Season2018-19

Page 1

DEN JYSKE OPERA SÆ S O N 2018-19

D A N I S H N AT I O N A L O P E R A 1”MED ALLE SINE DYBDER, SINE HØJDER LADER JEG LIVET UDSPILLE SIG FOR DIT BLIK. NÅR DU HAR SET VERDENS STORE SKUESPIL, DA VENDER DU BERIGET TILBAGE TIL DIG SELV.” FRIEDRICH SCHILLER: “KUNSTARTERNES HYLDEST”


2


INDHOLD Forord af Kulturministeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Velkommen til Den Jyske Opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Den Jyske Operas sæson 2018-19 8 Passageren af Mieczyslaw Weinberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Carmen af Georges Bizet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Kleopatra af August Enna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 María de Buenos Aires af Astor Piazzolla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Nyt ensemble 70 Johanne Højlund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Tanja Christine Kuhn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Silvia Micu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Daniel Szeili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Leif Jone Ølberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Opera i alle højder 84 HjerteLyd, en babyopera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Børneopera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 GrowOP! Festival, operafestival for børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 TalentU, talentudvikling for unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Bag om Den Jyske Opera 94 Den Jyske Operas historie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Opera på turné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Den Jyske Operas Kor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Landsdelsorkestrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Sponsorer og fonde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 In English 110 Danish National Opera season 2018-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Øverst: Peter Pade, studienleiter og Malene Myrup Villesen, produktionsleder Nederst: Birger Madsen, scenetekniker, Yannis Thavoris, scenograf (Elskovsdrikken, 2017), Thomas Stanley, scenetekniker

3


FORORD AF KULTURMINISTEREN Kulturen samler os og er fundamentet for

operachef Philipp Kochheim har fundet æl-

vores samfund og dermed også for vores

dre, men betydningsfulde operaer frem og

folkestyre. Demokratiet hviler på en klang-

vil opføre dem den kommende sæson. Det

bund af fælles forståelse for kulturen. Men

er operaer, som er og har været blandt de

kulturen kan også noget helt andet, og så

internationalt mest opførte danske operaer,

kalder vi den for kunst. Kunsten udfordrer

men som desværre har været næsten glemt

os. Kunsten skaber forandring og rykker os,

herhjemme. Disse danske operaskatte kan

så vi bliver klogere på os selv, på hinanden

publikum glæde sig til.

og på verden. Statens støtte til kultur skal blandt andet Jeg synes, at alle borgere skal have adgang

være en fødselshjælper for nye idéer og

til gode og vedkommende kulturoplevel-

talenter. Jeg tror, det er vigtigt at prioritere

ser. Vi skal sørge for, at børn og unge får

og støtte unge talenter. Den vision ser jeg

kulturelle oplevelser, der kan være med til

bl.a. udmøntet i Den Jyske Operas beslut-

at danne dem som mennesker.

ning om at engagere et nyt ensemble af unge professionelle sangtalenter, der vil

Derfor er det også en fornøjelse at følge

være fast engageret i sæsonen og arbejde

Den Jyske Opera, som turnerer i hele Dan-

med Den Jyske Opera i alle opsætninger.

mark med opera i alle højder, for babyer, børn, unge, voksne og ældre. Gennem

Jeg glæder mig til at følge Den Jyske Opera

samarbejder med partnere som lands-

i den kommende sæson, og jeg håber, at du

delsorkestrene, landets teaterforeninger og

vil følge med.

musikhuse og mange andre små og store samarbejder bindes kulturlivet sammen, og

Mette Bock

demokratiet styrkes.

Kulturminister

Den danske kulturskat er vigtig at bevare og holde levende. Det glæder mig derfor, at

4

Øverste: Ann Borghelt, frisør Nederst: Daniel Mortensen, lystekniker


5


6


Velkommen til Den Jyske Opera Siden verdens første opera blev skrevet i

udfordre opfattelsen af opera og udvide

slutningen af 1500-tallet, er der blevet kom-

repertoiret. Vi åbner dørene for forskellige

poneret mere end 90.000 operaer – men kun

formater som Astor Piazzollas fremragende

omkring 60 af dem opføres regelmæssigt.

tango operita Maria de Buenos Aires og for

Forestil dig en boghandel, som kun tilbød 60

ukendte mesterværker som Passageren.

titler og ikke ændrede udvalget i årtier!

Med Den Danske Serie sigter vi mod at udfolde og fejre rigdommen i dansk kultur

Den ærgerlige indsnævring af repertoiret er

og gøre det muligt at udvide forståelsen af

ikke et resultat af, at publikum kun ønsker at

danskernes egen nationale arv.

høre den samme musik igen og igen. I det 19. århundrede var uropførelser almindelige,

Vores samfund og civilisation bør ikke stå

og komponister som Verdi og Puccini kom-

stille, men fortsat udvikle sig. Derfor er det

ponerede nye operaer med få års mellem-

vigtigt at grave i fortiden for at forstå, hvor

rum. Publikum hungrede efter nye historier

vi kommer fra, for at forbinde os med vores

og ny musik, og en premiere var noget alle

kulturarv og for at definere og reflektere vo-

talte om ikke blot i byen, men i hele landet.

res overbevisning og principper, alt sammen for at sikre overlevelsen af vores menneskeli-

Det er som om, at indsnævringen af reper-

ge værdier i fremtiden.

toiret i dag i mere eller mindre grad er resultatet af et internationalt jetset af dirigenter

Jeg håber derfor, at du vil lade dig forføre

og operastjerner, som i vid udstrækning

af, hvad den tyske forfatter og filminstruktør

rejser og ikke har tid til at lære nye operaer

Alexander Kluge kaldte ”følelsernes kraft-

hele tiden. Det er meget mere bekvemt at

center” (Kraftwerk der Gefühle) og opdage,

gæstespille i nogle få standardroller end at

at opera ikke er et støvet museum, men en

tilbringe adskillige måneder med at lære og

moderne kunstform, der byder på mange

øve et nyt parti. Dette har også ført til den

overraskelser og relevante historier.

udbredte fejlopfattelse, at opera er en slags hemmeligt sprog, der kun tales af en højtud-

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen

dannet elite, der har set alle disse ikoniske

på et af spillestederne rundt i landet! Lad

operaer mange gange og elsker at sammen-

os sammen fejre den udødelige skønhed i

ligne sangere, dirigenter og fortolkninger.

opera.

Som ny operachef for Den Jyske Opera ser

Philipp Kochheim

jeg det som én af min vigtigste opgaver at

Operachef

7SÆSON 18–19 PASSAGEREN CARMEN KLEOPATRA MARIA DE BUENOS AIRES /Weinberg

/Bizet

/Enna

/Piazzolla


Passageren Af: Mieczysław Weinberg Skandinavisk premiere: 22. august 2018 Spilledage: 22. - 28. august 2018 Spillested: Musikhuset Aarhus

HOLDET BAG Dirigent: Christopher Lichtenstein Instruktør: Philipp Kochheim Scenograf og kostumedesigner: Anja Jungheinrich Lysdesigner: Frank Kaster Korindstudering: Tecwyn Evans Instruktørassistent: Britta Luckas Repetitør: Anne Mette Stæhr MEDVIRKENDE Lisa: Dorothea Spilger Marta: Stefania Dovhan Walther: Daniel Szeili Tadeusz: Leif Jone Ølberg Katia: Tanja Christine Kuhn Krystina: Johanne Højlund Vlasta: Lise Christensen Yvette: Silvia Micu Bronka: Bolette Bruno Hansen Hannah: Estrid Molt Ipsen Den gamle dame: Annette Dahl 1. SS-mand: Andreas Winther 2. SS-mand: Thomas Christian Sigh 3. SS-mand: Erik Bekker Hansen En SS-vagt: Birgitte Mosegaard Pedersen En kapo: Eline Denice Risager En steward: Morten Wang En passager: Jens Bové TalentU Den Jyske Operas Kor Aarhus Symfoniorkester

10


11


Passageren

En sand historie

FAKTA Opera i 2 akter

Mieczyslaw Weinbergs opera Passageren fik sin uropførelse i 2010 – mere end fyrre år efter at den var blevet komponeret – og nu bliver den kaldt ét af det 20. århundredes mesterværker. Siden uropførelsen er operaen blevet opført bl.a. i London, New York og Frankfurt for et både entusia-

Musik Mieczyslaw Weinberg Libretto Alexander Medvedev baseret på en novelle af Zofia Posmysz

stisk og dybt berørt publikum.

Originaltitel Passazhirka

Efter hele Weinbergs familie blev myrdet under holocaust,

Førsteopførelse 21. juli 2010 ved Festspielhaus Bregenz

ønskede han at skrive et værk, som omhandlede krigens gru og samtidig viste hans stærke tro på, at friheden, retfærdigheden og menneskeligheden vil sejre til sidst. Weinberg fandt sit perfekte operaemne i Zofia Posmysz’ selvbiografiske roman, der skildrer hendes oplevelser som

Synges på tysk, engelsk, polsk, jiddisch, fransk, russisk og tjekkisk med danske overtekster Varighed ca. 3 timer inkl. pause

fange i Auschwitz. HANDLING I 1960 krydser et midaldrende ægtepar

og bliver tvunget til at stå ansigt til ansigt

Atlanterhavet ombord på et skib. Walter,

med sandheden. Hendes forfærdelige for-

som er diplomat, har fået en ny stilling i

tid trænger sig på og afslører hendes livs

Sydamerika. Ombord møder hans kone,

løgne: Auschwitz vender tilbage. Walter må

Lisa, en mystisk passager, som minder

erfare, at hans kone, Lisa, har holdt ­Marta

hende om én, hun kendte under krigen.

som en slags slave, mens hun tillod, at

Overvældet af dette møde indrømmer hun

­Martas kæreste, Tadeusz, blev slået ihjel for

overfor sin mand, at hun var fangevogter i

øjnene af hende. Jo dybere Lisa dykker ned

koncentrationslejren Auschwitz. Hun tror, at

i sin fortid, desto mere bliver hun spundet

den passager, som hun har mødt, er Marta,

ind i et net af modsigelser, indtil hun til sidst

en fange fra Auschwitz. Lisa bliver dermed

endelig direkte konfronterer den mystiske

konfronteret med fortrængte dele af sit liv

passager...

Lyt til musikken  “Symphonies 6 and 10”; Moscow Philharmonic Orchestra, Kirill Kondrashin

12

 “Symphony No. 12”; St. Petersburg State Orchestra, Vladimir Lande

 “The Idiot”; Nationaltheater Mannheim, Thomas Sanderling


BIOGRAFI: MIECZYSŁAW WEINBERG (1919-1996) min lillesøster. Da hendes sko gnavede hendes fødder itu, vendte hun snart tilbage til mor og far. Men jeg fortsatte.” Mieczlyslaw Weinberg skulle aldrig komme til at gense sin søster og sine forældre – de blev myrdet af nazisterne i arbejdslejren Trawniki (hvilket Weinberg imidlertid først fandt ud af i 1960’erne). Allerede tidligt havde familien Weinberg fået antisemitismens følger at mærke. Ved en pogrom i 1903 blev begge Weinbergs bedstefædre og to tipoldefædre myrdet. Mieczyslaw Weinberg blev født den 8. de-

I ugevis banede Weinberg sig vej som flygt-

cember 1919 i Warszawa. Allerede som 12-

ning gennem slagmarkerne og fik mad ved

årig fik han klaverundervisning på konservatoriet i Warszawa og sprang ind for sin far, som arbejdede som violinist og komponist på det jødiske teater. Da den berømte pianist Josef Hofmann hørte ham spille, indbød han ham til at studere klaver i USA, men udbruddet af Anden Verdenskrig forhindrede dette.

“DA HENDES SKO GNAVEDE HENDES FØDDER ITU, VENDTE HUN SNART TILBAGE TIL MOR OG FAR. MEN JEG FORTSATTE.”

”Pludselig udsendte radioen en befaling:

at spise kød fra heste, der var sønderflæn-

Fordi fjenden nærmede sig Warszawa, skul-

get af bomber. Hans flugt førte ham i første

le alle mænd forlade byen. Mor og jeg blev

omgang til Minsk i Hviderusland, hvor han

grebet af frygtelig panik. Næste morgen

som nittenårig nedfældede sine første kom-

forlod jeg Warszawa i østlig retning med

positionsskitser på papir og begyndte et

13


Passageren

studium på konservatoriet i Minsk i kompo-

”som behandler det sovjetiske folks liv og

sitionsklassen hos Vasilij Solotarev, en elev

gør propaganda for den sovjetiske stats

af Rimskij-Korsakov. Efter Hitlers angreb på

politik.” I de følgende år fik han næsten in-

Sovjetunionen flygtede han videre – for det meste til fods eller i godsbanevogne – helt til Tasjkent, 4000 km borte. Hovedstaden i sovjetrepublikken Usbekistan var på den tid en levende og stimulerende kulturby på grund af de mange kunstnere i eksil, og den var tilmed gavnlig klimamæssigt for Weinberg, der led af tuberkulose. Dér skrev han sit første musikdrama, ”Usbekistans sværd”. Partituret er i dag – ligesom mange af hans

”JEG MÅTTE IKKE REJSE, JEG BLEV OVERVÅGET, OG REGELMÆSSIGT VISTE MILITÆRET SIG FORAN MIN BOLIG ELLER FORLANGTE, AT JEG FULGTE MED DEM. DET VAR VÆRRE END FÆNGSEL.”

tidlige værker – bortkommet. gen bestillinger til koncertsalene og levede I Minsk mødte han Natalja Vovsi-Michoels,

på kanten af et eksistensminimum. Ene og

som han giftede sig med et år senere. De

alene kompositionen af filmmusik, især til

boede seks personer i en meget lille tovæ-

tegnefilm, såvel som teater- og cirkusmusik

relses lejlighed, og snart kom også den før-

holdt ham oven vande.

ste datter, Viktoria, til. I 1948 blev Weinbergs svigerfar myrdet I 1943 flyttede Weinberg på opfordring

(sandsynligvis på Stalins befaling). Dette at-

af Dmitrij Sjostakovitj til Moskva, og der

tentat anses i dag for at være begyndelsen

opstod et dybt venskab mellem de to kom-

på den bestialske kampagne for at likvidere

ponister. Indtil Sjostakovitj’ død spillede de

den jødiske kultur i Sovjetunionen. Yderli-

deres nyskrevne værker for hinanden. Selv

gere blev Weinberg overvåget 24 timer i

om han ikke var det, betragtede Weinberg

døgnet i fem år:

sig som elev af den beundrede mester. ”I hele fem år fulgte de efter mig. Jeg måtte

14

På den berygtede generalforsamling i

ikke rejse, jeg blev overvåget, og regel-

komponistforbundet i 1946 blev Weinberg

mæssigt viste militæret sig foran min bolig

lige som mange kolleger hånet som en

eller forlangte, at jeg fulgte med dem. Det

komponist, der havde vendt sig bort fra

var værre end fængsel. Da de til sidst spær-

Sovjetunionens ”glorværdige nutid” og

rede mig inde, åndede jeg lettet op, fordi

måtte bringes på den rette vej igen. Man

jeg hele tiden havde ventet, at det ville

opfordrede ham til at komponere operaer,

komme dertil.”


I 1953 fulgte da endeligt hans arrestation på

Begge værker kom Weinberg i øvrigt al-

baggrund af absurde anklager, som f.eks. at

drig til at høre selv. Requiemet, som bl.a.

han skulle have forberedt grundlæggelsen

refererer til nedkastningen af atombom-

af en fri, jødisk enklave på Krim.

ben over Hiroshima, blev først uropført i Liverpool i 2009, og Passageren blev

”Jeg var blevet anbragt i en enmandscel-

først uropført scenisk et år senere i Bre-

le, hvor jeg kun kunne sidde, ikke ligge.

genz. Endnu så sent som kort før sin død

Om natten blev der nogle gange tændt et

beklagede han dette, og hans librettist,

kraftigt projektørlys, og det var umuligt at

Alexander Medvedev, lovede ham, at hvis

sove.”

det nogensinde skulle komme til en opfø-

Hans mentor Sjostakovitj skrev et brev til chefen for efterretningstjenesten, Berija, i hvilket han borgede for Weinbergs retskaffenhed. Og sandelig: kort efter Stalins død blev Weinberg løsladt fra fængslet. Efter disse voldsomme hændelser trak Weinberg sig i tiltagende grad tilbage fra verden, hvilket også blev forstærket af, at der kom en ny generation af russiske komponister omkring Alfred Schnittke

”JEG VAR BLEVET ANBRAGT I EN ENMANDSCELLE, HVOR JEG KUN KUNNE SIDDE, IKKE LIGGE. OM NATTEN BLEV DER NOGLE GANGE TÆNDT ET KRAFTIGT PROJEKTØRLYS, OG DET VAR UMULIGT AT SOVE.”

og Edison Denisov, som – i modsætning til Weinberg – gjorde sig fri af arven fra

relse, ville han lytte dobbelt så nøje efter.

Sjostakovitj og Prokofiev. Alligevel må

Men faktisk døde Medvedev fire dage før

1960’erne anses for at være en særlig frugt-

premieren i Bregenz, som han ellers havde

bar periode – således skrev han her sit

billetter til.

requiem og sit mesterværk, holocaust-operaen Passageren.

I 1968 lod Weinberg sig skille og giftede sig med den betydeligt yngre Olga Rachalskaja.

”I lang tid havde jeg villet skrive et værk,

Med hende fik han endnu en datter, Anna.

hvor alt dette blev afspejlet – de sociale kontraster i Polen før krigen, krigens rædsler

I de sidste år af sit liv trak han sig – på

og digterens alligevel vedvarende, urokke-

grund af sit tiltagende dårlige helbred – sta-

lige tro på frihedens sejr, retfærdighed og

dig længere tilbage og bekymrede sig knap

menneskelighed.”

nok mere om uropførelsen af sine værker.

15


Passageren

Hans produktivitet var imidlertid ikke ramt

sielle midler til overhovedet blot at overveje

af det – at komponere var stadig det cen-

dette, og derfor blev han yderligere glemt.

”…KRIGENS RÆDSLER OG DIGTERENS ALLIGEVEL VEDVARENDE, UROKKELIGE TRO PÅ FRIHEDENS SEJR, RETFÆRDIGHED OG MENNESKELIGHED.”

Et hoftebrud lænkede ham til sengen de sidste måneder af sit liv, hvor han ganske vist fuldendte klaverudtoget til, men ikke instrumentationen af sit sidste værk, den 26. symfoni. Han døde den 26. februar 1996 i alder af 76 år i Moskva – få måneder efter at CD-selskabet Olympia var begyndt på en række indspilninger, som kort efter hans død først førte til en genopdagelse og si-

trale livsværk for ham. Således skrev han i

den til en verdensberømmelse, som Wein-

denne tid yderligere to store litteraturope-

berg ikke selv fik lov at opleve.

raer, Idioten efter Dostojevskij og Portrættet efter Gogol.

Mieczyslaw Weinberg efterlod sig bl.a. 26 symfonier, 17 strygekvartetter, 7 operaer, 3

Efter Sovjetunionens sammenbrud rejste

balletter, en operette, musik til 60 film og

mange kolleger til vesten, men Weinberg

talrige teater- og cirkus-musikværker såvel

havde hverken kontakterne eller de finan-

som hundredvis af lieder.

OPFØRELSER AF PASSAGEREN SIDEN VERDENSPREMIEREN I 2010 2010 Festspielhaus Bregenz Teatr Wielki, Warszawa

2014 Houston Grand Opera Lincoln Center Festival, New York

2011 English National Opera, London

2015 Lyric Opera of Chicago Detroit Opera House Oper Frankfurt am Main

2013 Badisches Staatstheater, Karlsruhe

16

2016 Florida Grand Opera, Miami Ekaterinburg State Academic Opera and Ballet Theatre Teatr Wielki, Warszawa 2017 Musiktheater im Revier, Gelsenkirchen The Kobolov Novaya Opera Theatre, Moskva Bolshoi Theatre, Moskva Semperoper, Dresden


Et glemt mesterværk Weinbergs mørke og dystre orkesterklang veksler mellem russisk folkemusik, jazzmusik, chansoner og tyske børnesange eller citater fra Bach, Mahler og Beethoven som en slags ekkoer fra en fordømt kultur. I en tid, hvor racistiske ideologier, nationalistisk chauvinisme og fremmedhad igen truer vores menneskelige værdier og overbevisninger, mens de sidste overlevende fra koncentrationslejrene forsvinder, er det vores ansvar at holde mindet

KRIGENS TAL Anden Verdenskrig krævede i alt omkring 55 millioner døde Mere end 6 millioner jøder blev ofre for nazisternes racemassemord Omkring 15 millioner tyskere mistede deres hjemstavn i de østlige territorier og Sudeterland gennem flugt og udvisning, omkring 3 millioner af dem mistede livet

i live. Weinbergs overvældende opera handler om fordrivelse, skyld og had, og den er et foruroligende og meget følelsesladet vidnesbyrd, som skal forhindre os i at glemme og skjule vores fælles historie.

17


Passageren

DET TREDJE RIGE – Den nazistiske betegnelse for Tyskland 1933-45 1933 30.01. Rigspræsident Hindenburg udpeger Adolf Hitler som Rigskansler 27.02. Rigsdagsbranden, Berlin 20.03. Opførelse af den første koncentrationslejr Dachau nær München 10.05. De tyske nazisters aktion for bogafbrænding af såkaldt ”anti-tyske” bøger Juni/juli: Selvopløsning af de politiske partier 14.10. Tyskland trækker sig ud af Folkeforbundet (internationalt fredsforbund, senere FN) 1935 15.09. Nazisterne vedtager Nürnberg-lovene; en anti-jødisk lovgivning med juridisk fastsættelse af racistisk udstødelse og forfølgelse af jøder 1938 12.03. Den tyske værnemagt invaderer Østrig, det såkaldte ”Anschluss” 09.11. Den jødiske pogrom (Krystalnatten), organiserede ødelæggelser af ​​synagoger 1939 15.03. Tyske tropper invaderer Tjekkoslovakiet 01.09. Tysk angreb på Polen. Begyndelsen på A​nden Verdenskrig 03.09. Krigserklæring fra Storbritannien og Frankrig til Tyskland 1940 09.04 Tysk besættelse af Danmark og angreb på Norge 10.05. Tysk angreb på Belgien, Holland, Luxemborg, Frankrig 1941 22.06. Tysk angreb på Sovjetunionen November: SS etablerer en koncentrationslejr, især for jøder, i Theresienstadt 11.12. Tyskland erklærer USA krig 1942 20.01. Konference i Wannsee ved Berlin, hvor højstående nazister diskuterer foranstaltninger til ”Endlösung” - organiseringen af det tyske folkedrab på Europas jøder. 1943 31.01. Den 6. tyske armé kapitulerer ved Stalingrad 18.02. ”Sportpalast-talen”. Propagandaminister Joseph Goebbels erklærer ”den totale krig” 1944 06.06. D-dag. De allieredes invasion af Vesteuropa begynder med landgangen i Normandiet 1945 30.04. Hitlers selvmord i førerbunkeren i Berlin 09.05. Den tyske værnemagt kapitulerer 18


Luftfoto af KZ-lejren Auschwitz

19


Passageren

INSTRUKTØR

PHILIPP KOCHHEIM

20

Philipp Kochheim er ny operachef på Den

glemte eller oversete værker frem blandt

Jyske Opera pr. 1. maj 2017 og vil i sæ-

operaer, skuespil og musicals. Operachef

son 2018-19 selv instruere Passageren og

ved Staatstheater Braunschweig (2013-17).

María de Buenos Aires. Født og opvokset i

Har modtaget Dr.-Otto-Kasten-Preis, en af de

Hamborg, nu bosat i hjertet af Aarhus. Har

vigtigste tyske teaterpriser, for Così fan tutte

studeret kunsthistorie, teatervidenskab,

(2003), Götz-Friedrich-Preis for Wagners

økonomi og litteratur på universitetet i

Tannhäuser (2004) og Rolf Mares Preis

München. Philipp Kochheim er som instruktør

Hamburg for den ukendte Lauter Verrückte af

kendt for at blande nyt og gammelt og finde

Simon Mayr (2013).


DIRIGENT

CHRISTOPHER LICHTENSTEIN

Den tyske dirigent Christopher Lichtenstein er uddannet ved Hochschule für Musik i Würzburg. Han fik sin debut i 2014 med

Elskovsdrikken på Staatstheater Braunschweig, som han efterfølgende har været fast tilknyttet. Udover sit arbejde med klassiske operaer og operetter (Tosca, Rigoletto, Aida m.fl.) har Christopher Lichtenstein været engageret i flere urpremierer – senest Orlando af Peter Aderhold. Passageren er ­Christopher Lichtensteins første engagement på Den Jyske Opera.

SCENOGRAF OG KOSTUMEDESIGNER

ANJA JUNGHEINRICH

Med en baggrund i kunst og litteratur har tyskfødte Anja Jungheinrich siden 2001 arbejdet som freelance scenograf og kostumedesigner med engagementer på flere af Tysklands store teatre. Anja Jungheinrich har i flere år haft et tæt samarbejde med operachef Philipp Kochheim – senest med forestillingen Sweeney Todd i 2016 - der rækker tilbage til bl.a. 2002 med operaen Spøgelsessonaten på Theater Heidelberg. Passageren er Anja Jungheinrichs første engagement på Den Jyske Opera.

LYSDESIGNER

FRANK KASTER

Lysdesigner Frank Kaster er uddannet ved München Technical University og har siden da arbejdet som lysdesigner og scenograf på flere teatre i Tyskland og var fra 2001-2009 teknisk chef på Schauspiel Frankfurt. Siden 2010 har han været leder af lysafdelingen for Staatstheater Braunschweig med produktioner som Miss Sara Sampson og Tristan og Isolde. Passageren er Frank Kasters første engagement på Den Jyske Opera. 21


Passageren

MEDVIRKENDE Lisa: Dorothea Spilger Mezzo-sopran

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Die Hochschule für Musik und Theater, München/Tyskland Udvalg af tidligere roller: Nerone L’incoronazione di Poppea, Siébel Faust, Dorabella Così fan tutte

Marta: Stefania Dovhan Sopran

Nationalitet: Ukranisk-amerikansk Uddannelse: Augsburg Academy of Music, Augsburg/Tyskland Udvalg af tidligere roller: Mimi La Bohème, Fiordiligi Così fan tutte, Violetta La Traviata

Walther: Daniel Szeili Tenor

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Ludwig-Maximilian University, München/Tyskland Udvalg af tidligere roller: MacDuff Macbeth, Idomeneo Idomeneo, Lenski Eugene Onegin. Medlem af Den Jyske Operas nye ensemble

Tadeusz: Leif Jone Ølberg Baryton

Nationalitet: Norsk Uddannelse: Guildhall School of Music & Drama, London/England og OperaAkademiet, København/Danmark Udvalg af tidligere roller: Figaro Barberen i Sevilla, Schaunard La bohème, Abner Saul og David. Medlem af Den Jyske Operas nye ensemble

Katia: Tanja Christine Kuhn Sopran

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Academy of Music and Performing Arts, Stuttgart/Tyskland Udvalg af tidligere roller: Senta Den Flyvende Hollænder, Emilia Marco Attilio Regolo, Giulietta Giulietta e Romeo. Medlem af Den Jyske Operas nye ensemble 22


Krystina: Johanne Højlund Mezzo-sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Operaakademi, København/Danmark Udvalg af tidligere roller: Ursula Intet, Tisbe Askepot, Maddalena. Medlem af Den Jyske Operas nye ensemble

Vlasta: Lise Christensen Mezzo-sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København/Danmark og The National Opera Studio, London/England Udvalg af tidligere roller: Suzuki Madama Butterfly, Marcellina Figaros bryllup, Octavian Rosenkavaleren

Yvette: Silvia Micu Sopran

Nationalitet: Rumænsk Uddannelse: National Music University, Bukarest/Rumænien Udvalg af tidligere roller: Musetta La Bohème, Adina Elskovsdrikken, Susanna Figaros bryllup. Medlem af Den Jyske Operas nye ensemble

Bronka: Bolette Bruno Hansen Mezzo-sopran/alt

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Annina La Traviata, Wowkle Pigen fra vesten, Ciesca Gianni Schicchi. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor

Hannah: Estrid Molt Ipsen Mezzo-sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Zena Katja Kabanova, Barbarina Figaros bryllup, Barena Jenufa. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor Debuterer på Den Jyske Opera

23


Passageren

MEDVIRKENDE Den gamle dame: Annette Dahl Sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Nordjyske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Berta Barberen i Sevilla , Alisa Lucia di Lammermoor, Dorabella Così fan Tutte. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor

1. SS-mand: Andreas Winther Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Musikhochschule Lübeck/Tyskland og Syddansk Musikkonservatorium Odense/Danmark Udvalg af tidligere roller: Har optrådt i operakorene på Göteborgsoperan, Den Norske Opera, Det Kongelige Teater. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor

2. SS-mand: Thomas Christian Sigh Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Masetto Don Juan, Angelotti Tosca, Kuligin Katja Kabanova. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor

3. SS-mand: Erik Bekker Hansen Tenor

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Nordjyske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Arturo Lucia di Lammermoor, Spoletta i Tosca, Yamadori Madama Butterfly. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor

24


En SS-vagt: Birgitte Mosegaard Pedersen Sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Butterfly Madama Butterfly, Musetta La bohéme, Marcellina Figaros Bryllup. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor

En kapo: Eline Denice Risager Mezzo-sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Trille Hug en hæl og klip en tå, Feklusa Katja Kabanova, Barbarina Figaros Bryllup. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor

En steward: Morten Wang Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Yakusidé Madama Butterfly, Alcindoro La bohème, Fiorello i Barberen i Sevilla. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor

En passager: Jens Bové Bas

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Nordjysk Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Gualtiero Valton I puritani, Fiorello Barberen i Sevilla, Kaspar Jægerbruden. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor

25


Carmen Af: Georges Bizet Premiere: 5. oktober 2018 i Alsion, Sønderborg Turné: 5. oktober – 1. december 2018

HOLDET BAG Dirigent: Jérôme Pillement Instruktør: Thaddeus Strassberger Scenograf: Thaddeus Strassberger Kostumedesigner: Madeleine Boyd Lysdesigner: Jeffrey Allen Messenger Korindstudering: Tecwyn Evans Instruktørassistent: Glen Sheppard Repetitør: Laïla Barnat MEDVIRKENDE Carmen: Johanne Højlund / Francine Vis Don José: Samuel Sakker / Daniel Szeili Escamillo: Lars Møller / Leif Jone Ølberg Christine: Tanja Christine Kuhn Micaëla: Tanja Kuhn / Lona Mohr Villadsen Frasquita: Silvia Micu / Pernille Stolting-Madsen* Dancaïro: Jani Kyllönen / Andreas Winther Mercédès: Astrid Nordstad / Eline Denice Risager* Remendado: NN Zuniga: Per Bach Nissen / Jens Bové* Lilas Pastia: Jens Bové / Lars Fentz Krogh* Moralès: Thomas Christian Sigh / Morten Wang *cover i tilfælde af sygdom Den Jyske Operas Kor Copenhagen Phil Odense Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester

26


27


Carmen

Den evige sigøjner

FAKTA Opéra-comique i 4 akter

Verdenspremieren på Georges Bizets Carmen i 1875 var en katastrofe. Desværre døde værkets komponist tre måneder senere i en alder af 36 år uden at have oplevet, at hans mesterværk allerede fra den 2. opsætning blev én af verdens mest succesfulde og populære operaer. Generationer af musikforskere og fans har spekuleret på og diskuteret spørgsmålet om, hvorfor denne nu udødelige opera med dens

Musik Georges Bizet Libretto af Henri Meilhac og Ludovic Halévy efter novelle af Prosper Mérimée Førsteopførelse 3. marts 1875 på Opéra-Comique, Paris

lidenskabelige kærlighedshistorie, uforglemmelige melodier

Synges på fransk med danske overtekster

og inciterende rytmer blev så dårligt modtaget, og om det

Varighed ca. 3 timer inkl. pause

var denne frygtelige fiasko, der tog livet af Bizet.

HANDLING Carmen, en underskøn kvinde, arbejder på

Den frie fugl Carmen begynder at kede sig

en cigaretfabrik. Da hun ser soldaten, Don

og falder for en anden mand, den berømte

José, som synes at være den eneste mand,

toreador Escamillo. Don José bliver drevet

der ikke er interesseret i hende, forsøger

til vanvid af sin jalousi og dræber til sidst

hun at forføre ham. Det lykkes hende let, og

Carmen uden for tyrefægtningsarenaen i

Don José bliver vildt forelsket i hende. Han

Sevilla, imens tusinder tiljubler den sejrende

opgiver sin forlovede, Micaëla, og følger

Escamillo...

med Carmen til smuglerlejren, hvor hun bor.

Lyt til musikken  “Carmen”; Jonas Kaufmann, Magdalena Kozena; Berliner Philharmoniker, Simon Rattle

28

 “Carmen”; Rise Stevens, Richard Tucker; Metropolitan Opera Orchestra, Fritz Reiner

 “Carmen”; Giulietta Simionato, Nicolai Gedda; Vienna Symphonic Orchestra, Herbert von Karajan


BIOGRAFI: GEORGES BIZET (1838-1875) blev uropført i 1935 og nu helt har overhalet

Roma-symfonien. Hjemme i Frankrig komponerer Bizet nu bl.a. sin første store opera, Perlefiskerne, der kun bliver en moderat succes, men som har visse populære numre, herunder den særdeles berømte mandsduet. Operaen La jolie fille

de Perth bliver bedre modtaget, mens enakteren Djamileh er en total fiasko. Bizet får imidlertid en bestilling på en ny opera, Carmen, efter Prosper Mérimées novelle, men inden han giver sig i kast med arbejdet, skriver han skuespilmusik til For mange mennesker er Bizet lig med Car-

Alphonse Daudets L’Arlésienne, og suiterne

men og eventuelt Perlefiskerne. Men selvom

herfra lever i dag i bedste velgående i ver-

han døde ung, nåede han nu alligevel at

dens koncertsale.

skrive en del andre værker.

Carmen bliver færdig i 1874 og uropføres Han blev født i Paris i 1838 i et musikalsk

den 3. februar året efter. Den var ikke lige-

hjem, havde en lykkelig barndom og kom på

frem en succes.

konservatoriet som 9-årig. Hele hans uddannelse var en succeshistorie, og i 1857 vandt

Sent i marts måned bliver Bizet syg af både

han den meget celebre, franske ”Prix de

halsbetændelse og hjertetilfælde, og han dør

Rome”. Bizet tog hurtigt afsted til Rom, hvor

– på sin bryllupsdag – den 3. juni 1875, kun 36

han boede i næsten tre år.

år gammel. Mere end fire tusind mennesker deltager i hans begravelse på den berømte

Da han omsider vender tilbage til Paris, be-

Père Lachaise-kirkegård, og Carmen-fore-

gynder han på hjemvejen at planlægge sin

stillingerne sælger en overgang lidt bedre...

Roma-symfoni. Han havde faktisk allerede

I oktober bliver Carmen imidlertid sat op i

skrevet en symfoni som 17-årig, en vidun-

Wien, og det bliver startskuddet til operaens

derlig symfoni i C-dur, som imidlertid først

enestående og verdensomspændende triumf.

29


Carmen

Om kærlighed og død Uddrag af artikel af Robert Braunmüller, musikkritiker og kulturjournalist, München, frit oversat til dansk

Operaen Carmen synes enkel. Micaëla elsker

nærer imidlertid mistro til begge former for

José, José elsker Carmen. Men Carmen for-

kærlighed, for lidenskaben er som bekendt

lader ham, fordi hun elsker Escamillo. Men

kort, og ægteskabet slutter jo aldrig.

enkeltheden er vildledende: Kærlighed er

Ægteskabet er, som soldaten Moralès an-

ikke bare kærlighed.

tyder, altid truet af ægteskabsbrud. Men også selve lidenskabens udlevelse bliver

Lidenskabelig kærlighed er vidunderlig,

kun et løfte i operaen, for publikum ser kun

men den kan også ødelægge og dræbe.

lidenskaben opstå og siden dens krise. Car-

Ægteskabet, som tvinger kærligheden

men og Josés lykkelige tid ligger nemlig i

ind i tid og form, associeres i Carmen kun

et tidsrum mellem 2. og 3. billede, som er

med normalitet og ikke med intense kær-

udeladt af operaen og kun fremstår som en

lighedsoplevelser. Carmens veninder, de

erindring i deres sidste duet. Lidenskaben fremstilles i operaen som per-

OPERAEN CARMEN KNYTTER KÆRLIGHEDEN, SET SOM EN FØLELSESMÆSSIG UDVIKLING, SAMMEN MED KÆRLIGHEDEN, SET SOM SANSELIG TILTRÆKNING, OG DEN GØR DET MED EN ÅBENHED, SOM IKKE FØR VAR MULIG PÅ OPERA­SCENEN.

sonlig selvrealisering og som de elskendes frivillige afgørelse, men sådan fremstilles ægteskabet ikke. Det er noget, der er arrangeret af forældrene, og hvis ikke det er arrangeret, så har forældrene i hvert fald accepteret det. Et brev fra Josés mor sætter ord på den traditionelle opfattelse af ægteskabet. Heri råder moderen ham til at forlade soldatertjenesten og gifte sig med Micaëla. Hun er forældreløs og en del af moderens husstand. Micaëla og José er knyttet til hinanden i søskendeagtig sympati, og ud af denne sympati kan der udvikle sig fortro-

to sigøjnere Frasquita og Mercédès, læser

lighed og samhørighed.

i kortene noget, der er umuligt: En liden-

30

skab, som ikke vil ophøre og et ægteskab,

Carmens entré-nummer, den berømte Ha-

som er kortvarigt. Bizets opera Carmen

banera, sætter ord på hendes opfattelse af


kærligheden. For Carmen er kærligheden

ning, og den gør det med en åbenhed, som

noget, der lever i øjeblikkets vekslende lu-

ikke før var mulig på operascenen.

ner, og den er identisk med seksuelt begær. Operaen Carmen knytter kærligheden, set

Ægteskabet som forsøg på livslang

som en følelsesmæssig udvikling, sammen

solidaritet mellem mennesker sidestilles i

med kærligheden, set som sanselig tiltræk-

operaen Carmen med seksuel tiltrækning

31


Carmen

uden dybere følelsesmæssig forpligtelser.

ham. Hun fører ikke nogen bag lyset mht.

Af dette paradoks ødelægges forhol-

sine følelsers flygtighed. Hun elsker efter de

det mellem Carmen og José. I Carmen

præmisser, som hun fremlægger i sin Haba-

betyder ordet kærlighed i lige høj grad

nera, og som José får at høre, før hun kaster

lidenskab og ægteskab, dvs. en tidsbe-

blomsten til ham.

grænset og en varig følelse, og operaen afstår fra at afveje disse to modstridende

Idéen om frie og uafhængige individers

former for kærlighed i forhold til hinanden.

kærlighed kræver en ligeberettigelse af

Kærligheden kender ikke til moral. Hand-

kønnene, og den kan man i Carmen først og fremmest se ved, at forståelsen af

OPERAEN CARMEN AFSTÅR PÅ ENESTÅENDE VIS FRA ENHVER SPÆNDING MELLEM SEKSUALITET OG MORAL. LIDENSKABELIG KÆRLIGHED ER BEFRIET FOR SKYLD.

de traditionelle roller er brudt sammen. Denne idé forudsætter også, at kvinden i et parforhold selv tager sine beslutninger i stedet for at tilpasse sig en mand og svigte sine egne ønsker. Det er ikke tilfældigt, at Carmen arbejder på en fabrik: Hun er ikke afhængig af sine elskeres penge. Operaen Carmen handler ikke kun om kærlighed, men også om døden. I scenen, hvor

lingen i Carmen bringer ingen afgørelse til

de tre kvinder læser i kortene, udspørger

fordel for én af disse former for kærlighed,

først Frasquita og Mercédès og til sidst

men lader begge de omtalte former for

også Carmen kortene. Carmen får at vide,

kærlighed have ret og udstiller uforenelig-

at hun snart skal dø, og efter hende skal

heden.

José dø. Døden er den eneste grænse for hendes selvbestemmelse. Carmens solo

32

Operaen Carmen afstår på enestående vis

afslører, at der er en dyb pessimisme bag

fra enhver spænding mellem seksualitet og

hendes stræben efter frihed. Ligesom den

moral. Lidenskabelig kærlighed er befriet

lidenskabelige kærlighed ikke varer ved,

for skyld. At den lidenskabelige kærlighed

er også livet kort. Livet har ingen mening.

forliser, bliver i Carmen fremstillet som pro-

Det, som kan gøre den enkelte lykkelig, har

blem for enkeltpersonen José, der indlader

derfor fortrinsret. Det er ens egen fornø-

sig på en forbindelse med Carmen uden at

jelse, der tæller; ikke den andens mulige

ville betale prisen for, at den ikke varer ved.

smerte. Carmen er ikke bange for nogen

Det er til slut José, dvs. morderen, der er

straf hinsides. Til forskel fra Micaëla, som

den skyldige, og ikke Carmen, som forlod

hele tiden i musikken bliver karakterise-


ret ved et religiøst tonefald, er Carmen

José vil myrde hende, forbliver Carmen sig

personificeringen af menneskets jordiske,

selv tro: Hun går fra ham og lever sammen med tyrefægteren Escamillo, hvis kærlig-

CARMEN BENÆGTER DØDEN, OG HUN NYDER SIT LIV I ØJEBLIKKETS TILFREDSSTILLELSE. SELV OM HUN ER SIKKER PÅ, AT JOSÉ VIL MYRDE HENDE, FORBLIVER CARMEN SIG SELV TRO.

hed indvarsler en ny lidenskab – en lidenskab, der som det eneste kan få døden til at blive glemt.

fysiske tilværelse, når hun i dialogen før terzetten to gange siger om sig selv, at hun er djævelen. Hvis man stiller spørgsmålet ”hvorfor” om den menneskelige eksistens, findes der intet andet svar end livet. Carmens solo er med filosoffen Adornos ord ”subjektets svar på skæbnen”. Carmen sætter en ekstrem selvhævdelse op imod visheden om, at hun snart skal dø, og denne ekstreme selvhævdelse opnår hun igennem den lidenskabelige kærlighed. Carmen benægter døden, og hun nyder sit liv i øjeblikkets tilfredsstillelse. Selv om hun er sikker på, at

33


Carmen

INSTRUKTØR OG SCENOGRAF

THADDEUS STRASSBERGER

34

Amerikanske Thaddeus Strassberger vandt

mieren på Søren Nils Eichbergs Glare. Siden

i 2005 Opera Europas prestigefyldte pris

har han blandt andet instrueret den russiske

European Operadirecting Prize for sin op-

premiere på Weinbergs Passageren i 2016

sætning af Askepot og har siden stået bag

på Ekaterinburg State Academic Opera and

flere store opsætninger i både Europa og

Ballet Theatre og senest iscenesættelsen af

USA. Thaddeus Strassberger debuterede

Nabucco på Los Angeles Opera (2017) med

på The Royal Opera House Covent Garden

Plácido Domingo som Nabucco. Carmen er

i 2014, hvor han både instruerede Plácido

Thaddeus Strassbergers første engagement

Domingo i I Due Foscari, og stod bag urpre-

på Den Jyske Opera.


DIRIGENT

JÉRÔME PILLEMENT

Franske Jérôme Pillement fik sin debut som operadirigent i 1992 med La Péricole. Han har blandt andet dirigeret Bruneaus Attaquie du Moulin i Bern, La Grande Duchesse de Ge-

rolstein på Opéra National du Rhin i Strasbourg og L’Amour Masqué på Opéra Comique i Paris. Pillement er en erfaren dirigent af det franske repertoire og har dirigeret symfoniorkestre over hele Europa samt Shanghai og Hong Kong. Han fik sin debut på Den Jyske Opera i 2014 som dirigent på Don Quichotte.

KOSTUMEDESIGNER

MADELEINE BOYD

Madeleine Boyd er en prisbelønnet britisk scenograf og kostumedesigner med uddannelse i teaterdesign på Central St. Martins College of Art og Design i London. Hun har designet scenografi og kostumer til en række opera-produktioner i Europa, bla. The turn of the Screw på Opera North (’10) og

Askepot på Malmö Opera (’10). I Danmark er hun mest kendt for sit arbejde på Det Kongelige Teaters Reumert-belønnede opsætning af Powder her face i 2016. Carmen er Madeleine Boyds første engagement på Den Jyske Opera.

LYSDESIGNER

JEFFREY ALLEN MESSENGER

Amerikanske Jeffrey Allen Messenger er uddannet på James Madison University i Virginia, USA. Har en lang række operaopsætninger bag sig, i begyndelsen som assistent med mere end 50 operaproduktioner på New York City Opera og The San Francisco Opera, og senere som lysdesigner, hvor han har stået bag verdensomspændende turnéer for The Washington Ballet og Les Ballets Trockadero de Monte Carlo. Carmen er Jeffrey Allen Messengers første engagement på Den Jyske Opera.

35


Carmen

MEDVIRKENDE Carmen: Johanne Højlund Mezzo-sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Operaakademi, København/Danmark Udvalg af tidligere roller: Ursula Intet, Tisbe Askepot, Maddalena ­Rigoletto, medlem af Den Jyske Operas nye ensemble Carmen: Francine Vis Mezzo-sopran

Nationalitet: Hollandsk Uddannelse: Amsterdam Conservatorium, Amsterdam/Holland og Det Kongelige Operaakademi København/Danmark Udvalg af tidligere roller: Pernille Maskarade, Mercedes Carmen, ­Cherubino Figaros bryllup Don José: Samuel Sakker Tenor

Nationalitet: Australsk Uddannelse: Queensland Conservatorium Griffith University, Brisbane/Australien Udvalg af tidligere roller: Erik Den Flyvende Hollænder, Alfredo La Traviata, Cavaradossi Tosca Don José: Daniel Szeili Tenor Nationalitet: Tysk Uddannelse: Ludwig-Maximilian University, München/Tyskland Udvalg af tidligere roller: MacDuff Macbeth, Idomeneo Idomeneo, Lenski Eugene Onegin, medlem af Den Jyske Operas nye ensemble

36


Escamillo: Lars Møller Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: OperaAkademiet, København/Danmark Udvalg af tidligere roller: Enrico Lucia di Lammermoor, David L’amico Fritz, Belcore Elskovsdrikken Escamillo: Leif Jone Ølberg Baryton

Nationalitet: Norsk Uddannelse: Guildhall School of Music & Drama, London/England og OperaAkademiet, København/Danmark Udvalg af tidligere roller: Figaro Barberen i Sevilla, Schaunard La bohème, Abner Saul og David, medlem af Den Jyske Operas nye ensemble Micaëla: Tanja Christine Kuhn Sopran

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Academy of Music and Performing Arts, Stuttgart/Tyskland Udvalg af tidligere roller: Senta Den Flyvende Hollænder, Emilia ­Marco Attilio Regolo, Giulietta Giulietta e Romeo, medlem af Den Jyske Operas nye ensemble Micaëla: Lona Mohr Villadsen Sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, København/Danmark og Syddansk Musikkonservatorium, Odense. Udvalg af tidligere roller: Cio-Cio-San Madama Butterfly, Grete Hans og Grete, Donna Elvira Don Giovanni.

Debuterer på Den Jyske Opera

37


Carmen

MEDVIRKENDE Frasquita: Silvia Micu Sopran

Nationalitet: Rumænsk Uddannelse: National Music University, Bukarest/Rumænien Udvalg af tidligere roller: Musetta La Bohème, Adina Elskovsdrikken, Susanna Figaros bryllup, medlem af Den Jyske Operas nye ensemble Dancaïro: Jani Kyllönen Bas-baryton

Nationalitet: Finsk Uddannelse: Sibelius-academy, Helsinki/Finland og Hannover Musikhochschule, Hannover/Tyskland Udvalg af tidligere roller: Figaro Figaros brylllup, Papageno Tryllefløjten, Leporello Don Giovanni. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor Dancaïro: Andreas Winther Bas-baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Musikhochschule Lübeck/Tyskland og Syddansk Musikkonservatorium Odense/Danmark Udvalg af tidligere roller: Har optrådt i operakorene på Göteborgsoperan, Den Norske Opera, Det Kongelige Teater. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor Mercédes: Astrid Nordstad Mezzo-Sopran

Nationalitet: Norsk Uddannelse: The Academy of Opera, Oslo/Norge og Det Kongelige Operaakademi Udvalg af tidligere roller: Flora La Traviata, Dorabella Così fan tutte, Lucretia The Rape of Lucretia

38


Zuniga: Per Bach Nissen Bas

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Royal Welsh College of Music, Cardiff/Wales Udvalg af tidligere roller: Colline La Bohème, Sarastro Tryllefløjten, Gremin Eugen Onegin Lilas Pastia: Jens Bové Bas

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Nordjysk Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Gualtiero Valton I puritani, Fiorello Barberen Sevilla, Kaspar Jægerbruden, fast medlem af Den Jyske Operas Kor Moralès: Thomas Christian Sigh Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Masetto Don Juan, Angelotti Tosca, Kuligin Katja Kabanova, fast medlem af Den Jyske Operas Kor Moralès: Morten Wang Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Yakusidé Madama Butterfly, Alcindoro La bohème, Fiorello i Barberen i Sevilla, fast medlem af Den Jyske Operas Kor

Debuterer på Den Jyske Opera

39


Fremadstormende musikdramatik fra Edition·S

Simon Steen-Andersen

Buenos Aires

(2014) for 5 sangere, ensemble og elektronik

”En af de mest interessante komponister, videokunstnere og performancekunstnere lige nu” ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Politiken

”Griber operaen i struben”

 Århus Stiftstidende ”Det rent ud sagt geniale ved det hele er, at det midt i al sin kompleksitet og originalitet også virker så befriende ubesværet og imødekommende” Weekendavisen

Steingrimur Rohloff

Babel

(2013-14) for 4 sangere, sinfonietta og video ”Jeg har lyst til at opleve alle 75 minutter nok en gang” Dagbladet Information

Nomineret til to Reumert-priser

Edition·S 40

music¬sound¬art www.edition-s.dk


Kleopatra

Gå på opdagelse i dansk opera Kryds af hvilke af de følgende danske operaer, du har hørt eller set opført:

JA

NEJ

Ludolf Nielsen: Isabella

O

O

Gustav Helsted: Stormklokken

O

O

Emil Hartmann: Elverpigen

O

O

Paul von Klenau: Michael Kohlhaas

O

O

Ebbe Hamerik: Leonardo da Vinci

O

O

J.P.E. Hartmann: Ravnen

O

O

August Enna: Kleopatra

O

O

Emil Reesen: Historien om en moder

O

O

Asger Hamerik: La Vendetta

O

O

Paul von Klenau: Rembrandt van Rijn

O

O

Hakon Børresen: Kaddara

O

O

P.E. Lange-Müller: Spanske studenter

O

O

Ludolf Nielsen: Lola

O

O

Lad os gætte: Du har slet ikke set nogen af disse operaer? Det er præcist derfor, vi introducerer Den Danske Serie, hvor vi giver nyt liv til nogle af disse glemte skatte i operarepertoiret. Mange af dem var en succes og ofte spillet til glæde for det danske og internationale publikum. La Vendetta af Asger Hamerik (som i øvrigt var den berømte franske komponist Hector Berlioz’ eneste elev) fik for eksempel premiere på La Scala i Milano. Følg os på vores rejse ind i den rige fortid.

Den Danske Serie Vi begynder med August Ennas umådeligt smukke Kleopatra!

41


Kleopatra Af: August Enna Premiere: 1. marts 2019 i Musikhuset Aarhus Turné: 1. marts – 13. april 2019 Første opera i

Den Danske Serie

HOLDET BAG Dirigent: Joachim Gustafsson Instruktør: Ben Baur Scenograf: Ben Baur Kostumedesigner: Uta Meenen Korindstudering: Tecwyn Evans MEDVIRKENDE Kleopatra: Stefania Dovhan / Elsebeth Dreisig Harmaki: Christian Juslin / Magnus Vigilius Charmion: Ruslana Koval / Tanja Christine Kuhn Sepa: Lars Møller / Thomas Christian Sigh Schafra: Jens Bové / Morten Wang* Iras: Kirsten Grønfeldt / Lina Valantiejute* *cover i tilfælde af sygdom Den Jyske Operas Kor Copenhagen Phil Odense Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester

42


August Enna

KLEOP TR A

43


Kleopatra

Forræderi, begær, mord

INFO Opera i 3 akter

Efter sin særdeles succesfulde opera Heksen (1892) gik den danske komponist August Enna i 1893 i gang med en opera baseret på en roman af den britiske forfatter H. Rider Haggard om den berømte egyptiske dronning Kleopatra. Som sin librettist hyrede han den danske forfatter Einar Christiansen, som også havde skrevet teksten til Carl Nielsens opera Saul og David. Denne nye opera, Kleopatra, fik sin førsteopførelse på Det Kongelige Teater i København i 1894, hvor den spillede 7 gange og fik en begejstret modtagelse og overstrømmende anmeldelser.

Musik August Enna Libretto Einar Christiansen efter H. Rider Haggards roman Førsteopførelse 7. februar 1894 på Det Kongelige Teater, København Synges på dansk med danske overtekster Varighed ca. 2 t 45. min. inkl. pause

HANDLING Forklædt som drømmetyder lykkes det prins

Man kan betragte August Enna som et link

Harmaki at komme ind i dronning Kleopa-

mellem den italienske og den nordiske mu-

tras palads for at myrde hende, genvinde

sik, og han var bl.a. inspireret af sine skan-

magten over Egypten og befri sit land for

dinaviske mentorer Johan Svendsen og P.E.

enhver romersk indflydelse. En af Kleopatras

Lange-Müller. Han var også stærkt påvirket

kammerpiger, Charmion, er dybt forelsket i

af de tyske komponister Mendelssohn og

prins Harmaki og hjælper med lægge mord-

­Richard Wagner og var en mester i musi-

planerne. Men så snart Harmaki ser Kleopat-

kalsk drama og strålende orkesterklang.

ra, bliver han slået af hendes skønhed og er ude af stand til at fuldføre mordet. Da Char-

Med Ennas umådeligt smukke Kleopatra

mion bliver klar over, at hun er ved at miste

begynder vi Den Danske Serie, der lukker

Harmaki, afslører hun planerne for Kleopat-

op for den danske musikhistories rigdom

ra. Harmaki bliver dræbt, de sammensvorne

og i denne sæson gør opmærksom på én af

bliver fanget – og Charmion må erkende de

Danmarks fineste, men desværre oversete

frygtelige konsekvenser af sin jalousi...

komponister. Lyt til musikken

 “Violin Concerto in D major / Cleopatra Overture / Symphonic Fantasy”; NDR Radiophilharmonie, Hermann Bäumer

44

 “Den lille pige med svovlstikkerne”; DR Radiosymfoniorkestret, Thomas Dausgaard

 ”Symphony No. 2 / Fairy Tale / Andersen Overture”; NDR Radiophilharmonie, Michael Hofstetter


BIOGRAFI: AUGUST ENNA (1859-1939) tyrlig vis kommet til Danmark). Han skulle egentlig have været urtekræmmer eller skomager ligesom sin far. Men i sin læretid i København fik han også musikundervisning, bl.a. i violinspil, og snart tog musikerkarrieren over, og han fik engagementer som cafémusiker, balmusiker, komponist, orkestermusiker og dirigent og senere som musikdirektør ved et omrejsende teater og kapelmester ved Dagmarteatret. Niels W. Gade anbefalede ham til det prestigefyldte Anckerske Legat, hvilket blev et vigtigt skulderklap til den unge musiker. Som komponist fik August Enna sit opsigtsModen skifter, og nogle gange bliver kom-

vækkende gennembrud med uropførelsen

ponister glemt. Sådan gik det desværre for

af operaen Heksen på Det Kongelige Teater

den danske komponist August Enna.

i 1892, og selvom han også skrev musik indenfor andre genrer – sange, klaverstykker,

August Enna var umådeligt populær i sin

orkestermusik, symfonier, en violinkoncert,

samtid og hørte til de mest opførte danske

balletter etc. – blev det især hans mange

komponister – både herhjemme og i udlan-

operaer, der skaffede ham berømmelsen.

det! Hans velskrevne musik hører hjemme i

Og den var som sagt ganske usædvanlig

den romantiske tradition, og den er smuk,

stor.

iørefaldende, følelsesladet, farvestrålende og dramatisk træfsikker, og den har både

Senere – da senromantisk musik blev fyord

tyske og italienske musikalske træk. Og dan-

i Danmark – forsvandt han desværre fra

ske, naturligvis.

spilleplanerne (sammen med en lang række andre romantiske, danske komponister), og

Enna var født i fattige kår i Nakskov (hans

kun lejlighedsvist har man kunnet høre hans

sicilianske bedstefar havde angiveligt været

musik, når den kønne, lille opera Den lille

spillemand i Napoleons hær og var på even-

pige med svovlstikkerne blev opført.

45


Kleopatra

En verden af små mirakler – eksotisme i Skandinavien Af Christian Biskup, tysk musikstuderende og pianist, hvis arbejde med og interesse for nordisk musik har ført til forskellige tyske premierer bl.a. med værker af den danske komponist Ludolf Nielsen. Frit oversat til dansk.

Intermezzoer fulde af naturskildringer, bre-

af de brede, nationalt farvede elementer.

de, nationalromantiske mandskor, medri-

Overdådige wagnerske klange, iørefalden-

vende danse og arier med indflydelse fra

de, verdisk melodik såvel som en snert af

folkemusikken – således ville kendere af

eksotisme præger musikken rundt om Egyp-

skandinavisk musik vel i en fart beskrive de

tens sagnomspundne, sidste herskerinde.

nordiske operaers karakteristiske træk. Man finder i hvert fald disse elementer i Wilhelm

Fra tidernes morgen har Nordens komponi-

Peterson-Bergers nationalopera Arnljot, Ivar

ster været tiltrukket af eksotiske emner, og

Hallströms Vikingerne eller Edvard Griegs

Enna tilføjer med sin Kleopatra ét i rækken

operafragment Olav Trygvarson, som hører

af værker, som er blevet skabt over oriental-

til Nordens mest kendte musikdramatiske

ske emner:

værker. Disse kendetegn passer ikke i så høj grad på Danmark pga. indflydelsen fra det

I 1805 offentliggjorde den danske nationaldig-

nære Tyskland. Ganske vist udviklede der

ter Adam Oehlenschläger femakts-lystspillet

sig en national kunstmusik efter Friedrich

Aladdin eller den forunderlige lampe efter

Kuhlaus skuespilmusik til Elverhøj, men i

historier fra ”1001 nat”. Det tog noget tid, før

denne træder de folkelige elementer ikke så

værket blev udbredt, men der fandtes allere-

stærkt frem som i Sverige, Finland eller Nor-

de i 1839 – i året for uropførelsen – et kompo-

ges musik. Særligt J.P.E. Hartmann prægede

neret melodrama af den endnu ubetydelige

med sin debutopera Ravnen en slags dansk

Niels W. Gade over dette tema. Det er dog

operastil, som August Enna mesterligt for-

uafklaret, om hans værk faktisk blev benyttet

stod at fortsætte med sin opera Heksen.

som skuespilmusik. Ligesom i den mere betydningsfulde Aladdin-ouverture af Christian

Men da tæppet den 7. februar 1894 gik op på

Hornemann fra 1866, som senere fik tilføjet en

Det Kongelige Teater for August Ennas Kleo-

opera, har de eksotiske elementer sikkert også

patra, oplevede det danske publikum imid-

stadig holdt sig indenfor passende grænser.

lertid noget nyt. Til forskel fra de dunkle og

46

folkeligt påvirkede værker af hans samtidige

Den musikalske eksotisme, som vi finder

finder man i Ennas nye partitur kun en smule

den hos Enna, har sit udspring i den mau-


riske koncertsal Tivoli i København, hvis

Hornemanns lystspil Aladdin fra 1918. Ludolf

orkester – ved siden af Det Kongelige Kapel,

Nielsens indiske ballet ­Lackschmi (1921),

som spillede på Det Kongelige Teater – var

der næsten er ukendt, men stadig er det

et af de få, professionelle musikalske en-

mest kvalitetsfulde statement af eksotisme

sembler i vores lille kongerige. Ikke sjældent

i Danmark, står ved afslutningen af perio-

høstede store danske komponister sig deres

den med begejstringen for alt fjernøstligt

erfaringer i orkestrering og komposition

og samtidig som den sidste i en generati-

i forlystelsesparkens kapel, som siden sin

on af senromantikere, som - idet de holdt

grundlæggelse i året 1843 voksede stadigt

fast ved deres romantiske idealer - trak

mere til et højt agtet, symfonisk orkester.

sig tilbage efter sammenbruddet af netop

Man kan stærkt gå ud fra, at Rimskijs-

disse værdier pga. Første Verdenskrig og

Korsakovs symfoniske suite Sheherazade

forsvandt i glemsel. Her må også August

(1888) også har fundet sin vej ind i Tivolis Koncertsal, hvorved mange musikere i den fremadstræbende, senromantiske komponistgeneration – og således altså også Enna – for første gang kunne dykke ned i østligt-orientalske klangverdener. Indenfor kort tid kom der talrige værker afledt af 1001

nat, med Carl Nielsen-sangen I Seraillets have (1891), det symfoniske digt I ørkenen (1899) af Ludolf Nielsen og Ennas Kleopatra fra 1894 som de tidligste eksempler. Ganske vist finder man i Ennas sceneværk ikke no-

OVERDÅDIGE WAGNERSKE KLANGE, IØREFALDENDE, VERDISK MELODIK SÅVEL SOM EN SNERT AF EKSOTISME PRÆGER MUSIKKEN RUNDT OM ÆGYPTENS SAGNOMSPUNDNE, SIDSTE HERSKERINDE.

gen overstrømmende eksotisme, som man senere finder den i hans Eventyr. Symfoniske

Enna tælles med. Det lykkedes Ludolf Niel-

billeder for orkester (1905), men Kleopatras

sen med sin orientalsk-impressionistiske

smukke tjenerinde Charmions sang i første

Lackschmi-musik efter Karl Gjellerups bud-

akt såvel som den store balletmusik i Kleo-

dhistiske roman Verdensvandrerne at få en

patras festsal har eksotisk præg og må reg-

efter danske forhold uhørt succes med 23

nes som forbillede for de talrige værker, der

opførelser, og værket blev endda spillet

følger i kølvandet i Danmark.

som turnéforestilling i hele det baltiske område.

Et af disse følgende værker – et højdepunkt indenfor eksotismen i Danmark – er Carl

Mens orient-begejstringen blomstrede i

Nielsens skuespilmusik og suite til Gade og

Danmark, var man i de andre nordiske lande

47


Kleopatra

nærmere kølig overfor disse tendenser. I

­Antonius og Kleopatra (senere bearbejdet

det hele taget blev der i de store musikcen-

til strygekvartet, begge dele 1926), Suite

tre Göteborg, Stockholm, Kristiania (Oslo)

nr. 6, Orientalsk legende, operaen Aladdin

og Helsinki mest spillet værker af nationale

(1941) såvel som Indiske melodier (1950).

komponister og orkesterlitteraturens klassikere – nye værker af udenlandske kom-

Også selvom om Ennas Kleopatra fik succes ved dens genoptagelse i 1895 såvel som

NETOP ENNAS DETALJERIGE PARTITUR BESNÆRER VED MANGE ”SMÅ MIRAKLER” OG FORKLARER, HVORFOR DET GIVER MENING AT GENOPFØRE OG GENSKABE DENNE OPERA.

ved dens tyske førsteopførelse i Wroclaw, har denne opera det – ligesom mange andre eksotiske værker – svært i verdens koncertsale og operahuse. Ud over Puccinis

Turandot og Madama Butterfly, Verdis Aïda, Léhars Smilets land og Rimskij-Korsakovs

Sheherazade finder man kun få eksotiske værker på koncertprogrammerne. Mascagnis storartede Iris eller Delibes Lakmé lever, ligesom de nordiske repræsentanter, stadig

ponister fandt kun vanskeligt og forsinket

en skyggetilværelse.

vej til koncertsalene. For eksempel regnes ­Wilhelm Peterson-Bergers Orientalsk dans

Eksotismen var en rejse til en fremmed ver-

fra 1890 for at være det første orientalske

den for datidens publikum, en verden, som

værk i Sverige. Peterson-Berger, Sveriges

man kun kendte fra bøger og fortællinger,

nationalkomponist, tilbragte årene 1889-90

en verden fuld af små mirakler og uvante

som musiklærer i Dresden og hørte dér for

klange. For gæster af i dag – i en tid med

første gang Rimskij-Korsakovs mesterværk,

ubegrænset rejseaktivitet og TV – er disse

hvorefter han følte trang til at komponere et

billeder næsten blevet dagligdags, og der-

værk i samme stil. Sveriges store senroman-

for skal værkerne gøre deres virkning ved

tiker Kurt Atterberg blev sandsynligvis først

musikken og handlingen og ikke blot ved

i 1912 opmærksom på Korsakovs musikal-

dekorationer. Netop Ennas detaljerige parti-

ske eventyr under et studieophold i Berlin.

tur besnærer ved mange ”små mirakler” og

Stykket må have fascineret ham meget, for

forklarer, hvorfor det giver mening at gen-

allerede i 1913 præsenterer han med skue-

opføre og genskabe denne opera.

spilmusikken til Jefta af Ernst Didring en komposition, som bevæger sig i lignende klangverdener. Herefter følger Suite Nr. 1,

Orientale (efter Jefta-motiver, 1913), Suite nr. 4, Turandot (1920), skuespilmusikken til 48


Thomas Agerfeldt Olesen

The Picture of Dorian Gray Den Jyske Opera Aarhus Symfoniorkester Joachim Gustafsson Marie Brolin-Tani

“Uendeligt overraskende og begejstrende” Opera Magazine, 2016

Knudåge Riisager The Symphonic Edition Vol. 1-3 Aarhus Symfoniorkester, Bo Holten “Livligt, energisk og fyldt med energi – Aarhus Symfoniorkester og Bo Holten indfanger ubesværet Riisagers sprudlende rytmik” Classics Today, 2013

Ny indspilning af Riisagers Violinkoncert og balletmusikken Etudes udkommer til foråret 2018

dacapo-records.dk

49


Kleopatra

INSTRUKTØR OG SCENOGRAF

BEN BAUR

50

Tyske Ben Baur er uddannet scenograf

Siden 2014 har Ben Baur også arbejdet som

og kostumedesigner ved Weissensee

instruktør og har blandt andet stået bag

­Kunsthochschule i Berlin. Han har været

forestillinger som Janáčeks Katja Kabanova

engageret ved flere af de store teatre og

og Donizettis Lucia di Lammermoor på

operahuse rundt om i Europa, bl.a. Zürich

­Saarländisches Staatstheater i Saarbrücken

Opera House, Welsh National Opera Cardiff

samt Mozarts Don Giovanni på Musik­theater

og ­Royal Opera House Covent Garden i

im Revier Gelsenkirchen. Kleopatra er Ben

London.

­Baurs første engagement på Den Jyske Opera.


DIRIGENT

JOACHIM GUSTAFSSON

Svenske Joachim Gustafsson er uddannet violinist ved The Academy of Music and Drama i Göteborg i 1987 og studerede senere videre som dirigent i Wien. Debut på Den Kongelige Opera i Stockholm med Verdis Otello (’04). Erfaring med uropførelser af værker af nordiske komponister. Har dirigeret adskillige svenske, tyske og danske symfoniorkestre. På Den Jyske Opera har Joachim Gustafsson dirigeret to uropførelser: Niels Marthinsens Snehvides Spejl (’11) og Thomas Agerfeldt-Olesens Reumertprisnominerede The

Picture of Dorian Gray (’13).

KOSTUMEDESIGNER

UTA MEENEN

Uta Meenen er uddannet skrædder og startede sin karriere som assistent på Düsseldorfer Schauspielhaus. Siden 2001 har hun arbejdet som selvstændig kostumedesigner med engagementer på flere af de store operahuse og teatre i Tyskland. Uta Meenen har blandt andet designet kostumer til My Fair

Lady og Figaros bryllup på Musiktheater im Revie samt Lucia di Lammermoor på Staatstheater Saarbrücken. Kleopatra er Uta Meenens første engagement på Den Jyske Opera.

KLEOPATRA ER DEN FØRSTE OPERA I DEN DANSKE SERIE, HVOR DEN JYSKE OPERA GENFINDER DANSKE OPERASKATTE.

Den Danske Serie

51


Kleopatra

MEDVIRKENDE Kleopatra: Stefania Dovhan Sopran

Nationalitet: Ukranisk-amerikansk Uddannelse: Augsburg Academy of Music, Augsburg/Tyskland Udvalg af tidligere roller: Mimi La Bohème, Fiordiligi Così fan tutte, Violetta La Traviata Kleopatra: Elsebeth Dreisig Sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Udvalgte tidligere roller på Den Jyske Opera: Violetta Valéry La Traviata, Donna Elvira Don Juan, Cio-Cio-San Madama Butterfly Harmaki: Christian Juslin Tenor

Nationalitet: Svensk Uddannelse: Sibelius-Academy, Helsinki/Finland Udvalg af tidligere roller: Cavaradossi Tosca, Florestan Fidelio, Pinkerton Madama Butterfly Harmaki: Magnus Vigilius Tenor

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, København/Danmark Udvalg af tidligere roller: Cavaradossi Tosca, Steva Buryja Jenufa, Pinkerton Madama Butterfly Sepa: Thomas Christian Sigh Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Masetto Don Juan, Angelotti Tosca, Kuligin Katja Kabanova. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor

52


Sepa: Lars Møller Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: OperaAkademiet, København/Danmark Udvalg af tidligere roller: Enrico Lucia di Lammermoor, David L’amico Fritz, Belcore Elskovsdrikken Charmion: Ruslana Koval Sopran

Nationalitet: Ukrainsk Uddannelse: Tchaikovsky Kiev National Music Academy, Kiev/Ukraine Udvalg af tidligere roller: Gilda Rigoletto, Violetta La Traviata, Despina Cosi fan tutte Charmion: Tanja Christine Kuhn Sopran

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Academy of Music and Performing Arts, Stuttgart/Tyskland Udvalg af tidligere roller: Senta Den Flyvende Hollænder, Emilia ­Marco Attilio Regolo, Giulietta Giulietta e Romeo, medlem af Den Jyske Operas nye ensemble Schafra: Jens Bové Bas

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Nordjysk Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Gualtiero Valton I puritani, Fiorello Barberen Sevilla, Kaspar Jægerbruden. Fast medlem af Den Jyske Operas Kor Iras: Kirsten Grønfeldt Sopran

Nationalitet: Dansk-canadier Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Pamina Tryllefløjten, Fiordiligi Cosi fanTutte, Liesgen Coffee Cantata Debuterer på Den Jyske Opera

53


María de Buenos Aires Af: Astor Piazzolla Premiere: 23. marts 2019 Turné: 23. marts - 13. april 2019

MEDVIRKENDE María: Yamil Borges Duende: Kurt Ravn Den unge María: Nicole Luketić Den unge mand: Markus Schneider Tango-orkester Et samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium HOLDET BAG Dirigent: Johanna Motter Instruktør: Philipp Kochheim Koreograf: Sean Stephens Scenograf og kostumedesigner: Barbara Bloch

54


Astor Piazzolla

MARÍA DE BUENOS AIRES TA N G O O P E R I TA

YA M I L BORGES

K U RT R AV N 55


María de Buenos Aires

Kærlighed, passion og død

INFO Tango-opera (Tango operita) Musik Astor Piazzolla

Kom med på en forførende og berusende rejse til Buenos Aires i en original blanding af opera og argentinsk tango. Den Jyske Operas operachef Philipp Kochheim instruerer Astor Piazzollas mesterværk med Yamil Borges og Kurt

Libretto Horacio Ferrer Førsteopførelse 8. maj 1968, Sala Planeta, Buenos Aires

Ravn i hovedrollerne.

Varighed ca. 80 minutter. Forestillingen er uden pause

Forestillingen kombinerer forskellige dramatiske genrer, hvor

Opføres på spansk med dansk dialog

skuespil, dans og sang i konstant skiftende konstellationer blandt de fire medvirkende vil kredse om temaerne kærlighed, sex og død i en hvirvelvind af følelser antændt af ­Piazzollas udødelige tango-musik fremført af et 6-mands orkester. Uropførelsen af María de Buenos Aires i 1968 var en øjeblikkelig succes. Tango-operaen eller ”operita” (en lille opera) som Piazzolla kaldte den, gjorde sit indtog på scenerne verden over. Den væsentligste grund til værkets lange levedygtighed er Piazzollas musik; den mere moderne tango nuevo, som skaber en unik atmosfære af melankoli og lidenskab. HANDLING En ensom aften i Buenos Aires. En gammel

nen og i lurvede bordeller. De mindes beg-

mand tænker tilbage på sit livs kærlighed,

ge deres første møde i smug og de timer,

som han aldrig har kunnet glemme: María,

de tilbragte sammen, da de dansede i en

som døde for lang tid siden. Hendes ånd vi-

café, nogle få dage før María blev myrdet.

ser sig nu for ham, og de gennemlever hen-

Den gamle mand indser, at kærligheden til

des barndom i slumkvartererne, favelaerne,

María først slutter, når han selv dør.

hendes drømme, hendes liv i underverdeLyt til musikken  “Maria de Buenos Aires”; Gidon Kremer

56

 “Concierto de Nácar”; Astor Piazzolla

 “Las Cuatro Estaciones Porteño”; Astor Piazzolla


BIOGRAFI: ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) Da han var barn, købte hans far en bandoneón til ham i en pantelånerbutik, og Piazzolla blev en virtuos på dette harmonikalignende instrument, der er en fast del af den argentinske tango. Han kom til at spille i en række orkestre, hvor han også blev arrangør, og han blev venner med en af de største skikkelser indenfor den klassiske tango, Carlos Gardel. Men ud over underholdnings- og dansemusikken interesserede Piazzolla sig også for kunstmusikken og fik bl.a. klaverundervisning af en af Rachmaninovs elever, dirigentundervisning hos koryfæet Herman Scherchen og studerede komposition hos Argentinas mest En del komponister har i sagens natur fået op-

berømte komponist, Alberto Ginastera samt

kaldt et musikkonservatorium efter sig, færre,

hos den navnkundige Nadia Boulanger i Paris.

men dog alligevel nogle, har fået opkaldt en

Også jazzen og den elektriske rock-/popmu-

lufthavn efter sig. Astor Piazzolla har fået beg-

sik fik indflydelse på ham.

ge dele, nemlig den internationale lufthavn i Mar del Plata og konservatoriet i Buenos Aires.

Hans egen musik omfatter kunstfærdige tangoer samt hans tango-inspirerede musik,

Piazzollas karriere forløber i forskellige spor,

herunder filmmusik til mere end 40 film,

der ofte krydser hinanden og beriger hinan-

orkestersuiter, opera og ballet. Hans nye

den. De to hovedspor er henholdsvis tango-

tangostil, nuevo tango, vakte i begyndelsen

en og den klassiske musik.

modstand i hans hjemland, men han har opnået en umådelig stor popularitet såvel i

Astor Piazzolla blev født i Mar del Plata i

sit hjemland som i resten af verden. Blandt

Argentina af italienske emigranter, men han

Piazzollas oftest hørte værker er Adiós No-

boede i løbet af sin opvækst og sit senere

nino, koncerten for bandoneón og orkester,

liv også i New York, Rom og Paris – og alle

tango-operaen María de Buenos Aires, Fuga

steder sugede han inspiration til sig.

y misterio, Oblivion og Libertango.

57


María de Buenos Aires

Revolutionær stil – Astor Piazzolla og hans ”tango nuevo” Af Christian Steinbock, dramaturg på Stadttheater Giessen, Staatstheater Braunschweig og Staatstheater Kassel. Frit oversat til dansk

Tangoen er en dans, der fascinerer. Den er

rikanske indvandrere, som bragte bestemte

erotisk og ekstatisk; den er fuld af stolthed

musiktraditioner med sig: fra Spanien den

og elegance. Parrene synes at svæve hen

andalusiske tango, fra Cuba habaneraen.

over parkettet; musikken taler i lige høj grad om kærlighed og social elendighed. Og bandonéonens klange forfører mænd og kvinder til en eventyrrejse for sanserne. Danseren Juan Carlos Copes skrev følgende om tangoen: ”I tangoen søger mand og kvinde efter hinanden. Det er en søgen efter en omfavnelse, efter en mulighed for at være sammen, hvor manden føler sig som mand og kvinden føler sig som kvinde

MUSIKKEN PIRRER OG PINER; DANSEN ER SAMMENFØRING AF TO MENNESKER, DER STÅR MAGTESLØSE OVERFOR VERDEN OG IKKE ER I STAND TIL AT ÆNDRE TINGENE

– uden noget som helst machoagtigt. Hun synes om at blive ført; han synes om at føre.

Og naturligvis er der også påvirkninger fra

Musikken pirrer og piner; dansen er sam-

landlige musiktraditioner fra Argentina og

menføring af to mennesker, der står mag-

Uruguay, som spiller en rolle her, frem for

tesløse overfor verden og ikke er i stand til

alt ”milonga”, en fri, improviseret sang. Sel-

at ændre tingene. Det er, tror jeg, den bed-

ve ordet ”tango” synes at være overtaget

ste definition af tangoen som dans.”

fra en afrikansk stamme og kan oversættes med ”trommeslag”.

Tangoens oprindelse ligger i anden halv-

58

del af det 19. århundrede i Argentina og

I Argentina avancerede tangoen til at være

­Uruguay, og den sprang frem af mange kul-

et musikalsk element af dagligdagen. Den

turelle rødder: På den ene side er der afri-

udviklede sig i de fattige kvarterer i Buenos

kanske rytmer som i dansen ”candombe”,

Aires og blev med sine rytmer og tekster

der gennem slavehandlen med Afrika kom

til et talerør for indvandrerne og de neder-

til Sydamerika. På den anden side er det

ste sociale lag. Tangoen fik for et øjeblik

påvirkninger fra de europæiske og latiname-

tristessen, som fattigdommen bragte med


sig, til at glide i baggrunden. Og tangoens

(men for det meste hemmeligt) fik lejlighed

tekster bar sociale budskaber ud i alle him-

til at danse tango.

melretninger til klangen fra en bandonéon eller et af de mange tangoorkestre, som

Man kan frem for alt takke tangosangeren

blev dannet i helt forskellige instrumen-

Carlos Gardel (1890-1935) og komponisten

tale besætninger. Til trods for dette var

Astor Piazzolla (1921-1992) for, at tangoen

selve dansen ildeset i offentlighed. Mand

fandt sin vej ud af slummen og bordellerne

og kvinde kom hinanden for nær; de vug-

og via en omvej omkring USA og Europa en-

gende bevægelser var for erotiske. Hos

delig også blev accepteret i kulturelle kred-

overklassen såvel som hos de religiøse var

se i Argentina. Indtil i 1950’erne oplevede

tangoen lusket og til nød egnet til bordel-

tangoen sin første, store glanstid og dukke-

lerne i havneområderne, hvor der var man-

de ikke kun op i caféerne i Calle Corrientes,

ge piger, som beherskede dansen, og hvor

Buenos Aires’ berømte pragtboulevard, men

også mændene fra de højere lag endelig

også på film.

59


María de Buenos Aires

60

Dansen kunne dog ikke holde stand mod

i særlige tangorestauranter og natbarer.

den store konkurrence fra radio, TV og de

Samtidig var denne nedgang begyndelsen

kommercielle Hollywood-film. Caféerne på

til en ny tangobevægelse, ”tango nuevo”,

Calle Corrientes lukkede en efter en. Klub-

som Astor Piazzolla skabte, idet han for-

berne foretrak plader frem for de typiske

bandt nytilkomne musikstilarter med den

tangoorkestre. Tangoen mistede sin tiltræk-

klassiske tango og dermed sørgede for, at

ningskraft og blev til nød spillet og danset

dansen ikke blev glemt.


Som niårig fik Piazzolla foræret sin første ban-

te musikalske retninger sammen, skabte

donéon af sin far – hans familie boede den-

han en ny, egen og meget kompleks form

gang, omkring 1930, i New York, og faderen

for tango. I løbet af sit liv skrev han over 300 tangoer, næsten 50 film-soundtrack,

FØRST EFTER FAMILIENS HJEMKOMST TIL ARGENTINA I 1937 LÆRTE HAN ­TANGOEN GRUNDIGT AT KENDE – SÅ GRUNDIGT, AT HAN ­FORELSKEDE SIG I DEN.

lavede omkring 40 pladeindspilninger og skabte også med Maria de Buenos Aires i 1968 en ny genre, tango operita. Det var også ­Piazzolla, som i 1980 lod uropførelsen af en af sine kompositioner finde sted i en kirke og dermed førte bandonéonen, der på grund af sin orgelagtige klang var blevet brugt til gudstjenester på de oversøiske skibe i det 19. århundrede, tilbage til sit

havde hjemve efter Argentina og tangoen.

oprindelige bestemmelsessted.

Men den lille Astor lyttede hellere til radio i stedet for at spille på sit nye instrument. Først

Tangoen er ofte blevet erklæret for død,

efter familiens hjemkomst til Argentina i 1937

men den er heldigvis aldrig helt skrinlagt.

lærte han tangoen grundigt at kende – så

Siden 1980’erne har der været en sand tan-

grundigt, at han forelskede sig i den. I 1955

gobølge verden over, og dansen oplever

lagde han med sit eget ensemble grundstenen til sin position i vore dage som skaberen af ”tango nuevo” som modsætning til den klassiske tango. Men Piazzolla ville ikke være blevet den, han blev, hvis ikke han havde lært jazzen at kende i løbet af sit ophold i New York: ”Musikalsk har byen præget mig meget – Ellingtons, Gershwins og Benny Goodmans musik hørte jeg hele tiden i radioen. Alle disse påvirkninger ville aldrig være havnet i min

TANGOEN ER OFTE BLEVET ERKLÆRET FOR DØD, MEN DEN ER HELDIGVIS ALDRIG HELT SKRINLAGT. SIDEN 1980’ERNE HAR DER VÆRET EN SAND TANGOBØLGE VERDEN OVER.

musik, hvis jeg var blevet i Argentina.” en renæssance, som får selv pessimisterne Idet Piazzolla konfronterede tangoen med

blandt tangobeundrerne til at måbe. Ly-

elementer fra den klassiske modernisme og

sten til at lade sig vugge i tangoens rytmer

fra jazzen, endda eksperimenterede med

fortsætter stadig i dag – også hos de unge

tolvtonemusik og lånte fra pop og rock

i Buenos Aires, hvor der nu bliver danset

og dermed bandt tilsyneladende modsat-

techno-tango.

61


María de Buenos Aires

INSTRUKTØR

PHILIPP KOCHHEIM

Operachef på Den Jyske Opera. Instruerer i sæson 2018-19 Passageren og María de Buenos Aires.

DIRIGENT

JOHANNA MOTTER

Johanna Motter er født i Berlin, hvor hun også tog sin uddannelse på Academy of Music. Siden 2007 har hun været fast tilknyttet Staatstheater Braunschweig. I 2012 debuterede hun som dirigent med forestillingen Der Vogelhändler og har siden dirigeret bl.a. María de Buenos Aires, Giulietta e

Romeo og Tosca. Første engagement på Den Jyske Opera.

SCENOGRAF OG KOSTUMEDESIGNER

BARBARA BLOCH

Tyske Barbara Bloch er uddannet scenograf og kostume­ designer ved Mozarteum University of Salzburg i Tyskland. Siden sin debut i 1994 har hun været tilknyttet Theatre Regensburg, Stadttheater Bremerhaven og Staatstheater Braunschweig. Er nu tilknyttet Theater Lüneburg som scenograf og kreativ direktør. Første engagement på Den Jyske Opera.

KOREOGRAF

SEAN STEPHENS

Sean Stephens er født i Swansea, Wales og er uddannet danser i London. Han har turneret med forestillinger som Rocky

Horror Show, Saturday Night Fever, Gaudi, Fame, Chicago. Har tidligere arbejdet sammen med Philipp Kochheim på forestillingen My Fair Lady. Første engagement på Den Jyske Opera.

62


MARÍA

YAMIL BORGES

Rollen som María vil blive spillet af Yamil Borges, som blev en af Broadways mest fejrede stjerner efter hendes filmdebut i Richard Attenboroughs A Chorus Line sammen med Michael Douglas. Hun er født i Puerto Rico, voksede op i New York og blev her engageret af Leonard Bernstein til West Side Story på Broadway i 1980. Hun har desuden medvirket i mange amerikanske tv-serier som f.eks. The Cosby Show og Miami

Vice. Hun har sideløbende en karriere som jazz-sangerinde. DUENDE

KURT RAVN

Rollen som den gamle mand, Duende, vil blive spillet af Kurt Ravn, én af Danmarks mest elskede skuespillere. Uddannet fra Statens Teaterskole og har siden vist sit talents store bredde i meget forskellige hovedroller i teater, film og TV-serier som Matador og Anna Pihl, musicals (Tony i West

Side Story, Frank Butler i Annie Get Your Gun, Che i Evita m.fl.), opera, satire m.m. Jævnligt solist med landets symfoniorkestre og har udgivet adskillige CDer. DEN UNGE MARÍA

NICOLE LUKETIĆ

Født i Tyskland, begyndte som 14-årig på den prestigefyldte balletskole Heinz-Bosl-Stiftung i München. Debut med La Bayadère på Bayerisches Staatsballett. Har medvirket i bl.a. Walking mad,

The Miraculous Manadrin og María de Buenos Aires.

DEN UNGE MAND

MARKUS SCHNEIDER

Født i Trinidad og Tobago. Uddannet på Folkwang University of Arts i Essen, Tyskland. Udvalgte roller er Henry Higgins i My Fair Lady, Magaldi i Evita, Riff i West Side Story og hovedrollen i Sweeney Todd.

Debuterer på Den Jyske Opera

63


Få mere kultur ud af din avis Glæd dig til store interviews og portrætter af aktuelle kulturpersonligheder samt ærlige anmeldelser af film, bøger og musik i Jyllands-Posten. Du kan også glæde dig til debatskabende kronikker og klummer, og så dækker vi selvfølgelig alle de vigtigste nationale og internationale nyheder, så du altid er opdateret på den verden, vi lever i.

Foto: Joachim Ladefoged


Prismodtager A.L. Kennedys tale ved modtagelse af Heine-prisen 2016 Uddrag, frit oversat til dansk

65


A.L. KENNEDY Alison Louise ”A. L.” Kennedy (født 1965) er en skotsk forfatter af romaner, noveller og faglitteratur og optræder også som stand up komiker.

HEINRICH HEINE-PRISEN DÜSSELDORF Heine-prisen blev etableret i anledning af den tyske digters 175 års fødselsdag (1797-1856). Prisen tilfalder personligheder, som gennem deres arbejde anerkender vigtigheden af Heines idéer om menneskets grundlæggende rettigheder, er fortaler for social og politisk fremskridt og gensidig forståelse mellem mennesker eller som udbreder ideen, at alle mennesker tilhører samme gruppe: Menneskeheden. Blandt modtagerne af Heine-prisen er filosofferne Jürgen Habermas (2012) og Alexander Kluge (2014).

66


Vi er alle klar over, at de værdier, der værner om os, som sikrer os de bedste muligheder for at bevare vores menne-

”DEMOKRATIET KAN IKKE SEJRE MED MINDRE DE, DER TRÆFFER VALG, ER PARATE TIL AT VÆLGE KLOGT. DERFOR ER UDDANNELSE DEMOKRATIETS SANDE VÆRN.” FRANKLIN D. ROOSEVELT skelighed, og som gør det muligt at se og værdsætte det menneskelige i andre, er i færd med at blive glemt, nedgjort eller levende begravet i stilhed. Fraværet af kunst og fraværet af menneskelighed er forbundet. I ved det, jeg ved det. Vi har alle længe vidst det, men alligevel har vi ladet det glide ud af den gængse verdensforståelse. Men som Franklin Delano Roosevelt sagde: ”Demokratiet kan ikke sejre med mindre de, der træffer valg, er parate til at vælge klogt. Derfor er uddannelse demokratiets sande værn.” Udøvelsen af kunst og mødet med kunsten er en livslang dannelsesrejse, der forbereder os på at vælge med omhu og styrker vores forestillingsevne; En kraft, der gør det muligt for os at visualisere enhver

forandring, konsekvenserne heraf og som gør det muligt at føle empati for hinanden. Uden den kraft er håbet blot en vrangforestilling. Kunsten findes i selve demokratiets hjerte. Jeg taler her for mig selv: Jeg er 51 år gammel, og mit liv som forfatter har slået fejl. I godt 35 år har jeg skabt mine værker. Jeg har elsket processen, og jeg har tjent til dagen og vejen. Jeg har fået løn for at drømme højt, og jeg kan ikke forestille mig et bedre liv. Jeg har et dejligt hjem, og jeg har vundet nogle priser. Og fra tid til anden har jeg arbejdet med forfattere i fængsler, i medborgerhuse, på hospitaler, med unge forfattere, med børn, og jeg har skrevet i medierne – og jeg har lært en masse af det, men jeg har ikke fortalt nok om, hvad jeg har lært. Jeg har set, hvordan kunsten kan lyse et liv op, for dét er, hvad kunsten gør. Men jeg har ikke selv

JEG HAR SET, HVORDAN KUNSTEN KAN LYSE ET LIV OP, FOR DÉT ER, HVAD KUNSTEN GØR. gjort nok: Jeg har ikke fortalt nok folk om, hvor dyrebart dét er. Jeg har ikke kæmpet for at skabe et forum, hvori det kunne blive fortalt. Som nok mange af os, der lever i bekvemme, tilsyneladen67


de stabile demokratier, har jeg glemt, at frihedens pris er konstant årvågenhed, og jeg har fejlagtigt taget magelig tavshed og fejhed for at være ægte, næstekærlig tolerance. Kærlighed fortæller hele sandheden. Når noget går skævt, går det ikke længere at nikke i stiltiende

VI SPILDER MÅSKE DEN ENE CHANCE, KUNSTEN FÅR FOR AT FORBEDRE OG VÆKKE, JA MÅSKE ENDDA REDDE ET LIV. DET ER ET SPØRGSMÅL OM LIV OG DØD. samtykke, som om alt var godt. Og jeg har ikke sagt – i begyndelsen af hver eneste workshop – ”vi vil nu skabe et stykke kultur” – den ”ting” der fortæller os, om vi skal være onde eller gode, alene eller sammen, uoplyste og skræmte eller uendeligt modige og modtagelige. Og det betyder noget – altid. Så fra nu af vil vi sigte mod at være ekstraordinære, om det så skal knuse vores hjerter, for alt andet – alt hvad der måtte være ufuldkomment, selvoptaget, svagt og ”konceptuelt” reducerer kunstens rolle mellem os. Vi spilder måske den ene chance, kunsten får for at forbedre og vække, ja måske endda redde et liv. Det er et spørgsmål om liv og død. 68

Hver gang vi ser reality-tv programmer, der nedgør menneskeheden, læser artikler, der lyver i en grad, som end ikke fiktionen ville vove det, eller ord, der bruges på en måde så de fratages deres egentlige betydning, eller kyniske indlæg på nettet, der næres af harme, alt imens de skaber mere harme, ja så har jeg ikke sagt det ofte nok: Der kan og bør ikke være plads til dette iblandt os. Det er ikke elitært at forlange det bedste fra vores medmennesker – det er snarere en fornærmelse at se stiltiende til, mens ens medmennesker fodres med skidt og møg og igen og igen vises, hvor dybt menneskeheden kan synke. Det kan ikke passe, at det kun er vores biler og elektronik, der stræber efter nye højder. Vores dramaer, romaner, sange, fotografier, malerier, tegneserier, digte, balletter, operaer og alle de andre kunstneriske udtryk, bør og skal stræbe efter at være ekstraordinære, alsidige, uventede og fyldt med liv. Vores kultur udgør den virkelighed, vi lever i. Som kunstnere, som forfattere, får vi løn for at drømme højt og det er ganske bekvemt for os. Som mennesker – hvilket er endnu vigtigere – har vi pligt til aldrig at glemme de hemmelige ord, vi hører i mørket, pligt til at beskytte hinanden fra den værste version af os selv, fra den værste verden, vi kan skabe og i stedet gøre det bedre. Dét kan vi elske at gøre – så højt vi kan.
NYT ENSEMBLE JOHANNE HØJLUND TANJA CHRISTINE KUHN SILVIA MICU DANIEL SZEILI LEIF JONE ØLBERG


72


Nyt ensemble

Mød det nye ensemble Den Jyske Opera tager dig med i en ope-

truede humanistiske værdier, som vi må

ra-tidsmaskine til det gamle Egypten, til

slås for hver dag.

en lurvet tangoklub i Rio de Janeiro, til en kz-lejr i Polen og til en tyrefægterarena

Og sidst, men ikke mindst, kan du på de

i Sevilla. Du vil få chancen for at møde

næste sider møde vores nye faste ­ensemble

spanske smuglere, overlevende fra holo-

på Den Jyske Opera. Fem unge sangere,

caust, tangoentusiaster og de smukkeste

som er udvalgt blandt hundredvis af ansø-

kvinder fra Østen. I trygge omgivelser i en

gere fra hele verden, flytter til Aarhus for

mørk teatersal vil du blive fortryllet af den

at synge store partier i vores forestillinger.

følelsesmæssige kraft i udødelig musik og

Du kan også opleve dem i solokoncerter,

energien fra de store kunstnere, som gør

symfoniske koncerter og andre kunstneriske

deres yderste for at forføre dig med de

events rundt i hele landet.

historier, de vil fortælle. Derudover er du inviteret til at deltage i den væsentlige

Men mest af alt: Vær med - sammen med

diskussion om kulturens rolle i dag, om

alle os på Den Jyske Opera - i fejringen af

tolerance i en globaliseret verden eller om

den storslåede skønhed i opera!

Øverst: Per-Otto Johansson, dirigent og Charles Kilpatrick, repetitør (Elskovsdrikken, 2017) Nederst: Bette Boisen, skrædder

73


Nyt ensemble

JOHANNE HØJLUND

TITEL Mezzosopran

Hvilken musik lytter du til udover klassisk? Når jeg sætter noget andet på end klassisk er det primært for at danse! Jeg lytter også til jazzsangerinder, men nyder ofte at der bare er stille, når jeg er hjemme.

FØDT Danmark

UDDANNELSE Hvad forbinder du Danmark med? Lige nu bor jeg i Oslo og tænker på Danmark som det flade, bakkede land med marehalm og Vesterhav, kornmarker, leret østjysk jord og cyklister! Hvad ville du lave, hvis ikke du var sanger? Det ved jeg ikke, er så glad for at synge, men der er jo utroligt mange spændende ting, man kan arbejde med!

MINE 3 VIGTIGSTE ROLLER

Hvem er du inspireret af?

Fortunata i Satyricon (OperaAkademiet 2013)

Jeg har mødt inspirerende mennesker, helt tilbage fra folkeskolen, på konservatoriet, operaakademiet, i Madrid og New York. Når folk er passionerede og entusiastiske, influerer de jo positivt på ens liv. New York har inspireret mig og jeg vender ofte tilbage, også fordi min sanglærer Neil Semer

Ursula i Intet (Den Jyske Opera 2017) Flora i La Traviata (Den Norske Opera 2018)

bor der. Og så min familie!

MIN YNDLINGSOPERA

Hvad er din yndlingsfilm?

Jeg tror ikke jeg har en decideret yndlingsopera, for det skifter hele tiden i forhold, til hvad jeg arbejder med, men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker Bizets Carmen og glæder mig super meget til at synge den rolle! Synes også der er mange fantastiske operaer fra det 20. århundrede, men Händel og Mozart har også en varm plads i mit hjerte.

For nylig så jeg en film om en kvinde, der krydser Australiens ørken med fire kameler og en hund, den var virkelig

Q&

god! Tror den hed The camel lady. Men Pulp Fiction var

også god, og Lars von Triers Melancholia, som jo har det mest fantastiske soundtrack fra Wagners Tristan und Isolde. Hvor er ’hjemme’ for dig?

Det er der, hvor jeg er. Synes jeg er blevet ret god til at tage hjem-følelsen med mig. Men jeg føler mig hurtigt hjemme et nyt sted. Jeg bor pt. i Oslo, hvor jeg synger på Den Norske Opera, så lige for tiden føles dét som hjem!

74

Det Kgl Danske Musikkonservatorium, Operaakademiet i København, Madrid Operastudio, Stella Adler Studio of Acting New York, Kazuo Ohno Dance Studio Tokyo, Neil Semer Vocal studio New York.


75


Nyt ensemble

TANJA CHRISTINE KUHN

TITEL Sopran

Hvilken musik lytter du til udover klassisk? Jeg elsker opera! Jeg er rigtig glad for klassisk musik, men det har også altid en eller anden forbindelse til mit “arbejde”. Derfor nyder jeg også at lytte til mange forskellige slags musik som jazz, blues, funk og rock i min fritid. Det er

FØDT Heidelberg, Tyskland

UDDANNELSE

trods alt denne mangfoldighed, der gør musik så fantastisk. Hvad forbinder du Danmark med? Jeg har haft store oplevelser i Danmark. Mine danske venner er alle meget venlige og ‘easy going’ mennesker, der

Academy of Music and Performing Arts i Stuttgart, Tyskland

MINE 3 VIGTIGSTE ROLLER

virkelig ved, hvordan man nyder livet! Når jeg tænker på Danmark, er det første, jeg kommer i tanke om: god mad, en afslappet måde at leve livet på (en afbalanceret måde!), omsorg og selvfølgelig havet. Hvad ville du lave, hvis ikke du var sanger? Hvis ikke jeg var blevet sanger, havde jeg måske fulgt mine forældres kald og blevet læge. Jeg er stadig meget fascine-

Emilia i Marco Attilio Regolo (’11) - Theatre Heidelberg, Tyskland (min første hovedrolle) Giulietta i Giulietta e Romeo (’17) - State Theater Brunswick (min største rolle) Senta i Den flyvende Hollænder (’17) - Theater Hof

ret af den medicinske verden. MIN YNDLINGSOPERA Hvem er du inspireret af? Min far har været en stor inspirationskilde. Jeg har altid beundret ham for hans styrke, tro og udholdenhed og hans vilje til at hjælpe andre.

Q& Hvad er din yndlingsfilm?

Jeg kan godt lide film, men jeg har ikke én favorit. Det afhænger af hvilket humør, jeg er i. Hvor er ’hjemme’ for dig?

Hjem er, hvor internettet er! Så længe jeg har et interessant arbejde, møder interessante mennesker og har tid nok til at holde kontakten med mine nærmeste, så kan jeg hurtigt føle mig ‘hjemme’. Åh, og så skal der være en god kaffebar!

76

Min yndlingsopera er Verdis Don Carlo

BONUS INFO Jeg har stået på scenen, siden jeg var 10 år gammel, jeg elsker at køre hurtigt, og jeg har jagttegn.


77


Nyt ensemble

SILVIA MICU

TITEL Sopran

Hvilken musik lytter du til udover klassisk? Jeg kan lide alle musikgenrer og før en forestilling eller efter en lang dag med prøver, lytter jeg oftest til noget helt andet musik end det, jeg har arbejdet med. Det hjælper mig

FØDT Codlea, Rumænien

til at slappe af, og det giver en god stemning.

UDDANNELSE

Hvad forbinder du Danmark med?

National Music University, Bucharest

Vikinger og statuen af Den Lille Havfrue i København.

MINE 3 VIGTIGSTE ROLLER Hvad ville du lave, hvis ikke du var sanger? Jeg ville nok være arkæolog og rejse verden rundt.

Musetta La Bohème (’13) - National Opera House Bukarest

Hvem er du inspireret af?

Adina Elskovsdrikken (’16) Hessisches Statstheater Wiesbaden

Min familie, mine venner, mine lærere og nogle af de store sangere fra fortiden. Hvad er din yndlingsfilm?

Seven Pounds.

MIN YNDLINGSOPERA

Hvor er ’hjemme’ for dig?

Min yndlingsopera er Puccinis La Bohème

Hjem for mig er i Brasov, Rumænien. Det er der, mit hjerte altid fører mig tilbage til.

Q& 78

Susanna Figaros bryllup (’17) Teater Chemnitz

BONUS INFO Mine venner kalder mig altid Sisi - ligesom prinsessen


79


Nyt ensemble

DANIEL SZEILI

TITEL Tenor

Hvilken musik lytter du til udover klassisk? For det meste rock eller hård rock, som Journey, Van Halen, Bon Jovi, Guns N’ Roses, Meat Loaf, men også tyske sang­ skrivere som Udo Jürgens.

FØDT Rosenheim, Tyskland

UDDANNELSE Hvad forbinder du Danmark med? Den Lille Havfrue i København og masser af strande og hav! Hvad ville du lave, hvis ikke du var sanger? Fodboldspiller eller læge. Hvem er du inspireret af? Jeg bliver inspireret af mange vidunderlige mennesker i mit liv, men som sanger er det min allerførste lærer i Rosenheim, som viste mig, at opera er en meget fascinerende, spændende og levende form for musik og sang. Før det var jeg forsanger i et rockband og havde en helt anden opfat-

Ludwig-Maximilians-Universität

MINE 3 VIGTIGSTE ROLLER Tamino i Tryllefløjten (’06), Teatro Carlo Felice Genova Ruggero i La Rondine (’15), Stadttheater Bremerhaven Flamand i Capriccio (’16), Staatstheater Meiningen

MIN YNDLINGSOPERA

telse af, hvad opera var! Og så selvfølgelig Pavarotti og hans optagelser af italienske sange, som var mit første møde med klassisk sang! Hvad er din yndlingsfilm?

Secretariat. Hvor er ’hjemme’ for dig?

Q& Hvor min kone og hund er!

80

Die Meistersinger von Nürnberg af Wagner

BONUS INFO Jeg har tidligere dyrket kickboxing på konkurrenceplan. Det var dog ikke så nemt at kombinere med en karriere indenfor opera, da jeg sommetider mødte op til opera-arrangementer med et blåt øje. Men jeg lærte helt sikkert at sætte pris en god make up.


81


Nyt ensemble

LEIF JONE ØLBERG

TITEL Baryton

Hvilken musik lytter du til udover klassisk? Når jeg er hjemme, ender jeg ofte med min favoritliste på Spotify. Jeg er stor fan af Coldplay, Eva Cassidy, Marie Key, DeLillos og Sigur Ros samt musik fra Madagaskar, hvor min mor er født og opvokset. Min favoritliste indeholder også skræmmende mange Rasmus Seebach numre... Hvad forbinder du Danmark med? I Norge siger vi, at det er godt at være norsk i Danmark! Danmark er et vidunderligt land med dejlige mennesker, der ved, hvordan man hygger sig. Herudover tænker jeg på LEGO, Piet Hein, Grundtvig, H.C. Andersen, dansk design, Mærsk og

FØDT Oslo, Norge

UDDANNELSE 2004-2008 Universitetet i Stavanger 2008-2010 Guildhall School of Music & Drama, London 2011-2014 Operaakademiet, København

Lord Bendtner. Det eneste jeg savner er... bjerge!

MINE 3 VIGTIGSTE ROLLER

Hvad ville du lave, hvis ikke du var sanger?

Abner i Saul og David (’15), Det Kgl. Teater

Sandsynligvis noget kreativt – med og for mennesker. Hvem er du inspireret af? Min familie. Vi står tæt sammen i familien. En anden, der har påvirket mig meget, både direkte og indirekte, er Martin Luther. Hvilket også er et passende svar, da det er i 2017, at

Schaunard i La Bohème (’17), Det Kgl. Teater Figaro i Barberen i Sevilla (sunget på dansk) (’18), Det Kgl. Teater

500 års-jubilæet for Reformationen bliver fejret.

MIN YNDLINGSOPERA

Hvad er din yndlingsfilm?

Tchaikovskijs Onegin og Brittens Billy Budd

Hvis jeg skal vælge én, så må det næsten blive Løvernes

Q&

Konge. Nogle af mine andre yndlingsfilm er Robin Hood -

BONUS INFO

Men in tights, Men in Black og Forrest Gump.

Hvor er ’hjemme’ for dig?

Hjemme vil altid være der, hvor min mor og far er, og de bor i Stavanger. Jeg har dog flyttet mange gange i mit liv og har mange steder, jeg kalder hjem. Jeg voksede op i Nordnorge i Kabelvåg i Lofoten. Siden da har mit hjem været Bodø, Stavanger, Odda, Singapore, London, København.

82

Jeg har til hensigt at gennemføre Birkebeinerrennet (et 54 km lang skiløb i Norge over to bjerge) hurtigere end den danske kronprins! Derfor har jeg købt af et par rulleski!


83OPERA I ALLE HØJDER HJERTELYD BØRNEOPERA GROWOP! FESTIVAL TALENTU /En babyopera

/Opera i børnehøjde

/En operafestival for børn

/Talentudvikling for unge


Opera i alle højder

Åbne døre til opera Den Jyske Opera har opera i alle højder og for alle højder. Og vi tilbyder aktiviteter, der åbner døre for børn, unge og voksne: til opera, sang, musikdramatik og til følelser og fordybelse i vigtige emner. Vores mål er at dele sangens og musik-

Unge på ungdomsuddannelser inviteres til

kens umiddelbare inspiration. Alle aktivi-

vores generalprøver rundt om i landet og

teter er rettet mod modtagergruppen –

har forinden selv prøvet kræfter med at skri-

børn, unge eller voksne - og derfor meget

ve sange med udgangspunkt i den opera,

forskellige.

de skal opleve.

Børn og unge inviteres ind i kreative, nys-

Faglige samarbejder med pædagog- og læ-

gerrige og udviklende kunstprocesser via

reruddannelser, universiteter og konservatori-

workshops og via besøg i Operatoriet, vo-

er i hele landet giver unge mulighed for kor-

res kreative opera-laboratorium i produkti-

tere eller længere praktikforløb, kurser m.m.

onslokalerne i Aarhus. For det voksne publikum er der også åbne For de helt små tilbyder vi i Aarhus akti-

døre at gå ad:

viteter, som inviterer til leg og oplevelse: Barselsoperatorier for forældre og børn,

OperaTemaAftner sætter fokus på

Musik-i-bogen- eller Julesangs-Operatorier

vigtige tematikker i en opera, f.eks.

for dagplejer, vuggestuer og børnehaver og

forførelsesteknikker, forholdet mellem

ikke mindst vores nystartede operafestival,

børn og forældre eller bearbejdning af

GrowOP!

folketraumer.

For børn i skolealderen inviterer vi på krea-

I Musikalske optakter fordyber vi os i musik-

tive og æstetiske workshops i Operatoriet

ken i en opera - allerhelst med sangere på

og inviterer pædagogisk personale i skoler

scenen, når det er muligt.

til at lege med opera i skolen via det landsdækkende kursus Opera i Undervisningen.

Og endelig giver introduktioner på fore-

Af og til har vi også mulighed for at besøge

stillingsaftnerne en mulighed for lidt ekstra

skoler med workshops.

fordybelse i Den Jyske Operas opsætning før oplevelsen i salen.

86

Øverst: Publikum til babyopera. Nederst: Publikum til ÅbentHus.


87


Babyopera

HjerteLyd

FAKTA

En verden af musik for helt små ører. For babyer og børn i alderen 0 - 2 1/2 år og deres voksne Vi åbner døren til operaens verden på de mindstes betingelser. Babyens allerførste sanseoplevelser i mors mave ligger til grund for forestillingen. Lyden af det bankende hjerte, blodets sang og dæmpede klange fra den ydre verden er inspiration for musikken, farverne og bevægelserne i rummet. Det er ikke en traditionel forestilling, men en slags installation, hvor babyer, børn og voksne nænsomt guides rundt af sangere og musikere. Du og dit lille barn får sanserne og kroppen i brug i et poetisk møde med opera.

Varighed 30 minutters forestilling og derefter 15 minutters leg Medvirkende Johanne Højlund, det nye ensemble Leif Jone Ølberg, det nye ensemble To musikere Premiere 11. januar 2019 Turné 11. januar - 3. februar 2019 Opføres på Aprilfestival 2019

Udvikles i samarbejde med Spitalfields Music fra London, der er prisbelønnet for Musical Rumpus, opera for de 0-2½ årige.

E N B A BYO P E R A

88


Børneopera

Børneopera på Den Jyske Opera Den Jyske Opera skabte i 2000 Danmarks

pot over nykomponerede værker som den

første kirkeopera for børn, Det Forjættede

verdensmusik-inspirerede opera Volapyk (af

Land (med musik af Bodil Heister), som si-

Pierre Dørge) til dukkeforestillinger og den

den spillede mere end 200 gange i kirker

formatmæssigt mere eksperimenterende

i hele landet. Senere fulgte mange andre

For enden af Tunnellen. Hver eneste forestil-

produktioner, skabt til forskellige typer af

ling er unik i sit eget univers og samtidig en

rum, spillesteder og publikum – fra sær-

del af den store historie, som operagenren

ligt bearbejdede udgaver af eksisterende

indgår i – og alle forestillinger sendes på

operaer som Tryllefløjten, Orfeo og Aske-

turné i hele landet.

Volapyk, Kiki Brandt og Lars Ottosen.

89


Børneopera

Q&A: Opera i børnehøjde 5 spørgsmål til børneoperaproducent Birgitte Holt Nielsen

Er opera en kunstart for børn?

Du har selv medvirket i mange operaer for

“Ja! Opera rammer alle vores sanser på én

børn. Hvordan er det?

gang. Opera er både for øjne og ører og

”Det er en meget givende måde at formidle

taler til hjertet, hjernen og kroppen på en

på. Børnene giver umiddelbar respons på

gang.”

det, de ser på scenen, og det betyder, at jeg skal være klar til at improvisere og skabe

Skal børn opdrages til opera?

noget nyt i øjeblikket på basis af børnenes

”Nej, det er ikke en kunstnerisk opgave at

reaktioner. Det, synes jeg, er en kunstnerisk

opdrage. Vi prøver helhjertet og professio-

styrke og udfordring, som passer godt til

nelt at åbne børnenes øjne og ører for ope-

mig. Hvis børnene synes noget er sjovt, hvis

ra. Børnene skal nok selv bestemme, hvad

de undrer sig, hvis de bliver bange, så hører

de kan lide. Det skal vi ikke bestemme for

og mærker man det med det samme på

dem. Vi åbner så at sige dørene for dem, så

scenen.”

kan de selv vælge at gå ind ad dem.” Hvad er særligt ved Den Jyske Operas

90

Hvad vil Den Jyske Opera med opera for børn?

opera for børn?

”Den nysgerrighed og åbenhed, som børn

”Den Jyske Opera tilbyder operaoplevelser af

møder verden med, er kernen i Den Jyske

høj kvalitet til alle aldre, og hver gang vi ska-

Operas kunstneriske profil på børneope-

ber en opera for børn bliver den skræddersy-

raområdet. At møde vigtige temaer, gode

et til målgruppen. Hver eneste forestilling er

historier, forunderlige billeder og ægte fø-

unik i sit univers, og alle forestillinger sendes

lelser gennem musik og drama skaber tan-

på turné rundt i hele Danmark til teatre og

kevækkende erkendelser og samtaler og en

kulturhuse såvel som andre typer spillesteder

ny måde at se sig selv og sit liv på.”

som kirker, børnehaver og biblioteker.”


GrowOP! Festival

Danmarks første operafestival for børn Den Jyske Opera er primus motor i opbyg-

kommuner i Region Midtjylland: Holstebro,

ningen af GrowOP! Festival - Danmarks før-

Herning, Struer, Ikast, Aarhus og Samsø.

ste operafestival for børn. Da Aarhus og Region Midtjylland blev udnævnt til Europæisk

GrowOP! skaber møder mellem publikum

Kulturhovedstad 2017 kunne festivalen reali-

og udøvende kunstnere, der udfordrer

seres i samarbejde med nationale partnere

og inspirerer operaen som genre og sender

(Operaen i Midten, Børnekulturhuset Aarhus

den i nye retninger, samtidig med at der

og Figura Ensemble) og med internationale

skabes et nyt publikum til opera og musik-

teatre og institutioner. I årene frem mod

dramatik. GrowOP! arbejder frem mod en

2017 har GrowOP! budt på danske og uden-

biennale og i efteråret 2019 forventer vi, at

landske forestillinger, workshops og viden-

små og store kan se frem til næste udgave

deling. Alle disse aktiviteter har banet vejen

af GrowOP!

for GrowOP! Festival 2017, hvor dørene er slået op for forestillinger og aktiviteter i 5

Læs mere på growopfestival.com

91


TalentU

Den Jyske Opera udvikler unge talenter 15-22 år TalentU er Den Jyske Operas talentudviklingsprogram for unge mellem 15 og 22 år. Programmet er for alle unge med interesse og talent for musikdramatik. Hos TalentU tilbydes de unge en helt særlig vekselvirkning mellem praktisk træning og medvirken i operaforestillinger i forskellige formater. Fælles for produktionerne er, at TalentU hver gang samarbejder med og udvikles, understøttes og udfordres af

TALENTU OG HELT NYE OPERAER TalentU udvikler og udfordrer operagenren. I 2018-19 udskrives en konkurrence: Unge komponister og unge librettister inviteres til at skrive korte operaer for unge aktører og et ungt publikum. TalentU afgør i samarbejde med erfarne kunstnere, hvad vi skal se på operascenen i fremtiden. Læs mere på jyske-opera.dk/talentu

professionelle scenekunstnere. Træningen består i sang, drama, kor, kropsligt arbejde og improvisation. TalentU samarbejder med musiktalenter på Det Jyske Musikkonservatorium og Musikalsk Grundkursus (MGK) Østjylland og andre talenter indenfor dans, billedkunst, drama og komposition. De ca. 20 unge, der i øjeblikket er optaget på TalentU, har vidt forskellig baggrund og kommer fra rytmiske og klassiske kor, fra bands, teatre, efterskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i hele Østjylland.

SE VIDEOER OM TALENTU PÅ JYSKE-OPERA.DK/TALENTU 92


TALENTU HAR MEDVIRKET I FØLGENDE OPERAER PÅ DEN JYSKE OPERA

INTET Uropførelse Februar 2017 Musik David Bruce og libretto af Glyn Maxwell på baggrund af Janne Tellers bog af samme navn TalentU, professionelle sangere og studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Symfoniorkester I samarbejde med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

NEW BEGINNINGS Uropførelse November 2017 TalentU i samarbejde med unge fra hele Europa og professionelle scenekunstnere Åbning af GrowOP! Festival, operafestival for børn og unge I samarbejde med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

PASSAGEREN Opførelse August 2018 Komponist Weinberg Gribende opera om fordrivelse, skyld og had Iscenesat af operachef Philipp Kochheim. Den Jyske Operas solister og kor, Aarhus Symfoniorkester og TalentU.

”Fantastisk oplevelse” IDA BANG HANSEN, 20 ÅR, TALENTU

”Intet har været en helt igennem fantastisk oplevelse for mig og de andre medvirkende”, fortæller Ida Bang Hansen fra TalentU og medvirkende i Intet, ”og jeg kan kun takke Den Jyske Opera for at have skabt den unikke mulighed for os. Selvom Intet nu er forbi, venter der heldigvis flere operaprojekter i TalentU’s fremtid. Vi er en del af det ambitiøse projekt, som det er at bringe glæden ved opera ud til alle. I den sammenhæng har Intet virkelig betydet alt.”BAG OM DEN JYSKE OPERA DEN JYSKE OPERAS HISTORIE OPERA PÅ TURNÉ DEN JYSKE OPERAS KOR LANDSDELSORKESTRENE SPONSORER OG FONDE PERSONALE IN ENGLISH


Historien

Den Jyske Operas historie 1947 Den Jyske Opera grundlægges af Holger Boland, Gerhard Schepelern og Gustav Albeck. I de første 35 år er scenen bl.a. Aarhus Teater, Helsingør Theater (i Den Gamle By), Gellerupscenen og aarhusianske sportshaller og aulaer. Dirigenterne tæller bl.a. Thomas Jensen og Per Dreier. Francesco Cristofoli er operachef fra 1972-1996 (afløst nogle år af Daniel Bohr og i 1996 af Troels Kold). 1961 Den Jyske Opera markerer sig tidligt med danske uropførelser og danske/skandinaviske førsteopførelser af nyere værker som Stravinskijs Lastens Vej (1961), Janáčeks Jenůfa (1965). 1976 Den Jyske Opera bliver et landsdækkende turnerende operakompagni, der sammen med de fem landsdelsorkestre opfører en opera og en operette hvert år. En samarbejdsaftale med de fem landsdelsorkestre er kernen i Den Jyske Operas virke. 1982 Musikhuset Aarhus indvies og giver Den Jyske Opera et fast spillested i Aarhus. 1987 Den Jyske Opera opfører for første gang i Danmark siden 1912 Wagners Nibelungens

Ring, og Aarhus omtales som ’Nordens Bayreuth’. 1990 Den Jyske Opera begynder at udvikle og opføre forestillinger til børn og unge i hele Danmark. 1991 Også musicals finder vej til repertoiret, bl.a. Bernsteins West Side Story i 1991 (som i øvrigt havde stjerneskuespilleren Mads Mikkelsen på rollelisten). 2000 Den Jyske Operas Kor fastansættes og er det eneste fuldtidsansatte professionelle kor uden for København. Danmarks første kirkeopera for børn, Jesper B. Karlsen/Bodil Heisters Det forjættede

land turnerer i 3 sæsoner med over 200 forestillinger i hele Danmark og er den mest spillede forestilling på Den Jyske Opera nogensinde. 2001 Den Jyske Opera begynder arbejdet med at nå skolebørn via skolekoncerter i (det tidligere) Aarhus Amt.

96


2003

La bohème opføres med stjernerne Angela Gheorghiu og Roberto Alagna. 2005 Giordano Bellincampi bliver operachef. 2006

Skriftestolen af Niels Marthinsen uropføres i Aarhus og får en Reumert for Årets Opera. 2009 Den første opera med børn som optrædende, Det er så sandt som det er løgn (af Jesper B. Karlsen/Michael Bojesen), opføres med 150 børn på scenen. 2010 Korngolds Die tote Stadt opføres for første gang i Danmark og prisbelønnes med en Reumert for Årets Opera. 2011 Uropførelse af Snehvides Spejl af Niels Marthinsen 2013 Annilese Miskimmon bliver operachef. Hun fornyer turnérepertoiret med mindre kendte operaer og lancerer ”operajomfru”-kampagner for at få nye publikumsgrupper i operaen. Der indgås internationale samarbejdsaftaler med Scottish Opera, Welsh National Opera m.fl. Uropførelse af Thomas Agerfeldt Olesens The Picture of Dorian Gray, som nomineres til en Reumert. 2016 TalentU, Den Jyske Operas talentudviklingsprogram for unge, etableres med 20 elever. 2017 Den Jyske Operas bidrag til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 er to uropførelser: Intet af David Bruce og Brødre af Daníel Bjarnasson (operadelen af Musikhuset Aarhus’ Bier-Trilogi). Den Jyske Opera er primus motor i GrowOP! - Danmarks første operafestival for børn og unge. Philipp Kochheim udnævnes til operachef fra maj 2017. Han lancerer bl.a. Den Danske

Serie med genfundne danske operaer og introducerer Det nye ensemble.

97


Turné

Opera på turné Den Jyske Opera kommer rundt i hele Danmark med opera til babyer, børn, unge, voksne og ældre. Den Jyske Opera er Danmarks største turnerende operakompagni og har 60 ansatte fordelt på kunstnerisk personale, administration, teknik og skræddersal. Vi opfører opera med symfoniorkester i hele Danmark på 2 turnéer årligt. Vi turnerer med opera for børn, korkoncerter og vores unge talenthold TalentU i Danmark på biblioteker, i idrætshaller, i kirker og kulturhuse. Vi er en del af GrowOP! Festival – Danmarks første operafestival for børn.

SPILLESTEDER MED SYMFONIORKESTER Alsion, Sønderborg Det Kongelige Teater DGI Huset Panteren, Vordingborg FrederiksborgCentret, Hillerød Harmoniens Hus, Haderslev Idrætshallen, Flensborg Kolding Teater Kulturcenter Limfjord, Skive MCH Herning Kongrescenter Musikhuset Esbjerg Musikhuset Aarhus Musikkens Hus, Aalborg Musikteatret Albertslund Odense Koncerthus / Odeon Vejle Musikteater Værket, Randers Aalborg Kongres & Kultur Center

Vi samarbejder med spillesteder og teaterforeninger i foreningen Danmarks Teaterforeninger, de fem landsdelsorkestre og kammerorkestre i hele Danmark. Den Jyske Opera har hjemsted i Aarhus og støttes af Aarhus Kommune og af Kulturministeriet.

TEATERFORENINGEN:

”Succesfuldt turné-samarbejde” Danmarks teaterforeninger bestræber sig på at formidle et alsidigt udbud af scenekunst på et højt kvalitativt niveau. Hvor faciliteterne tillader det, er Den Jyske Operas turnéproduktioner af helt afgørende betydning for løsningen af den opgave. Stærke nytænkte opsætninger af både klassikere og sjældnere titler har f.eks. i Vejle i de seneste fem sæsoner skabt fornyet og forøget interesse for genren. Andelen af operabilletter er således vokset fra 15% i sæson 13/14 til i sæson 17/18 at udgøre hele 24% af et i øvrigt stigende samlet billetsalg. Vi ville slet ikke være i stand til at imødekomme publikumsinteressen uden det sikre og stabile samarbejde med Den Jyske Opera. Hans Lottrup Bestyrelsesmedlem i Vejleegnens Teaterforening og Danmarks Teaterforeninger

98


HER KAN DU MØDE DEN JYSKE OPERA Spillested Spillested m/symfoniorkester Billetsalg Billetter kan købes hos landets teaterforeninger og spillesteder. Se hvornår billetsalget begynder på dit lokale spillested og i din teaterforening. Turnéplaner I foråret 2018 kan du finde ­turnéplaner på jyske-opera.dk

99


Den Jyske Operas Kor

Den Jyske Operas Kor er mere end et operakor. Koret har optrådt i utallige symfoniske koncerter, julekoncerter og sceniske operakoncerter som Helte & skurke, Lev & elsk og Brus & bobler i hele Danmark. Ny musikchef er Tecwyn Evans, som dirigerede bl.a. Madama Butterfly (’16) og La

Traviata (’18) på Den Jyske Opera.

100


101


Landsdelsorkestrene

Copenhagen Phil Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester – blev grundlagt i Tivoli i 1843 og er et moderne symfoniorkester, der forankrer musikken i både traditionelle og utraditionelle rammer og skaber aktiviteter for publikum i alle aldre. Udover store klassiske koncerter, juleog nytårskoncerter, koncerter for og med børn og unge, erhvervslivet, rytmiske artister og andre kulturinstitutioner er Copenhagen Phil i orkestergraven til Den Jyske Operas forestillinger på Sjælland.

Odense Symfoniorkester Glæden ved at spille de sidste 450 års greatest hits live kendetegner orkestrets drivkraft. Hovedparten af de omkring 100 årlige koncerter spilles i Odense Koncerthus / Odeon, hvor orkestret også står klar til Den Jyske Operas turnéforestillinger, men orkestret er også kendt for sin hyppige turnévirksomhed både i og udenfor Danmark. Odense Symfoniorkester blev grundlagt i 1946, men dets rødder går helt tilbage til omkring år 1800.

Sønderjyllands Symfoniorkester Med en hjemmebane dækkende Syd- og Sønderjylland samt Sydslesvig er Sønderjyllands Symfoniorkester Danmarks eneste grænseoverskridende landsdelsorkester. Samarbejdsrelationer med både nationale og internationale kunstnere skaber orkesterets musikalske diversitet. Orkestret udgør en kulturel sammenhængskraft i regionen. Når Den Jyske Opera er på turné i det sønderjyske, er Sønderjyllands Symfoniorkester med.

Aalborg Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester blev grundlagt i 1943. Siden 2014 med base i Musikkens Hus på den pulserende havnefront i Aalborg. Kernen i orkestrets virke er symfonikoncerterne. Dertil kommer kammerkoncerter, koncerter på skoler, koncerter i samarbejde med andre kulturelle institutioner f.eks. Opera i Rebild med Den Jyske Opera samt familiekoncerter. Aalborg Symfoniorkester spiller også til opera og ballet og akkompagnerer Den Jyske Operas forestillinger i Nordjylland.

Aarhus Symfoniorkester Drevet af rå symfonisk kernekraft og mere end 80 års erfaring med at tegne byens lyd står Aarhus Symfoniorkester som et musikalsk vartegn for hele den midtjyske landsdel. Hver uge byder orkestret på store symfonikoncerter, familiekoncerter i weekenden og gratis skolekoncerter. Med base i Musikhuset Aarhus har Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester et tæt samarbejde om opera, koncerter og ambitiøse projekter med stjerner fra ind- og udland.

102


Med et årskort til ARoS klubben får du 15% rabat på to billetter til Den Jyske Operas forestillinger i Musikhuset Aarhus i sæson 2018-19*

1 års fri entré Ta’ en ven med gratis Medlemsprogram Rabat i café, shop og ARoS Wine & Food Hall Særarrangementer Kunstforedrag www.aros.dk/aarskort * Vis dit ARoS årskort i Musikhus Aarhus billetsalg Foto: Søren Lynggard Andersen, 2017

103


Opera online

SOCIALE MEDIER Facebook

YouTube

På vores Facebookside er der plads til kon-

Med små videoklip er det nemt for dig

kurrencer, foto, video, anmeldelser, spørgs-

hjemme i stuen eller på farten at få et smug-

mål, svar og undren.

kig på den næste opera både gennem inter-

facebook.com/denjyskeopera

views og smagsprøver fra forestillingen.

Instagram

Twitter

Se vores billeder på Instagram, både de

Her får du korte opdateringer. Du kan også

flotte fra scenen og de rå fotos fra livet bag

stille os et spørgsmål, eller bare skrive

scenen. Under forestillingen må der ikke

om din operaoplevelse og bruge tagget

tages billeder, men gerne før og efter.

­#denjyskeopera.

instagram.com/denjyskeopera

twitter.com/denjyskeopera

Del dine operaoplevelser med #denjyskeopera

NYHEDSBREV Tilmeld nyhedsbrev

HENT PROGRAM

Få nyheder om kommende forestillinger ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på jyske-opera.dk

ONLINE PROGRAMMER

ONLINE PROGRAM

Program til smartphone

EGENANNONCE

Hvis du har en smartphone eller tablet, kan du hente forestillingsprogrammet på program.jyskeopera.dk. Tilføj ikon til hjemmeskærm, så har du automatisk altid det aktuelle forestillingsprogram klar på din smartphone eller tablet.

104


Sponsorer

MEDIEPARTNER

DEN JYSKE OPERA ER STØTTET AF

ERHVERVSKLUB

FONDE Et godt og nært samarbejde med mange danske fonde giver Den Jyske Opera et stort kvalitativt løft.

AUGUSTINUS FONDEN BECKETT-FONDEN DET OBELSKE FAMILIEFOND FABRIKANT MADS CLAUSENS FOND KNUD HØJGAARDS FOND OTICON FONDEN STATENS KUNSTFOND STIBO-FONDEN TOYOTA • FONDEN VILHELM KIERS FOND INTERNATIONALT SAMARBEJDE

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND AAGE OG ULLA FILTENBORGS FOND AF 8. NOVEMBER

105


Bliv partner

Skab værdi gennem æstetik og oplevelser - bliv partner med Den Jyske Opera Den Jyske Opera har siden 1947 arbejdet

muligheder, end nogensinde før for at støt-

passioneret og professionelt med at skabe

te det kunstneriske arbejde, der kan nydes

og opføre operaforestillinger på højeste

på scenen!

internationale niveau i Aarhus og på turné i hele Danmark. Det arbejde vil vi intensivere,

EVENT- / FORESTILLINGSSPONSOR

styrke og målrette i fremtiden.

Hvis du eller din virksomhed synes, at der i vores program er en forestilling, som

Selv med fyldte sale over det ganske land,

er specielt spændende, er der mulighed

kræver denne blændende blanding af san-

for at blive en del af denne produktion.

gere, scenografi, kostumer og symfoniorke-

Vi kan arrangere prøvevisninger for dine

ster i dag en højere grad af økonomisk støt-

medarbejdere, oplæg om det pågældende

te fra såvel fonde som erhvervslivet. Derfor

operaværk og billetter til selve forestillin-

vil vi gerne indgå flere partnerskaber med

gen, så I kommer helt tæt på.

visionære virksomheder. Desuden kan vi i sæsonprogrammet profileImage-, kunde- og medarbejderpleje

re virksomheden overfor vores publikum.

I dag udgør vores gruppe af partnere en samling af engagerede virksomheder, der

FORESTILLINGSSPONSOR

i kraft af partnerskabet forbedrer virksom-

- DANMARKSTURNÉ

hedens image og samtidig tilbyder deres

Vi turnerer hvert forår og hvert efterår med

gæster/medarbejdere oplevelser og skræd-

store operaer, som opføres sammen med

dersyede arrangementer.

landsdelsorkestrene, derudover oftest med en børneopera samt en korkoncert. Såfremt

Virksomhedens partnerskab er også med

jeres virksomhed kan have glæde af lokal

til at åbne operaverdenen for medarbej-

eller landsdækkende profilering, kan vi sam-

derne, som derved stimuleres og inspireres

men finde frem til en god aftale.

til gavn for virksomheden. Der er nu flere

106

Susanna Andersson, operasanger


BLIV SPONSOR FOR EN OPERASANGER

ERHVERVSKLUBBEN

Ung sanger fra det nye ensemble – Deres

Som medlem af erhvervsklubben kan man:

karrierer er lige begyndt, og virksomheden har derfor en sjælden mulighed for at tage

en ung sanger under sine vinger og følge

ger med middag og introduktion før

vedkommendes kunstneriske udvikling. Virksomheden kan samtidig få glæde af en

Få VIP-invitationer til operaforestillin­forestillingen

Deltage i skræddersyede arrangemen-

ung sanger, der kan optræde ved et af virk-

ter med operachef, instruktør, dirigent

somhedens interne arrangementer.

og operasangere •

Operastjerne – At få de verdensberømte operasangere Angela Gheorghiu og Roberto

Få invitationer til koncerter og ­børneforestillinger

Alagna til at kaste stjernestøv over Puccinis

Komme på besøg på scenen, inkl. ­backstage fortællinger

La bohème blev løftet af flere sponsorer fra

Få fribilletter / rabat på billetter

forskellige virksomheder og fonde. Den dan-

I sæsonprogrammet profileres virk-

ske stjernesopran Henriette Bonde-Hansen

somheden overfor vores publikum

blev ligeledes støttet af en privat virksomhed.

107


Den Jyske Opera / Personale

DEN JYSKE OPERA / DANISH NATIONAL OPERA Operachef Philipp Kochheim Administrationschef Marianne Båstrup-Larsen Producent Kristian Lager Børneopera: Producent Birgitte Holt Nielsen Formidling: Producent Lene Juul Langballe Planlægningschef Annette Lindblad Væring Studienleiter Peter Pade Nodearkivar Lone Karlsson Marketing- og kommunikationschef Anne Visby Larsen Marketing- og pressekoordinatorer Lillian Dresing Trine Dueholm Økonomichef Henriette Søby

TEKNISK AFDELING

DEN JYSKE OPERAS KOR

Teknisk chef Anders Poll

Musikchef Tecwyn Evans

Produktionsledere Camilla Grunnet Malene Myrup Villesen

Korchef Tina Nielsen

Scene- og lysteknikere Ib Asp Lone Boes Christian Fehling (elev) Morten Chemnitz Kirches-Lindegaard Birger Madsen Daniel Mortensen Frisør Ann Borghelt Servicetekniker Henrik Søballe Sørensen Kontorassistent Nastaran Namdarpour SKRÆDDERSAL Skræddersalsleder: NN Skræddere Bette Boisen Stefan Carlsen (elev) Nete Holmboe Peter Bukdahl Nielsen

Økonomimedarbejdere Charlotte K. Holm Christensen Kirsten Pedersen

Sopran Annette Dahl Hanne Hohwü Houmøller Pernille Stolting-Madsen Birgitte Mosegaard Pedersen Birgitte Skarby Riddell Lina Valantiejute Alt Birgit Demstrup Bolette Bruno Hansen Estrid Molt Ipsen Sine Algreen Møller Eline Denice Risager Susanne Vinther Tenor Jens Jagd Tue de Stordeur Carsten Gottholt Hansen Erik Bekker Hansen Bas Jens Bové Lars Fentz Krogh Jani Kyllönen Thomas Christian Sigh Morten Wang Andreas Winther

DEN JYSKE OPERAS BESTYRELSE Direktør Marianne Bedsted, bestyrelsesformand Direktør Lene Skovsgaard Sørensen, næstformand 108

Advokat Carl Erik Skovgaard Sørensen

Dirigent Joachim Gustafsson

Kunstnerisk leder Line Tjørnhøj

Operasanger Birgitte Mosegaard Pedersen


Med et ARoS30 årskort får du to fribilletter til Den Jyske Operas forestillinger i Musikhuset Aarhus i sæson 2018-19* 1 års fri entré Ta’ en ven (u. 31 år) med gratis Rabat i café, shop og ARoS Wine & Food Hall Særarrangementer Kunstforedrag Kun kr. 220 *Vis dit ARoS30 årskort i Musikhus Aarhus billetsalg, din ledsager skal være under 31 år.

www.aros.dk/aarskort

109


English

THE PASSENGER Synopsis In 1960 a middle-aged couple is crossing

graphy and forced to confront the truth

the Atlantic on board an ocean steamer.

– her horrible past penetrates the present

Walter is a diplomat heading for a new po-

and reveals the lies of her life: Auschwitz

sition in South America. Suddenly his wife

returns. Walter has to learn that his wife had

Lisa encounters a mysterious passenger

kept Marta as a kind of slave and allowed

who reminds her of somebody she once

her boyfriend Tadeusz to be killed before

knew. Overwhelmed, she confesses to her

her very eyes. The deeper Lisa digs into her

husband that she had once been a prison

past, the more she gets entangled in con-

guard at the Auschwitz concentration camp

tradictions, until she finally confronts the

and that she believes the woman to be one

mysterious passenger directly…

of the inmates, called Marta. Lisa is thrown back into carefully hidden parts of her bio-

CARMEN Synopsis Carmen, a ravishingly attractive gypsy, works

lows Carmen to the smugglers’ camp where

in a cigarette factory. When she spots a

she lives. But soon the free-spirited Carmen

soldier, Don José, who seems to be the only

meets and falls for another man, the famous

man around who is not interested in her, she

torero Escamillo. His jealousy drives Don José

attempts to seduce him. She succeeds easily

crazy and finally he kills Carmen outside the

and Don José falls madly in love with her.

bull ring of Seville as thousands cheer the

Giving up his former fiancée Micaëla, he fol-

triumphant Escamillo...

CLEOPATRA Synopsis

110

Disguised as an interpreter of dreams,

as Harmaki sees Cleopatra, he is struck by

Prince Harmaki is introduced into Queen

her beauty and is unable to go on with the

Cleopatra’s palace to kill her, regain pow-

assassination. When Charmion recognizes

er over Egypt and free his country of any

she is losing Harmaki, she reveals the plot

Roman influence. One of Cleopatra’s cham-

to Cleopatra. Harmaki is killed, the conspira-

bermaids, Charmion, is deeply in love with

tors are caught – and Charmion has to face

him and helps to plan the plot. But as soon

the terrible consequences of her jealousy…


MARÍA DE BUENOS AIRES Synopsis A lonely night in Buenos Aires. An old man

café on the Avenida Independencia a few

calls up the spirits of his past and in par-

days before María was murdered. After-

ticular the love of his life, María, who has

wards the man has withdrawn into a world

died a long time ago. She appears and

of memories, which have dominated the

remembers her childhood in the favelas,

rest of his life. He recognizes that his love

her dreams as a young girl, her life in the

will end only with his own death.

underworld and in cheap brothels. They remember their first shy encounter and the hours they spent together, dancing in a

DANISH NATIONAL OPERA Danish National Opera is Denmark’s national touring opera

PROFILE

company. Funded by the Danish Ministry of Culture and proudly based in Aarhus, Denmark’s second city and Euro-

Founded 1947

pean Capital of Culture 2017, it tours across the whole coun-

Based in Aarhus, second largest city in Denmark

try with both traditional and innovative opera for all ages, tastes and experiences. It is a distinctive, pace-setting part of the Danish cultural scene and for decades has presented productions of the highest artistic quality. With a fulltime chorus as part of an artistic, administrative and technical

argest touring opera company L in Denmark General Manager and Artistic Director: Philipp Kochheim

staff of 60 it performs regularly with the five regional symphony orchestras.

111


PRODUKTION AF SÆSONPROGRAMBOG 2018-19 Redaktion Trine Dueholm Anne Visby Larsen Philipp Kochheim Oversættelser/tekstbearbejdelser Trine Dueholm Lene Juul Langballe Andreas Uggerhøj Leif V.S. Balthzersen Louise Nabe James Manley o.a. Fotos Ditte Chemnitz (forside, s. 2, 5, 6, 20, 72, 77, 81, 83, 100-101) Anders Bach (s. 87 n., 89) Nasser Hasheni (s. 79) Anders Hede (s. 107) Peter Ravnsborg (s. 75) Kåre Viemose (s. 87 ø., 91) m.fl. Portrætfotos udlånt af kunstnerne Forestillingsplakater Martin Chemnitz Kunstværk anvendt til María de Buenos Aires-plakat: ”Flamenco Dancer III” af Fabian Perez Annoncering og distribution Lillian Dresing Design og Layout Martin Chemnitz Tryk Kannike Holding A/S Redaktionen er afsluttet den 27. oktober 2017 Med forbehold for trykfejl og ændringer Opdateringer vil fremgå af jyske-opera.dk Kontakt redaktionen på opera@jyske-opera.dk 112


‘‘Shhh. Ingen andre

ved at det er en lejebil.’’

Martin

Book online på europcar.dk eller ring 70 11 33 55. Leje og leasing af personbiler, varebiler og busser - vi dækker ethvert behov.

113


DANISH N AT I O N A L OPERA

Den Jyske Opera Musikhuset Aarhus Skovgaardsgade 2C DK-8000 Aarhus C Tlf. 89 40 91 10 E-mail: post@jyske-opera.dk JYS KE-OPERA .DK 114


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.