Page 1

Nummer 9, april 2013

Voor ondernemers in de Arnhemse binnenstad

hét Binnenstadmagazine

Verslag gouden jubileum CCA Binnenstadmanagement legt nadruk op verbinden en faciliteren Mode Biënnale: wie, wat, waar? Het Nieuwe Winkelen is véél meer dan een website


Haalt de Flex BV alle weerstand weg? Dirkzwager zorgt dat u het weet.

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de BV aanzienlijk flexibeler zal maken. Per 1 oktober treedt deze nieuwe wetgeving in werking. Dit houdt onder andere in dat de statuten van uw BV veel beter kunnen aansluiten bij uw specifieke wensen dan voorheen. Weten hoe flexibel die nieuwe Flex BV is? Ga naar www.dirkzwagerondernemingsrecht.nl of volg ons via @dz_onderneming.


Voorwoord Goede waardering bezoekers Arnhemse Binnenstad

Onlangs is de nieuwe binnenstadmonitor gepresenteerd. Deze monitor wordt elke twee jaar opgemaakt n.a.v. een uitgebreide enquête gehouden in november. Gedurende een week waren er dagelijks zo’n twintig enquêteurs op pad om bezoekers aan onze binnenstad te bevragen en te tellen. De resultaten zijn bemoedigend. We zijn namelijk weer terug op het niveau van 2008! In diezelfde periode waren we op ons best en werd de Arnhemse binnenstad beloond met een toonaangevende prijs; ‘Beste Binnenstad’. Volgens wethouder Michiel van Wessem is dit o.a. het resultaat van de goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente. Als ik terugkijk naar de progressie in het aantal gezamenlijke projecten met de gemeente, deel ik zijn mening. Het Nieuwe Winkelen Zo ook beseft de gemeente het belang van het project Het Nieuwe Winkelen. U heeft er vast wel eens iets over gehoord. Dit project

bereidt ondernemers voor op en begeleidt hen in de strijd met de (grote)internetwinkels en speelt in op het veranderende koopproces van de consument. Deze strijd om de consument werd voorheen gestuurd vanuit de aanbodzijde. Maar sinds enige tijd is dit aan het veranderen en bepaalt juist de consument waar, wanneer en hoe er wordt gewinkeld. Het project ‘schoolt’ nu de eerste groep koplopers in (digitale) vaardigheden om de consument (beter) te bereiken en neemt ondernemers mee in het veranderende denkpatroon van de nieuwe consument. Zeer binnenkort benaderen wij ook alle andere ondernemers om aan te haken bij dit project. Later in het najaar wordt een interactief ‘online warenhuis’ opgeleverd waarin álle ondernemers vertegenwoordigd zijn. Althans, dat is ons streven. Uw aanwezigheid, hoe het werkt, wat ú er mee kunt en wat het u oplevert wordt begeleid door de ‘Warenhuismanager’, waar u desgewenst dagelijks een beroep op kunt doen. Wij doen ons best u te helpen bij de voorbereiding op de toekomst van de detailhandel…

Han Overkamp, binnenstadmanager

Inhoud Voorwoord

3

Made in [Arnhem] 2.0

16

Toelichting (jaar)plannen voor 2013

4

M°BA 13

18

Berichten uit de binnenstad

6

Toon Hermans Huis

21

Arnhem Cares

8

Bijzondere vormen van samenwerken 22

Honderd jaar Burgers’ Zoo

9

Krachten bundelen met de binnenstad 24

City Centrum Arnhem

10

Het Nieuwe Winkelen

26

4e ster KVO

14

Evenementenoverzicht

28

Koninklijke Horeca Nederland

15

Colofon

30

Arnhem! Magazine

3


‘De basis ligt er. Dubbel en dwars eigenlijk, na tien jaar onafgebroken bouwen en investeren. We hebben vier actieve werkgroepen, een effectieve communicatie­ structuur, we initiëren en (co)financieren talloze extra projecten in de binnenstad en we coördineren alle citydressing (onder andere de sfeerverlichting, ‘hanging baskets’ en spandoeken). Alle partijen die een rol spelen in de economie van de b ­ innenstad weten ons goed te vinden en kloppen geregeld aan. De extra doelen voor dit jaar ­liggen op het vlak van verder ‘ontzorgen’ van ondernemers, uitrollen van Het Nieuwe Winkelen en gratis wifi, uitbreiden van de samenwerkingsverbanden, i­ nteresseren en intensiveren van de communicatie met ondernemers en b ­ ezoekers’, vat Han Overkamp het Jaarplan 2013 van Binnenstadmanagement Arnhem op hoofdlijnen samen.

UITBREIDING DOELGROEPEN EN DOELSTELLINGEN

Doorgaan met faciliteren en verbinden Uitstraling versterken Projectmanager Ingrid Noorman: ‘In 2013 willen we onze pijlen nog meer richten op de bezoekers van de binnenstad en ons onderscheidend vermogen verder vergroten. Bijvoorbeeld door nog beter aan te sluiten bij de Arnhemse Stockdagen en MoBA 13, en in september de Arnhemse Catwalk te organiseren. Daarnaast blijven onderhoud, veiligheid en graffitibestrijding volop aandacht krijgen, gaan we gratis wifi in de hele binnenstad realiseren en willen we de citydressing verder optimaliseren.’

Ondernemers beter faciliteren De binnenstadmanager heeft er zichtbaar zin in. ‘Na de prijzenregen (Beste Binnenstad van Nederland, Beste Evenementenstad van Nederland, Groenste stad van Europa), moesten we vanaf 2010 zelf een herkenbaar ‘gezicht’ uitdragen. De Binnenstad Arnhem-campagne die we sindsdien structureel zijn gaan voeren, begint zijn

4

Arnhem! Magazine

vruchten af te werpen. We communiceren de kernwaarden die horen bij Arnhem: creatief, groen en zakelijkheid. Daarnaast willen we uitstralen dat de Arnhemse binnenstad dynamisch en innovatief is, en georiënteerd op mode. Bezoekers en ondernemers herkennen het beeld en de eraan gekoppelde beleving steeds beter.’

‘Er komt in 2013 ook een nieuwe functionaris, de zogeheten servicecoördinator veiligheid. De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gaat hier naar aanleiding van de vierde KVO-ster voor de binnenstad (zie pagina 14) mee aan de slag. De coördinator gaat ondernemers ‘ontzorgen’ bij het doen van aangiftes, is actief promotor van Afrekenen met winkeldieven en geeft invulling aan de


[ JAARPLAN 2013 BINNENSTADMANAGEMENT ARNHEM ]

‘In 2013 willen we onze pijlen nog meer richten op de bezoekers van de binnenstad en ons onderscheidend vermogen verder vergroten.’

behoefte aan ‘meer blauw op straat’, aldus Overkamp. Noorman: ‘Verder hebben wij zelf onze front office uitgebreid met een extra kracht op het gebied van ondernemersservices, Nicole Klein, zodat we het groeiend aantal vragen sneller en beter kunnen afhandelen. De klankbordgroep Vastgoed heeft een kwartiermaker gevonden in de persoon van Jos Wegdam, voorzitter van City Centrum Arnhem. En we gaan de Sinterklaasintocht met ingang van dit jaar structureel financieren. Het is voor ondernemers een commercieel belangrijk evenement, maar de extra bijdrage bleek toch vaak lastig. Dat is nu dus opgelost.’

Samenwerking winkelgebieden Overkamp: ‘Met ingang van dit jaar gaat de binnenstad ook - voor én achter de schermen - meer samenwerken met DOCKS ARNHEM (Modekwartier), de Ondernemers Vereniging Steenstraat en Hommelshopping (ondernemers Hommelstraat en Hommelseweg). We pakken zaken als

sfeerverlichting, bloembakken, evenementen en graffitibestrijding voortaan samen op. De gebieden behouden hun eigen identiteit maar we zijn ervan overtuigd dat we V.l.n.r. Nicole Klein, Ingrid Noorman, Han Overkamp en Elke Stienissen elkaar ook kunnen versterken én dat er een flinke efficiencyslag gaan dus. Er is inmiddels een kopgroep mogelijk is. In 2013 ontwikkelen we hiergestart die ook de database van de Arnhem voor de blauwdruk.’ App wil integreren in HNW. Daarnaast zullen we - zelf én bij ondernemers - sterk Het Nieuwe Winkelen inzetten op slimmer en effectiever omgaan Noorman: ‘En tot slot willen we in 2013 met internet en social media voor de veel aandacht besteden aan Het Nieuwe binnenstad. In dat kader is het leuk om te Winkelen (HNW), als één van de antwoormelden dat we aan het eind van het jaar den op alle veranderingen in de retail. De waarschijnlijk nóg een collega erbij hebben, pilots in Veenendaal en Leeuwarden maken een communitymanager. Die moet hier duidelijk dat HNW écht ander gedrag van een stevige impuls aan geven en onderondernemers vraagt, on- en offline. nemers bij HNW gaan ondersteunen. De hoogste tijd om ermee aan de slag te Wordt vervolgd!’

Arnhem! Magazine

5


Berichten uit de binnenstad Update gratis wifi De stichting Wireless Arnhem heeft vorig jaar van het Ondernemersfonds Arnhem de aanvraag voor twintig hotspots voor de binnenstad gehonoreerd gekregen. Het doel van deze non-profitorganisatie is het

WIFI ZONE

viduele leertraject een laptop, kunnen op elk tijdstip met een opleiding beginnen en in eigen tempo studeren. Voor de detailhandel is de opleiding tot verkoper (MBO 2-niveau) relevant. Oefenen met de lesstof gebeurt in de praktijk. Geen tijdverlies dus door schoolbezoek; bovendien zijn deze scholingskosten volledig aftrekbaar. Ongetwijfeld zal in de komende edities van Arnhem! aandacht aan deze mogelijkheid tot scholing worden besteed. Zeker ook, omdat deze leerweg uitermate geschikt lijkt voor (het in dienst nemen van) Wajongeren. Het CCA heeft hierover inmiddels contact met de stichting Gemak. Het CCA heeft hier een informerende en enthousiastmerende functie.

Binnenstad weer fleurig aangekleed aanbieden van gratis internet in Arnhem. Ook voor de bezoekers van het centrumgebied is dit een gastvrij digitaal gebaar. Over de vorderingen: gemiddeld wordt per week één hotspot in gebruik gesteld. Ten tijde van het Warchildevenement waren negen van deze kastjes bedrijfsklaar. Overigens wordt binnenkort zelfs vanaf het topje van de Eusebius aangestraald. Inmiddels zijn er ook twee mobiele hotspots ter beschikking, die worden ingezet bij evenementen. Beide apparaten kunnen maximaal 800 sessies tegelijk aan. Kijk voor meer informatie op: www.wirelessarnhem.nl

E-Learning Het CCA oriënteert zich momenteel op mogelijkheden tot (verdere) scholing van winkelpersoneel. E-Learning lijkt hiervoor een goede methode: zonder naar school te gaan worden personeelsleden in staat gesteld alleen datgene te leren wat aan kennis en vaardigheden wordt gemist. Een dergelijke vorm van scholing wordt verzorgd door het Spring Instituut, dat BBL (beroepsbegeleidende leerweg)-opleidingen aanbiedt in een onlineleeromgeving. Cursisten krijgen bij aanvang van hun indi-

6

Arnhem! Magazine

Vanaf half mei hangen de bloembakken (zogenaamde ‘hanging baskets’) weer aan de lantaarnpalen in de Arnhemse binnenstad. Ook dit jaar is gekozen voor de vrolijke, maar ijzersterke plant: de Franse geranium. In de kleuren rood en roze geeft deze de straten in het centrum een vrolijke aanblik. Gedurende de periode dat de

bloembakken hangen (tot eind oktober indien het weer zich goed houdt) worden de planten alleen maar voller en fleuriger. Dit jaar heeft Binnenstadmanagement samen met de Hommelstraat, Hommelseweg en Modekwartier de inkoop van de bloembakken kunnen afstemmen. Hierdoor kunnen al deze gebieden genieten van de samenwerking door centrale coördinatie en prijsvoordeel door de gemeenschappelijke inkoop. Daarnaast heeft ook de bewonersvereniging (BBA) contact opgenomen met Binnenstadmanagement om in diverse straten bloembakken te hangen. BBA heeft via Binnenstadmanagement een bestelling van vijftig extra enkele bakken geplaatst. In de Velperpoortlangstraat zorgt woningstichting Portaal voor aankleding van de straat met bloembakken voor de appartementen in deze straat. In totaal worden er 210 enkele en 117 dubbele bloembakken opgehangen. Kortom, door samenwerking met de diverse partijen in de binnenstad en aanliggende gebieden wordt het straatbeeld de komende maanden weer opgevrolijkt. Een fijne samenwerking. We hopen dat alle bezoekers, bewoners én ondernemers hiervan volop zullen genieten!


[ ARNHEMSE ONDERNEMERS OP DE COVER ]

Radio 538 voor Warchild: ruim 1.2 miljoen 104.761 Kinderen kunnen straks hopelijk weer gewoon kind zijn en hun ervaringen op een veilige plek delen en verwerken. Het is het resultaat van de 538 Warchild actieweek 2013. Ook Arnhem droeg bij: de avond en nacht voorafgaand aan donderdag 28 maart waren het de leerlingen en docenten van het Maarten van Rossem College die voor de programmering zorgden. Vanaf 6.00 uur stond de mobiele studio van Radio 538 op het Kerkplein. Podium, koffie, penaltyschieten, acties, veilingen, diner op hoog niveau, kabelbaan over het plein, spaarhuisjes en meer, heel veel meer. Gezellig, spectaculair, maar eigenlijk ging het maar om één ding: de oorlog uit een kind halen. Arnhem heeft zo 14.548 kinderen kunnen helpen.

Coverfoto Op de foto is het huisnummer 34 in spiegelschrift te zien. De straatnaam: Kerkstraat. Of had u al meteen gezien dat Sebastiaan Kramer (l) & Sjaak Hullekes, in hun winkel geportretteerd, op de cover van deze Arnhem! staan? Binnenstad Arnhem is trots op haar iconen en die willen we graag laten zien. Vandaar onze overstap van de bekende Arnhemse Meisjes naar meer actuele image builders. Na hun afstuderen aan ArtEZ begonnen Sjaak Hullekes (31) en Sebastiaan Kramer (27) samen het herenmode label Sjaak Hullekes. Na een eerste aanloopperiode en internationale verkoop besloten zij in 2011 een winkel te openen aan de Kerkstraat in Arnhem. Sindsdien komen klanten uit het hele land naar deze herenwinkel, vooral bekend om de detaillering en om stofkeuzegerichte ontwerpen. Het assortiment bestaat uit pakken, overhemden, polo’s, T-shirts, ondergoed, maatpakken op bestelling, en het gelimiteerde parfum van Sjaak Hullekes. Sinds een maand is er ook een Sjaak Hullekeswinkel gevestigd aan de Denneweg in Den Haag. (Foto gemaakt door Rens Plaschek)

Arnhem! Magazine

7


[ MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN ] SAMENWERKING BINNENSTADMANAGEMENT ARNHEM EN ARNHEM CARES

Flexibele vrijwilligers helpen Arnhemmers hun stad op een bijzondere manier (opnieuw) te ontdekken Arnhem Cares groeit als kool. Geen wonder als je bedenkt dat het concept een slim en integraal antwoord biedt op meerdere vraagstukken tegelijk. Bijvoorbeeld: regulier vrijwilligerswerk doen, is voor jonge mensen vanwege hun volle agenda’s vaak onmogelijk. Tegelijkertijd willen veel young professionals wel graag ‘iets doen voor een ander’. Zorginstellingen, zorgverleners, maatschappelijke organisaties en scholen zitten - om uiteenlopende redenen - vaak te springen om extra handen. Arnhem Cares - onderdeel van stichting Nederland Cares - verbindt vraag en aanbod op een moderne manier. Flexibele vrijwilligers kiezen zelf - uit een online kalender - welke activiteit die aansluit bij hun agenda, ze wanneer en hoe vaak willen invullen.

Verrassende ontmoetingen Leoni Delsink is stadsmanager Arnhem Cares. ‘We zijn in Arnhem nu bijna vijf jaar actief. Er staan zo’n zeshonderd vrijwilligers ingeschreven die op jaarbasis samen ruim vijftienhonderd vrijwilligersuren draaien. Hun feedback, maar ook die van de instellingen en organisaties die de uren ‘afnemen’, is zonder uitzondering positief. De dynamiek tussen vrijwilligers en deelnemers leidt tot allerlei inspirerende en verrassende ontmoetingen waardoor de perspectieven aan weerszijden verbreden.’

Feest der herkenning Delsink: ‘Met Binnenstadmanagement Arnhem organiseren we dit jaar drie grote kalenderactiviteiten. Eind mei organiseren

we een stadswandeling voor ouderen die niet meer zelfstandig naar het centrum en de markt kunnen. Uit ervaring weten we dat dit een belevenis van jewelste is; een feest der herkenning. Begin september organiseren we een winkelspeurtocht voor kinderen uit aandachtswijken. Ze ontdekken van alles bij de deelnemende winkels en horecagelegenheden en beleven een fantastische educatieve middag. En in oktober prikkelen we tijdens het Sprookjesfestival de zintuigen van cliënten met een beperking, door ze mee te nemen naar een mooie voorstelling.’ Meer weten over uw mogelijkheden met en voor Arnhem Cares? Mail naar leoni@arnhemcares.nl of kijk op www.arnhemcares.nl.

Activiteiten Arnhem Cares in de binnenstad STADSWANDELING • z aterdag 25 mei 2013, 13.00-16.00 • s tart Woonzorgcentrum Waalstaete, Waalstraat 36 • t wintig ouderen & t­ wintig vrijwilligers WINKELSPEURTOCHT • z aterdag 7 september 2013, 14.00-16.00 • s tartlocatie nog niet bekend • vijfen­twintig kinderen & acht vrijwilligers

Stadswandeling Arnhem Cares 2012

8

Arnhem! Magazine

SPROOKJESFESTIVAL • 1 2 t/m 20 oktober 2013, starttijd en locatie afhankelijk van het programma • t wintig mensen met een beperking & twintig vrijwilligers

City Centrum Arnhem doneert opbrengst vijftigjarig jubileum aan Arnhem Cares Op 19 februari jongstleden vierde ondernemersvereniging City Cen­ trum Arnhem (CCA) haar vijftigjarig jubileum in de Historische Kelders. CCA hecht veel belang aan maat­ schappelijk verantwoord ondernemen. Cadeautip voor alle genodigden was daarom een financiële bijdrage voor Arnhem Cares. Leoni Delsink nam het bedrag (€ 495,-) namens de vrijwilligersorganisatie in ontvangst.

Leoni Delsink en CCA-voorzitter Jos Wegdam


[ BINNENSTAD ARNHEM FELICITEERT BURGER’S ZOO ] BURGERS’ ZOO VIERT HONDERDJARIG BESTAAN

Ons verantwoordelijkheidsgevoel stopt niet bij het hek

Het wordt een Orycteropus Afer, oftewel een aardvarken. Kleurrijk, reusachtig en met een feestelijk hoedje op. Hij komt - ontspannen - te liggen in het Bartokkwartier, het wijkje tussen de Kortestraat, het Kleine Oord, de Weverstraat en de Rijnstraat. Wat hij daar toevoegt? Van alles! Fun, verbazing, speelpret, fantasie, verrassing, vertedering… én een niet-te-missen verbeelding van de hechte band tussen de inmiddels Koninklijke Burgers’ Zoo en de stad Arnhem. ‘Aardvarkens zijn geen klassieke schoonheden, eerder ‘mooi van lelijkheid’. Maar ze zijn wel heel bijzonder. Wij zijn de enige Nederlandse dierentuin die ze heeft. Sterker nog, de helft van alle aardvarkens wereldwijd in dierentuinen, is afkomstig uit ons fokprogramma’, vertelt Van Hooff. ‘Best logisch dus om dit dier als symbool van Burgers’ Zoo te gebruiken voor het kunstwerk dat we de stad Arnhem cadeau geven ter gelegenheid van ons jubileum. Overigens trok Florentijn Hofman, de kunstenaar, zich daar aanvankelijk helemaal niets van aan. Maar na een paar dagen bij ons in het park te hebben rondgelopen waarbij hij één van onze aardvarkens zag kopjeduikelen - vond hij dat zo’n mooi beeld dat hij er toch voor heeft gekozen.’

Goed voor allen ‘Het idee voor een kunstwerk in de binnenstad ontstond in de aanloop naar ons jubileumjaar. Als ondernemers en eigenaren van een familiebedrijf zijn wij erg betrokken bij onze omgeving. We zijn verbonden met Arnhem en de regio en voelen ons hier

de intimiteit en beslotenheid van het gebied en de functies in de Rozet, het Feestaardvarken perfect zullen omlijsten. Hij komt in de hei te liggen. De gemeente gaat het al aanwezige heideparkje samen met Buro Harro en het DTO-Transitieteam nog wat

echt thuis. Burgers’ Zoo trekt jaarlijks zo’n anderhalf miljoen bezoekers. Als slechts één promille daarvan een hapje zou eten in de stad, in plaats van meteen weer de A12 op te schieten, zou dat al fantastisch zijn voor de lokale horeca. En zo zijn er nog veel meer combinaties denkbaar. Onze business houdt niet op bij onze hekken. Wij geloven in goed samenspel waardoor iedereen kan ‘scoren’. Daar vaart een hele stad uiteindelijk wel bij. Een belangrijke functie van het kunstwerk is daarom bezoekers te verleiden ook een kijkje in de binnenstad te nemen.’

Enthousiast ‘Toen we het idee eenmaal hadden en wisten hoe het kunstwerk eruit zou komen te zien, zijn we gaan zoeken naar een plek. Zelf dacht ik eerst aan een drukke locatie met veel verkeer van auto’s en voetgangers. Maar Florentijn heeft me weten te overtuigen van het Bartokkwartier. Inmiddels sta ik er vierkant achter. En, minstens zo belangrijk: bewoners, ondernemers, gemeente en de projectontwikkelaar waren ook meteen enthousiast over deze locatie. Ik denk dat

verder uitbreiden. De heideplaggen die daarvoor nodig zijn, komen uit Het Nationale Park De Hoge Veluwe dat zich daarmee dus ook ín de stad zal manifesteren.’ Het Feestaardvarken wordt eind juli officieel geopend, nadat M°BA 13 is afgelopen. www.burgerszoo.nl www.florentijnhofman.nl

Arnhem! Magazine

9


[ GOUDEN JUBILEUM ]

DRUKBEZOCHT FEESTJE VIJFTIG JAAR CCA

Samenwerken centraal thema jubilerende ondernemersvereniging

Op 19 februari jongstleden vierde ondernemersvereniging City Centrum Arnhem samen met leden, oud-leden, vertegenwoordigers van collegaorganisaties, gemeente, Kamer van Koophandel en andere genodigden haar vijftigjarig bestaan. Netwerken, drankje, hapjes, gezelligheid, sprekers en live- achtergrondmuziek, het waren de ingrediënten voor een geslaagde en drukbezochte avond. Het bijzondere karakter van het huidige CCA en de waarde die de belangenvereniging vertegenwoordigt, werden die dinsdagavond in de Historische Kelders niet alleen door CCA-voorzitter Jos Wegdam zelf verwoord. Zo benadrukte burgemeester Pauline Krikke met ‘Ik wens uw vereniging ook veel succes voor de komende vijftig jaar’ haar vertrouwen in de onlosmakelijke verbondenheid van het CCA met de binnenstad. Ronald Migo, directeur KvK Centraal Gelderland, benaderde het begrip vertrouwen vanuit een andere invalshoek: zijn organisatie zal de focus gaan leggen op thema’s als vertrouwen in elkaar en een eerlijk verhaal. Zijn verzuchting ‘We moeten af van al die berichtgeving met als

10

Arnhem! Magazine

boodschap dat de consument maar beter het geld in de knip kan houden’ leverde hem een kelderbreed applaus op.

Cadeautje van 27 mille Namens de gemeente overhandigde wethouder Michiel van Wessem Jos Wegdam een voucher van € 27.000,-: de kosten voor eenmalig gratis openbaar vervoer van en naar het stadscentrum en vrij parkeren in de gemeentelijke parkeergarages op koopzondag 3 maart jongstleden. Over het effect van deze actie leest u elders in Arnhem!.

Samenwerken CCA-voorzitter Jos Wegdam (‘Ik laat de geschiedenis voor wat hij is, ik ben ‘pas twintig jaar’ bestuurslid’) legde in zijn welkomstspeech het accent op de activiteiten anno 2013: ‘Wij zijn een vereniging geworden, die samen met alle bij de stad betrokken partijen, breed inzet op heel veel aspecten die succesvol ondernemen in de binnenstad bevorderen. Dat doen we voor en vooral ook dankzij de steun van onze trouwe leden.’ Over de te voeren strategie van het CCA tenslotte: ‘Samenwerken levert daarbij voor de economie in onze binnenstad de beste resultaten op.’


[ FRISSE INBRENG ]

Even voorstellen Graag laten we u hier kennismaken met twee

aspirant-CCA-bestuursleden: Anja Huisman is

eigenaresse van de Schaar, mr. Mark A. Visser is

advocaat en medeoprichter van Hijink Advocaten.

In oktober 2006 nam Anja Huisman de Schaar over: kledingveranderingen en fournituren staat er nu op de gevel aan het Gele Rijdersplein 23. Achter het raam A4-tjes met informatie over workshops, naailessen, opleiding etc. Deze informatie is ook via de website en op de facebookpagina van het bedrijf te vinden. ‘Door een pand ‘op te schuiven’, hebben we behoorlijk kunnen uitbreiden’ vertelt Anja. ‘De Schaar is nu ook erkend leerbedrijf; zelfs mijn droom om (de landelijk erkende) opleiding tot costumière of coupeuse

hier te kunnen geven is hier werkelijkheid geworden. Het bestuurslidmaatschap bij het CCA zie ik als een nieuwe uitdaging. Ik draag Arnhem een warm hart toe en wil graag mijn steentje bijdragen. Dat er met het Gele Rijdersplein en omgeving iets moet gebeuren is trouwens wel duidelijk.’ En over het eigen vakgebied: ‘Arnhem modestad vind ik prima, maar ArtEZ is niet de enige opleiding; de modeopleidingen op ROC’s en modevakscholen mogen wel wat vaker belicht worden.’ www.deschaararnhem.nl

CCA organiseert brede evaluatie koopzondagen Het CCA is van plan in het najaar van dit jaar een brede evaluatiebijeenkomst te organiseren met twee onderwerpen op de agenda: de koopzondagen in de Arnhemse binnenstad en het parkeerbeleid. Het huidige beleid van 21 koopzondagen voor de non-food-ondernemingen zal immers in 2014 door de gemeenteraad worden geëvalueerd. Het CCA vindt het daarom belangrijk dat gebruikersgroepen van de binnenstad hun ervaringen met het gelimiteerde toeristisch regime met elkaar delen en kennisnemen van de ervaringen van ondernemers in buurtgemeenten met andersoortige regimes. Daarnaast is het parkeerbeleid een belangrijk onderwerp,

Een eerste gesprek en de stopwatch begint te lopen... Dat is nu precies wat Mark Visser van Hijink advocaten niet voor ogen staat: ‘Wij willen laagdrempelig zijn. Wie bij ons met een vraag komt, krijgt gratis antwoord. Wij brengen dan de juridische aspecten in beeld en schetsen - als dat kan - ook de verschillende mogelijkheden voor het afwikkelen van de kwestie en de daarbij behorende consequenties. De gang naar de rechter blijkt dan lang niet altijd de meest voor de hand liggende optie; neem alleen al het kostenaspect van een procedure. Een zakelijk geschil kan - mits

bijtijds aangekaart - met behulp van een advocaat ook buiten de rechter om worden opgelost. Wellicht is het dan ook mogelijk de relatie te behouden.’ Over zijn nieuwe CCA-bestuurslidmaatschap zegt Mark Visser: ‘Ik vind het een mooie en belangrijke ondernemersvereniging, die opereert in een gecompliceerd krachtenveld van vaak verschillende belangen. Op dat vlak zou ik een bijdrage kunnen leveren. Maar ook werk ik graag mee aan het oplossen van actuele problemen waarmee ondernemers te maken kunnen krijgen, zoals leegstand.’ www.hijink.com

mede naar aanleiding van de succesvolle parkeeractie van 3 maart jongstleden. Voor de bijeenkomst zullen, naast ondernemers, bewoners en buurtgemeenten, ook raadsleden worden uitgenodigd. De bijeenkomst zal een oriënterend karakter hebben. Voor de besluitvorming in een later stadium is het CCA van mening dat het zwaartepunt moet liggen bij de inbreng van ondernemers en niet bij die van de politiek.

Arnhem! Magazine

11


[ CCA MAAKT ZICH HARD VOOR POSITIE BINNENSTAD ] WINKELS MOGEN VAN 8 JUNI TOT EN MET 21 JULI ELKE ZONDAG OPEN

Arnhem kan tijdens MoBa 2013 extra gastvrij zijn Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 19 maart jongstleden besloten dat winkels tijdens de Mode ­Biënnale Arnhem (MoBA 13) iedere zondag open mogen. Daarmee komt het college tegemoet aan een dringende wens van ondernemend Arnhem. Vertegenwoordigers van horeca, detail­handel, MoBA 2013, Binnenstad­ management en Ondernemers Kontakt Arnhem drongen eerder bij de raads­fracties aan op zondagopenstelling tijdens de

MoBA 2013, die van 8 juni tot en met 21 juli plaatsvindt. Het City Centrum Arnhem was een van de ondertekenaars van de brandbrief, waarin werd aangedrongen een uitzondering toe te staan op het raads­ besluit van 21 koopzondagen per jaar. CCA-voorzitter Jos Wegdam maakte - net als andere pleitbezorgers - gebruik van de inspreektijd op de politieke maandag over dit onderwerp. Daarbij maakte hij duidelijk dat het zijn vereniging niet gaat om een discussie over het aantal van 21 koop­ zondagen op zich, maar om het belang van de MoBA voor (mode)stad Arnhem en om de gastvrijheid die Arnhem juist dan aan bezoekers wil bieden. Het CCA is bijzonder blij met het besluit winkels, die affiniteit hebben met het mode-evenement of anderszins kansen zien in die periode, de mogelijkheid geboden wordt tijdens de MoBA 2013 elke zondag geopend te zijn.

CCA KEURT ONTWIKKELINGEN GROOTSCHALIGE DETAILHANDEL STERK AF

De focus op binnensteden houden Overbewinkeling, matige economische tijden, leegstand, het komt ondernemers in de binnenstad momenteel niet vanzelf aanwaaien. Extra aandacht voor ontwikkelingen die de positie van de binnenstad kunnen schaden, is daarom zeker nu op zijn plaats. Het besluit om 30.000 m2 grond bij Ressen te bestemmen voor grootschalige detailhandel is zo’n ontwikkeling; dat geldt ook voor de intentieverklaring tussen Decathlon en de Arnhemse wethouder Van Wessem. Het CCA wijst de ontwikkelingen rond het gebied Nijmeegse Plein (Rijnhal) en de plannen voor grootschalige detailhandel in Ressen af. Voor dit laatste trekt de Arnhemse vereniging voor binnenstad­ondernemers samen op met ondernemersorganisaties in Nijmegen, Elst en Lingewaard. De stappen die het Arnhems gemeentebestuur heeft genomen zijn om meerdere ­redenen slecht voor de binnenstad vindt CCA-voorzitter Jos Wegdam: ‘De binnenstad heeft het momenteel al moeilijk genoeg. De leegstand zal niemand zijn ontgaan. De komst van sportketen Decathlon in de Rijnhal mag dan passen in het beoogde ‘leisure’-karakter voor het gebied, alle sport- en sportgerelateerde winkels in de binnenstad krijgen er een geduchte concurrent bij. En een dergelijk vorm van ‘kannibalisme’ was en is nou net niet de bedoeling.’

Deur wijd open gezet ‘In de pers heeft wethouder Van Wessem laten weten niet tegen de plannen voor ­grootschalige detailhandel in de stadsregio te zijn,’ vervolgt Wegdam. ‘Zij het, dat een en ander op een wat kleinere schaal moet worden uitgevoerd en gericht op een onderdeel van de markt. Wat hem betreft mogen ook Nijmegen (Ressen), Zevenaar en Huissen zo hun bestaande plannen uitvoeren. Daarmee heeft de wethouder de deur wijd open gezet voor het wegvloeien van omzet uit Arnhemse winkelgebieden: de komst van het beoogde retailpark in Ressen alleen al zal grote gevolgen voor Arnhem hebben. Bureau Stec heeft berekend, dat er uit de binnenstad van Nijmegen 16 miljoen zal wegvloeien. Voor Arnhem wordt zelfs 24 miljoen aan omzetverlies genoemd.’

12

Arnhem! Magazine

Prioriteiten: • versterking binnenstad • geen grootschalige detailhandel gebied Nijmeegse Plein • geen grootschalige detailhandel in Ressen


[ GRATIS PARKEREN TREKT BEZOEKERS ]

Succesvolle parkeeractie 3 maart jl.

Op koopzondag 3 maart was het parkeren in de gemeentelijke parkeergarages (Musis, Centraal en Langstraat) gratis voor bezoekers. Daarnaast kon men eenmalig gratis met het openbaar vervoer van en naar de Arnhemse binnenstad. Op regelmatig verzoek vanuit CCA heeft de gemeente deze actie aangeboden vanwege het vijftigjarig jubileum van de vereniging. CCA was erg verguld met dit mooie gebaar dat de gemeente ca. € 27.000,- heeft gekost.

Bezoekers en ondernemers waren aangenaam verrast over de positieve reacties op deze actie. Het aantal bezoekers was dan ook aanzienlijk hoger dan op een reguliere koopzondag. En 51% van de ondernemers heeft meer omzet gedraaid dan de koopzondag de maand ervoor. Helaas zijn de cijfers van de gemeente

n.a.v. hun bezoekersenquête tijdens de actie nog niet bekend. Zodra hier meer informatie over is zullen wij hierover berichten. CCA onderzoekt momenteel de financiële en organisatorische mogelijkheden om een dergelijke actie (vaker) te herhalen.

CCA verwelkomt nieuwe leden De Kempenaer Advocaten De Kempenaer Advocaten - sinds 1816 een begrip als het gaat om juridische dienstverlening - is gevestigd aan de Weerdjesstraat 70. Met de kennis en ervaring van ca. dertig advocaten kan men de cliënten op vrijwel ieder rechtsgebied op het hoogste niveau en tegen redelijke tarieven adviseren en begeleiden. De cliënt krijgt een vaste contactpersoon, die informeert over te voeren stappen, belangrijke ontwikkelingen, tarieven etc. De advocaten van De Kempenaer werken samen in teams en secties, zodat kennis en ervaring gebundeld worden om in een specifieke sector of branche succesvol te adviseren en op te treden. De Kempenaer Advocaten is gevestigd in de binnenstad van Arnhem. Het kantoor is zeer betrokken

bij de stad Arnhem, onder andere op het gebied van mode en cultuur. De advocaten staan met beide benen in de maatschappij. Naast hun dagelijkse werkzaamheden treden zij met veel plezier op als (bestuurs-) leden van diverse (net)werkorganisaties als StAB, OKA en Vice Versa Gelderland. De Kempenaer is vaste sponsor van het Onganse galaconcert en lid van een van de tafelgroepen van de Arnhemse Uitdaging. Kortom, alle reden om vanuit diezelfde betrokkenheid lid te worden van City Centrum Arnhem!

Op=Op Voordeelshop Bij Op=Op Voordeelshop in de Rijnstraat 49 vindt de consument een zeer ruim

assortiment A-merken drogisterijartikelen, wasmiddelen en reinigingsproducten. Op=Op Voordeelshop is een franchiseketen uit Nieuw Buinen met momenteel zestig winkels. Ook Op=Op Voordeelshop in de Rijnstraat combineert, geheel in lijn met de succesformule, het prettige met het aangename: ‘Steevast de laagste prijzen in een prettige winkelomgeving’ en ‘Met ruim 2.800 artikelen vindt u altijd wat u zoekt!’

ING Bank Arnhem Net voor de sluiting van deze editie van Arnhem! Is de ING Bank in Arnhem ook lid geworden van CCA. Ook voor hen een hartelijk welkom. En een introductie in de volgende editie.

Arnhem! Magazine

13


[ AUDIT KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN: EXTRA STER! ] VIERDE STER KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN

Binnenstad Arnhem in top negen veiligste winkelgebieden ‘Goedemiddag allemaal. Fijn om iedereen hier te treffen’, begroet burgemeester Pauline Krikke het gezelschap dat op 12 maart jongstleden ter hoogte van Cafe Brasserie Dudok buiten de ijzige kou trotseert. De aanwezigen hebben zich verzameld voor de uitreiking van de in februari behaalde vierde ster binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Een gedenkwaardig moment, na twee jaar intensief samenwerken. ‘Ik ben heel trots op onze prestatie’, gaat Krikke verder. ‘Vier van de acht andere winkelgebieden in Nederland met vier KVO-sterren, zijn overdekte winkelcentra. Met een voor- en een achterdeur. Onvergelijkbaar met onze binnenstad die één groot, open winkelgebied is. Het is hier vele malen complexer. Neem alleen al het grote aantal vastgoedeigenaren in het centrum. Goed samenwerken door alle betrokken partijen is dé cruciale factor voor het behalen van een vierde ster. Daar zijn wij in geslaagd.’

Uitgevoerde projecten Alle leden van de sinds 2004 actieve werkgroep KVO Binnenstad Arnhem ontvingen een certificaat uit handen van de directeur van het nationaal Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De werkgroep heeft de afgelopen twee jaar onder andere de volgende projecten uitgevoerd: • uitbreiden contracten met ondernemers en pandeigenaren voor graffitibestrijding; • verzorgen periodieke informatie over KVO-projecten;

• organiseren symposium Samen werken aan veilig ondernemen om ondernemers integraal te informeren over projecten, organisaties en instanties op het gebied van veilig winkelen en uitgaan; • beheren AED’s (automatisch externe defibrillators) en groep gecertificeerden (die deze apparatuur kunnen gebruiken); • uitvoeren veiligheidsscan bij vierhonderd ondernemers (in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en ROC A12); • uitrollen project Vroeg signaleren en interveniëren (een door het Arnhemse Bureau Beke ontwikkelde methode om vroegtijdig afwijkend gedrag te signaleren); • coördineren Winkeldief dubbel gepakt.

14

Arnhem! Magazine

Meer weten over het KVO? Bel dan naar Binnenstadmanagement Arnhem via (026) 445 82 23.

Deelnemers werkgroep KVO Binnenstad Arnhem • gemeente Arnhem • brandweer Gelderland-Midden • politie Gelderland-Midden • City Centrum Arnhem • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem

Vijfde ster De werkgroep KVO gaat voor het hoogst haalbare: vijf sterren! Daarvoor staan in 2013/2104 onder andere op het programma: veiligheidstrainingen voor ondernemers, de installatie van een jongeren-

De vier tegels liggen aan het begin van de Koningstraat, naast Dudok.

toezichtteam, de aanstelling van een dagelijkse servicecoördinator veiligheid en nog intensiever reinigen van elektriciteitskasten.

Schoon, heel en veilig!

• grootwinkelbedrijf Arnhem • Binnenstadmanagement Arnhem (initiatiefnemer/organisator)


[ AANKAARTEN ]

Esther Borggreve richt zich met Queen of Hearts op horeca We hebben afgesproken in De Waag in Doesburg, de woonplaats van Esther Borggreve (voor sommigen misschien beter bekend als Esther Roelofs). De reden: na 25 jaar werkzaam te zijn geweest als regioadviseur van de KHN vindt ze het tijd voor een nieuwe uitdaging: Queen of Hearts. De koffie wordt opzij geschoven en een grote boodschappentas gaat open... Knipsels, kopieën en foto’s komen op tafel. 15 Jaar KHN-consulentschap voor de Arnhemse horeca passeren de revue: zoals de ‘Be a Good Sport’-campagne tijdens het Euro 2000, de Arnhemse Milieuprijs 2000 voor De Steenen Tafel en het Duits-Nederlandse tv-programma voor minikoks in Dining 56 aan de Rijnkade. Esther: ‘Het inspelen met horecaactiviteiten op (maatschappelijke)

evenementen heeft in die tijd een eerste stimulans gekregen. Initiatieven als modemenu’s tijdens edities van de MoBa, ‘Avontuurlijk Uitgaan’, de samenwerking met het Nederlands Watermuseum, het Airborne Museum en natuurlijk Symphonica in Rosso volgden.’ Het totstandbrengen van het reguliere horecaoverleg in 1998, samen met Guus Haenen en Arndt Stroink (manager openbare orde en veiligheid) komt ter sprake. ‘Tijdig vanuit de horeca inspelen op de onderwerpen op de politieke agenda is belangrijk gebleken.’ En dan was er de vernieuwingsimpuls voor de KHN-leden zelf: ‘Tijdens bijeenkomsten hebben we met prikkelende fake persberichten, cartoons etc. onze leden aangezet tot samen nadenken over vernieuwing.’

Gastvrij tijdens de Mode Biënnale KHN afdeling Arnhem en Hotel Overleg Arnhem (HORA) zijn bijzonder tevreden over het besluit van burgemeester en wethouders winkelopenstelling toe te staan op de zes zondagen tijdens de Mode Biënnale (MoBA 2013), die van 8 juni tot en met 21 juli in de binnenstad plaatsvindt. Zeker tijdens dit mode-event, dat nationaal en internationaal veel belangstelling geniet, mag gastvrijheid in de vorm van een uitnodigende (binnen)stad niet ontbreken. Ook meerdaagse bezoeken aan de regio Arnhem zullen in die periode verder toenemen, constateert HORA: juist in de weekends staan veel MoBA-evenementen op het programma en Arnhem heeft daarnaast veel te bieden. Het zijn uitgelezen kansen voor zowel horeca, detailhandel, als voor musea en attracties.

Queen of Hearts ‘Samen met Jaap Venendaal heb ik Queen of Hearts opgezet. Onder het motto ‘Verover het hart van je gasten’ willen wij gastvrije ondernemers ondersteunen en ontzorgen op het gebied van marketing, sociale media en events. Queen of Hearts is laagdrempelig, advies aan de keukentafel. Het is het type activiteiten waarbij ik mij thuis voel. Bovendien is mijn ervaring dat horecaondernemers hard werken, veel uren maken, maar externe (online) partijen gaan er met een groot deel van de winst vandoor. Onnodig, vind ik.’

Queen of Hearts: • verzorgen van een digitale nieuwsbrief • een eigen App • organisatie van evenementen • verzorgen van digitaal of papieren magazine • advisering d.m.v.cursussen gastgerichtheid, meerverkoop en mystery guest-service • inspiratiebibliotheek Meer informatie: www.q-o-h.nl

Derde editie heet nu Smaakvol Gelderland, het culinaire festival! Van 29 augustus tot en met 1 september vindt de derde editie van hét jaarlijkse culinaire evenement op het Gele Rijdersplein plaats. ‘Door de samenwerking met onze nieuwe partner Culitop / Geniet en de UITboulevard zoeken wij de regionale grenzen op’, zegt Sander Wind. ‘Het wordt weer één groot culinair festijn met een B2Bdag, een hobbykokwedstrijd en uiteraard de befaamde Culitop-wedstrijd waarbij de bedrijven uit de hoogste culinaire rang gaan strijden om de Geniet Koksbuis van wijlen kooklegende Cas Spijkers.’ Nieuwe gezichten en oude bekenden heten u graag welkom op Smaakvol Gelderland. Het evenement valt samen met de Arnhem UITboulevard 2013 (31 augustus en 1 september) en de Arnhemse Catwalk (1 september). Contactpersonen Smaakvol Gelderland Sander Wind: 06-53 775 866 Info: smaakvolgelderland.nl Facebook: smaakvolgelderland

Arnhem! Magazine

15


Made in [Arnhem] 2.0: Arnhem maakt het

‘Groeten uit Arnhem’. De twee toeristen kijken vreemd op als ze in hartje Amsterdam de ansichtkaart in een van de rekken tegenkomen. Ze zijn net uit de rondvaartboot gestapt en staan op het punt hun vriendenkring een postaal inkijkje te geven van hun bezoek aan die stad. Zij trekt een wenkbrauw op: ‘Uit Arnhem? Vreemd hè.’ Het idee om elders in het land je eigen stad met ongerichte reclamemiddelen te promoten, is weliswaar veel toegepast, een beetje achterhaald is het wel. Dat vonden Theo Snijders, Olaf Meul, Marcel te Brake en Frans van Eck kennelijk ook. Als consortium dongen zij mee naar de opdracht vorm en richting te geven aan de nieuwe ‘made in [Arnhem]’-campagne. Zij deden het anders en wonnen.

Spannend en dynamisch Wat de mannen van Wisse Kommunikatie, Perplex, Diep Arnhem en SeeU betreft worden groen, creatief en Arnhemse zakelijkheid vanaf nu door Arnhemmers zelf kenbaar gemaakt. Met het ‘made in [Arnhem]’-beeldmerk ter beschikking, zullen steeds meer bedrijven en ingezetenen uitdragen hoe zij Arnhem ervaren als stad

Voorbeeld vlaggenbedrukking

16

Arnhem! Magazine

om te wonen, te werken of te studeren. Bovendien zullen steeds meer Arnhemse bedrijven ‘made in [Arnhem]’ in hun communicatie opnemen, is het idee. Een spannende vorm van dynamische citymarketing ziet het hiermee licht. Geen groeten uit... meer, maar duidelijke communicatie van echte mensen uit een echte stad.

Social media ‘Als straks de formaliteiten met onze opdrachtgever rond zijn, kunnen we de campagne uitrollen’, zegt Frans van Eck. ‘Wij zullen aan de Arnhemmers stelselmatig een serie creatieve gereedschappen aanbieden, waarmee men - met het made in [Arnhem]-logo als basis - zichzelf kan profileren. Zo komt er waarschijnlijk snel een tool om op social media als Linkedin, Facebook, Twitter etc. je profielfoto met de oranje haken te markeren.’

Voorbeeld raambelettering


[ TROTS OP JE STAD EN DAN... ] Maatje meer? Het beeldmerk komt straks ook offline beschikbaar: ‘We hebben het idee om bijvoorbeeld op diverse plekken in de stad fotoplekken te creëren in de vorm van ‘made in [Arnhem]’. Daarbij kan degene op de foto zich altijd tussen de oranje haken tegen een typisch Arnhemse achtergrond portretteren; door een draaibaar plateau zelfs tegen een of meerdere stukjes Arnhem. Ook brengen we binnenkort metershoge exemplaren van het beeldmerk, die iedereen mag gebruiken. Het personeel vóór het bedrijfspand op de foto bijvoorbeeld; de toepassingsmogelijkheden zijn legio. Het materiaal, dat we gaandeweg ontwikkelen, gaan we ook uitdrukkelijk ter beschikking stellen van Arnhemmers.’

Voorbeeld interactieve tool

Potentie boven tafel Hoewel het consortium zich de werknaam [Bureau] (lees: Bureau made in Arnhem) heeft gegeven, is het niet de bedoeling dat alleen zij alle variaties en toepassingsmogelijkheden van ‘made in [Arnhem]’ aandragen. ‘Juist niet’, licht van Eck toe. ‘Arnhem is een creatieve stad, waarin veel gebeurt, ook onder de oppervlakte. Die potentie willen wij ook boven tafel krijgen. We zullen dan ook regelmatig uitnodigen om met leuke onverwachte varianten op het basisthema te komen. Onze functie is niet alleen die van bedenker en aanjager, we zijn ook coördinatiepunt en uitleendepot van ‘made in [Arnhem]’.’

Organisatie Een website is in de maak, de domeinnaam is op dit moment nog even een ’uitdaging’. Meer informatie in het volgende nummer dan maar? Vast wel. Maar de Arnhem Creatieven zullen ongetwijfeld ook zelf op bijzondere wijze van zich laten horen.

Goed komt niet van verre

Arnhem! Magazine

17


[ M°BA 13 - FETISHISM IN FASHION ] MoBA 13 komt eraan! De vijfde editie van de grootschalige internationale modetentoonstelling die tweejaarlijkse in Arnhem plaatsvindt, zorgt al maanden voor veel méér activiteit dan alleen die van de MoBA-organisatie zelf. Medio februari richtten Arnhemse ondernemers de businessclub MoBA Friends op. Enige tijd daarvoor ontstonden de contouren van wat inmiddels het Arnhem Mode Initiatief (AMI) is gaan heten. Wat doet de één en wat doet de ander? En wat bieden ze ondernemers?

ARNHEM MODE INITIATIEF STREEFT NAAR MEER ECONOMISCHE SPIN OFF

Mode en Arnhem horen structureel bij elkaar

18

Arnhem! Magazine


MºBA Friends-borrel op het OKA-plein tijdens de Bedrijven Kontakt Dagen in de Rijnhal

Jos Wegdam, voorzitter City Centrum Arnhem en Robert Wittenberg, vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland afd. regio Arnhem en horecaondernemer, zijn beiden bestuurslid van de stichting MoBA Friends én motor achter AMI, dat nog geen officiële status heeft. Over het doel van MoBA Friends zegt Wittenberg: ‘Een geslaagde MoBA 13 is een gemeenschappelijk belang van MoBA, ondernemers en de gemeente. Een succesvolle lustrumeditie van de Mode Biënnale betekent een enorme stimulans voor onze reputatie als modestad. Als MoBA Friends stimuleren we ondernemers om samen met MoBA 13 de handen ineen te slaan.’ De spirit is positief. ‘We spreken heel veel ondernemers die er zin in hebben en willen aansluiten.’ AMI heeft een bredere doelstelling. Wegdam: ‘AMI streeft ernaar de economische spin off van de verbinding tussen Arnhem en mode te vergroten. Dat willen we doen door ook buiten het ‘MoBA-seizoen’ duurzaam aandacht te besteden aan, en activiteiten te ontwikkelen rond mode. Om te beginnen natuurlijk in de binnenstad en het Modekwartier maar het liefst óveral in de stad. AMI is dus een

platform. We starten tijdens MoBA 13 op, maar willen ons richten op het duurzaam motiveren van structurele samenwerking tussen retail, horeca en hotels rond het thema mode.’

MoBA CENTRAAL in Rozet MoBA 13 opent op 8 juni 2013 en sluit de deuren op 21 juli. Ruim zes weken verleent de Arnhemse binnenstad op allerlei locaties onderdak aan exposities, theater-, filmen dansvoorstellingen, beeld, modeshows en workshops rond het thema Fetishism in Fashion. Het gloednieuwe Rozet aan de Kortestraat vormt het kloppend hart van de biënnale: hier huist MoBA CENTRAAL waar de fascinerende wereld van het fetisjisme in dertien exposities wordt blootgelegd. Curator Lidewij Edelkoort heeft de artistieke leiding over het evenement, directeur Olga Godschalk is zakelijk leider. Godschalk: ‘We zijn erg blij met MoBA Friends. De businessclub helpt ons langdurige relaties met het bedrijfsleven op te bouwen waardoor we op termijn minder afhankelijk worden van subsidies en fondsen.’

Stadsprogramma MoBA 13 heeft een stadsprogramma ontwikkeld voor alle ondernemers in de binnenstad. Het Schortenproject is één van de onderdelen. Vijftig ondernemers starten op 6 mei met het ontwerpen van hun eigen uitzinnige, opvallende, bizarre, prachtige fetisj schort. De deelnemers gaan onder begeleiding van een creatief en technisch team van MoBA 13 aan de slag in het schortenatelier in de Beekstraat. Schorten die klaar zijn gaan met hun makers op de foto, de makers hangen hun foto’s én hun schort in hun zaken, MoBA 13 neemt de zaken op in de speciale schortenroute, de makers showen hun schort op 7 juli op de catwalk op het Kerkplein, MoBA 13 zet hun foto’s op de website waar het publiek op ze kan stemmen… Aanmelden kan niet meer, genieten van de Schortenparade op de catwalk aan de voet van de Eusebius op 7 juli wel!

Bijeenkomsten MoBA Friends ‘MoBA Friends organiseert netwerkborrels. Er zijn er inmiddels drie geweest, de laatste twee zijn op 21 mei in het Posttheater en op 18 juni in MoBA CENTRAAL (beiden van-

Arnhem! Magazine

>

19


[ M°BA 13 - FETISHISM IN FASHION ] Ieder weekend wat! Er zullen tijdens MºBA 13 vrijwel ieder weekend

het educatieproject van MºBA 13 hun zelfgemaak­

extra activiteiten plaatsvinden. Op 9 juni is de

te waren op de Markt. Dat weekend zijn ook de

publieksopening in de binnenstad. Op 15 juni

Arnhemse Stockdagen; met een infopunt in het

presenteert het Modekwartier de Nacht van de

Musis Kwartier dat perfect in de looproute van de

Mode waarbij MºBA-winkels in de binnenstad

binnenstad naar het Modekwartier ligt. Op 7 juli

als extra hotspots zullen fungeren. Op 21 juni is

betreden ondernemers zelf de catwalk voor de

het WIT WKND ARNHEM. Op 30 juni en 1 en 2 juli

Schortenparade. Het weekend van 13/14 juli is

verkopen leerlingen van scholen die meedoen aan

nog niet ingevuld en zondag 21 juli is de sluiting!

MºBA-schort

> af 18.00 uur)’, vertelt Wittenberg. ‘Verder hebben we ook onze visie op de bezoekersprogrammering en de zakelijke arrangementen gedeeld met Olga Godschalk, die medebestuurder is van MoBA Friends. Wij vinden dat iedere bezoeker die naar Arnhem komt voor MoBA 13, een vipbeleving moet hebben. Zich van het begin tot het eind welkom voelt, verrast wordt, service en gastvrijheid beleeft. Dan doe je het goed met z’n allen. Zo’n bezoeker heeft een topbeleving, die komt weer terug!’

WIT WKND ARNHEM Wegdam: ‘AMI heeft zich met succes sterk gemaakt voor extra koopmomenten. 9, 16, 23 en 30 juni en 14 en 21 juli zijn nu zogeheten M°BA-zondagen. Ondernemers mogen zelf beslissen of ze open gaan of niet. Een andere, veel grotere activiteit van AMI - áls we de financiering tijdig rondkrijgen - wordt het WIT WKND ARNHEM. Het team van

20

Arnhem! Magazine

modeontwerper Sjaak Hullekes bouwt op van 21 tot en met 23 juni. de schouwburg om tot een witte oase voor de END OF SEASON-voorstelling Wit van Introdans. De dresscode is uiteraard wit. Het plan is om dat thema het hele weekend door te trekken naar de binnenstad, die dan ook volledig wit moet kleuren. Van grote banieren op straat, tot de kleding van het winkelpersoneel!’ Wittenberg: ‘We hebben ons hiervoor ook laten inspireren door het Witte Nachten Festival in Sint-Petersburg. We werken aan een driedaags programma. Vrijdag 21 juni tijdens SHOPPING DAYANDNIGHT (winkels open tot 22.00 uur) willen we onder andere proeverijen, muziek en straattheater organiseren in de binnenstad. Zaterdag 22 juni streven we onder meer naar een designmarkt, conservatoriumoptredens in de avond, white living statues en een white diner voor ondernemers en organisaties. Voor zondag 23 juni denken we aan een

mobiele catwalk, muziek en optredens. De bedoeling is dat er alle dagen van alles te beleven is. Zo lang het maar wit is!’

Meer weten? Vragen over het stadsprogramma van MoBA 13? Mail naar cecile@moba.nu of mireille@moba.nu. Het volledige programma van MoBA 13 vindt u op www.moba.nu. Vragen over MoBA Friends of AMI? Mail naar joswegdam@gmail.com of robert@dudok.nl.

AMI en Achmea Syntrus Achmea Real Estate & Finance is de financier die de start van AMI mogelijk maakt en begeleidt. De vastgoedbelegger voelt zich niet alleen bij het Musis Kwartier betrokken maar bij de gehele Arnhemse binnenstad en ondersteunt de ontwikkeling van een structureel stadsprogramma.


[ TOON HERMANS HUIS ARNHEM ] ONDERDEEL ZORGNETWERK ARNHEM

Toon Hermans Huis Arnhem feestelijk geopend Op 5 april 2013 openden commissaris van de Koningin Clemens Cornielje en burgemeester Pauline Krikke het Toon Hermans Huis Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 34, het elfde in Nederland. Toon Hermans Huizen zijn laagdrempelige, vrij toegankelijke huizen, waar kankerpatiënten en hun naasten terecht kunnen met al hun emoties, zorgen en vragen. Een dag later trok de Open Dag tussen 11.00 en 16.00 uur non-stop bezoekers! Er waren activiteiten op alle verdiepingen van het monumentale pand, waardoor het een drukte van belang was.

mensen zo ontzettend hard - en belangeloos - gewerkt aan het huis. Als de opening dan nadert, wordt het steeds spannender. Je blik verschuift van binnen naar buiten: weet men ons te vinden, hoeveel mensen zullen er komen, is er behoefte aan ons aanbod? Kortom, gaat het werken?’

Met het hijsen van de vlag openden Clemens Cornielje en Pauline Krikke op 5 april het Toon Hermans Huis Arnhem

Activiteiten

Vrijwilligers, bestuurders en directeur Monique de Leeuw zijn dolblij met de aanloop en de belangstelling. De Leeuw: ‘Er hebben de afgelopen maanden zoveel

Ieder Toon Hermans Huis kan in beginsel zijn eigen koers varen. De Leeuw: ‘We delen onze doelstelling, naam, een foto (van Toon Hermans) en de spiegel in de hal. Voor de rest zijn we ‘vrij’. In Arnhem kiezen we voor een ruim aanbod aan activiteiten - yoga, massage, creatieve workshops, rouwverwerking, life-coaching, enzovoort - en iedere dag ‘bemanning’ door opgeleide gastvrouwen. Niets moet, alles mag. Gewoon een kopje koffie drinken of de krant lezen kan ook. Na 1 juli evalueren we de activiteiten en stellen die, naargelang de behoefte van onze gasten bij.’

Samenwerking

Monique de Leeuw

‘We zijn aanvullend op het reguliere zorgaanbod en werken samen met het Rijnstate Oncologie Centrum en het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut. Ons ‘werk’ is niet medisch behandelen maar mensen een helpende hand bieden bij de psychosociale aspecten van kanker. De ervaring van andere inloophuizen leert dat daar vooral behoefte aan is. Ik hoop dat wij die rol - vanuit onze locatie middenin de stad - volop kunnen gaan invullen.’

Sfeerbeelden Open Dag

Wilt u het Toon Hermans Huis Arnhem financieel, in natura of met menskracht steunen? Bel dan naar Monique de Leeuw via 06 - 14211964. Meer weten? Kijk op www.thharnhem.nl.

Arnhem! Magazine

21


[ E-MAILTJE OF HOOFD OM DE DEUR STEKEN? ] BIJZONDERE VORMEN VAN SAMENWERKEN

Jonge ondernemers maken verschil door samenwerken Je kent elkaar van het voetbalveld, je baalt van de huurverhoging of je trekt nog steeds op met de vriendenclub uit je schooltijd. Drie situaties die op het eerste gezicht niets met ondernemen te maken hebben. Toch was en is het voor de bedenkers van made in [Arnhem], voor Concepts 026 en voor de kanthoreca (de combinatie Café Den Koopman en webontwikkelaar InfoCaster) de voedingsbodem voor bijzondere vormen van samenwerken.

ARNHEMS CONSORTIUM VOERT MADE IN [ARNHEM] UIT Laten zien wat wonen, werken en studeren in Arnhem met je doet. Dat gaat een consortium van vier Arnhemse bedrijven de komende drie jaar gestalte geven. Kernwaarden: groen, creatief en Arnhemse zakelijkheid. ‘De nieuwe citymarketingcampagne Made in [Arnhem] 2.0 wordt van ons allemaal’ vinden de bedenkers Theo

22

Arnhem! Magazine

Snijders, Olaf Meul, Marcel te Brake en Frans Van Eck. Bovengenoemde heren werken niet samen in één gebouw. Maar het weerhield de eigenaren van Wisse Kommunikatie, Perplex internetmarketing, Diep Arnhem en SeeU er niet van samen het winnend concept voor

made in [Arnhem] 2.0 te bedenken en in te dienen: ‘We hebben vaker samengewerkt en weten elkaar als Arnhemse bedrijven steeds goed te vinden’, zegt Frans van Eck. De bekende haken van de huisstijl zullen, als het aan [bureau] (spreek uit: bureau made in Arnhem) ligt, veelzijdiger en vooral: door veel meer Arnhemse bedrijven en inwoners, worden ingezet; zij zijn immers de beste ambassadeurs van de stad. Bottom up, van iedereen en creatief dus. Zet u straks uw dienst, product, idee of uzelf ook tussen de bekende oranje haken? Uw identiteit en die van Arnhem worden zo positief met elkaar in verband gebracht. Meer informatie over de campagne vindt u op pagina 16 en 17 van dit magazine.


Kanthoreca vlnr: Remko Wijnbergen, Maurice Schoot, Sander Hoeken

KANTHORECA OP DE KORENMARKT Maurice Schoot, Sander Hoeken en Dennis van Gijn kennen elkaar van de middelbare school. We schrijven 2004 als Sander zijn ICT-bedrijf InfoCaster opricht; Maurice werkt dan in de horeca. Het perspectief van een eigen horecaonderneming wordt voor Maurice steeds aantrekkelijker. Het bijbehorende financiële plaatje echter niet. Dat verandert, als Sander en zijn mede-firmanten - InfoCaster is inmiddels versterkt met Dennis van Gijn en Remko Wijnbergen - eveneens op zoek gaan naar een bijzondere locatie voor hun bedrijf. Het liefst in een bruisende omgeving, goed bereikbaar met het openbaar vervoer en vooral: geen anonieme plek in een groot kantorenpand. Het graanpakhuis op de Korenmarkt 12 voldoet aan die voorwaarden en biedt Maurice ook volop mogelijkheden: Café Den Koopman op de begane grond, InfoCaster op de verdiepingen daarboven, het kanthoreca-concept is geboren. ‘Het pand dateert uit 1880’, vertelt Maurice. ‘Het had een tijd leeg gestaan. Gezamenlijk hebben we de verbouwing aan het pand begeleid en het naar onze smaak opgebouwd en ingericht.’ Op Koninginnedag 2011 vond de opening plaats: ‘Wij zijn er nog steeds trots op.’

Concepts026 vlnr: Sander Jacobs, Jorik Schouten, Kasper Kwant, Bram Jeurissen, Jonathan Opdam, Martijn Jacobs

Ook webontwikkelaar InfoCaster voelt zich goed thuis in het pand: ‘We zijn inmiddels met achttien man en dat kan de ruimte hier gemakkelijk aan’, zegt Remko Wijnbergen. ‘Door de combinatie met het café kunnen we on- en offline communicatie met elkaar combineren, en ook de aansluiting met het netwerken in de normale wereld houden. Tegenwoordig heeft men het over social networks en online communicatie: daar zijn we met InfoCaster in gespecialiseerd. Er blijft niets fijner dan een drankje nuttigen in de offline wereld.’

‘Bijzondere vormen van samenwerken’

CONCEPTS026 De Jansbinnensingel is er een stukje mooier van geworden. Het voormalige gebouw van de Banque Parisbas ziet er niet alleen aan de buitenkant, maar zeker ook van binnen geweldig uit; van de kluis in de kelder tot en met de zolder. Ruim, licht en met behoud van oorspronkelijke elementen. Royale werkruimten biedt het ook. En onder de overkoepelende naam Concepts026 wórdt er sinds december 2012 gewerkt: Bram Jeurissen is er met zijn PR & communicatiebureau RVG Communicatie gevestigd, Kasper

Kwant en Jorik Schouten bieden met WebIQ full service webdevelopment en Search Sience, het internetmarketingbureau van Sander Jacobs en Jonathan Opdam, biedt er zijn diensten aan. Over het ontstaan van Concepts026 zegt initiatiefnemer Jeurissen: ‘Sander en Jonathan waren eerder, net als ik, met hun bedrijf in het WTC gevestigd. Afzonderlijk van elkaar werkten we toen ook al met WebIQ van Kasper en Jorik samen. Ook zij waren enthousiast over het plan op zoek te gaan naar een prettiger werkomgeving en lagere huisvestingskosten. Werken onder één dak levert nu een positieve werksfeer op. Bovendien kunnen we onze klanten samen een completer pakket aanbieden: met de introductie van een product of dienst, de online presentatie ervan en het goed vindbaar maken op merknaam en soort, hebben we een mooi aansluitend dienstenpakket in huis. We merken aan de klanten die wij gezamenlijk bedienen, dat dit concept gewaardeerd wordt. We willen graag als kenniscentrum openstaan voor ondernemend Arnhem,’ besluit Bram Jeurissen. ‘Bijeenkomsten, muziek (Kamara Productions zetelt in de bankkluis), vraagbaak voor ondernemers, ook dat is wat wij met Concepts026 voor ogen hebben.’

Arnhem! Magazine

23


[ MODEKWARTIER - STEENSTRAAT

Samen hebben we een ijzersterke propositie KRACHTEN BUNDELEN MET DE BINNENSTAD

Het kan niet veel Arnhemmers zijn ontgaan: de ingrijpende opknapbeurten van de Steenstraat en van de Hommelstraat-Hommelseweg. Er is letterlijk sprake van een nieuwe ‘look and feel’. Naast de uitstraling is ook de sfeer in de winkelstraten, na twee jaar winkelstraatmanagement, flink verbeterd. Om over het aanpalende en stevig aan de weg timmerende Modekwartier maar te zwijgen. Hier bruist en bubbelt de creativiteit in de vele atelierwinkels die zich er hebben gevestigd. Net als op de terrassen en in de keukens van de horeca in het gebied. Maar… de ‘revival’ van de drie winkelgebieden is nog geen gelopen race. Dat ligt niet aan de kwaliteit van de ondernemersverenigingen die er actief zijn: DOCKS ARNHEM (Klarendal, Sint Marten, Spoorhoek), Ondernemers Vereniging Steenstraat en Hommelshopping (Hommelstraat-Hommelseweg). En ook niet aan de inzet van de andere partijen in de gebieden: de gemeente Arnhem, de Kamer van Koophandel, bedrijfspandeigenaren, woningbouwcorporaties en de politie. De winkelgebieden kampen - net als alle andere winkelstraten in Nederland - met de economische crisis, de toename van online shoppen en demografische veranderingen. Het zijn vooral deze externe omstandigheden die het lastig maken de intrinsieke kwaliteiten en de potentie van de winkelgebieden goed verder uit te venten.

Elkaar versterken ‘In de binnenstad kennen we uiteraard dezelfde problemen met leegstand, onder druk staande omzetten, enzovoort’, zeggen City

Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 17: Centrum voor Jong Ondernemerschap Wie van de binnenstad naar het Modekwartier wandelt, loopt via de Steenstraat óf de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat en de Hommelstraat. Geen wonder dat de Van Muijlwijkstraat populair is als vestigingslocatie voor organisaties die creativiteit en ondernemerschap combineren. Begin mei opent op nummer 17 het Centrum voor Jong Ondernemerschap (CvJO) zijn deuren. De stichting richt een kantoortuin in waar startende ondernemers ruimte en faciliteiten kunnen huren, waardoor cocreatie

24

Arnhem! Magazine

Centrum Arnhem-voorzitter Jos Wegdam en binnenstadmanager Han Overkamp. ‘Elkaar versterken is dan een goede oplossing. We kunnen de omstandigheden samen het hoofd bieden door ons helder en onderscheidend van andere winkelgebieden en steden te presenteren. En we kunnen de consument gezamenlijk een totaalbeleving laten ervaren: een combinatie van service en kwaliteit, een bijzonder en compleet winkelaanbod, een prettig, aantrekkelijk en veilig winkelklimaat, unieke evenementen en vermaak.’

Concretiseren Farzad Ghaus, Winkelstraatmanager Steenstraat - HommelstraatHommelseweg,: ‘Nergens in de regio kennen we - op loopafstand van elkaar - zo’n combinatie van verschillende winkelgebieden. Samen vormen ze een aantrekkelijk, bijzonder en concurrerend geheel, dat ijzersterk invulling kan geven aan de propositie van Arnhem als creatieve en zakelijke winkel- en modestad.’ De besturen

gestimuleerd wordt. CvJO krijgt het pand een jaar in bruikleen van Portaal, in ruil voor bijdragen aan het economisch klimaat in de eromheen liggende wijken. Frank Evers van Portaal Arnhem: ‘CvJO was op zoek naar een plek en benaderde ons. Wij stelden het voormalig AH-pand op nummer 21 voor, vanuit de gedachte dat dit door zijn ligging opdrachtgevers voor de jonge ondernemers zal aantrekken. Tot de verbouwing klaar is, kan CvjO van nummer 17 gebruik maken. Na het eerste jaar willen we samen doorgroeien naar een normale huur. We gaan er beiden van uit dat dit gebeurt; het ingezette beleid voor deze wijken werpt zijn vruchten

immers duidelijk af. Kijk ook maar naar de Hommelstraat-Hommelseweg. Daar zit inmiddels één kilometer Made in Arnhem!’ Meer weten? Mail of bel naar Tom Salemink van CvJO via info@cvjoarnhem.nl of 0646767391. Of kijk op www.cvjoarnhem.nl.


HOMMELSTRAAT-HOMMELSEWEG

]

van de vier ondernemersverenigingen en Binnenstadmanagement Arnhem hebben uitgesproken in 2013 concreet inhoudelijk en organisatorisch te willen gaan samenwerken. De gemeente, Portaal en Volkshuisvesting en de KvK steunen het initiatief. De ondernemers willen de organisatorische en budgettaire aspecten van hun samenwerking ook dit jaar nog concretiseren. Hiervoor willen zij hun plannen op korte termijn voorleggen aan het Ondernemersfonds Arnhem.

• uitvoering Keurmerk Veilig Ondernemen, camerabewaking, graffitiverwijdering, sfeerverlichting, bloembakken, wifi; • organiseren van (veiligheids)trainingen, Het Nieuwe Winkelen en gezamenlijke netwerkbijeenkomsten; • aanpak leegstand en acquisitie nieuwe ondernemingen; •  collectieve ondernemersbelangenbehartiging en -vertegenwoordiging.

Acties 2013 Uitwerken De ondernemersverenigingen en Binnenstadmanagement Arnhem willen de volgende zaken samen gaan uitwerken: • gezamenlijke marketing, promotie en profilering, waaronder een betere verbinding tussen mode in de binnenstad (Kerkstraat, Bakkerstraat) en het Modekwartier; • organiseren van gezamenlijke - en waar mogelijk combineren van evenementen;

Steentjesdag en Momarket De derde editie van de Steentjesdag komt eraan! Op 2 juni staan de ondernemers van de Steenstraat weer ‘buiten’ met kramen, muziek, terrassen en allerhande activiteiten. Het thema van dit jaar is De Steenstraat op zijn best. Op 5 mei, 2 juni, 7 juli, 21 september, 3 november en 1 en 29 december is er MoMarket in het Modekwartier (Elly Lamakerplantsoen). MoMarket is een verrassende mode-, design- en kunstmarkt mét cultureel programma. Gratis te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. Meer informatie vindt u op www.desteenstraat.nl en facebook.nl/momarket.

Voor 2013 staan de volgende gezamenlijke acties op de rol: • aanpak graffiti; • sfeerverlichting; • bloembakken; • presentaties Steenstraat, Hommelstraat-Hommelseweg en Modekwartier op www.binnenstadarnhem.nl; • overleg Binnenstad-Velperpoortdistrict gefaseerd onderbrengen in bestaande overlegstructuren en samenwerkingsverbanden.

Even voorstellen! DOCKS ARNHEM voorzitter: Gerrit Weeren info@okimono.nl Ondernemers Vereniging Steenstraat voorzitter: Suzanne Brands suusbrands@chello.nl Hommelshopping voorzitter: Halbe Vonk info@pangkarra.nl

Tom Salemink ontving op 23 april 2013 een start­ bijdrage van het Rabobank Stimuleringsfonds

Arnhem! Magazine

25


[ VEEL MEER DAN EEN WEBSITE ]

Het Nieuwe Winkelen in de praktijk:

stap 1, de knop moet om Technische ontwikkelingen Nog maar veertig jaar geleden werd de eerste draagbare mobiele telefoon geproduceerd door Motorola, en in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond het internet. Twee ontwikkelingen die een enorme groei hebben doorgemaakt. Vrijwel iedereen heeft inmiddels een smartphone en mobiel internet. En beide vormen ze de basis van Het Nieuwe Winkelen.

Veranderd klantengedrag Uw klant is veranderd: hij is expert geworden in het shoppen. En hij weet vaak meer dan

Annemiek Verstappen

26

Arnhem! Magazine

het personeel van de winkel die hij binnenloopt. Allereerst oriĂŤnteert hij zich, vergelijkt op het internet merk, prijs en kwaliteit. Thuis op de bank, maar ook door middel van zijn mobiele telefoon, overal! De klant is veeleisender, noem hem gerust verwend. Wordt hij niet goed behandeld in de winkel, dan koopt hij online. Daarnaast heerst er de hevige economische crisis, waardoor op dit moment ongeveer veertig procent van de ondernemers verlies draait.

Van vissen naar jagen? Ondernemers hebben zich vaak onvoldoende aangepast aan de ontwikkelingen. Om een inhaalslag te maken bedacht en ontwikkelde het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met Ik Onderneem Het Nieuwe Winkelen. De pilot hiervan wordt in Veenendaal uitgerold. Het Nieuwe Winkelen geeft de ondernemer handvatten om zich aan te passen aan alle veranderingen die zich in korte tijd in de detailhandel hebben voorgedaan. Hij moet gaan jagen op de klant, liefst in samenwerking met anderen. Hij moet daar zijn waar de klant is,


actief online maar zeker ook offline, in de winkel dus!

Meer dan een website Er is hiervoor een gedragsverandering nodig bij u als ondernemer, een geheel nieuwe mentaliteit. U moet altijd vriendelijk zijn, het personeel goed gekwalificeerd, u moet online actief zijn, wellicht een webshop starten, samenwerken met andere ondernemers… En wel graag heel snel want het is al één minuut voor twaalf.

Mijn klanten zitten niet op Facebook… ‘Ik heb niets met social media, en dan moet ik ook nog mijn eigen pagina op www.winkelstadveenendaal.nl vullen, aanbiedingen plaatsen? Daar heb ik het veel te druk voor!’ Herkenbaar? Er zijn in Nederland acht miljoen Facebookgebruikers, vijf miljoen daarvan van bezoeken hun pagina dagelijks. Mensen zijn dus veelvuldig online. Dat zijn ook uw klanten! En u zorgt toch ook voor een mooie etalage, een schone winkel, reclame in de bladen?

Quick win Om in de toekomst succesvol te zijn is het noodzakelijk actief online aanwezig te zijn,

immers zeventig procent van alle aankopen beginnen op het internet. Via social media zijn snel resultaten te behalen. Ze zijn gemakkelijk - en gratis - in te zetten en het resultaat is goed te meten. Potentiële klanten moeten u liken of gaan volgen, ze willen dus horen wat u te zeggen heeft.

Zet de knop om! Cruciaal voor het slagen van Het Nieuwe Winkelen is dat de knop omgaat, dat u beseft dat de toekomst er anders uit zal zien. Het internet en webshops zullen er altijd zijn en uitzetten is geen optie. Ze bieden u ook een kans, sterker nog: een mogelijkheid om te overleven. Omarm die kans! En door samen te werken met andere ondernemers wordt het resultaat alleen nog maar beter. Eenmaal de stap gemaakt is de weg naar het aanleren van de nieuwe vaardigheden veel gemakkelijker en leuker dan u denkt.

Succes met Het Nieuwe Winkelen Annemiek Verstappen, Digitale binnenstadsmanager Winkelstad Veenendaal

Mogelijkheden met de Arnhem App worden onderzocht.

Meer informatie over Het Nieuwe Winkelen www.ik-onderneem.nl www.hbd.nl www.hetnieuwewinkelen.org www.binnenstadarnhem.nl (ondernemers) www.winkelstadveenendaal.nl

Arnhem! Magazine

27


[ VEEL MODE ]

Evenementenoverzicht mei 2013 t/m juli 2013

American Car Festival Op 12 mei is Arnhem voor één dag hometown van en voor alle liefhebbers van de ‘American car’. Tussen 12.00 en 18.00 uur zijn de binnenstad, het Kerkplein en de Rijnkade één grote kleurrijke glimmende Amerikaanse autosalon. Het chroom blinkt je ongetwijfeld tegemoet! Er is live ­Amerikaanse muziek, carwash babes wassen en poetsen de Amerikaanse sleeën dat het uSA rOuTE 53 prESENTS

Mei

MoMarket

■ 9

MoMarket is een fonkelnieuwe mode-, design- en kunstmarkt in het hart van het Modekwartier. Professionele ontwerpers en unieke kleine merken bieden er hun producten aan. Er is ook een cultureel programma dat varieert van live muziek tot theater, danspresentaties en designworkshops. Daarnaast kunnen bezoekers een kijkje nemen in de vele ateliershops in het Modekwartier. MoMarket is gratis te bezoeken en vindt van 12.00 tot 17.00 uur plaats rond het Elly Lamakerplantsoen in het Modekwartier. Voorlopige data 2013: 5 mei, 2 juni, 7 juli, 21 september, 3 november, 1 december, 29 december. Kijk voor het laatste nieuws op facebook.nl/momarket

mei (Hemelvaartsdag) extra koop­moment en feesten, binnenstad, Korenmarkt, Jansplaats, www.binnenstadarnhem.nl ■ 9 mei Hommelsemarkt, Hommelstraat/Hommelseweg, www.binnenstadarnhem.nl ■ 9 t/m 20 mei voorjaarskermis, Markt, www.kermisarnhem.nl ■ 9, 12, 20 & 26 mei Sonsbeekvlotconcert, park Sonsbeek, www.sonsbeekfestival.nl ■ 11 mei platen-cd-dvd-beurs, Jonas Daniel Meijerplaats (naast de Eusebius), www.binnenstadarnhem.nl ■ 11 & 12 mei Arnhemse Kadedagen, Rijnkade, www.shsa.nl ■ 12 mei American Car Festival, binnenstad, Kerkplein, Rijnkade, www.americancarfestival.nl ■ 20 mei (tweede pinksterdag) extra koopmoment, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl ■ 23 t/m 26 mei De geest moet waaien, Theater aan de Rijn, Markt, Dudok, Bibliotheek Arnhem, Focus Filmtheater, www.wintertuin.nl/festivals/de-geestmoet-waaien ■ 25 mei kunstmarkt Arnhem, Jansplein, www.kunstmarkt.nl

28

Arnhem! Magazine

LIVE ON STAGE

juLIAN SAS Levy joe Stetson

TruckS OLDTImErS DrAGSTArS hOTrODS

ZO 12 mEI kErkpLEIN EN cENTrum ArNhEm 12.00 TOT 18.00 uur www.AmErIcANcArfESTIVAL.NL

een lieve lust is en er gaan hamburgers, spare ribs en hot dogs op de barbecue! Het publiek kan genieten van uiteenlopende modellen en types, en van old timers tot de allernieuwste bolides. De toegang is gratis. Kijk voor het volledige programma op www.americancarfestival.nl.


Juni ■ 1

juni Free Your Mind Festival, Stadsblokken, www.freeyourmindfestival.nl ■ 2 juni koopzondag, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl ■ 2 juni MoMarket, Elly Lamakerplantsoen (Modekwartier), facebook.nl/momarket ■ 2 juni Steentjesdag, Steenstraat, www.desteenstraat.nl ■ 2, 9, 16, 23 & 30 juni Park Open, Ronde Weide Sonsbeekpark, www.parkopen.nl ■ 2, 9, 16, 23 & 30 juni Sonsbeekvlotconcert, park Sonsbeek, www.sonsbeekfestival.nl ■ 8 juni platen-cd-dvd-beurs, Jonas Daniel Meijerplaats (naast de Eusebius), www.binnenstadarnhem.nl ■ 8 juni t/m 21 juli M°BA 13, diverse locaties, www.moba.nu ■ 9 , 23 & 30 juni M°BA-zondag (extra koopzondag), binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl

Zomerse koopzondagen, extra koopmomenten en M°BA-zondagen ■ maandag 20 mei (tweede pinksterdag) ■ zondag 2 juni (koopzondag) ■ zondag 9 juni (M°BA-zondag) ■ zondag 16 juni (M°BA-zondag) ■  vrijdag 21 juni (shopping night tot 22.00u) ■ zondag 23 juni (M°BA-zondag) ■ zondag 30 juni (M°BA-zondag) ■ zondag 7 juli (koopzondag) ■ zondag 14 juli (M°BA-zondag) ■ zondag 21 juli (M°BA-zondag) ■ zondag 4 augustus (koopzondag)

■ 15

juni Nacht van de Mode, Mode­ kwartier, www.nachtvandemode.com ■ 21 juni shopping night tot 22.00 uur, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl ■ 27 t/m 30 juni Arnhemse Stockdagen, stadhuishal, binnenstad e.o., www.arnhemsestockdagen.nl ■ 29 juni kunstmarkt Arnhem, Jansplein, www.kunstmarkt.nl

Arnhemse Stockdagen | zomereditie Vier dagen lang, van 27 t/m 30 juni - dus tijdens M°BA 13 - openen Nederlandse topontwerpers en high-end winkeliers de deuren van hun voorraadkasten. Ze verkopen hun voorraadrestanten met aantrekkelijke kortingen. Een unieke kans om een mooi designerkledingstuk te bemachtigen, bijzondere samples, fournituren, mooie stoffen, een lang begeerd model uit een eerdere collectie of net die ene tas! Rond de stockverkoop is een veelzijdig programma met workshops, rondleidingen, presentaties en feestjes. De stadhuishal fungeert als hoofdlocatie. Vanuit hier lopen bezoekers een route langs de deelnemende ontwerpers en winkels. Meer informatie op ­ www.arnhemsestockdagen.nl.

Juli ■ 7

juli koopzondag, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl ■ 7 juli MoMarket, Elly Lamakerplantsoen (Modekwartier), facebook.nl/momarket ■ 7, 14, 21 & 28 juli Park Open, Ronde Weide Sonsbeekpark, www.parkopen.nl ■ 7 & 21 juli Sonsbeekvlotconcert, park Sonsbeek, www.sonsbeekfestival.nl ■ 13 juli platen-cd-dvd-beurs, Jonas Daniel Meijerplaats (naast de Eusebius), www.binnenstadarnhem.nl ■ 14 & 21 juli M°BA-zondag (extra koopzondag), binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl ■ 21 juli Waterdruppels, fonteinvijver Sonsbeekpark, www.sonsbeekfestival.nl ■ 27 juli kunstmarkt Arnhem, Jansplein, www.kunstmarkt.nl

Park Open De gratis concerten van Park Open op de Ronde Weide - aan de voet van de ­Belvédère - in het Sonsbeekpark swingen al jaren de pan uit. Park Open begint dit jaar op 2 juni en sluit na dertien zomerse zondagmiddagen af op 25 augustus. De concerten beginnen om 14.00 uur en zijn om 17.00 uur afgelopen. Nieuw dit jaar is de young talent stage op het veld. Kinderatelier XieXie verzorgt creatieve workshops voor kinderen. De sfeer is altijd gezellig, het gras is groen, bier en wijn zijn koel en de dansvloer knipoogt… www.parkopen.nl

Arnhem! Magazine

29


Colofon

april 2013, jaargang 4, nummer 9 Bureau Binnenstadmanagement Stichting Binnenstadmanagement Arnhem Postbus 1053, 6801 BB Arnhem

Stichting Binnenstadmanagement Arnhem Arnhem! hét binnenstadmagazine voor ondernemers Is een initiatief van Stichting Binnenstadmanagement Arnhem en verschijnt 4 maal per jaar. Partners Binnenstadmagazine Het Binnenstadmagazine voor ondernemers wordt samengesteld i.s.m. onderstaande partners die belangen vertegenwoordigen (van doelgroepen) in de Arnhemse binnenstad.

Steenstraat, Hommelstraat, Hommelseweg en Modekwartier De Steenstraat, de Hommelstraat- Hommelseweg en het Modekwartier presenteren zich meer en meer als één gebied, ieder met behoud van zijn eigen bijzondere karakter en specifieke aanbod en sfeer. De diverse uitdagingen en kansen bieden de mogelijkheid tot verbinding en directere connectie met de binnenstad. Volg Binnenstad Arnhem via: • Twitter: Arnhemcentrum (http://twitter.com/#!/ArnhemCentrum) • Facebook: Binnenstad Arnhem (http://www.facebook.com/binnenstad.arnhem) • LinkedIn: Arnhem binnenstad (http://www.linkedin.com) • Arnhem App (voor Android en Apple)

City Centrum Arnhem (CCA) Het City Centrum Arnhem (CCA) is dé belangenorganisatie voor en door binnenstadondernemers in Arnhem. www.arnhemcentrum.com

Bezoekadres Looierstraat 32 6811 AX Arnhem Telefoon 026 - 445 8223 Fax 026 - 443 7905 Email info@sbarnhem.nl of info@arnhemmagazine.nl Twitter #arnhemcentrum Website  www.binnenstadarnhem.nl en www.arnhemmagazine.nl Uitgever Stichting Binnenstadmanagement Arnhem (SBA) Redactiecommissie - SBA, Han Overkamp & Ingrid Noorman - CCA, Jos Wegdam - KHN, Sander Wind - Steenstraat - Hommelstraat en Hommelseweg - Modekwartier, Farzad Ghaus - Het Nieuwe Winkelen, Annemiek Verstappen Vormgeving

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem (KHN) Afdeling Regio Arnhem van Koninklijke Horeca Nederland behartigt de belangen van de 200 leden die bij haar aangesloten zijn. Onderwerpen waar wij ons o.a. mee bezig houden zijn: toerisme, terrassen, wet- en regelgeving, innovatie en evenementen. www.khn.nl

Distributie Arnhem! Hét binnenstadmagazine wordt toegezonden aan alle ondernemers in het Arnhems groot-, midden- en kleinbedrijf en aan alle betrokkenen die belangen hebben of vertegenwoordigen in de Arnhemse binnenstad. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De rechten van de redactionele tekst berusten bij de uitgever.

www.designgenerator.nl Druk

www.coersenroest.nl Verspreiding www.documentservice.cc/post

Hoe kan ik zelf de gegevens van mijn bedrijf op de Arnhem App zetten of wijzigen? - Ga naar www.binnenstadarnhem.nl - Klik op Ondernemers > Marketing & Promotie > Arnhem App - Klik op de link om naar de nieuwe invoer- en mutatiepagina te gaan

Redactie Jur Woldhuis Eveline van der Vliet Annemiek Verstappen Hester Presburg Ingrid Noorman & Han Overkamp Fotografie Jur Woldhuis Eveline van der Vliet Made in Arnhem Rens Plaschek Iris Latusan Fotografie VVBfoto Gerard van Bree Oplage 4000 exemplaren

ARNHEM APP

30

Arnhem! Magazine


Geef je afval uit handen als zelfstandig ondernemer ga je helemaal voor je bedrijf. Maar er zijn zaken waar je niet te veel energie in wilt steken. Bijvoorbeeld je afval. Maar je wilt wel verantwoord ondernemen en niet te veel betalen door verkeerd afvalbeheer. in dat geval geef je je afvalzorgen uit handen aan Sita, pure professionals op dat gebied. Gemakkelijk, efficiënt en duurzaam. meer weten? SITA heeft zowel het bedrijfsleven als de overheid tot klant. SITA maakt totaalprogramma‘s ‘op maat’ voor alle specifieke afvalsituaties. Ook die van u. Maak gebruik van onze kennis en neem contact op voor een persoonlijk gesprek.

SIta.nl 0900-8444

totaalaanpak SIta • analyse van de specifieke afval­ situatie en wensen en behoeften van een bedrijf • advies over een goede inzamel­ methode, inzamelfrequentie en de juiste inzamelmiddelen • voorlichting van medewerkers en instructie op de werkvloer • de inzameling van gewone afval­ soorten: restafval, bedrijfsafval, glas, papier en karton • en de inzameling van speciale afvalsoorten: onder meer ge­ vaarlijk afval, vertrouwelijke documenten, archieven en specifiek ziekenhuisafval • betrouwbare en duurzame recy­ cling, bewerking of verwerking van het ingezamelde afval • overige diensten: SITA heeft ook bedrijfsonderdelen voor reiniging van straten, veeg­ en strooi diensten, plaagdier­ bestrijding, bodemsanering, beheer en onderhoud van riolering en vetputten.

BetrouwBaar en duurzaam afvalmanagement


Omdat elke onderneming, elke (winkel)straat in onze Arnhemse binnenstad de moeite waard is. Omdat wij denken dat het altijd beter kan. Omdat samenwerken écht loont. Daarom Arnhem! hét Binnenstadmagazine voor, door en van ondernemers. Het blad, dat uw winkel, horecabedrijf of dienstverlening tot één gezamenlijk product verbindt: de binnenstad van Arnhem!

www.binnenstadarnhem.nl

Arnhem! Hét Binnenstadmagazine mei 2013  

Voor ondernemers in de Arnhemse binnenstad. Nummer 9, mei 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you