Kunst i Fokus 2021

Page 1

DK • DE • GB

KUNST i FOKUS

FOCUS ON ART / KUNST IM FOKUS 2021


UDGIVER: DESTINATION SJÆLLAND A/S, SDR. STATIONSVEJ 26, SLAGELSE, DESJ.DK UDGIVELSE: MARTS 2021 OPLAG: 11.000 REDAKTØR: DESTINATION SJÆLLAND A/S GRAFISK OPSÆTNING: FILTEN+SCHEEL FOTO: AKTØRER / JOHN OLSEN, PHOTODAN.DK / LARS WAHL DESTINATION SJÆLLAND A/S PÅTAGER SIG IKKE NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR MULIGE FEJL OG MANGLER, SOM TRODS AL ANVENDT OMHU MÅTTE FOREKOMME. EFTERTRYK IKKE TILLADT.


GÅ PÅ OPDAGELSE I BYRUMMET

INDLEDNING

Uanset om I er til gade- eller glaskunst, keramik eller kunstmalerier eller noget helt femte, så venter store kunstneriske oplevelser lige rundt om hjørnet i Destination Sjælland. Lav jeres egen kunstrute og mød kunstnerne, der gladeligt slår døren op til værkstedet. Mærk den kreative ånd i mødet med duften af maling fra atelieret eller følg processen fra nærmeste hold, når fantastiske kreationer og skulpturer tager form med inspiration fra områdets smukke landskaber og særlige lys. Kunstoplevelserne spænder bredt fra keramik hos Møller i Mejeriet over glaskunst hos Martin Birk Møller i Nykøbing Sjælland til skiftende udstillinger på Sorø Kunstmuseum.

Whether you are into street or glass art, ceramics or paintings or some other art form, huge artistic experiences are awaiting just around the corner within Destination Sjælland. Plan your own art route and meet the artists who gladly open the doors to their studios. Sense the creative spirit in the encounter with the scent of painting in the ateliers or follow the process at close range when amazing art pieces and sculptures are being created, inspired by the beautiful landscapes and the special light in the area. The art experiences range widely from ceramics at Møller i Mejeriet, glass art by Martin Birk Møller in Nykøbing Sjælland to the changing exhibitions at Sorø Kunstmuseum. Ob Straßen- oder Glaskunst, Keramik, Kunstmalerei oder etwas ganz anderes – fast hinter jeder Ecke erwarten Sie großartige künstlerische Erlebnisse in der Destination Sjælland. Stellen Sie Ihre eigene Kunstroute zusammen und begegnen Sie den Künstlern, die ihre Werkstätten gerne für Besucher öffnen. Spüren Sie die Kreativität

3

LAV JERES EGEN

KUNSTRUTE OG MØD

DE LOKALE KUNSTNERE angesichts des Farbendufts aus dem Atelier oder verfolgen Sie den künstlerischen Prozess aus nächster Nähe, wenn fantastische Kreationen und Skulpturen Gestalt annehmen – inspiriert von den schönen Landschaften und dem besonderen Licht der Gegend. Die Kulturerlebnisse sind breit gefächert und reichen von Keramik bei Møller i Mejeriet über Glaskunst bei Martin Birk Møller in Nykøbing Sjælland bis hin zu wechselnden Ausstellungen im Sorø Kunstmuseum.


Besøg galleriet og se finurlige streger og skæve malerier. Figurative og farverige malerier, hvor humoren er med til at give værket form og fortælling.

Hos Bang & Lessin Art Studio arbejder vi side om side - i samarbejde - fra vores nye atelier på Sjællands Odde. Besøgende er velkomne året rundt.

Visit the gallery and discover quirky lines and crooked paintings. Figurative and colorful paintings, where humor provides the artwork with form and narrative.

At Bang & Lessin Art Studio, we work side-by-side - in collaboration - from our new atelier in Sjællands Odde. Visitors are welcome year round.

Besuchen Sie die Galerie und entdecken Sie pfiffige Zeichnungen und unkonventionelle Gemälde. Figurative und farbenfrohe Bilder mit einer gehörigen Portion Humor.

Im Bang & Lessin Art Studio arbeiten wir Seite an Seite zusammen – in unserem neuen Atelier auf der Landzunge Sjællands Odde. Besucher sind das ganze Jahr über willkommen.

BILLEDKUNS TNER

KUNS TNERE

ANDERS SCHRØDER

LOUISE BANG & GUI LESSIN

Gl. Nykøbingvej 116, 4572 Nr. Asmindrup www.andersschrøder.dk · T: + 45 22 11 60 00 FB: AndersSchroeder.kunst · IG: anders_schroeder

Gnibenvej 7, Yderby Lyng, 4583 Sjællands Odde www.bang-lessin.com • T: + 45 52 68 99 68 info@bang-lessin.com • IG: bang.and.lessin

4


Udstilling og arbejdende værksted nær Ulkerup Skov. Malerier, collager, papmacheskulpturer. Der er åbent hele året efter aftale.

Unikt kunsthåndværk fremstillet i eget værksted. Keramik i enkle former og indbydende farver. Hverdagens design, kopper, kander og skåle, også større fade og vaser. Kom og kig.

Exhibition and working studio close to Ulkerup Skov. Paintings, collages, papier-mâché sculpture. Open all year, by appointment.

Unique fine crafts produced in own studio. Ceramics in simple shapes and alluring colors. Everyday design, cups, jugs and bowls, and also larger serving dishes and vases.

Ausstellung und Schauwerkstatt in der Nähe des Waldgebiets Ulkerup Skov Gemälde, Collagen, Pappmaché-Skulpturen Ganzjährig nach Vereinbarung geöffnet.

Einzigartiges Kunsthandwerk aus eigener Werkstatt. Keramik in schlichten Formen und attraktiven Farben. Design für den Alltag, Tassen, Kannen und Schüsseln, auch größere Schalen und Vasen. Schauen Sie vorbei!

KUNS TNER

KER AMIKER

BERIT OTHMAN

BIRGITTE KITAMOTO

Hestehavevej 26, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup www.berit-othman.dk • T: + 45 25 88 44 72 mail@berit-othman.dk

Triersvej 3, Vallekilde, 4534 Hørve www.kitamoto.dk • T: + 45 26 84 71 77 keramik@kitamoto.dk • IG: birgittekitamoto

5


Bruuns Hjørne er et kunstnerisk samlingspunkt, hvor kreativitet og kultur blomstrer i et socialt værksteds- og butiksfællesskab. Skiftende keramik og kunstudstillinger.

Færøinspirerede malerier. Kunsttryk med sportsfolk, balletdansere og Færømotiver. Kunsttryk/kollage med De 17 verdensmål. Superlette unika smykker. Fugle i keramik.

Bruuns Hjørne is an artistic meeting point where creativity and culture is flourishing in a social studio- and shop community. Changing ceramics and arts exhibitions.

Faroese inspired paintings. Art prints of athletes, ballet dancers and Faeroese motifs. Art prints/collages with the 17 sustainable development goals. Ultralight unique jewellery. Ceramic birds.

Bruuns Hjørne ist ein Künstlertreffpunkt mit blühender Kreativität und Kultur, eine soziale Werkstatt- und Ladengemeinschaft. Wechselnde Keramik- und Kunstausstellungen.

Von den Färöer-Inseln inspirierte Gemälde. Kunstdrucke mit Motiven von Sportlern, Balletttänzern und den Färöer-Inseln. Kunstdrucke/Collagen mit den 17 Nachhaltigkeitszielen. Superleichte Schmuck-Unikate. Keramikvögel.

KUNS TNERE

KUNS TNER

BRUUNS HJØRNE

ESTRID MARIA ERIKSEN

Gammeltorv 2A, 4230 Skælskør www.bruunshjørne.dk • T: + 45 50 91 33 77

Vollerupvej 34, Gimlinge, 4200 Slagelse www.estrid.dk • T: +45 21 65 28 75 IG: estrid maria eriksen FB: Estrid Kunst Events

6


Moderne kunst i to etager med 15 kunstnere og arbejdende glasværksted. Billedkunst, keramik, glaskunst, smykker, jern. Et galleri, der oser af charme og nostalgi.

Egne værker; Akvarel og tegning Åbningstider: Pinsen kl. 10-17 Når flaget er ude, samt efter aftale

A two-floor gallery of modern art presenting 15 artists and a working glass studio. Visual art, ceramics, glass art, jewellery, iron art. A gallery oozing charm and nostalgia

Gallery with own art pieces; Watercolor and drawing. Opening hours: Pentecost 10-17 When the flag is out, and by appointment.

Moderne Kunst auf zwei Stockwerken mit 15 Künstlern und GlasSchauwerkstatt. Gemäldekunst, Keramik, Glaskunst, Schmuck, Eisen. Eine Galerie voller Charme und Nostalgie.

Eigene Werke; Aquarelle und Zeichnungen Öffnungszeiten: Pfingsten: 10-17 Uhr Wenn die Flagge gehisst ist sowie nach Vereinbarung

GALLERI

GALLERI

GALLERI 3G

GALLERI HAVEHUSET

Søgårdsvej 8, Gelstrup, 4500 Nykøbing Sj. www.galleri-3g.dk • T: + 45 21 78 33 72 mail@galleri-3g.dk

Telemansvej 5, 4583 Sj. Odde www.annemarie-jepsen.dk • T: + 45 26 22 16 21 FB: Annemarieakvarelart

7


PÅ OPDAGELSE I GADENS KUNST

DET ER IKKE KUN PÅ VÆRKSTEDER OG I GALLERIER, I KAN OPLEVE KUNST I DESTINATION SJÆLLAND. KUNSTEN PRÆGER OGSÅ BYBILLEDET FLERE STEDER I OMRÅDET.

I Holbæk kan I opleve danske og internationale samtidskunstnere, der sætter deres tydelige præg på byens facader. Via Holbæk Art har mere end 30 værker af blandt andre ’Husk Mit Navn’, ’Superflex’ og Arturo Herrera fundet vej til bymidten. I kan sammen gå på opdagelse i byen og gennem vægkunsten opleve nye facetter af Holbæk. Samlingen har åbent døgnet rundt året rundt, ligesom 14 af værkerne er belyst. Det er desuden muligt at få en guidet rundvisning. I Skælskør popper små farverige chaussesten op som kunstneriske åndehuller på den brostensbelagte Algade, der slanger sig gennem den lille havneby. Hver sten er ganske unik og skabt af de gæster, der hvert år besøger Danmarks eneste keramikfestival. Gæsterne har formet og dekoreret stenene helt efter eget hoved med alverdens farver. Efter festivalerne er chaussestenene skænket til Skælskør som en folkegave og lagt ned i byens fortove, hvor de gør keramikbyen endnu smukkere. I Nykøbing Sjælland er Algade byens hovedstrøg. Når I holder en pause fra shopping og pulserende strøgliv, kan I nyde udsmykningen af ni passager, der forbinder Algade med de omkringliggende bydele. Kunstværkerne, der er skabt af blandt andre Karin Sauer, Peter Hesk og Martin Birk Møller, udfolder sig over både vægge og lofter i passagerne og kobler bybilledet med Geopark Odsherreds temaer.DISCOVER THE STREET ART

YOU CAN NOT ONLY EXPERIENCE ART IN THE STUDIOS AND GALLERIES IN DESTINATION ZEALAND. ART IS ALSO PRESENT IN THE CITYSCAPE SEVERAL PLACES WITHIN OUR AREA.

In Holbæk you can experience Danish and international contemporary artists, leaving their hallmarks on the facades in the city. Through Holbæk Art more than 30 art pieces by ’rundt om ’Husk Mit Navn’, ’Superflex’, Arturo Herrera and others have found their way to the city centre. Together you can explore the city and discover new aspects of Holbæk through the wall art. The collection is open all year, 24 hours a day, and 14 of the art pieces are even illuminated. Furthermore, guided tours are possible. In Skælskør, small painted cobblestones pop up as artistic oases on the cobbled Algade, that winds through the small seaport. Every stone is unique and created by the visitors that every year attend Denmark´s only ceramics festival. The visitors have designed and painted the stones completely by their own head in all the colours of the world. After the festivals the cobblestones are donated as peoples gift to Skælskør and then laid in the sidewalks where they make the ceramic city even more beautiful. In Nykøbing Sjælland Algade is the main street, and when you take a break from shopping and the vibrant street life, you can enjoy beautiful art in 9 decorated passageways connecting Algade with the surrounding neighborhoods. The art pieces are created by Karin Sauer, Peter Hesk, Martin Birk Møller amongst others, and they unfold on walls and ceilings in the passageways and conjoin the cityscape with the themes of Geopark Odsherred.


AUF ERKUNDUNGSTOUR DURCH DIE URBANE KUNST

IN DER DESTINATION SEELAND KÖNNEN SIE KUNST NICHT NUR IN WERKSTÄTTEN UND GALERIEN ERKUNDEN – IN MEHREREN ORTEN PRÄGT DIE KUNST AUCH DAS STRASSENBILD.

In Holbæk haben dänische und internationale zeitgenössische Künstler Häuserfassaden mit ihren Werken geschmückt. Mehr als 30 Werke u. a. von „Husk Mit Navn“, „Superflex“ und Arturo Herrera umfasst das Kunstprojekt Holbæk Art in der Innenstadt. Begeben Sie sich auf eine Erkundungstour und entdecken Sie durch die Fassadenmalerei ganz neue Facetten von Holbæk. Die Sammlung ist rund um die Uhr geöffnet – 14 Werke sind zudem beleuchtet. Es besteht auch die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen. In der kopfsteingepflasterten Algade, die sich durch die kleine Hafenstadt Skælskør schlängelt, sieht man hier und da kleine bunte Pflastersteine, die wie künstlerische Freiräume wirken. Alle Steine sind Unikate, geschaffen von den Besuchern des einzigen Keramikfestivals in Dänemark, das jährlich stattfindet. Die Besucher formen und dekorieren die Steine nach ihren eigenen Vorstellungen und in allen erdenklichen Farben. Nach dem jeweiligen Festival werden die Steine der Keramikstadt Skælskør geschenkt und als echte Hingucker in den Bürgersteigen verlegt. In der Hauptgeschäftsstraße Algade in Nykøbing Sjælland laden neun Passagen, die die Fußgängerzone mit den umliegenden Stadtteilen verbinden, mit künstlerischen Ausschmückungen zu einer Pause vom Einkaufsbummel ein. Die Kunstwerke, die u.a. von Karin Sauer, Peter Hesk und Martin Birk Møller geschaffen wurden, präsentieren sich an den Wänden und Decken der Passagen und verknüpfen das Stadtbild thematisch mit dem Geopark Odsherred.

11


Stor udstilling af Susanne Mainsøe og Ole Pihl. Malerier inspireret af Odsherreds lyse landskaber og stærke farver. Se maleproces og deltag i malekurser.

Nordeuropas største private glassamling, nutidig glaskunst samt særudstilling om vaser. Butik, glasværksted og café. A glass museum containing the largest private glass collection in Northern Europe, contemporary glass art and a special exhibition on vases. Shop, glass workshop and a café.

A large exhibition of Susanne Mainsøe and Ole Pihl. Paintings inspired by the bright scenery and strong colors in Odsherred. Watch the painting process and participate in painting courses.

Die größte private Glassammlung Nordeuropas, zeitgenössische Glaskunst sowie Sonderausstellung über Vasen. Laden, Glaswerkstatt und Café.

Große Ausstellung von Susanne Mainsøe und Ole Pihl. Von den lichtreichen Landschaften Odsherreds inspirierte Gemälde und kräftige Farben. Verfolgen Sie den Malprozess und nehmen Sie an Malkursen teil.

GALLERI

MUSEUM

GALLERI MAINSØE

HEMPEL GLASMUSEUM

Oddenvej 252, 4583 Sj. Odde www.galleri-mainsoe.dk • T: + 45 21 45 17 74 Åbningstid hver dag kl. 10-17

Annebjerg Stræde 2, 4500 Nykøbing Sj. www.hempelglasmuseum.dk

12


Lundbye og hans Venner – om J.Th. Lundbye, P.C. Skovgaard og Lorenz Frølich – kammeratskab og holdninger til samtidens kunst i en brydningstid.

Unik dekoreret keramik med glade former farver og figurer. Hånddrejet malet, ridset og modeleret. Åbent onsdag - søndag kl. 13-16 eller efter aftale.

Lundbye and his friends – an exhibition on J.Th. Lundbye, P.C. Skovgaard and Lorenz Frølich – friendship and opinions on contemporary art in the middle of an era of changes.

Uniquely decorated ceramics in joyful shapes, colors and figures. Turned by hand, painted, cut and modelled in own studio. The homepage is representative.

Lundbye und seine Freunde – über J. Th. Lundbye, P. C. Skovgaard und Lorenz Frølich – Kameradschaft und Meinungen zur zeitgenössischen Kunst in einer Umbruchszeit.

Einzigartige dekorierte Keramik in fröhlichen Formen, Farben und Figuren. In eigener Werkstatt handgedreht, bemalt, eingeritzt und modelliert. Die Website ist repräsentativ.

MUSEUM

KER AMIK

KALUNDBORG MUSEUM

KAREN TRIER

Adelgade 23, 4400 Kalundborg www.vestmuseum.dk/kalundborg_museum T: + 45 59 43 23 53

Højskolevej 4, Vallekilde, 4534 Hørve www.vallekilde-keramik.dk • T: + 45 27 51 78 34

13


Keramisk studiegalleri. Unika og brugskunst I raku, stentøj og porcelæn. Lågkrukker, skåle, fade, kander, krus, øreringe, drypfrie tepotter og meget mere.

Skælskør Keramikfestival afholdes hvert år onsdag i uge 28. Her udstilles og sælges keramik fra over 70 professionelle keramikere fra både ind- og udland.

Unique and applied art in raku, stoneware and porcelain. Lidded jars, bowls, dishes, jugs, mugs, earrings, drip-free teapots and much more.

The Ceramics Festival in Skælskør is held on the wednesday of week 28, every year. Ceramics from more than 70 national and international professional ceramists are exhibited and sold here.

Unikate und Gebrauchskunst aus Raku-Keramik, Steinzeug und Porzellan. Bonbonnieren, Schalen, Platten, Kannen, Becher, Ohrringe, nicht tropfende Teekannen u. v. m.

Das Skælskør Keramikfestival findet jährlich am Mittwoch in KW 28 statt. Ausstellung und Verkauf von Keramik von mehr als 70 professionellen Keramikern aus dem In- und Ausland.

KER AMIKER

KER AMIK

KARIN SAUER

KERAMIKFESTIVAL

Oddenvej 23, Nyrup, 4500 Nykøbing Sj. www.karinsauer.dk • T: + 45 21 92 03 79

4230 Skælskør www.keramikfestival.dk • T:+45 28 60 40 82

14


Besøg det hyggelige værksted og butikken i Skælskør, hvor Cecilie Dige og Gitte Nurup sammen skaber keramik til daglig brug og glæde.

På havnen i Nykøbing Sj. har kunsthåndværkere og kunstnere etableret sig med værksteder og gallerier On the harbour in Nykøbing Sjælland, several artisans and artists have established studios and galleries.

Visit the cosy studio and shop in Skælskør, where Cecilie Dige and Gitte Nyrup create ceramics together for daily use and joy. Besuchen Sie unsere gemütliche Werkstatt mit Laden in Skælskør, wo Cecilie Dige und Gitte Nurup gemeinsam Keramik für den täglichen Gebrauch kreieren, die Freude bereitet.

Billedhugger Peter Hesk • peterhesk.dk Fotograf Lars Wahl • wahlfotografi.dk Glasværksted v/ Martin Birk Møller • martinbirkmøller.dk MULD PLUS GULD • muldplusguld.dk Havnens Kunst & Kaffe • @havnenskunstogkaffe

P OT TEMAGERE

KUNS T PÅ

KERAMIKMAKKERNE

HAVNEN

Strandgade 9, 4230 Skælskør www.ceciliedige.dk • T: + 45 27 69 67 45 FB: Keramikmakkerne

Havnevej, 4500 Nykøbing Sj.

15


Professionelt kunsthåndværk. Åbent hele året: Atelier Baghuset, Objects Collective, Bruuns Hjørne, Keramikmakkerne, Salon 4xK og Den Gamle Smedie.

Saltofte Larsen Samlingen med over 1000 værker. Skiftende kunstudstillinger, vinter- og sommerjazz, samt Kunst i Pinsen. Kunsthåndværkermarked 1. søndag i september.

Professional fine art and crafts. Artists open all year: Atelier Baghuset, Objects Collective, Bruuns Hjørne, Keramikmakkerne, Salon 4xK and Den Gamle Smedie.

The Saltofte Larsen collection includes more than 1000 art pieces. Changing art-exhibitions, winter and summer jazz, and art during Pentecost. Artisan market on the first Sunday of Sept.

Professionelles Kunsthandwerk. Ganzjährig geöffnet: Atelier Baghuset, Objects Collective, Bruuns Hjørne, Keramikmakkerne, Salon 4xK und Den gamle Smedie.

Saltofte Larsen Sammlung mit über 1.000 Werken. Wechselnde Kunstausstellungen, Winter- und Sommerjazz sowie Teilnahme an der Veranstaltung „Kunst an Pfingsten“. Kunsthandwerkermarkt am 1. Sonntag im Sept.

KUNS THÅNDVÆRK

UDS TILLING

KUNSTNERE V. KUNSTNERLAVET KIT

KUNSTNERGAARDEN

4230 Skælskør www.kitkunst.dk • T: +45 28 60 40 82

Kunstnergaardsvej 1, 4293 Dianalund www.kunstnergaarden.dk

16


Få et unikt indblik i familien Swanes kunstnerhjem med det autentiske interiør og Sigurd Swanes malerier. Oplev den særlige stemning.

Glasværksted hvor der pustes og støbes glas. Samt gæsteudstillere af billedkunst. Åbent så vidt muligt i weekender og ferier, samt efter aftale året rundt.

Get a unique insight into the family Swane´s artist home with the authentic interior and the paintings of Sigurd Swane, and experience the special atmosphere.

A glass studio where glass is blown and casted. Also presenting guest exhibitors of visual art. Open whenever possible during weekends and holidays, and all year by appointment.

Erhalten Sie einmalige Einblicke in das Künstlerzuhause der Familie Swane mit authentischem Interieur und Sigurd Swanes Gemälden und erleben Sie die besondere Atmosphäre.

Glaswerkstatt mit geblasenem und gegossenem Glas. Außerdem Gastausstellungen bildender Künstler. Geöffnet (soweit möglich) an Wochenenden und in den Schulferien sowie ganzjährig nach Vereinbarung.

MUSEUM

GL A SPUS TER

MALERGÅRDEN

MARTIN BIRK MØLLER

Plejerupvej 10, Plejerup, 4571 Grevinge T: + 45 59 43 23 53 www.vestmuseum/malergården.dk

Havnevej 20, 4500 Nykøbing Sj. T: + 45 20 71 07 48 • martinbirkmoller@gmail.com www.martinbirkmøller.dk

17


KUNSTDAGE BLANDT DREJESKIVER OG PENSLER

De lange kyststrækninger, smukke solnedgange, det særlige lys og skiftende landskaber har i mange år tiltrukket kunstnere til Destination Sjælland.

I PINSEN D. 22.-24. MAJ KAN I KOMME HELT TÆT PÅ KUNSTNERNE OG VÆRKERNE, NÅR DET FOR 24. GANG ER TID TIL ODSHERREDS KUNSTDAGE. OMRÅDETS KUNSTNERE SLÅR DØRENE OP TIL VÆRKSTEDET, SÅ DET ER MULIGT AT FØLGE MED I PROCESSEN, NÅR EN KLUMP LER, ET STYKKE DRIVTØMMER ELLER ET BLANKT LÆRRED BLIVER TIL ET NYT VÆRK. UNDER ODSHERREDS KUNSTDAGE KAN I BESØGE GALLERIER, UDSTILLINGER OG ARBEJDENDE VÆRKSTEDER, HVOR I KAN BLIVE INSPIRERET AF DE FORSKELLIGE ARBEJDSMETODER, INSPIRATIONSKILDER OG FÅ EN SNAK MED KUNSTNERNE. Undervejs kan I også følge de mange dygtige kunstnere, få en unik oplevelse og mærke inspirationen, der fylder værkstederne og gallerierne, mens I fascineres af finurlige figurer, smukke malerier, skulpturer og grafiske streger. Odsherreds Kunstdage er en censureret udstilling, hvor der i 2021 deltager 26 kunstnere, der skaber alt fra smykker og keramik til glas og vævede værker. På turen rundt til kunstnerne kan I også nyde det smukke og unikke landskab i Odsherred, der inspirerer mange af Odsherreds kunstnere. Læs mere på kunstdage.dk hvor programmet for Odsherreds Kunstdage er tilgængeligt. Ligesom det fysiske program kan findes i brochurestativerne i området.

18

ART DAYS BETWEEN TURNTABLES AND PAINTBRUSHES For many years, the long coastlines, the beautiful sunsets, the special light and the changing landscapes have attracted artists to Destination Zealand. DURING PENTECOST, MAY 22-24, YOU CAN GET CLOSE TO THE ARTISTS AND THEIR ART PIECES, WHEN IT IS TIME FOR THE 24TH. EDITION OF ODSHERREDS KUNSTDAGE (ART DAYS IN ODSHERRED). THE ARTISTS IN THE AREA WILL OPEN THE DOORS TO THEIR STUDIOS IN ORDER FOR YOU TO FOLLOW THE PROCESS OF A LUMP OF CLAY, A PIECE OF DRIFTWOOD OR A BLANK CANVAS TURNING INTO A NEW ART PIECE. DURING THE PENTECOST ART DAYS, YOU CAN VISIT GALLERIES, EXHIBITIONS AND WORKING STUDIOS AND GET INSPIRED BY THE DIFFERENT PROCESSES, SOURCES OF INSPIRATION AND HAVE A CHAT WITH THE ARTISTS. You can watch the many talented artists, have unique experiences and feel the inspiration that flows in the studios and galleries, while being fascinated by quirky figures, beautiful paintings, sculptures and graphic lines. Odsherreds Kunstdage is a censored event where, in 2021, 26 artists will participate, exhibiting everything from jewellery to glass art and woven art pieces. On your route visiting the artists you can also enjoy the beautiful and unique scenery in Odsherred, a scenery that inspires many of the artists in Odsherred. Learn more at kunstdage.dk where you will find the entire program for Odsherreds Kunstdage. The printed program you will find in the brochure stands in the area.

22


KUNSTTAGE ZWISCHEN TÖPFERSCHEIBEN UND PINSELN Die langen Küstenabschnitte, schöne Sonnenuntergänge, das besondere Licht und die vielfältige Landschaft locken seit vielen Jahren Künstler in die Destination Seeland. AN PFINGSTEN, VOM 22.-24. MAI, BESTEHT IM RAHMEN DER 24. ODSHERRED KUNSTTAGE DIE MÖGLICHKEIT, DIE KÜNSTLER UND IHRE WERKE AUS NÄCHSTER NÄHE ZU ERLEBEN. DANN ÖFFNEN SIE IHRE WERKSTÄTTEN UND ATELIERS UND LASSEN SICH VON DEN BESUCHERN ÜBER DIE SCHULTER SCHAUEN, WENN AUS EINEM KLUMPEN TON, EINEM STÜCK TREIBHOLZ ODER EINER LEEREN LEINWAND EIN KUNSTWERK ENTSTEHT. WÄHREND DER KUNSTTAGE AN PFINGSTEN KÖNNEN SIE GALERIEN, AUSSTELLUNGEN UND WERKSTÄTTEN BESUCHEN UND SICH VON DEN UNTERSCHIEDLICHEN ARBEITSMETHODEN UND INSPIRATIONSQUELLEN ANREGEN LASSEN. AUSSERDEM BESTEHT DIE GELEGENHEIT FÜR EIN GESPRÄCH MIT DEN KÜNSTLERN. Ein einzigartiges Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Spüren Sie die inspirierende Atmosphäre in den Werkstätten und Galerien und lassen Sie sich von wundersamen Figuren, schönen Gemälden, Skulpturen und Grafiken faszinieren. Die Odsherreds Kunsttage 2021 sind eine zensierte Ausstellung, an der 26 Künstler teilnehmen, deren Bandbreite von Schmuck und Keramik bis hin zu Glas und Webkunst reicht. Auf Ihrer Rundtour können Sie auch die herrliche und einzigartige Landschaft von Odsherred genießen, die vielen Künstlern als Inspiration dient. Weitere Informationen sowie das Programm der Odsherred Kunsttage finden Sie unter kunstdage.dk. Das Programm in gedruckter Form liegt in den Prospektständern in der Umgebung aus.


Se de nyeste værker af MORILD´s faste medlemmer samt udvalgte gæsteudstillere. Maleri, keramik og foto. Kunst skal ses i Den Grønne Hal.

Vil du se min frimærkesamling - lavet i keramik - Malerier, keramik, glaskunst og meget mere. 40 danske kunstnere udstiller i det 400 m2 gamle ostelager.

Watch the most recent art pieces from the permanent members of MORILD and special guest exhibitors. Paintings, ceramics and photos. Art must be seen in Den Grønne Hal (the green hall).

You want to see my stamp collection – made in ceramics. Paintings, ceramics, glass art and a lot more. 40 Danish artists exhibit their art in the 400 m2 old cheese warehouse.

Sehen Sie die neuesten Werke der festen Mitglieder der Künstlergruppe MORILD sowie Werke ausgewählter Gastaussteller. Malerei, Keramik und Fotokunst. Die Kunstausstellung befindet sich in der „Grünen Halle“.

Möchten Sie meine Briefmarkensammlung sehen – aus Keramik? Gemälde, Keramik, Glaskunst und vieles mehr. 40 dänische Künstler stellen im 400 m2 großen ehemaligen Käselager aus.

KUNS TNERSAMMENSLUTNING

GALLERI

MORILD

MØLLER I MEJERIET

Den Grønne Hal, Havnevej 16, 4500 Nykøbing Sj. Åben hver dag 20. juni til 21. aug. kl. 11-17 www.morild-kunst.dk

Støvlebækvej 1A, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse T: + 45 29 43 91 47 • www.kunstmejeriet.dk FB: kunstmejeriet • IG: moeller_i_mejeriet

24


Mine keramiske værker er lavet ved hjælp af min extruder, hvormed jeg kan presse ler ud gennem et formgivende mundstykke i ubegrænset form.

Kunst af Odsherredsmalerne samt udstillinger i 2021: Kunstnerkollektivet Røde Mor. Maja Lisa Engelhardt: Danmarksbilleder. Lundbye og venner.

My ceramic art pieces are made using my extruder, so I can press clay trough shaping extrusion nozzles into an unlimited number of shapes.

Art made by Odsherredsmalerne (local painters) and exhibitions, in 2021: Kunstnerkollektivet Røde Mor (art collective). Maja Lisa Engelhardt: paintings of Denmark. Lundbye og venner (artist Lundbye and friends).

Meine keramischen Werke entstehen mit Hilfe einer Strangpresse, mit der ich Ton in unbegrenztem Umfang durch ein formgebendes Mundstück pressen kann.

Kunst der Odsherred-Maler sowie folgende Ausstellungen 2021: Das Künstlerkollektiv Røde Mor. Maja Lisa Engelhardt: Bilder von Dänemark. Lundbye und Freunde.

KER AMIK

MUSEUM

MAGISK KERAMIK

ODSHERREDS KUNSTMUSEUM

Stenstrupvej 98, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. T: + 45 23 90 03 43 • www.keramikogkaos.dk

Rødhøj 11, 4550 Asnæs T: + 45 59 43 23 53 www.vestmuseum/odsherreds_kunstmuseum.dk

25


Professionelle kunsthåndværkere fra hele landet til censureret kunsthåndværkermarked 23.-25. juli 2021 indenfor glas, keramik, smykker, beklædning, metaller, sten og træ.

Oplev vores skiftende udstillinger og nyd solen i museets hyggelige gårdhave. Caféen byder på lokale lækkerier og butikken på dansk kunsthåndværk.

Professional artisans from all over the country on a censored artisan market 23.-25. July 2021 crafting glass, ceramics, jewelry, clothing, metals, stone and wood.

Enjoy our changing exhibitions and the sun in the cosy yard of the museum. The café offers local delicacies and the shop sells Danish fine art and crafts.

Professionelle Kunsthandwerker aus ganz Dänemark aus den Bereichen Glas, Keramik, Schmuck, Textil, Metall, Stein und Holz. 23.-25. juli 2021.

Erleben Sie wechselnde Ausstellungen und genießen Sie die Sonne im gemütlichen Innenhof des Museums. Das Café bietet regionale Leckereien, der Laden dänisches Kunsthandwerk.

KUNS THÅNDVÆRKERMARKED

MUSEUM

OVNHUS

SORØ KUNSTMUSEUM

Havnevej 24, 4500 Nykøbing Sj. www.ovnhus.dk FB: Ovnhus Kunsthåndværkermarked • IG: Ovnhus

Storgade 9, 4180 Sorø www.sorokunstmuseum.dk

26


Som kunstner arbejder jeg i glas og malerier. Jeg arbejder med mange lag maling der giver en dybde og varme i min ofte abstrakte-figurative malerier.

Unika kunsthåndværk i enkel rustikt design. Skulptur, relieffer, krukker, fuglebade m.m. Unique crafts in simple and rustic design. Sculptures, reliefs, pots, bird baths etc.

As an artist I work with glass and paintings, I apply many layers of painting which provide my mostly abstract-figurative paintings with depth and warmth.

Kunsthandwerkliche Unikate in schlichtem rustikalem Design. Skulpturen, Reliefs, Gefäße, Vogeltränken u. a. m.

Als Künstlerin beschäftige ich mich mit Glas und Malerei. Ich arbeite mit vielen Farbschichten, die meinen häufig abstrakt figurativen Gemälden Tiefe und Wärme verleihen.

GALLERI

KUNS TNER

SUSANNE KJELSMARK

SVINGET KERAMIK

Fuglebakken 18, 4550 Asnæs T: + 45 51 20 98 51 www.gallerikjelsmark.dk • FB: gallerikjelsmark

Svinget 12, Østerlyng, 4500 Nykøbing Sj. lenaraimundo@hotmail.com • T: + 45 40 31 42 53

27


Unika stentøj/porcelæn/design/bronze. Skulpturhave m. relieffer. Væveværksted, gobelin, Marianne Poulsen. Åbent: pinse -1.sept. ti-sø 12-17 + eft. aftale. Medl af KKS/BKF/Kunstnersamf.

Vibeke arbejder med lyset og stemninger, hvilket hun ofte lægger ind i rum. Vibeke prikker sine motiver op og binder motivet sammen med flader og plamager.

Unique stoneware/porcelain/design/ bronze. Sculpture garden with reliefs. Weaving studio, tapestry, by Marianne Poulsen Open: Pentecost – 1. Sept. Tue-Sun 12-17, and by appointment.

Vibeke is working with light and atmospheres, which she often installs in rooms. Vibeke use dots to form the motive and tie it together by adding filled areas and stains.

Steinzeug-/ Porzellan-/Design-/Bronze-Unikate. Skulpturengarten mit Reliefs. Webwerkstatt mit Gobelins, Marianne Poulsen. Geöffnet: Von Pfingsten bis 1. Sept. Di-So 12-17 + nach Vereinbarung.

In Vibekes Bildern, die häufig Räume darstellen, spielen Licht und Stimmungen eine wichtige Rolle. Sie tüpfelt ihre Motive auf und verbindet sie mit Flächen und Klecksen.

BILLEDKUNS TNERE

KUNS TNER

TUE KERAMIK GALLERI

VIBEKE JENSEN

Kårupvej 6, 4540 Fårevejle, T:+45 20 57 42 07 / 21 28 80 74 tue@tuekeramik.dk • marianne@mariannevaev.dk www.tuekeramik.dk • www.mariannevaev.dk

Atelier på Østerled 28A, Bygning E, 4300 Holbæk T: + 45 30 24 43 81

28


Kulturhus med samtidskunst. Ni årlige udstillinger med kunstnere, hovedsagelig fra Danmark. Billedkunst, skulpturer, mix media, tekstil- og smykkekunst. Culture House exhibiting contemporary art. 9 annual exhibitions presenting artists primarily from Denmark. Visual art, sculptures, mixed media, textile and jewellery art. Kulturhaus mit zeitgenössischer Kunst. Neun Ausstellungen pro Jahr mit überwiegend dänischen Künstlern. Gemälde, Skulpturen, Mixed Media, Textil- und Schmuckkunst.

KUNS T OG KULTURHUS

ÆGLAGERET Lindevej 6, 4300 Holbæk Tlf: +45 59 43 01 87 • www.aeglageret.dk

29


25 26 27 28 29 30 31

GALLERI MAINSØE .................................... 12 MAGISK KERAMIK .................................... 23 KARIN SAUER ............................................ 14 SVINGET KERAMIK .................................. 25 MORILD ......................................................... 22 KUNST PÅ HAVNEN ................................. 15 OVNHUS ....................................................... 24 MARTIN BIRK MØLLER .......................... 17 HEMPEL GLASMUSEUM ......................... 12 ANDERS SCHRØDER ................................ 4 BERIT OTHMAN .......................................... 5 GALLERI 3G ................................................... 7 MALERGÅRDEN ......................................... 17 ODSHERREDS KUNSTMUSEUM ......... 23 SUSANNE KJELSMARK ......................... 25 TUE KERAMIK ........................................... 26 KAREN TRIER ............................................. 13 BIRGITTE KITAMOTO ................................ 5 VIBEKE JENSEN ....................................... 26 ÆGLAGERET .............................................. 27

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24

GALLERI HAVEHUSET .............................. 7

2

1

23

LOUISE BANG & GUI LESSIN ................. 4

1

2 3

19 20

18 17 16

4

5

KUNSTNERE V. KUNSTLAVET KIT ..... 16

KERAMIKMAKKERNE ............................. 15

KERAMIKFESTIVAL .................................. 14

BRUUNS HJØRNE ...................................... 6

ESTRID MARIA ERIKSEN ........................ 6

MØLLER I MEJERIET ............................... 22

SORØ KUNSTMUSEUM .......................... 24

KUNSTNERGAARDEN ............................. 16

KALUNDBORG MUSEUM ....................... 13

15

13

12

11

14

9

21 22

10 8 7

6


26

30 31

28 29

27

24

25


DESJ.DK DESTINATION SJÆLLAND DESTINATIONSJAELLAND.DK #DESTINATIONSJÆLLAND