februari 2019 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 400 FEBRUARI 2019

JAARGANG 35

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 €

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Camera’s tegen sluikstorters Een straat voor Ti Van Schelle Komt er toch een cultuurhuis? Kroostrijke Treslong in Minderhout Haperende start voor Meerle Ons Dorp Wie wordt sportlaureaat 1918?

DRAAI JE LIJFBLAD OM en ontdek onze geschiedenis!


Porsche Vic had goed geboerd in het leven, en iedereen mocht het weten. Of beter: iedereen moést het weten. Wanneer hij op zaterdagavond een paar uur lang aanmeerde aan de toog van café De Diept, stond hij met graagte in het middelpunt van de belangstelling.

Terwijl hij het aan de toog gezellig maakte, dook op een landerige zaterdagavond in het voorjaar toch een kniesoor op die er wél een probleem van maakte: een agent van de plaatselijke politie. De man kwam het café binnen, waar het feestgedruis meteen stilviel.

De Diept, langs de baan van Wortel naar Merksplas, was in die dagen de pleisterplaats voor schilders, schrijvers, beeldhouwers, muzikanten en al wie verder creatief bezig was in de streek - zelfs Wannes van de Velde kwam er wel eens optreden. Als zakenman met smaak mocht Vic daar niet ontbreken.

‘Van wie is de auto die hier voor de deur staat?’, wilde hij weten.

Wanneer hij op zo’n avond zijn nieuwe Porsche parkeerde, ging hij niet op zoek naar een plaatsje in de omgeving. Nee, hij stalde zijn blinkende vierwieler vlak voor de deur van de kroeg. Niet dat daar plaats was, maar dat mocht geen bezwaar zijn. Hij stond weliswaar midden op de openbare weg, maar een kniesoor die daar een probleem van maakte - vond hij. Iedereen mocht zien dat hij er was. Vic kwam het café namelijk niet zomaar binnen, hij maakte graag een opgemerkte entrée.

‘Wat gaat dat grapje kosten, meneer?’, vroeg Vic, die ondertussen naast de agent stond. ‘Vijfhonderd frank.’ Vic trok zijn portefeuille als was het een revolver, telde met afgemeten precisie twee briefjes van vijfhonderd frank neer op een cafétafel, een klein fortuin in die tijd, en voegde er op matte toon ook nog een ‘alstublieft’ aan toe. ‘Dat is teveel, meneer’, wist de agent.

Is er een probleem, meneer de polis?

‘Van mij!’, liet Vic van aan de toog met opgewekte stem weten. ‘Is er een probleem, meneer de polis?’

‘Dat weet ik ook wel’, riposteerde Vic. ‘Maar volgende week staat mijn auto daar wéér. Het kan maar geregeld zijn.’ Terwijl de verbouwereerde agent even naar zijn woorden moest zoeken, teende Vic alweer dieper het café in, waar het nog tot laat in de nacht gezellig bleef en het bier nog nooit zo lekker was geweest. (th)

‘Ik vrees dat ik u zal moeten bekeuren’, antwoordde de wat norse wetshandhaver. ‘U mag daar niet staan.’

Achteraan dit blad kijken we op terug op 34 jaargangen van de Hoogstraatse Maand. Alle oude nummers (op de drie meest recente na) van de Maand en diens voorganger de Hoogstraatse Gazet kun je vinden op onze website. Ga naar demaand.be, klik op “Lezen” in de menubalk, kies vervolgens “Archief”. In het menu heb je dan de keuze tussen nummers zoeken met Google of lezen op je pc, tablet of smartphone.

Draai je lijfblad om en keer terug in de

TIJD

2

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INTERVIEW

Luc Meyvis

Eén stiel met heel veel hobby's HOOGSTRATEN - Luc Meyvis is één van de laatste ‘echte’ cafébazen van Hoogstraten. Zijn natuurlijke habitat is ‘achter den toog’, met kennis van wie ervoor zit. Bij de meeste mensen is de levensloop chronologisch samen te vatten, bij Luc valt het zeer moeilijk om alles in één tijdslijn op te tekenen. Zoals de titel het al zegt, één stiel met veel hobby’s maakt zijn portret schilderen niet simpel. Een toch wel apart figuur die kleur geeft aan het dagelijks leven van Hoogstraten… Luc is in het moederhuis van Hoogstraten geboren op 8 januari 1961 in het gezin van Alfons Meyvis en Maria Pacquée als jongste van vijf kinderen. Zus Gerda en broers Jos, Fred en Eddy gingen hem vooraf. Vader was afkomstig van Wortel, broer van Frans Meyvis, organist en neef van Jef. Vanaf 1949 baatte vooral moeder café De Prins uit, op de hoek van de Gelmelstraat en de Lindendreef waar nu de Pizzahoek gevestigd is. Terwijl vader op verschillende plaatsen aan het werk was, onder andere bij de Volt in Breda, bij Doms, de Boerenbond en op het einde van zijn loopbaan op de Veiling. Nadat Sylvain van Crombrugghe de naam van café De Welgezinde op de Vrijheid - nu nog voortlevend in de grote zaal op de tweede verdieping van het Administratief Centrum - veranderde in Patria, verhuisde het gezin Meyvis in 1959 hiernaartoe. Luc was toen nog niet geboren maar door deze verhuis groeiden alle kinderen wel op in een café. Achteraan in de Patria heeft broer Fred nog een drietal jaren zijn kapsalon uitgebaat waarvan de inrichting nadien niet veranderde en gewoon werd opgenomen als uitbreiding van het café.

Noodlot Na de lagere gemeenteschool in de Karel Boomstraat belandde Luc gedurende twee jaar in de voorbereidende van het Seminarie maar “dat was niet de school van mijn dromen”, zegt hij daarover. Daarom volgde hij de richting houtbewerking in de vakschool, ook wel niet echt zijn ding, want hij vond zichzelf toch niet zo handig. Toch volgde er een tewerkstelling bij bouwfirma

Horsten in Wortel als metserdiender en in de bekisting. Nadien werkte Luc ook nog een drietal maanden als facteur in Antwerpen. Uit zijn jonge jaren herinnert hij zich nog goed de verhalen die vader Alfons als echte Belg vertelde over de oorlog. Fons had tijdens deze periode ‘in de Vlaanders’ ondergedoken gezeten en ook nog bij een boer hier in de streek, want hij was bij het verzet. Aan de repressie heeft hij nooit meegedaan, want na de oorlog droegen ze allemaal een witte band hoewel niet iedereen even vaderlandslievend was geweest tijdens de oorlog. Hoogstraten was toentertijd nogal ‘vlaamsgezind’, vooral in de hoek van het Eglantierke en het Seminarie. Goede herinneringen bewaart Luc aan het jaarlijkse kerstfeest van de Witte Brigade in de Arenberg in Antwerpen waar de familie Meyvis steevast naartoe trok. Maar dan sloeg het noodlot toe. Vader Alfons overleed op 10 januari 1980 op 56-jarige leeftijd. Rond de tijd van het overlijden had moeder Marieke (zo noemden alle stamgasten haar) een voorschot betaald voor de verbouwing van het café, zodat ze zich nu genoodzaakt zag om deze verder uit te baten. Na het noodlottige hartinfarct van vader bleek het meest voor de hand liggende dat zoon Luc het café zou overnemen. Zo geschiedde. Luc baatte de Patria uit tot deze in 1992 zou afgebroken worden - in de ruil die voorzien was tussen stad en Brouwerij Sterkens, eigenaar van het pand - voor de oprichting van het nieuwe Administratief Centrum van Hoogstraten. Details over deze periode zijn Luc moeilijk te ontlokken, misschien wel omdat die (koe-)handel niet helemaal verwerkt is...

Schoolfoto van de jonge Luc

Hulp In het café was Luc de pionier van de muziekoptredens tijdens de jaarmarkt met Heilig Bloed. De muziekgroepen toen waren Los Camarados en Cardo Saxi, de groep die ontstaan was uit de Spilzakken. Na de sluiting van de Patria werd er verhuisd naar de Lindendreef waar moeder in 2003 is gestorven. Reinilde Voet uit Minderhout studeerde aan de hotelschool. Ze had Lucs weg gekruist in de zaak en stak dikwijls een handje toe in het café.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

3


‘Wij staan u met raad en daad bij voor, tijdens en na de uitvaart.’ 03 669 62 66 | 24u/24u en 7/7 dagen

Begrafenissen - crematies nabestaandenzorg - uitvaartverzekeringen • • • • •

persoonlijke dienstverlening respect voor uw wensen eigen funerarium aula voor intieme plechtigheden snelle levering rouwdrukwerk dankzij eigen beheer drukwerk • nabestaandenzorg

Loenhoutseweg 4 | 2320 Hoogstraten Dorpsstraat 85 | 2990 Wuustwezel Kapellensteenweg 205 | 2920 Kalmthout hofmans@dela.be | www.uitvaartzorg-hofmans.be

Hoe kunnen we u helpen? We regelen niet alleen de praktische kant van de uitvaart. We maken ook tijd om te luisteren, zodat we rekening kunnen houden met de (uitvaart)wensen en het budget van de overleden dierbare en/of de nabestaanden. Elke uitvaart is een héél persoonlijke aangelegenheid. Een mooi afscheid is ook noodzakelijk om een pijnlijk verlies te kunnen verwerken en een plaatsje te geven.

Betuig je medeleven online Op onze website kunnen bezoekers online condoleren op een overlijdensbericht. Dat kan door het publieke rouwregister te tekenen of een privé condoleancekaart te versturen via e-mail aan de nabestaanden. Het is een moderne manier om je medeleven te betuigen aan familie of vrienden die net een dierbare verloren hebben.

Partner van DELA

DFA1 bvba c/o Uitvaartzorg Hofmans - ondernemingsnummer 0412.937.710 RPR Antwerpen 0412.937.710 - maatschappelijke zetel: Noorderplaats 5 b 2, 2000 Antwerpen

60 jaar


INTERVIEW kwam de Relais (uitgebaat als B&B) in de Peperstraat publiek te koop. Bewust dat ie daar een café wou beginnen, kochten Luc en Renild deze zaak. Het zou een volkscafé worden met de eigenaar en uitbater achter de toog. De Vélo was geboren. Het zou de thuis worden van Veloclub de Lustige Wielrijders, van supportersclub Gert Dockx, van een spaarkaske, een vergaderlocatie voor tal van verenigingen, luisterplaats voor de beiaardconcerten, organisator van de Peperfeesten. “Als ik een idee had, dan moest dat ook uitgevoerd worden”, zegt Luc. Vanaf 2004 werden de Peperfeesten ingericht, de zaterdag voor Heilig Bloed. Een hoogtepunt was het optreden in 2008 van de ‘Mannen op de baan’, een groep van Florejan Verschueren met Jelle Cleymans en Jonas Van Geel die van katoen gaven op het podium. Luc schonk de opbrengst aan de Wielertoeristen AWS en aan de werkgroep ’s Boschstraat. De Patria in de jaren 80, later zou het café plaats maken voor het nieuwe administratief centrum. Zij wou nadien graag met kinderen werken en studeerde af als kleuterleidster. Van het een kwam het ander. Op 14 augustus 1990 huwden ze en trokken naar de Minderhoutsestraat. Na sluiting van de Patria ging Luc aan het werk bij Friswit waar men zich hardop afvroeg ‘wie hebde nu aangeworven?’ Maar Michel Jansen sprak dat iedereen een kans moet krijgen en zo bleef Luc aan de slag als onderhoudsman aan de mechaniek. Het was plezant dat hij met de fiets kon gaan werken. Wellicht kwam deze loondienst ook wel goed uit om de kinderen groot te kunnen zien worden, wat met een eigen zaak niet zo evident zou zijn geweest. Met Renild kreeg Luc twee dochters. Ruth, ondertussen griffier aan de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout en vandaag aan het bouwen met haar partner Gert Dockx, zelf aannemer. En Laure die zonet haar diploma heeft behaald in de grafische sector en die ook wel eens aan het werk is in de nieuwste zaak van Luc.

De Vélo Van een ongeregeld leven naar werk van 8 tot 5, er kwam veel vrije tijd. De muziekmicrobe kriebelde. Luc ging lesgeven aan toekomstige drummers in de Gouden Toets. Hij had ook de tijd om met een eigen groep te starten. Hij vroeg aan Flor Verschueren of Florejan bij hem mocht komen spelen, moeder Vloemans bracht Sam aan die ook percussie deed, en met Johan Bronders, Geert Standaert, Rik Ooms en Lea Van den Broeck uit Rijkevorsel werd Stan & The Men gevormd, een betere covergroep, zo lezen we in de Maand van 1996. Muziek had altijd al wel een plaats in zijn leven gehad, maar was beter te combineren met een job in loondienst dan als zelfstandige. Echter, het bloed kruipt waar ... enz. In 2002

Wielertoerist “Van kleins af aan was ik gebeten op het rijden met de fiets”, vertelt Luc op de vraag van waar die naam de Vélo kwam? “Via een Bloso-actie rond sporten begon ik te fietsen. Toen ik nog op het Vito schoolliep, stond ik ’s morgens om zes uur op om 20 km te fietsen vooraleer naar school te vertrekken. Toen ik eens gevallen ben en mijn elleboog kapot was, zei vader dat ik geen coureur mocht worden, daardoor werd ik voorzichtiger. En nadat ik in 1975 in Alphen de ‘Tour de Kiek’ won, mocht ik gewoon verder doen. Als nieuweling en junior reed ik nogal wat koersen, waar mijn schoonbroer mij telkens naar toe bracht want thuis hadden we geen auto.”

Luc als ‘roffelaar’ bij de Gilde

Lustige Wielrijders Voor meester Versmissen zal Luc altijd bewondering blijven hebben, “wat die allemaal gedaan heeft voor het wielrennen in Hoogstraten en de streek!” Véloclub de Lustige Wielrijders vertrok bij Hoeymans en maakte van de Vélo hun clublokaal. Maar Luc was al veel langer lid van deze groep. “Het zat namelijk zo, deze wieler-

Als ik een idee had, dan moest dat uitgevoerd worden Groot idool voor Luc is en blijft Eddy Merckx, die hij in 1967 op TV in Heerlen wereldkampioen zag worden in een sprint tegen Jan Jansen. Het luxe-boek van uitgeverij Kannibaal over Eddy Merckx, waarvan er maar 150 exemplaren zijn gedrukt, wordt dan ook erg gekoesterd. Bij het volgen van Eddy in lokale koersen deed die teken naar Luc om voor hem een sigaret te rollen. Luc gaf zijn tabak, maar Eddy vroeg hem één te rollen want dat kon hij niet zelf; een tweede stak Eddy dan achter zijn oor voor later. Klassiekers volgde Luc in de jaren tachtig via de ploeg Fangio waar hij als bevoorrader van de wielrenners onderweg actief was. Toen was hij vaste begeleider van Kurt Dockx, professioneel wielrenner uit Rijkevorsel. (Zie de Hoogstraatse Maand van februari 2013, raadpleegbaar in ons digitale archief.) En later volgde hij zoon Gert Dockx als beroepsrenner, met als gevolg dat diens supportersclub zich in de Vélo vestigde én er een schoonzoon van kwam: dochter Ruth viel immers op Gert.

Luc met Francesco Moser, op wiens wijndomein hij toevallig terechtkwam tijdens een vakantie in Italië.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

5


INTERVIEW groep die koersen inrichtte, had zelf een muziekgroep, een fanfare eigenlijk die voor en na de wedstrijden het publiek trakteerde op een concert, en daarvoor was ik jaren geleden al gevraagd geweest als trommelaar. Bijna elke wielrijdersclub had vroeger trouwens een eigen muziekafdeling.”

Bijna elke wielrijdersclub had een muziekafdeling Deze groep zet zich nu nog in bij de opvolgers van de Lustige Wielrijders, de Bicycle Club Hoogstraten. Want wat is de ethiek van zo’n vereniging: koersen inrichten zodat we terug een Tom Boonen krijgen in de Kempen. In 2007 werd Luc dan ook gehuldigd door de Belgische Wielerbond met een zilveren medaille voor 25 jaar trommelwerk bij de Lustige Wielrijders. “Weten jullie dat één van de oudste wielrijdersvereniging er één van Wortel was?”, zegt Luc en troont ons mee naar een oorkonde uit 1896 aan de muur in Oud-Hoogstraeten. Het reglement van deze vereniging hangt zelf in de Vélo, het vergader- en eetzaaltje achter het café. Zelfs bij de start van de cyclocross in Hoogstraten was Luc betrokken. De groep rond wijlen Wim Lambrechts beschikte slechts over 7.000 frank. “Geen nood,” sprak Luc, “we organiseren een bal, ik betaal de groep waarin ik speel (Cardo Saxi), jullie de PA en zo geschiedde. De eerste cyclocross had ineens een startkapitaal van 56.000 frank.”

Muziekliefde Vanaf zijn acht jaar werd Luc opgeleid als trommelaar bij fanfare Sint-Catharina die hun lokaal toen nog in de Wachtzaal aan de Statie hadden. Later werd Luc instructeur van de trommelaars en leider ervan bij de jaarlijkse concerten. Vanaf 1971 vroeg Charel Versmissen hem om te trommelen bij de muziekgroep van de Lustige Wielrijders, daarvoor kreeg Luc 50 frank per keer. Ook de Sint-Jorisgilde wist Luc te vangen: op menig gildefeest vertegenwoordigde Luc de gilde in de competitie van het roffelen. En na het trommelen komt het drummen. In de muziekschool leert Flor Verschueren hem vanaf 1973 de knepen van het drumwerk. Hij zou immers gaan drummen bij de elektrisch spelende Spilzakken en Co-groep, de latere Cardo Saxi. Begin jaren ‘80 drumde hij anderhalf jaar bij Detroit City, een muziekgroep uit Rijkevorsel - iets dat hijzelf haast vergeten lijkt. Nadien ging hij in Hoogstraten aan de slag. En wanneer Los Camarados in hun latere jaren Jef Mertens als drummer een keer moesten vervangen, deden ze een beroep op Luc. Luc keek al op naar Jef ‘Rabas’ van in de fanfare. Jef was zijne beste maat ook al had die een aparte stijl die niet na te spelen was. “Op oude opnames hoor ik het nog”, zegt Luc. Ook enkele jaren les volgen aan de Jazz-studio in Antwerpen maakte van Luc een nog betere muzikant. Recent nog tijdens de Warmste Week bracht Luc zijn oude groep Stan & The Men bijeen voor een benefietavond ten voordele van muco-patiënten, georganiseerd door het personeel van Oud-

De bende van Oud Hoogstraeten tijdens de Warmste Week

6

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het gezin Meyvis met Reinilde, Ruth, Luc en Laure Hoogstraeten. Ook dochter Laure zong er mee. “In de toekomst wil ik nog wel eens iets in de muziek doen,” droomt hij, “zeker wanneer er binnen enkele jaren tijd voor vrij komt als het pensioen in zicht is.”

Oud-Hoogstraeten Minder geweten is dat Luc al jaren op zoek ging naar oude films over Hoogstraten. Twee spoelen over de heropbouw van kerk en toren werden op zolder in het Spijker gevonden en zijn ondertussen te bekijken op Youtube. Een film over de doortocht van de Ronde van Frankrijk in Hoogstraten uit 1954 sluit dan weer perfect aan bij zijn wielerverleden. “Het huis van je buurman kan je maar één keer kopen”. Met dit devies voor ogen besloten Luc en Renild om in 2009 de woning naast de Vélo te kopen. Hoewel toen de goesting om met het café verder te gaan wat geslonken was, “niet goed wetende wat er mee te doen”. Tot met enkele stamgasten en vrienden besloten werd om de zaak een andere wending te geven.


INTERVIEW Na grote verbouwingen werd de naam bekendgemaakt: Oud-Hoogstraeten. Het werd professioneel aangepakt, met eetgelegenheid en personeel, maar Luc Meyvis bleef de Luc, cafébaas achter zijn toog. “De flexibiliteit is wel wat weg, vroeger had ik een idee en ik deed het. Nu moet er meer gepland worden, ingesprongen als er iemand uitvalt. En toch blijft er in de late uurtjes nog steeds een sfeer van volkscafé hangen in de trant van de Vélo, vooral nadat de eters vertrokken zijn.” Het stemt hem tevreden. “Maar het is over om zelf nog kop te trekken, want dat is niet te combineren met de zaak”.

stemming kreeg van de toenmalige deken om een doodgeboren kind te begraven; “dat moest ie dan maar zelf doen in ongewijde grond. Niet dat vader helemaal van zijn geloof afviel, hij ging nog wel eens naar de mis, maar toch. En wie in die tijd lid was van de socialistische ziekenkas die was in de ogen van de mensen een socialist. Ook de uitbetalingen van het ABVV gebeurden in de Patria. Later ging broer Jos ook werken voor de ziekenkas.”

Gij ne socialist, da ziede van hier

In de politiek Menig caféganger heeft Luc Meyvis ooit wel het volgende voor de voeten geworpen: “Gij ne socialist, ga weg, da ziede van hier”. Progressief of links, voor het merendeel van de mensen ben je dan ‘vies’, zegt Luc. Niet dat hij achter alles staat waar de SP (socialistische partij) voor staat. Maar in ieder geval, niet alles is gelijk verdeeld in de maatschappij. En dat is de basis van die socialistische gedachte. Wellicht is dit ook terug te voeren op zijn ouders. Alfons en Maria hadden zeker een ‘goed hart’ voor minder bedeelden. Ze lieten al eens iets opschrijven (op de poef), maar waren zeker dat die klanten de eerste van de volgende maand zouden komen betalen. Dat mededogen wijt Luc aan het feit dat vader Alfons in 1951 geen toe-

In de jaren 90 nodigde Luc als plaatselijk voorzitter zelfs nationaal collega Louis Tobback uit op een zondagvoormiddag in het Brouwershuis, met ontbijt voor alle geïnteresseerden. Die waren met minder dan twintig. Toch koos hij ervoor om in 2000 op te komen voor de gemeenteraad met een socialistische lijst, voor de SP. “Vooraf 25 mannen en vrouwen voorzien op de lijst, maar bij de indiening schoten er nog 17 van over. Er waren afvallers, het Vlaams Blok was in opkomst. Met 25 op de lijst haal je vanzelfsprekend meer stemmen, dat zou een betere start geweest zijn.” Luc behaalde zelf 237 voorkeurstemmen. Blijkt dat Agalev toen al uit was op samenwerking met

VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

de SP, dat er contacten werden opgezet via de nationale kanalen maar die berichten hebben Luc nooit bereikt. Het zou tot 2012 duren vooraleer de socialisten met groenen en Hoop zouden opgaan in de partij Anders.

Geëngageerd Luc blijft een geëngageerd burger met een duidelijke mening. “Ik denk dat we moeten oppassen dat Hoogstraten geen dood dorp wordt op termijn, want wat primeert hier? Het vastgoed. Neem nu het pand van de Tram. Als daar winkels met appartementen boven zouden komen, wordt dat weeral een dode hoek in de Vrijheid. Kijk maar in Nederland, Utrecht verbiedt de komst van nieuwe horeca wegens te veel, hier bij ons brengen zij pas leven op straat - in de brouwerij, met Westmalle voorop - vandaar liever horeca dan winkels.” Maar wat de mensen niet weten, is dat de prijs van het bier zo snel gestegen is op 4 jaar tijd, dat het moeilijk is om dit helemaal door te rekenen naar de klanten. “En tegen mei wanneer de verkiezingen weer daar zijn, wil ik toch mijn gedacht over de witte kassa wel eens onder de aandacht brengen. De politiek verantwoordelijken zeggen dat die op alle horeca-uitbatingen moet toegepast worden, maar die regeling is niet consequent uitgewerkt. De BTW is niet voor iedereen gelijk!” Het laatste woord hierover is nog lang niet gezegd, zoveel is duidelijk… (ep)

BVBA

BVBA

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be

• • • • • •

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. Binnenzonwering en shu琀ers Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

7


MILIEU

Een camera en ploeg ‘Proper Hoogstraten’ zorgen voor minder zwerfvuil

De strijd tegen sluikstorters wordt opgevoerd HOOGSTRATEN - De stad wil de eerder gedane beloften nakomen om de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil op te voeren. Het groeiende probleem vraagt een totaalaanpak. Daarom heeft men nu ook effectief een verplaatsbare camera aangekocht. Zulke camera heeft een ontradend effect en maakt het eventueel mogelijk om overtreders te identificeren. Daarnaast is er nog de ploeg “Proper Hoogstraten”, een team van vzw Natuurwerk dat zwerfvuil opruimt. Een sluikstort is afval dat ergens bewust wordt achtergelaten, meestal in grote hoeveelheden. Zwerfvuil is afval dat minder bewust wordt achtergelaten. Of het nu bewust of onbewust gestort is, afval hoort niet zomaar ergens rond te slingeren. Het is dan ook een grote uitdaging om er weer een proper Hoogstraten van te maken. Het bestuur, de afvalophaaldiensten en elke individuele burger moeten elke dag samen voor een meer propere stad zorgen. Jammer genoeg heeft Hoogstraten, net zoals andere gemeenten, af te rekenen met heel wat sluikstort en zwerfvuil. Vriendelijk vragen aan de burgers om geen afval meer te dumpen volstaat niet. Het blijkt ook zeer moeilijk om een mentaliteit te veranderen. Men moet zwerfvuil dus zowel voorkomen als de sluikstorters opsporen en bestraffen.

Verplaatsbare camera’s Het bestuur heeft alle locaties in kaart gebracht waar veel zwerfvuil en sluikstort voorkomen. Dat leverde een lijst van 24 prioritaire plekken op, meestal afgelegen locaties die men extra in het oog wil houden. Het zijn doorgans plaatsen waar maar beperkte sociale controle is, zoals aan Den Dijk, in Wortel- Kolonie, de Bosuil, de Lage Rooy,… Maar enkele locaties liggen ook midden in het centrum.

Na een testperiode kocht de stad recent een bewakingscamera tegen sluikstort. De camera wordt zo opgesteld dat men gevoelige plaatsen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in het oog kan houden. De administratie volgt de opnames dagelijks op. Indien de resultaten positief zijn, is de kans groot dat men één of meer extra camera’s aankoopt. De bewakingscamera tegen sluikstorten zal wellicht ontradend werken, maar moet vooral ook de pakkans vergroten zodat daders die afval dumpen niet ongestraft blijven. Wie gevat wordt, riskeert een boete van 250 euro. Mooi meegenomen is het feit dat men deze camera ook kan inzetten voor toezicht bij andere problemen van overlast of vandalisme, bijvoorbeeld op locaties die gevoelig zijn voor wildplassen zoals de Peperstraat, of voor extra toezicht bij evenementen zoals Hoogstraten in Groenten & bloemen.

Vrijwilligers en Natuurwerk Op 14 januari startte de ploeg “Proper Hoogstraten”. De medewerkers ruimen zwerfvuil en sluikstorten op toeristische routes, speelpleinen, de schoolroutes, bedrijventerreinen en - wie

De industriezone is een extra gevoelige plaats voor zwerfvuil.

8

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Er werden 24 locaties geselecteerd waar sluikstorten troef is. Vooral daar wil men de anonieme camera inzetten. weet – ook bij jou in de buurt. Ze houden het straatmeubilair, de speeltoestellen, de bushokjes en dergelijke infrastructuur netjes. Het stadsbestuur doet daarvoor een beroep op Natuurwerk, een vzw die inzet op sociale tewerkstelling. Natuurwerk heeft sinds november 2017 een uitvalsbasis in Wortel en is werkzaam in het landschapsonderhoud. Daarnaast kan men in Hoogstraten ook rekenen op vrijwilligers en verenigingen die spontaan acties ondernemen om buurten op te ruimen. Samen opruimen en mensen in de omgeving tonen dat men alles netjes wil houden, is een sterk signaal. Op een aantal plaatsen worden bewust geen vuilnisbakken meer gezet of wordt de vuilnisbak zelfs weggenomen. Dit gebeurt onder het duidelijke motto: ‘Afval hoort hier niet thuis, dus neem je afval mee naar huis’. Verder is er de vaststelling dat locaties van een aantal glas- of afvalcontainers aantrekkelijk zijn om extra afval te dumpen. Daarom ook dat men op steeds meer plaatsen, zoals Het Lak in Meer en de Mouterijstraat in Hoogstraten ondergrondse containers heeft geplaatst. Ook binnen een aantal grotere woonprojecten wordt bewust opgelegd dat de containers ondergronds moeten worden geplaatst. (fh)


VANUIT HET STADHUIS Nieuwe legislatuur start in vrolijke sfeer

Le nouveau GR est arrivé Zelden hebben we zoveel volk gezien op een zitting van een gemeenteraad in Hoogstraten. Maar het was natuurlijk niet zo maar een zitting. Familie en vrienden waren op het appél om de installatie van de nieuwe raad en de eedaflegging van hun poulain in levende lijve mee te maken. Allemaal lachende gezichten en goede voornemens om er de volgende zes jaar weer flink tegenaan te gaan. Een sfeerbeeld.

De eedaflegging Zoals het de traditie past, wordt de nieuwe gemeenteraad zo snel mogelijk in het nieuwe jaar geïnstalleerd. Voor Hoogstraten was dit woensdagavond 2 januari 2019. De verkiezingen van 14 oktober 2018 lagen al wel bijna drie maanden achter de rug, de uitslag ervan zal het beleid van de volgende zes jaar bepalen. In oktober 2024 kan de balans opnieuw opgemaakt worden en zullen de raadsleden en het nieuwe college afgerekend worden op hun prestaties. De nieuwe burgemeester Marc Van Aperen had op 14 december zijn eed afgelegd in handen van provinciegouverneur Cathy Berx. Ook de burgemeester van Merksplas Frank Wilrycx en van

Dessel Kris Van Dijck legden toen de eed af. Nu was het de beurt aan de 26 andere leden van de Hoogstraatse gemeenteraad, de vijf schepenen en de afgevaardigden voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn.

Welkom Johan Vermeeren (CD&V) verwelkomt de nieuwe gemeenteraadsleden en het publiek. Voor hem zijn het de laatste momenten als voorzitter van de Hoogstraatse gemeenteraad. Hij zal opgevolgd worden door voormalig schepen Jef Vissers (N-VA). Maar eerst zullen alle raadsleden bij hem moeten passeren om hun eed van trouw af te leggen. Hij bevestigt vooreerst dat de verkiezingen correct verlopen zijn en de uit-

slag dus ook geldig is. Hij vraagt een applaus voor de nieuwe burgemeester die vanaf 1 januari 2019 zijn taak heeft opgenomen. Het is een glunderende burgemeester Marc Van Aperen die op zijn beurt iedereen een goed nieuw jaar toewenst. “Het is geweldig dat er zoveel familieleden, vrienden en sympathisanten zijn opgedaagd op deze eerste gemeenteraad om getuige te zijn van deze blijde gebeurtenis. Dat doet veel deugd. Ik wil een speciale welkom heten aan de zeven nieuwkomers in de raad: Ans Lochten, Ann Tilburgs, Faye Van Impe, Gert Van den Bogaert, Piet Van Bavel, Maarten Leemans en de 18-jarige benjamin, Pim Van der Linden. Ik hoop dat jullie met veel toewijding, interesse en passie de taak van gemeenteraadslid en

De nieuwe gemeenteraad voor de legislatuur 2019-2024 Van links naar rechts Vooraan: Johan Vermeeren, Katrien Brosens, Jef Vissers, Faye Van Impe en Roger Van Aperen. Midden: Marcel Verschueren, Herman Snoeys, Piet Van Bavel, Ans Lochten, Ann Tilburgs, Marc Van Aperen, Fons Jacobs, Ann Fockaert, May Sterkens, Marc Haseldonckx, Tinne Rombouts, Ward Baets en Jos Matthé. Achteraan: Pim Van der linden, Dimitri Van Pelt, Maarten Leemans, Arnold Wittenberg, Gert Van den Bogaert, Michel Jansen, Joël Adams en Jos Martens. Hilde Vermeiren ontbreekt op de foto. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

9


VANUIT HET STADHUIS de stad 24 jaar lang heeft gediend, en last but not least Tinne Rombouts, de eerste vrouwelijke burgemeester van onze stad. En voor de petite histoire: in de jaren ’60 is ook Henri Brosens, de grootvader van Katrien Brosens hier, nog burgemeester geweest in Hoogstraten. Met veel respect en dankbaarheid denken we vandaag terug aan deze voorgangers en hun inzet voor Hoogstraten.” Kort daarna zal Fons Jacobs hierop reageren. “Ik wens jullie van harte te feliciteren, maar het is altijd moeilijk als je mensen gaat benoemen. Dan bestaat het risico dat je mensen gaat vergeten. De eerste burgemeester van de fusiegemeente was wijlen Fons Sprangers van Meer die voor onze fractie een zeer belangrijk man was.” Waarop de kersverse burgemeester zich verontschuldigt daar hij over deze naam, die ook op zijn lijst stond, heen had gekeken.

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen: vlnr. Arnold Wittenberg (HL), Katrien Brosens (HL), Michel Jansen (N-VA), Marc Van Aperen (HL), Faye Van Impe (N-VA), Jos Martens (HL) en Roger Van Aperen (N-VA). OCMW-raadslid zullen waarmaken en op een positieve en constructieve manier zullen vervullen. Want het is een fantastische en mooie opdracht en verantwoordelijkheid die we van de kiezer gekregen hebben.

Sharing is caring Ik stel ook graag de schepenen voor. Dat zijn Faye Van Impe, Roger Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Jos Martens en de kersverse mama Katrien Brosens. Op de eerstvolgende gemeenteraad zullen alle schepenen hun beleidsnota en beleidsplan voorstellen. En na afloop van deze installatieraad trakteren we met een glaasje brubbels om deze nieuwe legislatuur en het nieuwe jaar feestelijk en in een sfeer van verbondenheid in te zetten.”

Boodschap De nieuwe burgemeester vervolgt: “Onder het motto ‘sharing is caring’ willen wij zoveel mogelijk informatie met alle raadsleden delen en naar oplossingen zoeken die ons te wachten staan. En dat zijn er heel wat. Er is heel wat armoede in onze gemeente, kansarmoede, vereenzaming, vergrijzing, verzuring, helaas ook verkeersonveiligheid, ook wel vandalisme en criminaliteit en mobiliteitsproblemen die moeten aangepakt worden. We zullen met zijn 27 samen oplossingen zoeken over de partijgrenzen heen, met de verenigingen, met de scholen, met bedrijven, met adviesraden die we nieuw leven zullen inblazen,

10

samen met onze burgers via consultatie en participatie. Wat we gaan doen en hoe zal te lezen zijn in onze beleidsplannen. Niet alles wat de oppositie voorstelt is per definitie slecht, vinden wij. Ik herinner mij nog goed de woorden van de burgemeester van Za-Kpota bij zijn bezoek aan Hoogstraten: ‘L’opposition, c’est la force de la democratie’. En ik denk dat die man gelijk had. Wij rekenen op een faire houding en constructieve medewerking van alle raadsleden. Wie per sé wil mag een luis in onze pels zijn, maar we hopen wel dat we samen aan één zeel trekken en liefst in dezelfde richting en ook met de neuzen in dezelfde richting. Alleen ga je wel sneller, maar samen geraak je verder ! ‘Samen’ wordt het sleutelwoord voor de volgende jaren en ‘samen’ wordt ook de sleutel van het succes van onze mooie stad, van onze 21.500 inwoners. Samen met jullie, collega’s, samen met het managementteam en alle medewerkers van onze stad, gaan we ons inzetten voor alle 21.500 Hoogstratenaren, groot of klein, arm of rijk, mensen die ondernemen en ook mensen voor wie het wat lastiger is of die hiertoe niet meer in staat zijn. Mensen stimuleren en motiveren, helpen en assisteren, en de zwaksten uit onze maatschappij gaan we zeker helpen en ondersteunen. Want samen zijn wij verantwoordelijk.”

Hulde Marc Van Aperen bracht tot slot nog hulde aan zijn voorgangers sinds de fusie van 1976. “Achtereenvolgens denk ik aan Jos Van Aperen, mijn oom en vader van Roger Van Aperen, Fons Jansen, de vader van Michel, mijn broer Arnold die

- NOVEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tot slot ging Marc Van Aperen over tot een belofte. “Ik beloof een goede manager te zijn voor mijn team en mijn medewerkers, een ambassadeur voor onze stad naar de hogere overheid en de andere gemeentebesturen toe. Ik wil vooral een burgervader zijn voor al onze inwoners. Hiervoor reken ik op jullie allemaal, collega’s, over de partijgrenzen heen, zodanig dat we samen een mooi verhaal schrijven en een mooi hoofdstuk toevoegen aan het boek van de rijke geschiedenis van Hoogstraten. Ik dank jullie van harte voor jullie medewerking.” Waarna een stevig applaus volgde.

Le moment surprême Vervolgens mogen 26 raadsleden de eed afleggen ‘in handen van’ de voorzitter van de gemeenteraad. Hiermee wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Keer op keer aanhoort het publiek de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. De raadsleden komen in alfabetische volgorde naar voren en al dan niet met vaste of trillende stem volbrengen zij hun plicht. Johan Vermeeren is de laatste die de eed aflegt en hij zal dit moeten doen in handen van de nieuwe burgemeester.

Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen De verkozenen zijn allemaal bekend. Toch zijn er enkele nieuwkomers bij. Arnold Van Aperen (Hoogstraten Leeft) en Lieve Janssen (N-VA) waren beide verkozen maar hebben afstand gedaan van hun mandaat. Zij worden vervangen door Ans Lochten en Gert Van den Bogaert. Frans De Bie (N-VA) was eerste opvolger voor zijn partij in de gemeenteraad maar ook hij deed


VANUIT HET STADHUIS Acta non verba, Hoogstratenses laboremus

Schepenen Nu de nieuwe voorzitter is geïnstalleerd mogen de zes nieuwe schepenen bij hem de eed komen afleggen. Het zijn drie schepenen van Hoogstraten Leeft (Arnold Wittenberg, Katrien Brosens en Jos Martens) en drie van N-VA (Michel Jansen, Roger Van Aperen en Faye Van Impe).

De fractie Hoogstraten Leeft die samen met N-VA een bestuursovereenkomst tekende voor de volgende zes jaar. Zij behaalde 11 van de 27 zetels. afstand van dit recht. Hilde Vermeiren (CD&V) is afwezig en zal tijdens de volgende gemeenteraad nog de eed moeten afleggen.

Nieuwe voorzitter Hiermee eindigt de taak van Johan Vermeeren als voorzitter van de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door Jef Vissers die door de nieuwe meerderheidsfracties is voorgedragen. Alvorens zijn stoel af te staan feliciteert Johan Vermeeren alle raadsleden en vraagt dat iedereen met veel energie en goesting zijn engagement zou opnemen ten voordele van alle Hoogstratenaren. Ook hij krijgt een warm applaus van zijn collega’s en het publiek.

kunnen bespreken. Ik wens u allen veel inzicht, wijsheid en slagvaardigheid.” Hij eindigt met wat wij een De Weverke durven noemen : “Acta non verba, Hoogstratenses laboremus, of vrij vertaald : Genoeg gepraat, aan de slag voor de Hoogstratenaren. Succes allemaal en dank je wel.”. Ook hij krijgt een warm applaus uit de zaal. Bij het verlaten van de raad wijst hij ons nog even op de beginletters van zijn Latijnse uitspraak, waarin we de afkortingen van de twee coalitiepartners N-VA en Hoogstraten Leeft in terugvinden.

Na de eedaflegging neemt raadslid Fons Jacobs van de oppositiepartij Anders het woord. Hij feliciteert vooreerst het nieuwe bestuur en het nieuwe college maar heeft toch heel wat bedenkingen over hoe de bevoegdheden van het college verdeeld zijn, en hoe een aantal belangrijke thema’s hierbij ontbreken. “Het valt ons op dat er geen schepen van klimaatbeleid werd aangeduid, terwijl dit toch wel een zeer actueel en belangrijk thema is waar we ook in Hoogstraten veel meer aandacht aan zullen moeten geven dan tot nu toe gedaan werd. En hoewel er wel een schepen van nutsvoorzieningen is, vinden we nergens terug of er ook iemand in het bijzonder verantwoordelijk is voor energie. Onze inwoners worden niet alleen geconfronteerd met alsmaar stijgende prijzen, deze winter is er lang sprake geweest van het risico van een tekort aan elektrische stroom. Komt daarbij de uitdaging of ook Hoogstraten niet zou moeten trachten, zoals andere gemeenten voor ons gedaan hebben, om te streven naar een manier waarop Hoogstraten energieneutraal is, met name dat we ter plaatse evenveel energie produceren dan dat we verbrui-

Hierna is het de beurt aan de kersverse voorzitter Jef Vissers. “Ik dank oprecht mijn voorganger Johan Vermeeren voor de directe, democratische en efficiënte manier waarop hij de voorbije zes jaar deze vergadering heeft geleid. Ik zal trachten in zijn voetsporen te treden en het op dezelfde manier te doen. Voor mij is het een grote eer dat u mij hebt aangeduid als voorzitter van de gemeenteraad. Voorlopig zullen we nog in deze zaal vergaderen, maar de verwachting is dat we binnen afzienbare tijd in de vernieuwde historische raadszaal van het stadhuis zullen vergaderen. Dat is een aangename plaats voor raadsleden en publiek en wie weet zal er misschien ooit een opname en rechtstreekse uitzending van de raad kunnen gerealiseerd worden. Deze vergadering zal in de toekomst uit twee delen bestaan omdat zowel de gemeenteraad als de OCMW dan zullen gehouden worden. We zullen daarom efficiënt, slagvaardig en vlot moeten beraadslagen om alle agendapunten te

De fractie CD&V. Voor haar zal het wennen zijn op de oppositiebanken na twee legislaturen het bestuur te hebben kunnen uitmaken. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

11


VANUIT HET STADHUIS ken. Tenslotte is er het steeds weerkerend probleem hoe we als stadsbestuur omgaan met mogelijke afsluitingen van burgers van water, gas of elektriciteit.

zeker toe doen de volgende jaren, de nodige aandacht zullen krijgen van de bevoegde schepen.”

Het mag ook duidelijk zijn dat de huidige inspraakorganen hun beste tijd gehad hebben en dat er dringend gezocht moet worden naar nieuwe manieren om de burger, de inwoner, te beluisteren. De burgerparticipatie die we al ervaren hebben, dient op een positieve manier benaderd te worden en de verzuchtingen hiervan moeten tijdig mee genomen worden, en zeker voor de besluitvorming. Ook hier zou een schepen van burgerparticipatie die met deze taak belast is, zeker op zijn plaats zijn. Tenslotte is er wel een schepen van wonen, maar niet van huisvesting in het algemeen. En we weten allemaal dat het globale huisvestingsbeleid de volgende decennia erg belangrijk gaat worden, o.a. omwille van de betonstop, met het oog op het behoud van de beperkte open ruimte die er nog is, maar ook voor de betaalbaarheid van de woningen.”

Raadslid Herman Snoeys van Hoogstraten Leeft, feliciteert vervolgens alle verkozenen en herinnert hen aan het mandaat dat zij van de kiezer gekregen hebben om de beloften uit de kiescampagne waar te maken. “De komende maanden, jaren zullen wij binnen deze gemeenteraad zaken moeten afwegen, keuzes moeten maken en besluiten nemen om onze stad op een goede manier te besturen Dit kan pas lukken als wij er in slagen om goed samen te werken, over de partijgrenzen heen.

Opgesplitst Een aantal bevoegdheden zijn verdeeld over verschillende schepenen. Op die manier wordt een eenduidig beleid moeilijk, vindt Jacobs. ”Ruimtelijke ordening, plattelandsontwikkeling, milieubeleid, water en landschap ….zit bij schepen Jansen, terwijl land- en tuinbouw bij schepen Brosens zit. Dit zijn toch bevoegdheden die constant met elkaar te maken hebben. Waarom die dan splitsen over twee schepenen? Welzijn wordt verdeeld over drie schepenen : schepen Van Impe doet samenleving, inburgering en armoedebestrijding, schepen Martens is voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst en schepen Van Aperen van zorg, woonzorg, thuiszorg, lokaal dienstencentrum en ouderenbeleid. Schepen Jansen is verantwoordelijk voor mobiliteit, schepen Martens over wegen en verkeer. Schepen Jansen is verantwoordelijk voor erfgoed, schepen Martens voor monumenten. Er is wel een schepen voor de middenstand, voor de horeca en voor de land- en tuinbouw, met name schepen Brosens, maar er gaat zich blijkbaar niemand bezig houden met werkgelegenheid in het algemeen. Moeten buitenlandse werknemers die hier in heel wat sectoren actief zijn, ook geen extra aandacht krijgen? En er is in Hoogstraten toch heel wat industrie, heel wat dienstenbedrijven, onderwijs, het gevangeniswezen, KMO’s, ….waarom die ook niet in het globaal arbeidsbeleid opnemen? Er zijn inderdaad heel wat meer arbeidssectoren in Hoogstraten dan enkel middenstand, horeca en land-en tuinbouw die binnen dit college blijkbaar extra aandacht gaan krijgen! Wij begrijpen zeer goed dat de taken van burgemeester en schepenen na de integratie van het OCMW en het stadsbestuur fel uitgebreid zijn, maar we verwachten toch dat die zaken die er

12

Controle

Als raadslid hebben wij de plicht om het college te controleren op de uitvoering van hun bestuurstaken. Om dit goed te kunnen beoordelen moet het college verantwoording afleggen aan deze raad. Onze fractie is er van overtuigd dat dit nieuwe college van burgemeester en schepenen dit zeker zal waarmaken. Beste collega’s, wij zijn allemaal gedreven door idealen, politieke visies en ambities. Er ligt een belangrijk en mooi werk op ons te wachten, maar ook werk met een grote verantwoordelijkheid! Daarom durven wij vanuit “Hoogstraten Leeft” rekenen op constructieve debatten en een goede samenwerking ten dienste van het algemeen belang. Laten we er samen met veel energie, vreugde en wijsheid iets moois van maken de komende zes jaren!”

Voedselstrategie In naam van CD&V feliciteert uittredend schepen Ward Baets het nieuwe bestuur en alle raadsleden. Hij vraagt speciale aandacht voor het project voedselstrategie dat onlangs werd op-

gestart. De kinderen hebben allemaal bij het nieuwjaar zingen een potje gekregen van Hoogstraten met daarin een appel. Hiermee wil het bestuur werken aan een gezond 2019. “Deze voedselstrategie kadert in 4 belangrijke pijlers. Wij zijn fier op Hoogstraten en op onze lokale productie. Daarom bieden wij iedereen vandaag hier straks een appel aan. Voor de volgende 6 jaar willen wij een aantal zaken toewensen. Vooreerst een voorspoedig en gezond 2019. Het allerbeste voor het nieuwe bestuur in de hoop dat ons verhaal mee kan opgenomen worden. Wij zullen ons als fractie positief maar ook kritisch opstellen. In de lijn van de voorgaande jaren willen wij meebouwen aan een warm Hoogstraten omdat we fier zijn op onze lokale productie en fier op allen die wonen, leven en werken in Hoogstraten. Er zijn nog heel wat projecten die op stapel staan of in stelling staan. Wij hopen dat deze verder ontwikkeld en uitgebouwd worden in de volgende jaren.”

Politieraad De politieraad, bestaande uit afgevaardigden van de verschillende partijen uit de gemeenteraad, staat de burgemeesters van de drie aangesloten gemeenten in de politiezone Noorderkempen bij. In totaal zijn er 17 raadsleden waarvan 9 uit Hoogstraten. De anderen komen uit Merksplas en Rijkevorsel. Zij worden door de verschillende fracties in de gemeenteraad voorgedragen en door de gemeenteraadsleden bij geheime stemming verkozen. Ieder gemeenteraadslid krijgt vijf stemmen. Er werden echter maar 8 raadsleden voorgedragen wat na de stemming een discussie geeft over het negende raadslid voor CD&V.

De fractie Anders blijft ook voor de volgende zes jaar in de oppositie zitten. Zij krijgen er het gezelschap van CD&V die de plaats inneemt van Hoogstraten Leeft.

- NOVEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


VANUIT HET STADHUIS d e eed af.

Een 150-tal familieleden en sympathisanten was opgedaagd om de installatie van de nieuwe gemeenteraad mee te maken. Werden voorgedragen en verkozen: voor Hoogstraten Leeft: Ann Fockaert, Herman Snoeys, Piet Van Bavel en Pim Van der Linden; voor CD&V: Marc Haseldonckx en Tinne Rombouts; voor Anders Fons Jacobs en voor N-VA Jef Vissers. Het negende raadslid zal verkozen worden op de eerstvolgende gemeenteraad waarbij alle raadsleden één stem krijgen. Hierdoor zouden de meerderheidspartijen een extra zitje kunnen bemachtigen, daar waar deze in normale omstandigheden naar CD&V zou gegaan zijn. Bij monde van schepen Roger Van Aperen vernemen we dat de coalitiepartners overeen gekomen zijn om geen misbruik te maken van deze situatie en de negende zetel dus “niet op hun bil te slaan”.

OCMW Na de verkiezing van de leden van de politieraad sluit voorzitter Jef Vissers officieel de gemeenteraad en opent de nieuwe OCMW-raad. Het vroegere OCMW met een eigen raad bestaat vanaf nu niet meer. De leden van de gemeenteraad worden nu automatisch ook lid van het OCMW. De naam zal juridisch nog wel blijven bestaan, de werking verandert. Het College van Burgemeester en Schepenen zal in de toekomst dus ook de rol vervullen van het vroegere Vast Bureau van het OCMW. De zitting van het OCMW zal aansluiten bij deze van de gemeenteraad. Het beloven dus langere raadszittingen te worden. Het belangrijkste punt van de nieuwe OCMWraad is de samenstelling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst waarvan Jos Martens de voorzitter wordt en dus als schepen wordt toegevoegd aan het college. Dit comité behandelt de individuele dossiers voor maatschappelijke dienstverlening zoals steunverlening en maatschappelijke integratie. De 7 leden hiervan moeten geen verkozen mandatarissen van de gemeenteraad zijn. Achtereenvolgens leggen Arnold Van Aperen en Natasja Snels, alle twee van Hoogstraten Leeft,

Voormalig schepen Jef Vissers zit de volgende zes jaar de gemeenteraad voor.

Ook Koen Van Leuven zal voor deze partij zetelen, maar is afwezig en zal later de eed afleggen. Voor CD&V zetelen Danny Adams en May Van Bavel, terwijl ook Frans De Bie voor N-VA en Jef Roos voor Anders de eed afleggen.

Samenhorigheid Alvorens de voorzitter de OCMW-raad afklopt, neemt Marcel Verschueren nog het woord namens de fractie Hoogstraten Leeft. Marcel was de eerste voorzitter van de Hoogstraatse gemeenteraad in de periode 2007-2012, maar zetelde ook drie legislaturen in het OCMW waarvan 12 jaar in het Vast Bureau. Hij kent dus wel de klappen van de zweep maar ook de gevoeligheden in de beide raden.

Alleen ga je wel sneller, maar samen geraak je verder! “Namens de fractie Hoogstraten Leeft wens ik iedereen welkom op de OCMW-raad 2.0, die bestaat uit 27 leden in plaats van de 11 in de oude raad. We zullen met zijn allen een beetje de weg moeten zoeken in dit nieuw gegeven. Laat ons er vooral voor zorgen dat de aandacht die er vroeger was voor de sociale zaken, het Woon Zorgcentrum, het Lokaal Dienstencentrum, de thuisdiensten en de minst bedeelden van onze maatschappij, minstens even groot, of beter nog, groter is. De sfeer in de OCMW-raad was er ook een van samenhorigheid, los van de politieke partijen en hun gedachtengoed. Het welzijn van de ‘cliënten’ stond centraal. Hopelijk kunnen we die sfeer ook overbrengen naar de nieuwe raad. Een uitdaging waar we ons alvast willen voor inzetten. Traditioneel werd de raad ook afgesloten met een traktatie van de jarige van de maand met een stukje taart. Misschien kunnen we dit vervangen door een drankje en een klein hapje op het einde van de raad? Laten we er al direct mee beginnen! Iedereen veel succes!”

Brubbels Terwijl het publiek en de raadsleden zich het aangeboden glaasje schuimwijn laten welgevallen worden de traditionele groepsfoto’s genomen. Iedereen is in opperste stemming hoewel hier en daar bij momenten toch het verwerkingsproces van de nieuwe constellatie doorschemert. Alle raden zijn geïnstalleerd, iedereen heeft beloofd de verplichtingen van zijn mandaat trouw na te volgen. Het eigenlijke werk kan dus beginnen. Eind januari komen de dossiers op de proppen en worden de beleidsplannen bovengehaald. De eerste discussies kunnen starten, en dat is geen negatieve bedenking. Het is de taak van een oppositie om kritisch het beleid van de meerderheidspartijen te bekijken en eventueel proberen bij te sturen. De burgemeester en zijn coalitiepartners hebben duidelijk te kennen gegeven om open te staan voor een constructieve oppositie, maar hopen toch vurig dat iedereen aan hetzelfde zeel zal trekken, en dan liefst in dezelfde richting. “Samen” is het sleutelwoord, aangevuld met het begrip “over de partijgrenzen heen”. Het worden hopelijk boeiende tijden. Voor de nieuwe burgemeester en de nieuwe voorzitter was het nog even wennen aan de nieuwe functie. Maar de kleine vergetelheid en de lapsus hier en daar werden met de mantel der liefde bedekt. Hopelijk worden de verzuchtingen van raadslid Marcel Verschueren eveneens ingelost. De combinatie van gemeenteraad en OCMW in een zelfde raadszitting voor een ruim publiek kan een moeilijke oefening worden. Voormalig OCMW-voorzitter Jos Matthé waarschuwde hier vorig jaar al voor (DHM januari 2018). “Ik zou heel graag wat van de betrokken en zorgzame dienstverlening van het OCMW in de toekomstige gemeentewerking willen zien.”, voegde hij er toen aan toe. Wij durven het mee hopen. (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

13


CULTUUR

Op zoek naar een volwaardig Cultuurhuis in Hoogstraten

Wat zit er in de culturele pijplijn? HOOGSTRATEN - Het uittredend college liet verstaan dat men voor het einde van hun legislatuur duidelijkheid zou scheppen in verband met een cultuurhuis in Hoogstraten. Dat is niet gebeurd. Wel gaf men aan IDEA de opdracht om een behoefteonderzoek uit te voeren en kreeg IOK de taak om op zoek te gaan naar mogelijke locaties voor zo’n infrastructuur. Wij maakten alvast een samenvatting van de essentie van dit dossier van 152 bladzijden.

Intentieverklaringen Op 13 juli 2001 wordt het decreet ‘Lokaal cultuurbeleid’ van kracht. Om een wildgroei aan cultuurcentra tegen te gaan krijgen 76 Vlaamse en Brusselse steden of gemeenten het predicaat ‘Centrumstad’ opgeplakt. Uiteraard wordt er een onderscheid gemaakt tussen grote en kleinere steden. Naast de grootsteden (Antwerpen, Brussel en Gent) zijn er 13 centrumsteden in de Acategorie (Turnhout, Mechelen, Leuven), 23 steden of gemeenten in de B-categorie (Herentals, Mol, Geel) en 37 in de C-categorie (Heistop-den-Berg, Lommen, Boom), waarin ook Hoogstraten een plaats krijgt. Alleen die 76 steden hebben nog recht op een cultuurcentrum. Binnen die groep van 76 gemeenten heeft alleen Hoogstraten geen cultuurof gemeenschapscentrum. Volgens het decreet moet het cultuurcentrum volle eigendom zijn van de stad of de gemeente en exclusief en alleen voor cultuur bestemd zijn. Het onderscheid tussen een cultuur- en een gemeenschapscentrum heeft te maken met het aantal lokalen, de grootte van de lokalen en het aantal zitplaatsen. Omdat Hoogstraten niet voldoet aan het decreet en de status van centrumstad niet wil verliezen, keurt de gemeenteraad in 2001 en in de volgende legislatuur in 2007 een intentieverklaring goed waarin de stad “een beroep wenst te doen op de subsidies zoals voorzien in het decreet van 13 juli 2001” en dus alles in het werk zal stellen om te voldoen aan de voorwaarden om de culturele centrumfunctie op provinciaal niveau in te vullen.

Meer mogelijkheden Vanaf 2014 wordt het decreet van 2001 aangepast. De lokale besturen krijgen meer vrijheid om vorm te geven aan hun eigen cultuurbeleid. Het is niet langer noodzakelijk dat de zaal eigendom is van de gemeente, wat jarenlang het struikelblok was voor Hoogstraten. In het meerjarenplan 2014-2019 lezen we dat de stad op korte termijn op zoek gaat naar voorlopige infrastructuur én IOK de opdracht geeft om een studie te maken over de noden en de mogelijkheden van een cultuurcentrum in Hoogstraten. Voor de actie op korte termijn gaat het bestuur

14

In Hoogstraten is op dit moment geen enkele zaal beschikbaar waar verenigingen of professionele gezelschappen zonder extra werk en uitrusting een concert, theatervoorstelling of optreden kunnen organiseren, ook de Rabboenizaal niet. Het blijft een tijdelijke oplossing.

op zoek naar infrastructuur zodat ze voldoet aan de bepalingen in het aangepaste decreet. Men huurt de Rabboenizaal als podiumzaal, brengt het auditorium van IKO Groenewoud in voor lezingen en films, de ontmoetingsruimte van de bibliotheek voor presentaties en lezingen en tenslotte het Raadhuis van Meerle voor kleinere evenementen. Op zaterdag 24 oktober 2015 staat Filip Jordens met een ode aan Jacques Brel als eerste geprogrammeerd in wat voorlopig het gemeenschapscentrum van Hoogstraten is.

Bevragen Vanaf het voorjaar 2017 organiseert IOK samen met de cultuurdienst een bevraging naar de culturele behoeften van de inwoners en de verenigingen. Het zou ons te ver voeren om in deze bijdrage in te gaan op de aanpak en organisatie van de bevraging, de gestelde vragen, het aantal respondenten en de resultaten. Zeker is dat de inwoners en de verenigingen duidelijk “meer en beter” cultuuraanbod en dito be-

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

leid verwachten. Er is geen onvrede, maar wel een expliciete hoop dat de stad meer dan een tandje bij steekt en dit vertaalt in heel concrete investeringen en beleidskeuzes. De inwoners geven duidelijk aan dat het cultuuraanbod en beleid in Hoogstraten nog voor heel wat uitdagingen staat. Er is dus nog werk aan de winkel, want in Hoogstraten is er op dit moment geen zaal die zodanig uitgerust is dat een professioneel gezelschap of een vereniging zonder meer een concert, theatervoorstelling of optreden kan organiseren. De beschikbare infrastructuur is niet geschikt en het vraagt veel werk en technische ondersteuning van buitenaf om welke zaal dan ook speelklaar te maken. Naast de bevraging brengt men een bezoek aan de culturele infrastructuur en bespreekt men de werking van centra in de ons omliggende gemeenten zoals Turnhout, Beerse, Brecht, Essen, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel en Wuustwezel. Hetzelfde doet men met cultuurcentra van ver-


CULTUUR der afgelegen steden of gemeenten zoals Asse, Ternat, Herent, Maaseik en Kapelle-op-denBosch. Die gemeenten werden geselecteerd omdat ze vergelijkbaar zijn met Hoogstraten wat omvang, oppervlakte en inwonersaantal betreft. De geselecteerde gemeenten zijn, net zoals Hoogstraten, ook gelegen in de nabijheid van een grens én van andere grotere centra.

Om een bovenlokale uitstraling te hebben, is er nood aan een aanbod dat relevant is in Vlaanderen, dat voldoende divers is en inspeelt op uiteenlopende smaken van de bevolking. Het centrum moet een levendige plaats zijn. Dit kan men realiseren door verschillende (culturele) functies te bundelen op één locatie. Een zaal waar enkel 's avonds iets te beleven valt, is dus niet voldoende.

Het centrum moet een levendige plaats zijn

Om hieraan vorm te geven maakt men een structuur waarbij aan een minimale invulling van het gemeenschapscentrum, andere meer en minder prioritaire functies worden toegevoegd.

Tenslotte is er een overleg met externe specialisten zoals Miek Dekepper (vroeger Cultuur Lokaal e.a.), Staf Pelckmans (directeur van De Warande), Kristien Mangelschots (GC Merksplas), Jeroen Platteau (Cc De Plotter Ternat), Elke Van Lent (Vereniging van Culuurcentra), en Toon Berckmoes (cultuurnet e.a.).

Bouwstenen Op zoek naar bouwstenen voor een levendig cultuurhuis, maakte men een inventaris van de nu al in Hoogstraten bestaande functies, met hun sterktes en zwaktes, aangevuld met de nog ontbrekende functies. Zo kwam men tot een structuur met, naast de logische basisfuncties van een cultuurhuis, ook diegene die men er aan kan koppelen om voor een dynamisch, levendig centrum te zorgen. Die functies werden ingedeeld als prioritair of niet-prioritair.

Eindadvies Op basis van alle besprekingen komt er een eindadvies. We vatten de essentie hiervan kort samen. Het realiseren van een centraal gelegen cultuurhuis mag niet ten koste gaan van de ondersteuning van het verenigingsleven of de decentrale infrastructuur in de deeldorpen.

Aan de hand van die functies bepaalde men de noodzakelijke vloeroppervlakte en de ‘footprint’ van het gebouw. Daarbij gaat men er van uit dat het gebouw drie bouwlagen heeft. Omdat de podiumzaal en de polyvalente zaal 10 tot 11 meter hoog moeten zijn, werd hun oppervlakte bij de berekening van de te bebouwen oppervlakte driedubbel geteld.

De nood aan ‘meer’ cultuur komt terug op veel vlakken. Meer kwantitatief aanbod in een brede culturele context, zoals podiumkunsten, tentoonstellingen en vorming op professioneel niveau, ook al wordt het gebracht door niet-proessionelen.

Basisscenario voor een volwaardig gemeenschapscentrum

Prioritaire koppeling (als eerste toe te voegen indien mogelijk)

Niet-prioritaire koppeling (toe te voegen indien mogelijk)

Vloeroppervlakte Basisfuncties Podiumzaal (500 x 3) Polyvalente zaal (300 x 3) Artiestenloges Vergaderlokalen Atelier- of repetitieruimte Opslagruimte / technieken Bureauruimte / backoffice Foyer Horeca incl. keuken Inkom / sanitair / circulatie TOTAAL

1.500 m² 600 m² 150 m² 80 m² 100 m² 200 m² 80 m² 600 m² 175 m² 500 m² 3.985 m²

Prioritaire koppeling Toerisme Bibliotheek Ateliers Makerspace TOTAAL

230 m² 900 m² 50 m² 100 m² 1.280 m²

Niet-prioritaire koppelingen Dienst CVT Academie MWN Winkel incl. opslag Berging Museumruimte LDC Uitleendienst Kunstuitleen TOTAAL

100 m² 1.450 m² 100 m² 100 m² 400 m² n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2.150 m²

GEMEENSCHAPSCENTRUM Podiumzaal, foyer, artiestenloges, polyvalente zaal, vergaderlokalen, atelieren repetitieruimtes, technische ruimtes en opslag, backoffice, horeca

TOERISME

BIBLIOTHEEK

ATELIERS

MAKERSPACE

Geïntegreerde vrijetijdsbalie

Toekomstgerichte hoofdbibliotheek

Ruimte voor atelierwerking

Experimenteerruimte voor jongeren en onderzoekers

CVT

AMWIN

WINKEL

BERGING

Geïntegreerde vrijetijdsdiensten

Academie voor Muziek en Woord Noorderkempen

Commerciële ruimtes

Ontvangst van goederen

MUSEUMRUIMTE

LCD

UITLEENDIENST

KUNSTUITLEEN

Kleine exporuimte

Lokaal dienstencentrum

Sociale uitleendienst

In de volume studies zijn enkel de basisfuncties voor een gemeenschapszaal gebruikt. Indien er plaats is kunnen er bijkomende functies aan gekoppeld worden. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

15


CULTUUR

Van longlist naar shortlist Bij de zoektocht naar mogelijke locaties vertrekt men van de vloeroppervlakte van het basisscenario, zeg maar 4.000 m², en deelt deze dus door drie om de minimum te bebouwen oppervlakte te bepalen. De oppervlakte van het gebouw, hier dus zo’n 1.300 m², wordt vermeerderd met 65% en zo komt men tot de minimum oppervlakte van het perceel nodig om de basisinfrastructuur te bouwen. Om vorm te geven aan die basisinfrastructuur van het gemeenschapscentrum moet men dus op zoek naar locaties van minimum 2.000 m². Uiteraard liever meer, zodat men ook koppelingen met andere functies mogelijk kan maken. Bij de zoektocht naar ‘theoretisch’ mogelijke locaties maakte men een inventaris van de onbebouwde niet verkavelde of ontwikkelde percelen, gelegen in het kleinstedelijk gebied Hoogstraten. Bovendien moesten de percelen liggen langs een uitgeruste weg. Bebouwde percelen, eigendom van de stad of andere semipublieke instanties zoals kerkfabrieken e.a. kwamen ook in aanmerking, net zoals percelen met potentieel te renoveren gebouwen, zoals scholen e.d. Op die manier kwam men tot een longlist van 35 potentiële locaties. Die lijst werd teruggebracht tot 19 locaties op grond van de volgende criteria: - een ligging in het centrum van de gemeente, in

de onmiddellijke omgeving van de Vrijheid als centrale as; - een ligging in de nabijheid van andere culturele of andere centrumfuncties; - een goede bereikbaarheid; - een omgeving die een levendig centrum toelaat. Op die 19 mogelijke locaties werd de praktische haalbaarheid onderzocht. Daardoor verdwenen er 12 sites van de lijst. Het betreft vooral percelen waarop gebouwen staan, die nu een functie hebben die men graag wil behouden of waarvoor men moeilijk een alternatief kan vinden. We denken bijvoorbeeld aan de huidige politiekantoren, de gemeenteschool in de Gravin Elisabethlaan, de parking in Jan van Cuyckstraat om er maar enkele te noemen.

Haalbaarheid en beoordeling Van de zeven uiteindelijk weerhouden locaties werd de concrete haalbaarheid getoetst rekening houdend met: - de ligging en de bestaande toestand; - de oppervlakte en de mogelijkheid tot koppeling met andere functies; - de eigendomssituatie en het juridisch kader; - eventueel andere ontwikkelingsprocessen. Dit levert onderstaande resultaten op met voor elke locaties een waardebepaling - die gaat van X als laagste, over XX tot XXX als hoogste score. 1 Stelplaats Van Aertselaerstraat De stelplaats van De Lijn is 5.380 m² groot, ligt

in woongebied op de centrale as Hoogstraten Minderhout en is eigendom van De Lijn. Als andere ontwikkelingsopties noteren we het behoud als stelplaats. Potentieel is het ook een uitgelezen plaats voor het nieuw te ontwikkelen Veiligheidscentrum (brandweerkazerne en andere hulpdiensten). Een verplaatsing van de stelplaats zelf zou op zich geen groot probleem mogen zijn. Beoordeling XX 2 Site Van Aertselaarstraat – Molenstraat De site is gelegen aan de overzijde van de stelplaats, net naast de hoek van de Van Aertselaarstraat en de Molenstraat. Het terrein is 8.616 m² groot en is momenteel in gebruik voor landbouwdoeleinden als graslandperceel. De gronden, die ook een ontsluiting hebben langs de Molenstraat, zijn ingekleurd als zone voor stedelijk wonen. Vraag is in hoeverre de ontwikkeling van een gemeenschapscentrum hiermee in overeenstemming te brengen is. Het perceel is eigendom van drie privaat eigenaars. Beoordeling XX 3 Site brouwerij - mouterij De gronden van de voormalige brouwerij Brosens zijn 9.314 m² groot. Ze bestaan uit een voormalig Brouwershuis met achtergelegen mouterij/brouwerij aan de zijde van de Vrijheid (Vrijheid 110-112). Vrijheid 110 is een dagbladhandel en biedt doorgang naar de achterliggende perceeldelen. Zowel de brouwerswoning als de mouterij zijn als monument beschermd. Het perceel is een niet-ingevuld binnengebied in

Volumestudie van het basisscenario op de Paxsite. Er is plaats voor een grote ondergrondse parking en plaats voor koppeling bijkomende functies. De zalen die de parochie er wenst, moeten er alleszins een plaats krijgen.

16

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


CULTUUR

Volumestudie van het basisscenario op de brouwerijsite. In de als monument beschermde gebouwen, zoals het woonhuis langs de Vrijheid en de mouterij, kan de dienst toerisme en cultuur een plaats krijgen. Bij de mouterij is er ruimte voor nog meer koppelingen. de woonzone met onbebouwde percelen tot aan Tinnenpotstraat. De gronden zijn eigendom van verschillende privaat eigenaars en er zijn geen ontwikkelingsopties gekend. Een ondergrondse parking zou een bijdrage leveren voor andere parkeerproblemen. Beoordeling XXX 4 School Karel Boomstraat De site van de voormalige gemeentelijke jongensschool is 4.313 m² groot en ligt op 350 meter van de Vrijheid. De gebouwen staan op de inventaris Bouwkundig erfgoed, wat een beperkende factor is. Volgens het BPA is de locatie bestemd voor appartementen en kleine kantoren De stad Hoogstraten is eigenaar en men gaat er van uit dat de Academie voor Woord en Muziek daar behouden blijft. Vraag is hoe met dit gebouw kan uitbreiden tot Gemeenschapcentrum. Beoordeling X 5 Bibliotheek tot Gelmelstraat Dit is eigendom van de stad, met het centrum deeltijds onderwijs eigendom van VITO Hoogstraten. Het gebouw langs de Gelmelstraat is beschermd als monument. Andere ontwikkelingsopties zijn het behoud van de bestaande functies. Indien men op deze site een gemeenschapscentrum wil bouwen, zal de bibliotheek geïntegreerd moeten worden. Beoordeling XX 6 Site Wereldakker zuid De site is 14.421 m² groot, gelegen op 700 meter

van de Vrijheid en eigendom van VITO. Het perceel wordt gebruikt voor de teelt van landbouwgewassen en is ingekleurd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Gelegen in de nabijheid van het zwembad en andere sportinfrastructuur onderzoekt men op dit moment of hier een bovenlokale sportzaal kan komen. Beoordeling X

liggen: de brouwerijsite en de site zaal Pax. Uiteraard is dit onderzoek slechts één stap, een verkennende fase die voorafgaat aan een beslissing die rekening houdt met de mogelijkheden van verwerving, aankoop na onderhandeling of zelfs onteigening én de manier waarop men het centrum wil realiseren. Gaat men voor bouwen in eigen beheer of in een PPS-constructie, met alle voor- en nadelen van elk van beide mogelijkheden?

7 Site zaal Pax De site is in totaal 9.361 m² groot en bestaat uit een parkeerzone, de parochiezaal, gebouwen voor jeugdverenigingen die uit gebruik genomen worden en achterliggend het ingerichte Mariapark.

Bedenking

De site ligt volgens het gewestplan in woongebied met esthetische waarde en is eigendom van Dekenaat Noorderkempen Regio Hoogstraten en de Kerkfabriek Sint-Catharina.

Bovendien hebben zich na het opmaken van de studie nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Restaurant De Tram komt op de markt, de toekomstige bestemming van de site met en rond Le Cirq is nog niet gekend en dan is er nog de SintKatharinakerk. Men moet zich de vraag durven stellen of het gerestaureerde kerkgebouw, waarin de overheid bergen geld investeert, niet meer moet zijn dan een gebouw voor eredienst en af en toe een concert.

Mogelijk zal men een aantal voor de parochie noodzakelijke lokalen een plaats moeten geven in het gemeenschapscentrum. Een ondergrondse parking kan ook bijdragen tot oplossing van andere parkeerproblemen. Beoordeling XXX

Conclusie Voor een eventuele realisatie van een centraal cultuurhuis worden in deze studie dus twee locaties weerhouden waar een dergelijke infrastructuur binnen de mogelijkheden lijkt te

Deze studie is opgemaakt in opdracht van de vorige bestuursploeg. Vraag blijft in hoeverre het nieuw geïnstalleerde college zich achter deze studie schaart.

Zowel in België als in Nederland zijn er goede voorbeelden van kerken waar nog plaats is voor erediensten, maar waar een museale en een culturele functie even belangrijk zijn. Een site met de kerk in combinatie met de tram en/of Le Cirq opent zeker mogelijkheden voor het toeristisch en cultureel centrum van Hoogstraten. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

17


STRAAT IN DE MAAND

DIT IS ONZE STRAAT

Treslong

Treslong, één kroostrijk gezin

Treslong, een jonge straat in hartje Minderhout Treslong is een straat die, geprangd tussen de Hoge Weg en de Lage Weg, bruist van energie. Als we hier op een zaterdagvoormiddag neerstrijken terwijl de regen naar beneden druilt, zien we vooral actie. Auto’s rijden op en aan en helemaal op het einde (of is het eigenlijk het begin?) van de straat wordt nog volop gebouwd. Timmerlui zijn er naarstig bezig bovenop het dak.

Een naam als geen ander Over de herkomst van de naam Treslong liggen de bewoners niet wakker en als we polsen naar de oorsprong houden sommigen het op “een lange straat” terwijl anderen dan weer verwijzen naar de aanwezigheid van een oude boerderij die deze naam zou dragen. Deze laatsten hebben het helemaal bij het rechte eind. Een zoektocht op de Ferrariskaart leert dat in de buurt inderdaad een hoeve stond met de naam “Treslongel hoef”, op recentere kaarten wordt dat dan “Treslonge Hoef”. De boerderij stond op de plaats waar de Lage Weg nu een scherpe bocht maakt en waar nog altijd geboerd wordt, tot vlak tegen de Mark. Meer zoekwerk naar de naam Treslong in Minderhout brengt overigens aan het licht dat in de tachtigjarige oorlog (1568), een zware tijd vol beproeving voor de regio, Jonker Jan van Treslong hagenprekers toelaat op zijn hoeve in Minderhout. Zij komen zijn huurders bekeren tot het nieuwe geloof. Van Treslong wordt daarvoor in Brussel onthoofd. Meest bekend is de naam van de Nederlandse adellijke familie Bloys van Treslong, waarvan geuzenleider Willem de beroemdste telg was. De familie had ook een kasteel Treslong, een buitenplaats nabij Hillegom.

Regelmatig crashen hier laagovervliegende ooievaars. Treslong is één kroostrijk gezin. De huizen in Treslong verraden dat hier jonge gezinnen wonen. De pastorijstijl en moderne look van de woningen tonen dat het gaat om vrij recente huizen. Op sommige plaatsen werd de tuin nog niet aangelegd en elders is een oprit nog niet helemaal klaar. Het zijn de typische dingen die een beetje blijven hangen als een jong gezin zich pas heeft gesetteld.

De bewoners Gitte Martens “Behoefte aan speelgelegenheid” En toch komen we al snel te weten dat er een oud en een nieuw Treslong is. Als is die leeftijd natuurlijk relatief. Gitte Martens woont in het “oudere” deel van Treslong. Ze woont er samen met Pieter Brughmans en hun kinderen Elodie en Kamiel. “De eerste huizen werden hier ongeveer tien jaar geleden gebouwd. We prijzen ons heel gelukkig dat we hier mogen wonen. Hier vertoeven we tussen allemaal leuke mensen en we kunnen het allemaal goed met mekaar vinden.” “Gitte wordt vooral gecharmeerd door het feit dat het om een rustige straat gaat. Er is weinig verkeer, al is dat de laatste jaren wel wat toegenomen omdat je nu eigenlijk rond kan rijden. Dat was in het begin niet, toen liep de straat dood en had je natuurlijk geen doorgaand verkeer. Maar het valt wel mee. De kinderen zouden bij wijze van spreken veilig op straat kunnen spelen.” Maar gelukkig is er in de straat een speelplein voorzien. “De gemeente heeft een speelplein aangelegd en dat is natuurlijk geen overbodige luxe

18

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


STRAAT IN DE MAAND lang en aan de schoolpoort komen we mekaar natuurlijk ook dikwijls tegen, al is dat contact in de winter ook wel wat vluchtiger.”

Kim Pemen “Op mekaar kunnen rekenen” Kim Peemen woont met Maarten Sprangers, Tuur, Kobe en Kato in het “nieuwere” deel van Treslong. “In dit deel van onze straat staan de jongste woningen. Ik denk dat de eerste huizen dateren van acht tot tien jaar geleden, terwijl wij hier nog maar twee jaar wonen. Ik ben zelf van Minderhout. We woonden in een appartement en toen de percelen hier vrij kwamen was dat voor ons een unieke kans. Het is duidelijk dat we niet de enigen waren uit Minderhout die deze kans grepen We wonen hier mooi, in een rustige buurt en nergens echt ver vandaan. Nee, wij hebben het hier uitermate naar onze zin.”

Gitte Martens en Kamiel wonen graag in deze buurt. "De sfeer is goed en we kennen mekaar allemaal!" in een straat waar zoveel kinderen wonen. Met de buurtbewoners hebben we zelfs een tweede speelpleintje aangelegd. De behoefte aan speelgelegenheid is immers groot.” Vandaag is er weinig beweging op en rond de speelpleintjes. “In de zomer is dat helemaal anders, dan komen ook de volwassenen mekaar meer tegen. Treslong heeft nog een belangrijke troef: naast de rust wonen we eigenlijk ook overal vlakbij. De weg naar de school is niet

“Bovendien woont ook mijn beste vriendin, Jolien Van Aert, hier in de straat. Hier wonen weinig of geen vijftigers, bijna iedereen is een pak jonger.” Het verhaal van Kim blijkt ook wel te kloppen. Het enige koppel dat iets ouder is kwam er wonen omdat hun kind het woonhuis verliet. Bovendien merk je aan de nummerplaten van de ouders dat hier bijna uitsluitend Belgen wonen, wellicht mensen uit de streek en vooral uit Minderhout en de onmiddellijke omgeving. “We lopen mekaars deuren zeker niet plat.”, legt Kim uit. “Maar twee keer per jaar komt iedereen die kan bijeen voor een barbecue en voor een nieuwjaarsdrink. De sfeer is dan opperbest.

Kim Peemen en de kinderen hebben het hier helemaal naar hun zin. Geen drukdoenerij, maar gezellig samenkomen. Het geeft toch ook het gevoel dat we op mekaar kunnen rekenen.”

Onze indruk Veel jong leven in een jonge straat, met jonge mensen die zich hier voor het eerst echt een plek eigen kunnen maken. Geen drukdoenerij, zo zei een van de bewoners. En dat lijkt wel een mooie omschrijving van deze woonstraat vlak bij het Minderhoutse dorpscentrum. (ao)

De auto, ook al staat hij stil, bepaalt mee het beeld van Treslong. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

19


RESTAURATIE KERK

Restauratie kost 3,7 miljoen aan kerkfabriek en stadsbestuur

Sint-Katharinakerk gaat zeven jaar in de steigers HOOGSTRATEN - De restauratie van de St-Katharinatoren is normaal eind juni afgerond. Maar het kerkgebouw zelf gaat in het voorjaar 2020 voor zeven jaar in de steigers. Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse overheid een overeenkomst voor een meerjarenpremie goed. De werken, die geraamd worden op 10.064.180 euro, worden in vijf fasen uitgevoerd. Toen de Duitsers op 23 oktober 1944 de toren van de Sint-Katharinakerk opbliezen, vernielde de toren in zijn val ook een groot deel van het schip van de kerk. En wanneer op 29 maart 1945 de kerk getroffen werd door een V1-bom wordt ook het koorgedeelte serieus beschadigd. Het vervolg van het verhaal is gekend. Bij de heropbouw van de kerk in de jaren ’50 van vorige eeuw worden minderwaardige materialen gebruikt, in die mate zelfs dat men sinds de eeuwwisseling elk jaar witstenen ornamenten verwijdert die een gevaar vormen. Er ontstaat een gevaarlijke situatie omdat er brokstenen van de toren vallen. De toestand wordt onhoudbaar, er wordt een restauratiedossier ingediend en goedgekeurd. Op 24 november 2017 startten de restauratiewerken aan de toren en de beiaard. Die werken worden geraamd op 3.490.000 euro voor restauratie van de toren en 1.050.000 voor de beiaard. Samen dus 4.540.000 euro. De overheid betaalt daarvan 3.632.000 euro, de stad en de kerkfabriek elk 454.000 euro

Eén dossier, vijf fasen Maar de schade bleef lang niet beperkt tot de toren. De kerk zelf werd ook zwaar beschadigd en is met dezelfde minderwaardige materialen heropgebouwd. Men deed er alles aan om de restauratie van de kerk te laten volgen op de restauratie van de toren, waar men bijna in gelukt is. Er werd één globaal dossier ingediend dat in vijf fases wordt uitgevoerd. Enerzijds om de kerk altijd, althans gedeeltelijk, te kunnen blijven gebruiken, anderzijds om de subsidiëring door de overheid en de het aandeel van de stad en de kerkfabriek te spreiden in de tijd. De schade aan het gebouw is over de hele lijn dermate groot dat men daar bij de fasering geen rekening mee moest houden (dan zouden bijvoorbeeld de zwaarst beschadigde delen eerst moeten worden aangepakt). De fasering is daarom nu gebaseerd op een logische overgang van de werken, met zo min mogelijk overlappingen en een optimale toegankelijkheid van de kerk tijdens de werken. Tijdens de restauratie van de buitenzijde, de gevels en de daken en de nietpubliektoegankelijke delen van de kerk, zoals de zolders enz., zal de kerk omwille van de veiligheid maar beperkt toegankelijk zijn. Ook al omdat tegelijkertijd de glasramen gerestaureerd worden. Alles samen heeft dit geleid tot drie fasen voor de restauratie van de buitenzijde en twee voor de werken binnen.

20

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Toen de toren op 23 oktober 1944 opgeblazen werd viel een massa steen op het schik van de kerk. Een V1-bom maakte op 29 maart 1945 de puinhoop nog groter.

Buitenzijde Fase 1 of fase noord: het exterieur van het noordelijk deel van het schip en de zijbeuk, de kopgevel van de dwarsbeuk noord en het westelijk deel van de noordelijke dwarsbeuk. Fase 2 of fase zuid: dezelfde delen als in fase 1 maar dan van het zuidelijk deel van het schip van de kerk. Fase 3 of fase koor: alle gevels, daken en zolders van het koor, de nevenkoren, kapittelzaal, het oratorium en sacristie en de oostelijke gevels en dakvlakken van de dwarsbeuken. In elk van de drie fases worden ook de daarin aanwezige glas-in-loodramen gerestaureerd.

Het interieur De restauratie van het interieur gebeurt in twee fasen. Daarbij blijft steeds een deel van de kerk toegankelijk voor erediensten en andere activiteiten, terwijl aan het andere deel gewerkt wordt. De stofwand tussen beide delen kan voor beide werven dienen.


RESTAURATIE KERK

Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 – Fax 03/315.71.29 e-mail: info@notaris-rommens.be

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP van BOUWGROND en AKKERLAND onder HOOGSTRATEN / MINDERHOUT Niet enkel de toren, maar ook het schip van de kerk is dringend aan restauratie toe. In fase 4 (de eerste in het interieur) wordt het schip, de noordelijke zijbeuk en dwarsbeuk aangepakt, inclusief de kapittelzaal omdat daar de stookketels staan opgesteld die men al in fase 4 moet vervangen. Fase 5, de laatste fase van deze meerjarige campagne, behelst het interieur van het koor, de nevenruimten, de zuidelijke zijbeuk en dwarsbeuk.

Kostenraming De restauratie van het kostprijs eigen aandeel schip wordt dus geraamd Fase 1 2.549.790 900.297 op 10.964.180 euro incluFase 2 2.244.061 797.498 sief btw. Het Vlaams geFase 3 3.188.779 1.121.612 west betaalt daarvan Fase 4 997.779 440.735 7.251.404 euro. Het eigen Fase 5 1.083.761 452.634 deel van 3.712.776 euro TOTAAL 10.964.180 3.712.776 wordt voor de helft betaald door het stadsbestuur en de andere helft door de kerkfabriek. Eenmaal afgewerkt zal de restauratie van de toren en de kerk dus samen 14.604.180 euro gekost hebben.

Notaris Paul ROMMENS te HOOGSTRATEN (Meer) zal openbaar verkopen:

IN ÉÉN ENKELE ZITDAG Koop 1: een perceel bouwgrond, aan de Bredaseweg, tussen nrs 44-46, groot 699 m², geschikt voor vrijstaande bebouwing. VCRO: Gvg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv V20155. Koop 2: een perceel landbouwgrond, ter streke “Schoorse Heide”, groot 1ha.16a.63ca., gelegen achter koop één, verder palende aan een afzonderlijke wegenis. VCRO: Gvg, Lwag, Gdv, Gvkr, Gvv. Gelegen in Groot Eenheid Natuur in Ontwikkeling (GENO). Vrij van pacht en geen voorkooprecht.

Uiteindelijk kost de restauratie van toren en kerk 14,6 miljoen

Info tijdens de werken Het stadsbestuur en de kerkfabriek willen de inwoners en bezoekers gedurende die zeven jaar zoveel mogelijk betrekken bij de restauratiewerken. Wanneer er interessante werkzaamheden worden uitgevoerd zal men hierover extra informatie verstrekken zodat het brede publiek de kans krijgt om die bij te wonen. Voor de start van de werken wordt per fase een communicatiecampagne gestart. Daarbij worden de data van interessante werken meegedeeld. De kunstwerken in de kerk zullen zoveel als mogelijk te bezichtigen blijven tijdens de werken. Tijdens de twee fases van de restauratie van het interieur zullen delen in de kerk gelijkmatig maar minimaal belast worden. Bovendien worden er dan aangepaste werfafsluitingen en infoborden aangebracht, ook in braille. Verder zijn er begeleide bezoeken op de werf naar aanleiding van Erfgoeddag, bij de opening van het toeristisch seizoen. Ook op Open Monumentendag wordt de werf opengesteld. Verder zijn er tijdens de werken lezingen over specifieke vaktechnieken die op dat moment in uitvoering zijn, en wordt in vakbladen zoals M&L aandacht besteed aan interessante werftechnische aspecten. (fh)

Aanvaarding: na betaling koopsom en onkosten. ENIGE ZITDAG: donderdag 21 februari 2019 om 16.00 uur in café De Posthoorn te Meerle, Kerkstraat 6. Inlichtingen en plan ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

21


WORTEL

Nieuwe verkaveling langs Poeleinde in Wortel

Legendarische Ti Van Schelle krijgt zijn straat WORTEL - De wegen in de verkaveling tussen Poeleinde en de Pater Schrijversstraat worden genoemd naar Ti Van Schelle, een van de merkwaardigste inwoners van Wortel uit de twintigste eeuw. Ti Van Schelle was de zoon van Albert Van Schelle, die op het landgoed de Diepte woonde. Albert was internationaal vertegenwoordiger voor het Rode Kruis, waardoor hij in verschillende oorlogsgebieden belandde. In Transvaal werd hij tijdens de Boerenoorlog vier jaar krijgsgevangen genomen. Bij zijn vrijlating leerde hij de Amerikaanse Rode Kruis-helpster AnnieMarwin Fowler-Protvoth kennen. Tegen de tijd dat het duo in België aankwam, bleek de Amerikaanse in verwachting. Om te bekomen van de doorstane emoties trok het nieuwbakken echtpaar zich terug op hun landgoed de Diepte, op de grens van Wortel en Merksplas. Daar werd Martial Van Schelle geboren op 6 juli 1899.

ijshockeywedstrijden, waarvoor hij de wereldtop naar ons land haalde. Zelf was hij ook geen onverdienstelijk schaatser, zo maakte hij furore aan de zijde van ‘de ijsfee’ Sonja Heinie. Daarnaast speelde hij in de eerste basketbalploeg van ons land, nam hij regelmatig deel aan de internationale ballonwedstrijden en verdedigde de Belgische driekleur tijdens internationale ski-, bobslee- en waterpolowedstrijden. Tussendoor was hij ook als muzikant actief in de danstempels aan Martial, kortweg Ti Van Schelle de Belgische kust. Als zakenman ten slotte was hij ook zeer succesvol. Hij baatte een keten van sportwinkels uit en lanceerde in 1930 een zwembad dat ombouwbaar was tot ijspiste. Ook in het koninklijk paleis bouwde hij een zwembad. Uit dankbaarheid kreeg hij van Leopold III een horloge, waar hij tijdens zijn bezoeken aan Wortel zo fier als een gieter mee liep te pronken.

Tien jaar lang was hij Belgisch zwemkampioen

Executie

Ti Van Schelle (rechts) was één van de meest legendarische figuren in de Belgische sportwereld tussen de twee wereldoorlogen.

In de Tweede Wereldoorlog koos Ti resoluut voor het verzet tegen de Duitse bezetter. Met dramatische gevolgen. Op 15 januari 1943 werd Martial Van Schelle opgepakt door de Gestapo en op transport naar Breendonk gezet. Daar werd hij op 15 maart 1943 om 7. 10 uur 's morgens gefusilleerd. (fh)

Marmotten

TI N VA ST

LE

L HE

SC

De kleine Van Schelle gedroeg zich als een verwend rijkeluiskindje voor wie het platteland, en dan met name het domein van Wortel-kolonie, één grote speeltuin was. Hij kweekte, naargelang zijn stemming, marmotten, varkens, kippen en een ezel. Hij was ook een van de eersten in de streek met een fiets, later ook een motorfiets. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, zat Martial (kortweg Ti) met zijn moeder in Amerika. Moeder besliste om naar Europa terug te keren en scheepte in op de Lusetania, terwijl Ti in Amerika bleef. De Lusetania werd door de Duitsers getorpedeerd voor de Ierse kust. De moeder van Ti overleefde de ramp, maar overleed later aan de opgelopen verwondingen. Het zinken van de Lusetania was voor de Amerikanen genoeg om tussen te komen in de Eerste Wereldoorlog.

AT

RA

Ti was kapot van de dood van zijn moeder en keerde meteen naar Europa terug om oorlogsvrijwilliger te worden.

IJspiste Na de oorlog deed Ti genoeg om een plaatsje in de geschiedenisboeken te verdienen. Eerst als sportman. Tien jaar lang was hij Belgisch zwemkampioen in de honderd meter vrije slag, een discipline die hij ook drie keer op zijn naam schreef tijdens de open Engelse kampioenschappen. Hij bouwde de eerste ijsbaan van ons land, en organiseerde schaatsgala's en

22

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Op dit moment worden de 19 kavels verkocht. De prijs varieert van 125.000 euro voor een bouwplaats van 311 m² voor halfopen bebouwing tot 207.500 euro voor een kavel van 521 m² voor vrijstaande bebouwing.


SPORT

Wie worden de sportlaureaten? HOOGSTRATEN - Heel veel kandidaten solliciteerden, maar slechts één kan de eretitel winnen van sportman, sportvrouw, sporttiener en sportploeg van het jaar. Zeker dit jaar verdienen meerdere sporters om de beste te zijn van 2018. De sportraad staat dus voor de moeilijke, haast onmogelijke taak om de juiste keuze te maken. Het resultaat daarvan krijgt u te horen op de sportlaureatenviering van 16 februari. De viering in de Rabboenizaal start stipt om 18.30 uur en het is raadzaam om jouw aanwezigheid te melden via www.hoogstraten.be/inschrijven. Hieronder vind je een overzicht van de vele kandidaten voor de titels, slechts met vermelding van hun belangrijkste prestaties. Ook al kan er in elke categorie maar één winnaar zijn, het mag een troost wezen dat alle sporters gelauwerd worden die het voorbije jaar bijzondere prestaties leverden - en die waren dus talrijk in het sportieve 2018.

springen klasse midden zomer 2018 en eindwinnaar in de tussenstand provincie Antwerpen.

Sporttiener

Sportman Bo Van Opstal van Ponyclub Sint Clemens Minderhout werd Nationaal kampioen dressuur in de klasse DB1 en werd 2de op het Nationaal Kampioenschap springen in de klasse D Beginnelingen. Lennert Meeusen van WAC Team behaalde de 1ste plaats op het Provinciaal kampioenschap cyclocross Arendonk en won de crossen van Herenthout, Kalmthout en Retie.

Bo Van Opstal Renske Buiks van Paardenvriendjes Wortel werd Nationaal en provinciaal kampioen dressuur AB1.

Sportvrouw Marion Medland van Hoogstratens ZwemTeam vzw zwemt in de categorie 50-54. Ze werd in die categorie Belgisch Kampioen op de 50m, 100m en 200m

Lennert Meeusen

Schoolslag en op de 200m wisselslag. Daarbij zwom ze in 2018 twee Belgische records, namelijk op de 50m Schoolslag in 25m-bad in 41,12s en 50m Schoolslag in 50m-bad in 41,22s. Marion is als leerkracht LO zeer gekend, ze heeft een deel van de Hoogstraatse jeugd leren zwemmen in het zwembad van het Klein Se-

Nele Revyn van LRV Sint Clemens werd Belgisch eventing kampioen Young Riders met paard Caesar van Desta in Merksplas. Ze behaalde op het Europees Eventing kampioenschap voor Young Riders in Fontainebleau (FRA) met dit paard de 32ste plaats.

Senna Roos van De Noordervrienden Minderhout won de bronzen medaille op de Youth Olympic Games Buenos Aires Argentina. In Evere schoot hij een Wereld record Recurve Cadet Men 70 meter 342/360. Zijn palmares in 2018 is lang en indrukwekkend. Senna is zestien jaar jong en leeft voor het boogschieten. Hij droomt van de Olympische Spelen 2024. Hij staat ook al tussen de volwassenen internationaal zijn mannetje. Bert Martens was in de Ironman van Zurich de beste Belg, in de wedstrijd finishte hij twaalfde overall in 8u54’17. Hij was bovendien ook de allerbeste age grouper en liet zelfs een tiental professionals achter zich. Het was voor Bert de derde deelname in de Ironman van Zurich. In 2016 werd hij er al 20ste overall en later dat jaar finishte hij ook in de top-100 op het WK in Hawaii. Maar in 2017 moest hij noodgedwongen een stap terugzetten na een rugblessure aan een tussenwervel.

Senna Roos

Bert Martens

Bart Van Schilt werkte het programma Beyond2018 af. Dat wil zeggen dat hij 5 ultralopen van 250 km woestijngebied liep, verspreid over de wereld. Hij liep eerst de Marathon Des Sables in Marocco (april), vervolgens de Sahara Race in Namibië (mei), de Goby March in Mongolië (juni), de Atacama Crossing in Chili (oktober) en The Last Dessert in Antarctica Zuidpool (november).

Sportploeg Marion Medland

Dames A Gelvoc won het kampioenschap in 1ste gewest en won de beker van Turnhout.

minarie. Ze is coach bij het Hoogstratens ZwemTeam waar ze 3x per week zwemtraining geeft. Elke Vermeiren van De Marckeruiters Meerle Meersel-Dreef won de schaal van Hoogstraten en werd aldus gewestkampioen springen klasse licht winterseizoen. Ze werd Provinciaal kampioen

Bart Van Schilt

Herenploeg Hoogstraatse Reddersclub werd provinciaal Kampioen Open categorie Heren (aflossingsproeven) en het Provinciaal Kampioenschap Antwerpen in Hoogstraten.

Elke Vermeiren

4-tal klasse licht Marckeruiters Meerle Meersel-Dreef werd provinciaal kampioen en nam deel aan het nationaal kampioenschap. (rob) DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

23


DEZE MAAND

Chris Verbist en Nancy Bastiaenssen te gast in het Stedelijk Museum

Het mysterie van Virginie Van Meerbeek HOOGSTRATEN - Op 13 januari werd de droom van Chris Verbist en Nancy Bastiaenssen, twee Kempische kunstenaars en werkzaam als leerkrachten aan het IKO, werkelijkheid. Op die dag vond de vernissage van hun tentoonstelling ‘Ortense’ plaats in het Stedelijk Museum. Tien weken lang bieden zij met hun werken een artistieke uitweg voor de gewoonheid van het dagelijkse leven. De denkbeeldige Virginie Van Meerbeek levert hen daarvoor de inspiratie. om hun werk tentoon te stellen in het Stedelijk Museum. Dit jaar komen Chris Verbist en Nancy Bastiaenssen aan bod. Ze sloegen de handen in elkaar en brengen met hun werken een stukje van de negentiende eeuw terug tot leven.

Ortense Chris doet dit met haar passie voor de plantenwereld, Nancy met de verhalen die al jaren als schimmen in haar hoofd rondzwerven. Zoals de thema’s op elkaar afgestemd zijn en mekaar perfect aanvullen, zo blijken ook de kunstenaars dat te zijn. Beiden zijn zeer lovend over hun soepele samenwerking.

Helemaal mijn ding “Ik zag in de winter van 1966 het levenslicht en groeide op in Meer, waar ik nog steeds woon en werk. Ik groeide als jongste op in een nest van 5 kinderen, waar ik als nakomertje goed in de watten werd gelegd,” begint Chris Verbist haar verhaal.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van een zekere Virginie Van Meerbeek, die als bijnaam Ortense heeft. Zij kweekte planten en maakte er didactische prenten van. Deze prenten gebruikte ze als lerares plantenkunde in haar lessen aan het einde van de negentiende eeuw.

“Al heel snel werd het duidelijk dat ons kleine Chrisje vooral blij was met alles waar ze de dingen kleur mee kon geven. Als de Sint was langs geweest, greep ze eerst naar de kleurpotloodjes, verf, krijtjes, … die tussen het speelgoed lagen te wachten om met haar aan de slag te gaan.

De onuitputtelijke fantasie van Chris Verbist siert de tentoonstelling met een collectie etsen

De appel viel blijkbaar niet ver van de boom. Mijn vader kon prachtig tekenen, schilderen en

De uitnodiging en poster voor de tentoonstelling licht al meteen een tipje van de sluier op. Je ziet een mysterieus vrouwenportret, het gezicht oplichtend uit de donkere achtergrond, de haren opgestoken, bevreemdende planten en organische vormen nemen bezit van haar. Het beeld fascineert en doet denken aan het werk van symbolisten zoals Khnopf. Twee IKO-leerkrachten, heel wat onafgewerkte ideeën en twee harten die overlopen met liefde voor de kunst: meer was er niet nodig om deze tentoonstelling mogelijk te maken. Om de twee jaar krijgen docenten van IKO de mogelijkheid

24

van zelfbedachte planten, alsook de fossielen en planten op sterk water die het resultaat zijn van haar verbeeldingskracht. In tekeningen en andere kunstwerken kan ook Nancy Bastiaenssen alle verhalen in haar hoofd de vrije loop laten door ze leven in te blazen.

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND met kinderen en jongeren in de fantastische wereld van de beeldende kunsten te stappen.” “Dit houdt me jong, geeft me energie en maakt me blij,” vervolgt ze. “Als volwassenen kunnen wij veel leren van kinderen en tieners. Eigenlijk moeten we heel ons leven lang een stukje kind en tiener blijven.”

Terug aan de slag “Mijn job heb ik altijd goed kunnen combineren met de zorg voor mijn 4 kinderen. Het was voor mij een bewuste keuze om er altijd voor hen te kunnen zijn. Geld en luxe zijn voor mij nooit belangrijk geweest. Toen mijn kinderen verder gingen studeren en er wat tijd vrij kwam voor mezelf, kriebelde het om zelf terug aan de slag te gaan met tekenen.”

Chris Verbist: “Misschien ben ik in het verkeerde tijdperk geboren…” hij knutselde met mij de mooiste kijkdozen en poppenhuisjes in elkaar. De geur van de wasco’s in de kleuterschool, de roze en blauwe schilderschortjes, de lijm die we met een kwastje moesten aanbrengen, talrijke knutselwerkjes,… liggen nog vers in mijn geheugen, alsof ik er vorige week nog mee werkte.” Al heel vroeg werd duidelijk dat tekenen, schilderen en knutselen haar lievelingsvakken waren op school. “Dat is altijd zo gebleven. Voor het ene lesuurtje Plastische Opvoeding in het ASO Spijker werd harder gewerkt dan voor het saaie vak wiskunde. In het 2de jaar ASO ben ik dan tijdens een middag in mijn eentje naar het CLB gegaan met de vraag waar ik Kunst Secundair onderwijs kon volgen. Het schooljaar nadien kreeg ik van mijn moeder en vader groen licht om KSO te gaan volgen in het Heilig-Grafinstituut in Turnhout en dat was helemaal mijn ding.”

Chris schreef zich in voor het atelier ‘Vrije Grafiek’ in het IKO. In haar opleiding in het Heilig Graf had ze al mogen proeven van verschillende druktechnieken, wat haar goed was bevallen. “Bij mijn collega’s Manu Van Hove en Katrien Gillis heb ik me drie jaar kunnen verdiepen in talrijke druktechnieken en de twee jaar die er op volgden, ging ik met mijn eigen project aan de slag en koos ik voor de diepdruktechniek etsen.”

Verhalen “Het tekenen is lange tijd op de achtergrond gebleven. Ik bleef echter altijd lezen en verhalen verzamelen, beelden bestuderen en er vragen bij te stellen. Waarom zijn er verhalen die al zo vaak verteld zijn en toch niet gehoord worden? Wie bepaalt er welke verhalen we horen en hoe ze verteld worden?” Het is de verwondering bij deze vragen die haar drijfveer zou worden. “En toen was de goesting er weer en ben ik aan de slag gegaan. Ik geniet er enorm van. Alles wat in mijn hoofd zit moet er uit. De werken op deze tentoonstelling zijn vrouwen en meisjesverhalen. Ik ben de beelden waarmee ik zelf opgroeide gaan herbekijken. Hoe interpreteerde ik ze toen? Hoe zie ik ze nu? Welke had ik willen zien? De verhalen zijn nog niet uitverteld…”

Ze ontwikkelde een sterke voorliefde voor negentiende eeuwse grafiek. “Ik interesseer me enorm in het leven van de tweede helft van de 19de eeuw, begin 20ste eeuw. Soms zeg ik wel eens: misschien ben ik in het verkeerde tijdperk geboren… Met deze interesse en een liefde voor de natuur ging ik aan het werk om zo hopelijk veel mensen mee te nemen in mijn eigen verhaal.”

Boekenwurm Nancy Bastiaenssen noemt zichzelf “een verhalenmens, een boekenwurm vanaf het moment dat ik kon lezen. Eigenlijk is het tekenen uit het lezen gevolgd. Die illustraties, dat wilde ik ook kunnen.”

Hiermee zou de liefde voor kunst en creëren alleen nog maar sterker worden. “Op mijn 16de begon ik te dromen om mijn passie ooit te kunnen delen met kinderen en tieners. Die droom ben ik achterna gegaan. Na mijn middelbare studies ben ik dan 3 jaar regentaat Plastische kunsten gaan volgen en in september 1988 ging ik als leerkracht aan de slag in het IKO in Hoogstraten. Mijn droom werd werkelijkheid!”

Die voorliefde maakte dat ze een artistieke laatbloeier zou worden. “Hoewel ik altijd tekende en las, ben ik pas op mijn drieëntwintigste de academie binnengestapt. De keuze voor grafiek kwam vanuit mijn idee dat dit het dichtst bij tekenen aansloot. Dat is natuurlijk niet noodzakelijk zo, maar ik werd al snel verliefd op de geur van het grafiekatelier. Het belangrijkste wat ik er leerde was dat alles, van de keuze van je beeld, de keuze van je papier, de keuze van kleur en textuur uiteindelijk een verhaal vertelt.”

Na enkele jaren les te geven in Hoogstraten, vroeg directeur Jef Martens haar om in Meer een nevenafdeling op te richten met aanvankelijk enkel kinderateliers. Sinds 4 jaar kwamen er ook tienerateliers bij. Heer enthousiasme werd er niet minder om, integendeel. “In de intussen 30 jaar dat ik werk met kinderen en tieners is er nooit een moment geweest dat ik dacht: vandaag heb ik geen zin in IKO. Het is heerlijk om samen

Daar bleef het niet bij. “Na de grafiekopleiding kwam ik in het Museum Plantijn-Moretus terecht. Daar ontwikkelde en gaf ik ook zelf met de publiekswerking tien jaar lang workshops voor kinderen, tieners en volwassenen. Ondertussen ging ik ook aan de slag bij de kinderen in de IKO-afdeling in Brecht. Momenteel geef ik les aan de kinderen en tieners in IKO Brecht en aan de volwassenen van de richting Kunstexplo-

Ook in Meer

ratie in IKO Hoogstraten.”

Nancy Bastiaenssen: “De verhalen zijn nog niet uitverteld…”

Inspiratie “Ortense” is een erg mooie tentoonstelling geworden, die in elk werk de liefde voor kunst uitademt. Met hun fantasie brachten Chris en Nancy een stukje verleden terug naar het heden, en dat in het hartje van Hoogstraten. Tot 24 maart kunnen jong en oud zich in de wereld van Virginie Van Meerbeek wanen, en meer nog, in de inspiratie van de twee vrouwen die hun hart en ziel in haar gestoken hebben. De perfecte uitvlucht voor eenieder wiens hart opfleurt door kunst als een bloem door zonneschijn… (DM) Praktisch: “Ortense” met werk van Chris Verbist en Nancy Bastiaenssen in het Stedelijk Museum Hoogstraten van 13 januari tot 24 maart. Open van woensdag tot zondag van 14 tot 17 uur.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

25


DEZE MAAND

Velt gaat voor de levende tuin

Waiting for Giraffes HOOGSTRATEN – Zin in een goeie film? Dat kan alvast op woensdag 13 februari om 20.15 uur in het auditorium IKO Groenewoud met de vertoning van “Waiting for Giraffes”. De film doet het verhaal van de dierentuin in Qalqilya, een Palestijns dorp nabij de Israëlische grens. Voor kinderen uit de buurt is dat zowat de enige recreatieplek. Door het Israëlisch-Palestijns conflict zijn er in de zoo echter heel wat dieren omgekomen. Om de populaire giraffen te vervangen moet dierenarts Sami samenwerken met andere dierentuinen, waaronder ook de Israëlische. Maar alles aan de Westelijke Jordaanoever draait om poli-

Reanimeren en defibrilleren HOOGSTRATEN Met een AED-toestel, een goede vorming en de energie van vrijwilligers kan een mensenleven gered worden. De stad Hoogstraten organiseert daarom in samenwerking met de plaatselijke Rode Kruis afdeling opleidingen om te leren reanimeren en defibrilleren. Al wie minstens zestien jaar oud is (of dit jaar wordt) en de voorbije drie jaar geen vorming volgde, kan deelnemen. De cursus biedt een basisopleiding van drie uur. Zo kan je vrijwilliger worden van EVapp. Deze gratis vorming reanimeren en defibrilleren heeft plaats op maandag 11 februari om 18.45 in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18. (fh)

tiek. Toch zal dokter Sami niet rusten vooraleer zijn dierentuin voldoet aan de internationale eisen om te kunnen samenwerken over de hele wereld. Zijn zoektocht om internationale erkenning te krijgen, weerspiegelt de harde realiteit en de complexiteit van het Israëlisch-Palestijns conflict. Hoe kan de enige dierentuin in bezet gebied plaats creëren voor dieren, wanneer de mensen zelf afgesloten zijn van de rest van de wereld? (red)

Vastenavondwandeling HOOGSTRATEN - Landelijke gilde Hoogstraten organiseert op dinsdag 5 maart een vastenavondwandeling met pannenkoeken als lekkere afsluiter. Iedereen, ook niet-leden zijn van harte welkom. Vertrekken om 19.30 uur aan het bijencentrum 'De Raam' Keirschothoeveweg tussen Wortel en Rijkevorsel. De wandeling is ongeveer 7 km. Voor de kleinsten is er een "tocht door het donker", met de zaklamp op zoek naar opdrachtjes. Alleszins een leuke familieactiviteit met veel pannenkoeken voor ieder als afsluiter. Start eveneens aan 'de Raam' tussen 17.30 en 18 uur. Vergeet je fluo vestje en zaklamp niet. Leden van Landelijke Gilde betalen 4 euro per volwassene voor pannenkoeken, koffie of thee inbegrepen; niet-leden 6 euro. Gratis voor kinderen vergezeld van ouder(s). Inschrijven voor 1 maart via email: landelijkegildehoogstraten@telenet.be. (fh)

HOOGSTRATEN – Op zondag 17 februari van 10 tot 12 uur geeft Joeri Cortens op uitnodiging van Velt een lezing over “De levende tuin” in zaal Pax, Dr. Vermissenstraat. In de lezing geeft hij tips en creatieve ideetjes om je tuin om te toveren in een heerlijke plek om te leven en te spelen, met aandacht voor haar natuurlijke bezoekers. Meer plezier, meer natuur, minder werk – dat is de doelstelling. Joeri Cortens (1976) werd geboren in Herentals. Hij werkte jarenlang als veldmedewerker in het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen. Sinds 2006 is hij educatief medewerker bij Natuurpunt CVN en geeft hij jaarlijks bijna 200 lezingen, cursussen en voorstellingen over uiteenlopende natuurthema’s (o.a. wilde bijen, natuurlijke tuinen, ecologie, dierengedrag). Hij geniet ook bekendheid door zijn radio en tvwerk. De inkom is gratis.Iedereen dus van harte welkom, inschrijven is niet nodig. (fh)

Kaartprijskamp Noorderkempen HOOGSTRATEN - Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers is op 22 februari opnieuw gastlocatie voor een kaartavond van de kaartgroep Noorderkempen. De kaarttafels staan vanaf 19 uur klaar in de cafetaria. Leden van de ocmwraad zetten zich die avond belangeloos in voor de organisatie. De opbrengst gaat naar de aankoop van een nieuw hok voor de cavia’s op het Neerhof. Er is keuze tussen ‘jokken’ en ‘rikken’ en elke deelnemer heeft prijs. Deelnemen kost 4 euro. Vooraf inschrijven is niet nodig. (fh)

WWW.GEUDENS.BE VERKOOP NIEUWE en 2e HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT TAKELDIENST 24/24u - CARROSSERIE ALLE MERKEN (Erkend door Eurogarant, Long Life Repair en de meeste verzekeringsmaatschappijen)

3 min. van op- en afrit E19 “Meer” 6 min. van centrum HOOGSTRATEN

Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN Tel. 03 315 71 76 – sales@geudens.be 26

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Advies, meting en coaching: Sport-, gezonde voeding, te hoog gewicht Dieet om medische redenen Gezonde leefstijl Erkende diëtisten: Ingrid Bogaerts-van Veltom, Britt van Spaandonk Locaties: Minderhout, Meer, St.-Lenaarts Info@dieetvoorlichting.be - 0486 66 73 90 Plan online: www.dieetvoorlichting.be


DEZE MAAND

Leugens en waarheid over Gwendolina HOOGSTRATEN – Op vier speeldagen eind februari vertelt theatergezelschap het Gemene Best in een regie van Wim Dufraing “Leugens en waarheid over Gwendolina” in zaal CeCilia. Gwendolina is uit Saint-Vâcherie-sur-Cascade verdwenen. Niettemin had iedereen haar graag. Ze was echtgenote, collega, vriendin, muze.

Celien in Concert

Maar nu is ze dus weg uit het onooglijke dorp waar de excentrieke inwoners hard werken, hard feesten en elkaar met een permanent wantrouwen beloeren. Na ‘Het Evangelie van de Vetzak’ en ‘Wachten op Godot’ kiest theatergezelschap Het Gemene Best deze keer voor een originele whodunnit gedrenkt in een macaber sfeertje. Tekst en regie: Wim Dufraing. Stijn Vrijsen, Bert en Wim Dufraing krijgen op de planken het gezelschap van Yentl Van Den Heuvel, Wendy Delcroix en Nick Van Boxel. Techniek: Pieter Gijsbrechts. (fh) Praktisch: Leugens en waarheid over Gwendolina door Het Gemene Best. De voorstellingen zijn op vrijdag 15, zaterdag 16, vrijdag 22 en zaterdag 23 februari in zaal St. CeCilia Hoogstraten. Tickets zijn verkrijgbaar via gemenebest@outlook.com en kosten 15 euro. HOOGSTRATEN – Met “Celien in Concert” viert Celien Hermans haar vijfde jaar op de planken. Op zaterdag 9 februari staat ze om 19.30 in Le Cirq. Met haar piano, muziektrack maar ook met haar vijfkoppige band was ze o.m. al te gast bij MNM, MENT TV, RTV en ook in diverse Radio 2 uitzendingen. Een jaar geleden werd ze getroffen door een herseninfarct, na haar herstel timmert ze alweer voluit aan de weg als Nederlandstalige zangeres. (fh)

Het XIIIe Werk van Rob Vanoudenhoven HOOGSTRATEN – Na de hype rond het tv-programma “de XII Werken” zag het leven van Rob Vanoudenhoven er nooit meer helemaal hetzelfde uit. Op vrijdag 8 februari komt hij in de Rabboenizaal vertellen over zijn eerste 50 jaar op deze planeet.

Praktisch: Celien in Concert op zaterdag 9 februari om 19.30 in Le Cirq. Inkom 20 euro, Reservatie info@celien.eu

Hij heeft het daarbij over zijn XII stielen en XIII ongelukken, het altijd ja zeggen en proberen te overleven. Met “Who the fuck is Rob Vanoudenhoven” zette hij zichzelf terug op de kaart in het medialandschap. Hij praat over de ups en downs, lief en leed, vriend en vijand, berg en dal, top en flop van een mediacarrière. (fh)

Begeleide winterwandeling HOOGSTRATEN/MERKSPLAS - Toerisme Hoogstraten organiseert op zondag 10 februari een begeleide wandeling. Een gids vertelt onderweg honderduit. Maar er is meer: op deze wandeling staat een exclusief bezoek geprogrammeerd aan tuinbouwbedrijf Hegro, gespecialiseerd in trostomaten.

Praktisch: Het XIIIe werk van Rob Vanoudenhoven op vrijdag 8 februari om 20.15 in GC Hoogstraten, Rabboenizaal. Inkom 17 euro

Koen Dewulf tussen hier en daar HOOGSTRATEN - Comedian Koen Dewulf brengt op dinsdag 19 februari om 20 uur in Le Cirq zijn voorstelling “Tussen hier en daar”. Die gaat over… hier en daar en hoe dromen van eenvoudige mensen wereldwijd kansen kunnen krijgen. In een mix van comedy, cabaret en theater staat zijn positieve en humoristische insteek centraal. Met een lach en een traan brengt hij verhalen over ondernemende mensen, op de tonen van zijn gitaar. Deze voorstelling komt er na een samenwerking met TRIAS ngo. Organisatie van KVLV. Kostprijs: 12 euro, KVLV-leden betalen 10 euro. (fh)

De wandeling is ongeveer 9 km lang en start om 13 uur. Het einde is voorzien omstreeks 17 uur. Stevige wandelschoenen, een fluohesje en een zaklamp zijn geen overbodige luxe. Het aantal plaatsen is beperkt tot 80 deelnemers. Omwille van strenge veiligheidsvoorschriften en hygiëne zijn honden niet toegelaten. Inschrijven kan tot en met de zaterdag (16 uur) voorafgaand aan de wandeling zolang er plaatsen beschikbaar zijn. (fh) Praktisch: Begeleide wandeling met bezoek aan tuinbouwbedrijf Hebro op zondag 19 februari. Vertrekplaats: Koekhoven 59, 2330 Merksplas. Inschrijven bij Toerisme Hoogstraten is noodzakelijk.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

27


DEZE MAAND

Michiel van Opstal wordt de tweede stadsdichter HOOGSTRATEN - Sinds 17 januari is Michiel van Opstal de nieuwe stadsdichter van Hoogstraten. Michiel wordt daarmee de tweede die voor twee jaar deze titel mag voeren. Op 31 januari neemt hij de poëtische fakkel over van Daan Janssens die de weg mocht banen en een verdienstelijke erfenis achterlaat. Arnold Wittenberg, schepen van cultuur, omschrijft duidelijke verwachtingen. “Een stadsdichter laat zich inspireren door wat hij ziet en aanvoelt. Wij verwachten dat Michiel dit op zijn eigen manier vertaalt naar het publiek. Dat hij als het ware een observator is.” Michiel van Opstal woont tegenwoordig in Antwerpen, maar is nog steeds zeer betrokken bij het Hoogstraatse leven, onder andere door zijn inzet bij toneelgezelschap Tinello. Hij wist de jury te overtuigen door zinnenprikkelende beelden die je meetrekken in zijn werk. De uitgekiende beelden zetten aan tot denken zonder al te zwaar te worden, zo luidt het. Ook bleek de jury bijzonder gecharmeerd door zijn gedreven motivatiebrief. Er spreekt een grote goesting uit om deze poëtische functie op te nemen.

Erfenis Het stadsdichterschap is nog een relatief jong concept in Hoogstraten. Het stadsbestuur lanceerde in 2016 voor de eerste keer een oproep. Daar werd toen door verschillende kandidaten gehoor aan gegeven, uiteindelijk werd Wortelnaar Daan Janssens weerhouden. Hij kreeg volop de kans om het stadsdichterschap vorm te geven. Het resulteerde in diverse optredens, maar ook in geslaagde werken op openbare plaatsen zoals Stede Akkers, de kerk in volle restauratie en op toeristische pleisterplaatsen in de deelgemeenten.

schoonheidsinstituut

Meerledorp 36 bus 5 - 2328 Meerle Tel. 0474 48 00 40

www.schoonheidsinstituut-oase.be

deejays

& discobars

www.music-services.be 28

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Het is met pijn in het hart dat ik deze prachtige functie moet loslaten, maar ik ken Michiel persoonlijk en ik ben er van overtuigd dat hij een fantastisch vervolg zal breiden aan het stadsdichterschap”, vertelt aftredend dichter Janssens. Ook in de Maand kreeg die trouwens het voorbije jaar een forum, evenals Simon “Mongeveer” Den Haerynck. Wie de twee stadsdichters samen aan het werk wil zien is meer dan welkom op de cultuurprijsuitreiking op zaterdag 9 februari in GC Hoogstraten. Daar vertolkt Daan Janssens zijn afscheidsgedicht en zal Michiel van Opstal zijn allereerste voordracht brengen als kersvers stadsdichter van Hoogstraten. (fh)


DEZE MAAND

Uitreiking Cultuurprijzen HOOGSTRATEN – Op zaterdag 9 februari worden de cultuurprijzen 2018 uitgereikt in de Rabboenizaal om 19.30 uur. In eerste instantie worden drie laureaten bekendgemaakt in evenveel categorieën: het vernieuwend project, het evenement van het jaar en de culturele verdienste. Uit deze drie laureaten maakt de jury uiteindelijk dé winnaar van de cultuurprijs 2018 bekend. En dan is er nog de ‘gouden cactus’, zeg maar de publieksprijs. (fh)

IKO zet de deuren open HOOGSTRATEN - Kunstacademie IKO organiseert de jaarlijkse opendeurdag op zaterdag 23 februari, de dag van het Deeltijds kunstonderwijs met als thema ‘tijd voor kunst’. Iedereen kan die dag de ateliers te bezoeken terwijl de cursisten er aan het werk zijn. Voor velen is dit een unieke gelegenheid om eens te komen proeven van de bijzondere sfeer. Zowel kinderen, tieners als volwassenen kunnen er hun creativiteit botvieren en werken er gepassioneerd. Deze opendeur heeft plaats op de volgende locaties:

Hoogstraten: IKO, Dr. Versmissenstraat 6 Kinderen van 10 tot 12.15 uur Tieners van 14 tot 17 uur Volwassenen schilderkunst, tekenkunst, grafiek van 10 tot 17 uur Hoogstraten: IKO Groenewoud, Buizelstraat 11 Volwassenen design, fotografie, keramiek en beeldhouwkunst van 10 tot 17 uur. Meer: Terbeeksestraat 6 Kinderen van 9.30 tot 12.15 uur en van 14 tot 16.45 uur Meerle: Gemeenteplein 1 (ingang BIB) Kinderen van 9.30 tot 12.15 uur. (fh)

Henk Rijckaert met ‘Maker’ HOOGSTRATEN – Om mee te maken: op vrijdag 1 maart staat “Maker” Henk Rijckaert in de Rabboenizaal. Hij vertelt over wat hij al doende geleerd heeft door dingen te maken. Iets repareren lijkt voor velen nochtans steeds meer tijdverspilling. De tijd die je daar in steekt, kan een mens beter aan iets anders spenderen. Aan nieuwe dingen kopen, bijvoorbeeld. Die ooit ook weer kapot gaan. Heel anders ging het er vroeger aan toe, toen we alles probeerden te herstellen. Kunnen we dat nog? Zijn we allemaal collectief onhandig geworden? Of geven we het gewoon van tevoren al op? Rijckaert vertelt dus over uitvinden en maken, over oplossingen bedenken, over de kracht van je eigen handen, over prutsen en proberen, over bijna je vinger afzagen en over brandwonden verzorgen.

Vitalski ontdekt Sherlock Holmes HOOGSTRATEN – Markant organiseert op dinsdag 5 februari om 20 uur in het zaaltje bij café De Rijkswacht een literaire lezing met schrijver, dichter, stand-upcomedian, performer, mediafiguur en striptekenaar Vitalski. Die gaat daarin met geanimeerde projecties, foto's en natuurlijk de nodige humor op zoek naar Sherlock Holmes. Dit populaire personage van Arthur Conan Doyle was met zijn intelligentie en deductievermogen de grondlegger van een heel genre van moordmysteries. Zowel op het kleine als grote scherm blijven Holmes en zijn assistent Dr. Wat-

son onverschrokken nieuwe avonturen beleven. Ook over Conan Doyle zelf is heel wat te vertellen, deze Engelse gentleman vocht in de Boerenoorlog, schreef tienduizend brieven aan zijn moeder, geloofde letterlijk in spoken - en had een bloedhekel aan zijn eigen creatie Sherlock Holmes. U kan inschrijven via martine.m.mertens@telenet.be. De plaatsen zijn beperkt dus is vooraf reserveren is noodzakelijk. Een ticket kost 10 euro voor Markant leden, 15 euro voor niet-leden. (fh)

Henk Rijckaert is overigens op vele manieren een maker. Meestal maakt hij comedy, soms televisie, en voor de rest: heel veel in zijn kot. Daarvan geeft hij wekelijks verslag via zijn YouTube-kanaal ‘Koterij’. (fh) Praktisch: “Maker” van Hendrik Rijckaert op vrijdag 1 maart om 20.15 uur GC Hoogstraten Rabboenizaal. Basisprijs 16 euro.

Schrijver en performer Vitalski © Noortje Palmers

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

29


DEZE MAAND

Ontmoeting alleenstaande 75-plussers HOOGSTRATEN - Op vrijdag 11 januari waren alleenstaande 75-jarigen te gast in Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers in Hoogstraten. Er komen in het kader van Lichtpunt nog acht andere bijeenkomsten die lopen tot in april. Deelnemers aan Lichtpunt krijgen daar een persoonlijke uitnodiging voor. Het project Lichtpunt gaat haar vijfde jaar in. Het is voor het stadsbestuur en de ouderenraad een manier om jaarlijks bij een warme maaltijd een gezellig contactmoment te hebben met alleenwonende 75-jarigen en 75-plussers in Hoogstraten.

Doelgroep “Enerzijds is het een stimulans voor deze doelgroep om onder de mensen te blijven komen. Verder zijn deze maaltijden een manier voor het stadsbestuur om te ontdekken wat er leeft onder de mensen,” zegt schepen voor ouderen Roger Van Aperen, die de deelnemers verwelkomde. Zijn er personen die feitelijk alleenwonende zijn, maar geen uitnodiging ontvingen, dan kunnen die altijd contact opnemen met Lichtpunt, p/a LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten of telefonisch via 03 340 16 30. Men gaat dan na of hun woonsituatie het toelaat om ook hen uit te nodigen. (fh)

LEZERS SCHRIJVEN Jos Adams en het IKO Mag ik zo vrij zijn om u een “klein onrecht” aan te duiden, in het artikel over Louis Fransen en 'Monumentale kunst van Hoogstraten tot Japan' in jullie novembernummer. Daarin wordt gesteld: “Tussendoor richt hij (Louis Fransen) met gelijkgezinden Jos Martens, Leon Doms, Louis Croes en Toon Rombouts de kunstacademie IKO op.” Men heeft mij altijd geleerd, dat je moet geven aan Caesar wat Caesar toekomt! Over mijn vader, Jos Adams, wordt er blijkbaar niet meer geschreven… Uit het oog uit het hart? Nochtans in uw nummer van september 2015, over de geschiedenis van het IKO, had u nog alles goed… Jammer. Ik vraag u dan ook om een correctie-bericht te schrijven in het volgende maandblad… Mijn schoonzuster brengt dat blad mee naar onze streek. En ze komt een paar keer per jaar… Verontschuldig mij voor mijn Nederlandse taal, die ik jammer genoeg verloren heb, vrees ik. Je vous souhaite, Messieurs, Mesdames, une BONNE ANNEE 2019… La santé surtout. dr. Guido Adams Gigny-sur-Surand, Frankrijk Redactie: U heeft volledig gelijk en wij verontschuldigen ons voor deze vergetelheid. De inbreng van Jos Adams was voor het IKO inderdaad niet gering.

Fair het nieuwe jaar in HOOGSTRATEN - Hoogstraatse handelaars helpen Oxfam Wereldwinkel om “Faire” producten in de spotlights te zetten. Bij tal van horeca- en andere zaken lag er tijdens de eindejaarsperiode een (h)eerlijke lekkernij bij uw kopje koffie of thee. Door deel te nemen aan deze actie bezorgen zij hun klanten niet alleen hartverwarmende momenten maar promoten zij eerlijke handel. Kiezen voor Oxfam FairTrade, is kiezen voor een meer rechtvaardige wereld en zorgen voor een duurzame toekomst van de producenten in het zuiden. Via deze steun komen, zoals het hoort, de juiste centen bij de juiste personen terecht. Dat geeft de boeren sterke eigen benen en heel veel goesting om kwaliteitsvolle producten te blijven oogsten. Lekker Fair in Hoogstraten, geniet ervan. (fh)

30

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Pannenkoeken met Lichtmis

MEERLE/HOOGSTRATEN - Op 2 februari is het Maria-Lichtmis, dan wordt de terugkeer van het licht gevierd met pannenkoeken en kaarsjes. Op dinsdag 5 februari kan je in het dienstencentrum van Hoogstraten naar hartenlust smullen van de pannenkoeken die de vrijwilligers van het kookteam voor u bakken. Discobar 45 toeren zorgt voor een muzikale noot. Er zijn pannenkoeken te koop tussen 14 en 16 uur. Een dag later, op woensdag 6 februari is er pannenkoekenbak op de locatie van het dienstencentrum in Meerle (chiro-lokaal St-Jan, Ulicotenseweg 2) van 13.30 tot 15.30 uur. De kostprijs bedraagt 1 euro voor een pannenkoek met zoet beleg. Inschrijven is niet nodig. (fh)


DEZE MAAND

Glansrol voor Cary Goossens in “Vergeet mij niet”

Data van de dorpsraden MEERSEL-DREEF Dinsdag 5 februari in zaal De Zevenster.

HOOGSTRATEN – Op vrijdag 15 februari brengen Carry Goossens, Manu Jacobs en Ann De Winne ‘Vergeet mij niet’ in GC Hoogstraten. Dit stuk vertelt over de vriendschap tussen een dementerend grootvader en diens kleinzoon. Herman is een oude weduwnaar die zich verscholen houdt in de vertrouwde omgeving van zijn huis. Enkel met zijn kleinzoon Stan heeft hij nog contact. Samen zoeken ze een weg door alle praktische beslommeringen die de ouderdom met zich meebrengt.

MEER Dinsdag 5 maart in de refter van De Meerpaal. MEERLE Dinsdag 12 maart in het parochiecentrum. WORTEL Donderdag 21 maart in de refter van De Wijsneus.

Wanneer dementie een steeds grotere rol in Hermans leven speelt, komen er onbekende hindernissen. De ziekte ontneemt hem structuur en geeft chaos in de plaats. In de zoektocht van Stan naar zijn grootvader van vroeger, blijkt humor het beste bindmiddel tussen deze twee generaties. (fh)

HOOGSTRATEN Maandag 1 april in zaal De Welgezinde. MINDERHOUT Maandag 8 april in zaal ’t Markenhof.

EHBO bij baby's en kinderen

Praktisch: ‘Vergeet mij niet’ met Cary Goossens, Manu Jacobs en Ann De Winne op vrijdag 15 februari om 20.15 uur in GC Hoogstraten Raboennizaal. Basisprijs 15 euro.

Zoek de klapekster WORTEL - Bij de winterwandeling in de Strijbeekse Heide op zondag 3 februari gaan de gidsen van Natuurpunt op zoek naar de klapekster, die er in de winter verblijft. Vertrek om 9 uur aan de parking van het natuurgebied ten noorden van Strijbeek. Het gebied is 239 ha groot en is eigendom van Staatsbosbeheer. Het werd vanaf 1932 ontgonnen en deels beplant met naaldhout en deels omgevormd tot landbouwgebied. Wel bleven een aantal vennen en de omringende heiderestanten gespaard, o.m. Rondven, Langven, Zwarte Goor en Goudbergven (of Patersmeer). Vanaf 1990 begon men de verdroging tegen te

gaan, heeft men de vennen uitgebaggerd, heidegebiedjes afgeplagd en recreatieweitjes opgeheven en eveneens afgeplagd. Vooral het Goudbergven is interessant, omdat het omgeven is door een paraboolduin. In het ven ligt een veeneiland, waar zachte berk en gagel groeit, maar ook zeldzame planten als veenpluis, kleine veenbes, ronde zonnedauw, kleine zonnedauw, dopheide, lavendelhei, klokjesgentiaan en beenbreek. Tot de heidevegetatie behoort: moeraswolfsklauw, tandjesgras, pilzegge en trekrus. Watervogels op de vennen zijn boomvalk, kuifeend, wintertaling en dodaars. Info: gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be. (ao)

HOOGSTRATEN – Op donderdag 21 februari is er een cursus “Reanimeren bij baby’s en kinderen” in de bibliotheek van 19 tot 22 uur. Ouders en grootouders kunnen hier beslist hun voordeel doen. De EHBO cursus leert omgaan met levensbedreigende situaties voor baby en kind tot 12 jaar. In drie uur leer je de correcte eerste hulp toepassen in het geval van verstikking, stuipen, verbranding, verdrinking, vergiftiging,… Deelnemers ontvangen een attest levensreddend handelen met een geldigheidsduur van 3 jaar. Deze vorming is in overeenstemming met de richtlijnen van Kind en Gezin. De docenten zijn allemaal verpleegkundigen op spoed of intensieve zorgen. Er komen dus veel praktische voorbeelden uit de realiteit aan bod. Hoe benader je het slachtoffer? Wat doe je best en wat niet? Hoe moet je een bepaalde aandoening correct verzorgen? Je leert reanimeren volgens de laatste ERC-richtlijnen en oefent op de baby- en kinderreanimatiepoppen. (fh)

Carnaval in de kringwinkel MEER - Vanaf zaterdag 9 februari liggen de gekste carnavalsspullen weer in de Kringwinkel WEB in Meer. Je kan er terecht voor carnavalskleding, maskers, pruiken, attributen, kortom alles voor een geslaagd Carnavalsfeest. Niet in de textielafdeling La Segunda in de Vrijheid. Zolang de voorraad strekt, dus wees er tijdig bij… De kringwinkel, Meerseweg 135b is open van maandag tot vrijdag 10 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9 tot 16.30 uur. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

31


Jeugd met toekomst De voorbije maanden maakten we 22 portretten van inwoners van Hoogstraten van buitenlandse afkomst. Het oude Vlaamse gezegde ‘Onbekend is onbemind’ indachtig gingen wij een aantal boeiende maar ook gezellige gesprekken aan met nieuwkomers in onze gemeente. Allen waren aangenaam verrast door het initiatief. In de laatste bijdrage in deze reeks, kijken we even terug. Wat ons vooral opviel was hoe Hoogstraten als gemeente maar ook als gemeenschap erg in de smaak valt. Hoogstraten blijkt inderdaad een aangename plek om wonen. Hoogstraten is ook wel een gastvrije gemeente, misschien is dat wel eigen aan een grensgemeente. Op de bijna 21.5000 inwoners telt haar bevolking 4.150 Nederlanders Dat is 19% van alle inwoners. Maar ook heel wat andere nationaliteiten van binnen of van buiten de EU hebben hun toekomst gevonden in Hoogstraten, zij het door huwelijk, voor het werk of zelfs als politiek vluchteling. In totaal telt Hoogstraten 5.889 inwoners met een andere nationaliteit. Dat is iets meer dan 27%. Ook de tuinbouw speelt hier wellicht een belangrijke rol in. En dan hebben we nog niet gesproken van de

32

2.579 seizoenarbeiders die er vorig jaar tijdelijk bijkwamen. Dezelfde afspiegeling van de Hoogstraatse bevolking vinden we terug in de lagere scholen van Hoogstraten-centrum. Hoewel er toch wel wat verschillen zijn tussen de drie verschillende scholen stellen we vast dat er op 1.029 kleuters en leerlingen van deze basisscholen er 33,7% kinderen met een andere nationaliteit school lopen. Hiervan is de helft van Nederlandse afkomst. De andere helft is een bonte mengeling van Europese en niet-Europese origine. Dat de contacten met andere culturen, andere gebruiken en gewoonten een verrijking zijn voor alle kinderen wordt algemeen aangenomen. Voor de leerkrachten vraagt het soms wel een extra inspanning, zeker wanneer het aantal kinderen met een taalachterstand te groot is in één klas. Want op extra ondersteuning kunnen de scholen niet rekenen. Daarvoor moeten er minstens 6 anderstalige nieuwkomers aanwezig zijn, en die zijn er niet. Maar kinderen leren vlug.

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Contacten met andere culturen zijn een verrijking Qua taalvaardigheid is de thuisbasis ook wel belangrijk. Welke taal wordt er thuis gesproken, gaat de familie in de vakantieperiode voor twee maanden naar het thuisland, zijn de kinderen aangesloten bij een jeugdvereniging, een sportclub? Daarom zetten de scholen al van in de kleuterklasjes sterk in op taal en woordenschat. De balans op het einde van het zesde leerjaar is afhankelijk van de sterkte van het kind, het moment waarop ze in de school zijn binnengestapt en natuurlijk van de degelijkheid van het onderwijs. Wie er voor de klas staat, is in dit geval van onschatbare waarde. En daarop mag Hoogstraten fier zijn want het onderwijs hier wordt alom geprezen. De toekomst van de Hoogstraatse jeugd ziet er schitterend uit, en daar mag gerust een tintje bij. (jh)


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be

Wereldwinkel officieel geopend HOOGSTRATEN – Op vrijdag 11 januari werd onder grote belangstelling de Wereldwinkel in de Vrijheid feestelijk geopend. Yvonne Vlaminckx van Oxfam Hoogstraten benadrukte het belang van faire handel en gaf een overzicht van wat de vrijwilligers van Oxfam doen om het probleem van de wereldhandel onder de aandacht te brengen. Er is niet enkel de verkoop in de winkel en de grootverkoop aan verenigingen en bedrijven, maar er is ook de sensibilisering in scholen en bij evenementen allerhande. Daarna deed ze het verhaal van de verhuis van de Wereldwinkel van Gelmelstraat nr. 50 naar het veel beter gelegen pand op de Vrijheid nr. 100 en de fatale brand op 22 februari 2018, slechts één week nadat men de nieuwe winkel in gebruik nam. Ze dankte de vele sympathisanten die geholpen hebben bij de herinrichting,

evenals het stadsbestuur en collega Oxfam-winkels die dit met renteloze leningen mogelijk maakten.

Niet in rook opgaan Faye Van Impe, schepen van ontwikkelingssamenwerking onderstreepte het belang van de werking van Oxfam als sterkhouder van Hoogstraten als Fairtradegemeente. Vol bewondering sprak ze over de inzet van de vele vrijwilligers. “Jullie hebben je droom niet in rook laten opgaan, zijn rechtgestaan en opnieuw aan de slag gegaan. Als kersvers schepen zal ik beslist ook met tegenslagen en tegenwind te kampen krijgen”, klonk het, “Dan zal ik aan jullie denken als voorbeeld om recht te staan en met nog meer ijver verder te gaan om je doel te bereiken”. (fh)

Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

Leerkrachtenfeest Spijker HOOGSTRATEN - Ook dit jaar willen de zesdejaars van het Instituut Spijker te Hoogstraten hun leerkrachten graag bedanken voor de fantastische jaren. Dat doen ze met behulp van alle andere jaren in het bekende leerkrachtenfeest, een show vol dans, muziek, toneel, fotografie. Dit keer volgt men het verhaal van Beth, een meisje dat in twee werelden leeft: het chique leventje dat haar ouders willen leiden en het leven dat zij wil leiden, in de bokszaal.

Naast voorstellingen voor de (oud-)leerlingen, leerkrachten en ouders, is er ook een extra voorstelling voor het grote publiek op zaterdag 2 februari om 19.30 uur in de Rabboenizaal. Tickets kunnen gereserveerd worden op leerkrachtenfeest2019.yapsody.com voor 5 euro, waarna het geld gestort mag worden op BE44 7360 4602 4645 om het ticket te activeren. Dit graag met duidelijke vermelding van de naam. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

33


HOOGSTRATEN

Dank u wel HOOGSTRATEN - Dank jullie wel. Dat is wel het minste dat Hoogstraten mag zeggen tegen deze leden van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap. Al voor de negende keer op rij trotseren zij weer en wind om in Hoogstraten op 1 januari de Vrijheid te komen opkuisen na het feestgedruis. Resten van vuurwerk, lege flessen, hier en daar een kapotte pint, blikjes en papier, het wordt allemaal netjes bijeengeveegd en afgevoerd. Hoogstraten kan weer fris en proper wakker worden. Ze waren dit jaar met 17 en kwamen uit Antwerpen, Brussel en Turnhout. Naast Hoogstraten waren zij die morgen ook aan het werk in de gemeenten Kasterlee en Turnhout. Ahmed Bashir en zijn zoon Safir uit Hoogstraten zijn de initiatiefnemers. Safir liep school op het Seminarie en studeert godsdienstwetenschappen aan een Londense universiteit. Als toekomstig imam van zijn geloofsgemeenschap wil ook hij zich ten volle in dienst stellen van zijn geloof en het vrijwilligerswerk. Opvoeding tot gemeenschapszin en solidariteit zijn hierin basiselementen.

Prachtig initiatief Hiermee willen zij hun dankbaarheid uitdrukken naar de gemeenschap waarin zij zo gastvrij werden opgevangen. Eens ontvluchtten hun families India en Pakistan om aan de vervolging van hun godsdienst te ontsnappen en vonden een nieuwe thuis in BelgiĂŤ. Deze opkuisactie kadert in een ruime schaal van gemeenschapsdiensten. Het gemeentebestuur ondersteunt volledig deze actie en stelt materiaal ter beschikking. Al vroeg in de morgen komen de mensen samen in hun lokaal in Turnhout. Na hun gebed, ontbijten zij samen en vertrekken dan naar de verschillende gemeenten. Een prachtig initiatief dat alleen maar bewondering afdwingt.

En wat een verschil wanneer je later op de dag vanuit een propere Vrijheid in andere dorpen de restanten van het vuurwerk en het feest aantreft.

Lerarenkaart HOOGSTRATEN - De nieuwe lerarenkaart is er. Met deze kaart krijgen de leerkrachten op heel wat plaatsen korting op hun toegangsticket of mogen ze zelfs gratis binnen, kunnen ze korting op tijdschriftabonnementen krijgen, en dat met de bedoeling om zo hun lessen en schooluitstappen optimaal voor te bereiden. Werk je in het onderwijs en woon je in Hoogstraten? Dan kan je je lerarenkaart in de hoofdbibliotheek, Lindendreef 1b afhalen. Als je buiten Hoogstraten woont, kan je op de website van Klasse nakijken waar je jouw lerarenkaart kan krijgen. (fh)

34

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ik voelde plots een beetje plaatsvervangende schaamte. (jh)


HOOGSTRATEN

Restaurant De Tram verkoopt inboedel HOOGSTRATEN – Op oudejaarsavond 2018 zat de feestzaal van restaurant De Tram, na 101 jaar, een laatste keer afgeladen vol. Enkele dagen later, op 8 en 9 januari, werden honderden wijn-, champagne en bierglazen en evenveel borden, potten en pannen, schilderijen en andere

decoratiestukken verkocht. Alles ging vlot de deur uit. Veel vroegere klanten en koppels die er hun huwelijksfeest of -verjaardag vierden kochten er een nostalgische herinnering. Op de (her)bestemming van het pand komen we later terug. (fh)

Peter en Gunther Schellekens bij de vroegere kreeftenbak in de vorm van een tram. Dit stuk, gemaakt door de Wortelse kunstsmid Sooi Sommen, blijft als herinnering in de familie. (© Toon Verheyen)

Het contact met de kinderen verliep prima. Ze

HOOGSTRATEN - Op 8 december 2018 werd Maité Van Doninck geboren, dochtertje van Britt Lambrechts en Wim Van Doninck. Zij vervolledigt het viergeslacht in de familie. Op de foto Britt Lambrechts (24) dochter van Mie Vorsselmans (49) die alle twee in Hoogstraten wonen. Centraal op de foto Rina Sprangers (73), overgrootmoeder met de kleine Maité in haar handen. (fh)

Namiddagwandeling met KVLV

Argentijnse violist voor de klas HOOGSTRATEN - Voor de kerstvakantie kreeg basisschool Spijker bezoek van Max Cardozo uit Argentinië. Deze 18-jarige jongeman verblijft een jaar in België met het uitwisselingsprogramma AFS. Hij volgt een jaar lang een muziekopleiding in Turnhout, maar voor twee weken zocht hij een stage die volledig buiten zijn comfortzone lag. Hij koos voor de basisschool omdat hij niet eerder met kinderen had gewerkt.

Maité zorgt voor viergeslacht

namen hem mee om te spelen, toonden wat ze geleerd hadden en brachten hem wat extra Nederlands bij. Max volgde enkele lessen in de lagere school, vooral de lessen voor de anderstalige kinderen vond hij erg interessant. Maar de magie begon pas echt wanneer Max viool speelde. Als uitstekende muzikant kan hij meteen liedjes naspelen. Hoewel hij voor het eerst kerstliedjes hoorde, trakteerde hij heel de kleuterschool na enkele dagen al op een geweldig kerstconcert. (fh)

HOOGSTRATEN - Geen grote afstanden, geen hoog tempo, wel 5 à 6 km op een rustig tempo. KVLV lid of niet, iedereen is welkom op deze namiddagwandeling op dinsdag 5 februari. De groep vertrekt om 13 uur op de parking van het zwembad Sportoase, ingang via de Katelijnestraat. Voor de veiligheid voorzien de deelnemers een fluohesje. Wie wil, kan na de wandeling vrijblijvend iets drinken in de cafetaria van de Sportoase. (fh)

KVLV Workshop Drums Fit HOOGSTRATEN - KVLV herneemt de Drums Fit workshop op woensdag 27 februari in de turnzaal van Klein Seminarie van 19.30 tot 21.30 uur. Drums Fit is een fitnessles waarbij je op het ritme van de muziek allerlei pasjes uitoefent en intussen met drumsticks op een zitbal trommelt. Naarmate de les vordert, wordt de intensiteit en de snelheid van de oefeningen verhoogd. Drums Fit is geschikt voor alle leeftijden. Deelnemers brengen enkel een handdoek en een bassin of emmer mee. Voor de zitbal en drumsticks wordt gezorgd. Wel opletten voor de sportschoenen : geen zwarte zolen! Prijs: 10 euro voor KVLV leden, 13 euro voor niet-leden. Inschrijven voor 20 februari via kvlvhoogstraten@hotmail.com. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

35


HOOGSTRATEN

Zingen voor ’t Ver-Zetje HOOGSTRATEN – Een vertrouwd gezicht in de Vrijheid op zaterdag 5 januari. Voor het vijfde opeenvolgende jaar zongen Marc Palinckx van d’ Hooghste Tijd, Johan Peeters van Hoogstraten Leeft, Tom Gabriëls van De Rijkswacht en koningin Marleen De Vrij voor het goede doel. Zo klonk het dit keer:

Fijn borduurwerk

“Drie koningen, drie koningen en ene koningin Wil je wat beleven, kun je best iets geven Geef mensen ook een pretje, We doen het voor ’t Verzetje” Dit jaar zongen ze zo liefst 2.621,87 euro voor ’t Ver-zet-je bij mekaar. (fh)

HOOGSTRATEN – Vanaf 5 februari is fijn borduurwerk van Tine Brughmans te bekijken in LDC Stede Akkers Hoogstraten. Handwerken is altijd al een populaire vrijetijdsbesteding geweest. Met alleen maar een haakpen wordt van garen eenvoudige tot ingewikkelde lussen gemaakt, die samen een patroon vormen. Van pannenlappen tot echte 3D-figuren. Tine Brughmans werkt in het woonzorgcentrum Stede Akkers en toont tot welk verfijnd en indrukwekkend resultaat dit haakwerk kan leiden. Tinne maakt onder andere knuffels en tafelkleden. Zoals gebruikelijk is dat allemaal gratis te bekijken in de inkomhal van Stede Akkers. (fh)

Onlangs je tenen nog gelezen? HOOGSTRATEN - Tenenlezen is een lichaamstaal en staat voor een analyse van je karakter, gedrag en persoonlijkheid. KVLV pakt uit met deze leuke workshop op donderdag 28 februari 2019 om 19 uur in het IKO auditorium. Een tenenlezer is geen helderziende en doet ook geen toekomstvoorspelling, maar via de tenenanalyse sporen we de sterke en minder sterke karaktereigenschappen op om te weten waar “het schoentje” eventueel wringt. Zodoende worden personen zich bewust hoe ze verder evenwichtig door het leven kunnen gaan.

Koffieleuten HOOGSTRATEN - De meeste activiteiten in Stede Akkers worden afgesloten met een babbeltje bij een drankje. De cafetaria is dan ook een gezellige plek om dat te doen. Voor veel deelnemers is de koffiepauze zelfs een onmisbaar moment tijdens een activiteit. In 2014 spraken een aantal mensen af om op de eerste maandagnamiddag van de maand bijeen te komen om een babbeltje te doen bij een kop koffie. Gewoon over koetjes en kalfjes. En zo werd het ‘koffieleuten’ gebeuren. Wie wil meedoen, zet zich gewoon bij aan tafel en doet 2 euro in de pot. In ruil krijg je leuk ge-

zelschap, koffie en thee met een koekje. Het is een ideale manier om nieuwe mensen te leren kennen en om kennis te maken met het dienstencentrum. Inschrijven hoeft niet en je komt en gaat zoals het je best past. Gewoon doen, zouden wij zeggen… (fh)

De deelnemers maken eerst kennis met het boeiende tenenalfabet via een leuke PowerPoint. Nadien doen ze gezamenlijk leerrijke spelletjes met de tenen. Zo wordt heel duidelijk wat er allemaal uit de tenen te lezen valt. Prijs: 12 euro voor KVLV leden, 15 euro voor niet-leden. Info en inschrijven voor 18 februari via kvlvhoogstraten@hotmail.com. Deelnemers brengen een handdoekje mee. (fh)

Cadeauwinkel Cadeautjes, originele kaartjes, 28 soorten losse thee, essentiële oliën, bachbloesems, voedingssupplementen. Thee- & koffiehuis Welkom voor een heerlijk gebakje of verwenbordje. Afternoon tea (ook lunch) NIEUW Hartelijke en zoete verrassingen.(enkel na reservatie) Vrijheid 67 - 2320 Hoogstraten - 03 435.22.55 - het5dehuis@telenet.be Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag 9.30u - 17.30u - Zaterdag 9.30u - 17u

36

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

De zoete zonde

Jonge oud-leerlingen in het Seminarie HOOGSTRATEN – Op 22 februari om 17.30 uur zet het Klein Seminarie de deuren van de feestzaal open voor de oud-leerlingen van de retorica’s van de tien laatste jaren. Ideaal om een babbel te doen met de vroegere leerkrachten en medeleerlingen. Plezante gesprekken gegarandeerd, zeker wanneer er vooraf afgesproken wordt met de klas- en jaargenoten om in groep te komen. Op deze ontmoetingsavond van 17.30 tot 20.30 uur zijn alle retorica’s 2007 tot 2017 welkom. Info 03 340 40 40. (fh)

HOOGSTRATEN – Voor KVLV is februari een behoorlijk drukke maand. Op dinsdag 26 februari is er van 13.30 tot 16.30 uur in zaal Pax een lezing over “De zoete zonde”. Er bestaan veel verhalen over de negatieve invloed van suiker op onze gezondheid, maar niet alles is wetenschappelijk bewezen. Daarom de belangrijkste vragen en antwoorden over suiker en suikervervangers op een rijtje. KVLV Hoogstraten organiseert dit met de steun van CM. Na de infosessie is er koffie en iets lekkers voorzien. Deelname kost 6 euro voor KVLV leden, 8 euro voor niet-leden. Inschrijven voor 19 februari 2019 via kvlvhoogstraten@hotmail.com. (fh)

Chocoladeworkshop in de bib HOOGSTRATEN – De bibliotheek in de Lindendreef is op maandag 11 februari om 20 uur het decor voor een chocoladeworkshop. Mieke van Chocola-Tuti is gepassioneerd door chocolade. Samen met haar maakt u op een avondje uw eigen studentenhaver, spuit u ganache pralines en maakt u een eigen chocolade kommetje om ze daarna in te presenteren. Iedereen krijgt een goed gevuld doosje van ongeveer 500 gram mee naar huis, een workshop om van te smullen dus… Deelname 10.00 euro, vooraf inschrijven aan de balie of via de website www.hoogstraten.be/vormingbib. (fh)

Wintertocht van Wandelclub De Noorderkempen HOOGSTRATEN – Wandelclub De Noorderkempen organiseert op 10 februari haar negende wandeltocht. Heerlijk wandelen in winterse rust en de stilte langs Hoogstraatse monumenten, de prachtige omgeving van het Gelmelslot en uiteraard ook Wortel-kolonie. Na afloop wachten nog lekkere pannenkoeken, gebakken op grootmoeders wijze. Vertrek tussen 8 en 15 uur aan zaal Pax voor afstanden van 6, 12, 18, 24 en 30 km. Deelname 1,10 euro voor leden van De Noorderkempen, 1,50 voor niet-leden, kinderen tot 12 jaar gratis. Meer info op de website van de club. (fh)

Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 – Fax 03/315.71.29 e-mail: info@notaris-rommens.be

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP van WONING MET TUIN onder HOOGSTRATEN / MEER Notaris Paul ROMMENS te HOOGSTRATEN (Meer) zal openbaar verkopen:

IN ÉÉN ENKELE ZITDAG Onder Hoogstraten/MEER Een woonhuis met aanhorigheden op en met grond, tuin en hooiland, Driehoekstraat 16, groot 9a.24ca. Indeling: woonkamer, twee slaapkamers, kelder, badkamer met toilet, keuken, achterbouw, met garage in tuin. K.I.: 468 euro. VCRO: Vg, Wg, Gdv, Gvk, Gvv. EPC: 969 kWh/m²jaar. Watertoets: van nature overstroombare gebied vanuit waterloop Aanvaardbaar na betaling, verhuurd als woning.

De warmste markt HOOGSTRATEN - Dinsdag 18 en donderdag 20 december organiseerde het zesde leerjaar van basisschool Spijker de warmste markt. Vanaf 15.30 uur waren alle kinderen en hun ouders welkom op de speelplaats en in de turnzaal van de lagere school. De turnzaal was omgetoverd tot een speelparadijs waar alle kinderen van de basisschool voor een kleine bijdrage reisje rond de wereld konden spelen, geschminkt worden, genieten van de goochelkunsten van het 6e leerjaar, … Buiten stonden er kraampjes waar allerlei zaken verkocht werden. Heel veel ouders en leerkrachten bakten cake gebakken, maakten chocomelk, hadden sjaals gebreid of T-shirts gemaakt. Na twee dagen was alles uitverkocht. De opbrengst van deze warmste markt gaat naar ’t Verzetje en de Toevlucht. (fh)

ENIGE ZITDAG: maandag 25 februari 2019 om 16.00 uur in café Zaal Victoria te Meer, Meerleseweg 4. Inlichtingen ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen. Bezichtiging: zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

37


www.fonsmartensplankenvloeren.be

Pauwels Gunther bvba •Centrale verwarming

EIKEN PLANKENVLOER

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

iken terk in e

s

FONS MARTENS NV Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Tel: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

•Sanitair •Zinkwerken •Zonneboilers •Warmtepompen •Onderhoud met attest - (enkel Vaillant)

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 uur

www.pauwelsgunther.be tel. 0473 60 62 83

Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be FSMA:14593 A


MEER

Meer dan 1.500 euro voor het goede doel MEER - Begin december gingen de enthousiaste leden van de werkgroep ’50 jaar Chiro Meer’ van deur tot deur voor de verkoop van kalenders. Deze verkoop was de start van een hele campagne want in 2019 wordt de Chiro van Meer 50 jaar! De foto’s in de kalenders werden door de Meerse mensen zeer warm onthaald en zorgden voor pure nostalgie. De opbrengst van de verkoop zijn ze op 22 december persoonlijk gaan afgeven op de Warmste Week in Wachtebeke tijdens Music for Life. Het gekozen goede doel is vzw ‘Hey hoe gaat het?’ die zich inzet om het probleem van zelfdoding bij Vlaamse jongeren meer onder de aandacht te brengen. Zoals gezegd was dit het begin van de ’50 jaar Chiro Meer’-campagne. Een werkgroep is momenteel volop bezig met de voorbereidingen voor een groots feestweekend op 14 en 15 september. Daarvoor willen ze iedereen nu al warm maken want dat weekend zal bol staan met activiteiten voor jong en oud. Ook de opbrengst daarvan is bestemd voor ‘Hey hoe gaat het?’. Duid het dus zeker al aan in uw agenda. (DVB/red)

In Wachtebeke van links naar rechts: Otto-Jan Ham, Leny Moerkens, Nina Oomen, Evelien Meyvis, Charlotte Vermeiren.

Run for Life rond het Rommensbos MEER - Liefst 18 ploegen namen deel aan de ludieke Run for Life loopwedstrijd. Die liepen in totaal 620 ronden voor het goede doel. De organisatoren hadden de Chiro-lokalen afgehuurd, van daaruit ging het rond het bos, via de Beekschen Pad, het Lak, Meerseweg en weer terug. De teams lieten zich sponsoren tijdens hun drie uur durende estafettewedstrijd. Dat het hen menens was kon je zien aan het aantal ronden. Met

1.2 km per ronde werd er in totaal ongeveer 700 km gelopen. Het evenement bracht 3500 Euro op. Dat bedrag komt ten goede aan het SISP project. De uitslagen: 44 ronden ACK Kalmthout; 41 Cahier de Bidon; 40 Reserve A; 37 Yolo; 37 Kasteellopers; 36 AVN af Meer; 35 Rookies; 34 Almere; 34 Roth; 34 Mussenakker; 33 Oud-

MVV en de Raf; 32 Wezels omslagpunt; 32 Track 2019; 32 Nice; 32 de geblesseerden; 29 Hawaï; 29 chiromeisjes Meer; 29 AVN 2. Aan alle deelnemers hoe dan ook een stevige proficiat! Een ruime deelname en een flinke opbrengst, het zijn meteen prima redenen om ook volgend jaar deze Run for Life te organiseren in het kader van de Warmste Week. (ma)

De lopers van Run For Life poseren fier voor de geleverde prestatie. Hun actie tijdens de warme week zou maar liefst 3500 euro opleveren. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

39


MEER

Openbare vergadering van de dorpsraad deze eerste Meerse dorpsraad van de nieuwe legislatuur wat later dan gewoonlijk, maar dat geeft het nieuwe gemeentebestuur de kans om zich beter in te werken. Op de agenda staan vooral Meerse aangelegenheden, naast een klein stuk algemene informatie vanwege het stadsbestuur. Zo zullen de nieuwe burgemeester en schepenen zich kort voorstellen en hun intenties toelichten. Er wordt ruim plaats voorzien om vragen vanuit het publiek te beantwoorden. Problemen of suggesties die niet onmiddellijk opgelost of uitgevoerd worden, zullen verder opgevolgd worden door de dorpsraad gedurende het werkjaar.

Nieuwe dorpsraad

Op initiatief van de dorpsraad en met steun van plaatselijke sponsors en het stadsbestuur werd ook dit jaar weer kerstverlichting ontstoken aan de vredesboom. MEER – Een datum om op de kersverse agenda te noteren: op dinsdag 5 maart heeft de openbare

vergadering van de dorpsraad plaats in de refter van de lagere school om 20 uur. Daarmee komt

Geen vuurwerk en kerstboomverbranding meer?

Een nieuw stadsbestuur betekent ook een nieuwe start voor de dorpsraden. De dorpsraad zal meteen na de openbare vergadering opnieuw samengesteld worden. Hierbij wordt vooral gemikt op vertegenwoordigers vanuit de verenigingen. Maar ook geïnteresseerde Merenaren mogen zich melden. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden bij een van de huidige bestuursleden of bij de communicatieambtenaar van de stad Hoogstraten. (ma)

Antiek- en vlooienmarkt bij 'De Eendracht' MEER - Ook dit voorjaar organiseert Fanfare 'De Eendracht' Meer een antiek- en vlooienmarkt. Die vindt plaats op zaterdag 13 april en zondag 14 april in de refter van de lagere school ‘De Meerpaal’, Terbeeksestraat 6 in Meer. Voor het ophalen van allerhande materialen kan je nu al contact opnemen met één van volgende personen : Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 0473/13.96.18; Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, tel. 03/315.00.96; Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53 of Peter Stes, Terbeeksestraat 58a, tel. 0496/18.03.72. Zij komen graag bij u langs om één en ander op te halen. De muzikanten alleszins dankbaar voor iedere bijdrage die de antiek- en vlooienmarkt andermaal tot een succes moet maken. (fh)

Catanclan wint de Mussenakkerquiz MEER – Zoals overal is ook in Meer het voortbestaan van de kerstboomverbranding en het nieuwjaarsvuurwerk een gespreksthema. Al is de vuurwerkliefde hier maar een flauw afkooksel van wat er bij onze noorderburen gebeurt op 1 januari om middernacht. Toch mag het vuurwerk dat een paar weken later op Werkhoven te zien is bij de jaarlijkse kerstboomverbranding best gezien worden. Dank zij de steun van een lokale vuurwerkleverancier werd jaarlijks de “overschot” opgeschoten. En dat was niet min. Een indruk van dat spektakel zie je op de foto bij dit artikel. De maan staat er eventjes bleek bij te kijken. Maar misschien is dit dus voortaan verleden tijd onder druk van milieu-inzichten (fijn stof) en ook klachten over hinder (lawaai). (ma)

40

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEER - De jaarlijkse Mussenakkerquiz kende een spannend einde. Met amper een half punt verschil wist het team Catanclan het laken naar zich toe te trekken. Er werden trouwens veel punten gescoord, het moet dus wel een heel sterk allround gezelschap geweest zijn op deze editie. Op de foto zien we het winnende team, een beetje wazig misschien. Maar ook figuurlijk zal de scherpte er wel wat af geweest zijn na het zweet en de inspanningen van de moeizame overwinning op Bouwjaar89. De teamnamen spraken overigens boekdelen. Zij zijn stuk voor stuk het vermelden waard: op 3 de Malleuh, dan Gouden Driehoek, Jezus Kwistus, Cees, Ondertschuim, Whiskeypedia, Stes Vitesses Fan Club. Om van Catanclan nog te zwijgen… (ma)


MEER

Record opkomst voor kersthuis

Veilingsite wordt woonerf

MEER - Goed nieuws uit Meer. Records zijn er om gebroken te worden en dat deden ze dan ook in de Lokbosstraat 14. Maar liefst 407 toeschouwers kwamen het kersthuis van André en Nancy Hoefkens bewonderen. Samen doneerden die het mooie bedrag van 515,24 euro voor MakeA-Wish, de vrijwilligersorganisatie die de hartenwens vervuld van kinderen met een levensbedreigende ziekte.

MEER – De gebouwen van de in 1952 opgerichte ‘Katholieke Vrije Veiling van Meer en omstreken’ werden gesloopt en zullen plaats maken voor een woonerf rond een plein. Daar komen zes gebouwen met namen die verwijzen

naar de vroegere bestemming of eigenaars zoals Swaenenhof, Krabbershoek, Kruisboog, Senga, Elsanta en Veiling. Samen zijn die gebouwen goed voor 26 appartementen, 11 woningen en 2 winkels of burelen. (fh)

Vitesse Limitée in Treehouse aan de Mosten

Nooit waren de aantallen zo hoog en dat sterkt André en Nancy nog meer dan voorheen om door te gaan met dit initiatief. André zou André niet zijn als hij niet weer iets nieuws in petto zou hebben. Afspraak dus in het najaar voor een nieuwe editie van hun kersthuis. Van 10 november 2019 tot 6 januari 2020. Tegen dan zal Make-A-Wish ook melden hoe zij met de donaties de hartenwens van een van hun wenskinderen hebben kunnen vervullen. (fh)

Wafelwaanzin

MEER – Op zaterdag 2 februari treedt in The Treehouse aan de Mosten Vitesse Limitée op. Zangeres Veerle Dingenen en muzikanten Flor Verschueren (accordeon), Jef Rombouts (cello) en Karel Hofkens (gitaar), brengen chansons uit het repertoire van Edith Piaf , Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Yves Montand, Charles Aznavour, France Gall en vele anderen. De groep legt de muzikale basis voor een heuse Franse avond. Want ook culinair zullen de gasten op deze avond in de watten worden gelegd. Tijdens het optreden worden Franse wijnen en

kazen geserveerd met ambachtelijk gebakken brood. Wie liever een Belgisch biertje verkiest bij een stuk kaas komt uiteraard ook aan zijn trekken. De inkomprijs voor het optreden, inclusief de kaasschotel, bedraagt € 15 per persoon. Wijn, bier en andere dranken kan je bestellen aan de prijs van het huis. Graag vooraf reserveren via mail op hello@treehouse-bar.be, met vermelding van je naam en het aantal deelnemers. Meer info op www.treehouse-bar.be, tel. 03 435 76 32 of 0474 91 65 19. (jav)

MEER - Op zaterdag 9 Maart 2019 houden de Chiromeisjes van Meer hun jaarlijkse wafelwaanzin. Hiermee hopen ze een centje bij te verdienen voor de chirokas. Ze komen die dag deur aan deur met dozen vol lekkere vanille wafels, chocolade wafels en frangipanes. Een doos wafels kost €6 en een doos apart verpakte frangipanes kost €7. Wie die dag niet thuis is en toch een steentje wil bijdragen kan ten laatste 17 maart bestellen via het nummer 0471 68 19 54 of via het e-mailadres: chiromeer@gmail.com. Bestellen kan ook via één van de leden wafels. Zo maakt dat lid trouwens ook nog eens kans op een leuke prijs. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

41


MEER

Broers en zussen Vriends samen 750 jaar oud MEER – De familie Vriends eindigde 2018 in feestelijke stemming. De zeven broers en vijf zussen bereikten samen een totale leeftijd van 750 jaar. Om dat te vieren trokken ze naar Wernhout. Dat gebeurde niet zonder reden. Vader en moeder Vriends waren afkomstig van Wernhout, trouwden in 1926 en kwamen toen naar Meer wonen, meer bepaald naar Maxburg. Er woont er nu nog één van de familie in Wernhout, vijf

bleven er in Meer, vier trokken naar Wuustwezel, twee verzeilden in Overbroek. Broers Herman en Cel staken een feestprogramma in mekaar. Met zijn twaalven maakten ze een huifkartocht. Met de hele familie volgde dan een quiz, met als onderwerp…: het wel en wee van de familie Vriends. Herman was op speurtocht gegaan in het verleden. Hij had heel

wat informatie vergaard en de stamboom nagetrokken. Die van moeders kant kon hij terug opbouwen tot in 1420. Herman: “Het duurt nog twintig jaar voor we een gezamenlijk leeftijd van duizend jaar bereiken. De kans is eerder klein dat we dan nog voltallig zijn. Daarom hebben we afgesproken dat we bij 800 jaar opnieuw feesten.” (jav)

De zussen en broers Vriends, van links naar rechts, van boven naar onder: André, Frans, Herman, Bert, Louis, Cel, Jan, Jeanne, Maria, Wis, An en Nelly.

Mac Ryan

Borduuratelier

Borduurwerk voor bedrijven en particulieren

BEZOEK ONZE TOONZAAL JE VIND T E R OO K EEN IDE AA GESCHE L NK

Minderhoutdorp 66 2322 Minderhout Tel 03 314 40 46 info@macryan.be OPENINGSTIJDEN ma10.00 – 18.00 u di10.00 – 17.00 u wo10.00 – 18.00 u do10.00 – 18.00 u vr10.00 – 18.00 u za10.00 – 12.00 u zo - gesloten

www.macryan.be

42

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

’t Heidebloempje brengt ‘Da’s geestig’ MEER – Toneelkring ’t Heidebloempje staat in februari en maart weer op de planken in het thuislokaal Zaal voor Kunst en Volk. De groep kiest met “Da’s geestig” deze keer voor een ‘geestige’ komedie. Fred De Gruyter maakt zijn regiedebuut met dit stuk van Pam Valentine. Jacques, een succesvol schrijver, en zijn vrouw Suzy komen bij een tragisch ongeval om het leven. Ze keren echter als geesten terug naar hun buitenverblijf. Het huisje staat te huur, maar het koppel wil zijn geestige leventje niet verstoord zien. Ze jagen de makelaar en potentiële huurders weg. Wanneer een sympathiek jong koppeltje het huis huurt, proberen ze hen zoveel mogelijk te helpen. Gevatte quotes, grappige situaties en zinnen die tot in de puntjes doordacht zijn, maken het stuk tot een leuke en spitse komedie. Regisseur Fred De Gruyter leidt deze acteertalenten: Raf Van Looveren, Domien Cools, Lizette van Opstal, Michiel Vermeiren, Mieke Meyvis, Tilly Hessels en Herman Snoeys. Er zijn vier opvoeringen in het laatste weekend van februari en het eerste van maart. Online en telefonisch boeken vanaf vrijdag 25 januari 2019: www.theidebloempje.be; Stan en Emelie,

’t Heidebloempje met achteraan v.l.n.r.: Raf van Looveren, Herman Snoeys, Michiel Vermeiren en Mieke Meyvis. Onder v.l.n.r.: Lisette van Opstal, Fred de Gruyter en Tilly Hessels. 0474 18 34 22 of 03 315 83 44 van 19 tot 21uur. Praktisch: ‘Da’s geestig’ door ’t Heidebloemepje op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari,

vrijdag 1 en zaterdag 2 maart in Zaal voor Kunst en Volk. Deuren open om 19 uur. (jav)

Nieuwjaarsduik aan De Mosten MEER - Op zondag 6 januari sprongen onder begeleiding van de Equal Idiots 104 enthousiastelingen de vijver in tijdens de nieuwjaarsduik aan recreatiedomein De Mosten. Tussen 300 en 400 toeschouwers wilden hier getuige van zijn. Hiermee werd een mooi sponsorbedrag van

€704 verzameld voor Feestvarken vzw. De organisatie was een initiatief van Treehouse bar samen met de jeugdraad. Treehouse heeft nog tal van activiteiten gepland. Alle dagen kan je de speurneuzenwandeling doen, een wandeling rond het domein met 10 opdrachten voor

kinderen vanaf 5 jaar. Op zaterdag 2 februari is het Franse avond met ‘Vitesse Limitée’, zaterdag 9 februari Winter BBQ en op zondag 24 februari Winter Brunch. Verdere info vind je op hun website/facebookpagina. (rob)

Meer dan honderd ijsberen liepen het water in aan De Mosten. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

43


MEERLE

Aangelande tekent bezwaar aan met steekhoudende argumenten

‘Meerle ons Dorp’ neemt haperende start MEERLE – Er is niet veel beweging meer te zien in en om de voormalige jongensschool. Het lijkt er op dat “Meerle Ons Dorp” een eerder aarzelende start neemt. Een van de aangelanden tekende bezwaar aan tegen de bouw van een lange en hoge blinde muur die op de presentatie nergens te zien was. Mogelijk volgt er nog een beroep tegen de bouwvergunning bij de provincie. En opdrachthouder Groep Van Roey heeft reserves bij de bouw van het private gedeelte van het project. Het is nu ICN Real Estate dat deze woningen zal realiseren. Wie op 18 december nochtans de RTV reportage zag van de kraan die de fietsenluifel achter de school afbrak, dacht toen wellicht ‘eindelijk actie’ na jaren van palaveren en plannen maken. Ook burgemeester Tinne Rombouts, die het project altijd een beetje als haar kindje heeft beschouwd, was opgetogen over de start van de werken twee weken voor ze haar sjerp moest doorgeven. Een maand later kunnen we alleen maar vaststellen dat er tegen de zomer nog heel wat zal moeten gebeuren om de Chiromeisjes, Den Dorpel en Stekelbees hun langverwachte nieuwe onderkomen te bezorgen. Paniek is nog niet nodig, eens men er echt aan begint kan het natuurlijk snel gaan. Laat ons hopen dat het goed loopt.

Blinde muur Ondertussen was het openbare onderzoek over de exacte bouwplannen op de site van de meisjesschool, weeshuis en Gemeenteplein achter de rug. Een aangelande diende een bezwaarschrift

in tegen de bouwplannen, met blijkbaar een aantal steekhoudende argumenten. Sommige ervan werden door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar aanvaard en die leverde daarom een ongunstig advies af. Doorgaans volgt het college zulk advies, maar in dit geval negeerde ze het en leverde toch de bouwvergunning af. De nieuwe schepen van ruimtelijke ordening, Michel Jansen, ook lid van het vorige college, zegt onomwonden dat het advies van de ambtenaar “verbijsterend” was, na het lange voortraject van het project en de informatie aan de Meerlese bevolking. Maar als we het bezwaar van de aangelande wat nauwkeuriger onder de loep nemen, is het advies al wat minder verbijsterend. “Wij krijgen onmiddellijk naast onze voordeur een blinde muur van 6,5 meter hoog en 8,5 meter diep. Dan een insprong van 5,25 meter richting raadhuis, en opnieuw een muur van 4,80 meter diep en een bouwlaag meer. Zo kijken we vanuit onze living tegen een gebouw van bijna 13 meter en 6,5

meter hoog. Heel ons zicht richting parochiezaal en raadhuis wordt daardoor weggenomen.”

In beroep? Waren deze mensen zich daar niet van bewust, ook niet bij de grote presentatie van het project in februari vorig jaar? “We zijn als aangelanden zelfs vooraf uitgenodigd op een presentatie speciaal voor ons. Daar kregen wij als eerste de prenten te zien die later voor heel Meerle getoond werden. Maar op geen enkel van die ‘impressies’ is er ook maar een spoor van een blinde muur van 13 meter naast onze deur. En exacte plannen waren er toen niet of die kregen we alleszins niet te zien. Eigenlijk heeft men op dat ogenblik de zaken mooier voorgesteld dan ze zijn voor ons.” Nu heeft het college als tegemoetkoming aan de aangelande bij de aflevering van de vergunning enkel milderende maatregelen opgelegd aan de bouwheer. Zo moet er in de blinde muur in elke bouwlaag een vensteropening komen en moet

Deze eenvoudige vormstudie toont reeds aan dat de bouw van het wooncomplex op de site meisjesschool en weeshuis niet zonder gevolgen is voor het uitzicht van de naaste buren.

44

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE deze zijgevel voor 50% uitgevoerd worden als groengevel (verticale tuin of klimplant). Dat neemt de grond van het bezwaar van de aangelande niet weg: “Het blijft een groot gevaarte dat ons het uitzicht helemaal beneemt, met of zonder ramen of groen op de muur. Wij beraden ons over verdere stappen. We winnen momenteel advies in en gaan tegen deze bouwvergunning mogelijk in beroep bij de provincie.” Wordt vervolgd.

Een verantwoordelijke van de Groep Van Roey was wel bereid toelichting te geven: “Eigenlijk hebben we van in het begin reserves gehad bij dit project. Maar wegens de goede relaties met de stad, hebben we ons toch geëngageerd. De stad mikte van bij de start op een financiële nuloperatie of toch zo dicht mogelijk. Om die financiële doelstelling te kunnen waarmaken werd het private gedeelte steeds groter en steeg de prijs van de gronden ervoor.

Groep Van Roey

Onze Vastgoedafdeling zag het eigenlijk met lede ogen gebeuren. Aanvankelijk was er sprake van een 20-tal wooneenheden, dat steeg gaandeweg tot 35, plus het oude schoolgebouw en de naastliggende bibliotheek. Nu doet Van Roey Vastgoed projecten van die omvang en zelfs groter, zij het vooral in meer stedelijke gebieden en aan andere kostprijzen. Maar omdat we ons woord gegeven hadden, heeft de Groep Van Roey voor het private deel een overnemer gezocht.”

Naast de perikelen over de bouwvergunning vernemen we nog dat de opdrachthouder van heel het PPS-project, Van Roey Vastgoed, de ‘rechten en plichten’ van heel het private gedeelte van het project heeft overgedragen aan ICN Real Estate I (verwant met CW Vastgoed en ImmoNoord). Zij zullen instaan voor bouw en op de markt brengen van de wooneenheden. We staken ons licht even op bij de betrokkenen. Bij ICN was men ‘nog niet klaar om er over communiceren’.

Dat het ICN Real Estate geworden is, mag niet verwonderen. Zij kennen de markt in Hoogstraten heel goed en hebben minder moeite met de omvang van het project. Zij zijn er van overtuigd dat ze dat aantal wooneenheden op rendabele wijze in de markt kunnen zetten. Van Roey zal het publieke gedeelte uitvoeren zoals gepland.” In principe zou dit aan de uitvoering van het project niets mogen wijzigen. Over wie de bouwwerken gaat uitvoeren is er nog geen duidelijkheid wanneer we dit artikel schrijven. Wel zeker is dat Van Roey dus de volledige zorg behoudt voor de uitvoering van het publieke deel van het project, i.c. de verbouwing van de jongensschool en de polyvalente zaal achter de school. Hoe dan ook, het laatste woord over ‘Meerle Ons Dorp’ is duidelijk nog niet gezegd en geschreven. U leest er later zeker nog over in dit blad. (jaf)

Sint-Cecilia brengt “musical moments”

Letterzetter bedreigt sparren in Den Rooy MEERLE - De fijnsparren van natuurgebied Den Rooy krijgen het zwaar te verduren. Als gevolg van de droogte zijn ze onvoldoende resistent voor de letterzetter. Dit kleine kevertje zorgt voor een ware ravage en vormt een ernstige bedreiging voor de sparren, niet alleen in Den Rooy overigens.

MEERLE – Het prille voorjaar is de ideale tijd voor een fanfare om de Meerlese muziekliefhebbers te verwennen met een jaarconcert. Sedert geruime tijd wordt er flink gerepeteerd, om op zaterdag 9 en zondag 10 februari goed voor de dag te komen in ‘Musical Moments’. Op het programma staan stukken uit bekende musicals, zoals Kuifje, Grease, Mary Poppins, Jungle Book, The sound of music, …. Iedereen zal wel iets te horen krijgen dat hem of haar doet terugdenken aan de tijd dat deze musicals filmzalen deden vollopen. Een zestal muzikant-vrienden versterken de fanfare voor de gelegenheid. Ook de Mjeelse jeugd zal goed vertegenwoordigd op het concert, dat in goede banen geleid zal worden door dirigent Jos Körver. De presentatie is in handen van Chris Mertens. Er zijn twee opvoeringen: op zaterdag 9 februari om 20 uur en op zondag 10 februari om 14.30 uur in de parochiezaal ‘Ons Thuis’ in Meerle. Voorverkoopkaarten kosten 5 euro, aan de inkom betaal je 7 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle muzikanten. Wie een steunkaart van de fanfare kocht, mag op vertoon van die kaart gratis binnen.

Letterzetter? Een rare naam voor een kevertje. Maar het diertje heeft zijn naam niet gestolen. De eitjes van dit amper vijf millimeter grote kevertje (Ips typographus) worden door hun moeder gelegd onder de bast van sparren. Als de larven uitkomen, beginnen zij gangen te graven onder de schors. Die gangen doen denken aan menselijk schrift, vandaar de naam letterzetter.

Droogte “Sparrendoder” was wellicht toepasselijker geweest. Want als de larven met hun gangen de bast van de boom hebben gerond, kunnen de voedingsstoffen niet meer door de stam naar boven en sterft de boom af. In Scandinavië is de letterzetter een groot probleem, nu ook bij ons. In normale omstandigheden zijn de fijnsparren sterk genoeg om door harsvorming de schade die de larven aanrichten te beperken. Door de aanhoudende droogte echter zijn de bomen verzwakt en niet sterk genoeg om weerstand te bieden. Verschillende bomen hebben er het bijltje ondertussen bij neergelegd. Niet alleen fijnspar is gevoelig voor letterzetter, maar ook lork en douglasspar kunnen er last van hebben. Voorlopig is de kever alleen maar vastgesteld bij fijnspar in Den Rooy. Bij Natuurpunt Markvallei beraadt men zich over de te zetten stappen. Veel fijnsparren staan naast het wandelpad, waardoor ze dus op termijn een veiligheidsrisico kunnen vormen. (ao)

ICN Real Estate

Meer info bij Cel Geenen - 0486 71 70 33 - celgeenen@telenet.be of bij Els Pauwels - 0474 69 49 84 - elsspauwels@hotmail.com. Van harte aanbevolen! (ep/jaf)

Bingo De letterzetter richt veel schade aan in de sparrenbestanden in Den Rooy, maar ook elders is de larve van het kevertje oorzaak van sterfte van sparren.

MEERLE - De Meerlese parochiezaal ‘Ons Thuis’ is op zaterdag 2 februari het ludieke decor voor een bingoavond. De spelactiviteiten gaan van start om 19.30 uur. Wie niet waagt, die wint geen prijs… (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

45


MEERLE

Han neemt afscheid van de Bib MEERLE – Het is wennen in de Meerlese Bib. Na meer dan 30 jaar (sedert 1987) zit er achter het bureau iemand anders dan Han Van Boxel. Meer dan 30 jaar was zij het vriendelijke gezicht voor de bezoekers van de bib. Op het einde van het jaar nam ze afscheid van de bib en de lezers om van een welverdiend pensioen te genieten. Echt stilzitten zal er niet bij zijn: drie kleinkinderen, wandelen, en niet te vergeten wekelijkse een koffietje gaan drinken bij haar zus Suzanne op de Dreef. Een gewoonte van jaren, want Han was al die tijd ook bibliothecaris in Dreef en na haar dienst stond de koffie steevast klaar bij zus lief. We wensen Han veel plezier in de jaren die komen en hopen dat het er nog heel veel mogen zijn. En merci voor die vele jaren uitstekende service! Voor een nieuwe bibliothecaris voor Meerle en Dreef is het nog even wachten. De aanwervingsprocedure loopt momenteel. (jaf)

Op haar laatste werkdag werd Han door haar collega’s in de bloemen gezet en kreeg ze een feestelijk ontbijt voorgeschoteld.

Samana viert Driekoningenfeest MEERLE – Naar goede traditie vierde Samana Meerle op zaterdag 5 januari het feest van Driekoningen. De dagen vooraf hadden vrijwilligers meer dan 80 pakjes gemaakt. Want ook aan de mensen van Meerle die in het WZC Stedeakkers in Hoogstraten verblijven wordt gedacht. Op vrijdag zijn Eugeen en Annie daar bij zeventien mensen koekjes gaan brengen. Op zaterdag werden even voor de middag alle zieken en 84- plussers in een mooi versierde zaal welkom geheten door voorzitster Toos. Ze vroeg aan de zieken om tussen hun servet te kijken, bij drie mensen stak er een kroontje verstopt. Zij waren dit jaar de koningen. De uitverkorenen dit jaar waren Frans Boudewijns, Lisa Kennis en Jan Huybrechts. Voor het eten bracht Benno een mooi verhaal over de Driekoningen. Dan was het tijd voor een warme maaltijd, waarna de Heidemuzikanten voor ontspanning met vrolijke liedjes zorgden. Tijdens de pauze was er tijd voor een versnapering. De voorzitster eindigde met een mooi gedicht en vertelde over de komende activiteiten van Samana. Ze dankte terecht ook Ria Aerts en Martha Voeten die altijd klaar staan om in de keuken te helpen. Tot slot kregen alle aanwezigen een pakje. Wie er niet meer bij kan zijn, krijgt het pakje thuisbezorgd door de kernleden.

De drie koningen van Samana: Frans Boudewijns, Lisa Kennis en Jan Huybrechts Het Samana bestuur dankt al wie op een of andere manier geholpen heeft. Wij sluiten ons daar volmondig bij aan. (gvb/jaf)

Rikken voor de parochiezaal MEERLE – De kaartwedstrijd rikken van het zaalcomité van de Meerlese parochiezaal is een traditie in het prille voorjaar. Dit jaar vinden ze plaats op de vrijdagavonden 1, 8 en 15 februari 2018, uiteraard in de zaal waarvoor we het allemaal doen: ‘Ons thuis’. Zulke tradities moeten in ere worden gehouden. Een kaartje leggen: misschien wel een van de oudste gezelschapsspelen en een echte traditie.

HOGA bvba Motorhomes

Kaarten is een sociaal spel, waar je veel beter het spel kan maken als je je tegenspeler in de ogen kan kijken, zien of zijn lichaamstaal zijn kaarten niet verraadt. Je kan ook napraten over het geleverde spel, waarbij vloeken, schelden en meewarig doen allemaal mag, als het bij de volgende gift maar weer vergeten is. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur en de eerste gift wordt gedeeld om 20 uur. De inleg is 3 euro per avond. Elke avond worden er drie ronden van 12 giften gespeeld en zijn er rondenprijzen en dagprijzen te winnen. De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking. Niet-kaarters zijn eveneens welkom om iets te komen drinken. Het wordt een gezellig café in Ons Thuis. Je spijst de kas van het zaalcomité, zo kunnen ze in onze parochiezaal blijven investeren, ten bate van alle gebruikers. (jaf)

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

Tel. 03 420 07 80

46

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Member of Premier: www.premierinternational.org

www.vanomobil.be - hoogstraten@vanomobil.be

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

F +32 3 315 08 67


MEERLE

Klimtoren verkoopt Warmste koekjes

MEERLE – Ook het 2e en 6e leerjaar van De Klimtoren deden mee aan de Ketnet Koekenbak voor de Warmste week. Met hulp van ouders

hebben de leerlingen koekjes gebakken en verkocht aan de schoolpoort. Daarmee hebben ze 1500 euro opgehaald voor het goede doel. Dat

is “We love Marie fonds vzw”, een organisatie die langdurig zieke kinderen helpt. Goed gedaan! (jaf)

Zussen Knaven samen op het podium MEERLE – Terwijl in buurgemeente Rijkevorsel alle remmen los gingen voor Belgisch kampioen Toon Aerts, werd er ook ten huize Knaven in Meerle een feestje gebouwd. In het NK Veldrijden haalde de zussen Mirre (14) en Senne (16) Knaven respectievelijk zilver en brons. De appel valt niet ver van de boom, hoor ik u zegen, als dochters van Servais Knaven, voormalig profrenner en winnaar van Parijs-Roubaix. In dit geval is dat maar een deel van het verhaal. Want Servais was wel een prima wegrenner, maar nooit een kei in het veldrijden. Hij deed het gewoon niet graag. Mama Natascha den Ouden des te liever en zij fietste een fraai palmares bij mekaar. Op haar 14e stond ze voor de eerste keer op het podium met een zilveren medaille, net als Mirre nu. Later haalde ze vier keer een gouden medaille (1989, 1990, 1992 en 1994). Geen wonder dat ze fier is dat Senne en Mirre nu ook op dat podium staan.

Spannend Bij de race van de nieuwelingen maakten ze er samen met de Friese Leonie Bentveld een spannend spektakel van. Net toen Leonie haar aanval plaatste, reed Mirre achter Senne en raakte ze er niet snel genoeg voorbij om de latere winnaar nog bij te benen, al bleef ze binnen zicht. Senne erkende na de wedstrijd dat haar jongere zus die dag sterker was. Maar beiden zijn erg blij dat ze samen op het podium stonden. Dat was het plan en de tevredenheid dat het lukte was dan ook erg groot. Er komen nog kansen voor die gouden plak! En in de zomer wacht weer koersen op de weg. Als het maar fietsen is… Voor deze medailles alvast een dikke proficiat! (jaf)

Mirre met brons en Senne met zilver op het Nederlands Kampioenschap veldrijden DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

47


MEERSEL-DREEF

20 jaar huisjes weltevree MEERSEL-DREEF – Op 2 mei 2018 was het 20 jaar geleden dat de bejaardenwoningen in de Jan de Wysestraat officieel in gebruik werden genomen. De huidige bewoners wensten dit niet zomaar voorbij te laten gaan. Bij navraag bij het OCMW van Hoogstraten bleek er niet veel te kunnen worden gedaan aan dit jubileum. Dan hebben de huidige bewoners zelf wat suggesties bekeken. Zo kwam er finaal het idee om een eindejaarsdrink te organiseren voor alle bewoners van de gezellige Jan de Wysestraat. De senioren, ofwel de iets minder jonge mensen van de straat, zijn steeds welkom bij iedereen. En met deze drink hadden de senioren een mooie kans om de jongeren in de straat eens extra te bedanken.

Supergezellig Zo gezegd zo gedaan. Iedereen ontving een uitnodiging voor een gezellige avond om deze feestelijke gebeurtenis te vieren en er kwamen geweldige reacties van het gebuurte. Zaterdag 29 december werd dan ook supergezellige avond in de tent in één van de tuintjes. De senioren trakteerden op een lekkere taart en hapjes, aangevuld met een natje, maar er was vooral heel

veel gezelligheid. Tot in de late uurtjes, natuurlijk. Is dit het begin van een mooie traditie ? Op het einde van het 20-jarige jubileum werden de bejaardenwoningen herdoopt tot ‘Huisjes Weltevree’, want tevreden zijn de bewoners hier heel zeker.

Bij deze een welgemeend dankjewel van de senioren voor hun lieve buren, voor hun alertheid en bezorgdheid en vooral voor hun vriendschap. Het is voor hen fijn om te wonen in de Jan de Wysestraat. En wij vinden het meer dan fijn om dat te mogen horen! (LH/JJ)

Kerststal met QR code MEERSEL-DREEF – Ere wie ere toekomt, wie een mooie kerststal bouwt, mag in de Hoogstraatse Maand. De oudere leden van de Dreefse Trappers zorgen er voor dat er jaarlijks een mooie kerststal voor de kloosterkerk wordt gebouwd, en ook weer wordt afgebroken. Een mooie traditie van deze sportieve fietsers, waar de hele gemeenschap van kan meegenieten. U kan overigens surfen naar kempensekerststallen.be voor een overzicht van alle Kempense Kerststallen die buiten zijn opgericht, of ter plaatse de QR-code scannen om meer te weten te komen over elke kerststal, maar dat is dan weer voor volgend jaar. Want als u dit leest zijn de kerststallen weer voor een jaartje opgeborgen. (JJ)

Openbare vergadering van de dorpsraad MEERSEL-DREEF – Ons dorp komt als eerste deeldorp aan de beurt voor de openbare algemene vergaderingen van alle dorpsraden, in tegenwoordigheid van het nieuwe stadsbestuur. Noteer alvast in uw agenda: dinsdag 5 februari om 20 uur bij de Paters. Het programma omvat voor de pauze: de voorstelling van de nieuwe leden van het stadsbestuur met hun bevoegdheden, een toelichting van het jaaroverzicht van de politiezone en een

48

Volg

stand van zaken van de bestaande prioriteiten. Tijdens de pauze kunnen schriftelijk vragen worden binnengebracht. Nadien worden de vooraf binnengebrachte vragen eerst behandeld, nadien vragen die tijdens de pauze werden aangebracht, met eventueel een antwoord van het stadsbestuur. Als laatste krijgt het publiek nog kans om extra vragen te stellen. (JJ)

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

online • www.demaand.be • facebook.com/DeHoogstraatseMaand/ • twitter.com/demaand


MEERSEL-DREEF

Vormelingen op stap MEERSEL-DREEF – De vormelingen van Meersel-Dreef zijn op woensdag 9 januari een gelukkig nieuwjaar gaan wensen bij de mensen van Samana (Ziekenzorg). De vormelingen hadden zelf kaartjes met een boodschap gemaakt. Brigitte Geenen, Wendy Stoffels en mentor Els Hendrickx vinden het als catechisten belangrijk dat de kinderen waarden en normen bij leren, en dat het leven niet altijd rozengeur en maneschijn is voor iedereen. Daarin kadert ook deze activiteit. Met de KVLV hadden zij voordien ook al samen de actie Soep op de Stoep georganiseerd. Zij maakten de soep samen en verkochten die op het kerkplein. De opbrengst was voor een goed doel.

Seefhoek Op woensdag 19 december zijn zij naar Antwerpen gegaan met Pater Kenny en de vormelingen van Minderhout. Ze overhandigden er het ingezamelde geld aan het project 't Vlot, een huiskamerproject dat tweemaal per week zijn deuren opent voor een gemarginaliseerde groep van dak- en thuislozen en verslaafden. Vervolgens kregen ze nog een rondleiding in de Seefhoek. De Vormelingen van Meersel-Dreef en Minderhout werken vanaf dit jaar samen. Aangezien Meersel-Dreef jammer genoeg te weinig vormelingen

50-jarigen vieren feest

MEERSEL-DREEF – De Dreefse dames en heren uit 1968 vierden op 1 december samen met hun leeftijdsgenoten van Meer het feit dat zij een halve eeuw oud zijn. Op de foto herkennen we volgende Dreveniers: Boven: Dirk Mertens, Luc Snijders, Marian Jochems, Lian Snoeys , Robbert |Hendrickx, Paul Kox. Onder: Ed Schrickx, Lizette Van Opstal, Lydia Aerts, Jos Aerts. (JJ)

San Damianokerk in het Mariapark MEERSEL-DREEF – Op de plaats van de afgebroken Alvernoberg komt een replica van de San Damianokerk in Assisi, zoals die eruit zag toen Franciscus er na z'n ontmoeting met de melaatse ging bidden. De kloostergemeenschap ging met een figuratief beeldhouwer in zee om een nieuw beeld te maken van Franciscus van Assisi dat in de San Damianokerk een plaats zal krijgen. Wordt vervolgd. (JJ)

De vormelingen op bezoek bij Riet van Beek. heeft, gaan de Dreefse vormelingen in Minderhout hun Plechtige Communie doen. (WS/JJ)

Gezellige Kerstmarkt ’t Dreefke

MEERSEL-DREEF - Op vrijdag 14 december was het gezellig vertoeven in ’t Dreefke. Er werden knutselwerkjes en andere dingetjes verkocht en op de achtergrond konden we genieten van mooie muziek. Terwijl onze kinderen keken naar een mooie film of knutselden in de klassen was het buiten gezellig buurten bij een glaasje glühwein, lekkere warme soep en speciale pannenkoeken op een stokje. En natuurlijk was de kerstman op bezoek. (Dreefke/JJ)

We speulen onder één hoedje MEERSEL-DREEF –In Maerkrattenland (Meersel-Dreef, Strijbeek en Galder) wordt op zondag 3 maart de jaarlijkse carnavalsoptocht georganiseerd. De start is om 13.30 uur bij café De Dreef en van daaruit wordt er over de Dreef richting Galder gelopen. Aan het eind van de dag worden de prijzen onder de deelnemers uitgereikt. Het motto voor 2019 is “We speulen onder één hoedje” en hierop mag elke carnavalsvierder zijn gedacht zeggen en uitbeelden. Carnaval hangt overal samen met een hele rist aan oude tradities, maar in Maerkrattenland is er maar één traditie: lak aan tradities. In dit mooie land doen ze het graag wat anders. Komt allen kijken naar deze optocht, het is niet de grootste van het land, maar wel altijd heel gezellig. (JJ) DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

49


MEERSEL-DREEF

Dorpsfeest voor jong en oud MEERSEL-DREEF – Op zaterdagavond 12 januari kreeg het traditionele dorpsfeest, georganiseerd door fietsclub de Dreefse Trappers, zijn beslag. Eerst de verlichte optocht, daarna de

playbackshow voor de kinderen en uiteindelijk de muzikale avond met coverband PSI. Het nieuwe jaar is goed ingezet en kan beginnen ! (JJ)

Een rood lintje aan de voordeur

De winnaars van de playbackshow: Jan-Koen, Carice en Linus Versteijnen

H. Hartkapel afgebroken

Opening belevingscentrum MEERSEL-DREEF – Nieuwjaarke zoete zingen in een klein dorp, ’t is niet altijd gemakkelijk. Daarom kwam er een nieuwe initiatief van Carolina Borgers om rond 10 uur te verzamelen bij ’t Dreefke. Tussen 10 en 12.30 uur kwamen de zangertjes aan de voordeur om nieuwjaarke zoete zingen, en als je een rood lintje aan jouw voordeur had gehangen, dan wisten de kinderen dat zij zeker welkom waren. Als bedankje gaven de bewoners een centje of iets lekkers. Een oude volkstraditie kan zo in stand worden gehouden. Daarna volgden nog pannenkoeken en warme chocomelk voor de kinderen, dan hadden zij het oudjaar alvast goed ingezet. (JJ)

KVG viert jubileum MEERSEL-DREEF - De vaste bezoekers van ons Dreefse bedevaartpark hebben hoogstwaarschijnlijk al opgemerkt dat niet alleen de Alvernorots in het Mariapark is afgebroken, maar ondertussen ook de H. Hartkapel, vanwege de bouwvallige toestand en bijgevolg uit veiligheidsoverwegingen. Sommigen vinden dit natuurlijk heel jammer. De H. Hartkapel beeldde de verschijning uit van O.L.Vrouw met Sint-Franciscus aan de H. Margaretha-Maria Alacoque, die leefde van 1647 tot 1690. Zij was een Frans religieuze, mystica en heilige. Zij heeft door haar werk vormgegeven aan de devotie tot het Heilig Hart. (JJ)

50

MEERSEL-DREEF – Noteer alvast deze datum: op vrijdagavond 8 maart om 19.30 uur vindt de officiële opening van het Franciscaans belevingscentrum in het klooster van de Paters Kapucijnen te Meersel-Dreef plaats. Later volgt er nog meer info. Overigens kan je van maandag tot en met zaterdagmiddag voor vieringen en gebeden in het klooster terecht: 6.55 uur eucharistieviering en lezingdienst, 7.45 uur morgengebed, 12 uur gezongen middaggebed, 17.45 uur gezongen avondgebied, en om 19 uur eucharistieviering. Wie met de broeders wil meebidden, is welkom in het koor, de gebedsruimte die zich achter het hoogaltaar van de kloosterkerk bevindt, zoals in alle traditioneel gebouwde kapucijnenkloosters. Je geraakt er via het deurtje naast het Maria-altaar. (JJ)

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEERSEL-DREEF – De KVG vierde op 15 december bij de Paters het 70-jarig bestaan van haar vereniging, onder het voorzitterschap van Jos Martens. Iets waar natuurlijk niet ongemerkt aan kon worden voorbijgegaan. (JJ)


MINDERHOUT

Foto excursie naar Huis ter Heide MINDERHOUT - De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 17 februari een foto-uitstap naar Landgoed Huis ter Heide, niet ver van Tilburg. Huis ter Heide is een waar vogelparadijs. Vanaf de uitzichttorens aan de westkant en oostkant van het Leikeven observeer je heel wat watervogels zoals bergeenden, zilverreigers en steltlopers. In het bos hoor je regelmatig het gelach van de groene specht en zie je buizerds en sperwers speuren naar hun prooi. Vanaf een 250 meter lange vlonderpad kun je van dichtbij het leven rondom en in het water ontdekken. Aan het Leikeven ontdek je zo de groene kikker, kleurrijke libellen of planten zoals oeverkruid en moerashertshooi. De foto-uitstappen zijn bedoeld om de deelnemers de kans te bieden van mekaar te leren. De leden van de fotowerkgroep zoeken in het natuurgebied naar mooie foto-objecten en proberen deze op een zo goed en zo mooi mogelijke manier in beeld te brengen. Uiteraard breng je best je eigen fototoestel mee, deelnemen is gratis. De deelnemers verzamelen om 7 uur op het kerkplein van Minderhout. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be. (ao)

Uit het leven van een journalist MINDERHOUT - Journalist Herman Van Doninck heeft er een carrière van 35 jaar opzitten bij Gazet van Antwerpen. Op uitnodiging van OKRA vertelt hij op woensdagnamiddag 13 februari hoe hij de verslaggeving de voorbije decennia zag evolueren. Martine Dams zorgt voor een muzikaal intermezzo. Van Doninck was lange tijd actief in het culturele-, televisie- en showbizzwereldje, ook in de tijd voor er sprake was van internet toen men zich behielp met mechanische schrijfmachines, telex en nadien fax. Destijds had iedereen met naam en faam de krant nodig, gewoon omdat er niets anders was. Sommigen smeekten bijna op hun knieën: “Ik heb een geweldig verhaal. Ik wil in de Gazet.” Hij interviewde dan ook heel wat bekende mensen uit binnen- en buitenland en kan daar levendig over vertellen. Heel anders gaat het er vandaag de dag aan toe, nu zorgen de artiesten of televisiepersoonlijkheden voor hun eigen promotie via sociale media en digitale platformen. De geschreven media werden minder belangrijk. Het maakt dat een

journalist niet meer de tijd krijgt om diep te graven of om een vertrouwensband op te bouwen met bekende mensen. De verhalen worden opgevrolijkt door de toepasselijke liedjes van zangeres Martine Dams. Zij zingt bij verschillende bands en heeft een eigen luisterliedprogramma. Voor deze lezing “Uit het leven van een journalist” kan je terecht in het OKRA lokaal Minderhout, Schoolstraat 8 op woensdag 13 februari om 14 uur. (fh)

Sfeervol afscheid van 2018 Vieren met De Marckezonen MINDERHOUT - Traditiegetrouw start fanfare De Marckezonen het nieuwe jaar met een misviering en een ledenborrel. Op 10 februari luistert de fanfare de misviering op en in de namiddag volgt de ‘Borrel & Babbel’ voor de leden. Jong en oud komen gezellig samen in ’t Markenhof om 2019 goed in te zetten. Het wordt een goed gevulde namiddag met optredens van de jeugd en kinderanimatie. Om de magen te vullen, is er een frietkraam en ook een lekker drankje zal niet ontbreken. Op 1 maart zullen enkele leden van de fanfare de jaarlijkse carnavalstoet van ‘De Scharrel’ mee opluisteren. Na het feesten zit men ook op muzikaal vlak niet stil. De muzikanten zijn volop bezig met de voorbereiding van hun jaarlijks Lenteconcert, dat deze keer plaats heeft op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart. Met ‘Celebration!' zal men vieren dat Kevin Absillis al 10 jaar de fanfare dirigeert. Beide avonden hebben plaats in ’t Markenhof en starten om 19.30 uur stipt. Ze eindigen wanneer de laatste de deur sluit. De inkom is vrij. (fh)

Het eerste blad waaraan je denkt!

MINDERHOUT – Nadat een groep vrijwilligers rond Lut Van Dun van de zomerse ‘Kuifeesten nieuwe stijl’ een succes maakten, deden ze die prestaties nog eens over met de ‘Winterkuip’.

Veel inwoners van Minderhout kwamen er op 30 december samen om sfeervol afscheid te nemen van 2018. (fh)

Duitse Herders in de Blauwbossen MINDERHOUT - Op zondag 3 februari houdt VVDH Kringgroep 60 “Het Looi” Rijkevorsel hun jaarlijkse Internationale Wintertrofee. In Manège "De Blauwbossen" verwacht men die dag de mooiste Duitse Herders van heinde en

verre om zich van hun beste kynologische kant te presenteren aan de internationale keurmeesters. De inkom voor dit evenement bedraagt 3 euro. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

51


MINDERHOUT

WORTEL

Juniorquiz van KWB

Een geschenk voor Guido Belcanto WORTEL – Toen Cath Luyten en Guido Belcanto vorig jaar voor het programma ‘Buurman wat doe je nou’ filmden bij het geboortehuis van Belcanto bij de kerk van Wortel, deed Belcanto het verhaal van het café en de winkel waar hij zijn jeugdaren doorbracht.

MINDERHOUT – Al voor de twaalfde keer organiseert KWB Minderhout haar Juniorquiz, dit keer op zaterdagavond 16 maart in ’t Markenhof. De quizploegen bestaan uit maximum 4 kinderen van het 5de of 6de leerjaar, maar ouders, broers en zusjes kunnen de quiz ook meespelen in de zaal.

Toen de huidige bewoners vertelden dat het uithangbord van café ‘Verzekering tegen dorst’ nog ergens op de zolder lag, was de zanger zeer geïnteresseerd. Daarom beslisten ze om het bord aan Belcanto cadeau te doen. Leo Vanhaute, een nonkel van Belcanto, nam contact op met diens zus Hilde Versmissen. De boodschap werd duidelijk overgebracht… De zus van de charmezanger kwam samen met zijn zoon Floris het uithangbord in Wortel ophalen. Voor hen was dit een ideaal nostalgisch nieuwjaarsgeschenk. (fh)

De deelname per jeugdploeg bedraagt 5 euro. Inschrijven kan via mail lucherthogs@telenet.be of telefonisch op het nummer 03/314.74.21. Betalen per overschrijving naar het nummer BE90 0882 8634 7732 met de vermelding van je originele ploegnaam. Wees snel want het aantal ploegen is beperkt. Deuren open vanaf 18.30 uur, start van de quiz om 19.30 uur en het einde is voorzien om 22 uur. (fh)

Smoutebollen en wafels Guido Belcanto en zijn zonen Tobias, Floris en Dimmitri poseren met het bord, dat een ereplaats krijgt in de woonst van Belcanto.

De wolf in de Kempen MINDERHOUT - Op zondag 17 februari organiseert OKRA haar jaarlijkse smoutebollen- en wafeldag. In het OKRA-lokaal, Schoolstraat 6 kan je van 12 tot 18 uur terecht voor deze smakelijke lekkernijen. Afhalen is ook mogelijk vanaf 12 uur. Een prima manier om het jaar genietend in te zetten… (fh)

MVV pakt uit met algemene quiz

WORTEL - Op 8 februari om 20 uur organiseert Natuurpunt Markvallei in De Klapekster een lezing over de wolf in de Kempen. De aanwezigheid van de wolf in Limburg en het oosten van de provincie Antwerpen maakt dit verhaal bijzonder actueel. Gie Luyts geeft een korte algemene inleiding over het dier. Hoe is deze te herkennen? Wat is zijn gedrag en ecologie? Vervolgens besteedt hij ruim aandacht aan zijn vroeger (periodiek) voorkomen en uitsterven in de Kempen met o.a. ook de jachttechnieken die werden gebruikt, het premiesysteem. Hierbij komt ook de situatie in Hoogstraten en omgeving in de kijker. Tenslotte maakt hij een schets van de wolvenpopulatie in Europa en hun herkolonisering vanuit Italië en OostEuropa. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be. (ao)

MINDERHOUT – De Minderhoutse oetbalvereniging organiseert op vrijdag 9 februari om 20 uur een algemene quiz in de kantine van MVV, Heistraat 2A. De ploegen mogen maximum bestaan uit 6 personen. Deelname kost 20 euro er ploeg. Inschrijven kan bij Luc Herthogs (lucherthogs@telenet.be). Betaling op voorhand op het nummer BE80 7330 2024 8677 met vermelding van de naam van de ploeg. (fh) Guy Luyts staat stil bij de wolf die ook in delen van de Kempen aan een opmars bezig is.

52

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Willen is Kunnen brengt hilarische Foefoe WORTEL – Willen is Kunnen staat met “Foefoe” andermaal garant voor een vermakelijke toneelavond. Er zijn zeven voorstellingen tussen 31 januari en 10 februari. Patrick Verheyden is regisseur van dienst in zaal Trefpunt. Antwerpen 24 oktober 1929. De adellijke familie de la Chienne-de la Chatte resideert in kasteel Foefoe, wat ook de naam is van de bijtgrage Pekinees (een hond, voor alle duidelijkheid) van Gravin Georgette de la Chatte. Haar schoonzoon Cyriel is bankdirecteur en getrouwd met de werkschuwe dochter Louise. Cyriel plast, tegen betaling, regelmatig naast de pot met de prostituée Claire. De zoon Claude is fan van vrouwenkleren en heeft een geheime affaire met het frivole heerschap Javanet. De dochter Antoinette is een ‘bekeerde’ nymfomane die een drastische nieuwe richting met haar leven uit wil. Maar de grote beurscrash van 1929 betekent voor de familie het einde van hun rijkeluisleventje, indien zij niet snel geld vinden. Een consequente butler, een meid op vrijersvoeten, een Oostenrijkse kokkin met weggelopen gerechten, twee oude rijke zussen op ongewenst bezoek en vooral de onwelvoeglijke Pekinees zijn de andere ingrediënten van een hilarische cocktail. De vaak bizarre personages worden op de planken gezet door Gerd Bilcke, Ellen Boudewijns, Rik Braspenning, Nadine De Bie, Chris Elst, Benny Goetschalckx, Hild Jansen, Ilse Jansen,

De acteurs met vooraan v.l.n.r. Ilse Jansen, Wim Strijbos, Nadine De Bie, Hild Jansen en Chris Elst. Achteraan Ellen Boudewijns, Gerd Bilcke, Rik Braspenning, Patrick Verheyden, Anouk Snoeijs en Benny Goetschalckx Anouk Snoeijs en Wim Strijbos. De regie is in handen van Patrick Verheyden. Zijn assistentes zijn Carina Craane en Francine Stijbos. Reserveren via www.toneelwortel.be. Inkom 8 euro. (fh)

Praktisch: “Foefoe” door Willen is Kunnen op donderdag 31 januari, vrijdag 1, zaterdag 2, woensdag 6, vrijdag 8 en zaterdag 9 februari om 20 uur, en op zondag 10 februari om 15 uur, telkens in zaal Trefpunt.

Twee natuurcursussen dit voorjaar WORTEL – Natuurliefhebbers krijgen een uitgelezen kans om dit voorjaar hun kennis bij te spijkeren in twee cursussen van Natuurpunt Markvallei. De cursus “Amfibieën en reptielen” omvat twee theorielessen en twee excursies. Hoewel Vlaanderen maar een kleine regio is en net iets te noordelijk ligt voor deze warmteminnaars, komen er toch een twintigtal soorten voor. De lesgever gaat in op de boeiende en unieke levenswijze van deze inheemse dieren. De theorielessen hebben plaats op woensdagen 20 en 27 februari van 19.30 tot 22.30 uur in De Klapekster. Er zijn twee excursies op zaterdagen, de data worden nog bepaald afhankelijk van de weersomstandigheden in het voorjaar en in de zomer (paddenoverzet, fuikeninventarisatie, adderexcursie). Info: gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be. De prijs bedraagt € 32 voor leden, € 60 niet-leden. In mei is er de basiscursus over insecten. Hoewel ze er zijn in een onmetelijke diversiteit van kleuren, vormen en levensstrategieën, blijven ze voor vele natuurliefhebbers nobele onbekenden. Lesgever Joeri Cortens neemt de deelnemers mee voor drie theorielessen en twee excursies.

In de cursus over amfibieën en reptielen kom je bijna alles te weten over deze dieren. Deelnemen kost voor leden € 40, voor nietleden € 65. Deze cursus begint op 9 mei, in-

schrijven vooraf. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be. (ao)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

53


WORTEL

Kamperen in IJsland WORTEL – In een lezing op 15 februari kijkt Jorn Van Den Bogaert terug op een reis die hij maakte in Ijsland in juli van vorig jaar. Jorn van den Bogaert (1982), afkomstig uit Merksplas, is vanaf zijn jeugd gepassioneerd door de natuur en vooral door vogels en zoogdieren. Maar ook amfibieën, reptielen en andere fauna en flora genieten zijn aandacht. Zijn grootste passie is de Europese bever, waarvoor hij naar de Belgische Ardennen verhuisde en waarvoor hij heel Europa reeds rondreisde. Jorn heeft jaren professioneel gewerkt bij natuurverenigingen en als provinciaal boswachter, maar werkt momenteel zelfstandig als natuurgids en reisleider. In zijn vrije tijd reist hij vaak naar landen waar hij op zoek gaat naar de Europese grote roofdieren zoals wolf, bruine beer, lynx en veelvraat. De doortocht door Ijsland nam een maand in beslag. Hij nam zijn eigen terreinwagen mee per ferry, een boottocht van 2 dagen. In Ijsland werd steeds gekampeerd. Zowel het woeste binnenland met de vele riviercrossings en slechte offroadwegen als de gekende ringroad werden verkend op deze reis. Deze lezing wordt een reis door prachtige landschappen, vulkanische gebieden, lavavelden, warmwaterbronnen, watervallen, kolonies met

Winterse omstandigheden liggen Jorn wel, maar de trip in IJsland was van een klasse apart. klifvogels en ontmoetingen met bultrugwalvissen en de zeldzame poolvos. Op de terugweg per boot verkende hij nog 3 dagen de Faroereilan-

Helpende handen voor paddenoverzet WORTEL - In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken, dan lopen de padden en kikkers een groot risico om overreden te worden. Met paddenoverzetacties helpt Natuurpunt de amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken.

Op zondag 24 februari verzamelen vrijwilligers om 9.30 uur aan Bezoekerscentrum De Klapekster. Vooral voor de kinderen is dit een hele belevenis. De activiteit gaat echter door onder enig voorbehoud. Bij stevige vorst blijven de padden immers nog in hun winterverblijf. Een beetje regen en hogere temperaturen zorgen dan weer voor massale trek. De overzet wordt georganiseerd ter hoogte van Strikkeven in Merksplas. Info: carlovanboxel@telenet.be. (ao)

den. De gratis lezing start om 20 uur in BC De Klapekster. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be. (ao)

Koers op rollen WORTEL - Op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart organiseert KLJ Wortel haar tweejaarlijkse Koers Op Rollen in de parochiezaal ’t Trefpunt. Teams van 2 mannen of vrouwen nemen het tegen mekaar op. Er zijn verschillende disciplines zoals een tijdrit, een sprint en een afvallingsrace rijden en dit zowel op vrijdag als zaterdag. Op zaterdag heeft de finale plaats. Supporters kunnen geld op de renners inzetten waardoor ze dus een centje kunnen verdienen. Er is ook een snelheidswedstrijd waar iedereen kan aan deelnemen met een fiets die wel tot 200 km per uur kan gaan. Er wordt een prijs uitgereikt voor snelste man en de snelste vrouw.

Vorig jaar kon men massaal padden overzetten, voor de kinderen is het zeker een ervaring die ze niet snel zullen vergeten!

54

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De deuren gaan vrijdag en zaterdag open om 19 uur en de wedstrijden beginnen om 20 uur. Wil je inschrijven of heb je liever nog wat meer informatie? Stuur dan een mail naar annelies.vermeiren99@gmail.com of bel 0472 176 829. Uiteraard zijn ook de supporters meer dan welkom. (fh)


WORTEL

Kolonies gaan in overleg met Icomos WORTEL – “De zeven kolonies zijn nog (lang) geen Werelderfgoed”, schreven we in ons oktobernummer naar aanleiding van de bespreking van het dossier in het Werelderfgoedcomité. Unesco liet na een ongunstig rapport van Icomos, de deskundigen die hen advies uitbrengen, de deur nog op een kier. Maar de groep van zeven kolonies besliste om in 2019 geen aangepast dossier in te dienen, wel om samen met Icomos de aanvraag grondig te herzien. Icomos kon enkel akkoord gaan met een erkenning van de Nederlandse kolonie Frederiksoord. Daar staan immers nog een aantal kleine boerderijen waarmee Johannes Van Den Bosch zijn utopisch plan wilde realiseren om door tewerkstelling van werkonwilligen en luiaards de armoede uit de wereld te helpen. Voor de zes andere kolonies ligt dat volgens Icomos anders. Daar zijn geen architecturale elementen meer die verwijzen naar het idee van Van Den Bosch. Die zes kolonies moeten het hebben van het landschap en de drevenstructuur, die naar dat idee verwijzen.

Liever met Icomos Unesco stelde in juli dit jaar voor om het dossier aan te passen en het in februari 2019 opnieuw in te dienen. Daar zien de zeven kolonies nu in overleg met Icomos van af. Ze weten dat een nieuw dossier ijzersterk moet zijn om de erkenning binnen te halen. Er zijn wereldwijd veel sociale projecten in een landschappelijke omgeving. De kolonies moeten bewijzen dat ze er binnen deze groep met kop en unieke schouders boven uit steken.

De gebouwen die nu in de kolonie staan dateren van 1898 en hebben geen link meer met wat historisch de bedoeling was. “Unesco gaf ons de raad om een aangepast dossier voor te leggen wanneer het Werelderfgoedcomité in 2019 in Azerbeidzjan samen komt,” verduidelijkt Philippe De Backer van Kempens Landschap, “toch lijkt het uitgesloten dat er dan een erkenning komt. We namen contact op met Icomos, dat bereid is om samen met ons het dossier grondig te herbekijken en waar nodig aan te vullen. We hadden onze eigen weg kunnen gaan

en op 2019 mikken. Maar we doen er beter aan om te kiezen voor de uitgestoken hand van Icomos. Uiteindelijk kennen en beoordelen zij wereldwijd veel projecten en weten ze dus beter waarop we de accenten moeten leggen. De samenwerking met Icomos biedt geen garantie op erkenning, maar geeft wellicht iets meer kans op slagen. Maar uiteindelijk ligt de beslissing in 2020 bij Unesco.” (fh)

Tropisch weekend in ’t Slot WORTEL – Wat ‘t Slot aankondigde als het Warmste Weekend werd te oordelen naar de opbrengst ervan zonder meer tropisch… Door de verschillende evenementen kan ’t Slot een bedrag van maar liefst 5.000 euro overhandigen aan ’t Vonderke, een dagopvang voor nietschoolgaande matig of zwaar mentaal gehandicapte kinderen tot 21 jaar. Dat bedrag bracht men samen op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 december. Op vrijdag was er een After Work Party, die zo’n 150 bezoekers trok. De “Fellen Avond” op zaterdag lokte meer dan 100 aanwezigen voor een avond vol glamour en glitter met accent op muziek voor de jeugd. Zondag was er dan de familiedag, met wandelingen die eindigden in ’t Slot waar pannenkoeken klaar stonden en er een enveloppentombola was. Omdat men voor de prijzen kon rekenen op sponsors, tikte de opbrengst aardig aan. (fh)

De organisatoren van het Warmste Weekend van ’t Slot konden rekenen op 40 vrijwilligers. Een aantal onder hen bracht een cheque van 5.000 euro naar Wachtebeke. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

55


SPORT

Nationaal voetbal

HVV: Jens Lambrechts heeft er vertrouwen in Na de overwinning bij City Pirates konden de spelers van HVV met een opgewekt gemoed de winsterstop in. De rustperiode kwam gelegen om de gekwetsten opnieuw klaar te stomen voor de terugronde. In deze periode met minder wedstrijden gingen we babbelen met Jens Lambrechts.

Terugronde DHM: Wat verwacht je van de terugronde? Belangrijk is opnieuw de eerstvolgende wedstrijd, thuis tegen Turnhout. Wanneer we die winnen, staan we er ineens veel beter op. Ik heb er wel vertrouwen in. Hopelijk valt Meeus mee, begint Van Huffel opnieuw te scoren, zet Sieben (Meeusen, red.) zich door, zodat we in de aanval sterker worden. We hebben een prima doelman en de verdediging en het middenveld zijn oké. Wanneer we meer en makkelijker scoren komt alles goed.

Jens Lambrechts bij de persvoorstelling

Jens Lambrechts

Spelerscarrière

• 23 jaar • Woont in Hoogstraten Samen met Evelien Aertsen • Afkomstig van Sint Lenaarts • Studeerde techniek in Topsportschool Wilrijk

• Tot U12 - U13 bij Sint Lenaarts Vanaf U14 bij Beerschot • Doorliep nationale selecties vanaf U15 • Na faillissement van Beerschot opnieuw naar Sint Lenaarts • 4 jaar in eerste elftal van Sint Lenaarts • Nu 2 jaar bij HVV

DHM: Wat doe je voor de kost Jens? Jens Lambrechts: Ik ben havenarbeider en dat is best zwaar werk. Ik werk alle dagen van 6 tot 2 en moet containers laden en lossen. De zakken koffie wegen 75 kilo. Zowat een jaar geleden begon ik er te werken en in het begin heb ik echt gevochten met die zakken. Ik heb toen afgezien, maar op de duur had ik er de pak van weg. Het valt nu allemaal wel mee. Het lukt ook best om het werk te combineren met het voetbal. Het is ook niet constant sleurwerk. Nu werk ik ook geregeld met een vorklift. DHM: Wat vind je van het seizoen tot nu? We waren eigenlijk goed begonnen. Ons spel was altijd degelijk zodat we in geen enkele wedstrijd werden weggespeeld. We verloren niet, maar konden ook niet dikwijls winnen. Toen we

56

de wedstrijden tegen Cappellen en Berchem verloren, zakten we dramatisch in de rangschikking. Gelukkig konden we de laatste wedstrijd tegen City Pirates winnen. Dat was echt nodig. DHM: Wat is er nodig om meerdere wedstrijden winnend te kunnen afsluiten? Ik denk dat iedereen dit ziet. We mankeren een scorende spits. Een man met een actie, die balvast is en tien doelpunten maakt. DHM: Jens Meeus werd aangetrokken. Hij scoorde vorig jaar met Hades tegen Hoogstraten. Ik weet niet of hij een echte spits is. Hij speelde eerder als flankaanvaller of als aanvallende middenvelder. Maar laat ons hopen dat hij het scorend vermogen van de ploeg verhoogt.

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: Je speelde zelf al op verschillende posities. Wat is jouw beste positie? Door de vele gekwetsten moest ik inderdaad al op vele plaatsen depanneren. Links voor Ruben (Meynendonckx, red.), rechts voor Eloy (Smet, red.) en centraal, ik heb al veel verschillende opdrachten gekregen. Mijn beste positie in een 43-3 systeem is centraal in het midden. Bij Sint Lenaarts speelde ik als box-to-box-middenvelder. Op die positie speelde ik mijn beste wedstrijden. Centraal heb je veel meer duels dan op de flank. Ik moet kunnen werken en lopen, dat ligt me beter. Door op veel verschillende posities te spelen, ben ik ook niet aan mijn beste seizoen bezig, dat weet ik ook. Er zijn minder automatismen en dat geldt eigenlijk voor vele spelers. De laatste week waren er 11 spelers onbeschikbaar, dan wordt het voor de trainer een moeilijke opdracht. Ideaal zou zijn als je alle spelers een tijd kunt laten staan op hun beste positie.

Qua verzorging worden we in de watten gelegd DHM: Wat zijn tot nu de beste momenten op sportief gebied? Dan denk ik in de eerste plaats aan de promotie via de eindronde met Sint Lenaarts. We hadden een heel goeie en toffe ploeg en speelden net geen kampioen. Ook toen ik als jonge gast met


SPORT de eerste ploeg van Beerschot mocht meetrainen was bijzonder. En dan zijn er de doelpunten. Ik scoor niet zoveel. Mijn allereerste doelpunt bij het eerste elftal was een kopbal, enig! DHM: Zijn er ook mindere momenten? Vorig seizoen, mijn eerste jaar bij HVV was niet zo plezant. Op het einde kwam alles wel goed, maar het was onderweg erg frustrerend. De selectiewedstrijden bij de jeugd, dat heb ik eigenlijk nooit graag gedaan. Ik heb bij de jeugd zowat alle selecties doorlopen, bij VACLA (vereniging van Antwerpse clubs lagere afdeling), provinciale selecties en bij de nationale selecties. In Sint Lenaarts bij de jeugdploegen waren we altijd een hechte groep. We hadden veel talent en speelden haast altijd kampioen. Maar bij die selectiewedstrijden was er van een ploeg niet echt sprake. De groep was eerder een samenraapsel van kliekjes, nog het ergst bij de nationale selecties.

Verzorging DHM: En hoe zit het bij Hoogstraten VV? We hebben een prima spelersgroep. Hoogstraten heeft een fantastische accommodatie en alles is er prima geregeld. Ik wil wel eens benadrukken dat we qua verzorging ongelooflijk in de watten worden gelegd. Mie en Gunther (Fleerakkers en Scheipers, red.) zijn altijd daar. Ze komen als eerste en gaan als laatste naar huis. Wanneer je ze belt, staan ze klaar. Dat is heel bijzonder. Een minpunt bij Hoogstraten vind ik de sfeer bij de wedstrijden. Ik mis echte aanmoedigingen

van het publiek, dat dikwijls kritisch is en te snel negatief. DHM: Hoe zie je jouw toekomst? Ik heb niet echt meer de ambitie om hogerop te spelen. Met mijn huidige job lijkt me dit ook moeilijk te combineren. Nu ik in Hoogstraten woon, met de fiets kan gaan trainen, is deze situatie ideaal voor mij. Het niveau is goed en ik heb een basisplaats. Ik ben honkvast en zal niet voor een paar euro’s meer 50 kilometers verder gaan sjotten. Wanneer ik nog tien jaar dit niveau kan aanhouden, zal ik tevreden zijn en is mijn voetbalcarrière geslaagd. Ik zie me ooit ook nog wel eens voor Sint Lenaarts spelen, want mijn geboortedorp ligt me toch na aan het hart. (rob)

Competitiewedstrijden

Jens in actie in de wedstrijd tegen Berchem

Hoogstraten VV - KFC Duffel 0-1 Duffel had zijn laatste drie wedstrijden verloren en Diomandé liet tweemaal de kans liggen om hen nog dieper in de put te duwen. In de tweede helft kreeg Smet heel wat werk en op het uur moest hij zich gewonnen geven na een afgeweken schot. Na een onbegrijpelijke misser van Spreutels (Duffel) bleef HVV in zijn kansen geloven, maar de gelijkmaker bleef uit. Duffel springt over Hoogstraten in de rangschikking.

met een vrije trap. Voor een keer zat het Hoogstraten mee want vijf minuten voor affluiten scoorde de jonge Meeusen de winning goal via een Merksems been. Hij mocht voor het eerst starten in de basis. (rob)

SC City Pirates - Hoogstraten VV 1–2 Het was Meeuwis die Hoogstraten op voorsprong kopte kort na de rust. De Rooikens gingen op zoek naar meer doelpunten. Doelman Roef ging goed plat en Van Huffel miste op een haar de 0 - 2. Kvik krulde de gelijkmaker binnen

Kalender Zondag 10 februari 15 uur SP Hasselt - Hoogstraten VV Zaterdag 16 februari 20 uur Hoogstraten VV - KVV Vosselaar Zaterdag 23 februari 20 uur KSV Temse - Hoogstraten VV

Provinciaal voetbal

Spelers aan het woord tijdens de winterstop Het eerste luik van de competitie zit er op, de terugronde is al begonnen. Bij elke ploeg vonden we een speler bereid om zijn visie te geven over de heenronde van zijn club en te vertellen over zijn voetbalervaringen.

Minderhout VV

Wim Adams: “Knokken tot de laatste match” DHM: Een clubspeler die heel zijn carrière bij dezelfde club speelt, is zeldzaam geworden... Wim Adams: Ik speel inderdaad al heel mijn leven bij Minderhout en ken dus ook iedereen binnen de club. Dit is een warme club waar ik naar mijn gevoel op een goed niveau kan spelen. Er waren hier eerder ook al veel echte clubspelers, dus het zal wel goed zijn in Minderhout.

DHM: Wat zijn jouw mooiste momenten op sportief gebied? Wim: Ik heb vele mooie momenten beleefd, als ik er één moet uitpikken dan is het de promotie naar 2de provinciale via de eindronde. De laatste match van de eindronde was uit naar Beekhoek. We hadden de thuismatch eerder al met 0 - 1 verloren en kwamen 2 - 0 achter. De supporters van Beekhoek wilden de champagne al boven halen. In de tweede helft konden we gelijkmaken en hebben we in de laatste minuten nog met 2 - 3 gewonnen wat een uitbarsting van vreugde gaf. Het feestje na de wedstrijd, in de kleedkamer en daarna in de bus en op café was geweldig.

Wim Adams • • • •

Leeftijd: 30 jaar Samenwonend met Inge Vorsselmans Vader van Stan Afkomstig van Castelré, woont in Minderhout • Diploma: Master in de industriële wetenschappen • Werkt als projectmanager bij GEA Process Engineering Voetbalcarrière: • Uitsluitend Minderhout VV

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

57


HEAD DHM: Hoelang en op welke positie speel je in het eerste elftal? Wim: Vanaf mijn 16de was ik er af en toe bij als bankzitter en vanaf mijn 18de heb ik een vaste plaats in de eerste ploeg. Ik speel meestal centraal achterin. Dat is ook mijn favoriete positie, maar als het nodig is, speel ik ook wel eens als verdedigende middenvelder. DHM: Als kapitein van de ploeg heb je zeker een beeld van de sfeer in de ploeg. Hoe bekijk je de eerste vier maanden van de competitie? Wim: De eerste vier maanden zijn duidelijk niet zoals gehoopt. We hebben een heel goede voorbereiding gehad en we dachten dan ook dat we dit jaar beter zouden presteren als vorig jaar. Maar halverwege het seizoen is de klassering niet goed. Veel spelers wilden graag een rustiger seizoen

KFC Meer

Cédric Van Den Bogerd: “De goede flow aanhouden” DHM: Ik ben blij dat je het in KFC Meer naar je zin hebt. Hoe komt het dat je na HVV en Zwarte Leeuw een tijdje gestopt bent? Cédric Van Den Bogerd: Tijdens mijn periode bij Zwarte Leeuw ben ik beginnen werken. Hier-

spelen. Vorige jaren moesten we altijd tot de laatste match knokken om erin te blijven. Jammer genoeg is het dit jaar niet anders. Gelukkig blijft de sfeer binnen de groep echt goed, ondanks de mindere resultaten. DHM: Hoe gaan jullie jaar na jaar om met de degradatiedruk? Wim: Vorig jaar was het spannend tot de laatste wedstrijd en ook dit jaar ziet het ernaar uit dat het tot de laatste wedstrijd knokken zal worden. Wanneer we wat efficiënter met onze kansen hadden omgesprongen en een beetje geluk hadden gekend, waren de resultaten beter geweest. In november hadden we een mindere periode maar net voor en na de winterstop zijn we terug beter aan het spelen. We beseffen dat de volgende matchen zeer belangrijk zijn. Er is dus wel sprake van druk, maar we gaan daar goed mee om.

door kreeg ik minder tijd om te gaan trainen. Dit was de aanzet om even een tijdje te stoppen. Maar ik miste al snel de sfeer rondom het voetballen. Na 2 jaar was ik dan ook blij om terug te beginnen. DHM: Trainer Raf Raaijmakers stelt jou voor als de leider van de verdediging en een speler die zich opwerkte tot het verlengstuk van de trainer op het veld. Dat zijn mooie complimenten voor een 24-jarige voetballer. Hoe reageer je hierop? Cédric: Het is fijn dat te horen. Door mijn positie als centrale verdediger kan ik het spel goed lezen en zo probeer ik de ploeg af en toe bij te sturen. Na een tijdje gestopt te zijn, was het toch even wennen. Nu ik al een drietal jaren bij KFC Meer speel met ongeveer dezelfde verdediging, merk ik dat we steeds beter op elkaar ingespeeld geraken.

DHM: Hoe zie je de terugronde? Waar eindigt MVV dit seizoen? Wim: Met enkele goede resultaten kan het er direct helemaal anders uit zien. Bij slechte resultaten zal het zeer moeilijk worden. Het is moeilijk om een uitspraak te doen, maar laat ons hopen dat we opnieuw uitkomen net boven de degradatiestreep. DHM: Hoe zien jouw toekomstplannen er uit? Wim: Ik ben in november voor de eerste keer vader geworden en heb het ook druk op het werk, dus ga ik het jaar per jaar bekijken. Zolang ik mee kan en de sport kan combineren met mijn privéleven, blijf ik nog voetballen. Na mijn voetbalcarrière heb ik momenteel nog geen andere ambities. Waarschijnlijk blijf ik wel voetballen bij de B-reserven of in een ploeg met vrienden.

KFC Meerle

Jef Swaenen: “Na dit seizoen de schoenen aan de haak” DHM: Heb je een verklaring voor jullie slechte competitiestart? Jef Swaenen: De voorbereiding verliep al niet vlekkeloos en die lijn hebben we in de competitie doorgetrokken. Bij ons moet iedereen honderd procent zijn om succes te boeken en dat

DHM: Bij KFC Meer loopt het als een trein. Hoe verklaar je het succes? Cédric: We spelen al een hele tijd met dezelfde ploeg en de versterkingen passen zich vlot aan. Daardoor merk je dat het elk jaar beter en beter gaat. De sfeer van het team speelt hier ook een belangrijke rol in.

Cédric Van Den Bogerd • • • •

Leeftijd: 24 jaar Afkomstig van en woont in Hoogstraten Diploma: Sport-Handelschool in Turnhout Werk: Verkoop - plaatsing van zonwering/rolluiken/ramen en garagepoorten Voetbalcarrière: • HVV tot 17 jaar • nadien 2 jaar bij Zwarte Leeuw • enkele jaren gestopt met voetballen • 3 jaar bij KFC Meer

58

DHM: Waar denk je dat KFC Meer dit jaar gaat uitkomen? Is promotie naar 1ste provinciale de ambitie? Cédric: Op dit moment bekijken we het match per match. Het klassement zit vrij kort op elkaar, waardoor we het ons niet kunnen veroorloven om een aantal matchen achter elkaar minder te presteren. We moeten zolang mogelijk deze goede flow aanhouden. DHM: Wat zijn jouw persoonlijke ambities? Droom je ervan om hogerop je kans te krijgen? Cédric: KFC Meer is een fijne club om voor te spelen en de sfeer in de ploeg is heel goed. Ik zie me niet snel kiezen voor een andere ploeg.

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Jef Swaenen • Leeftijd: 30 jaar • Woont samen met Ilse • Vader van 2 zonen: Bren 5 en Flor 3 • Afkomstig van Meer • Woont in Meerle sinds 2012 • Diploma: automechanica • Werkt als autotechnieker Voetbalcarrière: • Alle jeugdreeksen bij KFC Meer meer dan 165 wedstrijden in het eerste elftal • 2005/2006 kampioen Juniors • 2012/2013 kampioen 4de prov • KFC Meerle vanaf seizoen 2015/2016 • 2015/2016 kampioen 4de prov


SPORT was achteraf gezien niet altijd zo. Zo kom je in de hoek te zitten waar de klappen vallen. DHM: Daarna winnen jullie tegen de voorlaatste, tegen de zevende, dan tegen de vierde en nu ook nog eens tegen de leider in de competitie. Waar kwam dan plots die 12 op 12 vandaan? Jef: Het plezier, de conditie en de kwaliteit waren in de mindere periode wel aanwezig in de groep, maar het lukte niet om punten te pakken. Tegen Oud Turnhout speelden we nog niet ons beste spel, maar we konden wel de punten thuishouden. Deze match zorgde voor veel vertrouwen in de ploeg. Tegen Flandria en Dosko speelden we heel sterk, maar maakten het onszelf nog moeilijk door onnodige tegendoelpunten te slikken. De laatste wedstrijd voor de winterstop was thuis tegen leider Achterbroek, toen lukte het eindelijk om geen tegendoelpunt te incasseren. Geweldig om zo met 12 op 12 de winterstop in te gaan. DHM: Gaan jullie je redden? Jef: Wanneer je 2 punten hebt na 12 speeldagen, dan weet je dat het moeilijk gaat worden. Toch heb ik er alle vertrouwen in. We blijven het wedstrijd per wedstrijd zien. Wanneer je als 13de de winterstop induikt, is echt alles nog mogelijk. Achteraan in de rangschikking staan de ploegen immers heel kort bij elkaar. DHM: Wat zijn jouw persoonlijke ambities? Jef: Ik wil elke wedstrijd alles geven voor de club en genieten van het spel, zodat ik elke keer met een goed gevoel van het veld kan stappen. Na dit seizoen hang ik de schoenen aan de haak, om meer tijd te hebben voor het gezin. Maar eerst wil ik met de club dus nog mooie resultaten neerzetten en opschuiven in het klassement.

KVNA Wortel

Seppe Lenaerts: “Gouden schoen in mijn eerste seizoen” DHM: Trainer van de provinciale U13, hoe bevalt dat? Wil je dit blijven doen, later? Seppe Lenaerts: Het bevalt me goed, het is een zeer fijne groep om mee te werken. Voor mezelf was het in het begin wel even wennen omdat ik in het verleden vooral de jongere leeftijdscategorieën getraind heb. Bij de U13 komt er al wat meer voetbal en tactiek kijken. Daarom heb ik ook deze overstap gemaakt. Ik zou het later graag blijven doen als het mogelijk is. Er komt heel wat bij kijken en dat in combinatie met werk, andere hobby's, vriendin maakt het soms zeer druk. We zullen wel zien wat de toekomst brengt. DHM: Drie seizoenen Wortel. Dit jaar lijkt het alsof de ambities verwezenlijkt zullen worden. Top 5 is haalbaar volgens jou? Seppe: De voorbije twee seizoenen bleven we telkens een paar plaatsten steken onder die be-

eruit. Na een heel trieste periode waarin de vader van één van mijn beste ploeggenoten overleden was, deed het zeer veel deugd om samen met hem die wedstrijd in ons voordeel te beslissen. DHM: Hoe is de sfeer in de groep, en hoe verloopt de samenwerking met de trainer? Seppe: De trainer is iemand die elke week het beste in ons als groep naar boven probeert te halen. Hij is een enorme motivator en wordt door elke speler gewaardeerd als trainer en als mens. De sfeer in de groep is één van de belangrijkste kenmerken van Wortel. Als nieuweling werd ik meteen goed opgevangen in een grote groep vrienden die we nu nog steeds zijn. Daar doe je het dus voor… (rob)

Seppe Lenaerts • Leeftijd: 25 jaar • 5 en een half jaar samen met Laura Adams • Afkomstig van en wonend in Merksplas • Diploma: bachelor in de ergotherapie • Ergotherapeut in revalidatiecentrum De Mick te Brasschaat Voetbalcarrière: • jeugdspeler bij K Merksplas SK • tot 23-jarige leeftijd Merksplas, • enkele seizoenen reserven en eerste ploeg • naar KVNA Wortel in 2016 • 3e seizoen in de eerste ploeg • centrale middenvelder (nummer 6 of 8) • jeugdtrainer in Merksplas, nu de Provinciale U13

oogde top 5. Momenteel zitten we nog op schema om het dit jaar wel te doen lukken, maar de competitie is nog lang. DHM: En hoe komt het dat het dit jaar wel lukt? Seppe: We hadden weinig vertrekkers afgelopen seizoen en met een paar gerichte versterkingen erbij zijn we beter gewapend om mee te doen voor de top 5. Er zijn ook een paar jongere spelers die al eens hun neus aan het venster steken, wat maakt dat de kwaliteit van de kern beter is dan de voorbije seizoenen. DHM: De enige nederlagen kwamen er tegen de topploegen. Zijn die te sterk? Seppe: Ik denk niet dat ze te sterk zijn. We hebben getoond dat we onze voet naast hen kunnen zetten. Op Berendrecht en op Halle verliezen we de wedstrijd in de laatste minuten. Ook in de thuiswedstrijd tegen Berendrecht net voor de winterstop zat er meer in. Toch zal het nodig zijn om ook punten te pakken tegen de ploegen boven ons als we dat eindrondeticket willen bemachtigen. DHM: Beleefde je al heel mooie momenten op sportief gebied? Seppe: Voor mij persoonlijk was de bekroning tot gouden schoen in mijn allereerste seizoen bij Wortel een mooi moment. Dit seizoen springt de 1 – 2 overwinning op het veld van Westmalle

Uitslagen Minderhout VV - KFC Antonia A Sint Dimpna A - Minderhout VV Minderhout VV - KFC Beekhoek Putte SK - KFC Meer KFC Meer – KV Mariaburg Zandvliet Sport - KFC Meer KFC Meerle - KVV Achterbroek Lentezon Beerse - KFC Meerle KFC Meerle - KFC Poppel KVNA Wortel - Berendrecht Sport Heibos KSV - KVNA Wortel KFC Antonia B- KVNA Wortel

1-5 2–0 4-2 1-2 4-1 4-1 3-0 3-1 1-0 2-3 1-2 3-2

Kalender Zaterdag 2 februari 19.30 uur KSV Oud-Turnhout - KFC Meer Zondag 3 februari 15 uur Wezel Sport - Minderhout VV KFC Meerle - KSK Donk KVNA Wortel - K Brecht SK Zaterdag 9 februari 19.30 uur KFC Meer – KFC Flandria Zondag 10 februari 15 uur Minderhout - KFC Bevel Olympic Essen - KFC Meerle Maria-Ter-Heide - KVNA Wortel Zaterdag 16 februari 19.30 uur KVV Dosko - KFC Meer Zwaluwen Olmen - Minderhout VV Zondag 17 februari 15 uur KFC Meerle - Putte SK KVNA Wortel - KFC Nieuwmoer Zaterdag 23 februari 19.30 uur Horendonk FC - KVNA Wortel Zondag 24 februari 15 uur Minderhout - K Retie SK KFC Meer – KVV Achterbroek KV Mariaburg - KFC Meerle

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

59


SPORT

Volleybal Gelvoc Heren A

Ruud Bols: “Een jaar met ups en downs”

laatste. Die wisselvalligheid ligt volgens mij aan het feit dat we op training en op de wedstrijden nog maar 1 of 2 keer voltallig geweest zijn, vooral door ziekte of blessures. We zijn ook nog maar 1 match voltallig geweest en staan op de 7de plaats, wel met een paar matchen minder dan de rest. DHM: Waar zie je Heren A eindigen? Ruud: Ik denk dat we zeker in de top 5 kunnen eindigen. Wanneer dat lukt met ons blessureleed, mogen we tevreden zijn. Ik zie de rest van het seizoen wel positief in.

Ruud Bols • • • •

Leeftijd: 27 jaar Samenwonend met Ella Donckers Afkomstig van Hoogstraten Woont in Hoogstraten

DHM: Welke studies heb je gedaan, Ruud? Ruud Bols: Ik studeerde Mechanica in VITO Hoogstraten en ontwerp- en productietechnologie aan het De Nayer Instituut in Sint Katelijne Waver. Ik begon te werken als onderhoudstechnieker bij Eribel in Hoogstraten en groeide door tot innovatieverantwoordelijke. Dit houdt in, het ontwikkelen van allerhande veiligheidsdeurconcepten (celdeuren, brand- en vochtwerende deuren, lucht- en rookdichte deuren, akoestische deuren, …) DHM: En hoe zit het met jouw spelerscarrière? Ruud: Als tienjarige begon ik met volleybal. Van zodra we vaste posities kregen, ben ik passeur geworden. Vanaf mijn 15de mocht ik meetrainen met de eerste ploeg. In 2010 heb ik met de 2de ploeg de beker van Turnhout gewonnen. Het jaar daarna ben ik vast naar de eerste ploeg gegaan. Ik kreeg wel kansen en heb ook een basisplaats kunnen verzilveren na een paar jaar, maar in het begin koos de trainer voor Koen Koyen als passeur. In 2016 brak ik mijn sleutelbeen tijdens het skiën en nadien was mijn spel als passeur veel minder. Ik heb dan de beslissing genomen om terug naar de 2de ploeg te gaan en de positie hoekreceptie een kans te geven. Wegens blessureleed van spelers bij de eerste ploeg keerde ik terug en nu speel ik als hoekaanvaller. DHM: Hoe verloopt dit speelseizoen? Ruud: Het gaat dit jaar met ups en downs. De ene week winnen we van de eerste in het klassement, de andere week verliezen we van de

60

DHM: Hoe zit het met de sfeer in de ploeg? Ruud: De sfeer zit goed omdat we zijn uitgegroeid tot een ploeg die voor elkaar wilt vechten en we komen onderling goed overeen. We blijven na de wedstrijd ook altijd even hangen met de ploeg, in de kantine of in onze stamkroeg, café de rijkswacht. Eind april is er een weekend in de Ardennen gepland, ook dit zal zeker nog bijdragen aan de teamsfeer. Werner (De Bie, red.), onze trainer, voorziet ons soms ook van extraatjes. We gaan al eens zwemmen of fitnessen. Dat is allemaal goed voor de sfeer in de groep.

Gelvoc Dames A

Kirsten Ryvers: “Opnieuw voor de titel spelen”

ik heel veel geleerd van de verschillende trainers en coaches. En ook veel gezien want met Dames 1 reisden we heel België rond. Bij de voormatchen kreeg iedereen zijn kans en het tweede jaar speelde ik vooral bij Dames 1. DHM: Waren er mooie momenten bij Zoersel? Kirsten: We speelden kampioen in eerste divisie. Er waren vele leuke momenten in de auto tijdens de lange verplaatsingen. En dan heb je ook de bekermatchen tegen eerste klasseploegen. Tegen die ploegen trok ik grote ogen. DHM: Je bent een tijd gestopt door school en blessure… Kirsten: Tijdens mijn tweede seizoen verstuikte ik mijn voet zwaar. Ik was out voor de rest van het seizoen. Omdat ik zou gaan studeren in Antwerpen, heb ik toen een punt gezet achter het Zoerselavontuur. Maar het was een leuke, warme en leerrijke tijd. DHM: Nadien keerde je terug bij Gelvoc om mee kampioen te spelen in 1ste gewest? Kirsten: Inderdaad, na 3 jaar revalidatie, rustige weekends, focussen op school en zonder volleybal, ben ik terug begonnen bij Gelvoc. Ik miste de ploegsport en het volleyballen zelf. Bij dames 1 speelden er nog wat oude bekenden en er waren een deel nieuwe gezichten van bij de

DHM: Even jouw loopbaan verduidelijken. Als zevenjarige begonnen bij Gelvoc, hoe ben je dan bij Zoersel terechtgekomen? Kirsten Ryvers: Mijn oudere zus speelde volleybal bij Gelvoc en doordat ik haar thuis steeds zag oefenen, wou ik ook op volleybal. Na een paar jaar speelden we een eerste keer kampioen, als D-jeugd. We stonden toen nog met 4 op het veld. Die titel herinner ik me nog goed. Ik was steeds de grootste van mijn leeftijd en mocht daarom spelen bij meisjes van een paar jaar ouder. Dat was tof, want je leerde meer en je kreeg trainingen op hoger niveau. Op mijn 14 jaar mocht ik voor de eerste keer meetrainen met Dames 1. Ik startte als reserve en speelde ook de jeugdmatchen. Ik gaf mijn ogen de kost en leerde veel bij. Daarna evolueerde ik stilaan naar een eerste basispositie. Op mijn 16de ben ik naar VC Zoersel gaan spelen. Hoe dat precies gelopen is, weet ik niet meer exact. Men vertelde me dat het een leuke, warme club was en omdat ik zo gretig was om bij te leren, leek het mij een goede kans om te groeien als middenman(vrouw )in volleybal. Het eerste jaar speelde ik bij Dames 1, 2 en bij de A-jeugd. Ik had dus een druk trainingsschema en weekends vol matchen. Dat jaar heb

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Kirsten Ryvers • • • •

Leeftijd/ 25 jaar Al bijna 8 jaar samen met Laurens Boeckx Afkomstig van Meer, woont in Antwerpen Studeerde Master in de beeldende kunsten • Werkt als Creative Art Director bij reclamebureau De Vloer in Antwerpen Spelerscarrière: • Gestart als 7-jarige bij Gelvoc. • Op haar 16de naar VC Zoersel: dames 1, 2 en A-jeugd • Op haar 19de volledig gestopt door school en blessure • In 2015 na 3 jaar terug bij Gelvoc dames 1


SPORT

Uitslagen Heren A - WOVO Malle A Heren A - VC Geel B VC Olen – Heren A

3–0 0–3 3–0

Dames A - VC Geel B Dames A - WOVO Malle B Molvoc Mol A - Dames A

3–2 3-0 0–3

jeugd. Ik voelde me direct heel welkom na mijn 5 jaar afwezigheid. Vorig seizoen speelden we kampioen in 1ste gewest en wonnen daarbovenop de beker. We hebben dat uitbundig gevierd. DHM: Hoe dikwijls trainen jullie per week? Kirsten: Twee keer per week, dinsdag en vrijdag. Afwisselend van Bert en Dries. Dat is fijn, ze leggen de focus dikwijls op hetzelfde maar altijd op hun eigen manier. Dat geeft een gezonde afwisseling in de trainingen. DHM: Is het niet moeilijk om telkens de verplaatsing Antwerpen - Hoogstraten te maken? Kirsten: Ik heb gelukkig een auto om de verplaatsing te doen. Soms is het wel moeilijk om er na het werk op tijd te geraken. En eerlijk gezegd, sommige avonden heb je geen zin in die verre verplaatsing. Je rekent snel een extra half uur verplaatsing en dan heb ik het nog niet over het zoeken van een parkeerplaats na 11 uur in Antwerpen. Gelukkig kan ik mezelf volledig ontspannen op de training. DHM: Jullie zijn goed op weg om opnieuw de titel te pakken, nu in 3de provinciale. Kirsten: Ik denk dat niemand het mogelijk achtte om opnieuw voor de titel te mogen spelen. We zijn een hecht team en zijn goed op elkaar ingespeeld. We laten elke match op ons afkomen en plots werden we winterkampioen.

Kirsten smasht Dat is een hele leuke beloning voor onze goede heenronde. Maar we zijn er nog lang niet. Er komen nog veel zware matchen aan, vooral op verplaatsing. Wanneer we even hard blijven werken en allemaal gespaard blijven van blessures, denk ik dat we het kunnen halen. Spannend! Duimen dus! DHM: Het team van Dames A is een mengeling van jeugdig talent en ervaren speelsters. Vertel eens iets over de groep. Kirsten: We zijn een team met heel veel verschillende persoonlijkheden en leeftijden. Op het veld zijn we complementair, ook naast het veld komen we goed overeen. Met onze verschillende leeftijden hebben we ook andere interesses. De een praat over haar job of over haar kinderen en de ander over haar examens of waar ze uitgaan die avond. Geen probleem.

Kirsten: Op korte termijn, met het hele team veel matchen winnen en hopelijk kampioen spelen in derde provinciale. Ik wil nog altijd bijleren en daarnaast wil ik ook proberen mijn eigen ervaringen door te geven aan de mega lading sterke jeugd die staat te popelen. (rob)

Kalender Zaterdag 2 februari 18 u. Dames A - BVMV Beerse C 20.30 u. Heren A - BOVOC Bouwel A Zaterdag 16 februari 18 u. Olmense VCA - Dames A 20.30 u. Spinley Dessel A - Heren A Zaterdag 23 februari 18 u. Dames A - VBC Power Ravels 20.30 u. Heren A - VC Zoersel D

DHM: Wat zijn jouw persoonlijke ambities?

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

61


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

BADKAMERRENOVATIE

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

SANITAIR

: ADRES W U E I N

183 g e w e s ten M eer a r t s g oo 2322 H

EW EG

BR ED AS E

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

W

MEERLE MEER M EE RS

EG

van Advies tot Zalig genieten

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE


SPORT

Cyclocross

Telenet Superprestige Hoogstraten 10 februari

Volgt Mathieu van der Poel zichzelf op? HOOGSTRATEN - Na het recente Belgisch Kampioenschap veldrijden heeft u meer redenen dan ooit om er bij te willen zijn op de Telenet Superprestige Cyclocross aan de veiling op zondag 10 februari. Vorig jaar won Mathieu van der Poel, kan de kersverse Belgische kampioen Toon Aerts uit buurgemeente Rijkevorsel hem naar de kroon dingen? En wat met de andere renners uit onze regio? Mathieu van der Poel blijft ongenaakbaar in de Telenet Superprestige 2018-2019. Hij won eerder dit seizoen elke wedstrijd van de deze competitie. Wanneer hij opnieuw zegeviert in Hoogstraten dan zal dat ook al voor de vijfde maal op rij zijn. Maar wij durven voluit te supporteren voor Jens, Toon, Thijs en Niels. Want na het BK moet de wedstrijd in Hoogstraten de koers van ons, van de Noorderkempen, van Rijkevorsel en Hoogstraten worden. Toon werd kampioen, zijn broer Thijs werd vijfde, Jens Adams uit Hoogstraten zesde. Kan een van hen de zegereeks van Mathieu stoppen?

De Hoogstraatse Spurters zijn de organisatoren van de cross: Jos Buylinckx, Tinne Fransen, Marc Van Gestel, Annick Smeulders en Jos Laurijssen.

Kom ze in elk geval aanmoedigen, schreeuw ze vooruit. Dat geldt zeker ook voor Niels Koyen, die op de laatste startrij begint. (rob)

Parcours 8ste manche van de Telenet Superprestige Cyclocross

Programma 9.50 u. Nieuwelingen reeks 10.35 u. Nieuwelingen reeks 11.50 u. Ridley Cup voor Internationale Junioren

13.40 u. Superprestige Ladies Trophy 15.00 u. Telenet Superprestige Elite AardbeiĂŤncross

Win een inkomkaart voor de cyclocross in Hoogstraten. Kom mee supporteren voor Jens Adams, Niels Koyen, Toon en Thijs Aerts en vele andere toppers uit onze streek. De Hoogstraatse Maand geeft nog eens 5 inkomkaarten weg voor de cyclocrosswedstrijd van zondag 10 februari 2019 op de terreinen naast de Veiling te Hoogstraten.

Toon Aerts vorig jaar ploeterend door de Hoogstraatse modder.

Interesse? Wees er dan snel bij op www.demaand.be en beantwoord ten laatste op 6 februari de volgende vraag (een weggever!): In welke gemeente woont de nieuwe Belgisch kampioen cyclocross?

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

63


SPORT

Fitclass in de Zevensprong niet alleen voor jongeren HOOGSTRATEN - In ons stadje kan je al op vele plaatsen terecht om je conditie op peil te houden en om aan je lichaam te werken. Er is Fun2move, Megafit, Sportoase, Infraligne, In Vorm, bewegen op verwijzing, en tal van sportverenigingen. Sinds enige tijd is er ook Fitclass. Sander De Bruyn (leerkracht L.O.) werkt er samen met Aude Van Den Eynde (voedingsdeskundige) en Debby GabriĂŤls (psychologe). Sander is een van de coaches van fitclass Hoogstraten. Om juist gedoseerd te bewegen, start fitclass altijd met een fitadvies. Wat wil de klant, wat kan zij of hij en hoe bereikt die dat gewenste doel. Sander bespreekt je kansen voor een fitter en gezonder leven. Zo zet je volgens hem het nieuwe jaar goed in. DHM: Waarom nog een nieuwe sportinstelling? Sander De Bruyn: Om gezonder te gaan leven en meer te bewegen kunnen we niet vroeg genoeg beginnen. Fitclass is laagdrempelig, voor jongeren vanaf 12 jaar, maar evengoed voor wie ouder is. Er zijn al een zestal gemeentes in Vlaanderen waar je voor fitclass terecht kan. Het grootste verschil met andere sportinstellingen is dat Fitclass beoefend wordt in bestaande openbare gebouwen. In ons geval is dat dus een school, VTI Spijker, maar op andere plaatsen is het een zorgcentrum. De school mag ook gebruik maken van deze infrastructuur tijdens de lessen onder begeleiding van een sportleerkracht. We werken nauw samen met de school.

Het accent ligt op de persoonlijke begeleiding

Beweegplan DHM: Hoe werkt het? Sander: Wanneer iemand bij ons komt, doen we eerst een fietsergometertest. We bepalen de lichaamssamenstelling en we doen een lenigheidsmeting. Op basis daarvan stellen we een beweegplan op, een bewegingsadvies van twee weken. Dat programma kan ook thuis, buiten en op vakantie worden gevolgd. We gaan er van uit dat wat we moeten stimuleren wat de klant graag doet.

64

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Sander De Bruyn actief op een van de vele toestellen

Ook huisartsen hebben we gecontacteerd en bereid gevonden om mee te werken. Kinesisten hebben eveneens al patiĂŤnten doorverwezen met achteraf gunstige en tevreden stellende resultaten. DHM: Werken jullie met groepen? Sander: Bij ons ligt het accent op de persoonlijke begeleiding. We werken altijd in groepslessen, ofwel in circuitvorm ofwel in de mix vorm. Met circuitvorm doen we afwisselend krachttraining en cardio. De spieren die verwaarloosd worden, vooral na het dertigste levensjaar, proberen we opnieuw te activeren. Krachttraining heeft dikwijls een wat negatieve klank. Dit is absoluut geen bodybuilding. Bij cardio leggen we de nadruk op verantwoord sporten met bewaking van de hartslagzones. Bij de mixed training beginnen we met een opwarming. We doen 18 minuten cardio, gevolgd door 18 minuten krachttraining en 18 minuten grondoefeningen. We eindigen altijd met een cooling down. Een en ander lijkt ons een prima manier om er een gezond jaar van te maken. We wensen Sander en zijn team dan ook veel succes met dit initiatief. (rob)


SPORT

Marathon

Uitslagen

MEERSEL-DREEF - Sommige afstandlopers kunnen er niet genoeg van krijgen, en zij lopen dan ook regelmatig een marathon her en der, in binnen- en buitenland. Een sportverslag van een marathon is niet eenvoudig, want dan moet de loper het telkens over zijn eigen wedstrijdervaring hebben, en dat lijkt weer een beetje te veel op egotripperij. Desalniettemin, hierbij nog de resultaten van twee marathons van twee Dreveniers, allicht omdat er lezers zijn die dit willen weten, en zeker omdat zij toch wel terecht een beetje trots zijn op hun behaalde resultaten. Marathon Kampenhout op 15 december 2018: Marc Van Alphen in 3:54:55 en Jef Jacobs in 4:00:56. Marathon Kevelaer (Duitsland) op 6 januari 2019: Marc Van Alphen in 3:54:07 en Jef Jacobs in 3:59:22. Beide lopers lopen dus bijna telkens dezelfde tijden. Wie soortgelijk nieuws te melden heeft, kan dat doen via sport@demaand.be? (red)

Marathonloper Marc Van Alphen

Duivensport Kampioenen De Snelvlucht 2018

Winnaars Schaal Arnold Van Aperen

De kampioenen van De Snelvlucht 2018, v.l.n.r.: Jef Haest, Weerts-Janssens, Theo Maenhout, Jacques Godrie, Arnold Van Aperen, Marcel Kinschots, Rinus Deckers, Marcel Stoffels, en Rik Martens. (fh)

Huldiging van de laureaten van de Schaal Arnold Van Aperen: v.l.n.r.: Jeffrey Leemans, Rene Verschueren, Arnold Van Aperen, Rik Martens, Marcel Kinschots en Karel Aerts. Gust Schrijvers en Louis Van Dijck Louis staan niet op de foto. (fh)

&

Ruim aanbod nieuw en occasie Verhuur personenen bedrijfswagens Carrosserie Totaalgarage bvba - Sint-Lenaartseweg 32 - 2320 Hoogstraten 03 314 33 33 - www.totaalgarage.be - info@totaalgarage.be www.facebook.com/totaalgarage

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

65


AGENDA

TENTOONSTELLING Tot 2 februari TENTOONSTELLING Boekenillustraties van Rosemarie De Vos in de Bib, Lindendreef 1b tijdens de openingsuren. Vanaf 5 februari TENTOONSTELLING borduurwerk van Tine Brughmans in de inkomhal van LDC Stede Akkers Hoogstraten. Tot 24 maart TENTOONSTELLING “Ortense” met werk van Chris Verbist en Nancy Bastiaenssen in het Stedelijk Museum Hoogstraten. Open van woensdag tot zondag van 14 tot 17 uur.

HOOGSTRATEN www.het-slot.be worteldorp 28, wortel

- W O R T E L -

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

Zaterdag 2 februari OPVOERING leerkrachtenfeest ASO Spijker in de Rabboenizaal om 19.30 uur. Zondag 3 februari VELDTOERTOCHT org. Hoogstraatse Wielertoeristen, vertrek Klein Seminarie vanaf 7.30 uur. Dinsdag 5 februari WANDELING van 6 km, org. KVLV, met vertrek aan de parking van Sportoase om 13 uur. PANNENKOEKEN tgv Lichtmis in LDC Stede Akkers Hoogstraten van 14 tot 16 uur. Dinsdag 5 februari LITERAIRE LEZING “De speurtocht naar Sherlock Holmes” door Vitalski, org. Markant in het zaaltje bij café De Rijkswacht om 20 uur. Vrijdag 8 februari COMEDY “Het XIIIe werk van Rob Vanoudenhoven” in GC Hoogstraten, Rabboenizaal om 20.15 uur. Zaterdag 9 februari UITREIKING cultuurprijzen in de Rabboenizaal om 19.30 uur. OPTREDEN “Celien in Concert” in Le Cirq om 19.30 uur. Zondag 10 februari WANDELTOCHT van 6, 12, 18, 24 en 30 km, org. Wandelclub De Noorderkempen, vertrek aan zaal Pax tussen 8 en 15 uur. Maandag 11 februari VORMING reanimeren en defibrilleren in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18 om 18.45 uur. WORKSHOP ‘chocolade’ in de Bib, Lindendreef om 20 uur.

66

-

FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Woensdag 13 februari WANDELING van 7 km, org. KVLV, met vertrek aan de parking van Sportoase om 19 uur. FILM “Waiting for Giraffes” in het auditorium IKO Groenewoud om 20.15 uur. Vrijdag 15 februari TONEEL “Leugens en waarheid over Gwendolina” door Het Gemene Best, ook op zaterdag 16, vrijdag 22 en zaterdag 23 februari in zaal St. CeCilia Hoogstraten om 20 uur. TONEEL ‘Vergeet mij niet’ met Cary Goossens, Manu Jacobs en Ann De Winne op in GC Hoogstraten Raboennizaal om 20.15 uur. Zaterdag 16 februari SPORTLAUREATENVIERING in de Rabboenizaal om 18.30 uur; Zondag 17 februari LEZING “De levende tuin” door Joeri Cortens, org. Velt in zaal Pax van 10 tot 12 uur. Dinsdag 19 februari COMEDY “Tussen hier en daar” door Koen Dewulf, org. KVLV in Le Cirq om 20 uur. Woensdag 20 februari RONDLEIDING met info en kennismakingsactiviteiten voor zesde leerjaren, vooraf inschrijven, in het Klein Seminarie om 14 uur of om 18.30 uur. Donderdag 21 februari BLOEMSCHIKKEN in LDC Stede Akkers om 9.30 uur. CURSUS “Reanimeren bij baby’s en kinderen” in de bibliotheek van 19 tot 22 uur. SCHRIJFACTIE van Amnesty International in Oud Hoogstraeten om 20 uur. Vrijdag 22 februari JONGE OUD-LEERLINGENAVOND van het Klein Seminarie in de feestzaal om 17.30 uur. KAARTAVOND van kaartgroep Noorderkempen LDC Stede Akkers Hoogstraten om 19 uur. Zaterdag 23 februari OPEN DEUR IKO, Dr. Versmissenstraat 6 kinderen van 10 tot 12.15 uur, tieners van 14 tot 17 uur, volwassenen schilderkunst, tekenkunst, grafiek van 10 tot 17 uur. OPEN DEUR IKO, IKO Groenewoud, Buizelstraat 11 volwassenen design, fotografie, keramiek en beeldhouwkunst van 10 tot 17 uur. Dinsdag 26 februari LEZING over “De zoete zonde”, org. KVLV en CM, in zaal Pax van 13.30 tot 16.30 uur. Woensdag 27 februari WORKSHOP ‘Drums fit’ org. KVLV in de turnzaal van het Klein Seminarie van 19.30 tot 21.30 uur. Donderdag 28 februari WORKSHOP ‘Tenenlezen’ org. KVLV in het IKO auditorium, Groenewoud om 19 uur.


AGENDA

MEER

MINDERHOUT

Zaterdag 2 februari OPTREDEN Vitesse Limitée met Veerle Dingenen, Flor Verschueren, Jef Rombouts en Karel Hofkens in The Treehouse aan de Mosten om 20 uur.

Zondag 3 februari HONDENWEDSTRIJD Duitse herders, org. VVDH Kringgroep 60 “Het Looi” Rijkevorsel in manège "De Blauwbossen".

Vrijdag 22 en zaterdag 23 februari TONEEL “Da’s geestig” door ’t Heidebloemepje, ook op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart in Zaal voor Kunst en Volk, deuren open om 19 uur.

Vrijdag 9 februari ALGEMENE QUIZ org. MVV in de voetbalkantine, Heistraat 2A om 20 uur.

Zaterdag 23 februari OPEN DEUR IKO, Terbeeksestraat 6 kinderen van 9.30 tot 12.15 uur en van 14 tot 16.45 uur.

MEERLE Vrijdag 1 februari KAARTWEDSTRIJD rikken, ook op 8 en 15 februari, in de parochiezaal ‘Ons Thuis’ inschrijven vanaf 19.30 uur. Zaterdag 2 februari WORKSHOP “Will I marry me”, org. LevensSter in Spiegelend Paard van 10 tot 16 u. Zaterdag 2 februari BINGOAVOND in de parochiezaal ‘Ons Thuis’ om 19.30 uur. Zondag 3 februari WANDELING in de Strijbeekse Heide org. Natuurpunt Markvallei, vertrek aan de parking van het natuurgebied ten noorden van Strijbeek om 9 uur. Woensdag 6 februari PANNENKOEKEN tgv Lichtmis in LDC Stede Akkers Meerle, chiro-lokaal St-Jan, Ulicotenseweg van 13.30 tot 15.30 uur. Zaterdag 9 februari WORKSHOP edelsmeden, org. Juweelatelier Talke Sietsma, ook op 23 februari, Kerkstraat 49 om 14 uur. Zaterdag 9 februari en zondag 10 februari CONCERT “Musical moments” door fanfare Ste Cecilia, in de parochiezaal ‘Ons Thuis’ in Meerle op zaterdag om 20 uur en zondag om 14.30 uur.

Zaterdag 10 februari BABBEL EN BORREL voor leden van fanfare De Marckezonen ’ met optredens van de jeugd en kinderanimatie in ’t Markenhof ’s namiddags. Woensdag 13 februari LEZING Herman Van Doninck “Uit het leven van een journalist” in het OKRA-lokaal, Schoolstraat om 14 uur. Zondag 17 februari FOTO-EXCURSIE naar Landgoed Huis Ter Heide, org. Natuurpunt Markvallei, vertrek op het kerkplein om 7 uur. SMOUTEBOLLEN- EN WAFELDAG in het OKRA-lokaal, Schoolstraat 6 van 12 tot 18 uur.

WORTEL Donderdag 31 januari TONEEL ‘Foefoe’ door Willen is Kunnen, ook nog op 1-2-6-8-9-10 februari in parochiezaal Trefpunt om 20 uur. Vrijdag 8 februari LEZING door Gie Luyts over “De wolf in de Kempen” org. Natuurpunt Markvallei in BC De Klapekster om 20 uur. Zondag 10 februari WANDELING met bezoek aan tuinbouwbedrijf Hebro, org. Toerisme Hoogstratsen, vertrekplaats: Koekhoven 59, Merksplas om 13 uur. Vrijdag 15 februari DANSNAMIDDAG met Nostalgie, org. OKRA in parochiezaal Trefpunt om 13.30 uur.

Woensdag 20 februari BLOEMSCHIKKEN in LDC Meerle om 13.30 uur.

LEZING door Jorn Van Den Bogaert over een natuurreis door Ijsland, ” org. Natuurpunt Markvallei in BC De Klapekster om 20 uur.

Zaterdag 23 februari OPEN DEUR IKO, Gemeenteplein 1 (ingang BIB) kinderen van 9.30 tot 12.15 uur.

Woensdag 20 februari CURSUS “Amfibieën en reptielen”, ook op 27 februari, org. Natuurpunt Markvallei in BC De Klapekster van 19.30 tot 22.30 uur.

MEERSEL-DREEF Dinsdag 5 februari DORPSRAAD met openbare algemene vergadering bij de Paters om 20 uur.

Zondag 24 februari PADDENOVERZET door vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei, verzamelen aan Bezoekerscentrum De Klapekster om 9.30 uur. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 -

67


IMMO VAN HUFFEL bvba

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

info@vanhuffelvastgoed.com

tel. 03 314 16 99


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administatie Brandweer 03 314 32 11

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00

UW ADVERTENTIE IN

Wijkpost MEER 03 315 71 66

H UISA RTSEN

www.demaand.be/adverteren

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44.

WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Brosens Celine Christiaensen Nathalie De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0498 39 72 23 0494 86 93 84 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0478 42 49 34 0478 42 49 34

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie Martens Sandra

0494 86 93 84 0473 25 91 92

Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Luc Meyvis - Eén stiel, veel hobby’s . . . . . . . . 3 De strijd tegen sluikstorters . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Naar een volwaardig cultuurhuis? . . . . . . . . 14 Straat in de Maand: Treslong . . . . . . . . . . . . . . 18 St.-Katharina zeven jaar in de steigers . . . . . 20 De Ti Van Schellestraat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wie worden de sportlaureaten? . . . . . . . . . . 23 DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 DORPSNIEUWS – Hoogstraten . . . . . . . . . . . . 33 DORPSNIEUWS – Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 DORPSNIEUWS – Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . . . . 48 DORPSNIEUWS – Minderhout . . . . . . . . . . . . 51 DORPSNIEUWS – Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

(1.50 euro per minuut)

www.apotheek.be

www.demaand.be _ REDACTIE _ redactie@demaand.be _ DORPSNIEUWS _ hoogstraten@demaand.be meer@demaand.be meerle@demaand.be meersel-dreef@demaand.be minderhout@demaand.be wortel@demaand.be _ SPORTNIEUWS _ sport@demaand.be _ ABONNEMENTEN _ abonnementen@demaand.be _ ADVERTENTIES _

OVERZICHT 400 KEER DE HOOGSTRAATSE MAAND

WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur.

INHOUD FEBRUARI

090 39 90 00

Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Overzicht 1985 - 20189 . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 19

THU I SV E R PL E G I N G

WACHTDIENST APOTHEKERS

advertenties@demaand.be

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 28 FEBRUARI 2019 Alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 12 februari redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

69

- FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND
400 keer een boekske vol goesting Beste lezer, u heeft ons anders vast dan anders. U leest ons op de kop en tegendraads. En dat is geen toeval. Want zo zijn wij eigenlijk.

moet worden. Wie neemt er nog de tijd om vrij te zijn van moeten en mag van zichzelf genieten van mogen?

Het blad dat u in handen houdt, is immers een koppig en tegendraads anachronisme. Het is van gedrukte letters en zwartwitte foto’s op papier. Het neemt een maand de tijd om op uw tafel te belanden. Zonder jacht op vette koppen en primeurs, zonder misdaad, rampscenario’s, terreur, miserie en andere ongevallen. Zonder mensen-tegen-mekaar-opzetterij en polariserende slogans. Zonder seks, vuilbekkerij en frustratie. Dit is een blad zonder ‘fake news’ en de wanen van de dag.

Awel, dit blad is anders. Dit blad mogen wij elke maand schrijven, tekenen, fotograferen. Met u en voor u. Een hoop vrijwilligers neemt iedere maand opnieuw de tijd om met en over u te spreken en te schrijven. Niet wereldschokkend misschien, wel gewoon zoals het echte leven is naast de deur, in de straat, in het dorp en de stad. Met verbazing gaan wij onze deur uit, we zoeken wie er in uw straat woont, verwelkomen nieuwe burgers, skypen met uitwijkelingen, spreken onze bewondering uit voor wie iets bijzonders doet, zetten gewone mensen in de kijker en houden een oogje in het zeil voor wat instellingen en besturen met ons en met onze streek van plan zijn.

Maar wel met het kleine nieuws dat echt is en ertoe doet. Omdat het gaat over u, uw leven, uw buren, de mensen uit uw straat, uw vereniging, uw beleidsmakers, uw handelaars, uw werkgevers, uw sporthelden en uw streek. Dààr gaat dit over, al 400 nummers lang. En ja, daar gààt het eigenlijk om, toch?

DE COVER In het januari-nummer van 2006 debuteerde de jonge Harm De Gruyter (toen 13 jaar - Meer) met zijn geheel originele MIZI-strip in De Hoogstraatse Maand. Er zou nog een hele jaargang volgen. Harm volgde toentertijd Kunst Secundair Onderwijs en reeds vele jaren IKO. Hij droomde van een carrière als graficus en striptekenaar.

Wachten is vandaag de dag het nieuwe taboe. En geduld een deugd uit de tijd dat bijbelkennis nog niet in een leerplan gegoten moest worden. Vandaag leven we digitaal en snel, in een tijdsgewricht waarin er alsmaar minder mag mogen en steeds meer moet moeten. Vrije tijd is voor velen, zonder dat ze dat in de gaten hebben, een contradictio in terminis. Want mensen hebben het drukdrukdruk. Elke morzel tijd is een feestkalkoen die volgepropt

Ondertussen is alles naar die wens verlopen en is Harm afgestudeerd als ‘master graficus’ en werkt hij onder de naam ‘Burmington’. Harm heeft voor ons de hoogst originele ‘contra-cover-400’ ontworpen. (lvr)

2 - FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De medewerkers die dit blad al 34 jaargangen vullen en ervoor zorgen dat het tot bij u geraakt, doen dit met veel goesting. Ons archief kan daarvan getuigen, het puilt uit met 400 goedgevulde nummers streeknieuws - een klik op demaand.be volstaat om ervan te genieten. Wij worden graag gelezen, dat spreekt. Waar wacht u nog op om met ons mee te doen? Geen goesting om mee te lezen en te schrijven? Wij mochten nog maar eens een boekske vol goesting maken… En dat ligt helemaal in uw handen. Kijk, daar zijn wij hier ondersteboven van! (mdl)

400 24.560 pagina’s - 1.200.000 exemplaren


1985

“Eens da’k vertrokken zen…”

MAART - Met de uitgave van 20 maart 1985 nemen de lezers en de voltallige redactie afscheid van De Hoogstraatse Gazet, hun weekblad dat sinds 1979 bestond. Na zes jaar bleek de uitgave van een wekelijks blad te hoog gegrepen en de redactie koos voor de uitgave van een maandblad. Op 1 mei 1985 verschijnt nummer 1 van het splinternieuw maandblad, het eerste nummer nog onder de vertrouwenwekkende naam De Hoogstraatse Gazet. De eerste geïnterviewde is Sooi van Mirlo, wielercommentator en ronddrager van ‘boekskes’. Met de niet mis te verstane titel “Eens da’k vertrokken zen...” lezen we een mooie zinspeling op het nieuwe initiatief. Het interview beslaat slechts twee pagina’s in een uitgave van 24 pagina’s, toen zowat de norm. Alles gebeurt nog met de typemachine en letterzuinigheid is geen deugd maar een noodzaak, ook financieel.

SEPTEMBER - Ondertussen draait de wereld door, ook politiek. Twee jaar eerder werd Jos Van Aperen burgemeester in een coalitie met Fusiebelangen, de partij van Fons Sprangers, de eerste burgemeester na de fusie. Maar het rommelt in het stadhuis, in die mate zelfs dat er soms zes gemeenteraadszittingen zijn op één maand tijd. En wanneer Emilia Horsten van Fusiebelangen ontslag neemt als schepen, kiepert de partij van Jos Van Aperen Fusiebelangen buiten en gaat ze verder met oppositiepartij CVP. NOVEMBER - Maar het is niet allemaal kommer en kwel. De Maand spreekt met Fons van Dijck. Geboren in Loenhout was hij 17 jaar pastoor in Mol en volgt hij Piet Hannes op als pastoor van Hoogstraten. Een spraakmakend onderwerp is ongetwijfeld de ondergrondse gasopslag in een reservoir onder onze voeten. Na jaren van voorstudie, boringen, metingen en de bouw van boven- en ondergrondse installaties, wordt vanuit Loenhout een eerste lading van 80 miljoen m³ gas in een holte op meer dan 1.000 meter diepte gepompt. (fh)

JULI - Sport komt ruim aan bod. Zeker tijdens een gesprek met ex-wielrenner John Van Tongerlo. Hij reed viermaal de ‘Tour de France’, de eerste maal in 1959, toen nog met landenploegen. Hij nam tweemaal deel aan de 600 km lange fietsmarathon ‘Bordeaux-Parijs’ en moest, nadat hij vier dagen de leiderstrui droeg in ‘Ronde van Italië’, die trui pas afstaan toen een supporter met een fles op zijn hoofd sloeg.

1986

Thijsakker: de lange mars…

JANUARI - Oud-burgemeester van Minderhout, CVP-er Jef Desmedt overlijdt. De eerstvolgende gemeenteraad staat stil bij deze “toonaangevende figuur die in staat was de rangen te doen sluiten en de eenheid te bewaren”. FEBRUARI - Er is sprake van een TGV verbinding Brussel - Amsterdam. Als blijkt dat die niet in de regio Hoogstraten zal stoppen is voor raadslid Vanderbruggen het kot te klein. Hij vreest dat die nieuwe plannen een afscheiding teweeg zullen brengen die tienmaal erger is dan de E10. Er moet een nieuw spoor komen ten koste van honderden ha landbouwgrond. En weerom zullen de koeien met geheven staart wegvluchten en ’s avonds enkele liters melk minder in de koeltank laten vloeien. MAART - Zuster Liesbeth is niet voor gemengd onderwijs “om te beginnen hebben we al te maken met kinderen die de spanningen van de puberteit moeten verwerken, wat we niet mogen vergroten door de klassen gemengd te maken. Jongens en meisjes hebben bovendien een verschillende ontwikkeling… Tenslotte ervaren we ook hoe het nodig is iets als kwetsbaarheid bij jonge meisjes te respecteren en ze de kans te geven rustig door te groeien.” JULI - De ruilverkaveling Meerle is het sluitstuk van een groter geheel van 8.366 ha (met ook Loenhout, Wuustwezel en Meer). Reden voor een viering in de Veilinghallen, want zo

haalt men 100.000 ha ruilverkaveling in Vlaanderen. OKTOBER - Hét politiek hete hangijzer is de in 1975 opgestarte verkaveling Thijsakker, waar twee voetbalvelden liggen van HVV, dat 50 jaar bestaat en zal promoveren naar derde klasse. De fractie van de burgemeester wil er bouwgronden kopen voor een derde speelveld. Die aankoop wordt in februari door de raad goedgekeurd, drie CVP-ers stemmen voor om de boel niet te blokkeren, de anderen onthouden zich. Het provinciebestuur vernietigt de beslissing, maar Jos Van Aperen laat de aankoop in oktober opnieuw goedkeuren. De verkaveling Thijsakker is trouwens niet zo'n succes. Na tien jaar zijn er van de 250 mogelijke bouwpercelen nog maar 52 bebouwd en bewoond. Dat staat in fel contrast met sociale kavels in Wortel, Minderhout en Meerle, die vlot van de hand gaan. Overigens vormen de terreinen voor KFC Meer in de John Lijsenstraat en de aankoop van velden in Meerle geen probleem. DECEMBER - Piet-Jan Rombouts is een man van honderd verhalen. Van bijna tien dagen of 217 uren fietsen aan één stuk, van de Skal’den, de Eglantier, de First one en het Stil verdriet. “Mensen suggereren wel eens dat mijn levensstijl niet verantwoord is. Ik betaal immers sinds 1978 geen belastingen meer… ik heb daar allemaal niet om gevraagd. Ik bestond uit 100 000 stukskes die ik allemaal even belangrijk vond zodat ik nooit kon besluiten wat ik nu eigenlijk wilde doen…”(fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 - 3


1987

Komen en gaan

De jaargang 1987 telt maar liefst 14 nummers, met in maart een gratis nummer over het autosalon in de Veilinghallen en in december een extra nummer als jaaroverzicht. Elke maand is er het dorpsnieuws onder hoofdingen als ‘Hoog van de toren’, ‘Meer uit Meer’, ‘Een maand Meerle’, ‘Met minder hout’, ‘Wortel geschoten’, en ‘Goed op Dreef’. MAART - Fred Van Ostaijen en Yves Hoskens verhuizen met Highstreet van de Gelmelstraat naar de leegstaande molen die ze in 1985 kochten. “De eerste dag dat we open waren was onvergetelijk. Binnen de kortste keren waren alle vaten leeg. Dat Highstreet zo’n succes zou worden, hadden we niet verwacht. Het was een berekend risico: één dag per week goed draaien zoals andere discotheken, maar bij ons zijn er drie dagen goed.” JULI - In Wortel is er maandenlang fel protest tegen een privaat verkaveling tussen de Beukendreef en de sociale ‘Witte wijk’. Volgens verenigingen als ACV, ACW, WB en de dorpsraad is dit woonuitbreidingsgebied bestemd voor sociale huisvesting. Deze discussie brengt ons bij de gemeenteraad, waarin het een komen en gaan is van raadsleden. Burgemeester Jos Van Aperen (KGB) overlijdt en Fons Jansen neemt voor de rest van de legislatuur diens taak over. Raadslid Marcel Janssens (KGB) sterft en wordt opgevolgd door Theresa Coppens. Ook de CVP moet twee raadsleden vervangen. Door het overlijden van Karel Sterkens en Marcel Verbruggen, komen Nand Bilcke en Jos Adams in de raad. De raadsleden Van Huffel en Snijders breken met de CVP, een breuk die alles te maken heeft met de fel betwiste aankoop van een derde voetbalveld op de Thijsakker. Wanneer de CVP-raadsleden voor de stemming de raadszaal verlaten, is er geen meerderheid meer. Van Huffel en Snijders blijven echter zitten en stemmen met KGB mee voor de aankoop van de gronden. Zij worden uit de CVP-fractie gezet en gaan als Onafhankelijke Christendemocraten verder.

1988

AUGUSTUS - In de rubriek Fusieswing lezen we dat het gouden poptijden zijn. Akkerpop haalt 800 fans van Herman Brood naar het klooster in Meer en de vijfde editie van de Antilliaanse Feesten lokt op vrijdag 1.500 en op zaterdag 2.500 bezoekers naar de Blauwbossen. SEPTEMBER - Er is aandacht voor het verleden met het verhaal van het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen en het 300-jarig bestaan van het Kapucijnenklooster in Meersel-Dreef. Actueler is de vaststelling dat de Mark stinkt. Vier jaar na de bouw van het waterzuiveringsstation in Minderhout is het wachten op een collector in Rijkevorsel. Nu gaat het rioolwater van Rovana en Pollfruit recht in de Mark, net zoals de illegale lozingen van kalver- en varkensmesterijen, die vaak in de weekends of ’s nachts de kraan open zetten. (fh)

Een senator en een volksvertegenwoordiger

JANUARI - Drieëntwintig jaar nadat Juul Mertens, burgemeester van Meerle, onze regio vertegenwoordigde in Brussel, krijgen we weer een senator en een volksvertegenwoordiger. Arnold Van Aperen wordt senator met een monsterscore van 11.048 voorkeurstemmen. Voor Jef van

Looy zijn 3.882 stemmen voldoende voor een zitje in de kamer van volksvertegenwoordigers. Zijn partij haalt in het kanton Hoogstraten wel 48,8 % van de stemmen. FEBRUARI - In straatinterviews peilen we naar wat er vandaag zoal leeft rond thema’s als ‘het belang van een diploma’ of de ‘zin en onzin van stemplicht’ en andere. We maken melding van de ‘pamflettenoorlog’, bij opening van de HAVAK handelsbeurs, waar Piet-Jan Rombouts niet welkom is met zijn protest tegen de verloedering van het begijnhof.

heeft maar drie verkozenen en wordt naar de oppositie verwezen, omdat Arnold Van Aperen in zee gaat met de CVP. Er worden ook beleidsmatig belangrijke beslissingen genomen, al worden de zittingen van de gemeenteraad bitsiger naarmate de verkiezingen naderen. De stedelijke administratie werkt nog altijd in de Noprigebouwen. Om een administratief centrum te kunnen bouwen, beslist de raad om café Patria te onteigenen en de Latijnse school aan te kopen. “Dat is nodig”, zegt Fons Jansen, ”anders staat er straks een lelijk krot naast het mooie administratief centrum”.

OKTOBER - Later in het jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en duikt de onbekende Albert Vorstenbosch vanuit het niets op met zijn Concrete Puntenartij (CPP). Deze Hoogstraatse Maand-creatie plaatst zijn aanplakaffiches prominent tussen deze van de traditionele partijen. Politiek komt het tot een breuk tussen Fons Jansen, burgemeester sinds het overlijden van Jos Van Aperen, en Arnold Van Aperen (beiden KVB), kandidaat burgemeester. Fons Jansen komt op met Democratische Eenheid (DE) met de twee CVP dissidenten, Van Huffel en Snijders. De andere lijsttrekkers zijn Armand Coenegrachts (CVP), Fons Sprangers (FB) en Guido Peeters (SP). Men beweert dat er een voorakkoord is tussen KVB en DE. Deze laatste partij

NOVEMBER - Een interview met de torenbouwers uit de jaren ’50: Gaston Huysmans, Roger Bleys, Jaak Willemen en Jos Wegner is nu actueler dan ooit. Gaston: “De mengeling van het voegwerk was niet goed. Dat wisten wij toen al, maar wij hadden daar niets over te zeggen, ons zagen niet eens staan voor zoiets. We hebben veel stalen moeten zetten en uiteindelijk werd het goedkoopste gekozen. Dat was een vierde cement, zand, kalk en zavel. Dat kon nooit houden, maar ja….Baas is baas in zoiets. Ook met de witte steen was iets aan de hand. Wij kenden er niets van, maar zagen toch goed het verschil tussen de nieuwe en de oude steen. De oude steen was zo hard als ijzer, terwijl de nieuwe op plaatsen veel zachter was.” (fh)

4 - FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


1989

Residentie Katharina

JANUARI - In haar vijfde jaargang verschijnt De Maand op gemiddeld 44 bladzijden. Naast een Man of Vrouw in De Maand schrijven de lezers zoals Fons Van Dijck, Denise Adriaensen, Heidi Bekaert, Tin Martens en anderen een dagboek. Nieuw is de maandelijkse rubriek ‘Het slim Buroke’ van Albert Vorstenbosch, de eerder genoemde fictieve landbouwer-filosoof van De Hoogstraatse Maand. Hij schrijft over wetenschappelijke weetjes zoals ‘Modulair diepvriezen’, ‘Zelfklevende worstjes’ en allerlei andere onnozelheden. Arnold Van Aperen (KVB) is een eerste maal burgemeester met als schepenen Armand Coenegrachts (CVP), Karel Pauwels (KVB) en maar liefst drie schepenen van Wortel: Marcel Van Ammel (KVB) en Herman Verlinden & Staf Peerlinck (beide CVP). Met in de oppositie twee

partijen met elk slechts drie raadsleden verlopen de raadzittingen rustiger dan toen Jos Van Aperen burgemeester was. JULI - Maar er moeten belangrijke beslissingen genomen worden. En er is het project ‘Residentie Katharina’, een ambitieus plan van een zekere O. Pfefferman. Het is een nieuwbouwproject van 3.000 m² vanaf de kerk, langs de Vrijheid, de Gelmelstraat en de Dr. Versmissenstraat tot tegen het kerkhof. Naast het administratief centrum komen er 6 winkels, 1 café, 1 hotel, 18 appartementen, 10 studio’s en lokalen voor de politie. Eenmaal afgewerkt wil hij het administratief centrum en de gebouwen voor de politie aan de stad verhuren, in leasing geven of verkopen. Meerderheid tegen oppositie keuren het project goed. AUGUSTUS - Het begijnhof staat al tien jaar te verkommeren en Piet-Jan Rombouts is de eerste die hiertegen protesteert. Het hof wordt nu voor 99 jaar in erfpacht overgedragen aan de vzw Economaat Spijker. DECEMBER - De zo fel bestreden voetbalvelden op de Thijsakker zullen als bouwgrond verkocht worden en HVV verhuist naar gronden achter het Klein Seminarie. Verder participeert Hoogstraten met 1,9 miljoen in de bouw van het crematorium in Turnhout en ontwerpt IOK een verkaveling voor 82 woningen bij het Groenewoud. Maar ook de burgers laten zich horen, zoals in de nieuwe actie ‘Fietspaden Nu’. (fh)

1990

Een nieuw administratief centrum

JANUARI - Het kappen van alle lindebomen langs de Vrijheid is hét thema in veel raadszittingen van 1990. Het college wil ze allemaal voor het einde van het jaar kappen. “Met akkoord van Monumenten & Landschappen”, beweren de meerderheidspartijen. Er is protest, ongeloof en verontwaardiging alom, zeker nadat men te weten is gekomen dat er geen akkoord is met Erfgoed. Op het einde van het jaar beslist men dat er maar 22 vervangen worden. Er worden nog meer bomen gekapt: 83 langs de weg Meerle-Ulicoten. Bruggen en Wegen is de boosdoener. Schepen Van Looy stelt er zelfs een parlementaire vraag over. Bevoegd minister Johan Sauwens wijst er op dat, als er een gemeentelijk kapreglement is, de gemeente wel degelijk inspraak heeft. In januari gaan er nog honderden tegen de grond. Ditmaal weliswaar door een zware windhoos. Woningen en serres in opbouw worden zwaar beschadigd of volledig plat gelegd en de huizen op het begijnhof zijn in één ruk nu écht ruïnes. MEI - Door de uitbreiding van de school in de Gravin Elisabethlaan is er geen plaats meer voor de bibliotheek. Er gaan stemmen op om de bib dan maar onder te brengen in de lokalen die in het grote plan van het nieuwe administratief centrum voorzien zijn voor de politie. Die mogelijkheid kan men midden 1990 vergeten. Pfefferman kan zijn ietwat utopische droom niet realiseren en gooit de handdoek in de ring. Blijkbaar kan hij de verschillende eigendommen niet verwerven. Vorige eeuw trachtte burgemeester Thirion al hetzelfde te doen. Hij wou Hoogstraten een echt marktplein geven, een groen plantsoen in de nabijheid van de kerk en het stadhuis. Omdat zo’n grootschalig project ook nu niet haalbaar is, valt men terug op de vroegere plannen. Tussen het stadhuis en de helft van de brandweerkazerne komt een nieuw administratief centrum. Ludo De Meester wordt aangesteld als architect. Er is dan geen plaats voor de bibliotheek, maar voor het eerst wordt aan een perceel grond in de Lindendreef gedacht.

JUNI - De gemeente geeft groen licht voor de aanleg van Golfclub Heerle’s Hof, van de heer Van Spaendonck. De uiteindelijk beslissing kan pas genomen worden als de betrokken gronden ingekleurd worden als recreatiezone. AUGUSTUS - De inwoners van Minderhout worden uitgenodigd om kennis te maken met het voorontwerp van het nieuwe dorpsplein, maar er dagen slechts 15 inwoners op. In Meersel-Dreef wordt riolering aangelegd. Omdat de raming meer dan 100 miljoen bedraagt, wordt ze in twee fasen uitgevoerd. Brassband Ste.-Rosalia Meer bestaat 110 jaar. Voetbalploeg MVV van Minderhout bestaat 20 jaar en de Sint-Jorisgilde van Wortel neemt een op eigen grond, zelfgebouwd gildelokaal in gebruik. (fh)

Volgens een Napoleontische wet mochten dragers van een godsdienstig artefact niet gekapt worden. Albert Vorstenbosch hing aan elke lindeboom een Mariakapelletje. DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 - 5


1991

Heel veel plannen

JANUARI - In de begroting 1991 is nog geen sprake van de realisatie van een administratief centrum of een bibliotheek. Voor de riolering in Meersel-Dreef zijn er nu wel budgetten, net zoals voor sportvelden in Minderhout en Wortel. Het OCMW doet er nog een schepje bovenop. Men wil een uitbreiding van het rusthuis voorzien met 35 bedden en 25 serviceflats bouwen langs de Loenhoutseweg. Ook langs de Burgemeester Van Aperenstraat, achter het warenhuis Quirijnen, wil men 35 dergelijke flats realiseren. De erkenning daarvoor is er nog niet, maar is wel aangevraagd . FEBRUARI - Economaat Spijker werpt de handdoek in de figuurlijke begijnhofring, maar Gust Laurijssen komt terug, ditmaal samen met Corsendonk. Maar al vlug is er van die combinatie geen sprake meer en zijn er drie andere kandidaten. Heerle’s Hof krijgt 10 stemmen, de groep Bresseleers, Stoops en Borgmans 8, de groep Moorkens 1 stem, bij één onthouding. Een maand later komt de KVG-fractie terug op die beslissing en trekt Van Spaendonk naar de rechtbank. APRIL - De commotie wordt nog groter wanneer de meerderheid akkoord gaat met de verkoop van een deel van de Kampweg aan een bemiddelde Nederlander. Die wil van de voormalige quarantainestallen een kasteel met slot-

1992

gracht maken. Er is opnieuw veel te doen over de nieuwe verkaveling(en) bij de Heilig Bloedstraat, die zich uitstrekken over 14,5 ha. Vooral de verkeersituatie baart de oppositie en enkele raadsleden van meerderheid zorgen. AUGUSTUS - Er lopen nog meer ‘mannen met plannen’ rond. Danny Engels en Jan Martens komen met een plan om van De Mosten een heus verblijfsrecreatiepark te maken. Het is de bedoeling om mee te gaan in de rage van de subtropische parken. De kostprijs ligt tussen

800.000 en 1 miljoen BEF en Engels beweert dat dat bedrag al voor 65% ingevuld is. Men verwacht wel een participatie van de stad. In Minderhout wordt het dorpsplein, een ontwerp van landschapsarchitect Frans Geerts, aangelegd. Hij kreeg ook de opdracht om een herinrichting van De Boomkens in Wortel te ontwerpen. Twee rijen bomen rond het plein, waarvan één rij dicht bij de woningen ziet men niet zitten en dus wordt een vereenvoudigd ontwerp goedgekeurd. En vanaf november kunnen we met zijn allen naar het nieuw geopende containerpark. (fh)

Het Begijnhof is gered

JANUARI - De gemeenteraad beslist om een nieuw administratief centrum te bouwen. Dit zou moeten klaar zijn op 1 januari 1993. De kosten worden geschat op 112 miljoen Belgische frank. Voor de oppositiepartijen DE en FB is het een leeg dossier, voor schepen Coenegrachts zit er daarentegen zelfs te veel informatie in. Fusiebelangen zal intussen haar naam wijzigen in Agalev terwijl de lezer kan genieten van de confrontatie tussen douaniers en smokkelaars, 40 jaar na datum. FEBRUARI - Op de dorpsraden brengen Danny Engels en Jan Martens hun ideeën over de toekomst van de Mosten. Volgens hen zou Mostenmeer 10 maal beter worden met een luxueus bungalowpark, een overdekt tropisch zwembad en tal van bijkomende attracties. Zij denken aan werkgelegenheid voor 150 man. Tegelijkertijd brengt IKO-directeur Jef Martens een nieuwjaarsbrief uit waarin hij ervoor pleit om van de vroegere rijkswachtkazerne op de Vrijheid een cultureel centrum te maken. Met de achtergelegen gronden, die eveneens eigendom zijn van de stad, is dit de uitgelezen plek, centraal in Hoogstraten. AUGUSTUS - Op 29 juni beslist de gemeenteraad om het Begijnhof in erfpacht te geven aan Het Convent. Hiermee komt een einde aan lange discussies over verkoop, afbraak, erfpacht die gans het jaar in beslag genomen hebben. Een grote spandoek “Het Begijnhof is gered” zal nog lange tijd boven de ingangspoort de vreugde van erfgoedminnaars uitschreeuwen. Intussen vertellen acht mijn6 - FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

werkers uit Hoogstraten hun ervaringen over het zware werk in de Limburgse mijnen en wordt de Sint-Clemenskerk in Minderhout plechtig heropend na jaren van restauratie. SEPTEMBER - Karin Donckers en Jef Desmedt nemen deel aan de Olympische Spelen in Barcelona en eindigen met de Belgische ploeg op de vierde plaats. Een volle bus supporters vergezelt hen en de terugkeer in Hoogstraten wordt uitbundig gevierd met ook een ontvangst op het stadhuis. Enkele maanden later zal Britt, het paard van Karin Donckers, verkozen worden tot Belgisch paard van het jaar. De Koninklijke Veloclub “De Lustige Wielrijders” viert haar 65-jarig bestaan. Maar op 16 augustus sterft plots de talentrijke Hoogstraatse veldrijder Wim Lambrechts (25) aan een hartstilstand op de veldcross van Overijse. OKTOBER - Begin september organiseert de actiegroep Fietspaden Nu een blokrijdersactie waaraan 3800 scholieren van Hoogstraten deelnemen. Op zaterdag 17 oktober wordt de derde actiedag van deze organisatie gehouden met als eis een vrijliggend fietspad tussen Hoogstraten en Wortel. De jaargang 1992 wordt verder ook opgefleurd met het dagboek van Lieven Van Gils (april) en de levensverhalen van Gust Van Aert, Marcel Floren, landlopers uit WortelKolonie, Fons Livens, Jeanne Maes, Igor Bettens en een aantal Sinten uit het Hoogstraatse. (jh)


1993

Theo Huet klapt uit de biecht

JANUARI - 1993 wordt het jaar dat de binnengrenzen in Europa afgeschaft worden en Hoogstraten als het ware geen grensgemeente meer is. Toch blijft de Transportzone in Meer een belangrijke functie vervullen ook al zullen er weldra minder douaniers te bespeuren vallen. “Meer vrachtwagenchauffeurs en transportfirma’s uit goedkopere Europese landen zullen hun opwachting maken”, vertelt ons Mark Terreur. MAART - De gemeenteraad keurt het initiatief voor de bouw van een zwembad goed, mogelijk op de Wereldakker. In 1991 werd er hiervoor al 800.000 frank besteed voor een studie. De Hoogstraatse Maand organiseert hierover een tele-poll waarbij 46% voorstander is voor een zwembad. Door de zware investeringen in een nieuw administratief centrum, nieuwe klaslokalen in Meer, riolering in Meersel-Dreef, enz. stijgt de gemeentelijke schuld met 306 miljoen BEF. Tijd om de tering naar de nering te zetten, waarschuwt men in de gemeenteraad. Intussen stapt Michel Brosens op als commandant bij de brandweer, een functie die hij 16 jaar heeft uitgeoefend. Hij wordt opgevolgd door Jan Van Hemeldonck. AUGUSTUS - Mon Rigouts neemt na 35 jaar directeurschap afscheid van de Veiling Hoogstraten. Hij werd algemeen aanzien als één van de pijlers van het land- en tuinbouwonderwijs in Hoogstraten, van het Proefbedrijf der Noorderkempen en van de ontwikkeling van de tuinbouw in de streek. In het overzicht van alle bedrijven in Hoogstraten uit de Trends Top 30 komt de Veiling op de tweede plaats na de Ster, dat veruit het grootste bedrijf is in Hoogstraten. De Ster met zijn 520 werknemers maakt evenwel de laatste jaren een flink verlies. CEO Joost Ritman heeft zich teruggetrokken uit het bedrijf en al zijn aandelen van de hand gedaan. In Wortel winnen Ed Vermeiren en Ed Aerts de driedaagse op rollen. Paul Verschueren speelt zijn 350-ste voetbalwedstrijd voor HVV, terwijl in

1994

Meersel-Dreef Jo Van Boxel, Kris Huybrechts en Gert Bastiaensen als laatste miliciens het leger instappen. De actie Kom op tegen Kanker organiseert in het centrum van Hoogstraten een go-car-race terwijl er elders voorlopige plannen circuleren over de herinrichting van de Vrijheid met twee ronde punten. NOVEMBER - Terwijl Agalev een natuurvriendelijke bestemming eist voor Wortel kolonie met een symbolische boomplantactie door volksvertegenwoordigers Vera Dua en Jos Geysels, klapt Theo Huet uit de biecht over zijn stropen, smokkelen en jenever stoken in de streek van diezelfde kolonie. Niets was hem blijkbaar vreemd en het relaas krijgt een sterke weerklank en een vervolg in het decembernummer. Diezelfde maand mag Gust Snoeys van café “In Holland” uit Castelré het jaar afsluiten. Het is het relaas van een ‘Belse Hollander’ terwijl ook hier de jenever rijkelijk vloeit. (jh)

Te weinig sociale woonkavels

JANUARI - The Sonny Boys, Los Camarados, De Wireri”s en The Sunbeats hebben jarenlang de pannen van het dak gespeeld op kermissen, trouwfeesten, en andere bals, en komen plots even terug tot leven in het geanimeerd gesprek met enkele Hoogstraatse bandleden. De boeren trekken ook in Hoogstraten de straat op in een reactie tegen het Mestactieplan, de Groene

Hoofdstructuur en het Structuurplan Vlaanderen. In Meersel-Dreef overlijdt Mieke Van Gils op de leeftijd van 106 jaar. FEBRUARI - Terwijl Charel Versmissen droomt van de organisatie van het Belgisch Kampioenschap wielrennen in Hoogstraten, vertelt Jef Meyvis honderduit over zijn Wortel waar intussen de Boomkes worden gerooid en er een nieuw dorpsplein verschijnt dat heel wat kritiek over zich heen krijgt. In Minderhout overlijdt een legendarisch figuur. Louis Geets is vooral gekend om zijn zelfgemaakte fototoestellen waarmee hij heel Minderhout in beeld bracht. MAART - Jef Van Opstal uit Meer gaat bijna op pensioen en zal voortaan meer tijd hebben voor zijn hobby’s waarbij het schuttersleven op de bovenste plank ligt. Hoofdman van de Meerse gilde, bestuurslid van de Hoge Gilderaad en opperhoofdman van het Verbond,… het gildeleven zit hem in hart en nieren. En hij geeft een duidelijke boodschap mee: “Wij hebben politiekers nodig die een visie op lange termijn durven ontwikkelen, alleen dan zal er minder verknoeid worden!” MEI - De post verhuist weldra van de Gelmelstraat naar het nieuwe postkantoor in de Gravin Elisabethlaan. De gemeenteraad keurt voor

een bomvolle raadzaal de definitieve aankoop van de gronden in de Heistraat voor voetballend Minderhout goed. Drie landbouwers dienen opnieuw bezwaar in bij de Provincie. Het sociaal woonbeleid in Hoogstraten komt fel ter discussie in de gemeenteraad. Termen als schaamlapje, zoethoudertje, peulschilletje, zijn niet uit de lucht. Zelfs ACV heeft scherpe kritiek op de CVP en dreigt ermee bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de samenwerking met CVP op te zeggen. Voor haar is de maat van vrije verkavelingen meer dan vol. Terwijl Land- en Tuinbouwschool fusioneert met het VITO, denken ook het Seminarie en het Spijker er aan om volgend jaar gemengd onderwijs aan te bieden. De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan en dus wordt er veel aandacht besteed aan de plaatselijke politiek. KVB wordt de grootste partij en vormt met CVP een nieuwe meerderheid onder leiding van burgemeester Arnold Van Aperen. Die begint aan een tweede ambtstermijn. In de loop van 1997 worden de Hoogstratenaren bevraagd in één tele-poll en drie staatinterviews over thema’s als het sluitingsuur, het reclamedrukwerk in de brievenbus en de politiek.(jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 - 7


1995

De Mars op Wortel-Kolonie

1995 zal vooral gekenmerkt worden door de discussie over de aanleg van een golfterrein in Minderhout-Meerle, de mars op Wortel-Kolonie en de aantreding van een nieuw gemeentebestuur. Terwijl de bibliotheek van Hoogstraten verhuist van de Gravin Elisabethlaan naar het nieuwe gebouw in de Lindendreef, wordt in Meerle het nieuwe gemeenteplein ingehuldigd, worden er in Wortel bloembakken geplaatst om het snelle verkeer aan banden te leggen (maar daarna terug verwijderd), en verleent de Sportraad Karel Versmissen de trofee van sportverdienste van het jaar. Intussen worden de Gelmelzwaaiers persoonlijk bedankt door de Keniaanse president na een geslaagd optreden in Kenia. APRIL - In het aprilnummer schetst DHM de plannen van het golfterrein dat de eigenaar via een gewestplanwijziging wil gerealiseerd krijgen. Het onderzoek levert heel wat bezwaren op maar toch geeft de gemeenteraad in april gunstig advies. In Meersel-Dreef wordt een sociale verkaveling ingericht waarvan het overgrote deel van de percelen wordt toegewezen aan inwoners van Dreef. Niets dan blije gezichten daar. Dat is ook het geval bij Jan Vermeiren uit de Beemden in Minderhout waar koe Marva de kaap van 100.000 liter melk rondt. Karel Koyen wordt intussen ook in de bloemen gezet voor zijn 500-ste voetbalwedstrijd bij Minderhout VV terwijl Arnold Van Aperen en Jef Van Looy beiden verkozen worden tot Vlaams Parlementslid.

1996

JULI - Intussen blikt dit maandblad terug op zijn 10-jarig bestaan en herinnert het ons aan de talrijke mannen en vrouwen die de cover hebben mogen opfleuren. Op het einde van het schooljaar zetten we 7 leerlingen uit het laatste jaar van het secundair onderwijs in de schijnwerpers. “Wat brengt het leven voor u?” vroegen wij Carolien Van Mierlo, Erika Janssens, Liesbeth Geerts, Gert Rombouts, Stijn Jacobs, Olivier De Pryck, en Sofie Rameysen en diezelfde vraag zullen wij daarna elke vijf jaar opnieuw voorleggen. Een boeiend tijdsbeeld van jongeren die intussen na 5 interviews al weer iets minder jong zijn. AUGUSTUS - Op 23 augustus staat taverne Torenijzer op de Vrijheid in brand. Tien dagen vroeger werd Hoogstraten ook al opgeschrikt door het plotse overlijden van Stan Pauwels, de voorzitter van de Hoogstraatse sportraad, die er mee voor zorgde dat Hoogstraten in 1980 uitgeroepen werd tot sportgemeente van het jaar. SEPTEMBER - In september heeft de grote mars op Wortel-Kolonie plaats. Honderden mensen verzamelen in de verschillende deeldorpen maar ook in Merksplas en Rijkevorsel en wandelen naar de Kolonie. Verscheidene gemeenten en ongeveer 250 verenigingen ondertekenen de petitie van de vzw Het Convent voor het behoud van dit uniek landschap. Intussen broeit er ook verzet tegen de plannen voor een hogesnelheidslijn naast de E19 en organiseert Fietspaden Nu haar vierde actiedag. (jh)

De TGV komt er aan

1996 begint met het levensverhaal van Albert Vorstenbosch, de geliefde maar ook wat mysterieuze bewoner van ’t Schoorbeek. In het januarinummer vernemen we hoe Rie Verbreuken en zijn vrouw José hun winkel sluiten in de Kerkstraat in Meerle terwijl ook het kinderheil na 75 jaar haar raadplegingen in Meerle stopt.

Twee brouwerijen komen intussen even in beeld: brouwerij Sterkens uit Meer door het verhaal van Marcel Van Dyck en zijn Freia fruitsappen en brouwerij Brosens aan de Vrijheid in Hoogstraten. De Gelmelboys, de ploeg van gedetineerden uit de gevangenis van Hoogstraten, winnen voor het eerst de competitie van het gebuurtenvoetbal.

De socialisten in Hoogstraten huldigen Richard Paepen voor 40 jaar bestuur en 20 jaar voorzitterschap. Luc Cools uit Meer neemt voor de eerste keer deel aan het wereldkampioenschap vogels kweken en behaalt de gouden medaille met zijn grasparkieten. Tussen april en juni staat in de gemeenteraad de discussie centraal over het al dan niet verlengen van het elektriciteitscontract met Iveka en Electrabel. In mei wordt bekend dat de Vlaamse Landmaatschappij Wortel-Kolonie voorlopig koopt met het idee om er binnen de vijf jaar een definitieve bestemming voor uit te werken.

Op sportief vlak gaat heel wat aandacht naar Meer. FC Meer wordt immers “de club van ’t stad” want niet alleen het eerste elftal, maar ook de knapen en twee miniemenploegen spelen kampioen. Een andere illustere ploeg, de Poepieboys, houdt dan weer op met voetballen. Maar ook Nik Tilburgs laat van zich horen en wint twee maal goud in het fietsen in de Nationale Special Olympics. Hij wordt ook sportman van het jaar in Hoogstraten. Rudy Meyvis wordt enkele weken later nationaal kampioen tijdrijden bij de juniores. In hetzelfde Meer regent het klachten over afval op de Transportzone terwijl de firma Van Aert een stevige uitbreiding doet voor de stockage van gevaarlijk afval. Einde juni zakt Minister-President Luc Van den Brande af naar Hoogstraten met de mededeling dat de Vlaamse Regering beslist heeft om de Hogesnelheidslijn aan de westkant naast de E19 te laten aanleggen. In Meerle komt er een einde aan de onrust rond de uitbreiding van een bedrijf aan de Strijbeekseweg terwijl er in Castelré stevig gevierd wordt voor 100 jaar “Café In Holland” en koningin Paola op bezoek komt bij het agrarisch bedrijf van Rit en Paul Boeren in Meerle. Op 26 oktober wordt het fietspad tussen Hoogstraten en Meerle officieel ingereden. Op 9 december wordt een nieuwe verkeersstudie van Libost voorgesteld terwijl er intussen een nieuwe verkaveling ontstaat aan de Heilig Bloedstraat… zonder de ontsluiting die reeds 5 jaar voordien beloofd werd. (jh)

8 - FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


1997

Een interpolitiezone wordt opgestart

JANUARI - 1997 begint met het leven van Jos Martens, koster, uurwerkmaker, schilder en nog veel meer. Bij de recente restauratie van de toren zullen de herinneringen aan zijn vakmanschap nog eens boven gehaald worden wanneer de door hem gemaakte haan terug geplaatst wordt. In de gemeenteraad blijft de verdeeldheid over de toekomst van Wortel-Kolonie dat intussen zal opgenomen worden in de lijst van 100 meest bedreigde monumenten ter wereld. FEBRUARI - brengt ons Piet-Jan even terug in beeld wanneer hij in ZuidFrankrijk een heus klooster koopt en er een vakantiecomplex uit de grond stampt. Een nieuwe rubriek ‘Vergeten Monumenten’ ziet het licht en start met de gele gevels van Hoogstraten. En in de drang naar een nieuwe poli-

tieke cultuur likt Hoogstraten zijn wonden en zoekt een regeling voor de vele bouwovertredingen. Het is bitter koud die winter: zelfs de Mark vriest dicht. Dat is de gelegenheid om voor de derde keer een Elfbochtenwedstrijd op de schaats in te richten in Wortel. En de winnaar is de 70-jarige Jos Verschueren. APRIL - De varkenspest dreigt vanuit Nederland de grens over te trekken. Met twee varkensslachterijen in de gemeente is het bang afwachten of de epidemie ook daadwerkelijk hier uitbreekt. De gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas vormen voortaan een interpolitiezone, waarbij politie en rijkswacht nauw gaan samenwerken. Dit is alvast een eerste stap naar de latere vorming van een eenheidspolitie. Honderdvijftig jeugdspelertjes, ouders en bestuursleden van Minderhout VV overrompelen het stadhuis en eisen dringend nieuwe pleinen. Elf ploegen trainen en spelen nog altijd op hetzelfde plein terwijl de plannen voor nieuwe terreinen aan de Heistraat intussen al 3 jaar aanslepen. AUGUSTUS - Neel Gijsbrechts zal op 17 augustus met zijn rolmops of klinkertransportmachine over de weg naar Lourdes rijden en hiermee een project voor mindervaliden in de regio sponsoren. Voor de steile hellingen op het parcours zal het klimmen worden in de achteruitversnelling.

De interpolitiezone Hoogstraten-Merksplas-Rijkevorsel is een feit. Op de foto de burgemeester en de politiechefs van de drie gemeenten, de districtcommandant en de brigadecommandanten van de rijkswacht, de commissaris van de gerechtelijke politie van Turnhout. Zij ondertekenden op 10 maart in het stadhuis te Hoogstraten het veiligheidscharter.

1998

De Hoogstraatse Maand brengt in 1997 tal van Hoogstratenaren in beeld als Man in de Maand. Achtereenvolgens passeren de volgende inwoners de revue: Jos Martens, Tom en Wim Verschraegen, Karel Aerts, Tony Priem, Theo Vanderhallen, Lowie Vanluffelen, Juul Verhulst en Frans Rombouts, terwijl er ook speciale aandacht besteed wordt aan Hoogstratenaren die in Congo gewerkt en gewoond hebben. Ook de motorfreaks uit Wortel en het personeel van de gemeentelijke bibliotheek ontsnappen niet aan de belangstelling van de lezer.(jh)

Onze stad zal flink groeien

JANUARI - ‘Uit het Rijke Roomse leven' leren we dat er op' Quatertemperdagen' gevast moest worden. Dat vis nog net kon, maar dat van mijnheer pastoor erwtensoep met oren en poten moest wachten tot de volgende dag. Volgens kerkleiders mocht vis omdat die koudbloedig is en de hartstochten minder ophitste dan vlees van warmbloedige dieren. Aan de babyboom van de naoorlogse jaren was het niet te merken! FEBRUARI - MAART - De debatten in het stadhuis worden beheerst door de Kampweg, de niet vergunde verbouwing van de quarantainestallen, het graven van een ‘slotgracht’ op de plaats van een openbare weg. De oppositie, onder leiding van Juul Verhulst, legt het stadbestuur het vuur aan de schenen. Dat moet al zijn lenigheid aanwenden om zich in de nodige bochten te wringen om een ‘legale’ oplossing op maat van de overtreder te fabriceren. APRIL - ‘Als een donderslag bij heldere hemel’. Zo staat het in het In Memoriam voor Piet-Jan Rombouts. Hij overlijdt totaal onverwacht in zijn ‘Klooster’ in Ouillats, Zuid-Frankrijk, waar hij aan weer een nieuw en groots project aan het werken was. Hij stierf even verrassend als hij geleefd had. Hij werd slechts 53 jaar, maar had geleefd voor 106. Hij werd tussen de nonnetjes van zijn klooster begraven.

deel van het Sint-Annaklooster, en het meeste gekende bedevaartcafé Stad Lourdes afgebroken. In Meerle gaat het typische dorpscafé De Kroon tegen de vlakte. Op beide plaatsen komen ‘luxe appartementen’.

Lambik en Jerom razen met hun rammelende kar door Hoogstraten. JULI - De toeristische dienst van de provincie brengt de ‘Rammelende Rally’ van Suske en Wiske, oorspronkelijk van 1958, opnieuw uit. Daarin razen Lambik en Jerom in hun oude rammelkar ook door Hoogstraten, voorbij het Stadhuis en Sint-Katharina. SEPTEMBER - De ‘vooruitgang’ trekt zijn spoor door de kerkdorpen van de fusie. In Meersel-Dreef worden de oude meisjesschool, ooit

OKTOBER - De toenmalige Nederlandse kroonprins Willem-Alexander wordt door onze fotograaf in Meerle gespot, waar hij het huwelijk van een studiegenote bijwoont. Per toeval maakt onze fotograaf een foto van de tot dan nooit in het gezelschap van de prins gekiekte geliefde. Door een samenloop van omstandigheden ontstaat er tussen de Nederlandse ‘boekskes’ een hectisch gevecht om de negatieven. ‘Weekend’ brengt ze op de voorpagina. De relatie houdt geen stand en even later kunnen paparazzi op jacht naar de Argentijnse Maxima. De fotograaf van ons blad doet dan niet meer mee. DECEMBER - Einde 1997 telde Hoogstraten 17.193 inwoners. Volgens een studie van IOK staat onze stad echter een flinke groei te wachten. In 2007 zal onze gemeente 17.840 inwoners tellen en zullen er op 10 jaar tijd 765 extra wooneenheden nodig zijn. In realiteit waren er in 2007 19.210 inwoners, vandaag zijn er ca. 21.400. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 - 9


1999

“Voilà, dat was het dan”

JANUARI - In ‘Vanuit het stadhuis’ vernemen we dat elk in Hoogstraten geboren kind “een schuld van zeventigduizend frank aan zijn pamper gesmeerd krijgt”. En ook pa en ma en broers en zussen zitten met dat probleem. Toch gaat de stad nog 400 miljoen investeren. Financieschepen Staf Peerlinck steekt een waarschuwende vinger op! FEBRUARI - De TGV is nu echt in aantocht. De NMBS heeft een bouwaanvraag ingediend en daarmee is de laatste procedure ingezet. De Maand besteedt er een heel uitneembaar katern aan, zodat iedere lezer weet wat er overal gaat komen, wat er gaat verdwijnen. Over een station is dan nog geen zekerheid.

de H. Clemens’ in de kerk van Minderhout van zijn hand zou zijn, weer bovendrijven. Met in het achterhoofd ‘als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar’ maakte een studie van Juul Verhulst er korte metten mee. Maar wel een fijn verhaal voor De Maand. JUNI - ‘Waterkwaliteit van de Mark en zijrivieren van matig tot slecht” staat er op pag. 2 van de Hoogstraatse Maand van juni 1999. In het rapport van de VMM over 2017 lezen we identiek hetzelfde. Niet minder dan zes lokale politici dingen in de “Moeder van alle verkiezingen” mee naar een plaats in het pluche van kamer, senaat of Vlaams parlement. Het is de eerste keer dat die verkiezingen samenvallen en dat er met de computer gestemd wordt.

MAART - ‘Tussen pot en pint maakten Corneel Gijsbrechts en Toon van den Oord in 1997 een weddenschap om met de Rollmops naar Lourdes te rijden. Wat Neel ook deed. Nu gaat hij een andere toer uithalen. Van Scherpenheuvel naar Hoogstraten. Niet zo ver, maar wel de hele weg achteruit. Volgens Neel moest het kunnen. Voor de gelegenheid wordt de Rollmops omgedoopt tot Spomllor’.

JULI - Heel het land staat in rep en roer vanwege de dioxinecrisis. Die laat ook in onze gemeente diepe sporen na. De Hoogstraatse Maand doet het verhaal van direct betrokkenen: een leghennenbedrijf, een vleeskippenteler, een slachterij, de kippenpoelier en de beenhouwer. Niemand komt ongeschonden uit het verhaal en de onzekerheid is groot.

MEI - Naar aanleiding van de 400ste verjaardag van schilder Antoon Van Dijck komt ook het verhaal dat het altaarstuk ‘De Marteldood van

OKTOBER - Met een feestelijk stoet door de Vrijheid en een fietstocht langs alle dorpen, trokken 1500 leerlingen, leerkrachten en perso-

2000

Rob Brosens, medebezieler van het feest van 75 jaar VITO neel van de VITO naar de Mosten om het jubileumjaar 75 jaar VITO in te zetten. Ze dansten er op de beats van DJ Palladium. NOVEMBER - In Memoriam Albert Vorstenbosch ‘Op maandag 20 september overleed op ’t Schoorbeek Albert Vorstenbosch. Voor mensen die hem van meer nabij kenden, kwam zijn einde niet helemaal als een verrassing. Ook niet het feit dat hij zelf zijn tijdstip zou kiezen’. “Zet op mijn prentje nooit: hij heeft moedig gestreden”, bezwoor Albert zijn zus Lea meermaals. Lea heeft hem dan ook gevonden met naast zich het meest eenvoudige testament dat een mens kan nalaten. Op een papiertje stond geschreven: ‘Voilà, dat was het dan.’ (jaf)

‘Geen glas maar gras’

JANUARI - Net voor de wereld het nieuwe millennium ingaat, neemt Wortel afscheid van zijn oudste en meest bekende inwoner, Gust Van Aert (94). Jarenlang was hij actief als slachter, beenhouwer en herbergier. Tussendoor was hij een groot voetballiefhebber, als medestichter van Wortelina, voorganger van KVNA Wortel, en als vader van Jos Van Aert, die ooit de kleuren van Beerschot verdedigde. MAART - Meersel-Dreef vierde de gouden bruiloft van Christ Van Dun en Joke Van Aert. Christ had een paard, Dina, waarmee hij het veld bewerkte en tuinen ploegde. Zoals die van Bartje Snijders. ‘Het paard moest daarbij door de werkwinkel naar achter. Bartje, ook niet verlegen om een grap, vroeg aan Christ of hij het aandurfde om met z’n paard in de keuken rond de tafel te rijden. Christ nam de uitdaging aan en zonder iets kapot te helpen, leidde hij het paard rond de tafel. Natuurlijk tot grote consternatie van moeder Trees’.

Ondanks uitstel van een vergunning wegens een voorlopig negatief advies van de afdeling Natuur voor een groot serrecomplex van 15 ha achter de Katelijnestraat, wil Belgicaplant de plannen niet opgeven. Het blijft landbouwgronden opkopen, gesteund door een gunstig advies van het college. Dat negeert daarmee de bezwaren van de omwonenden en de 294 anti-handtekeningen. Het glazen dorp zal nog lang de gemoederen verhitten: onder het motto ‘Geen glas maar gras’ groeit het verzet gestaag. JULI - Het zat er al lang aan te komen, maar nu is het een feit. Het aanslepende ongenoegen van de ACW-mandatarissen over de samenwerking binnen de CVP heeft haar eindfase bereikt. Bij

APRIL - Electrabel maakt de plannen bekend voor de bouw van een serie windturbines langs de E19. Ze komen rechts van de snelweg (richting Nederland), vanaf het parkeerterrein in Minderhout tot aan de transportzone Hazeldonk. MEI - Nog grotere plannen voor Belgicaplant. 10 - FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat het ACW een eigen lijst indienen, los van de CVP. Staf Peerlinck en René Sprangers zijn de kopstukken van de nieuwe beweging die de basis wordt van de latere lijst HOOP. SEPTEMBER - In het Dorpsnieuws van Minderhout vertelt de jonge beroepsmilitair Stijn Pemen het verhaal van zijn missie als blauwhelm in het woelige Kosovo. Zijn ouders zijn blij dat hij veilig weer thuis is en Stijn zelf is content zijn familie en vrienden terug te zien… alsook zijn stamcafé ‘t Withofke! NOVEMBER - Nieuwkomer HOOP, de van CVP afgescheurde ACW-vleugel, haalt bij de gemeenteraadsverkiezingen meteen 3 zetels. Genoeg om ook samen met de KVB van Arnold Van Aperen (11 zetels) een meerderheid te vormen. CVP (7 zetels) verhuist naar de oppositiebanken, om daar Agalev (3 zetels) en Vlaams Blok (1 zetel en voor het eerst in de gemeenteraad) te vervoegen. DECEMBER - ‘Plus que ça change, plus c’est la même chose’ , zegt het Franse gezegde. Het OCMW neemt principieel de beslissing om een nieuw rusthuis te bouwen. Het oude rusthuis, gekend als de ‘H’, wacht de afbraak. We schrijven december 2000! (jaf)


2001

Grenzen dicht voor mond- en klauwzeer

JANUARI - Door de recente inbrakengolf slapen de mensen van Meersel-Dreef niet meer zo gerust. Vooral de oudere bewoners en de mensen die ietwat achteraf wonen, zijn er niet gerust in. Zodanig zelfs dat men in de St.-Annastraat met het idees van een burgerwacht op de proppen kwam. FEBRUARI -Van de rubriek ‘Hoogstraatse koppen’ leren we dat Hoogstraten enkele buiten de stad (toen nog dorp) schrijvers heeft voortgebracht. Twee van hen, Lodewijck De Koninck en Gustaaf Segers, leven voort in een straatnaam. Ironie wil dat het geboortehuis van Lodewijck De Koninck op de hoek staat van de straat die aan Gustaaf Segers is toegewijd. MAART - Het zware verkeersongeval dat in februari gebeurde aan het kruispunt in Castelré, bewijst nog maar eens dat de afspraak omtrent de grensoverschrijdende hulpverlening die op 22 januari in de gemeenteraad is genomen, van levensbelang kan zijn. Helaas nog steeds ‘kan zijn’. Vandaag is nog steeds niets definitief geregeld. MEI - MKZ-crisis! Na de uitbraak van mond-en klauwzeer in Engeland en Nederland, worden er in de grensstreek drastische maatregelen genomen. Op de grote grenswegen is er permanente controle door politie, bijgestaan door de brand-

2002

inrichters van de Tour hadden gesteld dat het een muziekmaatschappij moest zijn met een historisch verleden én met een binding met de wielersport.

Met alle middelen wordt de grens met Nederland afgeblokt na de uitbraak van mond- en klauwzeer. weer. De kleinere grenswegen worden geblokkeerd door voertuigen, betonblokken, containers …. Ook de grensovergang tussen Dreef en Galder wordt door containers afgesloten. JUNI - Reeds 10 jaar bestaat er een taalwisselingklas tussen Scharrel uit Minderhout en een school uit Neufchâteau. Bij de viering van dergelijk lustrum mag de peter van het project niet ontbreken. Dus bracht kroonprins Filip een bezoek aan Scharrel. Een onvergetelijke gebeurtenis voor Scharrel en voor Minderhout. JULI - De Koninklijke Veloclub De Lustige Wielrijders valt de eer te beurt om de aankomst van de Tourrit in Antwerpen op te luisteren. De

SEPTEMBER - Het stadsbestuur zet het licht op groen voor de uitbreiding van het IKO op de terreinen van voormalige wasserij ’t Groenewoud. IKO was al langere tijd krap behuisd en dit pand op loopafstand van het hoofdgebouw moet soelaas brengen. Beeldhouwen, keramiek, fotografie, auditorium, … zullen er een onderkomen krijgen. NOVEMBER - Naar aanleiding van de Open Monumentendag maakte minister Paul Van Grembergen een lijst van 29 ‘voorlopig beschermde’ monumenten in Hoogstraten bekend. De Maand ging aan elk monument aandacht schenken. Het eerste in de rij was de ‘woning Schellekens’, een ontwerp van Renaat Braem, gebouwd in 1970 aan de Loenhoutseweg. DECEMBER - 200 Gratis tickets voor Harry Potter en de steen der wijzen. Ter gelegenheid van het verschiinen van nummer 200 van De Maand werden 200 lezers vergast op een gratis familievertoning in The Movie! Een telefoontje op een vastgesteld uur was voldoende om er bij te zijn. Op een hik en een gauw was de zaal gevuld. (jaf)

Rijkswachtkazerne te koop

JANUARI - Na maanden onzekerheid bereikten directie en vakbonden van De Ster (Duni) een akkoord omtrent een herstructurering: 72 mensen (30 bedienden en 42 arbeiders) verliezen hun job. Het overige personeel krijgt ‘werkzekerheid’ voor één jaar! FEBRUARI - Vanaf 1 januari betalen we met de euro. Uit een straatinterview leren we dat de mensen er al bij al weinig moeite mee hebben, al blijft het omrekenen naar franken of guldens om de juiste prijs in te schatten. Velen hebben de indruk dat de prijzen hoger zijn dan voorheen, wat dan weer door de handelaars weerlegd wordt. Het is wennen. MAART - De saga ‘Sportvelden Heistraat’. Om MVV na de geplande verkaveling van de velden aan de Lage Weg van nieuwe infrastructuur te voorzien, startte het gemeentebestuur het BPA ‘Sportvelden Heistraat’ op. Dat moet naast voetbalvelden voor MVV ook andere sportinfrastructuur zoals volleybal- en tennisvelden opleveren. Een schare aangelanden vindt dit te ver gaan en gaan in het verzet. Opnieuw een dossier dat jaren zal aanslepen en uitloopt op een compromis. Wel voetbalvelden, geen andere sportaccommodatie. APRIL - Naar aanleiding van het nieuwe MAP

(Mest-Actie-Plan) komen de boeren massaal op straat. Niet allen in Brussel, ook in Hoogstraten. Een lange rij tractoren blokkeert voor enkele uren de Vrijheid. MEI - In 1652 werden de doeken van het miraculeus Heilig Bloed van Boxtel naar Hoogstraten gebracht. Een jubileum van 350 jaar, dat niet onopgemerkt zal voorbijgaan. De hoogmissen voor de processie worden voorgegaan door de bisschop van Antwerpen. Naast de traditionele processie zijn drie tentoonstellingen te bezoeken.

Amber, dat is constipatie van de potvis

Brusselse Grote Markt voor de Hoogstraatse Gert. JULI - Consternatie in de gemeenteraad als het college botweg de verkoop van de rijkswachtkazerne op de agenda zet en de meerderheid deze ook goedkeurt. Menig Hoogstratenaar, en vooral de Cultuurraad, die de gedroomde locatie voor een cultuurcentrum door de neus geboord ziet, is verbolgen over het besluit. SEPTEMBER - ‘Hij leerde “zijn” dames voetballen’ staat er boven een kaderstukje bij het verhaal over het Hoogstraatse Damesvoetbal. “Hij” is Frans Brosens, voorzitter van VNA Wortel, en de man die het damesvoetbal in zijn club en de regio hielp opstarten. OKTOBER - Na een carrière van 42 jaar gaat stadsbeiaardier Staf Mertens met pensioen.. Hij heeft al enkele tijd een goede opvolger gevonden in Luc Dockx. Het laatste beiaardconcert van het seizoen werd een huldeconcert voor Staf.

(Uit de leesclub van de Hoogstraatse Bib - November) JUNI - De Rode Duivels gaan naar het wereldkampioenschap in Japan en Korea. In de aanloop er naartoe heeft De Maand een diepgaand gesprek met Rode Duivel Gert Verheyen. De Duivels overleven de groepsfase, maar worden in de achtste finale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Brazilië. Geen feest op de

DECEMBER - . Het stadbestuur gaat op zoek naar een erfpachtnemer voor het Casino in Wortel-Kolonie. Doel is dat de toekomstige erfpachtnemer de bestaande functies behoudt en versterkt. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 - 11


2003

Blauwbossen: een publiek toegankelijk wandelbos?

JANUARI - Maxburg, het kasteel van Max van de Bergh, is in ere hersteld. Zelden hebben we een gebouw gezien dat zo behoedzaam gerestaureerd is. Vooral het interieur is een voorbeeld van zachte restauratie, tot en met het behoud van de oorspronkelijke verflagen. Sinds enkele maanden wordt het kasteel opengesteld voor gasten in een Bed & Breakfast-formule. FEBRUARI - Red mee … het vel(d) van HVV. Een oproep om een m² plein te kopen op de nieuwe locatie in de Katelijnestraat. JUNI - Schepen Peerlinck in de gemeenteraad van 28 april: “Elke dollar die we hiermee uit de handen van Bush halen, kan alvast niet besteed worden aan de oorlog.” Dit stelt hij naar aanleiding van een voorstel om de riolering voor langere tijd te leasen van een Amerikaanse financiële instelling, US Cross Border Lease. Het Rode Kruis opent zijn nieuwe lokalen op gronden gelegen achter de Brouwerijstraat, nu toegankelijk via de wijk Slommerhof. JULI - Discobar KodeX viert zijn 5-jarig bestaan met een dancefestival op Bergen. Het is niet al goud dat blinkt in het discobar- en tentfuivenmilieu. Kritische stemmen gewagen van morrende buurtbewoners, monopolievorming en zakkenvullerij. Deejay Nick Martens weerlegt het grootste deel van de kritiek. KodeX verdraagt geen concurrentie, zegt KLJ Hoogstraten. AUGUSTUS - De ‘Gelmelzwaaiers’ van Hoogstraten beleven dit jaar weer een uniek gebeuren. Op zaterdag 21 juni zijn zij gevraagd door de graaf en gravin de Lalaing om het huwelijksfeest van hun dochter gravin Stéphanie in Zandbergen op te luisteren. SEPTEMBER - De voormalige rijkswachtkazerne wordt verkocht. Voor

2004

de achterliggende gronden zou een multifunctioneel plein met bijvoorbeeld parkeergelegenheid voor langparkeerders met een doorgang naar de Vrijheid ideaal kunnen zijn.

Een pater kan alles geven, behalve melk

(Pater Jos Vannuffelen, na 42 jaar Congo - september 2003)

NOVEMBER - De aankoop van de Blauwbossen (van de familie Kennes) door de Stichting Kempens Landschap biedt de mogelijkheid om in samenwerking met de stad Hoogstraten, de Bosgroep Noorderkempen en eventueel de afdeling Bos en Groen van het Vlaamse Gewest, een mooi landschappelijk project op te starten en het domein uit te bouwen tot een publiek toegankelijk wandelbos. DECEMBER - De gemeenteraad wil een volwaardige brug bij de watermolen. “Het is de kleine brug, zoals voorzien, of géén brug. Zo eenvoudig is dat”, stelt Juul Verhulst (Agalev). Leo Van Aert redt een Koi-vis met mond-op-mondbeademing. (ep)

Zwemvliezenjenevervoetbal in het Slot

JANUARI - Er wordt een nieuw orgel ingehuldigd in de 550-jarige SintClemenskerk in Minderhout.

MEI- Veel rock en roll in Hoogstraten: elf rockbands passeren de revue in dit nummer van de Hoogstraatse Maand.

FEBRUARI - Drie lokale radio’s krijgen een vergunning van minister Marino Keulen: Cosmos uit Hoogstraten, Valencia in Meer en Continu van Meerle.

JUNI - Op zaterdag 12 juni speelt Jaak Van Assche de voorstelling ‘De bal is rond’ op het voetbalplein van HVV, gratis voor alle liefhebbers naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Hoogstraatse Pers, uitgever van De Hoogstraatse Maand. ‘Oase aan de Boomkes’, jeugdhuis ’t Slot bestaat 35 jaar en dit wordt gevierd met het vijfjaarlijkse ‘zwemvliezenjenevervoetbal’. Binnen de gemeentelijke begeleidingscommissie inzake mobiliteit wordt gekozen voor een zuidelijke tangentweg, lopend van Duni (de Ster) naar Leemputten.

MAART - Fanfare Sint-Catharina bestaat 125 jaar. Afscheid wordt genomen van Karel Van de Heyning, bezieler van Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia en van Jef Van Opstal, hoofdman van de Sint-Jorisgilde van Meer.

JULI - Bij de verkiezingen van 13 juni 2004 behaalt Tinne Rombouts uit Meerle vanop de 10de plaats op de lijst van CD&V meer dan 16.000 voorkeurstemmen. Zij wordt als 24-jarige het jongste lid van het Vlaams parlement. AUGUSTUS - “Als Hoogstraten een rol in de beiaardwereld wil blijven spelen, kan men niet anders dan de gebreken bij te stellen”, zegt een artikel over de Hoogstraatse beiaard. Van 17 tot 28 augustus wordt het wegdek van de Vrijheid, van aan de grens met Rijkevorsel tot het Van Aertselaarplein, vernieuwd. Op 2 juli worden zes windturbines van elk 2.000 kW langs de E19 ingehuldigd. NOVEMBER - De Maand stelt dat het tijd is voor een grote opkuis van de 10 jaar oude straatnaamborden. Ze werden gratis geplaatst, maar veel van de sponsorende bedrijven bestaan intussen niet meer… ze hangen er nog! (ep) Elf rockbands passeren de revue in het meinummer en dat inspireerde Rienk tot deze cartoon. 12 - FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


2005

Circus in het stadhuis

JANUARI - Een meerderheid in de gemeenteraad keurt een motie goed om het zogenaamde ‘ecoduct’ over de snelweg en de HSL-lijn NIET te bouwen. Joan Keeris, sedert 1964 één van de drie bedienden in dienst bij het toenmalige gemeentebestuur van Hoogstraten, voorspelt de komende fusie van gemeenten: “De politiezone, met de groep van die drie gemeenten, is waarschijnlijk een voorteken van een volgende fusie.” MAART - Circus in het stadhuis. Op veertien dagen tijd werd de gemeenteraad 4 maal bijeengeroepen. Op 24 januari verlaat de meerderheid (KVB en Hoop) de vergadering zonder de 11 agendapunten van de oppositie te behandelen. Daarop roept deze laatste de raad bijeen op 2 februari, er zijn dan niet genoeg raadsleden aanwezig. Dit wordt nog eens herhaald maar wordt doorkruist door een bijeenroeping op 7 februari door de meerderheid, datum waarop ongeacht het aantal aanwezigen kan beslist worden. Telkens veel volk in het publiek want de uitbreiding van de Kluis staat op de agenda en de oppositie (Groen! en CD&V) is daar tegen. Er roert wat aan het klooster! De Chiro van Meer haalt de televisie naar aanleiding van de opzeg door de gemeente van het huurcontract van de kleuterklassen. De jeugdvereniging vraagt zich af wat er in de toekomst staat te gebeuren met hun huisvesting. APRIL - Een omleiding naar aanleiding van de verbouwing van het kinderdagverblijf in de Gelmelstraat zet kwaad bloed in de Gustaaf Segersstraat: het klinkerwegdek is niet geschikt voor zwaar verkeer en belast de huizen te veel. Het Kyoto-protocol trad op 16 februari in werking en de stad wil verschillende verwarmingsinstallaties beter afstellen zodat ook Hoogstraten bijdraagt aan de vermindering van de CO2uitstoot. Dames Hoogstraten VV voetballen al 10 jaar en ze vieren dit met een galawedstrijd, receptie en bbq.

2006

MEI - Het rijkswachtgebouw wordt openbaar verkocht nadat minister Van Grembergen de verkoop aan Immo Noord had vernietigd. De stad respecteerde haar eigen speregels niet… Jiving Sister Fanny, Belgische recordhouders in spe, wil in 24 uur twaalf optredens doen op twaalf verschillende plaatsen. KFC Meerle speelt kampioen in derde provinciale en kijkt uit naar de derby met Meer. SEPTEMBER - Op 9 augustus vindt in Hoogstraten onder grote belangstelling de aankomst plaats van de zesde rit van de Eneco-wielertour. NOVEMBER - De vlag dekt nu de lading: CRM (club van rustende middengroepen) verandert haar naam in NEOS (netwerk van ondernemende senioren). DECEMBER - Hoogstraten restaureert de historische beiaard. Als alles meezit, wil men hem na de zomerconcerten uit de toren halen om hem tegen de zomer van 2009 klaar te hebben. Tegen 2010 zou het instrument dan weer moeten schitteren als nooit tevoren. (ep)

Een zwembad voor Hoogstraten?

JANUARI - Duni wordt opnieuw De Ster. De zusters Ursulinen nemen na 175 jaar afscheid van Hoogstraten. Door de voorlopige goedkeuring van het GRUP De Meiren-Heuvelstraat is de kans groot dat Colruyt binnen twee jaar een vestiging zal openen in Hoogstraten. FEBRUARI - Hoogstraten is de vijfde gemeente in Vlaanderen die ontvoogd is qua vergunningenbeleid en de eerste Kempense gemeente. Men hoopt nu werk te maken van een kwalitatief lokaal ruimtelijk beleid.

Nooit meer op vakantie waar ook een koe haar draai niet kan vinden…

(Jan Aerts, melkveehouder op Hal - maart 2006))

MAART - Lena en Staf Snoeys tappen hun laatste pintje in De Zwaan op Castelré. Radio Valencia bestaat 25 jaar. APRIL - Zwemmen we ooit nog door overdekte Hoogstraatse wateren, vraagt de lezersrubriek zich af naar aanleiding van de sluiting van het Molenbad. Een maand later volgen er verschillende lezersbrieven pro. De lagere school van het Klein Seminarie start met een kleuterafdeling vanaf 1 september. MEI - De Bonte Beestenboel opent zijn deuren in de voormalige boerderij van Wortel-kolonie. Zowel de Hoogstraatse Reddersclub als M.L. Stynen en de Gemeentelijke Sportraad pleiten in lezersbrieven voor de oprichting van een zwembad in een multidisciplinair sportcomplex. JULI - Op 23 mei geeft Frederik Pollet van Wikaho de voorzittershamer door aan Ronny Bols die de nieuwe naam van de vereniging kon aankondigen: VOKA-Noorderkempen. SEPTEMBER - De man van de jaarlijkse primeuraardbeien voor de Koning, Adriaan Van Boxel uit Meersel-Dreef, heeft zijn laatste oogst binnengehaald. NOVEMBER - Minderhout VV kijkt uit naar de opening van de nieuwe voetbalvelden aan de Heistraat. Nu spelen ze met 19 ploegen op één veld! Een omgeploegde akker! Tinne Rombouts de nieuwe burgemeester, koppen alle gazetten inclusief de Hoogstraatse Maand. Het zou anders uitdraaien. Op 18 november vindt een grote rampoefening plaats op de Transportzone. Een gefingeerd ongeval met de HST, die nog niet eens rijdt, is de aanleiding. (ep)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 - 13


2007

Blijft het klooster in Meerse handen?

JANUARI - Jongerencafé Cahier de Brouillon wint de eerste Cultuurprijs, een initiatief van de cultuurraad in overleg met het stadsbestuur. FEBRUARI - Trientje Vervoort wordt 100 jaar. Het einde van Het Worteltje: Jef Meyvis stopt er mee na 37 jaargangen en 148 nummers.

AUGUSTUS - De 25ste Antilliaanse feesten vinden plaats aan de Blauwbossen. Om dit te vieren en om de jeugd aan te trekken kan iedereen jonger dan 17 jaar een toegangsticket kopen voor 10 euro. Blijft het klooster in Meerse handen? Die vraag stelt de dorpsraad zich en daarom wordt een vzw in het leven geroepen, naar analogie met deze die het Begijnhof heeft gered en vertrekkend vanuit de ervaring van de groep ‘Red de Kolonie’.

MAART - In Hooglede-Gits wordt Minderhoutenaar Joeri Adams wereldkampioen veldrijden bij de juniores. Herman Martens doet hetzelfde huzarenstukje over in Mol bij de masters (ouder dan 35 jaar) maar dan voor de vijfde keer. ‘Mijnheer de griffier’, Adrien Van den Bossche komt te overlijden.

SEPTEMBER - Naar aanleiding van een voorstel van beleidsplan voor de hele legislatuur tot 2012, organiseert het stadsbestuur het eerste Praatcafé in vier themagroepen. “De ambtenaren en politiekers zullen deze keer luisteren, het woord is nu aan het publiek”, zegt burgemeester Van Aperen. Niet alles zal besproken kunnen worden maar schepen Rombouts voegt toe “wat niet wil zeggen dat niet alles mag gezegd worden”.

APRIL - Qua groepsbezoeken in 2006 scoren het Begijnhof en de Sint-Katharinakerk het hoogst: respectievelijk 101 en 99 groepen kreeg men er op bezoek. Proeftuin der Noorderkempen, Stedelijk Museum en Veiling vervolledigen de top 5. VVV-Hoogstraten bestaat 50 jaar en de Sint-Ambrosiusgilde al 60 jaar. Het Stipstappenpad en het Kasteelbeekpad worden ingewandeld. MEI - Op 11, 12 en 13 mei vindt er een opendeurdag plaats in het bezoekerscentrum ‘De Klapekster’. Natuurpunt Markvallei heeft er zijn vaste stek in Wortel-kolonie.

2008

Een lezer illustreert de nieuwbouwwoede in Hoogstraten. - december 2007

Er komt massaal protest tegen een verkaveling in de ’s Boschstraat. De gemeenteraad keurt een koepelmodule goed bij de mobiliteitsconvenant met de Vlaamse gemeenschap voor de aanleg van fietspaden langs de Ulicotenseweg. (ep)

Cultuur en sport - de billen bloot

FEBRUARI - Onze buren vinden de weg naar onze huizenmarkt. Waren het eerst kapitaalkrachtigen die vermogensbelasting wilden ontlopen, nu zijn het steeds meer doorsnee Nederlanders na een wijziging in de inkomensbelasting. Maar ook het lekkere eten en drinken, de goede gezondheidszorg en een bloeiend verenigingsleven lokken. Samen met Brasschaat wordt Hoogstraten de duurste gemeente in de provincie. FEBRUARI - Frans “Suske” Baeten uit Wortel stopt na 45 jaar als scheidsrechter. “Ik ga nooit in discussie met de spelers. Mijn motto was altijd: fluiten, wijzen en weglopen. Dan vermijdt ge al veel problemen. Ge kunt natuurlijk al eens iets verkeerd fluiten, maar dan ik ga nooit proberen dat te compenseren.” APRIL -De Hoogstraatse veiling blaast 75 kaarsjes uit. “De aardbeien zijn niet alleen belangrijk voor onze omzet, ze zijn ook ons uithangbord omdat ze onder het label Hoogstraten de wereld in gaan”, zegt Gaston Opdekamp. Maar Hoogstraten gaat met de billen bloot in een rapport over het cultuur- en sportbeleid van 50 centrumsteden. Het scoort de laatste plaats met 52% - alle anderen halen 71 tot 95%. Het ontbreken van infrastructuur is nefast: geen zwembad, atletiekpiste, sporthal, cultuurcentrum,

buurthuis, kampplaats, fuifzaal, jongeren ontmoetingscentrum, repetitieruimte. Afvinken hoe dat nu zit? MEI - In het 175-jarige Spijker is directeur Gust Luyten fier op bijdrage van de school “in de zelfbewustwording van de vrouw. Ze werd niet alleen als hoeksteen van het gezin aanschouwd, maar moest daarnaast een aan mannen evenwaardige rol in de maatschappij kunnen vervullen. Daarvoor mocht geen enkele intellectuele vorming ontzegd worden.” Een geheel ander feest was er toen Will Schroer en May Aerts de deur van de Gelmel toe trokken. “Zet de kraan open en houd de kassa dicht”, zo klonk

Hier werden ooit 7959 kinderen geboren op 18 jaar tijd.

14 - FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

het. Waarna de kelder leger dan leeg was, “…ja, zelfs de Fristi was op”. AUGUSTUS - Moederhuis St.-Anna is al afgebroken. Gilberte Van den Heuvel en May Theeuwes herinnerden zich de drukte. “Vooral tijdens volle maan. Onder het personeel was het dan van ‘houd u vast’, want er gaat wat komen. Alsof die mannen het negen maanden voordien al wisten wanneer het volle maan zou worden…” Judith Aernouts uit Hoogstraten was er in 1957 de eerste boreling, Dirk Ryvers uit Meer de laatste in 1975. Dat najaar gaf Stedenbouw negatief advies voor het nieuwe woon- en zorgcentrum wegens gebrek aan respect voor het bestaande rusthuis en architectonische redenen. Klinkt bekend, niet? Terug naar af, de architecten hermaken hun huiswerk en later verschijnen de witte torens op papier. OKTOBER - Oud-gemeenteraadslid Jan Jacobs uit Meerle had ooit moeite met de “fusie van 4 kleinere gemeenten en het grote Hoogstraten. We vonden dat een mastodont. We vreesden niet meer aan de bak te komen. Te ver, Meerle en Dreef liggen meer dan 11 km van het centrum. We waren bang dat we verlaten kindekens zouden worden.” Achteraf bleef “het gevoel dat Hoogstraten het belangrijkste was.” (mdl)


2009

Bumba, reljongeren en babyboom

JANUARI - Arnold Van Aperen is 20 jaar burgemeester. “Ik heb vaak verweten gekregen. Als het terecht was, dan moest ik dat maar incasseren. Als ze onterecht waren, dan dacht ik: binnen een jaar of twee krijg ik misschien toch mijn gelijk.” De beste leerschool voor kritiek was nog “dat ik de oudste was van 11 kinderen.” In het schepencollege valt niet alleen goed nieuws te rapen: Jos Martens en zijn vrouw werden het slachtoffer van een brutale homejacking.

ringsplan. “Wij zijn echter niet van plan veel geld uit te geven om buurtbewoners af te kopen,” aldus burgemeester Van Aperen. SEPTEMBER - De nieuw verkavelde Treslong in Minderhout kent een onvervalste babyboom met liefst dertien koters op minder dan 2 jaar. Vruchtbare grond daar.

MAART - Meersel-Dreef klopt hard op de dorpsraadtafel voor erkenning als zesde deelgemeente. Tevergeefs. Maar het roemt zich wel als “de grootste toeristische trekpleister met de grootste speeltuin, de grootste rommelmarkt, het goedkoopste dorpscafé, kortom de fijnste gemeenschap van gans Hoogstraten”.

De babyboom van 2009 in Treslong, Minderhout: Joye Keustermans, Cas De Gruyter, Sien Embrechts, Vince Smits, Thibault Mertens en Anthe Pemen.

MEI - Een van de creatieve breinen achter het succesvolle Bumba is de uit Meerle afkomstige tekenaar Peter Kustermans. Hij mag in Studio 100 “heel de dag doen wat ik het liefst doe: tekenen… En vanzelfsprekend zitten die figuren constant in je hoofd, je zet dat niet af om vijf uur.” JUNI - Er was heel wat te doen omtrent overlast, vandalisme en vechtpartijen tijdens de weekends. Jongeren zakten uit het Antwerpse naar hier om keet te schoppen. Er klinkt een luide roep om meer ordehandhaving. De politie zet manschappen en middelen in om buscontroles te doen en te patrouilleren. De rust keert weer… Ondertussen vecht de douane in Meer tegen een ander stinkend probleem: “achter elke struik, boom of vuilnisbak doen chauffeurs hun behoefte”. Ook de truckersrestaurants vragen dat er een openbaar toilet komt. AUGUSTUS - Omwonenden krijgen gelijk van de Raad van State in hun bezwaar tegen de voetbalvelden van MVV op landbouwgronden in de Heistraat. Het gemeentebestuur zoekt zijn heil in een ruimtelijk uitvoe-

2010

OKTOBER - Het Hoogstraatse winkelcentrum krijgt een provinciale pluim. Het scoort naast Antwerpen en Lier het best inzake gezelligheid en aangename winkelsfeer. Gezelligheid was er ook bij het massaspektakel over de slag van Hoogstraten uit 1814. NOVEMBER - Er rijden sinds enige tijd volop treinen van en naar het station in Brecht. Al snel valt op “dat de toch vrij ruime parking ei zo na volzet is. Stel, de trein volhardt in zijn stijgend succes, geen plaats voor uw Heilige Koe. En wat dan?” Een profetische vraag, zo is gebleken. In Hoogstraten zelf gaat parking Van Cuyck open. Niks te maken met de staking die Initial Textiles treft. Het personeel legt er een halve dag het werk neer nadat afspraken uit het sociaal plan niet zouden zijn nageleefd. (mdl)

Een heel jaar 800 Jaar Hoogstraten

JANUARI - Leen Bresseleers van La Belle Belgique in Wortel werd in Gent uitgeroepen tot beste Belgische grootkeukenkok. Minder goed deed burgervader Van Aperen het: bij een enquête scoorde hij plaats 300 (van 307) als burgemeester. Het bestuur strandde op plaats 238. Dat alles verbleekt bij het unieke viergeslacht bij Lucia Verhoeven uit de Hinnenboomstraat, die op de foto mocht met drie (schoon)dochters, vier kleindochters en achterkleindochters!

Lucia Verhoeven uit de Hinnenboomstraat is stammoeder van een uniek 4x4-geslacht: Peggy, Eva, Maria, Emelie, Francine, Anita, Veronique, Lucia & Sydney, Heidi, Marijke, Liselot. MAART - ACW belegde in Minderhout een infovergadering over fijn stof. Hun longen waren de tijd in ieder geval vooruit. In Minderhout bliezen Jozef Adriaensen en René Schrijvers

zich dan weer al 60 jaar de longen uit het muzikantenlijf bij De Marckezonen. De Meerse brassband Rosalia ging gelukkig niet uit de kleren bij de live-begeleiding van de film “Brassed Off ”. APRIL - Nummer 300 van uw lijfblad verschijnt in kleur. “Eigen lof stinkt, placht ons moeder te zeggen. Moge de Heer haar ziel hebben. Maar… laat het voor ene keer toch maar eens lekker stinken.” Waarna prompt de oproep naar medewerkers volgde. Want “een maand is verdulleme rap om. Daar moet volk voor gevonden worden die het toch maar altijd weer willen doen”. Laat dàt nu net zijn wat wij nog altijd zeggen, zie. MEI - Waar bleef het warm water af Meer? Van de geothermische plannen uit de jaren ’80 kwam niks in huis. De geologische dienst van België wist zelfs niet meer waar de proefboring was. Fons Vermeiren uit Minderhout wel: op zijn grond op Bergen had men tot 1800 meter diep warm water gezocht, toen het nog dieper moest, hield de firma er mee op. De put bleef. Vijf jaar later hebben zij die zelf blootgegraven en het water continu in de gracht laten lopen. Hopelijk heeft de bouw van de witte WZC torens meer succes…

JULI - Heel het jaar zijn er feestelijkheden voor 800 jaar Hoogstraten. Er is wel meer te vieren: de Biebond wordt 300, het Seminarie 175, de Meerselmolen 100, het Fortuin 40... Niet zo in Wortel: het sportcomité dat de koers op kermismaandag inrichtte, hangt de fiets aan de wilgen. Half augustus zal de in Meerle wonende profwielrenner Servais Knaven hetzelfde doen. AUGUSTUS - In de top 100.000 prijken 414 Hoogstraatse bedrijven, samen goed voor 3400 werknemers (waarvan meer dan 1000 in Meer). Hoogstraten telt er 150, Meer 145, Minderhout 51, Meerle 47 en Wortel 22. De Ster, Bolckmans en Kela vormen de top drie inzake werkgelegenheid; naar omzet zijn dat de Veiling, De Ster en Comeco. De grootste winsten boeken Bolckmans, Special Fruit en Van der VeldenBeton. NOVEMBER - “Gelmel de Musical” wordt een enorm succes, er komt bovendien een cd met Hoogstraatse liedjes. Het feestjaar krijgt een orgelpunt met een volksfeest in de veiling. De cd met muziek van de eenmalig herenigde Spilzakken ligt onder menig kerstboom te blinken. Komen ze nu echt nooit meer samen - ook niet bij 850 jaar Hoogstraten? “Dat is misschien nog een optie,” zegt Jef Martens, “Stel de vraag nog maar eens wanneer het zover is…” (mdl)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 - 15


2011

De 20.000ste inwoner en de start van N-VA

FEBRUARI -Ingrid De leus onderzocht de bestuurlijke collaboratie in Hoogstraten met het VNV en burgemeester Gommers met een razzia op 1 mei 1944 als triest hoogtepunt. “Het oorlogskader heeft ervoor gezorgd dat mensen tegenover elkaar komen te staan en dat het steeds extremere vormen aanneemt. Het zijn speciale omstandigheden die mensen tot excessen brengt.” Een prettiger boodschap brengt de kersverse pastoor Bart Rombouts, hij studeerde in de hotelschool maar had meer “goesting” in het pastorale werk. APRIL - Er kwam al heel wat beton aan te pas voor de eerste steen van het woonzorgcentrum werd gelegd. Minister Vandeurzen maakte alvast zijn opwachting.

Een autoluw centrum lijkt me eerder een utopie Schepen Haseldonckx - mei 2011 MEI - Ook ketens vinden de weg naar winkelcentrum Hoogstraten. De Vrijheid ziet steeds meer oudere panden verdwijnen voor nieuwbouw en dreigt zijn eigenheid te verliezen, ze slibt ook dicht terwijl het ringwegtracé van de kaart verdween. Patrick Melis: “Momenteel rij-

2012

den er hier meer dan 18 000 voertuigen per dag en dat stijgt de volgende jaren nog eens met 20%. Dat wordt een serieuze bedreiging.” Schepen Haseldonckx beseft “dat een autoluw centrum eerder een utopie lijkt”. Een ander heikel punt is de kwaliteit van onze waterlopen: “op één van de 16 meetpunten is de waterkwaliteit goed, op 5 matig, op 6 slecht en op 4 zeer slecht”. Volgens milieuschepen Baets doet de gemeente er alles aan.

Jenthe Lenaerts, de 20.000ste inwoner

JUNI - Een opmerkelijk beeld is het. Vier keer Jeanne Van Weereld, samen 322 jaar: vier nichten met dezelfde naam uit Hoogstraten, Meer, Rijkevorsel en Malle. In 1949 gingen ze samen op de foto, jaarlijks doen ze dat opnieuw “zo lang als we kunnen”. Karen De Schutter wint de ideeënwedstrijd voor het inrichten van den Dijk. Maar wie de uitwerking vergelijkt met het winnende plan, krabt zich wellicht toch wat in de haren.

SEPTEMBER - Bart De Wever zakt af naar onze contreien om N-VA Hoogstraten boven de doopvont te houden. De schepenpostjes lonken aan de electorale einder. Ook Michel Vandenbosch van Gaia wil komen, voor een gesprek nu de stedelijke milieudienst zwerfkatten wil laten vangen en doden. En het OLV-beeld van de kapel in Minderhout komt in processie terug na een grondige renovatie van het 17de-eeuwse monument.

JULI - Jenthe Lenaerts van de Loenhoutseweg in Hoogstraten is de 20.000ste inwoner, nadat ze “ruim een week te laat geboren werd”, aldus mama Joke Grielens. Ook Jos Bruurs wordt in de bloemetjes gezet als 60 jaar organist van de Katharinakerk. Adriana Michielsen-Noyens van Hal mag zich dan weer de trotse stammoeder noemen van een vierdubbel viergeslacht.

DECEMBER - Widar kwam naar de Kolonie en opende er de deuren van Huize Ekkehart. Wat daarentegen niet naar de Mosten komt, zijn de 100 chalets voor verblijfscreatie die de gemeente voorschilderde in de zoektocht naar een erfpachtnemer. Er kwam fikse tegenwind van de buurtbewoners en de dorpsraad: “Meer zal wel de lasten krijgen, maar niet de lusten.” (mdl)

Woonzorgcentrum geopend

JANUARI - “Het klooster moet het kloppend hart van Meer worden.” De verkoop aan Bouwmaatschappij De Noorderkempen is rond en de 5 historisch waardevolle gebouwen komen in erfpacht van een vzw. Eindelijk perspectief voor het vele denkwerk? FEBRUARI - Actiegroep Veilig Verkeer Hoogstraten ziet het levenslicht. “Wij ervaren dat de bevolking het gevoel heeft dat er niet naar haar geluisterd wordt… Iedere dorpsraad heeft vertegenwoordigers in de verkeersraad. Zij kunnen allemaal suggesties doen, maar wat doet het gemeentebestuur daar dan mee?”

van Dorothea van Salm Salm neemt “een koene sprong” over “een greppelrand”, maar dan “blijft haar zijden kous haken aan een dorre dorenstronk”. O wee, wanneer “’t been gluurt door een open scheur”. JUNI - De dagprijs voor een rusthuiskamer dekt 40% van de kosten. Een vergelijking van wat wordt aangerekend in Hoogstraten met rusthuizen in de omgeving, geeft een weinig verhelderend beeld - een en ander is afhankelijk van oppervlakte, inbegrepen diensten, voorwaarden. Blijkt dat we met een dagprijs van €52 voor een 1 persoonskamer niet slecht scoren.

MAART - Al enkele maanden is er heel wat te doen om het “cadeau” van € 145.000 dat de gemeente doet aan verkavelaar CW2. Die moest 10% van de waarde van sociale kavels in de nieuwe verkaveling ’s Boschstraat - Leemstraat storten in een grondfonds. De gemeente had dit kwijtgescholden, na een klacht floot de gouverneur de gemeente terug. De verkavelaar zegt verlies te lijden door de lagere schattingsprijs, de meerderheid beslist opnieuw om het bedrag kwijt te schelden. APRIL - Een tekst uit 1740 brengt uitsluitsel over de naamgeving van de Scheurdekousweg tussen Meer en Meersel-Dreef. Het jachtpaard

De bevolking heeft het gevoel dat er niet naar haar geluisterd wordt Actiegroep Veilig Verkeer februari 2012

JULI - Zes zonevreemde bedrijven in Meer en Meerle krijgen nog 20 jaar de tijd om hun activiteit ter plaatste uit te voeren, daartoe werd een

16 - FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld. Tegen het einde van de uitdooftermijn moeten ze zich elders vestigen. AUGUSTUS - Alle partijen leggen hun kaarten op tafel voor de verkiezingen van oktober. Hoogstraten zal de hemel op aarde worden! In de Blauwbossen is het al zover: voor de 30ste keer al wordt er een Antilliaanse hemel gesponnen met een rijkelijke portie “amor en corazon”. Amazone Karen Donckers is een van de vijf Hoogstraatse deelnemers aan de Olympische Spelen in Londen, evenals Marc Rigouts, Carl Bouckaert, Gust en Jef Desmedt. OKTOBER - Het zwembad krijgt definitief groen licht van de gemeenteraad. Tegelijk dreigt er een schadeclaim van €100.000 van een kandidaat-erfpachtnemer voor de Mosten, die zich oneerlijk behandeld voelde. Pal voor de verkiezingen wordt het woonzorgcentrum officieel geopend in aanwezigheid van Kris Peeters. NOVEMBER - CD&V komt als grootste uit de stembusslag en haalt met Tinne Rombouts de burgemeesterssjerp binnen. N-VA haakt zijn schepenenwagentje vast met 4 mandaten voor 5 verkozenen. Hoogstraten Leeft en Anders belanden in de oppositie. (mdl)


2013

Nieuwe tijd

JANUARI - Tinne Rombouts wordt de nieuwe burgemeester van Hoogstraten. CD&V en NVA vormen samen de nieuwe coalitie en zo komt er een einde aan het 24-jarige burgemeesterschap van Arnold Van Aperen. Het OCMW krijgt met Jos Matthé ook een nieuwe voorzitter. Hoogstraten Leeft en Anders vallen uit de boot en Vlaams Belang verdwijnt volledig uit de gemeenteraad. FEBRUARI - De Harley-Davidson club Hoogstraten wordt boven de doopvont gehouden én erkend als vereniging. Run for Life brengt met haar loopactie van Antwerpen naar Hoogstraten 4.982 euro bij elkaar voor het goede doel. Piet Graumans ofwel “Piet Fiets” uit Meerle overlijdt op 6 januari op 55-jarige leeftijd, veel te jong. Fietsen en brommers waren de rode draad in zijn leven.

oorspronkelijk bestemd om boeren en boerinnen te vormen, is nu elke plattelandsbewoner welkom voor ontmoeting en ontspanning. KWB Minderhout bezoekt Auschwitz-Birkenau, en de boodschap is duidelijk: “Wie zich de geschiedenis niet herinnert, is veroordeeld haar opnieuw te beleven.” JUNI - HVV is kampioen in derde nationale A: heel het seizoen op kop, de beste aanval, de beste verdediging en tien punten voorsprong. De promotie jaagt de club wel op kosten. De stedenband is in de maak: na jarenlange voorbereiding gaat een delegatie van het stadsbestuur op reis naar Benin.

MAART - Toon Horsten, redactielid van DHM, brengt zijn nieuwe boek “Landlopers” uit, een relaas van twee eeuwen kolonies van Wortel en Merksplas. De Meerse jeugdclub Mussenakker bestaat 40 jaar, het begon allemaal op de achterste kamertje van de zolder van de parochiezaal.

SEPTEMBER - Florejan Verschueren wordt 13 weken één van de centrale figuren van het nieuwe VTM-programma “Sing that Song”. Het bestuur van zaal Cecilia pakt, na herstelling van het dak, het interieur aan. In het rusthuis overlijdt Helena Pelckmans, ofwel Mère Huberta (1906-2013) op 106-jarige leeftijd, zij was jarenlang ‘sacristin’ in het Spijker. De schilderschool van Meerle ziet het levenslicht en de beeldende kunstenaars houden een bijzondere tentoonstelling in het raadhuis.

MEI -De Landelijke Gilde en KVLV van Minderhout vieren uitbundig het 100-jarig bestaan,

OKTOBER -De bouw van het zwembad zit in de definitieve fase na goedkeuring van de finan-

2014

ciering. Het Slommerhof wordt kommerhof genoemd: mooie huizen aan de rand van de straat, maar een verlaten bouwwerf vol onkruid en scheefgezakte hekken in het centrum van de wijk. Het aantal appartementen in Hoogstraten stijgt in 20 jaar van 62 naar 1.560. DECEMBER - Frans Baeten viert zijn 50-jarig jubileum als voetbalscheidsrechter. KLJ Meersel-Dreef bouwt een nieuw lokaal op grond van de Paters Kapucijnen. Boomteelt Business Centrum wordt gelanceerd door Hoogstraten en Zundert in samenwerking met Treeport Europe, een duurzaam en innovatief themapark voor de boomteeltsector. (JJ)

‘Ge zijt van Hoogstraten als…’

JANUARI - Barking Bruce, met frontman Jef Broes, haalt niet alleen de Belgische finale van The Clash of the Coverbands, zij winnen deze later ook. Onverwacht overlijdt onze medewerker Paul Driesen, 58 jaar, veel te jong veel te vroeg. Commandant Van Hemeldonck neemt afscheid van de brandweer. Hij wordt opgevolgd door Johan Lambrechts. FEBRUARI - Na de euforie van de promotie naar tweede klasse, wordt bij HVV de vraag gesteld of voetbal nog wel een feest is met alle wetten en voorschriften van de KBVB. De Seminariedreef wordt heraangelegd: nieuw wegdek, nieuwe bomen en nieuwe zitbanken.

sel-Dreef als je weet …’, enz. In Minderhout wordt het Buurt Informatie Netwerk (BIN) opgestart. En café de Posthoorn in Meerle krijgt een doorstart met nieuwe uitbaters. MEI - De burgemeester van Za-kpota en zijn gevolg komen genieten van de Hoogstraatse vrijheid. Ondertussen verhuist Chiro Meer naar haar nieuwe locatie aan het oude voetbalveld. Meer dan 13.000 bezoekers komen naar de velden tussen gevangenis en watermolen voor de uitbeelding door 900 figuranten van de Slag van Hoogstraten.

MAART - In Meersel-Dreef overlijdt molenaar Louis Aerts, ofwel Lowieke van de watermolen: een echte Drevenier is heengegaan. In Meerle wordt voor het eerst dorpsraad “nieuwe stijl” uitgeprobeerd, met verschillende praatgroepen. In sommige deeldorpen wordt dit niet gevolgd. In Meerle komt er zicht op de nieuwe gebouwen voor de Klimtoren.

JULI-AUGUSTUS - Fred en Evelien Van Ostaijen stoppen er mee, een afscheid na dertig jaar Highstreet. In Wortel wordt Catherine Sterkens de eerste vrouwelijke koning van de Sint-Jorisgilde. Turnkring ’t Zolderke in Meerle viert haar 25 jarig bestaan terwijl handboogmaatschappij de Koninklijke Verenigde Vrienden Meerle zelfs 125 kaarsjes mag uitblazen. En HVV bereidt zich opnieuw voor op een jaar in derde nationale.

APRIL - Het contract voor het nieuwe zwembad wordt getekend: een definitieve stap voor de realisatie ervan, een politieke wens van CD&V. Er is een nieuwe hype in cyberland: ‘Ge zijt van Hoogstraten als …’, ‘Je bent van Meer-

SEPTEMBER - In de Mosten kan je voortaan wakeboarden en waterskiën, sterk opkomende sporten voor een heel breed publiek. Pat Leysen wint zijn derde Belgische titel hardlopen op 24 uur, met een afstand van 212 km.

NOVEMBER - Slimme camera’s zijn in aantocht, eindelijk minder vrachtverkeer in het centrum? De eerste AED-toestellen verschijnen in het straatbeeld bij de Paters in Meersel-Dreef en in de Mosten. Pater Luk geeft aan de ganse dorpsgemeenschap een grootse barbecue voor zijn 80ste verjaardag. DECEMBER - Jens Broes is finalist in The Voice Kids. In Meersel-Dreef overlijdt Thea Rompa-Meyer op 104-jarige leeftijd. Jef Adams uit Minderhout schrijft een lezersbrief over zijn fietsproblemen van en naar Hoogstraten. Cahier de Brouillon hield zijn 20ste motorrun ten voordele van 11.11.11. En het stadsbestuur kiest het beeld “Het verlangen” van Luk Van Soom, als blijvende herinnering aan de Slag van Hoogstraten in 1814. (JJ)

In Meersel-Dreef overlijdt molenaar Louis Aerts, ofwel Lowieke van de watermolen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 - 17


2015

“Hoogstraten wordt slapend rijk”

JANUARI - De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren Noorderkempen bestaat 25 jaar. Harry Vanderhenst wordt de nieuwe opperhoofdman van de Hoge Gilderaad der Kempen, de koepelvereniging van 67 handboog-, voetboog-, kruisboog- en buksgilden. Sooi Verheyen viert zijn 100ste verjaardag met zijn zes dochters. De eerste schrijfmarathon van Amnesty International is een groot succes met 520 brieven voor mensen in nood. “Het Verlangen” van Luk Van Soom wordt plechtig ingehuldigd. FEBRUARI - Natuurpunt koopt 42 ha bos en natuur van het domein Den Rooy in Meerle. In Wortel wordt de 44ste carnavalstoet gehouden, een jubileum voor de Papboeren. Het Merksplasse maandblad De Nieuwe Spetser bestaat 40 jaar. MAART - Projectgroep 1814 wint de Cultuurprijs van 2014, eervolle vermeldingen zijn er voor Lieve Boeykens en Mixtuur. HVV viert Jan Michoel voor zijn 25 jaar voorzitterschap. MEI - De toekomst van de parochies en de kerkgebouwen wordt in vraag gesteld. Hoogstraten voert een snelheidsbeperking in tot 70 km/uur, uitgezonderd voor de Bredaseweg. Maar dat is tijdelijk want de Vlaamse Regering zal op haar gewestwegen ook de maximum snelheid aanpassen. Voor het nieuwe zwembad ligt alles op

2016

schema. Een Hoogstraatse delegatie vertrekt opnieuw naar Benin om de stedenband met Zakpota verder uit te diepen. JUNI - Het Vondelpad in Meer wordt definitief afgeschaft, en hiermee valt het doek over een bewogen periode van heel wat beroering en verdachtmakingen. Greet Op De Beeck wordt de eerste vrouwelijke directeur van het Klein Seminarie, in opvolging van Michel De Laet. JULI-AUGUSTUS - De kolonies -uniek in de wereld- zijn een stap dichter bij een erkenning als Unesco Werelderfgoed. De beste melk van Vlaanderen wordt reeds zeven jaar lang geleverd door landbouwers Danny en Ria Adams-Leenaerts, een huldigingsbord wordt tegen de gevel van hun boerderij aangebracht. De 30ste stratenloop is met 1300 deelnemers een groot succes. SEPTEMBER - KSJ wordt KSA Hoogstraten, een nieuwe vlag voor dezelfde lading. René Sprangers en Anny Geerts, superactieven in het verenigingsleven, ruilen Wortel in voor Linden in Brabant. In Meer wordt door Storm een kijkdag gehouden voor drie windturbines van 143 meter met wieken van 57 meter. NOVEMBER - Er is gestart met de bouwwerken van Woonproject HoogMark aan de Loenhoutseweg, de verhuis vanuit Minderhout is voor

Het stadsbestuur kiest het beeld “Het verlangen” van Luk Van Soom als blijvende herinnering aan de Slag van Hoogstraten in 1814. eind 2016, begin 2017. Het Klein Seminarie vestigt een wereldrecord met de grootste woordpuzzel op haar speelplaats. De pastorij in Hoogstraten staat in de steigers, de kerkfabriek laat alvast de meest dringende werken uitvoeren. DECEMBER - Gemeenteontvanger Herman Schellekens trekt na 34 jaar aan het hoofd van de financiële dienst de deur achter zich dicht: “Hoogstraten wordt slapend rijk”. In Meerle worden de eerste stenen gelegd voor een nieuwe school. De 75 jaar oude kerstbeelden van Jan Huet zijn gerestaureerd en de unieke kerststal is terug in volle glorie te bewonderen. Drevenier Pol Geerts loopt op 70-jarige leeftijd de marathon van Etten-Leur. (JJ)

Nieuw zwembad en gammele Sint-Katharinakerk APRIL - Installatie van de Pastorale eenheid Sint-Franciscus: op 4 april wordt de pastorale eenheid Hoogstraten/Rijkevorsel door een zogenaamd “bisschoppelijk decreet” officieel erkend. Met steeds minder pastoors, het dalend aantal kerkgangers en het groot aantal kerken en kapellen stelt de (wereldlijke) overheid zich vragen over de toekomst van al die kerkgebouwen. De kerkelijke overheid werkt aan structuren aangepast aan de nieuwe situatie. Ondertussen krijgt de Katharinatoren een beveiliging tegen vallende stenen. MEI - Koning Filip bezoekt De Scharrel in Minderhout. Aanleiding hiervoor is de 25-jarige uitwisseling die de Minderhoutse basisschool Scharrel heeft met de collega’s van Saint-Joseph uit Neufchateau in het zuiden van de provincie Luxemburg. En de koning kwam, zag en stelde ongetwijfeld vast dat het goed was… De nieuwe industriezone De Kluis II wordt een bedrijventerrein nieuwe stijl.

Eén koningin en drie koningen ook dit jaar op pad voor het goede doel. FEBRUARI - Duizenden nieuwsgierigen op de eerste dag van de opening van het zwembad Stedeakkers. Op 7 januari 2016 zet Hoogstraten een historisch weekend in. Het fel besproken gemeentelijk sportcomplex krijgt veel bewonderende commentaren. MAART - De Hoogstraatse Maand werd door de Hoogstraatse cultuurraad verkozen als laureaat van de Cultuurprijs 2015. De jury prees het kwalitatieve schrijf-, foto- en tekenwerk dat een groep vrijwilligers gedurende de voorbije dertig jaren heeft geleverd. Er is ook lof voor de digitale vernieuwing. Ward Baets neemt afscheid als algemeen directeur van het Proefbedrijf der Noorderkempen. Vanaf vrijdag 1 april is Tom Van Delm, 31 jaar, de nieuwe directeur van het Proefcentrum Hoogstraten. 18 - FEBRUARI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

JULI/AUG - Natuurpunt wil van natuurgebied Den Rooy een prachtig reservaat maken. Jeugdhuis ’t Slot zorgt al 40 jaar voor Wortel Kermis. Gelukkig, anders waren die festiviteiten al lang een stille dood gestorven. SEPTEMBER - Tevredenheid maar ook ontgoocheling in Hoogstraten wanneer het SAVE-charter plechtig ondertekend wordt. Er blijft grote bezorgdheid over de verkeersveiligheid in Hoogstraten. Mensen gaan geconcentreerd met hun smartphone op zoek naar Pokémon in het begijnhof, nabij de Sint-Katharinakerk en in het Mariapark in Meersel-Dreef. OKTOBER - Joke Verschueren, de nieuwe secretaris, maakt kennis met de gemeenteraad. Zij heeft de primeur om als eerste vrouw deze functie in Hoogstraten te mogen vervullen. Op 1 juli 2016 nam Warre Palmans afscheid als secretaris. (rob)


2017

Pilootgemeente van het EVapp urgentiesysteem

JANUARI - Vader Jef Broes en oudste zoon Jens zijn met hun prachtige stemmen geen onbekenden meer in de muziekwereld. Beiden zongen ze in 2010 in de musical ‘Gelmel’. Jens presteerde sterk in Junior Eurosong, terwijl Jef met Barking Bruce covers zingt van U2, Nirvana en Pearl Jam. FEBRUARI - Het verhaal van Marleen De Vrij: zij is het ‘specialleke’ van de familie. “Dan moet je mijn zuster zien”, zingen haar vier zussen wanneer ze samen op stap gaan. Het is ook het verhaal van Tooghuis, driekoningen zingen en van Lynn Somers, de job van haar leven. Gaston Opdekamp vertelt over tuinbouw, een belangrijke sector is die heel wat mensen een goed inkomen bezorgt in onze streken. MAART - Jonge landbouwers Karen Stes en Nick Leenaerts blijven enthousiast. Ze hebben alle twee een landbouwbedrijf met melkkoeien in Meer. APRIL - Bewoners van de buurt van de Remi Lensstraat maken hun eisen bekend op de gemeenteraad: er mag geen nieuwe verkaveling komen zonder een onmiddellijke ontsluiting van het gebied via de Lodewijk De Konincklaan. Hoogstraten is de eerste gemeente in België die via een oproepsysteem (EVapp - Emergency

2018

Volunteer Application) mensen in de omgeving van slachtoffers wil oproepen om hulp te bieden bij een hartstilstand met behulp van een AEDtoestel. Ondertussen werden die 200 personen gevonden en werkt het systeem prima. MEI - De Klapekster stelt de verbouwingen aan het bezoekerscentrum voor. JULI/AUG - HoZT, het Hoogstratens ZwemTeam is verrast over het succes en heeft op korte tijd al veel meer dingen gerealiseerd dan ze ooit hadden durven dromen. Hun ambitie blijft groeien. 40 jaar wereldwinkelen, 35 jaar Antilliaanse Feesten en 30 jaar Akkerpop. SEPTEMBER - Edith Wouters brengt in De Kempenatla de Antwerpse Kempen van toen, nu en morgen in kaart. Jos Martens overlijdt. Wie zijn de rockers in Hoogstraten in een tijd waarin dj’s de plak lijken te zwaaien. Desperated Company kennen we, Equal Idiots maakt furore, maar ken je ook Pagan Baby, Vuil Talloor, Krikke & Frakke, Nashville Bum, You Raskal You, Whyes, Barking Bruce, Furism en Tangled Horns? OKTOBER - Hoogstraten in Groenten & Bloemen: wisselvallig weer houdt de liefhebbers niet tegen.

Herinnering aan een monument: Jos Martens (1919 - 2017) NOVEMBER - De Katharinatoren moet voor minstens anderhalf jaar in de steigers. De restauratie van toren en beiaard kan starten en als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in april 2019 voltooid. Wijkagent Guy Aerts uit Wortel hangt zijn kepie definitief aan de kapstok en blikt tevreden terug. (rob)

Marc Van Aperen, de nieuwe burgemeester

JANUARI - ‘Dit is onze straat’. De Burgemeester Van Nuetenstraat en Burgemeester Jespersstraat zijn de allereerste straten die belicht worden in onze nieuwe rubriek. FEBRUARI - 50 jaar hotelopleiding in het 185jarige VTI Spijker. De hotelschool is al een halve eeuw voedingsbodem voor de Kempense horeca. Wij gingen op zoek naar horecamensen die er hun knowhow opdeden. MAART - Hebben onze muziekverenigingen nog toekomst? Volgens Bart Van Ossel blijven de fanfares muzikale en sociale speerpunten in onze samenleving. Met volle goesting naar de stembus… in de voorbereiding van de verkiezingen van 14 oktober polsen we de burgers van de verschillende deelgemeenten. APRIL -‘Meerle ons Dorp’ krijgt groen licht. Het stadsbestuur ontvangt de GoeBezig-prijs van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen omwille van een voorbeeld van inspraak en participatie. MEI - Barbara Cloet wordt niet enkel de eerste vrouwelijke politiecommissaris in Hoogstraten, maar tevens de jongste vrouwelijke korpschef in Vlaanderen. Zij stelt haar prioriteiten: “Liever meer personeel dan een nieuwe ka-

zerne.” Worden de kolonies als werelderfgoed erkend? Het zijn spannende weken voor de zeven kolonies, want in de zomer wordt hierover in Bahrein beslist. De familie Lenaerts, die met Buitenspel en Goodlife Cablepark al tien jaar actief is op De Mosten, gaat nu ook de horecazaak uitbaten. Zij willen De Mosten uitbouwen tot een domein met een familiaal karakter.

10 % van de Hoogstraatse bevolking leeft in armoede Welzijnsschakel ’t Ver-zetje bestaat 10 jaar - november

JUNI - Een gezonde toekomst voor ’t Markenhof. JUILI-AUG - Jeanneke De Clerck, ‘Moesje’ voor wie haar beter kent, is 89 en heeft een geheugen om jaloers op te zijn. Ze vertelt honderduit over het wel en wee van twee Wortelse families, over het rusthuis en jeugdhuis ’t Slot. Minder dan een half jaar later neemt ze al haar verhalen mee. Ze overlijdt op 5 december 2018.

Ook Jules Druyts (Duuzendpoot, Elsjes nonkel) overlijdt. OKTOBER - Het Hoogstraats verkiezingsdebat biedt heel wat discussievoer. Moderator Guy Tegenbos luistert naar de tien krachtlijnen van de verschillende partijen en confronteert hen daarna met hun uitspraken. NOVEMBER - 10 % van de Hoogstraatse bevolking leeft in armoede. Na tien jaar werking heeft ’t Ver-Zetje eindelijk een thuis gevonden. Frederik Pollet vertelt over de moeilijke materie van deze welzijnsschakel. Marc Van Aperen wordt de nieuwe burgemeester van Hoogstraten. DECEMBER - Bram ‘Mister Fixit’ Leestmans bouwt hippe foodtrucks. Hij gooit alleen weg wat echt niet meer herbruikbaar is. Tim Nawrot over onze luchtkwaliteit: “Vrachtwagens weren uit Hoogstraten zou een prioritaire opdracht moeten zijn.” We nemen afscheid van Fons Van Dijck. Er verschijnt zelden een Maand zonder een aankondiging over Zjosfinks. Theater Pas geverfd organiseert winterwandelingen met verhalen met een surrealistisch kantje. In onze streek leefden volgens Zjosfinks De Grenswipper, de Bosspaaier en de Filosoof. Nu zijn deze verhalen ook te lezen in een boek. (rob)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - FEBRUARI 2019 - 19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.