november 2011 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 319

JAARGANG 27 NOVEMBER 2011 PRIJS: 2,30 € AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

JEUGDCLUBS HOE MAAKT U HET?

DEEL 1

DE MUSSENAKKER Guy Kustermans Stef Kustermans HET SLOT

John Van der Flaas Peter Van Opstal VOLGENDE MAAND CAHIER DE BROUILLON DEN DORPEL - MEERLE

WmIetN

Gever e l l u G de n van emplare

Drie ex

DHM_november_319.indd 1

20-10-2011 11:57:42


COLUMN Nooit gedacht dat ik dat nog eens zou schrijven. Er was een tijd dat het dagelijkse moest, toen ik op school zal in het Sint-Michielscollege. Elke schooldag begon ermee; in elke schrift, op elke huistaak, op elke schriftelijke ondervraging moesten we in sierlijke hoofdletters JMJM schrijven: Jezus, Maria, Jozef, Michiel. Duizenden malen heb ik het neergepend. SintMichiel, de aartsengel, de drakenvechter, was tenslotte de patroonheilige van de school. Er waren scholen met softere berschermheren. Hij is ook de patroon van Brussel, stond op de destijds alomtegenwoordige pakjes groene Michel. En, de aanleiding voor dit stukje, hij werd verantwoordelijk geacht voor de nazomerse dagen die we rond zijn feestdag op 29 september mochten beleven en die steeds deugd deden. Net voor het herfstgeweld losbarst nog een vleugje extra van wat eigenlijk voorbij is, op die datum is immers de herfst al ingetreden. Een sint-michielszomer noemde men dat. Dit jaar leek het wel hoogzomer die dagen, maar geen spoor van Sint-Michiel. Samen met vele andere engelen en heiligen is hij uit beeld verdwenen als symbool. En daarmee stilaan ook steeds meer uit het taalgebruik. In alle media was het al “Indian-Summer” wat de klok sloeg. Nochthans zijn er in onze contreien weinig of geen indianen

Met dank aan Sint-Michiel gesignaleerd. Net als veel andere dingen is het de grote plas komen overwaaien en heeft het de gebruikelijke benaming verdrongen. Ik weet niet of het in de ons omringende landen eveneens het geval is, ook daar had of heeft de nazomer eigen benameningen. Oudewijvenzomer in Nederland, naar het voorbeeld van Altweibensommer in Duitsland. Heeft blijkbaar met Germaanse mythologie te maken, oude wijven die herfstdraden spinnen bij rustig zomerweer. In Frankrijk noemt men het wel l’été indien – gedenk Joe Dassin – maar dat kwam omdat de Fransen ooit een deel van de huidige VS koloniseerden. Oorspronkelijk had men het over l’éte de Saint-Dénis wiens feest op 9 oktober viel. Saint-Dénis is samen met Sint-Michiel op pensioen, ‘indien’ heeft zijn plaats ingenomen, zij het nog in het Frans. Bij ons wordt de nazomer alleen nog in het Engels benoemd, Indian Summer. Naargelang de bron komt het van de periode waarin de Indianen gingen oogsten of de nederzettingen van de kolonisten gingen aanvallen. Naar een eerste koude periode, kreeg men om voor mij te ingewikkelde meteorologische redenen een opstoot van warme dagen, die blijkbaar voor beide doeleinden bijzonder geschikt waren. En hoewel hier de Indianen oogsten noch nederzettingen aanvallen, horen en lezen we niets anders. Tegen die

verengelsing is geen kruid gewassen, we eten vrolijk burgers en hotdogs, vieren Halloween en dromen van White-Christmas en dan komt de Kerstman met zijn rendier en kadootjes (vooral playstations) voor de kids. Nu ja, Indian Summer of niet, fijn was het wel. Zo’n tiental echt zomerse dagen einde september, begin oktober. Zo goed dat ze de herinnering aan de rotzomer helemaal naar de achtergrond verdrongen. Iedereen weer in t-shirt of bloesje, opwaaiende zomerjurkjes of korte broek de fiets op. Flaneren en terrasjes doen op de Vrijheid, files naar de kust en zelfs zwemmen in De Mosten. Mogelijk beleefde die op 1 en 2 oktober – speciaal heropend wegens het warme weer – het drukste weekend van de zomer. Een week eerder was het koppen lopen op de open-deurdag van de Bonte Beestenboel. De Klapekster en Widar konden de frisse dranken niet aangesleept krijgen. In het weekend kon je ontbijten en avondeten op het terras. Voor mijn part mag men het noemen hoe men wil, als het maar mooi weer is. Toch heb ik tegelijk een beetje heimwee naar de ‘sint-michielszomer’, al is dat mogelijk eerder heimwee naar de jeugd. Toen Sint-Michiel onze dagen beheerste, ook als foto Ellen Van Hoyweghen het slecht weer was. (jaf)

CINE HORIZON

Ook dit jaar worden de liefhebbers van de betere wereldfilm in Hoogstraten op hun wenken bediend. Maandelijks haalt Ciné Horizon de wereld in huis in Le Cirq, de nieuwe locatie voor de filmprogrammatie. Op woensdag 9 november staat de prachtige film Turquaze van de Belgisch – Turkse regisseur Kadir Balci op het programma. Zie blz. 35. 2 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 2

20-10-2011 11:57:43


n

l

.

s

-

r n

-

n l

s

jeugdhuizen

Jeugdhuizen Goed, goedkoop, onder ons, eigen baas en dicht bij huis Jeugdhuis of jeugdclub, het fenomeen is ongeveer een halve eeuw oud. Jeugdclubs zijn een relict uit de jaren zestig, zeventig, grotendeel een aanleiding ‘gemengd’ met mekaar om te gaan. In die tijd was immers alles – tenzij bij de socialisten of in de onchristelijke staatsscholen – strikt gescheiden volgens geslacht, zeker als het onder de kerktoren gebeurde. School, jeugdbeweging, legerdienst …. Na de wekelijkse bijeenkomsten van de jeugdbewegingen durfden de leiders en leidsters mekaars gezelschap wel eens opzoeken om samen nog wat na te praten, een pintje te drinken, wat naar muziek te luisteren. Ouders, burgerlijke en kerkelijke overheden lieten dat oogluikend toe, kwestie van het binnen de radar te houden, om in te kunnen grijpen als het uit de hand zou lopen. De eerste jeugdclubs hadden dan ook meestal een parochiale binding, een lokaaltje in een van de parochiale instellingen. Maar de zestiger jaren werden net gekenmerkt door het feit dat jongeren onder al dat gezag én toezicht uit wilden. Al snel zochten ze hun eigen kot, eigen structuren en deden ze hun ding alleen. Niet dat het altijd de goedkeuring kreeg van de gevestigde machten, hier en daar werden epische gevechten geleverd om de onafhankelijkheid. Maar het bleef dicht bij huis dat ze hun ding deden. Dat en het besef dat de jongeren vast besloten waren meer dan ooit hun gang te gaan, was het begin van het ‘onafhankelijk’ jeugdhuis. Dat datzelfde jeugdhuis bijna vijftig jaar later nog altijd live and kicking zou zijn, konden weinigen toen bevroeden. Zeker als je rekent met het licht anarchistisch karakter van dat jeugdhuis. Maar zie, ze zijn er nog steeds. In Meerle is er enkele jaren geleden zelfs nog eentje bijgekomen. Tijd om eens te kijken hoe ze het stellen, wat en hoe ze het doen en of ze nog steeds die populariteit en aantrekkingskracht hebben die ze in de beginjaren ontegensprekelijk hadden. In dit nummer komen De Mussenakker en 't Slot aan bod. Volgende maand De Cahier en Den Dorpel.

De Mussenakker, Meer Een jeugdhuis met een ijzersterke reputatie, vooral wanneer het om muziek gaat. Nog altijd krijgen de jongste bands uit de nabije en verre omgeving er hun eerste podium. Jaarlijks staat Akkerpop weer als een huis met al het nieuwe wat de jonge scene te bieden heeft. Is muziek één van de troeven van de Akkermussen, er gebeurt in de ‘Mus’ zoals fervente bezoekers het noemen, nog heel wat meer. We hadden er een babbel over met de broers Guy en Stef Kustermans, respectievelijk de huidige en de vorige voorzitter van de Mussenakker. Geboren en getogen in Meer, dat laatste voor een deel in de Mussenakker; vanaf ze binnen mochten, rond hun 15e, 16e. Moet de voorzitter uit Meer komen? Dat staat nergens geschreven het zou ook kunnen dat die van elders komt. Het heeft met engagement te maken. Maar in de praktijk zijn de voorzitters, voor zover we kunnen nagaan, altijd Merenaars geweest. Ze staan er het dichtste bij, het jeugdhuis maakt deel uit van het dorpsleven.

de ledenactie maar traag op gang en dan plots kwam dat los. We weten niet waaraan dat juist ligt, maar we vinden het wel fijn. Het betekent dat meer jongeren zich meer verbonden voelen. Vanaf welke leeftijd mag je lid worden. Officieel was de leeftijd 16, maar vanaf dit jaar

mag het in het jaar dat je 16 wordt en tot je 16e verjaardag is het dan gratis. Velen komen dus al op hun 15e af, voor hen is het de eerste mogelijkheid om ‘uit te gaan’. Bij speciale gelegenheden, zoals Meer-kermis komt er ook jonger volk over de vloer, dat is niet te vermijden. Ze geven zelfs aan van lid te willen worden, in het licht

Hoe stelt de Mussenakker het deze dagen? Prima, het gaat dit jaar zelfs weerom in stijgende lijn. Momenteel zijn er 120 leden. In het begin van jaar maken we reclame om lid te worden, dat kost 5 euro per jaar. Daar hangen dan enkele voordelen aan, zoals korting bij optredens, het ledenvat of andere betalende activiteiten. Het is vooral handig om onze nieuwsbrief te verspreiden, onze activiteiten bekend te maken. Je kan het tenslotte niet tegen iedereen persoonlijk gaan zeggen. Je hoeft echter geen lid te zijn om in het de Mussenakker binnen te mogen. Die is altijd voor iedereen vrij toegankelijk, net zoals de meeste activiteiten. Het is trouwens opvallend dat we dit jaar weer meer leden hebben, de trend van de laatste jaren was dat de jongeren wel kwamen maar niet per sé lid werden. Nu, dat is blijkbaar een golfbeweging. In het begin van het jaar kwamen

Guy en Stef Kustermans, de huidige en vorige voorzitter van De Mussenakkar DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 3

DHM_november_319.indd 3

20-10-2011 11:57:43


jeugdhuizen van hun 16e verjaardag. We weigeren ze niet, bij de reguliere werking zijn ze echter nog niet betrokken. En uiteraard kijken we streng toe op het alcoholverbod voor deze leeftijdscategorie. Het gros van de activiteiten speelt zich af in jullie lokaal? Ja, dat is de ankerplaats. Van daaruit vertrekt alles, het is een must voor een jeugdhuis om over een eigen stek te beschikken. Dat vraagt anderzijds natuurlijk wel wat organisatie rond het beheer van dat lokaal. We hebben elke week kuisploegen en tapploegen. Zaak is daar voldoende volk voor te vinden, dat het niet altijd dezelfde zijn die het werk moeten opknappen. Maar dat lukt aardig tegenwoordig. Dat gaat mee met de golfbeweging van het ledental en de bezoekers. Veel leden wil zeggen dat er veel gemakkelijker mensen zich spontaan aandienen om mee te werken. Het is goed dat het regelmatig roteert, jongeren die vijf, zes jaar op de kuis- of de taplijst staan, worden het uiteindelijk toch beu. We proberen ook nieuwe jonge leden aan te spreken om een taak op te nemen, zo worden ze meer en meer betrokken bij de werking van het jeugdhuis. Moet je hard aandringen opdat leden zich engageren? Dat valt al bij al mee. Je moet als ouder lid de jongsten wel het gevoel geven dat ze welkom zijn. Is dat het geval, dan kan je ze ook makkelijker aanspreken om iets te doen. Voordat je vraagt om mee te werken, er van in het begin dat ze komen een praatje mee maken aan de toog, hun muziek laten kiezen zodat ze ingeburgerd raken. Direct vragen om te kuisen is niet de beste manier om dat te doen. Anderzijds, zitten wachten tot ze zich zelf aanbieden om mee te doen, is ook niet de aangewezen weg, dan kan je lang wachten. Het zijn enkelingen die dat doen. We herinneren ons nog uit onze eigen begintijd dat we dachten dat het allemaal redelijk hiërarchisch gestructureerd is, dat je als het ware je tijd moest afwachten om betrokken te worden. Hoe komen de ‘aankomende jongeren’ bij de Mussenakker terecht. Meestal komen ze in groepjes, leeftijdsgenoten die mekaar kennen van school, of van de jeugdbeweging. De Meerse Chiro levert nog altijd de meeste nieuwe Mussen. Ze spreken mekaar aan als ze oud genoeg zijn en komen samen af. Ze kennen de reputatie, ze horen er over van oudere leden. Wat opvalt is dat de ouders niet altijd hetzelfde gedacht over die reputatie hebben. Ze zijn bijvoorbeeld nog altijd bang van drugs, dat hun kinderen er via het jeugdhuis mee in aanraking zullen komen, terwijl we er net op toezien dat het buiten blijft. Als we merken dat er joints gerookt worden op het terras, dan vragen we vriendelijk dat elders te gaan doen. We proberen dat aan de ouders duidelijk te maken zoveel we kunnen. Eens hun kinderen een tijdje over de vloer komen, komt dat meestal goed. Wat doen jullie om aantrekkelijk te zijn voor een grote groep jongeren, met toch een aan-

zienlijk leeftijdsverschil (van 16 tot …..?) Er staat geen leeftijdsgrens op, sommige oudere Akkermussen springen nog wel eens binnen. Maar 26 – 27 jarigen hebben we regelmatig. Tot ze gesetteld raken zeker. Muziek is een gemeenschappelijk aantrekkingspunt. Eén keer per maand hebben we een optreden in ons lokaal. Daarbij proberen we wat goed in de markt ligt, wat mainstream is, te doorbreken. Nieuwe groepjes een podium bieden, andere muziek te laten horen. We proberen er telkens iets speciaal, wat extravaganter in te steken, zodat het de nieuwsgierigheid van de liefhebbers opwekt. Internet is daar een fijne leidraad voor en daarbuiten het eigen netwerk. Er zijn veel muzikanten in de Mussenakker, die komen er lotgenoten tegen. De Mussenakker is altijd een kweekvijver geweest voor jonge muzikanten, muziek heeft hier voor cohesie gezorgd. Nu hebben we ook niet zo’n groot budget en de eisen de groepen die wij naar hier halen, zijn niet groot, ze zijn meestal blij met de kans die ze krijgen. Daarnaast hebben we om de veertien dagen ook een andere activiteit. Heel divers; Mussenfeest, bierproefavond, een BBQ met wat volksspelen erbij, een petanquetoernooi, we gaan skiën, samen naar een groot optreden elders. We hebben ook een voetbalploeg – dat zijn dan veelal wat oudere leden - die in een competitie spelen. Na de match klikken ze hier samen en soms blijven ze hangen, zoals dat gaat. En zo hebben we hier een zeer divers publiek. Hoe zit het organisatorisch in mekaar? De Mussenakker is een vzw met statuten en een officiële beheerraad. Die bestaat uit een aantal oude leden, die het officiële gedeelte bewaken: de algemene vergadering, de jaarverslagen, de boekhouding. De werking van het jeugdhuis zelf is in handen van een dagelijks bestuur, met een voorzitter en momenteel negen leden. De samenstelling wisselt regelmatig. Er gaan er een paar weg, omdat ze zich te oud voelen, of zich op hun beroepsleven of andere dingen gaan richten. Dan worden die zo snel mogelijk vervangen, gewoonlijk door leden die al een tijdje meedraaien en graag wat meer verantwoordelijkheid opnemen. Vraagt het veel van je tijd? Guy: Toch nogal, ja. Zeker in het begin, nu ik het recent van mijn broer heb overgenomen. Dan moet je een beetje roderen. Maar stilaan kan je de taken weer verdelen en heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Het vraagt wel wat engagement. We vergaderen maandelijks en dan leggen we activiteiten vast en spreken we af wie wat doet. En als iedereen zijn ding doet, gaat dat prima. Dan moet een voorzitter alleen maar delegeren. En financieel? Het grootste deel van de inkomsten komt nog altijd van de tap. Als we inkom vragen voor de optredens, proberen we die altijd zo laag mogelijk te houden, kwestie van geen drempels voor muziekliefhebbers te creëren. Als we daarmee

break-even draaien, zijn we tevreden; als we er wat aan overhouden, zoveel te beter. We hebben er ook belang bij dat er veel volk naar de optredens komt, dan draait de tap ook goed en dat is goed voor de kas. Daar organiseren we dan weer andere activiteiten mee en maken we een potje voor investeringen in materiaal en ons lokaal. De financiën worden jaarlijks bekeken en dan worden de aanpassingen gestuurd. Of we bv de drankprijzen niet moeten aanpassen. Helaas moet dat soms gebeuren, de brouwer blijft ook niet aan dezelfde prijzen leveren. Daarnaast is er de structurele ondersteuning van de gemeente voor de jeugdhuizen. Werkingssubsidies en lokaalsubsidies als er verbouwingen of aanpassing moeten gebeuren. Het lokaal is eigendom van de Mussenakker? Ja, dat is een geweldige luxe. Dat is een verdienste van de vorige generaties, die op een bepaald ogenblijk de aankoop georganiseerd hebben door borg te staan voor een lening. Onze generatie heeft dat nog een beetje helpen afbetalen. Maar voor de instandhouding en voor het onderhoud moeten we zelf zorgen. Gelukkig kunnen we daar dikwijls rekenen op vakmensen uit eigen ledenbestand. Een goed netwerk helpt altijd: vaders die in de bouw en aanverwante activiteiten zitten bijvoorbeeld. Hebben jullie een goede relatie met de buurt? Een jeugdhuis zorgt voor nogal wat beweging en geluid. We hebben dat redelijk goed onder controle. Er is destijds wat commotie geweest, maar samen met buren, gemeente en politie hebben we daarrond afspraken gemaakt. Eén optreden per maand, ons lokaal goed geïsoleerd, toezicht op straatlawaai. We streven ernaar die afspraken zo goed mogelijk na te komen en slagen daar meestal ook in. Is er wisselwerking met de andere jeugdhuizen? Ja, de ‘Nacht van de jeugd’ onder andere. Dat is een organisatie van de gemeente. Verder proberen we de activiteiten op mekaar af te stemmen, elkaar niet te beconcurreren met optredens. We vinden het prachtig dat er nu een jeugdhuis is in Meerle en als er daar wat te doen is, trekken we er met een groepje naartoe. Echt structureel overleg is er niet, maar we proberen goede relaties te onderhouden. We hebben wel contact via de jeugdraad, die momenteel goed werk levert en overkoepelend werkt. De Mussenakker heeft twee afgevaardigden in de jeugdraad. Hoe zien jullie de toekomst van de Mussenakker? We merken dat er momenteel weer steeds meer volk komt op de avonden dat we open zijn. Er is natuurlijk een wisselwerking met andere activiteiten in de omgeving, we houden daar rekening meer als we zelf wat organiseren. Maar opmerkelijk is dat aantal tentfuiven, die een tijd veel succes kenden, drastisch daalt. Beginnende uitgaanders gaan wel eens naar cafés of dancings, maar worden dan snel met de prijs van een uit-

4 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 4

20-10-2011 11:57:44


jeugdhuizen

r n s r e

Historiek van De Mussenakker

v s k

n f

? -

e r d e n n

? g

t d s .

-

s ,

s n

a

t

De Mussenakker tapt pinten in een pand waarvan de club eigenaar is. Voor de andere drie jeugdhuizen is de toekomst wat dat betreft onzeker. gaansavond geconfronteerd. Als ze dan bij ons komen, merken ze dat een avondje uitgaan hier heel wat goedkoper is. En eenmaal ze de weg gevonden hebben, blijven de meesten komen. Het gaat er ook gemoedelijk aan toe. Als je als eerste aankomt, kan je zelf je muziek draaien, je pintje tappen. Vooral de jongste generatie vindt dat heel fijn (ze zijn er altijd vroeg in de avond) en een reden om het te blijven doen. Ook de mix van jong (15) en oud (26 en ouder) is goed. En het blijft dicht bij huis, dat is toch een grote aantrekkingskracht. Je kan te voet of met de fiets

-

naar huis. Er is een goede mix van werkenden en studenten. Die laatste categorie wel wat meer, maar dat is een gevolg van een maatschappelijke evolutie. Alles tesamen is alles daar om het voortbestaan van de Mussenakker nog voor lange tijd te bestendigen. Net als de generaties voor ons (dat horen we toch regelmatig vertellen) beleven wij er een fijne tijd en zijn we er zeker van dat ook de aankomende jeugd hier nog lang zal blijven komen. (jaf)

De Mussenakker werd in 1970 opgericht en bestaat dus al ruim 40 jaar. De jeugdclub ontstond in die tijd uit het Kelderke. Een aantal jongeren, waarvan ik alleen maar Jan Dufraing durf noemen omdat ik niet graag een verdienstelijk oprichter wil vergeten, kreeg een lokaal toegewezen op de zolder van de gerestaureerde parochiezaal. Ze hadden een “eigen” plek in het Meerse dorpsleven. Geïnspireerd door de gouden sixties, en hielden van popmuziek en hun eigen clubke. Op de zolder was iedereen welkom maar het was ver weg daar achter boven in de Parochiezaal. Toen het ledenaantal begon te stijgen en in Donckstraat een huisje vrij kwam, en nog wel van de Brouwer nota bene, was de beslissing snel gemaakt. Verhuizen ! De nieuwe locatie, het gemeenschappelijk bouwen aan het eigen lokaal dreef de Mussenakker naar een hoogtepunt. Er konden optredens georganiseerd worden. En uit de schoot van de Mussenakker ontstond ook Akkerpop. Sindsdien is het Mussenakker-huis nog een paar keer verbouwd. Eerst een nieuwe binneninrichting, een ontwerp van Jan Stes, en later een nieuw dak. En, onder impuls van Raf Laurijssen en vele helpers ook nieuw sanitair, en verharding van de koer etc. Doordat de eigenaar het lokaal wilde verkopen dreigden, op termijn, donkere wolken. Niemand die er echt mee bezig was, maar toch. Tot op een gegeven moment MA zijn stoute schoenen aantrok en op de eigenaar afstapte. Er volgde een tijd van intens vergaderen en geld zoeken. En met samenwerking van de buren van St Joris en 7 geldschieters van de oud-leden konden de Mussen het lokaal kopen. Een gebeurtenis die de toekomst van de Mussenakker opeens heel wat rooskleuriger maakt. Akkerpop startte als een idee aan de toog. Patrick Christiaansen en Drej Oomen startten in 1986 met de eerste editie, memorabel omwille van het prachtig concert van Herman Brood and his Wild Romance.... Toen in de Mussenakker, nu een legende! (ma / do)

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

r

info@bfdg.be www.bfdg.be

d e , -

184

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 5

DHM_november_319.indd 5

20-10-2011 11:57:44


jeugdhuizen

’t Slot, Wortel - op zoek naar jeugd Het jeugdhuis ’t Slot van Wortel bestaat al meer dan 40 jaar. Bij de gratie van een gulle familie Aerts, een bruisend kermisleven en een goed samenhangend bestuur tracht men de Wortelse jongeren een warme plek te geven. Maar de echte jeugd geeft steeds minder en minder thuis. “We hebben zeven magere jaren gehad, we hopen dat de zeven vette er nu aankomen.” Een gesprek met John Van der Flaas en Peter Van Opstal over het wel en wee van een Wortels Jeugdhuis. DHM: Wat is het algemeen gevoel vandaag in ‘t Slot? Draait het allemaal zoals verwacht? John: Het gaat eigenlijk niet meer zoals we zouden willen. Er komt te weinig volk tegenwoordig. Ik denk dat we gemiddeld een 15 à 20 bezoekers hebben op een avond, soms zelfs maar 10 en we bereiken vooral heel weinig jeugd. Hoewel je bij ons binnen mag vanaf 16 jaar zijn de meeste vaste klanten boven de 20. Maar het blijkt dat het vroeger ook wel met ups en downs ging. Ik persoonlijk kom hier nu vanaf mijn 16 jaar. Toen was het hier vollen bak. Elke avond zat hier toch zeker 40-50 man en meer en in de topmomenten wel 100 man. DHM: Is er dan iets veranderd aan de werking van ’t Slot? John: Nee, niet direct. Ik ben nu 4 jaar bestuurslid en wij hebben altijd gewerkt zoals het hier de gewoonte was, met dezelfde principes. Iedereen van de jeugd kan hier zijn ding doen, zijn eigen baas spelen, maar ook zelf verantwoordelijkheid dragen of zelf activiteiten organiseren. Iedereen krijgt de kans om zelf iets te organiseren, of in te richten, maar dat is meestal niet simpel. Wij proberen wel voor afwisseling te zorgen, maar voor iedereen goed doen is niet gemakkelijk.

feestje, een Cantus. Die themafeestjes zijn echter sterk teruggelopen omdat het niet meer aansprak. Ook een kroegentocht, een jeugdhuizentocht, een jeneverwandeltocht, een bierbeurs staan jaarlijks op het programma. En dan is er natuurlijk ook het jaarlijks carnaval. Zondags gaan wij in de stoet met een eigen wagen en zaterdag hebben wij hier in het jeugdhuis de verkiezing van onze eigen prins en prinses carnaval. DHM: Meestal activiteiten met een stevige pint. Zijn er ook nog sportactiviteiten en andere activiteiten? John en Peter: Ja, we hebben nog drie volleybalploegen en we starten binnenkort terug met een voetbalploeg. We richten elk jaar een dagje skiën en snowboarden in in het indoorcentrum van Botropp. We hebben ook een mountainbikegroep die elke zaterdagnamiddag op de fiets springt voor een leuk cross parcours in Wortel, Merksplas of verderop. Daarnaast hebben we hier in het Slot in een aparte ruimte ook nog onze fotoclub, die al heel lang bestaat en waarvan Vic Aerts de verantwoordelijke is. Sinds kort hebben we nu ook een iMac-computerclub waar Apple-

gebruikers hun kennis kunnen uitwisselen of we nieuwkomers kunnen inwijden in deze computerprogramma’s. En tenslotte hebben we hier in huis ook nog een wijnclub die maandelijks bijeenkomt. Deze drie clubs spreken echter geen jongeren aan en worden vooral bevolkt door oud –leden. Het Slot bestaat immers al 40 jaar. Veel van die oud-leden komen hier elke zondagnamiddag nog een pintje drinken. Dat noemen zij het ‘4-urenclubje’ of ook wel eens “de ouw zakken van ’t Slot”. Al de informatie over onze activiteiten of organisaties kunnen de leden vinden in ons clubblad: Kontaktslot. Dit bladje verschijnt maandelijks. DHM: Blijkbaar hebben jullie meer succes bij oud-leden en de meer oudere jeugd. Hoe komt het dat de jonge mannen niet meer naar het Slot afzakken? John en Peter: Dat is wel zo, wij hebben meer leden van boven de 30 jaar dan echte jongeren. We zijn met 185 leden, en dat ledenbestand wordt nog altijd verzorgd door Lex Wouters die ’t Slot heeft opgericht en vroeger altijd de voorzitter was. Ik denk dat we maar een 50 à 60 actieve

DHM: Hebben jullie een goed bestuur? John: Ja, dat is een goede groep. We zijn met 14 en we komen één keer per maand samen om alles te plannen en te bespreken. Iedereen heeft zo zijn taak. Ikzelf ben voorzitter, Jan De Bie is ondervoorzitter, Peter is lokaalverantwoordelijke en wij behoren tot de oudsten van de groep. De oudste is Vic Aerts. Hij is vooral verantwoordelijk voor de fotoclub en voor het algemeen beheer. Sinds februari zijn er drie nieuwe bestuursleden maar de jongste is toch ongeveer 24 jaar. DHM: Wat zijn de activiteiten die jullie organiseren? John en Peter: Vooreerst is er het jeugdhuis zelf, het café. Wij zijn elke vrijdagavond van 21.00 u tot 2.00 u of 4.00 u open, zaterdag van 19.00 u tot 04.00 u en zondag van 15.30 u tot 21.00 u. Dat vraagt op zich al een heel organisatie om mensen te vinden voor de tap. Elke maand hebben wij een optreden hier, om de 2 à 3 maanden een dj.-avond, regelmatig een themafeestje, zoals een Western-

John Van der Flaas en Peter Van Opstal op de vensterbank van hun Slot “Na zeven magere jaren hopen we dat er nu zeven vette jaren aanbreken”, dixit John.

6 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 6

20-10-2011 11:57:46


n

l -

-

t

s e r

t

e

jeugdhuizen leden hebben. Bijvoorbeeld, de oud-leden en leiders van de KLJ komen hier regelmatig binnen, maar van die jongeren zien we niemand meer. Dat heeft te maken met het feit dat veel jongeren, van 16 tot vooraan in de 20, naar Hoogstraten trekken, naar Bizar, het Verschil, sommigen naar de Highstreet en ook wel een generatie van Wortel naar de Cahier. Een paar jaar geleden waren de tentfuiven ook erg in trek, maar dat lijkt wel af te nemen. Tegenwoordig wordt er door de jongeren eerst wat voorgedronken thuis vooraleer ze op stap gaan. Vroeger deden wij dat in ‘t Slot en gingen dan verder. Iedereen heeft tegenwoordig gsm en internet en op die manier wordt er veel gemakkelijker afgesproken en ook wel meer met maten van de school. En dan ligt het Slot meestal niet op hun weg. Voor de financies moeten ze het niet laten, want een pintje kost hier voorlopig maar 1,20 euro en sterkere bieren 1,80 euro. Daarnaast kan je er ook niet naast kijken dat Wortel stilaan aan het vergrijzen is. De klasjes van de lagere school worden blijkbaar kleiner en kleiner. Er is minder jeugd in Wortel.

Historiek 't Slot Het Slot werd opgericht op 15 november 1968 in de oude boerderij van de familie Aerts aan de Boompjes. De eerst bestuursleden waren Jaak Aerts, Jef Baeten, Rene Beyens, Stan Michielsen, Juul Vannuffelen, Jos Verschueren en Leo Wouters. Sinds 1964 had het lokaal dienst gedaan als opslagplaats en vergaderlokaal van KLJ Wortel Op 25 januari 1969 werd jeugdclub Het Slot officieel geopend voor de Wortelse jongeren. In de beginperiode was Het Slot enkel toegankelijk voor jongens vanaf 15 jaar. Naast de verschillende ontspanningsmogelijkheden bestonden er toen verschillende clubs zoals een fotoclub,

die trouwens nu nog bestaat, een boekenclub en twee muziekclubs. Op 6 juni 1970 begon het jeugdhuis met een gemengde werking. In 1979 kwam er een breuk in de organisatie, die leidde tot de afscheuring van een groep jongeren waar later ‘Cahier de Brouillon’ in Hoogstraten zou uit geboren worden Half de jaren tachtig werd er terug opnieuw van start gegaan met de oprichting van een jeugdcomité, en kreeg het jeugdhuis een nieuwe impuls. In de voorbije 40 jaar maakten ruim 3000 leden kennis met Het Slot en 150 bestuursleden stonden er borg voor dat Het Slot uitgroeide tot wat het nu is.

DHM: Doen jullie nog activiteiten samen met de andere jeugdhuizen? John en Peter: Er waren eigenlijk maar twee activiteiten en dat was de “Nacht van de Jeugd” en de actie “3 voor 11”. Die twee zaken zijn een beetje vergelijkbaar. Met een bus wordt er van jeugdhuis naar jeugdhuis gereden waar er telkens een bepaalde attractie is. Dat kan zijn: een bepaald optreden, een speciale bieravond, of wat dan ook. Maar wij vertrokken dan met zijn allen in het Slot en dan was het bij ons gedaan. Bij “3 voor 11” werd er constant rondgereden en kan iedereen overal uitstappen waar hij wil. Maar dit jaar zal er geen “3 voor 11” meer zijn. Het slot en de Mussenakker zijn ermee gestopt omdat het niet meer aansloeg. Alleen Cahier doet nog voort. Maar de opbrengst van Cahier was ook altijd meer dan die van ‘t Slot en Mussenakker samen. DHM: Hoe houden jullie je hoofd boven water? Een lokaal huren, weinig volk en lage consumptieprijzen, dan spring je toch niet ver? John en Peter: Wij hebben het grote voordeel dat we dit lokaal kunnen huren voor een appel en een ei. We weten natuurlijk niet wat de toekomst brengt. De tapinstallatie is van de brouwer maar de kosten van elektriciteit en verwarming zijn uiteraard voor ons. Wij vragen een lidgeld van 5 euro aan de leden maar zullen dat volgend jaar moeten opslaan naar 10 euro. We krijgen ook subsidies van de gemeente en als we met 11 juli de vlag buitenhangen ontvangen we ook een premie van de Vlaamse Gemeenschap. We zijn een vzw en op het einde van het jaar hebben wij een 0-operatie. Gelukkig hebben wij Wortelkermis nog die voor een mooie cent in ’t bakje zorgt. Hiermee kunnen we al eens een beter optreden organiseren of duurdere dj’s aantrekken. Wij vragen nooit meer dan 10 euro voor een optreden. In feite draait ‘t Slot voor een groot stuk op de opbrengst van de Kermis. Het laatste grote

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 7

DHM_november_319.indd 7

20-10-2011 11:57:46


jeugdhuizen werk dat wij gedaan hebben is de inrichting van de toog in 2009. Met oudjaar geven wij aan alle zangertjes één euro en ’s avonds zorgen we voor het vuurwerk en een drankje. DHM: Hoe zien jullie de toekomst van het Slot? John en Peter: Als we teruggaan in de tijd dan zien we dat ‘t Slot altijd wel goede en minder goede periodes heeft gehad. Dat zegt Lex Wouters ook vanuit zijn ervaring. Zo zijn er een aantal dieptepunten geweest, bijvoorbeeld de tijd toen Highstreet begon, toen de Cahier opgericht werd, en nu met het succes van bv. Café Bizar. Zeven jaar geleden was het hier vollen bak en daarna is het stelselmatig minder en minder geworden. Wij hopen maar dat na deze magere jaren en weer 7 vette jaren aankomen. Wij weten natuurlijk ook nooit wat er met dit lokaal gebeurt. Moesten we hier vroeg of laat uit moeten, dan willen wij nog wel verder doen. Wij laten ‘t Slot niet graag vallen. Wij zouden natuurlijk het liefst hebben dat de jeugd het verder doet, maar dat is echt afwachten. De meesten van ons willen echt wel verder doen. DHM: Bedankt John en Peter, nog veel succes en hou je hoofd boven water. Wie toch eens graag binnenspringt in ’t Slot zonder al te veel drem-

Een zondagnamiddag in oktober. Enkel bestuursleden van jeugdhuis ’t Slot met in de rug gesteund door het vierurenclubje, de oude garde van ’t Slot. De jeugd neemt af, de ouderen blijven. Derde van links bovenaan, Lex Wouters een generatielang voorzitter van ’t Slot, uiterst rechts vooraan huidig voorzitter John Van der Flaas. pelvrees, kan gebruik maken van de kunstexpo op zaterdagavond 12 november en zondagna-

middag 13 november. Dan stellen leden van het jeugdhuis eigen werk tentoon. Een unieke kans?

DE WERELD VAN

8 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 8

20-10-2011 11:57:48


,

t ?

VANUIT HET STADHUIS

De kroniek van een falend bouwbeleid?

Stad scheldt makelaar 145.000 euro kwijt “Een verkeerd gelopen procedure die wij evengoed als jullie betreuren”. Zo klinkt het op de banken van de meerderheid, naar aanleiding van het kwijtschelden van 145.000 euro aan de verkavelaar van de nieuwe woonwijk tussen Leemstraat en ’s Boschstraat. De oppositie reageert evenwel furieus: ”Wij betreuren dit niet, wij klagen dit aan!” Een hevige discussie over prijzen van bouwgronden en een twijfelachtig schattingsverslag, brengt deze verkaveling, het stadsbestuur en de betrokken makelaar opnieuw in opspraak. “Dit is het failliet van het Hoogstraats bouwbeleid”, besluit oppositielid Jacobs. Verkaveling Koolhof en Biesblok Er lijkt een vloek te rusten op alles wat er aan bouwprojecten aan de ’s Boschstraat gebeurt. Vooreerst was er de hevige hetze over de verkaveling Ganzendries achteraan in de ’s Boschstraat. Natuurliefhebbers, buurtbewoners, Erfgoed Hoogstraten, vzw De Laermolen en ook de oppositiepartij Groen-Hoop in de gemeenteraad hebben zich indertijd met hand en tand verzet tegen dit project vooral omdat hierdoor een mooi landelijk gebied in de vallei van de Mark aangetast werd. Intussen is er al volop gebouwd terwijl het nog steeds wachten is op een definitieve uitspraak ten gronde door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarna kwam gans de commotie over de aankoop van de gronden tussen Leemstraat en ’s Boschstraat. Het stadsbestuur had immers in 2006 de opdracht gegeven aan IOK om voor deze gronden, die voor het grootste gedeelte eigendom waren van de kerkfabriek SintKatharina, een verkavelingsplan op te maken. In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2008 werd het opgemaakte verkavelingsreglement

eenparig goedgekeurd. Groot was dan ook de verwondering maar ook de verontwaardiging toen bleek dat niet IOK maar een privé-verkavelaar aan de haal ging met deze gronden. Ondanks de jarenlange onderhandelingen om hier een sociaal bouwproject uit de grond te stampen, lieten IOK en het stadsbestuur het gras voor hun voeten wegmaaien door Vastgoed CW2.En alsof dit alles nog niet voldoende was, krijgen we nu nog een ganse discussie over de waarde van de bouwgronden en de correctheid van het schattingsverslag. Na een gijzeling van 18 gezinnen resulteert dit uiteindelijk in de beslissing van de gemeenteraad om de verkavelaar vrij te stellen van de verplichte bijdrage in het grondfonds. Hierdoor boort het stadsbestuur zichzelf maar ook al haar inwoners voor maar even 145.000 euro door de neus. De oppositie gaat fel in de aanval, de meerderheid schuifelt verveeld op haar stoel. Een toelichting.

18 sociale kavels In de nieuwe verkaveling Biesblok en Koolhof, gelegen tussen Leemstraat en ’s Boschstraat in Hoogstraten, zijn 18 sociale kavels voorzien. Bij elke nieuwe verkaveling moet de verkavelaar

immers volgens de gemeentelijke raamovereenkomst, minstens de helft van de percelen voorzien als “sociale kavel”. Dit betekent in dit geval dat de betrokken bouwgrond verkocht wordt aan de normale verkoopprijs verminderd met 20 %. Als normale verkoopprijs gaat men voort op het schattingsverslag van de dienst registratie. Kandidaten konden zich inschrijven in het stadhuis tussen 1 juni 2011 en 20 juni 2011 en kregen daarna een verkoopplan, alle bouwkundige voorschriften en het reglement van toewijzing. De uiteindelijke toewijzing zou gebeuren op donderdag 7 juli om 19.30 uur in het administratief centrum op de Vrijheid.

De schatting Op 13 mei 2009 werd tussen het stadsbestuur en de verkavelaar de overeenkomst gesloten om 18 sociale kavels te voorzien. Om de juiste prijs voor deze percelen te bepalen wordt een schattingsverslag aangevraagd bij het registratiekantoor in Turnhout. Dit schattingsverslag wordt op 12 november 2010 afgeleverd. In dit document wordt de waarde van de grond in die nieuwe verkaveling geschat op 355 euro per vierkante meter. De prijs van de grond in die sociale kavels wordt daardoor vastgesteld op € 355/m² verminderd met 20%, wat betekent € 284/m². Een erg hoge prijs die gebaseerd werd op de prijs van vier verkochte bouwkavels in de wijk Sparrenhof aan de Witherenweg in september 2010. Blijkbaar werden er geen andere referenties aangehaald. Toch werden door dezelfde schatter in april 2010 vijf sociale kavels in de Hoge Weg geschat op € 280 /m² en 10 sociale kavels in de Veldstraat in Minderhout op € 300/m². Deze laatste schatting gebeurde dus enkel 3 maanden voor deze van de verkaveling Biesblok en Koolhof en lag 55 euro per vierkante meter lager.

Verbazing In deze verkaveling Biesblok en Koolhof komen 18 sociale kavels aan 80% van de geschatte waarde. Omwille van een te hoge schattingsprijs van de gronden liet het stadsbestuur een tweede schatting uitvoeren. Hierdoor betalen de nieuwe eigenaars € 24/m² minder. De gemeente betaalt evenwel een hoge tol en schenkt de verkavelaar 145.000 euro kwijt die hij normaal gezien in het grondfonds moest storten.

Wie een beetje de evolutie volgt in de immobiliënsector weet wel dat de vastgoedprijzen sterk stijgen, maar deze cijfers overtroffen wel sterk de gangbare prijzen. Ook binnen het college stelde men zich blijkbaar vragen over deze hoge prijs

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 9

DHM_november_319.indd 9

20-10-2011 11:57:48


gemeenteraad (€ 284/m²) voor een sociale bouwgrond. In de gemeenteraad verduidelijkt schepen Baets de visie van het college. Het stadsbestuur, verbaasd over de hoge prijs, richtte zich opnieuw tot het registratiekantoor om een nieuw schattingsverslag te vragen waarin met meer referentiepunten in de gemeente rekening zou gehouden worden. Het registratiekantoor weigerde evenwel een nieuw schattingsverslag op te maken waarna het college besliste om zelf een nieuwe schatting te laten opmaken. Hiervoor werd landmeter Rieberghs uit Merksplas aangesproken die op 12 april 2011 een nieuw schattingsverslag afleverde. Hierin wordt de verkoopprijs van de gronden bepaald op € 325/m² waardoor de sociale verkoopprijs op € 260/m² komt, wat 24 euro per vierkante meter lager ligt dan de oorspronkelijke prijs. Op basis van deze nieuwe prijs van € 260/m² wordt op 7 juli 2011 de definitieve verkoping van de 18 sociale bouwpercelen door loting vastgelegd.

Chantage? Op de bewuste 7 juli 2011 worden alle 18 percelen toegewezen. De 18 kandidaten tekenen een belofte van aankoop met de verkoper NV Vastgoed CW2 voor de prijs van € 260/m² en betalen een voorschot van 5.000 euro aan de notaris. De definitieve ondertekening wordt gepland op maandag 3 oktober 2011. Maar plots weigert de verkavelaar de beloftes tot aankoop zelf mee te ondertekenen, ondanks de ondertekening door al de kandidaten en het feit dat hij alle kopers een voorschot laat betalen. Hij dreigt er mee de verkoop niet te laten doorgaan tenzij de gemeente het zogenaamde verlies dat hij zou lijden door de nieuwe schattingsprijs zou compenseren. En dit zou het stadsbestuur kunnen doen door het bedrag van de wettelijk verplichte tussenkomst in het grondfonds te verminderen met het zogenaamde verlies. Met de gijzeling van 18 gezinnen zet hij het stadsbestuur het mes op de keel om op die manier 145.000 euro te laten vallen. Op 26 september 2011 zet het college dit punt op de agenda van de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt verzocht de bijdrage van de verkavelaar in het grondfonds vast te stellen. Een hevige discussie barst los.

dan niet stopgezet? Zo neen, is het normaal dat 18 gezinnen een belofte tot aankoop ondertekenen voor een bedrag van € 260/m² terwijl er geen akkoord is over de prijs? Wie is er nu volgens het college verantwoordelijk voor deze hele situatie?”

Ongemakkelijk Het is duidelijk dat iedereen in de raadszaal erg verveeld zit met deze zaak. Vooral bij CD&V valt de zenuwachtigheid op. Schepen Desmedt heeft zich bij de behandeling van dit punt uit de raad teruggetrokken en volgt tussen het publiek de debatten. “Strikt genomen hoef ik dit niet te doen”, stelt ze, maar het is duidelijk dat zij geen aanleiding wil geven voor klachten wegens mogelijke familiebanden. Schepen Rombouts is er van overtuigd dat alles ter goede trouw is gebeurd: ”We hadden gedacht dat de verkavelaar akkoord was met de nieuwe schattingsprijs. De vraag is natuurlijk wanneer de verkavelaar op de hoogte is geweest van het schattingsverslag. Het is hier woord tegen wederwoord. Uiteindelijk had de schatting moeten komen van de registratie.” Ook Johan Vermeeren zit verveeld met deze evolutie: “ Dit is het resultaat van een verkeerd gelopen procedure. Wij betreuren dit even zeer als jullie.” Waarop raadslid Jacobs repliceert : “ Wij betreuren dit niet, wij klagen dit aan!” Ook burgemeester Van Aperen mengt zich in het debat:”Als wij niets hadden gezegd dan hadden de kandidaten de oorspronkelijke schattingsprijs – 20% betaald en zat er nu meer in de gemeentekas. Wij hebben ons heel wat problemen op de nek gehaald door een andere schatter aan te stellen. Als we dit nu niet goedkeuren gaat er geen enkele verkoop door en worden er geen 18 sociale bouwpercelen verkocht.”

Stemming Meerderheid tegen minderheid keurt uiteindelijk de toewijzing van de 18 sociale kavels goed met de voorwaarde dat de verkavelaar vrijgesteld wordt van 145.000 euro die hij normaal wettelijk

verplicht in het grondfonds moest storten. Vier oppositieleden ( 3 raadsleden van Groen!-HOOP en Jan Huybrechts) stemmen tegen, raadslid Aerts onthoudt zich, schepen Desmedt neemt niet aan de stemming deel en de raadsleden Roger Van Aperen en Dirk Van der Linden zijn afwezig. Als laatste tussenkomst voegt Jacobs er aan toe dat dit het “failliet van het Hoogstraats bouwbeleid” is: ” Door deze beslissing goed te keuren, moet deze meerderheid en moeten deze gemeenteraadsleden in de toekomst niet meer afkomen met argumenten dat het allemaal zo duur is, dat er betaalbare bouwgronden voor de eigen jeugd moeten komen, dat er nieuwe woonuitbreidingsgebieden in de deeldorpen moeten komen, enz. Door dit goed te keuren erkent de gemeente dat ze op gebied van huisvesting, wonen, …zich onderwerpt aan de eisen van de privé-verkavelaars en dat elk sociaal woonbeleid dode letter is. Door dit goed te keuren erkent de gemeente het failliet van haar eigen woonbeleid!” Achteraf vernamen we dat de fractie Groen!-HOOP tegen deze werkwijze bezwaar heeft ingediend bij de toezichthoudende overheid.

Hemelstraat Tijdens dezelfde gemeenteraadszitting werden we geconfronteerd met een ander twistpunt over een verkavelingsaanvraag waarbij zowel het stadsbestuur als een privé-verkavelaar betrokken zijn. Het stadsbestuur van Hoogstraten diende op 2 september 2011 samen met bvba INM een verkavelingsaanvraag in bij de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar voor de bouw van 4 gekoppelde eengezinswoningen en één vrijstaande meergezinswoning op de hoek van de Desmedtstraat en de Hemelstraat in Minderhout. Opmerkelijk is dat de twee gekoppelde woningen en het appartementsgebouw ingetekend worden op 9,50 meter ten opzichte van de as van de Hemelstraat, terwijl in gans de Hemelstraat langs beide zijden van de weg de bouwlijn op 12 meter van de as ligt. De oppositie kan er niet bij hoe het stadsbestuur hier zelf haar eigen verordeningen die van toepassing zijn in een woongebied over-

Ongehoord ! De oppositiefractie Groen!-HOOP, bij monde van raadslid Fons Jacobs, trekt scherp van leer tegen deze gang van zaken en heeft heel wat vragen over de manier waarop het stadsbestuur zwicht voor deze ‘vorm van chantage’. “Wanneer we al de data naast elkaar leggen, dan kunnen we toch alleen maar vaststellen dat het stadsbestuur ruim de tijd gehad heeft om tot een overeenkomst te komen vooraleer de koop te laten doorgaan. Er blijven in dit dossier zoveel vragen onbeantwoord. Welke contacten zijn er geweest tussen het college en de verkavelaar in verband met het schattingsverslag van de registratie?, het aanstellen van een nieuwe schatter?, enz. Was het college op 7 juli op de hoogte dat de verkavelaar de voorgestelde beloftes tot aankoop niet zou ondertekenen? Zo ja, waarom werd de verkoop

Op de hoek van de Hemelstraat en de Desmedtstraat willen het stadsbestuur en makelaar INM een verkaveling realiseren. Om vier woningen en een appartementsblok te kunnen bouwen worden deze gebouwen ingetekend op 9,5 m uit de as van de weg, daar waar alle woningen uit de straat verplicht op 12 meter uit de as gelegen zijn. De oppositie heeft intussen bezwaar ingediend bij de provincie.

10 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 10

20-10-2011 11:57:49


r P d t r s e

-

n

, e h

r e f n e

n r

n e n n e . n n

s

t n -

gemeente artikels treedt. “De reden om dit nu zo in te tekenen is niet verwonderlijk : de grootte van het perceel laat anders de gekende privé-verkavelaar niet toe om daar vier woningen en een meergezinswoning te zetten. Door een beetje met de afstanden te spelen, kan de privé-verkavelaar hier heel wat meer realiseren dan mogelijk is als wanneer het Stadsbestuur zijn eigen regels naleeft. Wij begrijpen echter niet hoe het College er toe komt om deze verkavelingsaanvraag mee te ondertekenen terwijl ze zeer goed weet dat dit in tegenstrijd is met haar eigen verordeningen.” De oppositiefractie Groen!-HOOP eist dan ook van het stadsbestuur dat zij deze verkavelingsaanvraag terug intrekt omwille van deze flagrante aanfluiting van haar eigen voorschriften, en omdat de stad met dit stuk grond wellicht later andere zaken kan realiseren.

Bezwaar Ook tegen deze gang van zaken diende de oppositiepartij Groen!-HOOP een bezwaar in bij de toezichthoudende overheid. In hun verantwoording lezen we :”De waardevermeerdering door deze werkwijze ten bate van één privé-verkavelaar is aanzienlijk en schaadt het algemeen belang dat het stadsbestuur dient na te streven. Dit strookt niet met het gelijkheidsbeginsel, dat moet gelden voor alle eigenaars van een perceel in de Hemelstraat. De stad kan het perceel in eigendom van de stad Hoogstraten zonder meer eerst

verkopen en vervolgens de verkavelingaanvraag laten indienen door de privé-aanvrager/projectontwikkelaar. In dit geval moet de aanvraag behandeld worden door de lokale Hoogstraatse stedenbouwkundige ambtenaar, wat de normale procedure zou zijn. O.i. is de gevolgde methode (de stad als medeverkavelaar) ingegeven om deze aanvraag aan de eigen stedenbouwkundige ambtenaar te onttrekken, die moeilijk zou kunnen afwijken van de algemeen in de straat door het bestuur gevolgde richtlijn van een bouwlijn op 12 meter uit de as van de weg.” Wordt zeker vervolgd. (JH)

Weerwoord Schepen Ward Baets verduidelijkt dat deze 12 meter eerder een richtlijn is en dat er op verschillende locaties reeds van afgeweken is. Hij vernoemt hierbij de Remi Lenstraat waar de woningen op 8,5 m van de as van de weg liggen, Sparrenhof (7,5 m), Biesblok en Koolhof,.. “Die afstand is dus interpreteerbaar”, stelt de schepen. “In deze verkaveling komt de woning op de hoek op 9,5 m, de rest op 12 m. Wij hebben contact opgenomen met de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar die er advies over gegeven heeft. Het dossier zal in Antwerpen beslist worden. En het is niet omdat de stad er een eigen stuk grond heeft dat we hier soepeler zijn.” Raadslid Jacobs kan zich echter niet verzoenen met deze argumentatie van de schepen. “Wat je aanhaalt zijn allemaal nieuwe verkavelingen waarbij de afstanden voor iedere bewoner dezelfde zijn, of het nu 7,5 m is of 8,5 m. Hier wordt een uitzondering gemaakt enkel omdat er één persoon, waarvan we de naam zelfs niet moeten geven, beter van wordt. Dit klopt niet. Wij raden u aan deze aanvraag terug in te trekken, zo niet staat er heel wat miserie te wachten.”

Op 28 september nodigde de kersverse N-VA afdeling uit Hoogstraten twee boegbeelden van de partij uit voor een gespreksavond in Le Cirq. Een 300-tal nieuwsgierigen hoorden veel over de regeringsonderhandelingen, over Brussel, over migratie en justitie maar weinig over Hoogstraten en de gemeentelijke politiek. De vier initiatiefnemers in Hoogstraten zullen nog heel wat werk hebben om hun lijst met 27 kandidaten te vullen en zich in te werken in de Hoogstraatse gemeentepolitiek. Voorzitter Jef Vissers (links vooraan) heeft er echter alle vertrouwen in. Vlnr. op het podium in Le Cirq: Jef Vissers, Kris Van Dijck, Robert Buszkiewicz, Joyce De Sager, Michel Jansen, Bart De Wever, Hendrik Peeters.

De koude lijn HOOGSTRATEN – Mensen die maaltijden van het OCMW aan huis laten komen wisten het al langer: tot vandaag zijn er warme maaltijden, maar vanaf maandag 28 november schakelt men over op ‘koelverse maaltijden’.

r n Zo worden de verse koude maaltijden ingepakt en bij de mensen bezorgt.

De maaltijden worden in een centrale keuken bereid. Na het klaarmaken worden ze snel afgekoeld om de smaak en de vitamines te bewaren. Daarna worden de maaltijden in een wegwerpschotel verpakt en koel bij de ‘klanten’ aan huis geleverd. Het zijn dus geen diepvriesmaaltijden. Midden oktober werden de mensen, die nu een warme maaltijd van het OCMW gebruiken, uitgenodigd om kennis te maken met de koude maaltijden. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 11

DHM_november_319.indd 11

20-10-2011 11:57:49


HULPVERLENING EN WACHTDIENSTEN Grensoverschrijdende hulpdiensten.

Is er een dokter in het land? Er was een tijd dat een land een land was en een grens een grens. Maar de tijden zijn veranderd en het is niet altijd duidelijk hoe ver de wetgeving de realiteit is bijgebeend. Hoe ver staan we met de uitwisseling van medische en andere acute hulp in onze grensstreek? Minderhout, een zaterdagmorgen in mei Jan wordt zoetjesaan wakker, het is weekend, geen rammelende wekker vandaag. Als hij merkt dat Ann, zijn vrouw, helemaal niet wakker wordt, is hij plots wél wakker. Ze is blijkbaar buiten bewustzijn. Overstuur belt hij zijn ouders, die onmiddellijk de huisdokter bellen. Aan de andere kant van de lijn alleen de vriendelijke stem van het antwoordapparaat dat het weekend is en men de wachtdienst moet bellen. Nog enkele Hoogstraatse huisartsen geprobeerd; dezelfde boodschap. Een volgend telefoontje gaat naar het ziekenhuis in Turnhout waar Ann gekend is als suikerziektepatiënt. Daar vinden ze gehoor en wordt er direct doorgeschakeld naar de diabetesspecialist die Lieve opvolgt. Na enkele testen, onder telefonische begeleiding, is duidelijk dat de mensen uit de directe omgeving machteloos staan. Het contact wordt verbroken met het ziekenhuis om de dienst 112 te bellen. Die zijn, na de nodige vragen, van mening dat ook de MUG ter plaatse moet komen. De ambulance arriveert als eerste, helaas zijn deze mensen niet gemachtigd het reddende spuitje aan de suikerpatiënt te geven. Tien minuten later stopt de MUG met een dokter aan boord. Die kan Ann wel de hoognodige zorgen toedienen. Ze wordt daarna in vliegende vaart naar het ziekenhuis gereden. Na geruime tijd komt het gelukkig allemaal weer goed. In het ziekenhuis krijgt Jan een spuitje mee naar huis voor het geval Ann nog eens buiten bewustzijn geraakt. Hij mag dan, na contactname met het ziekenhuis, zelf dat spuitje toedienen. Enkele vaststellingen hierbij: - In Hoogstraten, met meer dan 20.000 inwoners, is in het weekend geen dokter beschikbaar. - De mensen van de dienst 112, hoewel meestal eerst ter plaatse, mogen niet alle zorgen toedienen, dat is blijkbaar strikt geregeld. - Een flink kostenplaatje: 250 à 350 euro voor rekening van de patiënt, afhankelijk waarvandaan dat de MUG moet komen (Turnhout of Sint-Antonius Zoersel). De kosten voor de gemeenschap bedragen wellicht een veelvoud!

- De mensen van de MUG en de dienst 112 waren in dergelijk geval overbodig geweest als er een huisdokter ter plaatse was geweest.

Castelré, tweede pinksterdag Nog duidelijker werd het ontbreken van medische hulp binnen Hoogstraten tijdens het weekend van tweede pinksterdag 2011. Een jonge vrouw wordt de vrijdag voor Pinksteren in Turnhout geopereerd aan haar knie en moet hierdoor enkele dagen het bed houden. Aangezien bij haar vriend in Castelré alles gelijkvloers is verblijft ze daar. Zaterdag na de operatie voelt ze zich niet goed. Maar ja, dat kan een gevolg van de verdoving zijn. Zondag blijft ze maar in bed. Zondagnacht krijgt ze echter koorts. Maandagmorgen wordt de huisartsenwachtpost van Turnhout gecontacteerd. Je weet wel, tweede pinksterdag, geen huisdokter in Hoogstraten ter beschikking. Het begin van een hallucinant verhaal. Bij de wachtpost wordt positief gereageerd tot het in Turnhout duidelijk wordt dat om het Castelré bij Minderhout gaat en niet om Kasterlee bij Turnhout. Na overleg met de telefoniste komt de dokter zelf aan de telefoon maar deze weigert te komen omdat de patiënte zich op Nederlands grondgebied bevindt, ook al was het maar 100 meter. Daar mag hij niet komen en hij was met geen enkel argument te vermurwen. Het mag wat hem betrof gerust in de pers komen (iets wat de volgende dag ook gebeurt). De verbinding wordt verbroken zonder dat men in Castelré een oplossing had. Ten einde raad wordt burgemeester Van Aperen van Hoogstraten op de hoogte gesteld. Die komt helemaal uit de lucht vallen maar kan gelukkig wel snel voor een oplossing zorgen. Hij doet direct enkele telefoontjes en even later zijn de betrokkenen gerustgesteld. De wagen van het ziekenvervoer van Hoogstraten is onderweg om de zieke vrouw naar het ziekenhuis in Turnhout te vervoeren. Al bij de eerste vaststelling in het ziekenhuis wordt er een ernstig gezondheidsprobleem vastgesteld. Met zware medicatie wordt de ziekte overwonnen. Na ruim een week in het ziekenhuis en drie weken thuisrust heeft de jonge vrouw het werk intussen kunnen hervatten. De Gazet van Antwerpen publiceerde dit verhaal

op dinsdag 14 juni en vroeg de huisartsenwachtpost om een reactie. We citeren letterlijk: Martine Van Deuren, coördinator van de wachtpost, kan de frustratie enigszins begrijpen. “Maar het is nu eenmaal de wetgeving en daar kunnen wij echt niet buiten. We kunnen ook niet zomaar eens een uitzondering maken. Het klopt dat dokters daar mogen komen en patiënten van daar ook bij dokters in België mogen komen, maar tijdens een wachtdienst in het weekend gelden er andere regels. Normaal gezien weten mensen uit die grensstreek perfect hoe wij werken. Wij hebben dat in elk geval duidelijk gecommuniceerd, al kan het altijd zijn dat er iemand is die dat niet weet.” Kan die wetgeving dan niet herbekeken worden? “Dat kan ook niet zomaar van vandaag op morgen. Dan moeten er nieuwe overeenkomsten gesloten worden, dan moeten de subsidies herbekeken worden en nog zoveel meer.” Einde citaat.

Vaststelling: Moeten wij, Belg zijnde en in België wonende, maar toevallig 100 meter over de grens verblijven en medische zorgen behoeven of in een Belgisch ziekenhuis wensen opgenomen te worden, ons dan best naar de grens begeven en daar op Belgisch grondgebied op de hulpdiensten wachten?

Nogmaals in Castelré Vader Gillis, wonend in Castelré, wordt ziek en opname in het ziekenhuis in Turnhout is noodzakelijk. Op vrijdag wordt hij ontslagen maar hij moet thuis terug aansterken. Tijdens het weekend gaat het niet goed en het wordt steeds erger. Maandagmorgen omstreeks vijf uur besluit dochter Chris, die naast haar ouders woont, contact op te nemen met de huisartsenwachtpost in Turnhout. Als blijkt dat Castelré Nederland is, weigert de dokter van wacht te komen. Zij mogen zich niet op Nederlands grondgebied begeven. Chris neemt contact op met de Nederlandse wachtdienst. Zij vragen meer informatie over de gezondheid van vader Gillis en willen wel komen maar besluiten aan de hand van telefonische informatie dat een ziekenwagen noodzakelijk is.

12 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 12

20-10-2011 11:57:50


HULPVERLENING EN WACHTDIENSTEN

-

-

n

d

-

Chris Gillis Kan dit dan naar Turnhout, vraagt Chris. Het antwoord is neen. De ziekenwagen komt van Breda, neemt de patiënt mee naar het ziekenhuis van Breda waar de patiënt gestabiliseerd wordt. Later kan ze daar dan een overplaatsing vragen naar Turnhout. Chris vraagt even bedenktijd en probeert een andere mogelijkheid. Chris belt 112 en komt blijkbaar in Antwerpen uit. Zij vertelt het ziektebeeld en vraagt een ziekenwagen om vader naar het ziekenhuis te Turnhout te vervoeren. Ze krijgt als antwoord

dat het onmogelijk is dat een Belgische ziekenwagen zich begeeft op Nederlands grondgebied. Chris, ten einde raad, vraagt om een ziekenwagen naar Wortel te sturen, wat wel mogelijk is. De 112 besluit om ook een MUG te sturen aangezien de patiënt zijn toestand verslechtert. Na meer dan een half uur gepalaver helpt Chris haar vader in haar wagen en rijdt ermee naar het kruispunt in Wortel waar ze praktisch gelijk aankomt met ziekenwagen van Hoogstraten en de MUG van Turnhout. Drie kwartier na het begin van de miserie. Nadat de vader van Chris ter plaatse gestabiliseerd is gaat het eindelijk met spoed naar het ziekenhuis van Turnhout. Een tijdje later verwondt diezelfde vader zich aan de heup. Gelukkig niet in het weekend zodat de ‘vaste’ huisdokter snel ter plaatse is. Volgens de huisdokter uit Baarle zou de heup wel gebroken kunnen zijn. De huisdokter belt het alarmnummer en spoedig verschijnt er een ziekenwagen, na ruim 25 minuten, blijkbaar uit Breda. Gelukkig is de huisdokter ter plaatse gebleven (met dank daarvoor van de familie). Na heel wat tijdverlies, heen en weer getelefoneer, vertrekt de Nederlandse ziekenwagen toch naar het ziekenhuis in Turnhout waar ze het ziektebeeld van vader Gillis perfect kennen. Chris weet ondertussen niet meer welk noodnummer ze moet bellen als er in Castelré iets ergs gebeurt. En met haar zijn er blijkbaar verschil-

Na meer dan een half uur gepalaver helpt Chris haar vader in de wagen en rijdt er mee naar het kruispunt in Wortel lende bewoners die er misschien niet bij stilstaan maar er vroeg of laat zelf mee te maken krijgen. In het kaderstukje van de Gazet van Antwerpen van 14 juni 2011 zegt de verantwoordelijke van de wachtpost Turnhout Martine Van Deuren letterlijk: “ Normaal gezien weten mensen uit die grensstreek perfect hoe wij werken. Wij hebben dat in elk geval duidelijk gecommuniceerd, al kan het altijd zijn dat er iemand is die dat niet weet”. Einde citaat. Chris wil deze woorden zeker niet in twijfel trekken maar kan zich een dergelijk initiatief van de wachtpost Turnhout niet herinneren. Misschien tijd voor een nieuwe informatieronde? En aan de eenmaking van Europa is nog veel werk. (fs)

p n

.

,

h

-

n r t s

-

, n

e

-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 13

DHM_november_319.indd 13

20-10-2011 11:57:50


HULPVERLENING EN WACHTDIENSTEN

Hulpverlening in Castelré Hoe ver staan we reeds? Als er in Castelré hulpdiensten nodig zijn bij brand, ongeval of ander onheil, wie kan je dan best verwittigen? Wat is het juiste noodnummer? Wie kan er het snelst aanwezig zijn? Naar aanleiding van de hierboven geschetste gebeurtenissen gingen wij op zoek naar antwoorden. De Belgische hulpverlening situeert zich in Hoogstraten en is in tijd het snelst aanwezig in Castelré. Zij bevindt zich immers slechts op enkele kilometers. Baarle-Nassau of Breda, de dichtstbijzijnde hulpverlening vanuit Nederland, zijn een stuk verderweg. Maar wat zijn de mogelijkheden en wat mag en kan allemaal zomaar? Burgemeester Van Aperen en brandweercommandant Van Hemeldonck vanuit Hoogstraten verstrekten de volgende toelichting. Burgemeester Van Aperen licht de verschillende mogelijkheden toe: Belgische gouverneur riepen al snel een commissie in het leven en losten deze feiten in onderling overleg zo spoedig mogelijk op. Om alles actueel te houden doen de beide hulpdiensten oefeningen met elkaar.

De dienst 112 of spoeddienst

Arnold Van Aperen, burgemeester

De brandweer Reeds geruime tijd is er officieel toelating dat de brandweer van Hoogstraten optreedt in het Nederlandse Castelré. Deze afspraken houden in dat er bij mogelijke brand in Castelré de meldkamer van het Nederlandse Tilburg ook de brandweer van Hoogstraten verwittigt. Andersom is ook waar: roept een bewoner van Castelré rechtstreeks de hulp in van de Belgische brandweer dan rukt Hoogstraten onmiddellijk uit maar stelt meldkamer Tilburg hiervan op de hoogte. Zij verwittigen, afhankelijk van de gebeurtenis, Baarle en/of Breda. Wanneer de Nederlandse hulpdienst aankomt op de plaats van het gebeuren nemen zij het bevel over van de Belgische hulpdiensten. Deze afspraken zijn voor iedereen duidelijk en door onderling overleg ook door elke bevelvoerende gekend. De aanleiding tot deze afspraken was de grote fabrieksbrand op de industriezone van Meer. Daar is onder andere gebleken dat brandweer Nederland niet met brandweer België kon communiceren en ook dat de koppelstukken van de brandslangen niet op elkaar afgestemd waren. De Gouverneur van de Nederlandse Koningin en de

Voor de dienst 112, die afhangt van volksgezondheid België, ligt het probleem heel anders. Dit is een nationale bevoegdheid in ons land. Het betreft hierdoor niet alleen de hulpdiensten aan de grenzen met Nederland maar ook de grenzen met alle omringende landen. In het Beneluxparlement is deze zaak eerder aangekaart. Daar is toen besloten dat de dichtstbijzijnde spoeddienst hulp mag/moet bieden, ook als is het in een ander land. Deze grensgemeenten hebben wel de bijkomende zorg dat er steeds onderling overleg moet plaatsvinden. Het is belangrijk dat de mensen die wonen in een grensgebied dat zij het nummer noteren van de dichtstbijzijnde hulppost, die niet noodzakelijk in eigen land is gelegen. Waarom is dit noodzakelijk? Als je nu vanuit Castelré het noodnummer 112 belt kom je in de meldkamer van het Neder-

landse Tilburg. Een rechtstreeks telefoontje naar de kazerne in Hoogstraten kost evenveel tijd. Als Tilburg Hoogstraten moet verwittigen gaan er kostbare minuten verloren. Mocht Tilburg om één of andere reden Hoogstraten niet verwittigen, duurt het al vlug minuten langer voordat de hulpverlening vanuit Baarle in Castelré aanwezig kan zijn. Vanuit Breda is de rijtijd zeker langer. Voor een ziekenwagen van de dienst 112 ligt het vervoer van de patiënt nog gevoeliger. Komt de Belgische ziekenwagen ter plaatse dan moet die mee naar het ziekenhuis in Turnhout. Komt de Nederlandse ziekenwagen ter plaatse dan moet men mee naar het ziekenhuis in Breda. Hierop kan de huisdokter (als hij al aanwezig is) invloed uitoefenen, maar het is en blijft steeds een hele discussie. Een Nederlander ligt nu eenmaal liever in het ziekenhuis in Breda en belt dus best de Nederlandse 112. Als je als Belg in Castelré hulp nodig hebt en je wil naar Turnhout, is je enige kans rechtstreeks naar de brandweerkazerne van Hoogstraten te telefoneren. Belangrijk om te weten is dat de hulppost van Hoogstraten dag en nacht bemand is. Wanneer de ziekenwagen dienst 112 in Hoogstraten vertrekt, melden zij dat aan de meldkamer

Wagen van Ziekenvervoer met vrijwilligers

14 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 14

20-10-2011 11:57:51

i w d v v u

H

H p v H g e d d w b d


r

e

t e

e t p

e -

p e

HULPVERLENING EN WACHTDIENSTEN in orde is met een ziekenfonds (een klever is voldoende) dan zal hem de rit weinig of niets kosten. Aanvragen gebeuren steeds tijdig vooraf, een telefoontje naar de brandweerkazerne Hoogstraten volstaat.

Materiaal en opleiding

Jan Van Hemeldonck, mandant

brandweercom-

in Antwerpen, zodat het nationaal noodnummer weet dat Hoogstraten op dat moment enkel met de tweede ziekenwagen beschikbaar is. Nadeel voor ons Hoogstratenaren is dat wij veraf wonen van elk ziekenhuis. Soms kan zelfs Sint-Antonius Zoersel het dichtstbijzijnde ziekenhuis zijn.

Het ziekenvervoer Het ziekenvervoer in Hoogstraten is een nietprioritair voertuig waar één persoon liggend in vervoerd kan worden. Elke inwoner uit GrootHoogstraten kan hierop beroep doen. Deze wagen is uitermate geschikt voor mensen die voor een onderzoek naar het ziekenhuis moeten, of die vertrekken naar een revalidatiecentrum en daar later terug opgehaald moeten worden. Deze wagen, bemand door vrijwilligers, is altijd ter beschikking, maar op weekdagen meestal onderweg. Indien de patiënt kan bewijzen dat hij

Brandweercommandant Van Hemeldonck is van mening dat de hulpdiensten van Hoogstraten over een goede uitrusting beschikken. De dienst 112 kan onderweg allerlei eerste hulp aan een patiënt geven en de brandweer is echt wel op zijn taak berekend. Ook de ladderwagen dient meer en meer ingezet te worden, de nieuwe appartementen en talrijke scholen indachtig. Bovendien is er voor het niet-dringend ziekenvervoer een tweede wagen ter beschikking. De brandweerwagens en de ziekenwagens worden tijdig vervangen. De commandant heeft het gevoel dat de dienst 112 meer oproepen krijgt dan vroeger. Het feit dat Hoogstraten 20.000 inwoners telt maar in het weekend geen dokter ter beschikking heeft is daar zeker niet vreemd aan. Dit is ook een normale reactie wanneer je op weg naar de wachtpost het ziekenhuis voorbij rijdt. Telefoonnummers om op te slaan in je gsm Vanuit Nederland 0031.3.314.42.43 voor dringende hulp bij brand of ongeval; dit is het alarmnummer in Hoogstraten. Zij zijn, gezien de af te leggen afstand, altijd het snelst ter plaatse. Ook voor wie dringend naar een Belgisch ziekenhuis wil. Wie dringend naar een Nederlands ziekenhuis wil, belt 112 en komt in Tilburg uit. Wie niet-dringend ziekenvervoer wil naar het ziekenhuis in Turnhout belt met de brandweerkazerne in Hoogstraten op het nummer 0031.3.314.32.11. Zij regelen een afspraak, de vrijwilligers komen je ook in Castelré halen en

Heel wat inwoners uit Castelré hebben een Belgische dokter, krijgen water, kabel en electriciteit uit België. Maar de wachtpost mag niet over de grens. brengen je ook terug naar huis. Maar laat ons hopen dat je deze nummers nooit moet gebruiken.

Overleg Naar aanleiding van deze, en nog andere gebeurtenissen in Castelré, hebben beide betrokken burgemeesters, Van Aperen uit Hoogstraten en Hendrickx uit Baarle, de verschillende mogelijkheden bekeken. Beiden zijn het erover eens dat het een absurde situatie is dat de Belgische wachtpost in het weekend niet de grens over mag. Heel wat inwoners van Castelré hebben een Belgische dokter, krijgen water uit België, kijken via de Belgische kabel naar de TV, en krijgen zelfs Belgische elektriciteit. Maar de wachtpost mag de grens niet over in het weekend! Aangezien dit een nationale materie is kunnen beide burgervaders niet anders doen dan de verantwoordelijke ministeries in hun land aanschrijven om de regeling dringend te herzien. Intussen gaan Baarle en Hoogstraten een gezamenlijk schrijven richten naar de inwoners van Castelré hoe en op welke manier zij het snelst dringende hulp kunnen bekomen. (FS)

gordijnen • shutters • zonwering tapijten • vloerbekleding • laminaat

n

behang • verf • kleuradvies

-

bed- en badmode • boxsprings, etc.

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T. 014-69 90 02 www. vandersluis.be Geopend: Di t/m vr: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 u. Zat: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 u. Zon: 10.00 - 12.30 u.

HM2011-1.indd 1

DHM_november_319.indd 15

25-01-2011 21:21:03

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 15

20-10-2011 11:57:52


HULPVERLENING EN WACHTDIENSTEN

De huisartsenwachtpost regio Turnhout Zoals uit de getuigenissen blijkt, worden er vragen gesteld bij de wachtdiensten van de huisartsen in onze gemeenten. Het is niet zozeer dat er geen artsen beschikbaar zijn, ze zitten wat ver van huis en de wijze om hen tot bij de zieke te krijgen, zijn niet goed of niet goed genoeg gekend. Dat leidt tot frustraties voor wie dringende zorgen nodig heeft en ze op dat moeilijke ogenblik niet of slechts via omwegen vindt. Dé vraag die daarbij steeds terugkomt is: waarom in Turnhout? Is Hoogstraten niet groot genoeg voor een eigen wachtdienst of zijn er te weinig artsen? En hoe is dat zo gekomen en wie beslist daarover. We staken ons licht op bij Martine Van Deuren, coördinator van de Huisartsenwachtdienst in Turnhout en de huisartsenvereniging Regio Turnhout (HVRT) en bij Dr. Corneel Boeren, Huisarts te Meerle, Afgevaardigde Huisartsenvereniging Turnhout-Wachtpost Klachtencommissie, Secretaris wachtdienst onderdeel Hoogstraten en Provinciaal Raadslid Orde van Geneesheren-Antwerpen.

De huisartsenvereniging Regio Turnhout vzw Deze huisartsenvereniging is ontstaan in het begin van de jaren 80. Een groot aantal huisartsen uit de regio ontstaan ontplooiden allerlei interessante activiteiten, gericht op de uitoefening van een sociale en wetenschappelijk verantwoorde eerstelijnsgeneeskunde. Hun grote handicap echter was het gebrek aan onderling contact: want gestructureerd overleg onder huisartsen was er weinig. Andere goed georganiseerde instanties, met ziekenhuizen en mutualiteiten als voortrekkers, hielden zich al actief bezig met de theoretische en praktische uitbouw van een technologisch gezondheidszorgmodel. Er dreigde een geneeskunde te ontstaan, die veel meer draaide om allerlei snufjes dan om de mensen. Verscheidene huisartsen begrepen dat ze uit hun isolement moesten treden, dat zij voornamelijk

door groepsvorming initiatieven konden nemen in de gewestelijke gezondheidszorg. Zij organiseerden in 1981 een stichtingsvergadering van een vzw, die zij Huisartsenvereniging Regio Turnhout noemden, afgekort HVRT. De doelstelling van de HVRT was enerzijds de uitoefening van het huisartsenberoep te behartigen, anderzijds op te treden als gestructureerde, evenwaardige gesprekspartner van de overige lokale gezondheidsinstanties. In 2003 heeft de overheid de huisartsenkring officieel erkend, waardoor een aantal van hun activiteiten als het ware geofficialiseerd werden. Naast de promotie en de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg, fungeert zij als partner voor de overheid voor preventieve gezondheidscampagnes (zoals borstkankerscreening, opsporing darmkanker, griepvaccinatiecampagnes enz… (zie www. preventiecentrum.be) en, waar het ons vooral in dit artikel om te doen is, de organisatie van de wachtdiensten tijdens weekend en feestdagen.

kundige kennis, dikwijls over groot organisatieen improvisatietalent beschikken.

De dokter van wacht

Na bevraging van alle huisartsen en contact met andere onderdelen van de gezondheidszorg in de regio, werd in 2006 de wachtpost regio Turnhout boven de doopvont gehouden. Het pilootproject startte met een niet te grote perimeter en beperkte zich tot de stad Turnhout en de naaste buurgemeenten. Zodra de werking op punt stond, zou men het verzorgingsgebied uitbreiden tot alle gemeenten van de HVRT (Arendonk, BaarleHertog, Beerse, Dessel, Gierle, Hoogstraten, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar en Wechelderzande). In 2008 was de uitbreiding een feit en schakelden de Hoogstraatse huisartsen zich in bij de Huisartsenwachtpost Regio Turnhout.

Voor 2008 regelden de huisartsen van de fusiegemeente Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel de wachtdiensten onder elkaar, zoals ze dat nu nog steeds doen voor de nachtdiensten tijdens de week. Ze deden dat als een informele deelvereniging van de HVRT. De zorgzoekende mens noemde dat ‘de dokter van wacht’. Ook de regioartsen werden geconfronteerd met aan deze werkwijze verbonden problematiek, die ook elders in binnen- en buitenland aan de oppervlakte kwam. Steeds meer bleek een lokale wachtdienst een te zware belasting werd voor de artsen uit de gemeente, om diverse redenen. Na een drukke werkweek nog eens 60 uur van wacht zijn tijdens het weekend en op maandagmorgen weerom paraat staan voor hun eigen patiënten was niet haalbaar en zeker niet gezond; de stijgende leeftijd van het artsenkorps (gemiddeld nu al + 50, zoals ook in de rest van Vlaanderen); jonge huisartsen die niet willen werken zoals hun voorgangers dit deden (24 uren op 24, 7 dagen op 7) en terecht kiezen voor quality-time met hun gezin en familie; de vervrouwelijking van het huisartsenberoep met de daaraan verbonden keuze voor deeltijds werken; de veiligheid van de arts tijdens nachtelijke verplaatsingen; gebrek aan degelijke ondersteuning op alle fronten; ‘s nachts en in het weekend stond de wachtdokter er dikwijls alleen voor en moest hij, naast genees-

Een huisartsenwachtpost ? In heel Vlaanderen groeide het besef dat het op een andere manier moest, wilde men de eerstelijnszorg ook ’s nachts en in het weekend blijven bieden. Een mogelijk alternatief was de spoeddienst van de ziekenhuizen. Deze is echter niet bedoeld voor eerstelijnszorg en bovendien is deze vorm van hulpverlening heel wat duurder. De HVRT was een van de eerste huisartsenverenigingen die zich over mogelijke alternatieven ging buigen. Zij ging kijken in Nederland, waar gelijkaardige systemen al langer bestonden. Probeer na 18 uur in ons buurland maar eens een huisarts te bereiken. Ondertussen liep het eerste Belgische project in Deurne-Borgerhout, waarvan men in Turnhout heel wat elementen heeft meegenomen.

Een kwaliteitsvolle dienst De huisartsenwachtpost heeft als doel kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden tijdens de wachtdienst vanuit een wachtpost die goed gekend is bij de bevolking en vlot bereikbaar is. Daarnaast is er een goede samenwerking met de spoeddiensten van de lokale ziekenhuizen, zodat men indien nodig snel assistentie kan oproepen van een ziekenwagen of de MUG. De wijze waarop de wachtdiensten gereorganiseerd worden zijn vastgelegd in een wettelijk kader en moet voldoen aan een aantal in de wet gestelde voorwaarden. (Koninklijk besluit van 8/7/2002).

16 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 16

20-10-2011 11:57:52


-

t

n

t , n

e

t e -

e

-

HULPVERLENING EN WACHTDIENSTEN De juiste navolging van deze bepalingen worden door de gezondheidsinspectie trouwens strikt bewaakt en regelmatig gecontroleerd. Zo is er naar aanleiding van de voorvallen waarvan sprake in dit artikel een speciaal overleg geweest met deze diensten. De conclusie was dat de wachtpost geheel volgens de regels gehandeld heeft. De uitbouw van de dienst en de wijze van werken is slechts mogelijk mits medewerking van de overheid. De wachtpost beschikt over geschikte lokalen, goed uitgeruste dokterskabinetten, twee wagens met chauffeur, organisatorische en administratieve ondersteuning…. Dat alles kost geld en dat wordt voor een deel door de overheid betoelaagd. Niet zomaar, maar omdat eerstelijnszorg (door de huisartsen) nog steeds veel goedkoper is dan het enig mogelijk alternatief, de spoeddiensten van de ziekenhuizen. Bovendien zijn door een efficiënte organisatie in het geheel genomen veel minder artsen actief tijdens de weekends dan wanneer in elke gemeente er een aparte ‘wachtdokter’ zou zijn. Een centrale dienst kan snel en efficiënt meer patiënten helpen, wat een grote besparing betekent voor het budget van de ziekteverzekering. Dat sedert de instelling van de wachtdienst in Turnhout veel meer mensen zich op de spoeddiensten van de ziekenhuizen aanbieden is dan ook een kwakkel. Er is daarover trouwens intens overleg tussen wachtpost en spoeddiensten. De spoeddiensten verwijzen de mensen die in het weekend bij hen komen aankloppen consequent door naar de wachtpost, als blijkt dat de zorgzoekende daar beter geholpen kan worden.

Evaluatie Uiteraard wordt de werking en de kwaliteit van de wachtpost zorgvuldig geëvalueerd. Zo heeft er ook al een patiëntentevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De wachtpost wordt als zeer positief ervaren door de patiënten. Weten waar men moet zijn, continue ter beschikking, niet meer zoeken op een (afgelegen) plaats waar je de weg niet kent, ... dit zijn maar enkele van de punten die toen naar voor zijn gekomen. Ook de afstand werd bevraagd en hieruit blijkt

dat deze van ondergeschikt belang is, de vaste plaats en de continue beschikbaarheid waren veel belangrijker. Naar aanleiding van de beide gevallen is één en ander ook intern besproken. Dat de kwestie in Hoogstraten gevoelig ligt wordt erkend, maar heeft eigenlijk weinig grond. Dr. Corneel Boeren (Afgevaardigde Huisartsenvereniging Turnhout/Wachtpost Klachtencommissie ) zet de belangrijkste vaststellingen op een rij: “De beslissing van de wachtdienst fusiegemeente Hoogstraten om in te stappen in de wachtpost Turnhout destijds is genomen na grondig overleg met en reflectie van de lokale huisartsen. Hoogstraten heeft trouwens daarom een jaar extra bedenktijd genomen en uiteindelijke de beslissing genomen met meer dan tweederde meerderheid. De wachtpostwerking wordt unaniem als zeer positief ervaren door de Hoogstraatse artsen, die er trouw hun diensten draaien. Bij de start van de wachtdienst is een uitgebreide infocampagne gebeurd, zowel mondeling met de eigen patiënten, als bij middel van een uitgebreide tekst die verschenen is in o.a. de Hoogstraatse Maand en het Gemeentelijk Infoblad. Tot op heden komen de Hoogstratenaren vlot naar de wachtpost, de moderne mens is zo mobiel dat er nauwelijks klachten zijn over de afstand. Googlemaps levert overigens de volgende waarden op: Meerle-Hazenweg tot wachtpost is 26,7 km = 31 min; Meersel-Dreef (Nieuwdreef) geeft 30,5 km = 36 min. Als je de aanrijtijden van een ambulance/MUG in onze regio kent, zijn dit zeer acceptabele cijfers, die voor iedereen haalbaar zijn. De wachtpost is er overigens alleen voor medische zorg die niet kan wachten op de eigen huisarts. Desgevallend is er geen enkele discussie om een van de twee wachtpostauto’s, bemand met chauffeur en arts, langs te sturen. Voor dringende interventies kan men (net als voorheen) nog steeds beroep doen op de dienst 100.” Ook als lid van de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren kan dr. Boeren bevestigen dat de Orde nog geen enkele klacht over slechte

bereikbaarheid of andere problemen heeft ontvangen. “Er zullen natuurlijk altijd malcontenten zijn en alle vernieuwing stuit op weerstand. Statistisch is het aantal keren dat een patiënt in zijn leven gebruik zal maken van de wachtpost zeer beperkt. Wij huisartsen zijn overtuigd dat de Wachtpost in zijn huidige vorm voor de huidige situatie anno 2010 de meest moderne en geëigende manier is om kwaliteitsvolle huisartsenzorg tijdens het weekend te verlenen. Geen enkele arts wil terug naar de oude situatie en er is dus geen behoefte aan een herstart van een weekendvoorziening. De wachtpost kan enkel zijn hoge kwaliteit blijven garanderen als alle artsen loyaal blijven participeren in zijn werking. Daarnaast moet om economische reden het rekruteringsgebied groot genoeg zijn, alsook de pool van meewerkende artsen.”

De wet is de wet Dat laatste wordt door coördinator Martine Van Deuren bevestigd. “Een goed uitgeruste wachtpost – zoals deze van Turnhout – is niet haalbaar in Hoogstraten; ook niet samen met Rijkevorsel en Merksplas. Niet financieel, een dergelijk zorggebied wordt door het ministerie van volksgezondheid niet erkend en niet betoelaagd. Niet wegens onvoldoende bemanning, tenzij de artsen opnieuw veel meer weekenddiensten zouden gaan vervullen. Gezien de evolutie van het huisartsenbestand (veroudering, vervrouwelijking, gezin en vrije tijd) is dat niet haalbaar. Wat de voorvallen in Castelré aangaat, is de wachtpost verplicht zich strikt aan de wet te houden. De grens van het zorggebied is vastgelegd (of dat nu een landsgrens betreft of de grens van een ander zorggebied – in sommige gemeente loopt die zelfs dwars door de gemeente) en daarbuiten kan en mag de wachtdienst niet optreden. Maar wat wel zeker is, is dat een hulpbehoevende altijd bij een wachtdienst terecht kan. Dat moet toch een geruststelling zijn voor de zorgzoekende zieke mens.” (jaf) Voor medische en andere urgente hulp: zie ook de laatste pagina van De Hoogstraatse Maand.

e -

t n

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 17

DHM_november_319.indd 17

20-10-2011 11:57:52


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

OCMW Hoogstraten bouwt een nieuw Woonzorgcentrum (WZC) Een blik achter de schermen (3). Warmen en Koelen. In twee edities hebben we u al een blik achter de schermen gegund van de bouw van het nieuwe Woonzorgcentrum (WZC). Door het OCMW in oprichting zijnde achter het huidige ‘gasthuis’, zoals dat in de Hoogstraatse mond alsnog wordt genoemd. In het juninummer gaven we u een kijkje op de organisatie van een bouwwerf van dergelijke omvang. In juli hebben we u een beeld geschetst van een toekomstige bewonerskamer waar wij mogelijkerwijs bij leven en welzijn onze laatste levensjaren zullen slijten. En daarmee was het genoeg, oordeelde de eindredactie in haar wijsheid (?). Hoezeer we ook pleitten, een derde luik over de hoogst interessante installatie in het nieuwe WZC van een ‘KoudeWarmteOpslagsysteem’ (KWO)gekoppeld aan een ‘BetonKernActivering’ (BKA) moest naar een latere datum. Teveel achtereen van hetzelfde zou de lezer vermoeien. Erger nog, de strot doen uitkomen. Sorry, we bedoelen uw strottenhoofd natuurlijk, maar ’t was eruit voor we ’t wisten. Evenwel, het tij is ondertussen gekeerd. We krijgen nu onze kans. Er dan maar onmiddellijk flink tegenaan.

Wat is dat dus, zo ‘n KoudeWarmteOpslag? Grosso modo en zonder gebruik van al te geleerde praat komt een KoudeWarmteOpslagsysteem (KWO) erop neer dat er vanuit de installatie in de zomer warmteoverschot, en in de winter koudeoverschot wordt opgeslagen in een waterhoudende grondlaag. Zo wordt een ‘koude bron’ gecreëerd waaruit in de zomer water (7°C) opgepompt wordt om het gebouw te koelen. In de winter wordt er water (15°C) geput uit de ‘warme bron’ om te verwarmen. Of anders gezegd, in de winter wordt er verwarmd met (gratis) zomerwarmte terwijl er in de zomer gekoeld wordt met (gratis) winterkoude.

Koude- en warmtebron zullen worden gevoed door twee geboorde putten van ca. 100 meter diepte. Eentje (voor de koude bron) nabij de achteringang van het voormalige moederhuis St. Anna, en een tweede (voor de warme bron) op de perceelsgrens met het Seminariedomein, zowat ter hoogte van ‘het kapelleke van ’t gasthuis’. Hoe warmte en koeling bij behoefte aan het gebouw zal worden verkocht, daar komen we seffens op terug. Eerst even zeggen dat het wel niet zo…

…Simpel is als het lijkt Men kan immers zo maar niet om het even waar aan KWO gaan doen. Voor een goede opslag heeft men om te beginnen een goede waterhoudende zandlaag nodig. Omwille van de technische haalbaarheid moet die op een diepte liggen tussen ca.

100 en 150 meter, en best heeft ze een minimale dikte van 10 meter. Hier bij ons dat geen probleem. Zulke zandlaag is in de Noorderkempen gelukkig te vinden onder de naam ‘Zanden van Merksplas’ en ‘Zanden van Brasschaat’, en die in de overgang van wat de geologen dan weer Tertiair-Kwartair noemen, werd afgezet. Bovendien dient in een geschikte opslaglaag de afstroming van warmte/koude door grondstroomverschuiving beperkt te blijven tot maximum 25 meter per jaar. Het zou immers zonde zijn moest de opgeslagen energie door die verschuivende stroming van het grondwater verdwijnen naar laten we maar zeggen Loenhout. Ze hebben daar al gas genoeg in de grond zitten, en de rijkdommen horen naar ons gevoelen rechtvaardig te worden verdeeld.

18 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 18

20-10-2011 11:57:53

E z I w w u w w o

Z d K

E d

W d i o d w


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Een derde noodzakelijke voorwaarde is de afwezigheid van grote waterwinningen in de geburen. In ons geval is er de PIDPA in de Loenhoutseweg die ons energierijk water zou kunnen gaan wegpompen, maar daar is voor zover bekend uit waarnemingen geen gevaar voor. Bovendien wordt er vooraleer de boring van de bronputten wordt aangevangen een proefboring uitgevoerd om één en ander te verifiëren. Zoals kon worden verwacht, de goede voorwaarden zijn in de WZC-ondergrond voorhanden, dus KWO-en BKA-en maar.

En nu, de BetonKernActivering We gaan u later uitleggen wat er allemaal van doen is om warmte en koude in de bodem te injecteren en deze later aan de bodem terug te ontrekken. Laat ons voorlopig maar aannemen dat we dat kunnen, en ons eerst afvragen hoe we deze energieën in de lokalen van het WZC

mings- of koelwater doorheen gans het WZC vervoerd worden. Door de massieve karakter van beton zal deze net zoals de grond op zijn beurt een opslagfunctie vervullen en zorgen voor een zeer ‘gelijkmatige’ verdeling van de temperatuur in het gebouw, en voor een langzame temperatuursverandering. Geleerden noemen dat ‘thermische inertie’. Beton, een zwaar materiaal houdt lange tijd warmte en koude vast en geeft deze langzaam weer terug af. De temperatuursoverdracht in de lokalen gebeurt door ‘straling’. Een warm of koud voorwerp ‘straalt’ warmte of koude af. Wie dicht bij de Leuvense stoof gaat zitten krijgt het warm, verder ervan weg niet. Wie in de winter bij het raam gaat zitten krijgt het koud. Bij BKA gebeurt er precies hetzelfde. Wordt de zware betonconstructie verwarmd, dan worden de lokalen lekker en vooral gelijkmatig warm. Wordt ze gekoeld, dan worden de lokalen heerlijk koel. Dit in tegenstelling tot een klassieke kachel of radiatorenverwarming waarbij de lucht wordt opgewarmd en naar het plafond stijgt, daar afkoelt en daalt om terug langs

bij het bredere publiek nog vrijwel onbekend en absoluut nog geen doordeweekse toepassing. Bovendien is ze vrij complex wat ons de vraag deed stellen van hoe zulke waar op een verstaanbare manier aan de man/vrouw kan gebracht worden. Voor zover we het zelf allemaal iets of wat verstaan hebben uiteraard.

het verwarmingsapparaat te worden gevoerd. Diezelfe geleerden waarvan voorheen al sprake spreken in dit geval van ‘convectieverwarming’.

afkoelt. Via het koelelement in de kast (in feite een warmtepomp) wordt die onttrokken warmte afgegeven aan de buitenlucht. Duidelijk te voelen als uw hand eens achter de kast houdt. In een KWO-installatie onttrekt de warmtepomp de warmte aan het bodemwater van de warme bron en geeft ze af aan de verwarming. En of nu het warmtetransport geschiedt middels lucht

Na nogal wat kopbrekens hebben we dan maar beslist een poging te wagen om de materie in twee principeschema’s te gieten, de zomersituatie en de wintersituatie. Met den uitleg ertussen geweven. Zodat ge niet op de ene pagina het schema hebt, en op de andere den uitleg. Zoals nogal eens voorkomt. Let op, hier gaan we: Om de werking van een warmtepomp enigszins te verduidelijken kunnen we alvast enkele voorbeelden aanhalen uit uw dagelijkse praktijk. Een warmtepomp werkt eigenlijk op dezelfde manier als een huis-, tuin- en keukenijskast. In een ijskast, of diepvriezer, wordt de warmte onttrokken aan de ingeslagen voeding die daardoor

e

n e

g e . n

moeten zien te krijgen. Met wat? Met BetonKernActivering (BKA). In de plafondzijde (zeg maar het onderste gedeelte) van de betonnen vloerplaten hebben Van Roey, Vanhout en de Antwerpse Bouwwerken 40 km (ja, veertig kilometer) plastieken buizen mee ingegoten. Via deze buizen gaat het verwar-

Hoe KWO+BKA werken Eerlijk gezegd, we zien ons hier voor een probleem geplaatst. Een WKO+BKA-installatie is

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 19

DHM_november_319.indd 19

20-10-2011 11:57:53


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE (ijskast) of water (verwarmingsinstallatie), beiden kunnen. Een tweede voorbeeld, de compressor van een warmtepomp kan worden vergeleken met een fietspomp. Wie al eens een fietsband heeft opgeblazen zal ervaren hebben dat zijn/haar pomp op den duur warm wordt. En ook hier weer hetzelfde, samengeperste lucht of samengeperste koelvloeistof, hetzelfde resultaat.

De weegschaal Het onttrekken en andersom injecteren van warmte/koude in een waterhoudende grondlaag dient een proces in evenwicht te zijn, of de pret blijft niet duren. Meer fatsoenlijk gezegd, er dient voor te worden gezorgd dat er, wat dan genoemd wordt, geen ‘thermische verontreiniging’ in de ondergrond kan optreden. Wat wil zeggen dat de koude bron niet mag gaan opwarmen door een ‘lekkende’ overdadig gevulde warmte bron. Andersom mag de warme niet gaan afkoelen door de overmatige koude bron. Daarom wordt de installatie voorzien van alle benodigde meet- en regelapparatuur om regelmatige rapporteringen en bijsturingen mogelijk te maken. De installatie is erop voorzien dat er in de zomer vanuit koude bron samen met de koude afgifte van de warmtepomp voldoende koeling kan worden aangeleverd. Voor de warmteaanmaak in de winter zal de installatie de behoefte dekken om het gebouw op een basistemperatuur van te houden die evenwel te laag is voor een bejaarde bevolking. Daarom zal voor de bijverwarming een condenserende gasverwarmingsketel instaan die via een apart circuit met warmer water de radiatoren in de bewonerskamers en de sanitaire lokalen zal voeden. Waardoor elke bewoner door middel van de thermostatische radiatorkraan de temperatuur in zijn kamer zal kunnen bijregelen. De gasverwarmingsketel moet ook voorzien in de behoefte aan sanitair warmwater. Dat moet

niet alleen voldoende warm zijn, maar ook op geregelde tijdstippen tot 60°C worden verhit om de legionellabeestjes eruit te houden. Een KWO-installatie op 40°C kan immers dergelijke temperatuur niet aanleveren.

Het profijt Het systeem bestaat zoals gezegd uit twee complementaire installaties. Enerzijds de KWO+BKA. Anderzijds de klassieke radiatoren voor de nodige supplementaire verwarming. De kostprijs is dan ook navenant. Wat ons de terechte vraag doet stellen naar rentabiliteit van de bijkomende investering. Een zuiver percentage plakken op de jaarlijkse energiebesparing is alsnog zeer moeilijk. Wegens te afhankelijk van verschillende factoren. Wel zal elke WKO+BKA-installatie worden voorafgegaan aan een haalbaarheidsstudie gebaseerd op een aantal rekenmodellen. In Nederland heeft men reeds langer ervaring met koude- warmteopslag in de ondergrond omwille van de eenvoudige reden dat de geschikte zandlagen bij onze Noorderburen meer dan bij ons voorhanden zijn. Toch zijn ook in België al een aantal KWO+BKA-installaties in werking waaruit lering kan worden getrokken. We denken hier aan het KBC-gebouw in Leuven. De campus Blairon in Turnhout. De ziekenhuizen St. Dymfna in Geel, het KLINA in Brasschaat en het Mariaziekenhuis in Overpelt. Ook het St. Elisabethziekenhuis in Turnhout werd er tijdens de recente renovatie mee uitgerust. Men zit dus niet zo maar in het wilde weg te werken. De haalbaarheidsstudie voor het WZCHoogstraten heeft dan ook kunnen aantonen dat een terugverdientijd van 10 jaar een redelijke verwachting is. Nadien gaan we geld verdienen.

Bovendien We hebben het er nog niet over gehad, en we kunnen het er ook verder niet meer over hebben. We gaan immers andermaal weer flink over onze

tijd. Maar bij een op lage temperatuur werkende installatie is een goede thermische isolatie van primordiaal belang. De kleinere hoeveelheid warmte moet koste wat kost binnen gehouden worden. Diegenen die al eens zijn langs geweest zullen ongetwijfeld de ‘20’ cm dikke witte isolatieblokken hebben zien liggen. Die worden tegen de gevels geplakt zodat de K-waarde van het gebouw (simpel gezegd het gemiddelde warmteverlies) kon worden teruggebracht tot 30. Hoe lager, hoe beter. De norm voor rusthuizen legt een waarde van 45 op. We zullen dus wel goed zitten.

Het woord van de voorzitter We hebben het al gezegd, Een WKO+BKA-installatie is bijlange nog geen alledaags verwarmings- koelingssysteem. Logisch dan ook, dachten we, om aan Jef Van Looy, OCMW-voorzitter eens te vragen welke zoal de beweegredenen waren om het aan te durven. De voorzitter schreef ons het volgende: “Wij waren en zijn nog altijd van mening dat als ge vandaag een nieuw overheidsgebouw neerpoot, dat dienst moet doen in de volgende 40 à 50 jaar, dat ge dan moet durven kijken naar wat de mogelijkheden zijn van alternatieve (groene) energie. Hier specifiek dan voor een woonzorgcentrum waar hoogbejaarde, meestal zorgbehoevende mensen wonen. Specifiek voor een WZC is: 1. Dat er de temperatuur altijd iets hoger is ivm andere woongebouwen (comforttemperatuur is hier 23°C). 2. Koelen op warme dagen is een probleem. Normale systemen blazen koele (koude) lucht door de te koelen ruimten. Dit veroorzaakt echter gemakkelijk het gevoel van tocht, zeker bij oudere mensen. (De subsidiërende overheid (VIPA) laat nu in nieuw te bouwen WZC’s trouwens geen directe koelinstallatie meer toe). We hebben dan ook bijna alle mogelijkheden

v p -

-

H d h B d r v E p K n l K i

I B d o n

I o v r d

M s i e n e

I t ( v s k k

T

E b H a m

Blokken van 20 cm isolatiemateriaal worden tegen de gevels geplakt.

M v –

Op de isolatieblokken wordt gevelpleister aangebracht.

20 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 20

20-10-2011 11:57:54


e n

n t

t e

r

s à

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE van alternatieve energie en hun combinatiemogelijkheden de revue laten passeren: - zonnepanelen, zowel voor de productie van elektriciteit als voor de productie van warm water; - warmtekrachtkoppeling (WKK); - warmtepompen; - koude-warmte-opslag (KWO); - horizontale grondbuizen als warmtewisselaar; - boorgatenergieopslag (BEO); - betonkernactivering (BKA); - enz … Het was het energie-expertisecentrum van het VITO in Mol dat ons bij de evaluatie van deze verschillende mogelijkheden en hun combinaties heeft bijgestaan. Belangrijk in het geheel is de jaarlijks bespaarde (fossiele) energie (en de daarbij horende verminderde CO2 uitstoot) tegenover de extra investeringskost. M.a.w. de grootte van de groene energieproductie en de terugverdientijd van de extra investering. Er is gekozen voor KWO gekoppeld aan BKA met er tussenin warmtepompen die in twee richtingen kunnen werken. KWO wordt niet zo veel gebruikt in België, maar dit komt omdat het op niet zoveel plaatsen kan toegepast worden. De ondergrond is eigenlijk alleen hier in de Noorderkempen erg geschikt voor KWO. KWO is ook in twee richtingen bruikbaar, nl. in de zomer om te koelen en in de winter om te verwarmen:

) -

In de zomer wordt er uit de ondergrond koel water opgepompt dat via de BKA door alle betonlagen wordt gestuurd. Het ganse gebouw wordt hierdoor koel gehouden waardoor het effect van een koele kerk in de zomer ontstaat. Het opgewarmde water wordt 200 m verder in een tweede put terug naar de ondergrond gestuurd waar er een warmwaterbel wordt opgebouwd.

r

In de winter keren we de zaak om en wordt het opgewarmd water uit de ondergrond door de BKA gestuurd. Warmtepompen krikken de temperatuur van het water nog flink op zodat het ook rechtstreeks naar de verwarmingsradiatoren in het gebouw gestuurd kan worden. Radiatoren die normaal door een gasgestookte warmwaterketel bediend worden.

. t t r

n e

n

BVBA Kantoor

VERSMISSEN &

JANSSENS Gravin Elisabethlaan 7 2320 Hoogstraten

VERZEKERINGEN CENTEA-BANK LENINGEN Wij bezoeken U na telefonische afspraak Tel. 03 314 37 88 - Fax 03 314 74 14 www.versmissenjanssens.be versmissenjanssens@portima.be

Met KWO gekoppeld aan warmtepompen halen we de hoogste energiebesparing en door het te koppelen aan BKA hebben we een ideaal koelsysteem in de zomer. De warmtepompen kunnen trouwens ook omgekeerd werken en bij een extreem lange hitte periode het frisse water uit de ondergrond nog verder koelen. De levensduur van het hele systeem is minimaal 30 jaar en de terugverdientijd max. 10 jaar.” In tegenstelling tot hetgeen de voorzitter zegt in zijn nota, zullen de warmtepompen niet ‘omgekeerd’ ofwel in twee richtingen worden gebruikt (voor zowel warmte- als koudeproductie). Dit is inmiddels gewijzigd vermits de omkering een dubbele werking zou vergen van de compressoren van de warmtepompen. Hetgeen teveel elektrische energie kost. De koudebehoefte zal immers zoals gezegd, volledig worden gedekt door het koelwater uit de grond.

Ten geleide En nu maar hopen dat het allemaal toch iets of wat duidelijk is. Zoniet, bel gerust. Hoewel, toch maar liever niet. Stel, we moeten op een vraag van één of andere slimme het antwoord schuldig blijven. Zie ons daar dan al staan met de mond vol tanden. Deels echte, deels valse. Met bijzondere dank aan Gerrit Draelants (projectleider - A.G.T. n.v. Adviesbureau Grondwatertechnieken), Tom Smets (projectleider technieken –Vanhout n.v.) en Jef Van Looy (voorzitter OCMW). (nad)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 21

DHM_november_319.indd 21

20-10-2011 12:10:28


erfgoed

Erfgoedprijzen 2011 Waardevolle beeldbepalende woningen en hun statuut Voor het achtste opeenvolgende jaar reikte de Werkgroep monumenten van de vzw Erfgoed Hoogstraten haar Erfgoedprijzen uit. Vorig jaar selecteerde de werkgroep woningen uit het Interbellum, vooral uit de jaren ’30. Dit jaar ontvingen elf woningen uit de jaren ’60 en ’70 het rood/witte bordje voor wat men een dorpsmonument zou noemen. Aanvankelijk selecteerde de werkgroep goed gerenoveerde beeldbepalende woningen, als een vorm van waardering voor de eigenaars. Vanaf 2007 stapte men daarvan af en selecteerde men al of niet gerenoveerde waardevolle woningen in een bepaalde straat of volgens een bepaald thema. In 2007 huizen uit de Lod. De Konincklaan, in 2008 langgevelhoeves, in 2009 burgerwoningen en vorig jaar woningen uit de jaren ’30.

D

Iedereen architect Dit jaar ging Erfgoed Hoogstraten op zoek naar waardevolle architectuur uit de jaren ’60 en ’70. Een moeilijke periode voor de architectuur. Veel architecten, die afstuderen in de progressieve jaren voor ’60, stellen zich niet enkel de vraag of architectuur modern moest zijn, ze stellen zich zelfs vragen bij het bestaansrecht van architectuur zelf. Voor velen kon valabele architectuur maar tot stand komen wanneer de bewoners nauw betrokken werden bij het ontwerp. Of, sterker nog, voor velen moest de gebruiker de eigenlijke ontwerper worden. In hun denkwijze moest de architect zich gewillig plooien naar de wensen van zijn opdrachtgever. Deze houding heeft in een enkel geval geleid tot een boeiend resultaat, maar eindigde in 90 % van de gevallen in vormeloze en kneuterige architectuur, met de ene hoevestijl naast de andere als gevolg.

Nieuwe eenvoud Maar niet alle architecten prostitueerden zich op die manier. In tegendeel. In onze regio zijn er, met Paul Neefs, Paul Schellekens en Lou Jansen, drie architecten die elk consequent een eigen stijl ontwikkelen. Vooral het werk van Paul Neefs (° 1933 - + 2009) is integraal beschermingswaar-

De woning Van Opstal – Bluekens, wellicht het beste voorbeeld van Nieuwe eenvoud in Hoogstraten. dig. Maar, hoe is het mogelijk, de drie architecten, die men onterecht wel eens ‘de Turnhoutse school’ noemt, bouwden relatief veel woningen in de ons omringende dorpen, maar geen enkel huis in Hoogstraten. Twee vroege ontwerpen van Lou Jansen, die toen nog samenwerkte met Rudy Schiltz, buiten beschouwing gelaten. Maar, geen paniek, naast de als monument beschermde woning Schellekens van Renaat Braem langs de Sint Lenaaertseweg, zijn er zeker nog waardevolle woningen uit die periode. In een eerste selecteerde de werkgroep meer dan 30 woningen. Die lijst werd na bespreking en een bezoek ter plaatse, teruggebracht tot elf. De werkgroep weet dat de lezers van De Maand nog andere waardevolle woningen uit dezelfde periode kunnen aanwijzen, maar wees gerust ook die komen wellicht later aan bod.

De woning Hoet Naast Braem is Walter Steenhoudt, geboren in Kortrijk in 1930, de meest bekende architect die in die jaren in Hoogstraten gewerkt heeft. Hij ontwierp in 1962 de woning Hoet, Minderhoutdorp 23 te Minderhout en breidde de woning in 1978 uit voor het gezin met veel kinderen. Steenhoudt, een product van Sint Lucas Gent, was naast architect ook actief als voorzitter van verschillende beroepsverenigingen, als docent en, van 1989 tot 1995 directeur van Sint Lucas Gent en Brussel. Naast zijn eigen woning in Edegem, ontwierp hij nog 77 andere gebouwen, allemaal van hoge architecturale kwaliteiten.

Grote glaspartijen Kenmerkend voor veel de woningen uit de ja-

Ontwerpschetsen van de woning Hoet van de gekende architect Walter Steenhoudt. Links de voorgevel en rechts de zijgevel. 22 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 22

20-10-2011 12:10:29


n

n e

, n t s

-

erfgoed

De voorgevel van de woning Horsten – Servaes in Wortel (links) en de achtergevel van de woning Sprangers – Maes (rechts). ren ’60 zijn de grote glaspartijen, vaak voor een immens grote duplex inkomhal en gevelbrede terrassen aan de achterzijde. Drie voorbeelden daarvan zijn de woning Van Opstel – Bluekens, Terbeeksestraat 1 te Meer, de woning van Sprangers – Maes, Meerleseweg 62 te Meer en de woning Horsten – Servaes, Worteldorp 38 te Wortel. De twee eerstgenoemde woningen zijn van architect Omer Van Agtmael (1927 – 1999). Van Agtmael was een veelbelovend architect, die kansen kreeg van gegoede opdrachtgevers in Brasschaat, Schilde, ’s Gravenwezel en Schoten. Fons Sprangers leerde Van Agtmael kennen langs collega verzekeringsagenten van Wintherthur en bouwde met hem in 1964 zijn woning. Jef Van Opstal, bevriend met Fons Sprangers, geraakte overtuigd van het talent van Van Agtmael en gaf hem een jaar later de opdracht om voor zijn gezin een woning te ontwerpen. De woning Horsten – Servaes is een ontwerp uit 1968 van Raf Horsten, toen laatstejaarsstudent architectuur, samen met de opdrachtgever. De woning Peeters – Druyts, Moerstraat 29 te Hoogstraten, ontworpen door Harry Peeters vertoont gelijklopende stijlkenmerken, al zijn de glaspartijen kleiner en ritmisch geplaatst. Van de reeds genoemde architect Raf Horsten werden nog twee woningen geselecteerd: de woning Servaes – Strijbos, Kathelijnestraat 32 te Hoogstraten uit 1973 en de woning van dokter Declerq (nu dokter Vos), Hazenweg 9 te Meerle. Van architect Marcel Peeters uit Wuustwezel werden twee woningen weerhouden: het woonwinkelhuis Leemans, Chaamseweg 7 in Meerle en de woning Van Delm – Strijbos, Kathelijnestraat 34 te Hoogstraten, beiden uit 1961. Tenslotte kende de werkgroep nog een Erfgoedprijs toe aan de woning Van Den Heuvel – Schellekens, Hazenweg 29 te Meerle en aan de woning Brosens, Tinnenpotstraat 5 te Hoogstraten. (fh)

HET STATUUT VAN EEN WONING Beschermd als monument Hoogstraten telt in totaal 96 als monument beschermde gebouwen (64 in Hoogstraten, 14 in Meer, 11 in Meerle, 4 in Minderhout en 3 in Wortel) en 24 woningen in het als landschap beschermde domein van Wortel-kolonie, die hetzelfde statuut Blauw/wit schildje hebben. Een als monument beschermd gebouw mag niet gesloopt worden en voor alle aanpassingen of verbouwingen moet u of de dienst Ruimtelijke ordening van de stad toelating vragen aan de Cel Onroerend Erfgoed (het vroegere Monumenten & Landschappen), die een bindend advies uitbrengt. Een bescherming heeft ook voordelen, al was het maar omdat u tot 40 % subsidies kan ontvangen voor de uitvoering van werken en omdat renovatie- en onderhoudswerken tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar zijn. Voor werken aan woningen die palen aan een beschermd gebouw moet de dienst Ruimtelijke ordening advies vragen aan de Cel Onroerend Erfgoed en een openbaar onderzoek instellen. U kan de als monument geklasseerde gebouwen erkennen aan het blauw/wit schildje.

Beeldbepalende gebouwen De overheid heeft voor elke gemeente een lijst met beeldbepalende gebouwen opgemaakt. Deze gebouwen zijn per kanton gepubliceerd in het boek ‘Bouwen door de eeuwen heen’. Naast de 120 als monument beschermde gebouwen (Wortelkolonie inbegrepen),

zijn er 446 gebouwen als ‘beeldbepalend’ in het boek opgenomen: 253 in Hoogstraten, 59 in Meer, 62 in Meerle, 36 in Minderhout en 36 in Wortel. Sinds het boek in 2002 verscheen, zijn er al echter al 47 verdwenen. Voor het aanpassen, verbouwen of slopen van een gebouw opgenomen in het boek, moet de dienst Ruimtelijke ordening van de stad een (niet bindend) advies vragen aan de Cel Onroerend Erfgoed. In tegenstelling tot beschermde gebouwen geeft de overheid voor deze gebouwen geen restauratiepremies. De gebouwen mogen afwijken van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat en zonevreemde gebouwen uit de lijst kunnen gemakkelijker dan andere een nieuwe functie krijgen.

Dorpsmonumenten Zo noemt Erfgoed Hoogstraten de 91 woningen die tot vandaag van haar Werkgroep monumenten een Erfgoedprijs in ontvangst mochten nemen. Deze woningen kunnen opgenomen zijn in het boek ‘Bouwen door de eeuwen heen’ Rood/wit schildje (zie beeldbepalende gebouwen), maar voor een groot gedeelte zijn ze dat niet. Voor de ‘Dorpsmonumenten’ die niet in het boek staan zijn er geen administratieve of juridische gevolgen. Erfgoed Hoogstraten wil gewoon de aandacht vragen voor die woningen omdat ze belangrijk zijn in het straatbeeld of in het landschap. U kan de woningen herkennen aan het rood/witte schildje van Erfgoed Hoogstraten Op de site www.erfgoedhoogstraten.be kan u een lijst vinden van de “beschermde” gebouwen, een tweede lijst van de woningen opgenomen in het boek “Bouwen door eeuwen heen” en tenslotte de lijst van de woningen die van Erfgoed Hoogstraten een Erfgoedprijs kregen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 23

DHM_november_319.indd 23

20-10-2011 12:10:29


Een nieuw boek van Toon Horsten

Kinderen van Kuifje - Hergé en zijn erfgenamen “Een vreemde verschijning was hij wel, Kuifje, op het moment dat hij mijn leven kwam binnengetuimeld. Het was 1976 en ik kreeg het album De geheimzinnige ster cadeau van Sinterklaas. Ik was er blij mee. Sinterklaas wist wat mij na aan het hart lag. Hij begreep me helemaal.” Met deze inleiding duidt Toon Horsten zijn nieuwste boek Kinderen van Kuifje. Over Hergé en zijn erfgenamen, over striptekenaars die de wereld ons benijdt. Want naast wafels en chocolade, bier en de rode duivels, is ook de strip een echt Belgisch product. De tijdschriften Kuifje en Tintin, Robbedoes en Spirou verblijdden tot laat in de zeventiger jaren miljoenen jonge lezers, langs beide zijden van de taalgrens. De albums doen dat nog steeds, wereldwijd. Over de Klare Lijn van Hergé die daarmee een begrip in de wereld zette dat in de stripwereld even toonaangevend is als de Vlaamse Primitieven in de vroege schilderkunst of als Bruegel in de renaissance. Een standaard, zeg maar.

vertellen. Vervolgens schrijft hij het op in zijn gekende amusante en aanstekelijke stijl. Geen gortdroge aantekeningen, maar mooie verhalen. Je voelt dat het stripverhaal hem nog steeds even na aan het hart ligt als de jongen die de strip van Kuifje cadeau kreeg, zonder in beate aanbidding te vallen voor de makers van al dat moois.

Het duidt ook Toon Horsten zelf en honderdduizenden kinderen (en volwassenen) met hem, die zijn fascinatie voor stripboeken delen. Een fascinatie die hij met het ouder worden niet verloren heeft. Integendeel, hij is strips niet alleen blijven lezen, maar er ook over gaan schrijven. In de stripgids en nu in een boek.

Meteen na de Tweede Wereldoorlog sloegen een verzetsstrijder en een collaborateur de handen in mekaar. De eerste (de jonge Waalse uitgever Raymond Leblanc) waste de tweede (de door zijn collaboratie met de Duitse bezetter verbrande striptekenaar Hergé) wit, en stichtte het weekblad Kuifje, genoemd naar het bekendste personage van Hergé. Het was het begin van een mondiaal succesverhaal waarbij Kuifje en zijn bedenker nagenoeg de hele wereld veroverden, met als voorlopig orgelpunt
de verfilming door Steven Spielberg en Peter Jackson. Toon Horsten ging op zoek naar de artistieke erfenis van Kuifje en Hergé. Hij had vlak voor diens overlijden een exclusief gesprek met Raymond Leblanc, zocht Hergé’s eerste assistent op, sprak met medewerkers van het weekblad Kuifje, met tekenaars die vandaag nog steeds in de Klare Lijn van Hergé werken en met de biograaf van de tekenaar.
Daarmee schetst Kinderen van Kuifje een fascinerend en veelzijdig beeld
van bijna zeventig jaar strips maken. Een stripgeschiedenis verteld door de
mensen die haar geschreven en vooral getekend hebben.

Met veel inlevingsvermogen gaat hij op zoek naar de bonte bende die destijds Hergé volgde, met hem werkte aan de weekbladen Kuifje en Tintin, aan de tegenhangers Robbedoes of Spirou, aan de Kuifje-albums. Hij laat hen aan het woord over het wonderlijke avontuur dat hun werk (in de zin van broodverdienste) wel was. Kan je eigenlijk van ‘werk’ spreken als volwassen mensen mooie verhalen vertellen, prentjes teken en kleuren. Dan nog op zo’n manier dat ze een universele taal spreken, waar het verhaal zich ook afspeelt. Die ons een haast onafzienbare rij van kleurrijke en ondertussen beroemde figuren hebben bezorgd die al generaties lang het leven van hun lezers – jong en oud – kleur geven. Toon doet het op de hem gekende wijze. Hij laat de protagonisten – uitgevers, tekenaars, kleurders, reclamemakers, biograaf – aan het woord, stelt hen op tijd de juiste vragen zodat ze blijven

De kinderen van Kuifje is een fijn bezoek aan mensen die met het genie Hergé gewerkt hebben en erdoor geïnspireerd werden. Toon Horsten is de geknipte man om je bij dat bezoek te begeleiden. (jaf)

De erfgenamen van Hergé

Uitgegeven bij Linkeroevers uitgevers nv, Antwerpen www.linkeroeveruitgevers.be

H p M d H v l

Toon Horsten Biografie Toon Horsten woont in Hoogstraten en schrijft over literatuur voor De Standaard en Knack. Hij publiceerde eerder ook in De Morgen, Le Soir en Gazet van Antwerpen. Hij is ook medewerker aan De Hoogstraatse Maand. Daarnaast is hij directeur van het Strip Turnhout-festvial en hoofdredacteur van Stripgids. Een interview met Toon Horsten op de Regionale TV vind je op YouTube, codewoorden “Horsten” - “Kuifje”

WIN met de

Gulle Gever De Hoogstraatse Maand geeft drie (3) exemplaren weg van Kinderen van Kuifje. Surf eenvoudig naar www.demaand.be en klik op de Kuifje-knop. Je bent dan slechts enkele klikken verwijderd van het prachtige boek. Veel geluk!

24 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 24

20-10-2011 12:10:30


GESCHIEDENIS

Een pikante kijk op de geschiedenis

Antoon I van Lalaing en Margaretha Hoe goed kennen wij Antoon I van Lalaing, eerste graaf van Hoogstraten? Dankzij de publicaties van Jozef Lauwerys (HOK-boeken) weten we heel wat over de familie van Lalaing. Maar zo nu en dan ontdekken we minder bekende aspecten van de eerste graaf. Denk maar aan de lezing/tekst van Gert Gielis over Antoon I van Lalaing en de ketterijbestrijding (Erfgoed Hoogstraten). Ook het artikel van Maurits Delbaere over ‘de huwelijksperikelen van Margaretha van Oostenrijk’ (Vlaamse Stam, sept.-okt. 2010) zorgt toch even voor een andere kijk op het leven van Antoon I van Lalaing. Antoon I van Lalaing (1480-1540) Antoon, eerste graaf van Hoogstraten en van Culemborg, was een Henegouwse edelman die verschillende functies vervulde in dienst van Filips de Schone en Karel V. In 1501 was hij kamerheer aan het hof van Filips de Schone. In 1510 was hij kamerheer van de latere keizer Karel V en in datzelfde jaar werd hij ook lid van de Grote Raad van Mechelen. In 1516 werd hij verkozen tot ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Vervolgens werd hij in 1522 aangesteld als stadhouder (gouverneur) van Holland, Zeeland en West-Friesland en in 1528 kwam ook het Sticht Utrecht daarbij. Antoon was naast bestuurder ook legeraanvoerder en speelde een belangrijke rol in de strijd van de Habsburgers. Hij was een overtuigd katholiek en als bestuurder trad hij hard op tegen het opkomende protestantisme. Antoon I van Lalaing huwde in 1509 met Elisabeth van Culemborg (Hoogstraten 1475 – Culemborg 1555), weduwe van Jan van Luxemburg, rijke erfdochter van jonker Jasper van Culemborg en Johanna van Bourgondië. Zij was de eerste hofdame en nicht van landvoogdes Margaretha van Oostenrijk. Ze schonk haar echtgenoot eerst het vruchtgebruik en later de volle eigendom van het Land van Hoogstraten en het Land van Culemborg. Deze heerlijkheden werden door keizer Karel in 1518 tot graafschap verheven. Zo werden Antoon en Elisabeth de eerste graaf en gravin. Vanaf toen liet de graaf zich kortweg ‘Hoogstraten’ noemen. Hij gaf ook de opdracht tot de bouw van de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten. A. Koldeweij schrijft in ‘Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden’: De onder leiding van Rombout Keldermans gebouwde toren van de laatgotische Sint-Katharinakerk,

binnen tien jaar voltooid, spant daarbij de kroon. Dit was maar mogelijk omdat graaf en gravin schatrijk waren. Het huwelijk bleef kinderloos. Het gezin ontfermde zich een tijdlang over de onechte dochter van Karel V, later bekend als Margaretha van Parma. De gezondheidsproblemen van Margaretha van Oostenrijk zorgden er voor dat Antoon van Lalaing in 1530 waarnemend landvoogd van de Nederlanden werd tot keizer Karel Maria van Hongarije benoemde.

Margaretha van Oostenrijk (1480-1530) Margaretha van Oostenrijk was hertogin van Savoye, landvoogdes van de Nederlanden en de enige dochter van keizer Maximiliaan I van Oostenrijk en Maria van Bourgondië. In amper drie jaar verloor zij haar eerste én haar tweede echtgenoot. Margaretha bleef haar verdere leven weduwe. Keizer Maximiliaan, regent na de dood van Filips de Schone, belastte haar in 1507 met de landvoogdij. Zij regeerde vanuit het Hof van Savoye te Mechelen, waardoor deze stad de hoofdplaats van de Nederlanden werd. Voor het bestuur van onze gewesten deed ze vooral een beroep op de Geheime Raad. Haar neef Karel, in 1515 meerderjarig verklaard, belastte zijn tante voor een tweede maal met de regering over de Nederlanden. Margaretha’s regering wordt beschouwd als een tijd van relatieve rust en welvaart. Niettemin hadden onder haar bewind de eerste executies van protestanten plaats. ‘Antoon I van Lalaing stond in Mechelen jarenlang heel intiem naast Margaretha’, schrijft Maurits Delbaere. De naaste raadsman en vertrouweling van Margaretha is Antoon van Lalaing, even oud al zij, graaf van Hoogstraten, en rijk getrouwd met Elisabeth

van Culemborg. Antoon was al in dienst geweest bij Filips de Schone en Joanna van Aragon en Castilië. Hij vergezelde het paar in 1501 op een reis naar Spanje (Santiago de Compostela) en schreef hierover een reisverhaal. Wanneer Margaretha aantreedt in Mechelen sticht ze een ‘Persoonlijke Raad’, naast de Grote Raad en dat tot ongenoegen van de Geheime Raad. In 1515 neemt Margaretha Antoon van Lalaing, haar persoonlijke vriend en enige persoon uit de Nederlanden, op in de Persoonlijke Raad. Dankzij Margaretha kan hij carrière maken, stadhouder worden en in 1517 haar minister van financiën. In november 1530, enkele dagen voor haar dood, legt Margaretha het bestuur van de Nederlanden in handen van Lalaing. Hij waakt aan haar doodsbed. Het stoffelijk overschot van Margaretha wordt voorlopig bijgezet in het klooster van de Annunciaden in Brugge. Wanneer twee jaar later de kerk van Brou in Bourg-en-Bresse klaar is, begeleidt Antoon van Lalaing de rouwstoet met het lichaam van Margaretha van Brugge naar Brou.

A&L De intieme relatie tussen Margaretha van Oostenrijk en Antoon van Lalaing is men gaan zoeken in de gedichtenalbums van Margaretha. Naast enkele allusies staat men vooral stil bij een handschrift dat bewaard wordt in de Nationale Bibliotheek van Wenen, met als titel Complaintes sur les malheurs de l’archiduchesse Marguerite. Op tien miniaturen van het manuscript staan meermaals de initialen van Antoon van Lalaing getekend, telkens in een andere volgorde: A en L, voor Antoon van Lalaing, C en H, voor comte d’Hoogstraten. Hoever die vriendschap of relatie gegaan is, weten we niet. In haar tijd toch ver genoeg om roddels te verspreiden. Antoon van Lalaing heeft een natuurlijke zoon en de link naar Margaretha wordt vlug gelegd. Bewijzen zijn er niet. Het is wel zo dat Margaretha die zoon van Antoon ook bevoordeligd heeft. Vrij jong nog wordt hij haar buitengewone gezant. Zou pastoor-deken Jozef Lauwerys dat ook geweten hebben? (js)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 25

DHM_november_319.indd 25

20-10-2011 12:10:30

M


Symposium Duurzame Logistiek - VTI-Spijker

Logistiek: zo geraken onze aardbeien in Rusland Logistiek is een bredere term voor ‘transportsector’. Logistiek is meer dan alleen het transport van de ene naar de andere plek. Het is een verzamelterm voor alles wat komt kijken bij het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van een stroom goederen vanaf de ruwe tot de afgewerkte fase. Logistiek heeft in Hoogstraten, door haar ligging, haar geschiedenis en door haar lokale economie, een zeer voorname plaats ingenomen. De stad Hoogstraten heeft daarom samen met de Adviesraad Lokale Economie en de provincie Antwerpen een project opgestart rond ‘duurzame logistiek’. Dit project wordt begeleid door SPK (Strategische Projectenorganisatie Kempen) en verliep in een aantal fases. Begin dit jaar werd er gestart met het in kaart brengen van knelpunten. Hiervoor werd van een aantal belangrijke bedrijven een diepte-interview afgenomen. Tijdens dit interview werd gepeild naar de visie en ambities van het bedrijf m.b.t. duurzame logistiek. Mogelijke remmingen of hinderpalen, van welke aard ook, kwamen aan bod. De logistieke sector heeft onterecht een oubollig imago, terwijl ze juist één van de speerpunten is van de Vlaamse economie. Het is ook zowat de enige sector waar alle werknemers terechtkunnen, van de ongeschoolde arbeider over de gespecialiseerde arbeiders en bedienden tot en met de internationale topmanager. Het stadsbestuur wil daarom tegelijk ook de vraag van VTI Spijker om een opleiding logistiek te mogen aanbieden, ondersteunen. Als voorlopig sluitstuk werd een symposium georganiseerd waarop alle bedrijven waren uitgenodigd en waarbij o.a. een aantal experts aangetrokken werden om hun toekomstvisie te ontplooien rond duurzame logistiek. Dit symposium vond plaats op woensdag 5 oktober in de gebouwen van VTI Spijker. Er zijn 103 deelnemers aangemeld. De zaal is goed gevuld.

elders op de markt te vinden zijn? Vijftig jaar geleden zou dit nog ondenkbaar zijn. Met het thema ‘duurzame logistiek’ wil men de toekomstige ontwikkelingen in kaart brengen, de mogelijkheden onderzoeken om hun rendabiliteit of winstgevendheid te verbeteren, en het positieve imago dat deze sector verdient, helpen promoten. En ten slotte ondersteunen we hiermee de vraag van het VTI Spijker om een logistieke opleiding te mogen inrichten. Een goeddraaiende logistieke sector heeft immers nood aan goed opgeleide werknemers. “ Vervolgens geeft Albert Douma van het Dutch Institute for Advanced Logistics (Dinalog) de deelnemers een eerder theoretische benadering van de ketenregie die in de toekomst meer en meer ingang zal vinden. Men spreekt hier niet langer over de regie voor één keten, maar over de regie van meervoudige ketens vanuit één centraal punt. Nederland wil hiermee de onbetwiste nummer 1 worden. Van hieruit kunnen de logistieke goederenstromen over de hele wereld worden

opgezet en geleid, zelfs al komen de goederen zelf niet eens meer in of door Nederland. Momenteel staat Nederland in de landenindex op plaats 4, België op 9. Professor Alex Van Breedam van de Antwerp Management School en CEO van Trio-Vizor pikt in op de vorige spreker met de bemerking dat deze rangschikking gaat over de perceptie van de managers van een aantal grote firma’s. Kijken we naar de reële cijfers dan staat België en dan vooral Vlaanderen op nummer 1, alleen verkopen we onszelf te weinig. Deze bescheidenheid dient ons niet. Willen we nieuwe investeringen aantrekken, dienen we ons in deze lijstjes (indexen) te positioneren binnen de eerste drie. Zuid-Nederland en Vlaanderen liggen in het hart van de Europese markt. Van hieruit kunnen we binnen een straal van 500 km (één dag rijden) de Benelux, het Ruhrgebied, Noord-Frankrijk & Parijs en het London Bassin bestrijken. Maar de ligging alleen is niet voldoende. De doorvoer

Eén dag rijden Het academisch gedeelte wordt geopend door Bart Wuyts, directeur van SPK vzw (Strategische Projectenorganisatie Kempen). Hij leidt elke spreker kort in en beschrijft hun carrières en beroepsbezigheden. Burgemeester Arnold Van Aperen van de stad Hoogstraten heet de deelnemers en ook de leerlingen van het 7de jaar kantoor namens het stadsbestuur welkom. Uit zijn betoog onthouden we vooral de volgende passage: “Stel u de vraag ‘hoe komt het dat wij tegenwoordig lekker fruit kunnen kopen in onze winkels, afkomstig uit de hele wereld, en wel vers fruit tegen betaalbare prijzen!?’ Of dat onze aardbeien in Rusland en

26 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 26

20-10-2011 12:10:31


n -

p

g

n

s

brengt immers ook kosten met zich, zoals wegeninfrastructuur, maar geeft te weinig toegevoegde waarde. Om de hoge (loon)kosten te kunnen betalen, is het belangrijk om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te creëren, m.a.w. om ervoor te zorgen dat de container hier landt, zodat we de goederen hier kunnen assembleren, herpakken, het standaardproduct aanpassen aan de (cultureel) bepaalde wensen van de klanten in de diverse landen, en uiteindelijk verder verschepen naar de klanten in de andere Europese landen of verder.

5% investeringen 13% tewerkstelling Professor Van Breedam staat ook even stil bij toekomstige ontwikkelingen die zowel gevaren inhouden als kansen creëren voor de logistieke sector, maar het zijn tendensen waaraan men zich sowieso dient aan te passen: zo bv. de ontwikkeling van de materiaalkopieërs voor wisselstukken en dergelijke, de eisen van de consumenten om hun aankoop direct te kunnen meenemen, de nieuwe cloud-technologie, het volgen van een consumptiegoed vanaf de bron tot bij de consument, de striktere reglementering door de overheden,… Het komt erop neer dat door de toenemende eisen van zowel de consument enerzijds en de overheid als regulator anderzijds, de logistiek onder druk komt te staan. De 5% van de investeringen in de logistieke sector zorgden de voorbije jaren bovendien voor 13% van de gecreëerde tewerkstelling. Veel meer dan elders. De logistieke sector is bovendien de enige sector die alle lagen van de beroepsbevolking omvat.

t

r

Ook de theorie van de ketenregie zoals voorgesteld door Albert Douma (Dinalog) werd reeds - en wel voor het eerst in de wereld - in de praktijk gebracht in Vlaanderen. Tri-Vizor verzorgt immers de regie van de logistieke stromen van

de firma’s UCB en Baxter. Hierdoor maken beide firma’s meer dan 10% winst op hun logistieke kosten. De beladingsgraad, gemiddeld slechts 43% in Vlaanderen, moet omhoog ten voordele van iedereen: logistieke firma’s kunnen hun winstgevendheid verbeteren, de producenten besparen op hun kosten, de consumenten zien hun mobiliteit verbeteren en het milieu wordt minder belast,... De voordracht van professor Alex Van Breedam was een schot in de roos. Momenteel zoekt men nog andere kandidaten die hun goederenstromen op elkaar willen afstemmen. Deze regierol kan enkel gebeuren door een onafhankelijke speler, anders riskeert men om op de concurrentieregels van Europa te botsen en beschuldigd te worden van kartelvorming. De onafhankelijke agent of intermediair vangt dit op. Met de moderne technologieën is hiervoor niet eens een zware investering vereist in locatie, machines of mensen.

Trager is duurzamer Twee lokale bedrijven Special Fruit en Mooy Logistics illustreren hun duurzame werking met voorbeelden uit de praktijk. Beiden zijn succesverhalen. Zo is het nieuwe gebouw van Special Fruit zo geconstrueerd dat maximaal rekening werd gehouden met mogelijke besparingen in het energieverbruik, e.d. Elke fruitsoort heeft immers zijn specifieke temperatuurvereiste. Ook voor het transport zijn andere methoden nodig naargelang de fruitsoort (bvb zuurstofarm). Special Fruit houdt ook rekening met de Fair Trade productie en andere sociale programma’s in de productielanden. Mooy Logistics, overigens één van de transporteurs die werkt voor Special Fruit, wil de volgende jaren zijn CO2 productie met 21% verminderen. Zij doen dit o.a. door de snelheid van hun vrachtwagens te verlagen van 90 naar 88 km/uur, door het meten van het rijgedrag (en dus verbruik) van hun chauffeurs en door hierop in te spelen met een aangepast opleiding. Ook in

hun opslag wil men zoveel mogelijk naar (eigen productie van) groene stroom overschakelen. Hun vestiging in Breda is op enkele jaren tijd reeds te klein aan het worden.

Stof genoeg om nog even na te kaarten. De leerlingen van de hotelschool verzorgen de hapjes en drankjes in het zaaltje, waar men ook nog even kan langslopen bij één van de tien standjes op het infomarktje. (Bron: gemeentebestuur Hoogstraten/lvr) HOOGSTRATEN - Het VTI wil graag een zevende specialisatiejaar logistiek inrichten, maar minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) keurt dat af. ‘Een van de argumenten was dat we geen samenwerkingsovereenkomst hebben met bedrijven’, zegt directeur Luc Meynen. ‘Intussen is er een overeenkomst met de logistieke sector, dat toont aan dat er nood is aan een opleiding logistiek op secundair vlak. ‘Een jaar geleden werd overwogen om naar de Raad van State te stappen, maar we vinden het beter om op een positieve manier ons doel te bereiken. Tegen eind november gaan we een nieuwe aanvraag indienen’, zegt Luc Meynen (Het Nieuwsblad - 11 okt)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 27

DHM_november_319.indd 27

20-10-2011 12:10:31


Hoogstraten in groenten & bloemen 2011 VVV Hoogstraten dankt het Stadsbestuur, Veiling Hoogstraten, Special Fruit, Unizo Hoogstraten en HoHo! voor de samenwerking en sponsoring, Etienne Van Nyen voor het ontwerp en de coördinatie Louis Geerts voor de coördinatie van de praktische uitwerking De politie en brandweer voor de samenwerking en de ondersteuning Feestservice Vandersmissen voor de catering van de medewerkers Café De Gelmel en Frituur-eethuis Roma voor de traktatie bij de opening van de tentoonstelling en alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de 13de editie. De creaties werden dit jaar uitgewerkt door :

Anja Adams, Sin Adams, Simonne Adriaensen, Coleta Aerts, Jeanne Aerts, Josee Aerts, Louisa Aerts, Marie Aerts, Frieda Arnouts, May Bastiaansen, Maria Bevers, Lieve Boeykens, May Bolckmans, Jeanne Braspenning, Martine Braspenning, Nelly Breestraat, Dina Brosens, Ria Coppé, Magda Cuypers, Wiske Damen, Maria De Backer, Florida de Groof, Lucia De Gruyter, Joke de Neef, Ria de Nijs, Katty De Roover, Det De Vrij, May Dierckx, Yvonne Engelen, May Franken, Lydie Gilops, Anny Goetschalckx, Maria Goetschalckx, Marie José Haest, Paula Heijnen, Ans Huijberts, Karin Huybrechts, Annie Jacobs, Willy Jacobs, Amelie Jansen, Linda Jansen, Liza Jansen, Carla Jansens, Marja Janssen, Yvonne Janssens, Joke Jerphanion, Jeanne Kerstens, Martine Koks, Jeanne Koyen, Ingrid Laurijssen, Maria Laurijssen, Maria Laurijssen, Jeva Laurijssens, Maria Laurijssens, Martha Leenaerts, May Lenaerts, Mia Lenaerts, Maria Lodders, Annie Loodts, Odette Marrannes, Maria Martens, Rita Martens, Hilda Mertens, Anna Meyvis, Chris Michielsen, Magda Michielsen, Simonne Michielsen, Ingrid Nees, Myriam Raeymaekers, Silvia Rellum, Jan Roestenberg, Jeanne Rombouts, José Rombouts, Rita Rombouts, Toke Rombouts, Maria Rommens, Monica Salters, Cato Schalk, Adrienne Schoofs, Eddy Schrijvers, Jeanne Segers, Julienne Smeets, Jan Snoeys, José Snoeys, Sylvie Sprangers, Ann Sterkens, Lisa Strijbos, Paula Swaegers, Wis Swaenen, Petra Van Abeelen, Jeanne Van Bavel, Daan Van Bergen, Magda Van den Broeck, Els Van Den Heuvel, Maria Van den Heuvel, Elisa Van Der Steen, Jeanne Van Der Steen, Riet van der Voort, Lisa Van Dijck, Ria Van Dijck, An Van Dun, Jos Van Dun, Mieke Van Dun, Liza Van Gils, Agnes Van Hooydonck, Jeanne Van Mirlo, Myriam Van Oerle, Marcel Van Opstal, Yvonne Van Weereld, Jeannine Verbreuken, Maria Verheyen, Lyd Vermeeren, Alida Vermonden, Lutgard Verstraelen,

en de personen die hielpen bij het opbouwen en afbreken van de tentoonstelling :

René Adriaenssen, Jaak Aerts, Jos Aerts, Rob Brosens, Paul Eelen, Werner Geets, Jan Geysen, Karel Govaerts, Florent Huysegems, Roos Janssens, Stanny Laurijssen, Robert Meyers, Stan Noeyens, Raf Pauwels, Jos Sprangers, Jan Van Dun, Jaak Vinkx.

Tevens danken wij de bedrijven en personen die gratis materiaal ter beschikking stelden : Friswit van Hoogstraten, Bloemisterijen Mertens en G. Hillen van Minderhout, Piet Graumans van Meerle (bakfietsen) en Jos Van Dun – Aerts van Meerle (oldtimer)

Indien we iemand vergeten te vermelden, gelieve dan hiermee onze verontschuldigingen daarvoor te aanvaarden.

28 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 28

20-10-2011 12:10:31


dorpsleven www.demaand.be

Hoogstraten plant eerste geboorteboom

REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Thomas Jansen

Thomas Jansen, op 27 juni 2011 geboren als tweede kindje van Luc Jansen en Sabine Jacobs, Groot Eysel te Meerle is de peter van de eerste geboorteboom van wat ooit een bos ter ere van onze kinderen moet worden.

We moeten dan wel geduld hebben. In Hoogstraten worden elk jaar zo’n 178 tot 180 kinderen geboren, afhankelijk van de productiviteit van de betrokken inwoners. Viermaal per jaar wil het stadsbestuur een inlandse eik planten met daarbij een bordje met alle namen van de kinderen die dat kwartaal geboren werden. De bomen krijgen

een plaats op de site van het OCMW, in de omgeving van de kapel, achter het nieuwe rust- en zorgcentrum dat er nu gebouwd wordt. Thomas werd door het college uitgeloot onder alle kinderen die dit jaar al geboren werden. Hij, zijn broer Lennert en zijn ouders zullen er zeker bij zijn wanneer het stadsbestuur ergens in november alle Hoogstraatse gezinnen waar een kindje is geboren tussen januari en september 2011 uitnodigt op een geboortedrink. Bij die gelegenheid ontvangen de ouders een geboortepakket met cadeaucheques en infofolders over kinderopvang, opvoedingsondersteuning, enz. Ook de gedenkplaten met de namen van de borelingen zullen dan onthuld worden. Het planten van de geboortebomen en de geboortedrink zullen voortaan halfjaarlijks worden georganiseerd om de pasgeborenen te verwelkomen.

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Minderhout: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be

Thomas Jansen, zijn broertje Lennert en hun ouders vertegenwoordigen alle gezinnen waar dit jaar een kindje geboren werd. Samen met het college planten ze de eerste geboorteboom achter het rust- en zorgcentrum in opbouw..

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 29

DHM_november_319.indd 29

20-10-2011 12:10:32


hoogstraten

Waarheen met het kunstwerk van Pol Van Esbroeck? Dit was het moederhuis … Zo titelde De Hoogstraatse Maand in maart 2008 het afscheid van het moederhuis Sint- Anna-Maria, dat op 21 juli 1957 in gebruik werd genomen. Architect Stijnen had een gebouw ontworpen dat esthetisch, praktisch en functioneel zijn tijd voor was. Stijnen had niet de gewoonte rekening te houden met de vergankelijkheid van een gebouw. Hij had daarvoor al te veel oorlogsschade moeten herstellen en wat hij later ontwierp moest stevig gefundeerd en onderkelderd zijn. Dat zijn gebouw 50 jaar later gedoemd was te verdwijnen, zou hem - indien mogelijk - opstandig uit zijn graf doen opstaan. Deze gevoelens van treurnis en opstandigheid worden door velen gedeeld. Functioneel en praktisch waren er beslist mogelijkheden. Esthetisch had het gebouw zijn voortbestaan beslist verdiend! Beeldhouwwerk ‘Moeder en Kindjes’ Architect Stijnen had in de plannen van de voorgevel meteen een plaats voorzien om met een kunstwerk het gebouw nog te verfraaien.

Daarvoor werd een beroep gedaan op de vermaarde beeldhouwer Pol Van Esbroeck. De kunstenaar leverde een bas-reliëf in Franse steen van drie meter hoogte. Het was een voorstelling van een moeder die teder van aangezicht tot aangezicht een kindje in haar armen houdt. Een wat ouder kindje staat naast haar en strekt een arm naar boven uit. Boven de schouder en het hoofd van de moeder staan twee duiven met gespreide vleugels. Hoewel het beeld drie meter hoog is, valt het vele bezoekers nauwelijks op. Zo hoort het ook. Het is een onderdeel van het geheel en het hoeft niet een prominente plaats in te nemen. Toch mag het niet met het hele gebouw verdwijnen!

Wie is Pol Van Esbroeck? Deze kunstenaar (1911-2010) in een kort bestek beschrijven doet hem veel oneer aan. We beperken ons tot enkele markante elementen. Zijn leven speelt zich voornamelijk af rond drie plaatsen: Londerzeel, waar hij geboren en opgegroeid is, Antwerpen, waar hij zijn beroepsactiviteiten ontwikkeld en uitgeoefend heeft en Zoersel, waar zijn laatste atelier-woonhuis staat. Hij behaalt diverse prijzen en wordt al in 1941 professor boetseren en kappen aan de Koninklijke Academie te Antwerpen. Hij neemt deel aan verschillende biënnales voor beeldhouwkunst in het Middelheimpark te Antwerpen. Over de hele provincie verspreid werkt hij in opdracht. Zijn veelzijdigheid en onstuitbare artistieke ijver drijft Pol Van Esbroeck ook tot het maken van beelden die hij later verkoopt of gewoon wegschenkt. Graag werkt hij in ‘taille directe’ met hout. Dat wil zeggen dat hij zonder voorstudie in de vorm en de nerven van het hout onder zijn handen een beeld laat ontstaan. Zijn levenspartner Mariëtte Coppens is eveneens een getalenteerd beeldhouwster. Ze werken vaak samen en inspireren elkaar.

Van Esbroeck en het Heilig Bloed-Rozenkranspark Moederhuis Hoogstraten - Pol Van Esbroeck - Moeder en kinderen

Niet alleen het bas-reliëf in de voorgevel van het ‘moederhuis’ is van de hand van Pol Van

Esbroeck. Er is in Hoogstraten nog meer werk te bekijken. Toen deken Lauwerys het voornemen had om een H. Bloed-Rozenkranspark in te richten, vroeg hij architect Stijnen een ontwerp te maken. De terracottabeelden kenden evenwel een moeizame totstandkoming. De deken wilde een bedevaartpark inrichten, wellicht om de bedevaarders weg te houden van de foor. Een Heilig Bloed-Rozenkranspark met een voorstelling van de 15 Mariamysteries zou aan die wens voldoen. Architect Stijnen maakte het algemene plan en ook het ontwerp van de kapellen die uit nog bruikbare witte steen van de vernielde kerktoren zouden gebouwd worden. Tuinarchitect Joris uit Antwerpen werd gevraagd voor het plantsoen. De 15 kapelletjes en de terracottabeelden moesten zoveel mogelijk aansluiten

30 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 30

20-10-2011 12:10:32


hoogstraten In de prijsopgave aanvaardt Pol Van Esbroeck 15 staties in gebakken aarde te vervaardigen op een grootte van 60 cm op 120 cm en een dikte van 6 à 7 cm. De totale prijs was 118.500 BEF of 7900 BEF per paneel. Op 17 mei 1959 werd het Heilig Bloed-Rozenkranspark ingewijd.

Waar nog beelden van Pol Van Esbroeck? Dichtbij reeds, tegen de buitengevel van de SintWillebrorduskerk te Rijkevorsel staat een twee meter hoog beeld van Sint-Willebrordus (1954). Vooral in Zoersel kan men de veelzijdigheid van de kunstenaar ervaren. In het Lindepaviljoen, ook antenne van het gemeentehuis, staat de romp van de 800 jaar oude lindeboom waarin de kunstenaar de volkse geschiedenis van Zoersel heeft gekapt.

Mysterie uit het H. Bloedpark of Mariapark - terra cotta van Pol Van Esbroeck

bij de kruisweg die door architect Jozef Schellekens was ontworpen. Ook daar was de witte steen uit de vernielde toren gebruikt. De voorstellingen van de kruisweg waren gemaakt door Jef Jacobs, die eveneens het Mariabeeld in de voorgevel van het Klein Seminarie had vervaardigd. Dit 4,25 meter hoge Mariabeeld werd in 1952 door de Hoogstraatse bevolking aan het Klein Seminarie geschonken als blijk van dank voor het onthaal dat de Hoogstratenaren genoten in het Klein Seminarie tijdens de beschietingen in de Tweede Wereldoorlog. Veel kritiek kwam er echter op de kruisweg van Jef Jacobs, wanneer er stukjes uit de beelden sprongen en kapotte beelden dienden herbakken te worden. Wanneer bovendien de Diocesane Commissie voor Monumenten in Mechelen het eerste ontwerp niet aanvaardde en Jacobs treuzelde met noodzakelijke aanpassingen, ging deken Lauwerys op zoek naar een ervaren en betrouwbare kunstenaar.

e

,

Meer dan tien jaar heeft hij daaraan gewerkt. Mariëtte Coppens heeft in de zijtakken de figuren uit ‘De Loteling’ van Conscience uitgebeeld. In het vroegere atelier-woonhuis hebben de dochters van Pol Van Esbroeck en Mariëtte Coppens een beeldentuin ingericht met talrijke beelden van beide kunstenaars (Gagelhoflaan 38, Zoersel. Open elke derde zondag van de maand). Verder vindt men in de hele provincie werk van Pol Van Esbroeck. Om enkele voorbeelden te noemen: gevels en trapgevels op de Grote Markt te Antwerpen, beeldhouwwerk in het Rubenshuis, Emile Verhaeren in Sint-Amands, Gerard Walschap in Londerzeel, Netje uit ‘Moeder, waarom leven wij?’ van Lode Zielens voor de Sint-Andrieskerk te Antwerpen, grafmonumenten in het Schoonselhof. Een volledige inventaris van al zijn werk is zelfs waarschijnlijk niet meer mogelijk.

Wat gaat het OCMW doen? We zijn benieuwd naar wat het OCMW zinnens is met het moederbeeld met kindjes. Laat ons hopen dat ze daarover niet alleen beslissen. Er zijn in Hoogstraten personen en werkgroepen die liever ‘vooraf’ en met deskundigheid over het behoud van waardevol patrimonium hun inbreng kunnen doen. Wij staan klaar voor een nieuwe inhuldiging van het beeld op een representatieve plaats als mogelijk het laatste overblijfsel van het ‘moederhuis’. (Leo Hermans)

SLAVERNIJ – Curaçao

HOOGSTRATEN – Op woensdag 16 november om 20 uur oeganiseert het Davidsfonds een lezing onder de titel: “Slavernij – Curaçao”. In hun verhaal focussen onze Davidsfondsleden Luc Claus en Arlette Verweirde, op de historische en culturele aspecten van dit Caribische eiland, waar de slavernij een grote impact heeft gehad en nog heeft op de ontwikkeling van het volk en het land. Hier woonden en werkten zij in een totaal ander stukje van de wereld. Arlette werkte er als vlootaalmoezenier en Luc verbleef er als pensionado. Lezing “Slavernij – Curaçao” op woensdag 16 november om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Inkom Davidsleden 6 euro, niet leden 8 euro. (fh)

Autisme en relaties HOOGSTRATEN – Vriendschappen en partnerrelaties: waar liggen de gelijkenissen en de verschillen. Hoe ervaren mensen met autisme dit? Hoe ervaar je dit als partner, vriend…? Chris (persoon met autisme) en Geert (haar partner) getuigen graag over hun ervaringen. Na de inleiding is er ruim tijd voorzien voor vragen en uitwisseling van ervaringen en ideeën. Autisme en relaties op dinsdag 22 november 2011 van 20 tot 22.30 in het lokaal van de St.Jorisgilde, Brouwerijstraat 2. Een organisatie van de Vlaamse Vereniging Autisme. Info 0496 39 32 68. (fh)

Voorstelling brengt 3.000 euro op HOOGSTRATEN - Op 16 en 17 september speelden acht leerkrachten van het Klein Seminarie in Hoogstraten twee extra voorstellingen van hun productie ‘Het leraarslokaal’. De opbrengst van deze voorstellingen gaat integraal naar drie goede doelen: ‘Berkenbeek Buitengewoon Onderwijs’ uit Wuustwezel, St. Rafaël BuBaO uit St. Job-in-’t Goor en het Klein Seminarie uit Hoogstraten die het geld kunnen gebruiken voor hun sociale projecten. De spelers kunnen niet zonder enige trots melden dat die voorstellingen 3.000 euro opbrachten. Een mooi bedrag dat verdeeld zal worden over de drie scholen. (fh)

e

d

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 31

DHM_november_319.indd 31

20-10-2011 12:10:33


hoogstraten

Belangrijke schenking van de familie Carette aan het Stedelijk museum HOOGSTRATEN - De kleinkinderen van Joseph Carette (Kortrijk 1883 – Borgerhout 1950) schonken, samen met belangrijke archiefstukken, een grote hoeveelheid werken van Alfred Ost aan het Stedelijk museum. Joseph Carette was van 1936 tot aan de dood van Alfred Ost vriend en (zoals vermeld op het doodsprentje van Ost) ‘schutsengel’ van de vaak chaotische kunstenaar. Bij het opruimen van het ouderlijk huis ontdekten Lutgard, Ivo en Veerle Carette, kinderen van de vroegere Hoogstraatse stadsontvanger Henri Carette, een aantal kisten, dozen en documenten verpakt in bruin papier. Opschriften verwezen naar Alfred Ost, een goede vriend van hun grootvader, en daarom nam men contact op met het Stedelijk museum.

De kennismaking Joseph Carette is kleermaker in Borgerhout en krijgt in 1933 langs een vriend van Ost de vraag om een kostuum te maken voor een schilder. Hij gaat op de uitnodiging in en maakt kennis met een zonderling, chaotisch maar zeer getalenteerd kunstenaar. Een kunstenaar, die met zijn eerste tentoonstellingen veel succes kende, al zijn werken verkocht maar dan vaststelde dat zijn werk terecht kwam in de protserige salons van de bourgeoisie. Dat was nooit de bedoeling geweest. Ost wil kunst maken voor het volk en gaat al de verkochte werken terughalen. Ost kiest voor de minst makkelijke weg, waardoor zijn leven beslist ver van prettig geweest is. Maar hij heeft nooit een toegeving gedaan om daar verandering in te brengen, afgezien van de vraag of het anders gekund had, gelet op zijn

persoonlijkheid en karakter.

Geen gewoon kostuum Carette maakt voor Ost een kostuum zoals de kunstenaar het wil, en hij geraakt in de ban van zijn persoonlijkheid. Ost is klein van gestalte en draagt daarom hoge hakken onder een kostuum in zwarte veloer met een lange vest, omdat hij dan groter toont. De vest moet ruim zitten, zodat zijn farde in de binnenzak kan en de zakken moeten groot genoeg zodat het schetsboek er in kan. Carette zal Ost niet meer uit het oog verliezen. Meer zelfs. In 1938, Carette is dan 55 jaar, maakt Carette nog een laatste kostuum voor Ost en laat zijn beroep varen om zich volledig ten dienste te stellen van de kunstenaar. Aanleiding is een chaotische verhuis van zijn werken geladen op een stootkar, van het Kiel, waar hij onderdak kreeg van zijn broer priester Hector, naar de Maréestraat. “Mijnheer Alfred”, zegt Carette, “ik ga u helpen of er komen ongelukken van.

De schutsengel Carette zal al wat Ost wil ondernemen in goede banen leiden. Het is het moment dat Ost, die al gans zijn leven droomde van een eigen museum, met zijn werk verzameld voor het volk, niet haal-

Joseph Carette, de ‘schutsengel’ van Alfred Ost baar zal zijn. In overleg met Carette doet Ost schenkingen aan verschillende gemeenten of instanties, in de hoop dat zij zijn droom alsnog waar zullen maken. Hij schenkt werk aan Mechelen, Hoogstraten, Roosendaal en ’s Hertogenbosch. Maar de droom van een eigen volksmuseum blijft. Op een bepaalt moment loopt hij door de Kievitstraat en ziet ineens een nieuw museum oprijzen. In zijn ontwerpen komt hij tot een bouwwerk dat het midden houdt tussen Het Steen en een burcht van de Ridders van Malta. Carette houdt een oogje in het zeil bij de plannen en verbouwingswerken. Die wil Ost niet financieren met de verkoop van zijn ‘echte’ werk, maar maakt speciaal werk, “verkoperkens” voor het goede doel. Uiteindelijk leidt Ost een echt slaven- en kluizenaarsbestaan in de Kievitstraat, waar hij orde tracht te brengen in de chaos van afbraak en opbouw. Maar zijn gezondheid gaat achteruit en Ost droomt nog van één grote tentoonstelling. Die zal er komen in de Zoo, door het Fonds Alfred Ost, een initiatief van Carette en W. Van den Bergh, dienstdoend directeur van de Zoo. Tijdens de tentoonstelling van 8 tot 16 september 1945, houdt Ost drie toespraken. Telkens geeft Ost kreunend van de pijn, maar met het hoofd

32 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 32

20-10-2011 12:10:34

E v


hoogstraten

Hét Ost infocentrum

De schenking Carette

Met deze schenking Carette mag het Stedelijk museum zich rustig hét Ost info- en documentatiecentrum noemen. Naast de werken die Ost zelf ooit schonk, kocht het museum systematisch een aantal werken aan om de collectie in de breedte aan te vullen. Daarnaast werden de werken en de documentatie van de Zoo en die van de Universiteit van Utrecht vroeger al overgedragen aan Hoogstraten.

Om de schenking in detail te inventariseren zal men wellicht een stageopdracht of jobstudent, die vertrouwd is met zulk werk, inschakelen. Uit een eerste ruwe inventaris weten we dat de schenking Carette bestaat uit: Het Ost-Fonds: Twee zelfportretten van Ost in olieverf, 12 olieverfwerken, map met 62 werken waarvan enkele met het onderwerp ‘Sarrassani’, 132 werken, een drukplaat en een doos met krantenknipsels, drukwerk, brieven en pamfletten. Werk van Ost: 10 ingekaderde werken, 324 werken (aquarel en/of inkt), voorontwerpen van affiches, 35 bladen pamfletten ‘Veronica’.

In 1938 maakte kleermaker Carette zijn laatste kostuum, een ontwerp van Ost zelf. rechtop, uitleg bij de zaken die hem ergeren en op zijn geweten liggen. Op het einde van de tentoonstelling schenkt Ost alle 156 geëxposeerde werken aan de Zoo.

Het Afscheid

Een zeldzaam zelfportret van Ost in olieverf uit 1913

Enkele weken later wordt Ost opgenomen in de Eeuwfeestkliniek. Carette gaat tekenpapier halen, want Ost wil nog tekenen. Van den Bergh en Frans Mertens komen nog op bezoek. Carette wijkt niet van zijn zijde en sluit zich zelfs op in de kleerkast van de ziekenkamer om ook ’s nachts bij Ost te kunnen zijn. Men dreigt de toegang tot de kliniek te ontzeggen, maar een jonge Hongaarse non kan dat voorkomen. Ca-

Drukwerk: Honderden prentkaarten en een groot aantal drukken van werken van Ost. Varia: Zeven boeken met werk van Ost, foto’s, medailles, diverse briefwisseling en affichemap met 8 tekeningen gedeeltelijk verbrand “na de twist van Niel met den leraar Priester Mr. Serrien.

rette vindt Ost, half opgericht in zijn bed, tegen de muur. De zieke wil nog tekenen. Hij tekent twee figuurtjes: één uitgestrekt, een ander in twee gebogen. Bij het eerste schrijft hij ‘Zo liggen, misschien genezen’. Bij het tweede: ‘Zo liggen, morgen sterven. Op 9 oktober 1945 sterft Ost in de armen van Carette. (fh)

Stedelijk museum restaureerde waardevol archief HOOGSTRATEN - Het Stedelijk Museum gaf het gerenommeerde restauratieatelier Helmont de opdracht om vier waardevolle archiefstukken te restaureren. Het gaat om twee lofdichten van het begijnhof en twee affiches van Heilig Bloed. . “Vroeger werden vaak mooi versierde lofdichten geschreven voor de professie van een begijn”, zegt Piet Van Deun van het Stedelijk Museum. “Een van de oudste bewaarde lofdichten was dit van begijn Timmermans uit 1780. Het zeer waardevolle document was op een houten plaat geplakt. Het restauratieatelier heeft het losgemaakt en daarna het papier verstevigd en de scheuren hersteld. Bovendien was het document helemaal verzuurd en ook dat heeft men verholpen. Het is opvallend dat men papier uit de 18de eeuw beter kan bewaren dan documenten uit de 19de eeuw. En dan spreken we nog niet van 20 en 21ste papiersoorten, dat is vaak een ramp”

Bij een ander gerestaureerd lofdicht is dat van Joanna Maria Josepha Van Roey uit 1861. Zij was de nicht van de voor het behoud van het begijnhof belangrijke priester Van Roey. Bij dit document was het papier door verzuring helemaal uit elkaar gevallen. Men heeft het document terug aan elkaar gepuzzeld en aangegoten. Verder liet men een affiche van de Heilig Bloedprocessie in 1763 restaureren. Het is de oudste bewaarde affiche van Heilig Bloed. De gaten in het document werden aangevezeld en het geheel werd op een nieuwe drager geplaatst. “We beschikken nog over een groot aantal waardevolle archiefstukken”, zegt Piet Van Deun, “Een deel daarvan kunnen we laten restaureren met de schenking van 10.000 euro van de intussen ontbonden Hoogstratense Oudheidkundige Kring (HOK). (fh)

Piet Van Deun toont het gerestaureerde lofdicht van begijn Van Roey. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 33

DHM_november_319.indd 33

20-10-2011 12:10:34


hoogstraten

Samenscholingsweek HOOGSTRATEN – De jeugdvereniging Jozib organiseert voor de 15de maal een samenscholingsweek die ook openstaat voor alle leerlingen van de Hoogstraatse scholen. Samenscholen? Ja samenscholen! Men zet een gewone schoolweek op zijn kop! De schooluren veranderen niet, wel de weg van en naar school, de avonden, het gezelschap,... jozib het wordt een samenscholingsweek waar 24 jongeren samen een fantastische week beleven. Samenscholen is... ... anderen ontmoeten. ... ondergedompeld worden in animatie, leefgroepmomenten, werkwinkels en andere leuke activiteiten. ... vollenbak samen-leven, samen huiswerk maken, samen eten, samen afwassen, samen lachen, samen luisteren naar een verhaaltje voor het slapengaan en zó veel meer!

Een dagje samenscholen... Elke avond is er voldoende tijd om te studeren (ongeveer anderhalf uur, op woensdag iets meer). daarnaast is er elke dag een leefgroepmoment waar we inhoudelijk aan de slag gaan met het thema. ernaast, ertussen, erboven en eronder krioelt het van animatie, spel, expressieve spattingen en puur genieten. zo wordt deze week een buitengewone ervaring! Hoe inschrijven? Schrijf je in op onze website jozib.be, vraag naar de folder op je school of contacteer maarten op maarten@jozib.be of 0474/588 339. Opgelet! Het aantal plaatsen is beperkt, er kunnen maar 24 deelnemers mee, snel zijn is de boodschap! als je ingeschreven bent, brengen we je school op de hoogte zodat ook alles voor de verzekering in orde is.

We verwachten dat je aan het volledige programma deelneemt. even naar de training of muziekschool kan dus helaas niet. Voor wie? Voor de leerlingen van het 4de tot het 7de jaar uit de scholen van hoogstraten, wuustwezel en malle. Waar en wanneer? Van zondag 6 november om 19 uur tot vrijdag 11 november om 17.30 uur, in de chirolokalen in Loenhout. Vervoer Zij die in Hoogstraten of Wuustwezel naar school gaan, zorgen voor een fiets, de leerlingen van de scholen uit malle gaan met de bus naar school. (fh)

D t

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

34 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 34

20-10-2011 12:10:35

H W l g p


f

r n

hoogstraten

Een gesmaakt aperitiefconcert HOOGSTRATEN – Op zondag 2 oktober nodigde NEOS haar leden uit op een aperitiefconcert in Le Cirq, waarin de harp centraal stond. In het voorprogramma werden de aanwezigen verrast door het talent van de 15-jarige Judith Soumillon. Ongelooflijk hoe dit meisje of jonge vrouw dit moeilijk te bespelen instrument bespeelde.

CINE HORIZON

Het tweede deel werd verzorgd door de internationaal gerespecteerde harpiste Aurélie Guerreiro Viegas. Zij bracht werken geschreven voor harp of werk dat ze aanpaste voor dit instrument. Zo bracht ze een aantal solo, of als begeleiding bij de prachtige stem van Priske Dehandschutter. Hemelse klanken op een zondagmiddag. (fh)

g

Voorstelling Turquaze

r -

HOOGSTRATEN - Op woensdag 9 november om 19.30 uur stelt CINE HORIZON de film Turquaze voor in zaal Le Cirq in de Gravin Elisabethlaan. Turquaze is het speelfilmdebuut uit 2010 van de getalenteerde Belgisch – Turkse regisseur Kadir Balci.

De bekende harpiste Aurélie Guerreiro Viegas was de centrale figuur tijdens het aperitiefconcert van NEOS.

Dag van de Wereldwinkels

Nadat ze hun vader hebben begraven in Istanbul, keren Timur en zijn twee broers, Ediz en Bora, terug naar Gent. Hun moeder blijft achter in Istanbul. De drie broers hervatten hun leven maar moeten op zoek naar een nieuw evenwicht. Terwijl Ediz de dominante vader speelt en Bora met verkeerde vrienden domme dingen doet, probeert Timur zijn vaders droom te realiseren: trompet spelen bij een fanfare. Sarah, de vriendin van Timur, vindt dat cool, tot ze merkt dat hij amper nog oog heeft voor haar… Een ontwapenend eerlijke kroniek van een Turkse familie in Gent.

De media over Turquaze

HOOGSTRATEN / REGIO – In gans Vlaanderen was zaterdag 15 oktober de Dag van Wereldwinkels. De tijd dat men er redelijk goede koffie en ‘te drinken’ wijnen kon kopen ligt lang achter ons. Al enkele jaren kan men er terecht voor een ruim assortiment producten, goede koffie en, zelfs voor wijnkenners, betere wijnen. Dat is meteen de reden waarom privé personen, verenigingen en bedrijven er steeds meer heerlijke eerlijke producten kopen. (fh)

Erg eigenlijk, dat het tot 2010 heeft moeten duren vooraleer we eens een deftige film over Turken in België te zien kregen. Maar nu is er dus ‘Turquaze’, van de Turkse Gentenaar Kadir Balci , en het is een mooie, ontroerende prent over een eigentijdse liefde: Timur (Kadirs broer Burak is gezegend met een flinke dosis mystery quality) zit gewrongen tussen twee culturen, maar dat geldt eigenlijk net zo goed voor zijn lief Sarah (Charlotte Vandermeersch ). De regisseur schudt prachtige scènes uit zijn mouw (zo gebeurt er iets wonderlijks met een fanfare en een beslagen raam), maar in de tweede helft begint ‘Turquaze’ in verontrustend snel tempo aan kracht te verliezen - alsof Balci onderweg de vibe van zijn eigen film kwijtraakte. Naar het einde toe zaten wij te snakken naar een opstoot van tomeloos Leven, naar een emotionele steekvlam, zoals in de films van Fatih Akin . Maar Balci kiest voor de volgehouden ingetogenheid, en ja, zo is het ook wel mooi. (Uit Humo)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 35

DHM_november_319.indd 35

20-10-2011 12:10:35


Hoogstraten

Isoleren van een bestaande woning HOOGSTRATEN - Meer dan 2/3e van je energieverbruik heeft betrekking op verwarming van je woning. Als je goed isoleert, heb je minder verwarmingskosten. Dat is de logica zelf. Bij nieuwbouw kan je vertrekken met een onbeschreven blad. Bij een bestaande woning ligt dat anders. Toch is ook hier isoleren een rendabele investering. Er zijn echter praktische problemen die om een (technische) oplossing vragen. Wat pak ik eerst aan? Hoe isoleer ik een dak? Hoe

isoleer ik een ongeïsoleerde muur? Heeft het zin isolerende beglazing te plaatsen in een niet geïsoleerde woning? Kan ik subsidies krijgen?... De principes van het na-isoleren (winddichtheid, luchtdichtheid, koudebruggen, …) zullen door een specialist uit de doeken gedaan worden. Hoe je juist moet isoleren zal hij in detail tonen met praktische voorbeelden. Hij zal tevens aantonen dat het op termijn winstgevend is om te isoleren.

De infoavond heeft plaats op maandagavond 7 november 2011 om 20 uur in de bibliotheek van Hoogstraten. De infoavond is gratis en inschrijven is niet nodig. Ook in onze buurgemeenten worden infoavonden georganiseerd. Wenst u meer informatie over die infoavonden? Bel naar het nummer: 014/56.42.57 of surf naar www.iok.be. (fh)

Na vijftig jaar terug naar school…..!! HOOGSTRATEN - Je wordt 65 jaar en krijgt heimwee naar vroeger….. Dat overkwam een drietal leerlingen, Angèle Geerts, Mieke Rombouts en Annette van der Vloet, van het Spijker.

uit te nodigen voor een reünie. Een uitdaging….. want men had niet meer dan een oude, enigszins gekreukelde zwartwit foto uit de jaren zestig van de vorige eeuw en wat herinneringen.

Ze namen het initiatief om de klasgenoten waarmee ze samen na de lagere school de opleiding op het Spijker (technisch en beroeps) volgden

Namen zoeken bij de brave gezichten op de foto dat alleen al was een stevige boterham, om maar niet te spreken over de huidige woonplaatsen. De

aanhouder wint en alle gegevens kreeg men op een rijtje en op 4 oktober was het zover. Voor 21 oudleerlingen ( enkelen waren verhinderd) en 1 leerkracht (May van Riel, een andere was verhinderd) zwaaiden de deuren van hun oude school open en het werd een feest van herkenning. Op het eind van de dag was er maar één conclusie: over 2,5 jaar doen we het weer !

H d r e e l

I o k s m i e

D r d o r r l d l g j o 4

E w j c h e n z h

Op de foto zien we van links naar rechts: achteraan (rij 4) May Geens, Jeanne van Mierlo, Greet Peeters, Mieke Rombouts, Wivina van de Mierop, May Beulinckx, May Bax, Annette van der Vloet. (rij 3) Ria Frans, Hilde van Ceulen, Els Strijbos, Angele Geerts, May Lenaerts, May de Cock, Annie Jacobs, (rij 2) Adriënne Oomen, Mia Mallants, Emma van Dijk, Greet Vermeiren en vooraan Lydia Krols, May van Riel , Anna Kenis. 36 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 36

20-10-2011 12:10:36


d k -

-

:

p

1

p :

n

,

Hoogstraten

Jeugdhuizen en 11.11.11

Toren St.-Katharina in de lappenmand HOOGSTRATEN – We wisten het al langer. Bij de heropbouw van de St.-Katharinakerk en –toren werden minderwaardige materialen gebruikt en dat zullen we geweten hebben. De weg naar een volledige restauratie zou wel eens tergend lang kunnen duren.

Zaterdag 29 oktober: Expo HOOGSTRATEN - Reeds enkele jaren brengt deze avond een speciaal elan aan ons 11.11.11 project. Compleet anders dan ons normale doen van hotdogs boeffen, supporteren tooghangen en bier zuipen, gaan er die avond voor het grote publiek enkele kunstwerken tentoongesteld worden van hoogstraatse creatievelingen. Kom zeker uw kritische blik werpen en spoel al die kunstige discussies door met een frisse pint! Kunstenaars mogen zich aanmelden bij Dorien Van Bavel (expo_3voor11@hotmail.com), of kijk op het facebook evenement voor meer info.

In november worden de vier hoektorentjes op de ommegang ingepakt om te beletten dat er stukken afvallen. De torentjes, uitgevoerd in witte steen van mindere kwaliteit, werden vastgezet met ijzeren pinnen waardoor er barsten ontstaan in het voegwerk. Zo kan er water in, waardoor er bij vorst stukken loskomen. Dat probleem stelt zich niet enkel bij de hoektorentjes, maar ook op veel andere plaatsen. Om die vallende stukken steen op te vangen wordt er op tien meter hoogte een groot houten platform rondom de toren aangebracht. Samen met een relatief kleine hoeveelheid dringend te herstellen metselwerk, zullen deze onderhoudswerken de stad 170.000 euro kosten. Omdat men te lang gewacht heeft, het bedrag te hoog is opgelopen en minister Bourgeois vanaf begin dit jaar geen onderhoudspremies meer toekent aan openbare besturen mist de stad op deze werken 40 % subsidies. En dan wacht er nog de volledige restauratie, waaraan een prijskaartje van minimum 2,7 miljoen euro hangt. Het voorstel van dossier is principieel goedgekeurd, maar omdat het over zo’n hoog bedrag gaat, onderzoekt men of de werken eventueel in verschillende fases uitgevoerd kunnen worden. Iets wat in dit dossier moeilijk zal zijn. Hoe dan ook, pas wanneer de hogere overheid zich hierover uitspreekt, mag het defini-

Zondag 30 oktober: Wandeling t Slot

Tussen de voegen van witte steen van minder goede kwaliteit kruipt water, waardoor er bij vorst stukken loskomen. De torens worden ingepakt en op tien meter boven de grond komt er een houten platform om die en andere vallende stenen op te vangen. tieve restauratiedossier ingediend worden en is het wachten op de toekenning van de subsidies, de aanbesteding van de werken en de uitvoering ervan. Dan zijn we al flink wat jaren ouder en gewend aan de toren met een ‘rommelrok’ aan. (fh)

Het geheugen van de koningin HOOGSTRATEN – Half september ontving Het Convent een verzoek van het koninklijk paleis. Op zaterdag 3 juni 2000 bracht koningin Paola een bezoek aan het begijnhof en ze herinnerde zich een schoorsteenmantel, die toen haar speciale aandacht trok. De commandant van de koningin vroeg ons om enkele foto’s van die schoorsteen te bezorgen en legde meteen een nieuw incognito bezoek vast op woensdag 12 oktober. Uit een gedetailleerd verslag in De Hoogstraatse Maand van juli 2000, kon Het Convent precies achterhalen voor welke interieurelementen de koningin toen speciale belangstelling toonde. Van drie schoorsteenmantels werden zowel de oude uit 2000 als recente foto’s aan het paleis bezorgd. Blijkbaar was die informatie ruim voldoende, want het paleis liet weten dat, om die reden en omwille van een zeer druk programma, de koningin voorstelde om het bezoek uit te stellen, wellicht tot in de lente 2012. (fh)

WORTEL - Sinds jaar en dag organiseert 't Slot een wandeling in onze prachtige Wortelse bossen. Hoewel we alle paadjes en lanen al wel lang kennen, blijft dat pareltje ons verbazen met al haar schoonheid. Denk hierbij nog een zoetigheid en een jenevertje bij en dat staat garant voor een leuke namiddag met hond én kind. Inschrijven kan tussen 13u en 15u in 't Slot, voor een wandeling van 5 of 10 km.

Zaterdag 5 november: Slotevenement HOOGSTRATEN - Dit jaar wordt het klassieke Comme Chez bonne Mamman concept compleet omgezwierd. Geen geserveerd 3-gangen menu meer, maar een resum aan lekkere hapjes zullen voor uw neus verschijnen die u allemaal kan komen proeven. Dit alles uiteraard in een Peruaans kader. Kom vanaf 19u naar de Cahier, waar deze hapjes u niet zullen teleurstellen tegen een faire prijs in een gezellige bar, om dan de avond verder te zetten met onze welgekende verbazingwekkende veiling, die iedereen, zelfs ervaren medewerkers van 11.11.11 met verstomming doet slaan. Tussen pot en pint wordt dus zeker aangeraden ettelijke malen uw hand, bij om het even welk schoon voorwerp, in de lucht te steken!. Achteraf is iedereen natuurlijk uitgenodigd op de dansvloer om het feest compleet te maken!

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES Een foto uit 2001 van de schoorsteenmantel waarvoor de koningin veel belangstelling toonde. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 37

DHM_november_319.indd 37

20-10-2011 12:10:37


hoogstraten

Acoustic Rollercoaster HOOGSTRATEN - ’De afgelopen tien jaar zijn er in ons land 7.300 cafés verdwenen. En vooral de toekomst voor het traditionele bruine café ziet er somber uit.’ Sunt! Tja, tegenwoordig wil men vertoeven in hippe, trendy tenten waar alles strak is ingericht om nog maar te zwijgen over de antimuziek die er uit de belachelijk kleine boxen knalt. Maar wat is nu charmanter: een afgeleefd houten interieur met door nicotine gekleurde muren of een clean, commercieel huppelkot dat teert op lachen en mooi zijn? En net daarom is er Acoustic Rollercoaster, de intieme wintereditie van de Rock ‘n’ Rollercoaster. Op 2 en 3 december toveren we de sjofele Zaal St. Cecilia, hartje Hoogstraten, om tot een bruine kroeg. Er wordt enkel vinyl opgelegd, speciaal bier geschonken en soulfood geserveerd. Drie bands met Kempense roots gaan voor de gelegenheid op zoek naar uw gevoelige snaar want zullen semi-unplugged het podium bestijgen. De aftrap wordt gegeven door het hard rockende Gipsy on the Rocks. Benieuwd hoe hun dampende pot rock ’n roll akoestisch zal klinken? Wees op tijd! Daarna is het beurt aan Geppetto and the Whales. Ze ontginnen hun fluweelzachte en tegelijk overdonderende klanken uit de Kempense buitenlucht. De band kroonde zich tot trotse winnaar van zowel Music Live als Kunstbende 2010. De single ‘Oh my God’ kwam uit bij Floyd Records en werd meteen opgepikt door Radio 1. Afsluiten doen we in stijl met You Raskal You. Een topband met een voorliefde voor weemoedige en warme klanken. Muzikaal vertaalt zich dat in rustige americana waar ook banjo’s, strijkers en blazers te horen zijn. Hun debuut album ‘Reverb Kisses’ verscheen exact op de langste dag van het jaar en kreeg van zowel De Morgen als van

You Raskal You. Het eindresultaat, ‘Oh My God’, werd begin mei 2011 uitgebracht bij Floyd Records en gaat vergezeld van een aanstekelijke videoclip. Radio 1 was alvast volledig overtuigd! Cutting Edge vier sterren. De afterparty wordt verzorgd door DJ The Walrus (vinyl only). Benieuwd? Wees er dan op tijd bij want er zijn slechts 150 tickets per avond! De line-up is beide avonden dezelfde en de deuren zijn

geopend vanaf 20 uur. Kaarten kosten in voorverkoop slechts 7 euro en zijn te verkrijgen of te bestellen via het nummer 0473/60.64.80. of bert_dufraing@hotmail.com

Let there be…euh…Acoustic Rock!

De Technotrailer HOOGSTRATEN - Vrijdag 16 en maandag 19 september stond tegenover de gemeenteschool, op de parking van VITO, de Technotrailer. Deze trekker met oplegger van maar liefst 16 meter, bracht techniek op het allerhoogste niveau naar de lagere school. De kinderen van het 5de en het 6de leerjaar gingen op techno-ontdekkingsreis. Ze konden kennismaken met: houtbewerking, meten met een laser, bruggen bouwen, kunststof plooien… In de technotrailer maakten de leerlingen hun eigen haargel. Ze volgden een plan en fietsten zelf energie bij elkaar. Als alles goed was geschakeld, ging de lamp branden. Een echte robot stal natuurlijk de show. Het werd een actieve dag voor de jongens én de meisjes. Ook de ouders namen na schooltijd met plezier een kijkje in de trailer. (fh)

Leerlingen van de gemeenteschool maken langs de Technotrailer kennis met techniek 38 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 38

20-10-2011 12:10:38


-

hoogstraten

Nieuws uit de Bib Boekenverkoop De recentste reisgidsen, kookboeken met de laatste nieuwe trends,… je vindt het allemaal in de bib. Maar oudere, afgevoerde boeken kan je tijdens de boekenverkoop op de kop tikken. De boeken kosten 1 euro per stuk. De oude tijdschriften worden gebundeld en aan 2 euro per pakket verkocht. De laatste zaterdag krijg je nog 50 % korting. Praktisch Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 november 2011 (behalve zondag) in de hoofdbibliotheek telkens van 9 tot 12 uur. In de uitleenposten tijdens de openingsuren

Volksverhalen uit de Balkan Er is geen betere manier om kennis te maken met een volk en een regio dan via zijn verhalen of muziek. Twee acteurs en een violist nemen je mee op een reis door Bulgarije, Macedonië, Bosnië, Albanië, Servië, Kroatië, Griekenland en Montenegro. De verhalen worden in het Nederlands gebracht en laten je de grote diversiteit en de vele gelijkenissen tussen al deze landen

en culturen zien. De acteurs zijn geboren in de Balkan, waardoor hun accent een extra kleur aan de verhalen geeft. De verhalen worden extra ingekleurd met muzikale intermezzo’s van violist Emile Verstraeten. Ondertussen geniet van je van typische hapjes en drankjes. Praktisch Woensdag 30 november om 20 uur, in de hoofdbibliotheek. Deelname: 15,50 euro (3 euro deelname + extra kosten voor hapjes en drank). Vooraf inschrijven verplicht I.s.m. provincie Antwerpen

Voorleesweek Tijdens de Voorleesweek, die dit jaar van 19 tot 27 november loopt, zet de bibliotheek van Hoogstraten het voorlezen extra in de kijker. Er komt een speciale themastand met voorleesboeken. Als jij en je kind niet veel tijd hebben om zelf boeken te kiezen, hebben wij voorleesrugzakjes. Daarin vind je telkens tien boeken die de jeugdmedewerkers voor jou geselecteerd hebben. Als opwarmertje voor de Voorleesweek bezoekt Kathleen Amant op 10 november de bib. Deze

schrijfster en illustratrice van prachtige boeken over Anna en heksje Mimi zal 2 lezingen voor de leerlingen van de derde kleuterklas geven. Praktisch Donderdag 10 november om 9.45 en 10.45 uur Aanbod exclusief voor kleuterscholen I.s.m. Werkgroep Kempense bibliotheken en de provincie Antwerpen

Sluiting Dinsdag 1 november: Hoogstraten, Meerle Woensdag 2 november: Hoogstraten, Meerseldreef, Meer, Wortel Vrijdag 11 november: Hoogstraten, Meer, Wortel De bibliotheken in Hoogstraten, Meerle en Meersel-dreef zijn wel open op zaterdag 12 november.

Officieel met pensioen

-

f

HOOGSTRATEN - Op 16 oktober vierden de 65 jarigen feest en daar hoort een groepsfoto bij. We herkennen v.l.n.r.: boven Frans Van den Heuvel, Nelly Hendrickx, Paul Bekkers, Jeanne Spannenburg, Herman Sprangers, Rozette Servaes, Annie Brosens, Marcel Govaerts, Rene Boeckx, Rene Adams, May Verheyen, Leo Van Aert, Eddy Verhoeven, Ludo Swaegers, Jan Roelen, May Lenaerts, Louis Adams, Lucas Vlaminckx, Tilly Vereecken, Karel Rommens en Maria Mertens, Onder Lili Jackers, Ria Coppé, Francisca Van Opstal, Monique Thijs, Anna Kenis, Martha Vorselmans, Annie Aerts, May Bayens en Charles Le Clef

65 jaar Een dik boek heb ja al geschreven, bladzijden vol lieflijke zonneschijn, bladzijden ook met dreigende wolken… Wij wensen je nog vele bladzijden, vol warmte. En vergeet vooral niet héél hard te genieten van alles wat je dierbaar is Het ga je goed en tot binnen 5 jaar Nelly

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 39

DHM_november_319.indd 39

20-10-2011 12:10:38


hoogstraten

Frans Masereel in de gemeenteschool HOOGSTRATEN - Het nieuwe Comeniusproject van de gemeenteschool brengt de wereld van de grafisch kunstenaar Frans Masereel dichter bij de kinderen. Deze Vlaamse kunstenaar, geboren in Blankenberge (1889-1972) was vooral bekend om zijn houtsneden. De kinderen leerden de kunstenaar kennen via de zesdeklassers . Zij verdiepten zich eerst in boeken en werken van de kunstenaar en zochten gegevens op het internet. Daarna vertaalden ze de gevonden informatie op een prachtige manier naar de jongere kinderen. Zelfs onze kleuters kennen nu de Frans Masereel. Zij kwamen een ganse week in zwart-witte kledij naar school. (typisch voor de werken van Masereel) en werkten uitgebreid met druktechnieken. De kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar gaan in workshops verschillende druktechnieken leren kennen. Zij worden begeleid door onze experten van het 6de leerjaar. De leerlingen van het 4de en 5de leerjaar mogen in het echte atelier vrije grafiek van het IKO gaan etsen en linosneden gaan maken. Ze kijken er al naar uit. Een verslag van al onze activiteiten sturen we door naar Ierland, Noorwegen en Zweden. (In deze landen bevinden zich namelijk onze partnerscholen van het Comeniusproject. ) Misschien vindt ook u in een volgende Hoogstraatse maand nog een verslag van ons project. (fh)

In de gemeenteschool staat kunstenaar Frans Masereel en zijn werk centraal

De naakte leider Eerst tekenen de auteurs hun zeven succesfactoren voor leiderschap uit, dan illustreren ze deze met praktijkvoorbeelden zoals een leider die tegenkomt in zijn loopbaan. En vervolgens reiken we de leider zelf ook een spiegel voor zichzelf aan.

Over het boek De naakte leider is niet het ‘zoveelste boek over leiderschap/leidinggeven’. Wel integendeel. Dit boek raakt alle facetten van leiderschap, zowel voor beginnende leidinggevenden als voor leiders met ervaring in de privésector, bij de overheid of in de politiek.

Alain Bernard Chief Executive Officer DEME Als voormalig voorzitter van een organisatie, ken ik de eisen en de uitdagingen die leiderschap aan mensen stelt. Dit rijk gestoffeerd boek kan niet anders dan een inspiratiebron zijn voor beginnende en ervaren leiders. Levenslang leren geldt ook – en in de eerste plaats – voor leidinggevenden.

Sinds enkele dagen ligt het boek “De naakte leider” van Guy Rigouts en Roland Juchtmans, een expert in leiderschap waar Guy al jaren regelmatig mee samenwerk, in de boekhandel.

veren door vertrouwen en ruimte geven aan talent moeten bovenaan het lijstje van onze leidinggevenden staan. Boeken zoals ‘De naakte leider’ reiken hiervoor een handvat.

Inge Vervotte minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Over de auteurs Roland Juchtmans werkte als organisatieadviseur voor meer dan 80 (inter)nationale bedrijven. Hij ontwierp een concept dat in heel wat organisaties met succes gebruikt wordt als leiderschapssysteem. Vandaag werkt hij als senior consultant bij BCT, de coachings- en ontwikkelingsdivisie van de geïntegreerde hr-Dienstengroep Acerta. Guy Rigouts is managing partner bij Rigouts & Co. Hij heeft een brede ervaring met de rol van leiderschap bij veranderingsprojecten in verschillende bedrijven en non-profitorganisaties. Daarbij is telkens een meer klantgerichte strategie het doel en leiderschap de belangrijkste hefboom.

Noël Devisch ere-voorzitter van Boerenbond Goed leiderschap is essentieel in de publieke sector en de social profit. Creatief sturen, moti-

40 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 40

20-10-2011 12:10:38


-

.

e

hoogstraten

Praatcafé voor 55-plussers HOOGSTRATEN – Op zaterdag 26 november richt de Ouderenraad, in samenwerking met het stadsbestuur en het OCMW, een praatcafé in voor 55-plussers. Het praatcafé richt zich tot alle 55-plussers, senioren van nu en morgen. Onder het centrale thema “Wonen, vrije tijd en zorg in Hoogstraten”, kunnen de deelnemers aan drie van de vijf volgende gesprekken in kleine groep deelnemen 1. Langer in uw vertrouwde omgeving; 2. Informatie, diensten, vorming en recreatie onder één dak; 3. Financieringsmodellen van serviceflats; 4. Oud worden in een thuisvervangende omgeving; 5. Aan zorg hangt een prijskaartje.

9.30 uur: 10.00 uur: 11.00 uur: 11.30 uur: 12.00 uur: 12.30 uur: 13.00 uur: 14.30 uur:

verwelkoming toelichting door schepen van sociale zaken gespreksronde 1 gespreksronde 2 gespreksronde 3 Informatiemarkt Samen aan tafel Rondleiding in de nieuwbouw woonzorgcentrum

U moet inschrijven voor 18 november langs het infokantoor toerisme 03 340 1982, het OCMW zorgcentrum tel 03 340 21 50 of het OCMW Sociaal Huis, tel 03 340 21 52. Indien u deelneemt aan de maaltijd betaalt u 5 euro. Eventueel kan er voor vervoer gezorgd worden. (fh)

Het stadsbestuur biedt dit planadvies gratis aan op zaterdag 10 december 2011, in het stadhuis van Hoogstraten. Op andere dagen kan iedereen steeds terecht bij de thuisbasis van Kamp C in Westerlo. Omdat de plaatsen beperkt zijn, moet je hiervoor wel reserveren. Stuur een mailtje naar wonen@hoogstraten.be of bel op 03 340 19 11 en vraag naar het Woonloket. (fh)

een bol glas vol bruisend goud vol bitter bier waarvan ge houdt alleen al door de witte schuim

Zo mals dat ge bijna vergeet dat binnenin dat vocht dat zweet met perels, duizenden en een, dus binnenin dat vocht, meteen

Laat je bouwplannen gratis nakijken door een adviseur duurzaam bouwen

Een volledig uitgewerkt plan is zeker niet noodzakelijk. Wel vragen we een beperkte voorbereiding of bespreekbaar document waarmee we aan de slag kunnen. Houd er wel rekening mee dat als de bouwaanvraag reeds is ingediend, veel aspecten definitief zijn.

Duvel

in elk geval heel dik en mals.

Duurzaam bouwen

Het planadvies wordt gegeven door een expert van Kamp C, het centrum voor duurzaam bouwen in de Provincie Antwerpen. In ongeveer 45 minuten worden je (ver)bouwplannen gescreend op de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen. Je krijgt verbetertips mee over compactheid, materiaalgebruik, isolatie, verwarmingssystemen, enzovoort. Het ontwerp blijft vanzelfsprekend het exclusieve terrein van de architect. Het planadvies wil zich dus zeker niet inmengen in de taak van de architect. Meer nog, ook je architect is welkom.

Voor mij een Bolleke. Van ‘t vat. Ne Lepe mag ook. De Zeezuiper … En Trappist Westmalle of Tripel, door Jos Stoops met rede ‘de wijn van de Kempen’ genoemd. Maar u kent hen ook, de echte Duveladepten, ze zijn met velen. Zo ook Rosette Servaes, onze huisdichteres, of wat had je nu gedacht?

vijf centimeter of vijf duim,

Het praatcafé gaat door in het administratief centrum, Vrijheid 149 en het programma ziet er als volgt uit:

HOOGSTRATEN - Heb je reeds concrete plannen op papier maar vraag je je af of je bouw ook duurzamer en energievriendelijker kan? Of ga je binnenkort een architect zoeken en heb je voor jezelf de eerste schetsen al op papier gezet? In beide gevallen kan je een afspraak maken voor het planadvies duurzaam bouwen.

GEDICHT IN DE MAAND

uw tong zich krult van louter deugd. O, duvelbier, o, wat een vreugd! R. Servaes

Infomomenten mantelzorgers HOOGSTRATEN - Deze infomomenten richten zich in de eerste plaats naar mantelzorgers maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Een mantelzorger is een persoon die regelmatig zorg verleent aan iemand uit zijn onmiddellijke omgeving. Sommige mantelzorgers zorgen voor een chronisch ziek kind, een partner met een handicap of een dementerende ouder. Anderen voor een zus, een vriendin of een buurman die gedurende kortere of langere tijd op zorg is aangewezen. Zo’n taak is vaak moeilijk alleen te dragen. Daarom zijn er heel wat initiatieven van gemeente en OCMW ter ondersteuning van mantelzorgers waaronder deze infomomenten.

Wanneer en wat? Donderdag 1 december om 13.30 uur - bezig blijven door Ruudje Spronk van VIAC vzw Mantelzorger en zorgbehoevende staan voor de grote uitdaging om de dagelijks activiteiten en de vrije tijd anders in te vullen. Wie niet meer

kan wat vroeger vanzelfsprekend was, is soms opstandig of verglijdt in apathie. Als mantelzorger zijn we dan soms geneigd om het over te nemen en gaan we voorbij aan onze eigen noden. Tijdens dit infomoment gaan we na hoe we de zorgbehoevende kunnen stimuleren tot zelfredzaamheid en hoe we vroegere hobby’s en interesses een nieuwe invulling kunnen geven.

Waar? Ontmoetingsruimte - Bibliotheek - Lindendreef 1 - 2320 Hoogstraten

Hoe? Inschrijven voor 25 november bij de dienst senioren - 03/3401954 - senior@hoogstraten.be Deelname is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt tot twintig. Schrijf dus snel in. Wie vervoer wenst contacteert hiervoor best de handicar of de mindermobielencentrale 03/3402151 - vervoer@ocmwhoogstraten.be (FS/red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 41

DHM_november_319.indd 41

20-10-2011 12:11:44


minderhout

Met een brede glimlach naar de 40! MINDERHOUT – Het jaar van de invoer van de BTW, nl. 1971, werden deze stoere heren en charmante dames geboren in Minderhout. Na 40 jaar kwam de sehnsucht naar hun onbekommerde kindertijd terug naar boven en prompt werd in ’t Withofke verzamelen geblazen voor een heel lange avond vol nostalgie en verhalen over midlife-crisissen, kinderen, werk, pensioenen, beleggingen, regering…! Kortom ieder met zijn eigen verhaal! 28 van de 42 veertigers waren present, tel er nog wat partners bij en de gezellige drukte was compleet. Vanaf het begin was de sfeer opperbest en er werd heel wat afgelachen en dan die herinneringen! Welke meester stond bekend voor zijn vliegende bordvegers, wat waren pipotenen op de zwemles in Breda, zuster Ludwina was de

directrice, juffrouw Greet trouwde met Pat (de huidige directeur) toen de huidige 40’ers in het zesde leerjaar zaten, knikkeren en zakdoek leggen op de speelplaats en ga zo maar verder. Van dat babbelen moest de dorst gelest worden natuurlijk en de hapjes en pintjes van Anita en Wim zorgden voor nog meer sfeer. Om een uur of vier in de morgen bleven Lut Van Dun, Nadine Van Dun, Dirk Krijnen, Jeff Meeuwesen, Leen Vermeiren en Frank Van den Bergh van de organisatie nog over en iedereen was het er over eens dat het een geslaagde avond geweest was. Ook werd de idee geopperd om een facebookgroep op te richten en zo gezegd zo gedaan, de groep kreeg de naam Minderhout 1971 en uiteindelijk hadden 26 veertigers (of echtgenote of kinderen) een account. Oude klasfoto’s werden

ingescand en er werd duchtig op los “getagt”. Via Mariette van de Scharrel kreeg men nog een oude inschrijvingslijst van 1975 van de kleuterklas te pakken. Ook kwam nog een oude liefdesbrief boven water en er werd wat afgelachen met de mode van toen. Op de reünie zelf werd heel wat gefotografeerd en hiervan werd een mooie compilatie gemaakt op muziek van Chris Brown met het passende Beautiful People. Het was ook een moment om terug te denken aan klasgenoot Raf Mertens die meer dan 20 jaar geleden gestorven was. Wachten om terug bijeen te komen tot ze 50 zijn zag men niet zitten en daarom gaan die van bouwjaar 1971 op 24 september 2016 opnieuw de bloemetjes buiten zetten! (fvdb/rel)

Boven v.l.n.r. Jeff Meeuwesen, Gert Van Den Bogerd, Dirk Krijnen, Jef Huet Midden v.l.n.r. Heidi Laurijssen, Karin Donckers, Tom Van Boxel, Annick Jacobs, Leen Laurijssen, Sonja Rombouts, Annemie Desmedt, Nadine Sterkens, Sandra Janssens, Marc Kennes, Olga Meyvis, Frank Van den Bergh, Kristel Vermeiren, Leen Vermeiren, Danny Goetschalckx, Nadine Van Dun, Jef Verschueren, Nancy Cox, Katrijn Berghmans Onder v.l.n.r. Sandy Braspenning, Ilse Brokken, Lutgard Van Dun, Ingrid Brosens

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

42 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 42

20-10-2011 12:11:46

O d V n p w g o

“ n d v r J e l v l t h v e s b k h e k n i s w t h z M j d v

O n m z d o 1 f z v m b k I


n n

s

r n 4

-

minderhout

GOUD IN MINDERHOUT

Jan Mertens en Elisa Vermeiren

“Achtel is het schoonste plekje uit de streek!” Op de Achteraard in Minderhout, vroeger uitsluitend bewoond door landbouwers die luisterden naar de naam Broes, Braspenning, Van De Put, Verhoeven, Noyens, Peeters, Donckers, Snoeys, vind je nog wel een aantal boerderijen, maar de meesten zonder boer. De pensioenleeftijd en gebrek aan opvolgers! In een van die boerderijen wonen Jan en Elisa, zij hebben het boerenleven ook uitgewuifd en geen van hun vier kinderen hebben ook maar een ogenblik gedacht om het bedrijf verder te zetten. Dus, stoppen was de boodschap! “Aan verhuizen hebben de feestelingen nog nooit gedacht, het is goed leven op den Aard, iedereen kent iedereen en men is nog vriendelijk voor mekaar.” Op 17 mei 1936 werd Jan geboren in Achtel in het gezin van Frans Mertens en Julia Vermeiren. Jan was de oudste van negen en zeven zonen na mekaar zagen het levenslicht, zodat de naam Leopold bij hen in huis viel. “Ik moet zeggen, zonder afbreuk te willen doen aan andere mooie plaatsen, dat Achtel toch nog een bijzondere betekenis voor mij heeft en dat ik dit gehucht het mooiste plekje van de hele streek vind! In mijn jeugd woonden er 35 boeren die allemaal melkvee hadden, daar schiet nu bijna niets meer van over. Ik was ook bijzonder blij met de mooie pentekening van de kapel van Achtel die we als geschenk gekregen hebben van Paul Verbeeck en die nu in ons huis een bijzondere plaats gekregen heeft!” In Rijkevorsel ging Jan naar de lagere school, volgde nog twee jaar les in Rijkevorsel en twee jaar in St.-Lenaarts in de Gewestelijke Landbouwschool, waar de boerenzonen klaargestoomd werden voor het bedrijf. Ondertussen werd hij thuis in het bedrijf ingeschakeld en ging ook helpen bij andere boeren van het gehucht. Op zijn 21ste trok hij naar meststoffenhandelaar Mertens-Koyen in St.-Lenaarts waar hij vier jaar hard labeur onderging. “Schepen lossen en dan dat gesleur met die zware meststofzakken van 100 kg, gene flauwe kul!” Op een mooie herfstdag leerde hij Elisa kennen op Meer nakermis en zij lieten mekaar niet meer los. Op 17 september 1961 beloofden ze mekaar eeuwige trouw in goede en kwade dagen, bij ziekte en gezondheid, en dat is tot op heden nog altijd zo gebleven. In december 1961 trokken zij naar de boerderij van Jan Stoffels (nu Wim Stoffels en Mieke Van Baelen) die ze voor negen jaar huurden. Die jaren vlogen voorbij en in 1970 mocht men hen verwelkomen op den Aard waar een spiksplinternieuwe boerderij op hen stond te wachten en waar ze de kost gingen verdienen op een gemengd bedrijf. In 1996, geen opvolger en adieu boerenleven!

Elisa was de oudste van een tweeling (7 juni 1937) en ze groeide op in de Beemden met nog twee andere zussen en drie broers in het gezin van Constant Vermeiren en Maria Van Dyck. De Leuvense stoof heeft in haar prille babytijd wel een bijzondere betekenis gespeeld want als prematuurtje vond zij en haar tweelingzus de nodige warmte die zo’n wezentjes broodnodig hebben. In de lagere school in Minderhout deed ze de nodige basiskennis op, na afloop volgde ze nog anderhalf jaar de lessen in de ondertussen verdwenen huishoudschool in Meer. En dan als oudste helpen op de boerderij. “Dat heb ik altijd heel graag gedaan, werken in de stal en buiten op het veld terwijl Maria, mijn tweelingzus, het binnenwerk mee voor haar rekening nam. Jan en Elisa zijn geboren vertellers en anekdotes uit hun jeugd werden met de nodige humor en lachbuien uit de doeken gedaan. Jan en Elisa kregen samen vijf kinderen, eentje al vlug overleden, waaronder ook een tweeling en die geboorte was ook wel een spannende gebeurtenis. “Wij wisten helemaal niet dat het een tweeling

zou zijn. Het eerste werd geboren en de dokter vroeg na een poos wat we van een tweede zouden denken. Verbazing alom natuurlijk, maar we waren er vanzelfsprekend heel blij mee. Dan vroeg hij met een uitgestreken gezicht of een derde ook welkom zou zijn. Verstomming! En dan merkten we dat het om een grapje ging! Om mee te beginnen was twee al genoeg!” Toen ze op hun huwelijksdag hun trouwboekje in handen kregen en het eerste blad eens goed bekeken, merkten ze algauw dat er iets niet in de haak was. Wat stond erin geschreven? “Elisabeth Vermeiren zoon van Constant Vermeiren en Maria Van Dyck. Fout van de secretaris natuurlijk en met de nodige hilariteit werd zoon dan maar in dochter veranderd!” Veel gereisd hebben “gouden Jan en Elisa” in hun leven niet gedaan, wel ééndagsreizen en Lourdes werd ook enkele keren bezocht. Het sociale leven telde ook mee in hun leven. Elisa is al lang bestuurslid van KVLV en de hobbynamiddag van KVLV op maandag zou ze voor geen geld ter wereld willen missen. Jan was lid van de Landelijke Gilde en bedrijfshulp. Hij was een fervent fietser en in de tijd dat het nog goed ging peddelde hij jaarlijks duizenden kilometers. Ook OKRA mocht op zijn diensten rekenen, maar toen de gezondheid niet zo goed meer floreerde, nam Elisa zijn job over en tevens ontpopte ze zich als een heuse verpleegster. Met de kinderen familie, geburen en vrienden werd er duchtig gefeest in het Parochiecentrum en aan deze “Gouden Bruiloft” hebben zij enorm veel deugd beleefd. Hun eigen woorden:”Deze dag was een van de mooiste van ons leven!” (rel)

De familie Mertens-Vermeiren (Foto Design Meer) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 43

DHM_november_319.indd 43

20-10-2011 12:11:47


minderhout

Niet te missen comedy-avond met Wim Dufraing, Thomas De Wit en Steven Goegebeur MINDERHOUT – Zaterdag 10 december 2011 ontvangt KWB-Minderhout in het Parochiecentrum de stand-up comedians Wim Dufraing en Thomas De Wit, die de try-out van hun eindejaarsconference 2011 voor het voetlicht zullen brengen. Dit tweetal mag zich de eerste winnaar van de Humo’s Comedy Cup 1998 noemen en staat al jaren op de planken op tal van evenementen in jeugdhuizen en cultuurcentra, ook op TV en radio zijn het helemaal geen onbekenden. Wat brengen zij in deze conference? Een humoristische kijk op het afgelopen jaar! Een kritische, maar vooral ludieke kijk! Als voorprogramma prijkt Steven Goegebeur op de affiche, de winnaar van de Lunatic Comedy Award 2009. Een spervuur van grappen zal de lachspieren zonder twijfel op hol jagen en hij is ook gekend als vast voorprogramma bij Philippe Geubels. De prijs van dit gebeuren swingt zeker niet de pan uit: 8 euro voor KWB-leden Minderhout, 10 euro

voor KWB-leden van elders en 12 euro voor niet-KWB’ers. Kaarten kunnen bekomen worden via mailadres luc.herthogs@telenet.be en betalen kun je op rekeningnr. 787-5043186-22, daarna ontvang je een bevestiging. Als KWBlid zeker je lidnummer niet vergeten! Ook bij Luc Herthogs Lage Weg 32 Minderhout kun je terecht voor reservatie! Zeker niet te lang wachten, want uitverkocht is uitverkocht! (rel)

Programma 19.00 - 20.00: deuren open en toewijzing genummerde plaatsen 20.00 - 20.45: voorprogramma Steven Goegebeur 20.45 - 21.15: pauze 21.15 - 22.00: Wim Dufraing en Thomas De Wit: deel 1 22.00 - 22.30: pauze 22.30 - 32.15: Wim Dufraing en Thomas De Wit: deel 2

Ziekendag te Minderhout

Wandelen langs verborgen plekjes MINDERHOUT - Tijdens het ganse jaar hebben de wandelaars via de KWB de gelegenheid om deel te nemen aan diverse tochten die opgenomen zijn in het KWB-wandelcriterium. Ook de Kapellekenswandeling van KWB-Minderhout op zondag 6 november maakt hier deel van uit en op die dag zal je heel wat mensen ontmoeten langs de uitgestippelde trajecten. Aan het Parochiecentrum kan men vertrekken tussen 08.00 en 15.00 uur en er zijn diverse wandelingen uitgestippeld: 5 km (toegankelijk voor rolstoelgebruikers en buggy’s), 12,15 en 21 km. Ieder traject is bewegwijzerd en de wandelaars ontdekken tijdens hun tocht meerdere onbekende en verborgen natuurplekjes in de omgeving. Na de inspanning kan je in het Parochiecentrum genieten van heerlijke pannenkoeken, verse soep of een frisse pint. Alle wandelliefhebbers, wel of geen KWB-lid, zijn welkom. Spreek af met de leden van je gezin, je buren of vrienden en haal een frisse neus op zondag 6 november! De deelnameprijs bedraagt slechts 1 €. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis deelnemen. Info: Albert van Bouwel, tel. 03/314.45.36 (rel)

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Schrijn- en timmerwerken

MINDERHOUT - Op zondag 9 oktober werd de nationale ziekendag georganiseerd. Zo ook te Minderhout waar er een, drukbijgewoonde, aangepaste misviering in de kerk heeft plaatsgevonden. Na de viering kon men genieten van een hapje en een drankje. Het thema “zorgzame buurt” van deze ziekendag roept iedereen op om zich mee in te zetten voor een buurt waar men aandacht heeft voor mensen die chronisch ziek zijn of zorg nodig hebben. (fs)

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

44 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 44

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVCRAMEN RAMEN en PVC enDEUREN DEUREN Kömmerling

PVC DEUREN WijRAMEN leveren enen plaatsen alle schrijnen timmerwerk. Kömmerling

Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Hoogeind 49 binnendeuren.

2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

189

20-10-2011 12:11:47

O H D h k


d .

n

e

e n t e n

s

minderhout

GOUD IN MINDERHOUT

Jaak Jansen en Maria Coertjens

”Het liefst in Minderhout!” Op 9 september jl. was het 50 jaar geleden dat Jaak en Maria in het huwelijksbootje stapten in Hoogstraten. Na een tijdje verhuisde het jonge stel naar de Witherenweg om uiteindelijk in de Desmedtstraat te belanden, waar ze zich een knusse flat aanschaften. Met vrienden en familie vierden ze het “goud” in de Voorthoeve, de vele hartverwarmende attenties deden hen deugd en een van de buren kwam voor hen speciaal van Spanje overgevlogen! “Als je huis aan een algehele renovatie toe is, begin je weleens na te denken en sta je voor een keuze! Ofwel renoveren, ofwel kies je voor een andere optie, namelijk verkopen en elders een stulpje vinden. Dit laatste hebben we dan gedaan, hebben er nog geen moment spijt van gehad en we wilden graag in Minderhout blijven. Ondertussen wonen we hier al negen jaar en hebben het uitstekend naar onze zin!” Jaak (geboren op 25 juni 1939) woonden samen met zijn ouders Frans Jansen en Rozeke Jochems, vier broers en een zus in de Schoolstraat in Meerle, beter gekend door de plaatselijke inwoners als het Nonnenstraatje. Het ouderlijk huis is ondertussen met de grond gelijk gemaakt en met die stenen werd “De Guld” in Wortel opgebouwd. Tot zijn 14 jaar kreeg hij onderwijs in de lagere school en daarna was het werken geblazen. Zijn eerste job was in de smidse van Janeke van Tiste (Laurijssens) en hij eindigde als 55-jarige bruggepensioneerde bij het onlangs ter ziele gegane General Motors. In zijn jeugd speelde hij voetbal in het reserventeam van KFC Meerle en verder reikten zijn ambities ook niet in deze sporttak. Met de handboog schieten bij “De Nieuwe Olijftak” in Hoogstraten kon hem wel bekoren. Eens naar de cinema gaan en uitgaan met de kameraden behoorden ook bij de regelmatige rituelen. Uitgaan behoort bij het jonge leven, maar langzamerhand namen andere interesses toch de bovenhand. Op Heilig Bloed leerde hij Maria kennen, de vonk sloeg voorgoed in de pan en op 9 september 1961 werden de ringen aan de vinger geschoven. Maria (19 januari 1938) heeft Hoogstraats bloed in de aderen en zij was een van de vier kinderen (twee jongens en twee meisjes) van Jef Coertjens en Hortense Strijbos. Zij kreeg de eerste levenslessen in de Hoogstraatse lagere school en daarna volgden nog enkele jaartjes huishoudschool in ’t Spijker. Ze werkte enige tijd bij Kela en daarna trok ze voor zestien jaar naar Friswit. Na deze periode kreeg het huishouden en zorg voor de kinderen prioriteit. Een gezonde familie mag je de Coertjens-clan wel noemen, want ook haar broer en zus hebben al het geluk gekend van “goud” te vieren. Samen kregen Maria en Jaak twee zonen die in de omgeving blijven plakken zijn en die zorg-

den op hun beurt voor vier kleinkinderen, allemaal jongens. Een kleindochter zou wel een geschenk uit de hemel geweest zijn, maar de natuur besliste er anders over. Jaak en Maria zijn niet rond de toren blijven hangen. Reeds vroeg trokken ze met hun kinderen en de tent naar andere oorden, o.a. Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk…! Nadien bleef de reismicrobe intact en jaarlijks wordt nog enkele keren de bus of het vliegtuig ingestapt op weg naar zonnige oorden. Het hart van Jaak was op zekere moment ook aan reparatie toe en vier overbruggingen waren het gevolg. Beweging was het advies en prompt sloot hij zich aan bij het wielertoeristenlegioen, nl. bij De Zwaantjens, die eerst in Castelré hun thuis hadden , maar momenteel naar Wortel verhuisd zijn. Elke zondagvoormiddag worden een aantal kilometers afgemaald, op dinsdag een uitstap met vrienden en bij mooi weer is ook Maria van de partij. Onlangs liet Jaak zich ook verleiden om met HVV naar Standard Luik te trekken, ondanks de fikse nederlaag toch een gezellig intermezzo. Voetbal en koers op TV behoren ook tot de favorieten , Maria kijkt dan dapper mee en Messi van Barcelona is voor haar helemaal geen onbekende. Van de samenkomsten met de familie kunnen

ze ook intens genieten. Jaak en Maria houden van het leven, de koffers zijn reeds gepakt , Spanje wenkt en het glaasje sangria is hun van harte gegund! (rel)

Jaak en Maria omringd door hun kinderen, schoon- en kleinkinderen (Foto Design Meer) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 45

DHM_november_319.indd 45

20-10-2011 12:11:48


wortel

GOUD IN WORTEL

Jozef Van Dijck en Maria Vermeiren

WORTEL - Op 5 september 2011 vierden Jozef Van Dijck en Maria Vermeiren, allebei afkomstig van Loenhout, hun gouden bruiloft op de Polder in Wortel. Als verrassing werden zij, samen met kinderen en kleinkinderen, met de huifkar aan huis opgehaald en zo ging het richting Meerle waar het echte feest kon beginnen. Van links naar rechts bovenaan: Tinne Vriens, Bart Sterkens, Karel Sterkens, Liza Van Dijck, Karine Sterkens, Patrick Jochems. Onderaan vlnr: Maria Vermeiren met Axel Sterkens, Jozef Van Dijck met Alex Sterkens, Gert Jochems, Jenthe Jochems. Van harte proficiat en nog veel plezier in de Wortelse Polder.

De rotzooi en de opruimer

WORTEL - Op deze foto is misschien weinig te zien van de rommel en rotzooi waarmee het skatepleintje achter de parochiezaal bezaaid ligt. Maar dat ligt er wel en wie daar vooral last van heeft is William Pinxteren. Die gaat na elk weekeinde het pleintje opruimen als de amokmakers alweer terug op de schoolbanken zitten. Er komen niet enkel skaters naar het plein, ook jongelui die gewoon graag samen wat rondhangen. Daar is niks tegen behalve als ze nog laat lawaai maken op zomeravonden en vooral als ze afval laten slingeren. En dat doen ze. Op een morgen, na het opruimen, werd het William te veel. Je zou voor minder als je al jaren bezig bent met het rijven, vegen en oprapen van al die rommel: “Je kunt opruimen zoveel je kunt maar je hebt nog maar amper je rug gedraaid of het ligt weeral vol; er zijn wel vuilnisbakken maar daar gooien ze het liefst naast”. Nu het herfst is met kou en regen zal het pleintje er wel wat properder bijliggen en zal William zich niet meer zo kwaad moeten maken maar alleszins danken de mensen van Wortel hem om zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor het netjes houden van de omgeving van de parochiezaal en het pleintje; en ze hopen dat William het nog wat wil volhouden, ondanks de rotzooiers. (Jof)

Katogentocht WORTEL – Op maandag 31 oktober organiseert KVNA Wortel een Katogentocht. Men vertrekt om 18 uur aan de voetbalkantine voor een wandeltocht doorheen de streek. Door middel van verschillende aanwijzingen komt men uiteindelijk bij het eindpunt waar men, indien men dit wenst, spek en ei of krieken en frikandellen kan gebruiken. Deelnemen kost 10 euro. Reserveren langs rit.eric.hillen@hotmail.com. (fh)

46 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 46

20-10-2011 12:11:49


t

k -

n

t

n

r m

l

t

n

wortel

Widar opent Huize Ekkehart in de kolonie WORTEL - Het heeft twaalf jaar geduurd, maar op zaterdag 24 september was het dan zover. Toen werd ‘Huize Ekkehart’, het eerste project van Widar in Wortel-kolonie, officieel geopend. Gelukkig maar, want de kolonie moest zijn landlopers laten gaan, maar heeft met de opvang van mensen met een handicap een sociale functie behouden. Die sociale functie binnen de kolonie stond op 9 september 1995 op het verlanglijstje van de initiatiefnemers van de Mars op Wortel-kolonie.

Jan Borghs

Jan Borghs van Widar gebruikte de uitdrukking ‘de lange wil’. Een uitdrukking die hij vaak gebruikt om te zeggen dat men soms lang moet wachten om iets dat men écht wil realiseren. “Dat was hier in de kolonie niet anders”, zei Jan.

Handen-Af… “Om dit project hier te realiseren moesten we drie horden nemen”, ging Borghs verder, “In de eerste plaats onszelf. De initiatiefnemers van de actiegroep ‘Handen Af van Wortel-kolonie’ vroegen al langer om hier een sociaal project te starten, maar we hadden het te druk, we dachten dat het niets voor ons was. Uiteindelijk stond ik hier op 29 september 1999 voor het eerst met Frans Horsten bij een ietwat vervallen tweewoonst om de mogelijkheden te bespreken. Vier dagen later, op 3 oktober 1999, verzonden we onze kandidatuur aan de stad Hoogstraten. Zij zagen in ons iets wat we zelf niet zagen, hun geloof in Widar heeft ons overtuigd. Zij hadden een ‘lange wil’, wetende dat de kolonie veel kon betekenen voor Widar. En na een behoorlijk lange administratieve weg, mochten wij in december 2003 een erfpachtovereenkomst ondertekenen voor deze tweewoonst, wat landbouwgrond en een loods achter de boerderij”.

dubbelwoning was maakte Widar één grote woning voor twee gezinnen begeleiders en zeven inwonende volwassen mentaal gehandicapten. Die leven in principe 24 uur op 24 samen, zeven dagen per week. Elk van de twee inwonende gezinnen heeft wel een kleine studio, waar ze zich een dag per week met hun eigen kinderen mogen terugtrekken. De bouwwerken, zowel de ruwbouw als de inrichting, is voor het grootste deel door personeel van Widar in eigen beheer uitgevoerd om de kosten te drukken “En”, zei Jan Borghs, “Het was voor architect Marc Schepens echt niet eenvoudig om van dit geklasseerde gebouw een woning te maken, waarin mensen met beperkingen zich goed en geborgen voelen. Maar hij is er, zoals u zal zien, in gelukt”. Daar konden de aanwezigen zich van overtuigen. Het interieur is één grote organische vorm, met ronde vormen, zachte warme materialen en pasteltinten. Een vriendelijk en rustgevend interieur waarin het aangenaam vertoeven is. (fh)

Huize Ekkehart Vanwaar toch die vreemde naam vroegen wij ons af. Jan Borghs verduidelijkt: “Volgens een oude oorkonde, uit de 11de eeuw, zou er in een klooster Sankt Gallen in Zwitserland een zekere Ekhart, een andersvalide, zijn opgenomen in de gemeenschap en kreeg hij er zijn plaats en een thuis. Dit was voor ons reden genoeg om ook dit huis waarin ook andersvaliden een thuis vinden, die naam te geven. Trouwens”, ging Jan Borghs verder, “Ook het woord zelf draagt een boodschap: Ekke- (hoek in het Duits) en Hart past wonderwel bij de ligging en de bedoeling van het huis. Een hoekhuis met een hart”

Het Sociaal Fonds… Daarna moest Widar op zijn beurt het ‘Vlaams Agentschap voor personen met een handicap’ overtuigen dat dit een goed project was voor mensen die hulp nodig hebben. “Dat was een moeilijke horde”, zei Jan Borghs, “op het moment dat de inspectie hier kwam kijken stonden alle gebouwen leeg en was hier niets te zien. Hun eerste oordeel was dan ook negatief en het heeft tot 2007 geduurd voor ook zij inzagen dat het een domein was met veel potentie. Pas toen kregen we een uitbreiding van erkenning en zekerheid van werkingsmiddelen”.

en dan bouwen “En tenslotte was het aan ons. In 2008 zijn we beginnen bouwen”. Van wat oorspronkelijk een

Dirk (uiterst links) en Erna (tweede van rechts) met Andres en Sara (derde en vierde vooraan van links) de twee begeleidende koppels, met vijf van hun zeven gasten: Nico, Marcel, Fons, Dunja, Glenn, Tom en Wim. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 47

DHM_november_319.indd 47

20-10-2011 12:11:49


wortel

Open Bedrijvendag in de strafinrichting

Iedereen wil in de gevangenis WORTEL – De strafinrichting van Wortel nam deel aan de Open Bedrijvendag en ze zullen het geweten hebben. Op een mum van tijd waren alle beschikbare plaatsen ingenomen en men moest honderden, zeg maar duizenden kandidaten teleur stellen. Op zondag 2 oktober werd de deur van gevangenis – bij manier van spreken – open gezet. De organisatoren voorzagen een rondleiding voor negen groepen van 40 personen en daarnaast mochten de personeelsleden elk vier familieleden uitnodigen. Maar in de praktijk liep het anders. De plaatsen waren direct ingenomen, de telefoon stond roodgloeiend en, na een verslag in het middagnieuws op VTM, moest men nog eens een paar honderd mensen teleurstellen aan de poort.

De gestraften Wortel is, na de afschaffing van de wet op de landloperij, een van de 34 strafinrichtingen van België, en niet de kleinste. Integendeel. Op dit moment verblijven er 186 gestraften en met de nieuwe vleugel wordt de capaciteit uitgebreid tot 320 gedetineerden. Tel daarbij de 650 gevangenen die in Tilburg verblijven, maar technisch administratief bij Wortel horen, dan kom je op een totaal 970 gevangenen of bijna 10 % van alle gestraften in België. In Wortel zitten gestraften van enkele maanden tot zeven jaar. Zwaarder gestraften, tot levenslag, zitten in Tilburg. Maar enkele maanden komt, rekening houdend met een periode voorhechtenis, zelden voor. Het gebeurt wel dat gestraften

in Wortel binnenkomen voor een effectieve straf van enkele maanden, maar dat die straf al vlug oploopt tot enkele jaren omdat ze vroeger al voorwaardelijke straffen opliepen.

Waarom een Opendeur Eén van de redenen is het personeelstekort. Men wil de bevolking kennis laten maken met de strafinrichting, in de hoop dat men een 60tal openstaande vacatures zal kunnen invullen. Samen met het werk in een gevangenis wil men de dagindeling van een gedetineerde voorstellen en is het een enige kans om belangstellenden de nieuwe cellenblok, die nu nog leegstaat, te tonen.

De nieuwe cellenblok De nieuwe cellenblok is ingeplant tussen de oude witte gebouwen, waar vroeger de landlopers verbleven en het koor van de vroegere kerk. Die ruimte blijft behouden en wordt een stilteruimte voor de verschillende godsdiensten. De 58 nieuwe cellen zijn 12 m² groot. Het zijn in principe cellen voor een persoon, maar men weet nu al dat er 116 gedetineerden zullen komen. Twee per cel dus en dan is 12 m², toilet en douchecel inbegrepen, echt niet groot. In elke kamer staat een stapelbed, een kast en een schrijftablet.

Een ijskast behoort tot de standaarduitrusting, een tv moeten de gedetineerden huren. Er is een mogelijkheid voorzien om langs een gesloten systeem eventueel welbepaalde internetsites te bezoeken. “Dat zullen alleen sites zijn, zoals die van de VDAB en andere, die nuttig zijn om de gedetineerde mee voor te bereiden op de tijd na zijn verblijf in de inrichting”, zegt directeur Buts. “Men beweert wel eens dat een douche in de cel toch wel een grote luxe is”, gaat de directeur verder”, maar die worden op de eerste plaats voorzien voor de veiligheid, zowel van de bewaarders als van de gedetineerden zelf. In het oude gedeelte gaat men in groep naar afzonderlijke doucheblokken. Dat zijn verplaatsingen waarbij de kans op schermutselingen groot is en die nu overbodig zijn”.

Daginvulling en tewerkstelling Bij de rondleiding gaan de bezoekers ook langs de oude witte gebouwen rond de binnenkoer, waar men de gedetineerden nu tewerkstelt en men opleidingen voorziet. Een gedetineerde kost de gemeenschap handenvol geld. De gemeenschap heeft er dus alle belang bij dat de gedetineerde na zijn straf zijn leven anders en beter organiseert,

De nieuwe cellenblok is mooi ingeplant tussen het de historische gebouwen rond de binnenkoer en het koor van de vroegere kerk van de kolonie. 48 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 48

20-10-2011 12:11:50


wortel zodat hij niet hervalt. Vandaar de inspanningen die men doet om de gestraften langs werk, opleiding en gezonde ontspanning een goed gevulde dagindeling aan te bieden. Met dit alles is Justitie de grootste werkgever in Wortel en een van de belangrijkste werkgevers in de regio. In Wortel werken op dit moment 180

bewaarders en administratief medewerkers, maar met dat aantal kan men de nieuwe cellenblok niet in gebruik nemen. Voor informatie omtrent werken bij de overheid kan u terecht op de websites van Selor of van de federale overheid (www. selor.be en www.fedweb.belgium.be) . U kan uiteraard ook contact opnemen met de strafinrichting Wortel 03 340 45 11; (fh)

n

e e e

LEZERS SCHRIJVEN The Folsom Brothers Beste redactie, Wat waren we blij toen we begin september de aankondiging zagen in het infoblad van Hoogstraten, dat op zaterdag 1 oktober de gevangenis van Hoogstraten kon bezocht worden met rondleiding en als toemaatje nog een leuk optreden. Snel naar de toeristische dienst, netjes alle namen, adressen en leeftijden van de deelnemers doorgeven, 15 euro per kaart betaald, en aftellen naar de grote dag. Zaterdag 1 oktober wachten tot het bijna 4 uur is en dan kunnen we eindelijk vertrekken. Alle kaarten netjes ingevuld, paspoorten bij, kindjes zo fier als ne gieter dat ze nu hun nieuw paspoort eens kunnen gebruiken, blijkt dat ze die morgen even hebben beslist dat minderjarige kinderen niet binnen mogen ?????

.

-

e

s ,

e p a

n

Nu hebben we toch alles volgens het boekje gedaan, nu krijgen we dat. Mijn man heeft uiteindelijk de beslissing genomen van met de kinderen naar huis te gaan, ene al wenend, de andere zeurend en al zeker niet begrijpend hoe dit nu zo maar kan.

Een cel van 12 m² voor twee gedetineerden, met een stapelbed, een kast en een schrijftablet met twee stoelen (foto links) en vooraan een soort inloopdouche met een toilet (foto rechts).

Toegankelijkheid van de kolonie Er gaan blijkbaar van de meest wilde geruchten de ronde over de toegankelijkheid van de kolonie. Op de redactie kwam zelf de vraag binnen of het waar is dat gans de kolonie autovrij wordt. Nonsens uiteraard. Men wil de kolonie terecht autoluw maken en het sluipverkeer van, bijvoorbeeld, Wortel naar Zondereigen ontmoedigen of beletten. Binnen afzienbare tijd komt de Stichting Kempens Landschap met een defintief plan naar buiten. Nu al weten we dat de kolonie zeker toegankelijk blijft langs De Diept en langs de

dreef van de Langenberg, in Wortel gekend als ‘den boulevard’. Centraal bij de boerderij komt er een parking van waaruit wandelaars en fietsers verder de kolonie in kunnen. Voor mensen met een handicap die écht niet bij de begraafplaats kunnen geraken wordt wellicht een oplossing gezocht. Landbouwvoertuigen en tractors voor onderhoud van het domein kunnen uiteraard overal geraken. Om dat alles mogelijk te maken worden er op cruciale plaatsen tractorsluizen of andere obstakels geplaatst.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Met 3 volwassenen zijn we daar gebleven. Voor de rondleiding begon, kregen we ook een woordje uitleg van de directeur van het gevang. Dat gsm's eigenlijk niet mee binnen mogen, maar als iedereen hem uitzet wil hij wel een oogje dichtknijpen ! Begrijpe wie begrijpen kan. Misschien had hij dan voor de kinderen toch ook voor ene keer eens zijn ogen kunnen dichtknijpen. Tenslotte was het toch ten voordele van zijn gevangenen. Het moet gezegd dat de rondleiding en het concert zeker de moeite waard zijn geweest, de mensen van de Lions Club Hoogstraten hebben ons netjes de drie verloren kaarten terugbetaald, maar toch blijven we wel met een gewrongen gevoel zitten. Ik heb ook na afloop mijn beklag gedaan bij de directeur, hij vond het ook een spijtige zaak, maar hij is volgens mij wel degene die er iets aan had kunnen doen. Misschien moeten we ook eerst eens iets mispeuteren, dan mogen onze minderjarige kindjes wel binnen. Ze zijn trouwens 10 en 12, zo klein is dat nu ook weer niet. Ik weet niet of er nog mensen in onze situatie waren, maar ik ben nu in elk geval mijn ei kwijt, wat jullie er mee aanvangen moeten jullie zelf maar weten. Met vriendelijke groeten,

Marc en Elly Beckers-Aernouts Ward en Vic

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 49

DHM_november_319.indd 49

20-10-2011 12:11:50


wortel

Kroniek van een aangekondigd einde

KLJ lokaal in een nieuw kleedje

WORTEL – Minder dan vijf maanden nadat Irena Tijan en Bart Coppens café De Guld overnamen, haken ze af. Voor de bestuursleden van de St.Jorisgilde, die er hun lokaal hebben, is het geen verrassing. “Veel te hoge verwachtingen en geen horecavingers”, klinkt het daar. Voorlopig zullen de leden van de gilde, die De Guld verhuren aan brouwerij Haacht, de zaak in eigen beheer en enkel op donderdagavond en zondagvoormiddag open houden.

W i p

Maar zowel de gilde als brouwerij Haacht zijn overtuigd van de potentie van de zaak. Dat is ook de reden waarom ze in overleg een nieuwe uitbater zoeken. Wortel is dan misschien niet hét uitgangscentrum van de regio, maar De Guld heeft alles om er een goede horecazaak van te maken. De ligging van De Guld met zijn prachtig terras in de schaduw van de kerk en de kapelanie, heeft alles in huis om er een taverne of een kleinschalig eethuis van te maken. De uitbater moet dan wel gevoel voor horeca hebben. Info: 0494/177670. (fh)

WORTEL - Begin september trok de leiding van KLJ Wortel de slechtste kleren om het lokaal op te vrolijken. Een week lang heeft iedereen van de leiding elke avond z’n creativiteit boven gehaald om de muren van het lokaal te voorzien van een nieuw laagje verf. Voortaan worden de leden begroet door KLJ mannetjes die op de muur geschilderd zijn en komt er nog een graffiti op de muur. Dit om te laten zien dat het KLJ lokaal een plaats is waar jongeren zich thuis moeten voelen.

Met een prachtig terras, gelegen in de schaduw van de kerk en de kapelanie, wacht De Guld op een uitbater die gevoel heeft voor horeca.

In het 2de weekend van september was het eindelijk zover: de creatie kon getoond worden aan alle leden. De leden en hun ouders waren aangenaam verrast over het prachtige resultaat en vonden de nieuwe kleuren en tekeningen op de muur geweldig. KLJ Wortel is goed gestart: met een massale opkomst op de startactiviteit kan het jaar niet meer stuk! Je zal ons zeker nog wel tegen komen op straat, misschien al bij onze volgende activiteit. Dit is onze jaarlijkse spekkenverkoop op zaterdag 19 november tussen 14u en 17u in Wortel. (KLJ Wortel)

Vijfhonderdste lid van Natuurpunt WORTEL - Gisèle Peeters (midden) mocht zich zondag 2 oktober verheugen op flink wat aandacht. Tijdens een bezoek aan Open Bedrijvendag, meer bepaald bij houtbedrijf Janssens en Janssens, liep ze langs de infostand van Natuurpunt. Ze besloot lid te worden en kreeg prompt te horen dat ze het vijfhonderdste lid werd van de afdeling Markvallei. Het heuglijke feit werd door Natuurpunt Markvallei en zaakvoerder Koen Janssens (rechts) gevierd met enkele geschenken en een glaasje champagne. Natuurpunt Markvallei kent de laatste jaren een sterke aangroei van het ledenaantal. “Op tien jaar tijd hebben we ons ledenaantal verdubbeld. 500 aangesloten gezinnen in een landelijk gebied, daar zijn we eigenlijk wel heel trots op.”, legt Chris van Boxel (links) uit. Chris is de medewerkster van Natuurpunt in bezoekerscentrum De Klapekster. (AO)

50 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 50

20-10-2011 12:11:51


e

n

n

e r

wortel

‘A man without a pumpkin… … is not a real man’ WORTEL - De Pompoenpoaters doen het weer. Op zondag 9 oktober was iedereen welkom in Jeugdhuis ’t Slot voor de derde pompoenwedstrijd op rij. Met hun slogan ‘A man without a pumpkin is not a real man’ wist men dit keer 32 deelnemers bij elkaar te vinden. Pompoenweging Op het programma stond de weging van de zwaarste pompoen en de “pompoenschattozzies”. Tussen 10 en 14 uur mochten de deelnemers hun pompoenen komen brengen. In die tijd werden al op een grof geschatte volgorde gelegd. Vanaf 14 uur was iedereen welkom en kon men deze ‘monsters’ bezichtigen. Om 16u begon men met het wegen. 32 deelnemers en dus ook 32 pompoenen werden gewogen en werd er een rangschikking gemaakt . Op de eerste plaats eindigde Luc Fransen met een stevig gewicht van 203.50 kilo. Vervolgens wist Swa Sommen de tweede plaats te veroveren met zijn pompoen van 172 kilogram en ook Wim Janssen behaalde de top drie met een gewicht van 166.50 kilogram.

Bovenop alle 32 deelnemers mochten ook de bezoekers hun schatting doen. Hiervoor was een specifieke pompoen gekweekt die deze dag bij de wedstrijd neergezet werd en waarbij men het gewicht kon schatten. Deze pompoen woog 90 kilogram en er waren 77 schattingen. Daniël Sysmans eindigde hierbij op de derde plaats, Leon Lenaerts op de tweede plaats en Monique Quirijnen won met de eerste plaats.

Kinderatelier Naast de wegingen en de schattozzies is er dit maal ook aandacht besteedt aan de kinderen. Er was voor hen een springkasteel aanwezig en een kinderatelier, dat erg in de smaak viel. Bij de kinderwedstrijd waren er drie categorieën. In de categorie kleuters waren er vijf deelnemers waarin

Bram De Backer eerste werd. Daarnaast was er nog de categorie 1e tot 3e leerjaar met ook vijf deelnemers: Fien Verschueren behaalde hier de eerste plaats. Ten slotte was er nog de categorie 4e tot 6e leerjaar met negen deelnemers. Dorien Fransen won in deze laatste.

Kweekproces De meeste deelnemers kweekten hun pompoen in eigen tuin. Weliswaar was dit niet voor iedereen even evident en dus stelde de familie Lambrechts hiervoor een stukje grond ter beschikking. Hierop hadden acht deelnemers hun pompoenen staan, waaronder Luc Fransen en Swa Sommen, die de top drie van de zwaarste pompoenen wisten te behalen. Dus toch een vruchtbaar stukje grond, dat van Lambrechts, zo is bewezen. (vf)

Schattozies, just to confuse the Russians Bij de inschrijvingen voor elk pompoenjaar mogen de leden op voorhand ook een schatting doen van het gewicht van hun eigen pompoen en dat van de zwaarste clubpompoen. Dit gebeurt echter allemaal voor aanvang van het pompoenseizoen. Alle schattingen worden genoteerd en bij de wedstrijddag terug van onder het stof gehaald. Bij die schattingen stond Ed Goetschalckx op nummer één met een afwijking van slechts een halve kg. Op nummer twee eindigde Swa Sommen met een afwijking van 2 kg en op de derde plaats kwamen Nick en Hanne Brokken met een afwijking van 3.5 kg. Op de eerste plaats bij de schattingen van de zwaarste clubpompoen, dit de winnende pompoen bij de deelnemers/clubleden, stond Frank Lenaerts, met een afwijking van 2.5 kg. Daarop volgde Marc Keustermans met een afwijking van 7.5 kg en tenslotte behaalde Jos Vermonden met een afwijking van 14.5 kg de derde plaats.

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Op bovenstaande foto ziet u de winnende pompoen van Luc Fransen met op de achtergrond links de pompoen van tweede plaatshebber Swa Sommen en rechtsachter die van dochter Cindy Sommen. Met liefde en geborgenheid gekweekt, dat is duidelijk (foto: Stefanie Govaerts).

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 51

DHM_november_319.indd 51

20-10-2011 12:11:51


wortel

Ziekendag te Wortel Schrijn- en timmerwerken Schrijn- en timmerwerken

Karel Karel JANSEN JANSEN PVC RAMEN en DEUREN PVC RAMEN en DEUREN PVC RAMEN en DEUREN PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Kömmerling Wij leveren en plaatsen leveren plaatsen alleWij schrijnenen timmerwerk. alle schrijntimmerwerk. Daken, ramen,en deuren, plafonds, Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. binnendeuren.

WORTEL - Ziekenzorg Wortel liet zich opmerken ter gelegenheid van de nationale ziekendag. Op zaterdag kon men in ’t Trefpunt genieten van heerlijke pannenkoeken met een kop koffie of een ander drankje. Ook tijdens de misviering in de kerk werd stilgestaan bij het gebeuren rondom deze gebeurtenis. (FS)

Hoogeind 49 Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 Tel. 03/315 75 66

189 189

K.VNA Wortel Maandag 31 oktober 2011 vertrek vanaf 18 tot 21 uur

t h c o Katogent

Een avondwandeling afgepijld met reflectors Vertrek in de kantine met groepen van 4 à 10 personen Deelnameprijs 9,00 euro spek & eieren of frikandellen met fruit + consumptie inbegrepen na de wandeling Inschrijven: indien vertrek op vooropgesteld uur verplicht op 0477 81 92 31, anders ter plaatse in de kantine

Zaklamp meebrengen Laarzen bij slecht weer

52 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 52

20-10-2011 12:11:52


meerle

Grootoudersfeest op de kleuterschool MEERLE - Op dinsdag 4 oktober werd de kleuterschool in Meerle omgetoverd tot een heuse kinderboerderij . De kleuterjuffen hadden de landelijke gilde en de KVLV uitgenodigd om dit samen met hen te realiseren . In de voormiddag was het een gezellige drukte in en rond de school , want de dieren ( koeien, schapen, paarden, varkens, goudfazanten, konijnen,…) kregen allemaal een plaatsje . In de namiddag waren de Oma’s en Opa’s welkom om samen met hun kleinkinderen een bezoekje te brengen aan de boerderij . Ze moesten boer Jef en boerin Marie helpen om al de klusjes op de boerderij te klaren d.m.v. spelletjes en een heuse quiz. Als beloning kregen ze allemaal lekkere rijstpap of pudding, geschonken door de KVLV vrouwen . Dankjewel landelijke gilde en KVLV voor deze geslaagde namiddag !

Dag van de chronisch zieken van 9 oktober 2011 MEERLE – Dit jaar heeft de CM ook een lessenpakket uitgewerkt voor de school omdat het jaarthema is: “Een zorgzame buurt, ik ben er voor mijn buurt”. De afspraak met de school was gemaakt voor maandag 3 oktober. Addie legt uit wat ziekenzorg inhoud, dat ze een groep vrijwilligers zijn die zich speciaal inzetten voor deze mensen. En dat het voor iedereen belangrijk is om betrokken te zijn met de buurt waarin we wonen. Door huisbezoek, uitstappen, en vooral ’n luisterend oor. Dat het niet eenvoudig is om afhankelijk te zijn, of soms alleen te zijn. Dat de mensen er zo een deugd van hebben om een middag samen te zijn en te kunnen buurten, en ook nog gezellig samen iets eten. Ze vertelden over de uitstap met de boot en met de trein naar de dierentuin, en andere uitstappen. De kinderen zaten allemaal aandachtig te luisteren, ook toen Maaike allerlei vragen begon te stellen: of ze zelf al eens ziek waren geweest, of in het ziekenhuis gelegen hadden. Of ze misschien iemand kenden die ziek was, en of ze dan op bezoek gingen. De kinderen wisten wel allemaal dat het wel fijn was om bezoek te krijgen als je ziek bent. Toen Gust begon te vertellen hoe het kwam dat hij nu in een rolstoel zat was heel de klas stil. Iedereen luisterde aandachtig en nadien barsten de vragen los. Ook aan Marleen, zijn echtgenote, werden vragen gesteld. Ze vertelde waarmee ze Gust kan helpen. Hopelijk hebben de kinderen iets geleerd hebben en beleven ze nog veel plezier aan het mooie lessenpakket.

Ken uw buren, ken uw dorp

Op 9 oktober zelf, de dag van de chronisch zieke mensen kwamen, kwam ziekenzorg samen met de zieken en 80- plussers om Eucharistie te vieren. De kerk was mooi versierd met de knutselwerkjes die de kinderen gemaakt hadden. Er stond ook een mooie wens op. Het was een mooie viering met aangepaste teksten en liedjes. In verband met het jaarthema “zorgzame buurt” werd er vooral aandacht ge-

vraagd voor de zieken en eenzamen in onze buurt. Na de viering werden alle zieken, 80- plussers en begeleiders verwelkomd in het harmoniezaaltje. Op deze speciale dag was het goed nog even met zijn allen gezellig samen te zijn. Bij een kopje koffie, thee en een stukje cake was er tijd om wat met de andere mensen bij te praten. Ze kregen ook allemaal nog een knutselwerkje mee naar huis. (De ziekenzorgkern)

LEES DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 53

DHM_november_319.indd 53

20-10-2011 12:11:52


meerle

Variant van ‘Couleur Locale’ in Meerle MEERLE – Bier is in, en zeker de speciale bieren. Niet voor niets was het TV-programma Couleur een kijkcijferkanon. Jean Blaute en Ray Cooks zullen er niet zijn, maar John Verbraeken komt naar de KWB – Bierproefavond met zijn verhaal rond 7 Bieren van echt Vlaamse brouwerijen met een traditie. John Verbraeken komt deze avond begeleiden, uitleg geven en allerlei weetjes vertellen over deze bieren. Hij is vele jaren verbonden geweest aan een bekende brouwerij en is een bierfanaat. Hij zal je op een smakelijke man wijze vertellen over deze bieren. Het gamma bestaat uit Duchesse de Bourgogne, Brugse Zot, Adriaan Brouwer, De Koninck Tripel, Tripel Karmeliet , Gouden Carolus Classic en Sint Bernardus Abt. Dit smakelijk gebeuren heeft plaats op vrijdag 25 november in het zaaltje boven de keuken van de parochiezaal van Meerle. De start is stipt om 20.uur KWB-Leden en huisgenoten betalen voor deze avond 10 € per persoon, het proeven van de 7 bieren inbegrepen . Elke deelnemer mag van elk bier een halve proeven met aangepaste kazen. Niet-leden mogen ook deelnemen, maar zij betalen 12 €. Omdat de begeleider de verschillende bieren vooraf moet aanschaffen, graag voor 6 november inschrijven bij verantwoordelijke Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 - tel 03/315.92.09 of door een e-mail te sturen naar jos-van-bavel@skynet.be met vermelding Bierproefavond en het aantal deelnbemers. Je deelname is pas definitief wanneer 10 € per persoon bezorgd hebt op het bovenstaand adres of te storten op de KWB rekening 787-5500297-69 p/a Heimeulenstraat 41, 2328 Meerle. De inschrijvingen moeten ten laatste op 6 november gebeurd zijn (wie te laat is heeft pech - maximum 50 personen). Denk er aan dat je deze avond voor een BOB moet zorgen of met de fiets of te voet komt. Schol! (jvb/jaf)

De Nonnen van Navarone MEERLE – Nu de avonden weer wat langer zijn, zijn de acteurs van ’t Mjeels Parlement (toneelvereniging van KWB Meerle) volop aan het oefenen voor hun jaarlijkse toneelvoorstelling. Ze brengen dit jaar ‘De nonnen van Navarone’ op de planken. De nonnen van Navarone vormen een kleine, vrij moderne kloostergemeenschap met een gemoedelijke sfeer. Zuster Imelda, priores van de orde, vindt dat de huidige levenswijze in het klooster niet meer kan. De nonnen zijn zo gewend aan de wereldse genoegens en luxueuze levensomstandigheden van deze tijd, dat de regels van hun stichteres totaal vergeten worden. Imelda stelt voor om het diep religieuze leven van weleer terug op te pikken. Een paar zusters zijn er direct voor te vinden terwijl de jongere nonnen dat niet zomaar zien zitten. Zuster Imelda krijgt echter haar zin en het klooster baadt weer in een geur van heiligheid, devotie en boete. Als pater Camillus en pater Victor uit het naburige klooster op bezoek komen, weten ze niet wat ze meemaken. Meer kunnen we niet verklappen, daarvoor moet je gaan op zaterdag 10 en zondag 11 december om 19u30 in parochiezaal Ons Thuis in Meerle. Deuren open om 18.30 uur De Bestuurleden van KAV bieden de inkomkaarten aan in november aan de prijs van 5 euro, ze hopen op een gunstige ontvangst. De inkomkaarten zijn in voorverkoop ook te verkrijgen bij Jos Van Bavel Heimeulenstraat 41 – tel. 03/ 315.92.09 of per email te bestellen jos-van-bavel@skynet.be aan 5 euro! In de zaal kosten de kaarten 7 euro (jvb)

54 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 54

20-10-2011 12:11:54


t

e

t

l

r -

0 .

n

e

meerle

KVG nodigt uit MEERLE - KVG, de Katholieke Vereniging Gehandicapten Meerle, Meer en Meersel-Dreef nodigt iedereen uit op dinsdag 1 november in de parochiezaal van Meerle. Vanaf 10 uur zijn er pannenkoeken, soep en warme en koude dranken te verkrijgen aan democratische prijzen. Bij uw bezoek steunt u de werking van de plaatselijke KVG. (FS)

Tweedehandsbeurs Gezinsbond MEERLE – Op zoek naar baby - en kinderkleding, badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed? Dan moet je op zondag 6 november tussen 13 en 15 uur in de Parochiezaal “Ons Thuis” komen kijken. De Gezinsbond van Meerle en Meersel-Dreef houdt er dan zijn Tweedehandsbeurs (baby- en kinderartikelen tot 12 jaar, ook speelgoed). Naar goede gewoonte staat het systeem er borg voor dat alles wat te koop wordt aangeboden in goede staat is. Ten zeerste aanbevolen aan ouders die een koopje willen doen, voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders die hun uitrusting willen uitbreiden. Info bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, Meerle – tel. 03/315.09.99. of bij Inge Smeekens, Meerledorp 35, Meerle 03/315.99.01. Ook nietleden van de Gezinsbond zijn van harte welkom. Kijk ook eens op www. gezinsbondmeerle.be . (jaf)

Mosselen! MEERLE – Kenners en liefhebbers zijn het erover eens: de mosselen zijn bijzonder lekker dit jaar. Als je ze nog niet geproefd hebt, of wel en je wil nog, dan kan dat op het 30ste Mosselfeest van KLJ-Meerle, op zondag 20 november in de parochiezaal van Meerle. Ter plekke eten kan tussen 12.00 en 18.00 uur. Eet je ze liever thuis, dan kan je ze tussen 11.30 en 18.00 uur ook komen afhalen. Wel vooraf inschrijvingen. Info bij Silke Brosens, Meerledorp 12 – tel. 0476/58 49 63 of e-mail naar silkebrosens123@hotmail.com . Smakelijk eten! (jaf)

Boekenbeurs MEERLE – Een evenement waar je niet naast kan kijken begin november. Wie die dagen niet in het bouwcentrum in Antwerpen geraakt of de grote drukte wil vemijden om in een het aanbod van nieuwe boeken te gaan snuffelen kan dat vrijdag 25 november 2011 ook in Meerle. Dan organiseert de oudervereniging van De Klimtoren in de grote zaal van de kleuterschoool weer een boekenbeurs, zij het op een iets bescheidener schaal dan in Antwerpen. Je vindt er een ruim aanbod aan nieuwe boeken voor zowel de jeugd als volwassenen. Verder is er ook een uitgebreid assortiment kaarten aanwezig. Je kan er boeken en kaarten kopen, de opbrengst komt volledig ten gunste van de school. De deuren zijn geopend na het einde van de schoolweek, vanaf 15.25 uur. Er is gelegenheid voor een kopje koffie of thee met cake! De toegang is gratis en iedereen is welkom! (jaf)

Hij komt, hij komt…. MEERLE – De goede Sint. En hij komt geluukig ook weer naar Meerle. Zoals al enkele jaren de gewoonte komt hij voor alle verenigingen van Meerle dit jaar op dezelfde dag. De Sint is ook maar een mens, wel een speciale maar misschien beginnen de jaren soms toch te wegen. Dus komt hij op zondag 27 november alle kindjes van Meerle goededag zeggen. Het feest ter ere van Sint-Niklaas begint om 14u30. Inschrijven kost 4€ en te-laat-inschrijvers betalen 6€. Voor 20 november kan je inschrijven bij Els Aerts-Verheyen, Hazenweg 39 en Inge Smeekens, Meerledorp 35. En begin de liedjes maar al te oefenen. (jaf)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 55

DHM_november_319.indd 55

20-10-2011 12:11:54


meersel-dreef

Dreefse Trappers op reis MEERSEL-DREFF - De Dreefse Trappers trokken er dit jaar weer op uit. Vol goede moed vertrokken een 20-tal sportievelingen naar de Franse Alpen, om verschillende bergreuzen te bedwingen, en nog niet de minste. Hierbij het dagboek van deze onvergetelijke reis.

Donderdag 15 september Om 3u30 zijn we vertrokken vanuit MeerselDreef. Na een rustige reis met een paar tussenstops, arriveerden we rond 14u00 in ons hotel. Na een heerlijke pastamaaltijd, dat hoort zo, en wat uitleg door de hoteleigenaar over het mooie fietsgebied, zijn we vertokken voor een eerste verkenningsrit. We hebben de flank van Alpe D’Huez beklommen en al wat kunnen “proeven” van deze mythisch berg door er een stukje op af te dalen. ‘s Avonds werden de plannen gesmeed voor de ritten voor de volgende dag. Ze werden wat bijgesteld na de verkenningstocht (op papier ziet het er toch iets makkelijker uit). En wie er ooit heeft opgereden, die kan daar van meepraten.

Vrijdag 16 september

verder opgesplitst en een aantal hebben de Galibier weer terug beklommen en afgedaald tot de Lautaret. Een aantal hebben eerst nog de Telegraph beklommen en afgedaald en een paar zijn over de Telegraph gereden tot aan de voet van de Telegraph om deze eerst weer te beklimmen en af te dalen voordat de tweede beklimming van de Galibier werd aangevat. Ondertussen kwamen we de Trappers van groep 1 tegen, de een nog redelijk fris, de ander al iets vermoeider. Gelukkig is het weer geen spelbreker geworden en was het een prachtige warme dag. Van de 10 dapperen hebben er slechts twee (Jan en Jacques) de Marmot kunnen afwerken voor de start van het avondeten. Zeven van hen hebben de tocht zonder de beklimming van de Alpe D’Huez (het “Marmietje”) voor de donker kunnen afwerken en één renner heeft jammer genoeg de strijd moeten staken in een afdaling (die vervelende draad van de Nederlander Johnny Hoogerland stond in de weg). Als we de intense verhalen na het avondeten, op het terras natuurlijk, mogen geloven kan ieder-

een met een heel tevreden gevoel terugkijken op een geslaagde dag.

Zaterdag 17 september Ondanks de weersvoorspellingen van gisteren blijkt het opnieuw een mooie ochtend te zijn. Iedereen is uitgerust en opgelapt om de kers op de taart te plaatsen van dit week-end: de beklimming van Alpe d’Huez. We vertrekken in verschillende groepen en hebben afgesproken onze tijden van de beklimming te klokken om te kunnen vergelijken met elkaar en met de tijden van de profwielrenners. We bereiken allemaal de top in een voor iedereen mooie tijd. De snelste doet er iets langer dan 1 uur over, dus voor de tijd van Italiaan Marco Pantani (38’) zullen we nog wat moeten trainen. ‘s Middags gaan een aantal trappers het skigebied van “Les 2 Alpes” bezoeken en een aantal maken nog een mooie wandeltocht onder begeleiding van onze masseur van dienst.

Zondag 18 september Na ons laatste ontbijt vertrekken de Trappers rond 9u00 moe en tevreden naar huis. Opdracht volbracht. (DT/JJ)

Om 7u00 vetrokken 10 dappere Trappers voor de magisch tocht : de Marmot. De planning is om de volgende bergen te beklimmen: Glandon, Telegraphe, Galibier en Alpe d’Huez. Als je de profielen van deze bergen bekijkt, begrijp je waarom ze al om 7u00 vertrokken zijn. Het avondeten wordt om 19u00 geserveerd en dat wil je niet koud laten worden. De rest van de groep heeft tijdens het ontbijt afgesproken om gezamenlijk de dappere Trappers tegemoet te rijden en wellicht nog wat te steunen in hun heroïsche tocht. De tweede groep is met de auto vertokken naar de top van de Col du Lautaret om van daaruit de Galibier te beklimmen en af te dalen richting de Telegraph. Onderaan de Galibier is groep 2

Niet alleen de straten zijn vol gekalkt met beroemde rennersnamen, ook de Dreefse Trappers zijn vereeuwigd in de gemetselde balustrade van de Alpe d’Huez.

56 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 56

20-10-2011 12:11:55


p

n

p -

g r

n o .

n g

s t

meersel-dreef

Fietspad Strijbeek: hoofdstuk onteigening MEERSEL-DREEF - Reeds geruime tijd zijn alle vereiste onteigeningen voor de aanleg van een tweezijdig fietspad op Strijbeek getekend, uitgezonderd door één eigenaar. Omdat aan weerszijden van de straat een strook grond in het bezit van deze onwillige eigenaar is, kan zelfs de stad Hoogstraten nog niet overgaan tot aanleg van de fietspad aan één kant van deze drukke verbindingsstraat. Zodoende moeten alle fietsliefhebbers het thans nog steeds stellen met het oude afgedankte, overgroeide, en omhooggestuwde fietspad, dat deze naam al langer niet waardig meer is. Fietsers en bromfietsers gaan steeds vaker gebruik maken van de gewestweg zelf, om zich op een veilige manier op deze weg te verplaatsen, wat dan weer een onveilige situatie voor de automobilisten met zich mee brengt, zeker in de donkere herfst- en wintermaanden die zich gaan aanbieden. Desondanks werden onlangs nog wegmarkeringen op het fietspad aangebracht: een teken aan de wand dat het misschien wel wat langer kan duren dan menig fietser wenselijk acht. Echter het Aankoopcomité zou kortelings de opdracht krijgen tot gerechtelijke onteigening voor de Vrederechter. Niet goedschiks dan maar kwaadschiks, zo wordt gedacht. Het einde van de aanloopprocedure komt in zicht.

Jammer genoeg betekent dit weer oponthoud in de noodzakelijke aanleg. Uitstel is in dit geval geen afstel, alleen laten we met zijn allen hopen dat de nukkige grillen van één boordeigenaar geen noodlottige gevolgen zal hebben voor de sportieveling, die, al dan niet noodzakelijk, wel wil fietsen van en naar zijn werk of school, en die de huidige gevaarlijke situatie moet trotseren. (JJ)

Strapdag op school MEERSEL-DREEF - De school ‘t Dreefke deed op donderdag 22 september mee aan de “strapdag” (ofwel stappen en trappen). Het is de bedoeling dat zowel ouders als kinderen de auto laten staan en met de fiets of te voet komen. Op aanmoediging van de school kwamen er die dag heel veel kinderen, ouders en juffen met de fiets naar school . Dit kunnen we als schoolteam alleen natuurlijk maar toejuichen en daarom werd iedereen extra beloond met een strapdagbandje! (MJ/JJ)

-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 57

DHM_november_319.indd 57

20-10-2011 12:11:56


meersel-dreef

Zorgzame buurt MEERSEL-DREEF - Ziekenzorg CM hield op 9 oktober de dag van de chronisch zieke mensen, met als thema “Zorgzame buurt”. De Jan de Wysestraat is zo’n warme buurt. Een buurt waar er ruimte is voor contact met elkaar en waar je ook bij elkaar terecht kan in geval van nood. Lydia Aerts, een bewoonster uit deze straat, vertelt: “In onze straat staan zes bejaardenwoningen, ingeplant in de sociale woonwijk, die bewoond zijn door gezinnen met jonge kinderen. Onze kinderen mogen op het pleintje bij de bejaarden spelen. Ze maken de brievenbus voor hen leeg als iemand het niet kan, zoals in de winter, of zetten de vuilnisbak voor hen buiten, en andersom mogen ze langskomen voor een snoepje”. Woensdag 5 oktober werd daarom de hele buurt door Ziekenzorg in de bloemetjes gezet. (JJ)

Els Hendrickx van Ziekenzorg overhandigde aan buurtafgevaardigde Lydia Aerts een bloemetje, als dank voor de hele buurt.

Jaarconcert St.-Cecilia MEERSEL-DREEF - Op zondag 16 oktober 2011, luisterde onze fanfare “Voor Eer en Deugd” de hoogmis op om half elf, in de paterskerk te Meersel-Dreef. De fanfareleden vierden daarmee St.-Cecilia, de patrones van de muzikanten en tegelijk werd de viering opgedragen aan hun overleden leden en ereleden. Dit is een jaarlijks terugkerende traditie, die één geheel vormt met het teerfeest van 12 november. Waarbij de fanfareleden hun benen eens onder tafel steken en zichzelf verwennen en bedanken voor een jaar stevig repeteren en optreden. Niet dat ze al op hun lauweren kunnen rusten want op 29 en 30 oktober brengen ze hun jaarconcert in de zaal “Bij de Paters” naast het klooster. Met op het programma verschillende herkenbare melodieën, leuk om naar te luisteren. De fanfare zorgt daarbij steeds voor de nodige sfeer. U bent van harte welkom op zaterdag 29 oktober om 20 uur en zondag 30 oktober om 19uur. Trek u zelf uit de zetel en zorg dat u er bij bent. Graag tot dan…

De fanfare “Voor Eer en Deugd” van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek, tijdens hun St.Ceciliaviering in de kerk van de paters Kapucijnen te Meersel-Dreef. Muzikale vreugde voor de kerkgangers en genodigden.

Veiligheid in het verkeer MEERSEL-DREEF - Bij de opstart van het nieuwe schooljaar, vonden de juffen en de meester het zeer zinvol om met de kinderen van ons schooltje te werken rond “veiligheid aan de schoolpoort”. De kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar zijn samen met hun leerkrachten gaan kij-

Bente van de Ven van het vijfde leerjaar zegt het duidelijk: “Ouders achter de witte lijn, want dat vinden de fietsers fijn.”

ken waar er gevaar schuilt als de kinderen ’s morgens naar school komen of ‘s avonds als ze terug naar huis gaan. De kinderen hebben daarna slogans en gepaste tekeningen ontworpen en vervolgens gingen ze twee weken lang in september na schooltijd als sandwichmannen rond de schoolpoort staan. Het was vooral belangrijk dat de ouders goed zagen waar de aandacht precies op gevestigd wordt. Wij hopen alvast dat de boodschap goed en duidelijk bij de (groot-)ouders is overgekomen zodat we weer een veilig schooljaar tegemoet gaan. (MJ/JJ)

58 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 58

20-10-2011 12:11:56


n

meer

DIAMANT IN MEER Fons Delcroix en Jeanne Kustermans

'Wat hebben wij het nog goed' Tien jaar geleden waren Fons Delcroix en Jeanne Kustermans 50 jaar gehuwd. Het ganse gebuurte vierde toen mee op Maxburg te Meer. Nu was de viering van het 60-jarig huwelijk minder uitbundig maar even liefdevol. Fons en Jeanne zijn nog altijd even gelukkig samen. Het straalt van hen af. Fons kookt voor hen beiden want dat is nog steeds één van zijn hobby’s. Maar ruim een halve dag per week reserveert hij voor zichzelf. Met zijn vier vaste maten, Jos Stes, Fons Faes, Fons Verheyen en Gust Goetschalckx gaat hij dan fietsen. Met een electrische fiets zijn verdere afstanden geen probleem voor hem. De vijf hebben dan enkele plaatsen waar ze hun boterhammetjes kunnen opeten en dan is ook het spel kaarten steeds op zak. Rikken, of beter doorrikken is nog altijd het

kaartspel dat er gespeeld wordt. En soms kan het er “neig” aan toe gaan. Jeanne houdt het wat rustiger. Zij gaat liever wat kaarten in het gepensioneerden gezelschap. En als het redelijk weer is gaat zij met Fons een klein toertje fietsen over Maxburg. ’s Avonds wordt er genoten van de kotmadam, mooi en meedogenloos wordt nooit gemist maar naar het nieuws kijken ze niet meer. Dat is toch elke dag dezelfde miserie. Samen zijn Fons en Jeanne best gelukkig samen al kijken ze wel uit naar de bezoekjes van kin-

deren en kleinkinderen. En sinds er twee achterkleinkinderen zijn kan hun geluk helemaal niet meer op. Hun zestig jarig huwelijk werd gevierd met een dankviering in de kerk te Meer. Daarna begaf het ganse gezelschap zich naar een feestzaal te Meer waar een ganse dag verder werd gevierd. Wil je het levensverhaal van Fons en Jeanne nog eens nalezen dat kan in het november nummer van de Hoogstraatse Maand van 2001. (FS)

e

.

.

Eén bord en dan niets meer MEER - Via de Gestelsebaan begaf ik mij naar Maxburg voor het interview met Fons Delcroix en Jeanne Kustermans. Aan het kruispunt Gestelsebaan – Maxburg was men aan het werken. Doorgang onmogelijk maar het bordje wegomleiding was duidelijk. Ook in die firma is het crisistijd want een tweede bordje om de juiste richting aan te duiden stond er nergens niet meer. Werken zijn nodig en moeten gebeuren in veilige omstandigheden maar de weggebruiker mag wel een goede bewegwijzering verwachten. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 59

DHM_november_319.indd 59

20-10-2011 12:11:57


meer

Gebrek aan respect wordt bestraft MEER – Het aluminiumverwerkend bedrijf Malve langs de John Lijsenstraat ging in 2006 tweemaal in de fout. De firma liet graafwerken uitvoeren voor de uitbreiding van de productiehal zonder dat ze over een milieuvergunning beschikte. Daarom veroordeelde de rechtbank Malve tot het betalen van een boete van 27.500 euro, waarvan 11.000 euro met uitstel. Omdat de werken bovendien uitgevoerd werden in de belangrijke archeologische site van Meirbeirg, waar sporen van een nederzetting van 10.000 jaar oud bewaard zijn, werd zaakvoerder Bert S. veroordeeld tot een boete van 11.000 euro, waarvan 2.750 euro met uitstel. Aan het Vlaamse Gewest moet het bedrijf 5.000 euro betalen. (fh)

Het onheil was geschied. Toch voerde een ploeg archeologen onder leiding van professor Marc De Bie nog archeologisch onderzoek uit waar het nog mogelijk was en zin had. Overleg op voorhand zou veel beter geweest zijn.

Grote belangstelling voor Open bedrijven

Nieuws van De Eendracht MEER - Naar goede gewoonte worden ook dit jaar de overleden leden en ereleden van Fanfare ‘De Eendracht’ herdacht namelijk in de eucharistieviering van zaterdag 19 november om 17.45 uur. Muzikaal wordt deze viering volledig verzorgd door de muzikanten van de Fanfare onder de kundige leiding van dirigent mevrouw Marleen Proost. Na de eucharistieviering worden de leden en ereleden in de Meerse parochiezaal verwacht voor het jaarlijkse teerfeest. Het warme maal dat geserveerd wordt zal wellicht deugddoend zijn voor de muzikanten, werkende leden en ereleden van de Fanfare : een werkjaar met veel activiteit wordt immers met dit teerfeest afgesloten. Na het feestmaal is er, zoals het overigens op een teerfeest hoort, gelegenheid tot dans en vermaak voor jong en oud. De bestuursleden van de Fanfare ‘De Eendracht’ zijn inmiddels druk bezig met het bezoeken van de leden en de ereleden voor de inschrijving van dit teerfeest. U ook kan de fanfare als erelid steunen : steeds kan u hiervoor terecht bij iemand van de bestuursleden of muzikanten. U kan dan eveneens inschrijven voor het teerfeest van zaterdag 19 november. Wellicht wordt het een gezellige avond. De lessen voor de opleiding tot muzikant zijn inmiddels weer hervat. Geïnteresseerden - zowel jonge als minder jonge liefhebbers - kunnen zich nog steeds melden bij Luc Van Bladel op tel. 03/315.75.71. (ma)

De Mosten op 1 en 2 oktober

MEER / HOOGSTRATEN – Bij elk van de acht deelnemende bedrijven was de Open bedrijvendag een groot succes. De bezoekersaantallen schommelen tussen een paar honderd in de beperkte ruimte bij optiek Van Den Bosch, tot bijna tweeduizend bij Garage Dickens, de Brandweer, Eribel, Koeltechniek Fransen (KFT), Dacar Printing en houthandel Janssens. Bij meubelmakrij Elbro telde men iets meer dan 1.700 bezoekers. Die konden het productieproces van een boom tot een meubel volledig volgen. De belangstelling was zo groot dat het op bepaalde momenten echt filelopen was in de toonzaal. Mensen die het toen te druk vonden kunnen er nog steeds terecht tijdens de bureeluren en ’s avonds of in het weekend na afspraak. (fh)

MEER – Het eerste weekend van oktober bleef De Mosten uitzonderlijk open. Hoe kon het ook anders, nooit werden op 1 en 2 oktober zo’n hoge temperaturen genoteerd. (fh)

60 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 60

20-10-2011 12:11:58

L 1 G w J

O c v t K d b h l w E z v s d H o M e Z m

T o “ o S v v e h n


k n

e .

meer

“De Eiken” stopt ermee MEER – “Het hadden nog wel een paar jaartjes extra kunnen zijn,” zegt Lucien Buitenhuis, “maar er was snel een koper.” En daarom gaat de Eiken vanaf 1 november definitief dicht. Lucien is de huidige uitbater van café-taverne-feestzaal ‘de Eiken’. Hij staat ons gewillig te woord samen met zijn vrouw Ellen. Tot de sluiting is het nog alle dagen hard werken want wie zo een zaak uitbaat kan niets aan het toeval overlaten. “Het zal voor de vele klanten wennen zijn, maar ook voor ons”, zegt Lucien.

-

-

k

. s

.

-

Misschien wordt De Eiken wel “De Eikel” Lucien en Ellen baten de Eiken ondertussen al 15 jaar uit. En hun voorgangers, Kees en Rit de Gruyter, hebben dat 25 jaar gedaan. En daarvoor was er Frans Grauwmans en nog eerder daarvoor Jan Koyen. Onder Jan Koyen en Sus Grauwmans was het café een gewoon dorpscafé. Zoals er in Meer veel waren in die dagen. Het voetbalveld was toen op Werkhoven en had hier zijn stamkroeg. Kort nadat Kees de zaak overgenomen had zou de voetbal naar de Meerseweg verhuizen. Kees bouwde de zaak verder uit met een feestzaal. Dat had als gevolg dat talloze verenigingen en families er hun thuisbasis vonden. Het cafévoetbal was toen erg in trek en met een eigen ploeg, ‘de Eiken’, werd er elke zondag gevoetbald. Aangezien er naast de gemeentepleinen aan de overkant van de straat geen accommodatie was konden de spelers zich in de garage en de keuken omkleden en zich wassen in de fameuze “baddekes”. Het aantal feesten dat in de Eiken plaats vond is ondertussen al lang niet meer te tellen maar elke Meerse familie heeft er wel een communiefeest, een bruiloft, een uitvaart of een bal meegemaakt. Zondags was het café een echte zoete inval. Families en vele passanten kwamen er samen. Toen Lucien en Ellen de zaak in maart 1997 overnamen baatten ze aanvankelijk ook nog “klein Amerika” in Chaam uit. Er kwamen toen ook heel wat Nederlandse klanten over de vloer. Samen met de vele klanten die zij ‘overnamen’ van Kees en Rit groeide het cliënteel. Met de verbouwing van het eetcafé naar taverne kwamen er nog gasten bij. “Wij hadden toen, en nu nog, heel veel clubs” zegt Lucien. En Ellen en Lucien noemen er voor de vuist een aantal op: de biljar-

ters van de “Kromme Keu”, de hondenclub met Godrie, de gepensioneerden die ‘s maandags hun dansje komen doen, gepensioneerden die komen kaarten en kegelen, de Dartsclub, de Zumba, de buren die maandelijks samenkomen, families zoals die van Verschraegen, Delcroix, Bruynen en nog veel meer. “En omdat er steeds meer zaken als deze op andere plaatsen verdwijnen, komen er ook steeds meer bussen die hier een koffie komen drinken”, weet Ellen. In de loop der jaren hebben we afscheid moeten nemen van heel wat vaste klanten. Als we één klant van het eerste uur, die altijd gebleven is, mogen noemen dan is dat Jos Laurijssen uit

198

Meerle: “den Tist”, zoals iedereen hem kent. Een aantal van onze klanten begint nu pas te beseffen dat het afgelopen is. Maar de clubs hebben ondertussen een nieuw onderdak gevonden. En ja, er zal er altijd wel ééntje zijn waarbij het zal verrassen. En wij zullen ons koesteren aan de vele anekdotes. Zoals het palingmeten dat Ellen moest overnemen van Rit. De poepieboys die doorteren tot ‘s middags 12 uur. .... Ook Kees en Rit, die haar Leffeke zal missen. Gelukkig blijven we nog in Meer wonen. En niet in het minst zullen de mensen van Meer de Eiken missen. Bedankt lieve uitbaters. (ma) PS: Over wat er nu gaat komen wordt al wel een beetje geroddeld. Een parenclub, zegt Lucien. Dus geen “hoerenkot” zoals er geroddeld wordt. Liever zoiets dan een discotheek, dan hebben we geen overlast, zeggen enkele buren. Om het fijne daarvan te weten zullen we bij de volgende eigenaar terecht moeten. Er zou zelfs een opendeur-dag komen als de verbouwingen rond zijn. Iets om in de gaten te houden. Misschien wordt de Eiken wel de Eikel.

198

“We zullen onze klanten missen” DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 61

DHM_november_319.indd 61

20-10-2011 12:07:59


meer

Stadsbeiaardier Luc Dockx concerteert in Rusland HOOGSTRATEN / MEER - Op 16 en 17 september had stadsbeiaardier Luc Dockx de eer om te concerteren in het Russische Sint Petersburg. Samen met Els Debevere, beiaardier van Nieuwpoort werd hij door Jo Haazen, staatsbeiaardier van Rusland en professor aan de faculteit voor kunst aan de universiteit van Sint Petersburg, uitgenodigd om de beiaard van de Peter- en Pauluskathedraal te bespelen. Daarnaast musiceerde Luc ook op de kavalerietoren van het tsarenpaleis “Peterhof” te Pedrodvorets. Deze concerten vonden plaats in het kader van het 10-jarig jubileum van de Vlaamse beiaard, die in 2001 door de Vlaamse gemeenschap en talrijke Vlaamse sponsors geschonken werd aan de stad Sint Petersburg. Tsaar Peter de Grote die deze stad in 1703 stichtte, had goede banden met de toenmalige Nederlanden. Hij reisde veel in onze streken en deed hier inspiratie op voor de opbouw van zijn stad. Hij was ook bijzonder gecharmeerd door de beiaardmuziek die hij in veel van onze steden hoorde klinken. Daarom liet hij in Amsterdam een beiaard gieten die daarna geïnstalleerd werd in de toren van zijn kathedraal te Sint Petersburg. Dit instrument ging helaas in de loop van de eeuwen verloren.

Nadat het communistische sovjet regime in 1992 werd opgeheven, leefden vele facetten van de Russische cultuur weer op. Ook de terugkeer van de beiaardkunst was hiervan een gevolg. Rusland telt tot hiertoe 2 beiaarden maar het ziet er naar uit dat dit aantal in de loop van de volgende jaren wel eens flink zou kunnen toenemen. Er werden ondertussen diverse succesvolle initiatieven genomen om de Russische beiaardcultuur nieuw leven in te blazen en het Russische publiek is buitengewoon enthousiast ! Vanop de kathedraaltoren keek Luc uit over het prachtige Sint Petersburg waar langs de gevels van verschillende paleizen, met onder andere de Hermitage, de indrukwekkende rivier “de Neva” stroomt.

Luc Dockx met op de achtergrond de toren van de Peter en Pauluskathedraal.

Dit alles zorgde ervoor dat hij sterk geïnspireerd was om ook Hoogstraatse muziek te spelen. Met de melodieën “Het land van de Mark” uit de musical “Gelmel” en “As m’n hert wer goa joage” van de Spilzakken bereikte het concert zijn hoogtepunt, en het was duidelijk dat de Russen deze Hoogstraatse klanken bijzonder wisten te appreciëren. (red)

62 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 62

20-10-2011 12:08:01

M 1 D g g i n m


meer

Onrust over de Mosten

’t Heidebloempje start nieuw toneelseizoen

2 e n

MEER - Je kan er de klok op gelijk zetten, als het november wordt, is toneelkring ’t Heidebloempje present om ons te plezieren met nieuw toneel. Al weken wordt er intens geoefend en stilaan maakt men zich definitief op om “Aardbei en chocola” op de planken te brengen. Dit is een blijspel in twee bedrijven van Peter Kremel.

t . e

Stel je voor: je bent jong, verliefd, je smacht ernaar om voor de eerste keer die wonderbaarlijke nacht van je leven te beleven. Je wacht ongeduldig op het geschikte moment en dan…… is het zover!

t s e e

d t e

n n e

MEER – Toen het nieuws begon door te dringen dat er in de Mosten wel eens meer dan 100 bungalows zouden kunnen komen verschenen er spontaan protestborden langs de weg. De dorpsraad vroeg en kreeg uitleg van het schepencollege. Er zou ook een informatievergadering komen voor mensen van Eind en Hoogeind. De borden laten zien dat er in Meer geen draagvlak te vinden is voor een oplossing met verblijfsrecreatie. Niemand in Meer is vragende partij voor Meer dan 100 bungalows. Die er op termijn nog veel meer kunnen worden. Er zullen dus andere voorstellen moeten komen om de Mosten rendabeler te maken en een toekomst te geven. (ma)

Enkele sfeerbeelden van de Kermis

Die avond, niemand thuis, iedereen weg, het ‘kot’ voor jou alleen. De verwachtingen zijn hoog gespannen en je hormonen beginnen driftig op te spelen. Alles is perfect voorbereid en onder controle, wat zou er dan nog mis kunnen lopen? Het antwoord vind je in ‘Aardbei of chocola?’. Een blijspel waarin Cupido getart wordt door de Wet van Murphy. Als toeschouwer kan je alleen maar blij zijn dat jouw ‘eerste keer’ niet zo chaotisch is verlopen… of was dat misschien wel zo? Regisseur Jos Cools werkte de volgende rolbezetting uit: Herman Snoeys Jos Frie Adriaensen Leona Sarah Martine Boeren Jim Jeff Dictus Wout De Gruyter Ben Nicky Lieselotte Van Aperen Ilse Arnouts Rosita Leo Raf Van Looveren Fonne Brosens Theo Mark Wim Delcroix 2 agenten Carine Teuns en Emelie Kerstens In deze enthousiaste toneelploeg treffen we twee debutanten aan: Wout De Gruyter en Lieselotte Van Aperen zetten de verjongingskuur van ’t Heidebloempje verder. Sinds september repeteren zij bijna dagelijks voor de opvoeringen van “Aardbei en chocola” op vrijdag 4, zaterdag 5, vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 november in de Zaal voor Kunst en Volk. Op vrijdag en zaterdag starten de opvoeringen om 19.30u, op zondag om 14.00u.

MEER – Het schitterende weer brengt heel veel volk naar de foor. De sfeer is uitgelaten.

Ken uw buren, ken uw dorp

Veel volk in zaal Victoria en op het Poepieboy-bal het het optreden van Jiving Sister Fanny. Ook elders, in Mussenakker, in tent, ‘t Fortuin, de Eiken is er veel volk.

De inkomkaarten zijn zoals steeds te koop bij Stan en Emilie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49 ( 03/315 83 44 ) en kosten 7 EUR per stuk. (JD/red)

LEES DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 63

DHM_november_319.indd 63

20-10-2011 12:08:03


Hoogstraten VV Na het succesvolle avontuur in de Beker van België, wel een verlies met 8-2 tegen Standard Luik, werden alle ogen weer op de competitie gericht, want dat is tenslotte ook het voornaamste objectief. HVV trok op bezoek bij Dessel Sport dat ook vrijwel onmiddellijk het initiatief naar zich toetrok. Geleidelijkaan kwam rood-wit beter in de wedstrijd en na iets meer dan een half uur spelen volgde dan ook de beloning.Na een fout op Koen Gommers kogelde Bob Swaegers de bal rechtstreeks in doel, 0 - 1. Via Roy Van der Linden kwam HVV op 0-2 en op rozen dacht men. Dessel zich voor de rust nog terug in de wedstrijd brengen na een vrijtrap, gegeven door Vosters en keeper Ben Van Bael was verslagen, 2 - 1.Na de pauze herpakte het thuisteam zich en nam de wedstrijd meer en meer in handen. Al na 5 minuten hing de gelijkmaker tegen het Hoogstraatse net en een rode kaart was voor Dessel Sport het signaal om door te drukken. Het werd dan ook vrij snel 3 - 2 na een doelpunt van Bennassar. Hoogstraten probeerde nog het tij te doen keren, maar Dessel was slagvaardiger en kon zelfs nog een extra treffer aantekenen via strafschop, na een duwfout in de zone van de waarheid. Eindstand 4-2! Voor een volgend treffen ontvingen de rooikens de bezoekers uit Hasselt. Deze keer nam H.V.V. het initiatief en al vroeg in de partij zorgde kapitein Jimmy Fockaert met een rake kopbal voor de 1-0. Halfweg de eerste helft opnieuw een doelpunt van Fockaert en 2-0.. En de voetballende

kwaliteiten van de rood-witten in eigen stadion werden beloond met een extra doelpunt. Een mooie combinatie tussen Michiel Lanslots en Ruben Tilburgs werd door eerstgenoemde vanuit een scherpe hoek binnengetikt, 3 - 0. Nog voor de rust konden de bezoekers de eer redden.Na de pauze toonde H.V.V. ook nu weer dat ze in eigen stadion net iets meer kunnen. Men bleef op zoek gaan naar meer, maar toch werd het geduld een tijdje op de proef gesteld. Een afleggertje van Michiel Lanslots naar Ruben Tilburgs en… 4-1! Ook in de eindfase van de match bleef Hoogstraten V.V. het meest aan bod en won oververdiend. Vervolgens de verplaatsing naar Diegem Sport! In de aanvangsfase dacht eenieder dat het een vrij eenvoudige klus zou worden nadat kapitein Jimmy Fockaert na een stilstaande fase de rooikens op een 0 - 1 voorsprong kon brengen. Het wedstrijdbeeld kantelde geleidelijkaan en een doelpunt voor Diegem kon dan ook niet uitblijven. Na een corner werden de bordjes terug op gelijke hoogte gebracht door Carrez, 1 - 1.Voor het overige was er iets te weinig te beleven op de mat en konden beide teams zich verzoenen met de puntendeling.

het einde. Wanneer Boom op voorsprong kwam via Mertens was de score geopend, 0 - 1. Vervolgens was het even wachten op een volgend doelpunt, gelukkig kon topscoorder bij H.V.V. Dirk Mathyssen iets voor het halfuur de bordjes terug gelijk brengen, 1 - 1. De voorsprong was echter van korte duur, want iets later kwam Boom terug op voorsprong, 1 – 2 en tevens de ruststand. In een match met (te)veel kaarten kreeg het talrijk opgekomen publiek in de 2de helft heel wat doelpunten voorgeschoteld. Aanvankelijk duurde het even, maar uiteindelijk kreeg H.V.V. toch iets meer vat op de match. Nadat de bezoekers halfweg de tweede time tot tien spelers waren herleid werd het 3-2 na een doelpunt via Juri Meyvis. Terug gelijk via Poorters en H.V.V. weer op voorsprong via kapitein Jimmy Fockaert 4-3.Het werd dan nog 5-3, Boom gaf zich nog niet verloren en kwam terug tot 5-4 in de eindfase . Gelukkig voor de rood-witten overtuigend, bleven de drie punten in Hoogstraten en werd één van de topploegen uit de reeks met lege handen huiswaarts gestuurd. (luc/rel)

Voor hun volgende thuismatch kreeg rood-wit één van de titelkandidaten op bezoek, Rupel Boom. Met Hoogstraatse pionnen Sven Van der Heyden en Jeroen Mertens in hun rangen had deze match voor de plaatselijke liefhebbers nog wat extra’s te bieden. En het werd weer een match op eigen terrein om je vingers van af te likken. Doelpunten bij de vleet en spannend tot

Zondag 6 november 14.30 uur Kelmis – Hoogstraten VV Zaterdag 12 november 20.00 uur Hoogstraten VV - Hamme Zaterdag 19 november 20.00 uur Patro Eisden – Hoogstraten VV Zaterdag 26 november 20.00 uur Hoogstraten VV - Turnhout

k d

E g m k K o k t v t z

Wedstrijden

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

100 95

Zeg maar hoe je zitten wil

75 100

100 95 75 100

95 25

95 25

75 5

75 5

0

0

25

25

5

5

0

0

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

64 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 64

20-10-2011 12:08:03


sport

KFC Meer

m d . s

g t g

s a .

t . n n

Een vlugge start op het veld van FC Gierle en na twee minuten borstelde Koen Koyen de bal in de verste hoek. Een aanloop om van te dromen, maar dit schudde de thuisploeg ook uit haar siësta. Na enkele schermutselingen voor het Meerse doel, bal op de paal, werd Wes Lauryssen toch voor een voldongen feit gesteld en de match kon herbeginnen. De thuisploeg domineerde, maar voor de rust veranderde de stand niet meer. Nadien een meer verdeeld spelbeeld met zwart-geel toch meer op het voorplan dat in de 81ste minuut de zege veilig kon stellen weer via Koen Koyen op voorzet van de pas ingevallen Tom Verheyden. Uitslag 1-2!

Op bezoek bij Molenkring Lichtaart, nog geen enkele wedstrijd gewonnen, kreeg Meer ook geen poot aan de grond en kreeg het een patat van jewelste. Als verzachtende omstandigheid misschien wel de kwetsuur van Wim Aerts die met de ambulance naar het ziekenhuis werd gevoerd en waar gelukkig geen breuken werden vastgesteld. Meer daardoor wel van slag en aan de rust mocht het gaan pauzeren met een 4-1 achterstand. Geel-zwart liet het kopje niet hangen, maar kon toch niet verhinderen dat de thuisploeg verder uitliep tot 6-1 en alzo Meer opnieuw een kater van jewelste bezorgde.

Een sterk Weelde liet er in de John Lijsenstraat geen gras over groeien en na een goed kwartier mocht de Meerse doelman zich al voor de tweede keer omdraaien. Op slag van rust milderde Koen Koyen op vrijschop tot 1-2 en na de rust liet George Kwaku Owusu de bezoekende keeper geen kans, 2-2. De leiders van de reeks staken dan een tandje bij en in een mum van tijd kreeg Meer nog vier doelpunten in de korf, zodat de 2-6 nederlaag toch vrij zwaar mocht genoemd worden. En het zwarte beest bleef de KFC teisteren.

De derby tegen KFC Meerle zou misschien voor de heropstanding kunnen zorgen! Niets daarvan! Geel-zwart zit wel duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Meerle kwam veel beter en scherper voor de dag, terwijl de thuisploeg ronduit zwak presteerde en alzo weer een nederlaag met ruim doelpuntenverschil in de maag kreeg gesplitst. De bezoekers uit Meerle lieten al vanaf de start zien dat ze kwamen voor de drie punten en in de 14de minuut werd Wes Lauryssen geklopt door

een van zijn verdedigers. Meer direct in het verweer, maar Niels Vermeiren dikte aan tot 0-2 en dit was tevens de ruststand. De thuisdoelman moest nog enkele keren spectaculair tussenbeide komen, maar kon niet verhinderen dat Vissers in de 62ste minuut voor de derde keer raak trof. Nog was de Meerse beker niet volledig geleegd en Ben Jacobs zorgde in de eindfase voor de zware 0-4 cijfers. Vraagtekens bij de KFC! Op één na de laatste plaats in het klassement en de kentering mag niet te lang op zich blijven wachten! (rel)

Wedstrijden Zondag 30 oktober 15.00 uur KFC Meer – Minderhout VV Zondag 6 november 14.30 uur Beekhoek – KFC Meer Zondag 13 november 14.30 uur KFC Meer – Poederlee Zondag 20 november 14.30 uur Flandria – KFC Meer Zondag 27 november 14.30 uur KFC Meer - Ezaart

Minderhout VV Na de overwinning tegen St.-Jozef verkeerde MVV in de winning-mood, maar men wist op voorhand dat Beekhoek geen hapklare brok zou zijn en dat bewezen de jongens uit Geel al vroeg in de wedstrijd. Aan de rust MVV 0-3 in het krijt en de bezoekers in een zetel natuurlijk. Een remonte na de opkikker? Geen denken aan, het waren integendeel de bezoekers die de stand nog aandikten tot 0-4 en de kous was definitief af. Beekhoek zeker in een begenadigde dag terwijl bij MVV maar dan ook niets lukte.

100 95

Zou het verkeren op het veld van Poederlee? Elke wedstrijd moet gespeeld worden en dat werd hier ook nog maar eens duidelijk bewezen. Zomerhitte op 2 oktober en dat speelde de spelers ook wel wat parten. MVV begon fel aan de wedstrijd, de pandoering van de vorige zondag

nog duidelijk in het hoofd, maar de thuisploeg repliceerde onmiddellijk met een schot op de lat. Rond het halfuur groen-wit op voorsprong via Mattias Van Der Linden en dat was tevens ook de ruststand.Weer veel inzet tijdens de tweede helft en Jens Lenaerts verhoogde tot 0-2 in de 65ste minuut. Poederlee drong dan nog even aan zonder te scoren en de drie puntjes gingen mee naar Minderhout. Flandria Ravels op bezoek en MVV op zijn hoede! De defensie liet zich niet verrassen en offensief liep het als een fluitje van een cent. Liefst zesmaal mocht de bezoekende doelman zich omdraaien en daardoor komt MVV de topvijf binnengeduikeld. De volgende zondag ging de rit naar Ezaart , een van de twaalf gehuchten van Mol, ook een ploeg uit de top van het klas-

sement. MVV liet zich niet pramen en kwam met knappe 1-3 winstcijfers huiswaarts, zodat het zich flink handhaaft vooraan in de klassering. Op zondag 30 oktober volgt dan de grote derby tegen KFC Meer, toch altijd een kaskraker! (rel)

Wedstrijden Zondag 30 oktober 15.00 uur KFC Meer – Minderhout VV Zondag 6 november 14.30 uur Minderhout VV – Zwaneven Zaterdag 12 november 19.30 uur Oud Turnhout – Minderhout VV Zondag 20 november 14.30 uur Minderhout VV – Vrij Arendonk Zondag 27 november 14.30 uur FC Gierle – Minderhout VV

75 100 95 25 75 5 0 25 5 0

Minderhout VV Boven v.l.n.r. Sus Michielsen, Eddy Vermeiren (hulptr.), Tom Adams, Soliman Hassounfi, Koen Staes, Wim Adams, Dirk Harezlak, Mattias Van Der Linden, Pieter Servaes, Pieter Hendrickx, Cor De Bont, Eric Leffelaer (trainer). Onder v.l.n.r. Koen Van Erck (afgev.), Stef Martens, Eric Lankers, Kurt Hendrickx, Tom Deckers, Steven Frijters, Jens Lenaerts, Ben Rombouts DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 65

DHM_november_319.indd 65

20-10-2011 12:08:03


SPORT

KVNA Wortel Brecht - KVNA Wortel 1 - 0 In het begin van de wedstrijd had Wortel veel moeite met het snel en agressief spel van Brecht. De thuisploeg trapte tegen de paal en onze doelman moest enkele keren gepast ingrijpen. Halverwege de eerste helft kantelde de wedstrijd met meerdere goede acties van de blauw-witten.Bij de mooiste kans van de wedstrijd konden zowel Dave Van Den Bogaert als Maarten Adriaensen niet afwerken. Hierna zagen we kansen voor beide doelen. Na de pauze werd de wedstrijd slordiger. Het spel werd te veel voor echte maar ook teveel voor ingebeelde fouten door de scheidsrechter onderbroken. Wortel was nog gevaarlijk langs Raf Braspenning en tweemaal langs Hans Van De Mierop. Onze verdediging ving aanvankelijk de plaatselijke aanvallen goed op. Ze gaf geen kansen weg tot ze in de 80e minuut, na een onderbroken aanval, verrast werden door een klutsbal. Een plaatselijke aanvaller werd in de diepte gestuurd en deze lobte wel knap onze keeper. Dit was wel de enige noemenswaardige kans van de thuisploeg in de tweede speelhelft. Zonder echt goed te spelen had Wortel de meeste kansen en had deze wedstrijd nooit mogen verliezen. KVNA Wortel – Maria Ter Heide 1 - 1 Zonder echt goed te spelen had Wortel voortdurend overwicht. De vele vrijschoppen en doelkansen werden echter niet benut. De bezoekers waren niet gevaarlijk tot in de 22e minuut een verre voorzet tussen onze doelman en een verdediger viel en een bezoeker er eerst bij was. Onze spelers waren even van slag en gingen op zoek

naar de gelijkmaker. De afwerking was echter te onnauwkeurig. Na de pauze dachten de groen-witte bezoekers aan niet anders dan verdedigen. Steve Goffa moest al vlug hevig bloedend aan het hoofd vervangen worden. De druk van KVNA was groot. De supporters moesten toch wachten tot de 73e minuut. De keeper stopte Maarten Adriaensen foutief. Hans Van De Mierop zette de strafschop feilloos om. De bezoekers scoorde bijna nog met een kans die uit de lucht viel. In de voorlaatste minuut kwam Maarten Adriaensen alleen voor doel maar trapte op de keeper. Door de slechte afwerking werden er opnieuw kostbare punten verspeeld. FC Turnhout - KVNA Wortel 2 - 0 In het begin van de wedstrijd moest Wortel zich aanpassen aan het speelveld in kunstgras. In de 9e minuut leed de verdediging van de thuisploeg dom balverlies. Maarten Adriaensen trapte de kans op de doelman. Dit was een cruciale fase in de wedstrijd. Daarna werd er door beide teams goed en snel gespeeld zonder echte open doelkansen. In de 35e minuut kwam de thuisploeg op voorsprong met een afgeweken bal. Dit hadden onze spelers niet verdiend. In de tweede speelhelft zagen we hetzelfde spelbeeld: goed en snel , maar de doelmannen werden wel weinig op de proef gesteld. In de 86e maakte de thuisploeg er 2-0 van met een doelpunt dat ook wat uit de lucht viel. FC Turnhout was misschien wel een tikkeltje beter. Ze was ook beter gewoon om op kunstgras

te spelen, maar de thuisploeg kwam gemakkelijk aan doelpunten. Wortel had zeker meer verdiend. Dit refrein begint echter wel afgezaagd te geraken. KVNA Wortel – Oosthoven 2 – 0 Vooraleer de secondewijzer 1 ronde getikt had was het 1-0. Dave Van Den Bogaert zette vanop links voor. De keeper loste de bal en Maarten Adriaensen kon vanop de doellijn binnentrappen. De bezoekers met veel jonge spelers waren wel moedig en fel maar creëerden geen kansen. Hans Van De Mierop alleen voor doel gebracht door Raf Tilburgs stuitte op de keeper. Na de rust zagen we hetzelfde spelbeeld Met geen kansen voor de mauve- witten. Voor Wortel trapte Dave Van Den Bogaert op de deklat. Dezelfde speler maakte er op pas van Bert Tilburgs 2-0 van. Deze verdiende overwinning deed veel deugd. Wortel staat nu in de middenmoot. Door het veel onnodig puntenverlies werd er te krampachtig gespeeld. Het spelpeil kan daarom nog fel verbeteren.

De wedstrijden: Zondag 30 oktober 15.000 u KVNA Wortel – Zandvliet Zondag 6 november 14.30 u Olympic Essen – KVNA Wortel Zondag 13 november 14.30 u KVNA Wortel - Putte Zondag 20 november 14.30 u SK Donk – KVNA Wortel Zondag 27 november 14.30 u Achterbroek - KVNA Wortel (frbr)

KFC Meerle Uitslagen KFC Meerle – Flandria 1 – 2 Ezaart – Meerle 2 – 0 KFC Meerle – Punt Larum 6 – 1 KFC Meer – KFC Meerle 0 - 4

Wedstrijden Zaterdag 29 oktober 19.30 uur Oud Turnhout – KFC Meerle Zondag 6 november 14.30 uur KFC Meerle – Vrij Arendonk Zondag 13 november 14.30 uur FC Gierle – KFC Meerle Zondag 20 november 14.30 uur KFC Meerle – Weelde Zondag 27 november 14.30 uur Molenkring – KFC Meerle

66 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 66

20-10-2011 12:08:04


d

-

t

n e

.

g

sport

Ultraloop - Spartathlon, een waanzinnige race tegen jezelf De uitdaging voor elke ultraloper! De Spartathlon, een loopwedstrijd over 246 km van Athene naar Sparta die binnen de 36 uur gelopen moet worden en die jaarlijks eind september betwist wordt. Minderhoutenaar Pat Leysen voldeed aan alle voorwaarden om te mogen starten en waagde zich aan dit helse avontuur. De afloop vertelt hij zelf! Don’t push me, I do it slowly but surely Met deze tekst op mijn achterwerk verplicht ik mezelf om mijn krachten spaarzaam aan te spreken in een van de meest tot de verbeelding sprekende ultralopen tussen Athene en Sparta over 246 km. Het verleden leerde me dat een voortvarende aanvang of een slordige bevoorrading zich in de tweede wedstrijdhelft cash betaalt in de vorm van een opgave. Niet deze keer dus. Na een geslaagd voorjaar met een vierde plaats in de 120 km van Texel en een zilveren podium op het Belgisch kampioenschap 24 uur, moest het laatste weekend van september de derde piek van het jaar volgen. Pal op mijn vierenvijftigste verjaardag notabene.Om 7 uur worden 350 stresskonijnen vanop de Akropolis een ontwakend Athene ingeschoten.Nauwgezet probeer ik te focussen op een ontspannen gevoel. Elk pijntje kruipt op dit moment als een rat in je hoofd. Het is nog tè ver. Slowly dus, maar voor mijn gemoedsrust blijf ik wel uit de buurt van de uitsluitingslimieten. Ik klim en daal en klim opnieuw, laveer door enthousiaste dorpjes en verlaten industrieterreinen. Ik geniet van de fabelachtige vergezichten over de mediterranean en de korte babbels met lotgenoten. Verjaardagskussen worden uitgesteld tot morgen. Het indrukwekkende kanaal van Korinthe kondigt het eerste major checkpoint aan: 81 km na 8 uur en peanuts. Alles voelt nog altijd comfortabel. De temperatuur flirt ondertussen met de dertig graden wanneer we de wijngaarden induiken. Met de fiets zou dit voor iedereen genieten zijn. En makkelijker trouwens om te ontsnappen aan de loslopende en luidruchtige viervoeters. Een oneerlijke strijd. De geur van druivenmost maakt me misselijk. De aanblik van de bevoorradingstafels doet me braken. Gelukkig godendrank halfweg: bier, moed voor de nacht! De donkere aanloop naar de Sangaspas is moordend lang en eenzaam. De

helft van de deelnemers is ondertussen uit wedstrijd. Ik meld me aan op plaats 96 als 5de Belg. Wanneer ik aan de voet van de Sangas naar boven kijk en de fluorescerende lichtjes zie die de klim afbakenen, kraak ik. Dit is me te hoog. Maar de mentale weerbaarheid neemt het over van de fysieke paraatheid. In het zog van twee dode Finnen, met verstand op nul en kop tussen de benen begin ik aan de klim. De berg met zijn verraderlijk schuivende geitenpaadjes in het pikdonker blijkt een welgekomen afwisseling. Ik geniet bijna. Eens over de top en tegen de ochtend aan krijgt de wind vrij spel. Ik stuntel slaapdronken en verstijfd van de kou over het asfalt. Pat Leysen zegt deze wedstrijd en meteen ook het ultralopen vaarwel. Het is mooi geweest. Een kwartier lang duik ik in een windvrij hoekje en praat me de nodige moed weer in. Tijd genoeg nog maar

Quievrain: 410 oude duiven 1.Gebr. Peeters (Wor); 2. Jan Brosens (Hoo); 3. Harry Govaerts (Min); 4. Idem; 5. Eddy en May Poels (Hoo)

Uitslag van 25 september

Quievrain: 415 oude duiven 1.Harry Govaerts (Min); 2. Henri Pemen (Mee); 3. Albert Godrie (Mee); 4. Harry Govaerts (Min); 5. Eddy en May Poels (Hoo)

Exact 33 uur na het vertrek uit Athene kus ik uiteindelijk als tweede Belg op een 46ste plaats de voeten van Leonidas. Kippenvel! En nog zoveel verjaardagskussen te goed! (Pat)

Tot op de bodem werd de kelk geledigd onder het oog van de Griekse godinnen

Duivensport – “De Noordhoek” Uitslag van 18 september

het vat is af. Compleet leeg. En toch ga ik door. Op zoek naar warme kleren. En naar Sparta. Ze liggen beide ergens voor me maar duidelijk niet op de juiste plek. De kledingwissel doet wonderen. Letterlijk maar zeker ook figuurlijk klaart de hemel. Ik pik vele lijken op en elke ingehaalde Belg geeft me grotere vleugels. Terwijl mijn gezicht in een braadpan bakt rol ik langs breed glooiende wegen naar Sparta. Het verkeer raast en claxonneert. Uit sympathie durf ik hopen. Of uit meelij misschien. Een laatste keer gulpt mijn maaginhoud – voor zover hier nog van inhoud sprake kan zijn – voor mijn voeten.

Uitslag van 2 oktober

Quievrain: 299 oude duiven 1.Karel Aerts (Min); 2. Gino Geets (Min); 3. Karel Aerts (Min);4. Idem; 5. Eddy en May Poels (Hoo)

Uitslag van 9 oktober

Ken uw buren, ken uw dorp

LEES

Quievrain: 66 oude duiven 1.Gino Geets (Min); 2. Karel Aerts (Min); 3. Luc Van Keulen (Min); 4. Harry Jansen (Mle); 5. Idem

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 67

DHM_november_319.indd 67

20-10-2011 12:08:04


sport

Nationale en Vlaamse titel bij de Masters voor Jan Vlamings In het West-Vlaamse Zwevegem stonden op zaterdag 24 september de regionale zomerkampioenschappen atletiek voor Masters geafficheerd en Hoogstratenaar Jan Vlamings stond, zoals de vorige jaren, met de nodige adrenaline weer aan de startlijn. Een stralende nazomerzon vergezelde de atleten, het ideale weertje om een goeie prestatie neer te zetten en daar zorgde Jan dan ook weer voor. Een lang en succesrijk zomerseizoen vond hier zijn bekroning door de Vlaamse titel in de 100 meter horden binnen te halen en een zilveren plak te versieren in de 100 meter vlak. Voeg daarbij nog de nationale titel die hij in juni achter zijn naam schreef en dan mag je ongetwijfeld van een gelukt seizoen spreken. (rel)

D P d h d d L

Vlot over de laatste horde en goud voor Jan Vlamings

Motorcross - Jens Hendrickx 3de in Belgisch Kampioenschap Nationalen MX2 Nadat hij in 2010 de Belgische titel wist te veroveren bij de de juniores MX2, liet Jens Hendrickx opnieuw van zich spreken. In zijn debuutjaar bij de Nationalen MX2 wist de jonge Hoogstratenaar de 3de plaats voor zich op te eisen. De ontknoping vond dit jaar plaats in Minderhout waar Jens voor eigen volk een sterke wedstrijd reed en de talrijk opgekomen supporters een mooi feestje bezorgde tijdens de prijsuitreiking. Meer dan waarschijnlijk zal deze 17-jarige knaap door deze prestatie in 2012 zijn opwachting maken in de klasse Internationalen. Jens wil langs deze weg ook al zijn supporteres en sponsors bedanken voor het fijne afgelopen seizoen. Zo heet hij ook iedereen van harte welkom op z’n jaarlijks eetfestijn dat zal plaats vinden op 20 november in de feestzaal van het Klein-Seminarie te Hoogstraten.

Jens met het nummer 74 in zijn rush naar een podiumplaats in Minderhout

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid. 68 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 68

20-10-2011 12:08:04

H W


sport

Paardensport - Loes Bax knap op nationaal tornooi De 18-jarige Loes Bax, lid van de Wortelse Paardenvrienden, won de voorbije drie jaar al driemaal de provinciale wedstrijd dressuur met haar paard Zoriena. Voor het eerst mocht ze nu deelnemen aan het nationaal ruitertornooi van de LRV dat plaats vond in Olmen. In de klasse L2 behaalde ze de eerste plaats in haar reeks, ze

moest echter wel overkampen daar moest ze haar meerdere erkennen. Toch een knappe prestatie van Loes. Ook het achttal Zwaar A kreeg een selectie in de bus voor dit tornooi. Onder leiding van commandant Frans (Sus) Bruijnen behaalde het achttal een verdienstelijke derde plaats en dat was jaren

Het achttal van de Paardenvrienden, v.l.n.r. Rik Bax, Ludo van de Mierop, Els Mertens, Wim Vandeweyer, Loes Bax, Marijke Bax, Fons Pauwels, Johan Brokken

geleden dat de Paardenvrienden in deze hoogste klasse van groepsdressuur nog zo’n prestatie had neergezet. (rel)

Loes Bax met Zoriena

Wielrennen - Kampioenschap van Hoogstraten voor wielertoeristen Zaterdag 8 oktober mocht iedereen die aangesloten was bij een Hoogstraatse wielertoeristenclub zijn/haar rugnummer komen afhalen om mee te dingen naar Kampioen van Hoogstraten en dit voor de 19de keer in een organisatie van de Meerse Supportersclub met medewerking van het stadsbestuur, politie, sponsors en bereidwillige helpers. Een 70-tal deelnemers, ingedeeld in leeftijdscategorieën, verschenen aan de startlijn en maakten er een boeiende wedstrijd van. De winnaars: Gert Delcroix (-30: Meer), Raf Martens (30-40: Minderhout), Patrick Verdonck (4050: Hoogstraten), Frans Aerts (50-60: Meer)), Luc Snels (60-70: Minderhout), Jos Jochems (70+: Hoogstraten), Dorien Van Der Velden (Dames: Meer). (rel)

Vooraan v.l.n.r. de kampioenen: Luc Snels, Raf Martens, Patrick Verdonck, Jos Jochems, Dorien Van Der Velden, Gert Delcroix, Frans Aerts. Tweede rij v.l.n.r. de vice-kampioenen: Kurt Goetschalckx, Luc Verheyen, Jef Geerts, Marth Pemen, Jef Roelen, Chris Geerts. Boven: burgemeester Van Aperen in het gezelschap van de officiëlen van de bond

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 69

DHM_november_319.indd 69

20-10-2011 12:08:05


sport

Grote kruisboog – Competitie gepensioneerden De 55-plus schutters van Hoogstraten, Minderhout, Wortel en Castelré startten op 11 mei met 35 inschrijvingen voor het nieuwe seizoen. Ook dit jaar waren er in alle categorieën weer enkele onverwachte resultaten: Gust Tobe (Castelré) en Jeaninne Martens (Hoogstraten) schoten in hun Ere-reeks het maximum van 36 punten. In de Areeks schoot Wim Druyts (Wortel) 35 punten bij elkaar en in de B-reeks kon Frans Gillis (Minderhout) 35 en Jos Brosens (Hoogstraten) en Gustaaf Bleys (Wortel) elk 34 punten laten noteren.

Clubkampioen Het clubkampioenschap werd, voor het derde jaar op rij, gewonnen door de Minderhoutse schutters met 784 punten. Zij mochten de wisselbeker voorgoed mee nemen naar hun gildelo-

kaal. De Hoogstraatse ploeg behaalde 765 punten, Wortel 754 punten en Castelré 719 punten. Traditiegetrouw werd er afgesloten met spek en eieren bij Jos Snoeys in Castelré met nakaarten over het voorbije en afspraken voor het volgende seizoen. (FS)

Kampioenschap Voor het individuele kampioenschap was er in alle categorieën al snel duidelijk wie met de titel zou kunnen pronken. Ere-reeks Jeaninne Martens 233 punten. A-reeks Frans Tackx 227 punten B-reeks Frans Gillis 219 punten

Rozenprijs Voor de rozenprijs bleef het spannend tot het laatste schot. Na het laatste schot werden de rozen geteld, met volgende winnaars: 21 rozen E-reeks Jan Stoffels A-reeks Jules Peeters1 19 rozen B-reeks Gustaaf Bleys 16 rozen

De rozenprijswinnaars en kampioenen op een rij.

70 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 70

20-10-2011 12:08:05


n n

Dinsdag 13 sept. - In de Kerkstraat in Meerle werden in de avond kwajongensstreken uitgehaald. Vermoedelijk kinderen schreven hun naam in pas bezette bepleistering.

Woensdag 14 sept - Dieven hebben een geldlade gestolen in café De Gulden Coppe op de Vrijheid. De geldlade werd leeg teruggevonden aan de voetbalvelden van Hoogstraten VVV.

Vrijdag 16 sept - Het Antwerpse gerecht wil de twee SM-meesteressen uit Sint-Job-In-’t-Goor voor de rechter brengen omdat een Britse miljonair vorig jaar overleed tijdens een martelsessie in hun kelder. Meesteres Lucrezia diende samen met haar assistente Juno, een 37-jarige vrouw uit Hoogstraten, de Brit lachgas toe. De twee worden niet meer verdacht van doodslag, maar het parket wil hen nu wel vervolgen wegens het toedienen van stoffen die ongewild de dood veroorzaken.

Maandag 19 sept. - Aan Epelteer in Hoogstraten werd rond 9.15 uur een auto gestolen. Een Pool had er zijn Audi A6 met Poolse nummerplaat op een oprit geparkeerd. Even later stelde hij de diefstal vast.

Woensdag 21 sept. - Bij de broodjeszaak Tis Meer aan de Meerseweg trad rond 3u het alarm in werking. Omdat de uitbaters al twee keer eerder het slachtoffer werden van een inbraak laten ze na sluiting geen geld meer achter. De indringers dropen zonder buit af. Terwijl de politiediensten er de vaststellingen deden, kregen ze de melding dat ook bij het Argentakantoor in Meer-Dorp het inbraakalarm in werking was getreden. Daar hadden vermoedelijk dezelfde daders vergeefs geprobeerd om een zijdeur open te breken.

Woensdag 21 sept. - Onbekenden hebben tussen in de avond een inbraak gepleegd in de Witherenweg in Minderhout. De daders braken in via het raam van de badkamer. Ze doorzochten het huis en stalen een armband.

Donderdag 29 sept - In Wortel heeft in de namiddag een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Langenberg. De dieven raakten binnen via de achterkant van de woning en namen een laptop mee. Rond dezelfde tijd zijn er in de buurt twee verdachte figuren opgemerkt.

Maandag 3 okt. - Dieven hebben in de loop van de namiddag ingebroken in een woning aan Schuivenoord in Meerle. Ze forceerden een achterdeur, doorzochten de woning en braken een kleine brandkast uit de muur. De brandkast werd leeg teruggevonden in de tuin. De daders stalen enkele honderden euro’s.

Maandag 3 okt. - Aan Frankenberg in Meer werd tussen ‘s nachts ingebroken in een auto die op de oprit van een woning stond. De daders forceerden het slot aan de passagierszijde en roofden het gps-toestel en een portemonnee.

Dinsdag 4 okt. - Dieven hebben tussen ‘s nachts ingebroken in een garagebox achter een woning in Achteraard in Minderhout. Ze forceerden het slot en roofden werkmateriaal. Een gelijkaardige diefstal gebeurde eind september al in een werkplaats aan de Pampaweg in Merksplas en het weekend ervoor bij een tuinbedrijf aan de Sint-Lenaartseweg in Rijkevorsel.

Zaterdag 8 okt. - Op de Meerseweg in Minderhout liepen om 19u een vrouw en haar moeder ernstige verwondingen op bij een zwaar ongeval. Een Poolse bestuurder reed vanuit de Minderhoutsestraat bruusk de Meerseweg op en raakte de Peugeot in de flank. De brandweer moest de slachtoffers bevrijden uit het wrak. Ze zijn naar het ziekenhuis van Malle gebracht. De Pool A.D. (21) uit Nederland was dronken. Hij is opgepakt.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 71

DHM_november_319.indd 71

20-10-2011 12:08:05


het verleden kan reconstrueren? Sporenonderzoek spreekt tot de verbeelding en kan tijdens een wandeling een heel nieuw licht werpen op de natuur en haar bewoners.

500 aangesloten gezinnen, dat moet je verdienen. Natuurpunt Markvallei slaagde er tijdens de Open Bedrijvendag in om het vijfhonderdste lid van de afdeling in te schrijven. Het zat er al langer aan te komen. De laatste tien jaar heeft Natuurpunt Markvallei haar aantal leden bijna verdrievoudigd. Het bestuur is bijzonder verheugd met deze ontwikkelingen. Hoe meer leden de vereniging telt, hoe meer er rekening mee gehouden zal moeten worden! Bovendien slaagde Natuurpunt erin om dit jaar al twee percelen natuurgebied aan te kopen. Beide percelen situeren zich in de Aschputten, nabij de Mosten in Meer.

Bezoek nieuwe directeur Het was wel heel toevallig. Natuurpunt Markvallei had het vijfhonderdste lid nog maar net ingeschreven, toen de kersverse directeur van Natuurpunt, Chris Steenwegen, met zijn familie een bezoek bracht aan bezoekerscentrum De Klapekster. Voor de nieuwe directeur van de grootste terreinbeherende vereniging van Vlaanderen, was het uiteraard ook een aangename verrassing om bij zijn eerste bezoek al meteen iemand in de bloemetjes te kunnen zetten. Chris Steenwegen zelf is afkomstig uit het Meetjesland, maar huwde een Hoogstraatse schone. Harry Pauwels en Josepha Laurijssen zijn de trotste schoonouders en naar aanleiding van de verjaardag van Harry streek de hele familie in Wortel Kolonie neer.

Lezing “Tralies in de Tijd” Op vrijdagavond, 4 november, is Mark Sprangers

te gast in bezoekerscentrum De Klapekster. Hij houdt er een lezing over de geschiedenis van het gevangeniswezen. Met zijn recentere ervaring als medewerker in het opleidingscentrum voor penitentiair personeel (OCPP) in Merksplas kan ook het aspect van de opleiding van het bewakend en niet-bewakend personeel aan bod komen. De lezing start om 20 uur. Info: Wim Verschraegen (03 314 47 75)

Wandeling in de Markvallei De Markvallei heeft in het noorden van de gemeente Hoogstraten flink aan biologische waarde moeten inboeten door de rechttrekking op het einde van de jaren zeventig. Toch biedt de rivier hier nog heel wat fraais. We wandelen langs de oude watermolen, de vistrap op de Mark, de stuwen, de oude markmeander die nu beheerd wordt als natuurgebied, de Hesputten, de oude zandweg die Meersel verbond met Meer, … en we hebben uiteraard oog voor de vogels, planten en het mooie landschap. Iedereen wordt uitgenodigd om met ons mee te wandelen op zondag 13 november. We komen bijeen om 13.30 uur aan de watermolen in Meersel-Dreef. Info: Drej Oomen(03 315 02 45)

Het spoor bijster? Wie was er als kind niet gefascineerd door oude indianenverhalen? Wie zit er iedere avond aan de buis gekluisterd om te zien hoe één of ander CSIteam aan de hand van de kleinste aanwijzingen

Deelnemen kost 20 euro, je schrijft je best in bij Luc Van Dun (luc.van.dun@telenet.be). De cursus wordt georganiseerd op 16, 23 en 26 november.

Waar bleef de sterre stilstaan? En nog cursusnieuws! Als natuurliefhebber kijken we graag naar de planten en dieren rondom ons. We observeren soorten, de levenscyclus van dieren en planten, kortom: we zijn geboeid door al wat de natuur ons te bieden heeft op onze aarde. Wat we soms vergeten is dat het grootste deel van “de natuur” zich buiten onze planeet bevindt. Daarom organiseren we deze winter de BASISCURSUS PRAKTISCHE STERRENKUNDE. In deze cursus ligt de nadruk op het praktische aspect: het observeren van objecten aan de nachtelijke hemel. De cursus gaat door in De Klapekster op vrijdagavonden om 20.00u. Bij helder weer gaan we na de cursus naar buiten om onze opgedane kennis in de praktijk te brengen! De cursus wordt gegeven door Alwin Wauters, lid van Natuurpunt en in een ver verleden nog vrijwilliger bij volkssterrenwacht Mira in Grimbergen. Inschrijven kan bij Luc Van Dun (luc.van. dun@telenet.be) voor 25 december. De data zijn: 6 en 20 januari 2012, 3 en 17 februari en 30 maart.

Beheerswerken Zaterdag 19 november trekken we weer met een ploeg de natuur in. In het natuurgebied De Halsche Beemden steken we op deze “Dag van de Natuur” onze handen uit de mouwen. We brengen riek of hooirijf en een spade of troefel mee. Laarzen zijn in dit gebied ook altijd aangewezen. We komen om 9 uur bijeen aan het infobord van de Halsche Beemden. Omstreeks 11.30 uur trakteert Natuurpunt Markvallei met verse soep. We trekken dan meteen ook een streep onder de werkzaamheden. Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

Plant een struik Natuurpunt Markvallei en Stadsbestuur Hoogstraten organiseren jaarlijks een verkoop van streekeigen struiken, fruitbomen, kleinfruit en enkele andere ecologisch interessante tuinplanten.

Chris Steenwegen bezocht met zijn familie bezoekerscentrum De Klapekster. De kersverse directeur van Natuurpunt kon er meteen het vijfhonderdste lid van afdeling Markvallei begroeten en maakte tijd om met de vrijwilligers van gedachten te wissselen.

De opbrengst van de actie komt volledig ten goede van de natuur in de Markvallei. U kan deelnemen aan de actie door een bestellijst in te vullen en binnen te brengen bij de milieudienst of door uw bestelling online in te vullen op www. hoogstraten.be. (A.O.)

72 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 72

20-10-2011 12:08:06

B v d w D z r k w w m h N j D j a H h s s k


-

p

-

d e

t e -

n

a

SARAH ZEGT Sarah De Wilde (25) is ondertussen volledig afgestudeerd. Momenteel werkt ze in Antwerpen. Dit wordt haar laatste stukje ‘Sarah zegt’.

Bas, een sarcastische kater uit de lage landen, vertelde me onlangs dat hij schrijver wilde worden. Ik was uiterst gefascineerd door de manier waarop hij dat vertelde. Door alsmaar te letten op de manier waarop hij zijn woorden uitsprak, vergat ik haast te luisteren naar wat hij inhoudelijk wilde zeggen. Zijn klinkers klonken scherp en ik dacht even een Antwerps accent te onderscheiden, maar blijkbaar was er op het zelfde moment een radio-interview met Tom Barman bezig en hoogstwaarschijnlijk heb ik de stemmen door elkaar gewisseld. Nu, wat Bas me wilde vertellen was dat hij twee jaar geleden bezoek kreeg van de redactie van De Hoogstraatse Maand. Zij waren op zoek naar jonge, enthousiastelingen die hun fantasie en avonturen wilden delen met de bewoners van Hoogstraten. Hij greep zijn kans, liet weten dat hij zeer veel interesse had en ging meteen aan de slag, schreef de meest katachtige verhalen over spoken en goudmijnen en vergat zelfs enkele keren te ontbijten.

:

l -

t p s

n t

e

.

Kort hierna belde de redactie me in volle paniek op en vroeg of ik mijn absurde nonsensverhalen met de Hoogstratenaren wilde delen want Bas’ schrijfsels trokken toch echt op geen buidelzak. ‘Graag’; antwoordde ik. En zo geschiedde. Nu worden alle kleine meisjes groot en voel ik me toch wat overjarig bij de titel ‘Jong gezegd’. Ik geef hierbij mijn pen met plezier door aan jonge Hoogstraatse schrijvende katers en katinnen. Miiijaauw!!! (met werkelijk 87 uitroeptekens en 14 a’s, maar die laten we ook even voor wat ze zijn.) (sdw)

Elke maand plukken wij een jongere van de straat en schenken hem of haar een Standaard-boekenbon ter waarde van € 20. Maar daarvoor moet de uitverkorene wel in zijn of haar hartje laten kijken…

g -

t e

Enkele maanden later verscheen in DHM een artikel door BDSKUDLL.(Bas, de sarcastische kater uit de lage landen): ‘BoZE erwTjesKLINkers ScHIjnen zwaluweN iN dE REKKen vAn VuURvliegende BOTen. HopPA zEI de neUShoORN teGEN dE scHOTELvod. En DE kATer KoN het WeEr opLOssen!!!!!’ (met werkelijk 34 uitroeptekens, maar hier gaan we geen inkt aan verspillen.)

Anne Van den Bergh (13) - Loenhout 1. Naar welke school ga jij? - Ik ga naar het VTI- Spijker en zit in 2de jaar STV (Sociale & Technische Vorming). 2. Wie zijn je huisgenoten? - Mijn papa heet Marc Van den Bergh, hij is afkomstig van Kalmt-hout. Mijn mama is Els Van Dyck, zij woonde vroeger in Hoogstraten. Mijn broer Daan is elf jaar en mijn zus Ellen is negen jaar, zij gaan naar school in Loenhout. 3. Wat zijn je hobby’s? - Ik ben lid van de Plussers van Hoogstraten, dat vind ik GEWELDIG! Het is mijn Hoogstraatse nicht die mij ertoe overhaalde. Ik lees graag romantische boeken, zoals het laatste boek dat ik las: Vrij van Tate Cann. Maar ik ga ook wel eens graag met ons gezin naar de bioscoop. Naar De Smurfen was de laatste keer. 4. Wat haat je? - Mensen die pesten en ruzie zoeken. 5. Hecht je veel belang aan je kleren? - Ja, ik ben graag netjes gekleed. 6. Welke film maakte ooit indruk? - De film

Mama Mia vind ik echt super! Ik heb deze op DVD en kijk hem altijd als we op reis gaan! 7. Ben je tevreden met hoe je eruit ziet? - Ja, ik ben wie ik ben! 8. Wat is de leukste reis of vakantie? - Ik maakte al veel leuke reizen maar als ik er écht één moest kiezen dan is het met mijn grootouders uit Hoogstraten en al hun kleinkinderen naar de zee gaan kamperen in Westende! Onze ouders blijven dan gewoon thuis en wij genieten van zon, zee, elkaar en elke avond een grote doos ijs! 9. Wat wil je later worden? - Secretaresse lijkt me wel wat of werken op het secretariaat van een school. 10. Wat moet er in Hoogstraten veranderen voor de jeugd? - Een jeugdhuis waar je welkom bent vanaf je 12 jaar zou wel leuk zijn. Zoals De Govio in Kalmthout waar geen alcohol geschonken wordt. Dan hebben we ook iets waar we rustig iets kunnen gaan drinken met vrienden.

Vind jij dat je kameraad, vriendin, broer, zuster, dochter, zoon, lief, petekind, kleinkind,... een plaatsje én een boekenbon van € 20.00 verdient in deze rubriek? Meld het ons: 10op10@demaand.be

Met medewerking van Boekhandel - Hoogstraten DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 73

DHM_november_319.indd 73

20-10-2011 12:08:07


agenda

TENTOONSTELLINGEN Tot 18 december KEUKEN, KERK en KINDEREN, Tentoonstelling over vrouwenarbeid in Hoogstraten in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur en op afspraak. Info 03 314 65 88

Zondag 30 oktober THE RHYTHM OF LIFE, namiddagconcert van het Piuskoor van 14.30 tot 17 uur in de Rabboenizaal. Info 03 314 52 53 Vrijdag 4 november RIKKEN EN JOKKEN, tweede wedstrijd ingericht door het Feestcomité van HVV in het sociolokaal bij de voetbalterreinen. Aanvang 19.30 uur

200

Zaterdag 5 november SLOTEVENEMENT van de 11.11.11. actie van de drie jeugdhuizen met vanaf 19 uur een resum hapjes in de Cahier Zondag 6 november VELDTOERTOCHT van 20, 30, 40, 50 of 60 km. Vertrek tussen 7.30 en 12 uur. Organisatie en info De Lustige Wielrijders, 0471 31 98 66.

MEER

Maandag 7 november ISOLEREN VAN EEN BESTAANDE WONING, lezing van 20 tot 22 uur in de bibliotheek. Info 03 314 32 61 of 03 340 19 11.

Vrijdag 4 en zaterdag 5 november AARDBEI en CHOCOLA, blijspel door ‘t Heidebloempje om 19.30 uur in Zaal voor Kunst en Volk

Woensdag 9 november CINE HORIZON met de voorstelling van Turquaze om 19.30 in Le Cirq

Zondag 6 en 13 november PONY- en PAARDENTORNOOI, telkens van 7 tot 20 uur in De Mosten. Organisatie en info LRV St.-Joris, 0495 21 75 61

Zaterdag 12 en zondag 13 november BOUWFEESTEN SPIJKER Info www.asospijker.be of 03 314 55 36 Zondag 13 en 27 november LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 18 uur. Dinsdag 15 en 29 november LAERMOLEN IN WERKING van 19.30 tot 21.30 uur.

HOOGSTRATEN Vrijdag 28 oktober RIKKEN EN JOKKEN, eerste wedstrijd ingericht door de Kasteelvrienden in de Strafschool. Aanvang 19.30 uur Zaterdag 29 en zondag 30 oktober OLDTIMERBEURS in de Veilinghallen, telkens van 10 tot 18 uur. Organisatie en info Van Krieken bvba, tel 0489 65 86 63. Inkom 12 euro, kinderen tot 12 jaar gratis Zondag 30 oktober TWEEDEHANDSBEURS, georganiseerd door de Gezinsbond tussen 13 en 15 uur in zaal Pax

Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 november AARDBEI en CHOCOLA, blijspel door ‘t Heidebloempje in Zaal voor Kunst en Volk. Vrijdag en zaterdag om 19.30 uur, zondag om 14 uur Zondag 20 november BEGELEIDE WANDELING van Wandelclub Markdal, vertrek om 14 uur tegenover Radio Valencia. Info 0473 68 23 54

Woensdag 16 november SLAVERNIJ – Curaçao, lezing in het auditorium van het Klein Seminarie. Een organisatie van het Davidsfonds.

Z J k

Zondag 20 november FAMILIEBRUNCH met kinderopvang? Info www.asospijker.be of 03 314 55 36 Dinsdag 22 november AUTISME EN RELATIES, informatieavond door de Vlaamse vereniging voor autisme van 22 tot 22.30 in het lokaal van de St.-Jorisgilde, Brouwerijstraat 2. Info: 0496 39 22 68. Zaterdag 26 november PRAATCAFE 50-PLUSSERS, vanaf 9.30 in het administratief centrum. Organisatie: de ouderenraad in samenwerking met het stadsbestuur en het OCMW. Info en inschrijvingen: 03 340 19 82

198

199

74 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 74

20-10-2011 12:08:07


MEERLE Dinsdag 1 november KVG NODIGT UIT, pannenkoeken en veel meer vanaf 10 uur in de parochiezaal ‘Ons Thuis’ Vrijdag 4 november TRALIES IN DE TIJD, lezing door Marc Sprangers om 20 uur in De Klapekster. Zondag 6 november TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN van 13 tot 15 uur in parochiezaal ‘Ons Thuis’. Organisatie en info: Gezinsbond ingesmeekens@telenet.be Zondag 20 november DERTIGSTE MOSSELFEEST van 11.30 tot 18 uur in parochiezaal ‘Ons Thuis’. Organisatie en info KLJ, stijn055@hotmail.com. Vrijdag 25 november COULEUR LOCALE, proeven van bier om 20 uur in het zaaltje boven de keuken in de parochiezaal. Organisatie: KWB, inschrijven voor 6 november langs jos-van-bavel@skynet.be. KWB-leden betalen 19 euro, niet leden 12 euro.

Activiteiten november MINDERHOUT Zondag 6 november KAPELLEKENSWANDELING, bewegwijzerde wandeling van 5, 10, 15 of 20 km, vertrek tussen 8 en 14 uur aan de parochiezaal. Organisatie KWB, info 03 314 45 36. Zaterdag 19 november PARTY LOCAL van 22 tot 4 uur in het KSJ lokaal. Info: 0477 66 78 54. Van maandag 21 tot maandag 28 november PAUWELS KIDS CIRCUS in De Kuip. Volwassenen 15 euro, kinderen 10 euro Op zondag 11 uur iedereen 10 euro

t

n o

WORTEL Maandag 31 oktober KATOGENTOCHT, vertrek om 18 uur aan de voetbalkantine. Organisatie KVNA Wortel. Deelnemen kost 10 euro, reserveren langs rit. eric.hillen@hotmail.com.

-

g

b o

MEERSEL-DREEF Zaterdag 29 en Zondag 30 oktober JAARCONCERT FANFARE ST.-CECILIA telkens om 19 uur in zaal Bij de Paters.

Donderdag 24 november KVG WANDELING vertrek in de kantine van KVNA Wortel tussen 8 en 15 uur voor een wandeling van 5, 7, 15 en 20 km. Info 0473 70 53 66 Vrijdag 25 november RIKKEN EN JOKKEN, derde wedstrijd ingericht door de Borderbrass in parochiezaal ‘Trefpunt’. Aanvang 19.30 uur

Woensdag 9 en 23 november PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur Donderdag 17 november LEDENVERGADERING in Hof ter Smisse. Aanvang 14 uur. Spreker: Frank De Gruyter. Vrijdag 18 november BEGELEIDE NATUURWANDELING in Rijkevorsel. Bijeenkomst aan het lokaal om 13.30 uur.. Donderdag 24 november THE DANSANT in het Hilton Hotel in Antwerpen (organisatie provinciaal) met Lou Roman Band. (zie uitnodiging) Woensdag 30 november VIERING 80 PLUSSERS . Bijeenkomst in het lokaal om 14.39 uur Dinsdagen 8, 15, 22 en 29 november KAARTEN/BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St. Jorisgilde Hoogstraten Dinsdag 1 en 15 november RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Hoogstraten Woensdagen 2, 9, 16, 23 en 30 november ZWEMMEN van 9 tot 10 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 02-09-16-23 en 30 november AQUAJOGGEN van 10.30 tot 12 uur in De Wildert te Zundert Donderdagen 3, 10, 17 en 24 november NORDIC WALKING

Landloperswandeling WORTEL - Op donderdag 24 november richt de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel de Landloperswandeling in. Inschrijven kan van 8.30 uur tot 15 uur in de voetbalkantine van Wortel gelegen aan het Poeleinde te Wortel. Wandelen kan over de afstanden van 5-7-15 en 20 km. Voor de langere afstand is er een rustplaats voorzien. Wandelen kan langsheen de Vallei van het Merkske, doorheen de bossen van Wortel Kolonie en langs het prachtig natuurgebied in de omgeving van het grensgebied met Nederland. De vertrekplaats is heel eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer: via Turnhout met lijn 430 afstapplaats Wortel en via Antwerpen en Hoogstraten met lijn 600. Ook al bent u geen wandelaar ook dan nog bent u welkom voor een hapje en een drankje. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2011 - 75

DHM_november_319.indd 75

20-10-2011 12:08:08


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

Wild & Gevogelte

STOFFELS

LOKALE POLITIE

bvba

Kip aan ‘t spit din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Anke Aernouts 0479.34.68.03. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Sandra Van Looveren 0478.21.84.00 Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 0474.26.14.41, Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en Boonen Liesbet 0478.50.09.75. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06 Inge Geerts, 0478.64.81.61 Linda Lambregts, 0476.94.31.15

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 28 tot en met 30 oktober Apotheek De Meester, Vrijheid 216, 2320 Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 29 oktober van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216, 2320 Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Van 31 oktober tot en met 3 november Apotheek Biopharm, Schuttershofstraat 9, 2330 Merksplas, tel.: 014 63 33 83 Van 4 tot en met 6 november Apotheek De Volksmacht, Hoek 16 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25 Zaterdag 6 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Van 7 tot en met 10 november Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11 te Loenhout, tel.: 03 669 64 24 Van 11 tot 13 november Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Zaterdag &é november van 9 tot 12.30 uur Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 14 tot en met 17 november Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, tel.: 03 314 38 68 Van 18 tot en met 20 november Apotheek De Meester, Vrijheid 216, 2320 Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 19 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216, 2320 Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 21 tot en met 24 november Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 te Merksplas, tel.: 014 63 31 66 Van 25 tot en met 27 november Apotheek De Schrijver, Dorp 24 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 60 38 Zaterdag 26 november van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Van 28 november tot en met 1 december Apotheek De Schrijver, Dorp 24 te Rijkevorsel, tel.: 03 314 60 38

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

woensdag 30 november

OPGELET

Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 15 NOVEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

76 - NOVEMBER 2011 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM_november_319.indd 76

20-10-2011 12:08:09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.