januari 2018 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 388 JANUARI 2018

PRIJS: 2,70 €

JAARGANG 34

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

”Dit blijf ik niet doen tot mijn tachtigste” OCMW-voorzitter JOS MATTHÉ:

Ultraloper Erik Scharpé: 500 km in extreme kou

Anke Verhoeven krijgt hoofdrol in nieuwe Ketnetmusical

Paul Stoffels: ”Armoede en ziekte gaan hand in hand.” Skypen met Raf Janssens… ”Going to San Francisco” Dit is onze straat: in de witte wijk van Meerle


Toen de koeien nog een naam hadden….

Toen de koeien nog een naam hadden, zag de wereld er heel anders uit. En dan spreken we over nog geen vijftig jaar geleden, de oorlog was enkele decennia voorbij en de moderne tijd lag aan onze voeten. Laika werd door USSR opgeofferd en de ruimte in gestuurd, en even later ook Neil Amstrong en zijn collega’s, maar dan door de USA, zij mochten gelukkig wel behouden terugkeren in onze dampkring. Een intense wedloop om de ruimte te veroveren en zo misschien later de hele aarde te kunnen beheersen, wie had dat toen gedacht. Alles kwam ‘live’ op onze zwart-wit tv. Tv’s waar je naar toe moest lopen om van zender te veranderen, na een herfststorm moest er iemand op het dak om de scheef gewaaide antenne weer recht te zetten.

wel), gewestplannen werden door de beleidsmensen ingekleurd, soms met meer verstand van hun portefeuille dan met beleid, het begijnhof werd werelderfgoed, het moederhuis verdween, en als toemaatjes kwamen o.m. de dioxinecrisis, de varkenspest, de dolle koeienziekte, de vogelgriep, en als voorlopig laatste de fipronilcrisis bij de kippen. Om nog maar niet te spreken wat er allemaal van ‘s werelds nieuws op onze smartphone, tablet, laptop of tv verschijnt, via sms, facebook, instagram en app’s, en wat nog allemaal dat ik niet ken of wil kennen. Slecht nieuws went en we halen er al gemakkelijk onze schouders voor op, maar het blijft wel vervelend. Is dit de vooruitgang waar we van droomden? Is dat de erfenis voor onze kinderen?

Nu u dit leest, knalt het jaarlijks ‘vergund’ vuurwerk, zingen de kinderen sporadisch nog huis aan huis, drinken we meer dan nodig is, worden wensen wederzijds uitgewisseld en even vlot weer vergeten, er wordt veelvuldig gekust op elkaars wangen, soms van moeten, en een hoop loze beloftes worden op de wereld los gelaten. Zullen we in 2018 een tikkeltje eerlijker zijn tegenover elkaar, tegenover de familie, de vrienden, de collega’s, de buurt? Zullen we een voorbeeld nemen aan de moedigen onder ons die zich boven het maaiveld durven te begeven? Zullen we uiteindelijk iets geleerd hebben uit het verleden?

Het kan anders. Zullen we onze koeien weer een naam geven? (JJ)

Maria Jansen, van Strijbeek, waarschijnlijk met haar favoriete koe, kort na de oorlog.

ER WORDT AAN GEWERKT

Toen de Marck door het landschap kronkelde, mocht deze nog overstromen. Dat kon toen nog, niemand stond er bij stil, want het was nu eenmaal zo. Je had hoge akkers, lage akkers, beemden en hier en daar zat moer in de grond. Bereikbaarheid was niet altijd mogelijk. De ruilverkaveling van de jaren zeventig en tachtig trok de Marck recht en legde overal landbouwweggetjes aan in beton of grind want alle herverkavelde gronden van de boer moesten direct bereikbaar zijn. Vanaf toen was het veelal gedaan met ruzie over wegenissen en andere erfdienstbaarheden waar menig familie of buur elkaar al jaren scheef voor aankeek. Ook mooie houtwallen werden snel en deskundig verwijderd doch vooral niet terug aangeplant. Schrale open ruimte een einder ver, maar wat kunnen we nu toch genieten van de ongerepte natuur op een ander, terwijl die toen hier aan onze voeten lag. Verdwenen zijn de korenvelden met de blauwe korenbloemen, maïs werd het nieuwe modewoord.

Toen we allemaal nog een gewone naam hadden, veelal ontleend aan onze religieuze achtergrond, toen was het geluk nog heel gewoon. Het was soms een hard geluk. Eén maal per week in het zinken bad en dan nog soms nog in elkaars badwater, onze haarsnit werd door moeder de huisvrouw gedaan, je vond het normaal dat een nieuwe broek eerst door je oudere broer al was gedragen, en de handen moesten uit de mouwen worden gestoken. Lanterfanten in de ligbank of op bed met laptop, smartphone en i-pad binnen handbereik, en de tv op een muziekzender, dat was er vroeger allemaal niet bij want het bestond gewoon nog niet. Sjotten, steltlopen en rotzooien in velden en bossen met vriendjes was ons deel, en als de veldwachter langs kwam bij je vader, dan had je waarschijnlijk wel iets uitgespookt dat niet mocht.

Toen de babyboomers van na de oorlog opgroeiden tot de zestigers van vandaag, is er voor hen ook in hun Hoogstraatse omgeving veel gebeurd. We zijn gefusioneerd, de Commissie van de Openbare Onderstand werd het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, burgermeesters en voorzitters kwamen en gingen, de E10 werd de E19, bedrijventerreinen werden gecreëerd, elk dorp kreeg zijn voetbalcomplex (behalve je-weet-

2

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Over de timing van de werken en het feestelijk afscheid van de klokken leest u alles op blz 11. Het boek over de vernieling en de heropbouw van de toren stellen we u voor op blz 12.


Jos Matthé spreekt als laatste OCMW-voorzitter

OCMW houdt op te bestaan

OMSLAGVERHAAL

HOOGSTRATEN - In zijn huidige vorm verdwijnt het OCMW van Hoogstraten binnenkort. Jos Matthé gaat hierdoor de geschiedenis in als de laatste OCMW-voorzitter van de stad. Met hem verdwijnt vanaf 1 januari 2019 ook de OCMW-raad met zijn 11 raadsleden en nog een aantal functies. Het OCMW wordt immers volledig geïntegreerd in de gemeentelijke structuren. Moeten wij ons nu zorgen maken over het sociale beleid in Hoogstraten? Is dit een zoveelste besparing of eerder een verbetering van de sociale dienstverlening? Wie behartigt binnenkort met kennis van zaken de bejaardenzorg, armoedepreventie, leeflonen, alternatieve tewerkstelling…? Met Jos Matthé leggen we de huidige werking van het OCMW onder de loupe en werpen een blik op deze nieuwe visie.

De integratie van het OCMW binnen de gemeentelijke diensten is hoe dan ook een besparing. Er sneuvelen immer een aantal functies en mandatarissen, bovendien wordt ingezet op meer efficiëntie. Vooreerst verdwijnt de job van OCMW-voorzitter. Het voorzitterschap wordt voortaan opgenomen door de burgemeester. In het gemeentebestuur valt een schepenfunctie weg. Maar ook de elf raadsleden van de OCMW-raad zullen niet meer zetelen. In plaats daarvan wordt hun taak overgenomen door de gemeenteraadsleden. De secretaris van de stad neemt de taak van deze uit het OCMW erbij en hetzelfde gebeurt met de financieel beheerder.

Huidig voorzitter Jos Matthé maakt zich evenwel niet erg druk over deze evolutie. ”Er zullen bij het personeel van het OCMW geen afvloeiingen plaatsvinden. En de cultuur binnen het OCMW is anders dan binnen de gemeente door het feit dat wij met mensen en het welzijn en de zorg ervan bezig zijn. Als wij er in zouden slagen om die betrokkenheid en sfeer ook in de stad binnen te brengen, dan kunnen beide organisaties evolueren naar één efficiënt dienstverlenend bedrijf aan onze inwoners en dat zou mooi zijn.”

Hoog tijd voor een gesprek met de laatste voorzitter over de werking van het huidige OCMW vooraleer de naam definitief uit het gemeentelijk organogram geschrapt wordt.

Ontslagen

DHM: Wie is Jos Matthé? Jos Matthé (CD&V) uit Meerle volgde in 2013 zijn partijgenoot Jef Van Looy op als OCMWvoorzitter. Voordien zetelde hij zes jaar als gemeenteraadslid. Hier was hij o.a. voorzitter van de commissie financies van de stad.

”Dit heeft mij goed geholpen voor mijn huidige job, je weet toch al een beetje waar de centen naartoe gaan. Ik ben ook al een hele tijd zelfstandige met o.a. een eigen tomatenbedrijf en dan leer je wel iets van bedrijfsleiding. Maar het OCMW was toch nieuw voor mij. Ik heb mij daar hard en redelijk snel in ingewerkt. Maar je leert nog dagelijks bij. De technische, wettelijke

en financiële zaken dat kon ik me eigen maken, maar de menselijke kant dat was nog iets anders. De confrontatie met individuele problemen bij de mensen die aankloppen bij het OCMW, daarover oordeel je best niet lichtzinnig. Ik wist vijf jaar geleden ook niet zoveel van wat er zich hier allemaal afspeelde.”

Als voorzitter van het OCMW zit Jos Matthé ook in het schepencollege van de stad. Dit is wettelijk verplicht sinds het begin van deze legislatuur in 2013. Hij is er schepen van sociale zaken, maar heeft geen stemrecht in de gemeenteraad.

DHM: Heeft de integratie van het OCMW in de gemeente invloed op het huidige personeelsbestand ? Betekent dit ook dat er ontslagen volgen? Nee, er komen geen ontslagen of afvloeiingen. Wel sneuvelen er een aantal bevoegdheden omdat die naar de gemeente zullen gaan. Mijn functie als voorzitter valt zo weg, maar ook het managementteam van het OCMW wordt geïntegreerd in dat van de stad, maar zal minder leden tellen. Wij hebben momenteel een 210 personeelsleden in dienst, waarvan de meesten in het Woon- Zorgcentrum tewerkgesteld zijn. Zij kunnen allemaal blijven en we hebben er zelfs al enkele personeelsleden extra bij. Maar

Integratie? Het idee om het OCMW te doen opgaan in de gemeentelijke diensten leeft al langer dan vandaag. De Vlaamse overheid ijvert al enkele jaren voor de versmelting van de twee besturen om de bevolking een betere sociale dienstverlening te kunnen bieden. Een betere integratie, transparantie, administratieve vereenvoudiging en efficiëntie is het streefdoel. Tot op heden heeft zowel het OCMW als het gemeentebestuur een eigen rol in het sociaal beleid op gemeentelijk niveau. Zo is het OCMW bevoegd voor o.a. de individuele steunverlening, maatschappelijke dienstverlening, zorgverlening en maatschappelijke integratie. Terwijl de

het is wel begrijpelijk dat mensen wat schrik hebben van de vernieuwing en verandering.

DHM: Waar is dat personeel allemaal tewerkgesteld? Het Woonzorgcentrum met dagverzorging en kortverblijf stelt het meeste personeel te werk. Dat draait ook wel 24 op 24 en 7 dagen op 7. Daarnaast hebben we onze sociale dienst waar een twaalftal mensen aan de slag zijn. Dit zijn vooral maatschappelijke werkers. Buiten het administratief personeel, de directie, financiële en personeelsdienst, heb je ook de buitendiensten met o.a. de poetsdienst, het buurtwerk, de gezinszorg, het lokaal dienstencentrum, de technische dienst enz. Naast ons eigen personeel kunnen we gelukkig ook beroep doen op ongeveer 240 vrijwilligers. Bij hen zijn er die de Handicar en de MMC bemannen, animatie, leesen ontspanningsmomenten verzorgen, het Resonanz koor begeleiden, de cafetaria mee uitbaten, instaan voor inburgering, het WZC en LDC aantrekkelijk versieren enz. Ook in het lokaal dienstencentrum in Meerle hebben we al een tiental enthousiaste vrijwilligers.

Bejaardenzorg

DHM: De sociale dienst lijkt het hart van het OCMW, maar de bejaardenzorg neemt wel andere sociale aangelegenheden opgenomen worden door het gemeentebestuur. Voor de buitenwereld was over deze samensmelting nog niet zoveel gekend. Jos Matthé wijst er op dat deze samensmelting erg drempelverlagend kan zijn voor mensen die met problemen zitten. Binnenstappen in het stadhuis is voor inwoners anders dan aankloppen bij het OCMW. Zeker nu ook in het stadhuis loketten geïnstalleerd zijn, wordt er ook daar toch meer aandacht besteed aan de privacy. Maar voor de definitieve stap is het nog even wachten op de aanpassing van de federale wetgeving. Intussen blijven de beide besturen nog wel bestaan, maar gaat de integratie al van start op 1 januari 2019.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

3


OMSLAGVERHAAL

de grootste brok aan mankracht en werkzaamheden in. Welke voorzieningen zijn er vanuit het OCMW voor de bejaardenzorg? Wij proberen in de eerste plaats de ouderen te stimuleren om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving en dus thuis te blijven wonen. Daarvoor zijn er heel wat ondersteunende diensten. Er is de poetsdienst die uit 13 medewerkers bestaat, de thuiszorgdienst, de Web assist klusdienst, de mantelzorgondersteuning , de bedeling van maaltijden, de huisbezoekers voor ouderen, enz….

Als het echt te moeilijk wordt, is er de keuze tussen serviceflats of assistentiewoningen, bejaardenwoningen, het dagverzorgingscentrum met nachthotel, kortverblijf en het Woon-Zorgcentrum, alles natuurlijk in verhouding met de toestand van de oudere. Voor mensen die nog zelfstandig kunnen wonen, is er de keuze tussen bejaardenwoningen, ook in onze deeldorpen, en de assistentiewoningen. De minimumleeftijd bedraagt hier 65 jaar, al zijn er uitzonderingen mogelijk.

We hebben in totaal 43 seviceflats waarin zo’n 50 ouderen wonen, 23 flats in De Linde en 20 in De Wingerd. Het merendeel van de bewoners zijn vrouwen (35) en de gemiddelde leeftijd bedraagt hier 83 jaar. Inwoners van Hoogstraten hebben er voorrang. Momenteel staan er nog 30

personen op de wachtlijst. Zowel in De Linde als in De Wingerd is ondersteuning van mantelzorg (buren, vrienden, familie,..) en thuiszorgdiensten zoals verpleging, poetsdienst, gezinszorg, warme maaltijden steeds mogelijk. Voor dringende hulp kan men 24/24 gebruik maken van een intern oproepsysteem. Met dit aanbod ondersteunen wij de zelfredzaamheid van de bewoners zo goed mogelijk, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig van de thuissituatie kunnen blijven genieten. De dagprijs bedraagt 27 euro voor De Linde en 33,93 euro voor De Wingerd. Hier zijn de kosten van de verwarming (Wingerd) in de prijs begrepen.

Daarnaast hebben we een 45-tal bejaardenwoningen verspreid over alle deeldorpen waarvan enkel deze in Hoogstraten (25) eigendom van het OCMW zijn. De overige zijn van de stad of de Sociale Bouwmaatschappij. Deze woningen zijn vooral bestemd voor 65-plussers die zich nog goed genoeg voelen om zelfstandig te wonen. Zij kunnen wel beroep doen op thuiszorgdiensten indien ze dit willen. De gemiddelde leeftijd van deze bewoners is 73 jaar.

De grootste woongelegenheid is natuurlijk het nieuwe Woon-Zorgcentrum met de vier witte blokken. Hier is plaats voor 154 bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen en dag en nacht hulp kunnen krijgen. We trachten hier een

zo hoog mogelijke bezettingsgraad te hebben. Deze vier gebouwen zijn elk onderverdeeld in vier verdiepingen met kamers en daartussen twee verdiepingen met een leefruimte. Van die 154 kamers zijn er 150 kamers voor definitief verblijf en 4 kamers voor een kortverblijf. De dagprijs bedraagt 54,39 euro voor inwoners van Hoogstraten. Wie niet aan de voorwaarden voldoet, betaalt een supplement van 3,5 euro per dag.

En tot slot hebben we nog Homiva voor Hoogstraatse mindervaliden. Dit zijn 7 aangepaste appartementen voor maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen. Dat is ook eigendom van het OCMW. Dit is na de bouw aan ons overgedragen, maar we hebben ook wel de lening erbij gekregen.

Armoede

DHM: We horen meer en meer alarmerende kreten over de toename van de armoede in Vlaanderen. Hoe is dat in Hoogstraten gesteld en hoe voelen jullie dat op de sociale dienst van het OCMW? Het leven is inderdaad heel wat duurder geworden. Kijk maar naar de prijzen van water of elektriciteit en de stijging van de algemene kosten. Een aantal mensen heeft het erg moeilijk. Indien nodig grijpen we in met verschillende

De OCMW raad: voorzitter Jos Matthé (links) met verder v.l.n.r.: Mieke Michielsen (CD&V), Karel Aerts (N-VA) en Marcel Verschueren (Hoogstraten Leeft), leden van het Vast bureau. Verder de raadsleden Herman Verlinden en Jef Van Looy (CD&V), Natasja Snels en Paul Van Merode (N-VA), Arnold Van Aperen en Jan Hadermann (Hoogstraten Leeft) en Jef Roos (ANDERS)

4

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL

vormen van steunmaatregelen en al of niet met het uitbetalen van een leefloon. Ondanks de hogere levenskosten is het aantal leefloners, of mensen die een bestaansminimum van de overheid krijgen, in Hoogstraten niet echt gestegen. Het leefloon mag doorgaans ook maar een tijdelijke oplossing zijn. Wij zoeken daarom intens naar alternatieve werkgelegenheden. Zo proberen wij mensen via het bekende artikel 60 tewerk te stellen in de Web kringwinkel, de Troef, La Segunda, de winkel voor tweedehandskleding enz.

Verder geven wij opleiding en begeleiding aan deze mensen om zelfredzaam te worden. Zij volgen meestal een arbeidstraject waarin ze begeleid worden. Zo ook in hun budgetbeheer, waarin we vroeger een lange wachtlijst hadden. Die was intussen zo goed als weggewerkt, maar nu zien we toch terug een toename ervan. Zulke wachtlijst mag niet lang zijn, want meestal komen de mensen al vrij laat en dat kan dan tot grotere problemen leiden. Wij hebben momenteel een 40-tal mensen die een leefloon krijgen. Er zijn echter wel meer aanvragen, zo’n 70 à 80 per jaar, maar dit is dan vaak maar voor enkele maanden. We zetten daar momenteel sterk op in met gespecialiseerd personeel.

DHM: Welke andere vormen van steun zijn er zo nog? Wij komen tussen wanneer mensen hun elektriciteit of energie niet meer kunnen betalen. Wij krijgen daar zelf ook subsidies voor uit het energiefonds van de overheid. Maar wees gerust, dat geld is elk jaar wel helemaal op. Daarnaast maken wij gebruik van het socio-cultureel participatiefonds. Hiermee willen we mensen die het financieel moeilijk hebben toch de kansen geven te participeren aan het gemeenschapsleven. Die ondersteuning kan gaan van het betalen van lidgelden voor jeugdbeweging of sportverenigingen, bijdragen in de zwemlessen, inschrijving in IKO tot deelname aan kampen, enz. Maar dat gebeurt allemaal heel discreet via de sociale dienst.

Je weet ook dat we hier de actie tegen kinderarmoede hebben opgestart. Kinderen mogen nooit het slachtoffer worden van de financiële moeilijkheden thuis. Die fondsen zijn ook altijd op en vaak moeten we zelf nog bijpassen. Een maand geleden hebben we de muzikale avond tegen Armoede ingericht. Toen hebben we ruim aandacht besteed aan ons programma ”Pampers & co”. Wij proberen hiervoor sponsoring bij bedrijven en organisaties te vinden.

Budget

DHM: Wat is het budget van het OCMW om dit alles te kunnen betalen? Wij hebben een budget van ongeveer 12 miljoen euro per jaar Bij de stad is dat ongeveer 30 miljoen euro, maar daarin zit ook een deel van het basisonderwijs, het OCMW, de politie, brandweer en hulpdiensten, enz. Met dit budget komen wij toe omdat de stad ook jaarlijks bijdraagt om het OCMW-budget in evenwicht te

”Ik heb dit geen droomjob genoemd. Het is een engagement en hoe het verder gaat, zal de toekomst uitwijzen.”

krijgen. Maar wij zitten wel met meer leningen dan de stad, het WZC heeft 27 miljoen gekost en dat moeten wij aflossen.

DHM: Waar komen de gelden allemaal vandaan? Vooreerst zijn er de ligdagprijzen van het WoonZorgcentrum. Vroeger moest de stad hier heel wat geld bijsteken, dat is nu sterk verminderd doordat we de prijs hebben opgetrokken naar 52 euro per dag in 2012. Ondertussen is dat door de indexatie gestegen naar 54.39€. Daarmee zijn we nog altijd één van de goedkoopste uit de regio. We zitten op het gemiddelde van België. In de provincie Antwerpen liggen die prijzen het hoogste van het land en schommelen ze vaak rond de 58 à 59 euro per dag, de privé instellingen niet meegerekend. Het blijft duur, ook bij ons, maar er zit bij ons heel wat inbegrepen, waarvoor op andere plaatsen vaak nog extra moet bijbetaald worden.

Maar de reële ligdagprijs is eigenlijk boven 115 euro per dag, het dubbele van wat de bewoner betaalt. Daarom dat de toelagen van RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) zo belangrijk zijn. Wij streven naar 75 % zorggraad. Er zijn 81 RVT-bedden (rust- en verzorgingsbedden) en dat is minder dan 75% van de 154 bedden die er zijn en dat is jammer. Die worden immers het hoogst betoelaagd. De andere zijn dan ROB-bedden (rustoordbedden). Het zou logisch zijn een 75/25 verhouding te hebben, maar daar geraken we niet aan. De bezettingsgraad is ook niet altijd 100 %. Bij overlijden of ziekte en opname in een ziekenhuis, staan kamers tijdelijk leeg. Als iemand gehospitaliseerd wordt valt die toelage van RIZIV weg.

Bij het kortverblijf (4 kamers) zitten we rond de 70% bezettingsgraad. Bij de andere zitten we rond de 98 à 99 % en dat is wel heel goed. Maar dat vraagt wel een goede opvolging. Globaal gezien moest de stad hier vroeger heel wat in bijdragen, momenteel schommelt dat tussen de 50.000 en 80.000 euro per jaar.

DHM: Waarom kies je dan voor een 75/25 verhouding als je weet dat je voor RVT-bedden veel meer ondersteuning krijgt? Wij hebben bewust gekozen voor deze 75/25 verhouding in zorggraad en dus eigenlijk ook voor 75% RVT bedden, maar die worden zelden door het RIZIV toebedeeld. Sommige rusthuizen nemen enkel mensen met een zware zorggraad op (tot 90-95%) maar dan is het wel nog zwaarder voor het personeel. Bij ons is heel bewust gekozen voor een gemengde zorg. Mensen kunnen mekaar onderling nog een beetje helpen, mee naar de refter brengen, enz.

”Een bestuur dat zorg voor mensen negeert, schiet zichzelf in de voet.” Wij zitten zelfs met een 20 % bovennorm personeel, wat ook eigen is aan een openbaar bestuur. De meeste private woonzorgcentra , werken aan ‘de norm’(aantal zorguren). Die norm is jaren geleden vastgelegd en als het aantal zorgbehoevenden toeneemt, kan je je wel afvragen of het aantal zorguren ook niet moet evolueren. Dat hebben we onlangs ook kunnen vaststellen in de Pano-uitzending op tv. Dan krijg je te weinig personeel voor de zorg die er is. Bij ons betekent gemengde zorg ook dat er geen afgesloten afdeling is voor inwoners met dementie. Dat is voor vele bewoners wel wennen en niet voor iedereen even aangenaam. Maar het nieuwe centrum leent er zich wel toe en die keuze is met de bouw ervan gemaakt.

Obligaties

DHM: Hoe zit het met de kosten van de bejaardenwoningen? Naast het WZC hebben we onze assistentiewoningen en bejaardenwoningen. Voor de service-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

5


www.fonsmartensplankenvloeren.be

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

VAN HEMELEN

BVBA

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Tel: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

VAN HEMELEN

BVBA

NIEUWBOUW & RENOVATIE

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 uur

ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

WIJ Z IJN V ERHUI SD ! Industrieweg 4

2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

Member of Premier: www.premierinternational.org

www.vanhemelenbvba.be AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

T +32 3 315 88 65 F +32 3 315 08 67 Desmedtstraat 23 | 2322 Minderhout, België | hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

We hebben meer ruimte gevonden om u beter te dienen dus … ...wij zijn verhuisd naar Desmedtstraat 23 te 2322 Minderhout

Het eerste blad waaraan je denkt!


flats proberen we kostendekkend te werken. In De Wingerd lukt dat ongeveer. Er zijn nog wel leningen die afbetaald moeten worden, maar dat doen we met de huur. Hier zijn er 8 verhuurd en 12 flats zijn bewoond door mensen die een obligatie gekocht hebben. Dat maakt toch wel een paar miljoen aan obligaties. Spijtig genoeg brengen die huidige interesten bijna niets meer op maar dat geld gaan we terug investeren in andere gebouwen.

DHM: Er was in het verleden al wel wat kritiek op deze obligatiewoningen. Mensen met geld krijgen hierdoor gemakkelijk een woning toegewezen, terwijl anderen in de kou blijven staan? Ik begrijp deze kritiek wel, maar de wachtlijst in 2013 voor de serviceflats was onbestaand. Het is wel degelijk een goede manier van werken op voorwaarde dat je ook voldoende kan aanbieden voor anderen die het niet zo gemakkelijk hebben. Voor mij is iedereen gelijk. Maar door het feit dat mensen zelf hun obligatie kunnen inbrengen, scheppen we ruimte voor anderen. Het bedrag was voor De Wingerd vastgesteld op 187.000 euro. Je brengt het geld in, je krijgt een gratis woning en nadien krijg je je geld terug, zonder interest evenwel.

We zitten hier in Hoogstraten met heel wat mensen die eigenaar zijn van een huis en dus niet graag huren. Voor hen is dit de meest logische manier. Ik heb al meermaals gezegd dat je moet solidariseren waar het moet, maar ook waar het kan. Dat betekent dat, als je mensen hebt die daar hun centen in willen steken, je de service voor anderen goedkoper kan maken. Zonder dat de overheid daarin extra moet investeren. De overheid heeft zijn taak en moet investeren, maar als de burger daarin kan bijdragen, moet je dat niet tegenhouden. Op voorwaarde dus dat je ook voldoende hebt voor de anderen.

Toekomst

DHM: Is dat de tendens voor de toekomst? Wij hebben nog een lange wachtlijst voor de huidige serviceflats en er zijn wellicht toch kandidaten bij die graag een obligatie zouden willen kopen. Waarom? Hier in Hoogstraten is misschien 70 % eigenaar van een huis. Die verkopen liever hun huis en kopen een obligatie. Als we het nog zouden doen - wat nog niet beslist is - zullen het andere termijnen zijn dan in de Wingerd en met een woonverplichting. Maar dat doet men tegenwoordig ook al wel eens met sociale woningen, vb via erfpacht. De mensen verzorgen dan ook beter hun huis. Op de wachtlijst voor de huidige serviceflats zijn er misschien ook wel bij die al denken aan de serviceflats die er gaan komen in het nieuwe ‘t Gastenhuys.

DHM: Wat is de regeling voor mensen die uiteindelijk hun woning en de zorg niet meer blijken te kunnen betalen? Wat als zij eerst al hun eigendom hebben verkocht en uitgedeeld aan de kinderen en dan komen aankloppen bij het OCMW? We gaan altijd terugkijken in de tijd, hoe ver, dat

kan je navragen en ga ik nu niet vertellen. Je kan je inderdaad arm schenken, maar daarom bestaat er hier ook nog een kindsdeel. Als mensen niet toekomen, kan men bij de kinderen aankloppen, maar dat is beperkt. Die situatie komt echt niet veel voor in Hoogstraten. Ik ben er ook wel zeker van dat heel wat families zelf bijpassen want als je hier 1630 euro moet betalen en nog wat extra kosten, dan kom je niet toe met een klein pensioentje. En bij veel ouderen had je soms ook maar één inkomen. Als je bijvoorbeeld als zelfstandige niet wat gespaard heb, dan kom je niet toe in een woonzorgcentrum. Je krijgt wel wat toelage van de zorgkas en nog wat andere steunmaatregelen. In Hoogstraten zijn er geen tien bewoners van ons WZC waar er moet bijgepast worden vanuit ons OCMW. Eventueel kan dat wel uit een ander OCMW zijn indien de bewoner van elders afkomstig was. Wij moeten soms ook garant staan voor inwoners van Hoogstraten, die elders gaan wonen.

DHM: Zijn er nog andere bronnen van inkomsten waarmee het huishouden van het OCMW kan betaald worden? Buiten de ligdagprijzen en de huurgelden voor de woningen kan het OCMW ook nog putten uit het gemeentefonds via de bijdrage van onze stad. Dit zijn gelden die de overheid als steun aan de gemeenten geeft en waarbij er dus ook een deel voor het lokaal sociaal beleid zit. Verder past de gemeente jaarlijks het tekort op de rekening van het OCMW bij. Voor 2016 was de nettobijdrage 1.4 miljoen euro. Voor dit jaar is dat nog niet gekend. In begin van deze legislatuur was dat ongeveer 2.3 miljoen, maar toen werkten we nog niet met de BBC boekhouding. Maar of dat bedrag zo zal blijven, is niet te voorspellen. We hebben immers weinig vat op de al of niet groeiende vraag naar sociale dienstverlening.

Dan zijn er nog gelden van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Hiervan krijgen we 867.000 euro per jaar investeringssteun voor het nieuwe WZC. Dat is een heel bedrag. Als we dat niet

OMSLAGVERHAAL

”Er komen geen ontslagen bij het personeel.” zouden hebben , dan komen we op een heel andere ligdagprijs. Ten slotte kunnen we nog genieten van allerlei subsidies, o.a. voor GPMI (leefloon), de opvang van asielzoekers. De Vlaamse overheid betaalt 50 à 55 % voor de kosten van het leefloon, meestal onder voorwaarde dat dit gekoppeld is aan een project van sociale integratie. De opvang van asielzoekers in het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) wordt volledig terugbetaald door de overheid. Verder zijn er ook aantal projectsubsidies vanuit de hogere overheden.

Asielzoekers

DHM: Hoeveel plaatsen heeft Hoogstraten momenteel voor de opvang van asielzoekers? Wij hebben in Hoogstraten 25 plaatsen voor mensen die in een asielprocedure zitten, maar er zijn er ook bij die al erkend zijn. De regelgeving is recent gewijzigd, zodat wij twee maanden de tijd hebben om die mensen aan een job en een woning te helpen. Dat is zeer moeilijk in Hoogstraten met hoge huurprijzen en lange wachtlijsten voor sociale woningen. We kunnen twee keer een maand uitstel krijgen, maar dan lukt het soms nog niet. Daarna valt de LOI subsidie weg.

Maar we proberen dat altijd heel menselijk op te lossen, je kan een gezin met kinderen toch niet zomaar op straat zetten! Vroeger hadden we verschillende woningen waarin een aantal vluchtelingen samen verbleven, nu zijn deze vooral gecentraliseerd in blok 2 in de Mouterijstraat en nog één appartement in de Heilig Bloedlaan boven het kantoor van Puuur. De huizen die we vroeger ter beschikking stelden, zijn eigenlijk niet meer bewoonbaar en zullen we van de hand doen of renoveren. We houden wel nog enkele doorgangswoningen voor noodopvang.

Jos voelt zich thuis in het nieuwe Woon- en Zorgcentrum. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

7


OMSLAGVERHAAL

vanaf daarna kom je in het nieuwe Wijkwerken terecht. Dit betekent dat je gedurende maximum één jaar werkervaring moet opdoen in twee verschillende soorten werk. De opvolging daarvan zal heel wat extra belasting meebrengen voor ons personeel. VDAB stelt 1,4 mankracht ter beschikking voor de zes gemeenten van de intercommunale ILV ”Noorderkempen” . Dat zijn de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten, BaarleHertog, Ravels, Merksplas en Arendonk. Ook in de eerstelijnszorg gaat er een grotere zonevorming doorgevoerd worden.

Wie niet zelfstandig kan blijven wonen, moet op een goede ondersteuning kunnen rekenen.

DHM: Vroeger verwierf het OCMW ook wel eens eigendommen via schenkingen of als vorm van betaling. Bestaat zoiets nog? Ja, het OCMW heeft nog wel wat eigendommen via de zogenaamde legaten. Mensen die vroeger geen pensioen kregen en naar het rusthuis kwamen, betaalden vaak door grond in ruil te geven. Van die eigendommen zijn er al een deel onteigend door de aanleg van het industriegebied De Kluis, en door de stad gekocht als locatie van het zwembad. Er zijn ook nog wel wat landbouwgronden waar ook een pacht op zit, maar veel brengt dat niet op natuurlijk. Sinds kort verhuren wij geen gronden meer als de pacht vrijkomt. Wij bemesten ze zelf en verkopen de gewassen die er op gezaaid worden. Dat brengt iets meer op. Maar dan moet je natuurlijk wel weten hoe je dat moet doen en dan is het natuurlijk een voordeel als je een boerenzoon bent. Volgend jaar komen er nog wat gronden vrij en die zullen we waarschijnlijk verkopen om dat geld te investeren in ’t Gastenhuys.

Bijzonder comité

DHM: In het OCMW wordt er veel gewerkt rond heel persoonlijke problemen. Is er nu niet het gevaar voor de privacy wanneer alles samensmelt in de gemeente? Nee, want dat is wettelijk al vastgelegd. Nu worden die individuele problemen behandeld in het Bijzonder comité, met enkele OCMW-raadsleden. In Hoogstraten zijn dat 2 raadsleden van CD&V, 2 van Hoogstraten Leeft, 1 van N-Va en de voorzitter, samen met het diensthoofd van de sociale dienst. De maatschappelijke werkers komen ieder hun dossier voorstellen. Iedereen van dat comité heeft zwijgplicht, net zoals alle leden van de raad overigens. De betrokkene heeft ook de kans om zelf zijn dossier te komen verdedigen. Het comité neemt daarna een beslissing en de indiener kan hiertegen eventueel nog bezwaar indienen bij de arbeidsrechtbank in Turnhout.

Dat comité komt één keer per maand samen, het beslist autonoom en is het enige dat zal blijven bestaan na de integratie binnen de stad. Het zul-

8

len dan leden van de gemeenteraad zijn maar ook zij zullen gebonden zijn door het beroepsgeheim. Het is telkens een voormiddag heel intensief werken, meestal met moeilijke en persoonsgebonden materies. Ik kan je wel verzekeren dat zoiets niet in je koude kleren kruipt. Vijf jaar geleden had ik er weinig benul van wat er allemaal kan mislopen in een leven, je bent daar ook niet echt mee bezig. Dringende hulpvragen komen daarnaast nog bij de voorzitter terecht die dan wegens de hoogdringendheid een beslissing moet nemen. Dat wordt nadien wel door het comité bekrachtigd, maar het is wel onomkeerbaar. Om in het OCMW te werken, moet je vooral betrokken zijn. Ik zou deze job niet graag doen als ik 25 zou zijn.

DHM: Zijn er buiten de toekomstige integratie nog andere ontwikkelingen in de sociale sector? Er zitten inderdaad nog een aantal projecten in de pijplijn. Zo is er vooreerst de verandering bij het PAW, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Die naam verdwijnt binnenkort en wordt Wijkwerken. Wie vóór september in PWA zat, mag dat blijven doen tot zijn pensioen,

DHM: Hoe bedoel je? Op dit ogenblik zijn er volop gesprekken aan de gang om een eerstelijnszorgzone op te richten. De huidige omvat Hoogstraten en Rijkevorsel, maar dat zal evolueren naar een grotere zorgregio met minimum 75 000 en max 125 000 inwoners. Wij vinden de zorgnabijheid voor onze dorps - en stadgenoten zeer belangrijk en trachten met de gemeenten van de ILV een eerstelijnszorgzone te vormen met ongeveer 73 000 inwoners. De gesprekken zijn nog volop bezig, maar tegen het einde van dit jaar moet er een beslissing vallen, zo niet wordt ons een oplossing opgedrongen. We kennen de uiteindelijke gevolgen van de zonevorming nog niet, het zou wel invloed hebben op het aantal bedden in het WZC en de op thuiszorgdiensten. Juist die diensten wil je toch zo kort mogelijk bij de mensen houden in je eigen gemeente of stad.

Daarnaast is er ook een evolutie binnen Welzijnszorg Kempen, een samenwerking tussen 27 OCMW’s. Hierbij zijn er 14 met een eigen WZC. Die samenwerking is een goede zaak en een versterking voor onze eigen werking. Twee jaar geleden liet Welzijnszorg door Ernst & Young een studie uitvoeren om te zien of we niet konden evolueren naar een bredere Woon-Zorgvereniging. Ons bestuur heeft beslist om daar voorlopig niet in te stappen uit vrees de lokale betrokkenheid te verliezen en om te vermijden dat ons personeel in een nadeliger statuut terecht komt. Er zou dan immers één personeelsbeleid komen. In alle openbare WZC wordt er door de

Het was zoeken om foto’s te vinden waar Jos zelf op staat. ”Niet ik ben belangrijk, maar de mensen hier”, zegt Jos.

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


gemeenten bijgepast, maar dat verschilt van gemeente tot gemeente. Wij kunnen nu al wel flink besparen door samenaankoop van medicatie en andere gebruiksgoederen via DOT-zorg Kempen in onze OCMW woonzorgcentra.

Gastenhuys

DHM: Om af te ronden Jos, hoe staat het nu met ’t Gastenhuys? Die bouwvergunning is in aanvraag. Dat dossier zit nu bij Ruimte Vlaanderen. Het openbaar onderzoek moet nog gevoerd worden. Ondertussen is het dossier volledig en ontvankelijk verklaard en loopt de bouwaanvraag de weg die ze moet lopen. Laat ons hopen dat er wat vaart in komt, aangezien onze wachtlijsten groeien. Het is een beeldbepalend gebouw in Hoogstraten, dat weet ik wel. Maar van het oorspronkelijk gebouw van Architect Van Gastel uit de jaren 1860, staat niets meer recht. Wat aanvankelijk een mooi gebouw was, is eigenlijk helemaal verbouwd. De bouwvergunning zal door Ruimte Vlaanderen verstrekt worden, nadat alle adviezen opgevraagd en geëvalueerd zijn.

DHM: Is het daarom dat het nu allemaal zo lang duurt ? Dat geloof ik niet. Van Roey, als voorkeursbieder, wil ook vooruit, maar een bouwaanvraag die eind september 2017 is ingediend , heeft een behandelingsduur van enkele maanden Zij hebben er geen enkel belang bij om nog langer uit te stellen. Al de diensten die daar een onderdak zullen vinden, zitten momenteel verdeeld over Hoogstraten, zoals het JAC, Opvoedingswinkel, peuterspeelpunt en sommige zelfs tot in Turn-

hout, zoals het Centrum voor Geestelijke Gezondheid, het CAW, nierdialyse, enz. Die samenbrengen is toch meer service voor onze mensen. Er is ook veel vraag naar extra kinderopvang in Hoogstraten en er is mogelijk nog ruimte over. De Zorg- en farma winkel heeft immers beslist om hun optiekafdeling hierin niet onder te brengen aangezien er al optiekers genoeg zijn in Hoogstraten. Er is bovendien nog administratieve ruimte die niet ingenomen is.

Kind en Gezin komt wel naar het nieuwe gebouw, waardoor er op de huidige plaats weer wat vrij komt voor andere diensten. Ons administratief gebouw zit overigens momenteel stampvol, zelfs onze refter. Daar zitten de medewerkers van het kinderarmoedeproject en de mensen die het buurtzorgnetwerk en gezinsondersteuning aan het opstarten zijn. Wij zitten dus echt wel te wachten om dat allemaal bij elkaar te kunnen brengen. Het nieuwe ’t Gastenhuys geraakt wel vol, daar twijfel ik geen moment aan. We steken niet voor niks 10 miljoen in zo’n verhaal. Sommige diensten zullen huur betalen, andere niet . We moeten er geen winst op maken maar we houden er wel iets aan over, genoeg om binnen 20 jaar terug te kunnen renoveren.

Droomjob

DHM: Tot slot, Jos, hoe ziet je eigen politieke toekomst er uit nu je deze droomjob gaat verliezen? Ik heb dat geen droomjob genoemd. Het is een engagement en hoe het verder gaat, zal de toekomst uitwijzen. Dat hangt van de mensen af. Als ze je een mandaat geven, dan moet je daar

OMSLAGVERHAAL

voor gaan. Ik ben wel voorzitter van het OCMW, maar ik ben even goed geïnteresseerd in alles wat er in het college gebeurt. Ik bekijk alle dossiers, hoewel natuurlijk niet allemaal in detail. Maar in het kader van de integratie, moet ik daar ook allemaal wel mee bezig zijn. Als ik alle uren tel die ik in deze job steek, dan zal dat wel een full-time job zijn en dat blijf ik niet doen tot mijn tachtigste.

Er zal in de volgende legislatuur altijd iemand moeten zijn die sociale zaken zal behartigen. Wie dat zal zijn, weet ik niet. Maar men zal altijd onder ogen moeten houden dat alles wat met welzijn en zorg van de mensen te maken heeft, niet los kan gezien worden van het totaalbeeld. Als er morgen heel mooie wegen zijn en veel groen, veel bossen en goed openbaar vervoer, maar er is geen antwoord op de zorg en gezondheidsvraag van mensen, dan ga je met weinig gelukkige mensen in een heel schoon dorp wonen... Een bestuur die dat negeert, schiet zichzelf in de voet.

Ik ken nu de twee organisaties, de stad en het OCMW. Ik zou eerlijk gezegd heel wat van de betrokken en zorgzame dienstverlening van het OCMW in de toekomstige gemeentewerking willen zien. Ik heb altijd in eer en geweten op een fatsoenlijke manier voor de gemeenschap proberen te werken. Wij zijn tenslotte allemaal vertegenwoordigers van die gemeenschap, of je nu in de meerderheid of in de oppositie zit. Ik behandel iedereen gelijkwaardig. Dat werpt zijn vruchten af, ook al zijn er nu en dan meningsverschillen, maar die kunnen besproken worden. (jh)

DE WERELD VAN

Het O.C.M.W. blaast zijn laatste 365 kaarsjes uit ! Wie steekt daarna het licht weer aan? DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

9


VAN HUFFEL VERZEKERINGEN nv Reeds meer dan 50 jaar tot uw dienst voor al uw verzekeringen. Vrijheid 74

2320 Hoogstraten

tel. 03 314 46 10

vanhuffel@dvv.be

IMMO VAN HUFFEL bvba 1995-2015

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

info@vanhuffelvastgoed.com

tel. 03 314 16 99


ERFGOED

Na Katharinatoren en beiaard wacht ook de kerk op restauratie

Een klus van 480 kalenderdagen

HOOGSTRATEN - Op 24 november werd het symbolische startschot gegeven voor de restauratie van de kerktoren, de beiaard en enkele glasramen. Voor de restauratie van het schip van de Katharinakerk, dat er niet beter aan toe is, moet nog een dossier opgemaakt en ingediend worden. Dat valt dus nog niet onder de huidige werken. Hoe dan ook, eindelijk is de restauratie van de derde hoogste kerktoren van België gestart, en dat is een klus van 480 kalenderdagen die lang niet ongemerkt voorbij zal gaan.

In een notendop

Wat de toren betreft, gaat het dus enkel (nou ja… enkel) over het vervangen van de witte natuursteen, het reinigen en waar nodig vervangen van beschadigde bakstenen en het herstellen van de uitgespoelde voegen. Verder wordt het beton en de betonnen dakstructuur gerestaureerd, net zoals het schrijnwerk, de dakbedekking en het torenuurwerk. Die klus wordt voor een bedrag 3,49 miljoen geklaard door de tijdelijke vereniging Monument Goedleven & Monument Vandekerkhove. Het Vlaams gewest betaalt 80 % van de kosten, de stad en de kerkfabriek elk 10 %.

De restauratie van de beiaard wordt uitgevoerd door aannemer ‘Koninklijke Eijsbouts, voor een bedrag van 1,05 miljoen. Zij vernieuwen de houten en metalen klokkenstoelen, herstellen en vernieuwen de bestaande klokken, plaatsen vier nieuwe klokken en passen de technische structuur van het geheel aan. In het dossier zit ook de restauratie van enkele glasramen. Die werken worden uitgevoerd door nv Renotec voor een bedrag van 127.932 euro. Ook voor de restauratie van de beiaard en de glasramen worden de kosten verdeeld zoals bij die van de toren.

woners zoveel als mogelijk bij de werken betrekken. Op de schutting rond de kerk worden doeken aangebracht waarop u de tijdlijn van de werken kan aflezen.

Evenementen

Maar er is meer. Twee time lapse camera’s filmen de voortgang van de werken en men maakt een reportage over de nieuwe klokken. Bovendien zijn er enkele evenementen gepland. Op 14 januari geeft stadsbeiaardier Luc Dockx om 15 uur een laatste concert op de oude beiaard. Beiaardliefhebbers kunnen dit bijwonen vanop de parking bij het IKO en hoeven er geen dorst te lijden want er zal een drankenstand zijn.

Op 16 januari luiden de klokken een laatste maal voor ze de toren verlaten. Ook van het weghalen van de klokken uit de toren wil men een feestelijke aangelegenheid maken. Dat is voorzien rond midden februari. Er komt een kijkerszone voor de toeschouwers. Nu niet alleen met een drankstand, maar ook met het gelegenheidsgedicht ‘Katrijn’ door de stadsdichter Daan Janssens en met enkele liveoptredens. Wanneer dat precies plaats vindt, leest u in ons volgende nummer. Rest nog de stille hoop dat het restauratiedossier van het schip zo vlug mogelijk klaar is en de overheid direct met subsidies klaar staat, zodat die restauratie tenminste naadloos kan aansluiten bij de restauratie van de toren. Dat zou pas een mooi kerstgeschenk 2018 zijn! (fh)

Over het waarom en het hoe van al die werken leest u meer in volgende uitgaven van dit blad, na gesprekken met de architecten en de aannemers en de gespecialiseerde vaklui.

De timing

Wanneer u dit leest, is de opbouw van de stelling al flink gevorderd. Eind januari 2018 wil men met de bouw van die stelling tot aan de ommegang klaar zijn. In februari kan men vervolgens alle klokken naar buiten halen en het torenuurwerk verwijderen.

Daarna gaat men met de stellingen hogerop tot aan de spitstoren. Een niet zo eenvoudige klus, maar toch wil men daar eind april mee klaar zijn. Ondertussen wordt er flink doorgewerkt, omdat men met de dakwerken in november en met de gevelwerken in december 2018 klaar wil zijn. Vanaf april wordt er ergens in een atelier gewerkt aan de klokken, zodat men die samen met vier nieuwe in december 2018 terug in de toren kan plaatsen.

Het stadsbestuur en de aannemers willen de in-

Burgemeester Tinne Rombouts en schepen Michel Jansen onthullen het bord met daarop alle meewerkende diensten en firma’s. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

11


ERFGOED

Boek: ”En gij zorgt voor de heropbouw”

Hoe St.-Katharina herrees uit het oorlogspuin

HOOGSTRATEN - In ons decembernummer brachten wij verslag uit over de vernieling van kerk en toren door de Duitsers op 23 oktober 1944, evenals het puinruimen en de instandhoudingswerken ter vrijwaring van de nog bedolven kunstschatten nadien. Seminarieleraar Jozef Lauwerys - de latere deken van Hoogstraten - kreeg van de toenmalige kardinaal Van Roey de opdracht om kerk en toren naar beeld en gelijkenis te herbouwen. Gevat in de korte zin: ”En gij zorgt voor de heropbouw”, een soort van marsorder dat bij wijze van hulde aan deken Lauwerys gekozen werd als titel van het zopas verschenen boek. Daarin niet alleen aandacht voor de moeilijkheden die de heropbouw van kerk en toren meebracht, ook de restauratie van kunstwerken en meubilair komt uitgebreid aan bod.

De instandhoudingswerken waren in juni 1945 zover gevorderd dat er twijfels ontstonden over de verder af te breken of te behouden delen, en de al of niet te recupereren materialen. De kerkfabriek stelde daarom architecten aan voor de opmaak van de heropbouwplannen van kerk en toren zodat er onder hun leiding op de meest efficiënte manier kon worden verder gewerkt.

De architecten

De Borgerhoutse architect Louis Stynen had een bijzondere band met Hoogstraten. Onder meer door zijn huwelijk met de Hoogstraatse Anna Bellens, zuster van Godelief Huet-Bellens (de moeder van al die Huetten die nog in Hoogstraten rondlopen, of het voorheen deden). Het huwelijk tussen Louis en Anna werd ingezegend in jawel, de St.-Katharinakerk. Louis Stynen was nog jong en wilde wat graag zijn oud-leraar aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten Hyppolyte (Pol) Berger mee in het bad. Een man die thuis was op vele fronten. Geen wonder dus dat de kerkfabriek beide heren op 12 juni 1945 aanstelde voor de opdracht. Hierbij te vermelden dat Pol Berger overleed op 29 januari 1954 zodat de nog altijd jonge Stynen alleen verder moest. Wat hij overigens op een meesterlijke wijze heeft gedaan. Opmerkelijk was de constructie waarbij het gemeentebestuur als eigenaar van het gebouw de kerkfabriek machtigde om als bouwheer op te treden. Dat gebeurde onder het voorwendsel dat de gemeentevaderen al genoeg om handen hadden met de heropbouw van het eveneens vernielde stadhuis.

Heropbouw van de kerk

Een architect belast met een verbouwing of heropbouw gaat in eerste instantie op zoek naar de oorspronkelijke plannen. Die waren er niet, Rombout Keldermans en zijn collega’s maakten in hun tijd (16de eeuw) van een gebouw enkel een paar tekeningen of schilderijen zonder de noodzakelijke technische aanduidingen. Zijzelf of een assistent stonden dagelijks op de werf om ter plaatse de nodige instructies te geven, al was het maar getekend met een stok in het zand.

Evenwel, een gedeelte van de kerkstructuur stond nog recht (dwarsbeuk en hoogkoor) zodat

12

”Een vooroorlogse foto in een diaprojector liet toe om de spits te passen tussen het metselwerk en de basis van het kruis.” via de opmeting van de traveeën, en de herhaling ervan, de reconstructie van de kerkplannen vrij ‘eenvoudig’ was. Althans volgens de woorden van architect Stynen zelf, tijdens een uiteenzetting voor de HOK (Hoogstratens Oudheidkundige Kring) op 3 december 1954. Al is het zeer de vraag hoe ‘eenvoudig’ dit kan geweest zijn…

Na enig gekrakeel over erelonen waren de plannen klaar op 22 december 1948, en kon de tocht van het ontwerpdossier voor goedkeuring door de hogere instanties beginnen. Samen met de lijdensweg van deken Lauwerys die er onverdroten achteraan moest om die noodzakelijke goedkeuringen (subsidies) naar Hoogstraten te krijgen. Dat lukte hem eindelijk in het voorjaar van 1949, zodat er op 24 juni kon worden aanbesteed.

Tien inschrijvers boden zich aan, met de Wilrijkse firma E.L. Verstraete als laagst biedende. Die na een nieuwe kruistocht van het aanbestedingsdossier langs de hogere overheden, op 10 mei 1950 bevel kreeg de werken aan te vatten. De administratieve wegen zouden nog veel langer geweest zijn indien Lauwerys niet voortdurend zijn uitgebreid politiek netwerk onder druk had gezet. Dat kon hij als toenmalig leraar aan het gestrenge Klein Seminarie, waar hij nogal wat voorname politici in zijn klas of de omgeving ervan had gehad.

De kerkheropbouw kende grote en kleine problemen, ze komen uitvoerig aan bod in het boek. Belangrijk is dat de kerk in het voorjaar van 1954 was heropgebouwd zodat ze op 1 mei van hetzelfde jaar door kardinaal Van Roey plechtig kon worden ingehuldigd.

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Heropbouw van de toren

Waar dus volgens architect Stynen’s eigen woorden de reconstructie van de kerkplannen geen (?) probleem was geweest, de opmaak van de plannen voor de heropbouw van de toren vormden dat wél. In ons vorige artikel wezen we er op dat het torenpuin een van de belangrijkste infobronnen was voor de hersamenstelling van de torenplannen. Dat puin was door de Engelsen evenwel driftig afgevoerd om wegen te herstellen voor hun opmars. Op aangeven van getuigen werd het hier en daar later terug opgegraven. Vooral de gekapte witstenen stukken hadden een grote documentaire waarde.

Via opmetingen van puinstukken, vooroorlogse foto’s en de gegevens van de Nederlandse Bijhoudingsdienst der Rijksdriehoeksmeting was Stynen er op wonderbaarlijke wijze in geslaagd het metselwerkgedeelte (van de basis tot de zogenaamde lantaarn) van de toren op papier te krijgen. Die Bijhoudingsdienst had in de Hoogstraatse toren als hoogste gebouw in de ZuidNederlandse regio hoogtemerkers ingemetseld en gedocumenteerd. Deze merkers werden teruggevonden en vormden uiteraard belangrijke aanduidingen. De aanzichttekening (schaal 1/50) van het metselwerkgedeelte van de toren werd tegen de muur gehangen en de basishoogte van het torenkruis (gekend via die Bijhoudingsdienst) boven de tekening aangeduid. Vervolgens werd een vooroorlogse foto van de toren in een diaprojector gestoken waarmee men zodanig heen en weer manoeuvreerde totdat de geprojecteerde spits perfect paste tussen het metselwerk en de basishoogte van het kruis. Via deze haast geniale


ERFGOED

vondst kon de torenspits met de hand worden bijgetekend. In het boek is deze spitsvondige methode met een schets verduidelijkt. Op 2 maart 1952 waren de torenplannen klaar en kon andermaal een lijdensweg beginnen voor de toekenning van subsidies. Op 1 augustus 1952 had Lauwerys - vrij snel dankzij zijn inmiddels nog uitgebreidere netwerk - de nodige goedkeuringen op zak zodat er op 2 oktober van hetzelfde jaar kon worden aanbesteed. Opnieuw kwam de firma E.L. Verstraete als de best gerangschikte uit de bus. Niet verwonderlijk, aangezien Verstraete de kerk had herbouwd en zodoende voorsprong op de concurrentie verwierf door besparingen op de kosten voor o.a. de werfinrichting. De uitvoering van de werken verliep zonder ver-

”Het gemeentebestuur was eigenaar van het gebouw maar liet de kerkfabriek als bouwheer optreden.” dere malheuren zodat de toren op 22 juni 1958 plechtig kon worden ingehuldigd. Deken Lauwerys had voor die gelegenheid graag koning Boudewijn naar Hoogstraten gehaald, maar Expo 58 bleek een uitstekend excuus om hiervan af te zien. De latere kardinaal Mgr. Suenens was wél bereid.

Meubilair en kunstschatten

De restauratie en vernieuwing van meubilair en kunstschatten oogt minder spectaculair dan de bouwwerken, maar vormde veel complexere en langer aanslepende dossiers. We vermelden enkel dat het ganse pakket werd ingedeeld in 7 grote onderdelen: - het meubilair (altaren, koorgestoelten, biechtstoelen, preekstoel…), beelden, schilderijen, kandelaars, wierookvaten, godslampen, doopvonten…; - de torenklokken met klokkenstoelen en later de beiaard; - het torenuurwerk; - het orgel; - de kruisweg; - de historische 16de eeuwse glasramen; de nieuwe glasramen. Het boek gaat hier in detail op in.

‘En gij zorgt voor de heropbouw’ telt 460 pagina’s en is ingedeeld in 2 delen. Nand Doms nam deel 1 - de bouwwerken - voor zijn rekening. Johan Ooms (die van buiten weet waar zelfs het kleinste interieurstukje zich in de kerk bevindt), schreef deel 2 - restauratie/vernieuwing van meubilair en kunstschatten. Het is nog altijd te koop bij de Standaard Boekhandel en de Dienst voor Toerisme van de stad, aan de zeer democratische prijs van € 35. (nad)

DICH TERL IJKE VRIJ HEID

ik ontwaak uit een ongewone winterslaap weet mezelf te ontwarren tussen zilvergroene bosrand en de onrust van straten zie tussen gure winteruren mensen tot massa worden als een getijde in eenheid met het slagen van de klok vloeden zij over de onrust van de straten tot in de verste vertes van het veen ik ben de stad als mozaïek weerklink in de klankkast van haar driftig kloppend hart tot in de uithoeken van haar straten zweef als echo's tussen de zorgvuldig ingeklede woonkamers naar de ronkende barkrukken en het nachtelijk gewoel ik ben het dorp als tijdloos kroniek groei langs de wortels van haar verhalen tot in haar warm bonzend hart als een haard waar mijn verkleumde handen zich warmen ik ontwaak uit een ongewone winterslaap naar alle gewoonte - nog steeds hier

Elke maand geven we een dichter de ruimte om zijn eigen kijk op stad en streek onder woorden te brengen. DAAN JANSSENS is een jonge dichter en performer met een hart voor het ongewone. In januari 2017 werd hij voor twee jaar aangesteld als eerste stadsdichter van Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

13


MEDIA

Anke Verhoeven speelt hoofdrol in Ketnet musical

HOOGSTRATEN - Of het supporteren van onze lezers heeft geholpen, zullen we natuurlijk nooit weten, maar het is inderdaad zo ver: Anke Verhoeven speelt een hoofdrol in de nieuwe Ketnet Musical ‘Team U.P.’, die begin maart in première gaat. Voor Anke gaat een droom in vervulling. Begint hier een nieuwe muzikale carrière vanuit Hoogstraten?

Ruben Dejaegher en Anke Verhoeven spelen de twee hoofdrollen: Lars en Puck. Het verdict werd tijdens de uitzending van de tv-show op Ketnet midden december bekend gemaakt. Ten huize van de familie VerhoevenRombouts in de Minderhoutsestraat viel daarmee de spanning eindelijk weg. De aanloop naar dit avontuur van dochter Anke duurde eigenlijk langer dan een jaar.

Anke: Ik ben al twee jaar aan het ‘zagen’ om mee te mogen doen aan de selecties voor de Ketnet Musical. Vorig jaar gaven mama en papa dan eindelijk toe. Toen geraakte ik voor de musical ‘Unidamu’ tot de finaleronde met 60 kandidaten. En dat was toen het eindpunt.

Mama Ann: We waren toen een beetje opgelucht en dachten dat het nu wel allemaal een beetje zou luwen. Want er komt nogal wat kijken bij die selecties.

Maar mama en papa hadden beter moeten weten. Anke is nogal een ‘doorduwer’, wat wil je met een papa uit Zondereigen en een mama uit Meer…? En ze had de smaak van het zingen, dansen en acteren duidelijk te pakken. In 2017 werd er dus opnieuw ingeschreven voor de selecties van de nieuwe Ketnet Musical ‘Team U.P.’

Hoofdrol

Deze tweede kans greep Anke met beide handen. In de eerste voorronde tijdens de zomertour

14

waren er niet minder dan 1200 kandidaten! Drie rondes verder bleven er nog 60 jongens en vooral - meisjes over om te strijden voor de uiteindelijke 24 plaatsen voor de cast van ‘Team U.P.’ Tijdens een selectieweekend in Zaventem werd die cast samengesteld. Anke was erbij! (Zie ons bericht in DHM 387 van december.)

En dan werd het een echte rollercoaster voor de jonge Hoogstraatse. Tijdens een vierdaags ‘bootcamp’ in Doornik moesten de hoofdrollen verdeeld worden.

Anke: Tijdens zo’n ‘bootcamp’ wordt er in groep onder professionele begeleiding stevig getraind, gerepeteerd en aan teambuilding gedaan. Het is een erg intensieve bedoening, maar het is ook keileuk. Voor het dansen werden we begeleid door Ijvi Hagelstein en Kristof Aerts hielp ons bij het zingen.

Uteindelijk werden dan ook de hoofdrollen verdeeld. De jury, met Laura Tesoro, Giovanni Kemper en regisseur Tijl Dauwe, koos Anke voor de rol van Puck. Daar ging nog wel een ‘battle’ met een andere kandidate, Alexanne Vervoort uit Westerlo, aan vooraf.

Anke: Alexanne was ook echt een heel sterke kandidate, maar ja, uiteindelijk kan maar één iemand de rol spelen. En dan start dus het grote avontuur. Tijdens de

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

kerstvakantie wordt er bijna elke dag gerepeteerd. De hele ploeg van ‘Team U.P.’ nam ook deel aan de Warmathon van Music for Life. Van januari tot aan de première in maart worden de jonge musicalsterren elk weekend samen gebracht om verder te repeteren.

Muzikaal en sportief

Anke Verhoeven wordt 16 in maart, tijdens de Team U.P. -toer dus. Zij liep school in de gemeentelijke basisschool van Hoogstraten en zit nu in het vierde leerjaar Verzorging-Voeding van VTI Spijker.

Anke: Ik heb gelukkig veel steun gekregen vanuit de school en de directie, want ik heb natuurlijk wel een aantal lessen moeten missen. Maar in de school heeft mw. Smans alles goed mee opgevolgd en er mee op gelet dat ik niet achter geraakte. Tijdens de selectie- en repetitiedagen werd vanuit Studio 100 ook altijd voor begeleiders gezorgd die opvolgden of we onze taken wel maakten en die ons daarbij hielpen.

Anke is sportief en muzikaal. Van toen ze drie was deed ze aan kleuterturnen bij ’t Spagaatje en ze maakte daar ook deel uit van de keurgroep. Nu danst ze er bij de selectiegroep en volgt ze nog hedendaagse dans. Haar muzikale basis kreeg ze in de muziekacademie De Noorderkempen en ze speelde cornet en bariton in het instapensemble van Brassband Ste.-Rosalia in


MEDIA

Meer. Voor zang wordt ze in de academie begeleid door Oleana Weyler. Ook in de muziektheatervoorstelling Blauw toonde Anke al haar podiumpresence.

Dat muzikale komt overigens niet uit het niets. Papa Werner volgde muzieklessen, mama Ann speelt solocornet in brassband Ste.-Rosalia en ‘grote’ zus Femke is daar de bugelsoliste. En volgens mama Ann heeft ze het zingen geërfd van wijlen ‘vake’ Stan Rombouts.

En nu staat Anke binnenkort dus op een reeks grote podia in Vlaanderen. ‘Team U.P.’ gaat in première op 3 maart in het Plopsatheater in De Panne. ‘Team U.P.’ is een bruisende musical voor muziekfans èn De volledige cast van de Ketnet Musical Team U.P. met centraal Anke Verhoeven sportfans! Het verhaal in een notendop… In het topsportinDat kan op de volgende plaatsen en momenten: ternaat U.P., waar kracht en prestatie heel belangrijk zijn, is alles één grote competitie. Wie is de Plopsatheater De Panne: 3 en 4 maart snelste? Wie is de sterkste? Wie is de populairste? In deze school komt Lars, de zoon van een Ethias Theater Hasselt: 7 april groot sporter, tegen zijn zin terecht. Want zo hoort het voor een zoon van een sportman... Niet ieCapitole Gent: 28 en 29 april dereen is even blij met zijn komst. Wanneer de directie Lars voortrekt omdat hij een bekende Kursaal Oostende: 10 mei papa heeft, staat de hele school op stelten. Maar in de school is er ook het sportieve meisje Puck Stadsschouwburg Antwerpen: 19, 20 en 21 mei (gespeeld door Anke dus)… Voor het hele verhaal zal u de musical zelf moeten gaan bekijken en Info en tickets: www.ketnetmusical.be (jav) beluisteren.

DIRK NATUURSTEEN BLEYS

ALLE MAATWERK IN ARDUIN, MARMER EN GRANIET ! Nieuwe Stationsstraat 83 2381 Weelde-Statie - België Tel: 014 65 74 03 - Fax: 014 71 73 58 - GSM: 0472 84 44 50 info@natuursteenbleys.be

gratis offerte

GRAFMONUMENTEN DORPELS & VENSTERTABLETTEN TEGELS (NATUURSTEEN & KERAMIEK) KEUKENBLADEN (NATUURSTEEN, COMPOSIET, KERAMIEK) TRAPPEN N LADE KEN B U W E BRIEVENBUSSEN U K NIE AMISCHE … KER OPENINGSUREN

STEE AAN ODS TEGE NKLO LLOTE N PBAR E PRIJ ZEN

BEKIJK ONZE REALISATIES OP

maandag - dinsdag - vrijdag 9.00 u - 12.00 u en 13.30 u - 17.30 u woensdag: 14.00 u - 17.30u zaterdag: 9.00 u - 12.00 u donderdag en zondag GESLOTEN

www.natuursteenbleys.be

TOONZAAL OOK OPEN OP AFSPRAAK

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

15


SPORT

Erik Scharpé loopt de Yukon Arctic ultra

500 km in extreem barre weersomstandigheden

MINDERHOUT - Daar is ie weer. Erik Scharpé heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Van 1 tot 9 februari 2018 gaat hij deelnemen aan de koudste en hardste ultraloop ter wereld. In Whitehorse, in het noorden van Canada, vertrekt hij voor een individuele tocht van 300 mijl oftewel 483 km. ’s Nachts is het er dikwijls -45° Celsius. Comfortabel is dat niet echt… uur en de week daarop tweemaal 9 uur lopen en stappen. De laatste drie weken moet ik afbouwen.

Erik Scharpé is van geen kleintje vervaard. Hij wil telkens opnieuw zijn grenzen verleggen. Nadat hij in 1999 de dodentocht (100 km) had gewandeld, wilde hij die uitlopen. In 2007 fietste hij de Bicinglette du Mont-Ventoux (6 beklimmingen non-stop). Daarna volgden verschillende ultralopen en de Iron man in Nice, de Jungfrau Marathon (bergmarathon in Zwitserland), de Marathon des Sables in Zuid Marokko. Elke keer verder, hoger, moeilijker, zwaarder. In 2015 trok hij naar het Amazoneregenwoud in Brazilië om er aan de UVU Jungle Marathon 254 km deel te nemen. Bij een vochtigheid van 99% en zeer hoge temperaturen moest hij het onherbergzame gebied doorkruisen en zich blootstellen aan jaguars, anaconda’s, tarantula’s, bloedzuigers, muskieten, krokodillen, piranha‘s. Hij werd er 10de individueel en 1ste met zijn Belgische Team. Erik nam deel aan de voorlaatste editie. Om veiligheidsredenen werd later beslist om deze wedstrijd niet meer te organiseren.

De uitdaging

Voor 2018 vond hij een nog straffere uitdaging. De Yukon Arctic ultra wordt voor de vijftiende keer georganiseerd. Het is een non-stop ultramarathon in het hoge noorden van Canada in ongerepte natuur, onbewoond gebied met beklimmingen, afdalingen, trailpaden die kunnen ondersneeuwen en waar geen onmiddellijke medische hulp mogelijk is. Erik schreef zich in voor de langste afstand, 483 km individueel. Hij moet alles zelf meedragen via slee: voeding en vuur, kledij, tent, verlichting, enz. Er is geen materiële assistentie mogelijk. De afstand moet afgelegd worden in max. 8 dagen (192 uren). De totale afstand houdt geen rekening met het aantal verloren gelopen k’s, wat maakt dat er jaarlijks een 10% gemiddeld (48 km) mag bijgerekend worden in afstand per deelnemer. Het is een zeer zware afvallingsrace. In 2017 moest iets meer dan de helft van de deelnemers opgeven. Er zijn 9 Checkpoints (CP’s) met time limits op de route waar men een warme maaltijd kan krijgen en desgewenst even kan rusten. Afstand tussen laatste CP en aankomst is 65 miles (105 km). Dit alles in extreme weercondities: temperaturen tussen de -15 en -55 graden Celsius.

Erik hoef je haast geen vragen te stellen. Hij vertelt honderduit: ”Hoe ben ik ertoe gekomen om deze uitdaging aan te gaan? In de jungle, tijdens mijn vorige avontuur in Brazilië had ik gespro-

16

Ik heb gerekend. 16 uur voor 60 km. Om te slagen zou ik ongeveer 64 km per dag moeten doen. Ik ben een echte diesel. De eerste dagen ben ik nooit goed. De volgende dagen gaat het beter en vanaf dag vijf of zes gaat het goed. Dat gaat nu ook zo zijn, verwacht ik.”

Erik Scharpé

• Getrouwd en vader van Charlotte, Jeff en Matisse • Woont in Minderhout • erikscharpe@consultinggroups.be • Managing Partner Consulting Group S ken met een Canadees. Hij vertelde dat in Canada een wedstrijd georganiseerd werd die bijna niet kon lukken. Je moet eerst de marathon doen, dan de 100 mijl en pas daarna de 300 mijl. Iets dat dit niet kon lukken - dat triggerde mij, natuurlijk. Ik heb me onmiddellijk ingeschreven. Opvallend is dat ik nu de vierde oudste deelnemer ben, in tegenstelling tot andere wedstrijden. Ik ben ook maar de 4de Belg die ooit deelnam. In totaal doen een 50-tal mensen mee, waarvan 20 aan de 300 mijl. Dit jaar zijn er geen langlaufers en geen fietsers.”

Angsten

”Er zijn heel wat zaken die een mens even doen nadenken. De afstand, 483 km. En de koude, zulke temperaturen kan je niet trainen en het is dus moeilijk om je goed voor te bereiden. Zondag heb ik 9,5 uur gelopen, gaan stappen eigenlijk, want met een slee van 30 kilo kun je niet lopen. Ik had 75 km op de teller. Ik ben nu dus aan het opbouwen. Volgend weekend 9 uur en 6

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Niet alleen fysiek, ook mentaal wordt deze wedstrijd een hele dobber. ”Het grote verschil met eerdere avonturen is dat het nu non-stop doorgaat. Het is in feite 1etappe. De eenzaamheid kan dus wel zwaar worden. In andere wedstrijden kom je op het einde van een etappe samen. Je kan dan babbelen met de andere deelnemers. Nu moeten we altijd doorgaan. Er zijn wel 9 checkpoints. Je kan er een warme maaltijd krijgen, in de buurt je tent opzetten en even slapen of rusten, maar dan moet je weer alleen verder. Ik moet dag en nacht stappen, want je moet warm blijven. De aankomst is niet in een dorp, maar in een grote hoeve, die was gebouwd voor de goudzoekers.”

Frostbite

Het grootste gevaar komt van de extreem koude temperaturen. ”Frostbite ligt inderdaad altijd op de loer... Wanneer de gezondheidscontroleurs één klein plekje zien, dan is het onherroepelijk gedaan met de wedstrijd. Voor mijn voeten ben ik niet bang. Je bent altijd in beweging en die blijven wel warm. We dragen ook gewoon sportschoenen. Het is gevaarlijker voor de handen en voor het gezicht. Daarom laat ik nu ook een baard staan. Die zal me beschermen. Dan hoef ik enkel mijn neus af te plakken met speciale frostbite-tape, preventief tegen het bevriezen. De eerste fase van frostbite is het opzwellen. Daarna verdwijnt de pijn. Dat is de tweede fase en in een derde fase verschijnt er een klein zwart puntje. Dan is het over en out. Ook ter bescherming van de longen is een mondstuk dragen verplicht bij -40°.

”De beren houden hun winterslaap en wolven zijn schuwe dieren.”


De gevoelstemperatuur zal wel meevallen. Er is meestal weinig wind. Nooit meer dan 3 beaufort. Waar ik wel schrik van heb, is van een scheenbeenvliesontsteking. Dat heb ik ook al eens voor gehad. Door de kracht die je moet zetten bij het voorttrekken van de slee zet je veel spanning op de spieren en de pezen.”

Het lijkt haast een paradox, maar de klimaatopwarming maakt het er niet makkelijker op. ”Doordat er stukken zonder sneeuw kunnen voorkomen. Precies door de opwarming van de aarde lag er bij vorige edities op sommige plaatsen geen sneeuw meer. De deelnemers hadden dan een groot probleem - trek maar eens een slee als er geen sneeuw is! Ze haalden op sommige plaatsen slechts 1 kilometer per uur. Daar heb ik wel schrik van, ja. Van dieren hoef ik dit keer geen schrik te hebben. De beren zijn in hun winterslaap. Alles slaapt, behalve de wolven. Die leven in roedels. Vorig jaar hebben ze een deel-

nemer vijf dagen gevolgd, maar zij zijn schuw. Ze zullen nooit aanvallen. Ik hoop er wel te zien.”

Prijskaartje

Wat apart is aan deze wedstrijd is het prijskaartje. Niet enkel de reis moet worden betaald, maar ook de kledij is duur. ”En we moeten veel kledij meenemen. Onder de -20° kun je niet zonder speciale kledij. Alleen al de hoofdjas, die je aandoet bij -40° tot -60°, kost 450 euro. Je kan die maar een keer in je leven aandoen. In België en zelfs om te gaan skiën is die veel te warm. Bij -20° tot -40° dragen we dan weer een andere jas. We moeten dus vier jassen meenemen en afhankelijk van de temperatuur de beste jas kiezen. We nemen ook gevriesdroogde voeding mee. Enkele dingen mogen we huren: een slaapzak die bestand is tegen -80°, de slede en een ver-

SPORT

warmingselement met een speciale vloeistof om eten op te warmen. Ik moet zelf nog een expeditie-verzekering afsluiten, een dure verzekering per dag voor eventuele interventies.” Erik zoekt dan ook nog sponsors. ”Momenteel word ik al gesponsord door Hens in Wuustwezel, Broekenpaleis, Le CirQ, Varda Lamping in Zoersel en ik ben nog in onderhandeling met twee andere mogelijke sponsors. Er is veel mediabelangstelling voor deze bijzondere ultraloop vanuit het buitenland - Discovery Channel, ZDF, BBC, CBC. Ook van de Belgische pers zal dat wel het geval zijn wanneer mijn expeditie slaagt.”

Je kan Erik volgen vanaf de start via http://www.arcticultra.de waar je ook meer info vindt over de wedstrijd. In de aprileditie van de Maand laten we hem zijn verhaal doen. Wij zijn alvast erg benieuwd en duimen voor een goed verloop! (rb)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

www.kempimeubel.be

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

WWW.GEUDENS.BE

VERKOOP NIEUWE EN 2E HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT FORD ERKENDE HERSTELLER - TAKELDIENST 24/24u CARROSSERIE ALLE MERKEN

Garage F. Geudens bvba Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN * Tel. 03 315 71 76

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie

B.T.W.-advies / aangiften / formaliteiten

Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten

Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijziging van vennootschappen

Advies sociale wetgeving

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be Ondernemingsnr. 0438.340.229

Tel. 03 235 03 23 Fax. 03 235 03 24 gsm. 0478 32 76 35

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

17


MEDIA

PERSOVERZICHT

juli - december

2017

• In het stadhuis worden verbouwingen uitgevoerd. Die moeten de dienstverlening en de klantvriendelijkheid verbeteren. Er komen genummerde loketten en een goede geleiding er naartoe.

• Begin 2016 telde men door het natte voorjaar minder bezoekers in De Mosten. Dit jaar lijkt de situatie omgekeerd. Nu compenseert de hitte van mei en juni de slechte cijfers van juli.

• Het stadsbestuur selecteert uit drie kandidaten het voorstel van de firma Van Roey voor de nieuwbouw op de plaats van het oude rusthuis, ook al beschikt de firma nog niet over een bouwvergunning.

AUGUSTUS

JULI - De Gelmelzwaaiers organiseren de tiende editie van hun driejaarlijks Internationale folklorefestival. Groepen uit vijf landen tonen aan het talrijk opgekomen publiek hoe er in hun land gedanst wordt.

JULI

• Veertig jaar geleden werd de fusie van gemeenten doorgevoerd. Hier zou het in eerste instantie gaan om een fusie tussen Meer en Meerle en zouden Wortel, Minderhout en Hoogstraten samen gaan. Fons Sprangers werd de eerste burgemeester van groot Hoogstraten.

• Het stadsbestuur sluit zich aan bij de actie van Oxfam. Het steunt de wijnboeren van het ZuidAmerikaanse Chili die getroffen worden door de klimaatverandering. De stad geeft 500 euro aan Partnerfonds voor Chili.

• Het stadsbestuur laat fietssuggestiestroken aanleggen in de Kathelijnestraat. Later wordt in het eerste gedeelte van de straat de maximaal toegelaten snelheid teruggebracht van 70 naar 50 km per uur.

• Tinne Rombouts is voorzitter van de Commissie Energie in het Vlaams parlement en grote voorstander van het gebruik van aardwarmte. Ze vindt het sneu dat veel zaken in het warmteplan 2020 van minister Tommelein nog 'te bekijken' of 'te onderzoeken' zijn. ”Er is meer actie en ambitie nodig”, zegt Rombouts. ”De Kempen staan klaar om verder te gaan met diepe geothermie, maar dan is er meer actie en steun van de minister nodig.”

• Vlaams mediaminister Sven Gatz erkent 35 lokale zenders, waaronder acht uit de Kempen. Radio Valencia uit Meer krijgt er zelfs een frequentie bij. Naast het bestaande 105.0 FM komt er 105.8 FM bij. • Leden van de Groene Kring, afdelingen Turn-

18

hout en Hoogstraten , trakteren 25 bewoners van dagcentrum Markdal uit Merksplas op een onvergetelijke rondrit met tractoren.

• Er wordt ingebroken bij Bpost in de Gravin Elisabethlaan. Met een touw en een katrol klimmen ze over de toegangspoort. Daarna gebruiken de inbrekers bruut geweld om de geldautomaat te kraken, maar dat lukt hen niet. • Jeannine Keersmaekers trekt de deur van café De Warande voor de allerlaatste keer achter zich dicht. Hoogstraten-centrum verliest daarmee zijn oudste volkscafé.

• De brug Haldijk op de grens van Hoogstraten met het Nederlandse Baarle-Nassau wordt dit najaar vernieuwd. Over de nieuwe brug kunnen voertuigen van meer dan 12 ton. Hoogstraten en Baarle-Nassau betalen elk de helft.

• Samen met een aantal anderen sluit ook het vredegerecht van Hoogstraten. De sluiting moet zorgen voor betere inzet van middelen en personeel en is een besparing op huur, onderhoud en energie.

• Het logistiek bedrijf DHL sluit haar vestiging in de Riyadhstraat in Meer. Van de 79 werknemers kan bijna twee derde bij DHL aan de slag blijven. 28 gaan mee naar Roosendaal. Voor 29 anderen is er plaats in andere filialen in de provincie.

• Gemeenten die al bijzondere inspanningen leverden voor hun lokaal cultuurbeleid krijgen meer geld van het Gemeentefonds. Voor Hoogstraten gaat het om een bedrag van 121.500 euro.

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

• De Vlaamse Milieumaatschappij laat ruimingswerken uitvoeren in de Mark. Daar dreigen enkele meanders dicht te slibben. Door het ruimen van het slib moet de afvoer van water vlotter verlopen.

• De raskater ‘Poes’ van Sven Croymans en Carolien Buylinckx in de Brouwerijstraat komt thuis met een enorme benzinegeur. Een dierenbeul heeft een grote hoeveelheid brandstof op het dier gegoten. • Rurant organiseerde deze zomer samen met De Warande en de Landelijke Gilden 'Schrijvers op Stal'. Lize Spit en VTM-journalist Patrick Van Gompel sluiten de reeks af in het aardbeibedrijf van Steve Schrijvers in Minderhout. .

• Ron Schalk, eigenaar van pluimveebedrijf ’t Kakelhof in Meer, is bedrogen door twee Nederlanders die aan kippenkwekers ‘Chickfriend’ verkochten. Het moest een ‘wondermiddel’ tegen bloedluis zijn. Maar nadat hij de hokken met het middel behandelde, moest hij elke dag de 35.000 eieren vernietigen. De Nederlanders zijn ondergedoken.

• Uit de resultaten van de fietsbarometer van de provincie blijkt dat fietsers in Hoogstraten op de meeste plaatsen veilig en comfortabel kunnen rijden. Met een globale score van 6,9 doet Hoogstraten beter dan het gemiddelde van 6,2. De Van Aertselaerstraat behaalt een score van 0. Die straat is samen met het verlengde, de Vrijheid en de Lodewijk De Konincklaan, een zone waar veel conflicten zijn met het doorgaand verkeer en geparkeerde wagens.

• In de pluimveesector is er een besmetting met fipronil. De eiercrisis heeft ook een impact op bedrijven waar geen besmetting is. Het pluimveebedrijf van Paul Geens heeft 100.000 legkippen. Die zorgen dagelijks voor 90.000 eieren. Zijn bedrijf was tien dagen geblokkeerd, daardoor zit Paul met 700.000 eieren. ”Die zijn nog goed voor consumptie, maar wie wil ze nog”, zegt Paul.


PERSOVERZICHT

• De uitbaatster van Le Femme Boutique op de Vrijheid, Marcilla van der Toolen, start met een nieuw winkelconcept. Iedereen die iets te koop wil aanbieden, kan in haar shop een rek of kast huren. • ’t Markenhof is de nieuwe naam van de parochiezaal van Minderhout. Dat maakte het zaalcomité bekend, samen met het nieuwe logo.

• Het idee om jongeren met een autismespectrumstoornis een dag per week thuis te laten studeren komt van directeur Tim De Volder van het Huis van Ben, een project van het Nationaal Autismefonds in Hoogstraten. Het wordt getest in een school in Lier.

• Het seizoen van de kiwibessen is net gestart maar het ziet er niet goed uit. Door de late nachtvorst hangen er veel minder vruchten aan de planten dan de voorbije jaren. • De politie controleert een bestuurder op de Steenweg naar Hoogstraten. Hij gebruikte drugs, heeft geen rijbewijs en zijn auto is niet verzekerd. De 98-jarige Jos Martens is overleden. Onder zijn impuls en met medewerking van Louis Fransen werd in 1965 het Instituut voor Kreatieve Opvoeding (IKO) opgericht.

• 199 kinderen uit zes gebuurten nemen deel aan Begijntjes Laat Besluit. De jury kent de wisselbegijn toe aan het gebuurte Begijnhof, dat de drukte op de Vrijheid op de korrel neemt.

• Aan de kerk van Wortel wordt een videoclip opgenomen voor het nieuwe nummer van Guido Belcanto. De locatie is niet toevallig gekozen want de zanger woonde de eerste zes jaar van zijn leven bij de kerk.

juli - december

MEDIA

2017

• Uit cijfers van de Vlaamse Regulator Elektriciteit en Gas (VREG) blijkt dat in 2016 de stad Antwerpen de meeste hernieuwbare energie produceerde. Geel staat op de tweede plaats met 43.000 kilowattuur. Daarna volgen Wuustwezel met 33.000 en Hoogstraten met 31.000 kilowattuur. • ”De parking tegenover De Klapekster in de kolonie moet klaar zijn tegen de zomer van 2018”, zegt schepen Roger Van Aperen. Het gaat om 80 parkeerplaatsen en nog eens 60 op de zachter aangelegde ‘overloop-parking’. • Met de dertigste editie van Akkerpop neemt het evenement afscheid van de kloostersite. Volgend jaar wordt daar immers volop gewerkt en is er geen plaats meer voor het festival.

• Na het overlijden van hun echtgenote en mama Wanda Aarts, richten Richard, Juul en Sam van Aert, samen met vrienden en familie, de 'Wanda Aarts Foundation' op. Men wil elk jaar enkele evenementen organiseren voor een goed doel. • Een twintigtal gedetineerden uit de gevangenis van Hoogstraten maken speeltoestellen voor MPI Zonnebos, een school voor bijzonder onderwijs uit ’s Gravenwezel.

• Om vrijwilligers te vinden voor het EVapp oproepsysteem bij hartfalen, maakt het Rode Kruis een promotiefilmpje en vraagt het stadsbestuur aan bedrijven om mee te werken.

• Wie met een elektrische auto rijdt, kan nog dit jaar op twee plaatsen in Hoogstraten zijn voertuig opladen. Er komt een laadpaal op de parking achter de Sint-Katharinakerk en op de parkeerplaatsen van het OCMW aan het zwembad.

SEPTEMBER - In het centrum van Hoogstraten is er opnieuw de indrukwekkende openluchttentoonstelling ‘Hoogstraten in Groenten & Bloemen’. Dat evenement kan maar plaats vinden dankzij de medewerking van een zeer groot aantal vrijwilligers.

SEPTEMBER

• Taverne De Jachthoorn zal na de verhuis uitbreiden met zeven hotelkamers en een businessappartement. De uitbaters gaan scooters verhuren aan hun gasten en de uitbater gaat zelf koffie branden.

• Wellicht komt er een nieuwe bovenlokale gymzaal in Hoogstraten. ”Het dossier is in volle voorbereiding”, zegt schepen van Sport Roger Van Aperen. ”We dienen het deze maand in bij de Vlaamse regering. Later dit jaar weten we of Hoogstraten in aanmerking komt voor subsidies.”

• Bouwbedrijf Superhuis gaat 20 assistentiewoningen bouwen op de hoek van de Loenhoutseweg en de Katelijnestraat, in de schaduw van het voetbalstadion van HVV. De flats in ”Residentie De Veiling” zouden tegen de zomer 2018 klaar moeten zijn.

AUGUSTUS - Veurne is de grootste pluimveegemeente van ons land. Er hokken 900.000 dieren: 500.000 vlees- en 400.000 leghennen en kuikens. Maar drie gemeenten hebben meer pluimvee: Wuustwezel, Hoogstraten en Ravels. Die tellen elk meer dan 1 miljoen kippen.

• Het Leuvense technologiebedrijf Octinion werkte drie jaar aan een robot die aardbeien beter plukt dan mensen het kunnen. Het technologiebedrijf werkte drie jaar aan de robot. Het resultaat is een zelfrijdend karretje met een zacht rubberen 3D-geprinte arm. Drie camera's lokaliseren de aardbei, waarna de robotarm enkel de rijpe aardbeien plukt.

• Voor het eerst wordt er Arabisch gezongen in The Voice van VTM. Die eer is voor Nabil Khemir, een 51-jarige jazzgitarist uit Hoogstraten die

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

19


MEDIA

PERSOVERZICHT

juli - december

2017

• Het lokaal dienstencentrum Stede Akkers van Hoogstraten opent een tweede vestiging in de Chirolokalen in Meerle. Voorlopig is het dienstencentrum twee dagen per week open. In Meer komt binnen enkele jaren een derde vestiging.

SEPTEMBER - In de Kempen rijden momenteel 642 autobestuurders rond met een gepersonaliseerde nummerplaat. Koploper is Hoogstraten. Daar rijden 82 mensen rond met een zelfgekozen nummerplaat. zijn geboorteland Tunesië verliet na de aanslagen.

• De kerkwachters van de Sint-Katharinakerk mochten in augustus een recordaantal bezoekers verwelkomen. In totaal kwamen er 1.166 individuele bezoekers en nog eens 168 in groep.

• Door het succes van de nationale hockeyploegen kreeg deze sport ook hier een boost. Hockeyclub Noorderkempen uit Hoogstraten is vorig jaar gestart met een tachtigtal leden. Nu telt men al 158 leden. In totaal komt de club met acht ploegen in de competitie uit. • Vier clubs voor gevechtssporten hebben nu een eigen lokaal bij Sportoase: Judoclub De Bres, karateclub Hiraken, krijgskunsten Ryusui Dojo en Japanse gevechtssport Shindo Ryu.

• De coöperatieve vennootschap Storm start met de bouw van een windturbine langs de E19 in Minderhout. De turbine heeft een hoogte van

177,5 meter en produceert groene stroom, goed voor het jaarverbruik van 3.000 gezinnen. Inwoners van de fusiegemeente Hoogstraten kunnen mee investeren en delen in de winst.

• Meer dan duizend man komt eten op de parking van VTI Spijker. Voor de 185ste verjaardag van de school en het vijftigjarige bestaan van de opleiding hotelschool wordt voor leerlingen, leerkrachten en personeel De Langste Tafel georganiseerd.

• Om de veiligheidsdiensten te versterken werft politiezone Noorderkempen de volgende jaren 11 extra personeelsleden aan. Dat is nodig omdat het takenpakket van de politie groter geworden is.

• Frank Janssens startte in mei 2015 als uitbater van het horecagebouw bij De Mosten. Omdat volgens hem het stadsbestuur gemaakte afspraken niet na komt, zegt hij eenzijdig de concessie op.

• De politiezone zoekt een medewerker die de camera’s van de vrachtwagensluizen zal volgen. Die camera's moeten ervoor zorgen dat het zwaar verkeer niet langer door de dorpskernen van Meer, Meerle, Minderhout, Wortel en Hoogstraten rijden, maar de snelweg nemen.

• Gert Rombouts van de Haarbazaar uit Minderhout en Peter Servaes van kledingzaak Bruurs slaan de handen in elkaar. Mannelijke klanten kunnen hun haar laten knippen in een 'barbierstoel' in een ‘retro’ ingerichte kamer in de winkel.

• Drie jeugdbewegingen uit Hoogstraten, KSA, KLJ en Plussers, vragen al jaren nieuwe lokalen. De lokalen achter de Pax zijn verouderd en veel te klein. Daarom heeft de oud-leiding een vzw opgericht om er eindelijk werk van te maken.

OKTOBER

• De lagere school van De Klimtoren in Meerle verhuisde in mei naar een nieuw gebouw. Met de K-loop en een urban run neemt men afscheid van de oude schoolgebouwen.

• In de Elsakker in Meerle zijn op camerabeelden drie everzwijnen geregistreerd. Enkele weken later worden er gespot in Meer. In Hoogstraten is er een nultolerantie voor die dieren, zoals afgesproken met de wildbeheerseenheden.

• Natuurpunt Markvallei koopt het 35 hectare grote natuurgebied Smisselbergen in Meerle en Minderhout. Het stadsbestuur betaalt 10 procent.

• Het toeristisch samenwerkingsverband Land van Mark & Merkske lanceert de nieuwe wandeltriple Witte Kei. Wandelaars kunnen langs drie routes op ontdekkingstocht door de groene hoek van Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog.

• Weinig muziekgroepen houden het zolang vol als Desperated Company. Een halve eeuw na het eerste optreden in Rijkevorsel speelt de band nog met de regelmaat van de klok. Het 50-jarig bestaan wordt gevierd met een optreden in Highstreet.

OKTOBER - Wortels wijkagent Guy Aerts wordt 59 en gaat met pensioen. Na een receptie in het hoofdkantoor van de politie wordt hij geblinddoekt naar Wortel gereden. Daar wordt hij hartelijk ontvangen door de leerlingen van De Wijsneus. Die hadden zich voor de gelegenheid uitgedost als agent, boef of wielrenner.

20

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

• Vijf jaar geleden bouwde woonmaatschappij De Ark een aantal sociale woningen in de Venhoef in Minderhout. Maar de bewoners wachten nog steeds op de buitenaanleg. Dat is vooral een probleem voor iets minder mobiele bewoners. • De KLJ van Hoogstraten bestaat negentig jaar en nodigt alle oud-leden en oud-leiding uit op een reünie.


PERSOVERZICHT

• Het stadsbestuur heeft op verscheidene plaatsen borden laten plaatsen die de tonnagebeperking aanduiden. Er is een tonnageverbod van 3,5 ton ingesteld in de Koestraat, de Hoge Weg, de Lage Weg en de Beemden. • Liefhebbers van een steakhouse kunnen binnenkort naar de snelwegparking van de E19 in Minderhout. Daar komt de eerste Kempense vestiging van fastfoodketen Burger King. • Wortel-Kolonie wordt erkend als stiltegebied. Het is nog maar het achtste domein in Vlaanderen dat dit kwaliteitslabel mag dragen.

NOVEMBER

• Sinds begin dit jaar is duidelijk dat de gezondheid van een aantal lindebomen langs de Vrijheid slecht tot zeer slecht is. Er is nog geen onderzoek naar gedaan en nog geen dossier opgesteld.

• In zaal La Belle Belgique in Meer is het gezellig druk met een uitsluitend vrouwelijk publiek. De eerste editie van de Ladies Night met recent gestarte onderneemsters uit de Noorderkempen krijgt zo goed als zeker een vervolg.

• De Coöperatie Hoogstraten heeft de kaap van de 30 miljoen kilogram aardbeien overschreden en zal wellicht bij de jaarwisseling ongeveer 32 miljoen kilogram verkochte aardbeien halen. Dat de productie stijgt, heeft de Coöperatie ook te danken aan het feit dat sinds kort het hele jaar door aardbeien geteeld kunnen worden.

• Het interieur van het Knechtjeshuis op de Vrijheid krijgt de volgende maanden een heel ander uitzicht. Marleen Jansen en Chantal de Swart willen er tegen de zomer 2018 hun horecazaak D'n Zotte Zaligheid openen. • Ketnet en Studio 100 slaan de handen in elkaar voor Team U.P, een musical vol zang, dans, acteren én voor de eerste keer ook sport. Wrapper Sander Gillis, musicalster Goele Deraedt en nieuwkomer Jolien De Clerck spelen de volwassen rollen. Ze krijgen het gezelschap van 24 kinderen en tieners, onder wie de 15-jarige Anke Verhoeven uit Hoogstraten.

• Hoogstraten heeft al enkele jaren een stedenband met Za-Kpota in het Afrikaanse Benin. In september 2018 krijgen jongeren van 18 tot 30 jaar de kans om een inleefreis te maken naar de zusterstad om er het dagelijkse leven van hun leeftijdsgenoten te leren kennen.

• De vakbonden van de metaal- en technologiesector hebben via een fonds 12 miljoen euro geïnvesteerd in zeven Belgische bedrijven Het bedrijf Eribel uit Hoogstraten, dat onder meer brandwerende deuren maakt, kreeg van Invest for Jobs een lening van 1,5 miljoen euro. ”We stellen nu 155 mensen tewerk. In de komende

juli - december jaren willen we tientallen mensen extra aanwerven”, zegt Thomas Vermeire, algemeen directeur van Eribel.

• In woon-zorgcentrum Stede Akkers is Maria 'Mit' Martens overleden. De vrouw vierde afgelopen zomer in het rustoord nog haar 105de verjaardag, waardoor ze op dat moment een van de oudste Kempenaars was. • De restauratiewerken van de Sint-Katharinatoren en de beiaard zijn gestart. De werken zullen ongeveer 480 kalenderdagen in beslag nemen en dus lopen tot eind 2018.

• De jeugdraad van Hoogstraten organiseerde in de zomer een wedstrijd met de jeugdverenigingen om mascotte Franky zo veel mogelijk kilometers te laten afleggen. Het Franky-poppetje van Chiromeisjes Meer vloog zomaar eventjes 49.000 kilometer ver. Dat leverde de meisjes 500 euro op.

NOVEMBER - ”De Slimste Mens ter Wereld zou dit jaar wel eens een 22-jarig kereltje uit de Kempen kunnen zijn”, lezen we in de pers. Eentje dat in het weekend naar huis gaat voor de was en de plas, een lief heeft dat bij ”de Flair” werkt en naar eigen zeggen ”energieke rammelmuziek” maakt met zijn groep Equal Idiots. • De eerste werken op de kloostersite te Meer worden aanbesteed. De laatste handtekening kwam van OCMW Hoogstraten . Die wordt eigenaar van de te renoveren parochiezaal en gaat er een lokaal dienstencentrum inrichten.

• Het twintig jaar oude fietspad langs de Mark is op een aantal plaatsen in slechte staat door boomwortels die het asfalt omhoog duwen. Het stadsbestuur gaat het traject vanaf de Zandbergstraat in Meer tot aan de landsgrens in Meersel-Dreef helemaal heraanleggen. Daar moeten 347 bomen voor gerooid worden.

• Voor burgemeester Harry Hendrickx van Malle is de maat vol. Hij vraagt aan de bevoegde minister van Mobiliteit Ben Weyts om een tolheffing door te voeren op het traject van de N14, zijnde de weg van Hoogstraten naar Malle en Zoersel tot Lier. • De 11 vestigingen van Sportoase hebben samen de kaap van 20 miljoen bezoekers overschreden. Die eer was voor Sportoase Stede Akkers in Hoogstraten, waar Meri Koyen na het scannen

MEDIA

2017

van haar lidkaart een cadeau in ontvangst mocht nemen. Ze kreeg bloemen, champagne en een all-in jaarabonnement

DECEMBER

• Bij basisschool De Wijsneus in Rooimans in Wortel is een nieuw gebouw ingewijd. Het omvat een polyvalente ruimte voor de school en lokalen voor kinderopvang Stekelbees. • Wie in de oudejaarsnacht vuurwerk wil afsteken, heeft net als de vorige jaren een toestemming nodig van het stadsbestuur. Dat roept op om aandacht te hebben voor de dieren.

• De Lijn past op 10 december de dienstverlening op het grondgebied van Hoogstraten aan en heeft een vervroegd kerstgeschenk. Er zal weer een bus naar Meersel-Dreef rijden. • In de berm van de Lage Rooy in Meerle (Hoogstraten) treffen voorbijgangers een zo goed als volledig salon aan. De onbekende daders lieten er ook een pluchen paard achter. De zetels zijn gedumpt aan de rand van het natuurgebied Den Rooy, dat eigendom is van Natuurpunt Markvallei.

• Het Van Aertselaerplein krijgt vanaf half januari een ander uitzicht. De heraanleg met extra aanplantingen moet het plein een groener karakter geven. De bushalte komt tegen de straat te liggen, zodat passagiers daar kunnen in- en uitstappen. Achter de halte worden zes parkeerplaatsen aangelegd. Vanaf de fietspaden in de Van Aertselaerstraat tot Vrijheid 58 komen fietssuggestiestroken.

• Het proces tegen Jef B. (67), jarenlang directeur in de gevangenis van Hoogstraten en Wortel is gestart. Tussen 1998 en 2014 zou hij volgens het parket verscheidene gevangenen hebben aangerand. B. ontkent alles en spreekt van een complot van gevangenen en cipiers. De uitspraak volgt op 10 januari 2018. • De speurders van de federale politie vallen in alle vroegte binnen in het pand Gelmelstraat 11. Daar groeiden 515 cannabisplanten. Dat schuurtje ligt nabij speelplein Den Dijk waar dagelijks heel wat mensen passeren. Een buurtbewoner heeft er, net zoals de schoolgaande kinderen, nooit iets opgemerkt.

• Het meest noordelijke wijndomein van België ”In Wijndomein Hoogstraten” heeft de eerste oogst binnen: 450 kilogram druiven, goed voor 360 flessen Muscariswijn. Al is het daarop nog wel even wachten.

• De klokken van de Sint-Katharinatoren zijn nog tot half januari te horen. Dan worden ze naar een atelier gebracht voor een restauratie en krijgt ook de toren een opknapbeurt. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

21


MEDIA

PERSOVERZICHT

juli - december

2017

Bij het maken van dit persoverzicht herlazen we een interview met Paul Stoffels in De Tijd van zaterdag 16 September 2017, Pagina 49, door Saar Sinnaeve. Als hoofd van het wetenschappelijk onderzoek van Johnson & Johnson (waaronder het voormalige Janssen Pharmaceutica in Beerse valt), is Stoffels’ invloed binnen gezondheidsbeleid en geneesmiddelenindustrie wereldwijd merkbaar. In 2016 gaf de Universiteit Hasselt hem een eredoctoraat, deze zomer kreeg hij de titel van baron toegekend.

”De grootste bedreiging voor de volksgezondheid? Armoede”

Als ergens ter wereld een gevaarlijke epidemie uitbreekt, is de Vlaming Paul Stoffels een van de eersten die wereldleiders bellen. Hij schuift ook geregeld aan bij Bill Gates. 'De gezondheidskosten lopen onhoudbaar hoog op als je iedereen moet gaan behandelen.'

Het stond niet in de sterren geschreven dat Paul Stoffels (55) een van de machtigste mannen van de Big Pharma zou worden. In de middelbare school was hij overtuigd van een carrière als muzikant. Hij studeerde orgel, nog altijd een grote liefde. Maar op een dag besefte hij dat hij een verschil wilde maken in de wereld. Hij wilde naar Afrika, dokter worden in ontwikkelingslanden. Toen hij studieadvies ging vragen, kreeg hij te horen dat hij in de richting geneeskunde nooit zou slagen, omdat hij geen topper was in wetenschappen.

De rest is geschiedenis. De jonge Stoffels trok naar Congo en Rwanda om een middel tegen aids te zoeken. Hij ontwikkelde de meest gebruikte aidsremmers ter wereld. Niet alleen zijn geneesmiddelen tegen hiv, ook zijn middelen tegen tuberculose en hepatitis C staan op de lijst van 'essentiële medicijnen' van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij klom op tot de nummer twee van de gezondheidsreus Johnson & Johnson (J&J). Vanuit het hoofdkwartier in New Brunswick stuurt hij als chief scientific officer wereldwijd een team van 15.000 wetenschappers aan en beheert hij een budget van ruim 8 miljard euro.

”Paul Stoffels. Aangenaam.” Terwijl hij ons de hand drukt, vallen meteen zijn indrukwekkende wenkbrauwen op. Breed, aan de uiteinden bijna driehoekig. Een donkerharige interpunctie boven zijn open, nieuwsgierige blik. Met zijn witgrijze haren lijkt hij weggelopen uit een stripalbum. De jongere broer van professor Gobelijn. Enkele weken geleden meldde Novartis een

22

doorbraak in het kankeronderzoek. Gaan we kanker ooit volledig kunnen uitroeien? Stoffels: ”Nee. Maar ik verwacht wel dat we de komende vijf tot tien jaar nog veel vooruitgang kunnen boeken. Mensen worden steeds ouder en zullen tijdens hun leven twee of drie verschillende kankers krijgen. De meeste zullen we kunnen overwinnen, zelfs volledig genezen. Door de combinatie van verschillende nieuwe geneesmiddelen. Vroege opsporing is wel cruciaal. Op dat vlak kunnen we nog veel vooruitgang boeken.”

”Wat telt, is niet hoelang we iemand in leven kunnen houden, maar hoeveel gezonde jaren we iemand kunnen geven. De kwaliteit van het leven staat bovenaan. Als je dat doortrekt, betekent het dat je moet vermijden dat mensen ziek worden. Daar ligt de toekomst van de farmaindustrie: in preventie. Als je met 7,5 miljard mensen op de wereld bent, lopen de gezondheidskosten onhoudbaar hoog op als je iedereen moet gaan behandelen. We moeten er vooral voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen gezond blijven.”

Klassieke geneeskunde

Hoe? Stoffels: ”Door ziekten uit te roeien. De voorbije honderd jaar hebben we tal van infectieziekten zoals tetanos, difterie en polio met vaccins de wereld uit geholpen. Jullie zijn daar te jong voor, maar toen ik een kleine jongen was, werden wij op school getest om te zien of we in contact waren geweest met tbc.”

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Paul Stoffels

• Geboren 1962 • Lindendreef, gehuwd met Katelijne Bruurs • Retorica 1980 Klein Seminarie • Geneeskunde aan UHasselt en UAntwerpen • Tropische geneeskunde in Antwerpen • In 1991 aan de slag bij Janssen Pharmaceutica Beerse • 1995 medeoprichter Virco • 2002 Virco-Tibotec overgenomen door Johnson & Johnson • Chief Scientific Officer Johnson & Johnson met hoofdzetel in New Brunswick, US • 2016 eredoctoraat UHasselt • 2017 titel baron ”Ik hoop dat we in de toekomst nog veel meer ziekten kunnen uitroeien, door een combinatie van een gezondere levensstijl, vaccins en een effectieve behandeling. Neem nu diabetes type II. Dat probleem wordt door de vergrijzende bevolking steeds groter. We moeten dat echt onder controle krijgen.”

”Hetzelfde voor alzheimer. Een deel is genetisch bepaald, maar een ander deel heeft te maken met levensstijl. Dat geldt ook voor veel inflammatoire ziekten, zoals Crohn. Waarom breekt de ziekte bij sommige mensen uit, bij anderen niet? Daar moeten we een beter zicht op krijgen.”

”Ik verwacht ook doorbraken in het domein van depressie en neurologische ziekten. We staan nog niet zo ver, maar het komt. Wij werken aan een neusspray waarmee we suïcidale patiënten binnen 24 uur op andere ideeën brengen. Enkele jaren geleden had niemand dat voor mogelijk gehouden.”


PERSOVERZICHT

Wat nog? Waar hoopt u op? Stoffels: ”Ik heb lang in Afrika gewerkt, ik heb twintig jaar hiv-geneesmiddelen gemaakt. We hebben al enorm veel bereikt. De levensverwachting van iemand met hiv is nu dezelfde als die van iemand zonder. Vroeger moesten patiënten twee keer per dag 18 pillen nemen, vandaag is dat nog één pil per dag. Maar we kunnen nog verder gaan. Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is een vaccin te vinden waarmee we mensen preventief kunnen inenten, zodat ze nooit besmet raken.”

Opvallend, u hebt het de hele tijd over klassieke geneeskunde. Ligt de toekomst van de gezondheidszorg niet bij chips en robots? Stoffels: ”Ik geloof niet dat we al ons heil van technologie kunnen verwachten. Het inbouwen van metaal en batterijen in mensen is niet vanzelfsprekend. Je krijgt afstotingsverschijnselen. Het zal er ooit wel komen, maar bij J&J zetten we nog altijd in op biologische mechanismen.”

”We hebben wel een implantaat voor anticonceptie, en voor diabetes werken we aan een implantaat. Maar als we het anders kunnen oplossen, zullen we voor de andere optie kiezen. We hebben het platform noch de kennis om voorop te lopen in de medische technologische revolutie. Maar we houden het in de gaten. Neurostimulatie is interessant. Draadje in de hersenen inbouwen, knopje drukken. De resultaten zijn verbluffend.”

Bedreiging

Waar ligt u wakker van? Wat is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid? Stoffels: ”Een serieuze economische crisis. Kijk naar wat vandaag in Venezuela gebeurt. Als de economie in een land in elkaar stuikt, klapt het gezondheidssysteem ineen. Mensen hebben geen geld of toegang tot gezondheidszorg of medicijnen meer. Je krijgt een onmiddellijk effect op het aantal zieken en de ernst van de aandoeningen.”

juli - december raken 20 tot 30 miljoen mensen hun ziekteverzekering kwijt. Daar kan geen zinnig mens mee akkoord gaan. Ik ook niet. Voor het overige ga je me geen spectaculaire uitspraken horen doen over de Amerikaanse president. De farma-industrie verwacht geen disrupties. Wij werken op de langere termijn samen met wetenschappelijke instituten. Aan één geneesmiddel werken wij gemakkelijk tien tot vijftien jaar.”

”De meeste kankers zullen we kunnen overwinnen, zelfs volledig genezen.” Welke epidemie moeten we het meest vrezen? Stoffels: ”Griep is volgens de gemeenschap van experts nog altijd het grootste gevaar voor de mensheid. Een nieuw griepvirus zou een paar honderd miljoen doden tot gevolg kunnen hebben.”

”Op dit moment is er een nieuw influenzavirus in India, dat al veel doden heeft veroorzaakt. Het Indiase ministerie van Volksgezondheid is bezorgd, want het virus is erg besmettelijk. Het gaat waarschijnlijk over van varkens op mensen. Voorlopig lopen alleen de mensen die dicht bij besmette varkens wonen gevaar. Maar als het virus verder muteert en van mens tot mens overgaat, dan wordt het een risico.”

Ebola

Is ebola niet gevaarlijker dan griep? Stoffels: ”Niet als je het globaal bekijkt. Ebola is vooral gevaarlijk voor ontwikkelingslanden met weinig gezondheidsinfrastructuur. Het virus doodt snel. Als je niets doet, is 95 procent van

MEDIA

2017

de besmette patiënten binnen de maand dood. Dus eigenlijk doodt de epidemie zichzelf. Het gaat zo snel dat het virus geen kans heeft om zich ver te verspreiden.”

”Ik was nauw betrokken bij de uitbraak van ebola in Kikwit in Congo. Ze hebben toen een militaire muur rond de stad gezet. Niemand mocht erin of eruit. Rond het ziekenhuis was er een tweede muur. Vervolgens was het wachten tot alle geïnfecteerden dood waren. Er zijn toen meer dan 350 mensen gestorven. Nadat ze waren begraven, hebben ze nog 14 dagen gewacht, om zeker te zijn.” ”Ebola is dus beheersbaar, tenzij het in Kinshasa zou uitbreken, een stad met 10 miljoen mensen en een beperkte infrastructuur. Dan groeit dat natuurlijk wel uit tot een wereldramp.”

Toen Bill Gates afgelopen winter in Davos aankondigde dat er een fonds van 800 miljoen dollar werd opgericht om vaccins te ontwikkelen, klom u mee op het podium. Stoffels: ”Ja, samen met mijn vriend Peter Piot, ook pionier in hiv-onderzoek, met wie ik al sinds mijn tijd in Afrika samenwerk. Bill Gates ken ik ook al jaren. Ik zie hem een vijftal keer per jaar. Ik beschouw hem als een vriend, al praten we over niets anders dan over werk. We hebben dat fonds opgericht omdat de markt faalt voor sommige ziekten, zoals ebola, het zikavirus, nipah en lassa. Omdat die ziekten vooral voorkomen in ontwikkelingslanden. De bedoeling is dat de farmabedrijven hun expertise inzetten om vaccins te ontwikkelen, ook al is er geen markt om hun kosten terug te verdienen.”

Bellen wereldleiders u als ergens een epidemie uitbreekt? Stoffels: ”Ja. De laatste keer met ebola heb ik telefoon gekregen van de topvrouw van de Wereldgezondheidsorganisatie. Verschillende ministers van Volksgezondheid hebben op die call ingebeld. We hebben toen met J&J in tien dagen

”Minder dramatisch, maar ook nefast, is de bewuste keuze van sommige landen om hun gezondheidszorg af te bouwen ten voordele van een systeem dat uitgaat van 'responsabilisering'. Met andere woorden: minder verantwoordelijkheden voor de staat en meer voor de patiënt. Zo'n systeem benadeelt de zwakkeren: wie rijk is, heeft toegang tot geneeskunde, wie arm is niet of veel minder. Armere mensen lopen sowieso al grotere gezondheidsrisico's. Ze eten ongezonde maaltijden van 1 dollar in de McDonald's. Ze ontwikkelen sneller obesitas, diabetes, soms met amputaties tot gevolg. Armoede en ziekte gaan hand in hand.”

Hebt u die redenering al eens voorgelegd aan de Amerikaanse president Donald Trump, die Obamacare zo graag wil afschaffen? Stoffels: ”Als Obamacare wordt afgeschaft,

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

23


De Honda Smart Drive TM snelheid traploos regelen via simpele duimdruk

ngen 1. Va werpen er en 2. Uit lchen snipp 3. Mu deren ver 4. Bla

Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

Bij ons drie troeven onder één dak ! KWALITEIT - SERVICE - PRIJS

Alle herstellingen van alle merken motorzagen

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten tel.03 314 41 15 - Fax. 03 314 14 20 www.tuinmachinesstoffels.be - info@tuinmachinesstoffels.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

BADKAMERRENOVATIE van tot

A dvies

Z alig genieten

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

Installatiebedrijf

Voort 26 • Meerle (Hoogstraten) • Tel: 03 315 75 31 info@vdberg.be

VAN DEN BERG V E R WA R M I N G

S A N I TA I R

www.vdberg.be V E N T I L AT I E

ZONNE-ENERGIE


PERSOVERZICHT

tijd 200 miljoen dollar vrijgemaakt. Na 18 maanden hadden we een vaccin klaar dat was getest en dat we op grote schaal konden verspreiden. (glimlacht) Ik denk dat ze de volgende keer nog sneller zullen bellen.”

België

Hoe belangrijk is België nog voor u? En voor Johnson & Johnson? Stoffels: ”Heel belangrijk. J&J haalt 50 procent van zijn omzet in de VS. Maar veruit onze grootste onderzoekscampus - 5.000 mensen ligt in België. Alle chemische moleculen komen van hier. Om als farmabedrijf competitief te zijn moet je snel en innovatief zijn. Als je met duizenden slimme koppen samen zit op één plek, zoals hier, kan je erg snel schakelen. Het gebeurt zelden dat iemand de enige in de wereld is met een goed idee. Goede ideeën hangen in de lucht en meestal plukken verschillende mensen ze er tegelijk uit. Snelheid is dan cruciaal.”

Is het Belgische gezondheidssysteem nog altijd wereldtop? Stoffels: ”Ik vind van wel. Ik denk dat we ons gelukkig mogen prijzen. Als je waar dan ook in België een fietsongeval hebt en je been breekt, word je degelijk behandeld. De kans dat je been niet fatsoenlijk weer aan elkaar wordt gezet, is bijna onbestaande.”

”Iedereen heeft een dokter in zijn dorp, vaak meerdere. Op minder dan 20 kilometer sta je in een ziekenhuis. Als je een hartaanval krijgt, staat binnen 15 minuten een medisch interventieteam voor je deur. Als je door Afrika of door Azië reist, moet je de afstanden en tijden met een factor tien vermenigvuldigen.” ”Het Belgische gezondheidssysteem werkt zo goed dat we niet eens meer weten hoe het werkt.

juli - december Je betaalt iets, krijgt een briefje en de ziekenkas past de rest bij. Je stapt een apotheker binnen en dezelfde dag heb je je medicijnen. Dat is echt niet overal het geval, ook niet in de VS. In Europa, zeker in België, zitten we zeer goed.”

”België is ook een van de weinige landen waar de patiënt zelf over zijn levenseinde kan beslissen. Ik ben een groot voorstander van de Belgische euthanasieregeling. In de eerste plaats voor de patiënt. Ik heb het een paar keer meegemaakt in mijn onmiddellijke omgeving, en ben dankbaar dat die mogelijkheid bestaat.”

”Als dokter is mijn overtuiging: je moet doen wat je kan, maar je mag niet te ver gaan. Het duurste stuk van de behandeling zijn de laatste zes maanden van iemands leven. De maatschappelijke kosten van al die eindbehandelingen zijn enorm. Ik denk dat we in België een redelijk goede balans hebben gevonden door patiënten mee te laten beslissen. Ik verzeker u, ik spreek daar wereldwijd over. Want het blijft een groot taboe.”

Bij het afscheid geeft Stoffels ons een hand. Als we hem vragen of hij als infectiespecialist geen reserves heeft bij al die handen die hij voortdurend moet schudden, gaan zijn indrukwekkende wenkbrauwen een laatste keer omhoog. ”Goh, ik ben daar niet extreem in. Maar in een luchthaven raak ik zo weinig mogelijk dingen aan. En in een toilet zal ik nooit een klink vastnemen. Dat doe ik altijd met mijn ellebogen.”

BIO

Paul Stoffels (55) is de machtigste Belg in de gezondheidswereld. Drie van de medicijnen die hij ontwikkelde, staan op de lijst van 'essentiële medicijnen' van de Wereldgezondheidsorganisatie.

MEDIA

2017

Na zijn studies geneeskunde specialiseerde Stoffels zich in infectieziekten en tropische geneeskunde. In de jaren tachtig trok hij naar Centraal-Afrika om hiv/aids te bestuderen. In 1991 keerde hij terug naar België, waar hij bij Janssen Pharmaceutica het onderzoek naar hivmedicatie leidde. Samen met Rudi Pauwels (Biocartis) ontwikkelde hij de eerste medicijnen tegen hiv. In 1995 richtten ze samen Tibotec op. Later kwam daar ook Virco bij, gespecialiseerd in diagnose. Johnson & Johnson kocht Tibo-tecVirco in 2002.

Sinds 2014 is Stoffels chief scientific officer bij J&J. Hij is lid van het directiecomité en is wereldwijd verantwoordelijk voor de innovatie en de ontwikkeling van geneesmiddelen, goed voor meer dan 45.000 werknemers, onder wie 15.000 wetenschappers.

Johnson & Johnson boekte vorig jaar 71,9 miljard dollar omzet. De helft komt uit geneesmiddelen. Wereldwijd telt de groep 126.400 werknemers in 230 vestigingen. De grootste onderzoekscampus ligt in België. Er werken 5.000 mensen. De best verkochte medicijnen zijn het trombosemiddel Xarelto en de ziekte van Crohn-behandeling Remicade.

De voorbije zomer werd Stoffels benoemd tot baron. Hij heeft vier kinderen en vier kleinkinderen.

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2pulish.be. Foto's © Johnson & Johnson

W&M INSTALLATIEBEDRIJF BVBA

Ruim aanbod nieuw en occasie

centrale verwarming vloerverwarming gasinstallaties - onderhoud sanitaire installaties

Verhuur personenen bedrijfswagens Carrosserie Totaalgarage bvba - Sint-Lenaartseweg 32 - 2320 Hoogstraten 03 314 33 33 - www.totaalgarage.be - info@totaalgarage.be www.facebook.com/totaalgarage

Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten Tel. 03 314 81 86 - GSM 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

25


De wereld wordt steeds kleiner, steeds meer, vooral jonge mensen verlaten Hoogstraten om voor onbepaalde duur of voor altijd in vaak verre landen te gaan wonen en werken. Skype brengt ons elke maand tot bij een van hen.

Raf Janssens in San Francisco

10 december 2017. We skypeten met een goede verbinding zodat het een helder gesprek kon worden. Raf skypet overigens regelmatig met de achterban in Hoogstraten. Hij zorgt er zelf voor dat de lijn open is, zo grapt hij.

Raf Janssens • 42 jaar • Zoon van John Janssens en Josephine Ribbens • Groeide op in de Lindendreef in Hoogstraten • Gehuwd met Amanda • Vader van Alek (10 jaar) • Heeft een diploma van opvoeder • Woont sinds 2005 in San Francisco en werkt er voor IKEA als Quality Product Team Leader. Heb je momenteel last van de bosbranden in Californië? De bosbranden die nu woeden, dat is in Los Angeles. Dat is 8 uur rijden van hier. Wij wonen dicht bij San Francisco. In oktober zijn er wel bosbranden geweest in de buurt van Napa Valley en Sonoma County, een district in de Californische wijnregio. Daar hadden we veel last van. We hadden slechte lucht en moesten binnenblijven.

Waarom ben je naar San Francisco getrokken? In 2000 was ik op zoek naar een vakantieplek via huizenruil. Daar kwam niet veel van in huis, maar ik leerde via die weg Amanda kennen. Zij had interesse om naar Europa te komen en ik wilde wel eens naar Amerika. Zo zijn we met elkaar in contact gekomen en we hebben 2 jaar gemaild met mekaar. In 2002 ben ik op vakantie gekomen in Californië en toen vertelde ze dat bij haar wel slaapgelegenheid was. Dat heb ik gedaan en toen is, zoals ze zeggen, van het een, het andere gekomen.

Op een bepaald moment moesten we een beslis-

26

sing nemen. Altijd over en weer vliegen was te kostelijk. Amanda sprak geen Nederlands of Frans, dus leek het gemakkelijker dat ik naar daar trok dan andersom. Ik ben verhuisd in november 2005. Wij wonen in San Carlos, 40 km ten zuiden van San Francisco. In januari 2006 zijn we getrouwd en dan heb ik mijn aanvraag gedaan voor mijn Green Card, dat is de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd voor de Verenigde Staten.

Uw twee beste maten van toen zijn ook naar het buitenland getrokken, niet? Ja. Koen Rombouts zit nu in Zuid-Afrika en Stijn Druyts verblijft in Shanghai. We hebben contact met mekaar via social media en we proberen wel om samen naar Hoogstraten te komen, maar dat is natuurlijk bijna onmogelijk.

Werk

Was het moeilijk om aan werk te geraken? Eerst moesten mijn papieren allemaal in orde zijn en daarna ben ik op zoek gegaan voor werk. Ik heb een diploma van opvoeder en in het begin zocht ik ook in die richting, maar uiteindelijk

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

moest ik mijn ambities aanpassen. In augustus 2006 kon ik aan de slag in een klein bedrijfje. Ik was hun eerste werknemer en heb dat bedrijfje mee opgebouwd. In 2004 ben ik een eigen zaak begonnen in antiek. Ik heb hard mijn best gedaan en de zaken verliepen goed, zij het met wisselend succes. Vorig jaar, in een mindere periode heb ik beslist om toch ander werk te zoeken. Die antiek business, dat doe ik nog, maar dat is nu meer een hobby dan een zaak.

Na enkele andere korte jobs ben ik bij IKEA kunnen beginnen en daar ben ik nu Quality Product Team Leader. Ik heb twintig mensen onder mij en wij zorgen ervoor dat in de winkel alles in goede vorm en op de perfecte plaats staat. Wij controleren bijvoorbeeld of de glazen goed staan, de kleur van de producten, noem maar op. Bij ons zeggen ze ‘defending the brand’. Wij krijgen ook de returns, die we controleren en beslissen dan of ze terug in de winkel kunnen of niet. IKEA is een interessant bedrijf ook voor mijn toekomst. Wanneer ik ooit verhuis, kan ik mijn werk meenemen. Binnenkort moet ik overigens zorgen voor een nieuwe Green Card. Dat zal voor tien jaar zijn.


SKYPE

Wat voor werk doet Amanda? Amanda is financieel analist voor de Stanford University, zij is er sterk verbonden met de afdeling orthopedagogie. Daar werken veel dokters die gelinkt zijn aan de grote sportclubs zoals de Golden State Warriors (basketbal), de San Francisco Giants (honkbalteam) en de San Francisco 49ers (American Football) om er maar enkele te noemen.

Leven in San Francisco

Hoe is het leven ginder in vergelijking met hier? Wij wonen in een groot appartement. In het begin vond ik het allemaal toch wat stroef. De mensen gaan naar hun werk en er was weinig contact. Alles draait hier om werken en geld verdienen. Zeker hier in onze area, waar nogal wat grote TEC bedrijven gevestigd zijn, zoals Apple in Cupertino waar de futuristische Spaceship campus staat. Dat is twintig minuten rijden van bij ons. Facebook is tien minuten rijden. EA Sports, die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van computerspelletjes zoals FIFA 18, is hier vijf minuten vandaan. Allemaal grote TEC bedrijven hier in onze omgeving. De mensen die hier werken verdienen dan ook heel veel geld. Wie in deze technologiebedrijven werkt, vestigt zich hier, wat maakt dat de prijzen van de woningen verschrikkelijk duur zijn geworden. Een heel klein huisje met twee slaapkamers wordt verkocht voor twee miljoen dollar. In onze streek is het laatste jaar geen enkel huisje verkocht voor minder dan een miljoen dollar.

Het leven in Hoogstraten is veel rustiger. Hier zijn de supermarkten dag en nacht open. Er wordt ook gewerkt op zaterdag en zondag. Ook is het leven duur. Bier, kaas en brood kosten veel meer dan bijvoorbeeld in Nevada of Oregon. In België is veel meer gelijkheid tussen de kansen die je krijgt. Als je hier niet meekunt, dan is dat jammer. Dan moet je maar elders gaan wonen. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Onder president Obama was de gezondheidszorg erg veranderd. Mits een kleine bijdrage wordt de ziekteverzekering bij Amanda geregeld door Stanford, bij mij door IKEA. Maar er zijn ook heel wat mensen die er zelf voor moeten zorgen. Die gezondheidszorg was erg duur, dat veranderde in positieve zin door de Obamacare.

Raf, Amanda en Alek

Dat zint de huidige bazen echter niet en zij proberen dit weer te veranderen, wat voorlopig gelukkig niet lukt. Wij wonen hier wel graag. San Francisco is een fantastische stad. De natuur hier is fenomenaal. We trekken er wekelijks op uit, de heuvels in of naar de kust. Je kijkt je ogen uit. Je zit in de kortste keren in ‘the middle of nowhere’. We leven hier ook echt in een multiculturele gemeenschap. Aziatisch, zwart, blank, wonen hier vreedzaam onder mekaar. Het leven en de mentaliteit in de hele bubbel aan deze kuststreek is zeker geen reflectie van wat er gaande is in Amerika. Trump is niet hun president.

De toekomst

We hebben een zoon van 10 jaar, Alek. 'De ‘public schools’ zijn buurtscholen en zijn gratis, maar zij zamelen geld in. Je moet wel giften doen. Alek zit nu in de ‘elementary school’ (lagere school). Daarna gaat hij naar de ‘middle school’ en op zijn veertiende gaat hij naar ‘high school’. Dat zijn allemaal public Schools. Wanneer je naar college gaat of de universiteit, dan moet je wel een portefeuille hebben. Dan wordt het heel duur. Veel mensen kunnen dit hun kinderen niet geven. Wat je dikwijls ziet, is dat ie-

mand na ‘high school’ gaat werken en wanneer ze zowat 27 zijn, gaan ze opnieuw studeren om hun PhD te halen of hun Master. Alek zijn toekomst is dus nog koffiedik kijken. We zien wel.

Wonen er nog Belgen in de buurt? Waarschijnlijk wel, maar ik ben er nog geen tegengekomen. In Ikea wel.

De mensen hier zijn zeer open, zeer vriendelijk, maar oppervlakkig. Ze zullen je niet zo snel uitnodigen bij hen thuis. Zij komen echt van overal, van andere staten in Amerika en van de hele wereld. Er wonen eigenlijk heel weinig mensen die hier geboren en getogen zijn. We hebben een kleine vriendenkring en dat is prima zo. Een van onze vrienden is een Braziliaanse, een ander gezin komt uit Indië, de vrouw van een ander koppel komt uit Michigan, hij is van San Diego. Amanda is een uitzondering. Zij is hier geboren.

Wat mis je het meest uit België? Het leven onder de kerktoren. Ik besloot te vertrekken om daarvan los te kunnen komen. Toch mis ik dat nu soms wel. Die kleine gemeenschap, Hoogstraten, ons kent ons. Een keer om de twee jaar komen we op bezoek. Dan snuif ik dat weer op, maar na een maand is het toch wel opnieuw tijd om te vertrekken.

We weten niet of we hier zullen blijven. Misschien gaan we later wel ergens wonen in Europa of in Amerika waar het wat goedkoper is.

Wanneer kom je nog eens naar Hoogstraten? Hopelijk dit jaar, maar wanneer precies weten we nog niet.

De Oakland Bay bridge tussen San Francisco en Treasure Island

”Spijtig. Nu moet ik afsluiten, want ik moet naar mijn werk vertrekken”, zo klinkt het dan. Bij ons was het 4 uur in de namiddag. Bij Raf was het 7 uur in de ochtend. Goeie werkdag nog, en in ieder geval tot ziens in Hoogstraten! (rob) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

27


’’

De familie Rusu uit Roemenië

Christina opent lachend de deur en spoort ons aan snel binnen te komen. Het sneeuwt en de wind blaast de vlokken tegen de deur. Binnen is het gezellig warm. Dochter Andreea zit aan het bureau met de cursus van geschiedenis voor zich open gespreid. Het is examentijd maar toch volgt zij het gesprek met aandacht en interesse. Zij zit in het voorlaatste jaar op het Instituut Spijker, richting Latijn-Moderne Talen. Het is snel duidelijk dat zij de oogappel is van het gezin Rusu. Vader Dumitru, beter gekend als Mityk, komt van de trap naar de living. Zijn hobby keyboard spelen laat hij even aan de kant voor een babbel over het wel en wee van een Roemeense familie in Hoogstraten. Mityk en Christina, die voordien ook al enkele jaren in Noorwegen en Duitsland gewerkt hadden, kwamen bijna 7 jaar geleden in Hoogstraten toe. Twee dagen later vonden zij werk op het Proefcentrum in Meerle. Aanvankelijk voor 3 maanden, maar het

28

werk vlotte prima, de directie was heel content en Mityk kreeg een vast contract, zodat hij er bleef tot vandaag.

Christina ging echter kort nadien terug naar Roemenië waar de jonge dochter van 11 met veel heimwee was achtergebleven bij de grootmoeder. In juli 2011 komen zij samen terug naar Hoogstraten en een tijdje later huurt het gezin een huis in Hoogstraten centrum. Christina krijgt ook een vast contract op het Proefcentrum en Andreea begint aan een snelle integratie. De eerste maanden in het zesde leerjaar zijn erg moeilijk. Een nieuwe taal, nieuwe gewoonten, nieuwe vriendinnen, maar klagen is er volgens de moeder nooit bijgeweest.

In tegenstelling tot haar vader kent zij bijna alle Roemeense mensen in Hoogstraten. En dat zijn er intussen al zo’n 717 die zich ingeschreven hebben, zonder alle 1873 seizoenarbeiders. Buiten het werken en hun thuis, een vluchtige babbel met de buren en enkele vrienden hebben Mityk en Christina niet zo veel contacten met hun landgenoten of andere inwoners. Christina en Andreea volgen nu en dan wel de vieringen van de Roemeens orthodoxe kerk in de begijnhofkerk.

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De studie van Andreea is nu prioritair

Zij hebben de vaste intentie om in Hoogstraten te blijven wonen. Mityk en Andreea hebben intussen de Belgische nationaliteit. Voor Christina komt die er snel aan. Eén maal per jaar trekt het gezin naar Roemenië, naar de familie en naar het huis dat zij er intussen gebouwd hebben. Bijna heel de straat in het dorp is bebouwd met woningen van mensen die in het buitenland werken, zodat de huizen slechts één maal per jaar kort bewoond worden. In de zomermaanden rijden zo honderden klinkerleggers, bouwvakkers en tuinbouwarbeiders uit de Noorderkempen richting thuisland.

Voor Mityk en Christina is het nu sparen voor de studie van Andreea. Een succesvolle studie, een goede job, een feestelijke trouw en een paar schattige kinderen, dat zijn alvast Christina’s dromen. Wij wensen het hen van harte. (jh)


DEZE MAAND

HOOGSTRATEN - In ‘Gezegend zij’ vertelt Pascale Platel de levensloop van Jezus Christus vanuit het oogpunt van tante Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. Platel vertelt het verhaal vol humor en kwinkslagen. Ze laat het publiek gieren van het lachen, maar evenzeer beweegt ze tot tranen toe. Zo frist ze ons collectief geheugen op met anekdotes die getuigen van groot respect, geestdrift en heel wat korreltjes zout.

”Ik herinner mij - Jezus moet zo een jaar of 12 geweest zijn - en we waren samen, we, t.t.z., Jezus, Moeke Maria, Jozef, mijne man Zacharias, mijne zoon Johannes De Doper, ik en nog enkele vrienden naar het Feest van het Lam in Jeruzalem geweest. En ineens - we gingen juist terug naar huis vertrekken - merkte iemand op dat Jezus verdwenen was. Iedereen begon direct te zoeken, maar Jezus was in geen velden of

wegen te bespeuren en op het water was hij ook al niet. Na drie (!) dagen had Maria uiteindelijk het lumineuze idee om ook eens in de tempel daar te gaan kijken en - ik zie nog altijd dat beeld voor mij - Jezus die daar in die tempel op zijn gemak met zijn poep op het altaar zit en rond hem zeker 20 schriftgeleerden. ‘Maar Jezus toch!’ riep Maria, ‘We waren ik weet niet hoe ongerust. We zijn u al drie dagen aan het zoeken. En zo zei Jezus: ‘Maar mama toch, ik ben hier gewoon wat aan het praten en ten andere, waarom hebben jullie mij gezocht? Waar zou ik anders zijn dan in het huis van mijn Vader?’ En ik dacht ‘Ai, dat moet hard aankomen bij Jozef.’(Elizabeth 3: 41 - 52)” Praktisch: ‘Gezegend Zij’ door Pascale Platel op donderdag 18 januari 2018 om 20.15 in de Rabboenizaal. (fh)

Wie wint de cultuurprijs 2017?

HOOGSTRATEN - Het stadsbestuur kent jaarlijks een cultuurprijs en twee eervolle vermeldingen toe aan een vereniging, een culturele activiteit, een evenement of een persoon die zich het voorbije jaar verdienstelijk gemaakt heeft in de culturele-, socio-culturele of artistieke sector. Op vrijdag 9 februari 2018 wordt deze prijs feestelijk overhandigd aan de laureaat.

De kandidaten voor de cultuurprijs kunnen doorheen het jaar voorgedragen worden aan de Cultuurraad. Ook kan je jezelf kandidaat stellen. Kandidaturen zijn er in drie categorieën: evenement van het jaar, persoon of vereniging van het jaar en vernieuwend initiatief. De uiterste datum van indienen is 3 januari 2018. In principe kan elke vereniging, activiteit, evenement of persoon voorgedragen worden voor

de long list. De selectiejury van de cultuurraad filtert uit de voorgedragen kandidaten een shortlist waaruit per categorie de laureaten worden geselecteerd. Een van deze drie laureaten gaat aan de haal met de Cultuurprijs 2017 en mag zichzelf een jaar lang laureaat van de Cultuurprijs noemen. Sinds 2015 kent de cultuurraad ook de publieksprijs toe. Deze prijs wordt op de avond van de cultuurprijzen toegewezen door de aanwezigen. Die kunnen hun stem toekennen aan het evenement of de persoon of vereniging van hun keuze. Een reden te meer om zeker naar de uitreiking te komen...

Praktisch: Uitreiking Cultuurprijzen 2017 op 9 februari 2018 in de Rabboenizaal. (fh)

foto Joost Joossen

Wie redt Els de Schepper?

Gezegend zij Pascale Platel

HOOGSTRATEN - Na een korte cabaretpauze speelde Els de Schepper vorig theaterseizoen haar nieuwe show ”Red Mij!” meer dan 50 keer voor telkens uitverkochte zalen. Ze herneemt deze topvoorstelling voor een laatste keer in het theaterseizoen ’17-’18.

In ”Red Mij!” roept Els het publiek op om haar te redden. Van de overload aan rommel in elke handtas en de bagage die je in je leven verzamelt. Van de steeds sneller voorbijrazende tijd. En soms misschien een heel klein beetje van zichzelf. Op haar beurt brengt ze ook redding voor haar publiek door hen een onvergetelijke avond te bezorgen. Met de perfecte balans tussen emotie, publieksinteractie en echte ambiance bewijst ze nogmaals waaraan ze haar naam als leading lady van de Vlaamse humor verdient. Praktisch: Red Mij! Door Els De Schepper op vrijdag 12 januari 2018 om 20.15 uur in de Rabboenizaal. (fh)

Statie ‘kwist’t

HOOGSTRATEN Op 19 januari wordt in de Pax de vierentwintigste editie van ”Statie ‘kwist’t” georganiseerd. Ploegen van maximum zes deelnemers gaan om 20 uur stipt van start. De deelnemende ploegen betalen bij inschrijving 15 euro op rekening BE69 9795 9318 1778 of bij Fons Jacobs, Witherenweg 19B in Minderhout (03 314 57 17 of 0478 57 47 46) of bij Annit Brosens, Venhoefweg 1c in Minderhout (03 314 87 41 of 0475 78 84 35). (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

29


DEZE MAAND

Hoogstraats talent in het Euregio Jeugdorkest

HOOGSTRATEN - Janne (16) en Nathan (14) Casteleyn spelen sinds september 2017 mee met het Euregio Jeugdorkest, een symfonieorkest met 100 getalenteerde muzikanten uit Vlaanderen en Nederland. Met dit orkest komen ze op 14 januari 2018 het Nieuwjaarsconcert opluisteren in de Rabboenizaal, het GC van Hoogstraten. DHM: Janne, welk instrument speel jij? Janne: Ik speel al 8 jaar viool en volg nog altijd les in de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen.

DHM: Nathan, en jij? Nathan: Ik speel nu 6 jaar slagwerk en volg ook les aan dezelfde Academie.

DHM: Hoe zijn jullie bij het orkest terecht gekomen? Janne: Wij kennen het orkest al heel ons leven want zolang als we weten, is onze papa al dirigent. We droomden er al lang van om mee te spelen en nu is het eindelijk zover.

DHM: Dat was dan niet moeilijk, jullie rijden gewoon met papa mee en gaan in het orkest zitten? Janne: Nee hoor, zo gemakkelijk gaat dat niet. We moesten, net als alle andere kandidaat-orkestleden, een auditie doen aan het einde van vorig schooljaar. We moesten een eigen stuk en twee verplichte orkesttrekken brengen voor een jury.

DHM: Wat zijn orkesttrekken? Janne: Dat zijn de meest virtuoze passages uit de stukken die we dit seizoen spelen. Daaraan kan de jury horen of we dit zelfstandig kunnen instuderen en op een muzikale manier brengen.

Thomas speelt het hard

DHM: En hadden jullie voordien al orkestervaring? Nathan: Ja, wij spelen allebei in de harmonie van Aartselaar, de Xaverianen. Dat is het orkest waar onze papa als kleine jongen ooit begon met hoorn spelen en waar onze opa al sinds jaar en dag slagwerk speelt. Later werd papa daar dirigent en ging mama ook mee om dwarsfluit te spelen. Sinds 2004 is papa daar gestopt als dirigent omdat hij het LAO ging dirigeren (o.a. bekend van Thomas speelt het hard). Sinds ruim twee jaar spelen wij daar nu ook. Ik speel vooral drum en Janne is aangesloten bij het melodisch slagwerk. Bij een harmonie spelen namelijk geen violen…

DHM: Ja, wij dachten al dat we jullie papa op TV zagen? Nathan: Ja, Thomas Van der Veken had als coach Liebrecht Vanbeckevoort en die heeft begin december dan weer opgetreden met het LAO. Omdat zij als orkest ook dat Grieg-concerto ingestudeerd hadden, werden zij gevraagd als oefenorkest voor Thomas. Hij is een tweetal keer mee komen repeteren vooraleer hij voor de

30

leeuwen gegooid werd bij het Brussels Philharmonic. Papa vond het heel leuk om met hen samen te werken.

DHM: Hoe vaak moeten jullie repeteren, bijvoorbeeld voor het Nieuwjaarsconcert in Hoogstraten? Janne: Het programma dat we in Hoogstraten spelen (A Night @ The Opera) hebben we ingestudeerd in 2 weekends in september. Vanaf oktober hebben we met dat programma al drie concerten gegeven in Nederland en in Vlaanderen. In januari spelen we dat programma nog drie keer, maar dan in een feestelijke nieuwjaarsversie. We trekken er nog mee naar de Singel, naar Wevelgem en dus ook naar Hoogstraten.

Vervolg

DHM: En wat daarna? Janne: In november hebben we al een repetitiedag gehad die in het teken stond van de 5de symfonie van Mahler, want dat is het programma dat we in het voorjaar brengen. In de kerstvakantie gaan we nog vier dagen op werkweek in Malle om deze muziek echt volledig onder de knie te krijgen. Na nog een repetitieweekend in februari beginnen we dit programma uit te voeren in maart. Er staan vijf uitvoeringen gepland. Daarmee komen we op 21 april 2018 ook nog eens terug naar Hoogstraten. Dan spelen we in de kapel van het Klein Seminarie. Wel

DHM: Ik hoorde dat jullie ook geselecteerd

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

zijn voor een prestigieuze wedstrijd in Nederland? Nathan: Ja, wij doen mee aan het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten. De voorronde is in Leeuwarden en de finale - hopelijk zijn we erbij - gaat door in De Doelen in Rotterdam. Het zou echt super leuk zijn om daar een keer te mogen spelen. En trouwens, er staat nog iets leuks op het programma. In de zomer gaan we op concertreis naar Oostenrijk!

DHM: Weer naar de Gouden Zaal? Janne: Ja! Het zal een goed gevulde week worden. We doen mee aan een internationaal festival voor jeugdorkesten en ook aan een wedstrijd. We gaan daar muziek brengen uit onze beide programma’s en er zullen wellicht ook verplichte werken bijkomen.

DHM: Als we jullie moeten zoeken in het orkest, waar moeten we dan kijken op 14 januari? Nathan: Ik sta helemaal op de achterste rij, bij de slagwerkers en ik speel vooral percussie (bekkens, triangel, tamboerijn, grote trom, …) Janne: Ik zit bij de tweede violen. Dat is van links te beginnen de tweede groep.

DHM: Heel veel succes met het concert in Hoogstraten en natuurlijk ook met alle mooi muzikale dingen die in het verschiet liggen. Nathan en Janne: Dankjewel! De praktische info over het nieuwjaarsconcert vindt u op de volgende pagina. (AL/red)


Nieuwjaarsconcert ”A Night@The Opera” HOOGSTRATEN - Het Euregio Jeugdorkest is een symfonisch orkest met de meest getalenteerde jongeren uit Vlaanderen en Nederland. Al meer dan 15 jaar staat het onder de leiding van Hoogstratenaar Hans Casteleyn. Op 14 januari concerteert Euregio voor de negende keer in zijn thuisbasis. Bij dit Nieuwjaarsconcert is ook een onvervalste muzikale topper van de partij: klarinettist en voormalig lid van EJO, Jeroen Vrancken speelt mee als solist. Vrancken studeerde aan het Lemmensinstituut en aan het conservatorium van Maastricht. Momenteel specialiseert hij zich aan de Norwegian Academy of Music in Oslo. Het Nieuwjaarsprogramma in de Rabboenizaal bevat enkele stukken in de operasfeer. Geen zangsolisten of grote operakoren weliswaar, orkest en de solist brengen dit programma volledig instrumentaal. Er zijn thema’s van Benjamin Britten en Camille Saint-Saëns. Solist Jeroen Vrancken schittert in melodieën van Giuseppe Verdi en Gioachino Rossini, ook bekende stukken als Leonard Bernsteins ‘Candide’ en George Gershwins ‘Porgy & Bess’.

Praktisch: Nieuwjaarsconcert ”A Night @ The Opera” door het Euregio Jeugdorkest en klarinettist Jeroen Vrancken op zondag 14 januari 2018 om 15.30 uur in de Rabboenizaal. Tickets in voorverkoop 18 euro en aan de kassa 22 euro. De -18 jarigen betalen 10,00 euro. Een productie van vzw LA:CH en vzw EJO (red)

Ambassadeur van de Hoogstraatse aardbei

HOOGSTRATEN - Sinds enkele jaren is Hoogstraten jaarrond aanbieder van aardbeien door de belichte teelt van Sonata. De komende winterperiode zal dat niet anders zijn. Coöperatie Hoogstraten bevestigt hiermee haar rol als betrouwbare leverancier en onderlijnt haar betekenisvolle rol in de Europese aardbeimarkt. De aanvoer van aardbeien zal in 2017 dicht bij de 32 miljoen kg liggen. Daardoor zal 2017 de geschiedenis ingaan als een gemiddeld goed jaar, zowel op vlak van productie als prijsvorming.

Naast een toenemende afzet in het binnenland wordt zo’n 65% van de Hoogstraten aardbeien geëxporteerd. Deze worden bijzonder geapprecieerd in Scandinavië, maar ook Frankrijk is met 20 % een grote afnemer. Intussen stijgt ook de export naar Engeland en is er interesse vanuit Duitsland. En wie aardbeien en promotie zegt, denkt meteen aan Roger van Damme, de bekende televisiekok en ambassadeur van Hoogstraten aardbeien. Om die status eer aan te doen, heeft hij zelfs een kookboek gewijd aan zijn favoriete vrucht. (fh)

DEZE MAAND

De landschapspijn van Jantien de Boer

WORTEL - De Friese columniste en schrijfster Jantien de Boer is op vrijdag 26 januari te gast in Bezoekerscentrum De Klapekster. Op uitnodiging van Natuurpunt Markvallei en De Hoogstraatse Maand brengt zij een voordracht over de ”landschapspijn” die ze ervaart. Zij probeert het gevoel dat het wegkwijnende Friese landschap bij haar oproept, over te brengen op anderen. ”Ik wil mensen die pijn laten voelen, hen stimuleren om weer met hun zintuigen de natuur te beleven.” Het spraakmakende boek dat zij hierover schreef, houdt ook onze regio een spiegel voor met een weinig flatterend beeld. ”Heb je de landerijen gezien? En wat vond je er van?” Het antwoord van de stedeling die je deze vraag stelt, kent ze al: ”Eh… mooi!” Maar kijken we wel goed? Luisteren we wel? Of zijn we de vrolijke zang van de leeuwerik al aan het vergeten? Jantien zag zelf het betongras voor turbokoeien in een industrielandschap. ”Ik vergis me, het zal aan mij liggen,” dacht ze eerst nog, ”ik moet gewoon beter kijken.” Daarom probeerde ze de biodiversiteit in haar eigen tuin op te krikken, kwestie van alvast ergens te beginnen. De Boer kocht een zakje tuinzaad, een bijenmengsel. ”Dat werkte als gek. Het stikte van de bijen in mijn tuin. Ik probeerde me daarmee te troosten.” Want het knagende gevoel bleef: ”Ik dacht: wat is er in godsnaam gebeurd met het Friesland van mijn jeugd?”

Biljartlaken

Op de eerste pagina’s van haar boek beschrijft Jantien de Boer hoe ze op ”een lichtblauwe, tintelende dag ergens in mei vorig jaar” tot het besef kwam dat er iets fundamenteels was veranderd. Op een smal landweggetje zette ze haar auto aan de kant, liet het raampje zakken en luisterde ingespannen…: ”Ik hoorde niets. Geen grutto, geen scholekster, geen kievit. Niets. Ik keek naar een egaal groen biljartlaken. Naar strakgetrokken land, zonder welvingen. Ik luisterde en hoorde alleen mijn ademhaling. Weg waren de zuring, de boterbloemen, de pinksterbloemen en de dotters waarvan ik als dreumes groentesoep maakte. Weg was het land waarin ik liggend in het gras Kruistocht in Spijkerbroek las, terwijl hoog boven mijn hoofd een leeuwerik zingend zijn territorium afbakende.”

Om haar heen zag De Boer ”slap, groen turbogras” dat om de 33 dagen wordt gemaaid. ”Terwijl de leeuwerik 45 dagen nodig heeft om zijn kuikens in dat gras groot te brengen. Alles voor de productie. Alles voor de koeien. Alles voor de wereldmarkt… Het boerenland leeft, maar het leeft ook niet. En ik sta er zo langzamerhand liever met de rug naar toe”, klinkt het.

Geraakt

Jantien de Boer (51), columnist en journalist bij de Leeuwarder Courant, bracht haar ”landschapspijn” onder woorden in een artikel in de krant en dat verhaal raakte velen. Veel mensen

voelden blijkbaar eenzelfde gemis en lang niet alleen in Friesland. Haar artikel ging heel Nederland door. Landschapspijn (haar woord) deed zelfs nog even mee aan de verkiezing van het politieke woord van het jaar 2016.

Ook boeren waren geraakt door het artikel, zo bleek. Ze voelden zich aangevallen. Voor haar boek en voor vervolg-artikelen sprak ze daarom ook met veehouders, aardappelboeren en wetenschappers. ”De uitgever noemt mijn boek een pamflet. Dat is het ook wel. Kijk, ik ben op sommige momenten heel strijdvaardig als het over het Friese platteland gaat. Maar je wint niks met oorlogvoering. Ik wil een dialoog op gang brengen. Ik wil mensen met landschapspijn besmetten, ze moeten meer hun zintuigen gebruiken. Het probleem moet van onderaf worden opgelost.” (Trouw, 20 maart 2017) Zo wil de schrijfster ook een bruggenbouwer zijn. Het is dat verhaal dat ze ons komt vertellen. Een aanrader, zonder meer.

Praktisch: Lezing door Jantien de Boer op vrijdag 26 januari om 19.30 uur in Bezoekerscentrum De Klapekster. Inkom 3 euro. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (ao)

Ook jij kan levens redden

HOOGSTRATEN - Een ongeval zit in een klein hoekje. Iedereen maakt wel eens iets mee, groot of klein. Weet jij hoe je moet helpen? Hoe herken je een levensbedreigende situatie? Hoe handel je dan? Kun jij een leven redden?

90% van de levens die gered worden in noodsituaties worden gered door gewone mensen zoals jij en ik die (toevallig?) weten hoe ze moeten handelen. Je hoeft geen ambulancier of dokter te zijn om het verschil tussen leven en dood te maken. Iedereen kan een leven redden en effectief het verschil maken.

Hoe?

Dat leer je tijdens de gratis cursus Eerste Hulp en Helper. Vanaf donderdag 1 februari 2018 start het Rode Kruis met een nieuwe lessenreeks in het lokaal aan het Slommerhof 18 in Hoogstraten. Na acht lesavonden is er een examen op 29 maart.

Interesse? Stuur een mailbericht met je naam, adresgegevens, geboortedatum, identiteitsnummer en GSM-nummer aan voorzitter@hoogstraten.rodekruis.be. Het aantal plaatsen is beperkt. Praktisch: donderdagavond 1 februari start van een reeks van acht lessen Eerste hulp en Helper in het RK lokaal, Slommerhof 18 in Hoogstraten. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

31


KEN G E N T I D AD EI O P L S 3D-C d n K a v o D W O Re n I t S O L ogstra

EN

o Te H

Duur van de opleiding is steeds 10 weken Start basistraining solidworks : 12 februari 2018 Start vervolgtraining solidworks : April 2018 Deze opleiding is zowel toegankelijk voor professionelen als particulieren. Training @ 3DCadworks.be

Gauchos Breda - Grote Markt 33 - 4811 XP Breda - T. 076-5224505 E. info@gauchosbreda.nl - I. www.gauchosgrill.nl - Facebook: Gauchos Breda


DEZE MAAND

Nel Aerts - Ontmaskerd Maske

TURNHOUT - Tot en met zondag 18 februari 2018 stelt Nel Aerts tentoon in De Warande in Turnhout. Voor Nel Aerts is het als een thuismatch. Zij woont weliswaar nu in Antwerpen, maar is afkomstig van Wortel en studeerde aan het Heilig Grafinstituut te Turnhout. De titel van de tentoonstelling, ‘Ontmaskerd Maske’ is een woordspel. Maske verwijst naar haarzelf als meisje, maar het is ook het Duitse woord voor masker. Zonder meer een aanrader! Nel Aerts (°1987) stelde eerder al tentoon in binnen- en buitenland. Zij maakt tekeningen, schilderijen, collages, sculpturen en filmpjes. Gaandeweg vindt ze nieuwe media om in te werken. In al deze werkvormen komt haar karakteristieke beeldtaal duidelijk terug. Ze ontwikkelt die met een vaste set basisvormen en terugkerende kleuren, figuren en thema’s.

In de Warande toont Nel Aerts een combinatie van werken uit verschillende periodes. Het oudste werk dateert van 2009. Het recentste is nog maar enkele weken oud. Door deze combinatie komen de oudere werken in een nieuw perspectief en wordt haar recente werk verduidelijkt door het oudere werk. De uitwisseling tussen verschillende werkvormen en verschillende periodes maakt mee de kern uit van haar artistieke evolutie.

Rode draad

Als rode draad is het zelfportret in al haar werk aanwezig. Soms behoudt dit zijn kwaliteit als portret, op andere momenten verwordt het tot

Randprogramma Artist talk Op zondag 14 januari om 11 uur krijg je de kans om Nel Aerts zelf aan het woord te horen over haar solotentoonstelling ‘Ontmaskerd Maske’. Kunstcriticus Wim Van Mulders interviewt haar dan. Deelname is gratis, je betaalt enkel je inkomticket. Gratis avondopening Op donderdag 25 januari is de tentoonstelling gratis toegankelijk van 17 tot 21 uur. Die avond treedt Katinka Polderman op in de Kuub. Rondleiding Er is een rondleiding voor individuele bezoekers op 4 februari om 11 uur. Deelname kost 5 euro inclusief inkomticket. Kunstkamp Van 13 tot 16 februari kan je komen knippen, plakken, tekenen, knutselen, lezen, praten, ontspannen tijdens een kunstkamp. Zit je in het 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar en hou je van al die dingen? Schrijf je dan in vanaf 25 januari via de website www.warande.be of via 014 41 69 91. Kostprijs is 50 euro.

een archetype, waarbij de concrete aanleiding onbelangrijk geworden is. Nel Aerts poseert zelf in haar eigen kleine verhalen. Haar werk past zo in onze tijd waarin zelfpromotie de ultieme façade is. Maar meestal hebben haar zelfportretten een eerder droeve ondertoon.

In deze tentoonstelling tast ze opnieuw de grenzen af tussen de traditionele media. Het textiel dat ze een tijd geleden in haar werk introduceerde, is in de Warande nog prominenter aanwezig. Een ruim gedeelte van de Expozaal heeft ze afgescheiden met doeken waarbinnen er een zeer intieme sfeer ontstaat, bijna huiselijk. In deze ruimte kan je binnen kijken door kijkgaten. Het huiselijke interieur verwijst naar de cafés in Zundert waar ze in 2015 enkele maanden op residentie was in het Van Goghhuis.

Tijdens deze 'vrijgezelle' periode produceerde Aerts en honderdtal tekeningen met zelfportretten, waarin ze bijvoorbeeld op café aan de bar zit te drinken of door het dorp wandelt. Hier in de Warande kan je nu een ingekleurde versie van deze reeks tekeningen zien. Door deze ingreep werden de tekeningen nog meer in het universum van Aerts getrokken. Ronde, kersenrode gordijnen, dikke regendruppels, pastelmuren en een overvloed aan kleine, uitnodigende wolken.

Andere sfeer

In het tweede gedeelte van de tentoonstelling kom je in een heel andere sfeer terecht. Hier toont ze haar werk in een meer traditionele

kunstruimte. Al wordt ook dit doorbroken door een ongewoon gebruik van sokkels en lage muurtjes. Enkele van de grotere formaten schilderijen die hier hangen gaan ook weer terug op de Zundert-reeks. In één ervan poseert Aerts als een odalisk op een houten bed, wat verwijst naar het soort meubilair in een film van Jean Cocteau. In een ander werk zie je haar in een bubbelbad zitten met een glas wijn. Haar handen veranderen regelmatig in wassen kandelaren, die ze ook daadwerkelijk op de werken monteert.

Haar gezicht geeft ze vaak in driekwart weer. Dit is een bekende houding voor vrouwen in de Europese schilderkunst, denk maar aan Matisse's 'Nude Standing Before an Open Door' (1936) of aan enkele van ‘Les Demoiselles d’Avignon’ van Picasso. De wijze waarop Nel Aerts deze gebruikt, herinnert ons er aan dat het ongemakkelijk kan aanvoelen om je blootgesteld te weten aan andermans blik. Alsof je ontmaskerd wordt.

Bij deze tentoonstelling hoort een boekje. Dit is nog een andere werkvorm waar Nel regelmatig naar teruggrijpt. Ook dit keer kan je het een echt kunstenaarsboek noemen. Hiervoor werkte ze nauw samen met haar vaste vormgever.

Praktisch: Tentoonstelling met werk van Nel Aerts tot 18 februari 2018 in De Warande te Turnhout. Openingsuren woensdag tot zondag van 10 tot 17 uur, gesloten op maandag en dinsdag, evenals tussen Kerstmis en Nieuwjaar. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

33


DEZE MAAND

DORPSRADEN

Lezers schrijven

Noteer alvast deze data in uw agenda: • Dinsdag 30 januari: Meersel-Dreef (Taverne 'De Zevenster', (vroeger Bij de Paters) • Maandag 5 februari: Minderhout ('t Markenhof, vroeger De Parochiezaal) • Donderdag 8 februari: Meer (De Meerpaal) • Dinsdag 20 februari: Meerle (Parochiecentrum) • Donderdag 1 maart: Wortel (refter 'De Wijsneus') • Maandag 5 maart: Hoogstraten (Stadhuis - zaal 'De Welgezinde')

Boekenbabbel

Beste redactie, In het vorige nummer van de Hoogstraatse Maand staat een artikel over "Wortel-Kolonie erkend als stiltegebied" (p. 24). Zowel in de tekst als in de kaart is er echter een fout geslopen: het stiltegebied 2 (Gerhagen) situeert zich niet in Olen, maar wel in Tessenderlo. Ik kan je verzekeren - als je het niet kent - dat het de moeite van een bezoek waard is (het moet niet altijd de Noorderkempen zijn...): prachtige wandelwegen, heel bosrijk, mooie fietspaden ( tot zelfs aan de abdij van Tongerlo!). Een wetenswaardigheid: Cyriel Gladines is dorpsdichter van Tessenderlo (en gaf zelfs een tijdje les in 't Spijker) plaatste er een prachtig gedicht bij een stilteplaats en gedenkteken speciaal voor overleden kinderen. Je ziet, de wereld is soms klein.

En niet om te vitten, maar waarschijnlijk heeft de familie van Louis en Magda Van den Heuvel-Hillen er jullie al wel attent op gemaakt (p. 54) dat de hoofding "Diamant in Meer" eigenlijk - zoals in de tekst correct staat - ”Briljant” zou moeten zijn. Op die leeftijd kan 5 jaar verschil soms veel betekenen...

HOOGSTRATEN - Sinds 2013 organiseert de BiB een leesgroep voor volwassenen. Bibmedewerkers Mieke en Iris begeleiden deze Boekenbabbel. In de loop der jaren bleken er zoveel geïnteresseerde lezers dat er twee leesgroepen bestaan. Vier keer per jaar komen de Boekenbabbelaars samen, de ene groep in de namiddag, de andere ’s avonds. De boeken die de namiddaggroep in 2018 zal bespreken, zijn ondertussen bekend:

- Peachez, een romance: gelauwerd schrijver Ilja Leonard Pfeiffer brengt het verhaal van de bizarre liefde tussen een naïeve professor van middelbare leeftijd en een barmeisje uit Las Vegas. Of is er meer aan de hand? - Exit West: een aangrijpende roman die een

liefdesgeschiedenis met een migratieverhaal combineert. Van de hand van Mohsin Hamid; - Zinkjongens: Svetlana Alexijevitsj brengt aangrijpende getuigenissen van soldaten, verpleegkundigen, moeders, zonen en dochters over de oorlog die Sovjetmilitairen tussen 1979 en 1989 in Afghanistan uitvochten; - Toen wij wezen waren: Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro laat topdetective Christopher Banks aan het woord over zijn jeugd in Shanghai, het vertrek naar Engeland en de pogingen om zijn ouders terug te vinden. In de namiddaggroep zijn twee plaatsen vrijgekomen. Ben je geïnteresseerd om bij de namiddaggroep aan te sluiten of wil je meer informatie? Mail naar bibliotheek@hoogstraten.be of informeer aan de balie. (red)

deejays & discobars 34

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Uw voornemen om vanaf januari telkens een straatnaam van "Groot-Hoogstraten" te verduidelijken vind ik prima, alleen vraag ik me af hoe je het aan de massa oud-studenten van het Klein Seminarie die vóór 1959 dit oord verlieten (waarvan ik ook een exemplaar ben) gaat verkocht krijgen hoe de straatnaam "Vrijheid" te rijmen valt met het strenge regime waarvan wij mochten "proeven". Ik heb er gelukkig geen complexen aan over gehouden, integendeel. Ik hield er wel mijn huidige echtgenote aan over, die na 51 jaar nog altijd Hoogstraten prijst als het in gezelschappen ter sprake komt (”hoe ben jij destijds hier in Balen terecht gekomen"?). Het gaat zelfs zover dat, als de aardbeien - erdberzzemen - niet uitdrukkelijk van Hoogstraten komen, ze niet goed genoeg zijn om gekocht of geproefd te worden...

Met de beste groeten van een aandachtige lezer, en met een dikke proficiat voor jullie inspanningen om elke maand een interessant en goed verzorgd nummer te brengen, met beste wensen voor een vruchtbaar redactiejaar en een gezond 2018 voor allemaal. Dr. Leo Mentens (echtgenoot Maria Vermeiren), gepensioneerd huisarts in Balen

Onze redactionele dank voor deze welgekomen correctie van een lezer uit Balen. Die haalt z’n gelijk op beide fronten: het betreffende stiltegebied ligt inderdaad in Balen (niet in Olen), het Meerse echtpaar verdiende ook in de titel briljant. De brief getuigt op z’n minst van een gezonde (hoe kan het anders van een huisarts?), kritisch meelezende blik. Blij te mogen lezen dat ons blad verder druk gelezen én goed bevonden wordt. De redactie retourneert de nieuwjaarswensen dan ook met veel schrijfplezier!


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS:

Mogelijk andere bestemming voor twee VITO panden

Te koop? Verkocht?

HOOGSTRATEN - Naar verluidt zou eigenaar VITO enkele panden op de hoek van de Karel Boomstraat en de Vrijheid van de hand willen doen. Te koop? Of al verkocht? Misschien en neen, dat zijn de antwoorden op deze vragen naar aanleiding van het hardnekkige gerucht dat sinds Sinterklaastijd de ronde doet als zou de ‘Gewestelijke vrije vakschool’ al verkocht zijn aan een groot bouwbedrijf uit de streek dat er dan waarschijnlijk appartementen zal oprichten.

Dit klopt niet, zegt een bron binnen het bedrijf, ”wij hebben hier niks mee te maken, zoek eerder bij een bouwpromotor uit Hoogstraten”. Een woordvoerder van de school is karig met informatie, vindt het te vroeg om hierover een verklaring af te leggen maar wil wel kwijt dat wordt onderzocht wat met het oude schoolgebouw zou kunnen gebeuren. Ook werd deze vraag overgemaakt aan de stadsdiensten.

Blijkbaar wil de school af van het afgebrande pand, laatst in gebruik als Kokomo City, voorheen als café Torenijzer en ‘t Voske. Want zeg nu zelf, een café (voor de tweede of derde keer) restaureren of terug opbouwen en verhuren is toch geen zaak voor een onderwijsinstelling. Maar de oppervlakte van het perceel waarop het burgerhuis en het voormalige café gevestigd is, leent zich niet voor een commerciële onderneming want het is te ondiep en te klein in vergelijking met de andere panden langsheen de Vrijheid. En dus komt de school mogelijk in de verleiding om de commerciële waarde van het te verzilveren pand omhoog te halen. Dat deze kwestie erg gevoelig ligt bij tal van

oudgedienden van de school en burgers van Hoogstraten spruit voort uit het feit dat deze vestiging van de school de geboorteplek is van het VITO. Maar evenzeer is er de vraag of een onderwijsinrichting zich dient bezig te houden met vastgoed en de ruimtelijke invulling binnen het woongebied. Niet dus, en dus maar verkopen?

Wel is geweten dat het gebouw voorkomt op de inventaris van onroerend erfgoed van de Vlaamse gemeenschap waardoor eigenaars en openbaar bestuur bijzondere aandacht zouden moeten hebben voor de historische waarde en zichtwaarde van dergelijke locatie. Dit is evenwel een notie die het stadsbestuur zelf helemaal overboord kieperde in het geval van het oude rusthuis waar alle verantwoordelijkheid naar de inwoners van Hoogstraten werd vermeden door deze bij de toegewezen aannemer te leggen. Als die het rusthuis zou afbreken, wie zijn wij dan om dit tegen te houden... Dergelijke houding kan zeker niet aangenomen worden in dit dossier in het hart van (de Vrijheid van) Hoogstraten. Wordt vervolgd. (ep)

Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

35


HOOGSTRATEN

Martens Constructies viert 40-jarig bestaan

HOOGSTRATEN - Op 17 november 20207 vierde Martens Constructies uit Hoogstraten, partner voor staalbouw en industriële bouwprojecten, wind- en waterdicht, haar 40-jarig bestaan. Tegelijk vierde oprichter Jan Martens zijn 65ste verjaardag. Voor die gelegenheid werden alle kranen, hoogtewerkers en alle rijdend materiaal tentoongesteld bij het bedrijf aan de Sint Lenaartseweg. ’s Avonds was er een groot feest, met 370 genodigden: personeel, klanten, zakenrelaties en vrienden. Als ”special act” kwamen De Romeo’s optreden. In zijn welkomstwoord vertelde Jan over het prille begin in 1977, over hoe hij met hulp van zijn vrouw Jeannine, met ondertussen 2 kleine kinderen, zich in een ongekend avontuur stortte. Hij had het ook over de moeilijke beginjaren in een gehuurde schuur aan de Chaamseweg in Meerle.

Naar Hoogstraten

Drie jaar later waren er al acht mensen in dienst en verhuisde het bedrijf naar de industriezone in Hoogstraten. Naar een nieuw ruim atelier, met rolbruggen en voldoende ruimte zowel binnen als buiten. Daar kon Jan zijn bedrijf verder uitbouwen. Toen dat perceel tien jaar later was volgebouwd, kocht men van de achterbuur een stuk grond bij, zodat het bedrijf verder kon uitbreiden.

Nog eens tien jaar later werd 1 hectare bijgekocht tegen de Sint Lenaartseweg, palend aan de reeds bestaande loodsen. Daar werd een volledig nieuw atelier met bijhorende kantoren gebouwd, die werden ontworpen door zoon Luc die ondertussen zijn studies en stage als architect had beëindigd en mee in het bedrijf was gestapt. De oude gebouwen dienen nu als magazijnen, de oude kantoren vooral als archiefruimte.

”Martens Constructies is altijd een beetje een pionier geweest in onze sector”, zegt Jan Martens, ”we voerden als eerste montagewerken uit met camionkranen, 38 jaar geleden al uitgerust met afstandsbediening. Nadien hebben we zelf een montagekraan gebouwd op een rupsenonderstel met uitschuifbaar tegengewicht. En”, gaat Jan verder, ”ook in ons atelier en op de werven gebruiken we veel toestellen die we zelf hebben ontworpen”.

Tweede generatie

Na Luc is ook Cindy, burgerlijk ingenieur van opleiding, mee in het bedrijf gestapt. Broer en zus waren al van jongsaf vertrouwd met het bedrijf. Ze woonden er als kind vlakbij en hebben zich stelselmatig ingewerkt. Nadat ze al verschillende jaren Martens draaiende hielden, hebben zij het nu volledig in handen. Voor Jan en Jeannine is het mooi om zien hoe hun twee kinderen elkaar perfect aanvullen in de taakverdeling en daardoor gemakkelijk unaniem beslissingen kunnen nemen. Ook de bezorgdheid voor zowel het personeel als de klanten hebben ze van hun vader overgenomen.

De Romeo’s waren de special act op het verjaardagsfeest.

36

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Jan, Luc en Cindy zijn trots op het veertigjarige bestaan van Martens Constructies. Luc behartigt de praktische kant van het bedrijf: de algemene planning, de dagelijkse taakverdeling van personeel en materieel op de werven en de planning in het atelier. Ook het doorvoeren van investeringen in machines, kranen, hoogwerkers, voertuigen, enz. behoort tot zijn taak. De nieuwe aankopen zijn altijd innovatief en toekomstgericht, waardoor het Belgische personeel van Martens Constructies veiliger en vlotter kan werken en het bedrijf zo de concurrentie met de lageloon werkkrachten durft aan te gaan.

Dochter Cindy werkt vooral op kantoor. Voor alle geprefabriceerde onderdelen op een bouwwerf worden geleverd, wordt voor het ganse gebouw de stabiliteit berekend en wordt alles tot in detail in 3D uitgetekend. Zij superviseert dat dit correct gebeurt. Zij is op de hoogte van de regels en eisen die momenteel aan een nieuw gebouw worden gesteld: van isolatie en detailleringen voor de EPB-regelgeving, buffering en infiltratie voor regenwater, tot brandveiligheid. Zij voert de besprekingen met de klanten, ook voor wat de verkoop betreft. Geen sinecure om dat te allemaal gedaan te krijgen als moeder van twee kinderen.

Sociaal bewogen

Het bedrijf heeft 40 mensen vast in dienst. Daarnaast doet men elke dag nog beroep op personeel van onderaannemers voor onder andere dakbedekkingen, betonvloeren, ramen, deuren en poorten. Het orderboek is in die 40 jaar altijd goed gevuld geweest. De heeft wellicht alles te maken met de tevredenheid van de vele klanten, die zorgen voor mond-aan-mondreclame. Technische werkloosheid ten gevolge van te weinig werk heeft het bedrijf nog nooit gekend. Men gaat er prat op dat er een goede werksfeer is onder het personeel. Zij krijgen zowel van Jan als van Luc en Cindy het nodige respect. Die respectvolle omgang blijkt ook wel uit het grote aantal personeelsleden dat vele jaren dienst op de teller heeft.

Ook bij deze feestelijke viering bleek de sociale bewogenheid van Martens Constructies. Aan de genodigden werd gevraagd om, in plaats van cadeaus, een bedrag te storten aan de actie ‘Kom Op Tegen Kanker’. Dat leverde de mooie som van 12.300 euro op. (fh)


HOOGSTRATEN

Hommage aan Jos Martens

HOOGSTRATEN - Naar aanleiding van het overlijden van Jos Martens op 16 augustus 2017 organiseert IKO-de kunstacademie een tentoonstelling als hommage aan haar stichter. De tentoonstelling is opgebouwd op twee locaties, namelijk in de IKO-etalage Vrijheid 165 en in de gangen van de IKO hoofdafdeling in de Dokter Versmissenstraat 6. Deze tentoonstelling werd thematisch opgebouwd rond het levensverhaal van Jos. Je kan er genieten van een boeiende confrontatie tussen werken van hemzelf en creaties van vele IKO-leerlingen waaronder kinderen, jongeren en volwassenen. De etalage is dagelijks geopend van 10.00 tot 19.30 uur. In de IKO-gangen kan je terecht tijdens de openingsuren van de academie (info www.iko-dekunstacademie.be). Op woensdag 7 februari om 20 uur heeft in de gangen van de IKO-hoofdafdeling voor IKO-cursisten en personeel, familie en vrienden van Jos Martens een finnisage plaats.

Praktisch: Hommage aan Jos Martens tot 7 februari in de IKO-etalage (Vrijheid 165) en de gangen van IKO (Dr. Versmissenstraat). (fh)

’121’ wordt ’d Hoaghste Tyd

HOOGSTRATEN - Op vrijdag 12 januari opent het café van Mirella Van Aart. Dan verandert koffie- en wijnhuis ‘121’ (juist, in Vrijheid 121) in ‘d Hoaghste Tyd. Een gezellige kroeg, waar je kan genieten van een wijntje, biertje of koffietje tijdens het biljarten en darten of het gewoon gezellig samen zijn. Wie Mirella kent, weet dat deze opening niet zomaar voorbij zal gaan.

Vanaf 21uur is iedereen welkom om mee te komen feesten met een live optreden van Laura Fischer en DJ Jordy. Na het optreden kan er nog tot de late uurtjes doorgedanst worden op aangepaste muziek. De bezoekers zullen meteen met eigen ogen kunnen zien dat het interieur hier en daar veranderd is. Ook de bar is aangepast zodat je er gezellig aan kan zitten. Het koffie- en wijnaanbod blijft hetzelfde. Achterin is

Tentoonstelling miniatuurhuisjes

HOOGSTRATEN - - Van 3 tot 29 januari stelt Mathilde Thys uit Hoogstraten haar verzameling miniatuurhuisjes van het merk Lemax tentoon. Met deze huisjes kunnen kleine dorpstaferelen en landschappen gevormd worden. Vooral in de kerst- en winterperiode zijn zulke mini-landschappen populair als woondecoratie.

Praktisch: Tentoonstelling miniatuurhuisjes uit de privéverzameling van Mathilde Thys van woensdag 3 tot maandag 29 januari in LDC Stede Akkers. Gratis toegankelijk. (fh)

het café staan een biljart en een elektronische darts. De nieuwe openingsuren zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 9 uur, zaterdag en zondag vanaf 10 uur. Gesloten op woensdag. (fh)

Toen de dieren nog spraken… en wat de mensen ervan maken

HOOGSTRATEN - Joeri Cortens brengt een natuureducatieve comedy voorstelling over de communicatie tussen mensen, dieren, planten, … in geuren en kleuren … en wat er zoal kan mislopen. Apen apen apen na? Gaan spinnen op het web? Twitteren (blauwe) vogeltje zelf wel eens? En vooral … wat bakken we er zelf van? Zijn we beland in een communicatie-revolutie of verstaan we elkaar steeds minder? Joeri Cortens is lesgever bij Natuurpunt CVN, maar ook gekend door zijn tvoptredens bij "Het zijn net mensen" op Vier en door zijn wekelijks radionatuurpraatje bij ”De Weekwatchers” op Radio 2.

Praktisch: Toen de dieren nog spraken… en wat de mensen ervan maken, een natuureducatieve voorstelling door Joeri Cortens op maandag 15 januari 2018 om 20.00 uur in het lokaal Begijnhof nr. 40. Organisatie Markant DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

37


HOOGSTRATEN

Basiscursus reanimeren en defibrilleren

HOOGSTRATEN - Al wie minstens zestien jaar oud is (of wordt in het kalenderjaar waarin de cursus start), kan deelnemen aan de vorming reanimeren en defibrilleren. De cursus biedt een basisopleiding van 3 uur. De vrijwilligers die instappen in het proefproject EVapp moeten éénmaal per 5 jaar de opleiding volgen. Praktisch: Vorming reanimeren en defibrilleren op woensdag 17 januari 2018 van 18.45 tot 22.30 uur in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18 te Hoogstraten. (fh)

Open Muziekweek

HOOGSTRATEN - De Academie voor Muziek en Woord zet een week lang de deuren wijd open. Er zijn allerlei muziekactiviteiten: workshops, toonmomentjes en concerten. Het ideale moment om de creatievelingen aan het werk te zien en kennis te maken met de muziekopleidingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Praktisch: Open Muziekweek van maandag 29 januari tot zondag 2 februari in de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen, Karel Boomstraat 44. Info: 014 69 95 39.

Poëzie met stadsdichter Daan Janssens

HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de bibliotheek van Hoogstraten een dichter uit. Voor 2018 viel de keuze logischerwijs op de Hoogstraatse stadsdichter Daan Janssens. In een interactieve lezing neemt hij de luisteraar mee op een boeiende reis doorheen allerlei soorten en vormen van poëzie, de ene al wat meer voor de hand liggend dan de andere. De voor-

stelling is gericht op leerlingen van het 5de en 6de middelbaar, maar iedereen is welkom.

Praktisch: Poëzie met stadsdichter Daan Janssens op donderdag 25 februari van 10.30 tot 13 uur in de hoofdbib Lindendreef. Iedereen is welkom. (fh)

Een geweldig feest van de 50-jarigen

HOOGSTRATEN - Het is al even geleden, maar de 50-jarigen van Hoogstraten hebben niets dan goede herinneringen aan hun reünie in zaal Pax. Het was een plezant weerzien dat tot in de vroege uurtjes gevierd werd.

Dansen, drinken, buurten, lachen, herinneringen ophalen,.. kortom het was een geweldig tof feestje. (fh)

Op de foto bovenste rij v.l.n.r.: Martine Brosens, Danny Brosens, Lies Leunen, Marleen Van Den Bogerd, Karl Ruts, Ingrid Jacobs, Paul Fockaert, Nancy Pinxteren, Greet Van Huffel, Ria Laurijssen, Greet Van Dyck, Lutgard Van Loon; Karl Vinck, Greet Vermeiren, Goedele Faes, Yolanda Vermeiren, Wendy Fransen, Kristel Rombouts, Katleen Van Der Hallen, Marc Kenis, Mieke Peeters en Dirk Mariën. Onderste rij: Ann Van Delm, Inez Geens, Martine Versmissen, Patrick Diels, Koen Buyens, Kris Ceusters, Marc Joosen, Filip Laurijssen en Kris Van Loon. Zittend: Katlijne Van Gils, Marleen Van Bergen, Christel Verschueren, Ann Verheyen en Dirk Aerts.

38

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

DE AVONTUREN VAN TIBBO

IN DE SLIMSTE MENS TER WERELD Aflevering 20 - “Ik herken u van Amika, met dat paard...”, zo introduceerde James Cooke, schijnbaar deskundig doch totaal fout, Thibault Christiaensen in De Slimste Mens. Onze Tibbo, dus! We leerden ook dat Tibbo ‘energieke rammelmuziek’ maakt met Equal Idiots en dat hij zijn maatje Pieter Bruurs bespuwt ‘uit respect’.

Aflevering 21 - “ ‘t Schijnt dat het ‘rosse soort’ zal uitsterven” Tibbo: “Als beide ouders hetzelfde ros-gen hebben, planten ze voort!” Linde Merckpoel (liefdevol en aanhalig): “Héy, Tibbo...” En na haar uitschakeling, door Tibbo in aflevering 23: “Afgeschoten door mijn eigen broer, zo lijkt het wel”

Aflevering 22 - Nadat drumster Isolde Lasoen haar nieuwe cd overhandigde aan Erik Van Looy: “Heb jij geen cd bij, Tibbo?” - “Jawel, da’s dan 15 euro!” Tibbo: “Jawel, Sinterklaas kwam altijd. Maar de gevraagde videospelletjes niet bepaald.”

Aflevering 23 - Tibbo over Kristof Calvo:”Mensen in kostuum zien er altijd slim uit”. De 3-delige sterfscene was van dusdanig niveau, dat Erik Van Looy er meteen de persiflage uit The Matrix in herkende. En Linde wordt door Tibbo naar huis gestuurd: “Nieuwsgierig welke platen er volgende week in mijn programma zitten...”

Aflevering 24 - De dramatische ondergang - Wat weet je over Willy Claes? - “The Sky is the Limit? - Stop!” - Conscience? “Leerde zijn volk ‘schrijven’ - Stop!” In de finale: “Ik zeg ‘stop’ en ineens hoor ik in het publiek ‘hooo!!!’. En toen wist ik het: Stoeme, stoemen das!” Op naar de finaleweek! Doch met geheven hoofd!

Maar wel heilig ! En nu terug naar de echte wereld met rammelmuziek en boterhammekes met choco.

Aflevering 37 - De Finaleweek - Helemaal “in ‘t nief” maar toch gespannen en met massa’s ‘rijpere’ vrouwen als Facebook-vriend... Het mocht niet baten. Ondanks een sterk eindspel tegen Joke Emmers... Tibbo out!

En een welverdiende: PROFICIAT ! DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

39


MEERSEL-DREEF

Fietspad langs Mark wordt eindelijk opgeknapt

MEERSEL-DREEF - In de eerste helft van 2018 wordt het wegdek van het fietspad langs de Mark (in Meer en Meersel-Dreef) vernieuwd, in opdracht van het stadsbestuur. Hierdoor zal het comfort van de fietsers en wandelaars aanzienlijk toenemen. Boomwortels hebben op een aantal plaatsen het twintig jaar oude fietspad omhoog geduwd, dit zorgt voor scheuren en hobbels met een grote onveiligheid voor de fietsers. Het volledige traject vanaf het begin in de Zandbergstraat in Meer tot aan de landsgrens in Meersel-Dreef zal worden heraangelegd. Een verbreding van dit toeristisch fietspad zit er jammer genoeg niet in, maar dat had best wel gemogen. Het doortrekken van het fietspad tot aan de Markbrug van de Bredaseweg (Minderhout) is ook niet aan de orde. Op een aantal plaatsen gaat het enkel om de bovenlaag. Waar de beschadigingen het grootst zijn, moet ook de onderlaag worden aangepakt. Langs het traject van het fietspad zullen ook bomen worden gerooid. Een driehonderdtal daarvan hebben de essenziekte en moesten hoe dan ook worden opgeruimd. Een ander deel moet verwijderd worden omdat hun wortels het fietspad omhoog drukken en ook het nieuwe asfalt snel zouden beschadigen. Alle verwijderde

bomen zullen evenwel worden gecompenseerd op twee locaties: langsheen de Scheurdekousweg wordt een bomenrij van knotwilgen aangeplant en in het talud naast de Mark worden op verschillende plaatsen elzen aangeplant.

MEERSEL-DREEF - De jongens van JO-17 van voetbalclub GESTA (Galder) werden herfstkampioen met het maximum aantal van punten. Geen enkele verliespartij werd er opgetekend.

Na de winterstop worden de jeugdploegen opnieuw ingedeeld, en dan zal het allemaal wel niet meer zo makkelijk gaan. Van de 12 spelers, zijn er 7 (Neder)-Belgen die deel uitmaken van

Plan Pimpernel

Op andere locaties wordt de berm langs het fietspad opgewaardeerd in het kader van het Plan Pimpernel. Deze bermen worden in een manueel maaibeheer opgenomen waarbij er aandacht is voor bijzondere planten en de zeldzame Grote Pimpernel. Deze plant, die een hoogte kan bereiken van 30 tot 120 cm, schiet op uit dikke vertakte ondergrondse stengels. Hij vormt een rozet van maximaal 14 blaadjes, waaruit verschillende bloemstelen opschieten met bolvormige bloemhoofden die in de loop van de bloei uitgroeien tot langwerpige donkerrode aren zonder kroonblaadjes. Op deze plant komt het donker pimpernelblauwtje (Phengaris nausithous) zijn eitjes leggen. De plantensoort staat in Nederland te boek als stabiel sinds 1950 of toegenomen. In Vlaanderen gaat de plant volgens de rode lijst achteruit, in Wallonië wordt ze bedreigd. (JJ)

RKVV GESTA JO-17 herfstkampioen

40

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De Grote Pimpernel komt in onze regio nog voor, elders is deze mooie plant bedreigd.

dit voetbalteam, zes uit Meersel-Dreef en één uit Meerle. Ook de jongens van JO-9 en JO-13 van RKVV Gesta speelden herfstkampioen. (JJ)


Pierre Verbaeten wint fotowedstrijd

Geiten winnen KLJ Quiz

MEERSEL-DREEF

MEERSEL-DREEF - Pierre Verbaeten van Fotowerkgroep Markvallei wint de eerste prijs in de fotowedstrijd van Groenten en Bloemen 2017 in Hoogstraten. Een mooie foto is pas echt geslaagd als hij de juiste sfeer weergeeft in kleur en dimensie, en dat is bij zijn winnende foto heel mooi zichtbaar. Ook van onzentwege een dikke proficiat! Ook een meer dan eervolle vermelding aan Nancy Hendriks, die de tweede prijs behaalde en aan Alma van den Bergen uit Breda, die volgens de jury de derde beste foto maakte. (JJ)

MEERSEL-DREEF - De KLJ organiseerde op zaterdag 25 november een all-round quiz met allerlei leuke vragen. Het werd een erg geslaagde editie dit jaar. Ook de benamingen van verschillende quiz ploegen spreken tot de verbeelding, zoals De Collega’s van Kees, Nieuw Samenge-

steld Gezin, Zehbi’s, Kannibeter, Vrienden van de Jury, Kwislamitische Staat, Dreefse Dynamite … Maar de winnaars van 2017 waren de Geiten, met Jelle Muesen, Guy Muesen, Anja Bastiaansen, Wilma Peeters, Jac Peeters en Patricia Hekkens. (JJ)

MEERSEL-DREEF - De Dreveniers uit 1967 hielden op zaterdag 25 november een reünie in een plaatselijke herberg. Een leuk feestboekje met oude foto’s werd uitgedeeld en iedereen kreeg een gepersonaliseerde button opgespeld.

Jammer genoeg zijn er altijd afwezigen, maar dan kon de pret niet drukken. Een herinneringsfoto voor het nageslacht werd gemaakt, hierbij herkennen we boven naar onder en van links naar rechts:

Ruud Huybrechts, Johan Jochems, John Van Den Broeck, Rob Van Opstal, Ed Van Dun, Joris Christiaansen, Els Koyen, Karin Goethals, Guy Oomen, Carine Aerts, Marij Krijnen. (JJ)

Reünie 50-jarigen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

41


MEERSEL-DREEF

Meri Koyen de 20 miljoenste Sportoase bezoeker

HOOGSTRATEN - De firma Sportoase telt, naast het zwembad en fitnesscentrum te Hoogstraten, nog tien andere vestigingen verspreid over het land. Na verwerking van de maandelijkse rapporten stelde de uitbaters vast dat men op het punt stond om de 20 miljoenste Sportoase-bezoeker te begroeten. De elf vestigingen hoopten uiteraard elk dat die bezoeker zich in hun centrum zou aanbieden. De bezoekersregistraties werden voortdurend gemonitord. In Braine-le-Comte, waar Sportoase Champ de la Lune is gevestigd, sprongen de medewerkers een gat in de lucht toen de 19.999.999 ste bezoeker over de vloer kwam. Maar helaas voor hen werd intussen de lidkaart van Meri Koyen gescand en was het Sportoase Stede Akkers die de eer had om de gelukkige in de bloemetjes te zetten. Meri Koyen was wel degelijk de 20 miljoenste en mocht als gelukkige winnares, naast bloemen en champagne, een All-in jaarabonnement voor het gezin in Sportoase in ontvangst nemen. Meri is er samen met haar echtgenoot een regelmatige gebruiker van

het zwembadencomplex. Overigens blijft Sportoase verder uitbreiden. Binnen twee jaar zal de groep 17 vestigingen

42

Geslaagd grootouderfeest 't Dreefke

MEERSEL-DREEF - Op woensdag 15 november was het een speciale dag op ’t Dreefke, het was er namelijk het jaarlijks grote grootouderfeest. Alle grootouders en zelfs overgrootouders waren uitgenodigd om te komen kijken naar het optreden van de leerlingen. Na het optreden konden de grootouders nog wat drinken en kregen ze een lekker stukje cake erbij. Als afsluiter mochten zij zelfs nog even in de klassen gaan kijken van hun kleinkinderen. Iedereen heeft er volop van genoten. Dat bewijzen ook de sfeerfoto’s en filmpjes van de optredens die je kan terugvinden op de website van www.dreefke.be. (JJ)

De dorpsraad vergadert

MEERSEL-DREEF - De jaarlijkse openbare vergadering van de Dorpsraad van Meersel-Dreef heeft plaats op dinsdag 30 januari om 20 uur in de zaal bij de Paters. Het volledige college van Burgemeester en Schepenen wordt verwacht, evenals OCMW-voorzitter Jos Matthé en de wijkagent. De agenda van de vergadering is nog niet bekend, maar zal meegedeeld worden in de jaarlijkse Stuw, die begin januari huis aan huis zal worden bedeeld.

tellen die in totaal al vlug samen 4 miljoen bezoekers per jaar hebben. (fh)

In verhouding tot het aantal inwoners, komt er altijd veel volk naar de openbare Algemene Vergadering van de Dorpsraad.

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Sint viert verjaardag in 't Dreefke

MEERSEL-DREEF - Eind november stuurde Sinterklaas een brief naar de kinderen van 't Dreefke. De allerlaatste dag dat hij in België was voor zijn verjaardag, zou hij nog graag een bezoek willen brengen aan de school. Dat de goedheilige man zichzelf uitnodigde, daar zagen de kinderen in 't Dreefke geen graten in. Integendeel. Er werden slingers geknutseld, een verjaardagdans ingeoefend, een heleboel ouders bakten en cakejes. Op dinsdag 5 december was het dan zo ver. De Sint arriveerde ’s morgens, vergezeld door twee echte Zwarte Pieten, in een versierde Giant kniklader en het groot kinderfeest kon beginnen. De kinderen dansten en zongen voor de Sint en in elke klas werd een verjaardagritueel voor hem uitgevoerd. Het Sinterklaasfeest werd beëindigd met een heel groot taartenbuffet. Tot volgend jaar maar weer en alvast een goede terugreis toegwenst! (JJ)

Lampionnenoptocht, kinderplaybackshow en dorpsfeest

MEERSEL-DREEF - De Dreefse Trappers organiseren op zaterdag 13 januari weer een geweldig dorpsfeest voor jong en oud. Om 19 uur is er een lampionnenoptocht met vertrek bij de Paters, om via de Markweg en fietspad langs de Mark, naar de feesttent te stappen. Die staat op de parking van koffiehuis Martens in de oude Markweg. Na deze opwarming begint om 20 uur de playbackshow voor de kinderen tot en met het laatste jaar van het lager onderwijs. Wie wint er dit jaar: een meidengroep, een duo of een solo-artiest(e)? Iedereen is in ieder geval altijd benieuwd wie het winnende liedje als toemaatje mag brengen en dus de mooie beker mee naar huis mag nemen. Vanaf 22 uur is er muziek met live band Van Brenghe, dan kunnen de beentjes worden losgegooid tot een stuk in de nacht. Praktisch: Dorpsfeest op zaterdag 13 januari vanaf 19 uur in de feesttent in de oude Markweg. (JJ)

Vanaf 22 uur staat Van Brenghe live op het podium.

Eindelijk betere dienstregeling De Lijn

MEERSEL-DREEF - Eindelijk komt er een regelmatige busdienst van De Lijn naar Meersel-Dreef. Sinds de afschaffing van de belbussen in Hoogstraten, konden de Dreveniers enkel in de ochtend- en avonduren met het openbaar vervoer rijden via lijn 430. Vanaf 10 december 2017 doen de lijnen 600 en 602 overdag Meersel-Dreef aan met een uurfrequentie. In de praktijk komt het erop neer dat lijn 602 van Antwerpen naar Meerle wordt verlengd tot Meersel-Dreef. Ook enkele vroege en late ritten van lijn 600 van Antwerpen naar Hoogstraten zullen Meersel-Dreef bedienen. In Meersel-Dreef rijden alle bussen voortaan een lus in tegenwijzerzin. De haltes Nieuwe Dreef, Scheurdekousweg, Meersel en Oude Tramweg zullen steeds in deze volgorde worden bediend. Een gevolg van deze maatregel is dat er enkele ritten van bus 430 van Reusel, Arendonk, Turnhout, Hoogstraten, Meerle naar Meersel-Dreef worden geschrapt. Er zijn ook wijzigingen aan de uurregeling van de laatste bussen vanuit Meersel-Dreef en Hoogstraten richting Antwerpen en Turnhout. U kan de nieuwe dienstregelingen raadplegen op de website van De Lijn: www.delijn.be/nl/lijnen. (JJ).

Bushalte Nieuwe Dreef in Meersel-Dreef DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

43


MEERSEL-DREEF - MEER

Ontbijten met 't Dreefke

MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 3 februari 2018 verzorgt basisschool ’t Dreefke het jaarlijks ontbijt. Je kunt een pakket bestellen voor 8 euro per persoon en daar zit heel wat in: sandwich, pistolet, koffiekoek, croissant, allerlei beleg, fruit, zakje thee, eitje,… Je moet alleen nog je koffie of theetje zetten en je kan beginnen te ontbijten. Iedereen vindt er vast iets naar zijn goesting! De kinderen en leerkrachten komen vanaf 10 januari langs bij de Dreefse huizen en hopen op een mooie opbrengst, die ze gebruiken voor hun tweejaarlijkse openluchtklassen en spelmateriaal voor de kleuterschool. Op zaterdag 3 februari vanaf 8 ’s morgens brengen ze het aan huis, alleen in Meersel-Dreef. Maar u kan uw bestelde ontbijt ook afhalen op school. (JJ)

Chiromeisjes Meer winnen Franky-award van jeugdraad

MEER - In het kader van het thema Grenzeloos Hoogstraten organiseerde de jeugdraad een wedstrijd voor alle Hoogstraatse jeugdverenigingen. Het was de bedoeling om de Franky-mascotte zo veel mogelijk kilometers te laten reizen. De Chiromeisjes uit Meer kijken duidelijk niet op een kilometertje meer of minder…

Elke jeugdvereniging kreeg in mei twee Franky-poppetjes. Die konden vanaf dan tot begin oktober de wereld rondreizen en het doel was om op die manier zo veel mogelijk kilometers op de teller te krijgen. Franky moest gefotografeerd worden bij een monument, in binnen- of buitenland, en moest als bijkomend bewijsstuk een prentkaart sturen naar het stadhuis in Hoogstraten. In een buitenland mocht maar één foto gemaakt worden, in België kon Franky onbeperkt reizen.

Tijdens een leuk slotevent ‘Franky back in town’ in de Cahier werden de prijzen uitgereikt. De Chiromeisjes van Meer gingen aan de haal met maar liefst drie van de vier prijzen. Ze wonnen de prijs van de Facebookuitdaging, de verbroederingsprijs (samen met de spitsbroeders en -zusters van Jeugdhuis Mussenakker), én de hoofdprijs. De Franky’s van de Chiromeis-

De Chiromeisjes van Meer, duidelijk in de wolken met de eerste plaats.

44

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

jes bezochten o.a. Iowa, Hong Kong, Bali, onze zusterstad Za-Kpota,… Maar ook in ons eigenste De Panne was een Meerse Franky te gast. In totaal reisden de Chiro-Franky’s meer dan 49.000 kilometer. (jav)


MEER - MEERLE

GOUD IN MEER

Karel Jansen en Jeanne Brosens

Karel Jansen en Jeanne Brosens 1967 - 2017, vijftig jaar getrouwd. PROFICIAT! Samen met familie, vrienden en buren werd het een feestelijke dag!

Nieuws van Stede Akkers Meerle

Nieuwjaarsdrink

MEERLE - In het Lokaal Dienstencentrum zet men op dinsdag 2 januari het nieuwe jaar in met elkaar het beste te wensen bij een lekker glaasje glühwein of bubbels pêche (0,50 euro). Dat wordt verdergezet op woensdagnamiddag, er wordt geluisterd naar een populair concert op DVD. Waarna een warm en gezellig 2018 kan volgen. Iedereen welkom. Praktisch: Dinsdag 2 januari en woensdag 3 januari nieuwjaarsdrink in LCD Stede Akkers Meerle.

Sjoelbakken

MEERLE - Tijdens de eerste volksspelennamiddag in oktober was er veel animo rond de sjoelbak. Na afloop van het dorpsrestaurant staan er opnieuw enkele sjoelbakken klaar om de schijven te laten knallen. Wie graag meedoet, komt gewoon langs. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. Wie gewoon iets wil komen drinken, kan dat ook. De cafetaria is open. Iedereen welkom. Meer info: Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers, 03 340 16 30, dienstencentrum@hoogstraten.be. Praktisch: Woensdag 31 januari. Na het dorpsrestaurant sjoelbakken in Stede Akkers Meerle. (fh)

KWB gaat op Lekkerbekkentocht

MEERLE - Van wandelen krijg je honger! Het zal je op de KWB wandeltocht van 26 januari echter niet overkomen. Deze wandeling wordt niet voor niets Lekkerbekkentocht genoemd. Deze wandel-, eet- en doetocht door het centrum van Meerle gaat over een traject van zo’n 5 km met onderweg een aantal stopplaatsen met hartige hapjes. Vertrek tussen 19 en 20 uur aan het KLJ-Lokaal. KWB-leden betalen 6 euro, nietleden 8 euro. Zeker meebrengen: fluovestje en zaklamp. Iedereen is van harte welkom: jong of oud, opa’s, oma’s, tantes, nonkels, geburen, vrienden… Kindvriendelijk ook, het parcours is geschikt voor buggy’s. Na de wandeltocht kan je in het KLJ-Lokaal nog nagenieten met een drankje en een hapje om de avond af te sluiten. Misschien heb je zelfs nog een prijsje gewonnen. Inschrijven voor 19 januari Francois Christaensen, Thornstraat 2 - Tel 03/315.02.97. Je kan ook per email inschrijven op cois.christiaensen@telenet.be en het geld overschrijven op rekeningnummer BE71 7875 5002 9769 ten name van KWB Meerle met vermelding van lekkerbekkentocht, naam en aantal personen. Na betaling ben je definitief ingeschreven. Praktisch: Lekkerbekkenwandeltocht van KWB Meerle op vrijdag 26 januari met vertrek tussen 19 en 20 uur aan het KLJ lokaal. (jaf)

Rikken voor de parochiezaal

MEERLE - Tradities moeten in ere worden gehouden. Een kaartje leggen: misschien wel een van de oudste gezelschapsspelen en een echte traditie. Kaarten is een sociaal spel, waar je veel beter het spel kan maken als je je tegenspeler in de ogen kan kijken, zien of zijn lichaamstaal zijn kaarten niet verraadt. Je kan ook napraten over het geleverde spel, waarbij vloeken, schelden en meewarig doen allemaal mag, als het bij de volgende gift maar weer vergeten is. De Kaartwedstrijd Rikken van het zaalcomité van de Meerlese parochiezaal is ook een traditie in het prille voorjaar. Dit jaar vinden ze plaats op de vrijdagavonden 2, 9 en 16 februari 2018, uiteraard in de zaal waarvoor we het allemaal doen: ‘Ons thuis’.

Inschrijven kan vanaf 19.30 uur en de eerste gift wordt gedeeld om 20 uur. De inleg is 3 euro per avond. Elke avond worden er drie ronden van 12 giften gespeeld en zijn er rondenprijzen en dagprijzen te winnen. De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking. Kaarters van Meerle, op post!

Niet-kaarters zijn eveneens welkom om iets te komen drinken. Het wordt immers een gezellig café in Ons Thuis. Je spijst de kas van het zaalcomité, zo kunnen ze in onze parochiezaal blijven investeren, ten bate van alle gebruikers. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

45


MEERLE

Levende Sara’s op de oprit bij Marij

Jan Vinckx geridderd

MEERLE - Tijdens de jaarlijkse St-Barbaraviering van de brandweerpost Meerle werd postoverste Lt. Jan Vinckx voor zijn jarenlange inzet door de burgemeester gekroond tot Ridder in de Orde Leopold II. Dik verdiend! Heel Meerle is Jan en het ganse korps zeer erkentelijk voor hun enthousiaste inzet. (jaf)

MEERLE - Marij Krijnen van de Strijbeekseweg werd onlangs 50. Naar goede gewoonte hadden de buren liefst zes Sara’s en zeven platen met tekst in de tuin gezet. Maar groot was de verassing toen volgende morgen bleek dat er

ook nog vijf levende Sara's op haar oprit zaten. Verstopt achter maskers zagen ze er echt als een pop uit. Ze lieten heel wat mensen én Marij schrikken toen ze begonnen te bewegen en te praten. Marij vond het geweldig! (jaf)

MEERLE - Op zaterdag 27 januari zijn alle liefhebbers van volksdans van harte welkom in de parochiezaal van Meerle. Dan wordt er weer gedanst op muziek uit allerlei landen. Daarbij krijg je een optreden in aangepaste kledij van eigen dansers, met zowel de dansers van de maandagavonden als de jongeren die op vrijdagavond dansen. Ze brengen een eigen choreografie van Gust Koyen.

jongeren in diezelfde zaal dansen van 19 tot 20.30 uur. Op maandagavond dansen eerst de 50-plussers in de parochiezaal, van 18 tot 19.30 uur. Gevolgd door de beginnersgroep die ook in september gestart zijn. Zij dansen van 19.30 tot 20.30 uur . Als laatste komt dan de maandagavond groep, de groep die het langste meedraait en die danst van 20.30 tot 22 uur.

Shilshoel organiseert volksdansinstuif

Ondertussen is de volksdansgroep Shilshoel een begrip geworden in Meerle en omstreken. 28 Jaar geleden gestart vanuit de plaatselijk jeugdbeweging chiro en nu uitgegroeid tot een grote groep van bijna 100 leden, verdeeld in 5 groepen. Dit jaar werd ook kindervolksdans (van het eerste tot het zesde leerjaar) opgestart, én met succes. Zij dansen op vrijdagavond van 18 tot 19 uur in de kleuterschool. Daarna komen de

Wie de sfeer wil proeven, is welkom op de instuif op zaterdag 27 januari 2018. De eerste dans begint om 20 uur en we eindigen ten laatste 1 uur. Meer info bij Gust Koyen: chrisengust@hotmail.com of Tonia Jacobs: jacobs.tonia@gmail.com.

Praktisch: volksdansinstuif van Shilshoel op zaterdag 27 januari vanaf 20 uur in de parochiezaal. (jaf)

Goud, diamant of briljant? EEN OPROEP: Bent u of zijn uw ouders of buren 50 jaar, 60 jaar of langer gehuwd? Laat het ons weten langs redactie@demaand.be of bel 0495 25 25 05. Wij plaatsen graag een familiefoto of het verhaal van de jubilarissen. Natuurlijk gratis, want wij zien jullie graag. 46

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Feestelijke kerstverlichting

MEERLE - Op initiatief van Halte Merlet en met steun van het stadbestuur is ons mooie Meerlese raadhuis ook tijdens de feestdagen weer heel sfeervol verlicht. Samen met de kerststal aan de kerk geeft het aan onze dorpskern een feestelijke tint. De sneeuw op het ogenblik dat de foto genomen werd, geeft het nog een extra cachet. De sneeuw is niet gegarandeerd, de kerstverlichting blijft tot na het Driekoningenfeest. (jaf)


Feestelijke reünie 70-jarigen

MEERLE

MEERLE - Op vrijdag 8 december hielden de 70-jarigen van Meerle een fijne reünie in de zaal bij de Paters op de Dreef. Het was een leuke namiddag. Feesten deden ze gemengd, op de foto stonden ze apart!

De vrouwen: Treza Goos, Cor Boeren, Maria Brosens, Eliza Boeren, Cato Jansen, Jeanne Smolders, Annie Jochems, Elly Govers, Annie Dekkers, Maria Godrie, Julia Mertens

De mannen: Toon Jacobs, Harry Rombouts, Frans Huybrechts, Rob Pauwels, Jan Mertens, Neel Verschueren, Jan Jansen, Frans Govers, Theo Verschueren, Denie Brosens, Albert Jespers, Jan Snoeys DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

47


MEERLE

De Sint doet Meerle aan

MEERLE - Ook dit jaar reed de Sint Meerle niet voorbij en trok hij met de vele kinderen naar de parochiezaal. De Pieten vonden snel de weg naar de zaal, de Sint was tussen de velden een beetje verlopen gereden was. Dus gingen alle

kinderen met de Pieten en met de fanfare voorop hem opzoeken. Aan het einde van de Rondeelweg kwamen ze hem tegen met paarden en kar. Samen trokken ze naar de zaal om de komende verjaardag van de Sint te vieren. Daar werden

Kerststalbouwers

MEERLE - Of we een witte kerst zouden krijgen, moesten we nog afwachten. De kerststalbouwers kregen alvast een flink pak sneeuw op hun hoofd tijdens het bouwen van de kerststal. Maar dat kon deze kloeke gasten niet deren. En in het portaal van de kerk wachtten enkele (minder kloeke maar niet minder ijverige) leden van het comité met koffie, cake en een borrel. Dat was verdiend voor de bouwers én goed gedaan van het kerststalcomité. (jaf)

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het kinneke kwam uit de hemel…

MEERLE - In het sfeervol versierde raadhuis bracht Halte Merlet voor een uitverkochte zaal een kerstverhaal. ”Een kinneke uit de hemel”, geschreven door Mieke Leurs en schitterend vertolkt door Yolanda Van Aelst en Willy Jespers. Tussen de bedrijven zong het koortje van Halte Merlet samen met het publiek kerstliedjes van vroeger onder begeleiding op gitaar door Kris Hendrickx. Zoals altijd verwende Halte Merlet de bezoekers met lekkere hapjes tijdens de pauze. Na het onverwachte einde bleven velen nog even nakaarten bij een glas wijn of bier. Ook de prachtige versiering van het raadhuis, voor het tweede jaar op rij verwezenlijkt door Halte Merlet, kreeg veel waardering. Op 24 maart 2018, de zaterdag dat het uur omgezet wordt, organiseert Halte Merlet een muzikaal optreden. Verdere informatie volgt. (jaf)

On-

48

vele liedjes gezongen en tekeningen uitgewisseld. En er waren ook dit jaar in Meerle geen stoute kinderen bij. De Sint zag en hoorde dat het goed was en deelde gul aan alle kinderen lekkers uit. (jaf)


MINDERHOUT

Minderhout zong heel enthousiast

MINDERHOUT - Op vrijdag 1 december organiseerde KWB Minderhout het zangevenement ‘Minderhout Zingt’. De eerste succesvolle editie werd georganiseerd naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van KWB in 2015. Bij deze derde editie kwam de muzikale ondersteuning van De Peulschil uit Merksplas, een zevenkoppige band. Het programma bestond uit bijna 50, vooral Nederlandstalige nummers en een enkele Engelstalige klassieker. Iedere deelnemer kreeg een boekje met alle teksten. Kortom, alles was dik in orde voor een muzikaal hoogtepunt… en dat werd het ook.

Er werd enthousiast meegezongen op klassiekers zoals ‘De lichtjes op de Schelde’, ‘De Marie Louise’, ‘Let it be’, ‘Daar bij de waterkant’, ‘Ik hou van U’, ‘Blauw’ en uiteraard ‘In de stille Kempen’. De stille Kempen was die vrijdag dus zeker niet in Minderhout te vinden. Enthousiast werd er meegezongen, soms zelfs met meer enthousiasme dan zangtalent. Een zanger gaf zelfs op een gegeven moment een one-man show op een tafel… Overigens was er naast de demonstratie van het zangtalent ook heel wat danstalent dat de dansvloer onveilig maakte. Kortom, het was een prima avond! (JM/fh)

60-jarigen kijken al vijf jaar verder

MINDERHOUT - Omdat het zo’n aangenaam weerzien en een plezante avond was, beslisten de 60-jarigen van Minderhout meteen dat ze binnen vijf jaar opnieuw samenkomen. Op 24 november 2017 gebeurde dat tot ieders goedvinden in het gildelokaal. Waar het binnen vijf jaar te doen zal zijn, dat zijn zorgen voor overmorgen.

Op de foto van boven naar onder en v.l.n.r: Maria Noyens, Jef Mertens, Luc Adams, Christina De Looze, Nico Dams, Eric Thielemans, Judith Aernouts, Bernadette Fockaert, Martha De Bie, André Mertens, Joris Peeters, Emiel Sambre, Louis Rombouts, Maria Verschueren, August Van Bergen, Jan Hoet en Daniel Geets. (red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

49


MINDERHOUT

Sterzingen voor De Zonnebloemblaadjes

Een kerststal voor de kleuters

MINDERHOUT - De vormelingen van Minderhout gaan dit jaar sterzingen voor VZW De Zonnebloemblaadjes. Die zet zich in voor kinderen met een mentale en/of fysieke beperking. Ze organiseert een kamp van negen dagen waarbij de ouders totaal niet betrokken zijn. De organiserende kampleiding doet dit met vrijwilligers die zich helemaal inzetten om de kinderen een onvergetelijk kamp te bezorgen. Ze spelen gewoon spelletjes en doen activiteiten zoals op eender welk Chiro- of KSA-kamp. Voor kinderen met een beperking is vaak aangepaste voeding en materiaal nodig, zoals rolstoelen, speciale bedden, speciale diëten,… Uiteraard moet daar rekening mee worden gehouden. Het kamp heeft meestal plaats in Zepperen (Limburg). Om al dat materiaal mee te nemen is men drie dagen onderweg. De Zonnebloemblaadjes organiseren dit helemaal zelf. Financieel is dat niet gemakkelijk. Daarom wordt er elk jaar heel hard gezocht naar sponsors en mensen die willen doneren. Alleen zo kan dit initiatief blijven bestaan. De zingende inzet van de vormelingen is dan ook welgekomen, zowel om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken, als om hen financieel te steunen. Heel mooi als je het ons vraagt. (fh)

MINDERHOUT - Voor het tweede opeenvolgende jaar bouwden de leden van de Landelijke gilde een kerststal bij de ingang van de speel-

plaats van de kleuterschool. In de stal komen echte dieren te staan. Leden van het oudercomité maakten de beelden. (fh)

MINDERHOUT - Na het succes van vorig dansseizoen, wil OKRA nieuwe lijndanskandidaten de mogelijkheid geven om hun hobby uit te oefenen. Daarom start Okra Minderhout met een nieuwe lessenreeks lijndans voor beginners vanaf dinsdag 9 januari 2018 van 8.45 uur tot 10 uur in de voormiddag.

Vanaf 10 uur zullen de meer geoefende dansers mee invallen. De lessen worden gegeven onder leiding van dansleraar Jos Van Dun in het Okra lokaal in de Schoolstraat nr. 6 te Minderhout. De onkosten bedragen 2 euro per keer, een kop koffie of thee inbegrepen

Lijndans voor beginners

Wil je graag aansluiten en ben je lid van Okra of wil je lid worden en woon je in het gewest Hoogstraten, dan is dit uw kans. Zowel vrouwen als mannen zijn welkom. De dansers die reeds bezig zijn, kunnen uiteraard blijven les volgen.

50

Wil je hier meer over weten, vraag gerust inlichtingen bij de verantwoordelijke Liza Bruynen tel. 03.312 38 81 of GSM 0475-57 67 94. Er is ook gelegenheid om aan kringdans te doen, elke donderdag namiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur (fh)

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Tweedehands boeken, lp’s en cd’s

MINDERHOUT - Tijdens de KWB-tweedehandsbeurs op zondagnamiddag 14 januari 2018 kan je boeken, strips, cd’s en lp’s verkopen tegen een vaste maar zeer democratische prijs. Dat doe je door je persoonlijk genummerde exemplaren voor de beurs te koop te leggen. Boeken worden verkocht aan 2euro; kinderboeken en strips aan 1 euro; een cd en lp kost ook 1euro. De organisatoren verkopen ze dan tijdens de beurs waarbij je zelf niet aanwezig moet zijn. Na de beurs kom je dan je geld ophalen van wat verkocht werd, evenals de niet verkochte spullen.

Deelname is gratis is gratis voor KWB-leden, niet-leden betalen 5 euro. Vooraf inschrijven bij Johan Bastiaansen,Torenakker 4 te Minderhout (johanbastiaansen@telenet.be). Na inschrijving ontvangt u een gedetailleerde beschrijving en een persoonlijk nummer. Dit nummer moet je noteren in elk boek/cd/lp die je wil verkopen.

Natuurlijk is een beurs erg interessant voor de kopers die voor een klein prijsje misschien wel een felbegeerd stuk op de kop kunnen tikken.

Praktisch: Tweedehands boeken- lp/cd-beurs op zondag 14 januari 2018 van 13 tot 16 uur in parochiezaal Het Markenhof, Koestraat 6. De inkom is gratis. Meer info bij Johan Bastiaansen, tel. 0479.608.264. (fh)


MINDERHOUT

Jefke werd vakkundig gereanimeerd!

Scharrel breit er op los!

MINDERHOUT - Op maandag 11 december organiseerde KWB Minderhout een avond omtrent EHBO in het gezin. Steven Janssen en Kobe Lacante van EHBO aan Huis, twee professionals op het gebied van acute zorg, maakten duidelijk wat men moet doen bij kleine en grotere ongevallen in en om het huis. Ook Jefke, de baby reanimatiepop, was van de partij. Men stond uitvoerig stil bij ademhalingsproblemen, hartstilstand, reanimatie, brand- en snijwonden, valpartijen en de verzorging van klein en groot leed. Ook de werking van de 112 centrale is uit de doeken gedaan, net als het werken in een ambulance en het nut van de 112 app.

Dringend hulp nodig? Bel de noodcentrales nu ook via App. MINDERHOUT - Het vierde leerjaar van basisschool Scharrel mag zelf kiezen tussen breien en knutselen. 24 kinderen (van de 58 vierdeklassers) hebben beslist om te leren breien. Zij breien een mooi knuffeltje. Daarbij krijgen ze in

de klas extra hulp van brei-oma’s en breimama’s, om gevallen steken zo snel mogelijk op te halen. De kinderen kijken er telkens weer naar uit, ook de jongens zijn heel enthousiast! (sc)

Op de foto, bovenaan v.l.n.r. Jan Brosens, Karel Spannenburg (winnaar Quievrain met jonge duiven, eerste getekende), Karel Aerts, (6-daagse met jonge duiven), Luc van Ceulen (6-daagse met oude duiven), Francis Jansen (Quievrain met oude duiven en algemeen kampioen, Quievrain met jaarse duiven 2 eerste getekenden en eerste getekende) en Stanny Laurijssen (Quievrain winnaar met oude duiven 2 eerste getekenden, jonge duiven algemeen kampioen, 2 eerste

getekenden en eerste getekende, Noyon algemeen kampioen 2 eerste getekenden en eerste getekende zowel met de oude als de jaarse duiven en de Koningkampioen op Quievrain en Noyon) Onderaan v.l.n.r. Gino Geets (Quievrain oude duiven eerste getekende), Eddy en May Poels (algemeen kampioen Quievrain bij de oude, de jaarse en de jonge duiven) en Roelen Angelo (Midweek kampioen Quievrain) (fh)

Kampioenen van de Arkduif 2017

Download de App 112BE en registreer je.

www.112.be Na een kleine drie uur was alle informatie gedeeld en waren de vragen vakkundig beantwoord. We hopen dat de deelnemers geen serieuze accidenten gaan meemaken, maar mocht het toch gebeuren dan weet iedereen nu tenminste dat niets doen geen optie is. Pop Jefke heeft de avond overigens goed doorstaan en is gezond en wel weer in de tas opgeborgen. (fh)

Openbare vergadering Dorpsraad

MINDERHOUT - Op maandag 5 februari om 20 uur zijn alle inwoners welkom op de openbare vergadering van de Dorpsraad in het Markenhof (de vroegere parochiezaal). Uiteraard is de inkom gratis.

De zaal gaat open om 19.30 uur. Vanaf 19.45 uur is de toog een kwartier geopend. Om 20 uur geven de burgemeester, schepenen en vertegenwoordigers van de politie uitleg over o.a. de financiën, verkeer en veiligheid in Minderhout. Rond 21 uur volgt er een pauze van 20 minuutjes, waarna tot 22 uur het tweede deel van de vergadering volgt. Een meer gedetailleerd programma met o.a. de agendapunten die het college aanbrengt, leest u in de volgende uitgave van De Maand

De dorpsraad zou graag ingaan op de inbraken in Minderhout, de planning van het onderhoud van riolering en scheiding van vuil en schoon afvalwater, en ook het steeds toenemende probleem van sluikstorten. Vragen vanuit het publiek zullen uiteraard ook behandeld worden. Vragen kunt u doorgeven via email: dorpsraadminderhout@hoogstraten.be. (red) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

51


WORTEL

Mil Sysmans neemt afscheid van de fanfare en brassband

Meer dan 60 jaar lang ’toeten en blazen’

WORTEL - Hij wordt 87, maar dat zou je hem niet aangeven. Mil Sysmans wijst naar de bugel op de schouw als was het een trofee. Hij kocht het instrument kort nadat hij begin 1948 lid werd van de fanfare van Wortel. Maar nu is het goed geweest en vertelt hij honderduit over jarenlang blazen en slaan.

”Toen ik lid werd, woonden wij in Bolk”, begint hij zijn verhaal, ”en natuurlijk werd ik lid van de fanfare van Wortel. Andere jongeren van Bolk deden dat ook, zoals mijn neef Fonske Sijsmans en Jos en Fons Pacquee. Het was ofwel de voetbal ofwel de fanfare”, zegt Mil, ”veel meer was er voor jonge mannen niet in het dorp”. Mil was 17 jaar, kreeg in vijf haasten notenleer van Jan Langers en zes maanden later moest hij al mee blazen als de fanfare ‘uitging’. Als hij het zich goed herinnert, ging men naar de Klinketbrug, daar werden op zaterdag voor de kermis de ‘Wortelaren’ opgehaald. Dat was een jaarlijkse traditie. De ‘Wortelaren’ was een vereniging van naar Antwerpen uitgeweken inwoners. De vereniging, in 1927 opgericht door een zekere Louis Marijnissen uit de Pothoekstraat in Antwerpen, telde een 60-tal leden. Wortelkermis was dé hoogdag voor de vereniging, dat spreekt voor zich. Al vlug moest Mil moeilijker partijen spelen met andere instrumenten. En van blazen ging het naar slaan. Aanvankelijk alleen op een groskes, maar gaandeweg en zeker de laatste jaren, op

Wat vooraf ging De fanfare van Wortel werd in 1878 gesticht onder de naam ”Heidezonen” met als kernspreuk ”Moed baart kunst”. Zes jaar later, in 1884, herwonnen de katholieken de meerderheid in het parlement. In de fanfare ontstond onenigheid en het bestuur nam in blok ontslag, op uitzondering van één man. De maatschappij werd grondig hervormd en kreeg als naam ”St.-Jan-Baptist”, waarmee ze een duidelijk katholieke stempel droeg. De maatschappij kende een bloeiperiode die duurde tot na de eerste wereldoorlog. Er werd zelfs een toneelafdeling aan toegevoegd. In 1927 vierde men het honderdste lid. In 1928 werd de fanfare verheven tot ”Koninklijke fanfare”. Dat werd gevierd met een festival waaraan 20 maatschappijen deelnamen. Hoogtepunt werd de viering van ere-muziekmeester Jan Langers op 7 juni 1928. Het verenigingsleven viel stil tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat gold ook voor alle activiteiten van de fanfare. Maar na de bevrijding telde men al vlug terug 39 spelende en 64 ereleden. Het is op dat moment dat ook Mil Sysmans lid werd.

52

verschillende instrumenten tegelijk. Mil heeft de evolutie van ‘hoempapa’ naar het serieuze werk meegemaakt. De tijden veranderen op elk vlak, ook in het fanfareleven dus.

Sysmans of Sijsmans

Eenmaal getrouwd in 1964 ging Mil als cipier werken. Eerst in Vorst en later tot aan zijn pensioen in 1991 in Merksplas. Aan de periode in Vorst dankt hij de ”y” in zijn naam. De Brusselaars kunnen Sijsmans niet uitspreken en dus staat er Sysmans op zijn paspoort, al heten zijn vier zonen Sijsmans. Hier worden de puntjes dus wel op de i gezet. Het pasgetrouwde koppel woonde toen in de Kapelstraat in Merksplas-kolonie. In de jaren dat Mil in Merksplas woonde, moest de fanfare het zonder Mil stellen. Maar nadat ze in 1978 in Wortel kwamen wonen, kon men terug op hem rekenen. Drie van zijn vier kinderen zijn even muzikaal. Daniel kan de fanfare niet langer combineren met zijn job en is gestopt. Maar Stefaan en Johan zijn na een opleiding in de academie goede muzikanten. Johan bij St.-Catharina in Hoogstraten, Stefaan in Wortel.

Kroegentocht

Maar zijn zonen hebben de grote kroegentochten bij de teerfeesten niet meer meegemaakt. Men teerde destijds twee dagen, misschien wel omdat er zo veel cafés waren waar men moest langs gaan. Onder het motto ”Gene drank gene klank” ging men op maandag richting Castelré. Naar ‘Het Half maandje’ bij Haest, café ‘In Hol-

land’ bij Snoeijs en iets verderop naar het café van Jaak en Cieke Snoeijs. Vaak ging men ”s maandags ook nog naar café ‘De Verzekering tegen de dorst’ bij de kerk, café ‘De Lindenboom’ van Louis Schepers en ‘De Ster’ bij Jan Druyts. ”Dan waren er al wel een aantal muzikanten die niet meer zo toonvast speelden…” Op dinsdag kwamen de andere andere cafés aan de beurt, zoals café ‘In Het hert’ bij Verbreuken. Café ‘De Witpen’ bij Ment Aerts, ‘Sint-Cecilia’ bij Mil Snijers, ‘De Vrede’ bij Sooi Snijers, ‘De Zwaan’ bij Gust Van Aert, ‘De Nieuwen Buiten’ bij Van Opstal en ‘In ’t Hoefijzer’, bij smid Peeraer. ”En dan was er al een goede ‘fond’ gelegd voor het teerfeest begon.”

Nieuwe tijden

Maar de tijden veranderen. Het spelen van ‘wandelmarsen’ evolueerde naar concertmuziek en dat vroeg veel meer van de muzikanten. Mil heeft het zien evolueren onder dirigenten als Frans Rameijzen, André Geudens, Arne Adriaensen, Bart Van Ossel, Jan De Maeseneer en nu Jeroen Corneillie. Steeds meer professioneel geschoolde muziekmeesters die de muzikale lat steeds hoger legden. De muzikanten moesten mee. Dat op zich was geen probleem voor Mil. ”Maar nu is het stilaan aan de jongeren”, zegt hij. ”Alhoewel, zoals in zoveel verenigingen is het moeilijk om jonge muzikanten te vinden en ze te houden. Er zijn ook zoveel mogelijkheden de dag van vandaag. Muzikanten die, zeg maar heel hun leven trouw lid blijven aan één fanfare worden uitzonderingen.” Mil behoorde tot die generatie, en daar mag hij gerust trots op zijn! (fh)

Nu hij 87 lentes telt, vindt Mil Sysmans het tijd om het muzikantenleven aan de jongeren te laten…

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Polyvalent gebouw voor Stekelbees en de Wijsneus

Het nieuwe energievriendelijke gebouw met links een polyvalente ruimte en rechts het lokaal voor Stekelbees WORTEL - Jarenlang moest Stekelbees de Wortelse kinderen voor en na schooltijd opvangen in de refter van de school langs de Rooimans. Het was een ‘voorlopige’ oplossing die een haast een definitief karakter had gekregen. Eind 2015 ging het stadbestuur op zoek naar een partner die in een PPS constructie (Publiek Private Samenwerking) een lokaal zou ontwerpen en bouwen. Op 1 december 2017 was het eindelijk zo ver en werd het polyvalente gebouw, waarvan een gedeelte ook gebruikt wordt door de school, officieel in gebruik genomen.

Het gebouw, opgetrokken op de plaats waar vroeger enkel een luifel stond om te schuilen, bestaat uit een ruimte van ongeveer 100 m², exclusief voor Stekelbees, een ruimte van 80 m² meter die ook door de school wordt gebruikt, een berging en sanitair. De opvang voor in totaal 40 tot 50 kinderen

WORTEL

Zij zorgen voor de opvang van de kinderen voor en na schooltijd: vooraan Hild, Ruth, Mieke en Marion. Hild, Ruth en Marion zijn begeleidsters, Mieke is een vrijwilliger. Bovenaan: burgemeester Tinne Rombouts, Leen Aenouts (verantwoordelijke Stekelbees), schepen Jef Vissers, Tinne Diels (verantwoordelijke Stekelbees), architect Tim Leonard en Denise Van Gestel, de directrice van de Wijsneus.

vanaf 7 uur ’s morgens en na school tot 18.30 uur kan er nu in ideale, speelse en niet schoolse omstandigheden gebeuren. Door extra goede isolatie en het gebruik van driedubbel glas bereikt dit gebouw een E-peil van 35 en een K-peil van 29. Het is dus een Bijna Energie Neutraal gebouw (BEN). Daarmee voldoet het nieuwe gebouw nu al aan de BEN-norm die vanaf 2021 voor nieuwe gebouwen wordt opgelegd. Tijdens de bouw van het nieuwe lokalen heeft men ook de tegels van de speelplaats herlegd om de afwatering te verbeteren en werd een nieuwe zandbak aangelegd. Alles samen hebben de werken 500.000 euro gekost. (fh)

Jogging brengt 2.529 euro op voor de parochiezaal

zijn goede raad kunnen rekenen. Voor de editie 2018 zoekt men nieuwe goede doelen. Alle Wortelse verenigingen of verenigingen die werkzaam zijn in Wortel en steun kunnen gebruiken, kunnen dit uiterlijk tot 31 januari 2018 melden aan het organisatieteam p.a. Benny Goetschalckx, Kerkpad 2 B in Wortel of per mail bgoetschalckx@hotmail.com (fh)

WORTEL - De organisatie van de 15de editie van de Landlopersjogging werd eind oktober afgerond met een hapje en een drankje én de overhandiging van de cheque van 2.529 euro aan het zaalcomité van de parochiezaal. Dat bedrag zal gebruikt worden een multi-media-update van de

parochiezaal. Bij de overhandiging van de opbrengst nam het comité ook afscheid van Han Joosen, de medeoprichter en bezieler van de jaarlijkse loopwedstrijd. De organisatoren zullen zijn inzet, gedrevenheid en zijn ervaring missen, maar kregen van Han de belofte dat ze altijd op

Afscheid van Han Joosen, die de drijvende kracht was achter 15 edities van de Landlopersjogging

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

53


WORTEL

Het geluid van zwetende Chinezen

Wandelen in de Kolonie

WORTEL - Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 7 januari een Nieuwjaarswandeling in Wortel-Kolonie . De gidsen verwachten de deelnemers om 9 uur aan Bezoekerscentrum De Klapekster. Het is een traditie van Natuurpunt Markvallei om het nieuwe jaar op deze manier in te zetten. De natuurgidsen geven uitleg over het beheer van het domein. Voor deze gelegenheid leiden de gidsen de deelnemers ook langs plaatsen die normaal niet toegankelijk zijn voor wandelaars, onder het toeziend oog van boswachter Bart. Want Wortel Kolonie is een natuurgebied dat beheerd wordt door ANB. Na de wandeling is er voor alle deelnemers een nieuwjaarsdrink.

WORTEL - Toneelkring ‘Willen is Kunnen’ brengt dit jaar een absurde komedie met een al even absurde titel op de planken. ‘Het geluid van zwetende Chinezen’ gaat over een toneelkring die maandenlang aan een stuk gerepeteerd heeft om een Chinees drama op te voeren. Maar de avond voor de première wordt in het zaaltje ingebroken en alles is weg. Het decor, de kostuums en ook de moraal. Het publiek naar huis sturen is onbeleefd. Gelukkig vinden ze ‘toevallig’ een koffer vol attributen. Ze beslissen om dan maar een paar tafereeltjes uit het schooltoneel te spelen. We krijgen een zéér speciale versie van Roodkapje, Sneeuwwitje…...

Patrick Verheyen is verantwoordelijk voor de regie en op de planken zien we Ellen Boudewijns, Anouk Snoeys, Kim Gijsbrechts, Hild Jansen, Benny Goetschalckx, Rik Braspenning, Wim Strijbos, Nadine De Bie, Ilse Jansens, en Chris Elst. Regieassistenten: Francine Strijbos en Carina de Cranen. Praktisch: Het geluid van zwetende Chinezen door ‘Willen is Kunnen’. Speeldagen op donderdag 1 februari, vrijdag 2 februari, zaterdag 3 februari, woensdag 7 februari, vrijdag 9 februari en zaterdag 10 februari, telkens om 20 uur in de parochiezaal. Inkom 8 euro. Info : bgoetschalckx@hotmail.com. Reservatie: toneelwortel.be (fh)

Natuurfoto’s uit Noorwegen en het Turnhoutse Vennengebied

Praktisch: Nieuwjaarswandeling en -drink op zondag 7 januari met vertrek om 9 uur aan BC De Klapekster. Info: natuurgidsen@natuurpuntmarkvallei.be

Elke derde zondag (21 januari) van de maand is er trouwens een begeleide wandeling in WortelKolonie . Een ervaren gids leidt u met oog voor natuur en erfgoed door dit prachtige natuurgebied met een bewogen geschiedenis. De wandeling vertrekt om 14 uur aan De Klapekster. Deelnemen is gratis.

Praktisch: Begeleide wandeling op zondag 21 januari met vertrek om 14 uur aan BC De Klapekster. (ao)

Gefladder in het bos en op het erf

WORTEL - Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdagavond 5 januari een voordracht over een roadtrip door Noorwegen. De lezing met prachtige foto's van natuurfotograaf Wim Verschraegen vertellen het verhaal van hun reis door het prachtige Noorwegen, een verhaal over elanden, stokvis, toendra, gletsjers en vikingen. Praktisch: Lezing met foto’s over een ”Roadtrip door Noorwegen” op vrijdag 5 januari 2018 om 20 uur in BC De Klapekster. De Turnhoutse fotowerkgroep Natuur.Pixels

54

brengt op vrijdag 19 januari een voorstelling over het Turnhouts Vennengebied.. Planten, dieren, macro en landschappen komen allemaal aan bod. Passie voor de natuur en voor fotografie zorgen voor een prachtig resultaat. De voorstelling is gratis.

Praktisch: Natuurfoto’s over het Turnhouts Vennengebied op vrijdag 19 januari om 20 uur in BC De Klapekster. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be (ao)

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

WORTEL - Eind januari tellen we weer de vogels in onze tuinen. Natuurpunt Markvallei organiseert daarom op zondag 28 januari het Grote Vogelweekend. Vanaf 14 uur staan er op het buitenterras van De Klapekster timmerbanken, kinderen en hun ouders kunnen er onder het toeziend oog van enkele ”professionals” vogelnestkastjes timmeren. Bij de warme buitenkachels is het goed toeven, een lekker drankje en een pannenkoek maken het vogelfeest compleet. Zoals gebruikelijk worden de door vrijwilligers gebakken pannenkoeken verkocht ten voordele van het natuurgebied Den Rooy.

Praktisch: Het grote vogelweekend van Natuurpunt Markvallei op zondag 28 januari vanaf 14 uur aan BC De Klapekster. (ao)


SPORT

Nationaal voetbal

Exit Gino Swaegers, HVV kiest voor Bart Wilmssen

Het waren bewogen weken bij HVV. Het verlies tegen Zwarte Leeuw had pijn gedaan bij supporters en bestuur. Na de 9 op 9 werd de trainer opnieuw in vraag gesteld. Een week later, na kansloos verlies tegen Overijse, werd de samenwerking met Gino Swaegers stopgezet. Er werd opnieuw gekozen voor Bart Wilmssen, die 7 seizoenen geleden mooie resultaten behaalde met Hoogstraten en die een jaar later koos voor een carrière bij Royal Antwerp FC toen in tweede nationale. Wij vroegen naar zijn visie.

Bart Wilmssen volgt Gino Swaegers op als T1 van HVV. Ook Nick Totori wordt vervangen door door T3 Eddy Peeters, die promotie maakt. Bart Wilmssen was eerder al HVV-coach. In zijn eerste seizoen eindigde HVV als tweede in het eindklassement en was dat seizoen de meest productieve ploeg uit de reeks met 74 doelpunten, waarvan Jimmy Fockaert er 35 voor zijn rekening nam. Het daaropvolgende seizoen was HVV opnieuw goed bezig tot Bart in november van 2011 plots de overstap maakte naar RAFC, het stamnummer 1van ons nationale voetbal.

Bart kent uit zijn vorige periode nog verschillende spelers. Juri Meyvis, Glenn Van der Linden, Roy Van der Linden, Jimmy Fockaert, Nick Van Huffel, Bob Swaegers en Cédric Brosens speelden eerder onder zijn leiding.

DHM: wat kun je vertellen na 1 week trainen? Bart Wilmssen: In Hoogstraten is nu evenveel talent als in mijn eerdere periode. Te weinig wedstrijden werden gewonnen tot nog toe. Ik wil bij de spelers een winnaarsmentaliteit aankweken. Voor de mensen die Hoogstraten al lang volgen kan ik zeggen dat we een Danny Herthogs-mentaliteit willen zien. De spelers hebben de plicht om alles te geven voor de club en voor de supporters. We gaan enkele weken een keertje meer trainen. We gaan hard werken tot 22 december. In de wintersop worden opdrachten meegegeven. Na 2 januari zijn er geen uitvluchten meer.

Hard werken verslaat talent als talent niet hard werkt. Ik vraag geen bijkomend talent, geen extra spelers. Met dit materiaal moeten resultaten kunnen worden geboekt. Nu kunnen we de wedstrijd schijnbaar niet afmaken. Dat moet worden bijgestuurd. Veel spelers kunnen schijn-

baar niet de volle negentig minuten aan. Zeker de spelers die niet elke week in de basis staan zoals bijvoorbeeld Nick Van Huffel. Hij speelde een prima wedstrijd, scoorde, liet looplijnen zien die ik gevraagd had, maar zakte het laatste kwartier door het ijs. De beloften spelen op zaterdag en sluiten dan pas op dinsdag aan bij het eerste elftal. Woensdag is er geen training en donderdag begint de voorbereiding op de match van het volgende weekend. Zij krijgen ook te weinig prikkels. Daar moet aan worden gewerkt.

DHM: Ook de opstelling werd bijgestuurd. Bart: We spelen met vier achterin. Ik wil druk vooruit en aanvallend voetbal, want daar hebben we de kwaliteiten voor. We moeten durven uitgaan van onze eigen sterkte. Tim Hofstede moet zorgen voor meer stabiliteit achterin en Glenn zijn beste positie is verdedigende middenvelder. De looplijnen waarop we deze week oefenden, zag ik al verschillende keren opduiken. Volgende wedstrijden gaat dit alleen maar verbeteren, denk ik.

Wedstrijden

Sint Lenaarts - Hoogstraten VV 2-3 HVV was heer en meester in de eerste helft. Cornelissen en Meeuwissen zorgden voor de 0 - 2 ruststand. Na de rust werd er heel wat minder gevoetbald. Sint Lenaarts maakte er 2 - 2 van. Iedereen dacht op zes minuten van het einde dat de wedstrijd was gespeeld, maar Tiago Faria Da Silva strafte een misser van de thuisdefensie af.

Hoogstraten VV - K. FC Zw. Leeuw 1 - 3 Halverwege de eerste helft draaide vrijschopspecialist Roy Van der Linden de bal mooi rond de muur. 1 - 0. HVV ging op zoek naar een tweede treffer maar de doelman van de Leeuwen

• • • • • • •

• •

Bart Wilmssen Geboren op 2 november 1971 Trainersdiploma UEFA Pro Licence Speelde als prof bij Lierse en Westerlo Nadien bij KFC Dessel in tweede klasse Trainer vanaf 2004 bij Sint Lenaerts, Duffel en Hoogstraten 2011: Proftrainer van Antwerp FC 2012-2013: beloftecoach van Club Brugge. Onder zijn leiding werden de beloften van Club Brugge een jaar later kampioen. 2014-2016: hoofdcoach bij KFC Dessel Sport. 2016: assistent-trainer bij Waasland Beveren

stond steeds in de weg. Ook na de rust hetzelfde spelbeeld. Op twintig minuten van het einde lukte Zwarte Leeuw de gelijkmaker. Van Belle spong bij een voorzet hoger dan doelman Brosens en knikte binnen. Cornelissen wilde dit snel rechtzetten, maar doelman Truyts redde tweemaal. Met een hele mooie combinatie dwars door het midden van de Hoogstraatse defensie

Competitiewedstrijden Zondag 14 januari 15 uur Spouwen-Mopertingen - Hoogstraten VV Zaterdag 20 januari 20 uur Hoogstraten VV - RC Hades Hasselt Zondag 28 januari 15 uur KFC Duffel - Hoogstraten VV Zondag 11 februari 15 uur Hoogstraten VV - K Bocholter VV Zaterdag 17 februari 20 uur Hoogstraten VV - K Bocholter VV

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

55


SPORT

kwamen de bezoekers op voorsprong. Het derde doelpunt van Zwarte leeuw maakte de ontreddering compleet.

2-0 Tempo Overijse - Hoogstraten VV Overijse startte snel en kon al in de 11de minuut scoren. Faria Da silva trof de paal maar ook bij Overijse stond de paal in de weg en de thuisploeg had nog meer mogelijkheden om de score

op te drijven. Net na rusten haalde Meyvis de snelle Weynants onderuit met een strafschop en een rode kaart tot gevolg. Met tien man bood HVV nog heel wat weerwerk maar zonder doelpunten.

1-1 Hoogstraten VV - R. Cappellen FC De nieuwe trainer Bart Wilmssen startte met een gelijkspel. Tegen het Cappellen van Hoogstra-

tenaar Bart De Roover had HVV in de eerste helft het meeste balbezit. De weinige kansen waren voor Van de Vreede en Van Huffel. Mathyssen kon te gemakkelijk binnenkoppen en scoorde op de 22ste minuut 0 - 1. Na de rust drukte de thuisploeg. Van Huffel kon met een afgeweken schot gelijkstellen. Nadien werd het evenwicht hersteld met weinig kansen. (RB)

U19 van HVV herfstkampioen

De spelers van U19 na hun kampioenenmatch. Vooraan v.l.n.r.: Jordy Hulsman, Thijs Van den Bosch, Toon Roos, Quinten Meeusen, Martijn Vermeiren, Marijn Kenis, kapitein Quinten Hermans, Jarne Denhaene. Achteraan v.l.n.r.: Trainer Karl Dries, Stef Wuyts, Noah Devers, Robin Clymans, Daan Fonken, Dieter Bruyndonckx, Keeper Stef Rombouts, Lan-

Provinciaal voetbal

der Vanoirbeeck en afgevaardigde Luc Strijbos.

Ontbreken op de foto: Kilian Aubry, Jouk Vermeeren, Ruben Brosens, Joren Diels, Jihad Ben Salem, Anton Vermeiren, Geerts Soffers, Jesse Haverhals, Jesse Gorremans.

Het was een donkerzwart weekend voor het Hoogstraatse voetbal, het eerste van december. Niet enkel HVV verloor met een exit van trainer Gino Swaegers als gevolg. Ook al onze provinciale ploegen verloren hun wedstrijd. En geen enkele ploeg kon scoren. Nooit gebeurd. De totaalscore was 20 voor de tegenstrevers en 0 voor de Hoogstraatse ploegen.

Minderhout VV krijgt lof voor speelwijze

Een overwinning en twee nederlagen was de balans van de voorbije periode. De speelstijl van MVV krijgt wel lof van alle kanten.

DHM: De ruime overwinning tegen Arendonk deed het beste verhopen. Ricardo Smits: De overwinning op Arendonk was inderdaad een hele mooie. Wanneer je in een uitwed-

56

strijd 5 goals kan maken, ben je daar als trainer zeer tevreden over. Het leuke aan dit Minderhout is dat we altijd willen voetballen met druk naar voren. Van onze tegenstanders krijgen we elke keer complimenten voor onze aantrekkelijke speelwijze. We willen de komende jaren werkbaar voetbal spelen. Elke club die tegen ons speelt moet een moeilijke dag beleven.

DHM: De volgende twee matchen werden dan verloren. Ricardo: Ja. Tegen Weelde speelden we onze beste helft van het seizoen en kwamen 2-0 voor. In die helft liet MVV het voetbal zien dat we van hen verwachtten en waarvan we wisten dat ze dit konden. Helaas kantelde de wedstrijd nog, maar we hebben ons visite kaartje wel afgegeven. Tegen Olmen stapten we het speelveld op

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

met spelers die gemiddeld 22 jaar oud waren omwille van schorsingen en kwetsuren. In het begin speelden we goed mee maar op twaalf minuten tijd pakten we drie tegendoelpunten. We betaalden leergeld.

DHM: Was je ontgoocheld door de afgelasting van de wedstrijd tegen Beekhoek. Een overwinning tegen de voorlaatste in de rangschikking was mooi meegenomen. Ricardo: De weersomstandigheden waren te slecht om te voetballen. Deze match hebben we dus nog te goed. We blijven eerst naar onze prestaties kijken, voordat we naar de stand kijken. We gaan nu alvast met goede moed richting Zoersel.


KFC Meerle deed een goede zaak

Meerle staat op de elfde plaats met een overwinning en twee nederlagen.

DHM: Met de overwinning tegen Schoten ben je opnieuw wat kunnen opschuiven in de rangschikking. Piet Van Bavel: Door te winnen tegen rechtstreekse concurrenten Dosko en Schoten deden we gouden zaken in de rangschikking. Het was zeker en vast ook een mentale opsteker voor de groep. Het was telkens met het kleinste verschil waardoor we tot het laatste fluitsignaal moesten blijven knokken maar dat maakt het des te plezanter. Het waren telkens verdiende overwinningen.

DHM: Maar dan volgden twee nederlagen en een uitgestelde wedstrijd. Piet: Bijzonder jammer dat we het in deze wedstrijden hebben nagelaten om ons in een comfortabele positie te voetballen. Zowel tegen Donk als op Merksem hadden we nooit mogen verliezen. Alles zat wat tegen, maar we moeten ook de hand in eigen boezem durven steken. We morsten met de kansen en gaven het iets te gemakkelijk weg. Nu, ook dat hoort bij voetbal. We laten het hoofd niet hangen en kijken vooruit. Jammer dat de derby tegen Loenhout afgelast werd want we keken er gretig naar uit om de situatie terug recht te zetten. We hadden hard getraind richting deze wedstrijd en waren er klaar voor.

DHM: Een overwinning tegen Ekeren zou mooi zijn om de winterstop in te gaan. Piet: Als we daar in slagen kunnen we met een bijzonder goed gevoel de winterstop in gaan. Maar op Ekeren winnen lukt niet zomaar op bestelling. Opnieuw zullen we bijzonder scherp moeten zijn en hopelijk ook de omstandigheden wat meehebben. Anderzijds is Ekeren een voetballende ploeg en dat ligt ons wel.

Uitslagen Verbr. Arendonk - Minderhout VV Minderhout VV - KSK Weelde Zwaluwen Olmen - Minderhout VV KFC Beekhoek - Minderhout VV KFC Meer - Lentezon Beerse FC Turk Sport - KFC Meer KFC Meer - Loenhoutt SK Exelsior Kaart - KFC Meer KFC Schoten- KFC Meerle KFC Meerle - KSK Donk KFC Merksem - KFC Meerle KFC Meerle - Loenhout SK

1-5 2-3 6-0 Uitg. 1-5 5-1 0-6 Uitg. 1-2 1-2 2-0 Uitg.

KVNA Wortel maakt een mooie reeks

Met zes op negen maakte Wortel een goeie beurt dit najaar, het wil meestrijden voor de tweede periodetitel.

DHM: Wortel heeft een goeie periode achter de rug met zes punten uit drie wedstrijden. Roy Muesen: We hebben inderdaad een goede serie achter de rug. Het was ook nodig om aansluiting te houden met de kopgroep in het klassement. De twee wedstrijden die we gewonnen hebben, hebben we ook verdiend gewonnen.

Tegen Olen was het vooral op karakter dat we het verschil hebben gemaakt. Tegen Molenkring daarentegen hebben we wat geluk gehad met het scoreverloop. We komen na enkele minuten op voorsprong en scoren een tweede keer op slag van rust. Daardoor speelden we een goeie tweede helft. We lieten enkel na om de score uit te diepen. Het is jammer dat we die lijn niet hebben kunnen doortrekken tegen Netezonen.

Vooral door zelf onder ons niveau te blijven, zijn we er niet in geslaagd iets te rapen tegen hen. We liepen vanaf het begin achter de feiten aan en zijn er niet in geslaagd iets te forceren.

DHM: Met een overwinning tegen Beekhoek zou je zicht gehad hebben op de top vijf, maar die wedstrijd werd uitgesteld. Nu volgt enkel de verplaatsing naar de leider. Roy: We wilden graag iets rechtzetten voor die mindere thuismatch tegen Netezonen. Door de hevige sneeuwval is die wedstrijd begrijpelijk afgelast. Nu wacht ons inderdaad enkel de verplaatsing naar Flandria. Maar we gaan daar met vertrouwen naartoe en we gaan zeker proberen punten te pakken. In de heenwedstrijd hebben we het hen toch vrij lastig gemaakt en ik acht ons in staat dat opnieuw te doen. Zo blijven we meestrijden voor de tweede periodetitel.

KVNA Wortel - Olen United MLK Lichtaart - KVNA Wortel KVNA Wortel - FC Netezonen KVNA Wortel - KFC Beekhoek

Wedstrijden Zondag 7 januari 14.30 uur KFC Wuustwezel - Minderhout VV FC Sint Jozef - KFC Meer KFC Meerle - KFC Poppel KVNA Wortel - KFC Zammel

4-2 1-4 0-4 Uitg.

SPORT

KFC Meer onderuit tegen sterkste ploegen

Meer moest het opnemen tegen de sterkste ploegen en behaalde geen punten.

DHM: De wedstrijden tegen de tweede, de derde en de vijfde in de rangschikking brachten geen punten op. De wedstrijd tegen de vierde werd afgelast. Geen mooie resultaten om de winterstop in te gaan. Raf Raaijmakers: Dat is zo. Zoals wij nu heeft elke ploeg in een seizoen een mindere periode. Het is aan ons om die zo snel mogelijk af te sluiten. De winterstop komt net op tijd. Zo kunnen we ons opnieuw opladen voor het tweede deel van de competitie.

DHM: Je staat nog steeds op een negende plaats in de rangschikking. Hopelijk lukt het tegen Maria Ter Heide dat nog maar 1 keer kon winnen. Raf: Deze wedstrijd is voor ons dan ook heel belangrijk. Het is een uitgelezen kans om onze mindere periode af te sluiten. Dit zal niet vanzelfsprekend zijn en we zullen alles uit de kast moeten halen om deze overwinning binnen te halen.

Het eerste blad waaraan je denkt!

Zondag 14 januari 14.30 uur Minderhout VV - KFC Herselt KFC Meer - KVV DOSKO Kalmthout SK - KFC Meerle FC De Kempen - KVNA Wortel Zondag 21 januari 14.30 uur FC De kempen - Minderhout VV KFC Schoten - KFC Meer KFC Meerle - Zandvliet Sport KVNA Wortel - Rosselaar-Hulsen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

57


Deskundig Advies

• • • • • •

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. Binnenzonwering en shu ers Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE

VANBAVELROMMENS BANK EN VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN KREDIETEN

ONAFHANKELIJK VERZEKERINGSMAKELAAR

WOONKREDIET - AUTOFINANCIERING - DIVERSE DOELEN

DAGELIJKS BANKIEREN

AXA BANK

SPAREN EN BELEGGEN FIETSVERZEKERING GEZIN - ZELFSTANDIGE - KMO Meerdorp 21 - 2321 Meer tel 03 315 72 54 info@vanbavelrommens.be

de bank

WWW.VANBAVELROMMENS.BE WWW.FIETSVERZEKERD.BE Erkenning fsma 11590 AcB Ondernemingsnr 0428.550.849

anders bekeken


SPORT

VOLLEYBAL

Gelvoc Heren A mist vaak basisspelers

Heren 1 behaalde een mooi resultaat tegen Schriek, maar moet te dikwijls een basisspeler missen om een reeks neer te zetten. DHM: Je begon deze periode met een mooie overwinning tegen Schriek. Werner De Bie: Schriek had nog maar 1 thuiswedstrijd verloren. We wisten dat we scherp moesten zijn. Het werd een geladen wedstrijd waarin we uiteindelijk verdiend 2 punten namen. Deze zege was broodnodig en deed de groep veel deugd.

DHM: Verlies tegen Kasterlee was waarschijnlijk logisch, maar tegen Zoersel is 1 puntje te weinig. Je staat nog steeds achteraan in de rangschikking. Werner: Tegen Kasterlee was het de achtste keer op tien wedstrijden waarin we het zonder een basisspeler moesten doen. Inmiddels komen zowel Jan De Bie als Ruud Bols omwille van

onvoorziene werkdrukte nog nauwelijks aan trainen toe. Ook onze spelverdeler Koen Koyen is nog steeds out met een aanhoudend rugletsel. Hierdoor verliezen we kwaliteit en automatisme - en die zijn onontbeerlijk tegen een ervaren, verstandige ploeg als Kasterlee. Ook brengen onze talrijk gewonnen Tie-break wedstrijden in verhouding geen punten op. Ik las extra trainingen in om bovenstaande zaken te compenseren.

DHM: Met Molvoc thuis komt de laatste wedstrijd in de heenronde. Wanneer je Schriek kan kloppen kan het ook tegen Mol. Werner: Voorbije zaterdag verloren we nipt met 2/3 in tie-break tegen Amigos, toch de 2de in de stand. Ons speelniveau was goed maar we hadden het geluk niet aan onze kant in de tie-break. Ook jammer dat we net in een nipt verloren wedstrijd onverwacht Jan De Bie moesten vervangen door Jonas Scheynen. Jonas begon moeizaam maar heeft zich goed herpakt. We gaan deze week hard trainen en hopen op een goed resultaat tegen Mol.

Dames 1 wint het clubduel

VOC Schriek - Heren 1

2-3

Heren 1 - VC kasterlee

0-3

Heren 1 - Amigos Zoersel

2- 3

Dames 1 - Amigos E

3-2

Dames 2 - Dames 1

0-3

Kasterlee B - Dames 1

3-2

Dames 2 - Rijkevoc A

3-0

Dames 2 - Dames 1

0-3

Amigos E - Dames 2

3-0

Competitiewedstrijden Zaterdag 13 januari 18 u Dames 1 - N-Kempen E 18 u Dames 2 - Kasterlee C 20.30 u Heren 1 - Spinley Dessel A Zaterdag 20 januari 17 u Zoersel D - Dames 1 18.30 u Hellvoc - Heren 1 Zondag 21 januari 14:30 u N-Kempen C - Dames 2

Dames 1 behaalde een vlotte overwinning tegen hun clubgenoten, maar lieten verder wel puntjes liggen.

DHM: Begin december was het opnieuw Gelvoc A tegen Gelvoc B. Vertel eens over deze klapper die jullie met mooie 0 - 3 cijfers gewonnen hebben. Bert Van Ginkel: Inderdaad een mooie uitslag. We hebben de wedstrijd vanaf set 1 naar ons toe getrokken. Met een constante opslagdruk hebben wij heel de wedstrijd door de druk bij de tegenstander kunnen leggen en ons spel kunnen opleggen. Als coach was ik heel tevreden met de manier waarop we als ploeg zijn omgegaan met deze speciale wedstrijd . DHM: In de twee andere wedstrijden lieten jullie telkens punten liggen. In Kasterlee zelfs verloren met 3 - 2. Hoe komt het? Bert: We hebben de laatste weken inderdaad wel wat moeilijkere wedstrijden achter de rug. Het was iets moeilijker om onze stempel te drukken in die andere wedstrijden. Met een aantal jonge speelsters is het niet evident om een heel seizoen op hetzelfde niveau te presteren. In deze reeks zit alles zeer dicht bij elkaar. Dan

Uitslagen

maakt de vorm van de dag soms het verschil. Een ploeg zoals Amigos met speelsters die ervaring hebben in landelijke reeksen, kunnen dan voor zeer zware wedstrijden zorgen. Zij staan nu wel minder geklasseerd, maar de voorbije jaren streden ze steeds mee voor de eerste plaats. Afgelopen weekend moesten wij het doen zonder ĂŠĂŠn van onze basisspeelsters door examens. Dan wordt het natuurlijk extra moeilijk.

DHM: Er is nog niets verloren. De titel kan toch nog altijd, niet? Bert: Tja, we hebben dit weekend natuurlijk geen goede zaak gedaan. Zoals voorspeld zal Noorderkempen D onze sterkste tegenstander zijn en met het puntenverlies van dit weekend is

Zaterdag 27 januari 18 u Dames 1 - Kasterlee C 18 u Dames 2 -N-Kempen D 20.30 u Heren 1 - VFF Kalmthout de kloof 4 punten geworden. Onze voorsprong op de 3de bedraagt ondertussen 5 punten, dat is toch ook al een kloofje. Anderzijds heeft ook Noorderkempen punten laten liggen de afgelopen weken. Zij moeten in de terugronde nog naar ons komen en ook naar de 3de uit de stand.

Er zijn dus zeker nog mogelijkheden. Het zal belangrijk zijn om zo constant mogelijk te blijven presteren, want elk puntje gaat van tel zijn. Hopelijk kunnen we dan in de wedstrijd tegen Noorderkempen de kloof helemaal dichten of meer.

HOGA bvba

Motorhomes

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

www.vanomobil.be

hoogstraten@vanomobil.be Tel. 03 420 07 80

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

59


SPORT

Telenet Superprestige Cyclocross Hoogstraten 11 februari

Volgt Mathieu van der Poel zichzelf op?

HOOGSTRATEN - Een week na de wereldkampioenschappen ontvangt Hoogstraten alle grote toppers in een nieuwe superprestige veldrit. Het is de vijfde maal dat de veldrit plaats vindt op de terreinen van de veiling in Hoogstraten. Deze locatie leent zich uitstekend om de talrijke bezoekers en Vips te ontvangen. Het parcours is fel uitgebreid met talrijke heuveltjes, ook wordt gebruikt gemaakt van de gronden gelegen aan de overzijde van de Heuvelstraat. Na het succes van afgelopen seizoen komen ook de sporters met een handicap dit jaar opnieuw aan bod in Hoogstraten. Om 8.30 uur staat er een G-sport veldrit op het programma. Het zal een plezier worden om deze mensen te zien genieten van de sport die Vlaanderen zo in zijn greep houdt. (rb)

GRATIS NAAR DE CROSS

De Hoogstraatse Maand geeft 5 inkomkaarten weg voor deze cyclocrosswedstrijd op de terreinen naast de Veiling in Hoogstraten. Wie ervoor in aanmerking wil komen, moet er snel bij zijn. Rep je als de wiedeweerga naar www.demaand.be en beantwoord de volgende vraag: Wie is dit jaar de hoofdsponsor van de Superprestigewedstrijden?

HWT organiseert veldtoertocht

HOOGSTRATEN - Op zondag 4 februari 2017 organiseren de Hoogstraatse Wielertoeristen hun jaarlijkse veldtoertocht. Vertrek- en aankomstplaats is opnieuw in het Klein Seminarie, waar ze beschikken over ruime parkeergelegenheid en excellente douche faciliteiten. Het volledige parcours telt een goede 45 km. Via verschillende verkortingen kan je dit inperken tot ofwel 35, ofwel 27 ofwel 18 kilometer (kids toer). Het traject loopt vooral door de bosrijke natuurgebieden ten noorden van Hoogstraten. De deelnemers doen onder andere het Groeske en de

60

Duitse Nonnen aan en rijden daarna door het prachtige kasteeldomein ‘Heerles Hof’. Ter hoogte van de Blauwbossen lassen ze enkele klimmetjes in over de zandduinen aan de Desta (ex-Superprestige parcours). Daarna komen de ondertussen bekende slingers door de privé beukenbossen en zo rijden ze dan via de Gouverneursbossen naar de bevoorrading op ongeveer 27 km. Na de bevoorrading krijgen ze onmiddellijk het technische parkoers aan de Halsche Beemden voor de wielen om alzo Wortel Kolonie te bereiken. Hier gebruiken ze onder andere

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

een privé domein en de mooiste technische stukken van het Bloso MTB parkoers ter hoogte van Staakheuvel. De Hoogstraatse Wielertoeristen organiseren deze veldtoertocht voor de 28e keer. Met deze ervaring zullen ze er opnieuw voor zorgen dat alles vlot verloopt: goede parking gelegenheid, vlotte inschrijvingen, perfect afgepijld parkoers, uitstekende bevoorrading, fietsreiniging en uitgebreide douche gelegenheid na de rit, en een gezellige après-fiets bar. Meer info ook op www.hwt.be. (rb)


SPORT

Zwarte Pieten leren voetballen

WORTEL - ”Ook dit jaar hadden de Zwarte Pieten de weg naar de voetbalvelden van KVNA Wortel gevonden. Hoewel de helpers van de Sint vorig jaar ook al hier waren, hadden ze evenwel niet veel bijgeleerd.

Ze hadden hun badmintonracket meegebracht. Iets waar een voetballer natuurlijk weinig mee kan doen. De voetballers van U6 (zie foto), U8 en U9 hebben hen laten zien hoe je echt moet voetballen. Ze leerden hen dribbelen, penalty’s trappen en nog veel meer. De ene zwarte piet kon het al wat beter dan de ander, tot groot plezier van de kinderen. ”Volgend jaar mogen ze wel weer terugkomen”, zeggen de kinderen nadien. ”Maar dan op voorwaarde dat ze eerst goed oefenen.” Maar dan zal hun goedheilige baas hen flink achter de veren moeten zitten, vrezen wij… (fh)

Mostencross gespreid over twee dagen

MEER - Op 27 en 28 januari 2018, een week voor het WK cyclocross vormt recreatiedomein de Mosten het decor voor de derde editie van de Mostencross-Hoogstraten. Niels Koyen staat in voor de organisatie, hij wil er dit jaar een tweedaagse van maken. Zowel de Hoogstraatse crossers als Niels Koyen zelf, hopen dat vele supporters hen komen ondersteunen bij dit Kampioenschap van Hoogstraten. Het is overigens een leuke winteruitstap, ook voor de kinderen die in de prachtige speeltuin naast het parcours terecht kunnen.

De Moedige veldrijder

Op zaterdag is er het standaardprogramma van ”De Moedige Veldrijder”. Van Masters tot nieuwelingen, elite zonder contract en vrouwen. Omdat de vrouwen dit jaar apart rijden, zit het dagprogramma vol en is er geen plek meer om het Hoogstraats Kampioenschap te organiseren.

Kampioenschap van Hoogstraten

Omdat dat de voorbije jaren steeds goed onthaald werd, heeft het dit jaar plaats op zondag in 4 reeksen. Om 10 uur starten de MTB-ers +40 en 40jaar. Iedereen mag deelnemen. Dat geldt eveneens voor de cyclocross om 11uur. Ideaal om je vrienden, collega’s eens uit te dagen en je talent te testen op een prachtig parcours in en rond de zwemvijver van de Mosten. De organisatoren proberen het parcours een weekend op voorhand zo goed als klaar te hebben zodat iedereen al kan komen testen een weekje op voorhand. Daarnaast vindt op zondag ook nog een G-cross en aspirantencross plaats.

Niels Koyen in actie

Het volledige programma

Zaterdag 27 januari 10.45 uur: Masters B&C 11.45 uur: Amateurs en Masters A 12.45 uur: Dames 13.45 uur: Nieuwelingen 14.30 uur: Juniores 15.30 uur: Elites en Beloften

Zondag 28 januari 10.00 uur: Hoogstraats Kampioenschap MTB +40 / -40 (ook voor niet-Hoogstratenaren) 11.00 uur: Hoogstraats Kampioenschap Veldrijden +40 / -40 (ook voor niet-Hoogstratenaren) 12.00 uur: G-cross 13.30 uur: Aspiranten 12j 14.15 uur: Aspiranten 13j 15.00 uur: Aspiranten 14j

Jos Lenaerts aan de start van het Kampioenschap van Hoogstraten DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

61


STRAAT IN DE MAAND

DIT IS ONZE STRAAT De Burgemeester Van Nuetenstraat en Burgemeester Jespersstraat zijn de eerste twee straten van de allereerste sociale woonwijk in Meerle. Ze maken deel uit van wat in de Meerlese volksmond ‘de witte wijk’ genoemd wordt.

De straatnamen

De twee eerste straten kregen elk de naam van een ex-burgemeester van Meerle.

Burgemeester Lodewijk Van Nueten werd geboren in Merksplas op 4 november 1847. Hij was de zoon van Frans Van Nueten en Anna Van Ael. Hij werd burgemeester in Meerle vanaf 1891. Naast zijn politieke carrière was hij ook actief als geschiedkundige en publiceerde hij in 1922 samen met Kanunnik J.E. Jansen het werk ‘Meerle door de eeuwen heen’. Met zijn echtgenote Maria Smits kreeg hij acht kinderen: Antonia, Vital, Jozef, Julia, Hortensia, Adela, Martha en Livina. Hij stierf op 21 juni 1926 en was 35 jaar burgemeester van Meerle geweest. Ook twee broers van Lodewijk waren burgemeester, respectievelijk in Merksplas en Zoersel.

Ook burgemeester Frans K. Jespers werd in Merksplas geboren, op 12 februari 1866. Hij was schoolhoofd in Meerle en gehuwd met Catharina De Kort. Hij was burgemeester van Meerle van 1926 tot 1941. Hij overleed in Meerle op 26 augustus 1942. Zijn zoon Jozef Jespers werd in 1941 verkozen tot senator voor het arrondissement Antwerpen en vervulde dit mandaat tot in 1965. Frans Jespers werd opgevolgd door burgemeester Glennison, naar wie later de volgende straat in de wijk vernoemd werd

62

De witte wijk

Begin jaren zestig was er in Meerle aanzienlijke woningnood. De oorzaak daarvan was tweeërlei. Eerst en vooral was er een verschuiving in de arbeid van landbouw naar andere beroepen. Meerle was tot dan toe een echte landbouwgemeente, op de middenstand na werkten de meeste mensen in de landbouw. Maar de landbouwbedrijven werden hoe langer hoe minder geschikt om ieder kind van het gezin een bestaan te geven. Daarvoor waren ze te klein. Het was dus de tijd dat velen hun bestaan zochten in de bouw, in de industrie. Die laatste veelal over de grens in Breda en Etten-Leur. Het bracht met zich dat ze ook niet op de landbouwgronden van hun ouders konden blijven wonen, die trouwens meestal gepacht werden.

Daarnaast was er een groot gebrek aan betaalbare bouwgronden. De meeste waren nog steeds in handen van grootgrondbezitters en grote boeren. Er een klein stuk van kopen om een huis op te bouwen was quasi onmogelijk. Gevolg was dat vele jonge mensen van Meerle naar elders trokken, waar betaalbare woningen en/of gronden beschikbaar waren en die dichter bij hun werkplek lagen. Meerle dreigde langzaam leeg te bloeden.

Het gemeentebestuur zette begin jaren ‘60 van vorige eeuw de eerste stappen om ook in Meerle een project voor sociale woningen te ontwikkelen dicht bij het centrum van het dorp. IOK zorgde voor een project en zocht naar een geschikte locatie. Die werd gevonden op de plek van het toenmalige voetbalplein van FC Meerle, dat eigendom was van de familie Voortman. Via een BPA werden de gronden onteigend en werd een plan gemaakt voor een sociale woonwijk.

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De Maatschappij voor Kleine Landeigendom werd, zoals in vele gemeenten, aangezocht als partner om de bouw van de woningen te realiseren. De eerste fase omvatte 10 typische witte woningen, verdeeld over twee straten. Enkele jaren later kwamen in dezelfde straten nog een 10-tal huizen bij. In latere fases volgden er nog een 50-tal, verdeeld over nog drie straten. De eerste woningen werden heel snel gekocht door jonge gezinnen van Meerle en MeerselDreef. Het gaf Meerle en het Meerlese dorpsleven een echte boost.

De bewoners

47 Jaar nadat de eerste woningen betrokken werden, is een groot deel ervan nog steeds bewoond door de oorspronkelijke bewoners. Een eerste aanwijzing dat het er goed wonen is. Een rondgang en babbeltje met een aantal van hen bevestigt dat ook.

Mayke en Karel: ‘Wij waren bij de eerste lichting in 1970. We kenden alle mensen die hier


STRAAT IN DE MAAND

Mayke en Karel

samen met ons zijn komen wonen, het waren allemaal Meerlenaars of Dreveniers. Van die eerste lichting wonen de meesten nog altijd hier. Het is hier altijd heel fijn wonen geweest, met in het begin veel kinderen. Ze hadden veel plaats, aan de overkant van de straat waren het nog weiden en velden. De kinderen hadden in een hoek een crossterrein gemaakt en zodra ze van school thuis waren, haastten ze zich naar buiten. Ze vertellen nu nog altijd dat ze hier een fantastische jeugd hebben beleefd. Vanaf het begin was er een buurtcomité en werden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Pannenkoeken met Vastenavond, kindercarnaval, nieuwjaardrink. Verder is er elk jaar een buurtfeest. Het buurtcomité heeft ons ook een geweldige gouden bruiloft bezorgd met stoet, ereboog, .. Wij hebben voor hen een buurtfeest gedaan dit keer! Het heeft de buurt echt een boost gegeven. Veel mensen hebben samengewerkt en vonden dat heel plezant.”

Fons en Gerda zijn in 1975 in een van de woningen uit de tweede serie komen wonen. ”We waren eerst aan het wachten op een huis in Minderhout, maar dat bleef maar duren. Hier konden we onmiddellijk terecht en we hebben niet getwijfeld. Ook al waren we niet van Meerle, we kenden de meeste mensen wel. We voelden ons direct thuis en hebben altijd meegedaan met het verenigingsleven in Meerle. Ook met het buurtwerk hier. De kinderen vonden het hier prachtig. Zoveel jong volk, én op straat kunnen spelen. Wij blijven hier tot het niet meer kan of tot we dood zijn…”

Fons en Gerda

Klaartje (37) en Lieke (12) komen net aan van school. Klaartje ”We kochten dit huis 6 jaar geleden van een tante van mijn echtgenoot. Het was aanpassen, in een wijk wonen, ik kom van tussen de weiden in St.-Lenaarts. Maar het valt heel goed mee, we wonen hier heel graag. Rustig, maar toch dicht bij het dorp. De sociale controle is een pluspunt: niet dwingend maar rustgevend. En Meerle heeft prachtige bossen, de Elsakker en Den Rooy.”

Lieke: ”We hebben ook heel lieve buren, ze zijn al wel wat ouder. Maar een beetje verderop wonen vriendjes van mijn leeftijd. Ik hou van onze straat.”

Ad kwam 41 jaar geleden van Meer. ”In Meer was er niets voor ons, de wijk de Donkakker bestond alleen nog maar op papier. Van onze latere buur Karel hadden van deze wijk gehoord, we zijn komen kijken en hebben meteen gekocht. We hebben er geen moment spijt van gehad. Ik ben dan wel van Meer, en voor de Meerlenaars blijf ik van Meer. Zelf voel ik me wel vooral Meerlenaar. Ik woon hier tenslotte al twee derden van mijn leven. Maar de gezonde concurrentie tussen Meer en Meerle mag gerust hoor, ik kan er goed mee lachen en mijn Meerlese vrienden ook”.

Rob staat in zijn voortuin te werken. ”Werken is dat eigenlijk niet, meer bezigheid. Ik doe het graag. Ik kwam 20 jaar geleden vanuit Wortel hier bij mijn vriendin wonen, die hier al 35 jaar woont. En het is hier heel goed. Rustig, een goed contact met de buren. Chris sukkelt met de ge-

Het eerste blad waaraan je denkt!

Rob

zondheid, meedoen met de buurtactiviteiten is niet meer mogelijk. Maar we willen hier wel blijven wonen zolang het kan.”

Brenda en Johan hebben veel gependeld tussen Curaçao en Meerle. ”We kochten dit huis van de eerste bewoners in 1987. Vanaf 2012 wonen we hier permanent. Heel fijn wonen, een rustige en een heel nette buurt. Al durft men hier tegenwoordig wel te snel rijden. Vroeger lieten we onze kinderen onbezorgd op straat spelen, dat durven we nu niet meer met de kleinkinderen.

De kinderen speelden vroeger samen, er is zelfs een koppel van gekomen. Onze dochter Suzanne en zoon Nic van de buren gaan nu samen door het leven. Voor hun kinderen wonen de oma’s en de opa’s nu naast mekaar en zowel de kleinkinderen als de grootouders vinden dat heel ple

Onze indruk?

In de Burgemeester Van Nuetenstraat en de Burgemeester Jespersstraat is het goed wonen. En er zijn weinig ergernissen. De wijk is in de loop der jaren natuurlijk flink groter geworden, er zijn straten bij gekomen. De laatste fase is in 1985 gerealiseerd. Meer verkeer dus, al is doorgaand verkeer niet mogelijk, er is geen aansluiting naar de andere wijken, tenzij te voet of per fiets. De weiden zijn verdwenen, maar er is wel een mooi speelplein.

En we vonden alleen tevreden bewoners. (jaf)

Abonnement al vernieuwd? DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

63


JANUARI 1968

64

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine

-

met medewerking van Standaard Boekhandel

In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: dit mooi zeshoekig, koud juweeltje dwarrelt deze maand misschien nog naar bene’en 1 – Loopt in februari de Yukon Arctic Ultra 2 – Deze Verhoeven speelt de hoofdrol in de nieuwe Ketnet musical 3 – Janne & Nathan ... van het Euregio Jeugdorkest 4 – Red deze Els? 5 – De trainer van KVNA Wortel (3,6) 6 – Deze kleine vrucht, rijk aan vitamine C, is een paradepaardje van Coöperatie Hoogstraten 7 – Laatste naam van wat voorheen Torenijzer en ‘t Voske werd genoemd (6,4) 8 – Grote stad aan de westkust van USA (3,8) 9 – Een nogal bekende Van der Poel 10 – Deze Jan was burgemeester in Hoogstraten van 1933 tot 1941 11 – Gezegend zij deze Pascale 12 – Deze Pierre wint de Groenten & Bloemenwedstrijd 2017 13 – Zo wordt het Kasteel van Hoogstraten officieel genoemd.

4

1

2 3

10

4

7

6

6

10

10

7

1

11

13

2

8

5

6

1

7

1

8

6

7

9

12

7

11

10 11

5

4

2

4

12 13

1

13

12

7

4

3

9

4

2 6

9

5

6

8

12

7

9

10

8

9

6

7

13

5

11

8

6

13

3

10

8

9 8

11

WIN EEN STANDAARD - BOEKENBON T.W.V. Hilde Van Herck, Thijsakkerstraat te 2320 Hoogstraten vond eerstgeborene, tezamen met alweer vele tientallen anderen. Proficiat, Hilde. Je mag de boekenbon bij Standaard Boekhandel aan de Vrijheid ophalen. En veel lees- of spelplezier! En ‘kop op’ voor al de andere ijverige maar teleurgestelde deelnemers. Wie nog snel zijn nieuwjaarsplicht moet vervullen, vindt alvast zijn troost bij Standaard Boekhandel. Want je vindt er meer dan je zoekt!

11

€35

En met deze filippine win jij misschien ook wel een boekenbon van Standaard Boekhandel! Stuur dan de juiste oplossing (één woord) van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. (lvr)

GESCHENKEN DOEN AAN BOEKEN DENKEN

MAAR OOK AAN GEZELSCHAPSSPELLEN Vrijheid 147 - 2320 Hoogstraten - Tel.:03 314 39 06 sb.hoogstraten@standaardboekhandel.be Open van 9.00 - 18. 00 u - Zondag gesloten DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

65


AGENDA

TENTOONSTELLING

Tot 1 januari WERK VAN NANCY HENDRIKS in LDC Stede Akkers

Tot 5 januari KERSTTAFERELEN bij André Hoefkens, Lokbosstraat 14 en de familie Sterkens, Donkakker 15 in Meer

Vanaf 13 januari KIEM tento met jong Hoogstraats talent door Salon 23 van woensdag tot zondag 14 - 17 uur in het Stedelijk Museum

Tot 7 februari HOMMAGE aan Jos Martens in de IKOetalage (Vrijheid 165) en de gangen van IKO (Dr. Versmissenstraat)

Van woensdag 3 tot maandag 29 januari MINIATUURHUISJES uit de privéverzameling van Mathilde Thys in LDC Stede Akkers

HOOGSTRATEN

Zaterdag 30 december GUY SWINNEN met benefietconcert voor Mwakamba in Cahier De Brouillon vanaf 21 uur

Zondag 31 december DRIEKONINGEN op wandel in de Vrijheid voor het goede doel

Maandag 8 januari WORSTENBROOD EN APPELBOLLEN van 12.15 tot 13.15 uur in LDC Stede Akkers Dinsdag 9 januari NAMIDDAGWANDELING van KVLV met vertrek om 13.30 uur aan de parking bij het zwembad

Woensdag 10 januari CINÉ HORIZON ‘The Road to Mandalay’ om 20.15 uur in het auditorium van IKO Groenewoud

Vrijdag 12 januari COMEDY Els De Schepper met ”Wie redt mij?” om 20 uur in de Rabboenizaal

66

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zondag 14 januari BEGELEIDE WANDELING van Toerisme Hoogstraten om 13 uur met vertrek Molenstraat 21

Zondag 14 januari NIEUWJAARSCONCERT ”A Night @ The Opera” door het Euregio Jeugdorkest om 15.30 uur in de Rabboenizaal

Maandag 15 januari COMEDY ”Toen de dieren nog spraken… en wat de mensen ervan maken”, een natuureducatieve voorstelling door Joeri Cortens om 20 uur in het lokaal Begijnhof nr. 40

Woensdag 17 januari VORMING reanimeren en defibrilleren van 18.45 tot 22.30 uur in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18

Woensdag 17 januari AVONDWANDELING van KVLV met vertrek om 19 uur aan de parking bij het zwembad

Donderdag 18 januari OPTREDEN ‘Gezegend Zij’ door Pascale Platel om 20.15 uur in de Rabboenizaal

Vrijdag 19 januari QUIZ van Statie ‘k Wist’t om 20 uur n Zaal Pax

Zaterdag 20 januari WORKSHOP STRIPTEKENEN met Steven de Rie om 14 uur in de bibliotheek, Lindendreef

Dinsdag 23 januari WORKSHOP KOKEN ”Van Aardappelschil tot wortelloof” door KVLV in VTI Hotelschool Spijker van 19 tot 22 uur

Vrijdag 26 januari OPTREDEN The Spectors in Cahier de Brouillon om 21 uur

Maandag 29 januari tot zondag 2 februari OPEN MUZIEKWEEK in de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen, Karel Boomstraat 44


AGENDA

Heeft u pijn in armen, nek, schouder, rug of benen ? Het adres voor massagetherapie en sportmassage

Massagepraktijk Dun Achterom Schootsenhoek 11a, Castelre

Tel 00 31 630 76 24 67

www.dunachterom.nl

Dinsdag 30 januari WORKSHOP CREA van KVLV ”Tuinstuk met muurvuller” om 19 uur in Zaal Pax. Mail naar kvlvhoogstraten@hotmail.com voor info over materialen.

MEERLE

Dinsdag 2 januari en woensdag 3 januari NIEUWJAARSDRINK in LCD Stede Akkers Meerle

Vrijdag 26 januari LEKKERBEKKENWANDELTOCHT van KWB Meerle met vertrek tussen 19 en 20 uur aan het KLJ lokaal

Zaterdag 27 januari VOLKSDANSINSTUIF van Shilshoel vanaf 20 uur in de parochiezaal

Woensdag 31 januari SJOELBAKKEN na het dorpsrestaurant in Stede Akkers Meerle

MEERSEL-DREEF

Zaterdag 13 januari DORPSFEEST met om 19 uur lampionnentocht, 20 uur playbackshow, 22 uur optreden Van Brenghe in de feesttent in de oude Markweg

Dinsdag 30 januari OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD in de zaal bij de paters om 20 uur

MINDERHOUT

Zondag 31 december KERSTAL met live figuranten in de kersstal bij Café In Holland

Zondag 14 januari TWEEDEHANDS BOEKEN- LP/CD-BEURS van 13 tot 16 uur in parochiezaal Het Markenhof, Koestraat 6

WORTEL

Tot 7 januari BORREL of WARME DRANK bij de kerststal in Wortel-kolonie

Zondag 7 januari NIEUWJAARSWANDELING en -DRINK van Natuurpunt met vertrek om 9 uur aan BC De Klapekster

Dinsdag 9 januari WANDELING in Wortel-Kolonie van Effen Weg met vertrek om 14 uur aan BC De Klapekster

Vrijdag 19 januari NATUURFOTO’S over het Turnhouts Vennengebied om 20 uur in BC De Klapekster

Zondag 21 januari BEGELEIDE WANDELING van Natuurpunt om 14 uur aan BC De Klapekster

Vrijdag 26 januari LEZING over ”Landschapspijn” door Jantien de Boer om 20 uur in BC De Klapekster

Zondag 28 januari VOGELWEEKEND van Natuurpunt Markvallei vanaf 14 uur aan BC De Klapekster

Donderdag 1 februari TONEEL ”Het geluid van zwetende Chinezen” door ‘Willen is Kunnen’ (nog 6 speeldagen in februari) om 20 uur in de parochiezaal

Dinsdag 9 januari NIEUWE LESSENREEKS LIJNDANS voor beginners van 8.45 uur tot 10 uur, daarna gevorderden in het Okra lokaal in de Schoolstraat nr. 6

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JANUARI 2018 -

67


NOODNUMMER

112

Ongeval / Brand / Ziekenwagen

Administatie Brandweer 03

POLITIE

314 32 11

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISA R TSEN

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TAN DAR TSE N

zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

TH UI SV E R P L E GI N G

WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

APOTHE KE R S

voor wachttijden overdag van 9 tot 22 uur

090 39 90 00

(0.50 euro per minuut)

Zelfstandige verpleegkundigen

Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Christiaensen Nathalie De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Haest Vera Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Doninck Maria Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0494 86 93 84 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0497 94 46 23 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0498 29 49 17 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0478 42 49 34 0478 42 49 34

Christiaensen Nathalie Martens Sandra

0494 86 93 84 0473 25 91 92

Abonnement vernieuwen De Hoogstraatse Maand is het meestgelezen tijdschrift in Hoogstraten. Het brengt nieuws uit alle deelgemeenten en uit de regio. Je blijft op de hoogte van het verenigingsleven en het beleid.

Wil je bijblijven? Schrijf dan € 25,- over en je ontvangt 11 nummers in 2018.

Zelfstandige vroedvrouwen 68

- JANUARI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

BE34 7512 0801 1890 (AXABBE22) De Hoogstraatse Pers bvba Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten Voor meer info:

www.demaand.be

INH OUD JA NUARI

Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Jos Matthé en de OCMW-werking . . . . . . . . 3 Renovatie toren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 De heropbouw van de toren . . . . . . . . . . . . . 12 Dichterlijke Vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Anke Verhoeven in Ketnet musical . . . . . . . 14 Erik Scharpé 500 km ultraloop . . . . . . . . . . 16 Persoverzicht juli - december 2017 . . . . . . . 18 Persoverzicht: Paul Stoffels . . . . . . . . . . . . . 22 Skype: Raf Janssens in San Francisco . . . . .26 Welkom in Hoogstraten . . . . . . . . . . . . . . . . 28 DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 DORPSNIEUWS - Hoogstraten . . . . . . . . . 35 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . 40 DORPSNIEUWS - Meer . . . . . . . . . . . . . . . 44 DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . . 45 DORPSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . 49 DORPSNIEUWS - Wortel . . . . . . . . . . . . . 52 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Straat in de maand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Een halve eeuw geleden . . . . . . . . . . . . . . . 64 Filippine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 1 februari 2018 Alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 16 JANUARI redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.