Page 1

1


2


I Dialog Forum anser vi konstruktiv dialog for at være et af grundelementerne i et funktionelt samfund, og vi arbejder derfor vedvarende for at fremme en dynamisk, effektiv og meningsfuld dialog. For at opretholde fokus og hylde den konstruktive dialog uddeler vi hvert år "Danmarks Dialogpriser" til personer, der har udmærket sig med deres dialog fremmende indsats i samfundet både nationalt og internationalt. Dialog prisen er en hædring af den indsats der er ydet og kan tildeles både enkelt personer, grupper og funktionelle enheder.

3


Dialog Forums 10-års jubilæumsreception og Dialogpriser 2012

4


Mandag den 12. juli afholdte Dialog Forum 10-års jubilæumsreception for at markere og hylde de sidste ti års ihærdige arbejde for at fremme dialogen og den gensidige forståelse i samfundet. 12 store, danske personligheder, som Dialog Forum i løbet af de sidste ti år har set som fyrtårne i arbejdet for at fremme dialogen, blev hædret under aftenens reception. Jubilæumsreceptionen blev afholdt på Nationalmuseet, som, med dets storslåede og historiske aura, skabte rammerne for en højstemt og hyggelig reception for de fremmødte dialog-entusiaster. Aftenen blev indledt med en brunch og blev efterfulgt af overrækkelsesceremonien, som blev indledt ved en åbningstale af Dialog Forums formand, Mustafa Gezen, der understregede vigtigheden af ”kunsten af leve sammen”. Herefter slog han fast, at: ”det i dialog ikke går ud på, at man kun tolererer hinandens kultur og religion. Dialog handler om, at man samarbejder på tværs af forskelligheder for at gøre Danmark til et foregangsland, hvor forskelle ses som ressourcer og ikke som en torn i øjet”.

5


På vegne af Dialog Forum overrakte Bertel Haarder en dialogpris til samfundsdebattør og tidligere udenrigsminister, Uffe Elleman Jensen. Dialog Forum begrundede prisen med hans kontinuerlige insisteren på, at ”Danmark er i dialog med resten af verden. Derved har du gjort os større, end vi var”. Uffe Elleman Jensen understregede vigtigheden af at fremme dialogen og den gensidige forståelse i samfundet, der bliver mere og mere mangfoldigt. Den folkekære forfatter og poet, Benny Andersen, modtog en pris for sin mangeårige støtte til Dialog Forum og deres arbejde. I sin takketale fortalte han om sit mangeårige samarbejde med Dialog Forum, som havde inspireret ham til at skrive sin bog, Ævl og Løgn om Islam, hvis indhold han har diskuteret indgående med Dialog Forums medlemmer. Også Tøger Seidenfaden modtog en pris for sin mangeårige indsats for at fremme dialog mellem kulturer i Danmark. Idet Tøger Seidenfaden året forinden gik bort, var det hans to sønner, der modtog prisen på hans vegne med en forsikring om, at ”han ville have været meget, meget stolt og rørt over at få prisen”. Aftenens sidste dialogpris modtager var økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vesterager, som understregede vigtigheden af at lytte til modparten, da det er en forudsætning for, at dialogen bliver reel og noget, vi kan bygge vores samfund på.

6


Dialog-pris modtagerne var: • Margrethe Vesterager (økonomi- og indenrigsminister) • Uffe Elleman Jensen (samfundsdebattør og tidligere udenrigsminister) • Benny Andersen (forfatter, digter) • Tøger Seidenfaden forhenværende chefredaktør hos dagbladet Politiken) • Jørgen Bæk Simonsen (professor, Københavns Universitet) • Serif Ali Tekalan (rektor, Fatih University) • Mehmet Ümit Necef (lektor, Syddansk Universitet) • Lissi Rasmussen (leder af Islamisk-Kristent Studiecenter) • Ali Akcay (stifter af Dialog Forum) • Henning Bech (professor, Københavns Universitet) • Klaus Hækkerup (tidligere borgmester og folketingsmedlem for Socialdemokraterne) • Bent Lexner (overrabbiner)

7


Citater fra Dialogpriser 2012

8


Peter Fischer Møller: ”Han [Grundtvig, red.] kaldte det ikke dialog – han kaldte det levende vekselvirkning. Men det er samme. Det handler om at lade sig udfordre af det, der er anderledes, og se den anden som en mulighed for, at verden kan blive mindst dobbelt så stor”

Jørgen Bæk Simonsen: ”Foruden dialog er vi ikke i stand til at udveksle synspunkter, for at vi i fællesskab og igennem dialogen, kan finde en balance, så der er plads til alle i samfundet. Derfor er dialogen vanvittig afgørende. Dialog er et ideal, der ikke kommer af sig selv. Den uomgængelige, nødvendige dialog kan kun finde sted, hvis nogen påtager sig opgaven og organiserer den”

Lissi Rasmussen: ”Jeg har altid beundret Dialog Forum for deres arbejde, fordi de ikke bare snakker om vigtigheden af dialog, men at de virkelig gør noget ved det i praksis”

9


Bertel Haarder: ”Dialog er alt. Hvis der skal være fred og fremgang i verden, skal vi have dialog, og det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er derfor, vi har EU og hele vores internationale samarbejde, og det er også derfor Dialog Forum er oprettet, og jeg har været meget glad for Dialog Forum hele vejen igennem” Uffe Elleman Jensen: ”Dialog indebærer, at man godt kan stå fast på sine egne synspunkter, samtidig med at man giver dialogpartneren muligheden for at stå fast på sine synspunkter. Dermed bliver dialog noget, man alle bliver klogere af. I Danmark, der bliver mere og mere mangfoldigt, har man brug for dels at have respekt, men samtidig er man nødt til at lære hinanden at kende – for vi skal være her sammen” Margrethe Vestager: ”Forudsætningen for dialog er, at man kan være stille og høre, hvad andre mennesker siger, og at tage det ind og overveje, om det har relevans og betydning for det, man selv står for. Sådan oplever jeg præcist, at Dialog Forum arbejder; med kunsten både at tale, når der skal tales, men også at være stille og lytte. Så bliver dialogen reel og noget vi kan bygge vores samfund på”

10


Anna Mee Allerslev: ”Dialog Forum og andre aktive organisationer i det danske samfund er fuldstændig afgørende for vores demokrati” ”Vi er nødt til at blive ved med at insistere på, at dialogen er vejen frem – foruden dialogen kommer vi ikke de vegne, vi alle sammen gerne vil”

Klaus Hækkerup: ”Dialog er så vigtig, fordi vi lever i en folkevandringstid, der let kan medføre konfrontationer, hvis vi glemmer respekten for forskellighed”

Lisbeth Davidsen, journalist på TV2: ”Dialog Forum er, med sit fokus på dialog, med til at bringe verden i en mere kærlig og positiv retning”

Bent Melchior: ”Dialog er udgangspunktet for at denne verden kan fungere på en fredsommelig måde. Derfor er dialogen altafgørende”

11


Modtager af Dialogpriser 2013

12


Anne Mee Allerslev

Safet Bektovic

Laurie S. Fulton

Bertel Haarder

Bent Melchior

PET 13


Anne Mee Allerslev BesskÌftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune for Det Radiakale Venstre

14


Anna Mee Allerslev f. 10.07.1984 • 2007-2013 Cand.Jur., Københavns Universitet • 2008 Formand for djøf studerende • 2006-2007 Radikal Ungdom • 2006-2008 Medlem af Hovedbestyrelsen for Radikal Venstre • 2008-2009 Medlem af Forretningsudvalget for Radikal Venstre • 2011- Borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune for det Radikale Venstre Anna Mee Allerslev er en af Danmarks yngste borgmestre. Efter hendes tiltræden har hun ihærdigt arbejdet for at fremme gensidig respekt og forståelse både på samfunds- og individplan. Hun har altid haft fokus på at oprigtig dialog er den væsentligste komponent på vejen til at opnå en rummelig samfundsstruktur, der giver plads til alle stemmer. Dialog Forum ønsker at takke Anna Mee Allerslev for hendes engagement og vedvarende fokus på dialogfremmende aktiviteter.

15


Safet Bektovic Forfatter, forsker og foredragsholder

16


Saffet Bectovic f. 1966 • 1985-1989 Cand. Mag. i filosofi og sociologi ved Universitet i Prishtina • 1989-Ph.D i moderne filosofi i Sarajevo Universitetet • 1996-2000 PhD fra Københavns Universitet om Søren Kierkegaard og sufisme - i forhold til Islam • 2000-2002 Post. Doc. på Københavns Universitet om Kultur- og religionsmøder i Danmark • 2002-2006 Ekstern lektor ved Det Teologiske Fakultet - Københavns Universitet • 2007-2012 Lektor ved Center for Europæisk Islamisk Tænkning – Københavns Universitet • 2011- 2012 Gæstelærer ved Det Teologiske Fakultet i Oslo Safet Bektovic er forfatter til en række bøger, herunder “Islamisk filosofi”. Hans akademiske karriere er præget af væsentlige input og bidrag til en tekstuel, intellektuel og filosofisk dialog. Kort tid efter hans ankomst til Danmark engagerede han sig i interreligiøs dialog via IKS (Islamisk kristent studiecenter) med speciel fokus på forståelse og ræsonnering over kildetekster. Dialog Forum ønsker at takke Safet Bektovic for hans helhjertede og personlige engagement i dialogfremmende aktiviteter.

17


Laurie S. Fulton Tidligere ambassadør for den amerikanske ambassade i Danmark

18


Laurie Susan Fulton f. 02.07.1949

Uddannet jurist fra Georgetown University • 1979 Aktiv politiker i amerikansk politik • 1982-1985 Administerende direktør for Peace Links • 2004 Anerkendt som en af ”Washingtons Top Advokater” • 2004-2008 Bestyrelsesmedlem ved ”The United States Institute of Peace” • 1989-2009 Partner i advokatfirmaet Williams & Connolly • 2009-2013 Amerikansk Ambassadør i Danmark • 2013 – Partener i advokat firmaet Williams & Conolly Laurie Fulton er den første amerikanske kvindelige ambassadør i Danmark siden 1968. Fulton har mange års praktisk og teoretisk erfaring som jurist. Hun er bredt anerkendt som en af Washingtons skarpeste advokater. Laurie Fulton`s morfar var Dansker og emigrerede til USA i 1910 og hun har derfor en helt speciel tilknytning til Danmark. Fulton har igennem hele hendes periode som ambassadør i Danmark været en vigtig fortaler for dialog. Hun har afsat tid og energi til at rejse rundt i hele Danmark for at møde og opnå kendskab til lokale kulturelle samfund. Laurie Fulton rummer en stor positivisme og varme som hun åbenhjertet deler med alle hun kommer i kontakt med. Fulton udgør en markant lokal og international kapacitet i dialogfremmende aktiviteter og Dialog forum ønsker at takke hende for denne indsats.

19


Bertel Haarder Folketingsmedlem for partiet Venstre

20


Bertel Geismar Haarder f. 07.09.1944 • • • • • • • • • • • • •

Legatstudier, USA, fra 1964 til 1965 1970 cand. scient. pol. i Aarhus Universitet 1973-1975 Seminarieadjunkt ved Aalborg Seminarium 1975 – 2011 folketingsmedlem for Venstre 1982-1993 Undervisning- og Forskningsminister 1997-1999 Næstformand for Europa-Parlamentet 1999-2001 Næstformand og udenrigsordfører i Europa-Parlamentets liberale gruppe, ELDR. 2001-2004 Integrationsminister og Europaminister 2004 -2005 Integrationsminister og udviklingsminister 2005 – 2007 Undervisningsminister og kirkeminister 2007 -2010 Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde 2010 – 2011 Indenrigs- og sundhedsminister 2011- Medlem af Folketingets Præsidium, Formand for den danske delegation til Nordisk Råd, Medlem af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Medlem af Kirkeudvalget

Berthel Haarder fremstår gennem hele hans politiske kariere med meget markante holdninger inden for samfundsrelevante emner. Han har vedvarende opretholdt interesse for og fokus på nødvendigheden af en åben, kontinuerlig og konstruktiv dialog. Bertel Haarder har igennem hele hans virke udvist stor interesse for vidensudvikling med alle samfundet segmenter. Dialog Forum ønsker at takke Bertel Haarder for hans oprigtige interesse i dialogfremmende aktiviteter.

21


Bent Melchior Tidligere dansk overrabbiner

22


Bent Melchior f. 24.6.1929 • 1963 Rabbinereksamen fra Jews College i London • 1970-1996 Overrabbiner i Det Mosaiske Troessamfund i København • 1971-1984 Ekstern lektor i klassisk jødisk litteratur ved Københavns Universitet • 1975-1979 Vicepræsident International Association of Suicide Prevention • 1977-1990 Medlem af Udenrigsministeriets rådgivende udvalg for menneskerettigheder • 1994-1999 Formand Komiteen Lad Bosnien leve • 2002-2004 Formand for Jødisk, Kristent, Muslimsk Forum • 2008-Medlem af Københavns Kommunes ressourcegruppe Bent Melchior har igennem hele hans liv arbejdet for en åben og aktiv dialog blandt forskellige trosretninger og samfundsgrupper. Han anser dialog for at være en af de mest fundamentale faktorer i et velfungerende samfund. Melchior fremstår som en af de vigtigste aktører i interreligiøs dialog i Danmark, med særlig fokus på at dialog er en nødvendighed for harmonisk sameksistens. Dialog Forum ønsker at takke Bent Melchior for hans livslange støtte og medvirken i dialogfremmende aktiviteter.

23


PET Politiets Efterretningstjeneste

24


Politiets Efterretningstjeneste PET har som led i deres præventive arbejde haft specielt fokus på at fremme vidensudveksling, etablering af kendskab samt styrkelse af fælles udgangspunkter blandt forskellige segmenter af samfundet. PET har aktivt bidraget til den likvide dialog ved at etablere et forum for dialog, som en aktiv og integreret del af organissationens virke. I 2008 initierede PET projektet “Dialogforum” med det formål at fremme respekt, forståelse, samt ansvarsbevidst dialog. Dialog Forum ønsker ved Jacob Illum at takke for PETs dialogfremmende arbejde.

25


www.dialogin.dk 26


27


Dialog Forum - København Adresse Vesterbrogade 52, 1. sal, 1620 København V Tlf.nr. +45 3217 5060 Cvr.nr. 33653220 Web www.dialogin.dk E-mail info@dialogin.dk Bank: Reg. Nr.: 1551 konto nr.: 3164184102 Danske Bank 28

Dialog Forum - Dialogpriser 2013  

I Dialog Forum anser vi konstruktiv dialog for at være et af grundelementerne i et funktionelt samfund, og vi arbejder derfor vedvarende for...