Page 1

Mini-minipupillen HBV

Mei 2012

Ze lijken er al zin in te hebben om over een paar jaar in de voetsporen van hun papa’s te treden. Achter van links naar rechts: Jente Keijzers, dochter van Igor Keijzers, Sam v. Benthum, zoon van Niels v. Benthum, Tess v.d. Bogaard, dochter van Roland v.d. Bogaard, Joep Hermanussen, zoon van Rick Hermanussen. Voor van links naar rechts: Jip Bulkens, zoon van Roel Bulkens, Fien Hendriks, dochter van Menke Hendriks en Max Claassen, zoon van Remy Claassen. Joop Smeets fotograaf, Cuijk

• Bèrse praot • Bloemetje van de maand • Van de Dorpsraad • Van de redactie • Drieopeenrij • Politiebericht • Beerse Hinnikdag • Colofon • Voortgang de Bungelaar

• St. Anthonisgilde • Dienstenveiling HBV • Play Back • Advertorial Marel • In gesprek met Jeroen van Riet • Stage in het buitenland • Seniorenpagina • HBV Quiz

• Ontmoeting op den Elst • Geslaagd debuut “de Toverhoed” • The Young Ones • Restauratie kerktoren • Eerste heilige communie • Gedicht • Parochieberichten • Activiteitenkalender


Bèrse praot

1 2

dinke, daor waor ut now zo rustig is en waor de minse now nog geniete van un rondje wandele béj de plasse en natuur, daor zal veul verândere. As ut an mien ligt, mag ut zo blieve. Tat: Géj bint un bietje van d’n aauwe trant Nat. Géj mot is un bietje ruumer gaon dinke en mit d’n tied mi gaon dè ziede toch wel in de kerk. D’n enne nao d’n ândere priester treedt uut. Béj de Capeciene in Velp, daor blieft onderhand ok niks mer over. De op een no lèste capecien, gè binnenkort ok weg. En d’n Hopse pastoor trekt zien eige ok terug. D’n tied verândert heel snel dè ziede wel mi ut Vormsel, mar twee kiender uut Bèrs, hebbe di jaor de hernieuwing van de doopgelofte gedaon, zoals dè mi un moi woord hiet. In Vianen daorintège, hebben er mar liefs vieftien de gelofte gedaon. En zo ziede mar, wa alles gaauw kan veranderen. Zelf ut tuintje veur de Kloosterhof is us unne keer flink onder hande genome. Ut blad wa er nog steeds van de afgelope herfst lag, is opgeruumd en er is wa angeplant en de heg onder hande genome. Ut hè wel de nodige uren gekost mar dan hedde ok iets um nor te kieke. Nat: Géj waart host vergète te zegge dè Bèrs ok mi duut an ut project, “Dwars Deur Kuuk. ” Wèke hebben un paar persone daor an gewerkt en ut resultaat mag er zien. Ge mot mar is gaon kieke as de deure tentoongesteld worre in ut Gementehuus.

Nat:Wéj hebbe de vörrige keer vergète um Harry Bardoel en Sjaak Derks te felicitere. Ja dè kumt eigenlijk ok wel dè wéj al vroeg onze Bèrse praot in motte levere. Kiek en dan gebeurt er nog gaauw ut een en ander en dan missen wéj dè. Eigenlijk is dè un bietje jammer, mar ut kan now emmel nie ânders. Tat: Zo is dè, mar hadde géj dè gezien in de krant, dè Stef Gosens die koei zaat te melke béj ut veeteelt museum? Héj molk en molk, mar er kwam gèn romme, wel geluid. En hadde ok gezien die foto van Daan Heurkens in de dörpskrant? Alles verandert dè ziede wel, went vroeger zate ze mi ut melke, an d’n ândere kant van de koei, mar ja, Daan is nog an ut lere en héj hè al veul geleerd. Wel moi, um zo overal stage te lope, want dan ziede nog is iets van de wereld. Nat: Ja dè is zo. Mar in Bèrs zitte ze ok nie stil. Daor ziede géj rond d’n Bungelaar, de ânder daag, ok ut een en ânder gon verândere. De boerderéj, waor de Opa van Daan, Jan Zoontjes in hè gewond, en daor in de buurt, wördt flink onder hande genome. Liefs zeuve deelprojecten zulle er komme. Mar as ik ut zo bekiek dan wördt dè strandje wa er kumt, nie zo erg groot. Ok dè activiteiteterrein, vien ik an de kliene kant veural as daor un clubgebouw en un parkeerplats op kumt. De Bèrse horeca, zal er nie bèter van worre, as daor op d’n Bungelaar ok nog horeca gerealiseerd wurdt. En wa dinkte van al die auto’s op die twee parkeerplatse. Ik mot er nie an

Loe

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 81 82

Grotestraat 28 - Beers - t 0485-312937 m 06-51192 085 e info@cafezaaldespijker.nl

83 84 85

Voor feesten, partijen en vergaderingen (pc met internet, beamer aanwezig)

86 ….gaat naar Tien en Truus Linders. Ze hebben altijd klaar gestaan voor hun buren Kees en Nelly van Riet. Helaas is Kees overleden, maar ze deden en doen allerlei hand- en spandiensten, hond uitlaten, de tuin verzorgen enz. Ze stonden Voor Kees en Nelly en staan nog steeds voor Nelly dag en nacht klaar. Zelf vinden ze het heel gewoon, maar eigenlijk is het heel bijzonder, vooral omdat ze zelf ook al op leeftijd zijn.

87 88 89 90 91 92 93 94

IEDEREEN ! BR ANDVEILIG

95 96 97

DKK-Brandbeveiliging

98

Tel.: 0485 - 211902 • www.dkkbrandbeveiliging.nl

2

99 Mei 2012

100


Van de dorpsraad… Rectificatie In de Dorps-Courant van april jl. is onder eindverantwoordelijkheid van de dorpsraad een informatief artikel geplaatst over de prachtige plannen die de i-DOP werkgroep de Bungelaar gemaakt heeft nabij de Kraaijenbergse Plassen. Boven dit artikel staat: “Definitief ontwerp de Bungelaar”. Het ontwerp is echter niet definitief, maar verkeert in de ontwikkelingsfase.

Informatiebijeenkomst Op dinsdag 12 juni om 20.00 uur vindt er in ‘t Wapen van Beers opnieuw een informatiebijeenkomst plaats over de voortgang van het dorpsontwikkelingsplan, het I-DOP. De diverse werkgroepen zullen op deze avond

een presentatie geven over de voortgang van hun project. U hoort meer over de starterswoningen, de plannen met betrekking tot de Kraaijenbergse Plassen, de Kloosterhof, de dorpsentree en het Van den Braakplein. Ook de werkgroep Verenigingen laat er van zich horen. Iedereen die op de hoogte wil blijven en eventueel wil meepraten over de ontwikkelingen in ons dorp, is op deze avond welkom. Op dit moment maken de werkgroepen elk hun begroting. Vervolgens zal gezocht worden naar mogelijkheden om een en ander te bekostigen en vindt afstemming met belanghebbenden plaats.

voorkeur via e-mail (dorpsraadbeers@gmail.com) aan ons kenbaar maken. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de secretaris, Karin van den Bergh-Smits, tel. 322033. Uiteraard kunt u ook één van de andere

leden van de dorpsraad aanspreken.

Dankbetuiging Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun en belangstelling voor en na het overlijden van mijn lieve vrouw, mijn zorgzame moeder, schoonmoeder en onze trotse oma

TONY GEURTS-GOOSSENS De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Ad Jeroen, Susan, Ivan en Florian

Als u vragen, klachten of opmerkingen voor de dorpsraad heeft, kunt u deze bij

DANKWOORD

Van de redactie

Hallo allemaal, Via deze weg willen we iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, meegeleefd heeft met mijn ziekte, de behandeling en de operatie. Gelukkig is alles goed verlopen en kan ik weer positief naar de toekomst kijken. Nogmaals dank en een hartelijke groet.

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender is een belangrijke informatiebron voor verenigingen, stichtingen en organisaties. Alleen moeten wij helaas constateren dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Zeker voor onze sportverenigingen is het prettig te weten dat bepaalde activiteiten georganiseerd worden. Men voorkomt daarmee dat sportevenementen samenvallen, wat gevolgen kan hebben voor de ene of de andere sportvereniging. Daarom een vriendelijk, doch dringend verzoek aan iedereen: MAAK GEBRUIK VAN ONZE ACTIVITEITENKALENDER! U kunt gerust uw jaarprogramma opgeven. Wij slaan de data op en publiceren elke maand de betreffende activiteit. Elke activiteit, hoe klein eventueel ook, is belangrijk genoeg om te publiceren.

Sjaak en Bertha Vromans

Verzamelmap De Dorps-Courant is natuurlijk een belangrijk naslagwerk. Regelmatig horen wij dan ook dat veel mensen de Dorps-Couranten bewaren, maar dat er geen goed inbindsysteem voorhanden is. Ook wij hebben dat zo ervaren. Nu hebben wij via internet (NB in Engeland) verzamelmappen ontdekt. In 1 map kunnen 4 jaargangen

Sportieve beslissingen In deze periode lopen de diverse competities naar het einde. Dit betekent dat er misschien ook weer kampioenen zijn. Daarom doen wij een OPROEP AAN ALLE KAMPIOENEN VAN BEERS dit kenbaar te maken. Als jullie dan zorgen voor een foto met een artikel zorgen wij voor plaatsing in de DorpsCourant.

worden ingebonden.De map kost € 12.50. Hebt u interesse laat dit dat via de mail aan ons weten, redactie@dorpscourant.nl. We hebben er een beperkt aantal dus wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Veel leesplezier en tot juni 2012 De redactie

Vanaf vorige maand heeft de Dorps-Courant een eigen facebookpagina geopend. Deze pagina willen wij graag upto-date houden en daar kunnen alle Beerse facebookers ons mee helpen door bijvoorbeeld foto’s of links te plaatsen! Dus heb je een leuk idee, een weetje, een tip of een vraag: laat dan een berichtje achter. En vergeet ons natuurlijk niet te ‘liken’! Mei 2012

3


DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Vertel iets verrassends over jezelf. 6. Wat is je grootste blunder? 7. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 8. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken? 9. Wat is je grootste miskoop ooit? 10. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen?

Jolanda Bus

hadden om nog een grens over te steken, de terugreis dus maar hopen dat we niet aangehouden zouden worden. 7. Apple: innovatief en creatief. 8. Als er iets met mijn familie zou zijn maar anders lekker laten liggen! 9. Daar heb ik niet direct een antwoord op. 10. Ik vind dat Beers een leuk en actief dorp is, dat zou ik zo laten! De vervuiling van (Mc Donalds) afval langs de wegen moet echt ophouden. 11. Teun Cornelissen, mijn buurman .

1. Ik ben Jolanda Bus, bij het verschijnen van deze editie ben ik inmiddels 44 jaar geworden. Ik woon op de Millseweg 8 (lekker in het buitengebied) samen met mijn partner Rob Bulkens en onze twee kinderen Niek (14) en Tijn (11). 2. Mijn wekker loopt om 6:20 uur af, dan probeer ik het nog even te rekken tot 6:30 uur, maar dan is het echt tijd om op te staan. Als Niek de deur uit is vertrek ik ook richting werk. Omdat ik flexibele werktijden heb is dit ergens tussen 7:00 en 8:30 uur. Ik werk bij SCA in Heijen, een productiebedrijf voor incontinentiemateriaal van het merk Tena. Ik ben inkoopmanager en mijn gemiddelde dag daar is gevuld met projectwerk, onderhouden van leveranciersrelaties, het voeren van onderhandelingen en het managen van de twee afdelingen waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik werk fulltime dus in combinatie met een gezin en de nodige hobby’s is dit een druk bestaan. 3. Reizen, liefst met de motor. Een paar jaar geleden ben ik gestart met tennis en nu train ik nog steeds één keer per week. Voor recreatief tennis kan ik jammer genoeg nog te weinig tijd vinden. Verder ben ik sinds een paar jaar actief bij zanggroep Together en lezen vind ik ook leuk. 4. Ik heb niet echt een website die ik actief lees maar ik vind Marktplaats nog steeds een geweldige uitvinding, het lukt me meestal wel om daar iets te vinden wat ik wil kopen en als ik iets kwijt wil lukt dat vaak ook nog. 5. Dat ik op het werk volgens collega’s een abnormaal “steriel” kantoor heb terwijl het er thuis echt wel eens anders uit ziet….. 6. Niet echt iets spectaculairs: ik ben wel eens op vakantie gegaan zonder paspoort. Daar kwam ik pas achter toen we plannen

Carin Lemmen

1. Hallo allemaal, ik ben Carin Lemmen (53) en woon al weer bijna dertig jaar in Beers aan d’n Broekkant nummer 10. Ik woon daar samen met Harrie Schepers (53) en onze drie kinderen Juul (20), Lowie (18) en Vera (17). 2. Meestal sta ik om 7.00 uur op en doe dan eerst wat huishoudelijke klusjes. Daarna ontbijten en rond kwart over acht rijd ik naar de Talita Koemi school in Nijmegen, waar ik 20 uur in de week werk voor De Driestroom. Dit is een instelling die zorg verleent aan mensen met een beperking. Ik werk in het ZBO team (zorg binnen onderwijs) en begeleid daar leerlingen met een meervoudige

beperking die extra ondersteunende begeleiding of persoonlijke verzorging nodig hebben om deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Op de dinsdag en na schooltijd werk ik thuis, waar ik therapie, coaching of training geef aan kinderen en jongeren met een hulpvraag op psychisch of sociaal-emotioneel gebied. 3. Ik heb een hele tijd met veel plezier bij Together in Beers gezongen en gitaar gespeeld. Dit jaar heb ik echter gekozen voor een zanggroepje in Milsbeek genaamd “Prettig Geregeld”, omdat het repertoire daar wat breder is. U kunt bij

4

ons terecht voor een gezellig feestje of optreden met livemuziek. Verder ga ik elke week naar de yoga in Mill om heerlijk te ontspannen en gaan Harrie en ik zoveel mogelijk wandelen met ons hondje Lola. Het grappige is dat we nog steeds nieuwe paadjes ontdekken in onze omgeving. In de zomer breiden we onze tochten uit en stappen we op de fiets. Ik vind het leuk om teksten voor liedjes te schrijven en als er een stukje geschreven moet worden voor een optreden voor familie, vrienden of bekenden ben ik meestal wel van de partij. In de winter lees ik graag, meestal spirituele/filosofische boeken en tijdschriften. Harrie en ik vinden het allebei leuk om af en toe naar De Slegte te gaan en daar wat rond te neuzen. Tot slot hebben we een tuin om bij te houden en een kas, waar we wat groenten telen. Elk jaar weer véél te veel druiven, komkommers, tomaten en paprika’s. Dus mogen familie en vrienden ook mee eten. Maar als ik zin heb doe ik ook wel wat in de diepvries. 4. Ik ben niet zo’n surfer en gebruik het internet meestal functioneel als ik iets wil kopen of wil weten. Ik gebruik youtube om naar liedjes te luisteren voor onze zanggroep en sites waar ik gitaarakkoorden kan vinden. 5. Tjaa, moeilijke vraag. Ik ben een keer in een windmolen geklommen en heb daarboven van het uitzicht genoten. Misschien niet zó spectaculair, maar voor mij wel een verrassende beleving. 6. Ik ben nogal perfectionistisch, wil dingen graag goed doen. Dan maak je in je eigen ogen nogal gauw blunders. Ik was vroeger ook erg eigenwijs. Zo kan ik me nog herinneren dat ik als tiener heel graag een strakke broek aan wilde, die eigenlijk een beetje krap zat. En ja hoor, de eerste de beste keer dat ik bukte scheurde die broek helemaal open op de bilnaad. Gelukkig was het carnaval en stond ik op een wagen, zodat ik het een beetje kon camoufleren. 7. Met een boom, ik wissel met de seizoenen. In de ‘lente’ kan ik erg genieten van alles wat begint te groeien en bloeien in de natuur. Ook krijg ik dan zin om iets te ondernemen. In de ‘zomer’ ben ik enthousiast en uitbundig, bijv. als ik zing of dans. In de ‘herfst’ kan ik me behoorlijk zorgen maken en in de ‘winter’ heb ik behoefte aan rust en meditatie. Je hoeft dus niet bang te zijn dat het saai wordt met mij. 8. Het liefst wil ik natuurlijk lekker door slapen. Maar ja, als er iets met mijn dierMei 2012


baren is kun je me altijd wakker maken. Ook word ik altijd meteen wakker als de telefoon gaat of ik buiten een vreemd geluid hoor. 9. Echt een grote miskoop heb ik nooit gedaan, maar ik heb wel kleding en schoenen in mijn kast liggen die ik nooit aantrek. 10. Ik zou het niet weten, ben er ook eerlijk gezegd niet zo mee bezig. Dat komt misschien wel omdat we achteraf wonen. As we iets in Beers missen zoeken we dat erbuiten, dat zijn we zo gewend. Ik vind Beers trouwens prima zoals het is. Als ik zie wat er allemaal georganiseerd wordt voor jong en oud! Voor de mensen die daarvoor zorgen heb ik veel bewondering. En als ik dan toch iets zou willen noemen dan is het de internet verbinding bij ons achteraf (de kinderen zouden ‘errug’ blij zijn als die wat sneller was) 11. Ik heb onze buurvrouw Lenie Gosens gevraagd. Lenie veel plezier

Diny Claassen 1. Hoi, ik ben Diny Claassen en woon op de Jan van Daalstraat 25. Ik ben 22 jaar getrouwd met Frank. We hebben 2 kids; Ivo van 18 jaar en Dion van 13 jaar. 2. Om 7:00 uur sta ik op, ontbijten enz. Op maandag en woensdag werk ik als

administratief medewerkster bij Kepser Pro-Metaal in Cuijk, al 11 jaar met veel plezier. De andere dagen vul ik het liefst met tennissen, wandelen, lezen en iets minder graag, huishoudelijke klusjes. 3. Zoals ik hiervoor al aangaf; tennissen, wandelen en lezen. 4. Ten tijde van een tennistoernooi; toernooi.nl, sinds kort zoals zo velen facebook! Wat krijg je in een keer veel vrienden! Daarnaast natuurlijk de kledingsites om een beetje op de hoogte te blijven van de laatste mode. 5. Je zult het misschien niet zeggen maar ik ben verschrikkelijk onhandig, ik laat met enige regelmaat iets vallen. Daarom

--POLITIE--

Antwoorden met foto inleveren vóór 15 mei. Mail naar drieopeenrij@gmail. com Tekst en foto apart, jpeg, min. 250 kb.

hans ooms

--BERICHT--

hans.ooms@brabant-noord.politie.nl

11 maart werd melding gemaakt van een verdachte situatie aan de Broekhofsestraat en Burg. Thijssenstraat. Er zou vermoedelijk met zaklampen in tuinen zijn geschenen. Ter plaatse werden geen verdachte personen aangetroffen.

12 maart vond een verkeersongeval plaats op de A73 onder Beers. Een voertuig was tegen een restant van een band gereden. De bestuurder verloor hierdoor de macht over het stuur en reed tegen de midden-vangrail. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor.

twitter: WijkAg_CuijkWst 01 maart vond op de A73 een verkeersongeval plaats tussen twee voertuigen. Eén van deze voertuigen was door nog onbekende oorzaak rechts van de weg geraakt en vervolgens in botsing gekomen met een busje. Het busje raakte hierdoor in de berm en botste tegen een verkeersbord. De bestuurder van het busje is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door de technische recherche wordt sporenonderzoek verricht.

31 maart werden uit een woning aan de Dommelsvoort diverse goederen gestolen. Er werd een buurtonderzoek ingesteld. Helaas heeft het onderzoek nog niet tot een dader geleid.

VERDACHTE SITUATIE?

10 maart zijn twee Roemenen gecontroleerd die zich nabij de Burg. van Raaijstraat verdacht ophielden. Konden echter geen strafbare feiten aan hen worden gekoppeld.

Mocht u onverhoopt verdachte situaties zien, let u dan s.v.p. op signalementen van personen en voertuigen. Ook de locatie en de richting waarin men zich verplaatst is van grote waarde. Bij personen graag letten op lichaamslengte, postuur, haardracht/-kleur, huidskleur en kleding. Bij voertuigen gelieve te letten op het merk, type, de kleur en het kenteken. Bel in dergelijke gevallen met 1-1-2 en wacht tot u de telefonist aan de lijn krijgt. Geef zo gedetailleerd mogelijk door wat en waar u iets verdachts heeft gezien. Hartelijk dank voor uw medewerking! Hans Ooms

11 maart werd op de Burg. van Raaijstraat een bromfietser aangehouden die onder invloed bleek te rijden. De bestuurder blies bijna driemaal de toegestane waarde. 11 maart werd melding gemaakt van een verdacht persoon die bij diverse mensen had aangebeld. Bleek te gaan om een bij de politie bekende, verwarde persoon. Deze naar huis gebracht. Mei 2012

kan ik ook nooit boos worden op de kinderen als ze iets laten vallen of omstoten, ik doe het zelf ook! 6. Op een avond maakten we met Ingrid en Stephan een wandeling door Grave. Niets mooier dan bij mensen naar binnen kijken als ze de gordijnen open hebben. Alleen moet je dan wel voor je blijven kijken of er niet toevallig ’n lantaarnpaal op je pad komt. Ik liep er toevallig tegenaan! Hou dan je broek nog maar eens droog of niet Ingrid? 7. ’n Glas drinken; bij mij is het glas altijd halfvol i.p.v. halfleeg. 8. Voor jou een vraag, voor mij een weet…… 9. ’n Buikband, ik dacht zo wel eens even een beetje vet weg te kunnen werken, echt niet! 10. Ook wij houden van het water, dus met zo’n plas voor de deur, ’n mooi zandstrand. In de laatste Dorps-Courant stonden de mooie plannen uiteengezet, hopelijk wordt dit snel realiteit. 11. Vriendin Antoinet Stekhuizen.

5


Beerse Hinnikdag

Colofon

Een dag vol activiteiten met paarden en pony’s wordt georganiseerd bij kampeerboerderij “De Tienmorgen” te Beers op zondag 20 mei tussen 9:00 en 16:30u. Wat paarden betreft ligt de nadruk op een springwedstrijd. Voor kleine ponyruiters is er bixie rijden en dressuurproeven worden verreden door verschillende categorieën pony’s in verschillende klassen. Daarnaast zijn er voor de pony’s ook springwedstrijden. De organisatie van deze dag is een gezamenlijk project van paardrijvereniging “Lindanusruiters” met ponyclub “De Overlaatruiters” beide uit Beers. Zij ontvangen de ruiters en amazones met hun rijdieren op het terrein naast de camping van de familie Gosens. Ook zonder paard of pony is het leuk om dit evenement te bezoeken. Er staat een tent waar een hapje en een drankje verkrijgbaar is. Het wordt een gezellige boel. Je kijkt je ogen uit op de keurig verzorgde dieren die hun kunsten vertonen bij al even verzorgde ruiters en amazones. Op dit concours is afdelingsdressuur een onderdeel, waarbij de ruitercombinaties zich kunnen kwalificeren voor de Brabantse Kampioenschappen. Verder is het springparcours erg aantrekkelijk om te bekijken. Deze voldoet aan alle eisen die de

De Dorps-Courant verschijnt sinds maart 1997 iedere eerste woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 800 exemplaren. Losse verkoop Dorps-Courant bij kapsalon Jos van den Heuvel voor 1.25. Abonnement voor buiten Beers kost 30.-, Europa 40.-, Buiten Europa 45.- per jaar. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” p.a. Ganzenbroek 5, 5437 BL Beers. Tel. 0485-318175. Fax: 0485-311207 t.a.v. De Dorps-Courant redactie@dorpscourant.nl www.dorpscourant.nl Aanlevercondities: Tekst: .doc of .txt-bestand Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, 300 dpi (max. 6 Mb per email). De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Redactie: Piet Theunissen, Willemien Nabuurs, Harry Bardoel, Henriëtte Claassen, Bernice Hendriks Marcel Linders

“De Tienmorgen”, Broekkant 11 te Beers.

paardensportbond KNHS aan zulke wedstrijden stelt.

Rijvereniging “Lindanusruiters” Ponyclub “De Overlaatruiters” Familie Gosens, kampeerboerderij “De Tienmorgen”

Voor meer informatie mail: overlaatruitersbeers@hotmail.com U bent van harte welkom op de Beerse Hinnikdag, die u aantreft bij kampeerboerderij

Open Rabo 35+

Er wordt getennist in de onderdelen dames dubbel, heren dubbel en gemengd dubbel. Het toernooi vindt plaats van 4 tot en met 10 juni. Inschrijven kan tot 13 mei a.s. via internet www.toernooi.nl . Dit jaarlijks evenement trekt tennisspelers uit het hele Land van Cuijk en daarbuiten. De organisatie verwacht ook dit jaar weer een grote opkomst. Voor meer informatie kan men mailen naar jeannebardoel@hotmail.com .

Grote deelname aan het Open Rabo 35+ toernooi Hebben jullie je al aangemeld voor het jaarlijks Open

Tien Toonen, pr commissie tv Play Back Beers

Rabo 35+ toernooi van Play Back?

6

Uiterste inleverdatum kopij 2 weken voor de eerste woensdag van de maand. (woensdag 23 mei) Bezorging: Joop Wennekes, Grotestraat 18, tel. 331271 De Dorps-Courant is geprint bij:

Voor al uw druken printwerk

speciale aanbieding

voor huwelijk - jubileum en geboortekaartjes

15% korting

als u voor 31 december 2012 besteld w w w. k a m o e n . n l Koninginnedijk 30a - Grave - (0486) 47 49 65

Mei 2012


Voortgang de Bungelaar In de laatste Dorpscourant is een stukje verschenen over de voortgang van het idop project “de Bungelaar”. Dit stuk is abusievelijk geplaatst. Zoals iedereen heeft kunnen lezen is Harry Bardoel onderscheiden met de vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk. De redactie wilde graag een artikel plaatsen over de werkzaamheden van Harry. Omdat Harry de Dorps-Courant in elkaar zet moest Harry om de tuin geleid worden. Hiervoor is het artikel van “de Bungelaar” gebruikt. Een goede lezer heeft gezien dat in dat artikel de situatie van november 2011 beschreven was. Het project heeft niet stilgelegen en hieronder wordt de stand van zaken tot nu weergegeven. Na de presentatie die de werkgroep de Bungelaar gehouden heeft op 8 november 2011 in ‘t Wapen van Beers, zijn we weer een stap verder in de ontwikkelingen. Inmiddels hebben een aantal constructieve overleggen plaats gevonden tussen de werkgroep, de Gemeente, firma Smals en firma van der Valk. Zoals u wellicht bekend, is de firma Smals voornemens haar hoofdkantoor te verplaatsen naar de bovenverdieping van boerderij de Bungelaar en zal de firma van der Valk in het woongedeelte een horecagelegenheid exploiteren. Hier zal een ingrijpende verbouwing aan vooraf gaan. Doel is om rond de zomer een gezamenlijk gedragen plan ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voor te leggen. Een belangrijk onderdeel van Mei 2012

denken over de praktische organisatie van de ligplaatsen. Voor informatie en aanmelding voor een ligplaats kunt u contact opnemen met één van de leden van de werkgroep of per email aan annyhuberts@home.nl De invulling van de tuin aan de zuid-oost kant van het plan komt ook dichterbij. Wij denken enerzijds aan een zichzelf onderhoudende tuin, door een slim beplantingsplan te realiseren en anderzijds moet er ook ruimte zijn om samen met inwoners (jong en oud) een pluktuin, groentetuin etc. te realiseren. Daarnaast denken wij aan het plaatsen van outdoor fitness apparaten die o.a. in deze tuin een plek zouden moeten krijgen. Ook hier vinden wij het heel leuk om met inwoners van Beers te filosoferen over de mogelijkheden tijdens de algemene informatieavond. Het grote evenemententerrein zal door alle verenigingen van Beers (en of Cuijk) te gebruiken zijn voor buitenactiviteiten. In eerste instantie willen we zorgen dat er voorzieningen getroffen worden waardoor elektriciteit, drinkwater en gas aanwezig is bij het terrein. Dit zijn zogenoemde putkasten,

het ontwerp is aangepast en dat betreft de ligplaatsen voor boten. Het is vast komen staan dat een jachthaven in het “moeras” ten westen van de boerderij de Bungelaar niet de voorkeur heeft van diverse partijen, en bovendien een erg dure operatie is. De wens om toch een kleinschalige jachthaven te realiseren die in ieder geval bedoeld is voor inwoners van Beers heeft geleid tot het besluit om 50 ligplaatsen te realiseren voor uitsluitend inwoners van Beers, aan de oostkant van de boerderij. De ligplaatsen voor boten tussen 6 en 10 meter zullen samen met de passantensteiger voor de horecagelegenheid van de firma van der Valk zorgen voor een compacte eenheid. De organisatie en het beheer van de ligplaatsen is nog een belangrijk punt van aandacht. Hierover wil de werkgroep en de Dorpsraad graag met inwoners van Beers van gedachten wisselen tijdens een openbare avond die 12 juni om 20.00u in ‘t Wapen van Beers georganiseerd wordt. Wij zijn op zoek naar enerzijds inwoners die graag een ligplaats reserveren én die mee willen

7

die aan het terrein komen te liggen en waar vandaan getapt kan worden bij evenementen. Een gezamenlijk gebouw/blokhut willen we in het bestemmingsplan laten opnemen ter invulling voor de toekomst. Kortom ontwikkelingen waar we graag met u over praten tijdens de algemene informatieavond op 12 juni om 20.00 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Wilt u informatie of hebt u ideeën die u graag met ons wil delen, aarzel dan niet contact op te nemen met één van onze werkgroepsleden en we hopen u allen te zien tijdens de algemene informatieavond. Werkgroep de Bungelaar Anny Huberts (projectleider) annyhuberts@home.nl tel. 800825 Renate Hermans renate.hermans@home.nl tel. 322601 Karin van den Bergh vdbergh@ziggo.nl tel. 322033 Richard Uppelschoten richard.uppelschoten@home.nl tel. 322282 Marco Vos vos.marco@home.nl tel. 320106


St.Anthoniusgilde:

“Hotel van der Valk heeft ons mooi laten zitten” [Heel mooi zelfs] Gerard Claassen, beheerder van ‘Crotos’, de kantine van het gilde, hoorde bij toeval dat hotel van der Valk Cuijk de hotelkamers ging renoveren en dat men een goede bestemming zocht voor de stoelen uit die kamers. Hij nam contact op met Peter Toonen van het hotel, bekeek de stoeltjes en was meteen enthousiast : mooie, luxe kuipstoeltjes, bekleed met een blauw/groene stof. De hoteldirectie ging akkoord onder het motto dat er geen mooier 2e leven kon zijn voor deze stoelen dan in de kantine van het gilde. Staande deken Rien van Haren regelde een tractor met aanhangwagen, zodat alles in één keer kon worden meegenomen. En zo is het Sint Anthoniusgilde een chique zit rijker. Er kleeft maar één nadeel aan deze stoelen: de vergaderingen duren veel langer. R.P.

De van der Valk stoelen in het schutterskwartier ‘Crotos’

Play Back Beers

De jaarlijks spannende competitie Brabant Oost Het competitieseizoen Brabant Oost 2012 is weer in volle gang.Play Back neemt met zowel junioren als senioren hieraan deel. Zoals in een competitie vanzelfsprekend is kennen onze teams zowel overwinningen als nederlagen. Het is nog te vroeg om te zeggen dat we teams hebben die kampioenskansen hebben. Daarvoor zijn de successen van wis-

8

selende aard. Omdat bij Play Back jaarlijks wel enkele teams kampioen worden, rekenen we daar dit jaar ook weer op. Op de woensdagmiddag, donderdagavond, de vrijdagavond, de zaterdag en de zondag worden de tenniswedstrijden gespeeld. Kom gerust eens kijken het is niet alleen spannend maar nog knoep gezellig ook. Tien Toonen Mei 2012


Marel, een wereldspeler in de regio De naam ‘Marel’ doet niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar ‘Stork Food Systems’ is een naam die vaak wel herkend wordt. In 2008 heeft Marel het bedrijf Stork Food Systems overgenomen en daarmee is de naam Stork Food Systems officieel verdwenen. Marel bestaat nu uit 4 ‘Industry Centers’: Stork Poultry Processing, Townsend Further Processing, Marel Meat en Marel Fish. Voor de eerste twee is Boxmeer de hoofdvestiging. Marel Stork Poultry Processing richt zich op het ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en servicen van machines en complete systemen voor de pluimveeverwerkende industrie. Hierin is het bedrijf wereldmarktleider. Naast de Nederlandse vestigingen in Boxmeer en Dongen heeft het bedrijf een grote vestiging in Gainesville (VS, Georgia) en in zo’n 30 andere landen een regionaal kantoor. Boxmeer is het kloppend hart van Marel Stork Poultry Processing; hier vindt het grootste deel van de wereldwijde productie en assemblage plaats. Marel Townsend Further Processing in Boxmeer richt zich op de ontwikkeling, productie, verkoop, installatie en het servicen van geavanceerde machines en systemen voor de verdere verwerking van pluimvee-, vlees-, vis,aardappel-, en groenteproducten tot een grote variatie snacks, convenience food, worsten en maaltijdcomponenten. Marel Meat richt zich op de varkens- en rundvleesverwerkende industrie en heeft vestigingen in ondere andere Oss, Aarhus (DK) en Des Moines (USA). Marel Fish is in IJsland gevestigd. De machines zijn bestemd voor de verwerking van vis en zeevruchten. Nieuwsgierig geworden naar Marel? Bezoek www.marel.com om meer over ons te weten te komen. In de regio Land van Cuijk zijn wij met meer dan duizend medewerkers een van de grootste werkgevers. Wij zijn al jaren een groeiende en financieel gezonde organisatie en zijn altijd op zoek naar professionals met verschillende achtergronden, die, net als wij, beseffen dat alles draait om kwaliteit, innovatie en tevreden klanten. Wij zoeken ervaren voedingsmiddeltechnologen, verkoop en service medewerkers (binnen- en buitendienst), assemblage- en onderdelenproductie medewerkers en bbl-leerlingen die graag een echt vak willen leren. Ook zoeken wij geregeld ontwikkeling-constructeurs, R&D specialisten, projectleiders en IT specialisten.

Nieuwsgierig naar onze loopbaanmogelijkheden? Kijk op www.marel.com/vacatures.

Mei 2012

9


In gesprek met Jeroen van Riet Goejendag allemaal, mijn naam is Jeroen van Riet, broer van Eef, zoon van Ad en Riet. Inmiddels 40 jaar jong (geboren 16 februari 1972) en tot mijn 22e heb ik gewoond aan de Nieuwstraat 2 in Beers, met ons pap, Eef en ons mam die ons helaas in 1994 ontvallen is. Tegenwoordig woon ik in Velp

Ik, 1978 bij Arnhem, met mijn lieve vriendin Iris en onze dochter Lola (bijna 4). In oktober verwachten we ons 2e kindje en daar zijn we heel blij mee! Ik werk tegenwoordig als teammanager klant en facturatie bij Vitens in Arnhem (waterbedrijf, net zoiets als Brabant Water, alleen dan voor Oost Nederland) en dat

Ma, Eef en ik, 1977

bevalt behoorlijk goed. Iris is als neuro-psycholoog werkzaam in het ziekenhuis in Doetinchem en het ziekenhuis in Velp. Ik heb eigenlijk één hobby (altijd gehad ook): muziek (maken). Altijd samen met mijn broer Eef hebben we diverse bandjes gehad: Dead End (samen met Gunther Weerepas), Wonderwheel (ook met Gunther Weerepas), Feeler en tegenwoordig spelen Eef en ik in de rock/ metalband ‘My Favorite Scar’ (www.myfavoritescar.com). Dit doen we alweer vanaf 2008 met veel plezier en het is sindsdien best goed gegaan met de band. We hebben veel optredens gedaan, een album uitgebracht bij Universal en voorprogramma’s gedaan voor o.a. Kiss, Nickelback (met Feeler), Stone Sour (met Feeler), Disturbed en getourd met Alter Bridge (voor degenen die dat wat zegt, haha). We zijn op dit moment bezig met het schrijven van de nieuwe plaat. Erg gaaf om te doen, al is het soms lastig te combineren met een gezin en een fulltime baan. Ondanks het harde werken (want dat is het voornamelijk ;) krijg ik er veel energie van. Je komt nog eens ergens en ontmoet veel nieuwe mensen.

Pa en Ma 1961 maken! Gunther en Henk zie ik ook nog regelmatig, vrienden voor het leven. Ook zie ik mijn tante Mariétte, nichtje Liesbeth en haar man Francois veel, zij wonen ook in Beers. En ons pa natuurlijk ook. Iedereen maakt het gelukkig goed. Ik heb de Quayschool met

Eef, 1978 Het is moeilijk om in een paar woorden ‘mijn tijd’ in Beers te benoemen, aangezien ik (nog steeds) het grootste deel van mijn leven in Beers heb gewoond en er gruwelijk veel herinneringen heb. Een mooie tijd, dat was en is het zeker. Ik ben opgegroeid in de Nieuwstraat, we woonden op de hoek van de Jan van Daalstraat en ons pap woont er nog steeds. Voor mij is die plek ook nog steeds een soort ‘thuis’ en dat zal het altijd blijven. We speelden veel buiten, samen met vriendjes Henk ter Sluijsen, Gunther Weerepas en Sander Lange en nog veel meer jeugd uit de buurt. En vaak effe aanwaaien bij ons oma en opa Van Riet, waar we altijd even een kopje thee kregen en een gulden voor snoep en daarna weer verder gingen op de crossfiets. Later zijn Eef, Gunther en ik ook ons eerste bandje begonnen (rond 1987) en we oefenden altijd boven de stal bij Jac. Vromans op zolder, geweldige tijd. Lekker herrie

10

Ma, 1961 veel plezier doorlopen. Ik kan me meester Peeters nog goed herinneren, meester Gerirts, juffrouw Veekens en juffrouw Bierhoff. Vaak na moeten blijven helaas, ik was snel afgeleid zeg maar :) De Gasselse bossen, surfen, zwemmen met Henk, Sander, neven Rob en Vince, Eef en pa op de Kraaijenbergse Plassen. Eigenlijk waren we altijd buiten, op zoek naar avontuur als het even niet regende. Ik kan me nog goed herinneren dat Henk, Eef en ik vroeger altijd bezig waren met hutten bouwen (was nogal hip in de jaren ‘80). Mei 2012


Iris, 2011 Later zijn we alledrie tegelijk gaan voetballen bij HBV in Beers. Ook een supertijd, veel vrienden gemaakt. Ik zou zo weer bij een voetbalclub gaan als ik wat meer tijd had. Na de lagere school naar het Merletcollege in Cuijk en 8 jaar later (ik vond het er zo gezellig dat ik er 2 jaar langer over deed) ben ik gaan studeren aan de KUN in Nijmegen, Communicatiewetenschap.

Lola, 2012

Eef, 2012

Pa, 2011

In 1995 ben ik in Nijmegen gaan wonen, waar ik het 12 jaar heb volgehouden. Veel verschillende baantjes gehad (ook voor, tijdens, na de studie) en muziek gemaakt. Veel uitgegaan ook (hoort erbij). Vind Nijmegen nog steeds een geweldige stad, het is een beetje een dorp als je er woont, met veel Brabanders (altijd goed ;) Uiteindelijk verhuisd naar Arnhem, waar ik met Iris ben gaan samenwonen. Toen

My favorite scar 2011

Met my favorite scar in Oekra誰ne, links Eef en ik in het midden, 2009

Iris in verwachting was van Lola hebben we in Velp een huis gekocht en daar wonen we nog steeds. Het is hier rustig, maar erg centraal (dichtbij Velperbroek) en met de fiets ben je in 15 min in het centrum van Arnhem. Dat is in een vogelvlucht hoe het me tot nu toe is vergaan. Ik zie, spreek, mail of facebook gelukkig nog met veel van de mensen waar ik mee

Ons pa (links) toen ie nog muziek maakte met Toon van Riet (2e v rechts) in 1964

Met Lola

Mei 2012

11

opgegroeid ben en dat is ook belangrijk vind ik. Aan Beers heb ik hele warme herinneringen en ik kom er nog steeds graag; en daarnaast is mijn familie me erg dierbaar. Iedereen de groeten en wie weet tot ziens een keer. Houdoe! Ps: mocht je me zoeken op facebook: https://www.facebook.com/Jay.Scar.MFS


Stage in het buitenland coöperatie ten opzichte van burgers en patiënten in de sociale en gezondheidssector, zowel nationaal als internationaal kunnen verbeteren.’

Hej venner og veninder. (Hallo vriendjes en vriendinnetjes.) Mijn naam is Mark Derks, zoon van René & Elly Derks en broertje van Brenda Derks. Ik ben 21 jaar oud en woon al heel mijn leven in dit bovenmatig gemoedelijke Beers. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te voetballen bij HBV 1 en ook ben ik regelmatig te vinden in het uitgaansleven. Daarnaast ga ik ook graag mee driften met vaders. Eens in de maand gaat hij naar Duitsland om hier op een oude legerbasis de banden van een driftauto te laten roken en ik kan je vertellen dat is pas echt vlammen. Ik bevind me op dit moment in het 3e studiejaar van de opleiding tot Fysiotherapeut. Deze opleiding volg ik op de HAN in Nijmegen. Dit jaar mochten we een specialisatie (Minor) kiezen die ons interessant leek en dat is ook de reden waarom ik me op dit moment in Denemarken bevind. Ik wilde graag naar het buitenland en er was een mogelijkheid om naar de stad Aalborg te gaan. Een studiegenoot en tevens goede vriend uit Boxmeer had er ook wel oren naar dus zijn we eind januari samen vertrokken om hier voor 15 weken te bivakkeren. Mijn motivatie om naar het

buitenland te gaan was dat ik mijn Engels graag wou verbeteren en ook was ik erg benieuwd hoe het is om met andere nationaliteiten samen te studeren. De klas bestaat uit studenten gezondheidszorg komende uit Portugal, Finland, Denemarken en wij vertegenwoordigen dus Nederland. Ervaringen uitwisselen over de manier van studeren in je eigen land maar natuurlijk ook de manier van leven zijn elementen die dagelijks terugkomen tijdens, maar ook buiten de lessen om. Ik merk hier dat de Nederlandse gezondheidszorg wereldwijd hoog staat aangeschreven. Onze scholing is erg goed en dit is tijdens de lessen ook wel te merken. We lopen in Nederland voor op de meeste andere landen, iets waar ik nog nooit zo bij stil had gestaan. De Minor die ik hier volg heet “Global Health”. De naam slaat ook gelijk de spijker op zijn kop als je jezelf afvraagt wat deze Minor daadwerkelijk inhoud. Ondanks dat het een hele mond vol is gun ik jullie de concrete beschrijving: ‘Er wordt ons geleerd hoe wij mensen uit de gezondheidszorg de communicatie, kwaliteit, continuïteit en

Aalborg is een vrij grote oude havenstad met ongeveer 122.000 inwoners. Nijmegen telt er 165.000 dus hier zou je het enigszins wel mee kunnen vergelijken. Het centrum is een mix van klassieke en moderne stijlen en dit geldt eigenlijk ook voor de inwoners. Je komt hier ex-

treem moderne mensen tot vogelverschrikkers tegen. Wat me opvalt, is dat de mensen hier andere manieren hebben dan in Nederland. Wanneer wij iemand ontmoeten vragen we al snel “Hey alles goed?” en wanneer iemand wat gaat eten zeggen we vaak “Smakelijk eten”. Hier begrijpen ze niet waarom je dit zou vragen of zeggen. Het leven hier is enorm duur. In Nederland had ik me er al op voorbereid dat de prijzen hier redelijk gepeperd zouden zijn maar alsnog

12

ben ik erg verbaasd. De €90 studiefinanciering die wij als Nederlandse student ontvangen is maar een schijntje vergeleken met de €750 die de Deense studenten hier iedere maand incasseren. Ik wist niet wat ik hoorde toen ze me vertelden dat dit heel normaal was. Echter zullen de meeste studenten maar weinig van dit geld over houden. Als je hier een avondje wilt gaan stappen kom je al gauw in de straat genaamd “Jungfrau ane gade” terecht en hier betaal je niet gelogen €7-10 voor één zo`n geel ding. Als je het hier over stappen hebt dan is dit de straat waar de mensen het over hebben. Je vindt hier zo`n 15 bars en clubs waarvan er op elk moment van de dag wel één open is.

Buiten het befaamde straatje om is er ook nog wat anders leuks te doen, namelijk het bewonderen van ijshockeywedstrijden. Op 10 minuten fietsen vind je de ijshockeyclub AaB Aalborg, dit is een club die uitkomt in de hoogste competitie van Denemarken. Ik heb me in Nederland nooit zo verdiept in dit spelletje maar ik vind het kostelijk om te zien, ze butsen er goed tegen die mannen. Het is hier een meer populaire sport dan in Nederland maar net als bij ons blijft voetbal op nummer één staan. Ik hoop dat eenieder van jullie zich door al deze verkondigde larie een beetje een beeld kan vormen van hetgeen wat ik hier zoal doe en hoe ik tegen de mensen uit deze stad Aalborg aankijk. Hilsen fra Danmark Mark Derks Mei 2012


Meimaand-Mariamaand Ons lieve vrouwke

(Lya de Haas)

Heel de wereld die kent het beeld van ons lieve vrouwke. In Den Bosch, de Sint Jan, in Lourdes, bij ons op het schouwke. En verlies ik soms efkes de moed, dan vouw ik m’n handen, bid dan zachtjes een “Wees Gegroet”, lat een kèrske branden.

Seniorenpagina Aanwinsten BiblioPlus  Het boerenland van Gerjan Heij – Fotoboek over het leven op het platteland  Je houdt me toch wel vast?: over dementerende mensen en hun naasten – Bert Prinsen  Het Brabant boek van M.W. van Boven – Overzicht in woord en beeld van de geschiedenis van Noord-Brabant  Basisgids werken met uw iPad  Stamboom maken op de pc voor senioren; creëer een fraai document over uw familiegeschiedenis

Bid vur ons lieve vrouwke, Ave Maria. Moeder van alle minsen en òk van jou en van mèn. Lat mèn hier efkes zitten, Ave Maria. Bij uw beeld en de bloemen, efkes veilig zèn. Elk bruidspaar hi daor een woord van trouw gegeven. Mè de kars nar Maria en vroagt samen hur zegen. Lieve vrouw, gift ons kracht, wil ons helpen in moeilijke tijden. Bid vur ons, sta ons bij, wil ons steeds in ’t leven beg’leiden.

Voor meer aanwinsten en informatie www.biblioplus.nl U kunt tijdens de openingstijden gratis gebruikmaken van de computer in Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt.

Bid vur ons lieve vrouwke, Ave Maria. Moeder van alle minsen en òk van jou en van mèn. Lat mèn hier efkes zitten, Ave Maria. Bij uw beeld en de bloemen, efkes veilig zèn.

De bibliotheek Beers is geopend op donderdagmiddag van 14.45 – 16.00u. Er staat een kleine collectie grote letterboeken en streekromans, die u gratis mag lenen.

Mariaviering

Telefoonnummers

KBO afd. Beers/Linden en KVO Kring Cuijk. Maandag 07 mei 2012. Mariaviering begint om 19.00 uur. Vertrek om 18.30 uur vanaf Burg. v.d. Braakplein. Bij terugkomst in Beers gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie te drinken in Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt.

Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel.322787 Beheersstichting Beers-Linden: Frans Martens - tel.313085 Nelly v.d. Broek - tel.314055 Mieke v. Lanen - tel.317966 Ouderenadviseurs: Frans Martens - tel.313085 Ella Mijnsbergen - tel.314615 SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: Mien v.d. Broek - tel.312053 KBO Beers-Linden: Jan Robben – tel.314314 Huisartsenpost: tel.0900-8880

Steunpunt Mantelzorg 5 juni 2012 – Clubyoga 19 juni 2012 – Wandelen met mantelzorgers – 10.00 – 12.00u voor alle mantelzorgers uit het Land van Cuijk. Vertrek- en eindpunt Zorgboerderij – Cinquant 4 – 5443 NN Haps. Voor meer informatie: 582665 of www.mantelzorglvc.nl

Prikservice Openingstijden donderdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ‘t Trefpunt

Alzheimer Café Boxmeer 14 mei 2012 – Omgaan met gedragsveranderingen. Voor meer informatie; tel. 57322 of 582655.

Buitenaktiviteiten KBO afd. Beers/Linden Nordic Walking – maandag van 09.00 – 10.00u – start vanaf ’t Dorpsplein. U kunt zonder aanmelding aansluiten bij de groep. Na afloop gezellig samen een bakkie doen in Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt. Jeu-de-Boules Woensdagavond van 19.00 – 21.00u jeu-de-boules achter de sporthal. Belangstelling? Kom gewoon eens langs of als je graag meer informatie wilt neem dan contact op met KBO afd. Beers/Linden – [tel. 314314 of mail naar; kbobeerslinden@gmail.com] Fietsen April t/m september - elke 1ste woensdag en 3de donderdag van de maand. Start 13.30u vanaf ’t Burg. van den Braakplein.

KBO – jaarplanning 2012 07 22 19 03 11 17 23 07 19

mei 2012 – Marieviering – Katwijk augustus 2012 – Busreis september 2012 Excursie Veeteeltmuseum - Beers oktober 2012 – Modeshow oktober 2012 – Ontmoetingsdag Kring oktober 2012 – Ontmoetingmiddag oktober 2012 Korendag november 2012 – Informatiemiddag brandwonden december 2012 – Kerstviering

Mei 2012

13


“Ren je rot” bij jeugdquiz HBV Hoe krijg je bijna 70 jeugdleden gelijktijdig in actie bij een quiz? Als je daar over nadenkt kom je bijvoorbeeld uit bij het vroegere tv-programma “Ren je Rot”. En zo is deze keer de HBV jeugdquiz ontstaan. De onderdelen bestaan uit: - Ja of Nee (voorbeeld: Worden er voetbalwedstrijden gespeeld op de Olympische Spelen? (Antwoord: JA). - Waar of niet waar (voorbeeld: Voetbal is afkomstig uit Engeland?(Antwoord: WAAR). - Ren je rot met 3 mogelijke antwoorden (voorbeeld: Wie is de voorzitter van HBV? A) Tim Kolen B) Marcel Theunissen of C) Jacques Derks. (Antwoord: A Tim Kolen).

- En uiteindelijk de keuze uit 4 antwoorden (voorbeeld: Wat krijgt de pupil van de week bij wedstrijden van ons eerste elftal A) een bal met de handtekening van de spelers B) een HBV shirtje C) een HBV speldje D) een HBV vaantje.(Antwoord: A een bal met de handtekening van de spelers. Sta je in het goede vak, dan krijg je een punt in de vorm van een nummertje. Wie na 4 ronden de meeste punten (nummertjes) heeft speelt de finale. Omdat we drie prijzen hebben (goud, zilver en brons) en meerdere kinderen met de meeste punten, moeten benaderingsvragen de beslissing brengen wie in de finale komt. Twee voorbeel-

den van benaderingsvragen zijn: - Hoeveel leden heeft HBV op dit moment (31 maart 2012)? Antwoord: 321. - Hoeveel leden zijn hiervan niet woonachtig in Beers? Antwoord: 39. Uiteindelijk beslist het Rad van Fortuin wie 1, 2 en 3 wordt. Eindstand F en MP: 1. Luca Heijnen (goud) 2. Daan van den Bosch (zilver) 3. Sem van Benthum (brons) Eindstand D en E: 1. Lars Uppelschoten (goud) 2. Stijn van den Bosch (zilver) 3. Fren ten Haaf (brons) Wij kunnen terugzien op een

HBV 1 wint na een zinderende finale de HBV Quiz van HBV 3!

Het was weer paaszaterdag en dan staat zoals gewoonlijk de HBV quiz op de kalender en met het EK voetbal in het vooruitzicht werd de kennis van ons Oranje op de proef gesteld om zo de oranjekoorts alvast aan te wakkeren. Onze vaste presentator Pietje Theunissen meldde zich op het laatste moment ziek omdat de oranjekoorts hem nu al teveel was geworden, maar gelukkig vonden wij een Oranje supporter in hart en nieren bereid om deze eervolle taak over te nemen. Niemand minder dan Koen Thomassen opende de avond met goede avond

HBV-ers en HBV-rinnekes en na loting kon ronde 1 van start. Ieder team stuurde 4 afgevaardigden van hun team richting drukknoppen om zo de eerste punten binnen te slepen. Zo rekende Karel ten Haaf voor de veteranen bijna alleen af met de jeugdleiders. Het duel tussen HBV-1 en HBV-4 werd een onderonsje tussen prins Martijn en Adjudant Gerben in het voordeel van HBV1. HBV-B1 en onze HBV-dames kunnen met trots terugkijken op de door hen geleverde kennisstrijd ten opzichte van al die kenniservaring van HBV-2, HBV-3, HBV-5 en bestuur.

geslaagde jeugdquiz, die dit jaar voor de 11e keer is gehouden. De volgende nevenactiviteiten voor de jeugd van HBV staan dit seizoen nog op het programma: - Op 29 april gaan we met 64 jeugdleden en 19 begeleiders naar de eredivisiewedstrijd NEC – RKC. - Op 26, 27 en 28 mei vindt het jaarlijks pinkstertoernooi plaats. - Op 9 juni wordt het seizoen afgesloten met een sportdag en clubrecords. Jeugdcommissie HBV Activiteitencommissie HBV

In ronde 2 gaf het luisterend oor de doorslag en kon iedereen meedoen met zijn of haar team door in een muziekronde de ontbrekende tekst van een liedje te raden. Hier bleek met name dat HBV-3 en HBV-4 de meeste muziekkennis in huis hadden. Ronde 3 was een video-ronde met kippenvel momenten van Oranje met bijbehorende vragen; hier wist HBV-1 de meeste punten te behalen. Na nog een muziekronde

Dit jaar was er gekozen voor 2 mystery guests en dit bleek een zeer lastige opgave. Er moesten hints aan te pas komen om uiteindelijk Stef Gosens en Jeroen van Oosterom te kunnen onthullen als mystery guests 2012 (Stef en Jeroen bedankt). HBV-1 was uiteindelijk de gelukkigste en verdient de eeuwige roem voor een jaar als winnaar van de HBV Quiz 2012. Volgend jaar staat de HBV Quiz in het teken van het

konden HBV-1 en HBV-3 zich opmaken voor de finale, waarin beide teams grote moeite hadden met het raden van de mystery guests.

100 jarig jubileum dus zet deze speciale editie op paaszaterdag maar alvast in je agenda. De HBV-Quiz commissie.

14

Mei 2012


Ontmoeting op den Elst Na de mooie opening vorig voorjaar van Tollesvoetentuin aan de Elstweg nr. 9 kunt u opnieuw komen genieten. Dit keer kunt u op zaterdag 2 en zondag 3 juni vanaf 12.00 het werk bewonderen van twee kunstenaars : John van Schipstal en Kim Hanssen. Het werk van John kenmerkt zich door organische en figuratieve vormen. Vaak dienen bestaande natuurlijke vormen, zoals stukken boom, maar ook wrak en drijfhout als inspiratiebron voor het creëren van sculpturen. Kim maakt beelden uit steen zoals serpentijn of albast. Vaak heel verstild vormgegeven. Op zondag zal Erik Derks onder pianobegeleiding van Robbie Reijs te horen zijn met prachtige liedjes die bij velen van u ongetwijfeld al bekend zijn. Erik, ook geboren aan de Elstweg,

door. Erik zingt zoals hij is, gepassioneerd, gevoelig en doorleefd. U bent van harte welkom

is te beluisteren en te zien tijdens een vijftal sessies vanaf 12.30u met telkens een half uur pauze tussen-

Geslaagd debuut toneelvereniging “de Toverhoed”

Zaterdag 17 maart jl. speelde toneelvereniging “de Toverhoed” hun debuut in café-zaal de Spijker, titel: Mei 2012

De wraak van de toverheks.. Dat het debuutstuk direct in goede aarde viel, bleek wel uit het feit dat de zaal

mooi gevuld was. Het waren niet alleen kinderen, de doelgroep voor dit stuk, die getuigen waren van het ver-

15

om te komen genieten en te ontmoeten. Vriendelijke groet, Elly ten Haaf

haal over een Prins die bijna gedwongen wordt te trouwen met een enge heks, maar ook een groot aantal volwassenen. Nou is het trouwen met een heks per definitie al geen fijne zaak, vraag maar aan de gemiddelde Beerse man en zeker niet als het om een enge toverheks gaat!! Gelukkig, geheel in lijn met de meeste sprookjes, kwam toch nog alles op z’n pootjes terecht en vond de Prins een echte Prinses. Mede door de speciale lichten geluidseffecten, verzorgd door Theo Ceelen die zelf de rol van Koning Bonifaas I voor zijn rekening nam, werd het een spannend gebeuren. De kindervoorstelling werd later nog vertoond in Overasselt en Valburg. Omdat de toneelvereniging eind van dit jaar met de voorbereidingen van een nieuw stuk wil beginnen zijn ze op zoek naar een paar mannelijke leden zodat er in het voorjaar 2013 weer een leuk toneelstuk is te zien. Degenen die interesse hebben kunnen contact opnemen met Marjan Lucassen, telefoon 3222895.


TheYoungOnes 1. Mijn naam is Sem van Benthum, ik ben 7 jaar en woon met papa en mama en mijn twee grote broers, Tim en Max, op Leuvert 15. 2. Ik sta op en ga naar school. Na school vind ik het leuk om te spelen met vriendjes of vriendinnetjes. 3. Voetbal,voetbal en nog eens voetbal. 4. www.hyves.nl 5. Met mama, papa,Tim en Max en mijn vriendjes en vriendinnetjes. 6. Bettina de giraf 7. Met Wesley Sneijder. 8. Een mooi zwembad. 9. Profvoetballer natuurlijk! 10.Het nieuwe tenue van het Nederlands elftal, EK 2012. 11. Mijn vriendje: Daan v/d Bosch

1 Hoi, ik heet Gaëlle Vendelmans. Ik ben 10 jaar en ik woon op de Ganzenbroek 21 samen met mijn papa Frank, mama Edith en broer Yannick. 2 Ik sta rond half 8 op, dan ga ik eten en dan om 8.15 uur naar school. Na school spreek ik vaak af of ga ik sporten. 3 Mijn hobby’s zijn tennissen, volleyballen en met de

Sem 9 Zangeres. 10 Ik zet 100 euro op mijn bankrekening. 11 Ik heb Floortje Burgman

hond wandelen. 4 Youtube, Hyves en MSN messenger. 5 Mijn hond Nicky en groep 7 van de basisschool. 6 Star school, een droomduo van Cindy Jefferies. 7 Robin Martens, zij speelt Rikki in Goede tijden slechte tijden omdat zij heel mooi kan zingen. 8 Dat er een grote kledingzaak in Beers komt.

Iedere maand worden aan 3 jongeren tot 18 jaar uit Beers de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten? 6. Welk boek ligt er naast je bed? 7. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? 8. Je bent burgemeester van Beers, wat verander je? 9. Als je uit alles kunt kiezen, wat zou je dan later willen worden? 10. Je krijgt € 100,-, wat ga je kopen? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen? Antwoorden met foto inleveren vóór de 15e van de maand Liefst per e-mail: drieopeenrij@gmail.com Doc. of txtbestand. Foto. jpeg, 200 dpi. gevraagd.

Stan

Gaëlle

1. Hoi, mijn naam is Stan Bulkens en ik ben 12 jaar oud. Ik woon op de Jan van Daalstraat 34 in Beers met mijn ouders en mijn zusje . 2. Ik sta om 5 voor 7 op, na het eten ga ik naar school, daarna ga ik naar huis, op de pc of er komt een vriend bij mij. 3. Mijn hobby’s zijn: tennis-

16

sen, zwemmen, films kijken. 4. www.youtube.com 5. Met iemand die een vliegtuig heeft. 6. Het leven van een loser. 7. Met een multimiljonair. 8. Een groot pretpark en een zwembad in de kraai. 9. De ontwerper van een televisieserie. 10. Veel chips kopen. Mei 2012


Restauratie van onze Kerktoren genieten van een fantastisch uitzicht over Beers en wijde omgeving. Het verwijderen en later weer terugzetten van het kruis en de haan zijn natuurlijk spectaculaire gebeurtenissen, die niemand wil missen. We zullen dit, in overleg met de

bouwer, steeds tijdig bekend maken. En om het benodigde geld bij elkaar te krijgen zullen er de komende tijd verschillende sponsoracties op touw gezet worden, die we onder andere via de Dorps-Courant zullen aankondigen.

En natuurlijk kan iedereen de dagelijkse voortgang volgen, want elke Beersenaar komt toch bijna iedere dag langs ‘onze kerktoren’? Commissie Restauratie Kerk Beers restauratiekerkbeers@xs4all.nl

Meedoen in de nieuwe parochie Naam:

............................................................................................................ m / v

Huidige parochie:

.....................................................................................................................

Adres en woonplaats: ..................................................................................................................... Telefoonnummer:

...................................

E-mail: ...............................................................

Ik wil graag meer weten over vrijwilligerswerk in de nieuwe parochie

In de vorige Dorps-Courant werd aangekondigd dat de restauratie van de kerktoren van Beers binnenkort van start gaat. De eerste week van mei is het zover, vanaf die tijd zal de toren ongeveer een half jaar lang in de steigers staan. Inmiddels heeft het parochiebestuur een begeleidingscommissie aangesteld. Deze commissie wordt gevormd door Dick Blokland, Renate Hermans en Jan Hofmans en heeft de naam gekregen ‘Commissie Restauratie Kerk Beers’. De voornaamste taken zijn om de restauratie te volgen samen met de bouwadviseur van het Bisdom, om de bouwvergaderingen bij te wonen en om de restauratie onder de aandacht te brengen van de Beerse bevolking, bedrijven, instellingen en fondsen om zo het nog benodigde geld bij elkaar te brengen. De commissie wordt daarbij ondersteund door een Comité van Aanbeveling dat bestaat uit: - Mr. Drs. C.L.M. de Quay - Mr. F.R.J. Baron van Hövell tot Westervlier - Mr. W.A.G. Hillenaar - Stichting Dorpsraad Beers Rond de restauratie zullen in het komende half jaar verschillende activiteiten worden georganiseerd. Wie durft kan op 8 of 9 september (Open Monumentendag) met de bouwlift helemaal naar boven en vanaf de steigers, op ongeveer 30 m hoogte, Mei 2012

- Hoe vaak zou u vrijwilligerswerk willen doen?

JA / NEE

regelmatig / zo nu en dan / projectmatig

- Heeft u daarbij een voorkeur voor doelgroepen/type werk?

JA / NEE

Zo ja welke? (Uw keuzes graag aanvinken) Ik heb belangstelling voor deelname aan (Meerdere keuzes mogelijk)

□ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

Bestuur van de nieuwe parochie Commissie gebouwbeheer Commissie Financiën Werkgroep inrichting facilitaire zaken Werkgroep actie Kerkbalans Werkgroep Communicatie Werkgroep Navision

Gebouwen Vrijwilligers Personeel en Organisatie Begraafplaatsen Communicatie Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester

.......................................................................

Ik wil graag een inhoudelijke taak

□ □ □ □ □ □ □ □

Ik heb interesse in een bestuursfunctie (Aandachtsgebied en/of functie)

Toelichting mogelijk:

Liturgie Kerk en samenleving (Diaconie) Huwelijk en gezin Sacramenten voorbereiding Pastorale zorg rond zieken of ouderen Uitvaarten Scholing en leren Anders namelijk:

- Wat is uw beroep?

.....................................................................................................................

- Wat is uw opleiding?

.....................................................................................................................

- Wat zijn uw hobby's? ..................................................................................................................... - Opmerkingen

..................................................................................................................... .....................................................................................................................

Dit formulier kunt u afgeven aan de pastorie of het secretariaat van uw parochie, t.a.v. Pastor Theo Lamers. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

17


Eerste Heilige Communie Op zondag 15 april j.l. deden 16 Beerse kinderen uit groep 4 van de dr. Jan de Quayschool hun Eerste Heilige Communie. Onder grote belangstelling van familie en vrienden, in een met Smiley’s, ballonnen en silhouetten-vande-kinderen-zelf versierde H. Lambertuskerk, kregen de kinderen voor het eerst de hostie. Pastor Theo Lamers ging voor in deze kerkdienst en Harmonie Irene luisterde de viering op met enige muzikale werken. Oud schooldirecteur Leo van Kempen begeleidde de kinderen op orgel tijdens het zingen van de liedjes. Na hun eerste communie werden de kinderen vol enthousiasme toegezongen door hun ouders (Kijk omhoog van Nick en Simon), hetgeen zeer gewaardeerd werd!

Collecte Zonnebloem De collecte voor de Zonnebloem gaat niet door. Wanneer de collecte wel zal plaatsvinden, zal aangekondigd worden in de Dorps-Courant.

Gedicht kom op ze draaien je dol dag in dag uit crisis dit crisis dat we gaan naar de verdoemenis lege banken lege kerken lege mensen kom op laat je niet gek maken kijk naar moeder natuur vogels dieren planten alles leeft gewoon het leven lach naar de onheilsprofeten die je dooftoeteren met jobstijdingen leef het leven denk posistief Roc Andreas © Cuijk. 14 april 2012

Op de foto de communicanten van 2012: Yasmine Thomassen, Sanne Theunissen, Kane Francissen, Abel Vink, Zinzi van den Boogaard, Lenne Bolder, Jade Verwaaijen, Pien Thomassen, Kevin Hendriks, Lars Driessen, Breg Bolder, Daan van den Bosch, Fleur Lange, Sem van Benthum, Sterre Smits en Roy Lamers.

Parochiële zaken:

Voor persoonlijk contact is kapelaan/pastor Theo Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de: eerste en derde zaterdag van de maand en de tweede, vierde en vijfde zondag van de maand. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €10.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden

ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad. Huwelijks- en jubileumvieringen. D. Hofmans tel: 314893 lambertusparochie@ xs4all.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van. haren@zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 / 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. We bieden de mogelijkheid tot dopen op zondag na de Eucharistieviering. A. Lenkens tel: 320855 anjalenkens@ hotmail.com Voor alle informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel: 314893 lambertusparochie@xs4all.nl Parochiebestuur H. Lambertus

Jan van Daalstraat 33 • 5437 AX Beers Tel: 0485 - 31 57 74 • Mob: 06 - 5110 6161

18

Mei 2012


Activiteitenkalender

H. Lambertusparochie Mei

Kerkberichten mei-juni 2012 zater. 5 mei H. Mis 19.00 Gemengdkoor zater. 12 mei H. Mis 19.00 Dankviering communicanten communicanten met Ouders zon. 13 mei H. Mis 9.30 Together Moederdag zater. 19 mei H. Mis 19.00 Volkszang zon. 27 mei H. Mis 9.30 Pinksteren Gemengdkoor zater. 2 juni H. Mis 19.00 Together zon. 10 juni H. Mis 9.30 Volkszang zater. 16 juni H. Mis 19.00 Gemengdkoor zon. 24 juni H. Mis 10.00 Gilde Mis Gemengdkoor zon. 1 juli H. Mis. 9.30 Volkszang

Misintenties 5 mei. Willy van Lanen echtgenoot van Diny van Dijk, Jan Willemse, Leentje van den Acker echtgenote van Grad Driessen, Maria van den Lockand echtgenote van Wim van Bergen, Kees van Riet, Annie Reijnders echtgenote van Gerard Claassen, Piet Linssen, echtgenoot van Mien Linssen-Peters, Jaargetijde. 13 mei. Piet van Katwijk en Christina Cremers echtgenote, Miet Willems-Centen, Nellie Derks echtgenote van Tien Caspers i.v.m. Moederdag. 19 mei. Kees van Riet, Christ van der Logt echtgenote van Johanna Verheijen. 27 mei. Iet Geurts- Driessen, Miet Willems-Centen, Broer Derks echtgenoot van Tonnie Janssen en dochter Miranda, Jo Derks i.v.m. verjaardag. 2 juni. Jan Willemse, Leentje van den Acker echtgenote van Grad Driessen, Kees van Riet.

Gedoopt 1 April: Jip Petrus Bulkens, geboren 31-03-2011. De Vang 32. Wij wensen de ouders en familie van harte geluk met de doop van hun kind en dat zij mogen ontvangen kracht, wijsheid en inzicht bij de christelijke opvoeding.

Vastenaktie 2012 De collecte van de Vastenaktie heeft dit jaar het mooie bedrag van €836,35opgebracht. Onze hartelijke dank; ook namens de bewoners van de sloppenwijken in Addis- Abeba in het land Ethiopië.

6 mei Juliana Mill 1 – HBV1 6 mei Seizoensafsluiting senioren HBV 7 meiMariaviering Katwijk vertrek 18.30u - aanvang 19.00u 12 mei Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv Dr. J. de Quayschool 9.00u -11.00u 17 mei Hemelvaartsdag 18 mei Basisschool vrije dag 19 mei “HBV Vierd Feest” (overdag) 19 mei Bouncing Beers (’s avonds) 20 mei Hinnikdagen 2012 kampeerboerderij “De Tienmorgen” te Beers 9.00u - 16.30u 23 mei Deadline DC 25 mei Papiercontainer Korte Spruit tbv buurtvereniging ’t neie Huukske tot za. 11.00u 26 mei Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00u - 11.00u 26 mei Inzameling bruikbare spullen rommelmarkt Beers Best van 10.00u – 11.00u 26 mei Jeugdpinkstertoernooi HBV 27 mei Jeugdpinkstertoernooi HBV 28 mei Jeugdpinkstertoernooi HBV 28 mei 2e Pinksterdag mei Kasteel Tongelaar elke zondag open van 11.00u tot 17.00u

Juni 2 juni Dienstenveiling HBV veilinghuis de Spijker te Beers 3 juni Carbootsale van 9.00u – 15.00u op plein voor de “Kloosterhof” 4 t/m10 juni Open Rabo 35+ tennistoernooi te Beers 9 juni Seizoenafsluiting jeugd HBV 9 juni Trekking Superloterij Energo/Flipschoonmaak & businessclub JVC 9 juni Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv Dr. J. de Quayschool 9.00u-11.00u 12 juni Informatieavond: “Voortgang de Bungelaar” 20.00u ’t Wapen van Beers 20 juni Deadline DC 29 juni Laatste schooldag schooljaar 2011-2012 30 juni Papiercontainer Burg. vd Braakplein tbv Dr. J. de Quayschool 9.00u-11.00u juni Kasteel Tongelaar elke zondag open van 11.00u tot 17.00u 30 juni Ophaaldag bruikbare spullen rommelmarkt Beers Best.

Juli 1 juli Beers Best 14 juliPapiercontainer Burg. vd Braakplein tbv Dr. J. de Quayschool 9.00u-11.00u Opgaven activiteitenkalender: redactie@dorpscourant.nl

Mei 2012

19


Logistiek Centrum Beuningen Transport - Op- en Overslag - Media Services - Warehousing - Palletdistributie

“ Be gastvleef het gr rij oe Lande Brabantnse leven e ”

Hoenderstraat 8 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 Fax 0485-330129 Info@claassenbouw.nl

Comfortabele overnachtingsmogelijkheden van 4 tot 34 personen. Inspirerende vergaderlocatie, Trekkershutten en Natuurkampeerterrein, Authentieke Trouwlocatie Liesbeth en Jan Hermanussen-Thijssen Millseweg 13, 5437 NB Beers, tel 0485-316436 bgg 06-22447254 e-mail info@barendonk.nl, www.barendonk.nl

GILDEWEG 17 - 19 5437 AJ BEERS (NB) TEL (0485) 32 23 37 WWW.SLAAPSFEER.NL

AANNEEM-, TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF

GROOTSTE Het vlaggenschip “Vierlingsbeek” produceert de ca. 40 verschillende soorten ® STANDAARDZAND

KEUZE,

BESTE

ADVIES

Bouwen aan kwaliteit

Merumerkerkweg 1 6049 BX Herten Telefoon 0475-316054 Telefax 0475-317012

Havenlaan 31 5433 NK Cuijk Telefoon 0485-316124 Telefax 0485-318409

Men

u v/d

mei

maan

695 Scholfilet schotel

24 uur per dag via www.rabobank.nl/lvcm Ook is ons KlantenContactCentrum via (0485) 450 450 bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Daar zijn waar jij bent. Dat is het idee. Dichtbij, betrokken en toonaangevend.

www.rabobank.nl/lvcm

d


PERSBERICHT Aan : Van : Tel. nr. : Datum : Pagina’s :

de redactie team Communicatie 0900-4636443 (lokaal tarief) 17 april 2012 2

EK-voetbal 2012 : een verhoogd risico op mazelen!

De GGD Hart voor Brabant adviseert voetbalfans die komende zomer naar het Europees Kampioenschap (EK) voetbal in Polen en Oekraïne gaan om zich te laten vaccineren tegen de mazelen. In het westen van Oekraïne tegen de Poolse grens heerst namelijk een mazelenepidemie. Iedereen die de mazelen heeft gehad of ertegen is gevaccineerd, heeft geen nieuwe vaccinatie nodig. De GGD en het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering raden bezoekers aan het EK aan om zich ook te laten vaccineren tegen difterie-tetanus en polio (DTP) en hepatitis A (besmettelijke geelzucht). Deze ziekten kunnen namelijk uitbreken bij evenementen waar veel mensen samenkomen. Deze vaccinaties moeten bij voorkeur vier tot zes weken voor vertrek gehaald worden, maar ook last-minute heeft het nog zin. Hondsdolheid Een belangrijk advies aan de supporters is verder om uit te kijken voor honden en katten. In Polen en Oekraïne komt hondsdolheid voor; een hondenbeet of een uithaal van een kat kan vervelende gevolgen hebben. Afspraak maken De GGD kan u uitstekend adviseren over te nemen voorzorgsmaatregelen. Maak een afspraak op het reizigersspreekuur via www.ggdreizigerszorg.nl of bel 0900-8222467 (10 ct/min). Bezoekers aan het reizigersspreekuur die naar het EK gaan, ontvangen de komende weken een leuke Oranje-attentie.

EINDE

PERSBERICHT

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van de GGD Hart voor Brabant via telefoonnummer 0900-4636443.

Mei 2012

21


PERSBERICHT

Trainingen om slaapklachten en piekeren te verminderen

Verminder uw slaapklachten met een korte training Slaapklachten en overmatig piekeren komen veel voor. Gelukkig is er wat aan te doen. Hoe eerder, hoe beter! U kunt op korte termijn bij de afdeling preventie van GGZ Oost Brabant starten met de nieuwe trainingen ‘Slapen doe je zo’ en ‘Denk je wel’. De training ‘Slapen doe je zo’ richt zich op mensen die slaapklachten ervaren en hier iets aan willen doen. De training geeft u inzicht in hoeveel en hoe goed u slaapt. Verder leert u vaardigheden om uw slaap positief te beïnvloeden en om de mogelijke stoorzenders van uw slapen beter te controleren. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. Goed slapen is immers belangrijk om je overdag voldoende fit en uitgerust te voelen. Bovendien is het onprettig ‘s nachts wakker te liggen. Slaapklachten kunnen - soms ongemerkt- leiden tot chronische klachten; het is daarom belangrijk uw klachten actief aan te pakken. Piekeren De training ‘Denk je wel’ richt zich op mensen die last hebben van vaak of veel piekeren. We denken vaak dat we met piekeren tot oplossingen voor moeilijke dingen zullen komen. Intussen draaien onze gedachten meestal in cirkels rond en raken we juist meer of verder van huis. De gedachtenpatronen, de denkgewoontes nemen ons ongemerkt dusdanig op de loop, dat onze klachten verergeren of ons langer last geven dan nodig en goed voor ons is. De training ‘Denk je wel’ bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. Aanmelden Trainingen worden afhankelijk van de aanmeldingen gegeven in Boxmeer of Gennep. Wilt u meer informatie? Wilt u aanmelden voor een kennismakingsgesprek? Bel of mail naar de Afdeling Preventie GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg, telefoon 0485 84 7250 of mail preventie@ggzlvc.nl . In een kennismakingsgesprek bekijken we wat uw klachten zijn en waar u naar op zoek bent. Ook zullen we eventuele alternatieven (bijv. training ‘voluit leven’, ‘mindfulness’, ‘omgaan met stress’, ‘angst de baas’, ‘in de put, uit de put’) met u bespreken. Pas na het kennismakingsgesprek wordt definitief besloten of u gaat meedoen aan een training. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie, tel. 073-8447544.

22

Mei 2012


‘PaardenPassie’ op Tongelaar. Sylvia van Noye uit Grave is na de lerarenopleiding Nijmegen in de beeldende vakken altijd blijven schilderen, creëren, exposeren en lesgeven. Van kinds af aan is ze bezig met paarden en rijdt ze fanatiek. Geworden tot een natuurlijk paardenspecialist leeft Sylvia haar passie voor paarden als paardenfluisteraar, coach en trainer van mens en paard met haar bedrijf Hippodroom. Non-verbale communicatie en authentiek leiderschap in interactie met het paard leren ons veel over ieders gedrag. In deze expositie deelt zij dit diepe contact en de ervaringen als coach in levensgrote schilderijen. Sylvia van Noye werkt vanuit haar atelier op kasteel Tongelaar en organiseert daar de kunstexposities. Verbeelding van verbinding De relatie tussen mens en paard wordt bezield en doorleefd weergegeven. Verlicht en verbonden worden mens en paard de overgave aan elkaar en de natuur verbeeld. De natuurlijke beweging van de actie en de vage grenzen tussen figuratie en abstract maken het aanschouwelijke als de beleving van een momentopname. De toeschouwer gaat op in de natuur van het paard, de natuur zelf en treedt in verbinding met de eigen natuur, het innerlijke zelf. De onderwerpen zijn deels herkenbaar maar geven ook royaal baan aan de vrije interpretatie. Het kleurgebruik is genuanceerd en van natuurlijke aard. De beweging en arcering bestaande uit verschillende transparante lagen, smeden het geheel tot een uitbundige beweging. Het licht speelt door het werk en brengt het beeld tot leven. Een actie van energie, van rust en gelatenheid, van spanning en stress, tot verstilling die buiten het kader van het paneel gewoon doorgaat. De verbeelding van innerlijke beleving en uiterlijke expressie. Zoals de natuur het ingeeft. www.beeld-werk.com

Ellen Welten-Louwers uit Oss is al 32 jaar kunstenares. Direct na haar vooropleiding Moa tekenen en handvaardigheid in Tilburg startte ze naast het lesgeven als zelfstandig kunstenares. Ook Ellen heeft een passie voor paarden. Ze rijdt fanatiek western en is meerdere malen Nederlands en Benelux , Rheinland en Europees kampioen geweest met haar merrie Kinda Sweetly Dun. Ze fokt regelmatig goede veulens, waaronder enkele Nederlandse kampioenen en een Europese titelhouder. Op de expositie zijn ook verschillende beelden van westernpaarden te zien. Inspiratie Ellen vindt haar inspiratie bij paarden en ballet. De gratie, elegantie en beweging spreken haar aan. Beide onderwerpen lenen zich uitstekend om emoties uit te beelden, zoals “tenderness” of “ingetogen”. Soms wordt met enkele lijnen een beweging weergegeven. Accenten in gepolijste vlakken geven de sculpturen meer vaart. De paarden zijn soms teruggebracht naar een minimale weergave om zo de essentie van de beweging te versterken. In andere beelden worden juist veel details gebruikt om ze daarmee zo realistisch mogelijk over te laten komen. Een juiste anatomie of uitdrukking van het karakter van het dier is daarbij erg belangrijk. Zeker in de opdrachten van een portret. Ellen werkt in brons en sinds kort in glas. Dit geeft een hele nieuwe dimensie aan haar beelden. Ze zijn transparant. Kleur en licht hebben vrij spel waardoor de sculpturen nog meer tot leven komen. Werken in dit materiaal is een onuitputtelijke zoektocht naar de mogelijkheden en onmogelijkheden met mooie en spannende resultaten. Vooral de onmogelijkheden in deze techniek proberen te beheersen, is een grote uitdaging. Ellen exposeert regelmatig in galerieën in binnen en buitenland en haar opdrachten zijn verspreid over de hele wereld. In deze expositie is een grote variëteit aan beelden van overwegend paarden in alle technieken te zien.

www.ellenweltenlouwers.nl

Kasteel Tongelaar is iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur. De expositie is dan ook te bezichtigen. Keizer Culinair biedt de gelegenheid om een hapje en een drankje te nuttigen in de fraaie bourgondische toren of op het terras. Het kasteel Tongelaar is te vinden aan Tongelaar 12 en 16 in Mill. Gratis entree. “ power of nature” 185x120 gemengd op paneel Sylvia van Noye

“Passage” 70 brons Ellen Welten-Louwers

Mei 2012

23


Over de liturgie (14) De Paastijd In april hebben we het grote feest van Pasen gevierd. En als dit parochieblad verschijnt bevinden we ons in de Paastijd. Vaak kennen we de 40-daagse voorbereiding op Pasen, maar hebben we niet altijd in de gaten, dat het feest erna nog langer duurt! Daarom in dit parochieblad een verhaal over de paastijd. De Paastijd is de vijftigdaagse periode die begint in de Paasnacht en eindigt op het hoogfeest van Pinksteren. In de liturgie van de Paastijd staat de vreugde om de Verrijzenis van Christus centraal. De Paastijd is liturgisch gesproken een ‘sterke tijd’. De Kerk kent vier sterke tijden: de Advent, de Kersttijd, de Veertigdagentijd en de Paastijd. Deze tijden heten sterk, omdat in die periode telkens een geloofsfeit centraal staat: de komst van Jezus in de Advent; de geboorte in de Kersttijd; de noodzaak tot bekering in de Veertigdagentijd; en de Verrijzenis van Christus in de Paastijd. De Paastijd duurt vijftig dagen. Deze periode is overgenomen van de joodse feestkalender. Het Israëlitische oogstfeest Sjavoeot (Hebreeuws voor ‘Wekenfeest’) moest volgens de Tora zeven weken (7 maal 7 dagen) na Pesach gevierd worden. In de christelijke kalender wordt zeven weken na Pasen het hoogfeest van Pinksteren gevierd. De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse pèntèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Pinksteren betekent dus eigenlijk Vijftigste Paasdag. Gedurende de Paastijd wordt de paaskaars goed zichtbaar op het priesterkoor gezet in de nabijheid van de lezenaar waar het evangelie en de preek gehouden wordt: het verhaal en verkondiging van Pasen: De Heer is verrezen! Gedurende de Paastijd wordt in de eucharistie gelezen uit de Handelingen der Apostelen en het Johannes-evangelie. Het eerste bijbelboek vertelt over het ontstaan van de jonge Kerk, de gemeenschap van mensen die in de Verrijzenis van Christus geloofden; in het tweede boek spreekt Christus over Zichzelf als bron van het nieuwe leven. De liturgische kleur van de Paastijd is over het algemeen wit. Dat betekent dat de voorgangers in de vieringen gekleed gaan in witte of gouden gewaden. De kleur van Pinksteren is echter rood, dit als symbool voor het vuur en de begeestering van de Heilige Geest, die zeven weken na de Verrijzenis op de Apostelen neerdaalde. Pastor Theo Lamers

Youcat bijeenkomst voor jongeren Op 29 april komen jongeren uit het bisdom naar Cuijk voor hun maandelijks youcat bijeenkomst. “Youcat,” zult u zeggen, “wat is dat?” Tijdens de de WereldJongerenDagen in Madrid is een speciale jongerencatechismus verschenen waarin op toegankelijke wijze voor jongeren uitleg wordt gegeven aan belangrijke geloofsthema’s. Maandelijks komen jongeren uit het bisdom bij elkaar om een thema hieruit te bespreken, samen te vieren en elkaar te ontmoeten. Zondag 29 april zullen zij met de parochianen eucharistie vieren in de Martinuskerk. Aansluitend eten ze samen en komt Mgr. Mutsaerts voor de inleiding en het gesprek. We wensen hen een mooie dag toe in onze omgeving. Pastor Theo Lamers Bijzondere vieringen Meimaand – Mariamaand. Bij de opening en de sluiting van de Mariamaand (1 en 31 mei) is er een gebedsdienst bij de Lourdesgrot in Katwijk om 19.00 uur. In de meimaand zijn de eucharistievieringen in Katwijk om 10.30 uur en worden verzorgd door gastkoren: 1 mei Opening meimaand (gebedsdienst): Gemengd koor Katwijk 6 mei Zang Veredelt uit Cuijk 13 mei Voces Virorum uit Boxmeer (Dodenherdenking) 17 mei Licenza uit Haps (Hemelvaartsdag) 20 mei Gemengd Koor uit Overasselt 27 mei Familiekoor Niessing 31 mei Sluiting meimaand (gebedsdienst): gemengd koor Katwijk Er zijn Bedevaarten en bijzondere activiteiten in deze maand: 7 mei 19.00 uur: KVO kring Cuijk 8 mei 10.30 uur: Viering voor ouderen en zieken Cuijk e.o. m.m.v. Allegro Vivace – Vianen 16 mei 15.00 uur: KBO Haps, Rijkevoort 17 mei 15.30 uur: Peuter-Kleuterviering 19 mei 19.00 uur Mariaconcert Vivace uit Vianen 20 mei 8.30 uur: Groesbeekse bedevaart

24

Mei 2012


Zalig Pasen! (Uit de paaspreek) Hadden de vrouwen en de apostelen een gsm gehad, zou de ochtend van Pasen anders zijn verlopen? Zouden ze die boodschap goed ingetikt hebben? Of zouden ze veel followers op Twitter hebben gehad? Ze hoefden maar te herhalen wat de jonge man in het witte gewaad hun had gezegd. “Jezus de Nazarener, de gekruisigde is verrezen.” Dit was en blijft de kern van zijn boodschap. Jezus is opgewekt, Hij leeft! Dit is een daad van God. Hij heeft het laatste woord en triomfeert, niet de tegenstanders van Jezus. Hoe brengen we deze boodschap over in een wereld, waar velen met een gsm aan het oor worden geboren en met een pc-muis dicht bij de hand? De evangelieschrijvers kende geen internet. Maar zij waren begaan met de boodschap van en over Jezus. Dit is de reden waarom zij hun evangelie schreven . Een verteller weet meer dan hij zijn personages laat vertellen en meemaken. De evangelisten geloven in de paasboodschap. Ze kennen haar en delen ze mee aan zijn lezers van toen en nu. Sinds het eerste paasfeest met Jezus is elke achtste dag een dag van de verrijzenis. Gaan we vandaag of morgen in deze Paastijd aan iemand de vreugde van Pasen melden? Gaan we door een woord, een beeld, een gebaar zelf engel van Pasen zijn? Internet, gsm, brief, telefoon, Twitter en Facebook kunnen helpen. Wie wens ik een Zalig Paasfeest? Waar en aan wie zeg of schrijf ik: “Vrees niet. De Heer is verrezen.” Deze paastijd is het groot feest. Heel de geschiedenis door heeft God zich laten zien aan mensen. Maar bijzonder heeft hij zich laten kennen in Jezus van Nazareth: die stierf aan een misdadigersdood, maar God deed Hem leven! God wil ook ons laten leven. Laten we die boodschap delen, door samen het leven, door samen ons geloof te vieren, zoals zovelen voor ons en zo velen na ons. Die boodschap daagt ons uit opnieuw te leven, mensen opnieuw te laten leven. Dit is ons geloof: Dit is ons licht, Dit is ons vuur: Dit is ons leven: De Heer is verrezen!

   



 



                                 

Mei 2012

25

       

 


Persbericht Rijk van Nijmegen, 16 april 2012 Ouders vinden achteruithollende kwaliteit in kinderopvang beangstigend Nieuw initiatief brengt de vertrouwde kleinschaligheid weer terug Deze week publiceerde het AD de uitkomst van de mening van ouders in Nederland. 42% van de ondervraagde ouders noemt het “beangstigend” dat de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland achteruitholt. Volgens sociaal psycholoog en journalist Marilse Eerkens in haar boek 'Wat doen we met de baby?' is de kwaliteit van de kinderopvang in ons land sinds de jaren negentig achteruitgehold. Tegemoetkoming van de overheid heeft forse groei binnen kinderopvangmogelijkheden bewerkstelligd met kwaliteitsvermindering tot gevolg, hoezo dan een nieuw initiatief? Juist doordat ouders genoodzaakt zijn om door de hogere kosten in de huidige economie meer te gaan werken, hebben de kinderopvangmogelijkheden een forse groei doorstaan. Het heeft veel voordelen om je kleintje overdag tussen andere kinderen te laten spelen, daar is niets mis mee. Het s alleen jammer dat men dat als enige optie voor de dagelijkse kinderopvang gekozen heeft. Het is juist zo mooi om een combinatie te maken. Er zijn ouders die dit al doen door hun kleintje naast een paar dagen creche ook een dag naar opa en oma te brengen, maar wat als die niet altijd beschikbaar zijn? We willen graag weer weten wie er de hele dag bij ons kleintje is Ouders geven aan er “vanuit te zijn gegaan” dat de selectie van het opvangende personeel naar dezelfde normen en waarden als die van henzelf gebeurt. Maar ieder kind is anders, iedere ouder is anders. Er is weer behoefte aan het ‘leren kennen’ van de persoon die de hele dag met je kind doorbrengt. “Wie is hij/zij, wat zijn de normen en waarden, hoe denkt men?”. Vaak is de ideale omgeving voor het kind veel dichter in de buurt dan men denkt. Alleen door het gehaaste bestaan hebben we niet heel veel tijd om een netwerk op te bouwen met mensen die met soortgelijke oppasproblemen zitten, laat staan dat we de beperkte sociale kring die we hebben, willen “belasten’ met een opvangvraag, Buurtouders Nederland heeft een initiatief ontwikkeld waarmee men het met elkaar kan regelen. Een vertrouwde, huiselijke omgeving, passend bij en met aandacht voor het kind als individu. Elkaar online vinden als basis voor een intensieve kennismaking onder begeleiding van een professional Buurtouders Nederland biedt een online platform waarop ouders elkaar kunnen vinden en zelf kunnen beslissen of ze op elkaars kinderen willen passen’, aldus Nicolette Biesters, Manager Operations Buurtouders Nederland. De ouders nemen een eigen verantwoordelijkheid op basis van vertrouwen en flexibiliteit, maar steunen tegelijker tijd op een professionele consulent. Hierdoor kunnen ze hun kind ‘met een gerust hart’ wegbrengen. Ook biedt Buurtouders Nederland de mogelijkheid tot geregistreerde gastouderopvang via hun erkende vestigingen in Nederland, waardoor kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden. Keuze genoeg, met altijd veiligheid en kwaliteit voorop. Buurtouders Nederland registreert na selectie reeds bestaande gastouders en biedt deze een persoonlijke werkomgeving waar administratieve zaken overzichtelijk geregistreerd staan. Ook zorgt Buurtouders Nederland voor de kostenloze opleiding tot gastouder, waar veel om gevraagd wordt door ouders, die ook bereid zijn een dag opvang te bieden aan kinderen uit de buurt. Transparant oppas regelen in de buurt met online gemak Via aanmelden op een gebruikersvriendelijk online systeem zijn vraag- en aanbod van oppas of gereigistreerde gastouderopvang in één oogopslag zichtbaar. Dit geldt voor eenmalige en structurele

26

Mei 2012


oppas, zowel voor-, tussen*- als naschools, maar ook de dagopvang. Deze vorm van oppas beperkt zich daarmee niet tot kantooruren, maar voorziet ook in de behoefte van ouders die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de horeca of zorg. De werkelijke oppasuren worden al dan niet naar elkaar in rekening gebracht. Betaling geschiedt per uur en niet (meer) per dagdeel. Buurtouders Nederland verzorgt de urenregistratie en financiële afwikkeling van de gemaakte afspraken. Professionele consulenten zien er op toe dat veiligheidsnormen en pedagogisch beleid gewaarborgd blijven op het opvangadres. Ze zijn tevens vaste contactpersoon voor de ouders. Minimaal 2 keer per jaar komt de consulent op bezoek en eisen onder andere conform wetgeving een verklaring van goed gedrag van elke bewoner (van 18 jaar en ouder) die onderdeel uitmaakt van de huishouding in kwestie. Kwaliteit en wetgeving staan hoog in het vaandel in het belang van het kind Ouders of belangstellenden kunnen voor meer informatie of aanmelding terecht op www.buurtoudersnederland.nl.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie Contactpersoon:

Nicolette Biesters

Telefoon:

06 51003162

E-Mail:

info@buurtoudersnederland.nl

Wauw! Een Grijze Wouw! Brabants Landschap verwelkomt zeldzame roofvogel In de Keentse uiterwaard aan de Brabantse Maas tussen Oss en Grave zit sinds een paar dagen een uiterst zeldzame roofvogel: de grijze wouw. Deze soort heeft voor zover bekend ons land nog maar vijf keer eerder aangedaan in de geschiedenis. Hij zit op Keent in boomtoppen en ‘bidt’ er als een torenvalk op zoek naar prooi. Het is niet alleen een zeldzame maar ook prachtige vogel: zo klein als een valk, zo wit als een meeuw en met de kijker vallen zijn rode ogen op. Zijn broedgebied ligt in de Extremadura in het zuidwesten van Spanje, dus je vraagt je af wat zo’n beestje hier helemaal komt doen. Het gaat dan ook om een dwaalgast. Keent is een natuurontwikkelingsgebied waar Brabants Landschap in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Oss hard bezig is landbouwgrond om te zetten in natuur. Dit mede met het oog op waterberging en veiligheid. Hier is spectaculaire rivier-natuur aan het ontstaan, met open water, moeras, struwelen, half-open landschap en ooibos. Om dit te bereiken wordt begrazing uitgevoerd met een kudde van het Taurus-rund. Wij vragen de bezoekende vogelaars met respect om te gaan met de natuur. We bieden ze graag de gelegenheid tot het ‘spotten’ van de grijze wouw, maar vragen ze tegelijkertijd de andere wilde dieren en planten niet te verstoren. En wat de half wilde runderen betreft: jaag ze niet op en klim niet over prikkeldraad, maar laat deze goedmoedige reuzen voortgaan hun nuttige beheerswerk te verrichten. Brabants Landschap wenst de vogelaars veel kijkgenot!

Mei 2012

27

168dcmei2012  

•Bèrsepraot •Bloemetjevandemaand •VandeDorpsraad •Vanderedactie •Drieopeenrij •Politiebericht •BeerseHinnikdag •Colofon •VoortgangdeBungelaa...