Johnnys tænder

Page 1

JOHNNYS TÆNDER

Modelbillede.

I SILKEBORG KOMMUNE ARBEJDES DER AKTIVT MED ET TANDPLEJEPROJEKT FOR MISBRUGERE. ATO STILLER SKARPT PÅ SOCIAL TANDPLEJE - VIL DU VÆRE MED?


Johnny er sidst i 50´e Han er misbruger - alkoh

J

ohnny har længe haft ondt i tænderne, og det er blevet så grelt nu, at han skal have fjernet en del af dem. Han har ikke besøgt sin egen tandlæge i mange år. Indgrebet kræver kirurgiske spidskompetencer og dem har Erik Sørensen, tidligere overtandlæge i Silkeborg. Udover hverdagen i børne- ungetandplejen arbejder han med misbrugere i et flerårigt satspuljeprojekt under Silkeborg Kommunale Tandpleje. Erik har været i kommunal tandpleje i 27 år, for han holder af at møde patienter i alle livets faser. Børn og unge, ældre i omsorgstandplejen og socialt udsatte voksne. Johnny har mødt Erik før. Erik har, nogle måneder forinden, fjernet to af hans tænder. Johnny fortæller, at han er glad for den sidste behandling, men er nervøs


erne og fra Silkeborg. holiker gennem mange år.

for, hvad der skal ske denne gang. Han ved godt, at det er en ordentlig omgang. Erik forklarer omhyggeligt alt om indgrebet, før de går i gang. Johnny får lagt en grundig bedøvelse. Der skal fjernes flere tandrødder med tandbylder. Det er tandbylderne, der har forvoldt de største smerter. Da det hele er overstået, er Johnny temmelig groggy, og da han kommer op at stå, må han lige sunde sig. På vej ud af døren går han hen imod Erik. Johnny er en stor fyr. Erik rækker hånden frem, men Johnny tager den ikke. I stedet griber han fat i tandlægen og giver Erik et kæmpe kram. Klinikassistenten bliver rørt. Det samme gør Erik.


VIDSTE DU AT: Johnny har fået behandlet sine tænder i den kommunale tandpleje i Silkeborg via et satspuljeprojekt i Silkeborg Kommune. ATO informerer løbende kommunale tandplejer om ledige satspuljemidler til projekter for bl.a. misbrugere og sørger for erfaringsudveksling kommunerne imellem. l ATO er i tæt dialog med politikerne om at få ændret Sundhedsloven, så Johnnys tænder kan behandles, også når der ikke længere er satspuljemidler at behandle for. ATO arbejder målrettet for, at den kommunale tandpleje i fremtiden kan give et opsøgende og sundhedsfremmende tandplejetilbud til de socialt udsatte voksne, der er berettiget til kommunalt tilskud til tandpleje. l ATO har anbefalet Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg at ændre Sundhedsloven, så den kommunale tandpleje kan tilbyde gruppen af unge i zone 3 og 4 i SCOR-undersøgelserne at fortsætte i det kommunale børne- og ungdomstandplejetilbud, indtil de er 25 år. l ATO arbejder i Sundhedsstyrelsens omsorgstandplejeudvalg på at få ændret Sundhedsloven, så den kommunale tandpleje kan levere et tidssvarende, opsøgende, sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende omsorgstandplejetilbud, hvor alle, der opfylder kriterierne, får tilbuddet. Ud af de 130.000, der i dag har behovet, får kun 1/3 hjælp til tandpleje. Se meget mere på www.ato.dk

Ansatte Tandlægers Organisation • Peter Bangs Vej 30, 4. • 2000 Frederiksberg Telefon: 33 14 00 65 • info@ato.dk • www.ato.dk