Page 1

DEN JYSKE OPERA SÆ S O N 2019-20

D A N I S H N AT I O N A L O P E R A 1


”KUNST ER LIVSFORM: SMUK, GRIM, FLOT, ÆKEL, MENINGSLØS, GREL, SELVMODSIGENDE… LIGEGYLDIGT, BLOT DET ER FRODIGT VÆLDENDE LIV.” ASGER JORN, 1944


2


INDHOLD

Forord af Borgmesteren i Aarhus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Velkommen til Den Jyske Opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Den Jyske Operas sæson 2019-20

8

MICHAEL KOHLHAAS – Opera af Paul August von Klenau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 EUGEN ONEGIN – Opera af Peter Iljitj Tjajkovskij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 BORTFØRELSEN FRA SERAILLET – Opera af W. A. Mozart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 HJERTELYD – Babyopera af Sam Glazer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 DRACULA – Coproduktion med Aarhus Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Forvent det uventede – Artikel af operachef Philipp Kochheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Opera i alle højder

66

GrowOP! Festival – Operafestival for børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Opera i alle højder – For babyer, børn, unge og voksne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Opera i undervisningen – Interview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 TalentU – Talentudvikling for unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Bag om Den Jyske Opera

76

Den Jyske Operas historie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Opera på turné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Den Jyske Operas Kor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Landsdelsorkestrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Sponsorer og fonde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 In English

92

Danish National Opera season 2019-20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Øverst: Publikumskoret synger med Susanne Vinther. Foto: Kåre Viemose Nederst: Jakob Alsbjerg, scenetekniker. Foto: Ditte Chemnitz

3


FORORD AF BORGMESTER JACOB BUNDSGAARD

Gennem de senere år har Aarhus ændret

topplacering i undersøgelsen. Nummer to

karakter og står i dag stærkt som et nati-

på 31 procent er ”natur og grønne områ-

onalt vækstcenter med international gen-

der”, mens 23 procent svarer ”størrelsen på

nemslagskraft og som en førende videns-,

byen”.

kultur- og uddannelsesby. I de senere år er det tydeligt, at kulturbeByen er vokset betragteligt i størrelse og

grebet er blevet bredere og kan i højere

i betydning og udgør det kulturelle og er-

grad defineres ud fra, hvad det er, vi bruger

hvervsmæssige kraftcenter i Vestdanmark.

kunsten og kulturen til – for eksempel at

Titlen som Europæisk Kulturhovedstad har

skabe et levende samfund, livslang læring,

styrket den position.

livskvalitet, erhvervsudvikling, turisme, bosætning og vækst.

Antallet af turister, der besøger Aarhus, er øget betragteligt, hvilket ikke mindst kan

I det store perspektiv er kulturen bredt med

tilskrives de aarhusianske kulturtilbud, som

til at skabe og forløse den mangfoldighed af

jo rammer både et dansk og internationalt

muligheder, som skal til for at en by også i

publikum. Det gælder blandt andet Den

fremtiden vil blive valgt til af virksomheder,

Jyske Opera, den rytmiske musikscene, Aar-

medarbejdere, familier og studerende; fordi

hus Symfoniorkester og de store markante

byen har talent, tryghed, kvalitet og mulig-

kulturinstitutioner Musikhuset Aarhus, ARoS,

heder. Og kort sagt kan udgøre rammen om

Den Gamle By og Moesgård Museum. Sam-

det gode liv.

tidig er Aarhus blevet fremhævet i mange udenlandske medier som en by, der har

Med sin kreative base i Aarhus er Den Jyske

noget særligt at byde på. Det giver nogle

Opera et stort aktiv ikke bare for byen, men

åbenlyse fordele i forhold til branding af

for hele landet som turnerende operakom-

byen og af byens kulturliv.

pagni. Opera er en oplevelse som intet andet.

Også for byens egne borgere har kulturlivet enorm betydning. Når vi i undersøgelser

Jeg ønsker alle rigtig god fornøjelse i sel-

spørger borgerne, hvad der for dem skaber

skab med Den Jyske Opera.

en god by, så svarer 40 procent, at ”kul-

4

turlivet” er det, der skaber liv og glæde i

Jacob Bundsgaard

Aarhus. Dermed indtager kulturlivet en klar

Borgmester i Aarhus

Øverst: Tv. Selma Villumsen fra Reumertvindende Brødre, th. Kristian Lager, producent. Nederst: Tecwyn Evans, musikchef. Foto: Kåre Viemose


5


6


Velkommen til Den Jyske Opera I disse tider med global og omfattende

Utallige sangere, dirigenter, teknikere,

digitalisering, hvor mennesker virker, som

skræddere, musikere, syngemestre, pro-

om de foretrækker den sorte skærm på de-

ducenter, presse- og kommunikationsfolk,

res smartphones og tablets frem for at se

fundraisere, produktionsledere, arkivarer,

ind i deres medmenneskers øjne, hvor sms

malere, scenografer, kostumedesignere,

og e-mails har erstattet taleopkald og un-

instruktører og mange mange flere yder

derholdningsindustrien har indtaget vores

deres bedste for at gøre Den Jyske Operas

hjem, vinder de gamle ”analoge” kunstfor-

opera-tidsmaskine klar.

mer frem med ny betydning og vigtighed. Du bliver ført tilbage til den mørke, tidlige I teatersalen mødes vi og kommunikerer

renæssance under de tyske borgerkrige

direkte - uden mulighed for at zappe væk.

for at møde Martin Luther i en klostercel-

I teatersalen oplever vi live-forestillinger

le i Wittenberg i Michael Kohlhaas, til en

med rigtige mennesker, der konfronterer os

snedækket lysning i en russisk birkeskov

med spændende, rørende og underholden-

i begyndelsen af 1800-tallet for at se to

de historier og karakterer. Og ingen Dolby

lidenskabelige mænd i duel på grund af

surround sound kan matche oplevelsen af

kærligheden til en kvinde i Eugen Onegin

et 60-mands-orkester og op til 60 men-

eller - i største hemmelighed - ind i serail-

nesker, der synger live på scenen. Vi skal

let, et mystisk, orientalsk harem, for at se

være til stede i nuet med alle vores sanser

kampen mellem to fængslede kvinder og

åbne og klar til at blive overvældet, forført,

fire mænd i Bortførelsen fra Seraillet!

bevæget, tryllebundet, afslappet, betaget, oplyst, underholdt og til tider chokeret.

Vi er klar til at forføre dig med hele vores

Og klar til at dele vores tanker med andre

håndværk i teatrets farverige verden, til at

publikummer.

fortrylle dig med det mest globale sprog - musikken - og til at diskutere nogle af de

Vi inviterer dig til en helt særlig sæson,

mest påtrængende spørgsmål i livet her i

hvor vi for første gang nogensinde samar-

begyndelsen af det 21. århundrede.

bejder med Aarhus Teater om en forestilling, der giver en ny vinkel på den legen-

Vi ses i Den Jyske Opera!

dariske grev Dracula. Vi byder også på et gensyn med babyoperaen HjerteLyd, fordi

Philipp Kochheim

vi tror på, at det aldrig er for tidligt at op-

Operachef

dage musikkens magiske verden!

7


SÆSON 19–20 MICHAEL KOHLHAAS EUGEN ONEGIN BORTFØRELSEN FRA SERAILLET HJERTELYD DRACULA /Paul August von Klenau

/ Peter Iljitj Tjajkovskij

/Sam Glazer

/Bram Stoker

/W.A. Mozart


Michael Kohlhaas Af: Paul August von Klenau Skandinavisk premiere: 21. august 2019 Spilledage: 21., 22. og 24. august 2019 Spillested: Musikhuset Aarhus

Den Danske Serie

HOLDET BAG Dirigent: Jonas Alber Instruktør: Philipp Kochheim Scenograf: Anja Jungheinrich Kostumedesigner: Mathilde Grebot Lysdesigner: Anders Poll Instruktørassistent: Glen Sheppard MEDVIRKENDE Michael Kohlhaas: Filippo Bettoschi Lisbeth: Aileen Itani Kurfyrsten af Sachsen: Daniel Szeili Heloise: Tanja Christine Kuhn En sigøjnerske: Ulla Kudsk Jensen Junker Wenzel von Tronka: Michael Ha Herse: Jakob Zethner Kurfyrsten af Brandenburg: Valerian Ruminski En stiftsfrøken: Lina Valantiejute Mester Humboldt: Valerian Ruminski Walther von der Vogelweide: Michael Ha En rakker: Thomas Christian Sigh Martin Luther: Konrad Adams TalentU Den Jyske Operas Kor Aarhus Symfoniorkester

10


Paul August von Klenau

MICHAEL KO H L H A A S

11


Michael Kohlhaas

Revolutionær eller terrorist?

FAKTA Opera i 4 akter Musik Paul August von Klenau

I anden del af Den Jyske Operas Danske Serie oplever vi, hvordan en helt almindelig mand, en simpel hestehandler, bliver terrorist og hærger en hel landsdel. Den glemte danske komponist Paul August von Klenau baserer sin medrivende opera-thriller på Heinrich von Kleists udødelige novelle med samme titel og understreger den med et uforglemmeligt, smukt partitur, der kombinerer både et senromantisk, modernistisk og middelalderligt

Libretto Paul August von Klenau baseret på novelle af Heinrich von Kleist Førsteopførelse 1933 på Staatsoper Stuttgart Synges på tysk med danske overtekster Varighed ca. 3 timer

tonesprog, som gjorde denne opera til en stor succes ved premieren i Stuttgart i 1933. Efter 2. verdenskrig har værket - indtil nu - aldrig været opført.

FIAT JUSTITIA, ET PEREAT MUNDUS

”LAD RETFÆRDIGHEDEN SKE FYLDEST, OM SÅ VERDEN SKAL GÅ UNDER.”

HANDLING Året er 1532, stedet Brandenburg i Tyskland.

Kohlhaas finder amuletten og får at vide, at

På et marked møder kurfyrsten af ​​Sachsen

han skal beholde den uåbnet indtil en dag

en spåkone, som efter at have givet ham et

i fremtiden, hvor han måske kommer i fare:

imponerende eksempel på sine evner, skri-

Amuletten vil da redde hans liv.

ver kurfyrstens fremtid på et ark papir. Hun

12

indkapsler papiret i en amulet og smider

Et par dage senere er Kohlhaas tvunget

det ind i menneskemængden. Kurfyrsten er

til at aflevere sine to bedste heste som

forfærdet, men ikke i stand til at finde amu-

depositum på en toldstation bestyret af

letten. En hestehandler ved navn Michael

den korrupte junker af Tronka. Hjemvendt


opdager han, at depositummet har været

Martin Luther blander sig i affæren og ar-

ulovligt at opkræve. Han forlanger at få sine

rangerer en amnesti for Kohlhaas, så han

heste tilbage, for kun at finde ud af, at de i

kan få en retfærdig retssag. Men snart bli-

mellemtiden er blevet mishandlet og nu er

ver amnestien brudt, og Kohlhaas smides i

tæt på at dø.

fængsel. Kejseren i Wien føler, at aristokratiets autoritet trues og dømmer Kohlhaas til

Kohlhaas sagsøger junkeren, men har ingen

døden. Kurfyrsten af ​​Sachsen lover at redde

chance mod den magtfulde og indflydelses-

ham, hvis han udleverer amuletten til ham,

rige adelsmand; hans søgsmål bliver afvist,

men Kohlhaas nægter at stole på ham igen

og hans kone bliver alvorligt såret, da hun

og sluger papiret med spådommen.

forsøger at aflevere en anmodning til kurfyrsten af Sachsen.

I en sidste retssag opnår Kohlhaas retfærdighed og kompensation og indvilliger

Nu sværger Kohlhaas hævn, samler en hur-

derefter i at tage sin straf: Kohlhaas bliver

tigt voksende hær og jagter junkeren over

halshugget, mens kurfyrsten af Brandenburg

hele landet. Han brænder slottet i Tronka, et

hyldes for endelig at bringe fred.

kloster, der tilbød ly til junkeren og derefter byerne Wittenberg og Leipzig.

OperaSalon om Michael Kohlhaas Med operaen Michael Kohlhaas som udgangspunkt lægger litteraturhistoriker Karen-Margrethe Simonsen op til samtaler om vejen fra regelret borger til oprører, om oplevelsen af retfærdighed eller uretfærdighed og om dom og straf. Sted: Aarhus. Læs mere på jyske-opera.dk

I OperaSalon inviteres du til samtaler om menneskelige, historiske eller politiske temaer. 13


Michael Kohlhaas

Om musikken i Michael Kohlhaas Af dirigent Jonas Alber, frit oversat til dansk

Paul August von Klenaus opera i fire akter,

løb, der foregår på scenen. Dette sker ved

Michael ­Kohlhaas, er fra 1930’erne. På sin

hjælp af tilbagevendende motiver eller en

vis er den musikalsk set et forsøg på at

karakterisering af figurerne, som Strauss

lave en overgang mellem den kendte tona-

engang så træffende har kaldt ”nervekon-

litet, der var ved at opløse sig, og ­Arnold

trapunktik”.

Schönbergs kompositionsteknik med tolvtonerækker. Værket ligner på denne

Tidskoloritten til Heinrich von Kleists for-

måde Alban Bergs sceneværker, selv om

tælling skaber Klenau ved hjælp af talrige

Berg langt mere konsekvent bevægede sig

”gamle” indslag på tilsvarende måde, som

bort fra dur-mol-tonale strukturer.

Wagner har gjort det i Mestersangerne i

Nürnberg. Her er kirkesalmer, mester- og Klenaus opera, der er komponeret på tysk,

minnesange, sange efter Walter von der

bygger tydeligt på ”parlando-sangen”, som

Vogelweide såvel som folkesange i de

den var udviklet fra Wagner til Strauss, og

store korscener på gader og pladser. De

som i stor udstrækning bærer teksten i den

talrige korte for- og mellemspil giver den

komplekse handling i Michael Kohlhaas.

succesfulde symfoniker Klenau en kærkom-

Til enkelte passager anvender Klenau det

men mulighed for at lave forskellige stem-

såkaldte melodrama, dvs. rytmisk bundet

ningsbilleder. De indleder de enkelte sce-

tale på en omtrent defineret tonehøjde,

ner og beskriver f.eks. en regnfuld nat og

således som f.eks. Schönberg havde ud-

markedspladsscener, men også den rolige

viklet det til fuldkommenhed i operaen

aftenstemning i en dagligstue.

Erwartung. Genopdagelsen af denne store ”histori-

14

Orkestret har den senromantiske, store be-

ske litteratur-opera” byder ikke kun på en

sætning. Klangen er – i overensstemmelse

bearbejdelse af én af verdenslitteraturens

med emnet – ikke glitrende, men nærmere

mest betydningsfulde noveller og et bil-

mørk og fløjlsblød, nogle gange bevidst

lede på Martin Luthers tid, men den føjer

hård. Orkestret opfylder i bedste forstand

også en ny farve til operarepertoiret om-

den opgave, som det tyske musikdrama

kring Strauss og Schönberg - på samme

havde haft siden det sene 19. århundrede,

måde som vi for nogle år siden oplevede

nemlig en vedvarende, ”sjælelig” kommen-

det med værker af Schreker, Zemlinsky og

tering af de indre og ydre hændelsesfor-

Korngold.


BIOGRAFI: PAUL AUGUST VON KLENAU (1883-1946) Klenau blev født i København som søn af en velhavende forretningsmand. Hans mor var fjernt beslægtet med den danske komponist A.P. Berggreen. Efter sin studentereksamen studerede Klenau komposition og violin på konservatoriet i København og siden komposition på Hochschule für Musik i Berlin, hvor han havde den anerkendte Max Bruch som lærer. Senere studerede han hos komponisterne Ludwig Thuille og Max von Schillings i hhv. München og ­Stuttgart. Klenau skabte sig en glimrende karriere som dirigent, og den bragte ham bl.a. til Freiburg og Wien, hvor han fik nogle gode stilPaul von Klenau er et nyt navn i dansk mu-

linger. Klenau gjorde meget for at promo-

sikliv, selvom han døde i 1946. Hans værker

vere ny musik, ikke mindst Schönbergs, og

har nemlig i årtier været glemt eller neg-

han var venner med Alban Berg. Herhjemme

ligeret. At blive glemt er overgået mange

dirigerede han også ny musik i København,

gennem tiden, og heldigvis har vi i vores

hvor han blev medstifter af Dansk Filharmo-

tid fået hentet mange gode komponister

nisk Selskab.

ud af glemslen. At blive negligeret skyldes i Paul von Klenaus tilfælde besættelsen

Paul August von Klenau har komponeret musik

under 2. verdenskrig, hvor han af nogle,

indenfor mange genrer og i flere forskellige

uretmæssigt, blev anset for at være for

stilarter – symfonier, orkesterværker, kammer-

tyskvenlig.

musik, sange og en række operaer, herunder

Michael Kohlhaas fra 1933 (revideret i 1934). I de seneste årtier er Klenaus musik imidlertid blevet genopdaget, og en del værker er

Omkring 1939-40 vendte Klenau tilbage fra

blevet opført og indspillet. Det Kongelige

Tyskland til Danmark, hvor han i mange år

Bibliotek gjorde endda et opsigtsvækkende

havde opholdt sig om sommeren, og hvor

fund af nodemateriale hos efterkommere i

han fortsat komponerede og levede tilba-

Østrig.

getrukket – og isoleret – til sin død 1946.

15


Michael Kohlhaas

BIOGRAFI: HEINRICH VON KLEIST (1777-1811) FORFATTER AF NOVELLEN MICHAEL KOHLHAAS

kulturhistorie og jura. I 1800 blev han forlovet med Wilhelmine von Zenge. For at imødekomme sin families krav måtte han afslutte sine studier og tage et job i økonomiministeriet i Berlin. I 1802 blev han skilt fra Wilhelmine og flyttede til Weimar, hvor han mødte Goethe og Schiller. I 1805 færdiggjorde han komedien Den

skårede krukke og begyndte at arbejde på ­ ichael dramaet Penthesilea og novellen M

Kohlhaas. Dramatikeren Heinrich von Kleist blev født den 18. oktober 1777 i Frankfurt (Oder). Han

I 1807, under Napoleonskrigene, blev han

var barn nummer fem, men den første søn i

anholdt af franske embedsmænd, som an-

søskendeflokken.

ske hær i 1792. Han avancerede til løjtnant,

I 1805 FÆRDIGGJORDE HAN KOMEDIEN DEN SKÅREDE KRUKKE OG BEGYNDTE AT ARBEJDE PÅ DRAMAET PENTHESILEA OG HANS NOVELLE

men forlod den forhadte tjeneste tre år

MICHAEL KOHLHAAS .

Efter sin fars tidlige død (han var sergent i hæren), kom Kleist til Berlin, hvor han for første gang kom i kontakt med litteratur og filosofi hos teologen Samuel Castel og på den franske grammatikskole. Han fulgte familietraditionen og gik ind i den preussi-

senere - trods protester fra sin familie.

16

Han begyndte at studere fysik og matema-

klagede ham for at være spion, og han blev

tik og deltog i forelæsninger om filosofi,

derefter fængslet i syv måneder. I fængslet


skrev han historien Die Marquise von O...

Han begik selvmord ved Kleiner Wannsee

og samme år udgav han sin store komedie,

i Berlin 11. november 1811. Inden han skød

­Amphitryon, til teatret.

sig selv, havde han skudt den uhelbredeligt syge Henriette Vogel, som han havde bedt

I 1809 flyttede han til Berlin, hvor han

gå i døden med sig. Dengang var det ulov-

mødte digterne Clemens Brentano og Jo-

ligt at begrave selvmordere på kirkegår-

seph von Eichendorff. Han udgav Berliner

Abendblätter, en daglig intellektuel avis, hvis formål var at underholde og uddanne den almindelige befolkning. Kort efter måtte Kleist lukke avisen på grund af problemer med nye censurregler.

I DAG BETRAGTES HAN AF MANGE SOM ÉN AF TYSKLANDS STØRSTE DRAMATIKERE.

Hans nye teaterstykke Prinz Friedrich von

Homburg blev forbudt, da kongefamilien

den, og derfor blev Heinrich von Kleist og

følte sig fornærmet af stykket, og Kleist fik

Henriette Vogel begravet på søbredden,

alvorlige økonomiske problemer. Han skrev

hvor de døde.

mange breve og bad om hjælp, men fik aldrig svar.

De fleste af Heinrich von Kleists skuespil blev først opført mange årtier efter hans

Kleist følte sig desperat og fortvivlet pga.

tidlige død som 34-årig, og i dag betragtes

den politiske situation, sine trængsler med

han af mange som én af Tysklands største

at få udgivet sine værker og sine udfor-

dramatikere.

dringer med at omgås andre mennesker.

MICHAEL KOHLHAAS ER DEN ANDEN OPERA I DEN JYSKE OPERAS SERIE AF DANSKE OPERAER, SOM GENOPDAGES. DEN FØRSTE ER AUGUST ENNAS KLEOPATRA – OPFØRES I FORÅRET 2019 OG UDGIVES AF

Den Danske Serie

17


Michael Kohlhaas

Interview med operachef og instruktør Philipp Kochheim

Hvor meget bekymrer det dig, at denne

ikke noget antisemitisk, racistisk eller

opera har været én af Adolf Hitlers

andet foragteligt i hans udtalelser, men

favoritter?

han håbede sikkert at finde dét i Hitler, som Richard Wagner fandt i Ludwig II af

Paul August von Klenau var én af de ​​ mange

Bayern: En magtfuld mæcen. Desuden skal

ikke-politiske kunstnere, der levede i et

vi huske på, at denne opera blev skrevet,

slags elfenbenstårn og var villige til at

før Hitler blev udnævnt til Rigskansler. Mange intellektuelle var på dette tidspunkt

”VON KLENAU HAR SKREVET SMUK, MEGET TEATRALSK MUSIK; EN MESTERLIG BLANDING AF TOLV-TONE-IDÉER MED EN MERE SENROMANTISK STIL”

chokerende naive eller håbede på, at mareridtet snart ville være forbi. Men der er jo stadig slutningen af opera­ ​​ en, hvor von Klenau ændrer Kleists oprin­ delige manuskript og hylder ankomsten af ​​ en ny ”Führer”? Ja, men heldigvis har moderne regi-teater mange værktøjer til at afbalancere dette

gøre alt for at få deres værker opført.

og kommunikere om slutningen snare-

Han har aldrig været medlem af NSDAP

re end blot at bekræfte den. Det er min

(det tyske nazistiske parti), og jeg fandt

stærke overbevisning, at det at lære af

Lyt til musik af Paul August von Klenau  ”9. symfoni for kor, solister og orkester”; DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret, Michael Schønwandt

18

 ”Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke”; Bo Skovhus, Odense Symfoniorkester, Paul Mann

 Strygekvartetter 1, 2 og 3; Sjællands Strygekvartet


historien aldrig må betyde at udelukke

Hvorfor har du valgt denne opera som

visse ubehagelige spørgsmål, men altid at

den anden i Den Danske Serie?

være modig og møde dem, analysere og reflektere over dem og udvikle en hold-

Mit første kriterie er kvaliteten af musikken. ​​

ning til dem. Hvordan skal publikum kunne

Jeg mener, at ​​ von Klenau har skrevet smuk,

forfine meninger og synspunkter, hvis de

meget teatralsk musik; en mesterlig blan-

ikke har chancen for at møde værket i før-

ding af tolv-tone-idéer med en mere sen-

ste omgang? Nu til dags er vi begyndt på

romantisk stil, hvilket gør musikken meget

frugtbare diskussioner om filmene fra Leni Riefenstahl, Albert Speers arkitektur eller Werner Egks operaer - og nu vil jeg gerne tilføje Paul August von Klenau til denne liste: Lad os diskutere hans arbejde frem for at dømme uden nogensinde at have set eller hørt det og forhåbentlig nå en bedre forståelse for forholdet mellem kunst og politik. Er en komponists eller forfatters personli­

”HVOR ER GRÆNSEN MELLEM RIGTIGT ELLER FORKERT, MELLEM EN REVOLUTIONÆR OG ­ EN TERRORIST, MELLEM EN IDEALIST ELLER EN DIKTATOR?”

ge integritet vigtig for dig? tilgængelig. Og så stiller Kleists roman Et godt spørgsmål. Selvfølgelig vil jeg altid

os stadig eviggyldige spørgsmål: Hvor er

foretrække, hvis jeg kan se op til en kunst-

grænsen mellem rigtigt eller forkert, mel-

ner, som jeg ser op til hans værker. Men

lem en revolutionær og en terrorist, mel-

på den anden side er jeg ligeglad med, at

lem en idealist eller en diktator? Og hvis

Caravaggio dræbte en mand, eller at van

vi er i stand til at rejse disse spørgsmål og

Gogh må have været en meget vanskelig

diskutere disse emner i vores gamle kunst-

fyr, når jeg står foran deres malerier.

form ”opera”, er det hele indsatsen værd!

Filminspiration

”Michael Kohlhaas” (2013); Fransk film med Mads Mikkelsen i hovedrollen. Instruktør: Arnaud des Pallières.

”Amour Fou” (2014); Østrigsk film om Heinrich von Kleist. Instruktør: Jessica Hausner.

19


Michael Kohlhaas

INSTRUKTØR

PHILIPP KOCHHEIM

20

Født og opvokset i Hamborg, nu bosat

i sæson 2019-20 Michael Kohlhaas og

i hjertet af Aarhus. Har studeret kunsthi-

Bortførelsen fra Seraillet. Har modtaget

storie, teatervidenskab, økonomi og litte-

Dr.-Otto-Kasten-Preis, en af de vigtig-

ratur på universitetet i München. Philipp

ste tyske teaterpriser, for Così fan tutte

­Kochheim er som instruktør kendt for at

(2003), ­Götz-Friedrich-Preis for Wagners

blande nyt og gammelt og finde glemte

­Tannhäuser (2004) og Rolf Mares Preis

eller oversete værker frem blandt operaer,

Hamburg for den ukendte Lauter ­Verrückte

skuespil og musicals. I sæson 2018-19 in-

af Simon Mayr (2013). Operachef ved

struktør på Den Jyske Operas opsætning

­Staatstheater Braunschweig 2013-17. Ope-

Passageren og María de Buenos Aires og

rachef på Den Jyske Opera siden maj 2017.


DIRIGENT

JONAS ALBER

Jonas Alber har gæstedirigeret på bl.a. Volksoper i Wien, Deutsche Oper Berlin, Théâtre de la Monnaie i Bruxelles, ­Teatro Colón i Buenos Aires og Teatro Real i Madrid. Har dirigeret hele Nibelungens Ring og næsten alle Strauss’ operaer. Fra 1998-2007 Generalmusikdirektor ved Staatstheater Braunschweig. Michael Kohlhaas er Jonas ­Albers første engagement på Den Jyske Opera. SCENOGRAF

ANJA JUNGHEINRICH

Siden 2001 har Anja Jungheinrich arbejdet freelance som scenograf og kostumedesigner indenfor skuespil og opera ved teatre og operahuse i Tyskland, Schweiz, Østrig og Luxembourg. Siden 2001, hvor de lavede Mona Lisa og Spøgelses-

sonaten sammen i Heidelberg, har hun haft et tæt samarbejde med Philipp Kochheim, og deres første fælles produktion på Den Jyske Opera var Passageren i 2018. KOSTUMEDESIGNER

MATHILDE GREBOT

Franske Mathilde Grebot er uddannet ved kunsthåndværkerskolen La Martiniere Diderot i Lyon. Mathilde Grebot har tidligere arbejdet sammen med Philipp ­Kochheim – operaerne

Der Freischütz, Giulietta e Romeo og I due Foscari samt musicalerne The Sound of Music, My Fair Lady og Ragtime.

Michael Kohlhaas er Mathilde Grebots første engagement på Den Jyske Opera. LYSDESIGNER

ANDERS POLL

Anders Poll har bl.a. designet lys til balletterne La Bayadère,

Nøddeknækkeren og Askepot, og til operaer såsom Lulu (Det ­ iciliansk Kgl. Teater), La Bohème (Den Norske Opera) og S

Vesper (Royal Opera House, Covent Garden). På Den Jyske ­ leopatra (2019). Opera lysdesign til L’Amico Fritz (2015) og K Siden 2017 teknisk chef på Den Jyske Opera.

21


Michael Kohlhaas

MEDVIRKENDE Michael Kohlhaas: Filippo Bettoschi Baryton

Nationalitet: Italiensk Uddannelse: Università di Genova Udvalg af tidligere roller: Don Giovanni Don Giovanni, Posa Don Carlo, Onegin Eugen Onegin. Lisbeth: Aileen Itani Mezzosopran

Nationalitet: Irsk, amerikansk Uddannelse: Conservatoire de Paris / Operaakademiet, København Udvalg af tidligere roller: Varvara Katja Kabanova, Female Chorus The Rape of Lucretia, Marguerite Faust. Kurfyrsten af Sachsen: Daniel Szeili Tenor

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Ludwig-Maximilians-Universität, München Udvalg af tidligere roller: Idomeneo Idomeneo, Macduff Macbeth, Don José Carmen. Heloise: Tanja Christine Kuhn Sopran

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Udvalg af tidligere roller: Senta Den flyvende hollænder, Giulietta Giulietta e Romeo, Micaëla Carmen. En sigøjnerske: Ulla Kudsk Jensen Mezzosopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium / Operahögskolan, Göteborg Udvalg af tidligere roller: Magdelone Maskarade, Mrs. Quickly Falstaff, Mary Den flyvende hollænder.

22


Junker Wenzel von Tronka/Walther von der Vogelweide: Michael Ha Tenor

Nationalitet: Sydkoreansk Uddannelse: Universität Mozarteum Salzburg Udvalg af tidligere roller: Nemorino Elskovsdrikken, Hertugen Rigoletto, Turiddu Cavalleria rusticana. Herse: Jakob Zethner Bas

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium / National Opera Studio, London Udvalg af tidligere roller: Sarastro Tryllefløjten, Father Trulove Lastens vej, Colline La Bohème. Kurfyrsten af Brandenburg/Mester Humboldt: Valerian Ruminski Bas

Nationalitet: Amerikansk Uddannelse: The Academy of Vocal Arts, Philadelphia, Pennsylvania Udvalg af tidligere roller: Raimondo Lucia di Lammermoor, Daland Den flyvende hollænder, Nilakantha Lakmé. En stiftsfrøken: Lina Valantiejute Sopran

Nationalitet: Litauisk Uddannelse: Musikakademiet i Vilnius / Det Jyske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Marguerite Faust, Violetta La Traviata, Donna Anna Don Giovanni. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor. En rakker: Thomas Christian Sigh Bas

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Colline La Bohème, Moralès Carmen, Sepa Kleopatra. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor. 23


Eugen Onegin Af: Peter Iljitj Tjajkovskij Premiere: 9. oktober 2019 i Odense Koncerthus Danmarksturné: 9. oktober – 30. november 2019 Musikhuset Aarhus: 8., 9., 15. og 16. november 2019

HOLDET BAG Dirigent: Tecwyn Evans Instruktør: Hinrich Horstkotte Scenograf og kostumedesigner: Hinrich Horstkotte Lysdesigner: Ib Asp MEDVIRKENDE Eugen Onegin: Jens Søndergaard / Leif Jone Ølberg Lenskij: Dmitri Bashkirov / Philippe Do Tatjana: Tanja Christine Kuhn / Elin Pritchard Olga: Johanne Højlund Fyrst Gremin: Valerian Ruminski Larina: Birgit Demstrup / Birgitte Mosegaard Pedersen Zaretskij: Andreas Winther Triquet: Jens Jagd Filipjevna: Bolette Bruno Hansen En kaptajn: Jens Bové / Thomas Christian Sigh Den Jyske Operas Kor Copenhagen Phil Odense Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester

24


Tjajkovskij

EUGEN ONEGIN

25


Eugen Onegin

Kærlighed og jalousi i Sankt Petersborg Tjajkovskijs mest populære opera, Eugen Onegin, kan betragtes som kærlighedsoperaen over alle kærligheds­ operaer. Aldrig før eller siden har den menneskelige kærligheds karakter med al sin herlighed og tungsindighed været mere romantisk fremstillet end i denne operaversion

FAKTA Opera i 3 akter Musik Peter Iljitj Tjajkovskij Libretto Peter Iljitj Tjajkovskij og Konstantin Sjilovskij efter digt af Pusjkin Førsteopførelse 29. marts 1879 på Maly-teatret i Moskva

af P ­ usjkins berømte roman på vers. Kærlighed, lidenskab,

Synges på russisk med danske overtekster

jalousi, længsler, krænkelser og død i zartidens Rusland ba-

Varighed ca. 2 t. og 45 min.

ner vejen for, at den smukke pige fra landet, Tatjana, falder for en arrogant mand fra Skt. Petersborg, som først mange år senere finder ud af, at han er lige så forelsket i hende, som hun var i ham. Men da er det for sent…

HANDLING På fru Larinas gods i det gamle Rusland

igen ved et bal. For at undgå at blive sme-

fejrer godsets folk, at høsten er i hus. Også

det sammen med Tatjana flirter Onegin med

godsejerindens døtre, Olga og Tatjana, del-

Olga. Da Olga nyder Onegins selskab lidt

tager. Under festlighederne melder Olgas

for meget, bliver Lenskij jaloux og udfordrer

forlovede, Lenskij, sin ankomst i selskab

Onegin til duel. Selvom ingen af duellanter-

med vennen Eugen Onegin og snart står det

ne ønsker at gennemføre duellen, gør de

klart, at den yngre Tatjana har forelsket sig

det alligevel med tragiske følger. Flere år

hovedkulds i den fremmede. Tatjana skriver

senere møder Onegin igen Tatjana, der nu

til Onegin om sine følelser, men han gør det

er en smuk, gift kvinde. Da erkender Onegin

klart for hende, at han ikke er interesseret.

endelig sin kærlighed til hende og prøver at

Nogle måneder senere mødes de fire unge

vinde sin elskede tilbage.

Lyt til musik af Peter Iljitj Tjajkovskij  ”Eugen Onegin”; Thomas Allen, Mirella Freni, Anne Sofie von Otter; Staatskapelle Dresden, James Levine

26

 “Eugen Onegin”; Dmitri Hvorostovsky, Nuccia Focile, Neil Shicoff; Orchestre de Paris, Semyon Bychkov

 “Eugen Onegin”; Mariusz Kwiecien, Anna Netrebko, Piotr Beczala; The Metropolitan Opera Orchestra, Valery Gergiev


BIOGRAFI: PETER ILJITJ TJAJKOVSKIJ (1838-1875)

Hvem var Tjajkovskij? Uddrag af artikel af Everett Helm, amerikansk komponist, musikforsker og musikkritiker (1913-1999). Frit oversat til dansk

ikke kunne blive færdig med. Man kan sige, at han, tvunget til at være sin egen psykiater, fandt helbredelse og redning i det at komponere. I musikken kunne han sige det, som ikke lader sig udtrykke i ord. Han kunne befri sig så meget fra sit indre pres, at livet blev til at holde ud. At skulle skabe noget krævede samtidig en åndelig disciplin, som han ikke formåede at stable på benene i dagligdagen. Hvis man vil trænge ind bag hemmelighederne i Tjajkovskijs liv, skal man beskæftige sig med hans værker, fordi musikken for Hvem var Peter Iljitj Tjajkovskij – denne sær-

Tjajkovskij var et sprog, hvis muligheder for

prægede kunstner, hvis personlighed er blevet tolket så forskelligt, hvis musik er blevet afvist af nogle og højt skattet af andre og hører til det faste repertoire i hele verden? Tjajkovskij lader sig nok aldrig helt gennemskue. Han levede for meget indadtil, og dette indre liv var ikke forståeligt for ham selv, hvilket han ikke var helt tilpas ved. På

I MUSIKKEN KUNNE HAN SIGE DET, SOM IKKE LADER SIG UDTRYKKE I ORD. HAN KUNNE BEFRI SIG SÅ MEGET FRA SIT INDRE PRES, AT LIVET BLEV TIL AT HOLDE UD.

den ene side var han et barn af sin tid, og på den anden side stod mange af hans egen-

at udtrykke sig går langt ud over ordets mu-

skaber og hans evner i stor modsætning til

ligheder. Nøglen til hans musik ligger netop

tidens strømninger. Hele hans liv bestod

i spændingsfeltet mellem hæmningsløse,

af modsætninger og spændinger, som han

følelsesmæssige udladninger og den disci-

27


Eugen Onegin

plin, som en kunstner må underkaste sig for

betydning for Tjajkovskij, bliver kun anty-

at give sit udsagn form.

det nogle enkelte steder i Modests biografi samt andre og endnu mere misforståelige

Musik som udtryk og musik som form – det

steder i komponistens egne dagbøger. I da-

er to temaer, som igen og igen dukker op

tidens samfund og særligt i de kredse, som

i hans breve og skrifter. På et tidspunkt

han kom i, var homoseksualitet noget skændigt, som man under alle omstændigheder

”OM JEG NU KOMPONERER DÅRLIGT ELLER GODT, SÅ VED JEG, AT DET SKER UD FRA EN INDRE, UOVERVINDELIG DRIFT. JEG TALER MUSIKKENS SPROG, FORDI JEG ALTID HAR NOGET AT SIGE.”

skulle skjule. Hvor langt han ville strække sig for at føre et ”normalt” liv, viser hans forsøg på et ægteskab, der bragte ham til randen af vanvid og næsten kostede ham livet. Den depression, som han derfor kom ud i, er forståelig, og dog havde Tjajkovskij allerede siden sin barndom haft lignende kriser, hvis årsager vi ikke kender. Således lyder det i et brev den 9. januar 1875 til broren Anatol:

skriver han: ”Om jeg nu komponerer dårligt

”Jeg føler mig meget forladt her, og hvis

eller godt, så ved jeg, at det sker ud fra

jeg ikke havde mit arbejde, så ville jeg helt

en indre, uovervindelig drift. Jeg taler mu-

forfalde til melankoli. I min karakter er der så

sikkens sprog, fordi jeg altid har noget at

meget frygt for mennesker, så meget unød-

sige.”

vendig beskedenhed, så meget mistro – kort sagt en masse egenskaber, som gør mig

28

Tjajkovskijs oversensible, let modtagelige

mere og mere menneskesky. Vil du tænke

temperament gav ham problemer livet

dig: Jeg overvejer ofte et liv i et kloster eller

igennem. Han erkendte selv, at hans dårlige

noget lignende.” Sammen med følelsen af

helbredstilstand ofte udsprang af noget

ensomhed var der ofte en unaturlig menne-

sjæleligt. Således skriver han i 1876: ”På den

skeskyhed, som Tjakovskij hele tiden skulle

ene side er jeg utvivlsomt syg, mere psykisk

kæmpe imod. I 1879, da han var 39 år gam-

end fysisk.” Han er altid, ikke mindst af sin

mel, skriver han: ”Hele mit liv har jeg lidt

bror Modest, blevet anset for at lide af ner-

under selskabelige forpligtelser. Af naturen

vesvækkelse. Hvorvidt samfundets syn på

er jeg menneskesky. Ethvert bekendtskab,

Tjajkovskijs homoseksualitet har bidraget til

ethvert møde med fremmede mennesker var

hans hyppige problemer med nerverne og

altid årsagen til sjælelig lidelse for mig. Det

hans sammenbrud, er vanskeligt at vurdere.

er vanskeligt for mig at forklare, hvori disse

Denne problematik, som afgjort var af stor

kvaler består. Måske er det en generthed,


der er vokset til en mani, eller et manglende

hvis han følte sig tryg og var omgivet af

behov for omgang med mennesker. Men det

venlige mennesker.

kunne også være en falsk angst for at vise sig således, som man er...”

Han var altså på ingen måde den udprægede misantrop, han ofte fremstillede sig

Det vil være forkert at anse de elskværdi-

selv som, men nærmere et menneske, der

ge sider af Tjakovskijs væsen for at være

hele tiden var beskæftiget med sig selv og

uægte. De vindende egenskaber hørte

med de ting i sit indre, der bevægede og

lige så vel til hans personlighed, selv om

rystede ham. Denne selvoptagethed, som

de ofte blev overskygget af mismod. I

ikke har noget at gøre med smålig egoisme,

utallige kilder fremgår det, hvor god, af-

kom til udtryk i en heftig modvilje mod et-

slappet og åbenhjertig han kunne være,

hvert arbejde, han ikke brød sig om – også selv om han kunne tjene på det. Det var

PETER ILJITJ TJAJKOVSKIJ Født i Votkinsk ved Uralbjergene 1840

hans held, at han fra sit 37. år kunne gøre og lade, som han ville, også selvom han ikke blev lykkelig af det. Allerede før fru von Meck kom frem som hans mæcen, viste den

Død i Skt. Petersborg i 1893 Symfoni nr. 1-6 samt Manfredsymfonien Ouverturer, herunder Romeo og Julie, 1812 og Francesca da Rimini Balletterne Svanesøen, Tornerose og Nøddeknækkeren

”JEG FØLER MIG MEGET FORLADT HER, OG HVIS JEG IKKE HAVDE MIT ARBEJDE, SÅ VILLE JEG HELT FORFALDE TIL MELANKOLI.”

10 operaer, herunder Eugen Onegin (1879) og Spar Dame (1890)

”labile” Tjajkovskij en overraskende viljekraft

3 klaverkoncerter

– ikke mindst derved, at han på trods af alle

1 violinkoncert

Rokoko-variationer for cello og orkester

forhindringer og afsavn blev komponist. Idet han mere blev ledt af sit instinkt end sit intellekt, anede han, at han kunne finde sin

Serenade for strygere

redning i musikken. Det kan altså ikke undre,

Klaverstykker, herunder Årstiderne

snarere forbløffende, at han kunne omsætte

Kammermusik, sange og korværker

at hans musik i høj grad er subjektiv. Det er denne subjektivitet i musik og skabe værker, som har almen gyldighed.

Side 30-31: Skitser til Eugen Onegin af instruktør, scenograf og kostumedesigner Hinrich Horstkotte

29


30


31


Eugen Onegin

INSTRUKTØR, SCENOGRAF OG KOSTUMEDESIGNER

HINRICH HORSTKOTTE

32

Hinrich Horstkotte var marionetdukkefører,

Luxembourg og Taiwan. Hertil kommer festi-

før han studerede på Akademie der Bilden-

valer i Rheinsberg, Potsdam, Ludwigsburg

den Künste i München fra 1992-98. Allerede

og Innsbruck samt Bayreuth Baroque og

i løbet af sit studium, som han afsluttede

Münchener Biennale. Hinrich Horstkottes

med en statslig debutant-pris, begyndte

særdeles brede virke dækker skuespil, ope-

han at arbejde freelance som scenograf og

retter og dukketeater samt operarepertoiret

instruktør, og han har instrueret over 70

helt fra renæsancen til i dag. Eugen Onegin

forestillinger – oftest i hans egen scenografi

er Hinrich Horstkottes første engagement

– i teatre og operahuse i Tyskland, Østrig,

på Den Jyske Opera.


DIRIGENT

TECWYN EVANS

Tecwyn Evans er fra New Zealand og studerede komposition og direktion ved University of Otago og University of Lawrence i Kansas. Andrew Davis udnævnte ham til Chorus Master ved Glyndebourne Festival Opera, og han debuterede desuden som operadirigent på Glyndebourne Tour. Efter at have været finalist i Leeds’ Conducting Competition i 2005 har han dirigeret opera, orkestre og kor i ti forskellige lande. Siden maj 2017 musikchef på Den Jyske Opera. På Den Jyske Opera har han bl.a. dirigeret La Traviata (2018). LYSDESIGNER

IB ASP

Ib Asp er fastansat på Den Jyske Opera, hvor han har designet lys til bl.a. La Traviata, Bortførelsen fra Seraillet, Hug en

hæl og klip en tå, La Bohème, Figaros bryllup, Snehvides Spejl, Barberen i Sevilla, Die schweigsame Frau, Salome og Elektra. Han har desuden lavet lysdesign til forestillinger på Det Kongelige Teater, Operaen i Midten og Aarhus Sommeropera. Tidligere belysningsmester i Musikhuset Aarhus og lysmester på Teatret Svalegangen.

OperaStudio om Eugen Onegin Vær med i publikumskoret, hvor vi sammen med musikchef og forestillingens dirigent Tecwyn Evans fordyber os i den smukke, russiske folkloristiske musik fra Eugen Onegin. Vi skal synge korpartiet som bønder og tjenestefolk. Sted: Aarhus. Læs mere på jyske-opera.dk

I OperaStudio kan du selv prøve kræfter med operagenren; oftest som sanger i Publikumskoret og af og til som skuespiller eller danser.

33


Eugen Onegin

MEDVIRKENDE Eugen Onegin: Jens Søndergaard Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Operaakademiet, København Udvalg af tidligere roller: Don Giovanni Don Giovanni, Belcore Elskovsdrikken, Scarpia Tosca. Eugen Onegin: Leif Jone Ølberg Baryton

Nationalitet: Norsk Uddannelse: Operaakademiet, København Udvalg af tidligere roller: Figaro Barberen i Sevilla, Escamillo Carmen, Marcello La Bohème. Lenskij: Dmitri Bashkirov Tenor

Nationalitet: Russisk Uddannelse: Det statslige Konservatorium, Nisjnij Novgorod Udvalg af tidligere roller: Calaf Turandot, Hertugen Rigoletto, Tamino Tryllefløjten. Lenskij: Philippe Do Tenor

Nationalitet: Fransk Uddannelse: ESSEC Business School, Paris Udvalg af tidligere roller: Rodolfo La Bohème, Don José Carmen, Don Carlo Don Carlo.

34


Tatjana: Tanja Christine Kuhn Sopran

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Udvalg af tidligere roller: Senta Den flyvende hollænder, Giulietta Giulietta e Romeo, Micaëla Carmen. Tatjana: Elin Pritchard Sopran

Nationalitet: Walisisk Uddannelse: Alexander Gibson Opera School, The Royal Conservatoire of Scotland / National Opera Studio, London Udvalg af tidligere roller: Violetta La Traviata, Fiordiligi Così fan tutte, Lucia Lucia di Lammermoor. Olga: Johanne Højlund Mezzosopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Operaakademiet, København Udvalg af tidligere roller: Carmen Carmen, Krystina Passageren, Alisa Lucia di Lammermoor. Fyrst Gremin: Valerian Ruminski Bas

Nationalitet: Amerikansk Uddannelse: The Academy of Vocal Arts, Philadelphia, Pennsylvania Udvalg af tidligere roller: Raimondo Lucia di Lammermoor, Daland Den flyvende hollænder, Nilakantha Lakmé.

35


Eugen Onegin

MEDVIRKENDE Larina: Birgit Demstrup Mezzosopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium / Moskvas Statskonservatorium Udvalg af tidligere roller: Anita West Side Story, Tyrkerbaba Lastens vej, Olga Eugen Onegin. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor. Larina: Birgitte Mosegaard Pedersen Sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Cio-Cio-San Madama Butterfly, Musetta La Bohème, Marcellina Figaros bryllup. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor. Zaretskij: Andreas Winther Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Musikhochschule Lübeck / Syddansk Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Le Dancaïre Carmen, 1. SS-mand Passageren, Marchese d’Obigny La Traviata. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor. Triquet: Jens Jagd Tenor

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Nordjysk Musikkonservatorium / Syddansk Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Gastone La Traviata, Yamadori Madama Butterfly, Parginol La Bohème. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor.

36


Filipjevna: Bolette Bruno Hansen Mezzosopran/alt

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Bronka Passageren, Kabanicha Katja Kabanova, Marcellina Figaros bryllup. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor. En kaptajn: Jens Bové Bas

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Nordjysk Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Sarastro Tryllefløjten, Kaspar Jægerbruden, Raimondo Lucia di Lammermoor. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor. En kaptajn: Thomas Christian Sigh Bas

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Colline La Bohème, Moralès Carmen, Sepa Kleopatra. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor.

37


Bortførelsen fra Seraillet Af: Wolfgang Amadeus Mozart Premiere: 21. februar 2020 i Musikhuset Aarhus Musikhuset Aarhus: 21., 22., 28. og 29. februar 2020 Danmarksturné: 21. februar – 4. april 2020

HOLDET BAG Dirigent: Claus Efland Instruktør: Philipp Kochheim Scenograf: Emily Bates Kostumedesigner: Mathilde Grebot Lysdesigner: Ib Asp MEDVIRKENDE Konstanze: Lina Johnson / Clara Thomsen Belmonte: Alexander Geller / Bo Kristian Jensen Blonde: Silvia Micu / Marielle Murphy Pedrillo: Andrew Dickinson / Conny Thimander Osmin: Hakan Tirasoglu / Thomas Christian Sigh* Bassa Selim: Christoph Gareisen *Cover i tilfælde af sygdom Odense Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester

Coproduktion mellem Theater Münster og Den Jyske Opera Premiere på Theater Münster 18. maj 2019

38


Mozart

BORTFØRE LS E N FRA SERAILLET 39


Bortførelsen fra Seraillet

To kvinder på randen af nervøst sammenbrud Én af Mozarts mest populære operaer, Bortførelsen fra

Seraillet, udforsker den fascinerende og komplekse konstellation af kærlighed og had: To kvinder er fængslet af den mægtige Bassa Selim i seraillet - hans mystiske harem - mens deres partnere forsøger at befri dem. Men ønsker disse kvinder virkelig at undslippe? Eller har de fundet noget i orienten, som de aldrig havde drømt om før?

FAKTA Opera i 3 akter Musik Wolfgang Amadeus Mozart Libretto Johann Gottlieb Stephanie den yngre med ny dialog af Philipp Kochheim Førsteopførelse 16. juli 1782 på Burgtheater i Wien Synges på tysk med danske overtekster Varighed ca. 2 t. og 30 min.

HANDLING I et fornemt palads i Tyrkiet, holdes den

opdager Pedrillo, at Konstanzes forlovede,

unge, engelske frøken Konstanze og tjene-

adelsmanden Belmonte, er kommet for at

stefolkene Blonde og Pedrillo fanget af den

befri dem alle. Pedrillo smugler Belmonte ind

magtfulde Bassa Selim. De tre blev taget til

i paladsets have, og deres fælles flugtplan er

fange af pirater og solgt til Selim, der nu har

lige ved at lykkes, da de bliver opdaget og

kastet sin kærlighed på Konstanze. Selim har

overgivet til Selims nåde. Bedre bliver det

givet Blonde som slavinde til sin haremsvog-

ikke af, at Selim opdager, at Belmonte er søn

ter Osmin, der må indse, at det ikke er let

af den mand, der tvang Selim i landflygtig-

at få en frihedsvant englænder til at makke

hed for år tilbage. Heldigvis viser det sig i

ret. Mens Konstanze og Blonde hver især

sidste øjeblik, at Selim ikke er så hårdhjertet

har travlt med at affeje deres stadigt mere

som sit rygte og hellere vil tilgive end føre

frustrerede fangevogteres tilnærmelser,

gammelt had videre.

Lyt til musik af Wolfgang Amadeus Mozart  “Die Entführung aus dem Serail”; Nicolai Gedda, Anneliese Rothenberger, Lucia Popp; Wiener Philharmoniker, Josef Krips

40

 “Die Entführung aus dem Serail”; Diana Damrau, Anna Prohaska, Rolando Villazon; Chamber Orchestra of Europe, Yannick Nézet-Séguin

 “Die Entführung aus dem Serail”; Robin Johannsen, Maximilian Schmitt, Julian Pregardien; Akademie für alte Musik Berlin; René Jacobs


BIOGRAFI: W.A. MOZART (1756-1791) rejser. Man har regnet ud, at han rejste omtrent en tredjedel af sit korte liv! I Salzburg, hvor han ligesom sin far var ansat hos fyrstbiskoppen, blev der efterhånden for trangt at være for Mozart, og han kom til metropolen Wien, hvor han boede det sidste årti, og hvor han kom til at leve af at komponere, optræde som pianist, undervise osv. Mange kender Mozart fra filmen Amadeus (af Miloš Forman, 1984), der giver et udmærket billede af Mozart og hans tid. Historien om den italienske komponist Antonio Salieri, Mozart er ét af de største genier i musikhi-

der i filmen både er Mozarts beundrer og

storien. Hans produktion dækker alle genrer

fjende, er naturligvis opdigtet, men selve

– symfonier, solokoncerter, kammermusik,

idéen er nu ikke taget ud af den blå luft, for

korværker, sange og mange operaer. Ope-

der var på Mozarts tid en stor skelnen – og

raerne står centralt i hans værkliste, og Fi-

undertiden stor rivalitet – mellem det tyske

garos bryllup, Don Giovanni og Tryllefløjten hører til de mest spillede operaer i hele verden. Også Bortførelsen fra Seraillet, Così

fan tutte og Idomeneo er blevet en fast del af operahusenes standardrepertoire.

”JEG HAR EN USIGELIG LYST TIL IGEN ENGANG AT SKRIVE EN OPERA.” og det italienske. Mozart var imidlertid en

Mozart blev født i Salzburg i 1756. Hans far

mester på begge områder, også inden for

var en betydningsfuld violinist, og på lange

operagenren. I et brev til sin far fra oktober

rejser rundt i Europa blev hans to vidunder-

1770 skriver han: ”Jeg har en usigelig lyst

børn, Mozart og søsteren Nannerl, vist frem

til igen engang at skrive en opera. [...] For

med stor succes. Overalt, hvor de kom hen,

jeg skal blot høre tale om en opera, jeg skal

fik Mozart værdifulde musikalske indtryk,

blot være i teatret, høre stemmerne – åh, så

og det kom også til at gælde hans senere

er jeg allerede helt ude af mig selv.”

41


Bortførelsen fra Seraillet

Instruktør Philipp Kochheim om Bortførelsen fra Seraillet I 1782, da Mozart skrev Bortførelsen fra Se-

Jeg er stærkt uenig i denne tilgang. For det

raillet, var tiden selvfølgelig meget ander-

første fordi der ikke er nogen eksempler på

ledes end i dag f.eks. med hensyn til vores

terrorisme i musikken. For det andet fordi

brug af kommunikation, medicin, rejser,

forholdet mellem Bassa Selim og Konstanze

hygiejniske standarder, sociale og politiske

er betydeligt anderledes og sandsynligvis

værdier, uddannelse og teknologi. Mozart

mere komplekst end det kunne have været

havde ingen smartphone, var ikke på Twitter

mellem en ISIS-terrorist og en tilfangetaget

og havde ingen følgere på Facebook. Han

amerikansk soldat. Dette peger på Mozarts

kunne heller ikke vide noget om Islamisk

magi og sandhed, som aldrig er simpel eller

Stat, Taliban eller 11. september. Men han vidste meget - måske mere end de fleste kunstnere, der fulgte i de kommende århundreder. Han havde indsigt i conditio hu-

mana, i den menneskelige sjæls hemmeligheder og kærlighed. Og han vidste meget om teater, som han definerede og berigede som en levende, bevægende og undertiden endog provokerende kunstform, der kunne nå og røre publikum. Vores første tanker om handlingen i Bort-

MOZART HAVDE INGEN SMARTPHONE, VAR IKKE PÅ TWITTER OG HAVDE INGEN FØLGERE PÅ FACEBOOK. HAN KUNNE HELLER IKKE VIDE NOGET OM ISLAMISK STAT, TALIBAN ELLER 11. SEPTEMBER.

førelsen fra Seraillet, er måske, at nogle

42

europæere bliver fængslet af en mægtig

éndimensionel. Her ligner Mozart Shakespe-

orientalsk hersker, og at der er en under-

are: Tid og sted betyder ikke meget; hvad

liggende konflikt mellem orientalske og

der er vigtigt, er menneskelige relationer,

vestlige værdier og adfærd. Dette har ført

frygt, håb, mangler og svagheder. Mozart er ​​

til talrige opsætninger af operaen, som

den menneskelige sjæls komponist: Med et

har forsøgt at drage paralleller til nuvæ-

stort musikalsk mikroskop afslører han, hvad

rende konflikter, til radikale islamister eller

der kan ske, når en mand møder en kvinde,

til aktuelle problemstillinger om social

når de bliver forelskede, når et andet individ

integration.

blander sig osv.


Hvis vi genfortæller handlingen i nutids-

overgår hendes vildeste fantasier. Bassa

sprog, har vi en kvinde, Konstanze, og hen-

Selim er dog ikke så lidenskabelig og viril

des kæreste gennem lang tid, Belmonte,

som Belmonte. Konstanze er splittet mellem to kærlighedsverdener, og hendes problem

HER LIGNER MOZART SHAKESPEARE: TID OG STED BETYDER IKKE MEGET; HVAD DER ER VIGTIGT, ER MENNESKELIGE RELATIONER, FRYGT, HÅB, MANGLER OG SVAGHEDER. MOZART ER ​​ DEN MENNESKELIGE SJÆLS KOMPONIST.

er ikke, at det er umuligt at undslippe, men at hun ikke kan beslutte sig. Hun ved ikke, hvad hun vil, da begge sider har fordele og ulemper. Det gamle harem i paladset er blevet til et moderne ”gyldent bur”, som kan være lige så svært at flygte fra.

som er flot og lidenskabelig, en kunstner måske, men som slet ingen penge har. De har haft en fantastisk romantisk tid sammen og har sikkert rejst med rygsæk over hele Europa. Men så dukker en anden mand op, Bassa Selim. Han er klog, veluddannet og utrolig rig. Han tilbyder Konstanze en luksustilværelse og en levestandard, som

43


Bortførelsen fra Seraillet

Et forsvar for en harmløs opera Af Attila Csampai, tysk musikforsker og -kritiker, journalist, forfatter og redaktør Uddrag af artiklen oversat og bearbejdet til dansk

Bortførelsen fra Seraillet var allerede i Mo-

kunstnerisk selvstændighed. Den gængse

zarts levetid den mest succesfulde og hyp-

mening i dag om Mozarts syngespil fra 1782

pigst spillede af hans operaer. Blandt ope-

kan man nogenlunde sammenfatte således:

rarepertoirets store, uopslidelige succeser

Bortførelsen fra Seraillet er et ualmindeligt frisk, strålende og optimistisk udtryk for

BORTFØRELSEN FRA SERAILLET ER ET UALMINDELIGT FRISK, STRÅLENDE OG OPTIMISTISK UDTRYK FOR MOZARTS EGEN FRIGØRELSE, OG OPERAEN ER TILLIGE EN STILLINGTAGEN TIL DE FREMSKRIDTSVENLIGE POLITISKE OG MORALSKE TENDENSER I SAMTIDEN, DVS. OPLYSNINGSTIDEN.

Mozarts egen frigørelse, og operaen er desuden en stillingtagen til de fremskridtsvenlige politiske og moralske tendenser i samtiden, dvs. oplysningstiden. Operagenrens komplicerede forhold mellem musik og sprog hører til de problemer, som musikæstetikken endnu ikke har afklaret tilstrækkeligt. Således må de fleste operaværker den dag i dag finde sig i, at fortolkningen som regel kun bliver lavet ud fra librettoen, som man fortsat tillægger den enerådende indholdsmæssige kompetence. Samtidig tiltror man musikken, at den kan yde en – hvordan den end er udformet – atmosfæremæssig eller følelsesmæssig bekræftelse eller forstærkning af de dra-

findes der næppe et sammenligneligt stykke,

matiske forløb og karakteriseringer, der er

der siden sin første opførelse og gennem to

fastlagt i teksten.

århundreder har haft en så samstemmig vurdering og en ligeså samstemmig tilslutning

På denne måde er man i den hidtidige

fra alle sider og på alle dannelsesniveauer

fortolkning af Bortførelsen fra Seraillet

som netop denne harmløse tyrkiske opera.

selvfølgelig gået ud fra, at Mozarts musik først og fremmest understøtter librettoens

44

Værket markerer det afgørende skridt i

etiske og opdragelsesmæssige intentio-

den 26-årige Mozarts vej til en personlig og

ner – og ikke mere end det. Det vil sige, at


man for denne operas vedkommende fra

og alene til dette. Han udvidede dermed

begyndelsen holder sig til de fortolkninger

menneskekundskaben utroligt meget, hvad

og simple karakteriseringer, som librettoen

angår det musikalske drama, idet han sam-

tildeler personerne, og så projicerer man

mensmeltede det tragiske og det komiske

simpelthen disse over på musikken. Således er det siden tidernes morgen en vedtaget sag, at Mozart har komponeret Osmin som en skurk, Belmonte som en idealiseret elsker og Konstanze og Blonde som urokkeligt trofaste kærester. Den betydningsfulde Mozart-biograf, Hermann Abert, var en af de første, der modsagde forrige århundredes romantiske og idealistiske opfattelse, og som også eftertrykkeligt modsagde en fortolkning, der kun baserede sig på librettoens intentioner. Han gjorde netop dette i sammenhæng med Osmin-figuren, der jo sædvanligvis bliver anset for at være en liderlig, grusom og ondskabsfuld kristenhader, altså en virkelig ond karikatur af en tyrker: ”Osmin er hverken en hjemmegjort spasmager i det tyske syngespils ånd eller en karikatur i opera buffaens ånd. Mozart

MOZART BRUGER SLET IKKE KOMIK I DEN ÆLDRE FORSTAND MERE. DET VAR VEL HANS STØRSTE ÅNDELIGE GERNING, AT HAN BEFRIEDE OPERAGENREN FRA DEN KUNSTIGE MODSÆTNING MELLEM OPSTYLTET HELTEFREMSTILLINGER OG IKKE MINDRE USANDE KOMISKE FORVRÆNGNINGER, OG AT HAN MED HENSYN TIL DET TRAGISKE OG DET KOMISKE GIK TILBAGE TIL KILDEN, NEMLIG LIVET SELV.

bruger slet ikke komik i den ældre forstand mere. Det var vel hans største åndelige

på en ganske ejendommelig vis og føjede

gerning, at han befriede operagenren fra

det laveste sammen med det højeste. Men

den kunstige modsætning mellem opstyl-

derved skabte Mozart også et helt nyt ver-

tede heltefremstillinger og ikke mindre

densbillede i operaen. Disse personer måt-

usande komiske forvrængninger, og at han

te føle, opleve og handle helt anderledes,

med hensyn til det tragiske og det komiske

end dem man hidtil var vant til. De skulle

gik tilbage til kilden, nemlig livet selv. Han

hverken personificere bestemte ideer eller

er det musikalske dramas største realist.

stimulere forstanden og den humoristiske

Hans skikkelser står udelukkende på vir-

sans eller efterligne naturen, der var en af

kelighedens fundament og refererer ene

den romantiske æstetiks y ­ ndlingsfraser.

45


Bortførelsen fra Seraillet

De var snarere selv natur, dvs. umiddel-

ret C.F. Bretzners oprindelige fabel. Hans

bart, skabende liv. Derfor er de hverken

opmærksomhed er ikke rettet mod den

gode eller onde i den almindelige morals

enkle historie, men mod det komplicerede

forstand – de bliver ikke bestandigt målt

indre liv hos personerne, som ved skæbnen

i forhold til en moral, der befinder sig

bliver kastet ud i en ekstrem livssituation.

udenfor virkeligheden, men alene i forhold

I sit partitur leverer han en troværdig og virkelighedsnær, sjælelig og følelsesmæs-

I SIT PARTITUR LEVERER HAN SUPPLERENDE EN TROVÆRDIG OG VIRKELIGHEDSNÆR, SJÆLELIG OG FØLELSESMÆSSIG BAGGRUND TIL LIBRETTOENS RELATIVT ENKLE HANDLINGSSKEMA.

sig baggrund til librettoens relativt enkle handlingsskema. Samtidig interesserer han sig frem for alt for de indre konflikter hos de fem syngende personer og indirekte også hos den sjette, kun talende person, for netop de modstridende følelser er særligt tilgængelige for hans musiks diskontinuerlige og dialektiske struktur. Mozart fortolker ikke den kærlighedskonflikt, der er fælles for alle personerne, som et simpelt ærbart-moralsk problem, men som en kompliceret modstrid af

til virkeligheden selv. Men Mozart er også

følelser

dramatiker af en mere moderne stil, når

i de

han lader sine personer relatere sig nøjagtigt til hinanden. Ingen er der kun for sig selv; enhver er modelleret ud fra de andres lys og skygge.” Det afgørende i dette strålende forsvar for Mozarts musikteater er, at Abert allerede i Bortførelsen fra Seraillet ser en realistisk menneskeskildring virkeliggjort, men i et helt urealistisk stykke. Mozart har i Bortførelsen fra Seraillet i højere grad komponeret personerne og deres sjælelige tilstand, end han har kompone-

46


deltagendes indre, og der er stærke ero-

princip råde på tværs af standsforskellene

tiske kræfter på spil modsat librettoens

og i dette tilfælde sågar på tværs af kulturkløften.

MOZARTS MUSIK TRÆNGER IGENNEM DEN YDRE FACADE AF MORAL OG UROKKELIGHED OG TILLADER ET SANDFÆRDIGT BLIK IND I PERSONERNES KONFLIKTFYLDTE INDRE LIV.

Mozarts bitre facit er, at det at udleve følelserne frit, altså det erotiske princip, ikke har en chance, hverken i det feudale eller i det borgerlige samfund. Det finder kun sted – og kun i nogle få, hemmelige øjeblikke – i Mozarts musik. Således virkeliggør Mozart allerede i dette harmløse syngespil sin realistiske opfattelse af mennesket. For kun dér, hvor sådanne

ensidigt propaganderede ærbare kærlig-

umiddelbare erotiske kræfter er mulige og

hed. Med andre ord: Mozarts musik træn-

kan udleves, kan man tale om eksistensen af

ger igennem den ydre facade af moral og

virkelige mennesker, der er kropsligt hånd-

urokkelighed og tillader et sandfærdigt

gribelige og udstyret med en sjæl. Men

blik ind i personernes konfliktfyldte indre

hans musiks menneskedannende og menne-

liv. Det viser sig, at kvindernes følelser slet

skelignende kraft er allerede i dette værk så

ikke er så entydige og så fastlagte overfor

stærk, at den kan forme levende individer

deres europæiske partnere, som det virker

af kød og blod ud af selv så blodfattige ty-

udadtil. To ens og næsten parallelle tre-

per som personerne i Bretzners fabel. For

kantskonstruktioner bliver synlige, og de

at opnå en sjælelig troværdighed hos sine

viser, at både fruen og hendes tjenestepi-

skikkelser sætter Mozart sig da også ud over

ge tydeligt er i vanskeligheder på grund

librettoens intentioner og giver f.eks. Osmin

af de tyrkiske bejlere, og de viser dem i en modstrid mellem ærbart-dydige og erotisk-vitale følelser.

en række positive egenskaber, mens han blander en portion jalousi i den idealistisk afbildede Belmonte.

Mozart synes på denne måde altid

Der findes ingen anden komponist, der i

at interessere sig særligt for de ik-

sin musik former sine mennesker så fuld-

ke-tænkelige, forbudte og socialt

stændigt og så menneskelignende i så høj

ikke-realiserbare pardannelser, og

en grad som Mozart, og som gør det på en

for sådanne uberegnelige, ukontrol-

måde, så vi kan genkende os selv i deres

lerede følelser, som lader det erotiske

psykiske og fysiske helhed.

47


Bortførelsen fra Seraillet

INSTRUKTØR

PHILIPP KOCHHEIM

Født og opvokset i Hamborg, nu bosat i hjertet af Aarhus. Har studeret kunsthistorie, teatervidenskab, økonomi og litteratur på universitetet i München. Philipp Kochheim er som instruktør kendt for at blande nyt og gammelt og finde glemte eller oversete værker frem blandt operaer, skuespil og musicals. I sæson 2018-19 instruktør på Den Jyske Operas opsætning Passageren og María de Buenos Aires og i sæson 2019-20 Michael Kohlhaas og Bortførelsen fra Serail-

let. Har modtaget Dr.-Otto-Kasten-Preis, en af de vigtigste tyske teaterpriser, for Così fan tutte (2003), Götz-FriedrichPreis for Wagners Tannhäuser (2004) og Rolf Mares Preis Hamburg for den ukendte Lauter Verrückte af Simon Mayr (2013). Operachef ved Staatstheater Braunschweig 2013-17. Operachef på Den Jyske Opera siden maj 2017.

DIRIGENT

CLAUS EFLAND

Claus Efland er født på Fyn og blev uddannet som violinist, før han studerede direktion på Royal College of Music i London og Conservatoire National Supérieur de Musique i Paris. Claus Efland, der har dirigeret i Danmark, Tyskland, Italien, Litauen og Storbritannien samt Mellem- og Sydamerika, er hjemme i hele standardrepertoiret indenfor opera- og orkestermusik, og har en særlig interesse i den nordiske musik. Han fik andenprisen ved Donatella Flick-dirigentkonkurrencen i 2004. Bortførelsen fra Seraillet er Claus Eflands første engagement på Den Jyske Opera.

48


SCENOGRAF

EMILY BATES

Britiske Emily Bates er uddannet på Royal Welsh College of Music & Drama. Blandt hendes seneste scenografier er Kurt Weills Street Scene (Sherman Theatre, Cardiff), Dario Fos Mis-

tero Buffo (turné i Storbritannien) og ungdomsmusicalen The Frenzy of Sweeney (Lyric Theatre, Belfast). Hun har også arbejdet i kostumeafdelingen hos bl.a. BBC Scotland. Emily Bates er for tiden Young Associate Designer for Matthew Bournes dansekompagni New Adventures. Bortførelsen fra Seraillet er Emily Bates’ første engagement på Den Jyske Opera.

KOSTUMEDESIGNER

MATHILDE GREBOT Franske Mathilde Grebot er uddannet ved kunsthåndværkerskolen La Martiniere Diderot i Lyon. Hun kom til Tyskland som freelancer og fik mulighed for at assistere som kostumedesigner ved teatret i Bonn. Hun arbejder nu fast som kostumedesigner af operaer, børneoperaer, musicals og ballet, og desuden underviser hun. Mathilde Grebot har tidligere arbejdet sammen med Philipp Kochheim om musical og opera bl.a.

The Sound of Music, My Fair Lady, Ragtime, Giulietta e Romeo, I due Foscari og på Den Jyske Opera Michael Kohlhaas (2019).

LYSDESIGNER

IB ASP

Ib Asp er fastansat på Den Jyske Opera, hvor han har designet lys til bl.a. Eugen Onegin, La Traviata, Hug en

hæl og klip en tå, La Bohème, Figaros bryllup, Snehvides Spejl, Barberen i Sevilla, Die schweigsame Frau, Salome og Elektra. Han har desuden lavet lysdesign til forestillinger på Det Kongelige Teater, Operaen i Midten og Aarhus Sommer­ opera. Tidligere belysningsmester i Musikhuset Aarhus og lysmester på Teatret Svalegangen.

49


Bortførelsen fra Seraillet

MEDVIRKENDE Konstanze: Lina Johnson Sopran

Nationalitet: Norsk Uddannelse: Operaakademiet, København Udvalg af tidligere roller: Lucia Lucia di Lammermoor, Gilda Rigoletto, Sophie Rosenkavaleren. Konstanze: Clara Thomsen Sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Operaakademiet, København Udvalg af tidligere roller: Alcina Alcina, Grevinden Figaros bryllup, Pamina Tryllefløjten. Belmonte: Alexander Geller Tenor

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Uddannet hos Ralf Willershäuser, Stefan Adam og Otto Hieronimi. Udvalg af tidligere roller: Max Jægerbruden, Fernando La favorite, Tassilo Grevinde Mariza. Belmonte: Bo Kristian Jensen Tenor

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Oberlin Conservatory of Music, Ohio / Operaakademiet, København Udvalg af tidligere roller: Grev Almavia Barberen fra Sevilla, Tamino Tryllefløjten, Leander Maskarade. Blonde: Silvia Micu Sopran

Nationalitet: Rumænsk Uddannelse: Det Nationale Universitet for Musik, Bukarest Udvalg af tidligere roller: Musetta La Bohème, Adina Elskovsdrikken, Susanna Figaros bryllup. 50


Blonde: Marielle Murphy Sopran

Nationalitet: Amerikansk Uddannelse: Eastman School of Music, New York Udvalg af tidligere roller: Zerbinetta Ariadne auf Naxos, Blonde ­Bortførelsen fra Seraillet, Nattens Dronning Tryllefløjten. Pedrillo: Andrew Dickinson Tenor

Nationalitet: Britisk Uddannelse: Royal Academy of Music, London Udvalg af tidligere roller: Tom Rakewell Lastens vej, Tamino Tryllefløjten, Truffaldino Kærligheden til de tre appelsiner. Pedrillo: Conny Thimander Tenor

Nationalitet: Svensk Uddannelse: Operahögskolan, Stockholm Udvalg af tidligere roller: Tamino Tryllefløjten, En vanvittig Boris Godunov, Tanzmeister Ariadne auf Naxos. Osmin: Hakan Tirasoglu Bas

Nationalitet: Tyrkisk Uddannelse: Hacettepe University Ankara State Conservatory Udvalg af tidligere roller: Filippo II Don Carlo, Gurnemanz Parsifal, Gremin Eugen Onegin. Bassa Selim: Christoph Gareisen Skuespiller

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Otto-Falckenberg-Schule, Fachakademie für Schauspiel, München Udvalg af tidligere roller: Kejser Saturninus Titus Andronicus, Ferdi­ nand Kabale og kærlighed, Alceste Misantropen.

51


HjerteLyd Af: Sam Glazer Premiere: 11. januar 2019 på Godsbanen, Åbne Scene, Aarhus Spilleperiode sæson 2018-19: 11. - 31. januar 2019 31. marts - 7. april Aprilfestival i Hjørring Spilleperiode sæson 2019-20: September 2019 - april 2020 19. – 24. september GrowOP! Festival i Aarhus

HOLDET BAG Instruktør: Zoë Palmer Scenograf og kostumedesigner: Tanja Bovin Koreografisk konsulent: Marlene Smith MEDVIRKENDE SANGERE Omø: Johanne Højlund (sæson 2018-19) Omø: Lise Christensen (sæson 2019-20) Bogø: Leif Jone Ølberg MUSIKERE Rod: Johanne Andersson, cello Vind: Kasper Hemmer Pihl, saxofon

52


E N B A BYO P E R A

53


HjerteLyd

En poetisk rejse ind i musikkens land for helt små ører

Babyopera 0-2½ år

For babyer og børn i alderen 0-2½ år og deres voksne.

Dansk oversættelse Birgitte Holt Nielsen

Vi åbner døren ind til operaens sanselige univers. Vi gør det

Førsteopførelse 11. januar 2019, Godsbanen, Aarhus

på en nænsom måde, der skaber nærvær for små og store. Du og dit barn skal være med til musik og bevægelse, og I vil få sanselige oplevelser af blødt, glat, pelset, lyst og mørkt. I vil blive lokket, forundret og draget ind et landskab af farver og lyde, hvor der er hjerterum til alle - også jer, der oplever

FAKTA

Musik Sam Glazer  Tekst Zoë Palmer

Varighed 30 minutters forestilling og 15 minutters leg Synges på dansk, engelsk o.a. sprog

opera for allerførste gang. Babyernes egne lyde og børnenes fysiske aktivitet bliver en del af forestillingen, hvor alle til stede inkluderes i det samme legende musikalske rum. Udvikles i samarbejde med Spitalfields Music fra London, der er prisbelønnet for Musical Rumpus, opera for de 0-2½ årige.

KOMPONIST

SAM GLAZER

Komponisten Sam Glazer er medgrundlægger af Musical Rumpus i London, der laver operaer for babyer og små børn, og som har turneret i hele Storbritannien og Europa. Mange af hans værker har drejet sig om at komponere ny musik sammen med ikke-professionelle, og han har ledet kreative projekter og koncerter for mange fremtrædende ensembler i Storbritannien. Sam Glazer underviser tillige på Royal Academy of Music i London. Besøgte Den Jyske Opera med gæstespil på GrowOP! Festival i 2017.

54


LIBRETTIST OG INSTRUKTØR

ZOË PALMER

Zoë Palmer tog eksamen med udmærkelse på The Guildhall School of Music and Drama i London. Hun har i mange år arbejdet med Musical Rumpus-projektet, der har involveret over 16.000 børn i Storbritannien og Europa. Zoë Palmer er en pioner indenfor musikalsk arbejde med mødre og babyer samt i brug af sang før og efter fødslen. Desuden har hun bl.a. været konsulent for Lego Duplo.

KOREOGRAFISK KONSULENT

MARLENE SMITH Marlene Smith er uddannet på Iwanson International School for Contemporary Dance. Hun har bl.a. undervist på Det Kongelige Teater, Film- og Teaterskolen Holberg og Flow Dance Academy, har været gæstelærer på utallige højskoler, har været danser på bl.a. Pantomimeteateret, Den Kongelige Opera og hos Nini Theilade og har været koreograf på Teater Edison, Det Kongelige Teater, Takkelloftet og Betty Nansen. Har på Den Jyske Opera været koreograf på For

enden af tunnellen (2015).

SCENOGRAF OG KOSTUMEDESIGNER

TANJA BOVIN

Tanja Bovin er uddannet som tekstilformidler på Håndarbejdets Fremmes Seminarium. Hun arbejder som tekstilkunstner, kostumedesigner og scenograf især på børne- og ungdomsteater. Tanja Bovin har arbejdet for H. C. Andersens Verden, Corona la Balance, Carte Blanche, Undergrunden, Cantabile 2, Det Ny Teater, Betty Nansen, Det Kongelige Teater, Cirkusbygningen, Tivolirevyen og Roskilde Festival. Scenograf og kostumedesigner på børneoperaen Volapyk (2008) på Den Jyske Opera.

55


56


HjerteLyd

MEDVIRKENDE OMØ: Johanne Højlund (sæson 2018-19) Mezzosopran

Mezzosopran Johanne Højlund er uddannet på Operaakademiet, København. Udvalg af tidligere roller er titelrollen i Carmen, Krystina i Passageren og Alisa i Lucia di Lammermoor.

OMØ: Lise Christensen (sæson 2019-20) Mezzosopran

Den danske mezzosopran Lise Christensen studerede på The Guildhall School of Music and Drama og The National Opera Studio i London. Blandt hendes roller er Octavian i Rosenkavaleren, Suzuki i Madama Butterfly og Orlofsky i Flagermusen.

BOGØ: Leif Jone Ølberg Baryton

Den norske baryton Leif Jone Ølberg studerede i Stavanger og London og på Operaakademiet i København, og blandt hans roller er Figaro i Barberen i Sevilla, Escamillo i Carmen og Marcello i La Bohème.

ROD: Johanne Andersson Cellist

Johanne Andersson er uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium. Udover at være cellist, der gerne – alene eller i forskellige grupper – spiller på tværs af alle genrer, er hun også komponist, arrangør, sanger, lærer og nytænkende projektmager.

VIND: Kasper Hemmer Pihl Saxofonist

Den klassiske saxofonist Kasper Hemmer Pihl er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium. Han optræder både som kammermusiker og orkestermusiker, har som barn og voksen medvirket i mange operaforestillinger og har også komponeret tre børneoperaer.

57


Dracula Af: Bram Stoker Premiere: 29. april 2020 Aarhus Teater, Store Scene: 29. april - 6. juni 2020

HOLDET BAG Manuskript: Martin Lyngbo med Lucas Svensson efter Bram Stokers roman Musikalsk arrangør: Marcus Aurelius Hjelmborg Instruktør: Martin Lyngbo Scenograf: David Gehrt MEDVIRKENDE Skuespillere fra Aarhus Teater Den Jyske Operas Kor Coproduktion mellem Aarhus Teater og Den Jyske Opera

58


Stoker

DRACULA

59


Dracula

Elsk mig til døde Verden kender ham som grev Dracula, men

blevet en moderne myte og udført i utallige

hans rigtige navn var Prins Vlad. Han blev in-

versioner over hele verden. Den aktuelle og

spirationen for myten om vampyren Dracula

succesfulde instruktør Martin Lyngbo vil ska-

fra den sene middelalder i det mørke og

be en ny version, der skildrer Dracula som en

mystiske Transsylvanien.

rejsende gennem tiderne. Aarhus Teater og Den Jyske Opera vil for første gang nogensin-

Dracula vokser op i en tid med konstante

de forene kræfterne i et unikt samarbejde og

krige og er som udødelig dømt til at rejse

sammen skabe en teateroplevelse ud over

gennem tid og sted i tørsten efter nyt blod.

det sædvanlige. I Dracula forenes det bedste

I jagten på Mina Harker, hans seneste gen-

fra operaens og teatrets verden: Skuespillere

stand for sin kærligheds- og dødsinteresse,

møder et stort operakor, som gennem et in-

flytter Dracula til England, hvor han bliver

tenst drama og berømt kormusik vil illustrere

angrebet af en gruppe modige mænd an-

Draculas rejse gennem tiden – en rejse, som

ført af professor Van Helsing.

også tager os gennem musikhistorien i det 19. århundrede.

Den legendariske roman om Dracula, skrevet af Bram Stoker i 1897, inspirerede en hel

Forestillingen vil kunne opleves på Aarhus

genre af litteratur, teater og film. Historien er

Teaters Store Scene i foråret 2020.

INSTRUKTØR

MARTIN LYNGBO

Dramatikeren og sceneinstruktøren Martin Lyngbo er uddannet bl.a. på Statens Teaterskole. Han har skrevet og/ eller instrueret til Det Kongelige Teater, Aveny-T, Odense Teater, Uppsala Stadsteater, Aalborg Teater, Caféteatret, Svalegangen og Får302 samt en lang række forestillinger på Mungo Park, hvor han var teaterdirektør 2005-2017. Martin Lyngbo står bag talentudviklingsprojektet TeaterBattle og dannelsen af Mungo Park Kolding. Martin Lyngbo har bl.a. iscenesat Skam (Aveny-T, 2017 og 2018) og Barberen i Sevil-

la (Det Kongelige Teater, 2018).

60


BIOGRAFI: BRAM STOKER (1847-1912) FORFATTER AF ROMANEN DRACULA Abraham (Bram) Stoker blev født den 8.

møde, overtalte skuespilleren Stoker til at

november 1847 i Dublin, Irland.

arbejde for sig som manager på Lyceum teateret i London.

Stoker var et barn med skrantende helbred, og han tilbragte derfor meget tid i sengen,

Samme år blev Stoker gift med skuespil-

hvor hans mor efter sigende skulle have for-

lerinden Florence Balcombe (1858-1937),

talt ham mange gyserhistorier, som måske

og de fik kort tid efter en søn, Irving Noel

har været inspiration for hans forfatterskab.

Thornley (1879-1961).

Han er især kendt for sin roman Dracula

Som manager i London blev Stoker bekendt

fra 1897, men bogen om den aristokratiske

med mange berømtheder, bl.a. Oscar Wil-

vampyr blev i første omgang kun en beske-

de, William Butler Yeats og Sir Arthur Conan

den succes. Først i 1922 – da bogen blev

Doyle. Han var ofte på rejser i USA, hvor han

filmatiseret med titlen Nosferatu – blev Sto-

også mødte præsident Theodore Roosevelt

ker for alvor anerkendt for sit forfatterskab.

og et af sine litterære idoler, Walt Whitman.

Desværre døde han ti år forinden og nåede ikke selv at opleve sin roman blive udråbt

Når Stoker ikke var involveret i teatret skrev

som en af de helt store gyserklassikere.

han romaner og noveller. Udover Dracula (1897) omfatter hans forfatterskab bl.a. titler

Udover sit forfatterskab arbejdede Stoker

som The Snake’s Pass (1890), The Watter’s

som deltidsjournalist og teaterkritiker. I for-

Mou’ (1895), Shasta Shasta (1895) og Miss

bindelse med en teateranmeldelse mødte

Betty (1898) samt noveller samlet under

han den berømte skuespiller Henry Irving,

titlen Under the Sunset (1881).

og bekendtskabet udviklede sig til et livslangt venskab. I 1878, to år efter deres første

Stoker døde som 64-årig i 1912 i London.

Filminspiration

„Dracula“ (1931); med Bela Lugosi, instruktør Tod Browning.

”Dracula“ (1992); med Gary Oldman, instruktør Francis Ford Coppola.

“Dracula – dead and loving it“ (1995); med Leslie Nielsen, instruktør Mel Brooks.

61


Asger Jorn Le canard inquiétant (Den foruroligende ælling), 1959 Olie på lærred (modifikation), 53 x 64,5 cm, Museum Jorn © Donation Jorn, Silkeborg/VISDA


Forvent det uventede Af Philipp Kochheim

Én ting har Asger Jorns berømte maleri ”Den foruroligende ælling“ nok aldrig oplevet: at mennesker går uberørte forbi det. Det kan man se ved selvsyn på Museum Jorn i Silkeborg. Alle, der

”ÉN TING HAR ASGER JORNS BERØMTE MALERI ”DEN FORUROLIGENDE ÆLLING“ NOK ALDRIG OPLEVET: AT MENNESKER GÅR UBERØRTE FORBI DET.” træder ind i rummet, hvor det lille maleri fra 1959 hænger, bliver stående og betragter det, diskuterer og gestikulerer. Dermed sker der én af de vidunderligste ting, som et kunstværk kan


opnå: det opholder én, det interesserer én, beskæftiger én, åbner en dialog

”AL VIGTIG KUNSTS SANDE VÆSEN ER IKKE BLOT EN PRÆSENTATION, MEN FREM FOR ALT EN KOMMUNIKATION MED TILSKUEREN.” - og frem for alt: det forlanger, at man har en holdning til det. Efter nogle øjeblikke går man videre og vil for sig selv have truffet et valg mellem irriteret afvisning eller fornøjet begejstring. Måske er man endda blevet ansporet til at tænke over kunstens væsen og dens muligheder, dens historie. Og sandsynligvis over, hvad man selv forventer af

et kunstværk – hvordan det skal være, for at man synes om det, eller for at det betyder noget for én. En sådan oplevelse ønsker jeg mig også i teatret, i operaen. Selvfølgelig er det dejligt, når tilskuerne til sidst klapper, fordi de har været godt underholdt, men det er ikke det afgørende. Det er meget vigtigere, at de har været samlet med venner og fremmede mennesker i teatret – uden mulighed for at skifte kanal – og har dannet sig en mening. Altså om de synes, at opførelsens æstetik eller iscenesættelsens udgangspunkt er spændende, om de synes, at værkets budskab er relevant, og om stykket har udløst en reaktion i dem. Lige netop dét drejer det sig om for os teaterskabere: at bevæge tilskuerne og forføre dem til at mærke efter.


Netop derfor reproducerer vi i teatret ikke kun de gamle mesterværker i de stadig samme scenebilleder og kostumer, men forskyder perspektiverne og handlingens placering, stiller uventede spørgsmål. Derfor stræber

”GNIDNINGEN MELLEM NYT OG GAMMELT, ÅLEGLAT RUTINE OG SKRIGENDE VILD AVANTGARDE, MELLEM VRÆNGBILLEDE OG IDYL TVINGER OS TIL AT REFLEKTERE.”

vi efter irritation og gnidning – for at stimulere refleksionen og forstyrre

det vante. På samme måde som Jorns ”Den foruroligende ælling” forstyrrer det loppemarked-sofastykke, som Jorn har valgt som lærred. Gnidningen mellem nyt og gammelt, åleglat rutine og skrigende vild avantgarde, mellem vrængbillede og idyl tvinger os til at reflektere. Mød os i operaen, tag plads i salens koncentrerede mørke, og indlad dig på en forhåbentlig overraskende dialog med mere end 100 medvirkende på scenen og musikere i orkestergraven samt de mange usynlige medarbejdere på et teater, som alle gør deres yderste for at give dig en uforglemmelig oplevelse. For – det er jeg fast overbevist om – al vigtig kunsts sande væsen er ikke blot en præsentation, men frem for alt en kommunikation med tilskueren.


OPERA I ALLE HØJDER GROWOP! FESTIVAL OPERA I ALLE HØJDER OPERA I UNDERVISNINGEN TALENTU

/Operafestival for børn /For babyer, børn, unge og voksne

/Talentudvikling for unge

/Interview


Opera i alle højder

Møder i kunsten Musik er en helt basal måde at møde hinan-

diskussioner, optakter og arrangementer,

den og verden på. Musik er kommunikation:

hvor alle kan prøve kræfter med selv at lave

udveksling af følelser og menneskelig erfa-

opera.

ring i et særligt sprog. I møder med og omkring opera åbnes for På Den Jyske Opera skaber vi møder i kun-

sanser, øjne og ører, nye vinkler og perspek-

sten; forældre og babyer møder sig selv og

tiver. Der opstår måske nye erkendelser.

hinanden i sangen og dens nærvær, børne-

Og vi får alle sammen udviklet og udfordret

havebørn og pædagoger, skolebørn og læ-

vores ståsted for det næste møde.

rere, unge, voksne og ældre møder hinanden, sanser og spejler sig selv i workshops,

68

Kom og mød kunsten sammen med os.


GrowOP! Festival

Operafestival for børn

I november 2017 udspillede den første

og publikum i spil på nye måder. I festival-

GrowOP! Festival sig i Aarhus og fem andre

weekenden omdannes Børnekulturhusets

kommuner i Region Midtjylland. Festivalen

bygninger og gårdareal i Aarhus C til ekspe-

blev belønnet med P2 prisen som Årets

rimentarium og opera-legeunivers for hele

Nyskabelse – en titel der både glæder og

familien. Her kan man prøve kræfter med

forpligter. I dagene 19. - 24. september

mange andre aspekter af opera end det, der

2019 går tæppet således atter for GrowOP!

lige foregår på en operascene, og møde

– en international operafestival for børn og

Den Jyske Opera helt tæt på.

unge. Den Jyske Opera præsenterer, udforsker og udfordrer opera som kunstform,

I en række andre kommuner i Region Midt-

udtryksmiddel og legeplads sammen med

jylland bliver der herudover mulighed for at

publikum i alderen 0-14 år. Et spænden-

opleve GrowOP! forestillinger og aktiviteter

de program af danske og internationale

præsenteret af Den Jyske Operas lokale

musikdramatiske forestillinger sætter rum

samarbejdspartnere.

69


Opera i alle højder

BABYER OG BØRN

Opera for de mindste Forældre på barsel og deres babyer inviteres i BarselsOperatoriet ind i et stemningsfuldt univers, fyldt med musik, bevægelse, farver, objekter og glæde, mens de lidt større børn kommer på besøg med deres daginstitution til inddragende kreative aktiviteter med sang, musik og fortælling som omdrejningspunkt.

SKOLEBØRN

Opera i skoletiden I Operatoriet – vores kreative operalegeplads i Aarhus - eller på OperaVærksteder på skoler i hele landet fordyber elever og deres lærere sig i opera: i sangen, musikken og dramaet med god hjælp fra kostumer, scenografi og rekvisitter. Kurset Opera i Undervisningen klæder lærere og pædagoger på til selv at arbejde med opera i skoletiden.

70


UNGE

Sangskriver­ værksteder for unge Unge inviteres i Sangskriverværksteder på gymnasier, efterskoler og højskoler i hele landet til at give en konkret opera ny musik og tekst i de unges egen stil – før de møder operaen i dens oprindelige version til en generalprøve et sted i Danmark.

VOKSNE

Flere møder med opera OperaStudio Prøv kræfter med operaen indefra, f.eks. i Publikumskoret, hvor vi synger rigtig opera – naturligvis efter en grundig opvarmning. OperaSalon Samtaler om store emner. Faglige oplæg og debat med forestillingens medvirkende og ikke mindst publikum. Introduktioner Før alle forestillinger tilbyder vi gratis introduktioner i samarbejde med de lokale teaterforeninger. I Aarhus også musikalske optakter med uddrag af operaerne – og sommetider med solister fra forestillingen. 71


Opera i undervisningen

Når børn møder kunsten 3 spørgsmål til producent Lene Juul Langballe Lene Juul Langballe har siden 2001 arbejdet med opera og formidling for alle aldersgrupper bl.a. skoleworkshops, gymnasiesangskrivningsværksteder og introduktioner til opera for voksne. I 2017 blev Lene nomineret til P2 Prisen Årets Ildsjæl for sin ekstraordinære indsats for den klassiske musik især i forhold til børn og unge og som leder af Den Jyske Operas talentudviklingslinie TalentU for unge fra 15-22 år (oprettet i 2016). Her møder vi Lene til en snak om Den Jyske Operas aktiviteter særligt i skoler.

Hvorfor besøger Den Jyske Opera skoler

Mener du dermed, at kunst er

med operaworkshops?

demokratisk?

Kunst er en virkelig vigtig mulighed for os alle

Kunst er ikke virkeligheden men pr. defini-

sammen for at blive en anden for en stund,

tion ”noget andet”: noget anderledes og ekstraordinært og fremmed. Og jeg mener,

”KUNST ER IKKE VIRKELIGHEDEN MEN PR. DEFINITION ’NOGET ANDET’: NOGET ANDERLEDES OG EKSTRAORDINÆRT OG FREMMED.”

kunst er demokratisk, fordi den er fremmed for os alle sammen. Først når vi beskæftiger os med kunsten, holder den op med at være fremmed. Og vi beskæftiger os med kunsten sammen med en masse børn og unge. Kunst er også demokratisk på den måde, at det åbner vores øjne og hjerter og for-

for at opleve sig selv og de andre gennem

ståelser for andres perspektiver. Vi har

andre øjne og ører. Den mulighed, synes vi,

mulighed for at udvikle vores empati med

ALLE skal have - også alle børn. I skolen mø-

hinanden gennem kunsten, og dermed

der vi alle børn – ikke kun dem, hvis forældre

vores muligheder for at deltage og tage

har mulighed for og overskud til at lade deres

medansvar i samfundet – til glæde for også

børn møde kunsten. Så derfor – for at give

andre end os selv.

alle børn lige og demokratisk adgang til kunsten – laver vi workshops i skolerne.

72


Hvordan foregår det typisk, når Den Jyske

Underviserne er rigtig gode til at fortælle

Opera laver skoleworkshops?

os om deres oplevelser med eleverne, og

Vi lægger meget vægt på at ”gøre” tinge-

ofte hører vi, hvordan andre elever end de

ne i stedet for at tale eller skrive om dem.

bogligt stærke kommer på banen i ope-

Vi synger, lytter og sanser, vi udtrykker

raworkshops. Det er særligt fantastisk at

os og aflæser hinanden via kropssprog,

opleve, når en klasse forandrer sig fra at

vi finder på sammen med eleverne. Vi har

være 25 enkeltstående elever til at være en

heldigvis nogle rigtig gode partnerskaber

gruppe med en fælles fortælling og en ny

med skoler og gymnasier, hvor vi sam-

forståelse af, hvem de andre er - indtrykt

men med engagerede undervisere kan

gennem musik og teater og udtrykt gen-

udvikle relevante og skabende aktiviteter.

nem kroppen.

TalentU

Den Jyske Opera udvikler unge talenter TalentU er Den Jyske Operas talentudviklingsprogram for unge mellem 15 og 22 år

Siden 2016 har TalentU tilbudt de unge en

tion er blevet sat i spil i forestillinger i for-

helt særlig vekselvirkning mellem praktisk

skellige formater: Fra de store, Intet (2017)

træning og medvirken i operaforestillinger.

og Passageren (2018), til de mindre, New

Ca. 35 unge har deltaget i TalentU. De er

Beginnings (2017) og #Carmen (2018). Hver

optaget med vidt forskellig baggrund og

gang er målet, at TalentU samarbejder med

kommer fra rytmiske og klassiske kor, fra

og udvikles, understøttes og udfordres af

bands, teatre, efterskoler, ungdomsuddan-

professionelle scenekunstnere i operareper-

nelser og videregående uddannelser i hele

toire, som er relevant og vedkommende –

Østjylland.

også for unge.

Den ugentlige træning i sang, drama, kor, hørelære, kropsligt arbejde og improvisa-

Foto på side 74-75: TalentU. Foto: Kåre Viemose

73


74


BAG OM DEN JYSKE OPERA HISTORIE OPERA PÅ TURNÉ DEN JYSKE OPERAS KOR LANDSDELSORKESTRENE SPONSORER OG FONDE PERSONALE IN ENGLISH


Historie

Den Jyske Operas historie 1947 Den Jyske Opera grundlægges af Holger Boland, Gerhard Schepelern og Gustav Albeck. I de første 35 år er scenen bl.a. Aarhus Teater, Helsingør Theater (i Den Gamle By), Gellerupscenen og aarhusianske sportshaller og aulaer. Dirigenterne tæller bl.a. Thomas Jensen og Per Dreier. Francesco Cristofoli er operachef fra 1972-1996 (afløst nogle år af Daniel Bohr og i 1996 af Troels Kold). 1961 Den Jyske Opera markerer sig tidligt med danske uropførelser og danske/skandinaviske førsteopførelser af nyere værker som Stravinskijs Lastens Vej (1961), Janáčeks Jenůfa (1965). 1976 Den Jyske Opera bliver et landsdækkende turnerende operakompagni, der sammen med de fem landsdelsorkestre opfører en opera og en operette hvert år. En samarbejdsaftale med de fem landsdelsorkestre er kernen i Den Jyske Operas virke. 1982 Musikhuset Aarhus indvies og giver Den Jyske Opera et fast spillested i Aarhus. 1987 Den Jyske Opera opfører for første gang i Danmark siden 1912 Wagners Nibelungens

Ring, og Aarhus omtales som ’Nordens Bayreuth’. 1990 Den Jyske Opera begynder at udvikle og opføre forestillinger til børn og unge i hele Danmark. 1991 Også musicals finder vej til repertoiret, bl.a. Bernsteins West Side Story i 1991 (som i øvrigt havde stjerneskuespilleren Mads Mikkelsen på rollelisten). 2000 Den Jyske Operas Kor fastansættes og er det eneste fuldtidsansatte professionelle kor uden for København. Danmarks første kirkeopera for børn, Jesper B. Karlsen/Bodil Heisters Det forjættede

land turnerer i 3 sæsoner med over 200 forestillinger i hele Danmark og er den mest spillede forestilling på Den Jyske Opera nogensinde. 2001 Den Jyske Opera begynder arbejdet med at nå skolebørn via skolekoncerter i (det tidligere) Aarhus Amt.

78


2003

La bohème opføres med stjernerne Angela Gheorghiu og Roberto Alagna. 2005 Giordano Bellincampi bliver operachef. 2006

Skriftestolen af Niels Marthinsen uropføres i Aarhus og får en Reumert for Årets Opera. 2009 Den første opera med børn som optrædende, Det er så sandt som det er løgn (af Jesper B. Karlsen/Michael Bojesen), opføres med 150 børn på scenen. 2010 Korngolds Die tote Stadt opføres for første gang i Danmark og prisbelønnes med en Reumert for Årets Opera. 2011 Uropførelse af Snehvides Spejl af Niels Marthinsen. 2013 Annilese Miskimmon bliver operachef. Uropførelse af Thomas Agerfeldt Olesens The Picture of Dorian Gray, som nomineres til en Reumert. 2016 TalentU, Den Jyske Operas talentudviklingsprogram for unge, etableres med 20 elever. 2017 Uropførelser: Intet (David Bruce) og Brødre (Daniel Bjarnasson) - operadelen af Musikhuset Aarhus’ Bier-Trilogi som bidrag til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Den Jyske Opera er primus motor i GrowOP! Festival - Danmarks første operafestival for børn og unge. Philipp Kochheim bliver operachef. Den Danske Serie med genfundne danske operaer lanceres. 2018 Den Jyske Opera ansætter en musikchef, Tecwyn Evans. GrowOP! Festival modtager P2 prisen Årets Nyskabelse.

Brødre prisbelønnes med en Reumert for Årets Opera. Konceptet Opera After Work introduceres for samarbejdspartnere og erhvervsliv. Udendørskoncerten Opera i parken lanceres.

Passageren, Weinbergs opera om holocaust, opføres for første gang i Skandinavien.

79


Turné

Opera på turné Den Jyske Opera kommer rundt i hele Danmark med opera til babyer, børn, unge, voksne og ældre. Den Jyske Opera er Danmarks største turnerende opera­ kompagni og har 60 ansatte fordelt på kunstnerisk personale, administration, teknik og skræddersal. Vi opfører opera med symfoniorkester i hele Danmark på 2 turnéer årligt. Vi turnerer med opera for børn, korkoncerter og vores unge talenthold TalentU på biblioteker, i idrætshaller, i kirker og kulturhuse. Vi samarbejder med spillesteder og teaterforeninger i foreningen Danmarks Teaterforeninger, de fem landsdelsorkestre og kammerorkestre i hele Danmark. Den Jyske Opera har hjemsted i Aarhus og støttes af Aarhus Kommune og af Kulturministeriet.

BILLETSALG Billetter kan købes hos landets teaterforeninger og spillesteder. Se hvornår billetsalget begynder på dit lokale spillested og i din teaterforening.

TURNÉPLANER I foråret 2019 kan du finde ­turnéplaner på jyske-opera.dk

80

HER KAN DU MØDE DEN JYSKE OPERA Spillested Spillested m/symfoniorkester Alsion, Sønderborg Det Kongelige Teater DGI Huset Panteren, Vordingborg FrederiksborgCentret, Hillerød Idrætshallen, Flensborg Kolding Teater Kulturcenter Limfjord, Skive MCH Herning Kongrescenter Musikhuset Esbjerg Musikhuset Aarhus Musikkens Hus, Aalborg Musikteatret Albertslund Odense Koncerthus / Odeon Vejle Musikteater Værket, Randers Aalborg Kongres & Kultur Center


81


Den Jyske Operas Kor

Den Jyske Operas Kor er mere end et operakor. Koret har optrĂĽdt i utallige symfoniske koncerter, julekoncerter og sceniske operakoncerter som Helte & skurke, Lev & elsk og Brus & bobler i hele Danmark.

82


83


Landsdelsorkestrene

Copenhagen Phil Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester – blev grundlagt i Tivoli i 1843 og er et moderne symfoniorkester, der forankrer musikken i både traditionelle og utraditionelle rammer og skaber aktiviteter for publikum i alle aldre. Udover store klassiske koncerter, jule- og nytårskoncerter, koncerter for og med børn og unge, erhvervslivet, rytmiske artister og andre kulturinstitutioner er Copenhagen Phil i orkestergraven til Den Jyske Operas forestillinger.

Odense Symfoniorkester Glæden ved at spille de sidste 450 års greatest hits live kendetegner orkestrets drivkraft. Hovedparten af de omkring 100 årlige koncerter spilles i Odense Koncerthus / Odeon, hvor orkestret også står klar til Den Jyske Operas turnéforestillinger, men orkestret er også kendt for sin hyppige turnévirksomhed både i og udenfor Danmark. Odense Symfoniorkester blev grundlagt i 1946, men dets rødder går helt tilbage til omkring år 1800.

Sønderjyllands Symfoniorkester Med en hjemmebane dækkende Syd- og Sønderjylland samt Sydslesvig er Sønderjyllands Symfoniorkester Danmarks eneste grænseoverskridende landsdelsorkester. Samarbejdsrelationer med både nationale og internationale kunstnere skaber orkesterets musikalske diversitet. Orkestret udgør en kulturel sammenhængskraft i regionen. Når Den Jyske Opera er på turné i det sønderjyske, er Sønderjyllands Symfoniorkester med.

Aalborg Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester blev grundlagt i 1943. Siden 2014 med base i Musikkens Hus på den pulserende havnefront i Aalborg. Kernen i orkestrets virke er symfonikoncerterne. Dertil kommer kammerkoncerter, koncerter på skoler, koncerter i samarbejde med andre kulturelle institutioner f.eks. Opera i Rebild med Den Jyske Opera samt familiekoncerter. Aalborg Symfoniorkester spiller også til opera og ballet og akkompagnerer Den Jyske Operas forestillinger i nord- og midtjylland.

Aarhus Symfoniorkester Drevet af rå symfonisk kernekraft og mere end 80 års erfaring med at tegne byens lyd står Aarhus Symfoniorkester som et musikalsk vartegn for hele den midtjyske landsdel. Hver uge byder orkestret på store symfonikoncerter, familiekoncerter i weekenden og gratis skolekoncerter. Med base i Musikhuset Aarhus har Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester et tæt samarbejde om opera, koncerter og ambitiøse projekter med stjerner fra ind- og udland.

84

Opera i Parken 2018. Foto: Kåre Viemose


OPERA I PARKEN S O M M E R K O N C E R T GRATIS SKANSEPARKEN AARHUS LØRDAG 22. JUNI 2019 KL. 15.00


Opera online

SOCIALE MEDIER Facebook

YouTube

På vores Facebookside er der plads til kon-

Med små videoklip er det nemt for dig

kurrencer, foto, video, anmeldelser, spørgs-

hjemme i stuen eller på farten at få et smug-

mål, svar og undren.

kig på den næste opera både gennem inter-

facebook.com/denjyskeopera

views og smagsprøver fra forestillingen.

Instagram

Twitter

Se vores billeder på Instagram, både de

Her får du korte opdateringer. Du kan også

flotte fra scenen og de rå fotos fra livet bag

stille os et spørgsmål, eller bare skrive

scenen. Under forestillingen må der ikke

om din operaoplevelse og bruge tagget

tages billeder, men gerne før og efter.

­#denjyskeopera.

instagram.com/denjyskeopera

twitter.com/denjyskeopera

Del dine operaoplevelser med #denjyskeopera

NYHEDSBREV Tilmeld nyhedsbrev

HENT PROGRAM

Få nyheder om kommende forestillinger ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på jyske-opera.dk

ONLINE PROGRAMMER

ONLINE PROGRAM

Program til smartphone

EGENANNONCE

Hvis du har en smartphone eller tablet, kan du hente forestillingsprogrammet på program.jyskeopera.dk. Tilføj ikon til hjemmeskærm, så har du automatisk altid det aktuelle forestillingsprogram klar på din smartphone eller tablet.

86


Sponsorer

MEDIEPARTNER

DEN JYSKE OPERA ER STØTTET AF

ERHVERVSKLUB

FONDE Et godt og nært samarbejde med mange danske fonde giver Den Jyske Opera et stort kvalitativt løft.

AUGUSTINUS FONDEN BECKETT-FONDEN C.A.C. FONDEN DET OBELSKE FAMILIEFOND FABRIKANT MADS CLAUSENS FOND KNUD HØJGAARDS FOND OTICON FONDEN SPAR NORD FONDEN STATENS KUNSTFOND STIBO-FONDEN INTERNATIONALT SAMARBEJDE

VILHELM KIERS FOND AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND AAGE OG ULLA FILTENBORGS FOND AF 8. NOVEMBER

87


Bliv partner

Skab værdi gennem æstetik og oplevelser - bliv partner med Den Jyske Opera Den Jyske Opera har siden 1947 arbejdet

muligheder, end nogensinde før for at støt-

passioneret og professionelt med at skabe

te det kunstneriske arbejde, der kan nydes

og opføre operaforestillinger på højeste

på scenen!

internationale niveau i Aarhus og på turné i hele Danmark. Det arbejde vil vi intensivere,

EVENT- / FORESTILLINGSSPONSOR

styrke og målrette i fremtiden.

Hvis du eller din virksomhed synes, at der i vores sæson er en forestilling, som

Selv med fyldte sale over det ganske land,

er specielt spændende, er der mulighed

kræver denne blændende blanding af san-

for at blive en del af denne produktion.

gere, scenografi, kostumer og symfoniorke-

Vi kan arrangere prøvevisninger for dine

ster i dag en højere grad af økonomisk støt-

medarbejdere, oplæg om det pågældende

te fra såvel fonde som erhvervslivet. Derfor

operaværk og billetter til selve forestillin-

vil vi gerne indgå flere partnerskaber med

gen, så I kommer helt tæt på.

visionære virksomheder. Desuden kan vi i sæsonprogrammet profileImage-, kunde- og medarbejderpleje

re virksomheden overfor vores publikum.

I dag udgør vores gruppe af partnere en samling af engagerede virksomheder, der

FORESTILLINGSSPONSOR

i kraft af partnerskabet forbedrer virksom-

- DANMARKSTURNÉ

hedens image og samtidig tilbyder deres

Vi turnerer hvert forår og hvert efterår med

gæster/medarbejdere oplevelser og skræd-

store operaer, som opføres sammen med

dersyede arrangementer.

landsdelsorkestrene, derudover oftest med en børneopera samt en korkoncert. Såfremt

Virksomhedens partnerskab er også med

jeres virksomhed kan have glæde af lokal

til at åbne operaverdenen for medarbej-

eller landsdækkende profilering, kan vi sam-

derne, som derved stimuleres og inspireres

men finde frem til en god aftale.

til gavn for virksomheden. Der er nu flere

88


ERHVERVSKLUBBEN

BLIV SPONSOR FOR EN OPERASANGER

Som medlem af erhvervsklubben kan man:

Virksomheden har mulighed for at tage en sanger under sine vinger og følge vedkom-

Få VIP-invitationer til operaforestillin-

mendes kunstneriske udvikling. Virksom-

ger med middag og introduktion før

heden kan samtidig få glæde af en sanger,

­forestillingen

der kan optræde ved et af virksomhedens

Deltage i skræddersyede arrangemen-

interne arrangementer.

ter med operachef, instruktør, dirigent og operasangere •

Få invitationer til koncerter og ­børneforestillinger

Komme på besøg på scenen, inkl. ­backstage fortællinger

Få fribilletter / rabat på billetter

I sæsonprogrammet profileres virksomheden overfor vores publikum

Tanja Christine Kuhn synger ved erhvervsarrangementet Opera After Work. Foto: Kåre Viemose

89


Den Jyske Opera / Personale

DEN JYSKE OPERA / DANISH NATIONAL OPERA Operachef Philipp Kochheim Musikchef Tecwyn Evans Administrationschef Marianne Båstrup-Larsen

TEKNISK AFDELING

DEN JYSKE OPERAS KOR

Teknisk chef Anders Poll

Sopran Annette Dahl Hanne Hohwü Houmøller Pernille Stolting-Madsen Birgitte Mosegaard Pedersen Birgitte Skarby Riddell Lina Valantiejute

Produktionsledere Camilla Grunnet Malene Myrup Villesen

Planlægningschef Annette Lindblad Væring

Scene- og lysteknikere Jakob Alsbjerg Ib Asp Lone Boes Cher Isabella Schlander Christensen Stine Øgaard Gøttrup (elev) Kenneth Hou Morten Chemnitz Kirches-Lindegaard Daniel Mortensen

Studienleiter Peter Pade

Servicetekniker Henrik Søballe Sørensen

Nodearkivar Lone Karlsson

Kontorassistent Nastaran Namdarpour

Kommerciel ansvarlig Martin Vrist Christensen

SKRÆDDERSAL

Producent Kristian Lager Børneopera: Producent Birgitte Holt Nielsen Formidling: Producent Lene Juul Langballe

Marketing- og kommunikationschef Anne Visby Larsen Marketing- og pressekoordinator Trine Dueholm Økonomichef Henriette Søby Økonomimedarbejdere Charlotte K. Holm Christensen Kirsten Pedersen

Kostumechef Ann-Charlott Juul Skræddere Bette Boisen Nete Holmboe Maria Lindholm Fjordbak Kurtzhals Peter Bukdahl Nielsen

Alt Birgit Demstrup Bolette Bruno Hansen Estrid Molt Ipsen Sine Algreen Møller Eline Denice Risager Susanne Vinther Tenor Marcus Birgersson Jens Jagd Carsten Gottholt Hansen Erik Bekker Hansen Bas Jens Bové Lars Fentz Krogh Jani Kyllönen Thomas Christian Sigh Morten Wang Andreas Winther

Frisør Ann Borghelt

DEN JYSKE OPERAS BESTYRELSE Direktør Marianne Bedsted, bestyrelsesformand Direktør Lene Skovsgaard Sørensen, næstformand 90

Advokat Carl Erik Skovgaard Sørensen

Dirigent Joachim Gustafsson

Kunstnerisk leder Line Tjørnhøj

Operasanger Birgitte Mosegaard Pedersen


Årskort til oplevelser www.aros.dk/aarskort

Årskort til kunst 1 års fri entré

1 års fri entré

Ta’ en ven med gratis

Ta’ en ven (u. 31 år) med gratis

Rabat i ARoS Wine & Food Hall,

Rabat i ARoS Wine & Food Hall,

ARoS Café og ARoS Shoppen

ARoS café og ARoS Shoppen Særarrangementer ARoS 30: Få 2

Særarrangementer Kunstforedrag 15% rabat på billetter til Den Jyske Opera i Musikhuset Aarhus* Fra kr. 410 *Vis dit ARoS1+1 årskort i Musikhuset Aarhus’ billetsalg.

Kunstforedrag Kun kr. 220

fribilletter til Den Jyske Operas forestillinger i Musikhuset Aarhus, sæson 2019-20*

*Vis dit ARoS30 årskort i Musikhuset Aarhus’ billetsalg, din ledsager skal være under 31 år.


English

MICHAEL KOHLHAAS Synopsis

“Fiat iustitia et pereat mundus”

Now Kohlhaas swears revenge, gathers a

(Let justice be done, even if the world has

fast-growing army and hunts the Junker all

to perish)

over the country. He burns down the castle of Tronka, a convent that has offered shelter

The year is 1532, the place Brandenburg

to the Junker, and soon even the whole cit-

in Germany. At a fair the Elector of Saxony

ies of Wittenberg and Leipzig.

meets a fortune-teller who – after giving him an impressive example of her abilities –

Martin Luther intervenes, and arranges an

writes his future on a sheet of paper, encap-

amnesty so Kohlhaas can go to a court of

sulates it in an amulet and throws it into the

law. But soon the amnesty is broken and

crowd: the Elector is appalled, but is unable

Kohlhaas is thrown into prison. The Emperor

to recover the amulet. A horse dealer called

in Vienna sees a threat to the authority of

Michael Kohlhaas finds it and is told that he

the aristocracy and sentences Kohlhaas to

should keep it closed and in his possession

death. The Elector of Saxony promises to

until a day in the future when he may be in

save him when he hands the amulet to him,

danger: the amulet will then save his life.

but Kohlhaas swallows the paper rather than trusting him.

A few days later Kohlhaas is forced to leave his two best horses as a deposit at a toll-bar

In a final trial Kohlhaas achieves justice and

of the corrupt Junker of Tronka. Back home,

compensation, and so agrees willingly to

he finds out that the deposit was illegal

accept the penalty: he is beheaded, while

and claims his horses back, only to find that

the Elector of Brandenburg is hailed for fi-

they have suffered severely in the meantime

nally bringing peace.

and are close to death. Kohlhaas sues the Junker, but has no chance against the powerful and influential nobleman; his claim is dismissed and his wife is fatally injured when she tries to deliver a petition to the Elector.

92


EUGENE ONEGIN Synopsis On the estate of Madame Larina in old Rus-

young people meet again at a ball. To avoid

sia, the people of the estate celebrate the

becoming entangled with Tatyana, Onegin

harvest. The estate-owner’s daughters, Olga

flirts with Olga. Since Olga enjoys Onegin’s

and Tatyana, also participate. During the

company a little too much, Lensky grows

festivities Olga’s fiancé, Lensky, announc-

jealous and challenges Onegin to a duel.

es his arrival in the company of his friend

Although neither of the duellers wishes to

­Eugene Onegin, and soon it is apparent that

fight the duel, they nevertheless do so with

the younger daughter Tatyana has fallen

tragic consequences. Several years later

head over heels in love with the stranger.

Onegin again meets Tatyana, who is now a

Tatyana writes to Onegin about her feel-

beautiful married woman. Now Onegin final-

ings, but he makes it clear to her that he is

ly admits to his love for her and tries to win

not interested. A few months later the four

his beloved back.

THE ABDUCTION FROM THE SERAGLIO Synopsis In a fine palace in Turkey, the young English

monte, has come to liberate all of them.

girl Konstanze and her servants Blonde and

Pedrillo smuggles Belmonte into the palace

Pedrillo have been captured by the power-

garden, and their joint plan of escape is

ful pasha, Bassa Selim. The three were taken

about to succeed when they are discovered

prisoner by pirates and sold to Selim, who

and delivered to the mercy of Selim. Things

now woos Konstanze. Selim has given Blon-

do not improve when Selim finds out that

de as a slave to his harem overseer Osmin,

Belmonte is the son of the man who forced

who finds out that it is not so easy to bend

him into exile years before. Fortunately it

a freedom-living Englishwoman to his will.

turns out at the last moment that Selim is

While Konstanze and Blonde are each busy

not as hard-hearted as his reputation would

rejecting the overtures of their increasingly

have it, and would rather forgive them than

frustrated captors, Pedrillo discovers that

perpetuate an old hatred.

Konstanze’s betrothed, the nobleman Bel-

93


English

DRACULA Synopsis His name was Prince Vlad, but the world

through time and space to find new blood

knows him as Count Dracula. Deriving from

and after moving to England in pursuit of his

the dark and mysterious Transylvania of the

latest love-and-death interest, Mina Harker,

late middle ages, the vampire Dracula (mea-

he is attacked by a courageous group of men

ning ‘son of the Devil’) grows up in a time of

led by Professor Van Helsing ...

constant war. Unable to die he has to travel

HEARTBEAT Synopsis The earliest sensory experiences in the

and their families are invited into a special,

mother’s womb – the sound of the beating

magical physical space full of sensations and

heart, the song of the blood and muted

impressions of a gentle, poetic and deeply

sounds from the outer world – are trans-

human nature. An experience that reaches

formed into music in the most beautiful way.

from heart to heart.

In HeartBeat (HjerteLyd), babies, toddlers

DANISH NATIONAL OPERA Danish National Opera is Denmark’s national touring opera company. Funded by the Danish Ministry of Culture and proudly based in Aarhus, Denmark’s second city and European Capital of Culture 2017, it tours across the whole country with both traditional and innovative opera for all ages, tastes and experiences. It is a distinctive, pace-setting part of the Danish cultural scene and for decades has presented productions of the highest artistic quality. With a fulltime chorus as part of an artistic, administrative and technical staff of 60 it performs regularly with the five regional symphony orchestras.

94

PROFILE Founded 1947 Based in Aarhus, second largest city in Denmark  argest touring opera L company in Denmark General Manager and Artistic Director: Philipp Kochheim


Elsker du mig stadig? Det kan gøre ondt at spørge. Alligevel er det nødvendigt, hvis man vil fremad. Hos Jyllands-Posten ser vi spørgsmålet som vores vigtigste redskab. Nysgerrigt, fordomsfrit og overraskende bliver vi ved med at spørge. Fordi sandheden betyder noget.


PRODUKTION AF SÆSONPROGRAMBOG 2019-20 Redaktion Trine Dueholm Anne Visby Larsen Philipp Kochheim Oversættelser, tekstbidrag og tekstbearbejdelser Trine Dueholm Leif V.S. Balthzersen Lene Juul Langballe Birgitte Holt Nielsen Nanna Lykke Kaagaard Louise Nabe James Manley o.a. Fotos Fotokrediteringer findes ved de respektive fotos Forsidefoto og s. 82-83 Ditte Chemnitz S. 60 Allan Nørregaard S. 70 ø. James Berry S. 70 n. og 71 Kåre Viemose Portrætfotos udlånt af kunstnerne Forestillingsplakater Martin Chemnitz Design og layout Martin Chemnitz Tryk Kannike Holding A/S Redaktionen er afsluttet d. 26. oktober 2018 Med forbehold for trykfejl og ændringer Opdateringer vil fremgå af jyske-opera.dk Kontakt til redaktionen: opera@jyske-opera.dk 96


DANISH N AT I O N A L OPERA

Den Jyske Opera Musikhuset Aarhus Skovgaardsgade 2C DK-8000 Aarhus C Tlf. 89 40 91 10 E-mail: post@jyske-opera.dk JYS KE-OPERA .DK 98

Profile for Den Jyske Opera / Danish National Opera

Season 2019-20  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded