maart 2019 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 401 MAART 2019

PRIJS: 2,70 €

JAARGANG 35

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

De ”Bonenstraat” Speurneuzenwandeling Een eeuweling in Meerle De dorpsraad in Meersel-Dreef Pleysier en de heer van de Hees De cultuur- en sportprijzen van 2018


Mosterd Onlangs zaten we met zijn achten nog eens gezellig rond de tafel in de Klapekster in WortelKolonie. Jong gepensioneerden zoals men dat noemt, die ene uitzondering buiten beschouwing gelaten. Een journalist en een fotograaf vervoegden de groep. Papier en schrijfgerief werden bovengehaald, het fototoestel flitste af en aan en het gesprek nam een start. De rollen leken voor één keer omgedraaid: de collega’s van Gazet Van Antwerpen waren op zoek naar het geheim van De Hoogstraatse Maand. Met een mengeling van ingehouden trots en relativering blikten wij met een voldaan gevoel terug in de achteruitkijkspiegel van ons maandblad. Juist een week daarvoor viel immers het 400-ste nummer uit de drukpers, na 34 jaar schudden aan de boom van de Hoogstraatse samenleving. Het was die week ook juist 40 jaar geleden dat De Hoogstraatse Gazet als weekblad het levenslicht zag, het onderging na vijf jaar een transformatie tot De Hoogstraatse Maand. De pioniers van het eerste uur waren niet meer op de afspraak, en ook niet meer actief in de maandelijkse race tegen de tijd en de stress van de deadline. Maar 40 jaar of zelfs meer haalden

de meesten van de aanwezigen wel. Nadat ondergetekende in 1979 de toenmalige redactie vervoegde kreeg hij enkele jaren nadien de politieke verslaggeving toegeschoven. Gemeenteraadszittingen en het reilen en zeilen in het stadhuis werden zijn deel. De gemeentefusie zat nog in zijn kinderschoenen en de politiek verliep wat anders dan we nu gewoon zijn. Hier en daar vielen al eens lijken uit de kast en werden sommige potjes angstvallig dichtgehouden. De naweeën van de kleine dorpsgeschiedenis kwamen vaak nog tot uiting in bitsige discussies waarbij niet altijd de mooiste woorden op het voorplan kwamen. Tijdens de tweede legislatuur vanaf 1984 ging het van kwaad naar erger. Een woord in de politiek bleek niet altijd nog een woord te zijn en overlopen niet voor iedereen een probleem. Wij zaten er bij en keken er naar. Hoewel het niet altijd fraai een fraai schouwspel was, waren het toch boeiende tijden voor een verslaggever. Minstens 400 gemeenteraadszittingen passeerden intussen de revue, bij momenten soms meerdere per maand. Sommige tot een gat in de nacht. In de beginjaren van het weekblad moest

het verslag nog die nacht op papier om dan in de nachtelijke uren in Baarle bij de drukkerij in de brievenbus gedeponeerd te worden. ‘O tempora o mores”. Bart De Wever zou het met deze gevleugelde woorden van Cicero niet mooier kunnen vertolken. Toen was er echter nog geen sprake van N-VA en de Volksunie van weleer kwam niet van de grond in Hoogstraten. Intussen zijn we enkele tientallen jaren verder. De verkiezingen zijn een paar maanden achter de rug en het nieuwe bestuur heeft zich geïnstalleerd. Het waren weer boeiende maanden voor een politiek verslaggever. En dat mag ook wel ter compensatie van de vele saaie zittingen die de laatste jaren ons pad kruisten. Hopelijk brengt ook dit keer de oppositie weer leven in de brouwerij. Want zij is de mosterd op de curryworst, de hop in de pils, het zout op de patatten. Zij brengt leven in de brouwerij en zet het bestuur extra aan het denken. Tenminste als ieder het beste met de gemeenschap voorheeft. En bij nader inzien blijft mijn respect voor wie zich eerlijk inzet zeker niet aangetast. Moge de Hoogstraatse bevolking er de vruchten van plukken. (jh)

CULTUURPRIJZEN ZIJN ER, NU NOG EEN CULTUURHUIS?!

Na de uitreiking van de Cultuurprijs en de eervolle vermeldingen gingen de winnaars en alle aanwezige schepenen en raadsleden op de groepsfoto. Wie wat won, leest u verder in dit blad. (fh)

2

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INTERVIEW

Annie Peeraer

Een jonge vrouw van negentig… WORTEL / HOOGSTRATEN - Veel mensen kennen Annie Peeraer als ‘Annie van Jacques’ en dat zegt al wat over het levensverhaal van de nu verrassend jonge 92-jarige. Sinds november vorig jaar woont ze in het woonzorgcentrum, maar aan uitrusten is ze heus nog niet toe. Zij groeide op in Wortel, waar haar ouders een café, winkel en smidse hadden. “Wie bij smid Peeraer een dochter wilde opvrijen, moest de kruisboog er bij nemen”, zo verging het ook Jacques Lanslots met wie ze na hun huwelijk in Hoogstraten ging wonen. Maar Wortel en de gilde kregen nog heel lang een prominente plaats in hun leven…

Annie wordt geboren op 29 december 1926 op de Grote Plaats in Wortel als vierde van vijf dochters in het gezin van smid Alois Peeraer en Lisa Christiaensen. Het derde kindje, Jeanne, zal helaas maar enkele maanden leven. Annie wordt op de wereld gezet met de hulp van de plaatselijke ‘baakster’ Mieke Fransen, zo heeft ze dat altijd thuis horen vertellen. “Zo ging dat in die dagen. In elk dorp was er minstens één baakster, een vrouw die hielp bij bevallingen. In Wortel was dat Mieke Fransen. In Meer, waar de ene kleine na de andere kwam, was dat mijn tante, Louise Christiaensen, een zuster van mijn moeder. Ik denk dat die wel bij de geboorte van meer dan 1.000 kinderen geholpen heeft. Soms was dat met de hulp van een dokter, maar veelal zonder.”

Turnhout en wilde graag onderwijzer worden. Zo speelde mijn vader met de fanfare van de school bij de inhuldiging van de Turnhoutse watertoren in 1904.” Maar het zou anders uitdraaien. “Mijn grootvader werd vrij jong ziek en vader Alois, die thuis de tweede in een rij van zes kinderen was, moest thuis blijven om in de smidse te werken.” Moeder Lisa Christiaensen komt uit een gezin met 12 kinderen, zes jongens en zes meisjes. Ze wordt geboren op Keirschot, gemeente Rijkevorsel maar parochie Wortel. “Later verhuist het

gezin naar De Polder in Wortel. Ze kochten daar een groot stuk heidegrond, maakten die grond vruchtbaar en bouwden er drie boerderijen. Nonkel Jaak, nonkel Sus en nonkel Louis woonden er.”

Café en winkel “Mijn geboortehuis had een winkel, café ‘Het Hoefijzer’ en een smidse. Het stond op de Grote Plaats, recht tegenover de Sint-Janstraat en de hertogelijke hoeve die nu in Bokrijk staat. Rechts naast de smidse was ‘den bak’. Voor zover ik weet heeft daar alleen ‘Janneke de zot’

Lampe Belge Het waren totaal andere tijden. “In een groot deel van Wortel, zeker in de meer afgelegen straten was er nog geen elektriciteit. De families die daar woonden moesten het dus nog stellen met een ‘lambels’ (Lampe Belge/red). Zo wordt, om maar één voorbeeld te noemen, pas in 1933, toen ik zeven jaar was, de stroom van de Grote Plaats doorgetrokken tot bij de molen van Schellekens, iets verderop richting kolonie.” In de familie Peeraer waren er al generaties lang smeden. Nonkel Jef in Sint-Lenaarts en grootvader Frans in Wortel om er maar twee te noemen. “Maar Mijn vader, Alois Peeraer, zag dat niet direct zitten. Hij ging naar Sint-Viktor in

Vader Alois Peeraer en zijn gast Neel Buijks voor de smidse met een paardenhoefstal voor de deur DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

3


IMMO VAN HUFFEL bvba

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

tel. 03 314 16 99

info@vanhuffelvastgoed.com

Mac Ryan

Borduuratelier

Borduurwerk voor bedrijven en particulieren

BEZOEK ONZE TOONZAAL

Minderhoutdorp 66 2322 Minderhout Tel 03 314 40 46 info@macryan.be

JE VIND T ER OOK EEN IDE AA GESCHE L NK

OPENINGSTIJDEN ma10.00 – 18.00 u di10.00 – 17.00 u wo10.00 – 18.00 u do10.00 – 18.00 u vr10.00 – 18.00 u za10.00 – 12.00 u zo - gesloten

www.macryan.be

Cadeauwinkel Cadeautjes, originele kaartjes, 33 soorten losse thee, essentiële oliën, bachbloesems, Herbalgem Thee- & koffiehuis Welkom voor een heerlijke croque of gebakje van de dag Afternoon tea (ook lunch) NIEUW Hartelijke & zoete verrassingen (enkel na reservatie)

www.hetvijfdehuis.be Vrijheid 67 - 2320 Hoogstraten - 03 435.22.55 - het5dehuis@telenet.be Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag 9.30u - 17.30u - Zaterdag 9.30u - 17u


INTERVIEW zoals men die noemde, ooit in gezeten. Bij den bak stond ook de brandweerwagen, die men nog met de hand moest pompen en daarnaast was het gemeentehuis.

alleen en zeker niet naar de tent. Dat was verboden terrein. Ik mocht alleen naar café ‘De Witpen’ van Ment Aerts (nu bakkerij Vermeersch) en naar café ‘In den lindenboom’ bij Louis Schepers (waar nu Raf Horsten woont/red). Dat waren twee cafés waar met de kermis een harmonicaspeler zat.”

Moeder deed de winkel en had de hulp van Marie Van Ostaeijen, een inwonende meid. Fien Looyers kwam helpen in het gezin. In de winkel verkocht men vooral goederen in bulk. De meeste koopwaar, zoals rijst, suiker en bloem, zat in juten zakken, koffie in grote blikken dozen. De koopwaar werd afgewogen en in bruin zakken verkocht.” De combinatie van een winkel met een café kwam wel meer voor. Wortel telde in die jaren zo’n twintigtal cafés, waarvan een vijftal in combinatie met een winkel. “Ik kan mij het uithangbord “Café Het Hoefijzer, herberg bij Aloïs Peeraer- Christiaensen” nog voor de geest halen: gele letters op een groene achtergrond. Later werd het vervangen door een glazen plaat van Brouwerij Campina. Maar ze zijn alle twee verloren gegaan. ‘t is zonde", zegt Annie.

Ik mocht daar vanaf mijn vijftiende pijlen trekken “Het café was in de week niet open, de stoof werd er zelfs niet aangestoken. Op uitzondering van een inspecteur van de kolonie, die wist dat daar een café was, kwam er in de week niemand. Uitzonderlijk, als er iemand ging trouwen, was er op vrijdagavond een vatje. Maar ’s zaterdags en ’s zondags kwam er flink wat volk over de vloer. Na de mis of het lof gingen de vrouwen naar huis en kwamen de mannen er buurten, kaarten en biljarten: Jaak Claas, Flor Schellekens, Mil Christiaensen en de boeren van den Heikant. Dan kon het druk zijn. Veel keuze van drank was er niet. Nu zou men het ‘een kleine kaart’ noemen met niet veel meer dan bier en limonade. Later kwam de schietstand van de kruisboog in de tuin en zo kwam er natuurlijk nog meer volk.”

Waar ze soms wel mag komen is in café ‘In den Hert’ van ‘nonkel bakker’. “Een zus van de grootmoeder langs vaders kant was getrouwd met bakker Verbreuken. In dat café in het dorp (tegenover de apotheek/red) was op dat moment het lokaal en de schietstand van de kruisbooggilde, waarvan ons vader een meer dan actief lid was. Ik moest of mocht daar vanaf mijn vijftiende ‘pijlen trekken’ en die van de doelen naar de schietstand brengen.” De vier kinderen van smid Peeraer: Annie, Lia, Honorine en May

Na de lagere school in Wortel gaat Annie naar de huishoudschool in ’t Spijker. “Omdat ik de vakken land- en tuinbouw nooit nodig zou hebben, kreeg ik van zuster Justinne privé les Frans terwijl de andere leerlingen landbouw volgen. Na de huishoudschool bleef ik een tijdje thuis helpen, om dan te gaan werken in de naaiatelier van May Bruurs in Hoogstraten.” Ondertussen, in 1939 en dus vlak voor de Tweede Wereldoorlog, werd het oude geboortehuis afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Mil Horsten tekende het plan en zet het gebouw met een schuilkelder in beton, in twee maanden recht. Het werk kon niet lang stil liggen.

Uitgaan “Uitgaan is er in die tijd niet veel bij. Alleen met de kermis mogen wij eens weg, maar dan niet

Zo maakte ze al vroeg kennis met de kruisboogsport, zelfs enkele jaren voor de schietstand naar hun eigen tuin en café op de Grote Plaats zou verhuizen. Dat was het geval kort na de Tweede Wereldoorlog.

Koloniale Waren “Op mijn zeventiende ging ik bij Lanslots in Hoogstraten werken, waar mijn oudste zus May ook al werkt. We reden samen met een tandem naar Hoogstraten of als het in de winter ijzelde, gingen we er te voet naar toe.” Op het moment dat Annie er begint, is de winkel ‘Koloniale Waren Alfons Lanslots-Van den Bogaert’ in de Van Aertselaarstraat al veel meer dan het kleine winkeltje waarmee het koppel, afkomstig uit Antwerpen, begonnen was. Dat eerste winkeltje was zo klein dat men de stootkar moest afbreken om ze binnen te krijgen. “Ik kwam daar terecht in een groothandel in voedingswaren, die al leverde tot in Kalmthout, Essen, Wuustwezel, St-Job, en verder. Jos en

En dan is er nog de smidse met een paardenhoefstal voor de deur. Smid Peeraer boerde blijkbaar goed, want al vlug komen eerst Fik Van Opstal en Coop Versmisssen er werken en later Nelles Buyks en Sooi Sommen.

Nummer 44 Hoe goed de zaken ook gaan, een auto heeft men nooit gehad. “Nonkel Jef Peeraer en nonkel Louis Bruurs hadden er wel een. Maar ons vader was niet zo’n moderne mens”, zegt Annie daarover. “Telefoon hadden we al wel. Er moesten in de regio 50 aanvragen zijn, pas dan werd er telefoon aangelegd. Nonkel Louis Bruurs ronselde die 50 kandidaten en kreeg dan ook nummer 1. Flor Schellekens had nummer 23, het Seminarie 6, het Spijker 11, de Kredietbank 37 en wij nummer 44.”

Cil Kimpe, Annie en Ivonne Kimpe DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

5


INTERVIEW Jacques zitten dan ook al in de zaak. De andere kinderen Juul, Frans en Karl studeerden nog en zouden later volgen.”

kruisbooggilde van Wortel en zouden het blijven tot een ernstige reden, zoals een verhuis, er anders over besliste.”

Op een foto uit die dagen staan alle werknemers bij de camion: vader Lanslots, zijn zonen Jos en Jacques, vrachtvoerder Charel Mertens en de drie bedienden Annie en May Peeraer en May Van Haute. Het is kort na de oorlog en de drie vrouwelijke bedienden hebben hun handen vol met het verwerken van de rantsoenzegels. “Voor alle producten die gerantsoeneerd zijn, waren er zegels. Zegel 5 voor 'peekoffie'. zegel 6 voor suiker enz. Elk gezin kreeg maar zegels voor de hoeveelheid producten waarop het volgens het aantal personen recht had. De burgerij gebruikte de zegels bij de winkelier, die ze moest inleveren bij de groothandel. Daar hadden wij met ons gedrieën de handen meer dan vol mee.”

Van Lansa naar Aldi

Op vrijersvoeten Als Annie er begint te werken kent ze Jacques nog niet. Jac ging naar het Seminarie en naar het Vito, maar een echt goed student ging aan hem niet verloren. Hij hielp veel liever laden en lossen en koos dus al vlug voor ‘de baan’. Daar lag zijn toekomst. “Maar Jacques kwam steeds meer naar Café Het hoefijzer in Wortel, waarbij hij nogal belangstelling voor mij had… Van het een kwam het ander, en zo werden wij een koppel.” “Maar wie bij smid Peeraer een dochter wilde opvrijen moest de kruisboogsport er bij nemen. Dat was zo voor Jacques, het was niet anders voor Karel Versmissen, die voor May kwam, voor Julien Kimpe die Honorine wel zag zitten en voor Cyriel Oomen die zijn oog liet vallen op Lia. Eén voor één werden ze dus ook lid van de

Op 18 augustus 1951 trouwen Annie en Jacques en stopt Annie met werken. “Geen enkele van de vrouwen van de broers Lanslots mocht in de zaak”, zegt Annie, “en dat is misschien maar best ook”. De zaak van vader en zonen Lanslots wordt groter en kreeg al vlug een aangepaste juridische structuur krijgen als de n.v. Lansa. Onder die naam kwamen er eigen producten, zoals zout en olie, op de plank. De zaak draaide haast volledig op de vijf zonen, zeker nadat vader Lanslots totaal onverwacht stierf. Een hartstilstand op 56jarige leeftijd. Jac en Annie gaan recht tegenover de groothandel wonen tot ze op 15 augustus 1969 verhuizen naar de Lindendreef. Annie wordt voltijds huisvrouw van een gezin waar vier kinderen geboren worden: Mia, Fons. Ties en Tin.

Op dat moment klopte mijnheer Albrecht van de Aldi aan Nog enkele jaren later groepeert een aantal ‘grossiers’ zich, om samen de groep Panda te vormen. Het was een groepering van autonome groothandelaars die samen aankopen om de beste prijs te bekomen.

Jacques en Annie, elk jaar genieten van enkele maanden aan zee. Een volgende stap in het verhaal zijn de Smash winkels. Die ontstonden kort nadat de btw ingevoerd werd. Nogal wat winkeliers zagen de overstap van takszegels naar btw niet zitten en haakten af. Op bepaalde plaatsen zijn er daardoor geen winkels meer en de nv Lansa opende daar hun Swash winkels. De magazijnen en burelen in Hoogstraten werden te klein en in 1969 verhuisde de zaak naar Rijkevorsel. De vestiging hier wordt omgevormd tot een Drankencentrale. De kolenhandel van vader Lanslots is daarmee een grote zaak geworden, met behoorlijk wat vestigingen en meer dan honderd werknemers. En op dat moment komt mijnheer Albrecht, van de Duitse groep Aldi, aankloppen. Aldi wil in

Jacques schiet zich in 1966 voor het eerst koning. Bij die gelegenheid bovenaan v.l.n.r.: Frans Van Bavel, Fons Sijsmans, Mil Christiaensen, Raf Swaenen, Staf Van Opstal, Juul Peeters, Karel Sijsmans, Jef Van Opstal, Raf Horsten, Karel Versmissen en Marcel Swaenen. Midden Annie Peeraer, Lisa Swaenen, May Peeraer, Berta Van Bergen, Anneke Voeten en Jos Van Opstal. Onderaan: Ludo Verschueren, Frans Christiaenen, Jacques Lanslots, Marcel Sterkens en Frans Horsten.

6

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INTERVIEW België starten en een keten winkels en de nv Lansa zal de springplank worden. Annie werkte zelf nooit in de zaak, maar heeft de groei van de firma en de uiteindelijke overname door Aldi samen met Jacques van erg dichtbij meegemaakt. In 1976 worden de onderhandelingen gevoerd en op 1 januari 1977 start Aldi in België. De keten neemt alles over, ook het personeel. Jacques was toen 50 jaar en het was goed geweest. Het zaken doen was einde verhaal…

Koning en koningin Na de overname door Aldi kregen Annie en Jacques, meer nog dan voordien, tijd om te genieten en zich in te zetten voor enkele verenigingen, de Sint-Jorisgilde van Wortel op kop. Jacques blijft er zijn leven lang actief lid en hij helpt bij het timmeren van een nieuwe schietstand naast de parochiezaal, nadat het café van zijn schoonvader in 1964 de deuren sluit. “Wij namen deel aan ‘het schoon inkomen’ bij veel van de jaarlijkse gildefeesten. Toen Jacques zich in 1966 koning van de gilde schoot, mocht ik mij dus koningin noemen. Jacques volgde toen zijn vriend Jan Horsten op en ze spraken af dat ze elkaar als koning zouden opvolgen. Maar Jan Horsten stierf op zaterdagnamiddag 22 april 1972 nadat hij en Jacques in de voormiddag nog

aan de schietstand hadden gewerkt. Jacques is dan drie ambtstermijnen na elkaar koning gebleven en mocht zich daarna keizer noemen.” Toen de gilde in 1989 plannen maakt om een eigen lokaal te bouwen voert Jacques samen met Wim Druyts, Raf Horsten en Karel Sijsmans de onderhandelingen bij de aankoop van de gronden. Bij de bouw van De Guld helpt hij met Jaak Claes en Mil Christiaensen steen kuisen. Op Annie kan men rekenen wanneer de leden van de gilde een tiental jaar lang zelf voor de uitbating van hun lokaal zorgen. Samen genieten Annie en Jacques van het leven. Ook nadat beiden een hartoperatie moeten ondergaan. “Dat is niks op z’n eigen”, zegt Annie daarover. Ze zijn lid van verschillende verenigingen in Hoogstraten en genieten van hun jaarlijks verblijf van twee of drie maanden aan zee, samen met familie en bevriende koppels. Maar daar komt een einde aan wanneer Jacques eind mei 2005 met een longontsteking opgenomen wordt in het ziekenhuis. Hij verblijft er één week op een gewone kamer en wordt dan overgebracht naar intensieve zorgen waar hij op 9 juni 2005 sterft.

Naar het rusthuis Annie zet zich daar zo goed en zo kwaad als mo-

gelijk over en blijft de aangename en sportieve vrouw, ook ondanks tegenslagen zoals het overlijden van haar zoon Fons op 63-jarige leeftijd. Ze geniet van de kinderen en kleinkinderen Steven, Nick, Boe, Fons en Annelies en thuis is het een komen en gaan van buren en kennissen. Begin 2018 wordt Annie ernstig ziek. Hoewel ze goed herstelt, beslist ze samen met de kinderen om zich in te schrijven voor het rusthuis. Tien maanden later, in november komt er een kamer voor haar vrij. Annie is best tevreden in het woonzorgcentrum, al is ze blij dat ze regelmatig bij één van de kinderen mag gaan eten. “Niet dat het eten hier slecht is”, zegt ze, “je kan het vergelijken met een internaat, denk ik.” Op de afdeling waar Annie woont, verblijven 16 senioren, waarvan 14 een rollator gebruiken. Annie is zelf nog goed te been. Op het nieuwjaarsfeest van Neos was ze naar verluidt niet van de dansvloer te branden en als het weer het toelaat, wandelt of fietst ze door Hoogstraten. Als we vragen naar foto’s stelt Annie voor om daar eens voor terug te komen. “Ik ben al veel te laat”, zegt ze, “Ik heb in de cafetaria afgesproken met een aantal vrouwen.” Annie woont wel degelijk in een zorgcentrum, niet zomaar een ‘rusthuis’ - want van al te veel uitrusten is er met de vele bezoekers nog altijd weinig sprake. (fh)

DE WERELD VAN

Eens bij de gilde, altijd bij de gilde... DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

7VANUIT HET STADHUIS De weg van de goede voornemens

Cultuurcentrum neemt belangrijke plaats in HOOGSTRATEN - “Acta non verba”, of vrij vertaald: Het is tijd om er in te vliegen. Zo vertolkte de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad Jef Vissers begin januari de intentie van het nieuwe gemeentebestuur. Hoogstraten Leeft en N-VA hebben in de kiescampagne hun borst natgemaakt om een nieuwe wind te doen waaien in het stadhuis. Meer inspraak, meer transparantie, meer verbondenheid zijn sleutelwoorden in hun gloednieuw bestuursakkoord. Ooit hebben wij dit nog al gehoord. Wat maakt het deze keer anders? De nieuwe coalitiepartners lieten er alvast geen gras over laten groeien. Nog binnen de eerste maand leggen zij een beleidsakkoord voor. Dat is ooit anders geweest. Burgemeester Marc Van Aperen is dan ook erg trots om zo vroeg de klemtonen voor de volgende zes jaar te kunnen aanbieden. “Dit bestuursakkoord is gebaseerd op overleg tussen de beide partijen, rekening houdend met de omgevingsanalyse door de diensten en geïnspireerd door de feedback die we gekregen hebben tijdens en na de installatievergadering van begin januari. Dit bestuursakkoord zullen we nog voorleggen aan de bevolking en daarna een meerjarenplan opstellen voor de volgende zes jaar.”

Vernieuwend? Bij het overlopen van de beleidspunten worden wij op het eerste gezicht niet direct omvergeblazen door sprankelende vernieuwingen of gedurfde initiatieven. Heel wat intenties ogen erg mooi maar blijven vrij vaag, concrete doelen worden niet tastbaar voorgelegd. Dit is natuurlijk ook de veiligste manier om je niet te vergal-

opperen in loze beloften die achteraf niet haalbaar blijken. Het nieuwe college bestaat immers voornamelijk uit nieuwkomers. Vier van de zeven leden oefenen voor het eerst een schepenfunctie uit, de burgemeester inbegrepen. Twaalf jaar geleden stelde de toenmalige CD&V fractie wel concrete doelen en focuste zich vooral op de bouw van een zwembad. Dit kwam er uiteindelijk ook, maar het gaf regelmatig stof tot vinnige discussies binnen de Hoogstraatse politiek. Er waren immers heel wat financiële en fiscale consequenties aan verbonden. Alles wijst er nu op dat cultuur en de bouw van een cultuurcentrum tijdens deze legislatuur een belangrijk item zullen worden. De vorige bestuursgroep zette hiervoor in extremis de eerste stappen, maar het eigenlijke werk moet nog beginnen.

Alle fronten De coalitiepartners maken het bestuursakkoord kenbaar via meerdere kanalen. De pers kreeg de primeur vóór de gemeenteraad van 28 januari. Dit werd nadien in de raad overgedaan. Ook alle dorpsraden zullen ermee kennis kunnen maken. Kernwoorden zijn open, verbindend, duurzaam en transparant. We overlopen in grote lijnen de zwaartepunten van burgemeester en schepenen. Nadien kijken we even terug op de eerste raadszitting waarin het nieuwe bestuur de gevoeligheden van de oppositie al kon uittesten.

Snel en dicht

Burgemeester Marc Van Aperen, (Hoogstraten Leeft), bevoegd voor het Algemeen Beleid, Personeel, Veiligheid.

De inspraak moet snel en dicht bij de bevolking gebracht worden, verzekert burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). Daarom moet de werking van de adviesraden verbeteren zodat meer mensen zich betrokken voelen. Een doordachte burgerparticipatie zal een vast onderdeel zijn bij alle grote beleidsprocessen en bij het opstellen van een meerjarenplanning. De bewoners zullen ook beter geïnformeerd worden. Vanaf april komen er alvast aanpassingen aan de openingsuren van het administratief centrum.

Eerste Schepen Michel Jansen (N-VA) bevoegd voor Ruimte, Leefmilieu, Erfgoed & Trage Wegen, Mobiliteit.

Duurzaamheid is een rode draad doorheen het beleid. Men richt zich op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde Naties. “Wij willen werken aan een leefbare wereld en een aangename stad voor onze kinderen en kleinkinderen. Het nieuwe bestuur wil ook een verbindend bestuur zijn omdat we er van overtuigd zijn dat we samen een beter antwoord kunnen bieden op de talrijke uitdagingen voor het groeiend Hoogstraten.” Qua veiligheid wil het nieuwe bestuur meer focus op de kerntaken van de politie met versterking van de positie van de wijkagent, naast een uitbreiding van de snelheidstrajectcontroles en het BIN-netwerk. Ook is er bijkomende aandacht voor sluikstorten en vandalisme. Voor de hulpdiensten moet de grensoverschrijdende samenwerking verder uitgebreid en geoptimaliseerd worden.

Ruimtelijk beleid Schepen Michel Jansen (N-VA) is er van over-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

9


VANUIT HET STADHUIS tuigd dat een proactief ruimtelijk beleid een oplossing biedt aan uitdagingen zoals de toenemende vraag naar ouderenwoningen, groen- en speelruimte, en dat in het licht van de verstedelijking, de bevolkingsgroei en toenemende mobiliteit. Hierbij wil men uitgaan van 4 principes.

Een ontsluitings- en omleidingsweg rond de kernen van Meer, Minderhout en Hoogstraten Michel Jansen (N-VA) Dit is vooreerst een zuinig ruimtegebruik waardoor de dorpskern verstevigd wordt en de functies van wonen, handel en werken verweven worden. Nabijheid en bereikbaarheid spelen daarbij een grote rol waardoor we ons duurzamer kunnen verplaatsen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de eigenheid van dorp of gemeente. Qua leefmilieu moet er meer geïnvesteerd worden in duurzame energie en technologieën. Hoogstraten dient een actieve bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen voor 2030. Er moet een evenwicht zijn tussen natuur en landbouw, waarbij de omslag naar een duurzame landbouw gemakkelijker gemaakt wordt. Er wordt een jaarlijks budget voorzien voor natuurvoorzieningen, de bestaande natuurwaarden buiten de natuurgebieden moeten beter beschermd worden. Verder is er ook de roep om een doortastend afvalbeleid waarbij een betere toegankelijkheid van het containerpark, ondergrondse glascontainers, duurzame bedrijventerreinen zonder zwerfvuil en rolstoelvriendelijke openbare wc’s belangrijke elementen zijn.

Erfgoed De bevoegde schepen Jansen wil het kostbaar, nuttig en landschappelijk erfgoed vrijwaren en beschermen. Trage wegen spelen hierin een belangrijke rol zowel ter bevordering van de verkeersveiligheid al voor het recreatief en toeristisch gebruik. Het historisch karakter van de Vrijheid en van de verschillende dorpskernen moet streng bewaakt worden waarbij het belangrijk is een vernieuwde inventaris van het erfgoed op te stellen. Het historisch gemeentelijk patrimonium moet een zinvolle herbestemming krij-

Er moet een evenwicht zijn tussen natuur en landbouw

gen. Het cultureel erfgoed van Hoogstraten is immers de trots van heel de gemeenschap.

Mobiliteit Prioritair voor de mobiliteit in Hoogstraten ziet het nieuwe bestuur het weren van het zware verkeer uit de kernen en het verbeteren van fietsinfrastructuur en voetpaden. Schepen Jansen wil werk maken van een studie omtrent een ontsluitings- en omleidingsweg rond de kernen van Meer, Minderhout en Hoogstraten. Er moet een circulatie- en een mobiliteitsplan komen om de veiligheid en de doorstroming te bevorderen. De vrachtwagensluizen moeten geëvalueerd worden en er moeten bewaakte parkeerzones voor vrachtwagens op de transportzone of bedrijventerreinen komen zodat deze niet langer parkeren in de dorpskernen. Het project van School-straten moet verdergezet worden en het SAVE-label moet evolueren tot een ZERO-label. Voor de Vrijheid moet er een doordacht parkeerbeleid op punt gezet worden waarbij ook de laad- en loszones en de hieraan gekoppelde lostijden moeten herbekeken worden. Huisvuilophaling en leveringen aan winkels kunnen eventueel in de late avond of in de nacht gebeuren.

Resoluut gaan voor een volwaardig cultuurcentrum Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft)

Cultuur Hoewel het schepencollege in zijn totaliteit verantwoordelijk is voor het beleid, valt de praktische uitwerking voor het cultuurbeleid de volgende zes jaar in handen van schepen Arnold Wittenberg (27) van Hoogstraten Leeft. Hoewel hij het jongste lid is van het college heeft hij een stevige basis om deze materie met kennis van zaken te behartigen. Hij is Master in Kunsteducatie, en al enkele jaren kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. In de aanloop naar de verkiezingen van oktober 2018 werd het duidelijk dat Cultuur de volgende jaren een belangrijk element zal zijn. Het eerste punt uit zijn beleidsnota is de realisatie van een volwaardig multifunctioneel cultuurcentrum. In het vorig nummer (DHM 400 februari 2019) hebben we de resultaten van een behoefteonderzoek door het studiebureau IDEA en de mogelijke locaties voor cultuurinfrastructuur in Hoogstraten door IOK toegelicht.

Michel Jansen (N-VA) 10

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tweede Schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) bevoegd voor Cultuur, Bibliotheek & Museum, Sport en De Mosten, Toerisme, ICT. Dat onderzoek kwam er op vraag van het uittredend college dat beloofd had nog voor het einde van hun legislatuur duidelijkheid te scheppen over een cultuurhuis, wat uiteindelijk niet gebeurd is. “Een goed cultuurbeleid is onmisbaar want het is een voorwaarde voor maatschappelijke groei”, aldus Wittenberg. “Maar dat moet ook duurzaam zijn en niet alleen oog hebben voor de korte termijn. Wij zien cultuur op langere termijn dan deze legislatuur, waarbij iedereen kansen moet krijgen om hierin te participeren. Daarom gaan we resoluut voor een volwaardig cultuurcentrum. Hiernaast zal er ook een belangrijke rol zijn voor de bibliotheek als kenniscentrum en dient het stedelijk museum uitgebreid te worden. Wij zetten in om een brede cultuurparticipatie waarbij de cultuurbeleving in alle deelgemeenten maximaal aan haar trekken komt.”

Sport en Toerisme Schepen van Sport Wittenberg wil verder werken aan kwaliteitsvolle sportinfrastructuur waarbij de ontwikkeling van de zone aan het zwembad belangrijk is. Om de Hoogstratenaar meer tot bewegen aan te zetten zullen de bestaande sporttakken verdere kansen krijgen maar ook zullen er nieuwe aangetrokken worden. Hierbij wil de stad financieel samenwerken met verenigingen en andere overheidsinstanties. De Mosten zal verder ontwikkeld worden als een thuishaven voor een breed publiek. Ook het toerisme zal versterkt worden en de klassieke troeven van Hoogstraten zullen beter ontsloten en aangeprezen worden. Er komt een doordachte city-marketing. Het fietspad langs de Mark zal verder doorgetrokken worden en Wortel-Kolonie wil men nog beter ontsluiten met aandacht voor de ecologische en de erfgoedwaarde.


VANUIT HET STADHUIS nemende vraag naar residentiële woningen voor ouderen. Dit kan via een PPS-structuur (Privaat publieke samenwerking) en zou in alle deelgemeenten aan bod moeten komen. Net zoals ook het vorige bestuur wil men ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen en hiervoor eventueel woningaanpassingen subsidiëren via gelden van het grondfonds. Er moet zeker ook een meldpunt komen tegen vereenzaming en de mantelzorg dient behouden en gestimuleerd te worden. “De misbruiken die er hier zijn binnengeslopen zullen wij proberen uit te sluiten” voegt schepen Van Aperen er aan toe. Senioren moeten actiever betrokken worden bij het vrijwilligerswerk en de adviesraden, hulpbehoevenden moeten opgevolgd worden via een welzijnsloket en ombudsdienst. Mensen met een beperking mogen rekenen op een inclusief beleid.

Derde Schepen Roger Van Aperen (N-VA) bevoegd voor Financiën, (Woon)Zorg en Ouderen, Huisvesting.

Geen belastingverhoging Schepen van Financies Roger Van Aperen (NVA) vertolkt de intentie van het nieuwe bestuur om de huidige belastingvoet en de huidige opcentiemen te behouden. Deze blijven dus op respectievelijk 6% voor de personenbelasting en 881 opcentiemen op de onroerende voorheffing. Rekening houdend met de goede financiële gezondheid van de stad zal er de volgende jaren toch nog geïnvesteerd worden zonder de langetermijnschuld uit het oog te verliezen.

Huisvesting Op dit vlak blijven de intenties vrij vaag. Wij noteren de “aandacht voor sociale huisvesting via verhuur of verkoop, ondersteuning op dit vlak van de eigen inwoners qua betaalbaarheid, aandacht voor een globaal huisvestingsbeleid in overleg met andere collega’s en aandacht voor de open ruimte.” De toekomst en de meerjarenplanning zal ons hopelijk meer duidelijkheid schaffen.

“Er is hier de laatste jaren reeds hard aan gewerkt, en we gaan dit proberen vol te houden” aldus de schepen. Het bestuur wil met een doordacht aankoopbeleid extra aandacht geven aan het lokaal aankopen van goederen en diensten en actief zoeken naar subsidies bij de hogere overheid. “Waar we geld kunnen vangen, gaan we maximaal proberen in te zetten om daaraan te kunnen deelnemen.”

Waar we subsidies kunnen vangen, gaan we dat maximaal proberen Roger Van Aperen (N-VA)

Ouderenzorg Schepen Roger Van Aperen is ook bevoegd voor woonzorg en ouderen. In die hoedanigheid wil hij blijvende aandacht voor de OCMW-structuren, maar daarnaast ook inspelen op de snel toe-

Zij wil de ondernemers in Hoogstraten vooreerst een optimaal kader aanbieden om vlot samen te werken met de gemeente. Hierbij denkt zij aan een ondernemersloket, een regelmatig overleg met belangengroepen zoals Unizo en Voka, waarbij rechtszekerheid geboden wordt aan de bedrijven om veilig te kunnen investeren in Hoogstraten en het lokaal aankopen een vanzelfsprekendheid wordt.

Nood aan duurzame bedrijventerreinen goed bereikbaar met openbaar vervoer Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft)

Er komt een proactief leegstandsbeleid, een grensoverschrijdend economisch overleg terwijl er zal ingezet worden om de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs te bevorderen. Naast sociale tewerkstellingsprojecten moet er ook ruimte zijn voor nieuwe werkvormen en dient de tewerkstelling dicht bij huis gestimuleerd te worden. Er moet dus zeker geïnvesteerd worden in duurzame bedrijventerreinen die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Hoogstraten heeft zo veel te bieden maar om dit alles optimaal te promoten is een goede citymarketing erg belangrijk. Digitale infoborden, een App ‘Hoogstraten’ en een efficiënte behandeling van aanvragen voor evenementen zijn hierin niet weg te denken, aldus schepen Brosens.

Familiale landbouw Het nieuwe bestuur wil een ondersteuning bieden voor familiale land- en tuinbouwbedrijven waarbij een omslag naar duurzame landbouw, een verhoging van de rendabiliteit op een milieuvriendelijke wijze een win-win situatie kunnen creëren voor natuur en landbouw. Hierdoor kunnen gemeenschapen samengebracht worden. Volgens de nieuwe schepen van Land- en Tuinbouw is het eveneens noodzakelijk de werkgevers te sensibiliseren over de verschillende uitdagingen van het werken met seizoenarbeiders. Verder moet er een aanspreekpunt komen omtrent dierenwelzijn en wil men de mogelijkheid van een hondenspeelweide bekijken. Vierde Schepen Katrien Brosens,(Hoogstraten Leeft), bevoegd voor Ondernemen en Werk, CityMarketing, Evenementen, Land- en Tuinbouw, Dierenwelzijn.

Ondernemen Katrien Brosens van Hoogstraten Leeft is de nieuwe schepen van Ondernemen en Werk, van Evenementen maar ook van Land- en Tuinbouw.

Onderwijs Schepen Faye Van Impe (N-VA) is een nieuwkomer in de Hoogstraatse gemeentepolitiek. Zij krijgt de bevoegdheid over Onderwijs, Kinderopvang en Jeugd, en Mondiale Samenleving. Voor onderwijs wordt er vooral gedacht aan een ondersteuning van het onderwijs op maat met aandacht voor de instroom van kinderen met een

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

11


VANUIT HET STADHUIS kinderarmoede en verkeersveiligheid met de school-straten moeten zeker verdergezet worden. Tot slot blijven de steun aan de jeugdverenigingen, de groene speel- en ontmoetingsplekken voor de jeugd belangrijke elementen met tevens aandacht voor het psychologisch welzijn van jongeren.

Gelijke kansen

Vijfde Schepen Faye Van Impe (N-VA), bevoegd voor Onderwijs, Kinderopvang en Jeugd, (Mondiale) Samenleving. andere taal- en cultuurachtergrond. Huiswerkbegeleiding, taalverwerving en het begrip ‘brede school’ moeten speciale aandacht krijgen. Onder dit laatste verstaat men het ondersteunen buiten de schooluren van kinderen met een sociale achterstand in de participatie in het maatschappelijke leven. Overleg en samenwerking met de vrije scholen blijft belangrijk en het nieuwe decreet in het kunstonderwijs (IKO en Academie Muziek en Woord) biedt nieuwe troeven. Leerlingen maar ook leerkrachten moeten centraal staan. “Wij moeten een veilige leeromgeving aanbieden waarbij kinderen in vrijheid en gelijkheid, los van religie of ideologie zich kunnen ontwikkelen tot goed opgeleide mensen die later kunnen deelnemen aan de maatschappij”, aldus schepen Van Impe.

... waarbij kinderen in vrijheid en gelijkheid, los van religie of ideologie zich kunnen ontwikkelen tot goed opgeleide mensen ... Faye Van Impe (N-VA) Zij pleit verder voor een degelijke voor- en naschoolse opvang. Daar is een toenemende vraag naar, waardoor de stad best onderzoekt welke middelen zij als bestuur in handen heeft om de private opvang nog verder te ondersteunen. De prachtige projecten uit vorige legislatuur rond

12

Wat de (mondiale) samenleving betreft, wil de stad vooral inzetten op structurele armoedebestrijding. Het bestuur wil met diverse partners alert zijn voor de signalen van armoede. “Op tijd detecteren voorkomt vaak heel wat problemen”, aldus de nieuwe schepen die aan de eerste hulpverlening een begeleidingstraject verbindt naar zelfredzaamheid en een begeleiding naar de (sociale) arbeidsmarkt. “Wij zijn ook een sterke voorstander voor integratie door werk, wat voor anderstaligen betekent dat men niet eerst de taal moet leren alvorens te kunnen werken, maar dat men dit probeert te combineren.” Voor de ontwikkelingssamenwerking wil het bestuur de ontwikkelingssteun verbinden met de klimaatdoelstellingen en daarnaast de stedenband met Za-Kpota en de overige ontwikkelingssteun optimaliseren. “Over alle diensten heen willen wij streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke rechten en plichten heeft, los van afkomst, overtuiging en geloof, geslacht of seksuele geaardheid.”

Sociaal comité Sinds 1 januari 2019 is het OCMW opgenomen in de gemeentediensten. De burgemeester is nu voorzitter van het OCMW en de raadsleden zijn dezelfde als deze van de gemeenteraad. Toch blijft er een apart comité bestaan binnen het OCMW. Dit Bijzonder Sociaal Comité behandelt steun aan behoeftigen en individuele dossiers. De leden ervan staan los van de gemeenteraad.

sloten worden aan het rioleringsnetwerk en tevens moet iedereen gestimuleerd worden om zoveel mogelijk het regenwater op te vangen.

Vergunningsbetwistingen Na de presentatie van het bestuursakkoord was er tijd voor informatieve vragen. Als eerste kwam de kwestie aan bod van lopende dossiers waartegen een klacht of een procedure loopt bij de commissie voor vergunningsbetwistingen. Denken we hierbij aan de verkaveling Zuidoost Centrum, die van De Warande en de afbraak van het oude rusthuis. Schepen Jansen (N-VA) denkt niet dat er iets in deze dossiers zal teruggenomen worden. “Roger Van Aperen en ik zelf zaten ook in het vorige college en wij hebben dit toen mee goedgekeurd. Er is heel veel participatie geweest van de inwoners en telkens zijn zij met andere argumenten afgekomen. Wij hebben voor een ontsluiting gezorgd langs de Lodewijck De Konincklaan en we hebben de eis van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) gevolgd om in de Heilig Bloedstraat enkelrichting te voorzien. De eisen die de bewoners nu stellen noem ik gewoon eigenbelang en geen belang in dienst van de gemeenschap. Wat ons betreft, vinden wij dit een goede beslissing en voor ons mag dit zo blijven, tenzij Hoogstraten Leeft zich daar tegen zal verzetten. Wij hebben in de vorige legislatuur een paar oude dossiers opgelost zoals de Friswitzone, de zone van de houtzagerij in Minderhout, de Brouwerijsite in Meer, allemaal dossiers die jaren zijn blijven hangen. Voor iedereen goed doen zal moeilijk zijn, vrees ik.”

Enkel de voorzitter zetelt in de gemeenteraad. Het is Jos Martens van Hoogstraten Leeft, die tevens schepen is van Verkeer en Nutsvoorzieningen. Vanuit de sociale invalshoek zal hij inzetten op een eerlijk, sociaal beleid met respect voor ieders rechten en plichten in afstemming met het sociaal beleid van de gemeente waarin ook huisvestingsbeleid, tewerkstelling- en armoedebeleid en het gemeentelijk zorgbeleid gekaderd zijn. Wat het andere luik van zijn bevoegdheid betreft, streeft hij naar minder hinder bij werken in de gemeente. Dit vereist een goede coördinatie en vroegtijdige aankondiging, alsook duidelijke omleidingen en een goed onderhoud van de bestaande fietspaden. Hij maakt zich sterk dat er een goede communicatiedoorstroming komt en dat openbare gebouwen beter toegankelijk zullen zijn. Elke woning moet ook kunnen aange-

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zesde Schepen Jos Martens (Hoogstraten Leeft), bevoegd voor Verkeer en Nutsvoorzieningen, Voorzitter van het Bijzonder Sociaal Comité . Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft) vult verder


VANUIT HET STADHUIS aan: “Hoogstraten Leeft had inderdaad een andere visie maar ik denk niet dat het juridisch evident is om dit nu terug te draaien. De procedure is reeds gestart en dit zou dan ook tot grote moeilijkheden leiden.”

Andere wind In heel dit bestuursakkoord vallen enkele elementen sterk op. Zoals in de verkiezingscampagne en in het interview met de nieuwe burgemeester in dit blad (DHM nr 399) wordt er stevig gefocust op inspraak en transparantie. Inspraak was weliswaar ook een belangrijk thema bij het aantreden van de vorige bestuursploeg in 2012, tijdens de voorbije legislatuur werd hier regelmatig mee uitgepakt. Denken we bijvoorbeeld maar aan het project ‘Meerle, ons dorp’. De oppositie verweet het toenmalig bestuur evenwel dat die inspraak vaak een eigen invulling kreeg en een mooie verpakking was voor reeds genomen beslissingen of de eigen visie van het college. Het is aan dit nieuwe bestuur om te bewijzen dat het haar menens is met de inspraak. Dat kan alleen als de daden in overeenstemming zijn met de mooie beloften en intenties. Daar zullen we pas na verloop van tijd over kunnen oordelen. Het voordeel van de twij-

fel krijgen zij alvast. Hopelijk geldt ook hier de mooie uitspraak van Jef Vissers: Acta, non verba! Hetzelfde geldt voor de aandacht voor erfgoed, natuur en duurzaamheid. In het vorige bestuur woog het aandeel van land- en tuinbouw sterk door met de persoon van burgemeester Rombouts en de schepenen Baets, Matthé en in mindere mate Lieve Janssen. In het huidige bestuur vinden we geen vertegenwoordigers van deze sector terug. Schepen Arnold Wittenberg is daarentegen lange tijd voorzitter geweest van JNM, de jongerenafdeling van Natuurpunt. Het is dan ook begrijpelijk dat natuurliefhebbers en leden van de werkgroep Trage Wegen hopen op een vlottere samenwerking dan voorheen. Hiermee groeit ook de hoop op een betere relatie tussen natuur en duurzame landbouw.

Confrontatie Tijdens de eerste echte gemeenteraadszitting op 28 januari 2019 werd het al snel duidelijk dat de oppositie van zich zal laten horen. Het leidt geen twijfel dat de grootste oppositiegroep CD&V over heel wat dossierkennis beschikt en op een aantal punten de nieuwkomers uit het college zal kunnen overtroeven of aan het twijfelen bren-

gen. Een aantal dossiers uit hun bestuursperiode moeten immers nog in een uitvoeringsfase komen. Een eerste confrontatie ontstond al bij de bespreking van de statuten van de Cultuurraad. Maar ook oppositiepartij Anders zal zoals gebruikelijk de vinger op de pols houden en de discussie aangaan. In een bijkomende agenda vroeg zij aan het nieuwe bestuur om vanaf nu aan de drie bekende zalen (Cecilia, Voor Kunst en Volk, Paters in Meersel-Dreef) dan eindelijk toch dezelfde subsidie toe te kennen als aan alle parochiezalen uit de gemeente. Hoogstraten Leeft heeft in de voorbije zes jaar ook steeds deze eis vanuit de oppositie mee ondersteund. Voor schepen Arnold Wittenberg kwam deze vraag evenwel te vroeg daar er nog geen reglement opgesteld is. Dus bleef de oppositie op haar honger zitten en werd het al snel duidelijk dat oppositievoeren en een beleid uitwerken twee verschillende zaken zijn. Graag komen wij in een volgend nummer terug op een aantal zaken uit de voorbije gemeenteraad. Intussen is de trein vertrokken. Of het een TGV wordt, dan wel een boemeltrein, zal de toekomst uitwijzen. Het worden alvast boeiende jaren om dat uit te testen. (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

13


KAREL BOOMSTR AAT

STRAAT IN DE MAAND

DIT IS ONZE STRAAT

De bonenstraat (“bwonnestraat”) Hartje Hoogstraten verbindt de Karel Boomstraat de altijd drukke Vrijheid met de Kathelijnestraat. Verkeersarm is het er zelden, op de begin- en einduren van de scholen is het er zelfs een drukte van belang. Terwijl in den beginne enkel het gedeelte tussen Vrijheid en de huidige

Karel Boom De Karel Boomstraat is “een oude veldweg tussen Vrijheid en Katelijnestraat”, zo lezen we bij onroerend erfgoed. Voorheen was het Bonaartstraat, wellicht ontstaan uit een familienaam en al in 1405 vermeld. In de volksmond heeft men het nog vaak over de Bonenstraat.

Mouterijstraat was bebouwd kwamen er in de loop der jaren felle veranderingen. De straat werd helemaal volgebouwd. De bibliotheek werd er gevestigd. Er kwamen zijstraten, de Alfred Oststraat en de Schoolstraat (nu Culemborglaan) maakten de verbinding met de Gravin Elisabeth van Culemborglaan. De Brouwerijstraat werd een ingangsweg naar de Thijsakker, en als laatste de Mouterijstraat. Zo verdwenen de twee trage wegen die op de straat uitkwamen. Langs de ene kwam je uit in de “hof van de juge” en vandaar verder tot achter het Seminarie, via de andere kon je naar het toenmalige voetbalveld van HVV.

Scholen Opmerkelijk is hoeveel de Karel Boomstraat met scholen en onderwijs heeft… Vooraan en achteraan in de straat rijdt men langs schoolgebouwen. De Gewestelijke vakschool (nr. 2, in de volksmond de “oude vakschool” genoemd), de Gemeentejongensschool (nr. 44, waar momenteel Jeugd Muziekatelier en Stekelbees, de Landelijke Kinderopvang gevestigd zijn). Achteraan in de straat kom je voorbij de achterzijde van respectievelijk het VITO (Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs) en de Land- en Tuinbouwschool. Er woonden destijds ook heel veel leerkrachten. E.H De Vos woonde wel niet in de straat maar wel in het huis behorende tot de Gewestelijke Vakschool. E.H Vandenbergh en Van Gompel waren de andere twee geestelijken verbonden aan de technische school. John Brosens, Victor Van Merode, Jos Wouters, Karel Van Delm en Jef Michiels gaven ook les in diezelfde school of in de handelsschool die aanvankelijk nog bij VITO hoorde.

Piet Van Deun in de trouwzaal bij enkele schilderijen van Karel Boom van zo’n honderd jaar oud De huidige naamgeving dateert van 1930. Karel Boom was een Hoogstraats kunstschilder (1858-1939), die onder meer de oorspronkelijke muurschilderingen in het stadhuis realiseerde. Vorig jaar kwam zijn werk nog in het nieuws nadat een waterlek in het historische stadhuis acht schilderijen van hem beschadigde. Deze zijn ondertussen gerestaureerd. Spijtig genoeg gaat het enkel over fragmenten en voorstudies, want de echte schilderijen werden beschadigd bij het dynamiteren van de kerktoren in 1944.

14

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Jef Van Delm, Manu Van Gils en Stan Verschueren brachten de leerlingen van het Seminarie kennis bij. Meester Voet (Juul), meester Maes (Jan), meester Van Delm (Marcel) werkten in de gemeentelijke jongensschool. En dan waren er ook nog de juffrouwen van de meisjesscholen, juffrouw Bilcke (Angèle), mevrouw Van Merode (Paula Kneepkens), mevrouw Van Delm (Blanche Van Eeckhout). Hopelijk zijn we niemand vergeten. Ook nu nog wonen er veel leerkrachten in de straat, maar die zullen we niet allemaal noemen. In die tijd, laten we zeggen in de jaren ‘60 en ‘70 waren er drie winkeltjes. Vooraan bij Wis Hermans, achteraan bij Marieke Van Gils. Mil Van Gils, de man van Marieke, was bakker in het Seminarie. En in het midden bij Erzsi Knaepkens en over dat winkeltje komen we wat te weten van May Knaepkens.


STRAAT IN DE MAAND May Knaepkens en Wim Bruyndonckx

“Een rond kasseiweggetje”

buurt. Huisvrouwen kochten een kilo suiker en bleven uren staan babbelen. Hoe ons moeder op die manier zes kinderen heeft grootgebracht, is mij een raadsel. De boeren kwamen ’s zondags na de hoogmis op de koffie. Dat waren de vaste klanten. Zij deden dan hun wekelijkse bestelling en ons vader, die een melktoer had, bracht de bestelling aan huis. Ook de kinderen van die boeren kwamen in de week wel eens iets kopen. Dat werd allemaal op geschreven in een boekje en op zondag werd alles afgerekend. Het waren andere tijden…”

stuk gereden, maar werd nooit hersteld. Lang geleden werden we eens uitgenodigd op een opendeurdag, maar toen konden we niet gaan. Ik zou het erg appreciëren mocht de huidige directie de buren nog eens uitnodigen voor een rondleiding in de vernieuwde gebouwen van de school.” Maar Ria wil hier nog lang niet weg. “Ik hoop gezond te blijven zodat ik hier zo lang mogelijk kan blijven wonen.”

Ria Mertens-Coppé

“We konden de kerk van Minderhout zien” May Knaepkens en Wim Bruyndonckx May Knaepkens woont met Wim Bruyndonckx in het midden van de straat. May is er geboren en woont haar hele leven ongeveer op dezelfde plaats. Ze vertelt dat de straat “vroeger een rond kasseiweggetje was met aan weerszijden een fietspad”. De omgeving is in de loop der jaren heel erg veranderd. Zowat tien jaren geleden vreesden ze in hun nieuwe woning met slaapkamer aan de straatkant last te hebben van het drukke verkeer in de straat, maar dat viel best mee. May: “We hebben eigenlijk weinig last van de vele autobussen die de schoolkinderen gaan afzetten. Wat me wel stoort, zijn de auto ’s die tegen de richting rijden.” Het laatste stuk van de weg is immers enkelrichtingsverkeer. Wim voegt er toch een kritische noot aan toe: “Ik stel me wel vragen bij de gelede bussen die bij de bocht met de Culemborglaan niet anders kunnen dan over de stoep te rijden.” “Het is goed wonen in de straat, maar alles is erg veranderd”, meent May. “Vroeger kenden we zowat iedereen en werd er veel gebuurt, maar met de nieuwe bewoners hebben we heel weinig contact. Dat kan ook wel aan onszelf liggen. Vroeger had je ook automatisch contact via de kinderen.”

Ria Mertens-Coppé woont al meer dan vijftig jaren in de straat. In 1967 bouwden ze er een huis. In 1986 deden ze dat opnieuw, aan de overzijde dit keer. Ria woont sinds het overlijden van Leo in 2014 alleen in dit grote huis. “Waarom zou ik verhuizen? Ik woon hier graag. Leo heeft hier in huis alles zelf gemaakt, de ramen, de deuren…Kijk maar, alles wat van hout is, heeft hij zelf gemaakt. Dat kan ik niet zomaar aan anderen laten.” “De straat is enorm geëvolueerd. Ik weet nog van mijn jeugd dat het hier een karrespoor was,” gaat ze verder, “In het begin toen we hier woonden, konden we de kerk van Minderhout zien. Later kwamen er serres, straten met huizen en het zicht veranderde natuurlijk.” Ook de drukte nam toe. “Het is een heel drukke straat geworden, met veel verkeer en tijdens de piekuren veel autobussen, maar daar zijn we stilaan aan gewoon geraakt. Dat stoort me niet zo. Ik ben wel blij met de invoering van het enkelrichtingsverkeer in de straat. Vroeger werd ons stuk dikwijls gebruikt als sluipverkeer om vanuit de snelweg richting Turnhout te rijden.” Toch is er iets dat haar stoort. “Ik woon tegenover VITO en ik vind dat er te weinig respect getoond wordt voor de omliggende bewoners. Van al het bouwen en verbouwen zijn we nooit officieel op de hoogte gebracht. Onze oprit werd

Met de scholen vlakbij heeft ze weinig moeite. “Het is inderdaad een straat met scholen en veel schoolkinderen, maar in de loop van de jaren hebben die schijnbaar meer discipline gekregen. Vroeger vonden we veel meer vuil langs de kant en werd er ook veel meer lawaai gemaakt, naar mijn gevoelen.”

Bruno Peeraer en Charlotte Schellekens

“Gemakkelijk dat de winkels vlakbij zijn” Bruno heeft in Bornem, Antwerpen, Brecht en Rijkevorsel gewoond en kocht bijna 3 jaar geleden samen met Charlotte, afkomstig van Rijkevorsel, het huis nr. 3 in de Karel Boomstraat. Toen ze gingen samenwonen zochten ze eerst een pand in Rijkevorsel. Toen dit niet lukte, verruimden ze hun zoektocht. Ze zijn nu wat blij dat ze het huis van Kurt Huysmans konden kopen. “De woning was volledig in orde, en omdat ik nu vlak bij mijn werk woon, konden wij met één auto verder.” Beiden zijn onderwijsmensen. Bruno is leerkracht L.O. in VITO en het Seminarie. Naar de ene school gaat hij te voet en naar de andere met de fiets. Ook Charlotte staat in het onderwijs. Zij pendelt dagelijks naar de Lagere School in Brecht. Over de straat zelf weten ze uiteraard niet zo veel te vertellen, “maar het is goed wonen in de Karel Boomstraat. Spijtig dat Jeanneke en Rik, onze beste buren, gaan verhuizen. Ze namen ons enkele taken uit handen en met hen hadden we dikwijls een heel gezellige babbel. Het is overigens gemakkelijk en aangenaam wonen in Hoogstraten, waar de winkels en warenhuizen vlakbij zijn. Heb je zin om ergens wat te eten, dan heb je keuze in overvloed.”

“Weet je wat ik wel heel spijtig vind? Dat er naast de vroegere gemeenteschool geen paadje meer is. Zou het niet mogelijk zijn om de eigenaars ervan te overtuigen om dit opnieuw open te stellen voor al de mensen van onder andere Slommerhof?” Vroeger hadden ze thuis een winkeltje. “Dat was een kruidenierswinkeltje. Veel schoolkinderen kochten er snoep. En in de winkel werd veel ge-

Bruno Peeraer en Charlotte Schellekens

Ria Mertens-Coppé

En ze kijken al verder - want “als er kindjes komen, dan zijn crèche en scholen op loopafstand. Kinderen hoeven hier niet elke dag de bus op. Nee, geef ons maar Hoogstraten en de Karel Boomstraat!” (rob) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

15


CULTUUR

Uitreiking van de Cultuurprijs 2018

Etienne Van Nijen en Louis Geerts in de bloemen HOOGSTRATEN - Met 20 jaar Groenten & Bloemen als winnaar van de Cultuurprijs 2018 en een eervolle vermelding voor de slotviering 500 jaar graafschap Hoogstraten en voor 27 on the Road, koos de cultuurraad drie laureaten uit de grote waaier van wat Hoogstraten op cultureel vlak te bieden heeft. Er waren bloemen voor jong en ouder, voor evenementen die veel publiek trekken en voor jong geweld. In zijn welkomwoord schetste schepen van cultuur Arnold Wittenberg het belang van cultuur “omdat het mensen verbindt, emancipeert en sterker maakt”. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat het nieuwe bestuur inzet op cultuur. “Een goed voorbeeld daarvan zal het nieuwe cultuurhuis zijn”, zei de schepen. “Dit is het speerpunt van het toekomstige cultuurbeleid. Wij willen een plek creëren waar ontmoeting centraal staat, verbonden met de hele samenleving. Niet alleen in het centrum van onze stad, maar ook in de deeldorpen willen we de komende jaren ontmoetingsplekken blijven creëren. En dan denk ik aan het raadhuis in Meerle en de gerestaureerde parochiezaal in Meer.”

Komen en gaan Volgens de schepen heeft Hoogstraten vruchtbare grond voor creatievelingen. Als voorbeeld noemde hij Anne Van Opstal met haar mooie stem, onze roodharige Thibault Christiaensen die met zijn programma Rock & Ros “vollenbak goe gaat gaan” op Studio Brussel en Nel Aerts uit Wortel, “een rijzende ster in de Vlaamse kunstscene”. Daarna mocht hij Daan Janssens uitwuiven als eerste en Michiel Van Opstal voorstellen als tweede stadsdichter van Hoogstraten. Na hun woordkunst was er muziek van A’muse met de Hoogstraatse Flore Weyler: gewoon goed.

Voordat Ann Leemans en Annemie Van Mol culturele evenementen oplijstten, die niet in aanmerking kwamen voor de cultuurprijs omdat ze niet werden voorgedragen of omwille van hun meer commercieel karakter, nam Ann Leemans afscheid als voorzitter van de Cultuurraad. Zij blijft actief binnen de raad, maar ziet af van het voorzitterschap. Het was meteen een oproep aan afgevaardigden van verenigingen en individuele geïnteresseerden om zich kandidaat te stellen voor de nieuw samen te stellen cultuurraad. Waarna het duo de genomineerden voor de cultuurprijs 2018 voorstelden. Zoals elk jaar wordt er eerst een laureaat gekozen in elk van de drie categorieën: het evenement van het jaar, een vernieuwend initiatief en de culturele verdienste.

Vernieuwend In deze categorie komen veelbelovende verenigingen of initiatieven aan bod die men een duwtje in de rug wil geven. De Rabboeni Revue was een organisatie van Brassband Sint Jan-Baptist uit Wortel. Ze kozen voor een concert in een totaal nieuwe vorm, met plaats voor de jeugdorkesten van Hoogstraten en Wortel, dansers, solisten en een heuse speaker die grappig uit de hoek kwam.

Ook Anke Verhoeven, die in de loop van de avond optrad, werd genomineerd. Anke is kersverse musicalactrice, een ketnetgezicht en idool van vele kinderen. Ze had de hoofdrol in de Ketnet-musical ‘Team UP’. Intussen heeft ze er ontelbare shows opzitten met die productie en tijdens de Ketnet-zomertour. In april lanceerden Maarten Leemans en Pieter Smets de website hoordeklokkenluiden.be, een initiatief om toch elk kwartier het klokkengelui te kunnen horen terwijl de klokken voor restauratie weg zijn. Carine Sledsens gaf ooit les aan archeologe Marleen De Meyer, die enkele opmerkelijke archeologische ontdekkingen in Egypte op haar naam heeft staan. Nadat Carine met Marleen mocht meewerken bij opgravingen, ontwikkelde ze een lessenreeks die ze aanbiedt aan leerkrachten geschiedenis van de eerste graad. Bij het inhalen van Sinterklaas organiseerde Fanfare Sint Catharina de Hoogstraatse Talentenshow. Naast optredens van de fanfare zelf, kon men genieten van optredens van het jeugdorkest van Hoogstraten en Wortel, van jeugdvolksdansgroep Shilshoel uit Meerle, de turnen dansgroep van ’t Spagaatje, de jeugdvendelgroep van de Gelmelzwaaiers en nog meer lokale talenten. De laureaat in deze categorie werd 27 on the Road. Met vernieuwende filmjes maken ze het verschil met alle andere YouTubers. Ze vertrekken van catchy popnummers en geven daar hun eigen creatieve draai aan. Dus geen cover om het origineel te imiteren, maar om er iets van zichzelf van te maken. Vincent en Wout zijn de muzikanten die voor elk nummer op zoek gaan naar telkens een andere zanger of zangeres. In november haalde hun cover ‘Better’ van DJ Khalid zo maar even 225 miljoen views.

Evenement Als evenement van het jaar werden vijf kandidaten voorgedragen.

Etienne Van Nijen en Louis Geerts werden met 20 jaar Hoogstraten in Groenten & Bloemen de winnaars van de Cultuurprijs 2018.

16

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De Brassband Borderbrass, winnaar van vorig jaar, kwam opnieuw origineel uit de hoek met een concert met solist Nick Ost. Voor het concert organiseerden ze een masterclass voor jonge Hoogstraatse koperblazers.


CULTUUR Groenten & Bloemen. Etienne van Nijen en Magd zijn de vrijwilligers van het eerste uur. Louis Geerts is als technisch expert onlosmakelijk verbonden aan het evenement. Zij brengen elk jaar een groep vrijwilligers bijeen, die als één familie de kunstwerken vorm geven.

En de winnaar is…. Uit de winnaars in elk de van de drie categorieën kiest de Cultuurraad de winnaar van dé Cultuurprijs Hoogstraten 2018.

27 on the Road werden laureaat in de categorie vernieuwende initiatieven en wonnen ook de publieksprijs. In de aanloop naar Kerstmis brachten Kamerkoor Vialta en Fanfare Sint Catharina ‘A Christmas Tale’, een stemmig kerstconcert met tussen de muziek door kerstvertellingen door Vitalski. Meerkunst organiseerde een tentoonstelling in hun volledig nieuwe werkruimte. Het is een groep kunstenaars die gestudeerd hebben aan het IKO en nu elke dinsdag samen komen om te schilderen. Joachim Rombouts bracht zijn tweede boek ‘Vader van onheil’ uit. Het is een vervolg op een eerder uitgegeven boek en speelt zich opnieuw af in een mythische wereld, die Joachim als metafoor gebruikt voor de echte wereld en problemen die zich daar stellen,zoals pesten. De jury koos in deze categorie voor de slotviering van 500 jaar graafschap Hoogstraten op 24 november. Het was een goed georganiseerde dag met lezingen, optredens en een bezoek aan het kasteel, in aanwezigheid van de adellijke families de Lalaing en van Salm-Salm.

Culturele verdienste In deze categorie gaat men op zoek naar verenigingen en personen met uitzonderlijk culturele verdiensten over een langere periode. Ook hiervoor waren er vijf genomineerden.

De eerste was Koen Van Opstal. Voor Tinello maakt hij bewerkingen op maat of schrijft hij zelfs nieuwe theaterteksten. Bovendien is hij vaak regisseur van dienst of lichttechnieker. Hij mag op die manier heel wat Tinello-geschiedenis op zijn naam schrijven, maar blijft altijd op de achtergrond. Al meer dan 5 jaar organiseren Christ’l Baert en Julie De Kort het Contactkoor Resonanz. Het koor bestaat uit dementerende personen en hun familie. De derde genomineerden zijn de voorlezers van de Bibliotheek. Het is een dynamische ploeg vrijwilligers die bezig is met projecten rond voorlezen, zowel in de bibliotheek als daarbuiten. Zij verzorgen bijvoorbeeld een activiteit tijdens Groenten & Bloemen en lezen ook voor bij anderstaligen. Halte Merlet is aan haar zesde werkjaar bezig. Deze Meerlese cultuurgroep organiseert ongeveer elke maand een activiteit. Een ludiek evenement rond Meerlese ‘petite histoire’, een meer ernstige lezing, een concert, een wandeling enz. Op die manier gaan ze geen enkele kunstvorm uit de weg. De laatste genomineerde en meteen de laureaat in deze categorie was 20 jaar Hoogstraten in

Willy Schalk en Paul Fockaert vertegenwoordigen de organisatoren van de slotviering 500 jaar graafschap Hoogstraten, laureaat in de categorie Evenement van het jaar.

Na wat figuurlijk tromgeroffel kreeg schepen Arnold Wittenberg de eer om 20 jaar Hoogstraten in Groenten & Bloemen uit te roepen tot de winnaar van de Cultuurprijs 2018. Glunderend mochten Etienne Van Nijen en Louis Geerts de bloemen en de oorkonde in ontvangst nemen.

Publieksprijs Over de laatste prijs, De Gouden cactus, mochten de inwoners van Hoogstraten en de aanwezigen in de zaal beslissen. Langs de website van de stad konden de inwoners stemmen op één kandidaat per categorie. De aanwezigen moesten kiezen tussen de drie genomineerden die op de site de meeste stemmen achter hun naam kregen. Dat waren de voorlezers van de bibliotheek, het evenement 500 jaar graafschap Hoogstraten en 27 on the Road. Dit keer was het burgemeester Marc Van Aperen die de wisseltrofee mocht overhandigen. Het werd de jongste van de drie genomineerden, 27 on the Road, die de Gouden cactus in de wacht sleepten. “Vincent en Wout,” zei hij, “jullie formule slaat duidelijk aan. Elke twee weken een nieuwe cover posten is zeker een hels karwei, maar jullie maken het waar en hebben al een schare fans verzameld”. Hij betrok ook Mats en Lennert, die telkens de camera hanteren bij de hulde. “De beelden die jullie maken zijn prachtig en origineel. Er zit voor jullie vier zeker nog heel wat moois aan te komen. Veel plezier en succes met de muziek en uiteraard ook met de studies,” besloot de burgemeester. (fh)

A’muse, met de Hoogstraatse Flore Weyler, een plezier om naar te luisteren. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

17


SPORT

Sportlaureatenviering 2018

Senna, Nele, Lennert en vier ruiters‌ HOOGSTRATEN - Op zaterdag 16 februari had de jaarlijkse sportlaureatenviering plaats. Sportman van 2018 werd Senna Roos. De titel van sportvrouw was voor Nele Revyn van Rijvereniging Sint Clemens in Minderhout. Sporttiener werd wielrenner Lennert Meeusen van WAC Team en het viertal ruiters van Meerle / Meersel-Dreef mag zich een jaar lang sportploeg van het jaar noemen.

Jef Koyen geflankeerd door vier dames van de Marckeruiters uit Meerseldreef, toont de prijs die zij kregen als sportploeg van het jaar. Verder op de foto Nele Revyn (sportvrouw), Senna Roos (sportman), Lennert Meeusen (sporttiener) en schepen van sport Arnold Wittenberg.

Sportman: Senna Roos Bij de sportmannen was het ongemeen spannend. Het was boogschutter Senna Roos die de felbegeerde titel won, maar zijn mededingers hadden net als hij zeer straffe prestaties geleverd. Triatleet Bert Martens stond op de Ironman in Zurich als winnaar op het podium als beste age grouper. Hij eindigde 12de overall, was de beste Belg en liet een tiental profs achter zich. Bart Van Schilt leverde een prestatie die nog nooit iemand hem voordeed. Op een jaar tijd liep hij vijf ultralopen van elk 250 kilometer. Hij liep de marathon Des Sables in Sahara Marokko. Daarna ging hij naar de Sahara in Namibi¨, de Goby woestijn in China, de Atacama woestijn in Chili en ten slotte trotseerde hij de kou in de ultraloop van Antarctica aan de Zuidpool.

18

Sportman 2018 Senna Roos heeft van een uitzonder lijk sportjaar genoten. Hij heeft voor het eerst een medaille behaald op de jeugd Olympische Spelen in het boogschieten. Na de voorrondes moest worden geschoten met rechtstreekse uitschakeling. Dat hij in Buenos Aires zoveel rechtstreekse duels won, getuigt van uitzonderlijke kwaliteiten. Daarnaast schoot hij in Evere een wereldrecord van 340 punten op 360 op de 70 meter. Hij werd tweemaal Vlaams kampioen en tweemaal Belgisch kampioen. Over zijn sportieve belevenissen lees je meer in ons novembernummer 2018. (Gratis in ons archief op de website.)

Sportvrouw: Nele Revyn Nele Revyn was de verdiende winnaar in deze categorie. Zij werd Belgisch kampioen Eventing Young Riders met paard Caesar van Desta in

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Merksplas. Ze mocht ook deelnemen aan het Europese kampioenschap Eventing voor Young Riders in Fontainebleau met hetzelfde paard. Ze werd 32ste individueel en behaalde een 8ste plaats met de Belgische ploeg.

Sportploeg: Viertal Marckeruiters Meerle / Meersel-Dreef Het viertal in klasse licht heeft onder de vakkundige leiding van Liesbeth Michielsen en Jef Koyen het hele zomerseizoen sterk gepresteerd met enkele overwinningen tot gevolg. Als kers op de taart werden ze provinciaal kampioen en mochten ze deelnemen aan het nationaal kampioenschap. De volgende mensen hadden hun deel in de verschillende prestaties: Lieke Brosens, Ine Brosens, Elke Vermeiren, Lotte Ver-


SPORT

meiren, Anke Christianen, Eveline Michielsen, Tinne Rombouts, Yvonne Christiaensen en Ben Goetschalckx.

Sporttiener: Lennert Meeusen Meer dan beloftevol: Lennert Meeusen van WAC Team rijdt constant op een hoog niveau bij de jeugdcyclocrossen van de eerstejaars aspiranten. Hij werd provinciaal kampioen cyclocross in Arendonk op 3 november.

Sporttak in de kijker De sportraad koos ervoor om de vechtsporten dit keer extra in de kijker te zetten. Karel Martens ging bij alle clubs filmen en dat bracht volgend resultaat. Shindo Ryu Olivier De Pryck vertelt over de vechtsportenclub Shindo Ryu. Zij hebben Karate, Thaiboxing en Ju-Jitsu binnen de club. Karate is het gedeelte met stampen en slagen en technieken uit Japan. Zij willen evolueren naar efficiĂŤnte technieken en gebruiken daarbij veel trapen stootkussens. Ze namen daarvoor ook een echte Thaiboksleraar onder de arm zodat ze meer wedstrijdjes kunnen doen in het efficiĂŤnt vechten. In de club heerst een vriendschappelijke, niet competitieve sfeer, waar zowel mannen, vrouwen als jongeren vanaf 10 jaar welkom zijn. Op maandag zijn er de lessen karate en Thaiboksen in turnzaal Scharrel in Minderhout en op dinsdag Ju Jitsu in de zaal van Sportoase. Bij deze sport gaat het meer en meer in de richting van de Braziliaanse Jiu-Jitsu omdat deze vechter wint van alle anderen. Judoclub De Bres

Kris Renders traint met zijn leerlingen op woensdag en vrijdag in de zaal van Sportoase. Er is een groep van 7 tot 12 jaar, en een tweede groep vanaf 12 jaar. Judoclub De Bres heeft zowat 80 leden en verwelkomt iedereen om deel te nemen. Judo is de zachte weg, een Japanse vechtsport, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht van de tegenstander. Er komt grondwerk aan te pas maar ook rechtstaande wordt er geduelleerd met worpen. Ryusui dojo Paul Van Ammel doet met zijn club aan traditionele Japanse krijgskunst. Er zijn drie onderdelen. Ongewapend beoefenen zij Thai-Jitsu en Ju Jitsu. Daarnaast ook nog Bo-Jitsu met lange of korte stok en het zwaard, zowel het getrokken zwaard als het Iaido zwaardtrekken. Ze leren ook verdedigingstechnieken aan. Er komt ook heel wat spiritualiteit bij kijken met veel eerbied voor de grootmeesters in deze vechtkunst. Geen competitie in deze sport, geen wedstrijden. De betrachting is om zichzelf goed te ontwikkelen en zich goed te voelen. KC Hiraken Jos Leuris van karateclub Hiraken getuigt van de shotocam karatestijl die gestoeld is op controle. Contact op het aangezicht is niet toegelaten. Dat maakt deze sport ook heel geschikt voor jongeren. De trainingen hebben plaats in Sportoase. Er wordt altijd gestart met de hele groep, waarna er wordt opgesplitst. Wij feliciteren alle laureaten met hun fantastische prestaties in het voorbije jaar. Blijf Hoogstraten op de sportkaart zetten! (rob)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

19


Hoe zou het nog zijn met… In deze nieuwe rubriek gaan we op zoek naar mensen die we enkele jaren geleden voor het voetlicht brachten. Theatermaker Don Verboven bijt de spits af.

Don Verboven - theatermaker ‘Paradijs voor Futlozen’. Zo heet de theatervoorstelling die regisseur Don Verboven maakte voor het Turnhoutse gezelschap Het Gevolg die in september 2006 op het domein van Wortel-Kolonie te zien was. Nico Sturm (bekend van De Smaak van De Keyser, Van Vlees en Bloed, Clinch, Patrouille Linkeroever, Wat Als, …) en Bruno Vanden Broecke (bekend als Sammy in Het Eiland, De Ronde, Code 37, Wat Als, Safety First, …) speelden de hoofdrollen, Florejan Verschueren schreef de muziek, diens broer Bram deed de dramaturgie. Het werd een voorstelling over de landloperij en over de sluiting van de Rijksweldadigheidskolonie voor Landlopers van Wortel in 1993. Over twee broers die, wanneer de Kolonie een ‘gewone’ gevangenis werd en landlopers er niet meer welkom zijn, de wijde wereld intrekken. Deze spraakmakende theatervoorstelling was voor De Hoogstraatse Maand de aanleiding voor een breed interview met de van Meer afkomstige regisseur Don Verboven.

September 2006 Strapatsen in Brussel De fascinatie voor het theater ontstond bij Don tijdens een rondleiding in de schouwburg van De Warande en toen hij in het geniep - want zijn ouders mochten het niet weten - met de fiets naar Turnhout reed om een toneelvoorstelling te zien. Toen wist hij wat hij zou doen: ook theater maken, hoewel zijn ouders liever hadden gezien dat hij leraar zou worden. Bij de toelatingsproeven niet geschikt bevonden voor acteur, trok hij naar het RITS in Brussel om voor regisseur te studeren. Geen onverdeeld succes, dan maar in het een restaurant en jazzcafé gaan werken om centen te verdienen met het idee in Amsterdam verder te studeren. Maar toen er een nieuwe wind waaide door het RITS, hernam hij zijn studies. Het eerste jaar terug op eigen kosten, want zijn ouders wisten niets van zijn strapatsen in Brussel.

cretaris Louis Van Hoeck. Met Nico Sturm maakte hij twee voorstellingen: ‘De Collectioneur’, die ze ooit nog in de vroegere brouwerij in Hoogstraten gespeeld hebben, en later ook nog een voorstelling in Brussel, waarbij Sam Vloemans en Florejan Verschueren de muziek verzorgden. Die laatste voorstelling was gebaseerd op het leven van Gunther Bourgeois, die in Hoogstraten op het Begijnhof in een tipi woonde en leefde als de indianen. In 2006 maakte hij “Paradijs der Futlozen” over en in

Wortel Kolonie. Ondertussen zijn tiende voorstelling.

Theater aan Zee Ondertussen was Don bekend geworden als een van de drijvende krachten achter Theater aan Zee in Oostende. “Toen we met Bronstig Veulen drie jaar na mekaar prijzen wonnen op het Theater Aan Zee-festival (de eerste drie jaar dat het festival bestond, overigens), maakte ik me regelmatig een beetje boos over de manier waarop het festival georganiseerd was. Of beter: de manier waarop het NIET georganiseerd was. Werkelijk níks was daar in orde. Allemaal met goede bedoelingen, dat wel, maar toch. Ik vermoed dat ze op de duur iets hadden van: ‘Potverdorie, daar is die ambetanterik weer.’ Toen zeiden ze: ‘Als je het toch zo goed weet, doe het dan zelf!’ En van het een kwam dus het ander.”

Bronstig Veulen

Antiek

Met enkele jaargenoten richtte hij nog tijdens zijn studies het gezelschap Bronstig Veulen op: “zes gasten in de fleur van hun leven die de wereld gingen veroveren”. Ze deden alles zelf: schrijven, regisseren, decor, belichting, acteren. Vertrekkend vanuit dagelijkse dingen in het echte leven, uit het nieuws… “Als theatermaker moet je het op een of andere manier toch altijd over het NU hebben, het moment waarop je leeft, de wereld waarin je leeft.”

Na vier jaar was het voor Don echter genoeg geweest: “Als je binnen de theatersector vier jaar ergens werkt, dan is dat een lange tijd. Bovendien groeide die organisatie enorm. In de periode dat ik voor het festival gewerkt heb, is het echt ontploft. Zowel qua publieksopkomst als qua persaandacht. Voor de Vlaamse theaterwereld was Oostende plots ‘the place to be’ voor de zomermaanden, en als organisator geeft dat je uiteraard een erg goed gevoel.” In die periode had hij ook al de antiek ontdekt. “Een nieuwe passie die in mijn leven is geslopen, aangezet door twee andere Hoogstratenaren in Brussel, Luc en Tin De Baccker.”

Met Bruno Vanden Broecke maakte hij ‘Win For Life’, een voorstelling gebaseerd op een interview met wijlen de Hoogstraatse gemeentese-

20

Nico Sturm, Don Verboven en Bruno Vanden Broecke

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOE ZOU HET ZIJN MET

Februari 2019 Sindsdien verloren we Don wat uit het oog. Benieuwd als we zijn, willen we graag weten hoe het hem vandaag vergaat. We vroegen het hem gewoon, en dus... DM: Hallo Don, gaat het met jou? Waar hou je jezelf mee bezig? Don Verboven: Sinds 2013 heb ik een eigen bedrijf met ‘twee’ poten opgestart. Enerzijds een kunstgalerie, ondertussen gevestigd aan de Zavel in Brussel, de wijk waar heel wat antiek en kunsthandelaars gecentraliseerd zijn. En anderzijds werk ik als regisseur voor inhoudelijke projecten. Dat komt er op neer dat ik sinds 2015 vooral projecten voor de krant De Standaard uitwerk en regisseer, van concept tot uiteindelijke uitvoering. Ik vertrek meestal vanuit wat er op de redactie leeft, om daaruit projecten en evenementen te

destilleren zoals bijvoorbeeld ‘De Nacht van De Standaard’. Dat is een programma met een hele avond en nacht vol met politieke en maatschappelijke debatten, optredens, interviews enz… in de Singel in Antwerpen. Of de expo “The Summer of Love” in fort Napoleon in Oostende. Als eindregisseur ben ik verantwoordelijk voor de opstart, de uitwerking en het resultaat van zo’n project. Met gelukkig een heel professioneel team rondom mij om alles te doen slagen. DM: Zijn die twee bezigheden goed te combineren? Don: Die kunsthandel was ook een oude droom, en die valt gelukkig prima te combineren met de andere bezigheid. Het is een tragere wereld, die vrij flexibel te plannen valt. Heel anders dan de deadlines voor de projecten van de krant natuurlijk.

En dit bevalt me heel goed. Het lijken misschien twee heel uiteenlopende werelden, met hun eigen ritme en hun eigen affiniteiten, maar voor mij voelt het zeker niet als een spagaat. In tegendeel. Ik pak dingen uit die ene wereld graag mee naar die andere. Zo ben ik momenteel twee 16de-eeuwse schilderijen aan het onderzoeken, en probeer ik het atelier en hopelijk de schilder te achterhalen. Ondertussen volgt een journalist van De Standaard dat hele proces op de voet om daar uiteindelijk een soort dagboek van te publiceren. DHM: Wat waren de beweegredenen voor je carrièreswitch? Don: Na de puur artistieke projecten zoals “Paradijs voor futlozen” ben ik de festivalwereld ingedoken, o.a. als directeur van Het Theaterfestival. Ik had natuurlijk al festivalervaring als programmator door mijn werk bij Theater aan Zee in Oostende. Daarna werd ik directeur van het Vlaams Theater instituut en vervolgens voorzitter van een beoordelingscommissie die de cultuurminister adviseert over de subsidies. Boeiend, maar ontzettend intensief en het werd tijd om terug mijn eigen agenda in handen te pakken. In die periode vroeg mij ooit iemand… wat heb je vandaag gedaan? En ik schrok van mijn eigen antwoord: acht uur vergaderd. Dan moet je toch echt even slikken. DHM: Heb je vandaag nog contacten in de theaterwereld of overweeg je daar ooit nog wat in te doen? Don: Mijn vriendin is actrice en regisseur en een groot deel van mijn vriendenkring werkt nog in het theater of de media. Ook al maak ik zelf geen theatervoorstellingen meer, als regisseur voor De Standaard blijven die contacten belangrijk. Maar zelf een voorstelling maken zie ik mezelf niet meer doen. Met het “Paradijs voor futlozen” vond ik dat ik verteld had wat ik wilde vertellen, en ik wilde er zeker niet hetzelfde verhaaltje uit blijven wringen. Niet dat er geen onderwerpen zijn om te vertellen, die zijn er altijd en overal. Maar het gaat meer over de wijze van vertellen. Daar heb ik mijn ding gedaan. Nu werk ik liever achter de coulissen, probeer ik mensen bij mekaar te brengen die voorstellingen willen maken. Iemand met een idee of een onderwerp en iemand die het tot een voorstelling kan omzetten. Zonder de behoefte dat ik dat zelf nog moet doen. Een voorstelling maken is immers erg intensief, het beneemt je helemaal, dag en nacht. Het is weinigen gegeven dat een heel leven vol te houden. Met Bruno en Nico, die toen meespeelden, hebben we het soms nog wel over een herneming van “Paradijs voor futlozen”. De voorstelling was voor ons allemaal een heel belangrijk moment. Alleen is een herneming door onze agenda’s en de opzet van het project nog niet zo evident. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

21


LITERATUUR

Leo Pleysier vertelt andermaal een mooi literair portret Wie is Leo Pleysier? Leo Pleysier werd op 28 mei 1945 geboren in Rijkevorsel, waar hij nog altijd woont. Hij debuteerde in 1977 met Het jaar van het dorp, nadien hertiteld tot De razernij der winderige dagen. In de daaropvolgende romans De weg naar Kralingen (1981) en Kop in kas (1983) kwamen al de thema’s aan bod die hij in heel zijn oeuvre zou uitwerken. “In zijn verhalende prozawerk onderzoekt hij zijn verhouding tot zijn geboortestreek en zijn familieleden. Angst, eenzaamheid, nestwarmte, geweld, de veranderende tijdgeest, isolement en verbondenheid tussen mensen zijn enkele terugkerende thema's. Ze bevatten tussen de regels ook heel wat tijds- en maatschappijkritiek. Wit is altijd schoon (1989), waarin hij zijn spraakzame moeder na haar dood laat 'voortratelen', zorgde voor de doorbraak bij het grote publiek. Typisch mondeling taalgebruik wordt hier uitgepuurd op schrift gezet. Het krijgt muzikaal-ritmische kwaliteiten. Hierop volgden De kast (1991), De Gele Rivier is bevrozen (1993) en Volgend jaar in Berchem (2000), waarin respectievelijk een zus, een tante non en de vader centraal staan. De dieven zijn al gaan slapen (2003) bevat een mengeling van autobiografische en poëticale fragmenten. In 2004 verscheen De Trousse en in 2007 De Latino's: een novelle resp. een roman over Vlamingen in de wijde wereld. In 2010 verscheen de op een jeugdherinnering gebaseerde roman Dieperik waarin een verhaal wordt verteld dat eigenlijk niet verteld mocht worden. De verhalenbundel De zoon, de maan en de sterren (2014) vervlecht motieven als geborgenheid en bedreiging, het lokale en het mondiale.” (bron: Wikipedia) Andere titels van zijn hand zijn de mooie novelle Shimmy (1987), Zwart van het volk (1996), evenals de verzamelde romans Waar was ik weer?(1990) en Familiealbum (2015). Het onlangs verschenen Heel de tijd (2018) is andermaal een reeks van herinneringen en kleine verhalen over het verstrijken van de tijd.

22

De grote en kleine verhalen van “Heel de Tijd” RIJKEVORSEL - In zijn nieuwste boek “Heel de Tijd” vinden we opnieuw Leo Pleysier terug, de ondertussen lang vertrouwde Kempische verteller uit onze buurgemeente Rijkevorsel. Hiermee voegt hij andermaal een fascinerende titel toe aan zijn toch wel indrukwekkend literair oeuvre. Vertrekkend vanuit een foto in zijn - naar eigen zeggen - bescheiden schrijfkamer vertelt Pleysier verhalen. Verhalen over de personen op een foto uit 1983 die acht Vlaamse auteurs van de uitgeverij De Bezig Bij in een Antwerps restaurant toont. Van die acht auteurs zijn er inmiddels zes overleden, maar ze leven voort in de herinnering van de schrijver. Daarnaast is er nog het portret van zijn grootouders dat hij in een beschadigd ovale kader uit de nalatenschap van zijn ouders gered heeft en een foto van een wateroppervlak van een kleiput die zich eender waar zou kunnen bevinden. Het blijkt echter het water waaruit de schrijver als kleuter als bij mirakel door zijn nonkel gered werd van de verdrinkingsdood.

aan dat zijn taal, voor ons echt Kempisch, voor iedereen leesbaar is. Dat is een krachttoer die weinigen hem nadoen en het getuigt van het grote métier waarmee hij zijn schrijverschap vorm geeft. Het maakt ook “Heel de tijd” tot een onvervalste aanrader. Het verhaal ‘De Heer van de Hees’, dat we hier mogen brengen, is een stukje dat ook Hoogstraten raakt. Het speelt zich af in het jachtdomein nabij de grens van Rijkevorsel met Hoogstraten. We hopen dat u er plezier aan beleeft en dit meteen een aanleiding vormt om deze knappe roman helemaal te lezen… (jaf)

Vanuit die foto’s en de schrijfkamer waaieren de verhalen van de auteur uit over tijd en streek. Vooral de eigen omgeving en de mensen die daar rondlopen of rondgelopen hebben, zoals we dat uit veel van zijn boeken gewoon zijn - op het kerkhof, in het dorp, op een boerderij, in een familiebijeenkomst. Hoewel de auteur veelal heel dicht bij huis blijft, haakt hij er ook steeds de gebeurtenissen in de grotere wereld aan vast.

Uitgepuurd Het bijzondere voor ons als Hoogstratenaars en Kempenaars, is dat de verhalen uit “Heel de Tijd”, zoals in bijna heel het oeuvre van de auteur, heel herkenbaar zijn. De karakteristieken van de omgeving, de mensen en hun typisch Kempische inborst én vooral de taal spreken de lezer direct aan. Leo Pleysier schrijft een mooi uitgepuurd Nederlands, waarin wij toch steeds als vanzelf de spreektaal van onze streek menen te herkennen. Sterker nog, het ook zo lezen. Alsof we de personages in Rijkevorsel op straat, in het café, op familiegelegenheden tegen mekaar horen praten. De auteur daardoor reduceren tot een ‘streekschrijver’ is hem onrecht aandoen. De thematiek van zijn werk overstijgt dit ruimschoots. Dat bewijst zijn inmiddels uitgebreide oeuvre, de literatuurprijzen en de vele nominaties voor prijzen in heel het Nederlandstalige gebied. Het toont

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

‘Heel de Tijd’ verscheen in september 2018 bij de Bezige Bij - 173 pagina’s - 18,99 euro ISBN 978 94 031 0450 8.


LITERATUUR

De Hees De Hees (het toponiem betekent bos of kreupelhout) is een voormalig jachtdomein van de eerste hertog van Hoogstraten. Het ligt grotendeels op het grondgebied van Rijkevorsel en een klein stukje Sint-Lenaarts. Het beboste domein heeft een centraal gelegen jachtpaviljoen, een stervormig basispatroon met aanvankelijk zestien brede dreven. De totale oppervlakte is nog zo’n 150 hectare. In 1754 liet Niklaas-Leopold van Salm-Salm de heidegronden ontginnen voor een jachtgoed van 600 hectare. In het oorspronkelijke concentrische ontwerp waren de uitwaaierende dreven onderling verbonden door twee cirkelvormige dreven. Er was ook een ringvormige slotgracht, gedeeltelijk gedempt eind jaren 1970. De overzichtelijke structuur was gunstig voor de jacht. In 1757 werd in het centrum een stervormig paviljoen gebouwd voor de jachtopzichters. De vele vensters lieten toe om van binnen uit het gebied gemakkelijk te overzien. Er werd ook een vijver uitgegraven. In 1852 werd het domein met het Heesbos, jachtpaviljoen, weilanden en drie hoeven verkocht. In de loop van de jaren waren er verschillende eigenaars o.m. diamanthandelaars uit Antwerpen, een handelaar uit Parijs, een rentenier uit Elsene en een schoenfabrikant uit Herentals. In 1930 kwam het toen nog 232 hectare grote domein in handen van grootgrondbezitter Victor Bracht uit Schoten, die het deels verkavelde. Na de dood van zijn zoon, Charles Victor Bracht in 1978, was er een verdere inkrimping tot circa 150 hectare.

De laatste boswachter die op de Hees woonde was Constant Jochems. De landbouwactiviteiten namen er sterk toe, met als gevolg ontbossing en versnippering van het gebied. Het drevenpatroon vervaagde en het Heesbos is een heel stuk kleiner geworden. Na de Tweede Wereldoorlog is het gehavende jachtpaviljoen (Hees nummer 1) gerestaureerd en vergroot. Het werd een privéwoning. Het Boswachtershuis (Houtelweg 13) dateert uit het einde van de 19de eeuw.

Uit: “Heel de tijd”

De heer van De Hees EN KIJK EENS wie we daar op de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof onverwachts ook nog tegenkomen: onze achterbuurman baron Charles-Victor Bracht. Ik wist dat hij overleden was, maar ik wist niet dat hij hier begraven is. Welwelwel. Kijk eens aan. Het imposante familiegraf waar zijn stoffelijk overschot is bijgezet, liegt er niet om: Nederlander van geboorte en langs moederszijde gelieerd aan de Rotterdamse Bunge-dynastie, stamt hij uit een rijke Duitse handelsfamilie die zich halverwege de negentiende eeuw in Antwerpen vestigde. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht.

Oorspronkelijk ruim zeshonderd hectaren groot, gaat het tegenwoordig nog om tweehonderd hectaren bos die doorsneden zijn met lommerrijke, radiaal gerangschikte beukendreven die als de draden van een spinnenweb naar het centrum voeren. Op de plek waar de dreven bij elkaar komen, staat het stervormige kasteeltje dat dienstdeed als jachtpaviljoen. De jacht en de jagerstraditie waren de familie Bracht immers diep ingebakken. En voor de jaarlijkse drijfjacht die meestal in de maand januari in De Hees georganiseerd werd, bracht CharlesVictor, naast zijn vrouw en zijn vier kinderen, steevast ook een paar van zijn hooggeplaatste vrienden mee - waaronder de Nederlandse prins-gemaal Bernhard van Lippe-Biesterfeld Als ik baron Bracht onze voormalige achterbuurman noem, als de bekendste en, naar van hem gezegd werd, ook de verdan doe ik dat omdat hij (in de tijd dat ik nog bij mijn ouders woedste jager van het gezelschap. Hoewel. Fervente jagers en jachtliefhebbers waren het allewoonde) naast bewoner en bezitter van een kasteeldomein in de Antwerpse randgemeente Schoten ook eigenaar was van maal hoor, en ik kan het weten want ik heb ze met eigen ogen het achttiende-eeuws, in Franse stijl aangelegde jachtgoed De bezig gezien. Zoals die keer toen ik samen met mijn grotere Hees dat in de verte achter onze boerderij opdoemde. Mijn broer deel uitmaakte van de drijversploeg die het wild met grootvader heeft er nog een tijdlang als rentmeester- stokken moest opjagen in de richting van de jagers die zich boswachter gewoond en gewerkt. Ikzelf ging er ’s zondags schouder aan schouder en schietensgereed op een open plek regelmatig in mijn eentje ronddwalen, en de ene keer waande in het bos hadden opgesteld. Als het afgesproken fluitsignaal ik me daar dan een personage uit de roman Le grand Meaulnes weerklonk, moesten alle drijvers dekking zoeken door ofwel van de Franse schrijver Alain-Fournier, de andere keer een heel hard weg te rennen, ofwel door zich in een diepe nauwe zielsverwant van de protagonist uit het boek Elias of droogstaande beek naar beneden te laten rollen. Mijn broer het gevecht met de nachtegalen van de Antwerpse schrijver en ik kozen voor het laatste, want dat vonden we het spannendst. En dan beeldden we ons in dat het oorlog was en dat Maurice Gilliams. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

23


LITERATUUR we onder vijandelijk vuur waren komen te liggen, en het zag ernaar uit dat we moesten terugschieten als we kans wilden maken om hier nog levend uit te geraken. - Ik leg de baron omver en gij de prins, want die twee voeren het bevel over het peloton zo te zien. Oké? - Nee, niks van, ik neem de prins en gij de baron. - Mij ook goed. - Klaar? - Klaar. - Nu dan: vuur! - Of misschien toch maar niet. Natuurlijk, want gelijke wapens hadden we spijtig genoeg niet, zo stelden mijn broer en ik in onze loopgraaf vast. Wij hadden stokken, maar zij hadden geweren. Splinternieuwe, peperdure, Belgische, Engelse en Italiaanse jachtgeweren met fraai graveerwerk op de metalen onderdelen en met glanzende, perfect gepolijste kolven die versierd waren met snijwerk. En plat neerliggend of anders neergehurkt op de bodem van de beek, hielden we ons dan maar gedeisd tot de geweersalvo’s gestopt waren. Als we het waagden om even te komen piepen, zagen we de schutters haastig opnieuw laden en aanleggen en vervolgens hoorden we ze geëxciteerd elkaar van alles toeschreeuwen. - Jetzt geht‘s los! - Tire haut! - I take the roebuck! - Don’t miss! - Une seule balle! - Merde! - Verdammt noch mal! Als ik er vandaag aan terugdenk, komt het me voor alsof wij toen als onderbetaalde figuranten beland waren in de verfilming van een overjaars aristocratenverhaal met honden, opvliegende eenden en een mistig kasteel op de achtergrond. Wat niet belet dat ik de jachtscènes uit die film nog altijd redelijk indrukwekkend en spannend vind. Heel de dag door galmde het op het gehucht van de geweersalvo’s die met regelmatige tussenpozen losbarstten. Het waren geweerschoten die niet alleen de hazen, de reeën, de konijnen, de patrijzen en de fazanten danig verschrikten, maar evengoed heel de buurt flink op stelten zetten. - Den Heer is weer daar met zijn vrienden, zo werd er dan in de boerenhuizen gezegd. - Wazegde? - Dat den Heer weer daar is. - Wiezegde? - Den Heer! - Den Heer? - Ja, den Heer. Hoort gij het schieten en het knallen van de geweerschoten dan niet? - Nee. - Hij is er nochtans, den Heer. En hij vlamt erop los. - Wie? - Den Heer. 24

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Welja, want als kind al viel het mij op dat er altijd van ‘den Heer’ werd gesproken. Den Heer dit en den Heer dat en den Heer zus en den Heer zo, hoorde ik de boeren zeggen. En blijkbaar hadden ze het niet over God-de-vader maar wél over baron Bracht, de grote baas van De Hees. - Den Heer komt het wild nog eens wat uitdunnen. - Jazeker, en prins Bernhard is ook weer present. - Ze mogen blij zijn dat het niet regent en dat het droog blijft vandaag. - Den Heer heeft altijd geluk met het weer. Afgezien van de jaarlijkse drijfjacht gebeurde het anders maar zelden dat baron Bracht van zich liet horen, of dat hij zich aan ons vertoonde. Heel soms ja, wanneer hij onverwachts was komen aanrijden in zijn Jaguar met open dak. Of anders, als we van in de verte zijn gestalte ontwaarden terwijl hij een avondlijke inspectiewandeling maakte door de monumentale beukendreven van De Hees. Maar daar bleef het bij, want met het drukbezet leven dat hij leidde, hield Bracht amper nog tijd over om op zijn jachtgoed door te brengen en ervan te genieten. Hij was geen kleine garnaal nee, onze achterbuurman. Allesbehalve. En de familiegrafkelder op Schoonselhof, waar zijn stoffelijk overschot werd bijgezet, is dan ook navenant. Het granieten monument laat zich niet verbergen door hagen, sierstruiken of klimop. Integendeel, het ligt op een goed zichtbare plaats in perk Z1 - het historische perk met de grafconcessies. De overleden Brachten verkeren er in het gezelschap van onvermoeibare missionarissen en ontdekkingsreizigers, van ministers en senatoren, van ingenieurs en kunstschilders, van Antwerpse burgemeesters en havenbaronnen. Maar pas op, eenzame wandelaar of toevallige bezoeker die daar nu ronddwaalt en soms halthoudt om een naam, een datum, de foto van een overledene of een grafschrift wat nader te bekijken, pas op en vergis u niet bij al dit uiterlijk vertoon, want afgezien van deze opzichtige tombe schuwt de familie Bracht de openbaarheid als geen ander. En dat heeft vooral te maken met de ophefmakende moord op baron Charles-Victor Bracht. Op 7 maart 1978 werd deze laatste in een Antwerpse parkeergarage ontvoerd door vier mannen: de scheepselektrieker Marcel Van Tongelen en zijn drie kompanen. Via de telefoon eiste Van Tongelen 70 miljoen Belgische frank losgeld in ruil voor de vrijlating. Maar hij was al een bekende bij de politie en de rechercheurs herkenden zijn stem. Op 10 april 1978 werd Bracht vermoord teruggevonden bij een afgelegen kleiput in de Antwerpse gemeente Oelegem. Uit de autopsie bleek dat hij al op de dag van de ontvoering was doodgeschoten toen hij in de parkeergarage weerstand bood aan zijn aanvallers. Van Tongelen werd opgespoord, aangehouden en op 29 februari 1980 ter dood veroordeeld. Een straf die volgens de Belgische wet automatisch omgezet werd in levenslang. De media zagen natuurlijk een vette kluif in deze zaak en in alle kranten en op vele kanalen is er dan ook uitvoerig over bericht. Maar daarmee is de kous niet af, want veertig jaar na datum


LITERATUUR lopen er op de wereld nog altijd mensen rond die beweren dat achter deze ontvoering en moord véél meer zat dan een stuntelende Antwerpse bandiet wie het om losgeld te doen was. O ja, zoveel meer, zeggen ze. In feite ging het hier om de verlate wraakneming van een groep radicale peronisten die het Bunge-concern - een wereldspeler op het gebied van de graanen sojaverwerking - kwalijk namen dat het de staatsgreep medegefinancierd had waardoor de Argentijnse president Juan Perón in 1955 van de macht verdreven was. En achteraf zou het concern (waar baron Bracht grootaandeelhouder van was) ook nog eens de politieke machinaties gesteund hebben die Peróns terugkeer naar de macht in Argentinië moesten beletten. Wat er ook van zij, die ontvoering en moord betekenen niet dat het financiële en commerciële gewicht van de Bracht-dynastie er sindsdien op achteruit is gegaan, integendeel. Uit Argentinië importeren ze tegenwoordig meer graan dan ooit. Daarnaast produceren ze rubber en palmolie in de East-Indies en kweken ze bananen, ananassen en tropische bloemen in Centraal- en West-Afrika. De volumes blijven stijgen, en de jaarcijfers weerspiegelen de prijsschommelingen die het gevolg zijn van de verschillen in vraag en aanbod. En bij dit alles twee constantes die vaak kenmerkend zijn voor het ontplooien van zoveel winstgevende activiteit: 1. de nazaten van de vermoorde baron huizen nog altijd in het Schotense kasteel Calesberg, en 2. de familie schuwt ook nog steeds de openbaarheid. Über allen Gipfeln ist Ruh.

Als ontwikkelingsgerichte coach begeleid ik in mijn praktijk mensen die dreigen vast te lopen in hun dagdagelijkse leven. Je kunt bij mij terecht met klachten zoals

stress / burn-out • faalangst / dwangmatig gedrag • perfectionisme • sombere / depressieve gevoelens • moeheid / slecht slapen • relatieproblemen • rouwverwerking • en ook voor toekomstgerichte vragen over zin- en betekenisgeving, inspiratie en motivatie. Samen gaan we ontdekken hoe jij de gereedschappen kunt vinden en gebruiken om weer het beste uit jezelf te halen. Je kunt me tijdens de werkdagen telefonisch of per e-mail bereiken.

Praktijk SPHINX - Georges Phlippeau Klinketstraat 11 2323 Wortel (Hoogstraten) Tel: +32 46 81 21 295 e-mail: info@praktijksphinx.be www.praktijksphinx.be

Den herfst blies op den hoorn, en op de in visgraatvorm gelegde bakstenen van het kasteelbordes lagen de geschoten hazen naast de fazanten naast de konijnen naast de kwartels naast de eenden naast de patrijzen naast de volwassen reebok die nog altijd niet helemaal leeggebloed was. Een borrel jenever en wat zakgeld voor de dragers en de drijvers. De honden terug in hun hokken. En onze broekzakken, onze borstzakken en onze jaszakken die uitpuilden van de lege, nog scherp naar buskruit ruikende patroonhulzen die mijn broer en ik, nadat de geweersalvo’s gestopt en de jagers zich ondertussen al elders aan het opstellen waren, nog snel hadden opgeraapt. Dag Charles-Victor. Rust jij daar op Schoonselhof maar in vrede voort, samen met je ouders en grootouders en je in 2010 overleden echtgenote Geneviève de Hemptinne. Weet dat jachtgoed De Hees ondertussen alweer en voor de zoveelste keer (want zo ging en zo gaat dat in uw kringen) doorverkocht is. Het stervormige kasteeltje waar jij na afloop van de drijfjacht het geschoten wild altijd op het bordes tableau liet leggen, is nu omgebouwd tot het extreem beveiligde, met camera’s en alarmsystemen uitgeruste bastion van een magnaat uit de Nederlandse offshore-industrie die zichzelf en zijn gezin voortdurend met bodyguards laat omringen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

25


VRIJE TIJD

Vernieuwd speelparcours voor kinderen vanaf vijf jaar in de Mosten

Verrassende en plezante Speurneuzenwandeling MEER - Rond de vijvers van De Mosten ligt sinds kort een speurneuzenwandeling voor kinderen vanaf 5 jaar. Wat doe je altijd wanneer je de kleinkinderen op bezoek hebt en ze nood hebben aan wat avontuur en actie na het knutselen, kleuren of schilderen? Welnu, deze speurneuzenwandeling is een gedroomd alternatief. Wij kunnen het weten, want we hebben het uitgeprobeerd. We haalden het foldertje van de nieuwe wandeling op in de Treehouse en gingen met twee “ervaringsdeskundigen” op pad. Maxime is een echt klimgeitje. Ze houdt van klimmen en klauteren, dus gingen we met haar en haar zusje op pad. De avontuurlijke tocht rond de vijver van de Mosten leverde hen behalve een frisse neus ook tien uitdagende proeven op. Maxime was net geen 6 jaar, Renée was op dat moment 2.5 jaar. Na 200 meter zagen we het eerste eekhoorntje hangen en we lazen de eerste opdracht op het foldertje. Met een klimtouw klommen we langs de helling omhoog om langs een glijbaan terug naar beneden te komen. Na enkele omloopjes vervolgden we onze weg.

Eekhoorntjeskuren We liepen door Goodlife cablepark en kwamen wat later aan de tweede proef die de plezante naam “eekhoorntjeskuren” had gekregen. Het was koud en Maxime had dikke handschoenen aan. Toch lukte het haar om via de touwladder helemaal tot boven te klimmen en de tak aan te tikken. Bij deze proef moesten er ook enkele evenwichtsoefeningen worden gedaan. “Klim via de ladder omhoog en kom glijdend over de ronde balk weer naar beneden,” zo luidde de volgende opdracht. Wat met veel plezier tot een goed einde werd gebracht. En dan volgde een survivalrun op kindermaat: onze speurneuzen kregen een omloopje over een verhoogd platvorm en enkele paardenhindernissen voorgeschoteld. De kleine klimwand die ze daarna konden trotseren, was best moeilijk in de winterse omstandigheden. Met de dikke handschoenen was het niet eenvoudig om overal voldoende grip te krijgen, maar met een klein beetje hulp lukte ook deze proef. Moeilijk, maar heel leuk, vond onze expert.

Eekhoorntjesladder

26

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Klimwand

Speurtalent Boomhoppen dan. Na een evenwichtsoefening boven een vies ogende gracht moest Maxime een eindje in een boom klimmen en met een touw slingeren naar de andere kant. En kan ze ook terug naar de eik? De jeugdige behendigheid en het speelplezier zorgden voor het antwoord. Waarna enig speurtalent werd aangesproken om “de hut in de boom met de zeven armen” te vinden. Hetgeen prompt gebeurde. Gevolgd door een klauterpartij naar het platform en terugtocht langs een zwevende tak naar beneden. Op de “volle maanberg” bleek je over de bergen te kunnen lopen, over hindernissen kruipen, maar evengoed in het zand spelen. Wij vervulden onze grootouderlijke taak met veel plezier door er verstoppertje te spelen. Re-

Boomhoppen


VRIJE TIJD

De eekhoorntjeshut

Het eekhoorntjespretpark

neetje, die tot dan toe vooral heel flink had meegestapt, speelde hier uiteraard volop mee. Als voorlaatste item belandden we in het “eekhoorntjespretpark”. Dat bleek - zoals het eekhoorntjes betaamt - een leuke uitdaging voor de evenwichtskunstenaar en acrobaat in het gezelschap. En ten slotte vonden we de voorraadnesten van de eekhoorntjes. Onze speurneuzen gooiden dennenappels en eikels in de klimtoren. Vervolgens klommen ze in de toren en probeerden de eikels en dennenappels trefzeker in de voorraadnesten te gooien. Een leuk parcours dat met enthousiasme en speelplezier werd uitgeprobeerd en goed bevonden. Voor die knappe prestatie hadden de speurneuzen allebei een bijzonder lekkere warme chocomelk verdiend in de Treehouse. En of dit smaakte! (rob)

De speurneuzenwandeling praktisch • Inkom: helemaal gratis. • Start en aankomst: aan de Treehouse in de Mosten. • Wandelafstand: 2 kilometer, deze route is ook toegankelijk met buggy’s en kinderwagens. • Duur: ongeveer 2 uur. De folder met knipkaart is te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme en aan de bar van de Treehouse. Bij elke proef zoek je een eekhoorntje. Met de rode kniptang knip je een code in de knipkaart. Met een volle kaart krijgt de speurneus een kleine verrassing op het einde. (rob)

Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be FSMA:14593 A

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

27


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

왎 왎 왎 왎

Boekhouding en administratie B.T.W.- advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijziging van vennootschappen Advies sociale wetgeving

NIEUW ADRE S Van Aertselaarstraat 25a - bus 1 2320 Hoogstraten Ondernemingsnr. 0438.340.229 Tel. 03.235.03.23 Gsm. 0478.32.76.35

www.profisk.be - info@profisk.be

Gauchos Breda - Grote Markt 33 - 4811 XP Breda - T. 076-5224505 E. info@gauchosbreda.nl - I. www.gauchosgrill.nl - Facebook: Gauchos Breda


MILIEU

Het klimaat, en wat wij er al aan doen

In De Kluis ligt een warmtenet, maar… HOOGSTRATEN - Klimaatmarsen, brossen voor bossen, een minister in tranen, onrust in de politiek, eco-utopisten, eco-realisten. Niet uit de actualiteit te bannen. Binnen de doelstellingen om de opwarming van de aarde tegen te gaan zal energiebesparing een belangrijke speler worden. De stad Hoogstraten heeft alvast een warmtenet aangelegd in de uitbreiding van de industriezone De Kluis. Tijd om daar eens nader op in te gaan. En dan blijkt een en ander behoorlijk complex te zijn. Met het burgemeestersconvenant - Kempen 2020 - engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ze zullen die uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 procent terugdringen tegen 2020. Sinds de goedkeuring bij Ministerieel Besluit van 14 mei 2007 van het Provinciaal Uitvoeringsplan de Kluis hebben de stad Hoogstraten en IOK een erg complex tracé doorlopen. Om te beginnen was er de complexe grondverwerving. In het gebied bevonden zich onder andere zes landbouwbedrijven. Ook oplossingen vinden voor de waterhuishouding was niet eenvoudig, het project is gelegen in de vallei van de Raamloop. Zijn bedding werd verbreed tot 15 m, en in het kader van de buffer- en infiltratie-eisen van de GSV Hemelwater (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) werden 4 ha ingenomen voor de aanleg van drie waterbuffers. Toekomstige bedrijven hoeven enkel nog een hemelwaterput met recuperatiesysteem te voorzien, geen buffer- en infiltratiesysteem meer.

Het warmtenet Vernieuwend is de aanleg van een warmtenet op het grootste deel van de uitgebreide industriezone. 75% van het nieuwe terrein werd ‘enkel’ met een warmtenet uitgerust, 25% met een ‘dubbelnet’ voor warmte én gas. Bedoeld voor die bedrijven die bij hun productieproces zeer hoge temperaturen nodig hebben die enkel met gas kunnen worden opgewekt.

Fluxys springt geen gat in de lucht als er een gat in hun gasbel wordt geboord Een warmtenet brengt vanuit een centrale stookinstallatie warmte gewonnen uit brandstof of restwarmte van industriële verwarmingsinstallaties bij de verbruikers via een tweedelig buizenstelsel. Een centrale stookinstallatie is veel rendabeler dan honderden kleine stookketeltjes, vergt minder energie en verkleint dus de CO2 uitstoot. Bovendien worden ook het onderhoud en de sturing op maat centraal georganiseerd, en kan er flexibel worden overgeschakeld op andere energievormen om de bedrijfszekerheid te garanderen. Zorgen gespaard voor de individuele gebruiker. Voor de korte termijn’ werd in de Kluis een warmtecentrale voorzien op basis van een zogenaamde ‘gascomprimerende warmtepomp met back-up op aardgas’. Op de langere termijn hoopt men het aardgas te vervangen door diepe geothermie als duurzame en hernieuwbare energiebron, en dan zijn we zo ongeveer waar we moeten zijn. De korte termijn wil zeggen dat de energieleverancier overeenkomstig het Energiebesluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010 verplicht is om binnen de 5 jaar (eventueel verlengbaar tot 7 jaar) groene warmte aan te bieden, dus eventueel geothermie. Indien hieraan niet tijdig kan worden voldaan mag gemengde warmte worden geleverd, evenwel aan dezelfde prijs als diegene die werd aangerekend in die tussenperiode van 5 jaar. Vandaar dat die back-upinstallatie op aardgas is voorzien. Een gewone gasinstallatie levert de netwarmte aan gedurende genoemde tussenperiode en kan ook worden ingeschakeld op momenten van onderhoud of panne van de geothermie-installatie.

Geothermie, wat en hoeveel? Geothermie verwijst naar alle toepassingen die op een of andere manier gebruik maken van ondergrondse warmte op basis van zeer heet water en stoom. Hoe dieper (hoe dichter bij de gloeiende aardkern), hoe hoger de temperatuur. Van ca. 10°C juist onder het aardoppervlak verhoogt de temperatuur dieper de grond in met 30°C per km. In algemene zin is de nettoopbrengst aanzienlijk minder dan deze van zon en wind, maar, wél volcontinu beschikbaar als de zon niet schijnt, wanneer de windmolens niet kunnen draaien. Terwijl de grondwerken gestaag vorderen, wachten de toevoer en de afvoer van het warmtenet bij elk perceel op hun aansluiting.

In Vlaanderen moet de technische en economische haalbaarheid van diepe geothermie nog bewezen worden. Maar schattingen naar de winbare DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

29


MILIEU warmte‐inhoud van vier gekende watervoerende lagen in de Antwerpse en Limburgse Kempen op een diepte tussen 500 en 2.500 m, wijzen op een energievoorraad van ruim 11.000 PJ (petajoule), omgerekend 3.056.000.000.000 kilowattuur - kWh).

Tweede circuit verdeelt het minder warme water in woningen

60°C draagt warmte over aan het warmtenet

120°C Distributienet

Geothermiecentrale

Warmtewisselaar

Warm water wordt omhoog gepompt naar de warmtewisselaar

3,6 km

De winning

Woningen

Afgekoeld water wordt naar de diepte afgevoerd

Eerste circuit pompt water uit de diepe aardlagen op

In een gebruikelijk systeem voor aardwarmtewinning wordt warm water (tot zowat 120 °C) met behulp van één of meer productieputten vanuit een watervoerende laag naar de oppervlakte gepompt. Dit water wordt over een warmtewisselaar geleid, waar het zijn warmte afgeeft aan een secundair circuit en via een warmtenet bestaande uit een stelsel van twee fors geïsoleerde (warmteverlies ca. 1,5 °C/km) stalen buizen naar de individuele gebruikers gevoerd.

4,3 km

In de wetenschap dat een gemiddeld Vlaams gezin jaarlijks zo’n 24.000 kWh aan aardgas verbruikt, kan een grove inschatting worden gemaakt van de enorme ondergrondse energiebron waarop wij hier in de Kempen zitten. Een juiste berekening van het aantal huishoudens dat van deze bron zou kunnen leven gaan we niet maken. Gewoonweg omdat er rekening moet worden gehouden met een aantal minder bekende en geheel onbekende parameters. Zoals de exploitatieverliezen, de afname van de warmwatertemperatuur, waarop we seffens nog zullen terugkomen, de exactheid van die ingeschatte 11.000 PJ en dergelijke. Maar goed, laat die geothermie maar komen. Zouden we zo zeggen.

Hoe werkt geothermie

.............................................................................................

Ondergrondse watercirculatie: afstand tussen punt voor opvoer en terugvoer minstens 1 kilometer Per kilometer diepte stijgt de temperatuur in de ondergrond met 30°C

Productieput

Kolenkalklaag

De levensduur van een bron is zo’n 20 jaar Injectieput Een buis voor de aanvoer, een tweede buis voor de afvoer van het afgekoelde water. Dat water wordt eveneens via één of meer injectieputten voor heropwarming in de oorspronkelijke watervoerende laag teruggepompt. Zo kan men een evenwichtige druk in het ondergrondse reservoir behouden, de permanente productie verzekeren en bodemdaling vermijden. Denk hierbij aan de grondverzakkingen in de Nederlandse provincie ‘Groningen-Aardgas’.

Laat maar komen Schreven we. Maar zo simpel is dat niet. Geothermie is enkel uit de diepe ondergrond te pompen na zeer kostelijke putboringen. Men spreekt algauw over 5.000.000 euro voor een boring vanaf 3 km. Deze kost kan nog hoger oplopen omdat er in de Hoogstraatse regio quasi geen referentieboringen bestaan. Dat maakt bijkomend seismografische exploratie (grondlaagonderzoek op basis van trillingen) noodzakelijk. Hierbij mogen we ook de bestaande perimeter rond de gasopslag in Loenhout niet vergeten. Wij denken niet dat die van Fluxys een gat in de lucht gaan springen wanneer er een gat in hun gasbel wordt geboord…

30

Een beeld van de aanwezigheid van geothermie in de Antwerpse en Limburgse Kempen.

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MILIEU Bovendien leveren veel boringen niet het verwachte resultaat, wat mogelijke investeerders allesbehalve enthousiast maakt. Er wordt daarom werk gemaakt van een garantieregeling voor diepe geothermie naar Nederlands model. De ontwikkelaar betaalt een premie, de overheid komt tussen in de kosten bij onvoldoende resultaat.

Niet ‘teveel’ brossen voor bossen dus, wetenschappers van morgen? Tenslotte nog te bedenken dat de rendabele levensduur van een geothermische bron geschat wordt op 20 jaar. De investeringskost dient dus op een relatief korte termijn te worden afgeschreven. Herbronning van het warmtesysteem zal noodzakelijk zijn waarbij tussentijdse alternatieve groene voorzieningen nog zullen moeten uitgevonden worden. Maar dat moet dus voorlopig een zorg zijn voor onze kleinkinderen. Hopelijk evolueert de opgedane kennis tijdig om de nodige alternatieven te vinden. Niet ‘teveel’ brossen voor bossen dus, wetenschappers van morgen?

Niet voor morgen Een werkende geothermische centrale op De Kluis zal derhalve nog niet voor morgen zijn. Maar laat dat geen reden tot wanhoop zijn. De vaardigheid om warmtenetten aan te leggen bestaat al, getuige daarvan de vele steden die al beschikken over stadsverwarming. De expertise voor de ontginning van geothermie is in volle ontwikkeling. Hard nodig als alternatief voor de Belgische kernuitstap bij regeerakkoord voorzien voor 2025.

VROEGER OOK AL In 1952 liet de toenmalige Turnhoutse burgemeester-apotheker Henri (Rikske voor de vrienden) Bauweraerts boringen uitvoeren in de hoop dat er wel eens ruwe olie of steenkool in de grond zou kunnen zitten. Achter het zwembad Kursaal verscheen een grote boortoren van dertig meter hoog. Helaas voor Rikske niks petroleum. Wél een laagje steenkool maar dat was onontginbaar. En ook warm water van 25 tot 30 °C waarmee vanaf 1957 dan maar het nabijgelegen zwembad Kursaal werd gevuld, wat de stad een besparing van 350 kg kolen per dag opleverde.

Problemen Maar eer het zover was, moesten er nog een aantal technische problemen worden opgelost. Zo moest er o.a. een ontzettende tegendruk worden gegeven omdats het warmwater met een gigantische druk van 100 tot 300 bar uit de boorput spoot. Met als ongewenst gevolg dat er op zeker moment meer water op de volledig overstroomde Turnhoutse Grote Markt dan in het Kursaalse zwembad liep. Omdat er in het water te veel zout en bacteriën zaten, boosaardig voor de niet zoutbestendige installatie en de gezondheid van de zwemmers, voedde de stad in 1974

Rond de vraag wat er nadien gaat gebeuren fietst men in een zeer wijde bocht heen, laat staan dat er een antwoord komt. Worden het dinners bij candlelight, of godbetert nucleaire elektriciteit ingevoerd uit Frankrijk? Of bruinkoolgestookte uit Duitsland, kolengestookte uit Polen…? Onder druk van alle genomen beslissingen en aangegane beloften, zal naar verwachting de

het zwembad noodgedwongen opnieuw met leidingwater. Maar wijlen schepen Toon Depreeuw wou op het eind van de tachtiger jaren toch nog iets doen met het warme water. Hij legde een plan voor aan het schepencollege om het enerzijds te gebruiken om kreeften te kweken, en anderzijds om de gebouwen op en rond de Grote Markt te verwarmen. Het plan werd goed onthaald, maar stierf een stille dood. Aan de redding van de planeet werd toen nog niet gedacht. Nu wel, want het project Turnova zal met geothermie verwarmd en gekoeld worden.

En toch Toch kan het. In Gent Ham springen ze al sinds 1958 op een milieuvriendelijke manier om met de restwarmte van een elektriciteitscentrale. Via een ondergronds net worden ziekenhuizen en sociale woningcomplexen, universiteitsgebouwen en winkelcentra verwarmd. Dichter bij huis wordt geothermie al aangewend voor de verwarming en koeling van de vier ‘Witte OCMW-torens’. Waarover we u vroeger al uitgebreid hebben bericht (DHM november 2011). Het ware interessant om eens nader in te gaan op de resultaten. Maar laat dat voor een volgende keer zijn. (nad)

ontwikkeling van geothermie dus hoe dan ook boosten. Naast verwarming en koeling kan er immers ook elektriciteit mee worden opgewekt. Met stoom kunnen daarvoor turbines aan de draai worden gebracht. Wie leeft, zal zien, of niet zien. In het donker. (nad)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

31


SPORT

Over het wel en wee van de ‘velorijders’ eind 19 de eeuw

“Wielerkoersbroeders Vriendenkring van Wortel” WORTEL - In1895 werd in het café van Jos Horsten bij de kerk de “Wielerkoersbroeders Vriendenkring van Wortel” opgericht. Deze “velo club”, organiseerde een wielerkoers met de kermis, maar werd in eerste instantie opgericht om samen fietstochten te maken en te ijveren voor fietspaden. Eind 19de eeuw kwamen er steeds meer fietsen in het straatbeeld. Zoveel dat de liefhebbers zich verenigden. Ze organiseerden ook de eerste koersen. En al snel voelden tegenstanders zich geroepen om te waarschuwen voor de gevaren van al die ‘velorijders’ voor mens en dier.

Jagermeester Een aantal fietsers van Wortel hadden daar geen boodschap aan en komen op 17 maart 1895 samen in het café van Jos Horsten (later café 'In de verzekering tegen dorst' van Ivo De Clerq) om de eerste Veloclub van de regio op te richten. Het reglement lijkt behoorlijk strikt en laat aan duidelijkheid niks te wensen over. De leden moeten 25 cent per maand betalen en zijn verplicht om deel te nemen aan de bijeenkomsten en uitstappen. Wie niet aanwezig is, moet 10 cent boete betalen. Nog dezelfde dag wordt het bestuur gekozen. Henri Van Loock is voorzitter en kastelein Jos Horsten schatbewaarder. Verder bestaat het bestuur uit een ‘jagermeester’ en ‘eene capitein’. De ‘jagermeester’ rijdt voorop en mag men niet voorbijsteken. De ‘capitein’ beslist wanneer men stopt, maar over die beslissing kan er eventueel gestemd worden. Er gelden dus strenge regels en dat heeft wellicht te maken met klachten die men, bijvoorbeeld in de Gazet van Hoogstraten kan lezen. “Men ziet zich bijna iederen stond door trapwielers ingesloten die zulke snelheid aan hun machien geven dat er voorzeker verschrikkelijke

ongelukken zouden gebeuren.” En dan ook nog eens “zonder licht of bel” in het donker…

worden”. Daarnaast is er is een ‘ringstekingskoers’, waar precisie troef is.

Kermiskoers

De derde proef is een ‘eierkoers’ waarbij men eieren moet treffen. En, wellicht om te bekomen van de inspanning in de eerste wedstrijden, wordt het geheel afgerond met een ‘stilrit’. Daarin moet men 1 kilometer zo traag mogelijk rijden. Een surplace avant la lettre… (fh)

De ‘Wielerkoersbroeders’ is zonder twijfel een verenging met standing. Zo nemen ze van 10 tot 23 mei 1899 deel aan het ‘1ste Salon Anversois du Cycle et de l’Automobile’ en houden daar een mooi diploma aan over. Op kermismaandag wordt er een streepje competitie in gepompt. Op 15 juli 1895 verschijnen de velorijders aan de start van wedstrijden in vier verschillende disciplines. Er is een ‘snelkoers’ van 1 kilometer. De deelnemers moeten zo vlug mogelijk rijden. Maar het moet er eerlijk aan toe gaan: “Velos die minder dan 17 kilos wegen mogen niet gebruikt

Fietspaden nu De Wielerkoersbroeders ijveren ook voor fietspaden. In 1905 schrijven ze een beleefde brief aan de minister van verkeer als volgt: “De ondergetekenden, wielrijders met patent, inwoners der gemeente Wortel, provincie Antwerpen, nemen de eerbiedige vrijheid om uw hoog macht in te roepen tot het bekomen van een wielrijdersbaan langsheen den steenweg vanaf de Nederlandsche grens over Hoogstraten, Oostmalle, Zandhoven tot Lier. Aldus zou deze baan rechtstreeks verbonden worden met de baan van Mechelen, Vilvoorde tot Brussel.” Zouden de actievoerders die vanaf eind jaren ’80 in onze contreien ijverden voor vrijliggende fietspaden langs alle gewestwegen dat geweten hebben? Bronnen: Gazet van Hoogstraten en archief Luc Meyvis

32

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

33


SPORT

Mees De Wit speelt ijshockey in Krefeld, Duitsland

Elke dag 300 km rijden om ijshockey te spelen HOOGSTRATEN - Onze wenkbrauwen trokken omhoog, onze ogen werden groter. Een ijshockeyspeler die woont in het centrum van Hoogstraten? Dat blijkt wel degelijk het geval. Mees De Wit beoefent de sport in Krefeld zowat 150 km van huis. Daar moesten wij het fijne van weten. Het werd een opmerkelijk verhaal over een zestienjarige met een grote passie. DHM: Dag Mees, stel jezelf eens voor Ik ben16, in september 17, en werd geboren in Zoetermeer, Nederland. Op mijn vierde jaar kwam ik in Hoogstraten wonen.

het laatste jaar, doe ik daarom nu in Zundert in de richting MAVO, profiel economie. Op die manier krijg ik alles beter georganiseerd om te kunnen trainen.

DHM: Hoe kwam je dan in Hoogstraten terecht? (Mees kijkt naar zijn moeder) De grootvader van Mees woonde in Hoogstraten, vertelt mama. Wij kwamen dus geregeld in Hoogstraten en we gingen er wel eens eten en wandelen. We wilden weg uit Nederland en vonden het hier zo gezellig dat we beslisten om hier te komen wonen. De vader van Mees heeft een bedrijf in Rotterdam, maar dat mocht geen bezwaar zijn. Het is een perfecte locatie en we wonen in een fijne wijk met goede geburen. We hebben er nog geen moment spijt van gehad.

Topclub

We vonden het hier zo gezellig dat we hier kwamen wonen DHM: Je zit in Hoogstraten op school? In VTI Spijker tot vorig jaar. In het middelbaar deed ik STW (sociaal-technische wetenschappen) en later Hotel, maar met de stages bleek alles moeilijk te combineren. Mijn examenjaar,

DHM: Ik ken niemand in Hoogstraten die ijshockey beoefent. Hoe kwam je daar zelf bij? Mijn oom Robbie De Wit heeft jarenlang in Turnhout gespeeld. Toen ik 6 jaar was, kreeg ik van hem drie proeflessen cadeau. Kledij en materiaal waren geregeld voor mij, ik moest nergens voor zorgen. Na die proeflessen was ik helemaal verkocht. Ik leerde goed schaatsen en heb het in de club altijd goed naar mijn zin gehad. Na Turnhout wilde ik hogerop. Ik ging spelen in Tilburg. Met de U16 werden we kampioen van Nederland. Daarna heb ik een tijd in Herentals gespeeld. Daar werden we met de ploeg kampioen van België en ik werd er topscorer. DHM: Maar je wilde meer? Ja. Ik keek uit naar een buitenlandse topclub. Op internaat gaan was dan de beste oplossing, maar dat mocht niet van thuis. Eerst een diploma en dan zien we wel, werd me verteld. NRW, de staat Noordrijn-Westfalen was ‘kortbij’. Krefeld had interesse. Ik mocht enkele proeftrainingen meedoen en nu speel ik in Krefeld bij de U17. Ik moet er elke dag trainen en speel twee wedstrijden per weekend. Dat maakt dus dat ik elke dag naar Duitsland moet. Op maandag zijn we dikwijls vrij, maar dan staan de trainingen van het Nederlandse nationale team op het programma. DHM: Je bent ook opgeroepen door het Nederlandse team? Het Nederlandse ijshockeyteam haalt in heel Nederland de beste spelers en omdat ik Nederlander ben, werd ik opgeroepen. Van jongsaf ben ik al geselecteerd en ik ben gegroeid in de verschillende leeftijdscategorieën. Ik werd overigens ook door België benaderd en zou daar ook voor hebben kunnen kiezen, maar ik heb gekozen voor het sterkste team… Naar Krefeld DHM: Krefeld ligt 150 km hier vandaan. Hoe speel je dat klaar met de verplaatsingen? Ik mag spijtig genoeg nog niet zelf met de auto rijden. Mijn opa, Rob De Wit, die vroeger in Hoogstraten woonde en nu in Breda, rijdt me dikwijls. Mijn mama en papa rijden ook en dan

34

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

is er nog een vriend die studeert in Antwerpen, die ook geregeld helpt met de verplaatsingen. DHM: Hoe ziet een dag eruit waarop je moet trainen? Om 7 uur sta ik op. Om 8 uur zit ik in de auto naar Zundert. De lessen beginnen om half 9. Om 15 uur ben ik klaar met de les en word ik opgehaald om naar Duitsland te vertrekken. Om half zes moet ik in de kleedkamer zijn en om 18 uur begint de droogtraining, fitness. De ene dag is dit krachttraining, een andere dag is dit parcourstraining of conditie. Van half 8 tot kwart na 9 is het ijstraining. Afhankelijk van het verkeer ben ik dan tussen half 11 en 11 uur thuis. DHM: Studeren doe je in de auto? Nee. Dat lukt me niet. Ik probeer zo veel mogelijk op school te doen. Wanneer dit niet lukt of wanneer we een grote toets hebben, dan studeer ik nog na 11 uur ‘s avonds. Eventueel tekort aan slaap, haal ik dan op in de auto. Ik heb in de loop der jaren wel wat zelfstandigheid en discipline gekregen.

Ganz gut DHM: Je zit in je examenjaar, zeg je. Wat ga je dan volgend jaar doen? Dat weet ik nog niet precies. Met de studies gaat het wel goed. De examens zijn in orde, dat moet


SPORT DHM: En hoe staat het met de Duitse taal? Gut, ganz gut. Weet je, ik speel nu mijn derde seizoen in Krefeld. In het eerste jaar, ik had pas mijn contract getekend, vroeg de coach mij al om mee te gaan naar Tsjechië. Ik kende geen woord Duits. Ik kende gelukkig al wel wat jongens in het team. Die hebben mij toen top geholpen. Het was een goeie beslissing om mee te gaan en ineens overal bij betrokken te zijn. DHM: Welke zijn de voornaamste skills waarover je moet beschikken bij ijshockey? Explosiviteit en techniek, dat zijn de allerbelangrijkste vaardigheden. Starten, stoppen, draaien, zo snel mogelijk van punt A naar punt B, daar wordt veel op getraind. We doen veel sprongoefeningen om de snelheid te vergroten. En dan is techniek natuurlijk superbelangrijk, handigheid met de stick, schieten en dribbelen. ook wel. Ik moet mijn jaar halen, want er hebben zich al een aantal clubs gemeld. Ik zou volgend jaar graag op internaat gaan om te studeren in een internationale school, zoals er zijn in Dresden, Dusseldorf, Berlijn om er enkele te noemen. In die scholen, krijg je als sporter veel faciliteiten. Om echt carrière te maken moet ik naar Duitsland. Ik speelde in de beste teams van Nederland en België. Wanneer ik kies voor die clubs, dan speel ik daar binnen tien jaar nog. Volgend jaar speel ik bij DNL, eigenlijk de U20. Als 19-jarige kan je een profcontract krijgen en doorgroeien naar het seniorenteam.

Profspeler DHM: Hoe ambitieus ben je - je bent nu 16, wat wil je bereiken in, zeg maar, 5 jaar? Dan hoop ik dat ik speel in DEL, dat is de Deutsche Eishockey Liga. Het is de hoogste divisie van ijshockey in Duitsland en één van de sterkste van Europa. Ik wil prof worden. Dit jaar zijn mijn statistieken heel goed. In 10 wedstrijden heb ik 12 punten gescoord, 9 goals en 3 assists. Normaal speel ik meer wedstrijden, maar ik scheurde mijn linker knieband. De recuperatietrainingen heb ik kunnen afwerken bij de

Phantoms in Deurne, eerst droogtraining en daarna terug op het ijs. DHM: Word je op het thuisfront begeleid? Mijn vader is mijn manager en ik heb ook een personal coach. James Martin volgt me wekelijks op, geeft voedingsadvies en ook trainingsen sportmedisch advies. Ik probeer gezond te leven, gezond te eten. ’s Ochtends eet ik meestal een gezonde smoothie met fruit en yoghurt, ’s middags eet ik brood en een stuk fruit. Warm eten doe ik in de auto, mijn mama maakt dat voor me klaar.

Ik had ook voor België kunnen kiezen, maar koos voor het sterkste team…” DHM: Wat brengt de nabije toekomst? Ik kijk er naar uit om in maart met Nederland naar het WK U18 in Servië te gaan. Daar is België een van onze tegenstrevers. De vorige confrontatie met België wonnen we met 7 - 3. Ik ken veel Belgische spelers, dat gaat leuk worden… Mees, veel succes verder en wanneer je je profcontract mag tekenen, laat het ons weten. (rob)

BADKAMERRENOVATIE

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

SANITAIR

: ADRES W U E I N

183 g e w e s ten M eer a r t s g oo 2322 H

EW EG

BR ED AS EW

MEERLE MEER M EE RS

EG

van Advies tot Zalig genieten

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

35


DEZE MAAND

Meehelpen aan Proper Hoogstraten HOOGSTRATEN - Veel mensen zijn begaan met de netheid van hun leefomgeving. Dat heeft men de voorbije jaren gemerkt aan bezorgde reacties van bezoekers en inwoners op zwerfvuil in alle deeldorpen van Hoogstraten. Omdat V.V.V. Hoogstraten zich verantwoordelijk voelt voor het imago van ons ‘stadje met smaak’ ontstond het idee om tot actie over te gaan. Op zaterdag 27 april steken vrijwilligers in elke deelgemeente de handen uit de mouwen. Eerder namen er al verschillende verenigingen en organisaties hierin al initiatieven, waar we hen alleen maar dankbaar voor kunnen zijn. V.V.V. wil dit samen met de stadsdiensten en het stadsbestuur stimuleren en ondersteunen. Dat was de inspiratie om in de lente van 2018 te starten met de actie Proper Hoogstraten. Dit jaar is er een tweede editie. Opnieuw willen ze zo veel mogelijk mensen mobiliseren om op een georganiseerde manier zwerfvuil in te zamelen. Deze ‘lenteschoonmaak’ heeft plaats in de week van 12 tot 27 april. Dit is meteen de aanloop naar de opening van het toeristische seizoen. In elk deeldorp is er een groepsactie op zaterdag 27 april om 9.30 uur. Vorig jaar waren er meer dan 500 deelnemers. Hopelijk zal dit aantal in 2019 zelfs nog groeien. De deelnemers hielden er vorige keer immers allemaal een goed gevoel aan over. Je doet samen met anderen een goede daad die iedereen ten goede komt… Ook iets voor u, dus?

Aanspreekpunten Met deze oproep richt V.V.V. zich naar verenigingen zowel als individuele burgers. Voor meer informatie kan je terecht bij een lokale ‘peter’ van het project: Hoogstraten - Toerismekantoor o.l.v. Marc Joosen, marcjoosen@telenet.be, tel. 0476 493 703 Meer - Klooster Donckstraat o.l.v. Xavier Delcourt, delcourtxavier@gmail.com, tel. 0495 38 14 58 Meersel Dreef - “Bij de paters” o.l.v. Gène Bogers, e.bogers@telenet.be, tel. 033159418 - 0496746211 Meerle - Raadhuis o.l.v. Carlo Van Boxel, carlovanboxel@telenet.be, tel. 03 315 85 44 - 0031 653 715 813 Minderhout - Kuip o.l.v. Vicky Rombouts, vicky.rombouts@telenet.be, tel. 03 314 54 13 - 0479 927 889 Wortel - Parochiezaal o.l.v. Ann Tilburgs, ann.tilburgs@hoogstraten.be, tel. 0473 80 61 95

Ludo Koyen en Guy Rigouts bij een gedeelte van het zwerfvuil dat de vrijwilligers vorig jaar verzamelden. Andere contacten: ludokoyen@telenet.be, tel. 0475 93 40 49 guy@rigoutsco.be, tel. 0477 25 86 86 en Jasmin.Paulussen@hoogstraten.be tel 03 340 19 19 Kijk ook eens op https://mooimakers.be (fh)

Haal meer uit je computer

HOOGSTRATEN/MEERLE - Digidak staat garant voor gratis cursussen in een prettige en ont-

36

spannen sfeer in een kleine groep van maximum 5 deelnemers. Ideaal om basiskennis op te doen voor wie nog nooit met een computer of tablet werkte, of voor wie meer wil weten over internet, Facebook, de cloud, fotobewerking, werken met smartphone of iPhone.

in de Bib van Hoogstraten op vrijdag 29 maart van 9 tot 12 uur en in LDC Stede Akkers Hoogstraten op vrijdag 5 april van 9 tot 12 uur. Ook in Meerle kan dat: op maandag 25 maart en 1 april, telkens van 13.30 tot 16.30 uur in de oude school op het Gemeenteplein.

De meeste initiaties bestaan uit 3 lessen van telkens 3 uren. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Dit kan tijdens de inschrijfmomenten of na de inschrijfmomenten tijdens de vrije inloop zolang er vrije plaatsen zijn. Je kan inschrijven

Bij de inschrijving betaal je 5 euro waarborg. Als je de lessen volgt, krijg je dat geld terug. (fh)

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Rode Kruis draait goed

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd al wie met succes een opleiding Eerste hulp of Helper volgde, figuurlijk in de bloemen gezet. Op de foto v.l.n.r.: Magdalena Blaszkiewicz (simulant en verantwoordelijke vorming), Marc Van Aperen (burgemeester), Helena Biesmans, Guido Theunissen (lesgever), Lennert Verboven, Ann Dictus, Willy Jespers, Evelien Verheyen, Zohra Wilms, Lisse Mertens en Thijs Hendrickx. Niet op de foto: Sofie Broeckx, Esther Dictus, Robby Matheeussen en Jozef Schildermans. HOOGSTRATEN - Vier jaar geleden telde de Hoogstraatse Rode Kruis afdeling Hoogstraten nog maar een dertigtal vrijwilligers. Er kwam een voorzitterswissel, alle middelen werden gebruikt om het probleem kenbaar te maken en uit de impasse te geraken. En dat is gelukt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie maakten burgemeester Marc Van Aperen en voorzitter Fons Gieles de balans op: de vereniging draait terug goed, ook al kan alles (nog) beter, want het Rode Kruis helpt op veel fronten.

les. “We mogen niet meegaan in het zaaien van verdeeldheid, zoals figuren als een Trump dat doen” ging hij verder, “die kinderen helpen is de beste manier om voor integratie te zorgen”. Het Rode Kruis is het best gekend als hulpverlener bij evenementen. Vier jaar terug waren dat er nog maar drie, nu zijn het er 15 en die stonden klaar op meer dan dertig plaatsen.

In 2018 waren er in Hoogstraten 1594 bloedafnames, dat is beduidend meer dan het Vlaams gemiddelde. Van de 16 bloedinzamelingen hadden er 8 plaats in Hoogstraten en 4 in zowel Meer als Meerle.

Opleidingen

Minder gekend, maar zeer belangrijk zijn de ‘brugfiguren’ die kinderen met leerachterstand begeleiden. “Het aantal kinderen dat we willen helpen neemt toe, ook met de instroom van vreemdelingen”, aldus voorzitter Gie-

En dan zijn er de opleidingen die het Rode Kruis organiseert. Er waren 4 EHBO cursussen, 6 hartveiligheidslessen en opleidingen waarin men leert om te gaan met AED-toestellen in het kader van de EVAP-hulpverlening. De opleidingen zijn soms openbaar, maar kunnen ook gegeven worden aan verenigen en bedrijven.

Member of Premier: www.premierinternational.org

Statistieken

Minder gekend dan weer is de Zorgbib in het rusthuis. Medewerkers bedelen er boeken en maken een babbeltje met de bewoners, wat wellicht belangrijker is dan het boek.

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

F +32 3 315 08 67

Dat de inwoners van Hoogstraten het Rode Kruis een warm hart toedragen, bewijst het feit dat men vorig jaar maar liefst 1.800 stickers verkocht waarvan de opbrengst naar de plaatselijke werking gaat. Maar het Rode Kruis wil nog meer doen, als ze over nog meer vrijwilligers zouden kunnen beschikken. “Voor iedereen die zich wil inzetten is er binnen het Rode Kruis wel een taak op maat weggelegd”, besloot de voorzitter. Interesse? Naam contact op of vraag om info op telefoonnummers: +31/6.53.42.35.88 of 03 482 46 06. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

37


DEZE MAAND

Winnaars fotowedstrijd Groenten & Bloemen HOOGSTRATEN - VVV Hoogstraten maakte eind vorig jaar de winnaars van de fotowedstrijd Hoogstraten in groenten & bloemen bekend. De jury, bestaande uit Tom De Houwer (ontwerper), Sofie Nagels (beeldend kunstenaar en leerkracht fotokunst IKO) en Xavier Rombouts (reportageen stillsfotograaf), koos drie beelden uit de 200

ingezonden foto’s, afkomstig van 35 fotografen. De eerste prijs ging naar Jan Vandamme uit Meer, de tweede naar Lief Aernouts uit Brecht en de foto van Rudi Rombouts uit Merksplas werd als derde geselecteerd.

Bij de keuze hield de jury rekening met de verrassende kijk op de ontwerpen, de vormgeving en de kwaliteit met het oog op promotiemateriaal. Traditiegetrouw worden de drie winnende foto’s gebruikt voor een reeks tijdloze wenskaarten. Die wenskaarten zijn te koop bij Toerisme Hoogstraten. (fh)

De winnende foto’s v.l.n.r. 1. Jan Vandamme, 2 Lief Aernouts en 3 Rudi Rombouts.

Unizo vernieuwt site “Beleef Hoogstraten” HOOGSTRATEN - Unizo heeft een nieuwe website ‘Beleef Hoogstraten’. Niet enkel ‘winkelcentrum Hoogstraten’ maar alle bedrijven op het grondgebied zijn voortaan opgenomen. Bedoeling is om een beeld te geven wat Hoogstraten te bieden heeft op gebied van winkels, horeca en toerisme. Er is ook een koppeling naar de activiteitenkalender van de stad. De oude versie was te statisch en er waren geen koppelingen mogelijk naar nieuwe sociale media.

Voor de handelaars is er een extra jobkanaal toegevoegd. Bedrijven kunnen hun vacatures posten en hun acties en promoties aankondigen. Een webmaster waakt over inhoud en werking van de website en beantwoordt alle vragen hierover. Unizo wil zo kort op de bal spelen. Indien er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen zijn op technologisch vlak of in de sociale media, dan kan men die eenvoudig toevoegen. (fh)

Reanimeren en defibrilleren

HOOGSTRATEN - Met een AED-toestel, een goede vorming en de energie van vrijwilligers kan een mensenleven gered worden. De stad Hoogstraten organiseert daarom in samenwerking met het Rode Kruis Hoogstraten opleidingen om te leren reanimeren en defibrilleren. Op dinsdag 19 maart om 18.45 uur in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18 in Hoogstraten heeft de eerstkomende sessie plaats.

Burgemeester Marc Van Aperen en Unizo voorzitter Patrick Melis tonen het logo van ‘Beleef Hoogstraten’. (foto Ton Wiggenraad)

38

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Al wie minstens zestien jaar oud is (of wordt in het kalenderjaar waarin de cursus start) en de voorbije drie jaar geen vorming volgde, kan deelnemen. De cursus biedt een basisopleiding van drie uur. Zo kan je vrijwilliger worden van EVapp. (fh)


DEZE MAAND

Sportman Ruben Van Gucht HOOGSTRATEN - In “Sportman” vertelt sportjournalist Ruben Van Gucht kleine en grote anekdotes waar hij de voorbije jaren getuige van was. Het wordt een wereldreis door Europa, Afrika en Zuid-Amerika, waarin de gebeurtenissen door de ogen van de journalist én de sporter in de journalist worden verteld. Zo beklimt hij bergen, test hij het werelduurrecord wielrennen en waagt hij zich aan ultralopen. Meteen is dit ook het verhaal van de mens Ruben Van Gucht. De voorstelling wordt begeleid door zijn vaste muzikale compagnons: Mathieu & Guillaume, de ‘troubabroers’ uit Antwerpen. Van Gucht geniet bekendheid als sportjournalist en presentator bij de VRT. Hij is onder meer het gezicht van Sportweekend, De Kleedkamer, Extra Time Koers en De Zevende Dag. Op Radio2 presenteert hij op zaterdagochtend de ontbijtshow De Weekwatchers. (fh) Praktisch: Sportman, lezing door Ruben Van Gucht op woensdag 27 maart om 20.15 uur in CC Rabboenizaal. Basisprijs 10 euro.

Henk Rijckaert blijft een Maker

Voor de stadsdichter Gij begint de uiterwaarden zwierig met de slip opzij uw jas was fluks, uw haren top net toen was het een ik of gij op ’t podium, bij ’t afscheidsfeest cultuurprijs, prijzen, weet je wel, kwaamt gij, - performance - weet ge wel. Ge zeidt dat voorbereiden weg was. Passé, zo zoudt ge ’t kunnen zeggen. De dichter praat tot onderdanen. Een dichter hoeft niets uit te leggen. Hij mag in raadselen steeds praten. Performance is het dadawoord Hij is geen mens, wel sfinx of engel. Hij komt uit een zeer plechtig oord. Mijn mond viel open toen gij zeidt, achter de micro, vol en luid: ik pak mijn I-pad, voor ’t gedicht. Daar staat het op. Wat een gemuit. Da’s muiterij ten top, mijn zoon. Was ’t luiheid dat u dreef? Was ’t minachting naar uw publiek, dat g’uw gedichtje niet eens schreeft?

HOOGSTRATEN - Comedian Henk Rijckaert komt uit zijn kot, stapt het podium op en vertelt over wat hij geleerd heeft. Over uitvinden en maken, over oplossingen bedenken, over de kracht van de eigen handen, over prutsen en proberen, over bijna uw vinger afzagen en over brandwonden verzorgen. Over “maken” dus.

Daarom, bij deze, good luck, lad. Gij moogt beschikken na de daad. En wees eens dichter, dicht bij u. En ga, waar ook, tot in de stad. Ga Daan. Gij hebt ons niets gegeven. Wel afgepakt. Ons kunst beleven.

Dingen repareren lijkt volgens hem voor te veel mensen een tijdverspilling. De tijd die je daaraan verliest, kan een mens beter aan iets anders spenderen. Aan nieuwe dingen kopen, bijvoorbeeld, die ooit ook weer kapot gaan. Vroeger was het anders. Als de auto kapot was, dan deden we de motorkap open en draaiden we aan een paar vijzen. Als de TV storing gaf, dan werd dat hersteld met een flinke tik. Iedereen van het gezin wist waar je moest kloppen. Welnu, Henk Rijckaert is nog altijd zo’n maker. Hij maakt dingen. Meestal comedy, soms televisie, en voor de rest: heel veel in zijn kot. Daarvan geeft hij wekelijks verslag via zijn YouTube-kanaal ‘Koterij’. (fh)

Rosette Servaes Noot van de redactie: Zelf konden wij heel wat gedichten van de voormalige stadsdichter wel degelijk smaken!

Data van de dorpsraden Ter herinnering nog de data van de resterende dorpsraden. MEER Dinsdag 5 maart in de refter van De Meerpaal.

Praktisch: Maker, voorstelling van Henk Rijckaert op vrijdag 1 maart om 20.15 uur in CC Rabboenizaal. Inkom 16 euro basisprijs.

MEERLE Dinsdag 12 maart in het parochiecentrum.

Repair Café HOOGSTRATEN - Wat doet u met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Laat ze herstellen in het Repair Café Hoogstraten. Onze vrijwilligers met kennis van compu-

LEZERS SCHRIJVEN

ters, elektrische apparaten, fietsen, kledij, enz. staan voor u klaar. (fh) Praktisch: Repair Café op zaterdag 16 maart van 9 tot 12 uur in LDC Stede Akkers.

WORTEL Donderdag 21 maart in de refter van De Wijsneus. HOOGSTRATEN Maandag 1 april in zaal De Welgezinde. MINDERHOUT Maandag 8 april in zaal ’t Markenhof.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

39


DEZE MAAND

Geheugentraining nodig? nen. De lessen gaan door op maandagnamiddag. Inschrijven is mogelijk tot volzet. Zoals wij ons lichaam in beweging moeten houden, zo is het ook met onze hersenen. Bij het lichamelijke is dit voelbaar, we worden strammer als we niet bewegen. Bij onze hersenen is dit niet voelbaar. Alleen beseffen we soms te laat dat ons geheugen achteruit gaat als we het niet genoeg oefenen. De training is bedoeld voor mensen met gewone vergeetachtigheid, niet voor personen met beginnende dementie. (fh)

HOOGSTRATEN - Lokaal Dienstencentrum (LDC) Stede Akkers biedt de mogelijkheid om in een reeks van tien lessen je hersenen te trai-

Praktisch: Geheugentraining voorjaar van 4 maart tot 27 mei. Tien lessen, telkens op maandagnamiddag in LDC Stede Akkers. Deelname 30 euro.

LEZERS SCHRIJVEN Reanimeren en defibrilleren Eerst wil ik het Rode Kruis feliciteren en danken voor al het goede dat ze al gepresteerd hebben. Maar willen wij allemaal wel gereanimeerd worden? Er is bekend hoeveel levens er gered worden door reanimatie, maar daar heb ik wel vragen bij: 1 - wilde die persoon gered worden? 2 - hoe is de toestand van die persoon een half jaar later? Dit is een veelbesproken onderwerp in mijn vriendenkring van 80-jarigen.

Bloemschikken in Stede Akkers HOOGSTRATEN / MEERLE - De bloemschikbegeleidsters Lyd en Maria hebben voor maart weer een mooi thema in petto: ‘Bloem op een voet’. Op woensdagnamiddag 20 maart is er les in Meerle en op donderdag 21 maart is er in de voor- en namiddag les in Hoogstraten. Voor elke les moet je apart inschrijven.

Het materiaal en een consumptie zijn in het lesgeld inbegrepen. Inschrijven kan tot 13 maart in Meerle en tot 14 maart voor de lessen in Hoogstraten. Info en reservatie: Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers Hoogstraten 03 340 16 30, Stede Akkers Meerle 0472 18 26 83. (fh)

VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

Spoedarts Koen Monsieurs schrijft in magazine van UZ Antwerpen het volgende: “Reanimeren is erg ingrijpend. We kunnen het beter alleen doen als we iemand nadien opnieuw een zinvol leven kunnen bieden." Ik wil niet gereanimeerd worden. Lea Fransen (°11-11-1938 ) Klinketstraat, Wortel

BVBA

BVBA

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be 40

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

• • • • • •

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. Binnenzonwering en shu琀ers Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE


DEZE MAAND

Bonanzas gaan terug naar de sixties HOOGSTRATEN - Op zaterdag 30 maart brengen De Bonanzas “A Tribute to the Sixties” op de planken van het gemeenschapscentrum. Het publiek mag dus een resem popklassiekers uit de jaren 60 verwachten, met overgave en respect voor het origineel gebracht. Rock 'n roll, swings, ballads van legendarisch klinkende namen als The Monkees, The Byrds, The Beatles, The Tremeloes, CCR… maar ook aan grootheden als Roy Orbison, Johnny Cash, Ricky Nelson, Van Morrison,… Liedjes schrijven gebeurde met vakmanschap en originaliteit. De sound van toen valt moeilijk te evenaren, maar elke noot die je hoort wordt ook gespeeld. Geen bandopnames, computertrucs of playback dus. En af en toe delft de groep ook nog een vergeten klassieker op die eigenlijk niemand écht vergeten blijkt te zijn. (fh) Praktisch: A Tribute to the Sixties met De Bonanzas op zaterdag 30 maart om 20.15 in cc Rabboenizaal. Inkom basisprijs 14 euro.

Retoer Quiz achter gevangenismuren WORTEL/HOOGSTRATEN - Onder het motto “gluren bij de buren” organiseert Retoer van CAW De Kempen een ontspannende quiz in de gevangenissen van Wortel en Hoogstraten, respectievelijk op 31 maart en 5 april. Een uitdagende manier om een blik te werpen achter de gevangenismuren en het op te nemen tegen enkele quizzende gedetineerden. De opbrengst gaat naar Kom Op tegen Kanker. Het Penitentiair Schoolcentrum fietst met haar ploeg ‘demarrage’ de 1000km tegen kanker. Snel inschrijven is de boodschap, want de plaat-

sen zijn beperkt. Je schrijft je in per ploeg van 3, enkel 18+. Na je inschrijving krijg je nog een bevestigingsmail met de nodige informatie. Een organisatie van CAW De Kempen en Justitieel Welzijnswerk Turnhout. (fh) Praktisch: Quiz in de gevangenis van Wortel op zondag 31 maart van 13.15 tot 16.30 uur, en in de gevangenis va, Hoogstraten op vrijdag 5 april van 18 tot 21 uur. Deelname telkens 20 euro. Info retoer@cawdekempen.be

Wie is er bang van Dendoncker? HOOGSTRATEN - Om vrijdag 15 maart bestormt comedian Jens Dendoncker het Hoogstraatse podium. Met “Bang voor Dendoncker” brengt hij zijn eerste soloprogramma. Hiermee oogste hij eerder al lovende recensies. Het publiek kent hem van tv-verschijningen in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', 'Beste Kijkers' en 'De Slimste Mens Ter Wereld'.

De tuin van de walvis (5+) HOOGSTRATEN - Op 6 april brengt Beeldsmederij De Maan met “De tuin van de walvis” een mooi totaalspektakel voor kinderen. Ook nu gaat het om een hedendaagse, relevante vertelling vermomd als dierenverhaal. Audio, live figurenspel en beeldend theater van meester poppenspeler Paul Contryn wisselen mekaar af. Als de sprinkhaan op een dag een briefje ontvangt waarin de walvis hem vraagt om een tuin met een bank, verzamelt hij alles wat hij daarvoor nodig heeft. Hij laadt het in een boot en gaat op weg. Maar… waarom alsmaar meer en groter willen? Leidt dat tot geluk? In deze allegorische vertelling wordt ons consumptiegedrag op een minzame manier onder de loep genomen. (fh) Praktisch: De tuin van de walvis (5+) op zaterdag 6 april om 14.00 uur in CC Rabboenizaal. Basis 10 euro.

Soms met een kinderlijke naïviteit, dan weer met de allure van een 'angry young man' vertelt hij nu een persoonlijk verhaal over het schijnbaar eindeloos geklungel die jongvolwassenheid met zich meebrengt en de bijhorende nostalgie naar een vervlogen jeugd. Dat alles doorspekt met een hoop grappen én met genoeg aanknopingspunten voor het grote publiek. Jonge Kempenaar Jeroen Verdick is het vaste voorprogramma van Jens Dendoncker. (fh) Praktisch: Bang voor Dendoncker op vrijdag 15 maart om 20.15 uur in cc Rabboenizaal. Basisprijs 12 euro. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

41


DEZE MAAND

Voor de filmfans Rintje (3+) De avonturen van Rintje, gebaseerd op de boeken van Sieb Posthuma, zijn heel herkenbaar en begrijpelijk. Ze spelen zich af in prachtige handgemaakte decors, die aan de verhalen een gezellige, huiselijke sfeer verlenen. Rintje is een ondeugend hondje dat samen met z'n vriendjes Tobias en Henriëtte al spelend de wereld ontdekt. Rintje gaat buiten spelen in de storm, hanteert de kappersschaar en helpt bij de boodschappen. Samen met z'n vrienden organiseert hij zelfs een circusvoorstelling. En op

school staat hij met alle hondjes in de rij om een prikje te krijgen. Rintjes mama en oma staan altijd klaar om hun kleine rakker uit de nood te helpen.

de situatie van de vrouw in het patriarchale Indonesië en de vrouwelijke solidariteit en zelfredzaamheid geven de frisse en verrassende film een interessante feministische toets.

Bekend van Ketnet, met de stemmen van Jelle en Clara Cleymans, Jonas Geirnaert, Sien Eggers, Barbara Sarafian, Ivan Pecnik en Ini Massez.

Marlina is nog maar net weduwe geworden - ze bewaart haar echtgenoot als een mummie in een hoek van haar woonkamer - wanneer een lokale bende zich meldt in de afgelegen boerderij. Ze zeggen dat ze haar zullen beroven, dat ze haar waarschijnlijk ook zullen verkrachten, maar dat ze eerst graag een maaltijd willen. Dat dit niet goed kan aflopen voor de ongewenste bezoekers, suggereert de titel al. Met het hoofd van de vermoorde bendeleider gaat Marlina naar het politiebureau. Maar daarmee is ze als alleenstaande vrouw op het conservatieve eiland Sumba nog niet uit de problemen. Ze krijgt te maken met de overlevende bendeleden. (fh)

Praktisch: Rintje (3+) op woensdag 6 maart om 14 uur in het auditorium IKO Groenewoud.

Marlina the Murderer in four acts Met betoverende cinemascope beelden van schilderachtige landschappen en een Morriconeachtige filmscore doet deze film helemaal aan een western denken, maar de jonge regisseuse Mouly Surya draait de rollen om: de vrouw laat zich niet zomaar slachtofferen en neemt het heft zelf in handen. Deze indirecte commentaar op

Praktisch: Marlina the Murderer in four acts op woensdag 13 maart om 20.15 uur in het auditorium IKO Groenewoud.

En of Hoogstraten Werkt! HOOGSTRATEN - Wie een huis zoekt of rondloopt met plannen om te gaan verhuizen, bouwen of renoveren, wil zoveel mogelijk weten over wat de mogelijkheden zijn. “Hoogstraten Werkt!” speelt daar helemaal op: op zaterdag 23 maart tussen 10 en 16 uur vind je in de Colora winkel in de H. Bloedlaan allerlei lokale vakmensen en bedrijven die de handen in mekaar slaan om alles onder één dak aan te bieden. In deze beurs kom je in contact met lokale vakmensen die je verder kunnen helpen bij het financieren, verzekeren en realiseren van je woonplannen. Je krijgt er een boel informatie, doet wellicht inspiratie op, verzamelt nuttige tips en advies van experts uit de praktijk. Dat behelst

o.m. energiezuinige CV ketels of warmtepompen, renovatie van badkamers, maatwerkkasten of -deuren, woon- en interieurtrends, slimme verlichting, tegels, allerlei toepassingen en apparaten, begeleiding bij het kopen (of verkopen) van je woning.

Cheque Bezoekers maken bovendien kans op een cheque ter waarde van 250 euro.Voor een hapje en drankje is gezorgd en de toegang is gratis. Een aantal Hoogstraatse ondernemers verenigden zich in ‘Business Network International (BNI) De Vrijheid’. Ze bundelen hun krachten

Chris Van Autryve opent haar atelier MINDERHOUT - Op zaterdag 9 en zondag 10 maart stelt Chris Van Autryve de deuren van haar atelier open voor publiek. Chris schildert al verschillende jaren en volgde een opleiding schilderen aan de kunstacademie te Berchem. Het atelier vind je in de Pastoor van Dijkstraat 51 in Minderhout. Zij biedt overigens ook begeleiding voor wie graag wil schilderen en thuis niet de plaats of de mogelijkheid daarvoor heeft. Wie graag wat begeleiding wil buiten een schoolverband, kan kennismaken en/of zich al aanmelden. De plaatsen zijn beperkt tot maximum 3 personen per dagdeel. Dit open atelier heeft plaats op zaterdag 9 en zondag 10 maart, telkens van 14 tot 17 uur. Info 0476 70 58 60. (fh) Een werk van Chris Van Autryve

42

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

voor deze woon- en bouwbeurs waar informatie en advies centraal staat. Een mooi voorbeeld van van een sectoroverschrijdende samenwerking tussen lokale bedrijven die hun vakmanschap willen tonen. (fh) Praktisch: Hoogstraten Werkt! op zaterdag 23 maart van 10 tot 16 uur in de winkelruimte van Mertens Interieur en Colora, Heilig Bloedlaan 277-279.


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be

Renze Ferwerda brengt ‘Laat geluk’ HOOGSTRATEN - De loft van zanger/tekstschrijver Renze Ferwerda in de oude Rijkswachtkazerne is al zes jaar lang de sfeervolle omgeving voor concerten samen met gitarist Freek Dicke. Het eerstvolgende optreden geven zij op zondagmiddag 17 maart om 15 uur. Heel wat werk zal komen uit de zevende cd die Renze onlangs uitbracht. Renze Ferwerda schrijft al 40 jaar liedjes met teksten en muziek die mensen blijken te raken. Hij zingt meestal in het Nederlands, maar ook in het Portugees. Soms ontpopt hij zich als een

instrumentalist als hij boventonen uit zijn stem tovert of een ware trompet laat horen. Hij werkt al bijna 30 jaar samen met gitarist Freek Dicke. Samen produceerden zij zeven cd's. Freek Dicke werkte o.a. 18 jaar met Lenny Kuhr, met Benny Neijman, maar speelt ook Bach op zijn gitaar. Op Spotify of YouTube vind je heel wat voorbeelden van hun werk. De loft vind je in voormalige Rijkswachtkazerne, Vrijheid 208 bus 9. Reserveren vooraf graag via info@renzeferwerda.be. Bijdrage:15 euro inclusief koffie/thee vooraf en een drankje na afloop. (fh)

Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

Wat moet ik nu geloven, dokter Cammu? verwarring. De waarheid blijkt is vaak een kwestie van gezond verstand.

SPORTNIEUWS: Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be

Deze lezing is een organisatie van KVLV en Gezinsbond Hoogstraten in samenwerking met de bib. Inschrijven voor 18 maart is verplicht via kvlvhoogstraten@hotmail.com. Inkom 3 euro. Leden van de Gezinsbond en KVLV betalen 2,50 euro. Betalen vooraf door overschrijving op rekening BE72 7333 1810 0416 van KVLV met vermelding uw naam + lezing Hendrik Cammu. (fh)

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN - In een lezing op vrijdag 29 maart om 20 in de hoofdbibliotheek legt Dokter Hendrik Cammu, gynaecoloog en hoogleraar aan de VUB, op een toegankelijke manier uit wat de rol is van voeding voor onze gezondheid en onze levensverwachting. Is dagelijks een glaasje rode wijn nu wel of niet gezond? Doet wekelijks joggen meer schade dan niet sporten? De vele, soms tegenstrijdige onderzoeken over voeding en beweging zorgen immers voor veel

HOOGSTRATEN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

43


HOOGSTRATEN

Luc Meyvis - Trommelen, koersen en tappen…

En uitgerekend toen liep het fout… Al jaren eindigt ons omslagverhaal of het gesprek met onze ‘Man of Vrouw in De Maand’ met een cartoon van onze huistekenaar Charel ‘Sjah’ Huet. En precies in het jubileumnummer 400 van De Hoogstraatse Maand was daar geen spoor van te vinden. Door een misverstand moest u de cartoon bij het verhaal van Luc Meyvis missen. Is bij deze rechtgezet. (fh)

“Uw partner in perfectie voor uw binnen- en buitenschilderwerk en behang”

Looiweg 133 - 2310 Rijkevorsel 0032 475 45 75 02 - schilderwerkendekkers@skynet.be www.schilderwerken-dekkers.be

44

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Volg ons op Facebook!


HOOGSTRATEN

Tinello komt (vr)eten HOOGSTRATEN - Toneelgroep Tinello zet eind maart en begin april de voorstelling “Komen (vr)eten” op de planken. Het tv-concept is wel bekend: vier onbekenden tafelen bij elkaar en geven punten op gastronomie, sfeer en gezelligheid. Meestal een jolige boel. Ook in deze culinaire komedie worden 4 individuen met elkaar geconfronteerd. De verschillen zijn groot, bij sommigen onoverbrugbaar. Of wat te denken van de carnivoor Lucas die moet punten geven op het vegetarische menu van de alternatieve Marie- Christine? Of de rondborstige Romy die hoopt op een stoere brandweerman als vierde kandidaat en haar droom meteen in rook ziet opgaan als ‘Jaco le beau’ verschijnt? Confrontaties die danig op de lachspieren wer-

ken. En dan is er plots nog de ontdekking dat er tot ieders verbazing onderlinge banden blijken tussen enkele kandidaten. Alweer een bewijs van hoe klein(geestig) Vlaanderen kan zijn. In een regie van Paul Ooms spelen Mark Accou als Jaco Le Beau, Chris Aerts als Romy, Erik Sterck als Lucas en Mieke Vervloet als MarieChristine. De voice-over wordt verzorgd door Cis Verboven . Speeldagen: 14, 16, 21, 22, 23, 28, 29 en 30 maart en 4, 5 en 5 april. Op zondag 17 april is er een voorstelling om 15 uur. (fh) Praktisch: Komen (vr)eten door toneelgroep Tinello in zaal CeCilia. Tickets: tinello@tinello.be

Mijn vuilnisbak gaat digitaal HOOGSTRATEN - In een lezing in de hoofdbibliotheek op woensdag 20 maart om 20 uur werpt Kristof D'hanens van Appstublieft een blik op de technologische toekomst. Vuilnisbakken blijken op het internet te zitten, je dimt het licht van je woonkamer met je smartphone en praat tegen je huisrobot. D’hanens illustreert dit alles met een pak leuke video’s. Geen technologische voorkennis vereist voor deze reis naar de toekomst in de lezing “Hoe technologie ons leven verandert”. Inkom 3 euro. Vooraf inschrijven verplicht. (fh)

Fietsen voor de Diabetes Liga HOOGSTRATEN - Op zondag 24 maart organiseert sportclub Fun2Move afgepijlde fietstochten van 25, 48 en 62 km langs mooie rustige wegen. De opbrengst van de activiteit gaat naar de Diabetes Liga, die diabeten op verschillende manieren steunt (alle info op www.diabetes.be). De fietstochten vertrekken tussen 8 en 15 uur, Gelmelstraat 15. Deelnemen kost 2,50 euro. (fh)

Schilderwerk van Manuella Roelen HOOGSTRATEN - Manuella Roelen werkte van 2009 tot 2011 in de keuken van wat toen nog ‘het rusthuis’ was. Een bezoek in het dienstencentrum aan de tentoonstelling van schilderijen door Chris Van Autryve inspireerde haar om het ook eens te proberen. Vier jaar later is Manuella wat blij dat ze een fijne hobby heeft gevonden… In de maand maart is haar werk gratis te bekijken in de expogang van LDC Stede Akkers tijdens de openingsuren. “Een wit canvas is altijd weer een uitdaging, maar al schilderend vergeet ik de tijd en alle zorgen,” zo zegt ze. Tot op heden heeft ze nog maar één portret geschilderd, van haar nichtje Eva. Als onderwerp kiest ze eerder voor landschappen en huisjes. “En door hiermee bezig te zijn, ontdekte ik dat er erg veel mensen bezig zijn met tekenen en schilderen. Het is altijd fijn om dan even te praten over de gemeenschappelijke hobby!” (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

45


HOOGSTRATEN

Darts spelen in Stede Akkers HOOGSTRATEN - Op woensdagnamiddag speelt een groepje mannen en vrouwen darts in het dienstencentrum. Er is nog plaats voor enkele medespelers. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. Kom je meedoen? (fh)

Nieuwe catalogus in de bib HOOGSTRATEN - Op zoek naar een bepaald boek of film? Wanneer is de bibliotheek van Minderhout juist open? Is er binnenkort nog een interessante lezing in de BiB? Vanaf 5 maart vind je al deze info op de vernieuwde catalogus. Voortaan kun je makkelijker op een mobiel toestel kijken of de BiB een bepaald boek heeft en of het uitgeleend is. Het nieuwe design van de startpagina laat enkele functies meer in het oog springen, zoals het selecteren van de uitleenpost, het online verlengen en het digitaal krantenarchief. Verder vind je op heel wat pagina’s boekencarrousels met interessante leestips. Klik op de cover van een boek dat je aanspreekt en je ziet onmiddellijk of het boek aanwezig is en waar het staat. Door de rechtstreekse link met Uit in Vlaanderen zie je ook welke activiteiten er binnenkort in de BiB plaatsvinden. Ontdek het zelf, surf vanaf 5 maart naar hoogstraten.bibliotheek.be en snuister rond in de nieuwe bibcatalogus. (fh)

KWB brengt ontbijt aan huis HOOGSTRATEN - Vaderdag is de gedroomde aanleiding voor KWB om op zondag 17 maart een ontbijt aan huis te organiseren. Volgens de kalender wordt op 19 maart de heilige Jozef gevierd - vaderdag dus, dé dag om alle vaders eens goed te verwennen. Maar doordat dit op een dinsdag valt, lijkt uitwijken naar zondag 17 aangewezen. Een ontbijt kost 9 euro. Inschrijving en betaling ten laatste op zondag 10 maart bij een van de bestuursleden of bij Johan Lambrechts Loenhoutseweg 8, Roger Michiels Karel Boomstraat 16 of Jozef Smouts Gelmelstraat 38. (fh)

Jeugdboekenmaand HOOGSTRATEN - Thema van de Jeugdboekenmaand is dit keer de vriendschap. Beste vrienden, verre vrienden, vergeten vrienden, Facebookvrienden, niet alleen in het echte leven kom je ze tegen, ook in boeken is dat het geval. In de BiB van Hoogstraten zijn er in maart verschillende activiteiten, naast de gebruikelijke themastand. De kinderen van het derde leerjaar gaan in de plaatselijke bib op zoek naar allerlei vormen van vriendschap aan de hand van een ganzenbord. Ze zoeken in het rek en via de catalogus. De winnaars van het spel krijgen een heuse bibmedaille. Leerlingen van het IKO zorgen voor een aangepaste inkleding van de jeugdafdeling. En de catalogus biedt themalijsten per leeftijd. (fh)

46

Workshop babymassage HOOGSTRATEN - Huis van het Kind organiseert op vrijdag 1 maart van 9 tot 10 uur een workshop babymassage in LDC Stede Akkers. Babymassage is een warme en intense manier om al heel vroeg na de geboorte vorm te geven aan de verbondenheid met je baby. Massage stelt baby’s gerust en stimuleert de neurologische, motorische en emotionele ontwikkeling. Het helpt ook om fysieke ongemakjes zoals darmkrampen of obstipatie te verlichten. Alle baby’s tussen 6 weken en 6 maanden, vergezeld van mama, papa of grootouder zijn welkom. Na de workshop is er nog gelegenheid om wat na te praten en/of om De Speelbabbel te bezoeken. (fh)

Vastenavond wandeling HOOGSTRATEN - Landelijke gilde Hoogstraten organiseert op dinsdag 5 maart een vastenavondwandeling met pannenkoeken als lekkere afsluiter. Iedereen, ook niet-leden zijn van harte welkom. Vertrekken om 19.30 uur aan het bijencentrum 'De Raam' Keirschothoeveweg tussen Wortel en Rijkevorsel. De wandeling is ongeveer 7 km. Voor de kleinsten is er een "tocht door het donker", met de zaklamp op zoek naar opdrachtjes. Alleszins een leuke familieactiviteit met een lekkere afsluiter. Start aan 'de Raam' tussen 17.30 en 18 uur. Vergeet je fluo vestje en zaklamp niet. Leden van Landelijke Gilde betalen 4 euro per volwassene voor pannenkoeken, koffie of thee inbegrepen; niet-leden 6 euro. Gratis voor kinderen vergezeld van ouder(s). Inschrijven voor 1 maart via email: landelijkegildehoogstraten@telenet.be. (fh)

Alles in één pot HOOGSTRATEN - Wie koken leuk vindt, maar afwassen iets minder, vindt in de KVLV workshop “alles in één pot” helemaal zijn ding. Het idee is simpel: doe al je ingrediënten in één enkele pot, pan of schotel en laat rustig sudderen. Er zijn genoeg heerlijke gerechten die op deze manier bereid kunnen worden, van trage stoofpotjes tot snelle woks en pasta’s. Tijdens de workshop maakt men een noedelsoep met zalm, witloof met ham en kaas stamppot, éénpanspasta met balletjes, een ovenschotel met kabeljauw en zuiderse groenten en een crumble met amandelen, appel en frambozen.

Tweedehandsbeurs kinderspullen HOOGSTRATEN - Een bekend gegeven ondertussen: de gezinsbond van Hoogstraten richt opnieuw een tweedehandsbeurs in? Dat gebeurt op zondag 7 april in zaal Pax, van 10 tot 12 uur. Het wordt een tafelverkoop van babyuitzet, kleding tot 12 jaar, speelgoed en fietsen in 2 zalen, de verkopers brengen dus zelf hun spullen aan de man. Wie snel inschrijft, heeft de beste plaats! De inkom is gratis. Er is ook een cafetaria. Alle inlichtingen en verkoopinfo vind je op de website van de gezinsbond of bij Bieke Roovers tel. 03 314 66 43. (fh)

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Deze workshop ‘Alles in één pot’ heeft plaats op donderdag 4 april om 19 uur in VTI Hotelschool Spijker. Deelname kost 13 euro voor KVLV leden, 16 euro voor niet-leden. Info en inschrijven voor 28 maart via kvlvhoogstraten@hotmail.com. (fh)


HOOGSTRATEN

Muurschilderingen restaureren

Proficiat Jeanne

HOOGSTRATEN - Klara Peeters (°1989), kleindochter van Raf Peeters, laat ons in een Davidsfonds lezing op 19 maart in woord en beeld over haar schouder meekijken naar de conservatie en restauratie van muurschilderingen. Zij is een veel gevraagde expert in Vlaanderen en Wallonië.

HOOGSTRATEN - Het Rode Kruis Hoogstraten zette Jeanne Pemen letterlijk in de bloemetjes. Het voltallige team dankte haar voor haar honderdste bloedafname. (fh)

Klara werd tijdens haar opleiding tot master in de Kunstwetenschappen (K.U.Leuven / F.U.Berlin) sterk geprikkeld door de materiaal-technische kant van kunst. Ze studeerde aansluitend conservatie-restauratie (UAntwerpen), met ook enkele buitenlandse stages aan bod kwamen (India, Cuba). Recent werkte ze mee aan de restauratie van de neogotische muurschilderingen in de Zavelkerk te Brussel en het onderzoek van de oude muurschilderingen in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen. Ook werkte ze mee aan de restauratie van het olifantenpaleis in de zoo van Antwerpen. (fh)

Klara Peeters Praktisch: Lezing van Klara Peeters op dinsdag 19 maart om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Inschrijven voor 12 maart op nr. 03 314 49. Deelname 8 euro voor

Oude Koeien HOOGSTRATEN - “Oude koeien” is een cabareteske, humoristische zeer herkenbare voorstelling met een sneufje tragiek, een nootje muziek en een vleugje gejodel. Karin Jacobs en Vera Puts treden op met Lea Thijs als coach. Dat doen ze op 20 maart in Le Cirq.

Soep is hot HOOGSTRATEN - Soep is hot, zo weten ze bij KVLV. Soep is eigenlijk terug van nooit weg geweest, het is de ideale restjesverwerker en caloriearme hongerstiller. Soep maken is niet moeilijk en helpt je om voldoende groenten te eten. Een workshop op donderdag 21 maart om 19 uur in VTI Spijker gaat voorbij de klassieke tomatensoep met balletjes en zoekt meer soepavontuur. Met verrassende ingrediënten en combinaties èn extra toppings voor meer ‘bite’ en ‘crunch’.

Vroeger was alles beter. Veel beter dan nu. Zelfs de toekomst was beter dan vandaag. Dat is algemeen geweten. Er was de familie, de vrouwenbond, de dia-avonden, de hobbyclubs, het duivenhok…. Rita en Nicole, twee bevriende lustige weduwen, praten met een lach en een traan over koetjes en kalfjes. Maar tezamen met de kalfjes worden er ook oude koeien uit de sloot gehaald. Om elkaar niet te kwetsen koesteren beide dames een paar grote en kleine geheimen. Ze schuwen ook de moderne media niet en wagen elk hun kans om via een datingsite op zoek te gaan naar de liefde van hun leven. Of hun vriendschap dit allemaal aankan, valt af te wachten. (fh)

Praktisch: Oude koeien op woensdag 20 maart om 20 uur in Le Cirq in Hoogstraten. Reservatie danielledewilde@telenet.be of 0484 08 27 78. Inkom 15 euro.

Een rozenkrans van eierkartons HOOGSTRATEN - De dames van KVLV Hoogstraten organiseren op woensdag 13 maart om 19 uur in het Parochiecentrum Pax een creatieve avond. Ze maken roosjes van eierkartons die een kleurtje krijgen om uiteindelijk een tijdloze krans te vormen. Helemaal niet moeilijk en snel klaar.

Wat dacht je van erwtensoep met coulis van frambozen, aardpeermacchiato met kaaskoekjes, mosterdsoep met gerookte zalm en zeekraal, mosselsoep, venkelsoep met gremolata en citroenroom, schorseneren-gembersoep met preischeuten, sushigember en schorsenerenkoekjes en abrikozensoep? Deelname: 13 euro voor KVLV leden, 16 euro voor niet-leden. Info en inschrijven voor 14 maart via kvlvhoogstraten@hotmail.com. (fh)

Deelname: 20 euro voor KVLV leden, 24 euro voor niet-leden. Info en inschrijven voor 5 maart 2019 via kvlvhoogstraten@hotmail.com. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

47


MEER

Chiroweekend met golden oldies MEER - Het weekend van 12,13 en 14 april wordt er weer een om van te smullen! Want dan vindt het befaamde chiroweekend van Chiro Meer plaats. Drie dagen lang zijn er activiteiten voor jong en oud. Daarbij een Golden Oldies avond met onder meer Blue Thrill, een kindernamiddag met speelplezier, een echte ‘Frisco in den Disco’ fuif voor het jonge volk, eetgelegenheid en een spannende spektakelnamiddag. Beginnen doen ze op vrijdag met ‘Golden Oldies’. De aftrap wordt gegeven door Vuil Talloor. Onder het motto ‘veel drank, veel klank’ brengen zij een combinatie van vetzakkenrock en vuile klap. Deze heren uit de Noorderkempen zullen de tent voorverwarmen voor Blue Thrill. Blue Thrill is een rockgroep met een zeer uitgebreide en gevarieerde playlist. Ze zijn een gegeerde coverband die het land doorkruisen om hun geliefde nummers te spelen. Het resultaat is een goed geoliede machine op volle kracht. Het belooft dus een nostalgische avond te worden, die nog lang zal nazinderen. Een inkomticket voor deze ‘Golden Oldies’ kost 5 euro, vooraf reserveren is niet nodig.

Frisco’s of frieten De jongsten komen op zaterdagmiddag aan hun trekken bij de kindernamiddag. Een namiddag vol spel en plezier voor alle lagereschoolkinderen, die zoals steeds wordt afgesloten met een kinderfuif in de tent. Nadien maken zij plaats voor de iets grotere jeugd op Frisco in den Disco. De dj’s Double-U, DJAY D, DJ Jenz en Rubenski zullen het dak van de tent blazen tijdens deze fuif, waar ook dit

jaar weer lekkere frisco’s te verkrijgen zijn. VVK is verkrijgbaar bij leiding, aspiranten en keti’s. Zondagochtend wordt de fuiftent op magische wijze omgedoopt tot eetzaal. Alles wordt dan in gereedheid gebracht voor het eetfestijn. Vanaf 11.30 uur kan de eerste shift genieten van een grote portie stoofvlees of vidé met frietjes en lekkere groenten. De tweede shift kan aanschuiven om 13 uur. De prijs voor deze feestmaaltijd bedraagt 15 euro (kinderen 10 euro) inclusief dessert met de keuze tussen chocomousse of rijstpap. Inschrijven kan via het inschrijfstrookje

Brassband presenteert ‘Cinema Rosalia’ MEER - Brassband Sinte-Rosalia pakt dit voorjaar uit met een concert dat op de affiche verschijnt als ‘Cinema Rosalia’. Die titel spreekt voor zich: op het programma staat filmmuziek. Maar er is meer. Dirigent Cindy Kranen ging op zoek naar speciale bewerkingen van bekende thema’s uit de filmmuziek. Rosalia is immers een brassband - en dirigent en muzikanten willen dat graag ook laten doorklinken in de gebrachte muziek. ‘Cinema Rosalia’, dat doet vermoeden dat er ook filmbeelden zullen te zien zijn. En dat is ook zo. Karel ‘Carlos’ Martens monteerde voor de muziekuitvoering een reeks filmfragmenten als illustratie bij en ondersteuning van de muziek. ‘Pocahontas’, ‘Junglebook’, ‘The good, the bad and the ugly’, … en vele andere, u krijgt een selecte keuze te horen én te zien!

en met succes, aan de uitbouw van de Meerse muziekvereniging. Dat omvat ook aandacht geven aan de jeugd. Het voorprogramma van het concert wordt dan ook verzorgd door het jongerenensemble met de speelse naam De Heideroosjes. Zo krijgen de leerlingen van Rosalia de kans om te leren samenspelen. Er wordt daarvoor bovendien een samenwerkingsverband opgezet met Fanfare Sint-Katharina van Hoogstraten en Brassband Wortel. Cindy Kranen heeft de leiding over dit project in handen. Het concert ‘Cinema Rosalia’ vindt plaats op zaterdag 23 maart 2019, om 19.30 uur. Plaats van het gebeuren is uiteraard de thuisbasis van SinteRosalia en zustervereniging Toneelkring ’t Heidebloempje, Zaal voor Kunst en Volk. Kaarten kosten € 8 (kinderen -12 jaar gratis) en zijn te verkrijgen bij de voorzitter, Jos Brosens, 0473 80 75 24, bij de muzikanten of via www.rosalia-meer.be . (jav)

Cindy Kranen heeft nu een jaar de dirigeerstok in handen bij Brassband Rosalia. Zij werkt hard,

48

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

in het infoboekje of op www.chiromeer.be.

Spektakel Wanneer de buikjes goed rond gegeten zijn, is het hoog tijd om het startsein te geven voor de Spektakelnamiddag. Hierin strijden verschillende teams van 5 personen om de felbegeerde eerste plaats door het hindernissenparcours zo snel mogelijk af te leggen. Ook voor omstaanders en supporters is spektakel gegarandeerd! Voor meer info over het chiroweekend en reserveringen kan u altijd terecht op de website www.chiromeer.be. (ma)

Wafelwaanzin van chiromeisjes MEER - Op zaterdag 9 maart houden de Chiromeisjes van Meer hun jaarlijkse wafelwaanzin. Hiermee hopen ze een centje bij te verdienen voor de chirokas. Ze komen die dag deur aan deur met dozen vol lekkere vanille wafels, chocolade wafels en frangipanes. Een doos wafels kost €6 en een doos apart verpakte frangipanes €7.

Wie die dag niet thuis is en toch een steentje wil bijdragen kan ten laatste 17 maart bestellen via het nummer 0471 68 19 54 of via het e-mailadres: chiromeer@gmail.com. Bestellen kan ook via één van de leden. Zo maakt dat lid trouwens ook nog eens kans op een leuke prijs. (fh)


MEER

Vergadering van de dorpsraad MEER - Op dinsdag 5 maart komt het nieuwe schepencollege hun beleid voorstellen tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad. Op de agenda staan Meerse aangelegenheden. Er wordt uiteraard ook tijd voorzien om vragen vanuit het publiek te stellen. Problemen of suggesties die niet onmiddellijk opgelost of uitgevoerd worden, zullen verder opgevolgd worden door de dorpsraad gedurende het werkjaar. Deze vergadering dorpsraad heeft plaats in de refter van de lagere school De Meerpaal om 20 uur.

60 jarigen vieren in het Withofke MEER - De Meerse 60-jarigen kijken al terug op een behoorlijke carrière. Tijd om nog eens te vieren. “Wij hebben het gevierd in het Withofke in Minderhout bij Annit Herijgers,” zegt An van Dun. “Dat was heel gezellig en goed. Met hapjes

tussendoor en om twaalf uur een frietje. Meer moet dat niet zijn. Het doet gewoon deugd elkaar nog eens te zien. En zo een avond is dan ook zo voorbij.” (ma)

Nieuwe dorpsraad Een nieuwe legislatuur betekent ook een nieuwe start voor de dorpsraden. De dorpsraad zal meteen na de openbare vergadering opnieuw samengesteld worden. Hierbij wordt vooral gemikt op vertegenwoordigers vanuit de verenigingen. Maar ook geïnteresseerde Merenaren mogen zich melden. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden bij een van de huidige bestuursleden of bij de communicatieambtenaar van de stad Hoogstraten. (ma)

Feest in de Kringwinkel MEER - Op zaterdag 9 maart viert de kringwinkel feest en bezoekers kunnen meevieren. In de webwinkel in Meer is het thema ‘de tijd van toen’. Daar wordt u ook een tas koffie of thee met een koekje aangeboden. (fh)

Op de foto onderaan v.l.n.r. Staf van Dijck, Mark Sprangers,Michel Faes, Jan Vincks,Hugo Tilburgs, Jos Tilburgs, Jan Martens,Herman Laurijssen, Jac Braspenning. Midden v.ln.r. Philie Eelen, Frans Vriends, Ria Aerts, Roos Aerts, Jeanne Aerts, May Lochten, Chris Lenaerts, Gerd Haest, An van Dun. Boven v.l.n.r. Dre Dictus, Jan Verhoeven, Francois Snijders, Jos van Laer, May Rombouts, Karel Jansen, May Sterkens, Els Rommens, Jeanne Pluym, Rina van de Bogerd, Rita Herijgers, Jan Verheyen, Chris Rijvers, Frans Aertsen, Rita Koyen, Jan Theeuwens, Guy Verschraegen, Herman Pemen, Marie-Jeanne Swaenen.

Tweedehandsbeurs kinderspullen MEER - De Gezinsbond organiseert op zondag 17 maart een verkoop van tweedehands kleding en andere artikelen voor baby’s en kinderen tot 16 jaar, ook speelgoed. Deze beurs heeft plaats van 11tot 12.30 uur in lagere school De Meerpaal, Terbeeksestraat 6. Wie iets wil kopen kan terecht in de lagere school van 11 u tot 12.30 u voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa en worden enkel cash betaald. De toegang is gratis. Wie wil laten verkopen, schrijft zich in vanaf 17 februari tot uitputting van de lijsten bij Lea Jansen, Beulken 12 te Meer, 03 315.44.83 of 0484 33.47.63. Daar krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,50 euro voor leden (lidkaart meebrengen) en 4 euro voor niet-leden. Op de dag zelf breng je de artikelen tussen 8.30 en 9.30 uur en kom je wat niet verkocht werd, ophalen tussen 14.30 en 15 uur. De Gezinsbond verzorgt de verkoop. (fh)

Lenteconcert bij Fanfare 'De Eendracht' MEER - Fanfare 'De Eendracht' nodigt iedereen uit op haar jaarlijks lenteconcert dat dit jaar plaats vindt zaterdag 23 maart om 20 uur in de refter van lagere school ‘De Meerpaal’, Terbeeksestraat 6. Onder leiding van dirigent Marleen Proost brengen ze een mooi programma met verschillend genres muziek. Daarnaast is er een optreden van de drumsectie onder leiding van Rudi Vindevoghel voorzien en een optreden van het ‘instaporkest’ onder leiding van Luc Van Bladel. De inkom is gratis. (fh)

Volg online

• www.demaand.be • facebook.com/DeHoogstraatseMaand/ • twitter.com/de_maand

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

49


MEERLE

Honderdjarige Jan Huybrechts ring van enkele periodes die met de militaire dienst en de mobilisatie in 1940 te maken hebben, is hij er nooit weggeweest. Hij woont er vandaag de dag, meer dan een eeuw later, nog altijd. En nogal samen met Marie, met wie hij in 1947 huwde. Ze zijn onderhand 72 jaar samen! Het gezin bleef kinderloos, maar zijn broer Christ Huybrechts had er zes, die natuurlijk heel wat bij nonkel en tante over het erf kwamen. Een van die mannen kreeg later ook goesting om boer te worden en toen Jan 50 was geworden liet hij zijn doening, een melkveebedrijf, over aan neef Jaak. Jan en Marie bouwden voor zich en voor Jans ouders een nieuw huis, een paar honderd meter terug op Groot Eyssel. Omdat ze nog te jong waren om niets te doen en er nog brood verdiend moest worden ook, begonnen ze nog een varkensbedrijf en deden ze een beetje tuinbouw. Op zijn zestigste ging Jan met pensioen.

Actief MEERLE - Op 19 januari 1919 werd Jan Huybrechts geboren op Groot Eyssel. Op uitzonde-

Zowel Jan als Marie zijn heel hun leven al actief geweest in het verenigingsleven. Jan in het be-

stuur van de Boerenbond, hij was ook meer dan 30 jaar voorzitter van het kerkbestuur van onze parochie. Daarnaast zat hij ook in het bestuur van de K.B.G. (OKRA). Jan en Marie hebben heel Europa afgereisd. Londen, Berlijn, Rome, Lourdes, Compostella, Fatima, Krakau en Auschwitz, dat een diepe indruk maakte. De reis waar hij en Marie de meeste herinneringen aan bewaren, is een rondreis in Zaïre in 1988. Jan had twee zusters en een broer in de missies. Vanuit de post van Zr. Maria Huybrechts in Lisala (Evenaarsprovincie) bezochten ze samen met pastoor Verheyen met de jeep van de zusters verscheidene missieposten in heel Zaïre. De laatste jaren verlopen rustig, wat gelet op de leeftijd van Jan en Marie, heel begrijpelijk is. Toch wonen ze nog altijd samen in hun eigen huis op Groot Eyssel. En Jan gaat wel nog elke week kaarten, dat zou hij niet graag missen. Het is hem van harte gegund. Hartelijke felicitaties aan de eeuweling vanwege De Hoogstraatse Maand! (jaf)

50 Jaar Meisjes-chiro Sint-Lutgard MEERLE - De Meerlese meisjeschiro bestaat 50 jaar en dat zal, zoals dat hoort, niet onopgemerkt voorbijgaan. Om te beginnen werd de traditionele spaghetti-avond van de Aspi’s vervangen door een avond ‘Ribbekes a volonté’. De mensen konden kiezen uit ribbekes en stoofvlees a volonté, een koude schotel en voor de

kinderen was er een kidsbox. Meer dan 200 eters schoven aan in het zaaltje van de jongenschiro en aten ribbekens tot ze niet meer konden. Ze waren dan ook zeer tevreden en vinden dat het voor herhaling vatbaar is. Gelukkig konden de aspi’s en hun leiding rekenen op de hulp van heel wat ouders en andere leden.

Op 16 maart is er een feestelijke receptie gepland voor alle oud-leiding, evenals voor de kookmoeders en -vaders van de zomerkampen. En voor eind augustus wordt er een speciale ledendag gepland. (jaf)

De groepsfoto van aspi’s en hun leiding. De aspi's zijn in het zwart gekleed en Indra is hun leidster. Achterste rij: (links) An Hofkens vb, Kaat van Bavel, Ghislaine Stoffelen, Suzanne Martens, Mart Jansen. Middelste rij: Jill van den Bogerd, Gretel van Bavel, Indra van Luijk, Gwen Jansen, Inge Wijnen. Onderste rij: Femke Aarts, Jette Leuris, Iris van Bavel.

50

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Afscheid van 't Winkeltje MEERLE - Na 25 jaar dorpswinkel vinden Bart en Vera het tijd voor een nieuwe uitdaging. Op 7 februari ging om 18 uur de winkeldeur voorgoed op slot. Trouwe klanten bezorgden heel de dag bloemen en pralines. De buren zorgden tegen sluitingsuur voor een mooi boeket en voor een gedicht voor de vitrine. Dankbaar voor de 25 jaar toewijding en goede service. Zeker de zuid-oostkant van Meerle zal 't Winkeltje hard missen: een uitgebreid en vers aanbod zo vlak bij de deur. Ook ons blad verliest een trouw verkooppunt. Veel Meerlenaars kochten er maandelijks hun Hoogstraatse Maand. Bart en Vera legden het nieuwe nummer steeds prominent op te toonbank! Ook van ons hartelijk dank daarvoor. Bart en Vera gaan nog niet stil zitten. Eind februari starten ze een nieuwe uitdaging. Onder de naam 'Vers van 't Mes' zal je ze voortaan op diverse markten kunnen vinden. Twee keer per maand, op woensdag en vrijdag, staan ze ook op de parking van 't Winkeltje met verswaren. Veel succes Bart en Vera!

Gelukkig blijft er in Meerle nog een winkel met algemene voedingswaren actief. Alles wat je in 't Winkeltje vond, vind je ook in Spar Express,

Gezinsbond brengt ontbijt op bed MEERLE - Het is al enkele jaren een groot succes, het ontbijt op bed door de Gezinsbond. Wie dat wenst, krijgt op zondag 24 maart een heerlijk ontbijt geserveerd door de Gezinsbond Meerle / Meersel-Dreef. Zij brengen je ‘Vaderdagontbijt’ aan huis vanaf 7.30 uur. Wat mag je verwachten? Voor de volwassenen: 1 pistolet, 1 sandwich, 1 croissant, 1 koffiekoek, kaas en ham, choco, confituur en boter. Yoghurt, gemengd fruit, sinaasappelsap. Natuurlijk koffie, thee, melk en suiker. Tot slot een gezonde appel. Dat alles voor 8 euro (niet leden betalen 9 euro). Kinderen krijgen 1 sandwich, 1 croissant, ontbijtgranen, plopworst, choco, boter, yoghurt, chocomelk, een appel en een kleine

verrassing. Prijs 5 euro (niet leden 6 euro). Een familiepakket kan ook: voor te veel om hier op te noemen betaal je dan 20 euro (24 euro voor niet leden). Je kan er met gemak met z’n vieren van ontbijten. Uiterlijk op 8 maart bestellen bij Ria Aerts, Lage Rooy 23 G, 2328 Meerle of Myrna Stevens, Voort 42, 2328 Meerle. Je kan ook het totale bedrag van je bestelling overmaken op IBAN BE30 7512 0191 2311 t.n.v. Gezinsbond Meerle met vermelding van naam, adres en bestelling. Betalingen dienen ontvangen te zijn voor 9 maart 2018. Meer info op www.gezinsbondmeerle.be. Smakelijk! (jaf)

21e Grenswandeling van KWB Meerle MEERLE - Op zondag 14 april organiseert KWB Meerle voor de 21e keer haar Grenswandeling. Trajecten van 7, 14 of 19 km voeren langs landelijke wegen, zandwegen, natuurgebieden en bossen. De wandeling is opgenomen in het FALOS-wandelcriterium 2019.

Voor de grotere afstanden is onderweg een verzorgde rustlocatie voorzien voor sanitair, waar men iets kan drinken of een broodje eten. Dat kan natuurlijk ook na afloop van de wandeling in de parochiezaal. Nu alleen nog mooi lenteweer en het wordt een prachtige zondag.

De deelname bedraagt 1,20 euro per persoon voor KWB leden, niet leden betalen 1,5 euro. Kinderen mogen gratis mee. De deelnemers kunnen vrij vertrekken tussen 7.30 u en 15 u na inschrijven aan de parochiezaal op het Gemeenteplein.

Voor meer inlichtingen kan men terecht bij Fons Pauwels. Tel. 0472 43 21 27 email: kwbmeerle@gmail.com (red)

bij Liliane en Johan, op de Strijbeekse Weg. Natuurlijk ook je maandelijks exemplaar van De Hoogstraatse Maand. (jaf)

Lentemarkt voor kinderspullen MEERLE - Op zondag 31 maart organiseert Gezinsbond Meerle/Meersel-Dreef voor de eerste keer een Lentemarkt voor kinder- en babyspullen. Je staat zelf in voor de verkoop van het tweedehands speelgoed, babymateriaal en kinderkleding,… Let wel: alles moet op of onder je tafel kunnen. Heb je groot materiaal zoals bijv. een box, bedje, buggy, dan meld je dit bij reservatie. Je betaalt hiervoor een extra bijdrage per item. Deze lentemarkt heeft plaats in het KLJ lokaal in Meerle (achter de parochiezaal). Vanaf zaterdag 1 maart kunnen leden uit de eigen afdeling één of meerdere tafels reserveren bij An Aerts 03 295 33 09 of Kalinka Gladinez 03 315 09 99. Vanaf 7 maart kunnen ook andere kandidaten, lid of geen lid, een plaatsje veroveren. Er is maar een beperkt aantal tafels, wie wil meedoen, wacht dus best niet te lang. De huur van een tafel is voor leden 6 €, voor niet-leden 10 €. Reservatie groot materiaal: leden: 0,50€ per stuk, niet-leden 1€ per stuk. De toegang voor kopers is gratis. (red)

UW ADVERTENTIE IN

www.demaand.be/adverteren DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

51


MEERLE

Fraai lenteconcert van Sint-Cecilia bouts gaven, kort maar krachtig, het beste van zichzelf en toonden dat de toekomst van de fanfare verzekerd is.

Kleppers Het musicalthema ontbrak uiteraard niet in het programma van de hoofdact. Onder leiding van dirigent Jos Körver bracht Fanfare St. Cecilia kleppers van muziekstukken ten gehore uit onder meer de musicals ‘Mary Poppins’, ‘The Sound of Music’ en ‘The Lion King’. Bijpassende attributen en kledingstukken mochten zeker niet ontbreken.

MEERLE - Op zaterdag 9 en zondag 10 februari werd parochiezaal Ons Thuis omgedoopt tot ‘stadsschouwburg’ voor “Musical Moments”, het jaarconcert van Fanfare St. Cecilia. Naast de verwijzing naar muzikale momenten, bevat deze titel ook het woord musical, de rode draad doorheen het optreden. Al bij het binnenkomen werden de bezoekers de wondere wereld van het theater binnengeloodst:

drie jonge portiers in kostuum heetten iedereen van harte welkom en verzochten de gasten vriendelijk zich naar hun tafel te begeven. Ook de aankleding van de zaal droeg bij tot een theatrale en muzikale stemming om het concert tegemoet te zien. Als voorprogramma brachten drie jonge debutantes enkele van hun kunsten ten berde: Lucka Barremans, Luna Schellekens en Kyara Rom-

Zo vrolijkten de muzikanten, uitgedost als echte ‘Pink Ladies’, de nummers uit ‘Grease’ op met vingergeknip. Aan ambiance geen gebrek! De filmische muziek werd ondersteund door inleidende toelichtingen van Chris Mertens, sfeervolle verlichting in handen van Gust Koyen, en toepasselijke beeldfragmenten die het publiek mee op sleeptouw namen door musicalland. Zonder meer een geslaagde editie van het jaarconcert. We kijken dan ook reikhalzend uit naar het concert van volgend jaar! (Lieze Jacobs)

Nele Hoogenberg in kampioenenteam schaatsen MEERLE - Tijdens de Belgische Kampioenschappen synchroonschaatsen haalde de Meerlese Nele Hoogenberg, 12 jaar, met haar team Floria goud in de categorie pré-juvenal. Team Floria, opgericht in 2017, maakt deel uit van het schaatsteam ‘Nieuw Olympia Turnhout’, ook wel gekend als NOT, zowat dé kunstschaatsclub van de Kempen. Met meer als 150 schaatsers, zowel de allerkleinste als hun ouders, 5 verschillende synchroon-schaats teams en genoeg activiteiten om het hele jaar mee te vullen. Synchroonschaatsen deed in 1957 zijn intrede in de schaatssport. Het is een onderdeel binnen het kunstrijden waarbij een groep van maximaal zestien schaatsers een kür rijdt, waarbij het van belang is dat de groep een eenheid vormt. Het leuke hieraan is dat het voor jong en oud leuk is om te doen en dat het een echte teamsport is. (jaf)

Team Floria, Belgisch kampioen in de categorie pre juvenile. Boven (vlnr): Tess, Nele, Tine, Aiden, Jana, Nore. Onder (vlnr): Celeste, Emma, Yuna, Yra, Nanou.

Bodega Chiro MEERLE - Op zaterdag 9 maart tovert Chiro Meerle hun lokaal om tot een echte bodega (of wijnhuis). Ze willen je graag zes verschillende én uitstekende wijnen laten proeven. Deze wijndegustatie wordt gecombineerd met bijpassende hapjes en uiteraard is ook achtergrondinformatie over de wijnen beschikbaar. Nadien heb je de mogelijkheid om de wijnen te

52

bestellen, waarmee je meteen een steuntje verleent aan de kas van de chiro. Ook als je niet aanwezig kan zijn, kan je wijnen bestellen en de chiro steunen. Kijk op de website of de FB pagina. Deelnemen aan deze wijnproeverij kost slechts 10 euro voor 6 wijntjes met aangepaste hapjes.

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Na de degustatie kan je gerust nog wat blijven zitten voor een babbeltje en nog en wijntje! Inschrijven kan via https://goo.gl/forms/KdLs0zse597nWGBr1. Info bij Twan Huysmans, Heerle 66 of Ken Snijders, Burgemeester Van Nuetenstraat 36. (jaf)


MEERSEL-DREEF

Meersel-Dreef opent de reeks openbare vergaderingen van de dorpsraden

“We zullen het meenemen” MEERSEL-DREEF - De dorpsraad van het kleinste deeldorp mocht als eerste op dinsdag 5 februari bij de Paters de openbare vergadering organiseren met het nieuw verkozen college. Nieuwsgierig als we zijn, legden we ons oor goed te luisteren wat burgemeester Marc Van Aperen en de schepenen ons te vertellen hadden. Ook verschillende politieke partijen hadden een afvaardiging met gemeenteraadsleden op pad gestuurd om de nieuwe politieke wind te komen opsnuiven. Een 60-tal mensen woonde de vergadering bij en dat is toch heel behoorlijk, veelal dezelfde gezichten maar dat zal zo overal wel zijn. Het publiek toonde zich soms kritisch. Vooral de mensen van Heieinde en Meersel gingen na de vergadering misnoegd naar huis: de heraanleg met riolering, fietspad en ondergronds elektriciteitsnet is weer voor overmorgen, morgen is nog altijd te vroeg.

Voorzitter Jos Huybrechts van de dorpsraad neemt het woord en verwelkomt het volledige College van Burgermeester en Schepenen, alsook korpschef Barbara Cloet en wijkagente Leen Martens. Vooreerst wordt de microfoon aan burgermeester Marc Van Aperen gegeven, gevolgd door de schepenen die er allemaal zijn. Eenieder somt zijn bevoegdheden op, zoals ook terug te vinden was in ons blad en in Info’zine, niks nieuws onder de zon dus. Ter info lagen er flyers met de leden van het schepencollege en hun bevoegdheden op alle tafels. Het strakke tijdsschema laat niet meer dan 2 à 3 minuten per persoon toe om zich voor te stellen. Het merendeel wordt daarbij netjes van een blad afgelezen, zonder er dieper op in te gaan.

Oproep nieuwe dorpsraad Voorzitter Huybrechts vermeldt voor welke Dreefse topics de schepenen respectievelijk bevoegd zijn, zodat goed geweten is wie er te vriend moet worden gehouden. De dorpsraad telt tien kernleden en zeven bijkomende leden. Zij blijven nog eventjes aan boord

in afwachting van de installatie van de volgende dorpsraad. Er zouden nieuwe initiatieven komen om de verschillende adviesraden te optimaliseren, een nieuw elan en een nieuwe doorstart te geven.

vergen met veel overleg tussen verschillende instanties. Een laatste overleg met Aquafin is onlangs gehouden, met een overeenstemming over de aansluiting van beide projecten en akkoord over het aan te duiden studiebureau. Het gehele project is een samenvloeiing van verschillende

Stel je kandidaat bij de voorzitter van de dorpsraad Je kan je kandidaat stellen bij de voorzitter van de dorpsraad Jos Huybrechts, Jan de Wysestraat 19, Meersel-Dreef, of met een email aan dorpsraadmeerseldreef@hoogstraten.be. Zo kan je bijdragen aan dorpsleven en -voorzieningen, opkomen voor de belangen van je vereniging en meedenken over een duurzaam Hoogstraten.

Riolering Meersel-Heieinde De riolering Meersel-Heieinde bestaat uit een bovengemeentelijk rioleringsproject van Aquafin van de Meerselse Bergen en een gemeentelijk rioleringsproject Meersel-Heieinde. Het gaat hierbij over zware subsidieprojecten die veel tijd

Voorzitter Jos Huybrechts van de dorpsraad wacht nieuwe kandidaturen voor de dorpsraad af.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

53


MEERSEL-DREEF elementen die op elkaar afgestemd moet worden.

Dringende hulpverlening

Veilig fietsen naar Meerle

De rooilijnbepaling en grondverwerving kan (weer) beginnen. Aquafin begint vermoedelijk 2021-2022 met haar project Meerselse Bergen en aansluitend kan het gemeentelijk rioleringsproject worden uitgevoerd. De eerste belofte dat in 2019 zou gestart worden met de uitvoering is dus alvast niet waargemaakt. Vooruitgang meedelen blijft moeilijk, maar einde 2024 zou alles afgerond moeten zijn.

Er is een samenwerkingsakkoord tussen België en Nederland voor spoedeisende hulpverlening over de grenzen heen. Er mag namelijk soms geen kostbare tijd verloren gaan. Burgemeester Van Aperen excuseert zich dat na één maand alle problemen niet opgelost zijn. Maar de problematiek wordt 100% gedeeld en de vraag staat hoog op de agenda.

Een fietspad langsheen Klein Eyssel is niet voorzien, evenmin een vernieuwing van het wegdek daar. Deze mededeling wordt onthaald op gelach uit de zaal. De weg mag niet breder worden gemaakt wegens de aanwezigheid van een beschermde zeldzame plant, de grote pimpernel. Ook voor fietssuggestiestroken zijn er momenteel geen plannen. Wel wordt onderzocht of er in het dossier van de Markweg iets kan gedaan worden in verband met de fietsinfrastructuur, maar hier wordt nog over onderhandeld.

Het publiek morde wel over de nieuwe vooruitzichten, ondertussen dateert dit dossier al van eind de jaren ‘90, dus meer dan 20 jaar geleden. Het schepencollege blijft gezamenlijk sprakeloos over de al dan niet terechte opmerkingen uit het publiek, en ook de bevoegde schepen Michel Jansen moet een adequaat antwoord schuldig blijven. Hij blijft wel hameren op het feit dat de gemeente dit niet zelf kan financieren zonder de tussenkomst van Aquafin en de bijbehorende subsidiëring. Later in de vergadering komt schepen Jos Martens nog eens terug op dit punt, onder meer om toe te lichten dat nutsleidingen zoals riolering onder het fietspad komen te liggen, men kan niet natuurlijk niet averechts werken.

Fietspad Hoogeind-Meersel Het profiel van het aan te leggen fietspad is op de Regionale Mobiliteitscommissie van 18 oktober 2018 goedgekeurd. Belangrijk om te weten is dat er buiten de bebouwde aan beide zijden een fietspad met een breedte van twee meter komt, gescheiden van de bestaande rijweg door een groenzone van twee meter, waarin de ondergrondse leidingen komen te liggen. Binnen de bebouwde kom zullen beide fietspaden van 1,75 meter op een verhoogd plateau liggen, onmiddellijk naast de bestaande rijweg.

Er is een hervorming van Taxandria, de zone bestaat uit 12 gemeenten en er moet bovendien rekening gehouden worden met de verschillende wetgevingen van beide landen. De Belgische wetgeving is een bevoegdheid van de federale overheid en dan weet je misschien al hoe laat dat het is.

Nieuws van de politie

Burgemeester Van Aperen belooft niet dat het volgend jaar opgelost gaat zijn Er is al wel een samenwerkingsakkoord voor spoedeisende hulpverlening over de grenzen heen, maar deze is nog niet operationeel. Een eerste probleem: België heeft statische ambulances (twee die in de kazerne in Hoogstraten stand-by staan), en Nederland heeft dynamische ambulances, die altijd onderweg zijn. Misschien dat een verplaatsing van de kazerne meer noordwaarts wat soelaas kan brengen. Een tweede probleem is de technische afstelling, de toegang tot het noodnummer 112 is namelijk een bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken. De burgermeester belooft niet dat het volgend jaar opgelost gaat zijn, maar wel dat het schepencollege aan deze kar blijft trekken of duwen om het probleem eindelijk opgelost te krijgen.

Korpschef Barbara Cloet brengt goed nieuws over veiligheid. Korpschef Barbara Cloet heeft goed nieuws: er is een uitbreiding van het personeelskader met zes extra inspecteurs, de politie is weer op sterkte. Er zijn 17 ANPR camera’s besteld, de plaatsen zijn bepaald, zo ook in Meersel-Dreef. Verder zijn de vrachtwagensluizen in een testfase, de correcte signalisatie wordt aangebracht,

GSM-bereikbaarheid De gsm-bereikbaarheid is nog altijd een probleem voor Meersel-Dreef, maar ook voor andere delen van Meerle, Meer en Minderhout. Er wordt gezocht naar grensoverschrijdende dekking en alle hoop wordt gevestigd op de lancering van het 5G-netwerk in 2020. Dat is dus volgend jaar hé! De prognose van schepen Wittenberg is dat er uiteindelijk een dekkingsgraad van 99,8 % zou zijn in 2021. Maar in de week na deze dorpsraad wordt duidelijk dat de verschillende regeringen in ons land het niet eens geraakten over de veiling van de licenties voor 5G, het supersnelle mobiele internet. De regio’s willen eerst een akkoord over de verdeling van de inkomsten. Door die blokkering zal er weer minstens één of twee jaar tijd verloren gaan. De noden van de Dreveniers zijn in ieder geval gekend, afwachten is weer de boodschap. Het is onveilig voor zwakke weggebruikers op Klein Eyssel.

54

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Groenaanslag bij één van de verkeersborden, het onderhoud ervan is nodig in heel Hoogstraten. Verkeersborden blijken soms onleesbaar, zijn vuil, verweerd en aangetast met groenaanslag. Dit is een terechte opmerking die allicht geldt voor heel Hoogstraten. Er zal hieraan aandacht worden besteed.

Zwerfvuil bij de glasbakken is een taai probleem. en de nodige software hiervoor wordt ontwikkeld.

Snelheidscontrole Moleneind

Dit jaar werd er gestart met maandelijkse gemengde patrouilles met Nederland, met positieve ervaringen. Ook in het verleden werd informatie uitgewisseld en waren er gezamenlijke acties. De betrokken agenten krijgen een opleiding om in Nederland te kunnen functioneren.

Men vraagt meer snelheidscontrole op het Moleneind in de nabijheid van de basisschool. Bij onderzoek in de week van 18 mei bleek dat 45 % van de passanten minstens 1 km te snel reed richting watermolen en 51 % minstens 1 km te snel richting basisschool. De hoogste snelheid was 120 km/uur om 20.12 uur ’s avonds.

De criminaliteit is gedaald, er zijn 200 minder vaststellingen, in het bijzonder in de categorie diefstallen. Het verhoudingscijfer met Rijkevorsel en Merksplas is gunstig geëvolueerd. In 2018 waren er twee woninginbraken (Heieinde, Klein Eyssel). In groot Hoogstraten waren er jammer genoeg wel drie dodelijke ongevallen. De recherche deed verschillende ophelderingen: een fietsendief werd gearresteerd, alsook vier personen wegens drugsbezit bij autocontrole, een verdachte werd aangehouden die een persoon had aangevallen, verder het oprollen van een drugsplantage, en ook het aanhouden van een verdachte in verband met ramkraken, onder andere op Meersel-Dreef.

Glasbollen Er wordt gevraagd om de glasbollen te verplaatsen naar de voormalige poort van het oude KLJlokaal op het Paterswielplein. De toegankelijkheid staat hoog in het vaandel. Dit wordt voorgelegd aan de IOK die het glas ophaalt. Het toezicht op sluikstort wordt wel degelijk opgevolgd. Sluikstort wordt door het gemeentepersoneel verwijderd en het afval wordt onderzocht om de daders te kunnen vinden. Ook cameratoezicht met heel scherpe beelden moet sluikstorten voorkomen.

Korpschef Cloet:

Bij flitspalen houden voertuigen gewoon even in De korpschef adviseert een aanpassing van infrastructuur om de snelheid te verlagen, maar het is de gemeente die hierover beslist. Verschillende keren werden voertuigen gecontroleerd maar het aantal flitsboetes was toch vrij laag. Flitspalen plaatsen is niet van toepassing, want voertuigen houden dan gewoon even in. Trajectcontrole is er voor langere trajecten. Ook buitenlandse voertuigen zouden niet aan een boete ontsnappen, volgens de korpschef, de politie heeft toegang tot de databank van verschillende landen en boetes worden daardoor ook effectief geïnd.

Is er nog meer uitbreiding te verwachten in de verkaveling De Meester op Klein Eyssel? Hierover is er nog geen uitspraak ten gronde, het is wachten op het arrest van het hof van beroep van Antwerpen. De zaak wordt gepleit op 4 maart 2020, dan volgt het arrest meestal een maand later. Schepen Roger Van Aperen maakt de opmerking dat men daar precies ook niet zo rap werkt, hij verwijst impliciet naar het verwijt uit het publiek naar hen toe: ‘Waarom duurt dat daar zo lang, hier is dat net hetzelfde’. Is dit niet het verhaal van de pot die de ketel verwijt zwart te zijn? Ook de bermverzakkingen o.a. in Meersel slepen al jaren aan. Het college vraagt om dit voortaan via het meldingsblad aan te geven. Er werden testen gedaan met een nieuwe herstel-

Vragen en antwoorden Al jaren zijn de bladkorven aan de orde. Dit wordt elk jaar bekeken, nu met de nieuwe ploegbaas ‘groen’. Er komen op meerdere plaatsen steviger bladkorven die sneller en efficiënter kunnen worden geledigd. Opgelet: deze dienen uitsluitend voor bladeren van bomen die op het openbaar domein staan, niet voor je privébomen en privaat afval.

De 17de eeuwse kapel van OLVrouw is in verval, dit werd jaren geleden al aangekaart.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

55


MEERSEL-DREEF Schepen Jansen:

Verlaag je snelheid, en wijk af van de gedachte Not in my backyard lingswerkwijze die een goed resultaat opleveren, en deze techniek zal ook hier toegepast worden. Ook verzakkingen aan allerlei binnenbochten komt aan de orde. De actief “zwerfvuil” komt in een afzonderlijk artikel aan bod. De meewerkende vrijwilligers zullen jaarlijks worden ook uitgenodigd op de dag van de vrijwilliger. Voor de parochiezaal vraagt men een subsidiëring van 5.000 euro zoals voor andere parochiezalen. De zaal wordt gebruikt door de fanfare, OKRA, Reik mij de Hand, KLJ, Zorgzame geburen, enz. Vanuit de zaal wordt gemeld dat de uitbaatster reeds heeft toegezegd dat de eerste subsidie gebruikt zal worden voor de aankoop van een beamer en accommodatie voor verenigingen. Schepen Wittenberg zegt dat cultuurbeleving in elk dorp belangrijk is en daar wordt ook op ingezet. Er moet een subsidiekader komen dat eerlijk en duidelijk is. Iets om te onthouden. Schepen Martens antwoordt dat de bovengrondse elektriciteitsleiding op het Heieinde bij de aanleg van de riolering ondergronds zal worden gebracht. Er volgt andermaal een hard gelach in de zaal. Alle nutsmaatschappijen werken niet met ‘synergie’, en dat blijkt een enorm moeilijk werk. Voor de mensen van het Heieinde voldoet dit antwoord duidelijk niet. Het afsteken van vuurwerk op nieuwjaarsnacht moet vergund zijn. Korpschef Cloet meldt dat er geen klachten zijn binnengekomen en dat er geen stijging is van verloren gelopen dieren wegens knallend geluidsoverlast. Voor het opruimen van de rotzooi hiervan, wordt opgeroepen tot meer burgerzin. Het probleem van diepe sporen in de zijbermen van Klein Eyssel is gekend, maar ligt heel moeilijk wegens de aanwezigheid van de Pimpernelplant. Er wordt aangehaald dat voor nutsleidingen deze plant wel verstoord wordt, maar niet voor werkzaamheden voor veilig verkeer. De aanleg van fietssuggestiestroken is ook niet aan de orde. Schepen Jansen zegt dat de burger voor zichzelf een aantal zaken, zoals verkeer, een eigen ‘mindset’ moet aanmeten. Verlaag je snelheid, en wijk af van de gedachte ‘Not in my backyard’, zo zegt hij. De barokke kapel uit 1693 van Onze Lieve Vrouw bij Dreef 37 is hoogdringend aan herstelling en renovatie toe. Dit werd ook al in de vergadering van 2017 aangekaart. Toen werd geantwoord dat men dit zou meenemen, want de kapel heeft een historische waarde. Nu deelt schepen Martens mee dat de vraag naar ‘Monumenten’ moet gaan. Ook nu wordt dit weer meegenomen dus. Met het sluiten van de laatste buurtwinkel Bogers Totaalvoeding, zal schepen Brosens in de loop van het jaar met mensen gaan samenzitten om de plaatselijke middenstand te ondersteunen en om met concrete plannen te komen.

Schepen Roger Van Aperen:

Waarom duurt dat daar zo lang, hier is dat net hetzelfde De mobiele camera’s zullen helpen om sluikstorten verder te voorkomen en het college vraagt om elke sluikstorting te melden. De vervuiler betaalt. Het College doet zijn best om alles zoveel mogelijk opgeruimd te krijgen. Er wordt gevraagd om een trapleuning te plaatsen aan de trappen voor de kloosterkerk. Er zijn evenwel aan weerszijden hellende vlakken, dus de noodzakelijkheid ervan zal worden bekeken.

56

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voorzitter Jos Huybrechts doet verder een oproep om lid te worden van de toekomstige dorpsraad en ook een oproep naar verenigingen voor de inrichting van de Dreveniershut bij de Schakel, nu Jef Van Boxel is gestopt. Verder wordt het een feestelijk jaar voor Meersel-Dreef: zowel het Maria zangkantoor als OKRA bestaan 50 jaar. Pater Luk wordt 85 jaar en Broeder Xavier wordt 90 jaar, dus voor het bereiken van een hoge leeftijd moet je blijkbaar in het klooster treden. De St Franciscusdag van 6 oktober zal dit jaar plaats hebben in Meersel-Dreef en niet in Hoogstraten.

Terugkoppeling Schepen Jansen deelt mee dat als er in een dossier data gekend zijn, deze meegedeeld kunnen worden aan het bestuur van de dorpsraad of ter kennisgeving via Info’zine of de website van de stad, maar niet individueel. Vanuit het publiek wordt de gevraagd gesteld hoe we kunnen voorkomen dat jaarlijks steeds dezelfde algemene antwoorden komen op terugkerende vragen over het Heieinde en Meersel. Schepen Jansen reageert geprikkeld: er zijn teveel externe omstandigheden, wijzigingen en subsidiëring die alles vertragen. Ook schepen Martens probeert duidelijkheid te scheppen. Informatieambtenaar Guy Muesen komt tussen en deelt mee dat er drie maal per jaar een samenkomst is met de dorpsraad met terugkoppeling van informatie over de ingediende prioriteitenlijst. Verder zijn er ook antwoorden die niet op de openbare vergadering nodig zijn en rechtstreeks aan betrokken vragenstellers verzonden worden.

Schepen Jansen:

Ik denk niet dat we de belofte voor 2019 zullen kunnen waarmaken Waarom Monumenten en Erfgoed niet aan één schepen is toegekend, zo wordt gevraagd. Bij erfgoed gaat het vooral over visie en aanvraag van subsidies en bij monumenten gaat het over uitvoering van werken. Dat is een totaal andere materie.

Seniorenwoningen Hoe zit het met de ontwikkeling van seniorenwoningen in de zijstraat van Jan de Wysestraat? De verkaveling is in handen van de IOK en er is weinig vraag naar de resterende bouwplaatsen. IOK wilde eerst een meergezinswoning oprichten maar is daarvan afgestapt. Nu wordt onderzocht of er interesse is voor kandidaat-bewoners. IOK zit hierbij met een soort financiële kater. Uit het publiek komt het verwijt dat deze verkaveling 20 jaar te laat komt. Schepen Roger Van Aperen komt vrij scherp uit de hoek met de mededeling dat in het een stadsbestuur niet allemaal zo werkt dat er antwoorden à la minute kunnen zijn. Hij vindt het niet kunnen dat er op één avond wel drie maal verwijten worden gemaakt aan het College. Maar hij neemt mee dat er interesse is voor bijkomende bejaardenwoningen, hij gaat er achter aan dat het IOK hiervan werkt maakt.

Onthouden Wat moet je onthouden na deze avond ? Veel en niet veel. Het nieuwe schepencollege bestaat uit een oude en een nieuwe garde, en de bevoegdheden lijken in die mate van belangrijkheid ook zo tussen hen verdeeld, met de burgemeester in het midden. De nieuwe garde is voorzichtig en timide en zal zich nog moeten bewijzen, maar volgend jaar zullen ze er moeten staan. Alle krediet is er nog voor hen. Enkelen van de oude garde daarentegen ergeren zich opvallend aan bepaalde reacties uit het publiek. Zij hadden moeten weten dat er aan de grens een aardig mondje Nederlands vrank en vrij wordt gesproken, zeker over een materie die al 20 jaar aansleept. Ook deze Dreveniers zullen dit ‘meenemen’ naar de volgende openbare vergadering in 2020... (JJ)


MEERSEL-DREEF

Belevingscentrum opent de deuren MEERSEL-DREEF - Het is zover. Op vrijdag 8 maart om 19.30 uur wordt het Franciscaans belevingscentrum en het gastenverblijf van het Dreefse Kapucijnenklooster feestelijk geopend. Het programma gaat van start om 19.30 uur met een Franciscaanse vesperdienst in de kerk, muzikaal opgeluisterd door Luc Dockx. Rond 19.50 uur zullen er ongetwijfeld vreugdevolle toespraken weerklinken van Adri Geerts (Minister Provinciaal Kapucijnen Vlaanderen), Pieter Pecceu (verantwoordelijke Franciscaanse jongeren) en Kenny Brack (gardiaan). Om 20.20 uur volgt dan de zegening van de lokalen en het gastenverblijf en aansluitend een receptie in de taverne De Zevenster / Bij de paters, met warme hapjes en een lekker drankje.

Eerste indruk Zolang de receptie duurt, is er vrije in- en uitloop in het belevingscentrum. Deze avond is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de vernieuwde zalen en om dit te vieren met heel wat andere mensen. Dus: iedereen is van harte welkom. Maar het Franciscaans belevingscentrum is opgebouwd rond thema's, het zal maar echt tot zijn recht komen als je dit 'bezinningsgewijs' tot je laat spreken - eerder 'alleen' dan met anderen. Wie er de eerste stappen binnenzet, zal dus wel al een eerste indruk opdoen, maar je hebt het dan nog niet beleefd. Hopelijk reden genoeg om nadien eens rustig terug te komen. Informatie vind je op www.sintfranciscus.com.

Pater Kenny en Pater Luk heten iedereen welkom in het nieuwe belevingscentrum. De paters heten iedereen van harte welkom op 8 maart, maar vragen wel om ten laatste 2 dagen voordien je aanwezigheid te melden door te mailen naar kenny.brack1@gmail.com. Dat is vooral nodig omwille van de receptie achteraf. (KB/JJ)

Dreefse Trappers fietsen een nieuw seizoen in MEERSEL-DREEF - De Dreefse Trappers beginnen in april aan hun nieuwe fietsseizoen. De club telt 56 leden waarvan 12 dames, de leeftijd van de leden varieert van 26 tot 78 jaar. Tijdens de wintermaanden gaan velen van hen de mountain bike op en nemen deel aan de toertochten in de regio. Vanaf april gaan ze weer volop van start op de weg. Wie interesse heeft om zelf de racefiets op te gaan, is welkom in de club. Vertrek en aankomst van de fietstochten is altijd bij het stamlokaal Café Den Bud. Wie nog geen fietservaring heeft, kan enige hulp verwachten om te starten. Zo kun je conditie opbouwen naar het juiste niveau om bij één van de groepen aan te sluiten. De fietsdagen met vertrektijden vind je terug op de clubwebsite www.dreefsetrappers.be. Daar vind je uitgebreide informatie van de activiteiten die de fietsclub organiseert of waaraan ze deelneemt. Ook de contactgegevens van de bestuursleden vind je er terug. (LJ/JJ)

Veel gloeikoppers op Klein Eyssel MEERSEL-DREEF - Wie eind februari in de buurt van Klein Eyssel passeerde, kon er niet naast kijken. In de loods van Louis Christianen was het een drukte van belang voor het indoor gloeikopweekend. Meer dan honderd oldtimers werden er tentoongesteld, afkomstig van een bont gezelschap van eigenaars uit heel Europa. Bezoekers werden uitstekend verwend. Met de nodige uitleg van deskundigen, een gezellig drankje en lekker droog zodat de regen buiten niet kon deren. De organisatoren waren tevreden, het evenement is dus heel waarschijnlijk voor herhaling vatbaar. (ma) Een blik van boven op de internationale tentoonstelling van gloeikoppen in de hal van Louis Christianen DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

57


MEERSEL-DREEF

Carnavalstoet Maerkratten MEERSEL-DREEF -In Maerkrattenland (Meersel-Dreef, Strijbeek en Galder) gaat de jaarlijkse carnavalsoptocht uit op zondag 3 maart. De start is om 13.30 uur bij café De Dreef . Van daaruit gaat het over de Dreef richting Galder. Het motto voor 2019 is “We speulen onder één hoedje”. Komt allen kijken naar deze optocht, het is niet de grootste van het land, maar wel altijd heel gezellig. (JJ)

Meander achter de Zevenster geruimd MEERSEL-DREEF - Er wordt hard gewerkt aan de Marck-meander achter het park van de Zevenster bij het klooster. De gehele meander wordt uitgediept en al het slib wordt verwijderd. Het transport heeft enkele straten wel heel modderig gemaakt, maar dat kan wellicht niet anders. Straks vloeit het water weer door de oude meanders, de fauna en flora zullen er wel bij varen. (JJ)

Proper Meersel-Dreef?! MEERSEL-DREEF - Op 27 april kan je deelnemen aan de actiedag van Proper Hoogstraten, ook in Meersel-Dreef. Het stadsbestuur roept iedereen op voor deelname aan de grote lenteschoonmaak van onze gemeente. Samen met je vereniging, gebuurte, school of vriendengroep kan je een buurt naar keuze opruimen. Het stadsbestuur zorgt voor handschoenen, hesjes, grijpers, afvalzakken en een lekkernij. Voor meer informatie en voor inschrijving voor Meersel-Dreef, kan je te-

recht bij Gène Bogers tel 0496 74 62 11 of e.bogers@telenet.be of zie ook www.hoogstraten.be/properhoogstraten. In de loop van de week van 22 tot en met 27 april kan je overigens naar keuze de handen uit de mouwen steken. Meersel-Dreef kan er alleen maar properder van worden. Het moet ons toch van het hart dat jammer genoeg de flyer onze dorpsnaam weer verkeerd schrijft, wat is dat toch in Hoogstraten? (JJ)

WWW.GEUDENS.BE VERKOOP NIEUWE en 2e HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT TAKELDIENST 24/24u - CARROSSERIE ALLE MERKEN (Erkend door Eurogarant, Long Life Repair en de meeste verzekeringsmaatschappijen)

3 min. van op- en afrit E19 “Meer” 6 min. van centrum HOOGSTRATEN

Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN Tel. 03 315 71 76 – sales@geudens.be 58

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Advies, meting en coaching: Sport-, gezonde voeding, te hoog gewicht Dieet om medische redenen Gezonde leefstijl Erkende diëtisten: Ingrid Bogaerts-van Veltom, Britt van Spaandonk Locaties: Minderhout, Meer, St.-Lenaarts Info@dieetvoorlichting.be - 0486 66 73 90 Plan online: www.dieetvoorlichting.be


MINDERHOUT

Vergadering Dorpsraad MINDERHOUT - Om alvast in je agenda vast te leggen: op maandag 8 april organiseert de dorpsraad in de zaal ’t Markenhof om 20 uur de algemene vergadering waarbij men kennis maken met het nieuwe stadsbestuur. Ze geven uitleg bij de maatregelen die het bestuur de komende jaren zal nemen. De dorpsraad krijgt een stand van zaken over de prioriteiten voor Minderhout. Na de pauze is er gelegenheid om zelf (schriftelijk) vragen te stellen. Nog beter is het om de vragen vooraf in te dienen via email dorpsraadminderhout@hoogstraten.be. Na de vergadering wordt een nieuwe dorpsraad samengesteld. De taakverdeling wordt twee of drie weken later tijdens een vergadering vastgelegd. Er is een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden zorgen voor een vertegenwoordiging in de overleggroep dorpsraden, de verkeersraad, de milieuraad enz. Deze raden worden samengesteld in overleg met het gemeentebestuur. De gemeente zal verenigingen aanschrijven met de vraag om vertegenwoordigers voor de dorpsraad af te vaardigen, maar ook individuele inwoners van Minderhout kunnen zich opgeven om lid te worden.

Kandidaten kunnen zich melden bij secretaris Frans Tackx, Kerkhofpad 2, tel: 0468 13 06 32. (fh)

Vormelingen zingen reuzecheque bij elkaar MINDERHOUT - Zoals gebruikelijk gingen de vormelingen ook in 2019 ‘sterzingen’ voor een goed doel, dit jaar voor de dak- en thuislozenwerking ’t Vlot. Eerder maakten ze een catechese-uitstap naar Antwerpen. Tijdens dit bezoek beslisten ze om de opbrengst van het sterzingen te schenken aan deze organisatie. Tot woensdag 30 januari bleef de opbrengst geheim. Die dag reden Livio, Wout, Jasmien en Lisse met pater Kenny Brack naar Antwerpen om een reuzecheque ter waarde van 1.362 euro te overhandigen aan de medewerkers van 't Vlot. Juniorreporter Wout Goetschalckx: “Een maand geleden zijn wij gaan sterzingen en haalden 1.362 euro op. Dit geld hebben we woensdag naar 't Vlot in Antwerpen gebracht. 't Vlot is een organisatie voor dak- en thuislozen. De verantwoordelijke van de werking, mevrouw Niek Everts, vertelde ons dat ze met het geld twee maanden lang soep konden maken. Per dag maken ze namelijk 20 liter soep voor de mensen die op straat moeten leven. Ik denk dat die mensen er ook heel erg blij mee gaan zijn.” (fh)

Wandelroute ‘overEten’ MINDERHOUT - We eten te veel, en dat is niet gezond… Diëtisten Britt van Spaandonk en Ingrid Bogaerts-van Veltom organiseren op zaterdag 24 maart tijdens de ‘week van de diëtist’ een wandelroute “overEten”. Tijdens deze route van 5 km ontdekken de deelnemers 5 voedingsweetjes. Dit jaar zet de diëtistenvereniging van Vlaanderen, specialisten in gezonde voeding bij gezondheid en ziekte, zich in voor de preventie van het metabool syndroom. Dit wordt gekenmerkt door overgewicht met een vergrote buikomtrek, verhoogde cholesterolwaarden, een verstoord bloedsuikergehalte en verhoogde bloeddruk. Wie er aan lijdt, heeft een grotere kans op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en diabetes (suikerziekte) type 2.

Een tekort aan lichaamsbeweging en een ongezonde levensstijl zijn belangrijke oorzaken. Maar ook een verstoord dag-nachtritme, de inname van sommige geneesmiddelen en erfelijke factoren spelen een rol. Gelukkig kan je zelf actie ondernemen: stoppen met roken, gezond eten, een regelmatige levensstijl, lichaamsbeweging, ... Hoe meer risicofactoren je kan uitschakelen, hoe beter het uiteindelijke resultaat zal zijn. De wandelroute “overEten” vertrekt aan de Bredaseweg 21b in Minderhout op zaterdag 24 maart om 10.30 uur. Inschrijven door je naam en aantal personen door te geven via email info@dieetvoorlichting.be. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

59


MINDERHOUT

Halve eeuwelingen MINDERHOUT - Het is al eventjes geleden, maar we willen het u niet onthouden. De 50-jarigen van Minderhout verzamelden op 8 december 2018 om hun ervaringen van de eerste halve eeuw te delen. Juf Greet Van

Bergen en juf Noor Eelen, die er ook waren, haalden herinneringen op uit de schooltijd. (fh)

Op de foto boven: Gino Verheyen, Jos Leuris, Guido Govaerts, Dirk Goetschalckx, Ivan Adriaenssen, Jan Braspenning, Ed Braspenning, Koen Janssen, Dirk Adriaenssen en Cis Van den Broeck. Onder: Danny Bruurs, Hilde Michiels, Kathlijn Hoet, Leen Van den Broeck, Karin Laurijssen, Linda Geerts, Carine Krijnen en, Linda Koyen, Lind Laurijssen, Irène Severijns, Pat Mertens en Linda Bolckmans.

www.fonsmartensplankenvloeren.be

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Tel: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

HOGA bvba

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 uur

schoonheidsinstituut

Motorhomes

www.vanomobil.be - hoogstraten@vanomobil.be

verhuur en verkoop onderhoud alle merken

2320 Hoogstraten

Meerledorp 36 bus 5 - 2328 Meerle Tel. 0474 48 00 40

Tel. 03 420 07 80

www.schoonheidsinstituut-oase.be

Sint-Lenaartseweg 30

60

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Jongens en meisjes van 60 jaar jong

MINDERHOUT - op zaterdag 9 februari kwamen de 60-jarigen samen in het gildelokaal om herinneringen op te halen. Op de foto bovenaan v.l.n.r.: Trees Mertens, Josee Godrie, Rik Van Bergen, Annemie Roovers, Magda

Feestelijk lenteconcert ‘Celebration’ MINDERHOUT - Dit jaar draagt het lenteconcert van de Marckezonen de naam ‘Celebration’. Zo vieren ze dat Kevin Absillis al 10 jaar de fanfare dirigeert. De muzikanten zullen ook dit keer een sterk en afwisselend programma brengen. Daarin blikken ze muzikaal terug op de 10 voorbije jaren met enkele van hun meest populaire nummers, maar er zijn ook nieuwe nummers met een speciale rol voor de dirigent. Er zijn twee opvoeringen, op zaterdag 8 en zondag 9 maart. Iedereen is welkom in zaal ’t Markenhof te Minderhout. De concerten starten om 19.30 uur stipt en eindigen wanneer de laatste de deur sluit. De inkom is vrij. (fh)

Van Gestel, Josee Van Den Bogerd, Lex Daems, Ludo Van De Put, Jos Aerts, Frans Geerts en Jef Brosens. Zittend: Ann Braspenning, Rit Van Gestel, Marleen De Vrij, Lies Jacobs en May Vermeiren. (fh)

Juniorquiz van KWB MINDERHOUT - Al voor de twaalfde keer organiseert KWB Minderhout haar Juniorquiz, dit keer op zaterdagavond 16 maart in ’t Markenhof. De quizploegen bestaan uit maximum 4 kinderen van het 5de of 6de leerjaar, maar ouders, broers en zusjes kunnen de quiz ook meespelen in de zaal. De deelname per jeugdploeg bedraagt 5 euro. Inschrijven kan via mail lucherthogs@telenet.be of telefonisch op het nummer 03/314.74.21. Betalen per overschrijving naar het nummer BE90

OKRA Kaartwedstrijd MINDERHOUT - Op donderdag 7 maart organiseert OKRA Minderhout de jaarlijkse kaartprijskamp in het eigen lokaal, Schoolstraat 6. Deelnemers kunnen inschrijven vanaf 12.30 uur, de eerste kaarten worden gedeeld om 13.30 uur. Deelnemen kost 8 euro, inleg en 3 consumptiebonnen inbegrepen. Iedereen is welkom, ook niet-leden. (fh)

0882 8634 7732 met de vermelding van je originele ploegnaam. Wees er snel bij, want het aantal ploegen is beperkt. Deuren open vanaf 18.30 uur, start van de quiz om 19.30 uur en het einde is voorzien om 22 uur. (fh)

Algemene quiz

MINDERHOUT - KWB organiseert op vrijdag 15 maart om 20 uur in zaal ’t Markenhof voor het vijftiende jaar op rij een algemene quiz. De ploegen bestaan uit maximum 6 deelnemers. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per ploeg. Quizplezier en spanning gegarandeerd! (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

61


MINDERHOUT

Kleuters stappen in het huwelijksbootje

MINDERHOUT - Op donderdag 7 februari stapten 71 vier- en vijfjarige kleuters van de Elmer-, de Muizen- en de Knorretjesklas van Scharrel in het huwelijksbootje. Dat deden ze door elkaar hun ‘ja’ woord te geven, zoals grote mensen dat doen wanneer ze trouwen. Op die manier worden de vriendschapsbanden van de kleuters gevierd. Het is belangrijk dat

62

jonge kinderen aanvoelen dat ze niet enkel op de speelplaats dikke vrienden moeten zijn. Hun sociale vaardigheden worden gestimuleerd op buitenschoolse activiteiten, zoals tijdens het kleuterhuwelijk en op het schoolfeest. Voor de kleuters is het ook een leuke manier om te leren wat een trouwdag inhoudt. Na de huwelijksplechtigheid van de mooi uitgedoste kleuters volgde een receptie met fruitsap.

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zaal De Welgezinde was maar net groot genoeg toen de kleuters, vergezeld van hun ouders en grootouders, luisterden naar burgemeester Marc Van Aperen die voorlas uit een vriendschapsboek. Daarna beloofden ze hun vriendschap aan de burgemeester en de schepenen Arnold Wittenberg en Faye Van Impe. (fh)


WORTEL

Foefoe trekt volle zalen WORTEL - De zeven voorstellingen van “Foefoe” door toneelgroep Willen is Kunnen, waren op één na volledig uitverkocht. Dat betekent dus meer dan

duizend bezoekers. Richting sportpaleis is wat kort door de bocht, maar toch... (fh)

De Papboeren vieren carnaval WORTEL - De carnavalsfestiviteiten krijgen dit jaar in Wortel hun beslag op zaterdag 9 en zondag 10 maart. Op zondagnamiddag zal de carnavalsstoet dit jaar voor de 47ste keer door de straten van Wortel trekken. De “papboeren” trokken in 1972 voor het eerst op in een carnavalsstoet. De toenmalige dirigent van de Brassband Sint-Jan Baptist stelde voor om een carnavalsfeest te organiseren in om wat extra financiële middelen te vinden voor de aan-

ADVERTEREN in

“Met voorsprong het meest gelezen blad in Hoogstraten”

www.demaand.be/adverteren

Het programma

koop van nieuwe instrumenten en muziekstukken. Dat eerste jaar werd er een Wortelse prins aangesteld, die samen met de raad van Ulicoten het feest moesten opfleuren. Vanaf het tweede jaar was er een volledige eigen raad, wat tot op heden nog altijd zo is. Meer zelfs, vorig jaar nam een groep met de naam ‘De Raad van Elf’ de organisatie over van de fanfare.

Zaterdag 9 maart • Vanaf 14.00 uur: kinderbal in de verwarmde Feesttent. Inkom gratis. Zondag 10 maart • Om 14.00 uur: overhandiging van de sleutel door de burgemeester. • Om 14.30 uur: start van de optocht door de straten van Wortel. • Aansluitend jeugdbal in de feesttent. De inkom is gratis en iedereen is welkom. (fh)

Quiz ten voordele van KVNA Wortel WORTEL - Op vrijdag 22 maart organiseren het bestuur en sympathisanten van KVNA Wortel een quiz in parochiezaal Trefpunt. De deelnemende ploegen mogen maximum uit zes personen bestaan en betalen een inschrijvingsgeld van 20 euro. Voor de eerste vijf ploegen zijn er geldprijzen voorzien. Vooraf inschrijven kan bij Jan Jansen, tel 03 314 84 73 of mailen naar: kvnajanjansen@hotmail.be. De inschrijving is enkel geldig na betaling op rekening BE54 8500 4844 2007. Enkel indien er nog plaatse is, kan men de avond zelf nog inschrijven. Deuren open op 19 uur, aanvang 20 uur. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

63


WORTEL

Lentekriebels bij Natuurpunt WORTEL - De lente kriebelt al bij de leden van Natuurpunt Markvallei. Dat uit zich alvast in een resem activiteiten. Zo is er op zaterdag 2 maart om 20 uur in de Klapekster de ondertussen vetrouwde spelletjesavond. Goed voor een avondje spelplezier en competitie.

Withagen De volgende dag, zondag 3 maart, is het vroeg opstaan geblazen: om 8.45 uur verzamelen op het Gemeenteplein in Minderhout voor een wandeling in Withagen. Dit is een natuurgebied in Ulicoten vlak tegen de grens. 40 ha van dit gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer, het is een kleinschalig hoevenlandschap met een leemachtige bodem. Planten als bosanemoon, kruipend zenegroen en grote pimpernel komen er voor. Door poelen aan te leggen worden amfibieën aangelokt. Van 1841 tot 1995 bevond zich in dit gebied een kleine enclave die geen enkele staat toebehoorde, dit stukje niemandsland is alsnog bij België gevoegd.

Pretoogjes Op vrijdag 15 maart is om 20 uur mede-auteur Jos Gysels van het boek "Pretoogjes in het veld" te gast. In een lezing neemt hij de luisteraar mee op excursie langs de historiek, het belang en de pret van natuurstudie en natuurcontact. Wetenschappelijke onderzoeksprojecten maken vaak gebruik van gegevens die mee verkregen worden via gewone burgers. Maar natuurstudie is meer dan nuttige gegevens verzamelen. Observeren, gericht tellen, inventariseren doet je anders en meer gefocust kijken naar soorten en hun relaties met de omgeving. Wie bijvoorbeeld deelneemt aan de tuinvlindertellingen heeft nadien doorgaans meer oog voor dieren en natuur.

Vernieuwd De vallei van het Merkske steekt in het nieuw, er zijn nieuwe infoborden en wandelbrochures. Beheerders Staatsbosbeheer, Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt stellen op zondag 17 maart de nieuwe gezamenlijke huisstijl voor

in een feestelijk startmoment. Om 09.30 uur vertrekken de deelnemers vanuit De Klapekster naar het boothuis bij Bootjesven. Na een korte toelichting en een drankje vertrekken van daaruit drie verschillende gegidste wandelingen. Op de zolder van het Bezoekerscentrum loopt t.e.m. zondag 17 maart een tentoonstelling naar het boek van Zjosfinks “De grenswipper, de bosspaaier en de filosoof ”, vrij te bezoeken. Het gaat om de pentekeningen die Wégé voor het boek maakte.

Fotocafé Nog een klassieker is het fotocafé. Vrijdag 22 maart om19.30 uur is het thema 'begrazing in natuurgebieden'. Zelfgemaakte foto’s worden er onder elkaar besproken, zodat je veel kunt opsteken over sluitertijden, diafragmaopeningen, brandpuntafstanden, composities, … Vijf foto’s over het thema en vijf andere natuurfoto’s stuur je vooraf naar: verschraegen.wim@telenet.be of breng je mee op een stick. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

Steenuil Zaterdag 23 maart gaan de liefhebbers in Zondereigen op zoek naar de steenuil. Om 19.30 uur komen de deelnemers bijeen aan de dodendraad in Zondereigen (Zondereigen 2). Natuurgidsen organiseren een korte kennismaking en vertellen hier een aantal algemeenheden over uilen en de steenuil in het bijzonder. Een kwartiertje later vertrekt de expeditie. Vaste plaatsen zijn het schakelhuisje in Ghil en het gehucht Ginhoven. In de kerk broedt al jaren een kerkuil. Onderweg is er nog aandacht voor de dodendraad. De wandeling is gratis, ongeveer 5,5 km lang. Deelnemers zorgen voor laarzen of stevig schoeisel en een veiligheidsvestje. Info: gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

© Wim Verschraegen

Meer informatie over de activiteiten vind je op info@natuurpuntmarkvallei.be. (red)

Pauwels Gunther bvba •Centrale verwarming •Sanitair •Zinkwerken •Zonneboilers •Warmtepompen •Onderhoud met attest - (enkel Vaillant)

deejays www.pauwelsgunther.be tel. 0473 60 62 83 64

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

& discobars

www.music-services.be


WORTEL

Kolonies genomineerd voor landschapsprijs WORTEL/MERKSPLAS - Na een voorronde georganiseerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed, werden de kolonies van Wortel en Merksplas weerhouden als Belgische kandidaat voor de tweejaarlijkse landschapsprijs van de Raad van Europa. Zo zouden ze op de erelijst kunnen prijken naast de winnaars van de voorbije jaren - een park in de buurt van Rijsel, een mijnsite in Italië en het landschap op de grens Hongarije en Slovenië. In 2000 werd deze Europa Nostra Award toegekend aan het begijnhof van Hoogstraten Indien de kolonies deze prestigieuze prijs binnen halen, is het een duwtje in de rug voor een eventuele erkenning als Werelderfgoed, want dat blijft het ultieme doel. (fh)

Koers op rollen WORTEL - Op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart organiseert KLJ Wortel haar tweejaarlijkse Koers Op Rollen in de parochiezaal ’t Trefpunt. De deuren gaan vrijdag en zaterdag open om 19 uur en de wedstrijden beginnen om 20 uur. Wie wil inschrijven of meer informatie wil, mailt naar annelies.vermeiren99@gmail.com of belt 0472 176 829. Uiteraard zijn ook de supporters meer dan welkom. (fh)

Jaarconcert Brassband Wortel WORTEL - Ook dit jaar heeft Brassband Wortel weer gezorgd voor een verrassend programma met een al minstens even verrassende solist. Op zaterdag 9 maart krijgt u heel wat authentieke brassbandklassiekers, een aantal lichtere melodieën en solowerken te horen. De solist die men hiervoor heeft kunnen strikken is niemand minder dan Jef Verheyden, bekend van het trio “Percussive” en van “Mr. Sousa & The Barracudas”. Met beide groepen oogstte Verheyden al succes in verschillende TV-shows en is hij wekelijks te bewonderen in zalen en op festivals over heel het land. Hij zal eenieder verbazen met zijn virtuositeit op zowel blaas- als slagwerkinstrumenten. Bereid je voor op een avond vol hoogstaande muziek overgoten met een stevige dosis humor. Als voorprogramma is er een optreden van het nieuw samengesteld jeugdorkest bestaande uit Brasskids, JoCatHo en de Heideroosjes. (fh) Praktisch: Jaarconcert Brassband Wortel op zaterdag 9 maart om 20 uur in zaal Trefpunt. Inkom 8 euro.

VROEHM laat amateurkunstenaars niet los WORTEL - Nu de Week van de Amateurkunsten afgevoerd is, laat vzw WROEHM de niet professionele kunstenaars niet in de steek. Op zondag 5 mei organiseert de vzw VROEHM daarom voor de vijfde maal een reeks optredens in de pastorij van Wortel. Aan het programma zelf wordt nog volop gewerkt. Wat al vast staat, is dat er een wandeling met animatie door Zjos Finks is, evenals optredens zijn van bluegrasformatie Strograss en Amorroma met Elly Aerden. Omdat het aantal plaatsen op de zolder van de pastorij beperkt is, kan men nu al reserveren. Het optreden van één groep kost 10 euro. Voor het volledige programma betaal je 25 euro. Info 0498 363852. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

65


SPORT

Nationaal voetbal

HVV wint bij de leider Hoogstraten springt met een onverwachte zege tegen Hasselt van de 14de naar de 11de plaats in de rangschikking. Vier Hoogstraatse jeugdspelers kregen speelminuten in deze mooie overwinning. DHM: Door Hasselt te kloppen, zetten jullie opnieuw een stap richting behoud. Straf dat je kan winnen bij de leider! Johan Laurijssen: Elke wedstrijd moet gespeeld worden. Als wij met dezelfde organisatie en mentaliteit de volgende 10 wedstrijden zullen spelen, wacht ons toch nog een mooi einde. Deze overwinning was vooral een collectieve overwinning. DHM: Met bovendien veel jonge spelers. De Hoogstraatse jeugd toont zich... Johan: Jazeker. Het is plezant om te zien dat die mannen een stap hebben gezet. Doordat Jorne Laurijssen ziek uitviel, plaatste ik Dario De Roover mee centraal achterin. Hij speelde een goeie wedstrijd. Sieben Meeusen was opnieuw verdienstelijk en werd vervangen door Wouter Van Den Bogaert, die onmiddellijk scoorde na een mooie actie van Eloy Smet. Tenslotte heeft Quinten Meeusen ook een invalbeurt gehad.

rijk! Dat worden nog 10 finales dus. DHM: Het is de boodschap om niet bij de laatste drie te eindigen. Johan: We bekijken het wedstrijd per wedstrijd.... ik herhaal, als deze groep (elke speler individueel en collectief) zichzelf kan opofferen zoals tegen Hasselt, zullen ook de supporters beloond worden voor hun steun!

Uitslagen Hoogstraten VV - KFC Turnhout 1-1 De thuisploeg begon sterk aan de partij en Hofstede scoorde leep de openingstreffer. Bij de rust had het eigenlijk 3 - 0 moeten zijn, maar het bleef bij dat ene doelpunt. Na de rust zagen we opnieuw dure missers van Meeus en Van Huffel, een kopbal op de paal. Turnhout kwam langszij met een doelpunt van Versmissen. KVIG Hamme - Hoogstraten VV 3-1 Hamme scoorde al in de derde minuut. Aanwinst Meeus kon met een prachtig afstandsschot in de kruising de stand gelijk brengen. Nog voor de rust kwam de thuisploeg opnieuw op voorsprong met een tweede kopbaldoelpunt. Tien mi-

DHM: Daar kan je dan verder mee bouwen, niet? Johan: Inderdaad. Ik heb er vertrouwen in, ze hebben iets in hun mars en ik hoop vooral dat ze hard blijven werken. Zullen ze elke wedstrijd starten als basisspeler? Zullen ze elke keer een invalbeurt krijgen? We zullen zien. Ik hoop dat ze hard blijven werken en hun kansen grijpen.

nuten na de rust werd de wedstrijd beslist met een knappe volley. Sporting Hasselt - Hoogstraten VV 0-1 HVV stuntte bij de competitieleider. Met een jonge ploeg en een zeer goede organisatie zagen we in de eerste helft haast geen kansen. In de tweede helft kreeg Meeus al tweemaal de kans om de score te openen, maar het was Wouter Van Den Bogaert die met zijn eerste baltoets het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Wouter, een rasecht Hoogstraats product verving Sieben Meeusen in de 76ste minuut. (rob)

Kalender Zaterdag 9 maart 20 uur Hoogstraten VV - FC Heur-Tongeren Zondag 17 Maart 15 uur K Bocholter VV - Hoogstraten VV Zaterdag 23 maart 20 uur Hoogstraten VV - R Cappellen FC Zondag 31 Maart 15 uur K Berchem Sport - Hoogstraten VV

De U11 van HVV

DHM: Van de 22 punten die HVV nu telt, zijn er 13 behaald op verplaatsing. Heb je hier een verklaring voor? Johan: Hier heb ik geen verklaring voor. Ik kijk niet graag naar het verleden maar ik kan en moet toch wel vaststellen dat we soms te karig beloond werden. Maar nogmaals... gedane zaken nemen geen keer! DHM: De wedstrijd tegen Vosselaar is opnieuw heel belangrijk. Het puntenaantal tussen de 8ste in de rangschikking en de 14de ligt zeer dicht bij mekaar. Johan: We kunnen naar boven- de achtste plaats- kijken maar moeten ook naar beneden zien. Elke wedstrijd die we nu spelen is belang-

66

Boven: trainer Stijn Ehlen, Kobe Sprangers, Matisse De Cock, Mees Van Der Hoest, William Schellekens, afgevaardigde Vicky Van Besauw Onder: Mike Jansen, Tiebe Hereygers, Axl Adriaensen, Alexander Jacobs, Mohamed Bah, Delano Nabarro, Kjento Leuris

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Provinciaal voetbal

Onze ploegen strijden om verschillende doelen Terwijl Meer strijdt voor de titel, heeft Wortel de eindronde in zicht. Meerle is goed op weg om zich te redden en Minderhout maakt zich klaar voor de eindspurt om zich zoals elk seizoen van het behoud in tweede provinciale te verzekeren.

Minderhout VV blijft in de problemen Met een puntje in de laatste drie wedstrijden blijft Minderhout op de voorlaatste plaats in de rangschikking. Hoog tijd om de eindspurt in te zetten. DHM: Na twee nederlagen is een gelijkspel tegen Bevel geen slecht resultaat. Met 1 op 9 kan je toch niet helemaal tevreden zijn. Stef Huygen: Wanneer je in de degradatiestrijd zit, is een gelijkspel niet genoeg. En de drie punten tegen Bevel moeten we altijd thuis houden. De laatste wedstrijden verdienden we meer punten. Ons spel was goed, maar we konden toch niet winnen. Als je thuis drie keer scoort, moet je winnen. Het schoentje blijft wringen bij de afwerking en we laten zo simpel tegendoelpunten maken. Dan is het moeilijk om een wedstrijd te winnen. DHM: De volgende wedstrijd tegen Olmen is superbelangrijk om uit de degradatiezone te geraken. Wat verwacht je er van? Stef: Het is al weken belangrijk en we hadden er al veel beter kunnen voorstaan. Tegen Olmen moeten we winnen, maar ik blijf er bij dat Olmen niet op zijn plaats staat in het klassement. Ik heb al wel wat wedstrijden van hen gezien en slecht is dat niet. Het zal zijn reden wel hebben waarom ze ook achteraan in de rangschikking staan. Zij hebben het thuisvoordeel en het zal afhangen wie het beste met de situatie omgaat. Voor MVV is het elke wedstrijd van moeten, we hebben nog negen finales te spelen om ons te redden. DHM: De thuiswedstrijd tegen Vlimmeren, jouw vroegere club, op 3 maart heb je waarschijnlijk al met stip aangeduid... Stef: Voor mezelf staat die niet met stip aangeduid. Ik hoop wel dat de groep reageert op de pandoering die we toen hebben gekregen. Normaal zouden de spelers moeten zijn die deze wedstrijd met stip hebben aangeduid om dat recht te zetten. (rob)

KFC Meer blijft op titelkoers In Meer moet niks, maar mag alles. Binnen enkele weken zullen we zien of KFC Meer zich mag opmaken om de titel te vieren. DHM: Na twee gewonnen wedstrijden volgde 1 - 1 tegen de vijfde in de rangschikking. Ben je tevreden over de laatste periode? Raf Raaijmakers: We hebben na nieuwjaar twee wedstrijden in een dipje gezeten, maar nu zijn we terug op de goede weg. We brengen opnieuw aanvallend voetbal en creëren veel kansen, dat is ons kenmerk. Het gelijkspel tegen Flan-

dria kwam tot stand omdat hun doelman een fantastische wedstrijd speelde. Hij ranselde drie gemaakte doelpunten uit zijn doel. Ik ben heel tevreden dat we de draad weer zo snel opgepikt hebben. DHM: Met de derby tegen Dosko en Achterbroek volgen opnieuw twee moeilijke wedstrijden. Wat verwacht je er van? Raf: We staan nu voor vijf belangrijke wedstrijden. Tussen de twee derby ‘s, Dosko en Meerle hebben we drie ontmoetingen met ploegen uit de top vier. Na die wedstrijden zullen we weten waar we staan. DHM: KFC Meer blijft op titelkoers want Achterbroek laat driemaal op rij steken vallen. Gaan jullie voluit voor promotie? Raf: Voor ons moet niets, maar mag alles. (rob)

Piet Van Bavel verlaat KFC Meerle na dit seizoen KFC Meerle zet zijn goede weg voort. Na opnieuw twee mooie overwinningen staat KFC Meerle netjes op een twaalfde plaats in de rangschikking. DHM: Je verlaat KFC Meerle op het einde van het seizoen om trainer te worden van Wortel in vierde provinciale. Waarom nam je deze beslissing? Piet Van Bavel: Het was altijd mijn overtuiging dat ik in Meerle mijn carrière zou afsluiten. Eerst nog zo lang mogelijk als trainer, met de mannen in weer en wind werken, de sfeer in de kleedkamer voelen, naar een wedstrijd toeleven. Dat zijn zaken die mij op dit moment drijven. Later had ik dan gehoopt op een andere functie binnen de club. Maar de zaken lopen nu eenmaal niet altijd zoals je verwacht. Ik ben trots dat wij er in vier jaar tijd in slaagden een ploeg te bouwen die bijna enkel uit echte

Mjeelse voetballers bestaat. Dat was de insteek bij de aanvang van onze samenwerking. Ik kan alleen maar hopen dat deze lijn na mijn vertrek verder doorgetrokken wordt. We behaalden mooie resultaten. Hoe dan ook, het afscheid gaat bijzonder moeilijk en emotioneel zijn. Ik wil er voorlopig nog niet bij stilstaan. De komende weken ligt er nog veel werk op de plank. Ze zullen mij uiteraard nog heel veel zien in Meerle, niet in het minst omdat mijn zonen, neefjes en veel van mijn vrienden er voetballen. Met Wortel kies ik voor een club waar een zeer gemotiveerde kern hard werkt. Het is een sfeervolle vereniging met een mooie, goed onderhouden infrastructuur, waar bovenal een gezonde jeugdwerking is. Wie mij kent, weet dat het meer dan ooit mijn overtuiging is dat een goede jeugdwerking de enige voorwaarde is om op termijn een gezonde voetbalclub te hebben. DHM: Opnieuw een 6 op 6 tegen Donk en Essen. De operatie redding gaat de goeie weg op. Piet: We haalden inderdaad twee zeer belangrijke overwinningen. Bovendien verloren afgelopen speeldag alle ploegen onder en net boven

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

67


SPORT ons. Dit geeft een beetje ademruimte. Wanneer je na 12 wedstrijden 2 puntjes hebt gesprokkeld wordt je door iedereen afgeschreven. Maar wij zijn op een bijzonder sterke manier uit de dood opgestaan en hebben intussen 23 punten verzameld. Het woord degradatie is binnen onze groep op geen enkel moment uitgesproken. Wij zijn altijd

blijven doen wat we graag doen en dat is voetballen. We wisten dat de goede resultaten dan wel zouden volgen. Maar eerlijk, deze miraculeuze ommekeer had ik zelf ook niet durven voorspellen. DHM: Met Putte en Mariaburg volgen opnieuw belangrijke duels. Wat verwacht je van de komende wedstrijden?

KVNA Wortel lonkt naar de eindronde Wortel blijft goed bezig. Het heeft alles zelf in handen, staat mooi op een vijfde plaats en gaat als het zo verder doet zeker de eindronde mogen spelen. Dat zullen dan de laatste wedstrijden zijn onder trainer Muesen, want hij gaat voor een UEFA B-diploma en stopt een jaar als trainer. DHM: We hoorden dat je KVNA Wortel gaat verlaten op het einde van het seizoen. Waarom? Roy Muesen: Dat klopt inderdaad. Ik heb de afgelopen twee seizoenen gemerkt dat ik heel graag trainer ben bij een eerste elftal. Ik wil daar in de toekomst mee verdergaan. Ik ga eerst investeren in mezelf en de opleiding UEFA B volgen. Dat is een redelijk stevige opleiding die veel tijd vraagt en ik vrees dat de combinatie werk, gezin, cursus en trainer niet haalbaar gaat zijn. De twee vorige opleidingen heb ik nog niet zo lang geleden gevolgd. Dat zit nu nog redelijk vers in mijn geheugen en ik denk dat het qua timing goed is om nu de opleiding verder te zetten. Wanneer ik het nu niet doe, bestaat de kans dat het er niet meer van komt. Daarom heb ik besloten om een jaartje te stoppen.

per se super te presteren om toch de winst te pakken. Dat is een evolutie die we hebben gemaakt, wat belangrijk is om mee te zijn met de top van het klassement. DHM: Bij de laatste 8 wedstrijden van het seizoen moet je nog maar 1 keer tegen een ploeg in die top 5. Wat verwacht je nog van jouw team? Roy: Ik wil het vooral wedstrijd per wedstrijd blijven bekijken. We zullen nog een aantal overwinningen nodig hebben om dat ticket voor de eindronde binnen te halen. Het verschil met vorig seizoen is dat we nu alles in eigen handen hebben. Ik merk dat het de jongens extra motivatie motiveert en ons in een goede flow houdt. Dat willen we gewoon zo lang mogelijk doortrekken de komende weken. (rob)

Kalender Zondag 3 maart 15 uur Vlimmeren Sport - Minderhout VV Lentezon Beerse - KFC Meer KFC Meerle - Zandvliet Sport KVNA Wortel - SV Noorse Zaterdag 9 maart KFC Meer - KFC Poppel

Zondag 10 maart 15 uur Minderhout - KFC Herselt KFC Turnhout B - KFC Meerle KFC Sint Lenaarts B - KVNA Wortel

DHM: Met drie overwinningen en een gelijkspel komt Wortel nog steviger op de vijfde plaats. Er zit zelfs nog meer in. Was je tevreden over de laatste periode? Roy: Ik ben zeker tevreden over de laatste periode. Vooral de 2e helft in Sint Jozef was bijzonder sterk, op voetbaltechnisch gebied maar vooral wat betreft teamspirit was dat een heel goede prestatie van de groep. De week nadien ontvingen we Brecht en hadden we het lastig. We hebben amper iets kunnen creĂŤren en geraakten niet in ons spel, mede door een goed georganiseerde tegenstander. Zelf stonden we verdedigend ook wel goed. Het was toch een serieuze opsteker dat we in het slot van de wedstrijd nog konden gelijkmaken, terwijl we een klein half uur met tien man hebben gespeeld. De wedstrijden tegen Essen en Maria ter Heide moesten dan weer afgewerkt worden in moeilijke weersomstandigheden maar we slaagden er wel in de 3 punten te pakken. We hoeven niet

68

19.30u

Piet: In onze reeks wint en verliest iedereen van iedereen, dat is gebleken. Gemakkelijke wedstrijden zijn er dus niet. Wij wisten dat de maand februari levensbelangrijk zou zijn voor ons. De komende twee wedstrijden geen punten halen, betekent dat we terug kunnen gaan achtervolgen. En dat zou, gezien ons parcours tot nu toe, bijzonder jammer zijn. We zijn zeer gemotiveerd het zo ver niet te laten komen.(rob)

Uitslagen K Merksplas SK - Minderhout VV 2-0 Minderhout VV - White Star 2-4 Wezel Sport - Minderhout VV Uitgesteld Minderhout VV - KFC Bevel 3-3 KFC Meer - KFC Turnhout KFC Meer - Excelsior Kaart KSV Oud-Turnhout - KFC Meer KFC Meer - KFC Flandria

0-2 4-2 1-3 1-1

Excelsior Kaart - KFC Meerle Loenhout SK - KFC Meerle KFC Meerle - KSK Donk Olympic Essen - KFC Meerle

1-0 2-1 4-3 1-2

KVNA Wortel - Excelsior Essen FC Sint Jozef - KVNA Wortel KVNA Wortel - K Brecht SK Maria-Ter-Heide - KVNA Wortel

1-0 2-3 1-1 1-2

Zaterdag 16 maart 19.30u OG Vorselaar - Minderhout VV Zondag 17 maart 15 uur KFC Meerle - KFC Meer KVNA Wortel - KFC Halle Zaterdag 23 maart 20 uur KVV Gooreind - KVNA Wortel Zondag 24 maart 15 uur Arendonk Sport - Minderhout KFC Meer - Loenhout SK KSV Oud Turnhout - KFC Meerle

De U8 van KFC Meer

Bovenaan: Stef Hessels (trainer), Hasn Pecmezci, Levi Roosemeyers, Mathyn Kox,Laurens Dictus, Emre Em, Lars Kerstens (trainer), Nick Martens (afgevaardigde) Onderaan: Liam Leenaerts, Milan Martens, Jessy Eyong, Kobe Snoeys, Kevin Jochems, Liam Rombouts

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Volleybal HOOGSTRATEN - Heren A knoopte na enkele nederlagen opnieuw aan met overwinningen. Met zeges tegen Kasterlee en Bouwel verjoegen ze definitief het degradatiespook. Trainer De Bie mikt stiekem nog op de vijfde plaats. DHM: Na een aarzelende start in 2019 won Heren A een set tegen Molvoc, de tweede in de rangschikking. Daarna kon de ploeg tweemaal winnen. Vooral de laatste overwinning tegen Bouwel zal je tevreden stellen. Vertel over de laatste wedstrijden. Werner De Bie: De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar ontvingen we Geel, intrinsiek de sterkste tegenstander uit onze reeks. Zowel Sis Van Looveren als Tom Laureyssens ontbraken en we konden het tempo van Geel slechts 1 set volgen. We ondergingen dus de wet

Dames A nog steeds aan de leiding De speelsters van Bert Van Ginkel blijven op titelkoers. Met een fitte kern zullen ze de voorsprong van vier punten niet meer uit handen geven. DHM: Dames A liet een steekje vallen tegen Spinley, dat eerder ook al van Arendonk en Beerse won. Bert Van Ginkel: Spinley is een jonge talentvolle ploeg, die zeker thuis heel sterk uit de hoek kunnen komen zoals ze al tegen Arvoc, de nummer 3 van de competitie, hadden bewezen. We waren gewaarschuwd. We moesten met een beperkte kern de wedstijd aanvatten omdat we drie speelsters moesten missen, waaronder twee wegens examens. Spinley startte pijlsnel met een zeer hoge opslagdruk, waartegen we geen antwoord hadden. In de tweede set zagen we het tegenovergestelde beeld. Spinley behaalde slechts tien punten. De derde set wonnen we ook, maar nadien nam Spinley het heft terug in handen. Ik ben toch blij met het puntje dat we pakten in deze moeilijke wedstrijd. Dit kan op het einde van het seizoen nog héél belangrijk blijken. Onze voorsprong slonk hierdoor wel naar 4 punten op Geel en 5 op Arvoc. DHM: Het ziet er nochtans bijzonder mooi uit na de overwinning tegen Beerse. Wat verwacht je van de komende wedstrijden? Bert: Tegen Beerse behaalden we een 3 - 1 overwinning tegen een ervaren ploeg die in het begin

Gelvoc Heren A in halve finale Beker van Turnhout van de sterkste en ik zie Geel zonder tegenslagen promotie maken. De wedstrijd tegen Mol was best aardig maar we lieten ons vangen aan een provocerende tegenstrever. Hier moeten we uit leren. In Kasterlee speelden we een zakelijke wedstrijd en wonnen die uiteindelijk vlot en verdiend. De thuiswedstrijd tegen Bouwel vond ik een referentiewedstrijd voor Gelvoc Heren A. Er was veel strijd, iedereen was op niveau en er was eindelijk nog eens sfeer in de zaal, waardoor we nog scherper speelden. Kortom: het was genieten en we hebben het nodige vertrouwen getankt. DHM: Het wordt voor de rest van de competitie strijden voor plaats 6. Je hoeft niet meer naar boven of naar beneden te kijken. Of zie ik dit fout? Werner: We gaan voor het hoogst haalbare en van alle ploegen hebben wij nog de meeste wedstrijden te spelen. Ik hoop stiekem nog op vijfde plek, maar dan moet alles meezitten en moeten

Uitslagen

we gevrijwaard blijven van blessures binnen onze smalle kern. Wouter Jansen viel zaterdag na een sterke prestatie helaas geblesseerd uit. DHM: De volgende wedstrijd is tegen de competitieleider. Het lijkt dat Heren A steeds goed speelt tegen de kopploegen. Zo wonnen jullie thuis tegen Spinley. Wat verwacht je dit keer? Werner: Dessel ligt ons wel maar we mogen niet vergeten dat zij thuis nog maar 1 keer verloren. We weten wel hoe we ze moeten aanpakken. Zij gaan ook titelstress hebben en dat kan in ons voordeel spelen. Voorts hebben we nog een midweek inhaalwedstrijd in Bouwel en we moeten ook nog tweemaal tegen het sterke Beerse. En dan nog het belangrijkste. Na overwinningen tegen Amigos en Vosselaar, beiden 1ste provinciale, spelen we de halve finale van de Beker Van Turnhout voor provinciale ploegen thuis tegen Wovo Malle. Dat is dus een mooie kans om het seizoen glans te geven. Er wachten ons nog heel wat leuke sportieve uitdagingen!

Kalender

Heren A - Molvoc Mol A

1-3

VC Kasterlee A - Heren A

0-3

Heren A - Bovoc Bouwel

3-1

Dames A - Molvoc Mol B

3-0

Spinley Dessel B - Dames A

3-2

Dames A - BVMV Beerse C

3-1

Zaterdag 16 maart 17.30 u Arvoc Arendonk - Dames A 18 uur Mavoc Mechelen A - Heren A Zaterdag 23 maart 16 uur BVMV Beerse B - Heren A 18 uur Dames A - VC Herenthout B Zaterdag 30 maart 20.30 u BVMV NKempen - Heren A 20.30 u HV Wegi Lille - Dames A

van het seizoen wat op de sukkel was, maar nu toch ook al mooie resultaten behaalde. De komende weken zullen het allemaal zulke matchen zijn. Als koploper krijg je altijd supergemotiveerde tegenstanders voorgeschoteld. Ik hoop dat we de komende weken terug iets meer met een voltallige kern kunnen spelen en trainen, wat in december en januari niet was wegens twee examenperiodes en blessures. We zullen nog top moeten zijn om onze eerste plaats te

behouden. We hebben nog verplaatsingen naar onze directe concurrenten. We hebben al wel bewezen dat we er op belangrijke momenten staan. Wanneer we gespaard blijven van blessures moet het kunnen. DHM: De titel? Bert: Het is moeilijk om er niet over te spreken wanneer je eerste staat op zes wedstrijden van het einde… (rob)

Volg online

• www.demaand.be • facebook.com/DeHoogstraatseMaand/ • twitter.com/demaand

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

69


SPORT

Cyclocross MEER - Organisator Niels Koyen was meer dan tevreden na de vierde editie van de Mostencross: “Het was een succes, dat is duidelijk. Het werk van maanden werd beloond met een stralende winterzon, we zagen mooie koersen, mooie winnaars, enthousiaste vrijwilligers en dankbare bezoekers met positieve commentaren.” Hij blikt zelf terug op het evenement. “Op zaterdag 19 januari was het eindelijk zo ver. Het eerste startsein weerklonk. Voordien was er even nog wat chaos maar vanaf het eerste startsein liep alles op wieltjes. De jeugdreeksen waren goed bezet en de jonge rennertjes vonden het geweldig om eens op een lastig maar mooi parcours te mogen rijden. Blijkbaar is het op andere organisaties van miniemen en aspiranten niet meer dan lusjes trekken in een kleine weide.”

Veel kleine duelletjes van lokale mensen die gewed hadden voor een trappist of andere lekkernij.

Kampioenschap “Met meer dan 50 waren ze, niet allemaal van Hoogstraten, maar wel allemaal moedige wielertoeristen die het beste van zichzelf gaven voor het kampioenschap van Hoogstraten. Veel kleine duelletjes van lokale mensen die gewed hadden voor een trappist of andere lekkernij. Volgend

Grote toeloop voor de Mostencross jaar gaan we dit kampioenschap opnieuw zelf organiseren en niet via de wielerbond. Dan ligt de kostprijs lager en kunnen we er voor zorgen dat alles dan duidelijker aangegeven zal zijn. Kort daarna was het de beurt aan het Belgisch Kampioenschap voor de G-renners. Die reden behoorlijk rap! Die eerste 10 renners zijn atleten die zowaar snelheden halen waarvan ik zelf achterover viel. Onder luide aanmoedigingen werden Gunter Boons en Jolien Lowagie Belgisch Kampioen. Na de Brabançonne en de trui-uitreiking werd het vooral gezellig napraten in de publiekstent.”

Hoogdag “Op zondag 20 januari vond de laatste manche van het klassement “De Moedige Veldrijder” plaats. En rond 11u zag je het al. Alle drie de parkings liepen bomvol met mobilhomes, busjes, auto’s, … . Het was druk. Voor deze cross kwamen meer dan 300 renners opdagen. Dat komt zelden voor. En dat zag je ook op het domein. Vooral rond de zwemvijver stond veel volk in het winterzonnetje. In de zandstroken, die we door de vorst hadden moeten losfrezen, was het een spektakel. Veel mooie wedstrijden dus, stevige duels. Zo werd plaatselijke renner Joachim van Looveren bij de Juniores spijtig genoeg net gevloerd in de spurt voor de overwinning. Niels zelf reed een behoorlijke wedstrijd. Ikzelf heb natuurlijk ook meegereden. Waar we normaal met een 25-tal renners zijn, waren dat er in de Mosten meer dan 50. Omdat ik in de weken voordien vaker met de paalboor en de hamer heb gewerkt dan te trainen op de fiets, weet ik uit ervaring dat ik na een halfuur meestal

door het ijs zak. Maar dit jaar reed ik toch nog een behoorlijke wedstrijd en was het genieten tot de laatste seconde. De vele aanmoedigingen en bemoedigende commentaren van collegarenners deden natuurlijk veel deugd.”

Geslaagd En de reacties achteraf? “Na de koers bleek ons beperkte viptentje goed vol te zitten. De sponsors hadden ook volop kunnen genieten van deze editie.

Alvast afspraak voor een even goede Mostencross volgend jaar!

De renners ploeteren door de zandstroken.

70

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Uiteindelijk zijn er meer dan 3000 mensen geweest op zondag. Dat hadden we nog nooit meegemaakt, ik vermoed dat er in heel België geen 3 B-crossen zijn die dat ook kunnen zeggen. Een welgemeende merci dus aan alle supporters, bezoekers, sponsors, renners, Stad Hoogstraten, familie en vrijwilligers die van dit evenement een zeer geslaagde editie maakten. Alvast afspraak voor een even goede Mostencross volgend jaar!” (rob)


SPORT

Cyclocross

Superprestige veldrit aan de veiling

Volop spektakel in een echte moddercross HOOGSTRATEN - Wereldkampioenen Mathieu Van Der Poel en Sanne Cant showden hun nieuwe truien in Hoogstraten. Mathieu was net als in de vorige crossen onklopbaar in een incidentrijke aardbeiencross. Toon Aerts werd tweede en Jens Adams tiende. Ook Sanne Cant heeft een week na haar wereldtitel op een modderig parcours een mooi vervolg gebreid aan haar seizoen. Mathieu Van Der Poel kreeg tot twintig minuten voor het einde tegenstand van Toon Aerts, maar rekende al bij al makkelijk af met de renner uit Rijkevorsel. Toon begon de vermoeidheid te voelen en ging enkele malen kort na elkaar onderuit. In korte tijd verloor hij heel wat terrein. Het werd voor Van Der Poel zijn zevende zege in zeven manches, en zijn dertigste in totaal. Net voor de wedstrijd gingen de hemelsluizen open, waardoor het parcours er heel vettig bij lag. Echte crossers smullen van zulke vettige toestanden, maar na de eerste bocht lagen al heel wat renners op een hoopje. Ook in de wedstrijd waren er enkele gevaarlijke punten en zowel David Van Der Poel als Gianni Vermeersch moesten met de draagberrie worden afgevoerd.

Na de moddercross spreekt het gezicht van Jens boekdelen‌

Thuisrijder Jens Adams is goed bezig. Na een prachtprestatie op het WK in Bogense, waar hij een negende plaats behaalde, reed hij in zijn Hoogstraten als tiende over de eindmeet. In de stand van de Superprestige na 7 manches staat hij op een verdienstelijke zevende plaats. Sanne Cant miste haar start toen ze niet meteen in haar klikpedalen geraakte en was meteen op achtervolgen aangewezen. Op het einde toonde ze zich sterker dan de Nederlanders Worst en Betsema. Bij de junioren won Thibau Nys voor Ryan Cortjens en Witse Meeussen. Ook Belgisch kampioen Aaron Dockx uit Rijkevorsel had vele supporters mee. Hij moest bij de eerstejaarsnieuwelingen de duimen leggen voor de Nederlander Menno Huising. (rob)

De winnaars van de inkomkaarten Konden er gratis bij zijn dank zij de kaarten die wij ter beschikking mochten stellen: Viv Leemans (Meer), Ingrid Vanden Broek (Berlaar), Jacqueline Van den Heuvel (Minderhout), Eddy Vermeiren (Minderhout), Seppe Lenaerts (Merksplas), Gino Verheyen (Meer), Toon Jochems (Wortel), Jan Verheyen (Hoogstraten), Rosalia Boudewijns (Meerle) en Dirk Kuypers (Hoogstraten).

Jens behaalde op het WK in Bogense een knappe negende plaats.

Uitslagen Mannen 1. Mathieu van der Poel 2. Toon Aerts op 37 sec. 3. CornĂŠ Van Kessel op 54 sec. 10 Jens Adams 2m24s 22. Thijs Aerts 4m12s 44. Niels Koyen 3 ronden Vrouwen 1. Sanne Cant 2. Annemarie Worst 3. Denise Betsema

Junioren 1. Thibau Nys 2. Ryan Corstjens 3. Witse Meeusen Nieuwelingen 2de jaars 1. Jente Michels 2. Gustav Wang 3. Joost Brinkman Nieuwelingen 1ste jaars 1. Menno Huising 2. Aaron Dockx 3. Kenay De Moyer

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

71


MAART 1969

72

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: dit woord is NIET van de poes! 1

1

10

9

2

6

4

12

13

1 – Te zoeken bij de Speurneuzenwandeling in De Mosten 2 – Grote Duitse supermarktketen 3 – “...van het Volk”, (1996 - Leo Pleysier) 4 – Dit van oudsher bekende hotel-restaurant is ermee gestopt (2,4) 5 – Hoogstraatse kunstschilder (1858-1939) 6 – Hoe zou het nog zijn met .... “Don ...” 7 – Eén keer per maand wordt hier nog olie geslagen. 8 – “... Nonkel”, een legendarische rubriek in De Gelmelwacht (5,1) 9 – Hooimaand 10 – Mees De Wit speelt ijshockey in deze stad 11 – Schepen van cultuur, sport, toerisme en ICT (familienaam) 12 – Schepen van stadsontwikkeling en klimaat (familienaam) 13 – Dorpsschool in Wortel, “De ...”

3

4

3

4

6

10

1

13

6

1

13

10

4

6

13

5

7

2

2

5

11

8

13

11

13

6

9

3

6

12

1

1

10

13

5

6

13

9

8

11

13

6

13

11

11

4

11

7

5

WIN EEN HOOGSTRAATSE CADEAUBON T.W.V.

5

€30

Omdat de inzendingstermijn deze keer extra lang was, kwamen er ook heel wat meer inzendingen. Dus het geluk voor Maria (Mit) Rommens uit de Werkhovensestraat te Meer is ook extra groot. Zij wist dopplereffect te vinden. Proficiat, Maria.

Je kan er wel een prachtige cadeaubon winnen! Stuur het 13-letterwoord van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook.

Ook deze maand geldt dat alleen grondige lezing van uw geliefde blad de sleutels aanreikt voor de oplossing!

Insturen mag tot 15 maart

ONDERTUSSEN AAN DE ANDERE KANT VAN HET KANAAL De meest gehate man in Groot-Brittanië heet ... Van Hoogstraten Het boek Blood and Retribution (Bloed en Vergelding) dateert reeds van 2004, toen zijn vermogen op ‘slechts' 100 miljoen pond werd geschat (115 miljoen euro). Nicholas van Hoogstraten is een superrijke zakenman wiens meedogenloze krachttoeren zijn naam 30 jaar lang in de krantenkoppen hebben gehouden. Hij werd schuldig bevonden aan de doodslag op zakenpartner Mohammed Sabir Raja, die werd neergeschoten door huurmoordenaars, door hem gestuurd. Dit was het hoogtepunt van zijn carrière van wraakzucht op iedereen die het waagde hem in de weg te lopen. Hij werd aanvankelijk veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf maar wist deze later met juridische fijnslijperij te ontlopen.

Beeld: KADOC – KU Leuven

Bij het bouwen van zijn imperium, schakelde hij heimelijk de meest angstaanjagende gangsters van Groot-Brittannië in en ook het wrede Mugabe-regime van Zimbabwe het vroegere Rhodesië, waar hij in de mijnbouw actief werd. Hij bedreigde vrienden en rivalen - zelfs rechters met de dood wanneer ze hem ook maar een strobreed in de weg legden. Ondertussen bouwde hij tussen 1985 en 2006 aan zijn Hamilton Palace, groter dan Buckingham Palace, maar dat project in Sussex viel halverwege stil en staat er nu als een ruïne bij. Het kostte tot dan toe wel zo'n slordige 40 miljoen pond (45 miljoen euro). Zijn strapatsen hebben hem geen windeieren gelegd; zijn huidig vermogen wordt op ruim 600 miljoen pond geschat (700 miljoen euro).

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

73


AGENDA

TENTOONSTELLING Tot zondag 17 maart PENTEKENINGEN “De grenswipper, de bosspaaier en de filosoof ” op de zolder van BC De Klapekster tijdens de gewone openingsuren van het bezoekerscentrum. Tot 24 maart PLASTISCH WERK “Ortense” van Chris Verbist en Nancy Bastiaenssen in het Stedelijk Museum Hoogstraten. Open van woensdag tot zondag van 14 tot 17 uur. Tot eind maart SCHILDERIJEN van Manuella Roelen in de inkomhal van LDC Stede Akkers Hoogstraten.

HOOGSTRATEN

www.het-slot.be worteldorp 28, wortel

- W O R T E L -

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

Donderdag 28 februari LEZINGENREEKS “De zijderoute naar Samarkand. Op reis door Oezbekistan” door Peter Van Nunen, org. DF, ook op 14-21-28 maart in het Auditorium van het Klein Seminarie, Vrijheid 234 om 14 uur. Vrijdag 1 maart WORKSHOP babymassage org. Huis van het Kind in het LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 om 9 uur. COMEDY “Maker” van Henk Rijckaert in de Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat om 20.15 uur. Zaterdag 2 maart WORKSHOP “Mindfulness voor ouders”, org. Opvoedingswinkel Zoersel met meerdere lesdagen, vooraf inschrijven, in Bib Hoogstraten, Lindendreef 1B , om 20 uur. Woensdag 6 maart FILMVOORSTELLING “Rintje” (3+) in het Auditorium IKO, Buizelstraat, 11 om 14 uur Woensdag 13 maart WORKSHOP rozenkrans van eierkartons KVLV Hoogstraten in het Parochiecentrum Pax om 19 uur. FILMVOORSTELLING “Marlina the Murderer in four acts” in Auditorium IKO, Buizelstraat 11 om 20.15 uur. Donderdag 14 maart TONEEL “Komen (vr)eten” door toneelgroep Tinello, ook op 16, 17 (om 15 uur), 21, 22, 23, 28, 29 en 30 maart en 4, 5 en 5 april in Zaal CeCilia om 20 uur. Vrijdag 15 maart COMEDY “Bang van Dendoncker” met Jeroen Verdick en Jens Dendoncker in de Rabboenizaal om 20.15 uur. Zaterdag16 maart REPAIR CAFÉ in LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 om 9 uur. Vrijdag 15 maart LENTE OPENDEUR, ook op zaterdag 16 en zondag 17 maart in winkelcentrum Hoogstraten.

74

-

MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zondag 17 maart ONTBIJT AAN HUIS org. KWB, inschrijven voor 10 maart, tussen 7.30 en 10 uur. MUZIEK Renze Ferwerda en Freek Dicke in de oude Rijkswachtkazerne Vrijheid 208 bus 9 om 15 uur. Dinsdag 19 maart LEZING “De schone schijn van monumenten” door Klara Peeters, org. DF in het Auditorium van het Klein Seminarie, Vrijheid 234 om 20 uur. VORMING reanimeren en defibrilleren in het RK-lokaal, Slommerhof 18 om 18.45 uur. Woensdag 20 maart LEZING “Mijn vuilnisbak gaat online!” van Kristof D'hanens in de Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1b om 20 uur. Woensdag 20 maart CABARET “Oude Koeien” met Karin Jacobs en Vera Puts, org. Markant, in Le Cirq, Gravin Elisabethlaan 1 om 20 uur. Donderdag 21 maart CULINAIRE Workshop “Soep is hot!”, org. KVLV Hoogstraten, inschrijven voor 14 maart, in VTI Hotelschool Spijker om 19 uur. SCHRIJFACTIE van Amnesty International in Oud Hoogstraeten om 20 uur. Zaterdag 23 maart WOON- EN BOUWBEURS Hoogstraten Werkt! met diverse lokale vakmensen in de winkelruimte van Mertens Interieur en Colora, Heilig Bloedlaan 277-279 van 10 tot 16 uur. Zondag 24 maart FIETSTOCHTEN met afgepijlde trajecten, org. Hoogstraatse Trappers, ten voordele van DIABETES LIGA, vertrek Fun2Move, Gelmelstraat 15 van 8 tot 15 uur. DUOCONCERT Fanfare Sint-Catharina Hoogstraten en Harmonie De Kunstvrienden uit Merksplas in zaal Pax Dr. Versmissenstraat 3 om 14 uur. Woensdag 27 maart LEZING “Sportman” door Ruben Van Gucht in GC Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat om 20.15 uur. Vrijdag 29 maart LEZING “Wat moet ik nu geloven, dokter?” door Hendrik Cammu, org. KVLV en Gezinsbond Hoogstraten in Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1b om 20 uur. Zaterdag 30 maart CONCERT “A Tribute to the Sixties” door de Bonanzas in GC Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat om 20.15 uur.

MEER Dinsdag 5 maart DORPSRAAD met openbare vergadering in de refter lagere school 'De Meerpaal', Terbeeksestraat 6 om 20 uur. Zaterdag 9 maart WAFELVERKOOP aan huis, org. Chiromeisjes.


AGENDA Zondag 17 maart TWEEDEHANDSBEURS kinderartikelen, org. Gezinsbond Meer in Lagere School " De Meerpaal", Terbeeksestraat 6 van 11 tot 12.30 uur. Zaterdag 23 maart LENTECONCERT Fanfare 'De Eendracht' o.l.v. Marleen Proost in de refter lagere school 'De Meerpaal', Terbeeksestraat 6 om 20 uur. CONCERT “Cinema Rosalia” van Brassband Ste.-Rosalia o.l.v. Cindy Kranen in Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3 om 19.30 uur.

MEERLE Zaterdag 9 maart BODEGA org. Chiro in Chiro St.-Jan, Ulicotenseweg 2 om 20 uur. Dinsdag 12 maart DORPSRAAD met openbare vergadering in de Parochiezaal, Gemeenteplein 2 om 20 uur. Zaterdag 16 maart RECEPTIE t.g.v. 50 jaar meisjeschiro St Lutgard voor oud-leiding, kookouders. Zondag 17 maart WAFELS EN SMOUTEBOLLEN org. OKRA Meerle in de Parochiezaal, Gemeenteplein 2 van 11 tot 17.30 uur. Zaterdag 23 maart PIERENWANDELING met verschillende afstanden, org. OKRA, vertrek Chiro St.-Jan, Ulicotenseweg 2 vanaf 8 uur. VOLKSDANS Kindersinstuif van Shilshoel in de Parochiezaal, Gemeenteplein 2 om 13.30 uur. WANDELDAG Okra - trefpunt 55+ Kempen met verschillende afstanden, vertrek aan Chiro St.-Jan, Ulicotenseweg 2 tussen 8.30 en 14.30 uur. Zondag 24 maart ONTBIJT OP BED org. Gezinsbond, vanaf 7.30 uur. Zaterdag 30 maart WORKSHOP “Vandaag maak jij je eigen krachtstok”, vooraf reserveren, in SpiegelendPaard, Oosteneind 6. Zondag 31 maart TWEEDEHANDSSPULLEN speelgoed en kinderkleding org. Gezinsbond Meerle in de KLJ lokalen, Gemeenteplein 2 van 10 tot 13.30 uur.

MEERSEL-DREEF Zondag 3 maart CARNAVALSOPTOCHT met start bij café De Dreef om 13.30 uur. Vrijdag 8 maart FEESTELIJKE OPENING van het Franciscaans belevingscentrum en het gastenverblijf in het Kapucijnenklooster om 19.30 uur.

MINDERHOUT

Vrijdag 8 maart LENTECONCERT van fanfare de Marckezonen, ook op zaterdag 9 maart, in zaal ’t Markenhof telkens om 19.30 uur. Zaterdag 9 maart OPENATELIER Chris Van Autryve, ook op zondag 10 maart in de Pastoor van Dijkstraat 51 van 14 tot 17 uur. Vrijdag 15 maart ALGEMENE QUIZ org. KWB Minderhout, in zaal ’t Markenhof om 20 uur. Zaterdag 16 maart JUNIORQUIZ org. KWB Minderhout, voor kinderen van het 5de of 6de leerjaar in ’t Markenhof, deuren open om 18.30 uur. Zaterdag 24 maart WANDELROUTE “overEten” org. Week van de diëtisten, vertrek aan de Bredaseweg 21b in Minderhout om 10.30 uur.

WORTEL Vrijdag 1 maart KOERS OP ROLLEN, org. KLJ, ook op zaterdag 2 maart in Parochiezaal Trefpunt om 20 uur. Zaterdag 2 maart SPELLETJESAVOND org. Natuurpunt Markvallei in BC Bezoekerscentrum De Klapekster om 20 uur. Dinsdag 5 maart VASTENAVONDWANDELING org. Landelijke gilde, voor kinderen tussen 17.30 en 18 uur en voor volwassenen met vertrek aan het bijencentrum 'De Raam' Keirschothoeveweg tussen Wortel en Rijkevorsel om 19.30 uur. Zaterdag 9 maart PROEFAVOND single malt scotch whisky, vooraf inschrijven, in BC de Klapekster om 20 uur. JAARCONCERT Brassband Wortel met solist Jef Verheyden in Parochiezaal Trefpunt om 20 uur. CARNAVAL kinderbal in de verwarmde feesttent vanaf 14 uur. Zondag 10 maart CARNAVAL met om 14 uur overhandiging van de sleutel en de optocht door de straten van Wortel om 14.30 uur. Aansluitend jeugdbal in de feesttent. Vrijdag 15 maart LEZING “Pretoogjes in het veld” met Jos Gysels, org. Natuurpunt Markvallei in BC De Klapekster om 20 uur. Zondag 17 maart WANDELINGEN n.a.v. nieuwe infoborden en wandelbrochures Vallei van het Merkske in BC De Klapekster om 9.30 uur. Donderdag 21 maart DORPSRAAD met openbare vergadering Parochiezaal Trefpunt, Poeleinde 2 om 20 uur. Vrijdag 22 maart FOTOCAFÉ 'begrazing in natuurgebieden' org. Natuurpunt Markvallei in BC De Klapekster om 19.30 uur. QUIZ org. KVNA Wortel in Parochiezaal Trefpunt om 20 uur.

Zondag 3 maart WANDELING Langs witte hagen org. Natuurpunt Markvallei, verzamelen op het Gemeenteplein in Minderhout om 8.45 uur.

Zaterdag 30 maart JAARCONCERT Brassband Wortel in Parochiezaal Trefpunt, Poeleinde 2 om 20 uur.

Donderdag 7 maart KAARTWEDSTRIJD org. OKRA in het OKRA lokaal, Schoolstraat 6 om 13.30 uur.

Zondag 31 maart GEVANGENISQUIZ org. CAW De Kempen, in de Gevangenis van Wortel, Kolonie 17 om 13.15 uur. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2019 -

75


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administatie Brandweer 03 314 32 11

POLITIE

101

Beautyhuisje Beautyhuisje

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

- gelaatsverzorging - microdermabrasie - cryolipolyse - massage therapieën

H UISARTSEN

Vrijheid 134, 2320 Hoogstraten

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

www.baborhoogstraten.be info&boeking: 0499-315.114

014 410 410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

THUI SV E R PL E G I N G WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44.

WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Brosens Celine Christiaensen Nathalie De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0498 39 72 23 0494 86 93 84 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0478 42 49 34 0478 42 49 34

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie Martens Sandra

0494 86 93 84 0473 25 91 92

WACHTDIENST APOTHEKERS

INHOUD MAART

090 39 90 00

Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

(1.50 euro per minuut)

Annie Peeraer, de dochter van de smid . . . . 3

www.apotheek.be

Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Karel Boomstraat in De Maand . . . . . . . . . . . 14

www.demaand.be

Cultuurprijzen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Sportlaureaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

_ REDACTIE _

Leo Pleysier en De heer van De Hees . . . . . . 22

redactie@demaand.be

Speurneuzenwandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

_ DORPSNIEUWS _

Het warmtenet op De Kluis . . . . . . . . . . . . . . . 29

hoogstraten@demaand.be

De Wielerkoersvrienden uit Wortel . . . . . . . . 32

meer@demaand.be

Mees De Wit, ijshockey in Duitsland . . . . . . . 34

meerle@demaand.be

DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

meersel-dreef@demaand.be

DORPSNIEUWS - Hoogstraten . . . . . . . . . . . . 43 DORPSNIEUWS - Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

minderhout@demaand.be

DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

wortel@demaand.be

DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . . . . 52

_ SPORTNIEUWS _

DORPSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . . . . . 59

sport@demaand.be

DORPSNIEUWS - Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

_ ABONNEMENTEN _

SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

abonnementen@demaand.be

Een halve eeuw geleden . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

_ ADVERTENTIES _

Filippine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

advertenties@demaand.be

Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 28 MAART 2019 Alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 12 maart redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

76

- MAART 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.