Page 1

SÆ S O N 2021 -22

1


2


”HUMOR ACCEPTERER VERDEN SOM DEN ER, SØGER IKKE AT FORBEDRE OG BELÆRE DEN, MEN SNARERE AT UDHOLDE DEN MED VISDOM.” CITAT TILSKREVET CHARLES DICKENS


”Jeg har altid været meget interesseret i musik, men jeg har aldrig haft chancen for at opleve opera og klassisk musik før nu. Jeg er ret forbløffet over, hvad sangerne er i stand til at gøre på en scene.” Muaii, 22, udvekslingsstuderende

”Min kone og jeg går regelmæssigt til opera. Vi ser både de samme forestillinger igen og igen og søger også noget nyt. Det startede, da jeg kom til Aarhus som studerende, hvor jeg var med til at indvie Musikhuset Aarhus med et årskort.” Bent, 56, underviser i økonomi på Aarhus Universitet

4


INDHOLD

Forord af Vincent F. Hendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Velkommen til Den Jyske Opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Den Jyske Operas sæson 2021-22

9

INKOGNITO ROYAL – En kongelig skandale af Karsten Fundal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 AIDA – Opera af Giuseppe Verdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 GREVEN AF LUXEMBOURG – Operette af Franz Lehár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Tilbageblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Corona-Hikikomori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Opera i alle højder

67

TalentU - ”Meget mere end støvet finkultur”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Opera i alle højder - for skolebørn, unge og voksne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 En tone i livet - et borgerinddragende værk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 GrowOp! Festival - operafestival for børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Bag om Den Jyske Opera

77

Ny musikchef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Den Jyske Operas Kor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Den Jyske Operas historie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Opera på turné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Landsdelsorkestrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Sponsorer og fonde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Bliv partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 In English

94

Danish National Opera 2021-22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5


FORORD AF VINCENT F. HENDRICKS

Viden og indsigt er ikke blot noget, der findes i bøger, optegnelser og langsommelige universitetskurser. Kunsten og kulturen er ligeså vigtige vidensproducenter og indsigtsformidlere, der igennem historien har vist sig som store stemmer i den offentlige debat fra samfundsrevsere til samtidskommentatorer, der ansporer til eftertanke. Men med alle de stemmer, der har fået megafoner i informationstidsalderen kan det Sikke en tid vi lever i: Mellem corona,

være svært at blive hørt i såvel symfonien

#BlackLivesMatter, klimakrise, flygtninge-

som kakofonien. Men det har Den Jyske

strømme, #MeToo, økonomisk ulighed,

Opera formået med dens opsætninger,

SoMe, konspirationsteorier, mundbind,

dens tag på vor tids udfordringer, opera-

­madspild og misinformation… Ikke over-

ens overraskende forestillinger, anderledes

raskende om vi som mennesker fra tid til

­teaterformer, der er underholdende som de

anden føler os så afmægtige, som vi er for-

er oplysende… i år er ingen undtagelse – se

pustede. Hvor skal jeg være i det her? Hvad

blot efter i sæsonens program. Og når du

skal jeg gøre? Hvem skal jeg tro på og hvad

går efter en forestilling er du med sikkerhed

skal jeg mene – som de fleste eller om det

– tænker du efter – kommet lidt nærmere

meste?

svar på, hvor du skal være; hvad du skal gøre; hvad du skal tro og mene for dig selv

Man kan forsøge at fornærme på mange

og ikke de fleste, om så ikke alt, så i hvert

måder, men at fornærme mennesker på

fald lidt mere af det meste.

deres begavelse virker uden undtagelse. Ingen har lyst til at blive opfattet som fjols,

Og husk så på i alle livets forhold: Det interes-

at fremstå uoplyst og til fals for det første

sante er ikke at give mennesker hvad de for-

og det letteste. Alle dage har viden og ind-

venter, det ambitiøse er at give dem det de

sigt været vigtige for os som mennesker, de

forventer, og så lidt af det de ikke forventer.

er bolværket mod uvidenhed, grundlaget

6

for vores selvstændige kvalificerede be-

Vincent F. Hendricks

slutningsdygtighed og vores autonomi som

Professor, dr. phil., PhD, Center for Information

demokratisk medborgerskab.

og Boblestudier, Københavns Universitet


”Vi er her for at prøve noget nyt. Vi ved meget lidt om selve operaen og det samme med genren, så vi går ind og er helt grønne.” Mikkel, 24, datalogistuderende og Sofie, 25, ansat i regionen

”Jeg kan godt lide opera og kommer her tit! Man behøver ikke tage til Sydeuropa, London eller lignende for at få en stor oplevelse. Jeg synes, det er flot, at vi har opera herhjemme, der kan hamle op med de internationale operahuse.” Lotte, 45, læge

7


8


Velkommen til Den Jyske Opera En virus, usynlig for det menneskelige øje,

Klangen, der frembringes af sangere og mu-

har fået os til at sætte spørgsmålstegn ved

sikere, som vækker geniale partiturer til live

alt det, vi indtil nu har anset for sikkert og

og forvandler dem til et nutidigt nærvær, der

urokkeligt. I stedet for at hylde idealer som

ophøjer og beriger vores egen eksistens. Her

nærhed og fællesskab, skulle vi pludselig

tager vi del i udødelige figurers kærlighed og

holde ”social afstand”. I stedet for høfligt

lidelser, forstørret af teaterets virkemidler. Alt-

at give hinanden hånden skulle vi nu slå

så netop at gennemleve følelser i overnaturlig

albuerne mod hinanden. I stedet for at gå

størrelse i fællesskab med venner, mennesker

i teateret, biografen, på restaurant eller til

vi elsker og ja… fremmede, der pludselig bli-

sportsbegivenheder blev der pludselig sagt:

ver allierede i det fælles eventyr.

Bliv hjemme! Og med ét stod operaens 500 år gamle kunstart stille. Intet sted i verden

Og den digitale tidsalder vil aldrig kunne er-

var der orkestre, solister eller kor, der for-

statte denne storslåede oplevelse, der kal-

samlede sig til kunstfest. Carmen var tavs.

des ”opera” og som har overlevet verdens-

Det havde hverken den franske revolution

krige, naturkatastrofer og pandemier. Denne

eller to verdenskrige formået.

kunstform som millioner af mennesker hungrer efter. For her står først og fremmest

Og mens jeg skriver disse linjer, ved jeg ikke

mennesket i centrum – i hele sit væsen, i sin

engang, om vi på det tidspunkt, hvor du hol-

kropslighed og med alle sine sanser.

der denne programbog i hånden, kan spille igen – må spille igen. Men jeg håber, jeg vil

Vi kaster os ud i denne nye nødvendige

håbe og jeg er nødt til at håbe, at det til den

begyndelse og fejrer samtidig Den Jyske

tid, når disse linjer er trykt, igen er muligt.

Operas 75 års jubilæum på festlig og værdig

Muligt og ufarligt at samle musikere i orke-

vis ved for første gang at sætte den storslå-

stergraven og sangere på scenen for at skabe

ede klassiker Aida op som efterårets turné

den uovertrufne oplevelse, som en operaaften

i 2021, ligesom vi har sat hele to komiske

er. For at forstå os selv som et kulturelt folk.

værker på programmet. Den nyskrevne

For igen helt og fuldt at være mennesker.

Inkognito Royal i august 2021 i Musikhuset Aarhus og operetten Greven af Luxembourg,

Hverken streaming-tilbud, onlinekoncerter el-

der turnerer i foråret 2022. Kom og le og

ler forestillinger optaget fra kunstnerens egen

lad dig bevæge sammen med os!

stue kan erstatte musikteaterets magi: At mennesker mødes som tilskuere i et rum, at

Philipp Kochheim

lyset dæmpes, at scenetæppet går op. Og så!

Operachef

9


SÆSON 2021–22 INKOGNITO ROYAL AIDA GREVEN AF LUXEMBOURG / Karsten Fundal

/ Giuseppe Verdi

/ Franz Lehár


Inkognito Royal Musik af Karsten Fundal Libretto og idé af Philipp Kochheim Urpremiere: 18. august 2021 Øvrige spilledage: 19., 21. og 22. august 2021 Spillested: Musikhuset Aarhus Fjerde opera i

Den Danske Serie

HOLDET BAG Dirigent: Christopher Lichtenstein Instruktør: Philipp Kochheim Scenograf: Emily Bates Kostumedesigner: Mathilde Grebot Lysdesigner: Anders Poll MEDVIRKENDE Kong Frederik VIII: Andreas Daum Dronning Lovisa: Susanne Elmark Konferencier: Randy Diamond Lægen: Trond Halstein Moe Fanny: Laura Scherwitzl Madame Rosa: Johanne Bock Assisterende læge / 1. journalist: Martin Lechleitner Hoteldirektør: Daniel Szeili Loulou: Linnea Sjösvärd Sissy / Hofdame: Ksenia Antonova Froufrou: Morten Grove Frandsen Vagtmester Schmock: Thomas Christian Sigh Konstabel Konietzke: Jens Jagd Livlæge: Jens Bové Hofmarskal / Vicevært: Andreas Winther Regissør: Erik Viinberg Otto, gammel mand: Stefan Ostertag Journalister: Erik Bekker Hansen, Carsten Gottholt Hansen og Morten Wang Den Jyske Operas Kor Aarhus Symfoniorkester

12


Karsten Fundal

INKOGNITO ROYAL

VIII +++ IK R E D E R F M SKANDALE O IG L E G N O K +++ EN

13


Inkognito Royal

En opera om et mysterium Af Philipp Kochheim

Da jeg første gang blev opmærksom på de

Jeg tog derfor hen til politiarkivet i Ham-

mærkelige omstændigheder omkring Kong

borg, hvor jeg stødte på mere end tusind

Frederik d. 8.s død i Hamborg, var jeg frem-

siders materiale. Alt er bevaret: Lige fra

for alt forbløffet over hvor få danskere, der kendte til historien, når jeg talte med dem om emnet. Mens der på dødsdagen 100 år efter udkom en udførlig beretning i den tyske avis Der Spiegel og endda eksisterer flere noveller om emnet, syntes det at være ­obskurt i Kong Frederik d. 8.s hjemland.

”ALT VAR BLEVET NØJAGTIGT EFTERFORSKET OG DOKUMENTERET – ALT INDTIL NETOP DET ØJEBLIK, HVOR HAN FORLOD HOTELLET.” politibetjentens originale, håndskrevne rapport om fundet af kongens lig, over indholdet i hans lommer, til et telegram til politiet i Hamborg fra det danske hof om at behandle sagen diskret. Alt var blevet nøjagtigt efterforsket og dokumenteret: hvad kongen havde foretaget sig på den sidste dag i sit liv (han havde været i zoo­logisk have), hvad han havde spist og hvordan han havde det. Alt – indtil netop det øjeblik, hvor han forlod hotellet. Dokumentationen begynder

Scene fra et bordel i Hamborg

14

først igen med fundet af liget.


sandhed og løgn – og bytte rundt på dem efter forgodtbefindende – har vi fundet et fascinerende emne, der med sine spørgsmål om den historiske overlevering og ”fake news” fortræffeligt lader sig iscenesætte. En ­opera skal hverken være en historiebog eller et leksikon – den skal frem for alt underholde, bevæge og forføre til Scene fra en klub i Hamborg

Og tiden derimellem? Intet. Skulle politiet i Hamborg have glemt at efterforske disse afgørende minutter? Det er svært at forestille sig. Var der måske noget at dække over? Hvilket også kunne forklare telegrammet fra hoffet om at holde sagen diskret? Jeg ved ikke, hvad der faktisk skete den 14. maj 1912 i Hamborg, og det spiller heller ikke nogen rolle for vores opera. Det interesserer os langt mere, hvordan vores fælles historie bliver til, hvem der træffer afgørelser om, hvad der skal gælde som sandheden, hvad der får en plads i historiebøgerne

eftertanke. Derfor er det mindre vigtigt, om

”DET INTERESSERER OS LANGT MERE, HVORDAN VORES FÆLLES HISTORIE BLIVER TIL, HVEM DER TRÆFFER AFGØRELSER OM, HVAD DER SKAL GÆLDE SOM SANDHEDEN, HVAD DER FÅR EN PLADS I HISTORIEBØGERNE – OG HVAD DER IKKE GØR.”

– og hvad der ikke gør. figurer som Aida eller Rigoletto virkelig har Efter flere år med en amerikansk præsident,

levet. Lad os ganske enkelt antage, at der

der mener frit at kunne bestemme over

fandtes en dansk konge, som…

15


Inkognito Royal

Den glemte konge vender tilbage

FAKTA En kongelig skandale i 2 akter Musik Karsten Fundal

Hamborg den 14. maj 1912. Kong Frederik d. 8. af Danmark

Libretto Philipp Kochheim

forlader sit hotel inkognito og bliver 45 minutter senere fundet døende pü gaden. I mellemtiden sidder kongefami-

Dansk oversĂŚttelse Leif V.S. Balthzersen

lien pü hotellet og er ved at vÌre nervøse, fordi kongen er forsvundet‌

Førsteopførelse 18. august 2021 i Musikhuset Aarhus

Der gür mange historier om Frederik d. 8.s mystiske død. Rygterne spredtes dengang om et hjerteanfald i armene pü

Synges pĂĽ dansk, tysk, fransk og engelsk med danske overtekster

en prostitueret. Noget vrøvl? Selvfølgelig er det det. Men hvad nu hvis det ikke er? I et forsøg pü at kombinere teaterets mange genrer – musik, dans, sang, skuespil – inviterer Den Jyske Opera dig til at fü et indblik i Êt af dansk histories glemte kapitler til verdenspremieren pü den anerkendte kom-

Varighed ca. 3 timer

ponist Karsten Fundals nyskrevne opera, Inkognito ­Royal.6

 6

66 6

66'66

'&6

 6

)6

6MÅ DER VÆRE NOGET ANDET. 

ET ANDET STED,

JEG IKKE KENDER‌�

JEG FORESTILLER MIG NOGET,HVOR DER ER SMUKT‌ 

)&6

16

�ET ANDET STED‌

6

&6

2

  
BIOGRAFI: KARSTEN FUNDAL (F. 1966) har han komponeret musikken til flere film­ succeser eksempelvis Flammen og ­Citronen (2008) og The Act of Killing (2012). Sidstnævnte film af Joshua Oppenheimer var i 2014 nomineret til en Oscar i kategorien Bedste dokumentar. Fundal har komponeret adskillige orkesterværker og kammermusikalske værker til symfoniorkestre og ensembler i Danmark. Hans musik spilles ikke kun i symfoniske sale, men også på dansegulve og festivaler. ­Fundal havde sammen med bandet Efterklang premiere på værket LEAVES, the colour of falling på Copenhagen Opera ­Festival Den danske komponist Karsten Fundal er

i 2015. For dette værk modtog de Carl Prisen

kendt for i sit arbejde at afsøge nye om-

i 2016 og en Reumertnominering.

råder og musikalsk terræn. Han arbejder inden for mange forskellige stilarter, genrer

Karsten Fundals arbejde strækker sig der-

og instrumentkombinationer.

for over et bredt spekter af nykomponeret orkestermusik; med alt fra filmmusik over

Fundal er født i København og begyndte som 17-årig at studere hos komponisterne Hans Abrahamsen, Ib Nørholm og Per Nørgård. Et møde i 1986 med den amerikanske komponist Morton Feldman fik indflydelse på hans udvikling som

KARSTEN FUNDAL ER KENDT FOR I SIT ARBEJDE AT AFSØGE NYE OMRÅDER OG MUSIKALSK TERRÆN.

komponist. I årene 1987-88 studerede han i Holland hos komponisten Louis Andriessen.

­orkesterarrangementer til eksperimenterende koncertsamarbejder. Hans samarbejde med

Karsten Fundal vandt i 2008 Robert Prisen

sample- og komponistduoen Den S ­ orte ­Skole

for Årets score i forbindelse med Peter

omkring orkesterværket Symphony No. II for

Schønau Fogs filmatisering af Erling ­Jepsens

Sampler and Chamber Orchestra blev ind-

roman Kunsten at græde i kor. Siden da

stillet til Nordisk Råds musikpris 2020.

17


Inkognito Royal

HANDLING Første akt

Frederik længes efter kærlighed, men ­Lovisa

Scene 1 – 14. MAJ 1912, 23:00

er kold; hun begræder sin skæbne som

En gal læge og hans uhyggelige assistent

Kong Frederiks hustru.

skal netop til at undersøge liget af en ukendt person. En hoteldirektør løber ind og afslø-

Scene 6 – 15. MAJ 1912, 11:00

rer, at den ukendte mand er Kongen af Dan-

Flere og flere rygter opstår omkring dødsår-

mark, som få timer forinden er forsvundet.

sagen. Har Kongen besøgt et bordel? De to højtråbende politimænd åbner pressekon-

De begynder at strides om, hvem der har

ferencen.

ejerskab over liget. To politimænd ankommer og forsøger forgæves at løse situationen.

Scene 7 – 14. MAJ 1912, 19:00 På et lurvet bordel venter nogle prostituere-

Scene 2

de på kunder. Otto, en gammel mand syn-

En djævelsk konferencier træder foran sce-

ger viser omkring sine lyster. Madame Rosa

netæppet og synger balladen om den stak-

forsøger at højne disciplinen på stedet og

kels Kong Frederik d. 8.

underviser i seksuelle teknikker.

Scene 3 – 15. MAJ 1912, 04:00

Pludselig ankommer en kunde, som de al-

På hotellet venter Hofmarskallen og hans stab

drig har set før. Kongen er der inkognito

med stigende nervøsitet på den forsvundne

under navnet Grev Kronborg. Alle pigerne

konge; urene tikker. Dronningen er utrøstelig.

gør sig til, men Frederik vælger den yngste og mest sky, Fanny.

Endelig vender hotellets direktør tilbage og overbringer de sørgelige nyheder fra hav-

Scene 8

nens lighus, Hafenkrankenhaus.

Konferencieren synger sangen om The

Scene 4 – 15. MAJ 1912, 09:00

om, hvorvidt Kong Frederik er et godt emne

Nogle journalister er ved at forberede ud-

til en operette.

­Royal Worms. Han udtrykker den første tvivl

sendelsen af nyheden til hele verden. Konferencieren afslører deres beskidte hemmelig-

Scene 9

heder for publikum.

Alle medvirkende træder ind på scenen og efterspørger mere tid og flere arier. Kong

18

Scene 5 – 14. MAJ 1912, 19:15

Frederik inspicerer de medvirkende i sin

Kongen og Dronningen har et skænderi.

operette og ønsker sig et andet sted hen.


Familiefoto fra ca. 1890. Fra venstre ses: Prinsesse Louise, Prins Christian (senere Kong Chr. X af Danmark), Dronning Lovisa, Prinsesse Ingeborg, Prinsesse Thyra, Prins Carl (senere Kong Haakon VII af Norge), Prins Harald og Kronprins Frederik (senere Kong VIII af Danmark).

Anden akt

Scene 4 og 5 – 15. MAJ 1912, 19:00

Scene 1 – 15. MAJ 1912, 18:00

En gruppe journalister tvinges af politiet

De to politimænd, nu stærkt berusede, er

til at tie stille og ikke fortælle sandheden.

sure over at være blevet gjort til grin. Et

Imens bliver Madame Rosa, der foregiver at

slagsmål opstår.

kende ”sandheden”, interviewet. Fake news opstår.

Scene 2 I en surrealistisk scene synger Dronningen

Scene 6 og scene 7

en berømt arie, mens konferencieren op-

De medvirkende starter den første scene

træder som en form for cirkusdirektør i fuld

igen i håbet om at forbedre forestillingen,

galop.

men snart ender de i et skænderi omkring de underliggende temaer etc.

Scene 3 – 14. MAJ 1912, 19:45 Fanny og Frederik d. 8. har trukket sig til-

Dronningen ankommer og afslører, at den

bage på Fannys værelse. Kongen ønsker

mand, alle troede var Kong Frederik d. 8.

dog blot at tale med hende. De genkender

ikke er hendes mand, men en tysk baryton.

hinandens ensomhed. Kongen får et hjerte­ anfald. Madame Rosa beslutter sig for at

Alle på scenen er lamslåede – de har i den

gemme liget af vejen af frygt for politiet.

grad snart brug for en finale.

19


Inkognito Royal

Operette – en afdød genre? Af Philipp Kochheim

En af musikteatrets herlige genrer er næsten

ria først reddet sig over i operette-genren for

ubemærket gået bort: opera buffa, den ko-

til sidst at overgive sig til musicalen. Og på

miske opera. Man kan med fuld ret hævde,

grund af deres dybdepsykologiske dimen-

at genren i det 18. og også længe i det 19.

sioner eller samfundshistoriske strømninger vover man næsten ikke i dag at opføre værker som Così fan tutte eller Figaros bryllup

”KAN MAN IKKE OGSÅ I LATTEREN NÅ TIL ERKENDELSE? ELLER SKÆRPE SIT BLIK PÅ VERDEN, NÅR MAN MED ET GLIMT I ØJET DISTANCERES FRA DEN?”

som rene komedier. Vi ved alt for meget om værkerne og har analyseret dem alt for grundigt til, at vi stadig kan tillade os det. Spørg dig selv: Hvad er den seneste vigtige og succesfulde komiske opera, du kender? Eksperter vil måske nævne Nino Rotas Den florentinske stråhat fra 1955, men at sammenligne den med en repertoire-sællert

århundrede blev anset for at være på niveau

som Barberen i Sevilla, er der næppe no-

med den tragiske opera. Vi kan tænke på

gen, der vil. De fleste vil nok lande ved Puc-

Rossini, Mozart og Donizetti – og en filosof

cinis Gianni Schicchi. Og den er fra 1918!

som Rousseau fandt den sågar overlegen i forhold til den franske Tragédie en musique.

Da jeg for nylig rejste rundt til en række ak-

Og dog dukker den komiske opera kun sjæl-

tuelle uropførelser, mødte jeg græske trage-

dent op blandt uropførelserne i dag.

dieheltinder, skudte amerikanske præsidenter og oprørske flygtninge. Men at jeg blot én

I al hemmelighed har den komiske opera

eneste gang lo, kan jeg ikke påstå. Efter to

gennem blandingsformer som opera semise-

verdenskrige og flere atombomber synes

3 BØGER Poul Smidt: ”Fredy. Klemt kronprins - glemt konge. En biografi om Frederik 8.“, Gyldendal, 2020.

20

Claus Bjørn: ”Blot til pynt? Monarkiet i Danmark – i går, i dag og i morgen“, Fremad, 2001.

Birgitte Louise Peiter Rosenhegn: ”Frederik 8. og dronning Lovisa - Det oversete kongepar“, Historika/ Kongernes Samling, 2018.


følgende regel entydigt at gælde: Jo van-

Af den grund gør Den Jyske Opera et forsøg

skeligere forlæg, jo mere komplekst emne,

på at give denne skønne genre – den ko-

jo mere gådefulde personer, desto større

miske opera – en forhåbentlig virkningsfuld

er chancen for, at operaen bliver opført og

adrenalinindsprøjtning.

taget alvorligt i kulturspalterne. Sjov, satire og humor skal man helst søge i teateret eller

Lad os sammen se, om man kan gå i opera-

biografen! Men skal det nødvendigvis være

en og også i dag – med et nyt værk – blive

sådan? Kan man ikke også i latteren nå til er-

underholdt på sofistikeret vis.

kendelse? Eller skærpe sit blik på verden, når man med et glimt i øjet distanceres fra den?

Instruktør og librettist Philipp Kochheim og komponist Karsten Fundal til offentliggørelsen af Inkognito Royal i november 2018.

21


Inkognito Royal

Gynækolog Dr. Se ligmann der finder manden , der er sunket om på gaden.

Schwiegerstr asse at huse Hamb der var kendt for orgs bordelle r.

er Sabel, Politivagtmest mobilto der sender au uset, gh li l ti n droske . us ha Hafenkranken

Gänsemarkt.

POLIT IRA PPO

RT E N

Politirapport 15. maj 1912: Politibetjent Konietzke skri ver i sin rapport, at han 14. maj 19 12 har fundet en ukendt, døende mand på Gänsemarkt. Konietzke skri ver, at han har bragt personen til li ghuset, Hafenkrankenha us, hvor han dø de. 22


1912

EN GÅTUR PÅ 2 MINUTT ER FRA HOTELLET TIL GÄNSEMARKT HAR TAGET KONGEN 45 MINUTT ER...

ng Frederik døde i Hamborg Et kort over stedet, hvor Ko

en ved ger for enden af Alster Hotel Hamburger Hof lig ers gang til venstre for er faldet Jungfernstieg. Få minutt arkt; her er det, kongen hotellet ligger Gänsem trasse og bragt ind i gadedøren om på hjørnet af Büschs g Nr. 51. til huset i Jungfernstie

I bedemand ens protokol er anført som kongen nr. 13024

KONGERÆKKEN I Margrethe 2.  1940 1972 Frederik 9.  1899  1972 1947-1972

DAG TIL FREDERIK Christian 10.  1870  1947 1912-1947 Frederik 8.  1843  1912 1906-1912

VI Christian 9.  1818  1906 1863-1906 Frederik 7.  1808  1863 1848-1863

Christian 8.  1786  1848 1839-1848 Frederik 6.  1768  1839 1808-1839

23


Inkognito Royal

INSTRUKTØR

PHILIPP KOCHHEIM

24

Født og opvokset i Hamborg, nu bosat i

(2020). I sæson 2021-22 instruerer han

hjertet af Aarhus. Har studeret kunsthistorie,

Inkognito Royal og Greven af Luxembourg.

teatervidenskab, økonomi og litteratur på

Operachef ved Staatstheater Braunschweig

universitetet i München. Philipp Kochheim

(2013-17). Har modtaget Dr. Otto-Kasten-

er som instruktør kendt for at blande nyt

Preis, en af de vigtigste tyske teaterpriser,

og gammelt og finde glemte eller oversete

for Così fan tutte (2003), Götz-Friedrich-

værker frem blandt operaer, skuespil og

Preis for Wagners Tannhäuser (2004), Rolf

musicals. I sæson 2018-19 instruktør på

Mares Preis Hamburg for den ukendte

Den Jyske Operas forestillinger Passageren

Lauter Verrückte af Simon Mayr (2013) og

og María de Buenos Aires og i sæson

Osterreichischer Musiktheaterpreis (2019)

2019-20 Michael Kohlhaas og Bortførelsen

for sin opsætning af musicalen Ragtime.

fra seraillet. Librettist og instruktør på

Operachef på Den Jyske Opera siden maj

ekkokammeroperaen I går og i morgen

2017.


DIRIGENT

CHRISTOPHER LICHTENSTEIN Christopher Lichtenstein er født i Bayern i Tyskland i 1986 og uddannet ved Hochschule für Musik i Würzburg. Han fik sin debut som dirigent i 2014 med Elskovsdrikken på Staatstheater Braunschweig, hvor han efterfølgende var fast tilknyttet som 1. kapelmester. På Den Jyske Opera har Christopher Lichtenstein dirigeret Passageren (2018) og Rigoletto (2020). Siden september 2020 musikchef ved Den Jyske Opera. SCENOGRAF

EMILY BATES Britiske Emily Bates er uddannet på Royal Welsh College of Music & Drama, og på Den Jyske Opera har hun tidligere skabt scenografien til Bortførelsen fra seraillet. Hun har også arbejdet i kostumeafdelingen hos bl.a. BBC Scotland og designet en installation for London Symphony Orchestra. KOSTUMEDESIGNER

MATHILDE GREBOT Franske Mathilde Grebot er uddannet ved kunsthåndværkerskolen La Martiniere Diderot i Lyon. Hun har tidligere arbejdet sammen med Philipp Kochheim på musicals og operaer som The Sound of Music, My Fair Lady, Ragtime, Jægerbruden, Romeo og Julie, I due Foscari og på Den Jyske Opera Michael Kohlhaas (2019) samt Bortførelsen fra seraillet (2020). LYSDESIGNER

ANDERS POLL Anders Poll har bl.a. designet lys til ballet og opera, herunder Lulu på Det Kgl. Teater og Siciliansk vesper på Royal Opera House, Covent Garden. Teknisk chef på Den Jyske Opera siden 2017 og lysdesigner på flere forestillinger, f.eks. Michael Kohlhaas (2019) og I går og i morgen (2020).

25


Inkognito Royal

MEDVIRKENDE Kong Frederik VIII: Andreas Daum Basbaryton

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Hochschule für Musik Carl Maria von Weber, Dresden Udvalg af tidligere roller: Mephisto Faust, Sarastro Tryllefløjten, Biterolf Tannhäuser Dronning Lovisa: Susanne Elmark Sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København Udvalg af tidligere roller: Nattens Dronning Tryllefløjten, Marie Die Soldaten, Zerbinetta Ariadne på Naxos Konferencier: Randy Diamond Balletdanser / musicalperformer

Nationalitet: Amerikansk Uddannelse: Harkness House, New York og John Cranko Schule, Stuttgart Udvalg af tidligere roller: Dr. Jekyll / Mr. Hyde Jekyll & Hyde, Frank’n’Furter The Rocky Horror Show, Che Evita Lægen: Trond Halstein Moe Baryton

Nationalitet: Norsk Uddannelse: Norges Musikkhøgskole, Oslo Udvalg af tidligere roller: Scarpia Tosca, Nabucco Nabucco, Den flyvende hollænder Den flyvende hollænder Fanny: Laura Scherwitzl Sopran

Nationalitet: Østrigsk Uddannelse: Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien Udvalg af tidligere roller: Marzelline Fidelio, Norina Don Pasquale, Eliza My Fair Lady

26

Debuterer på Den Jyske Opera


Madame Rosa: Johanne Bock Mezzosopran/alt

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Gaea Daphne, Fyrstinden Søster Angelica, Mrs. Quickly Falstaff Assisterende læge / 1. journalist: Martin Lechleitner Tenor

Nationalitet: Østrigsk Uddannelse: Üniversität für Musik und darstellende Kunst, Wien Udvalg af tidligere roller: Pedrillo Bortførelsen fra seraillet, Tamino Tryllefløjten, Don Basilio Figaros bryllup Hoteldirektør: Daniel Szeili Tenor

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Ludwig-Maximilian Universität, München Udvalg af tidligere roller: MacDuff Macbeth, Idomeneo Idomeneo, Lenski Eugen Onegin Loulou: Linnea Sjösvärd Sopran

Nationalitet: Svensk Uddannelse: Högskolan för scen och musik, Göteborg Udvalg af tidligere roller: Nattens Dronning Tryllefløjten, Gilda Rigoletto, Blonde Bortførelsen fra seraillet Sissy / Hofdame: Ksenia Antonova Sopran

Nationalitet: Russisk Uddannelse: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Rom Udvalg af tidligere roller: Wellgunde Rhinguldet, Micaëla Carmen, Fiordiligi Così fan tutte

Debuterer på Den Jyske Opera

27


Inkognito Royal

MEDVIRKENDE Froufrou: Morten Grove Frandsen Kontratenor

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København Udvalg af tidligere roller: Francisco The Exterminating Angel, Sønnen Silent Zone, sanger LEAVES (Fundal / Efterklang) Vagtmester Schmock: Thomas Christian Sigh Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København Udvalg af tidligere roller: Colline La bohème, Sepa Kleopatra, Osmin Bortførelsen fra seraillet Fast medlem af Den Jyske Operas Kor Konstabel Konietzke: Jens Jagd Tenor

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Solistklasse fra Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg Udvalg af tidligere roller: Advokaten Michael Kohlhaas, Gastone La traviata, Triquet Eugen Onegin Fast medlem af Den Jyske Operas Kor Livlæge: Jens Bové Bas

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg Udvalg af tidligere roller: Sarastro Tryllefløjten, Kaspar Jægerbruden, Gremin Eugen Onegin Fast medlem af Den Jyske Operas Kor Hofmarskal / Vicevært: Andreas Winther Basbaryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Musikhochschule Lübeck / Syddansk Musikkonservatorium Udvalg af tidligere roller: Le Dancaïro Carmen, Marquis d’Obigny La traviata, Zaretskij Eugen Onegin Fast medlem af Den Jyske Operas Kor 28

Debuterer på Den Jyske Opera


Regissør: Erik Viinberg Skuespilller

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Autodidakt Udvalg af tidligere roller: Gl. Karl Forræder, Jason Jason og Medea, Djarnis De skrigende halse Otto, gammel kunde: Stefan Ostertag Skuespiller

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Universität der Künste Berlin Udvalg af tidligere roller: Faust / Mephisto Faust I, Doc West Side Story, El Duende María de Buenos Aires

Journalist: Erik Bekker Hansen Tenor

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg Udvalg af tidligere roller: Arturo Lucia di Lammermoor, Yamadori Madama Butterfly, Gastone La traviata Fast medlem af Den Jyske Operas Kor Journalist: Carsten Gottholt Hansen Tenor

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Un Messo Trubaduren, Giuseppe La traviata, Forsanger Eugen Onegin Fast medlem af Den Jyske Operas Kor Journalist: Morten Wang Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Yakusidé Madama Butterfly, Alcindoro La bohème, Le Dancaïro Carmen Fast medlem af Den Jyske Operas Kor Debuterer på Den Jyske Opera

29


Aida Musik af Giuseppe Verdi Premiere: 15. oktober 2021 i Odense Koncerthus Turné: 15. oktober - 4. december 2021 Musikhuset Aarhus: 1. – 4. december 2021

HOLDET BAG Dirigent: Jakob Hultberg Instruktør: Roland Schwab Scenograf: Alfred Peter Kostumedesigner: Christl Wein-Engel Lysdesigner: Ib Asp MEDVIRKENDE Aida, prinsesse af Etiopien: Stefania Dovhan / Ivi Karnezi Radamès, en egyptisk feltherre: Iurie Ciobanu / Thomas Paul Ramfis, ypperstepræst: Alexander Anisimov / Sorin Coliban Amonasro, konge af Etiopien, Aidas far: Michael Bachtadze Amneris, prinsesse af Egypten: Nora Sourouzian / Dorothea Spilger Kongen af Egypten: Jens Bové Et bud: Marcus Birgersson / Joan Ribalta Ypperstepræstinde: Lina Valantiejute Den Jyske Operas Kor Odense Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Copenhagen Phil Aalborg Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester

30


AIDA Verdi

31


Aida

Kærlighedens højforræderi

FAKTA Opera i 4 akter Musik Giuseppe Verdi

Ingen anden opera er så meget synonym med italiensk opera, som Giuseppe Verdis episke fortælling om den etiopiske prinsesse Aida og hendes kærlighed til sin egyptiske fangevogter Radamès. Siden urpremieren i 1871 i det dengang nye ­Khedivial Operahus i Kairo er publikum i generationer verden over blevet bevæget af de umulige elskendes tragiske skæbne i Aida og har ladet sig overvælde af storheden i Verdis mesterlige partitur. Alt sammen til trods for, at det intime og­­gribende kammerspil af og til i forskellige opsætninger forsvinder

Libretto Antonio Ghislanzoni Førsteopførelse 24. december 1871 på Khedivial Opera, Kairo Synges på italiensk med danske overtekster Varighed ca. 2 timer og 30 minutter

mellem elefanter, pyramider og den legendariske Triumfmarch. Det er første gang, at Aida sættes op på Den Jyske Opera. HANDLING I krigen mellem Egypten og Etiopien holdes

des far og hjemland. Da Radamès vender

Aida fanget som slave hos den egyptiske

sejrrig tilbage, er han uvidende om, at han

prinsesse Amneris. Ingen ved, at Aida i vir-

har taget Aidas far som gidsel. Amonasro

keligheden er datter af den etiopiske konge,

tvinger Aida til at lokke Radamès til at af-

Amonasro. Aida er blevet forelsket i sin fange-

sløre militære hemmeligheder, og Radamès

vogter, feltherren Radamès, som gengælder

dømmes til døden for højforræderi. Prinses-

hendes kærlighed – til stor fortrydelse for

se Amneris tilbyder dog Radamès at undgå

Amneris, der vil have Radamès for sig selv.

dødsstraf, hvis han afsværger sin kærlighed

Radamès udnævnes til hærfører i et stort

til Aida og i stedet gifter sig med hende.

slag og nu er Aida i problemer: En sejr for

Han nægter og dømmes til at blive begra-

­Radamès kunne betyde ægteskab og befri-

vet levende. Aida sniger sig uset ind til ham,

else for hende, men også nederlag for hen-

og sammen går de i døden.

3 CD-INDSPILNINGER  ”Aida” (1955) Teatro dell’Opera di Roma, dirigent Ionel Perlea. Med Zinka Milanov, Fedora Barbieri og Jussi Björling.

32

 ”Aida” (1955) Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, dirigent Tullio Serafin. Med Maria Callas, Fedora Barbieri og Richard Tucker.

 “Aida” (1979) Wiener Philharmoniker, dirigent Herbert von Karajan. Med Mirella Freni, Agnes Baltsa og José Carreras.


BIOGRAFI: GIUSEPPE VERDI

(1813-1901)

Af Leif V.S. Balthzersen spillede Rigoletto i stedet. Den egyptiske regent gav dog efterfølgende ikke op og ville fortsat gerne have en opera fra Verdis hånd i ”egyptisk stil”. Efter nogle år, noget tovtrækkeri og et enormt økonomisk incitament sagde Verdi ja og skrev Aida (1871). Herefter gik der en del år, hvor den nationalt bevidste Verdi bl.a. engagerede sig endnu mere i politik, før hans komponistkollega Arrigo Boïto fik ham overtalt til de to Shakespeare-operaer Otello (1887) og Falstaff (1893).

Det 19. århundredes operahistorie er utænkelig uden Verdi. Dels dækker han årstalsmæssigt en meget stor del af århundredet, og dels er hans mesterværker særdeles stor kunst, der også har fået en fast og naturlig plads i operahusenes spilleplaner verden over. Berømmelsen kom først med Nabucco i 1842, som i dag mest overlever pga. det berømte fangekor. I begyndelsen af 1850’erne fulgte kort efter hinanden de tre favoritter Rigoletto (1851), Trubaduren (1853) og La traviata (1853), samt senere Maskeballet (1859), Skæbnens magt (1862) og Don Carlos (1867). Til åbningen af Suezkanalen og åbningen af det nye Khedivial Operahus i Kairo i 1869 var Verdi blevet bedt om at skrive en hymne, hvilket han imidlertid afviste. Man

Uanset om operaerne foregår i samtidens Paris som i La traviata, ved fortidens spanske hof i Don Carlos eller i oldtidens Egypten som i Aida, er det altid ægtheden

”DET ER ALTID ÆGTHEDEN I VERDIS PORTRÆTTER, DER ER SLÅENDE. PERSONTEGNINGEN ER ENKEL OG DOG SÅ RIG.” i Verdis portrætter, der er slående. Persontegningen er enkel og dog så rig. Verdi svælger i det hele taget sjældent – der er tale om musikalsk soberhed. Dette har givetvis, sammen med de store musikalske kvaliteter, været med til at gøre hans musik og hans værker så langtidsholdbare, ja uopslidelige.

33


Aida

Verdis Aida som metafor for en samtid Af Wolfgang Schreiber, frit oversat, i uddrag

Uden tvivl: I Aida banker Verdis hjerte for

der får hende til, med sin forbandelse af

ofrene Aida og Radamès, men også for

præsterne, at afsværge systemet.

­Amneris, den egyptiske kongedatter, der til slut bliver offer. Komponistens sympati gæl-

Overfor ofrene står Guderne, præsterne,

der både deres sårbarhed, deres håbløse

templerne - hele den egyptiske lokalkolo-

position indenfor et samfundsmæssigt og

rit. Verdi havde gjort indgående historiske, arkæologiske og religionshistoriske studier,

”DET FØRTE HAM TIL MED SIKKER HÅND AT GRIBE HISTORIEN OM AIDA OG GØRE DEN TIL FYRTÅRN FOR SÅVEL ANKLAGEN MOD DE MÆGTIGE, SOM FOR FORSVARET FOR SELVE IDEEN OM DET MENNESKELIGE.”

og derfor vidste han for eksempel, at det egyptiske præsteskab i virkeligheden var en del af embedsstanden, og der derfor ikke var en direkte parallel til de kirkelige forhold i det 19. århundredes Italien. Alligevel fungerer de historiske steder, de skildrede personer og deres handlinger i operaen ikke som museumsgenstande, men som levende allegorier – dette var noget, som Verdi ikke blot accepterede, men faktisk tog for givet. De historiske steder, persongalleriet og allegorierne står for noget, som i enhver samtid – også i dag – bliver virkelighed gennem musikken. Og gennem

ideologisk tyranni, deres stræben efter ide-

det til enhver tid samtidige teaters æsteti-

aler og deres indre integritet. Det viser sig,

ske tegnsprog bliver de fortidige handlings-

når R ­ adamès i 4. akt overfor Amneris bedy-

elementer gjort samtidige, og vi læser dem

rer sine tankers og sin æres renhed og roligt

som bærere af en samtidig betydning.

tilstår sit politiske forræderi. Når Aida i det

34

store opgør med Amneris åbent bekender,

Ofrene kvæles i jalousiens, misundelsens,

at guderne altid har været fjendtlige mod

magtens og krigens kraftfelt samt den

hende. Og når Amneris ender i magtens

”umulige” kærlighed, der alligevel for-

maskineri og opnår en afgørende indsigt,

tvivlet søges efter. Heri er der, som man


kunne forvente, paralleller til ­Wagners

love og spore dem kosmologisk helt tilbage

­Nibelungens Ring. Både i Aida og i

til deres rødder. For Verdi derimod, var det

­Nibelungens Ring er der frygtelige kam-

handlende, lidende, jublende og syngende

pe, både inden i personerne og mellem

menneske den eneste og sidste instans. De

dem og de herskende magter, og i begge

stadigt mere brutale samfundskræfter bag

værker sker der også gennem musikkens

de enkelte hændelser kunne ikke skjules for

­Orfeus-kraft en drømmeagtig idealisering

hans realistiske blik og for hans menneske-

af de i virkeligheden (af handlingen) øde-

lighed. Det førte ham til med sikker hånd

lagte subjekter og personer.

at gribe historien om Aida – med både Triumfmarch og Liebestod som to nødvendige

Wagner bruger de skildrede guder, helte

sider af én og samme tragedie – og gøre

og mennesker som bærere af ideer. Han var

den til fyrtårn for såvel anklagen mod de

betaget af ønsket om en abstraktion, som

mægtige, som for forsvaret for selve idéen

kunne skildre denne verdens strukturelle

om det menneskelige.

35


Aida

INSTRUKTØR

ROLAND SCHWAB

36

Tyske Roland Schwab voksede op i München

Hans arbejde tæller operaklassikere som

og er uddannet ved Hochschule für

Così fan tutte, Figaros bryllup, Lucia di

Musik und Theater i Hamborg. Allerede

Lammermoor, Turandot og Tosca, men

under sine studier nåede han at arbejde

Roland Schwab har også arbejdet meget

i adskillige anerkendte operahuse som

med barokoperaer som Vivaldis Farnace

­Deutsche Oper Berlin og Staatsoper

og Orlando Furioso. I de senere år har

Hamburg. Efter han færdiggjorde sine

han instrueret værker som Don Giovanni,

studier i Hamborg med udmærkelse har

Otello, Lohengrin og Mefistofele. Aida er

han iscenesat et utal af operaer over hele

Roland Schwabs første engagement ved

Tyskland og en enkelt gang i Bergen.

Den Jyske Opera.


DIRIGENT

JAKOB HULTBERG Svenske Jakob Hultberg har studeret til dirigent i Gøteborg og København. Han har dirigeret inden for en lang række genrer og har været engageret ved bl.a. Det Kongelige Teater, DR Symfoniorkestret og Det Kongelige Svenske Filharmoniske Orkester. Aida er hans første engagement ved Den Jyske Opera. SCENOGRAF

ALFRED PETER Alfred Peter er født i Bischofsheim nær Frankfurt og uddannet i Wien. Han har lavet scenografi og kostumer til både opera, dans og teater og har desuden arbejdet i hele den tysktalende verden. Han har ved tidligere lejlighed arbejdet sammen med instruktør Roland Schwab på adskillige produktioner. Aida er Alfred Peters første engagement ved Den Jyske Opera. KOSTUMEDESIGNER

CHRISTL WEIN-ENGEL Christl Wein-Engel har studeret mode- og kostumedesign samt scenografi i Tyskland og Indonesien. Hun har vundet flere priser for sit arbejde på både teater, film og tv-produktioner, bl.a. prisen for Bedste dekoration ved Bayerische Theatertage (2007). Hun har arbejdet med opera på teatre over hele Tyskland og har med Aida sit første engagement på Den Jyske Opera. LYSDESIGNER

IB ASP Ib Asp er fastansat på Den Jyske Opera, hvor han har designet lys til bl.a. Rigoletto (2020), Bortførelsen fra seraillet (2020) og Eugen Onegin (2019). Han har desuden lavet lysdesign til forestillinger på Det Kongelige Teater, Operaen i Midten og Aarhus Sommeropera. Tidligere belysningsmester i Musikhuset Aarhus og lysmester på Teatret Svalegangen.

37


Aida

MEDVIRKENDE Aida: Stefania Dovhan Sopran

Nationalitet: Ukranisk / amerikansk Uddannelse: Leopold Mozart Center, Ausburg Udvalg af tidligere roller: Mimi La bohème, Fiordiligi Così fan tutte, Violetta La traviata Aida: Ivi Karnezi Sopran

Nationalitet: Græsk / norsk Uddannelse: Norges musikkhøgskole, Oslo / Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin Udvalg af tidligere roller: Mimi La bohème, Hanna Den glade enke, Élisabetta Don Carlos Radamès: Iurie Ciobanu Tenor

Nationalitet: Rumænsk Uddannelse: Academia de Muzică Gheorghe Dima, Rumænien Udvalg af tidligere roller: Hertugen af Mantova Rigoletto, Alfredo La traviata, Rodolfo La bohème Radamès: Thomas Paul Tenor

Nationalitet: Østrigsk Uddannelse: Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien Udvalg af tidligere roller: Lenski Eugen Onegin, Hertugen af Mantova Rigoletto, Rodolfo La bohème Ramfis: Alexander Anisimov Bas

Nationalitet: Russisk Uddannelse: Tashkent Musikkonservatorium, Uzbekistan Udvalg af tidligere roller: Sparafucile Rigoletto, En gammel fange Lady Macbeth (La Scala), Lodovico Otello (Metropolitan Opera)

38

Debuterer på Den Jyske Opera


Ramfis: Sorin Coliban Bas

Nationalitet: Rumænsk Uddannelse: Musikkonservatoriet i Bukarest, Rumænien Udvalg af tidligere roller: Grev Monterone Rigoletto, Storinkvisatoren Don Carlos, Don Basilio Barberen i Sevilla Amonasro: Michael Bachtadze Baryton

Nationalitet: Georgisk Uddannelse: Musikkonservatoriet i Tbilisi, Georgien Udvalg af tidligere roller: Escamillo Carmen, Iago Otello, Ford Falstaff Amneris: Nora Sourouzian Sopran

Nationalitet: Canadisk Uddannelse: McGill University, Quebec Udvalg af tidligere roller: Ježibaba Rusalka, Carmen Carmen, Eboli Don Carlos Amneris: Dorothea Spilger Mezzosopran

Nationalitet: Tysk Uddannelse: Hochschule für Musik und Theater, München Udvalg af tidligere roller: Maddalena Rigoletto, Lisa Passageren, Amalie Mala vita Kongen af Egypten: Jens Bové Bas

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg Udvalg af tidligere roller: Sarastro Tryllefløjten, Kaspar Jægerbruden, Gremin Eugen Onegin Fast medlem af Den Jyske Operas Kor

Debuterer på Den Jyske Opera

39


Aida

MEDVIRKENDE Et bud: Marcus Birgersson Tenor

Nationalitet: Svensk Uddannelse: Operaakademiet, København / Musikhögskolan, Malmö Udvalg af tidligere roller: Gonzalve L’heure espagnole, Tebaldo I Capuleti e i Montecchi, Cassio Otello   Fast medlem af Den Jyske Operas Kor Et bud: Joan Ribalta Tenor

Nationalitet: Catalansk Uddannelse: École Normale de Musique, Paris Udvalg af tidligere roller: Tamino Tryllefløjten, Tonio Regimentets datter, Arnold Wilhelm Tell Fast medlem af Den Jyske Operas Kor Ypperstepræstinde: Lina Valantiejute Sopran

Nationalitet: Litauisk Uddannelse: Musikakademiet i Vilnius / Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Marguerite Faust, Violetta La traviata, Donna Anna Don Giovanni Fast medlem af Den Jyske Operas Kor

40


”Min søster lokkede mig på et tidspunkt til Opera i Parken i Aarhus, hvor jeg blev overrasket over, hvor folkeligt opera er. Hun begyndte efterfølgende at studere sæsonbogen og ønskede sig billetter i julegave, så derfor er vi her i aften.” Birgitte, 54, ernæringsassistent på et plejehjem

”Jeg havde egentlig altid tænkt, at operasangere var sådan nogle ”skrigeskinker”, men jeg fik revideret mit syn på det efter at have været til Opera i Parken, hvor jeg hørte brudstykker fra aftenens forestilling. Så i aften er min første gang i operaen.” Vibeke, 59, lægesekretær

41


Greven af Luxembourg Musik af Franz Lehár En pastiche af Philipp Kochheim på dansk Premiere: 11. marts 2022 i Musikhuset Aarhus Musikhuset Aarhus: 11., 12., 17., 18. og 19. marts 2022 Turné: 11. marts - 30. april 2022

75

års

Jubilæum

Greven af Luxembourg er Den Jyske Operas 75 års jubilæumsforestilling. Her forener vi alle kræfter i huset både foran og bag scenen.

HOLDET BAG Dirigent: Christopher Lichtenstein Instruktør: Philipp Kochheim Scenograf og kostumedesigner: Barbara Bloch Lysdesigner: Anders Poll MEDVIRKENDE

Den Jyske Operas Kor Aarhus Symfoniorkester Copenhagen Phil Sønderjyllands Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester

42


Greven Franz Lehรกr

af

Luxembourg

43


Greven af Luxembourg

Proformaægteskab og ægte kærlighed Mens komponisten Puccini fremhæver bohemelivets tragiske sider i Paris ved begyndelsen af det forrige århundrede, fortryller Franz Lehár os i sin vittige, ironiske og udødelige operette Greven af Luxembourg. Handlingen er det rene nonsens: En kvinde gifter sig med en mand, som hun ikke må se og forelsker sig bagefter i ham uvidende om, at de allerede er gift. Kedeligt kan man bestemt ikke kalde det. Med afsæt i Lehárs musik fejrer Den Jyske Opera sin 75 års fødselsdag med en særlig produktion, der forener alle kræfter i huset. Vigtigst af alt vil Den Jyske Operas Kor indtage scenen næsten egenhændigt.

FAKTA Operette i 3 akter Musik Franz Lehár Libretto Alfred Willner, Robert Bodanzky og Leo Stein, bearbejdet af Philipp Kochheim Førsteopførelse 12. november 1909, Theater an der Wien i Østrig Synges på dansk med dansk dialog og danske overtekster Varighed ca. 2 timer og 30 minutter

HANDLING Den berømte operasangerinde Angèle kan

Måneder efter møder Angèle og Grev René

ikke gifte sig med Fyrst Basil Basilowitsch

tilfældigt hinanden og tiltrækkes med det

på grund af sin manglende titel. For at løse

samme. Fyrst Basilowitsch opdager deres

dette problem arrangerer Basilowitsch, at

gensidige interesse og bliver nervøs; især

den fattige Grev René bliver gift med en

da hans tidligere forlovede Kokozow er på

kvinde (altså Angèle), hvis ansigt han ikke

vej. Men det er for sent: Kokozow ankom-

må se – og samtidig accepterer skilsmisse

mer, hævder sin ret til ægteskab og Fyrst

efter 3 måneder. Som belønning får Grev

Basilowitsch må overgive sig. Angèle og

René en halv million francs. Under vielsen er

Grev René bekender deres kærlighed – og

brudeparret adskilt af et maleri og vielses-

kan forblive gift…

ringene udveksles uden, at de ser hinanden.

2 CD-INDSPILNINGER  ”Greven af Luxembourg“ (1951) Hamburg Rundfunkchor & Orchestra, dirigent Wilhelm Stephan. Med Rudolf Schock, Anneliese Rothenberger og Joseph Offenbach.

44

 ”Greven af Luxembourg“ (2015) Frankfurt Opern- und Museumorchestra, dirigent Eun Sun Kim. Med Daniel Behle, Camilla Nylund og Sebastian Geyer.


BIOGRAFI: FRANZ LEHÁR

(1870-1948)

Af Leif V.S. Balthzersen vende kunstner, for Lehár var også en god forretningsmand. Lehár døde i 1948 efter to verdenskrige, der havde reduceret Østrig geografisk, men de formåede ikke at reducere Lehárs position som den betydeligste operettekomponist. Hans rolle i forhold til Det Tredje Rige er dog omdiskuteret. Den glade enke blev uropført i 1905 i Wien. Allerede året efter blev den spillet herhjemme, og det er mange af Lehárs andre værker også blevet. Blandt hans senere operette-pletskud er Greven af Luxembourg (1909), Zigeunerblod (1910), Paganini (1925), Franz Lehár fik sit nationale og internationa-

Zarewitsch (1927) og ikke mindst Smilets

le gennembrud med operetten Den glade

land (1929), hvis flotte hit ”Dein ist mein

enke. Og den var mere end et gennem-

ganzes Herz” de fleste kan nynne med på,

brud – den var ganske enkelt en sensationel

uanset om de kender Lehár eller ej. Det

succes. Intet underholdningsorkester, intet regimentsorkester, ingen restaurantmusikere med respekt for sig selv kunne lade være med at have dens udødelige melodier på repertoiret, og Lehár dirigerede selv mange af teateropførelserne rundt omkring i Europa. Franz Lehár blev født som søn af en militærmusiker i 1870 i Komárno i det, der dengang var det store østrig-ungarske kejserrige. Ef-

”TO VERDENSKRIGE HAVDE REDUCERET ØSTRIG GEOGRAFISK, MEN IKKE LEHÁRS POSITION SOM DEN BETYDELIGSTE OPERETTEKOMPONIST.”

ter sin uddannelse ved konservatoriet i Prag virkede han nogle år som orkestermusiker

gælder også hans elskede Guld og sølv-

og siden som kapelmester i flere forskellige

vals. Lehárs sidste værk var Giuditta (1934).

militærmusikkapeller. Hans to første, i dag

Uropførelsen fandt sted på selveste Wiener

ukendte, operetter tjente han så godt på,

Staatsoper og blev transmitteret live af 120

at han kunne flytte til Wien. Her blev han

radiostationer, hvilket vidner om Lehárs

boende størstedelen af sit liv som en velha-

exceptionelle popularitet.

45


Greven af Luxembourg

”Efter Gud havde skabt verden, skabte han mand og kvinde. Så for at forhindre det hele i at kollapse, opfandt han humor.” GUILLERMO MORDILLO

Sanselig lykke Af Volker Klotz, frit oversat, i uddrag

En operette er ikke bare en farce med musik

ger af bevidste eller halvbevidste længsler

– snarere en modpol til farcen. Denne på-

og bekymringer hos tidens middelklasse:

stand kan måske i første omgang virke over-

konflikter om erotisk og økonomisk formåen

raskende, da der er mange berøringsflader

sat på spidsen i sidespringeriet.

og fællestræk mellem de to genrer; de gennemløber det samme historiske spænd:

Alligevel: Det som operetten skaber, på

Omtrent fra Labiches tidligste succes-farce

samme tid og ud af det samme erfarings-

En italiensk stråhat (1852) frem til Arnold

stof som farcen, strider både som værk og

og Bachs Weekend i Paradis (1928); fra Of-

i sin publikumsimpuls mod farcens sceniske

fenbachs første helaftensoperette Orfeus

verdensbillede. Også i operetten er de dra-

i underverdenen (1858) frem til Künnekes

matiske forløb strengt reguleret, men det,

Glückliche Reise (1932). Desuden bygger

der kommer ud af handlingen er ikke nogen

adskillige og endda særligt vellykkede ope-

tvangsmekanisme, men tværtimod en køn

rette-libretti på farcer. For eksempel bygger

redelighed for de involverede. Også operet-

Strauss’ Flagermusen på Le réveillon af Meil­

ten kaster sine personer ind i uberegnelige

hac og Halévy, Heubergers Operaballet på

begivenheder, men de kommer ikke forvir-

De røde dominoer af Delacour og Henne-

rede ud på den anden side - snarere i løftet

quin og ikke mindst Lehárs Den glade enke

stemning. De påtvinges også i operetten

på L’attaché d’ambassade af Meilhac.

opslidende forgæves spilfægterier, men de udmattes ikke – de får blot endnu dristigere

På den anden side er det den forvirrende

livslyst og håb.

operettestemning, som får lokket mangen

46

farcehelt på afveje. De to genrer har åbenlyst

I hele sit væsen strider operetten mod

tematiske kernepunkter tilfælles. De udsprin-

farcen. Den affinder sig ikke med det sam-


75

års

Jubilæum

Wagner-dyrkelse i det wilhelminske storborgerskab (ægteskabs- og finansslagsmålene i Oskar Straus’ Die lustigen Nibelungen). Operetten går ironisk og selvironisk til værks, når den prisgiver både de værdier den ivrigt selv forfægter samtidig med den i sin dramaturgi scenisk sætter sine værdier i omløb til latteren. Men frem for alt går operetten berusende anarkistisk til værks, når den lader begejstrede og groteske turbulenser – som ellers kun hører hjemme i drømme – udløse i uop-

fundsmæssigt givne og den nøjes ikke med nøgtern uinteresserethed, der blot karikerende bekræfter den fremtidsløse middelstands ydre og indre status quo. Operetten slår sig i tøjret. Dels satirisk, dels ironisk, dels anarkistisk. Satirisk, angrebs­ lystent går det for sig, når den undergraver

”OGSÅ OPERETTEN KASTER SINE PERSONER IND I UBEREGNELIGE BEGIVENHEDER, MEN DE KOMMER IKKE FORVIRREDE UD PÅ DEN ANDEN SIDE, SNARERE I LØFTET STEMNING.”

skråsikre, opblæste magthavere – både personer og institutioner – og offentlig-

hørlige sang- og danseløjer. Når den gen-

hedens krav: Fra den farligt selvfølgelige

opliver skøre og kærlige energier netop hos

militarisme (general Boum i Offenbachs

de, der som enkeltindivider eller som klasse

Storhertuginden af Gérolstein) til den be-

mener, forlængst at have lagt dristigheden

dagede retsplejes tomgangs-ceremoni (for-

bag sig. Når den lader stivnet borgerlig

lovelsesretssagen i Sullivans Trial by Jury).

hverdags-gråt-i-gråt-bogholderi møde

Fra livsfarlig uduelighed hos afdankede

utæmmelige farver, klange og rytmer. Det

herskere (­Bourbon-kongen i Leo Falls Ma-

er det, denne genre er ude på. Den kyniske,

dame ­Pompadour) til sammensmeltningen

ædruelige farce modsiges med et ustyrligt:

af skrupelløs forretningsførelse krydret med

Nu går det løs!

47


Greven af Luxembourg

INSTRUKTØR

Philipp Kochheim

48

Født og opvokset i Hamborg, nu bosat i

(2020). I sæson 2021-22 instruerer han

hjertet af Aarhus. Har studeret kunsthistorie,

Inkognito Royal og Greven af Luxembourg.

teatervidenskab, økonomi og litteratur på

Operachef ved Staatstheater Braunschweig

universitetet i München. Philipp Kochheim

(2013-17). Har modtaget Dr. Otto-Kasten-

er som instruktør kendt for at blande nyt

Preis, en af de vigtigste tyske teaterpriser,

og gammelt og finde glemte eller oversete

for Così fan tutte (2003), Götz-Friedrich-

værker frem blandt operaer, skuespil og

Preis for Wagners Tannhäuser (2004), Rolf

musicals. I sæson 2018-19 instruktør på

Mares Preis Hamburg for den ukendte

Den Jyske Operas forestillinger Passageren

Lauter Verrückte af Simon Mayr (2013) og

og María de Buenos Aires og i sæson

Osterreichischer Musiktheaterpreis (2019)

2019-20 Michael Kohlhaas og Bortførelsen

for sin opsætning af musicalen Ragtime.

fra seraillet. Librettist og instruktør på

Operachef på Den Jyske Opera siden maj

ekkokammeroperaen I går og i morgen

2017.


75

års

Jubilæum

DIRIGENT

Christopher Lichtenstein

Christopher Lichtenstein er født i Bayern i Tyskland i 1986 og uddannet ved Hochschule für Musik i Würzburg. Han fik sin debut som dirigent i 2014 med Elskovsdrikken på Staatstheater Braunschweig, hvor han efterfølgende var fast tilknyttet som 1. kapelmester. På Den Jyske Opera har Christopher Lichtenstein dirigeret Passageren (2018) og Rigoletto (2020). Musikchef ved Den Jyske Opera siden september 2020.

SCENOGRAF OG KOSTUMEDESIGNER

Barbara Bloch Tyske Barbara Bloch er uddannet scenograf og kostume­ designer ved Universität Mozarteum Salzburg i Tyskland. Hun er nu tilknyttet Theater Lüneburg som scenograf og kreativ direktør. På Den Jyske Opera har hun tidligere skabt scenografi og kostumer til María de Buenos Aires (2019).

LYSDESIGNER

Anders Poll Anders Poll har bl.a. designet lys til ballet og opera, herunder Lulu på Det Kgl. Teater, La bohème på Den Norske Opera og Siciliansk vesper på Royal Opera House, Covent Garden. Teknisk chef på Den Jyske Opera siden 2017 og lysdesigner på bl.a. Kleopatra (2019), Michael Kohlhaas (2019) og I går og i morgen (2020).

49


Greven af Luxembourg

MEDVIRKENDE Annette Dahl Sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Berta Barberen i Sevilla, Den gamle dame Passageren, solist i ekkokammeroperaen I går og I morgen Hanne Hohwü Houmøller Sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Giovanna Rigoletto, Papagena Tryllefløjten, Tumbe Snehvides spejl Birgitte Mosegaard Pedersen Sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Butterfly Madama Butterfly, Musetta La bohéme, Marcellina Figaros bryllup Birgitte Skarby Riddell Sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske ​Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Mirjam ​Det forjættede land, Halmhatten Halmhatten og Filttøflen og solist i ekkokammeroperaen I går og i morgen Pernille Stolting-Madsen Sopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet Udvalg af tidligere roller: Frasquita Carmen, Dværg Snehvides spejl

50


75

års

Jubilæum

Lina Valantiejute Sopran

Nationalitet: Litauisk Uddannelse: Musikakademiet i Vilnius / Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Marguerite Faust, Violetta La traviata, Donna Anna Don Giovanni Bolette Bruno Hansen Mezzosopran/alt

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Filipjevna Eugen Onegin, Kabanicha Katja Kabanova, Marcellina Figaros bryllup Estrid Molt Ipsen Mezzosopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Hannah Passageren, Flora La traviata, solist i ekkokammeroperaen I går og i morgen Sine Algren Møller Mezzosopran/alt

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Filipjevna Eugen Onegin, Annina La traviata, Tanne Hug en hæl og klip en tå Eline Denice Risager Mezzosopran

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Trille Hug en hæl og klip en tå, Feklusa Katja Kabanova, Barbarina Figaros bryllup

51


Greven af Luxembourg

MEDVIRKENDE Marcus Birgersson Tenor

Nationalitet: Svensk Uddannelse: Operaakademiet, København / Musikhögskolan, Malmö Udvalg af tidligere roller: Gonzalve L’heure espagnole, Tebaldo I Capuleti e i Montecchi, Cassio Otello   Erik Bekker Hansen Tenor

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg Udvalg af tidligere roller: Arturo Lucia di Lammermoor, Yamadori Madama Butterfly, Gastone La traviata Carsten Gottholt Hansen Tenor

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Un Messo Trubaduren, Giuseppe La traviata, Forsanger Eugen Onegin Jens Jagd Tenor

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Solistklasse fra Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg Udvalg af tidligere roller: Advokaten Michael Kohlhaas, Gastone La traviata, Triquet Eugen Onegin Joan Ribalta Tenor

Nationalitet: Catalansk Uddannelse: École Normale de Musique, Paris Udvalg af tidligere roller: Tamino Tryllefløjten, Tonio Regimentets datter, Arnold Wilhelm Tell

52


75

års

Jens Bové Bas

Jubilæum

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg Udvalg af tidligere roller: Sarastro Tryllefløjten, Kaspar Jægerbruden, Gremin Eugen Onegin Lars Fentz Krogh Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Tung Den magiske brilliant, Vægteren Maskerade, Antonio Figaros bryllup Jani Kyllönen Basbaryton

Nationalitet: Finsk Uddannelse: Sibelius-academy, Helsinki / Hochschule für Musik, Hannover Udvalg af tidligere roller: Figaro Figaros brylllup, Papageno Tryllefløjten, Leporello Don Giovanni Thomas Christian Sigh Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København Udvalg af tidligere roller: Colline La bohème, Sepa Kleopatra, Osmin Bortførelsen fra seraillet Morten Wang Baryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Udvalg af tidligere roller: Yakusidé Madama Butterfly, Alcindoro La bohème, Le Dancaïro Carmen Andreas Winther Basbaryton

Nationalitet: Dansk Uddannelse: Musikhochschule Lübeck / Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg Udvalg af tidligere roller: Le Dancaïro Carmen, Marquis d’Obigny La traviata, Zaretskij Eugen Onegin

53


Tilbageblik

54

Connie Tronbjerg, Annette Dahl, Estrid Molt Ipsen og Birgitte Skarby Riddell


I GÅR OG I MORGEN ”Formår at skildre savnet det store - med en dybde og nænsomhed, der fænger. Således fremstår forestillingen som endnu en triumf for Den Jyske Opera.” CPH Culture

”Philipp Kochheim udfordrer genren, men skaber en helt ny og vidunderligt intens oplevelse, hvor betegnelsen ekkokammeropera får vist sin berettigelse.” Sceneblog

”Er svær at sætte i bås. Derimod var de fysiske rammer for opførelsen helt inden for boksen – på en helt ny måde. Det var interessant at se en opera formet af en tid i coronaberedskab.” Jyllands-Posten

”Det musikdramatiske værk ”I går og i morgen” er en intens, velsunget og velspillet oplevelse.” Politiken


Tilbageblik

56

Johanne Højlund og Elin Pritchard


EUGEN ONEGIN ”En stor, stor aften med Eugen Onegin… fremragende opsætning.” Operamagasinet Ascolta

”Et enkelt, vellykket greb om russisk opera, hvor alle taber i kærlighedsspillet.” Politiken

”En helt igennem fantastisk scenografi som stråler i sin sigende enkelhed, elegance og leg med symboler.” Jyllands-Posten

”En pragtfuld forestilling.” jcKlassisk.dk

”En skøn og tankevækkende fremførelse med fortrydelsens genfærd sat i guddommelig musik.” Weekendavisen

KLEOPATRA ”Et af årets helt store fund” Berlingske Tidende

“En spændende start på Den Jyske Operas nye satsning” Århus Stiftstidende

”Resultatet lyder fremragende. Grib chancen og oplev den” Politiken

”Det er et stærkt og velfungerende værk” Børsen

”Opsætningen var både flot og forfriskende stram” Ascolta

Den Danske Serie

57


Tilbageblik

58


BORTFØRELSEN FRA SERAILLET "En mirakuløs forestilling." Weekendavisen

"Det var intet mindre end betagende, sprællevende, morsomt og vedkommende. Opera til tiden. Opera midt i tiden." Nordjyske Stiftstidende

"Mozart selv ville have foretrukket denne nye version fremfor den, han satte musik til." jcKlassisk.dk

"Klassikere skal udfordres, så man opdager nye ting i dem. Og Kochheims greb om "Bortførelsen" giver da også anledning til en anden eftertanke." Børsen

"En oplevelse, som du ikke må misse, når opsætningen tager på danmarksturné." Operalogg.com

"Ganske godt teater." Operamagasinet Ascolta

"Operaen nyder bestemt godt af sine sangere, der alle præsterer med syngende performances, som er hele oplevelsen værd." Ungt Teaterblod

Cassandra Lemoine og Martin Lechleitner

59


Tilbageblik

OPERA I PARKEN

I et tilbageblik på Opera i Parken er vi her tilbage i 2019, da koncerten 2020 blev aflyst pga. COVID-19. Til juni 2021 inviterer Den Jyske Opera i samarbejde med Aarhus Symfoniorkester igen byens borgere til Opera i Parken i Skanseparken i Aarhus og til at opleve opera under åben himmel i deres egen baghave. Samtidig får publikum også en smagsprøve på nogle af de værker, som kan opleves i den kommende sæson.

60


BUSINESS & OPERA

I samarbejde med Salling indbød Den Jyske Opera nuværende og potentielle samarbejdspartnere til Business & Opera på toppen af Aarhus. Her gav radiovært og operasanger Stine Rosengren gæsterne en lille tur rundt i operaens verden, hvor operachef Philipp Kochheim, operasanger Tanja Kuhn og musicalperfomer Randy Diamond var på scenen. Det var en eftermiddag med networking, musik og høj blå himmel.

61


Tilbageblik

OPERAER I DEN DANSKE SERIE Med Den Danske Serie har Den Jyske Opera

Fra efteråret 2020 kan August Ennas

igennem tre sæsoner genopdaget nogle af

­Kleopatra genhøres i en CD-indspilning, der

de mere sjældne danske operaskatte. Den

er blevet til i samarbejde mellem Den Jyske

Danske Serie åbnede med August ­Ennas

Opera, Odense Symfoniorkester, ­Dacapo

Kleopatra, der i foråret 2019 kunne opleves

Records og Danmarks Radio. CD’en kan

over hele landet. I august 2019 opførtes

købes via Dacapo Records hjemmeside.

Skandinavienspremieren på Paul August von ­Klenaus Michael Kohlhaas i Musikhuset

Fortsættelse følger…

­Aarhus. Tredje opera i Den Danske Serie er Poul Schierbecks Fête galante, der opføres for første gang i 60 år i foråret 2021.

Den Danske Serie

Danmarksturné 1. marts – 12. april 2019

Musikhuset Aarhus 21. - 24. august 2019

Danmarksturné 4. februar - 12. marts 2021

Den Danske Serie er støttet af AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND 62


Tilg

August Enna

August Enna KLEOPATRA August Enna KLEOPATRA

æn

Tidlgo som geli wn CD g æ sosm t ngloea , doT winlg reCaDmligd og str loæand , ing am goegli doweso g C in str nloadgD, eam o g ing

KLEOPATRA Verdenspremiereindspilningen af August Verdenspremiereindspilningen af August Ennas opera Kleopatra er ude nu! Ennas opera Kleopatra er ude nu! Verdenspremiereindspilningen af August

Ennas opera Kleopatra er ude nu! om et Dendramatiske dramatiske opera 1894 Den opera frafra 1894 om et morderisk plot mod Nilens dronning, morderisk plot mod Nilens dronning, Den dramatiske opera fra 1894 om et Kleopatra,var varenen August Ennas Kleopatra, afaf August Ennas morderisk plot mod Nilens dronning, størstesucceser. succeser. største Kleopatra, var en af August Ennas

største succeser. For i 122 år år satte DenDen Jyske Forførste førstegang gang i 122 satte Jyske Opera Kleopatra på programmet i 2019, Opera Kleopatra på programmet i 2019, For første gang i 122 år satte Den Jyske som del Serie’ . i 2019, somen en delafaf‘Den ‘Den Danske Serie’ . Opera Kleopatra påDanske programmet

som en del af ‘Den Danske Serie’. Nu både påpå CDCD og og digitalt. Nufås fåsmusikken musikken både digitalt. Nu fås musikken både på CD og digitalt.

Mere Musik fra Dacapo:

Elsebeth Dreisig (Kleopatra), Magnus Vigilius Elsebeth Dreisig (Kleopatra), Magnus Vigilius (Harmaki), Lars Møller (Sepa), Ruslana Koval Elsebeth Dreisig Magnus Vigilius (Harmaki), Lars(Kleopatra), Møller (Sepa), Ruslana Koval (Charmion), Jens Bové (Schafra), Kirsten (Harmaki), Lars Møller (Sepa), Ruslana Koval (Charmion), Jens Kirsten Grønfeldt (Iras), DenBové Jyske(Schafra), Operas Kor, Odense (Charmion), Jens Bové (Schafra), Kirsten Grønfeldt (Iras),Joachim Den Jyske Operas Kor, Odense Symfoniorkester, Gustafsson Grønfeldt (Iras), Den Jyske Operas Kor, Odense Symfoniorkester, Joachim Gustafsson Symfoniorkester, Joachim Gustafsson

Mere Musik fra acapo Mere Musik fraDD acapo:: Poul Schierbeck

Poul Schierbeck Poul Schierbeck FÊTE GALANTE

FÊTE GALANTE FÊTE GALANTE

 “En fremragende opførelse ...  

det ville være oplagt at tage denne lille

fremragende opførelse ... “En“En fremragende opførelse ... perle op være på scenen det ville oplagtigen” at tage denne lille det ville være oplagt at tage denne lille Magasinet Klassisk perle op på scenen igen” perle op på scenen igen” Magasinet Klassisk

Magasinet Klassisk “A superb cast and recording”

“A superb cast and recording” Gramophone

“A superb cast and recording” Gramophone DR SymfoniOrkestret Gramophone DR VokalEnsemblet DR SymfoniOrkestret Michael Schønwandt DR VokalEnsemblet DR SymfoniOrkestret Michael Schønwandt

DR VokalEnsemblet Michael Schønwandt

dacapo-records.dk dacapo-records.dk

dacapo-records.dk


64


Corona-hikikomori Af Philipp Kochheim Et skelet. Liggende på gulvet, støttende på

spændt, fra at småkede sig til at være kon-

armene. Foran et fjernsyn, som om blikket

centreret og opmærksom. Men hvem der

stadig er tryllebundet. Der er ikke en stump

ser og så – forbliver uvist. En familie? Ven-

kød tilbage, alt levende er forsvundet. Kun

ner? Indsatte? Det spiller ingen rolle. I hvert

de bare knogler og en smule popcorn, som

fald er det og var det mennesker fra vores

var det til overs efter en munter filmaften.

samtid efter fjernsynsmodellen at dømme.

Rundt omkring findes flere skeletter. Siddende, liggende, støttede og alle vendt

I sin spektakulære installation i Kunsthal

mod den kæmpestore fladskærm. Man

Charlottenborg i København er det lykke-

genkender stillingerne – fra spændt til af-

des den danske kunstner Simon Dybbroe

Simon Dybbroe Møller, What Do People Do All Day?, 2020.

65


Møller (f. 1976) at lave et markant værk,

opløst, erstattet af et dystopisk spring ind i

som kan forstås på forskellig vis. Ét er sik-

fremtiden.

kert: På skærmen flimrer der noget dybt intellektuelt, og udtrykket virker stærkt og

Med ét var et helt samfund fordømt til at forholde sig som ”hikikomorier”, som japan­

”MED ÉT VAR ET HELT SAMFUND FORDØMT TIL AT FORHOLDE SIG SOM ”HIKIKOMORIER”, SOM JAPANERNE KALDER FJERNSYNSAFHÆNGIGE OG KONTAKTANGSTE MENNESKER, DER ISOLERER SIG.”

erne kalder fjernsynsafhængige og kontaktangste mennesker, der isolerer sig. Også Simon Dybbroe Møllers skeletter synes at være hikikomorier. Det virker næsten som om den allestedsnærværende stråling har nedbrudt alt organisk, indtil der kun er en mineralsk genstand tilbage – blottet for individ. Internettet ved alt om os, har på baggrund af vores surf-adfærd og søgemønstre lært at kategorisere os. Reklametilbud bliver fyret målrettet af, og den næste Netflix-serie bliver anbefalet til os på baggrund af vores forbrug. Mennesket bliver til

irriterende – også i de faser, hvor rummets

en klik-adfærd og en historik.

dominerende tv-skærm forbliver sort. Netop

66

i ”post-corona-tidsalderen” er der mange

Men hvad betyder det for os, som lever

associationer. I månedsvis måtte individet

videre? Hvad blev der tabt på vejen? Vi er

tage afsked med fællesskabet, måtte forla-

efterhånden vant til, at stadig mere af vores

de sin bolig mindst muligt og var dermed

dagligdag bliver reguleret af smartphones

kastet tilbage til en udelukkende digital

og deres apps. Vi tager det til os uden at

verden, der var formidlet, udarbejdet og

klage: Skærme erstatter bøger og biblio-

kontrolleret af andre – særligt hvad angik

teker og film, koncerter og tv-udsendelser

nyhederne om den dødelige pandemis

er til rådighed overalt og hele tiden. Der er

fremadskriden. Streamingtjenester ople-

stadig færre anledninger til, at vi skal forla-

vede en uanet fremgang, seertal steg, den

de huset – alt kan bestilles, downloades og

daglige skærmtid på smartphones tog

leveres. Verden bliver – forstærket af coro-

vedvarende til. Teater- eller koncertbesøg

nakrisen – stadig mere til et konglomerat af

såvel som offentlige forsamlinger eller det

data, til en konstruktion af bytes og bits og

at gå på restaurant, i svømmehallen eller i

den taber en stor del af den sanselighed,

forretninger kom slet ikke på tale længere.

som har inspireret fortidens mennesker.

Århundredgamle kunstformer var pludselig

Film lugter ikke, smager ikke af noget – uan-


set om vi ser mad- eller rejseprogrammer. ­Vores sanser bliver forarmede. I stedet for at udforme en personlighed i en håndskrift, klikker vi på brugergrænseflader. Intet er spontant, næsten alt er scriptet og filtreret. Og de uundværlige mobiltelefoner isolerer os fra synet på verden, fra vores medmennesker, fra den fælles tilværelse. Alt bliver koncentreret om den umiddelbare tilfredsstillelse af primære behov og om den direkte information. I stedet for at måtte søge og tilfældigvis støde på noget andet og noget uanet, vælger vi stadigt hyppigere den direkte tilgang til en information.

”HVORDAN KAN MAN FORFØRE FOLK TIL IKKE MED DET SAMME AT VENDE HJEM TIL DERES HULER OG TIL DERES SKÆRME, MEN I STEDET BLIVE LIDT OG INDGÅ I SAMTALE ELLER DEBAT MED ANDRE, FREMMEDE MEDMENNESKER OM DET, MAN LIGE HAR SET?”

Teater fungerer på en anden måde, lige­frem

grad end tidligere at udtrykke og rendyrke

modsat. Her tæller den fælles oplevelse og

sin særegenhed og udvide den til et mere

kommunikationen i fællesskabet i særlig

omfattende tilbud. Og dermed – for at

høj grad såvel mellem den optræd­ende

spinde videre på tanken – rette opmærk-

og tilskueren, som publikum imellem. Alle

somheden mindre udelukkende på den egentlige forestilling, men også på det, der

”VERDEN BLIVER – FORSTÆRKET AF CORONAKRISEN – STADIG MERE TIL ET KONGLOMERAT AF DATA, TIL EN KONSTRUKTION AF BYTES OG BITS.”

er udenom. Hvordan kan man forføre folk til ikke med det samme at vende hjem til deres huler og skærme, men i stedet blive lidt og indgå i samtale eller debat med andre fremmede medmennesker om det, de lige har set? At forstå og lære at tolerere andres synspunkter? Altså at skærpe ånden som et værktøj til et socialt fællesskab. Med andre ord: Hvordan kan vi give sindet en pause fra modernitetens rasen?

er til stede fysisk. Hvis teatrene vil lære af krisen, så betyder det ”at følge med tiden”

For at vi bliver ved med at være ­mennesker

for teaterets vedkommende måske i mindre

og ikke blot reaktionsmønstre uden indi-

grad blindt at abonnere på alle den digitale

vidualitet og kropslighed – som i Simon

verdens mulige velsignelser, men i højere

­Dybbroe Møllers advarende installation.

67


OPERA I ALLE HØJDER TALENTU OPERA I ALLE HØJDER EN TONE I LIVET GROWOP! FESTIVAL – ”Meget mere end støvet finkultur”

– for skolebørn, unge og voksne

– et borgerinddragende værk – operafestival for børn


TalentU

”Meget mere end støvet finkultur” – interview med Kristoffer Honoré, en del af TalentU Det er tirsdag eftermiddag, og Kristoffer

Men det var alt sammen rytmisk, så han var

Honoré har meget på programmet: Først en

i begyndelsen skeptisk over for om klassisk

times sangundervisning og senere TalentU.

musik, noder og opera var noget for ham.

På mange måder ligner hans liv ellers andre

”Jeg var i starten lidt intimideret af at skul-

syttenåriges. Han går i 1.g, tager kørekort,

le lære opera. Men jeg opdagede hurtigt,

spiller guitar… og så har han en interesse, der

at operaverdenen er nytænkende, vild og

kan overraske, nemlig opera. Som en del af

mega kreativ. Det var ikke kun 400 år gamle

TalentU – Den Jyske Operas flerårige talent-

stykker fra Italien men stykker, hvor jeg kun-

program for 15-22-årige – er han en del af

ne se både fremtid og ungdom i det.”

et fællesskab, der dyrker og udvikler deres evner og interesse indenfor sang, teater og

Kristoffer og de andre i TalentU har da også

performance.

fået oplevelser, kun de færreste får. Siden 2016 har TalentU stået på den store scene i

70

Opera er nytænkende og ungt

­Musikhuset Aarhus i henholdsvis Intet (2017),

Kristoffer Honoré interesserede sig også

Passageren (2018) og Michael Kohlhaas

for musik, før han i 2018 kom med i TalentU.

(2019). Derudover har de lavet og opført

Kristoffer Honoré i TalentU’s egen forestilling #Carmen (2018)


Hun understreger dog, at talentdyrkelse ikke kan være et mål i sig selv. ”Det handler ikke kun om at udvikle talenter, der sidenTalentU optræder til Opera i Parken (2019)

hen bliver optaget på konservatoriet eller uddanner sig inden for scenekunst,

deres egne kunstneriske kommentarer til

men i lige så grad om at give dem et fæl-

klassikere som Carmen, Dracula og Poul

lesskab og en platform til at kunne hvile

Schierbecks Fête galante.

i deres sangglæde og styrke deres evner, disciplin og vedholdenhed, som også kan

Scenekunstens fødekæde

bruges andre steder i livet,” forklarer Astrid

TalentU er ikke ene om at agere platform

Rørdam Svane.

for unge med interesse for musik og scenekunst. Som en del af netværket Talent­

Tænk at kunsten kan være en levevej

Aarhus samarbejder Den Jyske Opera med

For Kristoffer Honoré er det inspirerende at se de professionelle kunstnere i Den

”HVIS MAN GODT KAN LIDE TEATER, SCENEKUNST, SANG - YOU NAME IT - OG ER KLAR PÅ AT VISE LIDT DISCIPLIN MEN SAMTIDIG VÆRE KREATIV, SÅ ER TALENTU SYGT FEDT!” KRISTOFFER HONORÉ

Jyske Opera og ikke mindst de tidligere ­TalentU’ere, der er gået videre indenfor scenekunst, konservatoriet eller noget helt tredje. Og selvom der stadig er nogle gymnasieår tilbage, før Kristoffer Honoré skal træffe valg om fremtiden, så er han stensikker på, at hans arbejde skal være dynamisk og skabende – gerne indenfor musik og scenekunst. Han er glad for, at han tog favntag med sine egne fordomme om opera og gik til audition til TalentU – for som han siger, inden han skal videre i dagens program:

forskellige aktører i Aarhus om at gøde

”Opera er jo ikke lige så tilgængeligt som

byens talentudvikling. Ifølge projektleder

en guitar, og det er noget man lige skal

på TalentU, Astrid Rørdam Svane, giver det

prøve… men når man graver lidt ned og

mening at tænke ud over sin egen organi-

tager et kig nærmere, så er det så meget

sation og være en del af en større ”føde-

mere end støvet finkultur. Det er så meget

kæde” på tværs af strategiske indsatser.

vildere!”

71


Opera i alle højder

SKOLEBØRN

UNGE

Sangskriverværksteder Elever på gymnasier, efterskoler og højskoler i hele landet inviteres i Sangskriverværkstederne til at give nyt liv og musik til sæson­ens operaer. Efterfølgende oplever de den oprindelige version til en generalprøve på et af landets spillesteder.

Opera i skoletiden ”Lyt til mig!” er overskriften på Operaværkstederne, som skolebørn og deres lærere kan fordybe sig i over hele landet i denne sæson. Her bliver aktuelle temaer fra børn­ enes egen hverdag tilsat kostumer, musik og rekvisitter. Operatoriet, vores kreative operalegeplads i Aarhus, inviterer året rundt elever og lærere til workshops med sang, musik, drama og refleksion på programmet.

OperaU OperaU er et fællesskab for unge, der elsker opera eller som bare er nysgerrige på ­genren. I OperaU mødes, ser og lytter unge til opera og taler om musik og alt derimellem.

72


VOKSNE

Introduktioner, saloner og optakter Kom ind under huden på forestillingernes handling, perspektiver, musik og skæve vinkler. Før alle forestillinger tilbyder vi gratis introduktioner i samarbejde med teaterforeningerne. I Aarhus inviterer vi i samarbejde med andre aktører til Operasalon, hvor vi debatterer og reflekterer over emner, der tager afsæt i aktuelle forestillinger, mens Musikalske Optakter

Syng med i Hjertets melodier: Publikumskoret I Publikumskoret mærkes sæsonens operaer Sangcaféer på på egen krop og stemmebånd. Vi synger lokalcentre og korte og gode uddrag fra repertoiret, vi arbejder med stemme og udtryk, vi synger plejehjem byder på musikalske uddrag fra operaerne.

både enstemmigt og flerstemmigt, og vi

Beboere og medarbejdere på plejehjem og lo-

synger både på dansk, italiensk og andre

kalcentre kan nyde tonerne af kendte, elskede

operasprog. Publikumskoret kan opleves

og følelsesfulde sange, når sangere og en gui-

flere steder i landet.

tarist fra Den Jyske Opera kommer rundt i hele landet. Her opleves det ofte, at særligt borgere med demens får lys i øjnene, når de hører, mærker og måske synger med på sangene.

73


Opera i alle højder

En tone i livet: Et musikalsk og borgerinddragende værk Kender du en sang, der vækker minder fra

grupperne er, at de er centreret omkring

dit liv? En melodi eller en tekst, der så snart

NGO’ers netværk af borgere.

du hører den, får dig til at tænke på dengang, hvor…?

Én af grupperne er Røde Kors i Holstebro, hvor aktivitetsleder Else Hjortbak glæder

Den Jyske Opera samarbejder med kom-

sig til at kunne samle de frivillige om sangen

muner, kulturinstitutioner og NGO’er om at

og fortællingen.

udvikle det nyskrevne værk En tone i livet, der bygger på minder og fortællinger fra

”De frivillige i Røde Kors Holstebro gør no-

danske og engelske borgere og be­arbejdes

get for andre, men de søger også selv at

af danske og engelske kunstnere. Det fær-

være en del af et fællesskab. Med En tone i livet får vi mulighed for at tilføre noget

”NÅR VI GØR VIRKELIGE FORTÆLLINGER TIL KUNST, KAN SELV DE GRIMMESTE MINDER OG DEN HÅRDESTE LIVSHISTORIE BLIVE TIL ET KUNSTVÆRK.”

sang til vores organisation og samtidig ska-

FORFATTER CECILIE EKEN

men og taler om de minder, som knytter sig til

be et sammenhold på tværs af Røde Kors’ besøgsvenner, butikstjeneste, indsamlere, ’nørklere’ og caféfrivillige,” fortæller hun. Ærlige fortællinger er de særlige På tværs af generationer, interesser og ståsted i livet mødes sanggrupperne og synger samsangene. Fortællingerne bliver nedskrevet og

dige resultat uropføres i september 2021,

senere sendt videre til forfatter Cecilie Eken,

hvor værket åbner Den Jyske Operas børne-

der skriver værkets sangtekst. Hun synes, at

operafestival GrowOP!

det er en spændende idé at lave en tekst baseret på forskellige minder, og hun ser frem til

Første fase er begyndt, og i efteråret 2020

at gå i dybden med det omfattende materiale.

mødtes en professionel sanger og work­

74

shopleder fra Den Jyske Opera med en

”Man kan sammenligne mit arbejde med en

række grupper af forskellige mennesker

guldgravers, hvor man sier det store ma-

i Region Midtjylland. Fællesnævneren for

teriale igennem og ser, hvad der er tilbage


og glimter. Det er selvfølgelig ud fra min definition af, hvad der er guld. Det mest interessante for mig er de ærlige fortællinger – ikke glansbillederne.” Cecilie Eken tilføjer, at hun vil forsøge at ophæve, det hun kalder den ”private historie” og i stedet gøre historierne ”alment personlige”. For elementer som sorg, glæde, smerte

SAMARBEJDSPARTNERE: EN TONE I LIVET RØDE KORS’ FRIVILLIGNETVÆRK I HOLSTEBRO VÆRKET Røde Kors’ frivillignetværk for 30-60-årige i Aarhus. FUNDAMENTET Et frivillignetværk i Aarhus med fokus på sårbare unge og voksne.

ge forskellig­heder og livshistorier.

BYDELSMØDRENE I GELLERUP Et frivillignetværk af kvinder med primært minoritetsbaggrund, der støtter andre kvinder i lokalområdet.

Et mangfoldigt, demokratisk projekt

AARHUS JAZZ ORCHESTRA

Cecilie Ekens tekst videregives til kompo-

AALBORG OPERA FESTIVAL

nist Søren Møller, der skriver musikken til

AARHUS KOMMUNE

og fryd kan genkendes på tværs – trods øvri-

værket En tone i livet. Han finder projektet ”demokratisk og mangfoldigt” og glæder sig over at være med i et kunstprojekt, der

AALBORG KOMMUNE MANCHESTER CITY COUNCIL

involverer så mange forskellige mennesker. ”Jeg har fået en stor kunstnerisk frihed for-

En tone i livet er støttet af:

æret i det her projekt. Musik skal tjene de

SPAR NORD FONDEN

mennesker, der lytter til det. I det her tilfælde tjener musikken teksterne, og derfor er det teksternes indhold, der betinger, hvilken retning musikken kommer til at tage.

Cecilie Eken Forfatter

Publikum tager på en rejse, når de lytter til musikken, men der er også en rejse for mig som komponist i skabelsen af den.” Begge kunstnere mener, at samspillet mellem musik, sang og livsfortælling er en ­spændende indgang til at kunne åbne sig op for andre, uden at det alligevel bliver for pri-

Søren Møller Komponist

vat – for som Cecilie Eken siger afsluttende: ”Når vi gør virkelige fortællinger til kunst, kan selv de grimmeste minder og den hård­ este livshistorie blive til et kunstværk, som de medvirkende kan stå på scenen i september 2021 og løfte i fællesskab.”

75


GrowOP! Festival

GROBUND FO R KVALITET Visionen er at udvikle og ud fordre operae kunstart i sam n som arbejde med publikum og grobund for at skabe en stigning i antallet af hø operaprodukt j-k va litets ioner for børn og unge.

ngeve tilba n e aens t oper bleve å a p N r t e R p ge. po BØ g un ske O sætter s o FOR y J n A r n R ø b år De PE ld til ndet PÅ O er på orho ert a f v SPOT ! Festival i h r r e OP d, de ghed Grow egivenhe r og muli e eb sform dend dtryk u e mang

VI SES D . 10.-14. S 2021 I AA EPTEMBER R H US !

76


VI SES! GrowOP! Festival tilbyder en unik mulighed for, at børn og voksne sammen kan få overraskende, anderledes, klassiske, tværæstetiske,

FÅ N YE O PLEV I sam ELS arbe jde m ER den ed st tredj ærke e Gro 2021 partn w Op! F . Her ere i estiv udov Aarh at fin al d. e us af r vil G de i a 10.-14 vikl r o ndre wOP . s har g e ptem es ! akti komm ode ber v i u teter lokal e sam ner, hvor også Den v arbe ære Jyske jdspa Oper rtner e. a

inddragende og ikke mindst nærværende oplevelser med opera og musikdramatik. Vel mødt d. 10.-14. september 2021

77


BAG OM DEN JYSKE OPERA NY MUSIKCHEF DEN JYSKE OPERAS KOR DEN JYSKE OPERAS HISTORIE OPERA PÅ TURNÉ LANDSDELSORKESTRENE SPONSORER OG FONDE BLIV PARTNER MED DEN JYSKE OPERA PERSONALE IN ENGLISH


Ny musikchef

Ny musikchef Christopher Lichtenstein

Hvad glæder du dig til i dit nye arbejde

må have været trætte i ørerne efter 8-10

hos Den Jyske Opera?

timers øvning om dagen. Som 19-årig begyndte jeg at studere til diri­

Jeg glæder mig først og fremmest til at kom-

gent og straks efter min afslutning, blev

me i gang med at arbejde igen. Staatstheater Braunschweig, hvor jeg arbejdede før, var ligesom andre steder lukket ned på grund af COVID-19 i foråret 2020. Så det har ikke været muligt at arbejde med klassisk musik, sangere og skuespillere i seks måneder. Jeg føler mig derfor meget heldig over, at vi igen kan gøre det, vi elsker: at spille for et publikum og give dem storslåede og bevægende oplevelser.

”DET GJORDE STORT INDTRYK PÅ MIG, OG JEG ØNSKEDE SELV AT BLIVE DIRIGENT. DET TOG DOG NOGET TID AT FORSTÅ, HVAD SÅDAN ET ARBEJDE KRÆVER.”

Hvordan begyndte din vej ind i klassisk musik?

jeg ansat som pianist på Staatstheater Braunschweig. Herfra fortsatte det skridt

Da jeg var 9-10 år gammel, så jeg meget op

for skridt: jeg begyndte som pianist og re-

til den tyske pianist og dirigent Justus Frantz

petitør, derefter blev jeg 2. kapelmester og

(f. 1944), som tit var i fjersynet og dirigerede

senere 1. kapelmester efter nogle år. Så ar-

orkesteret Philharmonie der Nationen. Det

bejdet som musikchef er på en måde næste

gjorde stort indtryk på mig, og jeg ønskede

skridt i den løbebane.

selv at blive dirigent. Det tog dog noget tid at forstå, hvad sådan et arbejde kræver.

Du har været engageret på Den Jyske Opera

Jeg begyndte først at spille musik som 12-

før. Hvad var dit første indtryk af stedet?

årig, hvilket er sent for en musiker. Mine

80

forældre havde en ven, der lånte mig sin

Jeg var her i 2018 som dirigent på Weinbergs

bedstefars violin. To år senere fik jeg et kla-

Passageren. Operaen beskæftiger sig jo med

ver, som jeg flittigt øvede på. Mine forældre

Holocaust, og inden var jeg spændt på, hvor-


FAKTA: CHRISTOPHER LICHTENSTEIN Født: 1986 Nationalitet: Tysk Uddannelse: Dirigentuddannelse fra Hochschule für Musik i Würzburg Debut: Elskovsdrikken på Staatstheater Braunschweig (2014) Bor i: Aarhus Engagement på Den Jyske Opera: Passageren (2018), Rigoletto (2020), Inkognito Royal (2021) og Greven af Luxembourg (2022) Titel: Musikchef på Den Jyske Opera fra september 2020. Leder af Den Jyske Operas Kor

dan de medvirkende ville reagere på sådan et emne. Men allerede den første dag var jeg overbevist om, at alle var superprofessionelle, men også meget åbensindede omkring at kaste sig ud i handlingen og ­musikken. Det var en fantastisk oplevelse. Hvordan har det været at flytte til Aarhus? Braunschweig og Aarhus minder meget om hinanden i størrelse, men Aarhus er mere ung og mere moderne. Man kan se det i gaderne, der er fyldt med studerende. Da jeg skulle dirigere Passageren, begyndte jeg at tage danskundervisning hos en lærer hjemme i Tyskland. Det gjorde jeg for at kunne tale med orkestermusikerne og sangerne og for at kunne dykke ned i den danske kultur og ”way of life”. Nu øver jeg dansk med mine børn, lytter til mine danske kolleger og bliver bedre og bedre hele tiden.

81


Den Jyske Operas Kor

Den Jyske Operas Kor består af 24 sangere. Korets primære opgave er at medvirke i Den Jyske Operas operaforestillinger i hele Danmark, men koret optræder også som solister i forestillinger samt i sceniske operakoncerter og koncerter med akkompagnement. Sangerne i koret optræder desuden som solister i andre sammenhænge og som formidlere af opera ved introduktioner før forestillinger, i workshops på skoler, ved sangcaféer på plejehjem og i samarbejdsprojekter. Den Jyske Operas Kor ledes af musikchef Christopher Lichtenstein.

82


83


Historie

Den Jyske Operas historie 1947 Den Jyske Opera grundlægges af Holger Boland, Gerhard Schepelern og Gustav ­Albeck. I de første 35 år er scenen bl.a. Aarhus Teater, Helsingør Theater (i Den Gamle By), Gellerupscenen og aarhusianske sportshaller. Francesco Cristofoli er operachef fra 1972 indtil 1996 (afløst nogle år af Daniel Bohr og i 1996 af Troels Kold). 1961 DJO markerer sig tidligt med danske uropførelser og danske/skandinaviske førsteopførelser af nyere værker som Stravinskijs Lastens Vej (1961) og Janáčeks Jenůfa (1965). 1976 Den Jyske Opera bliver et turnerende operakompagni, der sammen med de fem landsdelsorkestre opfører en opera og en operette hvert år. 1982 Musikhuset Aarhus indvies og giver Den Jyske Opera et fast spillested i Aarhus. 1987 Den Jyske Opera opfører for første gang i Danmark siden 1912 Wagners Nibelungens Ring, og Aarhus omtaltes som ”Nordens Bayreuth”. 1990 Den Jyske Opera begynder at lave forestillinger for børn og unge i hele Danmark. 1991 Musicals finder også vej til repertoiret, bl.a. Bernsteins West Side Story i 1991. 2000 Den Jyske Operas Kor fastansættes som det eneste fuldtidsansatte professionelle kor uden for København. 2001 Den Jyske Opera begynder arbejdet med at nå skolebørn via skolekoncerter i (det tidligere) Aarhus Amt. 2003 La bohème opføres med stjernerne Angela Gheorghiu og Roberto Alagna. 2005 Giordano Bellincampi bliver operachef. 2006 Skriftestolen af Niels Marthinsen uropføres og får en Reumert for Årets Opera. 2009 Den første opera med børn som optrædende, Det er så sandt som det er løgn (af Jesper B Karlsen/Michael Bojesen), opføres med 150 børn på scenen. 84


2010 Korngolds Die tote Stadt opføres for første gang i Danmark og prisbelønnes med en Reumert for Årets Opera. 2011 Uropførelse af Snehvides Spejl af Niels Marthinsen. 2013 Annilese Miskimmon bliver operachef. Uropførelse af Thomas Agerfeldt Olesens The Picture of Dorian Gray, som nomineres til en Reumert. 2016 TalentU, Den Jyske Operas talentudviklingsprogram for unge, etableres med 20 elever. 2017 Uropførelser: Intet (David Bruce) og Brødre (Daníel Bjarnason) – operadelen af Musikhuset Aarhus’ Bier-trilogi som bidrag til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Brødre får en Reumert for Årets Opera. GrowOP! – Danmarks første operafestival for børn og unge finder sted for første gang. GrowOp! Festival modtager senere P2 prisen for Årets Nyskabelse. Philipp Kochheim bliver operachef. 2018 Udendørskoncerten Opera i parken lanceres i Skanseparken i Aarhus. Passageren, Weinbergs opera om holocaust, nomineres til en Reumert. 2019 Den Danske Serie med genfundne danske operaer begynder med August Ennas Kleopatra. Serien fortsætter samme år med Paul August von Klenaus Michael Kohlhaas for første gang i Skandinavien. Begge operaer sendes på P2. Den første danskproducerede babyopera, HjerteLyd, har premiere. 2020 Den Jyske Opera må som følge af coronapandemien aflyse alle forestillinger, koncerter og festivaldeltagelse fra marts og sæsonen ud samt augustforestillingen Sunset Boulevard. På bare tre måneder bliver ekkokammeroperaen I går og i morgen af Philipp Kochheim skabt og opført på Havnen i Aarhus med plads til 100 publikummer, der sidder i hver sin coronasikrede boks. Det borgerinddragende værk En tone i livet påbegyndes i samarbejde med kulturinstitutioner, kommuner og NGO’er på dansk jord samt i Manchester. Kleopatra udgives som CD i et samarbejde mellem Dacapo Records, Odense Symfoniorkester og DR P2. 85


Turné

Opera på turné Den Jyske Opera rejser rundt i hele Danmark med opera. Den Jyske Opera er Danmarks største turnerende operakompagni og har 60 ansatte fordelt på kunstnerisk personale, administration, teknik og skræddersal

HER KAN DU MØDE DEN JYSKE OPERA Spillested Alsion, Sønderborg Det Kongelige Teater DGI Huset Vordingborg Flensborg Kolding Teater

Vi opfører opera med symfoniorkester i hele Danmark på to turnéer årligt. Vi turnerer med operaforestillinger,

MCH Herning Kongrescenter

korkoncerter og workshops.

Musikhuset Esbjerg

Vi samarbejder med spillesteder og teaterforeninger

Musikkens Hus, Aalborg

i foreningen Danmarks Teaterforeninger samt de fem

Musikhuset Aarhus Musikteatret Albertslund

landsdelsorkestre og orkestre i hele Danmark.

Odense Koncerthus / Odeon

Den Jyske Opera har hjemsted i Aarhus og støttes af Aarhus

Tinghallen, Viborg

Kommune og Kulturministeriet. Børneoperafestivalen GrowOP! Festival, der afholdes hvert andet år i september, har ligeledes hjemsted i Aarhus. BILLETSALG Billetter kan købes hos landets teaterforeninger og spillesteder. Se hvornår billetsalget begynder hos dit lokale spillested og i din teaterforening. TURNÉPLANER I foråret 2021 kan du finde turnéplaner på jyske-opera.dk

86

Kulturcenter Limfjord, Skive

Royal Stage, Hillerød Vejle Musikteater Værket, Randers


87


Landsdelsorkestrene

Copenhagen Phil – Hele Sjællands symfoniorkester – er landsdelsorkester for hele Sjælland, Lolland og Falster. Orkestret formidler den klassiske musik på højeste niveau igennem traditionelle og nye koncertformater målrettet publikum i alle aldre. Målet er at bringe den klassiske musik ud til så mange som muligt. Copenhagen Phil kan derfor opleves i klassiske koncerter, koncerter for og med børn og unge, familiekoncerter, jule- og nytårskoncerter, koncerter i samspil med rytmiske musikere og andre kulturinstitutioner samt formater målrettet erhvervslivet. Og så er Copenhagen Phil at finde i orkestergraven til Den Jyske Operas forestillinger bl.a. på Sjælland.

Odense Symfoniorkester – Glæden ved at spille de sidste 450 års greatest hits live kendetegner orkestrets drivkraft. Hovedparten af de omkring 100 årlige koncerter spilles i Odense Koncerthus og Odeon, hvor orkestret også står klar til Den Jyske Operas turnéforestillinger, men orkestret er også kendt for sin hyppige turnévirksomhed både i og udenfor Danmark. Odense Symfoniorkester blev grundlagt i 1946, men dets rødder går helt tilbage til omkring år 1800.

Sønderjyllands Symfoniorkester – Med en hjemmebane dækkende Syd- og Sønderjylland samt Sydslesvig er Sønderjyllands Symfoniorkester Danmarks eneste ”grænseoverskridende” landsdelsorkester. Samarbejdsrelationer med både nationale og internationale kunstnere skaber orkestrets musikalske diversitet. Orkestret udgør en kulturel sammenhængskraft i regionen.

Aalborg Symfoniorkester – Aalborg Symfoniorkester blev grundlagt i 1943. Siden 2014 med base i Musikkens Hus på den pulserende havnefront i Aalborg. Kernen i orkestrets virke er symfonikoncerterne. Dertil kommer kammerkoncerter, koncerter på skoler, koncerter i samarbejde med andre kulturelle institutioner, f.eks. Opera i Rebild med Den Jyske Opera samt familiekoncerter. Aalborg Symfoniorkester spiller også til opera og ballet og akkompagnerer Den Jyske Operas forestillinger i Nord- og Midtjylland.

Aarhus Symfoniorkester – Drevet af rå symfonisk kernekraft og mere end 80 års erfaring med at tegne byens lyd står Aarhus Symfoniorkester som et musikalsk vartegn for hele den midtjyske landsdel. Hver uge byder orkestret på nye store oplevelser – for det klassiske publikum, for familierne, for skolebørnene eller for filmelskerne. Med base i Musikhuset Aarhus har Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester et tæt samarbejde om opera, koncerter og ambitiøse projekter med stjerner fra ind- og udland.

88


”Jeg er her, fordi min ven skaffede nogle gratis billetter. Men det bliver fedt, og jeg glæder mig. Jeg har været i operaen med mine forældre som lille, så jeg kender lidt til opera og kan godt lide det.” Magnus, 25, matematikstuderende

”Jeg elsker opera! Jeg elsker det store følelsesmæssige register, man går igennem, og jeg er nærmest genfødt efterfølgende. Det er altid en stor oplevelse.” Nabanita, 56, ansat på Institut for Økonomi på Aarhus Universitet


Opera online

SOCIALE MEDIER Facebook

YouTube

På vores Facebookside er der plads til

Med små videoklip er det nemt for dig der-

konkurrencer, foto, video, anmeldelser,

hjemme eller på farten at få et smugkig på

spørgsmål, svar og undren.

den næste opera både gennem interviews

facebook.com/denjyskeopera

og smagsprøver fra forestillingen.

Instagram

Twitter

Se vores billeder på Instagram – både de

Her får du korte opdateringer. Du kan også

flotte fra scenen og de rå fotos fra livet bag

stille os et spørgsmål eller bare skrive

scenen. Under forestillingen må der ikke

om din operaoplevelse og bruge tagget

tages billeder, men gerne før og efter.

­#denjyskeopera.

instagram.com/denjyskeopera

twitter.com/denjyskeopera

Del dine operaoplevelser med #denjyskeopera

NYHEDSBREV Tilmeld nyhedsbrev Vil du være én af de første til at få nyheder om konkurrencer og billetter og ikke mindst få et indblik i Den Jyske Opera bag scenetæppet? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få opera direkte i din indbakke.

PROGRAMBOG ONLINE Du kan også bladre i programbogen online på issuu.com/denjyskeopera

90


Sponsorer og fonde

MEDIEPARTNER

DEN JYSKE OPERA ER STØTTET AF

ERHVERVSKLUB

DEN DANSKE SERIE ER STØTTET AF

FONDE Et godt og nært samarbejde med mange danske fonde giver Den Jyske Opera et stort, kvalitativt løft. 15. JUNI FONDEN A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MOLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL AUGUSTINUS FONDEN BECKETT-FONDEN FABRIKANT MADS CLAUSENS FOND JYLLANDS-POSTENS FOND KNUD HØJGAARDS FOND MILJØ- OG ENERGIFONDEN POUL OG SYLVIA SCHIERBECKS FOND SALLING FONDENE SONNINGFONDEN SPAR NORD FONDEN STATENS KUNSTFOND STIBO-FONDEN WILLIAM DEMANT FONDEN AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

AARHUS, AALBORG OG MANCHESTERPULJEN AARHUS KOMMUNE EVENTPULJEN AARHUS KOMMUNE KULTURARRANGEMENTSPULJEN AARHUUS STIFTSTIDENDES FOND 91


Bliv partner

Skab værdi og giv dine kunder og ansatte store unikke oplevelser med Den Jyske Opera Den Jyske Opera har siden 1947 arbejdet

EVENT- / FORESTILLINGSSPONSOR

passioneret og professionelt med at skabe

Er der en forestilling i Den Jyske Operas

og opføre operaforestillinger på højeste

kommende sæson, som du og din virk-

internationale niveau i Aarhus og på turné i

somhed synes er særligt spændende og

hele Danmark. Det arbejde vil vi intensivere,

relevant, har I mulighed for at blive en del

styrke og målrette i fremtiden.

af denne produktion. Vi arrangerer prøvevisninger for dine medarbejdere, oplæg om

Selv med fyldte sale over det ganske land, kræver denne blanding af sangere, scenografi, kostumer og symfoniorkester i dag en højere grad af økonomisk støtte fra såvel fonde som erhvervslivet. Derfor vil vi gerne indgå flere partnerskaber med visionære virksomheder. Image, kunde- og medarbejderpleje I dag udgør vores gruppe af partnere en samling af engagerede virksomheder, der i kraft af partnerskabet styrker deres image og samtidig kan tilbyde deres gæster og medarbejdere oplevelser og ­skræddersyede arrangementer. Virksomhedens partnerskab med Den Jyske Opera kan også være med til at åbne opera­ verdenen for medarbejderne, som derved stimuleres og inspireres til gavn for virksomheden. Der er nu flere muligheder end nogensinde før for at støtte det kunstneriske arbejde, der kan nydes på scenen!

92


det pågældende operaværk, møde med

kan optræde ved virksomhedens interne

solister samt billetter til forestillingen, så I

arrangementer.

kommer helt tæt på. Desuden kan I profilere jeres virksomhed i

FORESTILLINGSSPONSOR – DANMARKSTURNÉ

vores sæsonprogram, der trykkes i et stort

Vi turnerer hvert forår og hvert efterår

oplag og kommer ud i hele landet.

med store operaer, som opføres sammen med landsdelsorkestrene. Såfremt jeres

SPONSOR FOR EN OPERASANGER

virksomhed kan have glæde af lokal eller

Din virksomhed har mulighed for at tage en

landsdækkende profilering, kan vi sammen

sanger under sine vinger og følge vedkom-

finde frem til en god aftale.

mendes kunstneriske virke. I kan samtidig få glæde af den pågældende sanger, der

Er det noget for jer?

VIP arrangement med Den Jyske Opera i Væksthuset på Salling Rooftop. Sopranen Tanja Kuhn synger for erhvervssponsorer.

93


Den Jyske Opera / Personale

Operachef Philipp Kochheim

Nodearkivar Lone Karlsson

Musikchef Christopher Lichtenstein

Formidlingsmedarbejder Susanne Vinther

Udviklingschef- og formidlingsproducent Lene Juul Langballe

TEKNISK AFDELING

Fundraiser og Sponsorkoordinator Sabrina Vinther Producent Astrid Rørdam Svane Planlægger og turnéansvarlig Maria Buch Marketing- og kommunikationschef Anne Visby Larsen Marketing- og pressekoordinator Julie Krogh Thomsen Økonomichef Henriette Søby Økonomimedarbejdere Charlotte K. Holm Christensen Mette Schack Bugge Studienleiter Peter Pade

Teknisk chef Anders Poll Produktionsledere Ditte Cecilie Lyngsø Malene Myrup Villesen Scene- og lysteknikere Ib Asp Lone Boes Cher Isabella Schlander Christensen Morten Chemnitz KirchesLindegaard Daniel Haar Mortensen Thomas Stanley Servicetekniker Henrik Søballe Sørensen Kontorassistent Nastaran Namdarpour SKRÆDDERSAL Kostumechef Ann-Charlott Juul Skræddere Bette Boisen Nete Holmboe

Maria Lindholm Fjordbak Kurtzhals Anna Marie Lindquist (elev) Peter Bukdahl Nielsen Frisør Ann Borghelt DEN JYSKE OPERAS KOR Sopran Annette Dahl Hanne Hohwü Houmøller Birgitte Mosegaard Pedersen Birgitte Skarby Riddell Pernille Stolting-Madsen Lina Valantiejute Alt Birgit Demstrup Bolette Bruno Hansen Estrid Molt Ipsen Sine Algreen Møller Eline Denice Risager Tenor Marcus Birgersson Erik Bekker Hansen Carsten Gottholt Hansen Jens Jagd Joan Ribalta Bas Jens Bové Lars Fentz Krogh Jani Kyllönen Thomas Christian Sigh Morten Wang Andreas Winther

DEN JYSKE OPERAS BESTYRELSE Bestyrelsesformand Lene Skovsgaard Sørensen, direktør Næstformand Carl Erik Skovgaard Sørensen, advokat 94

Niels Overgaard Lehmann, prodekan

Joachim Gustafsson, dirigent

Mette Ingeborg Bryndum, administrativ chef

Birgitte Mosegaard Pedersen, operasanger


Dit årskort til kunsten www.aros.dk/aarskort

Årskort til kunst

Pris fra

410kr.

Pris kun

For dig under 30 år

220kr.

• Fri entré til ARoS et helt år inkl. en gæst

• Fri entré til ARoS et helt år inkl. en ven (u.31 år)

• Gratis Art Hour foredrag 1. onsdag i måneden

• Fri brug af Study Space

• 10% i Cafeen og Orangeriet for dig og din gæst

• Gratis ARoS30 Art Hour foredrag 1. onsdag i måneden

• 10% i ARoS Shoppen

• 10% i Cafeen og Orangeriet for dig og din gæst

• 25% på ARoS’ egne bogudgivelser

• 25% på ARoS’ egne bogudgivelser

• Invitation til ferniseringer og særarrangementer

• 10% i ARoS Shoppen

• 15% rabat på billetter til Den Jyske Opera i Musikhuset Aarhus* * Vis dit ARoS1+1 årskort i Musikhuset Aarhus’ billetsalg.

• Invitation til ferniseringer og særarrangementer * Vis dit ARoS30 årskort i Musikhuset Aarhus’ billetsalg. Din ledsager skal være under 31 år. Bemærk der kan være varierende antal billetter eller udsolgt.

TIRSDAG – FREDAG KL. 10 – 21 . WEEKEND KL. 10 – 17

ARoS30: Få 2 fribilletter til Den Jyske Operas forestillinger i Musikhuset Aarhus, sæson 2021-22*


English

INKOGNITO ROYAL

– A ROYAL DANISH SCANDAL

Synopsis Act 1

Scene 6 – May 15th 1912, 11:00

Scene 1 – May 14th 1912, 23:00

Rumours continue to swirl around the

A sinister doctor is about to examine an

circumstances of the King’s death. Had he

unidentified body. A hotel director stops

visited a bordello? The two boisterous po-

him, recognizing the corpse as the King of

licemen hold a press conference.

Denmark, who went missing hours before. They begin to quarrel over ownership of

Scene 7 – May 14th 1912, 19:00

the body. Two policemen attempt in vain to

Prostitutes await customers in a seedy

resolve the situation.

brothel. An old man sings a chanson about his longings. Madame Rosa attempts to

Scene 2

maintain discipline and instructs the girls in

A diabolical Master of Ceremonies appears

sexual techniques. A new customer sudden-

and sings the ballad of poor King Frederik

ly appears (King Frederik, under incognito).

VIII.

The prostitutes perform their routines, and Frederik chooses the shyest one: Fanny.

Scene 3 – May 14th 1912, 04:00 Courtiers wait nervously for the missing

Scene 8

king. The Queen is inconsolable. Finally, the

The Master of Ceremonies sings the Song

Hotelier arrives from the Hafenkrankenhaus

of the Royal Worms. He begins to doubt

and delivers a sad message.

whether Frederik is a fitting subject for an operetta after all.

Scene 4 – May 15th 1912, 09:00 Journalists prepare to dispatch the breaking

Scene 9

news around the world, and the Master of

All the participants appear on stage and

Ceremonies reveals their dirty secrets.

demand more arias. Frederik inspects the cast of his operetta and wishes he were

Scene 5 – May 14th 1912, 19:15 The King and Queen argue. Frederik longs for love, but Lovisa is cold; she grieves her destiny as Frederik’s wife.

96

somewhere else.


Act 2

Scene 4 and 5 – May 15th 1912, 19:00

Scene 1 – May 15th 1912, 18:00

The police force some journalists to keep

The two policemen, roaring drunk, are bitter

silent, while others interview Madame Rosa,

about having been ridiculed. A fight starts.

who claims to know the real truth. “Fake news” is created.

Scene 2 In a surreal scene, the Queen attempts to

Scene 6 and 7

sing a famous aria. The Master of Ceremo-

The participants start the play over again

nies appears as a kind of circus master and

from the top, hoping to improve it, but

instigates a wild ”gallop”.

soon begin arguing about subtext and other matters. The Queen reveals that the

Scene 3 – May 14th 1912, 19:45

man everybody believes to be King Frede-

Fanny and Frederik have retired to her

rik is not her husband, but a baritone from

room, but the King only wants to talk. They

­Germany. Everyone is stunned – because

sense a kind of recognition in each other’s

they urgently need a finale!

loneliness. The King suffers a heart attack. Madame Rosa decides to dispose of the body for fear of the police.

AIDA Synopsis In the war between Egypt and Ethiopia,

and freedom for her, but defeat for her fa-

Aida is held captive as a slave of the Egyp-

ther and homeland. When Radamès returns

tian princess Amneris. No one knows, how-

victorious, he is unaware he has captured

ever, that she is actually the daughter of the

Aida’s father. Amonasro forces Aida to coax

Ethiopian king, Amonasro. Aida has fallen in

Radamès into revealing military secrets, for

love with Radamès, who returns her affec-

which he is sentenced to death for high

tion, to the great chagrin of Amneris, who

treason. Amneris offers to lift the sentence

wants Radamès for herself.

if Radames forswears Aida and agrees to marry her instead. He refuses, and is con-

Radamès is made commander of the Egyp-

demned to be buried alive. Aida secretly

tian army, putting Aida in a terrible position:

joins him in the tomb, and they face death

a victory for Radamès could mean marriage

together.

97


English

THE COUNT OF LUXEMBOURG Synopsis Famous opera singer Angèle would not be

Months later, Angèle meets the Count by

eligible to marry Prince Basilowitsch, as she

chance. They are immediately attracted to

is devoid of a title. To solve this problem,

each other. Prince Basilowitsch realizes their

the Prince arranges for the impoverished

mutual interest and becomes nervous, es-

Count René to marry a lady (Angèle) whose

pecially as his former fiancée Kokozow is on

face he is not allowed to see - and to agree

her way. But it is too late: Kokozow arrives,

to a divorce in three months’ time. As a

claims her right to marriage, and the Prince

reward, the Count will get half a million

must give in. Angèle and the Count confess

francs. At the wedding ceremony, the two

their love - and are able to stay married…

are separated by a canvas and exchange rings without seeing each other.

DANISH NATIONAL OPERA Danish National Opera is Denmark’s national touring opera

PROFILE

company. Funded by the Danish Ministry of Culture and proudly based in Aarhus, Denmark’s second city and European

Founded 1947

Capital of Culture 2017, it tours across the whole country with

Based in Aarhus, second largest city in Denmark

both traditional and innovative opera for all ages, tastes and experiences. It is a distinctive, pace-setting part of the Danish cultural scene and for decades has presented productions of the highest artistic quality. With a fulltime chorus as part of an artistic, administrative and technical staff of 60 it performs regularly with the five regional symphony orchestras.

98

 argest touring opera L company in Denmark General Manager and Artistic Director: Philipp Kochheim


Viden er mere end ord Jyllands-Posten er mere end bare en avis. Som abonnent får du adgang til fordelsklubben Mit JP, som giver inspiration og rabat til store oplevelser – fra debatter til teater, fra kunstmuseer til oplevelsesuniverser. Læs mere på mit.jp.dk


Kunst i en coronatid På bare tre måneder blev ekkokammeroperaen I går og i morgen, der er skrevet og instrueret af Philipp Kochheim, skabt og opført på Havnen i Aarhus med plads til 100 publikummer, der sad i hver sin coronasikrede boks.

100


101


PRODUKTION AF SÆSONPROGRAMBOG 2021-22 Redaktion

Julie Krogh Thomsen Anne Visby Larsen Philipp Kochheim

Øvrige tekstbidrag, tekstbearbejdelser og korrekturer

Julie Krogh Thomsen Jonas Bock Michelsen Leif V.S. Balthzersen Peter Pade Astrid Rørdam Svane Maria Buch Lene Juul Langballe Aileen Itani James Manley

Fotos og illustrationer

Anders Bach s. 2, 5, 39, 52-53, 54-55, 56-57, 59, 70 ø., 71 n., 87, 90-91 Sif Meincke s. 4 Ditte Chemnitz forside, s. 6, 80-81 Henrik Petit s. 19 Hamburger Sittengeschichte, Georg Walter s. 12, 13 Das heimatkundliche Bildarchiv Hamburg 1860-1955 s. 20 Dines Bogø, Lokalhistorier.dk s. 20-21 Sunil Shinde s. 33 Kåre Viemose s. 58, 68, 69, 70 m. og n., 71 ø. David Stjernholm for Charlottenborg Kunsthal s. 62-63 Agnete Schlichtkrull s. 73 ø. Stine Heilmann s. 73 n. Trine Dueholm (sansefigurer) s. 74-75 Jacob Ehrbahn, Ritzau Scanpix s. 98-99 Couple As Marionettes, Getty Images s. 45

Øvrige portrætfotos anvendt med godkendelse af kunstnerne

Design og layout

Chemnitz Chemnitz

Tryk

Akaprint A/S

Redaktionen er afsluttet d. 30. oktober 2020 Med forbehold for trykfejl og ændringer. Opdateringer vil fremgå af jyske-opera.dk Kontakt til redaktionen opera@jyske-opera.dk 102


104

Profile for Den Jyske Opera / Danish National Opera

Den Jyske Opera sæson 2021-22  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded