn familie en vrienden wonen. Daarna koken voor ons twee en Bill heeft dan, zoals alom bekend in Beers, nog wel een of ander klusje te doen. In het weekend gaan we samen wat drinken op een terras of de barbecue gaat aan. Ik ga vaak zaterdags wat eten en winkelen met mijn vriendin Bep in Eindhoven waar ik altijd heb gewerkt bij accountantskantoor Deloitte en dan gaan we samen bij mijn moeder in Helmond koffie drinken. 3) Mijn kinderen Mary en Rob en kleinkinderen Tom, Sophie en Mick en samen iets leuks doen met Bill of mijn vriendin Bep, een weekendje weg, voetbal kijken en winkelen. 4) Ik ben niet zo’n Facebook of Hyvesfiguur en ook koop ik mijn spullen liever gewoon in de winkel. Ik gebruik de computer meestal alleen voor het werk van Bill of voor mezelf. 5) Verrassend is dat ik uit Helmond ben verhuisd, want dat was zeker niet mijn plan omdat ik het er zo geweldig naar mijn zin had en nog steeds heb. 6) Dat ik mijn auto vrijdags na een grote schade uit de garage had opgehaald en mijn zoon de volgende dag in de bus zat met een vriend en zei dat kan ons mam toch niet zijn want haar auto is weer gemaakt…..maar helaas hij zat weer helemaal in de kreukels. 7) Met onze hond Rambo, trouw en loyaal voor mijn familie, vrienden en voor mensen die dat ook voor mij zijn. We laten ons niet afschrikken, als we ergens voor

4

gaan, dan gaan we er ook echt voor. 8) Voor een kopje koffie. 9) Mijn eerste autootje, liep voor geen meter en heb er ook niet lang plezier van gehad, kostte alleen maar geld. 10) Niet zo gek veel, het is een heel mooi dorp, de meeste mensen zijn er echt bijzonder aardig voor mij en daarom voel ik me er ook al best goed thuis, misschien een paar winkeltjes in het dorp erbij? 11) Marieke Aalfs.

Nelly Strik 1. Ik ben Nelly Strik, 56 jaar en getrouwd met Jan Strik, met wie ik al 34 jaar op Ganzenbroek 23 woon. We hebben samen 4 kinderen en 4 kleinkinderen. 2. De dagen van de week zijn gevarieerd. De ene dag oppassen op de kleinkinderen, een andere dag mantelzorg verlenen en dan moeten er ook nog huishoudelijke klusjes en boodschappen gedaan worden. Daarnaast nog de secretariaatswerkzaamheden van Harmonie Irene en de Liturgische Werkgroep. 3. Zingen bij Together, knutselen, tuinieren, lezen en wandelen. 4. Buienradar, Facebook en knutselpagina’s 5. Ik houd niet van achtbanen, maar de kinderen hebben me toch mee weten te nemen in de space mountain in Disneyland Parijs. 6. Ik kan geen erge blunder bedenken, dus zo erg zal het niet zijn met blunders. 7. Tefal; je denkt ook aan alles. 8. Alleen als er iets is met familie. 9. Alle aankopen zijn weloverwogen. 10. Beers is prima zo. 11. Ik heb Kitty van Haren gevraagd. Antwoorden met foto inleveren vóór 15 september. Mail naar drieopeenrij@gmail.com Tekst en foto apart, jpeg, min. 250 kb. September 2012


Energo/Flip Schoon- Stichting Klaartje maak H1 sterk gewij- Derks voor Kisumu zigd komend seizoen Maar liefst 4 nieuwe spelers begroet het 1e herenteam van Energo komend jaar. Vanuit Sambeek komen 3 spelers over van Avance, vorig jaar spelend in de regiodivisie dit is 1 divisie lager dan het Beerse team. Doordat het in Sambeek moeilijk werd om een volwaardig team op de been te brengen kozen Bart Ermers, Dennis Taanman en Bastiaan Pasman voor de Beerse ploeg om zo toch op niveau te kunnen blijven volleyballen. Voor Energo/Flip Schoonmaak een welkome versterking aangezien een 3-tal spelers afscheid nam. Jasper Degen, afgelopen seizoen stand –in voor Bart Maassen als spelverdeler, stopt met het spelen op niveau; middenman Koen van Sleeuwen uit Uden kreeg een aanbieding om topdivisie te gaan spelen bij VoCaSa

Nijmegen en Michel van Mameren, eveneens middenaanvaller, gaat ook de Beerse ploeg verlaten. Naast de 3 spelers uit Sambeek maakt Gerben van Erkelens de overstap van het 2e team naar heren 1. De 12-koppige selectie wordt dit jaar getraind door Joost Joosten, spelverdeler van eredivisieploeg Dynamo Apeldoorn. Ook dit seizoen komen de Beerse mannen weer uit in de landelijke 2e divisie maar krijgen te maken met allemaal andere tegenstanders dan afgelopen seizoen wanwege indeling in de zuidelijke 2e divisie.

--POLITIE--

Vrijdag 12 oktober is er een informatieavond van de Stichting Klaartje Derks voor

Van de redactie

hans ooms

Juli, augustus, september

--BERICHT--

In juli snakten we naar de zomer. Maar het was wisselvallig, koel, regenachtig en onstabiel. Augustus had ook een valse start, maar het kroop uit een dal en de zon kreeg steeds meer de overhand. Op dit moment (18 augustus) is het een zonovergoten en zeer warme zomerdag tot wel 33 graden. Het blijft nog zeker tot het einde van de week lekker zomerweer. Ook september kan vaak nog mooi weer opleveren.

hans.ooms@brabant-noord.politie.nl twitter: WijkAg_CuijkWst

14 juli werd aan de Heuf een fiets aangetroffen die van diefstal afkomstig bleek. De bezitter van de fiets werd terzake heling gehoord. De heler is inmiddels ook bekend en deze zal ook aan de tand worden gevoeld. De fiets is inbeslaggenomen.

Nieuwe start Met een kleine aanloop in augustus wordt september gezien als de start van nieuwe dingen zoals: school, sport, activiteiten en inspiraties. Wat hebt u zelf in petto voor de komende maanden? Wij, de redactie, gaan weer proberen om elke maand een mooie Dorps-Courant te realiseren. Met hulp van u gaat dat vast en zeker lukken.

Tussen 18 juli 12.00 uur en 19 juli 14.00 uur, werd ingebroken in een schuur aan de Vianenstraat. Er werd onder andere een trilplaat weggenomen. 30 juli werd melding gemaakt van een personenauto zonder kentekenplaten welke op het kerkplein zou staan. De gegevens van dit voertuig en de op naam gestelde zijn nagetrokken en daaruit bleken geen onrechtmatigheden.

Activiteiten Op 26 en 27 oktober staat het Dorpsfeest weer gepland. Dit jaar alweer voor de 13e keer. In het oktobernummer kunt u ons programma lezen. Op 25 augustus is er bij HBV afgetrapt voor het jubileumjaar. Er zullen in het kader van het 100 jarig bestaan, in mei 2013, regelmatig activiteiten georganiseerd worden. Via de Dorps-Courant en via de HBV-site (www.hbvbeers.nl) wordt u hiervan regelmatig op de hoogte gehouden. Veel leesplezier en tot oktober 2012.

September 2012

Kisumu. Deze vindt plaats bij ‘t Wapen van Beers en begint om 20.00 uur. We blikken terug naar wat er voor werk verricht is, de afgelopen jaren. Jessy Rooijakkers, die begin dit jaar in Kisumu heeft gewerkt, zal een presentatie verzorgen over actuele zaken en werkzaamheden die zij onlangs verricht heeft in Kenia. Verder kijken we wat de toekomst ons biedt. Je bent van harte welkom op deze avond! Koffie en thee zijn gratis. Namens het bestuur: Marion Blom

5


Kermis 2012 bij De Spijker

De Dorps-Courant verschijnt sinds maart 1997 iedere eerste woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huisaan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 800 ex. Losse verkoop Dorps-Courant bij kapsalon Jos van den Heuvel voor 1.25. Abonnement voor buiten Beers kost 30.-, Europa 40.-, Buiten Europa 45.- pj.

Vrijdag 21 september

Grotestraat 28 - Beers - t 0485-312937 m 06-51192 085 e info@cafezaaldespijker.nl

spaarkas lichten & Kunst met Peren Voor feesten, partijen en vergaderingen (pc met internet, beamer aanwezig) aanvang 21:00u

Het duo “Kunst met Peren” brengt voornamelijk repertoire uit de jaren 60 en 70 variërend van akoestische luisterliedjes tot aan stevige rocksongs. Kunst met Peren staat garant voor een avondje nostalgisch luisteren en swingen.

Zaterdag 22 september familiekermis

Zondag 23 september Livemuziek van de band Remixx aanvang 16:00u

Met de QR-code op de voorpagina kunt u alle aangeleverde foto’s zien van deze uitgave.

De band Remixx speelt in op de wensen van het publiek. De muziek gaat van Nederlandstalig naar disco en van dansmuziek tot aan top 40. Daarom behoort Remixx tot een van de meest gewilde bands in de wijde regio!

Maandag 24 september

Matinee met Dj Danny met live optredens van zanger Danny aanvang 16:00u Dj Danny is een allround Dj met een specialiteit in de Nederlandstalige- en feestmuziek!

Kermis ’t Wapen van Beers 2012 gezellige middag te organiseren.

Van vrijdag 21 september t/m dinsdag 25 september is het weer kermis in Beers. ’t Wapen van Beers heeft een uitgebreid kermisprogramma samengesteld voor jong en oud. Op zaterdagavond is Allround Duo TORKEST vanaf 21:00 uur te gast in ’t Wapen van Beers. TORKEST is al jaren een begrip in de regio en is bekend met het verzorgen van gezellige kermisavonden. Jaarlijks zijn zij terug te vinden op het matinee bij café zaal de Bond op maandagmiddag. Zij verzorgen een avondvullend programma met Pop, Nederlandstalig, Rock, Feest en Top-40muziek. Wat zowel voor jong als oud zal aanslaan, kortom voor ieder wat wils. De zondagmiddag staat in het teken van ouderwetse gezelligheid. Tijdens deze middag zullen diverse “Smartlappen”-koren zorgen voor een kermissfeer met muziek van eigen bodem. Tijdens deze middag zullen 6 koren de middag voorzien van bekende meezingers. Evenals vorig jaar verwachten we een

Colofon

Op maandag 24 september staat er vanaf 14:00 uur een café kermis op het programma. Vanaf 18:00 uur zal ’t Wapen van Beers veranderen in een Pianobar. Door het succes van vorig jaar zal ook dit jaar Peter Zwerver weer een bezoek brengen aan Beers. Peter Zwerver is een echte entertainer die open staat voor alle verzoekjes van de gasten (Ring of Fire). Met zijn zang- en piano-kunsten zal hij er weer een spetterende middag en avond van maken.

Vrij 21 sept.

Café kermis Aanvang 21:00 uur

Zat. 22 sept. TORKEST Aanvang 21:00 uur Zon. 23 sept. Smartlappenfestival Aanvang 13:00 uur Ma. 24 sept. Pianobar met Peter Zwerver Aanvang 18:00 uur 6

Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” p.a. Ganzenbroek 5, 5437 BL Beers. Tel. 0485-318175. Fax: 0485-311207 t.a.v. De Dorps-Courant redactie@dorpscourant.nl www.dorpscourant.nl Aanlevercondities: Tekst: .doc of .txt-bestand Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, 300 dpi (max. 6 Mb per email). De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Redactie: Piet Theunissen, Willemien Nabuurs, Harry Bardoel, Henriëtte Claassen, Bernice Hendriks Marcel Linders Uiterste inleverdatum kopij 2 weken voor de eerste woensdag van de maand. (woensdag 19 september) Bezorging: Joop Wennekes, Grotestraat 18, tel. 331271 De Dorps-Courant is geprint bij:

Voor al uw druken printwerk

speciale aanbieding

voor huwelijk - jubileum en geboortekaartjes

15% korting

als u voor 31 december 2012 besteld w w w. k a m o e n . n l Koninginnedijk 30a - Grave - (0486) 47 49 65

September 2012


Echtparen kampioenschap

Energo/Flip Schoonmaak D1 Ook komend seizoen speelt Energo/FliP Schoonmaak D1 weer in de eerste divisie, alweer voor het 3e achtereenvolgende seizoen. De beide vorige seizoenen eindigden de Beerse dames telkens op de 3e plaats, een plek waar ook komend seizoen minimaal op wordt ingezet. Bij de Beerse formatie hebben weer enkele wijzigingen plaatsgevonden.Omdat de afstand van hun studiestad naar Beers te groot is hebben Lisa Kersten en Tessa Hermanussen besloten om te gaan spelen bij Sarto Tilburg en Taurus Houte. Marlies Nijemeisland is gestopt met volleybal omdat het moeilijk is te combineren met haar werk. De opengevallen plekken zijn echter goed opgevuld; de 19 jarige uit Cuijk afkomstige middenaanvalster Sandy Driessen komt over van Flamingo’s Gennep. Ook Annefleur Peters (18j) komt van Gennep naar Beers en is als libero toegevoegd aan het team. Van Saturnus Uden komt over de 16 jarige Veerle van den Heuvel; deze jonge buitenaanvalster speelt ook in Jeugd Oranje en volleybalt nu weer samen met haar zus, spelverdeelster Bregje van den Heuvel. Ook nieuw is middenaanvalster Marijke van Koulil; deze 24 jarige uit Cuijk afkom-

stige speelster heeft de laatste 3 seizoenen gespeeld bij VCP Oploo maar heeft haar jeugdopleiding gehad bij Energo. Ook weer terug dit seizoen is aanvalster Maartje ten Haaf; deze ervaren kracht speelt al 12 seizoenen in het eerste team en keert na de geboorte van haar eerste kind weer terug bij het team waar ze al vele successen mee heeft gevierd. Nieuwe tegenstanders zijn dit jaar Inter Rijswijk, Nesselande Zevenhuizen, VoCaSa Nijmegen, Dynamo Apeldoorn en Stravoc Stramproy. Verder speelt de Beerse ploeg dit jaar weer tegen US Amsterdam, Sovoco Soest, VC Velden, Peelpush Meijel, VCV Veenendaal en PDH Huizen. Op zaterdag 15 september is de teampresentatie in de Beerse Kloosterhof en speelt de Beerse damesploeg tegen de Topdivisieploeg VVC Vught, aanvang 17.00u. Op 29 september wordt de eerste thuiswedstrijd gespeeld voor de competitie en wel op de gebruikelijke tijd, 17.00u tegen het Apeldoornse Dynamo. Een week eerder begint de competitie voor Energo/Flip Schoonmaak D1 in Velden tegen VC Velden, aanvang 16.45u.

(foto:Tien Toonen) Echtparentoernooi, gezellig toch Het echtparentoernooi 2012 van tennisvereniging Play Back is weer gespeeld. Maar liefst 16 echtparen hadden zich ingeschreven voor dit jaarlijks terugkerend kampioenschap. “Echtpaarkampioen” is toch een titel, die men graag wil binnen halen. Wie haalde de titels 2012 ? In de klasse 6 waren het

Voorjaarscompetitie 2012

(foto:Tien Toonen) Onze jeugdkampioenen De voorjaarscompetitie 2012 is voor tennisvereniging Play Back uiterst succesvol verlopen. Liefst acht teams (3 jeugdteams en 5 seniorenteams) mogen zich “champion” noemen! Zeker een moment om bij stil te staan en dat hebben

Kampioenschap jongens en meisjes dubbelspel Wederom een heel spannend kampioenschap evenals vorig jaar. Er werd gespeeld om maar liefst vijf titels. Van de aller jongste tot de aller oudste jeugd had men zich ingeschreven voor dit kampioenschap. Na een week wedstrijd spelen werden op de zondag de finales gespeeld. De jeugd commissie en alle deelnemers kunnen terug kijken op een geslaagd kampioenschap. September 2012

Natasja en René Lem die hun titel prolongeerden en in de klasse 7 gingen Morena Cornelissen en Iwan Derks met de eer strijken. Nadat een hoosbui het toernooi opende bleef het de verdere avond redelijk droog. Na de prijsuitreiking was het nog lang gezellig vertoeven in het tennispaviljoen.

Kampioen gemengd A: Lieke Berris en Kim Meulenbelt. Kampioen gemengd B: Tom Berris en Ward Kersten. Kampioen gemengd mini: Kirsten van den Bergh en Robin Derks. Kampioen jongens dubbel: Mike Janssen Groesbeek en Luke Pijnappels. Kampioen driekwart: Sabine Lem en Jilke Thijssen. Tien Toonen, pr commissie

we dan ook gedaan. In een bomvolle kantine werden de kampioenteams nog eens extra in het zonnetje gezet en feestelijk toegesproken. Natuurlijk was het nog gezellig napraten over het behaald succes met een lekker hapje en drankje.

(foto:Tien Toonen) Onze clubkampioenen jeugd

7


Bekende gezichten bij het koningsschieten van het St. Anthoniusgilde Anders dan andere jaren bij het koningsschieten toonden de weergoden dit keer geen genade: het was een druilerige dag bij het koningsschieten op zondag 24 juni 2012 en dat bleef zo tot halverwege de middag. Dus natte uniformen voor de deelnemers aan de optocht, zowel tijdens het ophalen van ‘regerend’ koning Rien Claassen en zijn prinses Antoinette, als bij de tocht na de plechtige gildemis naar ‘Crotos’.

graag op de voorgrond wil staan, maar er altijd was en is om hand- en spandiensten te verrichten. Een waardevol lid van het Beerse gilde en dat al meer dan vijftig jaar’. Louis’ mooiste gildemoment was toen hij in het jaar 1992 koning werd. ‘Eindelijk’ was het enige wat hij op dat moment zei. Hij had het ideaal, waar hij van jongs af aan van droomde, bereikt. Op de achterkant van het koningsschild liet hij dan ook graveren: Al dertig jaar heb ik

Koningspaar Noud en Marjo Thelosen, geflankeerd door burgemeester Hillenaar en staande deken Rien van Haren. Vanwege het slechte weer werd de jeu de bouleswedstrijd afgelast en daarvoor in de plaats organiseerde het bestuur voor de spelers een competitie kruisboog vlakschieten. Winnares werd, voor de tweede keer, Liesbeth Hermanussen-Thijssen. Zij kreeg door beschermheer de Quay, die ondanks zijn ziekte toch naar ‘Crotos’ was gekomen, het zilveren wisselschild omgehangen. Toen het om 15.30u droog werd begonnen de wedstrijden koningsschieten voor de geüniformeerde gildebroeders en het publiek, waar we bekende gezichten zagen, zoals dat van oud-burgemeester Schoots, oud-premier van Agt en burgemeester Hillenaar van Cuijk.

Louis Linders krijgt de zilveren gilde-onderscheiding van verdienste opgespeld door deken Rien van Haren vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap. Een bijzonder moment op die dag was de huldiging van Louis Linders, voorafgaand aan de feestelijke lunch. Louis had als klein ‘jungske’ maar één ideaal: lid worden van het gilde. Zijn vader was lid, dus het zat in de familie. Het gilde met al zijn gebruiken werd hem met de paplepel ingegoten. Lid worden kon hij nog niet vanwege zijn jonge leeftijd , maar wel mocht hij vanaf zijn 15e jaar voorop bij de optochten als de [enige] tamboer van het gilde. Op zijn 18e werd hij officieel lid. Vijftig jaar geleden dus en die dag wilde de gilde-overheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. In aanwezigheid van zijn dochter Henriëtte en zoon Allouis met hun partners en kinderen werd weduwnaar Louis gehuldigd door staande deken Rien van Haren. ‘Een man die niet

dit gewild: Koning van het Gild”. Staande deken van Haren maakte ook de uitslagen bekend van de wintercompetitie ‘kruisboog vlak’. De eerste plaats ging met 22 pluspunten naar Harry Nabuurs die ook het ‘kersenklassement’ voor scherpschutters op zijn naam schreef.

Het schieten nam zo’n 2 uur in beslag. Gildekoning 2012 werd bij het 177ste schot Noud Thelosen, die

Wintercompetitiewinnaar Harry Nabuurs met een van zijn trofeeën.

8

ook in 1997 de koningstitel al veroverde. Hij had tevoren aangekondigd dat hij rond half zes de vogel van de boom zou schieten en hij was trouw aan zijn woord. De titel publiekskoningin ging dit jaar, met het 82ste schot, naar Liesbeth Hermanussen, die daarmee die dag voor de tweede keer in de prijzen viel. Zij werd toegesproken door oud-premier Van Agt, die buitenlid is van het gilde. In een geestige speech, af en toe in onvervalst Brabants, prees hij de vaardigheden van de nieuwe publiekskoningin op sportief gebied. Hij wees er verder op dat er niet te licht moest worden gedacht over het winnen van het koningschap, maar vooral over het winnen van de jeu de boules-wedstrijd. Dit laatste omdat ‘zijn meiske’ 2 jaar eerder die wedstrijd ook had gewonnen en zodoende wist hij hoe moeilijk het was. Burgemeester Hillenaar verloochende zijn Brabantse herkomst niet en kreeg de lachers op zijn hand in zijn speech voor de nieuwe koning, waarin hij liet merken dat hij goed is ingevoerd in de gildegewoonten en -gebruiken. En als afronding lieten de aanwezigen zich het traditionele koningsbier goed smaken. September 2012


In memoriam beschermheer Cas de Quaij [17 september 1934 – 23 juli 2012]

Beschermheer mr. drs. C. L. M. de Quaij Verdriet en verslagenheid. Dat waren de gevoelens bij ons, de leden van het St.Anthoniusgilde, toen we hoorden dat afgelopen maandag 23 juli mr. drs. Cas de Quaij was overleden. Een groot verlies, in de eerste plaats natuurlijk voor zijn echtgenote mevrouw Cécile de Quaij, haar kinderen en kleinkinderen, maar ook voor ons gilde, waarvan hij sinds 1986 beschermheer was. Hij volgde in die functie zijn vader op, de oud-minister president, die beschermheer was van ons gilde sinds 1972. Erehoofdman Antoon Vos weet zich te herinneren dat het bestuur eerst de gebruikelijke rouwperiode van 1 jaar en zes weken heeft afgewacht voordat men naar de ‘Hiersenhof’ toog om professor de Quaij te vragen. “Toen we daar waren stelde Cas voor om zijn moeder te benoemen tot beschermvrouwe, maar die vond het beter dat haar zoon, die veel met het dorp op had, in de voetsporen van zijn vader zou treden. En zo is het gegaan”, aldus Toon. Bij zijn besluit om het beschermheerschap te aanvaarden speelde bij Cas mee dat zijn vader thuis met zoveel enthousiasme sprak over het gilde met zijn eeuwenoude gebruiken. Een ander argument dat zwaar mee heeft September 2012

gewogen was zijn bijzondere band met Beers, het dorp waar hij de laatste 2 jaren van de lagere school doorbracht en na het overlijden van zijn vader definitief is komen wonen. Ons gilde heeft in Cas de Quaij een voortreffelijk beschermheer gehad. Hij was jurist en psycholoog,

de ‘Hiersenhof’ stond altijd voor ons open. Bij de jaarvergaderingen speelde hij een actieve rol en ook had hij regelmatig contact met het bestuur, waardoor hij precies wist wat er in onze vereniging omging. En met zijn ervaring als bankier en fondsenwerver leverde hij een belangrijke bijdrage aan het ‘financiële

Gildebroeders begeleiden hun beschermheer in de kerk. kwaliteiten die in een grote vereniging als die van ons, goed van pas komen. Met zijn kennis, zijn ervaring, maar zeker ook met zijn natuurlijk gezag leidde hij, waar nodig, de zaken in goede banen. Zelf zei hij daarover dat je zijn rol niet moest overdrijven: “Het bestuur heeft zijn zaakjes goed voor elkaar, mijn functie is voornamelijk adviserend”. Hij kende de leden bij naam en toenaam en de deur van

welbevinden’ van ons gilde. Bij de fondsenwerving sprak hij onder meer zijn vele [politieke] vrienden aan, die hij vervolgens uitnodigde voor het jaarlijkse jeu de boulestoernooi en voor het gildefeest dat wij hem aanboden voor zijn 75ste verjaardag. De winnaars van de toernooien werden door hem benoemd tot “buitenlid van het St.Anthoniusgilde” waardoor wij een aantal bekende

9

namen aan ons ereledenbestand hebben kunnen toevoegen, zoals die van oud-burgemeester Schoots van Cuijk, oud-vicepremier Wiegel en oud- premier van Agt. Voor Cas de Quaij was het beschermheerschap geen erebaantje. Hij was actief betrokken bij het reilen en zeilen van ´zijn´ gilde, vanwege de culturele waarde van de ‘oudste vereniging van Beers’, zoals hij dat vaak zei. “Vriendschap en broederschap vormen het hart van ieder gilde, ook van het Beerse, dat al meer dan 6 eeuwen bestaat. Daarmee voel ik me speciaal verbonden, want mijn familie heeft al een paar eeuwen hechte banden met het land van Cuijk en – vanaf het begin van de 19e eeuw –in het bijzonder ook met Beers”. Het was voor ons gilde een voorrecht om onze medewerking te mogen verlenen bij de ter aarde bestelling van onze beschermheer. Wij hebben dat - in overleg met de familie de Quaij - gedaan overeenkomstig onze eeuwenoude tradities. Tijdens de avondwake en voorafgaand aan de requiemmis hebben iedere keer 5 van onze gildebroeders de erewacht betrokken bij zijn lichaam, wij hebben hem zowel bij het binnengaan als het verlaten van de kerk begeleid en ten slotte hebben wij hem als laatste groet overvendeld “voor God, Koningin en Vaderland”. Een markant en beminnelijk mens is overleden. Beschermheer de Quaij: wat zullen wij u missen. Namens de leden van het St.Anthoniusgilde van Beers, Rien van Haren, staande deken [foto’s en tekst: R.P.]


In gesprek met Sophie Hermanussen Reek, augustus 2012 Blij verrast was ik toen ik werd benaderd door Marcel Linders om een stukje te schrijven over mezelf in de Dorps-Courant van Beers. Ik lees deze nog vaak bij mijn moeder, waaronder natuurlijk ook de verhalen van mijn oud-dorpsgenoten. Ik ben Sophie Hermanussen, dochter van Anna van den

Sophie Eerste Communnie Boogaard en Jan Hermanussen en ben geboren op de Barendonk 85 in Beers. Nadat er 4 jongens (Leo, Tiny, Gerrie en Jan) waren geboren kwam ik als 5e in de rij. Na mij kwam er nog een zusje bij, genaamd Hannie. Aan mijn kinderjaren heb ik nog veel leuke herinneringen. Het spelen op de boerderij, met de buurmeisjes van Huberts en Hermanussen en Maria van Raaij, is mij steeds bijgebleven. Later speelde ik volleybal bij Energo en kreeg ik zang- en blokfluitles. Na het doorlopen van de lagere school ben ik op kostschool gegaan in Beugen. In Beugen heb ik een leuke tijd gehad, die echter ruw verstoord werd door de dood van mijn vader die op de terugweg van de Bosche markt verongelukte met de auto in Schaijk. In Beugen was ik niet het

enige Beerse meisje. Ook mijn Beerse vriendinnen Maria Huberts en Marthy Hermanussen zaten op de kostschool. Aansluitend zijn we met z’n drieën naar Koningsbosch gegaan. Dit was intern bij de nonnen. Het was een leuke tijd, maar het was ook wel eens moeilijk omdat we niet vaak naar huis mochten. Twee jaar geleden ben ik samen met mijn man Theo teruggegaan naar Koningsbosch om te kijken waar ik destijds zat. Helaas was het klooster inmiddels gesloten en aan een makelaar verkocht. De overbuurvrouw (die zelf ook op die school gezeten heeft) zag ons aan de deur staan en vertelde dat de week ervoor nog een open dag was geweest. Jammer dat ik dit niet wist. Ze vertelde dat er een film was gemaakt over vroeger, welke is terug te vinden op het internet. De film heb ik samen met Theo bekeken en ik heb toen veel herinnerin-

Sophie en Theo was er een binnentuin die was omringd met een hoge muur. Om het hele complex heen stond de 2e hoge muur. Hierdoor had ik soms het gevoel dat je was opgesloten. Desalniettemin kijk ik zeer positief terug naar deze periode. De kostschooltijd

Sophie was een goede tijd en vooral een leerzame periode die me grotendeels heeft gevormd tot wie ik nu ben.

Hannie en Sophie gen opgehaald. Met name het lopen door de gang, met de meisjes achter elkaar in een rij, staat me nog levendig voor de geest. Ook

Omdat ik graag mensen verzorgde ben ik met de opleiding tot ziekenverzorgster begonnen in verpleeghuis Madeleine in Boxmeer. Afgelopen jaar hebben we reünie gehad met onze groep. Daarnaast konden we tegelijkertijd ons 40-jarig jubileum vieren. We kregen ook nog een rondleiding door het oude verpleegtehuis. Het was een heerlijke dag en het was geweldig om iedereen weer terug te zien. Na mijn opleiding kon

10

ik niet in verpleegtehuis Madeleine blijven en moest solliciteren. Ik werd aangenomen bij verpleegtehuis Rozendaal in Utrecht. Daar werden destijds langdurig zieken verpleegd. Ik heb 2 jaar in Utrecht gewoond tot ik bij bejaardenverzorgingstehuis Nieuw Maldenborg te Nijmegen ging werken. Van Utrecht verhuisde ik daarom naar Nijmegen. Na een aantal jaren kwam ik erachter dat het werken in een bejaardenhuis niet helemaal was wat ik zocht. Daarom verkaste ik in 1976 naar Joachim en Anna, nu Stichting De Waalboog in Nijmegen. Dat is een verpleegtehuis voor dementerenden en somatische zieken. In deze periode heb ik mijn man leren kennen. Ik heb er, door de jaren heen, op verschillende afdelingen gewerkt. Nu, jaren later werk ik er nog steeds waarbij ik momenteel jong dementerenden verzorg. Ook in de periode dat ik voor het eerst zwanger raakte ben ik blijven werken. 30 jaar terug was het normaal dat, zodra je kinderen kreeg, je stopte met werken. “Parttime” werken stond in de kinderschoenen en was in opkomst. Ik was een van de eersten die parttime ging werken. Het parttime werken doe ik nu nog steeds. Ik woon samen met mijn man Theo Hendriks alweer 34 jaar in Reek. We hebben 2 kinderen gekregen. Anne is 28 jaar oud en Martin is 26. Beiden zijn uit huis en nu zijn we weer, zoals we zijn September 2012


begonnen, met z’n tweeën. Anne woont samen met haar vriend Joep in Nijmegen en Martin woont samen met zijn vriendin Michelle in Breda. Ik had liever gezien dat ze dichterbij waren gaan wonen, maar ze zijn allebei gaan wonen waar ze gestudeerd hebben. Mijn hobby’s zijn wandelen en fietsen. Theo en ik houden van kamperen en trekken met de caravan door

Oma Hermanussen heel Europa. Italië en Spanje zijn de laatste jaren favoriete vakantielanden. Ook genieten we van weekendjes weg en bezoeken dan onze vrienden in België en

Duitsland. Voorheen hebben we samen veel getennist bij de club TV Reek in competitieverband. Het was een leuke tijd omdat we veel in de hele regio gingen spelen en dan vaak oude bekenden tegenkwamen. Verschillende wedstrijden heb ik in Beers mogen spelen daardoor. Vandaag de dag kom ik nog steeds veel in Beers. Wekelijks bezoek ik mijn moeder en doen we samen leuke dingen. Afgelopen april werd ze 90 jaar en heeft ze dit, samen met de hele familie, in ‘t Wapen van Beers gevierd. Naast de familiaire aangelegenheden helpen Theo en ik ook nog 1x per jaar op Landgoed de Barendonk met het tuigpaardenconcours. Veel van onze jeugdvrienden en kennissen kom ik daar dan weer tegen en dan staat de gezelligheid weer centraal. Ondanks dat ik al van jongs af aan niet meer in Beers woon heb ik altijd een sterke band gehouden met mijn geboorteplaats. Juist daarom vind ik het zo leuk dat ik gevraagd ben om dit te schrijven. Ik hoop dan ook dat jullie het ook leuk vonden om mijn levensverhaal te lezen. Sophie Hendriks-Hermanussen

Parochienieuws Begraafplaats

Momenteel is het behoorlijk rommelig op de begraafplaats. We zijn druk bezig om voor de winter alles in orde te hebben. De hoofdpaden worden beklinkerd; beplanting wordt aangepast en er komt een tuinhuis op het nieuwe gedeelte voor het gereedschap enz. op te bergen. De ruimte voor de urnenmuur wordt ingericht en we bekijken de mogelijkheid om een strooiveldje te creëren voor het uitstrooien van as. Al met al is er nog het nodige te doen.

We vragen uw begrip voor het ongemak dat al deze veranderingen met zich mee brengt.

Restauratie toren Na de vakantie zijn de werkzaamheden weer hervat. En zoals vaak het geval is komt de aannemer onverwachte zaken tegen die nodig hersteld moeten worden. De restauratiecommissie is weer met activiteiten gestart en we wensen ook hun veel inspiratie en succes. van onze parochie. Parochiebestuur H. Lambertus.

Avondfietsvierdaagse Onder vrijwel goede weersomstandigheden, op de 1e dag na, werd de 34e editie van de Beerse avondfietsvierdaagse verreden. Bij de start hebben we 165 deelnemers (236 in 2011) mogen inschrijven en deze hebben dan ook weer volop kunnen genieten van de mooie routes. De reacties waren dan ook zeer positief , dankzij Tiny van Lanen en Sjef Jans, die deze routes hadden uitgezet. Tiny heeft te kennen gegeven, dat hij ermee stopt en wij hebben Jos Hendriks

bereid gevonden deze taak van Tiny over te nemen. Tiny, mogen wij je heel hartelijk bedanken voor je inzet in al die jaren.De vrijwilligers, die dit hebben georganiseerd, kunnen terugkijken op een evenement, dat geslaagd en goed verlopen is en hopen volgend jaar wederom op jullie medewerking. De datum voor de 35e fietsvierdaagse in 2013 is: 5 t/m 8 augustus. Noteer het in uw agenda en tot ziens in 2013. BEDANKT !! Sponsors, medewerkers en deelnemers.

In ons vorige nummer stond een foto van harmonie Irene. Wij kregen verzoeken om de namen bij deze foto te vermelden. Vandaar dat we de foto nogmaals plaatsen mét de namen. Vóór knielend: Jos Derks, Benny Berends, Jan Derks, Grad v. Haren en Mies Theunissen. Vóór zittend: Antoon Thijssen (dirigent), Grad Willems, Cor v. Riet, Pastoor v. Roosmalen, Willy Ghijssen, Burgemeester Antoon v. Raaij, Louis Thiels en Johan Cuppen. Eerste rij staand: Gerty v.d. Heuvel, Stiena Derks, Loes v. Haren, Cor v.d. Heuvel, Hans Pas, Mat Pas, Theo Pas, Tiny (of Paul) Loeffen, Jan Kuppeveld, Gradus v.d. Heuvel, Antoon v.d. Heuvel, Kees v.d. Heuvel, Tiny v. Riet, Jo Jans, Dina Derks, Grad v. Lanen, Mientje Aldenhoven, Annet Ghijssen en Miep Derks. Achterste rij: Sjef Jans, Leo Wagemans, Tonny v. Riet, Paul (of Tiny) Loeffen, Tien Linders, Martien Jans, Johan Loeffen, Kees v. Riet, Bart Claassen, Willy v. Riet, Jo Linssen, Jan Peters, Martien Loeffen, Theo v. Lanen, Antoon Huberts, Marius v.d. Heuvel en Jo v. Riet September 2012

11


Beerse reünie van een Beerse familie Op zaterdag 30-06-12 werd een familiereünie gehouden van de familie van den Acker op het gildeterrein van het Beerse Sint Anthoniusgilde. Een spontane actie naar het idee van Jos en Helma Driessen en Jo van Gaal-van den Acker ter gelegenheid van het bezoek van Annie

Tante Annie met kleinzoon Sam Reijnen-van den Acker aan Nederland. Tante Annie, geboren op 4 mei 1933 aan de Molenstraat te Beers, emigreerde samen met haar Nijmeegse man Loek Reijnen in 1957 naar Sidney Australië, waar ze samen een schoonmaakbedrijfje opzetten. Al vanaf hun pensionering waren ze om de twee à drie jaar voor een paar weken in Nederland te vinden. Een traditie die Annie ook na het overlijden van Loek in 2002 in eren houdt. Dat Annie veel waarde hecht aan haar Beerse oorsprong, bewijst wel het feit dat ze zich op de laatste drie reizen zich heeft laten vergezellen door o.a. één van haar kleinkinderen. Op die wijze wil ze een stukje familiegeschiede-

nis in levende lijve verder geven. Een respectabel stukje werk. Zeker als je bedenkt dat Annie ondertussen 79 jaar oud is en het reizen haar steeds zwaarder valt. Met dit laatste feit in het achterhoofd hebben de drie organisatoren het Annie makkelijk gemaakt door de familie bijeen te trommelen voor een gezellig samenzijn. Een hapje, een drankje, een spelletje jeu de boules of het schieten van enkele kruisboogpeilen, maar vooral het bijpraten met de zussen, de zwagers en de neven en nichten maakte dit tot een onvergetelijke middag. Ook de in een fotocollage opgestelde familiegeschiedenis was toch zeker een hoogtepunt. En dat niet alleen voor Tante Annie maar zeker ook voor de overige vier nog in leven zijnde zussen: Ger(83), Berta (81), Jo (80) en Lies

De zussen Lies, Annie, Jo, Berta en Ger van den Acker (76) was dit smullen geblazen. Van oorsprong telde het gezin geen vijf, maar zeven dochters. Nadat de 37 jaar oude zus Maria reeds in 1975 was overleden, is nog onlangs (dec.2011) zus Leen

(83) de familie ontvallen. Dat deze unieke gelegenheid moest worden vereeuwigd spreekt voor zich. Met dank aan de organisatie en de vrijwilligers van de Crotos.

De gezusters van den Acker met familie

Het kerkhof als bijzondere plek voor vele Beersenaren De bezoekers aan het kerkhof zal het niet ontgaan zijn: De kerktoren staat in de steigers en op het kerkhof wordt er ook van alle kanten gewerkt. De urnenmuur is voltooid, er zijn bomen gekapt en de hoofdpaden zullen worden verhard. Regelmatig komt de groep vrijwilligers van het kerkhof in actie om de nodige werkzaamheden te doen. Omdat ik ook behoor tot een regelmatige bezoeker, vroeg ik me af, nieuwsgierig als ik

ben, wat gaat er zoal gebeuren en zou ik ook met wat ideetjes kunnen komen? Ik heb daarvoor contact opgenomen met Sjaak Vromans, de contactpersoon namens het parochiebestuur. Toen was er snel een afspraak om samen de situatie te bekijken op het kerkhof en van het een komt het ander….het kerkbestuur is enthousiast en meedenken over de opknap van het kerkhof wordt van harte ondersteund.

Er liggen concrete plannen voor de verfraaiing en aanpassing, maar dat neemt niet weg, dat er wellicht meer betrokken mensen zijn, die regelmatig het kerkhof bezoeken en gedachten hebben over hoe we deze bijzondere plek voor de Beerse gemeenschap ook tot een gezamenlijk project kunnen maken. Met andere woorden : Hier en daar een bankje, geen zichtbare afval en grinthopen meer enz.

12

Ik wil hier graag het initiatief voor nemen en nodig iedereen uit, die zich nu aangesproken voelt, contact met mij op te nemen. Samen met Sjaak Vromans kunnen we daar op korte termijn eens over van gedachten wisselen. Maar natuurlijk zijn suggesties per brief/ mail of telefoon ook welkom. Ik hoor graag van jullie. Yvonne Derks Sterrenbos 3 5437 NE Beers tel. 316506 mail: ievon.derks@gmail.com September 2012


Tevreden commissie Op 5 april startte de commissie Restauratie Kerk in Beers. Er worden vanaf dat moment fondsen en instanties aangeschreven en er zijn verscheidene acties in het dorp opgezet, zodat de barometer op ruim 14.000.-- euro staat. Acties die nog lopen zijn o.a de sponsoring van de Beerse vierdaagse lopers. Door vakantie van enkelen kunnen we het resultaat nog niet noemen.

Zij die een tastbare herinnering wensen kunnen die kopen in de vorm van een prachtige kaars, de ranke toren komt op deze kaars erg mooi uit en het is de moeite waard om er een in huis te hebben. Ook als cadeau zul je er mensen een plezier mee doen, de kwaliteitskaars kost 5 euro. Kaarsen worden verkocht bij Jos vd Heuvel; bloemen van Brigitte, bloemsierkunst Wilhelmientje en de VVV.

Op zondag 9 september wordt de mogelijkheid geboden om Beers en haar omgeving vanaf de kerktoren te bezichtigen. Op deze nationale monumentendag kunt u met de bouwlift naar boven en wij vragen daarvoor slechts 4 euro. In dit bedrag is een

consumptie opgenomen die wordt verzorgd door café ’t Wapen van Beers. Tijdens de happening kunt u de hoogte van de haan raden en er zijn prachtige kaarsen te koop in twee verschillende uitvoeringen.Wij begroeten u graag tussen 11.00 en 15.00u op het kerkplein

Beklim de toren !!!

Expositie ‘Artscape’ op Tongelaar De expositie ‘Artscape’ gaat op zondag 2 september in première. Deze is de hele maand te zien op kasteel Tongelaar in Mill. Drie kunstenaars tonen hun werk. Kleurrijke schilderijen van Ferdy Steger, levendige beelden van Willemien van Roekel. en Bart Somers, met zijn beelden in ijzer sieren de zalen van het kasteel van 2 september tot en met 30 september. Kasteel Tongelaar is iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur. Gratis entree. www.artscape.nu September 2012

Donderdag 23 september is met een grote kraan de haan van de kerk gehaald. Onze fotograaf Floris van Heukelom was aanwezig om daarvan deze foto’s te maken. Wilt u nog meer foto’s hiervan zien. Surf dan naar http://www.vrijefoto.nl/Portretten.html

Van de stuurgroep Nieuwe Parochie Cuijk e.o.

Uitnodiging aan alle parochianen voor september De stuurgroep organiseert een informatieavond in elke huidige parochie voor alle parochianen over de bestuurlijke fusie van de parochies in Cuijk e.o. tot de Nieuwe Parochie Cuijk. Daarnaast krijgt u ook informatie over het pastorale traject van de Nieuwe Parochie Cuijk. Bij elke informatieavond is, behalve het huidige parochiebestuur met pastor Theo Lamers, ook een vertegenwoordiger van het Bisdom Den Bosch aanwezig om uw vragen te beantwoorden. DATUM Maandag 17 sept. Dinsdag 18 sept. Woensdag 19 sept. Donderdag 20 sept. Woensdag 26 sept. Donderdag 27 sept. Zondag 21 okt. NA de viering!!

13

Voor de pauze is er een Powerpoint presentatie over de aanleiding van de fusie: Waarom? Hoe wordt dat gerealiseerd? Wat zijn de gevolgen daarvan? Wat betekent het voor ons in Cuijk e.o.? Over de data en locaties van de parochie-informatieavonden, zie schema hieronder: Voor alle informatieavonden is de tijd dezelfde: van 20.00 uur tot 22.00 uur. Voor de parochie Linden is – na overleg- een andere dag/tijd gereserveerd!

PAROCHIE LOCATIE H. Lambertus Beers Kapel St. Martinus Cuijk-Centrum De Herberg H. Jozef Cuijk-Noord Parochie-zaal H. Agatha Sint Agatha De Agaat (Mfa-gebouw) H. Martinus Katwijk Zaal “Van Kempen” H. Antonius van Padua - Vianen Zaal “De Hei” H. Lambertus Linden Gemeenschapshuis “De Burcht” Namens de Stuurgroep Frans v.d. Bogaard


Beers echtpaar wint hoofdprijs in superloterij Energo/Flip Schoonmaak & Businessclub JVC Cuijk Grad en Tilly van Haren uit Beers hebben de hoofdprijs, een Peugeot 107, gewonnen in de superloterij, georganiseerd door Energo/Flip Schoonmaak Beers en businessclub JVC Cuijk. Bij de hoofdtrekking hebben miss Maasdriehoek Carlijn Schraven en notaris Jeroen Rieff van notariskantoor Bergen 25 mooie prijzen verloot. Het was de laatste van 3 trekkingen van deze superlo-

terij waarin totaal 60 mooie prijzen werden verloot. Na Patrick Klomp, die in de eerste trekking de fiets won en Jeroen Nabuurs, die bij de 2e trekking met de scooter aan de haal ging, was het bij de hoofdtrekking een Beerse winnaar. Carlijn Schraven haalde lotnr. 85 uit de bokaal bij de allerlaatste prijs die nog verloot moest worden, de auto. Deze was voor Grad en Tilly van Haren.

Verder was Energo/Flip Schoonmaak ook winnaar bij deze loterij want de Beerse volleybalvereniging hield een mooi bedrag over aan deze loterij, te besteden aan haar jeugdafdeling. Ook de Sichting Klaartje Derks ontving een mooie bijdrage van Energo/Flip Schoonmaak en businessclub JVC Cuijk. De gelukkige prijswinnaars van deze hoofdtrekking waren:

Weight Loss Challenge Een 12 wekelijkse Afslankcursus. Wij zijn op zoek naar deelnemers! In 12 weken alles leren over een gezonde en evenwichtige levensstijl. Geef u op en neem familie, vrienden en kennissen mee. Ondersteuning met Herbalife-producten is mogelijk. Voor meer informatie/opgave: Ivonne Vos, 06-31598529 Marian Peters, 06-30178761

Sportfit zoekt leden Winnares Tilly van Haren, Sjel van Dijk (businessclub JVC ) en René Berends (Energo/Flip Schoonmaak) 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e

prijs Grad&Tilly van Haren Beers prijs Liesbeth Hermanussen Beers prijs Sjel van Dijk Cuijk prijs Anita De L’Ange Cuijk prijs Suzanne Sweens Cuijk prijs Xander Nuijs Wanroij prijs Jaques Uitewaal Cuijk prijs Nadette Visschers Wijchen prijs Ton Driessen Gassel prijs Karel vd Boom Cuijk prijs T. van Sambeek Langenboom prijs Peter Vermeulen Ravenstein prijs Joop Bosmans Cuijk prijs Michel van Veen Cuijk prijs Twan Hofmans Cuijk prijs Jozef Rutten Cuijk prijs Cees Berends Mill prijs Bert Geurts Cuijk prijs Luuk Heurkens Beers prijs Bart Theunissen Cuijk prijs Toine van Heesch Beers prijs Stephan Muskens Beers prijs Toon Slaats St. Hubert prijs P. Van de Berg Haps prijs Sjel van Dijk Cuijk

85 86 334 65 106 105 398 107 144 68 119 26 120 377 287 34 130 250 28 104 79 170 99 214 257-

- Peugeot 107 - Samsung lcd tv 40” - Relaxfauteuil Hofmans Tapijten Cuijk - Asus notebook - Tablet - Limousine gebruik twv 300 euro Taxi van Dijk Cuijk - Pioneer dockstation - HD pocket camcorder - Philips Sonicare tandenborstel - Diner 2 personen bij Carpe Diem Cuijk - Overnachting bij hotel vd Valk - Juweliersbon Verlinden St. Hubert twv 100 euro - Diner 2 personen Villa Bloemenhof St. Anthonis - Waardebon Slaapsfeer Beers twv 75 euro - Schoonheidsbehandeling bij Renate Beers - Drankpakket slijterij Cevelum Cuijk twv 75 euro - 6x taart van bakkerij Loeffen Cuijk - Marmitek draadloze speakerset - Waardebon sportkleding 75 euro - Elk kwartaal bloemen van Wilhelmientje Cuijk - GPS travel logger - 2 seizoenkaarten JVC Cuijk - Boodschappenbon 75 euro van Jumbo Cuijk -Tanken voor 50 euro bij Jan van Lanen Beers - Klussenbon Fixet Cuijk 25 euro

14

Zit die lekkere broek of dat leuke truitje een beetje strak? Ook deze vakantie een paar pondjes aangekomen? Bent u ook die dure sportschool beu? En wilt u in uw eigen dorp Beers sporten? Kom dan sporten bij Sportfit! Steps en aerobics op dinsdagavond van 20.00u tot 21.00u in de Kloosterhof te Beers. Meer informatie en aanmeldingen: Mirjam Cremers : 0485 – 315484 Mayke Theunissen: 0485 322984

September 2012


Activiteiten

De vakantie is weer voorbij en al onze senioren zijn weer welkom in Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.30 – 11.30u en 13.30 tot 16.30u U kunt aansluiten bij onderstaande activiteiten: Maandagmorgen – sjoelen / Maandagmiddag handwerken – kaarten of biljarten Dinsdag- en vrijdagmorgen – koersballen Dinsdagmiddag kaarten – biljarten – zitgymnastiek – gymnastiek Woensdagmorgen – koffie-uurtje, aansluitend is er gelegenheid om gezellig met elkaar te eten. “Samen eten verbindt” [info: Nelly v.d. Broek] Woensdagmiddag – kaarten of biljarten Donderdagmorgen – bridgen 1ste en 3de en 5de donderdagmiddag prijskaarten [april t/m oktober vervalt de 3de donderdag ivm fietsen KBO]/ 2de en 4de donderdagmiddag kienen Vrijdagmiddag kaarten of biljarten Natuurlijk kunt u ook gezellig binnenlopen en een kopje koffie komen drinken.

Buitenactiviteiten KBO afd. Beers/ Linden Nordic Walking: maandag van 09.00 – 10.00u start vanaf ’t Dorpsplein. U kunt zonder aanmelding aansluiten bij de groep. Na afloop gezellig samen een bakkie doen in Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt. Jeu-de-Boules: woensdagavond van 19.00 – 21.00u jeu-de-boules achter de sporthal. Belangstelling? kom gewoon eens langs of als je graag meer informatie wilt neem dan contact op met KBO afd. Beers/Linden – [tel. 314314 of mail kbobeerslinden@gmail.com] Fietsen: april t/m oktober - elke 1ste woensdag en 3de donderdag van de maand. Start 13.30u vanaf ’t Burg. van den Braakplein.

KBO – jaarplanning 2012 10 september 2012 – Bezoek breifabriek “Marcienne” – te Kirchhoven - Duitsland 19 september 2012 - Excursie Veeteeltmuseum - Beers 03 oktober 2012 – Modeshow 11 oktober 2012 – Ontmoetingsdag Kring 17 oktober 2012 – Ontmoetingsmiddag 23 oktober 2012 - Korendag 07 november 2012 – Informatiemiddag brandwonden 19 december 2012 – Kerstviering

Wij zijn op zoek…… Wie zou er graag één of tweemaal per maand op de dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30u gastvrouw of gastheer willen zijn en September 2012

Seniorenpagina deel uitmaken van onze groep vrijwilligers. Deze middag is het een gezellige drukte. Kaarten/biljarten en de dames van de twee gymnastiekclubs komen gezellig koffie drinken. Vindt u dit leuk om te doen? Bel of mail dan even naar Beheersstichting Beers/ Linden – Mieke van Lanen 317966 / m.van.lanen3@kpnplanet.nl

Bibliotheek Vanaf 16 augustus 2012 is onze bibliotheek weer wekelijks geopend van 14.45 – 16.00u.

Nieuwe locatie “Steunpunt Mantelzorg” Vanaf 11 juli 2012 kunt u Steunpunt Mantelzorg vinden in het Welzijnsplein – Cuijk Nieuwe gegevens; Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk Zwaanstraat 7 - 5431 BP Cuijk tel; 846739 – email; info@mantelzorglvc.nl – website; www.mantelzorglvc.nl

Activiteiten Land van Cuijk 05 september – Avond over Mantelzorg – 19.30 – 21.30u - Boxmeer 07 september – Domotica [technische hulpmiddelen] – door Zorgcentra Pantein locatie; Bilderbeekstraat 44 – Boxmeer 13 september – Avond over Mantelzorg – 20.00u – Gemeenschapshuis De Wilg Wilbertoord 20 september – Wandelen met mantelzorgers – Vertrekpunt Zorgboerderij De Horst – Krommedijk 24 – Mill – De wandeling is van 10.00 – 12.00u voor alle mantelzorgers uit het Land van Cuijk 21 september – Wereld Alzheimer Dag – 14.30 – 17.00u Schouwburg Cuijk – theatervoorstelling; Alzheimer: Een ‘vreemde’ in de familie - De voorstelling is voor iedereen vrij toegankelijk. Om zeker te zijn van een plaatsje vragen wij u om tijdig aan te melden bij het Steunpunt Mantelzorg. 16 oktober – Cursus: “Ziekenverzorging thuis”- 09.30 – 11.30u– locatie Boxmeer

Vier ’t leven! Onder het motto ‘Vier het leven!’ kunt u tijdens de 50Plusbeurs 2012 in zes hallen van de Utrechtse Jaarbeurs genieten van podia met muziek, dans en exposities. De 50PlusBeurs is ’s werelds grootste evenement voor actieve plussers. Van 11 tot en met 15 september kunt u op de beurs terecht voor informatie,

15

amusement en voordeel. U krijgt gratis appelgebak – 50PlusGids en ’n beurstas met hebbedingetjes. Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30u. Aansluitend kunt u eventueel genieten van een concert. Bekijk de website voor het laatste nieuws; www.50plusbeurs.nl

Telefoonnummers Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel.322787. Beheersstichting Beers-Linden: Frans Martens - tel.313085 Nelly v.d. Broek - tel.314055 Mieke v. Lanen - tel.317966. Ouderenadviseurs: Frans Martens tel.313085 Ella Mijnsbergen - tel.314615 SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: Mien v.d. Broek - tel.312053. KBO Beers-Linden: Jan Robben – tel.314314 Huisartsenpost: tel.0900-8880

Prikservice Openingstijden donderdagmorgen 08.00 - 08.20u in ‘t Trefpunt

Nationale Ziekendag UITNODIGING

Graag nodigen wij u samen met uw huisgenote uit op zondag 9 september a.s. Om 9.30u is er in onze parochiekerk. Een eucharistieviering, deze wordt opgeluisterd door het Lambertuskoor van Beers. Thema van dit jaar is:

“zonder elkaar is iedereen alleen” Na de H. Mis bent u van harte welkom in de ontmoetingsruimte “ steunpunt Burg. van de Braakplein” om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

de Zonnebloem, afd. Beers


Overlaatruiters Sportploeg ‘11- ‘12 cat. meisjes 4-tal “de Overlaatruiters” Gemeentekampioen ‘11-’12

De ponyclub is extra trots op de prestaties van hun winnende team: vlnr: Nathalie Goedhardt (commandante); Jaël van den Boogaard met Sunny; Joyce Christiaans met Danero; Emma Loeffen met Michelangelo; Kristi Goedhardt met Melody en Maartje Siemons met Cortana. Ponyclub de Overlaatruiters heeft vorig jaar met de Brabantse Kampioenschappen viertal rijden de eerste plek bereikt. Dat was voor de gemeente Cuijk aanleiding om ze ook nog uit te roepen tot “Sportploeg Junioren Gemeente Cuijk 2011-2012”. Gemeente Cuijk zet namelijk jaarlijks haar sportkampioenen in het zonnetje. Van alle sportverenigingen in de gemeente worden alle kampioenen uitgenodigd voor een bijeenkomst waar alle kampioenen gehuldigd worden, en waarbij men in allerlei catego-

rieën een gemeentekampioen kiest. De bijeenkomst was op 16 juni jl. in sporthal “De Stappert” in Haps. Die was sfeervol aangekleed, mooi verlicht en het programma was interessant, omdat er tussendoor optredens en demonstraties werden verzorgd door sportverenigingen die actief zijn in de gemeente. Het spectaculaire slotoptreden werd gebracht door “Holland’s Got Talent”-finalist Boy Leenders. De Overlaatruiters waren diverse keren genomineerd. In de categorie “Sporttalent

Jeugd” waren Marissa de Haas, Emma Loeffen en Chloë van den Boogaard genomineerd, omdat ze met hun pony’s kampioen waren in hun dressuurklasse in kring “Land Van Cuijk”, de regio-afdeling van pony/paardensportbond KNHS. Zij ontvingen allen een mooi beeldje, en daarnaast een bidon met het gemeentelogo erop. Het viertal werd op dezelfde wijze gehuldigd. Even later mochten zij opnieuw het podium betreden, want ze mogen zich komend jaar bovendien “Sportploeg Junioren

Beerse Overlaat op het Burg. vd Braakplein

Gemeente Cuijk 2011-2012” noemen. Jaël van den Boogaard en Maartje Siemons namen de beker in ontvangst namens het viertal. Het leverde ze bovendien een feloranje T-shirt op met daarop het gemeentelogo en de behaalde titel. Én een stukje in het Cuijks Weekblad, dat begin augustus wordt afgedrukt. Bij het interview daarvoor heeft het viertal uiteengezet wat viertal rijden nou precies inhoudt, en hoe het eraan toeging bij de Brabantse kampioenschappen.

Ik en de Vip

Mooiland-Maasland in de nacht onbereikbaar Zaterdag 28 juli stond heel Beers onder water, herinnering aan de Beerse Overlaat. Die avond stroomde op het Burgmeester vd Braakplein zes benedenwoningen vol. Via toiletpot en doucheputje kwam het water de douches binnen en overstroomde zo gang en kamers. De brandweer was snel ter plaatse, maar deze kon voor de bewoners weinig doen. Jammer genoeg was overleg met de woningbouw op het kritieke moment niet mogelijk. Mooiland-

Maasland was onbereikbaar. Gelukkig was de saamhorigheid onder de bewoners en niet te vergeten kinderen en kleinkinderen zo groot dat de eerste schade en schoonmaak diezelfde nacht geklaard was en iedereen weer durfde te gaan slapen.

Tijdens het koningschieten werd Liesbeth Hermanussen Publiekskoningin. Zij werd toegesproken door oud-premier Van Agt die buitenlid is van ons Gilde.

16

September 2012


TheYoungOnes

1. Ik ben 6 jaar en woon met mijn zusjes Noortje en Jasmijn en papa Paul en mama Margriet aan de Blauwe Steen 1b. 2. Ik sta om kwart over zeven op, ontbijt met mijn zusjes en ga naar school. Na school spreek ik af met vriendinnetjes of speel thuis. Verder ga ik zwemmen en naar Jong Nederland. 3. Mijn hobby’s zijn kleuren en spelletjes (bijvoorbeeld Uno). 4. www.kinderspelletjes.nl. 5. Met papa en mama, mijn zusjes en vriendinnetjes Nina, Floortje en Audrey. 6. Fee Fleur, Mijn Liefje van Marianne Witte. 7. Met prinses Amalia. 8. Ik zou een mooie speeltuin maken bij de Kraaijenbergse Plassen.

9. Lerares. 10. Hele mooie schoenen met hakken.

1. Hoi, ik ben Jibbe van Rijn en ik ben 8 jaar oud. Samen met papa Wouter, mama Hester en broer Abe woon ik op de Jan van Daalstraat 50. 2. Opstaan om 7.30 uur dan maak ik mijn haar blits, eet een boterham en drink een beker karnemelk en dan mag ik meestal zelf naar school fietsen. Na school spreek ik meestal af om te spelen

en een paar keer per week train ik s’avonds nog bij HBV. Meestal ga ik om 20.00 uur naar bed. 3. Voetbal en tennis 4. Speeleiland.nl 5. Met mama, papa, Abe en onze poes (die dood gegaan is). 6. Dolfje, superwolfje van Paul van Loon. 7. Wesley Sneijder

Mirthe 11. Mijn vriendinnetje Audrey. . 8. De schoolpauzes moeten langer, elke dag gym en tussen de middag elke dag zwemmen. 9. Profvoetballer

Iedere maand worden aan 3 jongeren tot 18 jaar uit Beers de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten? 6. Welk boek ligt er naast je bed? 7. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? 8. Je bent burgemeester van Beers, wat verander je? 9. Als je uit alles kunt kiezen, wat zou je dan later willen worden? 10. Je krijgt € 100,-, wat ga je kopen? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen? Antwoorden met foto inleveren vóór de 15e van de maand Liefst per e-mail: drieopeenrij@gmail.com Doc. of txtbestand. Foto. jpeg, 200 dpi.

10. Een doos dure lego 11. Lenne Bolder

Niek

Jibbe September 2012

1. Hallo, ik ben Niek Bulkens (14) woon op Millseweg 8 samen met mijn broertje, vader en moeder. 2. Ik word wakker, wil niet uit bed komen maar moet dan toch naar school (in Stevensbeek), eten, huiswerk en slapen. 3. Waterscouting, vissen, met de metaaldetector op

17

zoek gaan naar “waardevolle” spullen en gamen. 4. www.youtube.com 5. Bear Grylls 6. Torak en Wolf 7. Met Markus Persson 8. Niks 9. Game-maker 10. Niks,dan ga ik sparen. 11. Jens Claassen


Fusie-overleg: Stand van zaken dd aug 2012 Van de Stuurgroep van de parochies Cuijk e.o. november 2011 Start fusie-overleg van de 6 parochie-besturen (St. Agatha, Beers, Katwijk, Vianen, Cuijk-Noord en Cuijk-Centrum) Doel: Bestuurlijke fusie van de 6 bestaande parochies tot de Nieuwe Parochie Cuijk. Gevolg: opheffen van de huidige parochiebesturen en oprichten van een nieuw parochiebestuur bij de start van de Nieuwe Parochie februari 2012 Intentieverklaring waarin de 6 bovengenoemde parochies verklaren te willen werken aan de totstandkoming van een Nieuwe Parochie om zo bestuurlijk en pastoraal aan een goede toekomst op langere termijn te kunnen bouwen. De parochie Groot-Linden heeft besloten om op een later tijdstip in de samenvoeging in te stappen. Ze neemt als toehoorder deel aan de samenvoegingsgesprekken. maart 2012 e.v.: Verschillende taakgroepen binnen de fusiegroep verrichten voorbereidende werkzaamheden tbv de bestuurlijke fusie: secretariaat, financiën, vastgoed en communicatie.

De fusiegroep van de 6 parochies adviseert de bisschop om de huidige Martinuskerk in Cuijk-Centrum aan te wijzen als parochiekerk (hoofdkerk) van de Nieuwe Parochie, mede gezien de centrale ligging en positie. Bovendien zijn er ook voldoende mogelijkheden voor een parochiecentrum c.q. parochiesecretariaat. Suggesties voor een nieuwe naam van de Nieuwe Parochie zijn ingeleverd. De fusiegroep (de gezamenlijke besturen) doet, na advies, een gemotiveerde voordracht aan de bisschop, die uiteindelijk een besluit neemt. Binnen de Nieuwe Parochie wordt in elk van de oorspronkelijke parochies een contactgroep “Rondom de toren” opgericht. Deze bestaat uit 3 tot max. 7 leden en vervult haar taken onder verantwoordelijkheid van het nieuwe bestuur. De taakgroepen van de fusiegroep (secretariaat, financien, vastgoed, communicatie) zijn bezig hun werk af te ronden, zodat de fusiegroep zich kan uitspreken over het gezamenlijke document. Daarna wordt dit startdo-

cument Beheer over de bestuurlijke fusie van de 6 parochies naar het bisdom gestuurd en aan de bisschop voorgelegd. Er is op dit moment nog geen besluit genomen over de definitieve bestuurlijke samenvoegingsdatum van de 6 parochies. In september 2012 wordt er in elke huidige parochie over de fusie een informatieavond voor de parochianen georganiseerd. Daarbij is een vertegenwoordiger van het bisdom aanwezig. Over datum, plaats en tijd: zie elders in deze DorpsCourant. U bent van harte welkom!! Namens de Stuurgroep F. v.d. Bogaard

Unicefloop

De 29e Unicefloop wordt dit jaar gehouden op zondag 30 september in de bossen van Gassel. De loopafstand is ongeveer 6 km en het inschrijfgeld bedraagt € 2,00. Het vrijwilligersteam van Unicef organiseert deze loop jaarlijks; de opbrengst komt geheel ten goede aan de actie ‘Kinderarbeid. Dat

Parochiële zaken:

Voor persoonlijk contact is kapelaan/pastor Theo Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de: rerste en derde zaterdag van de maand en de tweede, vierde en vijfde zondag van de maand. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €10.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden

18

Gedicht

vitaliteit

de pessimist denkt wat niet goed zal gaan wat niet is toegestaan wat niet mogelijk is de optimist denkt wat wel goed zal gaan wat wel is toegestaan wat wel mogelijk is de pessimist begraaft zijn vitaliteit de optimist gebruikt zijn vitaliteit Roc Andreas © Cuijk, augustus 2009

pikken we niet !’ Wereldwijd werken 150 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar onder zware omstandigheden. Unicef zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen uit deze situaties worden gehaald, zodat ze weer onderwijs kunnen volgen. Vanaf 11.00u tot 13.30u kan gestart worden bij Gemeenschapshuis “De Viersprong”, Dorpsstraat 2 te Gassel. ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad. Huwelijks- en jubileumvieringen. D. Hofmans tel: 314893 lambertusparochie@ xs4all.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van. haren@zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 / 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. We bieden de mogelijkheid tot dopen op zondag na de Eucharistieviering. A. Lenkens tel: 320855 anjalenkens@ hotmail.com Voor alle informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel: 314893 lambertusparochie@xs4all.nl Parochiebestuur, H. Lambertus

September 2012


Activiteitenkalender

H. Lambertusparochie Kerkberichten september, oktober en november 2012

September

Zat. 1 sept. Zon. 9 sept.

H. Mis 19.00 H. Mis 9.30

Zat. Zon. Zon. Zat. Zon. Zat. Zon. Zat.

H. H. H. H. H. H. H. H.

2 2 2 3

15 sept. 23 sept. 30 sept. 6 okt. 14 okt. 20 okt. 28 okt. 3 nov.

Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis Mis

19.00 9.30 9.30 19.00 9.30 19.00 9.30 19.00

Volkszang Zonnebloem Gemengdkoor Volkszang Kermis Beers Together New Spirit Gemengdkoor Together Volkszang Volkszang Allerzielenviering Gemengdkoor

Misintenties: 1 september: Iet Geurts- Driessen. Martin Terburg en Annie Pijnappel echtgenote. Leentje van den Acker echtgenote van Grad Driessen. 9 september: Willy van Lanen echtgenoot van Diny van Dijk. Overleden fam. Claassen-Raaijmakers- Cornelissen. Cas de Quaij echtgenoot van Cécile van Wessem. 15 september: Broer Derks echtgenoot van Tonnie Janssen en dochter Miranda. Jan Willemse. 23 september: Annie Peters. Wiel Peters. 30 september: Martin Terburg en Annie Pijnappel echtgenote. Nellie Derks echtgenote van Tien Caspers i.v.m. jaargetijde. 6 oktober: Leentje van den Acker echtgenote van Grad Driessen. Grad en Nelly Cornelissen Thoonen.

Gedoopt: Op 19 augustus ontving Samuël Arts het H. Doopsel. Geboren op 30-05-2012. Wonende op de Ganzenbroek 14.

Overleden: Betsie Verberk-van de Lockant weduwe van Ben Verberk. Overleden in Beers op 7 juli. Leeftijd: 73 jaar. Wiel Peters. Overleden op 17 juni op de Meihorst in Mill. Leeftijd 85 jaar. Cas de Quaij echtgenoot van Cécile van Wessem. Overleden in Nijmegen op 23 juli. Leeftijd: 77 jaar. Dina Peters-Kuipers weduwe van Koos Peters. Overleden in Boxmeer op 30 juli. Leeftijd: 87 jaar. Diny Lucassen-Janssen echtgenote van Gerrit Lucassen. Overleden in Beers op 14 augustus. Leeftijd: 76 jaar.

sept sept t/m 8 sept

Start Fotowedstrijd HBV HBV1 – Schadewijk1 (Oss), aanvang 14.30u sept Collecte KWF Kankerbestrijding start verkoop loten vleesschalenactie St.Anthoniusgilde 8 sept Papiercontainer Burg, vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00u – 11.00u 8/9 sept Open Monumentendag actie parochie kerktoren Beers 9 sept Beklim de kerktoren tussen 11.00u en 15.00u kosten Euro 4,-- pp 9 sept Montagnards (Nieuw-Bergen) – HBV1, aanvang 14.30u 9 sept Rock Solid Facefeest 19.07 - 20.39u Jongerenruimte Martinuskerk Cuijk 9 sept Nationale Ziekendag Zonnebloem Beers 9 t/m 15 sept. Collecte Prinses Beatrix Fonds 10 sept. 2012 – Bezoek breifabriek “Marcienne” – te Kirchhoven - Duitsland, KBO, 13 sept Trekking vleesschalenactie St. Anthoniusgilde 15 sept Teampresentatie Energo/Flip D1 en oefenwedstrijd Topdivisieclub VVC Vught 17.00u 16 t/m 22 sept. Collecte Nierstichting Nederland 16 sept HBV1 – Milsbeek 1, aanvang 14.30u 19 sept Excursie KBO Veeteeltmuseum – Beers 17 sept infoavond H. Lambertus Beers Kapel 20.00 – 22.00u 21 tm 25 sept. Kermis Beers 22 sept VC Velden DS1 – Energo/Flip Schoonmaak aanvang 16.45u in De Visgraaf, Velden 23 t/m 29 sept Collecte Fond verstandelijk gehandicapten 23 sept Peuter- en kleuterviering in kerk Anthonius Padua Vianen 15.30u 23 sept Herpinia1 (Herpen) – HBV 28 sept Papiercontainer Parkje Korte Spruit, van 11.00u tot zaterdag 11.00u. 29 sept Inleveren bruikbare spullen voor Beers Best van 10.00-11.00u. Parkje Korte Spruit 29 sept Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00u – 11.00u 29 sept Energo/Flip Schoonmaak - SV Dynamo 2 aanvang 17.00u Kloosterhof, Beers 30 sept Carbootsale voor sporthal te Beers. Deelname vanaf Euro 10,-- www.sfair.nl 30 sept HBV1 – SDDL1 (Demen), aanvang 14.30u

Oktober 30 sept t/m 06 okt Collecte Dierenbescherming Nederland 3 okt Modeshow KBO 6 okt VCV 2 - Energo/Flip Schoonmaak aanvang 16.30u in zaal West, Veenendaal 7 okt Olympia1 (Boxmeer) – HBV1, aanvang 14.30u 11 okt Ontmoetingsdag Kring – KBO 12 okt Informatieavond Stichting Klaartje Derks voor Kisumu 20.00u ’t Wapen van Beers 13 okt Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00u -11.00u 14 okt HBV1 – Cito1 (Oss), aanvang 14.30u 17 okt Ontmoetingsdag KBO 23 okt Korendag 26/27 okt Kloosterfeest 27 okt Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00u -11.00u 27 okt SoVoCo – Energo/Flip Schoonmaak aanvang 17.00u in De Bunt, Soest Opgaven activiteitenkalender: redactie@dorpscourant.nl

Jan van Daalstraat 33 • 5437 AX Beers Tel: 0485 - 31 57 74 • Mob: 06 - 5110 6161

September 2012

19


Logistiek Centrum Beuningen Transport - Op- en Overslag - Media Services - Warehousing - Palletdistributie

“ Be gastvleef het gr rij oe Lande Brabantnse leven e ”

Hoenderstraat 8 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 Fax 0485-330129 Info@claassenbouw.nl

Comfortabele overnachtingsmogelijkheden van 4 tot 34 personen. Inspirerende vergaderlocatie, Trekkershutten en Natuurkampeerterrein, Authentieke Trouwlocatie Liesbeth en Jan Hermanussen-Thijssen Millseweg 13, 5437 NB Beers, tel 0485-316436 bgg 06-22447254 e-mail info@barendonk.nl, www.barendonk.nl

AANNEEM-, TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF

Bouwen aan kwaliteit

Het vlaggenschip “Vierlingsbeek” produceert de ca. 40 verschillende soorten ® STANDAARDZAND

Havenlaan 31 5433 NK Cuijk Telefoon 0485-316124 Telefax 0485-318409

GILDEWEG 17 - 19 5437 AJ BEERS (NB) TEL (0485) 32 23 37 WWW.SLAAPSFEER.NL

Merumerkerkweg 1 6049 BX Herten Telefoon 0475-316054 Telefax 0475-317012

GROOTSTE

KEUZE,

BESTE

ADVIES Men

u

v/d septe maand mbe r



695 Boem boem bali schotel



 

  




Woord van de pastor: Een nieuw werkjaar met uitdagingen In september start altijd het nieuwe werkjaar van de parochie. En dat is dit jaar niet anders dan andere jaren. Tegelijkertijd weten we ook dat gedurende dit werkjaar de nieuwe parochie van start zal gaan. Daarom worden door de huidige besturen in september infoavonden georganiseerd om u te informeren hoe deze nieuwe situatie er uit gaat zien. Over het algemeen zult u van deze bestuurlijke reorganisatie weinig merken. Gelijktijdig met de bestuurlijke fusie vindt er ook een pastorale fusie plaats. Ook op het pastorale vlak zullen veranderingen plaatsvinden en zullen er processen op gang komen van samenwerking en samenvoeging. Hiervan zult u zo nu en dan meer gaan merken in de parochie. Kort wil ik hier ingaan op de pastorale samenwerking. We kunnen zeggen dat alles goed gaat in de parochies en dat er niets hoeft te veranderen op pastoraal vlak. Tegelijkertijd zijn we dan ook niet helemaal eerlijk tegenover onszelf. Pastoraal merken we allemaal dat de leeftijd van de gemiddelde kerkbezoeker steeds hoger wordt, zo ook van de parochiemedewerk(st) ers. Het aantal priesters neemt af, en zo ook het kerkbezoek. Het pastoraat gaat door, maar nieuwe initiatieven blijven steken. We missen doelgroepen en mogelijkheden om onze parochies met nieuwe initiatieven te inspireren. Samenwerking is daarom een uitdaging om nieuwe initiatieven en mogelijkheden te ontplooien, om in een groter verband samen kerk te zijn, ons geloof te vieren en aan elkaar in geloof te leren. Kleine initiatieven hebben zich de afgelopen jaren al afgetekend: samenwerking en contacten tussen diverse groepen in de verschillende parochies, nieuwe initiatieven over de parochiegrenzen heen (bijvoorbeeld tieners, WereldJongerenDagen, peuter- en kleutervieringen). Dat is goed en mooi om te zien! Dat geeft mij als pastor in ieder geval enthousiasme en moed om hieraan te werken en vol te houden. Maar bij kleine initiatieven kan het niet blijven willen we voor Cuijk en omgeving het bestaan van een levende geloofsgemeenschap ook voor de toekomst mogelijk maken. Samenwerken en over de huidige parochiegrenzen heen kijken wordt dus ook pastoraal een noodzaak. Uiteindelijk kan dit leiden tot meer nieuwe mogelijkheden dan nu, maar ook het kan ook betekenen dat we soms van dingen afscheid moeten nemen. Pastoraal zullen zaken binnen de nieuwe parochie op elkaar afgestemd moeten gaan worden binnen mogelijkheden en onmogelijkheden van de situatie in de toekomst. Wat mij betreft gebeurt dat in overleg met werkgroepen, parochianen en besturen, in samenwerking met de priesterassistenten en een te vormen pastoraatsgroep voor de nieuwe parochie en uiteindelijk door de pastoor, die de eindverantwoordelijkheid draagt. Maar beslissingen zullen er genomen moeten worden. Ik weet vooraf dat die beslissingen nooit voor iedereen naar wens zijn. Nu zijn we nog in de situatie dat we kunnen werken aan een nieuwe parochie die ook in de toekomst kans van slagen heeft, die inspirerend en bemoedigend is, ook voor de generaties na ons. Het is de uitdaging om samen die stappen te zetten. Het zal niet altijd gemakkelijk en naar ieders wens zijn, maar het biedt tegelijkertijd ook nieuwe kansen en mogelijkheden om nieuwe mensen te bereiken en aan te spreken! Onbekende wegen en veranderingen zijn altijd spannend, soms moeilijk, pijnlijk of verdrietig, maar gelukkig ook mooi, inspirerend en bemoedigend. Onze voorouders hebben met hun mogelijkheden gewerkt aan de kerkgemeenschap die wij nu vormen. Wij mogen nu werken aan een kerkgemeenschap voor de toekomst. Wat mij betreft de moeite waard! En als gelovige mensen mogen we steeds beseffen: God gaat met ons mee en als het moeilijk wordt draagt Hij ons om de toekomst aan te gaan. Laten we er in die gedachte en met die inspiratie samen aan werken. Pastor Theo Lamers


Can He rock my world?

God en gekke spelletjes, twitter, facebook en whatsapp? Kan dat eigenlijk wel samen? Vraag jij je ook wel eens af wat God eigenlijk op dit moment in je leven als tiener kan betekenen? Is Hij er eigenlijk wel bij wanneer je aan het sms’en bent met je vrienden of vriendinnen? Wanneer je aan het gamen bent? Wanneer je voor het eerst verliefd wordt? Vind je het te saai om hier alleen over te praten, maar wil je god eigenlijk wel op een leuke, gekke en creatieve manier leren kennen? DAN IS ROCK SOLID ZEKER IETS VOOR JOU! Rock Solid is een tienergroep voor tieners van 12-16 jaar vol met actieve spellen die elkaar in een lekker druk en enthousiast tempo afwisselen. De spelletjes zijn altijd bedacht rond een thema dat in jouw ‘tienerwereld’ belangrijk is en hier zullen we het ook samen over hebben. Tijdens de “preek van de week” kun je eindelijk even uitrusten van alle spellen en lekker bijkomen tijdens een verhaal uit de bijbel dat aansluit op het thema. Aan het einde van de avond kun je met je vrienden en vriendinnen chillen op de bank met lekker eten en drinken JOIN US NOW! Wat: Rock Solid FaceFeest Waar: Jongerenruimte bij Martinuskerk, Kerkstraat 10, Cuijk Wie: Tieners uit Cuijk en omgeving Hoe laat: 19.07 tot 20.39u Wanneer: zondag 9 september 2012


Buurtouders Rijk van Nijmegen – De Lingert 5278 – 6605 DJ WIJCHEN

De Lingert 5278 6605 DJ WIJCHEN T 024 - 645 25 27 F 024 – 745 43 35 M 06 – 53 67 89 36 E nijmegen@buurtoudersnederland.nl I www.buurtoudersnederland.nl KvK 17122300 LRKP 213853310 Datum woensdag 8 augustus 2012 Kenmerk 20120808 pers/BORvN Betreft Persbericht

Buurtouders Nederland brengt ouders tot elkaar nu de scholen weer beginnen! Voor druk bezette ouders is het soms lastig contact te leggen en te onderhouden met andere ouders. Deze ouders zien en spreken elkaar minder vaak op het schoolplein. Buurtouders Nederland wil alle ouders de gelegenheid bieden om via het online platform met één druk op de knop toegang tot alle ouders en oppassers / gastouders in de eigen buurt te hebben. Zeker nu ouders weer aan het werk gaan en de scholen weer beginnen, komen ook de uitdagingen voor deze ouders met betrekking tot opvang, (sport)verenigingen en het spelen bij vriendjes weer aan de orde. Ook zullen de op stapel staande bezuinigingen en alle bijbehorende regels ouders weer doen nadenken over hoe zij de opvang van hun kinderen gaan regelen: via de traditionele kinderopvang of juist kiezen voor een alternatieve manier van opvang. ‘In principe kan iedere ouder zich gratis registreren voor het online platform’ vertelt Monique Heijmen, consulent van de vestiging Rijk van Nijmegen. ‘In drie eenvoudige stappen creëert een ouder een volledig profiel. Zodra het profiel compleet is, kan men gevonden worden door andere buurtouders. Zij zien de gezinssituatie, persoonlijke interesses en een indicatie van de wijk waar men woont (door de postcode zonder huisnummer). Deze buurtouders kunnen een kennismakingsverzoek of bericht sturen en degene die benadert wordt, kiest zelf of hij / zij accepteert en de communicatie aangaat.’ Ook oppassers en gastouders kunnen zich bij Buurtouders Nederland registreren. Om ouders een veilige en vertrouwde plek te bieden voor de op te vangen kinderen, kunnen oppassers kiezen voor het kwaliteitskeurmerk ‘Veilig & Vertrouwd’. ‘Als consulent van Buurtouders Nederland controleer ik dan de opvanglocatie en vraag de oppasser om een geldig ID-bewijs en een recente Verklaring omtrent Gedrag’ vertelt Monique Heijmen. ‘Eigenlijk zoals bij de gastouderopvang, maar dan minder officieel.’ Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van één jaar en kan per jaar worden verlengd. Ouders die alleen gebruik willen maken van oppassers die geregistreerd en gecontroleerd zijn, kunnen daarvoor kiezen binnen het systeem. Deze oppassers zijn duidelijk zichtbaar. Buurtouders Nederland biedt ook gastouderopvang en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als gastouderbureau is het belangrijk om geregistreerd te staan in het LRKP’, zegt Monique Heijmen, ‘want alleen dan komen ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. En natuurlijk moet ook de gastouder geregistreerd zijn!’. De bureaukosten zijn gering: € 1,00 per opvanguur met een maximum van € 75,00 per maand. Reeds geregistreerde gastouders kunnen zich uiteraard ook registreren bij Buurtouders Nederland. Eventueel kunnen oppassers die dat willen opgeleid worden tot een geregistreerd gastouder. Buurtouders Nederland biedt hiervoor een opleidingstraject en begeleidt de aanstaande gastouder bij de registratie in het LRKP. Buurtouders Nederland maakt onderdeel uit van de stichting Mens & Welzijn. Deze stichting heeft zich tot doel gesteld om diverse activiteiten te ontplooien gericht op de ontwikkeling van het welzijn van bepaalde (zorg)doelgroepen. Buurtouders Nederland BV exploiteert vanuit het hoofdkantoor het interactieve online platform www.buurtoudersnederland.nl. De missie is om door middel van het online platform alle ouders van Nederland binnen hun eigen buurt met elkaar in contact te brengen. Tevens is Buurtouders Nederland een franchiseorganisatie met vestigingen door heel Nederland. De franchisevestigingen exploiteren een gastouderbureau volgens de richtlijnen van de wet Kinderopvang en de toetsingskaders van de GGD Nederland. Al deze vestigingen zijn LRKP geregistreerd en worden vanuit het hoofdkantoor gefaciliteerd en ondersteund. Ook worden zij begeleid door een ervaren formulemanager met ervaring in de kinderopvang. Buurtouders Nederland wil met de regionale gastouderbureaus een positief onderscheidende en kwalitatief hoogwaardige formule neerzetten in de traditionele gastouderbranche.


Bloemschikcursus 2012-2013 In oktober start Groei & Bloei Land van Cuijk en Limburg Noord met een cursus bloemschikken. Ook niet Groei & Bloei leden kunnen hieraan deelnemen. De cursus bestaat uit 8 lessen van 2 uur en wordt 1 maal per maand gegeven in het Jeugdgebouw in Beugen en in Bloemenatelier De Schuis in Vianen. De lessen worden gegeven op dinsdagmiddag en dinsdag- en woensdagavond door vakbekwame bloemschikdocenten. Tijdens de cursus komen diverse technieken aan bod. Er wordt gewerkt aan de hand van voorbeelden. U zorgt zelf voor bloemen en een ondergrond. Steekschuim en bindmateriaal zijn aanwezig. Aan het begin van de cursus ontvangt u een syllabus met allerhande wetenswaardigheden over de kunst van het bloemschikken. Het cursusgeld bedraagt € 75,00 voor leden en € 95,00 voor niet leden. Koffie en thee zijn gratis tijdens de cursusavonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Annie Claassen tel. 0485-452050. U kunt zich vóór 20 september opgeven via het inschrijfformulier op de site van Groei en Bloei http://landvancuijk.groei.nl/ of via de mail annieclaassen@hetnet.nl.

Vredesweek 2012 Powered by Peace is het motto van de Vredesweek 2012. Hiermee willen we een einde maken aan geweld en onrecht rond het delven van grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede. Opbrengsten uit grondstoffen komen vaak niet ten goede aan armoedebestrijding, maar worden gedeeltelijk besteed aan het leger, of komen zelfs terecht bij rebellengroepen en criminelen. Op deze manier ontstaan nieuwe conflicten en worden lopende conflicten in stand gehouden. Regelmatig gaat de exploitatie gepaard met mensenrechtenschendingen. In Colombia kunnen strijdende groepen zich bewapenen en de bevolking onderdrukken met de opbrengsten uit mijnbouw. Mensenrechtenschendingen zijn er aan de orde van de dag. Mensen worden gewelddadig van hun land verjaagd om plaats te maken voor mijnbouw. In de olierijke gebieden van Zuid-Soedan zijn honderdduizenden burgers van hun land verdreven en tienduizenden vermoord om ruim baan te maken voor de olie-industrie. In de Democratische Republiek Congo dreigen honderdduizenden gouddelvers hun bron van inkomsten kwijt te raken door de komst van industriële mijnbouw. Ook wij komen dagelijks in aanraking met producten die gemaakt zijn met gebruik van omstreden grondstoffen. Bijvoorbeeld gouden sieraden, mobiele telefoons, of de stroom uit uw stopcontact. In de Vredesweek vraagt het Ministerie van Vrede aandacht voor dit belangrijke thema. Grondstoffen moeten niet langer grond zijn voor conflict maar wereldwijd een bron van vrede worden. Zondag 29 september om 17.00u is er een speciale oecumenische vredesdienst in de protestantse kerk aan de Markt: Viert u mee de vrede? Aan sluitend aan de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee.

Vervolg seniorenpagina Senioren cursussen bij BiblioPlus najaar 2012 Engels voor senioren niveau 1 Dinsdag 25 september 2012 - bibliotheek Mill - 09.30 11.00u- € 170,00 / € 27,00 lesmateriaal. docent: Nicolien Dekkers Engels senioren niveau 2 Donderdag 27 september 2012 - bibliotheek Sint Anthonis 10.30 - 12.00u € 170,00 / € 27,00 lesmateriaal. docent: Nicolien Dekkers Engels senioren niveau 3 Donderdag 27 september 2012 - bibliotheek Sint Anthonis 09.00 - 10.30u € 170,00 / € 27,00 lesmateriaal. docent: Nicolien Dekkers Engels senioren niveau 4 Maandag 24 september 2012 - bibliotheek Sint Anthonis 10.30 – 12.00u € 170,00 / € 27,00 lesmateriaal. docent: Nicolien Dekkers Engels senioren niveau 5 Maandag 24 september 2012 - bibliotheek Sint Anthonis 09.00 – 10.30u € 170,00 / € 27,00 lesmateriaal. docent: Nicolien Dekkers Engels voor senioren Spreekvaardigheid 1 Woensdag 26 september 2012 - Cultureel Centrum De Weijer Boxmeer 10.30 - 12.00u - € 170,00 / € 25,00 lesmateriaal. docent: Carla Peeters Engels voor senioren Spreekvaardigheid 2 Woensdag 26 september 2012 - Cultureel Centrum De Weijer Boxmeer 09.00 - 10.30u - € 170,00 / € 25,00 lesmateriaal. docent:

Carla Peeters Basiscursus Werken met de computer, internet en e-mail Dinsdag 25 september 2012 - 19.30 - 21.30u - € 195,00 / € 25,00 lesmateriaal tien bijeenkomsten Een venster op de wereld: kunstvormen van de Renaissance Dinsdag 25 september 2012 - Klooster Sint Agatha - 20.00 – 21.45u € 100,00 / €10,00 lesmateriaal - 8 bijeenkomsten - Docent: Christine Elkhuizen Reflectief schrijven Maandag 24 september 2012 - Bibliotheek Gennep - 6 bijeenkomsten 20.00 – 22.00u - € 70,00 (exclusief lesmateriaal) - Docent: Monica Boschman Geschiedenis van de Islam dinsdag 30 oktober 2012 - Bibliotheek Cuijk – 20.00-22.00u 6 bijeenkomsten (exclusief eventueel bezoek aan moskee) - € 80,00 (exclusief lesmateriaal) Docent: Tiemen van Kampen Uitgebreide achtergrondinformatie op www.biblioplus.nl. of bel/mail naar BiblioPlus cursusadministratie. tel. 583500 – cursussen@biblioplus.nl Inschrijven kan eenvoudig via www.biblioplus.nl of in een van onze vestigingen. Leden van BiblioPlus krijgen € 10,00 korting op alle taalcursussen.


Sensoor Gelderland Zuid is op zoek naar vrijwilligers Nijmegen, augustus 2012 – De werving van vrouwen en mannen die interesse hebben in het boeiende en zinvolle werk van Sensoor, telefonische Hulpdienst, gaat nu van start. Sensoor is dag en nacht bereikbaar voor mensen die om verschillende redenen behoefte hebben aan contact. Jaarlijks zoeken alleen al in de regio Gelderland Zuid bijna 10.000 mensen via de telefoon en de chat contact met deze dienst. Dit om hun zorgen of verdriet te delen, of omdat ze hun verhaal kwijt willen. De vrijwilligers van Sensoor luisteren, geven aandacht, denken en voelen mee. Meestal kan de beller dan weer even verder, want even je zorgen of verdriet delen lucht vaak op. Ook gaan de vrijwilligers met de beller of chatter op zoek naar mogelijkheden om verandering in hun situatie te brengen. Het contact is vertrouwelijk; zowel beller, chatter als vrijwilliger blijven anoniem. Daardoor kunnen zaken aan bod komen die pijnlijk zijn, of die voor de beller en chatter altijd moeilijk bespreekbaar waren. Sensoor is op zoek naar mensen die dit bijzondere vrijwilligerswerk willen doen. Mannen en vrouwen die - na een gedegen training - gemiddeld één keer per week hun dienst willen doen. De vrijwilligers vormen het hart van de organisatie. De huidige vrijwilligers ervaren Sensoor als een prettige organisatie. Het is zinvol werk dat – mede door de begeleiding, scholing en ondersteuning – ook voor hen persoonlijk betekenis heeft. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met het kantoor dat op werkdagen bereikbaar is op nummer 024 3245609, of via email: gelderlandzuid@sensoor.nl. De basistraining gaat van start eind september. Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.sensoor.nl/Gelderland

Noot voor de redactie: voor meer informatie of een interview kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (024 3245609) of 06 50603227

Over de liturgie: vormen van vieren Heeft u er ooit bij stil gestaan hoeveel vormen van vieren er zijn. De meest bekende is de Eucharistieviering waarover ik in een eerder nummer van het parochieblad verschillende keren heb geschreven. De ouderen onder ons kennen vast en zeker van vroeger nog een aantal andere vormen van vieren: de rozenkrans, de vespers, het lof, de congregatie, de heilige Familie, enz. enz. Onze katholieke traditie kent vele vormen en mogelijkheden van vieren en als we de oecumenische vormen er ook bij nemen kan er een rijk geschakeerd en kleurig palet van vieren ontstaat waarbij iedereen naar zijn eigen behoefte zich thuis mag vinden. Ik wil eens een aantal van deze vormen (die in onze parochies meer of minder bekend zijn) eens de revue laten passeren. Een “gouwe ouwe” is het rozenkransgebed. De Rozenkrans is een gebedssnoer (met 15 grote en 150 kleine kralen), dat wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit bestaat uit 150 maal (15 x 10) het Wees Gegroet, afgewisseld, na ieder ‘tientje’, met een Onze Vader. In plaats van het volledige rozenkransgebed wordt veelal een derde gedeelte, met gebruik making van een kleiner snoer, het zgn. rozenhoedje, gebeden. Vaak wordt in de oktobermaand in parochies het rozenhoedje gebeden. In een aantal parochies wordt op verschillende dagen of momenten de lauden of de vespers gebeden: het ochtend- en avondgebed van de kerk. Aan de hand van psalmen, hymnes, een lezing en gebeden staan we stil bij het begin of einde van de dag. Een voor jongere bekende vorm is het Taizégebed. Oecumenisch georiënteerd bestaat het vooral uit een meditatieve vorm van korte liederen, (psalm)gebed, lezing en stilte. Het is vernoemd naar het dorpjeTaizé (Frankrijk) waar jaarlijks duizenden jongeren samenkomen en waar dagelijks drie keer dit gebed plaatsvindt. Een bekendere is ook de Dienst van Woord en Gebed. Mensen komen samen in woord en gebed om zich te laten inspireren door de Bijbelse lezingen en woorden. Een afgeleide vorm hiervan is de Dienst van Woord en Gebed rond de communie, die bij afwezigheid van een priester in plaats van een eucharistieviering in een parochie gevierd kan worden. Een wellicht onbekende vorm van gebed is die van meditatie vanuit christelijk perspectief. Aan de hand van een christelijke vorm van mantra (een themazin voor je de meditatie) maak je het stil in jezelf en ontspan je. Deze vorm is gestart door de Benedictijn John Main. Wordt vervolgt. Pastor Theo Lamers


Maassluis, 13 augustus 2012 PERSBERICHT

Voor een ieder met MS, een collectant in de bres

EĂŠn op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke collecteweek. Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd. Het streven is om voor elke MS-patiĂŤnt, een collectant op straat te zien tijdens de collecteweek. 17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten. Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van duidelijke voorlichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is de belangrijkste inkomstenbron. De collecteweek is van 19 t/m 24 november. Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39. Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis. Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!


Expositie ‘Artscape’ op kasteel Tongelaar De expositie ‘Artscape’ gaat op zondag 2 september in première. Deze is de hele maand te zien op kasteel Tongelaar in Mill. Drie kunstenaars tonen hun werk. Kleurrijke schilderijen van Ferdy Steger, levendige beelden van Willemien van Roekel. en Bart Somers, met zijn beelden in ijzer sieren de zalen van het kasteel van 2 september tot en met 30 september. www. artscape.nu Ferdy Steger maakt kunstwerken, gebaseerd op zijn beleving van de wereld om hem heen. De krachtige heldere kleuren en vrije vorm zijn de rode draad door zijn werk. De kleurcombinaties maken dat zijn werken energie en dynamiek uitstralen en tevens rust, warmte en passie symboliseren. De vrije vorm zorgt dat het werk altijd boeiend blijft voor de kijker. Ferdy is naast zijn werkzaamheden in het marketing- en communicatiebureau altijd actief met schilderen. Hij past zijn schilderkunst ook toe in zijn dagelijkse activiteiten onder het concept Kunst en Communicatie. www.ferdysteger.nl Willemien van Roekel is beeldhouwster van nature. Geschoold aan de kunstacademie St. Joost in Breda, maakt ze vooral mensfiguren. Het is iedere keer weer een wonder hoe zij een stuk steen tot leven lijkt te brengen. Het is en blijft continu een uitdaging om beelden te maken, ieder werkstuk is uniek. Www.steentotleven.nl Bart Somers boetseert met een smeedhamer en schildert met de snijbrander. Over zijn werk vertelt hij: “Eerst een sterk idee of concept, dan gaat mijn fantasie over in de werkelijkheid. Elk facet van de sculptuur krijgt zijn vorm. Een pure manier van werken. Geduldig werk ik naar het eindresultaat toe. Het openwerken van een sculptuur is een wezenlijk onderdeel van mijn werk. Het maakt ijzer minder zwaar en luchtig. Mooi om te zien hoe ijzer organische vormen kan aannemen, de zachtheid van een paardenneus kan uitademen. Als je met je hand over de billen van mijn zebra gaat voel je de rondingen van de stevige kont.” www.ijzer.org

Kasteel Tongelaar is iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur. De expositie is dan ook te bezichtigen. Keizer Culinair biedt de gelegenheid om een hapje en een drankje te nuttigen in de fraaie concertzaal of op het terras. Het kasteel Tongelaar is te vinden aan Tongelaar 12 en 16 in Mill. Gratis entree.

171dcseptember2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you