__MAIN_TEXT__

Page 1

DINE

FORSIKRINGER

Modelbillede.

HAR DU VALGT DE FORSIKRINGER, DER DÆKKER DIG OG DIN FAMILIE? ATO STILLER SKARPT PÅ FORSIKRING VIL DU VÆRE MED?


ATO har haft et mangeårigt samarbejde med forsikringsselskabet Runa Forsikring, som er en del af LB Forsikring. LB Forsikring består også af Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring og FDM Forsikring.

Forsikringer er et nødvendigt onde. Sådan er der mange, der tænker, for forsikringer koster, og hvor tit er det lige, at der rent faktisk sker en skade? Vi tænker modsat. Vi tænker, at forsikringer er et nød-vendigt gode, for skulle uheldet ske, så er der professionel hjælp at hente.

Hvilke forsikringer kan du tegne? Hos Runa Forsikring kan du tegne alle forsikringstyper til private, og driver du eller din ægtefælle/ samlever en selvstændig virksomhed, kan du også tegne en erhvervsforsikring.

De private forsikringer dækker:

• Køretøjer:

Bolig m.v.:

- Bil - Vejhjælp - Motorcykel - Knallert - Campingvogn/trailer - Veteran - Lystfartøj

- - - - - -

Indbo Hus Sommerhus Ejerskifte Hund Retshjælp

2


• Liv og sundhed:

- Ulykke - Sundhed - Gruppeliv - Gruppeinvaliditet - Kritisk sygdom

- Rejse - Studieophold

• Studieforsikring

Udland:

Erhverv

Du kan læse mere og se priser på www.runa.dk

Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger forsikring? Dækning: Det er vigtigt at se på den samlede dækning.

• Dækker forsikringen det, du ønsker, den skal dække med den erstatning, du ønsker?

• Dækker forsikringen noget, du allerede er dækket

tilfredsstillende for? (På side 4, kan du se, hvor du er dækket af andre ordninger).

• Er der afskrivningstabeller i forsikringen? Hvis ja,

er det i mange tilfælde den afskrevne værdi og ikke nyværdien, du får dækning for. Det er især vigtigt at holde øje med, når det gælder husforsikringen, da det kan handle om store værdier. Eksempel: Hvis et 50 år gammelt tag blæser af eller angribes af råd, og det så viser sig, at taget er nedskrevet, og det ingen værdi har, så er der heller ingen dækning fra forsikringen.

• Dækker forsikringen kun det skadede eller også

følgevirkningerne? Eksempel: Du får en vandskade 3


på to m². Den kræver nedrivning og genetablering af et større areal og efterfølgende maling af en hel væg på 25 m². Dækker din forsikring også det?

• Hvilken selvrisiko skal du betale, og skal der

betales selvrisiko både af husforsikring og indboforsikring? Eksempel: Der er indbrud, hvor der er gjort skade på bygningsdele (husforsikringen) og samtidig stjålet indbo (indboforsikringen)? Er du dækket godt ind?

Prisen: Forsikringspriser afhænger i høj grad af den dækning, der gives i forsikringsbetingelserne, og den selvrisiko, du ønsker. Tit skaber forsikringsselskabernes samlerabatter en uigennemskuelig prisstruktur. Hos Runa Forsikring prissættes den enkelte forsikring. Her gives ikke samlerabatter. Forsikringsselskabets troværdighed: En indikation på, om et forsikringsselskab er troværdigt, er antallet af forsikringssager, der rejses mod det enkelte selskab og antallet af sager, der afgøres til fordel for forsikringstagerne. Se mere på www. forsikringsguiden.dk Sammenligning af forsikringer: Det er altid en god ide at sammenligne forsikringer. Du skal bare huske, at når du gør det, er det ikke nok kun at sammenligne priser. Det er helt afgørende, at forsikringsbetingel-serne, især afskrivningstabeller og skadesdækningen (reparationer som følge af skaden, men ikke en del af skaden) sammenlignes, så du sammenligner ensartede produkter. Samtidig er størrelsen af selvrisikoen en parameter, som skal indgå. Du kan komme langt med sammenligninger af dækning og pris på www.forsikringsguiden.dk

4


Er det nemt at skifte forsikringsselskab? Ja. Hvis et forsikringsselskab har givet dig et tilbud på en forsikring, som du gerne vil tegne i stedet for den forsikring, du allerede har, så kan du bemyndige det nye selskab til at opsige den gamle forsikring på de opsigelsesbetingelser, der gælder for den. Det nye selskab sætter den nye forsikring i kraft, så snart den gamle udløber. Forsikringsdækninger, du allerede har tegnet i din pensionsordning eller gennem dit ATO medlemskab:

Dødsfaldsdækning*

• Gennem dit medlemskab af ATO har du en gruppe livsforsikring.

*Også kaldet Gruppeliv.

• Fra din kommunale pensionsordning i PFA har dine efterladte en engangsudbetaling, og dine børn under 21 år har en løbende udbetaling.

• Hvis du som privatansat tandlæge har ATO’s

arbejdsgiveradministrerede pensionsordning, er dine efterladte dækket med et engangsbeløb. Du kan så tilvælge en løbende ydelse til dine børn under 21 år.

Erhvervsudygtighed og faginvaliditet*

I den kommunale pensionsordning har du en erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet.

*Også kaldet Gruppeinvaliditet.

• Hvis du i din private ansættelse har ATO’s arbejds-

giveradministrerede pensionsordning i PFA, har du også automatisk en erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet.

5


Kritisk sygdom

I den kommunale pensionsordning har du en dækning ved kritisk sygdom. Du kan tilvælge en dækning til dine børn under 21 år.

• Hvis du i din private ansættelse har ATO’s arbejds-

giveradministrerede pensionsordning i PFA, har du en dækning ved kritisk sygdom. Du kan tilvælge en dækning til dine børn under 21 år.

Her kan du læse mere I Bittens pension og arbejdslivsforsikringer kan du læse mere om dækninger i den kommunale ordning, og i Lasses pension og arbejdslivsforsikringer i privat praksis. kan du læse mere om ATO’s arbejdsgiveradministrerede pensionsordning for privatansatte. Kontakt Runa Forsikring på tlf. 33 48 58 15. www.runa.dk

Ansatte Tandlægers Organisation • Peter Bangs Vej 30, 4. • 2000 Frederiksberg Telefon: 33 14 00 65 • info@ato.dk • www.ato.dk

6

Profile for Ea Nielsen

Dine forsikringer  

Dine forsikringer  

Profile for doft2011