Parkenblad zomer 2016

Page 1

Foto: Larissa Mulder

Een uitgave van Wijkraad de Parken | zomer 2016

IN DIT NUMMER o.a.:

› Kunst in de Parken › Parkenfeest 2 en 3 september 2016 › Oog voor Tuintrend of Tegeltaks › Festival Zomer op Zwitsal › 10 jaar buurtschap de Vlijt › Weide voor Marialust

De Parken

W I J K RA A D • A P E L DO O RN


Centraal Centraal Station Station Amsterdam Amsterdam Centraal Centraal Station Station Amsterdam Amsterdam Centraal Centraal Station Station Amsterdam Amsterdam Centraal Centraal Station Station Amsterdam Amsterdam

Centraal CentraalStation StationAmsterdam Amsterdam

Met Mettrots trotsmogen mogenwijwijmededelen mededelendatdatwijwij opdracht opdrachthebben hebbengekregen gekregenvoor vooreen eenrestauratie restauratieininhethet Centraal CentraalStation StationteteAmsterdam. Amsterdam. Met Met trots trots mogen mogen wij wij mededelen mededelen dat dat wij wij Met Met trots trots mogen mogen wij wij mededelen mededelen dat dat wij wij Met Met trots trots mogen mogen wij wij mededelen mededelen dat dat wij wij Met Met trots trots mogen mogen wij wij mededelen mededelen dat dat wij wij ininhet opdracht opdracht hebben hebben gekregen gekregen voor voor een een restauratie restauratie het opdracht opdracht hebben hebben gekregen gekregen voor voor een een restauratie restauratie in in het het opdracht opdracht hebben hebben gekregen gekregen voor voor een een restauratie restauratie in in het het opdracht opdrachthebben hebben gekregen gekregen voor voor een een restauratie restauratie in in het het Centraal Centraal Station Station te te Amsterdam. Amsterdam. Centraal Centraal Station Station te te Amsterdam. Amsterdam. Centraal Centraal Station Amsterdam. Centraal CentraalStation Station Stationte tete teAmsterdam. Amsterdam. Amsterdam.

www.venemarestauratie.nl www.venemarestauratie.nl www.venemarestauratie.nl www.venemarestauratie.nl www.venemarestauratie.nl www.venemarestauratie.nl www.venemarestauratie.nl www.venemarestauratie.nl www.venemarestauratie.nl www.venemarestauratie.nl


Colofon Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 1100 adressen in de wijk “De Parken” in Apeldoorn. Het bestuur van de wijkraad De Parken wordt gevormd door Dolf Sijbesma - voorzitter, Sylvester Nieuwe Weme - secretaris, Willem Stegink - penningmeester en Coosje Wesselink - bestuurslid. Op de website www.deparken.nl vindt u onder “Wijkraad” het telefoonnummer van de wijkraad en de verslagen van de jaarvergaderingen.

Samenstelling en redactie Coosje Wesselink Fotografie Coverfoto: Larissa Mulder Redactieadres parkenblad@deparken.nl Advertenties zie www.deparken.nl onder: ‘’het Parkenblad”. Opmaak en druk A M A Z I N G Mixed Media Minds www.amazing.nl

Beste medewijkbewoners, Hier mag ik u weer berichten over het wel en wee van onze wijk. Op de algemene jaarvergadering van februari jl. was er enige discussie over welke (spel-)regels er van toepassing zijn op de gang van zaken tijdens de vergadering en voor het functioneren van het bestuur. Momenteel wordt samen met de notaris en iemand van het wijkbureau uitgezocht hoe dit ‘in het vat te gieten’ en in welk vat. Zodra hier meer over te melden valt laten wij dit weten. E.e.a. startte bij de te volgen procedure bij de benoeming van nieuwe bestuurleden. Intussen hebben twee bestuursleden aangegeven er mee te willen stoppen en van de twee kandidaten die er waren heeft er één afgehaakt, dus wij hebben dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers die plaats willen nemen in het bestuur om ons zo weer op sterkte te brengen. Taken waar wij aan denken zijn o.a. secretariaat, begeleiden van het Parkenblad, organiseren jaarfeest, bijhouden website etc... Zoals u allen zou moeten weten wordt er iedere maand, op de laatste zondag, een wijkborrel georganiseerd in het Koetshuis in het Verzetsstrijderspark, hierover wordt u middels een flyer geïnformeerd. Gezien de opkomst kunnen we wel zeggen dat dit een succes is en zeker voortzetting verdient. De geplande reeks duurt t/m juni, en ons plan is om na de vakantie hiermee door te gaan d.w.z. eind september is dan weer de volgende wijkborrel. De Giro, begin mei, was mede dankzij het prachtige weer een daverend succes kunnen we wel zeggen en onze wijk werd op een prachtige manier ‘aan de wereld getoond’, ik kreeg zelfs complimenten van vrienden uit het buitenland. Ons jaarlijkse parkenfeest staat voor aanvang september, d.w.z. vrijdag 2 en zaterdag 3 september, op de agenda. Gezien de modder van de vorige keer denken wij erover om het te verplaatsen naar de andere zijde van de vijver waar de grond een stuk ‘harder’ is, organisatorisch maakt dit e.e.a. ook eenvoudiger, U wordt d.m.v. een flyer op de hoogte gebracht maar zet de data alvast in uw agenda.

Het bestuur van Wijkraad De Parken:

v.l.n.r. Sylvester Nieuwe Weme: secretaris, Coosje gWesselink: bestuurslid, Willem Stegink: pennin tter voorzi a: meester, Dolf Sijbesm

Volg Wijkraad De Parken ook op Facebook: www.facebook.com/deparken

Volgend jaar wordt begonnen met het vervangen van het wegdek in een aantal lanen, allereerst worden de slechtste lanen ‘aangepakt’, de nieuwe bestrating wordt dan hardgebakken klinkers. De hele procedure duurt meerdere jaren, informatie hierover ontvangt u te zijner tijd van de gemeente. Dit was/is zo’n beetje wat er speelde/speelt in onze wijk. Met vriendelijke groeten, uw voorzitter, Dolf Sijbesma

3

Parkenblad


Zaterdag 10 september: 19e editie Festival Mondial

#schakel jij mee? Op zaterdag 10 september vindt de 19e editie van Festival Mondial plaats in het Oranjepark in Apeldoorn. Van 11.00 tot 17.00 uur is iedereen, jong ĂŠn oud, van harte welkom op dit gratis interculturele festival. #schakelmee! Festival voor het hele gezin Net als voorgaande jaren zorgt Festival Mondial in samenwerking met Tim Koldenhof Producties voor een gevarieerd programma, waarin rekening is gehouden met de wensen van onze bezoekers. Zo zijn er muziek- en dansoptredens, festivalkramen op de interculturele markt, speelse activiteiten voor kinderen en heerlijke eet- en drinkgelegenheden (zoals bijzonder goede koffie en lekkere Surinaamse Roti). Voor jongeren zal er een speciale loungehoek zijn, met misschien wel een silent disco daarnaast?! Zo is Festival Mondial een feest voor iedereen.

4

Parkenblad

#schakelmee: een keten van verbinding Festival Mondial is echter meer dan alleen een vrolijk intercultureel festival. De deelnemende organisaties, een stuk of 25, hebben een missie! Hoewel zij allemaal een andere achtergrond hebben, hebben zij ĂŠĂŠn ding gemeen: hun wens om te #verbinden. Mensen, voorbij werelddelen. Voorbij verschillen. Festival Mondial laat zien waar zij voor staan, ieder voor zich en vooral ook samen. Daarmee geven de organisaties hun antwoord op de vraag: hoe #schakel jij in deze maatschappij? www.mondial-apeldoorn.nl.


BV Stadsherstel APELDOORN

BV Stadsherstel:

Eerherstel voor Jugendstil in Apeldoorn Burgemeester John Berends kreeg op donderdag 14 april, in het stadhuis als eerste een certificaat overhandigd van de BV Stadsherstel. De BV is een initiatief van Vereniging Andries van Driesum die zich ten doel stelt om oude panden op te kopen, tot restauratie over te gaan en deze zoveel mogelijk hun oude bestemming terug te geven. Het Achterom aan de Mariastraat is daar een voorbeeld van. De BV Stadsherstel geeft 30.000 certificaten uit à raison van een 100 euro per stuk. Het is de bedoeling om vier panden te kopen. De totale kosten bedragen zo’n drie miljoen euro. Vandaar die 30.000 ’aandelen’. Blijft er nog wat geld over of komt er meer binnen, dan heeft de BV nog meer panden op het oog. Bij voorkeur Jugendstil, want daarin is Apeldoorn als stad onderscheidend. Berends kan zich helemaal vinden in het initiatief. Hij gaf aan het cadeau gegeven certificaat niet te

aanvaarden zonder het zelf te betalen. En daarmee is hij in de ogen van de initiatiefnemers, een echte Apeldoorner. Een eerste wensenlijst van BV Stadsherstel levert de volgend panden op: • Beekstraat 22 • Hoofdstraat 144 • Van Kinsbergenstraat 4 • Marktstraat 6 Voor zulke ambitieuze plannen is veel geld nodig. Hiervoor is in samenwerking met het notariaat een structuur gevonden die ook op lange termijn een waarborg vormt voor de instandhouding van de panden. Naast de Vereniging zijn er twee stichtingen die zich bezighouden met het verwerven van gelden. Meer informatie: www.stadsherstelapeldoorn.nl.

5

Parkenblad


Over huizenhoge torenflats in de binnenstad en de Sociëteit Apeldoorn

Terug in de tij

Tekst: Wim H. Nijhof

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de vorige eeuw hadden Apeldoorns gemeentebestuurders een droom: Apeldoorn moest een stad worden, het dorp had de strijd verloren. Progressieve architecten schetsten beelden van een brede boulevard, tussen Orpheus en het station, geflankeerd met stenen flatkolossen van vele verdiepingen. Een architectenbureau had de droom verbeeld, omstreeks 1970, vier huizenhoge torenflats van misschien wel twintig verdiepingen moesten de nieuwe geest etaleren, de nieuwe binnenstad markeren, de voorste was gesitueerd aan de Kerklaan, pal naast het gebouw van de Sociëteit. Het was de sociaaldemocratische wethouder Hans Porringa, vertegenwoordiger van de nieuwe generatie stadsbestuurders, de jonge intelligentsia met progressieve ideeën over stedelijke ontwikkelingen, die resoluut alle plannen voor de nieuwe binnenstad naar de prullenbak verwees en met gelijk denkende

6

Parkenblad

stedenbouwers nieuwe plannen maakte. Spijtig genoeg en onomkeerbaar waren vele historische plekjes en panden in de stad al gesneuveld. Maar aan de Kerklaan veranderde weinig, het gebouw van de Sociëteit staat er nog steeds. Hoewel, begin jaren vijftig was het bijna misgegaan


toen er in bestuurlijke kringen hard werd nagedacht over het bouwen van een schouwburg. Tivoli, aan de Nieuwstraat, deugde niet langer. Cabaretier Wim Kan klaagde dat het op het toneel regende, zo lek was het dak. Maar het idee om van Tivoli een schouwburg te maken en bij de Sociëteit een verenigingszaal te bouwen, haalde het niet, het plan sneuvelde op 15 mei 1950, ‘Een zwarte dag’, vond burgemeester mr. A.L. des Tombe. Daarna kwamen er nog meer woeste ideeën. Zelfs werd in het voorjaar van 1954 een plan gepresenteerd om het restaurant van het Boschbad om te bouwen tot een zaal voor negenhonderd mensen. Een goed plan, vond de gemeenteraad, maar de teruglopende economie veroorzaakte een bouwstop. De plannen bleven komen. Bijna was de nieuwe schouwburg in het Oranjepark gebouwd, niet ver dus van het gebouw van de Sociëteit, op de hoek van de Regentesselaan en de Van Rhemenslaan. Maar zes vooraanstaande Apeldoorners wilden een andere plek. Het Julianapark, het Sophiapark en het Beekpark waren al geofferd voor nieuwbouw, nu was het genoeg. En daarom is Orpheus gebouwd in het Loolaanpark.

De Sociëteit was overigens al eerder in beeld geweest, in februari 1881, toen het bestuur een plan ontvouwde voor de bouw van een ‘concert- en comediezaal’, maar een actie onder leden en andere welgestelde dorpsgenoten om ruim in de beurs te tasten voor het maken van een ontwerp, mislukte jammerlijk. Iedere bewoner van de Parkenbuurt kent het lage, witgeschilderde gebouw van de Sociëteit Apeldoorn, aan de Kerklaan. Op het eerste moment valt het wat uit de toon, naast het meer imposante, uit 1904 daterende schoolgebouw en de villa voor het hoofd van de school, vroeger de Koningin Wilhelminaschool. In 1863 al ontstond, lezen we in een ingezonden brief in de Apeldoornsche Courant, een plan ‘een eigen locaal te bouwen voor de vereniging Doelen van Koning Willem III dat tevens geschikt zoude zijn voor andere bijeenkomsten tot nut en genoegen’. De leden kwamen toen samen in het logement De Arend, een herberg met sociëteitszaal en koetshuis, waar ook uitvoeringen werden gegeven, toneel, muziek, zang en dans. Lees verder op pagina 8

7

Parkenblad


Vervolg van pagina 7 De briefschrijver had geen goed woord over voor de accommodatie, hij repte over ‘het onbehagelijk uiterlijk en innerlijk van het gebouw’ en over ‘den vervallen toestand van het billard en ander meubilair’. De Arend was tot overmaat van ramp ook nog te klein voor ‘aangename bijeenkomsten’ voor de leden ‘met hunne dames’. De weduwe Van Lunteren, exploitante, bouwde een nieuw ‘locaal’ op de plek van het voormalige Tivoli, dat op 1 juli 1868 werd geopend. Hier kwamen de leden van de Sociëteit voortaan bijeen. Maar de leden van de Sociëteit bleven dromen over een eigen gebouw. Het was de voortvarende burgemeester mr. J.A. van Hasselt, voorzitter van de Sociëteit Doelen van Koning Willem III, die doorpakte. De vereniging kocht voor 3.300 gulden een bouwterrein aan de Kerklaan en schreef een competitie uit onder architecten: wie wilde een ontwerp maken voor een nieuw sociëteitsgebouw op dit fraaie plekje in het dorpscentrum, niet ver van het

oude Raadhuis? Liefst 62 ideeën kwamen binnen. Eén ontwerp sprong er uit, een immens gebouw van drie verdiepingen, met in de voorgevel op de begane grond zes Romaanse rondbogen, bekroond met een ranke, bijna veertig meter hoge toren, te midden van twee iets lagere koepels, een mix van neoklassieke stijlen. De fantasie van de Amsterdamse architect J.H. Schmitz was kennelijk op hol geslagen. In de hoofdstad leefden duidelijk andere ideeën over nieuwe gebouwen dan in het in de jaren zeventig van de negentiende eeuw nog steeds niet uit de kluiten gewassen heidedorp. Het plan was te pronkerig, te duur en bovendien zou het eenvoudige Raadhuis op de Markt in het niet verzinken bij deze overigens ook nog eens naar wanstaltigheid neigende creatie. Twee Arnhemse architecten, G.J. van Gendt en C.G.M. Nieraad wonnen. Ze hadden ingezonden onder het motto ‘Oranje Nassau’ en ontvingen een premie van 250 gulden, zoals een krantenadvertentie meldde. De twee bouwmeesters hadden een ‘zeer karakteristiek


voorbeeld van een groot neoclassicistisch gebouw uit de jaren zeventig van de 19de eeuw ontworpen’, lezen we in het advies de Sociëteit de status van gemeentelijk monument te verlenen. Het gebouw heeft een ‘zeldzame hoofdvorm en een opmerkelijke detaillering’, aldus het advies. Van Gendt en Nieraad werden later in Arnhem bekend door hun woningen in het roemruchte Spijkerkwartier.

een nieuw sociëteitsgebouw op dit fraaie plekje in het dorpscentrum Wie tegenwoordig het gebouw binnenloopt, ontdekt iets van de charme van die jaren zeventig, ook al hebben kleine aanpassingen het interieur wel wat veranderd. De grote zaal ademt nog steeds een bijna in onze tijd niet meer passende sfeer van vroegere

tijden. In de Koning Willem III-zaal trekken drie schilderijen de aandacht van iedereen, in het midden Koning Willem III, geflankeerd door zijn echtgenoten, koningin Sophie en Emma. Ze werden onthuld op de Jaardag 2010. Willem III speelt een belangrijke rol in de historie van de Sociëteit. Op 7 juli 1849 ontving de koning, kort na zijn aantreden, een brief van de Apeldoornse boekhandelaar A.M. de Jong, met de vraag of de vorst beschermheer zou willen worden van de op te richten handboogschutterij en mocht de schutterij dan ook naar hem worden genoemd? Willem III stemde ‘goedgunstig’ in, liet hij op 1 juli 1849 weten, en dat werd de officiële oprichtingsdatum van de Handboogschutterij Doelen van Koning Willem III. Het was de eerste sportclub in Apeldoorn. Het waren gezellige mensen, die schutters, en twintig jaar na de oprichting kwam het zelfs zover, dat de handboogschutterij een gezelligheidsvereniging werd. De Sociëteit Apeldoorn beschouwt 11 juli 1849 dan ook als haar oprichtingsjaar.

9

Parkenblad


Kunst in de Parken In de Parken wonen leuke, aardige en bijzondere mensen. U kunt ze elke laatste zondag van de maand ontmoeten in het Koetshuis (Verzetsstrijderspark 14) Een van de bijzondere mensen (en ook aardig) is een kunstenares: Olga Brouwers-Gubitz woont bijna haar hele leven in onze buurt aan de Frisolaan 32. Daar heeft zij ook haar atelier met een uitgebreide collectie textiele schilderijen, bijzondere tassen en kunstwerkjes van kralen zoals halskettingen, armbanden en ringen. Olga startte haar opleiding in Arnhem aan de lerarenopleiding nd (tekenen en textiele werkvormen). Na haar opleiding heeft Olga o.a. gewerkt bij Tonni Waagemans, modeontwerpster in Amsterdam en als lerares bij het internaat voor bezigheidstherapie van het Roode Kruis in Epe. Ook heeft zij enkele jaren gewerkt bij de Doekom (nu Markant). Als zelfstandig kunstenares heeft zij veel exposities gehad in de regio. Daarnaast heeft Olga 15 jaar een kunstgalerie gehad in het souterrain van Villa Marialust.

10 Parkenblad

Daar hebben vele bekende en minder bekende kunstenaars geĂŤxposeerd hetgeen weer uitdagend en inspirerend is voor het eigen werk. Nu werkt Olga uitsluitend van huis/atelier uit. Het werk kenmerkt zich door gebruik van felle kleuren en een enorm geduld voor het rijgen van kralen en samenstellen van composities van textiel. In haar atelier naast het woonhuis is de uitgebreide collectie te bewonderen. Bel gerust een keer aan of maak een telefonische afspraak (055 521 93 36).


2 en 3 september

Parkenfeest 2016 Helios dit jaar als eregast Was vorig jaar Pluvius als ongenode gast langdurig aanwezig tijdens het Parkenfeest, dit jaar probeert de organisatie zijn komst te verhinderen door Helios uit te nodigen. Zijn partner Selene, de maan, is ook van harte welkom. Niet alleen zijn de gasten bepalend voor het welslagen van een feest, ook de locatie is belangrijk en daarom is de keuze dit jaar niet op de weide in het Verzetsstrijderspark gevallen, maar kozen wij voor het terrein rondom de villa Marialust. Een terrein met meer beschutting en met voor een groter deel verharde grond, waar u bij slecht weer niet zo gauw natte voeten krijgt en waar de wagens die de attracties en tenten brengen niet vast komen te zitten in drassige grond.

Wijkborrel en kermis De wijkborrel is zoals altijd op vrijdagavond, dit jaar op 2 september vanaf 18.00 uur. Zaterdag 3 september tuft vanaf 11.00 uur een treintje voor de

Partir c’est… Een verandering

Met ingang van augustus ga ik 860 meter westwaarts verhuizen. Dat is niet ver, maar toch ook weer wel, want ik overschrijd de grenzen van de wijk en ga mij in een andere wijk een heel ander huis eigen maken. Zal wel lukken, ik ben in mijn leven al meer dan 10 keer verhuisd. Dit houdt ook in dat ik uit het bestuur van de wijkraad ga, formeel per augustus, maar ik laat niet alles per direct uit mijn handen vallen en blijf nog wel een paar maanden op de achtergrond actief, met uw goedkeuring. Tot nu toe heb ik nog geen ander bestuurslid kunnen inwerken. Jammer dat dit anders is gelopen dan ik gedacht en gehoopt heb. Hopelijk krijgt straks in de ALV een enthousiaste vrijwilliger uw aller instemming. Welke ik overigens nooit officieel gekregen heb, ik ben nooit voorgedragen, ik was

kleine kinderen, draait de draaimolen zijn rondjes, is het springkussen opgeblazen, de klimmuur opgebouwd en maakt Karin het beslag voor de poffertjes gereed. En is er voor de volwassenen een terras(je) waar een drankje genuttigd kan worden. Uitgebreidere informatie krijgt u via de flyer die wij in augustus rond laten brengen, en ook op onze website www.deparken.nl is over het Parkenfeest te lezen. En… Vlijt-mensen, komen jullie ook (nader) kennismaken met de andere bewoners van onze wijk? Tot dan!

gewoon ineens op deze plek. En zo gaat het vaak met vrijwilligerswerk: je ‘springt er in’, doet je klus met enthousiasme, besteedt er veel tijd aan en hebt compassie met dat werk – in dit geval met de wijk waarin je woont. Ik dank met name Dolf voor al zijn inzet, maar ook Sylvester en Willem als mede-wijkraadleden. En daarnaast dank ik Michiel en zijn Amazing MMM voor de leerzame samenwerking, de auteurs van het Parkenblad voor hun interessante artikelen, de adverteerders en sponsors voor hun support, Anne voor haar jaarlijkse buurtmarkt en de leveranciers van draaimolens, poffertjeskraam, luchtkussen, klimwanden etc. voor hun positieve inzet met name in regen en blubber. Au revoir, Coosje Wesselink.

11

Parkenblad


12 Parkenblad


Aad Witteveen was niet in de gelegenheid de pen ter hand te nemen en droeg deze over aan Monique Donders. Dit keer dus niet Oog voor Detail maar...

Oog voor Tuintrend of Tegeltaks Tegenwoordig worden tuinen steeds meer bestraatte (binnen-)plaatsen. Hoe hoort een tuin te zijn in een wijk als de Parken en hoe zou je in deze drukke, overvolle tijd toch een passende tuin kunnen/moeten realiseren. “Vroeger was het pad naast de tuin halfverhard, maar nu is de grond grotendeels betegeld” is een vaker gehoorde klacht. En dat beperkt zich niet alleen tot het pad. Hele gazons en borders worden ingeruild voor steen. Een tuintrend die zich met name in de laatste 10 tot 15 jaar zodanig doorgezet heeft (bij 44 procent van de Nederlandse tuinen is meer dan de helft van de tuin verhard), dat de overheid zelfs onderzoek is opgestart met de vraag of het noodzakelijk is om actie richting particulieren te ondernemen om ze bewust te maken van de mogelijke nadelen ervan. Al die (extra) verharding maakt de omgeving ook nog eens ongewenst warmer, geeft een aantoonbare afname in biodiversiteit en kan ​in sommige gevallen zelfs tot wateroverlast leiden. In delen van Duitsland bestaat er zelfs de zogenaamde ‘tegeltaks’ – je betaalt als burger meer rioolheffing, naarmate er meer stenen zijn. In Nederland werkt dit wellicht averechts en zal een meer positieve benadering van het fenomeen beter aanslaan. Mien Ruys (19041999), een van Nederlands bekendste tuinarchitecten schreef al: “In de tuin zoeken we de natuur, ook in de stadstuin. Eigenlijk allereerst in de stadstuin, want waar missen we de natuur erger dan in de stad”.

Dan is er nog een minstens zo belangrijk punt van aandacht. Door deze ontwikkeling kan er sluipenderwijs een verandering in de huidige sfeer gaan ontstaan. Op kleine schaal zal dit nauwelijks merkbaar zijn, maar naarmate dit zich verder zal voltrekken kan de zo specifieke en kenmerkende sfeer van de Parken uiteindelijk gaan ‘verwateren’. Juist de aaneenschakeling van individuele tuinen in “de Parken” vormt een onlosmakelijk deel van de totale sfeer van een van de fraaiste historische wijken in Nederland. Het zich realiseren van deze belangrijke specifieke waarde van het bouwhistorisch erfgoed en zijn (directe) omgeving draagt in hoge mate bij aan het in stand houden ervan. Aansluitend zal er in de praktijk naar gehandeld moeten worden. De Parken moet zeker geen openluchtmuseum worden, maar zorg en aandacht voor wat de Parken “de Parken” maakt blijft onverminderd belangrijk.

Op Bij passende, passende, praktisch praktisch werkende werkende oplossingen oplossingenvoor voorde deaangestipte aangestipte problematiek, problematiek,wordt wordtbij in een het volgende nummer nummervan vanParkenblad het Parkenblad stilgestaan. stilgestaan.

13 Parkenblad


Onze praktijkdeuren staan open voor u Tandheelkundige zorg voor het hele gezin Samenwerkende Tandartsen Apeldoorn - de Parken Burg. Tutein Noltheniuslaan 48 7316 BL Apeldoorn 055 - 5762577 parken@samenwerkendetandartsen.nl www.samenwerkendetandartsen.nl


Op zaterdag 2 juli vond de tweede editie van het festival Zomer op Zwitsal plaats. Het gratis toegankelijke festival voor jong én oud. Van 11.00 tot 19.00 uur waren er op het terrein verschillende attracties en activiteiten, optredens en foodtrucks met een groot aanbod loungebanken en muziek.

Zaterdag 2 juli: Opening van het Zwitsalpark Officiële opening Zwitsal Park Zaterdag 2 juli werd het Zwitsal Park in Apeldoorn officieel geopend door Wethouder Detlev Cziesso. Zomer op Zwitsal trapte hierbij af als openeningsevenement voor dit grote openbare stadspark. Mega Blubber Power Race De Mega Blubber Power Race van RTL Telekids is na al die jaren nog steeds ontzettend populair. Er was een ware stormloop op de gratis kaarten voor dit populaire evenement. De kinderen en ouders/begeleiders hadden de kaarten nodig voor reservering voor deze opblaasbare hindernisbaan. Werkelijk uit heel Nederland werden kaarten besteld. Ontzettend leuk om te zien dat het zo leeft onder gezinnen’, aldus Mirjam Kempers van de organisatie van Zomer op Zwitsal. Verder was het festival vrij toegangelijk te bezoeken.

Zomer op Zwitsal! Dit jaar was de Mega Blubber Power Race van RTL Telekids aanwezig op het festival Zomer op Zwitsal. De Mega Blubber Power Race bestaat uit vele buitenattracties, zoals de Mega Stormbaan, Harry de Hengst, de Grot der 1000 Schatten, het Telekids springkussen, een extra lange buikglijbaan en bruisende schuimbaden. De drie zangeressen van de meidengroep Raak!, presenteerden de Mega Blubber Power Race en tevens hadden ze ook een optreden op die dag. Zomer op Zwitsal had naast de Mega Blubber Power Race de Telekids Discoshow, met DJ, diverse bekende optredens van o.a. de populaire meidengroep Raak!, Telekids-kinderhelden Jul & Julia en Fien & Teun, schminken, Meet & Greet photobooth, foodtrucks met heerlijke lekkernijen en activiteiten, voor de ouders loungebanken en relaxte loungy, jazzy, down-beat muziek. Uiteraard was er ook gedacht aan de kids jonger dan vijf jaar. Al met al een geslaagd festijn.

15 Parkenblad


Restaureren van monumentale woningen

Tekst: J. Venema

Het is ons de afgelopen maanden opgevallen dat wij meerdere malen geconfronteerd worden met eigenaren die hun monument willen restaureren. Deze eigenaren komen dan met de opmerking dat zij benaderd zijn door bedrijven die hun huis willen zandstralen, torbostralen of neveljetstralen. Bij enkelen is het zelfs zo ver gekomen dat zij proefstukken hebben laten zetten. Het komt echt uw woning niet ten goede wanneer u een van deze reinigingsmethodes toepast. Ook de Gemeente Apeldoorn zal direct een negatief advies geven om deze behandeling op een monumentale gevel toe te passen. Dit is niet om het u lastig te maken, maar puur voor uw eigen belang tot behoud van de kwaliteit van uw woning. Besef dat dit soorten behandelingen desastreuze gevolgen hebben voor uw woning en die niet meer te herstellen zijn. Het is van uiterst belang dat de toplaag van de steen (de patinlaag) behouden blijft. Ook als het gevelwerk betreft wat in het verleden is voorzien van meerdere lagen verf. Het is ook gewoonweg niet nodig om schade aan te richten met het verwijderden van deze verflagen. Er zijn technieken waar je zelfs de patinlaag/authentieke verweringslaag kunt behouden, terwijl de verflagen verwijderd worden. Natuurlijk is het altijd zo dat er uitzonderingen zijn. Je weet immers niet wat men in het verleden gedaan heeft. Ook in de Parken is in

het verleden gebleken dat sommige bewoners de meest bizarre producten hebben gebruikt om hun huis een kleur te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zwembad-coating of wegenverf. Ook de adviezen van gevestigde verfleveranciers hebben veel schade aangericht aan de kalk-gebonden gevels. In het verleden is vaak geadviseerd om diepgronderingen aan te brengen om een goede basis te verkrijgen. Het is meerdere malen gebleken dat deze diepgronderingen enorme schades aan het stucwerk of voegwerk hebben aangebracht. De kwaliteit van je metselwerk (kalkgebonden mortels) blijft behouden door de regulatie, dampopenheid en vochttransport. Wordt deze afgesloten door verkeerde verfsystemen of diepgronderingen ontstaan er niet alleen schades in de toplaag van de kalkmortels, maar wordt er ook een ongezond klimaat gecreĂŤerd in uw woning. Dit proces is

Niet meer te herstellen toplaag van de steen

Collega Restauratiebedrijf

16 Parkenblad

Venema Restauratie


soms duidelijk door opzwellend schilderwerk op de toplaag van de stucmortel of de snijvoeg. Pas hier dus mee op. Probeer de ondergrond voldoende te krijgen door losse verflagen te verwijderen en niet vast te zetten met een diepgrondering. Snijvoegen: Wij benoemen met opzet de snijvoeg, dit is namelijk waar wij in de Parken grotendeels mee te maken hebben. Meerdere malen worden wij aangesproken door bewoners dat zij de knipvoeg vervangen willen hebben. Officieel bestaat een knipvoeg amper in Nederland en zeker in de Parken komt deze niet voor als authentieke voeg. Mocht dit wel het geval zijn, dan is deze aangebracht door een voeger die veelal niet snapt wat de bedoeling is. Een snijvoeg hoort ook ten allen tijde

Verkeerd snijvoegwerk

Correct snijvoegwerk

gelijk aan de omliggende gevelstenen gevoegd te worden. Dit houdt in dat de voeg gelijk ligt met de metselstenen. Op de foto’s zie je dan ook het verschil tussen een verkeerd en correct snijvoegwerk. Tevens willen wij nogmaals benadrukken dat het gebruik van cement, zelfs in minimale vorm als toevoeging in de metsel- en de voegmortels, niet nodig is en bij gebruik in de toekomst schade kan aanbrengen aan uw monumentale woning. Het gaat hierbij om woningen die origineel 100% in een kalkmortel gebouwd zijn. U kunt er vanuit gaan dat indien uw woning ouder dan 100 jaar is, dit meestal een feit is. Voor eventuele informatie willen wij u verwijzen naar Rudy Wolfkamp van de Gemeente Apeldoorn.

Schade door gebruik van cement

17

Parkenblad


In de 70’er jaren was de visie van de gemeente Apeldoorn om de Vlijtseweg dood te laten lopen ter hoogte van Kistjes Transport nu Vlijtsekade. Sinds die tijd is gemeentevisie regelmatig veranderd. Het bestemmingsplan is door de jaren heen veranderd van “lichte industrie“ naar “wonen met lichte bedrijvigheid“. Tekst: Monique Plas

10 jaar buurtschap Willem Baron en Stephan Boot, bewoners van de Vlijtseweg, hebben in 2001 een vergadering bijgewoond omtrent de nieuwe visie van gemeente Apeldoorn. De toenmalige wijkcoördinator Steven Gerritsen stelde voor om een buurtcommissie op te zetten. Deze was er niet, de Vlijtseweg was in dat opzicht “grijs gebied”. In 2001 zijn de eerste stappen gezet om een buurtcommissie te starten. Er stond op dat moment veel te gebeuren, gemeente Apeldoorn had plannen om de kanaalzone op te knappen van zuid naar noord. Dat had o.a. gevolgen voor de bewoners van de Vlijtseweg. Men wilde het kanaal weer bevaarbaar maken en de oude gebouwen slopen om er vervolgens nieuwbouw te plaatsen in de vorm van hoge torenflats. Dit zou het woongenot van de mensen aantasten. In 2005 zijn Jos Hofste (voorzitter), Willem Baron (penningmeester), Stephan Boot, Jeen Beyert, een buurtcommissie tot aan de Anklaarseweg gestart. Het is altijd verstandig om een oneven aantal mensen in

18 Parkenblad

een commissie te hebben i.v.m. de stemming over een bepaald onderwerp. Dus moest er nog iemand bij komen die de functie van secretaris op zich nam. Dat werd Eef Ensink. De taken werden onderling verdeeld in riool, het verkeer, de grift en de kanaalzone. Er zijn regels die men moet handhaven. De commissie dient zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Alle wijkraden krijgen een X bedrag per inwoner te besteden. Buurtcommissie de Vlijt kwam hier niet voor in aanmerking. Het budget was klein in vergelijking met bijvoorbeeld een wijk als de Parken. Men kreeg wel vergoedingen voor een buurtbarbecue, voor kopieerwerk en voor het bijwonen van vergaderingen. Het was een wijs besluit om een buurtcommissie op te richten. Deze heeft inspraak gehad over de ontwikkeling van o.a. de torenflats, het riool dat vervangen moest worden, de 30 kilometer zone, de Grift die vanaf de Deventerstraat door de hondenuitlaatplaats stroomt richting Marialust en er is bijna geen overlast meer van zwervers en hangjongeren omdat er


v.l.n.r. Peter de Jong, Willem Baron, Stephan Boot

de Vlijt regelmatig gecontroleerd wordt. Er is in die 10 jaar veel veranderd. We hebben inmiddels de Vlijtsekade met nieuwbouw woningen en het kanaal is opgeknapt met een steiger en stenen muren. Het was de bedoeling dat de buurtcommissie 5 jaar zou blijven bestaan maar dat werden er 10.

Als je mensen vertelt dat je aan de Vlijtseweg woont dan zeggen mensen: “ja, die lange weg waar o.a. de Gamma en Zwitsal zaten” Na 5 jaar in de commissie gezeten te hebben besloot Stephan Boot er mee te stoppen. Hij werd vervangen door Peter de Jong die heeft aan gegeven vice voorzitter van wijkraad De Parken te willen worden. Er zijn

nog meer mensen die zich aangemeld hebben voor de wijkraad De Parken. Hier wordt nog over gestemd door de wijkraad in een volgende vergadering met de bewoners. Sinds 2015 behoren de Vlijtseweg en de Vlijtsekade tot wijkraad De Parken. Dat is nog niet zo lang pril en veel bewoners zijn hier (nog) niet van op de hoogte. Dit heeft ook tijd nodig en door het Parkenblad ook bij de nieuwkomers te bezorgen komt hier zeker verandering in. En… het Koetshuis naast Villa Marialust organiseert elke laatste zondag van de maand een buurtborrel van 16.00 tot 19.00 uur. Het is een ontmoetingsplek voor alle bewoners van De Parken. Ook op de website www.deparken.nl, op de Facebookpagina De Parken kan men informatie krijgen. En ook op de website www.deparkenbuurt.nl waar bijvoorbeeld foto’s op staan van huizen in De Parken en van hun historie. Misschien gaat de maker van deze website, Barry Meester, in de toekomst met onze straten aan de slag.

19 Parkenblad


Voor

Na

Voor al uw terrazzo restauratie- en nieuw werk kunt u terecht bij Granito di Italia. Of het nou gaat om een badkamervloer, aanrechtblad of mozaĂŻek: Granito di Italia is dĂŠ specialist op dit gebied! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte. Michael Mairhofer Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

Hallo Ondernemer Ken je ons al? Tijd voor een nieuw logo, een website, een magazine? Hulp nodig bij het uitrollen van een huisstijl of een stevige productieklus? We doen het graag, we doen het goed en we doen het vaak... Probeer ons! Dit is een mooi moment om kennis te maken en de proef op de som te nemen. Bel of mail voor een kennismaking. Dan praten we snel verder!

055 3 011 011 | wijontwerpen.nl wijontwerpen voor o.a.:


Weide voor Marialust Op verzoek van een initiatiefgroep van omwonenden en na overleg met de wijkraad De Parken heeft vanaf september 2015 een proef plaatsgevonden waarbij het werd toegestaan om honden los te laten lopen op de weide voor Marialust. Als voorwaarde werd daarbij gesteld dat er geen afval (waaronder ook nadrukkelijk hondenpoep wordt verstaan) op de weide achterblijft. De gemeente heeft hiertoe net buiten de weide een prullenbak geplaatst waar het afval kan worden achtergelaten. Bij de start van de proef is afgesproken dat de gemeente bijhoudt wat de effecten zijn voor de weide (met name wat betreft eventuele vervuiling) en dat na enkele maanden een enquête wordt gehouden om de meningen en ervaringen van wijkbewoners te peilen. Deze enquête is in januari 2016 gehouden en de resultaten zijn gepresenteerd op de ALV van de wijkraad De Parken op 2 februari van dit jaar. Wij hebben ons gebogen over de uitkomsten van de enquête en gekeken naar onze eigen ervaringen met de weide de afgelopen periode. De belangrijkste constateringen uit de enquête zijn: • Bijna iedereen weet dat de weide openbaar terrein is en de meesten zijn ook op de hoogte van de proef. • De weide wordt regelmatig gebruikt door hondenbezitters en nauwelijks door anderen. • 64% van de hondenbezitters geeft aan nu vaker gebruik te maken van de weide, maar 43% van de niet-hondenbezitters geeft aan nu minder vaak van de weide gebruik te maken. In absolute aantallen betreft dat een groter aantal personen. • Voor hondenbezitters is het feit dat honden los mogen lopen en dat het een afgesloten gebied is, de reden om hier vaker te komen. • Niet-hondenbezitters geven aan dat het feit dat honden los mogen lopen en de aanwezigheid van hondenpoep de reden is om juist minder vaak te komen. De belangrijkste gemeentelijke waarnemingen met betrekking tot de weide zijn: • Er blijft weinig hondenpoep achter op de weide; zelfs minder dan toen het hier nog niet was

toegestaan honden los te laten lopen. • Het gebruik van de weide is toegenomen; sinds de proef zijn er vaker en meer mensen op de weide. • Deze bezoekers zijn vooral hondenbezitters; dat was voor de proef zo en is nog steeds zo. Tot welke conclusies leidt dit? De weide wordt vaker bezocht en ligt er netter bij. Dat is een positieve ontwikkeling die pleit voor voortzetting van deze proef. Daar tegenover staat echter de opmerking van niet-hondenbezitters dat zij nu minder komen vanwege loslopende honden en hondenpoep. De vraag is of dat voortkomt uit werkelijk ervaren overlast gedurende de proefperiode, of dat dat vooral de perceptie is. De enquête geeft geen antwoord op deze vraag. Wij neigen tot de conclusie dat het vooral met perceptie te maken heeft. Ook voordat de proef begon waren het voornamelijk hondenbezitters die de weide bezochten en in die periode was de feitelijke vervuiling groter dan tijdens de proef. Het feit dat de weide nu meer wordt gebruikt geeft aan dat dit voorziet in een behoefte. Naast het sec uitlaten van honden gaat het ook om het sociale aspect, dat mensen elkaar hier ontmoeten. En deze toename van activiteit gaat samen met een afname van de vervuiling. Wij kiezen er daarom voor deze proef voort te zetten. Maar: het blijft een proef, die alleen voortduurt zolang de weide inderdaad door de bezoekers netjes wordt gehouden. De weide wordt ook geen formele HUP (Hondenlosloopplek) en we behouden ons het recht voor de weide soms ook voor andere activiteiten (b.v. evenementen) te gebruiken. Tot slot zullen we jaarlijks, aan het eind van het jaar, de proef met wijkraad en initiatiefgroep evalueren. We hopen hiermee de hondenbezitters tegemoet te komen. Maar ook degenen zonder hond wil ik zeggen: u bent van harte welkom. De weide is en blijft toegankelijk voor iedereen en hij is schoner dan voorheen. Laat u dus vooral niet weerhouden om (ook) hier te wandelen.

Wim Bergink Stadsdeelmanager Noordwest, Gemeente Apeldoorn

21 Parkenblad


je auto weer als nieuw! n? e d e r v e t l a a N i et h e l e m ijd! t l A . p o t e h n W i j l os s e

Laan van Spitsbergen 110, www.blinq.nl


Piazza 17 april 2016

Vandaag Eerste Parkenbuurt Piazza als opwarmer voor de Giro. Dankzij hulp van vele buurtbewoners, zowel culinair als noeste arbeid, helemaal geslaagd!! Mogelijk het begin van een nieuwe traditie: samen koken. Ook als er geen Giro is voor herhaling vatbaar!! Heerlijke tiramisu, vier verschillende soorten door vier thuiskoks gemaakt. Heb je er ooit vier mogen proeven ? Spierballen nodig van

klein en groot voor de opbouw van de tent. Mede dankzij de provincie Gelderland hebben wij een geweldige Piazza kunnen organiseren. Ruim 80 enthousiaste buurtbewoners hebben meegedaan aan dit evenement: sommigen hielpen mee met opbouwen, anderen maakten met elkaar heerlijk eten en weer anderen zorgden voor een gezellige ambiance bij de maaltijd. Kortom: iedereen genoot!

Elke laatste zondag van de maand

Parken BuurtBorrel

Elke laatste zondag van de maand is Het Koetshuis van 16.00 tot ongeveer 19.00 uur geopend voor u als Parkenbuurt bewoner. Een uitgelezen kans om kennis te maken met elkaar en met onze sfeervolle ambiance. Het mag vanzelf spreken dat wij u van harte welkom heten op alle of een van de zondagen. Neem gerust vrienden of familie mee. Graag tot ziens!

26 juni 18 september 30 oktober

27 november 18 december Kerstborrel.

23 Parkenblad