Page 1

www.breko.com

www.breko.com

www.psipiping.com met brander

2017 2017 APRIL 2017 Maandelijks 91 JUNI 2017 Maandelijks vakblad voor de scheepvaartbranche en -makelaardij Oplage 17.500 exemplaren jaargang 6,7,editie editie 89 FEBRUARI 2017 93 AUGUSTUS OKTOBER 2016 Maandelijksvakblad vakbladvoor voorde descheepvaartbranche scheepvaartbrancheen en-makelaardij -makelaardij|||Oplage Oplage17.500 20.000exemplaren exemplaren|| jaargang | jaargang6, editie95 97 UITGAVE SEPTEMBER DECEMBER 2017 84 2016 Maandelijks vakblad voor de scheepvaartbranche en -makelaardij | Oplage 18.500 exemplaren | jaargang 7, editie 99

FEBRUARI 2018

COMPONENTS COMPONENTS

RS

COMPONENTS

www.scheepswerfboer.nl www.scheepswerfboer.nl Tel. Tel. +31 +31 (0) (0) 184-412303 184-412303

WAALWIJK BLIJFT BIJ SCHUTLENGTE VAN 82 METER

CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) DIESEL PARTICULATE FILTERS ■

www.scheepswerfboer.nl www.scheepswerfboer.nl Tel. Tel. +31 +31 (0) (0) 184-412303 184-412303

 VREES VOOR MEER STROMING BBB MEDIA HARINGPARTY ‘KRAPPE’ SLUIZEN BBB NIEUWJAARSBORREL EL FOUTEN Schippersinternaat VAN SCHIPPERS Groen licht voor kenniscentrum WEER UITBREIDING APPÈL CENTRAAL OVERLEGDUPE VAARWEGEN OP NIEUW KABINET INNOVATIECENTRUM MINISTER MEERDERE KANTEN BIJ vervangen voor gezinshuizen ONGEVAL GRAVE DORDTSE HAVEN KANSEN GROEIEN AAD LEVERBAAR VOOR BINNENVAART UIT VOORRAAD LEVERBAAR ROEMT SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2016 AANVARING GRAVE VOOR BINNENVAART PIONIERS

dia.nl

ACHT

com

Volg ons op: @StromingCourant Volg @StromingCourant Volg ons ons op: op: @StromingCourant Schroefreparatie •• STUURMACHINES STUURMACHINES ROEREN Schroefreparatie•• ROEREN Scheepsschroeven •• NIEUWBOUW •• LEIDINGWERK Scheepsschroeven NIEUWBOUW LEIDINGWERK Schroefassen Schroefassen •• ALUMINIUM CONSTRUCTIES ALUMINIUM CONSTRUCTIES Authorised dealer: DONDERDAG

De Stroming Courant De De Stroming Stroming Courant Courant

De Stroming Courant De De Stroming Stroming Courant Courant

www.destromingmedia.nl www.destromingmedia.nl www.destromingmedia.nl @StromingCourant

Met ingang van 1 januari 2018 nieuwe locatie!

22 JUNI Business Borrel Promarin Service •• HYDRAULIEK •• REPARATIE Kijk op www.destromingmedia.nl HYDRAULIEK REPARATIE UIT VOORRAAD LEVERBAAR 0184-493888 Promarin Service Havenkant 8 4781 AA Moerdijk DE STROMING MEDIA BBB incl. buffet •www.teusvlot.com MACHINEFABRIEK Mede mogelijk gemaakt door: ALUBOUW DE MOOY, KOEDOOD DIESELSERVICE EN SCHEEPSWERF ‘T AMBACHT • MACHINEFABRIEK 8ouders - 4781 AA Moerdijk 0184-493888 Tel:Havenkant +31 meer 168 416310 - info@promarin.nl info@ promarin.nl Steeds kiezen ervoor om met hun kinderen aan de wal te gaan wonen. Foto: Lex Broere/Buitenfotografie Tel: +31 168 416310 -VAN info@promarin.nl Finale Smart Shipping Challenge groot succes een spotje bij een vlogger plaatsen’, aldus het BVB. ERVAAR DE VAKMANSCHAP www.promarin.nl www.teusvlot.com ERVAAR DE KRACHT KRACHT VAN Binnenvaart WWW.STRAALBUIZEN.NL | VAKMANSCHAP +31 (0)184 67 62 62 TEL:WAAL 0166 - 603285 www.axces.com RESTAURANT www.promarin.nl Business Borrel Binnenvaart

AXCES EMISSION TECHNOLOGY UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN

MOLENWEG 37 2995 BK HEERJANSDAM

Urea injectie

Schroefreparatie

•• STUURMACHINES STUURMACHINES ROEREN Schroefreparatie EenScheepsschroeven uitgave van •• ROEREN •• NIEUWBOUW •• LEIDINGWERK Scheepsschroeven NIEUWBOUW LEIDINGWERK Schroefassen DRUKWERK Schroefassen •• ALUMINIUM CONSTRUCTIES PRINTING ALUMINIUM CONSTRUCTIES Authorised dealer: RECLAME Promarin Service •• HYDRAULIEK •• REPARATIE HYDRAULIEK REPARATIE UIT VOORRAAD LEVERBAAR 0184-493888 Promarin Service Havenkant 8 4781 AA Moerdijk •• MACHINEFABRIEK MACHINEFABRIEK www.teusvlot.com AXCES EMISSION

AXCES EMISSION TECH UITLAAT NABEHANDEL

8 - 4781 AA Moerdijk 0184-493888 Tel:Havenkant +31 168 416310 - info@promarin.nl info@ promarin.nl Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl ERVAAR DE VAN www.promarin.nl www.teusvlot.com ERVAAR DE KRACHT KRACHT VAN| VAKMANSCHAP VAKMANSCHAP WWW.STRAALBUIZEN.NL +31 (0)184 67 62 62 www.promarin.nl

Gevreesd dat meerjongerenoffensief sluizen in Nederland te krap voor Schippers komen massaal in verweer tegenvan destraks toename vanzijn NIEUWE LOCATIE! Geluiddemper Er ditwordt jaarschippersinternaat een groot start. Bureau VoorHetgaat klassieke lijkt z’n langste tijd te hebben Nieuwe Kwestierechtstreekse Waalwijk: Opvallend goed 86-meter-schepen. Waalwijk, dat zijn sluis renoveerde voor 5 miljoen boetebedragen en het handhavingsbeleid bijhet overtredingen. lichting Binnenvaart (BVB) richt alle pijlenaanmeldingen. op rekruteren van or binnenvaartdienst gehad. Ook dit schooljaar zijn er minder Internaten BLNcontainers overweegt voor jaar euro, zit nu met een meter ‘kleinere’ waterdoorgang. De minister Het regent klachten bij4 de Algemeene Schippers Vereeniging jongeren voor de binnenvaart. De omvang van de campagne hangt containers juridische stappen in Rotterdam herbezinnen zich noodgedwongen op een nieuwe werkelijkheid wordt erbij gehaald. (ASV) sinds die een petitie is gestart in een ultieme pogingbeschikom de af van de hoogte van het budget dat de sector zelf mede 27 - 28 september 2016 EN BETROUWBAAR AR zoals de opzet van gezinshuizen. VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR VEELZIJDIG VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR CIAL ‘klopjacht op binnenvaartschippers te stoppen’ en politiek Den SPECIAL AA55 LEESMEER MEEROP OPPAGINA PAGINA LEES 55 baar Ellen stelt. Lengkeek Hierdoor neemt de schutcapaciteit af van MACHINE UITLIJNINGEN MACHINE UITLIJNINGEN MACHINE UITLIJNINGEN Scheepvaartweg 9 Haag opANALYSES andere gedachten te brengen. Scheepvaartweg 9 86 naar 82 meter. het schutten twee VIBRATIE Wichard van VlietBijvan Stichtingmet Limena VIBRATIE ANALYSES Claudia Langendoen VIBRATIE ANALYSES 3356 LL Papendrecht 3356 LL Papendrecht Volker aan. En ja, het zou erg mooi zijn als sets deuren, waarmee we voor de renovatie Terwijl de overheid pleit voor een fijnmazig ON-SITE MACHINEREN waartoe de internaten De Driemaster in ON-SITE MACHINEREN N.NL | +31 (0)184 67 62 962 Scheepvaartweg ON-SITE MACHINEREN WWW.STRAALBUIZEN.NL | +31 (0)184 67 62 962 Scheepvaartweg Ellen Lengkeek Betere service ILT: ‘Boetes Einde aan ® DPF Diesel Particulate Filter SCR Katalysator Geluiddemper er voldoende geld binnenkomt voor reclame®

EN N

AA11 57 A 17 v.nl

n

D V.

A 9 A1775

E:

Houdt 21 25 17 23

AA AA559 57 CIAL

ie:

A7

A 400 A 11 A5 A 779

rt

AA23 7 99 A 11 9 A 25

t

21 23 17 29 A27 17 8-39

ie

n

Diesel Particulate Filter Geluiddemper TeCHOCKFAST hard varen het schutproces ingericht, zijn de vaarnetwerk, hetPRODUCTEN in Waalwijk juistDPF mis. T +31 641 68 68 de Inspectie en Transport 3356(0)78 LLloopt Papendrecht CHOCKFAST EPOXY Krimpen aan Leefomgeving denhadden IJssel SCR enKatalysator Eben Haezer EPOXY PRODUCTEN T +31 641PRODUCTEN 68 68 3356(0)78 LL® EPOXY Papendrecht CHOCKFAST Claudia Langendoen ® T +31 (0)78 641 68 88 spotjes. Hoewel de vraag gerechtvaardigd is ®effect.’ krachten op de betonconstructie te groot’’, Schippers wachten al lang op een oplossing en de politie hebben met de binnenvaart® Amsterdamse haven MECLEV FUNDATIE ELEMENTEN T +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 hebben in Dordrecht behoren. ,,Dat is tegenwoorOpnieuw nemen dit schooljaar minder MECLEV FUNDATIE ELEMENTEN ‘onaanvaardbare’ MECLEV FUNDATIE Nieuwe Maas E info@breko.com E info@breko.com info@psipiping.com of dat per se reclamespotjes op tv zou moeten Snuffelstages op binnenvaartschepen voor E info@psipiping.com aldus burgemeester Er nog voor deE‘te kleine’ sluis tussenop deinternaten Bergsche sector kennelijk een Kleijngeld. goudmijn aangeboord Regeneratie dig geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds schipperskinderen hun intrek Regeneratie Schippers woedend dubbele www.breko.com beboet boetes www.breko.com www.psipiping.com met brander www.psipiping.com met brander zijn. De boodschap moet wel op de juiste vmbo-leerlingen zodat ze al op jonge leefeen kleine miljoen euro nodig zijn de Maas en de haven in Waalwijk. De sluis is voor de Nederlandse schatkist.’’ Sommige De petitie is al door meer dan tweemeer vrouwen en complete gezinnen om kiezen verspreid door heel het land. Kleine wijzigingeuit Dete jeugd kijkt tijd kennismaken binnenvaart; een sluis weer ‘op lengte’ krijgen. Dat wil na niet met meer geschikt voormaar binboetes zijnworden. inderdaad tien keer hoger geduizend binnenvaartondernemers en plek ervoor om met de kinderen aan deimmers walhet te genrenovatie in de aantallen zijnde nog mogelijk, LEES MEER OP PAGINA 57 AXCES EMISSION TECHNOLOGY LEES PAGINA LEESMEER MEEROP OP PAGINA11 steeds minder tv, beseft Wilco Volker. En des virtual reality-bril waarbij het leven op college niet. Ook al bestaat de mogelijkheid nenvaartschepen langer dan 82 meter. Dat LEES MEER OP PAGINA 17 worden, beaamt Inspectie Leefomgeving sympathisanten ondertekend. Ze worden gaan wonen.’’ eind vorige maand bleef de teller steken +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl te meer naar YouTube en soortgelijke kanaeen binnenvaartschip levensecht wordt dat bedrijven een claim bij Waalwijk indiekomt door deZoMachinerichtlijn, en Transport. straks aangeboden aanuitdeberekeningen Tweededie Kamer. 694UITLAAT kinderen. blijkt van NABEHANDELINGSSYSTEMEN ,,Misschien moeten we wel een spotje bij nagebootst; aantrekkelijke spreekbeurtpaknen. kracht isdeals een machine (wat sluismet is) len. Veel binnenvaartondernemers zitten Censis, Centrale Stichting vaneen Internaten Urea injectie TOEKOMST bekende vlogger plaatsen”, verduidelijkt ketten voor scholieren in zo plaats vanhoudt algemene De burgemeester waarschuwt voor een wordt gerenoveerd. Het college vast een ,,Doordat boetes voor schippers-eigenaars de handen in hetenhaar, blijkt uit talrijke voor SchippersKermisjeugd. De daling Nieuwe rubriek! Geluiddemper Rijnhaven Wageningen Drukker dan Oplossing hij. is vanproblematiek. alles mogelijk. folders nu toegestuurd als landelijke Kleijngeld: ,,Vanaan de die schutlengte van 82 meter zijn en Er werkgevers-reders gelijk zijn getroknoodkreten dienogdeworden Algemeene is weliswaar minder groot dan het Schippers jaarindaarDe veranderende tijdsgeest noopt instelKOEDOOD Met recht: bestaat ooit op Maritime Botlekbrug D300 I E SConflict Ejaar L S E R V I C E B .V. isomdat om debeiden binnenvaartsector onder de kinderen ofbinnenkrijgt. tieners informatiemateriaal af eind jaren 60 zijn er meer sluizen zoals Havenverordening, die in In september wordt Doel ken, zelf kunnen beslissen Vereniging voor, maar zet wel om door. 2015 woonden lingen tot continue zelfreflectie. Want heeft aandacht te brengen van zoveel mogelijk jonover liggeld ... vragen, en een reclamespot op tv. Plannen in Waalwijk opgeleverd. Ook deze moebesproken. Koninklijke BLN-Schuttevaer is hoe zij schepen bemannen’’, verduidelijkt ,,Het is kennelijk bijzonder lucratief geIndustry UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS nogCUSTOM 719 MADE kinderen op een schippersinternaat. het internaat in klassieke vorm met woonnabij CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) Frankepad 1 diein binnenkort voor een beroepskeuze genoeg. Maar alles valt of staat vooral met ten straks worden gerenoveerd waarbij woest, overweegt stappen en833 haalt een woordvoerster. ,,Een voorbeeld van de worden om voor de kleinste overtredingen In 2014 waren datjuridische er nog 794. In 2013 en geren groepen grotere gebouwen nog toekomst? DIESEL PARTICULATE FILTERS DIESEL PARTICULATE FILTERS 3341 LV Hendrik Ido Ambacht Watstijging dat betreft, nog eennaleven wereld hoogte het budget dat namelijk beschikbaar de nieuwe Machinerichtlijn geldt.’’ BLNde minister erbij. Waalwijk zou grootste zie jeisbijerhet niet boetes tot vele tienduizenden euro’s opwel te staan. in 2012 860van kinderen. Ter vergelijk: in 2000 ,,Dat betwijfel ik’’, reageert Van Vliet. ,,Met LEES MEER OP PAGINA 75 LEES MEER OP PAGINA 9 LEES MEER OP PAGINA 17 te winnen, merkt BVB, dat vindt dat er op komt. ,,Daarvoor zijn we nu met partijen Schuttevaer overweegt stappen eens kunnen zijn voor meer van de kinderen bemanningsvoorschriften. Voor het leggen’’, verwoordt ASV-voorzitter Sunniva zatende er opmaat nog 1475 schipperskinderen opvan inminder moetenjuridische we de bedrijfsvoeTel : 078-6813127 het gebied van in gesprek’’, schetst directeur Wilco Volker en vraagt dearbeidsmarktcommunicatie minister om aandacht. ,,We dergelijke sluizen in Nederland. varen metbij één matroos te weinig moeten Fluitsma. ,,Dat gebeurt ooker bij ternaten. In 1980 waren dat zelfsschippers 3411. ring telkens anders organiseren en wellicht Schroefreparatie Fax : 078-6812025 Schroefreparatie nu nog kansen onbenut blijven. ,,Terwijl het van Bureau Voorlichting Binnenvaart het nemen dit gaan hoog op. evenveel Ook al tot vanwege een ,,De aannemer, die debinnenvaart werkzaamheden Schroefreparatie schippers-eigenaren betalen als uit de particuliere die,teheeft zoals De gestage terugloop is grotendeels veruiteindelijk inkrimpen gezinshuiScheepsschroeven Schroefreparatie Scheepsschroeven Scheepsschroeven moeilijker wordt om aan goed gekwatijdspad. ,,We praten de brancheorganiprecedentwerking voor renovatieronde uitgevoerd, heeft de met veiligheidscriteria uit steeds : nog info@koedood.nl werkgevers-reders: 3000 euro. Eerder bewe allemaal weten, al jarenlang beneden Vibia wil één Schroefassen Scheepsschroeven SPECIAL: klaren uit de keuzevrijheid die vrouwen zen zoals die er al zijn indehet land, waarbij BBB-borrel wordt Schroefassen MeerEmail gevaarlijke Diesel Particulate Filter SCR Katalysator Geluiddemper Schroefassen personeel te komen.’’ saties. En onder andere met scholen. ZieDPF het Schroefassen die nodig is voorkinderen de kunstwerken in de kleide Machinerichtlijn getoetst. Uit ,,Trouwde deze bewww.koedood.nl taalden schippers 300 euro.’’ hun lading vervoeren. Sinds de lificeerd metkostprijs kinderen anno 2016 hebben. kleine groepjes in woningen met jaar knallen Opleidingsschip BBBB-borrel stoffen over op MATE: als crowdfunding binnen sector. Iedereen nere vaarwegen in Nederland.’’ schouwing is geconcludeerd datschipper debedragen krachten Promarin verhoging van deService boetes de je dertig jaar geleden metdezijn een dan alleen groepsleiding wonen.’’ Promarin Service Maritime Industry Regeneratie Promarin Service binnenwater Promarin Service is enthousiast.’’ Havenkant 8 -schutproces 4781 AA Moerdijk die tijdens het de benadrukt deuren en soms vertienvoudigd’’, Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk wist jetot als wel vrouw één ding op zeker: eventuele met brander Havenkant 8ouders - 4781 AA Moerdijk Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk Tel: +31 meer 168 416310 -uiteindelijk info@ promarin.nl Komend jaar moeten zoveel mogelijk plande sluiskolk ontstaan, verdeeld moet worSteeds kiezen ervoor om met interhun kinderen aanLEES de wal teOP gaan wonen. Foto: Lex Broere/Buitenfotografie zij. ,,Bijzondere Opsporings Ambtenaren Tel: +31 168 416310 info@ promarin.nl kinderen zouden naar een MEER PAGINA 11 VERVOLG 5 LEES MEER OP PAGINA 7 www.tb-plus.nl • Vaarwegen 078-684 1400  www.tb-plus.nl • 078-684 1400 Tel: +31 168 416310 -Dordtse info@promarin.nl Werkzaamheden aan het sluizencomplex bij Grave. Foto: Rijkswaterstaat Het Centraal Overleg heeft het nieuwe kabinet opgeroepen om kansen voor bevestigd. meer vervoer water pakken. Foto: Shutterstock/Ivonne Wierink Bedrijvigheid in de haven neemt steeds meer toe. Foto: Dordrecht Inland Seaport Binnenvaartondernemers krijgen ininstanties de de Drechtsteden een innovatiecentrum: European Centre of Excellence voorop detebinnenvaart. foto:PAGINA Joop van Houdt Tel: +31 168 www.promarin.nl 416310 - info@promarin.nl De inmiddels gerepareerd. Op foto is te zien hoe de nieuwe jukken worden (fotoover Rijkswaterstaat). www.promarin.nl nen concreet worden uitgevoerd, geeft LEES MEER OP 21 den over vier sets deuren in plaats van twee. (boa’s) bij Rijkswaterstaat en als naat gaan’’, verwoordt algemeen directeur LEES MEER OP PAGINA 25 LEES VANAF PAGINA 17 TEL:stuw 0166 -is603285 www.axces.com 23 TEL: 0166 - 603285 www.axces.com Zwijndrecht is al een campagne gestart voor een Innovation Park bij de Schok- en Uilenhaven. Foto: Zwijndrecht Innovation Park. www.promarin.nl www.promarin.nl ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

Minister Van Nieuwenhuizen van partijen Infrastructuur en Waterstaat stapt met deals Chinese viceminister van Er zijn door meerdere fouten rondom het ernstige De Drechtsteden zetten zichDe prominent op de kaart dé plek Voor schippers en bedrijven dreigt eengemaakt fikse financiële tegenvaller kopzorgen over de enorme verkeersdruk op de wegen rond De bedrijvigheid in de haven van Dordrecht neemt dit jaar opnieuw binnenvaart krijgt in Zwijndrecht een nieuwBrief scheepvaart Jianzhong aan boord van de Ecotanker III, die LNG-elektrisch is aangedreven. Het klassieke schippersinternaat lijkt z’n langste tijd te hebben Gebrek aan ligplaatsen Gesteggel over ‘Smart Shipping Oude Botlekbrug Videma Groeiend aantal voor de binnenvaart van Europa. Zo komt er in Zwijndrecht een ongeluk met de stuw in Grave. Samenwerking tussen de hulpdiensten grote steden blijven groeien voor het nieuwe kabinet. Ongeacht nu de eigenaar van de benzeentanker, die de stuw in de Maas bij stevig toe. De haven heeft per direct de laatste 11 hectare grond in kenniscentrum om kennis met elkaar te delen. De in Terneuzen kapotte walstroom wordt het varen gehad. Ook dit schooljaar zijnuit erDaarvoor minder aanmeldingen. Internaten na zomervakantie kan in de initiatieven voor innovatiecentrum voor de sector. is nu licht gegeven was onvoldoende. Dat blijkt een onderzoek door Adviesbureau De binnenvaart krijgt steun van havengerelateerde minister Cora vangroen Nieuwenhuizen welke partijen er aan de knoppen zitten. Die zorgen gaan daarbij erfpacht in de aanbieding voor bedrijven. Grave ramde, maar voor een deel van de schade aansprakelijk is. Maashaven van de toekomst’ gesloopt prullenbak SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2016 LNG-bunkering Economic Development Board Drechtsteden heeft herbezinnen zich het noodgedwongen opZe een nieuwe werkelijkheid door de Economic Development Board met de aanstelling van een de Berenschot naar ongeluk waarbij een benzeentanker door om te experimenteren met ‘slim varen’. wil regelgeving CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS ook nog wel wat jaren door. En dat is goed nieuws voor de Dordrecht Inland Seaport zetdaarvoor daarmee nóg meer in op de droom de 27 - 28 september 2016 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) zoals de opzet van gezinshuizen. www.scheepswerfboer.nl VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR kwartiermaker. VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR nanovember enkele maanden onderzoek groen licht stuw voer. versoepelen. Dat zei de bewindsvrouw 30 tijdensOnderhoud, eenverfleverancier LEES MEER OP PAGINA 555 DIESEL PARTICULATE FILTERS Uw SPECIAL binnenvaartsector. 97 LEES MEER OP PAGINA LEES revisie, service en reparatie REINTJES Service LEESMEER MEEROP OPPAGINA PAGINA grootste binnenvaartspeler van Europa te worden. OFFICIEEL Tel. +31 (0) 184-412303 staat, de waterschappen en veiligheidsregio’s van de meest voorkomende diesel MACHINE UITLIJNINGEN REINTJES MACHINE UITLIJNINGEN Ellen Lengkeek demonstratiedag in Rotterdam. gegeven. Snel, Betrouwbaar en Competent in de binnenvaart CUMMINS DEALER SERVICE MOTOREN Gespecialiseerd in Ellen Lengkeek gezamenlijk optrekken. Ook de motoren. OnderFoto: E. Lengkeek

■ ■

■ ■

■ ■

OFFICIEEL CUMMINS DEALER

■ ■

SIGMA

De Duitse Gefo, eigenaarCummins van deen Detroit Diesel. elkaar verbinden. kiest VIBRATIE ANALYSES De beste keuze VIBRATIE ANALYSES Wichard vanrederij Vliet De vanDrechtsteden Stichting Limena Claudia Langendoen HERMOTORISERINGEN EllenMACHINEREN Lengkeekvoor uw schip! zoeksraad voor Veiligheid is bezig met een de opgave om te vergroenen en te verduurvervolgt: ,,De verschillende kavelgroottes tanker, moet van de rechtbank ‘slechts’ hiermee heel nadrukkelijk voor de varende LEVERING MOTOREN technisch en operationeel tot strategisch en ON-SITE Levering van nieuwe motoren MACHINEREN waartoe de internaten De Driemaster in en gebruikte •ON-SITE STUURMACHINES • ROEREN Service Motoren Hermotoriseringen Service Motoren ••Hermotoriseringen Ellen Ellen Lengkeek Ontevreden schippers Met Pure Water Kennismaking 30 november LEVERING ONDERDELEN Miljoenenstrop Ellen Lengkeek ® EPOXY Ellen Lengkeek Lengkeek ® onafhankelijk onderzoek, waarvan de resulDe• CHOCKFAST directe en gevolgschade beloopt zeker BLN staakt strijd zamen. ‘Nu het economisch beter gaat, en de spreiding van de toegestane milieu912.000 euro in een schadefonds storten. schipper en is toekomstgericht. Er zijn heel Dat centrum gaat European Centre of Excelfinancieel’’, aldus Koorneef. Te hard varen CHOCKFAST EPOXY PRODUCTEN ven, Michèle Blom, directeur-generaal van PRODUCTEN Krimpen aan den IJssel en Eben Haezer NIEUWBOUW • LEIDINGWERK Levering ••wat Levering onderdelen Leveringmotoren motoren Levering onderdelen ®tientallen ® taten eind dit jaar worden verwacht. in de vele miljoenen euro’s. Niet moet D66 betreft deze sector nupartijen ook de categorieën zorgen voor uiteenlopende Volgens het onderzoek hebben de veel binnenvaartondernemers die dit willence voor de binnenvaart Het kan Zowel Rijkswaterstaat, deheten. veiligheidsreMECLEV FUNDATIE ELEMENTEN over vaarweginformatie: is elk schip met binnenvaart demonstraties Rijkswaterstaat en Remco Pikaart van de MECLEV FUNDATIE ELEMENTEN door ongeval in Dordrecht behoren. ,,Dat is tegenwoorOpnieuw nemen dit schooljaar minder tegen Waalwijk Nieuwe MaasGrave • ALUMINIUM CONSTRUCTIES Kwartiermaker en onderzoeker Cees-Willem Het grootste deel van deherstel’, negen ton gaat alleen schippers en rederijen leden verliezen vruchten plukken van dat aldus het Of de economie nu goed blijft draaien of Authorised dealer: mogelijkheden. Daarnaast zijn er ook diverde gevolgen goed ingeschat en er was len en die er niet baat bij zullen hebben. Het is zowel een digitale vorm krijgen als fysiek gio’s uit de betrokken provincies Brabant ,,De binnenvaart,” aldus gebiedsmanager Fuutweg 2 -4791 PB KLUNDERT Shipping Factory. De laatste wil zijn bin,,Ik zie de drive in de binnenvaart om te dig geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds schipperskinderen hun intrek op internaten Rijkswaterstaat legionellaveilig Behoefte én wantrouwen voor meisjes Smart Shipping • HYDRAULIEK • REPARATIE beboet Havennr. 460A - Moerdijk 0184-493888 078 - vrouwen 616 55 99 Koorneef bijzonder enthousiast over heteen waarschijnlijk naar die de doordat er omgevaren moest worden, ook nieuwe Tweede Kamerlid Rob Jetten met opnieuw in een financiële crisissituatie te- is se bedrijfspanden enRijkswaterstaat, loodsen te huur en te geen overzicht over de situatie. Ook is er nu echt tijd voor de realisatie van zo’n prodoor vestiging in een gebouw. Daarover isdeze nu en Gelderland als dehet waterschappen hebben Rik Dalmeijer namens het Havenbedrijf nenvaartschip Saluté als van vernieuwen. Het is mooi om vandaag meer enmcs complete gezinnen kiezen verspreid door heel land. Kleine wijzigin +31 (0)78-612 29 52 • MACHINEFABRIEK onderzoekt Service boegschroeven Service nieuwe innovatiecentrum Zwijndrecht ,,Het idee wordt heel erg omarmd’’, aldus www.psmarine.nl info@degrootmarine.com www.teusvlot.com LEESde MEER OP PAGINA 7 info@dgstechniek.nl grootste schuldeiser is. Er hebben zich bedrijven bijhet de verkeer stuw zijn gedupeerd. Deze binnenvaart indat zijnin portefeuille. ,,Binnenrechtkomt, blijft de komende koop. Volop kansen in Dordrecht, dus.” niet goed samengewerkt. ject.’’ nog geen duidelijkheid, wel dat het er gaat volgens Berenschot gemaakt. Het buRotterdam, ,,is hier zelfs de verbindende  +31 in (0)6-25 02 7173 eerste schepen semiautonoom varen, pioniers te zien. Defouten sector gaat een nieuw 0184-493888 ervoor om met de kinderen aanlaten de wal te gen in de aantallen zijn nog mogelijk, maar Levering boegschroefsystemen Levering LEES MEER OP 5 psmarine@psmarine.nl moet gaan komen. ,,We zijn al gestart en met onderzoeker. ,,Tijdens de vele gesprekken met www.tb-plus.nl • 078-684 1400 AXCES EMISSION TECHNOLOGY www.degrootmarine.com www.dgstechniek.nl LEES MEER OP PAGINA 11 LEES MEER OPPAGINA PAGINA LEES MEER OP PAGINA 779 totaal 98 schuldeisers gemeld. De rechtbank konden wekenlang geen goederen afen vaartondernemers moeten goed verdienen decennia toenemen. Dat blijkt uit een vierDe algemene conclusie van Berenschot Zwijndrecht is als grootste binnenvaartgekomen. ,,De wens vanuit branche en het reau deed onderzoek op verzoek van onder factor. Het is daarom ook niet gek dat er veel en is daarvoor een joint venture aangegaan tijdperk in en het is goed en nodig om samen gaan wonen.’’ eind vorige maand bleef de teller steken op Levering onderdelen REINTJES Benelux | VAN www.reintjes-gears.com ERVAAR DE KRACHT VAKMANSCHAP +31 (0) (0) 180 48BVBA 43 43 43 www.emhabv.nl Levering 48 43 www.emhabv.nl TEL:+31 0166www.teusvlot.com - 180 603285 www.axces.com www.simase.nl Tel. 078 693 10 10 het eerste bedrijf in gesprek voor de daadwerondernemers hoorde ik vaak hetzelfde. In de benoemt een vereffenaar, die toeziet op een aanvoeren. De schipper voer eind december en deXomnia, ruimte krijgen om te vergroenen. Dat jaarlijks onderzoek van het ministerie van van ballastpompen luidt ‘dat het800 incident heeft plaatsgevonden meente (zo’n ondernemersleven voor zo’n initiatief isduw er en plaatsen anderen lokale bestuurders in interesse is Daar omZo in dit gebied een LNG-bunLeveringen met datbinnenvaartondernemers) ‘kunstmatige intelligentie’ te werken. waar ik kan zal Gelderland ik eenLeveringen 694 kinderen. blijkt uit berekeningen van UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN KAVELS kelijk uitvoering vanunieke een startproject.’’ branche rechtvaardige verdeling van Die is nog altijd veel verdeeldheid en uit vorig jaar de stuw kapot in dichte mist. De moeten we met elkaar realiseren.’’ Infrastructuur enteMilieu. Behalve een fikse onder en zeer omstandigvan Nederland dan eenmoeilijke logische keuze. al zegt Cees-Willem Koorneef die de die vonden dat ze laat waren geïnformeerd kerlocatie te ontwikkelen. De toepast waarmee een schiphet‘debedrag. omgeving inlang”, de goede richting geven en degesprekken juridische Censis, de Centrale Stichting van Internaten Tweede Tweede Merwede Merwede haven haven in DORDRECHT. Urea injectie Koorneef sprak de afgelopen maanden met oogpunt bij schipTOEKOMST Grevelingenweg 23, 3313 LB DORDRECHT. Grevelingenweg 23,concrete verdeling verloopt naar rato vanzich de hoogte kapitein die de tanker bestuurde, was vol- Er groei van het personenvervoer waarschuwt heden waarbij alle betrokkenen tot behet van onderlinge concurrentie kar trekt. Koorneef was onder meer hoofd over het ongeval dat plaatsvond in dichte hierover lopen.” Bijna al de bedrijven binzijn twee terreinen direct Nieuwe dienst leest’. (Meer hierover op pagina 41.) ruimte voor vernieuwing vergroten’’, aldus voor Schippersen Kermisjeugd. De daling Tel Tel 078-6165599, 078-6165599, Minder lang Oplossing gezocht ‘Meer ongelukken door Binnenvaart investeert Beaufort Logistics Geluiddemper zo’n vijftig (varende) ondernemers, verschilpers ook wantrouwen. Tegelijkertijd is er ook Oplossing E-mail: info@dgstechniek.nl. E-mail: info@dgstechniek.nl. van claim. gens Justitie niet onder invloed van alcohol. Hetde Centraal Overleg Vaarwegen heeft het minister Melanie Schultz vanzaal Haegen van uiterste hebben ingespannen voor een goeInspectie vanminder de afdeling Transport & Mimist. Bewoners aan deSeaport Brabantse kant nen Dordrecht Inland geven aan te schikbaar (de Kilkade 7 van 2,5 hectare KOEDOOD deweliswaar minister in een bomvolle van Lanis groot dan het jaar daarDe veranderende tijdsgeest noopt instelWebsite: Website: www.dgstechniek.nl www.dgstechniek.nl tegen lende brancheorganisaties, kennisinstellingen veel behoefte om kennis te delen en elkaar te MARITIEME HOOFDSTAD wachten bij in sluis’ voor ‘teDordts kleine taalproblemen en belangeloos nieuw Dde I E SMaas Ewel Look Sgespeculeerd Edoor. Rvoor V Iof C In Edat Beind .V. Botlekbrug Een verantwoordelijke van een scheepDaarover wel nieuwe opgeroepen om deaard kansen Infrastructuur er het goederende crisisbeheersing. De locatie en van lieu Veiligheid van Port Rotterdam. Ook de stuw inwerd werden vorig jaar groot willen groeien. Het gebied is inclusief wateren het Prins Willem Alexanderterrein tarenVenster. voor, maar zet 2015 woonden lingen totkabinet continue zelfreflectie. Want heeft en overheden. helpen.” container-congestie AAN BOORD vaartincident kan de rechter verzoeken de voor meer vervoer over water op te pakken. vervoer tussen de Randstad en het Europese Volkeraksluizen het incident hebben de afhandeling ernstig staat hij te boek als aanjager van innovaties gesommeerd ramen en deuren te sluiten. bekkens 290 hectare groot. Er werken zo’n van 8,5 hectare). Dalmeijer: ,,Hiervoor hebDrechtsteden trekt zich met de realisatie bij Waalwijk onervarenheid’ stichting Mate bevrachtingskantoor nog 719 kinderen op een schippersinternaat. in klassieke vorm met Het woonnabij zelf. ,,Onder henhet ookinternaat bevrachters, scheepswerven, wordt een centrum van ondernemers Frankepad 1hij maximaal te claimen schade in te perken. ‘Dit kan door betere verbindinachterland sterk blijft toenemen. bemoeilijkt. Daarnaast is de melding met en startups. Zodat was was betrokken bij Aan de andere, Gelderse, kantIn van demotorleveranciers Maas vierduizend mensen. bedrijven hun interesse laten van hetenin innovatiecentrum ook op aan de De diverse minister was dieachterland dag ook te gast aan In 2014 waren er nog 794. 2013 833 en ben groepen grotere gebouwen nog toekomst? expediteurs, zodat ik een ,,De ondernemers gaven ook aan het prettig 98 SCHULDEISERS SEMIAUTONOOM VAREN 3341 LV Hendrik Ido Ambacht De Duitse rederij Gefo, eigenaar van gen, meer voor onderhoud, Als er niets gebeurt, kunnen er het jaar beperkte urgentie behandeld enVliet. isaandacht door de om pas in te stappen als er een LNG-vraagstukken. Hij werkt nuna alsin regiozouden bewoners helemaal niets hebben ge- blijken. Er isgeld nog geen handtekening nieuwe ‘rol’ van Rotterdam, dat zich sinds boord van enkele schepen, zoals de Ecoin 2012 860 kinderen. Ter vergelijk: 2000 ,,Dat betwijfel ik’’, reageert Van ,,Met zo ketenbreed mogelijk beeld kreeg. Duidelijk tegezet, vinden proLEES MEER OP PAGINA 7 LEES MEEROP OPPAGINA PAGINA23 99 MEER LEES MEER OP PAGINA 11 9 LEES MEER OP PAGINA 25 bewuste tanker met 2000 ton benzeen De Smart veroorzaker moet, ondanks een voor capaciteitsvergroting sluizen enis. Ze hoeven bij ons geen lid te LEES 2030 op de en op het spoorinknelpunten betrokken onvoldoende geanticimanager bij AddVision. hoord. Duitse schip vervoerde 2000 ton dus men kan zich nog melden. Naast devan di18 september dedie maritieme hoofdstad tanker III van het bedrijf AMS van Ton Challenge de Rijnhazaten erHet nog 1475 schipperskinderen opmilinminder kinderen moeten we van de bedrijfsvoewerd dat er behoefte ispartijen aan een dergelijk inbleem worden. TelShipping :weg 078-6813127 Scheepvaartweg 9 ERFPACHT was heeft dat met succes joenenstrop, van dede toch slechts bruggen en financiële ondersteuning bij ontstaan op:1980 de routes van grote steden peerd opmag de interregionale effecten. Ook is benzeen, voer door stuw, dook drie meter uitgeefbare kavels zijn erhet ook andere Europa noemen. Doel daarvan is om vangeladen, der Molen en Igor Jansen. Dit schip is juist ook om de kleinere projecten ven in Rotterdam –rechtbank waarbij autonoom en rect ternaten. In waren dat de er zelfs 3411. ring telkens organiseren en gedaan. wellicht novatiecentrum voor deanders binnenvaart. In Het gaat Fax 078-6812025 3356 LL Papendrecht De rechtbank van Rotterdam besloot een negen ton betalen. De eigenaar van de benvergroening van de binnenvaart’. De verDuitsland en vice versa. Het betekent de opschaling van de betrokken organisanaar beneden maar brak gelukkig niet. Een kansen in het gebied.” de hele maritieme branche in Rotterdam ,,Nu is het zaak om deze groei mogelijk te LNG-elektrisch aangedreven. Samen met slim varen in de toekomst centraal stond – De gestage terugloop is grotendeels Binnenvaart te veruiteindelijk gaan inkrimpen tot gezinshuiCentre of Excellence staan schip waarbij collega’s oplossingen aandragen.” ZWIJNDRECHT Binnenvaart Email : info@koedood.nl beperkt schadefonds in tede stellen, waar de zeentanker Maria Valentine is maar voor +31 (0)78 641 68 68in voersclub wil één miljard extra van het dat deTbinnenvaartbranche elk geval hard ties niet integraal afgestemd. Het grotere milieuramp werd daarmee ligt zowel aan Oude Maas en en omgeving verder te versterken en uit tehet centrum precies gaat Nu maken, hierbij ligt de focus op havengerelaOmvaren in zomer: Uitbreiding NPRC inbezoekers de winkel: Veel VAN DIJK Advocaten: Titan gaat AMS ook LNG bunkeren vanaf verliep bijzonder succesvol. Meer dan 400 Dordrecht klaren uit de keuzevrijheid die vrouwen zen zoals die er al zijn in het land, waarbij envoorondernemer centraal. De vraagstukken die ontbreken Waar komen, is nog Meer gevaarlijke Diesel Particulate Filter SCR Katalysator Geluiddemper www.koedood.nl Duitse rederij Gefo 912.000 euro inniet moet een heel beperkt deel van de schade aannieuwe kabinet. nodig is en zeker de komende jaren daarvan van een totaalbeeld en onvoldoende coörkomen. isanno de schade groot doordat de de Dordtse Kil.één Binnenvaarten zeeschepen bouwen. Met gezicht voor de hele secteerde bedrijven. tijdniet van plannen maken Koorneef: ,,Veel isDe nog concreet, ikDPF ben het water. bezoekers lieten zich op uitnodiging van leven worden als projecten gezamenlijk aangeduidelijk. Zwijndrecht is al Boek wel een camJaaroverzicht met kinderen 2016 hebben. ,,Trouwde kleine groepjes kinderen in woningen met EWel info@breko.com Wilhelminakanaal door overname over Maritime Industry Zo handel je bij conflict stoff en over storten. sprakelijk, zogaan bepaalde rechtbank in varen zou moeten profiteren. dinatie op tactisch niveau bemoeilijkten Maas lang was gestremd. De eindrekening in ongeveer drie uur vanaf de Noordtor. Eén, slim ingericht toegangspunt voor gestart voor een Innovation Park bij de is voorbij, nu we dede uitvoering”, net begonnen, maar inin november kompakt. ikzegt wel pagne Rijkswaterstaat een dag lang informeren je dertig jaar geleden met een schipper dan alleen groepsleiding wonen.’’ www.breko.com 2017 maand gestremd van Brexcon 90 jaar binnenvaart beroep op verrekening Regeneratie binnenwater Rotterdam. Daarvan isvrouw ook landelijke politiek zich adequate bedraagt naar verwachting 20 miljoen zee en optelsom decrisiscommunicatie.’ terminals opover de vestiging Rotterdamse bedrijven. Voor vragen van en Uilenhaven, het oude Dalmeijer. ,,Er isde op dit moment 11 van de met eerste aanzet. Ikbinnenvaart. wilzeker vooral mensen Het centrum is een van projecten en Schokterrein van overeen in de Onder wist jeinnovaties als één ding zeker: eventuele met brander Er lopen nog altijd onderzoeken naar de bewust. D66 pleit inbezighouden eenom nieuw vormen Er loopt nuVERDER nog een onderzoek van de Onvoor herstel van het kunstwerk ente nog eens Maasvlakte Dordrecht. van hun bedrijf in dehet Rotterdamse regio, maar 170 hectare beschikbaar direct, met of en partijen die zich met innogeen doel op zich. Kern isnaar dat vakmanschap Schokbeton aan de Lindtsedijk. Vestiging daar, de sprekers waren onder anderen Thecla kinderen zouden uiteindelijk naar een interLEES OP PAGINA VERVOLG OP PAGINA 5 9 5 Diepgang LEES MEER OP PAGINA 7 www.tb-plus.nl • 078-684 1400  ramp zoals een evaluatie waarin Rijkswaterin de binnenvaart wordt. Dat gaat van kabinet voor steun van deuitbinnenvaart bij derzoeksraad voor Veiligheid (OVV).lijkt een logische keuze. 10 miljoen euro voor hetalgemeen bedrijfsleven. de haven is op (max.) 9.45 meter. ook alsgedeeld zij zoek zijn naar partners. zonder kade, in erfpacht te scheepswergeven.” Hij vaties binnen de binnenvaartbranche met LEES MEER OP PAGINA 21 23 17 Bodewes van de gelijknamige naat gaan’’, verwoordt directeur LEES MEER OP PAGINA 29 LEES MEER OP PAGINA 17 LEES MEER PAGINA 27 LEES MEER OPOP PAGINA 38-39

■ ■

■ ■

■ ■

CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) DIESEL PARTICULATE FILTERS

Hester Duursema weg bij BLN-Schuttevaer

VEELZIJDIG EN EN BETROUWBAAR BETROUWBAAR VEELZIJDIG PAGINA 5

MACHINE UITLIJNINGEN UITLIJNINGEN MACHINE VIBRATIE ANALYSES ANALYSES VIBRATIE ON-SITE MACHINEREN MACHINEREN ON-SITE CHOCKFAST®® EPOXY EPOXY PRODUCTEN PRODUCTEN CHOCKFAST MECLEV®® FUNDATIE FUNDATIE ELEMENTEN ELEMENTEN MECLEV

Nieuwe regelingen: focus op duurzaamheid

+31 (0) (0) 180 180 48 48 43 43 43 43 +31

PAGINA 7

www.emhabv.nl www.emhabv.nl

Werkzaamheden KOEDOOD sluis D Amerongen: I E S E L S E R V I C E B .V. 10 weken dicht

Frankepad 1 3341 LV Hendrik Ido Ambacht PAGINA 9 Tel : 078-6813127 Fax : 078-6812025

Oproep: Email : info@koedood.nl www.koedood.nl Komt u ook naar de reünie? www.tb-plus.nl • 078-684 1400 PAGINA 21

Uw verfleverancier in de binnenvaart ■

Schroefreparatie Schroefreparatie Scheepsschroeven Scheepsschroeven Schroefassen Schroefassen

OFFICIEEL

REINTJES Service OFFICIEEL CUMMINS DEALER REINTJES Snel, Betrouwbaar en Competent CUMMINS DEALER SERVICE MOTOREN

beste keuze SIGMA De voor uw schip! HERMOTORISERINGEN LEVERING MOTOREN

Service Motoren • Hermotoriseringen LEVERING ONDERDELEN Levering motoren • Levering onderdelen

Uw verfleverancier OFFICIEEL in de binnenvaart CUMMINS DEALER SERVICE MOTOREN

OFFICIEEL CUMMINS DEALER

HERMOTORISERINGEN LEVERING MOTOREN

Service Motoren • Hermotoriseringen LEVERING ONDERDELEN Levering motoren • Levering onderdelen

Promarin Service Promarin Service Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk 8 - 4781 AA Moerdijk Tel:Havenkant +31 168 416310 info@promarin.nl www.psmarine.nl Tel: +31 168 www.promarin.nl 416310 - info@promarin.nl psmarine@psmarine.nl www.tb-plus.nl • 078-684 1400 www.promarin.nl Tel. 078 - 693 10 10

TEL: 0166 - 603285 Tel. 078 - 693 10www.axces.com 10

078 - 616 55 99 Service boegschroeven info@dgstechniek.nl Levering boegschroefsystemen www.dgstechniek.nl

Levering REINTJESonderdelen Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com Leveringen en plaatsen van ballastpompen Tweede Merwede haven in DORDRECHT. Grevelingenweg 23, 3313 LB DORDRECHT. Tel 078-6165599, E-mail: info@dgstechniek.nl.

078 - 616 55 99 Service boegschroeven www.psmarine.nl info@degrootmarine.com Levering boegschroefsystemen psmarine@psmarine.nl www.degrootmarine.com Levering onderdelen Tel. 078 - 693 10 10 Leveringen en plaatsen van ballastpompen

Tweede Merwede haven in DORDRECHT. Grevelingenweg 23, 3313 LB DORDRECHT. Tel 078-6165599, E-mail: info@dgstechniek.nl.

Onderhoud, revisie, service en reparatie van de meest voorkomende diesel motoren. Gespecialiseerd in Cummins en Detroit Diesel. Levering van nieuwe en gebruikte motoren

Fuutweg 2 -4791 PB KLUNDERT Havennr. 460A - Moerdijk  +31 (0)78-612 29 52  +31 (0)6-25 02 7173

www.simase.nl

www.tb-plus.nl • 078-684 1400

Urea

DPF Dies


Vacatures

Uw vacature plaatsen? info@destromingmedia.nl

Recruitment & Ship Solutions Noordeinde 115, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht

Duraship B.V. is gespecialiseerd in het vervoer over water. Dankzij onze wereldwijde kennis en expertise zijn wij een betrouwbare partner in het transport over water. Onze vloot telt momenteel 10 schepen, schepen, zowel zowel droge droge lading lading schepen, schepen, 12 containerschepen als tankers. Naast onze eigen schepen voeren wij ook het management over diverse andere binnenvaartschepen.

Kapiteins • • • •

Rijnpatent Radarpatent ADN basis Dienstboekje

Schippers • • • • • •

Rijnpatent Radarpatent Groot vaarbewijs Dienstboekje Marifooncertificaat

Matrozen

RS staat voor Recruitment & Ship Solutions, wij bieden onze klanten een totaaloplossing: van het plaatsen van gespecialiseerd nautisch personeel tot scheeps- en crew management. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

• Dienstboekje • Marifooncertificaat •

Wij bieden

Leuke functies in diverse enthousiaste teams. Samenwerking, resultaat gerichtheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en vakkundigheid staan hoog in ons vaandel.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde medewerkers! Geïnteresseerd Geïnteresseerd? Mail naar kantoor@duraship.nl Maildan naar kantoor@duraship.net Bel naar 010 - 29 40 800 Of naar kantoor@duraship.nl of mail kijk op www.duraship.net

Leerling? Wij zijn een erkend leerbedrijf. Vraag naar de opleidingsmogelijkheden.

Volg ons op facebook voor alle vacatures

Wij zijn op zoek naar:

kapiteins • stuurmannen (leerling) matrozen Voor diverse schepen te weten:

duwvaart • tankvaart • vrachtvaart Neem voor meer informatie contact met ons op:

 Lindtsedijk 88 e • 3336 LE Zwijndrecht Nederland info@rsgroupbv.nl +31 (0)85 303 1530

www.duraship.net www.duraship.nl

Ben jij op zoek naar een: kapitein, stuurman of matroos

06 47 11 11 01

www.aflosser-binnenvaart.nl

SCHIPPER / AFLOSSCHIPPER MATROOS / STUURMAN Trafuco nv is een dynamisch familiebedrijf, gevestigd in Schelle en de haven van Antwerpen dat gespecialiseerd is in tank-, container- en huiftransport, en de bunkering van zeeschepen. Via haar bunkermaatschappij Beltra-B bevoorraadt Trafuco zeeschepen met smeerolie. Hiervoor hebben wij vijf eigen binnenschepen in beheer. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.trafuco.eu.

Om deze schepen te bemannen zijn we op zoek naar een schipper, aflosschipper, matroos en stuurman (dagvaart, variabel uurrooster).

Maaskade Bevrachters B.V Gespecialiseerd in het transport van ongevaarlijke vloeibare produkten met binnenvaartschepen in Europa:

Voor enkele schepen binnen onze vloot zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde

kapiteins Vaargebied ARA, Rijn, Duitse kanalen en Eemsgebied

Maaskade Bevrachters heeft de beschikking over meer dan 50 tankschepen met een capaciteit van 500 tot 3500 ton

Voor sollicitatie kunt u contact opnemen met E. Swets E-mail: edwin@maaskade.nl Tel.: 06 53 431 363

Heb je interesse? Stuur dan je cv naar nathalie.goevaerts@trafuco.be. Voor meer informatie kan je ook steeds bellen naar Nathalie Goevaerts op het nummer: 03/880.72.79 Trafuco nv, Brandekensweg 17, 2627 Schelle


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB

OF KIJK OP

facebook

Wat is je grootste blunder tijdens je werk? Een studentenvereniging bij aanvang heel aardig vinden en aan boord laten. Ik had beter moeten weten en minder goed van vertrouwen moeten zijn. Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker maken? Als ik je kan helpen, zeker als het levensreddend is.

comments

Wie uit de branche inspireert je? Ini Golbach. Zij is zetschipper op verschillende schepen. Een vrolijke fijne persoonlijkheid. Goed met gasten, en een vakvrouw zonder sterallures.

IN GESPREK MET.... GABY KOOMEN (50)

Met welke BN’er zou je graag een week op vakantie gaan? Wim Hof, ook wel The Iceman.

Schipper/eigenaar zeilend passagiersschip Nieuwe-Maen

Als je kon teruggaan in de tijd, wat zou je werktechnisch dan anders doen? Eerder vaktechnische ambachten leren voor onderhoud aan en van een traditioneel schip.

Wat was je eerste baantje? Medewerker inkoop groente en fruit voor winkels en export op een veiling. Wat zou je doen als je dit werk niet deed? Misschien nog steeds iets met varend en zwemmend redden. Voordat ik ging varen heb ik daar les in gegeven, op het strand van Zandvoort. Wiens baan zou je absoluut niet willen? Verkoper in een callcenter: iets opdringen en verkopen aan mensen die dat eigenlijk niet willen. Wiens baan zou je voor één dag willen uitvoeren? Sluis- of brugwachter. Om beter begrip te krijgen waarom er soms zulke ‘horken’ op deze functie zitten. Wat doe je als je niet aan het werk bent? Ik ben dol op back-to-basic-dingen in de vrije natuur. Zwemmen in natuurwater. Wandelen. Kamperen. Maar ook sociale contacten onderhouden, want als ik vaar dan heb ik minder tijd voor mijn familie en vrienden.

Welke vraag zou je stellen aan een alwetend iemand? Is er leven na de dood? Wat gaat goed in de binnenvaart? Ik ben ervan overtuigd dat de binnenvaart meer rekening houd met het milieu, vanuit zichzelf zonder oplegging, dan andere bedrijven op de wal. Wat moet beter in de binnenvaartsector? Meer bekendheid. Zeker de zeilende passagiersvaart op historische schepen. Milieuzuinige energie tijdens het zeilen. De schoonheid en de nabijheid van de natuur. Eigenlijk is het met niets te vergelijken. Men komt werkelijk tot rust. Wie mag volgende maand in deze rubriek? Roelof Fransbergen. www.nieuwe-maen.nl

EBR, voor kwaliteit service én veiligheid.

FEBRUARI 2018 | PAGINA 3

Weten wanneer je stopt

Het aangekondigde vertrek van Hester Duursema bij BLN-Koninklijke Schuttevaer is natuurlijk geen verrassing, het was slechts nog de vraag wanneer. Zij begrijpt dat je na verloop van tijd plaats moet maken voor nieuwe inzichten en andere ideeën zodat de organisatie verder komt, het stokje overdragen zoals ze het zelf noemt. Met trots kan ze terugkijken op hoe ze samen met het secretariaat en bestuur deze brancheorganisatie heeft gepositioneerd en ik heb er alle vertrouwen in dat een zeer capabele, professionele directeur haar zal opvolgen.

Mede door BLN-KSV lijkt de nationale lobby steeds effectiever nu de binnenvaart steeds prominenter in de media verschijnt met als hoogtepunt in dit prille jaar minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) die de binnenvaart als het alternatief voor de fileproblemen in de Randstad benoemt in het programma WNL op zondag. Gecombineerd met de recente cijfers van het CBS waaruit blijkt dat de sector het afgelopen decennium bijna 5 procent is gegroeid, lijken de perspectieven gunstig. Maar is de sector wel klaar voor de toekomst? Ik vraag me dat af, ook al lees ik ook nobele artikelen waarin wordt gesteld dat de binnenvaart alleen een beetje liefde nodig heeft. Ik ben van mening dat de binnenvaart veel meer nodig heeft, zaken zoals visie, professionaliteit en veel meer en snellere innovaties om toekomstbestendig te zijn. Het gemiddelde nieuwe schip wat nu in de vaart komt, is qua uitrusting vrijwel identiek als die van tien jaar geleden, los van wat duurzame pogingen. Waarom is na al die jaren eigenlijk nog niet duidelijk hoe de binnenvaart het effectiefst kan verduurzamen? Maar goed, dat terzijde. De meeste initiatieven tot vernieuwing en ontwikkeling komen vanuit partijen rondom de sector wat een zorgwekkend gegeven is. Alleen bij die Tesla-achtige visual die we nu veel voorbij zien komen zet ik nog wel wat vraagtekens, een hippe tekening maakt nog geen geloofwaardig

concept, maar ik waardeer zulke pogingen wél. Laten we als sector nu zelf meer van die concepten lanceren want de uiteindelijke knowhow ligt bij diegenen die daadwerkelijk varen of gevaren hebben. Zelf zet ik in op semi-autonoom varende schepen, dat is geen geheim meer. Iemand moet het doen aangezien auto’s, vrachtauto’s, vliegtuigen en treinen het simpelweg al kunnen en ik hou maar liever zelf de regie. Nu ik het zo op een rij zet, realiseer ik me dat ook ik moet weten wanneer ik moet stoppen, in dit geval met het schrijven van columns. De wijsneus uithangen is één ding maar op een gegeven moment moet je aan de bak. Niet schrijven maar

Laten we als sector zelf concepten lanceren, want de knowhow ligt bij diegenen die varen 

poetsen. Ik vergelijk mezelf niet met een directeur van een brancheorganisatie, maar de timing is nou eenmaal toevallig dus waarom niet de parallel trekken? Het gaat u allemaal goed, ik hoop in de afgelopen vijf jaar een bijdrage geleverd te hebben aan de visie binnen de sector en realiseer me dat lang niet iedereen het met me eens is geweest. Het zij zo, dan moet je maar geen columns schrijven. Noot van de redactie: Remco, heel hartelijk dank voor je 59 scherpe en blikverruimende columns! Het ga je goed.

LAATSTE COLUMN | REMCO PIKAART

UW LEVERANCIER VOOR:

O.A. FLENZEN, FITTINGEN, LASBOCHTEN, BUIZEN EN AFSLUITERS

Levering sp ro gramma Con struc ti on s: • Stu u rh u izen • Stu u rhu is-h efin stallaties • Au tok ranen • Dek lu iken • Lu ikenk ran en • Alu miniu m roefdeu ren • Ver bouw / modern iserin g van sch epen • O nderhou d en reparatie • Alle vo o rko men de reparaties boven de waterlijn

Uit voorraad le verbaar: • Ankers • Ankerlieren • Ko ppellieren

MARINE CONSTRUCTIONS

• Verh aallieren • Verhaalko ppen • Ketting en

w w w. e b r - b v. n l

Biesboschweg 5 4926 SJ Lage Zwaluwe P.O. box 144 4940 AC Raamsdonksveer Tel: 00 31(0)168 - 48 45 55 Fax: 00 31 (0)168 - 48 42 24 e-mail: info@ebr-bv.nl

Van Utrechtweg 29 2921 LN Krimpen aan den IJssel Tel : 0180-551460 | Fax: 0180-518711 Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl

Hilto bv is lid van :


Vacatures

Uw vacature plaatsen? info@destromingmedia.nl

We challenge you to broaden your horizons and meet us! Aqua Barging Holland is een jong en dynamisch bevrachtingskantoor te Zwijndrecht en concentreert zich op allerlei transporten op alle Europese binnenwateren. Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een:

Bevrachter / Planner

WindeX Engineering B.V. is de HVAC specialist in de scheepvaart en off-shore. Ook levert Windex Engineering al meer dan 15 jaar complete systemen voor woningen, winkels en gebouwen.

Functieomschrijving: • Je hebt veelvuldig telefonisch contact met schippers / laad en losplaatsen en klanten. • Bevrachten en plannen van binnenvaartschepen.

Voor ons team zijn wij op zoek naar een gedreven, gemotiveerde en betrokken

PROJECTLEIDER/TECHNICUS HVAC die zelfstandig de volgende taken kan uitvoeren:

• Opstellen van ladingsdocumenten. • Diverse administratieve werkzaamheden.

Functie eisen: • Je hebt affiniteit met logistiek in de binnenvaart. • Je bent bekend met regelgeving, behorende bij de logistieke dienstverlening. • Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. • Je bent klantvriendelijk en hebt commerciële en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden jou: • Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. • Een afwisselende functie met ruimte voor eigen initiatieven. • Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf.

WERKZAAMHEDEN • Calculeren, voorbereiden/ontwerpen en begeleiden van de meest uitlopende werktuigbouwkundige installaties in zowel de scheepvaart als de utiliteit. • Begeleiden van de uitvoering van het project zowel technisch als financieel (incidenteel in het buitenland) FUNCTIE-EISEN • Je bent minimaal in het bezit van een MTS diploma installatietechniek of werktuigbouwkunde. • Je hebt ervaring met autocad (MEP) • Je hebt ervaring met het maken van installatietechnische berekeningen, schema’s en tekeningen • Kennis van normen en voorschriften. • Kennis van materialen, werkinstructies en planningen. • Commercieel inzicht en goede communicatieve vaardigheden. • Besluitvaardig en zelfstandig kunnen functioneren. WIJ BIEDEN • Een marktconform salaris. • Mogelijkheden om je binnen het bedrijf verder te ontwikkelen. • Een informele werksfeer. • Veel vrijheid en verantwoordelijkheid.

Ben jij stressbestendig, en hou je van een uitdaging stuur dan jouw CV op ter attentie van René de Goeij naar: rene@aquabarging.nl of bel naar 078-3040111 Aqua Barging Holland B.V. Scheepmakerij 152 - 3331 MA Zwijndrecht – www.aquabarging.nl

MEER INFORMATIE Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de afdeling personeelszaken Mevr. F Bekkers. Tel.: 0184 - 611322 of mail naar fb@windex.net

www.WindeX.net

UITBREIDING VAN ONS TEAM

Boot zoekt schipper... Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker als

Schipper/verkoper

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker als

Op de Arno of de Duo

Schipper / verkoper

Op de Arno of de Duo Bunkerstation Papendrecht is al meer dan veertig jaar Wij bieden een vertrouwd adres voor Papendrecht de binnenscheepvaart. Bunkerstation is al meerMet dan Wij bieden een klein team vanjaar enthousiaste medewerkers voorzien vijftig een vertrouwd adres voor de Als schipper/verkoper op de Arno of de Duo (140 Als schipper/verkoper Arnokoers. of de Duo (140 ton) vaar je jeop en binnenscheepvaart. Met een klein team en van wij de schippers van brandstof, smeermiddelen ton) vaar jeopjede eigen Je zoekt je klanten enthousiaste medewerkers voorzien eigen koers. Je zoekt klanten op en je levert watplezierig ze nodig andere artikelen en materialen. je levert zejewat ze nodig hebben. Jeze kunt wij de schippers vanDaar brandstof, hebben. Je met kunt mensen plezierig met mensen je hebt eengevoel beetje Onze thuisbasis is Papendrecht. ligt onssmeermiddelen 60 meter omgaan enomgaan je hebteneen beetje en andere artikelen en materialen. voor handel. Je bent verantwoordelijk de en gevoel voor handel. Je bent verantwoordelijk voor devoor veiligheid lange bunkerstation/winkelschip met ons kantoor. Wij Onze thuisbasisinisde Papendrecht. Daarenligt veiligheid het onderhoud je uitmaakt schip envan hoewel van jeenschip en hoewel jevan deel een hebben twee bunkerboten vaart, de Arno deons het onderhoud 60 doorkruisen meter lange we bunkerstation/winkelschip je deel uitmaakt een team en veel we overlegt overlegt met devan thuisbasis, vertrouwen er op dat Duo. Hiermee zeven dagen in de week met team en veel Wij hebben twee bunkerboten de thuisbasis, vertrouwen er op je weet je weet watmet je doet. Je krijgt daarom een grotewe mate vandat vrijheid en de rivieren ons in dekantoor. drechtstedenregio om onze klanten in de vaart, de Arno en de Duo. Hiermee wat je Je krijgt grote mateook vanbij zelfstandigheid. Wedoet. zijn een klein daarom team en een je hebt daarom op te zoeken. Klantgericht denken, een servicegerichte we zeven dagen in de week de vrijheid zelfstandigheid. We zijniseen klein toerbeurt avondenen weekenddienst. Je basissalaris volgens deteam CAO opstelling endoorkruisen zelfstandigheid zijn sleutelbegrippen voor rivieren in de drechtstedenregio om onze en je hebt daarom ook bij toerbeurt avondvoor de brandstoffenhandelaren en als je overwerkt, wordt en dat dus al onze mensen. klanten op te zoeken. Klantgericht denken, een weekenddienst. ook goed betaald.

servicegerichte opstelling en zelfstandigheid zijn sleutelbegrippen voor al onze mensen.

En jij? En jij? Je woont in de buurt van Papendrecht. Je bent in het bezit van een woont in de buurt van Papendrecht. Je bent Vaarbewijs,Je Marifooncertificaat en ADN. Radarpatent is een pre. in het bezit van een Vaarbewijs, Marifooncertificaat, Als je een diploma nog niet hebt, moet je daar voor willen studeren. ADN en Radarpatent. Wij investeren graag in Wij investeren graag in de kwaliteit van onze mensen en vergoeden

de kwaliteit van onze mensen en vergoeden de cursuskosten, zodat het jou alleen maar wat tijd

kost. Een paar jaar ervaring als schipper en een beetje talenkennis zijn meegenomen, maar ook als je net van de opleiding af komt, ben je welkom. Als je maar enthousiast bent, wilt leren en een klantgerichte instelling hebt. Dat willen we bij je zien.

de cursuskosten, zodat het jou alleen maar wat tijd kost. Een paar jaar ervaring als schipper en een beetje talenkennis zijn meegenomen, Meer weten of solliciteren? maar ook als je net van de opleiding af komt, ben je welkom. Als je maar bent, over wilt leren en een klantgerichte instelling hebt. Hebenthousiast je nog vragen de baan? Dat willen we bij je zien. Of wil je solliciteren? Bel met ons kantoor

(078 – 641 11 11) en vraag naar de heer J.A. van

Meer weten of hen solliciteren? der Hoff. Je kunt ook een brief of een e-mail

(administratie@bunkerstationpapendrecht.nl) Heb je nog vragen over de baan? Of wil je solliciteren? sturen, waarin je (078 wat –meer vertelt ervaring, Bel met ons kantoor 641 11 11) enover vraagjenaar de je papieren en waar we je kunnen bereiken. heer J.A. van der Hoff. Je kunt hen ook een brief of een e-mail (administratie@bunkerstationpapendrecht.nl) sturen, waarin je wat Op internet, www.bunkerstationpapendrecht.nl, meer vertelt over je ervaring, je papieren en waar we je kunnen kun je meer informatie over ons bedrijf vinden. bereiken. Op internet, www.bunkerstationpapendrecht.nl, kun je meer Bezoekadres: informatie over ons bedrijf vinden. Merwedesingel 48, 3353 GN Papendrecht Postadres: Postbus 54, 3350 AB Papendrecht

Bezoekadres: Merwedesingel 48, 3353 GN Papendrecht Postadres: Postbus 54, 3350 AB Papendrecht

BUNKERSTATION PAPENDRECHT B.V.


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB

OF KIJK OP

facebook

FEBRUARI 2018 | PAGINA 5

Directeur BLN-Schuttevaer stapt op

Hester Duursema laat ‘geoliede machine’ achter Hester Duursema stopt als algemeen directeur van de binnenvaartbranche Koninklijke BLN-Schuttevaer. Duursema vindt het na zeven jaar tijd voor iets anders.

Sinds 2011 is Hester Duursema nauw betrokken bij de binnenvaart. Eerst als extern adviseur in het transitietraject naar de oprichting van BLN, waarbij de oudste brancheorganisatie CBRB een zelfstandige koers bleef varen, en vervolgens in de rol van algemeen directeur. In 2015 werd ze ook benoemd tot nieuwe secretaris-generaal van de Europese Schippers Organisatie (ESO), een van de twee koepelorganisaties voor de binnenvaart in Europa. Zij volgde toen Henk van der Velde (68) op, die de functie bekleedde sinds zijn pensionering als secretaris van de BLN-lidorganisatie CBOB. Het ligt in de lijn der verwachting dat zij ook

de ESO gaat verlaten. Het bestuur moet daar volgens voorzitter Kortenhorst nog over vergaderen.

Schouders eronder

,,Ik ben erg verknocht geraakt aan de sector en ik zie nog heel veel mooie kansen. Tegelijkertijd realiseer ik me dat bij elke fase van een organisatie een bepaalde persoon aan het roer zou moeten. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen’’, aldus Duursema. ,,Ik heb samen mogen werken met een gepassioneerd bestuur en zeer deskundige collegae. Ik heb de sector ervaren als een zeer betrokken bedrijfstak vol met mensen die trots zijn op hun vak en die bereid zijn om de schouders eronder te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger met de huidige organisatie een volgende stap zal zetten in de verdere ontwikkeling van onze vereniging en de sector.” Het bestuur zegt trots te zijn dat de vereniging zo lang heeft kunnen samenwerken met Duursema. Voorzitter Kortenhorst heeft begrip voor het vertrek maar vindt het ook jammer: ,,Ge-

weldig zoals zij deze organisatie mede heeft opgebouwd en nationaal én internationaal de vereniging heeft gepositioneerd. We wisten wel dat ze hier niet tot haar pensioen zou blijven, maar het vertrek komt toch nog onverwacht. Ze laat aan de Kade 320 in Zwijndrecht een geoliede machine achter.”

Lobby

Samen met Kortenhorst heeft Duursema veel lobbywerk verricht in de (internationale) poli-

tiek om binnenvaart als schone vervoerssector op de kaart te zetten. Kortenhorst: ,,De politiek weet dat we als duurzame vervoersmodaliteit ertoe doen en dat we by far de schoonste zijn waar het uitstoot van Co2 betreft.” Hester Duursema zal nog tot medio april bij BLN actief zijn. Wat ze hierna gaat doen, is nog niet bekend. Hester Duursema hier bij een ‘ijskoude’ opening van het nieuwe BLN-kantoor in Zwijndrecht. Foto El. Lengkeek

Slimme ligplaatsen Calandkanaal klaar voor gebruik In het Calandkanaal zijn alle twaalf nieuwe ‘slimme’ ligplaatsen voor de binnenvaart nu in gebruik genomen. De plekken beschikken over een composieten loopbrug waardoor ze met een afstand van 64 meter verder van de kade liggen. Hierdoor veroorzaken de boegschroeven minder schade aan het talud. Op de kade staan digitale scheepvaartverkeer informatiepanelen (DSIP). De afmeerpalen van de ligpalen hebben ook

een betere bescherming gekregen en afvalcontainers zijn voorzien van sensoren, zodat je op afstand kunt zien of de bak vol is. Enkele slimme ligplaatsen hebben ook sensoren die moeten uitwijzen wat de aanmeersnelheid van binnenvaartschepen is. Daar is nog nooit onderzoek naar gedaan. De opgedane kennis kan dan gebruikt worden bij het aanleggen van nieuwe ligplaatsen.

CONTEMPORARY VIEW ON SHIPPING

GROUP

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing Scheepsnaam Prijs Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Motor

Aletta Tankschip 67.00 x 7.23 x 2.96 892 1959 Cummins KTA 19 M3, 640 Pk, Bj. 1998 : N.O.T.K.

: : : : : :

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing Prijs

Alida Motorvrachtschip 61.09 x 6.60 x 2.39 630 1961 Caterpillar C18, 609 Pk, Bj. 2012 :: Gitana € 265.000

: : : : : :

: : : : :

Prijs Lengt:

85.96 Scheepsnaam Scheepstype 73.00 Afmetingen 72.72 Tonnage 110.00 Bouwjaar 62.95 Voortstuwing 15.55

Prijs 73.00

105.00

Motorvrachtschip 104.85 x 10.52 x 3.19 2435 2003 Mitsubishi S 16 R-MPTA, Afgesteld op 1520 Pk/1600 omw.

Prijs

Batouwe Motorvrachtschip 70.00 x 8.22 x 2.72 1069 1961 2 x GM Detroit Diesel 12v71, 360 Pk, Bj. 1994/1987, rev. 2017 : € 395.000

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

: : : : : :

Prijs

: € 550.000

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

: : : : : :

Prijs

Deseado Motorvrachtschip 85.98 x 9.48 x 3.54 1977 1970 2 x Caterpillar 3412, Bj. 2000/2005 : € 980.000

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

: : : : : :

Scheepsnaam Scheepstype Afmetingen Tonnage Bouwjaar Voortstuwing

: : : : : :

Vraagprijs:

Filagram9.85 Motorvrachtschip 8.20 67.00 x 7.10 8.20x 2.30 714 11.45 1959 6.60 Mercedes CCR II, 704 Pk, Bj. 200711.22 7.38 : € 115.000

: : : : : :

9.50

 Dringend gezocht: schepen tot 1500t

1966 1962 1962 2000 1963 1971 1957 1957

Scheepsnaam1762: Scheepstype 1022: Afmetingen 1080: Tonnage 2704: Bouwjaar : 691 Voortstuwing : 0 940: 1780

Prijs

NO.T.K. € 2.700.000 Insula € 800.000 Motorvrachtschip € 350.000 135.00 x€11.45375.000 x 3.58 3864 N.O.T.K. 1973/2002 € 145.000 2 x SKL, 1080 Pk, Bj. 1973 € 1.300.000 € 195.000 € 1.985.000 € 950.000

La Providence Beunschip 73.00 x 7.60 x 2.91 1007 1965 Caterpillar 3412, Bj. 2007

Prijs

Vigila Motorvrachtschip 66.98 x 7.20 x 2.51 791 1962 Caterpillar 3412, Bj. 1995, totale rev. 2008 : € 280.000



WWW.CONCORDIAGROUP.NL

Biesboschhaven Noord 7 | 4251 NL Werkendam | t +31 183 60 03 91 | e info@concordiagroup.nl | www.concordiagroup.nl


Vacatures

Uw vacature plaatsen? info@destromingmedia.nl

Subsidieadviseur maritieme sector Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar ervaren subsidie­ adviseurs. Jouw kennis, ervaring en karakter vormen mede de basis voor de verdere ontwikkeling van ons succesvolle bedrijf richting 2020. Op dit moment ben je werkzaam in een organisatie waarin technologie, innovatie of subsidies centraal staan. IMC biedt jou alle ruimte om je verder te ontwikkelen tot subsidiespecialist. Op termijn zien we je graag doorgroeien tot partner.

Meer informatie: www.imcosa.nl of Roland van de Graaf r.vd.graaf@imcosa.nl

GEVRAAGD: SCHIPPER OP MOTORKRAANSCHIP

Saroti Shipping Wegens uitbreiding van de vloot is Saroti Shipping op zoek naar:

SCHIPPERS(ECHT)PAAR / STARTENDE ONDERNEMERS Voor een modern uitgerust 110x11,45x3,65m vrachtschip. PAPIEREN: ➢ Rijnpatent tot Mannheim ➢ ➢ ADN ➢ ➢ Marifoon ➢ ➢ Radarpatent ➢➢ Rijbewijs

Het betreft baggerwerk met een PLM 50 in de regio Rotterdam. Daarnaast is kennis kranen een pré. Dagvaart. Voor inlichtingen: Hans van Vliet 06 - 516 064 55

A.J. VAN VLIET & ZN Kaptein voor op een bilgeboot IJssellaan 10, 2935 CW Ouderkerk a.d. IJssel Telefoon 0180 - 684984 • Mobiel 06 - 50883185 • b.g.g. 06-51606455 Mail info@vanvlietenzn.nl • Internet www.vanvlietenzn.nl

WERKTIJDEN 08:00 -1 7:00 UUR. 24/7 BESCHIKBAAR WANNEER NODIG

GEZOCHT:

KAPITEIN VOOR OP EEN BILGEBOOT

 In bezit van ADN certificaat en groot vaarbewijs  In bezit van Radarpatent  Werktijden van 08.00 - 17.00 uur  24/7 inzetbaar indien nodig

Voor verdere informatie kunt u contact op nemen met: Tel: 0031 6 51 41 62 11 Mail: lsij@sarotishipping.nl GRAAG EEN SCHRIFTELIJKE REACTIE NAAR INFO@MILIEUBOTEN.NL OF BEL 078 - 635 29 34


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB

OF KIJK OP

facebook

FEBRUARI 2018 | PAGINA 7

Schonere schepen, kennispodia, innovatiecentra en regelingen:

Minister Cora van Nieuwenhuizen is een meldpunt voor innovaties gestart. Hier praat ze met innovatie binnenvaartondernemers. Foto: E.Lengkeek

Duurzaam is hét credo dit jaar Er komt de komende jaren een berg aan duurzame initiatieven af op de binnenvaartsector, waarbij de race om het bieden van platforms, kennispodia en regelingen dit jaar stevig is begonnen. Intussen wordt ook het ene na het andere duurzame schip in stelling gebracht. Ellen Lengkeek

Op het Wilhelminakanaal gaan dit jaar twee grote elektrische aangedreven containerschepen varen van het bedrijf Port-Liner, dat hiervoor 7 miljoen euro subsidie uit Europa ontvangt. De logistieke dienstverlener GVT uit Tilburg huurt de schepen en zal deze als eerste testen. Het eerste schip moet in augustus gaan varen. Daarna komen er volgens plan nog eens tien bij; in totaal zes grote en vijf kleinere. De twee emissieloze schepen die GVT gaat charteren, zijn 110 meter lang en 11,4 meter breed. Aan boord komen vier in containers ‘verpakte’ accu’s, waarmee 34 uur kan worden varen. De accu’s kunnen aan de wal in vier uur weer worden opgeladen, maar het is ook mogelijk de

containers geheel te wisselen. Deze schepen kunnen 270 containers, in rijen van vijf hoog, in een keer meenemen. Port-Liner laat de elektrisch aangedreven schepen bouwen bij Asto Shipyard in Raamsdonksveer en Gelria in Nijmegen. Het scheepelektrobedrijf Werkina uit Werkendam heeft de elektrische aandrijving ontwikkeld.

Smart

Scheepseigenaren die smart willen gaan bouwen, kunnen steeds meer rekenen op (financiële) steun en kennis. Rijkswaterstaat organiseert dit jaar in Dordrecht een tweede Smart Shipping-bijeenkomst waar tal van vindingen in de binnenvaart en autonoom varen centraal staan, en heeft een meldpunt gerealiseerd. Minister Cora van Nieuwenhuizen opende het meldpunt tijdens het onlangs gehouden Jaardiner van ondernemersvereniging Deltalinqs in Rotterdam. Bij het meldpunt (loket. smartshipping@rws.nl) kunnen experimenten voor de binnenvaart worden aangemeld.

verstrekt bijdragen aan nieuwe projecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO2, CH4) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart. Aanvragen kunnen tot en met 28 februari 2018 worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

Hybride

Ook het Havenbedrijf Rotterdam zelf innoveert en heeft onlangs een nieuw hybride patrouillevaartuig in de vaart genomen gebouwd door de Kooiman Group in Zwijndrecht. Het gaat om de RPA 8, een schip van 25 meter lengte dat zowel op diesel als diesel-elektrisch kan varen. Het schip veroorzaakt minder golfslag en is zuiniger dan de andere schepen van het Havenbedrijf. ,,De ingebruikname past in het beleid om duurzaam varen te stimuleren en als Ha-

Steunverzoek Het ontwerp voor de elektrische binnenvaartschepen die gaan varen voor GVT is van Frank Laupman van het Gelderse bedrijf Omega Architects, dat bekend staat om zijn luxueuze jachten.

Ook het EICB ‘innoveert’ dit jaar verder met de branche. Binnenvaartpartijen kunnen op dit moment een financieel steunverzoek indienen bij de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam. Deze regeling

venbedrijf een voorbeeldfunctie te vervullen”, aldus havenmeester René de Vries. Dankzij de hybride voortstuwingsinstallatie kan gepatrouilleerd worden op lage snelheden en wordt het aantal draaiuren op laag belaste dieselmotoren gereduceerd. Een speciaal vleugelprofiel van het schip onderwater zorgt voor minder golven. Dat is beter voor de kademuren, andere schepen en ook voor het brandstofverbruik. De romp is van aluminium, drie keer zo licht als staal en daardoor verbruikt het vaartuig ook minder brandstof. ,,Met al zijn snufjes bespaart de RPA 8 net zoveel energie als 65 huishoudens in één jaar verbruiken. Hierdoor stoot het schip ook minder CO2 uit; een hoeveelheid waarvoor omgerekend elk jaar 8.000 bomen zouden moeten worden aangeplant”, aldus René de Vries. Ook andere schepen van het Havenbedrijf worden aangepast om schoner te varen.

gallemakelaars.nl

MS. HENJA

MS. FORMENTERA

MTS. WERVELWIND

MS. MARISDY

Bouwjaar:

1960

Bouwjaar:

1999

Bouwjaar:

1988 / 2003

Bouwjaar:

1988

Bouwwerf:

Meijntes te Antwepen

Bouwwerf:

Daewoo Mangalia, Roemenië

Bouwwerf:

Peters te Kampen

Bouwwerf:

Stcznia Remontova

67 x 7.26 x 2.62

Afmetingen:

135 x 11.45 x 3.73/3.48 m

Afmetingen:

86 x 10.50 x 3.21 m

Afmetingen:

110 x 9.50 x 3.17 m

Tonnage:

870 ton

Tonnage:

3839 ton

Tonnage:

1690 ton

4315 m³

Inhoud:

1798 m³

2191 ton

1300 m³

Inhoud:

Tonnage:

Inhoud:

DAF - 186 pk

1 x Caterpillar - 589 pk - S.R.

Kopschroef:

Caterpillar - 390 pk

3000 m³

Kopschroef:

Kopschroef:

Inhoud:

1 x MTU - 687 pk - 4.K.

Hoofdmotor:

Caterpillar - 1380 pk

Kopschroef:

Cummins - 320 pk

2x Caterpillar - 1014 pk

Bijzonderheden: In 2003 compleet over-

Hoofdmotor:

Caterpillar - 1521 pk

(rev. 2006)

nieuw opgebouwd en afgebouwd. 5 tanks RVS

Afmetingen:

Hoofdmotor: Caterpillar - 605 pk

Hoofdmotor:

Bijzonderheden: Duwcertificaat

Sinds 1923 is Galle makelaars in schepen het vertrouwde adres voor de aan- en verkoop van binnenvaart schepen. De bovenstaande schepen zijn een kleine greep uit ons verkoopbestand : Ms. Henja, Ms. Formentera, Mts. Wervelwind & Ms. Marisdy. Voor vragen of een afspraak kunt u ons bellen of e-mailen. T +31 (0)183 50 70 40

|

E info@gallemakelaars.nl

|

Biesboschhaven Noord 12

|

4251 NL Werkendam


Vacatures

Uw vacature plaatsen? info@destromingmedia.nl

Wechseln Sie den Kurs Ihrer Karriere

De beste stuurlui staan niet aan wal

RsR Nemo Ltd. ist der Anbieter von nautische Management für FlusskreuzRsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart

fahrtunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt führt RsR Nemo Ltd. mehr als 26

riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 26 rivier-

Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 220 Mitarbeitern

cruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 220 één van de

eine der größten Managementgesellschaften für die Flusskreuzfahrt. Wir suchen:

grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart. Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

1e en 2e Kapitein • • • • • • •

i.b.v. Rijnpatent min. tot Mannheim Donaupatent is een pré Ervaring in de passagiersvaart Kennis van de Duitse en/of Engelse taal Representatief uiterlijk Goede vrijetijdsregeling en salariëring Zwitsers contract

Steuermann • • • •

i.b.v. Rhein- und/oder Donaupatent ist ein Vorteil Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache Repräsentatives Erscheinungsbild Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Matrose • • • •

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualifikation Matrose Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache Repräsentatives Erscheinungsbild Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Matrose/Motorwart • • • •

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualifikation Matrose und Motorwart Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache Repräsentatives Erscheinungsbild Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies, dan kunt u uw sollicitatie richten aan:

Sind Sie die richtige Person für eine der oben genannten Positionen dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:

RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center Block A, Floor 7, Office 708 | 3025 Limassol, Cyprus | pz@rsrnemo.com Voor meer informatie: +31 621839314 Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center Block A, Floor 7, Office 708 | 3025 Limassol, Cyprus | pz@rsrnemo.com Für weitere Informationen: +31 621839314 Keine Akquisition über diese Anzeige durch Personalvermittlungen erwünscht!

Nautical Expertise for Maritime Operations

Nautical Expertise for Maritime Operations WWW.RSRNEMO.COM

WWW.RSRNEMO.COM

VACATURE

NAUTIC SERVICES & CONSULTANCY B.V. ERKEND LEERBEDRIJF T/M MBO NIVEAU 4 (KAPITEIN-ONDERNEMER)

HEEFT DE VOLGENDE VACATURES BESCHIKBAAR:

1e en-/of 2e Kapiteins

Stuurmannen:

• i.b.v. Rijnpatent tot min. Mannheim • Radarpatent • ADN B • ADN C is een pré • Ervaring met koppelverbanden • Containerplanning is een pré

• Dienstboekje met functie Stuurman • Goede doorstroommogelijkheden

Voor al deze functies geldt: • Er wordt gevaren op jonge, goed uitgeruste schepen. • Leuke, vrij jonge teams aan boord. • Diverse vaarschema’s. • Vrije menage • Vrij vervoer van- en naar boord. • Zowel op ZZP basis als in loondienst (Ned. Condities) is mogelijk.

Matrozen: • Dienstboekje met functie Matroos • Goede doorstroommogelijkheden

Leerling matrozen • Dienstboekje met functie

Leerling-matroos • Goede doorstroommogelijkheden

WIJ BIEDEN: Indien in loondienst een marktcomform salaris Goede secundaire arbeidsvoorwaarden Werkkleding wordt verschaft Heeft u interesse, of wilt u solliciteren?

Dan kunt u contact opnemen via: info@nsc-bv.nl of +31 (0) 85 0479357

AMS ZOEKT STUURMAN IN BEZIT VAN ADN GAS DIE OPGELEID WIL WORDEN TOT LNG BUNKER EXPERT In bezit van de benodigde papieren – ADN G – Rijbewijs – 2/2 weken vaarsysteem

Wegens uitbreiding van onze vloot en het opstarten van LNG Bunkering aan zeeschepen zijn wij op zoek naar een stuurman die zijn horizon wil verbreden. Dus ben jij de stuurman met affiniteit voor techniek, sta je open om opgeleid te worden tot specialist op het gebied van bunkeren van LNG vanaf het water en heb je een goede basiskennis van computers? Dan ben jij de visionair die wij zoeken! Om te solliciteren kun je contact opnemen met Ton van der Molen +31 (0)6 14 90 97 78 Igor Jansen +31 (0)6 28 34 68 31 Of mail naar crewing@ams-bv.com Gildenweg 9 - 3334 KC - Zwijndrecht T +31 (0)78 204 90 25 - www.ams-bv.com

MARITIME VISIONARIES


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPScheepvaart moet omvaren via de Waal

Sluis Amerongen tien weken dicht

Binnenvaartschippers moeten vanaf eind deze maand rekening houden met een wekenlange stremming van de sluis Amerongen nabij Utrecht. Omvaren moet via de Waal. Ellen Lengkeek

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan een grote renovatie van de stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Het opknappen is nodig om ervoor te zorgen dat de stuwcomplexen veilig blijven en het waterpeil voldoende hoog blijft voor scheepvaart. Met het stuwcomplex bij

Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel, en voorziet zo het IJsselmeer van voldoende water. Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Mid-

JANUARI 2018 | PAGINA 9

den- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van tien jaar zijn de drie stuwcomplexen toen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.

Stremmingen

Het opknappen van drie sluizen (bij Amerongen, Driel en Hagestein) is onderdeel van de enorme renovatieklus. De sluis bij Amerongen is als eerste aan de beurt en wordt gestremd van 26 februari tot en met 6 mei 2018. De sluizen bij Driel en Hagestein gaan hierna voor ook steeds tien weken dicht voor scheepvaart. ,,De elektrotechnische installaties en de bewegingswerken van de sluisdeuren worden vervangen. Daarnaast maken we de sluis geschikt voor toekomstige centrale bediening en worden alle verlichtings- en cameramasten vervangen. Ook voeren we betonreparaties uit in de hele sluis en wordt er geschilderd”, legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. ,,Belangrijk onderdeel is ook dat de sluis geschikt wordt gemaakt voor zwaardere binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat realiseert in Amerongen te-

vens een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de drie stuwcomplexen gefaseerd centraal gaat bedienen. De renovatie is naar verwachting eind volgend jaar afgerond.

 De meeste actuele informatie over de stremmingen van de sluis is te vinden op de pagina Vaarweginfo van Rijkswaterstaat: vaarweginformatie.nl.

Sneller door sluizen met planningstool

Na een proef van vier maanden heeft Rijkswaterstaat dit jaar de planningstool voor de drie sluizen bij Terneuzen officieel in werking gesteld. Dankzij de planningstool kunnen de schippers sneller de sluizen passeren. Schippers kunnen zich via het computersysteem ver van tevoren aanmelden, zodat ze weten wanneer er een plekje vrij is in een van de sluizen, en hun reis daar op aanpassen. Aanmelden kan onder meer via de website sluisplanning.nl. Op deze site kunnen schippers zien hoe laat ze in een kolk zijn ingedeeld en daar vervolgens hun reis op aanpassen. De planningstool is voor de zeevaart al een beproefd recept en  is ook voor de binnenvaart ingevoerd vanwege de bouw van de nieuwe zeesluis Terneuzen tot 2022. Hierdoor is er minder schutcapaciteit voor de binnenvaart. Bij de zeevaart is de planningstool succesvol ingevoerd. 

De sluis bij Amerongen gaat van eind februari tot einde mei dicht voor het scheepvaartverkeer. Bron: Rijkswaterstaat. Foto: Thea van den Heuvel (DAPh)

LA MATTANZA

OTTO

NIEUW

Scheepsnaam : Otto Scheepstype : Duwboot L/B/D : 20,95 x 9,50 x 1,80 m Bouwjaar : 1973 Motor : 2x Mitsubishi van 580 pk type S6R 2MPTA met bouwjaar 2002 revisie 2014 Generator : Mitsubushi 63 kva 220/380 volt van bouwjaar 2014

Scheepsnaam : La Mattanza Scheepstype : Motorvrachtschip L/B/D : 110 x 11,45 x 4,05 m Bouwjaar : 1973 Ton/Teu : 3550 ton / 99 teu Motor : M.W.M van 1710 pk bouwjaar 1973 in 2014 zeer groot onderhoud Boegschroef : Veth 400 pk motor van 2014 en unit van 2016

FLUMAR III

Scheepsnaam : Flumar III Type : Duw/sleepboot L/B/D : 24,30 x 7,22 x 2,25 m Duwcapaciteit : Communautair 2424 m3, Rijnvaart 864 ton Bouwjaar : 1971 Motor : Deutz 750 pk type 545 bouwjaar 1960 Generator : Perkins 18,5 Kva 220/380 volt

DIVA

Scheepsnaam : Diva Type : Motorvrachtschip L/B/D : 110 x 9,50 x 2,98 m Bouwjaar : 1980 3 Ton/M /Teu : 2099 / 2900 / 108 Motor : Caterpillar 1140 pk type D399 van bouwjaar 1980 revisie 1998 Boegschroef : Veth van bouwjaar 1980 350 pk Scania van bouwjaar 2009

Scheepvaart Bedrijf

“Renate” B.V.

REINA ANNA

Scheepsnaam Type L/B/D Ton/m3 Bouwjaar Motor

: Reina Anna : Vrachtschip : 77 x 8.20 x 2.52 mtr. : 1089 ton / 1700 m3 : 1944 : GM Type 16 V 92 van bj 1993 revisie 2007 2016 koppen revisie Boegschroef : Gerlien van Tiem met Daf van 220 pk Bijz. heden : Nieuwe piloot

Binnenvaartschippers zijn niet verplicht om van het systeem gebruik te maken. Ze nemen daarbij wel het risico dat – ondanks lang wachten voor de sluis en melden via de marifoon – een andere schipper voorrang krijgt.  

HINTE

Scheepsnaam : Hinte Type : Zelfzuigend beunschip L/B/D : 70 x 8,25 x 3,30 Bouwjaar : 1962 Ton/M3 : 1214 ton / 639 en 520 m3 Motor 1 : GM, 600 pk van bouwjaar 1992, totale revisie 2007 Motor 2 : Volvo Penta 600 pk van aug ustus 2015 Boegschroef : DAF 1160, 300 pk, 2010 totaal revisie

ADELAAR

HILARIUS

Scheepsnaam : Hilarius Type : Duwsleepboot L/B/D : 21,35 x 5,83 x 2,50 Bouwjaar : 1956 Duwcapaciteit : Communautair 4500 m3 Motor : Baudouin van 660 pk met bouwjaar 2017 Generator : 2x Hatz van 25 kva 220/380 volt bouwjaar 2016 en 2017

Scheepsnaam : Adelaar Type : Duwboot L/B/D : 16,70 x 7,80 x 1,75 m Bouwjaar : 1972 Duwcapaciteit : Communautair onbeperkt en rijnvaart onbeperkt 2016 Motor : 2x Caterpillar 3412 / 640 pk /1998, rev 2009 en 2010 Generator : 2x Iveco, 30 Kva 2006 en 2008

Bemiddeling, in- & verkoop van alle drijvende materialen Oude Heijningsedijk 207 4794 AK Heijningen Tel : +31(0)168 - 46 54 68 Fax : +31(0)168 - 46 54 69 Mob : +31(0)6 - 54 20 69 39

www.svbrenate.nl


Uw schip veilig en schadevrij met ❆ Werkt preventief en 5 x langer dan andere middelen als ureum, pekel of calciumchloride 90/95% korrels. ❆ Verwarmt bij aanraking met ijs en sneeuw. Dooiwater bevriest 24 uur niet meer zodat veiligheid aan boord gegarandeerd is. ❆ Door unieke samenstelling te gebruiken op beton, verf en staal dus geen corrosieschade. ❆ Milieuvriendelijk, geen schade aan grondwater en organismen. ❆ Veilig voor mens, dier en vegetatie. ❆ Werkzaam tot -50 °C.

10 liter, korrel

€ 19,95 10 kilo, vlok

€ 22,95

25 liter, korrel

€ 49,85

www.lotux-defrost.com Ook te bestellen bij onze partners op de site en via uw bunkerstation en/of door de www.binnenvaartwinkel.nl aan boord geleverd.


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPFEBRUARI 2018 | PAGINA 11

Geen zorgen meer over legionella aan boord door Pure Water het systeem moet immers altijd werken! Nieuw is dat er een beheerprogramma is ontwikkeld op basis van een afgeschermde website waarop de klant kan inloggen. Ook compatible voor laptop en smartphone. ,,Nee, dat levert geen extra kosten op, service van de zaak”, antwoordt Marjan Peters, nog voor de vraag gesteld is. Ook dit valt weer onder de term gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ja, er zijnnieuwe meer bedrijven die De standaard voor een installatie kunnen leveren waterbehandeling in de scheepvaart! om het risico van legionella in de waterhuishouding beperken. uidige situatie aanteboord: Het ydrofoor metverschil druktank met Pure Water is osse UVdat metdit vaste voorfilter bedrijf de schipper of rinkwater uit opslagtank rederij niet meer loslaat. Dat is =het aking door bemonstering positiever dan via hetderden klinkt; n verantwoording probleem definitief oplossen ultaat = 95% vaart rond met legionellabesmetting!!! is binnenvaartondernemers re Water situatie boord: ontzorgen op langeaan termijn, nt of Entry en daar zijn ze goed in bij Pure ydrofoor met frequentiesturing  UV Water. oorspoel/filterunit  Waterontharder

nt of UseLeo van Teeffelen smose systeem voor altijd veilig drinkwater

Watermaker

Een nieuw product is de watermaker voor de binnenvaart. Op drie schepen loopt nog steeds een pilot in nauwe samenwerking met Technisch Ingenieursbureau Van Borselen in Zoetermeer op het gebied van filtratie en separatie. Jan Bruntink: ,,Net als ons WKU-systeem brengen we het pas op de markt als het volledig betrouwbaar is. Als de laatste resultaten positief zijn, kan dat mogelijk al medio 2018.”

V.l.n.r. Jan Bruntink, Harrie Scheepers, Marjan Peters, Fatima Bousraou, Ed Seegers, Wilco Kampers en Berrie van Nieuwburg.

Een gesprek met Marjan Peters en Jan Brun-

ciale spoelmiddel milieuvriendelijk en werkt het bovendien effectiever dan het vaak toegepaste chloormiddel.

met de professionalisering in de binnenvaart Unit (WKU) het hart vormt, zorgt dat het water waarin een legionellavrije omgeving de nieuwe veel lekkerder smaakt. Dat is het gevolg van de maatstaf is geworden. Van het begin af aan waterontharder en waterzuiveraar. Jan Brungericht op het leverenmet van ons installaties dieeen be- vrijblijvende tink: ,,Dat isinventarisatie. natuurlijk niet de essentie van ons Neem contact op voor taalbaar, beheersbaar en betrouwbaar zijn. De systeem, maar een bijkomend voordeel waaraanvullende serviceverlening bevat risico-indoor menige schipper ook thuis een installatie ventarisatie, jaarlijkse bemonstering, spoelen van ons heeft aan laten leggen.” Noem het bijvan de installatie, vervangen van de UV-lamp en want de essentie is de toepassing van  Puccinistraat 13 vangst, +31 (0)13 4550540 certificering. Klanten kunnen rekenen op een een hydrofoor zonder tussenopslag met een 5049 GD Tilburg  info@purewater.nl eerlijk advies; onderdelen van de waterhuispermanente druk- en frequentieregelaar in combinatie www.purewater.nl houding die goed zijn worden niet vervangen met polyether en carbonfilters, UVof zo nodig aangepast om onnodige kosten te licht, waterontharder en omgekeerde osmose. voorkomen. Verder is het systeem duurzaam: zo is het spe-

Innovatie

akings- en beheersprogramma = Legionella Veilig Duurzaam tink, de eigenaren van Pure Water, is een rond begeleiding doorbetrokkenheid. Pure Water =Ondernemers Ontzorgen gesprek over Een veelgehoord compliment is dat het zelfontultaat =die schepen blijven Veilig samen zijn meten hun team Legionella zijn meegegroeid wikkelde systeem, waarin de Water Kwaliteit

Is uw schip legionella veilig?

Pure Water BV

De ervaring die Pure Water heeft opgedaan heeft geleid tot innovatie. ,,Elk schip is anders, wij gaan dan ook niet uit van een standaardsysteem maar een systeem dat op maat is gemaakt naar aanleiding van de wensen van de klant”, aldus Marjan Peters. ,,Zo zijn we ook gekomen op de leidingkoelers. Legionella ontstaat in leidingen bij water van 25º tot 45º. Door het af te koelen naar onder 20º krijgt legionella daar geen kans”, vertelt Jan Bruntink. Bovendien werkt Pure Water op basis van piekbelasting;

De mensen van Pure Water

Het team van Pure Water is, net als het wagenpark, uitgebreid om de serviceverlening op peil te houden (zie foto’s). Het zijn stuk voor stuk specialisten met hetzelfde binnenvaarthart als de eigenaren, maar dat spreekt voor zich.

Nieuwe klanten van Pure Water vertellen graag over hun ervaringen Arjan Verburg

Jan Rippen

Kees Mutsaers

Jacco Broekhuizen

,,Het komt door een stukje dat ik las over een collega in De Stroming Courant. Het viel ons op dat het water bij ons aan boord van het MS Hyade soms wat komisch smaakte, vooral in de zomer. Vandaar dat ik Pure Water heb uitgenodigd voor een controle. De monsters waren verontrustend, dus we hebben vrijwel direct besloten het systeem aan te schaffen. Daarna zijn twee buitendienstmedewerkers van Pure Water meegevaren en hebben in een dag het systeem geïnstalleerd. Ze hadden alles al voorbereid, het systeem was plug & play voor ons schip. Ze werken snel, secuur en denken goed mee over de inbouw. Ons schip is nu uitgerust met een waterontharder waar vooral

,,Je weet dat je op een schip een hogere kans loopt op legionella met leidingen die door de machinekamer lopen en tappunten die weinig gebruikt worden. De regels worden strenger en daar komt bij dat mijn schoonmoeder en mijn vriendin er, meer dan ik, gevoelig voor zijn. In het voorjaar van 2017 hebben we er een nieuwe

,,Ik was al langer bezig met het drinkwater op ons containerschip. Een paar keer uitgesteld, maar toen toch maar een monster laten nemen en dat was niet best; te veel legionella. Via collega’s gehoord over Pure Water en gelijk gebeld met Jan met de vraag: hoe gaan we dit aanpakken? Het systeem dat we hadden op ons schip was bij de bouw low-budget opgezet en niet capabel voor zijn taak. Toen we in september aan wal lagen voor reparatie heeft Pure Water een compleet nieuw systeem geïnstalleerd, inclusief nieuwe tappunten en osmose-apparatuur. Dat ging top, niks aan de hand! Ik ben blij dat ik het gedaan heb; iedereen heeft

,,Bij ons is het eigenlijk gekomen via Adriaan Pul van MS Sincero. Dat is een maatje van me, hij is al langer klant bij Pure Water. Wij waren op bezoek bij hem en zijn vrouw Ingrid. Mijn vrouw drinkt nogal veel water en vanaf het moment dat zij daar water had gedronken, is het snel gegaan. Er werden monsters genomen uit onze installatie en daar zat veel meer legionella in dan ik dacht. Achterop was onze installatie al toe aan vervanging, voorop nog niet. Toch

van Dutch Cargo Shipping BV

‘Op ons huisadres komt ook zo’n systeem’ 

mijn vrouw dik tevreden over is; geen kalkresten meer en veel minder aanslag, osmose en waterfilters. Het water smaakt nu als een soort Spa Blauw, in de keuken hebben we het gecombineerd met een koeler. Wij zijn zo tevreden dat er op ons huisadres ook een systeem komt. Ik kan het echt iedereen aanraden; Pure Water is een leuke club mensen met een no-nonsense mentaliteit en het is ook nog eens goed betaalbaar, zij hebben er een tevreden klant bij en wij een legionellavrije waterhuishouding.”

van MTS Korundis

‘Ik schrok van de bruine troep die uit de leidingen kwam’ 

motor ingelegd en dat gecombineerd met een nieuwe drinkwaterinstallatie van Pure Water. Mijn schoonouders zijn kennissen van Marjan Peters, dus de keuze was snel gemaakt. Ik ben wel geschrokken van de bruine troep die uit de leidingen kwam bij het doorspoelen, zo zie je maar dat het toch nodig was. De installatie ging tussen de werkzaamheden van het hermotoriseren door en verliep feilloos. In de keuken hebben we ook een osmosevoorziening met een koeler. Dat laatste hebben we ook voor gerealiseerd voor de matroos. Sindsdien smaakt het water hetzelfde als uit flesjes. Door de ontharder hebben we geen kalkaanslag meer in de apparatuur. Het systeem werkt goed, af en toe een filtertje vervangen en dat is het.”

van MS Jordy-M

‘Ik heb sindsdien geen frisdrank meer gekocht' 

het over de smaak van Spa Blauw en het is nog waar ook. Ik heb sindsdien geen frisdrank meer gekocht! Ook het personeel is er enthousiast over. Bij Pure Water staat service hoog in het vaandel heb ik al gemerkt toen er een lamp kapotging. Kijk, je hebt de verantwoordelijkheid over je personeel, dat hoort gewoon bij de professionalisering in de binnenvaart. Dat hebben we nu goed voor elkaar met veilig en lekker drinkwater.”

van MS Alblasserwaard

‘Het gaat toch om de veiligheid van je personeel en onszelf’ 

hebben we besloten de gehele installatie, dus ook voorop, te vervangen. Het gaat toch om de veiligheid van je personeel, onze logees en onszelf. Nou, de installatie werkt super, geen enkele storing gehad in het halfjaar dat we ‘m hebben. Zelfs de belofte van een gladdere huid als je onder de douche staat klopt, komt door de waterontharder. Dat er meer druk is, is ook erg prettig. Van de beloofde subsidie hebben we dankbaar gebruik gemaakt. Het eerste onderhoud moeten we nog krijgen, maar ook daar heb ik het volste vertrouwen in.”


SHIP’S INTERIORS AND INSULATION NEWBUILDINGS AND REPAIRS

OVERVLIET LANCEERT

 Complete interiors  Lining and ceilings  Furniture  Upholstery  Floor coverings  Sub-floors  Sanitary cabins  Galleys / laundries  Provision stores  Insulation

‘Uw verzekeringsspecialist voor’ Binnenvaart Zeevaart Transport en Logistiek Werk- en Landmateriaal Aansprakelijkheid Brand- en Bedrijfsschade Pensioen, Zorg en Inkomen Risicoanalyse en Maatwerk advies

We keep our promises! #5a98c7

Kranendonk BV is your specialist for marine interiors, and outfitting. Our company had been founded in 1972. Our strength is the turnkey design, engineering, delivery and installation of the complete insulation-, carpentry- and the interior of accommodations in the maritime- and offshore sector.

KRANENDONK SCHEEPSBETIMMERINGEN EN SCHEEPSINTERIEURS

SAA OVERVLIET ASSURANTIEMAKELAARS +31 (0)10-411 95 95 - WWW.OVERVLIET.NL

Slikkerveerstraat 31 3076 JX Rotterdam • tel: +31 (0)10 4329011 • fax: +31 (0)10 4324891 info@kranendonkbv.nl • www.kranendonkbv.nl

U DE LUSTEN ......

zorgen wij voor de lasten!

Raadviseurs Zwetsloot & Vlot BV Accountancy en Belastingadvies

Grote Haarsekade 122, 4205 VL Gorinchem Postbus 433, 4200 AK Gorinchem Tel Fax

: 0183 - 820 240 : 0183 - 820 241

Internet : www.raadviseurs.nl

E-mail : info@raadviseurs.nl

Raadviseurs Zwetsloot & Vlot BV


Hoog water! BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB

In Tolkamer (waar de Rijn Nederland binnenkomt) werd op 10 januari 2018 om 3.40 uur het hoogste waterpeil gemeten: 14,64 meter. 7 miljoen liter water stroomde ons land binnen. Per seconde!

‘Nederland kan twee keer zoveel water aan als dat het nu binnenstroomt.’ 

Rijkswaterstaat

OF KIJK OP

facebook

FEBRUARI 2018 | PAGINA 13

Overlast, ja. Stremmingen ook. Maar het hoge rivierwater rond 10 januari leverde ook mooie plaatjes op…

Deze satellietbeelden van 8 januari 2018 geven een mooie indruk van het overstroomde rivierengebied. Rechts de IJssel, links de Waal bij Nijmegen. Beeld: Wageningen University & Research

Het programma Ruimte voor de Rivier, zoals de 4 kilometer lange nevengeul in de Waal (bij Nijmegen), heeft z’n werk gedaan: de drempel naar de bypass (foto hieronder) overstroomde helemaal, waardoor het water door kon stromen. Grote delen van het eiland Veurlent (rechts) stonden onder water.

De brug naar de Ooijpolder bij Nijmegen heeft natte voeten.

advt 140 x 200

Scheepsalmanak

29-09-2011

09:40

Pagina 1

Kwaliteit en Service staan bij ons op nummer 1

Dankzij onze snelle levertijd, goede klantenservice, ruime assortiment en grote winkel kunnen wij u van alle scheepsmaterialen voorzien. FEMM Antwerpen heeft vrijwel alle producten direct uit voorraad leverbaar.

Koersbepalend in verzekeren

FEMM is groothandel in alle denkbare materialen die nodig zijn voor het onderhoud van een schip. Een team staat elke dag klaar om vakkundig advies te geven en snel te leveren met een eigen bezorgdienst in Antwerpen. FEMM heeft een zeer ruim assortiment maritieme producten voor de scheepvaart, binnenvaart en Industrie. Van touw tot pompen en van batterijen tot verven. Wij hebben vrijwel alle producten direct uit voorraad leverbaar vanuit onze winkel. Het is mogelijk dat producten niet op voorraad zijn. In dat geval kunt u bij ons altijd een bestelling plaatsen. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk uw product aangeleverd krijgt, meestal lukt dat binnen 2 a 3 dagen.

 + 32 (0)3 225 14 44 + 32 (0)3 225 33 46 info@femm.be www.femm.be DOK 138 - UNIT 4 BOTERHAMVAARTWEG 2 • 2030 ANTWERPEN BELGIЁ

Gespecialiseerd in e d verzekeringen voorart Zee- en Binnenva

www.gebrsluyter.nl

Beurs-World Trade Center. Beursplein 37, Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000 E-mail: casco@gebrsluyter.nl


DÉ telecomspecialist voor de binnenvaart Mobiele telefonie • Vaste telefonie • Internet • Hardware • 24/7 Support Advies op maat • Persoonlijk contact • Kennis van de maritieme sector

Nu leverbaar: ZIGGO THUIS

• Supersnel internet tot 500 Mbit/s • Eerste zes maanden 50% Korting • Gratis wifi-modem • Gratis installatie thuis

Bel: 078 - 750 17 35 Bel: advies@4com.nl 078 - 750 17 35 Mail: Mail: advies@4com.nl www.4com.nl www.4com.nl

Combineer Vodafone en Ziggo en ontvang VEEL extra’s, WAARONDER dubbele data en extra zender pakket

Traditie combineren met moderne kennis. Luxe passagiersschepen, grote jachten en binnenvaartschepen worden door Da-Capo voorzien van een volledig interieur.

VERKOOP REVISIE REPARATIE Scheeps en tankvaartappendages Centrifugaal- en wormpompen Niveau-, temperatuur- en manometers

Da-Capo BV | Rivierdijk 423a, 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184 - 61 31 50 | Fax: 0184 - 61 86 01 | info@da-capobv.nl | www.da-capobv.nl

Forellenweg 26 4941 SJ Raamsdonksveer T: +31 (0)162 - 522225 F: +31 (0)162 - 519535 M: +31 (0)653 - 982539 info@marineservice.nl www.marineservice.nl

Flens-, stopbus- en tankdekselpakkingen Compensatoren en laad/losslangen

Het adres voor de tankvaart!


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPFEBRUARI 2018 | PAGINA 15

van deze deelstaat. In deze regio bevinden zich grote (automobiel)bedrijven zoals Mercedes, Audi, Porsche en Bosch. In 1600 was er al transport over de Neckar met geboomde, gejaagde, stevelende en zeilende platbodems. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden er stoomkettingsleepboten ingezet om sleepschepen te slepen over de Neckar. De bevaarbaarheid was afhankelijk van de zeer wisselende waterstanden. In 1920 werd dan ook de beslissing genomen de Neckar te kanaliseren van de Rijn in Mannheim naar Plochingen. Al in 1935 waren de eerste 103 km door middel van elf sluizen en stuwen van de Neckar gekanaliseerd tot in Heilbronn. In 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd de verdere uitbouw stilgelegd. Kort na de oorlog werd de kanalisatie weer hervat en in 1958 werd de Stuttgarter haven geopend door Bondspresident Theodoor Heuss.

De bevaarbare Neckar

DUBBELE UITVOERING De Jakob Götz (105 m x 11.40 m) benedenstrooms de sluis van Feudenheim invarend met containers voor Stuttgart.

De Neckar is een zijrivier van de Rijn die op km 428, benedenstrooms Mannheim aan de rechteroever, samenvloeit met de Rijn. De naamgeving van de naam Neckar is vrijelijk vertaald in ‘de ontembare’ of ‘de wilde’, ‘wilde kerel/man’.

DE GESCHIEDENIS VAN... Door Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart

De Neckarbron ligt in het Schwenninger-moeras bij Villingen-Schwenningen op de 700m hoge berg de Baar, en de rivier is 367 km lang, hemelsbreed 165 km, waarvan 201 km bevaarbaar voor schepen van maximaal 105 m lang en

11.40 m breed met een diepgang van 2.80 m. De machtige rivier Donau ontspringt in Donaueschingen en dit is slechts 15 km vanaf de bron van de Neckar. De Donau stroomt vanaf de bron in oostelijke richting en de Neckar vindt zijn weg in noordelijke richting. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste plannen om scheepvaartverkeer mogelijk te maken tussen Rijn en Donau zou moeten gebeuren door gebruik te maken van de Neckar. Later is de Main de verbindingsrivier geworden, omdat de kanalisering van de Main sneller vorderde dan de Neckar. Na 41 jaar de Neckar niet meer bevaren te heb-

Foto: Jos Hubens

ben, wilden wij eindelijk deze mooie rivier weer eens in zijn bevaarbare gedeelte terugzien. Na lang zoeken vonden wij via Ferien auf dem Wasser een jachteigenaar die zijn 15 m lange jacht Infinity voor tien dagen aan ons wilde verhuren. Op maandag 17 juli 2017 zijn wij aan boord gegaan in Binau op km 76. Allereerst zijn wij stroomopwaarts naar Plochingen gevaren, daarna kop voor genomen en in Mannheim het Schifffahrtsmuseum-schip bezocht. Vanaf Mannheim zijn wij weer stroomopwaarts gevaren naar Binau om op 27 juli het schip weer te verlaten. Het was een prachtige reis met vele tussenstops, 36 effectieve vaaruren, 54 sluizen over 402 kilometer.

KANALISATIE

De Neckar is een prachtige rivier die grotendeels door de deelstaat Baden-Wurttemberg stroomt. Afwisselend veel natuurschoon en talrijke industrieën. Stuttgart is de hoofdstad

Het duurde echter nog tien jaar voordat einddoel van de kanalisatie van de Neckar uiteindelijk in Plochingen werd bereikt. Deze kanalisatie van 201 km heeft een verval van 152 meter en wordt overwonnen door 27 sluizen waarvan de meeste dubbel zijn uitgevoerd. Echter in Feudenheim zijn drie sluizen: twee maal 110 m 12 m en één sluis van 190 m x 12 m. Boven Stuttgart zijn de sluizen enkel uitgevoerd, maar er is wel grond gereserveerd voor een dubbele uitvoering. In 2017 zijn er 5909 binnenvaartschepen geschut door de sluizen van Feudenheim, die gezamenlijk 5.47 miljoen ton vervoerden, waarvan 24.300 teu aan containers. Hoofdzakelijk werden ze vervoerd door de schepen van rederij Götz, die een lijndienst onderhoudt tussen de ARA-havens en Stuttgart. Bouwstoffen en grond werden met 38 procent meest vervoerd, gevolgd door zout (17 procent) vanaf Heilbronn en 11 procent aan oud ijzer de Neckar af, en nog maar 8 procent kolen de Neckar op. Momenteel wordt de discussie gevoerd of de Neckar geschikt gemaakt moet worden voor schepen van 135 m lengte.

De scheepswerf met een dwarshelling tot 97,5 meter voor al uw onderhoud!

Scheepvaartadministraties Bedrijfsadviezen Accountancy Fiscaliteit Riegman & Klaverdijk is als onafhankelijk accountantskantoor actief in alle segmenten van het midden- en kleinbedrijf. Kennis, ervaring en een diepgewortelde interesse in onder meer de binnenvaart, zijn de pijlers onder Riegman & Klaverdijk. Een dynamisch bedrijf dat haar huidige vooraanstaande positie in de branche vooral dankt aan de actieve en persoonlijke benadering van cliënten. Tot de cliënten behoren ondernemingen die actief zijn in de binnenvaart, kustvaart, detailhandel, bouw, IT, etc.

Riegman & Klaverdijk B.V. Scheepmakerij 360, 3331 MC Zwijndrecht tel.: 078 625 60 00, fax: 078 625 60 09

info@riegman-klaverdijk.nl www.riegman-klaverdijk.nl

Oostdijk 25, 3077 CP Rotterdam Tel. 010 - 479 55 44 • E-mail: info@docksidebv.nl


EVEN SCHROEF WISSELEN

Continuïteit is van groot belang voor uw onderneming. Daarom bieden wij naast onze nieuwbouw een uitgebreide reparatie- en onderhoudsservice. We beschikken over een eigen haven met 2 stevendokken en een deskundig team van enthousiaste medewerkers. Of het nu gaat om schadeherstel, klasse maken of schroef wisselen, u rekent op snelle service en vakmanschap. Wij bieden dat. Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140. www.breejen-shipyard.nl

AL MEER DAN 45 JAAR IN ISOLATIE!

Wij geven vorm aan uw stijl

LATIE!

KEUKEN-LINE KEUKEN-LINE Hoveniersplein 2, 3331 GJ - Zwijndrecht T 078 6192955 E info@keuken-line.nl

ISOLATIESPECIALISTEN IN: • Scheepvaart / jachtbouw • On – Offshore • Isolatiematrassen • Brand technische, thermische en akoestische isolatie • Steigerbouw Kerkstraat 32a, 6651 KG DRUTEN Tel. (0487) 510 716 Fax (0487) 510 745

www.franssen.nl

latiematrassen solatie

87) 510 745

ISOLATIESPECIALISTEN IN: • Scheepvaart/jachtbouw • On-Offshore • Isolatiematrassen • Brand technische, thermische en akoestische isolatie • Steigerbouw Kerkstraat 32a, 6651 KG DRUTEN Tel. (0487) 510 716 Fax (0487) 510 745

www.franssen.nl

www.keuken-line.nl

YST Logistics b.v. maakt werk van uw transport! Wij zorgen voor optimaal en efficiënt vervoer van uw goederen en zijn gespecialiseerd in het vervoer van bulk goederen en speciaal transport over alle Europese binnenwateren.

Voorts staan wij altijd open om de ons ter beschikking staande vloot met aanvullende scheepsruimte uit te breiden.

Wij nodigen u derhalve graag uit om met ons hierover van gedachten te wisselen.

Noordeinde 109 NL-3341 LW, Hendrik Ido Ambacht • Tel. : +31-(0)78-6811540 • Fax: +31-(0)78-6817747 • www.ystlogistics.nl


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB

OF KIJK OP

facebook

FEBRUARI 2018 | PAGINA 17

Bootshow Düsseldorf is weer in volle gang: storm getrotseerd, boten gestald, alles spik en span!

100% elektrische veerpont

Debby Tinnemans

COLUMN DEBBY TINNEMANS Mede-eigenaar Tinnemans Scheepswerf

Een andere wereld… Onze Tinn-Silver-stand is er helemaal klaar voor – naast de robuuste bijboten voor de binnenvaart bouwen wij ook voor overheden zoals brandweer en politie, visserij, duikers en recreanten. Echter nu staan we compleet anders in the picture… Want wat als een grap is begonnen, loopt nu

langzaam uit de hand. Het concept: een idee, een architect, een volhouder en een bouwer. En het resultaat? Een autoboot! Een Audi A4 Cabrio-interieur met een bootsromp. Zo simpel, en uiteindelijk de meest besproken boot van de grootste botenbeurs ter wereld. Collega’s staan met open mond te kijken naar de eenvoudige aluminium-botenbouwer en het totaal onverwachte succes. Om de boot staan continu mensen te kijken, te glimlachen en foto’s te maken. En op dag twee van de beurs is het al raak: de boot wordt in twee minuten bekeken, er wordt plaatsgenomen achter het stuur, een hand gegeven, en na de eerste aanbetaling is het een feit: de autoboot wordt verkocht en meerdere gaan volgen! Anders dan in de beroepsvaart, waar schip en boten het middel zijn om een boterham te verdienen, worden in de wereld van recreatief varen en luxe compleet andere maatstaven gehanteerd. Met een handdruk, en onder het genot van een glaasje champagne worden deals gesloten. Kortom, een totaal andere wereld…

De elektrische veerponten laden in slechts 4 minuten op. Beeld: C-Job Naval Architects C-Job Naval Architects heeft een serie van vijf auto- en passagiersveren voor gemeente Amsterdam ontworpen. Deze zullen 100% op elektriciteit varen en zo een emissievrije oplossing voor stedelijk vervoer bieden. C-Job heeft de volledig elektrische veerponten van 41 meter lang ontworpen om hun batterijen op te laden tijdens het lossen en laden van passagiers en voertuigen. Om de efficiëntie en een snelle doorlooptijd te behouden, vindt dit laadproces in maximaal vier minuten plaats.

Amsterdam heeft LME-certificaat

De Amsterdamse haven heeft een LME-certificering toegekend gekregen van de London Metal Exchange (LME). Dit betekent dat Amsterdam genoteerd staat als goederenafgiftepunt voor aluminium, aluminiumhoudend, lood, nikkel, tin en zink. Volgens de haven zal dit de positie van de terminals en veembedrijven in de ferro- en non-ferro-markt versterken.

25 jaar

Te koop aangeboden:  Diverse drooglading schepen  Ms circa 3000 ton, bouwjaren na 1973  Ms circa 1500 ton, bouwjaren na 1970  Inruil mogelijk

Deze korte oplaadperiode is voldoende voor de duurzame schepen om een 24/7-overtocht te bieden zonder dat er ‘s nachts moet worden opgeladen. Naast de ‘plug-in’ elektrische capaciteit, kunnen de nieuwe veerponten ook hun eigen batterijen opladen met behulp van een dieselgenerator aan boord. Dit zal worden gebruikt tijdens niet-standaard operaties om een veilige en continue werking te garanderen. De kwestie van duurzaam veerpontvervoer in Nederland is relevant gezien de strengere EUemissieregels voor de binnenvaart die in de komende twee jaar van kracht worden.

Nieuwe evenementen Futureland

De agenda over 2018 van Futureland staat online. Van energietours over land en excursies op het Maasvlaktestrand met een fossielenspeurder tot een romantische vaartocht met diner tijdens Valentijnsdag (14 februari). Op www.futureland.nl staat de volledige agenda voor 2018 vermeld.

®

Installatie, reparatie, revisie & levering Cummins en Scania motoren

Te Koop gevraagd: SWETS GROUP  Enkelwandige tankschepen na 1970  Met recent bouwjaar

WWW.SHIPNED.COM

shipned

Official Cummins en Scania dealer

SALE - PURCHASE NEW BUILD - MARITIEM SWETS SHIPPING TRADING SWETSAND SHIPPING AND TRADING P.O Box 1055,P.O 3330 Zwijndrecht, the Netherlands BoxCB 1055, 3330 CB Zwijndrecht, the Netherlands T. +31 6209565, M. +31 (0)6 53118767 T. +31 (085) 484 02(078) 30 T. +31 (0)6 53118767 E. shipsale@shipned.com I. www.shipned.com Barge T. shipsale@shipned.com T. www.shipned.com | Bunker tankers for sale | Bunkering vessel Barge tradertrader | Bunker tankers for sale | Bunkering vessel

www.shipned.com

Levering complete motoren en spare parts

24/7 Wereldwijde service

Teus Vlot Diesel & Marine T +31 (0)184 493 888 E info @ teusvlot.nl I teusvlot.com Volg ons op


P.H. Tinnemans & Zonen bv

SCHEEPSBOUW

aluminium sportboten

V-POD

Official dealer for Atlas Copco marine compressors

MANOEUVRING EQUIPMENT

KANALEN BOEGSCHROEVEN

2, 3 of 4 kanalen uitvoering | 220 – 955 kW (300 – 1300 pk)

STUUR ROOSTERS 103 – 662 kW (140 – 900 pk)

MARINE AIR SYSTEMS

PERSLUCHT SYSTEMEN CONTACT P.H. Tinnemans Scheepsreparatie & Zonen bv Industrieweg 16 6051 AE Maasbracht T. +31 - 475 46 19 59 E. info@tinnemansscheepsbouw.nl I. www.tinnemansscheepsbouw.nl

Startlucht- en werkluchtcompressoren

VERHAAR OMEGA T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com

KI ELEMENTS ELEMENTS ASSORTIMENT KI ASSORTIMENT BIJ SLURINK SLURINK UITGEBREID! BIJ UITGEBREID! KI Reddingsjas • KI Reddingsbodywarmer

A.J. DEN BREEJEN & ZONEN B.V.

KI Reddingsjas • KI Reddingsbodywarmer • KI Reddingsjas antistatisch vlamvertragend • • KI Reddingsjas antistatisch vlamvertragend • KI Reddingsbodywarmer antistatisch vlamvertragend KI antistatisch vlamvertragend KI Reddingsbodywarmer Regenjas 100% waterdicht • KI reddingsvest easyfit KI Regenjas 100% waterdicht • KI reddingsvest • KI regenbroek visserijmodel 100% waterdichteasyfit • • KI regenbroek visserijmodel 100% waterdicht •

‘‘

Van de perfecte ondergrond naar een mooi eindresultaat

,,

• • • • • • •

Overdekt droogdok waardoor óók onder de waterlijn stralen en coaten op de best denkbare wijze kan worden uitgevoerd Snelle doorlooptijden Uitwendig stralen en conserveren van schepen, duwbakken en verder alles wat drijvend kan worden aangeleverd Mogelijkheid tot stralen van laad- en binnenruimten, ook tanks Scheepslengtes tot 110 meter, langer op aanvraag mogelijk! Scheepsbreedte tot 13 meter Maximale hoogte vanaf dokvloer is 12,50 meter

Vestigingadres: 3e Merwedehaven/Vogelaarsweg te Dordrecht Postadres: Salvia 5, 3317 JN Dordrecht • Tel: 078-6164517 E-mail: breejen9@planet.nl • Website: www.overdekt-stralen.nl

Tel.: 078 - 613 31 77 • 0316 - 54 15 74 • info@slurink.nl Meer informatie: http://slurink.nl/over-slurink/product-informatie

Tel.: 078 - 613 31 77 • 0316 - 54 15 74 • info@slurink.nl Meer informatie: http://slurink.nl/over-slurink/product-informatie


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPFEBRUARI 2018 | PAGINA 19FF DUBBEL

BRAM AARNOUDSE (46) Getrouwd met: Linda Aarnoudse (43) Kinderen: Mariska (17), Teus (14) en Julianne (11) Lid van een branchevereniging: CBOB, BLN-Schuttevaer Levensmotto: ‘Vaar om te leven’ Leo van Teeffelen

Wat voor type schip vaar je? ,,Een drogeladingschip van 86 x 10 meter, 1704 ton. Bouwjaar is 1955, in 2008 hebben we er een nieuw middenvoorschip aan laten zetten en afgelopen zomer voorzien van een nieuwe Caterpillar C32 van 1014 pk. Op de foto van zie je ons schip bij Kaub.” Wat is de naam van je schip? ,,Westeind, dat is tevens de straatnaam in Papendrecht waar m’n vrouw heeft gewoond, en nog steeds het postadres.” Hoeveel man zijn er meestal aan boord? ,,Twee, mijn vrouw en ik.” Ben je zelfstandig/eigenaar of in loondienst? ,,Zelfstandig. In 1996 zijn wij getrouwd en zijn gaan varen op ons vorige scheepje van 57

Foto: Jan Walpot

meter, die is helaas twee eigenaren later naar de sloper verdwenen. In 2001 zijn we overgegaan op onze huidige Westeind. Die was toen nog 80 x 8,20 meter, 1.119 ton.” In welk vaargebied varen jullie? ,,In principe overal, maar sinds er weer meer keuze is, blijven we toch wat dichterbij in verband met het internaat. Af en toe een uitschieter, zoals laatste zomervakantie een reisje naar Wenen.” Mooiste plek om langs te varen? ,,De Oostenrijkse Donau is wat natuurschoon aangaat favoriet, ook de Main en Neckar zijn mooi.” Mooiste plek om te overnachten? ,,Tja, dat zijn er meerdere. Overal waar je rustig ligt en niet uit je bed wordt gevaren. Als ik m’n ogen dicht heb, is ‘t al gauw mooi ;-).” Waar wil je altijd zo snel mogelijk langs? ,,Er zijn wat vaargebieden die wat meer kosten, zeggen we dan. Zoals voor ons richting Bremen-Oldenburg, die kant op, daar hebben we niet veel mee. En, zoals mijn voorganger Jan Willem van Leeuwen ook al zei, de Samber ligt daar ook best zonder ons.”

Voor welke bevrachter/rederij vaar je? ,,We varen los/vast voor YST Bevrachting, dat bevalt prima tot nu toe.” Hoe ben je begonnen in de binnenvaart? ,,Toen ik van school kwam, heb ik als matroos gevaren bij mijn vader op een verlengde Kempenaar, met af en toe een reisje tussendoor op een Spits van een van m’n ooms, dus Frankrijk ook gezien.” Zat je op een internaat? ,,Ja, in Dordrecht op Ebenhaëzer. Dat was toen net nieuw, de beste herinneringen daaraan zijn toch de vrienden die je er tot nu toe aan hebt overgehouden.” Hoe zie je de toekomst van de binnenvaart? ,,Er zou best een toekomst voor de binnenvaart kunnen zijn, als die niet onmogelijk gemaakt wordt door allerlei stomme extra regelgeving en veel schijnveiligheidseisen.” Wat is dan je grootste ergernis? ,,Dat er heel veel regels aan ons opgelegd worden, en dat we, als wij dan ergens aan de wal willen, vaak halsbrekende toeren moeten uithalen. En dan te horen krijgen: ‘Waar is uw helm, hesje?’ en weet ik wat voor flauwekul,

terwijl men zelf alleen maar wil profiteren van de goedkope binnenvaart en geen cent investeert in veilige aflopen die ook voor vrouw en kinderen geschikt zijn. Zonder gezinsbedrijven zou de binnenvaart toch wat duurder worden, lijkt me zo…” Het leukste wat je in de binnenvaart hebt meegemaakt? ,,De vele en wisselende sociale contacten. Dat komt ook een beetje doordat we zondags stilliggen, denk ik. En de vele afwisselende ladingen, bestemmingen en de uitjes die je ter plaatse maakt.” Wat is je laatste zakelijke aankoop? ,,De nieuwe Caterpillar C32-motor.” Heb je naast de binnenvaart nog hobby’s? ,,Tja… ik speel nog steeds met Lego, haha… En natuurlijk het binnenvaartforum waar we sinds de aanbouw van het nieuwe voorschip een eigen topic op hebben: dat loopt inmiddels al bijna tien jaar! www.kustvaartforum.com (klik op Binnenvaartforum, en zoek dan op Westeind).” Volgende keer in FF DUBBEL: Erik Schumacher van MS Jannette.

doet het goed én VEILIG www.epsbv.com • Pomp systemen voor Maritime Logistics • Industriële automatiseringssystemen • ITT Bornemann twin-screw pompen • ITT Goulds centrifugaal pompen • Test faciliteit tot 4000 m3 / uur • Uitleg en advies voor complete pomp systemen • Systemen voor hoog visceuze producten • Hoge veiligheids- en kwaliteitseisen

Ringdijk 506 2987 VZ Ridderkerk The Netherlands Telefoon # +31 (0)180 – 44 01 43 Fax # +31 (0)180 – 44 22 69

sales@epsbv.com

Masters in Innovative Pump Solutions

Combi Isolatie Tholen is VCA* 2008/5.1 gecertificeerd

Combi Isolatie B.V. Tholen, uw partner in isolatie! • Scheepsisolatie • Isolatie in de jachtbouw • Koude Isolatie • Isolatiematrassen • Brandwerende doorvoeren (gecertificeerd) • Elektrische tracing • Akoestische Isolatie • Warmte Isolatie • Tankisolatie • Isolatiepakketten voor exportdoeleinden Energieweg 38 4691 SG Tholen Tel. : 0166-69 27 58 • Fax: 0166-69 29 79 • E-mail: info@combi-isolatie.com www.combi-isolatie.com


Wij gaan het over een andere boeg gooien. Wij gaan het over een andere boeg gooien.

Maasland Maasland

MTS Deni

Kruchterstraat 31 | 6051 CA Maasbracht | info@maaslandshipbrokers.com +31 (0) 475 46 00 60 | +31 (0) 617 59 18 49 | www.maaslandshipbrokers.com

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor

: : : :

80 x 8.20 x 2.51 983 ton 1960 MTU 813 pk gereviseerd geleverd / boegschroef 2011 Stuurrooster Bijzonderheden : Schip word met vast werk geleverd / Financierings hulp mogelijk

TE KOOP

MS Target

Nieuwbouw

MS Mira Sanro

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

Afmetingen Tonnage Leverbaar

: 135 x 11.45 x 3.76 : 4250 Ton : Als Casco of als Compleet schip levering medio Maart 2018. Bijzonderheden : Inruil bestaande 135 of 110 m. mogelijk. Afbouw nog volledig zelf te bepalen.

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

MS Descanso

MS Mira Auratus

MS Cetera

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor

135 x 11.45 x 3.65 3950 ton 2007 2 x 1065 PK Caterpillar 2007 / 2x Boegschroef Bijzonderheden : Inruil mogelijk

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

MS Provocatio

MS Myos

MDB Sobrina

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

: : : : :

63 x 7.00 x 2.63 700 ton 1963 Caterpillar 680 PK 2004 13.000 uur Nieuw vlak / Stalen vloer / Leverbaar met vast werk / Financierings mogelijkheden

: : : :

110 X 11.45 m GEZOCHT : : : : :

86 x 9.50 x 2.81 1499 ton 1965 1300 PK Cummins 2005 Veel vernieuwingen laatste jaren / IJzerenvloer 2012 / Boegschroef gereviseerd / Nieuwe Roeren / Inruil op groter schip mogelijk

Maasland Shipbrokers

: : : : :

: : : : :

95 x 11 x 3.30 2480 ton 1912 1521 pk Caterp. 1999 / van Tiem 320 pk Daf IJzeren vloer inclusief sporen 2016 / Inruil 110 of 135 meter mogelijk

55 x 7.20 x 2.60 683 ton 1961 2 x 240 GM beide gereviseerd Stalen vloer / Stuurrooster boegschroef / Inruil en financiering mogelijk

E-mail

Wenst al zijn relaties en klanten Kruchterstraat 31 info@maaslandshipbrokers.com 6051 CA Maasbracht prettige feestdagen en een gelukkig 2018! kijk voor meer info op: www.maaslandshipbrokers.com

: : : : :

: : : : :

: : : : :

52 x 6.60 x 2.42 1499 ton 1956 400 PK Scania 2017 REV Ijzerenvloer 2012 / Boegschroef Stuurrooster / 2021 SI Rijnvaart

80 x 8.20 x 2.66 1200 ton 1926 608 PK Caterpillar totale revisie 2016 IJzeren vloer Semi beun / Kruiphoogte 4.00 / 1900 m3

19.63 x 5.31 x 2.60 1650 m3, rijncertificaat 1955 4500 Communautair / C18 613 PK 2013 Rijncertificaat / complete boot vernieuwd in 2013 / ADNR Ja / woning met 4 slaapplaatsen / inruil op grote boot mogelijk.

Telefoon +31 (0) 475 46 00 60 +31 (0) 617 59 18 49


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPFEBRUARI 2018 | PAGINA 21

OPROEP � OPROEP � OPROEP � OPROEP � OPROEP � OPROEP � OPROEP � OPROEP � OPROEP � OPROEP

Damco-reünie

Reünie Prinses Margriet Zwolle

Op 6 oktober 2018 organiseren Alita van Asperen, Bert Klos en Geertje Mannak een reünie voor (vroegere) bewoners, ouders en medewerkers van schippersinternaat Prinses Margriet in Zwolle. De bijeenkomst vindt op zaterdag 6 oktober plaats in Hotel Zwartewater in Zwartsluis. Het programma start om 14.00 uur met koffie en gebak. Daarna is het tijd om herinneringen op te halen onder het genot van een hapje en drankje. Er is van alles te bezichtigen, en er wordt een groepsfoto wordt gemaakt. Vanaf 17.30 uur zijn er diverse buffetten. Om 20.30 uur begint de afterparty met muziek. Wie dan nog niet naar huis of boord wil, kan overnachten in Hotel Zwartewater (z.s.m. reserveren, bel 038-386 6444). Deelname kost 30 euro.

 Datum: 6 oktober 2018 Plaats: Zwartsluis Aanmelden: via e-mail: reunieprmargriet@hotmail.com Vermeld naam, geboortedatum en wanneer je op het internaat hebt gezeten/gewerkt. Betalen: Maak 30 euro over naar NL76RABO 0321 3826 76 ten name van E. Klos o.v.v. reünie.

Ooit voor rederij Damco gevaren? Schipperskind Karel Kersten ook. Sterker nog, de Rotterdamse rederij maakte onuitwisbare indruk op Kersten, ondanks dat hij er maar twee jaar gevaren heeft. ‘Van m’n zestiende tot mijn achttiende. Nog met een haspel.’ En Kersten vindt het hoog tijd voor een reünie met oud-werknemers en andere betrokkenen. Die organiseert hij dan ook, op 28 april aanstaande vindt de Damco-reünie plaats.

Het idee ontstond toen Karel Kersten Henry Platje ontmoette. De eveneens oud-Damco-schipper verzamelt alles wat los en vast zit over de rederij die van 1947 tot 1975 actief was. En samen met oudschipper Wim Stevens kwamen ze tot het vrolijke plan om een reünie te organiseren: ‘Want Damco was een mooie rederij. Met trotse werknemers. En prachtige sleepboten, de mooiste van Europa – zeker die mooie Damco 21, die bestaat helaas niet meer…’ Wel bestaan er filmpjes, foto’s en mooie verhalen, die inmiddels door zo’n 300 mensen op de Facebook-groep Damco van toen voor nu worden gedeeld. Niet alleen oud-werknemers trouwens, ook hun kinderen en andere betrokkenen halen er

herinneringen op. Over Groen-witgroen, hard werken voor je poen en andere leuke voorvallen. ‘En op 28 april gaan we elkaar zien, met een hapje en een gezellig drankje. Iedereen die bij Damco betrokken was, is van harte welkom. We hebben zelfs al aanmeldingen uit Duitsland.’

Herinneringen aan ‘die goeie ouwe tijd’ begint al met het Damco-speldje.

Foto: Henry Platje

 Datum:: 28 april 2018 Plaats:: wordt binnenkort bekendgemaakt. Aanmelden en meer informatie via: via Facebook-groep Damco van toen voor nu. Geen Facebook? Aanmelden via e-mail kan ook: k.kersten4@upcmail.nl

Schipperscafé Vreeswijk/Nieuwegein

Op elke laatste vrijdag van de maand (m.u.v. 29 december) vindt het schipperscafé in Vreeswijk/Nieuwegein plaats. U bent van harte welkom op: 23 februari , 30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni, 27 juli, 24 augustus, 28 september, 26 oktober, 30 november, 29 december.

 Tijd: 15.00 -21.00 uur Plaats: Theehuys op de Museumwerf, Wierselaan 113 in Nieuwegein/Vreeswijk.

Voordeel en gemak voor de binnenvaart de onderscheidende cascoverzekering Speciaal voor schippers hebben wij een huismerkverzekering. De Zicht binnenvaartverzekering. Dit zijn al uw verzekeringen voor uw schip in één pakket samen met goede voorwaarden. Dat biedt u voordeel en gemak. Ondersteund met onze expertise. U kunt rekenen op de kennis van ons speciale binnenvaartteam. Een team dat we recent door het grote succes hebben uitgebreid. Daar vaart u wel bij! Wij zijn u graag van dienst! Ettensebaan 31 4813 AH Breda binnenvaart@zichtadviseurs.nl 076 - 527 24 20 www.zichtadviseurs.nl/binnenvaart


081045_T_Poster:A2

23-04-2008

10:23

Pagina 1

Thuis in de scheepvaart

Dé Partner binnen de scheepvaart

Scheepswerf en Machinefabriek Machinefabriek’t’tAmbacht AmbachtB.V. B.V. Scheepswerf en Noordeinde LWAA Hendrik idoIdo ambacht Nieuwe Bosweg34• IPostbus Postbus14 14• •3341 3340 Hendrik Ambacht Tel. (078) (078) 681 Fax. (078) (078) 681 Tel. 68141 4177 77• Fax. 68150 5056 56 E-mail: post@scheepswerfambacht.nl post@scheepswerfambacht.nl • internet: www.scheepswerfambacht.nl E-mail: www.scheepswerfambacht.nl

Al 35 jaar lang maken wij afval voor 95% geschikt voor hergebruik. En dit doen we 24/7 met 216 collega’s veilig en verantwoord.

Verpakt chemisch afval Verontreinigde grond Oliehoudend slib Scheepsreiniging Scheepsafval Afvalwater Ontgassing

0168 - 389 289 | info@atm.nl | www.atm.nl


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPBinnenvaart in de social media

FEBRUARI 2018 | PAGINA 23

Dit is wat ons opviel!

sailing_nl 15 januari 2018 #sunset #binnenvaart #zonsondergang #ship #rivership ds.natureshots Great capture sailing_nl @ds.natureshots  Thanx

Jan Leijen @Jan_Leijen 8 januari 2018 Bij Koblenz is het hoogste punt van de waterstand bereikt op 753 cm, ruim 1 meter boven de hoogste scheepvaartstand. Van de wandelpromenade op de zg. ‘dreieck’ tussen Moezel en Rijn zijn alleen de koppen van het hekwerk nog boven water te zien vanuit de webcam op het kasteel.

captainsebastiaan 16 januari 2018 Weer onderweg naar Nederland. #binnenvaart #theblueroad #koppelverband #instashipping #riverbarge #grind #steentjes #tiel #elst #lekkerdrijven #zuinigaan #hookedupharddown #vieuwfromtheoffice #waterisdichtbij

Verkeersleider Rolph (@VLW_Rolph) 12 januari 2018 Inmiddels heeft er een goed gesprek plaatsgevonden! Sluispersoneel kan normale bediening hervatten!

Rob Jaspers (@jasparov) 16 januari 2018 Altijd spannend bij Waal en spoorbrug... weer gaat het ‘net’ goed bij Nijmegen...

Colofon

 PeQMFPX0sQc

 Verkeersleider Rolph @VLW_Rolph 12 januari 2018 Schip blokkeert de sluisdeuren van Volkeraksluis! Schipper is het ergens niet mee eens. RWS71 en P93 aanvarend. @Rijkswaterstaat Wilma Reinders  @ReindersWilma 12 januari 2018 Maar wat was er nou aan de hand? Dat willen we natuurlijk wel graag weten! Anders zet je het niet op twitter.

DE STROMING COURANT

UITGEVERIJ

STROMING MEDIA

Richard (@SchipperAmisia) 14 januari 2018 Vlogger schippersvrouw ms Charissa geeft een kijkje in het schippersleven.

DRUKWERK PRINTING RECLAME

Binnenvaart Business Borrel incl. buffet

 078 64 54 286 info@destromingmedia.nl www.destromingmedia.nl  Jan Valsterweg 22 3315 LG Dordrecht

REDACTIE

Beatrijs Bonarius (hoofdredactie), Ellen Lengkeek (nieuws), Matthijs Daniels, Leo van Teeffelen

MEDEWERKERS Jos Hubens, Debby Tinnemans, Remco Pikaart

ADVERTENTIES

Jan van Laar  06 2359 2993 Sieg Verzendaal  06 2251 6221 Jolanda Rijsdijk  06 5254 9450 jolanda@destromingmedia.nl Op de advertentiecontracten of plaatsingsovereenkomsten voor losse advertenties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Dordrecht onder nummer 24468657.

DISCLAIMER

De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. Druk- en zetfouten voorbehouden. De Stroming Courant is een gratis maandelijkse uitgave van De Stroming Media. Niets van deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

BBB

DONDERDAG 8 FEB. 2018 V.A.: 17.00 UUR

De Stroming Courant organiseert maandelijks de BBB (Binnenvaart Business Borrel) bij Restaurant Waal. Het concept is eenvoudig: iedereen is van harte Locatie: welkom. Geen lidmaatschap, voorafgaand inschrijven of all in tarief.

Restaurant Waal

Alleen de muntjes voor drank zijn eigen Molenweg 37voor 2995 BKrekening. Restaurant Waal verzorgt de bitterballen en andere traditionele borrelhapjes. Het buffet Heerjansdam wordt mede mogelijk gemaakt door: Voor meer informatie: www.destromingmedia.nl De Stroming Courant organiseert maandelijks de BBB (Binnenvaart Business Borrel) bij Restaurant Waal. Het concept is eenvoudig: iedereen is van harte welkom. Geen lidmaatschap, voorafgaand inschrijven of all in tarief. Alleen de muntjes voor drank zijn voor eigen rekening. Restaurant Waal verzorgt de bitterballen en andere traditionele borrelhapjes. Het buffet wordt mede mogelijk gemaakt door: Voor meer informatie: www.destromingmedia.nl Wij hebben een nieuw facebook adres! destromingcourantBBB

Mede mogelijk gemaakt door:


JJ

Diverse nieuwbouwmogelijkheden in Kladovo, Servië voor: Motorschepen, Koppelverbanden, Duwbakken, Tankers, Pontons en-/of ander drijvend materiaal, meerdere afmetingen zijn mogelijk.

GEBR DE JONGE

SHIPBUILDING SERVICES B.V.

 Koedijk 4, 7241CL Lochem 0031 573 250 680 0031 573 250 685  0031 65330 8248 / 0040 720 400 853  0031 65312 5543 info@shipbuildingservice.nl  www.shipbuildingservice.nl

DIVERSE

NIEUWBOUWMOGELIJKHEDE Koppelverbanden, Duwbakk meerdere afmetingen zijn mo

Genemuiden

Delfzijl

AANLEG VAN TOTALE SYSTEMEN NAUTISCHE APPARATUUR CAMERA SYSTEMEN KEURING EN CERTIFICERING TOUCH SCREEN BEDIENINGEN SERVICE EN ONDERHOUD

UW HELPENDE HAND BIJ

MEET- EN ALARM SYSTEMEN!

SNIJDER SCHEEPSELEKTRO BV Sisalstraat 9, 8281 JJ Genemuiden Telefoon 038 385 71 23 Mobiel 06 532 91 879 E-mail: info@snijderscheepselektro.com

24

UUR

SERVICE

C.E. van `t Hof BV levert, installeert en onderhoudt al sinds vele jarenvan meeten BV alarmsystemen aan boord van zowelalzeegaandeC.E. `t Hof levert, installeert en onderhoudt sinds vele als binnenvaart tankers. Steeds aan voorop als van het zowel gaat om innovaties, jaren meet- en alarmsystemen boord zeegaandehet gaat om service kortom: alsbetrouwbaar binnenvaart als tankers. Steeds vooropen alsondersteuning, het gaat om innovaties, een stabiele partner de scheepseigenaar énkortom: de betrouwbaar als het gaat waarop om service en ondersteuning, bemanning kunnen bouwen. een stabiele partner waarop de scheepseigenaar én de bemanning kunnen bouwen.

C.E. van t Hof BV EL ECTROTECHNISCH SCHEEPSINSTALLATIE BUREAU Keurmeesterstraat 15D - 2984 BA Ridderkerk Tel : 0180 - 430 327 - info@cevanthof.nl www.cevanthof.nl - www.hofshop.nl


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL�BBB

OF KIJK OPFEBRUARI 2018 | PAGINA 25

Registratie geopend voor het Maritime & Offshore Career Event

Maritieme, offshore en logistieke carrièrejagers kunnen zich vanaf nu registeren voor het Maritime & Offshore Career Event (MOCE) 2018 op www.MOCE.biz. Op woensdag 28 maart staat het WTC Rotterdam geheel in het teken van carrièremogelijkheden binnen de maritieme, offshore en energiesector. Net als de afgelopen elf jaar verwelkomt de organisatie verschillende bedrijven uit de gehele sector die op zoek zijn naar zowel nieuw talent als ervaren professionals. De toegang tot het event is gratis.

Dit jaar mag MOCE verschillende nieuwe bedrijven ontvangen in het WTC Rotterdam zoals Rosen Europe, Swets Group en Kenz-Figee. Daarnaast zijn er ook genoeg oude bekenden aanwezig op 28 maart: Van Oord, Iskes Towage Salvage, Iv-Oil & Gas, Marin, Van Oord, Boskalis, Royal IHC, Roll Group en nog vele anderen staan klaar om in gesprek te gaan over carrièrekansen met de ruim 3.500 bezoekers. Er zullen

Grootste en meest complete carrièrebeurs

MOCE bestaat uit een beursvloer waarop ruim honderd bedrijven zich presenteren, een uitgebreid inhoudelijk programma en een plek om discussies te voeren over relevante thema’s. Dit alles maakt MOCE ook in 2018 de grootste en meest complete carrièrebeurs in de maritieme, offshore & energiesector van Europa. Ook bezoekers die niet direct op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging kunnen bij MOCE terecht om zich te oriënteren of te laten informeren over de nieuwste ontwikkelingen in de sector.

Registreer op www.MOCE.biz ook diverse arbeidsbemiddelaars aanwezig zijn die onder andere maritieme en binnenvaartvacatures aanbieden.

Live talkshows op Community Square

Naast het bezoeken van de beursvloer kun je als bezoeker live talkshows bijwonen op het Community Square. Hier worden thema’s besproken als de energietransitie, autonoom varen, hybride banen en het gebruik van de Noordzee. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan verschillende case-studies van onder andere Damen Shipyards Group, Oceanco, Feadship en Van Oord. Bezoekers worden uitgedaagd om een vraagstuk binnen twee uur op te lossen. Dit biedt de kans om een goede

indruk te maken op de bedrijven. De case-study-vraagstukken variëren van het ontwerpen van custom-made modellen van jachten, het bedenken van een strategie voor schepen of windturbines.

Upload je cv op MaritiemeVacaturebank.nl

Om nog meer onder de aandacht te komen bij de bedrijven kunnen bezoekers voorafgaand aan het evenement hun cv uploaden in de database van de MaritiemeVacaturebank.nl. Door middel van ‘Invite & Meet’ worden geselecteerde bezoekers uitgenodigd of kunnen ze zelf een persoonlijk gesprek met een potentiële werkgever op de beursvloer aanvragen.

MARITIEM ENERGIE

WOENSDAG 28 MAART 2018

Bezoekers kunnen zich nu registreren via de vernieuwde website MOCE.biz. Hier is meer informatie te vinden over het beursprogramma en kun je je aanmelden voor de case-studies. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief of de Facebook- en Twitter-accounts te volgen.

Interesse om als partner deel te nemen aan MOCE? Neem dan contact op met Navingo: 010-209 2600 of ia@navingo.com

Created and produced by

OFFSHORE

TECHNIEK

& ENGINEERING

10:30 – 18:00 GRATIS ENTREE WTC ROTTERDAM REGISTREER JE OP: WWW.MOCE.BIZ

ONTMOET HR-MANAGERS EN RECRUITERS VAN BEDRIJVEN

Powered by

BEKIJK BEDRIJFSPRESENTATIES VAN TOPBEDRIJVEN UIT DE MARITIEME, OFFSHORE & ENERGIE SECTOR

DOE MEE AAN HET INHOUDELIJK PROGRAMMA MET WORKSHOPS, CASE STUDIES EN LIVE TALK-SHOWS

DISCUSSIEER MEE OVER RELEVANTE THEMA’S VOOR SECTOREN IN TRANSITIE

MOCE


STROMING

Bent u op zoek naar een bijzondere en opvallende manier om uw bedrijf te presenteren?

Wij verschijnen net als vorig jaar in mei met een prachtig full colour-magazine in glossy-stijl; op hoogwaardig papier en met speciale advertentiemogelijkheden tegen een aantrekkelijk tarief. Het exclusieve magazine is een bewaarexemplaar dat u gedurende een langere periode tegen zult komen op leestafels en in de stuurhut. Neem voor meer informatie contact op via: 078 64 54 286 of info@destromingmedia.nl

Een uitgave van

STROMING MEDIA

DRUKWERK PRINTING RECLAME

ANTWERPEN De Open Scheepvaartdagen is een jaarlijkse vakbeurs voor de binnenvaart die ongeveer 5000 bezoekers aantrekt. Ongeveer 150 binnenvaart gespecialiseerde bedrijven presenteren er hun producten of diensten. Ook scholing, opleiding en werkgelegenheid krijgen ruim aandacht op onze beurs. Onderhoud, scheepsreparatie, nieuwbouw of carrière. Iedereen uit de binnenvaart kan op de Open Scheepvaartdagen offertes laten opmaken, nieuwe ideeÍn op doen, oplossingen zoeken voor problemen met de nieuwe regelgeving of gewoonweg nieuwe contacten leggen. De laatste jaren promoten wij de OSD ook op de Franse markt en dat werpt zijn vruchten af. Bezoekers uit Frankrijk vinden alsmaar meer de weg naar de OSD. We zijn Europees gezien zeker niet de grootste beurs voor de binnenvaart, maar elk jaar horen we steeds dat de OSD de juiste formule heeft gevonden om het zakelijk karakter van dit evenement te combineren met een zeer gezellige omkadering.

23, 24 EN 25 MA ART 2018

Hangar 29 - Waagnatie Antwerpen

www.osd-antwerpen.be


BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL

WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB

OF KIJK OP

facebook

FEBRUARI 2018 | PAGINA 27

Limena: 3 internaten onder 1 bestuur De Merwede uit Werkendam, Eben Haëzer uit Dordrecht en De Driemaster uit Krimpen aan den IJssel zijn sinds 1 januari 2018 één organisatie met drie locaties, en vallen onder één bestuur.

Eben Haëzer en De Driemaster waren negen jaar geleden al gefuseerd, De Merwede voegt zich er nu bij. Ze gaan verder onder de naam Stichting Limena. Limena betekent ‘veilige haven’ en onder die vlag willen de internaten ‘Het Beste Na Thuis’ bieden voor de schipperskinderen.

Daling

Al een aantal jaren daalt het aantal schipperskinderen landelijk, ook bij deze reformatorische internaten. Waren er vijf jaar geleden nog 368 kinderen, nu is dat aantal gedaald tot 310 en de prognose is dat die daling de komende jaren zich nog voortzet. Dat vroeg dus om aanpassingen, zowel voor de personeelsbezetting als financieel. Door schaalvergroting en samenwerking denken de drie internaten sterker in deze situatie te staan. Oudercommissies en ondernemingsraden hebben met de fusievoorstellen ingestemd, dat geldt ook voor de ledenvergadering van De Merwede. Met de bonden is een Sociaal Convenant gesloten met garanties voor het personeel voor de werkgelegenheid. W.R. (Wichard) van Vliet is inmiddels benoemd tot algemeen directeur, F.A. (Fijke) Mulder tot

René van Hoepen is de voorzitter van het nieuwe bestuur van Stichting Limena. locatiedirecteur van De Merwede en C.G.A. (Kees) Bregman tot locatiedirecteur van De Driemaster en Eben Haëzer.

Sleepdienst Verschoor wordt Sleepdienst Gepke Sander Verschoor heeft sinds 1 januari 2018 Sleepdienst Verschoor overgedragen aan Daniël Veldman. Met de overdracht is ook de bedrijfsnaam veranderd.

Veldman is al ruim tien jaar in dienst bij het bedrijf en werkte zich op tot kapitein en plaatsvervanger van Verschoor. Het huidige kantoor van het sleepvaartbedrijf is gevestigd in Hendrik-Ido-

15E MARITIEME STUDIEREIS VERENIGING DE BINNENVAART

Ambacht, maar de vloot, bestaande uit Gepke en Gepke 3, heeft Dordrecht als thuishaven. De boten zijn bekende verschijningen in havens en op vaarwegen door heel Nederland. Met name in de Drechtsteden en de haven van Rotterdam zijn ze regelmatig aan het werk te zien. Hun naamsbekendheid was reden om het bedrijf bij de overdracht naar de vaartuigen te noemen: Sleepdienst Gepke.

Stolt-Nielsen Inland Tanker Service

Noordwest Frankrijk

VAN 30 JULI TOT 13 AUGUSTUS 2018

Het bedrijf 10XL uit Dordrecht heeft de grootste 3D-printer van Nederland ontwikkeld en produceert daarmee producten tot een afmeting van 6.000 x 2.000 x 1.500 mm uit (gerecycleerde) thermoplastische materialen. 10XL vervaardigt modellen en onderdelen voor de meubelindustrie en de maritieme sector, zoals dit 3D geprinte bootmodel van 6 meter lengte ten behoeve van testdoeleinden, maar kan ook complexe modellen, prototypes en grotere functionele onderdelen fabriceren voor bijvoorbeeld Defensie. Onlangs ontving 10XL de Smart Manufacturing Award van de Koninklijke Metaal Unie voor hun ontwerp. www.10-xl.nl www.yaskawa.eu.com

Inclusief 2 cruises over de rivieren: Seine en Loire, Historische steden: Nantes, Saint Nazaire, Ancenis, Angers, Nantes, Orléans, Conflans, Parijs, Rouen, Honfleur en Le Havre

IN DIT GEBIED IS HET WERELD ERFGOED VAN DE UNESCO RIJKELIJK VERTEGENWOORDIGD, ZOALS O.A. DE KASTELEN AAN DE LOIRE. BEZOEK AAN DIVERSE MARITIEME MUSEA. Per luxe touringcar vanaf Dordrecht naar Nantes, cruise over de Loire met nieuw gebouwde raderboot, daarna met touringcar naar Orléans en Conflans en aansluitend cruise over de Seine van Parijs naar Honfleur. Op de terugweg per bus via Le Havre en aansluitend naar Dordrecht.

PRIJS: P.P. OP BASIS VAN 2 PERS. KAMER

3.195,-

Inbegrepen: reis per luxe touringcar van en naar Frankrijk en van ontscheping Loirecruise 1 tot inscheping Seinecruise 2, accommodatie op basis van vol pension op beide schepen en dranken tijdens de maaltijden en aan de bar (geen sterke drank) en logies en ontbijt in de hotels, begeleiding en vertaling door Alice Teekman, maritieme excursies tussen beide cruises. Niet inbegrepen: excursiepakket tijdens de cruises (de tijdens de cruises aangeboden excursies zijn de standaard excursies, klassiek en dynamisch m.u.v. die in Rouen en Caudebec-en-Caux. Het speciaal voor vereniging De Binnenvaart aangepaste excursieprogramma wordt in een later stadium aangeboden.

Programma: www.debinnenvaart.nl onder Maritieme studiereizen Het minimum aantal deelnemers is 30.

Voor meer informatie en boekingen;

EUROCULT - LITO o.v.v. De Binnenvaart Wittevrouwenstraat 36 3512 CV Utrecht

Tel: 030-2439634 Telefoon: 030 - 243 96 34 E-mail: info@eurocult.nl Email: info@eurocult.nl

website: www.eurocult-lito.nl

UW BETROUWBARE PARTNER VOOR DE BINNENVAART Vervoer van hoogwaardige chemieproducten met roestvaststalen schepen en vervoer van bulkchemicalien en minerale olieproducten met gecoate schepen.

Stolt-Nielsen Switzerland AG

Stolt-Nielsen Inland Tanker Service B.V.

Baarerstrasse 149 CH-6302 Zug Tel : +41 41 766 30 20 Fax : +41 41 710 26 66 E-mail : SNSAGBargemanagement@stolt.com

Westerlaan 5 3016 CK Rotterdam Tel : +31 10 299 66 88 Fax : +31 10 892 08 61 E-mail : SNITS@stolt.com


STROMING COURANT

YOUR PARTNER IN MARITIME INDUSTRY

Tel: +31 (0)85-4861360 info@marinepowerdrechtsteden.nl Tel: +31 (0)85-4861360 www.marinepowerdrechtsteden.nl

info@marinepowerdrechtsteden.nl www.marinepowerdrechtsteden.nl

Gun erhelpen van je schip

Gun je schip EEN LANGER LEVEN ektrische storingen info@marinepowerdrechtsteden.nl +31-085 486 13 60 Kerkeplaat 8, 3313 LC Dordrecht marinepowerdrechtsteden.nl

EEN LANGER LEVEN

SDK DIESEL SUPPORT UITGELICHT

Cannyware: uniek betaalbaar remote monitoringssysteem

SDK Diesel Support en GpsCam hebben een revolutionair nieuw remote monitoringssysteem geĂŻntroduceerd voor de scheepvaart: Cannyware.

www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl

Tel: +31 (0)85-4861360 info@marinepowerdrechtsteden.nl www.marinepowerdrechtsteden.nl

Gun je schip

Gun je schip

EEN LANGER LEVEN

Revisie

scheepsliften • eigen Een langer leven

scheepsliften • eigenservicedienst • grote • eigen scheepsliften • grote servicedienst IVR-keuringsbedrijf • grote servicedienst • erkend IVR-keuringsbedrijf • erkend • erkend IVR-keuringsbedrijf

CHEMISCHE EN MECHANISCHE REINIGING - Beitsen/passiveren - Ketel reiniging - Polijsten van schroeven - Polijsten van tankcontainers - Schuur/slijpwerkzaamheden

• eigen scheepsliften • grote servicedienst • erkend IVR-keuringsbedrijf

Service

Biesboschhaven Noord 4 • 4251 Werkendam Biesboschhaven Noord 4 • NL 4251 NL Werkendam Biesboschhaven Noord 4 • 4251 NL Werkendam T 501362 • info@dewaalbv.nl T (0183) 0183 501811 501811• F•(0183) info@dewaalbv.nl

Service en reparatie enals reparatie vaste Service als vaste en reparatie koers! als vaste koers! koers!

Tel. +31 (0)78 750 3908 • Mob. +31 (0)6 34304851

T (0183) 501811 • F (0183) 501362 Biesboschhaven • info@dewaalbv.nl Noord 4 • 4251 NL Werkendam

T (0183) 501811 • F (0183) 501362 • info@dewaalbv.nl

wwww.dewaalbv.nl w w. d e w aal bdv. na llb v. n l w w w. ewa

Scheepsservice BV

WIJ STAAN VOOR U KLAAR! Gecertificeerd IVR Stuurwerk keurder

We power your future

Officieel service punt

 Handelsweg 75, 6541 CS Nijmegen 024 3731919 06 53 10 90 65 info@vpgscheepsservice.nl www.vpgscheepsservice.nl

ervice 24/7 TURBO EXPERTISE AROUND

tact

FEBRUARI 2018

THE CLOCK AROUND THE WORLD

Draaijer Turbo Service BV Planckstraat 44 • 3316 GS Dordrecht, tel.: +31(0)78 617 19 17 E-mail: info@draaijerturboservice.nl

www.draaijerturboservice.nl

SDK Diesel Support BV

www.vermservices.nl

Matthijs Daniels

Cannyware is een eenvoudige, robuuste, betaalbare, complete oplossing die alle data van schip en motoren registreert en opslaat. Het biedt scheepseigenaren volledig inzicht in het draaien van het schip en geeft automatisch bericht wanneer onderhoud of reparaties uitgevoerd moeten worden.

Verbluffend

N NAVIGATION AVIGATION

Onderdelen

SDK Diesel Support uit Werkendam is dus mede-initiatiefnemer en verkooppunt van Cannyware. Eigenaar Steven de Kam legt het verbluffend eenvoudige systeem op tafel. Het kleine gateway-kastje wordt direct aan de motor gekoppeld, de ontvanger wordt elders in dezelfde ruimte in het stopcontact geprikt voor de reeds aanwezige internetverbinding. Dat is alles. ,,Het is letterlijk drie stekkers inprikken’’, vertelt De Kam. ,,Daarna werkt het vanzelf en kun je al je gegevens inzien op je eigen portaal op Cannyware. nl of Cannyware.net.� Vanaf dat moment heb je overal inzicht in toerental, temperaturen, drukken, Dit is het hele Cannyware-apparaat: de gateway brandstofverbruik; alle informatie is 24/7 (links) sluit je aan op de motor, de ontvanger prik beschikbaar. Cannyware stuurt zelf een je in op de bestaande internetverbinding in de e-mail bij alarm of wanneer service no- machinekamer, en klaar is Kees. dig is; meldingen die zijn gebaseerd op de feitelijke gegevens. De Kam: ,,Het bericht voor Caterpillar-motoren en komt dit jaar bekan naar de klant worden gestuurd of naar ons. schikbaar voor alle elektrische motoren. Alles Dan benaderen wij de klant proactief: waar werkt draadloos, is volkomen hufterproof en vaar je nu en wanneer komt het uit dat we aan helemaal beveiligd. boord komen? In de nabije toekomst kun je zelf alarmen toevoegen, zodat je bijvoorbeeld de koelers kunt schoonmaken voordat de koelMeer informatie is verkrijgbaar via www. capaciteit te laag wordt. En omdat je helemaal cannyware.nl, www.cannyware.net en via up-to-date bent, kun je voorspellen wanneer er SDK Diesel Support (0183-745 694). iets kapot gaat en kun je daarop anticiperen.�

Onderhoud

Terugverdienen +31 (0) 787 370 355

De Kam vervolgt: ,,Cannyware is een bewww.sdkdieselsupport.nl Rosmolenweg 9-a taalbare manier om brandstofverbruik te monitoren, om je urenregistratie bij te houden info@sdkdieselsupport.nl 3356 LK Papendrecht (the Netherlands) en om precies te kunnen zien wat er op jouw schip gebeurt. Alle data worden een jaar bewaard. Wil je ze langer bewaren, dan kunnen we dat uitbreiden.� Nog een voordeel: ,,Krijg je een alarm terwijl je achterin Duitsland vaart? Dan kunnen wij online meekijken in de motor en zien of er een monteur moet komen. EÊn keer een monteur niet voor niets laten komen en je hebt het systeem al terugverdiend.� Want: de prijs voor het systeem is, exclusief installatie, slechts 1200 euro. Het systeem gaat tien tot twintig jaar mee en komt inclusief gratis Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN basisabonnement. De eerste maand kunnen Tel.: +31 33 494 50 40 • E-mail: info@rafa.nl gebruikers gratis kennismaken met het PROInternet: www.rafa.nl abonnement. Cannyware is al beschikbaar

C O M M U N I C A T I OWITHOUT N W I T H OBORDERS UT BORDERS && COMMUNICATION

KIES OOK VOOR

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN VOOR NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INTERNET VIA DE SATELIET Dutch Marine Technology B.V. Industriestraat 6-G • 3371 XD Hardinxveld-Giessendam

Tel:OOK 010-890 KIES VOOR00 41 • info@dmtbv.nl • www.dmtbv.nl

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN VOOR NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INTERNET VIA DE SATELIET

Voor het wereldwijd leveren en aanbrengen van WENST STICHTING MATE VEEL SUCCES IMO, SOLAS, USCG and NATO gecerticeerde Maritieme vloer en scheepsdekafwerkingen Dutch Marine Technology B.V. Industriestraat 6-G • 3371 XD Hardinxveld-Giessendam Tel: 010-890 00 41 •info@dmtbv.nl • www.dmtbv.nl

0191578.pdf 1

29-5-2017 16:25:02

Global Marine Decking BV Langekamp 13 F, 5306 GV Brakel, the Netherlands info@globalmarinedecking.com globalmarinedecking.com tel. +31 (0) 418 700 540

CATERPILLAR MOTOR?

Verhelpen van elektrische storingen Reparatie / Revisie Onderhoud / Onderdelen 24/7 Service wereldwijd SDK Diesel Support BV Hulsenboschstraat 3-1, 4251 LR Werkendam +31 (0) 183-745 694 • info@sdkdieselsupport.nl www.sdkdieselsupport.nl

Kwaliteit - Service Innovatie - Duurzaamheid T +3178 615 22 66

E info@veth.net

www.veth.net

De Stroming Courant | FEBRUARI 2018  

Stroming Courant is een uitgave van Stroming Media

De Stroming Courant | FEBRUARI 2018  

Stroming Courant is een uitgave van Stroming Media

Advertisement