Page 1

nieuwsbrief voor de zelfstandige apotheker

september 2012

Raad van Advies:

Belangrijke schakel tussen Mediq en zelfstandige klant OPG Groothandel - de rechtsvoorganger van Mediq Groothandel – werd in 1899 in Utrecht opgericht door zelfstandige openbare apothekers die de noodzaak zagen hun krachten te bundelen om een efficiëntere en rendabelere inkoop te realiseren. Toentertijd 98 mannen en 1 vrouw.

In de tussentijd is er nogal wat veranderd. Niet alleen is de verhouding man/ vrouw in het vak drastisch gewijzigd (meer dan de helft van de apothekers is vrouw), ook OPG heeft als organisatie een metamorfose ondergaan. Maar na 113 jaar is er nog steeds een groothandel met een groot aantal zelfstandig openbaar apothekers als klant. En was OPG ooit 100% van-voor-door, nog steeds is Mediq Groothandel voor

De Raad van Advies bestaat uit (v.l.n.r.) Mariella de Rooij-Duran, Wim de Goede, Elien Peterse, Paul Cornips, Sybolt Brouwer en Tense Maats-Holm

apothekers en wordt grotendeels door apothekers gerund. En een belangrijke, maar minder zichtbare schakel daarin, vormt de Raad van Advies voor de zelfstandige klant. Deze raad bestaat al geruime tijd en is ingesteld om het management van Mediq – gevraagd en ongevraagd – te adviseren over het door haar te voeren en gevoerde beleid . Naast groothandeltechnische zaken als assortiment en logistiek spreken we met elkaar over vakinhoudelijke aspecten, marktontwikkelingen en hoe daarop te reageren, samenwerkingsmodellen en meer specifiek contractering met zorgverzekeraars. De Raad van Advies is een advies- en ondersteunend orgaan en fungeert ook nadrukkelijk als praktisch klankbord. Een groot deel van de relevante correspondentie aan afnemers wordt bijvoorbeeld voor verzending door één van de leden van de Raad op inhoud en toon getoetst.

Raad komt vier keer per jaar bij elkaar en als dat nodig mocht zijn vaker.

De Raad bestaat naast een drietal vertegenwoordigers van het management van Mediq uit zes zelfstandig openbaar apothekers. Zij zijn benoemd voor een periode van 5 jaar en kunnen daarna eenmalig worden herbenoemd. De

Klanten van Mediq Groothandel kunnen via een lid van de Raad ook zelf onderwerpen laten agenderen. Daarnaast is het mogelijk op verzoek een keer een vergadering van de Raad als toehoorder bij te wonen.

Nieuwe functies in Mediq Portal

Graag stellen wij u voor aan de leden van de Raad van Advies. De voorzitter van de Raad is Jan Dekker, Algemeen Directeur van Mediq Farma. De leden zijn: • Mevrouw Tense Maats-Holm, eigenaar apotheek Wildersgang in Delfzijl • Mevrouw Elien Peterse: eigenaar apotheek Vreugdenhil in Amerfoort • Mevrouw Mariella de RooijDuran: eigenaar Service Apotheek Pendrecht in Rotterdam • De heer Paul Cornips: eigenaar apotheek Hoge Vucht in Breda • De heer Sybolt Brouwer: eigenaar Singelapotheek in Coevorden • De heer Wim de Goede: eigenaar Lopikse apotheek in Lopik.

Inhoud

’s Ochtends een keer inloggen, en de rest van de dag heeft de apotheek toegang tot alle informatie en diensten van Mediq. Dat is de uiteindelijke doelstelling van Mediq Portal. “Het begin is er”, vertelt Bonneke Dhaeze, die als business consultant Mediq Apotheken Nederland bij het project betrokken is. De nieuwe logistieke website is nu ruim een jaar online. Tot nu toe is de site vooral gericht op het assortiment en bestellen en kunnen orders online worden afgehandeld, pakbonnen uitgeprint en is er zicht op de status van nazendingen en retouren. Onlangs zijn er echter nieuwe functionaliteiten op logistiek gebied toegevoegd. Zo zijn er nu ook tabjes Facturen, Rapportages, Diensten en Prijsafspraken toegevoegd. De grootste wijziging is dat er nu wordt ingelogd via het Mediq Portal. Nu staat daar voor veel klanten alleen nog maar de Logistieke website. Maar dat zal in de toekomst veranderen. Centrale ingang Volgens Bonneke Dhaeze staan we pas aan het begin. “Mediq Portal zal uitgroeien tot de online centrale ingang voor alles wat je als klant met Mediq doet. Op termijn zullen daarom alle diensten van Mediq via het portal bereikbaar zijn.” Dat kan variëren van een track & trace functie voor orders tot en met Geïntegreerde Farmaceutische Zorg (GFZ) en online E-learning. En dat alles via, zoals dat heet, een ‘single signon’ oftewel: een keer inloggen en je hebt tot je weer uitlogt toegang tot alle informatie. “Ik was een paar jaar geleden in een apotheek, en daar bleken ze alleen al voor Mediq een A4-tje te hebben met meer dan tien sites en bijbehorende loginnamen en wachtwoorden. Nou, daar gaan we met Mediq Portal verbetering in brengen.” Dat gaat uiteraard stap voor stap. “Dit jaar komt er voor de eigendomsapotheken een module Key Performance Indicatoren via het portal beschikbaar. En verder zal voor alle klanten een transport database aan het portal worden gekoppeld die onder meer track & trace van goederen mogelijk maakt.”

Pagina 1 • Raad van Advies: de schakel tussen Mediq en zelfstandige klant • Nieuwe functies in Mediq Portal Pagina 2 • Ommer Apotheek: GFZ zorgt voor een enorme kwaliteitswinst • Kijk op de markt Pagina 3 • Singel Apotheek Coevorden: Facebook als personeelsblad • Twitteren in de farmacie • De passie van Hans Mulder Pagina 4 • Assistententeam in the spotlight: De generale repetitie van Apotheek Vreugdenhil • Agenda’s 2013


Ommer Apotheek:

GFZ zorgt voor een enorme kwaliteitswinst Wat merken de patiënten ervan? “Die worden nu sneller en vaker gebeld als het om therapietrouw gaat. Je hebt dan direct een inhoudelijk gesprek. We horen dan inderdaad opmerkingen als ‘oh ja, ik ben daar even mee gestopt’. Over het algemeen zijn de patiënten aangenaam verrast.” En hoe zijn de reacties van de huisartsen? “Ook die reageren positief. In het begin waren ze wat verrast door het aantal meldingen dat we terugkoppelden. Bijvoorbeeld over een te laag kaliumniveau of een te lage nierfunctie. Maar het wordt wel als prettig ervaren. Overigens hoeft niet alles meteen teruggekoppeld te worden, sommige zaken neem je mee in het FTO. We houden nu ook beter rekening met het aantal meldingen per week. Bovendien voeren we nog niet alle searches uit die beschikbaar zijn.” neemt het veel tijd in beslag? “Ik ben er ongeveer anderhalf uur per week mee bezig, maar dat is exclusief de afhandeling van meldingen. Met z’n drieën zijn we een à twee ochtenden bezig, maar dan ben je met alles ook helemaal bij. Het is een enorme kwaliteitswinst. Het is absoluut de tijd waard die je erin steekt.” “Als ik er mee bezig ben, kan ik bijna niet stoppen. Je kunt zoveel signaleren en ook direct afhandelen. Je zou bijna zeggen dat ik verslaafd ben aan GFZ”, lacht Annet Bruggeman, apotheker in de Ommer Apotheek. Sinds april van dit jaar is het door Mediq ontwikkelde Geïntegreerde Farmaceutische Zorg (GFZ) programma ook beschikbaar voor groothandelsklanten. De Ommer Apotheek was vervolgens een van de eersten die het programma omarmde. Hoe kwamen jullie op het idee om met GFZ te beginnen? “Mediq attendeerde ons erop dat het GFZprogramma ook voor groothandelsklanten beschikbaar is. GFZ zit bovendien in het 3 en 4 sterren contract van Achmea, de grootste zorgverzekeraar in ons verzorgingsgebied. Het is dus eigenlijk een verplichting, maar wel een heel aangename verplichting!”

Want? “Het is inhoudelijk een ontzettend mooi programma. Zowel op het gebied van analyse, farmacotherapie als therapietrouw. Neem diabetespatiënten. Normaal gesproken controleren we ieder half jaar of zij nog cholesterolverlagers innemen. Maar nu pik je wekelijks de afwijkingen er tussenuit. Er glipt niemand meer doorheen. De searches die je doet zorgen ook voor verdieping en achtergrond.”

Kijk op de markt

Hoe verliep de implementatie van het GFZprogramma? “De ingebruikname was heel gemakkelijk, de gegevens in laten lopen is een eenmalige handeling. Daarna wijst het programma zich vanzelf. Aan een ochtend uitleg heb je genoeg om van start te gaan. Daarnaast zijn er farmacotherapie cursussen. Het is in feite een mooie nascholing die je op deze manier meepakt.”

Beste Lezer,

Wie werken er mee in de apotheek? “De apothekers en daarnaast volgen bij ons twee apothekersassistenten een beknoptere opleiding, zodat zij de wat minder gecompliceerde searches kunnen uitvoeren.”

GFZ in het kort Mediq analyseert met inachtneming van alle privacy-eisen het geneesmiddelengebruik van patiënten. In een database zijn ‘clinical rules’ en wetenschappelijke richtlijnen geprogrammeerd door centraal werkende apothekers. De uitkomsten en interventievoorstelReview len worden vervolgens via de software van het GFZvoorkomt onjuist gebruik programma aan de apothekers aangeboden. GFZ maakt inzichtelijk of een patiënt het juiste middel krijgt, therapietrouw is en of de farmaceutische behandeling aan de ERROR meest recente richtlijnen en wetenschappelijke inzichten voldoet. Het programma bestaat uit drie onderdelen: 1. Review Patiënt Medicatie-analyse op basis van bestaande richtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten en aanbevelingen 2. Coach Coach Advisor Verhoogt de effectiviteit van de voorgeschreven mediverlaagt verhoogt catie. medicijnkosten effectiviteit 3. Advisor Gericht op doelmatig voorschrijven; het programma signaleert afwijkingen op voorschrijfrichtlijnen van huisartsen (NHG) en specialisten (CBO) Voor meer informatie over het GFZ programma, kunt u contact opnemen met uw accountmanager van Mediq Groothandel.

Op het moment dat ik dit stukje voor u schrijf, lijkt het erop alsof we naadloos van een nat voorjaar in een nat najaar zijn gegleden, hoewel het – half augustus – toch hartje zomer is. Laten we hopen op een zonniger vervolg van dit jaar En dat geldt niet alleen voor het weer buiten maar ook voor de condities waaronder u en ik ons vak moeten uitoefenen. De eerste zes maanden van vrije prijzen in onze markt zitten er op en het is er niet makkelijker op geworden. Omzetten en marges staan onder – soms sterke – druk, terwijl het lastig blijkt om de kosten in een zelfde mate te kunnen reduceren. Hoopten we breed voor farmaceutische toegevoegde waarde te worden gehonoreerd, blijken toch niet alle partijen daarvoor open te staan. Maar niet gesomberd, na regen komt zonneschijn. Wij kunnen verheugd zijn met de eerste resultaten van ons gecontracteerde project Geïntegreerde Farmaceutische Zorg. Vele honderdduizenden patiënten werden door Mediq Apotheken en zelfstandige afnemers via deze tool met een veel betere farmaceutische zorg omringd Het project is voor drie jaar gecontracteerd bij een aantal verzekeraars en wij werken er hard aan dit voor 2013 en de daarop volgende jaren met alle zorgverzekeraars in Nederland te kunnen doen. Het programma gaat over de kern van uw vak en dan zou het toch mooi zijn om daar een reële honorering voor te ontvangen. Voor nu wens ik u veel leesplezier. Mocht u suggesties of opmerkingen hebben over dit medium of over Mediq Groothandel dan verneem ik die graag! Stéphane Brikkenaar Van Dijk s.brikkenaar@mediq.com


Singelapotheek Coevorden:

Facebook als personeelsblad De onderlinge communicatie tussen de medewerkers van de Coevordense Singelapotheek verloopt voor een belangrijk deel via een besloten Facebook pagina. En dat is erg handig, zo blijkt uit de woorden van apotheker Sybolt Brouwer. “We hebben nog nauwelijks mailverkeer en er hangen ook geen briefjes meer op het prikbord.” Maar er wordt niet alleen zakelijke informatie uitgewisseld: Facebook is ook goed voor het teamgevoel.

de pagina zijn ook tekstdocumenten en foto’s snel terug te vinden. Kortom, een personeelsblad, maar dan in digitale, interactieve vorm. Sybolt Brouwer, altijd al geïnteresseerd in computers en internet, werd - net als veel andere ouders - door zijn kinderen de social media ingetrokken. “Toen ze klein waren ging het om Hyves, later werd het Facebook. In de apotheek hebben we een jong team, daar was ook iedereen al actief op Facebook. Op een gegeven moment ben ik eens gaan nadenken of we daar ook zakelijk iets mee zouden kunnen.”

Een post over de levering van incontinentiemateriaal. Een geneesmiddel dat OTC is geworden en niet langer door de verzekeraar vergoed wordt. ‘Net een interview gehad over het gebruik van social media in onze apotheek’. Dit soort berichten komen de medewerkers dagelijks tegen op hun eigen, afschermde Facebook-groep ‘Singelapotheek’. Maar tussen de zakelijke berichten door, kom je ook een leuke (vakantie)foto tegen van een collega, een plaatje van de hond, een felicitatie, interessante link, oproep of een videoverslag van het bedrijfsuitje. Op

Praktisch De introductie van de Singelapotheekpagina, nu ruim een jaar geleden, was meteen een succes. “Natuurlijk hebben we ook nog een agenda en moet je af en toe nog wat op papier zetten, of dingen mondeling toelichten, maar de meeste informatie zetten we toch op Facebook. Het is ook erg praktisch voor de assistenten die parttime werken of voor invallers vanuit de andere apotheken uit onze maatschap. Iedereen blijft zo dagelijks op de hoogte van wat er in onze apotheek gebeurt.”

Overigens zet de Singelapotheek nieuwe media ook in voor zijn patiënten. Zo kunnen IPhone-gebruikers via de apps ‘HehaalreceptService’ en ‘PILService’ via de telefoon bestellen. En de Singelapotheek heeft ook een eigen online-apotheek. Brouwer: “Internet farmacie is niet meer weg te denken. Wij bieden het dus ook aan, maar dan in een lokale setting. Dat maakt het vertrouwder, veiliger en duidelijker voor patiënten. Ze kunnen bovendien kiezen voor bezorgen of bij ons afhalen.”

“Het is best lastig om in een tijd van bezuinigingen te investeren in dit alles. Maar we zitten niet stil. Het is belangrijk, want zelfmanagement leidt tot beter gebruik van medicijnen en lagere kosten. En dat is goed voor de apotheek en de patiënt.”

Plannen zijn er genoeg bij de Singelapotheek. “We denken nu na over een besloten Facebook-groep voor patiënten. Daar kunnen we informatie geven en bijvoorbeeld ook patiënten panels opzetten. Ze hoeven daarvoor dan niet meer naar de apotheek te komen, dat is een stuk makkelijker.” Via zo’n Facebook-pagina, of wellicht binnen de eigen website, wil de Singelapotheek in de toekomst patiënten ook aanzetten tot zelfsturing. Door goede informatie te bieden, instructiefilmpjes te plaatsen, de medicatiegeschiedenis toegankelijk te maken etc.

Twitteren in de Farmacie

“Schermen is schaken met je lichaam” De passie van: Hans Mulder Beroep: apotheker Zandvoortse Apotheek Leeftijd: 51 “Schermen is in Nederland een kleine sport. Maar als er hier in de regio voor de jeugd een sportinstuif wordt georganiseerd, zijn de schermclinics altijd zwaar overtekend. Er is dus een grote latente belangstelling voor het schermen. Het is een sport die ik altijd al heb willen doen. Ook ik droomde als klein kind van de ‘Drie Musketiers’, maar waar ik woonde waren geen faciliteiten. Pas toen ik lid werd van de Amsterdamse Studenten Sportvereniging kon ik eindelijk schermen. Drie, vier jaar ging dat goed. Toen kreeg ik last van mijn knie en stopte ik noodgedwongen. Twintig jaar schermde ik niet en al die jaren bleef het kriebelen. Vijf jaar geleden ben ik weer begonnen, in Haarlem dit keer. Wat er zo leuk aan is? Schermen is schaken met je lichaam. Je techniek staat ten dienste van de tactiek. Je

moet enorm kunnen focussen, alles vergeten wat er om je heen gebeurt. 99,9% focus is niet genoeg. Dan vliegen de punten je om de oren. Met schermen kom je jezelf ook tegen. Ik heb geen afwachtend karakter, ben daarom geneigd altijd aanvallend te schermen, druk te zetten. Maar je leert dat het soms verstandig is om achteruit te schermen, de tegenstander te laten komen. En dan toe te slaan.” “Het mooie is dat je tot op hoge leeftijd door kunt gaan. Omdat je tactisch beter wordt, kun je iemand die sterker of sneller is toch verslaan. Ik heb voldoende wedstrijdpunten voor kwalificatie voor het EK Veteranen, dat in september in Oostenrijk wordt gehouden. Als ik die punten behoudt, ga ik meedoen. Eerste zal ik niet worden, maar het is net als met de Olympische Spelen: meedoen is belangrijker dan winnen.” Hans Mulder (r) tijdens een training. Bij vormbehoud ligt deelname aan het EK Veteraren in het verschiet


Assistententeam in the spotlight:

De generale repetitie van Apotheek Vreugdenhil delijke onderkomens. Geen gewone portacabins, maar zeer goed geoutilleerde systeembouw. Je moet twee keer kijken voordat je je realiseert dat het om tijdelijke ruimtes gaat. Verouderd “Al vanaf het moment dat ik de apotheek overnam, nu zes jaar geleden, was sprake van vernieuwing van het winkelcentrum”, vertelt Elien Petersen. “Ik heb daarom niet veel geïnvesteerd in het interieur.” En dat was eigenlijk wel hoognodig. Apotheek Vreugdenhil zat al dertig jaar op dezelfde plek, en aan het bruine jaren zeventig interieur was in al die jaren niet veel gedaan. Assistente Judith Meijer: “ik werk hier tien jaar en ben als een van de laatsten gekomen. “De apotheek ademde de sfeer van de jaren zeventig uit. En ook de inrichting was op die tijd geënt. Grote bereidingsruimtes, kleine uitpaktafels.” Elien Petersen: “Er werden nog tabletten, zalfjes, drankjes bereid. De vorige apotheker maakte zelfs zijn eigen ibuprofen. Dat is niet meer voor te stellen in deze tijd.” “Het was hokkerig”, vult collega Nelleke van Essen aan. “En niet heel klantvriendelijk. Rolstoelen bijvoorbeeld, konden maar moeilijk naar binnen. En dan hebben we het nog maar niet over de verwarmingsketel, die met kunst en vliegwerk de afgelopen winter ternauwernood overleefde.”

Aan werving en selectie is apotheker Elien Petersen doorgaans niet veel tijd kwijt, want het team van apotheek Vreugdenhil is tamelijk honkvast. Verreweg de meeste van de dertien assistenten werken er al tien jaar of langer. De verhuizing, afgelopen maart, onderstreept de goede sfeer: met z’n allen de schouders eronder en in één weekend over. Al een aantal jaren zit nieuwbouw van het Hooglandse winkelcentrum Kraailandhof in de pen. De panden waren verouderd, parkeren, laden en lossen een crime en bovendien wilde de lokale grootgrutter fors uit-

breiden. Afgelopen voorjaar werd het bestaande winkelcentrum dan eindelijk gesloopt en ging de eerste schop de grond in. De supermarkt en andere winkels, waaronder apotheek Vreugdenhil, zijn nu gevestigd in tij-

Agenda’s 2013 In november ontvangen alle apotheken weer de Mediq apothekersagenda 2013. Voor assistenten is er de kleurrijke assistentenagenda. Veel plezier met al jullie activiteiten volgend jaar!

Teamwork Op 10 en 11 maart vond de verhuizing plaats naar het tijdelijk onderkomen. Het hele team zette de schouders eronder met als resultaat dat in de loop van het weekend alles weer op orde was. In nog geen twee dagen een hele apotheek verhuizen. Mooi teamwork. Een verademing bovendien, want de tijdelijke ruimte is licht, ruim en prettig werkbaar. Gera van Boven: “Qua oppervlakte is het hier iets kleiner, maar deze ruimte is veel praktischer ingedeeld.” Judith Meijer: “Het is mooier en beter dan ons oude pand.” “En we hebben hier goede spreekruimtes voor de patiënten”, vult

Nelleke van Essen aan. Wel lopen ze tegen bepaalde punten aan. Zo is de ruimte in het midden gescheiden door een kastenwand die het zicht op de balie ontneemt. “Daar hebben we nu een gat in gemaakt”, lacht assistente Mirella Pasker. Nelleke van Essen: “Zodat we niet meer op ons gevoel af hoeven te gaan of er een derde assistente aan de balie moet komen helpen.” Collega Marian van Nimwegen: “Dat is ook wel weer het voordeel van zo’n noodlocatie: je loopt tegen dingen aan die je in de nieuwbouw kunt voorkomen.” Elien Petersen: “Het is eigenlijk een grote generale repetitie. Het hele team geeft input voor de nieuwe apotheek.” Gezondheidscentrum Die nieuwe apotheek komt overigens samen met drie huisartsenpraktijken en andere eerstelijnsdisciplines in een gezondheidscentrum. En dat is voor de assistentes een grote, maar leuke verandering, zo blijkt uit hun reacties. Gera van Boven: “We hebben nu ook al veel contact met de doktersassistenten, maar je ziet ze weinig. Straks leg je veel makkelijker contact. Zij zitten boven, wij beneden.” “Ze rollen de trap af en ze zijn hier”, zegt Elien Petersen, die denkt dat het samengaan ook zal leiden tot een andere werkwijze. Judith Meijer verwacht dat de lijnen nog korter worden. “Je gaat denk ik meer samenwerken. Als er nu eens iets fout gaat is toch een beetje wij tegen zij. Maar als we samen in een pand zitten ben je meer één team.” Marian van Nimwegen: “Het contact met de doktersassistenten wordt leuker.” Maar voorlopig draait het nog even door in de tijdelijke locatie, want het nieuwe winkelcentrum wordt naar verwachting volgend voorjaar opgeleverd. Dan volgt dus weer een verhuizing. Maar… het team is inmiddels ervaren. Judith Meijer lachend: “Die verhuizing, die moet binnen anderhalve dag kunnen…”

Colofon De Mediq Apotheek formule voor Partner Apotheken is een belangrijk onderwerp in deze Mediq Groothandel Nieuwsbrief en is gekoppeld aan de extranetsite www.mediq.nl/groothandel. Graag zien we uw reactie op de nieuwsbrief. Dit gaat heel eenvoudig via het e-mailadres: klantcontactcentrum@ mediq.com. Voor commerciële vragen kunt u terecht bij Directeur Verkoop Stéphane Brikkenaar van Dijk, stephane.brikkenaar@mediq.com Oplage: 3800 Redactie: Margot Hoeben en Annemieke Stals Met bijdragen van: Oblomov media (teksten), NFP Photography (foto’s), Janny Hof (vormgeving) © 2012 Overname van de in deze uitgave gepubliceerde artikelen (of gedeelten daarvan), is toegestaan indien duidelijk de bron wordt vermeld. Toezending van een bewijsexemplaar wordt op prijs gesteld.

Mediq Nieuws  

Nieuwsbrief voor eigen apotheken en groothandelsklanten van Mediq.

Advertisement