Page 1

November 2010

Energo 50 jaar

1

MET ENER 50 JA GO BIJLA AR GE

November 2010

Drie prominente personen van het Beerse Energo: medeoprichtster Annie Kauwenberg-Cuppen, huidige voorzitter Ed Weltevrede en erelid Pieter ten Haaf, al vanaf 1972 tot op de dag van vandaag werkzaam in allerlei functies voor de Beerse volleybalvereniging. foto Ed van Alem

 Activiteitenkalender • • Bèrse praot • Van de Dorpsraad... • Intocht Sinterklaas • Van de redactie • Politiebericht • Drieopeenrij • NK-Boerengolf De Tienmorgen

• Colofon • Het water kwam... • Ochtend... • De Bokkerijers • Jeugdkampioenschap Play Back • In gesprek met Nannie Verbruggen-Kaak • Woning voor jongeren

• Seniorenpagina • Jubileum Gradje v. Haren • The Young Ones • Kloosterfeest 2010 • Vleesschalenactie • Seniorenpagina • Speelgoedbeurs • Kleutergym • Parochieberichten


November 2010

Bèrse praot

Activiteitenkalender November: 6 nov Vocasa D1 - Energo/Flip Schoonmaak D1 16.30 uur Pex/HHC H1 - Energo/Flip Schoonmaak H1 17.00 uur 7 nov Speelgoed- en kinderkledingbeurs, café-zaal de Spijker, 13.00-15.00 uur 7 nov Gassel1 - HBV1 10 nov informatiemiddag 55-plussers van Beers en Linden in Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt 14.00 – 16.00 uur. 13 nov Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. 13 nov Prinsenbal “de Bokkerijers” 42e prins in ’t Wapen van Beers aanvang 20.00u 14 nov HBV1 - DSV1 (St. Anthonis) 14 nov Intocht Sint Nicolaas vanaf 13.30 uur bij de Beerse kerk 17 nov Deadline Dorps-Courant uitgave december 19 nov Discussiebijeenkomst “starterswoningen” in ’t Wapen van Beers aanvang 20.00u 21 nov Vios’38 1 (Beugen) - HBV 1 23 nov Ophaaldag plastic verpakkingsafval www.afvalrmb.nl 26 nov Inzameling oud papier. v.a. 11.00 uur tot zaterdagmorgen 11.00 uur, parkje Korte Spruit 26 nov Inzameling gebruikte spullen Beers Best, 10.00-11.00 uur, parkje Korte Spruit 27 nov Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. 27 nov 50 jarig jubileum vv Energo aanvang 15.00u, feestavond 20.30u 28 nov Gregoriaans concert Martinuskerk te Cuijk aanvang 15.00 uur

December: 5 dec Constantia 1 (Wanroy) - HBV1 11 dec Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. 11 dec Prinsenreceptie “de Bokkerijers” in ’t Wapen van Beers 12 dec HBV1 - Heijen 1 28 dec Ophaaldag plastic verpakkingsafval www.afvalrmb.nl 29 dec Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein.

Januari 2011 15 jan Blèrfestival/verkiezing Boerenbruidspaar ”de Bokkerijers” 30 jan Kaartverkoop pronkzittingen “de Bokkerijers”

Februari: 11 feb Pronkzitting “de Bokkerijers” Opgaven activiteitenkalender: redactie@dorpscourant.nl

Armband gevonden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Zaterdags tijdens het kloosterfeest gevonden deze armband. Bent u de rechtmatige eigenaar, dan kunt u contact opnemen met Jan, tel.312432.

2

99 100

Nat: En Tat vertel is, waar de ok naor ut Nationaal kampioenschap Boerengolf gewè? Ik heb nie mi gespeuld went ik ken dè spel nie, mar ik bin daor wel is efkes wesse kieke op de “ Tien Merge “. Ik vien dè trouwes unne hele mòie naam veur zo’n boerderéj of plaats, net zò ge ut mar noeme wilt. We hebbe trouwes nog veul meer mòie namen van Boerderéje in Bèrs. Géj wet zeker al die name nie Tat? Ik zal ze us unne keer allemaol veur jou opschrieve en ge wet mar noit, misschien komme ze dan wel unne keer in de durpskrant staon es er genoeg plaats is en anders kunde ut vort op internet lèze stond in de vurrige durpskrant. Tat: Ja dè zoi wel moi zien un stukske geschiedenis van Bèrs. Ik waar trouwes ok op de “ Tien Merge “ gewest en ik mot eerlijk toe gève, dè die van Gosses ut moi veur mekaar hân. Iedereen groot en klien, kon daor geniete. Ut waar ok prachtig um te zien, hoe de kienderen daor mi die beesten bezig ware. En dan die kraome en alles wa er opgesteld stond, dé waor moi um daor te vertoeve. Nat: Ja dè he’k ok gezien en ik heb mar meteen gevraogd; wanneer de dassen gaon verhuuze nor Gâssel. Now ik heb daor tekst en uutleg gekrege daor slodde van achterover. Ja die kunne er wa van, die van: “ Das en Boom “. Tat: We hebbe ut wer migemakt afgelope maond. Ik was ok naor de contactmiddag van de KBO gewest. Jonge jonge, die voerde toch wer un moi toneelstuk op. Ik heb echt motte lache en ik snap nie hoe dè ze ut elk jaor wer klaor kriege. Ze motte toch wel veul in de kop stampe en onthauwe. Eigenlijk mosse ze die opgève veur de “ Kuukse Cultuurpries “. Viende ok nie? Nat: Ja dè vien ik ok, went dië pries is geleuf ik nog noit in Bèrs gevalle. Mar hadde géj dè geheurd van die Bèrse Mevrouw? Die waar iets wesse viere mi de kiender, ergens in un gelegenheid. Ze liep op unne stok nor binne en latter zonder stok nor buute. De uutbater vond dië stok en docht dè er un wonder waar gebeurd in zien zaak. Héj docht stiekem béj zien ège; nou heb ik misschien wel un bedevaartplats gekrege. Mar dè is helaas nie, went die mevrouw kon nie lang zonder en ging de stok wer terug hale. Veur allebei eigenlijk wel jammer. Mar wette géj eigenlijk wel wie d’n oudste man is in Bèrs en die ok nog zonder stok de straot op gè? Dè is Wim ten Haaf. Mar die gè ons binnenkort helaas verlaote went héj gè mit zien vrouw nor Maartenshof. En wette wie dan volgt in lèèftied. Dè is Nol van de “ Sterrenbos “. Ja d’n “ Sterrenbos“, dè is un boerderéj ergens aan d’n Broekkant in Bèrs en daor is Nol Huberts gebore, dink ik. Héj kan trouwes ok wel ergens in un ziekenhuus gebore zien, mar dè gebeurde toen nog nie zo veul es teggenworrig. We motte stoppe Tat, géj zuukt ut mar is uut kèl.

Loe


November 2010

3

Van de dorpsraad… IDOP

De afgelopen maanden hebben we enkele bijeenkomsten met de gemeente Cuijk gehad. Het iDOP moet immers nog door de gemeenteraad vastgesteld worden en dat betekent onder andere dat er nog enkele documenten samengesteld moeten worden. Op 13 december 2010 zal het iDOP in de gemeenteraad behandeld worden. Daarvoor komt het iDOP eerst nog in een commissievergadering. Dit zal gebeuren op 23 november 2010. Na vaststelling door de gemeenteraad kunnen de verschillende werkgroepen van start. Om dit goed te laten verlopen zijn wij al voorbereidingen aan het treffen. Voor de leden van de werkgroepen zal er op 11 januari 2011 een aftrap-

Oproep De Dorpsraad is op zoek naar serieuze starters. Om de woningbouw voor starters in Beers een impuls te geven, willen wij inventariseren wie hier serieuze belangstelling voor heeft. U kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mail naar: dorpsraadbeers@gmail.com Er wordt een actieve eigen inbreng verwacht om de woningen betaalbaar te houden. Dit project bevindt zich in de opstartfase wat inhoudt dat er niets concreet is of vastligt.

bijeenkomst plaatsvinden. U kunt zich nog aanmelden voor verschillende werkgroepen. Voor de volgende werkgroepen zoeken wij nog mensen: • Herinrichting Van de Braakplein • Verbreding functies sporthal Kloosterhof • Inzetten woningbouwlocatie Beers Zuid • Realiseren voorzieningen Bungelaar • Versterking afstemming en samenwerking verenigingen U kunt zich per mail aanmelden (dorpsraadbeers@ gmail.com) of bij het secretariaat van de dorpsraad.

AED Exact een jaar geleden hebben we u laten weten dat de derde AED snel beschikbaar zou komen. Het te volgen

Kermis Dat de kermis sinds dit jaar een andere organisator heeft, was wel te merken aan de attracties. Deze waren kwalitatief veel beter

dan die van de voorgaande jaren. We hebben dan ook diverse positieve reacties ontvangen. Wat wel jammer was, is dat op dinsdagavond de kermis al vroeg gesloten was. De kermis is rustig verlopen. Als u vragen, klachten of opmerkingen voor de dorpsraad heeft, kunt u deze bij voorkeur via e-mail (dorpsraadbeers@gmail.com) aan ons kenbaar maken. Indien u hiertoe niet in staat bent, kunt u natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen op 0485-322033. Uiteraard kunt u ook met één van de andere leden van de dorpsraad contact opnemen.

Van peper- Intocht Sint Nicolaas noten blijf zondag 14 november je eten De Werkgroep St. Nicolaas Beers nodigt alle kinderen uit om Sinterklaas in Beers te verwelkomen! Ook dit jaar gaan we er weer een gezellig kinderfeest van maken. Op zondag 14 november a.s. om 13.30 uur worden de kinderen met hun Daarom komt buurtvereniouders verwacht op ging `De Gildehof` zaterhet kerkplein. We lopen dan dag 13 november bij u aan met z’n allen, met muziek de deur om pepernoten te van de Beerse Overloat verkopen. Organisatie ´de Gildehof` Blaozers -de BOB- naar de Kraaijenbergse Plassen. Sint en zijn Pieten komen daar per boot aan, zelfs als het slecht weer is! Zij hopen van harte dat alle het turnen zoals een koprol. kinderen uit Beers en hun Wil je meer informatie over ouders bij de aankomst van kleutergym, of wil je 2 zijn boot aanwezig zijn, proeflessen meedraaien? liefst zonder auto. Neem dan contact op met: Met Sint en de Pieten gaan Wendy Coppelmans Trainster kleutergym Vianen we gezamenlijk in één feestelijke stoet, ’n stukje door w.coppelmans@home.nl of ons dorp, naar café-zaal tel. 0485-312022 (vanaf “De Spijker”, waar we om 19.00 uur) Een kijkje op de ongeveer 14.15 uur zullen website kan natuurlijk ook: aankomen. www.olympia-cuijk.nl

Kleutergym Vianen Sportvereniging Olympia Cuijk geeft op zaterdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur kleutergym in Vianen, en heeft nog plaats voor nieuwe leden. Kleutergym is voor kinderen vanaf 4 jaar die in groep 1 en 2 van de basisschool zitten. We zijn veel bezig met klimmen, klauteren en oefenen we de beginselen voor

traject heeft echter langer geduurd dan we toen dachten. De Stichting gemeenschapswerken Beers is bereid gevonden om deze AED te financieren en inmiddels is deze ook gekocht. Voor een deel is de AED gefinancierd middels een subsidie van de gemeente. Het is nog onduidelijk waar in Beers West deze AED komt te hangen. Zodra dit bekend is laten wij u dit weten. Graag willen wij de Stichting gemeenschapswerken Beers nogmaals bedanken voor het aanschaffen van deze derde AED voor Beers.

Tijdens de bijeenkomst in “De Spijker” speelt de BOB gezellige muziek. Alle Beerse kinderen tot en met 9 jaar -die nog écht voor het Sintfeest gáán- krijgen de gelegenheid Sinterklaas een hand te geven. Zij krijgen dan ook een traktatie van de Pieten. Dit kinderfeest duurt tot ongeveer 16.00 uur. Tot ziens op 14 november a.s. om 13.30 uur bij de Beerse kerk! Werkgroep Sint.Nicolaas Beers Sjaak Hofmans & Astrid Bolder-Kamps


November 2010

Van de redactie 150x Dorps-Courant Voor u ligt alweer de 150e Dorps-Courant. Toen wij in 1997 begonnen en de 1e Dorps-Courant in maart van dat jaar uitbrachten, ontvingen wij veel positieve reacties. Wat ons toen het meest bezig hield was: continueren, ofwel volhouden en doorgaan. Het is gelukt, want anders zou de 150e Dorps-Courant niet zijn uitgebracht. Natuurlijk is het de verdienste van onze redactie, maar zeker ook van de inbreng van velen. In alle bescheidenheid wil ik onze redactieleden noemen en bedanken die vanaf het 1e uur zitting hebben in de redactie, te weten: Henriëtte Claassen, Harry Bardoel en Piet Theunissen. Maar zeker ook Helga Linders en Willemien Nabuurs, die al meerdere jaren op voortreffelijke wijze hun taken uitvoeren. Zonder redactie geen Dorps-Courant, zonder inbreng van velen (verenigingen, stichtingen, individuen) eveneens geen Dorps-Courant. Ook daarvoor dank. Maar wat moeten wij zonder financiële ondersteuning? Wij zijn onze sponsoren dan ook zeer erkentelijk, in het bijzonder: Rabobank, Claassen Aanneem-. Timmer- & Onderhoudsbedrijf, Smals, Autobedrijf Wim Hendriks, www. makeabetnow.com, Leo van Schaijik en Slaapsfeer. Dank! Daarbij ook de overige bedrijven die ons in het verleden hebben ondersteund. Natuurlijk bedanken wij ook de bezorgers uit het verleden: de familie Huisman en de familie Josemanders en de huidige bezorger Joop Wennekes. Tot slot dank aan onze lezers en onze abonnees. Op naar de 300! De redactie

--POLITIE---BERICHT--

een interactief theater over en voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar waar thuis iemand ziek, gehandicapt of verslaafd is. Een voorstelling waarna er nog gelegenheid is om na te praten, met een hapje en een drankje. Jonge mantelzorgers mogen een vriend, vriendin of ouders meenemen naar de voorstelling. Wandel mee met de wethouder van uw gemeente Tijdens een wandeling van ongeveer 1,5 uur op 8 nov. om 13.30 uur kunt u bijbomen met de wethouder over wat u als mantelzorger bezig houdt in de zorg voor

Lisa Gerrits 1. Hallo, mijn naam is Lisa Gerrits en ik ben 20 jaar. Ik woon nu alweer een tijdje op de Vianenstraat gezellig met José, Peter, Flipje (onze gevaarlijke waakhond) en een heleboel paarden. 2. Op mijn gemiddelde dag sta ik rond half 8 op om rustig wat koffie te drinken

hans ooms

hans.ooms@brabant-noord.politie.nl

Getuige - Oproep Op zaterdag 9 oktober j.l. vonden er achtereenvolgens woninginbraken plaats op de Molenstraat 32 te Beers (tussen 17.15 uur en 19.45 uur) en op de Buizenberg 2 te Vianen (tussen 19.00 uur en 20.15 uur). De politie stelt een onderzoek in en is op zoek naar getuigen: -die tussen genoemde tijdstippen bij een van de genoemde panden iets verdachts hebben gezien; -die kort of langer voor de inbraken iets verdachts in de omgeving van een der genoemde panden heeft gezien; -die de witte VW Golf GTI met kenteken 13 LFK 8

Dag van de mantelzorg 2010 Ieder jaar is de dag van de mantelzorg op 10 november. Op 10 november varen we vanuit Sambeek naar Arcen, waar er gelegenheid is om een uur rond te lopen, waarna we weer terug varen onder het genot van een heerlijke lunch. Voor deze bijeenkomst vragen we een eigen bijdrage van € 5,- inclusief lunch (mocht dit een probleem zijn, neem dan gerust contact met ons op) Theater voor de jonge mantelzorger: Jongeren hebben ook mantel ‘zorgen’!!! Op vrijdag 19 november is er in ‘De Box’ in Boxmeer

4

uw naaste. Na de wandeling is er gelegenheid om iets te drinken. Mocht u diegene voor wie u zorgt niet alleen achter willen laten, neem dan contact op met een vrijwillige hulpdienst bij u in de buurt, informeer bij de dagopvang die uw naaste bezoekt of neem contact met ons op. Voor meer informatie en opgave voor een of meerdere van deze activiteiten: Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk, tel. 0485-313270 of mail mantelzorglvc@ pantein.nl. www.mantelzorglvc.nl

en mijn uiterlijk in de plooi te krijgen. Dan snel in de auto naar Nijmegen om de opleiding SPH te volgen. Als ik uit school kom staat er meestal eten voor me klaar en daarna ga ik sporten. Op dagen dat ik niet naar school hoef, scharrel ik het liefste buiten een beetje rond om hier en daar wat te klussen. Of ik ga samen met Sjoerd, mijn vriendje, leuke dingen doen. Verder spreek ik

(ontvreemd te Vianen) na zaterdag 9 oktober te 20.15 uur nog heeft gezien. Alle informatie kan belangrijk zijn, dus schroomt u niet te bellen met 09008844. U wordt daarna z.s.m. teruggebeld door iemand van het onderzoeksteam. Op 1 september werd in een woning aan de Nieuwstraat ingebroken. Er werd onder andere een TV ontvreemd. Tevens werd ingebroken in een schuur aan de Nieuwstraat waarbij twee fietsen werden weggenomen. Op 7 op 8 september werd op de Broekkant in Beers een mobiele telefoon gestolen. Tussen 11 en 13 september werd ingebroken in een voertuig, geparkeerd aan de “Op de Hof” in Beers. Er werden diverse stukken gereedschap weggehaald. Op 26 september werd een snelheidscontrole gehouden op de Provincialeweg. Er werd één boete voor te snel rijden (120 km/uur) uitgeschreven. Op 30 september werd aan de Gildeweg een diefstal gepleegd waarbij de dader werd aangehouden en verhoord. Justitie zal de hoogte van de boete bepalen.

vaak iets af met vrienden en, zoals wel vaker bij studenten het geval wil zijn, eindigt dat meestal in de kroeg om een lekker pilsje te doen. Als je me niet aan de bar vindt, dan is de kans groot dat ik erachter sta bij ´t Wapen van Beers. 3. Paardrijden is mijn grootste hobby, daar gaat ook de meeste tijd in zitten, maar ik haal er wel de grootste voldoening uit. Ik richt me vooral op de

Antwoorden met foto inleveren vóór 15 nov. Liefst per e-mail: drieopeenrij@gmail.com of in de brievenbus bij Helga Linders, Op de Hof 11, Beers. Tekst doc. of txt-bestand. Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, min. 200 dpi.


November 2010

5

DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Vertel iets verrassends over jezelf. 6. Wat is je grootste blunder? 7. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 8. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken? 9. Wat is je grootste miskoop ooit? 10. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen? mer 50, ben getrouwd met Brigitte en wij wonen samen met onze twee dochters Nancy en Monique. 2. De meeste dagen sta ik om 6.20 uur op om gaan te werken tot ongeveer 17.00 uur. Hierna is het de laatste jaren een beetje relaxen en tv kijken. 3. Mijn grootste hobby is motorsport en natuurlijk zelf rijden, verder ga ik zeker 2 maal per week met de wielrenfiets op pad met ons eigen clubje. Ook luister ik graag naar rockblues muziek en bezoeken wij regelmatig een concert of festival met broer Chris en Marian. 4. De website(s) waar je mij op kunt vindisciplines springen en cross (in het bos over natuurlijke hindernissen springen). Mijn moeder rijdt ook paard en twee keer in de week brul ik haar vanaf de zijlijn enthousiast wat tips toe. Verder voetbal ik bij de dames van HBV en elke vrijdagavond probeer ik te streetdancen, wat niet altijd even soepel gaat. 4. Vooral Hyves, en verder gebruik ik internet vooral voor school en om te shoppen. 5. Ik weet het verschil tussen links en rechts niet, dit zorgde er tijdens mijn rijexamen voor dat de examinator het af en toe ook niet meer wist en toen heb ik van ellende bijna alle speciale verrichtingen moeten doen. Ik ben overigens wel geslaagd. 6. Echt blunderen doe ik niet zo vaak, het is wel een paar keer voorgekomen dat ik een vrouw met meneer heb aangesproken, maar meestal blijft het daar bij. Wel zorgt de combinatie van chaotisch en druk er bijna dagelijks voor dat ik in een genante situatie beland. Leuk detail, tijdens het schrijven van dit stukje heb ik mijn broodje aan laten branden. 7.Redbull, altijd vol energie. 8.Nou, ik vind het al een hele prestatie als je me wakker krijgt, want ik slaap door alles heen. Maar mocht het toch lukken, dan graag voor een Heldro ijs met wafeltje. 9. Een hele stoere zwarte tas. Ik had deze een keer mee naar school genomen, vol boeken natuurlijk, en toen begaf de schouderband het. 10. Ik kan zo snel niets bedenken. 11. ‘Grote broer’ Daan Derksen.

Hans Driessen 1. Mijn naam is Hans Driessen (51 jaar) en woon in de Burg. Van Raaijstraat op num-

den zijn vooral marktplaats, ebay of een muzieksite. 5. Na ongeveer 22 jaar sportmotoren te hebben gereden, hadden we deze ingeruild tegen een chopper die we nu 10 jaar hebben gehad. Maar 3 weken geleden is er tot ieders verbazing toch weer een sportmotor gekomen en we hopen daar samen nog veel plezier aan te beleven. 6. Mijn grootste blunder komt nog steeds geregeld terug. Want als iemand iets beloofd en dit niet nakomt, daar trap ik telkens weer opnieuw in. 7. Met een voetbal, je weet af en toe niet zeker welke kant hij heen wil. 8. Voor een motor gp, probeer zoveel mogelijk Valentino Rossi te volgen. 9. Een auto, maar werd door de plaatselijke verkoper prima opgelost. 10. Alle drempels en paddenstoelen eruit, dit zijn ondingen voor motorrijders en wielrenners, maar snap het natuurlijk wel voor ieders veiligheid!

Kim Loeffen-Timmermans

11. Zuipmaatje Theo van Benthum. 1. Ik ben Kim Loeffen-Timmermans, 25 jaar en woon op de Korte Spruit 9, samen met Eric, zoontje Keano bijna 3 jaar oud en onze dochter Alanis bijna 2 maanden oud. 2. Heb nu nog zwangerschapsverlof, maar normaal werk ik 20 uur in de thuiszorg als verpleegkundige. Ik werk onregelmatig, maar op een werkdag sta ik om 6 uur op, maak ik Keano en Alanis wakker. Ontbijt samen met Keano en geef Alanis de fles. Daarna breng ik ze naar de oppas en ga ik werken. Ik ben meestal rond 12 uur klaar en haal de kinderen weer op. Ik doe het huishouden en verzorg en speel met de kinderen. 3. Fitnissen, winkelen, naar de Spijker gaan, tijd doorbrengen met vriendinnen. 4. Hyves en de website van mijn kinderen. 5. Dat ik voorheen in Vlijmen woonde en daar voor geen goud weg wilde, omdat ik mijn ouders en zussen niet kan missen en nu 45 minuten rijden er vandaan woon. 6. Mijn vriendin had een zoontje gekregen en ik heb toen een kaart gestuurd met gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter.

7. Ik zou het niet weten. Ik vind wel dat alles wat ik doe dat dat goed moet, dus ben een beetje perfectionistisch. 8. Na mijn zwangerschap voor een glas bier en een biefstuk. 9. Hele mooie bruinen laarzen, deze zaten een beetje strak maar wilde ze echt hebben, dus ik kocht ze. Heb ze alleen maar 1 keer gedragen, ze waren echt te klein. 10. Meer winkels zoals een supermarkt en een drogist, dan hoef je niet voor alles naar Cuijk toe. 11. Anita van Lanen (vriendin).


November 2010

NK-Boerengolf op ‘De Tienmorgen’

De winnaars van het Beers kampioenschap (de Zuupvrienden)

de derde plek, met 2 slagen meer moest dan het kampioensteam, Dream Team 38, met de 1000 euro opzak terug naar de Achterhoek. Verder was er op zondag voor jong en oud van alles te beleven. Zo waren er vele muzikale optredens uit eigen dorp, waardoor er een gezellige sfeer ontstond. Voor de kinderen was er van alles te beleven zoals het pony rijden, het knuffelen met de koeien en de konijnen of het maken van een ritje op de kar achter het Belgspaard. Tevens was er een show te zien van het Kampioensviertal van ‘De Overlaat Hetty en Conny op de foto bij de koe Ruiters’ en het racen van de pony’s met 92 slagen aan het van Kees Driessen. Dit alles langste eind getrokken, zij vond plaats tussen de vele gingen met de wasmachine kraampjes van de Boerennaar huis. Kort daar achter Streekmarkt die ook op deze kwamen ‘De Zakkenvullers’ dag gehouden werd. uit Gassel en als derde einAlles bij elkaar kunnen we digde het team ‘Play-Back.’ Ook de poedelprijs ging naar terugkijken op een zeer geslaagd weekend! Hiervoor Beers en wel naar de familie Willemse (die deze dag overi- willen wij dan ook alle vrijwilligers nogmaals hartelijk gens wel veel lol hadden). bedanken voor hun hulp. Ook de teams van ‘De TienOok de sponsoren willen we morgen’ deden het goed. via deze weg bedanken voor Zo eindigde het jeugdteam hun bijdrage om deze dagen met 120 slagen op de derde te doen slagen. plek in hun categorie. Het Familie Gosens herenteam eindigde knap op De Nederlandse kampioenschappen boerengolf waren ook dit jaar weer een groot succes. Naast NK is er ook gestreden om het Beers Kampioenschap. Hiervoor heeft Paul van Schaijik een wasmachine als hoofdprijs beschikbaar gesteld. Verschillende Beerse teams hebben om deze prachtige prijs gestreden, maar uiteindelijk hebben ‘De Zuupvrienden’

De Kloosterhof neemt afscheid De Kloosterhof neemt afscheid van Gert-Jan Kuppeveld en Henk Walk. Sporthal en gemeenschapshuis De Kloosterhof wordt sinds 2002 gerund door een beheersstichting van Beerse vrijwilligers. Sinds die privatisering hebben steeds dezelfde personen in de stichting gezeten. Op de jaarlijkse “feestdag” in september is evenwel afscheid genomen van twee bestuurders van het eerste uur: Henk Walk en Gert-Jan Kuppeveld. De beheersstichting bestaat op dit moment uit voorzitter Pieter ten Haaf, secretaresse Ans van de Burgt, penningmeester Bianca Lemmers, Theo van den Bosch, Peter van Hoek en Jeroen Geurts die de verhuur regelt. Lambert Nabuurs behartigt de onderhoudszaken.

Uitslag Ballonnenwedstrijd Ter gelegenheid van de opening van het verharde speelveld van buurtvereniging ’t Neie Huukske, vond er voor alle kinderen van Beers een ballonnenwedstrijd plaats op zondag 30 mei ’10. In totaal zijn er 6 ballonnenkaartjes retour gekomen. Gijs van de Besselaar heeft gewonnen. Zijn ballon is gevonden in Werl (Duitsland). Hij heeft inmiddels de bijbehorende prijs in ontvangst mogen nemen. Verder zijn ook van de volgende kinderen de ballonnen terug gevonden: Merle Janssen, Froukje Hessing, Yasmine Thomassen, Berend Schaap & Rick Vos Buurvereniging ’t Neie Huukske

Meer nieuws op www.dorpscourant.nl Nieuws wat de gedrukte versie niet gehaald heeft kunt u lezen in de digitale versie van de Dorps-Courant, die u kunt vinden op www.dorpscourant.nl

6

Colofon De Dorps-Courant verschijnt sinds maart 1997 iedere eerste woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 800 exemplaren. Losse verkoop Dorps-Courant bij kapsalon Jos van den Heuvel voor 1,25. Abonnement voor nietingezetenen van Beers kost 27,50 per jaar. Ingaand per 1 januari. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” p.a. Ganzenbroek 5, 5437 BL Beers. Tel. 0485-318175. Fax: 0485-311207 t.a.v. De Dorps-Courant redactie@dorpscourant.nl www.dorpscourant.nl Aanlevercondities: Tekst: .doc of .txt-bestand Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, 300 dpi (max. 3 Mb per email). De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Redactie: Piet Theunissen, Willemien Nabuurs, Harry Bardoel, Henriëtte Claassen, Helga Linders Uiterste inleverdatum kopij 2 weken voor de eerste woensdag van de maand. (woensdag 17 november) Bezorging: Joop Wennekes, Grotestraat 18, tel. 331271 De Dorps-Courant is gedrukt bij:


November 2010

7

Het water kwam... Het is een mooie zonnige herfstdag als we op bezoek gaan bij de bewoners van een aanleunwoning in Beers. We steken het plein over en laten de kolossale beukenbomen achter ons. De

niet overdreven als we stellen, dat we ons bevinden op een van de mooiste plaats en natuurschoon die Beers rijk is. Het vele groen ter plaatse vertoont prachtige herfsttinten die door de zon

Verteller en schrijver in de natuur nabij “de Sluus”

gedachten dat deze beuken ons veel uit de geschiedenis van Beers zouden kunnen verhalen, laten we even varen. We richten ons ditmaal op de bewoner van nummer twintig n.l. de heer Wim ten Haaf. Wim heeft de gezegende leeftijd van negen en tachtig reeds bereikt. Hij is geboren op: “ De Sluus “ in Beers. Dit niet te verwarren met een waterbeheersingssluis. Ons bezoek heeft echter wel met water te maken n.l: “ De Beerse Overlaat “. Wim heeft zijn ervaringen keurig opgeslagen op zijn harde schijf zoals men dat tegenwoordig noemt. Hij lacht tevreden als we hem uitnodigen mee te gaan naar zijn oude vertrouwde omgeving, “ De Sluus “ aan de Grensweg. Daar aangekomen geniet hij schijnbaar van deze plek, hij vertelt volop over het ouderlijk huis. Op dit punt hebben we een prachtig uitzicht op de rand van het dorp. Het is

extra belicht worden. Terwijl we genieten van de natuur vertelt Wim over het water alsof het gisteren gebeurde. “ Kijk als het water van Vianen kwam, dan duurde het iets langer voor dat het hier was. “ Tussen Vianen en Beers lag de Keerdijk. Van deze waterkering is nog een gedeelte in tact n.l. als men vanaf “ De Blauwe Steen “ de weg blijft volgen naar Vianen, dan zal men deze kering moeten overwinnen. Wim vervolgt, “Brak het water ná Cuijk, dus tussen Linden en Gassel door, dan ging het heel snel.“ Hij staat nu op lager gelegen gebied en vertelt precies hoe het water zijn weg zocht. “Bij dit laatste hadden de boeren amper de tijd om hun levende have naar een hoger gelegen plaats over te brengen. Soms kwam de Maas tweemaal per seizoen. Dit alles bracht veel extra werk bij de veehouders.

Zij moesten elk seizoen voldoende materiaal voor handen hebben om hun veestapel hoger te kunnen plaatsen. Stro, balkhout en takkenbossen werden gebruikt om een tijdelijke

veel ellende verlost. We konden toen in het voorjaar op tijd ons land zaaiklaar maken. We hoefden ook niet meer met roeiboten naar school en kerk. Tijdens hoog water moest je de weg wel heel goed kennen, anders voer je met de boot vast op prikkeldraad of een ander opstakel. Het water stond soms tot bijna aan de kerk,” weet Wim. “Voor de jeugd was de Overlaat vaak een uitdaging, doch voor ouderen een last, soms zelfs rampzalig. Ook voor de dieren in de natuur, was het een moeilijke periode. Zij werden verdreven uit hun natuurlijke verblijven en waren gedwongen zich naar hoger gelegen gedeelten te verplaatsen. Ze vielen dan vaak ten prooi aan hun natuurlijke vijanden, of aan de stropers die hun kansen uitvoerig uitspeelden. “ Hiermede eindigt Wim zijn verhaal over de “ Beerse Overlaat “ Ondanks dit alles, speelt men thans weer met de gedachten, om in tijd van nood, “De Beerse Overlaat“ weer te doen gelden. Hopelijk blijft het bij plannen.

verhoging te bouwen. Niet alleen het vee moest naar een hoger gedeelte, ook hun voer moest veiliggesteld worden. Het kon wel dagen, zelfs weken duren, voordat de Maas weer binnen de oevers trad.“ In het jaar 1926 stond het water zo hoog, dat het hun huis binnen drong. Maar in 1929 was de laatste Overlaat een feit. “We waren Wim op het laagst gelegen stuk grond tegenover toen van “de Sluus”


November 2010

Ochtend…… Het is stil als de eerste zonnestraaltjes in het halve duister het vroege wolkendek doorklieven. De morgenlucht is zwaar beladen met regenwater dat vannacht met bakken uit de hemel viel, wat overigens geen overbodige luxe was na die lange droge periode. Vergeleken met gisteren hangt er een zware heiige lucht, die me duidelijk laat voelen dat het wéér een warme dag belooft te worden. Boven het welriekende pas omgeploegde land hangt een brede strook mist, waaronder jonge koddige konijntjes tussen de nieuwe maïsspruiten vrolijk heen en weer huppelen. De takken van de bomen, waaronder de muggen nu vrolijk dansen, worden zwaar op de proef gesteld door het hemelwater wat ze zelf met hun bladeren opgevangen en voor zichzelf opgeëist hebben, terwijl de overige druppels via de stam hun weg in de aarde vinden. Vanuit de verte hoor ik het geluid van een tractor waarvan de bestuurder zo te horen, hij laat een mooie aria horen, niet écht ontstemd is. Achter hem doen wat meeuwen zich tegoed aan het voedsel wat daardoor naar boven gewoeld is. Onsymmetrische molshopen wijzen op de snelheid waarmee de mollen zich voor de stortbui uit de voeten gemaakt hebben. De pluizen van de eerste uitgebloeide paardenbloemen worden als op handen gedragen door de zachte bries, die ook het nieuwe jonge groen streelt, naar omliggende, dan wel verre oorden gevoerd. Een zwaluw schiet als een pijl

door een boog afgeschoten rakelings over het wegdek, waar hij, net als de sperwer die na het bidden van daarnet, met een trefzekerheid van 99,99%, zich nu op zijn eerste ontbijt stort, dat wat het ook is, in elk geval de zonsondergang van vandaag zal moeten missen. Een wezel die dit af heeft zitten kijken ziet nu zijn kans schoon om zo snel als hij kan de weg over te steken om zich in het hoge bermgras een veilig heenkomen te zoeken. In de verte is het de kerkklok die met zijn trage slagen voor even de stilte doorbreekt. Als ik de hoek omga, word ik voor even aangestaard door vier slome koeienogen die, zo te zien aan hun van kwijl druipende bekken, óók aan hun ontbijt bezig zijn. Als jongeman zou ik van alle details van dit schouwspel verstoken, zó door zijn gewandeld. Het ietwat idyllische silhouet van het dorp, waarin de neonreclame voor de laatste keer knippert en waarin ik de spoorbomen traag zie zakken om de ochtendtrein tegen het verkeer én andersom te beschermen, vervaagd nu duidelijk zichtbaar. Even meen ik het gezoem van een vliegtuigje te horen, maar dan valt mijn oog op een stel bijen, die onder aanvoering van hun kersverse koningin op zoek zijn naar een voor hen veilig heenkomen. Wanneer ik met één hand boven mijn ogen naar boven tuur zie ik twee strepen in de lucht, die me verraden dat een vliegtuig op dit vroege uur op weg naar zijn bestemming is en tegelijkertijd zie ik dat naarmate de dag verder zijn

intrede doet, de sterren en de maan door het ochtendlicht langzaam plaats moeten maken voor de kleuren die weldra de lucht zullen sieren, en nu zienderogen wegsmelten. Het met riet omzoomde ven lag er net, voordat een waterhoentje het met zijn jonge kroost overstak, glad als een spiegel bij. Langs de kanten ervan ligt een streep hol ijs, wat me doet denken aan vroeger, wanneer ik naar school fietste en er een gure maar zachte ochtendbries stond die aanvoelde alsof elke dag weer het begin was van een nieuwe wereld, met daarin nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Dit bezorgt me een licht en tegelijkertijd warm gevoel van helderheid in mijn hoofd. De hoefafdrukken op het ruiterpad laten nu nog maar een vaag patroon zien van wat ze eerst waren en de grond die eerst zo egaal leek verraadt zich nu door de plasjes water die er links en rechts staan. Terwijl ik dit stille spektakel aanschouw bedenk ik me, waarom deze details me vroeger niet opvielen en kom tot de ontdekking dat elke levensfase zijn eigen charmes met zich meebrengt. Duidelijk waarneembaar voel ik, terwijl ik op één knie een schoenveter opnieuw strik, de hitte die de zon gisteren in het wegdek geplant heeft en als ik wat verder voor me uitkijk is daar net boven het wegdek de glooiing van de hitte als van een fata morgana in een dorre woestijn. Ik word voelbaar wat slaapdronken bij het zien van al deze schoonheid en bedenk me of het aardsparadijs er wellicht ook zo uit heeft gezien. Ik probeer me daar een voorstelling van te maken en als ik mijn ogen

8 voor een moment sluit besef ik me dat ik niet verder terug kan denken dan naar de tijd van mijn overgrootvader en kan ik me enigszins voorstellen, hoe het er hier toen ongeveer uitgezien kan hebben. Even stop ik om een moment voor mezelf te nemen en denk, hier sta ik dan, op de drempel van een nieuwe dag en overzie vanaf hier de omtrek tot aan de horizon, en besef me de rust en de stilte, die straks wanneer het verkeer weer over de snelweg achter het dorp raast en het lachen van de schoolkinderen weer klinkt, voor vandaag althans over zullen zijn. Dan denk ik, een kapelletje of op zijn minst een bank zou hier niet hebben misstaan. Dit is het begin van een nieuw stukje toekomst, dat op het punt staat te worden geopend. Als ik me bedenk wat de natuur toch allemaal in zich draagt, waar we zelden genoeg oog voor hebben, neem ik het lef om mij in dit alles hier voor even als mens héél nietig te voelen. Dan nadert me uit tegenovergestelde richting een fietser die net daarvoor niet meer was dan een stip aan de horizon. Als hij me passeert groeten we elkaar zwijgend terwijl we onze weg vervolgen. Ik betrap me erop dat ik er bijna idyllisch en melancholisch van wordt, en dat is wat ik eigenlijk net niet wil, want dat vind ik ook zo,… zo,…….melancholisch. Ik kijk even om me heen, rek me even ongegeneerd uit, trek mijn longen vol met de pure lucht van dit moment en bedenk me dan, ….phoe phoe, mijn God, mijn God, wat een intro. Groeten Pé.

Lezing geschiedenis van de Maas Het bestuur van de Historische Kring Land van Cuijk nodigt U uit voor het bijwonen voor een lezing van geoloog Hans de Jong met als titel: “Geologische geschiedenis van de Maas”

Woensdag 10 november a.s. om 20.00 uur. Zaal ‘t Wapen van Beers, Grotestraat 2, 5437 PS Beers. (t.o. de kerk). Aan de hand van een powerpoint presentatie zal Hans de Jong de lezing

verduidelijken, met name hoe de stroomgebieden van regenrivier de Maas vanuit Frankrijk het landschap in onze regio vormden. Wij vinden het prettig als we velen van u op deze avond mogen begroeten bij deze

zonder twijfel erg interessante lezing van Hans de Jong. Namens het bestuur van de Historische kring Land van Cuijk, Mia van Tol, secretaresse


9

November 2010

Jeugdkampioenschappen enkelspel Alles was goed. De organisatie. De deelname. De belangstelling. De sfeer. Het weer. Het tennisspelletje. En de kampioenen. Meer kan men van een kampioenschap ook niet verlangen. Onder een stralend zonnetje werden de prijzen uitgereikt. Een van de kampioenen bij de meisjes werd Lieke Oppers. Het bijzondere hiervan is dat het precies dertig jaar geleden is, dat haar moeder Marion Oppers-Linders ook voor het eerst kampioen bij de meisjes werd. De prijzen werden als volgt

verdeeld: Meisjes A: kampioen: Lieke Oppers. 2e Lieke Berris. Meisjes mini: kampioen: Marieke Siemons. 2e Carlijn Lem. Jongens A: kampioen: Mart Huberts. 2e Chiem Kersten. Jongens B: kampioen: Rob van Lanen. 2e Tim van Lanen. Jongens C: kampioen: Tom Berris. 2e Stan van den Boogaard. Jongens mini: kampioen: Niek van Lanen. 2e Roy Janssen Groesbeek. Tien Toonen, publiciteit commissie tv Play back

Lieke Berris met kampioene Lieke Oppers.


November 2010

In gesprek met Nannie Verbruggen-Kaak Op maandag 4 oktober belde Henriëtte Linssen me op, met de vraag om een stukje te schrijven voor in de Dorps-Courant van Beers. Natuurlijk zei ik ja. Ik ben een dochter van Jan en Marie Kaak. Voor de oudere inwoners van Beers, eentje van café-zaal Kaak. Ook hadden we een winkel en bakkerij thuis. We moesten altijd thuis meehelpen,

Toen ik 4 jaar werd mocht ik naar de kleuterschool. Dit was bij de nonnen en daar kreeg ik een katholieke opvoeding. Na die tijd mocht ik naar de meisjesschool, die was ertegenover. In deze tijd hadden we leuke buren, vooral José Smits. Met José gingen we gezellig met de sjees rond rijden, dit was een oude kinderwagen.

Heuf waar nu een camping is. Het was er leuk en knus, maar als het koud was kregen we het niet warm gestookt. Het toilet en douche waren buiten om, dus je was vlug klaar. Op een camping

We speelden samen buiten, bij ons achter in tuin. Zomers hadden we daar een tent staan waar we af en toe ‘s nachts in mochten slapen. Ook deden we thuis, als het zondag was, winkeltje spelen in de winkel. Na de basisschool, wat achteraf toch een leuke tijd was, ben ik naar Cuijk gegaan naar de L.H.N.O

De familie Kaak: May, Carla, Nannie, Harrie, Magret en Jan

vooral als er een bruiloft was of met de carnaval. We spoelden dan glazen in het café of de zaal. Bij bruiloften werd er tijdens het afwassen altijd gezongen, daardoor ging de tijd wat sneller. In de bakkerij hadden we witte ronde schijfjes (een soort hosties) lekkere dingen waren dat. Er was altijd slagroom in de bakkerij, en dat at ik dan ook heel vaak. Zo vaak dat ik het nu niet meer lust.

beneden naar de jukebox in het café. Ik stopte er een rijksdaalder in, stelde mooie muziek in en ging weer naar boven zodat ik lekker kon slapen.

10

(huishoudschool). In die tijd gingen we voor het eerst op vakantie. Helemaal naar Eerbeek, met z’n allen op de camping. Behalve de oudste drie, die moesten de zaak verder runnen. Tijdens deze vakantie heb ik mijn eerste (vakantie) vriendje leren kennen. Hij kwam volgens mij uit Bilthoven. We gingen wel eens op zondag toeren, gezellig met z’n allen in de auto. Ons vader stak dan altijd een sigaar aan. Vaak deden we het raam open, zodat we frisse lucht kregen. Die rooklucht vond ik zo vervelend, dat ik vanaf dat moment besloot om niet te gaan roken. Ik kan me nog goed herinneren dat er op mijn zeventiende de eerste autoloze zondag was. Ik kon toen niet slapen omdat het zo rustig was, dus ik ging naar

Nannie met de peuters van “het Koekepeertje”

Na mijn opleiding aan de huishoudschool ben ik naar Nijmegen, naar de Levensschool gegaan. Toen ik met die opleiding klaar was, heb ik een paar jaar in Grave gewoond. Toen ik daar geen werk meer kon vinden wat ik leuk vond, ben ik in Mill gaan wonen, waar ik werk vond bij houtbedrijf Van Hout. In Mill woonde ik op een kamer in een verbouwde boerderij. In die tijd leerde ik Koos kennen, dat is alweer 30 jaar geleden. Later kwam ik erachter dat Koos ook bij van Hout had gewerkt. Omdat de kamer waar ik

wonen is leuk, maar je wilt toch een keer wat groter wonen. Na veel zoeken en rondvragen kwamen we erachter dat er in Vianen een woning vrij kwam. Dus verhuisden we naar Vianen in de Franssenstraat. Op 20 februari in 1981 gaven we elkaar het ja-woord in Cuijk. Na ruim een half jaar in Vianen gewoond te hebben, wilden we garantie van de verhuurder dat we hier langer konden blijven wonen. Deze garantie konden ze ons niet geven. Dus dan maar weer verhuizen. Ditmaal naar het Hazeleger in de wijk Padbroek in Cuijk. Op Hazeleger zijn onze

Koos, Astrid, Linda en Nannie

woonde niet geschikt was voor twee personen, zijn we een andere woonruimte gaan zoeken. Ons eerste samen woonadres was in Beers. We woonden in een verbouwde garage bij de Jager. Op de

dochters geboren, Astrid op 15 september 1983 en Linda op 26 mei 1986. Na ruim 8 jaar gehuurd gewoond te hebben, konden we eind 1989 op Korhoenderveld een woning kopen, en daar wonen we nog


November 2010

11 steeds.

In het weekend en in de vakantie logeert ze in Cuijk, thuis of bij haar vriend. Ik doe al 16 jaar vrijwilligerswerk op peuterspeelzalen. Eerst in het centrum van Cuijk (Hans en Grietje) nu bij de peuterspeelzaal (het Koekepeertje) vlak bij ons in Padbroek.

Op 7 juni 2010 had ik met mijn oude klasgenootjes (zesde klas) een reünie. Ik had verschillende oud leerlingen al meer dan veer- Onze hond Floris stond en waar Juffrouw Loos tig jaar woonde. niet meer gezien. Dus was het even Mijn hobby’s zijn 3d kaarten wennen, maar het maken, wandelen met onze was al snel weer hond Floris en uitstapjes ouderwets gezelmaken naar mooie steden. lig. We hebben Ik woon al bijna 35 jaar niet veel gelachen en meer in Beers maar gelukkig gepraat. Er werden kom ik er nog vaak doordat veel oude koeien mijn familie er woont. En uit de sloot geom nog verder op de hoogte haald en de foto’s te blijven lees ik graag de van vroeger en van Dorps-Courant. nu werden tevoorIk hoop dat door mijn schijn gehaald en verhaal iedereen een mooi bekeken. beeld heeft gekregen van We maakten een mijn leven. Reünie klasgenoten lagere school. Staand vlnr: Carla Kaak, Yvonne Er- wandeling door Beers en stonden mers, Helma Driessen, Gerty v. Lanen, Bernadette Willems, Coja CorneGroetjes van stil bij de plek waar lissen, Nannie Kaak, Els Grevers Nannie VerbruggenKaak onze oude school Zittend vlnr: Els Geurts, Sjannie Willemse en Ans Schepers

Koos is al 26 jaar werkzaam bij Staalbouw Mook in Mook. Astrid is klaar met haar studie en zoekt werk, ze woont momenteel nog thuis. Linda studeert in Rotterdam en woont daar op kamers.

Vacature Chauffeur De Stichting Welzijn Ouderen Cuijk is op zoek naar meerdere vrijwillige chauffeurs in Cuijk. De vervoersdienst is er om te voorkomen dat ouderen die problemen hebben met vervoer niet meer deel nemen aan activiteiten en daardoor in een isolement raken . Taakomschrijving: Ouderen die problemen hebben met vervoer (geen auto, niet kunnen fietsen enz.) met uw eigen auto ophalen en naar een activiteit brengen en na afloop weer ophalen. Profiel: Vriendelijkheid, flexibiliteit, geduld, stiptheid en voorzichtigheid draagt hij of zij hoog in het vaandel. Hij of zij beschikt over een groot aanpassingsvermogen en kan zelfstandig werken en heeft affiniteit met ouderen. Eisen: Om zich kandidaat te stellen als vrijwillig chauffeur dient hij/zij: • in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs

• een kopie van de eigen autoverzekering te overleggen. Wat biedt de SWOC: Ondersteuning en overleg. Faciliteiten zoals een vervoersschema. Onkostenvergoeding van de gereden kilometers. Aanvullende verzekering. ‘Werk’tijden: In overleg op vaste dagen in een vast rooster. Wat maakt het werk de moeite waard: Voldoening om de oudere medemens te kunnen helpen om mee te kunnen blijven doen in de samenleving aan de activiteiten en daarmee anderen te ontmoeten. Informatie: Bij Josée Pegt Ouderenwerker Radius Cuijk, Stichting Welzijn Ouderen Cuijk, Graafschap 1, 5431 DE Cuijk, Telefoon: 0485-312053, Mail: josepegt@radius-lvc.nl, Fax: 0485-317873, www.swocuijk.nl Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag

Komen er woningen voor jongeren ??? Met deze vraag werden wij aangesproken tijdens de presentatie van het I-DOP. In de discussie die volgde bleek dat een aantal jongeren zich zorgen maakt over het niet beschikbaar zijn van zogeheten “starterswoningen”. Zij vroegen of wij daar iets aan zouden kunnen doen. Wij, een aantal leden van het CDA, gaven aan dat wij graag willen inventariseren welke wensen er leven om aan die vraag gezamenlijk richting te kunnen geven. Ons is bekend dat de gemeente gronden heeft gekocht (boerderij Thomassen) die bestemd worden voor woninguitbreiding in ons dorp. Het lijkt ons zinvol om te inventariseren welke woningwensen en woningbehoeften er in Beers zijn en daarna de politiek op te

zoeken met de vraag aan de slag te gaan. Ook is het denkbaar om met elkaar te praten over voorbeelden van b.v. zelfbouw en andere vormen van realisatie van “starterswoningen”. Hierbij zijn gerealiseerde projecten bekend zoals die in Velp bij Grave. We hebben inmiddels toezeggingen van een aantal jongeren die met ons willen discussiëren over deze vorm van woningbouw te Beers. Ieder die interesse heeft om deze discussiebijeenkomst bij te wonen nodigen we hiervoor uit op vrijdag 19 november a.s. in ‘t Wapen van Beers, aanvang 20.00 uur. Hartelijk dank voor uw medewerking. Dick Blokland, Marcel Thijssen en Enrico Toonen.


November 2010

Gradje van Haren 50 jaar bij Stork in Boxmeer 5 September jl. was het 50 geleden dat Gradje van Haren in dienst trad bij machinefabriek “De Wiericke” in Boxmeer. Later overgenomen door machinefabriek Stork en sinds 2008 is het bedrijf onderdeel geworden van Marel Food Systems en gaat verder onder de naam Stork Poultry Processing. Natuurlijk wilde Stork dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en hebben zij Gradje daarom op vrijdag 15 oktober in het zonnetje gezet. Gradje had eerder geen tijd!!! Het is op 5 september 1960 als hij in dienst treedt als bankwerker bij machinefabriek “De Wiericke” in Boxmeer. Hij is dan 20 jaar en

Bij Stork is Gradje begonnen als bankwerker en later opgeleid tot allround servicemonteur. In deze functie wordt hij ingezet om service- en installatiewerkzaamheden uit te voeren bij klanten over de gehele wereld. Deze klanten zijn pluimveeverwerkende bedrijven ofwel kippenslachterijen. In de beginjaren heeft hij veel gewerkt in Italië, Spanje en Portugal. Later is Gradje in Frankrijk terecht gekomen en zoals de meesten wel weten is dit zijn tweede vaderland geworden. Vanaf het begin heeft hij ook altijd in Tunesië gewerkt en hier komt hij tot op vandaag de dag nog zeer regelmatig. Als je lang in

Gradje in vroegere jaren aan het werk met een zgn. verenplukker.

wie denkt dat hij zijn hele leven al bij Stork werkt heeft het dus mis. Op 30 augustus 1954 is Gradje, op veertienjarige leeftijd, zijn carrière begonnen bij Smits Metalen Ramen. Hier heeft hij gewerkt tot 31 augustus 1956 waarna hij bij Molenaar Thiels heeft gewerkt. Op 1 februari 1959 moest Gradje zich melden als dienstplichtig militair wat duurde tot 5 augustus 1960.

een bepaald land reist of hier regelmatig terugkomt bouw je natuurlijk makkelijk een band op met de mensen aldaar. In Tunesië is Gradje bijv. goed bekend met een plaatselijke burgemeester en heeft zelfs al een aantal keer de minister van landbouw ontmoet. Hier heeft hij samen mee in de krant gestaan. Regelmatig wordt hij ook bij de lokale mensen thuis uitgenodigd voor een etentje.

12

Fam. Van Haren Boven v.l.n.r.: Rog, Loes, Walter, Mia, Gradje, Joop, Annie en Thea. Onder v.l.n.r.: Kees, Roos, Rien en Greet.

Officieel is hij op 4 oktober 2004 met pensioen gegaan, maar door een speciale constructie is Gradje op uitzendbasis toch nog voor Stork blijven werken. Gemiddeld zit hij nog steeds zo’n 300 dagen per jaar in het buitenland. Er is nog net tijd over om carnaval te vieren. Zoals al gezegd is Gradje op 15 oktober bij Stork in het zonnetje gezet. Traditiegetrouw worden de jubilarissen voor de deze gelegenheid thuis opgehaald met een limousine. Zo ook Gradje en Tilly die voor deze gelegenheid de broers Rien en Kees met echtgenotes hadden uitgenodigd. Ook was er nog een plaatsje voor Tim, Rob en Niek van Lanen waar Tilly haar vrije tijd regelmatig mee doorbrengt.

Bij Stork zijn ze ontvangen door directeur Ton de Weerd, het sectorhoofd van de afdeling service en een aantal collega’s. Na vele mooie woorden wordt Gradje natuurlijk ook onderscheiden. Speciaal voor deze gelegenheid is er een platina speldje ontworpen. Uniek, want dit is de eerste keer dat er iemand zo lang bij dit Stork bedrijf heeft gewerkt. Natuurlijk wordt er ook even stil gestaan bij de carrière van hem bij Stork. Enkele opvallende dingen uit zijn dossier die wel leuk zijn om te vermelden: Het aanvangsloon bedroeg ƒ 1,05 bruto per uur. Verder kreeg hij ook nog een rijwielvergoeding van ƒ 1,50 per week. Ook zat er in het dossier nog een handgeschreven brief van zijn ouders date-

Thuis opgehaald met de Limousine.


November 2010

13

Ton de Weerd heeft zojuist Gradje onderscheiden met een platina speldje.

rend van 27 januari 1964. Gradje is dan 24 jaar en zijn ouders vinden dat hij toch wel meer moest verdienen dan dat hij toen kreeg. Argumenten worden aangevoerd en hier volgen letterlijk enkele passages: “Onze zoon is van zijn werk op de hoogte anders sturen

jullie hem ook niet naar het buitenland. Hij komt thuis met een loontje van een kleine jongen. Twee jongere zonen van ons verdienen zelfs meer. Als dat zo blijft, hoeft Grad voorlopig niet aan trouwen te denken.” Verder schrijven de ouders dat ze “maar boere menschen zijn, maar weten er

toch iets van”. Ook wordt nog vermeld dat een schoonzoon van hun personeelschef is. Uiteindelijk trouwt Gradje op 21 april 1967, dus zal het met dat salaris toch wel goed gekomen zijn. Gradje en zijn aanwezige broers wisten niet van het bestaan van deze brief en vonden het dus heel erg leuk deze brief terug te zien. Na het officiële gedeelte was er een diner geregeld in Boxmeer waarbij hij al zijn broers en zussen en wat andere mensen had uitgenodigd. Tijdens dit diner is hij nog verrast door de komst

van een paar goede bekende klanten uit Frankrijk. Toeval of niet de klantnaam is Tilly. ‘s Avonds was er nog een feestje voor nog meer genodigden waarna een bijzondere dag werd afgesloten. En als je nu aan Gradje vraagt of het op 71 jarige leeftijd niet eens tijd wordt om het rustiger aan te doen dan is zijn antwoord: “De dokter heeft gezegd als jij je nog goed voelt en je vind het nog steeds leuk, moet je er mooi mee doorgaan”. Een bijzondere prestatie van een bijzonder mens!

Open tuinendag in Beers Voor veel mensen is tuinieren een hobby waar ze veel tijd aan besteden en veel plezier aan beleven. Bij ons is dat zeker ook het geval. En wij kunnen ook erg genieten van andermans tuinen. Regelmatig gaan we een kijkje nemen als er ergens tuinen te bezichtigen zijn. Ongeveer tien jaar geleden hebben we ook eens een weekend onze tuin opengesteld voor belangstellenden. Het was mooi om te zien hoe andere mensen kunnen genieten van wat onze hobby is. Dat heeft ons op het idee gebracht om in Beers in het voorjaar of begin zomer van 2011 een open tuinendag (of weekend) te organiseren. Het zou er dan zo uit kunnen zien dat eenieder die dat leuk vindt zijn of haar tuin opent voor het publiek. En mensen kunnen dan een route door Beers afleggen en zo de tuinen bekijken die openstaan voor

het publiek. Om dat te organiseren heb je natuurlijk mensen nodig die hun tuin open willen stellen. Vandaar deze oproep. Heb je een tuin, groot of klein, netjes of juist wat wilder, in het dorp of achteraf, en wil je die openstellen op bijv. het eerste weekend van juni, meld je dan aan! Graag voor 1 januari 2011. Bij voldoende aanmelding willen we graag iedereen die zich heeft opgegeven uitnodigen om verdere afspraken te maken. Aanmelden en eventuele verdere vragen kan via tel. nr. 0485 318347. Mailen kan ook, ser_tenhaaf@hotmail.com We zijn erg benieuwd of we zo’n open tuinendag in het mooie Beers van de grond kunnen krijgen. Met tuingroeten, Carla en Ser ten Haaf Molenstraat 7.

In Tunesië bij kennissen thuis aan tafel.

Donateurskaarten Vanaf 3 november komen de leden van de Raad van Elf bij u aan huis voor de verkoop van de donateurskaarten t.b.v. Carnavalsvereniging “De Bokkerijers”. Met uw bijdrage zijn wij in staat om tal van activiteiten te organiseren in het kader van carnaval. Denk daarbij o.a. aan: - Prinsenreceptie - Blèrfestival - Pronkzittingen - Familiecarnaval - Bezoekje aan en attentie voor de zieke inwoners - Boerenbruiloft - Optocht - Jeugdbal De prijs van een donateurskaart bedraagt € 5,--. De houder van een donateurskaart krijgt: - gratis toegang tot het Prinsenbal op 13 november 2010 (uitverkiezing 42e

Prins van “De Bokkerijers”) - gratis toegang op zaterdag 15 januari 2011 (blèrfestival + bekendmaking boerenbruidspaar) - flinke korting op de entreeprijs voor één van de Pronkzittingen op 11, 12, 18, 19 februari 2011 (voorverkoop zondag 30 januari 2011 om 11.0 uur in ’t Wapen van Beers)


November 2010

Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt

14

Seniorenpagina

De ontmoetingsruimte is dagelijks geopend en er zijn ook diversen activiteiten. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle 55-plussers van Beers/Linden. Openingstijden elke dag van 09.30 – 11.30 uur en 13.30 – 16.30 uur. Loop gerust even binnen. Sinds kort staat er ook, dankzij de Rabobank, ’n computer met printer in de ontmoetingsruimte. Heb je een kopie nodig, dan is dit ook mogelijk tegen ’n kleine vergoeding. In de volgende Dorps-Courant zullen wij u verder informeren over onze computerhoek.

Gezocht Beheersstichting Beers/Linden is op zoek naar man of vrouw of echtpaar, die op dinsdagmorgen van 09.30 – 11.30 uur tijdens het koersballen gastvrouw of gastheer wil zijn. Heb jij dinsdagmorgen tijd laat het dan even weten bij Mieke van Lanen [tel. 317966]. Mailen kan natuurlijk ook; m.van.lanen3@kpnplanet.nl. Of je komt gewoon even op de dinsdagmorgen kijken. Natuurlijk kan men zich ook aanmelden als vrijwilliger voor een ander dagdeel. De ontmoetingsruimte is dagelijks voor- en namiddag geopend voor activiteiten. Wil je graag één of tweemaal per maand ’n dagdeel gastheer of gastvrouw zijn, laat het ons weten of kom gewoon eens kijken of het je eventueel bevalt.

Boek aan Huis Leest u graag, maar bent u door ziekte of immobiliteit niet in staat om zelf naar de bibliotheek te komen? De bibliotheek komt graag bij u thuis! Tijdens een kennismakingsgesprek maken wij afspraken over; o wat u graag leest, romantisch, spannend, een tijdschrift of een luisterboek o hoe vaak u nieuwe materialen wilt ontvangen o welke dag u graag de materialen ontvangt Deze bibliotheekdienst kost u niks extra’s: u betaalt slechts de gebruikelijke tarieven. Neem hierover contact op met uw bibliotheek of kijk voor meer informatie op www.biblioplus.nl Aanmelden o In de bibliotheek o Telefonisch via 0485 – 583500 o Online op www.biblioplus.nl

“Oplichting aan de deur” ’n Thema-middag van KBO afd. Beers/Linden en SWOC. Hoe reëel is een gevoel van onveiligheid en wat kun je zelf doen om jezelf en je huis zo “weerbaar”mogelijk te maken. Wat kunt je oplopen aan ongewenst bezoek – bedreiging of oplichting en hoe kun je hier weer uitkomen? Gastsprekers deze middag zijn wijkagent Hans Ooms en Theo van de Steenstraaten van Slachtofferhulp. Deze informatiemiddag is voor alle 55-plussers van Beers en Linden.

Woensdag 10 november 2010 – Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt – 14.00 – 16.00 uur.

Cursussen SWOC Schrijven over vroeger – zes vrijdagochtenden van 09.30 – 11.30 uur – januari t/m april 2011 – kosten € 30,00 incl. koffie/thee en het boek “Het belangrijkste verhaal” Voor verdere informatie; Josée Pegt – ouderenwerker SWOC – tel. 0485 – 312053 Monica Boschman – docent – tel. 0486 – 450400 Kijken naar Kunst – zes dinsdagmiddagen van 14.00 – 16.00 uur – 02 november t/m 7 december 2010. Kosten € 17,50 incl. koffie/thee Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Josée Pegt – SWOC – 0485-312053 Annie Langen – docent – tel. 0485-313010

Centrum “De Ontmoeting” Het ontmoetingscentrum biedt drie dagen per week dagbesteding aan mensen met een lichte tot matige dementie, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Tevens geeft het ontmoetingscentrum ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers. De Ontmoeting is er voor alle dementerenden en hun mantelzorgers uit het Land van Cuijk en de kop van NoordLimburg. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Activiteitenprogramma: Dinsdag 09 november 2010 – Oud Hollandse spelen. Gezellig actief bezig zijn. Dinsdag 14 december 2010 – Kerstkrans maken. Voor alle materialen wordt gezorgd. Graag uiterlijk 1 week van te voren opgeven i.v.m. reserveringen en aanschaf materialen.

Alzheimer Café Boxmeer 08-11-2010 – Wat als het thuis bijna niet meer gaat. Inleiding door specialist ouderengeneeskunde en maatschappelijk werkende. Mogelijkheden worden besproken welke kunnen dienen ter ondersteuning wanneer het leven met dementie in de thuissituatie moeizaam verloopt. Locatie; Cultureel Centrum De Weyer – Raetsingel 1 – Boxmeer De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur tot 21.30 uur. Toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Inlichtingen 0485-313270 of 0485-573252

Telefoonnummers Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 322787. Beheersstichting Beers-Linden: Frans Martens, tel. 313085: Nelly v.d. Broek, tel. 314055; Mieke v. Lanen, tel. 317966. Ouderenadviseurs: Frans Martens, tel. 313085: Ella Mijnsbergen, tel. 314615; Nelly v.d. Broek, tel. 314055. SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: Mien v.d. Broek en Karin Werts, tel. 312053. KBO Beers-Linden: Anny v.d. Leuvert, tel. 312294. Huisartsenpost: tel. 0900-8880

Prikservice Openingstijden donderdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ‘t Trefpunt


November 2010

15

TheYoungOnes

1. Ik ben Bernice, 17 jaar en ik woon met mijn ouders en zusje Britt op de Grotestraat 34 in Beers. 2. Doordeweeks sta ik rond 7 uur op, dan naar Nijmegen naar school en ‘s avonds GTST of een leuke film kijken, zumba-dansen of werken. 3. Zumba-dansen, leuke dingen doen met vriendinnen en Gijs, shoppen en lekker uitslapen. 4. www.hyves.nl & www.youtube.nl. 5. Met Gijs. 6. Mijn studieboek privaatrecht en een stapel tijdschriften. 7. Lauren Verster. 8. Een paar leuke drink- en eettentjes langs de Kraaij bouwen. 9. Journaliste. 10. Nog een paar shabbies (hele mooie laarzen). 11. Kim Wennekes. 1. Ik ben Indy Verwaaijen, ik woon samen met papa, mama, Jay en Jade op de Ganzenbroek 8 in Beers 2. Om 7 uur opstaan, eten, aankleden, tandenpoetsen en om 8.15 uur Lizzi ophalen en naar school. Na school ga ik spelen met mijn vriendinnetjes en ‘s

avonds ga ik sporten of nog even tv. kijken. 3. Streetdance, knutselen, Jong Nederland en lekker buiten spelen. 4. Ik zit niet zo vaak achter de computer, maar als ik er achter zit kijk ik www. youtube.nl. 5. Met papa, mama, Jay,

Bernice Jade en onze dieren. 6. Heksje Lilly. 7. Niemand, ik ben tevreden met mezelf. 8. Heel veel winkels, zodat ik lekker kan winkelen. 9. Kapster. 10. Een mooi groot knutselset. 11. Lizzi Jansen.

Iedere maand worden aan 3 jongeren tot 18 jaar uit Beers de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten? 6. Welk boek ligt er naast je bed? 7. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? 8. Je bent burgemeester van Beers, wat verander je? 9. Als je uit alles kunt kiezen, wat zou je dan later willen worden? 10. Je krijgt € 100,-, wat ga je kopen? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen? Antwoorden met foto inleveren vóór de 15e van de maand Liefst per e-mail: drieopeenrij@gmail.com of bij Helga Linders, Op de Hof 11, Beers. Doc. of txt-bestand. Foto min. jpeg, 200 dpi.

Rik

1. Ik ben Rik Vos, 12 jaar en woon met mijn papa, mama, broer en zus op de Burg. Thijssenstraat 27. 2. Om 7 uur opstaan en klaarmaken voor school. Na school huiswerk maken en zaterdags zwemmen bij de reddingsbrigade. 3. Zwemmen, Jong Nederland, muziek luisteren. 4. Youtube.nl.

5. Met onze hond en mijn familie. 6. Er liggen geen boeken langs mijn bed. 7. DJ Tiesto. 8. Meer plaatsen om te zwemmen en te vissen in de Kraaij. 9. Dat weet ik nog niet. 10. Sparen voor een ticket naar Canada. 11. Daan van der Aa.

Indy


November 2010

Kloosterfeest 2010: het was weer genieten!! En weer was het genieten op het Kloosterfeest 2010. Een gevarieerd programma zorgde voor twee avonden waar het in groten getale opgekomen publiek van heeft gesmuld. Vrijdag 15 oktober – Jeugdavond Traditioneel stond de jeugdplaybackshow centraal. Maar liefst 17 groepen streden om de hoogste eer. De avond werd geopend met een optreden van Lynn Wientjes uit Vianen. Met haar prachtige stem wist ze iedereen te boeien. Wat een talent. Het is nu ook meteen duidelijk waarom ze Brabants kampioen is en 2e is geworden van Nederland. Een gouden greep om haar uit te nodigen voor de opening van het dorpsfeest in Beers. Liefst 60 Beerse kinderen hebben laten zien dat er gigantisch veel talent woont in Beers, want het niveau van de optredens was weer hoog. De jury, allemaal leden van de Dorpsraad, werd het heel moeilijk gemaakt. Zij moesten bepalen wie uiteindelijk eerste zou worden. De jury koos voor Neeltje Hendrix (10 jaar). Volgens de jury was er geen onderscheid tussen Neeltje en Monique Smit, want deze zangeres deed ze na, en daarom behaalde ze de eerste prijs. Tussen de kinderacts in trad clown Vivientje op. Ze dacht dat ze heel muzikaal was, maar ze had heel lang werk om de

muziekstandaard rechtop te laten staan. De organisatie is trots op alle deelnemende jongens en meisjes, want ze stalen de show tijdens het dorpsfeest. De succesvolle avond werd maar liefst door 500 mensen bezocht! Zaterdag 16 oktober

De zaal ging deze avond om 19.30 uur open en de bezoekers (weer 500 !) werden hartelijk begroet door twee nonnen. Per slot heet het dorpsfeest niet voor niets Het Kloosterfeest. De nonnen kweten zich goed van hun taak. Als ze iemand niet helemaal vertrouwden, gingen ze over tot fouilleren. Om 20.00 uur kon het 11e dorpsfeest starten. De Gladiolas zorgden meteen voor volop sfeer. Met hun meezingers en hun kolder wisten ze de zaal al meteen in een goede stemming te

brengen. Om 20.45 uur kwamen plotseling de nonnen, wat ongelukkig lopend, het toneel op. Ze “verjoegen” de Gladiolas, want ze wilden zelf gaan optreden. Zuster Anna en zuster Tresia startten met enkele inzingers. Hierna kwam er een stukje spannende muziek wat hun toe leidde tot het verwijderen van de zusterkleding en daar kwamen twee bloedmooie brunettes voor de dag. Ze gingen toen verder als showgirls met live zang van de 70er en 80er jaren. Wat een stemmen. Het publiek was vol bewondering. Met een daverend applaus werd afscheid genomen van de zusjes. Het was nu tijd voor de playbackshow. 12 Beerse artiesten stonden klaar voor hun optreden. Het publiek werd nieuwsgierig, want wie stond er achter welke artiest? Als eerste werd verwelkomd de zangeres Pink. Marscha van Lanen bracht het nummer “So what” van haar alsof ze het echt was. Kompleet met grasmaaier, een boom, een man en een blikje. Wat een show! In een woord: geweldig! De tweede act was ook weer meteen raak. Status Quo betrad het podium met een medley van ouwe rockers. Henri Meulenbelt, Peter Hendrix, Tonny Oppers en Marco Vos zorgden er voor dat niemand in de zaal nog stil stond. Wat een performance! Natuurlijk werd er ook gedacht aan het

16 Nederlands repertoire. Frans Bauer en Marianne Weber kwamen de bühne op. Maar wie gingen er schuil achter deze rasartiesten? Dat waren niemand minder dan Tien en Annie Theunissen. Ze brachten het lied “De Regenboog”. Voor velen de verrassing van de avond. Het publiek zwaaide met Tien en Annie mee. Wat een enthousiasme! Er kwam nu slechts een barkruk op het toneel. Maar er kwam ook een zangeres. Een Engelse zangeres met een prachtige stem die helaas te diep in het glaasje heeft gekeken en ook nog aan de drugs is. We verwelkomden Amy Winehouse. Het was Ine Arts die het nummer “Rehab” meer dan perfect neerzette. Wat een timing en wat een feeling! De lichten gingen uit. Een rock- ’n rollband betrad het podium. Zonder verdere aankondiging gaven zij een jaren 50 gevoel. Plots kwamen ze in de spotlights: The Baseballs met “Umbrella”. Maurice Driessen, Paul Bodden en Marc Lange lieten zien hoe je ouwe rockmuziek in een nieuw jasje, met zwart-wit beelden op het scherm, het beste kunt tonen. Wat een artiesten! Helaas werd alweer de laatste artiest aangekondigd. Een Nederlandse zanger, die een hit zal gaan brengen, die het afgelopen jaar het meeste gedraaid is in de horeca. Frans Duijts met “Je denkt maar dat jij alles mag van mij”. De zaal was al door het dolle, maar nu helemaal. Onze Beerse artiest Sjors Vink wist bijna het dak van de sporthal te zingen. Wat een volume en wat goed!


November 2010

17 De jury, weer allemaal leden van de Dorpsraad, stond voor een moeilijke beslissing. Wie van deze artiesten zou winnaar worden. Esther Bodden, als voorzitter van de jury, kwam met een grote gouden enveloppe naar voren en Neeltje Hendrix mocht uit de enveloppe de winnaar halen. Het werd …. Marscha van Lanen!! Nog eenmaal knalde Marscha met het nummer “So what” van Pink. En weer konden wij zeggen: wat een geweldige show!! De Rabobankwisselbeker stond te blinken op het podium. Wat wij als organisatie zeker willen vermelden en wie wij ontzettend bedanken is: Lia Hendriks. Dankzij Lia (al 11 jaar) zien alle artiesten, van zowel de vrijdag als de zaterdag, er altijd perfect uit. Onder leiding van Lia willen wij hierbij alle mensen

bedanken die ons hierbij hebben geholpen. Afscheid Deze avond hebben wij afscheid genomen van Raymond van den Berg en Marius Vos. Raymond zat vanaf het begin in de organisatie en had een belangrijk aandeel in het geluid, licht en techniek. Marius is vanaf 2005 betrokken geweest bij de organisatie, maar heeft daarnaast ons vanaf het begin op velerlei terrein geholpen. We denken hierbij aan transport, materiaal en niet te vergeten: hij was en is een van onze hoofdsponsors. Raymond en Marius hartelijk dank. We weten, als het nodig mocht zijn, dat we altijd een beroep op jullie mogen doen. Afsluiting De avond werd afgesloten door de band “Los Zand”. Zij zorgden er voor dat ieder-

een met volle teugen bleef genieten tot de klok van 02.00 uur. Twee avonden waren voorbij en we kunnen terugzien op twee zeer geslaagde avonden. De organisatie wil iedereen bedanken die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het doen slagen

Uitslag vleesschalenactie St. Anthoniusgilde Rood

Wit

13. Henry Loeffen, Molenstraat 9 47. A. Philipsen, Verl. Molenstraat 12 119. René Cuppen, Proincialeweg 13 170. Robert vd Wiel, Venstraat 8 175. Bert-Jan Gabriëls, Venstraat 3 290. Marcel Keyzers, Maalstoel 23 337. Manon Jansen, De Wieken 5 357. L. Schaap, Maalstoel 22 419. Henry Meulenbelt, Burg. van Raaijstt. 38 456. Keyzers, Burg. van Raaijstraat 7 535. Peter vd Berg, Burg. van Raaijstraat 56 576. Frans Reijs, Burg. van Raaijstraat 23 645. Gradje van Haren, Molenstraat 23 675. Marcel Meijer, Hoenderstraat 2 758. Gerry Keijzers, Dr. Moonsweg 2 867. Gerda Botden, Gildeweg 2 884. Cor Loeffen, Gildeweg 3 949. Pascal Janssen, Ganzenbroek 3

71. Annie Oppers, Jan van Daalstraat 26 118. Theo Vink, Jan van Daalstraat 15 152. Piet Nuys, Jan van Daalstraat 40 161. Annie Vos, Jan van Daalstraat 16 198. Jan van Lanen, Molenstraat 33 275. Twan vd Lockant, Burg.Thijssenstr. 11 288. Paul Heurkens, Elstweg 15 375. Herman Willems, Millseweg 6 440. van Oirschot, Millseweg 2 469. Toon vd Leuvert, Millseweg 3 528. Jeanne Hermanussen, Op de Hof 18 585. Lies Weerepas, De Vang 25 747. Arnold Jansen, Grotestraat 36 766. Eugène vd Boogaard, Grotestraat 11 826. Joop Derks, Vianen 840. Hans Beunder, Korte Spruit 17 866. Bert Linders, Het Spoor 11 902. Ad Geurts, Graafsedijk 15 932. Cas de Quay, Heufseweg 27

Groen 546. Twan Cornelissen, Keizerstraat 5 565. Coppens, Blauwe Steen 1a 591. Koen van Gemert, Lockandsestraat 4 Het St. Anthoniusgilde dankt de deelnemers voor hun medewerking en wenst de prijswinnaars smakelijk eten. De actie was ook dit jaar weer een groot succes en wij hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen. Cor Berends, 1e deken-schrijver

van deze avonden. Het voert te ver om iedereen met naam te noemen, want dat zijn er gigantisch veel. Daarom: bedankt sponsors, bedankt vrijwilligers, bedankt deelnemers, bedankt publiek. De organisatie van “Stichting Kloosterfeest Beers.”

Speelgoedbeurs en kinderkleding

Café Zaal De Spijker Grotestraat 28 5437 AS Beers. 7 November 13.00 UUR-15.00 UUR Entree € 1.00 Kinderen tot 12 jaar gratis Verzorgd door buurtvereniging de Gildehof degildehofbeers@gmail.com

Zin in een knalfeest? 4 december bij ‘t Wapen!!! Zet deze datum vast in je agenda, en kijk in de volgende Dorps-Courant!! Wij hebben er in ieder geval zin in, Tot dan! Het foudte team!


November 2010

18

Start Speciale uitvoering Gregoriaanse gespreks- gezangen op zondag 28 nov. groep

OLC Ouderen en Levensvragen Cuijk wil een bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in de gemeente Cuijk door een programma aan te bieden dat gericht is op levensvragen en geestelijke verzorging van ouderen. OLC wil ouderen helpen het geestelijk welzijn te bevorderen, zingeving te stimuleren en isolement te voorkomen. Het programma is bestemd voor alle ouderen vanaf 55 jaar, ongeacht hun geloof, levensbeschouwing, of kerkelijke betrokkenheid. Zingeving en geestelijke verzorging zijn van iedereen en voor iedereen. Binnenkort start OLC een gespreksgroep, waar ouderen elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over hun leven en de vragen die bij deze levensfase horen. De deelnemers wisselen hun ervaringen uit aan de hand van een aantal thema’s. Op deze manier leert men van elkaar, stimuleert en ondersteunt elkaar. Deze ge-

greep uit het programma: het prachtige adventslied “Rorate caeli”, de Introitus van de kerstnachtmis “Dominus dixit ad me” en van de dagmis “Puer natus est nobis”, de gezangen uit de Goede Week “Ubi caritas est vera” en “Popule meus”, de Introitus van de paasdagmis “Resurrexi”, de sequentiae “Victimae paschali laudes”en “Veni Sancte Spiritus”, om dan uiteindelijk het kerkelijk jaar af te sluiten met de Introitus van het feest van Christus Koning “Dignus est Agnus”. Kortom een programma waarvan wij denken dat iedere liefhebber van het Gregoriaans volledig aan zijn trekken komt. De uitvoering vindt plaats op 28 november 2010, de eerste zondag van de advent en tevens eerste zondag van het kerkelijk jaar, om

spreksgroep vindt plaats op donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur -eens in de twee weken- en start op 18 november 2010 in wijkwinkel Het Kompas, de Valuwe 9, 5431 AV Cuijk Kosten voor deelname en materialen € 20,-. Tot 11 november 2010 kunt u zich hiervoor aanmelden bij de SWOC tel. nr. 0485.312053 of via E-mail swoc@info.nl

Parochiële zaken:

Herfstrit Zonnebloem Zaterdag 16 oktober was het weer zover, de Zonnebloem hield haar jaarlijkse herfstrit. De animo was groot en rond half 11 vertrok een lange stoet van 19 auto’s uit het dorp. We reden richting Gennep, Siebengewald Duitsland in, op weg naar vliegveld Weeze. Via het vliegveld, waar velen van ons nog nooit waren geweest, ging de tocht weer verder. Natuurlijk moest er een pauze worden genomen. Lekker een kopje soep en koffie met Duitse broodjes. Het was een gezellige boel, nieuwtjes werden uit-

15.00u in de Martinuskerk. De leiding is in handen van broeder Sjef van Hoek, dirigent Gregoriaans van de drie koren. De begeleiding op het orgel is in handen van Marga Arendsen. De toegang is in principe gratis, maar omdat wij met deze uitvoering ook een bijdrage willen leveren aan het restauratiefonds van onze prachtige kerk zal er na de uitvoering een collecteschaal bij de uitgang staan waarin iedereen een vrijwillige bijdrage kan deponeren. Deze bijdrage komt geheel ten goede aan de restauratie van de kerk. Wij hopen u die zondag in de kerk te mogen begroeten Met vriendelijke groet, namens de drie koren, Antoon Janssen Voorzitter Herenkoor St Martinus

Sinds enkele jaren werkt Herenkoor St Martinus samen met de Gregoriaanse koren van Molenhoek en Gennep in de uitvoering van de gezangen voor de dienst van Goede Vrijdag. Deze samenwerking is zo goed bevallen dat de drie koren nu de handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk een grote uitvoering van Gregoriaanse gezangen te verzorgen. Deze prachtige, ingetogen en oudste op papier gezette gezangen mogen zich de laatste jaren op een steeds grotere populariteit verheugen. De uitvoering zal een soort “Reis door het Kerkelijk Jaar” zijn, waarbij een aantal van de mooiste Gregoriaanse gezangen van de belangrijkste kerkelijke feestdagen ten gehore gebracht zullen worden. Een kleine

gewisseld en herinneringen werden opgehaald. De tocht ging weer verder en bij Wellerlooi kwamen we weer in Nederland. We reden langs uitgestrekte tuinbouwgebieden, kassen, heidevelden en bossen. Daarna langs de golfbaan Bleyenbeek, Afferden, Heyen en Gennep weer naar Beers. In ‘t Trefpunt stond de koffie en thee met een stukje vlaai alweer klaar. Nog even napraten en vervolgens brachten de chauffeurs iedereen veilig naar huis. De Zonnebloem wil iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet.

Kapelaan/pastor Theo Lamers. Voor persoonlijk contact is kapelaan Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk. Tel: 0485-312555 mailadres: th.lamers@martinuscuijk.nl

Dienstverleningen van de parochie. Misintenties Hiervoor vragen wij u vriendelijk de volgende handelwijze te hanteren: Misintenties kunt u schriftelijk aanvragen. Misintenties kunt u opgeven voor de: eerste en derde zaterdag van de maand en de tweede, vierde en vijfde zondag van de maand. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €10.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en

in het Cuijks Weekblad. Huwelijksvieringen en jubileumvieringen. Contactpersoon: D. Hofmans tel: 314893 Mailadres: lambertusparochie@xs4all. nl Uitvaarten. Contactpersoon: H. van Haren tel: 314333 mailadres: van.haren@zonnet.nl Begraafplaats. Contactpersoon: S. Vromans tel: 312207 mailadres: 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. We bieden de mogelijkheid tot dopen op de vierde zondag van de maand na de Eucharistieviering om 11.30 uur. Contactpersoon: A. Lenkens tel: 320855 mailadres: anjalenkens@hotmail.com Voor alle informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. tel: 0485314893 mailadres: lambertusparochie@xs4all.nl Parochiebestuur, H. Lambertus


November 2010

19

H. Lambertusparochie Kerkberichten November/December. Dins. Zater. Zon. Zater. Zon. Zater. Zon. Zater. Zon. Vrij. Vrij. Zater. Zater.

2 nov. Voorg. 6 nov. Voorg. 14 nov. Voorg. 20 nov. Voorg. 28 nov. Voorg. 4 dec. Voorg. 12 dec. Voorg. 18 dec. Voorg. 19 dec. 24 dec. Voorg. 24 dec. Voorg. 25 dec Voorg. 1 jan.

H. Mis 19.00 Lambertuskoor Kapelaan T. Lamers Allerzielenviering H. Mis 19.00 Volkszang Kapelaan T. Lamers H. Mis 10.00 Lambertuskoor Pater P. Walraet Gebedsdienst 19.00 Volkszang H. v. Haren / N. Strik H. Mis 10.00 Gemengd koor Pastoor T. van Dijk H. Mis 19.00 Lambertuskoor Pater J. op de Kamp H. Mis 10.00 Zanggroep Together Pater A. Notelaers H. Mis 19.00 Lambertuskoor Kapelaan T. Lamers Kerstconcert 15.00 Harmonie en Koren H. Mis 17.00 Herdertjesmis Kapelaan T. Lamers Zanggroep Together H. Mis 22.00 Nachtmis Kapelaan T. Lamers Gemengd koor H. Mis 11.00 Eerste Kerstdag Pater P. Walraet Gemengd koor H. Mis 9. 30 Volkszang

Kerkbalans 2010 “Een kerk is van blijvende waarde: daar geef je voor� Het jaar 2010 is weer bijna voorbij. Mocht u vergeten zijn het door u toegezegde bedrag voor de Actie Kerkbalans 2010 over te maken, dan stellen wij het zeer op prijs dat u dit alsnog doet. Dit kan door overschrijving op banknummer 10.52.04.668 t.n.v. R.K. Parochie H. Lambertus. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Parochiebestuur H. Lambertus.

Kerkhof Ook in onze parochie kijken we terug op een goede Allerheiligen- en Allerzielenviering. Velen bezochten het kerkhof om aandacht te besteden aan het graf van hun dierbare overledenen.

De onderhoudsploeg van ons kerkhof heeft weer het nodige werk verricht om de bladeren op te ruimen. Ook willen wij u vragen om de planten als zij niet langer een sieraad voor het graf zijn te verwijderen. Dat geldt natuurlijk ook voor lege vazen en potten. Als ieder zorg draagt voor het onderhoud van het eigen graf, is het voor alle bezoekers een plezier om op ons mooie kerkhof te zijn. Parochiebestuur H. Lambertus.

Eerste Communieviering De werkgroep eerste communie is weer met enthousiasme begonnen aan de voorbereidingen voor de eerste communieviering. Dit jaar samen met Kapelaan Lamers. De viering is in april; de exacte datum volgt nog. Zijn er kinderen die niet de Dr. Jan de Quayschool bezoeken, maar graag in onze Beerse parochie meedoen, dan kunnen zij contact opnemen met de werkgroep. Contactpersoon: Bianca van Benthum tel. 318660 Parochiebestuur H.Lambertus.

Misintenties Dinsdag 2 nov. Allerzielenviering. Marinus Huberts echtgenoot van Odilia Sengers. Dina Huberts, Cor van den Heuvel echtgenoot van Annie van der Burgt. Zaterdag 6 nov. Grad van den Bosch echtgenoot van Marietje Claassen i.v.m. verjaardag, Piet Linssen, echtgenoot van Mien Peters, i.v.m. verjaardag. Nelly Cornelissen Thoonen echtgenoot van Grad Cornelissen, Johanna Jans echtgenote van Arnold Huberts. Overleden familieleden Hermanussen-van de Boogaard, Arnold Josemanders echtgenoot van Beppie Keijzers. i.v.m. verjaardag. Zondag 14 nov. Harrie Smits en echtgenote Riek van Rooij, Piet Thijssen en echtgenote Toos Vernooij. Zaterdag 20 nov. Jos Derks en echtgenote Gonny Burgers. Zondag 28 nov. Theo van Lanen echtgenoot van Pieta van Lanen-Peters i.v.m. jaargetijde, Mien Raaijmakers van Diepenbeek, Jan ten Haaf echtgenoot van Til van Well. Zaterdag 4 dec. Grad van den Bosch echtgenoot van Marietje Claassen i.v.m. jaargetijde, Corrie Mooren i.v.m. jaargetijde.

GROOTSTE KEUZE, BESTE ADVIES Gildeweg 17 Beers (0485) 322337 www.slaapsfeer.nl Nijmegen

P GRATIS PARKEREN

A 73 Oss

GOEDE SERVICE

GRATIS BEZORGD < 20km

Beers A 73

Uden

Venray

ar ereikba Goed b


Brrrrrrrrr,

we hebben ze weer,om de komende koude winter door te komen

Zwakstroomdekens, verwarmde hoeslakens, electrische dekens, voeten zakken, verwarmingskussen, ventilatie/halogeen/straal/ convectie/radiator en keramische kachels.

Dus kom langs en laat u informeren voor de beste keuze.

Het vlaggenschip “Vierlingsbeek” produceert de ca. 40 verschillende soorten ® STANDAARDZAND

Bouwen aan kwaliteit

Merumerkerkweg 1 6049 BX Herten Telefoon 0475-316054 Telefax 0475-317012

Havenlaan 31 5433 NK Cuijk Telefoon 0485-316124 Telefax 0485-318409

www. MAKEABETNOW.COM

Hoenderstraat 8 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 Fax 0485-330129

----- WEDDEN OP VOETBALWEDSTRIJDEN -------------- UIT NEDERLAND EN EUROPA ----------

AANNEEM-, TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF



       




50 jaar Energo 5 decennia steeds anders Tijdens de reünie van 27 november zullen ze allemaal samen komen: de huidige- en oud leden, de mensen van het begin en de oud-internationals, de recreanten en de supporters. Ja...Energo kende in haar 50-jarig bestaan vele verschillende gezichten: van dorpsclub met aspiraties tot regiovereniging, van jeugdvereniging tot gerenomeerde eredivisionist. Steeds anders, maar door de jaren heen met één leidraad: “Openstaand voor iedereen”. Onze Beerse volleybalclub heeft altijd mensen van buiten Beers getrokken en dankbaar in zijn gelederen opgenomen. Al bij de oprichting in 1960 door Anny en Nelly Cuppen, Anneriet en Joop Walk, Doortje en Dora Gerrits en Jan Arts kwamen de laatste drie uit Cuijk. Een naar buiten gerichte vereniging ook en dat was wel nodig, want na de beginperiode in het zaaltje van Linden (nu de Burcht) speelden de hogere teams in Grave, Wijchen, Boxmeer en Cuijk. Pas bij de bouw van de Kloosterhof in 1983 kwam Energo eindelijk weer thuis, in Beers, spelen. Toen daar in 2002, door de privatisering, een kantine bij kwam was de accommodatie bijna perfect. Energo; een vereniging met ambitie en veel jeugd. Twee perioden springen eruit: het begin en na de bouw van de Kloosterhof. Tot 1972 werd gestaag met jeugd gebouwd en werd de eredivisie bereikt. Daarin werd gespeeld tot 1981 en we werden zelfs twee keer vice-landskampioen. Vanaf 1973 tot 1977 samen met Activia en een “grote” sponsor als Chicopee AEC. Ook de heren waren toen een stabiele eerste-divisionist. Gouden jaren dus als regiovereniging met grootse prestaties: zelfs Europacup en bij de dames in elke klasse een team. Maar ook daarna een enorme sanering toen de sponsoring stopte en we aan de rand van de financiële afgrond stonden. Daarna, begin jaren ’80, in de nieuwe Kloosterhof, een nieuwe start. Met mini-volleybal en veel jeugd onder leiding van Pieter en Willemien ten Haaf. Ook daaruit volgden mooie prestaties want in 1993 bereikten de dames de derde divisie en in 2000 kwamen de heren in de tweede divisie en zij spelen daarin nog steeds. De dames daarna nog met een tweede bloeiperiode met een aantal jaren tweede en eerste divisie waarin ons eerste damesteam nu nog speelt. Energo: een vereniging waar van alles gebeurt door allerlei mensen. Met talrijke kampweken voor de jeugd. Met in de jaren ’70 en ’80 grote buiten- en buurttoernooien en een 38-jarig familietoernooi. Met 9 leden die ooit in het Nederlands team speelden. Met bekende trainers als Pieter Murphy, Pieter Vonk, Toon van de Burght en Adri Noy. Met de ereleden Toon Boomsema, Jos van de Heuvel en Pieter ten Haaf waarvan de laatste twee vanaf 1972 prominent aanwezig zijn in de organisatie van Energo. Met Flip Schoonmaak als de meest stabiele sponsor in de volleybalsport. Een club die zich de laatste jaren steeds meer ontwikkelt tot regiovereniging, met veel publiek en nog steeds ambitie. Een goede zaak, willen we enigszins op niveau blijven spelen. Energo, een volleybalvereniging met een bewogen geschiedenis. Als de volgende halve eeuw net zo afwisselend wordt staat Beers nog veel te wachten op volleybalgebied.


Programma 50 jaar Energo ZATERDAG 27 NOVEMBER Vanaf 18:00 uur Inloop met expositie en dia’s 20:00 uur Reünie: een feestavond voor iedereen!! De avond wordt verzorgd door de liveband DOUBLE, afgewisseld met historische Energo-hoogtepunten én er is een mystery guest!! De entree is gratis.

ZONDAG 28 NOVEMBER 11:00 - 12:30uur Ouder/mini toernooi 13:30 - 15:30 uur Jeugdclinic’s verzorgd door dames 1 en heren 1 16:30 uur

JUBILEUMWEDSTRIJD Energo/Flip Schoonmaak Dames 1 - Jeugd Oranje


Dubbel feest In het jaar dat Energo 50 jaar bestaat heeft ook haar hoofdsponsor Flip Schoonmaak BV een â&#x20AC;&#x201C;zij het wat minder spectaculair- jubileum te vieren. De schoonmaakorganisatie is 15 jaar, enkele honderden opdrachtgevers en een kleine 100 medewerkers verder. Van eenmanszaak uitgegroeid tot een besloten vennootschap, met een werkgebied dat zich uitstrekt van Nijmegen tot â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch en Eindhoven, maar met een duidelijk regionaal karakter. Onze dienstverlening varieert van regulier interieuronderhoud tot specialistische reiniging in de voedingsmiddelenindustrie. Ook schrikken we er niet voor terug om geheel nieuwe schoonmaakmethoden toe te passen, zoals nanotechnologie. Voor vrijwel ieder schoonmaakvraagstuk kunnen wij het antwoord leveren, met een zorgvuldig oog voor de belangen van de opdrachtgevers, onze medewerkers en met respect voor het milieu. Flip Schoonmaak, natuurlijk schoon! Sinds jaren is er een innige relatie tussen volleybalvereniging Energo en Flip Schoonmaak. Begonnen met het sponsoren van een reclamebord en (informeel) de kleding van een damesteam, bestaan er sinds 2005 formele sponsorovereenkomsten met de vereniging Energo. Sinds september 2007 zijn de banden verder aangehaald en zijn we als hoofdsponsor en naamsponsor verbonden aan Energo. We hopen daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de volleybalsport in het algemeen en meer in het bijzonder het huidige niveau van de lokale volleybalvereniging te stimuleren. Dames 1 is in dat opzicht al jaren goed op weg. Langs deze weg willen wij het bestuur, de leden en alle vrijwilligers van Energo van harte feliciteren met het 50-jarig bestaan. Wij hopen de sportieve relatie met Energo op dezelfde aangename wijze te kunnen voortzetten. Ton en Maaike Philipsen.


25

November 2010

Omgaan met agressief gedrag bij dementie De Ontmoeting, het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert op donderdag 11 november van 14.00-16.00 uur een informatiemiddag over agressief gedrag. De middag wordt verzorgd door psycholoog Jeanette Verbeeten. Mensen met dementie kunnen veranderen als persoon. Het is mogelijk dat iemand van een lief en zorgzaam mens verandert in een persoon die snel ge誰rriteerd is en om niets boos wordt. Als u die verandering meemaakt, zult u geschokt en verdrietig zijn en zich afvragen hoe u daar het beste mee om kunt gaan. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de agressie niet tegen u persoonlijk is gericht. Het is een verschijnsel dat bij de dementie kan horen en dat een uitweg zoekt naar iets of iemand in de directe omgeving. Tijdens de informatiemiddag geeft psycholoog Jeanette Verbeeten informatie over waardoor verandering in gedrag wordt veroorzaakt en hoe u om kunt gaan met agressief gedrag. Deze middag is bestemd voor inwoners van het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg en gratis toegankelijk. Aanmelding voor deze middag is verplicht en is mogelijk tot woensdag 3 november 2010. Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u op maandag, dinsdag en donderdag contact opnemen met De Ontmoeting, tel. 06-30296856 of e-mail: ontmoetingscentrumlvc@pantein.nl De Ontmoeting is gevestigd in het Steunpunt De Weijerdonck, Weijerstraat 6 in Boxmeer en biedt tevens dagbesteding aan thuiswonende mensen met lichte tot matige dementie.

Dementie: Hoe deel ik dit met anderen! De Ontmoeting, het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en (hun) mantelzorgers, organiseert op donderdag 25 november 2010 van 14.00 - 16.00 uur een lotgenotencontactgroep. Het gaat tijdens deze bijeenkomst met name over praten over dementie in uw eigen kennissenkring. Het is vaak erg moeilijk om gevoelens te delen met een ander. Wat moet je vertellen, misschien begrijpen ze je niet. Aan wie vertel je wel wat en aan wie vertel je niets. Maar als de buurvrouw het niet weet en ze ziet een keer iets geks, hoe zal ze hierop reageren? Samen met andere mantelzorgers wisselt u ervaringen uit. Aanmelding voor deze middag is verplicht, graag opgeven voor donderdag 18 november 2010. Voor aanmelding of meer informatie kunt u op maandag, dinsdag en donderdag contact opnemen met De Ontmoeting, tel 06-30296856 of e-mail: ontmoetingscentrumlvc@pantein.nl De Ontmoeting is gevestigd in het Steunpunt De Weijerdonck, Weijerstraat 6 in Boxmeer en biedt tevens dagbesteding aan thuiswonende mensen met lichte tot matige dementie.


November 2010

26

Oproep aan dichters! In het kader van Gedichtendag 2011, donderdag 27 januari, nodigen wij u uit om uw mooiste gedicht op te sturen. Dé kans om uw gedicht tijdens Gedichtendag gedrukt op een briefkaart te laten verschijnen. Het thema/onderwerp van de gedichten is vrij. De gekozen gedichten worden verspreid via de verswinkeliers in het Land van Cuijk, de kop van Noord-Limburg en de gemeenten Horst, Venray en Malden onder het motto “Vers bij vers”. BiblioPlus, BiblioNu en bibliotheek Malden organiseren deze actie rondom het gedicht in samenwerking met Meralit ‘woord in beweging’, Stichting Pen & Stem, De Vrije Dichters Boxmeer, De Pennenstreek Malden en Schrijfclub Literair Café Venray. Alle dichters, vanaf 14 jaar, zijn uitgenodigd om maximaal 2 gedichten in te zenden voor Gedichtendag 2011. De lengte van de gedichten is maximaal 22 regels (witregels meegeteld). Meer informatie over de spelregels van deze actie vindt u op www.biblioplus.nl en www.biblionu.nl. Een deskundige jury kiest maximaal 16 gedichten die op briefkaarten worden gedrukt. Stuur uw gedicht uiterlijk 12 november 2010 naar d.stoevenbelt@biblioplus.nl of per post naar: H. van Heijster, Oude Breestraat 43, 5845 AB Sint Anthonis. Begin december wordt bekend of uw gedicht op een briefkaart wordt afgedrukt. De ingezonden gedichten worden alleen gebruikt voor deze activiteit.

Voorlichtingscampagne overgewicht bij paarden geslaagd Ongeveer 600 paardenliefhebbers hebben één van de voorlichtingsbijeenkomsten die het Paarden Kennis Centrum (PKC) op twaalf, over het hele land verspreide bijeenkomsten bijgewoond. Het onderwerp was overgewicht bij paarden en de campagne was een vervolg op het onderzoek dat het PKC naar dit onderwerp heeft gedaan en waaruit bleek dat ruim zestig procent van de paarden in Nederland in meer of minder mate aan overvoeding lijdt. De ernst van het onderwerp was voor het PKC aanleiding de voorlichtingsavonden kosteloos aan te bieden. Enkele sponsors droegen bij aan de bestrijding van de kosten. Zij hadden uiteraard geen invloed op het voorlichtingsprogramma. De bezoekers hadden veel vragen o.a. over kuil, hooi en gras, over mineralen, wortelen, insulineresistentie en nog vele andere aspecten van goede en minder goede voeding. Machteld Oudshoorn, die op de avonden optrad als spreker, zag kans veel onduidelijkheid over de gezondheid van paarden weg te nemen en beantwoordt alle vragen overigens ook nog eens in de nieuwsbrieven en op de website van het PKC. Paarden Kennis Centrum Het Paarden Kennis Centrum is gevestigd in Lelystad. Het doel is om het welzijn van paarden en pony’s te verbeteren door middel van kennisoverdracht. Het Paarden Kennis Centrum organiseert daarom op verschillende locaties cursussen over o.a. het gedrag, de voeding en gezondheid van paarden en pony’s. Het gehele producten- en dienstenaanbod kan bekeken worden op www.paardenkenniscentrum.nl


November 2010

27

Boxmeer, oktober, 2010 Het bestuur van de Historische Kring Land van Cuijk nodigt U uit voor het bijwonen voor een lezing van geoloog Hans de Jong met als titel:

“Geologische geschiedenis van de Maas” Woensdag 10 november a.s. om 20.00 uur. Zaal ‘t Wapen van Beers, Grotestraat 2, 5437 PS Beers. (t.o. de kerk). Aan de hand van een powerpoint presentatie zal Hans de Jong de lezing verduidelijken, met name hoe de stroomgebieden van regenrivier de Maas vanuit Frankrijk het landschap in onze regio vormden.

Korte samenvatting van het onderwerp van deze lezing Het Maasdal- en Maasduinengebied heeft een lange geologische geschiedenis, die teruggaat tot het begin van het ijstijdvak. Aanvankelijk hebben rivierafzettingen de ondergrond van het gebied bepaald. Er heeft geen ijs gelegen in de twee voorlaatste ijstijden, maar er was wel sprake van glaciale invloed. Dat geldt ook voor de laatste ijstijd, hoewel toen heel Nederland ijsvrij was. Gedurende die lange tijd is het gebied ook nog door bewegingen van de aardkorst beïnvloed. De insnijding door de Maas maakt de regio compleet als een landschappelijk bijzonder gebied in Nederland. In de moderne tijd heeft vooral de mens zijn stempel op het landschap gedrukt. Dit effect zal nog toenemen door de klimaatverandering in deze eeuw. Wij vinden het prettig als we velen van u op deze avond mogen begroeten bij deze zonder twijfel erg interessante lezing van Hans de Jong.

Namens het bestuur van de Historische kring Land van Cuijk, Mia van Tol, secretaresse P.S.: Op het Kerkplein in Beers zijn voldoende parkeerplaatsen,


November 2010

28

Kunst-/filosofielezing ‘De mens in het landschap’ in klooster Sint Agatha

BiblioPlus organiseert i.s.m. Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven de lezing ‘De mens in het landschap’. Op de bijzondere locatie van het klooster in Sint Agatha wordt aan de hand van landschapsschilderingen gewandeld door de geschiedenis. Is het landschap in de middeleeuwen vooral een decor voor een bijbelse vertelling, vanaf de renaissance wordt het steeds realistischer. In de Gouden Eeuw verbergen landschapsschilderingen allerlei boodschappen. Tijdens de romantiek legt de mens het af tegen de immense krachten van de natuur, terwijl de mens weer terugkeert in het socialistisch gekleurde realisme. In moderne stromingen staat de waarneming van de kunstenaar voorop. Bomen zijn niet groen, de lucht is niet blauw, een suggestieve penseelstreek kan voldoende zijn om het wezenlijke uit te drukken. Cursus Mens- en Godsbeelden ‘De mens in het landschap’ vormt een introductie op de cursus Mens- en Godsbeelden. Deze cursus start in januari 2011, tevens op locatie in het Klooster Sint Agatha, en belicht in 8 avonden de geschiedenis van mensen Godsbeelden vanuit een filosofisch en een kunstzinnig perspectief. Kunstuitingen verbeelden de verschuivingen in de relatie van de mens tot God: kunst maakt immers zichtbaar wat in een bepaalde periode leeft. De cursus wordt volop geïllustreerd met film- en geluidsfragmenten. Meer informatie over de cursus vindt u op www.biblioplus.nl. In de aanloop naar deze cursus wordt tevens de lezing ‘Madonna’ georganiseerd (15 november 2010). Bezoekersinformatie ‘De mens in het landschap’ Datum: 11-10-2010 Locatie: Klooster Sint Agatha Tijd: 20.00 – 21.45 uur Toegang: € 10,00 Docenten: Christine Elkhuizen en Mariëlle Polman

MOS Radio en OmroepGennep samen verder als nima GENNEP - De lokale omroepen MOS Radio (gemeente Mook & Middelaar) en OmroepGennep (gemeente Gennep) zullen spoedig mogelijk fuseren tot 1 nieuwe omroep. De naam van nieuwe omroep is nima, zo werd woensdagavond bekend gemaakt tijdens de algemene vrijwilligersbijeenkomst in Gennep.

de

Aanvankelijke aanleiding voor het fusieplan was de toekomstige gemeentelijke herindeling, waarbij de huidige gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar opgaan in één nieuwe gemeente. Die gemeentelijke fusie maakte het voor de 3 lokale omroepen in het gebied noodzakelijk om elkaar op te zoeken. In 2009 namen de omroepen het initiatief met elkaar de mogelijkheden te bekijken hoe in de nieuwe fusiegemeente 1 omroep te kunnen vormen. Die gesprekken hebben, begin 2010, geleid tot de ondertekening van een intentieverklaring tussen MOS Radio en OmroepGennep. Maasland Radio uit Bergen haakte vooralsnog af. De daaropvolgende periode werden verschillende werkgroepen gevormd die momenteel de fusie in detail uitwerken. In het voorjaar van 2011 wordt definitief duidelijk hoe de organisatie eruit zal gaan zien. Tot de fusie blijven de omroepen zelfstandig hun uitzendingen verzorgen. De nieuwsredacties en de reclameafdelingen van de omroepen zullen wel al samen gaan optrekken. Sinds 1993 is MOS Radio de lokale omroep voor de gemeente Mook & Middelaar. OmroepGennep begon haar uitzendingen voor gemeente Gennep in 1983 als Magic FM. In 1997 kwam daar Magic TV bij. Sinds de fusie tussen LOGO en SMOG in 2008, is de naam definitief gewijzigd naar het huidige OmroepGennep. De 2 omroepen zullen in 2011 gezamenlijk, onder de naam nima, radio (nimafm), televisie (nimatv), tekst-tv (nimattv) en internet (www.nima.nu) verzorgen vanuit de huidige locatie van de Gennepse omroep aan de Picardie te Gennep. Nieuwe enthousiaste vrijwilligers en vrijwilligsters, die hun steentje willen bijdragen om nima, op welke wijze dan ook, tot een succes te maken, zijn van harte welkom en kunnen zich melden via info@nima.nu. Er wordt dan contact opgenomen voor een kennismakingsgesprek.


November 2010

29

Vragen over het Brabantse verleden?

Chat met het BHIC

Vanaf nu is het mogelijk om te chatten met archivarissen van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Hebben mensen een vraag over de kerk in hun dorp, over een historische gebeurtenis in Brabant of bijvoorbeeld over gegevens in hun stamboomonderzoek? Dan kunnen zij voortaan op doordeweekse avonden van 19.00 tot 22.00 uur chatten met het BHIC. Dat kan via de chatknop in de rechterbovenhoek op de website www.bhic.nl Wat is chatten? Chatten is het versturen van korte tekstberichtjes via de computer tussen twee personen die allebei tegelijkertijd online zijn – zij krijgen dus meteen een antwoord. Chatten is vooral onder jongeren populair. Het BHIC hield gedurende de afgelopen maanden een proef om te ervaren op welke tijden het meest gebruik zou worden gemaakt van de chatfunctie. Het populairste tijdstip onder klanten bleek de doordeweekse avond te zijn. Vaak zitten mensen in de avonduren achter hun computer en zijn dan bezig met hun hobby of onderzoek. Meestal is dit ook het moment waarop ze tegen vragen aan lopen. Bijvoorbeeld wat de huwelijksdatum van hun voorouders was, hoe de kloosterorde in hun dorp heette of bijvoorbeeld vragen over onze website. Lange tijd moesten deze vragen blijven liggen tot de volgende dag of tot het moment dat ze tijd hadden om een bezoek te brengen aan het BHIC of een ander historisch centrum in Brabant. Dat is nu verleden tijd. Zij kunnen hun vraag ’s avonds rechtstreeks stellen aan een archivaris van het BHIC via deze eigentijdse vorm van dienstverlening. Geschiedenis van Brabant Mensen met belangstelling voor de geschiedenis van Brabant in beeld en verhaal kunnen het BHIC ook volgen via Twitter. Zij kunnen daar reageren op berichten en/of vragen stellen (via @bhicarchief). Of ze kunnen het weblog ‘Brabant Bekijken’ bezoeken: www.brabantbekijken.nl Zij worden dan twee keer per week verrast op een anekdote uit de Brabantse lokale geschiedenis.

Oudhollandse spelen bij De Ontmoeting De Ontmoeting, het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en (hun) mantelzorgers, organiseert op dinsdag 9 november 2010 van 14.00 - 16.00 uur een gezellige middag met Oudhollandse spelen. Deze middag is toegankelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers uit het Land van Cuijk en de kop van Noord Limburg. Zij kunnen elkaar tijdens deze gezellige middag ontmoeten en tevens ervaringen met elkaar delen. De spelen worden in verschillende groepen uitgevoerd. De winnaar van die middag gaat met de hoofdprijs naar huis. Wat dat is, is nog een verrassing. Aanmelding voor deze middag is verplicht en kan tot en met maandag 1 november. Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met De Ontmoeting op maandag, dinsdag en donderdag, tel 06-30296856 of e-mail: ontmoetingscentrumlvc@pantein.nl De Ontmoeting is gevestigd in het Steunpunt De Weijerdonck, Weijerstraat 6 in Boxmeer en biedt tevens dagbesteding aan thuiswonende mensen met lichte tot matige dementie.


November 2010

30

SPECIAAL KERST-MOORDSPEL OOK VOOR KLEINE GEZELSCHAPPEN Wilt u eens iets anders doen met een gezelschap tijdens de Kerstperiode, dan is dit wellicht iets voor u. Speciaal voor de kerst-periode hebben wij een apart Kerst-Moordspel ontwikkeld. In een zeer sfeervolle kerst ambiance kunt u bij ons een Kerst-Moordspel spelen. Dit Kerst-moordspel wijkt in de speelwijze af, van de andere moordspelen die wij spelen. Het is een echt actief rollenspel waarin iedereen volgens bepaalde karaktereigenschappen kan spelen. U bent op een feestavond aanwezig waarbij een moord gepleegd wordt. Van tevoren staat nog niet vast, wie de moordenaar of het slachtoffer is. Het is de bedoeling dat iedereen zich onder de gasten begeeft, met elkaar praat, lol heeft, ruzies hebben etc. De gasten hebben naast het oplossen van de moord, ook een geheime opdracht deze avond. Het spel biedt ook voor mensen de mogelijkheid om als men minder of niet wil acteren de rol van detective te spelen waarbij men de moord moet oplossen. Het spel kan gespeeld worden met minimaal 10 personen of meer. KOSTEN: De kosten voor het spelen van het spel, bedragen 17,50 euro per persoon (hierin is inbegrepen de uitnodiging en de spelleider) Ook is het mogelijk een moordspel-buffet te boeken. Hierbij kunt u kiezen uit 3 verschillende arrangementen met eten. De prijs van deze arrangementen, is 33,50 euro, 36,00 of 38,50 euro. (deze prijzen zijn incl. eten en spel) Daarnaast is het altijd mogelijk om het spel (met of zonder eet-arrangement) ook met iets kleins uit te breiden, als; een toetjes-buffet, een toastjes-buffet, andersoortig kleine hapjes en/of borrelgarnituur.

HET IS OOK MOGELIJK INDIEN GEWENST OM DEZE MOORDSPELEN IN EIGEN OMGEVING OF OP LOKATIE TE SPELEN

Wilt u echt eens wat anders met uw gezelschap (familie, vrienden en bekenden, sportclub, (personeel) vereniging. Boek dan tijdig dit KERST-MOORDSPEL. Gezien de beperkte periode waarin deze Kerst-moord gespeeld kan worden, reserveert u tijdig. Het spel wordt alle dagen van de week tijdens deze Kerstperiode gespeelt Neemt u vrijblijvend contact met ons op, dan informeren wij u over de mogelijkheden.


31

November 2010

Een gratis boek voor bibliotheekleden De grote zaal, het romandebuut van Jacoba van Velde uit 1953, staat centraal tijdens de vijfde editie Nederland Leest 2010 (22 oktober t/m 19 november). De roman over de laatste dagen van een oude vrouw in een verpleegtehuis is, net als de auteur, bij het grote publiek in de vergetelheid geraakt. “De grote zaal“ was direct na het verschijnen een groot succes. Het publiek voelde zich direct aangesproken door de herkenbare thematiek en de zeggingskracht van het boek. Er verschenen regelmatig herdrukken en binnen tien jaar werd het boek vertaald in 13 talen. Leden van de openbare bibliotheken krijgen het boek gratis met de aanmoediging het te lezen en er tijdens de campagne met elkaar over in discussie te gaan. Vanaf vrijdag 22 oktober kunnen leden van 18 jaar en ouder het boek in alle bibliotheekvestigingen van BiblioPlus ophalen. Wees er snel bij, want voor deze actie geldt op = op! Maar BiblioPlus biedt meer! In samenwerking met zorgcentra Pantein, BiblioPlus is er een foto-expositie samengesteld. De expositie bestaat uit foto’s die een beeld geven van het leven in een verzorgingshuis anno 2010. Bij de foto’s is een citaat uit het boek “De grote zaal” geplaatst. Deze expositie is tijdens de Nederland Leest Campagne in de zorgcentra en de bibliotheken van BiblioPlus te bekijken. Dinsdag 16 november is Rop Janze met zijn voorstelling “Heel Nederland leest De Grote Zaal” te gast in de bibliotheek Mook. In deze voorstelling behandelt hij op luchtige wijze de grote thema’s uit het boek: Ouderdom en eenzaamheid. Hij staat ook stil bij thema’s als ouder-kind relatie, verplegend personeel, preutsheid en assertiviteit, roddel en achterklap over en tussen oudere mensen. Het is een programma vol humor en ontroering, herkenning en verrassing, muziek en poëzie, verhalen en interactie met het publiek. Zaterdag 27 november is Douwe Draaisma, naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘Vergeetboek’, te gast in de Sociëteit tot Nut ende Vermaeck in Grave. Waarom vergeten we dromen zo snel? Waarom weten we bijna niets meer van de eerste drie, vier jaar van ons leven? Hoe komt het dat we soms op een prachtig idee komen, terwijl later komt vast te staan dat we het van iemand anders hebben. Meer informatie over deze activiteiten in het kader van Nederland Leest is te vinden op onze website www. biblioplus.nl en na te lezen in het cultuurmagazine dat in alle bibliotheekvestigingen voor u klaar ligt. Leden van BiblioPlus ontvangen 25 % korting op toegangskaarten. Deze zijn te bestellen via www.biblioplus.nl en verkrijgbaar in alle bibliotheekvestigingen van BiblioPlus -----------------------------------------------------------------------------------------------------

151dcnov2010  

•Colofon •Hetwaterkwam... •Ochtend... •DeBokkerijers •Jeugdkampioenschap PlayBack •IngesprekmetNannie Verbruggen-Kaak •Woningvoorjongeren...

151dcnov2010  

•Colofon •Hetwaterkwam... •Ochtend... •DeBokkerijers •Jeugdkampioenschap PlayBack •IngesprekmetNannie Verbruggen-Kaak •Woningvoorjongeren...

Advertisement