Page 1

4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:03

Nummer 6, februari 2012

Pagina 1

Voor ondernemers in de Arnhemse binnenstad

hĂŠt Binnenstadmagazine

Samen profiteren van een solide merk: Binnenstad Arnhem Bedrijven volgen nieuwe koers in tegenwind Het geheim van sportvissen en citymarketing Gezamenlijke topopleiding CCA en ROC A12 groot succes


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:03

Pagina 2

Jongejan nu op nummer één ! Alles wordt gerelateerd aan cijfers. Uw bedrijf wordt daar toch ook op

Accountants Adviseurs Jongejan B.V.

afgerekend? Maar niet alles is in cijfers te vatten. Jongejan gaat die cijfers

Bothaplein 1

voorbij. Samen met u bekijken we de strategie van uw bedrijf. Samen

6814 AJ Arnhem

met u maken we een sterkte-zwakte-analyse en bekijken we de mogelijke

026 44 33 745

kansen en bedreigingen. Dat we voor een perfecte jaarrekening zorgen

spreekt voor zich! Tot ziens op onze nieuwe locatie aan het Bothaplein

info@decijfersvoorbij.nl

in een prachtig oud pand. Jongejan, voortaan op nummer één!

www.decijfersvoorbij.nl


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:03

Pagina 3

Voorwoord Binnenstadmanagement onderscheidt en ontzorgt

In januari concretiseren wij gewoonlijk onze projecten voor de rest van het jaar. Samen met ons bestuur, waarin de belangrijkste organisaties, betrokken bij de Binnenstad, vertegenwoordigd zijn, houden wij ons marketingplan tegen het licht. Daarnaast wordt het plan getoetst aan de doelstellingen per achterban, waarna ook de vertegenwoordiger van úw branche of sector zich committeert voor draagvlak. Behalve de continuering van een aantal vaste projecten, focussen wij ons dit jaar op communicatie en ontzorgen. Communiceren naar ú als ondernemer, maar ook steeds uitgebreider en frequenter naar de bezoeker. Daarnaast begrijpen wij als geen ander, dat u in deze tijd gebaat bent bij gemak en liefst ontzorgende dienstverlening. Naast de antigraffiti-stimuleringsregeling, mediapromotie van koopmomenten, KVO-projecten en de organisatie van onze werkgroepen, introduceren wij een aantal nieuwe projecten. Hierbij moet u denken

Inhoud

aan een diefstal aangifte service en de uitbreiding van het aantal referentieleden op straatniveau in onze werkgroep IBV (inrichting, beheer en veiligheid). Allemaal bedoeld om sneller op ongemakken en wensen te anticiperen. Binnenkort meer hierover. Om de tegenvallende bezoekersstatistieken het hoofd te bieden en de koopdrempel te verlagen, streven we naar nog meer beleving. Volgens de belangrijkste citymarketeers is dit de sleutel voor het stimuleren van bezoekersaantallen. Belangrijk dus dat wij het in eind 2010 geïntroduceerde merk Binnenstad Arnhem verder inhoud geven en meer faciliteiten bieden, zoals gratis wifi. Daarnaast zijn veiligheid, spraakmakende evenementen en gastvrijheid belangrijke aspecten. Maar natuurlijk willen wij ook oog houden voor úw ideeën en wensen. Wij nodigen u graag uit deze met ons te delen. Zoals u weet is Binnenstadmanagement net verhuisd naar de Looierstraat 32, waar wij u nóg beter van dienst kunnen zijn. Schroomt u niet; kom langs, bel of nodig ons uit voor een gesprek! Han Overkamp, binnenstadmanager

Ondernemers Kontakt Arnhem

19

Ondernemersfonds Arnhem

20

Herinrichting Nieuwe Plein

21

ROC A12

23

Meerjarenvisie Binnenstadmanagement 4

Velperpoort District

24

Berichten uit de binnenstad

6

Binnenstadservice Arnhem

25

Citymarketing

8

Musiskwartier

26

Koninklijke Horeca Nederland

11

Energiescan Bakkerstraat

27

Project Raamwerk

12

Evenementenoverzicht

28

City Centrum Arnhem

14

Column Karin Terwisse

29

Retail 2020

18

Colofon

30

Voorwoord

3

Arnhem! magazine

3


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:03

Pagina 4

[‘

BINNENSTADMANAGEMENT ARNHEM

‘We zijn goed gestart. Nu komt het aan op samen doorpakken!’ Binnenstad Arnhem. Zegt het u al iets? Denkt u ergens aan? Of voelt u misschien wat? Stichting Binnenstadmanagement Arnhem, in 2003 opgericht, werkt er met man en macht aan: het ‘branden’ (Engels: to brand) van de binnenstad van Arnhem. Met maar één doel: verstevigen van de binnenstedelijke economie.

Binnenstadmanager Han Overkamp: ‘We zijn inmiddels bijna tien jaar actief. De jaren 2008 en 2009 kenmerkten zich door het winnen van drie prestigieuze prijzen: de Beste Binnenstad van Nederland, de Beste Evenementenstad van Nederland en de Groenste stad van Europa. Genieten natuurlijk, en loon naar werken voor alle betrokkenen. Maar daarna moet je aan de bak! Ten eerste om niet te verstillen, of nog erger: weg te zakken. En ten tweede om de tijdelijke energie en samenwerking die tot

4

Arnhem! magazine

de prijzen hebben geleid, duurzaam te bundelen en te richten. Dat is waar we in 2010 steeds beter van doordrongen raakten. En wat we uiteindelijk in de meerjarenvisie 2011 – 2015 hebben uitgewerkt.’ De titel die de notitie meekreeg, is Vooruitgang door samenwerking. Begin 2012 vraagt Arnhem! zich af: hoe loopt het met die samenwerking? Is Binnenstad Arnhem al een merk? En hoe staan het economisch klimaat, de leefbaarheid, de veiligheid en de uitstraling van de binnenstad er voor? Een tussenstand.

Samenwerking Ingrid Noorman, projectmanager Binnenstadmanagement Arnhem: ‘Om met de eerste vraag te beginnen, anno 2012 zijn we nog steviger aangesloten op allerhande initiatieven, projecten, evenementen en overleggen in en rond de binnenstad. Wáár we maar kunnen, leggen we - extra - verbanden of slaan we bruggen naar partijen in Arnhem die mogelijk een goede rol kunnen spelen. Daarnaast zitten we vaste samenwerkingverbanden voor, zoals de werkgroepen Marketing & Promotie, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en Inrichting, Beheer & Veiligheid (IBV). En we organiseren zelf projecten waarbij we vrijwel altijd - en ook gráág - met derden samenwerken. Hierbij kun je denken aan evenementen zoals de Avond vol Kunst of de Arnhemse Catwalk, maar ook aan citydressing, mediapromotie, marketingcommunicatie van deelgebieden in de binnenstad, de Binnenstadborrel en dit magazine natuurlijk! In alle gevallen


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:03

Pagina 5

[ ‘VOORUITGANG DOOR SAMENWERKING’ MEERJARENVISIE BINNENSTADMANAGEMENT 2011-2015 ] ‘Een goed geprofileerd en herkenbaar eigen gezicht hebben als (binnen)stad, daar profiteren niet alleen de ondernemers in het centrum van, maar ook de lokale en regionale toeristische sector, bezoekers, bewoners en de gemeente.’ - Ingrid Noorman

fungeren we niet alleen als aanjagers en verbinders in de (binnen)stad maar benoemen en behartigen we ook gezamenlijke belangen én voegen we inhoud toe aan het merk Binnenstad Arnhem.’

Citymarketing Han Overkamp springt in: ‘Dus het antwoord op de vraag: ‘is er al een merkbeleving van Binnenstad Arnhem?’, luidt: ‘die groeit’. We zijn er nog lang niet, een merk bouwen is zeker geen kunstje dat je even doet. Het gaat om gestaag, gedurig, gedegen en bovenal gezámenlijk toewerken naar een duidelijk herkenbare en consistente ervaring van de Arnhemse binnenstad. Een beleving die bezoekers, elke keer als ze komen, bevestigt in hun keuze en op de lange duur drempelverlagend werkt. Dat krijg je alleen maar sámen voor elkaar. In feite heb je het dan over citymarketing. Met in ons geval Binnenstad Arnhem als belevings)product. Het afgelopen jaar zijn we die

v.l.n.r.: Ingrid Noorman, Han Overkamp, Elke Stienissen

KLANKBORD MARKETINGCOMMUNICATIE EN PROMOTIE Binnenstadmanagement Arnhem is op zoek naar ondernemers met een mening! Wilt u samen met Binnenstadmanagement een klankbordgroep (van gebiedsvertegenwoordigers) vormen die voortaan alle plannen, ideeën, concepten en voorstellen op het gebied van marketingcommunicatie en promotie van Binnenstad Arnhem beoordeelt? Laat het ons dan weten… we nodigen nadrukkelijk iedereen uit! High-end store, grootwinkelbedrijf, speciaalzaak of ambachtsman, Arnhemmer of juist niet. Hoe meer diversiteit, hoe groter de kwaliteit. Meer informatie bij Han Overkamp op 026 - 4458223 of overkamp@sbarnhem.nl

richting voor het eerst gezamenlijk ingeslagen. De start was goed en nu komt het aan op doorpakken, om uiteindelijk te kunnen gaan verzilveren. Wat realistisch is? Als we het met z’n allen goed blijven doen, verwacht ik dat Binnenstad Arnhem over twee á drie jaar een stuk steviger en met een herkenbaar en onderscheidend smoel op de kaart van Oost-Nederland staat.’

Concrete resultaten ‘Als je kijkt naar welke concrete resultaten Binnenstadmanagement in 2011 (mede) heeft gerealiseerd op het gebied van econo-

mische stimulering, leefbaarheid, veiligheid en uitstraling, dan zie je eigenlijk vanzelf waar we naar toe willen’, zegt Noorman. ‘Van de nieuwe sfeerverlichting, spandoeken en hanging baskets tot de ontwikkeling van de Arnhem App, graffitibestrijding, de Warme Winter Weken-campagne, de economische Binnenstadmonitor, 3e ster KVO, het project ‘Raamwerk’ en ga zo maar door.’ Overkamp kopt ‘m in: ‘Niets van wat wij doen, staat op zichzelf. Alles staat in het teken van één sterke, fraaie, gevarieerde, gastvrije, schone, creatieve, veilige, groene, leefbare, aantrekkelijke en belevingsvolle binnenstad bouwen!’

‘Wij doen er alles aan om ondernemers te helpen. We ondersteunen nog nét niet bij het maken van marge, maar verder springen we overal in en bij. Niet om met onze neus vooraan te zitten, maar om als het moet 24/7 te kunnen gidsen en sturen op het bouwen van het merk Binnenstad Arnhem.’ - Han Overkamp

Arnhem! magazine

5


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:03

Pagina 6

Berichten uit de binnenstad Diversen - maandag 30 april Koninginnedag zijn alle winkels gesloten - donderdagavond is vaste koopavond tot 21.00 uur

Parkeren met de smartphone

Extra Koopzondagen en Koopmomenten 2012 Jaarlijks stelt het CCA (ondernemersvereniging binnenstad) samen met het GWA (Grootwinkelbedrijf) de extra koopmomenten vast. Ook dit jaar zijn er, behalve reguliere koopzondagen (elke eerste zondag van de maand), ook een aantal extra koopzondagen. Zie onderstaand het overzicht.

Reguliere koopzondagen: -

8 januari 4 maart 6 mei 1 juli 2 september 4 november

-

5 februari 1 april 3 juni 5 augustus 7 oktober 2 december

In Arnhem zijn belparkeren en sms-parkeren ingevoerd. Bezoekers kunnen nu zowel op straat als in de gemeentelijke parkeergarages betalen voor het parkeren via de mobiele telefoon. Door het sturen van een sms-bericht of door te bellen met de parkeerprovider start en stopt de automobilist de parkeertijd. Het zonenummer dat boven de parkeerautomaat staat, dient daarbij vermeld te worden. Aan het eind van de maand rekent de parkeerprovider de gemaakte parkeerkosten met de gebruiker af via automatische incasso of creditcard. Naast een klein vast bedrag wordt alleen de op de minuut af gebruikte parkeertijd in rekening gebracht. Voor smartphonegebruikers bieden de twee parkeerproviders ook een speciale gratis parkeer-app aan. In Arnhem kan gekozen worden uit twee providers: Parkline (park-line.nl) en Parkmobile (parkmobile.nl/arnhem). De mobiele service wordt alleen door Parkmobile aangeboden.

(Extra) koopzondagen -

maandag 9 april (2e Paasdag) donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) maandag 28 mei (2e Pinksterdag) zondag 30 september (World Statues) zondag 25 november (Sinterklaas) zondag 9 december (Warm Winter Weekend) - zondag 16 december (Warm Winter Weekend) - zondag 23 december (kerst) - zondag 30 december (Arnhem TOP2000)

Extra koopavonden (tijdens Sinterklaas en Kerst) -

6

maandag 3 december tot 21.00 uur dinsdag 4 december tot 21.00 uur woensdag 19 december tot 21.00 uur vrijdag 21 december tot 21.00 uur zaterdag 22 december tot 19.00 uur

Arnhem! magazine

Musis Sacrum in ere hersteld Met lekkages van bitumen dakdelen als aanleiding, is in juli 2010 een begin

gemaakt met de ingrijpende restauratie van Musis Sacrum. Ook hier richtte WO II vernielingen aan. Op grond van oude tekeningen en foto's is de staat van het gebouw, zoals dit er in 1890 uitgezien moet hebben, zo goed mogelijk hersteld. Dat was ook het jaar, waarin de oude zangerszaal vervangen werd door de monumentale concertzaal met koepels. Het Musis Sacrum met de kenmerkende 'uien', torens en daken, verkeert nu weer in de staat, waarin het gebouw er v贸贸r 1940 uit heeft gezien. Voor die gelegenheid plaatste Ans Meex, zakelijk directeur van Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem, op 15 december op de top van de 25 meter hoge voorgevel een windvaan, die naar het oorspronkelijke ontwerp is vormgegeven.

Huisnummers weer zichtbaar Onlangs constateerde de gemeente dat ongeveer een kwart van de huisnummerbordjes in de binnenstad ontbreekt of na sluiting van een rolluik onleesbaar wordt. Voor de vindbaarheid van adressen - denk aan hulpdiensten - is dat ongewenst. De dienst Stadsbeheer brengt daarom momenteel nieuwe huisnummerbordjes aan bij die panden, die nu geen (zichtbaar) huisnummerbordje hebben. Eigenaar en gebruiker zijn daarover ge茂nformeerd. Voor de goede orde: na plaatsing van het nieuwe bordje dient het op de gevel te blijven. Ook herplaatsing na verbouwing is verplicht


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:03

Pagina 7

And the winner is... De door Meeùs Assurantiën ter beschikking gestelde voucher voor een workshop Veiligheid, is op de informatiedag Samen Werken aan Veilig Ondernemen gewonnen door Wiebe Uithof, evenementenmanager van de gemeente. Hij heeft er op zijn beurt een goede bestemming voor gevonden: de voucher - goed voor een twee uur durende workshop bij beveiligingsbedrijf Ajax Chubb Varel - gaat naar ondernemersverenigingen Steenstraat en omgeving, Hommelseweg of Modekwartier. De beslissing over wie de uiteindelijke deelnemers aan een workshop naar keuze worden, is bij winkelstraatmanager Farzad Ghaus in goede handen.

11,6 miljoen voor Rijnboog Door het schrappen van de haven in Rijnboog was het even spannend welk subsidiebedrag het Rijk voor Rijnboog beschikbaar zou stellen. Inmiddels heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigd dat de Jansbeek en de inrichting van de openbare ruimte, als vervangers, in aanmerking komen voor een bijdrage. Ook de plannen voor het terugbrengen van de historische stratenstructuur van de binnenstad en de aanleg van onder andere gezellige pleinen en trappen naar de Rijnkade vielen in de smaak. Het ministerie wil 10% van deze kosten voor zijn rekening nemen. De eerder toegezegde 5,93 miljoen euro voor de planonderdelen die niet door het huidige gemeentebestuur werden gewijzigd, zijn daarnaast gehandhaafd. De rijksbijdrage komt hiermee in totaal uit op 11,6 miljoen euro. Al eerder heeft de provincie Gelderland definitief 9,6 miljoen euro toegekend.

Zakenbeurs 'Bedrijven Kontakt Dagen' gered Organisatiebureau See U B.V. en I&G Events zijn de nieuwe motoren achter de Bedrijven Kontakt Dagen. Continuering van de zakenbeurs kwam door het faillissement van de Stichting Rijnhal in gevaar. De coördinatie van de beurs blijft ten dele in handen van medewerkers van de vertrouwde organisatie. Eberson & Nijhof (Arnhem Business) blijft mediapartner. Op dit moment vinden met de gemeente Arnhem gesprekken plaats over de locatie en de exacte beursdatum dit jaar.

Toch 'elfstedentocht' Samen met Sportbedrijf Arnhem organiseerde de Arnhemse IJsclub Thialf op vrijdag 10 februari een elfstedentocht voor basisschoolleerlingen. Voor hen waren de 200 kilometer langs Friese steden gecomprimeerd tot elf rondjes van 350 meter op de ijsbaan van de vereniging in het sportpark 't Craneveld. Burgemeester Krikke loste het startschot voor de schaatsliefhebbertjes, die overigens niet uit waren op het felbegeerde kruisje, maar op het 'Coen de Koning Memorial' certificaat. Precies 100 jaar geleden was het namelijk de Arnhemmer De Koning, die als eerste over de streep kwam bij de echte tocht der tochten. Een prestatie, die Coen de Koning vijf jaar later herhaalde. De Arnhemse deelnemertjes ontvingen het certificaat uit handen van de kleinzoon van de Arnhemse sportheld, Coen Rams.

Arnhem! magazine

7


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:03

Pagina 8

[ HOOGLERAAR CITYMARKETING PLEIT VOOR ‘VOETEN OP DE GROND’ ] Als je tien mensen vraagt waar ze liever winkelen, in Tilburg of Den Bosch, dan zeggen er waarschijnlijk tien: Den Bosch. Maar hoe komt dat nou? Het is één van de boeiende vragen die Gert-Jan Hospers – bijzonder hoogleraar Citymarketing aan de Radboud Universiteit in Nijmegen – onderzoekt. Hij haalt niet alleen de factoren boven water die van steden aantrekkelijke winkelbestemmingen maken, maar ook welke zaken ervoor zorgen dat bezoekers terugkomen. En, nog belangrijker: wat ze onthouden en verder vertellen. Hospers inzichten bieden zeer praktische handvatten, zoals de visitor journey.

HET GEHEIM VAN SPORTVISSEN EN CITYMARKETING

Niet de visser maar de vis moet het aas lekker vinden!

8

Arnhem! magazine


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:04

Pagina 9

‘Ik ben ervan overtuigd dat goede ondernemers het altijd zullen redden. Crisis of niet, webwinkels of niet, recessie of niet. Zo’n boek met doemverhalen van Cor Molenaar (Het einde van winkels?, redactie) over de dreigende vervanging van ‘stadten’ door internetshoppen, vind ik onzin. Winkelen is niet alleen een functionele bezigheid. Het is ook een belangrijke vrijetijdsbesteding, onderschat dat niet. Er zijn steden die duur doen over evenementen en musea, maar hun winkelaanbod grotendeels vergeten. Niet verstandig, want de meerderheid van de bezoekers van een stad komt toch echt om te winkelen’, stelt Hospers.

Runshoppen en funshoppen ‘Mensen willen vermaakt worden, iets beleven. Ik maak onderscheid tussen runshoppen en funshoppen. Onder het eerste versta ik noodzakelijke aankopen doen. Het tweede is pure leisure. Van een soort die je op internet niet georganiseerd krijgt. Simpelweg omdat de toevalsfactor daar ontbreekt. Internet is geschikt voor runshoppers: met een muisklik heb je wat gekocht. In de ‘echte wereld’ zijn er veel meer prikkels en toevallige factoren die allemaal invloed hebben op het shoppen. De zon die schijnt waardoor je op een terras gaat zitten. Een aantrekkelijke kassa-aanbieding of een bon voor een kop koffie bij aankoop van een boek. Een onverwachte ontmoeting op straat, een aardige winkelier of een compliment van de buschauffeur. Ga zo maar door. Dat is recreatief winkelen, funshoppen dus. Méér beleven dan je vooraf had gedacht. En die beleving, die onthoud je.’

Goede papieren ‘Arnhem heeft zonder meer goede papieren voor funshoppen. De aantrekkingskracht van de stad op de regio is hoog. Zelfs uit Enschede (Hospers doceert ook Economie aan de Universiteit Twente, redactie) komen mensen naar Arnhem om te winkelen. Het verbaast me daarom niet dat de stad zoveel prijzen heeft gewonnen. Er zijn veel ‘satisfiers’, zaken die kloppen: een speels stratenpatroon, een goed winkelaanbod, gevarieerde horeca, een gezellige sfeer. Anderzijds zijn er ook ‘dissatisfiers’ zoals de langdurige verbouwing van het station en is parkeren – zoals overal in Nederland – niet goedkoop. Maar je kunt niet eeuwig teren op prijzen uit het verleden. Terecht dus dat Binnenstadmanagement Arnhem inzet op

Gert-Jan Hospers met zijn laatste boek Er gaat niets boven citymarketing

krachtenbundeling en bouwen aan een merkbeleving van Arnhem. Keuzes dúrven maken is daarbij overigens erg belangrijk. Ook kenmerken uitsluiten en aan andere steden laten. Je kunt als stad niet goed zijn in alles, dat is niet geloofwaardig.’

Visitor journey ‘Als je aan een merk gaat bouwen waarmee je de identiteit van de binnenstad wilt weerspiegelen, zul je die eerst moeten vaststellen. Ik adviseer dan te kijken door de ogen van de doelgroep. De bezoeker dus. Wat ziet, beleeft en ervaart die? Bezoekers kunnen inwoners zijn of van elders komen.

Uit onderzoek weten we dat veel bezoekers van buiten de stad komen, zeg maar letterlijk buitenstaanders zijn. Dat gegeven kun je gebruiken. Vraag familieleden of vrienden uit een ander deel van Nederland of ze een visitor journey naar en door Arnhem willen maken. Dat levert een schat aan materiaal op. Je mag er namelijk van uit gaan, dat hun waarnemingen vergelijkbaar zijn met die van andere bezoekers ‘van buiten’. Alles waar zij tegenaan lopen, is dus input voor je merk en kun je actief sturen en beïnvloeden. Uiteraard is samenwerken in de stad dan een voorwaarde, als individuele retailer begin je niet veel. Net als vasthou-

Arnhem! magazine

9


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:04

Pagina 10

‘Arnhem heeft zonder meer goede papieren voor funshoppen. De aantrekkingskracht van de stad op de regio is hoog.’

dend zijn. Citymarketing is geen likje verf, het gaat steeds om duurzame keuzes’, onderstreept de hoogleraar.

voor-ziening op straat, schone afvalbakken, wel of geen graffiti, sfeerverlichting en groen tot is er voldoende ‘blauw op straat’, het weer ter plaatse en of het druk is.

Reizen en aankomen Hospers onderscheidt verschillende fasen in de visitor journey die elk van invloed zijn op de totaalbeleving van de bezoeker. De eerste fase is reizen en aankomen. Wat is de eerste indruk van de bezoeker? Kan hij de stad eenvoudig benaderen, klopt de bewegwijzering, hoe is het parkeren geregeld? Loopt hij gemakkelijk van het station naar het centrum? Zijn er bewaakte fietsenstallingen? Oogt de stad gastvrij, zijn de aanloopstraten schoon en veilig?

Bezoeken en beleven De tweede fase is bezoeken en beleven. Wat is de sfeer in de stad? Hier gaat het om een optelsom van feitelijke en emotionele factoren. Van de dienstverlening in de horeca, de vriendelijkheid in de winkels, de informatie-

10

Arnhem! magazine

Herinneren en vertellen Fase drie is herinneren en vertellen. Wat onthoudt de bezoeker? Neemt of krijgt hij een souvenir mee, tastbaar of niet? Wat geeft hij door, en wat vertelt hij aan anderen? Krijgt hij nog een mailtje van het restaurant waar hij heeft gegeten? Of die nieuwsbrief van die speciaalzaak waar ze hem zo goed hielpen? Hospers: ‘Deze fase wordt vaak ondergewaardeerd maar is ontzettend belangrijk. Hier creëer je herhaal-bezoek mee. Een stad moet haar bestaande bezoekers koesteren. Nieuwe bezoekers aantrekken kost veel meer inspanning.’

Er gaat niets boven… ‘Groningen vind ik nog altijd een uitstekend voorbeeld van geslaagde citymarketing.

Daar staan ze met beide voeten op de grond. Ze zijn eerst de basisvoorwaarden in orde gaan maken. Bewegwijzering aanpakken, parkeren goed regelen, leuke arrangementen bedenken, de onderlinge samenwerking verbeteren. Vervolgens dat verhaal op een creatieve manier uitventen, onder andere met een opvallende insert in het NRC en de Volkskrant. Inclusief een plattegrond van de stad en informatie over parkeermogelijkheden. De bezoekerscijfers schoten omhoog. Het probleem met citymarketing is vaak dat we moeite hebben in de huid van de bezoeker te kruipen. Vandaar die metafoor van de sportvisser. Een goede visser wéét dat niet hij, maar de vis zijn aas lekker moet vinden. Arnhem heeft een prima uitgangspositie voor citymarketing en kan daar veel profijt van hebben. De kunst is met het juiste aas samen de bezoekers binnen te hengelen!’


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:04

Pagina 11

[ NIEUWE COLLEGA'S IN DE HORECA ]

KHN Arnhem heet welkom Eetcafé 'Beide Dames' PAUL KRUGERSTRAAT 3

v.l.n.r. Joop Reelink en Astrid de Bondt

Café STOUT KORENMARKT 10 Astrid de Bondt en Joop Reelink wilden graag 'iets neerzetten'. Het werd café STOUT, dat half april 2011 voor de eerste keer de deuren opende. Door de week een Grand Café, in het weekend live optredens van... ja van wie niet eigenlijk. Altijd bijzonder, een tikkeltje ondeugend soms - een lingerieshow op de eerste etage stond eerder op de agenda - en bewust nooit helemaal voorspelbaar. Astrid en Joop richten zich op het 25+ publiek. STOUT is een ontmoetingsplek voor leuke, energieke mensen, die willen voelen dat ze leven. In elk geval ook voor iedereen die het uitgebreide assortiment bieren, wijnen, likeuren, cocktails, gedestilleerd en de kwalitatief lekkere tapas, lunch en borrelhapjes weet te waarderen. 'Denk aan een strandtent in Bloemendaal, maar dan zonder zand tussen je tenen', schetst Astrid de formule van STOUT. 'Van uit je dak gaan tot relaxte ontmoetingsplek.’

Om met de deur in huis te vallen: de dames van 'Beide Dames' zijn Pauline Bodt en Corrine van den Bosch. Hun eetcafé heeft het 'gewoon in stijl' -karakter, met duidelijke gerechten uit de Nederlandse keuken voor een leuke prijs. In een ambiance die modern en sfeervol aandoet en waarin details van de bestaande bouw bewaard zijn gebleven. 'Iets aparts’ en ‘heel graag voor zichzelf willen beginnen'; met deze uitgangspunten kozen Pauline en Corrine voor 'echt alles vers en tot de sauzen toe zelf bereid'. Met pit geserveerd trouwens, want de beide dames hebben er zin in. Dagmenu's van dinsdag tot en met vrijdag, seizoengerechten, een regelmatig wisselende kaart en acties op het (krijt)bord. In de keuken legt Stephen Reid (an Englishman in Arnhem) met zijn team de basis voor een smakelijk en gezellig avondje tafelen.

Pieter de Boer: regioadviseur KHN Pieter de Boer is sinds enkele maanden regioadviseur Koninklijke Horeca Nedeland voor de regio Gelderland West. Hij is de opvolger van Esther Roelofs. Een kennismakingsronde met de Arnhemse aangesloten leden (173) is inmiddels in volle gang. Hier alvast een beknopte introductie.

v.l.n.r. Pauline Bodt en Corrine van den Bosch

Babo Café en Grand Café Metropole stijgers in Misset Horeca Café Top 100 Babo Café en Grand Café Metropole horen wederom tot de 100 beste cafés van ons land. Bovendien zijn beide bedrijven, in vergelijking met de vorige top 100, op de ranglijst gestegen: bezette Babo in 2011 nog plek 77, nu staat het café in de Bovenbeekstraat op nr. 62 genoteerd. Ook Metropole in de Steenstraat maakte een sprong: van 100 in 2011 naar 84 nu. Heugelijk feit is ook de vermelding van Café Meijers op de lijst van aanraders.

'Vanaf mijn dertiende ben ik werkzaam geweest in de horecawereld', vertelt De Boer. Hij doorliep de Middelbare en Hogere Hotelschool en deed onder andere ervaring op als Public Areacoördinator in het Holland Paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Sjanghai. Nu, op 27-jarige leeftijd is hij terug op zijn basis: 'Vooral de gastvrijheid, de sfeer en het werken met en voor mensen zijn mij in de horeca steeds blijven trekken. Na een interne opleidingsperiode ben ik sinds oktober jl. actief in de regio. Echt een heel leuke baan.’ De Boer schuift makkelijk aan tafel bij overheden en andere beleidsorganisaties.: Hij bespreekt dan bijvoorbeeld de vereenvoudiging van regelgeving door implementatie van het zogenaamde ondernemersdossier, waardoor de ondernemer niet steeds diezelfde administratieve rompslomp hoeft te doorlopen. ‘Maar ook het kritisch aan de orde stellen van de hoogte van de gemeentelijke leges is pure belangenbehartiging.’ Hot item in Arnhem? 'Ondernemers en brouwerijen willen bijzonder graag die doorsteek op de Korenmarkt. Juist ook voor de gemeente is hier winst te behalen. Waarom is het Maastrichtse Vrijthof zo bekend? In elk geval niet door zijn halfverborgen locatie.’

Arnhem! magazine

11


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:04

Pagina 12

[ KANS VOOR ONDERNEMERS: EXTRA ETALAGE ]

PROJECT RAAMWERK

Straatbeeld creatief opgewaardeerd Interesse in Raamwerk?

Raamwerk is een nieuw project van Binnenstadmanagement Arnhem. Tijdelijk leegstaande etalages en kantoorpanden krijgen door Raamwerk een bijzondere uitstraling, waardoor eventuele vervelende 'gaten' in het straatbeeld veranderen in bijzondere aandachttrekkers voor het publiek. Met Raamwerk wordt voor slechts € 95,- per maand extra publiciteitaan binnenstadondernemers, kunstenaars en instellingen aangeboden. In dit project werkt Binnenstadmanagement Arnhem samen met Ad Hoc Beheer. Slim gebruik maken van tijdelijke leegstand dus door (product)presentaties in het zicht van het winkelend publiek te plaatsen.

Wenst u aanvullende informatie over mogelijkheden van het project te ontvangen, neem dan contact op met Binnenstadmanagement Arnhem Looierstraat 32 6811 AX Arnhem 026-445 82 23

Alle locaties binnen het project hebben de volgende kenmerken: het etalageraam wordt voorzien van het Raamwerk-logo, de namen van de participerende partijen (Binnenstad Arnhem, Adhoc en de verkopende makelaar), de straatnaam en het betreffende huisnummer. Ieder pand wordt voorzien van een informatiebord met daarop alle gegevens over Raamwerk en informatie over de deelnemers. Standaard worden alle Raamwerk-objecten aangekleed met theaterlampen en 'roomdividers’ voor een mooie presentatie van de producten.

Promotie De organisatie van Raamwerk zorgt er ook voor, dat het project door middel van online en offline promotie permanent onder de

aandacht wordt gebracht. De website binnenstadarnhem.nl en sociale media als Facebook en Twitter worden ingezet en online redacties krijgen informatie, er worden flyers met algemene informatie gemaakt, en redacties van dag- en weekbladen ontvangen persberichten,

Voor meer informatie ga naar: www.facebook.com/raamwerk

Samen met Binnenstadmanagement Arnhem Met het inrichten van het object wil Binnenstadmanagement Arnhem elke deelnemer graag behulpzaam zijn. Spelregels zijn er ook. Zo dient het tijdelijk ter beschikking stellen van etalageruimte in lijn te zijn met de bestaande activiteiten van winkels en organisaties. Kortom, extra aandacht voor producten die u in uw winkel voert of een

presentatie van voor uw organisatie kenmerkende activiteiten. De bijbehorende tijdelijke huurcontracten worden door Adhoc Beheer opgesteld waardoor voor de exposant en pandeigenaar de risico’s juridisch zijn gedekt. Het verblijf in het betreffende bedrijfspand verloopt dan ook via de regels van Adhoc.

KOSTEN: SLECHTS € 95,- PER MAAND! Inclusief: -

aantal vierkante meters in overleg energie basisinrichting (waaronder roomdividers, verlichting, etc.) belettering d.m.v. raamstickers binnen de huisstijl van Raamwerk informatie over uw producten in de etalage flyer met overzicht van alle ingevulde ruimtes en exposanten terugkomende berichten in de Arnhemse Koerier (binnenstadpagina) aandacht op websites en online media redactie in het Binnenstadmagazine persberichten

De inrichting met de eigen producten en de verzekering hiervan zijn niet in de prijs inbegrepen.

12

Arnhem! magazine

T H T

Te

W ‘T • • •

V


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

The Hunting Tea Terug van weggeweest...

Wij serveren iedere zondag ‘The Hunting Tea’ • Glas Prosecco als welkomstdrankje • Diverse heerlijke zoete en hartige gerechten met koffie of thee • Uitsluitend op reservering, van 12:00 tot 16:00 uur

€ 27,50 per persoon Van 12:00 tot 16:00 uur

16-02-2012

14:04

Pagina 13


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:04

Pagina 14

[ HART VOOR DE BINNENSTAD ] BINNENSTAD ALS SOCIAAL NETWERK

Het wij-gevoel van Sandy Bouwman Nieuwstad 2, het adres van Black Point van Rina en Sandy Bouwman. Damesmode voor 25+, net even anders, maar heel draagbaar. Ongedwongen ook; de dames houden van een persoonlijke sfeer in de winkel. Dat merken we als we Sandy vragen waarom ze nieuwe collega-ondernemers een bezoekje wil brengen om hen over de voordelen van het CCA-lidmaatschap te informeren.

de bloembakken in orde zijn en we allemaal alert zijn op overlast. In de loop van de jaren heb ik op deze manier veel mensen leren kennen; niet alleen hier in de Nieuwstad, maar eigenlijk door de hele binnenstad heen. Ook ga ik altijd naar bijeenkomsten van binnenstadondernemers. Als je elkaar kent, krijg je toch een ander gevoel bij de stad, meer het wij-gevoel.’ Wat voor plaats neemt het CCA dan voor jouw gevoel hierbij in? vragen we. 'Bij de aangesloten leden zie ik eenzelfde betrokkenheid bij de stad. Het houdt voor hen niet op bij de voordeur van de winkel. Lid zijn betekent ook, dat je je realiseert dat je gemeenschappelijke belangen hebt die je als ondernemer alleen of als straat niet kunt behartigen. Daar heb je een vereniging voor nodig, die entree heeft bij de gemeente, Kamer van Koophandel en andere organisaties. Voorbeelden? Goede en evenwichtige verdeling van parkeergelegenheid is voor ons allemaal essentieel. Dat bezoekers de auto voorlopig op de Markt kunnen blijven parkeren, is wel het werk van het CCA. Ook dat er geen methadonverstrekking in de Broerenstraat komt trouwens. En hoe meer ondernemers zich aansluiten, des te groter is onze invloed.’ 'Ik kan me indenken, dat je - zeker als je nieuw bent in de stad - niet precies weet waarom je lid zou moeten worden. Dat wil ik graag met een bezoekje toelichten. Bovendien is het leuk om kennis te maken met nieuwe collega-ondernemers in de stad.’

'Het woord 'voordelen' dekt niet helemaal de lading', zegt ze. 'Mij gaat het erom collega's bij de binnenstad te betrekken. Er is meer dan het werken in je eigen winkel. Niet alleen met je woonomgeving maak je deel uit van je sociale omgeving, het geldt ook voor de locatie waar je werkt. Zomaar een praatje hoort er gewoon bij, net zo goed als er samen voor zorgen dat je straat netjes is, de verlichting en

Binnenkort zullen CCA-bestuursleden ondernemers benaderen met het verzoek lid te worden van ondernemersvereniging City Centrum Arnhem. Desgewenst zal Sandy Bouwman vervolgens met u een afspraak maken om het belang van uw lidmaatschap met u door te nemen.

NA 21 JAAR VRIJWILLIGE INZET

Henk Jaegermann nu echt met pensioen Op 28 november jl. is met een drukbezochte receptie afscheid genomen van Henk Jaegermann. 21 jaar is Henk als vrijwilliger 'de ogen en oren van CCA en SBA' geweest, onmisbaar vanwege zijn gedetailleerde kennis van (de binnenstad van) Arnhem. Kennis die Henk ook altijd praktisch vorm heeft gegeven door op elke vraag een antwoord te hebben. Daarnaast gingen vele brieven, bladen en ander drukwerk die in de afgelopen twee decennia de deur uitgingen, minstens één keer door zijn handen. Wie kent Henk niet als die besteller met die postkar?

14

Arnhem! magazine

Als dank voor zijn inzet overhandigden Jos Wegdam (CCA) en Han Overkamp (SBA) hem meerdere boeken over de stad, onder andere het recent verschenen Parels en proefbalonnen van Bob Roelofs en het driedelige naslagwerk De geschiedenis van Arnhem. De onderscheiding 'Arnhemse Piet' werd hem uitgereikt door mede-oprichter van de Stichting Arnhemse Piet, Gerda Kalsbeek, en ontwerpster Geraldine Lodders. De op Henk Jaegermann toegesneden vermelding bij de derde 'Arnhemse Piet': 'Voor zijn belangloze inzet voor de Arnhemse Binnenstad'.

v.l.n.r. Gerda Kalsbeek, Henk Jaegermann, Geraldine Lodders


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:04

Pagina 15

[ TERUG NAAR DE BASIS ] CCA 2011 in vogelvlucht: • Koopzondagendebat en -enquête • Project ‘ROC A12/CCA City College’ • Sneeuwschepactie • Geen methadonpost in de Broerenstraat • Parkeren op de Markt blijft mogelijk

KOERS 2012 CITY CENTRUM ARNHEM

Directe belangenbehartiging centraal thema Het CCA heeft haar koers voor 2012 uitgezet. Directe belangenbehartiging neemt hierin de centrale plaats in. Ook de communicatie met de aangesloten leden zal meer nog dan voorheen aandacht krijgen, terwijl het functionele netwerk, noodzakelijk om invloed uit te kunnen oefenen, zorgvuldig zal worden onderhouden. Op de algemene ledenvergadering in november kwam naar voren, dat er bij de CCA-leden behoefte bestaat aan intensiever contact met het bestuur en aan tussentijdse informatie over de thema's waar het CCA zich op richt. Tegelijkertijd werd duidelijk, dat de vereniging zich - vooral door een teruglopend aantal aangesloten ondernemingen - financieel in zwaar weer bevindt. Succesvolle wervingsacties van nieuwe leden zijn dan ook een eerste vereiste om behartiging van ondernemersbelangen te kunnen continueren. Voorzitter Jos Wegdam deed dan ook onder het motto 'Maak uw buurman lid' een beroep op de aanwezige leden actief als CCA-ambassadeur op te treden.

ACTIEPUNTEN 2012 Ondanks de forse budgettaire beperkingen en dankzij de belangenloze inzet van bestuursleden zullen de volgende actiepunten in 2012 worden uitgevoerd.

Nieuw: spreekuur voor alle ondernemers Iedere eerste dinsdag van de maand kan elke ondernemer tussen 09.00 en 11.00 uur bij het kantoor aan de Looierstraat 32 terecht voor alle vragen of overleg over de onderneming. Naast de eigen expertise beschikt het CCA over een uitgebreid netwerk van specialisten. Naast advisering ziet het CCA dit 'spreekuur' nadrukkelijk ook als gelegenheid geïnformeerd te blijven over ontwikkelingen in de stad en uw mening hierover. Het maken van een afspraak is gewenst: 026-4437199. Bezoekadres: Looierstraat 32. Bemiddeling Het CCA treedt op als bemiddelaar tussen ondernemers en de overheid m.b.t. vergunningen, opstarten van nieuwe ondernemingen, advies, kwesties rond de OZB of bemiddeling bij geschillen.

CCA werkt samen met • Stichting Binnenstadmanagement Arnhem • Binnenstadservice Arnhem • Kamer van Koophandel en MKB regio (Midden Klein Bedrijf) • Gemeente Arnhem • diverse media • Ondernemers Kontakt Arnhem • Groot Winkelbedrijf Arnhem • Koninklijke Horeca Nederland Regio Afdeling Arnhem

Bewaken Infrastructuur Het CCA bewaakt de inrichting en de infrastructuur van de binnenstad met het oog op een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat. Dit geldt ook voor de periferie rondom Arnhem voor wat betreft de onwenselijke vestigingsplannen van grootschalige detailhandel. Ledenwerving Hoe meer leden, des te groter de invloed op politiek, bestuur en andere organisaties. Optimaliseren en Onderhoud Netwerk Entree hebben bij en invloed hebben op beslissers, beleidmedewerkers en uitvoerenden rond de binnenstad is essentieel voor effectieve belangenbehartiging Projectbureau Gele Rijdersplein Het CCA blijft ook in 2012 aanjager en coördinator van de activiteiten van die partijen, die bij het Gele Rijdersplein en omgeving betrokken zijn. Met als doel een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de huidige en nieuw aan te trekken ondernemingen. ROC A12/CCA City College Arnhem Het ROC A12/CCA City College is een unieke vorm van opleiden van aankomende talenten in de detailhandel. Stagiaires doen ervaring op in het eventuele latere werkgebied zelf, terwijl stageverlenende bedrijven hun expertise in de opleiding inbrengen (zie pagina 23 voor meer informatie). Binnenstadmanagement Arnhem CCA zal als partner van het Binnenstadmanagement (SBA) blijven aangeven wat er speelt bij ondernemers. LID WORDEN? HET EERSTE JAAR BETAALT U SLECHTS € 99,City Centrum Arnhem Looierstraat 32 6811 AX Arnhem 026-4437199 info@arnhemcentrum.com

Arnhem! magazine

15


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:04

Pagina 16

[ SPONTAAN TOT STAND GEKOMEN ] Wat doe je als de franchiseorganisatie - van het merk dat je verkoopt - zegt dat je locatie niet optimaal is en wat, als je core business grotere flexibiliteit vereist? Ga je in op een nieuw concept terwijl je een goed lopende zaak hebt? Drie binnenstadondernemers verlegden hun koers.

Tegenwind vraagt soms om een nieuwe koers Saint Tropez RIJNSTRAAT 35 'U moet het hebben van een trafficlocatie.' Dit advies kreeg Véronique Gallé van haar franchise-organisatie. De toenmalige vestiging van het damesmodemerk Saint Tropez in de Rijnstraat 20, hoe fraai ook, voldeed daar niet echt aan. Maar als je in zes jaar tijd drie damesmodewinkels realiseert,weet je van doorzetten.

De geadviseerde A-locatie werd het pand Rijnstraat 35, nagenoeg op het kruispunt Grote Oord - Weverstraat - Vijzelstraat. Vanaf november jl. geen overleg meer aan de keukentafel, maar aan de slag en in eigen beheer. In ruim een maand tijd werd de inhaalslag van twintig jaar achterstallig onderhoud gemaakt, uitmondend in de opening van het nieuwe Saint Tropez door wethouder Margreet van Gastel op 8 december 2011. Met een drukbezochte receptie, kleine modeshows en aanbiedingen in de eerste week.

Véronique Gallé tenslotte: 'Juist nu banken uiterst terughoudend zijn en de bomen niet meer tot in de hemel groeien, is het belangrijk als ondernemer te blijven investeren, te blijven geloven in dat wat je doet. Natuurlijk lopen we risico, dat hoort erbij, maar anticyclisch ondernemen is voor Petra en mij ook een geweldige uitdaging. Het nieuwe Saint Tropez is tot stand gekomen doordat we zelf creatief naar oplossingen hebben gezocht en gevonden. Petra en ik zijn dan ook bijzonder trots op onze winkel.’

Het nieuwe perspectief ontstond aan de keukentafel, waar de partner van Véronique en goede vriendin Petra Stap voorstelden aan hun vriendschap een zakelijke dimensie toe te voegen. 'Daar hebben we best even over gesproken', zegt Petra. 'Je stelt tenslotte niet zomaar even een jarenlange vriendschapsband in de waagschaal.’ Maar de basis blijkt solide genoeg. Bovendien wilde Petra al langer graag voor zichzelf beginnen. Mode en omgaan met klanten trokken en haar werk als officemanager bleek al een tijdje niet meer zoveel voldoening te geven. Prettige bijkomstigheid was, dat Petra’s partner werkzaam is in het vastgoed. Petra Stap en Véronique Gallé

16

Arnhem! magazine

'JU NI HE HE ON BL


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:04

Pagina 17

[ BEWUST INVESTEREN ]

Sherwood Forest Concept Store JANSSTRAAT 17

Sherwood Forest Concept Store

'JUIST NU DE BOMEN NIET MEER TOT IN DE HEMEL GROEIEN, IS HET BELANGRIJK ALS ONDERNEMER TE BLIJVEN INVESTEREN

Het moet iets als: 'dat is het!' geweest zijn. Na zo'n 35 jaar drogisterij parfumerie 't Linnewiel, hebben Erik en Henriëtte Veeneman een nieuwe koers ingezet. 'Een uitdaging die wij graag aangaan', zeggen ze. 'Met behoud van datgene waar we om bekend staan en met een uitbreiding die de totaalbeleving van de klant compleet maakt'. Onder de naam Sherwood Forest Concept Store is een voor Nederland unieke nieuwe formule ontstaan: bijzondere geuren, huidverzorging, haircare en kleding in één winkel. Een inspirerende omgeving voor zowel de fashion- als de parfumista! Het gaat om een samenwerking tussen Sherwood Forest, dameskleding van o.a. Woolrich, Repeat en Armani Jeans en ’t Linnewiel, exclusieve parfums van o.a. Lalique, Bond No. 9 en Amouage. Beide winkels hebben elkaar gevonden in een unieke formule waarbij de werelden van luxe kleding en geuren samenkomen.

Nieuwe ideeën ontstaan vaak in ongedwongen informele sfeer. Ook hier: 'Haydar Yildiz, eigenaar van de kledingwinkel Sherwood Forest die in het Hemelrijk gevestigd blijft, vertelde ons eerder dat hij in Italië winkels had bezocht die zowel exclusieve parfums als exclusieve mode en accessoires voeren', zegt Erik Veeneman. 'Een concept dat daar enorm aanslaat. Dat idee sloot naadloos aan bij onze behoefte iets nieuws met de winkel te doen, een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zoiets geeft ruimte. Ruimte, die er in de voormalige opzet van de winkel onvoldoende was. We wilden immers ten volle gaan focussen op de parfumerielijnen en op de Sherwood Forest-collectie.’ Het kenmerkende rood van de gevel heeft nu een moderne lichte tint, binnen zijn de kasten verdwenen, een beduidend hoger plafond maakt de winkel ruimer. Lichte strakke kleurstellingen en gebruik van hoogwaardige materialen zijn in lijn met het voor Nederland nieuwe concept.

Pronto Print RIJNSTRAAT 73 'In 2010 ging het bergafwaarts met de omzet en moest er iets gebeuren om de neergaande spiraal om te buigen. Aan het einde van dat jaar hebben we maatregelen genomen door een van onze tweekleurendrukpersen in te ruilen voor een nieuwe digitale pers. Onze keus viel op de Bizhub Press van Konica Minolta.

Ruud de Wit

Ruud de Wit van stadsdrukkerij Pronto Print had, net als het voormalige PTT Post - niet voor niets omgedoopt in Postnl - enkele jaren geleden behoorlijk last van de explosieve toename van digitale communicatie. Veel van zijn collega's gingen aan het fenomeen zelfs zakelijk ten onder. 'Digitalisering blijft groeien', voorspelt hij. 'Maar drukwerk zal blijven bestaan, daar geloof ik in. De krant lezen bijvoorbeeld, familiedrukwerk en dit magazine, dat wil je toch gewoon in handen hebben?' Bij Pronto Print zijn digitale communicatie en drukwerk slim naar elkaar toegegroeid en daarmee zijn nieuwe doelgroepen aangeboord. Maatwerk, beperkte oplagen, snelheid en personalisatie zijn hierbij kernbegrippen. Ruud de Wit licht de ingezette koers toe.

Digitaal drukken combineert snelheid en flexibiliteit van print met de kwaliteit van offsetdrukwerk. Met name voor opdrachten met korte doorlooptijden is digitaal drukken een uitstekende oplossing. We kunnen direct het digitale bestand van de computer doorsturen naar de pers en starten met drukken. Levertijden van één dag zijn dus geen uitzondering meer. Een ander groot voordeel van digitaal drukken is, dat de productie van zeer kleine oplagen mogelijk is. Wij kunnen hierdoor drukwerk leveren vanaf een oplage van 1. Door gebruik te maken van een adressenbestand is ook gepersonaliseerd drukwerk mogelijk. Kaarten of brieven bijvoorbeeld, kunnen zo direct voorzien worden van adresgegevens. Voor ons is dit een groeiende markt. Het digitaal drukwerk sluit ook uitstekend aan op het offsetdrukken: dezelfde klant kan nu zowel voor de grotere oplagen (offset) als voor de kleinere, 'last minute' en eventueel op naam geprinte digitale bestellingen bij ons terecht. Nu de pers er bijna 1 jaar staat, zien we de omzet weer groeien.’

Arnhem! magazine

17


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:04

Pagina 18

[ BELEVING VAN WINKELGEBIEDEN BELANGRIJK ] KAMER VAN KOOPHANDEL EN HOOFDBEDRIJFSCHAP DETAILHANDEL ONDERSTEUNEN ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL MET

‘Retail 2020: het nieuwe winkelen!’ Duidelijke visie en gezonde winkelstructuur Deze ontwikkelingen in de retail vragen veel van ondernemers. In het onderzoeksrapport Retail 2020 Re’structure (CBW-MITEX brancheorganisatie voor mode, schoenen en sport - en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel) wordt nog eens benadrukt hoe belangrijk het is om een duidelijke visie te hebben op hoe het retaillandschap er in 2020 uitziet. De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onderschrijft het belang van een duidelijke visie, maar ook het belang van een gezonde regionale winkelstructuur.

Trends en ontwikkelingen in de detailhandel De detailhandel staat behoorlijk onder druk. Met name de afgelopen tien à vijftien jaar is het aantal m² winkelaanbod toegenomen (36%) terwijl de consumptieve bestedingen achterblijven (8% per huishouden en 14% in omzet). Deze wijzigende marktomstandigheden zorgen ervoor dat de leegstand toeneemt en investeringen uitblijven. Daarnaast zijn er structurele en onomkeerbare ontwikkelingen in de detailhandel waarneembaar als gevolg van ontgroening en vergrijzing, afname consumptieve bestedingen, toename internetverkopen en branchevervaging. De functie van winkelgebieden verandert en de markt wordt niet bepaald door het aanbod, maar door de vraag. De consument staat centraal. Beleving van winkelgebieden wordt steeds belangrijker.

‘Detailhandelsagenda voor de toekomst’ De Kamer van Koophandel gaat daarom in 2012 aan de slag met een ‘Detailhandelsagenda voor de toekomst’. Samen met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel als belangrijk landelijk en regionaal partner en met CBW-MITEX en MKB Nederland/Midden zet de Kamer in op bewustwording van de ontwikkelingen en veranderingen die op de retail afkomen en ondersteunt men ondernemersverenigingen en individuele ondernemers met ‘Retail 2020: het nieuwe winkelen!’. Bij de uitvoering worden ook lokale en regionale ondernemers en bestuurders betrokken. Jos Wegdam, voorzitter van het CCA en regionaal MKB-bestuurder, maakt deel uit van de stuurgroep.

Doel van het project Als we nu geen actie ondernemen, zal de leegstand nog verder toenemen. Er is een nieuwe visie nodig op de ruimtelijke ontwikkeling en de functie van winkelgebieden. Een visie en een verandering die recht doen aan de demografische ontwikkelingen en aan de toename van de verkoop via internet en het veranderende consumentengedrag. Een visie waarbij de vraag van de consument centraal staat en waarin we veel meer aandacht besteden aan de beleving van winkels en winkelgebieden.

18

Arnhem! magazine

Het project wordt in alledrie de regio’s van het werkgebied van KvK Centraal Gelderland uitgevoerd: Stadsregio Arnhem Nijmegen, Achterhoek en Regio FoodValley. Gestreefd wordt de volgende drie doelstellingen te bereiken: • Overheden en bedrijfsleven bewust maken van de nieuwe winkelmarkt en de actieve rol die zij kunnen vervullen door hier op in te spelen. • Overheden en bedrijfsleven laten komen tot een regionale ‘detailhandelsagenda voor de toekomst’.

• Informeren van individuele ondernemers en ondernemerscollectieven over gewijzigd detailhandelsbeleid en over trends en ontwikkelingen in de detailhandel (Retail 2020: het nieuwe winkelen!) en het bieden van voorlichting en ondersteuning bij innovatie.

Analyse van de detailhandel Op dit moment wordt gewerkt aan regionale analyses van de detailhandel. Eén van deze analyses betreft de Stadsregio Arnhem Nijmegen, bestaande uit twintig gemeenten, waaronder Arnhem en Nijmegen. De analyse geeft een goed beeld van landelijke trends en ontwikkelingen, van cijfers en feiten in de regio als geheel en per gemeente. Er wordt ingegaan op de vraag- en aanbodzijde en op regiospecifieke ontwikkelingen. Ook worden aanbevelingen gedaan om te komen tot sterke en attractieve winkelgebieden.

Bijeenkomsten voor ondernemers Met deze analyse als onderbouwing zullen wij vanaf het tweede kwartaal van 2012 bijeenkomsten voor ondernemersverenigingen en individuele ondernemers organiseren. Wij nodigen u van harte uit aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Wij houden u op de hoogte!

Voor meer informatie: Marion Hendriks, KvK adviseur regionale economie Arnhem e.o., e-mail marion.hendriks@kvk.nl


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:05

Pagina 19

Ben Spitman

OKA: 'ECONOMISCH KLIMAAT VAN VEEL FACTOREN AFHANKELIJK'

Reflectie en toekomstperspectief In dit magazine zal in volgende edities telkens één bestuurslid van het Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) ingaan op een actueel thema van de economische agenda van de stad. In dit nummer kijken voorzitter Bart van Meer en bestuurslid Ben Spitman (portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Binnenstad) terug op 2011 en zij schetsen hun verwachtingen voor 2012: Reflectie en toekomstperspectief.

'Na een lustrumjaar (OKA bestond 35 jaar in 2011) is het tijd voor reflectie. OKA heeft een fantastisch jaar achter de rug met uiteraard een lustrumfeest in de oude fabriekshallen van KEMA in maart en als hoogtepunt het bezoek van premier Rutte aan de OKAvergadering van november 2011 in het gebouw van Rijn IJssel. Hieruit en uit het

ledenaantal van 400 aangeslotenen blijkt dat OKA zijn mannetje staat. OKA ziet voor zichzelf in de komende jaren een belangrijke taak weggelegd, daar waar het gaat om het stimuleren van het economisch klimaat in Arnhem. Het kan niet duidelijk genoeg gezegd worden dat dat zich niet beperkt tot de binnenstad. Weliswaar is het MKB de motor van onze economie en het is veelal te vinden in de binnenstad, maar het economisch klimaat wordt door beduidend meer andere externe factoren bepaald. De euro is een zorgenkind. In deze tijd waarin de Europese economie slag na slag te verwerken krijgt, is het met name van belang te wijzen op de zaken die wel goed lopen. Arnhem is een stad waar de diensten-

Bart van Meer

sector een groot aandeel heeft in de economie. In het kader daarvan is het verheugend te melden dat per 1 juli a.s. de rechtbanken Arnhem, Zutphen, Zwolle en Almelo – naar alle waarschijnlijkheid – zullen fuseren tot de grootste rechtbank en dat de gerechtshovenhoven Arnhem en Leeuwarden daarmee tot het grootste hof van Nederland behoren, beide met de bestuurszetel te Arnhem. Het Openbaar Ministerie van Zutphen is in dit kader reeds verhuisd naar Arnhem. Dat betekent zonder meer continuering van de werkgelegenheid en waarschijnlijk uitbreiding. Meer werkgelegenheid in Arnhem betekent ook een goede spin-off voor de binnenstad. Op het gebied van vrijetijdsbesteding blijft Arnhem zich positief ontwikkelen. Burgers’ Zoo heeft een recordaantal bezoekers, het Openluchtmuseum wordt als altijd goed bezocht, Gelredome heeft haar naam als grootste theater van Nederland definitief gevestigd en onze kunstensector blijft het goed doen, ondanks het zware subsidieweer. Klarendal heeft definitief haar visitekaartje als Modekwartier afgegeven en het Modehotel zal dit jaar worden geopend. Sportaccommodatie Papendal is niet meer weg te slaan uit de publiciteit, maar ook een reeds decennia bestaand hotel als Haarhuis wordt grondig uitgebreid. Stuk voor stuk ontwikkelingen die positief zijn voor de binnenstad.’

Bart van Meer, voorzitter OKA Ben Spitman, bestuurslid (portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Binnenstad)

Arnhem! magazine

19


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:05

Pagina 20

[

AANVRAAG NIEUWE PROJECTEN VÓÓR 31 MEI

]

Ondernemersfonds Arnhem succesvol benut Als één van de initiatiefnemers zette Jos Wegdam (CCA) zich vijf jaar lang in voor een constructie, die het verenigingen, stichtingen en samenwerkingsverbanden in Arnhem mogelijk maakt subsidie aan te vragen voor vernieuwende projecten die bijdragen aan de economie van de stad. Vanaf de kick-off van dit Ondernemersfonds Arnhem, op 30 juni 2010, zijn ook de apparaatskosten van Binnenstadmanagement Arnhem en een budget voor OKA Services veiliggesteld. Anderhalf jaar later maakt Wegdam de tussenbalans op. 'De opzet van het Ondernemersfonds Arnhem blijkt een goede keus geweest te zijn. Een fractionele verhoging van het OZB-percentage voor alle niet-woningen wordt door niemand als hinderlijk ervaren, terwijl de revenuen nu al aantoonbaar zijn. Over veel van de inmiddels zestien gehonoreerde initiatieven wordt (nog steeds) gepraat. Het Ondernemersfonds Arnhem is dan ook een belangrijke stimulans geworden om actiever bij de ontwikkeling van de stad betrokken te zijn. Voorheen waren er

20

Arnhem! magazine

natuurlijk ook wel plannen voor nieuwe initiatieven, nu kan men door het aanvragen van een subsidie ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken.’

Bekendheid mag groter 'Tegelijkertijd heb ik de indruk, dat de stichting nog niet voldoende naamsbekendheid heeft. Aan het toekenningbeleid van het bestuur van de stichting (Stichting Ondernemersfonds Arnhem) ligt het niet, de toekenningen zijn geografisch goed verdeeld, en op het merendeel van de plannen wordt positief gereageerd. Gelet op het aantal aanvragen ben ik ervan overtuigd, dat er nog samenwerkingsverbanden zijn die plannen hebben, maar de weg naar het Ondernemersfonds Arnhem nog niet hebben gevonden. Bij deze: de uitnodiging ligt er.’

door grotere bekendheid. Een succesvol project kan ook aanleiding zijn voor een volgend initiatief. Zo is met Smaakvol Arnhem het Gele Rijdersplein in een positief daglicht komen te staan. Dan ligt de vraag wat je daarmee nog meer zou kunnen doen voor de hand. En waarom zou je voor je vestigingsgebied niet aanhaken bij datgene waar elders in de stad ook aan wordt gewerkt? Samenwerken vergroot het economische resultaat. Samen Arnhem als aantrekkelijke centrumstad op de kaart blijven zetten, daar gaat het uiteindelijk ook om. Het Ondernemersfonds Arnhem is daar een prachtig instrument voor.’

Perspectief 'Maar de potentie van het fonds ligt niet alleen in een toename van het aantal aanvragen

Meer informatie: www.ondernemersfondsarnhem.nl


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:05

Pagina 21

[ MET GEVOEL VOOR HET VERLEDEN ] LOOPROUTE RICHTING RIJN WEER AANTREKKELIJK VERBLIJFSGEBIED

Herinrichting Nieuwe Plein Dit voorjaar wordt begonnen met de herinrichting van het oostelijk deel van het Nieuwe Plein, het gebied tussen het Willemsplein en de Nieuwe Oeverstraat (kenniscluster). 'Een van de belangrijkste openbare ruimten van Arnhem, maar ook een van de minst fraaie.’ Stadsbouwmeester openbare ruimte Luuk Tepe is duidelijk over de kwaliteit van de huidige voetgangersroute vanaf het station richting Rijn: 'Met deze eerste fase van de herinrichting van de westelijke singels brengen we de oorspronkelijke sfeer van dit deel van de stad terug. De looproute naar Rijnboog en binnenstad moet weer een aantrekkelijk verblijfsgebied worden. Niet onbelangrijk ook voor de concurrentiepositie van onze binnenstad.’

Korte Hoogstraat, artist impression

Tepe belicht de historische ontwikkeling van het gebied: 'Bij het slechten van de singels als verdedigingswerken ontstond in de 19de eeuw een parkachtige structuur, gemarkeerd door fraaie monumentale panden. Dit karakter is voor de westelijke singels verloren gegaan; de functionaliteit van het verkeer kreeg prioriteit. Met als gevolg dat de looproute van het station richting Rijn, binnenstad en straks Rijnboog bijzonder onaantrekkelijk is geworden, terwijl het een belangrijke entree voor het centrum is.’

Hiermee komt ook meer ruimte voor terrassen en groen beschikbaar. Maar de ruimte tussen de busbanen van de Nelson Mandelabrug en de gevels van de panden aan het Nieuwe Plein is een vast gegeven. Dit heeft tot gevolg, dat fiets- en bestemmingsverkeer anders ingericht wordt. Dit gaat gebruikmaken van dezelfde verkeersstrook, vergelijkbaar met het 'shared space' model, zoals dat in de Steenstraat is toegepast. Ook hier kunnen alleen de fietsers in beide richtingen rijden. Aansluiting op de hoofdfietsroute over de Rijn is voor het Willemsplein inmiddels ook voorzien.'

Ruimte voor voetgangers

Parkstructuur terug

'De voetgangersroute vanaf het station naar het Kenniscluster wordt daarom breder.

'Om de oorspronkelijke parkstructuur terug te brengen, zullen in de terrassen parkbomen,

zoals tulpenbomen en eiken, worden geplant. Als bestrating voor het voetgangersgedeelte is - overeenkomstig de materiaalkeuze in de binnenstad - voor breccia (paarsbruine beton)steen gekozen. De voor auto's en fietsers bestemde rijstrook wordt uitgevoerd in rode klinkers.’ De werkzaamheden van deze eerste fase zullen na de start dit voorjaar ongeveer een half jaar in beslag nemen. 'De bezoeker die vanaf het station richting binnenstad of Rijn loopt, ziet straks een uitnodigend voetgangersgebied met brede trottoirs, groen en bomen. Een karakteristiek Arnhems gebied waar je graag wilt lopen, net als Arnhemmers dat vroeger deden', besluit Luuk Tepe.

Impressie (met groen)

Zicht op Willemsplein, artist impression

Arnhem! magazine

21


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:05

Pagina 22

B K D ARNHEM Bedrijven Kontakt Dagen

#28

9 & 10 MEI 2012 RIJNHAL ARNHEM 14.00 - 22.00 UUR WWW.BKD-ARNHEM.NL

Zaken doen in een ontspannen sfeer


M

L

4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:05

Pagina 23

[ TOPOPLEIDING DETAILHANDEL PARADEPAARDJE ROC A12 ]

KLENG, RRRRRR, PLOKPLOKPLOK, PFZZZZZ, TÓK

Eerstejaarsstudenten en stagebedrijven ‘daten’ op de bowlingbaan Voor ROC A12 was het geen vraag meer… de topopleiding detailhandel, beter bekend als City College Arnhem, werd vorig jaar al definitief ‘wegens succes geprolongeerd’. De opleiding voor getalenteerde mbo-ers ging drie jaar geleden van start, dankzij de tijdelijke regeling Beroepsonderwijs in Bedrijf van het ministerie van Economische Zaken. Anno 2012 zijn alle betrokkenen - studenten, stagebedrijven en het opleidingscentrum - laaiend enthousiast. ROC A12 gaat de opleiding dus duurzaam aanbieden. Begin januari maakten de nieuwste eerstejaars kennis met ‘hun’ stagebedrijven. Als vanouds: op de bowlingbaan! Henk-Paul Hegeman, projectadviseur Ondernemerschap ROC A12: ‘Bowlen doen we al een paar jaar en het werkt hartstikke goed. Het gaat om de nieuwe instroom, ‘leerjaar één’ zoals wij zeggen. Deze studenten zijn na de zomer gestart met het introductieprogramma. Hierin besteden we veel aandacht aan hun zelfbeeld, beroepsbeeld en beroepshouding. Vanaf februari gaan ze voor het eerst op stage: dertig weken, twee dagen per week werken, drie dagen naar school. Die aftrap doen we op de bowlingbaan. We creëren er een situatie waarin studenten en stagebedrijven zich zonder opsmuk en openhartig aan elkaar kunnen presenteren. Daarna breken we de spanning weer door lekker samen te gaan bowlen.’

Het verkleint de afstand en breekt het ijs.’ Letterlijk tussen het bowlen door vertrouwen de studenten hun leerdoelen ook nog toe aan een tegeltje, vaak in overleg met hun toekomstige stagebegeleider. ‘Je hebt boekenwijsheid en tegeltjeswijsheid’, grapt Hegeman. Hoewel sommige studenten voor alle zekerheid toch maar even een spellingchecker raadpleger op hun smartphone. Ook afdelingsmanager Handel, Economie & Administratie, Ruud Peters van ROC A12 is aanwezig tijdens het bowlen. Hij is trots op de ontwikkelde topopleiding en blij met de samenwerking met City Centrum Arnhem. ‘Dit succes heeft meerdere vaders. Jos Wegdam is er daar één van, maar ook de ondernemers die van meet af aan mee wilden doen. Die hebben reusachtig geholpen bij de ontwikkeling. Naast het City College Arnhem ben ik ook verantwoordelijk voor de International Business School. Een soortgelijke opleiding voor uitblinkers met een internationale oriëntatie. Ook daar werken we heel

Henk-Paul Hegeman (l) en Ruud Peters (r) van ROC A12

nauw samen met ‘de markt’. Ik ben ervan overtuigd dat afstemming tussen vraag en aanbod de crux is. Daar profiteren uiteindelijk onze ‘gewone’ studenten ook weer van, doordat alle kennis die we opdoen ook zijn weg vindt in de reguliere opleidingen. Een onverwacht extra rendement! We gaan dit jaar de marketing van onze topopleidingen nog eens goed tegen het licht houden en waar mogelijk verstevigen. Om nog jarenlang voor goed ‘aanbod’ te kunnen zorgen!’

Tegeltjeswijsheid Hegeman: ‘Dat voorstellen is - vooral voor de studenten - natuurlijk best spannend. Doordat we de intake dit jaar hebben verzwaard, zagen we nóg meer dan in andere jaren goede, doordachte en kwetsbaar eerlijke presentaties van studenten. Daarna samen bowlen is dan even heel iets anders.

Arnhem! magazine

23


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:05

Pagina 24

[ VEEL POTENTIE ]

VELPERPOORT district

VEEL POTENTIE IN HET VELPERPOORTDISTRICT

‘Onze aantrekkingskracht kan nog veel verder omhoog!’ Impressie

Winkelstraatmanager Farzad Ghaus: ‘Het tij is duidelijk aan het keren in het Velperpoortdistrict. Er zijn weer actieve ondernemersverenigingen, belangrijke winkelstraten zijn heringericht, de Steenstraat heeft haar eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) binnen en het borrelt en bruist overal van de plannen. Het leuke is dat iedere verbetering de ambities alleen maar verder aanwakkert!’ In de Hommelstraat en de Steenstraat zijn ondernemers, pandeigenaren en gemeente recent een overleg gestart over de leegstand, branchering en uitstraling van panden. Ghaus: ‘Ik wil geen voorschot op de inhoudelijke uitkomst nemen maar ongetwijfeld zullen er afspraken over een gezamenlijke aanpak uitrollen. Dát die afspraken anno 2012 kunnen worden gemaakt, is de winst van het afgelopen jaar. We hebben op allerlei vlakken randvoorwaarden voor een gezonde toekomst ingevuld. Zoals in dit geval, dat partijen elkaar gemakkelijk kunnen vinden en vervolgens samen een visie ontwikkelen en uitvoeren, ieder vanuit zijn eigen rol. En er zit nog veel meer potentie in het Velperpoortdistrict. Daar gaan we het komende jaar hard mee aan de slag.’

Situatie

vergroten, kijken de ondernemersverenigingen Steenstraat, DOCKS (Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek) en Hommelshopping niet alleen naar de uitstraling van hun straat of gebied, maar ook naar het karakter ervan. Wat is onderscheidend, wat is ‘eigen’ en hoe kunnen ze binnen hun formules voldoende variatie en afwisseling bevorderen in het winkel- en horeca-aanbod? Ook hierover overleggen de ondernemers met de pandeigenaren die immers bepalen aan wie ze hun vierkante meters verhuren. Hommelshopping zette daarnaast een etaleerproject op met het Rijn IJssel College en steun van Loesje. Resultaat: een serie prachtig ingerichte etalages langs de Hommelstraat en Hommelseweg en veel bekijks. Hommelshopping en het ROC onderzoeken momenteel of het project een vast onderdeel van het lespakket kan worden.

Veiligheid Een andere belangrijke schakel in het vergroten van de aantrekkingskracht van een

winkelgebied is verbetering van de veiligheid. Hier beet de Steenstraat de spits af. Op 24 januari reikte burgemeester Krikke het certificaat Basis samenwerken én de eerste KVO-ster uit aan de ondernemersvereniging Steenstraat. Onderdeel van het KVO is het project Afrekenen met winkeldieven waarbij ondernemers € 151,- kunnen innen bij een winkeldief die ze op heterdaad betrappen, voor de tijd die ze kwijt zijn aan aangifte doen. Deze manier van werken is in de binnenstad al heel succesvol. Ook hier hielpen studenten van Rijn IJssel een handje. Leerlingen van de opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid brachten het project – en de helpende rol van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel erin – persoonlijk onder de aandacht van alle ondernemers van de Steenstraat. Geïnteresseerden konden zich meteen aansluiten. Vooral het preventieve aspect dat van collectief afrekenen met winkeldieven uitgaat, sprak de ondernemers aan.

Steentjesdag komt jaarlijks terug De Steentjesdag blijft! Na het succes van de eerste editie in 2011 heeft de ondernemersvereniging besloten de Steentjesdag voortaan jaarlijks te organiseren. Deelnemers hoeven niet in de Steenstraat gevestigd te zijn maar ze moeten aansluiten bij het

24

Afwisselend aanbod

kwaliteits- en speciaalzakenkarakter van de winkelstraat. Meer weten? Mail naar

Om de aantrekkingskracht van de ‘aanloopstraten’ naar de binnenstad nog verder te

winkelstraatmanager Farzad Ghaus via f.ghaus@advieszaken.nl

Arnhem! magazine


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:05

Pagina 25

[ SCHONE SERVICE ] Dennis Heeren

BINNENSTADSERVICE ARNHEM DOET HET ANDERS

Opgetekend vanaf de rechter voorstoel Het regent pijpenstelen als we op een ochtend aan de Nieuwe Kade binnenstappen. Pallets, pakketten en zelfs groentekratjes met bestemming binnenstad zijn die morgen al in de loods van Binnenstadservice Arnhem in de vrachtwagen geladen. Vijf minuten later rijden we, terwijl de radio vertelt dat het verkeer op de A12 weer in beweging is gekomen, het voetgangersgebied in. File. 'Dit is nu precies de situatie, die Binnenstadservice wil verbeteren', zegt Dennis Heeren. Hij is de vaste chauffeur van Binnenstadservice Arnhem en doet tevens de acquisitie. Op het eerste gezicht een vreemde bewering, omdat we zojuist zelf ook met de vrachtwagen, weliswaar geen 20-tonner, het gebied zijn binnengereden… 'Transporteurs leveren hun bestellingen af in ons distributiecentrum aan de Nieuwe Kade. Wij zorgen vervolgens met één voertuig voor de gehele bevoorrading van het voetgangersgebied. Dat levert een schonere binnenstad en een klantvriendelijker straatbeeld op. Let maar eens op hoeveel auto's slechts één of twee pakketjes afleveren; dat is heel inefficiënt.’ Wim Pollmann, het Kookeiland, Domino X, Slaapkenner Damminga, de Gezondheidswinkel en Rituals worden die morgen door dezelfde vrachtwagen van Binnenstadservice bediend. Aan Harm van der Togt (het Kookeiland) vraagt Dennis waar de pakketten in de

winkel neergezet kunnen worden. 'Dat vragen we standaard', licht hij later toe. 'Ik vind het belangrijk de klant zoveel mogelijk van dienst te zijn. Een spoedbestelling breng ik bijvoorbeeld 's middags nog even. Het contact met onze klanten is trouwens een van de aspecten die dit werk zo leuk maakt.’ Binnenstadservice Arnhem verheugt zich in een groeiend aantal aangesloten ondernemers. Niet alleen de schone, slimme manier van bevoorrading is een argument voor deelname, ook het retour meenemen van papier en restafval (in samenwerking met SITA Recycling Services) draagt bij aan een schone binnenstad. En ook hier geldt: hoe meer ondernemers zich aansluiten, hoe groter het effect. Dennis Heeren is graag bereid u alles over Binnenstadservice Arnhem te vertellen. Inclusief aanvullende diensten als opslag, voorraadbeheer, het verzorgen van verzendingen of het exploiteren van uw webshop.

Binnenstadservice Arnhem Nieuwe Kade 8 6827 AA Arnhem 026-361 01 57 arnhem@binnenstadservice.nl twitter: @BSArnhem.nl

Arnhem! magazine

25


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:05

Pagina 26

[ DRAADLOOS EN VERBONDEN ] HET MUSIS KWARTIER IS NU GEWOON EEN BIJZONDER STUKJE BINNENSTAD

Samenwerking werpt vruchten af Zoek een goede winkelformule, vestig u op een locatie die daarbij past, maak afspraken met leveranciers, trek personeel aan en u staat mogelijk aan het begin van een succesvol ondernemerschap. In 2006 deden zo'n 40 ondernemers dat in het toen splinternieuwe Musis Kwartier. Hoe staat het er 5½ jaar na de opening van het winkelgebied voor? Altijd schoon, winkels op dezelfde tijden geopend, goed bereikbaar door parkeren in de Musisgarage, maar toch. Dat 'maar toch' was in 2009 voor eigenaar Syntrus Achmea Vastgoed aanleiding extra impulsen aan het gebied te geven: voor communicatie, marketing en promotie werden professionele bureaus ingeschakeld. Een winkelcentrumcoach werd eveneens aangetrokken. Want hoewel het Musis Kwartier er mooi uitzag en de mix van winkels aantrekkelijk genoeg was om het publiek door Dwingelstraat, Walstraat, Brouwerstraat en De Gruyterpassage naar het Brouwersplein te leiden, het winkelend publiek bleek toch vaak de van oudsher bekende winkelroutes te volgen. Bovendien kampte het gebied met het onterechte imago dat het aanbod vooral was afgestemd op het hogere segment en niet gericht op een jongere doelgroep.

Campagnes hebben effect De inzet van bijzondere bewegwijzering, advertentiecampagnes, gimmicks, activiteiten, evenementen en het accent op een dynamische belevingssfeer hebben effect. De 3D Store met gratis games en de nieuwste films, de Musis Fashion Shows, de Musis Market en van recente datum: 'op de foto met de Kerstman' en: ‘je eigen foto downloaden’ zijn hier voorbeelden van. Aantrekkelijk voor de jongere doelgroep is gratis wifi in het gebied. Bovendien is sinds kort ook een gratis MusisApp te downloaden en worden social media intensief ingezet.

Aansluiting binnenstad 'Maar ook bij de activiteiten in de hele binnenstad hebben we bewust aansluiting gezocht', zegt winkelcentrumcoach Marian Langbroek. 'Mode-exposities in samenwer-

26

Arnhem! magazine

king met de Arnhem Mode Biënnale bijvoorbeeld en tijdens de Arnhem UITboulevard was het Brouwersplein Salsa-Dansplaats. In december waren we goed in de route van het Warm Winter Weekend opgenomen, met de Vitesse Adelaar en het doelschieten op de ijsmuur als eyecatchers. We merken aan de grote belangstelling, dat we nu de juiste snaar bij het winkelend publiek raken en dat wordt beloond.’

Samenwerking Langbroek is blij met de samenwerking met gemeente, KvK en met in de binnenstad actieve organisaties: 'Ik merk dat de gemeente met ondernemers meedenkt. Wij zoeken die samenwerking ook bewust. Met organisaties als Binnenstadmanagement levert dat ook veel positiefs op; zo is het Musis Kwartier vertegenwoordigd in de werkgroepen Inrichting, Beheer & Veiligheid en Marketing & Promotie.’

Terugkijkend op de ontwikkelingen zegt ze: 'Samenwerken is het sleutelbegrip voor succes; tussen winkelier en eigenaar/beheerder en tussen de Musisondernemers onderling. We zijn trots op ons bijzondere stukje binnenstad. 2012 wordt het jaar waarin we de samenwerking met de collega's in de stad willen uitbreiden.’

Horecaformule Het is duidelijk dat de consument het Musis Kwartier nu als een bijzonder stukje winkelgebied ervaart, dat onderdeel uitmaakt van de binnenstad. Aantrekkelijk, maar nooit af; dynamiek houdt verandering in. Veel over een volgende impuls kan bij het ter perse gaan van dit magazine nog niet gepubliceerd worden, maar duidelijk is al wel dat de realisatie van een horecaformule op het Brouwersplein een stap dichterbij is gekomen.


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:05

Pagina 27

[ ONDERNEMERS BAKKERSTRAAT TEKENEN CONVENANT ]

V.l.n.r. Jos Wegdam, de ‘stoere vrouwen’ van de actie Laat je hart spreken en Margreet van Gastel

GEMEENTE ONDERSTEUNT PIONIERS BAKKERSTRAAT

Energiescans eerste stap uitvoering duurzame winkelstraat De elfde van de elfde. Het begin van carnaval, denkt u wellicht. Ja, ook! Maar sinds drie jaar ook de ‘Dag van de Duurzaamheid’ in Nederland. Vierentwintig ondernemers in de Bakkerstraat grepen 11-11-11 aan om hun enthousiasme voor duurzaam ondernemen duidelijk te maken. Om te beginnen door energiescans uit te laten voeren in het eerste kwartaal van dit jaar. De gemeente Arnhem – aanbieder van de scans – werkt hiervoor nauw samen met De Groene Vos en CO2 Consult uit Klarendal. Wethouder Margreet van Gastel wees op 11 november alvast tien energiescans toe. De Bakkerstraat is - samen met winkelstraten in Den Haag en Venlo - pilotlocatie van het landelijke project Duurzame Winkelstraat. In 2011 gaf bijna tachtig procent van de geïnterviewde ondernemers in de Bakkerstraat/Hemelrijk Passage aan het een goed idee te vinden de meest duurzame winkelstraat van Arnhem te worden. Hun ambitie is inmiddels vastgelegd in een convenant met initiator Stichting Duurzame Winkelstraat.

Investeren op maat Daan Overeem van Stichting Duurzame Winkelstraat: ‘Samen met Binnenstadmangement hebben we in een eerder stadium de huidige duurzaamheid van de Bakkerstraat onderzocht. Daar kwam uit dat veel winkeliers en horecaondernemers al behoorlijk wat

maatregelen hebben genomen rond hun pand, bedrijfsvoering en assortiment. Het convenant ‘regelt’ de volgende stappen die de deelnemers op deze aspecten willen gaan zetten. We maken daarbij onderscheid tussen acties die géén, een geringe of een omvangrijke investering vragen. Van overstappen op groene energie en het licht na gebruik uitdoen, tot isolatiemaatregelen of een energiebesparende deur installeren. Andere zaken die ondernemers in het convenant kunnen regelen, zijn bijvoorbeeld: gezamenlijk inkopen van emballage, verder ‘vergroenen’ van de Bakkerstraat of gezamenlijk afval inzamelen. De uitdaging is de lat ‘gezond’ hoog te leggen. Alle ondertekenaars van het convenant krijgen automatisch ook de titel Ambassadeur Duurzame Winkelstraat.’

Energiescans Vanuit Energie made in [Arnhem] begeleidt projectleider Duurzaam Bouwen Betty Jacobi de uitvoering van de energiescans in de Bakkerstraat. ‘Wij willen het goede voornemen van deze ondernemers graag kracht bijzetten door hen te laten ondersteunen door de adviesbureaus De Groene Vos en CO2 Consult. Zij bieden door hun ervaring en achtergrond directe meerwaarde in het project. Daar kunnen we dus allemaal ons voordeel mee doen! De scan brengt de energiesituatie en -kosten in beeld van de verlichting, verwarming, koeling en het gedrag van personeel en ondernemer. Na analyse van de gegevens volgt een concreet verbetervoorstel waarbij de focus vooral ligt op snelle oplossingen en mogelijke fiscale voordelen.’ Jos Wegdam van de Ondernemersvereniging Bakkerstraat: ‘Investeringsbedragen en terugverdientijden zijn voor ons uiteraard interessante informatie. Náást - voor alle duidelijkheid - de psychologische winst van duurzaam ondernemen, voor klanten en voor onszelf.’

Arnhem! magazine

27


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:06

Pagina 28

Evenementenoverzicht februari t/m mei 2012 Februari 24 & 25 februari GESEL XL, het Gelders popweekend, Bosch, Café The Stage, Willemeen, Popcentrum Jacobiberg, Luxor Live, Huis van Puck, Generale Oost, Kunstbedrijf, Waalse Kerk, www.geselxl.nl

Maart 4 maart koopzondag, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl 8 & 11 maart Anouk, GelreDome, www.gelredome.nl

Arnhemse Catwalk Geruisloos heeft S/S12 de schappen en de rekken van de Arnhemse modewinkels gevuld... Weg met de winter, de hoogste tijd voor lente en zomer! Wat is het nieuwe modebeeld, welke thema’s zien we en welke kleuren spelen de hoofdrol? En wat is er te doen op het gebied van tassen, schoenen, sieraden en accessoires? Op 2e Paasdag, 9 april zien bezoekers van de binnenstad het allemaal op de Arnhemse Catwalk! Plaats van handeling: Land van de Markt.

Anouk Na succesvolle optredens op diverse festivals de afgelopen jaren geeft Anouk met een groot optreden in het GelreDome. Haar oude repertoire maar ook haar laatste album ‘To Get Her Together’ zal ze ten gehore brengen. Op zowel donderdag 8 als zondag 11 maart geeft de zangeres een concert. Dit zal voorlopig het laatste grote concert van Anouk zijn in een lange periode.

9 april Dancetour Arnhem, Stadsblokken, www.dancetour.nl 14 & 15 april Nationaal Museumweekend, Arnhemse musea, www.museumweekend.nl 21 t/m 28 april Arnhemse Sportweek, Markt, www.sportinarnhem.nl 26 april Domeinfestival voor jongeren, diverse locaties, www.kunstbedrijfarnhem.nl 28 april Kunstmarkt Arnhem, Jansplein, www.kunstmarktarnhem.nl 29 & 30 april Oranjefees, binnenstad e.o., www.koninginnedagarnhem.nl

Oranjefees

22 maart sponsorloop Wandelen voor Water, Nederlands Watermuseum Sonsbeekpark, www.watermuseum.nl 30 & 31 maart Arnhemse Stockdagen, binnenstad en Modekwartier, www.facebook.com/arnhemsestockdagen

April 1 april Arnhemse Stockdagen, binnenstad en Modekwartier, www.facebook.com/arnhemsestockdagen 9 april koopzondag op 2e Paasdag, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl 9 april, Arnhemse Catwalk, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl

28

Arnhem! magazine

Zin in een fees met Koninginnedag? Kom dan naar Ernum! We beginnen de 29ste. Na daverende eerdere edities van het Oranjefees pakt de organisatie dit jaar nog grootster uit. Het belooft druk te worden! Op 29 en 30 april treden er in en rond de binnenstad honderden artiesten op, op tientallen podia. Het grootste podium staat op de Markt. Hier trapt VanVelzen om 20.00 uur de Koninginnenacht af. Op het Kerkplein is de volgende dag een grote Koninginnemarkt.


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:06

Pagina 29

Karin Terwisse Evenementenorganisator

Hommelsemarkt

Mei 6 mei koopzondag, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl 9 & 10 mei BedrijvenKontaktDagen, Rijnhal, www.bkd-arnhem.nl 12 & 13 mei Arnhemse Kadedagen, Rijnkade, www.shsa.nl 16 & 17 mei Hemelvaartnacht en -dag, Korenmarkt, www.hacarnhem.nl 17 mei Hommelsemarkt, Hommelstraat/Hommelseweg, www.arnhem.nl 26 mei Kunstmarkt Arnhem, Jansplein, www.kunstmarktarnhem.nl 27 mei t/m 5 juni kermis, Markt, www.kermisarnhem.nl

Smaakvol Arnhem 2012 volop in de steigers Vorig jaar zag Smaakvol Arnhem het levenslicht. Het Preuvenement op het Gele Rijdersplein kende direct een vliegende start met aansluiting op het stadsprogramma van de Mode Biënnale, een redelijk vol deelnemersveld en een zeer hoog bezoekersaantal. Met name het unieke concept met het centrale kookeiland, waar de keukens van alle restaurants in bedrijf te bewonderen zijn, bleek een gouden formule. Een uitgebreide evaluatie en het hierin uitgesproken enthousiasme van de organisatie en restaurateurs, heeft Horeca Nederland divisie Arnhem al snel doen besluiten dat Smaakvol Arnhem in de toekomst niet meer weg te denken is. Het evenement vindt dit jaar plaats van 31 mei t/m 3 juni, vanzelfsprekend weer op het Gele Rijdersplein. Smaakvol wordt georganiseerd in opdracht van Horeca Nederland i.s.m. See U bv. Voor meer informatie ga naar www.smaakvolarnhem.nl

De schoen Wie de schoen past... enzoverder Ik heb twee passies: sprookjes en schoenen. Of schoenen en sprookjes. Het sprookje maakt mij eigenlijk niet uit, als er maar een schoen in voorkomt. Zo kom ik vanzelf bij mijn volstrekt nutteloze hobby: winkelen. Ik ben een shopaholic en ja, dat durf ik hardop te zeggen. Soms check ik het internet om prijs en kwaliteit te vergelijken, maar er gaat niets boven een echte winkel. Waar je kunt ruiken en voelen en passen. En waar verkopers standaard vragen: ‘Kan ik u helpen of kijkt u even rond?’ Arnhem heeft de meest prachtige schoenenzaken Mijn route begint en eindigt altijd anders, maar zeker is dat ik even binnenwip bij Andorra, Smits, DiCapolavori, Boots, Van Dael, Mrs. Jones en Blackpoint in het Stegenkwartier. Fred de la Bretonnière is ook niet te versmaden. Ik heb dierbare herinneringen aan oranje muilen van Fred, waarvan er één in de Middellandse Zee gezonken is. Zelfs op één muil was het nog redelijk door Barcelona strompelen. Volgens een wetenschappelijk onderzoek gaat het hart van een vrouw sneller kloppen als ze een paar mooie schoenen ziet. Er wordt zogezegd een zekere staat van opwinding bereikt. Mijn man heeft dat heel goed begrepen: voor mijn verjaardag kreeg ik eens vijf paar schoenen cadeau, de kinderen en de honden deden ook mee. En onder ‘schoenen’ versta ik ook teenslippers. Ons huwelijk is fantastisch. Hij begrijpt mij. Als ervaringsdeskundige kan ik uit de grond van mijn hart zeggen dat Arnhem een geweldige (schoenen) winkelstad is! Daar kan geen internet tegenop.

Arnhem! magazine

29


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

Colofon

16-02-2012

14:06

Pagina 30

februari 2012, jaargang 3, nummer 6 Bureau Binnenstadmanagement Stichting Binnenstadmanagement Arnhem Postbus 1053, 6801 BB Arnhem

Stichting Binnenstadmanagement Arnhem

Binnenstadservice Arnhem

Arnhem! hét binnenstadmagazine voor ondernemers Is een initiatief van Stichting Binnenstadmanagement Arnhem en verschijnt 4 maal per jaar.

Levert services op het gebied van goederenvervoer aan de klantgroepen lokale binnenstadondernemers, regionale consumenten, landelijke vervoerders/ transporteurs en lokale overheid, met ondersteuning in ieders eigen logistieke proces en doelstellingen. www.binnenstadservicearnhem.nl

Partners Binnenstadmagazine Het Binnenstadmagazine voor ondernemers wordt samengesteld i.s.m. onderstaande partners die belangen vertegenwoordigen (van doelgroepen) in de Arnhemse binnenstad.

Velperpoortdistrict

City Centrum Arnhem (CCA)

Het Velperpoortdistrict is het gebied dat wordt ingesloten door de Hommelstraat, Hommelseweg en Steenstraat. De diverse uitdagingen en kansen bieden de mogelijkheid tot verbinding en directere connectie met de binnenstad. f.ghaus@advieszaken.nl

VELPERPOORT district

Het City Centrum Arnhem (CCA) is dé belangenorganisatie voor en door binnenstadondernemers in Arnhem. www.arnhemcentrum.com

ROC A12 Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem (KHN) Afdeling Regio Arnhem van Koninklijke Horeca Nederland behartigt de belangen van de 200 leden die bij haar aangesloten zijn. Onderwerpen waar wij ons o.a. mee bezig houden zijn: toerisme, terrassen, wet- en regelgeving, innovatie en evenementen. www.khn.nl

Een Regionaal Opleidingen Centrum met zo’n 120 mbo opleidingen. Daarnaast bieden wij voor bedrijven en particulieren vele opleidingen, trainingen en cursussen binnen ons volwassenenonderwijs. www.a12.nl

Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) is een onder-nemersvereniging die de belangen behartigt van (circa) 430 aangesloten Arnhemse bedrijven, richting overheid en politiek en deelneemt aan diverse overlegorganen die bijdragen aan het economisch klimaat in de stad. www.oka.nl

Musiskwartier Een sfeervol en deels overdekt winkelgebied in de historische binnenstad van Arnhem Contactpersoon: Marian Langbroek www.musiskwartier.nl

Gemeente Arnhem Tel. 0900-1809 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur) Contactpersoon Roeland Loossen www.arnhem.nl

30

Uitgever Stichting Binnenstadmanagement Arnhem (SBA) Redactiecommissie - SBA, Han Overkamp & Ingrid Noorman - CCA, Wim Bouwman - KHN, Pieter de Boer - BSA, Jos Wegdam - Musiskwartier, Marian Langbroek - ROC A12, Henk-Paul Hegeman - Velperpoortdistrict, Farzad Ghaus - Gemeente Arnhem, Luuk Tepe - Stichting Ondernemersfonds Arnhem, Petra van de Kerkhof - Projectgroep Ontwikkelingen in de Detailhandel, Marion Hendriks (KvK) Vormgeving designGenerator, Arnhem Druk Graphic Support, Dreumel

Projectgroep Ontwikkelingen in de Detailhandel

Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA)

Bezoekadres Looierstraat 32 6811 AX Arnhem Telefoon 026 - 445 8223 Fax 026 - 443 7905 Email info@sbarnhem.nl of info@arnhemmagazine.nl Twitter #arnhemcentrum Website www.binnenstadarnhem.nl en www.arnhemmagazine.nl

Contactpersoon: Marion Hendriks, KvK adviseur regionale economie Arnhem e.o. e-mail marion.hendriks@kvk.nl www.kvk.nl

Stichting Ondernemersfonds Arnheml Het Ondernemersfonds wordt gevoed door middel van een opslag op de OZB-niet woningen. Zij beoordeelt jaarlijks de ingediende aanvragen en financiële steun en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het college van B&W van de gemeente Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfsleven en representatieve organisaties. www.ondernemersfondsarnhem.nl

Volg Binnenstad Arnhem via: • Hyves: Binnenstad Arnhem (http://binnenstadarnhem.hyves.nl) • Twitter: Arnhemcentrum (http://twitter.com/#!/ArnhemCentrum) • Facebook: Binnenstad Arnhem (http://www.facebook.com/binnenstad.arnhem) • LinkedIn: Arnhem binnenstad (http://www.linkedin.com) • Arnhem App (voor Android en Apple)

Redactie Jur Woldhuis Eveline van der Vliet Rogier Timmermans Hester Presburg Ingrid Noorman & Han Overkamp Fotografie Jur Woldhuis Eveline van der Vliet Joost Ooijman Cats&Withoos Made in Arnhem Oplage 4500 exemplaren Distributie Arnhem! Hét binnenstadmagazine wordt toegezonden aan alle ondernemers in het Arnhems groot-, midden- en kleinbedrijf en aan alle betrokkenen die belangen hebben of vertegenwoordigen in de Arnhemse binnenstad. De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De rechten van de redactionele tekst berusten bij de uitgever.

Arnhem! magazine

SIT 023


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:06

Pagina 31

GEEF JE AFVAL UIT HANDEN Als zelfstandig ondernemer ga je helemaal voor je bedrijf. Maar er zijn zaken waar je niet te veel energie in wilt steken. Bijvoorbeeld je afval. Maar je wilt wel verantwoord ondernemen en niet te veel betalen door verkeerd afvalbeheer. In dat geval geef je je afvalzorgen uit handen aan SITA, pure professionals op dat gebied. Gemakkelijk, efficiënt en duurzaam. MEER WETEN? SITA heeft zowel het bedrijfsleven als de overheid tot klant. SITA maakt totaalprogramma‘s ‘op maat’ voor alle specifieke afvalsituaties. Ook die van u. Maak gebruik van onze kennis en neem contact op voor een persoonlijk gesprek.

SITA.NL 0900-8444

SIT 023 37 Ad

210 297 Bl dA h

03 i dd 1

TOTAALAANPAK SITA š W  dWboi[lWdZ[if[Y_Ò[a[W\lWb# situatie en wensen en behoeften van een bedrijf š W  Zl_[iel[h[[d]e[Z[_dpWc[b# methode, inzamelfrequentie en de juiste inzamelmiddelen š l  eehb_Y^j_d]lWdc[Z[m[ha[hi en instructie op de werkvloer š Z  [_dpWc[b_d]lWd][med[W\lWb# soorten: restafval, bedrijfsafval, glas, papier en karton š [  dZ[_dpWc[b_d]lWdif[Y_Wb[ afvalsoorten: onder meer ge# vaarlijk afval, vertrouwelijke documenten, archieven en specifiek ziekenhuisafval š X  [jhekmXWh[[dZkkhpWc[h[Yo# cling, bewerking of verwerking van het ingezamelde afval š e  l[h_][Z_[dij[d0I?J7^[[\j ook bedrijfsonderdelen voor h[_d_]_d]lWdijhWj[d"l[[]# [dijhee_Z_[dij[d"fbWW]Z_[h# bestrijding, bodemsanering, beheer en onderhoud van riolering en vetputten.

BETROUWBAAR EN DUURZAAM AFVALMANAGEMENT

11 08 2010 10 24 03


4379 SBA Arnhem Magazine januari 2012

16-02-2012

14:02

Pagina 32

Omdat elke onderneming, elke (winkel)straat in onze Arnhemse binnenstad de moeite waard is. Omdat wij denken dat het altijd beter kan. Omdat samenwerken écht loont. Daarom Arnhem! hét Binnenstadmagazine voor, door en van ondernemers. Het blad, dat uw winkel, horecabedrijf of dienstverlening tot één gezamenlijk product verbindt: de binnenstad van Arnhem!

www.binnenstadarnhem.nl

Arnhem! Hét Binnenstadmagazine februari 2012  

Voor ondernemers in de Arnhemse binnenstad. Nummer 6, februari 2012

Arnhem! Hét Binnenstadmagazine februari 2012  

Voor ondernemers in de Arnhemse binnenstad. Nummer 6, februari 2012

Advertisement