Page 1

HBV-kids op sokken

Februari 2011

Kinderen van HBV-leden gefotografeerd in een voetbalkous. Van links naar rechts: Tijn Selten, Iris Robben, Jimmy van den Bogaard, Daan van der Wiel, Dennis Hendrix, Silke Hendriks, Ties van Gemert, Rik van Overbeek.

 Activiteitenkalender • • Bèrse praot • Van de Dorpsraad... • Koninklijke onderscheiding voor Annie van de Leuvert • Garagesale • Drieopeenrij • Van de redactie

• Foudte Party winnaar Barcompetie • Familie Degen wint familietoernooi • Ik en de Vip • Colofon • Veranderingen Kloosterhof • Fotopagina

• Blèrfestival • Nieuw boerenbruidspaar • In gesprek met Miranda Driessen • Seniorenpagina • Discotennis Play Back • The Young Ones • Gedicht • Parochieberichten


Februari 2011

Bèrse praot

Activiteitenkalender Februari 5 feb Energo/Flip Schoonmaak D1 - Alterno Apeldoorn D2, 17.00 uur Energo/Flip Schoonmaak H1 - Apollo 8 Borne H1, 19.00 uur 11 feb Pronkzitting “de Bokkerijers”, zaal De Spijker 12 feb Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. Pronkzitting “de Bokkerijers”, zaal De Spijker 16 feb Deadline Dorps-Courant uitgave maart 18 feb Pronkzitting “de Bokkerijers”, zaal De Spijker 19 feb Pronkzitting “de Bokkerijers”, zaal De Spijker 20 feb de Zwaluw 1 (Oeffelt) - HBV1 22 feb Start verkoop kaarten Boerenbruiloft 25 feb Inzameling oud papier, 11.00 uur tot zaterdag 11.00 uur parkje Korte Spruit. 26 feb. Inzameling gebruikte spullen Beers Best, 10.00-11.00 uur, parkje Korte Spruit. 26 feb Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. 27 feb HBV1 - SES1 (Langeboom)

Maart 12 20 23 25 26 26 27

mrt Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. mrt Siol 1 (Katwijk) - HBV1 mrt Deadline Dorps-Courant uitgave april. mrt Inzameling oud papier, 11.00 uur tot zaterdag 11.00 uur parkje Korte Spruit. mrt. Inzameling gebruikte spullen Beers Best, 10.00-11.00 uur, parkje Korte Spruit. mrt Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. mrt HBV1 - Toxandria 1 (Rijkevoort)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

April

70

9 apr Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. 10 apr VCA1 (St. Agatha) - HBV1 17 apr HBV1 - Excellent 1 (Oploo) 23 apr Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. 25 apr HBV1 - Gassel 1 (Paasmaandag) 29 apr Inzameling oud papier, 11.00 uur tot zaterdag 11.00 uur parkje Korte Spruit. 30 apr Inzameling gebruikte spullen Beers Best, 10.00-11.00 uur, parkje Korte Spruit.

75 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Mei

89

1 mei DSV1 (St. Anthonis) - HBV1 7 mei Barendonk: Optreden bij het kampvuur met zanggroep Together en muzikale begeleiding van PaMaLoHa, met gitaar, accordeon en zingende zaag (aanvang 20.00 uur). 8 mei HBV1 - Vios’38 1 (Beugen) 14 mei Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. 14 en 15 mei Barendonk: “Onsplattelandsrondje”; diverse routes langs ondernemers van het Verrassende Platte Land van Cuijk (zie www. onsplattelandsrondje.nl).

90

Opgaven activiteitenkalender: redactie@dorpscourant.nl

2

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Nat: Hoi Tat, ik waar naor de uutreiking van de Gementelijke Cultuurpries gewèst. En ik mot zegge, ik waar nie d’n ennigste Bèrse die daor waar. Mar ja dè waar ok gèn wonder, went er ware mar liefts twee Bèrse groepen genomineerd. Ut waar wel un heel spektakel daor in de schouwburg dè mot ik zegge, veur mien mag ut wel iets minder mi al dè getam tam. De groepen overheersten toch wel un bietje, un veurdracht of zoiets, zoi un welkomme afwisseling kunnen zien. Dië spreekstalmeister dé ut ok wel goed en dè vond ik heel moi, die ie ut geheel afsloot mit un gedicht, dè unne Bèrse haj geschreven ovver Kuuk. Al béj al hebbe die Bèrse heur eige moi op de kaart gezet. Tat: Ge het wer net als altied geliek, mar wa ik vraoge woi: wa hedde géj mi al ow Kerst-en Neijaorskaarten gedaon? Ik heb ze allemaol naor Jeanne gebrocht en die duut er wer iets mi veur de ‘Stichting Klaartje’. Ik heb mien laote vertelle dè ze; in al dië tied dè ze dè doen, al meer dan vijfduuzend eurootjes béj mekaar hebben gesprokkeld. Kiek en zodoende steun ik subiet ok un bietje ut goeie doel. Kost ok nog is gen cent! Nat: Daor hedde géj goed an gedaon, mar wa dinkte van de Kerk teggeworrig? Zeg is eerlijk, wa dinkte géj van die uutspraak van hulpbisschop, Rob Mutsaerts? Héj zè: dè er in ut bisdom Den Bosch meer dan tweehonderd van de driehonderd en tachtig kerken gesloopt motte worre. We boeren in ze’t ie. En daor gaon onze lieve centen die wéj aauweren altied an de kerk gegèven hebben. Mutsaerts wil die kerken afbrèke, de grond an de Gemente verkope en er dan huuskes op bouwen. De kerk is gèn volkskerk mer volgens d’n hulpbisschop. Ze doen now net of de kerk van hun is, mar in feite is die toch van de Bèrse gemeenschap, of heb ik dè mis? Zelf motte wéj eigenlijk beslisse. Tat: Now, now, zo te heure zitte géj nogal mi die kerk in de maag. As géj niks wilt wete van slope, wa dan wel? Ge kunt er un slot op doen, mar dan binde er nog nie, de koste van onderhoud en weet ik allemaol wa, die lope gewoon deur. Ut wurdt ok steeds moeilijker um de kerkbijdrage op peil te haawe. Verléje jaor han ze nog twintig duuzend euro, mar hoeveul zal ut dééj jaor worre? Ut blieft unne gok elk jaor wer. Toch zie ik nog nie dè de Bèrse kerk zomar gesloopt wurdt en wis mar nie bang want un flatgebouw, die zie ik in een, twee drie nog nie zò zitte in Bèrs. Wies now is eerlijk, wie wil er now tussen al die grafzèrke wonen? Ik in ieder geval, now nie en dan nie! Mot ik nog is efkes an jou vraoge. Ge gingt de kerk uut nog veur d’n preek en efkes daor nao, zag ik ow wer terug komme, waar de nie goed geworre of waar de ow collectegeld vergète, wa waar d’r eigenlijk an de hand mit ow? Nat: Dè vertel ik ow misschien de volgende keer wel went we motte now afsluute.

Loe


3

Februari 2011

Van de dorpsraad… I-DOP-werkgroepen Op 11 januari 2011 heeft de aftrapbijeenkomst voor de projecten uit het i-DOP plaatsgevonden. De werkgroepen zijn enthousiast gestart en zijn op dit moment volop aan het brainstormen. We houden u in de toekomst op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

AED-Alert Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt des te beter. Wanneer 112 is gebeld en er geconstateerd wordt dat het om een hartstilstand gaat, ontvangen AEDhulpverleners die zich in de

omgeving van het slachtoffer bevinden een smsbericht. Het systeem geeft 2 soorten berichten uit: een bericht om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimeren, of een bericht om eerst op een aangegeven adres een AED op te halen en hiermee naar het slachtoffer te gaan. Ook verschijnt de pincode van het AED-apparaat in dit bericht. Wilt u een bijdrage leveren in de hulpverlening? Iedereen met een geldig NRR-reanimatie-certificaat of een AED-bedieningscertificaat kan zich persoonlijk aanmelden via de site www. aed-alert.nl Mocht u nog vragen hebben

over dit systeem, of interesse hebben in een cursus om een AED te kunnen bedienen, dan kunt u bij voorkeur een e-mail sturen naar de dorpsraad. U kunt ook contact opnemen met dorpsraadlid Esther Bodde, telefoon 330664. Tevens willen we de gelegenheid benutten om de Stichting Kies voor Leven te bedanken voor hun bijdrage in het realiseren van een goed hulpverleningssysteem in ons dorp.

Nieuw lid dorpsraad Walter Vink heeft zich als nieuw lid aangemeld voor de dorpsraad. We wensen hem veel succes en plezier met zijn werkzaamheden.

In een volgend nummer van De DorpsCourant zal hij zich aan u voorstellen. Als u vragen, klachten of opmerkingen voor de dorpsraad heeft, kunt u deze bij voorkeur via e-mail (dorpsraadbeers@gmail.com) aan ons kenbaar maken. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de secretaris, Karin van den Bergh-Smits, tel. 322033. Uiteraard kunt u ook één van de andere leden van de dorpsraad aanspreken.

Koninklijke onderscheiding voor Annie van de Leuvert Vanaf 1997 secretaris KBO Beers/Linden. Vanaf 1998 kerstallenexpositie. Vanaf 2002 secretaresse Zonnebloem Beers.

Tijdens de kerstviering van KBO Beers-Linden op 22 december 2010 werd Annie van de Leuvert onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ondersteund door het bestuur van de kerkkoren en de Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC) heeft de KBO afdeling Beers-Linden Annie voorgedragen. Gezien haar veel verdiensten een zeer terechte onderscheiding. De KBO laat ons weten dat er nooit tevergeefs een beroep op haar wordt gedaan. Dit mag blijken uit de vele activiteiten die Annie al meer dan 25 jaar verricht. Om een beeld te geven hoe intens Annie alles doet hebben wij hiervan een opsomming gemaakt:

Al deze werkzaamheden doet ze met volle overgave. Wegens ziekte heeft Annie een aantal van deze taken moeten verminderen, maar ze voelt zich nog steeds verantwoordelijk voor “haar” ouderen. Het werk dat Annie vrijwillig doet voor haar medemensen komt vanuit een groot hart. Vanaf 1994 ziekenbezoek ouderen als mantelzorgvrijwilligster. Vanaf 1997 leidster toneelclub KBO Beers/Linden. Vanaf 1984 lid en bestuurslid van gemengd koor en Lambertuskoor. Vanaf 1984 lid indicatiecommissie SWOC. Vanaf 1984 leidster brei- en handwerkactiviteiten KBO Beers/Linden. Vanaf 1992 lid werkgroep H. Vormsel.

De Beerse gemeenschap, in het bijzonder de ouderen, hebben heel veel waardering voor jouw schitterend werk.

Garage-sale Zaterdag 12 februari 10.00 tot 17.00 uur, Blauwe Steen 1b, Beers. Alles dat niet mee gaat met de verhuizing: huisraad, bureaumeubelen en artikelen; tuingereedschap, grasmaaier, trimmer, bladblazer op

benzine, tuinstoelen/tafel, garagekasten en -rekken, kinderfiets 4-6 jr, bolderwagen, kinderfietskar, kindertafeltje met stoeltjes, kinderboeken, stripboeken, ronde box op wielen, babyautostoeltjes, t.v.’s, etc.


Februari 2011

4

DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Vertel iets verrassends over jezelf. 6. Wat is je grootste blunder? 7. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 8. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken? 9. Wat is je grootste miskoop ooit? 10. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen?

Iet Geurts-Driessen

in het buitengebied willen en dan met name hier in de Keizerstraat. En bij de boog naar het kerkhof staan vaak obstakels waardoor het niet rolstoelvriendelijk is. 11. Ik vraag mijn buurjongen Roy Driessen om de volgende keer een stukje te schrijven.

Jet Schaminée-Cuppen 1. Hoi, ik ben Jet Schaminée-Cuppen, 25 jaar oud en ben getrouwd met Rob. We wonen samen met onze 2 katten op de Grotestraat 42 in Beers. 2. Mijn dag begint verschillend, maar meestal sta ik om 7 uur op zodat ik om

1. Ik ben Iet Geurts-Driessen 82 jaar en woon samen met onze Jan en Loes op de Keizerstraat 6 in Beers. 2. Ik ben meestal rond 6 uur wakker, lees dan de krant en ga douchen. Rond 10 uur zet ik een volle pot koffie. Er komt altijd wel iemand op bezoek. Zo’n 2 pakken koffie gaan er dan ook wel door heen in een week. Verder kijk ik veel TV en ‘s middags geniet ik van een middagdutje. 3. Mijn hobby’s zijn TV kijken, kranten en tijdschriften lezen en oude foto’s uitzoeken samen met een van de kleinkinderen. 4. Ik heb geen idee, ik heb geen verstand van computers en heb er ook geen. 5. Ik was laatst zelf aangenaam verrast toen alle 5 de kleinkinderen na hun uitje met aanhang bij me langskwamen om het weekend af te sluiten. Ze hadden alleen niets voor me mee gebracht. 6. Toen ik een keer de vogeltjes buiten wilde voeren ben ik met een wiel van de rolstoel naast de stoep terecht gekomen. Ik kon niet meer voor of achter uit. Ik heb toen buiten voor het huis gestaan tot er een vrouw voorbij kwam fietsen die me heeft geholpen. 7. Je kunt me vergelijken met een open deur. Gastvrij en altijd opgewekt. 8. Voor een Bossche bol, frikadel speciaal en in de zomer voor een Heldro ijsje mag je me ‘s nachts wakker maken. 9. Bij mijn weten heb ik nooit een miskoop gedaan. 10. Ik zou wel wat meer straatlampen

omdat ik teveel aan het kletsen was. 7. Met het spel mens erger je niet, ouderwets gezellig! 8. Je kunt me beter laten slapen, maar als er iets is met familie kun je het proberen. 9. Verf. Ik ging verf kopen, had een kleur uitgezocht die laten mengen en voor de hele woonkamer verf gekocht. Alleen toen ik het thuis op de muur ging smeren vond ik het helemaal niet mooi en ben een andere kleur gaan kopen. 10. Van mij mogen er wat minder drempels liggen en op de grotere wegen buiten de bebouwde kom de snelheid geen 60 km maar 80 km/u. 11. Mijn, nog steeds een beetje, buurvrouw Hannelore Heurkens.

Sjaak van Oosterom 1. Hoi, ik ben Sjaak van Oosterom, 29 jaar, en woon sinds kort weer alleen op de Nieuwstraat 14 in Beers. 2. Een gemiddelde dag ziet er ongeveer als volgt uit: 10.07 uur de wekker, dan 3 keer snoozen, vervolgens douchen en dan ben ik rond 11.00 uur bij ´t Wapen van Beers. Dan begin ik door de weeks aan mijn kantoorwerkzaamheden en boekhouding, en in ‘t weekend is het vaak feestjes/diners voorbereiden en kook ik veel. Door de weeks is het vaak dat ik om 02.00 uur klaar ben en in ‘t weekend +/- 04.00 uur. De maandag en woensdagavond ben ik lekker vrij. 3. Ik ben gruwelijk sportief aangelegd, ik ben redelijk fanatiek met darten, biljarten en pokeren. Ik ga 1 x per jaar winterspor-

8 uur kan beginnen. Ik heb samen met mijn ouders een biologisch akkerbouw bedrijf, dus wat we op een dag gaan doen is per seizoen anders. ’s Avonds ga ik nog wel eens werken of maak ik tijd voor hobby’s. 3. Mijn hobby’s zijn paardrijden, koffie/ thee drinken bij vriendinnen, winkelen, op zaterdagavond borrels drinken met vrienden en uitgaan. 4. Ik heb niet echt een favoriete website, vaak kijk ik wel even op hyves.nl. 5. Dat is een verrassing! 6. Die heb ik zoveel dat ik ze niet allemaal heb onthouden! Maar ik ben ook wel eens tegen een deur aangelopen


Februari 2011

5 ten, lekker koken, eten en uitgaan, en ik ga heel af en toe volleyballen bij het mooiste team van Energo. 4. http://bva-auctions.com/, is een veilingsite. 5. Nou…, ik heb in mijn studententijd altijd geroepen dat ik een eigen zaak ging beginnen in de horeca, maar dan NOOIT een kroeg in Beers! 6. Enkele medewerkers hier zullen het

zich nog wel herinneren. Ik heb wat dat betreft echt 2 linkse handen en ben dus écht niet technisch! Maar ik wilde eens vol goede moed en een dosis enthousiasme een vliegenlamp repareren. Dit moet je dus nooit doen met de stekker in het stopcontact! 7. Rivella, “een beetje vreemd, maar wel lekker”. 8. Nou dan werk ik vaak nog, maar ’s

ochtends kunnen ze me wakker maken voor een dikke 300grammer biefstuk van Marc’s BBQ in Uden. Echt een topper! 9. Dat is niet zo moeilijk, KIA (Kan In Afvalbak) bestelbusje wat een ding! 10. Dat ze eindelijk eens iets met de plannen omtrent de Kraayenbergse Plassen gaan doen. 11. The Lord.

Antwoorden met foto inleveren vóór 15 feb. Liefst per e-mail: drieopeenrij@gmail.com of in de brievenbus bij Helga Linders, Op de Hof 11, Beers. Tekst doc. of txt-bestand. Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, min. 200 dpi.

Foudte Party winnaar Barcompetitie 2010 van ’t Wapen van Beers Van de redactie Nominatie Cultuurprijs gemeente Cuijk

In de laatste maanden van 2010 organiseerden 3 groepen een thema-avond bij ’t Wapen van Beers. Deze avonden stonden allemaal in het teken van de Barcompetitie. Een competitie waarbij een team bestaande uit minimaal 6 personen, de organisatie van een thema-avond geheel in eigen handen neemt. Hierbij moet gedacht worden aan het bedenken van een thema, organisatie van de avond, promoten van de avond en alle werkzaamheden die erbij komen kijken. De winnaar van deze competitie werd tijdens de jaarwisseling bekend gemaakt. De dames die de Foudte party hadden georganiseerd kwamen uiteindelijk als winnaar uit de bus. Met een zeer minimaal verschil van 4 punten eindigde de organisatie van Oh Oh Bèrso op de tweede plaats. De derde plaats was er voor de Girls of Beers die een Halloweenparty hadden georganiseerd. Voor plaats twee en drie lag er een bedrag van €150,- klaar, terwijl de winnaar er met €500,- vandoor ging. Het waren alle drie ontzettend gezellige avonden, waarbij

veel aandacht was besteed aan de aankleding, versieringen, promotie en andere werkzaamheden. Dit heeft er voor gezorgd dat we ook in 2011 een barcompetitie willen organiseren. Door het succes van afgelopen jaar hebben we besloten om de winnaar te belonen met een bedrag van €1.000,-. Dit geldt wel alleen bij een minimale deelname van 4 groepen. Wil je met je team, familie, vereniging, vriendengroep of collega’s € 1.000,- verdienen. Doe dan mee met Barcompetitie van ’t Wapen van Beers en schrijf je in. Meer informatie en het inschrijfformulier is te verkrijgen bij ’t Wapen van Beers, of kijk op www.wapenvanbeers.nl. Inschrijven voor de barcompetitie kan t/m 13 maart 2011. De eerste twee inschrijvingen zijn inmiddels binnen. De organisatie van Oh Oh Berso doet ook in 2011 weer mee. Daarnaast heeft Stef Gosens laten weten dat hij met hun buurt Achteraf een poging gaat wagen om deze competitie te winnen.

Zoals u in de weekbladen hebt kunnen lezen, heeft op 9 januari 2011 de prijsuitreiking plaats gevonden van de cultuurprijs 2010. Ook wij en uw Dorps-Courant behoorde tot een van de 12 genomineerden. Wij feliciteren hierbij de winnaar, de heer Jantinus Koeling, grondlegger en stimulator van de archeologie van de gemeente Cuijk. De aanmoedigingsprijs ging naar Joost Hendriks voor zijn bijdrage aan de muzikale cultuur in Cuijk. Wij bedanken Leo Wagemans, die ons heeft voorgedragen.

Carnaval 2011 Februari is de carnavalsmaand, met dit jaar een kleine uitloop naar de maand maart. “Terwijl ik dit artikel schrijf word ik opgeschrikt door een telefoontje. Een enthousiast lid van de boerenbruiloftcommissie vertelt mij dat Leo en Lies Theunissen zonet op het podium verschenen als het boerenbruidspaar van 2011. Dus toch even naar ’t Wapen om hen te feliciteren. Voor mij een complete verrassing!” In deze Dorps-Courant leest u het volledige programma van carnavalsvereniging “De Bokkerijers”. Het bestuur en de diverse commissies wensen wij veel succes. Met prins Hans en prinses Yvonne, samen met de adjudanten Jacko en Richard aan het roer zorgen zij er voor dat alle carnavalsvierders veel leut zullen hebben. Alaaf.

Sponsoring Dankzij onze sponsoren kunnen wij ook in 2011 de DorpsCourant gratis huis aan huis laten bezorgen. Wij verwelkomen Hofmans Tapijten Cuijk en Landgoed de Barendonk (Jan en Liesbeth Hermanussen). Wij zijn hen zeer erkentelijk, dat zij ons financieel gaan ondersteunen. Ze gaan dit in 2011 doen samen met Slaapsfeer Beers, Rabobank Land van Cuijk/Maasduinen, fa. Smals Herten/ Cuijk, Claassen Aanneem-, timmer- en onderhoudsbedrijf Beers, Leo van Schaijik en Drukkerij Kamoen Grave. Natuurlijk zijn wij ook dank verschuldigd aan Autobedrijf Wim Hendriks Beers en www.makeabetnow.com., die ons verschillende jaren financieel hebben bijgestaan. Wij denken nog na over meer financiële armslag. Misschien dat wij in een van de volgende uitgaven hier nader op in gaan. Veel leesplezier en tot maart 2011.


Februari 2011

Familie Degen wint 39e editie van het familietoernooi Zondag 2 januari was het weer ontzettend gezellig in de Kloosterhof. Vanaf 10.00 uur stroomde die vol met volleyballers en overige familie. Gelukkig was al vroeg de koffie klaar en het bleef de hele dag lekker vol in de kantine. Vanzelfsprekend bleef het niet bij koffie alleen. In de zaal startten 15 teams om 11.00 uur met de wedstrijden. In drie klassen werd er op niveau gespeeld. De families ten Haaf en Degen waren traditioneel met ieder drie teams goed vertegenwoordigd en de beide 1e teams speelden uiteindelijk de finale om de wisselbeker. De familie Degen wist die met 15 – 11 en 15 – 12 te winnen. In de B-klasse werd het team van de voorzitter van Energo; Weltevrede, eerste en de C-klasse werd een

prooi voor de familie Kaak. In de laatste klasse keerde, na enkele jaren afwezigheid, de Beerse voetbalfamilie Toonen weer terug en was de familie van Broekhoven nieuw. In dit team deed ook de 78-jarige opa van Broekhoven mee. Waarschijnlijk de oudste speler ooit die aan dit toernooi meedeed. ’s Middags werd het toernooi een half uurtje stil gelegd voor een demonstratie zitvolleybal. Geert van de Heuvel; speler van de familie Nabuurs, heeft bij Apollo een zitvolleybalteam opgericht. Dit omdat hij door zijn motorongeluk

geen normale volleybalcompetitie meer kan spelen. Inmiddels spelen ook enkele bij Energo bekende spelers mee in dit team: Brechje ten Haaf en de ouders van Renske Daverveld. Er was volop belangstelling voor de demonstratiewedstrijd. Bij de prijsuitreiking riep Pieter ten Haaf iedereen op om bij hem suggesties in te leveren voor het volgende familietoernooi. Dat wordt gehouden op Tweede Kerstdag en is het 40e toernooi dat door hem wordt georganiseerd.

De einduitslag: Klasse A 1e Degen 1 2e ten Haaf 3e Nabuurs 4e Driessen 5e Derks

Klasse B Weltevrede Francissen van de Ligt ten Haaf 2 Degen 2

Klasse C Kaak Degen 3 van Broekhoven Toonen ten Haaf 3

Op zoek naar het beste boek! Kinderjury 2011 start op 1 februari bij BiblioPlus Vanaf 1 februari kunnen kinderen tussen de 6 en 12 jaar weer in alle bibliotheken en jeugdsteunpunten van BiblioPlus stemmen op

hun favoriete boek. Zij mogen beslissen welke boeken uit 2010 de beste zijn. De boeken zijn te herkennen aan een Kinderjury-etiket op de rug van het boek en staan apart gepresenteerd in de bibliotheken. Er zijn

twee leeftijdsgroepen: 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. De stemperiode bij BiblioPlus loopt van 1 februari t/m 13 mei. In juni wordt bekend-

Ik en de Vip

gemaakt welke boeken de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 2011 winnen. In de bibliotheken kunnen kinderen vanaf 1 februari een Boekenboekje ophalen waar ze hun favoriete boeken op kunnen aangeven.

Bas en Inge Thijssen met René Meulensteen. Hij is assistenttrainer van Manchester United.

Aan deze Kinderjury doen ieder jaar weer tienduizenden kinderen mee. Voor bijzonderheden, zie www. kinderjury.nl. Vanaf februari 2011 is deze website online.

6

Colofon De Dorps-Courant verschijnt sinds maart 1997 iedere eerste woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 800 exemplaren. Losse verkoop Dorps-Courant bij kapsalon Jos van den Heuvel voor 1,25. Abonnement voor nietingezetenen van Beers kost 27,50 per jaar. Ingaand per 1 januari. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” p.a. Ganzenbroek 5, 5437 BL Beers. Tel. 0485-318175. Fax: 0485-311207 t.a.v. De Dorps-Courant redactie@dorpscourant.nl www.dorpscourant.nl Aanlevercondities: Tekst: .doc of .txt-bestand Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, 300 dpi (max. 3 Mb per email). De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Redactie: Piet Theunissen, Willemien Nabuurs, Harry Bardoel, Henriëtte Claassen, Helga Linders Uiterste inleverdatum kopij 2 weken voor de eerste woensdag van de maand. (woensdag 16 februari) Bezorging: Joop Wennekes, Grotestraat 18, tel. 331271 De Dorps-Courant is gedrukt bij:


7

Februari 2011

Veranderingen in de Kloosterhof

Barendonk 2011 Beste gasten, 2010 is alweer voorbij. Het is een mooi jaar geworden met veel fijne gasten en gezellige activiteiten! Het nieuwe waterspel is een groot succes bij de kinderen: er werd ontzettend enthousiast mee gespeeld. Voor de groteren hebben we een aantal uitdagende GPSroutes op en rondom de Barendonk, tevens is er één hiervan terug te vinden op www.geocaching.com, Kunnen jullie de schat vinden?? Het Festival Levende Geschiedenis, een historisch evenement waarbij oude tijden herleefden op Landgoed de Barendonk was voor de derde (en laatste) keer weer een groot succes! En… de Barendonk is sinds dit jaar een officiële trouwlocatie, de eerste bruidsparen hebben hun ja-woord al bij ons gegeven, een bijzondere mijlpaal! In 2011 gaan we in het hoogseizoen broodjesservice aanbieden; u besteld uw verse broodjes daags van te voren. Verder gaan we rondleidingen geven over het landgoed en helpen we kinderen met het ontdekken van de natuur om ons heen m.b.v. de “ontdekkist” van Stg. Natuurkampeerterreinen. Volop actie dus!

PROGRAMMA 2011 •Zaterdag 7 mei: Optreden bij het kampvuur met zanggroep Together en muzikale begeleiding van PaMaLoHa, met gitaar, accordeon en zingende zaag (aanvang 20.00 uur). • 14 en 15 mei “Onsplattelandsrondje”; diverse routes langs ondernemers van het Verrassende Platte Land van Cuijk (zie www.onsplattelandsrondje.nl). • Zaterdag 4 juni: kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans draagt voor uit eigen werk (19.30 uur in Domainezaaltje). • Zondag 24 juli: Tuigpaardenconcours met vele mooie paarden van verschillende rassen (aanvang 10.00 uur). • Zaterdag 20 augustus: de Barendonk Boys treden op bij het kampvuur. Dit belooft weer een sfeervolle avond te worden met deze gitaristen (aanvang 20.00 uur). Kijk voor eventuele wijzigingen en overige activiteiten op onze website www.barendonk.nl onder nieuws. Hartelijke groeten en graag tot weerziens, Liesbeth en Jan Hermanussen-Thijssen Landgoed de Barendonk Beers. (0622447254) Millseweg 13, 5437 NB Beers, info@barendonk

waar compliment voor deze jeugdvereniging. Tegelijkertijd heeft stichting Spring, de peuterspeelzaal dus, haar nieuwe onderkomen flink onder handen genomen en zelfs het oude keukentje vernieuwd. Ook hier dus een verbetering. De laatste tijd krijgen we steeds meer huurders, vooral dans, voor de oude zaal. Daarom hebben we die weer op laten knappen. De verlichting is hersteld en vooral de hardhouten vloer is prachtig geworden In het sporthalgedeelte zijn we de laatste tijd vooral bezig met klein onderhoud: vervangen van plafonds, vernieuwen van opbergruimtes en kasten. Onze grootste wens is het bijbouwen van twee kleedlokalen. Dit is echt nodig. Soms moeten er zich vier teams De hardhouten vloer is weer als vanouds. tegelijk omkleden in één kleedis er een grote verandelokaal. We zijn al even in ring gekomen in de Kloosonderhandeling met de terhof: jeugdvereniging gemeente Cuijk maar het Jong Nederland heeft een wil nog niet zo vlotten. Hogroot gedeelte van het pelijk verlenen zij spoedig oude gemeenschapshuis in hun medewerking aan een gebruik gekregen en daar verder prima lopende Klooszelf een echt eigen honk terhof. van gemaakt. Daar is dit Pieter ten Haaf. jaar nog een ruimte voor voorzitter hen bij gekomen doordat de peuterspeelzaal naar de andere kant van het gebouw verhuisd is. De komst van Jong Nederland is een ware Win-Win situatie geworden. Het Nieuws wat de gedrukte vergebouw wordt nu veel meer sie niet gehaald heeft kunt gebruikt en het ledental van u lezen in de digitale versie Jong Nederland is van 75 van de Dorps-Courant, die u naar 120 gestegen. En de kunt vinden op www.dorpsgroei is er nog niet uit. Een courant.nl In 1983 werd de sporthal aan het Gemeenschapshuis gebouwd en werd voortaan “Kloosterhof” genoemd. Het gebruik van de voorbouw; het oude Gemeenschapshuis, liep, en dat was logisch, nogal terug. Vaste gebruiker bleef de peuterspeelzaal en jaren lang was er een klas van de Dr. Jan de Quayschool in gehuisvest. Verder werd het voorste stuk weinig gebruikt en het onderhoud was minimaal. Ook de Stichting, die in 2002 het gebouw overnam, legde de prioriteit bij de sporthal; ook al omdat er weinig vraag van eventuele huurders was. Twee jaar geleden evenwel

Meer nieuws op www.dorpscourant.nl


Rob Bulkens Lex Schulte

Mariette van Riet

Rob Bulkens

M.v.Hรถvell-Stuyt

Silvia Cornelissen

Lex Schulte M.v.Hรถvell-Stuyt

Fam. Jacobs

Fam. Jacobs Silvia Cornelissen


9

Februari 2011

Blèrfestival

Zaterdagavond 15 januari 2011 stond ’t Wapen van Beers geheel in het teken van “De Bokkerijers”. Vorst Koen opende de avond en haalde presentator Gert-Jan naar voren, waarna de jury werd voorgesteld: drie leden van carnavalsvereniging de Schaopenwaesers uit Odiliapeel. De vriendengroep van de Prins en Prinses “Aldi(e) Vrienden” mochten de spits afbijten met het nummer “in ’t Bokkerijersriek”. Het viel wel op dat deze vriendengroep, op één na, allen lid zijn van de carnavalsvereniging! Daarna was de beurt aan het Prinsengilde met een gezellige meezinger: Halleluja. De handen gingen hoog de lucht in en iedereen was ‘Happy happy happy.’ Hierna was de beurt aan de Jeugdraad; ook zij hadden een nummer over ons mooie Beers: ’t Bokkerijerslied. Vorig jaar wonnen zij de aanmoedigingsprijs en vol enthousiasme bracht deze groep hun nummer. De carnavalsvereniging was daarna aan de beurt om het podium te betreden, met het lied “Ons durpke Bèrs”. De carnavalsvereniging heeft al 2 jaar op een rij de eerste N.a.v. onze oproep in de vorige uitgave zijn er prachtige foto’s naar ons gestuurd, waarvoor dank. Meer foto’s en in kleur zijn te zien in onze digitale uitgave www.dorpscourant.nl

prijs in de wacht gesleept en gingen hun titel dus flink verdedigen. Ze hebben dan ook gezorgd voor een leuk dansje en prachtige hoofddeksels. De Dames van Energo waren na het winnen van hun volleybalwedstrijd zeer gemotiveerd om een prijs in de wacht te slepen met hun swingende nummer: “Gooi je heupen naar voren”. De jury had het Schlagerfestival in Odiliapeel gewonnen, en bracht dit nummer (doesum dun dassum) ten gehore. Hierna mochten we nog genieten van een spetterend optreden van onze nieuwe dansgarde. Zij lieten zien dat we wederom een geweldige dansgarde hebben. Na het bekendmaken van ons nieuwe Boerenbruidspaar (zie hiernaast) mochten alle groepen zich opnieuw laten horen. De jury had complimenten voor alle groepen en adviseerde carnavalsvereniging om hun nummer te combineren met een optreden van de Harmonie. Zij verdeelden de prijzen als volgt: De aanmoedigingsprijs Dames van Energo. 3e plaats Aldi(e)Vrienden van het Prinsenpaar 2e plaats CV “de Bokkerijers” 1e plaats het Prinsengilde. Zij mogen het winnende nummer nogmaals zingen en het wordt enthousiast door het publiek meegezongen, het is dan ook “weer eens wat anders dan Alaaf”.

Bekendmaking Boerenbruidspaar Naar aanleiding van de aanwijzingen van de boerenbruiloftcommissie waren er al de nodige speculaties wie de kanshebbers zouden zijn. Tijdens een schitterende show met de welbekende gouden koffertjes van mil-

zouden worden. Pas na de derde ronde (8 aanwijzingen) was Prins Hans er zeker van….Lies en Leo zouden het nieuwe boerenbruidspaar 2011 worden. Na enkele spannende uren, en zeer verrassend, kwam het nieuwe paar tevoor-

joenenjacht was het Prins Hans 1e die de koffertjes mocht openen, waarin de aanwijzingen waren opgeborgen. Na de tweede ronde (6 aanwijzingen), dacht Prins Hans te weten dat Laura en Huub het boerenbruidspaar

schijn. Leo en Lies Theunissen werden enthousiast ontvangen door de aanwezige carnavalsvierders. Maandag 7 maart zullen ze in de onecht verbonden worden door Pastoor Lam op het bordes van het oude gemeentehuis.

Data Kloosterfeest De organisatie van het Kloosterfeest is volop bezig met de voorbereiding van het dorpsfeest 2011. Voor het programma is het noodzakelijk om tijdig de band, artiesten enz. vast te leggen. Hierin zijn we voor een deel al geslaagd. We doen er alles aan om weer twee gevarieerde avonden voor iedereen neer te zetten. Omdat er verschillende mensen hebben gevraagd wanneer het Kloosterfeest plaats vindt laten wij u nu alvast weten dat HET DORPSFEEST 2011 wordt gehouden op vrijdag

14 oktober, zaterdag 15 oktober en …. zondag 16 oktober 2011. U leest het goed; ook op zondag 16 oktober. Deze speciale dag zal tot stand komen in samenwerking met café-zaal “ De Spijker”. Als hier de details van bekend zijn, wordt u via de Dorps-Courant nader geïnformeerd. Organisatie Kloosterfeest


Februari 2011

In gesprek met Miranda Driessen In het begin van dit jaar ging mijn mobiele telefoon. Het nummer kwam me vaag bekend voor, maar ik kon het niet direct plaatsen…. Piet Theunissen belde met

Papa en ik tijdens de carnavalsoptocht in Beers

het verzoek om een stukje te schrijven voor de ‘DorpsCourant’ en toen wist ik ook waardoor eerder het belletje ging rinkelen; dit nummer heb ik vroeger zo vaak gedraaid om nog even met zijn dochter Nienke te kletsen, te overleggen over dat ene proefwerk wat we hadden of af te spreken om in het weekend wat leuks te doen. Op de vraag of ik wat wilde schrijven heb ik direct ja geantwoord. Al is het voor mij wel even wennen om als ‘broekie’ deze rubriek in te vullen. Wanneer ik namelijk bij ons mam ben, blader ik de krant altijd graag even door, maar zijn het toch vaak mensen die ik niet ken… Ook voor de redactie van de DorpsCourant is het even wennen, want aldus Piet ‘jij bent de eerste die we vragen die zo jong is en eigenlijk nog maar relatief kort uit Beers weg is’. Om toch maar bij het begin te beginnen zal ik me even voorstellen: ik ben Miranda Driessen, inmiddels 27 jaar oud, en geboren en getogen

10

omgeving van Beers gezien heb! Eerst nog even een stapje terug, want toen ik 2 ½ jaar oud was, ging ik naar peuterspeelzaal de Hummeltjeshut bij juffrouw Jeanne, juffrouw Liesbeth en juffrouw Annie. Ik kan me hier weinig van herinneren behalve hoe

tijd nog op het plein stond bij de huidige ingang van de sporthal. Enorm spannend was de uitvoering van het kerstverhaal waarin ik de engel Gabriël mocht spelen. Ons mam had een prachtige engelenjurk gemaakt met een blauw biesje, terwijl ons pap zich inzette voor een

het fruit wat je meebracht altijd verzameld werd, vervolgens geschild en/of gesneden werd en je vervol-

mooi zilveren kroontje en zilveren vleugels. Wat was ik trots! Ook het vieren van je verjaardag was daar een waar feest, waarbij je een feestmuts kreeg van de juf (in mijn geval juffrouw Hermien), je op de stoel mocht staan en dan in een polonaise voorop mocht lopen en op de trommel mocht slaan. Maar aan al deze vreugde kwam een eind toen we naar groep 3 gingen en dus naar de ‘grote’ school gingen. Daar moest echt gewerkt gaan worden. Boom, roos en vis passeerden dan ook in een rap tempo onder leiding van juffrouw Diny en juffrouw Netty. Dit was ongeveer ook de tijd waarin de school verbouwd werd, aangezien de kleuterschool niet lang daarna in hetzelfde gebouw zou komen. Uiteindelijk hebben we met een klas van 20 leerlingen de basisschool doorlopen. Iets wat niet altijd even makkelijk was gezien de onevenredige verdeling van het aantal jongens en meisjes (15 jongens en 5

in Beers op de Ganzenbroek nummer 13 als enige dochter van Jo Driessen en Henriëtte DriessenWeerts. Inmiddels is mijn vader alweer 10 jaar overleden, maar de meesten van jullie zullen hem nog wel kennen als de ‘man zonder benen’ die vaak op zijn elektrische rolstoel door het dorp en daarbuiten reed. Ik kan me nog herinneren dat het me als klein kind altijd verbaasde dat Klassenfoto 1993-1994. 1ste rij: Eefje Kaak, Berny van Haren, Ilse Lenkens, Miranda Driessen, Juul Toonen. 2de rij: Roy Hermanussen, andere kinderen Raymond van Benthum, Michiel van Vliet, Eric van de Lockant, Daniël naar mijn vader wezen en aan hun van Erp, Lars Lenkens, Marcel Wagemans. 3de rij: juffrouw Ingrid, Joouders vroegen hoe han van den Hoogen, Ton Claassen, Marcel Claassen en juffrouw Mien. 4de rij: Jordy Traas, Paul Claassen, Edwin Strik, Ilse Claassen, Nienke het kwam dat die meneer geen benen Theunissen en Marko Dokic. meer had. Voor mij was het namelijk de gewoonste zaak van de wereld; ik had niet eens door dat mijn vader

Eric v.d. Lockant (rechts op de stoel) en ik tijdens onze verjaardag op de kleuterschool. gens een stukje uit de mand ‘anders’ was dan andere mocht pakken waarmee vaders. Ik genoot altijd van het fruit rondgedeeld werd. de ritjes die ik met hem Maar nog veel belangrijker: maakte. Toen ik nog klein was mocht ik op schoot mee wat een feest als de deurtjes onder het toneel in de oude op de rolstoel en toen ik gymzaal open gemaakt groter werd ging ik op de werden en het speelgoed fiets naast hem fietsen en te voorschijn kwam! Na de maakten we tochtjes door peuterspeelzaal was het de omgeving. Ik geloof dat tijd voor de kleuterschool ’t ik alle straatjes, zandpaden Dondersteentje die toenteren weggetjes achteraf in de


Februari 2011

11

meisjes). Naast school was ik lid van Jong Nederland, net als heel veel andere kinderen uit Beers. Dit was een plek waar ik het altijd goed naar mijn zin had en me naar Mama en ik tijdens m’n afstudeerfeest hartenlust kon en neer naar Cuijk met de uitleven in sport, spel en fiets. Wat leek die school creativiteit. Wat genoot ik groot op het moment dat altijd van de kampen in het je daar voor het eerst naar bos! Het leukste vond ik binnen stapt, maar na een altijd de bosspellen die ’s jaar weet je de weg prima te avonds gespeeld werden, vinden en is het grappig dat het pionieren en natuurlijk de ‘brugpiepers’ met een de bonte avond. Minder was het wassen met koud pomp- plattegrondje rondlopen op zoek naar het juiste lokaal. water en het gebruik maken Want als tweedejaars voel van de HUDO; dat ding dat stonk zo! Een ander jaarlijks je je dan natuurlijk al heel wat! In het vijfde jaar overterugkerende gebeurtenis leed ons pap en heb ik een was het schaatsen op het moeilijke tijd gehad, maar oude kermispleintje wanblijkbaar heb je op die tijd neer het koud genoeg was genoeg veerkracht om je om dit onder te laten lopen. door een dergelijke situatie Ik kan me de middagen met heen te slaan en is het me z’n allen krioelen over dat toch gelukt om in het zesde kleine pleintje en de warme jaar examen te doen en, chocomel van Harry Kaak hetzij met een herexamen, nog helder voor de geest te slagen. Ik vergeet nooit halen. Ik zal vast vele leuke meer het gevoel toen mijn dingen vergeten zijn van

Genieten van een vakantie op Zakynthos

deze jaren, maar dit zijn de dingen die me het meest bij zijn gebleven. Na de basisschool ging ik naar het Merlet college in Cuijk om daar 6 jaar lang het atheneum te gaan doen. Daar werd de groep meiden uit onze oude klas gesplitst en kwam ik bij Ilse Lenkens en Nienke Theunissen in de klas. Een nieuw avontuur stond voor de deur. Elke dag door weer en wind op

mentor (meneer Graat) me opbelde al voor de officiële uitslagdatum dat ik taart kon gaan kopen en feest kon gaan vieren. Wat was ik blij zeg! Na een geweldig feestje in onze achtertuin (sorry nog voor de mensen die ik hiermee overlast heb bezorgd) was het tijd om te gaan studeren. Ik wilde heel graag geneeskunde gaan studeren, maar helaas werd ik uitgeloot. Ik had

niet nagedacht over een plan B en gezien de heftige tijd voor het eindexamen op de middelbare school besloot ik om een jaartje te gaan werken. Na een paar maanden werd me echter wel duidelijk dat ik voor het nieuwe studiejaar wel degelijk na moest denken over een plan B, naast nogmaals proberen ingeloot te worden voor geneeskunde, aangezien ik van werken niet gelukkig werd en graag weer de schoolbanken in wilde om wat te leren. Toen

nen. Na een stage in mijn masterjaar kon ik na een half jaar (dus begin 2008) al aan het werk als orthopedagoog. Ik had mijn opleiding toen nog niet afgerond en heb er bijna twee jaar over gedaan om mijn scriptieonderzoek af te ronden, maar in november 2009 was het dan zover en was ik afgestudeerd. Ik mocht mezelf officieel orthopedagoog noemen! Inmiddels ben ik dan ook alweer drie jaar in het werk in Zutphen bij Trajectum Hanzeborg. Een

Jeroen en ik op festival Mundial

ik dat studiejaar daarop helaas weer werd uitgeloot voor geneeskunde kwam ik uit bij mijn plan B, namelijk pedagogische wetenschappen. Ik had ervoor gekozen om dit in Nijmegen te gaan studeren om makkelijk op en neer te kunnen vanuit Beers. Na 2 maanden had ik echter al geluk en kon ik via een vriendin van Marieke van Hees op een kijkavond komen en had ik bij de eerste poging een kamer! In december 2003 ging ik dan ook op de Sint Annastraat in Nijmegen wonen en kon het studentenleven pas echt beginnen. Naast studeren kwam het ook regelmatig voor dat we de stad in gingen of lekker een hapje gingen eten met vriendinnen. In het weekend ging ik in het begin nog naar huis, maar al snel vond ik een bijbaantje in Nijmegen waar ik ’s avonds en in het weekend ging werken om de kosten te kunnen dekken en mijn boeken te kunnen betalen. Hier leerde ik in 2006 mijn huidige vriend Jeroen ken-

instelling voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en daarnaast psychiatrische problematiek en gedragsproblemen. Hier ben ik eindverantwoordelijk voor de zorg van onze cliënten en mag ik teams ondersteunen in de begeleiding van deze cliënten binnen zowel een aantal verblijfsafdelingen voor 24uurszorg als werk en dagbesteding. Samen met Jeroen woon ik in hartje Arnhem waar we het erg naar onze zin hebben. In Beers ben ik nog weinig te vinden, maar meestal kom ik wel weer oude bekenden tegen tijdens carnaval. De Kuukse kroegentocht is al jaren een standaardonderdeel op het programma, alhoewel daar dit jaar voor het eerst sinds ik hem ben gaan lopen verandering in komt…. Er staat namelijk een reis naar Argentinië en Brazilië op het programma! Het allerbeste en wie weet tot ziens! Groetjes Miranda


Februari 2011

Koersbalcompetitie 2010

12

Seniorenpagina

De dames en heren zijn natuurlijk in het nieuwe jaar al weer met de nieuwe competitie begonnen. Het gaat natuurlijk niet om het winnen, het is natuurlijk ook de gezelligheid en de ongedwongen sfeer op de dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.30 – 11.30 uur. Gezellig onder het genot van een kopje koffie ontspannen koersballen, een gezellig spel. Toch even de winnaars bekendmaken van 2010. Uitslagen; Dinsdagmorgen 1. Wim Coenen; 2. Piet Wagemans; 3.Harrie Hendrix Vrijdagmorgen 1. Huub Wagemans; 2. Harrie Hendrix; 3.Tien Linders Zin om ook eens te koersballen, kom dan gewoon even langs op de dinsdag of vrijdagmorgen. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.

Aktiviteiten Ontmoetingsruimte o Sjoelen - maandagmorgen o Handwerken – maandagmiddag o Koersballen – dinsdag- en vrijdagmorgen o Koffie-uurtje – woensdagmorgen o Prijskaarten – 1e en 3e en 5e donderdagmiddag van de maand o Kienen – 2e en 4e donderdagmiddag van de maand o Eetpunt – woensdagmiddag 12.00 – 13.30 uur [info; Nellie v.d.Broek] o Bridgen – donderdagmorgen o Computergebruik - kaarten – biljarten – koffie drinken tijdens openingstijden; Maandag t/m vrijdag van 09.30 – 11.30 uur en 13.30 – 16.30 uur

Alzheimer Café Boxmeer 14 februari: Zingeving en dementie – Als je geen dingen meer kunt onthouden en niet goed meer kunt communiceren, wat betekent dit voor je persoonlijke groei? Geestelijk verzorgende Chris Nijs is werkzaam in een zorgcentrum en deelt zijn ervaringen en visie op zingeving en dementie. Hoe laat? De zaal is open om 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur tot 21.30 uur. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Waar? Cultureel Centrum De Weyer – Raetsingel 1 – Boxmeer Info? 0485-573252 of 0485-313270 De Ontmoeting – Centrum voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers uit het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. Donderdag 24 februari: Informatiemiddag van 14.00 – 16.00 uur. Dementie: geleidelijke veranderingen van je partner. Door de dementie veranderen er een hoop dingen aan je partner. Het is niet meer de man of vrouw waarmee u getrouwd bent. Wat doet dit met u. Dinsdag 01 maart: Een gezellige carnavalsmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Met leuke sketches en mooie muziek. Opgave 1 week van tevoren i.v.m. reserveringen/aanschaf materialen. adres: Weijerstraat 6 – Boxmeer – tel. 06-30296856 – email; ontmoetingscentrumlvc@pantein.nl

KBO afd. Beers/Linden Vrijdag 18 februari 2011 – 14.00 uur Algemene Jaarvergadering Café-Zaal “Het Wapen van Beers”

Pronkzitting Vrijdag 11 februari 2011 – Café-zaal “De Spijker”

Oude uitdrukkingen o Hij weet nog wel wat onze lieve heer weegt! - Hij denk altijd precies te weten hoe zaken in elkaar steken. o Hij ging met de kar van d’n heilige Franciscus. - Hij gaat te voet o Alle weer is Gods weer. Rot m’n hooi, dan groeit m’n strooi. - Cruijff zou zeggen: ieder nadeel heb z’n voordeel! o Is ’t evangelie nog niet ten einde? - Gaat het nog lang duren? o Hoe eerder Vastenavond begint hoe eerder het Pasen is. We moeten nu snel toewerken naar resultaat. Uit themakoffer; Katholieke herinneringen en gewoontes van vroeger. Info: BiblioPlus – Dini Stoevenbelt – Lezen & literatuur - tel. 0485 - 583500

Telefoonnummers Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 322787. Beheersstichting Beers-Linden: Frans Martens, tel. 313085: Nelly v.d. Broek, tel. 314055; Mieke v. Lanen, tel. 317966. Ouderenadviseurs: Frans Martens, tel. 313085: Ella Mijnsbergen, tel. 314615; Nelly v.d. Broek, tel. 314055. SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: Mien v.d. Broek en Karin Werts, tel. 312053. KBO Beers-Linden: Anny v.d. Leuvert, tel. 312294. Huisartsenpost: tel. 0900-8880 Prikservice Openingstijden donderdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ‘t Trefpunt

Discotennis Play Back

De eerste discotennis voor de jeugd van Play Back was een groot succes. De kantine was omgetoverd tot een vet coole disco. Door de sneeuw waren de banen onbespeelbaar geworden maar dat mocht de pret niet drukken. Dankzij het tennisprogramma op de WII konden we toch een tennistoernooitje spelen. We hebben tweemaal een dubbeltoernooi gespeeld. In de eerste ronde waren de winnaars Mart Huberts en

Euan Bekkers. De tweede ronde werd gewonnen door Moos Hendrix en Hanneke Huberts. De dj’s draaiden erg gezellige muziek waardoor de sfeer er goed in kwam. Tussen de toernooitjes door werd er gedanst, spelletjes gedaan of gewoon gezellig gekletst. Foto’s van de disco staan op onze hyvespagina www.playbackbeers.hyves. nl/. De jeugdcommissie Anita, Henri, René en Ronca


Februari 2011

13

TheYoungOnes

1. Ik ben Tari van Duren en woon nog lekker thuis samen met mijn ouders, zus en ons hondje. 2. Normaal gesproken ga ik na het opstaan naar school in Nijmegen, na school sporten, naar Jong Nederland of oefenen met de meiden van de dansmariekes. 3. Mijn hobby’s zijn zingen, dansen en gezellig wat dingen doen met vriendinnen. 4. Ik bezoek op het moment heel veel websites, de leukste zijn dan toch Youtube en Hyves. 5. Met alle mensen die me dierbaar zijn. 6. Ik hou echt helemaal niet van lezen. In plaats daarvan luister ik muziek op mijn Mp3 of Ipod. 7. Met de beroemde danser en 1. Ik ben Camiel Wagemans, ik ben 12 jaar en ik woon met mijn broer Gilles, vader Fred en mijn moeder Erna op de

Camiel

1. Ik ben Pien Thomassen, ik ben 7 jaar en woon met papa, mama en mijn broer Job aan de W.P.F. Ghijssenstraat 14. 2. Om half acht sta ik op, aankleden, ontbijten en naar school. Na school spreek ik af met vriendinnetjes of ik ga sporten. 3. Mijn hobby’s zijn: volleybal, dansen, Jong Nederland, met mijn konijn Doortje spelen en met Danny het hondje van opa en oma spelen.

Tari

choreograaf Dan Karaty. 8. Net als Tessa zou ik zorgen dat er een busverbinding komt vanuit Beers naar Cuijk, Mill, Grave.

Zandweg 1 in Beers. 2. Om 6.45 tot 7.00 sta ik op en ga dan naar school met mijn vrienden Jasper,Tim en Furkan . We fietsen naar school (Merletcollege Cuijk Grotestraat). Na school dan ga ik naar huis soms gaan er vrienden mee naar huis of ga ik naar anderen. Meestal huiswerk maken of leren en dan eten. Op maandag en woensdag ga ik trainen en op vrijdag naar Jong Nederland. 3. Ik voetbal en hoop het nog lang te doen. 4. Ik heb er meerdere zoals Hyves, Spele en Speeleiland. 5. Met mijn vrienden en familie. 6. Donald Duck ! 7. Met iemand die rijk en beroemd is. Ik zou wel eens willen weten hoe dat voelt. 8. Dat er veilige speeltuinen 4. www.spelletjes.nl. 5. Met mijn familie en met mijn vriendinnetjes. 6. Ridder Rik en de geheime brief. 7. Ik zou wel een dagje dierenarts willen zijn. 8. Als ik burgemeester was, zou ik ervoor zorgen dat er een kinderboerderij in Beers kwam. 9. Paardenverzorgster of paardentrainer. 10. Een pony en een poesje. 11. Mijn klasgenootje Kevin Hendriks.

9. Beroemde streetdancer en choreograaf. 10. Nieuwe dansschoenen. 11. Lynn v.d. Besselaar. en meer winkels komen en meer prullenbakken. Als ik soms in Beers kom met vrienden ligt er overal rommel. Ik zou dan willen dat iedereen 1 keer per maand gewoon helpt met opruimen dat het mooi en schoon blijft en is. Dat wil toch iedereen? 9.Ik denk er nog niet echt vaak over na, maar ik denk dat een beroep net als mijn vader Fred Wagemans wel leuk is. Hij is de baas van Wagemans hoveniersbedrijf en ik ga wel eens mee. Het is echt leuk met dingen die je maakt in de tuin. Ik zou het een echt leuk beroep vinden altijd buiten. Soms slecht weer maar dat hoort bij het leven. 10. Ik denk dat ik het besteed aan iets waar niet alleen ik, maar misschien wel 10 of meer mensen iets

Iedere maand worden aan 3 jongeren tot 18 jaar uit Beers de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten? 6. Welk boek ligt er naast je bed? 7. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? 8. Je bent burgemeester van Beers, wat verander je? 9. Als je uit alles kunt kiezen, wat zou je dan later willen worden? 10. Je krijgt € 100,-, wat ga je kopen? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen? Antwoorden met foto inleveren vóór de 15e van de maand Liefst per e-mail: drieopeenrij@gmail.com of bij Helga Linders, Op de Hof 11, Beers. Doc. of txt-bestand. Foto min. jpeg, 200 dpi. aan hebben. Bijvoorbeeld geef het aan mensen die niks meer hebben of stuur het naar Haïti. Die mensen hebben echte problemen. Misschien zijn hun ouders wel verongelukt. Ik heb ze nog! Dus degene die het leest; denk niet alleen aan jezelf, je kan er ook iemand anders blij mee maken. Als we in die arme landen meer geld geven is dadelijk de hele wereld beter, niet alleen Nederland. 11. Joep Willekens.

Pien


Februari 2011

14

Overweging van de pastor – De liefde is het voornaamste gebod Als middelpunt van het christelijke leven en aan de basis hiervan staat de liefde. Of het nu gaat om de relatie met God, met de medemensen, met de maatschappelijke instellingen of met de schepping, het is altijd de liefde die alles draagt en stimuleert. Liefde geeft je goede zin en liefde zet aan tot goede daden. Liefde is een gave en een op-gave in ons leven. Als christenen vinden wij een bron van liefde in God, die als grootste liefdesgave ons zijn Zoon Jezus heeft gegeven. Daarom zegt Jezus: ‘Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen, heb Ik jullie liefgehad. Blijf in die liefde

met Mij verbonden’ (Johannes 15,9). Wie zich laat raken door het Godsgeschenk van de liefde en in die liefde weet te blijven, kan vele uitdagingen in het leven aan. Want ieder mensenleven en ook het leven in de parochiegemeenschap loopt wel eens tegen weerstand en hindernissen aan. Maar de liefde in iedere mens, tussen mensen, en tussen de mensen en God, maken het mogelijk om goede en gelukte toekomst mogelijk te maken, zelfs als dat soms onmogelijk lijkt of tegen je zin in lijkt te gaan. Een hele uitdaging voor ieder van ons! Pastor Theo Lamers

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OUD PAPIER INZAMELING T.B.V. DE KINDEREN VAN DE DR. JAN DE QUAY SCHOOL

Gedicht Namerij al toerend door de Meierij zag ik zwarte en rode lakenvelders in de wei rook er regelmatig een varkensmesterij kwam langs een drankerij smederij pelterij glazerij kocht vakmanschap in een bakkerij kaasmakerij potterij at een royaal spiegelei in een eeterij de Meierij blijft je bij Roc Andreas ©

Koersbal Beers SWOC biedt op diverse locaties in de Gemeente Cuijk de activiteit Koersbal aan voor 55 plussers. In Beers kunnen de koersbalgroepen nog enkele leden gebruiken. U bent van harte welkom om enkele keren vrijblijvend te komen kijken en mee te doen. Vooral de heren zijn welkom, omdat we hopen dat die een handje kunnen helpen bij het oprollen van de mat. U kunt iedere dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur terecht in Steunpunt ’t Trefpunt. De kosten bedragen 3,80 euro per maand voor één ochtend per week. Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de contactpersoon van deze groep de heer Kuijpers, 0485-316477 en 0642977546.

Elke 2de en laatste zaterdag van de maand staat op het Burg. v.d. Braakplein de oud papier container. De opbrengsten hiervan worden volledig aan activiteiten voor de kinderen van school besteed, bijv. herfstfeest, kerstfeest en zomerfeest. Tussen 09.00 en 11.00 uur helpt een ouder van één van de kinderen bij het juist stapelen en inladen van de oud papier container. Op dit moment zijn er 6 vaders die per toerbeurt enkele zaterdagochtenden per jaar bij

de container staan. Graag zouden wij weer aanbod krijgen van bereidwillige ouders, om het vertrek van ouders waarvan de kinderen van school gaan weer op te vullen. Ook om het werk te verlichten is het fijn dat er meerdere vaders dit om toerbeurten zouden kunnen doen. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon namens de Ouderraad Natasja Smits tel. 315622 of per e-mail iwan-natasja. smits@home.nl.

Hondenpoep op de stoep

Graag zou ik de Beerse hondenbezitters willen verzoeken de behoeften van hun huisdieren op de stoepen op te ruimen. Zeker op de stoepen rondom de school. Onze kinderen zien het

vaak niet liggen en lopen er doorheen, waarna wij tussen de middag hondenpoep van de schoenen kunnen krabben. Het lijkt mij een kleine moeite om een schepje of zakje mee te nemen en de behoeften van je huisdier even op te ruimen. Dit voorkomt veel ergernis bij ouders van schoolgaande kinderen. Ik denk dat ik hierbij niet alleen voor mezelf spreek. Bij voorbaat dank. Berry en Sylvia Hendriks


Februari 2011

15

H. Lambertusparochie

Restauratie kerktoren

Kerkberichten februari/maart 2011 Zater 5 febr. H. Mis 19.00 Gemengdkoor Voorg. Pastor Th. Lamers Zon 13 febr. H. Mis 9.30 Lambertuskoor Voorg. Pastor Th. Lamers Zater 19 febr. H. Mis 19.00 Zanggroep Together Voorg. Pater Kruisheer Zon 27 febr. H. Mis 9.30 Presentatie communicanten Voorg. Pastor Th. Lamers Kinderkoo. Zate. 5 maart H.Mis 19.00 Carnavalsmis Voorg. Pastor P. Vermeeren Visserskoor Woens 9 maart H.Mis 19.00 Aswoensdag Voorg. Pastor Th. Lamers Lambertuskoor Zon 13 maart H.Mis 9.30 Gemengdkoor Voorg. Pastor Th. Lamers Zate. 19 maart H. Mis 19.00 Volkszang Voorg. Pastor Th. Lamers Zon 27 maart H. Mis 9.30 Lambertuskoor Voorg. Pastor Th. Lamers

Misintenties. 5 febr. Harrie van den Boogaard uit Linden. Marinus Cornelissen echtgenoot van Maria van Lanen. Grad Derks echtgenoot van Thea Derks-van Zuilen. Harrie Willems echtgenoot van Annie Claassen i.v.m. jaargetijde. 13 febr Marinus Huberts echtgenoot van Odilia Sengers. Mies Derks echtgenoot van Anneke Linssen. i.v.m. jaargetijde. 19 febr. Mien Raaijmakers-van Diepenbeek. Jan ten Haaf echtgenoot van Til van Well. Overleden ouders van Dijk-Verplak. 27 febr. Dina Huberts Bert Derks en Maria Goossens echtgenote. Jos Derks en Gonny Burgers echtgenote. 5 maart Harrie van den Boogaard uit Linden.

Actie kerkbalans. “Een kerk is van blijvende waarde: daar geef je voor” Zoals elk jaar heeft onze parochie nu ook weer meegedaan met de landelijke actie Kerkbalans. De contactpersonen zijn bij u aan de deur geweest met informatie. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om uw enveloppe af te geven; dan kunt u deze bij het secretariaat in de bus doen: Gildeweg 32 Ook kunt u uw bijdrage overboeken op bankrekening 1052.04.668 i.z. parochiebijdrage Parochie H. Lambertus. Geloven is gratis; het parochiewerk moet wel gefinancierd worden.

Wij maakten reeds melding dat de toren op de nominatie staat om gerestaureerd te worden. Het betreft het voegwerk; metselwerk; leibedekkingen; galmborden; diverse houtconstructies zijn aangetast door houtborende insecten enz. Onze kerk en onze toren zijn rijksmonumenten. Regelmatig komt Monumentenwacht Noord-Brabant het gebouw inspecteren en brengt een rapport uit van uit te voeren

werkzaamheden. Voor restauratie hebben we subsidie aangevraagd; het bouwbureau van het bisdom regelt dit voor ons. Er zijn momenteel 2000 aanvragen ingediend om in aanmerking te komen voor subsidie. De notaris bepaalt via loting wie er geld krijgt. Uiteraard wordt er van de parochie verwacht om een groot deel zelf te financieren. Zodra wij weten of we ingeloot zijn hoort u van ons. Parochiebestuur H.Lambertus

WereldJongerenDagen Madrid 2011 Al plannen voor de zomer van 2011?? Wat dacht je hiervan: jongeren van 1630 jaar uit heel de wereld verzamelen zich in augustus in Madrid voor het grootste internationale jongerenevenement ter wereld! Een feest van geloof, ontmoeting, stil zijn, verdieping, avontuur, uitputting en prachtige ervaringen. De Wereldjongerendagen in Madrid: jij bent er toch ook bij?! Ga je mee? Alle Nederlandse bisdommen organiseren reizen naar de Wereldjongerendagen. Ook het bisdom van

‘s-Hertogenbosch heeft een mooie reis en dito programma samengesteld. Ben jij dus tussen 16-30 jaar en heb jij wel zin om de Wereldjongerendagen in zonnig Spanje te beleven? Wij zijn nog druk bezig met het in elkaar zetten van het complete programma en het afstemmen van de details van de reis. Hasta la vista! Voor meer informatie: bisdom van ‘s-Hertogenbosch: abakker@bisdomdenbosch.nl pastor Theo Lamers: th.lamers@martinuscuijk.nl

Parochiële zaken Kapelaan/pastor Theo Lamers Voor persoonlijk contact is kapelaan Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel. 0485312555; th.lamers@martinuscuijk.nl Misintenties: Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €10.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en Cuijks Weekblad.

Huwelijks- en jubileumvieringen: D. Hofmans tel. 314893; lambertusparochie@xs4all.nl Uitvaarten: H. van Haren tel. 314333; van.haren@zonnet.nl Begraafplaats: S. Vromans tel. 312207; 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen: We bieden de mogelijkheid tot dopen op zondag na de Eucharistieviering. A. Lenkens tel. 320855; anjalenkens@hotmail.com Voor alle informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat tel. 0485314893; lambertusparochie@xs4all.nl

GROOTSTE KEUZE, BESTE ADVIES Gildeweg 17 Beers (0485) 322337 www.slaapsfeer.nl Nijmegen

P GRATIS PARKEREN

A 73 Oss

GOEDE SERVICE

GRATIS BEZORGD < 20km

Beers A 73

Uden

Venray

ar ereikba Goed b


13

Februari 2011

16

           

 



1500 m2 showroom grootste keus van Nederland! Landgoed de Barendonk

Beleef het groene gastvrije landleven!

U wilt er tussenuit. Voor een vakantie of zomaar een paar dagen. U zoekt de serene rust van het landelijke leven temidden van natuur en boerderijen. Dan moet u beslist bij ons komen op Landgoed de Barendonk om kennis te maken met de Brabantse gastvrijheid en de vele mogelijkheden op ons landgoed. Wij bieden diverse authentieke overnachtingsmogelijkheden aan, van 4 tot 40 personen. Het Grote Huis is

Nooit meer maaien...

loods (tot 40 personen) geschikt om te vergaderen met of zonder overnachtiging. De sfeer is ontspannen en gezellig. U bent bij ons echt buiten, midden in de natuur. Millseweg 13 | 5437 NB BEERS | Tel. 06 22 447 254 | bgg 0485 32 15 51 | www.barendonk.nl

Hoenderstraat 8 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 Fax 0485-330129

www.hofmanstapijten.nl Beerseweg 10a | 5431 LC Cuijk | 0485-315516

LEKKER FIT DE WINTER DOOR! Het vlaggenschip “Vierlingsbeek” produceert de ca. 40 verschillende soorten ® STANDAARDZAND

GRATIS THUUISBEZORGD INCLUSIEF OPBOUWEN

AANNEEM-, TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF

Kettler Rivo P Crosstrainer • weerstandverstelling in 16 niveaus • moderne trainingscomputer met 7 functies • polsslagmeting • 14 kg vliegwiel • magneetremsysteem Van 619.-

519.-

GRATIS SLENDERTONE FLEX MEN BODY TRAINER

Bouwen aan kwaliteit

Merumerkerkweg 1 6049 BX Herten Telefoon 0475-316054 Telefax 0475-317012

Havenlaan 31 5433 NK Cuijk Telefoon 0485-316124 Telefax 0485-318409


17

Februari 2011

Help ons mee levens te redden!

16

Elk jaar sterven in Nederland ruim 16.000 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. 80% van deze groep heeft de hartstilstand gekregen in de eigen woonomgeving. Als je aan een willekeurige Nederlander vraagt of hij/zij iemand kent die overleden is aan een hartstilstand dan is het antwoord bijna altijd ja. Een groot deel geeft zelfs aan een goede vriend, buur of zelfs familielid te hebben verloren aan een hartstilstand. Door allerlei campagnes in de afgelopen jaren hebben veel mensen een Reanimatie/AED cursus gevolgd. Op dit moment staan ruim 1 miljoen Nederlanders geregistreerd als reanimatievaardig hulpverlener, mensen werkzaam in de zorg zoals verpleegkundigen, doktersassistentes, artsen, fysiotherapeuten enz., ambulancepersoneel, politieagenten en brandweermannen/vrouwen, die altijd klaar staan om een burger in nood te redden, medische studenten, wijkvrijwilligers en andere burgers die het kunnen reanimeren belangrijk vinden, en ga maar door. Meldkamers Ambulancezorg zetten steeds vaker vrijwilligers in om het slachtoffer al bij te staan met levensreddende hulp terwijl de ambulance met grote spoed onderweg is. Om dit snel te kunnen doen gebruiken steeds meer meldkamers AED Alert. AED Alert zoekt gericht en snel de dichtstbijzijnde AED én geregistreerde hulpverleners en stuurt deze door middel van een SMS berichtje naar de burger met een hartstilstand. Wilt u zich opgeven om hulpverlener te worden voor uw eigen straat of buurt en bent u in het bezit van een rechtsgeldig diploma Reanimatie met AED, dan kunt u zich opgeven via de pagina: http://www.kiesvoorleven.nl/ aedalertuitleg1.html Wilt u meer weten over AED Alert, de AED en/of levensreddende opleidingen, dan kunt u terecht bij Toon Hermsen van Stichting Kies voor Leven. Zijn telefoonnummer is 0485-451847. Ook kunt u natuurlijk kijken op: www. kiesvoorleven.nl. ´Ouderen en Levensvragen Cuijk´ wil een bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in de gemeente Cuijk door een programma aan te bieden dat gericht is op levensvragen. OLC wil ouderen helpen het geestelijk welzijn te bevorderen, zingeving te stimuleren en isolement te voorkomen. Ons programma is bestemd voor alle ouderen vanaf 55 jaar, ongeacht hun geloof, levensbeschouwing of kerkelijke betrokkenheid. OLC organiseert hiervoor gespreksgroepen, themabijeenkomsten, lezingen etc. Als u wilt praten over voor u belangrijke dingen in het leven kan dat ook gewoon bij u thuis. Een deskundige OLC-vrijwilliger komt dan graag op huisbezoek. Wij vinden het belangrijk dat ouderen met elkaar te kunnen praten over wat hen bezighoudt. Over de vragen van je eigen leven. Dat kunnen fijne ervaringen zijn, maar soms ook minder prettige. Daarom organiseren wij gespreksgroepen. November j.l. is een gespreksgroep gestart. Negen mensen komen zeven keer bijeen om aan de hand van “Het verhaal van je leven” hun ervaringen met elkaar uit te wisselen. Men leert van elkaar en ondersteunt elkaar. De deelnemers zijn erg enthousiast. De groep wordt begeleid door deskundige gespreksleiders, die 60 plus zijn. In maart start de volgende groep. U kunt zich hiervoor al aanmelden. Binnenkort volgt verdere informatie, ook in de Cuijkse weekbladen. Als u een persoonlijk gesprek wilt over wezenlijke vragen die u bezig houden, dan kan dat bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, laat het ons weten. Wij hebben nog plaats voor vrijwilligers die ouderen thuis willen bezoeken. OLC zorgt voor deskundige training en begeleiding. Voor verdere informatie en aanmelding voor de gespreksgroep, huisbezoek of vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Laurens Koole (tel. 315460) en Ton Kwant (tel. 314922). U kunt ook reageren via E-mail: ouderenlevensvragencuijk@gmail.com


Februari 2011

17

18

PERSBERICHT Nieuwe cursus ‘Schrijven over vroeger’ in Cuijk Bij het ouder worden komen steeds meer herinneringen boven. Het is waardevol daarover te schrijven en verhalen met anderen te delen. Dat kan in de cursus ‘Schrijven over vroeger’ van de Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC). Een nieuwe cursus van zes bijeenkomsten start op vrijdag 4 februari 2011. De cursus is bedoeld voor 55-plussers. Opschrijven van herinneringen In de cursus krijgt u tips en adviezen voor het opschrijven van uw herinneringen. Zo vindt u o.a. uw eigen antwoorden op de volgende vragen: Waarom schrijft u en voor wie? Hoe wilt u het verhaal opbouwen? Welke onderwerpen wilt u behandelen? In de bijeenkomsten krijgt u korte schrijfoefeningen en opdrachten om thuis aan te werken. Een mooi onderdeel is het luisteren naar elkaars teksten. Als u uw tekst voorleest, krijgt u tips van de docent en de andere cursisten. De verhalen van anderen zijn vaak weer een inspiratiebron om verder te schrijven. U ontdekt een eigen manier van werken en schrijven, waar u na de cursus mee verder kunt. Aan de cursus kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. De volgorde van aanmelding is bepalend voor deelname. Het belangrijkste verhaal Docent van de cursus is Monica Boschman, auteur van ‘Het belangrijkste verhaal’. Dat is een boek vol tips, voorbeelden en oefeningen voor mensen die hun herinneringen op papier willen zetten. Praktische informatie Dag en tijd: zes vrijdagochtenden van 9.30 uur - 11.30 uur Data: 4 en 18 februari, 4 en 18 maart en 1 april en 15 april 2011. Plaats: Graafschap 1, Cuijk Kosten: € 30,-- voor hele cursus, inclusief koffie/thee en het boek ‘Het belangrijkste verhaal’ Informatie: Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met de SWOC, Josée Pegt, (0485) 312 053. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met • Josée Pegt, ouderenwerker SWOC, tel (0485) 312 053. • Monica Boschman, docent, tel (0486) 450 400.

Alle mensen die vragen hebben over leven met een Niet Aangeboren Hersenletsel kunnen terecht bij het Advies- en Meldpunt NAH Noordoost Brabant. Dit is vanaf 1 januari gevestigd bij MEE Noordoost Brabant. Deskundigen op het gebied van NAH geven kosteloos informatie en advies. Mogelijk kunt u hier aandacht aan besteden. Met dank, Met vriendelijke groet, Desie Repping Stafmedewerker PR & Communicatie MEE Noordoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking E T M

d.repping@demeentgroep.nl (088) 46 53 464 06 106 212 44

www.demeentgroep.nl F (088) 46 53 465


19

Februari 2011

18

Groot voorleesfeest voor peuters en kleuters!

Nationale Voorleesdagen bij BiblioPlus van woensdag 19 januari tot en met zaterdag 29 januari Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat het voorlezen aan jonge kinderen centraal bij BiblioPlus. In alle bibliotheekvestigingen en de jeugdsteunpunten wordt extra aandacht besteed aan het voorlezen. Fiet wil rennen van Bibi Dumon Tak (tekst) en Noëlle Smit (illustraties) is uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar 2011. Fiet is een eigenwijze struisvogel die gek is op rennen. Hij laat zich door niets tegenhouden, ook niet door een stevige tegenwind. Tijdens de Nationale Voorleesdagen worden in de bibliotheken van BiblioPlus leuke activiteiten georganiseerd, zoals een peuterquiz en een actie met vingerpopjes voor nieuwe bibliotheekleden van 0-6 jaar. In alle bibliotheken liggen kleurplaten van Fiet voor u klaar. Vingerpopje cadeau Kinderen tot 6 jaar die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden van de bibliotheek krijgen een vingerpopje van Fiet cadeau. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor iedereen tot 18 jaar. PeuterQuiz Peuters en kleuters en hun ouders kunnen gedurende de Nationale Voorleesdagen in de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Sint Anthonis deelnemen aan een leuke quiz. Met deze quiz maken kinderen en ouders op een speelse wijze kennis met de tien mooiste prentenboeken. Tentoonstelling prentenboeken top 10 In alle bibliotheken is een mooie presentatie te zien van de 10 genomineerde prentenboeken. Deze kunt u uiteraard kosteloos reserveren. Deze 10 boeken vormen slechts een klein deel van de ruime collectie prentenboeken van BiblioPlus. Zoekt u een prentenboek met een bepaald thema? In de bibliotheek helpen ze u graag. Voorlezen geeft plezier Doel van de Nationale Voorleesdagen is om het voorlezen aan heel jonge kinderen te stimuleren. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en vergroot de woordenschat. Voorlezen lokt reacties uit en stimuleert als zodanig de spraakontwikkeling van jonge kinderen. Maar het bezorgt ze vooral veel plezier en gezelligheid.

Een fotografiecursus voor iedereen gratis beschikbaar op de website van Fotoklasje. Fotoklasje.nl geeft vanaf vandaag gratis online fotografiecursus Betere foto’s maken = doen !! Fotoklasje.nl start deze maand met een online, interactieve fotografiecursus, hetgeen uniek te noemen is in Nederland. Waarom uniek, deze cursus is online waardoor je de cursus in je eigen tijd en tempo kunt volgen. De cursus is interactief waardoor je op een laagdrempelige manier fotografie kunt leren. Fotoklasje.nl stapt daarmee in het gat wat voor veel mensen door tijdgebrek valt. Deze 15 delige fotografiecursus is GRATIS en is op de website van Fotoklasje beschikbaar. De cursus bestaat uit documenten en korte video’s waarin uitleg en oefeningen elkaar afwisselen. De resultaten van de oefeningen kunnen voor feedback worden aangeboden. Mocht je daarnaast meer behoefte hebben is er de mogelijkheid om een workshop te boeken. Deze workshops lopen parallel aan de online-cursus. Fotoklasje.nl is een initiatief van Bart Teunis en Marcel Wiegerinck die elkaar kennen van de Fotovakschool. Ze hebben allebei hun eigen visie op fotografie en beeld maar delen dezelfde gedachten over lol hebben in wat je doet, kwaliteit en bewustzijn. Vanuit deze gedachte is Fotoklasje.nl ontstaan. We nemen onszelf niet te serieus en willen graag onze kennis, ervaring en liefde voor fotografie delen met andere mensen. Fotoklasje.nl biedt deze unieke online-cursus aan waarin in 15 lessen de beginselen van de fotografie interactief en gratis worden behandeld. De cursus wordt ondersteunt door offline workshops die los te boeken zijn. www.fotoklasje.nl <http://www.fotoklasje.nl>


Thema bijeenkomst voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met autisme Op woensdagavond 19 januari 2011 organiseert het Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk i.s.m. Steunpunt Mantelzorg Gennep, Aksent, Zorgverlening de Leijgraaf, PGZ, MEE en de GGZ een bijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met autisme (PDD NOS, Asperger). Ouders, partners, broers/zussen, vrienden, opa’s en oma’s uit het Land van Cuijk en Gennep zijn van harte welkom op deze avond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Triangel, Bilderbeekstraat 44 5831 CX Boxmeer. Tijdens deze bijeenkomst zal gestart worden met een plenair gedeelte waarbij een medewerker van MEE een presentatie zal geven over autisme. Samen met andere mantelzorgers zult u, na deze boeiende inleiding, in kleine groepjes onder leiding van professionele begeleiders ervaringen uitwisselen aan de hand van een thema. U kunt kiezen uit de volgende thema’s: 1. Voortgezet onderwijs en autisme. 2. Wel of niet diagnosticeren. 3. Puberteit en sociaal emotionele ontwikkeling. 4. Autisme en werk en wonen. 5. Mijn kind heeft autisme hoe nu verder? Heeft u interesse geef u dan op vóór 17 januari 2011 bel: 0485-313270 of mail naar: mantelzorglvc@pantein.nl Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.


25

Februari 2011

154dcfeb2011  

•FoudtePartywinnaar Barcompetie •FamilieDegenwint familietoernooi •IkendeVip •Colofon •Veranderingen Kloosterhof •Fotopagina •Blèrfestival...