Page 100

SYLFEST LOMHEIM

TALE ER GULL Uventa utspel frå markant språkpolitikar Talen er for oss menneske vår avgjerande reiskap og det mest verdfulle vi har – i privatlivet, i samfunnslivet og i yrkeslivet. Mennesket har plassert seg i eit triangel som består av tale, tekst og teknologi. Teknologibasert kommunikasjon er på frammarsj med stormsteg. Talen – den fysiske, ansikt til ansikt – blir gradvis meir marginalisert. Er vi laga for ei slik utvikling? Toler vi konsekvensane av det som skjer med oss og rundt oss? Aldri før har mennesket stått i ein slik situasjon – mellom langsam biologi og eksplosiv teknologi.

POCK E T | P r is k r. 149,IS B N : 9 7 8 8 2 5 2 1 8 1 9 8 2 | I s al

Sylfest Lomheim (f. 1945), professor i norsk og omsetjing ved Universitetet i Agder. I sju år gav han Språkrådet eit ansikt og ei røyst som uredd, humørfylt og markant direktør og debattant. Har gitt ut fleire bøker, m.a. Språkteigen, Skrifta på skjermen og Språkreisa.

Profile for Det Norske Samlaget

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012