Page 1

88 exemplaren| |jaargang jaargang6,7,editie editie94 96 92 2017 90 17.500 exemplaren Maandelijks vakblad vakblad voor voor de de scheepvaartbranche scheepvaartbranche en en -makelaardij -makelaardij || Oplage Oplage 20.000 84 2016 Maandelijks

COMPONENTS

COMPONENTS

WAALWIJK BLIJFT BIJ SCHUTLENGTE VAN 82 METER

www.scheepswerfboer.nl Tel. +31 (0) 184-412303

nl 3

MEI

JANUARI MAART 2018

COMPONENTS

ERS

EN RK ES E NHAL

JANUARI NOVEMBER JULI MEI 2017 UITGAVE SEPTEMBER 2016

20.000 exemplaren | jaargang 7, editie 100 98 Maandelijks vakblad voor de scheepvaartbranche en -makelaardij | Oplage 18.500

CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) DIESEL PARTICULATE FILTERS ■

www.scheepswerfboer.nl Tel. +31 (0) 184-412303 ■

VREES VOOR MEER ‘KRAPPE’ SLUIZEN Maritime Industry

Volg @StromingCourant Volg ons ons op: op:Schroefreparatie @StromingCourant • STUURMACHINES • ROEREN Schroefreparatie Scheepsschroeven Scheepsschroeven Schroefassen • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK Schroefassen • ALUMINIUM CONSTRUCTIES

De De Stroming Stroming Courant Courant

De De Stroming Stroming Courant Courant

www.scheepswerfboer.nl Tel. +31 (0) 184-412303www.destromingmedia.nl www.destromingmedia.nl

Schroefreparatie

• STUURMACHINES Schroefreparatie• ROEREN • STUURMACHINES • ROEREN Scheepsschroeven Een uitgave van Scheepsschroeven @StromingCourant Schroefassen • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2017 DRUKWERK Schroefassen • ALUMINIUM CONSTRUCTIES • ALUMINIUM CONSTRUCTIES PRINTING In deze IN editie: BIJLAGE DEZE KRANT | 26 EN 27 SEPTEMBER Authorised dealer: Authorised dealer: Promarin Service Promarin Service UIT VOORRAAD LEVERBAAR RECLAME UIT VOORRAAD LEVERBAAR • HYDRAULIEK • REPARATIE • HYDRAULIEKEVENEMENTENHAL • REPARATIE • HYDRAULIEK • REPARATIE 0184-493888 0184-493888 Promarin Service Promarin Service Uitneembare bijlage Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk • MACHINEFABRIEK • MACHINEFABRIEK • MACHINEFABRIEK GORINCHEM SCHIPPERS MET NIEUWE ‘SLIMME’ LIGPLAATSEN CALANDKANAAL www.teusvlot.com AXCES EMISSION Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk www.teusvlot.com AXCES EMISSION TECHNOLOGY Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk Steeds meer ouders kiezen ervoor om met hun kinderen aan deBLIJ wal te gaan wonen. Foto: Lex Broere/Buitenfotografie

9 - 10 - 11 MEI STROMING MEDIA

HEM TECHNOLOGY TECH AXCES EMISSION TECHNOLOGY Tel: +31 168 416310 - info@promarin.nl info@ promarin.nl ON Binnenvaart strijdt door tegen hoge boetes 0184-493888 Tel: +31 168 416310 - info@promarin.nl info@ promarin.nl 0184-493888 IN DEZE KRANT een spotje bij een vlogger plaatsen’, aldus het BVB. Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl www.promarin.nl ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP www.promarin.nl ERVAAR DE KRACHT KRACHT VAN VAKMANSCHAP WWW.STRAALBUIZEN.NL +31 (0)184 67 62 62 UITLAAT ERVAAR DE KRACHT VAN|NABEHANDEL VAKMANSCHAP WWW.STRAALBUIZEN.NL |NABEHANDELINGSSYSTEMEN +31 (0)184 67 62 62 ERVAAR KRACHT VANNABEHANDELINGSSYSTEMEN VAKMANSCHAP UITLAAT ERVAAR DE VAN VAKMANSCHAP TEL: 0166 - DE 603285 www.axces.com www.teusvlot.com HAP com www.teusvlot.com UITLAAT HANDELINGSSYSTEMEN www.promarin.nl www.promarin.nl

Schippersinternaat Winst Havenbedrijfnog ook goed Donderwolken langvoor nietbinnenvaart weg

HONDERDEN BANEN TE SCHIPPERS MASSAAL VERWEER TEGEN HOGERE BOETES Schippers Gevreesd komen dat massaal meer sluizen in verweer inIN Nederland tegenvan destraks toename te krap vanzijn voor Er gaat ditwordt jaarschippersinternaat een groot jongerenoffensief start. Bureau VoorHet klassieke lijkt z’n langste tijd te hebben Nieuwe Kwestierechtstreekse Waalwijk: Opvallend goed vervangen voor gezinshuizen VERGEVEN IN DEricht BINNENVAART 86-meter-schepen. Waalwijk, dat zijnpijlen sluisop renoveerde voor 5 miljoen boetebedragen en het handhavingsbeleid bijhet overtredingen. lichting Binnenvaart (BVB) alle rekruteren van binnenvaartdienst or gehad. Ook dit schooljaar zijn er minder aanmeldingen. Internaten BLNcontainers overweegt voor jaar zit nu met meter ‘kleinere’ De minister UIT VOORRAAD LEVERBAAR INGSchippers AADeuro, LEVERBAAR Cwaterdoorgang. Het regent klachten bij4 de Algemeene OU van jongeren voor deeen binnenvaart. De Romvang deVereeniging campagne hangt OMop containers juridische stappen SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2016 in Rotterdam herbezinnen zich noodgedwongen een nieuwe werkelijkheid Urea injectie

Urea injectie

Urea injectie

‘DEZE REGELGEVING NIJPEND BVB HOOPT TEKORT OP GENOEG IS BESPOTTELIJK’ AAN PERSONEEL GELD OM JONGEREN Geluiddemper

Geluiddemper

Geluiddemper

T RAN

DE S T

7-10 november 2017 wordt erbij gehaald. (ASV) sinds die een petitie is gestart in een ultieme pogingbeschikom de af van de hoogte van het budget dat de sector zelf mede 27 28 september 2016 EN BETROUWBAAR Ahoy Rotterdam zoals de opzet van gezinshuizen. VEELZIJDIG AR VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR ‘klopjacht op binnenvaartschippers te stoppen’ en politiek Den SPECIAL CIAL LEESMEER MEEROP OPPAGINA PAGINA LEES 55 baar Ellen stelt. AA55 Lengkeek Hierdoor neemt de schutcapaciteit af van MACHINE UITLIJNINGEN MACHINE UITLIJNINGEN MACHINE UITLIJNINGEN Haag op andere gedachten te brengen. Scheepvaartweg 9 86 naar 82 meter. het schutten twee Scheepvaartweg Wichard van VlietBijvan Stichtingmet Limena VIBRATIE ANALYSES Claudia Langendoen9 VIBRATIE ANALYSES VIBRATIE ANALYSES Volker aan. En ja, het zou erg mooi zijn als sets deuren, waarmee we voor de renovatie Terwijl de overheid pleit voor een fijnmazig waartoe de internaten De Driemaster in ON-SITE MACHINEREN 3356 LL Papendrecht ON-SITE MACHINEREN 3356 LL Papendrecht WWW.STRAALBUIZEN.NL | +31 (0)184 67 62 962 ON-SITE MACHINEREN N.NL | +31 (0)184 67 62 962 Scheepvaartweg Scheepvaartweg Scheepvaartweg 9 7-10 november 2017 Ellen Lengkeek Betere service ILT: ‘Boetes Einde aan

EN N

TE MOTIVEREN VOOR binnenkomt reclameTe hard varen het schutproces hadden zijn de vaarnetwerk, loopt het in Waalwijk juist mis. er devoldoende Inspectie Leefomgeving en Transport Krimpen aangeld den IJssel ingericht, en voor Eben Haezer DE T +31BINNENVAART (0)78 641 68 68 Hoewel de vraag gerechtvaardigd is Rotterdam op de betonconstructie te groot’’, Schippers op een oplossing enDordrecht de politie hebben met de isbinnenvaartAmsterdamse hebben inkrachten behoren. ,,Dat tegenwoorOpnieuw wachten nemen al ditlang schooljaar minder spotjes. ‘onaanvaardbare’ Ahoy Nieuweeffect.’ Maas haven LL®Filter Papendrecht EPOXY PRODUCTEN DPFCHOCKFAST Diesel3356 Particulate

Urea i

DPF DieselGeluiddemper Particulate Filter SCR Katalysator

® CHOCKFAST PRODUCTEN 3356 LL EPOXY Papendrecht ® FUNDATIE ELEMENTEN MECLEV T +31 (0)78 641 68 88 E info@psipiping.com Schippers woedend dubbele boetes Regeneratie beboet www.psipiping.com met brander

SCR Katalysator Geluiddemper

Claudia Langendoen ® FUNDATIE T +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 MECLEV E info@breko.com Snuffelstages op binnenvaartschepen voor voor de ‘te kleine’ sluis tussenop deinternaten Bergsche E info@psipiping.com schipperskinderen hun intrek Regeneratie www.psipiping.com met brander vmbo-leerlingen zodat ze meer alKleine op dan jonge leefMaas enwww.breko.com de haven in Waalwijk. Dewijziginsluis is De petitie is al door tweeverspreid door heel het land.

T +31 (0)78 641 68 68

LL®Filter Papendrecht EPOXY PRODUCTEN DPFCHOCKFAST Diesel3356 Particulate

DPF Diese SCR Katalysator

® FUNDATIE T +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 MECLEV EE info@breko.com info@psipiping.com Regeneratie www.psipiping.com met brander www.breko.com

of dat per se reclamespotjes op tv zou moeten aldus burgemeester Er nog sector kennelijk een Kleijngeld. goudmijn aangeboord dig geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds zijn. moet wel opzijn deom juiste een kleine miljoen euro nodig de voorDe de boodschap Nederlandse schatkist.’’ Sommige meer vrouwen en complete gezinnen kiezen geuit Dete jeugd kijkt tijd kennismaken binnenvaart; een sluis weer ‘op lengte’ krijgen. Dat wil na niet met meer geschikt voormaar binboetes zijnworden. inderdaad tien keer hoger geduizend binnenvaartondernemers en plek ervoor om met de kinderen aan deimmers walhet te genrenovatie in de aantallen zijnde nog mogelijk, LEES MEER OP PAGINA 57 AA11 57 AXCES EMISSION TECHNOLOGY LEES PAGINA LEESMEER MEEROP OP PAGINA11 AA steeds minder tv, beseft Wilco Volker. En des virtual reality-bril waarbij het leven op college niet. Ook al bestaat de mogelijkheid nenvaartschepen langer dan 82 meter. Dat LEES MEER OP PAGINA 17 17 worden, beaamt Inspectie Leefomgeving sympathisanten ondertekend. Ze worden gaan wonen.’’ eind vorige maand bleef de teller steken +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl bv.nl +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl te meer naar YouTube en soortgelijke kanaeen binnenvaartschip levensecht wordt dat bedrijven een claim bij Waalwijk indiekomt door de Machinerichtlijn, die van en Transport. straks aangeboden aan de Tweede Kamer. kinderen. Zo blijkt uit de berekeningen UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN 88 JANUARI Maandelijks vakblad voor scheepvaartbranche en -makelaardij | Oplage 17.500 exemplaren | jaargang 6, editie 92 JULI 2017 2017 694 90 MEI 2016 84 UITGAVE SEPTEMBER 2016 ,,Misschien moeten we wel een spotje bij nagebootst; aantrekkelijke spreekbeurtpaknen. kracht isdeals een machine (wat sluismet is) len. Veel binnenvaartondernemers zitten Censis, Centrale Stichting vaneen Internaten Urea injectie TOEKOMST bekende vlogger plaatsen”, verduidelijkt ketten voor scholieren in zo plaats vanhoudt algemene De burgemeester waarschuwt voor een wordt gerenoveerd. Het college vast een ,,Doordat boetes voor schippers-eigenaars de handen in hetenhaar, blijkt uit talrijke voor SchippersKermisjeugd. De daling Nieuwe rubriek! Geluiddemper Rijnhaven Wageningen n Drukker dan Oplossing hij. is vanproblematiek. alles mogelijk. folders nu toegestuurd als landelijke Kleijngeld: ,,Vande die schutlengte van 82 meter zijn en Er werkgevers-reders gelijk zijn getroknoodkreten dienogdeworden Algemeene is weliswaar minder groot dan het Schippers jaarindaarDe veranderende tijdsgeest noopt instelKOEDOOD D aan Met recht: bestaat ooit op Maritime Botlekbrug D300 I E SConflict Ejaar L S E R V I C E B .V. isomdat om debeiden binnenvaartsector onder de kinderen ofbinnenkrijgt. tieners informatiemateriaal .V. af eind jaren 60 zijn er meer sluizen zoals Havenverordening, die in In september wordt Doel ken, zelf kunnen beslissen Vereniging voor, maar zet wel om door. 2015 woonden lingen tot continue zelfreflectie. Want heeft aandacht te brengen van zoveel mogelijk jonover liggeld ... vragen, en een reclamespot op tv. Plannen in Waalwijk opgeleverd. Ook deze moebesproken. Koninklijke BLN-Schuttevaer is hoe zij schepen bemannen’’, verduidelijkt ,,Het is kennelijk bijzonder lucratief geIndustry nog 719 kinderen op een schippersinternaat. het internaat in klassieke vorm met woonnabij CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS ERS SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) 1 (SCR) diein binnenkort voor een beroepskeuze genoeg. Maar alles valt of staat vooral met ten straks worden gerenoveerd waarbij woest, overweegt stappen en833 haalt SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) een woordvoerster. ,,Een voorbeeld van de worden om voor de kleinste overtredingen In 2014 waren datjuridische er nog 794. In 2013 en geren groepen grotere gebouwen nog toekomst? SELECTIVEFrankepad CATALYTIC REDUCTION www.scheepswerfboer.nl www.scheepswerfboer.nl www.scheepswerfboer.nl nl DIESEL PARTICULATE FILTERS DIESEL PARTICULATE FILTERS dat beschikbaar DIESEL PARTICULATE FILTERS 3341 LV Hendrik Ido Ambacht staan. Watstijging dat betreft, isbijerhet nog eennaleven wereld de hoogte van het budget de nieuwe Machinerichtlijn geldt.’’ BLNminister erbij. Waalwijk zou namelijk wel grootste zie je niet boetes tot vele tienduizenden euro’s op te in 2012 860 kinderen. Ter vergelijk: in 2000 ,,Dat betwijfel ik’’, reageert Van Vliet. ,,Met LEES MEER OP PAGINA 9 LEESMEER MEER OPPAGINA PAGINA1775 LEES OP Tel. +31 (0) 184-412303 Tel. +31 (0) 184-412303 Tel. +31 (0) 184-412303 3AA17759 eens te winnen, merkt BVB, dat vindt dat er op komt. ,,Daarvoor zijn we nu met partijen Schuttevaer overweegt juridische stappen de opmaat kunnen zijn voor meer van van de bemanningsvoorschriften. Voor het leggen’’, verwoordt ASV-voorzitter Sunniva zaten er nog 1475 schipperskinderen op inminder kinderen moeten we de bedrijfsvoeTel : 078-6813127 het gebied van arbeidsmarktcommunicatie in gesprek’’, schetst directeur Wilco Volker en vraagt bij de minister om aandacht. ,,We dergelijke sluizen in Nederland. varen met één matroos te weinig moeten Fluitsma. ,,Dat gebeurt ook bij schippers ternaten. In 1980 waren dat er zelfs 3411. ring telkens anders organiseren en wellicht Volg ons op: @StromingCourant De Stroming Courant De Stroming Courant www.destromingmedia.nlFax : 078-6812025 Schroefreparatie Schroefreparatie nu nog kansen onbenut blijven. ,,Terwijl het van Bureau Voorlichting Binnenvaart het nemen dit gaan hoog op. evenveel Ook al tot vanwege een ,,De aannemer, die debinnenvaart werkzaamheden schippers-eigenaren betalen als uit de particuliere die,teheeft zoals De• STUURMACHINES gestage terugloop is• ROEREN grotendeels veruiteindelijk inkrimpen gezinshui• STUURMACHINES • STUURMACHINES • ROEREN EN Schroefreparatie• ROEREN Schroefreparatie Scheepsschroeven Scheepsschroeven steeds moeilijker wordt om aan goed gekwatijdspad. ,,We praten met de brancheorganiprecedentwerking voor renovatieronde uitgevoerd, heeft veiligheidscriteria uit zen Email : nog info@koedood.nl werkgevers-reders: 3000 euro. Eerder bewe allemaal weten, al jarenlang beneden Vibia wil SPECIAL: klaren uitScheepsschroeven de keuzevrijheid die vrouwen zoals die er al zijn indehet land, waarbij BBB-borrel wordt Meer gevaarlijke • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK Scheepsschroeven • NIEUWBOUW • één LEIDINGWERK • NIEUWBOUW • de LEIDINGWERK ERK Schroefassen Schroefassen Diesel Particulate Filter SCR Katalysator Geluiddemper lificeerd personeel te komen.’’ saties. En onder andere met scholen. ZieDPF het die nodig is voorkinderen de kunstwerken in de kleide Machinerichtlijn getoetst. Uit ,,Trouwde deze bewww.koedood.nl taalden schippers 300 euro.’’ kostprijs hun lading vervoeren. Sinds de met kinderen anno 2016 hebben. kleine groepjes in woningen met Schroefassen Schroefassen jaar knallen Opleidingsschip MATE: • ALUMINIUM CONSTRUCTIES E:ES BBBB-borrel op • ALUMINIUM • ALUMINIUM CONSTRUCTIES stoffen overCONSTRUCTIES deze editie: in Nederland.’’ als crowdfunding sector. Iedereen Authorised dealer: nere vaarwegen schouwing is geconcludeerd datschipper debedragen krachten dealer: verhoging van debinnen boetes de jeAuthorised dertig jaar geleden metdezijn een dan Inalleen groepsleiding wonen.’’ Promarin Service Promarin Service • HYDRAULIEK • REPARATIE • HYDRAULIEK • REPARATIE • HYDRAULIEK • REPARATIE E 0184-493888 Maritime Industry 0184-493888 Regeneratie binnenwater EVENEMENTENHAL NHAL is enthousiast.’’ die tijdens het schutproces op de deuren en soms tot wel vertienvoudigd’’, benadrukt Uitneembare bijlage wist je als vrouw één ding zeker: eventuele Promarin Service Promarin Service met brander Havenkant 8 4781 AA Moerdijk Havenkant 8 4781 AA Moerdijk • MACHINEFABRIEK • MACHINEFABRIEK • MACHINEFABRIEK GORINCHEM TECHNOLOGY HEM TECHNOLOGY www.teusvlot.com www.teusvlot.com Komend jaar mogelijk plande sluiskolk ontstaan, verdeeld moet worzij. ,,Bijzondere Ambtenaren AXCES EMISSION AXCES EMISSION Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk kinderen zouden uiteindelijk naar een interON AXCES EMISSION TECHNOLOGY 0184-493888 Havenkant 8moeten - 4781 AAzoveel Moerdijk 0184-493888 LEES MEER PAGINA 11 VERVOLG 5 Steeds ouders kiezen ervoor om met hun kinderen aan de wal teOP gaan wonen. Tel: +31 168 416310 -•info@promarin.nl info@ promarin.nl Tel: +31meer 168 416310 -Opsporings info@promarin.nl info@ promarin.nl LEES MEER OP PAGINA 7 Foto: Lex Broere/Buitenfotografie  www.tb-plus.nl 078-684 1400 TECH www.tb-plus.nl • 078-684 1400 nen concreet uitgevoerd, geeft LEES MEER OP PAGINA25 21 den over vier setsworden deuren in plaats van AHAP 21 (boa’s) bij Rijkswaterstaat en instanties als een spotje bij een vlogger plaatsen’, aldus het BVB. Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl naat gaan’’, verwoordt algemeen directeur Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl LEES MEER OP PAGINA InTEL: de binnenvaart is-VAN veel werk te vinden. Ertwee. zijn honderden vacatures. LEES VANAF PAGINA 17 25 17 23 23 ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP www.promarin.nl ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP ERVAAR DE KRACHT VAKMANSCHAP www.promarin.nl TEL: 0166 603285 www.axces.com www.teusvlot.com 0166 603285 www.axces.com www.teusvlot.com UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN UITLAAT NABEHANDEL HANDELINGSSYSTEMEN UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN TEL: 0166 www.axces.com com Maashaven Rotterdam, locatie‘explodeerde’ voor veel kleinere binnenscheepvaart. Foto: E.Lengkeek Door uitbreiding van de vaste Maasvlakte de containeroverslag vorig jaar. - 603285 Foto: Havenbedrijf Roterdam/Eric Bakker www.promarin.nl www.promarin.nl

MEI

or

AR CIAL AA55

EN N

400 AA11 57 AA 17 9 bv.nl

n

D

.V.

ERS

75 9 A17 AA 15

E:

N DE A 21 25 A 17 39 23 .com CIAL

or

AR CIAL NA Aie55

n

EN N

A11 57 400 AA NA 17 bv.nl

n

WAALWIJK BLIJFT BIJ SCHUTLENGTE VAN 82 METER

KABINET: INHAALSLAG VREES VOOR MEER VOOR BINNENVAART ‘KRAPPE’ SLUIZEN Maritime Industry Schippersinternaat SCHIPPERS MASSAAL VERWEER TEGEN HOGERE BOETES Een Green Dealeen om de sector versneld tegroeiende vergroenen enkrap een beter Gevreesd dat meer sluizen inIN Nederland te zijn voorcontainers, Schippers komen massaal inom verweer tegen destraks toename vanvlot Het is steeds moeilijker insterk de binnenvaartsector Er gaat ditwordt jaar groot jongerenoffensief van start. Bureau VoorEen overslag van fikse Het klassieke schippersinternaat lijkt z’n langste tijd te hebben vervangen voor gezinshuizen bediening van sluizen en bruggen. Het zijn twee opvallende doelen 86-meter-schepen. Waalwijk, dat zijn sluis renoveerde voor 5 miljoen boetebedragen en het handhavingsbeleid bij overtredingen. lichting Binnenvaart (BVB) richt alle pijlenHet op rekruteren van vakbekwaam personeel teer vinden. aantal openstaande banengroei bijhet Rotterdams grootste containeroverslag gehad. Ook dit schooljaar zijn minder aanmeldingen. Internaten Urea injectie9 - 10 - 11 MEI

Urea injectie

Urea injectie

Schippers blijven strijden tegen de hoge boetes die ze soms krijgen Geluiddemper Nieuwe Zandvaart de dupe Kwestierechtstreekse Waalwijk: Opvallend goed LNG-tankers opgelegd. Gesprekken met de Tweede Kamer staan deze van maand binnenvaartdienst kapotte sluis voor BLN overweegt jaar containers nog slimmer die het kabinet heeft gesteld. Voor eenVereeniging inhaalslag in euro, zitnieuwe nu met een 4zich meter ‘kleinere’ waterdoorgang. De minister Het regent klachten bij de Algemeene Schippers jongeren voor de binnenvaart. De omvang van de campagne hangt containers ECT en een trotse directeur Allard Castelein van de Waalwijk juridische stappen SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2016 vacatures voor met nameweer matrozen blijft in Rotterdam gemaakt opop stapel. herbezinnen zichVONKENVANGERS noodgedwongen een nieuwe werkelijkheid infrastructuur trekt het kabinet 2 miljard euro uit.groeien. wordt erbij gehaald. CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS (ASV) sinds die een petitie isRotterdamse gestart in een ultieme poging om de af van de hoogte van het budget dat de sector zelf mede beschik27 28 september 2016 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) haven. ‘De goederenoverslag groeide naar www.scheepswerfboer.nl OFFICIEEL VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR BETROUWBAAR zoals opzet van gezinshuizen. Er zijnde honderden banen te vergeven. Bureau Voorlichting VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR VEELZIJDIG DIESEL EN PARTICULATE FILTERS Uw verfleverancier CUMMINS DEALER Onderhoud, revisie, service en REINTJES Service ‘klopjacht op binnenvaartschippers te stoppen’ en politiek Den SPECIAL vaartijdenwet ofreparatie onvoldoende naleven van LEES MEEROP OPPAGINA PAGINA LEES MEER 55 baar stelt. OFFICIEEL Tel. +31 (0) 184-412303 het hoogste niveau ooit.’ Ellen Lengkeek van deaf meest voorkomende diesel REINTJES Ellengerichte Lengkeek Hierdoor neemt de schutcapaciteit van MACHINE UITLIJNINGEN Snel, Betrouwbaar en Competent in de binnenvaart Binnenvaart gaat nog meer campagne voeren MACHINE UITLIJNINGEN CUMMINS DEALER bemanningsvoorschriften. Sommige boetes SERVICE MOTOREN MACHINE UITLIJNINGEN motoren. Gespecialiseerd in Haag op andere gedachten te brengen.

‘DEZE REGELGEVING BVB HOOPT OP GENOEG IS BESPOTTELIJK’ GELD OM JONGEREN

■ ■

Onze nieuwe columnist Bouw tweede

Raymon Berkhout kolk sluis stelt zich voor Eefde gestart

■ ■

■ ■

■ ■

Wichard van Vliet van Stichting Limena VIBRATIE ANALYSES Claudia Langendoen zijn inderdaad, zoals ASV stelt, tien keer hoger SIGMA TE MOTIVEREN VOOR VIBRATIE ANALYSES LEVERING MOTOREN onder jongeren. voor uw schip! Volker aan. ja, het zou erg mooi zijn als sluis brug wordt bediend.” sets Sunniva deuren, waarmee weDe voor de renovatie Terwijl de overheid pleit voor een fijnmazig ON-SITE MACHINEREN • STUURMACHINES • ROEREN 3356 LL Papendrecht waartoe de En internaten Driemaster in ON-SITE MACHINEREN 9 geworden. ‘Doordat boetes schippersWoordvoerster Fluitsma van de Algede containersector is van grootvoor belang omdat ServiceMotoren Motoren •Hermotoriseringen Hermotoriseringen ON-SITE MACHINEREN 9 Service •of Scheepvaartweg Scheepvaartweg De beste9keuze Scheepvaartweg Ellen Lengkeek VIBRATIE ANALYSES

dat schepen uren Bij moeten wachten tottwee deen Detroit Diesel. 86 naar 82 meter. het schutten met Cummins HERMOTORISERINGEN

DE BINNENVAART

Levering van nieuwe en gebruikte motoren

LEVERING ONDERDELEN Ellen Lengkeek Ellen Lengkeek Betere service ®moeten Containergroei ILT: ‘Boetes Einde aan Onrust over er binnenkomt voor reclameBLN-Schuttevaer noemt hetKatalysator hoopgevend Deze miljarden worden over Te hard varen het schutproces hadden zijn de essentiële vaarnetwerk, loopt hetPRODUCTEN in juist mis. CHOCKFAST EPOXY PRODUCTEN devoldoende Inspectie Leefomgeving en Transport • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK ®Filter eigenaars en werkgevers-reders gelijk zijn meene Schippers Vereeniging (ASV) ingericht, laat het Krimpen aangeld den IJssel en Eben Haezer DPF Diesel Particulate SCR Katalysator Geluiddemper DPF Diesel Particulate Filter SCR Geluiddemper CHOCKFAST PRODUCTEN die een rol speelt in het creëren van 3356 LL® EPOXY Papendrecht T 3356 +31 (0)78 641 68Waalwijk 68 verdeeld LL Papendrecht CHOCKFAST EPOXY Levering motoren • Levering onderdelen Levering motoren • Levering onderdelen Claudia Langendoen ® FUNDATIE spotjes. Hoewel de vraag gerechtvaardigd is ® dat het nieuwe kabinet expliciet de binweg-, wateren openbaar vervoer. Branchekrachten op de betonconstructie te groot’’, Schippers wachten al lang op een oplossing MECLEV ELEMENTEN endesnoods de politie hebben met de isdaar binnenvaartder Starre. ,,Tot nu toe zijn we nog niet getrokken, omdat beide zelfwerkgelegenheid kunnen beslissen in Den Haag opbehoren. ruzie uitkomen, als Amsterdamse haven nekt binnenvaart T +31 (0)78 641 68 88 hebben effect.’ ® in Dordrecht ,,Dat tegenwoorOpnieuw nemen dit schooljaar minder toegevoegde waarde zoals MECLEV FUNDATIE ELEMENTEN • ALUMINIUM CONSTRUCTIES T +31 (0)78 641 68 88 ‘onaanvaardbare’ BP-voorwaarden Nieuwe Maas MECLEV FUNDATIE ELEMENTEN E info@breko.com Ellen Lengkeek Authorised dealer: Fuutweg 2 zij -4791 PB KLUNDERT of dat per se reclamespotjes op tv moeten E info@psipiping.com Snuffelstages op BLN-Schuttevaer binnenvaartschepen nenvaart noemt als schoon en duurzaam organisaties als en het geluisterd aldus burgemeester Er zou nog voor de kleine’ tussenop deinternaten Bergsche E‘te info@psipiping.com hoe schepen bemannen’, Inspectie ervoor maar wordt naar de Kleijngeld. klachten van sector kennelijk een goudmijn aangeboord voldoende inde geslaagd. Om van allerlei redenen: in de haven en het achterland.meldde Daarnaast ben Superlatieven te over bij presentatie de dig geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds schipperskinderen hun intrek • HYDRAULIEK • sluis REPARATIE Regeneratie Regeneratie Havennr. 460A Moerdijk 0184-493888 Schippers woedend dubbele boetes voor tankvaart beboet 078 - 616 55 99 www.breko.com www.psipiping.com met brander www.psipiping.com met brander zijn. De boodschap moet wel op denieuwe juiste vmbo-leerlingen zodat ze alKleine op jonge leefvervoersmiddel. ‘We zijn bij dat de CBRB (beide spannen zich in dan voor meer van Transport eerder al. zeker schippers. De schippers zijnnodig nog aleen kleine miljoen euro zijn om de Maas en de haven in Waalwijk. Dewijziginsluis is2000van ik tevreden hoge niveau(ILT) van investejaarcijfers het Havenbedrijf Rotterdam dat voor de Nederlandse schatkist.’’ Sommige De petitie is al door meer tweede crisis, krapte de arbeidsmarkt, meer vrouwen enop complete gezinnen kiezen verspreid door heel het land. inno+31Leefomgeving (0)78-612over 29 52heten • MACHINEFABRIEK Service boegschroeven Service www.psmarine.nl info@degrootmarine.com www.teusvlot.com info@dgstechniek.nl  +31 (0)6-25 02 7173 0184-493888 Voor het varen met één matroos te weinig, moetijd kwaad over de soms torenhoge boetes die plek worden. De kijkt immers tijd kennismaken met binnenvaart; een regering de knelpunten in de bereikbaarduurzaam vervoer over water) enKamer, redersversluis weer ‘op lengte’ te jeugd krijgen. Dat wil na renovatie niet in meer geschikt voor binover 2017 een geuit containergroei noteerde van ringen bestaande en boetes zijn inderdaad tien keer hoger geduizend binnenvaartondernemers en vatie en daarmee behoefte aan specifiek De dede Tweede met ervoor om met de kinderen aan de walhet teomdat we hierdoor onze www.tb-plus.nl gen‘nieuwkomers’ in de aantallen zijn nog mogelijk, maar Levering boegschroefsystemen Levering psmarine@psmarine.nl • OP 078-684 1400 www.degrootmarine.com www.dgstechniek.nl LEES MEER OP PAGINA 57 ten schippers-eigenaren evenveel betalen worden opgelegd voor de in beseft hun ogen LEES MEER 11 LEESals MEER OPPAGINA PAGINA Levering ruim 12onderdelen procent. De overslag op Maasvlakte 2 wilnieuwe klanten nog beter kunnen faciliteren.” REINTJES Benelux BVBA | VAN www.reintjes-gears.com ERVAAR DE KRACHT VAKMANSCHAP steeds minder tv, Wilco Volker. En des virtual reality-bril waarbij hetZe leven op heid en de drukte op derelatief gaan eniging KVNR zijn positief over de plannen college niet. Ook al bestaat deweg mogelijkheid nenvaartschepen langer dan 82 meter. Dat Levering LEES MEER OP PAGINA 17 9 www.teusvlot.com worden, beaamt Inspectie Leefomgeving sympathisanten ondertekend. worden geschoold personeel, versnippering van binnenvaart in de portefeuille, zijn zich er gaan wonen.’’ eind vorige maand bleef de teller steken +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl TEL: +31 0166 603285 www.axces.com www.simase.nl Tel. 078 693 10 10 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl Leveringen en plaatsen van ballastpompen Leveringen 3.000 euro. Eerder betaalkleine overtredingen. Aan de vaste commisnam sterk toe en ook bijna alleclaim overige termite naar YouTube en soortgelijke kanaeen binnenvaartschip levensecht wordt oppakken en daarbij een belangrijke rol van kabinet maar ook realistisch. Want dat bedrijven een bij Waalwijk indiekomt door Machinerichtlijn, enmeer Transport. straks aangeboden aan Tweede Kamer. initiatieven vanuit de sector zelf en tewerkgevers-reders: geneinmiddels ookdeZo van bewust evenals dedie nieuwe 694 het kinderen. blijkt uitde berekeningen van den schippers 300 euro. Fluitsma: ,,De hoogtes siemet voor Infrastructuur enhaven Waterstaat bood de spotje nals vertoonden stijgingen. Met de uitbreiding len. ,,Misschien moeten weziet’, weldoelgroep. een bij nagebootst; aantrekkelijke spreekbeurtpakvoor vervoer over water schrijft zeWe in wat gaat nu precies Ondernenen. kracht isdeer als een machine (wat een sluis is) Veel binnenvaartondernemers zitten Tweede Merwede in DORDRECHT. rieke communicatie richting projectmanager van hetgebeuren? Bureau Tweede Merwede haven Censis, Centrale Stichting vanVoorlichting Internaten Uitstoot Urea injectie Grevelingenweg 23, Grevelingenweg 23, 3313 LB DORDRECHT. van de boetes zijn niet in verhouding met de ASV vorige maand een petitie en een honderd TOEKOMST van 2000 hectare Maasvlakte, vijf jaar geleden bekende vlogger plaatsen”, ketten voor scholieren in zo plaats van algemene een verklaring. mersvereniging evofenedex (dat onder meer De burgemeester waarschuwt voor een wordt gerenoveerd. Het college houdt vast een KAMERVRAGEN: Tel 078-6165599, ,,Doordat voor schippers-eigenaars de handen in Het het blijkt uit talrijke moeten deboetes handen ineen slaan verduidelijkt en gezamenBinnenvaart. isKermisjeugd. voor de nieuwe BVBTel 078-6165599, voor Schippersenhaar, De daling Nieuwe rubriek! Geluiddemper Rijnhaven Wageningen E-mail: info@dgstechniek.nl. Drukker dan E-mail: info@dgstechniek.nl. Ontdekken en Oplossing overtredingen. We voelen ons als schippers pagina’s tellend zwartboek aan. ,,Hopelijk wordt in gebruik genomen, werd groei voor de binCastelein vervolgt: ,,Ook over de snelheid hij. Er is van alles mogelijk. folders die nu nog worden toegestuurd als Het nieuwe kabinet (VVD, CDA, D66, vervoer over water promoot bij verladers) landelijke problematiek. Kleijngeld: ,,Vanaan de schutlengte van 82 meter in zijn KOEDOOD Website: www.dgstechniek.nl en veranderende werkgevers-reders gelijk zijn getroknoodkreten die de groot Algemeene Website: www.dgstechniek.nl lijk een op de doelgroep gerichte campagne frontvrouw, der een van is weliswaarMariska minder danStarre, het Schippers jaar daarDe tijdsgeest noopt instelKOEDOOD ‘Waarom nog geen lijst opgejaagd door de ILT. Het gaat soms om vele de petitie binnenkort besproken,” zegt FluitMet recht: Conflict waarmee wij onze plannen uitvoeren wat benenvaartsector beloofd. bestaat 300 jaar I E Sde E L komende Som E Rals Vinformatiemateriaal I Cgoede E periode. B2015 .V.eerste ooit op Maritime ontmoeten Botlekbrug D I E S Eop L S E R V I C E B .V. Doel isomdat om debeiden binnenvaartsector onder de kinderen ofDbinnenkrijgt. tieners ChristenUnie) wil met een sluizen Green Deal ziet een Green Deal stap af eind jaren 60 zijn er meer zoals Havenverordening, die in september wordt ken, zelf kunnen beslissen Vereniging voeren.’’ de speerpunten voor, maar zet wel door. In woonden lingen tot continue zelfreflectie. Want heeft van tienduizenden euro’sen endigitalisering boetes die verboden tien keer ... sma, ,,wantaandacht daar was devoor laatste vergadering De cijfers goed nieuws de binnenvaart, treft energietransitie kunnen teinbrengen van zoveel jonover vragen, en een reclamespot oplucratief tv. sector Plannen vooral uitstoot van vervuilende stoffen temaar had graag gezien dat het kabinet met in Waalwijk opgeleverd. Ookmogelijk deze moebesproken. Koninklijke BLN-Schuttevaer hoe zij schepen bemannen’’, verduidelijkt ,,Het is kinderen kennelijk geAan boord van nieuwe binnenvaartscheAan aandacht voor de maritieme is zijn Industry STL-beurs Kalkar nogCUSTOM 719 op bijzonder een schippersinternaat. het internaat in klassieke vorm met woonnabij CUSTOMliggeld MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS hoger zijn geworden. Wij zijn geen vrachtwageen tijd meer voor. Zeker wel gaan we binnenals de congestie in de Rotterdamse haven niet we content zijn. Het Havenbedrijf steunt de Frankepad 1 scheepsbrandstof?’ SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION Frankepad 1 (SCR) geren diein binnenkort voor een beroepskeuze genoeg. Maar alles valt of staat vooral met rugdringen en hetgebouwen milieu verbeteren. een innovatiefonds voor de binnenvaart was ten straks worden gerenoveerd waarbij woest, overweegt juridische stappen en haalt SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) een woordvoerster. ,,Een voorbeeld vanDat de worden om voor de kleinste overtredingen pen wordt al meer aandacht gegeven aan onder jongeren BVB geen gebrek. In 2014 waren datvolgens er nog 794. In 2013 833 en groepen grotere nog toekomst? www.scheepswerfboer.nl gens die overal even makkelijk kunnen stoppen kort praten met de PVV en SP. De VVD mogelijk weer sterk de kop opsteekt ten gunste van ambitie van het regeerakkoord om in de CO2DIESEL PARTICULATE FILTERS DIESEL PARTICULATE FILTERS 3341 LV Hendrik Idodiverse Ambacht 3341 LV Hendrik Ido Ambacht Wat dat betreft, nog een wereld hoogte van het datopleidingen beschikbaar is ook hard nodig omdat Nederland op het gekomen. de nieuwe Machinerichtlijn geldt.’’ BLNde minister erbij. Waalwijk zou namelijk grootste stijging zie jeisbijer het niet naleven boetes tot vele tienduizenden euro’s opwel te een prettige leefomgeving voor personeel. ,,De instroom in debudget is staan. in 2012 860 kinderen. Ter vergelijk: inhet 2000 ,,Dat betwijfel ik’’, reageert Van Vliet. LEES MEER OP PAGINA 75 en,,Met parkeren. Er zijn plekken, of procent we lopen ook.” wegvervoer. De winst die het Havenbedrijf uitstoot in 2030 te weinig reduceren tot LEES 49 9 Tel.,,Daarvoor +31 (0)kunnen 184-412303 LEES MEER OPPAGINA PAGINA17 MEER VANAF PAGINA 15 LEES MEER OP te winnen, merkt BVB, dat vindt dat er komt. zijn we nu met partijen gebied van duurzaamheid achterloopt op Evofenedex: ,,De benodigde investeringen Schuttevaer overweegt juridische stappen eens opmaat zijn voor meer van van de bemanningsvoorschriften. Voor het leggen’’, verwoordt ASV-voorzitter Sunniva Waar het vooral om gaat is pure mensenvoldoende. Belangrijk is om ze ook enthouzatende erScheepvaartweg nog 1475 schipperskinderen op inminder kinderen moeten we de bedrijfsvoeTel : 078-68131279 Tel : 078-6813127 vertraging op door opstopping in de infrastrucmaakt wordt onder meer geïnvesteerd om de van het niveau in 1990. Om dit waar te maken het gebied van arbeidsmarktcommunicatie in gesprek’’, directeur Wilco Volker andere Europese landen. Het betekent dat voor verduurzaming vanvarend de sector zijn hoog en vraagt bij deschatting minister om aandacht. ,,We dergelijke sluizen in Nederland. varen met één te weinig moeten Fluitsma. ,,Dat gebeurt ook schippers kracht. Naar komt alenbijna 30 siast te3356 krijgen voor een beroep. Daar ternaten. In 1980 waren dat er bij zelfs 3411. ring telkens anders organiseren wellicht Fax :schetst 078-6812025 tuur zoalsgroot sluizen. En projecten daarbij worden schippers De ASV stelde vorig jaar dematroos ‘Stop de Fax : 078-6812025 infrastructuur van de haven tepetitie verbeteren. Zo is nu een aantal in onderzoek.” LL Papendrecht Schroefreparatie nu nog kansen onbenut blijven. ,,Terwijl het van Bureau Voorlichting Binnenvaart het de milieuprestatie van binnenvaartscheen moeilijk terug tewerkzaamheden verdienen. Hierdoor nemen dit hoog op. Ook al vanwege een ,,De aannemer, die de heeft schippers-eigenaren evenveel betalen als uit de particuliere binnenvaart die, zoals procent van de schippers en matrozen nu is behoorlijk wat werk aan de winkel.’’ •zijn STUURMACHINES • ROEREN Denog gestage terugloop is grotendeels te veruiteindelijk gaan inkrimpen tot gezinshuiSchroefreparatie soms wel drie keer in de week gecontroleerd.” klopjacht, stop onredelijkheid boetebeleid werden vorig jaar ligplaatsen in het CalandkaHet Havenbedrijf verwacht ook voor dit jaar Scheepsschroeven Ttekort +31 (0)78 641 68 68 BLN-Schuttevaer Email :aan info@koedood.nl steeds moeilijker wordt om aan goed gekwatijdspad. ,,We praten met de brancheorganipen verbeterd dient worden. Verladers dreigt de binnenvaart opjarenlang gebied duurprecedentwerking voor dehet renovatieronde uitgevoerd, heeft veiligheidscriteria uit : nog info@koedood.nl werkgevers-reders: 30te00 euro. Eerder we allemaal weten, al beneden Vibia wil één uit het buitenland waarbij Polen, Tsjechië ,,Het personeel neemt serieuze SPECIAL: klaren uit de keuzevrijheid dievan vrouwen zen zoals die ergemaakt al zijn in land, waarbij Transafe Academy BBB-borrel wordt Scheepsschroeven • NIEUWBOUW •de LEIDINGWERK Meer gevaarlijke ASVbezegt ook dit jaar teEmail blijven binnenvaart’ op, die in rap tempo 2000 keer Schroefassen groei in overslag maaronverminderd denkt de explosieve naal verbeterd en ‘slimmer’ (zie pag.5). DPF Diesel Particulate Filter SCR Katalysator Geluiddemper www.koedood.nl E info@breko.com lificeerd personeel te komen.’’ saties. En onder andere met scholen. Zie het en opdrachtgevers zouden ‘groene schepen’ zaamheid niet langer koploper te blijven.’’ die nodig is voor de kunstwerken in de kleide Machinerichtlijn getoetst. Uit deze bewww.koedood.nl NEEM GRATIS taalden schippers 300 euro.’’ kostprijs hun lading vervoeren. Sinds de Roemenië hoog scoren. Aan scholen is Schroefassen vormen aan en er wordt al veel gebruik gemet kinderen anno 2016 hebben. ,,Trouwde kleine groepjes kinderen in woningen met strijden zowel nieuwe minister als de ILT werd ondertekend. Op 5 december stapte • ALUMINIUM CONSTRUCTIES groei vanom vorig jaarde met containers de komenjaar knallen Opleidingsschip MATE: gestart in Antwerpen BBBB-borrel op stoffen over DEEL als crowdfunding binnen de sector. Iedereen moeten belonen met lading, vinden veel De organisatie is blij met een aangescherpt nere vaarwegen in Nederland.’’ schouwing is geconcludeerd dat de krachten verhoging van de boetes zijn de bedragen in de afgelopen jaren al meer geld gegeven maakt van personeel uit het buitenland. Dat www.breko.com je dertig jaar geleden met een schipper dan alleen groepsleiding wonen.’’ tot inkeer te laten komen. Fluitsma: ,,Voor velen ASV ermee naar Den Haag en overhandigde Promarin Service de maanden niet te kunnen evenaren. Allard Castelein: ,,De Rotterdamse haven heeft AAN CONGRES • HYDRAULIEK • REPARATIE Maritime Industry Regeneratie binnenwater enthousiast.’’ partijen. De kosten van vroegtijdig vervanplan voor bediening van sluizen enbenadrukt bruggen. die tijdens het op de deuren en Promarin Service soms tot wel vertienvoudigd’’, om leerlingen teOnder begeleiden naar in de is niet nieuw, maar als sector moeten we goed nu wist jeHavenkant als vrouw één zeker: eventuele mag de crisis voorbij zijn, dat geldt niet voor de deze samen met eende zwartboek waarin voor-werk 8schutproces -brander 4781 AAding Moerdijk een jaar achter rug. aanvoering met • MACHINEFABRIEK Komend jaar moeten zoveel mogelijk planHavenkant 8 4781 AA Moerdijk ging van schonere motoren kunnen veel ,,Voor bedrijven is het van groot belang dat de sluiskolk ontstaan, verdeeld moet worSteeds meer ouders kiezen ervoor om met hun kinderen aan de wal te gaan wonen. Foto: Lex Broere/Buitenfotografie zij. ,,Bijzondere Ambtenaren sector. Ook volwassenen kunnen hulp wel serieus aan deuiteindelijk slag promarin.nl om ook jongeren uit binnenvaart veel mensen van een minibeelden staan. Veel van dePAGINA boetes worden met kinderen zouden naar eenvan interTel: +31 168 416310 -Opsporings info@promarin.nl info@ de containersector groeide de 11 goederenMEER OP VERVOLG 5 LEES MEER OP PAGINA 7 OP PAGINA 5  LEES www.tb-plus.nl •info@promarin.nl 078-684 1400bij LEES MEER IN DE  VERVOLGwaar een spotje vlogger plaatsen’, aldus hetniveau BVB. Tel: +31bij 168 416310 nen concreet worden uitgevoerd, geeft schippers nuoverschrijden niet terugverdienen. de binnenvaart 24 uur beschikbaar is een en niet LEES MEER OPPAGINA PAGINA 21 den over vier sets deuren in plaats van twee. (boa’s) Rijkswaterstaat en instanties als naar versneld instromen. eigen land warm te-VAN krijgen’’, waarschuwt Van mum inkomen moeten rondkomen.” opgelegd vanwege het de naat gaan’’, verwoordt algemeen directeur overslag het hoogste ooit.van Juist www.promarin.nl LEES MEER OP 25 ERVAAR KRACHT VAKMANSCHAP LEES VANAF PAGINA 17 LEES MEER OP 39 23 TEL: 0166 - 603285 www.axces.com EUROPORT-SPECIAL TEL: 0166 - DE 603285 www.axces.com www.promarin.nl

AXCES EMISSION TECHNOLOGY UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN

WAALWIJK BLIJFT BIJ SCHUTLENGTE VAN 82 METER ■

VREES VOOR MEER ‘KRAPPE’ SLUIZEN AXCES EMISSION TECHNOLOGY UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN

Urea i

Geluiddemper

Geluiddemper

VEELZIJDIG EN EN BETROUWBAAR BETROUWBAAR VEELZIJDIG

PAGINA PAGINA53MACHINE UITLIJNINGEN UITLIJNINGEN MACHINE Scheepvaartweg 9 VIBRATIE ANALYSES VIBRATIE ANALYSES ON-SITE MACHINEREN 3356 LL Papendrecht ON-SITE MACHINEREN Scheepvaartweg 9 ® EPOXY PRODUCTEN CHOCKFAST DPFCHOCKFAST Diesel Particulate Handige hulp bij68 T 3356 +31 (0)78 641PRODUCTEN 68 LL®Filter Papendrecht EPOXY ® FUNDATIE ELEMENTEN MECLEV ® FUNDATIE +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 MECLEV risico-inventarisatie ET info@breko.com E info@psipiping.com Regeneratie enwww.breko.com -evaluatie www.psipiping.com met brander

Ruimere doorgang overnachtingshaven Haaften

+31 (0) (0) 180 180 48 48 43 43 43 43 +31

PAGINA www.emhabv.nl PAGINA97 www.emhabv.nl

Interview: directeur Nieuwe KOEDOOD BLN-Schuttevaer D I E S E L S E columnist!R V I C E B .V. CoMADEAbercrombie Kruisinga CUSTOMHenri UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS

1 (SCR) SELECTIVEFrankepad CATALYTIC REDUCTION www.scheepswerfboer.nl PARTICULATE 3341 DIESEL LV Hendrik IdoFILTERS Ambacht PAGINA 139 Tel. +31 (0) 184-412303 PAGINA

Tel : 078-6813127 FaxSchroefreparatie : 078-6812025 • STUURMACHINES • ROEREN Schroefreparatie Scheepsschroeven Email :Scheepvaartinfo@koedood.nl Open Scheepsschroeven • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK Leefwerf Schroefassen www.koedood.nl • ALUMINIUM CONSTRUCTIES dagen 2018 DeSchroefassen Biesbosch Promarin Service • HYDRAULIEK • REPARATIE Antwerpen loopt averij op Promarin Service Havenkant 8 4781 AA Moerdijk • MACHINEFABRIEK AXCES EMISSION Havenkant 8 4781 AA Moerdijk Tel: +31 168 416310 - info@promarin.nl info@ promarin.nl www.tb-plus.nl 078-684 1400 Tel: +31 168 416310 - •info@promarin.nl

TECH UITLAAT NABEHANDEL

PAGINA 17 www.promarin.nl ERVAAR KRACHT VAN PAGINA 11 VAKMANSCHAP TEL: 0166 - DE 603285 www.axces.com www.promarin.nl

Urea

Urea injectie

Gevreesd dat meerjongerenoffensief sluizen in Nederland te krap voor Schippers komen massaal in verweer tegenvan destraks toename vanzijn Er ditwordt jaarschippersinternaat een groot start. Bureau VoorGeluiddemper Hetgaat klassieke lijkt z’n langste tijd te hebben Nieuwe Kwestierechtstreekse Waalwijk: Opvallend goed 86-meter-schepen. Waalwijk, dat zijnpijlen sluisop renoveerde voor 5 miljoen boetebedragen en het handhavingsbeleid bijhet overtredingen. lichting Binnenvaart (BVB) richt alle rekruteren van 25 binnenvaartdienst voor gehad. Ook dit schooljaar zijn er minder aanmeldingen. Internaten BLN overweegt jaar containers jaar euro, zit nu met een meter ‘kleinere’ waterdoorgang. De minister Het regent klachten bij4 de Algemeene Schippers Vereeniging jongeren voor de binnenvaart. De omvang van de campagne hangt containers juridische stappen SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2016 in Rotterdam herbezinnen zich noodgedwongen op een nieuwe werkelijkheid wordt erbij gehaald. CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS (ASV) sinds die een petitie is gestart in een ultieme pogingbeschikom de af van de hoogte van het budget dat de sector zelf mede 27 28 september 2016 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION www.scheepswerfboer.nl zoals de opzet van(SCR) gezinshuizen. VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR Uw verfleverancier DIESEL PARTICULATE FILTERS Uw verfleverancier Onderhoud, revisie, service reparatie REINTJES Service ‘klopjacht op binnenvaartschippers te stoppen’ en politiek Den SPECIAL Onderhoud, revisie, service en reparatie LEES MEER OPen PAGINA 5 REINTJES Service LEES MEER OP PAGINA baar stelt. OFFICIEEL Ellen Lengkeek OFFICIEEL van de meest voorkomende diesel 5 Tel. +31 (0) 184-412303 REINTJES van de meest voorkomende diesel Hierdoor neemt de schutcapaciteit af van inBetrouwbaar de binnenvaart REINTJES Snel, Betrouwbaar en Competent MACHINE UITLIJNINGEN CUMMINS DEALER Snel, en Competent SERVICE MOTOREN MACHINE UITLIJNINGEN in de binnenvaart motoren. Gespecialiseerd in CUMMINS DEALER SERVICE MOTOREN motoren. Gespecialiseerd in Haag op andere gedachten te brengen. Schroefreparatie De beste keuze 86 naarHERMOTORISERINGEN 82 meter. Bijvan het schutten twee Cummins en Detroit Diesel. De beste keuze HERMOTORISERINGEN Wichard van Vliet Stichtingmet Limena VIBRATIE ANALYSES Claudia Langendoen Cummins en Detroit Diesel. VIBRATIE ANALYSES ■ ■

SCR Katalysator DPF Diese

■ ■

■ ■

OFFICIEEL CUMMINS DEALER

■ ■

OFFICIEEL CUMMINS DEALER

SIGMA

HERMOTORISERINGEN VIBRATIE ANALYSES Schroefreparatie Scheepsschroeven voor uw aan. ja,schip! het zou ergDriemaster mooi zijn als LEVERING MOTOREN sets deuren, waarmee weDe voor de renovatie Terwijl deScheepsschroeven overheid pleit voor een fijnmazig Volker voor uw schip! Levering van nieuwe enLEVERING gebruikteMOTOREN motoren waartoe de En internaten in• Hermotoriseringen • STUURMACHINES • ROEREN Service Motoren ON-SITE MACHINEREN Schroefassen Scheepvaartweg 9 Service Motoren • Hermotoriseringen Service Motoren • Hermotoriseringen LEVERING ONDERDELEN Ellen Lengkeek LEVERING ONDERDELEN er voldoende geld binnenkomt voor reclamehet schutproces hadden ingericht, zijn de vaarnetwerk, loopt het in Waalwijk juist mis. de Inspectie Leefomgeving en Transport ® Krimpen aan den IJssel en Eben Haezer DPF Diesel Particulate Filter SCR Katalysator Geluiddemper Schroefassen CHOCKFAST EPOXY PRODUCTEN • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK 3356 LL Papendrecht Levering motoren • Levering onderdelen Levering •• Levering Leveringmotoren motoren Levering onderdelen Claudia Langendoen Hoewel de vraag gerechtvaardigd is op onderdelen de betonconstructie te groot’’, Schippers wachten al lang enDordrecht de politie hebben met de isbinnenvaart® inkrachten behoren. ,,Dat tegenwoorOpnieuw nemen dit minder spotjes. T +31 (0)78 641 68schooljaar 88op een oplossing MECLEV FUNDATIE ELEMENTEN Promarin Service • ALUMINIUM CONSTRUCTIES Authorised dealer: of dat per se reclamespotjes op tv moeten Snuffelstages op binnenvaartschepen voor aldus burgemeester Kleijngeld. Er zou nog voor de ‘te kleine’ sluis tussen de Bergsche E info@psipiping.com Fuutweg 2 -4791 Promarin Service sector kennelijk een goudmijn aangeboord dig geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds PB KLUNDERT schipperskinderen intrek op internaten Authorised dealer: Havenkant 8Regeneratie - 4781 AA Moerdijk • HYDRAULIEK • hun REPARATIE 078 -460A 99 Moerdijk 0184-493888 078 - De 616 55 99 www.psipiping.com met brander zijn. moet wel opzijn deHavennr. juiste vmbo-leerlingen zodat ze al op jonge leefHavenkant 8 4781 AA Moerdijk een kleine miljoen euro nodig om de616 -55 Maas en de haven in Waalwijk. De sluis is voor de boodschap Nederlandse schatkist.’’ Sommige De petitie is al door meer dan tweemeer vrouwen en complete gezinnen kiezen verspreid door heel het land. Kleine wijziginTel: +31• MACHINEFABRIEK 168 416310 - info@promarin.nl  +31 (0)78-612 29 52 www.psmarine.nl Service boegschroeven info@degrootmarine.com Service boegschroeven Service www.psmarine.nl info@degrootmarine.com www.teusvlot.com info@dgstechniek.nl 168 416310 geuit Dete jeugd kijkt tijd kennismaken met binnenvaart; een sluis weer ‘op lengte’ krijgen. Dat wil het na renovatie niet- info@promarin.nl meer geschikt voorLevering bin +31 (0)6-25 boetes zijnworden. inderdaad tien keer hoger geduizend binnenvaartondernemers en plek 0184-493888 ervoor om met de kinderen aan deimmers wal te 02 7173 genTel: in+31psmarine@psmarine.nl de aantallen zijnde nog mogelijk, maar www.promarin.nl Levering boegschroefsystemen 0184-493888 Levering boegschroefsystemen www.tb-plus.nl • 078-684 1400 www.degrootmarine.com psmarine@psmarine.nl www.degrootmarine.com www.dgstechniek.nl www.promarin.nl steeds minder tv, beseft Wilco Volker. En des Levering onderdelen virtual reality-bril waarbij hetZe leven op REINTJES Benelux BVBAwonen.’’ | www.reintjes-gears.com college niet. Ook al bestaat de mogelijkheid nenvaartschepen langer dan 82 meter. Dat worden, beaamt Inspectie Leefomgeving sympathisanten ondertekend. worden gaan eind vorige maand bleef de teller steken Levering onderdelen REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP Levering www.teusvlot.com Tel. 078 693 10 10 www.teusvlot.com (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl TEL: +31 0166 -www.teusvlot.com 603285 www.axces.com www.simase.nl Tel. 078 van - 693 10 10 Leveringen en plaatsen ballastpompen Leveringen Leveringen en plaatsen van ballastpompen

AXCES EMISSION TECHNOLOGY naar YouTube enbij soortgelijke kanaeen binnenvaartschip levensecht wordt bedrijven een claim Waalwijk indiekomt door deZoMachinerichtlijn, van tedat enmeer Transport. straks aangeboden aanuitde Tweededie Kamer. 694UITLAAT kinderen. blijkt berekeningen NABEHANDELINGSSYSTEMEN

,,Misschien moeten we wel een spotje bij nagebootst; aantrekkelijke spreekbeurtpaknen. kracht isdeals een machine (wat sluismet is) len. Veel binnenvaartondernemers zitten Tweede Merwede haven in DORDRECHT. Censis, Centrale Stichting vaneen Internaten Tweede Tweede Merwede Merwede haven haven in DORDRECHT. Urea injectie Grevelingenweg 23, 3313 LB DORDRECHT. Grevelingenweg 23, 3313 LB DORDRECHT. TOEKOMST Grevelingenweg 23, bekende vlogger plaatsen”, verduidelijkt ketten voor scholieren in zo plaats vanhoudt algemene De burgemeester waarschuwt voor een wordt gerenoveerd. Het college vast een Tel 078-6165599, ,,Doordat boetes voor schippers-eigenaars de handen in hetenhaar, blijkt uit talrijke voor SchippersKermisjeugd. De daling Tel Tel 078-6165599, 078-6165599, Geluiddemper E-mail: info@dgstechniek.nl. E-mail: info@dgstechniek.nl. E-mail: info@dgstechniek.nl. hij. Er is van alles mogelijk. folders die nu nog worden toegestuurd als landelijke problematiek. Kleijngeld: ,,Vanaan de schutlengte van 82 zijn De Website: www.dgstechniek.nl en veranderende werkgevers-reders gelijk zijn getroknoodkreten die de groot Algemeene is weliswaar minder danmeter het Schippers jaarindaartijdsgeest noopt instel-

Levering van nieuwe en gebruikte motoren

ON-SITE MACHINEREN

Betere service ILT: ‘Boetes Einde aan ® EPOXY PRODUCTEN TeCHOCKFAST hard varen Amsterdamse hebben MECLEV®effect.’ FUNDATIE ELEMENTEN ‘onaanvaardbare’ Nieuwe Maas haven Fuutweg 2 -4791 PB KLUNDERT Schippers woedend Havennr. 460A Moerdijk dubbele beboet boetes  +31 (0)78-612 29 52  +31 (0)6-25 02 7173

VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR MACHINE UITLIJNINGEN VIBRATIE ANALYSES ON-SITE MACHINEREN 9 Scheepvaartweg CHOCKFAST PRODUCTEN 3356 LL® EPOXY Papendrecht ® FUNDATIE T +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 MECLEV E info@psipiping.com Regeneratie www.psipiping.com met brander

LEES MEER OP PAGINA 57 www.tb-plus.nl • OP 078-684 1400 LEES 11 LEESMEER MEER OPPAGINA PAGINA LEES MEER OP PAGINA 17

www.tb-plus.nl • 078-684 1400

Nieuwe rubriek! Rijnhaven Wageningen Drukker dan Oplossing KOEDOOD

KOEDOOD

+31 (0)www.simase.nl 180 48 43 43 www.emhabv.nl

+31 (0) 180 48 43 43

www.emhabv.nl

DPF Dies


Vacatures

Uw vacature plaatsen? info@destromingmedia.nl

Recruitment & Ship Solutions RS staat voor Recruitment & Ship Solutions, wij bieden onze klanten een totaaloplossing: van het plaatsen van gespecialiseerd nautisch personeel tot scheeps- en crew management. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

SCHIPPER / AFLOSSCHIPPER MATROOS / STUURMAN Trafuco nv is een dynamisch familiebedrijf, gevestigd in Schelle en de haven van Antwerpen dat gespecialiseerd is in tank-, container- en huiftransport, en de bunkering van zeeschepen. Via haar bunkermaatschappij Beltra-B bevoorraadt Trafuco zeeschepen met smeerolie. Hiervoor hebben wij vijf eigen binnenschepen in beheer. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.trafuco.eu.

Om deze schepen te bemannen zijn we op zoek naar een schipper, aflosschipper, matroos en stuurman (dagvaart, variabel uurrooster). Wij zijn op zoek naar:

kapiteins • stuurmannen (leerling) matrozen Voor diverse schepen te weten:

duwvaart • tankvaart • vrachtvaart Neem voor meer informatie contact met ons op:

Kaptein voor op een bilgeboot

 Lindtsedijk 88 e • 3336 LE Zwijndrecht Nederland info@rsgroupbv.nl +31 (0)85 303 1530

Heb je interesse? Stuur dan je cv naar nathalie.goevaerts@trafuco.be. Voor meer informatie kan je ook steeds bellen naar Nathalie Goevaerts op het nummer: 03/880.72.79 Trafuco nv, Brandekensweg 17, 2627 Schelle

WERKTIJDEN 08:00 -1 7:00 UUR. 24/7 BESCHIKBAAR WANNEER NODIG

GEZOCHT:

GEZOCHT:

VOOR OP EEN BILGEBOOT

KAPITEIN

KAPITEIN  In bezit van ADN certificaat en groot vaarbewijs  In bezit van Radarpatent  Werktijden van 08.00 - 17.00 uur  24/7 inzetbaar indien nodig

Met ervaring op een mineralentanker. Rijnpatent tot Mannheim is een pré.

GRAAG EEN SCHRIFTELIJKE REACTIE NAAR INFO@MILIEUBOTEN.NL OF BEL 078 - 635 29 34

Grindweg 34 3055 VA Rotterdam • +31 (0)6 4600 64 43 • info@contadinoscheepvaart.nl

GEVRAAGD:

KAPITEIN EN STUURMAN Met ervaring in de duw- en sleepvaart op één van onze boten, wk op/wk af. ZZP’ers zijn ook welkom.  010-294 05 55  info@vkvservice.nl  www.vkvservice.nl

Ben jij op zoek naar een: kapitein, stuurman of matroos

06 47 11 11 01

www.aflosser-binnenvaart.nl


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB

OF KIJK OP

facebook

Wat is jouw grootste blunder tijdens je werk? Tja, dat is al lang geleden. In 1985, in het begin van mijn walcarrière: een transportovername van 45.000 ton veevoeders en granen verdeeld in twee zeeschepen met dezelfde E.T.A. Alleen lag de werkelijkheid twee weken uit elkaar… Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken? Sourcrout, of wel zuurkool uit de Elzas, met een heerlijk glas witte wijn. Wie uit de branche inspireert je? Martin van Dijk, deze zeer gewaardeerde vriend heeft heel veel voor de binnenvaartbranche gedaan en betekend. Zijn inzet en ijver voor onze branche is onomstotelijk. Met welke BN’er wil je graag een week op vakantie? André Rieu. Een week lang mee on tour!

comments

IN GESPREK MET....

ROELOF FRANSBERGEN (65) Ambassadeur van het Maas Binnenvaartmuseum & Voorzitter van de Vrienden van het Maas Binnenvaartmuseum Wat was je eerste baantje? Matroos bij mijn vader in de binnenvaart. Wat zou je doen als je dit werk niet deed? Werd ik op slag weer binnenschipper! Wiens baan zou je absoluut niet willen? Stratenmaker of bouwvakker: dat lijkt mij niet leuk en niet uitdagend. Wiens baan wil je voor één dag uitvoeren? Mark Rutte, minister-president zijn en het tij doen keren. Wat doe je als je niet aan het werk bent? Genieten van mijn boot, de www.dettje-anna.com.

Als je kon teruggaan in de tijd, wat zou je werktechnisch dan anders doen? Ik zou het helemaal weer hetzelfde doen, met inachtneming meer tijd voor het gezin vrij te maken. Welke vraag zou je aan een alwetend iemand stellen? Waarom sommige ouderen (in de zorg) – aan wie wij de hedendaagse welvaart mede te danken hebben – er zo bekaaid afkomen. Wat gaat goed in de binnenvaart? Volgens mij gaat alles goed: goed ondernemerschap en het zijn stuk voor stuk snoeiharde werkers. Zolang sommige ondernemers en de banken verstandig blijven met nieuwbouwfinancieringen zullen de meesten nog lang en gelukkig ondernemen. Wat moet beter in de binnenvaartsector? De overheid moet volgens mij dringend een verplichte vaardiploma voor buitenlandse (Oost-Europese) schippers instellen: rivieren en getijdewateren kennen, een minimaal aantal reizen met loods en vervolgens een examen in de taal die de gehele binnenvaart kan verstaan en begrijpen! Wie draag je voor volgende maand voor? Pascal Hendrix, een jonge en dynamische ondernemer die over de juiste kennis en service (zoals toeleveringen en reparaties) beschikt in de internationale binnenvaart én daarbuiten.

MAART 2018 | PAGINA 3

Nieuwe columnist!

Na Remco Pikaart heb ik de nobele eer om de maandelijkse column op deze plek te mogen schrijven.

Het moge duidelijk zijn dat Remco de lat hoog heeft gelegd en ik zal er alles aan doen om die nog verder te verhogen. In deze eerste column wil ik mij voorstellen. Sinds 2008 ben ik werkzaam in de binnenvaart en begonnen bij Mercurius Scheepvaart, vervolgens Interstream Barging en nu actief binnen Scheepvaartbedrijf Dari. Ik had geen achtergrond of familie in deze sector. Ik ben er echt ingerold en vanaf minuut één verliefd op ‘de binnenvaart’. Zelfs zo erg dat ik ondertussen met een schippersdochter ben getrouwd. Op dit moment spelen er veel problemen in de branche en van alle kanten worden er acties gestart om de problemen de kiem te smoren: aangepast boetebeleid, nieuwe regelgeving met betrekking tot arbeidstijden, klanten die hun zin doordrijven ten koste van de werkelijke veiligheid, milieumaatregelen om de uitstoot te verminderen, opleidingsprojecten om personeel op te leiden en te werven, enzovoort. Maar wat is nu het succes van al deze acties? Het effect is dat de branche gebukt gaat onder onduidelijke en verouderde regelgeving, ongelijk speelveld, personeelstekort en een groot tekort aan motivatie onder de mensen die direct werkzaam zijn in de binnenvaart. Het plezier is bij veel mensen op de werkvloer (schip) verdwenen. Van een schipper wordt tegenwoordig bijna verwacht dat hij/zij een universi-

taire opleiding of ervaring heeft, bereid is 48 uur er dag paraat te staan en ook nog iedereen met respect te behandelen terwijl hijzelf het respect niet krijgt. Daarnaast verwacht men van de overige bemanningsleden dat deze eigenlijk net zo goed zijn als de kapitein. Nu is klagen iets wat wij allemaal graag doen. Maar oplossingen moeten er komen en hier zullen ook harde keuzes in gemaakt moeten worden. Dit zal niet iedereen even leuk vinden, maar dat is dan maar zo. De branche moet dit probleem oplossen, gezamenlijk en eerlijk. We moeten een speelveld creëren dat voor iedereen gelijk is, waarbij de overheid (EU) toekijkt of iedereen zich hier dan ook aan houdt. Wordt vervolgd.

COLUMN | RAYMON BERKHOUT #columnRaymon

Importeur van EE malleabele fittingen

Van Utrechtweg 29 | 2921 LN Krimpen aan den IJssel | Tel : 0180-551460 Fax: 0180-518711 | Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl

Hilto bv is lid van :


Vacatures

Uw vacature plaatsen? info@destromingmedia.nl

Wechseln Sie den Kurs Ihrer Karriere

De beste stuurlui staan niet aan wal

RsR Nemo Ltd. ist der Anbieter von nautische Management für FlusskreuzRsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart

fahrtunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt führt RsR Nemo Ltd. mehr als 26

riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 26 rivier-

Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 220 Mitarbeitern

cruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 220 één van de

eine der größten Managementgesellschaften für die Flusskreuzfahrt. Wir suchen:

grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart.

Steuermann

Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

• • • •

1e en 2e Kapitein • • • • • • •

i.b.v. Rhein- und/oder Donaupatent ist ein Vorteil Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache Repräsentatives Erscheinungsbild Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Matrose

i.b.v. Rijnpatent min. tot Mannheim Donaupatent is een pré Ervaring in de passagiersvaart Kennis van de Duitse en/of Engelse taal Representatief uiterlijk Goede vrijetijdsregeling en salariëring Zwitsers contract

• • • •

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualifikation Matrose Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache Repräsentatives Erscheinungsbild Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Matrose/Motorwart • • • •

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualifikation Matrose und Motorwart Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache Repräsentatives Erscheinungsbild Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies, dan kunt u uw sollicitatie richten aan:

Sind Sie die richtige Person für eine der oben genannten Positionen dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:

RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center Block A, Floor 7, Office 708 | 3025 Limassol, Cyprus | pz@rsrnemo.com Voor meer informatie: +31 621839314 Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center Block A, Floor 7, Office 708 | 3025 Limassol, Cyprus | pz@rsrnemo.com Für weitere Informationen: +31 621839314 Keine Akquisition über diese Anzeige durch Personalvermittlungen erwünscht!

Nautical Expertise for Maritime Operations

Nautical Expertise for Maritime Operations WWW.RSRNEMO.COM

WWW.RSRNEMO.COM

Bunkerstation Papendrecht is al meer dan vijftig jaar een vertrouwd adres voor de binnenscheepvaart. Met een klein team van enthousiaste medewerkers voorzien wij de schippers van brandstof, smeermiddelen en andere artikelen en materialen. Onze thuisbasis is Papendrecht. Daar ligt ons 60 meter lange bunkerstation/winkelschip met ons kantoor. Wij hebben twee bunkerboten in de vaart, de Arno en de Duo. Hiermee doorkruisen we zeven dagen in de week de rivieren in de drechtstedenregio om onze klanten op te zoeken. Klantgericht denken, een servicegerichte opstelling en zelfstandigheid zijn sleutelbegrippen voor al onze mensen.

Uitbreiding van ons team

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker als

Schipper/ verkoper Op de Arno of de Duo Wij bieden

Wij vragen

Meer weten of solliciteren?

Als schipper/verkoper op de Arno of de Duo (140 ton) vaar je je eigen koers. Je zoekt je klanten op en je levert ze wat ze nodig hebben.

Woon je in de buurt van Papendrecht en ben je in het bezit van een Vaarbewijs, Marifooncertificaat, ADN en Radarpatent? Dan ben jij degene die wij zoeken.

Heb je nog vragen over de baan of wil je solliciteren? Bel met ons kantoor op 078 – 641 11 11 en vraag naar de heer J.A. van der Hoff.

Je kunt plezierig met mensen omgaan en je hebt een beetje gevoel voor handel. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van je schip en hoewel je deel uitmaakt van een team en veel overlegt met de thuisbasis, vertrouwen we er op dat je weet wat je doet. Je krijgt daarom een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid. We zijn een klein team en je hebt daarom ook bij toerbeurt avond- en weekenddienst.

Wij investeren graag in de kwaliteit van onze mensen en vergoeden de cursuskosten, zodat het jou alleen maar wat tijd kost. Een paar jaar ervaring als schipper en een beetje talenkennis zijn meegenomen, maar ook als je net van de opleiding af komt, ben je welkom. Als je maar enthousiast bent, wilt leren en een klantgerichte instelling hebt.

Je kunt ook een e-mail sturen naar administratie@bunkerstationpapendrecht.nl, waarin je meer vertelt over je ervaring, je papieren en waar we je kunnen bereiken. Op internet, www.bunkerstationpapendrecht.nl, kun je meer informatie over ons bedrijf vinden.

Bezoekadres: Merwedesingel 48, 3353 GN Papendrecht


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPMAART 2018 | PAGINA 5

Tevredenheid over ligplekken Calandkanaal

‘Doe er nog maar een stuk of tien bij’ Binnenvaartschippers zijn vol lof over de nieuwe ‘slimme’ ligplaatsen in het Calandkanaal. Er wordt behoorlijk gebruikgemaakt van de twaalf speciaal voor hen aangelegde steigers die zijn voorzien van 64 meter lange composieten loopbruggen. ‘Een uitkomst, doe er nog een stuk of tien van dit soort plekken bij.’ Claudia Langendoen

,,Ik hoor vooral positieve reacties van collega’s�, merkt kapitein-eigenaar Jerry van Rijswijk om hem heen. Hij is geregeld met zijn tankschip bij de steigers te vinden en is in zijn nopjes met de nieuwe plekken in de Rotterdamse haven waar schippers vaak klagen over het geringe aantal ligplaatsen. ,,Het aanmeren is vergemakkelijkt. Je kunt je schip steviger vastleggen en dankzij de trappen is het op en van de wal stappen veel eenvoudiger. Ideaal.� Een mening die wordt gedeeld door veel schippers. Er wordt dan ook behoorlijk gebruikgemaakt van de ligplaatsen die afgelopen herfst werden opgeleverd en waar schepen dankzij de lange loopbruggen verder van de kade kunnen afmeren. Het Havenbedrijf is tevreden over de bezettingsgraad, geeft een woordvoerder aan. Toch is het er lang niet altijd vol en oogt het soms zelfs leeg bij de nieuwe steigers, maken binnenvaartschippers duidelijk. Volgens het Havenbedrijf komt dat doordat er momenteel minder behoefte aan steigerruimte is. ,,Er is veel vraag naar scheepsruimte, het water wordt dun bevaren�, verduidelijkt de woordvoerder

PAALHULA’S Stevige tros slierten biedt onderdak aan onderwaterleven, zoals mosselen.

INFOPANEEL

VEILIGE AFSTAP

Een elektronisch bord op de kade met nuttige informatie voor de schipper.

Dankzij deze ‘luie trap’ kan de bemanning altijd veilig op- en afstappen.

BIO-BASED HARS

SENSOREN

De loopbrug is gemaakt van een bio-based hars, gewonnen uit plantaardige materialen.

De afvalcontainers op de kade zijn uitgerust met sensoren waardoor ze altijd tijdig worden geleegd.

De nieuwe ligplaatsen in het Calandkanaal.

Foto: Havenbedrijf Rotterdam/Marius van den Ouden

De ligplaatsen zijn voorzien van tal van slimmigheden. Zo staan er digitale verkeersborden in de vorm van informatiepanelen waarop informatie voor de scheepvaart wordt weergegeven. De afmeerpalen zijn voorzien van een kunststof laag waardoor ze een betere be64 METER Het schip ligt scherming bieden dan de folie die er voorheen extra ver van de kade, zodat op zat. Er staan afvalcontainers met vulgraadde boegschroef weinig schade sensoren zodat van een afstand te zien is of de aan de bodem bakken vol zijn. Die bakken staan bovendien veroorzaakt. vlakbij de steigers. ,,Ook ideaal�, aldus Jerry van Rijswijk. ,,Dat scheelt enorm veel gesjouw met zakken afval.� Infographic: Port of Rotterdam Havenkrant/Ivo IJzendoorn De ligplaatsen zijn bovendien voorzien van alveelzeggend. ,,Daardoor is er minder behoefte lerlei duurzame snufjes. Zo zijn er bio-hutten vormt dat geen probleem meer: je kunt je schip om gebruik te maken van de wachtplaatsen.� in het kanaal geplaatst waar een kunstmatige altijd goed vastmaken.� Intussen zijn sinds de oplevering de eisen om leefomgeving voor opgroeiende vis is gecre,,Als je voorheen met enkele schepen naast elte kunnen aanmeren aangepast. ,,In eerste eerd. Iets waarvan schippers die er aanmeren kaar lag, vroeg je je wel eens af of de palen het instantie hadden we drie ligplaatsen gereserweliswaar weinig merken. Ook zijn er sensoren gewicht zouden houden. Dat is helemaal niet veerd voor schepen met twee kegels�, meldt de geplaatst waarmee onderzoek wordt gedaan meer aan de orde�, merkt ook schipper Joey woordvoerder. ,,Toen bleek dat daar weinig genaar de aanmeersnelheid van binnenschepen. van den Berg van MTS Vlaardingen, varend bruik van werd gemaakt, hebben we dat aantal Iets wat nog nooit is gebeurd en wat van pas namens de Verenigde Tankrederij BV. ,,Het teruggebracht naar ÊÊn.� kan komen bij de aanleg van nieuwe ligplaatsen, dieper kunnen aanmeren is ook prettig�, duidt aldus het Havenbedrijf. hij op de langere steigers die als voordeel hebMaar het is bovenal prettig dat er weer wat exben dat boegschroeven minder schade aan het Palen tra ligplaatsen bij zijn gekomen in de haven van talud veroorzaken. ,,Handig zijn ook de nieuwe Rotterdam, vinden beide schippers. Van den trappen�, geeft de schipper aan. Dat maakt Schippers die er aanmeren, zijn te spreken over Berg: ,,Het is vaak zo druk bij de weinige lighet op- en afstappen een stuk eenvoudiger en de voorzieningen. ,,Vroeger stonden er minder plaatsen die er zijn.� Van Rijswijk: ,,Er is immers minder gevaarlijk. ,,Je kunt nu op alle hoogtes palen met als gevolg dat je nooit echt lekker een gigantisch tekort aan steigers. Doe er dus van het schip zo op een groot plateau stappen. vast lag�, legt schipper Van Rijswijk uit. ,,Dat was nog maar een stuk of tien van dit soort plekken Er zitten nog relingen aan ook�, aldus Van den niet bepaald prettig als er nog enkele schepen Berg. 140 x 200 Scheepsalmanak 29-09-2011bij.�09:40 Pagina 1 naast je lagen. Nu er meerdere palen staan, advt

SLIJTVAST

De kunststof covers van de meerpalen zijn ongevoelig voor de invloed van weer, wind en scheepstrossen.

Vleesch aan Huis SERVICE

ADVIES

PARTNER

(ER)VAAR KWALITEIT

PRODUCTIE

Koersbepalend in verzekeren

PLANNING

KWALITEIT KNOW HOW

INNOVATIEF

Er zijn genoeg bedrijven die u een meetinstrument kunnen leveren. Voor de keuze van het bÊste instrument voor een specifieke toepassing is het plezierig als u kunt samenwerken met een bedrijf dat meer biedt: een bedrijf als Berg MM. Wij denken mee en nemen verantwoordelijkheid voor het totale project, dragen oplossingen aan, houden de hand aan planningen en zorgen dat het project stipt op tijd wordt opgeleverd. Van advies tot productie tot montage en – niet onbelangrijk – after sales: wij leveren het complete pakket.

NIEUWSGIERIG WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Gespecialiseerd in e d verzekeringen voorart Zee- en Binnenva

 Burg. Keijzerweg 16b 3352AR Papendrecht 0183 - 648 248 088 BERGMMS info@bergmm.nl www.bergmm.nl

www.gebrsluyter.nl

Beurs-World Trade Center. Beursplein 37, Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000 E-mail: casco@gebrsluyter.nl


Vacatures

Uw vacature plaatsen? info@destromingmedia.nl

NAUTIC SERVICES & CONSULTANCY B.V. ERKEND LEERBEDRIJF T/M MBO NIVEAU 4 (KAPITEIN-ONDERNEMER)

HEEFT DE VOLGENDE VACATURES BESCHIKBAAR: VOOR ÉÉN VAN ONZE RELATIES ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN NETTE KAPITEIN

Stuurmannen:

Het betreft hier een enkel varend motorcontainerschip.

• Dienstboekje met functie Stuurman • Goede doorstroommogelijkheden

Nette Kapitein Wij vragen:

• Rijnpatent tot Iffezheim. • Radarpatent. • ADN B. • Ervaring met Containerplanning. • Rijbewijs B. • Representatief uiterlijk. • Goede referenties.

Wij bieden:

• Indien in loondienst een marktconform salaris, naar NL condities. (Bij gebleken geschiktheid is een boven-marktconform salaris mogelijk) • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. • Een eigen woning aan boord in uw vaarweken. • Werkkleding wordt verschaft. • Vrije menagekosten. • Vrije reiskosten • Indien ZZP: een Riante dagvergoeding. • Een eigen woning aan boord in uw vaarweken. • Werkkleding wordt verschaft. • Vrije menagekosten. • Vrije reiskosten.

Matrozen: • Dienstboekje met functie Matroos • Goede doorstroommogelijkheden

Leerling matrozen • Dienstboekje met functie

Leerling-matroos

• Goede doorstroommogelijkheden

Voor al deze functies geldt: • Er wordt gevaren op jonge, goed uitgeruste schepen. • Leuke, vrij jonge teams aan boord. • Diverse vaarschema’s. • Vrije menage • Vrij vervoer van- en naar boord. • Zowel op ZZP basis als in loondienst (Ned. Condities) is mogelijk.

Wij bieden: Indien in loondienst een marktcomform salaris Goede secundaire arbeidsvoorwaarden Werkkleding wordt verschaft

Heeft u interesse, of wilt u solliciteren?

Dan kunt u contact opnemen via: info@nsc-bv.nl of +31 (0) 85 0479357

SWETS is een

gecertificeerd uitzendbureau ek naar in de binnenvaart el personeel Kapiteins binnenvaart? Stuurmannen Matrozen 5 4840200 Swets is per direct op zoek naar: ●

Bezoek onze stand tijdens

Maritime & Offshore Career Event 2018

e match, roup.nl

Op stand nummer E 319. Ben jij de juiste match? Stuur je CV naar werving@swetsgroup.nl of bel 085 - 484 02 92

Wij zijn op zoek naar: Allround monteur

DCS International B.V. is in de Benelux distributeur van Kobelt voor de levering en installatie van elektronische en mechanische motorbedieningen, schroefasremmen en stuurwerken. Daar is door overname van Keypower Equipment door Kobelt een hele range aan producten bijgekomen, te weten tunnelboegschroeven, stabilisatoren en get-home drives. DCS International B.V. is ook leverancier én producent van Orscheln trek- en duwkabels (Morse kabels) van uiterst hoge kwaliteit. Sinds 2012 is er een aparte divisie DCS Marine Waterjets B.V. opgericht; voortstuwing voor snelle schepen zoals werkschepen, loodsboten, fast ferries. Ook hier is het bedrijf distributeur voor de Benelux.

Interesse in deze baan? Stuur of email jouw motivatie + CV naar: DCS International B.V. Julianastraat 1, 3331 XG ZWIJNDRECHT Email: info@dcsint.nl Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Patrick Hoekstra of Anne-Marie Visser tel. nr 078-6192003.

Je bent als monteur verantwoordelijk voor het uitvoeren van reparaties, installaties en inbedrijfstellen van elektrotechnische en mechanische installaties in de maritieme sector op locatie in binnen- en buitenland Functie-eisen: - Je hebt diploma in MTS-elektrotechniek of gelijkwaardig en/of aantoonbare en relevante werkervaring in een (soort)gelijke functie - Je bent in bezit van kennis en ervaring op mechanisch en elektrotechnisch gebied (minimale kennis van elektronica verdient voorkeur) - Je bent in bezit van rijbewijs B(E) en eigen vervoer (bij voorkeur) - Je bent in bezit van een VCA-basis certificaat - Je beheerst de talen Nederlands en Engels in woord en geschrift en Duits in woord - Je hebt affiniteit met de maritieme sector - Pre: kennis van Waterjets Profiel: - Je bent flexibel ingesteld (geen 9 tot 5 mentaliteit), kwaliteitsbewust en hebt een positieve uitstraling - Je bent oplossingsgericht, creatief en durft beslissingen te nemen - Je bent bereid tot het volgen van opleidingen/cursussen in de branche - Je kunt zowel zelfstandig en in teamverband werken - Je bent bereid weekenddiensten te draaien - Je bent tussen de 20 en 45 jaar oud Wij bieden je een uitdagende en afwisselende functie binnen een dynamische organisatie. Het betreft een 38-urige werkweek conform CAO Metaal en Techniek. DCS is gevestigd in Zwijndrecht en wij bieden 24/7 service op locatie in binnen- en buitenland alsmede in de werkplaats.


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB

OF KIJK OP

facebook

MAART 2018 | PAGINA 7

Hulptool bij invullen tijdrovend risico-onderzoek Branchevereniging BLN-Schuttevaer en de Vereniging Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) hebben een handige applicatie gemaakt om de leden te helpen bij het invullen van de verplichte RI&E, ofwel de risico-inventarisatie & -evaluatie. Ook zijn de nieuwe ‘spelregels’ weer erkend door de arbodienst. Dat scheelt in kosten voor schippers en rederijen. Ellen Lengkeek

Is er vastgelegd wat er onder gewenst en ongewenst gedrag wordt verstaan aan boord? Denk aan alcohol, drugs of onaangepast gedrag. Of: is de veiligheid voor derden waaronder gasten, bezoekers, monteurs onderhoudsbedrijf en voorbijgangers geborgd? En zijn er voldoende maatregelen getroffen om fysieke belasting en ongunstige lichaamshoudingen, zoals zwaar tillen, duwen, trekken, of vasthouden te beperken? Het zijn enkele van de honderden vragen die beantwoord dienen te worden om te voldoen aan de RI&E en daaruit voorkomende plan van aanpak. Een enorm tijdrovende en lastige klus, zo ondervinden veel schippers.

Werkgroep met schippers

De risico-inventarisatie en -evaluatie is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd zzp’ers). Elk bedrijf met personeel inclusief stagiaires moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. BLN-Schuttevaer en het CBRB hebben hiervoor een specifieke vragenlijst opgesteld voor de binnenvaart, om op de risico’s van de eigen specifieke werkzaamheden en omstandigheden te analyseren die de laatste versie van 2006 vervangt. In een werkgroep, bestaande uit schippers en beleidsadviseurs van BLN-

Schuttevaer en het CBRB, zijn de vragen onder de loep genomen en is er een Branche RI&E opgesteld, die door het steunpunt RI&E is erkend.

15-20 slachtoffers

De applicatie helpt de schipper flink op weg. Wie een schip voor droge lading heeft, wordt bijvoorbeeld ‘langs’ de vragen voor tankvaart geleid. Ook is er gewerkt aan het aanpassen van de huidige binnenvaart-arbo-catalogus, waarmee invulling kan worden gegeven aan de maatregelen per risicovraag. Doel uiteindelijk is het verder verbeteren van de werkveiligheid aan boord. Jaarlijks vallen er in de binnenvaart toch nog vijftien tot twintig dodelijke slachtoffers tijdens het werk. ,,Je kunt pas risico’s nemen als je ze kent”, zegt beleidsadviseur Veiligheid en gevaarlijke stoffen Erwin Tijssen van BLN. ,,Het is daarom belangrijk om óm de paar jaar weer eens goed stil te staan bij je RI&E en plan van aanpak. Bijvoorbeeld als de arbeidsomstandigheden in je bedrijf, op je schip, veranderen en dat consequenties heeft voor je bemanning. De RI&E moet altijd actueel zijn. Je kunt erop worden aangesproken tijdens controles van de arbeidsinspectie. Heb je te maken met een arbeidsongeval? Dan weet je zeker dat de straf of boete hoger uitvalt als de RI&E en daarmee uiteraard je plan van aanpak niet in orde zijn.” Leden van BLN-Schuttevaer en CBRB kunnen kosteloos gebruikmaken van de applicatie. www.bln.nl www.cbrb.nl

Avontuur Motorvrachtschip 55.10 x 7.22 x 2.92 750 1962 Detr. Diesel 276 Pk. Bj 1990, rev. ‘17 Caterp. 3406 DI-T, 366 Pk. Bj 1995 Scheepsnaam: 145000 Prijs : : : : : :

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing Prijs

Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Motor

Belvona Motorvrachtschip 80.00 x 9.48 x 2.82 1366 1958 Mitsubishi, Bj. 2008, 11500 uren, CCR2 :: Gitana € 690.000

: : : : : :

: : : : :

Prijs Lengt:

85.96 Scheepsnaam Scheepstype 73.00 Afmetingen 72.72 Tonnage 110.00 Bouwjaar 62.95 Voortstuwing 15.55

Prijs 73.00

105.00

Samenwerking moet file in haven voorkomen Barge Terminal Tilburg, Combined Cargo Terminals, Moerdijk Container Terminals en Danser Group bundelen voortaan lading op de route tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven. Daardoor zijn er minder schepen nodig en kan filevorming in Rotterdam worden voorkomen, is de achterliggende gedachte. De samenwerking betekent in de praktijk dat schepen bij meerdere terminals in Moerdijk en Tilburg lading combineren voor één deepsea containerterminal in Rotterdam of andersom. ,,De containerzeeschepen worden steeds gro-

ter”, aldus directeur Luc Smits van Combined Cargo Terminals in Moerdijk. ,,Het ‘achterland’ zal mee moeten evolueren door te bundelen en in corridors te denken in plaats van achter elkaar aan te varen. Op deze manier blijft de binnenvaart een betrouwbare en concurrerende dienst.” Het initiatief is een voortvloeisel uit het containerbinnenvaartoverleg dat het Havenbedrijf Rotterdam eind vorig jaar is gestart is. Dat gebeurde nadat de wachttijden voor binnenvaart enorm opliepen bij de deepsea terminals in Rotterdam.

CONTEMPORARY VIEW ON SHIPPING

GROUP

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

Ook spelregels omtrent het gebruik van alcohol aan boord kunnen onderdeel zijn van een RI&E. Foto: E.Lengkeek

Motorvrachtschip 104.85 x 10.52 x 3.19 2435 2003 Mitsubishi S 16 R-MPTA, Afgesteld op 1520 Pk/1600 omw.

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

Prijs

Christina Beunschip 67.00 x 8.25 x 2.98 1042 1963 Volvo Penta, 450 Pk, Bj. 2014 Sep’14 6.500 uur : € 375.000

Prijs

Concession Motorvrachtschip 110.00 x 11.45 x 3.64 3227 2011 Cummins 1800 Pk, QSK 50 (jan’18 17.000 uur) : € 3.175.000

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

: : : : : :

Insula Motorvrachtschip 135.00 x 11.45 x 3.58 3864 1973/2002 2x Skl 1080 Pk, Bj 1973, Na revisie 31.000 uur : € 1.985.000

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

: : : : : :

Prijs

: N.O.T.K.

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

: : : : : :

: : : : : :

Vraagprijs:

Deseado9.85 Motorvrachtschip 8.20 85.98 x 9.48 8.20x 3.54 1977 11.45 1970 6.60 Caterpillar 3412, bj 2000. jan’17 11.22 Caterpillar 3412, bj 2005. jan’17 7.38 : € 980.000

: : : : : :

9.50

 Dringend gezocht: schepen tot 1500t

1966 1962 1962 2000 1963 1971 1957 1957

Scheepsnaam1762: Scheepstype 1022: Afmetingen 1080: Tonnage 2704: Bouwjaar : 691 Voortstuwing : 0 940: 1780

Prijs

NO.T.K. € 2.700.000 Franken€ 800.000 Tankschip € 350.000 110.00 x€11.45375.000 x 3.20 2550 N.O.T.K. 1997 € 145.000 Stork Wartsila 1800 Pk, 09/’17 € 1.300.000 69.234 uren € 195.000 € 2.850.000 € 950.000

Prijs

Wervelwind Tankschip 85.75 x 10.50 x 3.21 1690 1988 Caterpillar 1380 Pk, Bj 2003



WWW.CONCORDIAGROUP.NL

Biesboschhaven Noord 7 | 4251 NL Werkendam | t +31 183 60 03 91 | e info@concordiagroup.nl | www.concordiagroup.nl


gallemakelaars.nl

MS. OVERIJSEL

MS. FORMENTERA

MTS. WERVELWIND

MS. MARISDY

Bouwjaar:

1957

Bouwjaar:

1999

Bouwjaar:

1988 / 2003

Bouwjaar:

1988

Lauenburg

Bouwwerf:

Daewoo Mangalia, Roemenië

Bouwwerf:

Peters te Kampen

Bouwwerf:

Stcznia Remontova

Afmetingen:

75.90 x 8.20 x 2.55

Afmetingen:

135 x 11.45 x 3.73/3.48 m

Afmetingen:

86 x 10.50 x 3.21 m

Afmetingen:

110 x 9.50 x 3.17 m

Tonnage:

1057 ton

Tonnage:

3839 ton

Tonnage:

1690 ton

1500 m³

4315 m³

Inhoud:

1798 m³

2191 ton

Inhoud:

Inhoud:

Tonnage:

Kopschroef:

Caterpillar - 390 pk

3000 m³

DAF - 320 pk

1 x Caterpillar - 589 pk - S.R.

Inhoud:

Kopschroef:

Kopschroef:

Caterpillar - 1380 pk

Cummins - 320 pk

Cummins - 640 pk

Hoofdmotor:

Kopschroef:

Hoofdmotor:

1 x MTU - 687 pk - 4.K. 2x Caterpillar - 1014 pk

Bijzonderheden:

In 2003 compleet over-

Hoofdmotor:

Caterpillar - 1521 pk

(rev. 2006)

nieuw opgebouwd en afgebouwd. 5 tanks RVS

Bouwwerf:

Bijzonderheden: Semibeun, stalen vloer, 1 x spudpaal, fabr Leeuwestein

Hoofdmotor:

Bijzonderheden: Duwcertificaat

Sinds 1923 is Galle makelaars in schepen het vertrouwde adres voor de aan- en verkoop van binnenvaart schepen. De bovenstaande schepen zijn een kleine greep uit ons verkoopbestand: Ms. Overijsel, Ms. Formentera, Mts. Wervelwind & Ms. Marisdy. Voor vragen of een afspraak kunt u ons bellen of e-mailen. T +31 (0)183 50 70 40

|

E info@gallemakelaars.nl

|

Biesboschhaven Noord 12

|

Diverse nieuwbouwmogelijkheden in Kladovo, Servië voor: Motorschepen, Koppelverbanden, Duwbakken, Tankers, Pontons en-/of ander drijvend materiaal, meerdere afmetingen zijn mogelijk.

4251 NL Werkendam

JJ GEBR DE JONGE

SHIPBUILDING SERVICES B.V.

 Koedijk 4, 7241CL Lochem 0031 573 250 680 0031 573 250 685  0031 65330 8248 / 0040 720 400 853  0031 65312 5543 info@shipbuildingservice.nl  www.shipbuildingservice.nl


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPMAART 2018 | PAGINA 9

‘Meer inzet binnenvaart is van cruciaal belang’ Bij zowel Koninklijke BLN-Schuttevaer als ESO vertrekt Hester Duursema. Waar zij bij ESO wordt opgevolgd door Gerard Kester, is Co Abercrombie de nieuwe algemeen directeur van BLN. Abercrombie heeft jarenlange werkervaring bij Transport en Logistiek Nederland (TLN), de branchevereniging van het wegtransport. Een interview met de nieuwe kopman. Ellen Lengkeek

Wat is uw ervaring met de binnenvaart? ,,Die is nog relatief vers uiteraard. Ik heb wel al een kijkje kunnen nemen aan boord van enkele leden, kunnen horen waar de sector mee te maken heeft en wat dat betekent voor de individuele ondernemer. En één ding is me in ieder geval al duidelijk geworden, dé binnenvaart bestaat niet. Ieder deelsegment heeft weer zijn eigen kenmerken en specifieke uitdagingen.” Wat heeft u hiervoor gedaan? ,,Ik heb bij TLN meerdere functies vervuld en het gehele speelveld van een brancheorganisatie kunnen overzien. Die ervaring neem ik mee en pas ik toe bij BLN. Belangrijk is dat we als brancheorganisatie het aanspreekpunt zijn en blijven voor zowel de externe stakeholders áls de leden. Wij zijn een kennisorganisatie en de uitdaging is om de sector extern goed voor het voetlicht te brengen en het tegelijkertijd te vertalen naar concrete acties voor onze leden.” Kent u de schipper? U lijkt vooral een beleidsman? ,,Ik heb ervaring op zowel het beleidsmatige vlak als op het vlak van de ondernemers. Hoewel het transportmiddel verschilt, zie ik een enorme gelijkenis tussen de binnenvaart en wegtransport. Ik spreek veel ondernemers in onze sector en zaken als verduurzaming, arbeidsmarktont-

wikkelingen en digitalisering zijn onderwerpen die in veel sectoren spelen. Het grote verschil is dat in onze binnenvaartsector de investeringen groot zijn en voor een lange periode genomen moeten worden, waarbij nu nog niet altijd duidelijk kan zijn welke kant die ontwikkelingen op gaan. We hebben daarbij ook een betrouwbare overheid nodig die duidelijke kaders stelt.” Wat gaat u doen om verladers ‘groen’ mee te bewegen? ,,Als we in de transportketen en breder in Nederland spreken over duurzaam vervoer, dan is meer inzet van binnenvaart van cruciaal belang. Gelukkig zien we dat dit gedachtegoed steeds meer tussen de oren komt, maar in de

uitvoering wordt hier niet altijd goed gevolg aan gegeven. Zolang bij de keuze van een transportmodaliteit voornamelijk de prijs per vervoerde eenheid bepalend is, dan komen we er niet. Beloon ondernemers die hierin durven te investeren en hun verantwoordelijkheid nemen. Om hiertoe een aanzet te geven zijn we al in gesprek met evofenedex om in het najaar een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren voor onze achterban en andere stakeholders.” Wat is uw inbreng voor kleinere en oudere schepen? ,,Relevant is de vraag wat de markt hierin wil. Wat mijn beleid is, is uiteindelijk op dit vlak niet zo interessant. In mijn optiek heb je zowel kleine als grote schepen nodig. Voor vervoer op langere afstanden en met gebundelde stromen zullen grote schepen effectief zijn en voor andere type goederen zullen juist voornamelijk de kleine schepen geschikter zijn. Beide zullen nodig zijn om de sector toekomstbestendig te houden. Daarmee kunnen we ook effectief gebruik blijven maken van ons fijnmazige waternetwerk en dat hebben we, gegeven de verwachte groei in overall transportvolumes, hard nodig.’’

Co Abercrombie, de nieuwe directeur van BLNSchuttevaer.

300 miljoen voor groene schepen De Europese Investeringsbank (EIB) en ING gaan een fonds oprichten dat moet gaan investeren in duurzame scheepvaart. Beide partijen trekken daar 150 miljoen euro voor uit.

Groene duurzame schepen moeten volgens ING worden ondersteund bij hun innovaties.

Het geld is bedoeld voor zowel de bouw van nieuwe, schonere schepen als het verbouwen van bestaande. Het bedrag wordt de komende drie jaar geleidelijk

geïnvesteerd. ‘Het zal geen geheim zijn dat de scheepvaartsector een belangrijke bijdrage levert aan de CO2-uitstoot. Dit soort financiering moet worden gezien als een stimulans voor reders om te overwegen zaken anders aan te pakken’, zegt EIB-president Werner Hoyer. Reders kunnen voorstellen indienen bij ING, die de plannen dan onder meer aan een risicotoets gaat onderwerpen.

KI ELEMENTS ELEMENTS ASSORTIMENT KI ASSORTIMENT BIJ SLURINK SLURINK UITGEBREID! BIJ UITGEBREID! KI Reddingsjas • KI Reddingsbodywarmer

Philos & Philos Dyo / Koppelverband Afmetingen : 110 x 11.45 x 3.72 m Hoofdmotor : 2x Caterpillar 3512 (B) DI-TA electronic / 1521 pk / Bj. 2000 Prijs : € 3.900.000,-

KI Reddingsjas • KI Reddingsbodywarmer • KI Reddingsjas antistatisch vlamvertragend • • KI Reddingsjas antistatisch vlamvertragend • KI Reddingsbodywarmer antistatisch vlamvertragend KI antistatisch vlamvertragend KI Reddingsbodywarmer Regenjas 100% waterdicht • KI reddingsvest easyfit KI Regenjas 100% waterdicht • KI reddingsvest • KI regenbroek visserijmodel 100% waterdichteasyfit • • KI regenbroek visserijmodel 100% waterdicht •

Lara / Motorvrachtschip Afmetingen : 108.41 x 10.05 x 3.22m Hoofdmotor : 2x Mitsubishi MPTAW S6R / 707 pk / Bj. 2017 Prijs : € 1.575.000,-

Concession / Motorvrachtschip Afmetingen : 110 x 11.45 x 3.64 m Hoofdmotor : Cummins QSK 50 / 1800 pk / Bj. 2011 Prijs : € 3.175.000,-

Lazaro / Motorvrachtschip Afmetingen : 100 x 9.50 x 2.83 m Hoofdmotor : Caterpillar 3508 / 1080 pk / Bj. 2004 Prijs : € 895.000,-

GEZOCHT: DUBBELWANDIGE MOTORTANK SCHEPEN VAN ± 25 JAAR OUD! Shipbuilding \ Ship Design \ Ship Brokers

Rensen-Driessen Ship Brokers B.V. Telefoon: +31 (0) 78 820 03 89 E-mail: twan@rensendriessen.com Web: rensendriessen.com

Tel.: 078 - 613 31 77 • 0316 - 54 15 74 • info@slurink.nl Meer informatie: http://slurink.nl/over-slurink/product-informatie

Tel.: 078 - 613 31 77 • 0316 - 54 15 74 • info@slurink.nl Meer informatie: http://slurink.nl/over-slurink/product-informatie


LA MATTANZA

OTTO

NIEUW

Scheepsnaam : Otto Scheepstype : Duwboot L/B/D : 20,95 x 9,50 x 1,80 m Bouwjaar : 1973 Motor : 2x Mitsubishi van 580 pk type S6R 2MPTA met bouwjaar 2002 revisie 2014 Generator : Mitsubushi 63 kva 220/380 volt van bouwjaar 2014

Scheepsnaam : La Mattanza Scheepstype : Motorvrachtschip L/B/D : 110 x 11,45 x 4,05 m Bouwjaar : 1973 Ton/Teu : 3550 ton / 99 teu Motor : M.W.M van 1710 pk bouwjaar 1973 in 2014 zeer groot onderhoud Boegschroef : Veth 400 pk motor van 2014 en unit van 2016

BO DJOVANNY

RUBICON

Scheepsnaam : Rubicon Scheepstype : Motorvrachtschip L/B/D : 104,84 x 9,50 x 3,12 m Bouwjaar : 2007 nw. achterschip 2002 voorschip Ton/teu : 2204 ton / 108 Teu Motor : Mitsubishi s12r-mptk 1278 bij 1600 2007 Generator 1 : Iveco 40 kva 220/380 volt van bouwjaar 2007 voorschip Generator 2 : Iveco 40 kva van bouwjaar 2007 op achterschip

Scheepsnaam : Bo Djovanny Scheepstype : Super dart Pacific 50 L/B/D : 14,85 x 4,40 x 1,30 m Bouwjaar : 1977 Motor : Volvo Penta van 270 pk in goede staat met zf keerkoppeling Generator 1 : Mitsubishi van 10 kva 220/380 volt Generator 2 : Mastervolt omv. 250 watt voor tv en 1 van 300 watt voor de cv met boiler Bijz. heden : Inruil alle soorten schepen mogelijk

Scheepvaart Bedrijf

“Renate” B.V. AL MEER DAN 45 JAAR IN ISOLATIE!

DOLFIJN

FEROX

Scheepsnaam : Ferox Type : Vrachtschip L/B/D : 70 x 7,06 x 2,74 m Bouwjaar : 1947 Ton/M3/Teu : 862 ton / 1350 m3 / 36 Teu Motor : GM 675 pk, bj 1976, rev 2005 op 10-2-2015, 8000 uur na rev. Boegschroef : Ballegooy met Volvo van 270 pk revisie 2012

Scheepsnaam : Dolfijn Scheepstype : Duw/Sleepb oot L/B/D : 21,34 x 5,30 x 2,00 m Duwcapaciteit : Communauta ir 3770 m3, Rijnvaart 1500 ton Bouwjaar : 1950 Motor : Mitsubishi van 700 pk type S6R 23MPTAW 3 bj 2012, 6300 uur Generator 1 : Lister 27 kva 220/380 volt Generator 2 : Lister 13 kva 220/380 volt

RIO GRANDE

BO JOOP

Scheepsnaam Scheepstype L/B/D Bouwjaar Duwcapaciteit Motor 1 Motor 2 Generator 1 Generator 2

: Bo Joop : Duwboot : 12,5 x 8,6 x 1,4 m : 1981 : Communautair 2960 m3 en Rijnvaart 1200 ton : Doosan 368 pk van september 2014 : Doosan 368 pk van januari 2014 : Hatz 27 kva 220/ 380 volt van bj 2009 : Hatz van 30 kva 220/ 380 volt

Scheepsnaam : Rio Grande Scheepstype : Beunschip L/B/D : 69,94 x 8,21 x 3 meter Bouwjaar : 1970 Ton/m3 : 1114 ton / 594 m3 Motor : Scania van 700 pk en bouwjaar 2016 Boegschroef : Elko yet van 140 pk met Daf in 2015 gereviseerd

Bemiddeling, in- & verkoop van alle drijvende materialen Oude Heijningsedijk 207 4794 AK Heijningen Tel : +31(0)168 - 46 54 68 Fax : +31(0)168 - 46 54 69 Mob : +31(0)6 - 54 20 69 39

www.svbrenate.nl

Vakmanschap sinds 1959! Vakmanschap sinds 1959! Leveringen reparaties Leveringen enen reparaties vanvan alle soorten scheepsschroeven alle soorten scheepsschroeven

LATIE!

ISOLATIESPECIALISTEN IN: • Scheepvaart / jachtbouw • On – Offshore • Isolatiematrassen • Brand technische, thermische en akoestische isolatie • Steigerbouw Kerkstraat 32a, 6651 KG DRUTEN Tel. (0487) 510 716 Fax (0487) 510 745

www.franssen.nl

latiematrassen solatie

87) 510 745

ISOLATIESPECIALISTEN IN: • Scheepvaart/jachtbouw • On-Offshore • Isolatiematrassen • Brand technische, thermische en akoestische isolatie • Steigerbouw

Jooren Scheepsschroeven Jooren Scheepsschroeven BV BV Papendrechtsestraat Papendrechtsestraat 2a 2a 3313 CT DORDRECHT 3313 CT DORDRECHT Tel. 078 - 6 133 Tel. 078 - 6 133 831 831

Kerkstraat 32a, 6651 KG DRUTEN Tel. (0487) 510 716 Fax (0487) 510 745

www.franssen.nl

www.joorenscheepsschroeven.nl www.joorenscheepsschroeven.nl 692487 Jooren Advertentie 692487 Jooren Advertentie A4.indd 1 A4.indd 1

25-01-17 14:53 25-01-17 14:53


DE STROMING COURANT

OPEN SCHEEPVAARTDAGEN

ANTWERPEN De Open Scheepvaartdagen is een jaarlijkse vakbeurs voor de binnenvaart die ongeveer 5000 bezoekers aantrekt. Ongeveer 150 binnenvaart gespecialiseerde bedrijven presenteren er hun producten of diensten. Ook scholing, opleiding en werkgelegenheid krijgen ruim aandacht op onze beurs. Onderhoud, scheepsreparatie, nieuwbouw of carrière. Iedereen uit de binnenvaart kan op de Open Scheepvaartdagen offertes laten opmaken, nieuwe ideeën op doen, oplossingen zoeken voor problemen met de nieuwe regelgeving of gewoonweg nieuwe contacten leggen. De laatste jaren promoten wij de OSD ook op de Franse markt en dat werpt zijn vruchten af. Bezoekers uit Frankrijk vinden alsmaar meer de weg naar de OSD.

NE

N V A A R T MUS

R IJN

.W.

ANTW

Hangar 29 - Waagnatie Antwerpen

E

V .Z

-&

IN

UM

B

23, 24 EN 25 MA ART 2018

ERPEN

www.osd-antwerpen.be


HALL 1 

INGANG

HALL 1 

651

GROOTHANDEL FRANCOIS

HALL 2

BEZEMER COATINGS

450

JLT BELGIBO

350

FLUVIANT

250

DE GERLIEN VAN TIEM

551

653

VAN TIEM ELEKTRO

552

451

RBC

254

655

REINTJES

OMRU

554

BLOMMAERT

OUT

553

GROEP MAASBRACHT

ABSB

VAN STAPPEN & CADA

KBV

351

251

AGAAT

352

INFO

CAFE

KVOZ

ENERGETICS

656

DACOM

TRESCO ENGINEERING

155

OUT

OUT

CFNR

301

202

455 555

657

VAN DER VELDEN

EBR

658

VLAAMSE WATERWEG

456

VERHAAR OMEGA

SHIPYARD SEVERNAV

659

STROMING COURANT

CONCORDIA

557

MIPC

457

ABC

604

458

WMI

558

OUT

SSA OVERVLIET

OUT

206

EMS

665

VANS BUNKERS

465

ASTO

265

606

AMW MARINE

507

407

508

FKH

409

DE WIT NASSAU

KOELING

KOELING

608

PORT OF ANTWERP

209

LECOUR & TVM

DE GROOT DIESEL MARINE

307

MAASDAL

207

KINDEROPVANG DE SCHROEF

LANDTMETERS

107

PORTSERVICE

165

CATEC

406

WERKHUIZEN FLORIMOND KETELS NV

MARINTEC & ANTWERP UNDERWATER SOLUTIONS

NAVAL INLAND NAVIGATION

106

SCHEEPSELECTRO DE BACKER

EOC

504

404

RAFA

304

105

VERENIGING DE BINNENVAART

P&M ENGINE REPAIR

158

257

603

SCHEEPVAART KRANT

503

403

SCHELDEWERF RUPELMONDE

157

CARRON MARINE

OBSERVATOR VISION

KBC

355

255

DE LEEUW & VAN VUGT

CAMPUS LEERHAVEN

156

601

SERVICE ELECTRO

401

BERGERAT

303

203

BUREAU VERITAS

104

ARMADOR

INTERNAAT DON BOSCO

103

MEUSE ET SAMBRE

LUBRICOAT BV

GSK BROKERS

201

ADS VAN STIGT

101

OUT

OUT

TOILET

HALL 1

210

VAREND ERFGOED

HALL 1

110  HALL 2

HALL 2

FEMM

150

TECHNISCHE RUIMTE

TECHNISCHE RUIMTE

TOILET ONDER KANTOOR BOVEN

100

Open Scheepvaartdagen Antwerpen 23, 24 en 25 maart 2018 MAART 2018 | PAGINA 12

 HALL 2


Open Scheepvaartdagen Antwerpen 23, 24 en 25 maart 2018

In het Bonapartedok in Antwerpen, genoemd naar instigator Napoleon, liggen een drietal historische binnenvaartschepen die samen het Rijn- en Binnenvaartmuseum vormen. Dit privé-initiatief van gepensioneerde binnenvaartschippers is authentiek en pittoresk, en steekt in schril contrast af met het naastgelegen, in 2011 geopende, megalomane en mondaine Museum aan de Stroom (MAS).

MAART 2018 | PAGINA 13

De museumschepen van het Rijn- en Binnenvaartmuseum in Antwerpen

Ledeberg, gelegen aan de Schelde nabij Gent. Deze spits heeft vanzelf sprekend ‘spitsafmetingen’ van 38.92 m lang, breed 5.05 m en een geladen diepgang van 2.53 m, en daarbij een laadvermogen van 375 ton. Voor de voortstuwing zorgt een Bohn & Kahler-dieselmotor van 125 pk. Het laadruim is afgedekt met ronde gegalvaniseerde luiken. In het ruim staan drie oude dieselmotoren van Belgische makelij en diverse mooie scheepsmodellen. De voor- en achterwoning en machinekamer zijn nog in originele staat maar niet voor publiek toegankelijk.

SCHEPEN OP DE WAL

Nr 100

DE GESCHIEDENIS VAN... Door Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart

Het idee van een Rijn- en Binnenvaartmuseum ontstond rond de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen in versneld tempo veel oudere schepen gesloopt werden als gevolg van schaalvergroting en saneringsregelingen. Met een aantal bevlogen mensen werd toen besloten enkele binnenvaart-scheepstypen te redden en in te richten als museum. En dit initiatief is gelukt.

MON DESIR

Het sleepschip Mon desir is een type spits, en is gebouwd in Merelbeke. Het schip werd te water gelaten in 1913, heeft de afmetingen: lengte 38.58 m, breedte 5.03 m een afgeladen diep-

De museumschepen van het Rijn- en Binnenvaartmuseum gefotografeerd vanuit het MASmuseum (van boven naar beneden gezien de eerste drie schepen). Fotoarchief: De Binnenvaart. gang van 2.33 m en kon toen 371 ton laden. De Mon desir was bestemd voor het vervoer van droge lading. Het ruim is afgedekt met ronde houten luiken. De achterwoning is nog in originele staat. Gestuurd werd onder een afdak met een helmstok die het houten roer in beweging bracht.

ANGELA

Het motorscheepje Angela is van aparte afmetingen: lengte is 29.26 m, breedte 4.82 m en met een gemiddelde inzinking van 1.62 m kon maximaal 175 ton vervoerd worden. Het is gebouwd op scheepswerf in Langerbrugge

in 1923. Nog specialer dan de afmetingen is de voortstuwing. Hiervoor is op het achterdek een MWM-dieselmotor van circa 14 tot 20 pk geplaatst, die via een cardankoppeling een schroefas met schroef aandrijft die bevestigd is aan het roer. Ook de Angela was bestemd voor het vervoer van droge lading en was voorzien van een grote zware houten mast. Het laadruim is ingericht als ontmoetingsruimte en is aangekleed met prachtige foto’s van de binnenvaart.

LIOMAR

Een moderne motorspits is de Liomar. Deze is gebouwd in 1959 op scheepswerf Mainil in

Daarnaast staan er nog een drietal historische binnenschepen op de Scheldekaai in Hangar 22 en 23 – die in het verleden zijn aangekocht door het Rijn- en Binnenvaartmuseum om ze te behoeden voor de sloop en te bewaren voor het nageslacht. Het betreft een zogenaamde houten Waal, genaamd: Cephée, een stalen Baquet van Charleroi met de naam Mar-mar en het motorklippertje St Antonius. Deze drie schepen werden om diverse redenen overgedragen aan het Nationaal Scheepvaartmuseum Het Steen, de voorloper van het huidige MAS-museum. Binnenkort wordt de Scheldekaai gerenoveerd en worden de hangars afgebroken. Niemand weet nog wat er met deze drie binnenvaartschepen gaat gebeuren. Ze zijn waarschijnlijk nog maar een korte tijd te bewonderen.

Het Rijn- en Binnenvaartmuseum is van half april tot half oktober elke woensdag van 14 tot 18 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 10 tot 15 uur gratis te bezoeken.


EBR, voor kwaliteit service én veiligheid.

Dé Partner binnen de scheepvaart OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN ST. NR. 553

Leveringsprogra mma Con s t r uc t ion s : • St u u r h u i ze n • St u u r h u i s - h e f i n s t a l l at i e s • Au to k ra n e n • D e k l u i ke n • Lu i ke n k ra n e n • Al u m i n i u m ro e fd e u re n • Ve r b ou w / m o d e r n i s e r i n g va n s c h e p e n • O n d e r h o u d e n re p a rat i e • Al l e vo o r ko m e n d e re p a rat i e s b ove n d e wate r l i j n

Uit voor ra a d lever ba a r : • An ke r s • An ke r l i e re n • Ko p p e l l i e re n

MARINE CONSTRUCTIONS

• Ve r h a a l l i e re n • Ve r h a a l ko p p e n

OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN ST. NR. 658

• Ke t t i n g e n

w w w. e b r - b v. n l

Biesboschweg 5 4926 SJ Lage Zwaluwe P.O. box 144 4940 AC Raamsdonksveer Tel: 00 31(0)168 - 48 45 55 Fax: 00 31 (0)168 - 48 42 24 e-mail: info@ebr-bv.nl

V-POD

Official dealer for Atlas Copco marine compressors

OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN ST. NR. 157

P.H. Tinnemans & Zonen bv

DOKSERVICE

MANOEUVRING EQUIPMENT

KANALEN BOEGSCHROEVEN

2, 3 of 4 kanalen uitvoering | 220 – 955 kW (300 – 1300 pk)

STUUR ROOSTERS 103 – 662 kW (140 – 900 pk)

BEZOEK ONS OP DE OPEN SCHEEPVAARTDAGEN IN ANTWERPEN OP STANDNUMMER 451

MARINE AIR SYSTEMS

PERSLUCHT SYSTEMEN Startlucht- en werkluchtcompressoren

VERHAAR OMEGA T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com

CONTACT P.H. Tinnemans scheepsreparatie & Zonen bv Industrieweg 16 6051 AE Maasbracht Contactpersoon: Jan Tinnemans T. +31 - 475 46 19 59 E. info@tinnemansscheepsbouw.nl I. www.tinnemansscheepsbouw.nl


Open Scheepvaartdagen Antwerpen 23, 24 en 25 maart 2018

MAART 2018 | PAGINA 15

Scheldewerf Rupelmonde NV ook in 2018 weer present op de Open Scheepvaartdagen Scheldewerf Rupelmonde,

scherper van vorm gemaakt om gestroomlijnd door het water te kunnen klieven. Kosten noch moeite werden gespaard om de klus tot een mooi einde te brengen. En het resultaat mag dan ook gezien worden.

bekend door zijn lange dwarshelling van 170

meter, presenteert dit jaar

Tankers

opnieuw zijn mogelijkheden én passie tijdens de Open Scheepvaartdagen.

Tot de dag van vandaag maken de bekende klassieke klassewerkzaamheden, droog zetten, afspuiten en conserveren nog steeds de grootste invulling van het orderboek uit van de Vlaamse werf. Niets nieuws onder de zon. Maar Scheldewerf Rupelmonde NV tracht zichzelf continu te verbeteren en voorop te blijven. Zo werd recent het machinepark nog uitgebreid met een 1250 bar spuitmachine, zodat het echt hardnekkige vuil snel en doeltreffend kan worden aangepakt. De juiste verfkeuze wordt nadien de hoogste prioriteit. De professionals van Rupelmonde leveren immers graag kwaliteit.

Kopschade

Daarnaast staat de werf graag voor zijn klanten klaar om hen te depanneren bij diverse schades en herstellingen. Daarbij wordt het zware herstelwerk niet geschuwd. Vorig jaar hadden de medewerkers onder andere het genoegen om de kopschade van de Scelerate onder handen te nemen. Deze duwbak diende na een ongeval een volledige nieuwe kop te krijgen, wat werd bemoeilijkt door het feit dat er geen plannen meer beschikbaar waren. De huidige kop werd bewust

Ondertussen heeft ook de tankermarkt de weg naar Scheldewerf Rupelmonde teruggevonden. De strengere ADN-regels zorgen ervoor dat ook recente tankers voorzien moeten worden van balafsluiters en extra nooduitgangen. Een werkje op maat voor de werf!

Sneller opblokken

En er zijn nog meer ontwikkelingen gaande op de werf. Zo zijn er momenteel plannen voor investeringen aan de helling om schepen snel te kunnen ‘opblokken’. Want niet alleen voor klanten, ook voor de werf zelf is tijd geld. Het vrijmaken van karren door manueel te blokken is nu nog heel tijdrovend en dus duur. Daarom wordt dit geautomatiseerd. Zo zijn de karren sneller vrij voor een volgend schip. De werf heeft de studies hiervoor bijna afgerond: de uitvoering kan bijna beginnen. En dat is dus zowel voor de werf als de klant gunstig. In tijd, en financieel!

Nieuwe kop op de helling.

Waterstof

Verder houdt de werf de vinger aan de pols wat betreft de ontwikkeling in waterstof. De wens naar verduurzaming komt meer en meer in de markt. Naast nieuwe motoren is er ook de mogelijkheid om oudere motoren beter te laten draaien om uitstoot en verbruik te verminderen. Heeft u een CCR0 of CCR1-motor die nog wel wat uren kan meedraaien? Rupelmonde kan uw motor schoner laten draaien!

Nieuwe neus.

Meer weten over uitstoot verminderen, balafsluiters, herstelwerkzaamheden of andere zaken? U bent van harte welkom op de stand van Scheldewerf Rupelmonde NV!

BEZOEK

ONS OP DE

OPEN SCHEEPVAARTDAGEN

TE ANTWERPEN

VAN 23 TOT 25 MRT

2018

OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN ST. NR. 403

Scheepswerf Scheldewerf Rupelmonde N.V. heeft zich toegelegd op het repareren, herstellen en/of refitten van vaartuigen. Gespecialiseerd in kop- en vlakschade. Tevens de plaats voor uw klassewerkzaamheden: Scheldewerf Rupelmonde

ONZE STERKE PUNTEN:

CONTACTGEGEVENS

REPARATIE

AFBOUW/170 M DWARSHELLING

ONDERHOUD

Wij beschikken over uitstekende faciliteiten voor werkzaamheden onder en boven de waterlijn.

Scheepshelling met een lengte van 170 meter en een breedte van 40 meter.

Dankzij onze partners bieden wij de mogelijkheid om in te staan voor alle onderhoud van uw vaartuig.

Scheldewerf Rupelmonde N.V. Gelaagstraat 51 9150 Rupelmonde BEL OF E-MAIL ONS: E-mail: info@scheldewerf.be Tel: +32(0)3 774 11 45


Dacom Werkendam BV Oude Beeck 4, 4251 NP Werkendam T. 0183 501 707 www.dacomwerkendam.nl OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN ST. NR. 656

SATELLIET SYSTEMEN

CAMERA SYSTEMEN

- DESKUNDIGE INSTALLATIE

- SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DE SCHEEPVAART

- OPTIMALE SERVICE

- 2-DRAADS TECHNOLOGIE

- ALLE TOONAANGEVENDE MERKEN

- INSTELBARE VOORKEURSSTANDEN - AANSTURING VOOR DIVERSE TYPE CAMERA'S - OOK IDEAAL VOOR VERVANGING VAN BESTAANDE CAMERA'S

Dé specialist in schotelantennes Bezoek ons op stand 458 tijdens de Open Scheepvaartdagen Antwerpen

B OPEN SCH EZOEK ONS OP EEPVAART NUMMER 6 DAGEN 2018 55

REINTJES Keerkoppelingen De beste keuze voor Uw schip! Al ruim 75 jaar verzorgt REINTJES Benelux vanuit Antwerpen de verkoop en service van REINTJES tandwielkasten en keerkoppelingen voor de Belgische en Nederlandse scheepvaart, voor visserij, binnenvaart, luxe yachten, kustvaart en zeevaart. BEL GRATIS 24u/24: +31 (0)800 4888400 (NL) & +32 (0)800 48884 (B) REINTJES Benelux BVBA | Luithagen Haven 2 | Unit F | 2030 Antwerpen Tel +32 (0)3 541 92 33 | Fax +32 (0)3 541 02 12 | www.reintjes-gears.com

Open Scheepvaartdagen_130x195_Feb2017.indd 1

28.02.2017 14:21:36

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL


Open Scheepvaartdagen Antwerpen 23, 24 en 25 maart 2018

Carron Marine BVBA

Scheepshersteller met ruime mogelijkheden en lange ervaring VOLVO PENTA Officieel bedrijfsvaart dealer 2 STEVENDOKKEN Twaalf meter tussen beunen INBOUW EN HERSTELLING Boegschroeven, stuurinstallaties, motorinstallaties diverse merken, aslijnen, etc. SPECIALIST SCHROEVEN Eigen hersteldienst met jarenlange ervaring BOUW, ONDERHOUD en HERSTELLING Diverse vaartuigen – Eigen helling tot 50 m.

HAVENLAAN 84 B-9060 ZELZATE T 09/345.61.71 F 09/345.61.47 info@carronmarine.be

www.carronmarine.be

GERECHTELIJKE REORGANISATIE OVERDRACHT ONDER GERECHTELIJK GEZAG Bij vonnis van 1 februari 2018, in toepassing van de artikelen 59 en volgende van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, heeft de Rechtbank van Koophandel van Henegouwen, afdeling Doornik, de overdracht onder gerechtelijk gezag bevolen van een onderneming die activiteiten ontwikkelt in de domeinen van: - het bouwen, het herstellen van elk rivier- en zeemateriaal en de realisatie van applicaties van zeemotoren en mechanische accessoires voor boten; - de verkoop, de aankoop, de uitbating van boten en van alle transactie die hiermee verband houden; Elke eventuele kandidaat voor een overname van deze onderneming of van een deel van haar bedrijfstaken wordt uitgenodigd zo vlug mogelijk contact te nemen met Mr. Axel Caby (axel.caby@ejavocats.be), advocaat te 7700 Moeskroen, Gustave Fachedreef 3, gerechtelijke mandataris belast met de organisatie en de realisatie van de overdracht van de onderneming. Het lastenboek dat de procedure van aanbesteding bepaalt zal hem overgemaakt worden.

De scheepswerf en machinefabriek van Carron Marine BVBA kan u vinden aan de rechteroever van het kanaal Gent-Terneuzen bij de grensovergang tussen Sas van Gent en Zelzate. De werf is op deze site gevestigd sedert 1962 en door de jaren heen verder uitgebouwd tot een scheepshersteller met ruime mogelijkheden en lange ervaring.

Ook voor stevendokwerkzaamheden is Carron Marine BVBA goed uitgerust. Zo beschikken wij momenteel over twee stevendokken met dik 12 m doorvaart opening. Beschadigde schroeven herstellen wij in onze eigen gespecialiseerde werkplaats, wat toelaat een schip met beschadigde schroef meestal nog dezelfde dag weer in de vaart te hebben. Ook voor nieuwe schroeven kan u bij ons terecht, zo zijn wij France-Hélices verdeler en werken met nog een aantal andere leveranciers samen.

Onze ligging en infrastructuur is dan ook zeer geschikt voor diverse werkzaamheden aan binnenvaartschepen en vaartuigen uit andere klantengroepen (bagger, overheden, enz.). De werkzaamheden beslaan herstelling, onderhoud, ombouw en nieuwbouw. Zo werden op onze werf diverse passagiersschepen, veerponten, pontons, e.a. gebouwd. Sinds vele jaren is Carron Marine BVBA een officieel VOLVO PENTA dealer met mogelijkheden tot onderhoud, herstelling en inbouw van de VOLVO PENTA producten. Daarnaast bouwen wij regelmatig andere motormerken als Scania, Mitsubishi, Caterpillar e.a. in, naast diverse herstellingen aan motoren, keerkoppelingen en andere technische uitrusting aan boord.

OMRU SCHEEPSRAMEN

OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN ST. NR. 554

Offerte aanvragen? Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte

VOLVO P Officieel b

2 STEVE Twaalf me

INBOUW Boegschro installatie

SPECIA Eigen hers

BOUW, Diverse va

DRAAIIn eigen w

De langshelling van de werf laat het hellingen roerkoning toe van schepen tot 50 m lengte. Er kunnen 3 tot 4 schepen tegelijkertijd op de helling worden geplaatst voor het uitvoeren van de verplichte keuringen, ombouw naar bijvoorbeeld hotelof woonschepen en alle andere staalwerken. De machinefabriek is uitgerust met draaibanken voor assen tot 6 m lengte, freesmachines, etc. voor bewerking van schroefassen, roerkoningen en andere mechanische onderdelen. Het bedrijf neemt 160 m lengte langs het kanaal Gent-Terneuzen alsook 90 m lengte langs een dwarssteiger, waarmee wij over ruime afmeermogelijkheden beschikken voor onze klanten. Daarnaast ligt het centrum van Zelzate met een veelheid aan winkels op wandelafstand. Naast een belangrijke waterweg doorkruisen ook enkele belangrijke autowegen Zelzate, zodat vanaf de werf bijvoorbeeld Antwerpen, Gent en ook de Rotterdamse regio gemakkelijk bereikbaar zijn.

HAVENLAAN 84 B-9060 ZELZATE T 09/345.61.71 F 09/345.61.47

info@carronmarine.be

Omru Scheepsramen levert: • kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen; • standaard profi elen én geïsoleerde profi elen; profielen profielen; • vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap; • enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

ssttaa MMee 55 nnddnn ssss 0022 r.r. eeKK aalklk aarr

OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN ST. NR. 555

DRAAI- en FREESWERKEN In eigen werkplaats – schroefassen, roerkoningen, etc.

Het beste zicht op service, kwaliteit en innovatie Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over de voortgang.

OMRU. Kelvinweg Scheepsramen Kelvinweg 12a(Afstand . 6101 WT EchtMaasbracht 2 km) OMRU Scheepsramen 12a . . 6101 WT Echt vanaf +31(0) 475 475 58 55 04 10 88 23 .. EE info@omruscheepsramen.com info@omruscheepsramen.com .. II www.omruscheepsramen.com TT +31(0) www.omruscheepsramen.com

www


Geef uw - Een selectie van de beste producten aan de scherpste prijzen Geef uw

- Professioneel advies - Herstelling van oplaadbare batterijpacks

The way to your batteries

VOOR ÁLLES EEN BATTERIJ

www.batterystreet.nl

Battery Street Antwerpen | Goteborgweg 2 2030 Antwerpen | tel: 03 288 23 72 email: antwerpen@batterystreet.be | www.batterystreet.be Openingsuren: Ma - Vr 8u30 - 12u00 Adv_Openscheepvaartdagen_265x195mm.indd 1

Kwaliteit en Service staan bij ons op nummer 1

17/01/2018 15:09:50

www.batterystreet.nl

BEZOEK ONS OP DE OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN . STANDNR

254

Dankzij onze snelle levertijd, goede klantenservice, ruime assortiment en grote winkel kunnen wij u van alle scheepsmaterialen voorzien. FEMM Antwerpen heeft vrijwel alle producten direct uit voorraad leverbaar. FEMM is groothandel in alle denkbare materialen die nodig zijn voor het onderhoud van een schip. Een team staat elke dag klaar om vakkundig advies te geven en snel te leveren met een eigen bezorgdienst in Antwerpen.

Hoogwaardige luikenwagens

VOOR IEDER SCHIP, VOOR IEDERE VRACHT

FEMM heeft een zeer ruim assortiment maritieme producten voor de scheepvaart, binnenvaart en Industrie. Van touw tot pompen en van batterijen tot verven. Wij hebben vrijwel alle producten direct uit voorraad leverbaar vanuit onze winkel. Het is mogelijk dat producten niet op voorraad zijn. In dat geval kunt u bij ons altijd een bestelling plaatsen. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk uw product aangeleverd krijgt, meestal lukt dat binnen 2 a 3 dagen.

OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ANTWERPEN ST. NR.150

Friesche kapluiken / (Hydraulische) luikenwagens schuifluiken / voormasten / radarmasten IDEALE COMBINATIE MET FRIESCHE KAPLUIKEN AANPASSING EN REVISIE VAN ALLE TYPES LEVERING VAN ONDERDELEN UIT VOORRAAD

 + 32 (0)3 225 14 44 + 32 (0)3 225 33 46 info@femm.be www.femm.be DOK 138 - UNIT 4 BOTERHAMVAARTWEG 2 • 2030 ANTWERPEN BELGIЁ

UITSTEKENDE NA-SERVICE

Stokerijstraat 35 2110 Wijnegem, België Ophemertstraat 42, 3089 JE Rotterdam, NL

www.blommaertalu.COM T. +32 (0)3 353 26 89 F. +32 (0)3 353 35 90 I. info@blommaertalu.be


P.H. Tinnemans & Zonen bv

SCHEEPSBOUW

 Reparaties  Nieuwbouw  Renovatie  Storingen

 Reparaties  Nieuwbouw  Renovatie  Storingen

Scheeps Elektro Techniek VISSERS & VAN DIJK B.V. heeft zich gespecialiseerd op het elektrotechnische gebied in de binnenvaart. Onze activiteiten omvatten het complete traject van advisering,

ScheepsElektro Elektro Techniek VISSERS & VAN DIJK B.V. heeft zichB.V. Scheeps Techniek VISSERS & VAN DIJK ontwerp, uitvoering, in bedrijfstelling, service en onderhoud van gespecialiseerd op het elektrotechnische gebied in de binnenvaart. heeft zich gespecialiseerd op het elektrotechnische elektrotechnische installaties aan boord van binnenvaartschepen, gebied in de binnenvaart. tevens verzorgen wij besturingen van dieselmotoren Onze activiteiten omvatten het complete traject en vangeneratorsets advisering,

CONTACT P.H. Tinnemans scheepsreparatie & Zonen bv Industrieweg 16 6051 AE Maasbracht T. +31 - 475 46 19 59 E. info@tinnemansscheepsbouw.nl I. www.tinnemansscheepsbouw.nl

voor diverse doeleinden. Ook voor levering van elektrotechnische en ontwerp, uitvoering, in bedrijfstelling, service en onderhoud van OnzeNautische activiteiten omvatten het complete traject van advisering, ontwerp, matrialen kun u bij ons terecht. De gangbare producten zijn elektrotechnische installaties aan boord van binnenvaartschepen, uitvoering, inbedrijfstelling, service en onderhoud elektrotechnische direct ons wij magazijn te leveren en met onsvan grote netwerk aan tevensvanuit verzorgen besturingen van dieselmotoren en generatorsets installaties aan boord van binnenvaartschepen, tevens verzorgen wij leveranciers zogoed als Ook allesvoor te bestellen. voor diverse isdoeleinden. levering van elektrotechnische en besturingen van dieselmotoren en generatorsets voor diverse doeleinden. matrialen kun u bij ons terecht. De gangbare productenkunt zijn u www.vissersenvandijk.nl OokNautische voor levering van elektrotechnische en nautische materialen direct vanuitDe ons magazijnproducten te leverenzijn en direct met ons groteons netwerk aante bij ons terecht. gangbare vanuit magazijn leveranciers is zogoed als alles te bestellen. leveren en met ons grote netwerk aan leveranciers is zo goed als alles te bestellen. www.vissersenvandijk.nl

www.vissersenvandijk.nl

Bunkerhaven 22 6051 LR Maasbracht

Postbus 7194 6050 AD Maasbracht

T: +31 (0) 475 46 46 67 E: info@vissersenvandijk.nl

Bunkerhaven 22 6051 LR Maasbracht

Postbus 7194 6050 AD Maasbracht

T: +31 (0) 475 46 46 67 E: info@vissersenvandijk.nl

BEZOEK ONS TIJDENS DE OPEN 451 SCHEEPVAARTDAGEN IN ANTWERPEN BEZOEK DE MAASBRACHT

GROEP OP STANDNUMMER

BINNEN DE SCHEEPVAART IS VAN LIER ITM EEN BEGRIP TECHNISCHE GROOTHANDEL

Of het nu gaat om het plaatsen van een oliebrander of airconditioner op een binnenvaartschip of de complete sanitaire inrichting en verwarming van een rondvaartboot. Van Lier Installatietechniek doet het!

 ONTWERPEN, ASSEMBLEREN EN INSTALLEREN TECHNISCHE INSTALLATIES ONDERHOUD EN REPARATIE

Handelsbedrijf St. Antonius BV Havenstraat 7, 6051 CR Maasbracht / NL T +31 (0)475 463131 • E info@antonius-houben.nl www.antonius-houben.nl

Van Lier Installatietechniek Maasbracht BV Haverkamp 5, 6051 AC Maasbracht (Midden-Limburg) Tel.: +31(0)475-462105 E-mail: info@vanlieritm.nl www.vanlieritm.nl


60 JAAR ER VARING, PASSIE EN EXPERTISE

HET THERMISCH ONDERBROKEN PROFIEL VAN RAFA: GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE MET BEHOUD VAN STERKTE! B E ZO E K O N S O P D E

60 J

AAR

T R OT S O M B I J T E D R A G E N Rafa Scheepsramen Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl

17, 24 19 & 25 19 MAART 2018 2017 23,

SSTAND TA N D 304 408

WE W I J KIJKEN K I J K E N UIT U I T NAAR N A A R UW U W KOMST! KOMST!

CUMMINS

 ONDERHOUD, REVISIE, SERVICE EN REPARATIE VAN DE MEEST VOORKOMENDE DIESEL MOTOREN. GESPECIALISEERD IN CUMMINS EN DETROIT DIESEL. LEVERING VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE MOTOREN. LEVERING VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE GENERATORSETS. LEVERING VAN ORIGINELE ONDERDELEN. LEVERING FLEETGUARD FILTERS.

Fuutweg 2 - 4791 PB Klundert - Holland - Havennummer 460A - Moerdijk +31 (0)78-612 29 52 +31 (0)6-25 02 7173 Chris van Sinttruije +31 (0)6-38 93 5845 Hugo van Sinttruije


WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPMAART 2018 | PAGINA 21

‘We blijven lekker doorstromen!’

ING COU ROM

T RAN

100ste nummer van De Stroming Courant

DE S T

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

Opnieuw een bijzondere uitgave van De Stroming Courant. De reguliere nieuwskrant voor de binnenvaart brengt zijn 100ste nummer uit! Met dank aan u, de lezer, en de vele honderden ondernemers. Ellen Lengkeek

En om maar direct met de deur in stuurhut en machinekamer te vallen: we stromen ook de komende jaren lekker door! Dat doen we met onze sociale media, onze reguliere nieuwskrant, onze bijzondere themabijlagen en de gezellige maar bovenal ook nuttige netwerkborrels: onze BBB’s.

Balkenende

Gewaagde zet

De allereerste editie.

Terugkijkend op honderd nummers van De Stroming Courant zien we een mooi ondernemende tijd waarbij de groene innovatiegolf zich jaren geleden al opmaakte om schippers en binnenvaartondernemers mee te liften naar een nieuwe periode. En mooi ook dat het kabinet steeds meer het belang inziet van deze schone vervoersmodaliteit en kansen voor de BV Nederland. Dat de binnenvaartsector een innoverende wereld is van pioniers, vernieuwers en hard werkende ondernemers, wisten de oprichters van het blad al vanaf het eerste uur. We schrijven november 2009 als het eerste nummer van De Stroming Courant op bunkerstations, bij bedrijven en binnenvaartpodia maandelijks gratis ter beschikking wordt gesteld. ,,Juist in een tijd van economische recessie leek het een gewaagde zet om een nieuwe krant te beginnen. Uiteraard waren we ervan overtuigd dat het een succes zou kunnen worden, en daarin zijn we bepaald niet teleurgesteld”, blikt oprichter Jan van Laar terug.

Dat we geschiedenis schrijven met de honderdste editie blijkt wel als we terugblikken naar het debuut van de rubriek In gesprek met… Het is Dirk Jan Bezemer, werkzaam als manager verkoop bij Dolderman, die het spits mag afbijten. Gevraagd naar wiens baan hij beslist niet ambieert, luidde zijn toenmalige antwoord: premier Jan-Peter Balkenende. Bijzonder is ook de start van de rubriek De geschiedenis van… door binnenvaartambassadeur en docent binnenvaartkunde Jos Hubens. Vandaag de dag komt hij nog steeds met prachtige verhalen. Dan doen ook de andere journalisten, columnisten en gastdeskundigen, soms fraai samengevat in een bijzondere bijlage van De Stroming Courant rondom het opleveren van schepen, beurzen of het thema verduurzaming. Van Laar: ,,We hebben prachtige bijlagen gemaakt met ons team: over Scylla ms Grace, de schone Zilvermeeuw Z8, Kalkar, Slurink, beurzen als de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen, noem ze maar op. Ze zijn nog altijd terug te lezen op onze site, trouwens.”

Mooiste bedrijfstak

Bijzonder in deze reeks waren ook de bijlagen rondom het brede thema van verduurzaming, waarover De Stroming Courant tot vandaag de dag veel schrijft. Aan het eerste LNG-pioniersschip Greenstream werd een speciale krant geweid waarmee we ook de Tweede Kamer en het kabinet bereikten. Voormalig minister Melanie Schultz van Haegen participeerde in deze bijlage van De Stroming Courant met een indrukwekkend voorwoord dat anno 2018 nog altijd actueel is.

‘De bouw van dit vlaggenschip past naadloos in de doelstellingen van de Green Deal LNG die we als Rijk hebben afgesloten met marktpartijen verenigd in het Nationaal Platform LNG’, schreef ze. De Stroming Courant weet ook dat de kern, de vaste koers van de binnenvaart, uiteindelijk door de hardwerkende ondernemers uit het mkb wordt bepaald. Daarvan getuigen onze dikke glossy magazines die we jaarlijks verspreiden op de maritieme beurs in Gorinchem. Vol prachtige verhalen uit de mooiste bedrijfstak van Nederland, boordevol nieuws van onze adverteerders.

DE STROMING MEDIA BINNENVAART BUSINESS BORREL

Beter leren kennen

Van Laar, mede-eigenaar van twee binnenvaarttankers, zette De Stroming Courant als onafhankelijk scheepsmakelaarkrant op met mediaman Sieg Verzendaal. Een gouden zet, zo blijkt. Verzendaal: ,,We zijn op zoek gegaan naar een formule waarbij adverteerders op een overzichtelijke wijze hun aanbod kunnen presenteren en waarbij de lezer inhoudelijk ook wordt geboeid. Belangrijk daarbij was ook dat we ons op breed nieuws richtten, waarbij de binnenvaartondernemer goed zijn verhaal kwijt kon, aangevuld met interessante verhalen uit de branche. De ondernemers in de binnenvaart hebben elkaar zo ook beter leren kennen én hun corebusiness op deze wijze soms prima kunnen aanvullen door noviteiten van andere partijen.” Sieg Verzendaal

Proost!

Maar… we stoppen met het noemen van successen want redactie en eigenaren van De Stroming Media zijn wars van borstklopperij. Doe maar gewoon, luidt het credo, want de branche is zo bijzonder, die verkoopt zichzelf. En ja, daar mag af en toe ook best op worden gedronken, getuige de vele tientallen drukbezochte BBB’s die we mochten en blijven organiseren. Vinden meneer Heineken en mevrouw Mora ook altijd heel erg leuk... We proosten de volgende BBB (5 april, Restaurant Waal in Heerjansdam) graag met u!


Traditie combineren met moderne kennis. Luxe passagiersschepen, grote jachten en binnenvaartschepen worden door Da-Capo voorzien van een volledig interieur.  Gespecialiseerd in levering en installatie van pijpleidingen voor de scheepvaart en industrie.  Advies bij ontwerp, fabricage en montage  Reparatiewerkzaamheden

Jacobus Lipsweg 91, 3316 BP Dordrecht Tel. : 078 6171517, Fax: 078 6170221 E-mail : info@ankopiping.nl Internet : www.ankopiping.nl

Direct, flexibel en een goede service Da-Capo BV | Rivierdijk 423a, 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184 - 61 31 50 | Fax: 0184 - 61 86 01 | info@da-capobv.nl | www.da-capobv.nl

De scheepswerf met een dwarshelling tot 97,5 meter voor al uw onderhoud! www.epsbv.com • Pomp systemen voor Maritime Logistics • Industriële automatiseringssystemen • ITT Bornemann twin-screw pompen • ITT Goulds centrifugaal pompen • Test faciliteit tot 4000 m3 / uur • Uitleg en advies voor complete pomp systemen • Systemen voor hoog visceuze producten • Hoge veiligheids- en kwaliteitseisen

Ringdijk 506 2987 VZ Ridderkerk The Netherlands Telefoon # +31 (0)180 – 44 01 43 Fax # +31 (0)180 – 44 22 69

sales@epsbv.com

Oostdijk 25, 3077 CP Rotterdam Tel. 010 - 479 55 44 • E-mail: info@docksidebv.nl

Masters in Innovative Pump Solutions


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB

OF KIJK OP

facebook

Ook led-verlichting is natuurlijk een bron van besparing  Hoewel led energiezuiniger is dan andere lichtbronnen, is het moeilijk te zeggen of deze besparing ook de investering op een schip goedkeurt. Natuurlijk is iedere Watt die minder wordt verstookt er één, maar veel hangt af van de efficiëntie van de generatoren. En een relatief grote generator laten draaien terwijl er steeds meer energiezuinigere apparaten aan boord komen…

COLUMN HENRI KRUISINGA (42) Commercieel verantwoordelijk bij HSP, en schrijft op deze plek om de maand over duurzaamheid. Als binnenvaartsector moet je als eenheid naar buiten treden, in mijn vorige column stelde ik al voor om allemaal ambassadeur van de binnenvaart te zijn. Maar dat is niet alles waar we meer eenheid in moeten krijgen. Als Nederland besluit het nationaal klimaatbeleid te volgen conform het Parijsakkoord, laten berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving zien dat het beleid zich moet richten op 40-50 procent CO2-emissiereductie in 2030 (ten opzichte van 1990), en een reductie van 85-100 procent in 2050. Daarnaast is voor de -1,5 °C doelstelling zelfs 100 procent reductie nodig in 2050. Dat betekent dat we als sector meer moeten doen dan alleen de voortstuwing aanpakken. We zullen ook bij generatoren naar de juiste vermogens moeten overstappen. En ook led-verlichting is natuurlijk een bron van besparing.

Maar naast het rendementsvoordeel van ledlampen zijn er meer zaken die in hun voordeel spreken. Zo zijn deze lampen bijvoorbeeld schokbestendiger dan gloeidraadlampen, en is de levensduur veel langer. En om het nog interessanter te maken: de overheid kan hiervoor een aardige duit in het zakje doen door subsidiëring (mits er aan een aantal regels wordt voldaan). Uw accountant kan hier meer over vertellen.

Reageren?

redactie@destromingmedia.nl #columnHenri

Nieuwe kade voor Stena Line

De vernieuwde Stena Line Terminal in de Europoort is in gebruik genomen. Naast een upgrade van de bestaande ligplaats, is de terminal uitgebreid met een tweede ligplaats voor de afhandeling van roll-on-roll-off-schepen. Hiermee is Stena Line voorbereid op de verwachte verdere stijging van de vrachtvolumes tussen Rotterdam en het Verenigd Koninkrijk.

iJräaer

MAART 2018 | PAGINA 23

Rennen door de haven

De inschrijving van de Harbour Run is geopend. De unieke obstacle run door de Rotterdamse haven vindt plaats op 7 oktober 2018.

De afgelopen jaren is de Harbour Run een begrip geworden. Het parcours van 10 kilometer gaat dwars over het haventerreinen en langs kades, schepen, kranen, containers en door een aantal havenloodsen van de Rotterdamse

haven. De run is niet alleen bijzonder door de locatie, maar ook vanwege de uitdagingen die de lopers te wachten staan. Zij worden uitgedaagd om 25 obstakels te overwinnen, waarbij teamwork centraal staat. Vandaar dat naast individuele deelnemers ook jaarlijks ruim 200 businessteams meedoen. Meedoen met uw bedrijfsteam? www.harbourrun.nl

Triton Toernooi 2018

Diverse nieuwbouwmogelijkheden in Kladovo, Ser

Motorschepen, Koppelverbanden, Duwbakken, Tankers, Pontons en materiaal, meerdere afmetingen zijn mogelijk.

De winnaars van 2017.

Op 24 maart vindt de 35ste editie van het Zin om mee te voetballen en/of om je aan te Triton Toernooi plaats in de Niervaert te Klunmelden voor het buffet? Stuur dan een e-mail naar: carinsakko@hotmail.com. dert. Na al die jaren komen nog steeds oud-internaatsgenoten van internaat de Singel te Het Triton Toernooi wordt al jaren mede Dordrecht bij elkaar voor een sportieve dag, mogelijk gemaakt door de volgende gezellig bijkletsen met een drankje of de trouwe sponsoren: teams aanmoedigen. Iedereen is welkom! Trisum B.V., Slurink Bunkerstations, Zowel vrouwen- als mannenteams voetballen BS Dintel van der Kolk, voor de wisselbeker. En sinds een jaar is er ook Asto Shipyard, een jeugdteam De Kameraadjes (8 tot 12 jaar) De Stroming Media, die het veld veroveren met hun snelle beentjes. Theuns Scheepsbenodigdheden B.V., Na de wedstrijden is er de mogelijkheid tot Koedijk 4, 7241CL 0031 en 573 250 680 Bevrachting 0031 573 250 685  0031 65330 8248 / 0040 720 Transito B.V., eenverfrissende duik inLochem het zwembad F.E.M.M. Rotterdam aansluitend is er een heerlijk buffet.

iJräaer

iJräaer iJräaer

Genemuiden

Delfzijl

AANLEG VAN TOTALE SYSTEMEN NAUTISCHE APPARATUUR CAMERA SYSTEMEN KEURING EN CERTIFICERING TOUCH SCREEN BEDIENINGEN SERVICE EN ONDERHOUD SNIJDER SCHEEPSELEKTRO BV Sisalstraat 9, 8281 JJ Genemuiden Telefoon 038 385 71 23 Mobiel 06 532 91 879 E-mail: info@snijderscheepselektro.com

24

UUR

Dräger Marine Marine & Offshore Dräger &

Beurtschipperstraat 1

Den Offshore

Beurtschipperstraat 1

1786 RA Den Helder

010 295 sales-m o.sd. n l@d2740 raeg er.com

0223 787 007 den helde r - m o.sd. n l@draeg er.co m

3194 DK Hoogvliet

chipperstraat 1

0223 787 007

sales-m o.sd. n l@draeg er.com

Den Helder Service Center

Koperslagersweg 14f

DK Hoogvliet

1786 RA Den Helder

m o.sd. n l@draeg er.com

den helde r - m o.sd. n l@draeg er.co m

5 2740

Service Center

Koperslagersweg 14f

3194 DK Hoogvliet 010 295 2740

Marine & Offshore

Helder Service DenCenter Helder

Koperslagersweg 14f

0223 787 007

1786 RA Den Helder

SERVICE

ger-mo.comger-mo.com www.draewww.drae

den helde r - m o.sd. n l@draeg er.co m

www.draeger-mo.com

E


KLANTGERICHT ONTWERP

Als het nieuwbouw van schepen betreft leveren we geen half werk. Wij bouwen en begeleiden van casco tot oplevering, van A tot Z. In overleg met de klant wordt het schip vormgegeven en verzorgen we tot in detail het interieur. Hoogwaardige toepassing van techniek bij voortstuwing, klimaatbeheersing, elektronica en sanitaire voorzieningen, biedt de garantie dat het schip aan alle eisen voldoet. Uiteraard binnen de gestelde levertijd. Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140. www.breejen-shipyard.nl

081045_T_Poster:A2

25 jaar

23-04-2008

10:23

Pagina 1

Thuis in de scheepvaart

Marine dealer dealer Marine

Diesel Motoren Motoren Service Service BV, BV, Diesel uw Cummins Cummins industrie industrie uw én marine marine dealer dealer én Waarom DMS? DMS? Waarom Ervaren specialisten, volledig Ervaren volledig Cumminsspecialisten, gecertificeerd Cummins gecertifi ceerd Ruim 20 jaar ervaring met Ruim 20 jaar ervaring en metmarine. Cummins in industrie Cummins in industrie en marine.

Voor industrie & marine Voor industrie & marine Geschikt voor industrie, Geschikt voor industrie, grondverzet, bagger-, zeegrondverzet, bagger-, zeeen binnenvaart. en binnenvaart.

Originele onderdelen Originele onderdelen De kwaliteit van de De kwaliteit vandedespecifieke componenten, componenten, specifivoor eke de know-how staatdegarant know-how staat garant voor best mogelijke prestaties. de best mogelijke prestaties.

Onderhoud & revisie Onderhoud & revisie Onze specialisatie ligt op het Onze specialisatie ligt op het onderhouden en reviseren van onderhouden en motoren. reviseren van Cummins diesel Cummins diesel motoren.

Diesel Motoren Service B.V. Diesel Motoren Service Kaartenmakerstraat 3 B.V. Kaartenmakerstraat 2984 CB Ridderkerk 3 2984 CB Ridderkerk Member of the Teus Vlot Group Member of the Teus Vlot Group

T +31 (0)180 48 72 84 T (0)180 48 72 84 E +31 info @ dieselmotorenservice.nl info @ dieselmotorenservice.nl IE www.dieselmotorenservice.nl I www.dieselmotorenservice.nl

Scheepswerf en Machinefabriek Machinefabriek’t’tAmbacht AmbachtB.V. B.V. Scheepswerf en Noordeinde LWAA Hendrik idoIdo ambacht Nieuwe Bosweg34• IPostbus Postbus14 14• •3341 3340 Hendrik Ambacht Tel. (078) (078) 681 Fax. (078) (078) 681 Tel. 68141 4177 77• Fax. 68150 5056 56 E-mail: post@scheepswerfambacht.nl post@scheepswerfambacht.nl • internet: www.scheepswerfambacht.nl E-mail: www.scheepswerfambacht.nl


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPMAART 2018 | PAGINA 25

Hét netwerkevent voor de binnenvaart: Maritime Industry Maritime Industry is in een nieuw jasje gestoken! De compleet vernieuwde huisstijl (beeldmerk en lettertype) is afgelopen februari gepresenteerd. Ook zijn er in editie 2018 nieuwe initiatieven, zoals het Experience Center, start-up-straat, innovatiestraat en een Hybrid & Electric route.

Op dit moment hebben al ruim 400 exposanten zich ingeschreven voor de 2018-editie. Daarmee is de beursvloer voor 80 procent volgeboekt. De organisatie verwacht dat Maritime Industry op 29, 30 en 31 mei 2018 volledig uitverkocht zal zijn met ruim 500 exposanten. Organisator Babette Fokkens maakte bekend dat in hal 2 dit jaar opnieuw een Career Event zal zijn op de laatste beursdag (31 mei 2018), die wederom in het teken zal staan van de carrièremogelijkheden in de binnenvaart. Donderdag 31 mei zijn daarom studenten en young professionals van harte welkom om op deze beurs de mogelijkheden die de binnenvaart hen biedt te ontdekken. De organisatie biedt hier ruimte voor bedrijven

Meest complete platform

Maritime Industry vindt plaats op 29, 30 en 31 mei in Evenementenhal Gorinchem. De vakbeurs is met meer dan 500 exposanten en ruim 13.000 bezoekers het meest complete platform voor de binnenvaart. Meer informatie over Maritime Industry 2018 is te vinden op www.maritime-industry.nl. 

die op zoek zijn naar personeel of kennis willen maken met stagekandidaten. Ook werkgevers die niet direct een vacature hebben maar zich willen presenteren als werkgever in deze sector zijn van harte welkom. Speeddatesessies laten bedrijven kennismaken met de juiste kandidaat en kandidaten kunnen kennismaken met de bedrijven.

om daarmee leermomenten te creëren in de toekomst. Andere nieuwe initiatieven zijn een start-up-straat en een innovatiestraat in hal 2. Deze straat in hal 2 vormen een rode draad om alle noviteiten en ontwikkelingen in de sector te bekijken. Verder wordt over de gehele beursvloer een Hybrid & Electric route uitgezet waar duurzaamheid centraal staat.

Virtual reality & simulator

Omgekeerde veiling

Nieuw dit jaar is een Experience Center in hal 2. Dit initiatief bestaat uit virtual reality en binnenvaartsimulatoren. ,,We zetten dit in omdat het perfect is om nieuw talent het maritieme gevoel te laten ervaren”, zegt Fokkens. Steeds meer bedrijven en organisaties omarmen virtual reality als mogelijk nieuw trainingsmiddel en daar zijn goede redenen voor. Hiermee kun je gemakkelijk incidenten uit het verleden reconstrueren

affiniteit hebben met deze organisatie. De samenwerking houdt in dat er een omgekeerde veiling wordt georganiseerd. Er worden geen producten aangeboden om geld in te zamelen, maar exposanten en bezoekers kunnen hun steentje bijdragen om te doneren. Tijdens de omgekeerde veiling wordt duidelijk gemaakt wat bijvoorbeeld de kosten zijn van een overlevingspak en opleiding van één vrijwilliger. Donateurs krijgen een tegenprestatie voor hun donatie op de stand van KNRM. Voorafgaand aan de beurs en gedurende de drie beursdagen kunnen bezoekers en exposanten continu doneren.

Ook de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is voor het eerst betrokken bij Maritime Industry. Maritime Industry erkent het maatschappelijk belang van KNRM en wil de organisatie steunen in haar vrijwilligerswerk. De samenwerking houdt in dat KNRM een platform krijgt op Maritime Industry. Deze beurs vormt een perfecte match voor KNRM waar zowel exposanten als bezoekers

Hét netwerkevent voor de binnenvaart

29, 30 & 31 mei 2018

Evenementenhal Gorinchem Maak u klaar om optimaal te netwerken tijdens hét complete platform voor de binnenvaart. In drie dagen tijd ontmoet u ruim 13.000 professionals en legt u de basis voor nieuwe samenwerkingen. U vertegenwoordigt samen met 500 exposanten de complete sector voor de binnenvaart in de BeNeLux. Mis het niet!

BOEK UW STAND BINNEN ENKELE KLIKS ONLINE:

WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL


Voordeel en gemak voor de binnenvaart de onderscheidende cascoverzekering Speciaal voor schippers hebben wij een huismerkverzekering. De Zicht binnenvaartverzekering. Dit zijn al uw verzekeringen voor uw schip in één pakket samen met goede voorwaarden. Dat biedt u voordeel en gemak. Ondersteund met onze expertise.

Al 35 jaar lang maken wij afval voor 95% geschikt

U kunt rekenen op de kennis van ons speciale binnenvaartteam. Een team dat we recent door het grote succes hebben uitgebreid. Daar vaart u wel bij!

voor hergebruik. En

Wij zijn u graag van dienst! Ettensebaan 31 4813 AH Breda binnenvaart@zichtadviseurs.nl 076 - 527 24 20 www.zichtadviseurs.nl/binnenvaart

dit doen we 24/7 met 216 collega’s veilig en verantwoord.

Verpakt chemisch afval Verontreinigde grond Oliehoudend slib Scheepsreiniging Scheepsafval Afvalwater Ontgassing

0168 - 389 289 | info@atm.nl | www.atm.nl

+31 (0)183 - 64 64 94 E. info@kamphuisbv.nl Dr. Langeveldplein 22, 3361 HE Sliedrecht

Sanne Type Bouwjaar Afmetingen Tonnage Hoofdmotor Details

Ricky – M : Dubbelwandig motortankschip type C : 2007 : 81,25 x 9,64 x 3,03 m : 1.440 ton op 3,03 m : Caterpillar 3508 DI TA, 1.065 pk : Tanks zijn gecoat en hebben spiralen

Advisering op het gebied van;

Op en/of doorstart onderneming Financiering Aan– en verkoop schip

Type Bouwjaar Afmetingen Tonnage Hoofdmotor Details

: Dubbelwandig RVS motortankschip type C : 2004 : 81,30 x 10,20 x 3,20 m : 1.680 ton op 3,20 m : Cummins KTA 38 M2, 1.317 pk : Incl. vast werk

Wij zijn op zoek naar

Enthousiaste, startende ondernemers! Bezoek onze website www.kamphuisbv.nl


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPMAART 2018 | PAGINA 27

Hoe ben je begonnen in de binnenvaart? ,,Twee jaar geleden, met reizen voor m’n Rijnpatent. De eerste reis was naar Mannheim op de Westeind van Bram Aarnoudse.” Zat je op een internaat? ,,Jazeker, op Onze Vloot van het Maritiem Instituut de Ruyter in Vlissingen. De zeevaartschool dus. De mooiste herinnering is de kameraadschap, ik heb er vriendschappen voor het leven aan overgehouden.” Hoe zie je de toekomst van de binnenvaart? ,,Positief, omdat zonder heel Nederland in de file terechtkomt. Het is de meest milieuvriendelijke vorm van transport, hoewel er nog wel wat te winnen valt aan uitstoot en energiegebruik. Zelf wil ik graag vergroenen, maar de huidige vrachtprijzen laten deze investeringen niet toe. Een stimuleringsmaatregel, zoals bij AIS, zou goed zijn.”FF DUBBEL

Wat is je laatste zakelijke aankoop? ,,Een dekwaspomp.”

ERIK SCHUMACHER (58) Getrouwd met: Jannette Lid van een branchevereniging: BLN-Schuttevaer Levensmotto: ‘Leven en laten leven’

Leo van Teeffelen

Wat voor type schip vaar je? ,,Een motorvrachtschip uit 1958 van 55 meter, laadvermogen 600 ton, ruiminhoud 1000 kubieke meter. Met deze lengte kan ik zonder (liever niet!) of met ongekwalificeerd personeel varen. Heb nu een leerling-matroos aan boord, hij volgt via het Nova College de versnelde opleiding tot schipper, bevalt erg goed. De Deutz RV6M 536 hoofdmotor draait op gasolie. Het liefst zou ik overschakelen op brandstof-wateremulsie, maar dat kan ik me helaas niet veroorloven. De boegschroef en generator draaien op GTL, vanwege de kleine hoeveelheden kan dat er wel af. De restwarmte van de motor gebruik ik voor verwarming van de woning.”

Wat is je grootste ergernis in de binnenvaart? ,,Grof en lomp gedrag van sommige collega’s, ik luister af en toe met kromme tenen naar de marifoon. De meerderheid gaat heel collegiaal en vriendelijk met elkaar om, maar soms…” Hoe heet het schip? ,,Jannette, de naam van m’n vrouw.” Hoeveel man zijn er meestal aan boord? ,,Twee.” Ben je zelfstandig/eigenaar of in loondienst? ,,Zelfstandig sinds eind 2015. Heb na de zeevaartschool een aantal jaren op zee gevaren. Vanwege de neergang van de koopvaardij ben ik in de luchtvaart terechtgekomen en daar heb ik dertig jaar gewerkt. Daar moest ik weg op m’n 56ste vanwege cao-afspraken. Een goed moment om voor mezelf te beginnen in de binnenvaart.” In welk vaargebied vaar je? ,,Voorlopig overal waar wat te verdienen valt, ik

wil het schip graag zo spoedig mogelijk ‘boven water’ varen. Maar af en toe ook naar plekken waar ik gewoon eens naartoe wil.” Mooiste plek om langs te varen? ,,De Zaan. Het is een mooie combi van typisch Nederlandse windmolens en weids veenlandschap naast het industrieel erfgoed van de fabrieken en pakhuizen.” Mooiste plek om te overnachten? ,,De Biesbosch, vanwege de natuur met z’n rust en de vogels.” Waar wil je altijd zo snel mogelijk langs? ,,Het saaie Amsterdam-Rijnkanaal.” Voor welke bevrachter/rederij vaar je? ,,YST in Hendrik Ido Ambacht.”

milieubewust en Zuinig

Wat is het leukste dat je er hebt meegemaakt? ,,Die keer de Oosterschelde over met laag water en mooi weer was prachtig vanwege de ruimte en de natuur. Je ziet zeehonden op een plaat, je hoort de meeuwen, je ruikt de geur van zeewier.” Heb je naast de binnenvaart nog hobby’s of andere interesses? ,,Samen met m’n vrouw zeilen met de Janna, een 150-tons tjalk die we gerestaureerd hebben naar het tijdsbeeld van de jaren twintig. We proberen elk jaar een lange reis te maken, meestal naar de Oostzee. En hardlopen, doen we ook allebei.” Volgende keer in FF DUBBEL: Jurjen Zon van MS Jason.

Dealer van

Visscher Scheepsreparatie is de perfecte combinatie met uw motor. Visscher Scheepsreparatie B.V. is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot een zeer betrouwbare partner met 15 ervaren medewerkers. U kunt ons vinden bij de gemeentehaven van Sliedrecht aan de Merwede. Afmeren kan voor de wal, zodat de werkzaamheden snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Maar ook het uitvoeren van werkzaamheden op locatie is geen enkel probleem. Veel klanten weten ons reeds te vinden door onze service en flexibiliteit. Graag heten wij u welkom als nieuwe klant. ■ Uit voorraad leverbaar Volvo Penta motoren, generatorsets en onderdelen ■ Hermotoriseren en reviseren van Volvo Penta motoren en overige merken motoren ■ Het uitlijnen van motoren en keerkoppelingen met behulp van een laser ■ Het afbouwen van schepen en Constructie- en ijzerwerkzaamheden

www.visscherscheepsreparatie.nl Tel. 0031 (0)184-496363


DÉ telecomspecialist voor de binnenvaart Mobiele telefonie • Vaste telefonie • Internet • Hardware • 24/7 Support Advies op maat • Persoonlijk contact • Kennis van de maritieme sector

Nu leverbaar: ZIGGO THUIS

• Supersnel internet tot 500 Mbit/s • Eerste zes maanden 50% Korting • Gratis wifi-modem • Gratis installatie thuis

Bel: 078 - 750 17 35 Bel: advies@4com.nl 078 - 750 17 35 Mail: Mail: advies@4com.nl www.4com.nl www.4com.nl

Combineer Vodafone en Ziggo en ontvang VEEL extra’s, WAARONDER dubbele data en extra zender pakket

VOORDELIG VERZEKERD VAN VRIJHEID UW HELPENDE HAND BIJ

MEET- EN ALARM SYSTEMEN! VERZEKERINGEN VOOR SCHEEPVAART, TRANSPORT & LOGISTIEK

Amandelgaarde 2a Postbus 236 3340 AE H.I. Ambacht NL

Tel. Mobiel

00 31 78 684 96 96 00 31 646 13 20 95

www.besure-marine.nl info@besure-marine.nl

Voor een onafhankelijk maatwerkadvies, service en een snelle schadeafwikkeling bent u bij ons aan het juiste adres!

C.E. van `t Hof BV levert, installeert en onderhoudt al sinds vele jarenvan meeten BV alarmsystemen aan boord van zowelalzeegaandeC.E. `t Hof levert, installeert en onderhoudt sinds vele als binnenvaart tankers. Steeds aan voorop als van het zowel gaat om innovaties, jaren meet- en alarmsystemen boord zeegaandehet gaat om service kortom: alsbetrouwbaar binnenvaart als tankers. Steeds vooropen alsondersteuning, het gaat om innovaties, een stabiele partner de scheepseigenaar énkortom: de betrouwbaar als het gaat waarop om service en ondersteuning, bemanning kunnen bouwen. een stabiele partner waarop de scheepseigenaar én de bemanning kunnen bouwen.

C.E. van t Hof BV EL ECTROTEC HNISCH SCHEEPSINSTALLATIE BUREAU Keurmeesterstraat 15D - 2984 BA Ridderkerk Tel : 0180 - 430 327 - info@cevanthof.nl www.cevanthof.nl - www.hofshop.nl


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPBinnenvaart in de social media

MAART 2018 | PAGINA 29

Dit is wat ons opviel!

Tie Schellekens (@Tieschellekens) 18 februari 2018 npo.nl/KN_1696763 klimaatkantelaars in de scheepvaart. Positieve repo van @henkvanderaa over biobrandstoffen in de containervaart @HavenRotterdam @CodeRotterdam

Verkeersleider Siem @VLW_Siem 16 februari 2018 Vroege dienst vanuit Tiel, #schade ontdekt overnachtingshaven van Haaften. Dader onbekend, #schadecoördinator op de hoogte gebracht. Voetpad na #hoogwater veel #modder. Gemeld aan de #regio. Cuore-Shipping.nl (@ms_Cuore) 17 februari 2018 Wij zullen doorgaan! Samen met 4000 collega’s uit verschillende landen blijven we strijden, we laten ons niet langer weg pesten uit de steden! Doen jullie al mee? Meldt je aan op de facebook pagina ‘Binnenschiffer -liegeplätze in köln’ en blijven toeteren liengibarjan - 18 februari 2018 I’m sooo happy! #binnenvaart #inlandshipping #veiligheid #helm #helmets #pink #girl #girlpower #work #maritiem #gelukkig #kapitein #schipper #sailor #sailorgirl #safety #handschoenen #cool #roze #rotterdam jessicabruintjes Heb je de website voor vrouwen werkkleding al gevonden? Getailleerde overall enzo

dekap6741 Zou het bij blauw houden anders word het een mode show jerrry_m Woooo wauwie matching olivier_janssen Echt top. Je eigen veiligheid is belangrijk

Uw lading is onze zorg

Transport Vervoer over water

Flexibel Passende oplossingen

QHSE Safety first

schipper1987 - 18 februari 2018 Spiegeltje spiegeltje aan de wand... Dit is het mooiste uitzicht van het land

Eric van Dam (@Eric_Sympathie) 5 februari 2018 En we hebben wéér een nieuw dieptepunt bereikt! #binnenvaart #gaatumaarvooranker Wat een kansloze #$%&rivier is het ook geworden de laatste 10 jr.

#inlandshipping #binnenvaart #BLN #kade320 #mooiuitzicht #mooisteberoepvandewereld #weeronderweg #containers

Jan Rotmans (@janrotmans) 15 februari 2018 Klinkende groeicijfers voor Rotterdamse Haven. Maar het ging toch om duurzame groei? Winstwaarschuwing: CO2-uitstoot van Haven stijgt nog sneller en gaat naar 23% van Nederlandse uitstoot... www.ad.nl/rotterdam/ haven-en-stad-presenteren-vandaagklinkende-groeicijfers~acb6ea73/

One-stop-shop

Service Altijd bereikbaar

Vanuit ons efficiënt ingerichte kantoor in de Rotterdamse haven bedienen wij u van snelle service en houden wij onze schepen met uw kostbare vracht continu in de gaten. Wij vervoeren uw vloeibare lading door het FARAG-gebied (Vlissingen-Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-Gent) en over de Rijn, de Moezel en de Main van en naar Duitsland.

 Veiligheid  Kwaliteit  Flexibel  Innovatie  Klantgericht

Burando Maritime Services is the ‘one-stop-shop’ service provider for the maritime industry. Providing both maritime and oil logistic services to seagoing vessels, oil majors, inland navigation, offshore industries and tank storage facilities.

Contactgegevens: Arie den Toomweg 37 3089 KA Rotterdam Tel.:+31 (0) 88 501 25 60 • E-mail: ops@rtrbarging.com • www.rtrbarging.com

Contactgegevens: Arie den Toomweg 37 3089 KA Rotterdam The Netherlands Tel.: +31 (0)88 501 25 50 • E-mail: bunkers@burando.eu • www.burando.eu

Onze speerpunten zijn dan ook:


A. RULLENS

installatiebedrijf b.v. www.rullensinstallatie.nl f

f

BEDRIJFSPROFIEL

A. Rullens Installatiebedrijf bv is sinds enkele decennia een gevestigde naam binnen de scheepvaart branche. Rullens installeert, onderhoud en reviseert waarnodig de gehele elektrische installatie, van plc-/motorbesturing tot aan de installatie in de woning. Dit voor alle mogelijke type binnenvaart schepen en coasters. Het klanten profiel van Rullens is heel divers; van makelaar, rederij of eindgebruiker allemaal weten ze A. Rullens Installatiebedrijf te vinden. Door onze expertise zijn wij continu werkzaam aan tankers, drooglading- en/of passagiersschepen.

CONTACTGEGEVENS A. Rullens Installatiebedrijf Sterrekroos 11 4941 VZ RAAMSDONKSVEER T. 0162 51 25 36 F. 0162 51 76 25 info@rullensinstallatie.nl

Bij Rullens zijn we op de hoogte van de door de keuringsinstanties gestelde eisen. Wij bouwen dan ook desgewenst volgens de normen van o.a. Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Lloyd’s Register, DNV GL of Buro Veritas (BV). Naast de elektrische installatie werkt Rullens nauw samen met diverse andere partijen om zo een compleet mogelijk pakket aan te kunnen bieden. Hierbij kunt U denken aan onder andere nautische apparatuur, klimaat beheersing, loodgieterswerk, sanitair en tank-/niveaumeting

Scheepvaartadministraties Bedrijfsadviezen Accountancy Fiscaliteit Riegman & Klaverdijk is als onafhankelijk accountantskantoor actief in alle segmenten van het midden- en kleinbedrijf. Kennis, ervaring en een diepgewortelde interesse in onder meer de binnenvaart, zijn de pijlers onder Riegman & Klaverdijk. Een dynamisch bedrijf dat haar huidige vooraanstaande positie in de branche vooral dankt aan de actieve en persoonlijke benadering van cliënten. Tot de cliënten behoren ondernemingen die actief zijn in de binnenvaart, kustvaart, detailhandel, bouw, IT, etc.

Riegman & Klaverdijk B.V. Scheepmakerij 360, 3331 MC Zwijndrecht tel.: 078 625 60 00, fax: 078 625 60 09

info@riegman-klaverdijk.nl www.riegman-klaverdijk.nl

U de lusten ...... Wegens uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij schepen van de volgende typen om in te zetten in de containervaart

-

86 x 9,50 m. 86 x 9,50 m. 110 x 11,40 m. 135 x 11,40/ 14,20 m.

48 / 54 TEU 81 / 90 TEU 156 / 208 TEU 200 / 268 TEU

1200 / 1500 ton 1200 / 1500 ton 2500 / 3000 ton > 3000 ton

Exploitatiewijze A2 en B, 5, 6 of 7 dagen per week Werkgebied Nederland, België en Duitsland. Chartering Wij kunnen lange termijncharterovereenkomsten met een gegarandeerde huuromzet aanbieden.

Voor nadere informatie kunt u in contact treden met Ruben Borremans of Hetto Morin op de volgende telefoonnummers: Ruben Borremans : 06 – 42 17 18 06 • Hetto Morin : 06 – 13 34 01 50

Ringdijk 466-e 3331 LK Zwijndrecht Tel.: 078 – 619 90 10 E-mail: bevrachting@pro-log.nl Website: www.pro-log.nl

zorgen wij voor de lasten! Raadviseurs Zwetsloot & Vlot BV Accountancy en Belastingadvies

Grote Haarsekade 122, 4205 VL Gorinchem Postbus 433, 4200 AK Gorinchem Tel Fax

: 0183 - 820 240 : 0183 - 820 241

Internet : www.raadviseurs.nl

E-mail : info@raadviseurs.nl


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB

OF KIJK OP

facebook

Binnenvaartsector op zoek naar personeel tijdens MOCE

Over ruim een maand staat het WTC Rotterdam weer volledig in het teken van carrièremogelijkheden binnen de maritieme, offshore en energie-industrie. Het Maritime & Offshore Career Event (MOCE) 2018 ontvangt op 28 maart voor de twaalfde keer op rij een breed scala aan bedrijven die op zoek zijn naar zowel nieuw talent als ervaren professionals. Ook de binnenvaartsector is prominent aanwezig. De toegang tot het event is gratis via www.MOCE.biz. De binnenvaartsector vervoerde het afgelopen jaar ruim 368 miljoen ton goederen over de Nederlandse wateren. Een groei van bijna 5 procent ten opzichte van 2007. Ondanks deze groei blijft het voor ondernemers in de sector lastig om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Zonde, want de sector heeft van oudsher een avontuurlijk karakter. Een van de redenen waarom partijen als Chemgas Barging, Koole Terminals, Swets Group en U-boss zich presenteren tijdens MOCE. Zij willen bezoekers enthousiasmeren voor de binnenvaart en laten zien welke carrièremogelijkheden deze sector te bieden heeft.

wordt parallel aan de beursvloer een inhoudelijk programma gepresenteerd. Bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende case-studies waar zij worden uitgedaagd om met een huidig of fictief

vraagstuk aan de slag te gaan. Ook is Community Square: ‘een plek voor een leuk gesprek’, weer terug op de beursvloer. Met professionals uit de industrie nodigt MOCE het publiek uit om mee te

MAART 2018 | PAGINA 31

praten over uiteenlopende thema’s, zoals maritieme gamechangers die de industrie op zijn kop gaat zetten, het gebruik van de Noordzee en de energietransitie.

Registreren via MOCE.biz

Dit alles maakt MOCE ook in 2018 de grootste en meest complete carrièrebeurs in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. Bezoekers kunnen zich gratis registeren via de vernieuwde website www.MOCE.biz.

Meepraten over maritieme gamechangers of de energietransitie? 

Binnenvaartpaviljoen

Dat er een grote vraag naar personeel is in de binnenvaart komt ook duidelijk naar voren op het binnenvaartpaviljoen. Voor het eerst aanwezig op MOCE. In samenwerking met Bureau Voorlichting Binnenvaart presenteren diverse binnenvaartpartijen als Wijgula, Quo Vadis, ThyssenKrupp Veerhaven en TOS zich aan de bezoekers.

Veel meer dan alleen een beursvloer

Naast de aanwezigheid van verschillende binnenvaartpartijen en een binnenvaartpaviljoen is er op MOCE nog veel meer te beleven op carrièrevlak. Bedrijven uit de gehele supply-chain zijn vertegenwoordigd op 28 maart. Daarnaast

MARITIEM ENERGIE

WOENSDAG 28 MAART 2018

Created and produced by

OFFSHORE

TECHNIEK

& ENGINEERING

10:30 – 18:00 GRATIS ENTREE WTC ROTTERDAM REGISTREER JE OP: WWW.MOCE.BIZ

ONTMOET HR-MANAGERS EN RECRUITERS VAN BEDRIJVEN

Powered by

BEKIJK BEDRIJFSPRESENTATIES VAN TOPBEDRIJVEN UIT DE MARITIEME, OFFSHORE & ENERGIE SECTOR

DOE MEE AAN HET INHOUDELIJK PROGRAMMA MET WORKSHOPS, CASE STUDIES EN LIVE TALK-SHOWS

DISCUSSIEER MEE OVER RELEVANTE THEMA’S VOOR SECTOREN IN TRANSITIE

MOCE


MAART 2018

STROMING COURANT

YOUR PARTNER IN MARITIME INDUSTRY

Tel: +31 (0)85-4861360 info@marinepowerdrechtsteden.nl Tel: +31 (0)85-4861360 www.marinepowerdrechtsteden.nl

info@marinepowerdrechtsteden.nl www.marinepowerdrechtsteden.nl

Onderdelen

Gun je schip

VPG SCHEEPSSERVICE UITGELICHT

‘Goede prijs, goede kwaliteit ĂŠn gezellig’

Gun je schip EEN LANGER LEVEN info@marinepowerdrechtsteden.nl +31-085 486 13 60 Kerkeplaat 8, 3313 LC Dordrecht marinepowerdrechtsteden.nl

www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl

EEN LANGER LEVEN Tel: +31 (0)85-4861360 info@marinepowerdrechtsteden.nl www.marinepowerdrechtsteden.nl

Gun je schip

CHEMISCHE EN MECHANISCHE REINIGING

Gun je schip

EEN LANGER LEVEN

scheepsliften • eigen Een langer leven

scheepsliften • eigenservicedienst • grote • eigen scheepsliften • grote servicedienst IVR-keuringsbedrijf • grote servicedienst • erkend IVR-keuringsbedrijf • erkend • erkend IVR-keuringsbedrijf

- Beitsen/passiveren - Ketel reiniging - Polijsten van schroeven - Polijsten van tankcontainers - Schuur/slijpwerkzaamheden

• eigen scheepsliften • grote servicedienst • erkend IVR-keuringsbedrijf

Service

Biesboschhaven Noord 4 • 4251 Werkendam Biesboschhaven Noord 4 • NL 4251 NL Werkendam Biesboschhaven Noord 4 • 4251 NL Werkendam T 501362 • info@dewaalbv.nl T (0183) 0183 501811 501811• F•(0183) info@dewaalbv.nl

Service en reparatie enals reparatie vaste Service als vaste en reparatie koers! als vaste koers! koers!

Tel. +31 (0)78 750 3908 • Mob. +31 (0)6 34304851

T (0183) 501811 • F (0183) 501362 Biesboschhaven • info@dewaalbv.nl Noord 4 • 4251 NL Werkendam

T (0183) 501811 • F (0183) 501362 • info@dewaalbv.nl

wwww.dewaalbv.nl w w. d e w aal bdv. na llb v. n l w w w. ewa

CATERPILLAR MOTOR?

ort.nl

ort.nl

‘Wie kan nou beter vertellen hoe we ons werk doen dan een van onze klanten?’, zegt directeur Toon van de Logt van VPG Scheepsservice. En dus is het woord aan Jozef Bosman, eigenaar van motorschip Anna.

www.vermservices.nl

N NAVIGATION AVIGATION

C O M M U N I C A T I OWITHOUT N W I T H OBORDERS UT BORDERS && COMMUNICATION

Beatrijs Bonarius

Verhelpen van elektrische storingen Reparatie / Revisie Onderhoud / Onderdelen 24/7 Service wereldwijd SDK Diesel Support BV Hulsenboschstraat 3-1, 4251 LR Werkendam +31 (0) 183-745 694 • info@sdkdieselsupport.nl www.sdkdieselsupport.nl

TURBO EXPERTISE AROUND THE CLOCK AROUND THE WORLD

Bosman begint meteen enthousiast te vertellen. ,,Ik kom hier natuurlijk voor de goede service. En dat het dichtbij mijn huis is, is ook fijn. Maar ik zou natuurlijk geen gebruik maken van hun diensten als de kwaliteit en de prijs niet goed zouden zijn. Zie het maar als een garage voor je auto: als je hartstikke tevreden bent, ga je toch niet naar een andere?�

Flexibel

Bosmans motorschip was recent in de Kanaalhaven in Nijmegen voor een reparatie aan de autokraan. Bosman: ,,Wil je weten hoe flexibel en de klantgericht VPG Scheepsservice is? Een tandwiel van mijn autokraan ging kapot, en de leverancier van die kraan had pas drie weken later tijd. Tja, en dan bel ik Toon. Die maakt dan even een gaatje voor me, ook al heeft hij het druk. Hij heeft er dan nieuwe tandwielen ingezet, zodat de autokraan weer als nieuw is.�

Blind vertrouwen Draaijer Turbo Service BV Planckstraat 44 • 3316 GS Dordrecht, tel.: +31(0)78 617 19 17 E-mail: info@draaijerturboservice.nl

www.draaijerturboservice.nl

,,Ook voor andere reparaties kom ik hier,� zegt Bosman, “ik spaar altijd alles op en ga dan voor het onderhoud bijna elk jaar wel een weekje gezellig naar Nijmegen. Van kopschroeven tot het ombouwen van het stuurwerk, maar ook voor werkzaamheden in de machinekamer. En de centen? Ach, daar praten we nooit over. Dat

Scheepsservice BV

KIES OOK VOOR

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN VOOR NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INTERNET VIA DE SATELIET

WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

Dutch Marine Technology B.V. Industriestraat 6-G • 3371 XD Hardinxveld-Giessendam

Gecertificeerd IVR Stuurwerk keurder

We power your future

Officieel service punt

 Handelsweg 75, 6541 CS Nijmegen 024 3731919 06 53 10 90 65 info@vpgscheepsservice.nl www.vpgscheepsservice.nl

Tel:OOK 010-890 KIES VOOR00 41 • info@dmtbv.nl • www.dmtbv.nl

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN VOOR NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INTERNET VIA DE SATELIET

Voor het wereldwijd leveren en aanbrengen van WENST STICHTING MATE VEEL SUCCES IMO, SOLAS, USCG and NATO gecerticeerde Maritieme vloer en scheepsdekafwerkingen Dutch Marine Technology B.V. Industriestraat 6-G • 3371 XD Hardinxveld-Giessendam Tel: 010-890 00 41 •info@dmtbv.nl • www.dmtbv.nl

0191578.pdf 1

zit wel goed. Je moet elkaar vertrouwen, hè, zo werkt dat in de binnenvaart. Het is hier: een man een man, een woord een woord. Het is een kleine wereld.â€? Toon van de Logt komt er lachend bij. ,,Ja, zo heb ik een boel klanten.â€? Hij heeft ‘niets te klagen’ over zijn orderportefeuille. ,,Eigenlijk al jaren niet. We doen gewoon alle reparaties van radarmast tot schroefas. Dat doen we goed, snel, en we doen wat onze klant vraagt. En ondertussen maken we het ook nog gezellig.â€? En dat blijkt een heel goede formule.

29-5-2017 16:25:02

Global Marine Decking BV Langekamp 13 F, 5306 GV Brakel, the Netherlands info@globalmarinedecking.com globalmarinedecking.com tel. +31 (0) 418 700 540

Specialismen VPG Scheepservice BV

Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN Tel.: +31 33 494 50 40 • E-mail: info@rafa.nl Internet: www.rafa.nl

 Mechanisch, technisch & hydraulisch onderhoud Inbouw/reparatie van (voorstuwings)motoren Produceren van schroefasgeneratoren (op maat) Kopschroef- schroefas- en roerreparaties Produceren (op maat) van stuurmachines Reparatie van hydraulische stuursystemen Motorkamerinstallaties Reparatie van generatoren Stuurmachinekeuringen (IVR-certificaat, elke merk, ook op locatie) Agent van ABC-dieselmotoren (regio Oost)

Kwaliteit - Service Innovatie - Duurzaamheid T +3178 615 22 66

E info@veth.net

www.veth.net

STROMING COURANT | Maart 2018  
STROMING COURANT | Maart 2018  

De Stroming Courant is een uitgave van De Stroming Media

Advertisement