Parkenblad zomer 2017

Page 1

Een uitgave van Wijkraad de Parken | zomer 2017

IN DIT NUMMER

› De Parkwachter column › Trappenbouwkunst in De Parken › Terug in de tijd › Parkenportret › 22 jaar in De Parken › Klinkers in De Parken

De Parken

W I J K RA A D • A P E L DO O RN


Centraal Station Amsterdam 40.000 Centraal Station kg. Amsterdam 40.000 kg. Centraal Station Amsterdam 40.000 Centraal Station kg. Amsterdam 40.000 kg.

w.venemarestauratie.nl Kijk ook op onze website www.venemarestauratie.nl w.venemarestauratie.nl Kijk ook op onze website www.venemarestauratie.nl an Vanaf Berlage, 1 juli zijn wij tevens Oudebrugsteeg gevestigd in de Beurs van Berlage, 9 te Oudebrugsteeg Amsterdam. 9 te Amsterdam. an Vanaf Berlage, 1 juli zijn wij tevens Oudebrugsteeg gevestigd in de Beurs van Berlage, 9 te Oudebrugsteeg Amsterdam. 9 te Amsterdam.


Colofon Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 1100 adressen in de wijken ‘De Parken’ en ‘De Vlijt’. Het bestuur van de wijkraad wordt gevormd door: Dolf Sijbesma – voorzitter Peter de Jong – vice voorzitter Ingrid Kortenhoff – secretaris Berend Reinink – penningmeester Monique Plas - lid Gerjan de Vries – lid Mailadres: info@deparken.nl Zie ook de website www.deparken.nl.

Samenstelling en redactie Herma van Eijk, info@deparken.nl Fotografie Coverfoto: A M A Z I N G Opmaak en druk A M A Z I N G Mixed Media Minds www.amazing.nl

Het bestuur van Wijkraad De Parken:

ue Van links naar rechts: Berend Reinink, Moniq Plas, Dolf Sijbesma, Ingrid Kortenhoff en Gerjan de Vries. Peter de Jong staat op de losse foto.

Beste medewijkbewoners, Hierbij weer meer over het ‘wel en wee’ van onze wijk: De algemene jaarvergadering in februari was goed bezocht. Op deze vergadering hebben drie bestuursleden afscheid genomen en zijn, via een aangepaste procedure, nieuwe wijkraadleden aangenomen c.q. geïnstalleerd. Afscheid hebben wij genomen van Coosje Wesselink, Sylvester Nieuwe Weme en Willem Stegink, buiten de vergadering om nemen wij nog op gepaste wijze afscheid als dank voor door hen bewezen diensten. Vijf nieuwe leden zijn ons bestuur komen versterken: Peter de Jong als vicevoorzitter, Ingrid Kortenhoff als secretaris, Berend Reinink als penningmeester, Monique Plas en Gerjan de Vries beiden als bestuurslid. Wij zijn inmiddels al weer enige maanden aan de slag. Procedures /statuten zijn in de afrondende fase, e.e.a. in samenwerking met het wijkbureau en de notaris. En verder • De maandelijkse wijkborrel aan het einde van de maand in het Koetshuis wordt nog steeds goed bezocht en wordt door veel ‘nieuwkomers’ in onze wijk aangegrepen om kennis te maken. Eind juni was de laatste van het voorjaar, we slaan de zomer­maanden over en starten weer eind september. • Het jaarlijkse Parkenfeest staat gepland op vrijdag 1 september voor de gezamenlijke borrel, c.q. ‘hap’ en op zaterdag 2 september met ‘kermis’ voor de jongere wijkbewoners. Locatie is het grasveld naast Marialust, wij zullen dit wat duidelijker laten uitkomen dan vorig jaar. Het ligt in de bedoeling om op de vrijdag ook een ballonvaart te organiseren; over hoe e.e.a. in zijn werk gaat wordt u nog nader bericht via de bekende flyer. • Met de herstelwerkzaamheden aan de lanen wordt, na diverse overlegronden, na de zomer begonnen, ook wordt dan de zogenaamde afkoppeling van het regenwater meegenomen. Er zijn enige pilots in de wijk waar u kunt zien/beleven hoe dit in z’n werk zou kunnen gaan. Voor deze afkoppeling is een subsidieregeling in het leven geroepen. Nadere informatie over bovenstaande krijgt u van de gemeente of kunt via de gemeente verkrijgen. Zo, u bent weer op de hoogte over wat er speelt in uw omgeving.

Volg Wijkraad De Parken ook op Facebook: www.facebook.com/deparken

Met vriendelijke groeten, Dolf Sijbesma, uw voorzitter

3

Parkenblad


Onze praktijkdeuren staan open voor u Tandheelkundige zorg voor het hele gezin Samenwerkende Tandartsen Apeldoorn - de Parken Burg. Tutein Noltheniuslaan 48 7316 BL Apeldoorn 055 - 5762577 parken@samenwerkendetandartsen.nl www.samenwerkendetandartsen.nl

4

Parkenblad


Klinkers in De Parken Bron: gemeente Apeldoorn

Aannemer Roelofs gaat de nieuwe bestrating in onze lanen uitvoeren. Als eis voor de aanbesteding had de gemeente het principe van circulariteit gesteld, oftewel het opnieuw gebruiken van het ‘afval’ als grondstof . Dit principe had Roelofs het beste uitgewerkt. Het project kan dus van start! In verband met het kabel- en leidingwerk is overleg gaande met de nutsbedrijven. Vooral Liander (gasleidingen) gaat fors aan de bak: vrijwel overal worden de gietijzeren (hoofd)gasleidingen vervangen door PVC. De exacte planning is nog niet rond, maar in de nieuwsbrief van De Parken van de gemeente vindt u een ‘faseringskaart’ waarop te zien is wanneer uw straat aan de beurt is. Eindelijk! “Het gaat mooi worden”, dat is volgens wijkraad­ voorzitter Dolf Sijbesma de mening van de meeste buurtbewoners. “De mensen zijn er erg blij mee. Sporadisch hoor ik wel commentaar. Dat is dan vooral gericht op geluid en gladheid. Ik kan de start van de werkzaamheden maar met één woord samenvatten: eindelijk!” Sijbesma duidt op het feit dat het werk al lange tijd in de pijpleiding zat, maar dat er steeds geen budget voor kon worden vrijgemaakt. “Het riool werd tussendoor hier en daar hersteld. Het is heel mooi dat de gemeente nu in een alomvattend project zowel de wegen als de riolering aanpakt.”

Communicatie is daarbij ‘key’: “Vermelden wat de overlast wordt en hoe het zit met de bereikbaarheid, daar gaat het om. Uiteraard voor de bewoners, maar net zo goed voor de vele bedrijven in de wijk. We hebben hier maar liefst 360 inschrijvingen in het Kamer van Koophandel-register. Die ondernemingen moeten goed bereikbaar blijven voor hun klanten.” Ook krijgt hij vragen over de aanleg van glasvezel: “Als wijkraad zijn we op dit moment aan het onderzoeken wat wijsheid is. Heeft glasvezel bijvoorbeeld wel echt de toekomst? We kijken samen met specialisten naar datgene wat er in de toekomst nodig is.”

Nog geen abonnement op de nieuwsbrief van de gemeente? Dat kunt u regelen via: deparken@apeldoorn.nl. In de nieuwsbrief staat nog veel meer informatie, bijvoorbeeld over de discussie rondom glasvezel, en over eventuele geluidsoverlast.

Kap beuken bij Grote Kerk In het vorige nummer van het Parkenblad vertelden we over de kap van de bomen bij de Grote Kerk. Wim Nijhof zond ons een foto van het resultaat. De Kerk staat er in ieder geval in volle glorie op als opmaat naar het 125-jarig bestaan in september.

5

Parkenblad


Uw nieuwe bestuur Op 7 februari trad een nieuw bestuur aan voor onze Wijkraad ‘de Parken’. Dolf Sijbesma nam als enige van het vorige bestuur zijn (voorzitters)functie mee. Op de groepsfoto staat hij in het midden. Verder van links naar rechts: Berend Reinink (financiën), Monique Plas, Ingrid Kortenhoff (secretariaat en juridische zaken) en Gerjan de Vries. Peter de Jong (losse foto) is vicevoorzitter.

Verder zal voormalig bestuurslid Coosje Wesselink het bestuur assisteren bij de organisatie van het Parkenfeest in september. Wilt u met hen van gedachten wisselen? Mailen kan altijd, via: info@deparken.nl Of kom op de Parkenborrel, vanaf september weer iedere laatste zondag van de maand in Het Koetshuis bij Marialust!

Met name Dolf en Peter zullen de lijntjes met de gemeente warm houden. Peter houdt zich bezig met ‘groen/ grijze zaken’ en bestemmingsplannen inzake De Vlijt. Gerjan en Monique richten zich op de communicatie met ons als wijkbewoners. Daarbij worden zij ondersteund door Michiel Brouwers inzake het beheer van de website en de mailbox, en door Herma van Eijk voor het samenstellen van het Parkenblad.

Elke laatste zondag van de maand

Inmiddels is het een vaste waarde in onze wijk: de ParkenBuurtBorrel, die in principe elke laatste zondag van de maand gehouden wordt in Parksociëteit Marialust aan het Verzetstrijderspark 14 (naast villa Marialust). Vanaf 16:00 tot ongeveer 19:00 uur kunt u bijpraten met uw buurtgenoten en nieuwe buren leren kennen. Graag tot ziens!

6

Parkenblad

24 september 29 oktober 26 november 17 december (Kerstborrel)


Oog voor detail Trappenbouwkunst in De Parken

De vestibule is de eerste ruimte achter de voordeur, en hier wordt veelal het karakter van de betreffende woning getoond. Het is vaak een statige ruimte met romantische elementen die dikwijls samenvallen met de tijdgeest van de architect en bouwer. De vloer is meestal getegeld, belegd met mozaïeken of voorzien van een terrazzo vloer met passende belijningen. Tekst: Stephen Warren – Witteveen architecten

De trap is een bouwkundig element dat hoort te passen bij de architectuur van het pand. Vaak ligt er een traploper op en loopt hij prettig en zacht. De bewoner komt vanuit de private ruimten met allure naar beneden om zijn/haar gasten te ontvangen!

Authentiek De woningen in De Parken hebben veelal de authentieke hoofdtrappaal nog met de sierlijke balusters met doorgaande handgreep. In het verleden zijn in vele huizen deze mooie elementen helaas verdwenen, soms vanwege ruimtegebrek, en is het vasthouden aan de belangrijke architecturale bijdrage losgelaten en /of onbewust vergeten. Er is gelukkig een algemene trend om terug te gaan naar de oude waarden die bij de woning hoorden en deze aan te passen naar een modern kleurenpalet. ‘Oud ontmoet Nieuw’, het begint achter de voordeur. Hoe is de situatie van uw woning? Is de trappenbouwkunst in 2017 nog gelijk aan het bouwjaar van de woning ..?

Foto’s: Langeweg 16, bouwjaar 1900.

7

Parkenblad


Terug in de tij Pronkstukken in oeuvre gemeentearchitect

Tekst: Wim H. Nijhof

In onze vaste rubriek ‘Terug in de tijd’ van Wim Nijhof gaat het dit keer over het werk van gemeentearchitect Gerrit de Zeeuw. Hij ontwierp onder andere het oude Raadhuis, school No. 20 en De Naald, maar in onze wijk staat een van zijn andere pronkstukken: het Gymnasium aan de Kastanjelaan.

De Zeeuw was afkomstig uit het westen van het land. Hij had het dorpse Apeldoorn leren kennen, toen hij in 1891 als opzichter meekwam met de Rotterdamse architect Jan Verheul Dzn, die de prijsvraag had gewonnen voor de bouw van de Grote Kerk. Het leven in een dorp beviel hem wel, en toen de kerk klaar was – dit jaar 125 jaar geleden – bleef De Zeeuw in Apeldoorn wonen, in één van die opmerkelijke ‘Apeldoornse huuskes’ die hij aan de Korte Nieuwstraat bouwde, samen met aannemer Chris Wegerif. Bovendien had hij als gemeentearchitect het in 1898 geopende gemeentehuis ontworpen, met krachtige kenmerken als Romaanse rondbogen en een rank torentje. En in 1901 had hij de Naald mogen ontwerpen, het monumentale gedenkteken bij het Paleis Het Loo, opgericht ter herinnering aan het huwelijk van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Het Gymnasium Al meer dan een eeuw leidt het Gymnasium aan de Kastanjelaan jongens en meisjes uit Apeldoorn en omgeving op voor een universitaire studie.

8

Parkenblad

Opmerkelijk is dat het ontwerp van De Zeeuw zoveel overeenkomsten vertoonde met het idee dat hij enkele jaren eerder had uitgewerkt voor School no. 20, aan de verlengde Molenstraat. Er zijn opvallende gelijkenissen, kijk maar naar de torentjes, één op elke vleugel, en de raampartijen. Dorp Het Gymnasium, van start gegaan in 1913, was een uitkomst, want kinderen uit het dorp en omstreken waren niet langer aangewezen op de gymnasia in Deventer en Zutphen, oudere steden dan Apeldoorn, dat worstelde met zijn dorpse karakter, en ondanks alle ambities op het veld van onderwijs achterliep. Een aantal Apeldoornse ouders nam het niet langer, en schreven in 1912 een brief aan het gemeentebestuur. Ze stelden dat in hun gemeente een inrichting voor hoger onderwijs nodig was, een gymnasium dus. Zij hadden onderzoek gedaan en konden aantonen, dat “zo’n twintig ouders verklaarden beslist, en een 68-tal vermoedelijk gebruik zullen maken van een Gymnasium als zulk een inrichting bestond”.


Zo schetste Gerrit de Zeeuw het Gymnasium dat hem voor ogen stond, links de voorgevel, nog steeds herkenbaar, rechts de linkerzijgevel.

Links: Het Gymnasium anno 2017, in het voorjaar, tussen de groene bomen van de Parkenbuurt. Foto: Wim H. Nijhof.

Ontwerp Nog geen twee maanden later, op 17 mei 1912, besloot de gemeenteraad “tot het oprichten en instandhouden van een Gymnasium”, op een perceel weiland en bos aan de Kastanjelaan, vijfduizend vierkante meters groot. Het was vanzelfsprekend dat Gerrit de Zeeuw, de gemeentearchitect, de opdracht kreeg een ontwerp te maken. Het werd een interessant gebouw, opmerkelijk verschillend van de scholen die tot dan in het dorp waren gebouwd, op de eerder genoemde School nummer 20 na. Overeenkomst Gerrit de Zeeuw ontwierp voor het Gymnasium een gebouw dat een sterke gelijkenis vertoonde met de ideeën die hij voor de school aan de Molenstraat had uitgewerkt, de raampartijen en het torentje boven de klok. Was de openbare lagere school daarmee een vingeroefening van De Zeeuw geweest voor zijn ontwerp voor het Gymnasium? Helaas sneuvelden in 1984, toen de school het 75-jarige bestaan vierde, de twee karakteristieke torentjes van de school aan de Molenstraat, toen de school elektrische verwarming

kreeg. “Zonde”, vonden velen, want juist die torentjes gaven de oude school de allure van de lagere school die de stormen van de moderne tijd had getrotseerd. Trotse burcht In 1913 kon het Gymnasium in Apeldoorn worden geopend. Boven het bordes van de school – een rijksmonument – staat de spreuk: Beatus homo qui invenit sapientiam: Gelukkig de mens die de wijsheid gevonden heeft. Die gelukkigen waren vooral kinderen van hoger opgeleide en beter gesitueerde ouders, die voor universiteiten werden klaargestoomd. De start was hoopgevend, want de eerste cursus telde een eerste klas met vijftien leerlingen en zes leerlingen in de tweede klas. Ze kregen behalve de vakken die de HBS onderwees, ook Grieks, Latijn en oude geschiedenis, ze maakten kennis met de Griekse goden, met Vergilius en Ovidius, met de Odyssee van Homerus. Toen bijna zeventig jaar later, in 1980, het Gymnasium het leerlingental snel zag dalen en er stemmen opgingen de school op te heffen, konden oud-leerlingen, leerlingen en hun ouders dit voorkomen. Het gemeentebestuur van Apeldoorn zwichtte onder de zware druk en het ‘Gym’ bleef, een trotse burcht in de Parken, waar nog steeds Homerus en andere klassieke helden de herinneringen aan zeer oude tijden levend houden.

Oude ansichtkaart 1914, een jaar na de opening van de school werd deze foto van het Gymnasium gemaakt.

9

Parkenblad


Parkenportret Steeds weer Apeldoorn

Tekst: Herma van Eijk

Het is een appartementenparel tussen de Parkenvilla’s: het wooncomplex aan het Wilhelminapark. Vanaf het begin wonen Wil en Gerard Hansum-Veenvliet daar. Van huis uit zijn ze geen Apeldoorners, maar op een of andere manier kwamen ze er toch steeds weer terecht.

10 Parkenblad


De plek De appartementen staan op de plaats van verzorgingstehuis Talma Elim. De villa ernaast was, nadat het kindertehuis vertrok, onder andere ook een asielzoekerscentrum. Nu is het een particuliere woning, net als de villa’s die voor het grotere complex staan. Die zijn trouwens voor een deel ook ingedeeld in appartementen. Het complex was bedacht voor mensen die dichter bij het centrum wilden wonen, maar wel in het groen, én comfortabel. Wat Wil en Gerard betreft is dat goed gelukt. Ook over de uitstraling zijn ze tevreden: “De architect (Hoogenberk) heeft zijn best gedaan om zoveel mogelijk zichtlijnen te creëren, en het uiterlijk past bij de tijd waarin de meeste huizen in de Parken zijn gebouwd.”

Belandden ze uiteindelijk in het Wilhelminapark omdat Wil eigenlijk Wilhelmina heet? Of omdat zij er destijds vlakbij als jonge onderwijzeres uit de bus stapte, haar fiets pakte en langs de Van Heutszlaan naar de H.E. Sondorpschool reed? Ook kwam zij in die tijd regelmatig in de villa naast hun huidige woning, op bezoek bij leerlingen die daar in een tehuis woonden. Het kan toeval zijn natuurlijk, maar het voelde als “thuiskomen”, toen zij hun nieuwe woning aan het park in 2002 betrokken. De woning Het uitzicht vanuit het penthouse van de familie Hansum is groener dan groen. Ze kunnen vanaf de vroege lente tot in de herfst gerust de hele dag beschut en onbespied doorbrengen op hun balkon, of eigenlijk loggia. Het enige wat ze er missen is het gescharrel van vogels. De reigers die er zo nu en dan neerstrijken zijn natuurlijk niet echt een goed alternatief. Maar vierhoog is ook nog laag genoeg om het contact met de straat te houden, en daarmee, samen met het comfort en de afmeting van hun woning, zijn ze uitermate tevreden. Bovendien, nooit meer de autoruit te hoeven krabben als het vriest, is een prettige bijkomstigheid.

Omzwervingen Gerard Hansum was het grootste deel van zijn werkzame leven bij AkzoNobel in dienst, eerst als accountant en controller bij de zoutchemiepoot, en nog weer later bij het ondernemingspensioenfonds. Dat bracht hem op diverse bedrijfslokaties, en dat betekende ook diverse verhuizingen, wat niet altijd leuk was voor hun drie dochters. Er zit wel ritme in al hun verhuizingen, want tussen Zwolle, Hattem en Doorn streken ze steeds weer neer in Apeldoorn. De eerste keer in Orden, daarna in Zevenhuizen, en de voorlaatste keer in Berg en Bos, aan de Juniperlaan. Bij hun huwelijk in 1963 moest Wil ontslag nemen als onderwijzeres, dat was toen gebruikelijk voor vrouwen die trouwden. Maar later is zij weer aan de slag gegaan, eerst in haar oude vak in het basisonderwijs en de MULO (voorloper van de MAVO), en later in veel functies binnen het Apeldoornse culturele en politieke circuit. Zo was zij onder andere acht jaar voorzitter van CDA Apeldoorn en zat zij in de Vrouwenraad, een koepel die zich in die tijd sterk maakte voor emancipatie op allerlei gebieden en voor allerlei doelgroepen. Daarnaast was zij lid van de Raad van toezicht van CODA. Dus, hoewel geen geboren Apeldoorners, zijn zij er inmiddels stevig geworteld én enthousiaste Parkenbewoners. Zoals ze zelf zeggen: “Het is een groot dorp met stedelijke faciliteiten”, en dat bevalt hen prima.

11

Parkenblad


Griftstaete

E 10.000 beloning als u een huurder aanbrengt die dit gehele pand huurt! Representatief kantoorgebouw “Griftstaete”, gelegen op prominente locatie aan de rand van het centrum van Apeldoorn. Bouwjaar 1999. Gunstig gesitueerd ten opzichte van op- / en afrit Rijksweg A1 en openbaar vervoer. Circa 1.880 m² hoogwaardige kantoorruimte verdeeld over diverse kantoorvertrekken, vergaderruimten en “kantoortuinen”. Groen Label. Per verdieping uitgevoerd met een pantry, toiletgroep en serverruimte. Voorzien van lift installatie en afgesloten entree met receptiefaciliteit. Circa 50 parkeerplaatsen.

Meer informatie: www.my-office.nu

Werken op toplocatie in Apeldoorns centrum


Van mensen en de dingen die voorbij gaan 22 jaar in De Parken

Coosje Wesselink heeft haar sporen in onze wijk verdiend, onder andere als samensteller van dit blad, tot het vorige nummer, en als organisator van diverse activiteiten in de wijk. Nu zij met weemoed afscheid heeft genomen van De Parken, vroegen wij haar terug te blikken op haar tijd in de mooiste wijk van Apeldoorn. “Na onder andere Hoog Soeren en de Billitonlaan belandde ik in de zomer van 1995 in De Parken door het kopen van een dertiger jaren twee-onder-eenkapwoning. “Precies een huis voor jou”, zei makelaar Olijhoek. Inderdaad, het was het huis zoals ik mij zelf altijd had toebedacht én het had een kleine tuin: wel makkelijk als je meer dan 40 uur per week werkt in Zeist. Ik knapte de tuin wat op, bracht 3 m3 grind aan en plantte New Dawn rozen langs de zijmuur op het zuidwesten, struiken die elk jaar met honderden rozen hun dankbaarheid toonden voor het zonnige plekje. De schilder maakte binnen alles fris en vrolijk, de loodgieter plaatste vele meters zinken dakgoot, de schoorsteenveger controleerde de schoorsteen, de elektricien de bedrading, waarna ik het werken aan het huis voorlopig wel welletjes vond.

Omgeving Een jong gezin woonde naast mij, en hun huis werd volledig verbouwd in de eerste jaren dat ik naast hen woonde. Het was voor mij (en ook voor hen, lijkt mij) een opluchting dat het werk voltooid was. Aan de andere kant van mijn huis, aan de New Dawn-kant, was een opvangtehuis voor jongelui. Er woonden, korte of langere tijd, ongeveer 8 jongens en meisjes. Hinder noch plezier had ik van hen, wel had ik goed contact met de leiders van het huis, Nol en Willemien. Ongeveer in 2004 werd deze villa te koop aangeboden en na een volledige, gelukkig snelle verbouwing bewoond door een gezin. De kinderen daarvan heb ik van pasgeborene op zien groeien tot derde-, vijfdeen achtstegroepers. Lees verder op pagina 14

13 Parkenblad


Vervolg van pagina 13

Toen zij verhuisden naar een groter huis maakte een jong echtpaar met een baby het hun huis, en weer hoorde ik peuter- en kleutergebabbel, gezellig. Buurt Achter mij stond de villa die burgemeester Tutein Nolthenius had laten bouwen. Toen ik mijn huis kocht was deze villa (en ook het koetshuis ervan) een asielzoekerscentrum, met soms meer dan 50 bewoners. Ik ben erheen gegaan om kennis te maken, maar tot echt contact is het nooit gekomen, onder andere door taalbarrières en steeds maar weer andere mensen in het huis. Jaren later werd de villa verbouwd, in de stijl van het bouwjaar, en is het een aanwinst en een voorbeeld geworden voor de buurt en voor Apeldoorn. In de loop van de jaren heb ik nog 5 gezinnen in mijn laan zien komen en ouderen zien gaan of zien verhuizen. Ik heb er bomen zien kappen en nieuwe zien planten. Ik heb gezien dat tuinen in mijn omgeving op de schop werden genomen, soms mooi herplant, vaker ‘onderhoudsvriendelijk’ gemaakt met tegels. Veranderingen Ook zijn twee villa’s aan de Van Hasseltlaan prachtig in oude glorie hersteld, en fonteinen aan het Emmaplein en in het Verzetstrijderspark gerestaureerd, verrees een hoog appartementencomplex langs het Wilhelminapark (zie ook Parkenportret, red.), verdwenen van een mooie bloeiende weide de schapen en kwamen er baasjes en honden op, veranderde de kermis van eind augustus naar het Parkenfeest begin september, voeren ballonen vanaf de weide bij het Loo over mijn huis, en later vanaf het Verzetstrijderspark en kon ik vanuit mijn zolderraam het jaarlijkse vuurwerk voor Marialust zien. En wat te denken van de Giro d’Italia met Tom Dumoulin vorig jaar? Als mijn toenmalig huis kon spreken ..dan zou het vertellen hoe weinig ik er de eerste jaren was vanwege een drukke baan, het zou praten over drie kleinkinderen die hun eerste stapjes daar deden, over nog meer lief, over leed, over de eerste kennismaking met de voorzitter van de Wijkraad, over Latijnse lessen aan de 3 meter lange tafel, over het gezwoeg achter de laptop om het Parkenblad in elkaar te zetten, over lekkages, over de vele

14 Parkenblad

schilderbeurten, over een pad in de kelder die uiteindelijk verhuisde naar een vijver, over de mooie klimop ‘boom’ met een bladerdak van zeker 4 meter doorsnede die door zware ijzel wél ten onder ging, en helaas níet die uit de kluiten gewassen spar die de zon uit mijn tuin wegnam. Het huis zou vertellen over de eekhoorn die walnoten op zolder achterliet en over muizen die onzichtbaar in de keuken waren maar wel hun hagelslagsporen nalieten. Het zou vertellen over overlopende dakgoten, over heel veel water in de lanen rondom: er werd in de Emmalaan zelfs gekanood. En het zou ook vertellen over de aardige kopers van mijn huis waarmee het heel plezierig ‘samenwerken’ was. Ik hoop dat zij net zoveel lief in het huis hebben als ik er had. Nu woon ik ca. 150 meter buitengaats, zonder muizen en eekhoorns, zonder lekkages en overlopende dakgoten, maar ook zonder de gezelligheid van het wonen in een straat, in een laan. Ik overschrijd graag zo nu en dan de buurtgrens om op de maandelijkse buurtborrel te komen! p.s. Herma van Eijk, de nieuwe parkenbladsamensteller, vroeg mij wie mijn favoriete persoon was in de Parken: Welnu, dat was Maartje ..”


Tekst: Coosje Wesselink

Gezellig een borrel drinken, ronddraaien in de molen, de Kop van Jut inslaan, op het doel schieten en eten en drinken op de locatie naast villa Marialust.

Waar en wanneer? Op 1 september vanaf 17:30 uur is er weer de jaarlijkse Parkenborrel, gezellig als altijd met kleurige lampjes, spraakzame buurtbewoners, goed bier, sprankelende wijn en culinaire hapjes. En dit alles in de buitenlucht onder de sfeervolle bomen naast villa Marialust en – als het een beetje tegenzit – in de droge en warme tenten. Wie van de Parkenbewoners wil daar nou niet bij zijn? U toch zeker? We zien u graag op 1 september vanaf 17.30 uur.

Op 2 september van 11 tot 17 uur is het vooral het feest van de kinderen op hetzelfde terrein: draaimolen, springkussen, en de klimwand. En op de Kop van Jut slaan en het doelschieten: welke papa of mama, hedendaagse opa of oma wint hierbij niet graag van zijn of haar (klein)kind, of laat het kind graag winnen? Poffertjes worden weer – gratis gebakken. De limonade is ook gratis, voor de andere drankjes wordt een symbolisch bedrag gevraagd. Als een kind het een feest vindt, is het toch ook feest voor de ouder? De Wijkraad (Berend, Dolf, Ingrid, Gerjan, Monique en Peter) zien er naar uit u en uw kinderen weer te ontmoeten.

Antiekmarkt tijdens Parkenfeest Heeft u nog leuke spullen in huis die eigenlijk in de weg staan, en wilt u eens lekker opruimen? Zijn het schilderijen, boeken, oude langspeelplaten, serviesgoed of verzamelitems die u wel wilt verkopen? Huur dan alvast een kraam op de antieken brocantemarkt die op zaterdag 2 september a.s. bij Marialust gehouden wordt tijdens het Parkenfeest. Op deze mooie locatie zijn voor bewoners verkoopplekken te huur in stevige kramen. Een hele of een halve kraam huren is mogelijk. De markt wordt voor de vijfde keer georganiseerd en is altijd een gezellige ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Mooie spullen die van eigenaar wisselen, leuke gesprekken en een gevulde portemonnee aan het eind van de dag. Kom met man en kinderen, buurvrouw of buurman en verkoop uw overtollig antiek, boeken, schilderijen, bestek, Regout of Wedgwood serviesgoed,

Gezocht: deelnemers antiekmarkt op zaterdag 2 september poppenhuismeubeltjes, oude rails en trein, Dinky Toys, koekblikken, kandelaars, ansichtkaarten, etsen of prenten, kerstversiering, gereedschap of naaigerei, brocante meubels, etc. Als het maar zo veel mogelijk van vóór 1940 is. Ervaring in het verkopen is niet nodig, iedereen helpt elkaar.

Meer informatie en aanmelding, graag voor 15 juli, bij Anne Kuijpers: annekuijpers@hotmail.com Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.

15 Parkenblad


Voor

Na

Voor al uw terrazzo restauratie- en nieuw werk kunt u terecht bij Granito di Italia. Of het nou gaat om een badkamervloer, aanrechtblad of mozaïek: Granito di Italia is dé specialist op dit gebied! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte. Michael Mairhofer Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

Afscheid Afscheid nemen nemen doen doen we samen. we samen. Zorgvuldig, Zorgvuldig, zorgzaam zorgzaam en en met aandacht met aandacht voor voor detail. detail. Uitvaartverzorger Wouter Mondeel Uitvaartverzorger Uitvaartverzorger Wouter Wouter Mondeel Mondeel

Hallo Ondernemer Ken je ons? Tijd voor een nieuw logo, een website, een magazine of gewoon voor de productie van nieuwe communicatiemiddelen? Probeer ons! Dit is een goed moment om kennis te maken en de proef op de som te nemen.

Bij Bij het het verlies verlies van van een een dierbare dierbare komt komt er er veel veel op op u u af. af. In In korte tijd moet u van alles regelen. Met onze jarenlange korte tijd moet u van alles regelen. Met onze jarenlange ervaring ervaring helpen helpen wij wij u u graag graag in in deze deze moeilijke moeilijke periode. periode. We nemen u de zorg uit handen, zodat We nemen u de zorg uit handen, zodat u u rustig rustig afscheid afscheid kunt nemen. kunt nemen.

Hallo Ondernemer Ken je ons al?

Heeft Heeft u u vragen vragen over over wat wat wij wij voor voor u u kunnen kunnen betekenen? betekenen? Bespreek uw wensen en ideeën gerust met ons. Bespreek uw wensen en ideeën gerust met ons. Er Er is is meer meer mogelijk mogelijk dan dan u u misschien misschien denkt. denkt.

Tijd voor een nieuw logo, een website, een magazine? Hulp nodig bij het uitrollen van een huisstijl of een stevige productieklus? We doen het graag, we doen het goed en we doen het vaak... Probeer ons! Dit is een mooi moment om kennis te maken en de proef op de som te nemen.

Monuta Apeldoorn Monuta Apeldoorn Loolaan 67, 7314 AH Loolaan 67, 7314 AH T: 055 - 522 02 36 T: 055 - 522 02 36 E: Loolaan@monuta.nl E: Loolaan@monuta.nl I: www.monuta.nl/loolaan I: www.monuta.nl/loolaan Ook als u niet of Ook als u niet of elders verzekerd bent. elders verzekerd bent.

Bel of mail ons voor een kennismaking. Dan praten we snel verder.

Bel of mail voor een kennismaking. Dan praten we snel verder!

055 3 011 011 wijontwerpen.nl

055 3 011 011| wijontwerpen.nl wijontwerpen voor o.a.:


Meer kleur in de stad Wat betekent dit voor u? Tekst: Eenheid Beheer en Onderhoud - gemeente Apeldoorn

Het lijkt bijna vanzelfsprekend. Apeldoorn als groene gemeente, met mooie woonwijken tussen de natuur -en recreatiegebieden. Als gevolg van de nodige bezuinigingen is het groen in de binnenstad de afgelopen jaren echter versoberd. Er is daarom besloten dat het tijd is voor meer variatie, kleur en fleur in de stad. Zo worden er op verschillende locaties kleurrijke bloembollen, fleurige bloemschalen en bloeiende vaste planten geplaatst. In brede bermen wordt op veel locaties een strook ingezaaid met kleurrijke wilde flora. Dat werk wordt gedaan door de eenheid Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn. Wie doen dit werk eigenlijk? Er werken 400 medewerkers bij de eenheid Beheer en Onderhoud. Daarnaast werken er 120 collega’s vanuit Lucrato (voorheen sociaal werkbedrijf Felua). Zij zijn onmisbaar bij het schoon, heel en veilig houden van Apeldoorn, en de gemeente biedt hen een goede werkomgeving en begeleiding. Ook zijn er jaarlijks zo’n 50 mensen die via een leerwerktraject bij Beheer en Onderhoud werken. Mensen die nu in de bijstand zitten, doen zo nieuwe vaardigheden op. Hierdoor kunnen ze naar een betaalde baan doorstromen. Ook dit vraagt natuurlijk begeleiding, maar het past goed bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Beheer en Onderhoud in cijfers: 200 130 50

ambtenaren gemeente medewerkers Lucrato mensen in leerwerk

Zorgen voor: 2.800.000 m2 68.000 840 1.250 km 71 200 18.000 28.000 33.000 4.200.000 m2 9.500.000 m2

beplanting bomen rioolgemalen en pompen riolering verkeersregelinstallaties bruggen en duikers verkeersborden lichtmasten meubilair gazon verharding

Wat doen we nog meer? Apeldoorn is een grote gemeente en het werkveld is breed. Van wegen en parken tot begraafplaatsen en riolering. Een deel is onderhoud, maar het gaat ook om het verder door ontwikkelen van zaken zoals verkeerstechniek en afkoppelen van regenwater. We doen het echter niet alleen. We maken onze plannen samen met wijk- en dorpsraden, sportverenigingen zamelen afval in en via onderdelen zoals Apeldoorn Rein gaan bewoners ook zelf aan de slag in hun eigen buurt. Alleen zo krijgen we al het werk gedaan.

Krokusbollenplantdag Bij de Wijkraad kwam in het kader van dit artikel een goed idee binnen: Een van onze bewoners liet zich inspireren door “de uitbundig bloeiende krokussen in het Oranjepark”, en vroeg zich af: “Hoe leuk zou het zijn als we met de Parkenbewoners (groot en klein) in de herfst een krokusbollenplantdag organiseren?! Zo kan het Prinsenpark er in de lente nét zo mooi uit zien. En misschien kan de gemeente de krokusbolletjes subsidiëren?” Het lijkt ons een goed plan. Wie pakt het op?

17

Parkenblad


je auto weer als nieuw! ?? n e d e r v e t ? l n n a e e a d d m llee evvrree e e t t l h l a t a e a i a m N m e l e e h h t t ! ie NNie ttiiijjjdd l A . p o ! t d e l h t l A n A . e ssssseenn hheett oopp. jj llloo i W o s i j i W W

Laan van Spitsbergen 110, www.blinq.nl Laanvan vanSpitsbergen Spitsbergen110, 110, www.blinq.nl www.blinq.nl Laan 18 Parkenblad


De Parkwachter Column Met ingang van dit nummer van het Parkenblad hebben we een columnist in onze gelederen: de Parkwachter. Met zijn scherpe blik neemt hij waar wat er zoal leeft in de wijk, en levert daar zijn ongezouten commentaar op, uiteraard zeer bevooroordeeld en politiek incorrect. Juich hem toe, keur hem af of verbaas u!

KAK!

We wonen in een prachtige wijk, ooit in een ver verleden aangelegd onder aanvoering van een landschapsarchitect die de plas was overgestoken en in Engeland creatieve ideeën had opgedaan die hij hier mocht gaan toepassen. Dit stadsgedeelte is zo bijzonder dat de loffelijke vermelding ‘beschermd stadsgezicht’ werd verstrekt. Inmiddels mag de wijk zich trots manifesteren op het internet met een eigen website, alwaar elk huis wordt benoemd en zichtbaar wordt gemaakt met één of meer foto’s en in meerdere gevallen met een kleurrijke beschrijving die de bouwheer en de eigenaren vermeldt. Je zou toch denken……..wat een plezier om op zo’n plek te mogen wonen ! Over het algemeen is dat ook zo, want het weelderig groen, de vele vogels, de vrolijk makende eekhoorntjes, zo af een toe een egeltje of een konijntje in de tuin en dat alles op loopafstand van het centrum; dat zijn toch ingrediënten die een flinke bijdrage kunnen leveren aan woongenot en levensvreugde. Dat klopt. Wel jammer is het dat de wijk te maken heeft met problemen rondom de kak. En dan heb ik het niet zozeer over het accent van sommigen, dat klinkt als de hete eigenheimer achter in de strot. Ik ben al geen aardappelliefhebber en als het dan toch moet, dan prefereer ik het gefrituurde product: zo’n rood-wit geblokte puntzak ras-patat met een forse klodder mayonaise. Nee, de kak waarop ik doel dat zijn de uitwerpselen, achtergelaten door hondenbezitters die hun viervoeter uitlaten in onze straat en de beesten laten kakken voor onze deur. En daarbij niet het fatsoen kunnen opbrengen om een zakje mee te nemen, de fecaliën van hun vriendelijke viervoeter daarmee op te pakken en twintig meter verder in de daartoe geplaatste afvalbak te deponeren. Het is smerig, het is ongepast en het is bijzonder asociaal. Ik heb vandaag een buurtgenote met zo’n grote wandelende poepfabriek aangesproken. Haar op het feit gewezen dat haar hond regelmatig juist voor mijn huis meent te moeten gaan hurken. En dat ie dat zeker en vast niet doet als een soort van gymnastische oefening. Ik heb haar erop geattendeerd dat de echte en officiële hondenuitlaatplaats nog geen vijf meter verderop ligt. Zij dichtte mij vervolgens aanmatigend gedrag toe. Mijn plan: Als haar Boris, Doris, Baldi of Waldi weer zo’n dikke bruine bout juist voor mijn woning achterlaat, dan pak ik de schep en breng ik haar de bolus thuis. En wat ze daarvan vindt? Daar heb ik dan sch.. aan. De Parkwachter

19 Parkenblad


Splendid Location! Delicious Food! Marvellous Paintwork! painted by te Loo Meesterschilders. Call us now on: 055- 3665 333