Page 1

Arnold Peeters

Februari 2010

Citaat uit het interview met Arnold Peeters: “Ik ben een gelukkig mens dat ik de ruimte heb gehad om in het belang van de gemeenschap te kunnen en mogen functioneren, het is voor mij een gouden tijd geweest.” Foto: Floris

• Activiteitenkalender • Bèrse praot • Van de Dorpsraad... • Gemeenteraadverkiezingen • Drieopeenrij • Arnold Peeters; Toegankelijk en betrokken • Van de redactie

• Politievaria • Nieuwe wijkagent • Gouden zakenjubileum • In gesprek met Henk v.d. Lockant • Carnaval • 2e dorpsgesprek • IJspret op de Wiel • Beerse Cup

• The Young Ones • Kerstmarkt • Colofon • Ik en de Vip • Toneel in Haps • Familie ten Haaf wint familietoernooi • Seniorenpagina • Parochieberichten


Februari 2010

Bèrse praot

Activiteitenkalender Februari 3 febr. Start voorverkoop boerenbruiloftkaarten 5 febr St. Anthonisgilde winterteerdag met quiz in CrotoS. 20.00 uur 6 febr Accordeon/muziekinstrumentenbeurs van 11.00 uur tot 16.00 uur in café-zaal Marang 6 febr Energo/Flip Schoonmaak DS 1 – TSL Activia DS 1, 17.00u 6 febr Energo/Flip Schoonmaak HS 1 – Set-Up ’65 HS 1, 19.00u 13 febr Carnaval Heilige mis, cola-middag - bekendmaking Jeugdprins – Thema-avond 13 t/m 16 febr. Carnaval 13 febr Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. 14 febr Carnavalsoptocht 15 febr Boerenbruiloft Bokkerijers 16 febr Carnaval: kindermiddag 17 febr deadline Dorps-Courant 20 feb. Pokertoernooi aanvang 20.00 uur 23 febr. Ophaaldag plastic verpakkingsafval www.afvalrmb.nl 23 febr Jaarvergadering KBO afdeling Beers/Linden café-zaal Marang 26 febr Oud papier container Korte Spruit, v.a. vrijdag 11.00 tot zaterdag 11.00 uur 27 febr Ledub DS 1 - Energo/Flip Schoonmaak DS 1, 19.00u 27 febr Hands up HS 1 - Energo/Flip Schoonmaak HS 1, 18.00u 27 febr Inzameling gebruikte spullen voor rommelmarkt Beers Best, 10.00-11.00 uur, bij parkje Korte Spruit. 27 febr Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. 28 febr HBV1 – Olympia 1 (Boxmeer)

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Maart:

70

3 mrt Gemeenteraadsverkiezingen 6 mrt St. Anthonisgilde jaarvergadering in Crotos om 20.00 uur 6 mrt. Darttoernooi single 501 Open Beers aanvang 19.30 u 6 mrt Accordeon/muziekinstrumentenbeurs van 11.00 uur tot 16.00 uur in café-zaal Marang 6 mrt Energo/Flip Schoonmaak DS 1 – VC PanSign DS 1, 17.00u 6 mrt Energo/Flip Schoonmaak HS 1 – Flamingo’s’5 HS 1, 19.00u 7 mrt SVEB 1(Broekhuizenvorst) – HBV 1 13 mrt Dash DS 1 - Energo/Flip Schoonmaak DS 1, 17.30u 13 mrt Service Apot. HS 1 - Energo/Flip Schoonmaak HS 1, 16.30 13 mrt Inzameling oud papier, 9.00 – 11.00 uur, Burg. v.d. Braakplein. 14 mrt HBV 1 – Montagnards 1 (Bergen) 20 mrt Energo/Flip Schoonmaak DS 1 – Rabobank/ DeVoko DS 1, 17.00u 20 mrt Energo/Flip Schoonmaak HS 1 – Nuvoc HS 1, 19.00u 23 mrt Ophaaldag plastic verpakkingsafval www.afvalrmb.nl 27 mrt Summa Peelpush DS 2 - Energo/Flip Schoonmaak Opgaven activiteitenkalender: redactie@dorpscourant.nl

75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Nat: Hadde géj ok unne brief gehad van de kerk ovver grafrechten? Ik wel. En now bliekt dè mien ouwers dor al host twee jaor illegaal begraven liggen. Wéj han eigenlijk al in ‘t jaor tweeduuzend en âcht motte betalen. Tat: Och Nat, ge mot mar zo dinke, ’t zien allemaol vréjwilligers die ’t werk vur de kerk opknappe. En betale motte toch, of dè now al wa latter is, dè makt toch eigenlijk nie zo veul uut. Of wel soms? Nat: Ja dè is ok wel zo, mar wette wa ik wel erg vien, dè er van zeshonderd en tachtig gezinne, nog nie de helft mi doen an de kerkbijdrage. Ut gezegde: “ De kerk veur ons allemaol ”, schient toch nie iedereen te begriepe! Ge zot zegge, now de Gemente Kuuk meer inwoners kriegt, zullen er ok wel meer gezinne mi doen an de kerbijdrage, mar dè bliekt nie zo te zien. Tat: Mar hoe dan ok, deez maond hebben we unne andere Burgemeister. Paul gè Leo vervange, allennig weet ik nie veur hoe lang. Ik wil wel is zien hoe dè wer allemaol gè lope, went d’n enne no d’n andere stapt uut de Gementeraod. Eurst hawt unne wethouder ’t vur gezien, dan wer un raodslid en now kumt er unne wethouder nie mer terug in die functie béj de neie raod. Ik dink dè we no de raodsverkiezinge unne hele andere raod zulle hebbe. En ik dink ok; dè er genne Bèrse mer in zit. Ok mot ik nog is zien of d’n Homburgcampus daadwerkelijk deur zal gaon. Nat: Wa makte géj ow eige druk ovver dië raod, ik bin al lang bléj dè we wer hebbe kunne schatse dizze winter. En ok nog wel op natuurijs. Zelfs op de wiel en op ’t aaw kermisterrein, hebbe de liefhebbers hun hartje wer op kunne halen. Allennig mi Kerstmis waar ’t wel un bietje bar mi dè winterse wèèr. De kerk haj zelfs ’n viering motte schrappen. Tat: Ja dè is now eigenlijk wel jammer van zoiets en dè ‘t now net mi Kerstmis waar. De minse wille juust nor de kerk en dan kunne ze nie vanwège ’t wèèr. Nat: Mar of ’t now Kerstmis is of nie, d’r zien er zat die noit in de kerk komme. Ik geleuf nie dè die bandieten waor nou de foto van in de krant en op internet kumt, oit in de kerk komme. Géj kunt dan wel nor de kerk gaon Tat, mar pas mar op dè ge nie nevve ’t pötje pist, want dan zie ik jouw foto misschien ok nog wel erges komme staon. Tat: Mien foto kumt hooguut op de schouw staon en vâst en zeker nie in de krant of op internet, went ik doe niks wa verboden is béj de wet van Bartjes. Nat: Jan Peter, die stu teggeworrig wel duk in de krant, mar nie altied in gunstige zin. Héj waar ’n bietje eigenwies en véégde het “ rapport Davids “ gewoon van de toffel. D’r klopt genne moer van, liet ie zo’n bietje merke en dè waar now juust tegge het zere been. Ja d’r wurdt wa af afgekaawd in de politiek. En dan hoefde nog nie ens ver van huus kiek mar is in Kuuk en in de Graaf.

Loe


3

Februari 2010

Van de dorpsraad… IDOP Op 10 december 2009 heeft het eerste dorpsgesprek

plaatsgevonden over de toekomst van Beers. In 5 groepen is door de aanwezige bewoners gesproken over het wensbeeld voor Beers en de problemen en knelpunten die nu spelen in het dorp en haar omgeving. Beers wordt gezien als een “woondorp” of “plattelandsdorp”. Het meest kenmerkende en positieve van Beers is het buitengebied, de rust en de ruimte. De aanwezige inwoners voelen zich verbonden met het buitengebied en zien dit als de grootste kwaliteit. Het dorp zelf wordt niet als bijzonder mooi bestempeld. Er is verdeeldheid over de positionering van Beers in haar omgeving. Een deel vindt dat Beers een compact dorp moet blijven, terwijl een ander deel vindt dat Beers met het toekomstige recreatiegebied verbonden moet worden. De ontwikkeling van Dommelsvoort zien de meeste aanwezigen als een kans voor Beers om het verenigingsleven te behouden en voor levendigheid in het dorp te zorgen. Ook is er verdeeldheid over de “vlinderstrik”-structuur van Beers. De één is van mening dat dit een kwaliteit is en dat groen het centrumhart ingetrokken kan worden. Anderen zijn van mening dat dit zorgt voor verdeeldheid binnen het dorp en zien liever een afronding van het dorp. Er is geen duidelijk centrum/dorpshart. Het echte

dorpshart zou het Burgemeester van de Braakplein kunnen worden. Volgens sommigen zouden hiervoor de tennisbanen verplaatst moeten worden naar het buitengebied, zodat op de locatie woningen en/of voorzieningen geplaatst kunnen worden. Anderen vinden dat de aanwezigheid van de sportvoorzieningen de mensen juist naar het dorpshart trekt en voor levendigheid in het hart zorgt. De entree van het dorp is verkeersonveilig. Voor veel inwoners lijkt een rondweg dè oplossing te zijn voor de verkeersproblematiek van Beers. De bewoners wensen een verkeersveilig dorp te zijn zonder verkeersoverlast met een aantrekkelijke dorpse inrichting. Beers wenst in de toekomst haar basisvoorzieningen te behouden. Dat betekent dat er een goede mix van leeftijden en woningtypes aanwezig moet zijn. Er is vraag naar starters-woningen en luxe seniorenwoningen met voorzieningen. Levensloopbestendig bouwen is erg gewenst. Over het algemeen zijn de bewoners erg tevreden over het huidige verenigingsleven. Wel is het belangrijk om ook jonge mensen hiervoor in de toekomst geïnteresseerd te houden en de kwaliteit van de verenigingen en accommodaties hoog te houden. Krachten moeten gebundeld worden en samenwerking tussen verenigingen dient bevorderd te worden. Men wenst in de toekomst de jeugd actief en betrokken te houden voor het dorp en zo een aantrekkelijk dorp te

blijven voor gezinnen. Jong Nederland werkt momenteel aan goede initiatieven voor de oudere jeugd. Voor deze groep is er voor het overige weinig te doen. De hangplek (JOP) functioneert goed. Als de jeugd er een hangplek bij wil hebben, moet die er komen. Het belangrijkste voor ouderen is het voorkomen van eenzaamheid. Dus voldoende laagdrempelige ontmoetingsplekken, zowel dicht bij huis als bijvoor-

ingegaan op de concrete oplossingen om de wensen voor de toekomst haalbaar te maken. Wij hopen u allen daar in groten getale te ontmoeten.

Plastic afval Sinds maandag 18 januari is er ook in Beers een uitgiftepunt voor de speciale Plastic Heroes afvalzakken. Op werkdagen (behalve tijdens vakanties) tussen 18.00 en 20.00 uur kunnen de afvalzakken afgehaald worden in De Kloosterhof. De eerstvolgende ophaaldag is donderdag 18 februari voor het gebied ten noorden van de Provincialeweg en dinsdag 23 februari voor het overige deel van Beers.

Afscheid beeld in de Kloosterhof. Voor ouderen is behoud van basisvoorzieningen ook belangrijk. Het is wenselijk dat in de toekomst 1e lijnszorg wordt aangeboden via spreekuren van de huisarts en de opleving van de wijkverpleegkundige. Ook het openbaar vervoer is heel belangrijk voor ouderen en dit mag ook worden verbeterd. Belangrijke wens voor het buitengebied is het inzetten op toegankelijkheid, nieuwe functies en het behoud van landbouw en landgoederen. Recreatie kan daarbij als kans worden gezien. Het buitengebied wordt door iedereen sterk gewaardeerd. De zuidzijde van de Kraaijenbergse Plassen moet bij Beers horen. Functies (recreatief) moeten aansluiten bij het dorp. Wilt u ook meepraten over de toekomst van Beers? Kom dan naar het tweede dorpsgesprek dat plaatsvindt op dinsdag 9 februari om 20.00 uur in café/zaal Marang. Deze avond wordt

Per 1 februari heeft dhr. Leo Schoots na 10 jaar afscheid genomen als burgemeester van de gemeente Cuijk. Wij willen hem bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. Tevens willen wij dhr. Paul Mengde van harte verwelkomen als waarnemend burgemeester en hem veel succes toewensen in zijn nieuwe baan. Als u vragen, klachten of op-

merkingen voor ons heeft, kunt u die bij voorkeur via e-mail (dorpsraadbeers@ gmail.com) aan ons kenbaar maken. Indien u hiertoe niet in staat bent, kunt u natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen op 322033. Uiteraard kunt u ook met één van de andere leden van de dorpsraad contact opnemen.


Februari 2010

In Beers wordt een Integraal Dorps Ontwikkelings Plan (IDOP) ontwikkeld. Dit proces, waaraan hopelijk veel Beersenaren deelnemen, brengt wensen in beeld die in ons dorp leven aangaande woningbouw, ouderenzorg, sportfaciliteiten, verkeerswensen, recreatievoorzieningen,

Beste dorpsgenoten, Op 3 maart gaan we met de VVD proberen een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten bij de raadsverkiezingen 2010. Toen 4 jaar geleden duidelijk werd dat de VVD oppositiepartij ging worden bij de vorming van de centrumlinkse coalitie in Cuijk, wisten wij dat het 4 zware jaren zouden worden. Maar in de afgelopen 4 jaar heeft

Als PvdA zijn we geworteld in het Cuijkse land. We hebben Cuijk zien groeien. En de eigenheid van de kerk-

4

welzijnsvoorzieningen, onderwijs enz. Na een inventarisatie ontstaat een prioriteitenlijstje. Het CDA spant zich in om middelen beschikbaar te krijgen zodat hier ook uitvoering aan gegeven kan worden. Wij zijn groot voorstander van deze werkmethode en willen dat de

Dorpsraad een eigen budget krijgt waardoor de Beersenaren meer invloed krijgen. Natuurlijk staan wij voor een CAMPUS, een brede opleidingsomgeving voor onze jongeren en een voorzieningenniveau voor ons allemaal. Ontwikkeling én realisatie van waterpark Dommelsvoort wordt komende periode uitgevoerd. Aanvullende ontwikkelingen voor een kwalitatief hoogwaardig waterpark, heeft onze steun. Belangrijk daarbij is nieuwe werkgelegenheid en aan hoognodige duidelijkheid

voor de huidige bewoners. Bovendien werken wij aan een prachtig recreatiegebied én een zorgas in Cuijk, aan het belang van ons allen. Daar wenst het CDA voor te staan! Wij hopen u, in een notendop een beeld te hebben gegeven dat het verdient om uw stem uit te brengen op: Marcel Thijssen, Dick Blokland, Enrico Toonen Maria Cuppen of Stef Gosens. Bij voorbaat onze dank. Voor meer informatie www. cdacuijk.nl CDA, lijst 1

de VVD zich vervolgens ontpopt als de oppositiepartij in de raad van Cuijk. Wij hebben gefungeerd als spreekbuis voor al die mensen en groeperingen die zich niet gehoord of begrepen voelden door het college van B&W. Daarbij is duidelijk geworden dat een gebrek aan communicatie, arrogantie en de onmacht om de raad echt iets te kiezen te geven, het college inmiddels te veel is geworden met als gevolg dat dit college de eindstreep niet heeft gehaald. Na 4 jaar raadslidmaatschap heb ik het gevoel nog niet klaar te zijn. Er is nog zoveel te doen en belangrijker, er moet veel veranderen. Cuijk kan echt beter en ik ben ervan overtuigd dat met het enthousiasme en professionaliteit van de fractie van de VVD de dingen ook an-

ders worden. Voor Beers is leefbaarheid hét onderwerp voor de komende jaren. Het opstellen van integrale dorpsontwikkelingsplannen is een belangrijk middel om vast te stellen wat wij als inwoners zelf verstaan onder leefbaarheid. Voor de VVD is de uitkomst van het IDOP niet vrijblijvend en dient als leidraad gehanteerd te worden bij beleidsontwikkeling. Maar er zijn meer zaken die spelen in Beers. De verkeersdruk in ons dorp is hoog. De VVD wil dat er zo spoedig mogelijk snelheidsregulerende maatregelen getroffen worden om in de kern van Beers de verkeersveiligheid te verhogen en de overlast voor omwonenden te verminderen. En voor wat betreft het plan Dommelsvoort is de VVD van mening dat bij de uitvoering van dit plan elke verdere vertraging

voorkomen moet worden. Maar ook relatief kleine zaken zoals het iedere week legen van de groencontainer in het warme zomerseizoen dragen bij aan een prettige leefomgeving. Beers is een prachtig dorp en de initiatieven in de komende jaren moeten er op gericht zijn dit voor de inwoners te behouden. Meer informatie kunt u vinden via www.vvdcuijk.nl

dorpen zoals Beers leren waarderen. Het maakt Cuijk tot wat het nu is. En daar zijn we trots op. PvdA Cuijk wil de dorpen toekomstbestendig en leefbaar maken. Dorpsontwikkelingsplannen zijn daarvoor een goed instrument. Niet voor niets heeft ons raadslid Silvia

Derks actief deelgenomen aan de recente eerste bijeenkomst voor het dorpsontwikkelingsplan in Beers. Beers is een prachtdorp. Met een mooie omgeving. Aantrekkelijk voor haar bewoners én toeristen. De ontwikkeling van de Dommelsvoort is belangrijk voor Cuijk en voor Beers. Maar behoud van de Beerse waarden is daarbij belangrijk. In ons verkiezingsprogramma staat dan ook niet voor niets dat wij een plan willen maken voor ommetjes en paden om meer van de omgeving van Beers te kunnen genieten. We zien de dorps- en wijk-

raden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid als onze natuurlijke partners. De raden hebben de afgelopen jaren laten zien dat zij constructief en gedegen werken aan de toekomst van hun dorp. Samen met de bewoners. We willen een debat starten over de democratische verankering en bevoegdheden om te kijken of we dit nog verder kunnen verbeteren.

Carolien Angevaren Beers


5

Wat kan ABC voor Beers betekenen? Algemeen Belang Cuijk (ABC) is een onafhankelijke, democratische, lokale politieke partij die met veel actieve leden minimaal twee keer per maand de actualiteit bespreekt. Ook Beers is daarin vertegenwoordigd met o.a.: - Arnold Peeters met zijn ruime ervaring; - Jan Willemse die lid is van de Commissie grond en

Voor Beers is het dit jaar een belangrijke periode. Het integrale dorpsontwikkelingsplan wordt opgesteld. GroenLinks heeft al vaak aangegeven dat projecten die uit een dorpsontwikkelingsplan komen dienen te worden uitgevoerd. Hiervoor moet geld gereserveerd worden. Het kan niet zo zijn dat dorpen, die wat later in het traject hun ontwik-

Februari 2010

pachtzaken; - Giel (van Piet) Theunissen (21 jaar) een jongere met universitair geschoolde kennis. ABC wil snelle realisering van de Homburgcampus en daarmee komen er voor de Beerse bevolking beter bereikbare cultuurvoorzieningen (o.a. schouwburg, bieb, Meander) en onderwijsvoorzieningen (Merletcollege en ROC). ABC is vooral gericht op

het zich welbevinden van de bevolking. Samen met de Beerse dorpsraad wordt een dorpsontwikkelingsplan opgesteld. Daarin komen zaken aan de orde die de Beerse bevolking belangrijk vindt. ABC zal dat zeer zeker heel serieus nemen en er geld voor vrijmaken. Onze Beerse aandachtspunten: - de verkeersveiligheid en met name de Burg.Thijssenstraat; - de schoolroutes inclusief bestrating;

- een opknapbeurt voor de kleine zaal van de Kloosterhof; - spoedig levensbestendige woningbouw in het centrum - geen verdergaande ontzanding dan thans is afgesproken; - spoedige inrichting van de Dommelsvoort; - vlotte afronding van de Kraaijenbergse Plassen t.b.v. recreatie en natuur; - een vrij toegankelijk zandstrand voor de lokale bevolking . Ons verkiezingsprogramma omschrijft veel meer zaken die ook voor Beers gelden. Zie daarvoor onze website: www.abc-cuijk.nl

kelplannen opstellen, geen uitvoering meer kunnen geven aan hun plannen. Uitgangspunt van GroenLinks is dat in iedere kern een aantal basisvoorzieningen aanwezig dienen te zijn. Welke dat zijn wordt mede gebaseerd op de wensen uit het dorpsontwikkelingsplan. U kent uw dorp het beste. Aanvullend heeft GroenLinks in haar verkiezings-

programma staan dat zij een zo breed mogelijke invulling willen van multifunctionele accommodaties in de kernen, het speelplekkenplan willen uitvoeren, adequate sportvoorzieningen willen in de gehele gemeente en erop toe willen zien dat er voldoende woningbouw gerealiseerd wordt in de kernen. Maar we vragen ook aandacht voor internetverbindingen in het buitengebied en een plattelandsontwikkeling met criteria voor nieuwe invulling van vrijstaande agrarische bedrijven. Voor

GroenLinks telt dat iedere bewoner mee moet kunnen doen. We willen buurtinitiatieven stimuleren en samenwerking met de dorpsraden. Uiteindelijk zijn het de dorpsbewoners die hun eigen dorp leefbaar maken. Daarbij kunt u op de steun van GroenLinks rekenen. Anne van Diemen.

de laatste jaren niet goed gebeurt. Dat moet dus anders! Wie weet er tenslotte het beste waar verbeteringen mogelijk zijn? De Beersenaren zelf! Daarom vinden wij de uitkomsten van het dorpsontwikkelingsplan, waar de Beerse dorpsraad nu mee bezig is, heel belangrijk.

mag zo niet blijven. Dus als u zich kunt vinden in de denk- en werkwijze van D66, schroom niet en neem contact met ondergetekenden op. Directer kan uw invloed niet worden. Kijk voor ons totale verkiezingsprogramma op: www. D66cuijk.nl

Beers is een leuk dorp. Er is veel te doen. Actieve (sport)verenigingen, clubs en vrijwilligers. Beers heeft een eigen school, bakker met winkel, cafés en een sporthal. Vaak komen dit soort voorzieningen in kleine dorpen onder druk te staan. D66 vindt het heel belangrijk dat deze juist behouden blijven.

op de Burgemeester Thijssenstraat. Nu vaak al druk, maar wat als de Dommelsvoort een recreatiegebied wordt? Hiervoor moet een oplossing komen. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk gebruik maken van de kansen die de ontwikkeling van de Dommelsvoort gaat bieden. Bijvoorbeeld de mogelijkheden van vakantiewerk voor de Beerse jeugd, kansen voor Beerse ondernemers en watersportverenigingen. Beersenaren moeten kunnen genieten van de recreatie op en rond het water. Tegelijkertijd moeten we de nadelen voor Beers, zoals de verkeersoverlast zoveel mogelijk beperken.

Maar in Beers zijn ook verbeteringen mogelijk. Bijvoorbeeld het verkeer

D66 luistert naar wat de mensen willen. Wij vinden dat dit in de gemeente Cuijk

Anders, Ja

D66 is het laatste jaar sterk gegroeid, ook in Cuijk. Vrijwel alle wijken en dorpen zijn inmiddels actief in onze fractie vertegenwoordigd. Dat is een prima ontwikkeling. Alleen… Beers ontbreekt in het rijtje. Dat

Namens D66 Mariëlle van Zuilen Hans Kerskes


Februari 2010

6

DRIEOPEENRIJ

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Vertel iets verrassends over jezelf. 6. Wat is je grootste blunder? 7. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 8. Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker maken? 9. Wat is je grootste miskoop ooit? 10. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen?

1. Hallo, mijn naam is Maria Wennekes, 47 jaar jong en getrouwd met Frank. Samen hebben we 3 kinderen Kim (17), Robin ( †) en Steven (12). 2. Ik sta om 06.30 uur op en doe een half uurtje grondoefeningen. Daarna fris maken

en zorgen dat iedereen op tijd de deur uit gaat. Ik werk gemiddeld 2 dagen in de week als receptioniste bij Pantein Maartenshof. Werk ik niet, dan doe ik het huishouden en al wat daarbij hoort. Tevens probeer ik 1 x p.w. met mijn vriendin koffie te drinken. ’s Avonds op tijd eten want dan moet iedereen naar zijn/haar sport(en). Woensdag is MIJN volleybalavondje. ’s Avonds nog even opruimen, tv kijken, lezen en de dag is weer voorbij. 3. Volleybal, fietsen en wandelen, sauna, vakantie. 4. Heb ik eigenlijk niet (ben meer bezig met de mail), maar tegen de vakantietijd kijk ik regelmatig op www.zoovervakantiebeoordelingen.nl. 5. Dat ik op mijn 44ste nog aan een volleybal”carrière” begonnen ben. 6. Heb er meer maar volgens onze Kim dat ik, om de stofzuiger wat frisser te 1. Hoi, ik ben Natasja Francissen, 34 jaar en ik woon samen met mijn man Danny en onze kinderen Tygo en Kane op de Nieuwstraat. 2. Om half 7 opstaan, de kinderen naar school brengen en dan zelf naar het werk gaan. Ik ben 3 dagen werkzaam als administratief medewerkster en telefoniste bij Geurts van Bergen. De andere dagen ben ik bezig met huishouden, helpen op school, sporten en nog veel meer. 3. Winkelen, sporten. 4. www.art-fashion.nl 5. Ik ben vanaf school werkzaam geweest als kapster en sinds 1 ½ jaar veranderd van beroep, dat had niemand verwacht van mij. 1. Ik ben Yvonne Geurts, 31 jaar. Ik woon samen met Wesley en onze hond Duke op Maalstoel 12. 2. Ik sta rond half 7 op om rond half 8 naar Malden te rijden, waar ik als assistent filiaalmanager werk bij Kruidvat. Als ik niet hoef te werken ga ik eerst lekker wandelen met Duke. En daarna zie ik wel wat de dag brengt. 3. Darten, voetbal, dagje sauna, lezen en winkelen. 4. HBV Beers.nl en Hyves. 5. Ik haat poetsen en ik ben gek op motorrace. 6. Aan een klant met een overduidelijke toupet vragen of hij een toupet had in plaats van een klantenkaart.

Maria Wennekes laten ruiken, er deo op heb gespoten. Toen ik de stofzuiger aanzette ontplofte het ding. 7. Danoontje powerrrrrr. Ik ben altijd bezig, zit overdag bijna nooit en heb energie voor 10. 8. Ik ben een slechte slaper, dus als het niet echt dringend nodig is… laat mij maar lekker liggen. 9. Misschien raar maar waar, ik heb nooit een grote miskoop gedaan. Zoals ik al zei: ik ben meer van de blunders. 10. Dat sommige mensen meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen. Mensen hebben snel een oordeel klaar, terwijl er vaak meer achter een verhaal zit! 11. Mijn buurman Henk Mijnsbergen.

Natasja Francissen 6. Ik heb meer kleine blundertjes zoals met de auto tegen een paaltje (boom) aan rijden, en zo nog meer van die dingen. 7. Ik zou me zelf met een ijsje willen vergelijken, heb het altijd koud, brrr… 8. Als er echt iets is, mag je mij wakker maken en anders laat mij maar lekker slapen. 9. Kleren gekocht die ik nooit aan heb gehad. 10. Drempels en een veilige oversteekplaats in de Burgemeester Thijssenstraat. 11. Saskia van den Berg.

Yvonne Geurts 7. Met een beer, ik zou het liefst de hele winter slapen. Ik hou echt niet van de kou. 8. Alleen calamiteiten. Ik ben erg gesteld op mijn nachtrust. 9. Niet echt gekocht maar ons huis in Cuijk. We hebben er 1,5 jaar gewoond en toen zijn we snel weer naar Beers verhuisd. Ik kon er echt niet wennen. 10. Weinig in Beers is niet goed, alleen zou ik graag zien dat er meer meiden gingen voetballen. We kunnen wel wat nieuw talent gebruiken. 11. Simone Cornelissen.

Antwoorden met foto inleveren vóór 15 febr.. Liefst per e-mail: drieopeenrij@gmail.com of in de brievenbus bij Helga Linders, Op de Hof 11, Beers. Tekst doc. of txt-bestand. Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, min. 200 dpi.


Februari 2010

7

Toegankelijk en betrokken Toegankelijk en betrokken! Zo kennen wij Arnold Peeters. Maar er is nog zo veel meer op hem van toepassing: kennis van zaken, goede voorbereiding, samenwerking, adviseur, begeleider, sterk in communicatie, enz. enz.

De mens Arnold Op woensdag 13 januari 2010 hebben 2 redactieleden van de Dorps-Courant een afspraak met en bij Arnold Peeters (64 jaar). Niet alleen zijn politieke verleden is voor ons aanleiding voor een gesprek maar meer nog de mens Arnold. Een man die zo gigantisch veel voor onze Beerse gemeenschap betekent. Op 1 augustus 2009 heeft hij zijn lange politieke carrière

neergelegd om plaats te maken voor de nieuwe generatie. “En”, zegt Arnold: “ik wil graag jonge mensen opleiden en ervaring laten opdoen, advies geven en daar waar nodig coachen.” Arnold was fractievoorzitter van Algemeen Belang Cuijk (ABC) en staat nu, letterlijk als lijstduwer, onderaan op de lijst voor de komende verkiezingen. “Stel dat ik met voorkeursstemmen gekozen word, dan ga ik dat

niet uit de weg. Ik wil absoluut niet aan kiezersbedrog doen.”

Curriculum Vitae Zijn Curriculum Vitae (CV) geeft in één oogopslag zijn staat van dienst weer. Wij willen bij het begin beginnen, maar gezien zijn vele, vele functies is het ondoenlijk om al zijn werkzaamheden chronologisch op papier te zetten, want dan wordt het een heel boekwerk. (Misschien een idee Arnold, om dat zelf ooit te doen? red.) Arnold is 25 jaar in het basisonderwijs actief geweest. In die tijd, begin jaren 70, was hij de rechterhand van meester Ghijssen. Meester Ghijssen zag in Arnold iemand, die iets voor de gemeenschap zou kunnen betekenen. Op advies van meester Ghijssen werd Arnold secretaris bij volleybalvereniging Energo (eredivisie) en geadviseerd om de politiek in te gaan. In 1978 richtte hij o.a. samen met Geert Hofman en Henk Walk een politieke partij op: “Lijst voor iedereen.” Opvallend in zijn rol van leerkracht is zijn uitspraak: “Het zijn mijn kiendjes en ik wil dat mijn kiendjes het naar hun zin hebben.” Hoe hij met ‘zijn kiendjes’ omging blijkt heel duidelijk hoe oud-leerlingen uit Beers, die nu zelf ouder zijn, over hem spreken. Arnold zegt hierover: “Het is belangrijk om kinderen te stimuleren, te motiveren en zich te laten ontwikkelen. Er moet een goed sociaal klimaat zijn.”

Van 25 juni 1981 tot 1 januari 1994 was hij lid van de gemeenteraad in de toenmalige gemeente Beers, namens een lokale partij. Van 3 januari 1994 tot 12 april 2006 was hij wethouder van de gemeente Cuijk en daarbij 6 jaar locoburgemeester. En tot 28 september 2009 lid van de gemeenteraad, fractievoorzitter, vicevoorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van de commissie Burger, lid van de commissie Bestuur, lid van de agendacommissie en werkgeversvertegenwoordiger namens de gemeenteraad voor de griffie.

Overige functies Vanaf 1981 tot 2009 had Arnold niet minder dan 23 (!!) overige functies. Zijn functies behelsden niet alleen het belang van de mensen uit de eigen gemeenschap, maar ook streekgebonden (o.a. Streekraad Land van Cuijk), provinciaal (o.a. Adviescommissie Opvoeding 2000+) en landelijk (o.a. redactielid Financieel Fundament voor decentrale overheid). Wat verder opvalt, is zijn blijvende verbondenheid met Jeugd/Onderwijs. We noemen hierbij o.a. lid/voorzitter Samenwerkingsverband Openbaar Onderwijs Land van Cuijk en Noord-Limburg en initiator en lid van stuurgroep provinciaal jeugdmonitor. Zoals eerder aangegeven kunnen we onmogelijk alle overige functies benoemen. Ook werd Arnold vaak om advies gevraagd door diverse (landelijke) organisaties. Volgens Nelly (de vrouw van Arnold) had hij soms toch nog tijd om te slapen.

Onderscheidingen Dat Arnold gewaardeerd werd om zijn werkzaamheden blijkt uit de diverse onderscheidingen:

Een replica van het Ovelaatmonument, de Cuijkse stier, Ridder in de orde van Oranje Nassau en de Bronzen Leeuw

Mens centraal Het viel ons tijdens het gesprek op dat Arnold boeiend en onuitputtelijk kan vertellen over zijn activiteiten. Maar daarnaast dat hij een man is met een geweldig goed hart en heel veel vertrouwen. De mens is belangrijk, hiervoor opkomen en het belang van de gemeenschap dienen, dat is wat Arnold typeert. Hoe hij dat doet? - Luisteren wat er bij de mensen leeft. - Zich goed voorbereiden (stukken grondig lezen). - Zich goed (laten) informeren (iets doen op basis van kwaliteit en overleg). - Met goede ideeën komen (dan tel je mee in de ontwikkeling). - Situaties goed inschatten. - Komen met een visie en de schouders eronder. Dit alles in het belang van de gemeenschap!

Tot slot “Ik ben een gelukkig mens dat ik de ruimte heb gehad om in het belang van de gemeenschap te kunnen en mogen functioneren, het is voor mij een gouden tijd geweest.” Voordat wij zijn huis verlaten laten Arnold en Nelly nog even de foto’s zien van hun 3 kinderen en 6 kleinkinderen. “ Daar zijn wij heel trots op en dat maakt ons eveneens gelukkige mensen.” En Beers is gelukkig met zo’n mens als Arnold! Redactie Dorps-Courant


Februari 2010

Van de redactie Arnold Peeters Na een prachtige carrière in het onderwijs en in de politiek hebben wij Arnold Peeters geïnterviewd. Een man die altijd bescheiden is gebleven, maar wel iemand met daadkracht. Zijn diverse onderscheidingen, tonen aan dat de waardering voor zijn werkzaamheden groot is. Arnold heeft zich op maatschappelijk, sociaal en educatief terrein bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap van de gemeente Cuijk.

Gemeenteraadsverkiezingen Op woensdag 3 maart 2010, op de dag dat de Dorps-Courant van maart bij u in de bus valt, worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Wij hebben de politieke partijen van onze gemeente de kans geboden zich te profileren aan Beers en in het bijzonder wat zij voor Beers de komende 4 jaren willen betekenen. In 2006 was de zetelverdeling als volgt: CDA 4 zetels, PvdA eveneens 4, PLC 3, WNP/ABC 3, VVD 2, Groen Links 2 en D’66 1 zetel. Ook zo benieuwd hoe de uitslag deze keer zal zijn?

Carnaval Februari is de maand van het carnaval. Een drukke maand voor carnavalsvereniging “De Bokkerijers”. Op 3 februari start de voorverkoop van de Boerenbruiloftkaarten. En wat heeft de commissie een geweldig paar gekozen. Boer Jeroen (van Oosterom) en boerin Claudia (Derks) staan garant voor een schitterende bruiloft op maandag 15 februari 2010. Het volledig programma leest u op de activiteitenkalender.

Dank De redactie wil alle mensen die ons de beste wensen hebben gestuurd van harte bedanken! Veel leesplezier en tot maart

Hans Ooms nieuwe wijkagent Beste mensen van Beers, Via deze weg wil ik mij als nieuwe wijkagent van Beers, Linden, Vianen en Haps even kort aan u voorstellen: mijn naam is Hans Ooms, ben 44 jaar en woon samen met mijn gezin in Westerbeek. Nadat ik in 2001 de politie-opleiding heb afgesloten, ben ik in maart van dat jaar bij de politie in Cuijk gaan werken. Vóór die tijd heb ik ongeveer 12 jaar als medisch analist in de gezondheidszorg gewerkt. Dat de appel niet ver van de boom valt geldt ook voor mij; de ouderen onder u zullen wel weten dat mijn vader onder andere als postcommandant in Beers werkzaam

is geweest, inmiddels ruim 30 jaar geleden. Als nieuwbakken wijkagent neem ik het stokje van Ruud Traas over. Ik wil besluiten met de hoop uit te spreken dat u niet schroomt met mij contact op te nemen als u dat nodig acht. U kunt mij bereiken via het algemene politienummer 0900-8844. hartelijke groeten, Hans Ooms

POLITIEVARIA Dit is mijn laatste politievaria die ik schrijf als wijkagent voor de Dorps-Courant van Beers. Zoals u reeds hebt vernomen binnen de media, heeft binnen de Nederlandse politie een reorganisatie plaatsgevonden. Eén van de voorstellen binnen dit reorganisatieproces is de uitbreiding van wijkagenten. Voor de gemeente Cuijk houdt dit in dat we van twee naar drie wijkagenten gaan. Ik blijf zelf nog actief als wijkagent in Cuijk e.o. Inmiddels is de nieuwe wijkagent bekend en dit is Hans Ooms. Hans is met ingang van 1 januari 2010 begonnen als wijkagent en zal dan ook de politievaria voorzien van de nodige input. In ieder geval bedankt voor de prettige samenwerking.

Diefstal uit woning Er werd ingebroken in een woning gelegen aan de Graafsedijk in Beers. Men heeft een klapraampje geforceerd waarna uit de woning een aantal goederen werden weggenomen.

Verkeersongeval Op de Heuf in Beers vond een ongeval met letsel plaats. De bestuurder van een personenauto verloor de macht over het stuur en kwam tot stilstand tegen een boom. Het slachtoffer is

8

ter observatie overgebracht naar het ziekenhuis. Verder vond er een ongeval plaats op de Millseweg in Beers. De bestuurder van een bedrijfsauto moest uitwijken voor een tegenligger met als gevolg materiële schade.

Vernielingen Tijdens en net voor de jaarwisseling zijn in Cuijk als gevolg van vuurwerk weer veel vernielingen gepleegd waaronder ook weer in Beers. Schadepost is zo’n kleine 8000,-- euro. Ik vind het dan ook bijzonder jammer dat dit ook weer in Beers is gebeurd. Het betreft hier goederen die eigendom zijn van een ander (gemeente) maar ook van de plaatselijke buurtvereniging “‘t Neie Huukske”. Ik zal maar eindigen met een oud gezegde: “Wie de schoen past, trekke hem aan.” wijkagent: Ruud Traas.

Op vakantie met het Nederlandse Rode Kruis Ook mensen met een handicap of een chronische ziekte hebben vakantie nodig. Dat kan. Het Rode Kruis organiseert jaarlijks vakanties waarvan men onbezorgd kan genieten omdat men verzorgd wordt door tientallen vrijwilligers en verpleegkundigen. Voor deze vakantie is een eigen bijdrage nodig. De eigen bijdrage voor de hotels en de bungalows bedraagt

Euro 300,-- per week (van ma. t/m za), Euro 414,-voor het schip. Wie interesse heeft in een dergelijke vakantie en meer informatie hierover wil, kan contact opnemen met de plaatselijke contactpersoon. Voor de gemeente Boxmeer: Corry Claassen tel 371714. Voor de gemeente Cuijk: Ida Thijssen tel 317766 en voor de gemeente St, Anthonis Toos vd Wiel tel 452029 of Ine Poodt tel 453046


9

Februari 2010

Gouden zakenjubileum

Deel 2, slot (mei 1942) Slechts terloops en als een staaltje van de veelzijdigheid voor de bemoeiingen van den Heer Wagemans vermelden wij even, dat hij met wijlen Burgemeester Thijssen van Beers een van de grondleggers is geweest van de - thans bloeiende - veefokkerij in deze streek. De gemeentestier – er waren toen nog geen vereenigingen – vond zijn plaats immer in Wagemans’ stal. Op een paar belangrijke episoden uit den pioniersarbeid van den jubilaris moeten we nog wijzen. Wij vestigden reeds de aandacht op de succesvolle pogingen, om goede afzetgebieden te vinden in Duitschland voor de producten van den landbouw in deze streek. Een ander blijk van activiteit toonde deze geboren zakenman, toen rond 1910 de vraag naar zaaigranen geleidelijk grooter werd en ook onze Land-van Cuyksche boeren de noodzakelijkheid inzagen van het aanschaffen van nieuw zaaizaad. Toen was de Heer Wagemans weer een van de eersten in ons gewest, die hiervoor zorgde. Hij maakte reizen naar de meest vooraanstaande boerenbedrijven op de kleigronden en kocht daar prima graan, dat hier als zaaigraan naar zijn klanten ging. Dit werd hier met groot succes gebruikt. De zaaigranen zijn immer een belangrijk onderdeel geweest van den handel van den Heer Wagemans, die vooral op het gebied van de levering van zaaiwikken een groote bekendheid verwierf. In dit verband moge erop worden gewezen dat hij meerdere malen reizen heeft gemaakt naar Hongarije om daar de beroemde Hongaarsche wikken te koopen. Als gevolg van den jarenlangen, zij het dan

op kleinere schaal gevoerden handel in zaaigranen, is in 1941 gesticht “Akkerbouwkantoor Betere Oogst”, welk kantoor zich speciaal toelegt op de teelt van en den handel in zaaizaad en pootgoed. Grijpen we nu nog even een periode terug: den wereldoorlog, een zeer moeilijke tijd voor alle zaken. De Heer Wagemans zag zich toen aangesteld als regeeringsexporteur van aardappelen. Mede daardoor kon hij zijn zaken op het noodige technische peil houden en onmiddellijk na den oorlog toog hij met zijn zoons, aan den arbeid, om den graanmeel- en kunstmesthandel weer volop op gang te brengen en verder uit te bouwen. Dat is hem volkomen gelukt, getuige het huidige peil van het vertakte bedrijf, maar daarvoor heeft hij heel wat moeilijkheden en tegenslagen moeten overwinnen en heel wat energie en werkkracht en zakenkunde moeten aanwenden. Wij memoreerden in vorige artikelen al eens, dat de geleidelijk opgroeiende zoons een flink hulp werden voor den Heer Wagemans. Zeker mag in dit overzichtje echter niet onvermeld blijven de veelzijdige steun, die de jubilaris van thans gedurende een lange reeks van jaren ondervonden heeft van den Heer A. Janssen, thans Burgemeester van Maashees, die in den waren zin de rechterhand van den Heer Wagemans mocht heeten. Ten slotte: hoezeer zijn zaken hem ook opeischten, toch vond de Heer Wagemans nog tijd voor het organisatieleven, waarin hij een ijver en vurig strijder was. Wij noemen zijn bestuurslidmaatschap van den Molenaarsbond, van de Onderlinge Molenaarsverzekering, van den Brabantschen Bond van Schuttersgilden en van den Zuidelijken Bond van Aardappelexporteurs.

1936: Niets bleef de molen van Wagemans bespaard!. In dit jaar kraaide de haan er victorie. Maar dat was wel de vuurhaan! Hij was niet meer te redden. Besloten werd hem vakkundig te laten instorten. Experts maakten gaten in de muren waardoor zij houten palen sloegen. Die palen zouden in brand gestoken worden zodat de ruïne verder zou instorten. Maar de oude, (door kortsluiting?) al dusdanig geteisterde reus, vond het wel welletjes en stortte eigenhandig in al voordat de palen aangestoken waren.

Sinds 1896 is hij lid van het St. Anthoniusgilde en bijna zoovele jaren keizer van dit gezelschap. Zondag a.s. viert dus de Heer Wagemans zijn gouden zakenjubileum. De staat van dienst, hier maar heel beknopt weergegeven, rechtvaardigt ten volle, dat wij deze succesvollen, energieken en bekwamen zakenman van harte feliciteeren. Hij moge nog vele jaren in goede gezondheid getuige zijn van de groei en bloei der zaken, waarvoor hij de hechte fundamenten legde. Gouden Huwelijksfeest. Wij staan nu aan den vooravond van het gouden huwelijks-

feest van het echtpaar P. Wagemans-Raaymakers, hetwelk Zondag a.s. zal worden gevierd. Buurtschap, Gilde en anderen zijn druk in de weer, om bij deze gelegenheid het gouden echtpaar in verschillenden vorm hulde te brengen o.m. door het aanbrengen van versieringen. Wij wenschen de nog krasse oudjes bij voorbaat van harte geluk met dit zeldzaam feest en hopen, dat de goede God hun nog vele jaren in goede gezondheid moge schenken. Volgende maand volgt nog een artikel van het Gouden Huwelijksfeest.


Februari 2010

10

In gesprek met Henk van de Lockant Hallo! Voordat ik het vergeet te zeggen. Piet Theunissen heeft gebeld. Oh? Piet Theunissen? Wat is er aan de hand? Hij wil jou vragen mee te werken aan een artikel in de Dorps-Courant !

varkens een echte hooizolder ‘waar “Ome” Jan dan z’n middagdutje bij elkaar lag te snurken en ’s winters de onovertroffen geur en geluiden van ’n stal vol koeien. Kortom ’n weelde waar veel

Van links naar rechts en voor naar achter:Jan Geurts, Theo Derks, Henk van Hoof,Theo Nabuurs,Sjaak Hofmans,Hein Aldenhoven,Peter Loeffen,Tiny ten Haaf, Henri Smits, ondergetekende, Hem Heurkens en Jan Hermanussen.

En wat heb je afgesproken? Nou ja ik bel hem wel even. Dus Piet gebeld en voorzichtig toegezegd. Gaandeweg en overwegend wat moet daar dan in komen te staan is het opmerkelijk hoeveel herinneringen plotseling weer uit het grijze verleden opduiken. Terug in de tijd, allerlei zaken komen boven die je dacht allang vergeten te zijn. Back to the roots!! Opgegroeid in een warm gezin met hardwerkende ouders, 3 oudere broers en evenzoveel zussen. De jongste van het stel, dat was ik dus, natuurlijk behoorlijk verwend. Hoe kan het ook anders met 3 oudere zussen. We woonden aan de rand van het dorp met uitzicht op het open veld, gelukkig nog steeds grotendeels in tact. Een “speelruimte” met daarin zelfs ’n echte boerderij (Thomassen). Eentje van het gemengde soort. Akkerbouw, koeien, kippen,

stadskinderen jaloers op zullen zijn. Hutten bouwen in de boomgaard of in de achterliggende bossen bij het oude voetbalveld. Het sluimerende conflict met de “bende van de rode (of was het zwarte) hand” van Jan van Laake. ’s Winters liepen dan nog wel eens de weiden onder water en als dat dan werd gevolgd door een serieuze vorstperiode kon je tot aan Moeke Linders in Gassel schaatsen. Altijd buiten wanneer dat maar kon. Het zal dan ook niemand verbazen dat ik op de eerste schooldag eerder weer thuis was dan mijn moeder. Van de lagere school weet ik me vooral meester Ghijssen en meester Jansen te herinneren. Alleen maar jongens! De meisjes zaten nog apart bij Juffrouw Loos. Pas enkele jaren later op de MULO in Cuijk werden

gemengde klassen gewoon. Niet in alle opzichten ’n verbetering omdat er tijdens de gymlessen nog maar weinig gevoetbald werd en altijd maar volleyballen is aan mij niet besteed. Goede herinneringen heb ik aan meester Ghijssen, de verhalenverteller, hij kon zomaar voor de vuist weg, terwijl rekenen op het programma stond, ’n uur lang vertellen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van hem heb ik op de lagere school uiteraard het meeste geleerd. Nee dan was meester Jansen “Hem”, ’n ander verhaal. Hij was zelfs voor die tijd ouderwets en ging fysiek geweld niet uit de weg als dat naar zijn mening vanuit opvoedkundig opzicht gewenst was. “Kom jij maar ’s mee naar het kantoortje. “

Na de lagere school naar Cuijk naar de MULO en later naar de Analystenschool in Oss. Laatst las ik het verhaal van Ferdie van den Heuvel en daarin herkende ik wel de tijd samen in, ik dacht 2D, maar het kan ook 2B geweest zijn. Met Jan van Laake veel gelachen en niet veel geleerd. Mijn vroegste herinneringen aan Beers worden in eerste instantie gedomineerd door de jongste onbezorgde jaren. De daarop volgende jaren werden natuurlijk vooral beheerst door het voetbal. Van kleins af aan gevoetbald, het zit tenslotte in de genen, en vanaf de pupillen in clubverband. Bijna al die jaren t/m het eerste elftal deels met dezelfde spelers. Theo Derks,


11 Hein Aldenhoven, Stef Goossens, Willy Cuppen, Willy Hermanussen, Theo Nabuurs, Tiny ten Haaf, Henk en Martin Janssen etc.. Ik had het geluk deel uit te maken van een “goede lichting”. Met ’n elftal dat later in staat was goed mee te draaien in de A1 competitie en het op kon nemen tegen clubs uit grotere omringende plaatsen JVC, Juliana, Volharding etc. Uiteindelijk waren dit natuurlijk wel de leukste voetbaljaren. Met Huub “Huubke” Wagemans als elftalbegeleider die geen enkele moeite teveel was en jarenlang veel van zijn vrije tijd voor ons heeft opgeofferd. Zelfs tot het organiseren van “op kamp gaan” bij de boerderij van Cuppen in Ottersum om daar de jeugdvierdaagse te lopen. Uit die tijd stamt ook de foto van de Kleuren mars. En dan maar de hele godganse dag zingen : “Het hondje van de bakker” met als voorzanger Jan “van Anna”. Ik begrijp uit de kranten dat ie beter koeien en paarden kan fokken dan zingen. Later kreeg Huub assistentie van Peter Goossens. met als trainer Wim Thijssen. Op de foto gingen we na het zoveelste kampioenschap of was het ’n gewonnen bekertoernooi (?) op visite bij Theo Derks die na zijn zoveelste hersenschudding zwak en misselijk op bed lag. Met het eerste elftal nog het kampioenschap meegemaakt met Tinie Branje als trainer. Tinie was het trainer type dat veel waarde hechtte aan hard en vooral langdurig trainen. Nadat ik in Cuijk ben gaan wonen, in de avonduren opleidingen ben gaan volgen en niet meer aan trainen toekwam heb ik nog ’n paar jaar in het 2e gevoetbald. Op ’n gegeven moment zelfs nog ’n keer kampioen geworden Later nog een tijd bij de Beerse veteranen gevoet-

Februari 2010

bald maar ben tenslotte bij JVC veteranen terecht gekomen waar ik nog steeds elke week actief ben. Uiteraard kijk ik nog altijd, maandagmorgen in de krant eerst wat HBV 1 gemaakt heeft en er zijn in het recente verleden nog hele mooie resultaten behaald maar helaas loopt het momenteel wat minder. Wie weet komt er nog ’n kentering en wordt degradatie voorkomen. Op de vraag wat mij nog het meeste is bijgebleven van Beers is het dorpse, kleinschalige en vooral gemoedelijke karakter. De kleine wereld waarin we leefden. Veel is er sindsdien veranderd. Voor mensen die in dit verband een reis in de tijd willen maken zou ik willen aanraden om “Hoe God verdween uit Forwerd” te lezen. Inmiddels ben ik al bijna 37 jaar uit Beers weg en heb daarna altijd in Cuijk gewoond . Ben getrouwd en heb 3 dochters (Karen, Stephanie en Renske). Steef en Renske hebben inmiddels al voor 3 kleinkinderen gezorgd. 1 meisje Mare en 2 jongens Auke en Koen. En al hebben Steef en Renske lange hockey ervaring en bij Civicum ook hun huidige partners gevonden, toch is de kans op ’n JVC toekomst voor de kleintjes zeker niet uitgesloten. Ik heb althans al geprobeerd de familie wijs te maken dat Auke toch wel ’n erg sterk linkerbeen heeft. In de afgelopen 37 jaren heb ik altijd bij Nutricia gewerkt. Eerst als analist op het Analytisch laboratorium. Later als chef laboratoria en vervolgens via Externe Kwaliteitsborging overgestapt naar R&D IMF. Momenteel ben ik als Manager Specification Management wereldwijd verantwoordelijk voor de grondstofspecificaties van Danone Baby Nutrition en geef leiding aan “spec. writers” uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Engeland, Polen, Rusland,

Foto: Ergens op de Spaanse hoogvlakte de Meseta. Indonesië, China, Malaysie maar het meeste plezier en, echt waar, Frankrijk. haal ik toch uit mijn andere In deze functie ben ik vrijhobby fietsen. Mountainwel wekelijks onderweg en biken of op de racefiets heb ik het geluk gehad veel werken aan de conditie met van de wereld te kunnen o.a. als doel lange tochten zien. Shanghai (China), Jate kunnen maken op de karta, Moskou en New York Trekking. waren daarin de mooiste Augustus 2006 ben ik ervaringen. vanuit Cuijk naar Santiago Werken bij Danone brengt de Compostella gefietst. ’n so-wie-so met zich mee dat Tocht van 2500 km door je met allerlei nationaliteiten België, Frankrijk en Spanje. en culturen te maken krijgt. Een ervaring die veel indruk Dit maakt dit werk mede zo heeft gemaakt en die in de boeiend. toekomst, naar ik hoop, ’n Dat reizen moet natuurlijk vervolg krijgt. allemaal geregeld worden Ik kan het iedereen aanraen daarin is onze steun den en mocht er iemand iets en toeverlaat Magret Kaak soortgelijks van plan zijn en onmisbaar. Magret werkt graag advies hebben, neem als secretaresse op het R&D dan gerust contact op. Baby in Cuijk maar zij is voor mij natuurlijk, als echte Ik neem aan dat de Beerse Beerse, ook ’n link naar gemeenschap voorlopig mijn geboortedorp. weer voldoende geïnforRoddelen over Beers doen meerd is en bij deze wil we dus niet maar het is toch ik Piet Theunissen en zijn leuk om af en toe iets over redactie bedanken voor de Beers te horen. uitnodiging om dit stuk te Zoals eerder gezegd. Voetschrijven. bal doe ik nog wekelijks


Februari 2010

12

Terugblik op het Blèrfestival Optocht

Op 9 januari vond het jaarlijkse Blèrfestival plaats. Er waren maar liefst 8 deelnemende groepen en zij werden beoordeeld door een deskundige jury van De Schaopenwaesers uit Odiliapeel. Het spits werd afgebeten door het Prinsengilde, een nummer in westernsfeer. Daarna de charmante Bèrse Boa’s met hun lied over het Bèrse Carnaval. De volgende groep was onze oude bekende Spuit 11, uitgedund tot Spuit II. De familie van Prins Tonny d’n Twedde en Prinses Conny betrad het podium als De Cloaskes en brachten een lied over…….. Prins Tonny. Zoals elk jaar waren ook de mannen van de Jeugdraad van de partij en zij zongen een gezellig nummer over 4 dagen carnaval. Prins Tonny d’n Twedde en Prinses Conny geheel in functie bouwden een feessie met hun eigen dansmariekes en Nar Mari. Hierna was de beurt aan de winnaar van vorig jaar, CV “de Bokkerijers”. In hun lied werd duidelijk hoe druk de Raad van Elf het heeft ook buiten het carnaval om. De afsluiter van de eerste ronde was Dubbel BB, met een erg heet nummer.

Presentator Gert-Jan gaf de microfoon over aan de boerenbruiloftcommissie, zodat zij het nieuwe boerenbruidspaar bekend konden maken. Niemand minder dan De Drie Wijzen uit het Oosten kwamen op bezoek, met eigentijdse cadeaus. Na dartpijlen, een volleybal en een tapkraan werd duidelijk dat het nieuwe boerenbruidspaar Jeroen van Oosterom en Claudia Derks is. Zij werden natuurlijk zeer enthousiast welkom geheten. Jeroen zal tijdens zijn bruiloft worden bijgestaan door zijn getuigen, broer Sjaak en Bart van Haren. Claudia krijgt versterking van haar zus Linda en Saskia Linders als haar getuigen. Voordat de jury in beraad ging over het beste blèrlied van 2010 kregen alle groepen nog één kans om hun blèrkwaliteiten ten gehore te brengen De derde prijs ging naar Dubbel BB, de tweede prijs naar het Prinsengilde. CV “de Bokkerijers” wist de titel te prolongeren door voor de tweede keer op rij het Blèrfestival te winnen! Het winnende lied heet Hey Bèrs en is geschreven door Sylvia Cornelissen. De aanmoe-

digingsprijs ging naar De Jeugdraad. Chapeau! De jury liet horen dat ze in Odiliapeel ook kunnen zingen en blaatten onder begeleiding van onze eigen Raad van Elf hun lied de enthousiaste zaal in. Met nogmaals het winnende lied “Hey Bèrs” werd het Blèrfestival afgesloten. De feestvreugde werd nog verhoogd met een Abraham en een heus huwelijksaanzoek. Het bleef nog lang gezellig in de bokkestal waar huis-DJ Raymond de sfeer er goed in wist te houden.

Ja, dat was toch wel geweldig mooi, die optocht van vorig jaar. Prachtig om te zien hoe alle wagens, karren, groepen en groepjes in een lange stoet door Beers trokken. En ...met heel veel publiek langs de kant. Een succes dus. Een succes waar zo’n klein dorp als Beers best trots op mag zijn. Wij willen dan ook alle deelnemers van vorig jaar nog een keer bedanken voor hun geweldige inzet. En natuurlijk geldt dat ook voor de jury. Het was een prachtig gezicht om ze daar te zien zitten op die fraaie jurywagen. Natuurlijk gaan we er deze carnaval weer net zo iets moois van maken als afgelopen jaar. Of ………. nog mooier en langer!!! We willen kijken of we het voor de jeugd nog iets aantrekkelijker kunnen maken door aparte prijzen te verdelen onder groepen die alleen maar uit jongeren onder de 14 jaar bestaan. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus Bokkerijers en Bokkerijerinnekes, doe mee en geef je op. Voor aanmelding kun je gebruik maken van het deelnameformulier op www.debokkerijers.nl. Je kunt natuurlijk ook gewoon bellen. Aanmelden kan tot uiterlijk 13 februari 2010 Ser ten Haaf, Molenstraat 7, 318347, serencarla@zonnet. nl of Carel ten Haaf, Burg. Thijssenstraat 14, 316545, c.tenhaaf@wolmail.nl

Boerenbruidspaar 2010 MAANDAG 15 FEBRUARI

Jeroen van Oosterom zoon van Gerrit van Oosterom en José van den Heuvel Claudia Derks dochter van Theo Derks en Cobie van Duin kaarten zijn te koop bij Jos van den Heuvel


Februari 2010

13

Carnavalsmis Geheel in de traditie van carnaval zal er op zaterdag 13 februari om 19.00 uur een carnavalsmis gehouden worden in de H. Lambertuskerk te Beers. Aalmoezenier P. Linssen zal ons voor gaan in deze carnavalsviering. Zowel het Visserskoor als Toets & Bas, onder leiding van Joop van Haalen, zullen

voor een vrolijke noot zorgen. Speciale gast tijdens deze carnavalsviering is zanggroep Juvia uit Vianen. Zij zullen enkele door de prins en prinses gekozen liederen ten gehore brengen. Wij hopen jong en oud te ontmoeten tijdens deze viering met als thema: “Geniet van ’t lève!”

Cola disco Jullie komen toch ook????? Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee van buiten ’t Bokkerijersrijk. Wanneer? Zaterdag 13 februari 2010 Waar? Cafe Zaal Marang Voor Wie? Jeugd van groep 7 en 8 en brugklassen 1 en 2 Binnenkomst ? Vanaf 18.45 uur tot 19.15 uur Entree? Euro 4,00 (inclusief 3 consumpties en een hapje) Kledingtip? Après-ski Dansen – Spel – Polonaise - Koud Colaatje - Hapje en Snapje – Lachen – Lol maken. Laat je verrassen.

2e Dorpsgesprek IJspret op de Wiel Uw oplossing telt In de eerste dorpsbijeenkomst is gesproken over de wensen van de bewoners van Beers. Nu is het tijd om over oplossingen te gaan praten. Beerse verenigingen fuseren!? Levensloopwoningen in centrum!? 2e Dorpsbijeenkomst: dinsdag 9 februari Aanvang: 20:00 uur - Locatie: MARANG

Er werd weer als vanouds geschaatst op de Wiel. Zij het met wat hulp van de brandweer die tot 2 keer toe zijn geweest om water op te spuiten zodat er geschaatst kon worden.


Februari 2010

Stefan Wagemans eerste kampioen biljartvereniging Gin Keus

Eind 2008 werd bij enkele Beerse biljartliefhebbers het idee geboren voor een biljartclub die het allemaal niet zo nauw neemt. Uiteindelijk heeft dit begin 2009 geresulteerd in de twaalfkoppige biljartformatie met de naam “Gin Keus”. Iedere tweede vrijdag van de maand stoten en trekken de mannen van Gin Keus hun balletjes op het groene laken van clubhuis ‘t Wapen van Beers. En ondanks het vrijblijvende karakter liep de spanning tijdens de finaleronde van het eerste seizoen toch op naar ongekende hoogte. Aan het eind van de elf speelrondes waren er immers nog drie kandidaten om de felbegeerde Blauwe Bal in de wacht te slepen en zichzelf een jaar lang de Gin Keus kampioen te mogen noemen. Op 8 januari jongstleden was het zover.

En het bleef letterlijk tot de laatste seconde spannend. Outsider Stefan Wagemans stond aan het einde van de avond twee punten voor op de twee favorieten Marcel Theunissen en Martijn van den Bogaard. En geheel volgens de nog prille Gin Keus traditie was de ontknoping fenomenaal. Marcel sleepte namelijk in de laatste pot van de competitie, nota bene tegen Martijn, via de nabeurt nog een gelijkspel in de wacht waardoor Stefan Wagemans werd gekroond tot de eerste Gin Keus Kampioen. Hij heeft de eer om zijn wedstrijden in 2010 te mogen spelen met de Blauwe Bal. Het bestuur van Gin Keus bedankt alle leden en het clubhuis voor het uiterst succesvolle maar vooral gezellige eerste jaar en hoopt dat er nog vele volgen.

Vrijgezellenparty Boerenbruidspaar Jeroen van Oosterom en Claudia Derks zijn dit jaar uitgeroepen tot het boerenbruidspaar van 2010. Op carnavalsmaandag zullen zij elkaar het jawoord geven. Maar voor het zover is gaan we eerst een vrijgezellenfeestje vieren. Dit doen we op zaterdag 6 februari vanaf 21:30 uur bij ’t Wapen van Beers. DJ REsound zal deze avond voorzien van de mu-

zikale aankleding. Deze avond is bedoeld voor iedereen die graag nog een feestje wil vieren met Jeroen en Claudia als “vrijgezel”. Het belooft een gezellige avond te worden. We zien jullie graag op zaterdag 6 februari. “Gaan met die banaan” De getuigen van het Boerenbruidspaar.

14

Kroegverslaafden 1 winnen Beerse Cup

Voor het 10e jaar op rij organiseerde Zaalvoetbalvereniging ‘t Wapen van Beers “De Beerse Cup”. De “Beerse Cup” is een zaalvoetbaltoernooi waarbij tien Beerse vriendengroepen strijden om de felbegeerde titel. Dit toernooi werd gespeeld op zondag 27 december in de sporthal in Mill. Evenals andere jaren werd er weer sportief en fanatiek gestreden, waarbij niemand voor elkaar onder wilde doen. Het toernooi leverde uiteindelijk een finale op tussen het team van Goud van Oud en Kroegverslaafden 1. Het was een spannende finale die uiteindelijk door het nemen van penalty’s moest worden beslist. Het team van Kroegverslaafden 1 ging er uiteindelijk met de buit van door en werd tot winnaar van het toernooi gekroond. Het was de vijfde keer op rij dat een team van de Kroegverslaafden er met de overwinning vandoor ging. Later op de avond was de prijsuitreiking bij ’t Wapen

van Beers. Koen van Gemert werd uitgeroepen tot beste keeper van het toernooi, hij was er mede verantwoordelijk voor dat zijn team de finale wist te behalen. Jordy Traas werd met 5 doelpunten uitgeroepen tot topscorer van het toernooi. De sportiviteitprijs werd dit jaar in ontvangst genomen door het team van Kroegverslaafden 2. De mooiste prijzen werden echter verdeeld bij de spectaculaire loterij. Deze jaarlijkse traditie zorgt voor veel gelukkige winnaars en veel plezier. Zo ging Marco Loeffen met diverse prijzen op zijn zojuist gewonnen mountainbike naar huis. Aansluitend vond er een gezellige feestavond plaats, waarbij de winnaars duidelijk lieten horen dat zij gewonnen hadden. Het slotakkoord was voor Geert van de Leuvert, die met een gitaaroptreden de avond afsloot. ZVV ’t Wapen van Beers


Februari 2010

15

TheYoungOnes

1. Ik ben Hans Kuppeveld, 17 jaar en woon met mijn vader, moeder en broertje in de Nieuwstraat in Beers. 2. s’ Morgens rond 7:15 uur opstaan en dan naar school. Daarna chillen en ‘s avonds soms voetballen en anders chillen met vrienden. 3. Voetbal en gitaar spelen. 4. www.youtube.com. 5. Met een moi wijf. 6. Die liggen er meestal niet. 7. Met Dani Pedrosa. 8. Een moi groot strand bij de Kraay. 9. MotoGP coureur. 10. Dat zet ik op de bank en spaar het voor later. 11. Camiel Heurkens. 1. Ik ben Hanneke Huberts, 11 jaar en woon samen met mijn ouders (Tonny en Anita) en broertje (Mart) op de Sterrenbos 8. 2. Om 7 uur opstaan, eten en naar school. Na school soms afspreken met vriendinnen, soms meteen naar

Hans

huis, op dinsdag voetbaltraining en op vrijdag saxofoonles. 3. Voetballen, tennissen, saxofoon spelen, knutselen en tekenen. 4. Hyves.nl. 5. Met vriendinnen, m’n ouders en Luna (mijn poes).

6. Spijt van Carry Slee. 7. Met Lieke van Lexmond (Charlie van GTST). 8. Beers is goed zoals het is. 9. Actrice. 10. Kleding, sieraden, knuffels en speeltjes voor mijn poes Luna 11. Neeltje Hendrix, succes Neeltje.

Iedere maand worden aan 3 jongeren tot 18 jaar uit Beers de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten? 6. Welk boek ligt er naast je bed? 7. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? 8. Je bent burgemeester van Beers, wat verander je? 9. Als je uit alles kunt kiezen, wat zou je dan later willen worden? 10. Je krijgt € 100,-, wat ga je kopen? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze vragenlijst in te vullen? Antwoorden met foto inleveren vóór de 15e van de maand Liefst per e-mail: drieopeenrij@gmail.com of bij Helga Linders, Op de Hof 11, Beers. Doc. of txt-bestand. Foto min. jpeg, 200 dpi.

Hanneke Robin

1. Ik ben Robin Derks, 6 jaar en woon met papa, mama en Nina op de Venstr 10. 2. Om 07.30 uur opstaan, naar school. Tussen de middag eet ik samen met mama en Nina een boterham. Na schooltijd spelen, zwemles of sporten. Rond 19.30 uur weer naar bed. 3. Ik zwem graag, sinds kort volleybal wat ik erg leuk vind, knutselen en kijk graag tv. 4. www.schooltv.nl met dasje en vosje (leesdas).

5. Op een onbewoond eiland met Fleur Lange. 6. Een heel dik Suske en Wiske boek, waaruit papa mij elke avond voorleest. 7. Ik zou wel eens met papa een dagje willen ruilen. 8. Ik zou een groot zwembad laten bouwen in Beers, waar iedereen in mag spelen. 9. Dokter, dan kan ik iedereen beter maken. 10. Een hele mooie Nintendo. 11. Evi Hendriks uit mijn klas.


Februari 2010

Kerstmarkt Basisschool Dr. Jan de Quay Na wekenlange voorbereidingen van kinderen, ouderraad en team was het dan eindelijk zover op 16 dec jl; de kerstmarkt! We kunnen terugkijken op een fijne, bijzondere, maar vooral ook sfeervolle avond. Kinderen, ouders, opa’s, oma’s, familie en bekenden vonden de weg in het donker naar de in kerstsfeer versierde school. Zowel binnen als buiten was het gezellig druk. De “levendige” kerststal had veel belangstelling en de familie Janssen (ouders van Twan, Britt en Merle) zorgde ervoor dat er enkele echte schapen waren. De ouderraad heeft zich vol enthousiasme ingezet voor deze avond en weer een geweldige prestatie neergezet. Er was voor iedereen wat lekkers te eten en te drinken. Bedankt voor jullie grandioze inzet! De versiergroep bedankt, want jullie zorgden voor de sfeervolle aankleding! Ook de tentenbouwers, die daags van te voren al aan het sjouwen waren en veel werk hebben verzet, bedankt! Binnen in de school was het “open podium.” De speelzaal was voor deze gelegenheid omgetoverd in een feestelijk versierde ontmoetingsruimte. Verschillende kinderen en een ouder zongen of speelden kerstliederen op hun instrument. Groep 7 verzorgde een spetterend optreden: creatief met doeken. Zij hadden zich uitgedost in Afrikaanse kleding en dansten ook op Afrikaanse muziek. Groep 8 zong en danste op de muziek van “The Wizz.” Naast de verkoop van speelgoed, schilderijen en andere artikelen waren er verschillende activiteiten die druk bezocht werden. Onder andere een kansspel, op de foto met de Kerstman, aantal kerstballen raden en een fruitautomaat. De levende standbeelden trokken ook veel belangstelling. Knap hoe ze dat deden!

Jacques Derks, geholpen door twee vrijwilligers, Marion Blom en Hans van Beers, hadden een eigen kraampje. Zij vertelden over hun werk en lieten foto’s en materialen uit Kenia zien. Enthousiast verkocht ook Jeanne Linders haar zelfgemaakte kaarten; “ Een kaartje voor Klaartje.” Geweldig! Opbrengst € 100,00 Het aantal kerstballen in de vaas was 53 en werd geraden door Dazzle van de Berg. De diensten en goederenveiling onder leiding van meneer Leo was een groot succes. Ouders en ook kinderen boden hun diensten aan. Bijvoorbeeld nagels pimpen, stoep vegen of zelfs een ontbijt op bed. We sloten de kerstmarkt af met enkele liederen gezongen door het team. Anita Huberts en Karin van de Bergh maakten foto’s op deze avond, deze kunt u op onze website bekijken. www.basisschoolbeers.nl De opbrengst van deze kerstmarkt gaat naar “Stichting Klaartje Derks voor

Colofon De Dorps-Courant verschijnt sinds maart 1997 iedere eerste woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 800 exemplaren. Losse verkoop Dorps-Courant bij kapsalon Jos van den Heuvel voor 1,25. Abonnement voor nietingezetenen van Beers kost 27,50 per jaar. Ingaand per 1 januari. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” p.a. Ganzenbroek 5, 5437 BL Beers. Tel. 0485-318175. Fax: 0485-311207 t.a.v. De Dorps-Courant redactie@dorpscourant.nl www.dorpscourant.nl

Kisumu”. We kunnen met trots € 1261,41 overmaken op hun rekening!! Hiermee kunnen we een groot aantal kinderen in Kenia helpen. In januari gaat Hans van Beers voor 3 maanden naar Kenia. Hij neemt tekeningen en knikkerzakken mee, gemaakt door de Beerse kinderen. In Kisumu gaat hij een speelplaats inrichten met het opgebrachte geld. Mochten we bericht van hem ontvangen dan leest u dat in de eerstvolgende Bijblijver. Iedereen die geholpen heeft om deze kerstmarkt te doen slagen willen wij van harte bedanken!!! Het was fijn en goed om dit te mogen doen in navolging van het werk van Klaartje, onze oud-leerlinge. Bedankt allemaal! De kerstwerkgroep

Oproep Oproep Oproep Toneelvereniging Cultuur en Ontspanning uit Escharen is op zoek naar nieuwe leden. We zijn een kleine vereniging die de laatste jaren vooral kinderstukken heeft gespeeld. Dit is erg leuk om te doen. De reacties van de kinderen zijn vaak heel spontaan en oprecht. Misschien heeft u toneel gespeeld of is het een nieuwe uitdaging voor

16

u. De oefenavonden staan nog niet vast. Rinie Vos en Marjan Lucassen uit Beers spelen al (enkele) jaren met veel plezier bij deze toneelvereniging. Dus heeft u interesse of vragen neem dan contact op met Marjan Lucassen, Korte Spruit 4, 0485-322295. We horen graag van u. Marjan Lucassen

Aanlevercondities: Tekst: .doc of .txt-bestand Foto: niet ingesloten in Word, jpeg, 300 dpi (max. 3 Mb per email). De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Redactie: Piet Theunissen, Willemien Nabuurs, Harry Bardoel, Henriëtte Claassen, Helga Linders Uiterste inleverdatum kopij 2 weken voor de eerste woensdag van de maand. (woensdag 17 februari) Bezorging: Fam. Josemanders, De Vang 15, tel. 317936 De Dorps-Courant is gedrukt bij:


Februari 2010

17

Familie ten Haaf wint familietoernooi nieuwe teams zoals: Francissen (van Ronca Meulebelt), Weltevrede (van voorzitter Ed), Daverveld (uit Mill) en van der Ligt (van selectiespeelster Anne). De verrassende winnaar werd de familie ten Haaf die favoriet Wijnhoven in de finale wist te verslaan: 15 – 11 en 18 – 20. De volgende editie van het familietoernooi is op zondag 2 januari 2011

De volledige uitslag:

Sanne van Sambeek, Joris Manders, Daan ten Haaf, Maartje ten Haaf, Marloes ten Haaf, Brechje ten Haaf. Niet op de foto maar wel in het team: Elly ten Haaf en Paul ten Haaf.

Op de zondag tussen Kerst en Nieuwjaar wordt in de Kloosterhof traditioneel het familietoernooi geor-

De organisator en zijn broer (Pieter en Ser) als trotse “oudjes” van de winnaars.

ganiseerd. Al voor de 38e keer waren bij Energo 20 familieteams op bezoek en die hadden het weer enorm naar hun zin. De hele dag een drukte van belang in de hal, de kleine zaal en natuurlijk in de kantine. Heel veel gezelligheid dus, binnen de eigen familie, maar ook omdat je weer eens mensen van vroeger terug ziet. En, zeker geen bijzaak, de wedstrijden. De teams waren op sterkte ingedeeld in vier klassen en in elke klasse waren de teams goed aan elkaar gewaagd. Ook deze keer weer 20 teams. Gelukkig ook weer

Ik en de Vip

Klasse A 1.ten Haaf 2. Wijnhoven 3. Driessen 4. Degen 5. Nabuurs

Klasse B 1.Daverveld 2. Welevrede 3. Derks 4. Nabuurs 2 5. Driessen 2

Klasse C 1. Degen 2 2. v. d. Ligt 3. Francissen 4. Claassen 1 5. Hermanussen

Klasse D 1. van Lanen 2. ten Haaf 2 3. Degen 3 4. Kaak 5. Claassen 2

Toneel in Haps Op vrijdag 5 maart en zondag 7 maart zal toneelvereniging Kunakra het blijspel “Bananasplit”, geschreven door Wendy Stroobant, opvoeren. Deze twee voorstellingen waren eerder gepland op 20 en 22 nov. vorig jaar maar door familieomstandigheden kon dat toen niet doorgaan. Kaartenvoorverkoop: vanaf zondag 21 februari zijn kaarten te verkrijgen bij: IJs en Spijs, Burgemeester van Hultenstraat 1a, Haps en bij P. Gerrits, Johan Frisolaan 36, Haps. Voor overige info tel. 0485 313604. Op de dag van uitvoering, beperkt, aan de zaal. Reeds gekochte kaarten blijven geldig. d.w.z. kaarten van 20 nov. zijn geldig op 5 maart en kaarten van 22 nov. zijn geldig op 7 maart.

Korte inhoud v/h stuk. Het museum voor moderne kunsten wordt met sluiting bedreigd. Er komt bijna geen publiek meer en conservator Martin zit met zijn handen in het haar. Als hij echter hoort dat de minister van cultuur een bezoek zal brengen aan zijn museum ziet hij zijn kans schoon. De minister moet koste wat kost de indruk krijgen dat het museum wel degelijk levensvatbaar is. Een door Martin uitgedacht bizar plan zal uitkomst moeten bieden. Het voltallige personeel wordt ingezet om met verkleedpartijen de minister het idee te geven, dat het museum nog erg in trek is bij het publiek. Dat dit niet helemaal loopt zoals hij had gedacht spreekt bijna voor zich. Dan slaat het noodlot toe ! Een gewapende terrorist bezet het museum en neemt iedereen in gijzeling. Dit blijspel wordt gespeeld in twee bedrijven door: Marc Thijssen: Venant Lemmers: Emile Arts: Piet Gerrits : Rogier Thijssen :

Tijdens een vrolijk avondje met vrienden kwamen wij in aanraking met oud PSV voetballer Jan Heintze. Natuurlijk wilde Loes Toonen met hem op de foto.

Minister van Cultuur Interieurverzorger Leo Suppoost Paul Conservator Martin Terrorist Ricardo

Aanvang voorstellingen. vrijdag 5 maart, 20.00 uur zondag 7 maart, 14.00 uur. Zaal “De Posthoorn” (Kerkstraat) is een uur voor aanvang van de voorstelling open.


Februari 2010

Seniorenpagina Hobbyclub Beers/ Linden maakt knikkerzakjes voor Schoenendoosactie Geven maakt je rijk!! De dames van Hobbyclub

tjes aan een arm kind in een weeshuis, vluchtelingenkamp of sloppenwijk. Wilt u meer informatie over schoenendoosactie kijk op de website! www.actiekids.nl of www. samaritanspurse.nl

Spreuken;

Beers/Linden hebben hard gewerkt om vele kinderen blij te maken. Zij hebben knikkerzakjes gemaakt voor de actie “Deel je rijkdom en vul een schoenendoos”. De dozen uit Nederland en België gaan naar Kameroen, Oeganda, Tanzania en de Filippijnen. Mooie cadeau-

- De vrijwilliger is voor de ouderen het goud van de maatschappij. - Het leven tot 60 is slechts een warming-up. - Doe dingen waarvan je denkt dat je ze niet kunt. - De ouderen hebben de toekomst. - Tempo is niet belangrijk, zolang je maar niet stilstaat. Ontmoetingsruimte “’t Trefpunt” Activiteiten SWOC i.s.m. Beheersstg. Beers/Linden o Koersballen – dinsdag- en vrijdagmorgen o Zitgymnastiek – dinsdag-

middag – bibliotheek o Gymnastiek – dinsdagmiddag Kloosterhof o Eetpunt – woensdagmiddag

Activiteiten KBO o Kienen – 2e en 4e donderdagmiddag van de maand o Fietsen – 3e donderdagmiddag v.d.maand [periode april t/m oktober] o Handwerken – maandagmiddag [i.s.m. Hobbyclub Beers/Linden] o Jeu de Boule - zomermaanden Activiteiten beheersstg. Beers/Linden o Sjoelen – maandagmogen o Prijskaarten – 1ste en 3e donderdagmiddag van de maand o Koffie-uurtje - woensdagmorgen o Kaarten/biljarten o Bridgen - donderdagmorgen Alle verantwoordelijkheden betreffende de vrijwilligers van- en de activiteiten in ’t Trefpunt liggen bij Beheers-

Senioren actief met koersbal in het Steunpunt.

het spel een keer uitproberen. Op maandagmorgen om half

18 stichting Beers/Linden. Jaarvergadering KBO afdeling Beers/Linden Dinsdag 23 februari 2010 – Café-Zaal Marang Bibliotheek Beers Openingstijd donderdagmiddag; 14.45 – 16.00 uur. U kunt de boeken gratis lenen.

Telefoonnummers; Ontmoetingsruimte “’t Trefpunt” – tel. 322787 Beheersstichting Beers/Linden; Frans Martens - tel. 313085, Nelly van den Broek – tel. 314055 - Mieke van Lanen – tel. 317966. Ouderenadviseurs; Frans Martens – 313085 - Ella Mijnsbergen -314615 Nelly v.d.Broek – 314055 - SWOC – 312053 Wonen-Welzijn-Zorg coördinator; Mien van den Broek – Karin Werts – tel. 312053 Huisartsenpost 0900-8880 KBO afd. Beers/Linden secr. A.v.d.Leuvert – tel. 312294

Prikservice Openingstijden donderdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ‘t Trefpunt

tien is er - in het Steunpunt – ook de mogelijkheid om met een groep te sjoelen. Ook daarvoor kunnen mensen zich aansluiten. Het zijn gezellige bijeenkomsten en u blijft er actief bij.

Sneeuwballentoernooi goed verlopen

Het hele jaar zijn de ouderen bezig geweest met koersbalwedstrijden. Iedere dinsdag- en vrijdagmorgen om half tien zijn deze mensen bezig met het spelen van koersbal. Het is een spel wat iedere oudere met gemak mee kan spelen.

Het afgelopen jaar 2009 is er een competitie gespeeld. De winnaars staan op de foto. De spelersgroep kan op beide dagen nog best wat mensen extra gebruiken. Mocht u belangstelling hebben loop dan gerust een keertje binnen, dan kunt u

De jeugdcommissie organiseert jaarlijks een indoortennistoernooi voor de jeugdleden. Ondanks vorst en sneeuw buiten, kon bij voldoende deelname het toernooi toch doorgaan. Een kleine twintig kinderen

hebben enkele uurtjes heerlijk in de sporthal van Beers kunnen tennissen. Nu is het wachten op beter weer, zodat de tennisbanen buiten weer in gebruik genomen kunnen worden. Tien Toonen, pr commissie


Februari 2010

19

H. Lambertusparochie

informatie. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om uw enveloppe af te geven; dan kunt u deze bij het secretariaat in de bus doen,. Gildeweg 32. Ook kunt u uw bijdrage overboeken op bankrekening 1052.04.668 i. z. parochiebijdrage Parochie H. Lambertus. Geloven is gratis; het parochiewerk moet echter wel gefinancierd worden !

Kerkdiensten: Februari/maart Zater.

Zon.

6 febr. Voorg. 13 febr Voorg. 17 febr. Voorg. 20 febr. Voorg. 28 febr. Voorg. 6 mrt. 14 mrt 20 mrt. Voorg. 28 mrt

Vrij. Zater Zon.

2 apr. 3 apr. 4 apr.

Zater Woens Zater. Zon. Zater. Zon. Zater.

H.Mis 19.00 Volkszang Pastor P. Vermeeren Carnavalsmis 19.00 Toets en Bas. Aalm. P Linssen Juvia en Visserskoor H.Mis 19.00 Aswoensdag Aalm. P. Linssen Lambertuskoor H.Mis 19.00 Volkszang Pater Kruisheer H.Mis 10.00 Gemengdkoor Pastor A. van Dijk H.Mis 19.00 Lambertuskoor H.Mis 10.00 Volkszang H.Mis 19.00 Present. 1ste Comm. Pastor A van Dijk eigen koortje H. Mis 10.00 Palmzondag Lambertuskoor Kruisweg 15.00 Goede Vrijdag H.Mis ? Paaswake H.Mis 10.00Pasen Gemengdkoor

Vrijwilligers. • We hebben verzuimd om de collectanten te noemen in onze bijlage. Zij collecteren tijdens de vieringen bij de kerkgangers. De opbrengst is voor de paro-

Misintenties: zater. 6 februari Piet Thijssen en Toos Thijssen Vernooy zater. 13 febr. Carnavalsmis Overleden ouders van Dijk – Verplak Nelly Cornelissen-Thoonen echtgenote van Grard Cornelissen Marinus Huberts echtgenoot van Odilia Sengers zater. 20 febr. Maria van Lanen – Theunissen en Gerardus van Lanen echtgenoot zon. 28 febr. Dina Huberts

Overleden: 22 december 2009 te Boxmeer. Nelly Thoonen weduwe van Grad Cornelissen. 92 jaar.

Mededelingen parochiebestuur

Actie Kerkbalans “een kerk is van blijvende waarde: daar geef je voor”

Enige weken geleden heeft onze parochie meegedaan

met de landelijke actie Kerkbalans. De contactpersonen zijn bij u aan de deur geweest met

Misintenties Misintenties kunt u schriftelijk aanvragen voor de eerste en derde zaterdag van de maand en de tweede, vierde en vijfde zondag van de maand. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €10.00 per intentie bij H. van Haren, Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad. Uitvaarten Contactpersonen voor uitvaarten: 1. H. van Haren, tel. 314333 2.D. Hofmans, tel. 314893; 3.S. Vromans, tel. 312207 Doopviering. We bieden de mogelijkheid tot dopen op de vierde zondag van de maand na de Eucharistieviering; om 11.30 uur. Contactpersonen voor dopen: 1. A. Lenkens, tel. 320855 2. D. Hofmans, tel. 314893 3. H. van Haren, tel. 314333

chiekerk of een landelijke collecte. • Ook willen we Tien Toonen bedanken voor het jaarlijks plaatsen van borden bij de hoofdingang van de kerk om aan te geven dat wij deelnemen aan landelijke acties zoals Kerkbalans en Vastenactie.

H.Vormsel Ook dit jaar beginnen we met de leerlingen van groep 8 de voorbereidingen van het H. Vormsel. Kinderen die niet op de Dr. J. de Quayschool zitten, maar wel gevormd willen worden, kunnen zich tot 15 februari opgeven bij Gerrit van Oosterom, tel. 316215.

Gedicht

aandacht terwijl de irissen opschieten uit de winters aarde komt de mens zich warmen een dag per jaar extra aandacht naar hen die in je hart leven verbonden liefdes en vriendschappen Valentijnsdag is dé speciale dag voor het roodkleurig hartje warm symbool van genegenheid een dag per jaar extra aandacht naar hen die in je hart leven mooi Roc Andreas ©

Grootste keuze, beste advies Gildeweg 17 Beers (0485) 322337 www.slaapsfeer.nl Nijmegen

P GRatIS PaRkEREn

A 73 Oss

GOEDE SERVIcE

GRatIS BEZORGD < 20km

Beers A 73

Uden

Venray

ar ereikba Goed b


10% EXTRA KORTING

OP HET NIEUWE ASSORTIMENT KETTLER FITNESSAPPARATUUR waaronder roei-,. home-, crosstrainers enz. Kom kijken bij ons in de winkel en vraag om het beste advies. Het vlaggenschip “Vierlingsbeek” produceert de ca. 40 verschillende soorten ® STANDAARDZAND

Bouwen aan kwaliteit

Merumerkerkweg 1 6049 BX Herten Telefoon 0475-316054 Telefax 0475-317012

Havenlaan 31 5433 NK Cuijk Telefoon 0485-316124 Telefax 0485-318409

www. MAKEABETNOW.COM

Hoenderstraat 8 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 Fax 0485-330129

----- WEDDEN OP VOETBALWEDSTRIJDEN -------------- UIT NEDERLAND EN EUROPA ----------

AANNEEM-, TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF

 

       



Februari 2010  

Dorps-Courant febr. 2010

Februari 2010  

Dorps-Courant febr. 2010

Advertisement