Page 1


t

t bu

er

5

ul

pa

us 6

4

3

k ce

ba

hu

hä er

a ed pt k om ra n ok vocrn n r ri ete ka p &

h

rc

ea

s re

7

ry

ob

sk de

8.

o eg gr

n ti ar

m

to

au

o

ig

dr

ro

ÉB

N

Ó

I2

do

IK

ha

A

ac

ER

m

V

01

1I

M

O

ic ph ra og nf /i m ue n. uk co io o. te. m o at .c si k zé pir ign ro h.c gy ns es r.p rc -je yi nd se ea ás ail io eu res a k t rr .d ct h fo ww .se er des .ne w ob to ce w . w n E w ww .au ha M w .be w w ww w w


O

4

L RY a os vá ki An H s a ll v ge U sz z al áll les BA e k er n o al -b ve éb zá ko en CE ze en so zá é te , kr so l é K kn ok a k s ek ta ö ra do , s l az tá ze a go üg sba po k zi yf n, nt ult k G o u r el ek üz sít rá eg sz let . E lis or ám be z s y ár n, idá zer Hu a. e ig ve bac gé z e sz do ete k, sé lg kr a gb oz e CA en ot és -n , t á és a a s l, a zo m d no iv c e n- at iál ly pr ba is of n, it

RE G

G

l bó t sá iin zá z bí ga eg a m m y ül al ég It l v e. ed ő b ir ikb tat W m a , a mu ak áit st -n k dé ia un lő lg m ej ta ző is f os ő l N z el itá al a ig it a d ig tt a D o ik a jít af sa elú z gr dá F ia lt. t. A jk ü t Ú ész íte k ész k

A h G sz áro OO ín m D ei s G át ze RI fe mp EF dé o az sé nt U ve ta S lh l ( A s at kö zo ár zé cio oz pfo g za k rá m ú-, fia eg fe i s a ls tr té őf uk rk o tú ép kú r et o ájá . kt t at á ás brá ,é z s ol ga ja zd , m as el ág ye )é n s

A W Th or W e T ke sz F m im re ág e be sk ok gb r T íz r ed el ma ásá ad m g b eg i a as ól r da be k af to vé ész ika PA k tel ül a vi é t G U zu ne , m oo L al k el d iz er y M BU ál ő vá a ás fo la ga T A án rr sz zin T A b ke ás t a fe gr C rit re air dh lk eg af am sz ól a ér sz y iká br diz t é tü ab k t id á l. a a f sér ad is . H ge jne gl ej e, ob le a ús w á -i r zó eb ro M é ál tt is ké fej m ű sz nt le év vé ak do szt et sze -ke lg éss k ti let oz el ísé is -A ik f rl ko ng a og et lá li Se l i n áb ct al m ó io ko un tan l n zó ká u s z D es c t lt ár ig ég fo t ma n n ly er z né él t v ik v , at ező . al az ot at ót t t. a

, lt vo in lja az zo ag rá M áb ds eit oo ír G h a bb e őj yo el ag nd gn re le eg év m S y az EW g N ho T a, ES j G pó G o BI pr ’s a 10 ika 20 af A gr a

3


6

a ed k pt kra om o n rn

vo r c ny n e vá etű ri et kiad mér ából A p ka & ített -as skol z RCudja a 3 i sz / ő t a t és ké A z ér be re el gy bö k t és al y e ön et ke ít lt el ül ök ete len k á m t k öz ez je ra eg, hé zk rv eg ok m a es ze is m rn nt be an i s ál r C le a ly tó zu te je tj . o ga vi Pe nt ta át all e a v és é u j a jek m ká h et . ed ő an un a kt re pt ér b m vén fe yei m ís já k t O k á o ré y én n ás orm iák k súl dm Vo ít f d lye ng re n ll s t e ri kiá gu ot me ha si Ka gy ló szt , a gy atá e ta la ch na t ka ivá ar ni, k ku k se at á Re ut kol m is fő

a m 20 m ind 12ag e e en n s s é tá zí vi va n- P l é gy ro s i űr mó ko ű c nn egy iós al h in va ón fo nn ap gr ak a af ki z é ika je v i lö be na lv n, pt e. n ár em , ze m ti el sz ybe ín n ek

a ik : af le . gr ja en fo ír tl l in gy ete örü lé. az t í eh i k fe or- és já t l am ág nf zó ió fiá le t, ós t i s ác ó é é at l s iz oz az eg lh rá é al fil kül öm ná ktú tó a t z u zu l vi ek né k as tr lh at ein ió ció a h s ná ad űv ác má és ően asz tt M rm or ág el h te a. o f s l n sí lt nf in tó fe ye ze á z z a eg n ss pir s, a je a ash . M ön er az ö ins ato zűr olv an y k us áit élye dál kis a az ámb mel hä unk ved cso ogy íts unk ki, er in m zen áció ki, h lind a m tok ob art ti s rm la és e zek akí .” n M irán z ifo ll va ket t tes t al ézni e n i ti n “A k mi m áj rán e ar D esz z, a diz ó m v a iós at Ez ác ozt m ak r y el . am n O a t, ti és ek ar t oj M za pr l. ló n. is zó á já ál s ính ap tu ól sz al ep ár y re nc tás eg sze ko kí rt d y la ze en eg ta ds a r á n t em k re á st na s rin Sy lói no oo ag sz lá k Fl zá ta ok d k ál ág rl go y sz ol zá eg or W rs tt ő A o íte öz az ész nb k ülö k

5


sk

r

8

“A es le z e ki gb Au ar a hív on to c A ka á yo de h a 350 pcs sok lu sk a év UIS 2 p ol ra lta zo rő T ap at b b n l é HC ír ot őv b t do vr I- mi ke íth er lg e. i ko nd re et ve oz Kö n en si ő zé ik zé fer eg a k in si , ho pt en ye u te pr g áj c s ta ll o y s on iá da tá ig bl eg va kon ra sok en émá íts nn 19 pjá k s i i en ak 82 ba öz nf kö me a és n a lem ras zü go le 2 n é t l, ld gg 01 ev ny ru a a ya 0 k e p ei kt sü ni kr öz ub és úr rg né ab öt lik a áv et há ba t. ál hiv al ő ny n Ez va at ” A k at ö id ek v k éz r an oz C rn a vi et en a ás ite ye lá t de C o ol ze g pa z H k t pí ve I-n kö ogy i ro v é z k. an l, é t. na s k

to de

au

7

ig o

m

T ac in er c. fó vez ha g és fi r őg d a lm af ra o vi re ik fi ss k ák ku za és é s te zü s ki lt mo Por nt , z t és me gó ug ek ly g ál et en ra iá . M m fik bó eg eg ák l, ta h a . A L i s lá tá da sz lh ro pt ab at zz at on ó a io bó a a n D ka g l, at r ra m a ak fi u Fl t ká nk ow er ja á e i 2- k c az le be se A g n. le da fő km pt ké én aio pp ye n it

ro dr


1

N

Fr

O

R

zo

O

las

32 SZ

rs an c J zá S p é m i a o r ap á g an eto sz n yo rs ág lo z rs ág zá M g ag ya Ko Irán ro r rs ea z Sv ág D ájc B á n e Po r t lgiu ia Th ugá m aif lia Izr öld a A K el Sz usz ína tr lo i v a M Br éni És oza azíli a m a zt or bik s K O Au an zág a ro sz sz trá da or lia Le An szág ng gl y Sv elo US ia A éd rs z o U rsz ág kr ág L a j i Ar tv n ge án a Li nt ia Ro ban ína m on án ia

a gli An ztria a s áli Au sztr tína n m Au rge lgiu ília A Be az ia Br Dán ág sz g or zá zt rs án És iao Ir ael c Izr pán a an Fr Ja ad a n Ka Kín ea r g Ko szá n r lo ano nia ye á ng Lib itv szág ik L r b Le ro m ág ya za sz g ag o r á M M eto orsz zág ém sz rs lia N la szo ugá nia O o rt á g r á O Po Rom rsz ájc lo v g yo S rszá ia an o én Sp éd lov iföld a v S Sz Ta ajn kr SA U U

2 0 2 1 2 01 1 2 00 0 0 9 2 0 0 8 0 7

E M O M

Á G

B N O G E L IL Y M O 20 LUER ZE GN 07 SZEKKTK AI -2 TR ÁÖNÖZI 01 C Y 1 IÓ V-

las

zo

7 0 0 2

5 41 9% % N F

0 1 0 2

5 47 3% % N F

20 07 20 08

Jó é va g vb l t fé usb en öb A rfi a, . S b f 20 ak le pa ér gi ny fi, 09 , -e míg nká olo mi n s b év D b rsz t n he án nő ág ő z iáb k. bó vo ha ó Iz l lt l so é ra is es nl s elb je ély óa T ő l e n e n ha l e tő s F ke ifö gy s ra ve ld en ve nc se rő lő rs ia bb l c ar en or s ne sak án yző zá m f yba k gb ze ér n e ól t is f i a v r ü l , e 59 a ég k nn a bb % ta ke ak ka en lá rü n ta az lh l t e ő l ó at k k é ó m be s eg . .

E Ja gye tö pán nlő ve bb bó ar M zet or l, F ány sz ra ba a ő je g y á n kí len aro állam gbó cia n va Izr vül. tke rsz ok l v ors nna ae Ú zet ág on ann zá k a l, U jab t bó k ak gb n kr b férf l, K ívül je ól ők a ajn áll iak ín , m le és n é á a, am í n, Li ok sze ból g a mi Ném gy v tv b re , B fé nt e ez án ól p e rf ia, k eln lgi iak a n tor ető Ar er e um e ők szá or ge üln k a bó set . A gb sz á nt ek k l, éb n ól. g b ín a. illu imu Or en, ők Fé ól: sz ta osz ugy eg rfia O tr tás o a yh k las át b rs ne ar e zo or an zá z m ls r ok , a gb tö ad zó sz : A v ól bb a rta ágb ng ez és , m láth bb ól lia et T int at an , ,L ő h ó , en állo aifö a fe a g y m l d r le . elo o ő rs kon l zá g,

8 0 0 2

6 32 8% % N F

K

%

Ő

41

N

9 0 0 2

S

68

R

%

20 09

É

a

K

%

A

32

FI

45

%

A

R

Z

%

A

47

Y A

%

N

53

Á

E

Y

S

%

E

56

G

É

V

E

K

B

O v las k a g zo S iad y h r s To pan vá as zág vá y ny on bó bb olo ba ló l, ra rs n, a F is zá m rán ran ke gb íg y ci ve ól Né ba ao se p m n rsz bb ed et ta á g l ál ig ors álh bó la jó z a l m v ág t ó é bó al b ak s L l s t ö ól zá b sz fér eng rm b int fia y az fér e c k elo na fi, sa és rs SZ z k k a m i n nő n ő k Á ka t k LA ta n , J ló ő a Z gu le É s lh K ré e O sz 55 tv S

%

5 44

1 1 0 2

5 45 5% % N F

“H m a to eg rm h tta el ón ré aso k őző iku sz nl sz k sa cs ka e N ó á ám ett bb ak ta é lla a. ő ” a -, ló me m M év z Sv gu to ok eg ne er áj sb rsz bó nő k, ed cb an á l k tt ke m ól . gb er a ve én pe Irá ól ült fé se ye di nb ke ek rfia bb en g ó rü b k á n lt e tú l l e ln cs ki , m szá lam k a yo ak , m in m k z m n íg t a öz 20 ó ők o a a t 0 ré k o 9 n n sz ke na ői o ata szl -ne t rü n ld ló ot k, fé lt n a g t rf ek ői lo us el mi n ia n b k. be ev . A ban a k t a , m ál fé , ivá z e t o íg ga rfia ov las zt Li tot k n ább ztv t án ni agy á iá ncs bó l

Fr rs z N anci é m a o J ap á g an eto rsz án á yo r lo szá g rs zá g M g ag K Irá ya ro ore n rs z a Sv ág D ájc Po Belg ánia O rt iu a las Th ugá m ré tö zo aif lia O sz bb rsz Izr öld eg las tve i o ág zo v rs bó ae y m ő A K l fé in neg rsz n zá l u Sz usz ína Sv rfi t a ye ág ők g e gy tr lo ia v éd ak fe d , J há se an M Br éni or k le rés ap ro té oly És oza azíli a sz er jö zü á m be an m a zt n ü á bi o g, lte tt k e , F neg n a k K rs g ra ye vá rán Th k a O Au an zág a ro sz ai be ve yéb nc de ltoz yb ia fö : ze sz trá da an or ld t o o a ó lia , S Or ő rsz rsz né ez sz Le An szág á o á á pa sz lla g g gy az ere ng gl y ny or m ok é ve a pe Sv elo US ia ol sz ok bó s N ze rán ln A éd rs or á g b ó l. z o y. ek é t sz , l F m ő U rsz ág ág M . O érf et áll A férf kr ág i a Ar Litv ajna és oz rsz akn ors m kat iak ge án Ir am ágo ak zág ból aló és Li ntí ia án b k b k g n n Ro ban na . ik, , a ém ól er us ők m on Au ho il , m ült ba , án sz nn eg íg ki n ia t r a n tö a : ia z , cs bb, Kí a na k , Sp

O

ós ci k rá vő k zt ve ző it us zt ke a t ll és t ny t vi r len rá íte ny . A je k a zes kö en a ő ss ek ekb nek vev z ö rm év szí szt . A ye s é G ye . A i r ket ai eg ki nő ző gn az ek a ny lo be lt ete se Bo ja rü ül er . a tat ke er fi v tja l t a a ik mu bó ső fér ut af it us el a m gr ya óg k b rű eit lt án al rö yű ny zü ar at kö g é ó kés rfi t k g a kör edm ik ben ő-fé ítet i, mí lső v er an 1- n zes öl kü t é b 201 eny öss t jel , a az ö ré A vers évi ágai lteti bra ve az sz lé i á or em fika sz ra g

Veréb Anikó / Infographic  
Veréb Anikó / Infographic  

Veréb Anikó / Infographic

Advertisement