__MAIN_TEXT__

Page 1

OOSTERPOORTER de

Jaargang 49 | November 2020 | Nummer 9


FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE DRY NEEDLING CENTRUM VOOR NEK- EN RUGKLACHTEN

FITNESS

Vraag nu de FIT-scan aan!

Personal Training Small-group fitness

Voor aanmelden en meer info, bel (050) 364 19 22 of (06) 45 26 07 89

30 FIT

MIN

UTE

IN

N!

Meeuwerderweg 2, Groningen info@fitwerk30.nl | www.fitwerk30.nl voorheen Fysiocompleet

F YS I OT H E R A P I E - F I T N E S S - P E R S O N A L T R A I N I N G

2


COLOFON

REDACTIONEEL

DE OOSTERPOORTER

Fakenews

REDACTIONEEL

3 Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is net bekend

Fakenews

dat Joe Biden de 46e president van de Verenigde Staten van Amerika wordt. Ik zou liegen als ik zou ontken-

UITGAVE

nen dat dit bij mij een intens gevoel van gelukzaligheid

NIEUWS

Buurtoverleg Oosterpoort De Oosterpoorter verschijnt 10 x per jaar met een oplage van 3.700 exemplaren

teweeg brengt. Het toppunt van die gelukzaligheid was

4-5

wel het moment dat nieuwszenders het gezwets en gestook van Trump wegdraaiden: “Het is genoeg. We willen deze leugens niet langer uitzenden.” Hetzelfde gebeurde op Twitter. Tweette Trump weer eens dat de

CORRESPONDENTIE

Democraten de boel besodemieterden met het tellen van

Oosterweg 13, 9724 CA Groningen, telefoon 06 49 30 90 51 Website: www.deoosterpoorter.nl E-mail: oosterpoorter@ gmail.com Twitter: @oosterpoorter

de stemmen, voegde Twitter daar aan toe: “Some or

HOOFDREDACTIE Klaas Kloosterman

all of the content shared in this Tweet is disputed and might be misleading”.

Jan Veenkamp

REDACTIE

winkel dicht | Pumpkinheads

6-7 Een uurtje voor je buurtje en geef dan het schoonmaakstookje door...

9 De Mediterrane keuken is weer terug in de “Porta dell Est!”

Hierdoor geïnspireerd begon ik mijn eigen ‘social media contacts’ ook eens aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Hoe zit het met het nepnieuws op mijn eigen Facebook en Twitter. Misschien heb ik veel vreemde contacten, maar op mijn Facebook zie ik re-

EINDREDACTIE

Oude tijden herleven | Onderhouds-

gelmatig boodschappen van witte bejaarde en bedaarde meneren die pleiten voor meer onderling begrip voor

10 Das war einmal. Vergeten winkels in de Oosterpoort

11 Verborgen maar bijzonder: drie meubelmakers in de Oosterpoort

Corona. Maar ergens in hun verhaal verweven ze wel

Dirk de Rijk, Linda A. Stienstra, Alexandra Koning, Greetje de Vries, Mirjam van der Feen, Chris van Boetzelaer

terloops dat corona ‘waarschijnlijk’ ontwikkeld is in een

ontvrienden. Tip: op Facebook kun je deze mensen via

12-13

FOTOGRAFIE

een icoontje ‘niet meer volgen’. In één klap promoveer

Pioniers in de periferie

Evelien Brak, Ellen Heinen, Linda A. Stienstra

je deze goede buren, die je elke morgen weer lastigval-

ADVERTENTIES

blijven weliswaar volharden in hun boodschap, maar

Karin van der Zee

MEDEWERKERS Daniel Janse, Luuk Verpaalen

VORMGEVING Rudi Niemeijer, Ystvan de Jong

PRODUCTIE Drukkerij De Marge, Groningen

VERSPREIDING Jos Jansen op de Haar, Bonne Westerveld, Ferri Klootsema

VOLGEND NUMMER Sluitingsdatum kopij: 6 december 2020. Verspreiding in het weekend van 18 december 2020

FOTO VOORPAGINA Linda A. Stienstra

militair laboratorium in Wuhan: “Zo is het ontstaan!”. Nepnieuws. Wat doe je eraan. Ik ben veel te vriendelijk om die mensen die dit soort praatjes verspreiden te

ACHTERGROND EN OPINIE

len met hetzelfde verhaal over mondkapjes die eigenlijk niet werken, naar verre vrienden. Die verre vrienden omdat het geen goede buren meer zijn, hoor je ze niet meer. Heel handig. Ik moet natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn met deze tips. Straks wordt ik zelf nog tot verre vriend gebombardeerd vanwege teveel geouwehoer over bandjes en muzikanten die óf niemand kent óf zo hopeloos ouderwets zijn dat niemand van onder de 50 daar nog naar wil luisteren.

Het volgende nummer verschijnt in het weekend van 18 december 2020

Buurtkrant van de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Europapark en Kop van Oost

INHOUD

RUBRIEKEN

15 DOGOODYOU is geen bevlieging | (Huis)dieren in de Oosterpoort

16 Oosterkidzzz

17 Cryptofilippine

19 Of – en dat is nog veel erger – dat Twitter mij of het Oosterpoorter-account gaat factchecken. Dat Twitter ineens onze tweet “De Oosterpoort is de fijnste wijk van de stad”, of “De Oosterpoorter blijkt de beste en populairste wijkkrant te zijn”, laat vergezellen met de boodschap: “Some or all of the content shared in this Tweet is disputed and might be misleading”.

Vallende tegeltjes na vijf jaar nog steeds een issue

21 Koek op de hoek

23 Agenda

Klaas Kloosterman

3


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

Oude tijden herleven

Het buurtoverleg van de Oosterpoort en de vereniging Huiseigenaren Oosterpoort hebben de winkel in 1991 opgericht. Lange tijd onder het viaduct en sinds een paar jaar nu bij de Helperzoomtunnel. En steeds was Wim Hesseling het gezicht van deze winkel, die veel steigers en ander gereedschap verhuurde. Wim was altijd klantgericht en gaf advies op maat. Veel Oosterpoorters kennen hem. Het is de Onderhoudswinkel niet gelukt een opvolger of koper vinden. Vanaf maandag 30 november tot vrijdag 11 december kunnen Oosterpoorters en gebruikers van de Onderhoudswinkel intekenen op de prijslijst om gereedschap e.d. te kopen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld machines, steigers, ladders en aanhangers. Op de deur van de onderhoudswinkel, Duinkerkenstraat 3a, hangt een inventarislijst en uitleg. Ook zal de uitleg en de lijst binnenkort te vinden zijn op www.onderhoudswinkeloosterpoort. nl

Foto Linda A. Stienstra Hoe lang het precies geleden is weten we even niet meer, maar

OO

Pumpkinheads

kapsalon ‘Bij Anita’ had tien, misschien vijftien jaar geleden het mooiste winkelraam van de Meeuwerderweg. Zo eens per twee maanden kreeg die etalage een complete make-over die vaak was gebaseerd op het lopende seizoen. Regelmatig was er een inrichting naar een bepaald thema. Dan was het een genot om de attributen te bestuderen die dat thema gezicht gaven. Nu, na lange tijd, is er dus opnieuw een mooi vormgegeven winkelraam. Nog niet zo uitbundig als voorheen. Nog niet zo voorzien van sublieme details als voorheen. Maar zeker een veelbelovende herstart. Hup Anita!

OO

Onderhoudswinkel dicht Na 30 jaar onderhoud en renovatie van zoveel panden in de Oosterpoort en ook daarbuiten ondersteund te hebben gaat de Onderhoudswinkel Oosterpoort op 1 december 2020 zijn deuren sluiten.

Foto Linda A. Stienstra Steeds vaker attenderen lezers ons op fotowaardige ensceneringen in onze mooie wijk. Zoals deze uitgepierde Halloweengangers aan de Lodewijkstraat. Halloween is alweer een tijdje geleden en dat is wel een beetje te zien aan deze ietwat doorgezakte pumpkinheads, fraai op de plaat vastgelegd door Foto Wim Hartman

4

Linda A. Stienstra.

OO


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

Ingezonden

verliezen. Doordat je het programma in een groep volgt heb je veel steun aan elkaar, want iedereen heeft hetzelfde doel voor

Bij mijn ouders lag de Oosterpoorter op tafel. Bedroefd las ik

ogen.

dat Bert Katerberg overleden is. Een zware slag voor de Ster-

Onder begeleiding van een diëtist en een fysiotherapeut ga jij

rebos concerten. Ook wil ik hierbij zijn familie condoleren.

jouw persoonlijke doel behalen en leer je hoe je dit op de lange

Echter wil ik graag een ding rechtzetten. De opzet en de orga-

termijn kan volhouden. Het programma bestaat uit groeps-

nisatie van de eerste drie concerten zijn door mij gerealiseerd,

voorlichting en individuele begeleiding. “Wij vinden het be-

in samenwerking met muziekdocente Renske van de Stede-

langrijk om het de deelnemers zo makkelijk mogelijk te maken

lijke Muziekschool. Na 3 jaar werd ik helaas te ziek om het te

hun doel te bereiken, of dat nu afvallen is of verbeteren van de

blijven organiseren en heb ik gelukkig Bert ontmoet die het

bloedwaarden. Kleine stapjes maken het succes.”

nadien fantastisch heeft vormgegeven en uitgebreid. Ik hoop

Wil je meedoen, heb je nog vragen of wil je meer informatie

van harte dat er iemand of meerdere mensen opstaan om de

over de GLI? Neem dan contact op via e-mail: info@dietistba-

Sterrebos concerten te behouden. Voor het plezier dat iedereen

lanza.nl, telefonisch of WhatsApp: 06 -31 01 08 72

OO

er van heeft en als nagedachtenis aan iedereen die er aan mee heeft gewerkt. En voor de oorsprong van het idee, het behoud van het Sterrebos met de muziekkoepel voor iedereen die in de omgeving woont, werkt of recreëert. Met vriendelijke groet, Rudy van Keulen

Kunst en cultuur bij Roezemoes

OO

DE MAAND VAN KUNST EN CULTUUR

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) in Groningen

September en oktober ston-

Iedereen weet dat een gezonde leefstijl belangrijk is, maar

andere ogen naar zichzelf en

hoe doe je dat? Vanaf oktober is de GLI in Groningen gestart

hun omgeving te kijken. Er

den bij SKSG Roezemoes in de Oosterpoort in het teken van Kunst & Cultuur. Door kinderen met kunst in aanraking te laten komen leren ze met

werden veel leuke en leerza-

voor mensen met overgewicht. De GLI wordt volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Het programma is speciaal

me activiteiten georganiseerd; zoals theater Pannekoek, SKSG Got Talent en een striptekenworkshop.

WE WILL ROCK YOU SKSG Roezemoes had afgelopen 13 oktober een workshop Afrikaanse dans en djembé; dit werd gegeven door AFRIKADI. In deze workshop leerden de peuters en de BSO-kinderen Afrikaanse dansmoves op de populaire AFRO house muziek en leerden ze hoe je de djembé bespeelt. De djembé cursus vonden ze super leuk, vooral toen het liedje ‘We will rock you’ erbij gezongen mocht worden!

OP ONTDEKKINGSTOCHT BIJ SKSG Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en onderzoekend. Ze proberen alles uit wat ze tegenkomen, willen graag iets maV.l.n.r. Jessica de Boer, Chelsea Rijskamp, Mirella Wever, huisarts en

ken, hebben een groot doorzettingsvermogen en vinden het

Kathelijne Kruize

fijn om zaken te herhalen om een stap verder te gaan en tot oplossingen te komen. Kunst & Cultuur draagt hieraan bij.

gericht op gedragsverandering om zo een gezonde leefstijl te Chelsea Rijskamp, leefstijlcoach en diëtist, Jessica de Boer

KINDEROPVANG IN IKC BORGMAN OOSTERPOORT

leefstijlcoach en diëtist en Rienk Koeneman, fysiotherapeut

SKSG Roezemoes is onderdeel van IKC Borgman Oosterpoort.

van praktijk Helpman, in samenwerking met Huisartsenprak-

Hier bieden we school en buitenschoolse opvang. Sinds 2019

tijk Oosterpoort. Deelname is ook mogelijk wanneer je bij een

kunnen ook peuters vanaf 2 jaar hier dagelijks van 7.30 tot

andere huisartsenpraktijk bent ingeschreven.

18.00 uur terecht voor kinderopvang.

bereiken en te behouden. Het programma wordt gegeven door

OO

Het doel van dit programma is om kennis en vaardigheden op te doen over een gezonde leefstijl om gewicht te kunnen

5


Een uurtje voor je buurtje

en geef dan het schoonmaakstokje door

M

arleen leerde Annemiek kennen in de Kroeg van

Twintig jaar geleden verhuisde

Klaas (waarvan Marleen sinds 2018 de exploitant

het gezin naar de zuidkant van de

is). Annemiek zit sinds drie jaar in het bestuur

Kwintlaan.

van buurtcentrum Het Poortershoes. Na de bestuursvergaderingen wordt er steevast even nagepraat onder het genot

De kinderen zijn inmiddels

van een drankje in de kroeg aan de overkant van de straat.

uitgevlogen, maar Annemiek en

Ze hebben beiden de opleiding ‘Vrij schilderen’ bij Academie

Evert wonen er nog met veel

Minerva gevolgd dus dat gaf al snel leuke gespreksstof.

plezier. Wel is er tegenwoordig

Marleen Vermooten en Annemiek Vos

meer verloop in de huizen aan de Blekerslaan en Kwintlaan waardoor het contact met alle mensen

“De peren van de Kwintlaan zijn niet te vreten...”

onderling iets minder geworden is. Ook de buurtfeesten zijn

Wonen in de Oosterpoort

inmiddels verleden tijd.

Annemiek woont al 41 jaar in de Oosterpoortwijk. In 1979 kwam ze op 17-jarige leeftijd in de Nieuwstraat te wonen. Als

Borgmanschool

we na een kopje koffie bij mij thuis aan het Winschoterdiep de

Anna en Daniël gingen naar de

in een optrekkende mist gehulde wijk in lopen, gewapend met

Borgmanschool in de Warmoes-

een vuilniszak en onze grijpstokjes, wijst ze een huis aan, net

straat. Annemiek trad toe tot

om de hoek van de Van Julsingastraat: “Daar heb ik een kleine

de ouderraad en gaf workshops

twaalf jaar gewoond”.

schilderen aan de leerlingen.

Toen ze rond 1991 haar vriend Evert Janse leerde kennen trok

Annemiek heeft blijkbaar een

ze bij hem in aan het Winschoterdiep. Hun dochter Anna is

neus voor gezellige bijeenkom-

daar geboren. Rond 1994, toen Anna 1 jaar was, verhuisden ze

sten, want ook hier duurde

naar de Blekerslaan waar twee jaar later zoon Daniël het gezin

het niet lang voor ze enthou-

compleet maakte.

siast betrokken raakte bij de organisatie van het jaarlijkse

De huizen aan de Blekerslaan en aan de Kwintlaan werden

schoolfeest.

destijds gebouwd in samenspraak met de aanstaande bewoners. Zo kon je allerlei voorkeuren aangeven. “Het leuke

Ze lijstte de schilderijen in die

daarvan was dat je al voor je er kwam wonen veel van je toe-

de kinderen in haar workshop

komstige buren had ontmoet op de bewonersbijeenkomsten.”,

gemaakt hadden en die wer-

vertelt Annemiek.

den op het feest geveild. De opbrengst werd gebruikt om

Er kwamen veel jonge gezinnen te wonen en het was echt een

het saaie schoolgebouw wat

kinderparadijs.

op te pimpen en er wat meer kleur in aan te brengen.

Ze konden over en weer met de buurtkinderen spelen in de autoluwe straten en vlak om de hoek was natuurlijk de speeltuin

De middenstand uit de wijk

op de hoek van de Meeuwerderweg.

zorgde voor de prijzen die bij het Rad van Fortuin te

Het was een hele gezellige tijd en omdat iedereen er nieuw was

winnen waren. Zo leverde

komen wonen was er veel contact met de andere bewoners.

groenteboer Mulder een

Annemiek zat al snel in de feestcommissie die om de twee jaar

groentepakket, kon je een

een groot buurtfeest organiseerde, vaak gekoppeld aan een

fietsbel van de fietsenma-

thema. Iedereen maakte daar eten voor de groep en er werden

ker winnen, zorgde Wee-

leuke activiteiten georganiseerd zoals een kinderoptocht met

ning voor leuke klusprijsjes

versierde fietsen of een salsa workshop.

en faciliteerde Vaszlovszky

6

Foto’s: Marleen Vermooten en Ann


een polaroidcamera met filmrolletjes waarmee de kinderen in

geschilderd?”

de verkleedhoek ‘voor een piek op de kiek’ konden. “Mijn manier van schilderen is impressionistisch, maar de Bestuur Poortershoes

beelden zijn eigentijds: auto’s voor een stoplicht, nieuwbouw-

“Je zit sinds drie jaar in het bestuur van het Poortershoes.

huizen, een haven. Van groot belang vind ik de sfeer van het

Kwam je daar voor die tijd ook al regelmatig of maakte je ge-

schilderij. Het weertype moet zeg maar ‘voelbaar’ zijn”. Naast

bruik van het cursusaanbod?”

sfeer in het schilderij, vind ik het belangrijk dat het werk tot de verbeelding van de toeschouwer spreekt. Het is geen foto-

“Zo’n twintig jaar geleden heb ik daar een tijd lang kinder-

realisme, er wordt iets gesuggereerd. Er valt meer te zien door

schilderlessen gegeven en twee jaar geleden ben ik er de cur-

gebruik te maken van je eigen fantasie.”

nemiek Vos

sus yoga gaan volgen”. Annemiek blijkt verschillende stadsgezichten van deze wijk Ik was al een paar keer ge-

geschilderd te hebben. Het Trompbruggetje en een doorkijkje

vraagd maar het rommelde

onder de Griffebrug door naar de Oosterhaven bijvoorbeeld.

wat in de organisatie. Toen er drie jaar geleden nieuwe mensen aan het roer kwamen vond ik het een goed moment om met elkaar de schouders er onder te zetten”, vertelt Annemiek. “Het Poortershoes is een monumentaal gebouw in de Oosterpoort. Wij vinden het als bestuur waardevol om het gebouw op te knappen, te restaureren en te verduurzamen”. Daar wordt nu aan gewerkt. Zo is er inmiddels een nieuwe cv-installatie en een compleet nieuwe keuken ge-

Trompbruggetje, olieverf op doek, 80 x 100 cm

komen en is er veel schilder-

Schone buurt

werk verricht. Dat laatste was

Er valt genoeg te babbelen, maar ondertussen moet er na-

hard nodig. Het pand is een

tuurlijk ook afval geprikt worden. We verbazen ons over hoe

gemeentelijk monument, maar

weinig afval er in de Kwintlaan ligt. Er wonen blijkbaar nette

er was geen meerjarig onder-

mensen! Wel liggen er heel veel stukgevallen peertjes onder de

houdsplan. Ook is het plein

bomenrij in de straat. Helaas zijn ze ‘niet te (vr)eten’ volgens

aan de voorkant aangepakt

Annemiek.

en is er meer groen aangeplant. “Dat vind ik belangrijk.

We slaan het Reinier Muller’s laantje in. Annemiek wijst me op

Er is weinig groenvoorziening

het rode hek waarin de initialen van de eigenaar van de Tricot-

in deze wijk. Mooi is dat het

tage fabriek Reinier Muller - die daar vanaf 1890 was gevestigd

groen op het plein nu twee jaar

was - verwerkt zijn.

professioneel onderhouden gaat

Dit stukje Oosterpoort had ik eerlijk gezegd nog nooit gezien.

worden dankzij bijdragen van het Buurtoverleg Oosterpoort”.

We komen bij de tennisbaan die door iedereen gratis gebruikt kan worden, het voetbalveldje en de speeltuin. Ook hier niet

Schilderijen van de stad

heel veel rommel, maar wel een typisch corona product: een

“Je studeerde in 1985 af aan

mondkapje. Bij de glasbakken en papierbak aan de Esperanto-

Academie Minerva. Een vriend

laan komen we wel veel zwerfvuil tegen. Toch nog een beetje

van mij heeft deze zomer een

eer van ons werk.

prachtig ‘portret’ van zijn tuin door jou laten schilderen. Maar

Annemiek heeft zoveel te vertellen dat we aan een uur niet

je bent de laatste jaren vooral

genoeg hebben. Maar het was een geanimeerd gesprek en de

bekend door je impressionistische

tijd is omgevlogen. Tot slot vraag ik haar nog of ze iets mist in

stadsgezichten van Groningen.

de wijk.

Kun je wat meer over je werk vertellen en heb je ook stadsge-

“Een goeie warme bakker!” is het spontane antwoord.

OO

zichten van de Oosterpoortwijk

7


Oosterpoortbuurt - Groningen Meeuwerderweg 109 - tel 050 - 318 78 40

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wil jij energie besparen? Kom naar het inloopspreekuur (tussen 19.00 uur en 21.00 uur) in het Poortershoes op: 9 november 2020 23 november 2020 14 december 2020

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS Hoe gaat het in Coronatijd? -Printen -Kopieren -Visitekaartjes -Uitnodigingen -Flyers -Rapportage

-Verslag printen -Scriptie printen -Lamineren -Scannen -Inbinden -Textiel bedrukken

Openingstijden: Ma. t/m Vr.

08.30 - 18.00 uur

Za.

10.00 - 16.00 uur

Meer informatie? www.copy-systems.nl info@copy-systems.nl

8

U kunt zelf printen of kopiëren (De werkplekken worden de hele dag door schoongehouden.) of stuur de documenten naar: info@copy-systems.nl. (graag aangeven of de prints in kleur of zwart wit geprint moeten worden, enkel- of dubbelzijdig). De prints liggen dezelfde dag klaar. U krijgt een mailbericht. Veel te kopiëren: laat het bij ons achter.

Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) tegemoet te komen in deze onzekere tijden besloot minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de subsidiebedragen tijdelijk te verhogen voor beide regelingen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). De verhoging is een tijdelijke verhoging van 10% tot ongeveer 30% van de investeringskosten. Belangrijk is dat aanvragen uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend om in aanmerking te komen voor deze subsidieverhoging. Kijk voor meer informatie op: rvo.nl/actueel/nieuws/tijdelijke-verhoging-subsidiebedragen-seeh Wil je meer weten over Oosterpoort Duurzaam? Of wil je meewerken in een team? Kijk op onze website: www.oosterpoortduurzaam.nl.


Foto Evelien Brak. Op de foto: Geja, Gianni Taccori en Ronnie

De Mediterrane keuken is weer terug in de “Porta dell Est!” Karin van der Zee en Dirk de Rijk

E

Arjan Kremer, een vriend van Ronnie, had in een mum van tijd het nieuwe logo uit de computer getoverd (met een knipoog

indelijk weer bedrijvigheid op de hoek van Meeu-

naar de 16e-eeuwse stadspoort waar onze wijk haar naam aan

werderweg en Duikerstraat! Op de gevel prijkt een

dankt), inspecties werden versneld uitgevoerd en vergunnin-

nieuwe naam en er zijn nieuwe eigenaren. En die zit-

gen daardoor op tijd afgegeven. Alles zat mee. Op de eerste van

ten nu zichtbaar gelukkig met ons aan tafel. Op 1 oktober is

deze maand opende het restaurant haar deuren. Maar alleen

Porta dell Est opengegaan, tot vreugde van de vaste klanten.

voor afhaalgerechten, want Corona gooide natuurlijk weer roet

En dankzij de gemeente, dat willen Geja Nijboer en Ronnie

in het eten...

Bugel wel gezegd hebben. Diezelfde lokale overheid die zo beslist tot sluiting van Eetcafé Michel overging toonde zich

We vragen daarom of dit niet het moment is om met een

behulpzaam om alle vergunningen vóór de heropening rond

bezorgdienst te beginnen. Geja: “Het overgrote deel van de

te krijgen.

klanten komt uit de buurt en op bezorggerechten moet je toch al gauw een uur wachten. Als je bij Porta dell Est een telefoni-

Praten over de sluiting van ‘Michel’ valt Geja en Ronnie zwaar.

sche bestelling plaatst kun je je eten na 15-30 minuten al mee

Twee gevoelens strijden om voorrang: waardering voor een

naar huis nemen. En een internetplatform als Thuisbezorgd.

goede samenwerking en gedreven horeca-ondernemerschap

nl vraagt een behoorlijk percentage van wat er aan de deur

enerzijds, maar daarnaast ook onbegrip over de manier waarop

betaald wordt.”

dat alles op het spel gezet is anderzijds. Geja maakte al de jaren van groei mee, van de ene verbouwing na de andere… En

Eigenlijk moet je in een pizzeria de mensen ook aan het werk

dan worden er in één van de panden van Michel genoeg wiet-

zien, de geur van het deeg opsnuiven... Ronnie werkt al sinds

planten aangetroffen om van een kwekerij te spreken. Hij mag

zijn 16e in de horeca. Met zijn enthousiaste en vriendelijke

daardoor een aantal jaren geen horecabedrijf meer runnen. Wat

uitstraling lijkt hij daar ook geknipt voor. Hij woont in het

nu? Een goed lopend restaurant met twintig medewerkers, een

centrum, maar ziet zich ooit nog wel eens verhuizen naar het

in 27 jaar opgebouwde reputatie – allemaal weg?

‘Oosterpoortse dorp’ waar hij aan verknocht geraakt is. Karin hoort na sluitingstijd altijd muziek naar buiten schallen. Tij-

Dat konden oudgedienden Geja en Ronnie niet laten gebeu-

dens het schoonmaken kan Ronnie mooi even aan zijn hobby

ren. Ze besloten samen een nieuwe zaak op te zetten. Ronnie

toegeven. Hij speelt basgitaar en zingt, bij voorkeur pop en

zou weer de gastheer, ‘het gezicht achter de bar’ zijn. Geja

nogal eens op open podia. De beide Gianni’s (de een is tijdens

neemt weer alle gerechten van de Italiaanse keuken voor haar

ons gesprek al met deeg in de weer, de ander komt iets later

rekening, maar de pizza’s worden overgelaten aan de beide Gi-

aanfietsen) zitten al lang in het vak. “Ze komen uit de Conti-

anni’s (G. Taccori en G. Pinna). Ook zij zijn al jaren actief aan

ni-school,” zegt Geja. Gianni (Taccori) ontwijkt een antwoord

de Meeuwerderweg. Zo hadden vier mensen tenminste weer

over de receptuur met een lach en wijst in plaats daarvan op

werk en zo konden de diehards weer terecht voor een prima

een 50 jaar oude deegmachine. Onverwoestbaar, kan nog jaren

mediterrane hap.

mee – net als het concept van Porta dell Est en dit eendrachtig samenwerkend viertal, hopen wij!

OO

9


Das war einmal

Verdwenen winkels in de Oosterpoort

I

n de

gen winkel bijvoorbeeld.

Oosterpoort

Nederhoed trok vervol-

waren

gens de bakkerskle-

vroeger heel veel

ren uit, hees zich in

winkels. Dit is nog

een net kostuum

steeds zichtbaar in

en parkeerde zijn

de vele hoekpanden, inmiddels vaak als

stationcar voor de

woonhuis bewoond, maar nog steeds met

deur; het bezorgen

een gevel waarin we de winkelruiten en soms

kon beginnen. Een

ook de winkeldeur nog kunnen onderscheiden. De

behoorlijke klus, want hij had klanten in

winkels mogen dan verdwenen zijn, de verhalen van

de hele provincie.

achter de voormalige winkeldeuren kunnen nog wel worden verteld. De Oosterpoorter probeert de mooiste hiervan te

Er moest in een aantal rondes worden bezorgd in Stadskanaal,

achterhalen. Dit keer over bakker Nederhoed, gevestigd aan

Veendam en nog een aantal andere plaatsen. Ook V&D was

de Oosterweg 15, direct naast het Poortershoes.

afnemer van de broodjes. Nederhoed werkte zich kortom da-

Fokke de Boer, m.m.v. Greetje de Vries

gelijks een slag in de rondte. En de volgende morgen om 5 uur begon het hele verhaal weer opnieuw; iedere dag van maandag tot en met vrijdag. Op zaterdag was Nederhoed alleen in

De broodjes

de bakkerij en maakte hij het banket voor de daaropvolgende

Nederhoed was een begrip; de zaak had naamsbekendheid in

week. Zondag was de rustdag met tijd voor de kerkgang.

de gehele provincie. Vooral ‘Nederhoeds Hardbroodjes’ waren zeer geliefd. Het eigenlijke hardbroodje was een ronde crac-

Over en uit

ker. Maar er was ook de ‘dubbeldekker’: een zacht rond plat

De zaken bleven goed gaan en in de jaren ’70 bereikte bak-

witbroodje dat uit meerdere laagjes bestond. De derde variant

ker Nederhoed een leeftijd van rond de zestig jaar. Er moest

leek nog het meest op een soort van ronde ligakoek: het zoete

worden uitgekeken naar een opvolger, maar die diende zich

hardbroodje.

niet aan. Wat nu? Bakker Nederhoed kreeg lucht van een saneringsregeling die de Nederlandse overheid voor bepaalde

De bakker

sectoren in de middenstand in het leven had geroepen. Deze

Bakker Nederhoed begon iedere morgen om 5 uur met het ma-

regeling was bedoeld voor eigenaren van min of meer noodlij-

ken van het deeg voor de drie varianten hardbroodjes die hier

dende bedrijfjes, zodat zij met wat financiële steun zonder al

over de toonbank gingen. Iets voor zevenen meldden zich dan

te grote problemen met hun bedrijf konden stoppen. De bak-

twee personeelsleden om te assisteren bij het bakken. Ze kwa-

kerij van Nederhoed was verre van noodlijdend maar toch kon

men door de winkel naar binnen en begonnen eerst de manden

ook hij van de regeling gebruik maken. De oven werd afgebro-

met brood, die ’s ochtends door de Groningse 3B-broodfabriek,

ken en de winkel ging dicht.

gevestigd in de Rabenhauptstraat, waren aangeleverd en nog voor in de winkel stonden, naar achteren te slepen. Voordat de

Een begrip in Groningen was ineens verdwenen.

winkel openging legde het winkelmeisje om een uur of acht de broden in de rekken achter de toonbank. Het bakken begon

De ‘geest van Nederhoed’

om 7 uur en duurde tot iets na elven. De winkel vulde zich dan

Maar niet helemaal…! Hoog aan de zijgevel van het pand, aan

met een heerlijke broodgeur, maar ook met de illusie dat hier

de kant van het Poortershoes, stond nog jarenlang een grote,

sprake was van versgebakken, eigen bakkerij-brood. Niet dus,

zwart-witte reclame-schildering op de muur: ‘Nederhoeds

het brood kwam gewoon uit de fabriek. In de oven van Neder-

Hardbroodjes’. Tot er een andere schildering op diezelfde muur

hoed werden alleen de hardbroodjes gaar.

werd aangebracht in het kader van de stedenband met San Carlos. Met een hogedrukspuit werd de tekst van ‘Nederhoeds

De bezorger

Hardbroodjes’ verwijderd.

Achter in het pand was een ruimte die dienst deed als inpakafdeling. Zodra de eerste producten uit de oven kwamen be-

Dit is niet helemaal gelukt. Als je goed kijkt zie je nog steeds

gonnen daar twee dames met het inpakken. Als na elven al het

vaag iets van zijn naam op de muur. Noem het maar de ‘geest

bakken achter de rug was en de oven uit ging was er even tijd

van Nederhoed’…

voor koffie, met iets lekkers erbij. Een gevulde koek uit de ei-

10

OO


A

an het einde van de Oosterweg, richting het spoor,

nauw overleg met de klant of opdrachtgever vervaardigd. Er

zijn twee zaken gevestigd die niet direct in het oog

wordt op bestelling gewerkt; er is geen winkel. Henk, net als

springen: Tulip Style, een winkel voor tweedehands

Harry autodidact, is nu bezig met het maken van meubilair

designkleding en daarnaast een meubelmakerij. Bij die laat-

voor paviljoen Zondag in het Noorderplantsoen. Peter Jan stu-

ste zijn we eens gaan kijken.

deerde aan het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam. Hij

Jan Veenkamp

doet naast zijn ‘gewone’ opdrachten nu ook een project waarbij zijn werk ten toon wordt gesteld. ‘Gewoon’ is overigens ook maar betrekkelijk, want in deze wijk staan heel weinig huizen

Fauteuilgarnituren

die rechttoe rechtaan zijn, zo hebben de vaklieden gemerkt.

Peter Jan Brouwer, Henk Hagenouw en Harry Verschuren

“Het maken en plaatsen van bijvoorbeeld een keuken, een kle-

werken in principe onafhankelijk van elkaar, maar zitten wel

dingkast of een trap is altijd weer spannend, want schots en

bij elkaar in hetzelfde pand aan de Oosterweg 114. In dat pand,

scheef is hier de norm. Vooral in de oudere huizen hier in de

waar de authentieke sfeer van een echte werkplaats en de geur

wijk.”, zo merkt Henk op. Ook Harry, die niet bij ons gesprek

van vers hout hangt, spreken we elkaar. Harry en Henk zitten

aanwezig kon zijn, doet ongeveer hetzelfde werk. Veel van dat

er beide al ruim 23 jaar en Peter sinds twee jaar. Er waren in

werk vindt dus plaats hier in de wijk. Maar ook van daarbuiten

het verleden een smederij, een Hubo en de Houtmijt gevestigd.

komen nog steeds voldoende opdrachten binnen voor alle drie.

Een stille getuige van het rijke verleden van het pand als on-

“Veel mensen vinden het mooi dat ze iets in huis hebben dat

derkomen voor lokale nering werd gevonden

met de hand gemaakt is, van dichtbij komt, en zich onder-

toen enige tijd geleden de muren behandeld

scheidt van wat de buren hebben“, vertelt Peter Jan, “En

werden en er snippers van kranten tevoor-

daarbij speelt het milieu en ecologie ook een steeds grotere

schijn kwamen die gewag maakten van

rol.”

“Een keuze uit fauteuilgarnituren vanaf F22…” aan de Oosterweg 114. De krant

Natuurproduct

lijkt te stammen uit de jaren 30 of 40 van

Omdat het als zelfstandig meubelmaker soms best spannend

de vorige eeuw. Dit adres is dus al heel

is om het hoofd boven water te houden is het delen van een

lang verbonden met de nobele kunst van

werkplaats een prima oplossing. De kosten kunnen dan zo

het meubel maken.

laag mogelijk worden gehouden. De drie meubelmakers zijn in hun stijlen en werkwijzen wel zo verschillend dat ze elkaar

Schots en scheef

niet in de weg zitten. Peter Jan werkt graag met massief hout,

Peter Jan: “Ik sprak laatst iemand hier uit de wijk die hier al

Henk richt zich meer op plaatmateriaal en Harry is een echte

meer dan dertig jaar woont en helemaal niet wist dat hier een

timmerman. Gemene deler tussen de drie is dat zij zich richten

meubelmakerij was. Dat is toch wel bijzonder.” Bijzonder zijn

op het maken van dingen die helemaal zijn toegesneden op de

ook de meubelen die hier gemaakt worden. Niets is standaard,

wensen van de opdrachtgever en zo goed mogelijk passen bij

maar wel is alles altijd van hout. Alle stoelen, banken, tafels,

de stijl die deze voor ogen heeft. En dat met alleen een natuur-

bureaus én ook trappen en inbouwwerk worden op maat en in

product.

OO

11

Foto Linda A. Stienstra. Meubelmakers Oosterweg, v.l.n.r.: Peter Jan, Harry en Henk

Verborgen maar bijzonder: drie meubelmakers in de Oosterpoort


I

n de oktobereditie van de Oosterpoorter kwam in het

schapsverlof, maar omdat ook bijna alle buren noodgedwongen

verslag van het Buurtoverleg de vraag aan de orde in

thuis moesten blijven voelde ze zich nooit echt alleen. Met het

hoeverre er bij de bewoners van het aan onze wijk gren-

mooie weer zag ze rond koffietijd dagelijks menige buur op het

zende Europapark, inclusief de woontorens Brander en Sto-

eigen stukje grond achter het huis opduiken en ieder aan de

ker, sprake is van affiniteit met de Oosterpoort. Gesteld werd

eigen tuintafel aan de koffie gaan. Zo was er, door het ontbre-

dat bij hen van feeling en verbondenheid met de Oosterpoort

ken van heggen en schuttingen, toch onderling contact, terwijl

amper sprake is. Men vindt het, aldus het Buurtoverleg,

de kinderen onder toezicht met elkaar konden spelen. Evelien

wel leuk de Oosterpoorter te ontvangen, maar daar zou, vrij

vertelt dat zij, net voor de corona-ellende losbarstte, met een

vertaald, de betrokkenheid met de Oosterpoort ook wel zo’n

paar buren een running dinner had gepland zodat ze elkaars

beetje ophouden.

huizen konden bekijken onder het genot van een maaltijd.

Linda A. Stienstra (tekst en foto's)

Hierbij zou elke buur een gang voor zijn of haar rekening zou

Pioniers in nemen. Helaas moest het door de corona afgeblazen worden, maar op Burendag eind

september is revanche ge-

nomen en werd een running high tea georganiseerd; die kon met inachtneming van gepaste afstand buiten wèl doorgaan. In haar reactie op de uitspraken van het Buurtoverleg beschrijft Evelien haar gezin als “pioniers in een nieuw stukje Groningen”. Pioniers echter die wel degelijk affiniteit hebben met de Oosterpoort. “Als we het hebben over de faciliteiten en de sfeer dan zijn die in de Oosterpoort heel duidelijk aanwezig. Voor Fenny en Klaas Kanning

dingen als een patatje halen of ergens een biertje drinken, kunnen we voorlopig niet in het

Dat zeker niet iedereen uit het Europapark dit zo voelt bleek al

Europapark terecht want het is hier eigenlijk nog gewoon een

snel, want de redactie ontving naar aanleiding van de uitspra-

berg beton. Sfeervol kan ik het hier dus nog niet noemen”, al-

ken van het Buurtoverleg in no time twee reacties die een ge-

dus Evelien. Friet van Piet kan dus voorlopig op de regelmatige

nuanceerder beeld schetsen. Aanleiding dus voor ons om eens

klandizie van Ron en Evelien rekenen, maar naar de kapper

langs te gaan bij deze lezers, woonachtig in de periferie.

gaan doen ze in het Europapark. Met name ook omdat ze graag nieuwe ondernemersinitiatieven in de wijk willen steunen.

Dertigers Evelien Korf en Ron Meijer wonen sinds mei 2018 in

Het gezin wandelt geregeld door de Oosterpoort en geniet dan

de Tonkensstraat in het Europapark. Ze verhuisden daar naar-

van de sfeer, de oude panden en de geveltuintjes. Evelien doet

toe vanuit de Rivierenbuurt omdat hun huis daar met de toen

bovendien eens per week in de Borgmanschool aan improvi-

naderende komst van dochter Fenna te krap werd. Inmiddels

satietheater en aan Pilatus in het Poortershoes; de nazit vindt

werd het gezin vijf maanden geleden uitgebreid met dochter

dan plaats in de Kroeg van Klaas of Café Merleyn. En zo af en

Amber. Ron en Evelien blijken als jong gezin geen uitzondering

toe wordt er ook gegeten in het Poortershoes. Het stel voelt

maar regel in de Tonkensstraat te zijn, want de meeste buren

zich dan weliswaar naar eigen zeggen geen echte Oosterpoor-

zijn rond dezelfde leeftijd en hebben ook jonge kinderen of die

ters, maar zijn beiden wel zeer betrokken bij de wijk. En dat de

zijn op komst. Een overeenkomende leeftijd en gezinssamen-

Oosterpoorter niet alleen in het Europark bezórgd wordt, maar

stelling èn het feit dat alle bewoners ongeveer tegelijkertijd

wel degelijk ook gelezen blijkt wel uit de woorden van Evelien:

in de straat kwamen wonen, maakt dat er al van meet af aan

“Dat wij maandelijks de Oosterpoorter op de mat ontvangen,

het nodige gemeenschapsgevoel in de Tonkensstraat heerst.

maakt dat we het gevoel hebben ergens bij te horen.”

Tijdens de eerste coronagolf was Evelien thuis met zwanger-

12


Hemelsbreed nog een stukje verder van de Oosterpoort dan

schien wel juist, door daar gebruik te maken van de voorzie-

de Tonkensstraat staan de woontorens Brander en Stoker. Op

ningen en te kopen bij de middenstand. En dat doen Fenny

de vijfde etage van Stoker wonen sinds de toren in 2009 werd

en Klaas in ruime mate: “...onze fietsenmaker Pikkert, onze

opgeleverd Fenny en Klaas Koning. Daar waar Evelien en Ron

kapper Haar & Zo, onze huisarts, eetcafe Michel en natuurlijk

naar het Europark verhuisden om groter te gaan wonen was

de Kroeg van Klaas”.

er bij Fenny en Klaas juist de wens om van hun grote, oude en onderhouds-intensieve vrijstaande huis met flinke lap

Vanaf dag één wordt de Oosterpoorter in Brander en Stoker bezorgd. Fenny en Klaas zijn daar

grond in Lettelbert naar een kleiner en onderhoudsvrij onderkomen te verhuizen. Omdat zij, zoals Klaas het omschrijft, altijd al ‘stadsgericht’ waren viel de keuze om praktische redenen op wat voor hen een flinke om-

de periferie mezwaai was: een nieuwbouwappartement in de stad.

Direct bij binnenkomst in huize Kanning is al wel duidelijk, dat we hier met voetballiefhebbers te maken hebben. Op een stoel liggen supporterssjaals van FC Liverpool en (natuurlijk) FC Groningen. Aan de muur een kloek ingelijst shirt dat Fenny als enthousiast lid van de supportersclub van FC Groningen kreeg van verdediger Itakura Ko. Voor deze seizoenskaarthouders is wonen op een letterlijke steenworp van de Euroborg natuurlijk het summum. “Bovendien was op de plek waar nu het Powerhouse staat voorheen het trainingsveld van de FC!”, vertellen Fenny en Klaas enthousiast. De trainingen konden dus vanaf het balkon worden gevolgd. Stoker bestaat uit ongeveer 90 appartementen. De appartementseigenaren zien elkaar eens per jaar op de ledenvergadering van de VvE, maar daarbuiten is er niet zo veel onderling contact met de medebewoners, aldus Fenny en Klaas. Wel is er ieder jaar een nieuwjaarsborrel beneden in de hal met hapjes en drankjes en is vorig jaar met zo’n 60 bewoners het 10-jarig bestaan van Stoker gevierd. Van enig saamhorigheidsgevoel is in de woontoren dus wel degelijk sprake. Was het in de beginjaren nog ‘een kale bende’, aldus Fenny, waar ‘helemaal niets’ was, door de jaren heen heeft ze het Europapark steeds

Evelien, Ron en de kinderen

verder bebouwd zien worden en zijn er ook wat meer voorzieningen gekomen, zoals een broodjeshuis en een

blij mee en lezen onze

pizzeria. Maar het voorzieningenniveau is nog zodanig dat ze

wijkkrant ‘met veel plezier’. Met de mooie opsteker van

voor veel zaken graag naar de Oosterpoort gaan. Dat was voor

Fenny: “Dus ga door met jullie goede werk! De Oosterpoort

Fenny ook aanleiding om te reageren op de bevindingen van

is voor ons een dorp in de stad en wij wonen aan de rand”,

het Buurtoverleg. Fenny schreef: “Nu lazen wij dat de bewo-

verlaat ik huize Kanning in het besef, dat de Oosterpoorter niet

ners van Stoker en Brander zich niet zo verbonden voelen met

voor niets elke maand in de Oosterpoort zèlf, maar ook in de

de Oosterpoort. Dat kan, maar dit geldt zeker niet voor ons.”

aangrenzende buurten wordt verspreid en dat betrokkenheid

Betrokkenheid bij de Oosterpoort uit zich onder meer, mis-

bij de wijk niet bij de grenzen daarvan ophoudt.

OO

13


UITGEVERIJ PALMSLAG Literatuur, poëzie en non-fictie 10% korting in onze webshop! Vul deze kortingscode in op onze webshop en krijg 10% korting op elke bestelling:

Beschermd wonen? www.leyhoeve.nl

OOSTERPOORT2020

Nog en k Zorgsui ele tes vrij!

www.palmslag.nl De slome duikelaar, de dronkaard en de dorpsgek. Het is het type mens waar we soms om moeten lachen, maar net zo vaak medelijden mee hebben. Erik Hulsegge weet ze samen met tal van andere soort mensen haarfijn te beschrijven in Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe columns en een selectie die hij voor de website van RTV Noord schreef en over verhaalde in zijn radioprogramma De Noordmannen op zondagmorgen. Met Groningen als decor voelt Erik zich als een vis in het water in zijn columns over wat er met hemzelf en de mensen om hem heen gebeurt. Hij weet daarbij een beangstigend treffende toon aan te slaan. Want je zult verrast zijn hoe vaak je je herkent in zijn rake observaties van het alledaagse leven. Journalist, presentator en columnist Erik Hulsegge (1967) debuteerde in 2016 met zijn bundel met columns Numero Dertien.

Wonen in een Zorgsuite voor mensen met dementie of lichamelijke beperking (vanaf zorgindicatie VV5) • Een eigen plek, omringd door zorg • Ook tijdelijk verblijf: Zorghotel of ELV

UITGEVERIJ PALMSLAG WWW.PALMSLAG.NL

ISBN 978 94 9177371 6

Haalf zeuven omslag def.indd 1

Bel 06 86 86 05 79 voor uw mogelijkheden

14


O

p de redactie kwam

positieve gedachten toe.

een mailtje binnen

Ik ga niet denken: wát als

van een ondernemer

het niet lukt. Ik denk: dit

die een webshop is begonnen

gaat lukken! Ik heb nu twee

met een goed doel. Op zich

goede producten en ik denk

geen spectaculair nieuws

na over nieuwe dingen die

natuurlijk, maar deze mail

ik wil verkopen. Het moe-

trok de aandacht want de

ten artikelen zijn waarbij de

persoon in kwestie is pas 17.

‘switch’ voor mensen mak-

We zochten haar op.

kelijk te maken is. Iedereen gebruikt een tandenbor-

Evelien Brak

stel. Waarom niet één die gemaakt is van bamboe en dus afbreekbaar?”

Verona de Jong is leerling van het Augustinus college en ze doet binnenkort

Over haar promotie- en

eindexamen voor Havo 5.

verpakkingsmateriaal is ook

Ze vertelt dat ze van jongs

goed nagedacht. De huisstijl

af aan iets voor het milieu

heeft ze zelf ontworpen.

wilde doen. Als kind wilde ze

Het ziet er allemaal niet

het liefst ergens bomen gaan planten, maar dat was in de praktijk nog best lastig. Toch wilde ze iets ondernemen en vier maanden geleden begon ze dus een webshop. De daar aangeboden artikelen zijn duurzaam en niet schade-

alleen professioneel uit

Foto Verona de Jong

DOGOODYOU is geen bevlieging

maar heeft ook het FSCkeurmerk. FSC staat voor Forest Stewardship Council, een internationale organisatie die zich inzet voor bosbehoud en verantwoord bosbeheer. “Op Instagram

lijk voor het milieu. Tien procent van de opbrengst gaat naar

zet ik elke dag nieuwe posts en ook de website hou ik goed

goede doelen, zoals OceanCleanUp en Trees for All. De website

bij.”zegt Verona, “Vrienden denken vaak dat het een bevlie-

bouwde ze zelf en om te kunnen investeren heeft Verona maar

ging is, maar ik laat me hier niet vanaf brengen.”

liefst vier bijbaantjes: afwassen in een restaurant, honden uitlaten, oppassen en kranten bezorgen. Het is wel duidelijk dat

www.dogoodyou.nl en Instagram: Dogoodyou.official

OO

ze gedreven is en zeer ondernemend. Verona: “Ik laat alleen

(Huis)dieren in de Oosterpoort Evelien Brak (tekst en foto's), m.m.v. Roland Jalving

hyperactief bezig een maaltje bij elkaar te snaaien uit kieren en spleten tussen beton en stoeptegels. Plots hield hij het voor gezien. Misschien maakt íe elders weer iemand blij met zijn

Half oktober gonsde het al in de lokale media. Ook tijdens de

(of haar) exotische verschijning.Toch wil je ‘m liever niet als

online vergadering van de redactie van de Oosterpoorter riep

huisgenoot want de bijnaam van de hop is ‘drekhaan’. Stank is

iemand: “Er is een hop gezien op het Sontplein!” Dat het een

hun beste verdediging!

vogel betreft was snel duidelijk maar hoe die er uitziet moes-

De hop kwam nooit algemeen voor in Nederland. Er broeden

ten we wel even opzoeken. De volgende dag was de vogel

nog enkele paren in Duitsland en Polen maar hun aantal is

natuurlijk gevlogen en het is maar afwachten óf en waar íe

gedecimeerd door de moderne landbouw. Omdat de hop bij ons

weer opduikt. Tot mijn verrassing scharrelde de hop de vol-

als broedvogel vrijwel niet meer voorkomt, staat hij als ‘ver-

gende middag rond aan het Winschoterdiep. Wat eerst mijn

dwenen’ op de Nederlandse en Vlaamse rode lijst. Deze hop is

aandacht trok waren een paar mannen met grote telelenzen en

vast ziek en verdwaald en eigenlijk best zielig...

OO

kijk, daar was die vogel met z’n mooie kuif, onverstoorbaar en

15


OOSTERKIDZZZ

16


Cryptofilippine 73 

3Z`_OL_YLPPYZaP]bTYYTYRTYOPSPY^RLL_ (9)

2.

Vinyl. (14)

3+4. Bij Koning Arthur thuis worden de kringge-

sprekken beschaafd gevoerd. (4+3+2+5+5) maker waarvoor hij stom genoeg

PPYVTNVMZV^P]SPPQ_TYRPS``]Oɳ (7+8) ! ɳOTPPP]^_OT_XP_OPVWLY_OZP_ɳ (2+2+4+5) met een wortelstokje. (8) Met Engels gekleed nageslacht kun je pronken in huis. (8) 9.

" ɳXLL]SPXOLL]YLeZ_PSZ]PY[LLT_ 8.

Kan de armlastige meubelmaker doen als hij niet naar de voedselbank durft.

meren maar ze is stapel. (7) 17. Primitief hang- en sluitwerk omdat de spijkers op zijn. (14)

3LLR   

   8P`MPW_UPTYSP_VLXP]_UPaLYU`ʬP]_UP8P]PW 8P`MPW^_TUWbLL]TYaPPWRP^_]T[_T^*0NS_YTP_ 

 4YO`^_]TP^_LO*20. Aantrekkelijke tafeldame. (10)

18. Wijzen de weg door erover te zwammen.16. Normaal hoort ze te zagen, te schaven en te tim-15. Erbij zijn als de huizen een opgang krijgen. (8)heet. (10)

14. Niemand weet, niemand weet hoe dit meubel 2PVRPYZPRaLYPPYNZXXZOPaZZ]eTPY

(13)

11. En maar zeuren over dat weesmeisje! (9)

19. Zij zitten aan tafel bij de hoge heren in Den

10. Deel van een (krachtige trek-) vogel. (12)

13. Passende vriendendienst. (8)(2+3+6+5)

 

 

 2ZPOMPOZPWOPLN_TPaLYOPXP`MPW-

(10)  4^OTPRPXLLV_aLYa`]PYSZ`_* 25. Moeizaam voortbewegende hoofdredacteur van De Oosterpoorter. (6+5)

O[WZ^^TYRN]d[_ZʭWT[[TYP"ɧ/P2]ZYTYRP]RTQmoorden: 1. Misdaad 2. Zand erover 3. Plaats delict 4. Nalaten 5. Moord-

9LSP_NZ]]PN_TYa`WWPYaLYOPN]d[_ZÊ­WT[[TYPaP]^NSTUY_TYOP

aP]SLWPY!2PPYe`TaP]PVZʯP":aP]OZ^T^#3L]_^_TW^_LYO

RPVWP`]OPaLVUP^OPZ[WZ^^TYR2PWTUVPNTUQP]^eTUYRPWTUVPWP_-

9. Uitvaart 10. Begrafenisgezicht 11. Verstikken 12. Balkonscène

ters. De oplossing moet uiterlijk op dinsdag 1 december 2020

13. Slaapmiddelen 14. Niet in de haak 15. Zielloos 16. Sectie

binnen zijn bij de redactie van De Oosterpoorter. Mail je oplos-

17. Doodverklaring 18. Teraardebestelling 19. Misdaadverslag-

^TYRYLL]ZZ^_P][ZZ]_P]+RXLTWNZXZaa.]d[_ZÊ­WT[[TYPY]

RPaP]9PVVPY2P]`NS_PY^_]ZZX:[a]TUPaZP_PY

73. Opsturen mag ook: Redactie De Oosterpoorter, Oosterweg

2TQ_

$".,2]ZYTYRPY3P_aP]XPWOPYaLYUP^_]LL_YLLX wordt zeer op prijs gesteld. De winnaar ontvangt een gevulde

De oplossing is: DE DADER LIGT OP HET KERKHOF

boodschappentas ter waarde van € 20,-, ter beschikking gesteld door Coop Meeuwerderweg.

De winnaar van de gevulde boodschappentas is A.J. Nieboer van het Winschoterdiep. Van harte gefeliciteerd!

17


ONDERHOUDSWINKEL Verhuur van steigers en gereedschap, voor de particulier en kleine ondernemer.

We stoppen per 1 december! Speciale actie: Klanten en Oosterpoorters kunnen intekenen op de prijslijst met gereedschap, steigers etc. van maandag 30 november tot vrijdag 11 december 2020.

Duinkerkenstraat 3a 9723 BN Groningen Tel (050) 3184759

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur.

www.onderhoudswinkeloosterpoort.nl onderhoudswinkeloosterpoort@gmail.com

18


Het is weer herfst, de tegels vallen van de gevels”, al-

gebeurd, omdat we geen risico wilden lopen.’’ Het gaat daarbij

dus wandelaars uit de Oosterpoort die even een rondje

om tienduizenden tegels.

Boumaboulevard doen. Op het gebouw bij het stadion

In 2019 werd ook al aan de gevelwand gewerkt. Ook toen

Euroborg (Hitachi Capital Mobility Stadion, zoals sommigen

kwam het Dagblad van het Noorden even voorbij. “Van tijd tot

zeggen) zitten - zaten ooit - 1,2 miljoen tegeltjes. Sinds de

tijd laten de witte tegels waarmee het gebouw aan de Bouma-

opening van het pand in 2013 lijkt het gebouw continu min of

boulevard bekleed is een beetje los. In het verleden zijn er wel

meer in de rui. Tegeltjes vallen naar beneden, worden weer

eens tegels naar beneden gevallen’’, zegt Marjolein Visser van

vastgeplakt. Vervolgens laten dezelfde tegeltjes – of andere –

het Alfa-college op dat moment tegen de krant.

weer los. Dat zie je als je langs het gebouw loopt. Er ontbre-

Uiteindelijk wordt er toch naar een permanente oplossing ge-

ken ondertussen tienduizenden tegeltjes.

zocht. Volgens woordvoerder Joyce Dekker van het Alfa-college duurt het definitief terugplaatsen zo lang omdat de aannemer

Klaas Kloosterman (tekst en foto)

zat te puzzelen hoe hij de tegels wél blijvend tegen de gevel kan plakken. “Jorritsma Bouw is in een laboratorium-omge-

Al na een paar maanden na oplevering kwamen de tegels in

ving uitgebreid bezig geweest om de belijming van de tegels te

rap tempo naar beneden. Het Dagblad van het Noorden schreef

testen onder variabele weersomstandigheden. Omstandighe-

er in september 2015 een nieuwsbericht over. Woordvoer-

den die men in een labsituatie kan simuleren.” Reinier Bron,

der Hanneke van de Velde van het Alfa-college zei toen het

woordvoerder van Jorritsma zei hierover tegen RTV-Noord:

Vallende tegeltjes na vijf jaar nog s d e e t s een e u s s i “We zien dat de

tegels en de lijm onvol-

doende hechten en dat het tijdens een langere periode van vocht ontbindt.”

Joyce Dekker van het Alfa-College hoopt dat hiermee het lek Foto Ellen Westerveld

boven water is: “Wij vinden het ook heel vervelend dat het allemaal zo lang duurt.” Dekker zegt dat de aannemer op dit

volgende: “Op dit moment wordt aan een herstelplan gewerkt.

moment bezig is de tegels terug te plaatsen. Of de tegel die

Daarin staat dat de gevelstenen opnieuw moeten worden vast-

onze wandelaars aantroffen daadwerkelijk van de gevel is

gelijmd. Dit keer blijft het daar niet bij: om te zorgen dat ze

gevallen of dat het hier een slordigheidje van de aannemer be-

niet weer vallen, komt er een extra versteviging op de hoe-

treft is niet duidelijk. In ieder geval probeert het Alfa-college

ken.”

dit hoofdpijndossier zo snel mogelijk af te sluiten. In ieder

Dat dit niet zo eenvoudig is als het toen klonk, blijkt uit het

geval voordat passanten zich met hoofdpijn wegens vallend

feit dat de tegels vijf jaar later nog steeds niet zijn terug-

gesteente melden. En dan maar hopen dat de betegeling nu

geplaatst. Sterker nog: aannemer Jorritsma Bouw BV heeft in

wel blijft plakken. Dekker: “Daar gaan we van uit, het moet

2015 én in 2020 tot nu toe alleen nog maar meer tegels die los

nu goed, de veiligheid van passanten en onze leerlingen staat

zaten preventief verwijderd: “Dat is beide keren vrij rigoureus

voorop”.

OO

19


20


I

n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter

MIS JE IETS IN DE WIJK?

maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in een

“Het Noorderplantsoen miste ik in het begin. Een park of een

van de vele hoekhuizen in onze wijk. Deze keer is dat

groene plek waar je even kan wandelen of zitten. Ik kende

bij Jikke Vrijenhoek (23). Ze woont met kater Sok (6 maan-

toen het park bij de Euroborg nog niet.”

den) aan het Frederiksplein, op de hoek van de Verlengde Frederikstraat en de Verlengde Nieuwstraat. Jikke is volgend

HEB JE EEN FAVORIETE PLEK IN DE WIJK?

jaar juni klaar met de opleiding voor mondhygiënist bij het

“Er zijn veel mooie plekken in de buurt. De weg langs het

Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van

spoor bijvoorbeeld, dat is een fijne weg om even langs te

de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. Met deze oplei-

fietsen of te lopen. Maar mijn favoriete plek is gewoon hier

ding heeft ze helemaal haar richting gevonden. “Echt mijn

thuis.”

passie, dit is zo’n leuk vak. De studie is heel breed, je leert veel over medicatie, over wat voeding doet, je krijgt algemene

BLIJF JE HIER NOG HIER NOG LANG WONEN?

medische kennis.” Jikke liep stage bij een tandartspraktijk in

“Dat hoop ik wel. Ik hoop dat ik hier echt nog een paar jaar

Scheemda. Ook op het CTM behandelt ze patiënten. “Mensen

kan wonen.”

OO

kunnen zich daar tegen gereduceerd tarief laten behandelen. Studenten maken daar veel gebruik van en mensen die wat meer tijd kunnen uittrekken voor een bezoek aan de tandarts of de mondhygiënist.” Ze kijkt uit naar het eind

Woon je ook op de hoek? En wil je meedoen aan deze rubriek? Mail naar: mvanderfeen@gmail.com

van de opleiding. “Ik heb zin om volgend jaar aan de slag te gaan. En het liefst in het Noorden, maar of dat lukt is nog maar even afwachten.”

Mirjam van der Feen (tekst en foto) HOE LANG WOON JE HIER? “Sinds februari vorig jaar. Mijn zus woonde in dit huis. Zij ging verhuizen en toen kon ik hierheen.”

HEB JE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? “De grootste verandering is dat ik de hoogslaper heb gemaakt. Dat gaf meteen al meer ruimte. Verder heb ik nog wel allerlei plannen voor klussen, maar dat komt nog. En ik heb het allemaal wat logischer ingedeeld, het lijkt nu veel groter dan eerst.”

WAT VIND JE VAN DE WIJK? “Ik woonde eerst in de buurt van het Noorderplantsoen. Het was daar heerlijk, ik was dan ook een beetje sceptisch over deze buurt. Maar al snel was ik om. Deze plek is zo mooi, het is hier heel rustig, dat is ook fijn als de kat straks naar buiten mag. Iedereen in de buurt is aardig. Mensen denken hier om elkaar. Zo was er toevallig vanochtend vroeg lawaai op straat, dat gebeurt bijna nooit. Later vroeg de buurman me of alles goed was. Hij had een vrouwenstem gehoord en wilde even informeren of er niks met mij aan de hand was. Nou, dat heb ik in mijn vorige buurt nog niet meegemaakt.

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE PLEK? “Ik heb wel eens gehoord dat op deze plek vroeger een slagerij heeft gezeten.”

HEB JE VEEL CONTACT MET JE BUREN? “De overbuurman is heel aardig, die komt hier wel eens een koffietje drinken. Ook met mijn andere buurman kan ik goed opschieten. Iedereen in de buurt is heel sociaal en zegt elkaar gedag. Dat merk je ook in de zomer, daar kan ik echt van genieten, als iedereen hier langs het pleintje komt.”

DE HOEK

Er is hier echt een dorpsgevoel.”

KOEK OP

21


Nijestee biedt ruimte... aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in de Oosterpoort. Op die manier valt er wat te kiezen.

www.nijestee.nl

Al jarenlang vertrouwde opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

?

Nabij de Euroborg en A7 in de wijk De Linie. Rondleiding? Bel of mail ons. 050-5234690 info@kdvheppie.nl www.kdvheppie.nl Winschoterdiep 70 9723AB Groningen

22


AGENDA Veel van onze buurtorganisaties en buurtcafés kunnen vanwege de coronamaatre-

Telefoon: 050 - 367 9120

deze tijden van crisis mens en verleden te

www.rijksmuseum.nl/nl/thuis

blijven verbinden.

gelen weinig of geen activiteiten plannen.

EXTRA DIGITALE AGENDA

Leuk om met je gezin of een groepje vrien-

THEATER SPOT

Als de situatie verandert zullen ze dat op

Door de aangescherpte Corona-maatrege-

den online te spelen. Kosten 16,- Duur 2

Op de website van SPOT Groningen staan

hun website aangeven.

len hebben we deze maand een alterna-

tot 6 uur. www.museumescape.nl

de mooiste jeugdvoorstellingen voor thuis

SPEELTUINVERENIGING BSV DE OOSTERPOORT

op de bank. https://www.spotgroningen.

tieve agenda met leuke alternatieven die online aangeboden worden.

ORIËNT EXPRESS ESCAPEROOM

nl/spot-thuis-jeugd/

Een andere escaperoom, The Oriënt

En ook voor volwassenen is er een divers

VRIJDAG 27 NOVEMBER

DE KROEG VAN KLAAS

Express. Ook erg leuk om online

aanbod wat online te volgen is: https://

14:00 tot 16:30 uur SCHOENTJE ZETTEN.

De kroeg van Klaas heeft iedere vrijdag

met je gezin of vrienden te spelen.

www.spotgroningen.nl/nieuws/spot-thuis/

Zondag 29 november weer ophalen. Voor

een borrelpakket met lekkere hapjes en

Dit spel is gratis. https://www.

kinderen van 0 jaar t/m groep 4. Aanmel-

bier of wijn wat afgehaald kan worden.

escaperoomsnederland.nl/orient-express-

MARKT

den via info@bsvdeoosterpoort.nl. Alleen

Kijk op de website voor de verschillende

gratis-escaperoom-thuis-backspace-

Producten van de markt kopen? Maar

voor leden.

pakketten en afhaaltijden. www.kroeg-

escape-rooms

liever niet onnodig de drukke binnenstad in? Laat je producten bezorgen door

vanklaas.nl. ONLINE ARTHOUSEFILMS:

ZONDAG 13 NOVEMBER

bezorgbakkie. www.bezorgbakkie.nl

15:15 tot 16:30 uur KINDERBINGO Voor

DE GROTE FREDERIK

Online arthousefilms kijken via Picl.

kinderen van groep 3 t/m 6. Aanmelden

De Grote Frederik biedt van dinsdag tot

Picl biedt je in samenwerking met 36

POP GRONINGEN TALENT

via info@bsvdeoosterpoort.nl Gratis voor

en met zaterdag een wisselend menu

Nederlandse Filmhuistheaters het mooiste

AWARD

leden en €1 voor niet-leden.

aan dat afgehaald kan worden. Kijk op

aanbod van de allernieuwste première-

Livestream van de eindronde van de

de website voor meer informatie. www.

films en documentaires. www.picl.nl

PopGroningen talent award. Zaterdag 14

POORTERSHOES

november 21:00 https://www.vera-gro-

degrotefredrik.nl

Dinsdag t/m donderdag

ONLINE RONDLEIDING MUSEUM

ningen.nl/events/popgroningen-talentaward/?lang=nl

AFHAALMAALTIJDEN

ONLINE QUIZ EN BIERPROEVERIJ

Het kunstmuseum Den Haag heeft

POORTERSHOES

Café De Toeter zit niet in de Oosterpoort

meerdere virtuele rondleidingen online

Het is nog steeds mogelijk om een

maar biedt wel online een pubquiz aan

staan. Steeds meer musea bieden dit

FF ONLINE

heerlijke, verse maaltijd af te halen bij het

en verschillende online bierproeverijen.

aan, dus kijk ook op de website van jouw

FF online is voor kinderen van het Forum.

Poortershoes. We zijn geopend van dins-

www.detoeter.nl

favoriete museum of zij ook al een online

Je leert er leuke online filmpjes maken

programma hebben. www.kunstmuseum.

met special effects. https://platform.forum.

nl

nl/nl/ff-online-film-maken

dag t/m donderdag. Er is een weekmenu van vlees, vega, vis en een specialiteit.

WIJNPROEVERIJ

En uiteraard keuze uit 2 soorten soep

Barrel wijn biedt online een wijn proeverij

en er is een heerlijk toetje. Bestellen

aan. Kijk op de website voor meer informa-

ONLINE MUSEUM:

dus kijk regelmatig op de website van je

tussen 10.00-15.00 uur door te bellen naar

tie: www.barrel-wijn.nl

Het Rijksmuseum biedt meerdere acti-

favoriete restaurant , café en bij culturele

viteiten online aan. Voor kinderen vanaf

instellingen.

050-3131141. Te laat om te bellen? Gewoon

Er ontstaan steeds meer online activiteiten

proberen! Afhalen kan Corona-proof in

ONLINE ESCAPEROOM

9 jaar is er de Online Sleutel Challenge:

onze ontmoetingsruimte. Het weekmenu

Door de uitbraak van het Coronavirus

Hou jij van raadsels en geheimen? Speel

BUURTOVERLEG

vind je vanaf maandag op de website.

moeten ook de musea noodgedwongen

mee, vind de verborgen sleutels, ontdek

De vergaderingen van het Buurtoverleg

www.Poortershoes.nl

hun deuren sluiten. Museum Escape On-

het verborgen woord en maak kans op

zijn open voor iedereen woonachtig in de

line wil er daarom voor zorgen dat musea

een coole prijs. Tip: speel samen en maak

wijken waar deze krant wordt verspreid.

INLOOP WIJ RIVIERENBUURT

toegankelijk blijven. Dit doen wij door

meer kans! Ook is er voor de kinderen een

Door de coronamaatregelen is er in

De inloop van WIJ in het Poortershoes kan

unieke online ervaringen aan te bieden,

leuke kleurplaat van de nachtwacht.

november geen buurtoverleg.

niet doorgaan, maar je kunt altijd bellen

in samenwerking met meerdere musea

Maar ook voor volwassenen is er genoeg te

of mailen om een afspraak te maken.

en escape room-ondernemers, om ook in

zien en te doen, zoals een pubquiz. https://

23


Buur jan Wat een fijne buren hebben we toch. Neem nou buur Jan. Hij woont in onze wijk en heeft het helemaal begrepen, buren helpen elkaar. Hij leest onze tekstjes met plezier ook al zoekt hij helemaal geen huis. Geeft niks Jan, ook burenliefde is onvoorwaardelijk. Als goede buur attendeerde hij ons op een foutje in de contactgegevens. Bedankt man, deze is voor jou!

Martenstraat 5

Jan Goeverneurstraat 15

Vanafprijs € 200.000,- k.k.

Vanafprijs € 165.000,- k.k.

Langskomen 24 Griffeweg 19

Bellen 050 318 7102

App’en 06 3632 7796

Mailen info@mvdh.nl

Surfen www.mvdh.nl

Profile for Wijkkrant Oosterpoorter

Oosterpoorter november 2020  

Oosterpoorter november 2020  

Advertisement