november 2019 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 408 NOVEMBER 2019

JAARGANG 35

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 €

“Nee, de tijd heelt niet alle wonden” Arnold Van Aperen en dochter Ann over herinneringen aan echtgenote en moeder

‘t Is rustig wonen in de Witherenweg Hoe ziet Wortel er in 2030 uit? Een Vredesboom van 100 jaar De achterkant van noodnummer 112 Een hockeystick voor peuters? De wijkagent voor Meerle en Meersel-Dreef

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT


Van het thuisfront geen nieuws Jaarlijks houdt de redactie van dit maandblad een ‘conclaaf’, waarbij de belangrijkste vraag is of we met de vrijwilligersgroep nog een jaar verder gaan. Wat overigens het geval zal zijn - reden om al zeker uw abonnement te vernieuwen dus! Dit keer werd er zijdelings geopperd om het dorpsnieuws weer gewoon in één lang stuk uit te schrijven. Waarom ? Omdat nieuwtjes en info, zowel persoonlijk als van een vereniging, meer en meer via social media worden verspreid. Onze toekomst, oftewel de jeugd, heeft minder oog voor het geschreven woord. Wie van uw kinderen leest er nog dagelijks de gazet of een goed boek? Een minderheid, daar waar vroeger thuis de gazet uit elkaars handen werd gerukt en een bezoek aan de bibliotheek een gezellig uitje was (niet, An Jacobs?). Een gevolg daarvan is, dat wij als geschreven maandblad steeds meer zelf op zoek moeten naar het nieuws of in het beste geval iets bezorgd krijgen dat elders al vijf keer op dezelfde manier verscheen. Dus bij deze waag ik nog eens een poging om het dorpsnieuws (uit Meersel-Dreef) lekker ouderwets te brengen. Reik mij de Hand was door het goeie weer een

groot succes en Pater Luk en zijn team konden spreken van een geslaagd evenement. De KVLV hield haar groente- en fruitdagen in zaal De Zevenster, maar ik weet niet of dat een succes was, want ondergetekende moest een marathon lopen in Buggenhout. De jaarlijkse teeravond van fietsclub De Dreefse Trappers ging blijkbaar niet door, er waren te weinig inschrijvingen, kan je dat geloven? Ondertussen is de KLJ ge-doorstart en houdt de leiding éénmaal per maand een jeugdavond. Het KLJ-evenemententeam begon alvast met de voorbereidingen van de quizavond op 16 november. Allen daarheen, zou ik zeggen, met een originele teamnaam zoals dat hoort, wel tijdig aanmelden. De Markweg is ondertussen heraangelegd met hier en daar nog wat miskleunen. De H-paaltjes staan schots en scheef, het losse zand van de bermen spoelde op verschillende plaatsen al weg, de opritten zijn heraangelegd maar niets is mooier dan het origineel, en daar is alles mee gezegd want voor het voegzand mag je zelf zorgen, de Marckbrug moet nog opnieuw worden geasfalteerd en de wegafsluiting met de Dreef werd door weggebruikers zelf maar verwijderd, er is daar gelukkig wel een mooi zebrapad met klinkers aangelegd, die kan dus niet meer verkleuren zoals vroeger. Eugeen

Bogers heeft met zijn oude foto’s en postkaarten veel bekijks op facebook, het is best interessant wat hij er allemaal bij vertelt. Wist je dat er vroeger een café “In de plezante boer” was? Ikke niet. En dat het straatje naast Bogers het Martoginstraatje werd genoemd? Ook nooit geweten. Wat ik wel weet, is dat het sluikstorten bij de glasbak een “never-ending” story is, maar dat er blijkbaar wel een NL nummerplaat is opgemerkt. Verrassend? Ook de dorpsraad maakt een nieuwe start, want het was lang wachten op instructies van “Hoogstraten”, er is na +/- 24 jaar zelfs een nieuwe kandidaat-voorzitter, de symbolische voorzittershamer van Jos Huybrechts gaat van de Jan de Wysestraat naar het Heieinde. Snij de taart al maar aan. Wanneer u dit leest is “den broeder” al de 90 jaar voorbij en heeft pater Luk 85 kaarsjes, al dan niet gewijd, mogen uitblazen. Jammer maar helaas: café Moskes en café De Dreef zijn gesloten en café Jansen en Jansen staat te koop. Is herbergier een knelpuntberoep? Zo ziet u maar, nieuws genoeg op de Dreef, en dan heb ik de roddels nog voor mij gehouden. (JJ)

HEEL WAT BEZOEKERS OVER DE (BEDRIJFS)VLOER Ik hoop dat ik kan rekenen op een basisvertrouwen Algemeen Directeur

HOOGSTRATEN - De zeven deelnemers aan de Open Bedrijvendag kregen heel wat nieuwsgierig volk over de vloer, waardoor dit evenement ondanks het minder goede weer uitgroeide tot een onverhoopt succes. ’s Ochtends hadden de deelnemende bedrijven nog de nodige informatie gekregen. In onze rubriek ‘Deze Maand’ leest u meer over dit initiatief.

2

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL

Voormalig burgemeester Arnold Van Aperen na het overlijden van Maria

“Nee, de tijd heelt niet alle wonden” Op 21 januari 2018 overleed Maria Tackx, de vrouw van Arnold Van Aperen. Hoewel zij al langer hartpatiënt was, kwam een hartstilstand op 15 januari totaal onverwacht. Zesenvijftig huwelijksjaren lang had zij voor de praktische zaken in het grote gezin gezorgd en het Arnold zo gemakkelijk mogelijk gemaakt, zodat die zich volledig kon inzetten, aanvankelijk voor zijn zaak en later vooral voor zijn politieke carrière. We spraken met hem over het verlies van zijn vrouw en met hun dochter Ann over het verlies van haar moeder en meteen ook de zorg van kinderen voor hun vader, die er onverwacht alleen voor staat. Maria Tackx wordt op 18 juni 1939 geboren in de Heimolenstraat in Meerle, als jongste in een gezin van drie kinderen. Als ze twee jaar oud is, verhuist het gezin naar de Desmedtstraat in Minderhout, tot vader Tackx, die als metser bij Stan Jansen werkt, voor zijn gezin een huis bouwt in Meer, juist over de grens met Minderhout. Maria is dan een jaar of acht en gaat naar school bij de zusters van het Heilig Graf bij het klooster in de Donckstraat in Meer. Vervolgens gaat ze enkele jaren naar het Spijker in Hoogstraten, daarna volgt ze ook nog snit en naad bij mevrouw Vanhaute. Ze gaat werken in de herenkledingzaak van Jos Swolfs in Hoogstraten en daarna, tot haar huwelijk op 7 augustus 1962, in de herenkledingzaak ‘Huis François’ in de Volksstraat in Antwerpen. “Omdat ze jaren in die kledingzaken werkte, kende Maria alles van herenkledij en kledij in het algemeen”, zegt Arnold. “Ze had er gevoel voor. Ze wist precies wat bij wat paste. Welk kostuum met

Bij de geboorte van René in 1967, Arnold en Maria met kinderen Marie 1 jaar, Anne-Mie 3 jaar, Ann 4 jaar oud. welk hemd en welke plastron, dat was altijd in orde. En elke dag legde zij alles netjes voor mij klaar.”

Liefje naast de lijn Arnold wordt geboren in Meer op 20 augustus 1939 als oudste zoon in een gezin met 11 kinderen, zeven jongens en vier meisjes. Het is hard werken om rond te komen. Zeker voor vader Frans en moeder Anna Herrijgers, maar ook voor de oudste kinderen, die elke vakantiedag moesten helpen om steenkool te kopen en bij mensen thuis te brengen, om aardbeien en augurken op te halen en weg te brengen.

De huwelijksfoto van Arnold en Maria. Marc en Annemie Van Aperen, de jongste broer en zus van de bruidegom zijn bruidskinderen.

Misschien is dat één van de redenen waarom Arnold voor zijn achttiende nergens naartoe ging. Bovendien was hij jaren op internaat in het SintGabriëlcollege in Boechout. Hij leert Maria dus pas laat kennen. Al is dat relatief, want in een dorp als Meer kende iedereen toen zowat iedereen. Doordat vader Tackx wat fruit heeft, komt Arnold er ook wel eens over de vloer.

Maar hij leert Maria pas echt kennen wanneer ze samen met andere jonge meisjes, zoals May Bogaerts, Els Verheyen, Adrienne Vervoort en zoveel andere, naar het voetbal komt kijken. Arnold is dan 19 jaar en gaat al eens naar een bal. Van het een komt het ander en in 1962 trouwt het jonge stel. Ze krijgen vier kinderen op vijf jaar tijd: Ann in 1963, Anne-Marie in 1964, Marie in 1966 en René in 1967. Na hun huwelijk stopt Maria met werken. Maar naast het eigen huishouden, helpt ze in café en feestzaal Victoria, die Arnold sinds een goed jaar voor hun huwelijk uitbaat, en staat ze ook nog eens klaar voor Arnold die dan in de Veiling werkt. “We gingen boven zaal Victoria wonen”, zegt Arnold, “maar je moet je daar niet te veel bij voorstellen. Het café was enkel geopend op zondag en als er iets te doen was. Het was het lokaal van het voetbal en van kruisboogvereniging ‘De Verenigde Vrienden’. De zaal wordt gebruikt voor feesten en bij koffietafels na een begrafenis.”

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

3


Hoogstraten in groenten & bloemen 2019 VVV Hoogstraten dankt de ontwerpers Tom De Houwer, Tania Huyghe en Jan De Ridder, Louis Geerts voor de veelzijdige bijstand, het Stadsbestuur, Coöperatie Hoogstraten, Special Fruit, Impuls Media, de medewerkers van verschillende stadsdiensten voor de samenwerking, de politie zone Noorderkempen voor de ondersteuning, de kerkfabriek Sint-Katharina en de kerkwachters voor de medewerking, Piet Van Kampen voor de sponsoring en promotie, de ondernemers die sponsorden bij de catering voor de vrijwilligers : Vandersmissen Feestservice, Fruitbedrijf W. Stoffels - Van Baelen, de bakkers Mathysen, Muësen en Van Thillo, en alle vrijwilligers die meewerkten aan de 21ste editie. Dank ook aan de bedrijven die een creatie sponsorden : Unizo en Horeca Hoogstraten, Ac/s Accountants & Belastingconsulenten, Apotheek Fransen, Apotheek Horsten, Atelier Blockx Peeters & Van Looveren, Bogaerts Greenhouse Logistics, Hillewaere vastgoed, Jansen Keukens, KBC Hoogstraten, Mac Ryan Borduuratelier, SBB Accountants & Belastingconsulenten, Tuinontwerp Tilburgs, W&M Installatiebedrijf. Dank aan Hof ter Smisse, de familie Steylaerts, WZC Stede Akkers en het Klein Seminarie voor het gebruik van hun privé domein en de personen/ondernemingen die zorgden voor de verlichting van creaties. Tevens danken wij de bedrijven, organisaties en personen die gratis materiaal ter beschikking stelden : De kleine Boerderij - Rijkevorsel, Jochems – Rijkevorsel, Marpa BVBA – Wortel, Michielsen - Rijkevorsel, Oasis Floral Products Benelux, Romberama Amaryllis – Loenhout, Vito Hoogstraten Indien we iemand vergeten te vermelden, gelieve dan hiermee onze verontschuldigingen daarvoor te aanvaarden.

4

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL tegenwoordiger. Maria vergezelt hem vaak en staat volledig achter zijn carrière en alle engagementen die Arnold neemt. “Luister”, zegt Arnold, “als uw vrouw niet voor 200 % achter je staat, dan kan je dat niet. Vergeet het dan maar… alleen kun je dat niet. Politiek op dat niveau eist je helemaal op, ook je vrouw moet zich willen aanpassen aan onregelmatige uren, zowel overdag als ’s avonds.”

Als je vrouw niet voor 200 % achter je staat, vergeet het dan maar… Arnold Van Aperen

Vroeg op Ann Van Aperen

Aanpassen Maria werkt al die jaren in de zaal en dan vooral in de keuken, waar ze hulp heeft van May Van Bladel, Marieke Koyen, Louisa Brosens en tante Jeanne Van Aperen. In 1972 bouwen ze een huis naast de zaal. Die blijven ze uitbaten tot ze in 1988 hun plaats achter de toog afstaan aan hun oudste dochter Ann. Gedurende de 10 jaar dat Ann en Patrick de zaal uitbaatte was Maria steeds als ‘back-up’ aanwezig. Arnold werkt voltijds in de Veiling van Meer, waar hij later ook de zaakvoerder wordt. In 1970 zet hij eerder toevallig zijn eerste stappen in de politiek. In Meer zijn er sinds 1938 geen verkiezingen meer geweest en Staf Elst en Jos Vermeiren, twee jobstudenten die bij Arnold werken, stellen voor om bij de verkiezingen op te komen. Op enkele weken tijd timmeren ze een lijst in elkaar met o.a. Fons Sprangers, Arnold Van Aperen, Frans Snoeys, Jaak Brosens, Marieke Van Aelst, Jos Van Pelt. Tot ieders verbazing behalen ze zeven van de elf zetels. Fons Sprangers wordt burgemeester en Arnold eerste schepen.

Op onze vraag of Arnold door al zijn werk een afwezige vader was, antwoordt Ann ontkennend. “Onze pa was natuurlijk veel weg”, zegt ze, “maar op momenten dat hij er moest zijn, was hij er voor ons. Toen wij jong waren en hij nog voor de Veiling werkte, was het vooral in de zomer heel druk. Dan brachten we zijn eten dikwijls naar daar en zagen we hem. Op die momenten was het ook ’s avonds en in het weekend werken. Buiten het seizoen was het iets minder druk en mocht er iemand van de kinderen beurtelings mee naar het voetbal of de kruisboog, terwijl ons ma in het café stond. In de week deed zij alles in het huishouden. Nadat ons ma ons naar school bracht, stond de was klaar, moest ze strijken, poetsen en noem maar op.” Arnold bevestigt dit. “Ik werkte op de veiling, het huishouden en de administratie thuis was werk voor Maria. Ze opende alle brieven, maakte overschrijvingen klaar en bracht ze naar de bank. Dat bleef ze ook altijd doen. Nu, na

Arnold Van Aperen haar overlijden, moet ik dat allemaal uitzoeken want ik wist niet wat waar ligt. Ook mijn kledij lag elke dag opnieuw klaar. Schoenen, sokken, broek hemd, plastron en vest die bij elkaar pasten.” “Ons ma stond altijd vroeg op”, vertelt Ann, “ze liet onze pa altijd zo lang als mogelijk slapen, want het was ’s avonds dikwijls laat geworden. Als hij bijvoorbeeld om 9 uur naar Brussel moest vertrekken, liet ze hem tot 8 uur slapen. Dan stond hij op en lag alles klaar voor hem.”

Hartklachten Maria had een normaal sociaal leven en vergezelde Arnold regelmatig naar voorstellingen, concerten enz. De meeste aanwezigen wisten

Het werd het begin van een lange politieke carrière. In 1978 belandt hij in de provincieraad, in 1982 wordt hij OCMW-voorzitter in Hoogstraten. In 1987 geraakt hij een eerste maal verkozen op nationaal niveau en in 1989 wordt hij na het overlijden van zijn nonkel Jos Van Aperen, burgemeester van Hoogstraten. Het mandaat als provincieraadslid is nog juist te combineren met zijn werk in de Veiling. Maar op het moment hij ook in de nationale politiek stapt, lukt dat niet meer en moet hij daarmee stoppen . Arnold bouwt een georganiseerd dienstbetoon uit en is als ‘burgervader’ op bijna alle evenementen in groot Hoogstraten aanwezig. Daarnaast is er zijn werk als senator en volksver-

De kleinkinderen bij de gouden bruiloft van hun bomma en bompa. Marion, Raf, Kaat, Sara, Arnold, Lissa en Ronald. (Gerlinde was afwezig); DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

5


OMSLAGVERHAAL Maar er komen ook toenemende rugklachten, na heel wat onderzoeken wordt er een heupoperatie gepland. De voorbereidende onderzoeken gebeuren op 5 januari 2018 en men zou op 26 januari opereren. Op 15 januari krijgt ze evenwel totaal onverwacht een hartstilstand, op 21 januari 2018 sterft ze. Ze was dus enkele dagen voordien nog helemaal onderzocht en goedgekeurd voor de ingreep.

Maria vergezelde Arnold zoveel als mogelijk bij officiële momenten. Hier bij het bezoek van koningin Paola in Hoogstraten op bezoek op 16 juli 1996 niet dat ze al jaren hartklachten had. “Ik heb het nooit anders geweten”, zegt Ann, “vanaf haar dertigste nam ze elke dag een pilletje tegen hartritmestoornissen.” “Regelmatig werd ze ’s nachts wakker met een hoge onregelmatige hartslag”, vult Arnold aan, “Dan ging ze op de rand van het bed zitten en was het bang wachten tot het over ging. Bij een controle met een inspanningsproef in de kliniek zagen de specialisten wanneer de klachten gingen komen.” “De jaren voor haar hartoperatie op 15 juli 2015, waarbij men een hartklep verving, ging het van kwaad naar erger”, zegt Ann. “Wij wonen hier 500 meter vandaan en ons ma kwam elke dag tot bij ons. Tot ze steeds minder kwam en wij naar hier moesten komen. En de laatste maanden voor de operatie ging het toen echt niet meer. Ze kon nog met moeite van de zetel tot bij het toilet geraken.” De operatie en het herstel verliepen niet zoals verwacht, vervolgt Ann. “Normaal verblijft zo’n patiënt een drietal dagen op intensieve. Ons ma heeft er een week gelegen. Eenmaal thuis, kwam ze hooguit nog een keer of tien tot bij ons. Dat ging ook steeds moeilijker. In één trek naar ons lukte gewoonweg niet meer. Om tot bij ons te geraken, moest ze onderweg rusten onder de appelboom bij Wim Rommens en Staf Elst. Echt goed is ze niet meer geweest, ook al deed ze heel plichtsbewust alle revalidatieoefeningen. Maar fietsen was er niet meer bij, om maar iets te noemen...”

Geëmotioneerd doet Arnold het verhaal van de fatale week. “Zoals elke week ging Maria op vrijdag naar de kapper en daarna gingen we samen kaarten in de Jachthoorn met Jan Michoel, Paul Van Merode, Jan Van Keybus en Raf Horsten, haar vaste maat. Het weekend verliep zoals gepland en op maandag ging ze naar de kinesist, reed ze haar dagelijkse minuten op de hometrainer en ging daarna, zoals elke maandag, rummikub spelen met May en Marth Roos.” “Ik moest naar Antwerpen, maar zou op tijd terug zijn omdat ik bij het OCMW de dossiers van die avond nog wilde voorbereiden. Om vier uur krijg ik daar telefoon van Marth Roos: ‘Arnold je moet dringend komen want Maria heeft iets gekregen’ en ze voegt er aan toe dat ze de 112 al gebeld heeft. Toen ik daar aankwam was de MUG er al. Die was toevallig in Hoogstraten en was zeven minuten na de oproep ter plaatse, zelfs nog voor de ziekenwagen. Men was volop aan het reanimeren met een defibrillator. Ze deden wat ze konden en leverden knap werk.” “Op onze vraag heeft men Maria naar het UZ in Edegem gebracht. Toen wij er aankwamen, lag ze al op intensieve zorgen. Twee keer per dag mag je er dan even bij. Ze lag daar roerloos aan de machines… Je staat er dan verweesd en machteloos bij… Op zaterdag deelden de dokters ons mee dat we haar zouden verliezen. Het was, zegden ze, een kwestie van uren of dagen.” Ann vult aan: “Op zondagmiddag reden kinderen en kleinkinderen naar ons ma. We voelden dat het op zijn einde liep. Je moet weten, ons

6

HOOGSTRATEN - Het verlies van een dierbaar iemand is een ingrijpende gebeurtenis. In het dienstencentrum vindt maandelijks een bijeenkomst plaats van mensen die een geliefde verloren hebben. De lotgenoten vinden steun bij elkaar in het verwerken van hun verdriet. In een rustige en veilige omgeving worden ervaringen gedeeld, advies gegeven en getroost. De eerstvolgende bijeenkomst heeft plaats op vrijdag 22 november van 10 tot 12 uur in Stede Akkers. (fh)

mannen zijn hier groot gebracht met Fristi, dus had ik een aantal flesjes meegenomen. We drinken hier samen een Fristi, zei ik, ik ben er zeker van dat de bomma dat zo zou willen. Nog één keer een Fristi, samen met de bomma, op de leuke momenten die we samen beleefd hebben. Kort daarna, rond drie uur is ze overleden.” “Op zo’n moment stort je wereld in”, zegt Arnold. “Je kan je niet voorstellen wat er dan door je hoofd gaat en hoe het verder moet.”

Enkele dagen voor haar hartstilstand hebben we een lang gesprek gehad, het leek wel een afscheid Ann Van Aperen

Babbelen Ann: “De woensdag voor haar hartstilstand heb ik nog lang met ons ma zitten babbelen. Een gesprek waar ik nu nog elke dag aan denk. ‘Ik ben nu content,’ zei ze, ‘maar wat gaat ge toch doen als ik er niet meer ben? Het is allemaal niet gemakkelijk…’ We hebben gepraat over alles en iedereen, de kinderen, de kleinkinderen en noem maar op. Ik ben blij dat ik dat gesprek nog gehad heb. Achteraf gezien was het als een afscheid.” “Ze is ineens gegaan, dat was ook haar grote wens. Maar ik ben toch blij dat ze nog een week in de kliniek, als het ware bij ons is gebleven. Je kon niet meer woordelijk met haar communiceren, maar we konden op een andere manier toch afscheid nemen. Ik kijk daar heel dankbaar op terug.”

Fatale dagen Maar Maria gaat niet bij de pakken zitten. Echt goed is anders, maar ze blijft een actief leven leiden. Op maandag rummikub spelen bij May en Marth Roos, op woensdag met Marieke en Louisa ergens naartoe rijden en een koffietje gaan drinken, op vrijdag kaarten in de Jachthoorn met Jan, Jan en Raf.

Lotgenoten rouwverwerking

November 2017. Kleinzoon Arnold Wittenberg en de bomma brengen bloemen naar het kerkhof.

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Ik wist ook precies waar ons ma begraven wilde worden”, gaat Ann verder. “Ons ma zei dat wel eens als we bijvoorbeeld op Allerheiligen over het kerkhof wandelden. Jan Martens, die vroeger grafdelver van de gemeente was, zei me dat toen wij nog café deden. ‘Ge weet het hé Ann’, klonk het van Jan, ‘als er iets gebeurt met jullie vader of moeder, daar is het plekje waar


OMSLAGVERHAAL ze begraven willen worden.’ Het was voor haar een geruststelling dat ik dat wist. En, zei ze erbij, niet begraven maar cremeren. Veel mensen spreken daar bij leven niet graag over. Ik ben blij dat dat wij dat wel konden.”

“Ook wij, de kinderen en kleinkinderen spreken natuurlijk dikwijls over ons ma”, zegt Ann. “Soms halen we herinneringen op en zitten wat te grappen over zaken die we ooit met ons ma hebben meegemaakt en waarvan pa geen weet heeft. In een enkel geval is dat moeilijk, maar meestal plezant. In de school waar ik werk, maak ik deel uit van de werkgroep ‘Leven en dood’. Ik weet hoe belangrijk het is om verlies bespreekbaar te maken en te houden.”

“Maria heeft haar wens gekregen”, gaat Arnold verder. “Ze is gestorven zonder aftakeling, zoals ze het wou, maar voor haar, voor mij en voor ons allemaal veel te vroeg. We hebben zoveel samen gedaan, de laatste jaren steeds meer. We keken uit naar nog vele mooie jaren samen, maar het heeft niet mogen zijn.”

Gemis Voor Arnold zijn het verlies en het gemis uiteraard het grootst en het zwaarst om dragen. Maar er is ook het verlies van moeder voor de kinderen, van bomma voor de kleinkinderen én er is de zorg van kinderen en kleinkinderen voor vader die er onverwacht alleen voor staat. “Onze Arnold (Wittenberg/nvdr) kwam hier elke dag langs toen hij nog in Malle studeerde,” vertelt Ann. “Hij stapte hier van de bus en ging naar bomma tot ik van school kwam. Hij zegt dat hij nu ‘het stuk mist dat bomma en bompa samen oud zouden worden’. Hij stelde zich voor dat bomma en bompa samen vanuit het rusthuis tevreden zouden toekijken wanneer hij daar in de Heiligbloedprocessie zou passeren. Onze Raf kwam hier dikwijls naar de koers kijken. Bomma belde hem wel eens op met de vraag om met haar te komen supporteren bij een voetbalwedstrijd of een koers. Ook ons Marion had een speciale band met bomma. Ze gingen regelmatig samen winkelen en kochten dan soms dezelfde spullen. Ons ma kon daar echt van genieten!”

Sinds Maria gestorven is, heb ik thuis nog nooit warm gegeten

De foto van Maria op het gedachtenisprentje elke zondagavond naar huis om samen te eten. En bij speciale gelegenheden, zoals met Pasen, Kerstmis, moederdag en recent Meer kermis willen ze dat niet missen. De kinderen zorgen dan voor het eten. Arnold is, misschien nog meer dan toen Maria nog leefde, een echte familieman. Misschien omdat zijn kinderen en kleinkinderen een stuk van de leegte vullen die Maria achterlaat. Hij is ook tevreden dat hij zijn broers, zussen, nichten en neven regelmatig ziet.

Aanwezig Arnold kan gemakkelijk over Maria en het verlies praten. Hij prijst zich gelukkig dat er in zijn omgeving ook nogal wat mensen die haar geregeld ter sprake brengen. “Dat is een goede zaak”, zegt hij, “al besef ik dat dit voor nogal wat mensen moeilijk is. Niet iedereen weet met zijn houding blijf, terwijl degene die overblijft niets liever heeft dan toch nog eens over zijn vroegere partner te babbelen”

Arnold Van Aperen Voor Arnold is vanaf die dag alles in huis zo goed als nieuw. Maria deed en regelde alles, zij wist alles liggen. “Sinds Maria er niet meer is, heb ik nog nooit thuis warm gegeten”, klinkt het. “Gelukkig heb ik nu vier kleine restaurantjes, ik ga eten bij ons Ann, bij onze René, bij ons Marie en bij mijn jongste zus Annemie, die er van de eerste week op aan drong dat ik elke woensdag bij hen zou komen eten. Verder ga ik wel eens uit eten, met kinderen, kleinkinderen of andere mensen. De dagen dat ik thuis eet, blijft het bij boterhammen. Ik koop zelf brood en ons Ann zorgt ervoor dat er iets in de ijskast staat. Ze neemt ook de was mee. Ook ons Marie gaat wel eens winkelen. De rekening van gas en elektriciteit is hier dus gevoelig gedaald... Electro machines staan er haast niet meer op en het verbruik van water is ook sterk geminderd.” Maar, net zoals toen Maria nog leefde, komen de kinderen en kleinkinderen die kunnen, nog

Maria is dan ook prominent in huis aanwezig. Dat beperkt zich niet tot enkele foto’s in het bureau van Arnold en in de living. Samen heeft men ervoor gekozen om haar ook tastbaar aanwezig te houden. “Bij het zeteltje waar ze gewoonlijk zat, liggen een aantal persoonlijke spulletjes van haar”, verduidelijkt Ann. “Het gaat om enkele kleine dingen die haar dierbaar waren. Ik ga daar ook wel eens zitten en dan vraag ik me af wat ons ma nu gedacht of gedaan zou hebben. Ik communiceer ook via de maan met ons ma. Sinds haar overlijden heeft het spirituele een grotere plaats gekregen in mijn leven.” Arnold voegt er aan toe: “Als ik thuis kom, kan ik zien dat ons Ann hier geweest is. Dan brandt er een kaarsje bij de foto van Maria.”

Bloemen Maria ligt begraven op de plaats die ze wilde. Kleinzoon Arnold Wittenberg vroeg om het ontwerp of de keuze van de zerk te mogen maken. “Ik ga viermaal per week langs het graf,” zegt

Ons ma is nog tastbaar hier in huis, daar hebben we samen voor gekozen Ann Van Aperen Ann. “Niet dat ik dat nodig heb om contact met ons ma te behouden, maar om de bloemen te verzorgen. Ons ma hield van bloemen en kon niet verdragen dat er verwelkte exemplaren tussen stonden. Ik wil er dan ook voor zorgen dat de bloemen bij haar graf er netjes bij staan.” “Gelukkig”, zegt Arnold, “heeft Meer een mooi en intiem kerkhof. Mooi ingedeeld met lage hagen en van de straat afgeschermd door hogere. Vanop de straat moeten de mensen het verdriet niet zien van zij die achter bleven. Een begraafplaats moet een intieme plaats zijn.”

Kleinzoon Arnold tekende in overleg met bompa de grafsteen.

“Niemand heeft het eeuwig leven”, besluit Arnold, “de ene moet vroeger gaan, de andere later. Maria kwam te vroeg aan de beurt, dat gemis zal altijd blijven. ‘Tijd heelt alle wonden’ zegt men wel eens. Maar ik stel vast dat het gemis, nu één jaar en negen maanden na haar overlijden, nog niet verminderd is. In tegendeel. Maar je moet gewoon verder, je kan niet anders. Ik vraag me bij veel dingen af hoe Maria het zou willen. En meer dan vroeger denk ik: als het zo vlug kan gaan, wanneer is het dan mijn tijd?” (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

7


Coaching en dieetadvies door diëtisten Minderhout, Meer, Hoogstraten, Rijkevorsel info@dieetvoorlichting.be - 0486 66 73 90 www.dieetvoorlichting.be

WWW.GEUDENS.BE

Vier het fair

wijnduo actie Chili CAMPESINO Chardonnay droog & vol, lekker bij kip & vis

Argentinië RAZA BIO Shiraz-Malbec vol & fruitig, Lekker bij grillgerechten

€ 16,95

i.p.v. € 20,70

€ 13,95

i.p.v. € 16,20

Zuid-Afrika KOOPMANSKLOOF Chenin Blanc fris & fruitig, lekker bij zeevruchten & slaatjes

VERKOOP NIEUWE en 2e HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT TAKELDIENST 24/24u - CARROSSERIE ALLE MERKEN

Cabernet Reserva robuust & kruidig, lekker bij curry’s

€ 10,95

i.p.v. € 12,95

(Erkend door Eurogarant, Long Life Repair en de meeste verzekeringsmaatschappijen)

3 min. van op- en afrit E19 “Meer” 6 min. van centrum HOOGSTRATEN

Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN Tel. 03 315 71 76 – sales@geudens.be

8

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Shiraz fruitig & soepel, lekker bij wild Actie geldig van 1/11 t.e.m. 31/12/2019 in alle Vlaamse Oxfam-Wereldwinkels. Zolang de voorraad strekt. Niet cumuleerbaar met andere acties en kortingen, prijzen incl. btw.

OXFAM, VRIJHEID 100 HOOGSTRATEN


VANUIT HET STADHUIS Erfgoed Hoogstraten staakt de strijd tegen de sloop van het oude rusthuis

Hoogstraten treedt toe tot Statiegeld-alliantie HOOGSTRATEN - Het stadsbestuur voert al geruime tijd actie tegen het zwerfvuil langs de wegen in de gemeente. Met de toetreding tot de Statiegeld-alliantie wil zij nu nog een stap verder gaan. Het probleem aan de basis aanpakken en druk zetten op de overheid om statiegeld in te voeren voor blikjes en PETflessen. Het heeft wel een tijdje geduurd vooraleer alle neuzen van de gemeenteraadsleden in Hoogstraten in dezelfde richting stonden, maar de beslissing werd uiteindelijk unaniem genomen. Wordt de strijd tegen het zwerfvuil dus opgevoerd, deze tegen de sloop van het H-gebouw (het oude rusthuis) wordt gestaakt. Erfgoed Hoogstraten gaat niet langer in beroep tegen de vergunningsbeslissing.

Begin Het eerste voorstel werd gelanceerd in de gemeenteraad van januari 2018. Oppositiepartij Anders bond de kat toen bij monde van Dimitri van Pelt de bel aan. Ondanks de ondersteuning van de stad Hoogstraten voor de verenigingen die zwerfvuil ophalen, bleef het probleem zich opstapelen. En dan mag dat soms ook letterlijk opgenomen worden. Maar hierin is Hoogstraten zeker geen uitzondering. Want waar je gaat langs Vlaamse wegen kom je tegenwoordig meer plastic en rommel dan Mariabeeldjes tegen. In beken, grachten, kanten en bosranden, overal vind je blikjes en plastic flessen. In 2017 lanceerde Recycling Netwerk Benelux het initiatief om net zoals bij glazen flessen ook voor drankblikjes en plastic flesjes statiegeld te vragen. Een aantal milieuorganisaties, verenigingen maar ook bedrijven in België en Nederland zagen wel heil in dit idee en richtten samen de Statiegeld-alliantie op. Talrijke gemeenten sprongen mee op de kar, oppositiepartij Anders bleek gewonnen voor dit initiatief. Maar op die bewuste gemeenteraadszitting zag geen van de andere partijen er toen veel heil in.

ren de doelstellingen te laten ondertekenen en zo druk uit te oefenen op de regering om dit statiegeldsysteem te veralgemenen. Op 10 oktober 2019 waren er al meer dan 950 Belgische en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven aangesloten, waaronder Beweging.net, Testaankoop, KVLV, Jong VLD, Natuurpunt, en tal van andere natuurorganisaties. Ook ABS (Algemeen Boerensyndicaat) steunt het initiatief.

Het probleem van het zwerfvuil bleef zich letterlijk opstapelen “Het leed dat blikjes veroorzaken bij koeien, en de economische kost voor de veehouders, komen bovenop de hoge kosten van de strijd tegen zwerfvuil, 155 miljoen euro per jaar, waar

de Vlaamse gemeenten reeds mee geconfronteerd worden. Het is nu tijd om te stoppen met dweilen met de kraan open. De Vlaamse regering heeft de industrie tijd gegeven tot 2018 om iets aan het probleem te doen. Het is overduidelijk dat dit niet zal lukken met enkel sensibilisering. De invoering van statiegeld op blikjes en flesjes werkt. In landen waar dit is ingevoerd heeft dit voor een omslag gezorgd”, aldus ABS. Het bleef er niet bij. Niet alleen de provincies West-Vlaanderen en Limburg, ook steden als Mechelen, Gent, Brugge, Leuven en Turnhout onderschreven de doelstellingen. Met de ondertekening in september 2019 bevindt Hoogstraten zich nu in het gezelschap van tientallen gemeenten uit de omgeving zoals Rijkevorsel, Zoersel, Wuustwezel, Mol, Lille, Kasterlee. “Zwerfvuil is een hardnekkig probleem. Een bedreiging voor milieu, mens en dier. Hoogstraten is te mooi om te laten ontsieren door zwerfvuil. We gaan voor een Proper Hoogstraten!” vermeldt de website van deze organisatie.

Statiegeld Op dat ogenblik bestond de Statiegeld-alliantie nochtans al uit meer dan 100 verschillende bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en andere verenigingen zoals KVLV, Bond Beter Leefmilieu. Ook gemeenten zoals Gent, Boom, Zoersel, enz, waren er van overtuigd dat het invoeren van statiegeld op blikjes en PET-flessen het zwerfvuil drastisch zou kunnen terugdringen. Tussen het zwerfvuil vind je immers amper glazen flesjes, wellicht omdat hier statiegeld op betaald wordt, zo redeneert deze organisatie. Dit kan je dus ook perfect toepassen voor blik en plastic. Bij aankoop betaal je een bepaald bedrag extra (bv. 0,25 euro) maar dit krijg je terug bij inlevering. De Statiegeld-alliantie streeft ernaar om zoveel mogelijk organisaties en bestu-

Dit beeld zal eerlang voorgoed tot het verleden behoren. Het oude rusthuis maakt plaats voor nieuwbouw. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

9


VANUIT HET STADHUIS Niet rijp Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad eer onze lokale partijen hierin meegingen. In 2018 reageerde het bestuur erg terughoudend. Vooral de vrees dat winkeliers en kmo’s de dupe zouden zijn van dit systeem baarde de meerderheidspartijen zorgen. Volgens toenmalig schepen van Milieu Ward Baets was er bovendien te weinig informatie beschikbaar over deze materie om een beslissing te kunnen nemen. Ook het koopgedrag van inwoners in winkels aan de andere kant van de grens zou de zaak kunnen bemoeilijken. Het leek hem dan ook opportuun te wachten op het advies van IOK als partner in het afvalbeleid.

Het had heel wat voeten in de aarde eer onze partijen hierin meegingen IOK was zich wel degelijk bewust van de problematiek en zou na adviezen van de gemeenten een aantal voorstellen formuleren. Schepen Roger Van Aperen was van mening dat er op dat ogenblik al 90 % van het blik werd gerecycleerd, zonder statiegeld. Het resterende zwerfvuil zou alles te maken hebben met de mentaliteit van de mensen en niet met het al dan niet invoeren van statiegeld. “We kunnen dus beter werk maken van het zwerfvuil en het niet in de schoenen schuiven van de kmo’s,” was zijn conclusie.

Nieuw bestuur In april 2019 zet de fractie Anders het thema terug op de agenda. De nieuwe schepen van Milieu Katrien Brosens staat naar eigen zeggen niet weigerachtig om dit mee te onderschrijven maar wil toch eerst in overleg gaan met Unizo en de handelaars. Raadslid Tinne Rombouts wijst er op dat dit in haar partij (CD&V) hoog op de agenda staat en dat zij dit initiatief erg genegen is. “Maar het verhaal van het statiegeld is achterhaald en daarom willen wij ons onthouden. Met de Vlaamse overheid en de sector zijn er plannen opgemaakt om tegen 2023 90% van het verpakkingsmateriaal terug op te halen en te recycleren. Tegen 2025 zou dit zelfs 95% moeten zijn. Indien in 2023 deze doelstelling niet gehaald wordt zal er statiegeld ingevoerd worden. Statiegeld is immers niet de echte doelstelling, wel de ophaling van het afval.” Raadslid Jacobs vreest dat hiermee alles weer 5 jaar vooruit geschoven wordt en dringt aan op een stemming. Hoogstraten Leeft en N-VA stemmen tegen, CD&V onthoudt zich en Anders stemt voor toetreding.

10

De strijd tegen het zwerfvuil wordt opgedreven. De mobiele ploeg van Natuurwerk doorkruist het grondgebied van de gemeente; verder zijn er de mobiele camera, de sensibiliseringsacties, de GASboetes en sinds kort de toetreding tot de Statiegeld-alliantie. Jef Koyen en John De Lange van Natuurwerk zien in het veld de situatie momenteel lichtjes verbeteren, hoewel ze onlangs tot twee maal toe op dezelfde plaats meer dan 20 vuilniszakken uit de kant moesten verwijderen. Eind september valt er echter dan toch een eensgezinde beslissing om toe te treden tot de Statiegeld-alliantie. Alle partijen en alle raadsleden stemmen voor. “We zijn dan ook verheugd dat de geesten gerijpt zijn en dat alle fracties ons voorstel nu mee ondertekenen. We hopen op deze manier druk te kunnen uitoefenen op de hogere overheden om te werken aan eerlijke en doeltreffende oplossingen om het zwerfvuil terug te dringen”, besluit raadslid Fons Jacobs van Anders.

Oud rusthuis verdwijnt Na jarenlange discussies, procedures, verwijten en bezwaren, valt het doek over de toekomst van het oude rusthuis. Erfgoed Hoogstraten ziet af van verdere bezwaren en gaat niet meer in tegen de vergunning die door ex-minister Koen Van Den Heuvel (CD&V) in de loop van augustus werd toegestaan. Als voornaamste tegenstander van de afbraak van het oude rusthuis zet zij na overleg met het stadsbestuur geen ultieme stap meer naar de Raad van Vergunningsbetwistingen.

Het doek valt over de toekomst van het oude rusthuis De weg naar het nieuwe project ‘t Gastenhuys ligt nu helemaal open. De stad Hoogstraten en Erfgoed Hoogstraten brachten samen een persnota uit om hun standpunt te verduidelijken. Daarin luidt het: “Vzw Erfgoed Hoogstraten

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

heeft beslist niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de bevoegde minister om een bouwvergunning te verlenen voor de sloop van het vroegere rusthuis en de bouw van het nieuwe Gastenhuys”. Het stadsbestuur van Hoogstraten is blij met deze beslissing.” Burgemeester Marc Van Aperen reageert opgelucht: “We appreciëren enorm de beslissing van Erfgoed Hoogstraten en we zijn echt blij dat we nu vooruit kunnen met de bouw van ‘t Gastenhuys.”

Geen vertraging Francis Huijbrechts, voorzitter van Erfgoed Hoogstraten, legt uit waarom ze die beslissing hebben genomen: “Na constructief overleg met de burgemeester en enkele schepenen en na intern overleg binnen Erfgoed Hoogstraten achten we het niet meer aangewezen om een beroep in te stellen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. We betreuren het wel dat de minister - tegen voorafgaande adviezen in - een bouwvergunning heeft verleend, maar het instellen van een beroep zou een bijkomende jarenlange vertraging van dit dossier tot gevolg hebben en daarbij zouden er nog enkel verliezers zijn.” Hij vervolgt: “Vzw Erfgoed Hoogstraten blijft zich vragen stellen bij de aanpak van dit dossier door het vorige stadsbestuur en betreurt dat het beeldbepalende historische gebouw nu toch zal verdwijnen. Het is evenwel tijd om de blik te richten naar de toekomst. Zo erkent vzw Erfgoed Hoogstraten het voornemen van het nieuwe stadsbestuur om meer aandacht te hebben voor erfgoed.”


VANUIT HET STADHUIS Patrimonium Het stadsbestuur benadrukt in een communiqué dat het een regelmatig overleg met vzw Erfgoed Hoogstraten wil uitbouwen. Burgemeester Marc Van Aperen licht toe: “De stad beseft dat - naast de beschermde monumenten - er nog veel andere waardevolle gebouwen zijn op het Hoogstraatse grondgebied die deel uitmaken van de eigenheid van Hoogstraten. Om erover te waken dat dit patrimonium wordt gevrijwaard, engageert het stadsbestuur zich dan ook onder andere om in te stappen in een IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst). Verder wil de stad stappen zetten tot een verder herstel en opwaardering van de historische lindenboombeplanting op de Vrijheid en zijn we bereid tot overleg over het oprichten van een Erfgoedraad in Hoogstraten.” Wij blijven het dossier verder op de voet volgen.

Subsidies In ons vorige nummer hadden we het over een gunstige wind die ons een brief bezorgde vanuit de stadsadministratie naar alle raadsleden, specifiek gericht naar oppositielid Marc Haseldonckx. Daarin heeft de algemeen directeur het moeilijk met de vraagstelling van het betreffend raadslid over subsidiëring van toekomstige werken aan de Sint-Katharinakerk. Hierdoor zou er, volgens de algemeen directeur, door het raadslid geïnsinueerd worden dat de administratie “de dossiers niet beheerst, het niet begrepen heeft, fouten maakt of mogelijk zelfs bewust foutieve informatie verwerkt in het dossier.”

JAAR 2019 2020 2021 2022 2023

FASE Noord Zuid Koor interieur Schip interieur Koor

RAMING (excl. BTW) € 2.107.265 € 1.854.596 € 2.635.363 € 824.611 € 895.671

Maar zoals het gaat met de wind, elk blad van de boom wordt niet even ver geblazen. De brief vanuit de administratie bereikte ons redactielokaal, niet het antwoord hierop van het betreffend raadslid. Wij konden dit pas achteraf inzien.

Elk blad van de boom wordt niet even ver geblazen In diens antwoord distantieert het raadslid zich van mogelijke negatieve bedenkingen over de administratie. “Er is op geen enkel moment een vingerwijzing, verwijt, verdachtmaking,.. naar de diensten geweest”, aldus Haseldonckx. Zijn vraagstelling als huidig oppositielid en voormalig schepen van Financies betrof de vermelding van de bedragen zoals ze beschreven stonden in de voorstelling zoals o.a. “subsidieerbaar : 1.912.317,70 EUR incl. btw” terwijl de btw bij zulke werken nooit gesubsidieerd worden maar ten koste zijn van de opdrachtgever (stad en kerkfabriek). Het uiteindelijk subsidiebedrag van de Vlaamse Overheid (80 %) van 1.649.493,43 EUR was evenwel correct aangegeven. En hiermee is hopelijk de discussie afgerond.

ERFGOEDPREMIE € 1.649.493 € 1.446.564 € 2.067.177 € 557.044 € 631.127

Kosten kerk De restauratiewerken aan de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten zullen nog heel wat jaren in beslag nemen en de gemeenschap een aardige duit kosten. We geven hierboven de fasen van de werken, de raming van de kostprijs en de subsidies van de overheid. Hoogstraten kijkt momenteel al trots naar zijn vernieuwde toren. Binnenkort komt de kerk aan de beurt. Hoe lang deze werken uiteindelijk in beslag zullen nemen is momenteel nog koffiedik kijken. In totaal gaat het om een geraamde kost van 8,3 miljoen euro exclusief btw, waarvoor de Vlaamse Overheid tussenkomt voor 6,3 miljoen euro. Er blijft dus nog een hele som ten laste van de stad Hoogstraten. De werken starten waarschijnlijk begin volgend jaar.

De restauratie van de Sint-Katharinakerk kost de gemeenschap een aardige duit

Inspraak De stad Hoogstraten organiseert twee themaavonden met inspraak voor het publiek. De eerste vond al plaats op donderdag 17 oktober en stond in het teken van duurzame mobiliteit. In dit nummer vindt de lezer al een korte samenvatting. Het tweede onderwerp is ‘Participatie’. Deze avond vindt plaats op 21 november om 19.30 uur in het Lokaal Dienstencentrum in Stede Akkers. Zeker een aanrader voor al wie zich betrokken voelt bij het leven in Hoogstraten in al zijn aspecten. (jh)

Wellicht starten begin volgend jaar de restauratiewerken aan de noordkant van de Sint-Katharinakerk, waarna de andere fasen volgen. In totaal nog een prijskaartje van bijna 8,5 miljoen euro zonder BTW.

Abonnement op tijd vandaag vernieuwen !!!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

11


www.fonsmartensplankenvloeren.be

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Tel: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 uur

HOGA bvba Motorhomes

www.vanomobil.be - hoogstraten@vanomobil.be

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

Tel. 03 420 07 80

VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

BVBA

BVBA

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be 12

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

• • • • • •

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. Binnenzonwering en shu琀ers Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE


HULPVERLENING

Hulpverleningszone Taxandria

Je belt de 112, en wat gebeurt er dan? TURNHOUT - Je kijkt er nauwelijks nog van op: een brandweerwagen of ambulance die met loeiende sirenes door de dorpskern raast. Een vertrouwd zicht, waarbij je je niet meteen afvraagt door wie en hoe de aanzet hiervoor wordt gegeven. Wij, lekker gezeten op een zomers terras in het centrum, vroegen ons wél af hoe een en ander in zijn werk gaat. Ter info togen we naar de hulpverleningszone (HVZ) Taxandria aan de Noord Brabantlaan in Turnhout. En voilà, lees wat we daar gehoord en gezien hebben. Voor een goed begrip eerst even aanstippen dat de HVZ Taxandria tussenkomt in de gemeenten/steden Arendonk, Baarle-Hertog/Nassau, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar. Stel dat je hier bij onheil de 112 moet bellen. Wat gebeurt er dan eigenlijk?

Elke 112 oproep komt terecht in Antwerpen

Oproep Dan komt die oproep terecht bij ‘Noodcentrale 112’ (NC112) in Antwerpen. Vroeger (nu nog trouwens) sprak men van de ‘Hulpcentrale 100/112’ (HCS100/112) maar na de steeds verdergaande veralgemening van het (internationale) 112-nummer gaat je oproep nu naar de NC112. Door gewoonweg 3 tikken (112) op uw

telefoon of GSM - Smartphone, of via de ‘noodoproepknop’ die op de meeste mobiele telefoons aanwezig is. Het kan ook via de te downloaden app 112BE die evenwel enkel beschikbaar is voor Android en voor Apple en die enkel in België werkt. Bel je de 112, dan ziet de NC112-dispatcher in Antwerpen enkel jouw nummer op het scherm en moet hij op zoek naar je juiste locatie indien je zelf niet bij machte bent om die te bepalen (in geval van paniek, verminderd bewustzijn, verdwaling…). Voordeel bij het gebruik van de noodoproepknop (indien je locatiefunctie is ingeschakeld) of de app 112BE is dat de juiste locatie automatisch wordt weergegeven op het scherm van de dispatcher. Het is uiterst belangrijk dat je bij de oproep de meest nauwkeurige gegevens meegeeft over de aard van de tegenspoed. We zien later waarom.

De datastring Op basis van de verkregen informatie kiest de

NC112-dispatcher welke tussenkomst er nodig is van zowel manschappen als hulpmiddelen (meestal voertuigen: pompwagens, ladderwagens, tankwagens voor bluswater…). Hiervoor vinkt hij op een schermlijst met gecodeerde interventies (bv. medische hulp, woningbrand, gekneld in het voertuig...) het betreffende incident aan. Waarop de computer een zogenaamde ‘datastring’ (letterlijk gegevenskoord) gaat vormen die naar het oproepsysteem (Easy-Cad) van de HVZ Taxandria wordt doorgestuurd.

Een datastring naar Easy-Cad van de HVZ Dit oproepsysteem verwerkt deze datastring en binnen milliseconden de snelste /bevoegde hulppost van de zone voor de interventie berekenen, samen met het ‘nodige’ en vooral ‘beschikbare’ personeel en materieel. Die beschikbaarheid wordt via alle soorten wegen en middelen constant in de computer ingevoerd. Daartoe moet bijvoorbeeld elke brandweerman/vrouw via de zogenaamde 'pieper' aan het systeem doorgeven of men al dan niet kan ingezet worden. Zo werd ons tijdens dit interview op een laptop getoond dat op dat ogenblik bijvoorbeeld in Merksplas slechts vier brandweerlieden voor interventie beschikbaar waren. De brandweerpost Merksplas wordt dan automatisch niet opgeroepen. De materieelgegevens zijn sowieso in de computer ingevoerd die dan ook weet wat er inzetbaar is of ergens bij een actie al in gebruik is. Het moet dan ook duidelijk zijn dat voor de optimale bruikbaarheid van de datastring bij de oproep de situatie zo correct mogelijk kan omschreven worden. Kalmte en overzicht hierbij kan levens redden.

Medische interventie De brandweerdispatching wordt overdag bemand door 2 dispatchers, 1 bij nacht. Bij grotere malheuren wordt een derde dispatcher ingezet. Op de schermen kan info van de meest diverse aard worden opgeroepen. Uiteraard in eerste instantie de gegevens doorgestuurd door NC112, maar ook de beschikbaarheid van personeel en voertuigen binnen de zone, de exacte geografische locatie van de ploegen onderweg, en nog veel meer…

De dispatcher in Antwerpen verstuurt de datastring naar de dispatching van de betrokken lokale hulpverleningszone. In ons geval dus HVZ Taxandria, die de ontvangst aan de NC112 telefonisch bevestigt. De omvang van de datastring zal er bij de verschillende tussenkomsten anders uitzien. Bij een medische interventie is de string

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

13


HULPVERLENING

Niet dringend? Tussendoor werd ons, beleefd doch met klem, verzocht om onze lezers te vragen in ‘niet dringende’ gevallen niet langer de postoverste (zeg niet langer de commandant) of een gekende brandweerman te bellen. Dat is gewoon verspilling van energie en tijd. De gecontacteerden moeten immers ook via de NC112 om de datastring te activeren. Neem het maar aan dat in geval van een dringende oproep de dispatchers er hunne kop niet naar staat om zich tussendoor nog bezig te houden met een wespennest, een kat in een te hoge boom, of de afgewaaide pannen van uw overdekt terras. korter wegens een kleinere inzet van (medisch) personeel en vervoer. Zaventem 22 maart 2016 was van een andere orde en vereiste uiteraard een grootschalige inzet. Niet alledaags, gelukkig maar. Bij een vraag naar medische hulp wordt de meest nabije beschikbare ambulancepost opgeroepen, samen met de MUG indien uit de inlichtingen bij de oproep de noodzaak ervan zou blijken. Eens ter plaatse kunnen de ambulanciers altijd nog besluiten zo nodig om bijstand van de MUG te vragen. Na het toedienen van de eerste zorg wordt het slachtoffer naar het vooraf bepaalde ziekenhuis vervoerd. Einde opdracht. Aan de zonale dispatching (Taxandria) wordt gemeld dat men klaar is voor een volgende oproep.

Doorlopend staat een hoop volk paraat Binnen de HVZ Taxandria is er in Arendonk, Beerse, Hoogstraten, Ravels en Turnhout een ambulancepost. Zoals voor de brandweer mag ook Malle omwille van zijn eventuele betere nabijheid opgeroepen worden.

top en het verschijnt allemaal nog eens op een scherm in de brandweerkazerne, waar het bovendien ook nog van de computer kan afgeprint worden. De eerste brandweerman/vrouw die toekomt (of aanwezig is) neemt onmiddellijk radiocontact op met de Taxandria-dispatching om de nodige info over het vervolg van de oproep door te geven. Dit verloop kunnen we het best illustreren aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Laten we zeggen een woningbrand.

Woningbrand

Doen, mensen, gewoon doen. Werkt veel efficiënter. (nad)

korps van laten we maar zeggen Rijkevorsel, of Merksplas, in je straat ziet komen aanrukken.

In de meeste gevallen zal er bij voorrang uitgerukt moeten worden met een zogenaamde ‘pompwagen’. Dit is een technisch voertuig dat multifunctioneel inzetbaar is om elke soort van calamiteit te bestrijden. Het moet bemand worden door een bevelvoerende onderofficier, een chauffeur en 4 brandweerlieden.

Bij een noodsituatie, bijvoorbeeld een levensbedreigende insluiting van een persoon in een brandend pand, kan de onderofficier op eigen verantwoordelijkheid met een onvolledige bemanning vertrekken. In de wetenschap dat er na melding automatisch versterking wordt achternagestuurd.

Wanneer er binnen de 6 minuten via een knop in de pompwagen geen melding van vertrek gaat naar de HVZ-dispatching, dan zorgt die ‘knop’ er automatisch voor dat via het computersysteem een ploeg van de meest nabije andere brandweerpost met beschikbare inzet wordt opgeroepen. Schrik dan ook niet wanneer je het

Nog vermelden dat de aanrijroute op een scherm in de pompwagen als vanzelf is af te lezen.

Brandweer Wegens de omvang en de verscheidenheid die een brandweerinterventie vereisen, is de datastring langer en de uitvoering ervan complexer. Om het begrijpelijk te houden zullen we uitgaan van een brandweerpost met uitsluitend vrijwilligers. De aanwezigheid van beroepslui zal de procedure uiteraard lichtjes doen verschillen. De Taxandria-dispatching stuurt de datastring naar alle brandweerlieden van de post die moet uitrukken en die per ploeg per week van dienst zijn. Alle gegevens, plaats en aard van het onheil, benodigd personeel en voertuigen (de ‘voertuigtrein’ in het jargon), en nog veel meer komen in code op de pieper. Officieren en onderofficieren krijgen hetzelfde ook op hun lap-

14

Bel in dat geval daarom gewoon het nummer 014 42 22 22 (van de zone Taxandria). Of zoek, beter nog, de juiste weg op de website www.hvztaxandria.be en vul het geschikte formulier in met de juiste vraag voor de gevraagde bijstand (bv. wespenverdelging, stormschade, wateroverlast).

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Verantwoordelijk En hier begint dan het misverstand in de geesten van de bredere laag der bevolking. Waarom niet


HULPVERLENING

Niet dringende gevallen: bel 014 42 22 22 of gebruik de website vertrekken, desnoods met 2 man (m/v), en zo snel mogelijk aan het blussen gaan? Kan niet zomaar - want er moet om te beginnen iemand zijn die de verantwoordelijkheid draagt, in casu de onderofficier. De chauffeur van een pompwagen dient wettelijk gezien een C4-rijbewijs te hebben. En elk van de 4 vergezellende brandweerlieden heeft voor de bediening van een bepaalde functie een specifieke opleiding moeten volgen. Stel, iemand onderneemt ter goeder trouw een actie waarvoor hij volgens de geldende regels eigenlijk niet bevoegd is. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang er niks misgaat. Gebeurt dat toch, dan kunnen we het ons al voorstellen. Met pek en veren getooid zal betrokkene hogerhand de goede bedoelingen moeten staven. We leven nu (jammer genoeg) eenmaal in een maatschappij die aaneenhangt met een bikkelharde cement van onaantastbare procedures. Nood breekt niet langer de wet.

Wellicht is dat laatste een controversiële gedachte die de voorstanders van de artificiële intelligentie de rug doet rechten. Maar sorry, het artificiële heeft geen neus voor de ‘juiste’ gevoeligheden, en zal die ook nooit hebben. De mens wel. Misschien zal de toekomst ooit anders uitwijzen.

Nood breekt niet langer de wet

Van de andere kant, er wordt bij Taxandria stellig op gewezen dat er bij elke tussenkomst meer dan werk te veel is. En daar is volk voor nodig. Bovendien kan een onderbemanning aanleiding geven tot het nemen van onverantwoorde risico’s. Elke brandweerman/vrouw in hart en nieren wil redden wat er te redden valt, en daarbij zou de emotie de overhand kunnen halen op de rede. Zeker indien het mensen in nood betreft. Zeer begrijpelijk, maar niet te gedogen.

Nog vermelden dat eens het onheil gekeerd is, een omstandig verslag wordt opgemaakt. Elk gesproken woord van elke betrokken partijen wordt opgenomen, zodat klachten objectief kunnen beoordeeld worden. Klagers nemen immers nogal eens een loopje met de ware toedracht.

Gevoeligheden

Hoe het aanvoelt

Bij aankomst ter plaatse neemt ‘de mens’ het over van de voorafgaandelijk organiserende computer. De menselijke geest schat gevoelsmatig de omvang in van het rampgebeuren, laat de nodige maatregelen nemen met een zo groot mogelijke inschatting van de daaraan verbonden risico’s, en roept zo nodig om versterking van mankracht en middelen. Iets wat de computer nooit zal kunnen.

Eigenlijk hebben we het Taxandria-gebouw met een goed gevoel verlaten. Zowel overdag als bij nacht en ontij, staat een hoop volk waaronder het meest vrijwilligers, paraat om de medemens in nood hulp te bieden. Een recent artikel in GvA vermeldt voor de hulpverleningszone Taxandria een gemiddelde tijd van 10,25 minuten om na een oproep op de plaats van het onheil te geraken. Waarvan 4,06 minuten tussen op-

komst en vertrek uit de kazerne. Daar waar ‘Antwerpen’ gemiddeld op 7,19 minuten ter plaatse is. Maar de stad Antwerpen heeft een inwonend beroepskorps terwijl Taxandria beschikt over 65 beroeps en 344 vrijwilligers. Zullen het juist deze vrijwilligers zijn die ongewild het ‘probleem’ uitmaken. Meestal zijn zij binnen de werkuren immers bezig de kost te verdienen veelal in een andere gemeente dan deze van hun brandweerpost. En zijn ze dus simpelweg niet in staat de vereiste uitruktijd (6 minuten) te halen. Onvoorziene hindernissen (bij voorbeeld afgesloten straten…) kunnen bovendien tijdverlies veroorzaken tijdens hun tocht naar de kazerne bij oproep. Daarom liep er een campagne om 50 bijkomende vrijwilligers aan te werven, in de hoop hun beschikbaar aantal tijdens de werkuren te verhogen. Deze campagne is ondertussen afgesloten, maar volgens ons zal wie zich alsnog geroepen voelt voor deze prachtige job beslist niet wandelen worden gestuurd bij aanmelding. Alle info is terug te vinden op www.hvztaxandria. Met zeer veel dank aan luitenant Jan Peeraer, hoofd dispatching, en communicatieverantwoordelijke Ruut Van Laer van de hulpverleningszone Taxandria. (nad)

Kalfsvleespakketten Voor kalfsvlees vers en mals bent u bij ons aan het goede adres

http://kalverhouderijdebont.nl Pakketten / prijzen / acties Baarleseweg 5 5113TA Ulicoten +31 627 53 17 82 kalverhouderijdebont@gmail.com

Volg ons ook op facebook: kalfsvleespakketten de bont

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

15


STRAAT IN DE MAAND

Dit is onze straat:

Witherenweg, Minderhout

WITHERENW EG

MINDERHOUT - De Witherenweg is een van uitzicht onopvallende, rustige straat, die het vanaf kruispunt Molenstraat, Leemstraat en Withof naar Minderhout loopt, tot aan de Koestraat. Onderweg kruist ze de Kapelweg en gaat dan een beetje verspringend verder. Dit tweede stuk is loopt dood op paaltjes aan de voetweg naar de Markwijk. Het andere deel is enkel toegankelijk vanaf de Koestraat, naast de school.

Waar zijn de Witheren? Witherenweg, de naam zegt het: de weg van de Witheren. Voor de oudere generatie nog een begrip, maar of de jongere generatie er nog een gedacht over heeft, daar twijfelen we aan. Mogelijk dat ze een link leggen met het nabijgelegen Withof en dan zijn ze er niet ver af. Want ook dat heeft te maken met de Witheren. De Witheren is een andere naam voor de paters Norbertijnen, ook wel ‘Premonstratenzers’ genoemd. Deze kloosterorde werd in 1121 door de heilige Norbertus van Xanten gesticht in Prémontré, vanwaar dus de naam Premonstratenzers. De Witheren hebben in onze streken nog een aantal abdijen: Postel, Tongerlo, Averbode om er enkele bekende te noemen. Ze hadden er nog veel meer. Onder meer De Sint-Michielsabdij in Antwerpen die door de Heilige Norbertus zelf in 1124 gesticht werd aan de oevers van de Schelde. In 1831, tijdens de Belgische Revolutie, werd de abdij volledig verwoest, nadat ze al gedeeltelijk gesloopt was tijdens de Franse bezetting. Op 4 maart 1238 kregen de Witheren van de St. Michielsabdij van Ridder Rugerus de Ligno (Rogier van den Hout) het patronaat over de bestaande kerk van Minderhout. Daarmee verkregen ze het recht er voortaan de pastoor aan te stellen en tienden te innen. Bovendien verkocht Ridder Ruger aan de abdij al de roerende goederen, cijnsen en eigendomen welke hij op het grondgebied bezat. Neen, arm zijn de Witheren nooit geweest. De parochie Minderhout was toen gelegen in het prinsbisdom Luik, terwijl Hoogstraten deel uitmaakte van het bisdom Kamerijk (Cambrai - Frankrijk). Bij de kerk hoorde een oude pastorij, waar weinig over geweten is, buiten dat ze op de plaats stond waar nu het Withof staat. Deken Lauwereys spreekt in zijn HOK-boek over Minderhout (1981) over een langgevelboerderij. Die pastorij werd In de 15e eeuw, toen de Sint-Michielsabdij in volle bloei was, herbouwd tot een ‘groot pastoorshuis’. Dat vormde de basis voor het Withof zoals dat er vandaag nog staat. De grootste verbouwing en verfraaiing werd gedaan onder pastoor Waltman Van Dyck (pastoor van 1620 tot 1648), broer van de beroemde schilder Antoon Van Dyck. Vandaar het verhaal over het altaarstuk ‘De marteldood van Sint Clemens, dat wegens die verwantschap een tijdlang aan de beroemde schilder werd toegeschreven. Helaas bleek het niet te kloppen (zie De Hoogstraatse Maand nr. 169 van mei 1999). De oude benaming van de Witherenweg was Molenweg. De sentier nr. 21 heette Geerepad. Geere betekent vermoedelijk “Een spits toeloopend grondstuk, eene strook lands.” Het pad maakt immers een spits/driehoek naar de kapel. Het Geerepad is al lang geleden afgeschaft.

(met dank aan Piet Van Deun van het Museum en het HOK Boek 1981 - J. Lauwerys

16

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De straat ligt deels op het grondgebied van Hoogstraten en deels op Minderhout. De oostkant is helemaal Minderhout, aan de westzijde liggen de huizen tot huisnummer 19 op Hoogstraten. Voorbij nr. 19 wonen de overburen dus in verschillende deelgemeenten. De straat wordt veel gebruikt door fietsende scholieren die van Meerle en Minderhout komen. Het autoverkeer is meestal lokaal, als is het fenomeen ‘sluipverkeer’ ook hier niet onbekend op bepaalde uren.

De bewoners Louis Quirijnen:

“Tot mijn laatste adem…” Louis is 87 en woont in het eerste huis vanaf de Kapelweg, aan de oostzijde. Zijn echtgenote woont om gezondheidsredenen in het WZC. Louis is nog goed te been en kan het met een beetje thuiszorg goed rooien thuis. Hij is het ondertussen gewend. “We zijn hier in 1966 komen wonen. Het was een tweewoonst en daar waren we naar op zoek. Mijn vrouw wilde graag haar ouders dicht bij haar en zij betrokken het huis hiernaast. Apart maar toch dicht bijeen. En dat is heel goed gegaan, ze hebben er tot hun overlijden gewoond. Toen we hier kwamen, was het nog een zandweg, met


STRAAT IN DE MAAND vlak voor mijn huis, in het midden van de weg, een paal van de elentriek. Rond 1970 is er een baan gelegd en hebben ze ook de paal verzet. Toen we hier kwamen, heette het nog Withof, daarna werd het Molenweg en dan eerst Witherenweg. Zelf was ik van Wortel afkomstig, maar heimwee heb ik hier nooit gekend. Het was ook niet ver hé, en er woonden toen al enkele bekenden uit Wortel in de buurt. Bovendien was het dicht bij mijn werk, ik was cipier in het gevang van Hoogstraten. Nee, we hebben ons hier altijd goed thuis gevoeld.”

Ook langs deze kant van de Kapelweg is een buurtcomité, de Kapel-Witheren. Fons: “Feesten is er voor mij niet echt meer bij, daar ben ik wat te oud voor geworden. Voor de rest kan ik nog goed mijn plan trekken. Heel goede thuiszorg helpt me daarbij. En de zonen en hun vrouwen komen regelmatig langs. Het zijn heel goei schoondochters! Nee, als het aan mij ligt, blijf ik hier tot het einde van mijn dagen!”

Nadine Sterkens:

“Een goede plek om te wonen!” Nadine woont 11 jaar in de Witherenweg. “We hebben het huis gekocht toen we nog op de Bredaseweg woonden, eigenlijk als opbrengsteigendom. Later ben ik er zelf komen wonen en daar heb ik nog geen spijt van gehad. Een weids uitzicht achteraan, net in het midden tussen de kernen van Minderhout en Hoogstraten. Je kan alles met de fiets doen of te voet naar de bushalte aan de Statie of aan ’t Harlekijntje. Ik maak er regelmatig gebruik van. Winkelen doe ik vooral in Hoogstraten, voor de bakker en de Aldi is het Minderhout.

Een grote tuin heeft Louis niet, maar wel een mooi uitzicht over de weiden. “Van de boer heb ik op de hoek een reep grond kunnen huren voor een moestuin. Ja, het was altijd mooi wonen hier. Mijn twee zonen, die altijd goed gestudeerd hebben, hebben hier een mooie jeugd beleefd. Het is ook een plezant gebuurte. Als het aan mij ligt, blijf ik hier tot mijn laatste adem!”

Alfons Geets:

“Dan zijn we al heel lang goede buren hé?” In het stuk voorbij de Kapelweg, richting Minderhout, komen we Danny Geets en Rit Leemans tegen. Ze zijn net op weg naar vader Alfons Geets en we mogen gerust mee binnen voor een babbel. Alfons eet net zijn middagboterham, maar het stoort en hem niet dat we even mee aanschuiven. Fons is 86 en al 17 jaar weduwnaar, maar woont nog altijd in het huis dat hij in 1962 daar bouwde. “Ons ouderlijk huis stond niet veraf op de grote baan. Hier waren het weiden. Toen een deel daarvan verkaveld werd door de boer, hebben we meteen een perceel gekocht. Er was een baantje door getrokken en er werd meteen langs de beide kanten gebouwd. Er wonen nog altijd een paar van de oorspronkelijke bewoners. Dan zijn we al heel lang goede buren hé? Mijn vrouw en ik zijn altijd content geweest dat we hier zijn komen wonen.” Danny beaamt dat: “Het was hier goed spelen voor mijn broer Ben en ik. Een beetje verder naar Minderhout op lag er een zandpadje naar de baan. Langs daar gingen we dagelijks efkens naar ons moemoe.”

Het is een rustige straat, met hoofdzakelijk verkeer dat hier moet zijn. En fietsende scholieren. Vervelend is wel dat een GPS de mensen naar de Koestraat stuurt om in de Witherenweg te komen. En net daar kom je in een doodlopend stuk. Er zit een knip in. Doordat ik als zelfstandige thuis werk, is het wel vervelend voor wie bij mij moet zijn en de weg niet kent. Voor de rest alles prima hier. Goede geburen, een buurtcomité dat elk jaar met de Kapellekesloop een BBQ organiseert waar heel wat volk op af komt. Kortom: een goede plek om te wonen!”

Koen Koyen:

“Een plezant en heel gemixt buurtcomité” Koen kocht 10 jaar geleden een perceel bouwgrond langs de Witherenweg: “Via de gemeente, het was een ‘sociaal’ perceel in het kader van de verkaveling Sparrenhof. Prima gelegen voor ons, eigenlijk een superlocatie. Zo tussen Hoogstraten en Minderhout, en met weinig verkeer voor de deur.” Ze bouwden zich een huis en kwamen er negen jaar geleden wonen. “Nog geen moment spijt van gehad. Een fijne buurt om te wonen. Met goede buren, een plezant en heel gemixt - jong en oud - buurtcomité dat elk jaar een plezant buurtfeest organiseert. Ik maak zelf deel uit van dat comité en vind het leuk om dat mee te organiseren. Ook de kinderen vinden het hier goed wonen.” Zijn oordeel: “Goede straat, ik zal hier niet snel vertrekken…” (jaf) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

17


Jef Leestman, Glasgow, Schotland

Donkergroen in Schotland Jef Leestmans was en is geen nobele onbekende in Hoogstraten. Geboren en getogen in 1950 in Zondereigen, was hij lange tijd een ‘donkergroene’ in Hoogstraten. Als hevig natuurliefhebber, ambtenaar van Waters en Bossen (nu Agentschap Natuur en Bos), groen politicus bij Agalev (lokaal, nationaal en internationaal) en als propagandist voor De Wielewaal en Natuurreservaten (de voorlopers van Natuurpunt). Hoe vergaat het hem in het Schotse Glasgow?

DHM: Wat deed je hier te lande voor je naar Schotland emigreerde, Jef? In 1983 kwam ik in Meerle terecht als manager van conferentiecentrum Den Rooy, destijds van Mercator. Ik heb dat mee opgestart. Naast het conferentiecentrum beheerde ik ook de gronden waarvan nu een deel naar Natuurpunt is gegaan. Het maakt me natuurlijk blij dat mijn zoon Stijn daar nu voor Natuurpunt het beheer doet. Raar hoe het in het leven kan verlopen! De natuurmicrobe werd te groot en vijf jaar later stapte ik over naar de Vlaamse overheid, naar het

toenmalige Waters en Bossen. Eerst in de visserijdienst en daarna naar de afdeling natuur. Ik stond bekend als ‘ne vuile gruune’, vooral door mijn acties tegen het mestprobleem - ik heb als eerste het mestoverschot berekend in Vlaanderen - en als organisator van het verzet tegen het golfterrein op Smisselbergen. Ik was ambtenaar, maar ook milieu-activist en natuurbeschermer. Zo was ik ook zeer actief in de toenmalige Wielewaal en Natuurreservaten vzw, de voorlopers van Natuurpunt. Vandaar was het maar een kleine stap naar de politiek. Dat kon voor mij alleen maar Agalev zijn, de voorloper van Groen. Ik heb de Hoogstraatse afdeling mee opgericht, belande in het hoofdbestuur van Agalev-nationaal en daarna van de Europese Federatie van Groene Partijen (EFGP) - dit alles op vrijwillige basis. Daar leerde ik mijn Schotse vrouw kennen, die woordvoerster was van de EFGP.

Niet eenvoudig DHM: Was dat ook de reden om te emigreren? Ja, Marian was voor 6 jaar in België, waarna ze graag terug wilde omdat haar eerste kleinkind geboren was. Zelf was ik ook wel wat moe ge-

Jef Leestmans streden, o.m. door het dragen van de verschillende petjes van natuurpunt-politiek-natuurwachter. Dat maakte dat ik niet veel overtuigingskracht nodig had om te vertrekken. Ik ben ik haar dus gevolgd. Dat was einde 2005, vanaf 1 januari 2006 woon ik officieel in Schotland. DHM: Had je toen al vooruitzichten op werk? Ik had een loopbaanonderbreking aangevraagd voor 2 jaar. Maar in mijn hart wist ik dat het eerder 5 jaar zou worden. Ik dacht toen nog wel om daarna terug te naar keren naar ANB. Wellicht in een andere job of op een andere locatie, want ik had mijn plaats afgestaan aan de huidige boswachter Bart Hoeymans. Ik zou waarschijnlijk ergens in Limburg beland zijn. Een job had ik niet in Schotland, wel een plan. Ik probeerde om een job in natuurbescherming of -beheer te krijgen. In 1999 had ik hier al drie maanden gewerkt in natuurbeheer op basis van een ‘leersabbat’ van de Vlaamse Gemeenschap. Als dat niet zou lukken, zou ik een B&B beginnen. Al vlug had ik echter door dat een job vinden niet eenvoudig zou zijn. Zou ik zelf een 55-jarige werkzoekende aannemen, die het Engels niet als moedertaal had? Mijn eigen antwoord was, ‘hmm, onwaarschijnlijk’. Dus ben ik maar begonnen met een B&B. We gingen in Kingussie bij Aviemore wonen, in het midden van de Highlands, in het National Park van de Cairngorms. Eén weg Noord-Zuid, maar naar Oosten en het Westen 40 km niets dan open ruimte. De dichtstbijzijnde stad is Inverness op 65 km. Dus als je naar de film wou of als je bv een wasmachine wou kopen was het 130 km rijden zonder autostrade.

Natuurgids Trouwfoto in Kingussie: Bram, Stijn, Jef en Marian, Paul, Andy en Gareth

18

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: Had je nog een plan B?


SKYPE Toch wel. Als tweede plan had ik gedacht aan het organiseren en begeleiden van natuurreizen in Schotland. Daar begon ik ook mee. Maar de combinatie met de B&B was niet echt leefbaar, het was mijn vrouw Marian die ons rechthield. Voor haar was het wel zwaar om na haar werk in een huis te komen vol met B&B gasten, temeer daar ze een mentaal zware job had in kinderbescherming, Door het gidsen kwam ik wel in contact met andere gidsen en zo ook met een plaatselijke natuurreisorganisatie waarvoor ik full-time kon gidsen. Zo leerde ik heel Schotland kennen. Ik durf gerust te zeggen dat ik gaandeweg een Schotland specialist ben geworden, kan hier elke vogel of dier laten zien, ben vertrouwd met de hele ecologie, cultuur en geschiedenis van het land.

Een job had ik niet, wel een plan Het leven in de Highlands was fantastisch. Vanuit ons huis kon ik steenarend, visarend, velduil, baltsende watersnippen, edelherten en zo meer waarnemen. Toch was het niet gemakkelijk, ik miste mijn familie en vriendenkring zeer. Na een droge zomer volgde er een kletsnatte winter en lente, met vele en lange donkere dagen, zon net boven de bergen om 9.15 uur en onder iets na 3 uur, en dan nog maar enkel juist boven de horizon. Soms zag ik het niet echt meer zitten, maar opgeven wou ik ook niet.

Belgian-Blocker DHM: Hoe verliep je integratie? Ik kwam er achter dat er een plaatselijke volleybalclub was, een hobbyclub, dus mijn niveau. Ik werd lid en werd bekend als de ‘Belgian-Blocker’. Na trainingen en wedstrijden moest het verloren vocht weer aangevuld worden in de plaatselijke club. Tesamen met het aansluiten bij de yoga maakte al vlug dat ik het hele dorp kende en ingeleefd geraakte. En toch wist ik ook dat ik altijd een vreemdeling zou blijven.

DHM: Wat zijn de grootste verschillen met België en Hoogstraten? Er zijn heel veel verschillen, waarbij het links rijden het minste is. Sommige zaken zijn beter, zoals gratis geneeskunde, maar niet altijd. Er zijn ook veel minder regels, maar dat is niet moeilijk want Vlaanderen is overregeld. Voor het openen van de B&B moest ik niets doen, alleen laten weten dat ik er een had en dan gewoon belasting betalen. Het verenigingsleven is veel minder hier, er zijn bv geen lokale natuurverenigingen. Sommigen dingen zijn eigenlijk heel raar: ze hebben geen ID kaart, je moet je nergens inschrijven waar je woont, want dat vinden ze tegen de privacy. Maar om bijvoorbeeld een bankrekening te kunnen openen, moet je wel je woonst bewijzen. Daarvoor moet je dan aan jou geadresseerde documenten van officiële instanties voorleggen, van een bank, de gasmaatschappij of de belastingen. Maar een ID kaart vinden ze tegen de privacy?? De levensstandaard is gelijkwaardig, maar de geringe verscheidenheid aan voedsel in een supermarkt is dan weer schrijnend. Een bakker of een beenhouwer is nauwelijks te vinden, zelfs niet in Glasgow.

Leven in Glasgow is voor mij dan weer harder, ik ben een buitenmens. Gelukkig is er Marians familie die sterk aan elkaar hangt en heb ik door over te schakelen naar tennis weer een grote kenniskring gekregen. Andere Vlamingen kwam ik in mijn buurt nog niet tegen. Dat hoeft ook niet echt, want door mijn reizen ben ik steeds met Vlamingen op pad en vele daarvan beschouw ik als mijn vrienden. DHM: Hoe hou je contact met de familie in België? Mijn zonen wonen nu alle twee in Rijkevorsel. Ik kom regelmatig over zodat ik ook niet van de streek vervreemd raak. Bij Bram, mijn jongste zoon, “huur” ik een kamer zodat ik altijd kan overkomen en mijn twee kleinkinderen zien. Want wat ik van alle grootouders hoor en beaam, kleinkinderen mis je het hardst. Ook hou ik goed contact met mijn zussen en nu is er natuurlijk facebook en whatsapp. In oktober kom ik ook altijd een tweetal weken over om met vrienden en zoon de overtrekkende vogels te tellen, een jaarlijkse highlight voor mij.

Naar Glasgow

Kosmopoliet

DHM: Van de dunbevolkte Highlands naar Glasgow: hoe is dat voor een natuurmens als Jef Leestmans? Bijna 5 jaar geleden in verhuisden we naar Glasgow. De 7 jaren in de Highlands waren voor mij prachtig, maar voor Marian moeilijker. Zij had een voltijdse baan in Inverness, 65 km ver. Dus vroeg weg en laat terug. Daarbij kwam dat ik toen nog enkel eigen georganiseerde reizen gidste en dus veel weg was. Dat was in Schotland, maar ondertussen werd dat ook Spanje, Armenië, Roemenië, Ethiopië, wat maakte dat zij in de Highlands eenzamer was dan ik zelf. Ook de donkere winters waren moeilijk, maar dat losten

DHM: Je bent geëmigreerd en je reist veel. Wat doet dat met een mens? Door het wonen in Schotland, overwinteren in Spanje en door mijn vele reizen besef je dat landsgrenzen kunstmatig en niet zo belangrijk zijn. In feite zijn alle mensen hetzelfde, met allen dezelfde bezorgdheden en vreugden. We treuren om dezelfde dingen en zijn blij met dezelfde zaken.

Veranderen van land maakt dat je aanvankelijk niets meer kent. Waar zijn de winkels, hoe heet de Hubo hier, moet ik mij aansluiten bij een ziekenkas, hoe ga ik naar een dokter of een tandarts...? Gelukkig was mijn vrouw Schots. Toch heeft het drie jaar geduurd eer ik een bankrekening kon afsluiten met een Credit card. Dat op zichzelf is overigens een verhaal apart - het kwam er op neer dat ze mijn kredietwaardigheid niet konden checken want ze spraken geen ‘Belgian’! Ook in Schotland bleef ik actief voor natuurbescherming, zo schreef ik twee krantenartikeltjes waaronder één voor het promoten van trektellen en één tegen de locatie van windmolens in een nestgebied van de steenarend. Nu ben ik vooral actief in facebookgroepen, o.a voor rewilding Scotland.

we op door dikwijls in Catalunya te gaan overwinteren.

DHM: Hoe kijk je tegen de Brexit aan? Brexit: een nightmare!!! De Schotten hebben massaal tegen de Brexit gestemd en willen er niets van weten en van BoJo, Boris Johnson, nog minder. Maar buiten onafhankelijkheid zal er geen ontkomen aan zijn. De onzekerheid is misschien wel het ergste. Ik heb al in juni een bewijs van verblijf aangevraagd maar er is een grote achterstand en dus nog geen antwoord. Ik heb nu ook een internationaal rijbewijs want ik blijf tot 6 november in België, dus na de Brexit datum. Bij no deal zou mijn Brits rijbewijs hier niet meer geldig zijn. We hopen ook op een onafhankelijk Schotland in de EU. Bij een ‘no deal Brexit’ overwegen we zelfs een vertrek uit GB, maar het is moeilijk om te beslissen waarheen. Samen hebben we vijf zonen en zeven kleinkinderen die in drie verschillende landen wonen - Schotland, Vlaanderen en Catalunya. Waar we ook gaan wonen, het zal nergens ideaal zijn. Het beste is misschien ons huis te houden in Schotland, een soort studio bij Bram die een nieuwe bedrijfsplaats zoekt in de streek van Hoogstraten en dan af en toe overwinteren in Catalunya. We zien wel… (jaf)

Jef op stap in Peru DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

19


RUIMTELIJKE ORDENING

AR-TUR zoekt samen met u naar het Wortel van morgen

Quo Vadis, Wortel? WORTEL - De dag nadat het schepencollege aankondigde dat men de gemeenteraad zal voorstellen om de site met en rond het Slot aan te kopen, stelden burgemeester Marc Van Aperen en schepen Faye Van Impe het traject Wortel 2030 voor. AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, zal samen met inwoners, betrokkenen, verenigingen en deskundigen op zoek gaan naar mogelijke ontwikkelingen binnen de dorpskern van Wortel. Waar willen we met het dorp naartoe? AR-TUR is een vzw die werkt vanuit de Warande in Turnhout. De vzw ontwikkelt in hun ‘Kempen Lab’ ideeën om de Kempense dorpskernen te versterken met passende architectuur en publieke ruimte. In die zin is het geen ontwerpbureau en biedt het als dusdanig geen concrete architecturale oplossingen. Wel formuleren ze voorstellen hoe en waar men tot een kwalitatieve ruimtelijke ordening en dorpsarchitectuur kan komen. Het realiseren ervan is voor anderen.

De opdracht Wortel bewaarde tot vandaag grotendeels zijn dorpskarakter, al vonden er recent een aantal ontwikkelingen plaats die dat bedreigen. Er is de sloopvergunning zonder nieuw ontwerp van Worteldorp 17, er is de site van het Slot, de lokalen van de KLJ die hopeloos te klein zijn, er is het medegebruik of herbestemming van de kerk enz . Tegelijk wordt de stad geconfronteerd met vragen over welke woonontwikkelingen er mogelijk zijn in de dorpskern, zoals rond de Boomkens, het Vagebondplein en langs de steenweg op

Hoogstraten in de Markvallei. Al die uitdagingen zijn de gelegenheid om samen met beleidsmakers, bewoners, ontwerpers en experten te zoeken naar wat de toekomst van het dorp zou kunnen zijn. Het traject kan opgedeeld worden in vijf grote delen.

De nulmeting Deze eerste fase zou men een inventaris van de bestaande toestand kunnen noemen. Tijdens een ‘nulmeting’ is er een locatiebezoek en een werksessie met betrokkenen over de huidige ontwikkelingen, het historisch verhaal en de kracht van het dorp. Hierbij wordt gewerkt rond thema’s als erfgoed, gebouwen, openbare ruimte, voorzieningen, economie, bewoners, ontmoeting enz. Wat is Wortel? Wat willen we koesteren? Welke initiatieven en engagementen zijn er? In deze fase worden in eerste instantie de ‘stakeholders’ betrokken, maar men informeert ook het ruimere publiek, zodat geïnteresseerden kun-

AR-TUR reikt mogelijkheden aan, geen concrete bouwplannen. nen aansluiten. Deze fase is echter niet opgevat als een breed participatiemoment, het is eerder een werksessie waarin een 40-tal personen betrokken worden.

De quickscan In deze tweede fase gaat men volop op zoek naar toekomstscenario's. Vooreerst diept men de resultaten van de nulmeting uit met een bureaustudie. Dat gebeurt aan

De stad kocht het Slot, de woning van Jeanneke De Clerck en bijhorende gronden. Een eigendom met veel mogelijkheden.

20

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


RUIMTELIJKE ORDENING de hand van beschikbare gegevens en bestaande beleidsdocumenten, aangevuld met veldwerk in het dorp en gesprekken met sleutelfiguren om de inventarisatie compleet te maken. Men gaat dieper in op de nulmeting. Wat zijn de mogelijkheden en knelpunten? Vervolgens bepaalt men enkele toekomstscenario’s en richtingen die men kan uitgaan en gaat op men op zoek naar inspirerende voorbeelden. Dit alles resulteert in een quickscan die laat zien waar de kracht en kwaliteit van het dorp zit, maar men haalt ook de kwetsbaarheden aan. De quickscan gaat in op de volgende vijf thema's: -

erfgoed en het verhaal van het dorp; gebouwen: architectuur en stedenbouw; openbare ruimte, groen en infrastructuur; voorzieningen en economie; bewoners en ontmoeting. Men moet gans Wortel koesteren, zoals we dat met deze unieke plek doen.

Het stadsbestuur koopt de site rond het Slot aan

Interactief In deze derde fase ontstaat er al een dorpontwikkelingskader en een eerste actielijst.

publiek van betrokkenen van binnen en buiten het dorp. Een panel van experten, beleidsmakers en bewoners in de zaal bespreken de stand van zaken en de uitkomsten van het traject tot zo ver. Er is ruimte voor opmerkingen en aanvullingen. De focus ligt op het aanscherpen van de actiepunten voor de korte en lange termijn waarbij de spelers gezamenlijk aan zet zijn.

In een interactieve werksessie legt men de quickscan en de aanzet van mogelijke toekomstscenario's voor aan de stakeholders. Naast de sleutelspelers die betrokken waren bij de nulmeting, nodigt men nu nog een aantal deskundigen uit.

Deze fase is de afronding van het traject voor de betrokken stakeholders, waar gekeken wordt naar mogelijke actiepunten en vervolgstappen en waar engagementen uitgesproken worden.

Het is de bedoeling om de eerste resultaten te bespreken, de analyse aan te scherpen, de ideeën aan te vullen en de kansen en mogelijkheden van de dorpskern uit te werken. Wat willen we in Wortel, wie kan welk engagement opnemen, wat is er nodig? Zo ontstaat een scherp beeld van de opgaven en de kansen in het dorp.

Hier formuleert AR-TUR in nauw overleg met de projectgroep van de stad de bevindingen. De conclusies dienen geformuleerd in een helder document. Komen achtereenvolgens aan bod:

Verder benoemt men een eerste reeks acties op korte en langere termijn. Men kijkt ook hoe de sleutelspelers aankijken tegen samenwerking en engagementen die door andere spelers kunnen opgenomen worden. De uitkomsten van deze eerste werksessie worden verwerkt in een eerste concept-dorpontwikkelingskader. Dit bevat een analyse van het dorp, kansen en richtlijnen voor oplossingen. Al deze informatie over dit traject wordt ruimer bekend gemaakt zodat ook hier geïnteresseerden kunnen aansluiten.

Een dorpsgesprek In het vierde deel presenteert men het conceptdorpontwikkelingskader met de scenario's, concrete richtlijnen, ideeën en acties, aan een breder

welke engagementen opnemen? - voorbeelden van inspirerende projecten en initiatieven elders. - naar de regio: een inventarisatie van andere initiatieven en grotere ontwikkelingen in het dorp, de stad en de regio die kansen bieden om er met de acties voor Wortel bij aan te sluiten. - doorstart naar de vervolgstappen: aanbevelingen voor de ideeën en acties die meegenomen kunnen worden in het ruimtelijk beleidsplan, en op welke wijze. Concrete aanbevelingen voor andere acties en engagementen die genomen kunnen worden (ruimtelijk, erfgoed, sociaal, ecologisch, economisch, ...). Een voorstel voor vervolgacties of -traject(en) naar aanleiding van de bevindingen in het traject.

Het eindrapport

- een verslag van de manier van werken; - het verhaal van Wortel dorp; - de visie op de dorpsontwikkeling Wortel in 2030, met de beschrijving van de bevindingen over de vijf thema’s die aan bod kwamen in de quickscan (erfgoed en verhaal van het dorp; gebouwen: architectuur en stedenbouw; openbare ruimte, groen en infrastructuur; voorzieningen en economie; bewoners en ontmoeting. Voor elk van deze thema’s beschrijft het rapport de resultaten: - vandaag: Wat zien we nu? Welke kwaliteiten willen we koesteren? Wat kan beter? - ambities voor de toekomst: Wat willen we in 2030? Hoe willen we dat het dorp evolueert op het vlak van voorzieningen, gebouwen en publieke ruimte? - concrete aanbevelingen, ideeën en acties: Waar zetten we op in? Een lijst van ideeën en acties op korte en lange termijn. Wie kan

Wortel bewaarde nog grotendeels zijn dorpskarakter

Timing Hoe veelomvattend het traject ook is, tussen AR-TUR en het stadsbestuur is een strakke timing afgesproken. De nulmeting met een locatiebezoek en een werksessie met de stakeholders worden in november en december uitgevoerd. In januari, februari en maart doet AR-TUR het nodige researchwerk. De scenarioworkshop en de werksessie met de stakeholders zal dan eind februari, begin maart plaatsvinden. Het grote dorpsgesprek heeft plaats eind maart begin mei, zodat het eindrapport uiterlijk in juni 2020 afgeleverd kan worden. Voor meer info of vragen neem je contact op met Ann.Embrechts@hoogstraten.be (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

21


ONDERWIJS

Hoogstraatse schoolbesturen gaan samen HOOGSTRATEN - Op 16 oktober ondertekenden de school- en internaatbesturen van Hoogstraten een principe-akkoord om binnen afzienbare tijd (streefdatum 1 september 2020) over te gaan tot een eengemaakt schoolbestuur. Het betreft met name vzw Internaat Spijker, vzw KOBA Hoogstraten, vzw Spijker en vzw VITO. Voor alle duidelijkheid: het gaat enkel om een fusie van schoolbesturen en niet om een fusie van scholen of internaten.

Schoolbestuur In het onderwijslandschap is het niet een schooldirectie die bijvoorbeeld bepaalt welke richtingen er in de school worden aangeboden. Wettelijk komen zulke beleidsbeslissingen toe aan het schoolbestuur. Zo’n schoolbestuur kan een of meerdere scholen en/of vestigingsplaatsen hebben. Doorgaans blijven de besturen evenwel buiten beeld, de buitenwereld kent veelal niet eens de namen van de leden ervan. Die hoeven overigens verder geen enkele band met of deskundigheid over onderwijs te hebben, al is dat gelukkig wel vaak het geval. In Hoogstraten waren er tot nu toe vier schoolbesturen actief in het vrij onderwijs. Vzw Internaat Spijker is een afzonderlijk bestuur voor het gemengde Spijker-internaat. KOBA Hoogstraten staat voor Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (het vroegere DIM) met de volgende scholen: de basisscholen Klein Seminarie, de Klimtoren in Meerle, Scharrel in Minderhout, de secundaire school Klein Seminarie en het gemengde internaat van het Klein Seminarie. Vzw

Spijker omvat drie scholen: de basisschool Spijker, en op secundair niveau ASO Spijker en VTI Spijker. Tenslotte is er vzw VITO, met de gelijknamige secundaire technische school.

Intentieverklaring Sinds 2018 was er een intentieverklaring van deze betrokken besturen om de mogelijkheid en wenselijkheid van een eengemaakt schoolbestuur in Hoogstraten, zowel voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs als de internaten, te onderzoeken. Dat kadert in het overheidsstreven naar bestuurlijke schaalvergroting. Begin september 2019 hebben deze onderhandelingen geleid tot een principeakkoord. Alle betrokken raden van bestuur zijn het er dus over eens “om binnen afzienbare tijd te starten met het eengemaakte schoolbestuur in Hoogstraten”. Dit principeakkoord is vervolgens voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de betrokken vzw’s. Doordat zij er als “de hoogste beslissingsorganen” hun goedkeuring aan verleenden, is de kogel door de kerk.

Werknaam De eengemaakte vzw kreeg als werknaam “Katholiek Onderwijs Hoogstraten” met de intentie om te starten op 1 september 2020 indien dit praktisch haalbaar is. Het gaat uitsluitend om een fusie van vzw’s en dus niet om een fusie van scholen of internaten. Ons is niet bekend of er naast de fuserende vzw’s nog andere onderliggende vzw’s blijven bestaan, waarin bijvoorbeeld de eigen financiële middelen van het schoolbestuur beheerd worden. Indien dit het geval zou zijn, is dit geen onbelangrijk gegeven met het oog op latere beslissingen die fikse investeringen vergen. Een eventuele herschikking van het onderwijsaanbod (welke richtingen worden op welke plaats aangeboden) is nog niet aan de orde, aangezien die discussie onder de bevoegdheid van het toekomstige schoolbestuur valt. Ook dit is uiteraard een belangrijke materie die de Hoogstraatse jongere op termijn een zo breed mogelijk studie-aanbod moet bieden. Allicht volgt het personeel van de verschillende scholen dit alles met argusogen. Ook voor hen heeft dit immers mogelijk gevolgen inzake tewerkstelling en vestigingsplaats, al zal er wellicht niet zo veel veranderen ten opzichte van de huidige reaffectatieregeling binnen de scholengemeenschap. Naar verluidt komt er een samenwerking met een firma die gespecialiseerd is in het begeleiden van zulke operatie. (mdl)

De kogel is door de kerk: op 16 oktober ondertekenden vertegenwoordigers van de vier schoolbesturen een principe-akkoord om eerlang een eengemaakt schoolbestuur te vormen.

22

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ONDERWIJS

Nieuwe charter tegen kinderarmoede getekend

Krijgen alle kinderen gelijke kansen in de school? HOOGSTRATEN - Dinsdagnamiddag 15 oktober ondertekenden de directies van alle basisscholen in Hoogstraten en het stadsbestuur het nieuwe Charter tegen kinderarmoede. Hiermee moet een verdere stap gezet worden om in deze scholen alle kinderen gelijke kansen te geven. Een twaalftal leerkrachten en directieleden bogen zich samen met vertegenwoordigers van ‘t Verzetje en De Toevlucht en met welzijnsmedewerkers van de stad over het thema en luisterden naar de getuigenis van een ‘ervaringsdeskundige’.

Kwetsbaar Vooraf belichtte Faye Van Impe als schepen van Samenleving de inspanningen die de stad al enkele jaren levert om de armoede in de gemeente terug te dringen. “We zetten sterk in op het begeleiden van kwetsbare gezinnen met het project gezinsondersteuning. Cliënten hebben hierdoor sneller vertrouwen in hulpverleners, waardoor problemen sneller bespreekbaar worden gemaakt. Vanaf het moment dat er bij een kwetsbaar gezin een kindje wordt verwacht, wordt proactief een traject opgestart. Op lokaal niveau staan we dus klaar om gezinnen verder te helpen met ons sociaal beleid”, maakt de schepen zich sterk.

Lokaal staan we klaar om gezinnen verder te helpen Dankzij Huis van het Kind Hoogstraten kennen de hulpverleners elkaar beter en vindt er sneller en gerichter een doorverwijzing plaats. Daartoe

Directies en leerkrachten van de Hoogstraatse basisscholen, samen met leden van ’t Ver-zetje en De Toevlucht, willen de kinderarmoede in Hoogstraten een halt toe roepen. wordt er jaarlijks een trefmoment en een armoedeoverleg georganiseerd met alle partners die met kinderen, jongeren en gezinnen werken. “We streven ernaar om kinderen vanaf de geboorte te ondersteunen. De allerkleinsten ondersteunt de stad Hoogstraten i.s.m. welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je met het project Pampers & Co, waarbij ouders op doorverwijzing aan een zeer

zachte prijs melkpoeder en groenten- en fruitvoeding kunnen kopen”, vervolgt de schepen. “Daarnaast vinden we het belangrijk dat alle kinderen volwaardig kunnen school lopen en zich ook buiten de schoolmuren kunnen ontplooien.”

Schoolrekening Er is in Hoogstraten daarom een stappenplan ontwikkeld rond onbetaalde schoolrekeningen. Misschien al even belangrijk is dat ouders van kwetsbare kinderen via het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie een aanvraag kunnen indienen om 50% van het inschrijvingsgeld voor o.a. kampen en uitstappen terugbetaald te krijgen.

Kinderen vanaf de geboorte ondersteunen

Samen aan de tafel voor het armoedeoverleg aan de hand van het spel over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Eerste wereldwijde doelstelling van de Verenigde Naties is “Geen Armoede”.

Ten slotte staat de stad voortdurend in dialoog met tal van sociale partners zoals welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, De Toevlucht en de brugfiguren van het Rode Kruis en werken de stadsdiensten geïntegreerd samen aan de aanpak van kansarmoede. Hoogstraten heeft zich voorgenomen om zich te blijven inzetten op het bestrijden van zowel armoede als kansarmoede bij kinderen. Kwetsbare kinderen zo goed mogelijk laten integreren en zoveel mogelijk kansen geven, is de boodschap. (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

23


DEZE MAAND

Open Bedrijvendag werd een onverhoopt succes HOOGSTRATEN - De open bedrijvendag op 6 oktober was ondanks het barslechte weer een onverwacht groot succes. Bedrijven die het best gekend zijn, krijgen bij zulke gelegenheid minder bezoekers over de vloer dan de firma’s die minder gekend of relatief nieuw zijn. Deze editie werd voor elk van de zeven deelnemers een voltreffer. Bij autoservice Tom Geenen passeerden 600 be-

zoekers, installatiebedrijf Van den Berg telde 700 kijklustigen en het woonzorgcentrum nog eens 100 meer. Van houthandel Janssens en Janssens kennen we het bezoekersaantal niet, maar de drie andere bedrijven mochten rekenen op meer dan 1.000 bezoekers. Bij VerkooijenVEEM waren dat er 1.050, bij Dierenartsenpraktijk De Vrijheid 1.200 en bij 3D Cadworks kreeg elke bezoeker een polsbandje tot en met de 1.022ste, toen waren de bandjes op. (fh)

Bij Dierenartsenpraktijk De Vrijheid gebruikte men pluche dieren om de handelingen te demonstreren.

Zilveren herinnering aan Jeff Buckley

HOOGSTRATEN - Het album “Grace” van de betreurde Jeff Buckley bestaat 25 jaar. Toen de plaat in 1994 uitkwam kon niemand voorspellen dat die tot op vandaag een generatie zou beïnvloeden. Maar wie was Jeff Buckley? Waaruit haalde hij zijn inspiratie? Wat heeft hij tijdens zijn korte leven meegemaakt? En ook: wat heeft België met Buckley en Buckley met België? De rockumentary op 15 november beantwoordt alle vragen. Dat kom je allemaal te weten in de ‘live rockumentary’: een concert, doorweven met verhalen, video's en interviews. Dat vormt een uniek portret vormt van de man die met zijn versie van ‘Hallelujah’ de schrijver ervan, Leonard Cohen, haast deed vergeten.

Sofie Engelen Presentatrice en muziekfreak Sofie Engelen (Studio Brussel, Jim TV) loodst je door het verhaal achter de artiest aan de hand van videofragmenten van Buckley en anekdotes. Ze interviewde onder meer singer-songwriter en vriend Glen Hansard, Stef Kamil Carlens en andere prominente spelers uit de Belgische muziekscene van toen. Dit leverde uniek beeldmateriaal op dat exclusief tijdens deze show wordt vertoond. Jeff Buckley trad immers slechts een paar keer op in België, nog voor hij goed en wel bekend was. Pieter Peirsman (Slow Pilot, Hooverphonic) wekt de stem van de zanger tot leven. Maarten Van Mieghem: bas, backing vocals (Slow Pliot, Yevgueni); Davy Deckmijn: drums (Zornik, Tom Helsen); Toon De Coninck: gitaar, backing vocals (Leroy, Screenstar).

Patrick De Bie geeft uitleg bij wat zijn bijzonder innovatief bedrijf doet.

24

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Praktisch: 25 years of Grace op vrijdag 15 november om 20.15 uur in de Rabboenizaal. Tickets gchoogstraten. (fh)


DEZE MAAND

Jean Bosco Safari in Cecilia HOOGSTRATEN - Met een avondvoorstelling op zaterdag 23 en een matineeconcert op zondag 24 november, confronteert Jean Bosco Safari onder de titel “Onder Zon, Maan en Sterren” het publiek met éénentwintig nieuwe nummers. Dat is de voorbode voor zijn nieuwe cd, die in 2020 verschijnt. Jean Bosco Safari stopt nooit meer met schrijven, beweert hij. Vanaf 2020 brengt hij elk jaar een nieuwe cd uit. “Dat volgens de old school

normen,” zegt hij. Het is meteen ook de planning voor zijn muzikale toekomst. “Het zijn éénentwintig gloednieuwe nummers, van kristalheldere ballads, naar diepere zielsongs en ritmisch geschreven poëtische groovenummers. Het concert wil meer zijn dan een luisterconcert, het is een volledige beleving die alle aanwezigen verbindt. Het is een collectieve reis onder zon, maan en sterren."

Organisch “Ik heb meer dan deze 21 nieuwe nummers geschreven”, zegt hij, “maar deze zijn af. Ik heb eerst een 12-tal pre-try-out concerten gehouden. Ik noem het enquêteconcerten in zeer kleine zaaltjes, bijna huiskamerconcerten. Daar bracht ik de 21 nummers: zeer sec, zonder bindteksten of wat dan ook. Zeer sober. Ik vroeg de aanwezigen om hun leeftijd op te schrijven en elke song te quoteren op twintig. Zo kom ik te weten welke nummers het heel goed deden en welke nog meer aandacht van mij vroegen.” “Daarna volgden de try-outs, gearrangeerd met één keyboard en één cachonist (een bak die een volledige drums vervangt/n.v.d.r.). Zonder bas

erbij, om de puurheid van die nummers te voelen. Blijven ze nog altijd sterk?” Dan pas volgt de derde fase, de opname met een producer. Zo kunnen de songs tot een organisch geheel groeien. “Ik heb vroeger cd’s gemaakt: geschreven, gearrangeerd en de studio in. Die songs hadden nooit het publiek gezien. Dat vond ik spijtig. Die nummers moesten zich na de opname nog aanpassen aan het publiek. Nu wil ik de belevingsfactor van een concert meer onderlijnen. Zoals een theaterstuk, ik hou niet voor niets van theater.” Praktisch: Jean Bosco Safari op zaterdag 23 november om 20 uur en zondag 24 november om 15 uur in zaal Cecilia. Inkom 20 euro. Tickets planninglvd@gmail.com (fh)

Charel Huet verkoopt kunst voor natuur WORTEL - Van 2 november tot 19 januari 2020 zullen werken van Charel Huet tentoongesteld worden in Bezoekerscentrum De Klapekster. Charel is bereid de helft van de verkoopsom aan Natuurpunt Markvallei af te staan om natuur aan te kunnen kopen, een gebaar dat ten zeerste wordt gewaardeerd door de natuurvereniging. De tentoonstelling kan bezocht worden tijdens de openingsuren van Bezoekerscentrum De Klapekster. Een prachtig kader dus voor...kleine kadertjes met landschapjes in allerlei beelden en formaten. Charel: “Ik heb altijd al een voorliefde gehad voor de natuur en ik heb veel bewondering voor de manier waarop de mensen van Natuurpunt zich inzetten om die natuur zo goed mogelijk te beschermen. Ik wil ook iets doen, mee het verschil maken. Zo kwam ik op het idee om een aantal van mijn schilderijen tentoon te stellen in De Klapekster en de bezoekers de kans te geven die werkjes ook aan te kopen. Ik ben er van overtuigd dat Natuurpunt met de opbrengst iets goeds doet voor de natuur in de regio.”

Vertrekpunt Natuur en landschap zijn de vertrekpunten voor zijn artistieke creaties. “Ik vertrek ervan om er mijn eigen weergave van te maken, maar dikwijls is die weergave ver verwijderd van het ‘voor-beeld’ dat ik eerst zag. Tegelijk kom ik zo dichter bij mijn beeld, mijn ‘na-beeld’, zoals ik

dat voor mezelf noem. Hoe zoiets ontstaat? Ik ga met klein materiaal den boer op, maak ter plaatse tekeningen, foto’s, pastels en acrylschilderijtjes op papier, karton of dunne houten plaatjes. In de meeste gevallen is wat ik zo heb gemaakt een soort document ter voorbereiding. Thuis gebruik ik deze documenten als aanzet.” “Zo’n beeld kan ik ook onderweg bij een wandeling of fietstocht meenemen, het reist dan mee, het rijpt en groeit, ik draag het beeld mee naar huis maar wat uiteindelijk op de drager komt staat soms ver weg van het oorspronkelijke. Ik kopieer niet, maar neem de natuur in bruikleen... Vroeger was het landschap mijn doel, mijn uitkomst, nu is het eerder mijn vertrekpunt.” In zijn huidige werk is er meer dan ooit plaats

Charel Huet stelt zijn mooiste werken tentoon. De helft van de opbrengst is bestemd voor de aankoop van natuur in onze regio. voor suggestie. Gaf hij vroeger het landschap zo mooi mogelijk weer, dan wil hij dat nu meer in suggestie vatten. In ieder geval, wie graag een “Huet” in huis heeft, zal zich mogen reppen. Van 2 november tot 19 januari kan je tijdens de openingsuren in bezoekerscentrum De Klapekster terecht. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be. (ao)

Kroegentocht Classic HOOGSTRATEN - Een kroegentocht met karakter, zo zeggen de inrichters van KKT zelf. Drinken, feesten, hapjes, t-shirt en veel meer aan een democratische prijs. Het gezelschap bezoekt op zaterdagavond 16 november een zestal kroegen in de Noorderkempen met een grote bus, die

in de prijs begrepen is. In de voorbije vijf jaren was men telkens met meer dan 150 feestbeesten. De startkroegen zijn De Rijkswacht in Hoogstraten, ‘t Withofke in Minderhout en Buurman in Meerle. (fh) Praktisch: Kroegentocht Classic op zaterdag 16 november. Deelname 53 euro. Vooraf inschrijven bij KKT.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

25


DEZE MAAND

Stand up in de gevangenis HOOGSTRATEN - Even voorstellen: geen opstand, wel stand-up comedy binnen de gevangenismuren. En nog wel een double bill met twee stand-up comedians op zaterdagavond 30 november. Seppe Toremans en Jasper Posson spelen elk een set van 45 minuten (met pauze). Een ideale formule om deze relatief nieuwe namen aan het publiek voor te stellen. Seppe Toremans is één van de creatieve breinen achter succesprogramma's als ‘Wat als’ en ‘Hoe zal ik het zeggen’. Hij speelde de finale van Humo's Comedy Cup 2012 en werd een vaste waarde op Vlaamse en Nederlandse podia. Jasper Posson is de winnaar van de Lunatic Comedy Award 2017 en een nieuwe rijzende ster in comedyland. Hij speelde in het voorprogramma voor o.a. Steven Mahieu. Deze vrolijke Antwerpenaar lacht met alles en iedereen; verzuurde politici, ongelukkige dolfijnen en Antwerpenaren die zichzelf te serieus nemen. Deze voorstelling speelt op locatie in de gevangenis van Hoogstraten. Er zijn slechts 40 plaatsen beschikbaar.

Anders nabij HOOGSTRATEN - ‘Anders nabij’ is de titel van een lezing van An Hooghe (psycholoog en rouwtherapeute) op donderdag 28 november in de bib. Samen met vijf ouders die een kind verloren hebben, schreef ze het gelijknamige boek. Tijdens deze avond lezen zij fragmenten uit hun boek over het leven voor en na de dood van hun kind. Hiermee willen ze een taboe doorbreken en steun geven aan lotgenoten en voor iedereen die ooit direct of indirect geconfronteerd werd met het verlies van een kind. Groepspraktijk ‘Het Relationeel Vermogen’ organiseert deze avond. U kan er terecht voor rouwtherapie, gezins-en relatietherapie, coaching voor ‘kind in echtscheiding’ en stress-en burnoutcoaching.

Praktisch: Even voorstellen, comedy van Seppe Toremans en Jasper Posson op zaterdag 30 november om 19 uur in de gevangenis van Hoogstraten. Tickets www.gchoogstraten.be. (fh)

Dodenherdenking op 11 november

Praktisch: Anders Nabij, de stille kracht van ouders na de dood van hun kind, op donderdag 28 november om19.30 uur in de Bib Lindendreef. Info: 0496 52 83 98. Prijs 18 euro

Coderdojo? Doen!

HOOGSTRATEN - Op 11 november herdenken we traditioneel de slachtoffers van Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het thema zal ook dit jaar ‘Nooit meer oorlog zijn’, een wens die blijkbaar maar niet in vervulling wil gaan. HOOGSTRATEN - Elke maand is er in de bibliotheek in de Lindendreef een gratis digitaal knutselatelier voor kinderen tussen 7 en 17 jaar. De eerstvolgende keer is dat op 2 november. Er wordt géén les gegeven, de nadruk ligt op proberen en van elkaar leren.

Waar? De herdenkingen hebben op volgende plaatsen deel: in Minderhout, al op 10 november om 10.30 uur in Meer op 11 november om 9 uur in Hoogstraten op 11 november om 10 uur in Meerle op 11 november om 10 uur.

CoderDojo mag je dus gerust een digitale jeugdbeweging noemen. Men probeert kinderen op een laagdrempelige manier te laten kennis maken met de wereld van IT. Daartoe zijn er gratis, lokaal verankerde codeerclubs (voor alle jongeren tussen 6 en 18 jaar) verspreid over België.

Te Deum Je kan ook het Te Deum bijwonen op zondag 17 november na de hoogmis om 9 uur in de SintKatharinakerk. De deelnemers verzamelen om 9 uur in de hal van het administratief centrum. (fh)

Brassband Wortel brengt schlagereditie van revue HOOGSTRATEN - De “Rabboeni Revue” van Brassband Wortel voorziet dit jaar op zondagmiddag 10 november een “Schlagereditie”. Met dit jaarlijks terugkerend concept wil de Brassband een gevarieerd programma brengen. Vorig

jaar waren de ogen gericht op de jeugd, dit jaar staan er vooral klassiekers op het menu. Gastartiest is schlagerzanger Ive Rénaarts. Reserveren kan via brassbandwortel@gmail.com Inkom: vvk € 10 / kassa € 12. Er misschien ook al aan toevoegen dat het jaarconcert van de Brassband gepland is op 18 april 2020. Praktisch: “Rabboeni Revue” op zondag 10 november om 15 uur in de Rabboenizaal. (fh)

26

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Deelnemers leren programmeren en omgaan met technologie. Men start met eenvoudige spelletjes in Scratch en gaat dan steeds verder. Microbits, Arduino, MakeyMakey, Mbots,... Alles kan en alles mag door het zelf te doen. Meer info vind je bij CoderDojo Hoogstraten. Praktisch: CoderDojo op 2 november, 7 december, 4 januari, telkens van 9.30 tot 12.30 uur in de ontmoetingsruimte van de hoofdbibliotheek Hoogstraten. Omdat het geen lessenreeks is, moeten jongeren zich voor elke samenkomst inschrijven. (fh)


DEZE MAAND

Het Piuskoor bezingt 75 jaar vrede HOOGSTRATEN - Het Piuskoor gaat een muzikale uitdaging niet uit de weg. Dat blijkt overtuigend uit het concert “The Armed Man” op 9 en 11 november 2019 in de St Katharinakerk. Niet alleen het 50 leden tellende Piuskoor, maar ook de medewerking van een externe gastdirigent, enkele topsolisten, een kamerorkest en de fotoclub Brafodia uit Brasschaat maken er een totaalspektakel van. Op het menu staat “The Armed Man - a Mass for Peace” van sir Karl Jenkins. De ‘oudere jongeren’ onder ons kennen zeer waarschijnlijk nog de legendarisch jazz-/rockformatie Soft Machine, waarvan Jenkins ruim 12 jaar deel uitmaakte als saxofonist. In 1999 componeerde hij dit fenomenale muzikale anti-oorlogspamflet. Het werd voor het eerst opgevoerd ter gelegenheid van de eeuwwisseling in The Royal Albert Hall. En nu dus door het Piuskoor ter gelegenheid van 75 jaar vrede. Een vrede die op jammerlijke wijze in Hoogstraten werd ingezet met de tragische verwoesting van de kerk en een deel van het stadhuis. Nu de toren weer in al zijn glorie

straalt, krijgt het concert het karakter van een passend eerbetoon.

Intens werkjaar Het Piuskoor heeft een lange traditie. Het werd opgericht in 1940 en heeft steeds met professionele dirigenten kunnen werken. Elk van hen droeg bij tot de verfijning van de koorklank en het repertoire. Sinds 2015 staat het onder de dynamische leiding van Kaat Vissenberg, met pianobegeleiding van Olivier Thienpont. Naast de jaarlijkse Kerstconcerten zijn ook de matineeconcerten in de Begijnhofkerk, op de eerste zondag na Heilig Bloed, een vast gegeven. Verder bracht het koor meerdere grotere producties zoals “Het requiem” van G. Fauré, J. Rutter en de “Ode aan Hoogstraten” t.g.v. 800 jaar Hoogstraten Stad en Vrijheid. Dergelijke producties vragen een strikte discipline en intense wekelijkse repetities. Dan volgt er een onderdompeling van een hele (zon)dag met tips en trick van een zangconsulent in de spreekwoordelijke ‘groepsbubbel’, ver weg van

Nathalie Denyft, sopraan alledag. Het koor is in ieder geval klaar voor het grote werk. Geniet ervan! Piuskoor o.l.v. Kaat Vissenberg en met pianist Olivier Thienpont Kamerorkest met Frank Boonen - gastdirigent Solisten: Nathalie Denyft, sopraan - An Janssens, mezzosopraan - Lars Corijn, tenor - Wim Smets, bariton-bas - Achmed Bashir, muezzin

Het Piuskoor onder leiding van Kaat Vissenberg met versterking van een kamerorkest en pianist Olivier Thienpont © Xavier Rombouts

Praktisch: “The Armed Man, A Mass For Peace” in de Sint-Katharinakerk op zaterdag 9 november om 20 uur en maandag 11 november om 15 uur. Deuren geopend 30 min. voor aanvang. Toegang: 20 euro, vvk 16 euro, -16jaar gratis. Kaarten op www.piuskoor.be en de dienst Toerisme. (lvr)

Florejan meets Borderbrass HOOGSTRATEN - Florejan Verschueren moeten we amper nog voorstellen. Deze muzikale duizendpoot staat op zondag 17 november op het podium van de Rabboenizaal met Brassband Borderbrass. Iedereen kent Florejan als pianist uit het VRTprogramma ‘Sing that Song’ en als componist van de muziek van de succesvolle musical “1814, De Vergeten Veldslag”. Daarnaast trad hij op met verschillende artiesten zoals Spring,

Cookies and Cream, Els De Schepper,… Brassband Borderbrass vzw en dirigent Erwin Pallemans kijken dan ongetwijfeld ook uit naar de muzikale samenwerking met Florejan als gastsolist. (fh) Praktisch: Florejan Verschueren meets Borderbrass op zondagmiddag 17 november in de Rabboenizaal. Deuren 14 uur, concert 14.30 uur. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

27


DEZE MAAND

Smisselbergen ingewandeld HOOGSTRATEN - Natuurpunt Markvallei opende het nieuwe wandeltraject in het natuurgebied Smisselbergen in Meerle. Ook de oude barelen die de domeinen van de landadel destijds afbakenden, werden hersteld. Natuur en erfgoed gaan dikwijls hand in hand, zoals bleek uit de grote opkomst bij een recente voordracht over dat thema. En er staan nog meer interessante ontmoetingen gepland.

Dirk Draulans Zo komt Dirk Draulans op 25 oktober naar De Klapekster. Vanaf 20 uur heeft hij het over “Beestenboel”. Wekelijks beschrijft hij in zijn gelijknamige Knackrubriek een dier uit onze leefomgeving. Hij maakt er telkens een verhaaltje van, wat ook resulteert in het beter begrijpen van het functioneren van de mens. Draulans illustreert dat de evolutie van het leven veel verschillende patronen uitdokterde voor voortplanting en migratie. Het menselijk systeem is niet noodzakelijk het meest efficiënte, hoewel onze soort tot dusver geweldig goed geboerd heeft. Maar bepaalde diersoorten zijn beter gewapend om het evolutionair langer uit te zingen dan de mens. Op humoristische wijze heeft hij het over beesten zoals mijten die in je wenkbrauwen leven tot een eenzame Groenlandse walvis uit het hoge noorden die voor onze kust terechtkwam, weinig bekende soorten waarvan het mannetje als een speldenkop in het lichaam van een vrouwtje leeft of waarvan de jongen als ze bijna groot zijn hun moeder opeten. Maar even goed over de slimste vogel ter wereld of het lelijkste dier op aarde. De inkom kost 5 euro, voorinschrijven is niet nodig. Wel tijdig komen. De deuren gaan open om 19.30 uur. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be.

Heide Het is volop herfst. Op de heide geeft dat een bijzondere sfeer. Vandaar een wandeling in het natuurgebied Zwart Goor in Merksplas, waar Natuurpunt 28 ha met dreven, weiden, heide en bossen beheert. Het beheerplan voorziet het transformeren van de naaldbossen naar heide of eiken-berken-bos. Deelnemers komen op zondag 3 november om 9 uur naar de kapel in het gehucht Geheul in Merksplas. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be.

Martin Steenhout Op vrijdag 8 november geeft Martin Steenhout een presentatie voor iedereen die graag naar de natuur kijkt. Hij legt de wereld achter de natuurfotografie uit met tips en tricks voor fotografen. Hoe komen die mooie beelden tot stand en hoe kan het nog beter? Deze topfotograaf werd geboren in Brussel en groeide op in Antwerpen. Passie voor de natuur ging samen met liefde voor de fotografie. Als beroepsfotograaf besteedt hij zijn vrije momenten aan natuurfotografie in binnen- en buitenland. Met expo's en publicaties bereikt hij het grote publiek. Al meermaals werd zijn werk nationaal en internationaal bekroond. De inkom is gratis voor leden, de lezing begint om 20 uur in De Klapekster. Niet-leden betalen 3 euro inkom. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be.

Fotowerkgroep Het thema van het fotocafé op vrijdag 22 november is avond- en nachtfotografie. Vijf foto’s over dit thema en vijf andere natuurfoto’s mogen worden doorgestuurd naar: verschraegen.wim@telenet.be of meegebracht worden op een stick. De zelf genomen foto’s

worden, onder het nuttigen van een drankje, onder elkaar besproken. Ideaal om heel wat technische bagage op te steken. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be.

Tim Nawrot Professor Tim Nawrot, afkomstig uit Rijkevorsel, geeft ons op vrijdag 29 november om 20 u in de Klapekster een inkijk in de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. “Slechte lucht heeft immers niet alleen een grote impact op het milieu, maar ook op onze gezondheid. Gemiddeld verliezen we in Vlaanderen een jaar van ons leven door de effecten van luchtvervuiling: bij de ene is het effect groter dan bij de andere.” De fijnstofdeeltjes komen via de neus en de geurzenuw de hersenen binnen. Ammoniakemissie is een belangrijke bron voor fijn stof. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ligt de grens voor fijn stof op tien deeltjes van minder dan 2,5 micrometer (PM 2,5) per kubieke meter lucht. Daar zitten we in ons dichtbevolkte België met ruim vijftien deeltjes flink boven. Meer nog, in Europa horen we tot de betreurenswaardige top drie: alleen Polen en Roemenië doen het nog slechter dan wij. De Europese norm is weliswaar met 25 deeltjes veel soepeler. Nawrot werkt als hoogleraar milieuepidemiologie aan de Universiteit Hasselt en deeltijds als universitair hoofddocent aan de KU Leuven. Hij heeft meer dan 200 wetenschappelijke publicaties op zijn actief staan, onder andere in vooraanstaande medische tijdschriften als The Lancet en de British Medical Journal. Voor nationale en internationale organisaties zoals de WGO werkte hij als adviseur milieuhygiëne. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be. (ao)

Winterwandelingen van CM MINDERHOUT - Ook deze winterwandelingen organiseert de CM Kern Beweging vijf winterwandelingen in Hoogstraten Vrijdag 29 november: Vertrek op het Kerkplein in Meerle Vrijdag 27 december Vertrek bij de De Klapekster in Wortel Vrijdag 31 januari Vertrek bij De Mosten in Meer Vrijdag 28 februari Vertrek aan het Gildelokaal te Minderhout Vrijdag 27 maart Vertrek aan café In Holland te Castelré

De opening van het wandelpad door Smisselbergen bracht 450 wandelaars op de been. Ze kregen deskundige uitleg van de pas afgestudeerde natuurgidsen.

28

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De deelnemers verzamelen aan het Gildelokaal in Minderhout om 13u30. De wandeling zijn ongeveer 10 km lang en starten telkens om 14.00 uur. Er is telkens een stop voorzien. Meer info: CM Kern Beweging Hoogstraten Rinus Vervoort, tel. 03 340 16 87 of 0497 61 51 01. (fh)


DEZE MAAND

Flor Verschueren en Hugo Franssen maken Zacht Lawijt HOOGSTRATEN - Op zaterdagavond 7 december is de begijnhofkerk het decor voor de muziekvoorstelling “Zacht Lawijt”. Over het hoe en het waarom van deze voorstelling spreken we met Flor Verschueren, die zorgt voor de muziek en Hugo Franssen, die werkt met mensen van het OPZ (openbaar psychiatrisch zorg- en kenniscentrum Geel). Flor: “Na de voorstelling ‘Blauw’ had ik geen plannen meer om nog iets te creëren. Maar op een bepaald moment krijg ik van vrienden een oud, vervallen harmonium. Na wat zoeken, kan ik terecht bij iemand in Ouddorp in Zeeland, die het met veel vakkennis en geduld kan restaureren. Als dank schreef ik iets voor de gulle gevers: een twintigtal minuten muziek, harmonium en accordeon. Iets later doe ik een optreden met Bluewire waar Katrine Druyts in zingt, die ik nog ken van Theater Stap. Ze zegt dat ze nog graag eens een productie met mij willen doen… Nog wat later komt Hugo Franssen met de vraag om teksten van het OPZ te begeleiden. Die drie zaken breng ik samen en zo ontstaat de voorstelling Zacht Lawijt!”

Weemoed en heimwee Hugo: “Als je honderd jaar geleden psychisch ziek was dan leed je aan melancholie. Dat was de omschrijving voor psychische problemen. Uiteindelijk is dat weemoed geworden, omdat men dat als positiever ervaarde. Weemoed ligt voor de mensen dan weer dicht bij heimwee. Bijvoorbeeld heimwee naar thuis. Weemoed en heimwee dus. Als er iets niet is, ga je op zoek naar iets anders

De ploeg achter Zacht Lawijt met rechts Forejan Verschueren, Katrine Druyts, Hugo Franssen en Flor Verschueren. en dat wordt dan een creatieve houding… De mensen van OPZ zijn vaak zeer bekwame, intellectuele mensen, maar de ene dag is de andere niet. Door hun psychische problemen hebben ze veel beperkingen. Ze kunnen geen kinderen krijgen, ze kunnen zich niet waar maken in werk. Maar door te schrijven kunnen ze zich realiseren. Vaak hebben ze wel creatief talent.” Wat voor voorstelling is het dan uiteindelijk geworden? Flor: “Het is een mengelmoes van instrumentale muziek, gezongen gedichten of liederen en voordrachten. Op het podium staan een harmonium- en een accordeonspeler en een zangeres. Daarachter staan vijf schilderijen ge-

maakt door Yellow Art, het kunsthuis op de Geelse OPZ-campus. Vier ervan zijn al afgewerkt, het vijfde wordt tijdens de opvoering gemaakt.”

Traject Hugo: “Die mensen schrijven niet alleen teksten, er zijn ook aardig wat mensen bij grafisch sterk zijn. De teksten zijn door meerdere mensen van OPZ geschreven, maar vijf van hen lezen de teksten. Anderen kunnen dat niet aan. Je kunt met hen geen project doen, je moet met hen een traject afleggen. Maar het resultaat staat op zeer hoog niveau. Vorig jaar bracht de groep teksten uit over Paul Blockx - ook iemand van Yellow Art - bij een postume overzichtstentoonstelling van zijn grafisch werk in het Jakob Smitsmuseum. Enig mooi. In teksten en grafisch werk kunnen zij beter uitleggen wat waanzin of schizofrenie is, dan welke professor dan ook.”

Zacht Lawijt De Schrijversgroep is de tak van het kunsthuis Yellow Art op de Geelse OPZ-campus waar men vakkundig en stelselmatig met elkaars teksten aan de slag gaat. De groep deed in 2016 mee aan de voorstelling ‘Brief aan mijn Kind van Maelstrom’.

De voorstelling financieren is niet eenvoudig. “Helaas voorziet Vlaanderen geen structurele subsidies meer”, verduidelijkt Hugo, “we kunnen enkel nog beroep doen op projectsubsidies, maar dat werkt dus niet.”

Begin 2019 nodigde de Schrijversgroep Yellow Art de muzikanten Flor Verschueren (accordeon), Florejan Verschueren (harmonium) en Katrine Druyts (zang) uit om een dialoog aan te gaan. Het thema werd weemoed, dat onbestemd verlangen dat niet weet waar het vandaan komt. Het werd een lange creatieve wandeling. Eerst de onaffe tekst. Daarna, achtereenvolgens: op muziek zetten, wisselwerken, complementeren, afronden, vervolmaken … Met ‘Zacht Lawijt’ laat de groep de luisteraar in de begijnhofkerk wegdromen van de lokalen in de bairro’s van Lissabon of van de haven van Athene waar de fado of de rebetika u inpalmen met hun melancholie en hoop. (fh)

Op 22 november is er een voorstelling in De Werft in Geel en op 7 december in de begijnhofkerk in Hoogstraten. “Maar we gaan met de voorstelling ook naar Brussel, we moeten ons immers laten zien.” Praktisch: Zacht Lawijt op zaterdag 7 december om 20.15 uur in de begijnhofkerk. Tickets www.gchoogstraten.be (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

29


DEZE MAAND

Belgisch team wint race met zonnewagen HOOGSTRATEN - Het Agoria Solar Team van studenten van de KU Leuven, waaronder twee Hoogstraatse jongeren, heeft de Bridgestone World Solar Challenge in AustraliĂŤ gewonnen. Het team kwam op donderdag 17 oktober lokale tijd tijdens de vijfde dag van de race als eerste over de finishlijn in de stad Adelaide. Het is de eerste keer dat een Belgisch team wereldkampioen wordt. U las er alles over in onze vorige uitgave (DHM nr. 407 oktober 2019 blz. 29). In ons volgende nummer doen Stijn Govaerts en Thomas Danckaert (foto) hun verhaal. (fh)

DE WERELD VAN

30

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Windmolens verhuizen HOOGSTRATEN - Oude - wat heet oud? - windmolens worden afgebroken en mogen in het buitenland aan een tweede leven beginnen. Het transportkonvooi hiervoor wordt in gereedheid gebracht langsheen de parallelweg met de E19. (JJ)


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be

Prachtige natuurfoto’s van Wim Verschraegen HOOGSTRATEN - Natuurfoto’s die Wim Verschraegen nam in de vallei van het Merkske zijn van dinsdag 5 november tot maandag 2 december gratis te bewonderen tijdens de openingsuren van LDC Stede Akkers. Natuurfotograaf Wim Verschraegen fotografeert graag en veel in de vallei van het Merkske. Deze nog natuurlijk kronkelende beek mondt uit in de Mark aan de Volmolenbrug in Minderhout. Ze ontstaat uit 2 andere beken, namelijk de Noordermark en het Marksken. Op veel plaatsen vormt het Merkske de natuurlijke grens tussen Nederland en België.

De vallei staat borg voor meer dan 1.900 hectare bijzondere natuur en landschap, beheerd door Vlaamse en Nederlandse natuurorganisaties. Er is een grote variatie aan biotopen met natte bloemrijke graslanden, heischrale graslanden, heide, houtkanten, bossen, zandpaden, vennen en poelen. De Castelreese heide, de Halsche Beemden, Schootsenhoek en Wortel-Kolonie zijn een thuis voor vele zeldzame planten- en diersoorten. Wim laat je via zijn foto’s graag kennismaken met deze mooie vallei en zijn bewoners. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen. (fh)

Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

Viergeslacht bij familie Joosen-Snoeijs HOOGSTRATEN - De jongste spruit in de familie Joosen-Snoeijs luistert naar de naam Lenke Decosemaeker. Overgrootoma Adje Oomen kwam een halve eeuw geleden overgewaaid vanuit Nederland en woont sindsdien in Hoogstraten. Oma Lianne Snoeijs en mama Wendy Joosen zijn rasechte Hoogstratenaren, maar Lenke woont in Puurs. Proficiat aan de ganse familie. (rob) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

31


HOOGSTRATEN

AD Delhaize vernieuwt en zet in op het lokale karakter

Van de oude en de nieuwe winkelier… HOOGSTRATEN - ‘Je zag hem geregeld door de winkel lopen’. Jan Van de Peer dus, en het was niet omdat hij vroeger een drietal jaren op internaat heeft gezeten in het Seminarie, dat hij jaren geleden als supermarktwinkelier terugkeerde naar Hoogstraten. Nu is het goed geweest, zo zegt hij, 55 jaar geworden en alle toekomst wenkt nog. Zo kreeg de lokale Delhaize een nieuwe uitbater in de persoon van Hans Van Leeuwen. Wat zijn diens plannen?

De vleugels van vader De vader van Jan Van de Peer baatte een industriële bakkerij uit en leverde nogal wat producten aan winkels en warenhuizen. Zo kocht hij in de jaren tachtig het oude Warenhuis Oomen aan de Vrijheid op dat toen al voer onder de vlag van Unic. En ook nog een ijzerwinkel. Na een tijd bleken zijn drie kinderen voor hem te werken, ieder in een ander bedrijf.

De supermarktwereld is op dertig jaar veel veranderd Jan Van de Peer Toch bleef Jan niet onder de vleugels van vader, hij verliet Hoogstraten om in Brasschaat een eigen Unic uit te baten. Na zeven jaar hield hij

het daar voor bekeken, kocht de Unic van zijn vader over en dook onder bij Delhaize vanaf de invoering van de euro, bijna 20 jaar geleden nu. Waarom hij er dan nu mee stopt? “Het ontbreken van opvolging en de nood aan investeringen in de winkel, terwijl ik zelf misschien eerder aan wat anders toe ben”, zegt Jan. “En op de vraag die ik al duizend keer kreeg, wat ik nu ga doen, antwoord ik dat de uitdaging is om een nieuwe uitdaging te vinden.” Aan ons vertrouwt hij toe dat de afwikkeling van de overname nog wel enkele maanden tijd in beslag neemt, en dat hij bezig zal blijven met het vastgoed, dat niet verkocht is. En thuis meer een handje toesteken in tegenstelling tot voorheen, daar maakt hij zich sterk in, vooral in de keuken en de tuin.

zullen geraken. Misschien zijn de huurprijzen wat te hoog. Voor zover als men het wil, zal ik actief blijven in de lokale Unizo, in Oogststraten en de lokale raad economie. Ik ben graag bezig met netwerken, ook om anderen te helpen, raad te geven als je wil, maar men doet er mee wat men wil.” Als uitsmijter gaf Jan ons nog een nadenkertje mee: “Waarom gaan jullie met De Maand niet digitaal?”

Schaalvoordeel

Maar wie is hij? In Nederland geboren, verkaste hij met zijn ouders vrij snel naar Frankrijk. Omstandigheden brachten met zich mee dat hij op zijn achttien jaar beheerder werd van enkele vakantieparken in de Ardêche en de Drôme. In

De supermarktwereld is op dertig jaar wel veel veranderd, zo stelt Jan Van de Peer vast. “In de eerste plaats zijn uitbaters dikwijls beheerder van meerdere filialen, wat schaalvoordeel oplevert, bijvoorbeeld bij het zoeken naar personeel. Zo was ik een jaar lang op zoek naar vier nieuwe medewerkers, en die moeten dan nog ingewerkt worden.”

Franchise Hans Van Leeuwen ontvangt ons in zijn nieuwe thuis, zeg maar, achteraan in de winkel aan de Vrijheid. Hoogstraten is zijn derde winkel in franchise en hij heeft er grootse plannen mee.

Aan de andere kant is er concurrentie bij gekomen, amper of niet van de Lidl, wel degelijk van de Colruyt, en Alvo dat Carrefour werd. “Maar ook de klanten zijn veranderd, ze zijn minder honkvast, shoppen op diverse plaatsen en op andere uren dan vroeger. Vandaar dat we later open blijven, maar niet op zondag, dat heb ik altijd vermeden.” Ook de consumptie is veranderd, meer ‘on the go’-gericht, dat wil zeggen, klanten-klare happen en drank die onderweg kunnen genuttigd worden, al wandelend of in de wagen. “Is het je overigens al opgevallen dat niet elke Delhaize hetzelfde is? Lokale producten kunnen gepromoot worden, naargelang de streek vind je er ook andere, kijk maar eens in Limburg naar de uitgebreide Turkse, Italiaanse en Marokkaanse specialiteiten die er in de rekken liggen. Geen eenheidsworst in onze keten, al is het vinden van een beenhouwer niet van een leien dakje gelopen, daarom heb ik deze dan maar verzelfstandigd.”

Jan Van de Peer zal je in de winkel niet meer zo vaak tegen het lijf lopen, maar binnen de Hoogstraatse middenstand blijft hij nog wel actief.

32

Hij voelt zich nauw verbonden met stad en streek. “Hoogstraten zou wel authentiek moeten blijven in zijn winkelomgeving, vandaar dat ik denk dat de leegstaande winkels wel ingevuld

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Hans Van Leeuwen wil de Delhaize nog meer uitbouwen als buurtwinkel, maar dan in een nieuw kleedje en met lokale producten.


HOOGSTRATEN 2016 verkocht hij de boel en keerde naar België terug, vooral voor de drie kinderen. Hij startte met de uitbating van een Delhaize in Kalmthout. Hoofdkantoor houdt hij in Turnhout waar zijn directie huist, die de gewoonte hebben om elk om beurt dagelijks de drie winkels te bezoeken, kwestie van de vinger aan de pols te houden. Van daaruit wordt ook gekeken naar verdere schaalvergroting want de supermarkt-wereld wordt gekenmerkt door concentratie, meerdere filialen komen onder één beheer zodat je als uitbater niet 24 op 24 met de zaak moet bezig zijn. Er is ook nog een leven na, wat met zich meebrengt dat een uitbreiding van de tewerkstelling in de toekomst aan de orde is.

De winkel wordt binnen enkele maanden totaal vernieuwd Hans Van Leeuwen

Vernieuwd De winkel in Hoogstraten wordt binnen enkele maanden totaal vernieuwd; daarvoor zal deze omstreeks 10 januari voor een tijdje gesloten worden, ook om het comfort voor het personeel te verbeteren. Een opfrissing dient zich aan na zoveel jaren. “In de eerste plaats wil ik met de winkel ook een grotere doelgroep aanspreken, meer promo’s in de kijker zetten in afzonderlijke rayons en ook de feestdagen een eigen accent geven. De oude Delhaize moet een nieuwe uitstraling krijgen, zonder echter het lokale karakter te verwaarlozen.”

Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 – Fax 03/315.71.29 e-mail: info@notaris-rommens.be

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP van WOONHUIS, AANPALEND LANDBOUWGROND en PERCELEN BOSGROND onder HOOGSTRATEN / MEER Notaris Paul ROMMENS te HOOGSTRATEN (Meer) zal openbaar verkopen: IN ÉÉN ENKELE ZITDAG Onder Hoogstraten/Meer: Koop 1: Een rustig gelegen woonhuis met grote tuin, Hoogeind 15, groot 14a.24ca. KI: 458 euro. VCRO: Vg, Ag, Gdv, Gvkr, Gvv. Elektrische installatie: herstelling en herkeuring binnen 18 maanden. EPC: 572 kWh/m²jaar. Bezichtiging: elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

“Gelet op de grotere concurrentie moet het wel de buurtwinkel voor de mensen van Hoogstraten blijven, met aandacht voor tal van lokale producten zoals het bier van hier, gerookte zalm uit de op te starten rokerij op De Kluis, de aardbeien. Zo ook zal de beenhouwerij behouden blijven, waar op maat van de klant een stuk vlees kan gesneden worden.” En er is nog meer. “Voor de gehaaste klant komen er self-scan kassa’s naast de traditionele waar een persoonlijk contact tussen klant en winkelier mogelijk blijft. En tenslotte zal de winkel vanaf volgend jaar ook op zondagvoormiddag openen en pas op maandagmiddag openen tijdens de week.” Of hij al nagedacht heeft over het lokaal product bij uitstek dat elke maand opnieuw in enkele stapels aan de kassa ligt? “Wees gerust,” klinkt het, “voor uw Hoogstraatse Maand zullen we ook in de toekomst een plaats behouden…!” Waarvoor alvast onze redactionele dank, Hans. (ep)

Koop 2: Perceel landbouwgrond, ter streke “Hooge Akkers”, palend aan koop 1, groot 37a.85ca. VCRO: Gvg, Ag, Gdv, Gvkr, Gvv. Samenvoeging koop 1 en koop 2: mogelijk maar voorbehouden. Koop 3: Perceel hooiland, thans bos, ter streke “Het Dorp”, groot 34a.00ca. Toegang via Frankenbergstraat. VCRO: Gvg, Gdv, Gvkr, Gvv, met bestemming: zone voor gemengd bouwvrij openruimtegebied. Watertoets: gelegen in een risicozone voor overstromingen (nieuwe risicozones). Koop 4: Perceel weiland, thans bos, ter streke “Heyakkers”, groot 36a.53ca. VCRO: Gvg, Lwag, Gdv, Gkr, Gvv.

UW PARTNER VOOR ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN AAN UW CITROËN EN PEUGEOT Contacteer ons: Sint-Lenaartseweg 32 - 2320 Hoogstraten - Tel. 03 340 40 50 info@cp-hoogstraten.be - www.cp-hoogstraten.be

Aanvaarding : alle kopen zijn na betaling onmiddellijk aanvaardbaar. ENIGE ZITDAG: maandag 25 november 2019 om 16.00 uur in Zaal Victoria te Meer, Meerleseweg 4. Inlichtingen ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

33


HOOGSTRATEN

Antarctica niet ver van ons bed… HOOGSTRATEN - Antarctica, ver van ons bed? Vergeet het. Dit ongerepte continent van 4.000 kilometer sneeuw en ijs, soms in een laag tot 4,5 kilometer dik, speelt een grote rol in ons huidige en toekomstige klimaatleven. Tijdens een lezing in de bib op donderdagavond 14 november neemt reisjournalist en schrijver Johan Lambrechts je mee naar dit koude en winderige gebied waar de temperaturen kunnen dalen tot 85 graden onder nul.

Kunst of kitsch? HOOGSTRATEN - Het Davidsfonds nodigt je uit om de schatten van je zolder of uit de kelder te halen en ze op 19 november door Piet Swimberghe te laten taxeren. Dat levert meteen ook een (ont)spannende en lokale avondversie op van het bekende ‘Tussen kunst en kitsch’ dat al jarenlang goed is voor hoge kijkcijfers op de Nederlandse tv. Iedereen heeft wel een stuk serviesgoed, schilderij, keramiek, koper, boek of een meubel waarvan hij of zij iets meer wil weten. Dat gaat van antiek over vintage tot design. De aangeboden voorwerpen worden besproken en getaxeerd door Piet Swimberghe, kunsthistoricus-journalist, bekend van de interieur- en architectuurreportages (o.a. interieurboeken) en van de antiekrubriek van Knack.

Gekruid met anekdotes en met audio- en beeldmateriaal van reisfotografe Hilde Vander Linden hoor en zie je het verhaal van de avontuurlijke exploratie van Antarctica, van de Belgica-expeditie tot de nieuwe, duurzame Prinses Elisabethbasis die volledig draait op hernieuwbare energie. Ook de rol van het continent als het klimaatgeheugen van onze planeet en als thermometer van de gezondheidstoestand van de aarde wordt belicht.

Adéliepinguïn (© Hilde Vander Linden)

Deze lezing heeft plaats op donderdag 14 november om 19.30 uur in BiB Lindendreef. Deel-

name 3 euro. Vooraf inschrijven aan de bibbalie of op www.hoogstraten.be/vormingbib. (fh)

Keuze te over bij KVLV HOOGSTRATEN - Met de fitnesslessen en workshops juwelen maken en Italiaans koken, is er voor elk wat wils in het KVLV programma van november.

HOOGSTRATEN

Drums Fit In deze fitnessles oefen je allerlei pasjes op het ritme van de muziek terwijl je met drumsticks op een zitbal trommelt. Naarmate de les vordert, worden de intensiteit en de snelheid van de oefeningen verhoogd. Drums Fit is geschikt voor alle leeftijden ! Prijs : € 5 per avond voor KVLV leden - € 8 voor niet-KVLV leden - inschrijven per avond is mogelijk. De les heeft plaats in de turnzaal van Klein Seminarie (bereikbaar via de sportvelden achterzijde Seminarie) op woensdagavond 6 november, 13 november en 20 november 2019 van 20 tot 21uur. Je hoeft enkel een handdoek en eventueel een drankje mee te brengen. Voor de rest (zitbal, drumsticks en bassins) wordt gezorgd. Wel opletten voor de sportschoenen : geen zwarte zolen !

verf). Per juweel (hanger en/of oorbellen) betaal je de gekozen materialen….én je maakt zoveel juwelen als je zelf wilt !

Italiaanse favorieten Maak de Italiaanse mama in jezelf wakker en kom op donderdag 28 november om 19 uur in VTI Hotelschool Spijker met de dames van KVLV Hoogstraten enkele favorieten klaarmaken. Met superverse ingrediënten toveren we de heerlijkste gerechten op tafel : Panzanella, Lasagne al forno, Parmigiana di melanzane, Kip cacciatore, Foccacia en Tiramisu met banaan en chocolade. Deelname: €13 voor KVLV leden, € 16 voor niet KVLV leden. Vooraf inschrijven. (fh)

Juwelen van hout Houten kralen spelen de hoofdrol in deze workshop op dinsdag 12 november om 19 uur in het groene zaaltje van zaal Pax. Met acrylverf geef je kralen je favoriete kleur passend bij jouw outfit. Daarna verwerk je ze in een hanger of maak je er oorbellen van. Prijs : € 12 euro voor KVLV leden, € 15 voor niet KVLV leden (inclusief drank + gebruik

34

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Abonnement DHM vernieuwen vóór einde maand !

Piet Swimberghe vraagt om zoveel mogelijk spullen mee te brengen, van klokken tot schilderijen, serviesgoed, glas, koperwerk…. Hij bespreekt ze 'en public', legt meer uit over de herkomst, functie, ouderdom, zeldzaamheid en financiële waarde. Geheel in de stijl van de Antique Roadshow of Tussen Kunst en Kitsch. Deze ‘Kunst of Kitsch’ heeft plaats op dinsdag 19 november om 19.30 uur in de kapel van het internaat Spijker. Iedereen is welkom. Leden betalen 10 euro, niet-leden 12 euro. (fh)

Vergeten groenten niet vergeten… HOOGSTRATEN - Om niet te vergeten: op donderdag 5 november om 19 uur in de BiB Lindendreef is er een culinaire voordracht over vergeten groenten. Je krijgt uitleg over hun bereiding en daarbovenop nog een heleboel weetjes over hun positieve invloed op je gezondheid. Deze ‘vergeten’ groenten zijn al enkele jaren uit de vergeethoek gehaald en al lang niet meer voorbehouden voor de ecologische tuinier. Er is geregeld aandacht voor in de kookrubrieken op televisie en in het boekenaanbod. Ook in de supermarkten vind je ze al volop. Lekker en gezond uit grootmoeders keuken? (fh)


HOOGSTRATEN

Hoogstraatse 60-jarigen vieren feest HOOGSTRATEN - Met een heerlijk walking dinner om vingers van af te likken vierden de zestigjarigen van Hoogstraten op 12 oktober in de hotelschool hun gezegende leeftijd.

Vooraan van links naar rechts: Brosens Marc, Geens Frans, Lenaerts Mick, Schryvers Karin, Storms Anita, Matheeussen Linda. Achteraan van links naar rechts: Vermeiren Johan, Willemse Jan, Brosens Stan, Van Nyen Ronald, Mattheussen Charel, Bolckmans Rita, Van Sas Willy, Wendrickx Rosita, Versmissen Lydie, Michiels Marc, De Belder Johan, Roovers Peter, Coertjens Walter, Geysen Greet, Verscheuren Eddy, Rigouts Lief, Aerts Guy, Jespers Jef, Nees Leen, Cornelissen Koen, Nelemans Rita, Michielsen Fons, Joosen Herman, De Roover Patrik. (ep)

Jos Vissers timet het best HOOGSTRATEN - Op zaterdag 14 september organiseerde FC (fietsclub) Boereneinde de eerste editie van hun kampioenschap. Hierbij ging het niet om de hoogste snelheid. Integendeel. De deelnemers moesten een opgelegde route afleggen zonder uurwerk of snelheidsmeter en zo dicht mogelijk een vooraf opgegeven gemiddelde snelheid benaderen. Het oudste clublid gaf iedereen het nakijken!

De route voerde langs de Rode Weg heen en terug met vertrek aan de woning van Lu de Meester (het huis met gouden beeld op het dak/nvdr) tot de zagerij in Baarle Hertog en terug. Onderweg wisten de deelnemers niet aan welke snelheid ze reden. Voor het vertrek moesten ze in een gesloten omslag de gemiddelde snelheid noteren die ze wilden rijden.

Om de 4 minuten vertrok er een wielrenner. Vertrek- en aankomstuur werden afzonderlijk getimed. Wie na afloop het dichtst bij zijn opgegeven snelheid zat, was de winnaar. Zo kon iedereen kans maken om dit clubkampioenschap te winnen. Uiteindelijk was het de 69-jarige Jos Vissers die als oudste club beter deed dan alle anderen. Een dikke proficiat, ook vanwege de redactie. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

35


HOOGSTRATEN

VITO vecht tegen petflessen HOOGSTRATEN - Wereldwijd worden er elke minuut 1 miljoen plastic waterflessen gekocht, elke minuut komt een vrachtwagen vol plastic in de oceaan terecht. Het zijn cijfers die elke consument dwingen om zijn steentje bij te dragen om dit probleem aan te pakken.

HOOGSTRATEN - Vijf jaar geleden ging Hoogstraten een stedenband aan met Za-Kpota in Benin. Het is net als Hoogstraten een landelijke gemeente en heeft een heel jonge bevolking. Vrouwen zijn er vaak de motor voor verandering . Ze bouwen aan een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt.

VITO doet zijn duit in het zakje door de petflessenberg op school zo klein mogelijk te maken. Tijdens de themaweek preventie, veiligheid en milieu van maandag 7 tot en met vrijdag 11 oktober, kreeg iedereen in de school een herbruikbare drinkfles, aangeboden door de leerlingenraad en de directie.

In de tentoonstelling ‘Vrouwen maken het verschil’ tot 4 november in WZC Stede Akkers zet de dienst mondiale samenwerking daarom meisjes en vrouwen in de kijker. Zij maken het verschil in het gemeenschapsleven. Ook 11.11.11 steekt ‘changemakers’ wereldwijd een hart onder de riem. Deze tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van het WZC. (fh)

Om het gebruik ervan aan te moedigen, sprak men af dat de leerlingen tijdens de les enkel nog uit een herbruikbare drinkfles mogen drinken. In de toekomst worden er drinkfonteintjes voorzien waar de leerlingen hun drinkfles kunnen bijvullen. (fh)

#CONNECT brengt iedereen samen HOOGSTRATEN - #CONNECT is het jaarthema waarrond de leerlingen en leerkrachten van de basisschool van het Klein Seminarie dit schooljaar werken. Mensen zijn verbonden met elkaar. Iedereen hoort erbij. Om dit visueel voor te stellen kreeg iedereen op maandagmorgen 16 september aan de poort van de speelplaats een zeshoekig kaartje. Iedereen, dus niet alleen de leerlingen en de leerkrachten.

Vrouwen maken het verschil

Voorlezen doet lezen

Ook het onderhoudspersoneel, de mensen van de opvang en alle passanten die in de school moesten zijn. De kaartjes werden van een naam en eventueel een wens voorzien en op prikborden vastgemaakt. Het leverde een kleurrijk rooster op dat iedereen met elkaar verbond. Op dinsdagmorgen 17 september gebeurde dat nog een keer met de kleuters.(fh)

HOOGSTRATEN - Voorlezen is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek van 16 tot 24 november zet de bibliotheek graag het belang en het plezier ervan in de kijker. Vooral voorleesrituelen blijken erg belangrijk: elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de schoolbel luidt, elke ochtend een gedicht bij de groentepap in het kinderdagverblijf… Zo maak je van voorlezen een vaste gewoonte. Ook in de bib zijn er vaste momenten waarop je dankzij de voorleesvrijwilligers volop van verhalen kan genieten. Dat is het geval elke zaterdag van 10 tot 12 uur en elke laatste woensdag van de maand van 14 tot 16 uur in de hoofdbibliotheek. Niet alleen kinderen zijn blij als er voor hen wordt voorgelezen. Ook bij de bewoners van het woonzorgcentrum zijn de voorlezers regelmatig actief. (fh)

36

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

VITO-leerlingen maken torentje voor Antwerpse kapel HOOGSTRATEN - Gespreid over twee schooljaren werkten er in totaal 21 leerlingen van het zevende jaar bijzondere schrijnwerk van VITO zo’n 1.400 manuren aan het torentje dat binnen afzienbare tijd als bekroning geplaatst wordt op de gerestaureerde kapel van het voormalige Franciscanessenklooster in de Lange Kongostraat in Antwerpen. Zo doen ze prima praktijkervaring op. Twintig jaar geleden verwierf het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen (CKSA) de behoorlijk vervallen en als monument beschermde site van het Franciscanessenklooster. Om op de site twee basisscholen (De Vuurtoren en Sint Maria) onder te brengen gaven de bouwverantwoordelijken ingenieur Frans Brosens de opdracht om een globaal beheersplan op te maken. Zulk plan is o.m. voor het Agentschap Onroerend Erfgoed (monumentenzorg) van groot belang.

Een vervallen torentje Het ombouwen van een klooster naar een school kost veel energie en geld. Om het gebouw te renoveren en het comfort voor de kinderen en leerkrachten te verbeteren, gingen leerlingen van VITO er elk jaar een aantal dagen ter plaatse werken. Voor hen is het een goede leerschool om buiten de schoolmuren in de praktijk te werken. Dat het gaat om vrijwilligerswerk in een multiculturele omgeving is bovendien een meerwaarde. De grootste uitdaging was de reconstructie van de torenspits van de kloosterkapel, naar vorm en volume vergelijkbaar met het torentje van de begijnhofkerk in Hoogstraten. De toren was in erbarmelijke staat en moest om veiligheidsreden verwijderd worden. Van restaureren was geen sprake meer. Het ging dus over een reconstructie, maar dan wel volgens de aloude constructiemethode én, net zoals het oorspronkelijke torentje, in larikshout. VITO ging de uitdaging aan omdat een torenspits maken wellicht een unieke opdracht is. Een dergelijk schoolproject zal waarschijnlijk nooit meer aangereikt worden. De uitdaging was des te groter omdat de leerlingen en leerkrachten van het VITO de toren nooit zelf gezien hadden. Men moest zich baseren op een basisplan, een aantal foto’s en enkele bewaarde stukken.

Zoektocht Na het maken van werktekeningen bleek al vlug dat larikshout nog wel verkrijgbaar is, maar niet in de gevraagde houtsecties, omdat de bomen die men nu velt een te kleine doormeter hebben. En omdat het om grote afmetingen gaat, kon men het hout niet verlijmen in VITO zelf en moest men dus op zoek naar een externe firma.

Het werd een hele zoektocht omdat men lariks voor het lijmen moet voorbehandelen en men UV-bestendige lijm moest gebruiken omdat de lijmnaden in contact komen met lucht en licht. Maar samen én in overleg met een groot aantal begeleiders en mensen uit het bedrijfsleven, brachten de leerlingen de opdracht tot een goed einde. Op donderdag 3 oktober werd de torenspits met aangepast vervoer naar Antwerpen gebracht. Daar wordt de toren geschilderd en worden er leien op aangebracht. Daarna wordt de toren als ‘kers op de taart’ op de gerestaureerde kapel geplaatst. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

37


HOOGSTRATEN

Dag van de leraar HOOGSTRATEN - De dag van de leraar op 5 oktober zal men in de vrije basisschool Spijker niet snel meer vergeten. De leerkrachten kregen een uitnodiging voor een verrassing van hun directeur.

38

Met een brief en verschillende aanwijzingen werden ze na een lekker glaasje en een fijne babbel verwacht in het muzieklokaal van ASO Spijker. Ze werden er opgewacht door directeur meester Ruud en Robert Smidt, voorzitter van

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

spijkerteam. Met een miniconcertje brachten meester Ruud en Robert een ode aan de leerkrachten met een zelf geschreven tekst op een liedje van Niels Destadsbader. (fh)


HOOGSTRATEN

Historische wagens in de Kempenrally op 14 december HOOGSTRATEN - Tot halfweg de jaren '80 was de Kempenrally een van de grootste en belangrijkste autorally's van ons land. Vzw Markland zal op zaterdag 14 december die roemrijke geschiedenis terug tot leven wekken met de Kempenrally 2019 die van start gaat op het terrein van de Coöperatie Hoogstraten. Deze regelmatigheidsrally voor historische auto's wordt verreden in twee categorieën: 60 km/h en 80 km/h, met regelmatigheidsritten op een afgesloten parcours. De thuisbasis van de Kempenrally is voor de eerste keer het terrein van de Coöperatie Hoogstraten. Daar worden het servicepark, het podium en het wedstrijdcentrum ingericht. De regelmatigheidsritten zijn uitgestippeld in Hoogstraten (een showproef op het terrein van de Coöperatie en een buitenproef in de buurt van Meer/Minderhout), in Rijkevorsel en in het Nederlandse Zundert. In totaal telt het parcours 223 km, waarvan 103 km aan regelmatigheidstraject, afgewerkt door de deelnemers op winterbanden.

Inschrijvingen De Kempenrally blijft als muziek in de oren klinken van autosportliefhebbers uit deze regio. Dat blijkt uit de inschrijvingen die vlot binnen stromen. Twee maanden voor de wedstrijd hebben zich al een 50-tal deelnemers gemeld, waaronder de winnaar van de Kempenrally 2017 in Classic, Eric van Peer met zijn BMW.

Aan variatie alvast geen gebrek, want Seppe Verstegen zal ook van de partij zijn met zijn tweemotorige 2 PK, Patrick Maes brengt een Austin Healey aan de start en Tom Van Hoek, derde in 2017, waagt zijn kans met zijn gekende Citroën Visa.

komen er een aantal prachtige historische wagens aan de start.

Jean Fiddelaers bestuurt een mooie Renault 5 Alpine en Eric Van Bourgonie rekent op zijn Fiat 124 Abarth. Met nog enkele Porsches, maar ook snelle Opel Ascona's, Daf's, MG's en Fords,

Dit nieuwe autosportevenement wordt voorgesteld op donderdag 31 oktober bij Autoservice Tom Geenen, Hinnenboomstraat 1 in Hoogstraten om 19.30u. Info: www.kempenrally.be. (rob)

hulp van Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Marc Van Aperen, Faye Van Impe en Mai Sterkens.

lingen kregen ook een in te kleuren tekening. 180 van hen brachten de tekening terug binnen. Alle bezoekers kregen in ruil voor een wikkel van eender welke chocolade een pak Fairtrade chocolade. (fh)

Wie er nog bij wil zijn, schrijft zich best snel in voor deze gezellige seizoensafsluiter in de Kempen.

Een drukte van belang HOOGSTRATEN - Naar aanleiding van de Week van de Fair Trade was het op zaterdag 12 oktober bijzonder druk in de Oxfam Wereldwinkel. Zelfs afgevaardigden van de verschillende politieke fracties kwamen een handje toesteken. Zo kon men achtereenvolgens rekenen op de

Vooraf bezochten de medewerkers de lagere scholen, waar men informatie verstrekte over het loon van de cacaoboeren in het zuiden. De leer-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

39


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

Boekhouding en administratie B.T.W.- advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijziging van vennootschappen Advies sociale wetgeving Ondernemingsnr. 0438.340.229

Van Aertselaarstraat 25a - bus 1

tel. 03.235.03.23

-

NIEUW ADRE S

2320 Hoogstraten

gsm. 0478.32.76.35

www.profisk.be - info@profisk.be

Pauwels Gunther bvba •Centrale verwarming •Sanitair •Zinkwerken •Zonneboilers •Warmtepompen •Onderhoud met attest - (enkel Vaillant)

deejays www.pauwelsgunther.be tel. 0473 60 62 83 40

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

& discobars

www.music-services.be


MEER

De volksspelen blijven een trekijzer op de kermis MEER - De kermis startte op een natte zondag 6 oktober, maar tussen de buien door liet het Meerse volk zich toch zien. De kinderen vermaakten zich goed op de kermisattracties en maakten er een gezellige middag van. De traditionele volksspelen kregen ook nu weer de nodige aandacht. De Merenaar neemt er blijkbaar graag extra dagen verlof voor op maandag en dinsdag. En sommigen ook nog de dagen erna. Om te kunnen uitblazen. Op maandag konden we rekenen op het goede weer en konden de traditionele volksspelen voor de volwassenen toch buiten doorgaan. Ook dit evenement trekt jaarlijks honderden deelnemers. Iedereen amuseerde zich geweldig. Op dinsdag, de tweede dag van de spelen, waren er minder deelnemers maar de sfeer was er beslist niet minder om.

Kinderen Op woensdag waren er de kindervolksspelen. Wegens gebrek aan de vertrouwde locatie, het gevolg van de bouwwerken op de veilingsite, werden ze voor het eerst gehouden in de kleuterschool. Daar mocht men 181 kinderen met hun ouders verwelkomen. Ze genoten in de school van een onvergetelijke middag met vele spelletjes. Van daaruit vertrokken de kinderen dan in groep naar de foor, waaar ze hun verdiende bonnetjes op konden maken. Op vrijdag volgde in de school de prijsuitreiking van de rode draad die de kinderen hadden gespeeld. Bekers en medailles deden de winnaars glimmen van trots... Het kermiscomité dankt langs deze weg de vrijwilligers en de sponsors. (fh/ma)

Ballenspel Eerste leerjaar meisjes: Eerste leerjaar jongens:

1. Jitse Stoffels, 2. Lena Voeten. 1. Robbe Lauryssen, 2. Stig Baeten

Tweede leerjaar meisjes: Tweede leerjaar jongens: Derde leerjaar meisjes: Derde leerjaar jongens:

1. Isabelle Van De Graaf, 2. Noor Snoeys. 1.Wojiech Giejbo, 2. Daan Goetschalckx 1. Anthe Stoffels, 2. Elise Goetschalckx 1. Levi Roosemeyers, 2. Mathyn Kox

Ringspel Vierde leerjaar meisjes: Vierde leerjaar jongens: Vijfde leerjaar meisjes: Vijfde leerjaar jongens: Zesde leerjaar meisjes: Zesde leerjaar jongens:

1. Lotte Kinschots, 2. Jil Vissers 1. Miel Peeters, 2. Tren Smits 1. Bente Aerts, 2. Eline Aerts 1. Jens Martens, 2. Niels Martens 1. Jasmijn Dictus, 2. Jil Van den Bogerd 1. Ben Godrie, 2. Teide Spuijbroek.

De ster was niet stil blijven staan… MEER - André Hoefkens en zijn vrouw Nancy Koninckx zijn al tien jaar lang gebeten door de kerstmicrobe. Wij gingen begin oktober een kijkje nemen in de Lokbosstraat 14, om de vordering van de opbouw van de kersttaferelen te zien. Maar we kwamen hopeloos te laat. “Ik doe elk jaar nieuwe aankopen in januari en februari”, zegt André, “dan zijn de kerstartikelen in solden. En met het bouwen van de taferelen beginnen we al in augustus. Dus je komt te laat nu.” Binnen is alles dan ook al klaar. Maar André en Nancy hebben wel pech wat het weer betreft. In de tuin en tegen de gevel moet haast alles nog gebeuren. “En,”, zegt André, “dat is niet onze gewoonte. Normaal zijn daar nu volop aan het werk, maar dat lukt nu niet door het minder goede weer. Hopelijk wordt het snel beter”, besluit hij. Net zoals de vorige jaren kunnen belangstellenden een kijkje gaan nemen naar al het moois vanaf 11 november tot 6 januari. In de Lokbosstraat 14 te Meer en dat tussen 14 en 20 uur (niet op 25 december, 31 december en 1 januari). Graag vooraf even contact opnemen met André en Nancy Hoefkens op het nummer 03 314 67 90 of 0497 27 23 14. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

41


MEER

Parochiale ziekendag MEER - Op woensdag 16 oktober vierde Samana Meer haar parochiale ziekendag in zaal Victoria. Deze parochiale en de nationale ziekendag draait om het ontmoeten en verbinden van zieken en gezonde mensen. Dat is wat Samana altijd al probeert te bereiken: dat chronische zieken niet eenzaam worden, maar sociaal contact blijven behouden. Dat ze een leuke babbel kunnen hebben over de dingen van hun dag of een gesprek over wat hen echt raakt. Voorzitter Jos heette iedereen van harte welkom en las een bezinningstekst voor. Daarna genoten de aanwezigen van een lekkere maaltijd en konden ze nog wat bijpraten met hun tafelgenoten. De ontspanning werd deze keer verzorgd door leden van het bestuur, met een optreden van de Championettes en tenslotte een opvoering van ‘de rechtbank’. Daarna kwamen Kim en Helma van de Landelijke thuiszorg uitleg geven over de hulp die zij onze zieken kunnen aanbieden. Om 15.00 uur werd de ontmoeting afgesloten en gingen alle aanwezigen met een volle maag en goed humeur terug naar huis. (avh/red)

Teerfeest van fanfare De Eendracht MEER - De muziekfeesten van september, de activiteiten rond de kermis en enkele optredens van Fanfare ‘De Eendracht’ buiten de dorpsgrenzen zijn voorbij. Het jaarlijkse teerfeest staat voor de deur. Dat heeft plaats op zaterdag 23 november. Naar jaarlijkse traditie worden de overleden leden en ereleden van Fanfare 'De Eendracht' herdacht in de eucharistieviering om 17.45 uur. De muzikanten verzorgen deze viering onder de kundige leiding van dirigent Marleen Proost. Aansluitend is er het teerfeest in de refter van de lagere school, een gepast decor om herinneringen op te halen aan de vele activiteiten van het werkjaar.

De bestuursleden van Fanfare 'De Eendracht' zijn inmiddels druk bezig met het bezoeken van de leden en de ereleden voor de inschrijving van het teerfeest. Wie de fanfare als erelid wil steunen, kan hiervoor terecht bij de bestuursleden of muzikanten. Inschrijven voor het teerfeest van zaterdag 23 november is dan ook mogelijk. De lessen voor de opleiding tot muzikant zijn ondertussen alweer hervat. Geïnteresseerden zowel jonge als minder jonge liefhebbers - kunnen zich nog steeds melden bij Luc Van Bladel op tel. 03/315.75.71. (fh)

In Zaal voor Kunst en Volk schuif je vanaf 9 uur aan voor een heerlijk uitgebreid ontbijt: allerhande broodjes, gevarieerd beleg, yoghurt, fruitsla, spek en ei, gebak, een fruitsapje, koffie, thee, melk,… het is er allemaal. Terwijl je, met

42

MEER - Met de bouwwerken op een groot gedeelte van het kermisterrein bij de veiling werd dit jaar voor een andere kermisopstelling gekozen. Zo werd Meerdorp vanaf de Gestelsestraat meer dan een week afgesloten. Geen slechte keuze voor de kermisgangers, zo bleek. Was er vanaf 14 uur op kermiszondag constant regen, de kermisgangers lieten er zich niet door afschrikken, zo blijkt op de foto. Het was schipperen van luifel naar luifel en de paraplu’s waren alomtegenwoordig om het plezant én droog te houden. (ma)

Vogelshow van De Zandfluiter

Ontbijtconcert met Sinte-Rosalia Meer MEER - Met dirigent Cindy Kranen en de muzikanten van Brassband Sinte-Rosalia uit Meer kan u zondag 24 november op een prettige, muzikale manier inzetten: de vereniging nodigt je van harte uit op een ontbijtconcert.

Een kermisfoor vol regen

de hele familie misschien, geniet van al dat lekkers, zorgen de muzikanten voor een gezellige muzikale begeleiding. Deelnemen kost € 16 (€ 8 voor kinderen tot 12 jaar). Inschrijven kan tot 17 november bij Jos Brosens, Frankenberg 8A2 (0473-807524). Maak het verschuldigde bedrag over op rekening BE04 9796 2283 9631 van Brassband Ste.Rosalia (met vermelding van naam en aantal deelnemers). (ma)

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEER - Vogelvereniging ‘De Zandfluiter’ organiseert in het weekend van 9 en 10 november haar jaarlijkse vogelshow. Een unieke gelegenheid om verschillende inheemse en exotische vogelsoorten van dichtbij te komen bezichtigen. Leden van de organiserende club zijn aanwezig en geven graag een woordje uitleg. Niet alleen leerrijk maar vooral ook leuk voor kinderen. Deze vogelshow in Zaal Victoria is gratis te bezoeken op zaterdag 9 november van 8 tot 23 uur en zondag 10 november van 9 tot 20 uur. Info: 03 315 84 39. (fh)


MEER

Werken op de kloostersite gaan van start MEER - Op 12 november, dag op dag 10 jaar nadat vzw Klooster Meer werd opgericht, is het dan eindelijk zo ver: de werken op de kloostersite gaan effectief van start. Op 10 oktober 2018, dus meer dan een jaar geleden, werden de minder waardevolle klaslokalen op de kloostersite afgebroken …en dan was het wachten. De aanbestedingsdossier waren klaar, maar het was lang wachten op de prijsopgaven voor de restauratie van vijf historische gebouwen, de nieuwbouwwoningen en de aanleg van het geheel. Daarna was het opnieuw wachten op de nodige budgetten en de toekenning van de noodzakelijke subsidies. En tenslotte was het niet eenvoudig om de agenda’s van de betrokken aannemers op elkaar af te stemmen. Het feit dat er veel werk is op een kleine site maakte de planning extra moeilijk.

Planning Maar nu is het dus zo ver. Op 12 november begint aannemer Van Den Bogerd met de aanleg van de rioleringen. Die werken zullen ongeveer 6 tot 7 weken duren. Daarna komen de aannemers van de gebouwen aan het werk. Artez restaureert de huishoudschool, het klaslokaal west en de parochiezaal als lokaal dienstencentrum. Dezelfde firma bouwt ook de nieuwbouwwoningen in opdracht van De Noorderkempen. Bouwwerken Vermeiren restaureert het kloostergebouw en Bertbouw het klaslokaal oost. Artez start in januari 2020 met de bouw van de huurwoningen, die bij de speelplaats komen, en

met de restauratie van de parochiezaal. Voor het bouwen van de woningen zijn maximum 500 kalenderdagen voorzien, voor de restauratie van de zaal 200 dagen, zodat beide werken eind mei 2021 afgewerkt moeten zijn.

Aansluitend In dezelfde periode worden de andere historische gebouwen gerestaureerd. Dan komt de firma Van Den Bogert terug in beeld. Zij werken de bovenbouw af tussen mei en oktober 2021. Op dat moment is heel de site, op uitzondering van de erfpachtwoningen, afgewerkt en kan de

kloostersite terug in gebruik genomen worden. Aansluitend bouwt De Noorderkempen nog de elf erfpachtwoningen achteraan op de site. Dit zal gebeuren met zo min mogelijk hinder voor het reeds afgewerkte deel, zodat de andere gebouwen optimaal gebruikt kunnen worden. Over de praktische zaken, zoals het aanleveren van materialen en het gebruik van het Pyperpad en de Mussenakker, zullen D+A, het ontwerpbureau van de aanleg, en het stadsbestuur met de omwonenden tijdig communiceren. (fh)

Kempenrally doorkruist Meer en Minderhout

e ew nn Ve

g

Ac hte raa

n ve len ge En

rd

raard Achte ce ve n

rd Achteraa

ker

B ee

G

k ak

AANKOMST

k ak k er

B ee

t raa est els est

t traa

ve ce in Pr n

Op zaterdag 14 december wordt een regelmatigheidsproef gereden in den Aard en het gehucht (hoog) Beek. De straten Venneweg-Beekakker-Gestelsestraat-Achteraard-Kleine Pintstraat zijn tijdens de wedstrijden afgesloten zijn voor het verkeer. De buurtbewoners werden hierover geïnformeerd met een brief. Langsheen het parcours en op de kruispunten zullen veiligheidsposten voorzien worden. Voor meer informatie kun je terecht op www.kempenrally.be en op info@kempenrally.be. (ma)

eg ew

ops mlo Raa

Het is Markland vzw die de Kempenrally organiseert. Deze regelmatigheidsrally voor oldtimers wordt verreden in Hoogstraten, Rijkevorsel en Zundert. Het rallycentrum is in Hoogstraten (Coöperatie Hoogstraten, ook gekend als de Veiling).

nn Ve

eg new Ven

Pr in

MEER - Het gehucht Beek wordt wel eens vaker bezocht door toerende oldtimers. Maar een heuse oldtimerrally, dat is volgens onze herinneringen nieuw. Dat deze plek uitgekozen werd, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de organisator Hugo van Opstal van Beek afkomstig is. Deze rallyliefhebber in hart en nieren zal ongetwijfeld in zijn nopjes zijn op zaterdag 14 december wanneer de Kempenrally de omgeving van Aard en het gehucht (laag) Beek doorkruist.

START Kleine Pintstraat

Het parcours van de Kempenrally is 12 km lang.


MEER

Nostal-Chiro ten top! MEER - Eindelijk was het zover: het feestweekend ter ere van 50 jaar Chiro Meer. Iets meer dan een jaar geleden waren er daarvoor enkel nog maar vage ideeën. Het enige wat van begin af aan vaststond, was dat de chiro er voor ging zorgen dat iedereen zou weten dat de Chiro van Meer een halve eeuw bestaat. En of ze daar in geslaagd zijn!

Goeie oude tijd Tal van flyers, affiches, kalenders, spandoeken en berichten op social media deden het werk. Maar ook via de krant (tot drie keer toe), via een radiospot op Radio Valencia, via autostickers, magazines in de brievenbus, kraslootjes op tentfuiven en zelfs 10.000 stickers op broodzakken van de bakkers in de buurt. Alle registers werden duidelijk opengetrokken! En dan moest het weekend nog beginnen. De deelnemers zakten op 14 september massaal af naar de velden achter de chirolokalen. Om te genieten van de mooie line-up, het gigantische kampvuur, het jubileumbier ‘Meirse Klinker’ en de gezelligheid. Zelfs oudleiding van het eerste uur, die zich ondertussen wijd en zijd hebben gevestigd, kwamen voor een keertje terug naar hun bakermat. Een volledige leidingsploeg van het werkingsjaar ‘89-’90 trotseerde de toch al frisse septembernacht in een tent om de goeie oude tijd te herbeleven. Nostal-Chiro ten top!

Dank Ook zondag waren de feestvierders in grote getale van de partij. Kilo’s mosselen werden ver-

Veel jong en enthousiast volk zorgde voor een meer dan geslaagde viering van 50 jaar chiro Meer. orberd, er werd ge-bumperbald maar bovenal: het mysterie van meneer pastoor werd ontrafeld! Tijdens het grote finalespel kon de schatkist worden geopend en kwam het in metaal uitgefreesde logo van 50 jaar Chiro Meer tevoorschijn. Deze zal nu een mooi plaatsje krijgen in de Chirolokalen. Ondertussen kijkt de chiro dus met terechte trots terug op een geslaagd evenement. Wat dit allemaal heeft opgebracht, zal eind december blij-

Een reuzegroot kampvuur om 50 jaar Chiro te vieren

44

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ken. Dan hopen ze op de Warmste Week een mooi bedrag te kunnen overhandigen aan vzw ‘Hey hoe gaat het?’. De chiro dankt iedereen die heeft geholpen om dit succes waar te maken: leiding, oudleiding, leden, ouders en sympathisanten - maar ook de sponsors, bezoekers, partners, brandweer, politie en Stadsbestuur Hoogstraten. Voor herhaling vatbaar? Zeker, zo klinkt het. Wanneer? Misschien over 50 jaar? (DVB/red)


MEER

Vredesboom bestaat 100 jaar MEER - De Vredesboom werd in het centrum van Meer geplant om het einde van de eerste wereldoorlog te herdenken. Nooit meer oorlog! Deze eeuweling verdient dus eigenlijk best wat speciale aandacht. Jan van Dun van de Meerse dorpsraad vertelde onlangs dat de vredesboom 100 jaar bestaat. Reden om eens te kijken of we over de boom, die we allemaal kennen, iets meer te weten kunnen komen. Heeft u nog bijkomende informatie of een foto van de boom in zijn jongere jaren, laat het ons gerust weten. Piet van Deun van het stedelijk museum Hoogstraten verwees alvast naar de Open Monumentendag van vorig jaar. Toen werd ook de vredesboom in de kijker gezet, maar er bleken weinig materiaal of oude foto’s over terug te vinden. “Om het einde van de Eerste Wereldoorlog te vieren werd in de zomer van 1919 een vredestoet in Meer gehouden. Bij die gelegenheid plantte burgemeester Frans Van Aelst een linde als aandenken aan de vredesstoet en het einde van de oorlog. Het is een oude traditie om bomen te planten om bepaalde gebeurtenissen te herdenken. Naast de vredesboom werden/worden er ook geboortebomen geplant.”

Begrip Maar in het dorp is de Vredesboom zonder meer een begrip. Iedereen kent de boom die vaak gebruikt wordt als plaats om af te spreken. In de winter is hij, sinds enkele jaren, ontdekt als gezellige boom om kerstverlichting in te hangen. In de zomer biedt hij schaduw in het dorp. En ook op het terras van frituur de Vredesboom, die naar de boom genoemd is, maakt hij het aan-

Je zou het hem niet meegeven, maar de Vredesboom in Meer bestaat 100 jaar. genaam toeven. Uitbaatster May van den Broeck: “We hebben de frituur naar de vredesboom genoemd, dat leek ons evident. We leggen in onze menu uit dat de vredesboom in de lente van 1919 werd geplant door de nonnetjes, na de eerste wereldoorlog dus.”

100 jaar oud is. “Hij heeft de laatste jaren wel van de droogte te leiden”, volgens May. “Dat was afgelopen zomer echt wel te merken. Gelukkig kan hij van ons wat op hulp. lees water, rekenen.”

May blijkt nog meer te weten: “Jan Lauryssen, schoolhoofd in Meer in de jaren ‘60, vertelde dat de boom eigenlijk niet in november geplant werd. Het vroor toen zo hard dat de boom moest opgeslagen worden. Dat gebeurde in het klooster bij de nonnekes. En die hebben de boom in het voorjaar dan definitief geplant.”

Vraag is nu of hulde gebracht zal worden aan de boom ter ere van zijn honderdste verjaardag. Misschien dat bij de 11 november viering bij de boom kan halt gehouden worden als de stoet afzakt naar het dorp. En ook het ontsteken van de kerstverlichting in december door de dorpsraad lijkt een prima moment om de eeuweling onder de aandacht te brengen.

Eeuweling

Hij verdient het, want hij staat voor vrede. En eigenlijk nog voor zoveel meer. (ma)

Op het eerste gezicht is de boom nog in erg goede staat. Je zou hem niet meegeven dat hij al

‘t Heidebloempje brengt ‘Met het mes op tafel’ MEER - De toneelkring ‘t Heidebloempje brengt in november een tragikomedie op de planken. Het verhaal speelt zich af in een klein bruin dorpscafé in de Noorderkempen. Behalve tijdens de jaarlijkse volksspelen met de kermis, komen er dagelijks maar een paar vaste klanten over de vloer. Alles gaat er zijn normale gangetje, tot er op een dag iets onwaarschijnlijks gebeurt en het leven in het café volledig op zijn kop gezet wordt. Het taalgebruik is soms behoorlijk hard. Maar enkel op deze manier kan het echte leven in een café realistisch weergegeven worden. Vandaar ook dat kinderen onder de 12 jaar niet toegelaten zijn op de voorstellingen. Die vinden plaats in Zaal Voor Kunst en Volk, Meerseweg 3 in Meer, op 8, 9, 15 en 16 november, deuren open 19 uur, aanvang toneel 20 uur. Tickets kosten 8 euro en zijn online te boeken via www.theidebloempje.be of telefonisch via Stan en Emelie Strybos tussen 19 en 20 uur op het nummer 0474 18 34 22 of 03 315 83 44. Boeken kan vanaf 1 oktober 2019. (jav)

Zetten het mes op tafel: Ilse Arnouts, Tesse Brosens, Jan Jansen, Martine Boeren, Michiel Vermeiren, Jeff Dictus, Herman Snoeys en Domien Cools. De regie is in handen van Jos Cools. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

45


MEERLE

Eerste kubbtornooi van Chiro en KWB MEERLE - Chiro Meerle en KWB Meerle organiseerden op 13 oktober voor de eerste keer samen een kubbtornooi. Het spel met de werpstokken en de houten blokken is de laatste jaren heel populair geworden. Er namen 16 ploegen

aan het tornooi deel, zowel volwassenenteams als ploegen van de oudste chiro-afdelingen. De jongste afdelingen kregen op een kleiner veld een initiatie kubb.

De top drie van het tornooi samen op de foto. (foto Ronny Van Den Ackerveken)

46

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Met nog goed weer erbij werd het een geslaagde namiddag. De ploeg Biljart won het tornooi en kreeg als prijs een mand met lekkernijen. De Gentse Feestneuzen behaalden de tweede plaats, Kรถstjes eindigde derde. (rva)


MEERLE

Volleybalmeisjes zorgen voor heerlijk Sinterklaasontbijt MEERLE - Op zondag 1 december kan je al voor het zevende jaar op rij genieten van een heerlijk Sinterklaasontbijt, verzorgd door de volleybalmeisjes van Meerle. Je kiest zelf hoe laat ze het ontbijt tot thuis brengen, tussen 7.30 en 11.30 uur.

hurt, thee + koffie en wat lekkers van Sinterklaas. Maar bij het luxe-ontbijt krijg je daar bovenop nog een croissant, fruitsap, verse eiersalade en verse fruitsalade. Bestel je twee luxe ontbijten, dan kan je ook nog lekker genieten van een flesje cava.

Wil je graag iemand verrassen of zelfs het ontbijt laten brengen door zwarte piet, dat kan allemaal. Er is trouwens keuze uit drie verschillende ontbijten: een kinderontbijt (€ 5), een standaardontbijt (€ 9) en een luxe-ontbijt (€ 13).

Je ontbijt bestellen is mogelijk tot en met woensdag 20 november via de website: http://webz.be/sinterklaasontbijt. Vul de nodige gegevens in, betaal op het vernoemde rekeningnummer en op zondag 1 december word je verwend met een verrassend en lekker ontbijt! Voor meer informatie of bij vragen kan u steeds mailen naar: volleybalmeisjesmeerle@gmail.com. (jaf)

Formules Het kinderontbijt bestaat uit: een sandwich, een koffiekoek, zoet beleg, fristi en een sinterklaasverrassing. In zowel het standaard- als luxe-ont-

bijt vind je: een sandwich, twee pistolets, een koffiekoek, boter, confituur, kaas + hesp, yog-

30-jarigen van Meerle aan het feest MEERLE - Op vrijdag 11 oktober werd in Meerle weer een mooie traditie in ere gehouden. Naar jaarlijkse gewoonte spraken de dertigjarigen immers af in café Buurman en Buurman Een gezellige samenkomst, waar verhalen en herinneringen werden bovengehaald aan de tijd in de lagere school. Verder werd er van de gele-

genheid gebruik gemaakt om bij te praten over de keuzes die die iedereen intussen gemaakt heeft, waar ze nu staan in het leven. Natuurlijk waren ook de juffen uitgenodigd die hen uitzwaaiden op de lagere school. Ook zij tekenden present en daar waren de aanwezigen heel blij om.

Er werd tijd gemaakt voor een nieuwe groepsfoto, ook werd een gloednieuw vriendenboekje ingevuld, om volgende keer misschien iets makkelijker afspraken maken. Hopelijk zien ze elkaar tussendoor nog eens - maar in 2029 gebeurt dat hoe dan ook! (jaf)

Hoe belangrijk is goed slapen? MEERLE - Stede Akkers Meerle organiseert in samenwerking met Samana Noorderkempen een lezing door Riet Van Den Sande over goed slapen. Een goede slaap is belangrijk voor je gezondheid, zorgt ervoor dat je je fit voelt en energie hebt. Maar wanneer je ouder wordt, verandert ook je slaap.

Daarover en over de effecten van slaap verneem je alles in een lezing op woensdag 27 november van 13.30 tot 15.30 uur in de refter van Vrije Basisschool De Klimtoren in Meerle. Al je vragen worden ook beantwoord. Deelname kost 2 euro. Inschrijven is mogelijk van 4 tot 20 november via onthaal Stede Akkers

in Meerle of Hoogstraten. Info: 03 340 16 30 (openingsuren Hoogstraten), 0472 18 26 83 (openingsuren Meerle), dienstencentrum@hoogstraten.be. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

47


BADKAMERRENOVATIE

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

SANITAIR

: ADRES NIEUW

83 1 g e w e ten Meers a r t s g oo 2322 H

EW EG

BR ED AS E

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

W

MEERLE MEER M EE RS

EG

van Advies tot Zalig genieten

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE

Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be FSMA:14593 A

48

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

Verrassend huwelijksgeschenk voor Jolien en Stef MEERLE - Wellicht vond u de boodschap in onze vorige editie op deze bladzijden eerder geheimzinnig. Wij kregen nu de oplossing van het raadsel: de vriendenclub de ‘Topwufkens’ zochten en vonden een originele

manier om hun vriendin en haar partner op een originele manier een huwelijksgeschenk te bezorgen. Jolien moest er zelf naar op zoek en ons blad zette ze mee op het goede spoor. Proficiat Jolien en Stef! (jaf)

Dankzij de tip in de Hoogstraatse Maand mochten Jolien en Stef hun cadeau in ontvangst nemen.

Nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor het leuke feest! Dikke kus De Topwufkes…

Samana uitgevlogen MEERLE - Naar jaarlijkse gewoonte gaat Samana ter gelegenheid van Meerle-kermis op uitstap. Op 12 september ging het naar de Struisvogelfarm in Hulten. De deelnemers werden er verwelkomd met koffie en thee en een eierkoek. Ondertussen werd een video vertoond over de struisvogel, zijn gedrag, de paring, het leggen van een ei en het uitkomen van het kuiken. In een tweede video

toonde een kok hoe je een ‘omeletje’ bakt van het struisvogelei. Daar blijkt een uit de kluiten gewassen pan voor nodig! Verder kregen de deelnemers deskundige informatie over de veelzijdige producten van een struisvogelfarm: vlees, eieren, veren, leer, cosmetica en advocaat. Dan was het tijd om de levende struisvogels te bezoeken en de mooie producten in de winkel bekijken en eventueel te

De Samana-bezoekers kregen een hartelijke ontvangst in de struisvogelboerderij.

kopen. De namiddag werd afgesloten met een lekker kopje soep, een broodje kroket met koffie/thee en een fruitsapje. Waarna iedereen tevreden terug naar Meerle gebracht werd. Een fijne namiddag was voorbijgevlogen, iets wat een struisvogel niet kan… (GVB/red)

Voor een omeletje van een struisvogelei heb je een uit de kluiten gewassen pan nodig. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

49


MEERLE

Wieler- en supportersclub Meerle in de kijker MEERLE - Al sinds mensenheugenis organiseert de Wieler- en supportersclub Meerle op de zondag van de nakermis een wielerwedstrijd in en rond Meerle. De eerste wielerwedstrijd werd al in 1897 georganiseerd, nog voor de Belgische Wielerbond opgericht was. Oorlog en minder economische omstandigheden zorgden voor een onderbreking, maar in 1930 werd de draad terug opgepikt. Tot een nieuwe oorlog andere prioriteiten stelde aan de mensen. Maar wielerkoers zit net als kermis in ons bloed en snel na de oorlog werd er opnieuw gekoerst met Meerle kermis.

Bestuur Zo’n wedstrijd organiseren vraagt meer dan renners en deze dagen is dat niet min. Er zijn strikte eisen om alles binnen goede en veilige banen te houden. Daarvoor staat elk jaar een flinke groep vrijwilligers klaar, die aangestuurd worden door het bestuur, dat al lang voor het startschot bezig is met de organisatie. Na zovele jaren past het hen ook eens in de kijker te plaatsen. Wat we bij deze graag doen, vandaar de bijgaande foto. Voor de volledigheid geven we u ook de uitslagen van de wedstrijden. Bij de nieuwelingen (46 deelnemers) won Jelle Van Genechten voor

Onderste rij (vlnr): Patrick Van Bavel, Jan Leemans, Rob Leeman en Frans Van Dun Middelste rij: Jos Jochems, Frans Jochems, Aloïs Kustermans, Frans Herrijgers, Harry Boudewijns en Bert Jossen Achterste rij: Jos Laurijssen, Frank Jespers, Fran Michielsen en Jan Van Den Ouweland. Senne Hulsmans en Renza Raes. Bij de elite zonder contract u23 (70 deelnemers) was het

Gerry Druyts die de bloemen mee naar huis nam, voor Stijn Daemen en Joren Segers. (jaf)

KLJ Meerle serveert mosselen met traditie MEERLE - Op zondag 17 november serveert KLJ Meerle al voor de 38e keer één van onze nationale gerechten: mosselen met frieten. Vanaf 12 tot en met 18 uur staan er vele helpende handen klaar om u in onze parochiezaal te bedienen. In de zaal is er ook dit jaar kinderanimatie. Afhalen om thuis op te eten kan ook. De eerste mosselen, kippen en kindermenu’s (curryworst met frietjes) zullen klaar zijn voor de afhaal van

11.30 tot 13.30 uur en van 16.30 tot 18 uur. Gelieve wel potten mee te brengen a.u.b.

Inschrijven De prijs van de mosselen bedraagt € 19, € 12 voor de kip en € 6 voor het kindermenu. Friet of brood zijn hierbij inbegrepen. Als familieleden, vrienden, kennissen of verenigingen samen een tafel wensen te delen, kan je best samen één

inschrijvingsstrook invullen en binnen brengen. Inschrijven kan bij Tamara Van Haperen, Silke Brosens of via mail klj-meerle@hotmail.com. Na telefonische bevestiging kan u overschrijven op rekeningnummer BE29 7333 2600 1064. KLJ vraagt om zoveel mogelijk via overschrijving te betalen. Indien dit niet mogelijk is, mag er ook contant betaald worden op voorhand. Let wel: niet betaald is niet ingeschreven! Smakelijk alvast! (jaf)

De mosselen die KLJ serveert zijn niet alleen lekker, ze zijn ook netjes gekuist - en daar komen veel helpende handen bij kijken!

50

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Bart Adriaensen wijkagent in Meerle en Meersel-Dreef MEERLE/MEERSEL-DREEF - Het is zover. Frank Jespers is aan het einde van zijn loopbaan bij Lokale Politie Noorderkempen en dan wordt de fakkel van wijkagent doorgegeven aan een volgende politie-inspecteur. Deeldorpen Meerle en Meersel-Dreef verwelkomen vanaf 1 september de 40-jarige Bart Adriaensen, afkomstig uit Meerle, en momenteel woonachtig in Hoogstraten, Slommerhof, samen met zijn vrouw Lies Michielsen en zonen Hendrik (11) en Korneel (6).

Droom Bart Adriaensen studeerde af als automekanieker. Na eerst stage gedaan te hebben bij garage ’t Eekhoorntje in Meerle, werkte hij tien jaar lang bij LRB, ofwel garage Luc Ryvers op de Meerseweg. Daarna kwam hij bij de Ster terecht. “Maar ik heb altijd de grote droom gehad om politieagent te worden, dat idee was er al als 18jarige.” Frank Jespers en Bart Adriaensen, oude en nieuwe wijkagent voor Meerle en Meersel-Dreef

Altijd de grote droom gehad om politieagent te worden Bart Adriaensen “Toen ik wat meer zekerheid had, toch maar proberen om die droom waar te maken en dus heb ik mij ingeschreven om de opleiding te volgen. Telkens van de eerste keer geslaagd bij de examens. Je kan kiezen tussen Federaal of Lokaal, en ik heb eerst gekozen voor de Federale, want in Hoogstraten was er op dat moment geen plaats. Eerst twee jaar in Antwerpen, niet echt ideaal voor ons privéleven. Toen er plaats vrij kwam in Hoogstraten, kon ik hier beginnen.” De toelatingsvoorwaarden bestaan uit een medische keuring, psychologische testen, kwalitatieve testen, sporttesten, en een gesprek voor de jury.

altijd evident om altijd aanwezig te zijn bij alle openbare activiteiten. Elke politieagent is immers ook beperkt in werktijden en -uren. Het is wel bedoeling om dichter bij de lokale bevolking komen te staan, eventueel ook per fiets en te voet, om naar mensen te luisteren en naar oplossingen te zoeken indien mogelijk.”

Bereikbaar Voor de toekomst wil Bart wel eigen accenten leggen, verder wordt de samenwerking met de Nederlandse buurgemeente Galder nader bekeken om deze te optimaliseren. En ook de plaatsing van ANPR camera’s aan de grens zal in de

nabije toekomst helpen voor oplossingen en onderzoeken. De nieuwe wijkagent is bereikbaar in de wijkpost Meer, Meerseweg 14 (oude gemeentehuis van Meer) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, maandagavond van 17 tot 20 uur, en woensdag van 13 tot 17 uur. Telefonisch op tel. 03 315.71.66, fax 03 315 04 41 en per email bart.adriaensen.1@police.belgium.eu. Op de volgende openbare vergadering van de dorpsraden zal hij zijn opwachting maken. (JJ)

Wijken “En nu ben ik wijkagent voor alles wat onder 2328 Meerle en Meersel-Dreef valt. Maar wat onder 2321 Meersel-Dreef valt, dus de westkant van Heieinde en Meersel, is voor wijkagent Gerry Dockx van Meer, maar die stopt er volgend jaar ook mee. Dit alles is een gevolg van de nieuwe invulling van de wijken”. Op mijn ongezouten bemerking dat dit wel een zotte opdeling is, houdt Bart zich op de vlakte. Ideaal is het alleszins niet. “Maar als er iemand belt van 2321 Meersel-Dreef, dan zal ik die ook wel voorthelpen. Praktisch gezien is MeerselDreef helemaal voor mij. Maar bij woonstcontrole zal het postnummer wel van belang zijn wie dit uitoefent.” Hoe zit het met het blauw op straat? “Het is niet

Wijkagent Bart Adriaensen, straks ook te voet of op de fiets door de deeldorpen DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

51


MEERSEL-DREEF

Concertavond brengt “Puur Muziek” MEERSEL-DREEF - De fanfare Voor Eer en Deugd brengt haar jaarlijkse concertavond op zaterdag 30 november, aanvang 19.30 uur in zaal Bij De Paters in Meersel-Dreef. De repetities zijn alvast in volle gang onder leiding van diri-

Cindy Van Dun dameskampioen

gent Charles Bosters. Reserveer deze avond in uw agenda en kom gezellig naar de fanfare luisteren. Geniet van de prachtige melodieën van de solisten en van de voltallige fanfare. De deuren zijn reeds open

Kleuters vieren werelddierendag MEERSEL-DREEF - Op werelddierendag trok de gehele kleuterschool van ‘t Dreefke naar de kinderboerderij in Rijsbergen . De allerkleinsten gingen allereerst de dieren een bezoekje brengen

MEERSEL-DREEF - Op het Hoogstraatse fietskampioenschap in Meer op 12 oktober werd Cindy Van Dun kampioene bij de dames. Zij fietst al jaar en dag bij de Dreefse Trappers en deze overwinning blijft voor altijd op haar palmares. Proficiat. (JJ)

52

vanaf 19 uur. Het jeugdorkest zal om 19.30 uur de spits afbijten en u laten horen wat zij allemaal al kunnen. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website: www.vooreerendeugd.be. (JJ)

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

en de mini’s en de maxi’s speelden dierenspelletjes met de speelboxen. Het weer was wel iets minder goed maar dit kon natuurlijk de pret niet drukken ! (JJ)


MEERSEL-DREEF

Gezellige KLJ quiz

MEERSEL-DREEF - Het evenemententeam van de KLJ organiseert de jaarlijkse dorpsquiz in zaal “De Zevenster” op zaterdag 16 november om 20 uur. Wil je je IQ nog eens testen ? Heb je nog eens zin om gezellig te quizzen ? Dat kan, stel je eigen quizteam samen van minimaal 4 en maximaal 6 personen, samen met je buren, vrienden, familie, en schrijf je voor 2 november in via email naar meerseldreefklj@gmail.com of aan huis bij de fam. Roelen, Jan de Wysestraat 27, met vermelding van je teamnaam en teamleden. Het inschrijfgeld bedraagt 18 euro, op de avond zelf te betalen. (JJ)

Nieuw Franciscusbeeld in het Mariapark MEERSEL-DREEF - Het nieuwe Franciscusbeeld in het Mariapark is vervaardigd door Jo Vlerick uit Ursel (Oost-Vlaanderen). Je vindt het uiterst links in het Mariapark naast de kapel van de H. Clara van Assisi. Het drukt Franciscus uit die vandaag vraagt: “Heer, wat zal ik doen?” Een plexiglazen plaatje voor de kapel help om een mogelijk antwoord op die vraag te vinden. Vlerick boetseerde het beeld van Franciscus van Assisi, die geknield bidt voor de gekruisigde Christus in de San Damianokerk. Die gerestaureerde kerk vind je juist buiten Assisi (MiddenItalië) waar de ordestichter Franciscus werd geboren. In 1205 werd het kerkje door Francis-

cus zelf heropgebouwd. In het Franciscaans belevingscentrum in het kapucijnenklooster verneem je meer over diens leven en spiritualiteit. “Broeder Xavier OFMCap uit de kloostergemeenschap, Bert Degroote van YouFra uit Eeklo, Louis Peemen uit Rijsbergen (NL) die de beheerder van dit bedevaartpark is, Hannes Aerts uit Minderhout die vormselcatechist is in de pastorale eenheid lieten alvast hun voetafdruk na.” Het oude Franciscusbeeld dat bij het vroegere tafereel van de La Vernaberg hoorde, staat nu mooi gerenoveerd aan de vijver. (JJ)

Strijbeek kermis MEERSEL-DREEF - Alle Strijbekenaren en oud-Strijbekenaren zijn uitgenodigd op de kermisactiviteiten op zondag 3 november. St Hubertus en de Strijbeekse Kermis zijn altijd met elkaar verbonden. Voorafgaandelijk is er dan ook om 13.30 uur een viering bij de St Hubertus kapel door pastoor Lars Peetam, ook huisdieren zijn welkom. Vandaar gaat het naar het Hof van Oud Strijbeek, waar hupkes en koffie, thee of chocomelk klaar staan. Om 15 uur start de kermis met spelletjes en een quiz voor jong en oud, ook lekker eten en drinken, live muziek met Toet Deugd, een dansje maar vooral een gezellig buurtfeest. Jong en oud is welkom. Het toegangsgeld bedraagt 12,50 euro; kinderen tot 4 jaar gratis; kinderen van 5 tot en met 12 jaar betalen 7,50 euro. Deze kosten zijn inclusief koffie of thee, hupke en buffet, maar exclusief drank maar met aangepaste prijzen. Wie deelneemt, geeft zijn naam op uiterlijk 1 november bij cjahereijgers@gmail.com of telefonisch +31.6.450 435 58. (JJ)

Kerst op de zandkorrel MEERSEL-DREEF - KVLV en het Parochieteam van Meersel-Dreef organiseren op woensdagavond 18 december een unieke voorstelling van zandkunstenaar Immanuel Boie met als thema : ‘Kerst op de zandkorrel’. Een modern maatschappijkritisch verhaal over Jozef en

Maria die bij de stal aankomen in 2019… Deze voorstelling staat open voor alle geïnteresseerden. Plaats: de Paterskerk in Meersel-Dreef op 18 december om 20.30 uur. Inkom: 5 euro. (JJ)

Broeder Xavier was jarig

MEERSEL-DREEF - Broeder Xavier, wie kent hem niet, mocht op 21 september in totaal 90 kaarsjes uitblazen. Nog vele mooie jaren worden hem toegewenst (JJ) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

53


MINDERHOUT

Veldtoertocht met WTC Papillon MINDERHOUT - Eind november organiseert wielerclub Papillon naar goede gewoonte hun veldtoertocht. Dit jaar vindt de mountainbiketocht plaats op zaterdag 30 november. Mountainbiken is populair. Papillon pikt daar handig op in met deze veldtoertocht door heel wat mooie stukken natuur en de dreven van de Kolonie. Als deelnemer kom je ook op enkele

plaatsen waar je normaal gezien niet met je fiets in mag. Voor de jongste liefhebbers is er een kidstoer van 23 kilometer. Wie liever een grotere tocht wil doen, kan kiezen voor een route van 42 of 50 kilometer. Inschrijven en vertrek tussen 8 en 14 uur in de kantine van Minderhout in de Heistraat 2A.

Deelnemen kost 4 euro voor VWB-leden en 6 euro voor niet-leden. Onderweg is er een bevoorradingspost waar je de inwendige mens kan versterken. Na afloop kan je je fiets laten afspuiten en zijn er douches. Wie nadien gezellig in de voetbalkantine wil napraten, kan zijn of haar mountainbike parkeren in een beveiligde fietsenstalling. (fh)

Op zoek naar boeken, muziek, games… MINDERHOUT - KWB Minderhout pakt uit met een tweedehandsbeurs voor boeken, muziek, games en aanverwante artikelen op zondag 8 december van 10 tot 12.30 uur in ’t Markenhof. Inkom is gratis. Heb jij ook nog boeken in je boekenkast staan die niet meer gelezen worden? Staat je vroegere stripcollectie nog op zolder en weet je niet goed wat er mee te doen? Zijn je (klein-)kinderen al wat te groot geworden voor de voorleesboeken of zijn je cd’s al jaren niet uit het doosje ge-

weest? Heb je nog een doos lp’s staan, maar heb je geen (werkende) platenspeler meer? Dan heeft KWB-Minderhout de oplossing, nl. een 2de hands boeken- en cd/lp-beurs. Je kan je materiaal op de beurs te koop leggen zonder dat je zelf aanwezig moet zijn. Na afloop kom je het geld van de verkochte boeken/cd’s (samen met de niet verkochte spullen) ophalen. Inschrijvingsprijs per lijst van 50 artikelen: KWB-leden € 2, niet-leden € 5. De verkopers

Een plekje in de quizkalender MINDERHOUT - De kalender in het quizcircuit is goed gevuld. KWB Minderhout maakt daarom nu al de datum bekend van hun 16de algemene quiz. Die zal plaats vinden op vrijdag 20 maart 2020 in zaal ‘t Markenhof. Dat moet de deelnemers toelaten om tijdig op zoek te gaan naar zes me-

54

despelers om een ploeg te kunnen vormen. De organisatoren garanderen een leuke avond met afwisselend vragen, tafelopdrachten, foto’s, enz.Voor inschrijvingen of informatie kan u terecht bij Luc Herthogs, Lage Weg 33, 2322 Minderhout, tel. 03/314.74.21. (fh)

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

bepalen zelf de prijs van de artikelen die zij te koop aanbieden. Ze kunnen inschrijven door hun gegevens voor 15 november door te geven bij Wis Adams, wis.adams1@gmail.com of 0473 67 86 80. Reglement: zie www.kwbminderhout.be. (fh)


MINDERHOUT

Kapellekenswandeling en zoektocht

MINDERHOUT - De Kapellekenswandeling van KWB Minderhout staat garant voor een mooie wandeling in een fraaie omgeving. Op 10 november zal dat niet anders zijn. Er zijn diverse wandelingen uitgestippeld: 5 km (toegankelijk voor rolstoelgebruikers en buggy’s), 10,15 en 20 km. Ieder traject is bewegwijzerd en de wandelaars ontdekken tijdens hun tocht meerdere onbekende en verborgen natuurplekjes in Minderhout en Castelré. De deelnemers kunnen vrij vertrekken tussen 8 en 15 uur aan ’t Markenhof.

Wandelzoektocht Om de wandeling aantrekkelijk te maken voor kinderen, stelde de KWB ook een wandelzoektocht voor de kinderen op bij het traject van de 5 km. Zoeken primeert. Er zijn geen prijsjes aan verbonden, maar de deelname wordt wel beloond met een gratis pannenkoek. Deze Kapellekenswandeling en wandelzoektocht hebben plaats op zondag 10 november. Deelname is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. KWB-leden betalen € 1,20, niet-leden € 1,50. (fh)

KVLV zit niet stil

Met de fiets Antwerpen verkennen. MINDERHOUT - KVLV zit niet stil. De eerstvolgende activiteit is een demonstratie kookles. Op woensdag 20 november van 19 tot 22 uur staat er in ’t Markenhof een feestelijk menu op het programma. Tijdens de demonstratie gaat de lesgeefster stapsgewijs te werk en beantwoordt ze vragen. Uiteraard wordt alles geproefd. Deelnemen kost 8 euro. Reservatie kvlvminderhout@gmail.com of 03 313 61 01. De andere activiteiten zijn al goed gestart Zo hebben de volleybalploeg en de yogagroep er al enkele weken opzitten. Ook de reeks van crea-

lessen is begonnen met haken, breien of naaien. In september verkochten KVLV-leden 210 plantjes voor ‘Kom op tegen kanker’. Ook ging men per trein en met mooi weer naar Antwerpen, waar de deelnemers per fiets de stad een beetje beter leerden kennen, waarna een bezoek aan het chocolademuseum volgde. Met audiogids, teksten en een workshop gaf de chocola heel wat gesmaakte geheimen prijs. In oktober startte men met een gezellige herfstvergadering, met lekker eten en een fijne quiz gemaakt door enkele bestuursleden. (fh)

De KSA maakt er een geluksnacht van MINDERHOUT - De derde zaterdag van november, dit jaar dus op de 16de, is het traditiegetrouw tijd voor de “Lucky Night” van de KSA. Vorig jaar daagden er maar liefst 1.400 fuifgangers op, en dit jaar verwacht er minstens evenveel. Deze Lucky Night beleef je op 16 november van 21 tot 4 uur in het KSA lokaal in de Schoolstraat.

Herdenking 75 jaar vrede CASTELRÉ - In Castelré herdacht men op 5 oktober de bevrijding van Baarle, nu 75 jaar geleden. Langs de Hoogstraatsebaan werd een aandenken ingehuldigd ter ere van William Kirlin, een Amerikaanse radio operator die op deze plaats overleed toen zijn bommenwerper er op 18 september 1944 neerstortte. Ambassadeur Pete Hoekstra, de burgemeester van Baarle Nassau en de familie Kirlin legden bloemen neer bij het herdenkingsteken. De fanfare van Ulicoten bracht de Last Post. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

55


WORTEL

De leerling tovenaar overtreft opa deed en dus tweede werd. Jos Verschueren eindigde als vierde met een pompoen van 333 kg, Jan Oomen sleurde een exemplaar van 327,5 kg mee naar de Boomkens.

Jong geleerd Jong geleerd is oud gedaan. Terwijl men buiten de pompoenen woog, organiseerden de Poaters binnen een wedstrijd pompoenen versieren voor kinderen. Bij de peuters en kleuters was Laure Doens de beste, voor Tess Van beek en Liv Kimpe.

Cas Voet poseert trots bij zijn pompoen van 394 kg. WORTEL - De toekomst van de Pompoenpoaters is verzekerd. De iets oudere kwekers houden eraan om de volgende generatie de geheimen van volumineus kweken bij te brengen. Dat deed ook opa Jos Stoffels met zijn kleinzoon, de 5-jarige Cas Voet. Maar de leerling presteerde beter dan zijn leermeester en bracht de zwaarste pompoen mee naar de Boomkens: een exemplaar van 394 kg. Cas heeft de vrucht wellicht met meer liefde omringd, want de pompoen van opa woog maar 341. Hij moest dan ook vrede nemen met een derde plaats omdat Luc Oomen met een pompoen van 359 kg, nog net iets beter

Het podium: goud voor Cas Voet, zilver voor Jan Oomen en brons voor Jos Stoffels

Jef Voet was de meest creatieve in de groep van het eerste tot het derde leerjaar. In deze categorie was Marie Adams tweede en Lore Stoffels derde. In de derde categorie, van het vierde tot en met het zesde leerjaar won Marie De Backker, voor Wout De Backker en Mathis Van Looveren. In wat men de wedstrijd ‘Pompoenschattozzie’, mogen alle aanwezigen het gewicht van een welbepaalde pompoen schatten. Leon Lenaerts zat er met 141 kg boenk op. Rie Voet schatte de vrucht op 140.5 kg, Mark Keustermans dacht dat de pompoen 142 kg woog. (fh)

IMMO VAN HUFFEL bvba

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

info@vanhuffelvastgoed.com 56

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tel. 03 314 16 99


WORTEL

Goednieuwsshow bij de dorpsraad WORTEL - De dorpsraad van Wortel heeft de wind in de zeilen. De oproep van voorzitter Tom Brosens en secretaris Guy Aerts aan de verenigingen bracht een kerngroep van maar liefst 15 leden samen. Van een succes gesproken, zeker als je weet dat er vijf jaar geleden geen bestuur meer was. Gelet op de activiteiten die men plant en de uitdagingen waar Wortel voor staat, dienen er zich zeven of meer figuurlijk vette jaren aan.

Kerstmarkt Net zoals vorig jaar verzorgt de Dorpsraad de verlichting bij de kerststal en in de Boomkens. Voor de praktische kant kan men daarvoor rekenen op een engagement van vijf jaar van Wielerclub De Zwaantjens. Dit jaar wordt de kerstverlichting plechtig ontstoken op zaterdag 7 december, meteen ook de opening van de kerstmarkt.

Wortel Kunstkring WORTEL - Op de kerstmarkt van zaterdag 7 december is er dit jaar ook een stand voor de kunstenaars van Wortel. Vandaar deze oproep aan alle kunstenaars uit het dorp. Het opzet is om op deze manier een kunstkring/ kunstenaarscollectief op te starten. Doel hiervan is om een samenwerkingsverband te creëren, waarbinnen de leden ruimte voor onderlinge samenwerking hebben, ideeën kunnen toetsen en ervaringen op artistiek niveau uitwisselen. Bovendien wordt hiermee een platform geboden waarop kunstenaars zich kunnen profileren door terugkerende activiteiten of individuele projecten te organiseren. “Wortel Kunstkring” wil ook de samenwerking tussen verschillende disciplines stimuleren. Zo hoopt men om kunst in de breedste zin van het woord (en beeld) toegankelijk te maken voor een groot publiek. Zo wordt gedacht aan beelden- en schilderijententoonstellingen ,poëzieavonden, dansvoorstellingen, muziek, lezingen en allerlei andere activiteiten. Woon je in Wortel, of heb je er gewoond? Wil je niet meer op je eentje met je artistieke kwaliteiten naar buiten komen, of zoek je aansluiting bij andere kunstenaars, dan ben je zaterdag 7 december welkom bij deze stand. Kun je er dan niet bij zijn, maar heb je wel interesse, neem dan contact op met de initiatiefnemers Paul Saris en Mathilde Mestrom via aRtelierwortel@gmail.com. (fh)

Op moment dat we dit schrijven hebben zich al 13 verenigingen voor deelname gemeld en wellicht komen er nog bij. Tussen de deelnemende verenigingen is afgesproken wie wat aanbiedt, zodat er hopelijk geen zeven standen glühwein aanbieden… Maar wees gerust, je kan er weliswaar iets drinken, maar het aanbod is veel uitgebreider dan dat. Kinderen kunnen

&

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be

Elke deelnemer heeft plaats voor een tentje van 4 x 4 meter. Die krijgen een plaats langs de grote baan bij het Slot. Het jeugdhuis laat u kennis maken met hun reeds traditionele ‘Warmste week’. Deze kerstmarkt heeft plaats op zaterdag 7 december van 16 tot 22 uur.

Wortel 2030 Op dezelfde vergadering, op dinsdag 8 oktober, kwamen burgemeester Marc Van Aperen en schepen Faye Van Impe het participatieproject Wortel 2030 voorstellen. De avond voordien ontvingen de leden van de dorpsraad al een bericht met de mededeling dat het schepencollege beslist heeft om de eigendom van de familie Aerts bij de Boomkens en langs de Zandstraat aan te kopen. Tegelijk start het bestuur met een participatieproject om, samen met de inwoners en experten, op zoek te gaan naar de maatschappelijke en stedenbouwkundige toekomst van Wortel. Over dit project in samenwerking met vzw AR-TUR leest u elders in dit blad meer. (fh)

Member of Premier: www.premierinternational.org

Guy Aerts, Tom Brosens en Nick Van Hout geven uitleg over de kerstmarkt.

zich laten grimeren, er zijn volksspelen, kerstkaarten, handwerk en noem maar op. De kerstmarkt wordt ook meteen een eerste kennismaking met ‘Wortel Kunstkring’ (zie kader).

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

F +32 3 315 08 67

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

57


WORTEL

“Mudpie kitchens” voor de Wijsneus WORTEL - Een tiental ouders van kinderen uit de Wijsneus ging met oude paletten, houten haspels en afvalhout aan de slag. Hiermee creëerden zij drie zogenaamde “mudpie kitchens” of modderkeukens op de speelplaats van de school in de Rooimans…

De kleuters en leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar van de Wijsneus kunnen dus vanaf nu hun eigen zandcreaties maken. Vooral zandtaarten zijn er al veel gebakken tijdens de speeltijd in deze nieuwe keukens! (fh)

Proeven van een 60-tal bieren WORTEL - Bosprotter, Cubanisto, De Poes, Vlierbeek, … Zeggen deze bieren u niets, dan is de zesde editie van de bierproefavond van Gezinsbond Wortel op zaterdag 9 november een uitgelezen kans om daar verandering in te brengen. Ook dit jaar zijn de organisatoren er weer in geslaagd om een 60-tal bieren bijeen te krijgen. Bij de keuze van de bieren heeft men ook dit jaar voor varia en verrassingen gezorgd. En de formule werkt. Vorig jaar mocht men voor de eerste maal meer dan 100 deelnemers ontvangen. Die gaven ook zoveel positieve feedback, dat een editie 2019 niet mocht uit blijven.

De inkom is gratis. Plat water en stokbrood kan je gratis verkrijgen om de smaak in de mond terug te neutraliseren. De deelnemers betalen alleen wat ze bestellen. Ook kaas of partysnacks zijn verkrijgbaar. Op de avond zelf zijn er ook gezelschapsspelen. Dat alles dus op zaterdag 9 november vanaf 20 uur in zaal ’t Trefpunt in Wortel. (fh)

Nog werk aan de winkel

Het wegdek van het Casino naar Staakheuvel wordt zo spoedig mogelijk hersteld, zo lazen we in ons aprilnummer. WORTEL - Op de algemene vergadering van de Dorpsraad op 21 maart kwam de slechte staat van de wegen in de kolonie ter sprake. Vooral in het gedeelte van het Casino naar Staakheuvel zijn er opvallend veel diepe verzakkingen. Van een totale vervanging van de klinkers is in ons toekomstig Werelderfgoed geen sprake. Schepen Jos Martens beloofde wel een herstelling van de slechtste delen. Hij kon er geen exacte datum op

58

plakken, maar voor de zomer moest dat kunnen. Tijdens de technische commissie kwamen die werken ook ter sprake. Daar deelde men mee dat men in totaal een oppervlakte van 700 m² klinkers zou herstellen. De klinkers worden opgehaald op de plaatsen waar putten zijn. De toestand van het voormalige bushokje kwam op de Dorpsraad eveneens ter sprake. Hier be-

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het voormalige bushokje zou voor kerstmis gerestaureerd worden. loofde men een herstel voor kerstdag. De stadsdiensten dachten aan een totaal nieuw hokje, maar daar kan Monumenten en Landschappen niet mee akkoord gaan. Die willen niet dat er een nieuwe constructie staat te blinken en zijn van oordeel dat restauratie perfect mogelijk is en tot een mooier resultaat zal leiden. (fh)


WORTEL

Nieuwe uitbater en andere aanpak voor De Guld

LEZERS SCHRIJVEN Erger… dan een café zonder bier Dit lazen we in de Hoogstraatse Maand na het sluiten van de laatste twee café’s die Wortel nog telde. Waar is de tijd dat er in Wortel 24 herbergen waren? Moeten wij dan nu naar onze buurdorpen voor een heerlijke koffie, een frisse pint op een gezellig terras? Niets is minder waar, luister maar:

WORTEL - Begin juli, juist voor Wortelkermis, was het einde verhaal voor Dimitri en Emma in De Guld. De manier van uitbaten én gezondheidsperikelen deden hen de das om. Nochtans heeft het café, zowel volgens de brouwerij als volgens de ‘biersteker’, alle troeven om meer dan goed te draaien. Nu, vijf maanden later, in het weekend van 8 november heropentDe Guld de deuren. Met een nieuwe jonge Wortelse uitbater, een aangepast interieur en vooral een andere aanpak. De Guld wil een echt dorpscafé worden. Een café waar men tussen twee drankjes door geen dorst meer moet lijden.

Geen onbekende Rik Ouwerkerk, de nieuwe 21-jarige uitbater, is geen onbekende in het dorp. Hij werd geboren in Rotterdam, maar woont al 13 jaar lang in Wortel.

‘t Slot aan de Boomkes waar iedereen welkom is, de kantine van KVNA Wortel tijdens voetbalwedstrijden, de kantine van de tennisclub, het Frituurke, de Bouwhoeve met ijssalon, de parochiezaal tijdens feesten en bijeenkomsten.

Rik Ouwerkerk Hij voetbalde tot zijn 17de bij VNA, was lid en leider bij de KLJ en een bekende in jeugdhuis ’t Slot. Met een diploma van VTI Spijker Hotelschool op zak, weet hij waar hij aan begint. Hij is er vast van overtuigd om het in De Guld te maken. Wat wij zowel hem als het dorp toewensen. Want Wortel heeft recht op een degelijk dorpscafé. Of niet soms? (fh)

Van megaserres naar pannenkoeken… WORTEL - Op woensdag 18 september organiseerde Samana Wortel een uitstap met een 35tal leden en vrijwilligers. Het gezelschap gebruikte eerst het middagmaal en stapte dan op de bus om een bezoek te brengen aan de megaserres van “Den Berk Délice”. Daar kregen ze een rondleiding door het bedrijf onder de leiding van een ervaren gids. Het werd een fijne namiddagactiviteit met een lekker tomaatje als afsluiter.

Naar aanleiding van de dag van de chronisch zieken, dit jaar op zaterdag 12 oktober, zorgde Samana voor de traditionele pannenkoekennamiddag. Dit jaar was er ook verse pompoensoep te verkrijgen. Familie en vrienden van de leden en vrijwilligers en heel wat symphatisanten kwamen de werking van Samana bekijken en de vereniging steunen. De vereniging dankt dan ook alle helpende handen die mee zorgden voor een warme en gezellige dag. (fh)

De pannenkoeken vielen bij heel het gezelschap in goede aarde. (foto Serge Goris)

In de Kolonie tel ik er drie: de Klapekster van Natuurpunt, Widar in het vroegere casino, de Bonte Beestenboel. Tel daar nog “Sataq’a” bij, die nu en dan optredens organiseert en hoort Castelré niet bij Wortel met zijn café “in Holland”? En toch zou ik zeggen, komaan “Guld” en “Nieuwe Buiten”, open snel uw deuren. Leo Vanhaute

Een beproefd recept met Nostalgie WORTEL - Voor OKRA is het stilaan een beproefd recept dat wegens zijn succes hernomen kan worden. Zoals op vrijdag 29 november, want dan speelt het trio Nostalgie van 13.30 tot 17.30 uur in de parochiezaal. Naar deze luister- en dansnamiddag is het uitkijken voor heel wat OKRA-leden, maar ook voor vele niet-leden die evenzeer welkom zijn. (fh)

Bingo-avond

WORTEL - Op zaterdag 30 november van 19.30 tot 23.30 uur organiseert de Kon. Fanfare Brassband St.-Jan Baptist een bingoavond om de kas te spijzen. Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal en kan meedingen naar een van de waardevolle prijzen. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

59


SPORT

Nationaal voetbal

Trainer Johan Lauryssen neemt ontslag HOOGSTRATEN - Na de thuisnederlaag tegen Verbroedering geel, was de ontgoocheling zeer groot. Johan Lauryssen had het gevoel dat hij het tij niet kon keren en nam zelf ontslag. Het bestuur gaf Eddy Peeters, in afwachting van het aanstellen van een nieuwe hoofdcoach, de opdracht om over te nemen. In het verleden deed hij dat al een keer met brio DHM: Net als twee jaar geleden moet je overnemen na het ontslag van de trainer. Heb je begrip voor Johan Laurijssen? Eddy Peeters: Ik heb begrip voor alle trainers die in deze situatie terecht komen. Men mag niet onderschatten wat er allemaal afkomt op een trainer! Als het goed gaat, heb je veel vrienden. Als het minder gaat, sta je er meestal alleen voor. De druk werd steeds groter voor Johan. Het was zeker niet het bestuur dat druk op hem legde, maar hij nam de problemen mee naar huis en zijn familie leed er onder, vertelde hij. Dan begrijp ik dat je ermee stopt en afscheid neemt. Maar het moment om dit te doen, vlak na de verloren wedstrijd, was wel heel ongelukkig. De spelers zaten in zak en as na de zware nederlaag en dat ontslag kwam er bij hen nog eens boven

op. Later heeft hij zich daarvoor ook verontschuldigd. Spelers en staf hebben dat ook aanvaard. Johan blijft een trainer waar ik graag mee heb samengewerkt.

Onderschat niet wat er allemaal afkomt op een trainer DHM: Gaat de club op zoek naar een nieuwe T1 of heb je de ambitie om hoofdtrainer te blijven? Het bestuur heeft me gezegd dat ze op zoek gaan naar een nieuwe T1. Dit is ook voor mezelf het beste. Ik heb lange werkdagen en zit nu elke avond met extra werkuren voor het voetbal. Na de trainingen en de voorbereidingen hiervoor moet ik de wedstrijd herbekijken of de volgende tegenstander bestuderen. Dit werk is nooit gedaan en ik ben nu eenmaal een persoon die wanneer ik iets aanpak, dit voor honderd procent doe.

Om hoofdcoach te blijven heb ik ook niet het vereiste diploma. Er zijn weliswaar mensen zonder rijbewijs die goed met een auto kunnen rijden, maar de regels zijn nu eenmaal wat ze zijn... We zien wel hoe lang het duurt. Ik ben al veertien jaar trainer bij HVV, ik hou ook van deze club en wanneer het bestuur, waarvoor ik veel respect heb, mij vraagt om te helpen, dan doe ik dat gewoon. DHM: De wedstrijden dan. Het wil maar niet lukken. Opnieuw een verloren wedstrijd met slechts één tegendoelpunt terwijl HVV weer niet kon scoren. Wie de wedstrijd heeft gezien, zal wel vertellen dat we op Aalst onze beste wedstrijd van het seizoen hebben gespeeld. In de tweede helft hebben we hen met de rug tegen de muur gezet. Ik denk niet dat veel ploegen dit in Aalst zullen doen. Toch werd dit spijtig genoeg niet beloond. Scoren doe je niet op bestelling. Wel speelden we heel wat kansen bij elkaar en dat is een stap voorwaarts. In de volgende weken moeten we die kansen ook effectief leren benutten. DHM: Nu naar Hasselt. Dat wordt opnieuw een zware dobber Bij de derde in de huidige ranking zal het opnieuw moeilijk zijn. Toch gaan we voluit voor de drie punten. Na deze goede wedstrijd op Aalst moeten we die lijn doortrekken. Ik heb er vertrouwen in dat de spelers dat zullen waarmaken. Na Hasselt komen de ploegen van ons niveau er aan. Dan moeten we zeker punten oogsten. (rob)

Uitslagen

Victor Vlaeyen, 18 jaar, komt uit de eigen jeugdopleiding. In de voorbereiding mocht hij al meetrainen met de A-kern en werd er definitief aan toegevoegd. Hij maakte zijn competitiedebuut voor HVV en kreeg al verschillende invalbeurten.

60

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Pepingen-Halle - Hoogstraten VV 2-1 In één minuut tijd gaf Hoogstraten de zege weg. Van Zantvoort scoorde al in de negende minuut en een tweede en derde doelpunt zat er aan te komen. De kansen werden onbenut gelaten en toen de thuisploeg op corner kon gelijk maken, was HVV het noorden kwijt. Tilburgs pakte wat later een tweede gele kaart en met tien spelers incasseerde Hoogstraten nog een tweede doelpunt. Een rampscenario tegen een zwakke ploeg.


SPORT Hoogstraten VV - R Cappellen FC 0 - 1 Meeus knalde tegen de buitenkant van de paal. Dat was de enige Hoogstraatse kans in een gesloten en evenwichtige eerste helft. Cappellen scoorde op het uur wel en buiten enkele gevaarlijke afstandsschoten van Van Zantvoort en Van Huffel kwam HVV niet. KFC Duffel - Hoogstraten VV 0-0 Deze weinig oogstrelende wedstrijd met weinig kansen eindigde logisch op een brilscore. Door de wind was Duffel in de eerste en Hoogstraten in de tweede helft in het voordeel. Hoogstraten VV - Verbr. Geel 1-4 Twee knappe afstandsschoten, een rake kopbal en een counter brachten Geel 0 - 3 voor. Noch-

tans waren de Rooikens sterk aan de wedstrijd begonnen, maar de eerste kans van de bezoekers was raak en gaf de thuisploeg een mentale tik. Geel begon beter te spelen en er waren kansen voor beide ploegen. Na de rust wilde Hoogstraten de zaken rechtzetten maar de eerste kans voor Geel was opnieuw raak. De bezoekers waren efficiënter en behaalden zo een verdiende overwinning. Eendr. Aalst - Hoogstraten VV 1-0 Hoogstraten speelde een zeer dominante tweede helft maar kwam opnieuw niet tot scoren. De wedstrijd werd beslist door een penalty na een lichte duwfout van Van Dyck in minuut 35.

Kalender Zondag 3 november 14.30 u K. Diegem Sport - Hoogstraten VV Zaterdag 9 november 20 uur Hoogstraten VV - RC Hades Hasselt Zondag 17 november 14.30 u KVV Vosselaar - Hoogstraten VV Zaterdag 23 november 20 uur Hoogstraten VV - K Berchem Sport Zondag 1 december 15 uur KVV Tienen - Hoogstraten VV

Nick Van Huffel rondt de kaap van 250 wedstrijden Voor de thuiswedstrijd tegen Verbroedering Geel werd Nick van Huffel gevierd voor 250 wedstrijden in zijn vertrouwde clubkleuren. Het hadden er nog veel meer kunnen zijn, ware het niet dat hij het hele seizoen 2014-’15 gekwetst was en tijdens het seizoen 2016-’17 bij Zwarte Leeuw speelde. Nick (°27.02.1991) leek genetisch voorbestemd om HVV-voetballer te worden. Vader Eddy, grootvader Stan en grootnonkel Staf speelden er eerder in het eerste elftal. Daarenboven werden Van Huffel-genen dan nog eens gekruist met de Bruyndonckx-genen van grootvader Wim.

Nick sloot als broekje van 6 jaar aan bij roodwit. Hij werd door talentscouts opgemerkt en verkaste op 11-jarige leeftijd naar het Nederlandse Willem II, waar hij samen speelde met Ruben Tilburgs en Virgil Van Dijck, nu speler bij Liverpool.

Terug op het nest Hij keerde terug en debuteerde op 18-jarige leeftijd Nick in het eerste HVV-elftal, thuis tegen FC Cappellen (1-1), meteen een volledige wedstrijd. “Ik ben Frank Braeckmans en Jean-Paul Nuijten enorm dankbaar dat ik van hen die kans heb gekregen”, vertelt Nick.

Zijn eerste HVV-doelpunt scoorde hij een seizoen later in de thuiswedstrijd tegen Boom. “Dat seizoen scoorde ik ook de winning-goal op Aalst (2-3) en doordat er bij het toenmalige Aalst altijd een massa volk was, is me dat doelpunt toch meer bijgebleven”. Een seizoen later scoort Nick alweer een memorabel doelpunt, ditmaal voor de Beker van België bij toenmalig tweedeklasser KV Oostende (1-3-winst, de 0-2 kwam van Nick). “Dat gebeurde onder Regi Van Acker, in mijn ogen de beste trainer die HVV gekend heeft. Met hem speelde ik kampioen in Derde met als gevolg een seizoen lang in Tweede Nationale.” (rob)

Nick Van Huffel samen met vriendin Ruth, petekind Loewie, de spelers van HVV1 en de spelertjes van HVV-U13, waarvan hij trainer is. DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

61


SPORT

Provinciaal voetbal

Strijd voor elk puntje in derde provinciale A Door de dreun die Meer in de derby aan Minderhout bezorgde, heeft deze laatste het moeilijk om aan te sluiten bij de top. Wortel en Meer houden goed stand, terwijl KFC Meerle zich opnieuw dubbel zal moeten plooien om van de laatste plaats weg te komen.

Minderhout VV laat steken vallen Minderhout won na de openingswedstrijd vier duels op rij, maar faalde in de drie volgende matchen. DHM: Minderhout doet dit jaar mee voor de titel. Dat was het idee na de 12 op 12. Nadien halen jullie slechts 1 op 9. Van waar deze ommezwaai? Jeroen Liekens: Goh, eerst en vooral hebben we die titelambities nooit uitgesproken. Onze ambitie is om top 5 te spelen en we kunnen pas zien na 20 speeldagen of we die ambitie mogen bijstellen of niet. De eerste wedstrijd van de 1 op 9 was Zandvliet. We spelen een goede wedstrijd waarbij we een 2 - 0 voorsprong dom weggeven. Vooraf teken je voor een punt tegen titelkandidaat Zandvliet, maar het voelde toen aan als een nederlaag.

De derby tegen Meer hadden we een onbegrijpelijke collectieve off-day. We waren nergens in die match. Meer was veel scherper en was de verdiende winnaar. Een week later hoop je dat de groep de scheve situatie recht zet tegen Wijnegem. Maar dat was helaas niet zo. De pandoering in Meer heeft er dus flink ingehakt. DHM: Is er een verklaring voor de 11 tegendoelpunten in drie wedstrijden? We waren gestart met 4 tegendoelpunten in 5 wedstrijden, wat goed is. Maar als je dan 11 goals incasseert in 3 wedstrijden is dat niet goed. Veel van die doelpunten waren het gevolg van eigen fouten. Zo kun je natuurlijk moeilijk een wedstrijd winnend afsluiten. DHM: De ambitie om in de kop van de rangschikking te spelen is vast nog niet opgeborgen. Wat verwacht je van de volgende wedstrijden? Die ambitie is er zeker nog. We spelen 6 van de 8 matchen heel goed en daar moeten we op verder bouwen. Ik verwacht de komende 3 wedstrijden tegen Dosko, Borsbeek en Mariaburg dat de groep terug opstaat. (rob)

Voor KFC Meer mag het elk weekend derby zijn Zes doelpunten tegen buur Dosko en vier tegen concurrent Minderhout. Het zijn voor KFC Meer tot nog toe de enige driepunters in de competitie. De volgende derby komt er pas aan op 1 december tegen Wortel. DHM: Voor KFC Meer mag het elk weekend derby zijn. 6 doelpunten in Dosko en 4 - 0 tegen Minderhout. Filip Pelckmans: We hebben die derby's inderdaad schitterend gespeeld met 10 doelpunten in 2 wedstrijden. Vooral in de derby tegen Minderhout thuis met Meer kermis leverde de ploeg een enorm sterke teamprestatie. Daarenboven speelden we 50 minuten met 10 man. In deze twee wedstrijden hebben we laten zien tot wat we in staat zijn als alle spelers top zijn. Het is niet realistisch om te verwachten dat onze jonge groep dit elke week op de mat kan brengen, toch is dat

62

natuurlijk wel onze bedoeling. DHM: Tegen Mariaburg zijn jullie van je wolk gevallen. Was de tegenstrever te sterk? De wedstrijd tegen Mariaburg was de eerste wedstrijd dit seizoen dat de tegenstrever over de gehele wedstrijd sterker was. We moesten ook opnieuw een helft met 10 spelers verder na rood voor onze doelman. Maar zelfs met 11 hadden we daar volgens mij de wedstrijd niet kunnen winnen. Als de tegenstrever sterker is, moeten we ons daar ook kunnen bij neerleggen en verder werken naar de volgende wedstrijd thuis tegen Pulle. DHM: Ben je tevreden met 9 punten op 8 wedstrijden? KFC Meer staat ook op een 9de plaats. Ik ben best tevreden. We hadden 3 punten meer kunnen hebben maar we betaalden leergeld met deze jonge groep. Wij hopen om binnen een paar weken stilletjes naar de linkerkolom te stijgen zodat we een rustig seizoen kunnen spelen. Ik hoop ook dat we blijven stunten in die derby's. (rob)

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Uitslagen Speeldag 5 Minderhout VV - FC Sint Jozef Borsbeek Sport - KFC Meer KVV Dosko - KFC Meerle Berchem Sport - KVNA Wortel Speeldag 6 KFC Meerle- Minderhout VV KFC Meer - Wijnegem VC KVNA Wortel - KFC Berendrecht Speeldag 7 Minderhout VV - Zandvliet Sport KVV Dosko - KFC Meer Excel. Mariaburg - K Meerle FC Ekeren FC - KVNA Wortel Speeldag 8 KFC Meer - Minderhout VV KFC Meerle - KFC Pulle KVNA Wortel - Ol. Pirates Speeldag 9 Minderhout VV - Wijnegem VC Berchem Sport - KFC Meerle Excel. Mariaburg - KFC Meer KFC Poppel - KVNA Wortel

Kalender Zaterdag 2 november 19.30u KFC Meer - KFC Berendrecht Zondag 3 november 14.30u Minderhout VV - Excel Mariaburg KFC Meerle - Ol Pirates KVNA Wortel Vrij Zondag 10 november 14.30u KVNA Wortel - FC Sint Jozef KFC Pulle- Minderhout VV Ekeren FC- KFC Meer KFC Poppel - KFC Meerle Zaterdag 16 november 19.30u KFC Meer - Ol. Pirates Zondag 17 november 14.30u KFC Meerle - KVNA Wortel Minderhout VV - Berchem Sport B Zondag 24 november 14.30u KVNA Wortel - Zandvliet Sport KFC Berendrecht - Minderhout VV KFC Poppel - KFC Meer K. Brecht SK - KFC Meerle Zaterdag 30 november 19.30u KFC Meer - KVNA Wortel Zondag 1 december 14.30u Minderhout VV - Ekeren FC Meerle vrij

3-1 3-2 4-1 0-0 0-5 2-2 1-1 2-2 1-6 3-2 2-1 4-0 1-2 3-1 2-5 1-0 5-2 2-2


SPORT

KFC Meerle zakt weg naar de laatste plaats De laatste drie wedstrijden werden verloren met slechts een doelpuntje verschil. Daardoor zakt KFC Meerle weg naar de laatste plaats in de rangschikking. DHM: Met één doelpuntje verliezen tegen de ploeg die nu derde staat, dat komt hard aan. Koen De Muyter: De laatste weken zijn we drie keer verloren met één doelpunt verschil en telkens viel dat doelpunt in de laatste vijf minuten. Tegen Mariaburg komen we 2 - 3 voor en wordt een doel-

punt van ons afgekeurd omwille van twijfelachtige buitenspel. Daarna kregen we het deksel nog op onze neus. Tegen Pulle missen we bij 1 - 1 een penalty in de 70ste minuut en slikken we nadien opnieuw een doelpunt. Tegen een sterk Berchem spelen we heel goed en maken we kans op een mooi gelijkspel maar ook hier kregen we opnieuw een tegentreffer in de laatste minuut. Dat komt telkens hard aan. DHM: Met vijf verliesmatchen op rij staat KFC Meerle opnieuw in de gevarenzone. We staan momenteel op een heel pijnlijke laatste plaats. Mijn groep is sterk genoeg om te reageren en blijft met veel vertrouwen verder voetbal-

len. We voelen dat op een bepaald moment het tij gaat keren en dat wij ook wel eens geluk zullen hebben. Wanneer dit gebeurt, moeten we proberen een reeksje neer te zetten. DHM: Opgeven doet een Meerlenaar niet. Er komen opnieuw moeilijke wedstrijden aan. Iedere wedstrijd in deze reeks is moeilijk. Het is een heel evenwichtige reeks waarbij details het verschil maken. Wij gaan de komende wedstrijden terug het volle pond geven en hopelijk kunnen we dan wel de nodige punten verzamelen om ons stilletjesaan naar een veilige plek te brengen. Qua aanwezigheid en sfeer is er alvast geen gebrek bij de groep, die blijft heel goed. (rob)

KVNA Wortel mooi op de negende plek Met een gelijkspel bij de leider, een eerste thuisoverwinning en goed voetbal staat Wortel waar het moet staan. DHM: Een gelijkspel bij competitieleider Poppel is een prima resultaat. Was het verdiend? Piet Van Bavel: Een punt pakken op het veld van de leiders, die nota bene op volle kruissnelheid zijn, is vast en zeker een prima resultaat, zeker als je bij de rust met 1 - 0 achter staat. Wat mijn jongens de tweede helft op de mat brachten, maakte mij bijzonder trots. Zon-

der complexen en met veel lef zijn wij, ondanks deze achterstand, blijven voetballen en kwamen we zelfs op voorsprong. Jammer dat een denkbeeldige strafschop tien minuten voor tijd ons de overwinning kost. We behaalden absoluut een oververdiend punt. DHM: Ook de eerste thuisoverwinning tegen Pirates is binnen, zodat Wortel netjes in het midden van de rangschikking staat. Wil je tekenen voor deze negende plaats op het einde van het seizoen? Ook in deze wedstrijd stond het bij de rust 0 - 1 en waren we op achtervolgen aangewezen. Tijdens de rust hebben we benadrukt dat we rustig moesten blijven en vooral moesten blijven voetballen. Ook hier speelden we een sterke tweede helft met als gevolg een dik verdiende thuisover-

winning. Mijn mannen spelen nu een reeks hoger en merken dat ze hard moeten werken om een fractie van de kansen bij elkaar te voetballen tegenover vorig seizoen. Ze moeten zuinig en efficiënt omgaan met die kansen. Ze voelen ook dat elk individueel foutje veel sneller wordt afgestraft. Dat maakt de uitdaging om er iets van te maken des te mooier. Daar staat tegenover dat iedereen voelt dat we dit niveau aankunnen. We werden nog in geen enkele wedstrijd van de mat geveegd. We moeten ervoor zorgen dat we er elke keer opnieuw collectief staan en daar werken we heel hard aan op training. Het is een plezier om deze groep bezig te zien. Een negende plek in het eindklassement zou een mooie prestatie zijn. Daar gaan we voor. (rob)

Het eerste elftal van KVNA Wortel met boven: Piet Van Bavel (T1), Quinten Hermans, Marijn Verdult, Seppe Lenaerts, Thomas Aerts, Jeroen Fransen, Stef Wuyts, Bart Braspenning, Maarten Verhoeven (T2), Dennis Verschueren (afgevaardigde) en Rudi Snels (voorzitter) Onder: Leen Bolkmans (kinesist), Indi Smitz, Silas Brosens, Alex Goetschalckx, Robbe Mertens, Jolan Goossens, Joos Dockx, Stef Snels, Philippe Van Erck en Geert Snoeys DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

63


‘Al meer dan 60 jaar bieden wij uitvaartzorg op maat en van de hoogste kwaliteit.’ Gilles Petre - Uitvaartondernemer

03 669 62 66 | 24u/24u en 7/7 dagen

Hoe kunnen we ook na de uitvaart zorgen Begrafenissen - crematies nabestaandenzorg - uitvaartverzekeringen wegnemen? • • • • •

persoonlijke dienstverlening respect voor uw wensen eigen funerarium aula voor intieme plechtigheden snelle levering rouwdrukwerk dankzij eigen beheer drukwerk

Hoe kunnen we u helpen? We regelen niet alleen de praktische kant van de uitvaart. We maken ook tijd om te luisteren, zodat we rekening kunnen houden met de (uitvaart)wensen en het budget van de overleden dierbare en/of de nabestaanden. Elke uitvaart is een héél persoonlijke aangelegenheid. Een mooi afscheid is ook noodzakelijk om een pijnlijk verlies te kunnen verwerken en een plaatsje te geven.

Loenhoutseweg 4 | 2320 Hoogstraten Dorpsstraat 85 | 2990 Wuustwezel Kapellensteenweg 205 | 2920 Kalmthout hofmans@dela.be www.uitvaartzorg-hofmans.be

Bij een overlijden, en vooral na de uitvaart, worden de nabestaanden geconfronteerd met een lawine aan praktische en administratieve verplichtingen. Wie moet er verwittigd worden? Werkgever, vakbond, ziekenfonds, bank, verzekeraars, enzovoort. Lopen er bepaalde abonnementen, wat met water en elektriciteit, met kinderbijslag, pensioenkas, nalatenschap? Wat met de kat of hond die achterblijft? Ook voor hen moeten er instanties op de hoogte gebracht worden van het overlijden van de eigenaar om de chip of registratie aan te passen. Professioneel advies in deze emotionele periode is geen overbodige luxe. De consulente nabestaandenzorg helpt de nabestaanden na de uitvaart en weet precies wat te doen bij elke situatie, omdat zij kan terugvallen op een enorme expertise. Onze consulente is er voor de nabestaanden met raad en daad en met correcte ondersteuning. En niet te vergeten, met een luisterend oor, om samen het leed en het verdriet te verzachten. Iedere uitvaart die we verzorgen, omvat steeds nabestaandenzorg.

Partner van DELA DFA1 bvba - RPR 0412.937.710

60 jaar

Hilde Martens, consulente nabestaandenzorg

64

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Superprestige verlaat Hoogstraten

Waarom de Superprestige naar Merksplas verhuist HOOGSTRATEN - De Hoogstraatse Spurters vzw, die de Superprestige van Hoogstraten organiseren, zijn al toe aan hun 33ste editie. Zij hadden er wel rekening mee gehouden dat de inrichting op de site van de veiling niet eeuwig zou blijven duren. Door de toekomstplannen van de coöperatie zagen zij zich genoodzaakt om nu al een andere locatie te zoeken. Die vonden ze in Merksplas Kolonie. Omdat er hierover nogal wat reacties kwamen, licht Marc Van Gestel de beslissing om te verhuizen toe. “Op 9 februari 2020 zal de zevende manche van de Superprestige inderdaad niet langer plaatsvinden op de site van de Coöperatie Hoogstraten maar wel in de domeinen van de Kolonie in buurgemeente Merksplas,” stelt de voorzitter. “Hierbij hielden we rekening met twee voorname factoren. Ten eerste is het zo dat de Superprestige sinds verleden seizoen in handen van kwam ‘Flanders Classic’, gekend als inrichter van de Ronde van Vlaanderen. Vanaf volgend jaar hebben zij ook de rechten over de wereldbeker en de wereldkampioenschappen. Dat zal grote veranderingen teweeg brengen. Blijft de Superprestige bestaan in zijn huidige vorm? Op die vraag kennen wij het antwoord nog niet. Uiteraard willen wij als organisator blijven meespelen in dit regelmatigheidscriterium. Flanders Classic zal een keuring uitvoeren gebaseerd op de naleving van de UCI regels en de uitstraling van het evenement. In de tweede plaats zijn er de voorziene bouwwerken op de site van de Coöperatie Hoogstraten. Er wordt een nieuwe loods opgetrokken en de verbouwingen aan de burelen staan nog dit jaar op de planning. Wij mogen er dus van uitgaan dat de werken nog dit jaar zullen starten en dat de omgeving er dan als een bouwwerf gaat uitzien. Daarbovenop wil de familie Geysen de gronden achter de veiling in de toekomst laten verkavelen.”

Wij zijn een Hoogstraatse vereniging

Vereisten De UCI reglementering voorziet talrijke voorwaarden. De omloop moet een lengte hebben van 2.5 tot 3.5 km met overal een breedte van minimum 3 meter. Er moet een rechte, verharde vertrek- en aankomstzone zijn van 6 meter breedte met een lengte van minimum 150 meter met ruimte voor jury/TV-regiewagen/podium. Een dubbele materiaalpost van 70 m lengte en 24 m breedte moet worden aangelegd. Verder dient er een lokaal te zijn voor inschrijving van de renners, met PC aansluiting, drie

aaneengesloten kamers met watertoevoer voor de dopingcontrole, een perszaal voor minimum 60 journalisten (met PC aansluiting en TV), en een kleedkamer zowel voor dames als voor heren. Voor VIPS, publiek en medewerkers stelt de organisator de nodige tenten op. Bijkomend moet er gezorgd worden voor parkeergelegenheid. In het geval van de superprestige gaat dat om ca 300 renners (in de verschillende reeksen), 2750 VIPS, 10 000 bezoekers, 300 medewerkers, 100 pers/UCI, 120 medewerkers van Flanders Classic en TV. Voor de renners en hun mekaniekers, verzorgers en ploegleiders moet er een afzonderlijke parking zijn voor zo’n 1000 wagens waarvan 200 campers. Ook voor VIPS, KBWB-personeel en medewerkers is een afzonderlijke parking nodig voor ongeveer 5000 wagens. Daarnaast is er dan de publieksparking voor 5000 wagens.

Geen alternatief Niet evident dus om dit evenement ergens onderdak te bieden. Marc Van Gestel: “Half juni, met Heilig Bloed, werden wij via een plaatselijke politicus ingelicht over de geplande werken op de site van de coöperatie. De directie van de veiling bevestigde dit. Zij gaven ons wel de toestemming om de wedstrijd hier ook dit jaar nog in te richten, rekening houdende met wat we al wisten.” Een optimale inrichting voor de superprestige leek nog moeilijk haalbaar. “Om te voldoen aan de eisen van Flanders Classic, moesten we op zoek naar een andere en mooie locatie. Geen enkele plaats in Hoogstraten bood echter een goed alternatief. Verder inrichten binnen onze gemeente was dan ook niet langer een optie.” Een beslissing drong zich op. “Op dat ogenblik waren we twee maanden verwijderd van de opening van het veldritseizoen. De UCI en Flanders Classic onderhandelen half september over de praktische kant van de organisatie van de wereldbeker en de kandidaat-organisatoren. Als bestuur konden wij niet bij de pakken blijven zitten. We hebben de mogelijkheden van Merks-

plas Kolonie bekeken. De Merksplasse burgemeester en schepen van sport zegden hun volledige medewerking toe. Ook onze Hoogstraatse burgemeester brachten we op de hoogte gebracht van onze toekomstplannen.” De kogel was daarmee door de kerk. Niet zonder spijt gaat de superprestige voortaan door buiten de gemeentegrenzen. “Wij als Hoogstraatse Spurters zijn een Hoogstraatse vereniging. Het merendeel van onze medewerkers blijft ons gelukkig trouw, ook de vertrouwde lokale verenigingen werden opnieuw aangeschreven en bevestigden hun medewerking. Wij wilden ook graag een pendelbus inleggen om ons publiek vanuit de fusiegemeente op een veilige manier van en naar de cross te brengen. We vroegen de stad Hoogstraten om hun medewerking te verlenen en wachten nog op antwoord.” Na de Mosten en de veiling is er voortaan geen Hoogstraatse locatie meer voor de superprestige. Die staat dus definitief op de kalender in Merksplas Kolonie op 9 februari 2020. In ieder geval een ruim domein met mooie natuur, waar de toeschouwer zal kunnen genieten van een mooi en attractief parcours. (rob)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

65


SPORT

VOLLEYBAL HOOGSTRATEN - Na twee opeenvolgende promoties mogen de dames van Gelvoc aantreden in 2de provinciale A. De eerste drie wedstrijden werden verloren, maar in elke wedstrijd kon een set gewonnen worden. Het verschil is telkens klein. Trainer Bert van Ginkel verwacht snel een overwinning. DHM: Drie wedstrijden en nog geen enkel puntje, hoewel er telkens een set gewonnen werd. Dat is een beetje wrang, niet? Bert Van Ginkel: Dat is inderdaad een beetje wrang. We speelden wel tegen Mortsel die resoluut voor de titel gaan en tegen nog twee ploegen die top 5 ambiëren. Ondanks dat feit had ik toch gehoopt

Uitslagen Dames A - VC Retie B Mortsel Antwerpen A - Dames A Dames A - WOVO Malle A

om al een paar puntjes te pakken. Nu zitten we met 0 op 9 en met een zuur gevoel. De laatste twee wedstrijden winnen we telkens de eerste set, maar dan slagen we er niet in om de lijn door te trekken. De tegenstanders zijn dan weer een beetje slimmer en kunnen meer anticiperen op ons spel waardoor we zelf andere oplossingen moeten gaan zoeken. En dat lukt nog niet. DHM: Je speelde dus al tegen sterke ploegen, maar door de promotie moet er opnieuw een stap worden gezet. Gaat dit lukken? Ik ben er van overtuigd dat we voldoende kwaliteit hebben om in de subtop van tweede provinciale mee te draaien. We moeten dan constanter worden. We spelen ook nog niet op het beste niveau van vorig jaar, maar dat heeft met vertrouwen te maken. Na deze moeilijke start zullen we dat vertrouwen moeten opkrikken door hard te blijven werken.

Kalender 1-3 3-1 1-3

WIELRENNEN MEER - Op zaterdag 12 oktober werd het 27ste kampioenschap van Hoogstraten gereden voor wielerliefhebbers aangesloten bij een Hoogstraatse vereniging. Renners van 15 verschillende clubs hebben deelgenomen. Er waren 3

Zaterdag 2 november 19 uur Dames A - WEK Loenhout A Zaterdag 9 november 18.30 u WEGI Lille A - Dames A

DHM: Heb je nieuws over de bekerwedstrijden? Voor de beker van Antwerpen is de volgende ronde bekend. Op 26 oktober is er een verplaatsing naar WOVO in Westmalle, de ploeg waar we onlangs 1 - 3 van hebben verloren. Een alles behalve gemakkelijke opdracht dus. De beker is dit jaar zeker geen prioriteit, dus kunnen we daar zonder druk gaan spelen. DHM: Nog nieuws over Heren A en eventuele bijzondere jeugdprestaties? Voor onze Heren A heb ik een heel ander verhaal. Doordat onze 1ste en 2de ploeg zijn samengevoegd en twee reeksen lager zijn gaan spelen, namelijk in 1ste gewest, zijn zij dit jaar een uitgesproken titelkandidaat. Zij hebben die rol ook al waargemaakt door de eerste drie wedstrijden geen set af te geven en overtuigend met 3-0 te winnen. Hopelijk kunnen zij die lijn doortrekken. (rob)

Zaterdag 16 november 18 uur Dames A - BVMV NKempen B Zaterdag 23 november 20 uur WOVO Malle A - Dames A Zaterdag 30 november 15 uur VC Zoersel C - Dames A

Kampioenschap van Hoogstraten wedstrijden ingedeeld in 8 reeksen. De Meerse Wieler- en supportersclub zorgden opnieuw voor een succesvolle organisatie.

Hoogstraatse Verenigingen. Uurrecordhouder Jef Geerts werd gehuldigd met een aandenken en bloemen voor zijn vrouw Rosa.

De 8 kampioen kwamen uit 8 verschillende

Langs deze weg wensen de inrichters hun dank uit te spreken aan de helpers, politie, stadsbestuur, rode kruis, sponsors en de bewoners langs de omloop. (rob)

Uitslagen Dames tot 45j.1. Cindy Van Dun 2. Natalie Elst Dames +45j. 1. Constance van den Berg 2. Van Aert Carla Heren tot 30j. 1. Wouter Sterkens 2. Ward Rombouts Heren 31-40j. 1. Frank Mertens 2. Pieter Uytterhoeven Heren 41-50j. 1. Dave Bruylandts 2. Raf Martens Heren 51-60j. 1. Eddy Vermeiren 2. Jos Sprangers Heren 61-70j. 1. Chris Geerts 2. André Laurijssen Jef Geerts, Belgisch uurrecordhouder (80+) samen met de kampioenen (palm), de deelnemers die op de 2de plaats eindigden (bord), schepen Arnold Wittenberg en het inrichtend bestuur André Delcroix, Arnold Van Aperen en Fons Michielsen.

66

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Heren +70j.

1. Luc Snels 2. Jos Van Dun


SPORT

ATLETIEK

Dorien Van de Poel Vlaams en Provinciaal kampioen

HOOGSTRATEN - Op atletiekgebied bij de Masters zet Dorien Van de Poel Hoogstraten mee op de kaart. Dat doet ook Jan Vlamings, die begin dit jaar Belgisch kampioen werd op de 60 m horden en tweede was op de 60 m vlak. Dorien werd in maart niet alleen Belgisch kampioen op 200 m en 400 m, in september deed ze daar op beide afstanden de titels van Provinciaal en Vlaams kampioen bovenop. Wie is Dorien Van de Poel? DHM: Dag Dorien. Stel jezelf eens voor. Dorien: Ik werk in het dagelijks leven als projectmedewerker armoedebestrijding voor Hoogstraten. Dit doe ik halftijds, zodat de combinatie gezin, sport en werken in balans is. Ik ben gehuwd met Jasper Backx en samen hebben wij drie kindjes: Frauke is zeven jaar, Hasse vijf en Tijl drie. Frauke is dit seizoen ook gestart bij DJA (De Jonge Atleet) in Zundert. Zij traint op dezelfde dag als ik. Mijn kinderen krijgen voorrang, dus tijdens haar training doe ik een kort trainingsschema. DHM: Hoe is je carrière verlopen? Van mijn dertiende tot mijn zestiende jaar heb

ik aan atletiek gedaan bij DJA. In Zundert en niet in Hoogstraten omdat ik me focus op de sprint. Om praktische redenen ben ik vervolgens enkele jaren gestopt met atletiek. Na mijn studies heb ik me in 2004 terug aangesloten bij DJA, maar de intensiteit van mijn trainingen was toen niet zoals nu. Een huis gebouwd, drie kinderen op de wereld gezet, dan is dit niet zo simpel. Ik ben wel steeds blijven trainen, maar op een lager pitje. DHM: Maar nu lever je erg sterke prestaties. Na de geboorte van Tijl heb ik de trainingen stilletjes aan terug opgebouwd. Als leidraad gebruikte ik het boek "Reboot" van Elodie Ouedraogo. Daarna heb ik wat langere afstanden gedaan tot ik me fit genoeg voelde om mijn sprinttrainingen bij DJA weer volledig op te nemen. Sinds anderhalf jaar ben ik terug intensief aan het trainen voor de sprint, voornamelijk voor de 200m en de 400m. Mijn trainer, Niels Hanegraaf, zorgt steeds voor afwisselende, boeiende trainingen. Wij werken in schema ’s van 3 weken. Zware weken worden afgewisseld met minder zware en lichte weken. Ik probeer drie tot vier keer per week te trainen. Tempotrainingen wissel ik af met sprint - krachttrainingen. Zulke trainingen duren 2 uur. Niet

Dorien in actie op de atletiekpiste

Beste resultaten in 2019 Indoorseizoen 10/3 Belgisch en Provinciaal kampioenschap masters indoor 400m 1ste plaats in 63.10 10/3 Belgisch en Provinciaal kampioenschap masters indoor 200m 1ste plaats in 27.47 25/3 WK masters in Torun, Polen - 400m - halve finale 8ste plaats in 62.83 28/3 WK masters in Torun, Polen - 200m - heats 9e plaats in 27.26 29/3 WK masters in Torun, Polen - 200m - halve finale 10e plaats in 27.46 Outdoorseizoen 14/4 1ste plaats in onze poule in de 1ste competitie wedstrijd (senioren 3de divisie in Nederland). 400m in 64.76

Als kersvers Belgisch kampioen deelde Dorien het podium met Frauke, Hasse en Tijl. voor elke training hoef ik overigens naar Zundert. Je kan me best wel een keer door Hoogstraten zien lopen. (rob)

Ook Jan Vlamings, hier aan de leiding, werd in maart Belgisch kampioen bij de Masters op de 60 m horden. Omdat je als master alles zelf moet regelen en bekostigen, had Jan ervoor gekozen om niet naar het WK in Torunn, Polen te gaan. 26/5 15/6 16/6

8/9

21/9 21/9

1ste plaats in de 2de competitie wedstrijd (senioren). 400m in 63.28 en anderhalf uur later 200m in 27.49 BK masters 400m - 1e plaats 62.20 BK masters 200m niet deelgenomen om zich te sparen voor de 3de competitiewedstrijd met kans op een promotiewedstrijd. 1ste plaats in onze poule in de 3de competitie wedstrijd. 400m in 62.79, estafette 4x400m - 62.02 gelopen. Promotiewedstrijd. 400m in 62.77 (3de plaats), 200m 27.27 (2de plaats) en estafette 4x100m. Promotie met de ploeg naar 2de divisie. Vlaams + provinciaal kampioenschap masters 200m 1ste plaats 27.69 Vlaams + provinciaal kampioenschap masters 400m 1ste plaats 61.87

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

67


SPORT

Elliptigo, lopen zonder impact MINDERHOUT - In haar vrije tijd is Ellen Hendriks loopster. Bij een rugoperatie kreeg ze een discusprothese ingeplant. Nadien was ze genoodzaakt om anders te trainen. Dat bracht haar in contact met de Elliptigo, elliptisch fietsen. Het blijkt een prima manier om aan looptraining, blessurepreventie en revalidatie te doen en zelfs meer. Met Elliptigo Noorderkempen wil ze iedereen de kans geven om het plezier en het comfort ervan te ontdekken. Ellen Hendriks en Raf Vermonden zijn geboren en getogen Hoogstratenaren. Zij is van Wortel en hij is van Meerle, samen wonen ze in Minderhout. Sport overheerst een groot stuk van hun leven. Raf rijdt al meer dan 25 jaar bij de Meerse Wielervrienden en is Hoogstraats kampioen cy-

clocross in zijn categorie. Hij geeft Indoor Cycling in Sportoase. Ellen geeft zwemlessen in Sportoase en houdt van lopen in haar vrije tijd.

Fun Ellen: “Enkele maanden geleden kwamen wij voor het eerst in contact met de Elliptigo. Na enkele trainingen, het is wel even wennen, lukte het prima en begon ik veel plezier aan het elliptisch fietsen te beleven. Door de problemen met mijn rug trainde ik enkel indoor op toestellen met low-impact. Maar met dit toestel kon ik opnieuw naar buiten om te bewegen en te trainen. Het is een combinatie van lopen, cross trainen en fietsen en door de low- impact is dit toestel bijzonder geschikt voor mensen met rug-, nek-,

Ellen op training

HOCKEY

Het koppel ziet nog meer mogelijkheden. “Het kan immers ook perfect gebruikt worden voor een teambuilding, een B&B-activiteit, een dagje uit of gewoon een uurtje samen met vrienden. Vandaar dat wij met Elliptigo Noorderkempen iedereen de kans willen geven om de fun en het comfort van het elliptisch fietsen te ontdekken in onze regio. Bij ons terecht kan je terecht voor verhuur en verkoop.” Meer info: www.elliptigonoorderkempen.be. (rob)

Raf loopt op de Elliptico.

Hockeyclub Noorderkempen start met peuterhockey

HOOGSTRATEN - HCNK bestaat drie jaar en kende een spectaculaire groei. Nadat eerst Funkey Hockey werd ingevoerd voor kleuters van 5 jaar en ouder, wil men nu zelfs van start gaan met peuterhockey. Spelplezier moet uiteraard primeren op alles… Bestuursverantwoordelijke Hans Bienert kijkt er alvast naar uit. Hockeyclub Noorderkempen begint met peuterhockey. Kinderen van 3 à 4 jaar kunnen vanaf 1 december terecht bij de club. “Bij peuterhockey komt het spelletje wel aan de orde maar het is veel meer gericht op beweging en motorische vaardigheden. In groepjes van 10 spelertjes wordt er vanaf 1 december gewerkt gedurende een tiental weken.” Aan het woord is de ervaren en gedreven Hans Bienert. “In onze toekomstvisie is de gestage groei een van onze belangrijkste doelen, zowel wat betreft de groei van het ledenaantal, als de

68

heup-, knie- en voetproblemen. Het wordt gebruikt tijdens revalidaties, maar ook voor trainingen van topatleten zoals marathonloper Koen Naert die in april nog Europees kampioen werd.”

sportieve prestaties en de kwaliteit van onze opleidingen. Met Funkey Hockey voor kleuters van 5 jaar en ouder was de eerste stap al gezet, want hockey is er voor iedereen.

Hockey is er voor iedereen Funkey is meer dan hockey. Het is een leuke manier om kennis te maken met sportief bewegen. Het doel is immers plezier beleven in bewegen. Vandaar de naam Funkey: FUN in goed leren bewegen is de KEY. Pas daarna volgt de stap naar de U7, waarin competitie aan bod komt.”

Gezonde club DHM: Wat is jouw taak in dit geheel, Hans? Hans: “Samen met Iwan Vervoort ben ik bestuursverantwoordelijke. Ik bewaak het technische gedeelte van het hockey, de visie van de club en de opvolging van het hockeyplan. Ik

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

zorg ook voor de scouting en voor de coaching. Ik was nauw betrokken bij het oprichten van de club drie jaar geleden. Dat het een club zou worden met vooral jeugdige leden wekte de interesse om hierin een rol te spelen. Met mijn A-diploma en mijn ervaring in deze mooie sport ambieerde ik geen bestuursfunctie maar wilde ik vooral op het terrein zorgen voor optimaal plezier tijdens de trainingen en de wedstrijden. Streven naar lange-termijnsucces, dat betekent investeren in jeugd. In samenwerking met de Vlaamse Liga startten we met het opleidingsplan Hockey4Life met als topprioriteit: plezier in hockey. Via mijn diploma mocht ik trainers opleiden zodat de 65 kinderen waarmee we dat eerste jaar aan de slag gingen een degelijke opleiding zouden krijgen. Ik ben in de wolken als ik zie wat we tot nu verwezenlijkt hebben, over de technische bagage van vele jongeren. Ik kan daar echt van genieten. Wanneer dit zo blijft evolueren en we over een degelijk hockeyveld kunnen beschikken, spelen we binnen 3 à 4 jaar nationaal, schrijf maar op!”


SPORT

Inge Hofkens, de nieuwe voorzitter van de club DHM: Het gaat dus goed met HCNK. Hans: “We zijn een heel gezonde club, zowel op sportief als op financieel vlak dank zij onze vele medewerkers en sympathisanten. De club kende een gestage groei. Op dit ogenblik hebben we 300 leden, waarvan meer dan 200 actieve leden. Daarom hebben we besloten om samen te werken met Kicks & Sticks, een organisatie die materiaal en software aanbiedt aan clubs. Ze leveren ons ook twee professionele trainers.

Schrijf maar op: binnen 3, 4 jaar spelen we nationaal Onze club heeft negen zelf-opgeleide trainers, een looptrainster, een keeperstrainer en negen aspirant-trainers. Allemaal hebben ze minstens een aspirant-initiator diploma en mogen ze training geven onder begeleiding. Alle teams krij-

Het bestuur van HCNK: Philippe Boey, Ruth Verachtert, Christine Peeters, Vivièn Marijnissen, Eric Haenen, James van Roosmalen, Hans Bienert, Iwan Vervoort en Philippe Verhoeven gen nu eenmaal per week les van zo ’n prof samen met een eigen aspirant-trainer. De tweede training wordt dan gegeven door de aspirant zelf.”

Termijnvisie DHM: En wat brengt de toekomst? Hans: “Voor volgend jaar hebben we opnieuw een opleiding Aspirant Initiator ingericht vanuit Vlaamse Hockey Liga op onze club. Tien nieuwe mensen hebben zich al opgegeven om deze cursus te volgen. Maar onze toekomstvisie kijkt ook naar de langere termijn. We hebben zes doelstellingen. Vooreerst is er een verdere gestage groei zowel op het ledenaantal als op sportief gebied. Na het realiseren van verlichting rond het veld en het optrekken van het eigen clublokaal, hopen we in de toekomst werk te kunnen maken van een nieuw en echt hockeyveld.

Verder werken we aan een uitbreiding van de trainersstaf in kwantiteit maar ook en vooral in kwaliteit. En ook aan een uitbreiding van de poule van vrijwilligers. Via de website kunnen mensen zich trouwens aanbieden als vrijwilliger voor allerlei functies: van scheidsrechter, coach, trainer, assistent-trainer, hulp bij evenementen, tot bardienst en noem maar op. De Hoogstraatse hockeyclub wil een club zijn voor iedereen, ongeacht kleur, gender, nationaliteit. En ook voor de financieel minder bedeelden van onze maatschappij zorgen we voor oplossingen. Een laatste doelstelling is G-hockey, hoewel dit nog niet voor morgen is, want afhankelijk van accommodatie en materialen. Onze club wil een sociale functie innemen in de Hoogstraatse maatschappij.” Wij wensen de club in ieder geval veel succes toe. Het peuterhockey voor 3 en 4 jarigen gaat van start op 1 december. Inschrijven kan via secretariaat@hcnk.com. (rob)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

69


SPORT

ZWEMMEN

Derde Zwemmathon voor de Warmste Week

HOOGSTRATEN - Na het succes van vorige edities organiseren de ‘Hoogstraatse Reddersclub’ en ‘Hoogstratens Zwem Team’ in samenwerking met ‘Sportoase Stede Akkers’ opnieuw een 24-uren durende zwemmarathon in het kader van De warmste Week van Studio Brussel. Deze start op zaterdag 23 november om 16 uur en eindigt op zondag 24 november om 16 uur. Het is de bedoeling om in die 24 uren zoveel mogelijk geld in te zamelen ten voordele van het Kinderkankerfonds.

Wisseltrofee

Op zaterdag 23 november zal In SportOase Stede Akkers om 16 uur het startschot gegeven worden voor een dolle 24 uren. Iedereen kan er individueel aan deelnemen, voor het luttele bedrag van 5 Euro kan men zo lang of zo kort komen baantjeszwemmen als men wil. Ook het tijdstip kan men kiezen, gedurende de 24 uren is men vrij om te starten wanneer men wil, het zwembad blijft gewoon heel de nacht door open! Individuele zwemmers kunnen zich natuurlijk ook laten sponsoren, dat laten we aan de deelnemers zelf over.

Daar houdt het natuurlijk niet bij op, gedurende de 24 uren zullen er ook jonge (en minder jonge) DJ-talenten plaatjes komen draaien om de zwemmers aan te moedigen en op te peppen. Enkele namen: Michel Stoffels, Marc van den Broeck, Ruben Van Dijk, Mike Kavelli, DJ Michelleke en nog vele anderen.

Alle gezwommen lengtes worden geteld, en elke deelnemer die dat wenst krijgt na afloop een attest van deelname waarop de gezwommen afstand vermeld wordt. De leeftijd is niet belangrijk, als je kan zwemmen kan je deelnemen.

BOOGSCHIETEN HOOGSTRATEN - Nieuw Vermaak Hoogstraten bestaat sedert januari van dit jaar. Deze handboogmaatschappij is gevestigd op Slommerhof 16, in het voormalig lokaal van de Nieuwe Olijftak, die samensmolt met de schuttters van Vermaak Na Arbeid uit Minderhout. Jac Viskens en Ludo Boudewijns zijn er alvast blij mee.

Lokaal De Nieuwe Olijftak, opgericht in 1889, is één van de oudste verenigingen van Hoogstraten, lange tijd gehuisvest in de Warande op de hoek met de Heilig Bloedstraat. De overdekte schietbaan daar bracht succes mee, vooral in jaren zestig van vorige eeuw. Zozeer dat een afsplitsing als Hoop en Moed ook zijn ledental kende aan de overkant in het Schuttershof. Albert Pinxteren zou in dit eigenste blad in 1992 stellen dat “het een sport is geworden, vaak ten koste van de gezelligheid, want de wedstrijden zijn zo kampgericht”. Maar een eigen lokaal blijft een must. Toen de uitbating van café De Warande destijds werd

70

Verder kan men ook als team deelnemen: met een groep van maximum 10 personen schrijft men zich in voor 50 Euro. Dan is het de bedoeling dat men een estafette zwemt gedurende de 24 uren (ononderbroken). Hier bouwen we een kleine competitie in, het team dat in die 24 uren de grootste afstand aflegt krijgt gedurende één jaar de wisseltrofee van de Zwemmathon. Ook teams kunnen zich laten sponsoren om zo nog meer geld in te zamelen.

24-uren muziek

Het zwembad zal ook sfeervol verlicht worden door Michel Stoffels tijdens de donkere uren. Volg onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven wie er op welk ogenblik gaat langskomen.

Sportoase Dit alles kan enkel plaatsvinden dankzij de bereidwillige medewerking van SportOase Stede Akkers. Zij stellen immers het zwembad ter beschikking, gedurende de 24 uren zorgen zij dat

er redders langs de kant staan en staan zij ook voor het algemeen toezicht aan de inkom. De organiserende clubs zijn hiervoor zeer dankbaar en hopen samen een organisatie op touw te zetten waar ze de volgende jaren mee kunnen doorgaan. (red) Info: www.zwemmathon.be www.facebook.com/Zwemmathon/ Instagram: @Zwemmathon - patrick.lambregts@skynet.be

Eerste jaar voor Nieuw Vermaak Hoogstraten stopgezet kwam de Nieuwe Olijftak zonder overdekte schietbaan te zitten. Op 24 september 1993 werd het huidige lokaal op de Thijsakker geopend, achter dat van de Sint Jorisgilde, later bereikbaar gemaakt via de wijk Slommerhof. Handboogmaatschappij Vermaak Na Arbeid werd in 1925 de opvolger van ‘Door Moed en Volharding’ en diende door de sluiting van taverne Het Heike op zoek naar een nieuw lokaal. Jaren hebben ze hun doelen wekelijks opgesteld en afgebroken in de turnzaal van de lagere school, wat niet ideaal was want wedstrijden konden er niet betwist worden, ook al wegens gebrek aan een eigen cafetaria.

Het moet klikken Men kwam mekaar tegen op de wedstrijden in het (nieuwe) Verbond Kempen nadat de Noorderbond, groepering van de Hoogstraatse handboogverenigingen, en de Westerbond ophielden te bestaan. VNA zat zonder lokaal, de Nieuwe Olijftak had weliswaar een lokaal maar zag zich geconfronteerd met een dalend ledental. Een gekend fenomeen onder de klassieke ver-

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

enigingen: een ouder wordend ledenbestand zonder aangroei van jong volk. In de Bond Kempen dagen er tussen de 40 en 100 schutters op bij een wedstrijd, waar er toch wel meer dan 200 leden ingeschreven staan. Identiek zoals bij de kruisboogvrienden in hun verbond: elk jaar komen er minder schutters opdagen bij de wedstrijden, en in de zomer nog minder dan in de winter. Zou die fiets (en of de madam thuis) er voor iets tussen zitten? De bestuursleden van beide verenigingen werden op pad gestuurd om een mogelijke fusie (‘samensmelting’ is het betere woord, zo zeggen onze gesprekspartners) bij de leden af te tasten. Het moest klikken!

Gullie en wullie “En dat doet het ook”, zeggen Ludo en Jac eensgezind. “Gullie en wullie is niet langer voertaal, apart aan de toog zitten is verleden tijd. De activiteiten van Nieuw Vermaak Hoogstraten zijn nu een mix van wat beide verenigingen vroeger ieder apart organiseerden. Een tweedaagse onder clubleden brengt al snel 13 ploegen van 2


SPORT

De verzamelde leden van Koninklijke Handboogmaatschappij Nieuw Vermaak Hoogstraten op een wedstrijd. personen op de been.” Met eigen ogen stellen we de nieuwe clubgeest vast op een donderdagavond: volle pinten en Duvels op de toog, een gezapig opnemen van de bogen, rustig een schot doen, samen naar de doelen wandelen op 25 meter, nog eens proeven en opnieuw een schot doen. Van kampgeest is er geen sprake, van gezelligheid des te meer.

dit jaar aangepast, één werd opgeheven, de andere veranderde van naam. vzw Koninklijke Handboogmaatschappij Nieuw Vermaak Hoogstraten wordt nu bestuurd door zes bestuurders, drie uit elke vroegere vereniging, en niet allemaal tegelijk (her-)verkiesbaar om te vermijden dat er een gat ontstaat wanneer alle bestuursleden ineens zouden verdwijnen of niet herkozen raken.

De beide bestaande vzw’s werden dan ook begin

Ook competitief scoort de nieuwe vereniging

goed. Met 42 leden waaronder ongeveer 25 actieve schutters is de toekomst verzekerd voor een aantal jaar. In dit eerste jaar werden drie vijftallen gewonnen en vier bekers. “Buiten alle verwachting gaat het goed”, beamen Jac en Ludo. “Misschien toch nog meegeven dat er elke donderdagavond training is van 19.30 tot 22.30 uur, dat er ‘geheuld’ wordt bij voldoende aanwezigheid wat altijd tot meer (ont)spanning leidt, en dat iedere geïnteresseerde altijd welkom is op Slommerhof 16!” (ep)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

71


NOVEMBER 1969

.

72

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: achterhaalde eretitel in de huishoudelijke kookkunst 4

7

1 – Deze Koen woont in de Witherenweg 2 – Warenhuis tegenover het Klein Seminarie (2,8) 3 – Lofzang uit de christelijke traditie, in België geassocieerd met de Nationale Feestag (2,4) 4 – Deze Jeff maakte Hallelujah van Leonard Cohen onvergetelijk 5 – Deze Frank is aan het einde van zijn loopbaan bij de Lokale Politie Noorderkempen 6 – Hulpverleningszone voor de ruime regio Turnhout 7 – Cas Voet bracht deze 394 kg wegende vrucht naar de Boomkes in Wortel 8 – Centrum voor architectuur dat zich over de toekomst van Wortel zal buigen 9 – Andere naam voor de paters norbertijnen 10 – ... Hockey voor kleuters en peuters 11 – Grote Schotse stad 12 – Hoogstraatse volleybalclub 13 – 100 jaar geleden geplant in Meer om het einde van de Eerste Wereldoorlog te vieren

9 11 5

2

2

2

4

9

7

9

2

10

8

7

4

1

9

11

6

10 4

1

6

4

9

7

10 9

4

11

10

7 10

4

2

5

4

WIN EEN HOOGSTRAATSE CADEAUBON T.W.V. Ingrid de Bruijn uit de Meerleseweg te Meer vond... euh telivisiester. Door een verschuiving van het woord Kenia kwam de i en niet de e op de juiste plaats te staan. Uiteraard rekenen we alle antwoorden goed: telivisie-, telyvisie- én het correct gespelde televisiester. We zullen voortaan beter opletten, beloofd. Maar nu aan het werk want...

4

4

6

9

3

8

4 11

1

7

7

8

€30

...misschien win je de volgende prachtige cadeaubon! Stuur het 13-letterwoord van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. Insturen mag tot 10 november

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

73


AGENDA

TENTOONSTELLING

www.het-slot.be worteldorp 28, wortel

- W O R T E L -

Tot 4 november FOTOTENTOONSTELLING “Vrouwen maken het verschil” in LDC Stede Akkers.

Donderdag 14 november LEZING “Antarctica en de klimaatverandering” door Hilde Vander Linden, in de Bib, Lindendreef 1b om 19.30 uur.

Van 5 november tot 2 december NATUURFOTOGRAFIE van Wim Verschraegen in LDC Stede Akkers.

Vrijdag 15 november MUZIEKCONCERT “25 years of Grace (Jeff Buckley)” in GC Rabboenizaal om 14.30 uur.

Tot 22 december SCHENKINGEN ‘Gekregen - Gekoesterd Getoond’, in het Stedelijk Museum, geopend van woensdag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur.

Zaterdag 16 november KROEGENTOCHT, org. Kempische Kroegentocht, vooraf inschrijven, met start in De Rijkswacht.

Van 2 november tot 19 januari SCHILDERIJEN van Karel Huet in BC De Klapekster, Kolonie 41 in Wortel-Kolonie.

Zondag 17 november CONCERT “Florejan meets Borderbrass”, org. Borderbrass, in GC Rabboenizaal om 14.30 uur.

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

HOOGSTRATEN Donderdag 31 oktober HALLOWEENWANDELING “Griezelig grensland”, org. Land & Merkske, vooraf inschrijven, in de bib Lindendreef 6-8 jaar van 14 tot 16 uur en 9-12 jaar van 19 tot 21 uur.. TONEEL “De Wolven” door Tinello, ook op 1 en 2/11 in zaal Cecilia. Zaterdag 2 november CODERDOJO, digitaal knutselatelier voor jongeren vanaf 7 jaar, vooraf inschrijven, in de ontmoetingsruimte van de hoofdbibliotheek van 9.30 tot 12.30 uur. Dinsdag 5 november CULINAIRE LEZING “vergeten groenten” in de BiB Lindendreef om 19 uur. Woensdag 6 november WORKSHOP “Drums Fit”, org. KVLV, ook op 13 en 20/11 in de turnzaal van het Klein Seminarie van 20 tot 21 uur. Zaterdag 9 november MUZIEKVOORSTELLING “The armed man, a mass for peace” van Karl Jenkins, org Piuskoor in de St Katharinakerk om 20 uur, ook op 11/11 om 15 uur Zondag 10 november RABBOENI-REVUE schlagereditie, met Ive Rénaarts en Brassband Wortel, in GC Rabboenizaal om 14.30 uur. Maandag 11 november DODENHERDENKING om 10 uur. Dinsdag 12 november WORKSHOP “Reanimeren en defibrilleren” in het lokaal van het Rode Kruis, Slommerhof 18 van 18.45 tot 22.30 uur. WORKSHOP juwelen van hout, org KVLV, vooraf inschrijven, in zaal Pax om 19 uur.

74

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dinsdag 19 november LEZING “Kunst en kitsch” door Piet Swimberghe, org. DF, in kapel internaat Spijker, Gelmelstraat 62 om 19.30 uur. Donderdag 21 november WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN “notenschaal” in LDC Stede Akkers om 9.30 en 13.30 uur. THEMA-AVOND “Participatie” org. Stadsbestuur in LDC Stede Akkers om 19.30 uur. Vrijdag 22 november GESPREKSGROEP rouwverwerking in LDC Stede Akkers om 10 uur. Zaterdag 23 november MUZIEKOPTREDEN door Jean Bosco Safari, ook op zondag 24/11 om 15 uur, in zaal Cecilia om 20 uur. Donderdag 28 november WORKSHOP KOKEN “Italiaanse favorieten”, org. KVLV, vooraf inschrijven, in VTI Hotelschool Spijker om 19 uur. LEZING “Anders nabij, de kracht van ouders na de dood van hun kind” door An Hooghe, org. Groepspraktijk ‘Het relationeel vermogen’, in de bib, Lindendreef 1B om 19.30 uur. Zaterdag 30 november COMEDY met Jasper Posson en Seppe Toremans, org. Stadsbestuur, vooraf inschrijven, in het Penitentiair Centrum om 19 uur.

MEER Vrijdag 1 november PANNENKOEKENBAK voor het goede doel in het lokaal van St Jorisgilde, Donckstraat 8 vanaf 10 uur.


AGENDA Vrijdag 8 november TONEEL “Met het mes op tafel” door ’t Heidebloempje, ook op 9-15-16/11, in Zaal voor Kunst en Volk om 20 uur. Zaterdag 9 november VOGELSHOW org. De Zandfluiter, ook op 10/11 van 9 tot 20 uur, in zaal Victoria, Meerleseweg 4 van 18 tot 23 uur. Maandag 11 november DODENHERDENKING om 9 uur. Zaterdag 23 november KERST- EN FEESTARTIKELEN in de Kringwinkel, Meerseweg 135B. TEERFEEST fanfare De Eendracht in de refter van de lagere school De Meerpaal, aansluitend bij de eucharistieviering van 17.45 uur. Zondag 24 november ONTBIJTCONCERT met Brassband SinteRosalia in Zaal voor Kunst en Volk vanaf 9 uur.

MEERLE Zondag 3 november WANDELING in domein den Rooy, org. Spiegelend Paard, vooraf inschrijven, vertrek parking Ulicotenseweg 54 van 14 tot 17 uur. Zondag 10 november TWEEDEHANDSBEURS kinderartikelen, org. Gezinsbond, in parochiezaal Ons Thuis van 13 tot 14.30 uur. Maandag 11 november DODENHERDENKING om 10 uur. Zaterdag 16 november KROEGENTOCHT, org. Kempische Kroegentocht, vooraf inschrijven, met start in Buurman. Zondag 17 november MOSSELFEEST van KLJ Meerle, vooraf inschrijven, in de parochiezaal van 12 tot 18 uur. Woensdag 27 november LEZING over “goed slapen” door Riet Van Den Sande, inschrijven tot 20/11, org. Stede Akkers en Samana Noorderkempen in de refter van Basisschool De Klimtoren van 13.30 tot 15.30 uur. Zondag 1 december SINTERKLAASONTBIJT van de volleybalmeisjes, inschrijven voor 20/11, thuislevering van 7.30 tot 11.30 uur.

MINDERHOUT Maandag 4 november WORKSHOP KOKEN wokken, org. KVLV, in ’t Markenhof, Koestraat 6 om 19 uur. Zondag 10 november KAPELLEKENSWANDELING en kinderzoektocht, org. KWB, vertrek aan ’t Markenhof tussen 8 en 15 uur. Maandag 11 november DODENHERDENKING om 10.30 uur. Zaterdag 16 november WORKSHOP “Schilder je licht” org. Just Bie, ook op 17/11, vooraf inschrijven, in Invitare, Bredaseweg 32 om 10 uur. KROEGENTOCHT, org. Kempische Kroegentocht, vooraf inschrijven, met start in Withofke. FUIF “Lucky night”, org. KSA, in de feesttent aan het KSA-lokaal, Schoolstraat om 21 uur. Woensdag 20 november WORKSHOP KOKEN “feestelijk menu”, org. KVLV, in ’t Markenhof, Koestraat 6 om 19 uur. Zaterdag 30 november VELDTOERTOCHT mountainbikes org. wielerclub Papillon, vertrek in de kantine van Minderhout VV in de Heistraat 2A tussen 8 en 14 uur.

WORTEL Vrijdag 8 november LEZING natuurfotografie door Martin Steenhaut in BC De Klapekster om 20 uur. Zaterdag 9 november BIERPROEFAVOND org. Gezinsbond in zaal ’t Trefpunt om 20 uur. Zondag 17 november KOLONIEWANDELING van Natuurpunt Markvallei met gids aan BC De Klapekster om 14 uur. Vrijdag 22 november FOTO-CAFÉ over avond- en nachtfotografie in BC De Klapekster om 20 uur. Donderdag 28 november LANDLOPERSWANDELING met vertrek aan de parochiezaal, Poeleinde 4 tussen 7 en 15 uur.

Zaterdag 16 november QUIZ org. KLJ, inschrijven voor 2/11, in zaal “De Zevenster” om 20 uur.

Vrijdag 29 november LUISTER- EN DANSNAMIDDAG met Nostalgie, org. OKRA, in de parochiezaal van 13.30 tot 17.30 uur. LEZING "(Fijn) stof tot nadenken" door Tim Nawrot, org. Natuurpunt in BC De Klapekster om 20 uur.

Zaterdag 30 november MUZIEKCONCERT door fanfare Voor Eer en Deugd in zaal Bij De Paters aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 30 november BINGO-AVOND org. Brassband Wortel in de parochiezaal om 19.30 uur.

MEERSEL-DREEF

DE HOOGSTRAATSE MAAND - NOVEMBER 2019 -

75


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administatie Brandweer 03 314 32 11

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

Beautyhuisje - gelaatsverzorging - microdermabrasie - cryolipolyse - massage therapieën

HUIS ARTSEN

Vrijheid 134, 2320 Hoogstraten

www.baborhoogstraten.be info&boeking: 0499-315.114

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

THUI S V E RP L E G I N G WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur.

Zelfstandige verpleegkundigen 0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0498 39 72 23 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 38 96 94 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0474 29 33 09 0478 42 49 34

www.demaand.be

Noodnummer 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

_ REDACTIE _

Skype met Jef Leestmans in Glasgow . . . . . 18

Witherenweg in Minderhout . . . . . . . . . . . . . 16

redactie@demaand.be

Op zoek naar het Wortel van morgen . . . . . 20

_ DORPSNIEUWS _

Schoolbesturen gaan samen werken . . . . . 22

hoogstraten@demaand.be

Charter tegen kinderarmoede . . . . . . . . . . . . 23

meer@demaand.be

DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

meerle@demaand.be

DORPSNIEUWS - Hoogstraten . . . . . . . . . . . . 31

meersel-dreef@demaand.be

DORPSNIEUWS - Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

minderhout@demaand.be

DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

wortel@demaand.be

DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . . . . 51

_ SPORTNIEUWS _

DORPSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . . . . . 54

sport@demaand.be

DORPSNIEUWS - Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

_ ABONNEMENTEN _

SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

abonnementen@demaand.be

Een halve eeuw geleden . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

_ ADVERTENTIES _

Filippine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

advertenties@demaand.be

Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op de

laatste donderdag van de maand Alle KOPIJ ten laatste op

Zelfstandige vroedvrouwen

DINSDAG 12 november

0494 86 93 84 0473 25 91 92

redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

p.a. Bogers Erika

76

Arnold en Ann Van Aperen . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

Verpleegvrienden

Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

www.apotheek.be

WACHTDIENST

Christiaensen Nathalie Martens Sandra

INHOUD NOVEMBER

090 39 90 00 (1.50 euro per minuut)

Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44.

Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Brosens Celine De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Spannenburg Anke Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

WACHTDIENST APOTHEKERS

- NOVEMBER 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.