Page 1

mテゥdia intテゥzet / tervezナ組rafika tanszテゥk


tanáraink Molnár Gyula, egyetemi tanár tanszékvezető a szak tanárai: Balla Dóra, egyetemi adjunktus Hegyi Béla, egyetemi tanársegéd Maczó Péter, egyetemi docens Nagy László, egyetemi adjunktus Pálfi György, egyetemi docens Zsótér László, egyetemi tanár


ba képzési program

készségfejlesztés, tervezői módszerek - BA I. képalkotási metódusok 1. kép, tipográfia, design - azonos tartalom -BA II. képalkotási metódusok 2. narráció, fogalom, kutatás, jel, stílus - BA III.–IV.–V. tervezőgafikai műfajok - BA VI. komplex grafikai feladat: diploma


képi ábrázolás - stílusgyakorlat

- manuális készségfejlesztés - kompozíciós módszerek - képi és verbális narratíva

- experimentális kísérletek - üzenet és autonómia - projekt szemlélet


tipográfiai ábrázolás - stílusgyakorlat

- képértékű tipográfia - projekt szemlélet

- experimentális kísérletek - üzenetközvetítési új utak kutatása - tervezői autonómia határterületei - alkalmazási lehetőségek


tervezőgrafikai médiumok - kép és/vagy tipográfia

- kommunikációs tervezés - komplex gondolkodás - a tervezőgrafika kortárs médiumai

- offline és online megjelenések, interaktivitás

- hazai és nemzetközi kiállítások, versenyek


kortárs angol művészeti fesztivál 2010 budapest

kortárs angol művészeti fesztivál 2010 budapest

www.micromacro.hu

www.micromacro.hu


illusztrációs tervezés

- alkalmazott illusztráció - autonóm illusztráció - egyéni stílus kialakítása - illusztráció a grafikai médiumokban

- experimentális kísérletek - műfaji határok


autonóm stílus - stílusteremtés

- egyéni utak a grafikában - felhasználások, kortárs médiumok

- projekt szemlélet - részvétel hazai és nemzetközi versenyeken, publikációkban


kommunikáció tervezés - környezet és kommunikáció viszonya

- komplex médiumhasználat - üzenetsűrítés kiterjesztett felületei

- műfaji kísérletek, autonomitás - kreatív térhasználat - visszacsatolási funkciók, publikációk


ba diploma portfóliók - komplex tervezői világ bemutatása

- gyakorlati jellegű portfolio - illusztratív és tervezőgrafikai munkák - experimentális kísérletek


10.25-12.00

Intézeti prezentációk

Auditórium

10.00-12.00

szakmai munkák vetítése

B 106

13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.50

BA diplomák bemutatása képi ábrázolás és illusztráció szünet interaktív grafika tipográfiai tervezés

B 106 B 106

15.00-16.00

MA prezentáció

B 102

B 106 B 106

MOME Grafika Nyílt nap 2011  
MOME Grafika Nyílt nap 2011  

MOME/Média Intézet/Tervezőgrafika Tanszék/Prezentáció a nyílt napon

Advertisement