Page 1


Tysta skyskrapor stirrar tomt bevakningskameror spelar in mina snabba hjärtslag du ville älska mig utan att le Jag ville strypa den dyra skarf Som dolde din mun dina kläder ser alltid nya ut dina vita sneakers vägrar bli smutsiga av jordig historia Kragen på din djupblå vindjacka spelar in ditt mummel det fanns inte mycket att tala om det var självklart hela din outfit spådde ett framtida regn höll dig torr som betongplattor vilka inget frö skall spräcka jag fryser i den slitna t-shirt som du brukade bära på oändliga söndagar som tog slut


A

tt upptäcka oväntade talanger hos en kreatör

grafiska OP-modet är ett exempel som fick marknaden

är magiskt. Med extrem tidspress har dlabs

att spy i migränanfall eller svepa sig i svartvit grafik.

talang och textilläraren Malin Marteliusson

Njut även av Fredrik Lundströms och Esbjörn Kinbergs

lyckats skapa detta exklusiva magasin om smarta tex-

bilder som skrapar på den fotografiska huden via den

tilier. Hon har inte bara agerat creative director utan även

digitala teknikens möte med kroppen. Jesper Lindgrens

författat texter, broderat rubriktypografi och skapat illus-

inledande dikt om framtid, teknik och textil rör djupt i min

trationer som lyser likt brännmaneter på pappret. Detta

plisserade själ. Hoppas den kan skapa extra draperingar

samtidigt som hon sökt ett flertal jobb som textillärare i

även på din insida. Magiskt är ordet.

Luleå OCH skrivit en strikt formalistisk projektansökan.

Smarta textilier kan tyckas vara magi. Men fak-

Låt oss glömma trista projektansökningar och mo-

tum är att det existerar en rad olika prototyper som

debranschens alla avigsidor och låt oss sjunga tygets

förhoppningsvis kan bli färdiga produkter på marknaden.

lovsång. För det är där magin skapas - i den sensuella

Läs Mikael Holmbergs vardagsfilosofiska essä om hur en

och triggande känslan inför tygets färg, form, tyngd och

vanlig kille förälskar sig i en lysande klänning. Men för

struktur. För tyget och tygmässan Première Vision i Paris

att magi ska vara magisk så ska så många sinnen som

är det som styr modebranschen. Alla designers av vikt är

möjligt retas. Och Holmbergs text spänner över männis-

där och klämmer och synar varenda fiber. Där ur skapas

kans fem sinnen och de smarta textiliernas utgångspunkt

nästa säsongs inriktning. Modehus som Prada och Com-

i dem. Tumma extra på detta magasin. Låt det bli än mer

me des Garçon nöjer sig inte med det utan söker inno-

magiskt och rama in den bild eller text som får huden

vera via utveckling av väv-, färg-, print osv. tekniker. Det

att vibrera…


F

ashionista, ett ord som för inte så länge sedan var

tillgängligt tack vare Internet och de större modevaruhusen

få förunnat har idag blivit ett begrepp som var och

som producerar uppdaterat mode för den magra plånboken.

varannan lägger till sitt epitet. Mode och design

Begreppet mode andas tillhörighet samtidigt som utanför-

är en del av den vardag vi lever i och därför även något

skap, modet fokuserar på ytan lika mycket som männis-

vi intresserar oss för och har åsikter om. Under de årliga

kans inre samtidigt som mode kommunicerar i sin tysthet.

modeveckorna ser vi eliten av fashionistas uppradade på

Modets gemensamma nämnare är varken de människor

frontrow. Bland dem räknas de unga hungriga modeblog-

som är benådade att sitta på frontrow eller de talangfulla

garna, trendsättarna och celebriteten. Datorerna smattrar

modeskaparna utan modets gemensamma nämnare är inget

medan modellerna spatserar längst catwalken, trendsättarna

mindre än tyget!

memorerar plaggen som alla kommer att minnas medan ce-

Kate Betts från Times skriver i artikeln Miuccia Prada`s

lebriteten bländar av vackra leenden till fotografmassorna.

Material world (2007) om hur tygets betydelse gått från

Är detta vad mode kommit att handla om, yta och image,

att ha varit ryggraden i en designers arbetsprocess till att

eller är det vad mode alltid har handlat om?

scenen runt omkring kläderna har blivit det vitala. Tyget kan

Å ena sidan öppnar modebloggarna upp möjligheter för

inte konkurrera med den position och makt modebloggarna

allmänheten som tidigare inte har existerat. Kollektioner,

har idag, tyget kan heller inte skapa större skandaler eller

designers och trender susar förbi gemene man och lika

kommunicera på samma sätt men vi får på intet vis under-

snabbt som nyheten når bloggarna, lika snabbt falnar den

skatta tygets tysta kommunikation, där kvalitet och funktion

och ersätts med nya inlägg. Modet har under åren blivit mer

bidrar till kollektionernas helhetsintryck.


I Betts artikel framgår det även att modegiganter såsom Miuccia Prada är av den uppfattningen att tyget lämnar ett avgörande avtryck

“De smarta textilier, som redan är utvecklade, är bland annat ljudabsorberande tyg, textilier som mäter puls och immunförsvar, samt vantar med headset.”

vare verksamheten som sker i Borås och Västra Götaland där de upprättats ett centrum för utvecklingen av smarta textilier. Där finns bland annat fullskale-

på en designers arbete. I artikeln styrks detta i ett uttalande

laboratorier för stickerier, väverier och färgerier där idéer testas

från Prada själv, där hon uttrycker sig på följande vis ”It´s where

och utvecklas. Dessutom handlar även verksamheten om att

I spend most of my time because the quality of the fabric is

sprida kunskap om det som händer inom textil och textila pro-

fundamental. When I get the fabric done, the show is done. I

cesser. Deras mål är att driva ett dynamiskt innovationssystem

am at ease”.

med smarta textilier som ledord, för att skapa och skriva om

Likt Miuccia Prada finns det ett antal designers som skapar

tygets framtid. Om du vill veta mer om deras verksamhet före-

rubriker och får allmänheten att tappa andan med kollektioner

slår jag att du besöker deras hemsida på www.smarttextiles.se.

där tygets betydelse är avgörande. Under en längre tid har även

Under årens lopp har designers kommit med varianter som

innovation av tyger haft stor betydelse över kläders funktion.

kan liknas eller likställas med den forskning som nu görs för

Beroende på vilken kvalitet tyger har kan former, funktion och

att ta fram smarta textilier. Flertal av dessa har visats upp län-

utseende konstrueras på ett flertal olika sätt. Detta kan visa sig

gst catwalken, ta bara modeskaparen Hussein Chalayan som i

i form av plagg som tål vatten eller håller in värmen vid kyla,

sina tidigare visningar tagit med publiken på en resa av vackra

för novisen förknippas ofta funktionella plagg med praktiska fri-

kostymer som krymper, växer, försvinner och konstruerar om sig

lufts- eller sportkläder. På senare tid har dock uttrycket ”smarta

på nytt, allt i loppet av den tid det tar för modellen att nå slutet

kläder” uppdagats, och tack vare det innovativa arbetet som

av catwalken. Chalayans fascination för att konstruera kläder

uträttats med ihärdigt experimenterande, utvecklats en aning.

med hjälp av teknologiska hjälpmedel har gjort hans visningar

Smarta kläder har i enlighet med Lieva Van Langenhove

till oförglömliga och dramatiska. Med hjälp av teknologi skapar

och Carla Hertleer i Smart Clothing: a new life (2008) förmågan

Chalayan plagg som kan förändras i längd och utseende och

att känna stimulering från omgivningen och genom ett flertal

själv säger modeskaparen på www.style.com (2010) att han

funktionaliteter som är integrerade i kläderna reagera till denna

strävar efter att frammana en känsla av liv i tyget och kläderna.

stimulering. Man skulle kunna säga att textilen får en så kallad

“I like graphic play around the body, and if I can get a sense

smart funktion och kan ersätta tekniska hjälpmedel. Tidigare har

of life in the clothes, I’m happy” och “I wanted to prove that

man sett att hantverkare och designers vävt in material som kan

my approach is nothing to be frightened of, that people can

klassificeras som tekniska i form av ljusslingor och metalltrådar

wear these things.” Likt Hussein Chalayans vision är det på tiden

men då med syftet att tyget skall vara dekorativt. Konceptet

att den breda massan vågar anamma framtidens textilier och

smarta textilier har tagit det ytterligare ett steg, där funktionen

möjligen gå tillbaka till det faktum att tyget en gång i tiden var

är det vitala i plagget.

modets ryggrad.

De smarta textilier, som redan är utvecklade, är bland annat

Det är bara en tidsfråga innan modebloggarna får upp

ljudabsorberande tyg, textilier som mäter puls och immunförs-

ögonen för framtidens textilier och då kommer de smarta tex-

var samt vantar med headset. Dessa textilier assisterar oss på

tilierna med all säkerhet få en genomslagskraft såsom bara da-

sådana sätt som inte var möjliga för en tid sedan. Sverige har

gens fashionistas kan förse allmänheten med.

kommit långt inom utvecklandet av smarta textilier, mycket tack


Smarta textilier fungerar i många fall i samspel med människans sinnen. Det finns textilier som mäter hjärtslag, reagerar på ljud eller utsöndrar C-vitamin. Låter kanske konstigt, men framtidens textilier ersätter i mångt och mycket tekniska hjälpmedel och står i direkt relation med den stimulering den känner av från omgivningen. Svårt att förstå hur de smarta textilierna egentligen fungerar praktiskt i vardagen? Låt dig guidas av Mikael Holmbergs fiktiva norrlänning i texten EN KÄRLEKSHISTORIA.


DEL1. När bandet kliver av scenen går jag till baren. Där möts jag av en mur av axlar och bakhuvuden. Jag ser mig omkring efter mina vänner men krogen är mörk och vimlet tätt. Avståndet fram till baren känns oändligt. Plötsligt är det något som lyser upp i ögonvrån. Jag vänder mig om och möts av en förunderlig syn. Min första tanke är att jag dött och välkomnas av Heliga Maria. Min andra tanke är att tjejen som kommer mot mig bär en lysande klänning. Hon ställer sig bredvid och isbrytaren är lika självklar som idiotisk: ”Din klänning lyser.” ”Nej men har du sett, det har jag inte märkt.” Jag faller direkt. Vi fortsätter prata och nu känns kön för kort. När vi trängts oss ända fram låter jag henne beställa först. Hon ler, tar sina två öl och lämnar mig i mörkret. Jag hittar mina vänner runt ett bord nära utgången. När jag berättar om min lysande tjej skrattar de åt mig. De säger att jag druckit för mycket och fortsätter prata om hur bra bandet var. Jag blir förbannad och bestämmer mig för att hitta henne och bevisa att det inte var fyllesnack. Eftersom att hon lyser ser jag henne snabbt. Men hon vill inte visa upp sig som en skyltdocka för mina vänner. Istället får jag hennes nummer. Bättre så. Jag går tillbaka nöjd.


DEL2. Jag sms:ar redan nästa dag. Snart åker jag hem till Luleå och sommaren är alldeles för kort för att inte vara desperat. Hon svarar. Hon tar gärna en fika om några timmar. Hon vet ett fint kafé på Söder. Då slår det mig att jag redan bestämt träff med min moster idag. Klockan tolv. Jag vill inte vara besvärlig och boka om med tjejen så jag chansar på att jag hinner. Min moster bor på Liljeholmen. Hon har något till min far. Det är därför – enligt henne – mycket viktigt att vi ses. Hon ger mig en blå tröja. Jag ser frågande på henne. ”Ja, det är ingen vanlig tröja om du tror det.” Hon förklarar att det är sensorer i tyget som mäter hjärtaktiviteten, samt känner av muskelaktivitet och andningsfrekvens och sänder informationen via en liten dosa i fickan. Jag kan inte undgå att bli imponerad. Min far har problem med hjärtat och stressar upp sig lätt, så detta plagg kan faktiskt rädda hans liv. ”Och du, jag har en grej åt dig med.” Hon ger mig ett litet paket. ”Öppna det inte förrän på tåget hem.” Av tacksamhet känner jag mig tvungen att stanna på kaffe. Sedan tackar jag för mig och rusar därifrån.


DEL3. Efter en snabbdusch hemma hos min kompis Per börjar jag desperat leta något snyggt att ha på mig. Allt i min egen packning känns trist och tråkigt så jag rycker en t-shirt ur Pers garderob istället. Den jag fastnar för är vit med ett schysst motiv över bröstet. Jag luktar på den, verkar ren, luktar fräscht på något sätt, måste vara något tvättmedel Per använder. Jag drar på mig den och rättar till frisyren innan jag är ut genom dörren och ner mot tunnelbanan. Väl i vagnen slår det mig: jag glömde deodorant. Högsommarvärme i Stockholm och jag är på väg doftlös till en dejt med en drömtjej. Jag är sen men vågar inte springa i rädsla för svetten. Hon sitter redan på uteserveringen, mitt under den gassande solen. Det är trångt och borden är små. Jag hamnar tätt intill. Hon beställer en latte och jag en snutfika: svart kaffe. ”Typisk norrlänning” säger hon med ett leende. Hon är fin. Jag svettas. Kaffet är hett. Fan också. På väg mot badrummet smyger jag näsan mot armhålan. Verkar lugnt. Ställer mig vid pissoaren. En hipsterkille ställer sig bredvid. ”Visst luktar dom gott?” Frågar han. ”Va?” ”Tischan, det är ju en Odeur. Det är dom som gör kläder med inbyggd doft. Så jävla fräscht. Jag har själv ett par jeans och en cardigan. Slipper man tvätta dom också.” ”Jaha, ja precis, sjukt bra.” Jag drar upp gylfen, tvättar händerna och går. Per, du är ett geni! Tänker jag och sätter mig vid tjejen. Nu känns det lugnt.


- XIII -


DEL4. Vi betalar och går mot Vitabergsparken. Jag frågar henne om den lysande klänningen. ”Det är inte så lätt att stå ut idag, men du lyckades verkligen.” Hon berättar att hon fått låna klänningen av sin syster som jobbar med att utveckla smarta textilier. Klänningen är ett exempel: textilen avger ljus tack vare ett fourescerande garn och elektroluminiscenta trådar i tyget. Och trådarna är kopplade till en ljudsensor vilket gör att klänningen lyser mer ju högre volym runt omkring. Vilket förklarar den starka glödande effekten från gårdagen. ”Jag vet inte om jag kan förklara bättre,” säger hon, ”men min syrra är sjukt nördig när det gäller nyskapande kläder. Som på hennes bröllop, då hade hon en ätbar klänning. Man kan säga att hon gick klädd i bröllopstårtan. Tanken var förstås att hennes man skulle äta upp den senare på kvällen, men då hade han druckit lite mycket champagne och det gick inte så bra ihop med allt socker och glasyr, så han spydde upp hela klänningen över sängen.” ”Jobbigt, men kul idé.” Säger jag. ”En kompis till mig eldade upp sin före detta flickväns badrock, det är ungefär samma sak.” Hon funderar en stund. ”Eller inte.” Vi går vidare.


DEL5. Vi umgås hela kvällen och det känns härligt och underbart och sådär lätt som bara en sommarromans kan vara. Först promenerar vi runt hela Södermalm och glömmer bort tiden. Sedan bjuder hon på middag hemma i sin etta. Det blir sent och jag vill aldrig gå hem. Men vi lovar att ses igen. Nästa dag tar jag tåget norrut. Vinet och den sena kvällen tar ut sin rätt. Jag har huvudvärk. Det blir inte bättre av att jag hamnar i samma kupé som världens värsta barnfamilj. Två unga föräldrar som pratar i varsin telefon medan deras tre galna barn hänger i hatthyllan, sparkar varandra och skriker som om det just vunnit SM-guld. Hade jag haft ett plagg som lyser av ljud så hade jag självantänt. I brist på annat öppnar jag paketet från min moster. Det är en mössa. Konstig sak att ge bort mitt i sommaren. Men hon har skrivit en liten lapp som förklarar: Mössan är stickad med den ljudabsorberande textilen Cullus. Den är utvecklad på Högskolan i Borås. Jag lovar att den ger dig lugn och ro på tågresan hem. Jag drar på mig mössan och allt blir tyst. Vilken dröm. Jag tittar på de skrikande barnen men hör ingenting. Nöjd tar jag fram min mobil och skriver till den lysande tjejen: Tack för igår! Sedan somnar jag invävd i en lycklig tystnad.


EN MYCKET ÖDMJUK OCH TACKSAM HYLLNING... Till de personer som lagt ned ett stort engagemang för att få alla de spretiga idéerna till en sammanhängande helhet i detta magasin. Tack till Designlabland för att de tror på kreativa drivkrafter. Åt magasinets vägnar vill jag även tacka den outtröttliga konstnärssjälen, Esbjörn Kinberg. Den tekniska klippan och idésprutan, Fredrik Lundström och de litterära uppenbarelserna Mikael Holmberg och Jesper Lindgren som finner poesin i det tekniska. Sist men inte minst går ett tack ut till min blygsamt talangfulle bror, Kalle Marteliusson. /Malin Marteliusson


CHEFSREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE:

EN LOVSÅNG TILL TYGET

Projektledare

Text och illustrationer: Malin Marteliusson

Sara Json Lindmark

Källor: www.smarttextiles.se, www.style.com, Kate Betts Miuccia

Sara@designlabland.se

Prada`s Material world. Times (2007), Lieva Van Langenhove och Carla Hertleer Smart Clothing: a new life (2008)

CREATIVE DIRECTOR Malin Marteliusson

SINNEN

malinmarteliusson@gmail.com

Text: Mikael Holmberg tolgraven@hotmail.com

TYPOGRAFI

Syn: bild, Esbjörn Kinberg

Malin Marteliusson

Känsel: bild, Fredrik Lundström Lukt: bild, Esbjörn Kinberg

ART DIRECTORS

Smak: bild, Fredrik Lundström

Malin Marteliusson

Hörsel: bild, Fredrik Lundström

Esbjörn Kinberg esbjornkinberg@gmail.com

UTVECKLINGSPROJEKTET DESIGNLABLAND

Fredrik Lundström

Sara Json Lindmark

jflundstrom@gmail.com

Sandviksgatan 18A 97236 Luleå

TRYCK

Sverige

HS Copy & Media Service AB

WWW.DESIGNLABLAND.SE KUVERT & FRAMSIDA Esbjörn Kinberg & Fredrik Lundström

FRAMTID. TEKNIK. TEXTIL Text: Jesper Lindgren Illustration: Malin Marteliusson

SARA`S POINT OF VIEW Text: Sara Json Lindmark, illustration: Kalle Marteliusson karl.marteliusson@gmail.com

magasin06  

Sixth magazine from Designlabland.