__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JANUARI JULI 2017 MEI 2016 UITGAVE SEPTEMBER

88 Maandelijks vakblad voor de scheepvaartbranche en -makelaardij | Oplage 17.500 exemplaren | jaargang 6, editie 92 90 84

www.scheepswerfboer.nl Tel. +31 (0) 184-412303

www.scheepswerfboer.nl Tel. +31 (0) 184-412303 Volg ons op:

@StromingCourant

De Stroming Courant

De Stroming Courant

In deze editie: Uitneembare bijlagewww.destromingmedia.nl

• STUURMACHINES • ROEREN • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK • ALUMINIUM CONSTRUCTIES • HYDRAULIEKEVENEMENTENHAL • REPARATIE • MACHINEFABRIEK GORINCHEM

9 - 10 - 11 MEI

Maritime Industry

• STUURMACHINES • ROEREN • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK • ALUMINIUM CONSTRUCTIES Authorised dealer: • HYDRAULIEK • REPARATIE 0184-493888 • MACHINEFABRIEK www.teusvlot.com

AXCES EMISSION TECHNOLOGY 0184-493888 ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP www.teusvlot.com UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN

Schippersinternaat SCHIPPERS MASSAAL IN VERWEER TEGEN HOGERE BOETES vervangen voor gezinshuizen

ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP

Urea injectie

‘DEZE REGELGEVING BVB HOOPT OP GENOEG IS BESPOTTELIJK’ GELD OM JONGEREN

Geluiddemper

TE MOTIVEREN VOOR DE BINNENVAART

Scheepvaartweg 9 3356 LL Papendrecht DPF Diesel Particulate Filter 641 68 68 T +31 (0)78 E info@breko.com www.breko.com

Scheepvaartweg 9 3356 LL Papendrecht T +31 (0)78 641 68 88 E info@psipiping.com Regeneratie www.psipiping.com met brander

SCR Katalysator

COMPONENTS COMPONENTS

WAALWIJK BLIJFT BIJ SCHUTLENGTE VAN 82 METER

CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) DIESEL PARTICULATE FILTERS ■

www.scheepswerfboer.nl Tel. +31 (0) 184-412303

VREES VOOR MEER ‘KRAPPE’ SLUIZEN

Schroefreparatie

Steeds meer ouders kiezen ervoor om met hun kinderen aan de wal te gaan wonen. Foto: Lex Broere/Buitenfotografie een spotje bij een vlogger plaatsen’, aldus het BVB.

Gevreesd dat meerjongerenoffensief sluizen in Nederland te krap voor Schippers komen massaal in verweer tegenvan destraks toename vanzijn Er ditwordt jaarschippersinternaat een groot start. Bureau VoorHetgaat klassieke lijkt z’n langste tijd te hebben 86-meter-schepen. Waalwijk, dat zijn sluis renoveerde voor 5 miljoen boetebedragen en het handhavingsbeleid bijhet overtredingen. lichting Binnenvaart (BVB) richt alle pijlenaanmeldingen. op rekruteren van gehad. Ook dit schooljaar zijn er minder Internaten euro, zit nu met een 4 meter ‘kleinere’ waterdoorgang. De minister Het regentvoor klachten bij de Algemeene Schippers jongeren de binnenvaart. De omvang van deVereeniging campagne hangt herbezinnen zich noodgedwongen op een nieuwe werkelijkheid wordt erbij gehaald. (ASV) sinds die een petitie is gestart ultieme pogingbeschikom de af vande deopzet hoogte van het budget dat in deeen sector zelf mede zoals van gezinshuizen. ‘klopjacht op binnenvaartschippers te stoppen’ en politiek Den baar Ellen stelt. Lengkeek Hierdoor neemt de schutcapaciteit af van HaagClaudia op andere gedachten te brengen. 86 naar 82 meter. het schutten twee Wichard van VlietBijvan Stichtingmet Limena Langendoen

CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) DIESEL PARTICULATE FILTERS

TEL: 0166 - 603285

AXCES EMISSION TECH UITLAAT NABEHANDEL

8 - 4781 AA Moerdijk Tel:Havenkant +31 168 416310 - info@promarin.nl info@ promarin.nl Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl www.promarin.nl ERVAAR DE KRACHT VAN| +31 VAKMANSCHAP WWW.STRAALBUIZEN.NL (0)184 67 62 62 www.promarin.nl

www.axces.com

Urea

Nieuwe Kwestierechtstreekse Waalwijk: Opvallend goed binnenvaartdienst BLNcontainers overweegt voor jaar UIT VOORRAAD LEVERBAAR containers juridische stappen SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2016 in Rotterdam 27 - 28 september 2016 EN BETROUWBAAR VEELZIJDIG VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR

aan. ja, het zou ergDriemaster mooi zijn als sets deuren, waarmee weDe voor de renovatie Terwijl de overheid pleit voor een fijnmazig Volker waartoe de En internaten in Ellen Lengkeek binnenkomt reclamehet schutproces hadden zijn de vaarnetwerk, loopt het in Waalwijk juist mis. er devoldoende Inspectie Leefomgeving en Transport Krimpen aangeld den IJssel ingericht, en voor Eben Haezer Claudia Langendoen Hoewel de vraag gerechtvaardigd is op de betonconstructie te groot’’, Schippers wachten al op een oplossing enDordrecht de politie hebben met de isbinnenvaartinkrachten behoren. ,,Dat tegenwoorOpnieuw nemen ditlang schooljaar minder spotjes. of dat per se reclamespotjes op tv zou moeten Snuffelstages op binnenvaartschepen voor aldus burgemeester Er nog voor de ‘te kleine’ sluis tussenop deinternaten Bergsche sector kennelijk een Kleijngeld. goudmijn aangeboord dig geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds schipperskinderen hun intrek moet wel opzijn deom juiste vmbo-leerlingen ze meer alKleine op dan jonge leefeen kleine miljoen euro nodig de Maas en de haven in Waalwijk. Dewijziginsluis is zijn. voorDe de boodschap Nederlandse schatkist.’’ Sommige De petitie is alzodat door tweemeer vrouwen en complete gezinnen kiezen verspreid door heel het land. geuit Dete jeugd kijkt tijd kennismaken binnenvaart; een sluis weer ‘op lengte’ krijgen. Dat wil na niet met meer geschikt voormaar binboetes zijnworden. inderdaad tien keer hoger geduizend binnenvaartondernemers en plek ervoor om met de kinderen aan deimmers walhet te genrenovatie in de aantallen zijnde nog mogelijk, EMISSION TECHNOLOGY steeds minder tv, beseft Wilco Volker. En des virtual reality-bril waarbij hetZe leven op college niet. Ook alInspectie bestaat deLeefomgeving mogelijkheid nenvaartschepen langer dan 82 meter. Dat worden, beaamt sympathisanten ondertekend. worden gaan wonen.’’ eindAXCES vorige maand bleef de teller steken naar YouTube enbij soortgelijke kanaeen binnenvaartschip levensecht wordt bedrijven een claim Waalwijk indiekomt door deZoMachinerichtlijn, van tedat enmeer Transport. straks aangeboden aanuitde Tweededie Kamer. 694UITLAAT kinderen. blijkt berekeningen NABEHANDELINGSSYSTEMEN len. ,,Misschien moeten we wel een spotje bij nagebootst; aantrekkelijke spreekbeurtpaknen. kracht is als een machine (wat een sluis is) Veel binnenvaartondernemers zitten met Censis, de Centrale Stichting van Internaten Urea injectie TOEKOMST bekende vlogger plaatsen”, verduidelijkt ketten voor scholieren in zo plaats vanhoudt algemene De burgemeester waarschuwt voor een wordt gerenoveerd. Het college vast een ,,Doordat boetes voor schippers-eigenaars de handen in hetenhaar, blijkt uit talrijke voor SchippersKermisjeugd. De daling Geluiddemper hij. is vanproblematiek. alles mogelijk. folders nu toegestuurd als landelijke Kleijngeld: ,,Vanaan de die schutlengte van 82 meter zijn en Er werkgevers-reders gelijk zijn getroknoodkreten dienogdeworden Algemeene is weliswaar minder groot dan het Schippers jaarindaarDe veranderende tijdsgeest noopt instelisomdat om debeiden binnenvaartsector onder de kinderen ofbinnenkrijgt. tieners informatiemateriaal af eind jaren 60 zijn er meer sluizen zoals Havenverordening, die in In september wordt Doel ken, zelf kunnen beslissen Vereniging voor, maar zet wel om door. 2015 woonden lingen tot continue zelfreflectie. Want heeft aandacht te brengen van zoveel mogelijk jonvragen, en een reclamespot op tv. Plannen in Waalwijk opgeleverd. Ook deze moebesproken. Koninklijke BLN-Schuttevaer is hoe zij schepen bemannen’’, verduidelijkt ,,Het is kennelijk bijzonder lucratief genog 719 kinderen op een schippersinternaat. het internaat in klassieke vorm met woondiein binnenkort voor een beroepskeuze genoeg. Maar alles of staat vooral met ten straks worden gerenoveerd waarbij woest, stappen en833 haalt een woordvoerster. ,,Een voorbeeld van de worden om voor de kleinste overtredingen In 2014overweegt waren datjuridische ervalt nog 794. In 2013 en geren groepen grotere gebouwen nog toekomst? Watstijging dat betreft, nog eennaleven wereld hoogte het budget dat namelijk beschikbaar de nieuwe Machinerichtlijn geldt.’’ BLNde minister erbij. Waalwijk zou grootste zie jeisbijerhet niet boetes tot vele tienduizenden euro’s opwel te staan. in 2012 860van kinderen. Ter vergelijk: in 2000 ,,Dat betwijfel ik’’, reageert Van Vliet. ,,Met winnen, merkt BVB, dat dat er het op komt. ,,Daarvoor zijn wezijn nuvoor metmeer partijen Schuttevaer overweegt juridische stappen eens opmaat kunnen van de kinderen bemanningsvoorschriften. Voor leggen’’, verwoordt ASV-voorzitter Sunniva zatende er nog 1475 schipperskinderen opvan in- te minder moeten wevindt de bedrijfsvoehet gebied van arbeidsmarktcommunicatie in gesprek’’, schetst directeur Wilco Volker en vraagt bij de minister om aandacht. ,,We dergelijke sluizen in Nederland. varen met één matroos te weinig moeten Fluitsma. ,,Dat gebeurt ook bij schippers ternaten. In 1980 waren dat er zelfs 3411. ring telkens anders organiseren en wellicht nu nog kansen onbenut blijven. ,,Terwijl het van Bureau Voorlichting Binnenvaart het nemen dit gaan hoog op. evenveel Ook al tot vanwege een ,,De aannemer, die debinnenvaart werkzaamheden schippers-eigenaren betalen als uit de particuliere die,teheeft zoals De gestage terugloop is grotendeels veruiteindelijk inkrimpen gezinshuimoeilijker wordt om aan goed gekwatijdspad. ,,We praten de brancheorganiprecedentwerking voor renovatieronde uitgevoerd, heeft de met veiligheidscriteria uit steeds werkgevers-reders: 3000 euro. Eerder bewe allemaal weten, al jarenlang beneden klaren uit de keuzevrijheid die vrouwen zen zoals die er al zijn indehet land, waarbij Diesel Particulate Filter SCR Katalysator Geluiddemper personeel te komen.’’ saties. En onder andere met scholen. ZieDPF het die nodig is voorkinderen de kunstwerken in de kleide Machinerichtlijn getoetst. Uit ,,Trouwde deze betaalden schippers 300 euro.’’ hun lading vervoeren. Sinds de lificeerd metkostprijs kinderen anno 2016 hebben. kleine groepjes in woningen met als crowdfunding binnen de sector. Iedereen nere vaarwegen in Nederland.’’ schouwing is geconcludeerd dat de krachten verhoging van de boetes zijn de bedragen je dertig jaar geleden met een schipper dan alleen groepsleiding wonen.’’ Regeneratie is enthousiast.’’ die tijdens het schutproces de benadrukt deuren en soms vertienvoudigd’’, wist jetot als wel vrouw één ding op zeker: eventuele met brander Komend jaar moeten zoveel mogelijk plande sluiskolk ontstaan, verdeeld moet worzij. ,,Bijzondere Opsporings Ambtenaren kinderen zouden uiteindelijk naar een interMEER VERVOLG 5 LEES MEER OP OP PAGINA PAGINA 11 7  LEES nen concreet uitgevoerd, geeft den setsworden deurenalgemeen in plaats van twee. (boa’s) bijvier Rijkswaterstaat en instanties als naatover gaan’’, verwoordt directeur

■ ■

• STUURMACHINES Schroefreparatie• ROEREN Scheepsschroeven Scheepsschroeven • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK Schroefassen Schroefassen • ALUMINIUM CONSTRUCTIES Promarin Service • HYDRAULIEK • REPARATIE UIT VOORRAAD LEVERBAAR Promarin Service Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk • MACHINEFABRIEK

SPECIAL LEESMEER MEEROP OPPAGINA PAGINA LEES 55

MACHINE UITLIJNINGEN VIBRATIE ANALYSES ON-SITE MACHINEREN WWW.STRAALBUIZEN.NL Betere service ILT: ‘Boetes Einde aan ® EPOXY PRODUCTEN TeCHOCKFAST hard varen Amsterdamse hebben MECLEV®effect.’ FUNDATIE ELEMENTEN ‘onaanvaardbare’ Nieuwe Maas haven

Schippers woedend dubbele beboet boetes

|

MACHINE UITLIJNINGEN VIBRATIE ANALYSES ON-SITE MACHINEREN Scheepvaartweg +31 (0)184 67 62 962 3356 LL® EPOXY Papendrecht CHOCKFAST PRODUCTEN ® FUNDATIE T +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 MECLEV E info@psipiping.com Regeneratie www.psipiping.com met brander

LEES MEER OP PAGINA 57 LEES PAGINA LEESMEER MEEROP OP PAGINA11 LEES MEER OP PAGINA 17 www.emhabv.nl

+31 (0) 180 48 43 43

Nieuwe rubriek! Rijnhaven Wageningen Drukker dan Oplossing KOEDOOD Met recht: bestaat ooit op Maritime Botlekbrug D300 I E SConflict Ejaar L S E R V I C E B .V. over liggeld ... Industry nabij Frankepad 1 3341 LV LEESHendrik MEERIdo OPAmbacht PAGINA 7

+31 (0) 180 48 43 43

www.emhabv.nl

CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) DIESEL PARTICULATE FILTERS ■

LEESMEER MEEROP OPPAGINA PAGINA175 9 LEES

Tel : 078-6813127 Fax : 078-6812025

: nog info@koedood.nl Vibia wil één BBB-borrel wordt MeerEmail gevaarlijke OPLEIDINGSSCHIP www.koedood.nl jaar knallen BBBB-borrel stoffen over op Maritime Industry binnenwater LEESMEER MEEROP OPPAGINA PAGINA25 21 LEES 23 UITNEEMBARE BIJLAGE

www.tb-plus.nl • 078-684 1400 TEL: 0166 - 603285

www.axces.com

■ ■

www.scheepswerfboer.nl REINTJES Service Tel. +31 (0) 184-412303 REINTJES Snel, Betrouwbaar en Competent ■ ■

OFFICIEEL CUMMINS DEALER

■ ■

De beste keuze voor• ROEREN uw schip! • STUURMACHINES

• NIEUWBOUW • LEIDINGWERK • ALUMINIUM CONSTRUCTIES Authorised dealer: • HYDRAULIEK • REPARATIE 0184-493888 •www.teusvlot.com MACHINEFABRIEK

0184-493888 TEL: 0166www.teusvlot.com - 603285 www.axces.com REINTJES Benelux BVBA | VAN www.reintjes-gears.com ERVAAR DE KRACHT VAKMANSCHAP

OFFICIEEL CUMMINS DEALER SERVICE MOTOREN HERMOTORISERINGEN LEVERING MOTOREN LEVERING ONDERDELEN

SIGMA

ServiceMotoren Motoren••Hermotoriseringen Hermotoriseringen Service Levering Leveringmotoren motoren •• Levering Levering onderdelen onderdelen 078 - 616 55 99 Service boegschroeven Service info@degrootmarine.com info@dgstechniek.nl Levering Levering boegschroefsystemen www.degrootmarine.com www.dgstechniek.nl Levering onderdelen Levering onderdelen Leveringen Leveringen en plaatsen van ballastpompen

Tweede Tweede Merwede Merwede haven haven in DORDRECHT. Grevelingenweg Grevelingenweg 23, 23, 3313 LB DORDRECHT. Tel Tel 078-6165599, 078-6165599, E-mail: E-mail: info@dgstechniek.nl. info@dgstechniek.nl.

VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR

Uw verfleverancier in de binnenvaart

Onderhoud, revisie, service en reparatie van de meest voorkomende diesel motoren. Gespecialiseerd in Cummins en Detroit Diesel.

MACHINE UITLIJNINGEN VIBRATIE ANALYSES ON-SITE MACHINEREN CHOCKFAST ® EPOXY PRODUCTEN MECLEV® FUNDATIE ELEMENTEN

Levering van nieuwe en gebruikte motoren

Fuutweg 2 -4791 PB KLUNDERT Havennr. 460A - Moerdijk  +31 (0)78-612 29 52 www.psmarine.nl  +31 (0)6-25 02 7173

psmarine@psmarine.nl www.simase.nl Tel. 078 - 693 10 10

www.tb-plus.nl • 078-684 1400

+31 (0) 180 48 43 43

www.emhabv.nl

DPF Diese


VACATURES Recruitment Ship Solutions

Uw vacature plaatsen? info@destromingmedia.nl

De beste stuurlui staan niet aan wal

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR DIVERSE

KAPITEINS, KAPITEINS

RsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 26 riviercruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 220 één van de

MET KOPPELVERBAND ERVARING,

STUURMANNEN EN MATROZEN Neem voor meer informatie contact met ons op

RS-GROUP Recruitment Ship Solutions is gespecialiseerd in de binnenvaart. Ook verzorgen wij het complete management voor uw schip. Wij willen met onze mankracht u de beste service geven. Voor meer informatie neem contact met ons op.

grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart. Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

1e en 2e Kapitein • i.b.v. Rijnpatent min. tot Mannheim • Donaupatent is een pré • Ervaring in de passagiersvaart • Kennis van de Duitse en/of Engelse taal • Representatief uiterlijk • Goede vrijetijdsregeling en salariëring • Zwitsers contract Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies, dan kunt u uw sollicitatie richten aan: RsR Nemo Ltd. | Atlantis Building, Office 302, 3rd floor | 2 Makariou Avenue | CY-4000 Limassol | pz@rsrnemo.com | Voor meer informatie: +31 68331541 Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

WIJ ZIJN VERHUISD

 Lindtsedijk 88 e • 3336 LE Zwijndrecht Nederland info@rsgroupbv.nl +31 (0)85 303 1530

Nautical Expertise for Maritime Operations WWW.RSRNEMO.COM

Wij zijn verhuisd Noordeinde 115, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht

Duraship B.V. is gespecialiseerd in het vervoer over water. Dankzij onze wereldwijde kennis en expertise zijn wij een betrouwbare partner in het transport over water. Onze vloot telt momenteel 10 schepen, schepen, zowel zowel droge droge lading lading schepen, schepen, 12 containerschepen als tankers. Naast onze eigen schepen voeren wij ook het management over diverse andere binnenvaartschepen.

Kapiteins • • • •

Rijnpatent Radarpatent ADN basis Dienstboekje

Schippers • • • • • •

Rijnpatent Radarpatent Groot vaarbewijs Dienstboekje Marifooncertificaat

Matrozen

• Dienstboekje • Marifooncertificaat •

Wij bieden

Leuke functies in diverse enthousiaste teams. Samenwerking, resultaat gerichtheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en vakkundigheid staan hoog in ons vaandel.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde medewerkers! Geïnteresseerd? Geïnteresseerd Geïnteresseerd? Mail naar kantoor@duraship.nl Bel naar 010 - 29 40 800 Maildan naar kantoor@duraship.net Of naar kantoor@duraship.nl of mail kijk op www.duraship.net

Leerling? Volg ons op facebook voor alle vacatures

Wij zijn een erkend leerbedrijf. Vraag naar de opleidingsmogelijkheden.

Ben jij op zoek naar een: kapitein, stuurman of matroos

06 47 11 11 01

www.aflosser-binnenvaart.nl bunkerbedrijf

NEPTUN b.v. Bunkerbedrijf Neptun b.v. is een gerenommeerd familiebedrijf waarbij kwaliteit in alle opzichten een belangrijke rol speelt. Dit is ook het geval bij onze klanten en daar zijn wij trots op. Met een hecht team willen wij onze diensten optimaal verzorgen.

Voor onze buitendienst zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Bunkerbootschipper / verkoper Zelfstandig kunnen werken, multifunctioneel inzetbaar willen zijn en zowel extern als intern prettige communicatieve vaardigheden hebben zijn voor ons belangrijk. Je bent woonachtig in de regio Nijmegen en bent in het bezit van een groot vaarbewijs, een marifoon-, radar- en ADN certificaat en Rijbewijs B. Een middelbare opleiding, computerervaring en kennis van de Duitse taal zijn een pré. Wij hanteren de CAO voorwaarden voor het brandstoffenbedrijf.

www.duraship.net www.duraship.nl

Voor vragen en sollicitaties kun je mailen naar info@neptun.nl of bellen met 024 - 377 48 52. Je kunt de sollicitatie ook sturen naar Postbus 564, 6500 AN Nijmegen.


DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 3

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: Wat doe je als je niet aan het werk bent? Genieten van de Krimpenerwaard J.

IN GESPREK MET:

Wat dacht je als eerste toen je vanochtend wakker werd? Ik zie de zon aan de evenaar opkomen, de mist als een deken over het land, koeien en vogels als schimmen in de mist: wat is de Schepping toch mooi!

TIM NAGEL (53) ACCOUNTMANAGER GROOTZAKELIJK, RABOBANK KRIMPENERWAARD

Wat is je favoriete horecagelegenheid en wat bestel je dan? De Arendshoeve in Bergambacht – een heerlijke Hollandse biefstuk. Wie inspireert je? Koningin Máxima: vooral de grote impact die zij weet te creëren op microfinancieringen, wereldwijd. Indrukwekkend, naast alle andere zaken die haar aandacht vragen! Naast wie wil je graag in het vliegtuig zitten, waar naartoe? Met Elon Musk (Tesla), liefst in een luchtballon, boven de havens en vervolgens de Krimpenerwaard. Heerlijk, die absolute stilte (de wind gaat immers net zo snel als de luchtballon). Waar kan jij je echt druk over maken? Dat we ons als westerse wereld vangen in onze eigen regelgeving, al te vaak betreft het schijnzekerheid. Dat speelt op elk niveau in elke sector: echt killing. Wat leert de jeugd eigenlijk van ons?

Wat was je eerste baantje? Krantenbezorger als 8-jarige: daar zat kennelijk al water in mijn bloed, want het was een wijk aan de overkant van de IJssel (Hitland), dus mét overtocht met het voet/fietsveer. Wat zou je doen als je dit werk niet deed? Iets ondernemends: bij een innovatief bedrijf, in ontwikkelingswerk of zelfstandig ondernemer als coach/mediator. Wiens baan zou je absoluut niet willen? In de politiek…L Wiens baan zou je voor één dag willen uitvoeren? Floortje op reis…… of dichterbij: Mike Blansjaar van Hezelburcht: allerlei innovatieve projecten in de haven stimuleren!

Wat moet beter in de binnenvaartwereld? 1. Binnenvaart heeft pas kracht als we blijven beseffen dat het echt om de héle logistieke keten draait. 2. Goede jonge ondernemers moeten op weg geholpen worden, ook met kleine schepen. Ook al vergt dat wel eens creativiteit. Dat zorgt ook voor doorstroming: anders kunnen we op de mooiste schepen t.z.t. rollators gaan brengen. Wat gaat goed in de binnenvaart? Binnenvaart is een prachtige sleutel voor een doorvoerland als Nederland. Zonder binnenvaart zou Nederland vandaag nog vastlopen. Welke netwerkborrels bezoek je? NVB. Niet de Nederlandse Vereniging van Banken, maar de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (www.havens.binnenvaart. nl). Wie mag volgende maand in deze rubriek? Arjen van Klink, een expert op gebied van innovatie en strategie, die altijd weer nieuwe wegen weet te vinden.

EBR, voor kwaliteit service én veiligheid.

NS: NIEUWE SCHEEPVAART Op 1 juni is het project Novimar van start gegaan, een consortium van 22 partners uit negen Europese landen gaat de haalbaarheid en economische voordelen van een ‘Vesseltrain’ aantonen de komende vier jaar. Het idee is gelijk aan ‘platooning’ op de weg, maar dan zullen schepen als treintjes achter elkaar aan gaan varen met alleen het voorste schip bemand. Ik geloof dat het gaat gebeuren, onbemande binnenschepen, maar op de lange termijn. Op de middellange termijn mogen we tevreden zijn als het wellicht met ietsje minder bemanning af kan door voortgang in techniek. Daarom ben ik betrokken bij verschillende trajecten hieromtrent, je moet namelijk bij het begin beginnen. Een vesseltrain daarentegen zie ik er niet van komen om verschillende redenen, maar ik laat me graag verrassen. Je zou denken dat bij Novimar veel binnenvaartondernemers aan tafel zitten, maar niets is minder waar. Wat het dichtst bij de Nederlandse vloot komt, tenslotte de grootste van Europa, zijn clubs als het Marin, het EICB en BTB. Ik hoop écht dat zij ruggenspraak zullen houden met de sector want daar zit tenslotte de nautische kennis. Nog maar niet te spreken over de scepsis. 8 miljoen Europese eurootjes zijn met dit project gemoeid. Zouden er met die 8 miljoen ook nieuwe technieken ontwikkeld worden waar we dan als sector wat aan hebben? In dit geval voor de wagonnetjes. Of wordt het toch 8 miljoen ‘down the train’, maar wel declarabel. Nee, niet declarabel voor ons.

COLUMN | REMCO PIKAART #columnRemco

UW LEVERANCIER VOOR:

O.A. FLENZEN, FITTINGEN, LASBOCHTEN, BUIZEN EN AFSLUITERS

Le ve r i n g s p ro gramma Co nst ruc t i o ns: • St u u r h u ize n • Stu u r h u is-h efi n st allat ies • Au to k ran en • D e k lu ike n • Lu i ke n k ra n en • Alu m in iu m ro e fd e u ren • Ve r bou w / m ode r n i ser in g va n sc h ep en • O n d e r h o u d e n rep arat ie • Al l e voo r ko m en d e rep arat ies b ove n d e water li j n

U i t vo o rraad le ve rb aar: • An ke r s • An ke r li eren • Ko p p ellieren

MARINE CONSTRUCTIONS

• Ver h aallieren • Ve r h aalko p p e n • Ke t t in ge n

w w w. e b r - b v. n l

Biesboschweg 5 4926 SJ Lage Zwaluwe P.O. box 144 4940 AC Raamsdonksveer Tel: 00 31(0)168 - 48 45 55 Fax: 00 31 (0)168 - 48 42 24 e-mail: info@ebr-bv.nl

Van Utrechtweg 29 2921 LN Krimpen aan den IJssel Tel : 0180-551460 | Fax: 0180-518711 Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl


VACATURES

ICR

InlandCrewing Crewing Rott Rotterdam Inland erdam

POWERFUL IN CREW MANAGEMENT

Uw vacature plaatsen? info@destromingmedia.nl

Wegens groei van ons bedrijf en ons vertrouwen in de binnenvaart zijn wij voor de merken Castrol en BP op zoek naar:

Een enthousiaste vertegenwoordiger (fulltime)

POWERFUL IN CREW MANAGEMENT  Venkelbaan 31, 2908 KE Capelle a/d IJssel The Netherlands  +31(0) 10 45 033 33 WEGENS UITBREIDING VAN ONZE VLOOT info@icrotterdam.com erdam.com ZIJN WIJ MET SPOED OP ZOEK NAAR  www.icrott

Ben jij die gemotiveerde collega met affiniteit in de binnenvaart en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wij bieden een uitdagende baan in een klein enthousiast team Je CV kun je mailen naar dirk.pols@mobene.nl Voor meer informatie kun je contact opnemen via 078 - 204 04 40.

KAPITEINS STUURMANNEN MATROZEN Mobene B.V. Tel: +31 (78) - 204 04 40 • +31 (6) 23559434 • info@mobene.nl

 Venkelbaan 31, 2908 KE Capelle a/d IJssel , The Netherlands  +31(0) 10 45 033 33  info@icrotterdam.com  www.icrotterdam.com

met meerdere bunkerpunten in Nederland. orden brandstoffen, smeermiddelen en Slurink BV is een familiebedrijf met meerdere bunkerstations in Nederland. n de Rijn en Binnenvaart verkocht.

www.mobene.nl

Pracuj z Sea Lux tego lata!

Op deze bunkerstations worden brandstoffen, smeermiddelen en scheepsmaterialen aan de Rijn en Binnenvaart verkocht. De brandstoffen worden door onze Pouwel S gebracht naar onze bunkerstations

S’’ WONEN? Op deze Tanker “Pouwel S” zoeken wij op korte termijn een…

erdam zoeken wij op korte termijn: e

Stuurman/2 Kapitein VERKOPER Ons vaargebied is Nederland. We laden deze gasolie voornamelijk in Vlissingen en Rotterdam, waarna het wordt gelost in onze bunkerstations. Het systeem dat we varen is in de zomerperiode 14/14 en in de winterperiode 7/7

ijs (adnr/radar/rijbewijs) en wilt u door aren maar toch betrokken blijven bij het

Wij vragen voor deze functie teer dan naar bovengenoemde vacature!

• Groot Vaarbewijs 1 & 2 • ADN (of de bereidheid om het te halen) • Radar/Marifoon (of de bereidheid om het te halen) • Een flexibele instelling

rij telefoon/gas/water/licht Voor meer informatie kunt u bellen met:

Dhr Jaap Veltman 0618-483517, uw sollicitatie kunt u richten aan: a.slurink@slurink.nl

Slurink Transport BV aart, niet week-op of week-af systeem, Europakade 1 (postadres: Postbus 11 6916 ZG) 6916 BG Tolkamer, Nederland e tijd. Tel: +31 316 541574 • Fax: +31 316 542384

ct op met:

Email: a.slurink@slurink.nl • www.slurink.nl

Sea Lux Ltd.

Also for temporary staff!

Tel. : +357 25 58 58 65 E-mail : info@sealuxltd.eu Internet : www.sealuxltd.com


DE STROMING COURANT ∠JULI 2017 ∠ PAGINA 5

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

BLN is woest en overweegt juridische stappen

‘Sluis op afstandsbediening mogelijk nĂłg 4 meter kleiner!’ 

VERVOLG VAN VOORPAGINA

De sluis bij Waalwijk is nog altijd ‘te klein’ na een renovatie van 5 miljoen euro. Een oplossing is ver weg. We vroegen binnenvaartdeskundige Joop van Belle om uitleg. Hij is regiocoĂśrdinator Brabant bij BLNSchuttevaer. De branchevereniging is woest over de kwestie. Juridische stappen worden onderzocht. Ellen Lengkeek

Na de renovatie mogen er geen schepen langer dan 82 meter door de sluis omdat er meer afstand moet worden gehouden uit veiligheid. Hoe is nu de stand van zaken? ,,De sluis wordt nog niet op afstand bediend. Dat is wel uitgangspunt. De afwaardering van de schutlengte van 86 naar 82 meter heeft te maken met Europese wetgeving. Op de sluis (en dat geldt voor alle sluizen) is na

Oud-schipper, binnenvaartdocent en regiocoĂśrdinator Brabant bij BLN-Schuttevaer Joop van Belle. 081045_T_Poster:A2

23-04-2008

10:23

een renovatie de recente Machinerichtlijn van kracht. Hierin staat omschreven aan welke veiligheidscriteria machines, in dit geval de sluis, moeten voldoen. De aannemer die de renovatie heeft uitgevoerd, moet de sluis opleveren met CE-markering die alleen verkrijgbaar is als de veiligheidscriteria uit deze richtlijn beheersbaar zijn. Ook na renovatie voldoet de sluis niet aan alle veiligheidscriteria, dus zoekt men mogelijkheden de overgebleven risico’s beheersbaar te maken. Men acht de veiligheidscriteria beheersbaar als met dubbele sets deuren wordt geschut, dus altijd met gelijktijdig gebruik van zowel de vloed- als de ebdeuren.� Wat houden de veiligheidsmaatregelen van Rijkswaterstaat in? ,,De sluis is eigendom en in beheer bij de gemeente Waalwijk. Rijkswaterstaat (RWS) is hierin nog geen partij, dit speelt op het moment dat de bediening op afstand op verzoek van de gemeente uitgevoerd wordt vanuit een bediencentrale van RWS. Uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, blijkt dat als de sluis in de toekomst op afstand door RWS bediend zal worden, de schutlengte mogelijk nog meer teruggebracht dient te worden naar maximaal 78 meter. Dit houdt verband met de (extra) veiligheidsafstand die RWS hanteert bij bediening op afstand.� De sluis schut toch al ruim vijftig jaar zonder problemen schepen van 86 meter? ,,Ja, daarmee is het ook onbegrijpelijk dat na zo’n grote investering deze afwaardering heeft plaatsgevonden.�

De grind- en zandhandel, hier op de achtergrond is vooral gedupeerd door de ‘kleinere’ sluis. Foto: Jan Stads.

De Zand- en Grindhandel Waalwijk heeft er flink last van. Klopt dit? ,,Ja. Het bedrijf is ook betrokken bij de gesprekken die we met de wethouder en ambtenaren hebben gevoerd. Schepen, speciaal gebouwd op de afmetingen van de sluis, die al langere tijd bij het bedrijf losten, kunnen het nu niet meer bereiken. Schade voor de schipper en een extra kostenpost voor dit bedrijf nu er voor dezelfde hoeveelheid grondstoffen meer schepen nodig zijn. De ‘groene’ voordelen van vervoer met de binnenvaart worden zo voor een deel teniet gedaan, terwijl dat juist de inzet is van de beleidsmakers in dit land. Ook van Waalwijk zou je veronderstellen.� Wat heeft BLN gedaan om het probleem op te lossen? ,,We hebben metingen gedaan en direct een gesprek aangevraagd met verantwoordelijk wethouder Groos. In de gemeenteraadsvergadering waarin de aangepaste Havenverordening besproken werd, hebben we gebruikgemaakt van ons inspreekrecht en is het besluit uitgesteld. Hierna hebben we gesproken met andere

belanghebbenden, de wethouder en ambtenaren. De uitkomst is dat Waalwijk nog eens 800.000 euro moet investeren om aan de richtlijn te voldoen. We hebben alternatieve, aan de praktijk gerelateerde, oplossingen voor het borgen van de veiligheid aangedragen, waarnaar onderzoek gedaan zou worden.� En die oplossingen zijn? ,,Met een borgpen de gesloten deuren fixeren zodat ze niet op een kiertje open kunnen gaan bij het binnenvaren van een schip. Dit zou kunnen gebeuren als er een niveauverschil is van minder dan 10 centimeter en een schip met een (te) hoge snelheid de sluis binnenvaart. Ook is gesproken over het borgen van de sluisdeuren in de taatspotten om te voorkomen dat een deur bij te grote krachten als gevolg van het invaren van een schip uit de taatspot gelicht zou worden.�

Vleesch aan Huis

En nu? ,,Er komt geen verder onderzoek meer. BLN neemt dit hoog op. We onderzoeken nu juridische stappen en brengen het onder de aandacht bij minister Schultz van Haeren.�

Pagina 1

ďż˝

Thuis in de scheepvaart

SERVICE

ADVIES

PARTNER

(ER)VAAR KWALITEIT

PRODUCTIE

PLANNING

KWALITEIT KNOW HOW

INNOVATIEF

Er zijn genoeg bedrijven die u een meetinstrument kunnen leveren. Voor de keuze van het bÊste instrument voor een specifieke toepassing is het plezierig als u kunt samenwerken met een bedrijf dat meer biedt: een bedrijf als Berg MM. Wij denken mee en nemen verantwoordelijkheid voor het totale project, dragen oplossingen aan, houden de hand aan planningen en zorgen dat het project stipt op tijd wordt opgeleverd. Van advies tot productie tot montage en – niet onbelangrijk – after sales: wij leveren het complete pakket.

NIEUWSGIERIG WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Scheepswerf en Machinefabriek Machinefabriek’t’tAmbacht AmbachtB.V. B.V. Scheepswerf en Noordeinde LWAA Hendrik idoIdo ambacht Nieuwe Bosweg34• IPostbus Postbus14 14• •3341 3340 Hendrik Ambacht Tel. (078) (078) 681 Fax. (078) (078) 681 Tel. 68141 4177 77• Fax. 68150 5056 56 E-mail: post@scheepswerfambacht.nl post@scheepswerfambacht.nl • internet: www.scheepswerfambacht.nl E-mail: www.scheepswerfambacht.nl

 Burg. Keijzerweg 16b 3352AR Papendrecht 0183 - 648 248 088 BERGMMS info@bergmm.nl www.bergmm.nl


ZEELEEUW

Scheepsnaam : Zeeleeuw Scheepstype : enkelwandige tankduwbak L/B/D : 76,50 x 11,40 x 3,70m Bouwjaar : 1974 : 2474 ton / 2825 m3 Ton/m3 Generator 1 : 27,5 kva Generator 2 : 38 Kva

Scheepsnaam Scheepstype L/B/D Duwcapaciteit Bouwjaar Motor Generator

: Odessa : Duwboot : 20 x 10 x 2,40 m. : Communautair en rijnvaart 7130 t. : 2001 : 2x Caterpillar type 3508 B van 1015 Pk bwj. 2001 (op 29 sept 2015, 61200 uren, koprev. op 33000 uren) : 2x Cummins van 65 Kva, 220/380 volt bouwjaar 2001

Scheepsnaam : Pasar 2 Scheepstype : Duw / sleepboot L/B/D : 22,40 x 5,40 x 2,00 m Bouwjaar : 1938 Duwcapaciteit : Communautair 5250 m3 Motor : 2x Cummins van 425 pk type KT 19 Generator : Perkins 30 kva 220/ 380 volt bouwjaar 2013

CALISTA

GROENLAND

Scheepsnaam : Taz / Taz 2 Scheepstype : Koppelverba nd L/B/D : 110 x 12,54 x 4m / 80 x 12,54 x 4m Bouwjaar : 1987 en 2000/1987 Ton/m3/Teu : 3948 ton / 260 2977 ton / 180 Motor : 2 x Caterpillar Type 3512 b van 1520 pk revisie 2008 Boegschroef : Veth met Sca nia van 480 pk / Veth Scania Type DS 14 van 450 pk revisie 2011

LA MATTANZA

NAVATA

TEAB

Scheepsnaam Scheepstype L/B/D Bouwjaar Ton/M3 Motor

: Calista : Motorvrachtschip : 63,00 x 7,20 x 2,77 m : 1963 : 845 ton / 1200 m3 : Cummins CCR 2 type QSK 19 van 750 Pk bouwjaar 2011 Boegschroef : platliggend, 360 gr, 220 pk DAF, rev 2008

Scheepsnaam : Groenland Scheepstype : Duw / sleepboot L/B/D : 22,50 x 5,70 x 2,48 m Bouwjaar : 1956 Duwcapaciteit : Communautair 2800 m3 Motor : GM 730 pk van bouwjaar 1982 revisie 2011 Generator : JoHn Deere 40 Kva

TAZ / TAZ 2

PASAR 2

ODESSA

Scheepsnaam : La Mattanza Scheepstype : Motorvrachtschip L/B/D : 110 x 11,45 x 4,05 m Bouwjaar : 1973 Ton/Teu : 3550 ton / 99 teu Motor : M.W.M van 1710 pk bouwjaar 1973 in 2014 zeer groot onderhoud Boegschroef : Veth 400 pk motor van 2014 en unit van 2016

Scheepsnaam : Navata Scheepstype : Motorvrachtschip L/B/D : 67 x 7,09 x 2,48 m Bouwjaar : 1958 Ton/m3 : 765 ton / 1150 m3 Motor : Caterpillar 3412, 615 pk 1996 gereviseerd in 2009 Boegschroef : Scania 200 pk gereviseerde motor 2011

Bemiddeling, in- & verkoop van alle drijvende materialen

Scheepvaart Bedrijf

Oude Heijningsedijk 207 4794 AK Heijningen

“Renate” B.V.

Tel : +31(0)168 - 46 54 68 Fax : +31(0)168 - 46 54 69 Mob : +31(0)6 - 54 20 69 39

www.svbrenate.nl

CONTEMPORARY VIEW ON SHIPPING

GROUP

Concordia SHIPYARDS BV

CONCORDIA

WERKENDAM

Ambitieux motorvrachtschip 69.99 x 9.48 x 2.63 1110 1930 MWM 700 Pk, Bj. 1995

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

: : : : : :

Scheepsnaam Prijs

: € 380.000

Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Motor

AANGEBODEN : : : : : :

Prijs Lengt:

85.96 Scheepsnaam Scheepstype 73.00 Afmetingen 72.72 Tonnage 110.00 Bouwjaar 62.95 Voortstuwing 15.55

Prijs 73.00

105.00

2 x casco 110 x 11.45 x 3.90m

Gitana Motorvrachtschip 104.85 x 10.52 x 3.19 2435 2003 Mitsubishi S 16 R-MPTA, Afgesteld op 1520 Pk/1600 omw.

Graafstroom motorvrachtschip 108.00 x 11.00 x 4.00 3595 1974 2 x Caterpillar, 1170/862 Pk

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

: : : : : :

Prijs

: € 950.000

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

: : : : : :

Vraagprijs:

Insomnia9.85 motorvrachtschip 8.20 80.00 x 9.00 8.20 x 2.71 1332 11.45 1965 6.60 Caterpillar 3508, Bj. 2005, 855 Pk11.22 7.38 : € 950.000

: : : : : :

9.50

 Dringend gezocht: schepen tot 1500t

1966 1962 1962 2000 1963 1971 1957 1957

Scheepsnaam1762: Scheepstype 1022: Afmetingen 1080: Tonnage 2704: Bouwjaar : 691 Voortstuwing : 0 940: 1780

Prijs

NO.T.K. € 2.700.000 Kotank€3 800.000 motortankschip € 350.000 110.00 x€10.50 x 2.94 375.000 2103 N.O.T.K. 1992 € 145.000 ABC 1800 Pk, Bj. 2009 € 1.300.000 € 195.000 € 1.900.000 € 950.000

La Mattanza motorvrachtschip 110.00 x 11.45 x 4.00 3550 1973 MWM, 1710 Pk

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

: : : : : :

Prijs

: € 1.250.000

Prijs

Pauline motorvrachtschip 105.00 x 9.02 x 2.99 2006 1971 Cummins KTA, 1268 Pk, Bj. 1993 : € 900.000



WWW.CONCORDIAGROUP.NL

Biesboschhaven Noord 7 | 4251 NL Werkendam | t +31 183 60 03 91 | e info@concordiagroup.nl | www.concordiagroup.nl


DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 7

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Veel schippers kleinere schepen woedend

ILT: Hogere boetes hebben effect

Claudia Langendoen

De ASV startte een petitie is heeft een zwartboek aangelegd in een ultieme poging om de ‘klopjacht op binnenvaartschippers te stoppen’. Er zijn minder boetes uitgedeeld voor varen met een te kleine bemanning, verduidelijkt de Inspectie Leefomgeving en Transport de constatering dat regels door de sector beter worden nageleefd. In 2015 hadden 235 van de 1225 uitgeschreven boetes betrekking op de bemanning, een percentage van 19,2 procent. In 2016 werden 220

ASV-voorziter Sunniva Fluitsma: ‘Beleid zou goed en goed doordacht moeten zijn.’

van de 1610 boetes uitgeschreven voor varen met een te kleine bemanning, aldus de ILT. Omgerekend is dat een percentage van 13,66 procent.

DOODONGELUKKIG De Algemeene Schippers Vereeniging, bij wie het klachten regent sinds de boetes flink zijn verhoogd, heeft zeer gemengde gevoelens bij de jongste cijfers. ,,Als een boete zo hoog is dat een schipper daarmee zijn bedrijf dreigt te verliezen? Als je zo bang bent voor een boete dat je ver voor tijd je schip vastmaakt omdat je niet weet of je straks wel op tijd een ligplaats vindt? Is dat dan goed?’’ hekelt ASV-voorzitter Sunniva Fluitsma het huidige boetebeleid waarmee BOA´s bij Rijkswaterstaat en instanties als de Inspectie Leefomgeving en Transport en de politie volgens de ASV in de binnenvaartsector kennelijk een goudmijn hebben aangeboord voor de Nederlandse schatkist. ,,Is dat waar we naartoe willen?’’ reageert zij op de cijfers die ILT presenteert. ,,Dat iedereen zo bang is dat we doodongelukkig in ons werk zijn? Omdat te goeder trouw of ‘goed zeemanschap’ kennelijk niet meer tellen?’’ De ASV noemt de regelgeving bespottelijk en rekende vorige maand tijdens een gesprek met de ILT op een evaluatie van het boetebeleid, waarop politiek Den Haag eerder had aangedrongen. Een evaluatie bleef echter tijdens dat laatste overleg uit, verduidelijkt voorzitter Fluitsma. ,,Helaas kwam men in plaats daarvan met een analyse en wat cijfers over hoe vaak werd gecontroleerd

Realisatie 2016

Vergunningen Administratiecontroles

1.050

1.409

120

101

26

17

Audits en reality checks (incl. zeevaart) Convenanten

9

4

Objectinspecties

970

825

Incidentenafhandeling*

200

171

5.400

4.991

113

188

Zeevaart Vergunningen Administratiecontroles Audits (zie binnenvaart)

-

-

Convenanten

5

2

4.850

4.063

250

223

Objectinspecties

Het verhogen van boetebedragen voor de binnenvaart en het strengere handhavingsbeleid bij overtredingen leiden tot een betere naleving van de regelgeving. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar jaarverslag over 2016. Dit tot grote frustratie van de Algemeene Schippers Vereeniging.

MJP 2016 Binnenvaart

Onderzoek

*

Inspectie Leefomgeving en Transport

In tegenstelling tot eerdere jaarverslagen en het Meerjarenplan alleen de incidentafhandeling rond binnenvaartschepen; niet rond bijvoorbeeld zeeschepen op binnenwateren of in havens. De inspectie is bezig het registratieproces van de incidentafhandeling te uniformeren.

Binnenvaart In 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu boetes in de binnenvaart verhoogd. Daarmee werd het economisch voordeel van niet naleven aanzienlijk verkleind. De inspectie heeft de indruk dat de verhoogde boetes leiden tot een betere naleving. Een deel van de sector had kritische vragen gesteld bij de hoogte van de boetes en bij het aantal boetes. Tegen deze achtergrond geeft de ILT in 2016 invulling aan de toezegging van de minister om met de brancheverenigingen in gesprek te gaan. De ILT richt zich steeds meer op het vooraf informeren over toezichtactiviteiten. Tijdens regulier toezicht op de passagiersvaart was gebleken dat er in sommige gevallen brandgevaarlijke situaties konden ontstaan door het gebruik van open vuur en/of licht ontvlambaar materiaal van tentdoeken. Tijdens overleg in 2016 met de branche wordt dit aangekaart en via de media wordt de doelgroep ook geïnformeerd over de geldende voorschriften. Deze voorlichting wordt opgevolgd door fysieke controles aan boord.

Zeevaart Het risicobeeld van de Nederlandse koopvaardij verandert niet in 2016. Jaarlijks worden, aan de hand van inspectiebevindingen op schepen, wereldwijd drie ranglijsten gemaakt van vlaggenstaten. Dat gebeurt door onder meer Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (Paris MoU on PSC). Deze lijsten zijn: een ‘white list’, een ‘grey list’ en een ‘black list’. Nederland komt voor op de ‘white list’.

en hoeveel overtredingen ontdekt waren, et cetera.’’ Nederlandse vlag op de white-lists

2011

2012

2013

2014

2015

Ranking Paris MoU*

nr. 4

nr. 15

nr. 19

nr. 19

nr. 12

18

35

30

14

10

Aanhoudingen Paris MoU

*

Jaarverslag 2016

deze ranking is gebaseerd op een gemiddelde van drie jaren en op de prestaties in alle deelnemende landen

BREDER PROBLEEM

De ASV en ILT lijken inderdaad tijdens dat laatste overleg weinig nader tot elkaar te zijn gekomen. ,,We overleggen geregeld met de branche. Daarbij zijn de boetes ook onderwerp van gesprek’’, reageert een inspectie-woordvoerder die zich verder niet uitlaat over de verwijten van de ASV naar aanleiding van de uitkomsten in het jaarverslag, maar wel aangeeft vergeefs te wachten op concrete voorbeelden. ,,We hebben de brancheverenigingen gevraagd voorbeelden te geven van situaties die niet proportioneel zouden zijn. We hebben nog niets ontvangen.’’ ,,Wij hebben vanuit de ASV aangegeven dat we het weinig zinvol vinden om enkele zaken te bespreken van schippers die een boete hebben gehad’’, reageert voorzitter Fluitsma op die uitlating. ,,Voor ons is het probleem veel breder dan dat.’’ Jaarverslag 2016 | 73

De ASV is gefrustreerd over de conclusies in dit rapport. Foto: jaarverslag ILT 2016

De ASV haalde in korte tijd meer dan 2000 handtekeningen op van schippers die het niet eens zijn met het huidige boetebeleid. Schippers klagen steen een been. En de ASV merkt dat zij steeds minder graag in Nederland varen en Nederland zelfs mijden omdat zij continu worden belaagd door allerlei opsporingsambtenaren, zoals Fluitsma het uitdrukt. Er zijn voorbeelden bekend van schippers die 11.500 euro boete kregen omdat niet volgens de voorschriften werd gerust. ,,En een ASV-lid kreeg 3.000 euro boete omdat hij twee uur te vroeg ging varen”, gaf Fluitsma eerder al aan in deze krant. ,,Dit omdat zijn buurman er tussenuit moest. Hierbij was noch de veiligheid in gevaar, noch was er sprake van economisch voordeel, waarnaar bij het uitschrijven van boetes wordt gekeken. Maar zo’n boete is wel een enorme aanslag op het privé-inkomen, wat toch al niet hoog is.’’ De zorgen en irritatie blijven onverminderd groot. ,,Het is erg ineffectief als beleid zonder overleg wordt ingevoerd, net als tijdens de invoering van het huisvuilbeleid het geval was”, stelt Fluitsma. ,,Waarna het de taak van organisaties schijnt te zijn om via rechtszaken, procedures, hoorzittingen en zienswijzen slecht beleid van tafel te krijgen. Dat is duur en kost veel tijd en energie. Beleid zou ons inziens goed en goed doordacht moeten zijn.”

EEN GOED ZICHT OP EN RONDOM HET SCHIP IS ESSENTIEEL HET VAREN, EEN GOED ZICHT OP ENTIJDENS RONDOM HET EEN GOED ZICHT OP EN RONDOM HET AANMEREN EN PASSEREN VAN SLUIZEN. SCHIP IS ESSENTIEEL TIJDENS HET VAREN, SCHIP IS ESSENTIEEL TIJDENS HET VAREN, AANMEREN EN PASSEREN VAN SLUIZEN. AANMEREN EN PASSEREN VAN SLUIZEN. Marinetec Holland heeft een assortiment hoogwaardige camera’s

die volledig is afgestemd de binnenvaart. Dankzij de vele Marinetec Holland heeft eenop assortiment hoogwaardige camera’s toepassingsmogelijkheden is binnenvaart. er een geschikte camera voor vrijwel Marinetec heeft een assortiment hoogwaardige camera’s die volledigHolland is afgestemd op de Dankzij de vele situatie aan boord.op Van domecamera tot dieelke volledig is afgestemd binnenvaart. devoor velevrijwel toepassingsmogelijkheden is de ermultifunctionele een geschikteDankzij camera compacte bolcamera metismultifunctionele kleine juist grote kijkhoek. toepassingsmogelijkheden er eenofgeschikte camera voortotvrijwel elke situatie aan boord. Van domecamera

elke situatie aan boord. Van multifunctionele tot compacte bolcamera met kleine of juist grotedomecamera kijkhoek. Neem voor meer informatie of een vrijblijvend advies (aan boord) compacte bolcamera met kleine of juist grote kijkhoek. contact ons op. Neem voormet meer informatie of een vrijblijvend advies (aan boord) Neem voor meer informatie of een vrijblijvend advies (aan boord) contact met ons op. contact met ons op.

MTH RADAR | MTH CAMERA’S | PILOOT | BOCHTAANWIJZER | AIS | GPS KOMPAS | TACHOGRAAF | MARIFOON | MONITOREN

- 41 35 90 | |www.marinetec-holland.nl MTH RADAR | MTH CAMERA’S | PILOOTT. | 0184 BOCHTAANWIJZER AIS | GPS KOMPAS | TACHOGRAAF | MARIFOON | MONITOREN MTH RADAR | MTH CAMERA’S | PILOOT | BOCHTAANWIJZER | AIS | GPS KOMPAS | TACHOGRAAF | MARIFOON | MONITOREN T. 0184 - 41 35 90 | www.marinetec-holland.nl

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE OM ONZE BUITENDIENST TE VERSTERKEN T. 0184 -NIEUWE 41 35 90COLLEGA’S | www.marinetec-holland.nl


JJ

Diverse nieuwbouwmogelijkheden in Kladovo, Servië voor: Motorschepen, Koppelverbanden, Duwbakken, Tankers, Pontons en-/of ander drijvend materiaal, meerdere afmetingen zijn mogelijk.

GEBR DE JONGE

SHIPBUILDING SERVICES B.V.

 Koedijk 4, 7241CL Lochem 0031 573 250 680 0031 573 250 685  0031 65330 8248 / 0040 720 400 853  0031 65312 5543 info@shipbuildingservice.nl  www.shipbuildingservice.nl

DIVERSE

NIEUWBOUWMOGELIJKHEDE gallemakelaars.nl Koppelverbanden, Duwbakk meerdere afmetingen zijn mo

MS. BRISANT

MS. NOORDERLICHT

MS. RIVAL

Bouwjaar:

1963

Bouwjaar:

1961

Bouwjaar:

2001

Bouwjaar:

2007

Bouwwerf :

Duijvendijk

Bouwwerf:

Duijvendijk

Bouwwerf :

Orsova, Roemenië

Bouwwerf:

Apatin, Servië

Afmetingen:

60 x 7.20 x 2.62

Afmetingen:

70 x 7.20 x 2.94 m

Afmetingen:

109.88 x 11.45 x 3.24

Afmetingen:

110 x 11.45 x 3.63 m

Tonnage:

738 ton

Tonnage:

1013 ton

Inhoud:

3200 m³

Tonnage:

932 ton

Inhoud:

990 m³

Inhoud:

1375 m³

Kopschroef:

Daf - 450 pk

Inhoud:

3256 m³

Kopschroef:

Daf - 300 pk

Kopschroef:

Scania - 250 pk

Hoofdmotor :

Caterpillar - 1700 pk

Kopschroef:

Cummins - 685 pk

Hoofdmotor :

Scania - 525 pk

Hoofdmotor:

Cummins - 640 pk

Koprevisie 2013

Hoofdmotor:

Caterpillar - 1700 pk

Rev: 2016

MS. JANNA MARIA

Rev: 2015

Sinds 1923 is Galle makelaars in schepen het vertrouwde adres voor de aan- en verkoop van binnenvaart schepen. De bovenstaande schepen zijn een kleine greep uit ons verkoopbestand : Ms. Brisant, Ms. Noorderlicht, Ms. Rival & Ms. Janna Maria. Voor vragen of een afspraak kunt u ons bellen of e-mailen. T +31 (0)183 50 70 40

|

E info@gallemakelaars.nl

|

Biesboschhaven Noord 12

|

4251 NL Werkendam


DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 9

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Rijnhaven Wageningen 300 jaar De Rijnhaven van Wageningen, een binnenvaarthaven aan de Nederrijn met een jaarlijkse overslag van circa 1,3 miljoen ton, bestaat drie eeuwen. Ellen Lengkeek

In plaatselijk museum De Casteelse Poort is deze zomer een expositie te zien rondom de haven en zijn binnenvaartgeschiedenis. De tentoonstelling belicht ook de toekomstplannen met de Grebbedijk, die Amersfoort, Veenendaal en Ede beschermt tegen overstromingen. De dijk voldoet niet meer aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, opgesteld door de Tweede Kamer. De dijk is ruim vijf kilometer lang en loopt van Wageningen tot Rhenen. Als de dijk doorbreekt, staat het gebied tot

aan Amersfoort onder water. De expositie ‘Wageningen stad met twee havens’ blikt terug naar wat er sinds de Romeinen over de Rijn langs Wageningen voer. ,,Behalve scheepsmodellen zie je ook hoe de vaarweg een paar keer van loop veranderde. Vandaag kun je de rivier vanuit de stad niet zien. Maar dat was anders toen Wageningen in 1263 stadsrechten kreeg. De Rijn stroomde toen vlak langs de stadsmuren en dus bloeide hier een haven- en handelsstad. Later kwam er zelfs een tweede (turf)haven, een scheepswerf en een rederij van een internationale stoombootdienst (Rotterdam-Duisburg)”, aldus een woordvoerder van het museum.

Casteelse Poort (open: dinsdag t/m zondag) is te vinden aan het Bowlespark 1a in Wageningen. De expositie duurt t/m 22 oktober 2017. www.casteelsepoort.nl

Meer meldingen van scheepsongevallen Er zijn vorig jaar iets meer ernstige scheepsongevallen op het binnenwater geregistreerd dan in 2015. Dat geldt – in grotere mate – ook voor de ongevallen met minder gevolgen. Dat steeg met 30 procent. Rijkswaterstaat lanceert deze zomer een app voor schippers om onveilige situaties sneller te kunnen melden en in kaart te krijgen. De app heet Vaar Melder en is voor Android en iPhone te downloaden. In 2016 zijn 164 ernstige scheepvaartongevallen op

het binnenwater, inclusief de zeehavens, geregistreerd. Een ongeval wordt als ernstig geregistreerd als er veel schade is; veelal materiële schade aan schip, lading of infrastructuur, milieuschade, stremming van de vaarweg of (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden.

ERNSTIG In 2016 waren er zeven dodelijke slachtoffers te betreuren bij vijf van de 1314 geregistreerde ongevallen. Daarbij vielen er

Genemuiden

drie doden tegelijk bij één scheepsongeval. In 2015 was het aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers zes. In 2015 zijn er 159 ernstige scheepsongevallen geregistreerd. Het aantal geregistreerde ernstige ongevallen is daarmee ongeveer gelijk gebleven. Het aantal geregistreerde ongevallen zonder ernstige effecten op de vaarwegen is in 2016 ten opzichte van 2015 met ruim 30 procent gestegen naar 1150. Dat is vooral het gevolg van een betere registratie, zegt Rijkswaterstaat. Het aantal geregistreerde scheepsongevallen waarbij zowel beroeps-

als recreatievaarders betrokken zijn, is dalend. In 2010 en 2011 lag dit aantal nog boven de vijftig. Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de negenentwintig en veertig. Jaarlijks registreren diverse vaarwegbeheerders, politie en inspectiediensten ongevallen op de vaarwegen om de veiligheid te kunnen monitoren. Om de veiligheid op het water nog beter in beeld te brengen is de Vaar Melder-app ontwikkeld. De informatie uit de app is aanvullend op de bestaande registratie. De app is niet bedoeld om ongevallen te melden of hulpdiensten op te roepen. De app is vooral bedoeld om onveilige situaties zoals bijna-aanvaringen, ondieptes, hinderlijke waterbeweging, onveilig vaargedrag en zwemmers in de vaargeul te melden.

Delfzijl

AANLEG VAN TOTALE SYSTEMEN NAUTISCHE APPARATUUR CAMERA SYSTEMEN KEURING EN CERTIFICERING TOUCH SCREEN BEDIENINGEN SERVICE EN ONDERHOUD SNIJDER SCHEEPSELEKTRO BV Sisalstraat 9, 8281 JJ Genemuiden Telefoon 038 385 71 23 Mobiel 06 532 91 879 E-mail: info@snijderscheepselektro.com

24

UUR

SERVICE

Waalbandijk 129, 6651 KB Druten T +31 487 51 55 44 F +31 487 51 59 42 E info@gerlienvantiem.com

gerlienvantiem.com


DÉ telecomspecialist voor de binnenvaart STANDNUMMER 194

V-POD

Verhaar Omega levert elektrische hoofdvoortstuwing door middel van de V-Pod: een 360° Pod-aandrijving met ingebouwde elektromotor. De V-Pod is leverbaar met vermogens van 250 kW tot max 2 MW.

Mobiele telefonie • Vaste telefonie • Internet • Hardware • 24/7 Support Advies op maat • Persoonlijk contact • Kennis van de maritieme sector Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

KANALENBOEG-SCHROEVEN 2, 3 of 4 kanalen uitvoering | 220 – 955 kW (300 – 1300 pk)

Shipnet VF 80 GB Europa

103 – 662 kW (140 – 900 pk)

1 kaart voor heel Europa

€ 99,95

per maand TUNNELBOEG-SCHROEVEN

excl. Vaste of verstelbare schroef | 25btw. – 1100 kW (35 – 1500 pk)

Shipnet Unlimited

MARINE AIR & NITROGEN SYSTEMS

MANOEUVRING EQUIPMENT

STUURROOSTERS

Onbeperkt NL + 10 GB EU

€ 35,-

perPERSLUCHT maand SYSTEMEN excl. btw. en werkluchtcompressoren Startlucht-

Bel: 078 - 750 17 35 Bel: advies@4com.nl 078 - 750 17 35 Mail: Mail: advies@4com.nl www.4com.nl www.4com.nl

Telecomprovider met een maritiem hart

STIKSTOF GENERATOREN Tot 99,5% maximale zuiverheid | Capaciteit: 15 – 5500 nm³/h

VERHAAR OMEGA T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com

Official dealer for Atlas Copco marine compressors

STANDNUMMER 194

P.H. Tinnemans & Zonen bv

DOKSERVICE

V-POD Verhaar Omega levert elektrische hoofdvoortstuwing door middel van de V-Pod: een 360° Pod-aandrijving met ingebouwde elektromotor. De V-Pod is leverbaar met vermogens van 250 kW tot max 2 MW. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

KANALENBOEG-SCHROEVEN 2, 3 of 4 kanalen uitvoering | 220 – 955 kW (300 – 1300 pk)

MARINE AIR & NITROGEN SYSTEMS

MANOEUVRING EQUIPMENT

STUURROOSTERS 103 – 662 kW (140 – 900 pk)

TUNNELBOEG-SCHROEVEN

Vaste of verstelbare schroef | 25 – 1100 kW (35 – 1500 pk)

PERSLUCHT SYSTEMEN Startlucht- en werkluchtcompressoren

CONTACT P.H. Tinnemans scheepsreparatie & Zonen bv Industrieweg 16 6051 AE Maasbracht

STIKSTOF GENERATOREN Tot 99,5% maximale zuiverheid | Capaciteit: 15 – 5500 nm³/h

VERHAAR OMEGA T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com VERHAAR OMEGA T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com

Official dealer for Atlas Copco marine compressors

Contactpersoon: Jan Tinnemans T. +31 - 475 46 19 59 E. info@tinnemansscheepsbouw.nl I. www.tinnemansscheepsbouw.nl


DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 11

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V.:

‘JCB-dieselmotoren klaar voor nieuwe EU Stage V emissie-eis’ JCB investeert in de verdere doorontwikkeling en past daarbij diverse testcyclussen toe.

De nieuwe EU Stage V emissie-eis voor de binnenvaart komt eraan. En dat is een uitdaging die JCB Power Systems, de fabrikant van JCB motoren, graag het hoofd biedt, ervaren Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. en De Maas B.V. die sinds 2011 in heel Nederland JCBDieselmotoren leveren. Sterker nog: JCB is klaar voor de toekomst en de nieuwe emissiewetgeving, die niet alleen een uitdaging vormt, maar ook ruimte biedt voor nieuwe technieken en innovaties. Claudia Langendoen

,,De JCB-oplossingen blinken uit in het voldoen aan de eisen van de industrie en blijken tegelijkertijd zeer gebruiksvriendelijk’’, vertelt commercieel directeur Frits Lubberts van Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. over de technologische Stage V-oplossingen die JCB ontwikkelde en baseerde op de huidige Stage IIB en Stage IV-motoren. Voordeel is dat de inbouwafmetingen grotendeels gelijk zijn gebleven. Een keuze voor een JCB-motor op dit moment betekent daardoor tevens een keuze voor continuïteit in de toekomst wanneer inbouwwerkzaam-

heden moeten plaatsvinden. Aanpassingen aan machines zullen ongetwijfeld beperkt zijn.

PARTIKELUITSTOOT Dit met dank aan de verdere doorontwikkeling van de JCB-motoren waarbij de uiterst moderne en geprezen Ecomax en Dieselmax verbrandingstechnologie met lage partikeluitstoot is verbeterd met als doel de verbranding nog verder te optimaliseren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een efficiënt SCR systeem (≥56kW) in combinatie met partikel-beheertechnologie, oftewel: Particulate Control Technology. Er is een motorenrange tot stand gekomen waarbij de basisafmetingen en het bewezen concept gelijk zijn gebleven voor het hele gamma, van

Een JCB-motor in de productiehal.

de 3 liter tot de 7,2 liter en van EU Stage II tot EU Stage V. In de vermogensrange van JCB gelden ingangsdata voor de nieuwe eis per 1 januari 2019 (<56kW en ≥130kW). Voor de overige (≥56 tot 130kW) geldt 1 januari 2020 als startdatum. Voor g-drive-motoren ligt dit voor JCB motoren op 1 januari 2019 (64kVA, 180kVA en 200kVA) en op 1 januari 2020 voor de JCB motoren in de range van 78kVA t/m 130kVA.

FIT FOR LIFE Dat JCB klaar is voor Stage V blijkt uit de hoogwaardige technologische oplossingen voor emissiebeheer die toegepast gaan worden. Zo zal het Partikel Beheer Systeem uitlaatgassen ontdoen van de laatste dieselpartikels. Dit systeem is onzichtbaar voor de gebruiker en erg servicevriendelijk omdat het ‘fit for life’ is. De Mixer (≥56kW) zal uitlaatgassen optimaal vermengen met de toegevoegde DEF/ureum. De SCR-katalysator brengt een reductie van NOx tot stand door de reactie met ureum. En een dieseloxidatie-katalysator zorgt ervoor dat koolmonoxide en koolwaterstoffen reageren met het overschot aan zuurstof in de uitlaat waardoor kooldioxide en water ontstaan. JCB investeert bovendien de komende periode in de verdere doorontwikkeling en past

daarbij diverse testcyclussen toe. ,,Door de regelgeving met de overgangsmotoren wordt niet direct per 1 januari 2019 en 1 januari 2020 een Stage V-motor ingebouwd. Informeer goed naar deze overgangsregeling,’’ waarschuwt directeur Lubberts van Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. De JCB Stage V-motoren komen wél snel op de markt na de introductie van de nieuwe norm! En ook met de nieuwe EU Stage V emissie-eis in aantocht, wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan de kwaliteit, betrouwbaarheid, lage onderhoudskosten en maximale inzetbaarheid van de motoren, benadrukt hij.

SPECIALISTEN Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. uit Twello en Machine- en Motorenfabriek De Maas B.V. uit Zwijndrecht mogen zich specialist in dieselmotoren noemen. Raadpleeg voor een overzicht van het aanbod de overzichtelijke website www.jcb-motoren.nl. Er is veel informatie te vinden over de huidige range motoren. Klanten worden op de website nauwgezet op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in aanloop naar de introductie van de EU Stage V emissie-eis en de manier waarop JCB-dieselmotoren inspeelt op de toekomst. ,,JCB Power Systems is er klaar voor!’’

“Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste factoren bij de investering in nieuwe producten.”

ALWAYS MOVING FORWARD Voor scheepsmotoren en generatoren:

Voor generatorset en powerpacks:

www.demaasbv.nl info@demaasbv.nl +31 (0)10-419 6530

www.bnmotoren.nl info@bnmotoren.nl +31 (0) 571-27 69 00

Molenvliet 51, 3335 LH Zwijndrecht

Engelenburgstraat 45, 7391 AM Twello

BN_adv2_266x189_2014128.indd 1

02-05-14 15:59


UW HELPENDE HAND BIJ Traditie combineren met moderne kennis. Luxe passagiersschepen, grote jachten en binnenvaartschepen worden door Da-Capo voorzien van een volledig interieur.

MEET- EN ALARM SYSTEMEN! C.E. van `t Hof BV levert, installeert en onderhoudt al sinds vele jaren meeten BV alarmsystemen aan boord van zowelalzeegaandeC.E. van `t Hof levert, installeert en onderhoudt sinds vele als binnenvaart tankers. Steeds voorop als het zowel gaat om innovaties, jaren meet- en alarmsystemen aan boord van zeegaandebetrouwbaar als het gaat om service en ondersteuning, kortom: als binnenvaart tankers. Steeds voorop als het gaat om innovaties, een stabiele partner waarop de scheepseigenaar én de betrouwbaar als het gaat om service en ondersteuning, kortom: bemanning kunnen bouwen. een stabiele partner waarop de scheepseigenaar én de bemanning kunnen bouwen.

C.E. van t Hof BV EL ECTROTEC HNISCH SCHEEPSINSTALLATIE BUREAU Da-Capo BV | Rivierdijk 423a, 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184 - 61 31 50 | Fax: 0184 - 61 86 01 | info@da-capobv.nl | www.da-capobv.nl

Keurmeesterstraat 15D - 2984 BA Ridderkerk Tel : 0180 - 430 327 - info@cevanthof.nl www.cevanthof.nl - www.hofshop.nl

De scheepswerf met een dwarshelling tot 97,5 meter voor al uw onderhoud! Ringdijk 506 - 2987 VZ Ridderkerk Tel.: 0180 44 22 66 - Fax: 0180 44 22 69 • Pomp systemen voor de • Consultancy en advies met betrekking tot E-mail: info@epsbv.com tankvaart, inland and sea-going laad- en lossystemen • Compleet geteste Plug&Play systemen •ITT Bornemann twin-screw pumps • ITT Goulds centrifugal pumps • Service en onderhoud aan Bornemann, Goulds, Houttuin, Leistritz, Red-screw, PSG, Tushaco en vergelijkbare pompen • Eigen indoor test faciliteit voor pompen tot 4.000 m³/u

• Systemen voor de verwerking van hoog visceuse en hoge temperatuur producten zoals asfalt • Verhuur en lease van pompsystemen • Kosten reducerend in operationele processen • Systemen die voldoen aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen • Operator training, inbedrijfnames

Masters in Innovative Ringdijk 506 Pump Solutions 2987 VZ Ridderkerk Ringdijk 506 - 2987 VZ Ridderkerk The Netherlands

Tel.: 0180 44 22 66 - Fax: 0180 44 22 69

E-mail: info@epsbv.com Phone +31 (0)180 – 44 01 43 Mail sales@epsbv.com

www.epsbv.com

Oostdijk 25, 3077 CP Rotterdam Tel. 010 - 479 55 44 • E-mail: info@docksidebv.nl


DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 13

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Met BLN-Schuttevaer om tafel

KONINKLIJKE

BLN-SCHUTTEVAER

‘Ook de verlader moet groen meebewegen’

Wie? Willy Kreusch (60), voorzitter BLNSchuttevaer ledengroep Duwvaart, lid commissies ‘Vergroening en Duurzaamheid’ en ‘Strategie’, en algemeen bestuurslid. Is binnenvaartondernemer met een aantal duwbakken, hoofdzakelijk voor drijvende opslag. Begonnen in de jaren tachtig als kapitein en eigenaar op een koppelverband. Loste 27 jaar kolen en later ook de biomassaduwbakken voor de Amercentrale te Geertruidenberg. Was een van de eerste die de bakken ook vacuümschoon kon maken met een veeg- en zuigmachine. Eind 2015 droegen het Nationaal Energie Akkoord en Energieakkoord van Parijs eraan bij dat RWE het kolengebruik van de Amercentrale halveerde. ‘Ons contract werd opgezegd en we verkochten de Willy aan een natte aannemer in Zeeland. Zodoende heb ik na 37 jaar duwvaart nu meer tijd voor dit bestuurswerk.’

BLN-Schuttevaer laat in een reeks debatten met leden – en ook met niet-leden – zien wat zij doet en bewerkstelligt: luisteren en leren van elkaar. Dit keer praat bestuurslid Willy Kreusch met schipper Gerrie van Neijenhoff. Onderwerp: Vergroening van de sector en de rol van de overheid. Ellen Lengkeek

,,Ik voelde mij een roepende in de woestijn.” Schipper Gerrie van Neijenhoff komt er stevig in als hij memoreert aan zijn ‘vergroeningstocht’ die zo’n drie jaar geleden begon. ,,Toen hoorde je iedereen in de branche ineens over andere motoren, duurzaamheid, vergroenen en het inbouwen van katalysatoren. Maar er wordt vergeten dat het overgrote deel – wel 90 procent – om kleine schepen gaat waar je echt niet zomaar even een katalysator in bouwt. Of die het geld niet hebben voor een dergelijke groene investering. Ik heb veel zelf moeten uitvinden en miste destijds ruggensteun uit de brancheorganisaties. Uiteindelijk zijn Shell – logisch ook, als brandstofproducent – en machinefabrikant Dolderman achter mij gaan staan toen ik ben overgestapt op de schonere brandstof GTL. En dat heeft zich gelukkig bewezen. Ik vaar

Deze BLN’ers willen ook graag met u in gesprek

Praat met: Gerrie van Neijenhoff (61), samenwonend met Marian den Ridder. Samen hebben ze een samengesteld gezin waarvan de kinderen zelfstandig zijn. ‘En trotse opa en oma van vijf kleinkinderen.’ Gerrie vaart vanaf zijn zestiende jaar en sinds 2008 met vrachtschip Melvin van 67 meter. Inmiddels vaart hij de weekenden vrij en is dan thuis in Zwijndrecht.

schoner, er is minder slijtage aan de motor en ik ging van een CCR-0-motor naar een bijna CCR-2-motor. GTL is eenvoudig toepasbaar in dieselmotoren zonder vrij grote investeringen in katalysatoren en naverbrandingstechnieken. Ik denk dat veel schippers er baat bij kunnen hebben. Het heeft mij – dat moet ik ook eerlijk zeggen – in de testfase bij elkaar wel 20.000 euro gekost. Kleinere schepen zouden in het vergroeningsproces meer subsidieel gesteund moeten worden. Niet alleen met een katalysator als je vaart in Zuid-Holland. Dat heeft maar voor weinigen nut.”

Gerrie:

'Toch jammer dat we niet met de Amerikaanse standaard konden meegaan' GROEN-ENQUÊTE Het betoog van Gerrie en de overstap naar de brandstof GTL brengt het gesprek automatisch op de ‘groene enquête’ die de commissie onlangs onder de BLN-leden heeft uitgevoerd. ,,Ik kan je verhaal prima begrijpen en onderschrijven”, zegt Willy Kreusch. ,,Uit onze enquête, met een grote respons van 305 mensen, blijkt dat wel 95 procent voor vergroening is. 54 procent noemt GTL zelfs als alternatief.” GTL staat voor Gas-To-Liquid en is een

synthetische vloeibare schonere brandstof voor dieselmotoren die biologisch afbreekbaar is. Daarnaast scoorden ook hermotisering (34 procent) en nabehandeling (38 procent) in de BLN-enquête over verduurzaming van de binnenvaartsector als alternatieven voor het reduceren van emissie.

DEN HAAG Het gesprek brengt beiden vervolgens in Den Haag waar op dat moment nog steeds wordt onderhandeld over een nieuw te vormen kabinet. ,,Onze voorzitter Roland Kortenhorst en andere BLN-Schuttevaerleden zijn volop bezig met lobbywerk voor de binnenvaart in politiek Den Haag. Het is wachten op de nieuwe regering en hopelijk witte rook voor vergroening”, zegt Willy op een vraag van Gerrie wat BLN nu doet om de leden te helpen bij verduurzaming. ,,Volgens het milieurapport dat we aan de Tweede Kamer hebben aangeboden is er 700 miljoen nodig voor vergroening van de sector. Nu moeten we grote stappen maken. Nodig ook, want over twee jaar gaat de strengere Europese normering Stage V in voor nieuwe motoren.” Gerrie: ,,Toch jammer dat we niet met de Amerikaanse standaard konden meegaan.” Willy: ,,Ja, we hebben met de sector ons uiterste best gedaan, maar Brussel heeft voor een andere optie gekozen.” Gerrie dan weer: ,,Maar alles goed en wel. Het is fijn als de sector wil vergroenen,

 Hester Duursema, algemeen directeur Roland Kortenhorst, bestuursvoorzitter Erik Schultz vicevoorzitter Jan van Belzen, vicevoorzitter Sjaak Oudakker, secretaris John Janssen, penningmeester Henry Mooren, penningmeester Henk Wanders, strategisch adviseur Henry Wolthuis, bestuurslid Jacco Theunisse, bestuurslid Johan Muller, bestuurslid Robin Vermeeren, bestuurslid Ton Wingelaar, bestuurslid Jan Buil, agendalid Eric van Dam, agendalid Leny van Toorenburg, nautisch-technische zaken Wilt u ook in gesprek met BLN? Mail naar redactie@destromingmedia.nl o.v.v. BLN en vermeld het onderwerp waarover u wilt spreken.

Wilt u een vraag stellen of iets melden?

 info@bln.nl

het is fijn als er deels subsidie komt maar opdrachtgevers en verladers betalen niet voor de vergroening. Natuurlijk zijn er de grote jongens als AkzoNobel en Heineken die groen zijn gaan varen en hun eigen foodprint hebben verbeterd, maar de kleinere verladers? Dat is natuurlijk een ander verhaal. Het gaat altijd om de centen en zij kiezen voor de beste deal en niet voor de groenste.”

Willy:

‘Stop 1 euro in het milieu en het levert de maatschappij 7 euro op’ Gerrie: ‘Natuurlijk wil je de volgende generatie een schone omgeving meegeven’

WET MAKEN Willy: ,,Daarom moeten we aandringen bij de overheid op een wettelijk kader voor de toekomst. De politiek heeft daarin een grote taak en wij als brancheorganisatie participeren daarin. Het is een bekend gegeven: stop 1 euro in het milieu en het levert de maatschappij 7 euro op. Natuurlijk is er vrije handel. Je kunt verladers niet verplichten om schonere schepen voorrang te geven, maar politiek en overheid kunnen deze operatie op twee manieren aanvliegen. Niet alleen met geld maar ook het wettelijk kader scheppen.” En natuurlijk het draait voor beide mannen om goed ondernemerschap maar ook niet alleen om geld. Ook Gerrie is een trotse opa. ,,Natuurlijk wil je de volgende generatie een schone omgeving meegeven. Mijn overstap op GTL draagt daar gelukkig al aan bij. Dat zien we ook heel simpelweg aan boord. Ik heb geen bonken roet meer en ik hoef simpelweg de achterkant van mijn stuurhut veel minder vaak schoon te soppen.” Willy Kreusch tenslotte: ,,Zullen we elkaar later nog eens spreken hoe we ervoor staan met de vorderingen?’’ Dat lijkt Gerrie een prima idee. ,,Maar eerst nu op weg met een lading naar Düsseldorf.”


Uw lading is onze zorg

Transport Vervoer over water

Flexibel Passende oplossingen

QHSE Safety first

One-stop-shop

Service Altijd bereikbaar

Vanuit ons efficiënt ingerichte kantoor in de Rotterdamse haven bedienen wij u van snelle service en houden wij onze schepen met uw kostbare vracht continu in de gaten. Wij vervoeren uw vloeibare lading door het FARAG-gebied (Vlissingen-Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-Gent) en over de Rijn, de Moezel en de Main van en naar Duitsland.

 Veiligheid  Kwaliteit  Flexibel  Innovatie  Klantgericht

Burando Maritime Services is the ‘one-stop-shop’ service provider for the maritime industry. Providing both maritime and oil logistic services to seagoing vessels, oil majors, inland navigation, offshore industries and tank storage facilities.

Contactgegevens: Arie den Toomweg 37 3089 KA Rotterdam Tel.:+31 (0) 88 501 25 60 • E-mail: ops@rtrbarging.com • www.rtrbarging.com

Contactgegevens: Arie den Toomweg 37 3089 KA Rotterdam The Netherlands Tel.: +31 (0)88 501 25 50 • E-mail: bunkers@burando.eu • www.burando.eu

Onze speerpunten zijn dan ook:


DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 15

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Rondje Zeeland Gijsbert Reijmers van de Binnenvaartsoos organiseert een busreis door Zeeland. Wanneer: 20 september 2017, vertrek 9.00 uur Programma: Vertrek met de bus van de Westelijke parallelweg Zwijndrecht. Koffie met gebak in Bruinisse. Via de Zeelandbrug, door ZuidBeveland naar Middelburg. Met de rondvaartboot door het kanaal van Walcheren naar het 700 jaar oude stadje Veere. Dan via de Oosterscheldekering, over de Brouwersdam naar Stellendam voor het diner. Kosten: €65,- p.p. (excl. drank en annuleringsverzekering) Aanmeldingen/informatie: mail naar gijsbertus.ship@gmail.com

Vessel Train uit de startblokken Het project NOVIMAR (NOVel Inland waterways transport and MARitime transport concept) is eind juni van start gegaan. 22 projectpartners uit negen Europese landen verzamelden zich voor de eerste General Assembly op de RDM Campus in Rotterdam. Zij onderzoeken en ontwikkelen in vier jaar tijd een nieuw transportconcept voor vervoer over water gebaseerd op platooning,de Vessel Train. Een bemande ‘Leader Vessel’ wordt daarbij gevolgd door één of meer Follower Vessels met minder of zelfs zonder bemanning. Kleinere schepen zullen hierdoor rendabeler worden, waardoor in stedelijke gebieden meer transport via water zal kunnen gaan.

ens

tiebedrijf bv

Een kind kan de was doen…

COLUMN

Meten aan de pijp. In emissieland is het een veelbesproken onderwerp. Na de diverse dieselschandalen in de automobielsector is duidelijk geworden dat de officiele testen op de proefstand niet altijd representatief zijn voor de alledaagse inzet van een verbrandingsmotor. In zekere mate geldt dit ook voor de binnenvaartsector. Maar alle regelgeving ten spijt, het gaat er tenslotte om wat er uit die pijp komt, toch? Een aantal marktpartijen is op dit moment bezig betaalbare mobiele apparatuur te ontwikkelen zodat er aan de pijp gemeten kan worden. Dit is uitermate nuttig voor het verzamelen van data. Beter zou nog zijn wanneer in de toekomst de milieuprestatie van een binnenvaartschip op basis van de werkelijke uitstoot beoordeeld kan worden. Voor NOx-metingen is dit intussen niet zo spannend meer. Dit kan relatief eenvoudig continu gemeten worden. Fijnstof, ofwel roet, is het vervelende jongetje uit de klas. De officiële meetmethodes hiervoor zijn complex en dus duur en lenen zich niet voor toepassing in een mobiel

Koninklijke onderscheiding Roelof Fransbergen

Tijdens de opening van de Maasbrachter havendagen 2017 werd Roelof Fransbergen compleet verrast door Burgemeester Strous van de gemeente Maasgouw. Deze speldde hem de koninklijke onderscheiding op en benoemde hem tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

ALWIN DE KOCK directeur Solfic, partner Xeamos

meetapparaatje. Maar moeten we niet gewoon ‘omdenken’ zoals dat tegenwoordig heet? Immers, wat is een beter bewijs dat de uitlaatgassen schoon zijn dan een wit overhemd achter de pijp te hangen? Kunnen we eens niet wat minder waarde hechten aan de exacte ppm’s en ‘grammen per kilowattuur’, en het witte overhemd weer uit de kast halen? Al jaren terug hebben slimme engineers immers bedacht dat je een stukje overhemd in een meetapparaatje kunt stoppen en na een tijdje kijkt of het verkleurd is. Dit ‘kijken’ kan intussen ook elektronisch. Het is niet zo exact als officiële meetapparatuur, maar toch… een kind kan de was doen.

Fransbergen was voorgedragen vanwege zijn grote verdiensten voor de maatschappij en de binnenvaart. Hij heeft zich ingezet voor de lokale schippersgemeenschap en voor het behoud van het varend cultureel erfgoed. Ook deed hij vrijwilligerswerk voor onder meer het Havenmuseum Maasbracht. Na de oprichting van de VSLB is hij vele jaren algemeen bestuurslid geweest.

4 start-ups in zee met Havenbedrijf Rotterdam Het Havenbedrijf Rotterdam sloot eind juni pilotcontracten met twee start-ups: virtual-reality-training -programma Parable, maritiem augmented- realityaanbieder FEO AR. Met bevrachtingsapp voor de binnenvaart 4Shipping en sanitaire-afvalstoffen-recyclaar Liquid Gold werden intentieverklaringen ondertekend. Deze samenwerkingen komen voort uit het programma van de havengerelateerde accelerator PortXL. Ook 5 andere van deze deelnemers zagen de prestaties beloond met een contract met organisaties als Van Oord, Vopak, Boskalis, Alliander en Stena Line.

A. RULLENS

installatiebedrijf b.v. www.rullensinstallatie.nl f

f

BEDRIJFSPROFIEL

A. Rullens Installatiebedrijf bv is sinds enkele decennia een gevestigde naam binnen de scheepvaart branche. Rullens installeert, onderhoud en reviseert waarnodig de gehele elektrische installatie, van plc-/motorbesturing tot aan de installatie in de woning. Dit voor alle mogelijke type binnenvaart schepen en coasters. Het klanten profiel van Rullens is heel divers; van makelaar, rederij of eindgebruiker allemaal weten ze A. Rullens Installatiebedrijf te vinden. Door onze expertise zijn wij continu werkzaam aan tankers, drooglading- en/of passagiersschepen.

CONTACTGEGEVENS A. Rullens Installatiebedrijf Sterrekroos 11 4941 VZ RAAMSDONKSVEER T. 0162 51 25 36 F. 0162 51 76 25 info@rullensinstallatie.nl

Bij Rullens zijn we op de hoogte van de door de keuringsinstanties gestelde eisen. Wij bouwen dan ook desgewenst volgens de normen van o.a. Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Lloyd’s Register, DNV GL of Buro Veritas (BV). Naast de elektrische installatie werkt Rullens nauw samen met diverse andere partijen om zo een compleet mogelijk pakket aan te kunnen bieden. Hierbij kunt U denken aan onder andere nautische apparatuur, klimaat beheersing, loodgieterswerk, sanitair en tank-/niveaumeting

Scheepvaartadministraties Bedrijfsadviezen Accountancy Fiscaliteit Riegman & Klaverdijk is als onafhankelijk accountantskantoor actief in alle segmenten van het midden- en kleinbedrijf. Kennis, ervaring en een diepgewortelde interesse in onder meer de binnenvaart, zijn de pijlers onder Riegman & Klaverdijk. Een dynamisch bedrijf dat haar huidige vooraanstaande positie in de branche vooral dankt aan de actieve en persoonlijke benadering van cliënten. Tot de cliënten behoren ondernemingen die actief zijn in de binnenvaart, kustvaart, detailhandel, bouw, IT, etc.

Riegman &Klaverdijk B.V. Scheepmakerij 360, 3331 MC Zwijndrecht tel.: 078 625 60 00, fax: 078 625 60 09

info@riegman-klaverdijk.nl www.riegman-klaverdijk.nl


adv_Europort2017_265x195mm.indd 1

12-6-2017 10:12:01

Wij zijn nu

Dräger composiet blusser Dräger composiet blusser

composiet blusser

Wij zijn nu o ok gevestig d in Den He lder W ij zi jn n ook geuveoosktigevestigd gd in Din eldeer enDeHn eHld r

Zoll AED Plus Zoll AED Plus

Zoll AED Plus

Secumar Golf 275 FR AC Secumar Golf 275 FR AC

Dräger DrugCheck 3000 Dräger DrugCheck 3000

Veiligheid Veiligheid aan aan boord boord Dräger Marine & Offshore levert, installeert en onderhoudt

Dräger Marine & Offshore levert, installeert en onderhoudt brandblus-, reddings- en veiligheidsmaterialen brandblus-, reddings- en veiligheidsmaterialen mar Golf 275 FR DrugCheck 3000 aanAC boord van binnenvaartDräger - en zeeschepen. aan boord van binnenvaart- en zeeschepen. Dräger Marine & Offshore Dräger Marine & Offshore Beurtschipperstraat 1 Beurtschipperstraat 3194 DK Hoogvliet 1 Hoogvliet 0103194 295DK 2740 010 295 2740 sales-mo.sd.nl@draeger.com sales-mo.sd.nl@draeger.com

Den Helder Service Center Den Helder Service Koperslagersweg 14f Center Koperslagersweg 14f 1786 RA Den Helder 1786 787 RA 007 Den Helder 0223 0223 787 007 denhelder-mo.sd.nl@draeger.com denhelder-mo.sd.nl@draeger.com

igheid aan boord

www.draeger-mo.com www.draeger-mo.com

r Marine & Offshore levert, installeert en onderhoudt

Elcee is officieel distributeur van Wärtsilä’s schroefasafdichtingen en schroef- en roeraslagers. Snelheid, kennis en service staan bij ons hoog in het vaandel !

Elcee Holland B.V. Kamerlingh Onnesweg 28 3316 GL Dordrecht Tel: +31 (0)78-6544726 www.elcee.nl


S P E C I A L E B I J L A G E O P L E I D I N G S S C H I P

www.stichtingmate.nl


BE SURE WENST DE MATE EEN BEHOUDEN VAART

dolderman

WENST STICHTING MATE VEEL SUCCES

VERZEKERINGEN VOOR SCHEEPVAART, TRANSPORT & LOGISTIEK

www.dolderman.nl Amandelgaarde 2a Postbus 236 3340 AE H.I. Ambacht NL

24 UURS STORINGSDIENST Postbus 266, 3300 AG Dordrecht tel.: +31(0)78 - 613 82 77

Binnenkalkhaven 17, 3311 JC Dordrecht fax: +31(0)78 - 614 48 87 info@dolderman.nl

Tel. Mobiel

00 31 78 684 96 96 00 31 646 13 20 95

www.besure-marine.nl info@besure-marine.nl

Voor een onafhankelijk maatwerkadvies, service en een snelle schadeafwikkeling bent u bij ons aan het juiste adres!

CUMMINS

WIJ WENSEN STICHTING MATE EEN SUCCESVOLLE TOEKOMST!

Fuutweg 2 - 4791 PB Klundert - Holland - Havennummer 460A - Moerdijk +31 (0)78-612 29 52 +31 (0)6-25 02 7173 Chris van Sinttruije +31 (0)6-38 93 5845 Hugo van Sinttruije


r:

SPECIALE BIJLAGE OPLEIDINGSSCHIP MATE

DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 3 DE STROMING COURANT ∠ JUNI 2017 ∠ PAGINA 23

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

‘SPONSORACTIE ISbelangeloos NOG inNIET KLAAR. Binnenvaartondernemers investeren Mate WORD OOK SOUL-MATE. IK KOM Toekomst voor jongeren en schipGRAAG LANGS’

zegt hij. Heijsman wist tot nu toe al zo’n tot nu afgelopen jaar veel oude bekende relaties te ‘Stichting MATE is veel dank Koffie zetten voor de schippers was het tersal tientallen vertelt dat zijn bij kantoor graag een toe bedrijven de MATE te betrekbezoeken en nieuwe relaties op te doen. Een verschuldigd aan bedrijven eerste wat Norbert (16) alle leerde aan boord steentje heeft bijgedragen aan het bijdrage, project. ken. De een doneerde een financiële van mijn hobby’s is netwerken, dus ik heb het die een bijdrage hebben ,,Sociale betrokkenheid ons vroegerteopkunhet die belangrijk was om deisverbouwing met plezier gedaan”, vertelt hij lachend. van de Mate. De afgelopen maanden internaat genoeg bijgebracht. Bovendien is Schipper Sander Kribbe in de stuurhut, die nog nen uitvoeren. Anderen leverden materiaal en/ geleverd aan dedeombouw stak hij enthousiast handen uitvan de het ermenskracht. behoefte aan personeel in de binnenvaart wordt vervangen. of ,,Van douchecabines tot touwen, schip; nancieel natura. Het mouwenfiom het schipoftein verbouwen. Schrijnend en aanverwante bedrijven. garanderen olie, pijpen, elektriciteit en zelfsWe boodschappen, zou fantastisch zijn nog meer Nu volgt hij aan boord deals opleiding tot dezetijdens jongeren een baan alsen zeook hunnu leven weer voor de verbouwing het schip Zijn eigen enthousiasme over het project bracht BAAN OPGEZEGD binnenvaartmatroos. ‘Ik ben echt blij met BBB | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: is toch DE STROMING COURANT ∠ JUNI 2017 ∠ PAGINA 23 ondernemers aanhaken, want ik BINNENVAARThijBUSINESS op de rit hebben.” vaart”, somt hij op. overBORREL op de andere ondernemers. ,,Het Hij complimenteert Ad Heijsman, op wie hij De Mate heeft twee schippers, David Kleindeze kans een toekomst.’ nu schrijnend als er kinderen zijn die vanwege een vind niet op dat degoede sponsoractie een beroep deed om sponsors te werven. Dat jan en Sander Kribbe, die beiden kozen hun is afgelopen. Ik kom graag bijBinnenvaartondernemers hen De Mate is maandenlang verbouwd investeren belangeloos in Mate Geduld baan als (aspirant-)kapitein op te zeggen. tot internaatConny Taheij langs.’ Net als de jongeren die nu aan boord zijn, en opleidingsschip. Soms ontmoette hij een afwachtende houding

‘Er is nog voor geld nodig voor Toekomst jongeren en schip de exploitatie: gasolie,

zijn zij ook door Peter Verheij op de rit geholbij de partijen die hij benaderde. Het duurde niets. Het heeft jaren en engelengeduld namelijk heel wat maanden voordat het schip pen. ,,Wij weten wat die jongens doormaken Hij is een Taheij van de zes tot acht jongeren die Conny gekost om hetwas initiatief van Peter Verheij, pe- daadwerkelijk en het geeft veel voldoening en plezier om wekelijks vier dagen aan boord zullen Koffivere zetten voor de schippers het de vaart worden. ters in vertelt dat genomen zijn kantoorkon graag een smeermiddelen, verzekering, eerste wat Norbert (16) leerdemedewerker aan boord steentje project. dagogisch van zorgorganisatie Heijsman legt nu met hen te werken”, vertelt Kribbe in de blijven om een te eind leren.2015 Jongeren die om uit:heeft ,,De bijgedragen bedrijvenaan diehetaanboden Ad Heijsman is vak sinds betrokken bij ,,Sociale betrokkenheid is ons vroeger op het de Mate. De afgelopen maanden havengelden’ TriviumLindenhof, van de grond te krijgen. materiaal teinternaat stuurhut. Ook Jelle van der Molen loopt trots allerlei redenen zijn uitgevallen uit hetvan reguleverengenoeg of te bijgebracht. installerenBovendien haddenishet Schipper het project. Als medewerker van Maaskade BeSander Kribbe in de stuurhut, die nog stak hij enthousiast de handen uit de er behoefte aanzij personeel in dedirect binnenvaart wordtover vervangen. Met zijn achtergrond in de binnenvaart zag het schip waarmee hij en zijn vrouw liere onderwijs en soms werd ook niet thuis zelf druk, dus konden niet altijd op de vrachters in Zwijndrecht hemmeer gevraagd mouwen om het schip te verbouwen. en aanverwante bedrijven. We garanderen hijboord kansen om op Fien Van der Molen-de Groot vanaf 1979 36 kunnen wonen. MATE aan de slag. We moesten dus weleens om sponsors te benaderen. ,,Vanaf het Nu eerste volgt hij aan de opleiding tot een schip jongeren strucdeze jongeren een baan als ze hun leven weer OPGEZEGD tuur en begeleiding en wal hunen eenschip vak geduld hebben.” jaar veevoer, ijzer, granen en andere droge Zorg, onderwijs engeïnteresseerd. werk komen samen op minder binnenvaartmatroos. ‘Ik kansrijke ben echt blijtoekomst met te bieden op de rit hebben.” Naarmate de verbouwing BAAN tussen moment was ik zeer Ik kom uit Ad Heijsman, medewerker van Maaskade BevrachHij complimenteert Ad Heijsman, op wie hijde De Mate heeft twee schippers, David Kleindeze kans opterechtkomen! eenleren. goede toekomst.’ te lading vervoerde. De schippers binnenvaartschip dankzij Maaskade volgde merkte hij dat het enthousiasme van Het is prachtig dat ze op deze de binnenvaart, hebMate, 25 jaar bevrachtingskanters bracht zijn enthousiasme tot nu toewaren over opruim zo’n een beroep deed om sponsors te werven. Dat jan en Sander Kribbe, die beiden kozen hun 68 toen ze besloten hun schip Zephyr, Bevrachters, TriviumLindenhof en tientalNorbert wasbedrijven als kind alen vaker aan boord groeide. geweestbaanvijftig betrokken organisaties manier de kans krijgen een beroep te leren”, toor Verol gehad en vond het erg leuk om het ondernemers. als jaar (aspirant-)kapitein op te zeggen. De Mate is maandenlang verbouwd tot internaatde jongeren nu aanteboord zijn, en opleidingsschip. gebouwd indie1968, verkopen. ,,Het is heel len toeleveranciers in de binnenvaart Conny die Taheij van een binnenvaartschip. dachtblij ik:dat dathet wilNet als ,,Het is uiteindelijk gelukt ‘Toen en ik ben TROTS zijn zij ook door Peter Verheij opdeze de rit geholmooi dat het nu bestemming heeft. belangeloos een bijdrage leverden.Hij Veel ik later ook wel.’ zo’n succes is.” dat als de jongens de vooropleiding hebben niets. Het heeft jaren en engelengeduld pen. ,,Wij weten wat die jongens doormaken is een van de zes tot acht jongeren die Anders de sloopkungetrotse mensen liepen daarom rond bijwekelijks de of- vier Maaskade Bevrachters BV uit Zwijndrecht gekost om het initiatief van Peter Verheij, pe- nog een aantal zaken gebeuren aan en het geeft veelwas voldoening en plezier dagen aan boord zullen verEr moet afgerond, ze het dan misschien een stageomnaar en opleiding medewerker van zorgorganisatie hendoen te zegt werken”, vertelt de schip. Natuurlijk blijven om eenbesloot vak te leren.om Jongeren die ommetdagogisch deed de van FC Dordrecht, gaan”, Van derKribbe Molen. ficiële ingebruikname in mei. En niet voor samen TriviumLindenhof boord. ,,Ik oud-voorzitter wil graag de recreatieruimte nog wat nu met nen aan boord van in een TriviumLindenhof, van de grond te krijgen. stuurhut. Ook Jelle van der Molen loopt trots allerlei redenen zijn uitgevallen uit het reguschipperskind voormalig binnenvaartopleidingsschip te makenin de enbinnenvaart aankleden. Maar en er zijn ook jongens aan boord over moeten het zelf Met zijn achtergrond zag het schip ze waarmee hij waarmaken, en zijn vrouw maar ik heb een liere onderwijshet en soms ook niet meer thuismogelijk hijMATE: kansen omMaritieme op een schip jongeren strucVan der van Molen-de vanaf en 1979ben 36 ervan overtuigd kunnen wonen.zo ontstond de stichting ondernemer, met hebben. succes. En Heijsman zeerFien aantal die zwemles nodig er is geldisnodig henGroot ontmoet tuur en begeleiding te bieden en hun een vak jaar veevoer, ijzer, granen en andere droge Zorg, onderwijs en werk komen samen op tevreden over het eindresultaat: ,,Het is fijn arbeidstraining en educatie. Arno Lelieveld, voor de exploitatie: gasolie, smeermiddelen, dat dit schip goede jongens te leren. lading vervoerde. De schippers waren ruim en meiden gaat binnenvaartschip Mate, dankzij Maaskade als je jongeren eenalskans kunt geven én een directeur-bestuurder toen ze besloten hunbinnenvaart.” schip Zephyr, Bevrachters, TriviumLindenhof en tiental- van TriviumLindenNorbert was kind al vaker boord verzekering, havengelden. Hetaanis fijn geweest als het 68 jaar opleveren voor de len toeleveranciers de binnenvaart die het schip staat. ,,Het een binnenvaartschip. ‘Toen dacht ik: dat wil baan kuntvan garanderen.” hof, inglimt als hij bij bedrijfsleven ook aan de lopende kosten kan gebouwd in 1968, te verkopen. ,,Het is heel TROTS mooi dat het nu deze bestemming heeft. belangeloos een bijdrage leverden. Veel ik later ook wel.’ Lelieveld:Als ,,Dit is voorzich de bedrijven en voorAnders was het misschien naar de sloop geprachtig: fysiek en Maaskade de sfeerBevrachters eromheen. bijdragen. bedrijven voelen aangesprotrotse mensenis liepen daarom rond bij de ofBV uit Zwijndrecht deeddan dein oud-voorzitter van FC Dordrecht, ficiële ingebruikname in mei. En niet besloot omtrots samenen met TriviumLindenhof ons schroom een sprong hetom diepe, maar als ziet Iedereen voelt zichvoor betrokken, meken, niet contact met mijjeop te gaan”, zegt Van der Molen. Wilt u een bijdrage leveren schipperskind en voormalig binnenvaarthet opleidingsschip mogelijk te maken en hoe Peter en zijn collega’s aan boord het doen deverantwoordelijk. Dat is voor ons een nemen. Ik kom graag langs!” ondernemer, met succes. Heijsman is zeer zo ontstond de stichting MATE: Maritieme met de jongeren, en hoe de jongeren zich inonderliggend doel. De jeugd die vastloopt, of praten over de mogelijkheden tevreden over het eindresultaat: ,,Het is fijn arbeidstraining en educatie. Arno Lelieveld, als jein jongeren een kans fantastisch. kunt geven én een directeur-bestuurder van zetten, is dat een woord: Het is immers ook een verantwoordelijkheid vanTriviumLindenvan sponsoring? baan kunt garanderen.” hof, glimt als hij bij het schip staat. ,,Het Matrozen schip is voor, door,,Dit en ismet de samenleving. It takesis aprachtig: villagefysiek to raise Lelieveld: voorjongeren de bedrijvengemaakt. en voor en de asfeer eromheen. Heijsman is bereikbaar via ons een sprong in gezien, het dat diepe, maar als je ziet voelt zich betrokken, en me- noemt Jongeren die zich gehoord voekid. De Mate is een heelIedereen mooi voorbeeld van trots Op de plek waar voorheen 850 ton lading kon Piet Ad Wassenaar van Maaskade Bevrachters (tweeHeijsman hetniet mooi het project ook hoe Peter en zijn collega’s aan boord het doen deverantwoordelijk. Dat is voor ons een len, voelen hier wel betekenis en krijgen hoe bedrijven dat hebben opgepakt.” worden vervoerd, zijn nu slaapkamers en een de van links) vertelt zijn toehoorders over adheijsman12@outlook.com het teruggeeft de maatschappij: ,,Namelijk met deaan jongeren, en hoe de jongeren zich inonderliggend doel. De jeugd dieiets vastloopt, voldoening.” Piet Wassenaar van Maaskade Bevrachleslokaal te vinden. project. zetten, is dat in een woord: fantastisch. is immers ook een verantwoordelijkheid van Nederlandstalige matrozen. Wie wil datHet niet!

wij wensen

STICHTING

MATE veel succes!

is voor, door en met jongeren gemaakt. de samenleving. It takes a village to raise a Met enkeleschip rederijen hebben we afgesproken Piet Wassenaar van Maaskade Bevrachters (tweeHet bord laat zien hoeveel bedrijven en organisaties stichting MATE hebben gesteund. Jongeren die zich niet gezien, gehoord voekid. De Mate is een heel mooi voorbeeld van Op de plek waar voorheen 850 ton lading kon len, voelen hier wel betekenis en krijgen hoe bedrijven dat hebben opgepakt.” worden vervoerd, zijn nu slaapkamers en een de van links) vertelt zijn toehoorders over het voldoening.” Piet Wassenaar van Maaskade Bevrachleslokaal te vinden. project.

DeDe MATE mogelijkgemaakt gemaakt door: MATEisismede mede mogelijk door: Wij verzorgden de transportbegeleiding

De MATE is mede mogelijk gemaakt door: voor het opleidingsschip Mate en

bedanken hen voor het vertrouwen.

De MATEmogelijk is mede mogelijk gemaakt door: De MATE is mede gemaakt door: LICHTBAK_SCHEEPVAARTJVLAAR.indd 1

LICHTBAK_SCHEEPVAARTJVLAAR.indd 1

info@sleepdienstverschoor.nl · Tel. 06 53 624 624 · www.sleepdienstverschoor.nl NOTARISPRAKTIJK

INTERWAERT NOTARISPRAKTIJK

INTERWAERT

31-03-17 15:39

31-03-17 15:39

G U U R I N K W I N T E R M AN S B E L A S T I N G A DV I S E U R S


De zekerheid van continuïteit 24/7

SERVICE

Sinds 1974 staat bij Breko een gemotiveerd team van gedreven vakmensen dag en nacht, zeven dagen per week, voor u klaar om uw continuïteit te waarborgen. Op onze werf of op elke andere gewenste locatie verrichten wij tal van werkzaamheden zoals onderhoud en reparatie van alle merken dieselmotoren, stuurwerken, hydraulische systemen, keerkoppelingen, (lading)pompen, elektrische installaties of ander soort onderhoud. Breko beschikt over alle faciliteiten die bij onderhoud, reparatie en nieuwbouw van moderne schepen behoren. Snelheid, vakmanschap, kostenbesparing en motivatie zijn kernwaarden die er borg voor staan dat u effectief en efficiënt wordt geholpen, 24 uur per dag, 7 dagen per week!

STEVENDOKKEN ABC DEALER STUURMACHINES EN ROEREN IVR KEURINGSSTATION IJZERWERK TOTAAL ONDERHOUD

Scheepvaartweg 9 3356 LL Papendrecht T +31 (0)78 641 68 68 E info@breko.com www.breko.com

VAN WIJK WERKENDAM WENST DE MATE EN ZIJN BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART

VAN WIJK VAN WIJKBV BV

Biesboschhaven Werkendam VAN N WIJK WERKENDAM FELICITEERT Biesboschhaven N22- -4251 4251NlNl Werkendam Tel. : 0183-502088 FAM. - Fax: 0183-201386 ELBERT MET DE TERRA 2 Tel.E-mail: : 0183-502088 - Fax: 0183-201386 info@vanwijkwerkendam.nl - Internet: www.vanwijkwerkendam.nl WENST DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART E-mail:EN info@vanwijkwerkendam.nl - Internet: www.vanwijkwerkendam.nl

m.nl

WIJ WENSEN

DE LEERLINGEN EN BEMANNING

VAN DE MATE

EEN BEHOUDEN

VAART

PSI is sinds 1998 actief op de markt van de scheepvaart en industrie met het leveren en installeren van pijpleidingsystemen. Onze kracht ligt in de verregaande specialisatie die wij ons op dit terrein eigen hebben gemaakt. Die specialisatie vertaalt zich in het leveren van kwalitatief hoogwaardige oplossingen. Met gekwalificeerde medewerkers werken we aan het realiseren van een grote verscheidenheid aan projecten, zowel voor de scheepvaart, offshore als voor de industrie. PSI biedt vakmanschap, een totaalpakket aan diensten vanuit een open, klantgerichte organisatie met korte, directe lijnen.

CENTRALE LIGGING TOTAALPAKKET BETROUWBAAR RUIME ERVARING VCA GECERTIFICEERD

Scheepvaartweg 9 3356 LL Papendrecht T +31 (0)78 641 68 88 E info@psipiping.com www.psipiping.com

Wij wensen Stichting MATE veel succes en een behouden vaart

 STEVENDOKKEN ABC DEALER STUURMACHINES EN ROEREN IVR KEURINGSSTATION IJZERWERK / REPARATIE TOTAAL ONDERHOUD REVISIE MOTOREN HERMOTORISERING HYDRAULIEK / DRAAIERIJ AFBOUWKADE 140 METER NIEUWBOUW

VAN WIJK WERKENDAM FELICITEERT VAN WIJK WERKENDAM FELICITEERT FAM. ELBERT MET DE TERRA 2 FAM. ELBERT MET DE TERRA 2 EN WENST DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART

EN WENST DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART Scheepvaartweg 9, 3356 LL Papendrecht T +31 (0)78 641 68 68 • E info@breko.com www.breko.com


SPECIALE BIJLAGE OPLEIDINGSSCHIP MATE

DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 5

Piet Wassenaar van Maaskade Bevrachters

‘UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN BEDRIJFSLEVEN, OVERHEID EN JEUGDZORG’ In de Drechtsteden en Rijnmond vaart sinds enkele weken een bijzonder binnenvaartschip rond. De MATE vervoert geen goederen, maar biedt jongeren die maatschappelijk gezien buiten de boot dreigen te vallen, kans om kennis te maken met de binnenvaart en een vak te leren. MATE staat voor Maritieme Arbeidstraining & Educatie. Conny Taheij

Piet Wassenaar en Edwin Swets van Maaskade Bevrachters uit Zwijndrecht zijn vanaf 2013 betrokken bij het project, dat van alle partijen een lange adem heeft gevraagd. Maar nu het schip vaart, klinkt er alleen maar trots op het eindresultaat, de inzet en bijdragen van vele sponsors en volharding van de initiatiefnemer Peter Verheij van TriviumLindenhof. Hij was het die de mannen van Maaskade Bevrachters opzocht en zijn plannen ontvouwde. Verheij, werkte zelf in de binnenvaart voordat hij jeugdbegeleider en jobcoach werd. Hij bedacht hoe goed het zou zijn als jongeren die – door wat voor omstandigheden ook – het thuis moeilijk hebben of niet meer thuis kunnen wonen een plek krijgen aan boord en er een vak leren. Om hen zo een toekomst te geven in de

maritieme sector. Bijkomend voordeel: de sector kan momenteel wel personeel gebruiken, dus na hun opleiding kunnen de jongeren op een schip of bij toeleveranciers aan de slag.

Sponsoring

Piet Wassenaar (r) en Edwin Swets van Maaskade Bevrachters uit Zwijndrecht zijn vanaf 2013 betrokken bij het project. Foto: Conny Taheij

,,Na goed overleg met TriviumLindenhof, die ook aan het idee van een opleidingsschip moest wennen, besloten we op zoek te gaan naar een passend schip. Het drogeladingschip Zephyr was goed geschikt te maken voor slaap-, leef- en lesvertrekken”, vertelt technisch manager Swets. Volgens de begroting was er wel zo’n 350.000 euro nodig voor de ombouw en inrichting. CEO Piet Wassenaar: ,,Wij hebben

Maaskade Bevrachters B.V. is een efficiënte en betrouwbare partner voor het vervoer van ongevaarlijke vloeistoffen over de binnenwateren, door heel Europa. Maaskade Bevrachters en zijn 55 binnentankvaartschepen staan garant voor optimale logistieke oplossingen voor de plantaardige en eetbare oliënmarkt, fermentatie- en veevoederindustrie én in de papierindustrie en dedicated producten in de nichemarkt. Maaskade Bevrachters beschikt over de grootste vloot van binnentankvaartschepen voor het transport van niet-gevaarlijke producten.

oud-bevrachter Ad Heijsman ingeschakeld die via zijn contacten fantastisch veel sponsoring wist binnen te halen. Ook de gemeente Dordrecht heeft bijgedragen en TriviumLindenhof heeft bij wijze van spreken elk fonds aangeschreven. Dat heeft geleid tot een prachtig resultaat. Een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en jeugdzorg.”

Betrokken Voor Wassenaar was het de eerste keer dat hij in contact kwam met jeugdzorg. ,,Natuurlijk lees of hoor je er weleens iets over. Maar door dit project heb ik heel andere mensen leren kennen in een heel andere wereld dan de onze. Dan raak je vanzelf betrokken. In het bedrijfsleven gaan we soms wel eens te hard, maar de bestuurders hadden werkelijk engelengeduld. Zoals bestuurder Arno Lelieveld zegt: ‘Deze jongeren zijn onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij als bedrijfsleven moeten mogelijkheden voor hen creëren, en dan moeten ze de kansen zelf pakken.” Wassenaar neemt zijn petje af voor het doorzettingsvermogen van initiatiefnemer Peter Verheij. Wassenaar: ,,We hebben de jongeren leren

Gespecialiseerd in het transport van ongevaarlijke vloeibare produkten met binnenvaartschepen in Europa:

Structuur Swets: ,,De verhalen van die jongeren kunnen je echt raken. Vanuit ons eigen bedrijf hebben we ook ervaring met jonge jongens aan boord, waar toch ook een stukje opvoeding wordt meegegeven door de schipper en de collega’s. Datzelfde gebeurt aan boord van de MATE. Er is een regime, regelmaat, orde, structuur. Veel jongens hebben daar baat bij.” Maaskade Bevrachters blijft betrokken bij de stichting, waarvan Piet Wassenaar de penningmeester is. ,,Het was een flinke opgave, maar we zijn trots op wat er is bereikt dankzij de bijdrage van vele ondernemers.”

WIJ WENSEN DE STICHTING MATE VEEL SUCCES

o.a. - Plantaardige olie en vetten - melasse - vinasse - ligno - urea -waterglas - pekelwater - calcium chloride - slurry - vloeibare veevoeder

kennen, hun verhalen gehoord en we hebben al ervaren wat voor positieve veranderingen en effecten het voortraject van de verbouwing op hen hebben gehad. Enkele van hen hebben ook meegeholpen aan de ombouw van het schip: schilderen, schoonmaken, opruimen. Een jongen kwam dagelijks door weer en wind van Mookhoek naar de werf in Ambacht fietsen. Zo gemotiveerd was hij om een bijdrage te leveren. Dan weet je ook waarvoor je je inzet voor dit project.”

Maaskade Bevrachters heeft de beschikking over meer dan 50 tankschepen met een capaciteit van 500 tot 3500 ton

Maaskade Bevrachters B.V

Maaskade Bevrachters Belgium N.V.

Maasboulevard 268 3331 ML Zwijndrecht, Nederland Telefoon: +31(0)78 - 68 20 900 Fax: +31(0)78 - 68 20 078 Email: post@maaskade.nl

Voorhavenlaan 14 T B-9000 Gent, België Telefoon: +32 9 330 31 56 Fax: +32 9 330 31 58 Email: Info@maaskade.be


SPECIALE BIJLAGE OPLEIDINGSSCHIP MATE

DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 6

MATE VANBUITEN EN VANBINNEN BIJZONDER De MATE is niet alleen bijzonder vanbuiten, maar ook vanbinnen. Het binnenvaartschip biedt plaats aan slaapplekken, een leslokaal, een recreatieruimte en een werkplaats. Ook de bemanning is anders dan anders. Jongeren van jeugdzorginstelling TriviumLindenhof in Dordrecht krijgen er een vakopleiding. Conny Taheij

Eind 2014 heeft de stichting MATE de Zephyr aangekocht, dat voorheen 850 ton droge lading kon vervoeren. Reguliere binnenvaartschepen hebben maar beperkte mogelijkheden als je zo’n twaalf mensen onderdak moet bieden. ,,Door de afwijkende constructie met twee

laadruimen en een stuurhut en woning midscheeps was dit schip wel geschikt te maken”, vertelt technisch manager Edwin Swets van Maaskade Bevrachters. Hij begeleidde het vooronderzoek, de aankoop en de ombouw.

Extra vloer In het achterruim werd een stalen vloer geplaatst, waardoor beneden ruimte ontstond voor een recreatievertrek met banken en een tafeltennistafel. Daarboven werden vijf hutten gebouwd, een leslokaal met computers, een keuken en sanitair. Leerlingen van het Da Vincicollege timmerden de bedden en de kasten voor de slaapvertrekken. De woning werd geschikt gemaakt voor de schippers en de begeleiding. En in het verhoogde voorruim is een werkplaats ingericht met werkbanken, een motor waaraan de jongeren leren sleutelen, kasten vol gereedschap. Maar waar ze ook basisvaardigheden leren als touwen splitsen en EHBO leren toepassen.

Haalbaar

Op de nieuwe vloer zijn onder meer vijf hutten en een leslokaal gebouwd.

Maar voordat het zover was, zijn er heel wat jaren verstreken. Het plan van initiatiefnemer Peter Verheij dateert van 2013. TriviumLindenhof heeft het verder uitgewerkt en Maaskade Bevrachters onderzocht de technische mogelijkheden en heeft gekeken of het reglementair haalbaar was. Ook een expertisebureau en de

In de werkplaats hangt de werkkleding netjes klaar.

scheepvaartinspectie werden ingeschakeld om het project te beoordelen. Er moesten immers accommodaties worden gemaakt voor maximaal elf personen: leerlingen en begeleiders. Ook werd een begroting gemaakt voor de verbouwing en een exploitatieplan. Swets: ,,Er was ook nog een idee om lading te vervoeren, maar dat is uiteindelijk afgeblazen omdat het te risicovol was en we niet wilden concurreren met het economisch transport.”

Bijdrage leveren Voor de ombouw en uitrusting was een bedrag van 350.000 euro nodig. Door bijdragen uit fondsen, van de gemeente Dordrecht en veel sponsors uit de maritieme sector, zowel financieel als in natura, kon vanaf 2015 echt worden verbouwd. ,,De scheepswerf, de timmerman en de elektricien waren de grootste kostenposten. Soms kon de verbouwing niet verder omdat er even geen geld was, of omdat bedrijven die een bijdragen wilden leveren geen personeel vrij kon maken om klussen op de MATE uit te voeren”, vertelt Swets. Initiatiefnemer Peter Verheij van TriviumLindenhof wist ook allerlei materiaal bij elkaar te

E

scharrelen om het schip compleet te maken. De MATE vaart al rond, maar is nog niet geheel klaar. Er komt nog een autokraan op het voordek en een nieuwe stuurhut is geregeld. Swets vervolgt: ,,Er waren best wel wat mensen die dachten dat het project niet meer van de grond zou komen, omdat er zoveel tijd overheen ging. Maar naarmate de ombouw vorderde, ontstond er steeds meer enthousiasme. Daar stond ik versteld van en was ik heel blij mee. Het project voor en met deze jongeren spreekt mensen echt aan.”

doneert scheepsbenodigdheden aan

Stichting MATE Wij wensen de leerlingen in opleiding een rechte koers naar een mooie toekomst. Met volle vaart vooruit! +31 (0)78 - 750 16 36 - www.allroundshipsupply.com - info@allroundshipsupply.nl - Aventurijn 300 - 3316LB Dordrecht


SPECIALE BIJLAGE OPLEIDINGSSCHIP MATE

DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 7

Jeugdzorginstelling TriviumLindenhof beaamt:

‘HET IS EEN WIN-WINSITUATIE VOOR IEDEREEN’ Er heerst een flinke bedrijvigheid aan boord van het opleidingsschip MATE. Een Franse bevrachter, die naast het schip aan de kade bij Koedood ligt, wil er tussenuit, en er moet dus even gemanoeuvreerd worden om ruimte te maken. Peter Verheij maakt van de gelegenheid gebruik om een bootsman-in-opleiding de fijne kneepjes van het omleggen van meertouwen bij te brengen.

van: in plaats van dat bedrijven besloten alleen geld te geven, kwamen ze helpen en gaven ze spullen. Iedereen kent wel een gezin met problemen of een jongere die het in zijn eentje niet redt. Ik denk dat dat de grote betrokkenheid voor een deel verklaart. En het enorme enthousiasme dat van Peter Verheij uitstraalt natuurlijk, want het is zijn idee geweest, en hij mag best een keer in het zonnetje worden gezet.”

Win-win

Margot Heesakker

,,Deze man was een opticien, dus als je wilt kan hij meteen even naar je bril kijken!”, grapt Verheij met een blik achterom. Even later maakt hij tijd om voor de krant uit te leggen hoe het eigenlijk allemaal begonnen is, dat idee voor een opleidingsschip voor jongeren die thuis, in de samenleving of in de reguliere hulpverlening niet uit de voeten kunnen. ,,Ik zat al in het scheepvaartonderwijs, maar in die tijd – ik heb het over ruim vijftien jaar geleden – werd van alles wegbezuinigd. Ook de opleiding voor wat men toen nog ‘moeilijk opvoedbare jongens’ noemde. Ik vond dat heel erg jammer, en ik ging op eigen initiatief binnen mijn netwerk jongeren plaatsen op binnenvaartschepen. Dat heb ik een jaar of tien gedaan.”

TriviumLindenhof ,,Ik werkte inmiddels bij TriviumLindenhof, een regionale organisatie voor jeugd- en opvoeg-

Arno Lelieveld, Peter Verheij, Edwin Swets en drie vaste bemanningsleden van de MATE.

hulp. Toen schreef ik een plan. Dat plan zwierf een tijdje rond, en kwam uiteindelijk bij Maaskade Bevrachters terecht. Die wilden er weleens

Dat duurde een tijd, je wilt niet weten hoeveel schepen we hebben bekeken! Totdat we de Zephyr vonden. Nadat we die hadden gekocht,

‘Het mooie aan de samenwerking is de enorme betrokkenheid van alle partijen’ over praten. Ik heb het over Edwin Swets en Piet Wassenaar, die vanaf dat moment cruciaal zijn geweest voor het verwezenlijken van de droom.”

Zephyr wordt MATE Het duurde al met al nog vier jaar voordat de MATE daadwerkelijk werd opgeleverd. Verheij: ,,Eerst moest er een schip worden gevonden.

moesten we gaan nadenken over hoe we de verbouwing gingen financieren.” Uiteindelijk verliep dat proces soepel, dankzij het enthousiasme van bedrijfsleven en ondernemers. Arno Lelieveld, directeur-bestuurder van TriviumLindenhof, is zichtbaar enthousiast als hij erover vertelt: ,,Het mooie aan de samenwerking met Maaskade Bevrachters vind ik de enorme betrokkenheid van alle partijen. De sponsorwerving is daar een mooi voorbeeld

Intussen is het Franse schip weggevaren en kan er een foto gaan worden genomen. Daar mobiliseert Peter iedereen aan boord voor: ,,Dit zijn de mensen om wie het gaat. Jammer dat je niet eerder op de dag bent gekomen, toen waren er nog meer jongens, nu zijn we maar met z’n vieren.” Hij vervolgt: ,,Morgenochtend om kwart over acht is iedereen weer present. Ook de jongens voor wie ‘op tijd komen’ altijd een grote uitdaging was, staan elke dag klaar om aan de slag te gaan. Ze hebben een doel in het leven, voelen zich nuttig. Het is een win-winsituatie, voor hen en ook voor ons.” Over de verbouwing is Peter zeer te spreken. ,,Jongens van het Hout- en Meubelcollege kwamen zelf de banken aftimmeren. Een schipper kwam een boormachine brengen. Mensen kwamen in hun vrije tijd helpen. En ook de jongeren hebben keihard gewerkt om de ruimten om te bouwen. Het was echt geweldig, er was zoveel goodwill.” En zo veranderde de Zephyr van een schip dat droge lading vervoerde in de MATE, een schip waar jongeren kunnen wonen, werken en leren. De ligplaats bij Koedood is een tijdelijke. Binnenkort verhuist de MATE terug naar de inmiddels vaste stek aan de Schuttevaerskade, in de Dordtse Riedijkshaven.

'Ze zeggen dat ik opvliegend ben. Ik zeg: ik stijg boven de rest uit.'

'Ze zeggen dat ik beschadigd ben. Ik zeg: een paar krasjes, verder zo goed als nieuw.' TriviumLindenhof gelooft dat ieder kind een eigen talent en kracht bezit en helpt hen dit te ontwikkelen. Zodat alle kinderen veilig en gezond opgroeien en zo zelfstandig mogelijk en waardig kunnen meedoen in de samenleving.

In • • • • •

Dordrecht bieden we o.a.: Hulp thuis bij gezinnen Dagbehandeling voor kinderen tot 7 jaar Leefgroepen en fasehuizen Gezinshuizen Crisisopvang

www.triviumlindenhof.nl | info@triviumlindenhof.nl T 088 8928800


ST I C H T I N G M AT E B E DA N K IN HET DOOR HUN GES


www.stichtingmate.nl

ANKT AL HAAR SPONSORS ESTELDE VERTROUWEN


Stolt-Nielsen Inland Tanker Service NAVIGATION

&

COMMUNICATION

WITHOUT

BORDERS

Vervoer van hoogwaardige chemieproducten met roestvaststalen schepen en vervoer van bulkchemicaliën en minerale olieproducten met gecoate schepen. Transportation of specialty liquid chemicals in sophisticated stainless steel tankers and of commodity chemicals and oil products in coated tankers.

KIES OOK VOOR

WIJ WENSEN DE STICHTING MATE VEEL SUCCES

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN VOOR NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INTERNET VIA DE SATELIET

Dutch Marine Technology B.V. Industriestraat 6-G • 3371 XD Hardinxveld-Giessendam Tel: 010-890 00 41 •info@dmtbv.nl • www.dmtbv.nl 0191578.pdf 1

WENST STICHTING MATE VEEL SUCCES

29-5-2017 16:25:02

Stolt-Nielsen Switzerland AG

Stolt-Nielsen Inland Tanker Service B.V.

Baarerstrasse 149 Zug, Switzerland Tel : +41 41 766 30 20 Fax : +41 41 710 26 66 SNSAGBargemanagement@stolt.com

Westerlaan 5 3016 CK Rotterdam, The Netherlands Tel : +31 10 299 66 88 Fax : +31 10 892 08 61 SNITS@stolt.com

“De juiste werknemers

“De juiste werknemers en werkgevers bij elkaar en werkgevers bijMATE elkaar Wij wensen brengen is wat de ons drijft.” brengen is wat ons drijft.” en haar bemanning Bezoek onze stand tijdens Bezoek onze stand tijdens

Europort 2015 stand nummer 7200 Maritime Industry 2017 Bezoek onze stand tijdens Bezoek onze stand tijdens veel succes! 3 t/m 6 november Ahoy Rotterdam Gorinchem - Standnummer 204 7200 Europort 2015 stand Maritime Industry 2017nummer 3Inland t/m 6 november Rotterdam Gorinchem -| Standnummer 204Masters | Nautical Shipping Offshore Ahoy Cruise Inland Shipping | Offshore | Nautical Cruise Masters

Handel - en Scheepvaartbedrijf O. Slokkers B.V. houdt zich bezig met allerlei aspecten van de scheepvaart, waaronder handel in alle mogelijke drijvende objecten. Daarnaast exploiteert Handel - en Scheepvaartbedrijf O. Slokkers B.V., veelal met compagnons kapiteins /mede-eigenaren, schepen en duwbakken. Een aantal schepen wordt in nichemarkten geëxploiteerd. Hierbij valt te denken aan Ro-Ro schepen en speciale tankers voor het vervoer van o.a. slurry en kiezelzuur.

HANDEL- EN SCHEEPVAARTBEDRIJF

O. SLOKKERS BV Veerplein 57, 3331 LD, Zwijndrecht Nederland

 +31 (0) 78-6816000  +31 (0) 78-6819999

 info@slokkers.nl www.slokkers.nl

Voor de juiste match, kijk op www.swetsgroup.nl of bel 085 4840200

Voor de juiste match, kijk op www.swetsgroup.nl of bel 085 4840200


SPECIALE BIJLAGE OPLEIDINGSSCHIP MATE

DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 11

De MATE-ombouw vond plaats op scheepswerf 't Ambacht

'EEN GOED INITIATIEF MET DE JUISTE GOALS' Sommige mensen zijn echt niet weg te denken in de binnenvaartwereld en daar is Ab de Leeuw er een van. Een gezellige man met zijn hart op de juiste plaats. Pretlichten van ogen die staan op plezier en een gezond gemotiveerde instelling. Ab als directeur-eigenaar en zijn team aan vakmensen draaien scheepswerf ‘t Ambacht. Heike Pikaart-Elbert

‘Never change a winning team’, die vlieger gaat hier zeker op, want Ab heeft hier al rond

de veertig succesvolle dienstjaren achter zijn naam. De werf zelf bestaat pak ‘m beet al honderd jaar, dus er is geen twijfel over mogelijk: door de tijd is alles hier wel voorbijgekomen en draaien ze nergens hun handen meer voor om. Altijd een hartelijk welkom op de ‘werf van De Leeuw’.

wijze. En hoe fijn is het voor de ondernemers als daar altijd weer dat vertrouwde gezicht opduikt tijdens een borrel, party, open dag of event... ‘Aan de klauw kent men De Leeuw’; een goed gesprek, een bijpassend drankje en een geintje op z’n plaats. Een man van zijn woord. ‘Wordt geregeld’, en dat wordt het ook.

Goed gesprek

Groot hart

Ab de Leeuw.

En, zoals het een gezonde organisatie betaamt draait deze niet vanzelf. Het vergt een ‘ijzeren’ discipline dat je na jaar en dag met een ‘stalen’ gezicht kunt zeggen, ook na de wat mindere periodes: ,,We zijn er nog!” Met een zeer groot netwerk, waar Ab veel tijd en energie insteekt, is het werk dan ook eigenlijk nooit klaar en het verschil tussen vrije tijd en werktijd bijna niet meer van elkaar te onderscheiden. Het loopt als het ware in elkaar over op ongedwongen

Een goed karakter gaat vaak samen met een groot hart. En zo gebeurde het dat Ab de Leeuw met zijn werf ‘t Ambacht hoofdsponsor werd van stichting MATE. ,,Ik vind het een goede gedachte om die kinderen een ondersteuning te bieden. Eigenlijk zijn er veel te weinig van dit soort initiatieven. Dus ja, toen Piet Wassenaar en Ad Heijsman tegenover me kwamen zitten en ze het voorstel indienden om sponsor te worden, heb ik ja gezegd. Hier op de werf werd het schip omgebouwd van vrachtschip tot passagiersschip. Tja, het begint

jongens op de vloer. Ze waren enthousiast. Een stageloper van Loket vond het zelfs zo leuk dat hij zich na de oplevering heeft opgegeven voor het traject dat stichting MATE biedt. Een goed initiatief met de juiste goals als je het mij vraagt.”

‘Eigenlijk zijn er veel te weinig van dit soort initiatieven’

081045_T_Poster:A2

Ab de Leeuw: 'Scheepswerf 't Ambacht is net een garagebedrijf waar om de drie à vier weken schepen worden voorzien van nieuwe papieren.'

met wat ijzer en uiteindelijk wordt het dan een hele verbouwing”, vertelt Ab lachend. De oude den is opgehoogd en daar is een nieuw dek op gelegd. De woning is verplaatst en voorop is er een ruimte gecreëerd voor een bijboot en dat soort benodigdheden. ,,Eigenlijk een complete metamorfose... Het was een leuk project om mee bezig te zijn. Je merkte het ook aan de

23-04-2008

10:23

Pagina 1

Thuis in Thuis in de scheepvaart e scheepvaart 081045_T_Poster:A2

23-04-2008

10:23

Voortgang bewaken Voor nu blijft Ab de Leeuw voorlopig nog lekker doen wat hij altijd met heel veel plezier doet en heeft gedaan. Zijn zoon, Mitchel de Leeuw van 21 jaar werkt tegenwoordig ook op de scheepswerf. Je zou kunnen zeggen dat hij op subtiele wijze wordt klaargestoomd voor de toekomst. ,,Mitchel is nog jong, we zullen zien wat de toekomst brengt. Opvolging behoort tot de mogelijkheden maar nu is dat nog niet aan de orde.” Op de vraag waar de werf ‘t Ambacht voor staat, antwoordt De Leeuw: ,,We zijn net een garagebedrijf waar om de drie à vier weken schepen worden voorzien van nieuwe papieren.” Alles draait om tijd. De voortgang bewaken en plannen zijn twee competenties waar dit bedrijf in uitblinkt. Dat weerspiegelt in De Leeuw en zijn timemanagement. Hij maakt zich inmiddels weer op voor het volgende netwerkevent op de golfbaan in Rhoon. Op de werf klinken de ‘stalen drums’, alles loopt en alles draait, dat bewaakt De Leeuw.

Pagina 1

'T AMBACHT WENST DE MATE EEN LEERZAME VAART

Scheepswerf en Machinefabriek Machinefabriek’t’tAmbacht AmbachtB.V. B.V. Scheepswerf en Noordeinde LWAA Hendrik idoIdo ambacht Nieuwe Bosweg34• IPostbus Postbus14 14• •3341 3340 Hendrik Ambacht Tel. (078) (078) 681 Fax. (078) (078) 681 Tel. 68141 4177 77• Fax. 68150 5056 56 E-mail: post@scheepswerfambacht.nl post@scheepswerfambacht.nl • internet: www.scheepswerfambacht.nl E-mail: www.scheepswerfambacht.nl Scheepswerf en Machinefabriek Machinefabriek’t’tAmbacht AmbachtB.V. B.V. Scheepswerf en Noordeinde LWAA Hendrik idoIdo ambacht Nieuwe Bosweg34• IPostbus Postbus14 14• •3341 3340 Hendrik Ambacht Tel. (078) (078) 681 Fax. (078) (078) 681 Tel. 68141 4177 77• Fax. 68150 5056 56 E-mail: post@scheepswerfambacht.nl post@scheepswerfambacht.nl • internet: www.scheepswerfambacht.nl E-mail: www.scheepswerfambacht.nl


wij wensen

STICHTING

MATE veel succes!

Wij verzorgden de transportbegeleiding voor het opleidingsschip Mate en bedanken hen voor het vertrouwen.

‘ Wij wensen stichting MATE heel veel succes ’

TeamCo Shipyard BV Bakkersdam 1a 5256 PK Heusden

T. +31 (0)416 665500

THE CONNECTING SPECIALIST

info@teamcoshipyard.nl www.teamcoshipyard.nl

info@sleepdienstverschoor.nl · Tel. 06 53 624 624 · www.sleepdienstverschoor.nl

WIJ WENSEN DE MATE EEN BEHOUDEN VAART

WIJ WENSEN DE STICHTING MATE VEEL SUCCES

Westpier 28 3331 MK Zwijndrecht irving nathalie@catonovo.nl • 078-6123424

Trendco BV Merwekade 77, 3311 TH Dordrecht 078 681 86 66


SPECIALE BIJLAGE OPLEIDINGSSCHIP MATE

DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 13

Binnenvaart wil niet meer zonder VE-screen

OOK OP DE MATE DUURZAME PVC-VLOER VE-woning- en – scheepsstoffering is hét adres voor een mooie totale kwaliteitsstoffering aan boord. Schippers willen inmiddels niet meer zonder het innovatieve VE-screensysteem. Ook de pvcvloeren bewijzen hun nut in de binnenvaart, zo ook in de MATE. Evelien Baks

Jarenlange expertise, kennis van de binnenvaart en een grote range van kwaliteitsproducten. Dat zijn al tien jaar lang de belangrijke troeven van woninginrichtingswinkel VE-woning en scheepsstoffering in Krimpen aan de Lek. Met name de VE-stuurhuiszonwering is een groot succes onder schippers. Eigenaar Marcel Verschoor en vader Piet snappen wel waarom. ,,De zonwering biedt volop voordeel aan boord. Deze kan de temperatuur in de stuurhut wel tot 8 graden doen zakken. Ook blijft alle apparatuur goed leesbaar. Allemaal redenen om de ramen te voorzien van een foliegordijn van VE-screen.”

Expertise Dat screen werd enkele jaren geleden ontwikkeld in eigen huis. VE weert het scherpe zonlicht doeltreffend zonder concessies te doen aan het zicht naar buiten. Inmeten doen de specialisten zelf. Piet Verschoor, zeer bekend in de binnenvaart, heeft er zijn persoonlijke expertise

van gemaakt. ,,Elk screen dient tot op de millimeter perfect te worden ingemeten. Dan komt de VE-screen tot zijn recht. Elke zonwering is, kortom, maatwerk”, legt hij uit. VE-woning en -scheepsstoffering heeft inmiddels naam in binnen- en buitenland als dé interieurinrichter op het water. Piet Verschoor begrijpt waarom klanten uit Nederland, en steeds meer uit België, bij hen aankloppen voor een nieuwe inrichting. ,,Een schip inrichten vergt kennis van hoe het aan boord toegaat. Ook het leggen van tapijt is immers niet hetzelfde als in een woning. Voor een fraai resultaat, ook rondom de stuurhut, is specialisme nodig. Dat kunnen wij bieden.”

Duurzame vloer

Piet Verschoor en medewerkster Claudia van VE-woning en scheepsstoffering.

Steeds meer schippers gaan voor bijvoorbeeld een duurzame pvc-vloer aan boord. Ook op de MATE werden vele vierkante meters pvc gelegd, waaronder in alle slaapvertrekken. ,,Het is een goed product, verkrijgbaar in verschillende toplagen, warmtegeleidend, zeer onderhoudsvriendelijk en een grote keuze in design. Pvc is bijna niet te onderscheiden van echt hout. Het is hét antwoord van deze tijd op de vloerbedekking. Ook op de MATE ziet het er strak uit. We hebben overigens ook alle rolgordijnen geleverd voor het schip”, zegt Piet Verschoor. Omdat niet alle ondervloeren altijd 100 procent vlak zijn, is er het concept BeautiFloor als passend antwoord. Dit betreft een laminaatvloer met een toplaag van pvc die ook over elektrische vloerverwarming heen zijn diensten bewijst. Voor rederijschepen ook een adequate oplossing, want elke (steevast drukbelopen)

vloer kan desgewenst worden gelegd in de bedrijfskleuren. Ook voor het onderhoud van de pvc-bedekking is VE-woning- en –scheepstoffering het juiste adres. ,,Schippers maken graag een stop in de buurt zodat ons team alle items aan boord de juiste beurt kan geven. Het zorgt ervoor dat de producten gedurende vele jaren zonder problemen functioneren.”

Als een huis In tien jaar tijd is de winkel uitgegroeid tot een belangrijke speler in de woninginrichting. Met een team van inmiddels tien personen, waarvan drie permanent in de winkel, reist VEwoning- en scheepsstoffering het land – en België – door om klanten te ondersteunen. Dat

er op veel boten tegelijk wordt gewerkt, is geen uitzondering. Van matrassen tot beddengoed en stoffering: de experts worden vaak ingehuurd om het geheel onder handen te nemen. Dat gebeurt ook voor het renoveren van (scheeps)interieurs. Een totale opknapbeurt is geen uitzondering. In samenwerking met specialisten op andere terreinen kunnen ze aan bijna elke opdracht voldoen. Vader en zoon Verschoor weten van wanten. Dat bewijzen zij graag op locatie. ,,In de binnenvaart weten ze wat ze aan Verschoor hebben. Service hebben we hoog in het vaandel. Het is net als in een huis. Om het mooi te houden en naar behoren te laten werken, is onderhoud noodzakelijk. Als VE-woning- en scheepsstoffering weten we precies wat dat inhoudt.”

UW PARTNER IN ZONWERING & STOFFERING OP MAAT

VE-SCREEN.NL WENST DE MATE EEN BEHOUDEN VAART

VE-woning en scheepsstoffering Ve-stoffering is een betrouwbare partner, denkt met u mee en weet wat kwaliteit is of het nu gaat om uw woning, schip of kantoor. Onze kracht is de ervaring en goede samenwerking met u als klant, de interieurbouwers en andere aannemers zodat alles perfect op elkaar afgestemd en opgeleverd wordt. Ook voor uw (her)stoffering van banken en stuurstoelen tot aan matrassen en bed textiel. En natuurlijk het plaatsen van onze eigen Ve-screen zonwering.

VE

SCREEN SUN PROTECTION

Hoofdstraat 23/25 - 2931 CE - Krimpen a/d Lek T 0180-519071 F 0180-554747 E-mail ve-stoveringwinkel@kpnmail.nl ve-stofferingwinkel@kpnmail.nl

www.ve-screen.nl


G UURINK W INT ERM AN S B E L A S T I N G A DV I S E U R S

g

Rotterdamse aanpak

Korte lijnen

Sinds 1991

Wij hebben altijd een 100% no nonsense aanpak.

Direct oplossingsgericht resultaat.

Al jaren hart voor de zaak.

WIJ WENSEN DE STICHTING MATE VEEL SUCCES MET HET NIEUWE OPLEIDINGSSCHIP

Guurink Wintermans Belastingadviseurs is een Rotterdams kantoor met een eenvoudige strategie: klanten optimaal adviseren en hen bijstaan bij hun gang over het kronkelige financiële pad. Wij werken liever aan oplossingen, dan dat we breien aan zich steeds uitdijende procedures. Korte lijnen, goede bereikbaarheid, aandacht voor iedere klant. Niet uit, maar op de hoogte. Een klein kantoor wellicht, maar wel één met grote slagkracht en een eigen smoel. Geen marmer of schone schijn, maar heldere adviezen, sluitende administraties en scherpe aangiften (uiteraard binnen de grenzen van de wet). Guurink Wintermans • Schiedamsedijk 47b, 3011ED Rotterdam • Postbus 21876 3001 AW Rotterdam E: info@guurink.nl • T: 010 - 433 39 00 • F: 010 - 404 92 26

DE STROMING MEDIA

OOK VOOR AL UW RECLAMEUITINGEN

 KERSTKAARTEN ROLL UP BANNERS STEIGERFRAME BANNERS BEURSWANDEN VISITEKAARTJES BRIEFPAPIER FOLDERS/FLYERS POSTERS ETC.

OOK DE MATE VERTROUWT OP DE KWALITEIT VAN

VOOR MEER INFORMATIE: INFO@DESTROMINGMEDIA.NL OF 078 6454286

Mobene B.V. Tel: +31 (78) - 204 04 40 • +31 (6) 23559434 • info@mobene.nl

www.mobene.nl


1 KOEDOOD

24 HOUR SERVICE

'DIESELSERVICE B.V.

WIJ WENSEN DE MATE EEN BEHOUDEN EN LEERZAME VAART

é)

• MITSUBISHI

WÄ�TSILÄ

.... DIESEL ENGINE

Koedood Dieselservice B.V. - Frankepad 1 - 3341 LV Hendrik-Ido-Ambacht T +31 (0)78 6813127 - F +31 (0)78 6812025 - @ info@koedood.nl - 1 www.koedood.nl

MAKES THE DIFFERENCE

industrial and maritime heating systems

WENST DE MATE EEN BEHOUDEN VAART VERWARMINGSSYSTEMEN

Heatmaster

Grotenoord 1 3341 LT Hendrik-ido-Ambacht The Netherlands Tel. +31 78 68 234 04 info@heatmaster.nl www.heatmaster.nl

● ● ●

thermische olie heet water afvoergassen ketels binnenvaart

Snel en flexibel • Hoogste rendement Snel en flexibel • Hoogste rendement • Kwaliteit

WENST DE MATE VEEL SUCCES


DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 17

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Beestjes in de lading MET RECHT

geen ongedierte zit. Alleen de bloem die met de Artemis is vervoerd, is vervuild, en dat wijst erop dat het probleem toch echt bij de Artemis ligt.

SCHADECLAIM

Ynke Ooykaas, advocaat van VANDIJK Advocaten uit Rotterdam, belicht elke maand een juridische kwestie.

De verzekeraar van de lading legt een forse claim bij Schrauen. Hij wendt zich tot zijn vaste advocaat, mr Alexia Specialis, met de vraag of zij iets voor hem kan betekenen. Zij kan hem snel geruststellen. Zowel het Burgerlijk Wetboek (artikel 899 van boek 8) als het in dit geval toepasselijke CMNI-verdrag (artikel 18) bepalen dat de vervoerder niet aansprakelijk is als de

schade aan de lading is veroorzaakt door ongedierte. Dit is anders als tussen partijen expliciet is overeengekomen dat de ruimen ‘ongediertevrij’ moeten zijn. Als de ladingbelanghebbende dit met de vervoerder heeft afgesproken, heeft de vervoerder de garantie gegeven dat zijn ruim ongediertevrij is. Als er dan toch ongedierte wordt aangetroffen, gaat de garantieverplichting boven een mogelijk beroep op de uitsluitingsgrond die de wet en het CMNI-verdrag geven.

SCHADE In het contract tussen Schrauen en zijn bevrachter is niets opgenomen over ‘ongediertevrije ruimen’. Dat betekent dat Schrauen een beroep kan doen op artikel 18 CMNI en niet aansprakelijk is voor de forse schade.

Varend Erfgoed

Schipper Ties Schrauen van het MS Artemis heeft een lading bloem geladen van België naar Rotterdam. Voor het laden is het ruim uitgebreid schoongemaakt. Het gaat om een grote partij bloem, bestemd voor een zeeschip en de overige lading wordt met twee andere binnenvaartschepen, de Herjo en de Dieudonné, naar Rotterdam gebracht.

Geen land ter wereld dat zo’n grote vloot historische schepen kent als Nederland. Een groot deel van de schepen is opgenomen in het Register Varend Erfgoed Nederland, het RVEN.

SCHOONGEMAAKT Bij aankomst in Rotterdam wordt de bloem uit de Artemis tijdelijk overgeslagen in een duwbak. Bij controle van de lading treft de inspecteur ongedierte aan. Schrauen is ontzet. Hij weet zeker dat hij zijn ruim goed heeft schoongemaakt en is ervan overtuigd dat de lading bloem al vervuild was toen zijn schip werd geladen. Bij controle blijkt dat er in de lading van de Herjo en de Dieudonné

Ynke Ooykaas, advocaat bij VANDIJK Advocaten.

Voormalige binnenvaartschepen, zeilende schepen (zoals tjalken, klippers en aken), historische motorvrachtschepen, voormalige vissersschepen van de oude Zuiderzee en Zeeland, sleepboten, bakdekkruisers, klassieke zeiljachten, kotters, zalmschouwen en zeilwherries: ze staan allemaal in de lijst. Nu zijn er al diverse havens en gemeentes die Nederlands varend erfgoed koesteren. Die geven bijvoorbeeld een passende reductie op het liggeld of an-

dere voorzieningen. Op deze manier dragen zij, met gevoel van maatschappelijk-culturele verantwoordelijkheid, een steentje bij aan het behoud van deze historische schepen. De Federatie Varend Erfgoed Nederland roept hierbij ook andere havenmeesters en -beheerders en gemeenten dit te doen.

PAS & WIMPEL Schippers van erkende erfgoedschepen kunnen hun registratie aantonen met een speciale pas. Ook kunnen zij een wimpel ‘Varend Erfgoed’ of ‘Varend Monument’ in de mast hebben gehesen om te benadrukken dat hun vaartuig onderdeel is van onze rijke vaderlandse maritieme geschiedenis.

Op zoek naar flexibel personeel De juiste werknemers en werkgevers bij elkaar brengen is wat ons drijft! in de binnenvaart? Swets is per direct op zoek naar: Kapiteins Stuurmannen Matrozen Bel 085 4840200 ●

Beeld: www.kamperbotters.nl

Kijk voor meer informatie op: www.fven.nl of www.fven.nl/rven-register

Wij bieden jou een baan met een vast dienstverband. Met eventueel ruimte tot het volgen van opleidingen en daarmee een carrière vol variatie.

Ben jij de juiste match? Stuur je CV naar werving@swetsgroup.nl of bel 085-4840292.

Voor de juiste match, www.swetsgroup.nl Voor de juiste match,

www.swetsgroup.nl


We got the power!

Cummins Specialist Genuine Cummins Parts Cummins Fuel Pump- & Injector Service Cummins Engines Genuine Caterpillar Parts Fleetguard Filters D-I Gearboxes & Steering Systems

Barendrecht - the Netherlands, + 31 (0)180 699 273, info@dieselenginesonline.com

www.dieselenginesonline.com WWW.DCSINT.NL

INSTALLATIE REPARATIE SERVICE 24/7

OMRU SCHEEPSRAMEN

Het beste zicht op service, kwaliteit en innovatie

ssttaa MMee 55 nnddnn ssss 0022 r.r. eeKK aalklk aarr

VERKOOP

Kobelt elektronische en mechanische motorbedieningen, schroefasremmen en stuurwerken, Keypower boeg- en hekschroeven en Accu-Steer continues run pumps.

Omru Scheepsramen levert: • kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen; • standaard profi elen én geïsoleerde profi elen; profielen profielen; • vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap; • enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

Productie van kwaliteit trek- & duwkabels

Distributeur Julianastraat 1 3331 XG Zwijndrecht +31 (0)78 6192003 info@dcsint.nl MECHANICAL SEALS

Offerte aanvragen? Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte Distributeur Benelux

Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over de voortgang.

OMRU Scheepsramen . Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt T +31(0) 475 55 58 10 04 23 88 . E info@omruscheepsramen.com . I www.omruscheepsramen.com

Wij geven vorm aan uw stijl

K

Wij zijn op zoek naar een:

PITEIN

 i.b.v. Rijnpatent tot Keulen  Solliciteer direct bij je collega’s en ervaar een nieuwe werkwijze

KEUKEN-LINE KEUKEN-LINE Hoveniersplein 2, 3331 GJ - Zwijndrecht T 078 6192955 E info@keuken-line.nl

www.keuken-line.nl


DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 19

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

FF DUBBEL

 MIRANDA VAN MEEL-BOSMA (44)

varen we met gasten die vakantie komen vieren via binnenvaartcruises.nl. We vinden het leuk, geven ze aandacht en te veel eten. En als je dan in het gastenboek kijkt, worden we vergeleken met een 5-sterrenhotel…” Ben je zelfstandig/eigenaar of in loondienst? ,,Zelfstandig ondernemer ben ik samen met mijn man vanaf mijn 21ste jaar: in 1994 zijn we samen op een schip begonnen, na ons trouwen. Een 39-meter, ook Tiamo.” In welk vaargebied varen jullie? ,,Overal waar de Tiamo heen kan, gaan we heen. ‘Ze bakken overal brood, hé?’, zei mijn moeder altijd, dat hebben wij overgenomen.” Mooiste plek om langs te varen? ,,Oostenrijkse Donau en de Main vanwege de bergen en de natuur. Die zijn er prachtig en zeer rustgevend.”

Getrouwd met: Piet van Meel Lid van een branchevereniging: ‘Nee, helaas niet.’ Levensmotto: ‘Werk alleen om te leven, leef niet om alleen te werken.’

Leo van Teeffelen

Wat voor type schip vaar je? ,,Een motorvrachtschip van 1.793 ton met een 1.380 pk Caterpillar. Afmetingen zijn 86 x 9.50 x 3.27 meter.” Hoe heet het schip? ,,Tiamo. Mijn man had het van de Milka chocoladehartjes en ik van het Italiaanse liedje ‘Ti Amo’. Het betekent: ik hou van je.” Hoeveel man zijn er meestal aan boord? ,,Wij zijn met zijn tweeën aan boord, en soms

Mooiste plek om te overnachten? ,,Himmelstadt aan de Main. Vanwege de goede ligging met restaurantjes, een bakker vlakbij en een heerlijk pad om even te fietsen of te skeeleren.” Waar wil je altijd zo snel mogelijk langs? ,,De Rijn. Tussen Koblenz en het gebergte gaat het wel, maar de rest vind ik helemaal niks. Ben altijd blij een zijrivier in te mogen varen, lekker rustig.” Voor welke bevrachter/rederij vaar je? ,,Wij varen vast voor MSG en dat bevalt ons prima; er is een heel goede samenwerking. De lading kan van alles zijn, van graan tot kunstmest en van cementklinkers tot sojabonen.” Hoe ben je begonnen in de binnenvaart? ,,Dat was toen ik zestien was en van de middelbare school kwam. Ben bij mijn ouders aan boord begonnen als deksman, en zo – met een hoop leren – alle papieren gehaald voor de binnenvaart.”

Zat je op een internaat? ,,Ja, in Dordrecht op schippersinternaat De Singel, en nee, daar heb ik geen fijne herinneringen aan. Ik had last van heimwee en was veel ziek. Dan ben je zes jaar, en duurde het vaak drie tot vier weken tot ik onze ouders weer zag (die hadden destijds geen auto). Je voelt je aan je lot overgelaten en er werd flink gepest. Ik heb daar later last van gekregen, veel mensen om mij heen hebben dezelfde ervaring.”

‘We worden vergeleken met een 5-sterrenhotel’ Hoe zie je de toekomst van de binnenvaart? ,,Als ik heel eerlijk ben, wordt het een robotwereld. Wij als mens worden niet gezien. Er wordt zoveel van je verwacht en we wringen ons in zoveel bochten toch te kunnen blijven presteren, maar eens houdt het op. Wij zijn ook mensen met behoeftes, zoals familiebezoeken, feestjes, doktersafspraken enzovoorts, en daar wordt overheen gewalst en geen rekening meer mee gehouden. Familiebedrijven worden op deze manier wel om zeep geholpen.”

Wat is je laatste zakelijke aankoop? ,,Onze auto in 2015.” Wat is je grootste ergernis in de binnenvaart? ,,Dat de ligplaatsen steeds slechter en schaarser worden. Om langer te moeten liggen voor vakantie, die we allemaal een keer nodig hebben, of voor ziekenhuisopname, waar we ook allemaal eens mee te maken krijgen: het menselijkheidsbeleid is ver te zoeken tegenwoordig.” Wat is het leukste dat je er hebt meegemaakt? ,,De geweldige vrijheid die je hebt als je langs mooie stekjes vaart en ergens gaat liggen waar je lekker kunt zwemmen en/of barbecueën. Daar genieten we nog steeds van.” Heb je nog andere interesses? ,,Naast zwemmen, fietsen, skeeleren en naar de sauna gaan, schilder en teken ik graag, lees veel en maak kaarten. Dit alles mits ik er even de tijd voor heb.” Volgende keer: Mirjam Raaijmakers van MS Johan Evertsen.

Dé Partner binnen de scheepvaart De nieuwe standaard voor waterbehandeling in de scheepvaart! Huidige situatie aan boord:  Hydrofoor met druktank  Losse UV met vaste voorfilter  Drinkwater uit opslagtank Bewaking door bemonstering via derden = eigen verantwoording Resultaat = 95% vaart rond met legionellabesmetting!!!

Pure Water situatie aan boord:

Point of Entry  Hydrofoor met frequentiesturing  UV  Voorspoel/filterunit  Waterontharder Point of Use  Osmose systeem voor altijd veilig drinkwater Bewakings- en beheersprogramma = Legionella Veilig Jaarrond begeleiding door Pure Water = Ontzorgen Resultaat = schepen zijn en blijven Legionella Veilig

Ook uw schip legionellaveilig? veilig? Ook uw schip legionella Neem contact met ons op voor Neem contact met ons op vooreen een gratis inventarisatie en bemonstering. gratis inventarisatie en bemonstering.

Pure Water BV

 +31 (0)13 4550540 Pure Water13 BV  +31 (0)13 4550540  Puccinistraat  info@purewater.nl 5049 GD 13 Tilburg  info@purewater.nl  Puccinistraat 5049 GD Tilburg  www.purewater.nl  www.legionellaveiligvaren.nl


advt 140 x 200

Scheepsalmanak

29-09-2011

09:40

Pagina 1

Koersbepalend in verzekeren

Marine dealer

Diesel Motoren Service BV, uw Cummins industrie ĂŠn marine dealer Waarom DMS? Ervaren specialisten, volledig Cummins gecertificeerd Ruim 20 jaar ervaring met Cummins in industrie en marine.

Voor industrie & marine Geschikt voor industrie, grondverzet, bagger-, zeeen binnenvaart.

Originele onderdelen De kwaliteit van de componenten, de specifieke know-how staat garant voor de best mogelijke prestaties.

Onderhoud & revisie Onze specialisatie ligt op het onderhouden en reviseren van Cummins diesel motoren.

T +31 (0)180 48 72 84 E info @ dieselmotorenservice.nl I www.dieselmotorenservice.nl

Diesel Motoren Service B.V. Kaartenmakerstraat 3 2984 CB Ridderkerk Member of the Teus Vlot Group

www.gebrsluyter.nl

VOORDELIG VERZEKERD VAN VRIJHEID

VERZEKERINGEN VOOR SCHEEPVAART, TRANSPORT & LOGISTIEK

Amandelgaarde 2a Postbus 236 3340 AE H.I. Ambacht NL

Tel. Mobiel

Gespecialiseerd in e d verzekeringen voorart Zee- en Binnenva

00 31 78 684 96 96 00 31 646 13 20 95

www.besure-marine.nl info@besure-marine.nl

Voor een onafhankelijk maatwerkadvies, service en een snelle schadeafwikkeling bent u bij ons aan het juiste adres!

Beurs-World Trade Center. Beursplein 37, Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000 E-mail: casco@gebrsluyter.nl


DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 21

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

EICB-event over NRMM Stage V in de praktijk: het wordt nu serieus! Met een event op 20 juni over de nieuwe Europese emissieregels NRMM Stage V in de praktijk heeft het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) de binnenvaartbranche duidelijk gemaakt dat het nu serieus wordt. Ook wordt er een appel gedaan op de binnenvaartondernemer om het bestaansrecht van de binnenvaart te behouden. Leo van Teeffelen

Directeur van EICB en tevens projectleider van het NRMM Stage V-dossier Khalid Tachi kijkt tevreden terug op het event in HAL4 aan de Maas in Rotterdam dat 150 bezoekers trok. ,,Veel vragen hebben we beantwoord, maar er is ook nog veel werk te doen”, stelt hij vast. “We hebben gekozen voor informatie verstrekken en discussies over tien thema’s in kleine groepen. Voor het eerst was het event via een livestream te volgen.” Enkele van die tien thema’s waren LNG, financieringsmogelijkheden, de rol

van de verladers en certificering. Maar ook praktische zaken als de Euro VI-vrachtwagenmotoren. Deze voldoen al aan de Stage V-norm en vormen mogelijk een interessant alternatief. In 2019 gaan de normen in voor nieuwe motoren onder de 300 kW en in 2020 voor nieuwe motoren daarboven. Dit betekent dat bestaande motoren niet onder deze regeling vallen. Het lijkt te rechtvaardigen dat doorvaren met vervuilende motoren geen probleem vormt. Daar is Khalid Tachi het totaal niet mee eens: ,,Vergeet niet dat opdrachtgevers steeds strengere eisen stellen, we moeten als branche aan ons bestaansrecht denken. Nu zijn we nog 30 tot 60

FINANCIERING Paul Goris (links) en Khalid Tachi. Foto: Winish Chedi

procent groener dan andere transportmogelijkheden, maar dat gaat snel veranderen als we niets doen.” Daar vindt hij voorzitter van CBRB Paul Goris aan zijn zijde. ,,We zullen als branche mee moeten met de vergroening. De nieuwe generatie locomotieven en vrachtwagens worden steeds groener, wij moeten ons er daarom als branche er gezamenlijk voor inzetten; elke binnenvaartondernemer dient erover na te denken, want de tijd van achteroverleunen is voorbij.” Khalid Tachi: ,,We zijn blij dat ook de brancheorganisaties vinden dat we onze voorsprong als de groenste vervoersmodaliteit moeten behouden.”

DUURZAME KANS

Paul Goris (links) en Hester Duursema. Foto: Winish Chedi

Daar wordt nu aan gewerkt. Het Havenbedrijf verplicht per 2025 CCR2. Schippers die daar nog snel aan willen voldoen, missen een duurzame kans voor de toekomst. Ik zou zeggen: wacht nog even tot we over een jaar duidelijkheid hebben over meten aan de pijp en of mogelijke financiële ondersteuning.” De factor tijd is ook belangrijk voor de nieuwe motoren. Khalid Tachi: ,,Onduidelijkheid over de nieuwe regelgeving voor zowel toeleverancier als binnenvaart vertraagt de invoering en ook dienen de technische mogelijkheden nog doorontwikkeld te worden om aan Stage V-eisen te kunnen voldoen.”

Algemeen directeur Hester Duursema van Koninklijke BLN-Schuttevaer beschouwt de nieuwe norm inderdaad als kans voor verduurzaming van de branche: ,,Het zet een tussentijdse stip aan de horizon, maar de uitdaging zit ‘m vooral in het verduurzamen van de bestaande motoren. Daar zijn tal van mogelijkheden. Hiervoor dienen we het eens te zijn over hoe we meten aan de pijp.

Khalid Tachi: ,,We vinden we dat de investering in Stage V gedragen dient te worden door de hele keten en niet alleen door de binnenvaartondernemers. Verladers spelen hierin een cruciale rol.” Duursema vertelt in dat verband over de opzet van een fonds, in samenwerking met andere partijen als banken en overheden. Khalid Tachi: ,,Samenwerking is vereist om Stage V werkelijk in de praktijk te brengen. Branche, toeleveranciers, overheden en de logistieke keten dienen samen te werken om de invoering te initiëren en te versnellen. Overheden hebben hierin een belangrijke rol, voornamelijk op het vlak van financiering. De kosten voor certificering van motoren of systemen zijn relatief hoog voor een relatief kleine afzetmarkt. Hier dient slim mee omgegaan te worden, bijvoorbeeld door combinaties te maken met certificering voor de zeevaart IMO tier 3 of certificering voor de Amerikaanse markt EPA tier 4. Hij eindigt met een zakelijk voordeel: ,,Bij de CCR2-norm is de uitstoot beperkt ten koste van de brandstofefficiency. Met Stage V is het verbruik aanzienlijk lager, dat betekent naast vergroening ook meer rendement.” Op www.eicb.nl is binnenkort een beeldsamenvatting van het event te zien.

HET TEAM VAN EXPERTISE- EN INNOVATIECENTRUM BINNENVAART (EICB) ZET ZICH DAGELIJKS IN OM TRANSPORT PER BINNENVAART NÓG SLIMMER EN DUURZAMER TE MAKEN. Door deelname in verschillende (internationale) onderzoeksprojecten levert EICB een actieve bijdrage aan de totstandkoming van innovaties in de sector. Daardoor beschikt ons team altijd over de meest actuele kennis op het gebied van technische en beleidsmatige ontwikkelingen in de sector. Deze kennis stellen wij graag beschikbaar aan binnenvaartondernemers. Kijk voor meer informatie over onze projecten op www.eicb.nl

E I C B – Vasteland 78 Rotterdam – 010 798 98 30 – info@eicb.nl – www.eicb.nl


AL MEER DAN 45 JAAR IN ISOLATIE!

LATIE!

ISOLATIESPECIALISTEN IN: • Scheepvaart / jachtbouw • On – Offshore • Isolatiematrassen • Brand technische, thermische en akoestische isolatie • Steigerbouw Kerkstraat 32a, 6651 KG DRUTEN Tel. (0487) 510 716 Fax (0487) 510 745

www.franssen.nl

latiematrassen solatie

87) 510 745

ISOLATIESPECIALISTEN IN: • Scheepvaart/jachtbouw • On-Offshore • Isolatiematrassen • Brand technische, thermische en akoestische isolatie • Steigerbouw Kerkstraat 32a, 6651 KG DRUTEN Tel. (0487) 510 716 Fax (0487) 510 745

www.franssen.nl

SHIP’S INTERIORS AND INSULATION NEWBUILDINGS AND REPAIRS

 Complete interiors  Lining and ceilings  Furniture  Upholstery  Floor coverings  Sub-floors  Sanitary cabins  Galleys / laundries  Provision stores  Insulation

Wat we beloven maken we waar! #5a98c7 Kranendonk BV is specialist in scheepsbetimmeringen, scheepsinterieurs en scheepsisolatie. De kracht van Kranendonk is het turn-key ontwerpen, leveren en installeren van de complete betimmering en het interieur van accommodaties in de maritieme en de offshore sector. Uiteraard is het uitvoeren van diverse isolatiewerkzaamheden aan boord van schepen nog steeds een hoofdactiviteit.

SCHEEPSBETIMMERINGEN EN SCHEEPSINTERIEURS

KRANENDONK Slikkerveerstraat 31 3076 JX Rotterdam • tel: +31 (0)10 4329011 • fax: +31 (0)10 4324891 info@kranendonkbv.nl • www.kranendonkbv.nl

Uw afval is bij ons in goede handen Op zoek naar een oplossing voor uw afval? Kwaliteit, flexibiliteit en verwerkingscapaciteit zijn in een notendop redenen waarom klanten voor ons kiezen én blijven kiezen. Al 35 jaar maken we afval voor 95% geschikt voor hergebruik. En dit doen we 24 uur per dag, 7 dagen per week veilig en verantwoord.

Gelegen aan het Hollandsch Diep voor al uw verontreinigde grond verpakt chemisch afval oliehoudend slib afvalwater en scheepsafvalstoffen. Ook voor de reiniging en ontgassing van uw schepen bent u in Moerdijk aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs en wij ontzorgen u.

0168 - 389 289 | info@atmmoerdijk.nl | www.atmmoerdijk.nl


DE STROMING COURANT  JULI 2017  PAGINA 23

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

DE GESCHIEDENIS VAN...

westelijkste punt van het Noorse vasteland, bevindt zich op dit schiereiland en wordt ook wel Westkaap genoemd en staat berucht om de extreem slechte weersomstandigheden, die veel scheepsongelukken veroorzaken.

HURTIGRUTEN

...EEN SCHEEPVAARTTUNNEL IN NOORWEGEN Jos Hubens ambassadeur De Binnenvaart

Deze aflevering van de geschiedenis moet nog beginnen, maar desondanks is er al veel over te vertellen. Want hoewel tunnels voor binnenvaartschepen in Franrijk en Engeland ruimschoots voor handen zijn, is een tunnel voor zeeschepen wel nieuw. Onlangs is besloten om onder het Noorse schiereiland Stad een scheepstunnel van 1700 meter lang te bouwen. De reden voor de aanleg van dit kunstwerk is nu eens geen tijdwinst maar veiligheid. Het grootste schip van de Hurtigruten-vloot, het MS Midnatsol, zou zonder problemen van deze tunnel gebruik kunnen gaan maken. Het schiereiland Stad wordt ook wel de ‘wijsvinger’ genoemd, omdat dit schiereiland in de richting van de Atlantische Oceaan wijst. De 500 m hoge en 30 km lange, desolate bergrug vormt een scheidingslijn voor weersvoorspellingen. Voor zeevarenden staat deze naam al eeuwenlang gelijk met enkele gevaarlijke uren op open zee, aangezien er geen opper meer is van eilandjes of rotsen die bescherming kunnen bieden. Het

Hurtigruten komt van Hurtigruta, Noors voor ‘snelle route’, is de term voor de traditionele Noorse postbootlijndienst, die dorpen over de 2700 km lange Noorse kust sinds 1893 verbindt. Tijdens de veertiende maritieme studiereis van vereniging De Binnenvaart in 2016 hebben wij ook veel golfslag ondervonden rond de Westkaap. Aan boord van het MS Nordlys varend in de prachtige Noorse fjordenkust, van Bergen naar Kirkenes en weer terug naar Bergen. In twaalf dagen hebben wij maar liefst in 34 havens geladen en gelost. Het MS Finnmarken uit het jaar 1956 is als cultureel varend erfgoed aangemerkt en kan in het Hurtigrutenmuseum in Stokmarknes worden bezocht.

ONTWIKKELING Het schiereiland is al lang berucht om zijn gevaarlijke ligging. De Vikingen sleepten hun schepen al over het schiereiland om de gevaarlijke Stadhavet-zee te mijden. In 1874 verscheen een krantenartikel waarin geopperd werd een tunnel te graven waardoor schepen binnendoor van het ene naar het andere fjord konden doorsteken. Niet lang erna verscheen een artikel waarin werd berekend dat een spoorlijn over de landengte maar de helft van een tunnel zou kosten. Het was daarbij de bedoeling dat deze spoorlijn zo zou worden uitgevoerd dat niet alleen de vracht, maar ook de schepen zelf over het spoor zouden worden vervoerd. Hierna werd het voor lange tijd stil. In 1980 kwam het plan weer bovendrijven en in totaal kwamen daarna achttien plannen op tafel. In 2007 toonde een berekening aan dat de aanleg van de tunnel economisch lonend zou zijn.

Een artistieke impressie van de toekomstige in- en uitvaart van de scheepvaarttunnel in Kjødepollen. Een postschip van de Hurtigruten, zoals die de tunnel in 2029 zou moeten gaan bevaren. Fotoarchief: Jos Hubens

Een hernieuwde studie in 2011 liet daarentegen zien dat het project z’n geld nooit zou opbrengen. Desondanks verscheen het plan in 2013 toch in het Nationaal Transport Plan van Noorwegen. Het belang ervan is groot, want de transportfunctie van zowel vracht als personen is in Noorwegen in handen van de kustvaart.

TUNNEL De Stad Ship-tunnel wordt geboord in het smalste deel van Stad aan het eind van de Møldefjord bij Selje. De tunnel wordt 1700 m lang, 37 m hoog, 26.50 m breed en de waterdiepte in de kanaaltunnel wordt 12 m diep. Voor de aanleg moet ongeveer drie miljoen kubieke meter gesteente worden verwijderd uit de 645 m hoge rotsen ter plaatse. Dit gebeurt met dynamiet en een grote tunnelboormachine. Het ondergrondse boren zal niet in het water gebeuren. Aan beide zijden van de tunnel zal een zogenaamde kofferdam worden aangebracht die het water buiten moet houden. Pas in laatste instantie worden die doorgestoken, waarmee de tunnel bevaarbaar wordt. De bouw neemt circa tien jaar in beslag. Naar alle waarschijnlijkheid zal in 2019 met de aanvang worden begonnen. Dan zouden in 2029 de

eerste schepen gebruik kunnen maken van grootste scheepvaarttunnel van de wereld. Het ondergrondse vaarwater zal slechts eenrichtingsverkeer kennen. Daardoor zouden er wachttijden kunnen ontstaan. Men verwacht dagelijks circa honderd schepen te kunnen laten passeren. Dit levert nauwelijks tijdwinst op. Maar de tunnel maakt het kustvaart vervoer minder afhankelijk van het weer en dat wordt daardoor nog betrouwbaarder. Het zal daarbij ook nog een toeristische trekpleister kunnen worden voor vooral de Hurtigruten-postschepen.

TUNNELBOUWERS Voor de tunnelbouwers van Noorwegen betekent de geplande scheepvaarttunnel opnieuw een kans op een civieltechnisch hoogstandje. Ze zijn niet voor een kleintje vervaard. Want de 24.5 km lange Laerdaltunnel is de langste autotunnel van de wereld en bevindt zich ook al aan de Noorse Fjordenkust. Daarnaast verbindt een groot aantal onderzeese tunnelsystemen met kruisingen en rotondes het vaste land met eilanden voor de kust. Zo is het Noordkaapeiland Mageroy bereikbaar via een bijna 7 km lange tunnel, waarvan het diepste punt 212 m onder de zeespiegel ligt.

OVERVLIET LANCEERT

‘Uw verzekeringsspecialist voor’ Binnenvaart Zeevaart Transport en Logistiek Werk- en Landmateriaal Aansprakelijkheid Brand- en Bedrijfsschade Pensioen, Zorg en Inkomen Risicoanalyse en Maatwerk advies

SAA OVERVLIET ASSURANTIEMAKELAARS +31 (0)10-411 95 95 - WWW.OVERVLIET.NL

 Gespecialiseerd in levering en installatie van pijpleidingen voor de scheepvaart en industrie.  Advies bij ontwerp, fabricage en montage  Reparatiewerkzaamheden

Jacobus Lipsweg 91, 3316 BP Dordrecht Tel. : 078 6171517, Fax: 078 6170221 E-mail : info@ankopiping.nl Internet : www.ankopiping.nl

Direct, flexibel en een goede service


EVEN SCHROEF WISSELEN

Continuïteit is van groot belang voor uw onderneming. Daarom bieden wij naast onze nieuwbouw een uitgebreide reparatie- en onderhoudsservice. We beschikken over een eigen haven met 2 stevendokken en een deskundig team van enthousiaste medewerkers. Of het nu gaat om schadeherstel, klasse maken of schroef wisselen, u rekent op snelle service en vakmanschap. Wij bieden dat. Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140. www.breejen-shipyard.nl

Kwaliteit en Service staan bij ons op nummer 1

U de lusten ......

Dankzij onze snelle levertijd, goede klantenservice, ruime assortiment en grote winkel kunnen wij u van alle scheepsmaterialen voorzien. FEMM Antwerpen heeft vrijwel alle producten direct uit voorraad leverbaar. FEMM is groothandel in alle denkbare materialen die nodig zijn voor het onderhoud van een schip. Een team staat elke dag klaar om vakkundig advies te geven en snel te leveren met een eigen bezorgdienst in Antwerpen. FEMM heeft een zeer ruim assortiment maritieme producten voor de scheepvaart, binnenvaart en Industrie. Van touw tot pompen en van batterijen tot verven. Wij hebben vrijwel alle producten direct uit voorraad leverbaar vanuit onze winkel. Het is mogelijk dat producten niet op voorraad zijn. In dat geval kunt u bij ons altijd een bestelling plaatsen. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk uw product aangeleverd krijgt, meestal lukt dat binnen 2 a 3 dagen.

zorgen wij voor de lasten! Raadviseurs Zwetsloot & Vlot BV Accountancy en Belastingadvies

Grote Haarsekade 122, 4205 VL Gorinchem Postbus 433, 4200 AK Gorinchem Tel Fax

: 0183 - 820 240 : 0183 - 820 241

Internet : www.raadviseurs.nl

 + 32 (0)3 225 14 44 + 32 (0)3 225 33 46 info@femm.be www.femm.be DOK 138 - UNIT 4 BOTERHAMVAARTWEG 2 • 2030 ANTWERPEN BELGIЁ

E-mail : info@raadviseurs.nl


DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 25

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Binnenvaart in de social media

Twitter, Facebook, Instagram … Deze binnenvaartberichten vielen op!

 op 28 juni Tweede Kamer wil meer markttranspa-

Jurgen van der Sloot@jurgenvdsloot)

rantie in de #binnenvaart evo.nl/site/ tweede-kamer-wil-meer-markttransparantie-binnenvaart reactie Evens @daevanos veel schippers hebben al een lange termijn relatie met een bevrachter. Door de 3 petten van bevrachters is toch bewezen, dat dit niet werkt?

 Terminal APM gaat schip ‘handmatig’ lossen na cyberaanval rtvr.nl/gymY RTV Rijnmond (@RTV_Rijnmond) op 28 juni

 Nog niks aan de muur? Misschien een 400 meter lang containerschip?! Rob Altena (@robaltena) op 29 juni

#werkaandemuur robaltena.werkaandemuur.nl

reactie vriendje_van@Hobbyverslaafde Langetermijnrelaties als 6 mnd van je jaarcontract om zijn en de vrije markt is 40% goedkoper wordt je eruit geflikkerd goedkoop=devies

  Wachten om te laden in Sluiskil.  #sluiskil  #netherlands #wall #waiting

vofamuntersmsariel, Sluiskil op 28 juni

#ship #seaboat #water #grass #sky #dog #shipsdog #shoes #feet #color #hobby #loveit #lovephotography #lovemyjob #beautiful #beauty #horizon #binnenvaart #kade320

Koedood Dieselservice B.V. op 23 juni   De start, van de bouw van ons nieuwe pand, is een feit! De “eerste paal” zit in de grond. De fundering voor een “nieuwe” mooie toekomst. Na mooie woorden van de beide heren Koedood mochten de kinderen van Bert Koedood de eerste paal slaan.

Altijd de juiste koers

U vaart wel met Huisman Etech Experts. Onze engineers koppelen specialistische kennis aan groot oplossend vermogen. Vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering van uw schip kunt u rekenen op de ervaring en inzet van onze experts. Maar ook daarna staan de specialisten van onze service- & onderhoudsdienst dag en nacht voor u klaar. Vakkundig en snel verhelpen zij uw storing, zodat u snel weer zorgeloos kunt doorvaren.

www.huismanetech.nl

antwoord Jurgen van der Sloot We bedoelen hier een relatie tussen de verlader en de schipper. Door betere ketensamenwerking, of direct tussen verlader en schippers.

antwoord Jurgen van der Sloot Daar is nog veel te verbeteren. Er zijn ook bedrijven die voor langere periode dan één jaar een samenwerking aangaan. reactie Jim Grooten@BoleroJim u bent altijd voor transparantie geweest tijdens u politieke carriere.Waarom bent u nu tegen verplichting? antwoord Jurgen van der Sloot Beste Jim, ik ben nog steeds voor meer transparantie in de binnenvaart. Denk dat ketensamenwerking op termijn beter werkt dan een wet.


KWALITEITS SCHEEPSRAMEN

Wij wensen onze klanten die kozen voor een zichtbare verbetering van hun schip een goede vaart

VOOR DE PLEZIER- EN BEROEPSVAART

Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over de voortgang.

AFGELOPEN PERIODE WAREN DAT ONDER ANDERE:

MS Bonjovi (nieuwbouw)

MS Matthinge (nieuwbouw)

Ombouw project P.H. Tinnemans van passagiersschip Riverbaer. Omru heeft 72 scheepsramen vernieuwd

MS Nautictrans (nieuwbouw)

MS Newford (nieuwbouw)

 STANDAARD PROFIELEN  GEÏSOLEERDE PROFIELEN  VASTE RAMEN  SCHUIFRAMEN f  BUITENKLAP  BINNENKLAP  ENKEL GLAS  ISOLATIEGLAS  NOISE REDUCTION GLAS

OFFERTE AANVRAGEN?

Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte

OMRU Scheepsramen Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt E info@omruscheepsramen.com T +31(0) 475 58 04 88 I www.omruscheepsramen.com

“Het beste zicht op service, kwaliteit en innovatie”


DE ONAFHANKELIJKE SCHEPENSITE VOOR MAKELAARS! SHIPSALE.NL

DE STROMING COURANT â&#x2C6; MAART 2016 â&#x2C6;  PAGINA 19 DE DESTROMING STROMINGCOURANT COURANT â&#x2C6; â&#x2C6;  JUNI JULI 2017 â&#x2C6;  PAGINA 25 27

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

kimoâ&#x20AC;&#x2122;s (InuĂŻt) als ze elkaar groeten. Ook mijn ouders hadden een scheepsnaam met een groet: Vaya con Dios en het tankschip van mijn broer heet Servus.

FF DUBBEL

stuurhut omhoog. Daar moet je zo snel mogelijk zien weg te komen.â&#x20AC;?

Eindeloos zijn de7mogelijkheden op De Rotterdammer Zwolle Oud wint tegen 7 schippers-voetbaltoernooi

Nieuw in Rotterdamse haven Partyschip â&#x20AC;&#x2DC;Goede sfeer bij sportief toernooiâ&#x20AC;&#x2122;

Hoeveel man zijn er meestal aan boord? ,,Wij varen gemiddeld met vier man aan boord.â&#x20AC;? Eigenlijk was het bijna te warm, die zaterdag. Maar tochEindeloos besloten de 28de ingeschreven De Rotterdamse haven is een fraai partyschip rijker. zijn PATRICK MANDEMAKER (38) Ben je zelfstandig of in loondienst? teams het 27 mei tegen elkaar op te nemen in het 7 tegen 7-schippers-voetbaltoernooi. mogelijkheden op De Rotterdammer, die te huur is voor bedrijfs- en ,,Wij zijn zelfstandig. Ik ben dat geworden Het resultaat? Zwollevergaderingen, Oud ging voor de tweede keer met de personeelsfeesten, presentaties, workshops maar ook voor in 1997 in het bedrijf van mijn ouders, en wisselbeker naar huis. En niet geheel onverwacht, blijkbaarâ&#x20AC;Ś rondvaarten en themacruises en voor het vieren van bruiloften en jubilea. in 2000 ben ik gezamenlijk met mijn vrouw begonnen, en hebben we de eerste Chimo De bekers staan te wachten gekocht.â&#x20AC;? Margot Heesakker of havengids. Bedenk het en het opvoorzitter de prijswinnaars. Claudia Langendoen wordtvaar geregeld. Waar je? ,,Wij zorgen dat alles naar wenslaatste verlooptâ&#x20AC;?, Luuk Vos. we contaiHet kan allemaal op het schip dat eigendom ,,De tweebelooft jaar vervoeren Het in schip is te boeken is van de gebroeders Luuk en Bert Vos. Luuk ners het ARA-gebied. voor Varengrotere is een groemooi pen totmaar maximaal 250 personen, maar is als gastheer Getrouwd met: altijd paraat tijdens een vaart, beroep, het gezin is het belangrijkst, Linda Haan individueel meevaren kan ookdrie tijdens heel Mandemaker-de vaak bijgestaan door duizendpoot Jan dus blijft Zwijndrecht â&#x20AC;&#x201C; waar vanspecionze Namen kinderen: ale arrangementen. ,,Hou voor toekomstige de Korte die gepokt en gemazeld is in de ho- kinderen op het internaat zitten â&#x20AC;&#x201C; trekken Wessel (12), Silke (11), Ferron (7) en Minke (5) cruises goed onze in de reca. als een magneet. AlleFacebook-pagina jaren hiervoor voeren Lid van een branchevereniging: gaten.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; ,,Stap eens bijSchuttevaer ons aan boordâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, nodigt Luuk we Koninklijke BLNoveral heen waar het financieel aantrekDe bemanning heeft jarenlang ervaring Vos gastvrij uit. Net als heel veel mensen vo- kelijk Levensmotto: was.â&#x20AC;? Gezondheid dannog gelddeden tijdens met het organiseren van evenementen voor rige maandis belangrijker bijvoorbeeld grotere en kleinere groepen. Kwaliteit staat het evenement Mosselen aan de Maas op Mooiste plek om langs te varen? altijd centraal op De Rotterdammer, die rehet RDM-terrein in de haven van Rotterdam ,,Er zijn veel mooie plekken waar je langs Leo van Teeffelen cent volledig opnieuw is gestoffeerd en luxe waar de mannen de pre- ĂŠn afterparty vervaart. Meestal zijn ze vanaf het water mooier uitstraalt maar tegelijkertijd een bruin cafĂŠzorgden. Met geweldige feesten tot gevolg. dan als je er doorheen wandelt. De Moeachtig gevoel oproept. ,,Gezelligheid vinden ,,Geniet van ons schip dat altijd een prachtig zel heeft mooie plekken: Beilstein en Trier, we erg belangrijkâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, verwoordt Luuk Vos. ,,We uitzicht biedt op onze wereldhaven met al maar ook de Neckar met Neckarsteinach en doen altijd ons best om een activiteit of evezijn diversiteit, bedrijvigheid, zee-reuzen De Stroming Courant gaat elke maanden Hirshorn. Maintemet Afschaffenburg nement totEn eenDe succes maken.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; die Mandemaker, Rotterdam aanff grootse dubbel.cruiseschepen Nu met Patrick en WĂźrzburg. En de Rijn met het middelgedoen. Dat beleef je vanaf het water uiteraard eigenaar van de Chimo. bergte is ook supermooi net als de Donau allemaal anders.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; LIVE COOKING met het Wachau-gebergte.â&#x20AC;? ,,Ons vaargebied bestaat uit de hele haven Wat type schip vaarwaterwegen je? vanvoor Rotterdam en alle in ZuidDe Rotterdammer heeft als thuishaven de Mooiste plek te overnachten? ,,Een multifunctioneel schip van je105 bij Hollandâ&#x20AC;?, verduidelijkt Vos. ,,Wil tot aan kade aan deom Stieltjesstraat in Rotterdam, ,,Heidelberg beneden de sluis over een drie paarbars da11,45 meter. Dat zijn de maximale afmetinde Tweede Maasvlakte gaan? Prima! Maar achter Villa Zebra, en beschikt gen voor kerst. Dan lig je lekker dicht bij de gen voor de Neckar, daar is het schip in 2007 weHet varen ook gerust naar de Brouwersdam. en twee zalen met dansvloer. Gasten hebwinnendeDe team, Zwolle voor gebouwd. motor isOud. een Caterpillar Allemaal geen probleem. Waar water is, Weihnachtsmarkt.â&#x20AC;? ben binnenin het schip alle ruimte en mooi van 1.521 we pk.immers Vorig jaar april hebben we een kunnen varen.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; zicht op de omgeving. En bij lekker weer is ZELFVERZEKERD, HOEZO? Waar wil je altijd zoop snel mogelijk langs? waterstofinjectie geplaatst voor een schonehet heerlijk toeven het bovendek en geOrganisator Arnold Valkema moet er hartelijk om lachen. ,,We vragen aan heteen winnende team elk jaar in ,,We zijn ooit met lading schroot re uitstoot en gasoliebesparing.â&#x20AC;? deeltelijk overkapt buitendek. De catering om het plaatje staat dat zij gewonnen hebben voor de wisselbeker te laten maken. Maar Zwolle GROEPEN ENwaarop INDIVIDUEEL Charleroi geweest.met Alsmaken!â&#x20AC;? daar bij de ovens een toewijding verzorgd. Oud had, toen ze in 2016 wonnen, meteen ook al eenwordt plaatje eveneens voor 2017 laten De Zwollenaren gloeiend vloeibaar Hoe heet schip? Want die vormt een belangrijk inDat alleshet uiteraard gewenst met live waren dan ook in de indien finale â&#x20AC;&#x201C; tegen Vreeswijk Oud â&#x20AC;&#x201C; lading oppermachtig: met natuurlijk 1heet doelpunt tegen 0. staal werd overgegoten, de temperatuur de ,,Chimo! wordt door de dagEsgrediĂŤnt voorschoot een succesvol feest. Vaninluxe muziek Chimo aan boord. Ofgebruikt een gastspreker,

Voor welke bevrachter/rederij vaar je? ,,Wij hebben heel veel werk gedaan voor Gommers in Zwijndrecht. Momenteel zijn we ingehuurd door Pro-Log.â&#x20AC;?

hapjes, uitgebreid buffet tot live cooking Hoe beneen je begonnen? en verzorgde is allemaal ,,Ikeen bengoed begonnen aanlunch: boord het bij mijn ouders mogelijk. Daarbij altijd het been mijn broer, wewordt voeren op binnen het koppelverschikbare gewerkt doorde middel van band Vayabudget con Dios wekelijks Moezel op een all inclusive-formule. Met specifieke en af.â&#x20AC;? wensen op het gebied van voedselvoorkeur en dieetomstandigheden wordt Zatbijvoorbeeld je op een internaat? rekening gehouden. EnDordrecht. de drankkeuze is on,,Ja, op De Singel in In het bebeperkt. gin had ik last van heimwee, maar ik heb goede herinneringen aan de saamhorigheid en loyaliteit naar elkaar toe. Mijn kinderen TOEVAL krijgen dat later hopelijk ook. De mooiste ,,Erg blij zijn wij ook de met de aanwezigherinneringen waren Hemelvaartkamheid vannatuurlijk een lift enhet eenNationaal invalidentoilet pen en Kampopin ons schipâ&#x20AC;?, benadrukt Luuk Vos die met de Verkoeling zoeken onder de tuinsproeier. Hattem.â&#x20AC;?

aanschaf van de partyboot een prachtige toevoeging tot stand heeft gebracht aan zijn activiteiten als scheepsmakelaar. Broer Bert is ook al jarenlang thuis in de Rotterdamse haven als eigenaar-directeur van VKV Service B.V. dat een vloot bestaande uit zeven voetbaltoernooi sleep- en duwboten in eigendom heeft. ,,De Rotterdammer is voor ons een gewelKLEEDKAMER dige verrijkingâ&#x20AC;?, beaamt Luuk Vos dan ook. Dehet samenwerking En schip voeltmet eengastlocatie beetje alsTransvaliaZW thuiskomen verliep Als extra service aan met name de voor degoed. op het water geboren schippersdeelnemende dames had de club zelfs een extra zoons die hun jeugd doorbrachten het kleedkamer ter beschikking gesteld. ,,Datop werd binnenvaartschip ouders. Tegen goed gewaardeerdâ&#x20AC;?,van aldushun Arnold. ,,Ook voor de doorstroming na afloop van hetze toernooi was het De Rotterdammer liepen toevallig op. fijn kreeg dat meer zich tegelijk kondenaangedou,,Ik hetmensen als scheepsmakelaar chen en omkleden. TransvaliaZW overweegt nu boden met het verzoek om het te verkopen. zelfs om de portakabins te laten staan voor hun We hadden echter een beter idee: we kochten eigen teams.â&#x20AC;? het zelf.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; Een goede beslissing, zo blijkt uit het enthousiasme dat de mannen aan de dag leggen. ,,Vertel ons uw wensen. Wij barsten van de ideeĂŤn en creativiteit en gaan graag aan de slag!â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

7TEGEN 7

WARM, DUS

Hoe zie je de toekomst van de binnenvaart? Het was wel erg warm, die dag. Arnold: ,,We kre,,Ik hoop positief, maar dan moeten we wel gen de dag ervoor wat vragen van mensen of meer gaan Voor hoop het door zousamenwerken. gaan. We besloten datonszelf we het zouikden dieaankijken, samenwerking in de dekinderen toekomst aan te maar voor hebben we op de valreep nog een zwembadje geregaan.â&#x20AC;?

geld. En een toeschouwer had een tuinsproeier meegenomen, waar ze lekker onder konden Wat is je laatste zakelijke aankoop? rondspringen en spelen. Helemaal goed dus! ,,Mijn Macbook, daar zit ik We merkten wel aan het eind vanop de dit dag moment dat het achter.â&#x20AC;? batterijtje bij de spelers zoâ&#x20AC;&#x2122;n beetje op was. Niet vreemd ook. De afterparty is daarom een uurtje eerder rond negen uur â&#x20AC;&#x2DC;s in avonds.â&#x20AC;? Wat is gestopt, je grootste ergernis de binnen-

vaart? ,,Het respectloos benaderd worden door mensen die schippers minderwaardig vinden. We zijn professionele ondernemers die voor miljoenen euroâ&#x20AC;&#x2122;s aan goederen vervoeren, maar sommigen aan de wal behandelen ons met een denigrerende toon.â&#x20AC;?

Wat is het leukste dat je varend hebt meegemaakt? ,,Dat waren en zijn nog steeds de spontane gezellige avonden als je met meerdere schepen bij elkaar ligt en bij elkaar buurt.â&#x20AC;? Heb je nog hobbyâ&#x20AC;&#x2122;s of andere interesses? ,,Van wintersport hebben met hetde geBezoekers zochten tijdens de we wedstrijden schaduw op.plezier. En ook van het helpen in hele gezin Hattem om het 59ste Nationaal Kamp te organiseren. kom er al sinds mijn elfde en VOLGENDIkJAAR WEER? heb daar ook Linda leren kennen. We zijn nu Ondanks de hitte waren de bezoekersaantallen begeleiders eendeuitgoed. ,,Je zietvan het de niet kampwachten, op de fotoâ&#x20AC;&#x2122;s, omdat mensen om zoveel mogelijkdat de zij schaduw opzoch- het daging te zorgen het ondanks ten. Maar er was veel belangstelling. Er waren harde werken naar hun zin hebben.â&#x20AC;? ook veel mensen die de wedstrijden via de app

volgdenâ&#x20AC;?, vertelt Arnold. Volgend jaar komt er Volgende keer in 7ff dubbel: Ooms zeker weer een tegen 7 Wilco schippers-voetbaltoernooi, alleen de datum staat nog niet vast. Arnold: ,,We moeten rekening houden met andere evenementen natuurlijk, maar we mikken Ondanks de hitte werd er stevig gevoetbald. op begin juni.â&#x20AC;? Luuk Vos (vooraan) en medewerker Jan de Korte. â&#x20AC;&#x2DC;Stap eens bij ons aan boord.â&#x20AC;&#x2122;

â&#x20AC;&#x2DC;Bij de ovens in Charleroi werd vloeibaar staal overgegoten, de temperatuur in de stuurhut schoot omhoogâ&#x20AC;&#x2122;

Uiteten eten Uit

REDERIJ

FORTUNA BRASSERIE â&#x20AC;˘ BAR RESTAURANT â&#x20AC;˘ CORNER

BBB

MARLINA

Binnenvaart Business Borrel

VANAF Opleveringen, 25 Personeelsfeesten, TO T Recepties, 50 Bruiloften, Partyboot De Rotterdammer is een nieuwe varende0 PE RS Partyboot De Rotterdammer is een nieuwe varende Partyboot De Rotterdammer een nieuwe toplocatie voor elk evenement.isGeniet van devarende altijd . Productpresentatie toplocatie voor elk evenement. Geniet van de altijd

Belgaisvcohned

Donderdag 10 mrt. v.a.: 17.00 uur Kom gezellig langs, iedereen is welkom

Het grootste terras van Zwijndrecht met de hele dag zon Bij mooi weer zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur geopend

Voor reserveringen bel: 078 - 610 34 07

UIT

Onze openingstijden zijn : Dinsdag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur Zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur EBijT mooi E N weer B Ezaterdag G I N Ten zondag BIJ W vanaf 12.00 uur geopend

WiQuiâ&#x20AC;&#x2122;s Brasserie

WiQuiâ&#x20AC;&#x2122;s Bar- Restaurant

Maandag gesloten Jericholaan 82b Fruiteniersstraat 2 3061 HH Rotterdam 3334 KA Zwijndrecht Tel:010-2374298 Tel:078-6103407 Restaurant & Bar WiQui Mail:Info@wiqui.nl Mail:Info@wiqui.nl

Ons adres:

IQUI!

WiQuiâ&#x20AC;&#x2122;s Corner Stationsplein 4c 3331LL Zwijndrecht Tel:078-7470027 Mail:Info@wiqui.nl

Fruiteniersstraat 2 Zwijndrecht E-mail: info@wiqui.nl â&#x20AC;˘ Internet: www.WiQui.nl

voor meer informatie kijk op:

www.wiqui.com

COLOFON COLOFON

UITGEVERIJ UITGEVERIJ DE STROMING MEDIA DE STROMING MEDIA 078 64 54 286 078 64 54 286 info@destromingmedia.nl info@destromingmedia.nl www.destromingmedia.nl www.destromingmedia.nl

REDACTIE

GRATIS PARKEREN BIJ HET WINKELCE NTRUM ons adres: Passage 1, Zwi jndrecht

t 078 612 28 48 w www.bistromichel.nl

ADVERTENTIES

toplocatie voor elk evenement. Geniet dezalen altijd betoverende uitzichten op het water. Metvan twee betoverende uitzichten op het water. Met twee zalen met bar en dansvloer, een enMet een twee gedeeltelijk betoverende uitzichten opbovendek het water. zalen met bar en dansvloer, een bovendek en een gedeeltelijk overkapt buitendek, zijn debovendek mogelijkheden onbegrensd. met bar en dansvloer, een en een gedeeltelijk overkapt buitendek, zijn de mogelijkheden onbegrensd. overkapt buitendek, zijn de mogelijkheden onbegrensd. Voor meer informatie: Voor meer informatie: Voor meer informatie: derotterdammer.eu

derotterdammer.eu

derotterdammer.eu of 010-40 48 717 of 010-40 48 717

of 010-40 48 717 Ook open inschrijvingen zie vaaragenda Onze ervaring is uw garantie REDERIJ Onze ervaring is uw garantie www.partyschepen.org voor een probleemloos avontuur Onze ervaring is uw FORTUNA garantie voor een probleemloos avontuur Info : Rederij Fortuna bv Spijkenisse : 0181-626126 Tel. voor een probleemloos E-mail : info@partyschepen.org

avontuur

Op de advertentiecontracten of plaatsingsovereenkomsten voor losse Op de advertentiecontracten of plaatsingsovereenkomsten voor losse advertenties advertenties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zoals zijn de

REDACTIE ADVERTENTIES Beatrijs Bonarius (hoofdredactie), Ellen Lengkeek (nieuws), Jan van Laar 06 2359 2993Algemenegedeponeerd Leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van bij de Kamervan vantoepassing Koophandel Dordrecht onder nummer 24468657. Beatrijs Bonarius (hoofdredactie), Ellen Jan van Laar Sieg 2359 2993 06 2251 6221Koophandel Dordrecht onder nummer 24468657. 06 Verzendaal AngĂŠlique Annink-Hoogstad, Claudia Langendoen, Matthijs 2251 6221 06 5254 9450 Lengkeek (nieuws), AngĂŠlique AnninkSieg Verzendaal 06 Jolanda Rijsdijk Daniels, Margot Heesakker, Leo van Teeffelen DISCLAIMER Jolanda Rijsdijk Hoogstad, Matthijs Daniels, Claudia E : jolanda@destromingmedia.nl 06 5254 9450 DISCLAIMER ConnyLangendoen, Taheij, HeikeHeike Elbert Pikaart-Elbert, en AndrĂŠ Oerlemans De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. E : jolanda@destromingmedia.nl Drukvoorbehouden. De Stroming Courant is een gratis De redactie is en nietzetfouten aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. Druk- en Conny Taheij, Leo van Teeffelen uitgave van De Stroming deze uitgave mag zetfoutenmaandelijkse voorbehouden. De Stroming CourantMedia. is een Niets gratisvan maandelijkse uitgave

FOTOGRAFIE MEDEWERKERS op welkeMedia. wijze dan ook worden verveelvoudigd van De Stroming Niets van deze uitgave mag op en/of welkeopenbaar wijze danworden ook worden MEDEWERKERS FOTOGRAFIE gemaakten/of zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Maurits Bot www.binnenvaart-fotos.nl Kock Jos Hubens, Ynke Ooijkaas, Remco Pikaart, Alwin Debbyde Tinnemans verveelvoudigd openbaar wordenschriftelijke gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke Jos Hubens, Remco Pikaart

Maurits Bot www.binnenvaart-fotos.nl

toestemming van de uitgever.


milieubewust en Zuinig

Dealer van

Visscher Scheepsreparatie is de perfecte combinatie met uw motor. Visscher Scheepsreparatie B.V. is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot een zeer betrouwbare partner met 15 ervaren medewerkers. U kunt ons vinden bij de gemeentehaven van Sliedrecht aan de Merwede. Afmeren kan voor de wal, zodat de werkzaamheden snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Maar ook het uitvoeren van werkzaamheden op locatie is geen enkel probleem. Veel klanten weten ons reeds te vinden door onze service en flexibiliteit. Graag heten wij u welkom als nieuwe klant. ■ Uit voorraad leverbaar Volvo Penta motoren, generatorsets en onderdelen ■ Hermotoriseren en reviseren van Volvo Penta motoren en overige merken motoren ■ Het uitlijnen van motoren en keerkoppelingen met behulp van een laser ■ Het afbouwen van schepen en Constructie- en ijzerwerkzaamheden

www.visscherscheepsreparatie.nl Tel. 0031 (0)184-496363

SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS - KALKAR 2017 De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland Op 26 en 27 september 2017 organiseert Messe Kalkar opnieuw de NederlandsDuitse vakbeurs SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS (STL). Hier presenteren ca. 200 exposanten uit heel Europa hun nieuwste producten, trends, innovaties en diensten aan geïnteresseerde vakbezoekers. Twee dagen lang is Messe Kalkar dé ontmoetingsplek voor professionals in de maritieme branche. STL brengt vraag en aanbod in een aangename, gastvrije ambiance bijeen en biedt volop kansen waardevolle contacten te leggen en onderhouden. Is uw interesse gewekt? Wij informeren u graag nader! www.messekalkar.de

Uw contactpersoon: Leon Westerhof leon.westerhof@messekalkar.de Tel. (+49) (0)2824-910 149

Party “Dock & Rock” met live muziek

Dinsdag 26 septembe rvanaf 21.00 uur in de Scheepsbar


DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 29

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Green Award voor de MKS Empressa van familiebedrijf A.J. van Vliet & Zn

‘Groener en veiliger dan ooit’

1964, maar is wel altijd up-to-date gehouden en vaker verduurzaamd. Zo is het schip al sinds zes jaar VCA-gecertificeerd en is altijd flink geïnvesteerd in aanpassingen. Ook nu is dat weer gebeurd. Om voor de Green Award in aanmerking te komen, is onder andere de voortstuwingsmotor voorzien van een roetfilter en katalysator van Fischer Abgastechnik voor het reinigen van de uitlaatgassen, waardoor het totale schip aanzienlijk schoner is geworden. Er zijn twee nieuwe generatorsets en een nieuwe kopschroef motor geplaatst.

De MKS Empressa van familiebedrijf A.J. van Vliet & Zn. heeft een Green Award voor de Binnenvaart behaald. Daarmee heeft de in bagger- en oeverwerkzaamheden, transport, damwanden en palen gespecialiseerde onderneming in de Rotterdamse haven zich niet alleen verzekerd van een meerjarig contract met het Havenbedrijf Rotterdam, ook loopt het bedrijf voorop in duurzaam ondernemen. ‘En dat voelt goed.’

VEILIGER

Claudia Langendoen

,,Wie wil niet kunnen zeggen dat hij het zuinigst en meest milieubewust vaart van allemaal in de Rotterdamse haven?’’ Vader Hans en zoon Jarno van Vliet kunnen het niet beter verwoorden: ze zijn blij met de zojuist behaalde Green Award voor de binnenvaart. ,,Het Green Award Programma heeft een dynamisch eisenpakket met specifieke milieueisen die regelmatig worden verbeterd en verscherpt. Met het behalen van het certificaat zijn wij dan ook groener dan de huidige gestelde emissie-eisen”, verduidelijkt Hans van Vliet. ,,De geldigheidsduur van het certificaat is drie jaar, maar we weten nu al dat we ook na die drie jaar zullen voldoen aan de dan geldende milieueisen (Euro Stage V)”, vult Jarno van Vliet aan. ,,En dat alles is uniek voor een schip van deze leeftijd’’, benadrukt Kees Berger van

Kees Berger (links), zoon Jarno (midden) en vader Hans van Vliet: ‘De Empressa zal over drie jaar ook voldoen aan de dan geldende milieueisen.'

handels- en adviesbureau Berger Maritiem dat de familie Van Vliet met raad en daad terzijde stond bij het geschikt maken van de MKS Empressa voor de Green Award. ,,Green Awards worden vooral verstrekt aan nieuwbouwschepen”, weet hij. Het kraanschip Empressa is daarentegen gebouwd in

Het schip werkt nu zeker 80 tot 90 procent schoner dan voorheen. Mede dankzij innovatieve technologieën die zijn toegepast. De werkzaamheden namen vijf weken in beslag. ,,We hebben dus niet lang stil hoeven liggen’’, stelt Jarno van Vliet verheugd. Met dank aan Scheepstechniek Drechtsteden uit Dordrecht dat alle vernieuwingen perfect inpaste. Daarbij ging directeur Bram van Rees niet bepaald over één nacht ijs. ,,We hebben zelfs met de Green Awardorganisatie vooraf om de tafel gezeten om te controleren of onze aanpassingen echt aan de eisen voldeden”, verduidelijkt hij. En met succes. ,,Het schip is bovendien ook veiliger geworden”, wijst Jarno van Vliet op de Green Award-eisen voor veilig en zuinig varen, werken en bunkeren.

BETERE POSITIE Het is duidelijk. De voordelen van een Green Award zijn talrijk, vat Kees Berger samen. Naast een verbetering van het imago kan

De MKS Empressa.

een extra schoon, milieuvriendelijk en veilig binnenvaartschip in veel gevallen zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving en onder andere ook korting op havengeld ontvangen. Dat is nu al merkbaar, ervaart Hans van Vliet. ,,Duurzaam ondernemen wordt steeds meer gewaardeerd. Bij aanbestedingen heb je vaak duidelijk een streepje voor.’’

GREEN AWARD Redenen te over dus om te opteren voor een Green Award. Hoewel de mannen zich realiseren dat de haalbaarheid en mogelijkheden hiertoe natuurlijk per situatie en per bedrijf verschillen. Voor het familiebedrijf, waarin ook echtgenote en moeder Trudi meewerkt, smaakt het behalen van de Green Award in elk geval naar meer. ,,We oriënteren ons momenteel hoe we ook onze beide andere schepen, de Poolster en Incepto, kunnen voorzien van een Green Award. Het moment is rijp. De motor van de Incepto is bijna aan vervanging toe en dat biedt ons de kans om ook met dit schip aan de slag te gaan.”

Wij feliciteren de bemanning van het MKS EMPRESSA met het behalen van de Green Award

De Green Award is om ondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun binnenvaartschip schoner en milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen.


CATERPILLAR MOTOR? TAM INSPECTIE

PRIJS PER MOTOR

Uit te voeren werkzaamheden:

Motortype 3304 3306 3406 3408 3412 3412E C4.4 C6.6 C9 C12 C18 C32 3508 (B+C) 3512 (B+C) 3516 (B+C)

- Koelwatercontrole - Algehele visuele inspectie - Alarmen en shutdowns testen en afstellen - Proefdraaien - Injectorspeling controleren/stellen - ECM uitlezen (elektronische motor) - Luchtkoeler inspecteren (indien aanwezig) - Turbo(s) controleren (indien aanwezig) * Exclusief reis- en/of verblijfskosten. In overleg met planning SDK Diesel Support B.V. Gebaseerd op uitvoering in 2017 en op werkdagen ma t/m vrij van 7:30 t/m 16:30. Geldend voor scheepvaartapplicatie.

GEZOCHT: DIESELMONTEURS Contact

SDK Diesel Support BV Hulsenboschstraat 3-1 4251 LR Werkendam (the Netherlands)

+31 (0) 183-745 694 www.sdkdieselsupport.nl info@sdkdieselsupport.nl

BI JW E W RKZ ER A GE KE AM EN ND HE A D BE REI M W EN RE SK O IN KE OS RD HA ND TE EN VE N N

- Klepspeling controleren/stellen

Prijs* € 110,00 € 135,00 € 105,00 € 122,50 € 140,00 € 157,50 € 105,00 € 105,00 € 87,50 € 105,00 € 105,00 € 157,50 € 140,00 € 157,50 € 175,00


DE STROMING COURANT ∠ JULI 2017 ∠ PAGINA 31

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Slurink voert volledige refit uit op bunkervloot

uit een aantal onderdelen. De boot is nu 35 meter lang, de maximaal toegestane lengte voor eenmansvaart. Behalve de nieuwe brandstofvoorzieningen is de winkel een stuk ruimer opgezet, is er een volledig nieuwe stuurhut en is de boot nu uitgerust met een kopschroef, om aanmeren makkelijker en veiliger te maken. Rob legt uit: ,,Onze filosofie luidt: om te slagen moet je blijven investeren in je bedrijf en je materialen. De markt verandert, en daar moet je op anticiperen. Verder is ons personeel voor ons enorm belangrijk. De kwaliteit van je personeel bepaalt de kwaliteit van je bedrijf. Wij werken met een supergemotiveerde club van ruim zestig mensen.”

‘Hiermee zijn we uniek op de Nederlandse wateren’ Schippers die brandstof of andere scheepsbenodigdheden willen inslaan, kunnen vanaf juli 2017 in Lobith terecht op de Service 3, de volledig heringerichte bunkerboot van Slurink. De boot is verlengd van 30 naar 35 meter en beschikt over onder andere een volledig nieuwe winkel en stuurhut en een digitale meterstraat. De verlenging en herinrichting van de Service 3 is pas het begin van een grote refit-actie om de service aan klanten optimaal te houden.

FAMILIEHISTORIE

Margot Heesakker

Slurink verlengt in 2017 twee bunkerboten: naast de Service 3 ook de Service 4. Volgend jaar worden er twee nieuwe bunkerboten gebouwd door scheepswerf Boer: de Herman S en de Hilda S, vernoemd naar de ouders van huidige directeuren Alwin en Rob Slurink. Met die vlootuitbreiding beschikt het bedrijf eind 2018 over zes bunkerstations, een tanker, een bus en vijftien bunkerboten. Als je aan directeuren Alwin en Rob Slurink vraagt wat de drijfveren van Slurink zijn, hoeven ze niet lang na te denken. ,,Service en klantgerichtheid, altijd vooruitdenken en anticiperen op wat de markt wil”, aldus de broers. ,,Slurink is groot geworden door altijd de focus te houden op kwaliteit en service, en dit project is daar een goed voorbeeld van.”

De Service 3: uniek op de Nederlandse wateren.

Alwin: ,,We vinden het belangrijk om mee te gaan met de tijd. Wat nu actueel is, is groen ondernemen, meer met het milieu bezig zijn. Dat houdt ook in dat je als bunkerboot verschillenden soorten brandstof moet verkopen. In de oude situatie konden we dat maar beperkt, na de uitbreiding ruimschoots. Met de nieuwe Service 3 zijn we uniek op de Nederlandse wateren.”

LONG LIFE DIESEL Alwin somt op: ,,Vooral GTL is erg in opkomst als brandstof. Maar we leveren ook AdBlue in bulk, omdat veel klanten een

naverbrandingsinstallatie hebben. Verder heeft de Service 3 net als de Service 4 een nieuwe digitale meterstraat voor Long Life

‘Om te slagen moet je blijven investeren in je bedrijf en je materialen’ Diesel, met een injectiesysteem voor brandstoftoevoeging. Geen gehannes meer met kannetjes dus!” De volledige refit van de Service 3 bestaat

Alwin voegt toe: ,,We zijn al anderhalve eeuw verbonden met de binnenvaart. Zo’n 75 jaar geleden begon Slurink als familiebedrijf in Zwartsluis, en op die familiehistorie zijn we ook trots. Vandaar ook dat we de twee nieuwe bunkerboten die volgend jaar gaan worden gebouwd naar onze ouders noemen, Herman S en Hilda S. Om hun naam levend te houden. Maar behalve op onze familietraditie zijn we ook heel trots op ons personeel.” Het personeel is dan ook nauw betrokken geweest bij de herinrichting van de stuurhut van de Service 3. Alwin: ,,Wij vinden het niet meer dan logisch dat de mensen die aan boord werken meedenken over hoe het eruit gaat zien.” Rob: ,,Meedenken? Zeg maar gerust dat zij het hebben bepaald!” De broers lachen. Alwin: ,,De betrokkenheid is groot. Tijdens de werkzaamheden kwamen onze mensen vaak al even kijken, in hun eigen tijd. Ja, we zijn een hechte club, en daar zijn we trots op.” ,,Maar,” benadrukt Rob, ,,de klant staat bij ons altijd voorop. Hij hoeft maar een kik te geven en we komen. Dat is en blijft ons motto.” Kijk voor meer informatie over de diensten en producten van Slurink op www.slurink.nl

TRANSAFE GET A GRIP ON SAFETY

2017 Fijne feestdagen

Bezoekadres Langesteijn 116

3342 LG H.l. Ambacht

Postadres Postbus 11

3340 AA H.l. Ambacht

T F

E

+31 (0) 78 682 43 00 +31 (0) 78 681 43 29

info@transafe.info

WWW.TRANSAFE.INFO


Service 24/7

DE STROMING COURANT

SLIMME OPLOSSINGEN VOOR EEN SCHONERE WERELD

Gun je schip

Roetfilter en SCR katalysator-systemen EU Stage V emissiereductie

Gun je schip EEN LANGER LEVEN www.solfic.nl EEN LANGER LEVEN

Contact

Gun je schip

Gun je schip

EEN LANGER LEVEN

scheepsliften â&#x20AC;˘ eigen Een langer leven

scheepsliften â&#x20AC;˘ eigenservicedienst â&#x20AC;˘ grote â&#x20AC;˘ eigen scheepsliften â&#x20AC;˘ grote servicedienst IVR-keuringsbedrijf â&#x20AC;˘ grote servicedienst â&#x20AC;˘ erkend IVR-keuringsbedrijf â&#x20AC;˘ erkend â&#x20AC;˘ erkend IVR-keuringsbedrijf â&#x20AC;˘ eigen scheepsliften â&#x20AC;˘ grote servicedienst â&#x20AC;˘ erkend IVR-keuringsbedrijf

Service

Biesboschhaven Noord 4 â&#x20AC;˘ 4251 Werkendam Biesboschhaven Noord 4 â&#x20AC;˘ NL 4251 NL Werkendam Biesboschhaven Noord 4 â&#x20AC;˘ 4251 NL Werkendam T 501362 â&#x20AC;˘ info@dewaalbv.nl T (0183) 0183 501811 501811â&#x20AC;˘ Fâ&#x20AC;˘(0183) info@dewaalbv.nl

Service en reparatie enals reparatie vaste Service als vaste en reparatie koers! als vaste koers! koers!

T (0183) 501811 â&#x20AC;˘ F (0183) 501362 Biesboschhaven â&#x20AC;˘ info@dewaalbv.nl Noord 4 â&#x20AC;˘ 4251 NL Werkendam

T (0183) 501811 â&#x20AC;˘ F (0183) 501362 â&#x20AC;˘ info@dewaalbv.nl

wwww.dewaalbv.nl w w. d e w aal bdv. n llb v. n l w w w. e w aa

Scheepsservice BV

WIJ STAAN VOOR U KLAAR! Gecertificeerd IVR Stuurwerk keurder

We power your future

Officieel service punt

 Handelsweg 75, 6541 CS Nijmegen 024 3731919 06 53 10 90 65 info@vpgscheepsservice.nl www.vpgscheepsservice.nl

TURBO EXPERTISE AROUND THE CLOCK AROUND THE WORLD

Draaijer Turbo Service BV Planckstraat 44 â&#x20AC;˘ 3316 GS Dordrecht, tel.: +31(0)78 617 19 17 E-mail: info@draaijerturboservice.nl

www.draaijerturboservice.nl

UITGELICHT

JULI 2017

Hightech robot bouwt binnenkort complete roeren bij De Waal Onderhoud

De Waal uit Werkendam heeft al enige tijd een hightech lasrobot in gebruik. De lasrobot, dieSDK nogDiesel volop in ontwikkeling Support BV is, wordt momenteel Rosmolenweg 9-a gebruikt voor het lassen van 3356 LK Papendrecht (the stuurmachine-lieverjukken. Er isNetherlands) een manipulator geĂŻnstalleerd om de te lassen producten automatisch om te keren. Ook flenzen van schroefaskokers en andere onderdelen worden al met de robot gelast. Zo wordt ervaring opgedaan en worden langzamerhand steeds meer onderdelen door lasrobots gelast. Het uiteindelijke doel is dat in de toekomst complete roeren gebouwd en gelast worden met behulp van deze robot. De hightech robot is mogelijk gemaakt door het project Toegepaste Innovatie Maritieme Automatisering (TIMA), waarbij De Waal actief betrokken is. Werken met een lasrobot is uiteindelijk sneller, duurzamer en er kan beter geconcurreerd worden met bedrijven die de productie uitbesteden aan â&#x20AC;&#x2DC;lagelonenlandenâ&#x20AC;&#x2122;. De Waal is hiermee, samen met scheepswerf Slob, toonaangevend bezig in Scheepsbouw Nederland.

ONTWIKKELING Voordat een compleet roer gelast kan worden met de lasrobot, moet het proces nog enkele ontwikkelingen doorstaan. Nu worden roeronderdelen in een 3D-programma getekend, waarna het overgebracht wordt naar het programmeersysteem van de robot. De menselijke handelingen voor enkelstuksproductie zijn er in verhouding nog relatief veel. Dit wordt echter snel minder! In het project wordt gewerkt aan nieuwe software die de tussenkomst van een programmeur overbodig maakt. De eerste resultaten zijn positief. Dit sterke staaltje software gaat een grote toekomst in de scheepsbouw krijgen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat elke 3D-tekening

www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl

+31 (0) 787 370 355

CATERPILLAR MOTOR?

www.sdkdieselsupport.nl info@sdkdieselsupport.nl

Verhelpen van elektrische storingen Reparatie / Revisie Onderhoud / Onderdelen 24/7 Service wereldwijd SDK Diesel Support BV Hulsenboschstraat 3-1, 4251 LR Werkendam +31 (0) 183-745 694 â&#x20AC;˘ info@sdkdieselsupport.nl www.sdkdieselsupport.nl

direct kan worden ingelezen door de lasrobot, die gelijk aan de slag kan gaan. Hiermee loopt De Waal voorop in kennis en kunde.

Wij repareren, reviseren en inspecteren ABC dieselmotoren, keerkoppelingen en pompen. reikon.nl / 0181 614 466

LASTIJD HALVEREN Na het eigen maken van de lasrobot, de programmering ervan en de nodige verdere ontwikkelingen, komt de robot ondersteboven aan een circa tien meter lange portaalconstructie te hangen. Hier zit een 5 meter lange zijarm aan vast. De robot kan dan in alle richtingen over een te lassen object â&#x20AC;&#x2DC;schuivenâ&#x20AC;&#x2122;. De te lassen naden kunnen van alle kanten en onder elke hoek benaderd worden. In de toekomst verwacht De Waal dat de totale (las)productietijd gehalveerd wordt, wat te zijner tijd een gunstige invloed op de verkoopprijs heeft. Tel hierbij op de hoogste laskwaliteit die er bestaat en het volledig in Nederland geproduceerde product. Langzamerhand komt er zo landelijk gezien een verschuiving van het beroep van lasser naar robotoperator. Een technologische ontwikkeling die Nederland als scheepsbouwland op de kaart zet. Meer informatie: www.dewaalbv.nl

24/7 service

Ook voor service, ďŹ lters en parts het juiste adres:

Racor

Fleetguard

ÂŽ

CUSTOM MADE GENERATOR SETS

Parabool 101, 3364 DH Sliedrecht T +31(0)184 - 424 295 E info@deruyterdieseltechniek.nl W www.deruyterdieseltechniek.nl

ALL PUMPS HOLLAND mpen Per fect in po

Uw pompenspecialist voor de scheepvaart!

A.P.H.

Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN Tel.: +31 33 494 50 40 â&#x20AC;˘ E-mail: info@rafa.nl Internet: www.rafa.nl

 Buitendijks 11, 3356 LX Papendrecht +31 (0) 78-6414090 info@allpumpsholland.nl www.allpumpsholland.nl

CHEMISCHE EN MECHANISCHE REINIGING - Beitsen/passiveren - Ketel reiniging - Polijsten van schroeven - Polijsten van tankcontainers - Schuur/slijpwerkzaamheden Tel. +31 (0)78 750 3908 â&#x20AC;˘ Mob. +31 (0)6 34304851

www.vermservices.nl

Kwaliteit - Service Innovatie - Duurzaamheid T +3178 615 22 66

E info@veth.net

www.veth.net

Profile for destromingmedia

De Stroming Courant | Juli 2017  

De Stroming Courant is een uitgave van De Stroming Media

De Stroming Courant | Juli 2017  

De Stroming Courant is een uitgave van De Stroming Media

Advertisement