t&d magazine - nr 4

Page 1

MAGAZINE

t&d HET MAGAZINE OVER BEDRIJFSVASTGOED VAN TURNER & DEWAELE

I 4 I NAJAAR 2013

Bouwen op maat van de klant

Successtory in Roeselare

DE 3D-REVOLUTIE VOLGENS MARIO FLEURINCK


Een andere kijk op de wereld en wereldsteden in 222 pagina’s Deze maand: Buenos Aires

07

BUSINESS

|

CULTUUR

|

ARCHITECTUUR

|

MODE

|

REIZEN

|

LIFESTYLE

|

NR. 7 OKTOBER/NOVEMBER 2013

Het eerste hybride magazine: news & lifestyle

|

€ 5

NIEUW HET MAGAZINE WAAR IEDEREEN OVER SPREEKT 222 PAGINA’S MET EEN BLIK VAN 360° OM ALLES TE WETEN OVER WAT ER OVERAL IN DE WERELD GEBEURT

€5

Good paper

DE VAL VAN DE PRAVDA Good trips

BUENOS AIRES, STAD VOL PARADOXEN Good art

KUNST ZONDER GRENZEN Good problem

DE SLAG OM. DE NOORDPOOL Good toys

TESLA MODEL S, MINI. PACEMAN, AUDI JARAY Good celebration

100 JAAR PRADA. Good fashion

DE KLEREN MAKEN DE MERKEN Good design

30 ICONISCHE LAMPEN

OB57297

Werkt verslavend

NU TE KOOP

Met uw iPad kan u via deze QR-code de applicatie gratis downloaden in de App Store.


t&d magazine I 4 I najaar 2013

BETER GEWAPEND VOOR DE TOEKOMST

INHOUD

In deze vierde editie van het t&d magazine willen we u graag uitgebreid informe-

4

ren over onze huidige portefeuille en opvallende trends in de wereld van bedrijfs-

Turner & dewaele voortdurend in beweging.

vastgoed. De verhuis van turner & dewaele in Gent naar een nieuw kantoor aan de

NIEUWS

Kortrijksesteenweg en de migratie van onze groepsmedewerkers naar het Accent

6

Business Park in Roeselare illustreren dat we als groep voortdurend in beweging

De 3D-revolutie volgens Mario Fleurinck, CEO van pionier Melotte.

zijn. Maar onze evolutie zet zich ook inhoudelijk en structureel door. Zo hebben we een bekwame bedrijfsjuriste aangeworven die ons vakkundig kan adviseren over de steeds complexere problematiek van het bedrijfsvastgoed. Daarnaast zorgt de uitbouw van onze expertise op het vlak van M&A (Merger and Acquisition), aandelentransacties en overnames dat we gewapend zijn voor de toekomst. Dit alles kadert in onze organisatieontwikkeling, die de kwaliteit van onze dienstverlening alleen maar ten goede kan komen. Het zal ons toelaten om voortdurend nieuwe initiatieven te nemen, waardoor we ons kunnen onderscheiden in de huidige uitdagende economische tijden. We willen daarbij iedere klant die een vastgoedprobleem heeft, bijstaan en adviseren en tegelijk een goede partner zijn van de notarissen, boekhouders en fiscalisten. Dit t&d magazine biedt een ruime selectie van ons aanbod met bedrijfsgebouwen, nieuwbouwprojecten en beleggingsvastgoed. Vooraan krijgt u enkele interessante artikels geserveerd over juridische, economische en bedrijfsmatige onderwerpen. Een viertal boeiende businesscases over transacties in Gent, Leuven, Roeselare en Wervik bewijzen dat we in verschillende domeinen actief en competitief zijn. Onze betrokkenheid bij uw plannen en ambities blijft heel sterk. Daarom schenken wij bijzonder veel aandacht aan service en advies. Zit u met specifieke vragen of wensen inzake bedrijfsvastgoed? Kom ons dan zeker eens opzoeken in een van onze kantoren, of informeer u vrijblijvend op onze website www.turner-dewaele.be. Alvast veel leesplezier !

12

Bestuurders turner & dewaele

BUSINESSTRAVEL

Niets zo effectief als een reisincentive, vinden ze bij Thomas Cook. Een gesprek over de evoluties in de sector.

14 JURIDISCH De fiscus kijkt strenger toe op de ‘gesplitste aankoop’ van een onroerend goed. Wat kan door de beugel en wat niet?

16

BUSINESSCASE

Het pre-sale concept van turner & dewaele leidt tot het hoogste bod op een handelspand in Roeselare.

18 SOCIAL MEDIA Sociaalnetwerksites zoals Twitter bieden CEO’s een kanaal om direct met klanten en publiek in contact te komen.

20 BUSINESS Bedrijven maken zich klaar voor een ingrijpende oefening: het afstoten van nietstrategisch vastgoed.

26 BUSINESSCASE Vlak bij Flanders Expo wordt bijna 115.000 m2 kantoorruimte gecreëerd. Een van de kantoorgebouwen wordt verkocht door turner & dewaele.

40 Filip Dewaele en Geert Berlamont

ECONOMIE

BUSINESSCASE

Een unieke woonboot krijgt nieuwe bewoners van jeugdhuis Impuls uit Leuven.

46

BUSINESSCASE

In Wervik vond turner & dewaele een uitstekende locatie om te verhuren als opslagruimte. COLOFON: t&d magazine is een publicatie van bedrijfsvastgoedmakelaar turner & dewaele verschijnt twee keer per jaar (april en oktober) UITGEVER: Geert Berlamont, bestuurder turner & dewaele PUBLICITEITSREGIE: Roularta Media Group, tel. 02 467 59 71, adverteren@roularta.be REALISATIE: Roularta Custom Media, roulartacustommedia@roularta.be OPMAAK PANDENAANBOD: www.toxdesign.be, info@toxdesign.be DRUK: Roularta Printing VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Sophie Van Iseghem, p/a Roularta Media Group nv, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, sophie.van.iseghem@roularta.be Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitgever.

22-51 Overzicht van de bedrijfsvastgoedaanbiedingen in Oost- en West-Vlaanderen.


NIEUWS

KANTOOR GENT ZOEKT NIEUWE OORDEN OP Het

bedrijfsvastgoedkantoor

van

turner & dewaele uit Gent heeft onlangs een nieuwe stek gevonden. Sinds 2 september 2013 zijn de medewerkers van Gent beschikbaar op hun nieuwe adres aan de Kortrijksesteenweg 1121 in Gent/Sint-DenijsWestrem. Deze commerciĂŤle ligging zal de verdere expansie van turner & dewaele ondersteunen en ligt volledig in de lijn van de kantoren van dewaele groep die allemaal op toplocaties gelegen zijn.

DEWAELE TREKT NAAR DE HOOFDSTAD Dewaele | vastgoed & advies opende eind juni 2013 voor het eerst een vestiging in Brussel. De groep breit hiermee een logisch vervolg aan de expansie van de voorbije jaren. De nieuwe Brusselse vestiging is enkel via afspraak te bereiken. Een bewuste keuze om ons vooral toe te spitsen op nieuwbouwprojecten met Vlaanderen als afzetmarkt. Daarnaast concentreren we ons ook op Brusselse promotors die een afzetmarkt zoeken bij Vlaamse kopers-beleggers. Door de jarenlange opgebouwde expertise en de uiterst flexibele structuur van de groep kan dewaele perfect inspelen op bovenstaande trends en bovendien heel wat toegevoegde waarde aanbieden.

/4


BEDRIJVENCONTACTDAGEN: U KOMT TOCH OOK?

Kom ons bezoeken op stand 504

In 2011 lieten de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk Xpo maar liefst 13.192 bezoekers optekenen, een ongekend record! Met een score van net geen 90% op het vlak van kwaliteit van de bezoekers mochten 589 deelnemende exposanten zich verheugen in een netwerkevent van het allerhoogste niveau. Het succes van de Bedrijvencontactdagen is het levende bewijs dat zakelijke face-to-facecontacten leggen nog steeds een absolute must is, zelfs in tijden van e-commerce. Turner & dewaele zal weer op de afspraak zijn op woensdag 11 en donderdag 12 december 2013. Twee data om vrij te houden! Meer info op www.bedrijvencontact.be

GROEPSDIENSTEN ONDER ÉÉN DAK Het kantorennetwerk van dewaele | vastgoed & advies blijft verder uitbreiden waardoor ook het aantal medewerkers van de groep aangroeit. Een grondige reorganisatie drong zich dus op. Zo gezegd, zo gedaan: eind augustus verhuisden alle groepsmedewerkers (IT, HR, Boekhouding, Marketing,…) naar het Accent Business Park in Roeselare. Ook de vier gedelegeerd bestuurders van onze groep (Filip Dewaele, Stefaan Coucke, Geert Berlamont en Hendrik Tanghe) werken voortaan vanuit dit kantoor. Voor onze klanten verandert er uiteraard niets, maar voor de groep dewaele is dit een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf.

/5


ECONOMIE

Š Ellen Goovaerts

DE 3DVOLGENS

/6

Produceren vanuit the cloud, dat is de toekomst van onze maakindustrie. Waar een klein land groot in kan zijn. BelgiĂŤ speelt met drie bedrijven in de spits van de boomende 3D-printing-industrie. Melotte, een van deze pioniers, mocht een paar maanden geleden de prestigieuze Energy Globe Award ontvangen. Gesprek met CEO Mario Fleurinck, een hyperkinetische autodidact met een ongebreidelde dadendrang en een indrukwekkend netwerk.


-REVOLUTIE MARIO FLEURINCK

H

oe

bijzonder

een

satie NASA fors in de ontwikkeling

rond, zoals Karen Taminger, die toen

worden?

van ruimtebestendige, in gewichtloze

al met laserplasmatechnologie expe-

Twee units ter grootte van

toestand functionerende 3D-printers.

rimenteerde. In principe was het alle-

een forse koelkast, veel

Die zullen tijdens langdurige expedi-

maal classified, maar ik ben er toch in

meer heeft de 3D-printlijn van Melotte

ties niet alleen vervangonderdelen en

geslaagd achter het gordijn te piepen.

niet om het lijf. In een bak achter

componenten voor ruimtebases prin-

Op een keer zag ik een machine die

veiligheidsglas toveren lasers vonkjes

ten, maar ook pizza’s en ander lek-

schijnbaar uit het niets een turbine-

in het zand, even grillig als een bran-

kers voor toekomstige astronauten.

schoep van een reactormotor printte.

dende lucifer. Geluid komt er amper

“Een project van Karen Taminger”,

Formidabel vond ik dat, een motor-

aan te pas, Mario Fleurinck (42) hoeft

zegt Fleurinck. “Karen is dé specialiste

onderdeel opgebouwd met nulletjes

zijn stem niet te verheffen om het

in materiaalaangroei bij NASA. Ik heb

en eentjes. Ik begreep instinctief dat

wonder uit te leggen. Dat het poeder

haar leren kennen toen ik in 1996 een

die technologie de hele industriële

geen zand is, maar een legering van

jaar bij Boeing in Seattle doorbracht,

productie op haar kop zou zetten. Een

bedrijfsbezoek

kan

diverse metaalsoorten. Titanium voor het machineonderdeel in de installatie links, voor de tandprothese in de andere 3D-printer wordt een chroomkobaltlegering gebruikt. “De laser smelt het poeder tot een patroon”, legt de CEO van Melotte uit. “Zo

“Onze digitale productie legt acht keer minder beslag op energie en grondstoffen dan het analoge equivalent.”

wordt het gewenste stuk laag na laag opgebouwd. Na een minuut of twintig

in opdracht van Diamant Boart. Zie

revolutie dus, en ik was vastbesloten

is het klaar en rijst het op uit het poe-

je, Boeing had destijds een probleem

in de voorhoede te lopen.”

derbad, zoals een feniks uit zijn as.

met trillingen in de vleugels van de

Maar eerst moest er nog een lange

De rest van het poeder wordt voor de

747. Omdat ze het niet zelf opgelost

weg worden afgelegd. Autodidact

volgende printopdracht gerecycleerd,

kregen, hebben ze er externe advi-

Fleurinck, die als kind de diagnose

er gaat geen gram verloren. Het hele

seurs bij geroepen. Zo kwamen ze bij

van hoogbegaafde hyperkineet te ho-

proces verloopt automatisch. Klanten

Diamant Boart terecht, het bedrijf dat

ren kreeg, ontpopte zich tot een se-

sturen hun bestelling met alle nodige

mijn vader tot een wereldspeler heeft

riële ondernemer. Anno 1998 heeft hij

afmetingen per mail, en op die files

uitgebouwd. Ik heb bij Boeing veel ge-

met een Australische en een Duitse

laten we onze software los om ze

leerd, niet alleen over trillingbeheer-

investeerder TCR groot gemaakt, een

aan de printer te voeden. Produceren

sing bij vliegtuigen, maar ook over

bedrijf dat wereldwijd luchthavens

vanuit the cloud, dat is de toekomst

de Amerikaanse incubatorpolitiek,

beheert en diensten en uitrusting

van onze industrie.”

die erop neerkomt dat de overheid

voor ground handling levert. Kort na

3D-printing is hot. Geen week gaat

strategische nieuwe technologieën

de door 9/11 uitgelokte luchtvaartcri-

voorbij, of een spectaculaire ontwik-

in de schoot van grote bedrijven laat

sis stapt hij uit het bedrijf, met een

keling haalt de media. Zo investeert

ontwikkelen. Zo liepen er bij Boeing

zak geld en een burn-out. De daarop-

de Amerikaanse ruimtevaartorgani-

mensen van het MIT en Sandia Lab

volgende retraite blijkt van korte duur,

/7


ECONOMIE Fleurinck keert terug naar zijn oude

banaal zijn als een bushokje. Asso-

geprint. De orders komen van over-

droom, de digitale fabriek. In 2004

ciatief denken is een eigenschap die

al, uit de biomedische wereld, maar

valt zijn oog op Melotte, een matrij-

hij ook tijdens interviews etaleert.

evengoed uit de petrochemie en de

zenbouwer uit Zonhoven. Het bedrijf

Zijn gedachten zijn een beetje zoals

nucleaire sector. Een van onze eerste

geniet een stevige reputatie, maar

het Higgs-deeltje: bliksemsnel, vaak

digitale klanten was BMW. Omdat we

is hopeloos verouderd en bevindt

ongrijpbaar, maar nooit van weten-

in metaal printen, kunnen we realisti-

zich op het einde van zijn technolo-

schappelijke grond gespeend.

sche prototypes van onderdelen ma-

gische levenscyclus. Fleurinck maakt

ken, geschikt voor destructief test-

een deal met Patrick Steverlynck, de

Analisten van ABN Amro voorspel-

toenmalige topman van de Ieperse

len voor 3D-printing een jaarlijkse

weefgetouwenbouwer Picanol, die

groei van 30 procent. Blijkt dat ook

Melotte is de Belgische winnaar

Melotte al vijftien jaar in portefeuille

uit de omzet van Melotte?

van de prestigieuze Globe Energy

heeft en de teloorgang met lede ogen

Mario Fleurinck: “Daarover mag ik

Award. Waarom is de 3D-revolutie

aanziet. De nieuwe CEO krijgt de vrije

niet communiceren, alleen de ge-

goed nieuws voor onze planeet?

hand om een radicale innovatie door

consolideerde omzet van de Picanol-

“Efficiëntie. Onze digitale produc-

te voeren.

groep wordt bekendgemaakt. Maar

tie legt acht keer minder beslag op

Het succes is niet alleen van zakelijke

om u een idee te geven: we hebben

energie en grondstoffen dan het ana-

aard, Fleurinck heeft zich de voor-

een maximale digitale capaciteit van

loge equivalent. Dat betekent ook

bije jaren tot een BO, een bekende

60.000 protheses per jaar, goed

minder vervuilend transport. Maar

ondernemer, ontpopt. Hij geeft aan

voor een marktwaarde van minstens

daar houdt het niet op. Ik geloof in

de lopende band lezingen en schrijft

36 miljoen euro. Overigens, de helft

kringloop denken en open source,

columns waarin begrippen als tran-

van onze omzet komt nog steeds

kennisuitwisseling. Ik verspreid mijn

sitie, veranderende paradigma’s en

van analoge productoplossingen. We

knowhow via een globaal netwerk.

technologische singulariteit zelden

laten die markt niet los, maar probe-

We evolueren naar een wereld met

onderzoek.”

ontbreken. De sky is voor Fleurinck

ren ook die klanten warm te maken

digitale productiecentra die grond-

not the limit, hij blikt graag twintig

voor onze digitale productie. Serieel

stoffen uit hun eigen omgeving halen

jaar vooruit naar een wereld waarin

maatwerk is onze specialiteit. Prothe-

en eindproducten dicht bij de klant

transportstromen

zwerm-

sen en implantaten zijn per definitie

vervaardigen. Deze businessaanpak —

robotten worden beheerd en biomi-

stukwerk, maar onderdelen kunnen

die volcontinue massaproductie ver-

metisch ontworpen gebouwen even

in reeksen van honderden worden

vangt door lokale gepersonaliseerde

door

productie — ontwikkelt zich naast de globale spelers in consumentenproducten. Sommige grote spelers zoals DHL, Staples direct en Amazon verkennen momenteel digitale decentrale productie als diversificatie en nieuw distributiemedium. Het model van lokale duurzame productie maakt delokaliseren naar lagelonenlanden overbodig, het terughalen van productie moet ons helpen om onze handelsbalans in evenwicht te houden en onze jongeren een baan te bezorgen © Ellen Goovaerts

met minimale impact op onze leef-

/8

omgeving. Sciencefiction? Melotte speelt een voortrekkersrol, maar onMario Fleurinck, CEO van Melotte

derschat onze impact niet. De sector van prothesen en implantaten is nu al


onherkenbaar veranderd door Direct

plaatste gemaakt. Vervolgens wor-

Hoezo?

Digital Manufacturing, een produc-

den die componenten op een frame

“Het hele verdienmodel van de over-

tiemethode die iedere traditionele lo-

gemonteerd, ook al ter plaatse gepro-

heid wordt hertekend. Vandaag is het

gica tart. Voorraden, bevoorradings-

duceerd met grondstoffen uit urban

eenvoudig: er wordt geproduceerd

keten, bewerking, we draaien alles

mining. Staal dus, een materiaal dat

en de overheid heft 50 procent op

om. Andere sectoren zullen volgen,

steeds minder zal worden gebruikt

de toegevoegde waarde, via bedrijfs-

daar twijfel ik geen seconde aan. Je

en daardoor des te gemakkelijker

voorheffing: RSZ, btw, en noem maar

kunt de technologie niet tegenhou-

beschikbaar is voor recyclage en her-

op. Het probleem is dat de nieuwe

den, en bovendien zal het milieu ons

gebruik. Inderdaad, op dit ogenblik

technologie zowel de kapitaalstro-

geen keuze laten. We moeten naar

opereren we nog in een niche. Maar

men als de grondstofstromen herdefi-

duurzame productietechnologieën en

transitie is een bedrieglijk verschijn-

nieert. Wat en wanneer valt er nog te

businessmodellen omschakelen, want

sel. Het lijkt langzaam te gaan, tot het

belasten wanneer de band tussen de-

als de mondiale bevolkingsaanwas

omslagpunt wordt bereikt.”

sign en productie wordt doorgeknipt?

en de economische groei zich bij gelijk grondstoffenverbruik doorzetten, lopen we binnen de twintig jaar tegen een planetaire wipe-out aan. De klimaatsverandering is nu al een realiteit. Een tijd geleden is het centrum van Dresden als gevolg

“Als we niet duurzaam gaan produceren, lopen we binnen twintig jaar tegen een planetaire wipe-out aan.”

van extreme weersomstandigheden ondergelopen. Ik ken de stad, Dresden

“Als toekomstdenker kijk ik zo weinig

Als er geen grote fabrieken met mas-

is de thuisbasis van het befaamde

mogelijk naar het verleden, maar ik zie

sa’s arbeiders meer staan, maar klei-

Fraunhofer Instituut IWU, een plat-

niettemin de parallellen met imperia

ne units die alleen voor hun directe

form voor industriële innovatie, waar-

die totaal onverwacht en schijnbaar

omgeving produceren? We moeten

aan ik participeer als lid van de stra-

op een hoogtepunt ineenstortten. We

daar dringend over nadenken, want

tegische raad. Prachtige stad, ik houd

naderen opnieuw zo’n omslagpunt, in

de overheid kan moeilijk een heffing

mijn hart vast voor de gevolgen van

zekere zin is dit al begonnen. Want

op dataverkeer leggen.”

deze ramp.”

hoe noem je wat er zich momenteel in Griekenland, Portugal en Spanje

Welke ambitie koestert u voor

Met alle respect, maar 3D-printing

afspeelt? Onze Spaanse partner be-

Melotte?

blijft vooralsnog een nichefeno-

taalde zijn ingenieurs voor de crisis

“Melotte is een halte op mijn traject

meen. Uw visioen is trouwens slecht

4.000 euro in de maand, nu krijgen ze

en een middel om mijn levensdoel te

nieuws voor moederbedrijf Picanol,

voor hetzelfde werk nog 1.500 euro.

realiseren, en dat is het uitrollen van

zelf een globale bijna-monopolist.

Zo zijn er miljoenen in Zuid-Europa,

het InnoCrowd-netwerk, mijn lange-

“Monopolies zijn een intellectueel en

allemaal mensen voor wie het begrip

termijnambitie is de digitale fabriek

zakelijk zwaktebod, ze ontstaan na-

collaps een wel heel concrete beteke-

als concept wereldwijd uit te rollen.

melijk wanneer niemand anders nog

nis heeft gekregen. Maar de transi-

Op dat moment verkoop je geen

heil ziet in de ontwikkeling van een

tie zal zich in alle geledingen van de

prothesen, kleppen of componenten

‘challenger’. Picanol beseft dat zelf

maatschappij laten voelen. De orga-

meer, maar een industriële produc-

ook en handelt ernaar. Ze passen zich

nisatie van de arbeidsmarkt en van

tiemethode met minimaal beslag op

stapsgewijs aan. In de verre toekomst

het onderwijs, de rol van de overheid,

natuurlijke rijkdommen en maximale

zal Picanol geen afgewerkte weef-

alles wordt anders. Dat besef begint

lokale waardecreatie. Kortom, het

getouwen meer verschepen, maar

door te sijpelen. Binnenkort krijg ik

ultieme samenspel tussen een duur-

hoogtechnologische

componenten,

een topman van de FOD Economie op

zame sociale economie en planetaire

met minimaal fysiek transport. Het

bezoek, hij komt zijn licht opsteken

draagkracht.”

design en de software worden via de

over de fiscale implicaties van de tran-

cloud naar de klant verstuurd en ter

sitie, een bijzonder netelige kwestie.”

/9


Uw gebouw in goede handen

Steeds bereikbaar MFJOF eO HSPUF HFCPVXFO Eigen technische dienst Uitgebreid kantorennetwerk

Vertrouw het beheer van uw mede-eigendom toe aan De Syndic cvba. Dankzij de planmatige aanpak en gedegen vakkennis bent u zeker van een hoogstaande en kwalitatieve service.

FFVX WBO MBBOEFSFOMBBO ÉË ÂŤ ÎËÆÆ PSUSJKL ÂŤ U Ă†Ă‹ĂŒ ĂˆĂ‹ ĂˆĂˆ ĂˆĂ? ZOBTUJFMBBO ÉÊC ÂŤ ĂŽĂŒĂŒĂ† F BOOF ÂŤ U ÆËÎ ÊÇ ÆĂ? ÊÇ JTUFMMBBO ĂŠĂ‹ ÂŤ ÎÊÉÊ FTUFOEF ÂŤ U ÆËĂ? ÉÆ ÇÇ ÇÊ

‘ SVHNBOTTUSBBU Ăˆ¤Ă†Ă†Ă‡ ÂŤ ÎÆÆÆ SVHHF ÂŤ U ÆĂ?ĂŽ ÆË ÇÆ ËÆ PVUFS Ă?ĂŽ ÂŤ Ă?ÆÆÆ FOU ÂŤ U ÆĂ? ĂˆĂŽĂˆ ĂŽĂŽ ĂŽĂŽ NFFS JOGP XXX‘EFTZOEJD‘CF ÂŤ BMHFNFFO F“NBJMBESFT JOGP¸EFTZOEJD‘CF een dienst van turner & dewaele | kantorennetwerk in oost-en west-vlaanderen


Wij maken een zaak van uw zaak. Uw professionele activiteit beheren en verder ontwikkelen: dat is een uitdaging van formaat in economisch onzekere tijden. Samen met u gaan wij ze graag aan. Hoe? Door samen met u uw activiteit te analyseren en op maat gemaakte oplossingen aan te bieden. Volledig in lijn met uw wensen en verwachtingen en met een uitgebreid gamma aan performante spaarproducten, beleggingsoplossingen en flexibele kredietvormen. et één contact op m n afspraak Neem gerust m ren, aak ee to an -k P C K B en doen. van onze r voor u kunn é é m ij w e o h en ontdek

BKCP Bank, thuis in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen BKCP Brugge

Adriaan Willaertstraat 9

8000

Brugge

bkcp_brugge@bkcp.be

050/44.59.00

BKCP Deinze

Kortrijkstraat 46

9800

Deinze

deinze@bkcp.be

09/386.66.63

BKCP Gent Kouter

Kouter 171

9000

Gent

gentkouter@bkcp.be

09/224.44.71

BKCP Gent Zuid

Graaf van Vlaanderenplein 19

9000

Gent

gentzuid@bkcp.be

09/269.39.23

BKCP Ieper

Rijselstraat 7

8900

Ieper

BKCP Knokke-Heist

Lippenslaan 115

8300

Knokke-Heist

bkcp_ieper@bkcp.be

057/20.33.01

bkcp_knokke@bkcp.be

050/60.37.01

BKCP Kortrijk

Veemarkt 20

8500

Kortrijk

kortrijk@bkcp.be

056/23.18.12

BKCP Menen

Grote Markt 22

8930

Menen

menen@bkcp.be

056/22.78.14

BKCP Oostende

Hendrik Serruyslaan 34

8400

Oostende

BKCP Oudenaarde

Jozef Braetstraat 27

9700

Oudenaarde

bkcp_oostende@bkcp.be

059/70.52.89

bkcpoudenaarde@bkcp.be

055/31.29.43

BKCP Roeselare

Noordstraat 41

8800

Roeselare

roeselare@bkcp.be

051/25.22.73

BKCP Tielt

Markt 35

8700

Tielt

bkcp_tielt@bkcp.be

051/40.23.76

BKCP Waarschoot

Stationsstraat 20

9950

Waarschoot

waarschoot@bkcp.be

09/373.86.78 056/61.26.76

BKCP Waregem

Stationsstraat 75

8790

Waregem

waregem@bkcp.be

BKCP Wetteren

Markt 21

9230

Wetteren

wetteren@bkcp.be 09/369.14.92

*U kunt onze kantoren contacteren van maandag tot vrijdag (van 9u. tot 13u. en van 14u. tot 16.30u.). Contacteer voor elke vrijblijvende vraag onze cliëntendienst op 078/ 155 144 of bezoek onze website op www.bkcp.be.


BUSINESSTRAVEL

“ZO’N DE COLLEGA’S EFFECTIEVER DAN Bedrijfsleiders die hun medewerkers of klanten willen motiveren, kunnen hen natuurlijk verwennen met een geschenk of een financiële bonus. Maar niets zo effectief als een reisincentive, vinden ze bij Thomas Cook. Een gesprek over businesstravel en de evoluties in de sector. ij het grote publiek is

B

se Conrad-hotel is heel geliefd in die

van Thomas Cook Business Incen-

Thomas Cook vooral be-

sector. Vroeger had het vijf sterren,

tives. “Het zijn unieke reizen die we

kend om zijn toeristische

maar sinds de overname door Stei-

samenstellen op maat van een be-

formules. Een all-in naar

genberger zijn dat er nog maar vier.

drijf”, legt specialist David Ponnet

Mallorca bijvoorbeeld, of een vlieg-

Ideaal!” (lacht)

uit. “Uit onderzoek blijkt dat de pro-

reis naar Mexico. Maar je kan er

Bedrijven die het echt goedkoop wil-

ductiviteit van je medewerkers met

ook terecht voor zakenreizen, zegt

len aanpakken, regelen hun reizen na-

22 procent stijgt, als je hen beloont

woordvoerder Baptiste Van Outryve.

tuurlijk gewoon zelf. Of niet? “Vooral

met zo’n reis. En ook klanten kan je

“Geregeld worden we gecontacteerd

in kmo’s leeft dat idee. Hun assistent

er perfect mee verwennen, wat voor

door secretaresses die voor hun baas

zal dat wel goedkoper en sneller kun-

meer loyauteit zorgt.” Thomas Cook

een zakentrip moeten vastleggen.

nen regelen dan een reisbureau, den-

begon hier drie jaar geleden mee, en

Al zijn er wel grote verschillen met

ken ze. Not true! Wij werken tegen

heeft zich intussen kunnen opwerken

vroeger. De typische ‘impulsreizen’,

een vaste prijs – er is geen teller die

tot marktleider. “Dat komt vooral om-

waarbij de CEO morgen naar Peru wil

loopt – en onze kennis is veel groter.

dat wij 100 procent op maat van de

vertrekken, zien we veel minder. Al-

Bovendien bieden we een persoon-

klant werken. Soms werken we zelfs

les wordt meer op voorhand vastge-

lijke service. Is er een verandering in

anderhalf jaar aan één project! Als

legd. Dat heeft vooral met de prijs te

het reisschema? Eén telefoontje en

de klant zo’n reis wil organiseren, dan

maken. Bedrijven zijn prijsbewuster

wij regelen een nieuwe vlucht, een ex-

houden we eerst een brainstorm met

geworden. Het topmanagement mag

tra nacht in het hotel of een transfer.

het hele team: welke bestemming

nog wel in business vliegen, maar de

Dat krijgen die assistenten simpelweg

en welk type reis passen het best bij

rest niet meer. Hetzelfde verhaal bij

niet voor mekaar, want daar is know-

het bedrijfsprofiel? Daarna contac-

hotels. Neem nu de farmaceutische

how en ervaring voor nodig.”

teren we onze partners ter plaatse:

industrie. Vroeger waren vijfsterren-

/ 12

de zogenaamde DMC’s (Destination

hotels daar een absolute must. Nu

Experience designers

Management Companies). Zeker bij

mág dat zelfs niet meer bij de meeste

Die ervaring is ook van levensbelang

minder toegankelijke bestemmingen,

bedrijven. Ter illustratie: het Brussel-

voor incentivereizen, de specialisatie

zoals pakweg Ghana, spelen zij een


REIS MET IS VÉÉL EEN IPAD!” cruciale rol. Al gaan we voor grote projecten meestal zelf ter plaatse kijken. Zo werken we een uniek concept uit, waar altijd een rode draad in zit. Er is een team van drie mensen (een ‘experience designer’ en twee ‘experience

planners’)

die

dedicated

werken voor één klant. Ook tijdens de reis zijn zij 24 uur op 24 beschikbaar.” Die service en de ‘unieke ervaringen’ zijn geen overbodige luxe: bedrijven organiseren meestal een competitie tussen verschillende reisbureaus. Je moet er dus uitspringen om de reis binnen te halen. De incentivereizen kunnen onderling erg verschillen. Van een avontuurlijke verwenvakantie in Zuid-Afrika. “Het is heel afhankelijk van het soort bedrijf waarvoor we werken. De grote verzekeringsmaatschappijen willen al-

© Nic Vermeulen

rondreis in Bhutan tot een luxueuze “Verzekeringsmaatschappijen willen alleen het neusje van de zalm: topgastronomie, luxehotels en een vleugje avontuur. Voor salesmanagers moet het vooral uitdagend zijn.”

leen het neusje van de zalm: topgastronomie, luxehotels en een vleugje

len zich afvragen of zo’n reis wel be-

verte geen jeep te bespeuren valt.

avontuur. Als we een reis organiseren

taalbaar is. “Absoluut! Wie pure luxe

Dan sla je als bedrijf een heel mal fi-

voor salesmanagers, dan moet het

wil, kan reizen boeken tot 7.000 euro

guur. Wij zorgen ervoor dat alles piek-

vooral een uitdaging zijn. En ook de

per persoon. Maar we kunnen ook

fijn in orde is. En toch hoeft het niet

bestemmingen variëren enorm. De

al iets moois in elkaar steken voor

zoveel te kosten. 400 euro: daar heb

leukste van het afgelopen jaar vond

400 euro. Wie denkt dat hij het zelf

je zelfs geen iPad voor, nochtans dé

ik Cambodja, IJsland, Madagascar en

goedkoper kan, zal er bekaaid van af-

typische incentive. Maar geloof me:

Guatemala. Maar we hebben ook een

komen. Stel je voor dat je een safari

je medewerkers zullen véél langer

fantastische Turkijereis gedaan. We

boekt in Kenia, maar dat je vlucht op

praten over die geweldige reis met de

verkopen echt de hele wereld”, zegt

de dag zelf wordt geannuleerd. Of dat

collega’s dan over de dag waarop ze

Ponnet.

de beloofde jeeps eigenlijk minibusjes

zo’n iPad toegestopt kregen.”

Veel bedrijven – vooral de kmo’s – zul-

zijn. Of erger nog: dat er in de verste

/ 13


JURIDISCH

MAATHOUDEN MET VRUCHTGEBRUIK De fiscus kijkt strenger toe op de gesplitste aankoop van een onroerend goed, waarbij de vennootschap het vruchtgebruik koopt en de bedrijfsleider de blote eigendom. Wat kan door de beugel en wat niet?

dus niet privé door de bedrijfsleider — hoeft de bedrijfsleider daar toch geen belasting op te betalen.

Vragen om inlichtingen De fiscus ziet er al jaren op toe of met een vruchtgebruikconstructie geen belastingen worden ontdoken, zeker als de bedrijfsleider de aangekochte

D

e fiscus kijkt strenger toe

belastbare winst. De vennootschap

woning

op gesplitste aankoop van

kan ook het deel van het vruchtge-

heeft de fiscus massaal zogenoemde

vastgoed door een ven-

bruik van de grond fiscaal afschrijven

vragen om inlichtingen verstuurd

nootschap.

Vaak

privé

gebruikt.

Onlangs

koopt

— voor een grond in volle eigendom

om die vruchtgebruikconstructies te

de vennootschap het vruchtgebruik

daarentegen is dat niet mogelijk. Ze

controleren. Op die manier wil de be-

van een gebouw en de bedrijfsleider

kan daarnaast de kosten voor het ge-

lastingadministratie te weten komen

de blote eigendom. Als een aantal

bouw in mindering brengen, zoals de

of het vruchtgebruik correct werd

voorwaarden is vervuld, levert die

onroerende voorheffing en de factuur

gewaardeerd, of de kosten aan het

constructie zowel voor de bedrijfs-

van de brandverzekering.

gebouw juist werden verdeeld en of

leider als voor de vennootschap

Aan het einde van het vruchtgebruik

het privégebruik van de bedrijfsleider

fiscale voordelen op.

— bijvoorbeeld na vijftien jaar — ver-

juist werd belast.

Correcte waardering

Het is belangrijk dat de waarde van het vruchtgebruik marktconform wordt bepaald.

Het is belangrijk dat de waarde van het

vruchtgebruik

marktconform

wordt bepaald. Daarbij moet de bedrijfsleider rekening houden met de staat waarin het gebouw zich bevindt, met de uit te voeren werken en met

/ 14

De vennootschap kan de aankoop-

werft de bedrijfsleider de volle eigen-

het gebruik van het gebouw door de

prijs afschrijven tijdens de duur van

dom van het onroerend goed, samen

vennootschap. Een te hoge waarde-

het vruchtgebruik (minimaal vijftien

met alle herstellingen en renovaties

ring van het vruchtgebruik, waardoor

jaar). Dat betekent dat ze elk jaar een

die de vennootschap heeft aange-

de investering grotendeels wordt af-

vijftiende van de prijs van het vrucht-

bracht. Als het gebouw enkel door

gewenteld op de vennootschap, leidt

gebruik fiscaal kan aftrekken van haar

de vennootschap werd gebruikt — en

tot problemen met de fiscus.


De basis om het vruchtgebruik te

haar belaste winst. De kosten aan het

deel in natura — het voordeel gratis

waarderen, is de huurwaarde van

gebouw moeten op een door de wet

woonst. Als het niet-geïndexeerde

het gebouw — anders gezegd: de te

voorgeschreven manier worden ver-

kadastrale inkomen van het privédeel

verwachten huuropbrengst over de

deeld tussen de vennootschap en de

van het gebouw maximaal 745 euro

looptijd van het vruchtgebruik, na

bedrijfsleider. De bedrijfsleider dient

bedraagt, betaalt de bedrijfsleider

aftrek van de onderhoudskosten. De

als blote eigenaar de grote herstel-

een belasting van maximaal 50 pro-

precieze waardering wordt het beste

lingen voor zijn rekening te nemen

cent (plus gemeentebelasting) op het

overgelaten aan een onafhankelijke

— bijvoorbeeld de vernieuwing van

geïndexeerde kadastrale inkomen x

deskundige, zoals een bedrijfsrevisor.

het dak — terwijl zijn vennootschap

100/60 x 1,25. Is het niet-geïndexeerde

Als blijkt dat een te hoge waarde op

de gewone onderhoudswerken aan

kadastrale inkomen van het privédeel

het vruchtgebruik is geplakt, kan de

het gebouw betaalt. Het is af te ra-

van het gebouw hoger dan 745 euro,

bedrijfsleider worden belast op een

den privékosten of privéwerken aan

dan is het belastbare voordeel gelijk

voordeel van alle aard, als de fiscus

het gebouw af te wentelen op de ven-

aan het geïndexeerde kadastrale in-

kan bewijzen dat dit voordeel het ge-

nootschap. Denk bijvoorbeeld aan de

komen x 100/60 x 3,8.

volg is van het mandaat van de be-

aanleg van een zwembad of de instal-

Een voorbeeld: het niet-geïndexeerde

drijfsleider. Slaagt de fiscus daar niet

latie van een sauna of een jacuzzi.

kadastrale inkomen van het privédeel

in, dan kan de te hoge waardering als

van de woning die een vennootschap

een zogenoemd abnormaal of goed-

Belasting privégebruik

ter beschikking stelt aan de bedrijfs-

gunstig voordeel worden toegevoegd

Als een bedrijfsleider privé gebruik-

leider is 1.250 euro. Het belastbare

aan de belastbare winst van de ven-

maakt van een deel van het ge-

voordeel is dan gelijk aan: 1.250 x

nootschap.

bouw waarvan de vennootschap het

1,6813

vruchtgebruik heeft, moet hij daar

2013) x 100/60 x 3,8 = 13.310,29 euro.

Juiste kostenaftrek

in principe huur voor betalen aan

Daarop betaalt de bedrijfsleider tot

De vennootschap mag niet alle kos-

zijn vennootschap. Doet hij dat niet,

50 procent belastingen (plus de ge-

ten ten laste nemen en aftrekken van

dan wordt hij belast op een voor-

meentebelasting).

(indexatie

inkomstenjaar

GESPLITSTE AANKOOP. Zeker als de bedrijfsleider de woning ook privé gebruikt, onderzoekt de fiscus of er geen belastingen worden ontdoken.

/ 15


BUSINESSCASE

HOOGSTE BOD BIJ PRE-SALE Wie bedrijfsvastgoed in de etalage zet, krijgt liefst zo veel mogelijk respons én een correcte prijs. Bij turner & dewaele werd het pre-sale concept uitgewerkt, een formule die aanvankelijk voor woonvastgoed werd ontwikkeld maar door haar succes nu ook bij goed gelegen bedrijfspanden wordt ingezet.

egin dit jaar werd op een

B

waarvan we uit ervaring weten dat

advertenties in de krant geplaatst

toplocatie in Roeselare,

de interesse groot zal zijn. Om zo veel

enz. Omdat we intussen een omvang-

meer bepaald in de Oost-

mogelijk potentiële kopers en geïnte-

rijke portefeuille van klanten hebben

straat, een handelspand

resseerden op de hoogte te brengen

uitgebouwd, kunnen we heel gericht

verkocht dat bijzonder goed in de

van beloftevolle eigendommen, werd

te werk gaan. Pre-sale wordt uiter-

markt lag. De belangstelling was groot,

een concept uitgedacht dat ieder-

aard niet op elke doordeweekse loods

de prijs oversteeg ruimschoots de

een in staat stelt om gedurende een

of magazijn toegepast, wel op beleg-

verwachtingen. Dat was hoofdzakelijk

welbepaalde periode een pand te

gingsvastgoed dat bijzonder gegeerd

te danken aan het pre-sale concept

verkennen en na te denken over een

is. Onze grote troef is dan ook dat we

waarmee het pand werd verkocht:

bod. Het vastgoed mag niet eerder

door onze expertise en ons netwerk

een formule die turner & dewaele

op de markt zijn gebracht en moet

perfect kunnen inschatten wie voor

uitwerkte en die eerder al haar

voldoende interessant blijken qua lig-

welke casus in aanmerking komt.”

potentieel bewees. Stefaan Coucke,

ging of qua mogelijkheden. Wanneer

Ivan Bouckaert: “Vervolgens worden

bestuurder turner & dewaele en

aan die voorwaarden is voldaan, kan

enkele

specialist

de pre-sale worden opgestart.”

legd – bij woonvastgoed wordt het

inzake

handelspanden

op toplocaties, en Ivan Bouckaert,

/ 16

bezoekmomenten

vastge-

bezoekmoment beperkt tot één dag,

vastgoedmakelaar turner & dewaele

Hoe gaan jullie daarbij te werk?

maar bedrijfsvastgoed zit complexer

Roeselare, begeleidden de eigenares

Stefaan Coucke: “Bij pre-sale wordt

in mekaar – waar kandidaat-kopers

van een Veritas-zaak bij het verkoop-

steevast een budget uitgetrokken

de kans krijgen om alle nodige inlich-

proces.

voor doorgedreven publiciteit. In dit

tingen in te winnen. Vooraf krijgen ze

Stefaan Coucke: “Pre-sale wordt in

specifieke geval hebben we uitge-

een volledig dossier (bodemattesten,

stelling gebracht bij eigendommen

breide mailings verstuurd, grotere

kadastrale gegevens enz.) ter inzage,


zodat alles duidelijk is wanneer de

tot de bekendmaking overgaan: het

hun geld graag in vastgoed, omdat dit

pre-sale van start gaat. Op het mo-

hoogste bod bleek die prijs immers

nog steeds als een relatief veilige ha-

ment van verkoop kan namelijk geen

nog fel te overstijgen.”

ven geldt. Er zijn drie categorieën van

enkele juridische of andere vraag

beleggingsvastgoed: retail, kantoren

meer gesteld worden. Een bod onder

Wat hebben eigenaars van topbe-

en bedrijfspanden. Kantoren kampen

opschortende voorwaarde zal dus al-

leggingspanden te winnen bij een

op dit moment met een overaanbod

tijd worden afgewezen. Anderzijds:

pre-sale verkoop?

en bedrijfspanden worden veelal op-

elk bod dat op de pre-sale door geïn-

Stefaan Coucke: “In dit specifieke

gekocht door grote, vaak internatio-

teresseerden onder gesloten envelop

geval oversteeg het hoogste bod de

nale spelers, maar retail blijft razend

wordt uitgebracht, is juridisch volle-

richtprijs met 11 procent. Op voor-

interessant door de brede waaier aan

dig bindend.”

hand maken we altijd een waarde-

prijzen. Je hebt immers A-panden en

bepaling van het onroerend goed, en

B-panden: een A-ligging situeert zich

Wat is het verschil met een open-

bij pre-sale ondervinden we dat het

in de topwinkelstraten, een B-ligging

bare verkoop?

merendeel tegen een hogere prijs

in de straten errond. Het enige pro-

Ivan Bouckaert: “Volgens de Belgi-

van eigenaar verandert – gemiddeld

bleem dat zich vandaag wat stelt,

sche wet is de enige die een openbare

zo’n 10 procent. De koper is tevreden

is dat de vraag hoog blijft maar het

verkoop mag organiseren een nota-

met het felbegeerde pand dat hij in

aanbod vermindert: onder invloed

ris. In dat vaarwater willen we niet

de wacht heeft gesleept, de verkoper

van de lage rente en de economisch

verzeilen, daarom wordt bij pre-sale

is verguld met een flinke meerprijs.

onzekere tijden, is de interesse in

uitsluitend met gesloten omslagen

Een klassieke win-win!”

vergelijking met 15 jaar terug zowat

gewerkt zodat tegen elkaar opbieden

verviervoudigd. Terwijl het aantal

onmogelijk is. Het hoogste bod maakt

Vermits dit doorgaans om beleg-

handelspanden dat als beleggings-

de verkoop ook definitief, er is geen

gingsvastgoed gaat: begeleiden jul-

vastgoed op de markt komt juist af-

recht van hoger bod.”

lie de verkoper nadien in de speur-

neemt doordat ze steeds vaker door

tocht naar nieuwe opportuniteiten?

patrimoniumvennootschappen

Wat indien de verkoper niet akkoord

Stefaan Coucke: “De voormalige ei-

den opgekocht. Die conjunctuur van

gaat met het hoogste bod?

genares van de Veritas-zaak wordt

een verschralend aanbod en een toe-

Ivan Bouckaert: “In overleg met de

momenteel inderdaad geadviseerd

nemende vraag is mede verantwoor-

eigenaar wordt vooraf altijd een

bij het herinvesteren van haar liquidi-

delijk voor het grote succes van ons

marktconforme richtprijs opgesteld.

teiten. Zeker vandaag steken mensen

pre-sale concept!”

wor-

Blijven de geboden sommen onder de verwachtingen, dan is de eigenaar uiteraard niet verplicht om daarop in te gaan. Toch zal hem tezelfdertijd

Hoe verloopt een pre-sale?

duidelijk worden gemaakt dat de prijs

1 / Een volledige dossiersamenstelling en studie van uw eigendom door

een correctie behoeft, want de markt

onze experts is cruciaal alvorens commercieel van start te gaan.

speelt op dat moment haar rol. In de

2 / Een gerichte publiciteitscampagne gaat het bezoekmoment vooraf.

praktijk draait het doorgaans anders

3 / Kandidaat-kopers kunnen uw eigendom tijdens het bezoekmoment

uit: wie oprechte interesse laat blij-

ontdekken.

ken en het pand per se wil verwer-

4 / Onmiddellijk na de bezichtiging brengen ze een bod uit.

ven, zal daarvoor graag dieper in de

5 / Het bod wordt in een gesloten omslag ingediend.

buidel tasten. Bij het Veritas-pand

6 / U kunt uw eigendom toekennen aan de hoogste bieder.

was de interesse zo groot dat we op de verkoopavond acht enveloppen in

= bewezen doeltreffendheid!

ontvangst mochten nemen. Omdat overeengekomen was dat de koop bij een zekere minimumprijs beklonken zou worden, mochten we direct

Benieuwd naar het pre-sale effect op de verkoopprijs van uw bedrijfspand? Maak snel een afspraak via 0800 11 880 of vraag het aan uw makelaar van turner & dewaele.

/ 17


SOCIAL MEDIA

BANG VAN TWITTER Sociaalnetwerksites bieden CEO’s een kanaal om rechtstreeks met hun klanten en het publiek te praten. Maar zeker bij grote bedrijven bestaat er nog veel schroom tegenover het medium, zelfs nu het al zeven jaar bestaat. CEO’s van Bel-20 hebben 21 volgers

sico afwegen tegen de voordelen van

site actief gebruiken. Marc Coucke

de sociaalnetwerksite: authentieke en

van Omega Pharma heeft het vooral

De CEO’s van de bedrijven in de

directe communicatie met klanten en

over wielrennen en voetbal, Philippe

Bel-20, de leidende index van Euro-

werknemers.

Rogge van Microsoft België stelt in

next Brussel, houden zich ver van

De moedigste der Belgische CEO’s

opinie weerspiegelen, en niet die van

Beursgenoteerde bedrijven proberen hun communicatie strak te regisse-

Dat Wouter Torfs sterk inzet op

uit de energiesector zijn Christophe

ren. Ze zijn bang dat een flater op

Twitter, is bekend. Het pr-bureau Finn

Degrez van Eneco België (512 volgers)

Twitter

veroorzaakt.

maakte een lijstje van de overige

en Tom Van de Cruys van Lampiris

Maar bedrijfsleiders moeten dat ri-

Belgische CEO’s die de berichten-

(1.582 volgers). Hans Similon van

Twitter. Vreemd is dat misschien niet.

/ 18

zijn bio expliciet dat de tweets zijn

imagoschade

zijn bedrijf. Twee populaire CEO’s


Virgin, heeft op Twitter 2,98 miljoen

33.250

volgers en hij tweette 3.019 berich-

VOLGERS

ten. Mediatycoon Rupert Murdoch

bedroeg

(@rupertmurdoch) is minder actief:

tal volgers van de CEO’s van de

415.084 volgers en 806 tweets. De

Fortune 500-bedrijven met Twitter-

757 tweets van Marissa Mayer, de

account in 2012, volgens CEO.com en

baas van Yahoo! (@marissamayer),

Domo. De Fortune 500 is een lijst van

leverden haar 293.086 volgers op.

de grootste 500 Amerikaanse bedrij-

het

gemiddelde

aan-

ven op basis van hun jaaromzet.

De baas van Twitter De CEO van Twitter, dat in San Fran-

9

cisco is gevestigd, is Dick Costolo

MILJARD DOLLAR

(@dickc, 1,05 miljoen volgers). Hij

zou Twitter volgens de Financial

was COO van de groep, tot hij in 2010

Times waard zijn, afgaand op de

het roer overnam van medeoprich-

80 miljoen dollar die het Ameri-

ter Evan Williams (@ev, 1,59 miljoen

kaanse investeringsfonds BlackRock

volgers), die in het bedrijf actief is

betaalde, toen het begin dit jaar een

gebleven. Het management heeft dit

participatie in de sociaalnetwerksite

jaar enkele tools gelanceerd om de

nam.

inkomsten uit reclame te verhogen. Het New Yorkse marktonderzoeksbu-

11.454

reau eMarketer schat dat de reclame-

VOLGERS

inkomsten van Twitter daardoor in

heeft Bart De Waele, de CEO van digi-

2013 zullen stijgen tot 545,2 miljoen

tal agency Wijs. Hij heeft maar liefst

dollar, tegenover 288,3 miljoen dol-

27.041 berichtjes gepost.

lar in 2012. Volgens experts bestaat de kans dat de sociaalnetwerksite dit jaar naar de beurs gaat.

Mobile Vikings verstuurde de meeste tweets: 5.043. Ook Inge Geerdens van CV Warehouse, Bogdan Vanden

BELGISCHE CEO’S OP TWITTER

Berghe van 11.11.11 en James Mennekens

Account

Volgers

Tweets

@couckemarc

1.888

69

@cdegrez

512

328

@netlash

11.454

27.041

@sfautre

17

21

@ingegeerdens

1.048

2.070

van Pierre & Vacances interageren

Marc Coucke

met hun volgers. Een nieuwkomer

Christophe Degrez

is Steven Martens, de CEO van de

Bart De Waele

Koninklijke Belgische Voetbalbond

Serge Fautre

(KBVB). Hij postte sinds 7 januari

Inge Geerdens

59 berichtjes, die hem 1.354 volgers

Steven Martens

@martenssteven

59

1.354

opleverden.

James Mennekens

@mennekens

894

951

Philippe Rogge

@progge

2.121

3.765

CEO’s worden mediasterren

Hans Similon

@Hanssim

2.087

5.043

Wouter Torfs

@woutertorfs

6.032

1.365

Het aantal volgers van bekende

Tom Van de Cruys

@tomvandecruys

1.582

1.881

CEO’s van multinationals benadert

Bogdan Vanden Berghe

@bogdanvdberghe

640

605

dat van popsterren. Richard Bran-

Bron: Finn - Cijfers van 7 maart

son (@richardbranson), de CEO van

/ 19


BUSINESS

“HET KANTOOR ZAL NIET VERDWIJNEN” De crisis heeft bedrijven doen besparen op hun huisvestingskosten. Nu zijn ze klaar voor een tweede, nog ingrijpendere oefening: het afstoten van niet-strategisch vastgoed.

besparing van 15 procent meestal een kritische ondergrens. Levert een verhuizing minder op, dan oordeelt men vaak dat het sop de kool niet waard is.” In de meeste gevallen wordt die

E

en

vast-

sen de gewesten in de weegschaal

15 procent toch gehaald?

goedadviseur heeft voor

internationale

bij een vestigingskeuze of een even-

“Ja, maar toch blijven veel bedrijven

de eerste keer gepeild

tuele verhuizing?

in hun oude vertrouwde gebouw, wel-

naar de bekommernissen

“Dat speelt soms mee. Maar fiscaliteit

iswaar na bijvoorbeeld over de huur-

en verwachtingen van grote vast-

is natuurlijk niet het enige verschil en

prijs te hebben onderhandeld met de

goedgebruikers in ons land. 68 be-

het is ook niet het enige dat telt. Als

eigenaar. Maar sinds 2012 zien we een

drijven, voornamelijk gevestigd in en

bedrijven een verhuizing overwegen,

trendbreuk: almaar meer bedrijven

rond Brussel, werkten mee aan de

dan vragen ze aan ons een volledige

verlaten hun oude kantoorgebouwen

enquête.*

kostenanalyse van hun pand of vast-

en trekken naar een recenter pand of

goedportefeuille. Fiscaliteit is daarin

stappen in een nieuwbouwproject op

De hoge fiscale druk in ons land is

een element. De huurprijs is een an-

maat.”

voor 62 procent van de bedrijven

der. Die hangt ook af van de locatie.

“We stellen ook vast dat flexibiliteit

het belangrijkste pijnpunt. Leggen

Om uiteindelijk tot een verhuizing

belangrijker wordt voor bedrijven.

bedrijven de fiscale verschillen tus-

over te gaan, is een minimale kosten-

Er is veel minder zekerheid over de toekomst dan enkele jaren geleden. Daarom adviseren we onze klanten een flexibiliteitsclausule op te nemen in het huurcontract. Het is bekend dat je betere condities krijgt als je je engageert voor een lange periode. Maar dan zit je natuurlijk vast. Het is vaak interessanter een deel van de oppervlakte, bijvoorbeeld 70 procent, op lange termijn — negen jaar — te huren en 30 procent met een driejaarlijkse of zelfs jaarlijkse opzegmogelijkheid. Voor die 70 procent krijg je dan de beste condities

/ 20


Generatie Y wijzigt kantoorgebruik.

en die 30 procent laat toe snel in te

de vroegere Rijkswacht van de hand

len, samen tot creatieve oplossingen

grijpen als er belangrijke organisato-

doen. In Brussel zijn we ook in contact

komen. Dat vraagt een andere werk-

rische veranderingen plaatsvinden.”

met verschillende landen die ambas-

omgeving, met minder individuele

sades of ambassadeurswoningen wil-

plekken en meer plaatsen waar me-

len verkopen.”

dewerkers elkaar kunnen ontmoeten

In crisistijd is die aandacht om te snoeien op de huisvestingskosten

en samenzitten. Bovendien maakt,

niet verwonderlijk. Maar blijft er

Hebben fenomenen als thuis- en

alweer, de technologie het mogelijk

nog veel marge om te besparen?

telewerken een grote impact op de

om zowat overal te werken: thuis,

“Ook daar zien we een verschuiving.

omvang en de invulling van kanto-

onderweg of bij een klant. Het gevolg

Sinds de start van de crisis eind 2008

ren?

is dat de bezettingsgraad in kantoor-

tot in 2012 lag de focus op onmid-

“Er is een sterke daling geweest

gebouwen sterk gedaald is, waardoor

dellijke kostenbesparingen: onder-

van het aantal vierkante meter per

desk sharing mogelijk wordt.”

handelen om de huur naar beneden

werkplek. Die is in belangrijke mate

“Commerciële medewerkers zijn bij-

te halen, minder ruimte gebruiken,

gelieerd met de technologie-evolutie.

voorbeeld doorgaans heel mobiel.

eventueel verhuizen. Vandaag stellen

Tien jaar geleden stond er op elk

Het heeft eigenlijk geen zin om voor

vastgoedgebruikers heel andere vra-

bureau een computer met een groot,

die mensen nog in een vaste werk-

gen. Bijvoorbeeld of ze in hun patri-

dik scherm. Vandaag zijn er flat-

plek te voorzien. Wat ze wel appre-

monium panden hebben die niet meer

screens, zijn laptops veel meer in-

ciëren, is een vlot bereikbare zone op

strategisch zijn en ze dus kunnen af-

geburgerd en gebruiken we meer

kantoor waar ze hun laptop kunnen

stoten. Kwestie van de vrijgekomen

en meer tablets. Die nieuwe toestel-

inpluggen om een rapport te maken

middelen te investeren in de kernac-

len nemen veel minder plaats in.

of snel enkele e-mails te verzenden.

tiviteit. Klanten als ArcelorMittal of

Los daarvan is ook de manier van

En waar ze ook even kunnen bijpraten

Solvay beginnen daar nu beslissingen

werken sterk gewijzigd. Vijftien jaar

met een collega alvorens naar de vol-

over te nemen. Belgacom is via zijn

geleden was werken nog veel meer

gende klant te vertrekken. Dat werkt,

vastgoedfiliaal Connectimmo ook die

geïndividualiseerd: je had een taak

maar het is cruciaal dat er bij zulke

oefening aan het maken. Die trend

en die voerde je in grote mate alleen

formules niet wordt ingeboet op het

beperkt zich overigens niet tot de

in een vast tijdsbestek tussen 8 uur

werkcomfort van de gebruiker.”

bedrijfswereld. De Regie der Gebou-

en 18 uur uit. Vandaag is werken veel

wen wil ongeveer 350 gebouwen van

meer samenwerken, informatie de-

* Dit onderzoek werd uitgevoerd door CBRE.

/ 21


/ handelspanden

te huur | wevelgem

te koop | kortrijk

T850 0 -1 30 1 7

te koop | wevelgem

T 8 5 00-1 3 02 5

te huur | kortrijk

T 8 5 00-1 3 04 4

T850 0 -13 0 50

Polyvalente handelszaak van 360m2 te huur op commerciële ligging! Met voorliggende parking, bureel- & atelierruimte en voorzien van sectionale poort.

Eigendomsopbrengst te koop in het hartje van Kortrijk. Deze eigendom bestaat uit een handelsruimte van ca. 90m2, 2 appartementen en een studio. EPC: 246 kWh/m³ - UC: 108617

Uniek handelspand met woonst (grondoppervlakte ca. 380m2) te koop in Wevelgem. Het handelspand is gelegen in het centrum van Wevelgem en heeft een goede bereikbaarheid! Doet nu dienst als slagerij. Kan diverse invullingen krijgen!

Polyvalente ruimte van 110m2. Kan gebruikt worden als kantoorruimte of als winkel. Het handelspand is op een commerciële locatie gelegen. Mogelijkheid om het pand uit te breiden met 125m2. Tijdelijke huurprijs.

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

te koop | kortrijk

T 8 5 00-1 3 04 2

te huur | menen

T850 0 -13 0 62

Uniek handelspand te koop met een bruikbare oppervlakte van 250m2. Het handelspand is gelegen op een boogscheut van de Grote Markt in Kortrijk. Kortom het ideale pand voor een vrij beroep, een winkel, een interimkantoor, enz.

kortrijk | 056 21 11 11

Multifunctioneel bedrijfsgebouw te huur van ca. 1.800m2 nabij het centrum van Menen! Dankzij de grote voorliggende parking is het gebouw uitermate geschikt voor een grootwarenhuis.

kortrijk | 056 21 11 11

te huur | kortrijk

T 8 5 00-1 3 05 6

te koop | kaster

Handelspand te huur op een toplocatie in het centrum van Kortrijk. Werd recent gerenoveerd en ligt recht tegenover de ondergrondse parking van het Schouwburgplein. Gelegen tussen de Grote Markt en de Lange Steenstraat.

kortrijk | 056 21 11 11

te huur | kortrijk

te huur | comines

T850 0 -1 30 87

T 8 5 00-1 3 06 1

te koop | menen

T 8 5 00-1 3 07 6

T850 0 -13 0 70

Te renoveren feestzaal te koop in Kaster. De feestzaal heeft een nuttige oppervlakte van 500m2 en is voorzien van een ruime parking en terras. Pre-sale op vrijdag 25/10/2013 van 17.00 tem 19.00 .

Handelsgelijkvloers/kantoorruimte te koop in het centrum van Menen. Het pand heeft een vlotte verbinding dankzij de nabij gelegen Ringlaan. Pre-sale op vrijdag 18/10/2013 tussen 17u en 19u.

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

te koop | torhout

te huur | izegem

T 8 8 00-1 3 005

T880 0 -13 0 68

Mooi onderhouden winkel te huur in het centrum van Kortrijk. Het handelsgelijkvloers heeft een oppervlakte van ca. 200m2 en is voorzien van een grote etalage.

Handelszaak van 175m2 in Komen, op een unieke locatie. Gelegen op de hoek en heeft daardoor een grote visibiliteit. Bestaat uit winkel/showroom, 2 aparte burelen en een opslagruimte/testruimte. Er is ook een voorliggende parking aanwezig!

Handelspand op uitstekende ligging (grondopp. 983m2). Recent vernieuwd, brede etalage en commerciële tuin. Omvat ook een woonst. Polyvalente invulling! EPC:346 kWh/ m2 - UC:1298081 (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Vv).

Uiterst centraal gelegen handelspand in de Marktstraat te Izegem. Oppervlakte: 500m2 commerciële ruimte op het gelijkvloers + ruime kelder + berging op eerste verdieping. Interessante prijs!

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

/ 22

www.turner-dewaele.be


te huur | roeselare

T 8800- 1 0 235B

te huur | roeselare

T880 0 - 1 2 01 3 N B

te huur | roeselare

T 8 80 0 -13 0 72

T 8 8 00-1 3 09 7

Handelsruimte in het begin van de Noordstraat. Etalage ca. 9m - Totale oppervlakte ca. 400m2 - winkelruimte van ca. 220m2 op gelijkvloers + winkelruimte op -1 van ca. 100m2 + stockageruimte van ca. 80m2.

Handelspanden in ‘De Munt’, opp. vanaf ca. 133m2 tot 477m2. Project bestaat uit een brede wandelstraat met winkels en kenniscentrum op aantrekkelijk plein in hartje Roeselare. Ondergrondse parking.

Handelsruimte van ca. 178 m2 nabij de Grote Markt. Etalage van ca. 5,6m, parketvloer in combinatie met authentieke tegelvloer, bijkomende stockageruimte van ca. 70m2 op het eerste verdiep.

Luxueus handelspand van ca. 800m2 in de Brugsesteenweg. Ruime glaspartij, gepolierde betonvloer, ca. 6m hoog, alle nutsvoorzieningen aanwezig, groenvoorziening en vijver. Parking voor 20-tal wagens.

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

te huur | roeselare

te koop | westrozebeke

te huur | roeselare

T8800- 1 30 33

T880 0 -1 3 03 7

T 8 8 00-1 3 05 7

te koop | izegem

T 8 8 0 0 -13 0 64NB

Prachtig authentiek handelspand van ca. 92m2 met stockageruimte van 40m2 op eerste verdieping. Schitterende ligging voor Sint-Michielskerk en op 100m van de markt.

Bedrijfsgebouw van ca. 385m2 bestaande uit verkoops-, bureel-, magazijn-, en atelierruimte. Voorliggende parking aanwezig (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Vv).

Nieuwbouw handelsruimte van ca. 73m2 in het centrum van Roeselare. Gevel ca. 7,5m, tegelvloer, toiletten, dienstruimte van ca. 10m2. Mogelijkheid om garage(s) bij te huren.

Casco handelsgelijkvloers (242m2) in residentie Meilief te Izegem. Brede etalage in de Melkmarktstraat. Goede zichtbaarheid in het straatbeeld. (Sted. inl. in aanvraag).

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

te koop | lichtervelde

te koop | roeselare

te huur | ardooie

T 8800- 13 0 81 NB

T880 0 -1 3 09 2

te huur | roeselare

T 8 8 00-1 3 08 8

T 8 80 0 -13 10 5

Casco handelspand van ca. 85m2 met bergruimte van ca. 75m2 op topligging in Lichtervelde! Casco oplevering, gevelbreedte ca. 12m (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv).

Commerciële polyvalente eigendom met authentieke gevel in het centrum van Roeselare met woonst. Bebouwde oppervlakte van ca. 162m2 ! EPC: 285 kWh/ m2 - UC: 38405 (Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv).

Ingerichte winkel van ca. 100m2 op centrale ligging. Gevel van ca. 4,5m, trendy verlichting, tegelvloer. Huidige inrichting omvat toonbank, rekken, paskamers. Nabij Argenta, Yzer, Coiffure Capelli,...

Handelsruimte van 1.161m2 gelegen op topligging in Mammoet I center langs de Brugsesteenweg. In nabijheid van winkels zoals Home Market, Bel & Bo, E5 Mode, A.S. Adventure. Ruime voorliggende parking!

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

te huur | roeselare

te koop | izegem

te koop | heist-aan-zee

te koop | blankenberge

T 8800- 1 31 0 6C

T880 0 -1 3 06 5 N B

T 8 000-K07 1 5

T 8 0 0 0 -K 0 722

Instapklare luxueus afgewerkte showroom (ca. 158m2) met burelen (ca. 46m2) en atelier van ca. 760m2. Gelegen op drukke invalsweg van Roeselare.

Nieuwbouw handelsruimtes van 105m2. 1 autostandplaats inbegrepen. Verdere afwerking mogelijk. Nog 2 units beschikbaar. Vlotte verbinding en visibiliteit gegarandeerd! (Sted. inl. in aanvraag)

Handelsgelijkvloers (180m2) op zeer goeie commerciële ligging op de Zeedijk te Heist. Momenteel verhuurd aan een immokantoor. (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

Winkelgalerij ‘New Continental’ op zeer goeie commerciële ligging nabij Casino en met ingang zowel via de Zeedijk als via de Graaf Jansdijk te Blankenberge.

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

/ 23

/ handelspanden

te huur | roeselare


/ handelspanden

te koop | zeebrugge

te koop | brugge

T80 0 0 -K0 7 36

te koop | oostende

T 8 000-K07 4 0

te koop | brugge

T 8 000-K07 4 3 A

T80 0 0 -K 0 746

Op te frissen handelsgelijkvloers op goeie commerciële ligging op de Zeedijk te Zeebrugge. (Sted. inl. in aanvraag)

Goed gelegen beleggingspand met handelsgelijkvloers en appartement in het 2 centrum van Brugge. EPC: 1.170 kWh/m - UC: 1430813 (Sted. inl. in aanvraag)

Ruim handelsgelijkvloers in het centrum van Oostende. Actueel uitgebaat als horecazaak. Ideaal voor elke vorm van handelsactiviteit. (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

Volledig gerenoveerd handelspand met bijhorende parking op goeie commerciële ligging aan de rand van Brugge. TE KOOP WEGENS VERHUIS EN UITBREIDING CONCEPT. (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

oostende | 059 50 60 50

brugge | 050 33 33 00

te koop | sint-kruis

te koop | brugge

te koop | damme

te huur | blankenberge Nieuwbouw handelsgelijkvloers (ca 180m2) op goeie commerciële ligging nabij de Markt en het Station te Blankenberge. Casco oplevering, bestemming: horeca-exploitatie, beschikbaar uiterlijk 01/01/2014. T8000-L0543 - brugge | 050 33 33 00

te huur | brugge

T80 0 0 -K0 7 52

T 8 000-K07 5 0

T 8 000-K07 2 7

Verkoop onroerend goed en overname handelsfonds van een commercieel gunstig gelegen handelspand langs invalsweg naar Brugge. Onmiddellijk beschikbaar en volledige installatie. EPC: 308kWh/ m2 - UC: 1162536 (Sted. inl. in aanvraag)

Charmant handelspand met privéappartement, zeer goed gelegen in het centrum van Brugge. Totale grondoopervlakte: 150m2. EPC: 328kWh/m2 UC: 1411408 (Sted. inl. in aanvraag)

Handelspand (vroegere resto ‘Lamme Goedzak’) op topcommerciële ligging nabij de Markt te Damme. Ideaal geschikt voor horeca-exploitatie of handel. Onmiddellijk beschikbaar. (Gvg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

te koop & te huur | aalter

te koop | aalter

te koop | aalter

T9880 -L0 522

T 9 8 8 0-K07 2 9

Instapklaar handelsgelijkvloers in de Geldmuntstraat bestaande uit winkelruimte, toilet en ruime kelder met zij-ingang via Muntpoort. Bestemming handel (horeca uitgesloten). OV t.l.v. de huurder. T8000-L0554 - brugge | 050 33 33 00

/ contacteer ons vrijblijvend via www.turner-dewaele.be

te koop & te huur | aalter

T 9 8 8 0-K07 3 5

795 euro/maand

T9880 -L 0 528

Onderhouden handelspand (80m2) met zicht op de Markt. Op vandaag ingericht als bank. Ingericht met handels- of kantoorruimte, kitchenette, toilet en kluis. Parkeerruimte voor de deur. Ook mogelijkheid tot kopen (sted inl in aanvraag)

Handelspand ingericht als praktijkruimte. Inkomhal, wachtplaats, ontvangstruimte en 2 kantoorruimtes. Instapklaar. (Wg, Vg, Gdv, Gvk, Vv)

2 nieuwbouw kantoor of handelspanden. Oppervlaktes vanaf 181m2. Grote visibiliteit (circa 15m zichtbaar langs straatzijde/ pand). Gratis parking op wandelafstand. Oplevering in Casco. (Vg, Wg, Vv, Gdv, Gvk)

Goed gelegen handelspand in centrum nabij het station. Parkeerplaats voor de deur. Grondopp 90m2. Ideaal voor kantoor, vrij beroep of winkel. (sted. inl in aanvraag)

aalter | 09 226 66 66

aalter | 09 226 66 66

aalter | 09 226 66 66

aalter | 09 226 66 66

te huur | welle

te huur | eeklo

te huur | deinze

te huur | ledeberg

T90 51 -0 936

T 9 05 1 -09 7 3

T 9 05 1 -09 7 4

T90 51-120 25

+/-1.800m2 nieuw op te richten handelsruimte(s) langs de N405 Steenweg Aalst-Ninove. Opsplitsing mogelijk, project eventueel op maat realiseerbaar. Bijhuren van kantoren mogelijk.

Handelspand/kantoorruimte (282m2) met zeer goede visibiliteit en in het centrum van Eeklo. Dit handelspand maakt deel uit van het shoppingcentrum “Krüger”. Casco oplevering. Prijs bespreekbaar. Onmiddellijk beschikbaar.

Handelspand (474m2) op toplocatie te Deinze! Grote visibiliteit & parkeermogelijkheden. Onmiddellijk beschikbaar.

Handelspand (80m2) te huur te Ledeberg. Onmiddellijk beschikbaar.

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

/ 24

www.turner-dewaele.be


te huur | gent

D9000- 1 20 96-H

te huur | gent

te koop | gent

D90 0 0-1 3 07 7

T 9 051-13 0 60

D 9 000-1 3 08 9 -H

Prachtige burgerwoning, 3 verdiepingen, zolderruimte en kelder. Aparte woonst mogelijk en reeds deels aanwezig. Diverse mogelijkheden. Prachtige authentieke details. Ca. 1200m2. (Vg,Wche/ Iab,Gdv,Vkr,Gvv)

Dit handelsgelijkvloers kantoorruimte is gelegen aan de Vrijdagmarkt, centrum van Gent, kortom de perfecte commerciële ligging!

Dit volledig gerenoveerd opbrengsteigendom bestaat uit een kantoorruimte, studio & appartement. De tot. bew. opp bedraagt +/250m2. EPC:239kWh/m2 UC:203706 (sted. inl. in aanvraag)

Goed gelegen handelsruimte/kantoren van ca. 335m2 met ca. 300m2 opslagruimte en 18 garageboxen. Te moderniseren. Zeker waardevolle investering. Grondoppervlakte ca. 1.446m2. Opsplitsing mogelijk.Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gdv

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

te huur | westouter

te koop | poperinge

te koop | ieper

te koop | ieper

T 8900- 1 30 65H

T890 0 -1 3 06 9

T 8 9 00-1 3 2 1 9

T 8 9 0 0 -13 249

Tea Room, brasserie en verbruikszaak “Brasserie Au Bon Brasseur” met studio volledig gerenoveerd in 2006 met alle voorzieningen en volledige uitrusting horeca op top - commerciële ligging.

Commercieel handelspand 150m2 in winkelstraat te Poperinge. Volledig nieuw achterliggend atelier. Bovenliggend ingericht appartement. Uitstekende liggging (EPC 261 - UC 317927) (Wg, Gvv, Vg, Gdv, Gvkr)

Polyvalente handelsruimte (90m2) op een drukke en centrale ligging. Ideaal voor praktijk of winkel uitbating. 7 meter straatbreedte met doorlopende etalage. (Wg, Gvkr, Gdv, Gvv, Vg)

Beenhouwerij op de rand van Ieper, in nabijheid van een aangename woonzone. Alle voorzieningen zijn aanwezig en voldoen aan HACCP. Inclusief woonst met 3 slaapkamers. (Sted. inl. in aanvraag)

ieper | 057 42 42 42

ieper | 057 42 42 42

ieper | 057 42 42 42

ieper | 057 42 42 42

te huur | poperinge

te koop | sint-idesbald

te huur | veurne

te huur | oostduinkerke

Handelsruimte ( winkel en kelder) op commerciële topligging! Totale oppervlakte 265 m2. Diverse invullingen mogelijk. Onmiddellijk vrij. T8630-12049H - veurne | 058 311 311

Nieuwbouw handelsruimte in commerciële straat. Winkelruimte (200 m2) met sanitair blok en bergruimte (35 m2). Etalagebreedte : 12,5 m. Op 250 m van golf ‘Ter Hille’. T8630-13037H - veurne | 058 311 311

te koop | oostduinkerke

te huur | de panne

T 8900- 1 30 62H

T8630 -1 3 04 8

Groot winkelpand (450 m2) in drukke winkelstraat met achteringang en aparte stapelruimte (45 m2) met sectionale poort en sanitaire voorzieningen. Doorlopende etalage (11m).

Een handelsruimte met een oppervlakte van 90 m2 . De etalage is 4,35 meter breed. De ruimte is onderverdeeld in winkel, bureau, bergingen en toilet. Uitbreiding mogelijk. (Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Gvv)

ieper | 057 42 42 42

veurne | 058 311 311

te koop | koksijde

te koop | oostende

T 8630-1 20 65

T840 0 -1 3 1 3 6

Centraal gelegen handelsgelijkvloers met woonst te Oostduinkerke-Bad. Omvattende winkelruimte ( 59 m2) en appartement met 1 slaapkamer. Tot voor kort uitgebaat als krantenzaak. (sted. inl. in aanvraag) T8630-13016 - veurne | 058 311 311

Handelsgelijkvloers met een opp. van 153m2 in het centrum van De Panne. Toegang achteraan. Momenteel bestaande uit winkelruimte, bureau en werkplaats. Sanitair aanwezig. Etalage van 8m. T8630-13043H - veurne | 058 311 311

/ wij zijn steeds op zoek naar handelspanden te koop / te huur, contacteer ons vrijblijvend

te koop | oostende

T 8 4 00-1 3 1 6 8

te koop | oostende

T 8 40 0 -13 197

Winkelruimte met grote oppervlakte (400m2). Volledig afgewerkt, voorzien van sanitair. 4 Parkings + laad-en loszone. Multifunctioneel. Sterk verlaagde prijs.

Dit kantoor / handelszaak is gelegen langs de Torhoutsesteenweg bij het centrum van Oostende. De ligging is zeer commercieel gezien de vele passage en de ligging op de hoek.

Dit kantoor gebouw is gelegen in het centrum van Oostende. En bestaat uit 4 verdiepingen met een totale vloeroppervlakte van 565m2.

Centraal gelegen handelsgelijkvloers in de prachtige nieuwbouwresidentie Arthur. Uitermate geschikt als kantoorruimte of praktijkruimte voor vrij beroep of gelijkvloers appartement. Totale oppervlakte van 132 m2.

veurne | 058 311 311

oostende | 059 33 34 34

oostende | 059 33 34 34

oostende | 059 33 34 34

/ 25

/ handelspanden

te koop | gent


BUSINESSCASE

© Nic Vermeulen

BOUWEN OP MAAT VAN DE KLANT

/ 26

Op de voormalige luchthaven van Sint-Denijs-Westrem, vlak bij Flanders Expo, wordt de komende jaren bijna 115.000 m2 vloeroppervlakte aan nieuwe kantoorruimte gerealiseerd. Take Off Office Park heet het project. Voor de verkoop van een van de kantoorgebouwen aan Brants & Patents ging ontwikkelaar ECPD in zee met turner & dewaele. Herman Uyttersprot van ECPD: “De kantoren zijn uitermate geschikt voor bedrijven die werken rond nieuwe technologieën.”

Hoelang is ECPD al bezig met dit

een leegloop van de binnenstad wou

Wat zijn de troeven van deze locatie

project?

vermijden. In 2000 is de totale site

voor kantoren?

Herman Uyttersprot: “Sinds het jaar

verkocht. Dat heet nu The Loop en

Herman Uyttersprot: “De site wordt

2000. In de jaren 90 waren er plan-

bijna een kwart daarvan wordt inge-

in het noorden begrensd door de R4

nen om op de voormalige luchthaven

nomen door het Take Off Office Park

en in het zuiden door de E40. Ook

een shoppingcenter te maken. Dat is

voor de ontwikkeling van kantoren en

de E17 ligt vlakbij. En dan hebben we

niet doorgegaan omdat de stad Gent

kantoorachtigen.”

het nog niet over het openbaar ver-


voer gehad. Er komt een uitbreiding

de klanten de architectuur van hun

gebouw zullen maken dan wel meer-

van de tramlijn rond Flanders Expo

pand mee kunnen bepalen, is uniek.

dere kleinere. Alles gebeurt à la tête

en bovendien werkt De Lijn aan een

Dit zijn de belangrijkste troeven van

du client.”

rechtstreekse verbinding met de bus

het Take Off Office Park.”

naar het station Gent-Sint-Pieters. Er

Zijn alle bouwvergunningen klaar?

is een fietsroute waardoor je in amper

Mikken jullie op een bepaald type

Herman Uyttersprot: “Een aantal zijn

vijf minuten van het station naar hier

bedrijven?

binnen, enkele zijn in volle voorbe-

kan fietsen. De mobiliteitsdienst van

Herman Uyttersprot: “Niet echt. De

reiding. Je kan hier op relatief korte

de stad zal ook carpoolen in deze om-

kantoren zullen een heel moderne

termijn een pand betrekken. Geen

geving stimuleren. Qua bereikbaar-

uitstraling krijgen en zijn daarvoor

verrassingen, geen problemen.”

heid kan dit dus wel tellen.”

uitermate geschikt voor bedrijven die werken rond nieuwe technologieën.

Hoe verliep de transactie van het

Aan de plannen te zien wordt dit

Maar iedereen is hier welkom, zo ook

pand aan Brants & Patents?

een groene omgeving.

bedrijven uit de dienstensector. Door-

Franky Tytgat: “Brants & Patents

Herman Uyttersprot: “Dat klopt. Er

dat we op maat van de klant werken

huurde kantoren in Merelbeke. Het

stond al een spontaan gegroeid bos

en zowel grote als kleine kantoor-

bedrijf wou uitbreiden en verkoos een

op de site dat we bewust behouden.

ruimtes in ons aanbod hebben, kun-

pand in eigendom te hebben. Toen we

Dat groen trekken we door tot aan de

nen we elk type klant bedienen.”

het Take Off-project voorstelden, was

E40. Zowat aan alle zijden zullen er

Johan Brants snel overtuigd. Intussen

bomen of ander groen te zien zijn. Dit

Hoe groot zijn de kantoorruimtes?

zijn de eerste palen gezet in mei van

wordt dus een aangename buurt om

Herman Uyttersprot: “De twee drup-

dit jaar en de oplevering is voorzien

in te werken.”

pel-kantoorgebouwen zijn 3.500 m2

voor eind maart van volgend jaar.”

groot. Bedrijven kunnen in het tweede

Herman Uyttersprot: “Brants & Pa-

Is er een tekort aan kantoren in

druppel-gebouw ofwel een volledig

tents is een mooi voorbeeld van ons

Gent?

gebouw kopen of huren ofwel één

aanbod op maat. Omdat er veel par-

Franky Tytgat, bestuurder turner &

verdieping. Op veld 7 bieden we ge-

keerruimte moest zijn, hebben we een

dewaele: “Er zijn nauwelijks kantoor-

2

bouwen van +/- 650 tot +/- 2.000 m

deel van het pand op palen gezet. Het

ruimtes te koop in en rond Gent. Bo-

aan. Op veld 5 hebben we de moge-

zweeft als het ware boven de grond.

vendien kan je hier een alleenstaand

lijkheid om tussen de 4.000 en de

De wagens komen eronder. Johan

gebouw op maat kopen in wat een

15.000 m2 te bouwen. De klanten zul-

Brants was helemaal te vinden voor

100 % kantooromgeving zal zijn. Dat

len bepalen of we één groot kantoor-

het speciale concept.” Is dit de eerste samenwerking tussen ECPD en turner & dewaele? Herman Uyttersprot: “We hebben al samengewerkt, maar dit is onze eerste gezamenlijke realisatie met turner & dewaele. Met dewaele hebben we nog een project in Roeselare. De transactie is heel vlot gegaan door de duidelijke afspraken die we gemaakt hebben. Toen de deal afgerond werd, was er nog geen mandaat. Nu heeft turner & dewaele een co-exclusief mandaat gekregen, we hangen voor minstens 15 jaar aan elkaar vast, dat is langer dan een gemiddeld hu-

Visualisatie van het Brants & Patents-gebouw.

welijk tegenwoordig.” (lacht)

/ 27


te koop | merelbeke

te huur | sint-denijs-westrem te huur | sint-denijs-westrem te huur | gent

/ kantoren

T90 51 -0 288

T 9 05 1 -1 6 4 6

T 9 05 1 -07 4 6

T90 51-0 80 4

Axxes kantoren park : instapklare kantoren vanaf +/- 400m2 tot 1.400m2. Verhoogde vloeren, databekabeling, mooie tussenwanden. Voldoende parkeermogelijkheden.

Take Off: nieuw op te richten kantoren op toplocatie (afrit Expo). Vanaf 500m2 tot 3.500m2. Oplevering: medio 2013. Ook te koop

Nieuwbouw kantoorgebouw met visibiliteit vanaf de E40. Zeer lichtrijke kantoren vanaf +/- 345m2 tot 1.384m2 met voldoende parkeermogelijkheden

Gerenoveerde kantoorruimte (oppervlakte vanaf 170m2 tot 359m2) in loftstijl aan de rand van Gent centrum. Zeer lichtrijk. Onmiddellijk beschikbaar.

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

te huur | lokeren

te koop | sint-denijs-westrem

te huur | sint-denijs-westrem te koop | zwijnaarde

T90 51 -0 854

T 9 05 1 -08 5 6

T 9 05 1 -09 02

T90 51-0 90 9

Strategisch gelegen kantoor bij afrit E40 en Kortrijksesteenweg : 267m2. Goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer en voldoende parkeermogelijkheden. Het betreft een modern kantoor met mezzanine. Onmiddellijk beschikbaar.

Nieuwbouw kantoorruimte/handelspand van 375m2 op zeer goede commerciĂŤle ligging. Er worden grote glaspartijen voorzien. Werken gestart, oplevering: 1 april 2014.

Kantoorruimte op het eerste verdiep (333m2) op een zeer rustige ligging te Lokeren. Mogelijkheid tot bijhuren magazijnruimte (306m2). Casco oplevering. Onmiddellijk beschikbaar.

3 casco kantoorruimtes (253m2; 198,6m2 & 253.9m2) te koop te St. Denijs Westrem. Start werken: medio april 2013. Oplevering: 1 april 2014. (sted. inl. in aanvraag)

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

te huur | gent

te huur | gent

te huur | sint-martens-latem te huur | sint-denijs-westrem

T 9 05 1 -1 2 02 9

T90 51 -1 20 0 6

T 9 05 1 -1 2 03 4

T90 51-13 0 63

Strategisch gelegen kantoren met zichtlocatie nabij E17, E40 en centrum Gent, vanaf 66m2 tot 418m2 met voldoende parkeerplaatsen. Grote zichtbaarheid vanaf autosnelweg. Onmiddellijk beschikbaar.

425m2 kantoren / handelspand bij St.Pietersplein / studentenbuurt. Zeer hoge afwerkingsgraad. Onmiddellijk beschikbaar. Zeer goede bereikbaarheid met openbaar vervoer. Publieke parking op wandelafstand.

Kortrijksesteenweg :188m2 tot 299,3m2 instapklare kantoren. Voldoende parkeermogelijkheden. Onmiddellijk beschikbaar.

Sint-Denijs-Westrem, onmiddellijk bij afrit E40 : volledig gerenoveerde kantoren op het gelijkvloers (171m2). kitchenette en sanitair. 6 parkeerplaatsen voor het gebouw.

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

te koop | deinze

te koop | gent

te koop | sint-denijs-westrem

180.000 euro

T90 51 -1 30 90

Take Off: nieuw op te richten kantoren op toplocatie bij Flanders Expo. Gebouwen op maat vanaf +/- 600m2. Inspraak mogelijk in architectuur, afwerking en uitrusting. Gunstige parkeerratio, vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer.

T 9 05 1 -1 3 1 04

Kantoorruimtes (76 m2) volledig ingericht en instapklaar (2007). Centraal gelegen in Deinze, naast de Palaestra. Onbeperkte gratis parking rondom de kantoren. Sted. inl. in aanvraag

ca. 250m2 multifunctionele kantoren met exclusief karakter te Gent nabij de Rooigemlaan met vlotte verbinding naar de verkeersassen. Ook interessant voor praktijkruimte met meerdere ontvangstruimtes.

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

T90 51-0 646

gent | 09 245 35 35

/ 28

www.turner-dewaele.be


te koop | Harelbeke

T850 0 -1 3 01 3

T9051- 1 30 58A

te koop | kortrijk

T 8 50 0 -13 0 41

T 8 5 00-1 3 02 9

Bij afrit E40 en Kortrijksesteenweg: 3 x 280m2 kantoren ; 10 parkings. Mogelijkheid tot bijhuren van magazijn : 226m2 of 440m2. Oplevering: onmiddellijk

Stijlvolle kantoorruimte van 200m2 gelegen in de nabijheid van invalswegen. De kantoorruimte ligt op een boogscheut van de Grote Markt en is ideaal voor een vrije beroeper. Diverse mogelijkheden!

Kantoorruimte met showroom te koop langs drukke invalsweg met een totale oppervlakte van 476m2. Deze kantoorruimte is gelegen in een appartementsgebouw en heeft een vlotte verbinding naar de Ringlaan.

Authentiek handelspand met woonst vlakbij nieuwe commerciĂŤle hart van Kortrijk. Ideaal voor combinatie woonst met handelspand of vrij beroep. Uitzonderlijk interieur met waardevolle elementen!

gent | 09 245 35 35

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

te koop | harelbeke

te huur | kortrijk

te huur | kortrijk

T8500- 1 30 52

Prachtig afgewerkte kantoorruimte gelegen in het centrum van Kortrijk! De kantoorruimte ligt in de nabijheid van de ondergrondse parking van de Veemarkt en het Schouwburgplein. De kantoorruimte beschikt ook over een dakterras wat ideaal is voor recepties.

T850 0 -1 3 07 5

Centraal gelegen handelspand van 86m2 te koop in het centrum van Harelbeke. Het handelspand is gelegen op een invalsweg naar de Grote markt van Harelbeke. Het bijkopen van een garage is mogelijk!

Kantoorruimte van ca. 93m2 te huur in Kortrijk. De kantoorruimte ligt in de nabijheid van diverse invalswegen en het centrum van Kortrijk. Drie autostandplaatsen inbegrepen!

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

te koop | menen

T 8 50 0 -13 0 48

kortrijk | 056 21 11 11

te koop | kortrijk

T8500-1 20 97

te koop | roeselare

Exclusief, modern ingericht kantoorgebouw met zichtbaarheid langs de Ring van Roeselare. Bruikbare oppervlakte van 3.277m2 met bijhorende parking voor 66 wagens. Luxueuze afwerking! (Sted. inl. in aanvraag)

T850 0-1 3 07 7

Kantoorgebouw (+/-200m2) in centrum Menen. Bestaande uit voorliggende ontvangstruimte, diverse burelen, landschapsbureel. Alle voorzieningen aanwezig. (Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv)

Goed onderhouden kantoor te koop in het President Kennedypark te Kortrijk. Het kantoor heeft een oppervlakte van 490m2 en beschikt over 31 parkeerplaatsen. Perfecte bereikbaarheid dankzij R8 en E17.

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

roeselare | 051 21 22 23

te huur | roeselare

te huur | roeselare

te huur | roeselare

T8800-1 30 0 4

T880 0 -1 1 1 9 3 A

T 8 80 0 -13 0 95

T 8 8 00-1 2 05 0

te koop | roeselare

T 8 80 0 -13 0 98

Instapklare kantoorruimte van ca. 288m2 in loftstijl op centrale ligging. Voorzieningen: verlichting, verwarming, elektriciteit, internet, aparte kitchenette, vloerbekleding. Gelegen nabij de vaart.

Recente kantoorruimte van 212,5m2 op het gelijkvloers in het Clintonpark met alle nodige voorzieningen: 8 parkings, waarvan 6 voor de deur, kitchenette, gecompartimenteerd, airco,‌ Vlot bereikbaar!

Exclusief polyvalent handelspand met mooie tuin en zwembad, gelegen langs het Mammoetcenter te Roeselare! Elektrische luiken.

Commercieel gebouw in het Mammoetcenter. Grondoppervlakte ca. 1.654m2, bebouwde oppervlakte ca. 749m2. Voorliggende parking, kwaliteitsvolle woning, burelen van ca. 150m2 (hoogstaande afwerking). (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

/ 29

/ kantoren

te huur | sint-denijs-westrem te huur | kortrijk


te huur | roeselare

/ kantoren

T880 0 -1 21 1 4A

te huur | roeselare

te huur | roeselare

T 8 8 00-1 3 01 4 A

te huur | rumbeke

T 8 8 00-1 3 02 3 B

T880 0 -13 0 58

Ruime kantoorruimte van 155m2, recentelijk vernieuwd, op invalsweg naar Roeselare. Goede visibiliteit, gevelbreedte van ca. 20m. Polyvalente invulling mogelijk.

Exclusieve nieuwbouw kantoorruimtes van ca. 169m - 208 - 377m2 op het Accent Business Park. Strategische ligging, nabij de afrit Roeselare, Frunpark, het nieuw te bouwen ziekenhuis.

Kantoorruimte van 207m2. Inkomhal, ontvangstruimte, burelen, berging, kitchenette, sanitair. Tegelvloer, kasten, verlichting, airco aanwezig. Gevel 25m. Kelderverdieping/ archiefruimte. 2 private parkeerplaatsen.

Volledig ingerichte kantoorruimte van 120m2 met 3 dubbele bureaus, wandkasten, vergaderruimte, toilet en ingerichte keuken met inbouwtoestellen. Parking voor de deur. Op 2 min. van E403 en centrum.

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

te huur | izegem

te koop | roeselare

te huur | roeselare

te huur | roeselare

T880 0 -1 30 61 C

T8 8 00-1 3 06 6 N B -KA

T 8 8 00-1 3 08 4 A

T880 0 -13 0 99

Gelijkvloers nieuwbouw kantoorruimte van 105m2, in residentie Kasteeldreef. Casco oplevering. 2 parkeerplaatsen. Centraal gelegen. Grotere oppervlaktes bespreekbaar.

Nieuwbouw casco kantoorruimtes van ca. 87 tot 276m2 in aantrekkelijk nieuwbouwproject. In het centrum, nabij trein, bus en afrit. Private parkeerplaatsen beschikbaar. (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

Luxueus ingerichte kantoorruimte van ca. 265m2 op het toonaangevend Accent Business Park te Roeselare. Specificaties: airco, glazen vergaderzalen en open space burelen, lamellen, kitchenette, archief.

Recent ingerichte kantoorruimte van 220m2 op het Accent Business Park, nabij de afrit! Omvat 8 aparte ruimtes, receptie, vernieuwde keuken, sanitair. Archiefruimte op -1. 8 PP beschikbaar.

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

te huur | staden

te huur | roeselare

te koop of te huur | sint-andries

te koop | zedelgem

T880 0 -1 30 90

T 8 8 00-1 2 05 2

T 8 000-Q03 3 7

T80 0 0 -Q0 3 62-4A B

Luxueus kantoor van ca. 161m2 (Obumex) met ruime voorliggende parking. Omvat 3 aparte burelen/vergaderzalen. Sanitair, glazen schuifwanden, tegelvloer (natuursteen), ingemaakte kasten en spots.

Kantoor met bijhorend magazijn in het Mammoetcenter te Roeselare. Kantoor van ca. 150m2 met enorme lichtinval, airco, kitchenette, ramen met lamellen. Opslagruimte van ca. 50m2 met poort en aparte deur.

Kantoren te koop of te huur in Business Park Brugge West (200m2 tot 1.922m2), gelegen op het kruispunt van de Expressweg(E403) en de Gistelse Steenweg (invalsweg Brugge). (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

Nieuwbouw kantoorruimte (123m2) gelegen in de nieuwbouwresidentie ‘Meulenhof’ te Zedelgem. Centrale ligging, goede bereikbaarheid. Verkoop onder btw-stelsel en registratierechten.

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

te koop | brugge

te koop | knokke-heist

te huur | brugge

te huur | sint-kruis

T80 0 0 -Q0 363

T 8 000-Q03 8 0A

T 8 000-O02 6 4 B

T80 0 0 -O0 263

Kantoorgebouw/dienstencentrum (3.771m2) met zichtlocatie op industriezone ‘Blauwe Toren’. Vlotte verbinding naar E40/E403. Totale grondoppervlakte: 4.671m2. (VG,Iag,Gdv,Vkr,Gvv)

Kantoorgebouw (663m2) op uiterst commerciële ligging te Knokke-Heist. 2 Totale grondoppervlakte: 221m . (Vg, Wg, Gdv,Gvkr,gvv)

Goed gelegen kantoorruimte (ca. 144m2) op Kristus Koning te Brugge. Vlotte verbinding naar kust of binnenland. Mogelijkheid tot het huren van een garage. OV ten laste van de huurder.

Kantoor (700m2), commercieel gelegen langs de ring rond Brugge. Voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Onroerende voorheffing en gemeenschappelijke lasten ten laste van de huurder.

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

/ 30

www.turner-dewaele.be


te huur | sint-andries

T8000-Q0 392

te huur | sint-kruis

te huur | brugge

T80 0 0 -O02 6 0

T 8 00 0 -O0 269

T 8 000-O02 6 5

Commercieel kantoor langs de groene rand van Brugge. Bestaande uit kantoor (330m2), archief (75m2), 5 parkeerplaatsen en garagebox. Afwerking op maat bespreekbaar! Vlotte verbinding met E40/E403.

Recente kantoorruimte (ca. 100m2) op 1e V., bestaande uit landschapsbureel en vergaderzaal/directiebureel. Uitstekende bereikbaarheid aan de kruising tussen Expresweg (E403) en Torhoutse Steenweg.

Schitterend gelegen nieuwbouw kantoor (238m2) op de stadsrand met grandioos zicht, bestaande uit gelijkvloers (38m2) en de 2 bovenste verdiepingen (2 x 100m2), optioneel 5 parkeerplaatsen.

Kantoor of praktijkruimtes (120m2) met parking langs de Maalse Steenweg, ingedeeld in 3 units van 40m2. Onroerende voorheffing ten laste van de huurder.

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

te huur | loppem

te koop | sint-kruis

te huur | sint-andries

te koop | brugge

T 8000- P030 5-O2

T80 0 0 -Q03 9 6

T 8 000-O02 7 0

T 8 0 0 0 -Q0 3 98

Nieuwbouw kantoor (787m2) direct aan de E40, afrit Loppem, verdeeld in 3 niveaus (259m2, 248m2 en 280m2). Ruime gemeenschappelijke parking. Oplevering gepland tegen einde 2013.

Centraal gelegen praktijkruimte met woonst in het centrum van Sint-Kruis. Totale grondoppervlakte 332m2. EPC: 166kWh/m2 UC: 1162184 (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

Gelijkvloers kantoor (94m2), gelegen aan de toekomstige hoofdingang van Brugge. Mogelijkheid tot huren van de buitenstaanplaats (40 euro/maand) of ondergrondse garagebox (60 euro/maand).

Goed gelegen praktijkruimte (70m2) in het centrum van Brugge. Totale grondoppervlakte: 70m2. (Vg,Wche,Gdv,Gvkr,Gvv)

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

te huur | brugge

te huur | sint-andries

te koop | lissewege

te koop | ieper

T8000-O0 27 1

T80 0 0 -O02 6 8

T 8 000-Q03 2 9

T 8 9 0 0 -11243

Kantoren (300m2) en garage (25m2) op zichtligging langs de Pathoekeweg, bestaande uit showroom en burelen. Parking voor 5 wagens en 2 vrachtwagens.

Instapklare kantoren (165m2) op industrieterrein Waggelwater. Zes private parkeerplaatsen. Airconditioning, zonnewering, en verbruik via eigen tellers.

Centraal gelegen kantoor- en opslagruimtes (87m2 - 332m2) langs N31 Brugge - Lissewege. Mogelijkheid tot het huren van parkeerplaatsen. Alle prijzen excl. BTW. (Vg,militair domein, Gdv, Vkr, Gvv)

Kantoor met magazijnruimte in nieuwbouw (356m2), casco ingericht met parking in gebruiksrecht op een centrale ligging aan het station van Ieper. (sted. inl. in aanvraag)

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

ieper | 057 42 42 42

te huur | ieper

te huur | poperinge

te koop | ieper

te koop | ieper

T 8900- 1 21 0 1 H

T890 0 - 1 2 2 4 5 H

T 8 9 00-1 3 2 2 7

T 8 9 0 0 -13 23 1

Prachtig eigentijds en compartimenteerbaar (vanaf 100m2) kantoorcomplex Business Park te Ieper. Totale beschikbare ruimte 10.000m2 (kantoor/vergaderruimte/opslag en magazijnen) met ruime gratis parking 145 plaatsen.

Volledig ingerichte, polyvalente praktijkruimte of kantoorgebouw met een 2 oppervlakte van 225m . Centraal gelegen, met een doorlopende etalage van 8 meter met een goede uitstraling!

Kantoorgebouw met nuttige oppervlakte van 480 m2 gelegen in het Ieper Business Park. Deze module reeds onderverdeeld in diverse kantoren.

Groot authentiek kantoorgebouw bestaande uit 2 volwaardige bouwlagen en 1 verdieping onder zadeldak met achterliggende parking en ondergrondse garages op minder dan 50m van de grote markt.

ieper | 057 42 42 42

ieper | 057 42 42 42

ieper | 057 42 42 42

ieper | 057 42 42 42

/ 31

/ kantoren

te koop | brugge


1/ Grote kennis van de lokale bedrijfsvastgoedmarkt Alle vastgoedmakelaars van turner & dewaele zijn echte specialisten in hun vak. Ze kennen de lokale markt en weten alles over de huur- en verkoopprijzen van alle bedrijfsvastgoed, van een eenvoudig atelier met woning tot grote industriële panden. Turner & dewaele is door zijn kantorennetwerk overal vertegenwoordigd in Oost- en West-Vlaanderen en weet precies wat er op de lokale vastgoedmarkt beweegt. Van hieruit kunnen we ook over de provinciegrenzen heen werken!

WAAROM OF VER 2/ Transparante & waterdichte overeenkomsten

Het t&d team begeleidt niet enkel vastgoedtransacties

Na het verkrijgen van uw opdracht starten wij onmiddel-

van bestaande panden. Ook voor nieuwbouwprojecten

lijk met de opmaak van uw dossier, dit in samenspraak

bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast is turner

met uw notaris. Een bodemattest wordt aangevraagd,

& dewaele tevens gespecialiseerd in de coördinatie van

kadastrale inlichtingen,... Turner & dewaele werkt uit-

complexe dossiers, zoals reconversie van industriële

sluitend met transparante, waterdichte overeenkom-

sites of herbestemming van bedrijfsgebouwen. Turner

sten, waarin alle afspraken duidelijk staan vermeld. Zo

& dewaele kent de juiste weg om de waarde van uw be-

weet u altijd wat u kunt verwachten.

drijfsvastgoed te optimaliseren.

3/ We nemen de tijd voor uw zaak Bij de opstart van elk dossier nemen we de tijd om samen met u de aanpak en procedures te bespreken. We houden u ook op de hoogte van de stand van uw dossier. U kunt steeds bij de makelaars van turner & dewaele terecht voor de recentste informatie over uw project.

/ 32

4/ Nieuwbouw, reconversie en herbestemming


5/ Marketing op maat Wij trekken alle marketingregisters open om uw bedrijfsvastgoed zo snel en vlot mogelijk te verkopen of te verhuren. Dit doen we door innovatief en efficiënt te communiceren en het aanbod via de juiste mediakanalen te promoten. Onze eigen marketingtools zijn doeltreffend en passen binnen de heel herkenbare huisstijl. Daarnaast wordt ook geadverteerd in alle belangrijke media en op alle relevante immosites. In 2013 liet turner & dewaele al enkele opmerkelijke cijfers optekenen. -

Er waren 570 intakes van bedrijfspanden te koop en te huur.

-

Turner & dewaele kon reeds 262 transacties (te koop en te huur) realiseren.

-

De website www.turner-dewaele.be kende in 2013 al 66.459 unieke bezoekers.

-

Maandelijks worden 2.300 automatische ‘hou me op de hoogtes’ verstuurd.

VERKOPEN HUREN MET

6/ De perfecte mix tussen ervaring & specialisatie Turner & dewaele is de naam van het partnerschap dat in 2010 de bedrijven Turner & Partners en dewaele | vastgoed & advies samenbracht. De opgebouwde expertise van beide bedrijven bezorgde hen een prominente marktpositie in Oost- en West-Vlaanderen. Door de troeven en ervaring van beide firma’s te bundelen, is turner & dewaele voortaan hét aanspreekpunt voor bedrijfsvastgoed in Oosten West-Vlaanderen.

7/ Ruime database potentiële klanten/huurders Onze experts weten perfect wie geïnteresseerd is in bedrijfsvastgoed. Wij brengen hen persoonlijk op de hoogte indien een pand overeenkomt met hun verwachtingen en wensen. Zo wordt ook uw bedrijfspand snel verhuurd en verkocht, of wordt uw zoektocht naar een huurpand of nieuwe locatie voor uw onderneming sneller afgerond.

/ 33


/ bedrijfsgebouwen

te huur | roeselare

te huur | roeselare

T880 0 -1 30 96

T 8 8 00-1 1 3 5 6

te huur | ardooie

te koop | roeselare

T 8 8 00-1 2 07 6

T880 0 -120 65

Nieuwbouwatelier van 360m2 met sectionale poort, lichtstraten, VH: 7,1 m. Alle voorzieningen aanwezig. Parking voor deur. Schitterende ligging, vlakbij de afrit Roeselare-Haven.

Aantrekkelijk bedrijfsgebouw van 3.110m2 met laadkade. Bestaat uit atelierruimte (ca. 2.700m2), burelen (ca. 190m2) en showroom (ca. 220m2). Goede bereikbaarheid nabij afrit Roeselare-Beveren.

Atelier (2008) van ca. 2.556m2 met laadkade, poort en rolbrug. VH: 10m - verwarming op gas - lichtkoepels. Clean Room van ca. 300m2 + tussenverdiep van ca. 216m2. Buitenstockage mogelijk. Parking voor 60 wagens.

Klassevol bedrijfsgebouw bestaande uit een atelierruimte van 2.645m2 met 2 elektrische poorten en 4 laadkaden, bureel en verharde parking. Unieke ligging in bedrijvenpark Wijnendale (Sted. inl. in aanvraag).

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

te koop | roeselare

te koop | kachtem

te koop | diksmuide

te koop | handzame

T880 0 -1 21 0 5

T 8 8 00-1 3 04 2

T 8 8 00-1 3 003

T880 0 -13 0 16

Atelier van 480m2 met mooie, instapklare woonst in gemengd regionaal bedrijventerrein (Beveren-Noord). Grondoppervlakte: 2.037m2. EPC: 575 kWh/m2 - UC: 1034716 (Vg,Ig,Gdv,Vkr,Gvv).

Bedrijfsgebouw bestaande uit een magazijn van ca. 1.968m2 en burelen van ca. 326m2. Vlot bereikbaar van autosnelweg E403. Grondoppervlakte van 3.538m2 (Vg,Ig/ Wg,Gdv,Vkr,Gvv).

Bedrijfsgebouw van ca. 1.650m2 op ca. 3.547m2 ambachtelijke zone. Omvat bureel (ca. 185m2), dienstenruimtes van ca. 110m2, atelier van ca. 1.350m2, ruime voorliggende parking (Vg,Zb,Gdv,Gvkr,Gvv).

Bedrijfssite met magazijnen van ca. 3.500m2 (met rolbruggen), toonzaal ca. 480m2 en burelen ca. 150m2. Grondoppervlakte van 26.506m2 waarvan ca. 12.500m2 ambachtelijke zone (Vg,Wg/Ag/Zb,Gdv,Gvkr,Gvv).

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

te koop | torhout

te huur | izegem

te koop | ingelmunster

te koop | diksmuide

T880 0 -1 30 50

T 8 8 00-1 3 04 3

T 8 8 00-1 3 07 3

T880 0 -13 0 3 8B

Bedrijfsgebouw met woonst op ca. 4.443m2. Bedrijfsgebouw omvat een handelsruimte (ca. 164m2) en magazijn (ca. 884m2). Verharde parking. Weide. EPC: 676 kWh/m2 - UC: 403856 (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv).

Moderne atelier van 746m2 met bureel en toilet. Polybetonnen vloer, lichtstraat, verlichting, poort van 5mB op 4mH, VH: 5,5m, verwarming, 3 fasen. Ruime voorliggende verharde parking.

Bedrijf van ca. 900m2 met ruime woning (5 slaapkamers). Inkleuring: ambachtelijke zone. Grondopp.: ca. 3.009m2. Uitbreidingsmogelijkheden voor atelier. EPC: 606 kWh/m2 - UC: 1199880 (Vg,Ig,Gdv,Gvkr,Gvv).

Magazijn van ca. 565m2 met woning van ca. 185m2 op ca. 3.797m2. Magazijn: 3 poorten (4mx4m), VH: 3,6m, NH: 4m. Incl. bouwgrond van ca. 650m2. EPC: 721 kWh/m2 - EPC: 1350509 (Vg,Wg/Ag,Gdv,Gvkr,Vv).

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

te huur | beveren

te koop | roeselare

te huur | roeselare

te koop | izegem

T880 0 -1 30 62- U4

T 8 8 00-1 2 1 1 2

T 8 8 00-1 3 09 4

T880 0 -13 10 3

Bedrijfsgebouw van ca. 1.075m2 bestaande uit showroom (ca. 535m2), burelen (ca. 300m2) en magazijn (ca. 540m2). Parking aanwezig. Niet voor particuliere verkoop. Nabij de op- en afrit. Goede visibiliteit!

Karaktervolle, authentieke woning (bruikbare oppervlakte van ca. 325m2) met achterliggende loods van ca. 700m2 en ruime private parking in centrum Roeselare. Grondoppervlakte: ca. 2.733m2 (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv).

Nieuwbouwatelier van 184,62m2 met 2 private parkeerplaatsen op centrale ligging in Roeselare-Beveren.VH: 6, 5m, elektrische sectionale poort (4mx4,55m), aparte toegangsdeur. Verhuur voor opslag.

Ruimte instapklare woning met ateliers van in totaal ca. 1.309m2. Grondopp.: 4.062m2. Grote koer, volledig afgesloten met elektrische poort, aangelegde tuin. EPC: 342 kWh/m2 - UC: 720423. (Sted. inl. in aanvraag)

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

/ 34

www.turner-dewaele.be


te huur | bulskamp

T 8000- Q0 365

te koop | oostende

T80 0 0-P 03 1 6

te koop | oostende

T 8 000-Q03 9 5

T 8 00 0 -Q0 3 99

Bedrijfsgebouw bestaande uit klein kantoor en opslagplaats (195 m2) met koel- en vriescellen in De Panne. (Sted. inl. in aanvraag)t

Nieuwe opslagplaats (935m2) gelegen op 2,5 km van de E40 (Veurne). Vrije hoogte 5,5m, nokhoogte 8m. Automatische sectionale poort met codeklavier (H: 5m, B: 6m).

Centraal gelegen bedrijfsgebouw naast A10 bestaande uit kantoren (650m2) en opslagruimte (2.031m2) op industriezone te Oostende. Ruime uitbreidingsmogelijkheden. Totale grondopp.: 12.470m2 (Sted. inl. in aanvraag)

Bedrijfsgebouw bestaande uit kantoren (425m2) en magazijn (535m2) op industriezone ‘Stene’ te Oostende. Verhard buitenterrein met ruime parking. Totale grondopervlakte: 2.286m2 (Sted. inl. in aanvraag)

veurne | 058 330 600

veurne | 058 330 600

oostende | 059 50 60 50

oostende | 059 50 60 50

te huur | lotenhulle

te koop | sint-andries

te huur | brugge

te koop | brugge

T80 0 0-Q03 9 1

T 8000-P0 322

T 8 000-P 02 9 7

T 8 0 0 0 -Q0 3 81

Opslagplaats (‘95) met vlotte bereikbaarheid E40 (4,5km). Apart bureel, sanitair, drijfkracht, TL-verlichting, vrije hoogte 4,4m. Bestemming: Opslag en agrarische activiteiten.

Goed gelegen bedrijfsgebouw bestaande uit magazijn (580m2) en kantoren (330m2) met uitbreidingsmogelijkheden op centrale ligging op industriezone Waggelwater. Totale grondopp.: 5.541m2

Nieuwbouw loods (275m2) in kwalitatief project op industriezone ‘Waggelwater’. Sublieme bereikbaarheid op 1,5km van Expresweg/E403.

Nieuwbouw opslag/productieruimte (850m2, 24m x 36m) op industriezone “Herdersbrug”, nabij haven van Zeebrugge (10 km). Vrije hoogte: 7,35m, voorzieningen voor rolbrug (10 ton). (Vg, Ig, Gdv, Gvkr, Gvv)

aalter | 09 375 33 33

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

te koop | wingene

te huur | veurne

te koop | zwevezele

te huur | loppem

T8000-Q0 40 1

T80 0 0 -P 03 1 7

T 8 000-Q04 02

T 8 00 0 -P0 3 0 5-0 1

Bedrijfsgebouw bestaande uit kantoren (100m2) en magazijn (1.833m2) op zichtlocatie te Wingene. Totale grondoppervlakte: 3.458m2. (Sted. inl. in aanvraag)

Bedrijfsgebouw bestaande uit 500m2 kantoren en ca. 10.000m2 opslag/atelier, verhuurbaar vanaf 1.008m2. Vrije hoogte 9m. Tijdelijke huur bespreekbaar. Gelegen op 250m van de E40.

Bedrijfsgebouw, bestaande uit kantoor (324m2) en opslag (108m2), met woonst vlakbij het centrum van Zwevezele. Totale grondopp.: 1.875m2. EPC: 441 kWh/m2 - UC: 1429127. (Sted. inl. in aanvraag)

Nieuwbouw kantoor op 1e verdieping (386m2) direct aan de E40, afrit Loppem. Ruime gemeenschappelijke parking. Oplevering gepland tegen einde 2013. Plannen ter inzage op kantoor.

brugge | 050 33 33 00

veurne | 058 330 600

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

te huur | ruddervoorde

te koop | maldegem

te huur | jabbeke

te huur | lokeren

T8000-P0 321

T80 0 0-Q03 8 5

T 8 000-P 03 1 5

Verwarmd magazijn met bureel (480m2) op 3,5 km van E403 (afrit Zedelgem, Ruddervoorde). Geïsoleerd, toilet en douche. Aantal parkeerplaatsen voor de deur.

Goed gelegen casco bedrijfsgebouw (1.080m2) op industriezone ‘Vliegplein’ te Maldegem. Mogelijkheid tot gesplitste aankoop. Totale grondoppervlakte: 2.250m2 (Vg,Ig,Gdv,Vkr,Vv)

Bedrijfsgebouw (3.508m2) direct afrit E40. Gedeeltelijk voorzien van voorzien van 2 laadkades, vrije 11,5m, conform HACCP-normen. terreinoppervlakte: 12.368m2.

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

aan de koeling, hoogte Totale

T 9 051-0 590

Low budget magazijn (2.160m2 +2.700m2) + kantoor/showroom (700 m2) gelegen langs de Gentse Steenweg. Vrije hoogte van magazijnen: 6,3 m. Onmiddellijk beschikbaar.

gent | 09 245 35 35

/ 35

/ bedrijfsgebouwen

te koop | de panne


/ bedrijfsgebouwen

te huur | merelbeke

te koop | gent

T90 51 -0 7 31

te koop | laarne

T 9 05 1 -08 2 4

te huur | wetteren

T 9 05 1 -08 2 9

T90 51-0 890

Zichtlocatie langs de E40 : nieuw op te richten bedrijfsgebouw op maat. Totale bebouwde oppervlakte van 2.500m2 à 3.000m2. Mogelijkheid voor kantoren / showroom / magazijn.

Bedrijfsgebouw van +/- 1.500m2, inclusief +/- 120m2 kantoren. Concessiegrond van +/- 15.000m2 (eventueel opsplitsbaar). Verhard buitenterrein. Stedenbouwkundige inlichtingen in aanvraag

Laarne industriezone Veldmeers : ruim magazijn van 1.320m2 met labo (275m2) en kantoorruimte van 250m2. Hoogte : 6,9m. Terrein : +/- 4.700m2. (vg, lab,gdv,gvkr,gvv)

Bij afrit E40 : 1.700m2 opslagruimte 7 loskades, vrije hoogte: 5,00 m. Groothandelsfunctie mogelijk. Onmiddellijk beschikbaar.

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

te huur | deinze

te koop | lokeren

te koop | evergem

te huur | mariakerke

T90 51 -0 91 8

T 9 05 1 -09 5 5

T 9 05 1 -09 9 8

T90 51-120 28

Bedrijfsgebouw (560m2) met ruime kantoren (390m2) te industriegebied “De Prijkels”. Lichtstraat & 2 sectionaal poorten. Onmidd. beschikbaar.

Industriezone Rozen, nabij E17 : magazijn (ca. 829m2)met verdiep (ca.160m2), kantoren (ca.180m2) en ruim app. van 190m2 met 3 slpk. Bouwjaar 1989 Grondopp.:ca.2.400m2, EPC 262 kWh/m2 UC1305563 (Sted. inl. in aanvraag).

KMO-zone nabij R4 & N9: loods (ca.1.000 m2) met bureelruimte (+/- 135m2) en uitbreidingsmogelijkheden. Totale grondopp. ca.5.280m2. Stedenbouwkundige inlichtingen in aanvraag.

Industriepark Mariakerke/Wondelgem, zichtlocatie langs de R4 : 650m2 (vernieuwde) kantoren en +/- 3.000m2 magazijn; +/- 6.500m2 verhard buitenterrein. Beschikbaarheid : 1/1/2015.

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

te huur | gent

te koop | sint-gillis-waas

te koop | ternat

te huur | mariakerke

T90 51 -1 20 40

T 9 05 1 -1 3 08 4

T 9 05 1 -1 3 07 3

T90 51-0 93 7B

Nabij R4 : +/-.4.000m2 magazijnen (opsplitsbaar) en 250m2 of 500m2 vernieuwde kantoren te huur. Vrije hoogte : 8m. Zeer goede bereikbaarheid ook via openbaar vervoer. Onmiddellijk beschikbaar

KMO-zoneKluizenhofaandeN49-E34.Onderhouden bedrijfsgebouw bestaande uit showroom, kantoren, werkplaats, mag., woning met tuin. Ruime parkeermogelijkheden. Grondopp. 2.825m2. EPC 248 uc1230853. Vg/Iab/Gdv/Gvkr/Gvv

Bedrijfsgebouw met ca. 680m2 burelen, ca. 2.200m2 magazijnen en ca. 2.300m2 productieruimte. Ruime parking. grondoppervlakte 8.370m2. stedenbouwkundige inlichtingen in aanvraag

Magazijn van 2.080m2 met aanpalend magazijn van 160m2. Mogelijk uitbreidbaar met 407m2 kantoren en 1.521m2 magazijn. De eigenaar is flexibel om de nodige aanpassingen aan te brengen.

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

te huur | wetteren

te huur | gent

te koop | hamme

te huur | gent

T90 51 -1 30 81

T 9 05 1 -1 3 08 7

T 8 8 00-1 3 09 4

T90 51-13 0 95

Industriezone op ca.15min. van de R4, E40 en E17. Ruime magazijnen 1.200m2 met polibeton, ca.400m2 magazijn/atelier en ca.200m2 kantoor. Kan eventueel opgesplitst worden.

Magazijnruimte van 1.180m2 met 2 sectionale poorten. Beschikbaar vanaf 1/11/2013. Vlotte ontsluiting naar de verkeersassen.

Op ca.6 km van de E17 afrit St.Niklaas, zeer ruim gebouw met ca.700m2 kantoren en woning op terrein ca.7.000m2 waarvan ca.3.500m2 KMO zone, mogelijkheid tot het bouwen van een loods. Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Gvv

ca.5.500m2 magazijnruimte. Nabij zeehaven. met een vlotte bereikbaarheid. Mogelijkheid tot het bijhuren van kantoren op een nabij gelegen site. vlakbij eveneens open loodsen van 4000m2 en 2400m2 beschikbaar.

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

/ 36

www.turner-dewaele.be


te koop | proven

T8900- 1 20 95H

te koop | poperinge

T890 0-1 3 02 0

te huur | poperinge

T 8 9 0 0 -13 0 97H

T 8 9 00-1 3 04 6

Polyvalent magazijn van 1.600m2 (50/32) - VH 6 meter. Geschikt voor opslag en lichte ambachtelijke activiteit. Zeer goede toegankelijkheid met een toegang van 10 meter en ruime voorliggende parking.

Commercieel pand te Proven op 4.614m2 met grote voorliggende parking. Achterliggende nieuwe opslagplaats. (sted. inl. in aanvraag)

Volledig open ruimte (200m2) met vrije hoogte van 9m op grondoppervlakte van 2000m2 met stoftoren. CommerciĂŤle ligging op invalsweg te Poperinge. (Igb, Gvv, Vg, Gdv, Gvkr)

Polyvalent bedrijfspand van 300m2 met rolbrug voor opslag en stapelrekken. Gelegen in industriezone met prima toegankelijkheid en bereikbaarheid!

ieper | 057 42 42 42

ieper | 057 42 42 42

ieper | 057 42 42 42

ieper | 057 42 42 42

te huur | ieper

te koop | ieper

te huur | deerlijk

T8900- 1 31 50 H

T890 0 -1 3 2 4 8

te huur | beveren-leie

T 8 5 00-1 3 02 6

T 8 50 0 -13 0 60

Magazijn voor opslag (2100 m2), polybeton vloer, drijfkracht, lichtstraten, geĂŻsoleerd dak, elektrische sectionale poort; gelegen tussen Ieper en Wervik, langs de provinciale weg.

Polyvalent bedrijfspand met voorliggende uitbreidingsmogelijkheid en moderne woonst op 3000 m2 industriegrond.

Nieuwbouwmagazijnen te huur in Deerlijk. De magazijnen zijn gelegen in de nabijheid van de E17 en hebben een goede verbinding. Mogelijkheid om apart te huren (1.800m2) of in zijn geheel (3.600m2). Meer info bij ons op het kantoor.

Magazijn (355m2) met bijhorende showroom (60m2) en bureelruimte (20m2). Twee sectionale poorten en vrije hoogte 5.50m. Extra stockageplaats buiten (80m2). Grote voorliggende parking 320m2.

ieper | 057 42 42 42

ieper | 057 42 42 42

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

te huur | beveren-leie

te huur | bissegem

te koop | moeskroen

T8500- 1 30 55

T850 0 -1 3 08 4

te huur | waregem

T 8 5 00-1 3 08 5

T 8 50 0 -13 0 91

Polyvalent bedrijfsgebouw van 600m2 te huur in Beveren-Leie. Het bedrijfsgebouw heeft een vlotte bereikbaarheid en heeft een ruime voorliggende parking.

Magazijn met bureel te huur op toplocatie in Bissegem. Het gebouw heeft een perfecte verbinding dankzij de R8. Het gebouw heeft een totale oppervlakte van ca. 400m2. Parking aanwezig achteraan.

Gerenoveerde hoeve te koop op 3km van de kerk van Aalbeke. De hoeve staat op een grondoppervlakte van 4.649m2 en bestaat uit diverse gebouwen (hoofdgebouw, schuur, magazijn, enz.).

Magazijn te huur van ca. 210m2 in Waregem. Het magazijn is gelegen in de buurt van diverse invalswegen en heeft dus een perfecte bereikbaarheid. Het magazijn is voorzien van een toilet en verwarming.

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

te koop | moeskroen

T850 0-1 3 005

te koop | marke

Recent industrieel bedrijfscomplex bestaande uit kantoren, magazijnen en met uitbreidingsmogelijkheden. Grondopp. 7.254m2.

T 8 50 0 -13 0 66

Ruim magazijn met woonst te koop in Marke. Deze eigendom is centraal gelegen en is ideaal voor wie wonen en werk wil combineren. Perfect onderhouden woning en magazijn! EPC: 199 - 1399967

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

/ 37

/ bedrijfsgebouwen

te huur | ieper


/ bedrijfsgebouwen

te koop | eede

te koop | gistel

T80 0 0 -Q0 342

te koop | tielt

T 8 000-Q03 5 9

te koop | staden

T 8 8 00-1 2 03 9

T880 0 -13 0 51

Polyvalent bedrijfsgebouw (585m2) bestaand uit werkplaats, tankstation met shop, carwash en bedrijfswoning(150m2). Verdere informatie te verkrijgen via het kantoor.

Bij afrit E40 : 1.700m2 opslagruimte 7 loskades, vrije hoogte: 5,00 m. Groothandelsfunctie mogelijk. Onmiddellijk beschikbaar.

Bedrijvensite omvattend villa met 2 ateliers (ca. 900m2) op ca. 9.114m2 industriegrond (industriezone Tielt-Zuid). Alle mogelijkheden naar uitbreiding/ontwikkeling. EPC: 652 kWh/m2 - UC: 01023017.

VERHUURDE ATELIER (4.000 per maand) van 3.280m2 met sectionale poort van 5x5m - VH: 6m - HS cabine. BURELEN van ca. 175m2 opgesplitst in 2 verdiepingen. Topligging langs de vaart van Roeselare.

brugge | 050 33 33 00

oostende | 059 50 60 50

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

te huur | brugge

te huur | ieper

te huur | gent

te koop | oudenaarde

T80 0 0 -P0 323-A

T 8 9 00-1 3 09 4 H

T 9 05 1 -04 2 5

T90 51-0 614

Opslagplaats (1.250m2) met 2 laadkades en rolbrug. Uitbreidbaar met loods C (500m2) en buitenterrein (5.000 m2). Prijs:

laatste nieuwbouw magazijn VH 8 meter (450m2 - 1 X 408m2). Gelegen in industriezone klasse 1. Alle voorzieningen zijn bespreekbaar. Parking aanwezig, prima bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Skaldenpark: verschillende oppervlaktes vanaf +/- 6200m2 tot 49.029m2 logistieke magazijnen met kantoren. Kleinere oppervlaktes bespreekbaar. Vrije hoogte : +/- 9,0m; +/- 1 laadkade/1.000m2 magazijn.

Bij N60: Âą 7.300m2 bedrijfsgebouw op een terrein van 11.400m2. Betonstructuur, vrije hoogte : 6m. Uitbreiding mogelijk met aanpalend terrein van 5.634m2. (Vg, Igb, Gdv, Gvkr, Gvv)

brugge | 050 33 33 00

ieper | 057 42 42 42

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

te koop | kluisbergen

te koop | desteldonk

te koop | temse

te koop | lede

T90 51 -0 850

T 9 05 1 -09 6 6

T 9 05 1 -1 3 1 2 2

T90 51-13 0 85

3 magazijnruimtes (2 x 1000m2 en 1400m2) met bijhorend kantoorruimte op zeer rustig ligging te Kluisbergen. Grondopp: 7.350m2. Mogelijkheid om hoeve bij te kopen.(Vg Ag Gdv Gvkr Gvv)

Gent Zeehaven : 1.200m2 productieruimte en 1.320m2 opslagruimte met 500m2 kantoren op concessiegrond (17.042m2)

Bedrijfsgebouw op een terrein van 3.342m2 met zichtlocatie vanop de E17. Vlotte bereikbaarheid via de nabijgelegen op- en afritten. Het instapklaar gebouw bestaat uit ca. 490m2 kantoren, 520m2 magazijn en een ruim appartement van ca. 90m2.

Goed gelegen polyvalente eigendom met showroom van circa 170m2, atelier van 270m2 en appartement met 2 slaapkamers op een grondoppervlakte van 650m2. (Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv) EPC: 344kWh/m2 jaar

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

te huur | deerlijk

te huur | moorsele

te huur | merelbeke

T90 51-0 73 1

Zichtlocatie langs de E40 : nieuw op te richten bedrijfsgebouw op maat. Totale bebouwde oppervlakte van 2.500m2 Ă 3.000m2. Mogelijkheid voor kantoren / showroom / magazijn. T850 0 -1 30 92

T 8 5 00-1 3 09 8

Magazijn van ca. 410m2 te huur in Deerlijk. Het magazijn is gelegen in de nabijheid van diverse invalswegen en de E17. In het magazijn is er een ingerichte kantoorruimte aanwezig.

Magazijn te huur van ca. 900m2 in de industriezone van Moorsele. Het magazijn is gelegen in de nabijheid van de E403. Mogelijkheid om het magazijn op te splitsen in twee delen (300m2 en 600m2).

kortrijk | 056 21 11 11

kortrijk | 056 21 11 11

gent | 09 245 35 35

/ 38

www.turner-dewaele.be


Uw eigendom verkopen tegen de beste marktprijs, wij vertellen hoe!

hĂŠt unieke verkoopconcept voor panden die al een tijdje te koop staan. Het is niet vanzelfsprekend om als verkoper de prijs van de woning te laten dalen. Toch blijkt dit soms de enige uitweg als een pand maar niet verkocht raakt. Turner & dewaele werkte daartoe het concept van Count-down! uit, een geschikte methode om een nieuwe doelgroep kopers aan te trekken.

Hoe werkt het? 1/

Bij de start van Count-down! wordt een verkoopprijs ingesteld die per volgende dag een beetje daalt. De zogenaamde dagprijs.

2/

Er wordt ook een minimumverkoopprijs afgesproken. Hier gaan we niet onder.

3/

Uw eigendom krijgt extra aandacht door een aangepaste en in het oog springende communicatie. Hierdoor wekken we de interesse van potentiĂŤle kandidaatkopers.

4/ Kandidaat-kopers zullen de dagprijs van uw bedrijfspand volgen en intekenen op de dag waarop zij met de dagprijs akkoord gaan. 5/

Uw bedrijfspand wordt verkocht tegen de beste marktprijs.

Benieuwd naar het Count-down! effect op de verkoopprijs van uw bedrijfspand? Maak snel een afspraak via 0800 11 880 of vraag het aan uw makelaar van turner & dewaele.

/ 39


BUSINESSCASE

UNIEKE WOONBOOT KRIJGT NIEUWE BEWONERS

Voor jeugdhuis Impuls uit Leuven kan het niet meer stuk: binnenkort kunnen ze terecht op een schitterend schip. Het stadsbestuur ging zorgvuldig op zoek naar een geschikte boot en vond een prima aanbod via turner & dewaele. De verkoop verliep bovendien sneller dan verwacht.

/ 40

en schip kopen of verko-

E

blij dat het met turner & dewaele kon

stadsbestuur werd uitgekeken naar

pen is geen alledaagse

samenwerken.

een nieuwe stek, maar dat lukte niet

klus. Er komen heel wat

Jeugdhuis Impuls was zijn clublo–

zo best. Het was immers ook de be-

speciďŹ eke technische as-

kaal kwijtgeraakt en huisde daardoor

doeling om een rustige locatie te vin-

pecten en regels bij kijken. Het stads-

voorlopig in twee containers, maar

den, dus niet midden in een woonwijk.

bestuur van Leuven was dan ook heel

ideaal was het niet. Samen met het

Het idee groeide om een woonboot te


vense schepen Dirk Vansina was de

eventjes een voorschot geven om de

drijvende kracht achter het idee.

verkoop te regelen, maar was gebonden aan regelgeving. De verkopers en

Goede staat

turner & dewaele vonden dat geen

Er waren wel enkele schepen te koop,

bezwaar en hadden er alle begrip

maar Danny Bracke vond het aanbod

voor. Alles ging ook vlot, dat was dus

van turner & dewaele het beste. “Ik

prima. In maart gingen we de eerste

heb behoorlijk wat ervaring met va-

keer kijken, begin augustus was er

ren en zeilen. Dat gaf me het voor-

de drooglegging en daarna kwam het

deel dat ik goed wist waaraan ik veel

schip naar Leuven.”

aandacht moest geven, welke reglementering eraan vastzat enzovoort.

Concessie

De onderhandelingen kon ik voeren,

Danny Bracke vindt het persoonlijk

maar de eindbeslissing lag natuurlijk

een schitterend schip. “Ik zou er zo

bij het stadsbestuur. Voor mij was het

willen wonen. Het is veertig meter

een uniek project en heel leuk om te

lang, ermee varen is dus niet vanzelf-

doen.”

sprekend. Daarvoor moet je toch wat

De boot werd in 1962 gebouwd en

ervaring hebben. Ook enkele technici

deed eerst dienst als vrachtschip. De

die eerder al meegingen om het schip

authentieke kajuit werd in 2000 vol-

te beoordelen, vinden het zeer de

ledig vernieuwd. Het ruim werd ver-

moeite. We zijn dus heel tevreden.”

bouwd tot een multifunctionele plaats

Het schip blijft eigendom van de stad

met ook een degelijke tapinstallatie.

en zal in concessie aan de jeugdver-

En deze infrastructuur gaf mee de

eniging worden gegeven. Ze krijgen

doorslag. “Het was in een heel goede

een vaste locatie met ook aansluiting

staat. Ik stond erop dat de woonboot

op het elektriciteitsnet. Ook komt er

zou worden gekeurd, dus dat hij een

een beheerscontract met behoorlijk

drooglegging op de kade kreeg zodat

strenge voorwaarden, want veiligheid

een grondige inspectie mogelijk was.

staat voorop. “Het stadsbestuur zal

Het schip werd weliswaar jarenlang

nog enkele werken uitvoeren zodat

gebruikt, maar zag er heel goed uit

de jongeren er snel kunnen intrekken.

en was prima onderhouden. Maar

Maar de inrichting en de afwerking

toch wilden we zeker spelen.”

zullen ze zelf doen.”

Vlotte verkoop Danny Bracke was niet alleen opgetogen over de aankoop, maar ook over de samenwerking met de medewerkers van turner & dewaele. “We gingen enkele keren kijken met kopen. “Daarvoor kunnen we op het

Dimitri Lamon van turner & dewaele.

kanaal een geschikte plaats zoeken.

De contacten vielen heel goed mee.

Het is ook heel leuk voor de jongeren.

Het stadsbestuur had een budget

Ze waren dolenthousiast en spron-

vooropgesteld, maar het lukte om

gen een gat in de lucht”, zegt Danny

daarbinnen te blijven. Bovendien is

Bracke, die gebouwbeheerder bij de

een verkoop aan een overheidsdienst

stad Leuven is. Hij kreeg de taak om

toch wel anders dan aan een partner

een geschikt schip te zoeken, de Leu-

uit de privésector. Ik kon niet zomaar

“We waren heel tevreden over de expertise van turner & dewaele.”

/ 41


/ nieuwbouw bedrijfsgebouwen

te koop | roeselare

te koop | roeselare

T 8800- 0 92 8 6NB

T8 8 0 0 -1 30 24N B

Nieuwbouwateliers vanaf 804m2 met vrije hoogte van 6,6m. Exclusieve instapklare nieuwbouwateliers aan de vaart Afgewerkt met kwalitatief hoogstaande materialen. Project te Roeselare met oppervlaktes van 108m2 t.e.m. 323m2. Krommebeek nabij centrum Roeselare en afrit Roeselare- Automatische poort 4mB x 4,4mH - VH: 5,5m - 63A Beveren (Vg, Iab, Dv, Gvkr, Gvv).

lichtstraat. Uniek aanbod! (Sted. inl. in aanvraag)

roeselare | 051 21 22 23

roeselare | 051 21 22 23

te koop | kortemark

T 8 8 00-1 3 03 5 N B

te koop | beveren

Project ‘Zuiderpark’ bestaande uit moderne nieuwbouwateliers vanaf 200m2 tot 1.674m2, gelegen op KMO-zone te Kortemark. Afgewerkt met kwalitatief hoogstaande materialen (Sted. inl. in aanvraag).

roeselare | 051 21 22 23

te koop | rumbeke

Nieuwbouwateliers vanaf 220m2 met vrije hoogte van 6,65m. Volledig afgewerkt met kwalitatief hoogstaande materialen. Gelegen op industrieterrein Roeselare-Beveren nabij snelweg (Sted. inl. in aanvraag).

roeselare | 051 21 22 23

T 8 8 00-1 3 02 9 N B

te koop | roeselare

T880 0 -120 14NBA

Nieuwbouwatelier van 208m2 met 2 private parkeerplaatsen op centrale ligging in Roeselare-Beveren. VH: 6,5m, sectionale poort, lichtstraat, polybeton, aparte toegangsdeur (Vg,Ig,Gdv,Gvkr,Gvv).

Nieuwbouwruimtes omvattende showroom/ bureel voorzien van ruime glaspartij over 2 verdiepen en achterliggend atelier met toegangspoort. Nabij afrit autosnelweg, goede visibiliteit.

roeselare | 051 21 22 23

T880 0 -120 0 2NB

roeselare | 051 21 22 23

/ 42

www.turner-dewaele.be


te koop | brugge

T 8000- Q030 9

T8 0 0 0 - Q0 330

Kwalitatief project met nieuwbouw ateliers/opslagplaatsen Nieuwbouwloodsen 2

/ nieuwbouw bedrijfsgebouwen

te koop | brugge

(243m2)

nabij

Pathoekeweg

op

2

(308m tot 452m ) op industriezone ‘Waggelwater’. Ligging industriezone ‘Nijverheidsdok’. Afwerking met hoogwaardige Brugge-West op 1,5km van Expresweg (Vg, Ig, Gdv, Gvkr, Gvv) materialen.

Gelegen

op

industriezone

Brugge-Noord.

(Vg,Igb,Gdv,Gvkr,Gvv)

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

te koop | bredene

te koop | waregem

T 8000- Q035 0 Nieuwbouwloodsen

van

162m2

tot

393m2

langs

T8 5 0 0 - 1 3 0 7 3-N B W de 6 bedrijfsunits gelegen in de industriezone Transvaal te

Brugsesteenweg te Bredene. Afwerking met hoogwaardige Waregem. Aan elke module zijn onafscheidelijke parkings, materialen. Centraal gelegen op slechts 5 km van de A10. opritten en groenzone verbonden. Oppervlaktes tussen de (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

452m2 en de 608m2.

brugge | 050 33 33 00

kortrijk | 056 21 11 11

/ 43


te koop | affligem

/ nieuwbouw bedrijfsgebouwen

te koop | kruishoutem

T 9 05 1- 0 93 3

T90 5 1 -1 20 30

29 nieuwbouw KMO-units met oppervlakte vanaf 150m2 8 nieuw op te richten KMO units van 206 tot 543m2 aan tot 342m2 met goede bereikbaarheid naar op- en afrit de N9 te Affligem nabij de E40. Eerste fase van duurzaam Kruishoutem en Deinze van de E17. Reeds 7 units verkocht. bedrijvenpark “De Zonnevallei�, vrije hoogte 6m., 1 elektrische Oplevering juli 2014. Vg, Iab, Gdv, Gvkr, Gvv

sectionaal poort per unit.

gent | 09 245 35 35

gent | 09 245 35 35

te koop | harelbeke

te koop | gent

T 85 00- 130 79- NB W

T90 5 1 -1 31 1 9

11 nieuwbouwateliers van 131m2 tot 473m2. Dit project is Uitbreiding KMO-park: 6 nieuwbouw units, vanaf +/- 440m2 gesitueerd langs de E17 en diverse invalswegen. Dankzij deze tot +/- 720m2. 1e fase uitverkocht. Oplevering medio 2014. unieke locatie geniet het project ook van een goede visibiliteit. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om verschillende units te combineren met elkaar tot grotere ateliers.

kortrijk | 056 21 11 11

gent | 09 245 35 35

/ 44

www.turner-dewaele.be


te koop | veurne

T8000-K0 734

te koop | oostende

T80 0 0-K06 04

te koop | middelkerke

T 8 00 0 -K 0 710

T 8 000-K07 4 3 B

Landelijk gelegen hoeve met B&B op 6357m2 o.a. uitgerust met 4 kwalitatieve kamers, aangename tuin en paardenstallingen... K.I.: 899. > Vg, Lwag, Gdv, Gvkr, Gvv > EPC 386 / UC 1009278

Verkoop + overname handelsfonds geïnstalleerd hotel-restaurant met 14 hotelkamers (3 sterren), receptie, bar, toiletten, wintertuin, bureel, geïnstalleerde keuken, kelder, garage, privé-studio.

Volledig geïnstalleerde horecazaak op een zeer goeie commerciële ligging in het centrum van Oostende, nabij de Mercator. Verkoop onroerend goed en overname handelsfonds. (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

Verkoop/overname 4*-villahotel in het hartje van Westende-Bad. Volledig geïnstalleerd en instapklaar. Formule ‘kamer met ontbijt en welness. EPC: 511kWh/m2 - UC: 1005659

ieper | 057 42 42 42

veurne | 058 330 600

oostende | 059 50 60 50

oostende | 059 50 60 50

te koop | roeselare

te koop | beauvoorde

te koop | damme

te koop | knokke

T 8000-K0 7 42

T80 0 0 -K07 4 9

T 8 000-K07 2 7

T 8 00 0 -K 0 60 0

Volledig geïnstalleerde en instapklare pizzeria op zeer goeie commerciële ligging, recht tegenover de spoed opname in het centrum van Roeselare. (Sted. inl. in aanvraag)

Verkoop onroerend goed en overname handelsfonds van een volledig geïnstalleerd en instapklaar restaurant in het centrum van Beauvoorde. Ideale exploitatie voor koppel. (Sted. inl. in aanvraag)

Handelspand (vroegere resto ‘Lamme Goedzak’) op topcommerciële ligging nabij de Markt te Damme. Ideaal geschikt voor horeca-exploitatie of handel. Onmiddellijk beschikbaar. (Gvg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

Verkoop + overname volledig geïnstalleerde handelsgelijkvloers met gelagzaal (65 plaatsen, geen terras), toiletten, keuken, bar, bureel, afwasplaats, koel- en diepvrieskamer.

roeselare | 051 265 000

veurne | 058 330 600

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

te huur | brugge

te koop | brugge

te huur | brugge

te koop | knokke-heist

T80 0 0 -K07 2 3

T 8000-J0 632

T 8 000-J06 4 6

T 8 00 0 -K 0 748

Overname handelsfonds van een nieuw ingerichte brasserie-tearoom op toptoeristische ligging Centrum Brugge. EPC 177 kWh/m2 - UC 1085290

Volledig gerenoveerde en geïnstalleerde B&B met 4 gastenkamers en restaurant op top commerciële ligging in het centrum van Brugge nabij de Burg. (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

Overname handelsfonds van een volledig geïnstalleerd restaurant in het volle centrum van Brugge. Ideaal voor een koppel.

Verkoop onroerend goed en overname handelsfonds van een compleet geïnstalleerd en instapklaar 3*-hotel/brasserie op de Zeedijk te Knokke-Heist. (Sted. inl. in aanvraag)

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

te huur | brugge

te koop | ursel

te huur | blankenberge

te koop | maldegem

Volledig uitgeruste frituur met woonst op het dorpsplein. Frituur met zitplaatsen en terras voor - en achteraan. Woning ingericht met 2 slaapkamers. EPC: 159 kWh/m2 UC:881071 (sted. inl. in aanvraag)

Overname handelsfonds van een instapklaar 2 sterren-hotel in het centrum van Blankenberge. (Sted. inl. in aanvraag) T8000-J0637 - brugge | 050 33 33 00

Prachtige vierkantshoeve met veel charme, uitgebaat als restaurant met mooie privéwoonst gelegen op de grens tussen Oosten West-Vlaanderen. EPC: 401 kWh/m2 - UC: 1380076 (Sted. inl. in aanvraag)

T9880-K0700 - brugge | 050 33 33 00

T 8000-J0 641

Overname handelsfonds van een volledig nieuw ingerichte wijn- en tapasbar op top toeristische ligging aan de ingang van het Minnewaterpark in het centrum van Brugge.

T8000-J0645 - brugge | 050 33 33 00

te huur | brugge

te koop | oostende

te koop | zeebrugge

Overname instapklare cocktail- en loungebarexploitatie in het centrum van Brugge. Ideaal voor privéfeestjes! OV ten laste van de huurder T8000-J0642 - brugge | 050 33 33 00

Verkoop onroerend goed en overname handelsfonds van een volledig geïnstalleerde en instapklare frituur op een zeer gunstige commerciële ligging nabij het Vissersplein te Oostende. EPC: 202 - UC: 1185021 T8000-K0703 - oostende | 059 50 60 50

Op te frissen handelsgelijkvloers op goeie commerciële ligging op de Zeedijk te Zeebrugge. (Sted. inl. in aanvraag) T8000-K0736 - brugge | 050 33 33 00

/ wenst u zelf te verkopen of te verhuren? contacteer ons vrijblijvend via www.turner-dewaele.be brugge | 050 33 33 00

/ 45

/ overnames

te koop | beselare


BUSINESSCASE

VERHUUR OP MAAT In Wervik besloot een veehouder niet langer zelf runderen te kweken. De voormalige stallen werden ontmanteld en gerenoveerd. Via turner & dewaele biedt hij nu de panden te huur aan als opslagruimte. Al na één week was er een overeenkomst met een eerste huurder. Tot grote tevredenheid van de eigenaar, de nv Coelenberg.

/ 46

Jullie vonden zeer snel een eerste

ruim 6.000 m2, is de site te groot om

ruimte nodig had om isolatiemate-

huurder. Welke troeven heeft het

in haar totaliteit te verhuren. Maar de

riaal te stockeren. Op het eind van de

pand?

inrichting leent er zich prima toe om

zomer konden we nog de open loods

Thierry Declercq, dossierbeheerder

ze in kleinere units op te delen, aan-

van 3.000 m2 verhuren.”

turner & dewaele: “De ligging langs

gepast aan de noden van de huurder,

de provinciale baan tussen Ieper en

met een minimale nuttige oppervlak-

Het was oorspronkelijk een koeien-

Wervik is uitstekend. Zo is er ook een

te van 330 m2. We vonden al heel snel

stal. Waren er veel aanpassingen

2

snelle verbinding naar de A19. Met

een huurder die 920 m nodig heeft:

nodig?

een totale bebouwde oppervlakte van

een aannemer in de bouwsector die

“Het gaat om een familiebedrijf. Ook


Dit alles biedt kandidaat-huurders

plaatsten we opvallende borden. Dit

een mooie standaard en polyvalentie.

speelt in deze regio nog een belang-

Ook het woongedeelte is volledig ge-

rijke rol. De meeste spontane reacties

restaureerd maar dat behoort tot het

komen via onze eigen website. Die

privégedeelte en is niet te huur. Het

wordt drukbezocht door professione-

dak van de opslagruimte is bedekt

len. Daarop vind je duidelijke fiches

met zonnepanelen, wat omwille van

met het hele aanbod. Andere klas-

de grote oppervlakte een zinvolle in-

sieke kanalen zijn de bekendmaking

vestering is.”

via portaalwebsites, lokale kranten en magazines. Voorts hebben we een

Is er ruimte voor ateliers of kleine

ruim klantenbestand van kandidaat-

kmo’s?

huurders dat wordt gecontacteerd.

“We kregen al vragen uit die hoek,

Als laatste gaan we heel gericht

maar de panden liggen in agrarisch

via een postale mailing of e-mailing

gebied. In dergelijke gebieden zijn er

potentiële klanten benaderen.”

stedenbouwkundige restricties over de activiteit die er mag worden uitge-

Regelen jullie alle praktische za-

voerd. In dit geval gaat het dus louter

ken?

om opslag. Ook daar is zeker vraag

“Dat is zo. We begeleiden de eigenaar

naar, we hebben er alle vertrouwen

van bij het begin. We maken een ana-

in. Want hier in de regio is er heel wat

lyse van zijn aanbod en streven naar

activiteit. Verschillende vaklui heb-

een correcte prijszetting. Als een

ben soms voor een kortere of langere

huurder de knoop doorhakt, zorgen

tijd een opslagruimte nodig zodat ze

we ervoor dat er een heel duidelijk en

een buffer kunnen opslaan. Zelf heb-

degelijk contract is. Dat moet uiter-

ben ze daar niet altijd plaats voor.”

aard aan alle juridische voorwaarden voldoen. We volgen ook het verdere

Hoe pakken jullie het aan om huur-

verloop goed op. De huurders staan

ders te vinden?

in voor het onderhoud van de ruim-

“We zijn alvast heel zichtbaar aanwe-

tes. Bij dit pand zal dat weinig werk

zig. Het gaat immers om een goede

vergen. Alles is volledig vernieuwd en

locatie naast een drukke weg. Daarom

dus in een optimale staat.”

de vorige generatie was al in de sector actief. De stallen waren enkele decennia oud. De eigenaar ontmantelde alles en vormde de stallen om tot een kwalitatieve loods die je als nieuwbouw kunt beschouwen. Er kwam een nieuw geïsoleerd dak en er werd een vloer in polybeton gegoten. Ook de vrije hoogte is prima en ideaal voor opslag. Er werden vier elektrische sectionale poorten van 4,3 meter hoog voorzien, één per 750 m2 opslag. Vrachtwagens kunnen dus probleemloos binnenrijden.

Thierry Declercq: “We vonden al heel snel een huurder die 920 m2 nodig heeft.”

/ 47


te koop | roeselare

T 8 8 00-09 2 01 B

te koop | rumbeke

/ industriegrond

Uniek stuk grond met bouwvergunning voor 3 winkelruimtes gelegen in de Brugsesteenweg te Roeselare. Nabij winkels zoals Brico en Vanden Borre. 8% netto bij 100% bezetting. Uitzonderlijk aanbod! (Sted. inl. in aanvraag)

roeselare | 051 21 22 23

te koop | roeselare

Perceel grond van 8.234m2 opgedeeld als volgt: 3.704m2 bouwgrond + achterliggend 4.530m2 industriegrond (ambachtelijke zone). Tal van mogelijkheden! Ideaal voor investeerder, ontwikkelaar,... (Sted. inl. in aanvraag)

roeselare | 051 21 22 23

T 8 8 00-1 3 07 8

te huur | roeselare

Ambachtelijke grond van 12.189m2 met perceelbreedte van 160 m2 langs de Rijksweg (R32). Toegang via zijstraat van Verbrandhofstraat. Schitterende visibiliteit (Vg,Ig,Gdv,Gvkr,Gvv).

roeselare | 051 21 22 23

te koop | roeselare

roeselare | 051 21 22 23

T 8 8 00-1 2 01 8 A

roeselare | 051 21 22 23

te koop | rumbeke

T880 0 -13 0 54

Perceel industriegrond voor regionaal bedrijventerrein met niet-milieubelastend karakter. Schitterende ligging aan de afrit Rumbeke, Accent Business Park en nieuw ziekenhuis. Meer info op kantoor. (Sted. inl. in aanvraag)

roeselare | 051 21 22 23

T 9 05 1 -04 9 2

te koop | kruibeke

Bij afrit 17 : 68.100m2 industriegrond. Eventueel opsplitsbaar vanaf +/- 30.000m2. (Gvg, Igb, Gdv, Gvkr, Gvv)

gent | 09 245 35 35

T880 0 -13 0 77

Perceel industriegrond van 12.287m2 in de Ma誰slaan te Roeselare. In de nabijheid van de vaart en afrit E403 Roeselare - Haven. Verharding/betonplaat van ca. 7.000m2.

Perceel industriegrond (bouwrijp) van 7.495m2. Deze situeert zich in een gemengd regionaal bedrijventerrein op schitterende ligging, nabij de afrit van de autosnelweg en belangrijke invalswegen. (Sted. inl. in aanvraag)

te koop | kruishoutem

T880 0 -110 93 B

T90 51-0 760 -A

Zichtlocatie aan afrit Kruibeke van de E17: industriegronden van 4.365m2, 9.630m2, 12.397m2 en 23.341m2. Bouwverplichting via projectontwikkelaar. (Gvg, Igb, Gdv, Gvkr, Gvv)

gent | 09 245 35 35

/ 48

www.turner-dewaele.be


T90 51 -06 7 3 A

te koop | evergem

Industriegrond vlot bereikbaar via de R4 en gelegen aan kanaal Gent-Terneuzen. Voor grote bedrijven zijn verschillende oppervlakten voor handen van 33.659m2 tot 70.373m2. Trimodale ontsluitingen: water, weg en spoor.

gent | 09 245 35 35

te koop | kortrijk

T 9 051-0 43 0

Kop van Nest (bij afrit R4) : laatste perceel KMO-grond in regionaal bedrijventerrein. Beschikbare oppervlaktes : 8.815m2. (Gvg, Iab, Gdv, Gvkr, Gvv)

/ industriegrond

te koop | evergem

gent | 09 245 35 35

T850 0 -1 2 02 5

te koop | bossuit

T 8 50 0 -13 0 83

199.000 euro (Milieubelastende) industriegrond van 7.396m2, gelegen aan stadsrand Kortrijk en vlakbij af-oprit E17 met recht van doorgang! Optimale verharde toegang (ca 15m breedte). Elektrische veiligheidspoort en ruime parking.

kortrijk | 056 21 11 11

te koop | brugge

Bouwgrond te koop met een oppervlakte van 2.323m2 in Bossuit. De grond is gedeeltelijk gelegen in ambachtelijke zone. De grond is uitermate geschikt voor een kleine zelfstandige.

kortrijk | 056 21 11 11

T80 0 0-Q03 4 7

te koop | zedelgem

Perceel industriegrond (5.000 tot 20.000m2) met nieuw op te richten bedrijfsgebouw op zichtlocatie langs de Pathoekeweg. Perfect voor uw project-opmaat. (Sted. inl. in aanvraag)

brugge | 050 33 33 00

te koop | brugge

Verhard perceel industriegrond (6.279m2) met bedrijfsgebouw (547m2) op industriële site te Zedelgem. Totale grondoppverlakte: 6.279m2. (Vg,Igb,Gdv,Gvkr,Gvv)

brugge | 050 33 33 00

T80 0 0-Q03 5 5

te koop | sint-andries

T 8 00 0 -Q0 3 73 A

Perceel industriegrond (8.888m2) met zichtlocatie op industriezone ‘Waggelwater’. Totale grondoppervlakte: 8.888m2. (Sted. inl. in aanvraag)

Perceel industriegrond (9.161m2) voor milieubelastende industrieën op commerciële zichtlocatie langs de Pathoekeweg. (Igb,Gdv,Vkr,Gvv)

brugge | 050 33 33 00

T 8 000 -Q0 3 22C

brugge | 050 33 33 00

/ 49


/ beleggingsvastgoed

te koop | veurne

te koop | poperinge

T8630 -1 0 0 52

te koop | oostende

T 8 9 00-1 2 1 5 7

te koop | knokke

T 8 000-K07 4 3 A

T80 0 0 -K 0 718

Op een hoek gelegen handelspand met woongedeelte in de drukke Ooststraat. Ruim handelsgelijkvloers (237 m2) met 3 verdiepingen. Gedeeltelijk onderkelderd. Commerciële topligging! De prijs is een richtprijs.

Centraal gelegen beleggingspand met grondoppervlakte van 140m2. Bestaand uit een frituur met café en een appartement op de Grote Markt van Poperinge. 5,95 % rendement! (EPC 507 kWh/m2 - UC 1207351)

Ruim handelsgelijkvloers in het centrum van Oostende. Actueel uitgebaat als horecazaak. Ideaal voor elke vorm van handelsactiviteit. (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

Commercieel gelegen handelsgelijkvloers (46m2) gelegen op de Zeedijk te Knokke. Actueel verhuurd en uitgebaat als kledingszaak. Rendement ca. 4% bruto. (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

veurne | 058 330 600

ieper | 057 42 42 42

oostende | 059 50 60 50

brugge | 050 33 33 00

te koop | westende

te koop | brugge

te koop | izegem

te koop | roeselare

T80 0 0 -K0 730

T 8 000-K07 3 1

D 8 8 7 0-1 3 02 1 N B

T880 0 -0 9286A

Handelspand bestaande uit handelsgelijkvloers en privé-appartement op zeer goeie commerciële ligging in het centrum van Westende-Bad. EPC: 206 kWh/ m2 - UC: 1366671 (Sted. inl. in aanvraag)

Handelspand met woonst op zeer goeie commerciële ligging in het centrum van Brugge. Momenteel verhuurd. Totale grondopp.: 124m2. EPC: 238 kWh/m2 - UC: 1366749 (Sted. inl. in aanvraag)

Opbrengsteigendom in Izegem met een handelsgelijkvloers, een éénslaapkamerappartement en een tweeslaapkamerappartement. Mogelijks nettohuurrendement 3,4%. (Vg, Wg, Gdv, Vkr, Gvv)

Nieuwbouw atelier van 827m2, afgewerkt met hoogstaande kwaliteitsvolle materialen. Reeds verhuurd onder ter beschikking stelling. Nettorendement van 4,46% mogelijk. Prachtige belegging! (Vg, Iab, Dv, Gvkr, Gvv)

oostende | 059 50 60 50

brugge | 050 33 33 00

izegem | 051 265 000

roeselare | 051 21 22 23

te koop | torhout

te koop | brugge

te koop | brugge

te koop | heist-aan-zee

T880 0 -1 30 80

T 8 000-K07 4 1

T 8 000-K07 4 0

T80 0 0 -K 0 715

Schitterende opbrengsteigendom met hoog rendement en gegarandeerde huur (sale & rent-back) in Midden West-Vlaanderen. Discrete verkoop, meer informatie na afspraak op kantoor. (Vg,Ag,Gdv,Gvkr,Gvv)

Goed gelegen beleggingspand met handelsgelijkvloers en appartement in het 2 centrum van Brugge. EPC: 1.170 kWh/m - UC: 1430813 (Sted. inl. in aanvraag)

Handelspand bestaande uit winkel met atelier en privé-appartement op zeer goede commerciële ligging in het centrum van Brugge. Vrij van handelshuurovereenkomst eind 2013. EPC 382 kWh/m2 - UC: 1418730 (Sted. inl. in aanvraag)

Handelsgelijkvloers (180m2) op zeer goeie commerciële ligging op de Zeedijk te Heist. (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv)

roeselare | 051 21 22 23

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

te koop | roeselare

te koop | maldegem

te koop | brugge

te koop | deerlijk

T880 0 -1 30 44C

T 8 000-Q04 06 B

T 8 000-K07 5 0

T850 0 -13 0 81

Ruime opbrengsteigendom bestaande uit een restaurant, 7 verhuurde studio’s en 1 verhuurde woning met garage. Goede ligging op 50m van de winkelstraat. EPC: 247kWh/m2 - UC: 680712 (Sted. inl. in aanvraag).

Commercieel gelegen nieuwbouw handelspand langs de N9 te Maldegem. Gedeeltelijk verhuurd aan tophuurders. Netto rendement: 5,2%. (Sted. inl. in aanvraag)

Charmant handelpand met privé-appartement, zeer goed gelegen in het centrum van Brugge. Totale grondoopervlakte: 150m2. EPC: 328kWh/ m2 - UC: 1411408 (Sted. inl. in aanvraag)

Twee opbrengsteigendommen te koop in Deerlijk en Geraardsbergen via aandelentransactie. Beide panden zijn momenteel verhuurd en hebben een rendement bij aankoop van 6,26%.

roeselare | 051 21 22 23

brugge | 050 33 33 00

brugge | 050 33 33 00

kortrijk | 056 21 11 11

/ 50

www.turner-dewaele.be


te ? | kortrijk

T 8 50 0 -120 25

(Milieubelastende) industriegrond van 7.396m2, gelegen aan stadsrand Kortrijk en vlakbij af-oprit E17 met recht van doorgang! Optimale verharde toegang (ca 15m breedte). Elektrische veiligheidspoort en ruime parking.

/ Vrijblijvende analyse, persoonlijk advies! De beleggingsadviseur van turner & dewaele staat voor u klaar. Met kortrijk | 056 21 11 11 ruim 10 jaar professionele ervaring is onze beleggingsspecialist thuis in te koop | bossuit deze complexe materie. Hij maakt graag uw persoonlijke financiële T 9 05 1- 06 7 3 A analyse en formuleert advies volledig opvlot maat van via uwde situatie en aan kanaal Industriegrond bereikbaar R4 en gelegen

/ industriegronden / Waarom zou u niet beleggen in vastgoed ?

te ? | evergem

2

Gent-Terneuzen. wensen. Voor grote bedrijven zijn verschillende oppervlakten voor handen van 33.659m2 tot 70.373m2.

T 8 50 0 -13 0 83

199.000 euro Bouwgrond te koop met een oppervlakte van 2.323m2 in Bossuit. De grond is gedeeltelijk gelegen in ambachtelijke zone. De grond is uitermate geschikt voor een kleine zelfstandige.

Trimodale ontsluitingen : water, weg en spoor.

Meer inlichtingen via onze Stefan gentbeleggingsspecialist | 09 245 35 35 De Cooman 0478/04 02 20.

kortrijk | 056 21 11 11

www.turner-dewaele.be/beleggen-in-vastgoed

‘Beleggen in vastgoed is meer dan een woning of appartement kopen.’ ‘Een superieur alternatief voor uw spaarboekje.’ / 49

www.turner-dewaele.be


twee garages voor Julia? Ben je op zoek naar een woning die beter bij je past? Of ben je van plan om je woning binnenkort te verkopen? Kom gerust langs voor een vrijblijvende kennismaking in ĂŠĂŠn van onze kantoren. Meer info lees je op www.dewaele.com.

slim gevonden.