De Oosterpoorter mei 2023

Page 1

OOSTERPOORTER de

DE MANCHETKNOPEN

VAN MOZES

EEN BIJZONDER VERHAAL

FIETSEN VOOR IEDEREEN NACHTWERK!

GEEF JE FIETS EEN TWEEDE LEVEN

STEMMEN TELLEN IN HET POORTERSHOES

WIJKKRANT DEOOSTERPOORTER.NL MEI 2023 | NUMMER 5
THE BEST BARBER IN TOWN! BOEK NU JE AFSPRAAK IN VIA WWW.BARBERCITY.NL MEEUWERDERWEG 64, GRONINGEN ZONNESTUDIO 2 Meeuwerderweg 2, Groningen info@fitwerk30.nl | www.fitwerk30.nl voorheen Fysiocompleet FITIN 30 MINUTEN! Voor aanmelden en meer info, bel (050) 364 19 22 of (06) 45 26 07 89 FYSIOTHERAPIE - FITNESS - PERSONAL TRAINING FYSIOTHERAPIE FITNESS EGYM NIEUW LEEFSTIJL BEGELEIDING Fitwerk cirkel EGYM Personal Training Leefstijlprogramma Manuele therapie Sportblessures Dry needling FITNESS FYSIOTHERAPIE

COLUMN HOOFDREDACTEUR

Op 4 mei herdenken we en op 5 mei vieren we de vrijheid.

In onze wijk woonden vroeger veel Joodse bewoners waarvan helaas de meeste niet zijn teruggekeerd na de Tweede Wereldoorlog. In de wijk liggen dan ook meerdere struikelstenen. Struikelstenen (in het Duits ‘Stolpersteine’) zijn kleine messing keien gemaakt door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een over heel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. De stenen worden geplaatst in het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door nazi’s zijn verdreven en vermoord. Op de stenen staat de naam van het slachtoffer, geboortedatum, de datum van deportatie en de datum en plaats waar het slachtoffer is vermoord. De meeste slachtoffers hebben geen graf en op deze manier hebben ze een naam en blijven zij in herinnering bestaan. Ik vind het ontroerend om te zien dat mensen op 4 mei bloemen bij de struikelstenen leggen, heel fijn dat dit gebeurt. De losse steentjes die bij de struikelstenen op de foto liggen zijn een eeuwenoud Joods gebruik. Het is gebruikelijk om een steentje achter te laten bij een graf als respect voor de overledene.

Struikel (voorzichtig) over de steen als je er langs loopt en sta even stil bij onze geschiedenis en onze vrijheid van vandaag. Op de cover zie je een foto van struikelstenen bij de Parklaan en bij dit artikel stenen bij de Meeuwerderweg.

Op 4 mei waren er op meerdere plekken in de wijk open Joodse huizen. Hier werden verhalen verteld over de bewoners en hun

INHOUD

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

4 Huisdieren in de Oosterpoort Extra | Lentekriebels

5 Stemmen tellen in het Poortershoes

6 Buurtoverleg

7 Mena is here | Ontmoet, ontdek en beleef het UMCG | Wint Anjet Daanje de Libris Literatuurprijs? | Schade in de openbare ruimte kun je gemakkelijk online melden

15 Oeps!

ACHTERGROND EN OPINIE

10-11 Fietsen voor iedereen

12-13 De manchetknopen van Mozes

COLOFON

DE OOSTERPOORTER

Buurtkrant van de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Europapark en Kop van Oost, verschijnt 10x per jaar, oplage: 4.000 exemplaren.

UITGAVE

Stichting Buurtoverleg Oosterpoort

CORRESPONDENTIE

Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen

Website: www.deoosterpoorter.nl

Mail: info@deoosterpoorter.nl

Twitter: @oosterpoorter

HOOFDREDACTEUR

Alexandra Koning

EINDREDACTIE

Rudi Niemeijer

REDACTIE

Alexandra Koning, Evelien Brak, Greetje de Vries, Mirjam van der Feen, Obed Brinkman, Rudi Niemeijer, Rosanne Rispens

FOTOGRAFIE

Evelien Brak, Obed Brinkman

geschiedenis. Eva Kwant vertelde in een huis in de Joachim Altinkstraat een bijzonder verhaal over de manchetknopen van Mozes. Lees dit verhaal op pagina 12.

Heb je een fiets over? Denk er dan eens over om die fiets te doneren aan het bijzondere fietsenproject van de ANWB.

Buurtbewoner

Bert zet zich hier actief voor in. Lees alles over het fietsenproject op pagina 10.

De leerlingen van de Borgmanschool hadden lekker vakantie en er werden even geen kunstwerken gemaakt. Wel was er met Koningsdag van alles te doen voor kinderen bij de Margondier. Op de pagina van Oosterkidzzz zie je de feestelijke foto’s.

Veel leesplezier!

x d a in

RUBRIEKEN

9 Ondernemers in de wijk: Help ons kiezen!

15 Huisdieren in de Oosterpoort

16 Cryptofilippine

17 Oosterkidzzz

20 Koek op de hoek

23 Agenda

OOSTERKIDZZZ

Evelien Brak

ADVERTENTIES

Karin van der Zee

VORMGEVING

Ystvan de Jong | Qorona

DRUK

Scholma Print & Media, Bedum

VOLGEND NUMMER

Sluitingsdatum kopij: 16 juni 2023

Verspreiding: weekend van 23 juni 2023

AFBEELDING VOORKANT Rudi Niemeijer

3
A

Huisdieren in de Oosterpoort

Obed Brinkman (tekst en foto's)

Voor deze Huisdieren in de Oosterpoort Extra zijn we teruggegaan naar Vivi, Erik-Jan, Zoë en Tess in de Kwintlaan. Eerder maakten we daar een foto van hun konijn Lien, die helaas is overleden. In hun huis staat nu een broedmachine, waar na eenentwintig dagen vier kuikens werden geboren. Eén ervan ging al vrij snel dood, maar een paar dagen te laat kwam Hey Hey te voorschijn en waren er toch weer vier kuikens. Hey Hey moest wel geholpen worden, want het lukte hem niet op eigen

Extra

kracht uit het ei te komen. Hij zit nog als enige in de broedmachine maar mag daar bijna uit. De andere kippen zitten nog veel in een kooi met een warmte lamp en zijn “Kipnugget”, “Kippeki” en “Roepert Met Zijn Poepert” genoemd door dochters Zoë en Tess. Af en toe mogen ze al los buiten lopen. De broedmachine en eieren zijn afkomstig van hobbyboer Gerrit. en over een paar weken gaan de machine en de geboren kippetjes terug naar hem. Op het terrein van Gerrit kunnen ze overal vrij lopen en gaan ze dus nog een prachtige toekomst tegemoet! OO

Zwerfvuil aangepakt met actie Lentekriebels

Mirjam van der Feen

Zaterdag 22 april ruimde een groepje buurtbewoners het zwerfvuil op in de straten tussen Meeuwerderweg en Win-

schoterdiep. Deelname van Silke, toen precies een maand en een dag oud, was een primeur. Lekker slapend in de veilige draagzak van papa Hessel was ze er de hele ochtend bij. Samen met haar moeder Inge, Yara, Rob, Marcel, Roland, Nieske en Mirjam was er een aardig ploegje op pad in de wijk. De actie leverde soms wonderlijke vondsten op zoals een volle tank met lachgas en een geheimzinnige tas met spullen onder een auto. Later die ochtend kwamen Annelien en haar kinderen Ellis, Tom en Joni het team versterken. Rond een uur of twee waren er zo’n 15 zakken zwerfvuil verzameld en wat grofvuil zoals een uit elkaar gevallen tuinstoeltje en andere vage stukken hout en metaal. Dit jaar was er beduidend minder vuurwerkafval dan andere jaren. Wel zijn er veel kapotte fietslampjes op straat te vinden. En nog steeds zijn de peuken het meest voorkomende zwerfvuil op straat. Medewerkers van de gemeente hebben de maandag erna alles dat niet in de ondergrondse container past en hoort afgevoerd naar het afvalbrengstation. OO

4
Van links naar rechts op de foto: Yara, Inge, Silke, Hessel, Roland, Marcel en Rob

Stemmen tellen in het Poortershoes

Alexandra Koning (foto's Ron Pechler)

Op 15 maart waren de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. In onze wijk waren er meerdere stembureaus en één ervan was de locatie bij het Poortershoes. Een stembureau bestaat uit: een voorzitter een vice-voorzitter en stembureauleden. Tijdens het tellen van de stemmen zijn er een telleider, tellers en een invoerder van de uitslagen.

Als het stembureau om 21.00 sluit beginnen de stembureauleden met het tellen hoeveel kiesgerechtigden hebben gestemd, dit doen ze door het aantal stempassen te tellen. Op de locatie bij het Poortershoes hebben 926 mensen hun stem uitgebracht. Daarna telt het stembureau de stemmen per partij, dit gebeurd allemaal met de hand. De resultaten worden opgeschreven in een proces-verbaal en deze wordt naar de gemeente gebracht. Het stembureau in het Poortershoes is van 21.00 tot 01.30 uur bezig geweest met het tellen van de stemmen. Het tellen van de stemmen kan worden bijgewoond door kiezers. Buurtbewoner Ron Pechler heeft foto’s gemaakt van het tellen van de stemmen. OO

5

De Stichting Buurtoverleg Oosterpoort heeft als doelstelling het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Kop van Oost en Europapark. Het Buurtoverleg is tevens gesprekspartner en aanspreekpunt voor de gemeente Groningen met betrekking tot ontwikkelingen in de genoemde wijken en doet dit zonder politieke overtuiging. Ook is het Buurtoverleg de uitgever van wijkkrant De Oosterpoorter.

DE OOSTERPOORT DE MEEUWEN KOP VAN OOST DE LINIE EUROPAPARK

Het Buurtoverleg Oosterpoort is er ook voor jou!

Heb je een klacht? Loop je ergens tegen aan in de wijk? Heb je een leuk idee wat de buurt ten goede komt, maar hier financiële hulp bij nodig? Of ben je betrokken bij de buurt?

Schuif dan vrijblijvend aan bij de vergaderingen van het buurtoverleg. Iedereen is welkom! Het buurtoverleg is er ter ondersteuning van alle bewoners in het verspreidingsgebied van De Oosterpoorter.

buurtoverleg@gmail.com | www.buurtoverlegoosterpoort.nl

VERGADERING STICHTING BUURTOVERLEG OOSTERPOORT

24 APRIL 2023

Onderzoek studenten

Onderzoek Studenten Hanze Hogeschool. Een groep studenten van de Hanzehogeschool heeft op basis van interviews een wijkanalyse gemaakt. Deze werd vorige week woensdag gepresenteerd. Helaas waren er slechts drie bezoekers. Uit de analyse bleek dat veel bewoners van De Meeuwen een uitlaatplek voor honden missen. Zij vragen daarom of er een hondenuitlaatplek in het Zuiderplantsoen kan komen.

Geluidsoverlast

Het buurtoverleg heeft een vergadering van de gemeente over geluidsoverlast bijgewoond. Het ging vooral over overlast vanuit de Suikerzijde en het Stadspark. Alle raadsfracties waren voor de terugkeer van het telefonische meldpunt voor geluidsoverlast.

Stadshaven

Er zijn plannen om het gebied waar de wijk Stadshavens wordt gebouwd, in de tijd dat het terrein nog braak ligt, te gebruiken als evenementsterrein. Verder ligt er een plan voor hoogbouw vlakbij de huisartsenpost van 25 verdiepingen hoog. Het groen in het gebied van de Stadshavens-locatie wordt verwijderd. Er komt compensatie-groen elders aan het water.

Eelkemalaan

Aan de Eelkemalaan komt ook nieuwe hoogbouw. Het gaat hier om 108 appartementen. En ook voor het parkeerterrein daarnaast zijn plannen.

Wormenhotel

Team Groen heeft aan het Oude Winschoterdiep een wormenhotel heeft geplaatst. De plaatsing van het hotel mocht alleen aan de rand van de wijk, diverse aangedragen locatie binnen de wijk werden afgewezen. Het wormenhotel is nu al vol. Een wormenhotel zorgt voor maximale recycling. Oproep aan wijkbewoners om na te denken over mogelijke locaties voor een tweede wormenhotel.

Onderzoek gasvrij wonen

Oosterpoort Duurzaam meldt dat er vanuit de Postcodeloterij geld is toegezegd voor een onderzoek in tien woningen hoe die van het gas af kunnen. Het gaat om tien heel verschillende woningtypes. De rapporten worden openbaar. Er komt ook een financieel advies voor alle inkomensgroepen. Het onderzoeksonderwerp is: wat heeft het huis nodig om van het gas af te komen. De vraag over hoe leningen aan te gaan wordt neergelegd bij de overheid. Het gaat om een groot onderzoek en het zal veel informatie gaan opleveren.

Kascontrole

Joris en Margreet hebben de kascontrole gedaan en goedgekeurd.

Kastje voor menstruatieproducten

Er is een subsidieaanvraag ingediend voor een kastje voor de afgifte van menstruatieproducten voor wie deze niet kan betalen. Het Armoedefonds heeft al een toezegging gedaan voor de producten. Het gaat nu alleen nog om het kastje. Het uitgiftepunt moet een openbare plek zijn, maar het mag niet in de buitenlucht. En ook de privacy moet goed gewaarborgd zijn. Er wordt naar een geschikte locatie gezocht.

Lodewijkstraat

De bewoners van de Lodewijkstraat hebben een brief naar de gemeente gestuurd over deverkeerssituatie in hun straat. De verkeerssituatie is nogal dubbel: het is een woonerf (dus stapvoets rijden) en tegelijkertijd een doorfietsroute. Het één is in strijd met het andere.

De gemeente argumenteert dat het aanbrengen van drempels tot overlast gaat leiden. De brief is door de bewoners opgesteld en naar de gemeente gestuurd. Het BOO ondersteunt de bewoners.

Volgende vergadering van het Buurtoverleg is op: 22 mei 2023 om 20.00 uur in het Poortershoes (de Tweede Kamer). Schuif vrijblijvend aan!

Je kunt ons ook per mail bereiken: buurtoverleg@gmail.com

OO
6

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

MENA IS HERE

Op donderdag 11 mei start de eerste editie van het tiendaags culturele programma MENA is Here. Barstensvol met dance, trance, dj’s, workshops, literatuur, dans, theater, zang, muziek en natuurlijk eten! MENA verwijst naar de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika. Landen die bol staan van kleurrijke kunst en cultuur. Groningen duikt tiendagen lang in de MENAcultuur! De meer dan 35 voorstellingen, concerten, films en andere activiteiten voeren de bezoekers van 11 tot en met 20 mei mee naar de rijke culturele mozaïek van de MENA-regio om zo de rijkdom en schoonheid van de Arabische cultuur te ervaren en de verschillende werelden en perspectieven samen te brengen.

Kijk voor het volledige programma op menaishere.nl.

WINT BUURTGENOOT ANJET DAANJE DE LIBRIS LITERATUURPRIJS?

Chef boeken Wilma de Rek van de Volkskrant is duidelijk in haar column: “De concurrentie kan wel thuisblijven: Anjet Daanje wint maandag de Librisprijs.”

“Het lied van ooievaar en dromedaris, de tiende roman van Anjet Daanje. Het is met 40 duizend verkochte exemplaren inmiddels toe aan zijn negende druk, won eerder de Boekenbon Literatuurprijs en is zo geweldig goed dat het alle schrijvers in de omgeving ervan laat verbleken tot kleine krabbelaars. De vijf andere genomineer den kunnen net zo goed lekker thuis in hun joggingbroek op de bank naar de nieuwe aflevering van Succession gaan kijken.” Aldus Wilma in de Volkskrant.

ONTMOET, ONTDEK EN BELEEF HET UMCG

Altijd al een kijkje achter de schermen willen nemen in het UMCG?

Zaterdag 10 juni van 10.00 tot 15.00 uur organiseren we een open dag ter ere van ons 225-jarig bestaan. Ervaar, ontdek, beleef, bekijk en ontmoet het UMCG en zijn medewerkers tijdens deze open dag.

Veel plekken in het UMCG zijn normaal gesproken niet toegankelijk voor bezoekers. Van de operatiekamers tot het protonencentrum en het helikopterdek. tijdens de open dag heb je eenmalig de kans om op plekken te komen waar je anders niet komt. Poliklinieken openen hun deuren, er is een beweegplein met aandacht voor leefstijl en preventie en er zijn uiteraard verschillende activiteiten voor kinderen. Zo kunnen kinderen o.a. hun knuffel laten gipsen, dus neem je knuffel mee!

Kijk voor meer informatie op www.umcg.nl/opendag OO

Als deze Oosterpoorter is gedrukt, is de winnaar inmiddels bekend gemaakt. Wij zijn erg benieuwd naar de uitslag en wij duimen op de redactie voor nog een prijs voor Anjet! OO

SCHADE IN DE OPENBARE RUIMTE KUN JE GEMAKKELIJK

ONLINE MELDEN

Zie je een kapotte lantaarnpaal, ervaar je hinder van losliggende stoeptegels of zie je loshangende takken in een boom? Dan kun je eenvoudig online een melding maken bij de gemeente. Vanaf nu wordt hiervoor een nieuw systeem gebruikt: Signalen. Voorheen gebruikte de gemeente voor meldingen de app Slim Melden. Mocht je deze app nog op je telefoon hebben, dan kun je deze het beste verwijderen. Hoe je een snelkoppeling maakt op je telefoon naar het nieuwe systeem, lees je op gemeente.groningen.nl OO

OO
7

JAARMARKT OOSTERPOORT

MEEUWERDERWEG

ZATERDAG 17 JUNI: 10.00-17.00 UUR

Dit jaar is er weer een jaar- en vlomarkt op de Meeuwerderweg. Indien u een kraam wilt reserveren kunt u zich aanmelden via: info@oost-groningen.net

Een kraam kost €19,95, reserveren verplicht. Rommelmarkt ook met kraam.

In verband met de organisatie graag voor 10 juni 2023 doorgeven of u 1 of meerdere marktkramen wilt reserveren.

De markt zal worden ingericht met Live Muziek, activiteiten voor kinderen, e.d., zodat het als vanouds een gezellige dag zal worden. De organisatie OVO (Ondernemersvereniging van de Oosterpoort)

textiel- bedrukking

jaarmarkt-actie:

Als u tijdens de jaarmarkt op 17 juni een bestelling voor textielbedrukking plaatst krijgt u een korting van:

10%

Scripties altijd speciale lage prijzen.

DUURZAAM KLUSJE?

Als het je zelf niet lukt energiebesparende klusjes uit te voeren zoals tochtstrips en radiatorfolie plaatsen, bel of mail dan het Klusteam!

Telefoon: 06 - 45 50 17 40 of mail naar klusteam@oosterpoortduurzaam.nl.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Doe mee in je wijk en wordt vrijwilliger. Sluit je aan bij onze werkgroepen of start een eigen actie! Geef je op via: 06 - 45 50 17 40 of mail naar: info@oosterpoortduurzaam.nl.

maandacties JANUARI

INLOOPCAFÉ OD

Kom langs in het Poortershoes op maandag 15 mei, 5 of 19 juni tussen 19.00 - 21.00 uur. Welkom!

Op weg naar een duurzame Oosterpoort. Voor en door buurtbewoners.

Copy Systems voor grote oplages, maar natuurlijk ook voor een enkele kopie of print. Zowel zwart wit als kleur. (A4 tot en met A0)

www.oosterpoortduurzaam.nl info@oosterpoortduurzaam.nl

(printen: eerste 5 min. geen computerkosten)

Voor het printen van scripties gelden altijd lag e prijzen !

Oosterpoortbuurt - Groningen Meeuwerderweg 109 - tel 050 - 318 78 40 Ma t/m Vr Za 08 30 - 18 00 uur 10 00 - 16 00 uur Openingstijden: - Printen - Kopieren - Visitekaartjes - Uitnodigingen - Flyers - Rapportage - Verslag printen - Scriptie printen - Lamineren - Scannen - Inbinden - Textiel bedrukken www copy-systems nl info@copy-systems nl Meer informatie?
KOPIËREN INBINDEN
*************
8

Rudi Niemeijer

De Oosterpoort is van oudsher een wijk met veel ondernemers. Bijgaande foto uit 1909 is daar een bewijs van. De Oosterpoorter was al bij veel van de huidige ondernemers in onze wijk te gast. Een kleine terugblik op deze rubriek met tot slot de vraag: welke ondernemers laten we de komende maanden aan het woord?

Afgelopen maand was de Oosterpoorter op bezoek bij makelaardij Van der Houwen, waar Jacco ons mee liet kijken in de keuken van dit innovatieve vastgoedbedrijf. En team van makelaars begeleidt kopers en verkopers van huizen en andere panden.

afgelopen 150 jaar keer op keer verteld worden. Ook dat was een gezellig gesprek, met voldoende aanleiding om nog eens op bezoek te gaan bij deze historische parel in de wijk.

In het extra dikke kerstnummer van 2022 aten we een broodje bij Dilemma en spraken we Emma over de naam van het bedrijf, de locatie, de menukaart en allerlei andere onderwer pen. Dilemma bedient aan tafel, bezorgt in de wijk, verzorgt bedrijfslunches en is geschikt als cateraar voor iedere situatie. Daar denk je misschien niet snel aan als je een broodjeszaak voorbijloopt, maar ‘dilemma’ betekent in dit geval ook ‘van alle markten thuis’.

Jos en Paulien vertelden in maart van dit jaar over hun bedrijf Annie Made It, gespecialiseerd in wat ze ‘explanimations’ noemen. Leuke animatievideo’s die op een eenvoudige manier ingewikkelde zaken uitleggen. En nee, er werkt niemand met de naam ‘Annie’.

In februari waren we bij Elly van Primera aan de Meeuwerderweg, al sinds 2007 de ‘gemakswinkel’ in de wijk. Leuke verhalen vanuit een winkel waar veel Oosterpoorters bijna wekelijks komen voor een kaart of een tijdschrift of om een pakje van PostNL af te halen. Achter in de zaak staat een Geldmaat waar klanten contact geld kunnen pinnen.

In januari 2023 brachten we een bezoek aan café Dijkman, al sinds 1878 in de Oosterpoort. Ronald en Willie baten niet alleen het café uit, maar zorgen er ook voor dat de verhalen van de

In november vorig jaar waren we bij biologische winkel De Ingen. Cathrien vertelt over haar ‘boerderijwinkel in stad’. Kaas, zuivel, vlees, sapjes en groente komen zo van het land en uit het boerenbedrijf, een aanbod dat door de hele stad wordt gewaardeerd en waar ook Oosterpoorters graag gebruik van maken.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan: deze rubriek loopt alweer een tijdje en vormgever Ystvan zorgt er steeds voor dat deze herkenbaar in onze wijkkrant te vinden is.

Aan onze lezers de vraag welke ondernemer we de komende tijd moeten opzoeken. Over welk bedrijf wilt u graag eens wat meer horen?

Stuur ons gerust een e-mailtje (info@deoosterpoorter.nl) om een ondernemer te promoten! Help ons kiezen! OO

kiezen! info@deoosterpoorter.nl
Help ons
9
Foto: Groninger Archieven 1785-20614. Winkel Makken; Makken zelf (links met fiets) met vrouw en zoon, enkele bewoners en loodgieter K. H. Helder

FIETSEN V R IEDEREEN

DONATEURS, VRIJWILLIGERS EN FIETSENMAKERS IN ACTIE VOOR GELIJKE KANSEN IN HET ONDERWIJS

De Oosterpoort kent een meer dan gemiddeld aantal vrijwilligersinitiatieven. Veel wijkbewoners helpen daar in één of andere vorm aan mee. Al deze initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de omgeving en het vergroten van het welzijn van de bewoners. Soms gaat het om kleine initiatieven, zoals het helpen van wijkbewoners die slecht ter been zijn om boodschappen te halen. Maar het kan ook gaan om het helpen van wijkbewoners bij het energiezuiniger maken van hun woning.

Rudi Niemeijer

Kansen vergroten

Bert ten Oever werkte als directeur basis- en voortgezet onderwijs en was PABO en ALOdocent aan de Hanzehogeschool. Nu is hij met pensioen en woont hij in de Stoker. Bert is betrokken bij een fietsplan voor scholieren, een praktisch initiatief om scholieren die het wat lastiger hebben, te ondersteunen en hun kansen te vergroten.

Docenten in het onderwijs zetten zich in om iedere leerling gelijke kansen te bieden. Maar de oorzaak van ongelijke kansen zit in kleine dingen, die voor leerlingen een grote rol spelen. Voor buitenstaanders lijken een minder volle lunchdoos, niet altijd mee kunnen doen met sporten of met (betaalde) uitjes kleinigheden; voor een leerling in het basis- of voortgezet onderwijs kan dit bepalend zijn voor meedoen met de groep of daarbuiten vallen. Voor gezinnen die het niet breed hebben is de aanschaf van fietsen voor schoolgaande kinderen geen voor de hand liggende uitgave, zeker niet als je bedenkt dat een kind tot aan het voortgezet onderwijs wel een paar fietsen verslijt. Je moet maar net op het juiste moment tegen een goede en voordelige fiets aanlopen. Zonder fiets is een kind minder mobiel en minder snel zeker in het verkeer en kan daardoor niet met klasgenoten meedoen of afspreken.

Praktisch fietsplan

Bert voelde zich aangesproken door een oproep van de ANWB om mee te werken aan een fietsplan-voor-schoolgaande kinderen. Met zijn ervaring in het onderwijs ziet hij de meerwaarde van dit initiatief en als pensionado heeft hij wat tijd die hij graag als vrijwilliger wilde inzetten bij het ondersteunen

10
Foto: freepik.com

van gezinnen. Het plan van de ANWB was simpel: ze vroegen hun leden om hun ongebruikte fietsen en fietsjes te doneren. Vrijwilligers halen de fietsen op en brengen ze naar een centraal herstelpunt en de gemeentelijke sociale dienst zorgt voor het verstrekken van de als nieuw opgepoetste fietsen aan kinderen die dat kunnen gebruiken. Win-win: de in ongebruik geraakte fietsen krijgen een tweede leven en kinderen die anders mogelijk niet over een passende fiets beschikken krijgen die nu wel.

Opgeknapt door leerlingen

Bert vertelt enthousiast over zijn ervaringen als vrijwilliger bij het fietsplan. Zo krijgt hij regelmatig per mail of telefonisch

Hij brengt de fietsen naar de werkplaats van onderwijsinstelling Noorderpoort of naar Factor 5. Het Noorderpoort heeft een opleiding tot fietstechnicus en het werken aan en herstellen van een fiets is onderdeel van het leerprogramma. Het in tiptop conditie brengen van een gebruikte fiets past daar goed bij en leerlingen van deze opleiding leverden al heel wat fietsen weer als nieuw af. Ook zorgverlener Factor 5 heeft een werkplaats waar door jongeren met plezier wordt gewerkt om de gebruikte fietsen te ontdoen van roest, de lak weer op orde te brengen en nieuwe onderdelen aan te brengen. Een fiets komt er weer als nieuw uit, of in elk geval in zeer goede staat. De fietsen zijn van alle merken, alle types en voor alle leeftijden en de ontvangers van de fietsen zijn steevast blij met hun nieuwe vervoermiddel en zien de wereld voor zich opengaan.

Halen en brengen

Bert vertelt dat het fietsplan zowel een haalkant als een brengkant heeft. “Gezinnen die denken in aanmerking te komen voor het fietsplan, maar die geen gebruik maken van de diensten van de sociale dienst kunnen contact met ons opnemen. Dan kijken we naar de mogelijkheden. Maar ook mensen die een fiets willen doneren kunnen een mailtje sturen.”

Hij voegt eraan toe dat het fantastisch is als de fiets in goede staat is, maar ook een fiets met achterstallig onderhoud is zeer welkom. “Dat fixen Noorderpoort en Factor 5 wel.”

Samen fietsen

Bert zag dat dat in klassen waar kinderen die het thuis niet breed hebben, met een eigen fiets toch meedraaien. “Je ziet dat ze sneller en vaker met de groep mee kunnen komen en dat er meer met andere klasgenootjes wordt afgesproken om samen naar huis te fietsen, of nog even een ommetje te maken, een boodschap te doen of een schoolactiviteit te ondernemen. Het zou fantastisch zijn als ieder schoolgaand kind kan beschikken over een goede fiets.” OO

Heb je nog een fiets over of wil je meer weten over het fietsplan en hoe je kunt helpen? Of ben je of ken je iemand die in aanmerking komt voor een fiets van het fietsplan? De mensen van het fietsplan zijn bereikbaar via fietsplan@deoosterpoorter.nl

één fiets aangeboden. Als hij die dan ophaalt staat er vaak nog een extra fiets klaar. Dan hebben de buren over deze actie gehoord en ook een fiets gedoneerd. Soms moet hij zelfs een aanhangwagen lenen als iemand een persoonlijke inzamelingsactie heeft gehouden.

11

De manchetknopen van Mozes

EEN 4 MEI-HERDENKING IN DE OOSTERPOORT

Greetje de Vries (foto's Evelien Brak)

Open Joodse Huizen/Huizen van verzet

Op 3 en 4 mei vonden de jaarlijks terugkerende activiteiten plaats om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de bezettingstijd levend houden. Veel van deze activiteiten spelen zich af in huizen met een ‘bezettingsgeschiedenis’. Bij de ‘Open Joodse Huizen’ gaat het om huizen waar Joodse gezinnen woonden, voordat zij door de bezetter werden gesommeerd zich ergens te ‘melden’ of uit hun huizen werden gehaald. Deze joodse stadjers zijn vrijwel allemaal omgekomen in een van de vernietigingskampen. Op het trottoir voor hun laatste adres zijn vaak ‘Stolpersteine’ te vinden, kleine plaatjes van messing met de persoonsgegevens van deze laatste joodse bewoners*. Bij ‘Huizen van verzet’ gaat het om adressen van waaruit verzetsactiviteiten werden ondernomen. Op 3 en 4 mei werden in deze huizen de verhalen verteld over de mensen die tijdens de bezetting in deze huizen woonden of verbleven, wat ze deden en wat hun is overkomen.

De winkel aan de Joachim Altinghstraat

Dit jaar vertelde Eva Kwant op 4 mei het verhaal over haar overgrootvader Jan van Dam en de Joodse Mozes Aptroot. Ze deed dat in het huis aan de Joachim Altinghstraat 7, waar haar overgrootvader Jan van Dam een sigarenhandel annex leesbibliotheek dreef; de zaak werd later aangevuld met hengelsportartikelen. Het gezin Van Dam woonde achter de winkel. Via de winkel is Jan van Dam vermoedelijk in contact gekomen met Mozes Aptroot, mogelijk veehandelaar en/of paardenhandelaar van beroep, getuige het enige van hem dat bleef en dat hij bij Jan van Dam achterliet: twee vergulde manchetknopen in de vorm van twee kleine hoefijzertjes.

Mozes en zijn vrouw Sara waren Joods en werden tijdens de oorlog opgeroepen om zich te melden voor transport. We weten niet of Mozes wist waar dit transport naar toe ging. Mogelijk verwachtte hij dat hij ergens aan het werk zou worden gezet. Jan van Dam bood Mozes en Sara een onderduikadres aan – misschien wel aan de Joachim Altinghstraat, maar dat is niet zeker. In ieder geval sloeg Mozes dit aanbod af. Als dank voor dit aanbod gaf hij Jan wel twee manchetknopen cadeau. Hij stapte in de trein naar Westerbork, het doorgangskamp in Drenthe dat veel Joden uiteindelijk in een van de vernietigingskampen deed belanden. Mozes en Sara kwamen in 1943 om in Sobibor. Hun kinderen stierven met hun gezinnen in diverse andere kampen.

Manchetknopen

De manchetknopen van Mozes kwamen via Eva’s oma terecht bij Eva’s vader en thuis in Stadskanaal liggen ze al jaren in een vitrinekastje te glimmen. De knopen hebben de vorm van kleine hoefijzertjes en zijn van een verguld metaal gemaakt. Niet bijzonder kostbaar, maar wel intrigerend. Tijdens de coronatijd waren Eva en haar familie veel thuis. Ze keken af

en toe naar de vitrinekast en gingen zich dingen afvragen. Zouden er nog nabestaanden zijn van deze Mozes Aptroot? En zouden die kunnen worden opgespoord? Dan zouden we hen de manchetknopen terug kunnen geven… Eva besloot op onderzoek uit te gaan.

Profielwerkstuk

Eva zit momenteel vlak voor haar havo-eindexamen. Eerder dit jaar moest zij ter afronding van haar middelbare schoolop leiding een profielwerkstuk schrijven. Je moet dan als leerling zelf een onderwerp bedenken. Eva besloot haar werkstuk over haar overgrootvader Jan van Dam te schrijven en vervolgens uit te zoeken of de manchetknopen die Mozes Aptroot Jan cadeau had gedaan aan een nieuwe eigenaar – een nazaat van Mozes – zouden kunnen worden overgedragen. Tijdens de herdenkingsactiviteiten op 3 en 4 mei in de voormalige woning van Jan van Dam aan de Joachim Altinghstraat vertelde ze het verhaal over haar overgrootvader die daar ooit woonde. Want toen ze op onderzoek ging kwam ze van alles over hem te weten.

Eva bij het huis in de Joachim Altinghstraat
12

Eva ging te rade bij haar oma, de dochter van Jan van Dam. Die liet haar een document zien waar Eva veel aan had bij haar onderzoek. Jan van Dam vroeg na de oorlog een ‘oorlogspensioen’ aan. Hij ondersteunde de aanvraag met een bijlage, waarin hij een beeld gaf van zijn bezigheden gedurende de bezettingstijd. Eva kon hier dus allerlei interessante details uit halen voor haar onderzoek. Zij ontdekte dat Jan zich bezighield met de voedselvoorziening van onderduikers, die verspreid zaten op diverse adressen. Er was sprake van schaarste en dus van distributie: voor de aanschaf van eerste levensbehoeften als voedsel en kleding waren bonnen nodig. Voedsel- en kledingbonnen waren beschikbaar voor alle geregistreerde inwoners van de stad, maar niet voor onderduikers. De extra bonnen die voor deze mensen nodig waren werden soms via overvallen door leden van het verzet op distributiekantoren verkregen, ze werden ook wel vervalst. Daarna moesten de bonnen eerlijk over de onderduikadressen worden verdeeld en dat deed Jan samen met een paar kompanen.

Opgepakt

Dat ging lang goed, maar uiteindelijk in januari 1945 vielen de Duitsers - op zoek naar deze bonnen - toch zijn huis binnen. Jans vrouw verstopte de bonnen razendsnel in haar kleding en ze werden niet gevonden. Maar Jan moest wel mee voor verhoor. In de overvalwagen waarmee hij naar het beruchte Scholtenshuis op de Grote Markt werd gebracht kwam hij tot zijn stomme verbazing zijn zwager Chris tegen, precies op hetzelfde moment ook opgepakt. Ze werden verhoord, maar Jan ontkende alles. Hij werd niet vrijgelaten, maar doorgestuurd naar kamp Fürstenau, een werkkamp in Nedersaksen in de buurt van Osnabrück. Daar werkten Poolse krijgsgevangenen en Nederlandse, Belgische en Franse dwangarbeiders in fabrieken aan onderdelen voor de gevreesde V1 en V2 raketten, die de Duitsers aan het einde van de oorlog inzetten tegen Engelse steden. De plek werd kort voor de bevrijding bestookt door Britse bommenwerpers. Daarbij kwamen veel mensen om het leven, maar anderen konden op dat moment het kamp ontvluchten. Vermoedelijk was Jan één

hun kinderen en hun kleinkinderen hadden de oorlog niet overleefd. Maar misschien was er nog iemand anders? Nakomelingen van een broer of zus? Een neef of nicht? Eva en haar familie struinden het internet af en vonden uiteindelijk dat een broer van Mozes, Heiman Aptroot, de oorlog wél had overleefd. En zij vonden een achterkleinkind van deze Heiman, Mark Aptroot genaamd. Mark Aptroot werd geboren in Groningen en woont tegenwoordig in Utrecht. Hij wist helemaal niets van de geschiedenis die Eva had uitgezocht.

Een nieuwe eigenaar voor de knopen?

Toen Eva haar profielwerkstuk af had maakte ze er een boek van, met als titel ‘De manchetknopen van Mozes’. Dit boek heeft ze aan Mark gegeven. Bij die gelegenheid hebben ze elkaar ook ontmoet. Een gelegenheid bij uitstek natuurlijk, om ook de manchetknopen aan Mark te overhandigen. Mark was verheugd over het boek, maar de manchetknopen, vond hij, hoorden thuis in Stadskanaal. Waar ze dus nog steeds in de vitrinekast liggen te glimmen. En Eva’s profielwerkstuk? Daar kreeg ze een 10 voor. Nou ja, een 9.7, maar dat cijfer wordt natuurlijk afgerond...

Het boek ‘De Manchetknopen van Mozes’ kan www.boekenbestellen.nl/boek/demanchetknopen-van-mozes/9789464438307

Meer informatie over het boek is te vinden op onderstaande website: demanchetknopenvanmozes.nl

‘Stolpern’ is Duits voor ‘struikelen’. Dit onderdeel van de herinneringscultuur is in 1991 in Duitsland bedacht door de kunstenaar Gunther

overgenomen. In Groningen vinden we veel Stolpersteine in en rond de Folkingesstraat, het hart van de vroegere Joodse buurt. Maar ook in de Oosterpoort is er een aantal te vinden. Opdat

Document
13
Eva met de presentatie van haar profielwerkstuk in het huis in de Joachim Altinghstraat
14

Het jubileum van de Kroeg van Klaas wordt gevierd met een feestweek vol leuke activiteiten en met de uitgave van een boek of glossy, over de geschiedenis van de Kroeg van Klaas. We vroegen om een aantal korte verhalen waarin bezoekers van het café vertellen over leuke anekdotes of dierbare herinneringen m.b.t. de kroeg.

Helaas blijkt achter de schermen iets niet goed gegaan te zijn met het ontvangen van de mails. De kans bestaat dat we daardoor prachtige verhalen missen.

Onze excuses voor het ongemak.

Daarom nogmaals de oproep: Heb je een leuk verhaal of mooie herinnering die je met ons wilt delen stuur dan een mail met een korte omschrijving naar het onderstaande e-mailadres (ook als je dat al eerder hebt gedaan). We kunnen maar een beperkt aantal verhalen opnemen, dus we zullen een selectie maken uit de inzendingen. Als jouw verhaal uitgekozen wordt om te plaatsen nemen we contact met je op. Het is dus handig even je telefoonnummer te vermelden.

Vast hartelijk bedankt! Vriendelijke groeten, Marleen

E-mailadres: kroegvanklaas@deoosterpoorter.nl

Huisdieren in de Oosterpoort

Obed Brinkman (tekst en foto)

Aan De Schans woont Sjon Huisman en Sjon is in het bezit van elf prachtige koi karpers. De koi is de nationale vis van Japan en geniet, vooral de laatste jaren, een grote populariteit in siervijvers. De liefde voor vissen begon bij Sjon eerst simpel met een vijvertje in de tuin met goudvissen. En uiteindelijk is dit uitgegroeid tot een professionele vijver naast het huis voor de koi karpers. De vijver is drie meter diep op het laagste punt en is voorzien van een machinekamer met drie pompen. Daar wordt voor het filteren van het water en een constante watertemperatuur gezorgd. Voor de karpers is een constante watertemperatuur belangrijk omdat ze anders stress ervaren. Daarom is de temperatuur van het water nu 14,9 graden, maar wordt deze langzaam verhoogd tot een graad of 20 in de zomer. Koi karpers kennen verschillen in hun uiterlijk, zo er zijn vissen met en zonder schubben. Ook zijn er karpers met verschillende kleuren, maar Sjon heeft er ook een vis die bestaat uit één en-

kele kleur. Deze koi kan ook nog eens heel groot worden. Sjon is naar speciaal naar Japan gegaan om de vissen te bekijken en te kopen. Er zijn twee transporteurs die gespecialiseerd zijn in het vervoer van Japan naar Nederland. De vissen komen dan aan op Schiphol waar ze dan opgehaald kunnen worden. Omdat het water in Japan anders is qua bijvoorbeeld de pH waarde, is het van belang dat water na te bootsen. Dat kan onder meer door ananassap toe te voegen aan het water. In Japan worden shows gehouden met de koi karpers en er worden enorme geldprijzen voor neergelegd. Zo was daar een vis die meer dan een miljoen euro opbracht. In Nederland zijn er ook shows, waar je dan een bokaal mee naar huis kan nemen. Maar voor Sjon is dat geen optie. De vissen kunnen vreselijk veel stress krijgen van alleen al de reis ernaar toe. Voor hem is het houden van de vissen een passie.

Wil je ook met je huisdier in de Oosterpoorter stuur dan een e-mail naar obed@deoosterpoorter.nl OO

OEPS!
15

1. Geschikt materiaal voor een schurk(en)roman. (11)

2. Instituut voor openbare werken. (11)

3. Twee vrouwen en een man staan voor jou met een vergulde pil. (5+6)

4. Heb je er twee voor nodig om hem rond te krijgen. (5+3)

5. Claimt eigenaar te zijn van het boek hoewel het al uit is. (2+6)

6. Winkelstraat waar men veel uitgeeft. (7)

7. Vakjes in een moppenboekje. (9)

8. Na deze periode vol activiteit... (8)

9. …volgt een tijdelijke onderbreking. (9)

10. Beweging die dit weekend tekenend is op het A-Kerkhof. (12)

11. Onder het gehoor bevinden zich geen analfabeten. (13)

12. Werk van een poetsvrouw? (11)

13. Hiermee gaat hij de fout in. (6+3+6)

14. De CPNB zorgt ervoor dat ze niet omvallen. (11)

Na het correct invullen van de cryptofilippine verschijnt in de gekleurde vakjes een woord. Dat is de oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.

De oplossing moet uiterlijk op vrijdag 9 juni 2023 binnen zijn bij de redactie van de Oosterpoorter. Mail de oplossing naar crypto@deoosterpoorter.nl o.v.v. Cryptofilippine nr. 99.

Opsturen mag ook: Redactie de Oosterpoorter, Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen. Het vermelden van je straatnaam wordt zeer op prijs gesteld.

De winnaar ontvangt een gevulde boodschappentas ter waarde van € 20,-, ter beschikking gesteld door Coop Meeuwerderweg. De Coop neemt binnen een week na verschijnen van deze Oosterpoorter via e-mail contact op met de winnaar.

Oplossing cryptofilippine 98 – Weggeefkastjes:

1. Altruïst 2. Delen is helen 3. Plantenbieb 4. Amandelen

5. Tweedehands 6. Zakenkabinet 7. Houdbaar 8. Timesharing 9. Lootje 10. Nachtkastje 11. Kringloop 12. Meeneemprijs

13. Naar de muur 14. Schrijnend.

De oplossing is: UIT DE KAST KOMEN

De winnaar van de gevulde boodschappentas is Will Baarslag uit de Nieuwstraat. Van harte gefeliciteerd! OO

CRYPTOFILIPPINE 99
1 5 7 7 5 4 2 1 9 6 7 2 3 8 3 8 3 4 8 6 7 3 5 6 1 9 4 6 8 4 4 7 6 7 5 1 2 8 5 2 8 5 9 6 4 8 10 4 9 3 8 7 9 11 6 5 4 1 6 9 2 12 4 5 2 8 3 13 1 9 7 3 1 2 14 1 2 3 7 3
16

OOSTERKIDZZZ

Koningsdag in de wijk 17
18

De vogels weten het wel, mei is dé maand om een ei te leggen. De nestjes zijn klaar, de zon schijnt. De kopers melden zich bij ons om ook een nieuw nestje te vinden. Nu is het aan de verkopers om een ei te leggen. Deze maand is het moment om te verkopen. Kun je zelf ook eens uitvliegen. Heb jij het huis? Wij hebben de kopers! Waar wacht je nog op?

Frederikstraat 33 Verkocht!

mei 2023

Verlengde Frederikstraat 11 Verkocht!

Langskomen Griffeweg 19 Bellen 050 318 7102 App’en 06 3632 7796 Mailen info@mvdh.nl Surfen www.mvdh.nl
VERKOCHT VERKOCHT 19
(M)EI!
Op IKC Borgman Oosterpoort is je kind vanaf 2 jaar welkom! Samen spelen, samen delen en de wereld ontdekken. Op deze gezonde opvang gaan we elke dag naar buiten. Ma t/m vrij 7.30 - 18.00 Kom je naar de peuteropvang? High Beer terras LUNCH & DINER | info@restaurantgraansilo.nl de Oosterpoorter IS OP ZOEK NAAR REDACTIELEDEN 20

In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in een van de vele hoekhuizen in onze wijk. Dit keer is dat bij Stijn ten Hoeve (52). Ze woont op een hoek aan de Middenstraat, samen met haar vriend, muzikant Jurjen Kah (45) en hun dochter Vera (15). Stijn is Statenlid voor de Partij voor de Dieren en secretaris van het afdelingsbestuur van de PvdD. Daarnaast is ze lid van de huurdersraad van Nijestee.

Als student Godsdienstwetenschap bewoonde ze met vrienden een gammel pand aan de Verlengde Nieuwstraat. “Dat was een geweldige tijd, iedereen kwam daar altijd aanwaaien.” Haar brede belangstelling kon ze kwijt in haar studie met vakken als filosofie, geschiedenis en vooral het Koptisch, “dat vond ik echt te gek” herinnert ze zich. Na haar afstuderen werd Stijn cultuurverslaggever bij Omrop Fryslân. “Moest ik opeens mijn rijbewijs halen en dwars door Friesland op pad.” In die periode werd ze bestuurslid van Friesland Pop. Vanuit deze organisatie begon Stijn, samen met andere organisaties en instellingen, Noordschok, een metal-, punk en hardcore festival dat bands uit Noord-Nederland een podium bood.

“In mijn werkende leven loopt alles in elkaar over” zegt Stijn en legt uit dat ze haar werk voor de stichting die Noordschok inmiddels was, combineerde met een baan als productie-coördinator voor het Groninger Museum. Ze laat prachtig uitgegeven catalogi zien van de tentoonstellingen waar ze bij betrokken was, zoals de overzichtstentoonstelling van het werk van de Finse Akseli Gallen - Kallela of die van de tentoonstelling Nordic Art met werk uit de bloeiperiode van de Noordse landen.

Later werd ze projectleider Internationale Tentoonstellingen bij het Fries Museum, waar ze tentoonstellingen maakte rond het werk van kunstenaars als Gerrit Benner en, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, van Alma Tadema. Stijn vertelt dat ze met haar team voor deze expositie de Turing Toekenning won ter waarde van een half miljoen. Het juryrapport roemde het weloverwogen inrichtingsplan en de uitgebreide randprogrammering waarbij met andere partijen werd samengewerkt. “Deze expositie was later nog te zien in Wenen en in Londen” kijkt ze terug. Tegelijkertijd was ze in deze jaren veel op pad met Uhgah? Wugah!, een van de bands van Jurjen. Hij was bassist in deze eigenzinnige trashrock formatie en zij deed de merchandise en was min of meer de manager van het hechte vriendenteam dat Uhgah? Wugah! ook was. “Jello Biafra was fan” zegt Stijn “en dus stonden we in de Melkweg in zijn voorprogramma.”

Stijn zegt dat ze tijdens haar gevarieerde loopbaan altijd activistisch is gebleven. “Ik voelde sterk de behoefte om iets te betekenen in mijn directe omgeving.” Zo kwam ze terecht bij de Partij voor de Dieren, waar ze in het bestuur aan de slag ging en nummer twee op de kandidatenlijst werd. Nu is ze Statenlid en heeft ze onder meer milieu, gaswinning en wonen in haar portefeuille.

HOE LANG WOON JE HIER?

“Vanaf vorig jaar november. Daarvoor woonden we in de Van Sijsenstraat.”

HEB JE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN?

“Nee dat hoeft niet, een beetje geverfd, verder niks eigenlijk.”

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN?

“De woningbouwcorporatie heeft alle deuren vervangen, het huis was best in slechte staat. Wij hebben alle muren geverfd.”

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DIT HUIS?

“Jurjen liet me een foto zien met een draaimolen waar nu het perkje is aan de Middenstraat. Daar was ooit een pleintje met een kleine kermis.”

WAT VINDT JE VAN DE BUURT?

“Het is de enige wijk in de stad waar ik wil wonen. Het is een gemêleerde buurt waar de meeste mensen nog weten wie hun buren zijn.”

KEN JE VEEL MENSEN IN DE BUURT?

“Vanaf het begin hebben we leuk contact hier, meteen kwamen buren zich voorstellen en al snel kwam de vraag van een buurvrouw of we op de poes wilden passen. Een andere buurman bood aan om zijn huis te laten zien toen wij de sleutel nog niet hadden, dan kregen we een idee van hoe ons huis eruitzag. Dus dat was hier meteen heel hartelijk.”

MIS JE IETS IN DE WIJK?

“De buurt mag wel groener. Wij hebben het hier behoorlijk groen op ons pleintje, maar op veel plekken in de wijk kan dat beter.”

WAT IS JE LIEVELINGSPLEK IN DE WIJK?

“Ja, dan denk ik toch ons huis hier, absoluut.”

BLIJF JE HIER LANG WONEN?

“Zolang we kunnen.” OO

DE HOEK KOEK OP Woon je ook op de hoek? e n W il je meedoen aan deze rubriek? m ail naar: mirjam@deoosterpoorter.nl 21

Heb je een vraag of wil je informatie?

Je kunt ons een WhatsApp-bericht sturen via (050) 853 35 33. We helpen je graag op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie. Let op: WhatsApp-berichten die je stuurt naar 06 12 35 85 14 worden niet meer gelezen en beantwoord.

www.nijestee.nl/contact

ons.

050-5234690

Al jarenlang vertrouwdeopvang voor kinderen van 0tot4jaar. Nabij de Euroborg en A7 in de wijk De Linie. Rondleiding? Bel of mail
info@kdvheppie.nl www.kdvheppie.nl Winschoterdiep 70 9723AB Groningen
Openingstijden: Maandag: vanaf 20.00 u Dinsdag: vanaf 20.00 u. Woensdag: vanaf 20.00 u. Donderdag: vanaf 16.00 u. vrijdag: vanaf 16.00 u. Zaterdag: vanaf 20.00 u. 22

AGENDA

POORTERSHOES

⊲ Er is nog (voldoende) plek bij:

• Computerles - maandag-, dinsdag-, woensdag en donderdagochtend

• Schilderen Lotte - maandagavond

• Balancing Yoga - dinsdagochtend

• Schilderen Laureen - donderdag eind van de middag

• Tekenen & Illustratiewoensdagmiddag

• Collage Schilderen - vrijdagochtend

• Tai Chi - maandagmiddag en begin van de avond

• Fitness BOM - maandag en woensdag eind van de middag

• Meditatie - dinsdagmiddag

• Vrij dansen – donderdagochtend

• Dansen met Laureen - vrijdagochtend

• Hatha Yoga - donderdag eind van de middag

• Werken met Textiel - woensdagavond

• Fotografie – donderdagmiddag

⊲ Nieuwe cursussen na de zomer:

• Yin Yoga - woensdagmiddag

• Basic Yoga - vrijdagmiddag

• Engelse Les

• Bellyfit – woensdagavond

⊲ Open Podium: Wim Krijnen

Oud-directeur Wim Krijnen neemt ons mee naar de voorloper van het

Poortershoes: De Polderij

⊲ Poortershoes Live: Black Bottle Riot 21 mei

⊲ Hemelvaartsmarkt op 18 mei Voor meer info kijk op www.poortershoes. nl

KROEG VAN KLAAS

Oosterweg 26

9724 CJ Groningen

kroegvanklaas2@gmail.com

PROGRAMMERING

⊲ Vrijdag 12 mei

Klaverjassen

Inleg € 4,- Inloop 19.30 uur

Aanvang 20.00 uur

⊲ Zaterdag 13 mei

Plainwoods

City Swamp. Mix van Americana, Soul, Blues en Alternatieve Rock

Aanvang 21.30 uur

Toegang gratis

⊲ Zaterdag 20 mei

The Black River Roots

Op het menu staat Americana, roots, een vleugje funk met een Zuidelijke afdronk.

Aanvang 21.30 uur

Toegang gratis

⊲ Zaterdag 27 mei

The Woods

Band met een vette eigen sound: een funky mix van Rock, Roots en Blues.

Aanvang 21.30 uur

Toegang gratis

⊲ Zaterdag 3 juni

Open podium o.l.v. Lou Leeuw

Er is een basisband aanwezig die de sessie opent en waar nodig andere muzikanten die op willen treden kan ondersteunen. Je kunt komen zingen, meespelen of met je eigen band een paar nummers ten gehore brengen.

Aanvang 21.30 uur

Toegang gratis

⊲ Dinsdag 6 juni

The Songclub (Luisterconcert in de achterzaal). The Songclub bestaat uit een aantal singer/ songwriters die tweemaandelijks bij elkaar komen in de Kroeg van Klaas om eigen werk te laten horen.

Aanvang 20.30 uur

Toegang gratis

⊲ Woensdag 7 juni

De Dichtclub

De leden van de Dichtclub treden elk 5 minuten op met eigen werk. Daar moet minimaal 1 nieuw geschreven gedicht bij gepresenteerd worden.

Aanvang 20.30 uur

Toegang gratis

⊲ Donderdag 8 juni

De Meindert &Teun &De Jonge Boschfazant &Kesanova Show

Meindert Talma, Teun de Vries, Adriaan Bosch en Kees de Vries presenteren nieuwe verhalen en liedjes, een stand-up comedy act en multimedia materiaal.

Droogkomisch en hilarisch

Aanvang 20.30 uur

Toegang gratis

⊲ Vrijdag 9 juni

Klaverjassen

Inleg € 4,- Inloop 19.30 uur

Aanvang 20.00 uur

⊲ Zaterdag 17 juni

Onder voorbehoud: Bokomo Swing Aanstekelijke mix van Funk/Soul en Afrikaanse grooves!

Aanvang 21.30 uur

Toegang gratis

BSV

DE OOSTERPOORT

KINDERACTIVITEITEN

⊲ Zaterdag 3 juni | 19:30 tot 21:00 uur

CHILLAVOND

Voor kinderen van groep 6 t/m 8. Gratis voor leden en €1 voor niet-leden. Aanmelden via www.bsvdeoosterpoort.nl/ kinderactiviteiten

⊲ Zondag 4 juni | 13:00 tot 17:00 uur

KINDERROMMELMARKT

Voor kinderen t/m groep 8. Gratis voor iedereen. Wil je op de markt staan, kom dan om 12:30 je spullen klaarzetten

⊲ Maandag 14 juni | 14:00 tot 17:00 uur

NATIONALE BUITENSPEELDAG

Voor kinderen t/m groep 8. Gratis voor iedereen

VOLWASSENACTIVITEITEN

⊲ Dinsdag 30 mei | 20:00 tot 22:00 uur

CREATIEVE AVOND

Kosten leden €2,50 en €4,00 voor niet-leden

⊲ Donderdag 1 juni | vanaf 20:00 uur

KOPPELKAARTEN

Kosten € 3,00 p.p.

⊲ Donderdag 8 juni | 20:00 tot 22:00 uur

BLOEMSCHIKKEN

Aanmelden via jtammes1@home.nl i.v.m. aanschaf bloemen. Kosten leden €3,00 en €4,50 voor niet-leden

⊲ Iedere maandagavond | vanaf 20:00 uur

KLAVERJASSEN EN SJOELEN

Kosten € 2,00 p.p.

⊲ Iedere dinsdagavond | 20:00 tot 22:00 uur

TAFELTENNIS

Meer info: www.bsvdeoosterpoort.nl of www.facebook.com/bsvdeoosterpoort

PRINS CLAUS CONSERVATORIUM

⊲ Flow Freely

Drie dagen kamermuziek gespeeld door de Bachelor studenten ‘klassieke Muziek’, kunst gemaakt door studenten van Academie Minerva en andere kunstenaars.

Concerten: 15,16 en 17 mei, 19:00 uur

OOSTERPOORT DUURZAAM

⊲ INLOOPCAFÉ OOSTERPOORT DUURZAAM: Op maandag 15 mei, 5 en 19 juni ben je tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom in het Poortershoes. Je kan er je zorgen, ideeën en dromen over klimaat, energiecrisis en duurzaamheid delen met buurtbewoners. Er zijn ook altijd adviseurs/ervaringsdeskundigen om je op weg te helpen.

23