Page 1

Nummer 7, mei 2012

Voor ondernemers in de Arnhemse binnenstad

hĂŠt Binnenstadmagazine

Rens Plaschek valt voor Arnhems Meisje Nieuwe bestuursleden Binnenstadmanagement Historische Kelders: frisse exploitatie in middeleeuwse sferen Ondernemersfonds Arnhem daagt u uit


Het gras is altijd groener bij de buren Ondernemers maken zware tijden door. Het lijkt de andere onder-

Accountants Adviseurs Jongejan B.V.

nemer altijd beter te gaan. Dit komt misschien omdat zij hun

Bothaplein 1

financiën goed op orde hebben en weten waar zij op korte en lange

6814 AJ Arnhem

termijn financieel aan toe zijn. Dit kunt u ook regelen door cash-

026 44 33 745

flowprognoses op te (laten) stellen. Door de juiste uitgangspunten

te kiezen en goed na te denken over de toekomst, gaat dat ook

info@decijfersvoorbij.nl

u lukken. Wij hebben de expertise in huis om u daarbij te onder-

www.decijfersvoorbij.nl

steunen. Wij kijken verder dan alleen uw cijfers. Visie, strategie en onderscheidend vermogen van uw bedrijf zijn belangrijke zaken waarin wij u kunnen adviseren. Hoe wij dat doen vertellen wij u graag in een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Voorwoord Met de kennis van nu praten over de toekomst

Onlangs werd mij gevraagd deel te nemen aan het Stadsdebat, Binnenstad anno 2025. Praten met een groep directbetrokkenen over het gezicht en de functie van de binnenstad in de verre toekomst, die eerder daar is dan wij denken. De debatten, met telkens een wisselend thema, zijn een goed initiatief. Het is belangrijk om de mening en het draagvlak te pijlen rond thema’s die ons allemaal aangaan. Uiteraard werk ik hier graag aan mee. Denkend en pratend over de toekomst wil ik met klem benadrukken dat wij, als Binnenstadmanagement, het heden niet voor ons uitschuiven. Het is op dit moment voor nagenoeg elke ondernemer alle hens aan dek. Wij merken dit dagelijks omdat wij veelvuldig contact met ondernemers en andere betrokkenen hebben. Regelmatig schuiven wij specifieke bedrijfsgebonden vragen van

ondernemers door naar de ondernemersvereniging City Centrum Arnhem of de Koninklijke Horeca Nederland. Daar waar wij niet kunnen helpen, zijn zij gespecialiseerd in thema’s als WOZ-bepalingen, vergunningenbeleid, vestigingsadvies, juridische vraagstukken, etc. Samen met het CCA en de KHN proberen wij u als ondernemer met uw specifieke vragen te helpen. Daar waar het gaat om de belangen van groepen ondernemers, betrokkenen of zelfs hele straten, wil Binnenstadmanagement alle middelen en het netwerk aanwenden om deze belangen zo goed mogelijk te dienen. Om deze vertaalslag te kunnen maken, is het van belang dat wij, naast onze eigen inspanningen, uw signalen ontvangen. Nu nog meer dan andere jaren is het van belang bezoekers ervan te overtuigen naar Arnhem te komen. Hiermee willen we de strijd aangaan met de dalende bezoekersaantallen. Door veelvuldig communiceren, zichtbaar maken van het merk Binnenstad Arnhem, citydressing en zichtbare samenwerking met de grootste evenementen willen wij werken aan een schone, veilige en gastvrije binnenstad. Allemaal zaken die de bezoeker op prijs stelt. Han Overkamp, binnenstadmanager

Inhoud Voorwoord

3

Koninklijke Horeca Nederland

17

Plannen Arnhem Centraal Oost

4

Gastvrij Talent

18

Inrichting, Beheer en Veiligheid

5

Ondernemers Kontakt Arnhem

19

Column Jesse Laport

6

City Centrum Arnhem / Argus

20

Berichten uit de binnenstad

6

Binnenstadservice Arnhem

21

Nieuwe bestuursleden

8

Evenementenoverzicht

22

City Centrum Arnhem

10

Rijn IJssel

24

Historische kelders

14

Cijfers en Feiten

23

Ondernemersfonds Arnhem

16

Colofon

26

Arnhem! magazine

3


[ NIEUWE UITSTRALING ] PLANNEN VOOR ARNHEM CENTRAAL OOST BEKEND

Arnhem Centraal Oost. Dit is het gebied waar voorheen

Voor het geplande woon- en winkelprogramma waarvan in de oorspronkelijke plannen voor Arnhem Centraal Oost sprake was, bleek geen markt meer. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe bestemming. Na een verkenning met mogelijk geĂŻnteresseerde partijen is duidelijk geworden dat deze locatie geschikt is voor een megabioscoop. De gemeente tekende hiervoor op 16 mei het contract.

het tijdelijk station stond. Kern van het plan: Arnhem

Beeldbepalend

Prettige verbinding tussen station en binnenstad De gemeente heeft een nieuw plan ontwikkeld voor

Centraal Oost wordt een aantrekkelijk verblijfsgebied met winkels, horeca, kantoren en een megabioscoop.

De bioscoop wordt een beeldbepalend gebouw van meerdere verdiepingen. Op straatniveau, onder de megabioscoop is ruimte voor winkels of horeca. Op de looproute van de bioscoop naar het station is ook plek voor winkels of daghoreca. De combinatie van bioscoop, winkels en horeca draagt bij aan de sociale veiligheid en levendigheid in het gebied, zowel overdag als ’s avonds.

Ontwikkelaar gezocht De ingang van de megabioscoop komt aan de oude Stationsstraat te liggen. Deze voetgangersstraat vormt straks de verbinding tussen het oostelijk stationsgebied en de Arnhemse binnenstad. Aan de zuidkant van de bioscoop komt een strook gebouwen, waarvoor de gemeente nog een ontwikkelaar zoekt. Te denken valt aan zakelijke dienstverlening, congresfaciliteiten, school, winkels, hotel, wellness en sportschool.

Uitstraling Het gebied kenmerkt zich door een sterk hoogteverschil, waar in het ontwerp gebruik van is gemaakt. De uitstraling van de Oude Stationsstraat is een mix van de sfeer van de binnenstad en van het stationsgebied. De architectuur in Arnhem Centraal Oost moet aansluiten bij het karakter van het gebied, als overgang tussen het fijnmazige historische centrum en de moderne OV-terminal.

Uitvoering Naar verwachting begint de bouw van de bioscoop in het najaar van volgend jaar. Begin 2014 zou de bioscoop de deuren kunnen openen. Kijk voor meer informatie op: www.arnhemcentraal.nu > Arnhem Centraal Oost Impressies ontwikkeling Station Centraal Oost

4

Arnhem! magazine


[ SIGNALEREN, BESPREKEN, OPLOSSEN ] ACTIEF GEZELSCHAP

Werkgroep IBV verbetert woon-, werk- en winkelklimaat binnenstad De werkgroep Inrichting, Beheer en Veiligheid (IBV) bestaat al sinds de oprichting van Binnenstadmanagement in 2003. Niet verwonderlijk, als je bedenkt dat de onderwerpen waarmee deze werkgroep zich bezighoudt van alle tijden zijn, én onlosmakelijk verbonden met onze gezamenlijke biotoop: de binnenstad. Hoewel de thema’s dus niet zijn veranderd, is de werkwijze dat wel. ‘Het is een behoorlijk proactief werkende club geworden’, zegt voorzitter en binnenstadmanager Han Overkamp. ‘Dat komt vooral door de - nieuwe - inbreng van ondernemers, als vertegenwoordigers van deelgebieden in de binnenstad. Die is erg waardevol.’ Ondernemers nemen sinds vorig jaar structureel deel aan de werkgroep IBV. Ze blijken een uitstekende versterking. Ze werken er samen met vertegenwoordigers van de gemeente, politie, handhaving, City Centrum Arnhem, Sita, Bewonersplatform Binnenstad Arnhem en Binnenstadmanagement aan uiteenlopende vraagstukken op het gebied van groen, veiligheid, overlast, verlichting, graffiti, straatmeubilair, citydressing, afval, enzovoort. Binnenstadmanagement zit de werkgroep voor en bewaakt de uitvoering. Doordat álle betrokkenen samen aan tafel zitten, kan de werkgroep actuele situaties of knelpunten vaak direct onder handen nemen. Naast IBV heeft Binnenstadmanagement nog twee werkgroepen: Marketing & Promotie en Keurmerk Veilig Ondernemen.

Vertegenwoordigers gezocht De werkgroep IBV is bijna compleet. Binnenstadmanagement zoekt nog vertegenwoordigers voor de volgende deelgebieden, of combinaties hiervan: - Rijnstraat - Kortestraat - Weverstraat - Roggestraat - Ketelstraat - Vijzelstraat

René Kraaijenbrink

Als vertegenwoordiger van een deelgebied bent u IBV-contactpersoon voor alle ondernemers in uw zone. De werkgroep vergadert eenmaal per zes weken circa twee uur. Daarnaast bent u wat tijd kwijt aan het uitzetten van acties en terugkoppelen.

Interesse of meer weten? Mail dan naar overkamp@sbarnhem.nl of bel 026 - 445 82 23. Anke Preusterink

Harold Lensen

Edwin Kuipers

VRAGEN OVER IBV? Informeer uw eigen contactpersoon: Musis Kwartier

Marian Langbroek - geen foto

Jansstraat/Willemsplein

Harold Lensen (Lensen Tabak)

Koningstraat/Arke Noachstraat

René Kraaijenbrink (Wilke Tabak)

Bakkerstraat

Anke Preusterink (Pollmann Serviezen)

Korenmarkt

Edwin Kuipers (Grand Café Touché)

Stegenkwartier

Wim Bouwman (CCA/Blackpoint)

Bewoners Binnenstad

Wim van der Knaap (BBA) Wim Bouwman

Arnhem! magazine

5


Jesse Laport Stadsdichter Arnhem

ARNHEM IS EEN KELDER Elke stad moet een mysterie hebben. Alles met een geheim is spannender. En Arnhem zit er vol mee. Ik loop nu een tijdje rond in deze stad, ik kan wel zeggen: mijn hele leven, en ontdek er steeds meer. Ik ben er van overtuigd dat van de burgemeester tot de grootste artiest van Arnhem niemand ze nog allemaal heeft ontdekt. 2012, waarin Arnhem bruisender is dan ooit, onthult er steeds meer. Onafhankelijke magazines laten zich steeds meer zien, literaire projecten ontstaan. De feesten worden groter, exclusiever en de muzikanten laten hun stem horen. Maar ook de evenementen en initiatieven nemen steeds meer de ruimte. Arnhem laat zien wat ze in haar mars heeft. Waar waren al dit talent en deze motivatie? En vooral: waar moeten we het vinden? Het is gemakkelijker dan het lijkt. Onze stad is groot genoeg om stad te zijn, klein genoeg om dorp te heten. De ons-kent-ons-samenleving zorgt voor verbinding tussen alle disciplines. We hebben de ruimte om het allemaal tot zijn recht te laten komen en zijn klein genoeg om elkaar de hand boven het hoofd te houden. Nu moeten we alleen nog uit onze schulp kruipen en onze oogkleppen afzetten, dan kunnen we grootse dingen prijsgeven. Een geheim dat nooit gedeeld wordt, is geen geheim. Onthul!

6

Arnhem! magazine

Berichten uit de binnenstad

Hanging baskets IJsheiligen - 15 mei - is de laatste datum waarop volgens de volksweerkunde nog nachtvorst kan optreden. Vanaf deze datum wordt daarom een begin gemaakt met het opfleuren van de binnenstad. Letterlijk: de hanging baskets (bloembakken) zullen het straatbeeld tot en met eind oktober in mediterrane sferen brengen. Ook nu is gekozen voor roze en rode geraniums, sterke en mooie bloeiende planten. Over het ophangschema 2011 mocht Binnenstadmanagement veel positieve reacties ontvangen. Daarom wordt dezelfde gang van zaken dit jaar gehanteerd.

Bijdragen uit het Ondernemersfonds Arnhem en een royale bijdrage van de gemeente hebben de begroting dekkend gemaakt. Een compliment ook aan het Bewonersplatform Binnenstad Arnhem (BBA), dat dit jaar twintig extra bloembakken in de Nieuwstraat en op het Roermondsplein voor haar rekening neemt.

Meer flexibiliteit bij vaststelling koopzondagen Door de hele stad aan te wijzen als toeristisch gebied kan de gemeente de zondagopenstelling voor winkels verruimen. B&W legt dit voorstel tot het instellen van het ‘toeristich regime’ per 1 januari 2013 neer bij de gemeenteraad. Feitelijk biedt dit de mogelijkheid voor de gemeente om elke


zondag de winkels open te stellen, maar zover wil het college nadrukkelijk niet gaan. Het voorstel is erop gericht om jaarlijks in overleg met belanghebbenden het aantal koopzondagen voor dat jaar vast te stellen. De betrokkenen uit de binnenstad zullen hierover op korte termijn met elkaar om de tafel gaan. De ondernemers uit de binnenstad zullen hierover een convenant moeten afsluiten. Hierin zullen onderling de extra koopmomenten worden afgesproken.

Arnhem krijgt een Roof Garden Achter www.aswespeak.nl, online magazine over vooruitgang in Arnhem, schuilt een groep jonge lokale insiders, die enthousiast vernieuwende projecten in Arnhem uitlichten. Het nieuwste eigen initiatief is Roof Garden Arnhem. Samen met Belhamels Events & Music wordt op het dak van de parkeergarage Langstraat een daktuin - een tijdelijk open park - aangelegd, naar een voorbeeld in Londen, waar buurtbewoners eerder hun eigen buurtpark creëerden.

Openingstijden: altijd bij mooi weer. Ook u als ondernemer kunt er tussen de middag uw boterhammetje eten. Entrée: gratis!

WiFi trekt meer bezoekers Onderzoek wijst uit dat het aanbieden van gratis WiFi meer bezoekers naar een winkelgebied trekt. Samen met Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) brengt Binnenstadmanagement Arnhem partijen bijeen die een dergelijke extra

service gaan realiseren. Met zeven à acht zogenaamde hotspots zal in het grootste deel van Arnhem centrum deze gratis verbinding voor smartphones naar verwachting voor het eind van dit jaar operationeel zijn.

Binnenstadborrel op 12 juni a.s.

Voorbeeld Roof Garden in Londen

'Een ontspannen plek met strandstoelen, bloembakken, fruitbomen en picknicktafels. Waar je plat op het gras geniet van het lekkere weer of ontspannen werkt van achter je laptop onder het genot van een goede kop koffie of een zomers drankje', gaat het volgens As We Speak worden. Ook programmering met 'silent cinema, silent disco, akoestische optredens, workshops, buurtfeesten, je eigen verjaardagsfeest, barbecues of diners bij zonsondergang' is in voorbereiding.

Arnhems Meisje by Rens Plaschek Is het u ook opgevallen? Een bijzondere cover, vindt u niet? Vanaf deze editie zal het voorblad van dit magazine verzorgd worden door de Arnhemse fotograaf Rens Plaschek. Wie zich door hem laat fotograferen, weet dat het resultaat altijd verrassend is. Thema voor Arnhem! hét Binnenstadmagazine is Arnhems Meisje by Rens Plaschek. Een thema, dat door Rens voor elke editie opnieuw zal worden uitgevonden. Heel dichtbij en typisch Arnhems dus, maar met de onmiskenbare signatuur van deze ook internationaal bekende Arnhemse fotograaf. Rens Plaschek portretteert onder anderen bekende en niet-bekende Gelderlanders, brengt zijn passie voor de rock over met beelden van een indrukwekkende collectie artiesten uit de vaderlandse popgeschiedenis (Keep on Rock'n) en heeft met zijn boek NY&I onbekende mensen op bekende plekken in deze metropool vastgelegd. Zijn fotodagboek op www.plaschek.nl trekt dagelijks tussen de zes- en achtduizend bezoekers uit 31 landen. Nu ook in boekvorm te koop trouwens.

Model: Jessica van den Berg Visagie: Claudia van der Kolk

Het aardige van de binnenstadborrel is niet alleen de gezelligheid en het actuele thema dat de revue passeert. Ook met de keuze voor de locatie onderscheidt dit type bijeenkomst zich. Dat geldt zeker ook voor de komende meeting; die vindt op dinsdag 12 juni plaats in de Historische Kelders. In de picture staan natuurlijk de Kelders en de mogelijkheden voor u als ondernemer met deze unieke plek in onze binnenstad. Om een bezoekje aan de Kelders natuurlijk, om de actuele thema's, om de gezelligheid en om het 'Hé, jij ook hier?'. Betrokken zijn bij de binnenstad heeft op zo'n avond alleen maar gezellige en relaxte kanten. U komt toch ook? Inloop vanaf 17.30 uur. De presentaties beginnen om 18.30 uur. Een officiële uitnodiging ontvangt u nog.

Arnhem! magazine

7


JOKE VAN DOORNE

‘Het zou mij helemaal niet verbazen als Arnhem opnieuw Beste Binnenstad wordt’ Het bureau Binnenstadmanagement is in de loop van de tijd getransformeerd naar een bedrijf en daarmee zelfwerkzamer geworden. Er is daarom ook gekozen voor een andere bestuurlijke structuur.

Het bestuur van (de stichting) Binnenstadmanagement Arnhem was al enige tijd niet volledig op sterkte. Een aantal portefeuilles was niet bezet en zowel voorzitter Rolf de Bas, als penningmeester Arie Hulsteijn gaven vorig jaar aan ‘op enig moment’ te willen stoppen. ‘De hoogste tijd dus om serieus werk te maken van een paar goede, nieuwe collega’s’, aldus Ben Spitman en Wim Bouwman, twee van de huidige en niet-vertrekkende bestuurders. Die zijn inmiddels gevonden. Arnhem! stelt ze aan u voor. Het bestuur benutte het wervingsproces ook om zijn structuur en werkwijze nog eens tegen het licht te houden. ‘We hebben onszelf de vraag gesteld: vervullen we onze rol nog goed en leveren we genoeg toegevoegde waarde? Waar heeft het bureau Binnenstadmanagement anno 2012 vooral behoefte aan? Is dat fungeren als klankbord en sparringpartner? Advies? Of strategische begeleiding, inzetbaarheid in projecten, inbrengen van netwerken? Of van alles een beetje? Dat hebben we nu in een helder bestuursprofiel uitgewerkt’, vertellen de zittende bestuursleden.

Alle geledingen Het bureau Binnenstadmanagement is in de loop van de tijd getransformeerd naar een bedrijf en daarmee zelfwerkzamer geworden. Er is daarom ook gekozen voor een andere bestuurlijke structuur. In de nieuwe samenstelling vergadert het Algemeen Bestuur vier keer per jaar over strategie en beleid. Het Dagelijks Bestuur vergadert frequenter, neemt kortetermijnbesluiten en is het directe aanspreekpunt voor de medewerkers van Binnenstadmanagement. Ieder bestuurslid, behalve de voorzitter, vertegenwoordigt een bepaalde geleding van de binnenstad en heeft een eigen achterban. ‘Dat betekent dat we snel kunnen schakelen als het nodig is, gemakkelijk samenwerken en op een natuurlijke manier verbindingen leggen’, aldus Spitman en Bouwman.

8

Arnhem! magazine

Joke van Doorne onafhankelijk voorzitter Hoewel de eerste bestuursvergadering nog moet plaatsvinden (rond het moment van verschijnen van deze uitgave, red.) hebben alle nieuwe bestuurders al ideeën over hun bijdrage en zijn ze stuk voor stuk enthousiast. Joke van Doorne, oud-wethouder Welzijn, Cultuur, Volksgezondheid en Sociale Zaken in Arnhem, voormalig burgemeester van Capelle aan den IJssel en tegenwoordig onder andere galeriehoudster, verwoordt het als volgt: ‘Ik heb een zwak voor Arnhem, al járen. Daarom ben ik na mijn burgemeesterschap hier weer gaan wonen. De binnenstad heeft zoveel kwaliteiten: de prachtige ligging tussen Rijn en Sonsbeek, de diversiteit van het winkelaanbod, de gevarieerde horeca, de culturele instellingen, ga zo maar door. Ik draag er graag mijn steentje aan bij om al het moois dat we hier hebben, nog meer te verbinden met elkaar en nog meer uit te lichten. Dat is ook waar ik sterk in geloof: we moeten niet zozeer uniek willen worden, dat zijn we allang - we hebben zóveel in huis. We moeten het alleen slim en samenhangend presenteren. Het bijzondere benadrukken. Het zou mij, eerlijk gezegd, helemaal niet verbazen als Arnhem binnen afzienbare tijd weer Beste Binnenstad wordt.’

Remco Jansen - penningmeester en bestuurslid namens de financiële sector Remco Jansen is de opvolger van scheidend penningmeester Arie Hulsteijn. Jansen is manager MKB bij Rabobank Arnhem en Omstreken. ‘Ik heb er erg veel zin in! Om meer dan één reden. Ik heb uiteraard veel affiniteit met de binnenstad en met de ondernemers die er hun brood verdienen. Het economisch klimaat is al langere tijd zodanig dat iedereen alle zeilen bij moet zetten. Dat merken wij natuurlijk ook. Binnen de bank is veel informatie beschikbaar, over het ondernemersklimaat maar bijvoorbeeld ook over veranderingen door internet. Die kennis neem ik graag mee. Onderzoeken zijn niet zaligmakend natuurlijk, maar reiken wel een context aan. Verder geloof ik sterk in voeren van een dialoog en stimuleren van verbindingen en samenwerkingen. Dat komt niet uit de lucht vallen, daarom voel ik me ook thuis bij een coöperatieve bank. Ik vind waarde toevoegen belangrijk en wil dat als penningmeester om te beginnen doen door de boeken goed bij te houden.’


[ UITBREIDING BESTUUR STICHTING BINNENSTADMANAGEMENT ARNHEM ] Uitbreiding bestuur Binnenstadmanagement Arnhem Het stichtingsbestuur kent bestuursleden en adviseurs. De bestuursleden vertegenwoordigen elk een voor de binnenstad belangrijke organisatie of sector. Dit zijn: de vastgoedsector, de sector kunst & cultuur, de financiële sector, de sector algemeen, winkeliersvereniging City Centrum Arnhem (CCA), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Arnhem en Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA). De Kamer van Koophandel en de gemeente Arnhem hebben elk een adviseur (zonder stemrecht) in het bestuur. De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk en wordt in beginsel door het bestuur voorgedragen en benoemd

Bestuursleden per 21 mei 2012 OKA sector financiën sector vastgoed sector kunst & cultuur CCA KHN afdeling Arnhem Kamer van Koophandel Gemeente Arnhem

Joke van Doorne Ben Spitman Remco Jansen Paul van Rooy Wim Bouwman Robert Wittenberg Marion Hendriks Guus Haenen

Paul van Rooy - bestuurslid namens de vastgoedsector Paul van Rooy is binnen Engelsing Beleggingen medeverantwoordelijk voor de acquisitie en verhuur van de vastgoedportefeuille. ‘Door mijn werkzaamheden voor Engelsing Beleggingen ben ik dagelijks betrokken bij, en begaan met de Arnhemse binnenstad. Ik ben er - net als Binnenstadmanagement - van overtuigd dat de aantrekkingskracht van binnensteden voor consumenten steeds meer bepaald wordt door de belevingswaarde. Een andere ontwikkeling - onder invloed van hetzelfde consumentisme - is de groei van vraaggericht in plaats van aanbodgericht ondernemen. Beide belangrijke zaken zijn volop in beeld in Arnhem en bij Binnenstadmanagement. Ik vind het uitdagend om daar een bijdrage aan te leveren. Bijvoorbeeld door mijn netwerk te ontsluiten. Maar ik denk ook graag mee over citymarketing en branding. Wat mij betreft wordt het merk Binnenstad Arnhem net zo bekend als I Amsterdam!’

voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid vacant bestuurslid bestuurslid adviseur adviseur

Robert Wittenberg - bestuurslid namens Koninklijke Horeca Nederland, afd. Regio Arnhem ‘In mijn ogen is de binnenstad een erg belangrijk visitekaartje van Arnhem. Een plek waar bezoekers óók voor komen, naast publiekstrekkers als Burgers’ Zoo, het Openluchtmuseum of GelreDome’, zegt Dudokdirecteur Robert Wittenberg. ‘Ik vind de doelen en activiteiten van Binnenstadmanagement daarom belangrijk voor de stad als geheel. En als bestuurder - maar ook als ondernemer - vind ik het dus ook gezond om eisen te stellen aan de resultaten van het bureau. Ik heb de nodige stokpaardjes waar ik me, naast vertegenwoordiging vanuit de horeca, sterk voor wil gaan maken. Mode als ‘unique selling point’ van Arnhem bijvoorbeeld. Meer wonen ook door mensen met een hoger inkomen in de binnenstad. graffitibestrijding. Gastvrij zijn als binnenstad, op allerlei manieren: van meer en beter straatmeubilair en openbare toiletten tot vrije sluitingstijden voor de horeca en een betere belevingswaarde in de verbindingen tussen cultuurcentra en andere uitgaansplekken in de binnenstad. Enzovoort. Ik verheug me op de job. Belangrijk is dat Binnenstadmanagement goed luistert naar de ondernemers. Het is, gezien de economische situatie, alle hens aan dek!’

Rolf de Bas - vertrekkend voorzitter Joke van Doorne volgt Rolf de Bas op als voorzitter. De Bas (Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Regio Arnhem) blikt terug op hectische maar bevredigende jaren waarin hoogte- en dieptepunten elkaar afwisselden. ‘Het afblazen van de haven in Rijnboog blijf ik eeuwig zonde vinden. Echt een gemiste kans voor ondernemend Arnhem. Daarentegen vind ik de realisatie van het Ondernemersfonds, dat de activiteiten en het bureau van Binnenstadmanagement sinds 2011 voor een belangrijk deel bekostigt, één van de hoogtepunten. Ik ben vanaf het prille begin als bestuurder bij de club betrokken geweest, zo’n tien jaar nu. Het was aanvankelijk echt pionieren. Voor mij is het een mooi moment om de hamer over te dragen. De volgende fase dient zich aan: die van verdere professionalisering en digitalisering. Die is ongetwijfeld in goede handen bij de mensen die zich nu sterk gaan maken. Ik wens ze alle succes!’

Arnhem! magazine

9


[ OOK DIT IS BELANGENBEHARTIGING ]

Geselecteerd voor CCA-leden

Argus beveiligingen Zie pagina 14 van dit magazine

NIEUW: BENEFITS Nieuw in het aanbod aan CCA-activiteiten zijn de zogenaamde benefits. Grote en kleine voordelen en extra services die het ondernemen makkelijker, voordeliger en soms ook professioneler kunnen maken. Deze benefits, speciaal voor leden van het City Centrum Arnhem, komen tot stand door onderhandeling met aanbiedende partijen. De eerste benefits vindt u hier. Aan uitbreiding wordt gewerkt.

Hoofd Bedrijfschap Detailhandel Workshops tegen gereduceerd tarief: Criminaliteit op de werkvloer, Verkooptraining, Winkelinrichting en Vroegsignaleren. Verschillende workshops van minimaal 3 uur worden aangeboden. Minimaal 12, maximaal 20 personen per workshop. Omdat het hier gaat om deelname van meerdere personen, neemt het CCA de coördinatie op zich. Bij voldoende interesse zullen een of meerdere workshops worden georganiseerd. Hebt u interesse, neemt u dan contact op met Elke Stienissen: 026-443 71 99 e-mail: stienissen@sbarnhem.nl

Juridische adviesavond In het najaar staat een avond gepland,

PROJECTGROEP GELE RIJDERSPLEIN:

Eerst leegstand aanpakken Van het Gele Rijdersplein en omgeving weer een gezellig stukje Arnhem maken waar bezoekers graag komen. Dat is kort geformu-

waar CCA-leden met juridische vraagstukken terecht kunnen. Voor deskundige beantwoording dragen in Arnhem werkzame juristen zorg. CCA-leden zullen te zijner tijd schriftelijk worden uitgenodigd.

WOZ-Consultants De wetgeving rondom het bepalen van WOZ-waarden is erg complex, deels door de vele juridische uitzonderingen maar vooral ook door het taxatietechnische aspect. Hierdoor wordt de WOZ-waarde vaak als vast gegeven aanvaard en niet door u of uw accountant betwist. Juist hier laat u een kans liggen. Zo heeft een lagere WOZwaarde impact op de omvang van de te betalen vennootschapsbelasting en op de omvang van de door u te betalen gemeentelijke belastingen. WOZ-Consultants beoordeelt samen met u een correcte waarde van uw vastgoedportefeuille. Bij een te hoge WOZ-waarde wordt een taxatierapport opgesteld en bezwaar gemaakt. Bij toewijzing betaalt u een percentage van het gerealiseerde belastingvoordeel. Wijst de gemeente een bezwaarschrift af, dan neemt WOZ-Consultants de gemaakte kosten volledig voor zijn rekening. CCA-leden ontvangen een gunstig tarief. Informatie: www.wozconsultants.nl.

leerd de missie van de CCA-projectgroep die zich hierop focust. Het is niet de enige partij die zich richt op de herontwikkeling van het gebied. Ook Arnhemmers zelf laten via diverse kanalen - (social) media en blogs merken, dat zij begaan zijn met dit stukje binnenstad en ideeën hebben over de gewenste verandering. ‘Het is bemoedigend te ervaren hoe het plein leeft’, zegt CCA-projectcoördinator Jos Weg-

Cinergie Cinergie koopt collectief elektriciteit en gas in voor 750 Nederlandse bedrijven waaronder Univé, DAS Rechtsbijstand, de Spar, Sanoma Media en vele anderen. Door bundeling van volume in combinatie met een actieve bewaking van de marktprijsontwikkeling, weet Cinergie substantieel te besparen op de inkoop van elektriciteit en gas. Voor geïnteresseerde leden van City Centrum Arnhem maakt Cinergie o.b.v. een recente factuur geheel vrijblijvend een besparingsberekening. Interesse in een gratis besparingsonderzoek kunt u doorgegeven aan Cas van den Elsen via c.vandenelsen@cinergie.nl of 06-15 34 3234.

Hanzeverzekeringen Via Hanzeverzekeringen kunnen CCA-leden en hun medewerkers extra korting krijgen op diverse verzekeringen. 7% korting op de basis zorgverzekering en 9% op de aanvullende zorgverzekering, 10% op de fee die wordt berekend voor het adviestraject van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en 25% korting op een hypotheekadvies. U kunt zich voor deze verzekeringen melden bij het CCA. Informatie: www.hanzecollectief.nl

dam. ‘Anderzijds zien wij, dat sommige plannen voorbij gaan aan de door de gemeente gestelde kaders voor herontwikkeling van dit gebied. Het uitgangspunt is immers, dat de leegstand eerst moet worden opgelost. Precies ook de basis van waaruit onze projectgroep opereert. Geen woningen op nieuwe plekken rond het plein bijvoorbeeld zolang er sprake is van leegstand.’ ‘Invulling van de bestaande bouw is, ook vanuit ondernemersbelang gezien, een eerste vereiste. Juist om de aantrekkelijkheid voor het publiek en daarmee voor een positief vestigingsklimaat te vergroten, zijn de plannen van de overdekte markthal ontwikkeld. Deze Arnhemse Mercado zal als katalysator gaan werken en nieuwe kansen bieden. Kortom: first things first.’ Gele Rijdersplein anno 2005 (archief CCA)

10

Arnhem! magazine


[ SAMEN STERK ] REMINDER: DINSDAG 5 JUNI AANSTAANDE

Algemene Ledervergadering City Centrum Arnhem CCA-leden worden uitdrukkelijk verzocht op de Algemene Ledenvergadering van 5 juni aanwezig te willen zijn. Naast de financiële stand van zaken komen de nieuwe statuten aan de orde. Daarover kan alleen een besluit genomen worden als een

City Centrum Arnhem verwelkomt nieuwe leden De belangenvereniging voor binnenstadondernemers CCA heet een vijfentwintigtal nieuwe leden van harte welkom. Naast belangenbehartiging mogen zij rekenen op door het CCA geëntameerde benefits, advies door bestuursleden en worden zij met digitale nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken rond het ondernemen in Arnhem centrum. Met speciale dank aan Sandy Bouwman en Margot Leijser, die invulling hebben gegeven aan de CCA-ledenwerfactie. Heeft u een buurman of -vrouw van wie u denkt hem of haar voor het lidmaatschap te kunnen interesseren? Graag, want hoe meer leden, hoe groter onze invloed.

Nieuwe leden City Centrum Arnhem Argus Beveiligingen Arnhems UitBuro Dussz-Fashion Haphoek Ratelband Hijink Advocaten Hijman & Arends Boeken Jewelz & More Kuifje's Corner SKAR State of Art Waxx Kappers Wilke Tabak Puur Koffie Mc Gregor Meijer & Floor Witteveen Men's shop bv ABA-i Slagerij Evers Nozili Tailor D&T Modehuis Mar Notarishuis Arnhem Bendorff Arnhems Meisje Jils Bouwbedrijf Scheerder

Kastanjelaan 12A2 Velp Rijnstraat 7 Roggestraat 31 Onderlangs 1 Grote Oord 15 Koningstraat 71c Bakkerstraat 26 Gele Rijdersplein 13 Bakkerstraat 54 Koningstraat 48 Koningstraat 66 A Bentinckstraat 57 Bakkerstraat 69 Bakkerstraat 21 Bakkerstraat 11 Bakkerstraat 24 Kerkstraat 14 Kerkstraat 44 Beekstraat 113 Zwanenstraat 19 Bakkerstraat 19 Bakkerstraat 68 Broerenstraat 41 Beekstraat 112 Kerkstraat 38

Camex

Beekstraat 86

www.argusbeveiligingen.nl www.arnhemsuitburo.nl www.dussz-fashion.com www.haphoekratelband.nl www.hijink.com www.hijmanenarends.nl www.jewelzenmore.nl www.kuifjescorner.nl www.skar.nl www.stateofart.com www.waxx.nl www.twitter.com/WilkeTabak www.puurkoffie.nl www.mcgregor-fashion.com/nl www.meijerenfloor.nl www.witteveenmensshop.nl www.aba-i.nl www.nozili.nl www.modehuismar.nl www.notarishuis-arnhem.nl www.bendorff.nl www.arnhemsmeisje.com www.jils.nl www.vios-bouw.nl/vestigingen/ bouwbedrijf-scheerder-arnhem www.camex.nl

substantieel deel van de leden aanwezig is. Dus graag tot 5 juni aanstaande. Locatie: Max Brothers, Roermondsplein 31. Inloop vanaf 18.00 uur, vergadering 18.30 uur tot ca. 20.30 uur.

INFORMATIEAVOND OVER VERSLAAFDENZORG ‘Mensen die verslaafd zijn moet je niet allemaal over één kam scheren’, vindt CCA-voorzitter Jos Wegdam. Hij weet dat een dergelijke uitspraak hem niet op voorhand door elke binnenstadondernemer in dank zal worden afgenomen. Junks horen immers niet in een winkelgebied, waar alles en iedereen erop gericht is een voor de consument zo aangenaam mogelijk klimaat te creëren. ‘Het is duidelijk, dat het CCA geen overlastgevende verslaafden in het centrum wil’, zegt Wegdam. 'Daarom hebben we ons ook verzet tegen de optie van methadonverstrekking in de Broerenstraat; met succes overigens. Onze vereniging vindt, dat opvang buiten het centrum moet plaatsvinden en dat er tegen overlast van verslaafden een streng en consequent regime moet blijven. Maar het veel gehoorde 'zo ver mogelijk weg en naar de hei sturen' is te kort door de bocht en is ook geen oplossing.’ ‘Het bedrijfsleven is door wethouder Kok gevraagd mee te denken. Anders dan in de Gelderlander van 31 maart jl. staat vermeld, heeft het CCA geen locaties voorgesteld. Dat is ook onze taak niet. Wel vind ik dat we behoren mee te denken. Al is het alleen al, omdat het ver weg bannen uit de binnenstad juist het tegenovergestelde effect kan opwekken. Een te grote afstand tussen binnenstad en opvang kan er immers toe leiden dat verslaafden langer in het centrum blijven.’ ‘Maar laat de gemeente beginnen met ons als ondernemers te informeren over om wat voor type verslavingen en bijbehorende soorten opvang het nu gaat; lang niet iedere ‘gebruiker’, geeft bijvoorbeeld overlast. Wethouder Kok heeft op mijn verzoek toegezegd een voorlichtingsavond voor binnenstadondernemers te organiseren. Daarna kunnen we als belangenvereniging met meer nuance onze verantwoordelijkheid nemen. Een aangenaam winkelklimaat zonder overlast blijft daarbij vanzelfsprekend het uitgangspunt.’

Arnhem! magazine

11


[ TEGEN DE DRAAD IN ]

Alleen het bekende rugzakje is ongewijzigd gebleven ALLES KLOPT NU BIJ TRIBUTE MEN ARNHEM 'Vraag even hoe die deuren van de paskamers nu precies werken', zeggen ze bij CCA als we op pad gaan naar Tribute in de Weverstraat 6. De winkel heeft in februari een week de deuren dicht gehouden wegens een totale metamorfose. En niet zomaar een. Vooraf wisten Michel Vermeer en zijn team precies waaraan de uitstraling van het vernieuwde Tribute Men moest voldoen. ‘Wij wilden meer eenheid in de winkel, een stoerdere en volwassener uitstraling ook’, zegt Vermeer. ‘De laatste vernieuwing lag alweer een aantal jaren achter ons. Als mode je vak is, kijk je ook regelmatig elders, en doe je niet alleen lokaal, maar eigenlijk over de hele wereld ideeën op. Met die indrukken, de kennis van onze producten en van datgene wat onze klanten

op prijs stellen, zijn we samen met Tritop Interieurbouw uit Aalten gaan schetsen. Over het eindresultaat met elementen als hout, staal en betonlook zijn niet alleen wijzelf, maar gezien de vele positieve en enthousiaste reacties, ook onze klanten bijzonder tevreden. Oude mijnwerkerslampen en oude buizen maken het beeld compleet. Nieuw ook is de Just Brands Corner. De merken PME Legend en Cast Iron bepalen hier het gezicht.’ Tribute Men heeft naast de winkel in de Weverstraat een vestiging in de Rijnstraat: Tribute Women met een mooie Diesel Female-kelder, de eerste in de Benelux! Ook zijn er Tribute-winkels in Enschede en Doetinchem; in de laatste stad zal deze zomer een nieuwe Tribute Men-winkel geopend worden. Vermeer: 'Hier in de Weverstraat is het in 1994 allemaal begonnen. Van daaruit zijn we verder gegroeid.’ De kernwaarden van Tribute? ‘Organisatorisch kennen wij korte lijnen. Onze winkels brengen mode in het middenhoge segment. Wij creëren onze meerwaarde door een hoog serviceniveau, een huiskamerachtige sfeer, inclusief koffie en thee, deskundige en geïnteresseerde collega’s die de juiste toon naar de klant weten te vinden en - zoals blijkt uit onze laatste vernieuwing - een winkel waarin elk aspect klopt!’ En de werking van die paskamers? ‘We wilden per se een voor Nederland unieke gadget presenteren. Het glas in de paskamerdeuren is doorzichtig als je naar binnengaat, een ingenieus systeem zorgt er voor dat het glas volkomen mat en ondoorzichtig wordt.’

Nieuw interieur Tribute

Maatwerk in sponsoring SPORTIEVE SPIN-OFF VOOR THE SOCIETY SHOP ARNHEM Op de foto de selectie plus begeleiding van het eerste elftal van Vitesse, 23 man sterk in maatkleding van de The Society Shop. Kenners zien waarschijnlijk in het verticale knoopsgat op de revers al de subtiele signatuur van de herenkledingwinkel in de Bakkerstraat. In totaal werden maar liefst negentig maatkostuums met Vitesse-logo afgeleverd. Een opvallende investering in een tijd waarin menig ondernemer extra goed op de kleintjes moet letten. Maar Philip Follender Grossfeld van The Society Shop Arnhem heeft alle pro's en contra's vooraf goed tegen het licht gehouden. De actie blijkt voor beide partijen uitstekend uit te pakken. ‘Hoewel The Society Shop een rijk verleden heeft in sportsponsoring - denkt u aan het aankleden van het Olympische elftal, hockeyteam en het nationale voetbalelftal tot en met 1988 - ligt de basis van de relatie met Vitesse toch echt bij veranderend koopgedrag van de consument’, licht Follender toe. 'Dat leidde er in 2007 toe dat wij in Arnhem maatkleding voor mannen onder

12

Arnhem! magazine

eigen merknaam zijn gaan aanbieden. Kostuums van kwalitatief hoogwaardige Italiaanse stoffen, tegen een prijsstelling die enorm concurrerend is, voordeliger bijvoorbeeld dan vergelijkbare kostuums van andere bekende merken.’ ‘Dat bleek in een behoorlijke behoefte te voorzien. Bovendien zijn wij al langer heel

actief ons imago, als zouden we ons slechts op een selecte doelgroep richten, bij te stellen. Iedereen is bij ons welkom; ons advies is vrijblijvend en in een ongedwongen sfeer.’ Vitesse leeft bij veel Arnhemmers, het is zeker geen elitaire club. Dat merken we duidelijk aan de klanten die onze winkel bezoeken. Bovendien is de organisatie goed op orde, is er sprake van een langetermijnvisie en de club heeft een hoog ambitieniveau. Daar kunnen we ons als Society Shop Arnhem uitstekend in vinden. Het aankleden van de selectie, begeleiding en medewerkers van de club door een herenmodewinkel in hartje Arnhem bevestigt dat nog eens extra.’ Of Philip Follender zelf Vitesse-aanhanger is? ‘Ik houd van het spelletje - ik voetbal zelf actief - en ben regelmatig op de tribune te vinden. Als Vitesse thuis speelt, hangen bij ons in de Bakkerstraat de clubvlaggen altijd uit!’


Bieden met muis en beeldscherm NOTARISHUIS ARNHEM VEILT OOK ONLINE

Het statige pand in de Bakkerstraat 19 wekt associaties op met adel of een sociëteit. Dat klopt ook, het gemeentelijk monument in Lodewijk XIV-stijl dateert uit de 18de eeuw, bood ooit onderdak aan adellijke families en deed ook een periode dienst als bejaardensociëteit. De statigheid is gebleven, de dynamiek van het Notarishuis Arnhem is echter helemaal anno 2012. Roger von Stukgaan en Annelies Evers houden zelfs online veilingen. Een succes? ‘Jazeker’, zegt Von Schükmann, ‘We merken dat we hiermee ook duidelijk een bredere en jongere doelgroep aanspreken.’ Naast de zeven vaste veilingen (o.a. inboedel, meubels, kunst en antiek), staan nu al zeven online veilingen gepland. 'Het werkt in principe hetzelfde als onze reguliere veilingen', licht Von Schükmann toe. 'Alle te veilen stukken staan hier daadwerkelijk in het Notarishuis en er zijn kijkdagen. Het bieden gaat echter achter de pc. Iedere deelnemer registreert zich met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Elk te veilen artikel staat in onze online catalogus, inclusief de aflooptijd. Deze wordt met vijf minuten verlengd als er sprake is van een nieuw bod vlak daarvoor. Ook hier controleert een van onze Arnhemse notarissen of de gang van zaken correct verloopt.’ Wie online gaat, haalt niet alleen de wereld binnen, een forse concurrentie zoals marktplaats.nl wordt gratis meegeleverd. Von Schükmann: ‘Dat klopt, maar het onderscheid is er ook. Denk aan onze kijkdagen, de taxaties die wij doen, waardoor potentiële kopers al meteen een stuk meer vertrouwen hebben in de stukken die worden aangeboden. Bovendien verbinden wij onze naam aan deze veilingen. Zo blijven alleen de voordelen over: geen kijkers thuis over de vloer, geen twijfel of een bod reëel is en een correcte en tijdige betaling.’

Roger von Schükmann en Annelies Evers

Elftal van Vitesse gekleed door Society Shop

Arnhem! magazine

13


BINNENSTADMANAGEMENT NIEUWE EXPLOITANT HISTORISCHE KELDERS

Middeleeuwse keldergewelven ijzersterke troef Arnhemse binnenstad Na hun (her)ontdekking eind jaren negentig, zijn de Historische Kelders onder de Arnhemse Rijnstraat alweer tien jaar toegankelijk voor particulier en zakelijk publiek. Het indrukwekkende complex van 39 aaneengeschakelde middeleeuwse gewelfkelders - dat dankzij financiële bijdragen van de gemeente Arnhem, provincie Gelderland en de Europese Unie kon worden opgeknapt en opengesteld - opende in 2002 zijn deuren. Met ingang van dit voorjaar is de exploitatie in handen van Binnenstadmanagement Arnhem. Wat zijn de plannen? ‘De Historische Kelders zijn een potentiële topattractie in de binnenstad’, zegt binnenstadmanager Han Overkamp. ‘De sfeer is er ronduit bijzonder. Die zou iedere Arnhemmer en elke bezoeker van Arnhem op z’n minst één keer moeten komen proeven. Onze eerste stap is daarom de openingstijden te verruimen en het aantal rondleidingen te vergroten, als belangrijkste kurk waar de exploitatie op drijft. Tegelijkertijd gaan we ‘verhalen vertellen’ over de kelders: wat gebeurde er vroeger? waarvoor werden ze gebruikt? welke avonturen vonden er ná de Middeleeuwen in plaats? De kelders komen hierdoor letterlijk onder het stof vandaan, ze worden interessanter om te bezoeken. Je stapt er vanuit het nu de geschiedenis in. Daarnaast lenen de ruimten zich uitstekend voor allerlei publieks- en bedrijfsevenementen, exposities en andere

14

Arnhem! magazine

festiviteiten. Voor de goede orde: er vonden al behoorlijk wat activiteiten plaats. Maar wij denken dat het er veel méér kunnen zijn. De kelders zijn een echte ‘schat onder de stad’, met nog veel onbenut potentieel.’

Uitbouwen Overkamp: ‘Na het teruggeven van het beheer van de kelders door de stichting Historische Kelders per 1 januari vorig jaar, kwam dat weer bij de eigenaar - de gemeente Arnhem terecht. Die is vervolgens op zoek gegaan naar een nieuwe exploitant met de energie en de ideeën om er een echte publiekstrekker van te maken. Na wat verkennende gesprekken kwam die vraag bij ons te liggen.’ Het businessplan dat Binnenstadmanagement ontwikkelde, samen met het Arnhemse evenementenbureau en uitvoerend partner

See U, werd in maart door het college goedgekeurd. ‘Ik vind het een eer dat de gemeente ons het beheer en de verdere uitbouw van de kelders gunt. We hebben een overeenkomst gesloten tot en met 2014. Maar wethouder Van Wessem en wij hebben ook de intentie uitgesproken om bij een positieve evaluatie graag samen verder te gaan.’


[ HISTORISCHE KELDERS: UNIEK ERFGOED ] Vier pijlers onder Historische Kelders DE PROGRAMMERING VAN DE HISTORISCHE KELDERS LEUNT OP VIER PIJLERS. DAARNAAST KUNNEN ER DAGELIJKS RONDLEIDINGEN WORDEN GEBOEKT.

Educatie Verrassend, misschien wel spannend en zeker leerzaam. Lespakketten voor basisscholen en live geschiedenisles in de kelders!

Cultuur Beeldende kunst, podiumkunst, literatuur, muziek. Er is alle ruimte in de kelders om kunst te maken én te beleven!

Evenementen & showroom Etaleren met een twist. De kelders als oudste en meest bijzondere etalage van Arnhem!

Belevenissen Uniek personeelsfeest of verrassende kinderverjaardag? De kelders zijn de perfecte en sfeervolle start & finish!

Het draait om beleven Binnenstadmanagement wordt dus officieel huurder en uitbater van de kelders. Overkamp: ‘Zonder commercieel belang uiteraard. Onze rol is een ideële. We zijn bezig om, permanent en waar we maar kunnen, verbindingen te leggen, samenwerkingen te versterken en te bouwen aan het merk Binnenstad Arnhem. Dat doen we met maar één reden. Wij willen dat de binnenstad wordt gezien en herkend als een onderscheidend winkelgebied, zowel binnen als buiten Arnhem. Dat bezoekers bewust kiezen om hier te komen winkelen, omdat ze hier iets beleven wat ze elders niet vinden. Ik herhaal het nog maar eens: creëren en communiceren van belevingen… dát wordt the name of the game in citymarketing de komende

jaren. De Historische Kelders kunnen hier een perfecte bijdrage aan leveren. Ze zijn een uniek element in onze positionering en ze geven een stevige extra impuls aan de merkbeleving van Binnenstad Arnhem.’

lijk samenwerken met het Kenniscluster dat aan de Oude Oeverstraat wordt gebouwd. Zo betreden bezoekers de Historische Kelders straks via een tunnel waarvan de ingang in het Kenniscluster zit.’

Programmering kelders

Kenniscluster De dagelijkse organisatie van de Historische Kelders besteedt Binnenstadmanagement uit. Overkamp: ‘See U neemt de feitelijke exploitatie voor zijn rekening, inclusief sales, receptie en beheer. Wij zijn daar te klein voor en het past hen prima. We werken sowieso graag samen - met Arnhemse bedrijven zodat wij ons kunnen blijven richten op onze eigen kernactiviteiten: het bundelen van de belangen in en van de (binnen)stad. In dat kader gaan we rond de kelders ook nadrukke-

Een nieuwe projectgroep Historische Kelders gaat de doelstellingen, programmering, exploitatie, communicatie, contacten, bezetting en openingstijden van de kelders realiseren. De projectgroep ‘hangt’ organisatorisch onder Binnenstadmanagement en zal bestaan uit binnenstadmanager Han Overkamp, het bestuurslid kunst & cultuur van Binnenstadmanagement, een vertegenwoordiger van het Kenniscluster en een vertegenwoordiger van See U. De projectgroep wil een brede activiteitenmix in de kelders aanbieden. Overkamp: ‘We zetten een zakelijk én financieel gezond programma neer, zonder het openbare karakter van de locatie aan te tasten. We letten op een goede afspiegeling van de verschillende culturele aanbieders in de (binnen)stad en zorgen voor een breed draagvlak voor het aanbod. Met als uiteindelijk doel dat de kelders gaan bijdragen aan nog meer belevingswaarde van Binnenstad Arnhem!’

Arnhem! magazine

15


[ BELONEN MET COFINANCIERING ] SOFA-BESTUURSLID ARJEN VAN KEMPEN:

‘Kom maar op met die plannen!’ Als het aan Arjen van Kempen ligt, is hij na 31 mei twee volle weken druk met de beoordeling van de bij het Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) ingediende aanvragen. ‘Daar wil ik graag voor gaan zitten’, zegt hij als bestuurslid. ‘Nieuwe goed doortimmerde initiatieven die de economie van de stad versterken, daar gaat het om. En die subsidiepot voor projecten moet wat mij betreft ook gewoon steeds leeg.’

OVER ARJEN VAN KEMPEN Werk:

eigenaar Projectmanagement Plus (grote multidisciplinaire projecten in bouw en infrastructuur)

Naast SOFA:

oprichter en bestuurslid van het Arnhemse Café Consult: iedere laatste maandag van de maand gratis advies aan (startende) ondernemers in De Nieuwe Waag.

Het SOFA-fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB voor niet-woningen. De gemeente sluist deze gelden door, de SOFAbestuursleden, voorgedragen door het Arnhemse bedrijfsleven, beoordelen de projectaanvragen. Stichtingen, verenigingen en andere aantoonbare samenwerkingsverbanden kunnen volgens een vaste procedure hun plannen indienen en hiervoor bij toekenning subsidie ontvangen. Vernieuwend en bijdragend aan de economie van Arnhem, dat is de essentie. ‘Zeker in deze tijd biedt SOFA uitgelezen kansen’, zegt van Kempen. ‘Waar winst onder druk staat en onzekerheid misschien wat huiverig maakt, is het juist tijd voor actie. Er is zo veel mogelijk. Ondernemers, zie je een kans, grijp hem!’ Hij benadrukt dat er nauwgezet naar de aanvragen bij SOFA wordt gekeken: ‘Op de site staat in detail waaraan deze moeten voldoen.’ Niet alle aanvragen worden gehonoreerd. Zo zijn er in 2011 van de 31 aanvragen 12 gehonoreerd. Waar let Van Kempen vooral op? ‘Haalbaarheid en originaliteit vind ik belangrijk. De meest aantrekke lijke projecten? In feite zijn alle 18 projecten die in 2010 en 2011 zijn gehonoreerd waardevol. Persoonlijk spreekt mij de KunstboulevardArnhem erg aan; werken van Arnhemse kunstenaars werden in de winkels van de Woonboulevard Arnhem tentoongesteld en te koop

16

Arnhem! magazine

aangeboden. Dat genereert extra bezoekers. Maar ook de tweede editie van Smaakvol Arnhem, het Lichtplan Korenmarkt en Lippenstift voor de Stad laten zien, dat er heel veel mogelijk is als ondernemers de krachten bundelen.’ Arjen van Kempen benadrukt nog eens de mogelijkheden die het Ondernemersfonds Arnhem te bieden heeft: ‘Is er een goed en vernieuwend of innovatief plan, aarzel dan niet, maar dien het in. We helpen de stad en elkaar er echt een stukje mee vooruit. Die pot moet elk jaar helemaal leeg!’ Aanvragen kunnen nog tot 31 mei aanstaande worden ingediend. Hoe? Kijk op www.ondernemersfondsarnhem.nl


[ MMM…. GEZELLIG! ] Jan van Hooijdonk Vicevoorzitter KHN regio afdeling Arnhem

31 MEI T/M 3 JUNI

Tweede editie Smaakvol Arnhem Zo'n beetje heel Arnhem was het erover eens: Smaakvol Arnhem 2011 was een eclatant succes. Niet de minste restaurants presenteerden zich vorig jaar in het eerste weekend van juni live op het Gele Rijdersplein. Een culinaire mijlpaal is gezet. Dat dat naar meer smaakt, moge duidelijk zijn. En dat gebeurt vanaf donderdag 31 mei t/m zondag 3 juni. Het evenement gaat donderdag om 16.00 uur van start met een Ondernemersborrel voor sponsoren en gelieerde partijen. En het kan altijd nog beter, vindt organisator Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem. Nu met drie kookeilanden met elk zes kookunits, daaromheen de terrasjes en tenten van de deelnemende restaurants, het VIP-terras, de oester- en champagnebar en jawel, een heus sigaren-uitgeefpunt, verzorgd door Wilke Tabak.

BINNENSTADONDERNEMERS ZIJN OP DE (KOOP)ZONDAGMORGEN 3 JUNI OM 10.00 UUR WEER VAN HARTE WELKOM OP DE 'VRUNCH', OFWEL HET ONDERNEMERSONTBIJTJE.

Programma

Openingstijden:

Culinair genieten gaat samen met gezelligheid. Zo hebben onder meer 'Bruut', 'No Blues' en 'dj Maestro' hun medewerking aan de muzikale omlijsting toegezegd.

• donderdag 31 mei: 18.00 - 24.00 uur (16.00 uur: opening voor genodigden) • vrijdag 1 juni: 16.00 - 24.00 uur • zaterdag 2 juni: 12.00 - 24.00 uur • zondag 3 juni: 12.00 - 21.00 uur

Zakelijke arrangementen

Sponsoren: • Ondernemersfonds Arnhem • KHN • Arma verhuur • Sligro • Grolsch • Peeze koffie

• • • • • • • •

Binnenstadmanagement CCA Gemeente Arnhem ROC Rijnijssel Live Music Ekris On Ganse Arnhem Ambassadeurs

'Ondernemen is voor mij het net even anders willen doen' Na bijna dertig jaar eigenaar te zijn geweest van Kleyn Hartensteyn in Oosterbeek heeft Jan van Hooijdonk het stokje overgegeven aan nieuwe eigenaresse Laurie Theijse. Of er hiermee een eind gekomen is aan de core business van vier generaties Van Hooijdonk? 'Nee, zeker niet,' zegt hij tijdens een kop koffie. 'Ik ben juist benieuwd wat er nu op mijn pad gaat komen.'

De koks en het bedienend personeel vier dagen lang aan het werk te zien en daarna als gast het resultaat te kunnen proeven is een unicum. Ook nu met volop keuze voor vegetariërs trouwens. In de Biergarten worden de gasten bediend door ervaren vrijwilligers van de Ernhemse 'De On-Ganse', die zo de verenigingskas op niveau brengen.

Samen met uw relaties een bezoekje brengen aan Smaakvol Arnhem is mogelijk. Bent u met velen, dan bestaat de mogelijkheid het VIP-terras exclusief af te huren.

Jan van Hooijdonk bij het voormalige Central-National

Alle actuele en contactinfo: • www.smaakvolarnhem.nl • Twitter: #smaakvolarnhem • Facebook: Smaakvol Arnhem

Deelnemende restaurants: • Brasserie Haarhuis • Dining 56 • Restaurant Smaak • Pauwstraat restaurants • Grand café Caspar • Tratorria Artussi

• Café de Paris • Restaurant Aviv • Restaurant Groot Warnsborn • Restaurant Woeste Hoeve • Bar Florian • Restaurant Karakter

Veel Arnhemmers zullen de namen CentralNational (Bakkerstraat - Vijzelstraat) en het latere Riche-National associëren met de naam Van Hooijdonk. Jan startte zijn horecacarrière in De Boerderij (Sonsbeek), de zaak van zijn vader. Na de overdracht van Kleyn Hartensteyn tekenden de eerste contouren van een nieuwe horecatoekomst zich al af: 'Momenteel bereid ik met de gemeente Renkum de horecabestemming voor van de Concertzaal Oosterbeek. Ondernemen is en blijft creatief willen zijn, het net even anders willen doen dan anderen.' Van Hooijdonk is ook sinds jaar en dag betrokken bij de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem: 'Tot voor kort namens de aangesloten restaurants in Arnhem en omgeving. Momenteel vertegenwoordig ik de gemeente Renkum en doe samen met Arjen de Vries het voorzitterschap. KHN Arnhem is organisator van de tweede editie van Smaakvol Arnhem, de werving van de deelnemende bedrijven hoort tot mijn portefeuille.'

Arnhem! magazine

17


[ MEER DAN DE BASIS ALLEEN ] SAMENWERKING UWV EN GEMEENTE ARNHEM

Project ‘Gastvrij Talent’ levert gekwalificeerd horecapersoneel

Deelnemer Robbert Milo (24 jaar): ‘Na een korte uitkeringsperiode werk ik nu bij MaxBrothers. In een leuke sfeer en onder begeleiding van mijn erkend leermeester werk ik in de keuken. Hapjes klaarmaken, menu’s voorbereiden: het is werk dat ik van jongs af aan al wilde doen. In mijn boekenkast staat ook al heel lang een serie kookboeken. Straks een dag in de week naar school voor mijn koksdiploma niveau II. Wat ik over een paar jaar doe? Dan hoop ik zelfstandig kok te zijn in een van de Arnhemse horecabedrijven.’

Robbert Milo (rechts) en MaxBrothers medewerker Joel Abendanon bij 17,5 graden Celsius

Aan Gastvrij Talent nemen deel: Burgers’ Zoo, Papendal, Dudok, MaxBrothers, Trix, Urban Chef, Manu, Arnhems Meisje en Golden Tulip hotel Velp

graag samenwerkt met collega’s, het Nederlands goed beheerst, graag wil leren, er verzorgd uitziet, goede omgangsvormen heeft, een portie horecastress aankan en bereid is onregelmatig te werken.

Basisvaardigheden Vanuit de horeca komen bij het UWV en de gemeente Arnhem regelmatig aanvragen binnen voor gekwalificeerd personeel. En dat is lang niet altijd beschikbaar. Ook onderzoek wijst uit dat de branche in de toekomst te maken krijgt met personeelstekorten. Reden genoeg voor beide instanties de handen ineen te slaan. Resultaat is een goed doortimmerd plan van aanpak, waarbij mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen zich te kwalificeren in de branche. ‘...Hebben gekregen’ is beter geformuleerd, want het project is in volle gang. Eind 2011 al vond een voorselectie van kandidaten plaats. Dat betekent dat elke overgebleven deelnemer als gastvrij talent- in-spé gemotiveerd is te werken in de horeca, het leuk vindt om het gasten naar de zin te maken,

18

Arnhem! magazine

Hoe positief ook, daarmee ben je nog geen aankomend gastvrouw, -heer, kok m/v. Daarom zijn aan de kandidaten drie maanden lang trainingen en workshops gegeven zodat basisvaardigheden nu up-to-date zijn. Onderwerpen als gastheerschap, menuleer, smaakleer, wijnen, gedistilleerd, thee en chocoladetruffels maken passeerden de revue terwijl bedrijfsbezoeken gebracht werden aan diverse horecabedrijven en aan Sligro en Peeze Koffie. De workshops worden verzorgd door Wim Bouwman (WYS), die ook de verdere begeleiding van alle gastvrije talenten in de erkende leerbedrijven gedurende het komende jaar zal blijven verzorgen.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL): maatwerk Inmiddels is ook de match gemaakt tussen kandidaten en deelnemende horecabedrij-

ven; het moet immers ook wel gewoon klikken. En vrijblijvendheid hoort van beide kanten evenmin bij het karakter van het project: vanaf juni gaat iedere deelnemer een leerwerkovereenkomst aan met het bedrijf waar hij/zij is aangenomen. Minimaal voor een jaar. In die periode wordt ook een door ROC RijnIJssel verzorgde BBLopleiding gestart. Hier staat maatwerk weer voorop, aangepast op de behoeften van de deelnemende horecabedrijven. Overigens zijn de kandidaten niet de enigen die bereid zijn te leren en feedback te ontvangen. De projectorganisatie zal bij volgende groepen uitdrukkelijk de ervaringen van zowel bedrijven als deelnemers meenemen.

21 mei: Kick-off Gemotiveerde deelnemers, de basisvaardigheden aangescherpt en de werkplekken zorgvuldig gekozen. Dan is het tijd voor de echte kick-off. Wethouder Michiel van Wessem neemt de officiële start van deze fase van het project Gastvrij Talent voor zijn rekening. U bent op maandag 21 mei om 16.00 uur in Dudok van harte welkom. Uw support voor de deelnemers in een gastvrije omgeving past naadloos in het project.


[ OKA: DE ANALYSE ] Bestuursleden Andrea de Boeij en Arnoud Appeldoorn

LEEGSTAND CENTRAAL PROBLEEM

OKA focust op de binnenstad ‘Veel mensen denken, dat het Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) alleen een netwerkclub is’, zegt Andrea de Boeij. ‘Dat is weliswaar een van onze activiteiten, maar van oorsprong zijn wij een belangenvereniging.’ Dat blijkt ook duidelijk als zij samen met collegabestuurslid Arnoud Appeldoorn de focus richt op de Arnhemse binnenstad. Vanuit het brede perspectief wordt de blik al snel gericht op de leegstand in de stad: ‘Al die makelaarsborden aan de Jansbuitensingel bijvoorbeeld, dat zijn toch niet echt visitekaartjes voor de stad’, vindt De Boeij. Namens het OKA is zij lid van het Aanjaagteam hergebruik leegstaande kantoren: 'Belanghebbenden worden door dit team benaderd en geïnteresseerd voor een nieuwe bestemming van deze prachtige panden. Zo heeft het A-Platform - een collectief van architectenbureaus - zelfs meerdere ontwerpen voor hergebruik gepresenteerd. Echt substantiële oplossingen zijn er echter nog niet. Mijn inschatting is dat de oorzaak ligt in het feit, dat het vastgoed in Arnhem heel veel eigenaren kent. Het is lastig deze groep aan tafel te krijgen en ervan te overtuigen dat samenwerken belangrijk is voor de stad. Vaak wil men niet verder kijken dan het eigen bezit.’ ‘Ook winkels en horeca in het voetgangersgebied hebben last van leegstand’, vult

Appeldoorn aan. ‘Veel ondernemers voelen de druk van de recessie. Zeker nu is het belangrijk, dat vastgoedeigenaren in beweging komen en hun huurprijzen nog eens tegen het licht houden. Lastenverlichting is goed voor ondernemers, voor de uitstraling van het centrum als gezellig winkelgebied, maar op den duur ook in het belang van vastgoedeigenaren zelf. Lege panden behouden immers hun waarde niet.’ Positief zijn De Boeij en Appeldoorn over de toename van het aantal hotels in de stad: ‘Congressen, evenementen, Burgers Zoo, de Veluwe, musea of gewoon een weekendje weg, dat zijn troeven van onze stad’, zegt de Boeij. ‘Daar horen goede hotelaccommodaties bij. Haarhuis ziet dat en breidt met ruim veertig kamers uit. In de Nieuwe Oeverstraat komt een vestiging van Holiday Inn en met het Modehotel in Klarendal wordt Arnhem als modestad ook nog eens extra onder de aandacht gebracht.’ Appeldoorn legt de link naar de detailhandel: ‘Meer bezoekers in de stad is goed voor winkels en horeca. Daar mag de gemeente wat mij betreft een extra bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door tijdens een weekend waarop iets bijzonders plaatsvindt, de bezoeker gratis te laten parkeren. Een dergelijke geste zet Arnhem als gastvrije stad weer eens nadrukkelijk op de kaart.’

OKA bestuurslid Andrea de Boeij Functie: Bedrijf: Adres: Email: Telefoon: Portefeuille:

Vice-voorzitter Creaforti communicatie Bakenhofweg 30, 6833 HD Arnhem andrea.deboeij@creaforti.nl 026 - 324 52 00 Ruimtelijke Ordening en OKA Services

OKA bestuurslid Arnoud Appeldoorn Functie: Bedrijf:

Adres: Email: Telefoon: Portefeuille:

Bestuurslid Wijnhandel Appeldoorn, Arnhemse Wijnhandel, Holland Wijnimport Emmastraat 27A, 6881 SN Velp arnoud@appeldoorn.nl 026 - 364 68 73 BKD, Business Borrrel, Binnenstad, Feestcommissie

Arnhem! magazine

19


[ WELKE RISICOKLASSE HEEFT UW WINKEL? ] ARGUS BEVEILIGINGEN

Objectieve risicoanalyse en persoonlijke benadering ‘Uw veiligheid, onze prioriteit’. Deze aanhef staat voor Argus Beveiligingen. Drijvende kracht achter de onderneming is Donald Bouman, een jonge ondernemer die op eigen wijze inhoud geeft aan het beveiligen van uw onderneming. ‘Ik kom uit een MKB-ondernemersfamilie. Geen geld uitgeven aan overbodige zaken, maar er op kunnen vertouwen dat je leveranciers continu die kwaliteit leveren die je is toegezegd, dat heb ik van huis uit meegekregen. Voor mij is dat het uitgangspunt geworden voor de beveiligingsdiensten van Argus.’

Donald Bouman

preventie en Veiligheid heeft Het Verbond van Verzekeraars een klasse-indeling opgesteld waarin exact staat omschreven waaraan een bepaald type onderneming moet voldoen. In welke klasse een winkel valt, staat ook vermeld op het polisblad.’

Kleine lettertjes

In het kantoor staat een stellage die op het eerste gezicht veel weg heeft van de pittige belichting voor een live band. Het blijkt de beursopstelling van een serie bewakingscamera's te zijn. Regelunits, melders, kastjes etc. Beveiligen lijkt voor de leek vooral een ingewikkelde hightech aangelegenheid. Met de studie technische bedrijfskunde en het erkend installateurschap op zak, heeft die techniek voor Donald geen geheimen. De technische aspecten zijn echter niet de eerste insteek als u Argus Beveiligingen voor een gesprek uitnodigt.

Van veiligheidsbeleving naar risicoklasse ‘Beveiligingsmaatregelen voor bedrijven vloeien simpelweg voort uit een risicoanalyse. Zo'n analyse heeft voor een particulier veelal te maken met de veiligheidsbeleving. Voor bedrijven speelt dat aspect natuurlijk ook, maar feitelijk wordt de relatie gelegd met de verzekering van de onderneming. Samen met het Centrum Criminaliteits-

20

Arnhem! magazine

‘Belangrijk voor een ondernemer is dat zijn of haar winkel of horecabedrijf voldoet aan de voorwaarden die deze matrix aangeeft. Bij een claim wegens brand, diefstal en/of inbraak wil de ondernemer immers niet met de beruchte kleine lettertjes geconfronteerd worden. Daarom alleen al is het verstandig een scan te laten uitvoeren. Bovendien veranderen deze beveiligingseisen jaarlijks.’ Bij Argus Beveiligingen erkennen wij daarom het belang van duurzame relaties.

Onderhoudscontract ‘Ook adviseren wij ondernemers een onderhoudscontract af te sluiten. Het veiligheidssysteem moet immers altijd functioneren, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Naast deze jaarlijkse check-up en eventueel bijwerken van de software, staat Argus Beveiligingen in verbinding met de Particuliere Alarm Centrales (PAC) waarop installaties zijn aangesloten. Wij krijgen van hen altijd een melding als er een storing is in de tweerichtingscommunicatie tussen PAC en een aangesloten veiligheidssysteem. Wij attenderen hier de klant vervolgens gratis op, ook als het gaat om storingen van brandpreventiesystemen trouwens. Voor het melden van eventuele storingen in de apparatuur zelf is Argus Beveiligingen dag en nacht bereikbaar.’

SPECIAAL VOOR CCA-LEDEN Argus Beveiligingen calculeert scherp en transparant. Bij een adviesgesprek wordt veelal ter plekke de offerte uitgebracht. Op apparatuur is standaard al een gemiddeld kortingspercentage van 15% doorgevoerd.

Tarieven: Jaarlijks onderhoudscontract: een uiterst scherpe vanaf prijs van € 110,- excl. btw (afhankelijk van de installaties). Extra korting voor CCA-leden: 25% Doormeldcontract PAC: het door de betreffende alarmcentrale gehanteerde tarief. Extra korting voor CCA-leden: 25% (facturering door Argus Beveiligingen)

Argus Beveiligingen Händelstraat 28 6815 CW Arnhem Telefoon: 026 - 820 02 79 e-mail: info@argusbeveiligingen.nl


[ TUSSEN DE PAALTJES DOOR ]

Binnenstadservice Arnhem Nieuwe Kade 8 6827 AA Arnhem Telefoon 026 - 3610157 E-mail arnhem@binnenstadservice.nl Korte termijn: welke nulemissie voertuigen zijn er op de markt?

Laatste berichten op Twitter: @BSArnhem

NAAST SITA EN 2SWITCH NU OOK SAMENWERKING MET DE HOGESCHOOL ARNHEM NIJMEGEN

Binnenstadservice wil ook buiten venstertijden de binnenstad in 'Delivery just in time', het 'nieuwe winkelen', de snelheid van online bestellen, al deze ontwikkelingen staan op gespannen voet met de - op zich terechte - beperkingen die de gemeente heeft gesteld aan de bevoorrading van winkels. Na 11.00 uur artikelen laten bezorgen of laten ophalen is momenteel niet mogelijk. Ook voor Binnenstadservice Arnhem (BSA) blijven de paaltjes omhoog. Of straks toch wel na elven de stad in? Samen met de gemeente en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) heeft Binnenstadservice de eerste stappen gezet die moeten leiden naar een milieuvriendelijk, liefst emissievrij, distributiesysteem. Binnen de venstertijden zorgt Binnenstadservice Arnhem nu al voor minder CO2- en NOX-uitstoot. Door goederen naar het voetgangersgebied gebundeld te vervoeren en retourstromen mee terug te nemen in dezelfde auto. Denkt u aan retourgoederen,

verzendingen, elders te bezorgen pakketten, maar ook aan restafval, karton, papier en pallets. Dat laatste is resultaat van de samenwerking met SITA Recycling Services. 2Switch is de samenwerkende partij die het goederentransport faciliteert. Beide organisaties werken al langer samen met BSA, de projectsamenwerking met de Automotive- en IPO- afdelingen (Industrieel Product Ontwerpen) van de HAN is onlangs van start gegaan.

Korte termijn De gemeente wil verbetering van de luchtkwaliteit, verhogen van verkeersveiligheid en verduurzaming van transport. Die wensen sluiten aan bij de uitgangspunten van Binnenstadservice, dat ook buiten de venstertijden graag een emissievrije, ludieke en innovatieve wijze van vervoer in het voetgangersgebied ziet. Met de hand gestuurd, elektrisch aangedreven en met

compacte afmetingen (tussen de paaltjes passend). Binnenkort doet men onderzoek naar de nulemissievoertuigen, die nu al op de markt zijn.

Biomimicry Ook voor de langere termijn willen gemeente, HAN en BSA samenwerken. Dan gaat het om het ontwikkelen van het ideale voertuig voor binnenstedelijke distributie. Meerdere afdelingen van de HAN kunnen hierbij ingeschakeld worden. Ook de nieuwe studierichting Biomimicry bijvoorbeeld, die in september van start gaat. Onder biomimicry verstaat men de wetenschap en de kunst van het nabootsen van de beste ideeĂŤn in de natuur om menselijke problemen op te lossen. Onverwacht slim en met zo min mogelijk energieverbruik dus. Overwogen wordt aan studenten van de afdelingen IPO en Automotive een prijsvraag uit te schrijven voor het beste ontwerp.

Arnhem! magazine

21


[ MODE, MUZIEK EN MAGIE ]

Evenementenoverzicht juni t/m oktober 2012 Juni 31 mei t/m 3 juni Smaakvol Arnhem, Gele Rijdersplein, www.smaakvolarnhem.nl 1 t/m 3 juni De geest moet waaien, Huis Oostpool, Theater aan de Rijn, Dudok, Focus Filmtheater, bibliotheek Arnhem, Posttheater, Kerkplein, www.degeestmoetwaaien.nl 1 t/m 3 juni Modetuin, Markt, www.modetuin.nl 1 t/m 10 juni Kerkstraat Fashion en Design, Kerkstraat & Dudok, www.binnenstadarnhem.nl 2 juni Free Your Mind Festival, Groene Rivier (naast de Stadsblokken), www.freeyourmindfestival.nl 2 juni t/m 17 juni Kunstbedrijf Festival, Schouwburg Arnhem, theater Het Hof, Musis Sacrum, www.kunstbedrijfarnhem.nl 2 juni t/m 29 juli Basic Instincts, Eusebiuskerk, www.premsela.org. En de App ‘Basic Instincts’ is te downloaden. 3 juni koopzondag, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl 3, 10, 17 & 24 juni Park Open, Ronde Weide Sonsbeekpark, www.parkopen.nl 7 en 8 juni modewhows ArtEZ, Industripark Kleefse Waard, www.artez.nl

Juli 1 juli koopzondag, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl 1, 8, 15, 22 & 29 juli Park Open, Ronde Weide Sonsbeekpark, www.parkopen.nl 28 juli Kunstmarkt Arnhem, Jonas Daniël Meijerplaats, www.kunstmarktarnhem.nl 29 juli Vitesse Fandag, Markt, www.vitesse.nl Free Your Mind

8 juni t/m 1 juli EK Voetbal, diverse locaties binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl 15 juni Watch The Throne (Jay-Z & Kanye West), GelreDome, www.gelredome.nl 15 t/m 17 juni City Beach Tour, Trans, www.citybeachtour.nl 16 juni Nacht van de Mode, Modekwartier, www.modekwartier.nl 24 juni Sint Jansfeest, Bezoekerscentrum Sonsbeek, www.bezoekerscentrumsonsbeek.nl 30 juni Kunstmarkt Arnhem, Jonas Daniël Meijerplaats, www.kunstmarktarnhem.nl

Juni en juli : Arnhemse Mode weken Iedereen die van mode en vormgeving houdt, is in Arnhem op de juiste plek. Zeker in de maanden juni en juli, want dan bruist het weer van de activiteiten tijdens de Arnhemse Modeweken. De modetentoonstelling Basic Instincts, het evenement Kerkstraat Fashion & Design, MODETUIN en de Nacht van de Mode in Klarendal laten zien wat Arnhem op het gebied van mode en vormgeving in huis heeft. ArtEZ presenteert de collecties van de eindexamenstudenten tijdens haar jaarlijkse shows.

1, 2 en 3 juni: drukste weekend van het jaar! Vervelen is er begin juni niet bij! Een keuzeprobleem ligt daarentegen meer voor de hand… Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juni beloven de drukste evenementendagen van 2012 te worden. Wordt het smullen van culinaire hoogstandjes bij Smaakvol Arnhem, verleid worden door uitdagende (mode)ontwerpen in Modetuin in de Kerkstraat, meevliegen op de frisse wind van De geest moet waaien, of ‘m juist bevrijden tijdens Free Your Mind in de Groene Rivier, genieten van verrassende culturele amateurvoorstellingen en presentaties, zin krijgen in de zomer bij Park Open in Sonsbeek óf lekker shoppen in de binnenstad…

22

Arnhem! magazine

Koopzondagen Reguliere koopzondagen 3 juni 1 juli 5 augustus 2 september 7 oktober 4 november 2 december Extra koopzondagen Maandag 28 mei (2e Pinksterdag) Zondag 30 september (World Statues) Zondag 25 november (Sinterklaas) Zondag 9 december (Warm Winter Weekend)

Zondag 16 december (Warm Winter Weekend) Zondag 23 december (Kerst) Zondag 30 december (Arnhem Top2000)

Koopavonden Extra koopavonden (tijdens Sinterklaas en Kerst) Zaterdag 1 december tot 19.00 uur Maandag 3 december tot 21.00 uur Dinsdag 4 december tot 21.00 uur Woensdag 19 december tot 21.00 uur Vrijdag 21 december tot 21.00 uur Zaterdag 22 december tot 19.00 uur


Augustus 5 augustus koopzondag, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl 5, 12, 19 & 26 augustus Park Open, Ronde Weide Sonsbeekpark, www.parkopen.nl 9 t/m 12 augustus SonsbeekTheaterAvenue, Sonsbeekpark, www.sonsbeektheateravenue.nl 25 augustus Kunstmarkt Arnhem, Jonas Daniël Meijerplaats, www.kunstmarktarnhem.nl

September 1 & 2 september UITboulevard, Musis Sacrum, Schouwburg Arnhem, Lauwersgracht, Musiskwartier, www.uitboulevard.nl 2 september, Arnhemse Catwalk & koopzondag, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl

9 september Bridge to Bridge, binnenstad, www.bridgetobridge.nl 14 september Ilse De Lange, GelreDome, www.gelredome.nl 14 september t/m 28 oktober Biënnale Gelderland, Museum voor Moderne Kunst Arnhem, www.mmkarnhem.nl 21 september Airborne herdenking, Airborneplein, stadhuishal, www.airborne-herdenkingen.nl 29 september Kunstmarkt Arnhem, Jonas Daniël Meijerplaats, www.kunstmarktarnhem.nl 29 & 30 september Monster Jam, GelreDome, www.gelredome.nl 29 & 30 september Statues by Night & World Statues, diverse locaties in de binnenstad, www.worldstatues.nl 30 september koopzondag, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl

Sprookjesfestival Het Sprookjesfestival is jarig en dat betekent feest! Het meest fabelachtige festival van Arnhem bestaat in 2012 vijf jaar en is groter dan ooit. Het thema is dit keer METAMORFOSE. Heel Arnhem en omgeving toveren – tijdens de herfstvakantie van 13 t/m 21 oktober - mee met prinses Arnerijntje en haar bonte gezelschap van tovenaars, feeën, reuzen, dwergen, heksen, elfen en andere sprookjesfiguren.

Oktober UITboulevard In het hele land vindt in het eerste weekend van september traditioneel de aftrap van het nieuwe culturele seizoen plaats. Ook Arnhem, culturele hoofdstad van het oosten, laat zich niet onbetuigd. Op 1 & 2 september kunnen bezoekers tijdens de UITboulevard rond Musis Sacrum en Schouwburg Arnhem uitgebreid proeven van de vele theater-, muziek-, cabaret- en dansvoorstellingen en manifestaties op het vlak van de beeldende kunst, literatuur en mode, die op stapel staan.

1 t/m 28 oktober Biënnale Gelderland, Museum voor Moderne Kunst Arnhem, www.mmkarnhem.nl 5 t/m 14 oktober Dansweek Gelderland, o.a. in Arnhem op diverse locaties, www.dansweekgelderland.nl 7 oktober koopzondag, binnenstad, www.binnenstadarnhem.nl 12 oktober Popronde, diverse locaties in de binnenstad, www.popronde.nl 13 t/m 21 oktober Sprookjesfestival, tientallen locaties in Arnhem en omgeving, www.sprookjesfestival

Sprookjesfestival

13, 17, 19 & 20 oktober Symphonica in Rosso - Doe Maar, GelreDome, www.gelredome.nl 27 oktober Nacht van de Nacht, Bezoekerscentrum Sonsbeek, www.bezoekerscentrumsonsbeek.nl 27 oktober Kunstmarkt Arnhem, Jonas Daniël Meijerplaats, www.kunstmarktarnhem.nl

Arnhemse Catwalk Fashion addicts weten het al lang! In modestad Arnhem presenteren de winkeliers in het centrum twee maal per jaar hun nieuwe collecties aan de bezoekers van de binnenstad. De Arnhemse catwalk op 2 september staat in het teken van de nieuwe najaars- en wintermode. Plaats van handeling is het Land van de Markt. Het is dan ook koopzondag.

5 t/m 22 september Prateur 2012, Rijnboog, www.theaterdeplaats.nl 9 september Open Monumentendag Sonsbeek, Bezoekerscentrum Sonsbeek, www.bezoekerscentrumsonsbeek.nl World Statues

Arnhem! magazine

23


[ RIJN IJSSEL ZOEKT ‘REAL LIFE INPUT’ ] MES SNIJDT AAN TWEE KANTEN

Rijn IJssel zet tanden in commerciële vraagstukken detailhandel ‘Als middelbaar beroepsonderwijsinstelling moet je de taal van je omgeving spreken, en opleiden binnen de kaders die de overheid stelt. Da’s vandaag de dag op z’n zachtst gezegd niet eenvoudig. Met een economisch klimaat dat ondernemers grijze haren bezorgt en de steeds sneller voortschrijdende technologische en sociale ontwikkelingen, groeit het ‘gat’ tussen theorie en praktijk razendsnel’, zeggen projectmanager Rens Bruinsma en docent Marco van Alst van opleidingsinstituut Rijn IJssel. ‘Kwalificatiedossiers (de kennis en kunde waar een mbo-leerling aan het eind van zijn opleiding over moet beschikken, red) lopen per definitie achter op de praktijk. Daar proberen wij – op zoek naar toegevoegde waarde voor de detailhandel, onze leerlingen en ons instituut – oplossingen voor te vinden’, vertelt Bruinsma. Hij en Van Alst houden zich bezig met ‘ondernemerschap’ binnen de sector Economie en Uiterlijke Verzorging van Rijn IJssel. Ze zijn respectievelijk verantwoordelijk voor het samenstellen en het doceren van modules en lespakketten die leerlingen kunnen helpen hun potentiële ondernemerschap te ontwikkelen. Met als doel hun competenties beter aan te laten sluiten op wat ‘de markt vraagt’.

snijdt dan aan twee kanten. We kiezen daarbij voor blended learning. Dat wil zeggen: leren in een mix van klassikaal onderwijs en individuele studie online. Leerlingen kunnen hierdoor hun eigen tempo bepalen, maatwerk dus.’

Detailhandelsloket Real life commerciële vraagstukken zijn dus favoriet als input voor de ontwikkeling van lesstof. Ondernemers kunnen ze neerleggen bij het detailhandelsloket van Rijn IJssel. Een of meerdere groepjes leerlingen gaan er vervolgens mee aan de slag. Met klanten als het Nederlands Openluchtmuseum, Go-Tan en Jewelz & More, en vragen over productontwikkeling, positionering en marketingcommunicatie gaat het om serieuze onderwerpen. Bruinsma: ‘Klopt. Zowel de ondernemers als hun vragen zijn aansprekend en relevant. Goede en adequate antwoorden zijn voor alle partijen dus waardevol.’ Naast het loket zijn er ook miniondernemingen, of ‘college companies’

Contact opnemen?

Win-win Rijn IJssel grossiert in creatieve oplossingen waar zowel ondernemers als leerlingen hun voordeel mee kunnen doen. ‘Wij willen een toonaangevende en vooral ondernemende onderwijsinstelling zijn. Dat betekent voortdurend zoeken naar methoden en mogelijkheden om leerlingen af te leveren die capabel genoeg zijn om alles wat de huidige tijd biedt, ondernemend in te zetten. Bijvoorbeeld social media gebruiken, en thuis zijn in e-tailing en e-commerce’, zegt Van Alst. ‘Voor deze kennis en vaardigheden is er nauwelijks lesmateriaal op de markt. Dat ontwikkelt ons R&D-team dus zelf, bij voorkeur sámen met ondernemers. Het mes

24

Arnhem! magazine

waar leerlingen in werken. In deze virtuele (leerjaar één) of échte (leerjaar twee) minibedrijfjes zetten leerlingen zelfstandig een zelfbedacht nieuw product in de markt. Rijn IJssel scoort jaar in, jaar uit hoog in Gelderse, landelijke en Europese wedstrijden waarin miniondernemingen het tegen elkaar opnemen. Ook nu weer heeft de onderwijsinstelling vier teams van zes leerlingen - die allemaal hebben moeten solliciteren op hun ‘functie’ - in de regiofinale.

Rens Bruinsma (links) en Marco van Alst (rechts)

Heeft u als retailer vragen op het gebied van marketing, sales of detailhandel in het algemeen, neem dan contact op met het detailhandelsloket van Rijn IJssel. U kunt hiervoor bellen of mailen met Rens Bruinsma, projectmanager Ondernemerschap van Rijn IJssel via 06 - 24174349 of r.bruinsma@rijnijssel.nl

Nieuw: Europees middenstandsdiploma! Rijn IJssel is sinds 2012 één van de drie pilot mbo-instellingen in Nederland waar ook het zogeheten Europees middenstandsdiploma (ECBL) gehaald kan worden. Het ECBL heeft als oogmerk de bedrijfseconomische kennis – zoals financiële administratie en planning, kengetallen, kosten en prijsberekeningen, recht- en wetskennis, marketing en verkoop, investeringsanalyse en rentabiliteit - van ondernemers en managers te vergroten. Meer weten? Bel of mail Rens Bruinsma, via 06 – 24174349 of r.bruinsma@rijnijssel.nl


Cijfers & Feiten 'Groene' sfeerverlichting De nieuwe sfeerverlichting met ledlampjes heeft niet alleen voor een ander straatbeeld gezorgd, ook de energiekosten gingen met deze 'light emitting diode' (led)-technologie drastisch omlaag. Per uur verbruikte een groot ornament (overspanning) ± € 0,03, een kleine uitvoering (paal) ± € 0,02

Ter vergelijking:

groot ornament klein ornament

vermogen met conventionele lampjes 849 W 439 W

vermogen met led-lampjes besparing 138 W 84% 102 W 77%

• Actief in veilig ondernemen? 84 % is actief op dit gebied. Filiaal- en grootwinkelbedrijven scoren hier hoog met regelmatige instructie van de medewerkers, BHV-training, inzet van beveiligingsdienst en alertheid op houding en gedrag van klanten. • Meer veiligheidsmiddelen voor eigen winkel en/of straat? 27 % heeft hier behoefte aan. Voorbeelden: meer en beter bereikbare politie, preventie-instructie bij calamiteiten en duidelijkheid voor alle ondernemers (per straat) over het hoe, waar en wie t.a.v. de AED-kasten. • Veiligheid door samenwerking? 31% van de ondervraagden heeft hier interesse in. Voorbeelden: een gezamenlijke beveiligingsdienst, uniforme sluitingstijd koopavonden, handeling bij calamiteiten/ ongevalletjes (inzet AED-apparaat). Algemene beeld: in vrijwel alle straten is over het algemeen goed onderling contact tussen ondernemers.

Arnhem App: de cijfers Het is 2 juni 2011 als burgemeester Pauline Krikke op een 'smaakvol' en gezellig vol Gele Rijdersplein van het Applehoofdkantoor te horen krijgt, dat de Arnhem App online staat en dus gedownload kan worden. Er ontstond een run op deze gratis applicatie voor Apple- en Androidtoestellen en nog steeds trouwens. Enkele cijfers over het gebruik over het eerste half jaar (30 juni 2011 - 1 januari 2012). vanaf lancering gemiddeld per dag aantal bezoeken 53739 294 (= keren dat de App is gebruikt)

In totaal dus gemiddeld 8820 bezoekers per dag. Per bezoek worden gemiddeld 10 tot 15 pagina’s bekeken. Uw bedrijf nog niet op de Arnhem App? Neem contact op met Han Overkamp: 026-445 82 23. Al wel op de Arnhem App, maar behoefte aan een update? Surf naar www.binnenstadarnhem.nl > downloads en pas uw gegevens aan via de mutatiemodule.

De 10,6% die wel het stadhuis bezocht heeft, meent dat de dag professioneel was georganiseerd, er een goede, brede informatievoorziening was, interessant voor contacten. De bezoekers gaven aandat het debat te lang duurde. Of herhaling van een dergelijke opzet loont (voorbereidingstijd en financiën), wordt door het onderzoek niet bevestigd. Zo geeft van degenen die de informatiedag niet bezochten nog niet de helft (46%) aan overtuigd te zijn een volgende informatiedag zeker te zullen bezoeken. 28% geeft aan ook een volgende editie niet te zullen bezoeken en ongeveer een kwart laat de komst van de inhoud van het programma afhangen.

Hanging baskets Vanaf mei tot en met oktober dit jaar hangen er in totaal 150 enkele bloembakken en 102 dubbele bloembakken opgehangen, verdeeld over de binnenstad.

Samen Werken aan Veilig Ondernemen Een dag- en avondvullend programma was het op 9 november 2011. Samen Werken aan Veilig Ondernemen had zo ongeveer alles in huis om over alle aspecten en de laatste stand van zaken op dit gebied geïnformeerd te worden. Toch bleef het bezoekersaantal ver onder de maat. Reden voor Binnenstadmanagement onderzoek te doen. 104 Ondernemers werden hiervoor geïnterviewd. Van hen bezocht overigens een kleine 11% de informatiedag. Over veiligheid op de werkvloer: • Gevoel van Veiligheid: 87 % voelt zich veilig, 13% ervaart onveiligheid. Met name in de Rijnstraat, Jansstraat en Koningstraat/Broerenstraat wordt tijdens de koopavonden onveiligheid ervaren (groepen jongeren). Ook ervaringen met diefstal en overlast spelen mee.

Arnhem! magazine

25


Colofon

mei 2012, jaargang 3, nummer 7

Bureau Binnenstadmanagement Stichting Binnenstadmanagement Arnhem Postbus 1053, 6801 BB Arnhem

Stichting Binnenstadmanagement Arnhem

Binnenstadservice Arnhem

Arnhem! hét binnenstadmagazine voor ondernemers Is een initiatief van Stichting Binnenstadmanagement Arnhem en verschijnt 4 maal per jaar.

Levert services op het gebied van goederenvervoer aan de klantgroepen lokale binnenstadondernemers, regionale consumenten, landelijke vervoerders/ transporteurs en lokale overheid, met ondersteuning in ieders eigen logistieke proces en doelstellingen. www.binnenstadservicearnhem.nl

Partners Binnenstadmagazine Het Binnenstadmagazine voor ondernemers wordt samengesteld i.s.m. onderstaande partners die belangen vertegenwoordigen (van doelgroepen) in de Arnhemse binnenstad.

Bezoekadres Looierstraat 32 6811 AX Arnhem Telefoon 026 - 445 8223 Fax 026 - 443 7905 Email info@sbarnhem.nl of info@arnhemmagazine.nl Twitter #arnhemcentrum Website www.binnenstadarnhem.nl en www.arnhemmagazine.nl

Rijn IJssel

Uitgever Stichting Binnenstadmanagement Arnhem (SBA)

Een sterke, aansprekende onderwijsonderneming voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Arnhem en omstreken. www.rijnijssel.nl

City Centrum Arnhem (CCA) Het City Centrum Arnhem (CCA) is dé belangenorganisatie voor en door binnenstadondernemers in Arnhem. www.arnhemcentrum.com

Stichting Ondernemersfonds Arnhem

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem (KHN) Afdeling Regio Arnhem van Koninklijke Horeca Nederland behartigt de belangen van de 200 leden die bij haar aangesloten zijn. Onderwerpen waar wij ons o.a. mee bezig houden zijn: toerisme, terrassen, wet- en regelgeving, innovatie en evenementen. www.khn.nl

Het Ondernemersfonds wordt gevoed door middel van een opslag op de OZB-niet woningen. Zij beoordeelt jaarlijks de ingediende aanvragen en financiële steun en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het college van B&W van de gemeente Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfsleven en representatieve organisaties. www.ondernemersfondsarnhem.nl

Volg Binnenstad Arnhem via:

Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) is een onder-nemersvereniging die de belangen behartigt van (circa) 430 aangesloten Arnhemse bedrijven, richting overheid en politiek en deelneemt aan diverse overlegorganen die bijdragen aan het economisch klimaat in de stad. www.oka.nl

Gemeente Arnhem Tel. 0900-1809 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur) Contactpersoon Roeland Loossen www.arnhem.nl

26

Arnhem! magazine

• Hyves: Binnenstad Arnhem (http://binnenstadarnhem.hyves.nl) • Twitter: Arnhemcentrum (http://twitter.com/#!/ArnhemCentrum) • Facebook: Binnenstad Arnhem (http://www.facebook.com/binnenstad.arnhem) • LinkedIn: Arnhem binnenstad (http://www.linkedin.com) • Arnhem App (voor Android en Apple)

Redactiecommissie - SBA, Han Overkamp & Ingrid Noorman - CCA, Wim Bouwman - KHN, Wolter de Bes - BSA, Jos Wegdam - Gemeente Arnhem, Karin Peusens - Stichting Ondernemersfonds Arnhem, Petra van de Kerkhof - Rijn IJssel, Gerrit Bosgoed Vormgeving designGenerator, Arnhem Druk Graphic Support, Dreumel Redactie Jur Woldhuis Eveline van der Vliet Rogier Timmermans Hester Presburg Ingrid Noorman & Han Overkamp Fotografie Jur Woldhuis Eveline van der Vliet Cats &Withoos Made in Arnhem Rens Plaschek Oplage 4500 exemplaren Distributie Arnhem! Hét binnenstadmagazine wordt toegezonden aan alle ondernemers in het Arnhems groot-, midden- en kleinbedrijf en aan alle betrokkenen die belangen hebben of vertegenwoordigen in de Arnhemse binnenstad. De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De rechten van de redactionele tekst berusten bij de uitgever.


GEEF JE AFVAL UIT HANDEN Als zelfstandig ondernemer ga je helemaal voor je bedrijf. Maar er zijn zaken waar je niet te veel energie in wilt steken. Bijvoorbeeld je afval. Maar je wilt wel verantwoord ondernemen en niet te veel betalen door verkeerd afvalbeheer. In dat geval geef je je afvalzorgen uit handen aan SITA, pure professionals op dat gebied. Gemakkelijk, efficiënt en duurzaam. MEER WETEN? SITA heeft zowel het bedrijfsleven als de overheid tot klant. SITA maakt totaalprogramma‘s ‘op maat’ voor alle specifieke afvalsituaties. Ook die van u. Maak gebruik van onze kennis en neem contact op voor een persoonlijk gesprek.

SITA.NL 0900-8444

TOTAALAANPAK SITA  WdWboi[lWdZ[if[Y š _Ò[a[ W\lWb# situatie en wensen en behoeften van een bedrijf  WZl_[iel[h[[d]e[Z[_dpWc[b# š methode, inzamelfrequentie en de juiste inzamelmiddelen  leehb_Y š ^j_d] lWdc[Z[m[ha[hi en instructie op de werkvloer  Z[_dpWc[b_d]lWd][med[W\lWb# š soorten: restafval, bedrijfsafval, glas, papier en karton  [dZ[_dpWc[b_d]lWdif[Y š _Wb[  afvalsoorten: onder meer ge# vaarlijk afval, vertrouwelijke documenten, archieven en specifiek ziekenhuisafval  X[jhekmXWh[[dZkkhpWc[h[Y š o# cling, bewerking of verwerking van het ingezamelde afval  el[h_][Z_[dij[d0I?J7^[[\j š ook bedrijfsonderdelen voor h[_d_]_d]lWdijhWj[d"l[[]# [dijhee_Z_[dij[d"fbWW]Z_[h# bestrijding, bodemsanering, beheer en onderhoud van riolering en vetputten.

BETROUWBAAR EN DUURZAAM AFVALMANAGEMENT


Omdat elke onderneming, elke (winkel)straat in onze Arnhemse binnenstad de moeite waard is. Omdat wij denken dat het altijd beter kan. Omdat samenwerken écht loont. Daarom Arnhem! hét Binnenstadmagazine voor, door en van ondernemers. Het blad, dat uw winkel, horecabedrijf of dienstverlening tot één gezamenlijk product verbindt: de binnenstad van Arnhem!

www.binnenstadarnhem.nl

Arnhem! Hét Binnenstadmagazine mei 2012  

Voor ondernemers in de Arnhemse binnenstad. Nummer 7, mei 2012

Advertisement