{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

NEBO-obalka:Sestava 1

31.10.2011

9:25

Stránka 1

Bruno Ferrero

Nebo v našom dome

Bruno Ferrero Nebo v našom dome Táto knižka obsahuje krátke príbehy končiace malou myšlienkou. Príbehy sú ako tabletky duchovnej múdrosti. Stačí jedna na deň. Po prečítaní príbehu nemôžeš zostať tým, kým si bol.

Bruno Ferrero Nebo v našom dome

Malé príbehy pre potešenie duše

ISBN 978-80-8074-150-1

www.donbosco.sk

db


Ferrero-SKOVRANOK-04DUP:Sestava 1

30.10.2011

22:54

Stránka 5

Záhrada korytNačiek Kedysi dávno žili v obrovskej záhrade okolo kráľovského paláca veľké korytnačky a dobre sa im darilo. Raz do tejto záhrady zaletel škovránok. Korytnačkám sa veľmi zapáčil a zahrnuli ho poklonami. Škovránok bol chvíľu zmätený. Potom im ako poďakovanie zaspieval tú najsladšiu a najúchvatnejšiu pieseň zo svojho repertoáru. Pomalé korytnačky boli vo vytržení a nešetrili chválou. „Požiadajme ho, aby zostal žiť s nami,“ navrhla jedna z nich. Podvečer vtáčik strmhlav zletel do záhrady. Prešibaná korytnačka sa mu milo prihovorila: „Môj drahý škovránok, vieš, že pre nás si ako vlastné dieťa. Čo keby si u nás zostal a vzdal sa lietania? Veď môžeš robiť toľko iných vecí!“ „Ak to vravíš, iste to tak bude,“ odpovedal škovránok. „Lenže ja som vtáčik a s tým sa nedá nič robiť. Každý, kto má krídla, chce vyletieť vysoko, až hore k slnku!“ „Ale veď lietanie je také namáhavé! Ostatné zvieratá si neželajú nič iné, len oddychovať a mať plné brucho. A nikdy si nepomyslel na sokola alebo na poľovníkov?“ Škovránok sa zamyslel a nakoniec riekol: „Myslím, že máš pravdu, priateľka moja. Čo mám robiť, aby som tu mohol navždy zostať s vami?“ Korytnačka bola veľmi spokojná. Navrhla mu, aby si každý deň zo svojich krídel vytrhol jedno pierko: „Postupne sa ti bude čoraz ťažšie lietať, až nakoniec úplne

5


Ferrero-SKOVRANOK-04DUP:Sestava 1

30.10.2011

22:54

Stránka 6

prestaneš a ani si to nevšimneš. Budeš žiť s nami v záhrade, budeš piť čerstvú vodu, jesť ovocie a šalát, čo nám ľudia každý deň prinesú. Tak budeme žiť šťastne, spokojne a bez starostí!“ Od toho dňa škovránok dbal na to, aby si každé ráno vytrhol jedno malé pierko, až kým nemal krídla úplne holé. Teraz už síce nemohol vyletieť, ale zato mal taký pokoj a mohol sa tak dobre najesť! Hrabal sa v zemi a zobal ako sliepka, priberal a hral sa s korytnačkami. Konečne sa skončila jeho ranná námaha, už nemusel v sústredných kruhoch vyletieť vysoko k slnku a trilkovať ako všetky ostatné škovránky. Už si nevy-


Ferrero-SKOVRANOK-04DUP:Sestava 1

30.10.2011

22:54

Stránka 7

mýšľal nijaké nové pesničky, lebo jeho priateľkám sa celkom páčili aj tie staré. Jedného dňa sa však do záhrady dostala hladná lasica. Neverila vlastným očiam, keď videla tučného škovránka, ako poskakuje medzi korytnačkami. Prikrčená sa chystala na lov. Korytnačky sa prestrašene stiahli každá do svojho panciera. „Pomôžte mi!“ zvolal škovránok. „Priateľu, lasica je rýchlejšia ako my a má ostré zuby! Nemôžeme ti pomôcť,“ odpovedali korytnačky zborovo. „Tak mi treba,“ vzlykol škovránok. „Spyšnel som a chcel som byť ako korytnačky. Preto som sa vzdal krídel – svojej jedinej záchrany.“ Skryl hlavu pod krídlo a odovzdal sa svojmu osudu. Korytnačky dnes sedia v kanceláriách s mahagónovým nábytkom a s koženými kreslami, vyvážajú sa v luxusných limuzínach, majú telesnú stráž a plavovlasé sekretárky; majú kontakty v televízii a kontrolujú verejnú mienku – a vyhrávajú. Každý deň nám vytrhnú jedno pierko.

7


Ferrero-SKOVRANOK-04DUP:Sestava 1

30.10.2011

22:54

Stránka 8

ovečka číslo sedemdesiatdva Som ovečka číslo sedemdesiatdva. Viem to celkom isto, lebo toto číslo mám farbou napísané na chrbte. Pastier totiž na chrbát každej ovce napísal číslo, aby si uľahčil počítanie. Preto tiež viem, že nás je sto. Číslo sto je ovečka, z ktorej namyslenosť priam srší. Podľa mňa má číslo sto len preto, lebo má najväčší chrbát. Ja som číslo sedemdesiatdva. Znamená to, že keď sa stádo hýbe, nepatrím ani medzi prvé, ani medzi posledné. Som v prostriedku, utopená v absolútnej priemernosti. V skutočnosti nie som nikto. Využívajú ma ako ostatné ovečky: odnášajú preč vlnu, mlieko i jahniatka.

8


Ferrero-SKOVRANOK-04DUP:Sestava 1

30.10.2011

22:54

Stránka 9

Som zviera. Slúžim na to, aby som produkovala, to je všetko. Mám rovnakú cenu ako kôl v plote. Vôbec nikto si ma nevšíma. Preto som sa rozhodla, že zmiznem. Odišla som v noci. Keď si to pastier uvedomil, bola som už ďaleko. Spočiatku som bola opojená šťastím. Poskakovala som medzi skalami, jedla som len tú najjemnejšiu trávu, pásla som sa, kde som chcela a kedy som chcela. Z bystrín som pila priezračnú vodu, kedy sa mi zachcelo, a odpočívala som v tieni, koľko som len chcela. Vlna, mlieko, jahniatka – všetko bude moje. Konečne som existovala! Môj spánok dve noci strážili len hviezdy. Načo by mi bol pastier? No dnes večer som cítila, že sa ku mne zakráda vlk. Vnímala som jeho prítomnosť, jeho pach, jeho tiché kroky. Schúlila som sa medzi dva balvany. Nedokázala by som uniknúť. Neviem bežať. Vlčie oči žiarili silnejšie ako hviezdy a jeho jazyk planul medzi iskriacimi zubami. O chvíľu bude po mne. Zrazu však… Dve mozoľnaté ruky ma vytiahli z môjho biedneho úkrytu, ruky muža, ktorého veľmi dobre poznám. Prišiel pastier! Prišiel práve kvôli mne! „Vráťme sa domov. Chýbala si mi, sedemdesiatdvojka!“ Mladá žena rozprávala o tom, že ju nikdy nikto nemal rád. Hovorila, že v mladosti mala vždy dojem, že ju rodičia počali omylom, že po nej nikdy naozaj netúžili. Rodičia rozprávali len o bratovi a sestre, ale nikdy

9


Ferrero-SKOVRANOK-04DUP:Sestava 1

30.10.2011

22:54

Stránka 10

nie o nej, akoby ani neexistovala. Mala dojem, že vždy len prekáža a že nikde nie je vítaná. Tento pocit bol jej otvorenou ranou. Vravela: „V škole mali všetci priateľov, okrem mňa. Mala som dojem, že ma nikdy nebude milovať nijaký muž.“ Prekvapivo však dodala: „Raz som iba tak sedela v lese pod stromom. Vtedy ma zrazu prenikla istota, že Boh ma miluje.“ Odrážame sa v očiach druhých a máme chuť povedať: „Nie som schopný, nie som hodný, nie som dobrý.“ Boh nám však odpovedá: „Ja ťa mám rád takého, aký si, a práve teba dnes volám, práve teba, s tvojimi ranami, s tvojou krehkosťou, s tvojou nevernosťou.“ Urobme si preto dnes čas, aby sme počúvali Boha. Sadnime si pod strom ako tá mladá žena a budeme počuť: „Ty si môj milovaný syn a ja ťa nikdy neopustím.“


Ferrero-SKOVRANOK-04DUP:Sestava 1

30.10.2011

22:55

Stránka 79

obsah

ZÁHRADA KORYTNAČIEK

5

OVEČKA ČíSLO SEDEMDESIATDVA

8

ČERVíK JANKO

11

ŽABA V HRNCI

14

MAJETOK

16

CUDZIA POLIEVKA

18

SKúŠKA ODVAHY

20

IDEÁL

22

MILý BOŽE, TU JE LORENZO

23

STROM ODPUSTENIA

25

ZVEDAVý CENCúĽ

27

V PRíPADE NEČAKANEJ POHROMY

29

CELé TIE ROKY

30

SKUTOČNÁ HODNOTA

31

RANY

34

POTVORSKý CHARAKTER

36

BRÁNA

38

PREČO ExISTUJú PúŠTE

40

ČERVENÁ RUKAVICA

42

VôňA BOHA

44


Ferrero-SKOVRANOK-04DUP:Sestava 1

30.10.2011

22:55

NEBO V NAŠOM DOME

46

MúR

47

BYť SÁM SEBOU

49

LEKCIA

51

DOMČEK NA VIDIEKU

53

LíSTOK NÁDEJE

54

ExEGéTI

56

KAŽDý KROK JE ZÁZRAČNý

58

PREČO Sú RUŽE ČERVENé?

60

MENO UPRATOVAČKY

62

SVäTOSť AKO TIEň

64

FAREBNé SKLÁ

66

NA STRANE SILNEJŠIEHO

69

FúZ TIGRA

70

ZÁHRADNíK

73

POČKAJ CHVíĽOČKU

75

PíSAL SA ROK 12

77

Stránka 80

Profile for vydavatelstvo Don Bosco

Nebo v nasom dome  

Bruno Ferrero

Nebo v nasom dome  

Bruno Ferrero

Profile for don_bosco
Advertisement