Page 1

19 20 21 22 22 23 24 25 26 27

PLATON BÜTÜN YAPITLARI E⁄‹T‹M D‹Z‹S‹ REFERANS K‹TAPLAR REFERANS SÖZLÜKLER FİLOZOF SÖZLÜKLERİ DOĞU BİLGELİĞİ DİZİSİ DERMAN BAYLADI KİTAPLIĞI TARİH DİZİSİ ABC D‹Z‹S‹ PS‹KOLOJ‹ D‹Z‹S‹

37 40 41 42 43 44 47 48 51 52

100 TEMEL ESER NECLA ARAT K‹TAPLI⁄I SERBEST KÜRSÜ MİZAH DİZİSİ YALÇIN PEKŞEN SÖZLÜK DİZİSİ SİNEMA FOTOĞRAF K‹TAPLI⁄I RESİM EĞİTİMİ DİZİSİ HOBİ DİZİSİ

BİLİM DÜŞÜNCE MODERN DÜŞÜNCE KANT KİTAPLIĞI J. J. ROUSSEAU BÜTÜN YAPITLARI MACHIAVELLI KİTAPLIĞI SCHOPENHAUER KİTAPLIĞI NIETZSCHE KİTAPLIĞI FİKİR MİMARLARI ARISTOTELES BÜTÜN YAPITLARI

2 4 8 9 10 11 12 14 16 18

ALFRED ADLER K‹TAPLI⁄I ERICH FROMM K‹TAPLI⁄I SIGMUND FREUD K‹TAPLI⁄I THEODOR REIK K‹TAPLI⁄I SEROL TEBER K‹TAPLI⁄I EDEBİYAT DİZİSİ ROMAN DİZİSİ ÖYKÜ DİZİSİ SÖYLEŞİ DİZİSİ MİHENK TAŞLARI

28 29 30 31 31 32 33 34 35 36

REKLAM VE İLETİŞİM SAĞLIK DİZİSİ ATATÜRK K‹TAPLI⁄I ESKİ TÜRK KLASİKLERİ DİZİSİ ÜTOPYA DİZİSİ

54 55 56 57 58


BİLİM

Felsefe “KİMSE BİLİME YABANCI KALMASIN”

Tarihöncesi insandan bugüne yazılmış en uzun öykü

Hâlâ taş devrinde mi yaşıyoruz?

İnsan İçgüdüsü Yazar: Robert Winston Çeviren: Sinan Köseoğlu 424 s.

2

Tanrının Öyküsü Yazar: Robert Winston Çeviren: Sinan Köseoğlu 504 s.

Cennetin Ejderleri Yazar: Carl Sagan Çeviren: Mihriban Doğan 272 s.

İnsanın dünyayı ve çevresini anlama çabası tarihöncesinden itibaren başlamıştır. Başlangıçta tek başına bilimden söz etmek mümkün değilken merak ve deney duygusu kendi yol ve yordamını oluşturmuş, bilim giderek kendi alanını belirlemiştir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra on dokuzuncu yüzyıldan itibaren farklı bilim dalları gelişmiş; insanın bilimle ilişkisi de farklı boyutlar kazanmıştır. Bilim tarihi aynı zamanda mücadelenin de tarihi olmuştur. Say Yayınları Bilim Dizisi, insanın insanla, bilimle; bilimin felsefeyle, dinle ve diğer disiplinlerle ilişkisini ortaya koyacak kitaplardan oluşuyor.


İnsan Nasıl İnsan Oldu Yazar: M. İlin - E. Segal Çeviren: Ahmet Zekeriya 592 s.

İzafiyet Teorisi

İnsanın Yükselişi

Sosyal Hayvan

Yazar: Albert Einstein Çeviren: Gülen Aktaş 144 s.

Yazar: Jacob Bronowski Çeviren: Aykut Göker 352 s.

Yazar: David Brooks Çeviren: Orhan Düz 544 s.

3 Broca’nın Beyni

Kadın Beyni

Erkek Beyni

İnanç İçgüdüsü

Yazar: Carl Sagan Çeviren: Volkan Yazman 432 s.

Yazar: Dr. Louann Brizendine Çeviren: Zeynep Heyzen Ateş 328 s.

Yazar: Dr. Louann Brizendine Çeviren: Gül Tonak 336 s.

Yazar: Nicholas Wade Çeviren: Müge Sözen 392 s.

Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey

İnsan Beyni

Baş Belası İcatlar

Yazar: Robert Winston Çeviren: Gül Tonak 544 s.

Yazar: Robert Winston Çeviren: Mihriban Doğan 552 s.

Darwin, Tanrı ve Yaşamın Anlamı

Yazar: Ha Joon Chang Çeviren: Belgin Tupal 344 s.

Yazar: Steve Stewart Williams Çeviren: İbrahim Hoca 392 s.


DÜŞÜNCE

Felsefe

“THALES’TEN BAUDRILLARD’A İLKÇAĞDAN 21. YÜZYILA FELSEFE’NİN ÖYKÜSÜ”

4

“Üç bin yılın hesabını göremeyen karanlıkta yolunu bulamaz.” Goethe Düşünen bir varlık olarak insan bu yetisini sadece dünyayı anlamlandırmak için değil, sorgulamak ve daha başka bir dünyayı tasarlamak için de kullanmıştır. Bilim insanları ve filozoflar kendi düşünme sistemlerinden yola çıkarak algılanabilir, geliştirilebilir ve değiştirilebilir kavramlar oluşturma yolunda binlerce eser ortaya koymuş, binlerce yıllık zihin mesaisi harcamışlardır.

Felsefe Tarihi Yazar: Ahmet Cevizci 1344 s.

Yayınevimizin en köklü dizilerinden birisi olan Düşünce Dizisi gerek felsefe, din, sosyoloji, edebiyat bilim alanlarında gerek Antikçağ’dan günümüze kadar gelen akımlar ve kavramlar hakkında yetkin kitaplardan oluşan bir dizidir.


Düşünceler

Felsefe Nedir?

Felsefenin İlkeleri

Yazar: Blaise Pascal Çeviren: İ. Z. Eyuboğlu 104 s.

Yazar: Karl Jaspers Çeviren: İ. Z. Eyuboğlu 464 s.

Yazar: René Descartes Çeviren: Mesut Akın 160 s.

İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı Yazar: J. J. Rousseau Çeviren: R. Nuri İleri 224 s.

5 Varoluşçuluk Yazar: Jean-Paul Sartre Çeviren: Asım Bezirci 128 s.

Aşkın Anatomisi Derleyen: A. Krich Çeviren: Mehmet Harmancı 264 s.

Yedi İnsan Doğası Kuramı Yazar: Leslie Stevenson Çeviren: Necla Arat 176 s.

Kavramların Evrimi Derleyen ve Çeviren: Nejat Bozkurt 576 s.

Dünya Dinlerinde Cinsel Ahlak

Dünya Dinlerinde Hayatın Anlamı

Yazar: Geoffrey Parrinder Çeviren: Niran Elçi 384 s.

Yazar: J. Runzo N. M. Martin Çeviren: Gamze Varım 480 s.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Yazar: Gürsel Aytaç 240 s.

Cazibenin Evrimi Yazar: George L. Hersey Çeviren: Rahmi G. Öğdül 320 s.


DÜŞÜNCE

Feminist Edebiyat Eleştirisi

Felsefe

Genel Edebiyat Bilimi

İdea Nedir?

Yazar: Gürsel Aytaç 384 s.

Yazar: Nayla Farouki Çeviren: Atakan Altınörs 136 s.

Tanrıların Doğuşu

Hıristiyanlığın Özü

Geleceğin Felsefesi

Yazar: Ludwig Feuerbach Çeviren: Oğuz Özügül 352 s.

Yazar: Ludwig Feuerbach Çeviren: Oğuz Özügül 352 s.

Yazar: Ludwig Feuerbach Çeviren: Oğuz Özügül 144 s.

Yazar: Maggie Humm 416 s.

6

Novum Organum

Grek Felsefesi Tarihi

Yazar: Francis Bacon Çeviren: Sema Önal 360 s.

Yazar: Eduard Zeller Çeviren: Ahmet Aydoğan 416 s.

Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum

Savaş ve Barış Hukuku

Yazar: Besim F. Dellaloğlu 144 s.

Yazar: Hugo Grotius Çeviren: Seha L. Meray 392 s.


Varoluş Felsefelerine Giriş Yazar: Emmanuel Mounier Çeviren: Serdar Rifat Kıroğlu 192 s.

Felsefeye Giriş

Analitik Felsefe

Yazar: Kazimierz Ajdukiewicz Çeviren: Ahmet Cevizci 176 s.

Derleyen ve Çeviren: Atakan Altınörs 136 s.

7

Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine Yazar: Aristoteles Çeviren: Oğuz Özügül 72 s.

Düşüncenin Çağrısı Yazar: Immanuel Kant Arthur Schopenhauer Martin Heidegger Çeviren ve Yay. Haz.: Ahmet Aydoğan 112 s.

Varlık ve Öz

Schopenhauer

Yazar: Thomas Aquinas Çeviren: Oğuz Özügül 192 s.

Yazar: Thomas B. Saunders Çeviren: Ahmet Aydoğan 88 s.

Düşüncenin Çağırdığı

Düşünceye Çağıran

Yazar: Martin Heidegger Çeviren ve Yay. Haz.: Ahmet Aydoğan 144 s.

Yazar: Martin Heidegger William McNeill Kai Hammermeister Çeviren ve Yay. Haz.: Ahmet Aydoğan 120 s.


MODERN DÜŞÜNCE

Felsefe

“GEÇMİŞ, BASİT BİR ZAMAN KAYBI DEĞİLDİR”

Aşırılığın Peygamberleri Yazar: Allan Megill Çeviren: Tuncay Birkan 584 s.

Şeffaf Toplum Yazar: Gianni Vattimo Çeviren: Ümit Hüsrev Yolsal 144 s.

Leonardo'dan Hegel'e

Batı Düşünce Tarihi Yazar: J. Bronowski, B. Mazlish Çeviren: Elvan Özkavruk Adanır 696 s.

8

Modernite versus Postmodernite

Tarihte Anlam

Doğal Hak ve Tarih

Yazar: Karl Löwith Çeviren: Caner Turan 344 s.

Yazar: Leo Strauss Çeviren: Murat Erşen, Petek Onur 368 s.

Derleyen: Mehmet Küçük 528 s.

Modernite ve Bireysel‐Kimlik

Otoritaryen Kişilik Üstüne

Sosyolojinin Savunusu

Yazar: Theodor W. Adorno Çeviren: Doğan Şahiner 336 s.

Yazar: Anthony Giddens Çeviren: İbrahim Kaya 352 s.

Yazar: Anthony Giddens Çeviren: Ümit Tatlıcan 340 s.


KANT KİTAPLIĞI

Felsefe

“AVRUPA FELSEFESİNİ DERİNDEN ETKİLEMİŞ BİR BİLGE”

9 Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı Çeviren: Seçkin Selvi 168 s.

Pratik Usun Eleştirisi Çeviren: İsmet Zeki Eyuboğlu 224 s.

Alman Klasik İdealizminin de kurucusu olan Kant, yaşadığı 18. yüzyıldan bugüne değin pek çok öğretinin temeline oturtulmuştur. Bu temel Kant’ı anlama ve farklı şekillerde yorumlayabilme çabası üzerinden yol alan yeni öğretilere yol açtığı gibi, onun öğretisine eleştirel olarak yaklaşan ve buradan hareket eden farklı öğretilere de neden olmuştur. Kant’ın zihinsel gelişimini ve felsefi dünyasını aktarmak amacı taşıyan Kant Kitaplığı, gelecekte kitaplığımıza eklenecek diğer eserleriyle daha da büyüyecektir.


DÜfiÜNCE J.‐J. ROUSSEAU BÜTÜN YAPITLARI

Felsefe

“BİR ÖZGÜRLÜK FİLOZOFU”

10

18. yüzyıl felsefesinin önde gelen yenilikçi filozoflarından J. J. Rousseau, ahlaksal, toplumsal ve siyasal düşüncelere ciddi bir yön vermiştir. Dış otoriteye ve akla karşı duyguyu, uygarlığa ve teknolojiye karşı doğayı savunmuştur. İsmail Yerguz’un çevirisiyle yayımlanmaya devam eden Bütün Yapıtları dizisi, “insan hakkındaki bilgi”yi “bütün bilgilerin en önemlisi” ama “en az ilerlemişi” olarak gören J. J. Rousseau’nun eserleri dünyayı değiştirmek, dönüştürmek isteyen okurlar için temel eserler niteliği taşıyacaktır.

Anayasa Projeleri Çeviren: İsmail Yerguz 184 s.

Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev (Eleştirilere Yanıtlar) Çeviren: İsmail Yerguz 168 s.

Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri Çeviren: İsmail Yerguz 192 s.

Emile ya da Eğitim Üzerine Çeviren: İsmail Yerguz 848 s.

• Siyasal Fragmanlar • Ekonomi Politik Üzerine Söylev Çeviren: İsmail Yerguz 168 s.


Felsefe

MACHIAVELLI KİTAPLIĞI DÜfiÜNCE

“HER SİSTEM BİR BOZULMA EŞİĞİNE SAHİPTİR”

Prens Söylevler

Çeviren: Alev Tolga 152 s.

Orta Elçilikler – Mektuplar Çeviren: Alev Tolga 312 s.

Çeviren: Alev Tolga 520 s.

Pek az düşünür Machiavelli gibi bir üne sahiptir ve pek az düşünür Machiavelli kadar yanlış anlaşılmıştır. Ülkemizde daha çok “Prens” adlı eseriyle tanınan Machiavelli’nin bütün eserlerine doğru giderken oluşturduğumuz Machiavelli Kitaplığı, sadece siyaset bilimiyle ilgilenen okurlar için değil, yeryüzünün neresinde yaşarsa yaşasın bir “sistem”in muhatabı olan herkes için, yani insan için yeniden yeniden okunmayı gerektirecek bir toplamı hedefliyor. Bütün sistemlerin belli bir bozulma eşiğine sahip olduğu ve bu eşik geçildikten sonra artık devletlerin kendilerini düzeltmelerinin olanaksız olduğu temel görüşünü taşıyan Machiavelli, dört yüz yılı aşkın bir süredir okunmaya devam ediyor.

11


SCHOPENHAUER KİTAPLIĞI

Felsefe

“YALINDIR HAKİKATİN DİLİ” veritalis simplex oratio estii

12

Aşka ve Kadınlara Dair Çeviren: Ahmet Aydoğan 80 s.

Çağdaş Batı kötümserliğinin büyük savunucusu Schopenhauer, zekâsı ve yakıcı söylemiyle kendine has bir düşünce dünyası ve okuru olan filozoflardan birisidir. Schopenhauer’in bütün eserleri üzerinden tematik derlemeler şeklinde yayımlanan Schopenhauer kitapları dizisinin bütününe bakıldığında Schopenhauer’in dünya algısının ne kadar geniş olduğu açıklıkla görülebilir.

Temel düşüncesi özneyi de nesneyi de dışarıda bırakmayan tasavvur ve irade gücüne dayanan, bir yanıyla Kant’tan bir yanıyla Hint düşüncesinden beslenen Schopenhauer, hangi kitabından okunmaya başlanırsa başlansın bir mıknatıs gibi diğer kitaplarına doğru yol aldıracaktır.


Bilmek ve İstemek Çeviren: Ahmet Aydoğan 144 s.

Üniversiteler ve Felsefe Çeviren: Ahmet Aydoğan 128 s.

Din Üzerine Çeviren: Ahmet Aydoğan 184 s.

Güzelin Metafiziği Sanatın ve Güzelin Sırları Çeviren: Ahmet Aydoğan 120 s.

13 Tartışma Sanatının İncelikleri

Seçkinlik ve Sıradanlık Üzerine

Çeviren: Ahmet Aydoğan 120 s.

Çeviren: Ahmet Aydoğan 104 s.

Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine

Okumak Yazmak ve Yaşamak Üzerine

Okumaya ve Okumuşlara Dair

Çeviren: Ahmet Aydoğan 128 s.

Çeviren: Ahmet Aydoğan 144 s.

Çeviren: Ahmet Aydoğan 128 s.

Hayatın Anlamı

Ölümün Anlamı

Çeviren: Ahmet Aydoğan 96 s.

Çeviren: Ahmet Aydoğan 128 s.


NIETZSCHE KİTAPLIĞI Yaşamı boyunca “yazarak düşünme”yi seçmiş bir filozof olarak Nietzsche, bu verimi eserleri aracılığıyla da yansıtmış, çağının ilerisinde bir düşünce sergilemiş ve bu nedenle de bir tür klasiğe dönüşmüştür.

Felsefe “UÇURUMLARI SEVENİN KANATLARI OLMALI” Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu Çeviren: İsmet Zeki Eyuboğlu 160 s.

“Beni ancak iki binli yıllarda anlayacaklar” öngörüsünde de bulunmuş olan filozof, hangi alandan yola çıkılırsa çıkılsın, geçilmeksizin yol alınamayacak bir felsefi uğrak olma konumunu korumaya devam edecektir.

14

Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Yararsızlığı Üzerine

Putların Alacakaranlığı

Tan Kızıllığı

İyinin ve Kötünün Ötesinde

Çeviren: İsmet Zeki Eyuboğlu 128 s.

Çeviren: Özden Saatçi 288 s.

Çeviren: Ahmet İnam 224 s.

Wagner Olayı –

Ahlakın Soykütüğü Üstüne

Çeviren: Cemal Atila 94 s.

Çeviren: Ahmet İnam 184 s.

Çeviren: Nejat Bozkurt 136 s.

Deccal Çeviren: Ayça Kaya 96 s.

Öğretim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine Çeviren: Gürsel Aytaç 96 s.

Nietzsche Wagner’e Karşı


Eğitimci Olarak Schopenhauer Çeviren: Cemal Atila 96 s.

Ecce Homo Çeviren: İsmet Zeki Eyuboğlu 120 s.

Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe

Richard Wagner Bayreuth’ta

Çeviren: Gürsel Aytaç 120 s.

Çeviren: Mehmet Osman Toklu 80 s.

Dionyssos Dithyrambosları

Şen Bilim (Şiirler)

Şen Bilim (Ana Metin 1)

Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans

Çeviren: Murat Batmankaya 128 s.

Çeviren: Ahmet İnam 200 s.

Çeviren: Ahmet İnam 104 s.

Çeviren: Mahmure Kahraman 104 s.

15

David Strauss

Böyle Buyurdu Zerdüşt

Çeviren: Osman Çeviktay 104 s.

Çeviren: Murat Batmankaya 392 s.

İnsanca, Pek İnsanca (1. Kitap)

İnsanca, Pek İnsanca (2. Kitap)

Çeviren: Cemal Atila 352 s.

Çeviren: Nilüfer Epçeli 144 s.

Gezgin ile Gölgesi

Güç İstenci

Seçilmiş Mektuplar

Çeviren: Murat Batmankaya 160 s.

Çeviren: Nilüfer Epçeli 672 s.

Çeviren: Ayşe Yazgan 464 s.


FİKİR MİMARLARI

Felsefe

“DÜNYAYI ONLAR İNŞA ETTİLER” Felsefe konusunda temel olanın bilgiyi kaynağından almak olduğu uzun yıllardır ortaya konulan bir düşüncedir. Ne ki zihinsel bir disipline ihtiyaç duyan felsefede bir düşünürün sistematiğine hâkim olmak her zaman kolay ve hatta mümkün değildir.

Levinas Yazan ve Yay. Haz.: Özkan Gözel 528 s.

16

Kaynağa giden yol öncesi bir hazırlık olarak düşünülen ve bu formatlarda tasarlanan Fikir Mimarları dizisi farklı alanlarda varlığıyla fikir dünyamızı inşa eden filozofların yaşamları, düşünce dünyaları ve temel eserlerinden örneklerle bu filozoflar üzerine araştırmalar yapan ve kitaplar yayımlayan değerli yazarlar ve akademisyenler tarafından oluşturulmaktadır.

Kant

Einstein

Benjamin

Goethe

Yazan ve Yay. Haz.: Nejat Bozkurt 336 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Nejat Bozkurt 352 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Besim F. Dellaloğlu 280 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Gürsel Aytaç 344 s.

Freud

Nietzsche

Sokrates

Husserl

Yazan ve Yay. Haz.: Cengiz Güleç Murat Batmankaya 312 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Kenan Sarıalioğlu Murat Batmankaya 480 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 160 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Kasım Küçükalp 192 s.

Bergson

Pavlov

Mill

Aristoteles

Yazan ve Yay. Haz.: Ali Osman Gündoğan 160 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Uğur Akpur 264 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Cengiz Çağla 360 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Kaan H. Ökten 558 s.


Mevlânâ

Heidegger

Fârâbî

İbn Sînâ

Yazan ve Yay. Haz.: Mehmet Kanar 600 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Ahmet Aydoğan 536 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Hüseyin Gazi Topdemir 350 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Hüseyin Gazi Topdemir 688 s.

Galileo

Schopenhauer

Kierkegaard

Lacan

Yazan ve Yay. Haz.: Hüseyin Gazi Topdemir Seval Yinilmez 232 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Ahmet Aydoğan 456 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Kamuran Gödelek 464 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Nami Başer 208 s.

17

Baudrillard

Hume

Foucault

İbn Rüşd

Yazan ve Yay. Haz.: Oğuz Adanır 288 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Örsan K. Öymen 488 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Veli Urhan 472 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Hüseyin Gazi Topdemir 200 s.

Fichte

Marx

Spinoza

Hegel

Yazan ve Yay. Haz.: Arslan Topakkaya 376 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Barış Parkan 352 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Çetin Balanuye 304 s.

Yazan ve Yay. Haz.: Nejat Bozkurt 256 s.


ARİSTOTELES BÜTÜN YAPITLARI

Felsefe

“FELSEFEYİ EYLEME TAŞIYAN FİLOZOF”

18

Poetika Hayvanların Hareketleri Üzerine Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevzci 64 s.

Şiir Sanatı Üzerine Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevzci 96 s.

Aristoteles, Antikçağ felsefesinin en önde gelen filozofudur. Benzer düzeyde bir felsefeye İlkçağda sadece Platon'un erişebildiği kabul edilir. Antikçağa damgasını vurmuş olan Aristoteles, pek çoklarına göre tüm çağların en büyük birkaç filozofundan birisidir. Bilim ve felsefede onun başarmış olduklarıyla rekabet etme ümidi besleyebilen insan sayısının bir elin parmaklarını geçmediği hemen herkes tarafından kabul edilir.


PLATON BÜTÜN YAPITLARI

Felsefe

“BATI FELSEFESİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI” Düşünce tarihinin ilk büyük sistem kurucularından birisi olan Platon, aynı zamanda eserleri İlkçağ’dan bugüne tümüyle ulaşmış ilk filozoftur. Felsefenin kurumsallaşmasına ve yazılı bir felsefe geleneğinin oluşmasına büyük katkısı vardır. Düşünce tarihinin hemen hemen tüm problemlerini

sezmiş, kendisine konu edinmiş ve çoğunu da temellendirmiştir. Bugüne dek ağırlıklı olarak ikinci dilden çevirisi yapılan ve yayımlanan Platon’un bütün eserlerini Eski Yunancadan çevirileriyle yayımlamanın önemli bir kültür hizmeti olduğuna inanıyoruz.

Mektuplar Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 104 s.

Kriton

İon

Alkibiades I‐II

Euthyphron

Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 64 s.

Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 64 s.

Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 128 s.

Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 72 s.

Küçük Hippias

Meneksenos

Gorgias

Sokrates'in Savunması

Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 64 s.

Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 64 s.

Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 184 s.

Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 96 s.

Devlet Adamı

Menon

Sofist

Lakhes

Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 120 s.

Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 96 s.

Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 136 s.

Çeviren: Furkan Akderin Yay. Haz.: Ahmet Cevizci 72 s.

19


EĞİTİM DİZİSİ

Felsefe

“BİZ NEREDE HATA YAPTIK” DEMEMEK İÇİN... İnsan Soyunun Eğitimi Yazar: Gotthold Ephraim Lessing Çeviren: Ahmet Aydoğan 184 s.

Eğitim Üzerine

20

Yazar: Aristoteles Çeviren: Ahmet Aydoğan 192 s.

Eğitim Üzerine Yazar: Immanuel Kant Çeviren: Ahmet Aydoğan 136 s.

Bir Eğitim Ülküsü Olarak

Ruh Yüceliği Yazar: Friedrich Schiller Çeviren: Ahmet Aydoğan 152 s.

Toplumların şekillenebilmesi bireylerin eğitimli olup olmamasına, dolayısıyla eğitimin niteliğine ve nasıl bir eğitim sistemiyle muhatap olduğuna bağlıdır. Eğitim Dizisi,

Greklerde Eğitim Düşüncesi Yazar: Thomas Davidson Çeviren: Ahmet Aydoğan 256 s.

Ahlak Eğitimi Yazar: Emile Durkheim Çeviren: Oğuz Adanır 320 s.

Antikçağ’dan günümüze eğitim konusunda çalışmalar yapmış ve eğitim konusunu felsefesinin ana parçalarından biri haline getirmiş filozofların çalışmalarını içermektedir.


REFERANS KİTAPLAR

Felsefe

“SEÇKİN BAŞVURU KİTAPLIĞI”

Felsefenin Kısa Tarihi Yazar: Ahmet Cevizci 712 s.

Felsefeye Giriş Yazar: Ahmet Cevizci 408 s.

Temelinde felsefe olmak koşuluyla bilim, din, tarih, etik ahlak, sanat, varlık, hukuk, dil vb. kavram ve disiplinler hakkında, bu alanlarda çalışma yapan akademisyenler tarafından hazırlanan ve o alanın oluşumu, tarihsel gelişimi ve nihayetinde günümüzde geldiği noktayı aktüel olarak tanımlayan kitaplardan oluşan Referans Kitaplar dizisi bir başvuru kitaplığı olma niteliğini taşıyor.

Bilgi Felsefesi

Eğitim Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Yazar: Ahmet Cevizci 296 s.

Yazar: Ahmet Cevizci 344 s.

Yazar: Derda Küçükalp 208 s.

21


REFERANS SÖZLÜKLER

Felsefe

Eğitim Sözlüğü

Felsefe Sözlüğü

Yazar: Ahmet Cevizci 560 s.

Yazar: Ahmet Cevizci 536 s.

FİLOZOF SÖZLÜKLERİ 22

Deleuze Sözlüğü

Derrida Sözlüğü

Descartes Sözlüğü

Foucault Sözlüğü

Yazar: François Zourabichvili Çeviren: Aziz Ufuk Kılıç 192 s.

Yazar: Charles Ramond Çeviren: Ümit Edeş 192 s.

Yazar: Denis Kambouchner F. De Buzon Çeviren: Murat Erşen 180 s.

Yazar: Judith Revel Çeviren: Veli Urhan 136 s.

Lacan Sözlüğü

Leibniz Sözlüğü

Levinas Sözlüğü

Ricœur Sözlüğü

Yazar: Jean-Pierre Cléro Çeviren: Özge Soysal 180 s.

Yazar: Martine de Gaudemar Çeviren: Aliye Kovanlıkaya 160 s.

Yazar: Rodolphe Calin François David Sebbah Çeviren: Murat Erşen 152 s.

Yazar: Olivier Abel Jerome Poree Çeviren: Atakan Altınörs 176 s.


DOĞU BİLGELİĞİ DİZİSİ “DERİNDİR EYLEMENİN YOLU” Ahmet Aydoğan'ın hazırladığı “Doğu Bilgeliği Dizisi”, Doğu öğretileri üzerine yazılmış inceleme, araştırma ve yorumların yer verildiği, bir yandan da bu öğretilerin yer aldığı kaynak metinlerin çevirilerinin yayınlandığı bir dizi olarak tasarlandı. Okularımıza dizinin ilk iki kitabını sunuyoruz.

Doğu Bilgeliği Kılavuz Kitap

Yazar: Ananda K. Coomaraswamy René Guénon Surendranath Dasgupta Çeviren: Ahmet Aydoğan 152 s.

23

Bu kitap, Doğu öğretilerin anlaşılmasında dikkat edilecek hususları toplu olarak ele aldığından “Doğu Bilgeliği”nden yayınlanacak bir dizi kitaptan verimli bir öğrenme süreci için “kılavuz” olmayı amaçlıyor.

Çin Felsefesi Tarihi Yazar: Daisetz Teitaro Suzuki Çeviren: Ahmet Aydoğan 232 s. “Çin Felsefesi Tarihi, Konfüçyüs, Lao-Tze, Mo-tze ve fa chia okulu ve benzeri Çin bilgelerinin öğretilerinden yola çıkarak bütün Çin Felsefesi Tarihi hakkında kapsamlı bit bilgi vermeyi amaçlamıştır.”


DERMAN BAYLADI KİTAPLIĞI “FELSEFENİN BEŞİĞİNDEN MASALLAR, EFSANELER” Daha Pertevniyal Lisesi’nde öğrenciyken tarih öğretmeni Reşad Ekrem Koçu’nun da etkisiyle mitolojiye ilgi duymaya başlayan Derman Bayladı, sadece mitolojinin köklerine uzanmakla kalmamış Eski Yunan ve Latin dillerini öğrenerek Anadolu kültür ve uygarlığı üzerine çalışmalar yapmış, masallar ve efsaneler derlemiş, halk edebiyatı araştırmalarında bulunmuştur. Derman Bayladı kitaplığı, Bayladı’nın bahsedilen alanlardaki farklı pek çok çalışmasını bir araya getirmektedir.

Tanrıların Öyküsü 328 s.

24

Uygarlıklar Kavşağı Anadolu

Dinler Kavşağı Anadolu

Felsefenin Beşiği Anadolu

232 s.

192 s.

152 s.

Pythagoras Bir Gizem Peygamberi

Efsanaler Dünyasında Anadolu

Nağmeler Tahtım Olsaydı

İstanbul’un Yüreğinde

128 s.

272 s.

336 s.

272 s.

Tarihe Yolculuk


TARİH DİZİSİ “GEÇMİŞİ ??????? BİLMEYEN BUGÜNÜ ANLAYAMAZ” Say Yayınları popüler tarih dizisini takip ederek, günümüz uygarlıklarının geçmişi ve bugüne ulaşmayı başaramadan yok olmuş uygarlıkların dünya üzerindeki macerası hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Unutmayınız ki, geçmişte bireyler ve toplumların neler yaşadıklarını bilmeksizin bugünü anlamak ve gelecekte neler olabileceğini tahmin etmek mümkün değildir.

Eski Roma

Bir İmparatorluğun Yükselişi ve Çöküşü Yazar: Simon Baker Çeviren: Ekin Duru 472 s.

25

Latin Amerika Tarihi

Eski Yunan

Ortadoğu Tarihi

Yazar: John Charles Chasteen Çeviren: Ekin Duru 400 s.

Tarih Öncesinden Helenistik Çağ'a

Yazar: Peter Mansfield Çeviren: Ümit Hüsrev Yolsal 664 s.

İşler ve Günler – Tanrıların Doğuşu

Kısa Avrupa Tarihi

Yazar: Hesiodos Çeviren: Furkan Akderin 128 s.

Yazar: Thomas R. Martin Çeviren: Ümit Hüsrev Yolsal 408 s.

Yazar: John Hirst Çeviren: Mihriban Doğan 192 s.

Kısa Dünya Tarihi İnsanın Dünya Üzerindeki Macerası Yazar: Michael Cook Çeviren: Melahat Fındık 424 s.


ABC DİZİSİ

Felsefe “HER ŞEY ABC’YLE BAŞLAR” Geniş bir çerçeveye yayılan ABC Dizisi, gerek bir alanın derinine nüfuz etmek isteyen okurlar için bir anahtar niteliği taşıması, gerekse o alan hakkında entelektüel bir birikim edinmeyi hedefleyen okurlar için niteliği ve çeşitliliği aynı oranda önemsenmiş bir dizi olarak tasarlandı. Temel bilgiler, ilgili bir kaynakça ve dizin de içeren ABC Dizisi kitapları güncel olmaları bakımından da ayrı bir önem taşıyor.

Sinemanın ABC'si Yazar: Rıza Kıraç 272 s.

26

Çevirinin ABC'si

Mimarlığın ABC'si

Yazar: Şehnaz Tahir Gürçağlar 192 s.

Yazar: Bülent Batuman 176 s.

Psikiyatrinin ABC’si

Felsefenin ABC’si

Göstergebilimin ABC’si

Türkçenin ABC’si

Yazar: Cengiz Güleç 246 s.

Yazar: Önay Sözer 152 s.

Yazar: Mehmet Rifat 160 s.

Yazar: Fuat Bozkurt 184 s.

Estetiğin ABC’si

Postmodernizmin ABC’si

Feminizmin ABC’si

Tiyatronun ABC’si

Yazar: Hülya Yetişken 112 s.

Yazar: Ali Akay 176 s.

Yazar: Necla Arat 104 s.

Yazar: Aziz Çalışlar 200 s.


PSİKOLOJİ DİZİSİ “KENDİNDEN BAŞLAYIP DÜNYAYI ANLAMAK İÇİN...” Birey olmaya başladığımız ilk andan itibaren hem bireysel olarak hem de insanla ve dünyayla kuracağımız ilişkilerde kaçınılmaz olarak psikolojiye ve çeşitli alanlarına bilerek ya da bilmeyerek temas ederiz. Psikolojinin tarihçesi, gelişimi, ana akımları ve kurucularının önemli ve temel eserlerini yan yana getirmeyi hedefleyen Psikoloji Dizisi, çağdaş insanı gerek gündelik yaşamı gerek ruhsal dünyası ile bir bütün halinde ele almayı amaçlayan kitapları içeriyor.

Oedipus Yazar: J. D. Nasio Çeviren: Canan Coşkan 152 s.

27

İnsan Ruhuna Yöneliş Yazar: Carl Gustav Jung Çeviren: Engin Büyükinal 280 s.

Jung Psikolojisinin Ana Hatları

Problem Çocuklar Yazar: Sula Wolff Çeviren: A. Oral S. Kara 400 s.

Yazar: Frieda Fordham Çeviren: Aslan Yalçıner 160 s.

Psikanaliz Nedir? Yazar: Ian Craib Çeviren: Ali Kılıçlıoğlu 320 s.

Psikolojiyi Yerli Yerine Oturtmak Yazar: Graham Richards Çeviren: S. Topal A. Yılmaz 376 s.


ALFRED ADLER KİTAPLIĞI

Psikoloji

“YAŞAMI BİR SANAT GİBİ GÖRMEK” Bireysel Psikoloji’nin kurucusu olarak tarihe geçmiş olan Alfred Adler, çağdaş psikolojinin üç devinden birisidir. Oluşturduğu psikolojik sistemle “toplumbilim”e doğru sürekli bir adım atmış, insanın ruhsalfiziksel varlığını temel alarak onu sadece idealize etmekle kalmamış aynı zamanda ömrü boyunca sürdürdüğü “yaşamı ve insanı gözlemeyi” sistematik bir çerçeveye oturtmuştur. Adler’in eserleri kendisini birey olarak gören ve her yönden tanımak ve anlamak isteyen tüm okurlar için önemli bir kaynak.

Yaşamsal Sorunlar Çeviren: Kâmuran Şipal 216 s.

28

Bireysel Psikoloji

İnsanı Tanıma Sanatı

Nevroz Sorunları

Çeviren: Kâmuran Şipal 448 s.

Çeviren: Kâmuran Şipal 328 s.

Çeviren: Ali Kılıçlıoğlu 216 s.

Psikolojik Aktivite

Yaşama Sanatı

Yaşamın Anlam ve Amacı

Çeviren: Belkıs Çorakçı 400 s.

Çeviren: Kâmuran Şipal 240 s.

Çeviren: Kâmuran Şipal 288 s.


ERICH FROMM KİTAPLIĞI

Psikoloji

“BİR BAŞKA AÇIDAN BAKMAK”

29

Psikanaliz ve Din Çeviren: Elif Erten 120 s.

Psikanalizin Bunalımı Çeviren: K. Erzincan Kına 224 s.

20. yüzyılın gelişme gösteren en önemli alanlarının başında yer alan psikanalizden söz edildiğinde akla gelen isimlerden birisi de aynı zamanda antropolog ve tarihçi olan Erich Fromm’dur. Fromm, pek çok kişinin aksine psikanalize tek bir açıdan ve sadece içeriden değil, psikanalizin Freud ve Marx’ın kuramlarıyla bağlantısını esas alarak toplumsal açıdan bir yüzleşme ya da dönüştürme unsuru olup olmayacağı noktasından da yaklaşır. Çünkü Fromm’a göre psikanaliz, “o yüce ideolojilerin maskesi ardındaki ölüm sevdalılarını fark etmemizi ve onların ne söylediklerini değil, ne olduklarını görmemizi sağlar”.


SIGMUND FREUD KİTAPLIĞI

Psikoloji

“NEREDEN BAŞLARSAK BAŞLAYALIM UĞRAK NOKTASI” Psikanalizin kurucusu olan Freud’a göre, psikanalizin amacı, bireyin ruhsal yaşamı içinde bilinçdışının su yüzeyine çıkmasına ortam hazırlamaktır. Yaşamı boyunca olduğu kadar ölümünden sonra da farklı şekilde eleştirilere maruz kalan Freud, her zaman önce kendisinden başlayarak yaşamını neredeyse didik didik etmiş insan ruhuna yönelik pek çok şeyi kayıt altına almış ve saygın bir paradigmaya varmıştır. Freud Kitaplığı da bu paradigmanın oluşmasına yol açan temel kitaplarından oluşuyor.

Totem ve Tabu Çeviren: Kâmuran Şipal 232 s.

30

Bir Çocukluk Nevrozu Hikâyesi

Yanılgılar ve Düşler Üzerine

Kurt Adam Vakası

Çeviren: Kâmuran Şipal 328 s.

Çeviren: Dilman Muradoğlu 152 s.

Musa ve Tektanrılı Din Çeviren: Oya Kasap 184 s.

Çocukta Fobinin Analizi Küçük Hans Vakası Çeviren: Dilman Muradoğlu 160 s.

Kültürdeki Huzursuzluk Çeviren: Veysel Atayman 176 s.

Psikanaliz Üzerine

Cinsiyet Üzerine

Yaşamım ve Psikanaliz

Çeviren: A. Avni Öneş 224 s.

Çeviren: A. Avni Öneş 152 s.

Çeviren: Kâmuran Şipal 400 s.


Psikoloji

THEODOR REIK KİTAPLIĞI

“ERKEKLİK İLE KADINLIĞIN GİZLİ DOĞASINI TARTIŞIYORUZ” Aşk ve Şehvet Üzerine (1. kitap) Romantik ve Cinsel Duyguların Psikanalizi Çeviren: Ali Kılıçlıoğlu 400 s.

Aşk ve Şehvet Üzerine (2. kitap) Cinslerin Duygusal Farklılıkları

31

Çeviren: Ali Kılıçlıoğlu 296 s.

Psikoloji

SEROL TEBER KİTAPLIĞI

“YABANCILAŞMAYA KARŞI KOYMAK İSTEYENLERE”

Davranışlarımızın Kökeni 336 s.

Doğanın İnsanlaşması

Melankoli

392 s.

"Normal Bir Anomali" 384 s.


EDEBİYAT DİZİSİ “EDEBİYAT, YAŞAMIN İÇİMİZİ GÖSTEREN TEK AYNASIDIR”

Montaigne Denemeler (4 cilt) Yazar: Michel de Montaigne Çeviren: Engin Sunar 1440 s.

Montaigne Denemeler

Mesnevi'den Hikâyeler

Divân‐ı Kebir'den Seçmeler

Yazar: Mevlana C. Rumi Çeviren: Mehmet Kanar 280 s.

Yazar: Mevlana C. Rumi Çeviren: Mehmet Kanar 520 s.

Montaigne'in Kedisi

Şiir Kuşatması

Aşka Çağrı

Yazar: Saul Frampton Çeviren: Solina Silahlı 296 s.

Yazar: Mustafa Öneş 168 s.

Yazar: Tagore Çeviren: Tarık Dursun K. 112 s.

Bugünün Diliyle Hayyam

Sevgili Milena

Bugünün Diliyle Mevlânâ

(Seçmeler) Yazar: Michel de Montaigne Çeviren: Engin Sunar 365 s.

32

Bektaşilik İncelemeleri Yazar: F. W. Hasluck Çeviren: Mehmet Kanar 224 s.

Divan Şiiri (2 kitap) Yazar: İ. Z. Eyuboğlu 1368 s.

Yazar: A. Kadir 128 s.

Yazar: Franz Kafka Çeviren: Adalet Cimcoz 286 s.

Yazar: A. Kadir 160 s.


ROMAN DİZİSİ

Edebiyat

“OKUMAK, KENDİNİZ İÇİN İYİ BİR ŞEY DİLEMEKTİR”

Küçük Ağaç’ın Eğitimi Yazar: Forrest Carter Çeviren: Şen Süer Kaya 280 s.

Dağlardan Sorun Beni

Öç Günlüğü

Armoni İpek Fabrikası

Yazar: Forrest Carter Çeviren: Şen Süer Kaya 296 s.

Kader Dönemeci (2 Cilt)

Yazar: Tash Aw Çeviren: Derya Demiralp 296 s.

Yazar: Forrest Carter Çeviren: Şen Süer Kaya 1. Cilt: 248 s. 2. Cilt: 264 s.

33

Ellerimde

Ben, Lucifer

Kaybedenler Kulübü

Ağrı’ya Dönüş

Yazar: Irene Gut Opdyke Jennifer Armstrong Çeviren: Zeynep Heyzen Ateş 280 s.

Yazar: Glen Duncan Çeviren: Nur Yener 224 s.

Yazar: Richard Perez Çeviren: Nur Nirven 240 s.

Yazar: Haluk Şahin 120 s.

Büyük Şeflerin Yatak Odası Sırları

Tutkal

Tuzağa Düşen Masumiyet

Yedinci Oğlun Sırrı

Yazar: Irvine Welsh Çeviren: Zübeyde Abat 408 s.

Yazar: Irvine Welsh Çeviren: M. Necip Doğu 552 s.

Yazar: Halim Bahadır 228 s.

Yazar: Glenn Cooper Çeviren: Merve Duygun 408 s.


ÖYKÜ DİZİSİ

Edebiyat

“TÜRKÇENİN EN İYİ ÇEVİRMENLERİNDEN DÜNYA KLASİKLERİNDEN SEÇMELER”

Anadan Doğma Diktatör

Aşk Başkadır

Aşkın Suçları

Bir Delinin Güncesi

Yazar: Guy de Maupassant Çeviren: Faruk Yener 336 s.

Yazar: M. de Sade Çeviren: Cemal Süreya 216 s.

Yazar: N. V. Gogol Çeviren: Mehmet Özgül 384 s.

Cehennem Rüyası

Çingene ve Bakire

Kalem ve Kılıç

Yazar: G. Flaubert Çeviren: Hande Ersöz 576 s.

Yazar: D. H. Lawrence Çeviren: Mehmet Harmancı 264 s.

Gelin Odasındaki Hayalet

Locarno Dilencisi

Matmazel Scuderi

Mutlu Prens

Yazar: H. von Kleist Çeviren: Ayalp Talun İnce 136 s.

Yazar: E. T. A. Hoffmann Çeviren: Esat Nermi 104 s.

Yazar: O. Wilde Çeviren: Özgü Çelik 128 s.

Yazar: O. Henry Çeviren: Mehmet Harmancı 272 s.

34

Yazar: C. Dickens Çeviren: Özgü Çelik 352 s.

Yazarr: R. M. Rilke Çeviren: Kâmuran Şipal 352 s.

Şarkıcı Josefine ya da Fare Ulusu Yazar: F. Kafka Çeviren: Kâmuran Şipal 400 s.


SÖYLEŞİ DİZİSİ “NASIL DÜŞÜNÜYORLAR, NASIL YAZIYORLAR?” Bir sanatçının, bir düşün insanının ya da bir şairin/yazarın eserleriyle ilişki kurmak her zaman onların düşünce dünyasıyla ilgili bilgi edinmemizi sağlamaz. Hatta eser, onu ortaya koyan özneyi dışarıda bırakan ya da satır aralarında gizleyen bir yapıya bürünmüş de olabilir. Nehir söyleşiler ise eserin izin vermediği düşünce kıvrımlarıyla da temas etmemizi sağlar… Atillâ Dorsay, Hulki Aktunç ve Haluk Şahin, bu anlamda gündelik hayatlarını ve düşünme şekillerini de ortaya koyuyorlar.

Sinemayı Yazan Adam Yazar: Atillâ Dorsay Söyleşi: Rıza Kıraç 296 s.

Ötekiler Yazar: Haluk Şahin Söyleşi: Devrim Sevimay 288 s.

Yoldaşım 40 Yıl Yazar: Hulki Aktunç Söyleşi: Rıza Kıraç 224 s.

35


MİHENK TAŞLARI “MODERN HAYATIN YAPITAŞLARI” Ele aldığı konu hakkında detaylı ve derinlemesine bilgi vermeyi hedefleyen Mihenk Taşları dizisi dünya dinleri, siyasal düşünceler tarihi, sosyoloji, mitoloji yaşadığımız yüzyıla genel bakış gibi konuları içeriyor ve bu yönde genişlemeyi hedefliyor.

ANTROPOLOJİ Yazar: Michael Herzfeld Çeviren: Bülent Toksöz 480 s.

36

İbrani Mitleri

Sosyoloji

Yunan Mitleri

Yazar: Robert Graves Raphael Patai Çeviren: Uğur Akpur 400 s.

Yazar: Anthony Giddens Çeviren: Günseli Altaylar 584 s.

Yazar: Robert Graves Çeviren: Uğur Akpur 920 s.

Yüzyılı Düşünmek

Devlet Efsanesi

Mitoloji Sözlüğü

Yazar: Serdar Taşçı 208 s.

Yazar: Ernst Cassirer Çeviren: Necla Arat 472 s.

Yazar: Derman Bayladı 568 s.

Dünya Dinleri Ansiklopedisi Yazar: G. T. Bettany Çeviren: Ahmet Aydoğan 1128 s.

Modern Siyasal Düşünce Tarihi Yazar: Lain Hampsher Çeviren: Necla Arat - Deniz Hakyemez Tüten Anğ - Özge Özaydın 680 s.


100 TEMEL ESER “SAĞLAM TEMEL, KALICI BİLGİ BİRİKİMİ” ''Ey Türk Gençliği; Birinci görevin; Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini, sonsuza dek korumak ve savunmaktır.''

37

Nutuk

İlköğretim Okulları İçin Yazar: Mustafa Kemal Atatürk 296 s.

Taaşşuk‐ı Talat ve Fitnat Yazar: Şemsettin Sami 140 s.

İnsan ne ile Yaşar? Yazar: L. N. Tolstoy 120 s.


100 TEMEL ESER

Araba Sevdası

Babalar ve Oğullar

Bize Göre

Dede Korkut

Yazar: Recaizade Mahmut Ekrem Yay. Haz.: Nuriye Bilici 240 s.

Yazar: Ivan S. Turgenev Çeviren: Nazan Altay 300 s.

Yazar: Ahmet Haşim Yay. Haz.: Murat Batmankaya 140 s.

Yay. Haz.: Melih Elal 260 s.

Don Kişot

Eylül

Gülistan

Yazar: Miguel de Cervantes Çeviren: Nalan Barbarosoğlu 260 s.

Yazar: Mehmet Rauf Yay. Haz.: Nuriye Bilici 300 s.

Felatun Bey ile Rakım Efendi

İntibah

Kaşağı

Kelile ve Dimne

Kutadgu Bilig

Yazar: Namık Kemal Yay. Haz.: Nuriye Bilici 112 s.

Yazar: Ömer Seyfettin Yay. Haz.: Murat Batmankaya 120 s.

Yazar: Beydaba Yay. Haz.: Nuriye Bilici 160 s.

Yazar: Yusuf Has Hacip Yay. Haz: Buket Altoparlak 136 s.

38

Yazar: Ahmet Mithat Efendi Yay. Haz.: Nuriye Bilici 196 s.

Yazar: Şirazlı Sadi Yay. Haz.: Buket Öktülmüş 120 s.


100 TEMEL ESER

Mesnevi'den Seçmeler Yazar: Mevlana Celaleddin Rumi Çeviren: Mehmet Kanar 120 s.

Nasreddin Hoca Seçme Fıkralar Yay. Haz.: Banu Bozdemir 140 s.

Ölü Canlar

Safahat

Yazar: Nikolay Vasilyeviç Gogol Çeviren: Nazan Altay 540 s.

Yazar: Mehmet Âkif Ersoy Yay. Haz.: Ayhan Buz 140 s.

39

Seçilmiş Öyküler

Seçme Öyküler

Sergüzeşt

Seyahatname

Yazar: Ömer Seyfettin Yay. Haz.: Murat Batmankaya 300 s.

Yazar: Anton Çehov Yay. Haz.: Buket Altoparlak 136 s.

Yazar: Samipaşazade Sezai Yay. Haz.: Murat Batmankaya 140 s.

Yazar: Evliya Çelebi Yay. Haz.: Ayhan Buz 120 s.

Sokrates'in Savunması

Şehir Mektupları

Vatan Yahut Silistre

Yunus Emre Divanı

Yazar: Ahmet Rasim Yay. Haz.: Korkut Tankuter 140 s.

Yazar: Namık Kemal Yay. Haz.: Nuriye Bilici 88 s.

Yazar: Yunus Emre Yay. Haz.: Buket Altoparlak 140 s.

Yazar: Platon Yay. Haz.: Özgü Çelilk 80 s.


NECLA ARAT KİTAPLIĞI “TEMİZ TOPLUM, GERÇEK DEMOKRASİ” Türkiye'nin siyaset ve kültür gündeminden kopmak istemeyenler Necla Arat'ın kitaplarında pek çok ufuk açıcı yorumla karşılaşacak, bu alanlarla ilgili olaylar hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Etik ve Estetik Değerler 184 s.

40

Kadın Gerçeklikleri

Kadınların Gündemi

Susmayan Yazılar

204 s.

208 s.

416 s.


SERBEST KÜRSÜ “SÖYLEYECEK SÖZÜ OLANLAR İÇİN” Tematik bir izleği olmaksızın bir meselesi olması üzerinden ele alınan ve eleştirel düşünce yoluyla fikir dünyamıza katkıda bulunmayı hedefleyen Serbest Kürsü’de farklı yazar ve akademisyenlerin güncel konularla ilgili deneme, araştırma ve çalışmalarını bulmak mümkün.

Tarih Boyunca İstanbul Adaları Yazar: Pars Tuğlacı 576 s.

Türkiye’de Kesişen ‐ Çatışan Dinsel ve Etnik Kimlikler

Can Çekişen Bir Meslek Üzerine Son Notlar

Editörler: Rasim Özgür Dönmez Pınar Enneli Nezahat Altuntaş 320 s.

Yazar: Haluk Şahin 176 s.

41

Ötekini Bilmek

Yeni İmparatorluk Çağı

Yazar: Cengiz Güleç 200 s.

Editörler: Murat Kayıkçı R. Özgür Dönmez 424 s.

Yaşamla Yoğrulmuş Bilgi Yazar: Ahmet İnam 160 s.

Sözde Ermeni Soykırımı Projesi Yazar: Birsen Karaca 160 s.

Bozkurtlar

Kuklaturka

Yazar: Erbil Tuşalp 424 s.

Yazar: Erbil Tuşalp 432 s.

Uyan Artık Türkiye Yazar: A. Akif Poroy 302 s.

Güle Güle Sayın Sezer Yazar: Erbil Tuşalp 352 s.


MİZAH DİZİSİ İçinde bulunduğumuz toplumların ya da tanığı olduğumuz dünyanın gerek varolan halinin gerek eleştiriye açık yanlarının ortaya konulmasında; bu hallerin yeniden düşünülmesinde ve değerlendirilmesindeki en önemli araçlardan birisi de mizahtır. Tıpkı tortunun dibe çökmesi gibi akıllıca yapılan mizah aracılığıyla da gülmenin ya da eğlenmenin ardından eleştirel düşünceyle baş başa kalırız. Bu nedenle mizah kültürünün ya da edebiyatının gelişmediği toplumlarda her zaman eksik bir yan kalacaktır. Mizah Dizisi, yaşadığı dünyayı özümseyen, gözleyen ve sanat aracılığıyla söze ya da yazıya dönüştüren usta yazar ve çizerlerin eserlerinden oluşuyor.

Acelesi Olanlar İçin 90 Klasik Kitap 42

Yazar: Henrik Lange Çeviren: Aslı Kurtsoy Hısım 192 s.

Acelesi Olanlar İçin 99 İcat

Acelesi Olanlar İçin 99 Klasik Film

Yazar: Fredrik Colting Çeviren: Aslı Kurtsoy Hısım 208 s.

Yazar: Thomas Wengelewski Henrik Lange Çeviren: Sinan Köseoğlu 208 s.

Metaforla Saadet Olmaz

Sütunumun Kenarı

Baybuş

Yazar: Ahmet İnam Cengiz Güleç 160 s.

Yazar: Ali Erdoğan Çizimler: Mahmut Tibet 152 s.

Yazar: Nurettin İğci Çizimler: Hicabi Demirci 96 s.


YALÇIN PEKŞEN

Mizah

“BİR MİZAH USTASININ DÜNYASI” Usta mizah kalemi Yalçın Peşken kendi başından geçen ya da gözlemlediği olayları en basitinden en önemlisine dek aynı titiz üslubuyla aktarıp sizi güldürmek, eğlendirmek için elinden geleni yapıyor. En büyük toplumsal çarpıklıkların yanı sıra hayatın en küçük ayrıntıları bile yazarın dilinden kurtulamıyor.

The Türkler Çizimler: İsmail Gülgeç 240 s.

43

Türk'ün Topalını Çin'de Görmüşler Çizimler: Cihan Demirci 208 s.

Ferrari’sini Satan Hergele Çizimler: İsmail Gülgeç 176 s.

Nerede O Eski Katiller

Dilin Kemiği Yok

Çizimler: İsmail Gülgeç 184 s.

Çizimler: İsmail Gülgeç 272 s.

Ye Türk’üm Ye

Nevşehir’den New York’a

Çizimler: İsmail Gülgeç 192 s.

Çizimler: İsmail Gülgeç 288 s.

İnsanlık Tarihinden Gayriciddi Notlar Çizimler: İsmail Gülgeç 256 s.

Ko‐Medya Çizimler: Emre Ulaş 168 s.


SÖZLÜK DİZİSİ “D‹L Ö⁄RENMEN‹N VAZGEÇ‹LMEZ ARAÇLARI” Profesör Dr. Mehmet Kanar’ın uzun yıllardan beri yaptığı akademik çalışmalar neticesinde ortaya çıkan, Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi sözlüklerinden oluşan Sözlük Dizisi zengin içeriğiyle bu dillerin birbiriyle geçişliliğini de ortaya koyuyor. Pratik kullanım özelliği taşıyan ve örneklerle zenginleştirilen Sözlük Dizisi, Osmanlı Türkçesi Yazım Kılavuzu, Çözümlü Farsça Metinler ve Çözümlü Osmanlı Türkçesi Metinleri gibi yardımcı kitapları da içeriyor.

44

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü A'dan Z'ye Yazar: Mehmet Kanar Büyük boy (2 Cilt) 4124 s.

Türkçe ‐ Farsça Farsça ‐ Türkçe Sözlük (Cep Boy) Yazar: Mehmet Kanar 272 s.

Arap Harfli Alfabetik

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Yazar: Mehmet Kanar Büyük boy (Ciltli) 1272 s.

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü

Osmanlı Türkçesine Giriş

Osmanlı Türkçesi Yazım Kılavuzu

Yazar: Mehmet Kanar Büyük boy (Ciltli) 1800 s.

Orta boy (Ciltli/Ciltsiz): 1168 s. Küçük boy: 704 s. Cep boy: 592 s.

Yazar: Mehmet Kanar 216 s.

Yazar: Mehmet Kanar 360 s.


SÖZLÜK DİZİSİ

Çözümlü Osmanlı Türkçesi Metinleri

Türkçe‐Osmanlı Türkçesi Sözlüğü

Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü

Yazar: Mehmet Kanar 608 s.

Yazar: Mehmet Kanar 448 s.

Yazar: Mehmet Kanar 816 s.

45 Arap Harfli Alfabetik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Yazar: Mehmet Kanar Büyük boy: 1272 s. Küçük boy: 766 s. Cep boy: 600 s.

Arapça‐Türkçe Sözlük Yazar: Mehmet Kanar Orta boy (Ciltli/Ciltsiz): 1888 s. Küçük boy: 1072 s. Cep boy: 744 s.

Farsça ‐ Türkçe Sözlük

Türkçe ‐ Farsça Sözlük

Yazar: Mehmet Kanar Orta boy (Ciltli/Ciltsiz): 1648 s. Küçük boy: 328 s. Cep boy: 600 s.

Yazar: Mehmet Kanar Orta boy (Ciltli/Ciltsiz): 654 s. Küçük boy: 432 s. Cep boy: 272 s.

Çözümlü Farsça Metinler Yazar: Mehmet Kanar 296 s.

Farsça Dilbilgisi Konuşma, Çeviri Tekniği Farsça ‐ Türkçe Türkçe ‐ Farsça Sözlük Yazar: Mehmet Kanar 1432 s.


SÖZLÜK DİZİSİ

Sözcük ve kalıplaşmış ifadeler düzeyinde genelde kaynak dil ile hedef dil arasında, özelde ise Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça çeviride karşılaşılan eşdeğerlik sorunlarını ve bu sorunları çözmek için çevirmenlerin izledikleri stratejileri ele alan Öteki Dilde Var Olmak, mütercim-tercümanlık, dilbilim ve karşılaştırmalı edebiyat alanındaki kişilerin mutlak suretle yararlanacağı betimsel bir araştırma.

Öteki Dilde Varolmak 46

Yazar: Mehmet Hakkı Suçin

Latince ‐ Türkçe Türkçe ‐ Latince Sözlük Yazar: Furkan Akderin 896 s.

Dilimizde ilk kez Türkçe-Latince kısmıyla beraber… Eski Yunanca ve Latinceden yaptığı çevirilerle literatüre çok sayıda katkıda bulunan Furkan Akderin tarafından hazırlanan Latince-Türkçe / Türkçe-Latince sözlükle beraber, dilimize ilk kez Türkçe-Latince bir sözlük de kazandırılmış oldu. Bu sözlüğün, başta felsefe, hukuk ve tıp disiplinleri olmak üzere, kadim dillere ilgi duyan herkesin ilgisini çekeceğini umuyoruz.


SİNEMA “BÜTÜN SANATLARIN BİRLEŞME NOKTASI”

Sinema ile ilgili kuramsal kitaplar, çağdaş sinema akımları ve film yapma teknikleri hakkında nitelikli eserlerden oluşan sinema dizimiz giderek genişleyecek.

Sinemada Anlam ve Anlatım

47

Yazar: Oğuz Adanır 184 s.

Gerçek Bakış Lacan Sonrası Sinema Kuramı Yazar: Todd McGowan Çeviren: Zeynep Özen Barkot 344 s.

Babam ve Oğlum Senaryo: Çağan Irmak 224 s.

Dondurmam Gaymak

Mavi Gözlü Dev Nazım Hikmet

Senaryo: Yüksel Aksu 256 s.

Senaryo: Metin Belgin 136 s.


FOTOĞRAF KİTAPLIĞI “DÜNYAYI KENDİ GÖZÜNÜZLE GÖRÜN”

Görünür dünyanın başka türlü algılanmasının ve yanımızdan geçip giden ayrıntıların, tarihin, coğrafyanın, toplumların ve insan hayatının en kalıcı dönüştürücülerinden birisi olan fotoğraf sanatının, günümüzde geldiği son noktayı, teknolojik gelişmelere paralel olarak fotoğraf tekniklerini, önemli fotoğraf sanatçılarının kaleminden ve objektifinden aktaran Say Fotoğraf Kitaplığı her geçen gün büyümekte ve etkinliğini artırmakta.

48

Doğa Fotoğrafçısının Elkitabı Yazar: Tarık Yurtgezer 112 s.

A’dan Z’ye Fotoğraf Yazar: Özer Kanburoğlu 480 s.


FOTOĞRAF KİTAPLIĞI

Fotoğrafın Büyüsü: Işık Yazar: Özer Kanburoğlu 448 s.

İyi Fotoğraf Nasıl Çekilir? Yazar: Özer Kanburoğlu 368 s.

Dijital Dünyada Fotoğraf Yazar: Faruk Akbaş Gökhan Korkmazgil 176 s.

49

Dijital Fotoğraf Rehberi

Dijital Fotoğrafta Yaratıcı Teknikler

Fotoğrafta Pratik Kompozisyon

Yazar: Özer Kanburoğlu 344 s.

Yazar: Özer Kanburoğlu 168 s.

Yazar: Faruk Akbaş 256 s.

Dijital Teknoloji Çağında Reklam Fotoğrafçılığı

Maçahel Artvin Karçal Dağı Gürcü Köyleri

Fotoğrafta Pozlama Teknikleri ve Yaratıcılık

Yazar: Osman Ürper 216 s.

Yazar: Faruk Akbaş 208 s.

Yazar: Michael Freeman Çeviren: Murat Solakoğlu 192 s.


FOTOĞRAF KİTAPLIĞI

Filmden Dijitale Fotoğraf Yazar: Emre İkizler 200 s.

Fotoğraf Notları Yazar: Jale N. Erzen 80 s.

Felsefe

Fotoğraf Teknik Okumaları Yazar: Faruk Akbaş Emre İkizler 224 s.

Renk Dünyamız 101 Kompozisyon 101 Yorum Yazar: Gültekin Çizgen 224 s.

50

Siyah Beyaz Baskı

Siyah Beyaz Negatif

Yaşamın İçindeyiz İyi Günler İstanbul

100 Soruda Dijital Fotoğraf

Yazar: Ergün Turan 336 s.

Yazar: Ergün Turan 328 s.

Yazar: Gültekin Çizgen 180 s.

Yazar: Özer Kanburoğlu 224 s.

Asya Yollarında

Anadolu Orkideleri

Yazar: Faruk Akbaş 216 s.

Yazar: Faruk Akbaş 176 s.

Açıklamalı Fotoğraf Terimleri Sözlüğü

Bu Sefer Fotoğraf Yazdım

Yazar: Güler Ertan Bülent Erutku 352 s.

Yazar: S. Halûk Uygur 120 s.


RESİM EĞİTİMİ DİZİSİ “YARATICILI⁄INIZI SANATA DÖNÜŞTÜRMEK ELİNİZDE”

Bütün sanatlar içinde yöntemleri, araç gereçleri açısından en fazla çeşitliliğe ve zenginliğe sahip uğraşlardan birisi olan resim sanatının uygulamalı olarak öğretilebilmesi amacıyla tasarlanmış olan Resim Eğitimi Dizisi’nin hazırlanmakta olan tamamlayıcı diğer resim kitaplarıyla birlikte resim alanındaki önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyoruz.

Suluboya Sanatı Ressamlar, Teknikler, Materyaller Yazar: Burhan Özer 184 s.

Desen Temel Süreçler Yazar: Mustafa Orkun Müftüoğlu 160 s.

Resmin Temelleri Yazar: Özlem Üner 192 s.

51


HOBİ DİZİSİ “HOBİ: KENDİME AYIRDI⁄IM ZAMAN” Yalnızca modern çağda değil tarih boyunca da insanlar değişik hobiler edinmiş ve hobiler çerçevesinde hem kişiliklerinin bilinmeyen yönlerini keşfetme imkânı bulmuş hem de akıl ve beden enerjilerini bu yollarla yaratıcılığa dönüştürmüşlerdir.

Stilistlik

52

Silüet Üzerinde Çizimlerle Model Oluşturma ve Geliştirme Yazar: Naciye Baş 240 s.

Balık Profesörünün Av Güncesi Yazar: Vedat Abayoğlu 207 s.

Amatör Balıkçılık Yazar: Engin Sunar 182 s.

Yeni Başlayanlar İçin Balık Avcılığı Yazar: Engin Sunar 64 s.


DÜfiÜNCE HOBİ DİZİSİ

Balık Yemekleri

Klasik Müzik Rehberi

Yazar: Engin Sunar 168 s.

Yazar: Feridun Hürel 416 s.

Kurtuluş Savaşı Türküleri Yazar: Hamdi Tanses 320 s.

Manilerimiz Yazar: M. Hasan Göksu 336 s.

53

Zeybekler ve Ege Akdeniz Türküleri Yazar: Hamdi Tanses 256 s.

Karadeniz Türküleri Yazar: Hamdi Tanses 240 s.

Kuşaktan Kuşağa

Halk Türküleri Yazar: Hamdi Tanses 1608 s.

Rumeli Türküleri

Ozanların Dili

Bedensel Estetik

Yazar: Aluş Nuş 309 s.

Yazar: Hamdi Tanses 256 s.

Yazar: H. Tanrıöver S. Baker 240 s.

Halk Türküleri (5 Kitap) Yazar: Hamdi Tanses 1672 s.


REKLAM VE İLETİŞİM “REKLAMIN GİZLİ DİLİ” Alanında uzman akademisyenler tarafından oluşturulan Reklam ve İletişim Dizisi, başta reklamın tanımı, tarihçesi olmak üzere, reklamla ilişkili tüm diğer alanları, yaratıcı reklam tekniklerini, modern çağda reklamın yerini, önemini ve gelişmiş reklam yöntemlerini içeren seçkin kitaplardan oluşmaktadır.

İnternet Çağında Kurumsal İletişim 54

Yazar: Ebru Uzunoğlu Ferah Onat Özlem Aşman Alikılıç Sinem Yeygel Çakır 192 s.

Reklam ve Reklamcılık Yazar: Müge Elden 648 s.

Yaratıcı Reklamcılık Yazar: Feridun Hürel 136 s.


SAĞLIK DİZİSİ “SA⁄LIKLI BİR YAŞAM İÇİN”

Anne babalar için bebek ve ergen ruh sağlığından kanserde erken teşhis ve tedaviye, doğru beslenmenin öneminden cinselliğe temel konuların ele alındığı Sağlık Dizisi uzmanlarca kaleme alınmış önemli başvuru kitaplarından oluşuyor. Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım? Yazar: Doç. Dr.Koray Karabekiroğlu 400 s.

55

Aman Dikkat: Dikkat ve Öğrenme Sorunları

Anne ‐ Babalar İçin

Anne ‐ Babalar İçin

Bebek Ruh Sağlığı Rehberi

Ergen Ruh Sağlığı Rehberi

Yazar: Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu 424 s.

Yazar: Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu 456 s.

Yazar: Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu 448 s.

Çağatay Demir’le

Mutlu Diyet

Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarır

Cinsel Atlas

Yazar: Dyt. Çağatay Demir 160 s.

Yazar: Prof. Dr. Nijad Bilge 120 s.

Yazar: Prof. Dr. Erwin J. Haeberle 680 s.


ATATÜRK KİTAPLIĞI “GÖRÜŞLERİYLE YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR” Nutuk Yazar: M. Kemal Atatürk Günümüz Türkçesi: İsmet Zeki Eyuboğlu 704 s. Atatürk Kitaplığı, bugün tattığımız bazı özgürlükleri ve çağdaş yaşam standartlarını ileri görüşlü kişiliğine ve mücadelesine borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ü onurlandırmak amacını taşıyor.

56

Atatürk’ten Cumhuriyet’e Şiirler

Düşünceleriyle Yaşayan Atatürk

Yazar: Türkan Gedik Bengi 112 s.

Yazar: İsmet Zeki Eyuboğlu 224 s.


ESKİ TÜRK KLASİKLERİ DİZİSİ “SAKİ, SANMA İÇİMİ HOŞ, LEZİZ ŞARAP EĞLER BENİ AŞK MECLİSİNDE YÂRİN LAL DUDAĞININ HAYALİ EĞLER BENİ” Eski Türk Klasikleri dizisinde eski Türklerin en önemli edebi eserlerine yer veriyoruz. Bu eserler yüzyılların bilgeliğini güzel söz söyleme ustalığıyla birleştiren çok kıymetli yazarlara aittir. Eserlerin bir kısmının kökeni İran ya da Hint kaynaklarına dayansa da Türk yazarların olağanüstü katkıları, metinleri Türkçe ye mal etmeye yetmiştir.

Cemşid ile Hurşid Yazar: Cem Sultan Öyküleştiren: Mehmet Kanar 72 s.

57

Ferhat ile Şirin

Hüsrev ile Şirin

İskendername

Leyla ile Mecnun

Yazar: Derleme Öyküleştiren: Mehmet Kanar 104 s.

Yazar: Şeyhi Öyküleştiren: Mehmet Kanar 96 s.

Yazar: Ahmedi Öyküleştiren: Mehmet Kanar 72 s.

Yazar: Fuzuli Öyküleştiren: Mehmet Kanar 80 s.

San'an Şeyhi

Süheyl ile Nevbahar

Varka ile Gülşah

Yusuf ile Züleyha

Yazar: Ferideddin Attar Hasan Ziyai Öyküleştiren: Mehmet Kanar 88 s.

Yazar: Mes'ud bin Ahmed Öyküleştiren: Mehmet Kanar 152 s.

Yazar: Yusuf i Meddah Öyküleştiren: Mehmet Kanar 64 s.

Yazar: Yahya Bey Öyküleştiren: Mehmet Kanar 80 s.


ÜTOPYA DİZİSİ

Felsefe “YARIN BAŞKA TÜRLÜ OLABİLİR”

İnsan, antikçağlardan başlayarak bir yeryüzü cenneti, bir örnek, bir ideal toplum yaratma hedefinin peşinde koşmuş, eşitlik, mutluluk ve adalet kavramlarının egemen olduğu, gönencin hüküm sürdüğü siyasal ve toplumsal dizgeler oluşturma ereğiyle savaşımlar vermiştir. Siyasal ve ekonomik adaletsizlikler karşısında bazı düşünür, filozof, yazar ve devlet adamları düşledikleri ve bilgeliğin egemen olduğu devlet biçimlerini anlatan yapıtlar kaleme almışlardır. Ama bu bilgelik nerededir? Nusquam (yani hiçbir yerde!). Bilgeliğin hüküm sürdüğü bu ülkeyi (Nusquama) ütopyacı yazarlar yaratacaklardır ve bu hiçbir yerde olmayan ülke (utopia), Thomas More’un deyimiyle aslında ülkelerin en iyisi olan (eutopia) bir mutluluk ülkesi olacaktır.

İkaria'ya Yolculuk Yazar: Étienne Cabet Çeviren: Maide Selen, Ela Güntekin 600 s.

58

Utopia

Gargantua

Geçmişe Bakış

Yazar: Thomas More Çeviren: İsmail Yerguz 248 s.

Yazar: François Rabelais Çeviren: İsmail Yerguz 256 s.

Yazar: Edward Bellamy Çeviren: Fahri Yaraş 262 s.

Hiçbir Yerden Haberler

Geleceğin Tarihinden Alıntılar

Güneş Ülkesi

Yazar: William Morris Çeviren: Meral Alakuş 304 s.

Yazar: Gabriel de Tarde Çeviren: Bülent Özcan 112 s.

Yazar: Tommaso Campanella Çeviren: Selahattin Bağdatlı 112 s.


60 62 64 65 66 67 68

OSHO KRISHNAMURTI DEEPAK CHOPRA ERHARD F. FREITAG KİTAPLIĞI RUDOLF STEINER WALTER LÜBECK KAYIP KITA MU KİTAPLIĞI BURÇLAR DİZİSİ BAŞVURU KİTAPLARI PÖPÜLER KÜLTÜR DİZİSİ KİŞİSEL GELİŞİM DİZİSİ SPİRİTÜEL KİTAPLAR DİĞERLERİ

69 70 71 72 74 76


OSHO “20. YÜZYILIN BİN İLAHINDAN BİRİ”

20. yüzyılın bin ilahından biri olarak görülen Osho, hiç kitap yazmamasına rağmen otuz beş yıl boyunca yaptığı konuşmalardan ve konuşma notlarından derlenen kitaplarıyla dünyanın her tarafında milyonlarca insan tarafından okunuyor. Bireysel anlam arayışından toplumsal ilişkilere, dünya düzeninden meditasyon ve yogaya kadar öğretilerini, özünde “hiçbir öğretme kaygısı taşımaksızın” aktaran ve insanların bu yolla kendi kişisel aydınlanma noktalarına ulaşmasına katkıda bulunan Osho kitapları, tematik ayrıştırmalar aracılığıyla sunulmaktadır.

60

Aydınlanmanın Abc’si Çeviren: Derya Demirel 248 s.

Yoga ‐ 1

Yoga ‐ 2

Meditasyon

Bireyin Doğuşu

Zamanın, Mekânın ve Arzunun Ötesinde

İlk ve Son Özgürlük

Çeviren: Nilüfer Epçeli 336 s.

Çeviren: Nilüfer Epçeli 384 s.

Çeviren: Engin Sunar 496 s.


OSHO

Tantra Spiritüellik ve Cinsellik Çeviren: Niran Elçi 96 s.

Sırlar Kitabı ‐ 1

Sırlar Kitabı ‐ 2

Çeviren: Niran Elçi 656 s.

Çeviren: Niran Elçi 672 s.

61

Meditasyonun Kehaneti

+ 112 Meditasyon Kartı (özel kutu)

Provokatör Mistik

Zen Ruhunda Tarot

Çeviren: Niran Elçi 400 s.

Çeviren: Tuğba Kırca 232 s.

Çeviren: İlknur Acar 312 s.

Zen Tarot Elkitabı + 79 Tarot Kartı (özel kutu)

Çeviren: Niran Elçi 192 s.


KRISHNAMURTI “HAKİKATE GİDEN YOL YOKTUR”

13 Yaşındayken “dünya öğretmeni” seçilen Krishnamurti, hayatını dünyayı dolaşarak, insanlarla, yaşama ve dünyaya dair konuşarak geçirdi. Kendisine mesihlik yakıştırılmış olmasına rağmen bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Onun için, karşılaştığı herkes başlı başına bir “birey”di. Bu nedenle öğretmekten çok paylaşmayı ilke edindi. Yine de dünya üzerindeki milyonlarca kişi ondan çok şey öğrendi.

62

Eğitim ve Yaşamın Anlamı Çeviren: Aslı Açıkgöz 112 s.

“Hiçbir filozof hiçbir profesör hiçbir psikolog size kendinizi öğretemez.” -Krishnamurti

Kendini Değiştirmek Dünyayı Değiştirmek Çeviren: Orhan Düz 312 s.


KRISHNAMURTI

Aşk, Seks ve Namus

Dünya Bunalımda

Yaşamla Buluşmak

Bunları Düşün

Çeviren: Ekin Duru 168 s.

Çeviren: Güliz Aksel Tosun 222 s.

Çeviren: Orhan Düz 240 s.

Çeviren: Deniz Aktan 264 s.

63

Bilinenden Kurtulmak

Sen Dünyasın

İlk ve Son Özgürlük

İçsel Devrim

Çeviren: Ayşegül Korkmaz 160 s.

Çeviren: Orhan Düz 184 s.

Çeviren: Ayşegül Korkmaz 312 s.

Çeviren: Orhan Düz 232 s.

Yeni Bir Yaşam

Zihinsel Kurtuluş

Kendimize Dair

Çeviren: Pınar Atik 144 s.

Çeviren: Orhan Düz 264 s.

Huzura ve Barışa Doğru

Öğrenme ve Anlam Arayışı Üzerine Çeviren: Orhan Düz 240 s.

Çeviren: Özge Esirgen 136 s.


DEEPAK CHOPRA “HER YAŞAM AÇILMAYI BEKLEYEN BİR SIRLAR KİTABIDIR”

Hindistan’da tıp eğitimi gören ve uzun zamandır ABD’de yaşayan Deepak Chopra, doktor olmasının yanı sıra bir yazar ve eğitimci olarak yazdığı sayısız kitapla geniş bir okur kitlesine ulaştı, kitapları otuz beş dile çevrildi. Yaşamın gizli boyutlarını keşfetmenin, önce kendini keşfetmekten geçtiğini ve yaşamın çözülmesi gereken en büyük sır olduğunu savunan Deepak Chopra’nın, biri başka bir açıdan birbirini tamamlayıcı nitelikteki kitapları kişisel gelişim alanında özel bir yer bulunuyor.

64

Gölge Etkisi Yazar: Deepak Chopra Debbie Ford Marianne Williamson Çeviren: Ceyda Tercan 226 s.

Aşkın Yolu

Genç Kal Uzun Yaşa

Sırlar Kitabı

Yeter ki İste

Şifa İçin Spiritüel Stratejiler

Yaşlanmayı Tersine Çevirmenin 10 Yolu

Yaşamın Gizli Boyutlarını Keşfetmek

Tesadüfün Sonsuz Gücünden Yararlanmak

Çeviren: Nur Nirven 328 s.

Çeviren: Tuğba Kırca 272 s.

Çeviren: Osman Çeviktay 256 s.

Çeviren: Ceyda Tercan 224 s.


ERHARD F. FREITAG KİTAPLIĞI “İHTİYACINIZ OLAN ŞEY SİZDEDİR”

Yaşam bir artılar ve eksiler, daha da genelleştirirsek zıtlıklar toplamıdır. Erhard F. Freitag kitaplarında, insanın her zaman ihtiyacı olan en temel şeyin düşünmeye odaklanabilmek olduğundan ve insanın yaşamı ne kadar zorlu geçerse geçsin pozitif bir evren yaratmanın öneminden söz ediyor.

65

Bilinmeyenden Yardım Çeviren: Gülderen Pamir 248 s.

Düşünce Gücü

Hayatın Hakkını Ver

Çeviren: Gülderen Pamir 200 s.

Çeviren: Gülderen Pamir 216 s.

Pozitif Düşünce Çeviren: Uğur Önver Sevinç Aksoy 448 s.


RUDOLF STEINER “HERKESİN DUYMADI⁄INI DUYAN, GÖRMEDİ⁄İNİ GÖRENLER İÇİN”

İnsan duyularıyla algılayabildiği şeyler kadar “bilinemez” olana ya da “bilinemez görünen”e karşı da sonsuz bir merak duymaktan geri durmamıştır. Bilim, insanın bu onulmaz merakını büyük oranda gidermiş olsa bile, evrenin çözülebilir ama henüz çözülmemiş sırları insanın merakını cezbetmeye devam etmekte ve onu “öte”yi de keşfetmeye zorlamaktadır. Rudolf Steiner, kitaplarında bu merakı körüklemekten çekinmiyor, bazı sırları açıklarken bazıları için de sıradan bir okur olmanın ötesine geçmek gerektiğini söylüyor. Steiner’in kitapları, gizli bilimlere doğru ilerlemek isteyenler için önemli uğrak noktaları.

66

Gizli Bilim Çeviren: Ayşe Domeniconi 288 s.

Nietzsche Özgürlük Savaşçısı Çeviren: Sevinç Çekli 200 s.

Teozofi Çeviren: Ayşe Domeniconi 184 s.


WALTER LÜBECK “BAZEN EKSİK OLAN TEK ŞEY BİR HARİTADIR” Evrensel yaşam enerjisine ilgi duyan ve içindeki gizli enerjiyi açığa çıkartmak isteyen herkesin kaçınılmaz olarak ilgi duyacağı Walter Lübeck Kitaplığı, Lübeck’in Spiritüel NLP, Reiki, Aura gibi her biri başlı başına ayrı bir dünyayı içeren kavram ve tanımlar üzerine yaptığı çalışmaları bir araya getiriyor. Lübeck, herkesin içindeki “cevher”i bulabileceğini söylüyor.

67 Aura Şifa Kitabı

Paranın Tao’su Çeviren: Gürcan Şimşek 168 s.

Çakra Enerji Kartları

Çeviren: Özlem Özlen 232 s.

Çeviren: Engin Sunar 248 s. 156 Çakra Enerji Kartı

Reiki

Spiritüel NLP

Kalbin Yolu Çeviren: Sami Bulut 200 s.

Çeviren: Gülser Epçeli 256 s.


KAYIP KITA MU KİTAPLIĞI “BİLİNMEYENLER... KAYIP UYGARLIKLAR...”

Maya, Mısır, Hindistan gibi büyük uygarlıkların aslında birer Mu kolonisi olduğunu ileri süren James Churchward, tüm yaşamını adadığı Kayıp Kıta Mu araştırmalarını toplam beş kitapta bir araya getiriyor. Kayıp Kıta Mu’ya, Mu’nun çocuklarına ve sembollerine nasıl ulaştığını, bu izleri ne şekilde yakaladığını eserlerinde detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında M. Kemal Atatürk’ün bu kitapların dilimize çevrilmesi talimatıyla ilk kez Türkçeleştirilen Mu kitapları yayınevimizde, Kayıp Kıta Mu Kitaplığı adı altında yeniden bir arada meraklılarına sunuluyor.

68

Kayıp Kıta Mu Yazar: James Churchward Çeviren: Pelin Tornay 400 s.

Kayıp Kıta Mu'nun Kutsal Sembolleri

Kayıp Kıta Mu’nun Çocukları

Kayıp Kıta Mu’nun Kozmik Güçleri ‐ 1

Kayıp Kıta Mu’nun Kozmik Güçleri ‐ 2

Yazar: James Churchward Çeviren: Emre Özdal 288 s.

Yazar: James Churchward Çeviren: Ferit Burak Aydar 280 s.

Yazar: James Churchward Çeviren: Ferit Burak Aydar 240 s.

Yazar: James Churchward Çeviren: Ferit Burak Aydar 272 s.


BURÇLAR DİZİSİ “BURCUNUZ SİZİN REHBERİNİZ” Burcunuza Göre Aşk Rehberi Yazar: Filiz Özkol 160 s.

Burcunuza Göre Rüya Yorumları Yazar: Filiz Özkol 136 s.

Burçlar Kitabı Yazar: Sevinç Aksoy 184 s.

Burcunuza Göre Aşk ve Evlilik Hayatınız Yazar: Basit Tektaş 232 s.

69


BAŞVURU KİTAPLARI “DOĞRU KAYNAĞA BAŞVURUN, GERİSİ KOLAY”

Çok şey bilmek iyidir, ama aradığınız bilgileri nerede bulacağını bilmek daha iyidir. Başvuru kitaplarımızı elinizin altında tutarak, size gerekli olan bilgilere anında ulaşma şansınız olacak. Bilmediğiniz bir şeyi insanlara sorarak öğrenmeye çalışmak güzel bir şeydir, ama bir kitaba başvurmak daha şık bir tutumdur.

70

Bulmaca Sözlüğü

Bilgi Kılavuzu Yazar: Özcan Akın 610 s.

Çocuk Adları Sözlüğü

En Güzel Çocuk Adları Sözlüğü

Yazar: İpek Özmen 424 s.

Yazar: İpek Özmen 216 s.

Türkçe’yi Doğru, Etkili ve Güzel Konuşma Kit‐hapı

Ansiklopedik

Bilgi Yarışması

Bilgi Yarışması

Bulmaca Sözlüğü

10 000 Soruluk Bilgi Bankası Yazar: Servet Salih Gören 744 s.

Yazar: Bülent Ermiş 352 s.

Yazar: Bülent Ermiş 296 s.

Yazar: Dilek Şahzâde 452 s.


POPÜLER KÜLTÜR DİZİSİ “EĞLENİRKEN ÖĞRENMEYE NE DERSİNİZ?”

Felsefeyi, doğa bilimlerini, sosyal bilimleri ve tarihi merak edenler bu dizinin kitaplarını okuyarak bir yandan eğlenirken az zamanda pek çok şey öğrenebilir ve yeni edindikleri bu bilgileri sosyal çevreleriyle paylaşabilirler.

Bar Filozofu Yazar: Matt Lawrence Çeviren: Irmak Kaleli 304 s.

71

Tembel Entel Yazar: Richard J. Wallace James V. Wallace 352 s.

Kuantum Bilmecesi Bilimci Olmayanlar İçin Yeni Fizik Yazar: Fred Alan Wolf 376 s.

Büyük Aptallıklar Kitabı Yazar: Ken Lytle Katie Corcoran Lytle 240 s.

Her Gün 60 Saniye Felsefe Günde Sadece Bir Dakika Ayırarak Ufkunu Genişlet Yazar: Andrew Pessin Çeviren: Belgin Tupal 144 s.

Büyük Filozofların Tuhaf Fikirleri Yazar: Gary Hayden 200 s.

Modern Beynin Evrimi Yazar: Gary Small (Dr.) Gigi VORGAN Çeviren: Merve Duygun 272 s.


KİŞİSEL GELİŞİM DİZİSİ “BAŞARILI OLMAK SİZİN ELİNİZDE”

İş yaşamında başarılı olmak, ailenizle diyaloğunuzu geliştirmek, arkadaşlarınızla daha iyi ilişkiler kurmak, hayatınızdan en iyi şekilde yararlanmak mı istiyorsunuz? Bunlar sizin en doğal hakkınız, fakat bunları yapabilmek için kendinizi geliştirmek, çabalamak zorundasınız. Olumlu düşünmeli, yaratıcı olmalı, kendinize değer vermeli, sabırlı davranmalı, hazzı ertelemeyi bilmelisiniz. Omega kişisel gelişim dizisi size bu gibi konularda yardımıcı olmayı hedefliyor.

72

Hayat Bakım İster

Yaşam Koçluğu Hakkında Her Şey Yazar: Özdemir Özkan 256 s.

Geçmişten Geleceğe Başarı Öyküleri

Zafere ve Mutluluğa Giden Yol

Başarılı Satış Taktikleri ve Satış Öyküleri

Yazar: Timuçin Fındık 312 s.

Yazar: Timuçin Fındık 184 s.

Yazar: Timuçin Fındık 200 s.


KİŞİSEL GELİŞİM DİZİSİ

Enerjik Yaratıcılık İçindeki Yaratıcı Gücü Açığa Çıkar Yazar: Mary Beth Maziarz Çeviren: Orhan Düz 256 s.

Antidepresan Olarak Aşk Yazar: Bas Kast 200 s.

Kuantum Mucizesi Beş Adımda Kuantum Mucizesiyle Başarılı ve Mutlu Bir Hayat Yazar: Natalie Reid Çeviren: Pelin Tornay 160 s.

73 7 Adımda Duygusal Zeka Yazar: Denis Bridoux Rudy Vandamme Patrick E. Merlevede Çeviren: Tuğba Kırca 424 s.

Hafızanın Kutsal Kitabı Beyninizi Genç ve Zinde Tutmanın Yolları Yazar: Gary Small (Dr.) Çeviren: Tuğba Kırca 288 s.

Hızlı Okuma ve Algılama

Tüm Kalbinle Yaşa

21 Günlük Uygulama Programı

Duygularını Yeniden Keşfet

Yazar: Z. Polat Koyuncu 168 s.

Yazar: Peter Lauster Çeviren: Nilüfer Epçeli Gülser Epçeli 216 s.

Hafıza Geliştirme Teknikleri Beyninizi Genç Tutacak 14 Günlük Program Yazar: Gary Small (Dr.) Gigi Vorgan Çeviren: Sakıp Murat Yalçın 320 s.


SPİRİTÜEL KİTAPLAR “ORADA FARKLI BİR DÜNYA VAR” Büyülü Harita Yazar: Colette Baron-Reid Çeviren: Ekin Duru 296 s.

Duygu Şifresi Yazar: Bradley Nelson Çeviren: Pelin Tornay 320 s.

74

Tıbbın, psikolojinin, kimyanın, matematiğin kısacası bilimin insanın yaşadığı tüm deneyimlere doyurucu açıklamalar getiremediğini, tüm sorunlara tatmin edici çözümler üretemediğini düşünenler bu dizide spiritüalite, alternatif tıp, astroloji, kehanet, reenkarnasyon, yoga gibi birbirinden ilginç konularda yazılmış son derece aydınlatıcı kitaplar bulacaklar. Bu arayış içinde olan okurlarımıza “Unutmayın hayatta rastlantı diye bir şey yoktur”, diyoruz.

Bilincin Gizli Tarihi Kıyametten Sağ Çıkmamızı Sağlayacak Kadim Bilgiler Yazar: Meg Blackburn Losey Çeviren: Emre Özdal 256 s.

Ruhumuz İçin

Yoga Yazar: Ursula Karven Çeviren: Ayça Kaya 192 s.

Rüya Yorumları Ansiklopedisi (Ciltli) Yazar: Sevinç Aksoy 1112 s.


SPİRİTÜEL KİTAPLAR

Rüya Yorumları

Astroloji

Yazar: Sevinç Aksoy 336 s.

Yazar: Sevinç Aksoy 296 s.

Beden İçinde Yolculuk Yazar: J. Paungger T. Poppe Çeviren: Sıdıka Orhon 352 s.

Ruhsal Uyanış Yazar: Dr. Brian L. Weiss Çeviren: Kemal Bek 224 s.

75 Taoculuk Nedir?

Eşruhların Dansı

Yazar: J. C. Cooper Çeviren: İsmet Zeki Eyuboğlu 176 s.

Yazar: Dr. Brian L. Weiss Çeviren: Aysel Çobanlı 256 s.

Gizli Bilimler Ansiklopedisi

Kehanetin ABC’si

Nostradamus

Yazar: Buket Altoparlak 264 s.

Yazar: Peter Lemesurier Çeviren: Mehmet Harmancı 296 s.

(Ciltli) Yazar: Annette Von Heinz Frieder Kur Çeviren: Bülent Atatanır 400 s.

Ezoterik Sözlük Yazar: Helmut Werner Çeviren: Bülent Atatanır Murat Batmankaya Derya Demirbaş 896 s.

Geçmiş Yaşam Terapisi Yazar: Craig Hamilton-Parker Çeviren: Özgü Çelik 272 s.

Reenkarnasyon Yaşama Yeniden Başlamanın Evrensel Yolu Yazar: Cem Çobanlı 174 s.


DİĞERLERİ “BİR DE BU SAYFAYA BAKIN” Aradığınız kitabı diğer bölümlerde bulamadıysanız, çok değişik bir kitap arıyorsanız, bir de bu bölüme bakın. Diğer dizilerimize koyamayacağımız kadar özel, değişik ve değerli olan kitaplarımızı bu bölümde topladık.

Pilates Programı Yazar: Barbara Becker Çeviren: İlknur Acar 208 s.

76

Evrenin Gizli Boyutları Yazar: Vehbi Bardakçı 240 s.

Sözler ve Gerçekler Düşünce Atlası Derleyen: Şener Akalın 376 s.

Erkekler Doğuya Kadınlar Sağa

Geleneksel Çin Tıbbıyla

Yazar: Sabra E. Brock Joseph F. Dooley Çeviren: Firdevs Işık 232 s.

Kalbin Sesi Yazar: Safi Nidiaye Çeviren: Gülderen Pamir 160 s.

Göğüs Kanserini Önlemenin ve Yenmenin Yolları

Sesimi Ateşe Verdim Yazar: Naşide Göktürk 88 s.

Yazar: Nan Lu - Ellen Schaplowsky Çeviren: Orhan Düz 360 s.

Şeytanın Sözlüğü Yazar: Ambrose Bierce Çeviren: Cemal Atila 280 s.


DİĞERLERİ

Ölüm Ne Yana Düşer

Kader Oyunu

Ya da Hayat Benim Neyim Oluyor?

(Arketip Kartları)

Oltaya Takılan Her Balık Güzeldir

Yazar: Caroline Myss Çeviren: Tuğba Kırca 104 s. 74 Arketip Kartı

Yazar: Susanne Fröhlich Costanze Kleis Çeviren: Gülser Epçeli 192 s.

Yazar: Keith Augustine Çeviren: Özgü Çelik 304 s.

Her Şey Serbest Yazar: Johanna Paungger Thomas Poppe Çeviren: Sıdıka Orhon 288 s.

77

Neden Sarışınlar Saf Erkekler Çapkın Olur Yazar: Wolfgang Hars Çeviren: İlknur Acar 144 s.

Elif’in Mutfağından Yazar: Elif Argıllı 376 s. (Ciltli ve Ciltsiz)

Dünyanın En Güzel Kitabı

İnsan Sevdikçe Güzelleşir

Yazar: Vehbi Bardakçı 176 s.

Yazar: Vehbi Bardakçı 224 s.

Kapı Kapı

Kelebek Vadisi

Özgürlük

Yarım Kalan Türkü

Yazar: Vehbi Bardakçı 160 s.

Yazar: Vehbi Bardakçı 208 s.

Yazar: Vehbi Bardakçı 224 s.

Yazar: Vehbi Bardakçı 224 s.


“BİRAZ DA EDEBİYAT”

Kirese

Aşkın Bittiği Yer Yazar: Timuçin Fındık 160 s.

78

Anau'lu Anadolu

Aşk Acısı Kilo Verdirir

Aşk Başkadır

Aşklar ve Yalanlar

Yazar: Ildikó von Kürthy Çeviren: Gülderen Pamir 176 s.

Yazar: Amelie Fried Çeviren: Uğur Önver 320 s.

Yazar: Josephine Cox Çeviren: Niran Elçi 336 s.

Dokunuş

Elde Makas Koşmak

Fuck‐Up

Yazar: Halim Bahadır 224 s.

Yazar: Augusten Burroughs Çeviren: Sakıp Murat Yalçın 256 s.

Erkekler Çikolata Gibidir

Değişim, Dönüşüm, Başkalaşım Yazar: Umar Ö. Oflaz 704 s.

Yazar: Tina Grube Çeviren: İlknur İgan 144 s.

Yazar: Athur Nersesian Çeviren: Sakıp Murat Yalçın 240 s.


Tam İstediğim Gibi

Nevrotika

Sıkı Dostlar

Mavi Mucize

Yazar: Jill Mansell Çeviren: Tuğba Kırca 440 s.

Yazar: Sue Margolis Çeviren: Niran Elçi 302 s.

Yazar: Jill Mansell Çeviren: Tuğba Kırca 512 s.

Yazar: Ildikó von Kürthy Çeviren: Gülderen Pamir 216 s.

PİA DİĞER 79

Gereksiz Taramalardan Kaçınamadım

Şiirsiz Yazar: Mustafa Öneş 112 s.

Karikatür Albümü Yazar: Cihan Demirci 168 s.

Bankacılar İçin Pratikte Satış

Yaşamlarını Tiyatroya Adayanlar

Yazar: Timuçin Fındık 160 s.

Söyleşi: Adem Dursun 312 s.

Duvarsız Avlu Yazar: Hâle Seval 184 s.


Say Yayınları 2013  

Say Yayınları Omega Yayınları Pia Yayınları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you