juni 2019 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 404 JUNI 2019

JAARGANG 35

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 €

Leegstand en zwerfvuil aanpakken De drukte van de H. Bloedweek Vol is vol: red de open ruimte! 50 schuttersgilden in Meerle Langenberg viert 30 jaar tennis Korpschef Snels kijkt terug Gevangenen omarmen Skypen met Sara Mostmans Wie woont er in de Oude Tramweg?

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Meester Vanhaute

De hele wereld als klaslokaal


Amir ‘Boot guard verified DXE failed. System will shutdown. Press any key.’ Dé nachtmerrie van elke gewone pc-gebruiker. Het enige wat ik begreep was ‘press any key’. Wat ik dan ook deed, en toen werd alles zwart. F*ck! Pc uitzetten en heropstarten, misschien was het maar een nuk van je toestel. Niet dus. Dan begint de zenuwslopende zoektocht naar een oplossing. Op de Ipad kijken of er een helpdesk is voor je merk. Die is er. Waarna het hele gedoe begint: voor Nederlands druk 1, voor… druk 2, 3, 4… Ik koos voor hulp bij software. Na een kwartier wachtmuziek kreeg ik een meneer uit Nederland aan de lijn, die een reeks gegevens vroeg om vervolgens enkele opdrachten te geven die het probleem zouden oplossen. Zonder resultaat, waarna besloten werd dat het om een hardware probleem ging. Daarvoor moest hij me doorverbinden. Na weer een kwartier een andere meneer, die me nog een keer vergeefs dezelfde opdrachten gaf en toen besloot dat het moederbord diende vervangen te worden. De schrik sloeg me om het hart, want dat is een van de duurdere pc-onderdelen. Gelukkig bleek ik een nog niet vervallen extended service te hebben en was het gratis. Iemand zou komen en eerst een afspraak maken. Dat gebeurde, zij het twee dagen later. De dag daarop verscheen een vriendelijke jongeman van

vreemde origine, prima Nederlandstalig. Hij ging meteen aan de slag. Inderdaad het moederbord, zei hij na enige testen, misschien ook de harde schijf. Driedubbele f*ck. Ik heb wel een back-up, maar je zal zien: de installatie daarvan (niet in de service inbegrepen) lukt negen van de tien niet. Alle gegevens kwijt dan! Ik bood Amir, zo is zijn naam, alvast een koffie aan. Vriendelijkheid kan nooit kwaad. En vroeg waar hij vandaan kwam. Van Eindhoven, zei hij. O, daar geboren? Nee, ik kom van Syrië. Samen met je ouders, wilde ik weten? Nee, zei hij, vier jaar geleden vluchtte ik voor IS. Voorheen had hij een goed leven, was een goed opgeleide ICT-er, verdiende zijn brood. Hij woonde in Deir ez-Zor, dat IS vanaf 2014 belegerde. Zijn huis was vernietigd. Hij was nog niet lang gehuwd en besloot met echtgenote en pasgeboren kind te vluchten. De oorlog was uitzichtloos. Aan de ene kant IS, aan de ander kant de dictator Assad. En een vernietigde stad. Met gelijkgezinden vluchtten ze naar Turkije. Met openbaar vervoer naar de Turkse kust. Voor veel geld aan mensensmokkelaars met een rubberbootje naar Lesbos en het Griekse vasteland. Dan de wekenlange voettocht langs de Balkanroute. De mensonterende behandeling in Macedonië, de pesterijen aan de grens in Servië en in

Hongarije, het ellenlange wachten aan de grens met Oostenrijk. Na veel ontberingen belandde het gezin in Duistland en dan in Nederland, waar het asiel kreeg. Na een inburgeringscursus en een snelcursus Nederlands, kon Amir aan het werk als ICT-er. Een knelpuntberoep. Zijn kind kan naar school, zijn echtgenote stelt het goed, al is het voor haar moeilijk om aan werk te geraken. Hij was Nederland erg dankbaar voor het leven dat hij er kon leiden. De mensen zijn bijna allemaal heel vriendelijk, zei hij. Een terugkeer naar Syrië zit er niet meer in. Zijn vader is omgekomen. Hij mist zijn moeder en zus heel erg, kreeg ondertussen weer contact via Skype. In zijn thuisstreek is er echter niets meer om naar terug te keren. Deir ez-Zor is heroverd door Al Bashir, er staat niet veel meer overeind. Hij vertelde het me rustig, terwijl hij mijn PC herstelde. Die het na een tijdje weer deed, zonder nieuwe harde schijf. Alles stond er weer zoals voorheen. Mochten er nog problemen opduiken, kon ik bellen, dan zou Amir terugkomen. En ik die dacht dat ‘system will shutdown’ op mijn pc een erg probleem was. Domme kl**t! (jaf)

KVNA WORTEL PROMOVEERT

Zondag 19 mei 2019. Groot nieuws in de voetbalwereld. Vincent Kompany wordt speler-trainer van Anderlecht en… KVNA Wortel promoveert naar de derde provinciale reeks. Ze komen dan uit tegen Minderhout, Meer en Meerle. Derby’s om naar uit te kijken, waarover u ook dan alles leest in onze uitgebreide sportrubriek. - (fh/foto Peter Bolckmans)

2

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL

Leo, voor velen beter gekend als “meester Vanhaute”

Een wereldreiziger in het klaslokaal van het kleinste kerkdorp… WORTEL - Leo Vanhaute is ‘meester’ van vader op zoon. Nu zou men hem ‘meester Leo’ noemen, omdat een voornaam de leerkracht dichter bij de leerlingen lijkt te brengen. Destijds was dat ‘meester’, zonder meer. Buiten de schoolmuren ging hij even goed door het leven als ‘meester Vanhaute’. Ook al is hij ondertussen al 27 jaar met pensioen, nog altijd wordt hij zo aangesproken en kennen veel inwoners van het dorp wellicht zelfs zijn voornaam niet. Hoewel hij niet alleen in het schoolleven, maar ook in het voetbalbestuur, de dorpsraad en het kerkkoor al ruimschoots zijn sporen heeft verdiend… Het verhaal van Leo Vanhaute en bij uitbreiding van de familie Vanhaute in de Kempen, begint in Gent. Daar wordt in 1862 Fons Vanhaute, de grootvader van Leo, geboren. Voor zover geweten werkt hij er als bewaker in de gevangenis en zoals wel meer Oost-Vlamingen gaat hij in 1891 in op de vraag om bewaker te worden in de Kempen. Na een korte periode in de strafinrichting van Hoogstraten, wordt Fons overgeplaatst naar Wortel. Omdat hij er nog geen woonst heeft, verblijft hij in het ‘Gasthof ’ van de kolonie. Het hotel, café, restaurant is gebouwd voor de ‘Heren van Brussel’ en stond op het ‘kruispunt van de vier gebouwen, tegenover het Casino en de huidige dubbelwoning van dorpsgemeenschap Widar. In het Gasthof werkt op dat moment Maria Van Bavel, een meisje uit Meerle, als dienstmeid. Fons en Maria leren elkaar beter en beter kennen en in 1898 trouwt de 36-jarige Fons in Meerle met zijn 27-jarige bruid. Ondertussen is er een cipierswoning vrij en het jonge paar gaat in Kolonie nr. 1 wonen, het eerste huis op den ‘Boulevard’. Daar wordt in 1899 de vader van Leo, August Vanhaute, geboren als oudste van een gezin met drie kinderen: August, Maurice en Leopoldine.

Vanhaute’. “Een strenge vader en samen met Meester Braspenning één van de laatste generatie onderwijzers die straffen met de regel of meetlat niet spaarden”, zegt Leo Vanhaute nu.

Mit Horsten Vader Vanhaute gaat, zoals haast alle kerkgangers, elke week na de mis iets drinken in het café van Jos Horsten (later Verzekering tegen Dorst van Ivo Declercq). Jos Horsten is gehuwd met Maria Snels, heeft langs Poeleinde een café met een likeurwinkel en daarachter langs de Klinketstraat een schrijnwerkerij. “Vader leert in dat café Mit Horsten kennen, een van de vier dochters en twee zonen van Jos Horsten”, doet Leo zijn verhaal. “Een van die dochters was dus mijn moeder Maria (Mit), verder waren er Emma, die verantwoordelijk is voor het café, Amelie die ongehuwd blijft en Zuster Augusta, ons tante nonneke. De twee jongens waren nonkel pastoor August Horsten en nonkel Jan, die normaal de zaak van grootvader zou verder zetten. Maar Jan trouwt met ‘een stadse’, die ziet het in Wortel niet zitten zodat het koppel

naar Deurne verhuist. Hij blijft er schrijnwerker, maar van een grote zaak is daar geen sprake meer.” Later gaat het werkhuis van Jos Horsten in vlammen op en wordt heropgebouwd als woning voor dochter Mit en August Vanhaute. Tot die woning klaar is wonen ze even in de Lindedreef, maar op hun oudste dochter May na, worden alle kinderen in dat ouderlijk huis geboren.

Goede genen August Vanhaute kan direct na zijn studies in de jongensschool in Wortel beginnen. Josepha Horsten geeft in het ‘kostersschooltje’ (nu in Rooimans) les aan het eerste en tweede leerjaar. In de school aan de Boomkens (nu het KLJ lokaal) geeft hij les aan het derde, vierde en vijfde studiejaar, hoofdonderwijzer Snels heeft het zesde, zevende en achtste jaar onder zijn hoede. De Ursulinen van het Spijker zorgen voor het onderwijs van de meisjes in de school op de Rooimans, die er nu nog is. In het gezin van August en Mit komen er tien

Villa de Roses Een aantal jaren later koopt grootvader Fons Vanhaute de toen prachtige ‘Villa de Roses’ op de Grote Plaats, gebouwd in opdracht van advocaat Faes. Later zal die verbouwd worden tot de boerderij van Voet. Maurice gaat in Turnhout bij de spoorwegen werken en Leopoldine geeft snid- en naadlessen in het ouderlijk huis. Vader August gaat na de lagere school naar het Sint-Victor in Turnhout en doet daarna nog een specialisatiejaar langs de midden-jury. Na die opleiding wordt August onderwijzer in Wortel en gaat verder door het leven als ‘meester

Het werkhuis van Jef Horsten, achter zijn café bij de kerk, werd na een brand heropgebouwd tot het ouderlijk huis van de familie Vanhaute. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

3


OMSLAGVERHAAL kinderen, waarvan er negen in leven blijven: May, Hilda, Maurice, Yvonne, René, José, Herman, Leo en Clara. “We zijn blijkbaar een sterk ras, want ieder van ons heeft hun gouden bruiloft kunnen vieren”, weet Leo. “Ons Hilda en Maurice zijn nu 90 jaar of ouder. Ons Yvonne is zeer recent overleden, ze had ook al een respectabele leeftijd. Het zullen de genen van Van Bavel zijn, niet de genen van Horsten of van Vanhaute, want mijn vader, noch zijn broer en zus zijn zestig jaar geworden.”

Na de vader, de zoon Leo is geboren op 21 september 1935 en gaat na de lagere school één jaar naar de Handelsschool in Hoogstraten tot hij oud genoeg is om voor onderwijzer te studeren in Mechelen. Hij gaat er op internaat en mag elke drie weken van zaterdag- tot zondagavond naar huis. In die periode leert hij zijn vrouw Lea Fransen kennen. Dat was op de bruiloft van zijn zus Yvonne met Jos Verschueren, een nonkel van Lea. Daar is het zowat begonnen, ook al moet Leo zijn studies in Mechelen nog afwerken en studeert Lea nog voor kleuterleidster. Maar nog voor Leo zijn diploma in handen heeft, geeft hij al veertien dagen les in Wortel doordat zijn vader was ziek geworden. Nadat hij in augustus opgeroepen wordt voor ‘den troep’, neemt vader zijn plaats weer in tot Leo in 1957 definitief les begint te geven. Toen nog zes dagen op zeven. Over de opleiding als onderwijzer is Leo niet te spreken. “We stonden maar enkele uren voor de

De onderwijzers in 1942: Meester Braspenning, pastoor Schellekens, Meester (Gust) Vanhaute en Meester Noeyens. klas en ik heb uiteindelijk alles van Meester Noeyens geleerd. Drie jaar gaf ik les aan het eerste en tweede studiejaar in het kosterschooltje op de Rooimans, tot Meester Sambre er bij komt en die het eerste leerjaar voor zijn rekening neemt. Er waren dan vier leerkrachten en maar drie klaslokalen. Om die reden gaf ik een aantal jaren, tot de bouw van de school langs het Kerkpad, les aan het tweede en derde studiejaar in de het kleine lokaaltje, de kleedkamer van de oude parochiezaal. Slechter kon niet, maar het was nu eenmaal zo.”

Het grote verlies Leo en Lea kregen vijf kinderen. “Eric (60) geeft les aan de universiteit van Gent. Marij (59) woont en werkt in Kreta (zie het Skype interview in ons aprilnummer/nvdr). Dirk (58) is manager ruimte - vroeger heette dat stedenbouw in Turnhout. Inge (54) werkt in de zorgsector in Antwerpen. En dan is er nog Chris, die zou nu 56 geweest zijn, maar is acht jaar geleden gestorven. Dat is dramatisch, kinderen moeten hun ouders begraven, niet andersom…Zoiets laat je niet meer los, daar leef je elke dag opnieuw mee. Elk jaar, nu is dat op zaterdag 11 mei, herdenken we ons Chris. Dan komen al onze kinderen en kleinkinderen naar hier. Ze willen er elk jaar allemaal bij zijn.”

Het onderwijs werd gemengd en plots waren de jongens rustig

Een openbaring

De eerste generatie onderwijzers met Leo Vanhaute, Meester Braspenning, Meester Noeyens en Meester Sambre.

4

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Leo was steeds een koele minnaar van de gemeentefusie. Omdat hij Wortel zo in zijn hart draagt, blijft Hoogstraten figuurlijk ver weg. “Toch had de fusie één groot voordeel, namelijk de fusie van de scholen en de komst van de bibliotheek onder schepen Milia Horsten. Dat was een openbaring”, zegt hij nu, “les geven aan maar één studiejaar én gemengd onderwijs. Ongelooflijk, de jongens werden opeens zo rustig. Je kan je dat niet voorstellen, het was een dag en nacht verschil!


OMSLAGVERHAAL

De man van 1 miljoen Leo heeft zelf nooit gevoetbald. “Ik kon dat niet”, zegt hij. “Als kind ging ik wel kijken toen Wortel nog in Bolk speelde, later bij de molen en nog later langs de Pastorijstraat. Enkele van mijn broers speelden mee en ook onze vader was een fervent supporter. Maar precies omdat ik zelf niet kon voetballen, ben ik als het ware in het bestuur gerold. In 1960, toen men nog bij café Den Nieuwen Buiten speelde, ben ik als secretaris in het bestuur gegaan en heb ik de ploeg alleen maar zien groeien. Dat geeft me een grote voldoening. Aanvankelijk speelden we met maar met twee ploegen, een eerste elftal en een reserveploeg, nu zijn er vijftien ploegen.” In 1958 is Leo net van ‘den troep’ en wordt gevraagd om het toneel van de fanfare in goede banen te leiden. Hier deelt hij het podium met Ivo Declercq. De onderwijzers van de twee Wortelse scholen waren al lang vragende partij om te fuseren. Meester Sambre was intussen weggevallen en wij stonden met drie onderwijzers bij de jongens en evenveel bij de meisjes. We zijn ooit naar het bisdom geweest om voor een fusie te pleiten, maar daar was geen zalf aan te strijken. Tot Milia kwam, een vuist maakte en met één pennentrek was het gebeurd. Die 15 jaren, van 1977 tot mijn pensioen in 1992, zijn veruit de mooiste jaren van mijn schoolloopbaan. Van dat moment af kon ik pas een goede onderwijzer worden.”

Met één pennentrek was de fusie van de scholen een feit

De Boomkens Om de pijn van de fusie te verzachten en de eigenheid van Wortel zoveel als mogelijk te behouden, wordt Leo secretaris van de dorpsraad en zo zet hij zich samen met o.a. René Spangers jaren in voor het dorp .

Ver weg en zo dichtbij Leo’s grootvader is dan wel langs de kolonie naar de Kempen gekomen, wanneer Leo over het Wortel van vroeger spreekt, stelt hij vast dat de kolonie daar nauwelijks deel van uitmaakte. “De kolonie was een volledig afzonderlijk geheel, een streek die wij amper of niet kenden. We mochten er in de zomer soms met de familie in groep gaan zwemmen, maar daar bleef het zowat bij. De aansluiting van de kolonie bij Worteldorp is er maar gekomen toen er plots enkele families woonden met jonge gasten, die wat graag in Wortel kwamen voetballen. Ik denk dan aan de families Meyvis, Van Ammel, Van Huffel, Van de Langenberg enz. Plots ontdekten we dat daar ook jongens woonden, die zelfs onze beste vrienden werden. De kolonie ging open voor ons en zelfs de ‘padjes’ kwamen op zondag in grote getale naar het voetbal kijken. Nu is de kolonie van ons allemaal, maar dat is lang anders geweest”, besluit Leo.

Geen spelers kopen maar het geld gebruiken voor plein en een kantine Naast de groei van het aantal ploegen is Leo vooral fier op de manier waarop de club bestuurd werd. “Ik ben niet echt voor de verkoop van spelers,” verduidelijkt hij, “maar op een bepaald moment kan je een echt talent niet tegenhouden. Die moet je laten gaan. Zo hebben we in 1966 Herman Houben voor 1 miljoen BEF verkocht aan Beerschot. En neem van mij aan, dat was toen heel veel geld…” “Hij had er al een jaar op proef gespeeld en we moesten naar Beerschot om zijn definitieve overgang te bespreken. Toen we het bedrag van 1 miljoen uitspraken, stond de voorzitter recht en zei ‘dat betalen we nooit, nooit!!’. Hij verliet prompt het lokaal. ‘Blijven zitten’, zei ik tegen ik tegen Jef Goetschalckx. De secretaris ging ook buiten en na vrij lang wachten, kwam hij

“Maar veel konden we niet bereiken”, stelt hij vast. “Een van de meest pijnlijke ervaringen was het omhakken en de herinrichting van de "Boomkes. Men wilde absoluut een nieuw dorpsplein, maar waarom niet met de bestaande bomen? Op het laatst ging ik akkoord met een plan van Frans Geerts uit Meersel-Dreef met een dubbele rij bomen, een rij bomen langs elke kant van de weg. Maar zijn ontwerp werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Frans was zelfs boos dat zijn naam als ontwerper op de dorpspomp vermeld werd. Het was zijn ontwerp niet meer. Straatnamen mocht ik wel voorstellen, zoals Klinketstraat, Bosuil, Pater Declerkstraat enz. Als laatste en meest recente nog de Kleine Plaats. De Polder en Neerven werden opnieuw gebruikt, maar het behoud van de Papenvoort lukte dan weer niet. En, waarom de ‘Oude Baan’ plots de ‘Oude Weg’ moest worden, blijft mij een raadsel!”

In het decor van een oud schooltje in gesprek met bewoners van het woonzorgcentrum. Projecten waaraan Leo graag deelneemt. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

5


OMSLAGVERHAAL terug met een contract van 1 miljoen. De voorzitter van had het al ondertekend maar heeft zich niet meer laten zien.”

Sfeer en vriendschap “Maar ik ben vooral fier op wat we met dat geld gedaan hebben. Ik had al te veel ploegen gezien die een speler verkochten en daarna zelf andere spelers gingen kopen, waardoor het geld na enkele jaren op was. Wij hebben het geïnvesteerd in de aankoop van een plein en de bouw van een kantine. In de 35 jaar dat ik secretaris ben geweest heb ik nooit, maar dan ook nooit een speler een contract aangeboden. Ik weet dat het nu niet meer zonder contracten kan, maar KVNA Wortel gaat er toch zeer voorzichtig mee om.” Het voetballeven blijft hem boeien. “Wortel had dit jaar kans op promotie naar een hogere reeks, maar voor mij hoeft dat eigenlijk niet persé. In welke reeks men speelt, is niet belangrijk. Het is de sfeer die telt en wat dat betreft zit het in Wortel gelukkig nog altijd goed. Vijftig jaar getrouwd. Een foto met v.l.n.r. Eric Marij, Leo, Dirk, Chris, Inge en Lea. En nu er de laatste jaren terug meer gezinnen met jonge kinderen in Wortel wonen, is ook het tekort aan spelers, dat er ooit was, van de baan. Rond het veld in Wortel is er nog vriendschap, en is er nog een aangename, gemoedelijke sfeer. In het 75-jarig bestaan heeft de club maar vier voorzitters en evenveel secretarissen gekend. Dat zegt veel.”

Vijf (pastoors) op een rij Leo zag het Wortelse dorps- en parochieleven danig veranderen. “Vroeger kende ik iedereen met naam en toenaam. Dat is lang niet meer het geval. Ik ga nog naar alle thuiswedstrijden van Wortel, welnu als ik daar nu nog 20% van de mensen ken, is het veel.

Maar heel de maatschappij is veranderd. Wij werden door onze ouders opgevoed. Nu is de wereld zo sterk en zo snel geëvolueerd dat het onze kinderen zijn die ons meenemen in de veranderingen. Maar er zijn gelukkig zoveel positieve zaken. Als ik de vriendschap in de groep van de oud-Cahiermannen zie, dan ben ik daar bijna jaloers op, dat is toch een goede zaak.”

Het Kostersschooltje telde één klaslokaal, naast een ingang met kapstokken en een kolenkot. Achteraan was er een speelplaats, een gaanderij en wc’s, met maar half hoge deurtjes zodat de meester kon zien wie erop zit. In

1963 verkoopt de gemeente het schooltje aan de Jef Michielsen. Zijn familie verkoopt het in de loop der jaren opnieuw en na een verbouwing is het schooltje vandaag niet meer herkenbaar.

Het Kostersschooltje Het voormalige ‘Kostersschooltje’, vooraan rechts in de Rooimans, is er gekomen na de schoolstrijd in 1878 en dankt zijn naam aan koster-leraar Jan Voet die er ooit les gaf. Bij de verkiezingen op 11 juni 1878 behaalden de liberalen de absolute meerderheid en maakten een drastisch einde aan de wet Nothomb uit 1842, die het katholieke karakter van het gemeentelijk onderwijs toeliet. De katholieke bevolking kan dit niet aanvaarden en doen er alles aan om de staatsscholen tegen te werken en nieuwe katholieke scholen op te richten. In Meer komt er op de kloostersite katholiek onderwijs dankzij baron Van den Berghe. In Wortel wordt op initiatief van pastoor Lambrechts in de Rooimans een bescheiden schooltje gebouwd. Pastoor Lambrechts bouwt er ook een pastorij omdat in de pastorij op dat moment douaniers verblijven. Door de verkiezingsnederlaag van de liberalen in 1884 keert de rust terug. In 1989 koopt klompenmaker Peer Langers de pastorij en wordt het schooltje eigendom van de gemeente.

6

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In 1963 verkocht de gemeente het kostersschooltje aan de familie Michielsen. Zij verkochten het op hun beurt in 2009. Nu is het haast onherkenbaar gerenoveerd.


OMSLAGVERHAAL Al jarenlang is hij lid van het kerkkoor. Hij heeft vijf pastoors zien passeren en de kerken zien leeglopen. “Pastoor Schellekens maakte onze Herman en mij misdienaar toen we bij Meester Braspenning in de klas zaten. Hij woonde nog in de oude pastorij en was het prototype van de echte pastoor, zo weggelopen uit boeken van Ernest Claes, Stijn Streuvels of één of andere TVserie van vorige eeuw. Altijd stijlvol gekleed in toga en met een baret. Een pijp in zijn mond en tijdens de mis zelfs met snuiftabak. Hij was overal te zien, bracht van het begin tot het einde huisbezoeken bij veel families waar hij dikwijls ook bleef eten.

Pastoor Quets was de beeldenstormer, pastoor Luyts heeft het volk uit de kerk gejaagd Dan kwam pastoor Quets. Die zou ik de beeldenstormer noemen. Alles in de kerk moest weg. Geen preekstoel of geen communiebank meer. Bij elk altaar stond er een beeld, op één na zijn die allemaal weg. Hij wou ook niet in de oude pastorij wonen en heeft ervoor gezorgd dat de pastorij in het dorp kwam. Die man heeft de kerk helemaal leeggehaald. Hij zag dat allemaal in de geest van het concilie, toen de misvieringen in het Nederlands moesten met de priester met zijn gezicht naar het volk. Maar hij ging veel te ver. Het mooiste van een kerk is toch het centrale hoofdaltaar. Quets spande daar een doek voor. Het liefst van al zou hij het weggenomen hebben, maar toen kreeg hij van het bisdom de wind van voor.

Herman, Leo, Maurice en René halen herinneringen op. Hij ging zo ver dat hij de kerk wou afbreken en een nieuwe laten bouwen. Hij had al een akkoord met Jaak Vriekesen en Lisa Christiaensen, boeren die grond ter beschikking stelden vooraan rechts langs de Grote plaats, schuin tegenover bakkerij Vermeersch. Hij heeft zijn plan, dat wel inging tegen het bisdom, nooit kunnen realiseren. Achteraf hebben we ons heel dikwijls afgevraagd: hoe was het mogelijk dat wij die man lieten doen. Er kwam in Wortel geen protest, we lieten het gewoon gebeuren. Wij hadden nog geen actievoerders die zo’n man zouden stoppen…”

Op handen gedragen “Na Quets kwam pastoor Luyts en die heeft het volk uit de kerk gejaagd. Een echte Turnhouter,

die in een dorp komt zeggen hoe het moet. Hij wou alles naar zijn hand zetten. In begin was hij graag gezien, maar toen hij 25 jaar later vertrok, stond hij helemaal alleen. Hij is hier 25 jaar te lang geweest. Dan kwam Walter D’Hauwe als interimaris. Een man met een menselijk gelaat, die hier in Wortel omarmd werd. Iedereen wou dat hij bleef, maar na twee jaar vertrok hij. Gelukkig kwam toen pastoor Fons Van Dijck en die werd op handen gedragen. Hij ruilde Hoogstraten en zijn dekenij voor Wortel waar hij zich thuis voelde. Een zalige man. Nu is er één pastoor voor verschillende parochies. Het is logisch dat we van hem niet veel moeten verwachten en omgekeerd. Zo’n opdracht is voor één priester, voor Bart Rombouts of wie dan ook, veel te groot, zeker op een moment dat de kerken al bijna leeg zijn. En nu zijn er vanaf begin mei de Roemeens Orthodoxe kerkgangers. Ik vind dat een goede zaak, de ene Christelijke kerk moet de andere helpen, zo eenvoudig is dat. Maar de eerste dag ben ik toch geschrokken, je komt nu in een Orthodoxe kerk terecht. Dat is de kerk van Wortel niet meer. Men zal wellicht nog goede afspraken moeten maken om tot een echt dubbel gebruik te komen.”

De wereldreiziger Na zijn pensioen gaat Leo regelmatig links en rechts verhalen vertellen en werkt hij met een groep vrijwilligers mee aan installaties in het rusthuis, zoals een lokaal omvormen tot een café of een school van vroeger. “Als de bewoners in zo’n lokaal komen, komen ook hun herinneringen boven en daar gaat het in essentie om.” In 2000 reizen Els Fransen, Leo, Lea Fransen en Jenny Wens naar Birma. Ze verblijven er in een huttendorp in Nyaungshwe.

En dan zijn er natuurlijk nog zijn vele reizen, na zijn pensionering nog meer dan voordien. Je kan DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

7


OMSLAGVERHAAL haast geen land noemen of Leo is er samen met Lea, haar zus Els en Jenny Wens geweest. Als we vragen naar de mooiste reis zegt hij zonder aarzelen “onze wekenlange tocht door Vietnam. Het mooiste land is voor mij evenwel Tibet. Een land waar je bijna niet binnen geraakt, maar dat indrukwekkend mooi en spectaculair is.” Na ons gesprek nemen Leo en Lea ons mee naar de tuin. Voor hun 50ste huwelijksverjaardag kregen ze van de kinderen een kunstwerk in cortenstaal. Een wegwijzer naar alle vakantiebestemming die Leo en zijn gezelschap aandeden. En toch zegt het wel iets over het kleinste kerkdorp van Hoogstraten, als we vaststellen dat Leo, die bijna de heel wereld gezien heeft, zo gehecht is en blijft aan ‘zijn’ Wortel. (fh)

Leo gaat graag voor verenigingen spreken over het verhaal van Wortel.

Wanneer Leo en Lea 50 jaar getrouwd zijn, schenken de kinderen een wegwijzer naar alle landen die ze ooit bezochten.

Op zaterdag 27 april verzamelden 125 Vanhautes in de zaal bij café In Holland voor een groots reüniefeest. Vier generaties kwamen samen, waarbij de leeftijd uiteen loopt van nog-net-niet-geboren tot 90 jaar.

Allemaal nazaten van Meester (Gust) Vanhaute en Mit Horsten, die tien kinderen kregen en hiermee aan de basis liggen van een familietak van momenteel 240 (!!) leden.

8

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL

DE WERELD VAN

De reünie werd gekruid met anekdotes over de familiegeschiedenis, foto's en filmpjes uit de oude doos en een fikse wandeling met verhalen over Castelkermis, ‘den doodendraad’, het smokkelen van jenever en zoveel meer.

Café In Holland was de perfecte locatie. Veel familieleden wonen nu ver weg en konden terug proeven van het leven aan de grens.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

9


SEIZOEN 2019-2020

Bestel nu tickets voor o.a. Lieven Scheire, Els De Schepper, Yevgueni, Thomas Smith, BegÄłn Le Bleu en vele anderen

Info en tickets op www.gchoogstraten.be


VANUIT HET STADHUIS Soms klare taal en op de koop toe een bakje aardbeien…

Sluikstorten wordt strenger aangepakt HOOGSTRATEN - Het is de stad menens met de aanpak van het zwerfvuil en het sluikstorten. Voor de tweede maal op rij boog de gemeenteraad zich over dit thema en kregen de toehoorders een duidelijke voorstelling van de plannen. Klare taal en op de koop toe ieder een bakje aardbeien van de Gezellen van de Aardbei, die na de koning en de regering ook de plaatselijke beleidsmensen kwamen overtuigen dat de koninginnen van Hoogstraten toch wel hét uithangbord van deze stad zijn. En de 20 toehoorders smulden gretig mee.

De broek Tijdens de gemeenteraadszitting van einde maart maakte raadslid Ward Baets (CD&V) zich danig druk over de mogelijke twijfel van het bestuur om al dan niet bestraffend op te treden tegen sluikstorters. ”Hier zakt mijn broek van af ” reageerde hij toen geërgerd. “Er is een mobiele camera gekocht die goede beelden weergeeft van de sluikstorters. Waar haal je het in je hoofd om te beslissen om eerst nog een waarschuwing te geven aan de overtreders na al die campagnes en acties die er aan vooraf gegaan zijn? Beter toch direct een boete geven bij elke vaststelling!” Ook de andere oppositiegroep Anders dringt er op aan om snel werk te maken van een strenge aanpak van het sluikstorten. ”Ik begrijp dat het wat zoeken geweest is tussen de verschillende diensten en de politie”, meent raadslid Jacobs, ”maar dit heeft nu lang genoeg geduurd. Al die afval langs de wegen is een schande voor Hoogstraten.” Waarop raadslid Tinne Rombouts het nieuwe bestuur voor de voeten wierp “of het nu echt geen visie heeft wat het moet doen bij een vaststelling van een overtreding.” Hoewel deze laatste opmerking van zijn voorgangster de huidige burgemeester danig prikkelde, bevestigde die dat zowel sensibiliseren als bestraffen noodzakelijk is en dat er strenger moet opgetreden worden. Een mening die ook schepen Jansen deelde. De bitsige discussie eindigde toen met de belofte om in de volgende gemeenteraad met concrete cijfers voor de dag te komen. En zo gebeurde het ook.

De cijfers Burgemeester Marc Van Aperen geeft de concrete cijfers. “In 2018 waren er in het vierde kwartaal in totaal 62 meldingen van afval of sluikstorten. Van deze 62 overtredingen werd er bij 20 een proces verbaal opgesteld en 42 werden doorgestuurd naar de GAS-ambtenaar. Hiervan bleven er 24 zonder identificatie van een verdachte. Van de 18 andere werden er 7 geseponeerd omdat de daders onbekend bleken.”

“In 2019 zijn er tot nu toe 82 meldingen binnengekomen,” vervolgt hij, “er werden 11 feiten gepleegd en deze werden alle beboet. Er zijn goede afspraken gemaakt tussen de Technische Dienst, de politie, de groendienst en het stadsbestuur. Deze materie wordt dus heel serieus genomen. Wanneer er een pv wordt opgemaakt, gaat dit naar het parket of naar de GAS-ambtenaar (GAS= Gemeentelijke Administratieve Sanctie). Grote sluikstorters worden direct doorverwezen naar het parket. Deze kan de zaak seponeren als er geen dader bekend is, een minnelijke schikking opleggen of doorverwijzen naar de rechtbank. Van deze dossiers is er evenwel geen terugkoppeling naar de gemeente. De andere dossiers komen bij de GAS-ambtenaar in Turnhout terecht en na onderzoek en confrontatie met de mogelijke dader wordt er een GAS-boete opgelegd. Hierover wordt de gemeente wel op de hoogte gebracht.”

bewijsmateriaal ‘aangetast’ (lees: ‘verplaatst’) is en dat er helemaal geen onderzoek meer plaats kan vinden. Aangezien het hier om gevaarlijk afval gaat, zijn we er van overtuigd dat een onderzoek opportuun is en willen we er op aandringen dat dit degelijk wordt onderzocht. Het zou niet mogen dat door de goodwill van de vrijwilligers een onderzoek niet meer aan de orde kan zijn,” aldus raadslid Van Pelt. Burgemeester Marc Van Aperen is van oordeel dat deze zaak ernstig genoeg is om er verdere aandacht aan te besteden en bevestigt dat het zal onderzocht worden.

Statiegeldalliantie In het kader van het zwerfvuil plaatste Anders nogmaals het thema van het statiegeld voor PETflessen en blikjes op de agenda. Dit had zij vorig jaar tijdens het vorige bestuur ook al enkele

De burgemeester wijst er verder op dat na een melding van een sluikstorting dit aan de diensten wordt doorgegeven en zo snel mogelijk wordt opgeruimd. “Zo is er vandaag nog een melding binnengekomen. Maar ik vrees dat dit probleem hardnekkig zal zijn. Het is blijkbaar dweilen met de kraan open. Wij vinden dit verschrikkelijk en willen het in de kiem smoren”, verzekert de burgemeester tot slot. De aankoop van een tweede of derde camera is intussen al wel besproken maar er is nog geen beslissing genomen.

Bidons in de Mark Aansluitend op deze discussie heeft raadslid Van Pelt van oppositiepartij Anders een vraag over een onrustwekkend mailtje vanuit de jeugdbeweging. “Zo werden jongeren van KLJ Hoogstraten tijdens een zwerfvuilactie plots geconfronteerd met een aantal bidons in de Mark aan de Pekelbrug. Zij hebben deze uit het water gehaald, zeer omzichtig met handschoenen en overall aan. Het viel hen op dat er ‘Cyanaat’ op de etiketten stond en dit hebben ze dan ook gemeld bij de Milieudienst. Uit het antwoord blijkt dat de politie deze bidons ook bij het afval had zien liggen, maar dat het

Alle sensibilisering en opruimacties ten spijt, blijft zwerfvuil een probleem. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

11


VANUIT HET STADHUIS keren aangebracht. Dit is geen bevoegdheid voor de gemeenten, maar door het aansluiten bij een Statiegeldalliantie zou Hoogstraten ook meer druk kunnen uitoefenen op de Vlaamse overheid om een systeem van statiegeld in te voeren en hierdoor hopelijk het zwerfvuil een halt toe te roepen of minstens drastisch in te perken. Intussen zijn er al heel wat bedrijven, organisaties en gemeenten aangesloten bij deze alliantie. In de onmiddellijke nabijheid zijn o.a. Rijkevorsel, Wuustwezel, Zoersel, Oud-Turnhout al toegetreden tot deze Statiegeldalliantie. “Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilnisbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen”, zegt raadslid Jacobs. Huizen die lang leeg staan, dreigen helemaal verwaarloosd te worden.

Weggestemd Schepen Katrien Brosens staat naar eigen zeggen niet weigerachtig om dit initiatief mee te onderschrijven maar wil toch eerst in overleg gaan met Unizo en de handelaars. Zij stelt voor om het voorstel terug te nemen en tijdens een latere gemeenteraadszitting terug op de agenda te plaatsen. Raadslid Jacobs vindt overleg een prima zaak maar vindt het jammer dat er al zoveel tijd verloren gegaan is. Raadslid Tinne Rombouts wijst er op dat dit in haar partij (CD&V) hoog op de agenda staat en dat zij dit initiatief erg genegen is. “Maar toch willen wij ons onthouden. De vraag is immers al een stuk achterhaald. Met de Vlaamse overheid en de sector zijn er plannen opgemaakt om tegen 2022 90% van het verpakkingsmateriaal terug op te halen en te recycleren. Tegen 2025 zou dit zelfs 95% moeten zijn. Indien in 2023 deze doelstelling niet gehaald wordt, zal er statiegeld ingevoerd worden. Statiegeld is immers niet de echte doelstelling, wel de ophaling van het afval.” Raadslid Jacobs vreest dat hiermee alles weer 5 jaar vooruit geschoven wordt en richt zich tot het college: “Dit voorstel loopt al jaren. Jullie zijn inderdaad nog maar drie maanden bezig met het nieuwe bestuur maar dit zag je toch al langer aankomen. Toon nu maar eens waar je staat. Wij houden vast aan ons voorstel.” De tussenkomsten van de raadsleden Snoeys en Verschueren van Hoogstraten Leeft, noch die van voorzitter Jef Vissers (N-VA) en van schepenen Brosens en Van Impe, kunnen hem overtuigen waardoor uiteindelijk de stemming zal beslissen. Hoogstraten Leeft en N-VA stemmen tegen, CD&V onthoudt zich en Anders stemt voor toetreding. Afwachten of dit onderwerp binnen enkele maanden terug op de agenda komt.

12

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Leegstand In de zitting van 26 juni 2017 besliste de gemeenteraad een beroep te doen op IOK om een inventaris op te maken over verwaarloosde gebouwen in de gemeente. Vroeger gebeurde dit door de Vlaamse overheid maar dit werd een bevoegdheid voor het lokale bestuur. Hoogstraten nam hiervoor IOK bij de arm die een intergemeentelijke dienstverlening verwaarlozing verzorgt. Raadslid Leemans stelde vast dat deze lijst leeg is en vraagt zich af wat IOK gedaan heeft en of er nooit gegevens van hogerhand geweest zijn. Schepen van woonzorg en huisvesting Roger Van Aperen moet toegeven dat Hoogstraten hierover geen gegevens heeft en dat men nu een lijst wil opstellen van leegstaande en verwaarloosde huizen. Zodra deze lijst er is kan men in het college overwegen om een taks in te voeren van 500 euro voor deze woningen als tweede verblijf. Er werd immers vastgesteld dat eigenaars van leegstaande woningen soms claimen dat ze deze woning gebruiken als tweede verblijf, om zo geschrapt te worden uit het leegstandsregister. Hoogstraten en Baarle-Hertog zijn nog de enige gemeenten in het werkingsgebied van IOK die geen belasting op tweede verblijven hebben.

Geen extra belasting, er staan genoeg centen op de rekening Marc Haseldonckx Volgens raadslid Haseldonckx los je hiermee niets op. “Het probleem is de verwaarlozing en de leegstand. Door een belasting te heffen op

tweede verblijven los je de leegstand niet op! Ooit is er in Hoogstraten een heffing geweest op onbebouwde woonkavels. Dit was geen sluitend reglement en dus heeft men het terug moeten afschaffen. De leegstand moet aangepakt worden, er moet geen extra belasting geheven worden. Er staan centen genoeg op je rekening. De rekening van de stad is nog nooit zo schitterend geweest.”

Belasting Schepen Roger Van Aperen verwijst vooreerst naar de destijdse belasting op leegstaande percelen. “Er waren in die tijd te veel onbebouwde percelen. Door die taks toen in te voeren zijn er wel een aantal van die percelen op de markt gekomen en werd hiermee een deel van onze doestellingen bereikt. Als wij nu zouden beslissen om elke tweede woning te belasten met 500 euro hebben we hiermee een stok achter de deur om leegstand die verdoezeld wordt op te lossen en de eigenaars te stimuleren om hun huis in orde te brengen.” “Dit is niet correct”, repliceert Haseldonckx. “Je geeft nu de boodschap: betaal 500 euro en we laten je gerust. Dit is een extra belasting en heeft niets te maken met de strijd tegen leegstand.” Ook raadslid Johan Vermeeren (CD&V) heeft het wat moeilijk met de motivering van het college. “Ik mis hier een finale doelstelling en een goede argumentatie. Wat willen we uiteindelijk bereiken met deze lijst? Is het de bedoeling de eigenaars zo snel mogelijk te dwingen om hun huis niet meer te verwaarlozen en op te vullen of wil men hiermee een middel zoeken om deze panden toe te eigenen voor sociale doeleinden? Een heffing kan ontradend werken, maar zegt helemaal niets over de juiste doelstelling.” Schepen Van Aperen bevestigt dat het zeker niet


VANUIT HET STADHUIS de bedoeling is deze panden toe te eigenen. “Wij willen vooral onze stad een mooi en net uitzicht geven. In de Lodewijck De Konincklaan staat een huis waar een boom door het dak groeit, in de Leemstraat staat een huis al zeker vijf jaar leeg en zo zijn er in Hoogstraten nog tal van huizen die al lang leegstaan. Dat is toch geen uitstraling voor een stad als Hoogstraten. Laat ons eens kijken wat we daar aan kunnen doen vooraleer we mensen gaan penaliseren. Het is wel de bedoeling om iemand die een verwittiging krijgt voor leegstand te stimuleren om zijn huis te restaureren en terug in orde te brengen, eventueel als sociale kavel.”

pijen flirten daarom met een financieel tekort. Er is dringend nood aan een structureel ingrijpen van de Vlaamse Overheid!”

IOK Uit de gegevens van IOK horen we dat IOK op de Transportzone de gronden van de firma De Rycke heeft teruggekocht en dat 80% à 85% van de gronden van de nieuwe industriezone De Kluis al zouden bezet zijn. In de verkaveling Capuciene Bosschen zouden nog 10 bouwgronden onbebouwd zijn. De stad Hoogstraten zou deze gronden opkopen om hier mogelijk starterswoningen te plannen.

Uiteindelijk keurt iedereen het reglement op verwaarloosde woningen en dit op leegstand goed. Bij de stemming over de belasting op tweede verblijven zal CD&V zich onthouden.

Ereleden Danny Adams en Herman Verlinden, beiden CD&V, ontvingen tijdens de gemeenteraad van 29 april plechtig de titel en oorkonde van ereraadslid. Herman Verlinden zat gedurende 36 jaar in de gemeenteraad en in de OCMW-raad. Gedurende 6 jaar was hij ook schepen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was hij geen kandidaat meer. Danny Adams was 18 jaar actief in de Hoogstraatse politiek, waarvan 6 jaar als OCMW-raadslid en 12 als gemeenteraadslid. Hij werd bij de laatste verkiezingen niet meer herverkozen. Burgemeester Marc Van Aperen dankte hen beiden in naam van de gemeenteraad voor hun jarenlange inzet en zij kregen beiden een hartelijk applaus van alle aanwezigen. Ook Jef Roos van Anders werd bedacht met een eretitel en wel deze van erelid van het OCMW waarin hij eerst

CD&V-er Herman Verlinden zetelde 36 jaar in de gemeenteraad. als afgevaardigde van HOOP en later van Anders zetelde om tenslotte de laatste jaren als gemeenteraadslid zijn politieke carrière af te ronden. Burgemeester Van Aperen prees de eerlijkheid en de talrijke goed voorbereide tussenkomsten die hij vanuit de oppositie in al die jaren voerde. Tot slot werd de kandidatuur van Tinne Rombouts voor het ere-burgemeesterschap van Hoogstraten met applaus goedgekeurd. Deze eretitel kan de gemeente zelf niet uitreiken. Het is een bevoegdheid van de Vlaamse Regering maar de gemeente draagt de kandidatuur voor.

Schuldenberg Bij de goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van Bouwmaatschappij De Noorderkempen komt tot uiting dat deze maatschappij een uitstaande schuld heeft van 81 miljoen euro. Met een terugbetalingsritme van 2,4 miljoen euro per jaar is men nog wel een tijdje bezig. Schepen Roger Van Aperen verduidelijkt dat men momenteel leent over een periode van 33 jaar.

Danny Adams was 18 jaar actief in de Hoogstraatse politiek.

Johan Vermeeren die tot nu toe afgevaardigde was in de Noorderkempen geeft meer duidelijkheid over de financiële problemen van een sociale bouwmaatschappij. “De bouw van sociale woningen gebeurt op basis van leningen. Deze bedragen worden terugbetaald via de huur van sociale woningen. De trend is evenwel dat de huurprijzen in deze sector dalen, mede waardoor de schuld van de maatschappij steeds toeneemt. Dé grote uitdaging voor de toekomst is niet alleen nieuwe woningen bouwen maar vooral ook het op peil houden van de kwaliteit van de bestaande woningen. De sociale bouwmaatschap-

Raadslid Jacobs stelt voor deze gronden te kopen en in bezit van de gemeente te houden. De kandidaten zouden hierop kunnen bouwen , maar de stad zou eigenaar blijven van de grond. Schepen Roger Van Aperen vindt dit wel een goede insteek en stelt voor hierover verder met IOK te brainstormen. Raadslid Baets stelt voor deze gronden aan te kopen om er seniorenwoningen op te bouwen.

Za-kpota Bij de mondelinge vragen komt de nieuwe schepen van internationale samenwerking Faye Van Impe even in een moeilijke positie terecht. Tijdens de mondiale raad van 11 april zou de schepen verkondigd hebben dat er geen budget zou voorzien worden voor een nieuwe inleefreis naar Za-kpota, de gemeente uit Benin waarmee Hoogstraten in 2014 een stedenband heeft aangegaan. Ook zouden er geen middelen vrijgemaakt worden voor een bezoek van een delegatie van Za-kopta naar Hoogstraten. Raadslid Van Pelt vroeg zich daarom af wat de visie van het bestuur is aangaande deze stedenband en wat de toekomstplannen hieromtrent zijn. Schepen Van Impe is van mening dat er nogal snel conclusies getrokken worden over het budget van inleefreizen. “Wij gaan alles goed evalueren en bekijken of we onze middelen goed aan het besteden zijn. Als we een delegatie laten overkomen zijn dat middelen die we ginder ook zouden kunnen gebruiken. Dit is iets totaal anders dan iets niet belangrijk vinden…” Burgemeester Van Aperen mengt zich in het gesprek en trekt de zaak naar zich toe: “Wij gaan dit zeker verder in het college bespreken en er hier geen woorden aan vuil maken.” Raadslid Vermeeren is sterk verbaasd over de perceptie van schepen Van Impe en vindt het een verrassende tussenkomst van de schepen van Mondiale samenleving. Hij betreurt dat het bezoek van een delegatie zou afgezegd worden en hoopt dat er hierover een debat ten gronde komt. Ook raadslid Van Pelt kijkt uit naar een visie van het college aangaande deze stedenband. Wordt zeker vervolgd. (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

13


Sara Mostmans en Karel Vandamme in Bristol, Engeland Sara Mostmans is als dochter van dokter Mostmans en Ria Schellekens in Minderhout geboren en getogen. Echtgenoot Karel Vandamme is de zoon van dierenarts Jan Vandamme en Greta Pattyn. In 1980 zag hij het levenslicht in Meer. Samen hebben ze twee zonen: Jonas is 10 jaar en Mateo 8. De droom om een internationale carrière uit te bouwen bracht het gezin zowat een jaar geleden vanuit de Noorderkempen naar de grote Engelse stad Bristol.

Karel en Sara verruilden het vertrouwde landschap van de Noorderkempen voor Engelse vergezichten… Loenhout. Ik bleef met de kinderen in Loenhout tot begin juli. Zo konden de jongens het schooljaar afmaken en al wennen aan het idee dat we zouden verhuizen. Ondertussen vonden we een huis in Bristol en een goeie school voor de kinderen.

Mooie kans DHM: Hoe zijn jullie in Bristol terechtgekomen? Sara: Een goed jaar geleden waren we nog in Loenhout, waar we zes jaar heel graag woonden en genoten van de mooie omgeving, een zeer goede school (’t Blokje), leuke sportclubs, fijne buren, vrienden en familie in de buurt. Ikzelf werkte in Diegem als Medical Manager bij Biogen, een farmaceutisch bedrijf dat voornamelijk focust op de ontwikkeling van geneesmiddelen voor neurologische aandoeningen en Karel werkte in Rotterdam voor Unilever BNX.

Ikzelf ben misschien iets minder avontuurlijk, maar de stap naar de UK leek niet zo groot. De afstand met het thuisfront viel best mee, ik zou relatief gemakkelijk een nieuwe job kunnen vinden en de jongens zouden perfect Engels leren. De knoop werd relatief snel doorgehakt en vanaf maart 2018 ging Karel aan de slag in Bristol in de eerste fase al pendelend tussen Bristol en

Begin mei ben ik gestopt met werken en had daardoor voldoende tijd om de verhuis naar Engeland voor te bereiden en de jongens klaar te stomen voor een leven op een Engelse school. Ze kregen thuis Engelse les en moesten enkele toelatingsproefjes doen voor de nieuwe school, waarbij de leerkrachten en directie van ‘t Blokje

Eind 2017 kregen we de kans om naar Bristol te verhuizen. Een stad op 160 km ten Westen van Londen, waar Unilever een mooi bedrijf, Pukka, had opgekocht en waarvoor Karel werd aangesteld als de nieuwe Global CEO. Pukka opereert in 42 landen met als missie om mensen gezonder en gelukkiger te maken met organisch geteelde kruiden in lekkere kruidenthee en supplementen. (Je leest er meer over op www.pukkaherbs.com, nvdr). Het was altijd al Karels droom om een internationale carrière uit te bouwen en als gezin nieuwe culturen, talen en gebruiken te leren kennen. Naast die professionele uitdaging zagen we dit als een mooie kans voor de kinderen om te leren dat je overal goed kan leven, lekker kan eten en leuke vrienden kan maken. DHM: Toch ook voor jou en de kinderen een hele stap, niet?

14

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Voor ons gezin is het een mooie kans om te ervaren dat je overal goed kan leven en vrienden maken.”


SKYPE makkelijk eens langs, want het is maar een goed uur vliegen. Dat zijn fijne bezoekjes waar we natuurlijk naar uitkijken. DHM: Hoe vergaat het Jonas en Mateo op school? De jongens zijn goed terechtgekomen in hun nieuwe school. Clifton College is een grote privé school waar ze in kleine klasjes van ongeveer 15 leerlingen zitten. Er heerst een huiselijke sfeer, letterlijk, want ze horen bij een “house” waar de “housemaster” en de “matron” (mama van het huis) alles regelen. Wie er wanneer welke muziekles heeft, welke extra activiteiten er die dag op het programma staan. De twee zonen op bezoek bij Pukka, het bedrijf dat Karel als CEO runt. ons enorm gesteund hebben. En dan was het tijd om afscheid te nemen, veel afspreken met vrienden en familie, veel gezelligheid, en hier en daar een feestje.

Kleine zaken DHM: Was het een grote aanpassing om te wennen aan het leven in de UK? Hoewel de stap naar de UK niet zo groot leek, is het in vele opzichten toch een enorme verandering geweest voor ons allemaal. Karel en ik zijn beide opgegroeid in deelgemeenten van Hoogstraten, met de kinderen woonden we in Loenhout. Van wonen op de buiten werd het nu dus een vrij grote stad. Bristol is in grootte te vergelijken met Antwerpen, het is creatief, multicultureel en tamelijk progressief. Het is er heuvelachtig en omgeven door zeer mooie natuur. Op anderhalf uur zijn we met de trein in Londen en het is een mooie uitvalsbasis om de prachtige stranden van Devon en Cornwall te bezoeken. De stranden daar zijn ongelooflijk mooi.

Karel spendeerde heel wat uurtjes in de Mussenakker. De aanpassing ligt in vele kleine zaken die in België vanzelfsprekend zijn. De mobiliteit is vele malen trager. Door het drukke verkeer en de erg smalle wegen heb je voor slechts 20 km een goed uur nodig. Het zijn geen euro’s maar ponden, geen kilometers maar miles, geen warme bakkers hier, geen frituurfrietjes, de pubs sluiten om 24 uur, en ga zo maar door. Maar er zijn ook veel leuke veranderingen; ik werk voorlopig nog niet en het is heel fijn om meer tijd met de kinderen te kunnen doorbrengen, wat tijd voor mezelf te hebben én voor onze puppy van 5 maanden. Onze weekends zijn meer gefocust op ons gezin en daar genieten we allemaal van. Je leert snel nieuwe mensen kennen typisch, vooral via de kinderen - en daar groeien nieuwe vriendschappen uit. Anderzijds komen je beste vrienden en familie uit België vrij ge-

De jongens kunnen voor, tijdens en na school extra clubs kiezen - Mateo doet bv judo en voetbal, Jonas schaakt. Tijdens de pauzes gaan de jongens elk naar hun “huis” een sandwich eten, wat “chillen” in de living, lekker spelen, of hun sportkleren aantrekken, want dat doen ze heel veel, bijna elke dag. Ook op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag zijn ze verplicht aanwezig. De jongens leren hier typische Engelse sporten: vorig semester rugby, nu hockey en na Pasen is het cricket. Het zijn pittige en lange dagen voor de jongens. Niet alleen een nieuwe taal, ook veel nieuwe leerstof en daar bovenop ook sociaal gezien opnieuw beginnen. Maar… ze doen dat supergoed. Ze lezen en schrijven al heel goed Engels en spreken nu al met een veel mooier accent dan Karel en ik. We zijn heel fier op hen, en hoewel ze af en toe nog zeggen dat ze Loenhout en hun vriendjes missen, maken ze hier nieuwe vrienden en beseffen ze wel welke kansen ze nu krijgen.

Klassenmaatschappij DHM: De kwaliteit van het leven zal niet zo heel veel verschillen van hier. Na een goed half jaar beseffen we des te meer hoe hoog de levenskwaliteit is in Hoogstraten en omstreken. In een maatschappelijke context waarin sterke meningen overheersen en waar nogal snel kritiek wordt gevormd, wordt vaak vergeten hoe goed wij het daar hebben. De omgeving van Hoogstraten en Wuustwezel is mooi, veilig en gezond, de mobiliteit is al bij al goed, de scholen zijn top, de sportmogelijkheden legio, de mensen erg leuk en de jeugdhuizen bijzonder amusant. Karel heeft heel wat uurtjes gespendeerd in de Mussenakker.

ter dan wat we gewoon zijn in België. Dat wordt in stand gehouden door bijvoorbeeld de scholen (privaat versus publiek), zeer duur onroerend goed, een tamelijk duur leven en zelfs door het dagelijks taalgebruik zoals een ‘middle-classcar’ en een ‘lower-class-area’. Gezondheidszorg is in principe gratis, maar we hebben al wel gemerkt dat wachttijden worden ingekort en dat er meer behandelingsopties worden aangeboden als je zelf betaalt. DHM: De Brexit is dagelijks nieuws tegenwoordig. Wat denken de mensen in Bristol er over? Naar onze ervaring hebben de Engelsen zich nooit echt verbonden gevoeld met de Europese Unie. Toch is de Brexit er voornamelijk gekomen op basis van verkeerde informatie en emotie. Willens nillens zijn veel Britten opgevoed met het idee van de Common Wealth, een idee dat de UK als een wereldmacht ziet, wat nu in een globale economie voorbij gestreefd is.

Op de smalle wegen heb je voor 20 km een uur nodig. Nu de Brexit nakend is, horen we in onze omgeving toch voornamelijk bezorgdheid - die Karel ook met Pukka moet managen. De gevolgen voor het bedrijfsleven zijn immers niet te onderschatten en zullen duidelijk leiden tot meer in- en uitvoertaksen en dus wellicht een aanzienlijke inflatie. In onze omgeving is er nog steeds hoop dat de Brexit niet doorgaat, uitgesteld wordt of dat er een nieuw referendum wordt gehouden. We shall see… DHM: Blij te horen dat jullie het als nieuwe Engelse familie naar je zin hebben in Bristol. En omdat jullie toch geregeld de plas oversteken, komen we mekaar beslist nog wel eens tegen, niet? Succes alvast! (rob)

De ‘gap’ tussen rijk en arm is groter dan in België. Ook in de UK kan je erg goed leven, vrienden maken en genieten van alles wat je verlangt. Maar één van de voornaamste maatschappelijke verschillen is de nog steeds aanwezige klassenmaatschappij. De gap tussen rijk en arm is gro-

“Ikzelf ben misschien iets minder avontuurlijk, maar de stap naar de UK leek niet zo groot.” DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

15


HOE ZOU HET ZIJN MET

Hoe zou het nog zijn met... In deze rubriek gaan we op zoek naar mensen die we enkele jaren geleden voor het voetlicht brachten.

Marc Snels (van 2002 tot 2015) korpschef in Hoogstraten Op 1 januari 2002 startte in Hoogstraten de politiezone Noorderkempen, die de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merkplas overkoepelt. De eerste korpschef werd de toen 35-jarige Marc Snels. Zijn roots lagen in Hoogstraten maar ook in tal van andere gemeenten, want zijn vader was rijkswachter en dus verhuisde de familie regelmatig mee. Uiteindelijk werd Brasschaat de plaats waar Marc het belangrijkste deel van zijn jeugd doorbracht.

Na de humaniora trok hij naar de Antwerpse politieschool en werd agent in Brasschaat. Hij volgde een officiersopleiding en studeerde nadien nog criminologie aan de VUB. Wanneer in 2002 de politiezone Noorderkempen officieel van start ging werd Marc de eerste korpschef.

Niet simpel Het werd zeker geen gemakkelijke taak, gezien de talrijke tegenstellingen in één nieuwe struc-

Korpschef Marc Snels houdt samen met wijkagent Guy Aerts uit Wortel op een koude winterdag in 2012 een oogje in het zeil tijdens de opnamen van Groenland op Bootjesven. Ook Staf Van De Poel trotseerde de kou.

tuur. Rijkswacht en politie met elk hun eigen cultuur, nieuwe visie tegenover klassiek politiewerk, jong en oud, verschillende gemeenten met elk een ander bestuur, … het moet wennen geweest zijn. En dan spreken we nog niet van de drie gevangenissen op het grondgebied met later een extra uitbreiding naar Tilburg. Vervoer van gevangenen, opvang bij staking van het personeel, incidenten binnen de gevangenis, zeker geen simpele materie. Uiteindelijk kreeg de korpschef het voor elkaar dat er een vast veiligheidskorps van 16 man aan de politiezone werd toegevoegd voor dit specifieke werk. Ruim 15 jaar heeft Marc Snels het korps geleid waarbij het personeel uitbreidde van 65 naar 104 medewerkers, waaronder ook 16 burgers. In al die jaren heeft hij zich met hart en ziel ingezet om een gemeenschapsgerichte politiezorg ingang te doen vinden. In 2015 verraste hij echter Hoogstraten door zijn vertrek naar Antwerpen waar hij benoemd werd tot directeur personeel van het grootste politiekorps van het land. Van een promotie gesproken. Op 2 mei 2015 ging hij er aan het werk en zo verloren wij hem uit het oog. Hoe zou het nu nog zijn met Marc, vroegen wij ons af… En aan wie konden we dat beter vragen dan aan hemzelf?

En nu? “Ik was zeer graag korpschef van de politiezone Noorderkempen. Ik kijk met veel voldoening terug op de 14 jaren dat ik er de lokale politie mocht leiden. Het was een zeer bijzondere periode. Ik ben immers van Hoogstraten afkomstig, ken er heel veel mensen en vrienden en praktisch mijn hele familie woont in de aarbeienregio. Ondanks alle omzwervingen blijf ik een echte kempenzoon! Van nature ben ik iemand die graag nieuwe uitdagingen opzoekt. Als korpschef van de politiezone Noorderkempen zetelde ik in de Vaste commissie van de lokale politie en had ik op het nationale niveau heel wat initiatieven genomen m.b.t. de politieopleidingen en het Huis voor lei-

16

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

derschap. Dat was één van de redenen waarom ik eind 2014 gevraagd werd om Directeur Human Resources te worden bij de Politie Antwerpen. Ik zag in die functie een mogelijkheid om de mensgerichte visie op het gebied van personeelsbeleid te vertalen in het grootste politiekorps (+/- 2400 medewerkers) van het land. Ik besloot begin 2015 daarom uit mijn comfortzone te treden en toch op de aantrekkelijke vraag van Antwerpen in te gaan.”

Andere golflengte “Ik moet zeggen dat ik hier een lange periode mijn ei in kwijt kon. Ik reorganiseerde de directie HR waarvan ik de leiding had en werkte

samen met de federale politie een nieuw en eigen rekruterings- en selectiebeleid uit voor de Politie Antwerpen. Dit was een primeur en bittere noodzaak gezien de vergrijzing van het korps en de pensioneringsgolf . Die instroom van nieuwe medewerkers is inmiddels een succes gebleken, iets waar ik toch fier op ben omdat een aantal fundamenten daarvan (o.a. het principe van “selecting in” en de snelle doorlooptijden) toch onder mijn vleugels werden neergezet. Na verloop van tijd bleek echter dat ik voor een aantal andere aspecten van het personeelsbeleid op een verschillende golflengte zat dan mijn baas, korpschef Serge Muyters. Hoewel wij elkaar als mens absoluut appreciëren, bleken sommige verschillen in visie en aanpak soms


HOE ZOU HET ZIJN MET moeilijk werkzaam. Een CEO en Directeur HRM moeten elkaar vlot kunnen vinden en dat was m.b.t. een aantal items niet altijd het geval. Mede daardoor kreeg ik het gevoel dat ik niet efficiënt bezig was. Dit was voor mezelf een serieuze ontgoocheling. Voor de eerste keer in mijn carrière had ik het gevoel dat ik iets niet kon afmaken zoals ik het wilde. Ik begon me op professioneel vlak minder goed in mijn vel te voelen… Iets wat me snel deed besluiten andere oorden op te zoeken. Na een korte rustpauze van enkele weken nam ik de beslissing een nieuwe weg in te slaan. Ik had nogal wat mogelijkheden en kon onder meer gaan werken bij de federale politie, bij de lokale politie Mechelen en zelfs ook op het kabinet van de Minister van Binnenlandse zaken.”

Brasschaat “Ik maakte echter een keuze van het hart en ging eind 2016 aan de slag bij de Politie van Brasschaat. In dat korps begon in 1987 mijn politiecarrière. Het was ook de gemeente waar ik al woon van in 1982 toen mijn vader er brigadecommandant werd bij de toenmalige rijkswacht. Ik ging dus werken in hetzelfde bureel als dat van mijn vader. In Brasschaat was ik Adjunct-korpschef, verantwoordelijk voor de intensieve samenwerking met de lokale politie van Schoten en coördineerde ik de samenwerking tussen de verschillende operationele diensten (recherche, interventie, wijkwerking,…). Dit was een leerrijke periode omdat ik terug meer voeling kreeg met de echte dagelijkse operationele politiewerking. In mijn vorige functies als eindverantwoordelijke of directeur in een zeer groot korps was dit toch minder het geval. In de loop van vorig jaar werd ik gecontacteerd door de korpschef van de Lokale Politie Mechelen met de vraag om daar te komen werken. Ik had als korpschef in de zone Noorderkempen al zeer goed samengewerkt met Yves Bogaerts toen die nog Directeur-coördinator was de federale politie in Turnhout. Wij werden in het verleden vaak gedwongen intensief samen te werken n.a.v. de vele stakingen, oproer of problemen die zich voordeden in de drie gevangenissen en het centrum voor illegalen.

Marc Snels in zijn nieuwe functie bij de politie van Mechelen tijdens de ondertekening van een BINprotocol met de Burgemeester van Willebroek Eddy Bevers Burgemeester Bart Somers. Mechelen is een voorbeeld qua stadsvernieuwing en ook het veiligheidsbeleid is vooruitstrevend. Er wordt in deze multiculturele stad bijvoorbeeld sterk ingezet op partnerschap tussen de politie, de bevolking en andere (stads)diensten, iets wat altijd één van mijn stokpaardjes was. Door die aanpak evolueerde het “Chicago aan de Dijle” tot een mooie, propere en veilige provinciestad. Ik heb de afgelopen jaren dus heel wat watertjes in het boeiende politiewereldje doorzwommen. Het bracht me veel nieuwe kennis en ervaringen bij. Sinds mijn periode in Antwerpen ben ik trouwens wat anders gaan werken. Zo neem ik bijvoorbeeld meer tijd om vakliteratuur grondig te lezen en delegeer ik bewust meer bevoegdheden. Ik word dit jaar 53 jaar en heb dus nog heel wat professionele jaren voor de boeg. Ik probeer me dan ook scherp te houden en sluit zeker niet uit dat ik de toekomst nog nieuwe uitdagingen zal aangaan. Wie weet misschien ook ooit terug in de regio!”

Privé “Privé gaat het me overigens goed. Ik heb bij alle drukke werkzaamheden geleerd dat gezondheid belangrijk is en besteed er veel meer aandacht aan dan vroeger. Ik plan samen met mijn gezin de nodige ontspanningsmomenten in, reis regelmatig en doe meer aan sport, vooral joggen en fietsen. Ik ga ook nog altijd regelmatig op jacht naar grote karpers die na een foto levend en wel terug gezet worden. In de Noorderkempen kom ik nog zeer regelmatig. Een bezoek bij de ouders, schoonouders en vrienden in Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel staat regelmatig op het programma. Ik ben hier geboren en heb er een deel van mijn jeugd doorgebracht… Hoogstraten zal dus altijd een belangrijke plaats innemen in mijn hart. Ik volg de lokale actualiteit dan ook op de voet. Het binnenrijden van de Vrijheid wanneer ik via de Loenhoutsebaan en de E19 van Brasschaat kom, voelt dan ook altijd aan als een stuk thuiskomen.” (jh)

Sinds 01 oktober 2018 ben ik dus AdjunctKorpschef Strategie en beheerscontrole in de politiezone Mechelen-Willebroek. In deze functie bepaal ik mee, en coördineer ik het strategisch beleid van de organisatie. Dit korps telt +/- 460 medewerkers. Ik ben er o.a. verantwoordelijk voor de opmaak van het zonaal veiligheidsplan, en de optimalisatie van een hele reeks processen.”

Dynamiek “Wat me onder meer mee aantrok om naar Mechelen te gaan was de dynamiek die deze provinciestad kenmerkt onder de vleugels van

Op studiebezoek bij de politie van New York. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

17


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren

Boekhouding en administratie B.T.W.- advies / aangiften / formaliteiten Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijziging van vennootschappen Advies sociale wetgeving Ondernemingsnr. 0438.340.229

Van Aertselaarstraat 25a - bus 1

tel. 03.235.03.23

-

NIEUW ADRE S

2320 Hoogstraten

gsm. 0478.32.76.35

www.profisk.be - info@profisk.be

Pauwels Gunther bvba •Centrale verwarming •Sanitair •Zinkwerken •Zonneboilers •Warmtepompen •Onderhoud met attest - (enkel Vaillant)

deejays www.pauwelsgunther.be tel. 0473 60 62 83

& discobars

www.music-services.be


CULTUUR

Gildefeest van de Hoge Gildenraad der Kempen in Meerle

Waar sport en folklore hand in hand gaan MEERLE - Op zaterdag 22 en zondag 23 juni verzamelt een 50-tal gilden uit de provincie Antwerpen in Meerle voor hun jaarlijks Gildefeest. Op zaterdag zijn er wedstrijden met vijf verschillende wapens, op zondag trekken de gilden in stoet door het dorp. “Op het moment dat veel de traditionele verenigingen het moeilijk hebben, is het niet meer vanzelfsprekend om zo’n gildefeest in te richten”, zegt Harry Vanderhenst, “Er komt zoveel bij kijken en is en het blijft een berekend risico, ook financieel. In 1988 organiseerde onze gilde al een gildefeest en in 2001 was de gilde van Meer organisator” gaat hij verder. “Om het financieel risico te beperken organiseren we op vrijdagavond 21 juni een ‘Zomerfeest’, een bal op de langste dag van het jaar. Daar spelen Stiletto en Peter en de Botsotto’s”. Harry Vanderhenst is sinds 2015 erehoofdman van de Hoge Gildenraad der Kempen. Een koepelvereniging van gilden uit de provincie Antwerpen, in 1952 op de been gebracht op initiatief van een zekere Gerard Meeusen uit Essen. Om door de Hoge Gildenraad als gilde erkend te worden, moet men kunnen bewijzen dat men reeds voor de Franse tijd bestond. “Ooit telde de Hoge Gildenraad 73 aangesloten gilden”, weet Vanderhenst, “daarvan zijn er nu een aantal ontbonden en andere zijn ‘slapend’. Ze bestaan nog maar zijn niet meer actief. ”

Voet- en andere bogen Op zaterdag 22 juni nemen 47 gilden deel aan schutterswedstrijden met vijf verschillende wapens. Het zwaarste, oudste en meest spectaculaire wapen is de zogenaamde voetboog. Met die boog komen vijf gilden tegen elkaar uit, ze schieten op een doel dat op een van afstand van 70 meter staat. Het wapen is zo krachtig dat paus

Innocentius het gebruik ervan in 1139 verbood bij conflicten tussen Christenen. Een meer vriendelijke variant is de balans- of Sint-Jansboog. Met dat type boog schieten de acht gilden uit de regio op een afstand van 61 meter. Het derde type kruisboog is de kleine kruisboog of kolfboog. Aan deze wedstrijden op een afstand van 25 meter nemen slechts vier gilden deel. Zes gilden schieten met een luchtbuks. Maar veruit het grootst aantal gilden, 24 om precies te zijn, schieten met een handboog op doelen opgesteld op 20 meter.

Schoon inkomen Op zondag 23 juni tonen de 47 gilden zich in vol ornaat. Ze verzamelen in de Hazenweg en trekken dan in stoet door de Kerkstraat om zo naar het feesttent te gaan die opgesteld is naast de oude melkerij. Ergens langs het parcours geeft een jury punten voor wat men het ‘schoon inkomen’ noemt. Gilden die goed vertegenwoordigd zijn en zich in verzorgde historische kledij aanbieden, krijgen het meeste punten. Op het feestterrein zelf zijn er danswedstrijden, wedstrijden voor vendeliers en roffelaars. Ook daar zijn punten te verdienen.

Toekomst De schuttersgilden zijn zonder twijfel de oudste nog bestaande verenigingen. Voor zover bekend ontstonden ze in de 13de eeuw in de steden en

Harry Vanderhenst, Opperhoofdman van de Hoge Gildenraad op het platteland wellicht een eeuw later. Het zijn verenigingen met een rijk verleden en eeuwenoude gebruiken, tradities waaraan men zich wellicht te lang te halsstarrig heeft vastgehouden. Als de gilden de jongeren willen bereiken, zal men de gebruiken en tradities uit het verleden moeten behouden, maar toelaten dat ze vormelijk anders worden ingevuld. Een evenwichtsoefening tussen behouden en vernieuwen. Een zoektocht naar een toekomst voor het rijke historische verleden. (fh)

Programma Zaterdag 22 juni 13 uur: wedstrijd met de Sint-Jansboog 14 uur: wedstrijden met de voetboog, de kleine kruisboog, de handboog en de buks 19 uur: prijsuitreiking Zondag 23 juni 13 uur: opstellen van de stoet in de Hazenweg 13.30 uur: start van de optocht door het dorp 14 uur: aankomst op het feestterrein en wedstrijden dansen, vendelen en roffelen 19 uur: prijsuitreiking Het Schoon inkomen. De gilde van Minderhout tijdens de nationale Gildedag in 2010. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

19


Klassiek in Den Rooy KLASSIEKE MUZIEK VAN DE BOVENSTE PLANK Domein Den Rooy • Meerle - Hoogstraten

KLASSIEK

IN DEN ROOY 29 juni ‘19

Domein Den Rooy Meerle

Zaterdag 29 juni • DAGPROGRAMMA

Muzikale wandeling Om 12u of 13u30 of 15uur Tickets vanaf €25 Kinderen tot 8 jaar gratis Studenten €5 euro

Doorheen het bos van Domein Den Rooy en Natuurpunt met uitgebreide picknickmand na de wandeling Drie podia tijdens de wandeling: Podium 1: Olsi Leka (cello) Podium 2: Elena Lebedeva (gitaar) Podium 3: Jo Vercruysse (viool)

Zaterdag 29 juni • AVONDPROGRAMMA Vanaf 19.30 uur

Liebrecht Vanbeckevoort (piano) Svenja Van Driessche (viool) Elise Caluwaerts (zang) met intermezzo van Olsi Leko (cello) en Jo Vercruysse (viool)

Tickets vanaf €30 Kinderen tot 8 jaar gratis Studenten €7,5

Toegangskaarten via info@denrooy.com en via www.teleticketservice.com Combiticket (dag- en avondprogramma): €45 - Studenten: €10 - Kinderen tot 8 jaar gratis VIP- arrangementen aan €125 euro (incl. diner & parking) via info@denrooy.com Domein Den Rooy in Ulicotenseweg 54 te 2328 Meerle – Hoogstraten Parking op het gemeenteplein van Meerle

Natuurpunt Markvallei


OOGSTRATEN

OOGSTSTRATEN

Voedseloverschotten krijgen zinvolle bestemming HOOGSTRATEN - In augustus vorig jaar was er ophef over maar liefst 1.500 ton overproductie groenten die voor bemesting op een weiland uitgekapt werden om er ondergewerkt te worden. Ook al was die praktijk vergund en dus volkomen legaal, Coöperatie Hoogstraten wil dergelijke toestanden uiteraard zoveel als mogelijk vermijden. Daar slaagt men ook steeds meer in, zo blijkt.

In de rubriek OOGSTSTRATEN maken we kennis met particulieren, verenigingen en bedrijven die werken aan een meer duurzame manier om met voedsel om te gaan. Dit betreft particulieren en organisaties die zelf produceren, duurzame kleinschalige landbouw, een sterker contact tussen producent en consument en de manier waarop we voedseloverschotten vermijden of er mee omgaan. Vandaag Coöperatie Hoogstraten.

“We willen de hoeveelheid overschotten altijd tot een minimum beperken, dat spreekt voor zich”, zegt Gust Lauryssen, verantwoordelijke interventie binnen het bedrijf. “De realiteit leert echter dat er bijna elk jaar periodes zijn waarin de verkoop moeizaam loopt en er dus van overproductie sprake kan zijn.” Soms wordt de verkoop zelfs (tijdelijk) onmogelijk gemaakt, zoals in 2011 toen men door een voedselcrisis geconfronteerd werd met grote volumes niet te verkopen producten die via een vaste afnemer verwerkt werden in dierenvoeding of die vergist werden.

Voedselbedeling Vindt zulke overproductie dan geen zinvolle weg naar voedselbedeling? “Tot 2014 waren er nauwelijks of geen vragen om overschotten aan te wenden voor gratis verdeling aan mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In de loop van 2015 is er een eerste organisatie hier dergelijke overschotten komen afhalen. Nu zijn er een twaalftal vzw’s die op regelmatige basis producten komen ophalen.” De problematiek werd ook gestructureerd en strategisch aangepakt. “Naar aanleiding van een project van de Thomas More hogeschool, werd in 2018 een samenwerking met SW WEB opgestart, waarbij overschotten aan bodemprijzen worden verkocht om deze in de sociale economie te gebruiken. Zo worden het niet eens echt overschotten.

Betrokkenheid Op enkele jaren tijd wordt dus een steeds groter volume overschotten gebruikt voor menselijke consumptie. Men maakte de switch van ad-hoc een uitweg zoeken voor de ontstane overschotten, naar een meer gestructureerde en planmatige aanpak. Er wordt daarbij gezocht naar een zo breed mogelijk netwerk aan organisaties, van welke aard dan ook, die eventuele overschotten zinvol kunnen gebruiken, vandaar ook hun betrokkenheid in projecten als Oogststraten.

Sindsdien gaan overschotten naar de Belgische voedselbank en is er een constructieve samenwerking met vooral de afdelingen Limburg en Luik. Als er daarna nog een beperkt volume overblijft, nemen we contact op met regionale vzw’s.”

Nog enkele cijfers. In 2016 werd bijna 8.500 kg aan overschotten verdeeld via de regionale vzw’s. In 2018 heeft men al ongeveer 74.000 kg via een netwerk van organisaties een zinvolle bestemming gegeven. Zelfs zonder grote marktproblemen verwacht men erin te slagen om in 2019 een nog groter volume aan overschotten een dergelijke bestemming te geven. (fh)

Toestanden zoals in augustus 2018, waarbij men grote hoeveelheden producten moet dumpen, wil men zoveel als mogelijk vermijden.

Een groeiend volume aan overschotten vindt zijn weg naar de sociale economie. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

21


CULTUUR

Tweede editie van Klassiek in Den Rooy

Klassiek van de bovenste plank in een uniek kader MEERLE - Na een heel mooie eerste editie van Klassiek in Den Rooy einde juni vorig jaar, opent Domein Den Rooy op zaterdag 29 juni opnieuw de poorten voor een fijn programma klassieke muziek. Topartiesten in een uniek kader. Net zoals vorig jaar bestaat het evenement uit twee delen, een namiddagprogramma in de natuur en een avondconcert rondom het landhuis Den Rooy.

Namiddagprogramma In de namiddag vinden er drie natuurwandelingen plaats om 12, 13.30 en 15 uur. Tijdens de wandeling wordt op drie plaatsen stilgestaan voor concerten in het prachtige bos van Natuurgebied Den Rooy. De wandeling zal geleid worden door natuurgidsen van Natuurpunt Markvallei. De gidsen van Natuurpunt hebben zelf de plaatsen voor de concerten uitgekozen, waar de muziek volledig tot zijn recht zal komen. En belangrijk.... de organisator staat vijf euro per inkomkaart af aan Natuurpunt. Bezoekers vertrekken aan het hoofdgebouw, de tocht eindigt op het grasveld aan de vijver, waar hen een picknickmand wacht. Op de gekozen locaties is er telkens een solo concert: Olsi Leka (cello), Elena Lebedeva (gitaar) en Jo Vercruysse (viool). OLSI LEKA vangt op zesjarige leeftijd cellostudies aan. Tijdens zijn opleiding behaalt tot twee maal toe de de Eerste Prijs ‘Jonge Virtuosen’, in de categoriën junior en senior, vervolgens de Eerste Prijs in de wedstrijd ‘Lions Club International Competition’ (België) en de Tweede prijs in de wedstrijd ‘International interpretation Competition’ (Cyprus). Tijdens het laatste jaar van zijn studies wordt hij op vierentwintigjarige leeftijd benoemd als Cello-Solo Lessenaar - aanvoerder in het Natio-

naal Orkest van België, nu Belgian National Orchestra. Zo werkte hij met een hele reeks internationaal gekende dirigenten en solisten. Sindsdien treedt hij vaak op als kamermuzikant in zalen of op festivals. Sedert 2015 is hij Professor Cello aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. ELENA LEBEDEVA volgt vanaf haar prille jaren gitaarlessen bij de legendarische Yoeri Petrovich. Als jonge soliste onderneemt ze verschillende internationale concerttournees. Op 18-jarige leeftijd gaat ze naar het Nikolai Timsky-Korsakov conservatorium waar ze haar studie con brio afrondt. Sindsdien is ze een graag gezien gaste op recitals in Oost en West. Sinds 2017 is ze ook directeur-generaal van de Cultural Innovative Studio LLC, een BelgischRussische instelling die diverse culturele activiteiten aanbiedt en waar tevens haar gitaarschool gehuisvest is. De studio organiseerde verschillende galaconcerten voor het Belgisch consulaat te Sint-Petersburg, waar ze als soliste optrad en zowat de huissoliste werd. JO VERCRUYSSE is een veelzijdig musicus. Hij behaalde verschillende prijzen als trompettist en violist, maar uiteindelijk besloot hij zich uitsluitend toe te leggen op het vioolspel. Na zijn studies aan het Koninklijk Muziekconservatorium Brussel te hebben afgerond, kwam hij

Jo Vercruysse in contact met Rudolf Werthen. Deze nodigde hem uit om de functie van eerste viool-solo op zich te nemen bij het wereldvermaarde I Fiamminghi, waar hij 12 jaar lang ervaring opdeed. Vanaf 2000 was hij er concertmeester. In september 2001 werd hij concertmeester bij het dynamische Symfonieorkest Vlaanderen, een functie die hij vandaag nog steeds vervult. Vanaf 2002 wordt hij eveneens als concertmeester geëngageerd bij het kamerorkest Prima La Musica. Als solist kan hij terugvallen op een rijk repertoire dat zich uitstrekt van barok tot hedendaagse muziek.

Avondprogramma Vanaf 19.30 uur begint het avondprogramma aan het landhuis. Daar spelen de gerenommeerde muzikanten Liebrecht Vanbeckevoort (piano), Svenja Van Driessche (viool) en Elise Caluwaerts (zang). Olsi Leko en Jo Vercruysse zorgen voor een intermezzo. LIEBRECHT VANBECKEVOORT is voortrekker van een nieuwe generatie Belgische pianisten. Hij vervolmaakte zich tussen 2002 en 2009 achtereenvolgens bij diverse gerenommeerde pedagogen. Momenteel is hij zelf als gastprofessor piano verbonden aan de LUCA School of Arts in Leuven.

Elena Lebedeva

22

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zijn grote doorbraak op de internationale concertpodia kwam er in 2007 als laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd waar hij tevens de twee publieksprijzen van VRT/RTBF in ontvangst mocht nemen. Sindsdien concerteert hij wereldwijd als ‘Steinway Artist’ op vooraan-


CULTUUR

Svenja Van Driessche Olsi Leka staande podia en op talrijke muziekfestivals in binnen- en buitenland. Zo was hij exclusief klassiek artiest tijdens de ‘Night of the Proms’ 2007 in het Sportpaleis van Antwerpen. Als solist trad hij op met o.m. het Nationaal Orkest van België, Brussels Philharmonic, de Koninklijke Filharmonie van Vlaanderen, het Symfonieorkest van Vlaanderen, Het Kamerorkest Brugge, de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, en diverse buitenlandse gerenommeerde orkesten. Op 25- jarige leeftijd is SVENJA VAN DRIESSCHE al een begrip in de Belgische muziekwereld. Ze begon haar vioolstudie op 8-jarige leeftijd en gaf direct blijk van een waar natuurtalent, een wonderlijke muzikaliteit en een grenzeloze wilskracht. In 2005 ging ze twee jaar studeren bij Otto Derolez, concertmeester van het Brussels Philharmonic. In 2007 slaagde ze in de toelatingsproef aan de prestigieuze Muziekkapel Koningin Elisabeth te Argenteuil. Onder leiding van Professor Augustin Dumay en Tatiana Samouil slaagde ze in juni 2011 let brio in het eindexamen. Ondertussen speelt ze recitals en concerten met gereputeerde orkesten in binnen- en buitenland.

In maart 2009 wint ze de 2de prijs op de internationale vioolwedstrijd Bravo voor jonge violisten. Kort daarop wordt ze uitgenodigd om met het Brussels Philharmonic o.l.v. Michel Tabachnik om het Kerstconcert van het Koninklijk Paleis te verzorgen voor radio en televisie. In december 2010 werd zij in Den Haag geselecteerd voor het Gustav Mahler Jugendorchester. Onder leiding van Sir Colin Davis nam zij als enige Belgische deel aan de Summer Tour 2011 en trad in gerenommeerde concertzalen op, zoals de Semperoper Dresden, de Salsburger Fetspiele en de Royal Albert Hall te Londen. Voor de tournees 2013 en 2014 werd ze opnieuw geselecteerd (uit 1550 kandidaten). Ze werd eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan de Mahler Academy te Bolzano. Momenteel zet zij haar masterstudies verder in de klas van Tatiana Samouil aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Sopraan ELISE CALUWAERTS studeerde gelijktijdig aan de conservatoria van Antwerpen bij Lucienne Van Deyck (klassieke zang) en Brussel (oude muziek) , daarna aan het Koninkijk Conservatorium van Den Haag, waar ze in 2006 Cum Laude afstudeerde bij Diane Forlano. Ze volgde diverse masterclasses. Momenteel laat ze zich coachen door Franco Farina. Als operasoliste zong Elise rollen in bekende opera’s in zowat alle continenten. Haar voorliefde voor uitdagend repertoire - van opera tot multidisciplinaire projecten - leidde tot talrijke creaties en bijzondere samenwerkingen met gerenommeerde componisten en ensembles. Ook bracht Elise eind 2016 een cd uit met spectaculair coloratuurrepertoire op uitnodiging van het St-Petersburg Symphony Orchestra onder leiding van Walter Proost. In 2017 brachten ze de Vier letzte Lieder, samen met auteur Lize Spit in de literair-muzikale productie Avondrood, een samenwerking met Behoud de Begeerte. Tijdens de eerste editie van Klassiek in Den Rooy stond zij ook op het bordes van het landhuis en zong onder begeleiding van Eliane Rodriguez.

Liebrecht Vanbeckevoort

Elise Caluwaerts merse weer als vorig jaar. Maar alleen al de kwaliteit van de artiesten staat sowieso borg voor een een memorabele namiddag en avond.

Praktisch Tickets voor de muzikale wandeling kosten 25 euro, inclusief picknickbox. Kinderen tot 8 jaar mogen gratis mee. Studenten betalen 5 euro. Voor het avondconcert betaal je 30 euro. Kinderen tot 8 jaar mogen gratis mee. Studenten betalen 7,5 euro. Een combiticket voor middag- en avondprogramma kost 45 euro, studenten betalen 10 euro. Een vip-arrangement voor het avondprogramma met diner en parking kost 125 euro. Er is parkeergelegenheid op het gemeenteplein van Meerle. Fietsenparking op het domein zelf. Bestellen via teleticketservice.com of via mail aan info@denrooy.com (jaf)

Win tickets voor Klassiek in Den Rooy Speciaal voor onze lezers schenken de organisatoren van het evenement 5 tickets voor het namiddagprogramma en 5 tickets voor het avondprogramma (max 1 ticket per deelnemer). Stuur uiterlijk tegen 15 juni een mail naar redactie@demaand.be , een briefkaart mag ook nog altijd: De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten. Een onschuldige hand pikt de winnaars er uit. Ze worden door ons verwittigd. Geef aan of je liefst een ticket wil voor de namiddag of voor de avond.

Nu alleen nog hopen op hetzelfde mooie zoDE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

23


STRAAT IN DE MAAND

Oude tram

De Oude Tramweg in Meersel-Dreef

Van de ijzeren brug tot aan de grens

weg

De Oude Tramweg was volgens de Ferrariskaart van 1771 een “Sentier n° 25”, ofwel in het Nederlands een jaagpad, een trekpad of een (voet-)pad. Dit vertrok vanaf de hoek van het Mariapark (Dreef / Oude Tramweg) naar de Blauwhoeve, op de hoek van het huidige kruispunt met Meersel, verder richting de St Luciakapel, om alzo de verbinding te maken met de Meerselmolen. Indertijd was er namelijk geen rechtstreekse verbinding tussen het klooster en de watermolen. Vandaag loopt de weg van op privé terrein tot aan de meest noordelijke windmolen van ons land.

De huidige Oud Tramweg De huidige Oude Tramweg begint, zij het niet officieel, vanaf de ijzeren brug over de Mark. Die weg is immers grotendeels privébezit tot op een 40-tal meter vanaf de Dreef waar hij overgaat op onverharde gemeenteweg. Vanaf het kruispunt met de Dreef loopt de macadamweg door over de oude tramspoorbedding richting Rijsbergen. Na het kruispunt met Meersel loopt de weg tot aan de grens met Nederland, waar deze overgaat in het wandel- en fietspad richting de Nederlandse transportzone. Hier zijn vooral agrarische bedrijven gevestigd, zoals landbouw-loonwerkersbedrijf Grama, komkommerbedrijf Van Alphen, Huijbregts tuinplanten, enkele varkensbedrijven, aardbeiplantenkwekerij Van Alphen, en om te eindigen, ook de meest noordelijke windmolen van België.

De naam zegt het zelf… De naam zegt het inderdaad zelf: dit is een oude tramweg, verder moet je de betekenis niet zoeken. De Antwerpse Maatschappij voor den Dienst van Buurtspoorwegen (AMB) exploiteerde al sinds 20 september 1885 een tramlijn van Hoogstraten naar Antwerpen via Rijkevorsel en Oost- en Westmalle. Nu wilde deze maatschappij ook Hoogstraten met Rijsbergen verbinden via Meerle en Meersel-Dreef. Eerst werd een aanvraag ingediend op 9 februari 1891 om via Meer de verbinding te maken, maar de Belgische regering kwam later terug op dit besluit wegens het lange touwtrekken tussen de gemeenten Meerle en Meer. Uiteindelijk verkreeg de Antwerpse baron Charles de Gruben op 16 juni 1897 de concessie over het traject dat over Meerle leidde, voor een duur van 46 jaar, eindigend op 4 augustus 1943. De Belgische lijn was enkelsporig, met een breedte van 1067 mm, en dus ook hier waren wissels nodig. De eerste dienst vanuit Hoogstraten richting Rijsbergen werd gereden op 1 september 1899, en omdat het op Nederlands grondgebied verboden was om een stoomfluit te gebruiken, werd het Belgisch materieel speciaal uitgerust met een bel die veelvuldig dienst deed. De lijn had doorgaans echter een gering aantal reizigers. Bijzondere omstandigheden of gebeurtenissen brachten wel grotere drukte mee, zoals bruiloftgangers en bezoekers van lijkdiensten, en vooral in de meimaand wanneer duizenden bedevaartgangers naar de genadegrot trokken. Dat was zeker ook het geval op de eerste zondag na Pinksteren, wanneer de processie van het Heilig Bloed in Hoogstraten uitging. Bij normale diensten waren er twee of drie rijtuigen met een bagagewagen, maar de processietrams reden zelfs met 20 of meer rijtuigen. Uiteindelijk werd de exploitatie van de Belgische lijn vanuit Nederland op 8 oktober 1934 gestaakt. De rails op Belgisch grondgebied zijn pas in 1942 gesloopt, omdat de Duitsers het ijzer nodig hadden voor oorlogsdoeleinden. En zo verdween hiermee een stukje “oude” tijd. De autobussen en personenauto’s namen de taak van de tram over. (Info uit “Het tramvervoer in Rijsbergen” van J. Bastiaansen).

24

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Einde Oude Tramweg

Erfgoed Er zijn zelfs enkele historische gebouwen in de straat. Het huidige café De Dreef (vroeger met dak) staat op veelvuldige oude postkaarten met opschriften zoals Afspanning-Logement, Buurtspoorweg Wachtzaal of Hôtel-Tramhalt van Gust Hofkens. Het stationsgebouw met zijn kenmerkende plaatsaanduiding Meersel, is aan de


STRAAT IN DE MAAND het enige woonhuis in de straat, vroeger kon je de hele straat overzien tot aan het café op de Dreef, daarna werden er heel wat huizen gebouwd. Jaan en Frans hebben hier altijd geboerd en Toke zorgde ondertussen voor ”de pot en de kook” en ook de was natuurlijk. De tram was er wel altijd, maar werd niet zo veelvuldig gebruikt, zo blijkt. Toke: “Met onze pa ben ik wel eens met de tram naar Rijsbergen gereden, dat was in het eerste weekend van oktober, ter gelegenheid van H. Bavo. Ik was toen een jaar of vier, vijf, zes. Ik weet het niet meer zo goed, maar het rammelde wel wat.” Na het opbreken van de tramsporen in 1942, werd er zwarte steenkoolasse gestort. Toke weet nog goed “als we naar school gingen, dan vielen wij wel eens op onze knieën. Dan legde moeder er watten op en ’s morgens waren de knieën weer schoon… Later hebben ze wel gezegd dat die koolasse heel slecht was. Nadien is dan de betonweg gekomen, het jaartal moet nog ergens in de weg staan.” IJzeren brug buitenkant grotendeels nog intact. Het is misschien wel één van de mooiste historische erfgoederen in de verre omtrek. De kleine remise is nog niet zo heel lang geleden jammer genoeg afgebroken.

Willy en May Bastiaansen-Snoeys “Je hebt hier wel altijd een auto nodig”

Verder is er ook nog de hoeve van fam. Jacobs-Voeten en de verloren gegane Blauwhoeve, ofwel Blauwe Hoeve. Vier religieuzen kwamen op 21 mei 1687 toe in Meersel, waar ze feestelijk werden onthaald door Jan de Wyse, die hen naar de “Blauwe Hoeve” begeleidde, gelegen op de heirbaan Hoogstraten-Breda. In 1915 brandde de hoeve af, in 1919-1920 werd ze herbouwd en gemoderniseerd maar rond 1980 is ze afgebroken. (Info uit 300 jaar Minderbroeders Kapucijnen Meersel-Dreef 1687-1987). Buiten deze gebouwen zijn er vooral nieuwbouwwoningen waar zich veel Nederlanders gevestigd hebben. Zoals wel vaker het geval is, hoor je ook hier wel eens dat de integratie van deze nieuwe inwoners in het dorpsleven niet altijd optimaal is. Opmerkelijk is dat er tussen Dreef en Meersel alleen aan de zuidkant woningen zijn gebouwd, aan de overkant is er enkel agrarisch gebied.

De bewoners Kinderen Jacobs “’s Morgens waren onze knieën weer schoon” Op de Oude Tramweg 19, hoek met Meersel, wonen drie kinderen Jacobs, met name Toke (86 jaar), Jaan (83 jaar) en Frans (77 jaar) uit het gezin van Jan Jacobs en Francisca Voeten dat negen kinderen telde. Hun grootvader had omstreeks 1909 de schuur gekocht om daarna de hoevewoning erbij te bouwen. De boerderij was tot halverwege vorige eeuw

Willy Bastiaansen (59) woont al heel zijn leven in de Oude Tramweg, hij is er geboren en getogen,. Eerst natuurlijk bij zijn ouders Wim Bastiaansen en Anneke Krijnen , vader woont er nu nog. Zijn ouders waren er zowat de eerste bewoners, samen met Jules De Bie en Jef Van Boxel. Willy was van beroep een zelfstandige voeger, maar heeft uiteindelijk gekozen om gevangenisbewaarder te worden. Hij heeft eerst een nieuwe woning gebouwd samen met echtgenote May Snoeys (57), afkomstig uit Meer, en dit na afbraak van het oude remisegebouw van het tramstation, omdat de nieuwe bouwlijn daar achter lag. Daar hebben zij samen zeker twintig jaar gewoond, om daarna tussen zijn ouders en de door hen gebouwde woning de huidige woonst te bouwen. Het koppel is van plan om hun oude dag in de Oude Tramweg te slijten. Hun eerste huis werd verkocht. Samen hebben zij twee zonen Nick en Gert, maar die wonen niet meer thuis. Hun kinderen zeggen wel dat ze deze woning aan hen moeten verkopen, want uiteindelijk willen die ook wel graag hier wonen. “Wonen in Meersel-Dreef is blijkbaar niet meer te betalen voor jonge mensen.” Is er veel contact met de buren? May: “We hebben eigenlijk weinig contact met de mensen in de straat, we kennen zelfs alle mensen van de straat niet, dat is erg om te moeten zeggen, want zoveel huizen staan er niet. Zelf kennen wij vooral de Dreveniers van oudsher, zoals Jef en Lieva Van Boxel of Harry en Lia Bogers. Maar ik woon toch heel graag op Dreef, al hebt ge wel altijd een auto nodig…” (JJ) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

25


Als ontwikkelingsgerichte coach begeleid ik in mijn praktijk mensen die dreigen vast te lopen in hun dagdagelijkse leven. Je kunt bij mij terecht met klachten zoals

stress / burn-out • faalangst / dwangmatig gedrag • perfectionisme • sombere / depressieve gevoelens • moeheid / slecht slapen • relatieproblemen • rouwverwerking • en ook voor toekomstgerichte vragen over zin- en betekenisgeving, inspiratie en motivatie. Samen gaan we ontdekken hoe jij de gereedschappen kunt vinden en gebruiken om weer het beste uit jezelf te halen. Je kunt me tijdens de werkdagen telefonisch of per e-mail bereiken.

Praktijk SPHINX - Georges Phlippeau Klinketstraat 11 2323 Wortel (Hoogstraten) Tel: +32 46 81 21 295 e-mail: info@praktijksphinx.be www.praktijksphinx.be


RUIMTELIJKE ORDENING

Belangwekkend debat over (land)bouwstop in de Noorderkempen

Vol is vol! MERKSPLAS - De woede was groot toen de minister tegen zowat alle adviezen in onlangs een vergunning verleende voor de bouw van een mega-melkveestal en twee open loodsen voor 1500 koeien op de hoek van de Vondelweg en Berkelaar in Merksplas. En ook in Hoogstraten kunnen steeds meer burgers en verenigingen hun onbegrip en bezorgdheid niet meer wegsteken wanneer ze zien hoe snel de nog resterende open ruimte verdwijnt. Reden te meer om onze voelhorens op te steken bij een debatavond in Merksplas over deze problematiek.

Markvallei In Merksplas vormden de plannen voor de nieuwe gebouwen met een oppervlakte van meer dan 15 000 m² een aanslag op het open landschap van de Markvallei. En het waren niet alleen malcontente buren of natuurverenigingen die bezwaar hadden, ook de gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), de landbouwraad, milieuraad en adviesraad voor verkeer zien deze plannen niet zitten, net zomin als het gemeentebestuur dat over heel de lijn een negatief advies gaf. De belangrijkste bezwaren zijn de aantasting van het open landschap in de Markvallei en langs de Biezenloop, de schaal van het bedrijf (1.500 koeien) en de te verharden oppervlakte in een overstromingsgevoelig gebied. De inplanting strookt niet met de doelstellingen vastgesteld door het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Merksplas, dat in dit waardevol landschappelijk agrarisch gebied geen nieuwe inplanting van gebouwen voorziet behalve in functie van reeds bestaande. Toch verleende de minister dus een vergunning. Zodra dat nieuws bekend raakte, organiseerde het platform ‘Red de Markvallei (een vzw gevormd door Merksplasse Spetsers, Migrom vzw, Toerisme Merksplas vzw en Natuurpunt) een succesvolle sponsorwandeling. Zo konden de vele sympathisanten kennis maken met het gebied, en kon ook werk gemaakt worden van het verzamelen van de nodige fondsen om een beroepsprocedure op te starten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook de gemeente Merkplas maakt hiervoor een flinke som vrij.

de landbouw, milieu en ruimtelijke planning. Jammer genoeg moest de bouwmeester in laatste instantie afzeggen. Hij liet zich vervangen door Oda Walpot, adviseur ruimtelijke planning voor de Bouwmeester, die dus ook in zijn naam kon spreken. De avond werd voor een volle zaal ingeleid door woordvoerder van het Platform Herman Lenoir die in het kort het ontstaan van deze burgerbeweging toelichtte, evenals het verloop van de info-debatavond. Daarna was het aan moderator Guy Tegenbos, gewezen redacteur en columnist van de Standaard.

De bouwmeester Oda Walpot zette in haar speech de visie van de Vlaamse Bouwmeester naar Open Ruimtegebruik in landbouwgebied uiteen. “We hebben nood aan open ruimte voor natuur, biodiversiteit, voedselproductie, recreatie, ontspanning, drinkwatervoorziening, waterhuishouding, enzovoort. Daarnaast is ook de belevingswaarde van belang: we hechten waarde aan

open landschappen omdat we ze mooi vinden, omdat ze sporen van het verleden dragen, omdat we er de stilte kunnen opzoeken, omdat we er in vrijheid door kunnen bewegen, omdat we er graag op vakantie gaan... Wil men in Vlaanderen werk maken van de vrijwaring en creatie van open ruimte én van andere duurzaamheidsdoelstellingen (een betere mobiliteit, efficiëntere dienstverlening…), dan is het terugdringen van het beslag op de ruimte een eerste, noodzakelijke voorwaarde. De Bouwmeester wil de creativiteit en innovatieve kracht van ontwerpers maximaal inzetten voor de ontsnippering van Vlaanderen, de verdichting en kernversterking in steden en dorpen, de versterking en uitbreiding van het groenblauwe netwerk en de creatie van groengebieden met verhoogde ecologische waarde. Ik wil dan ook actief meewerken aan de verdere verscherping en de versnelde realisatie van de brede doelstellingen die zijn opgenomen in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, met focus op de creatie van een aangenamere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving.

Breder perspectief Het geplande bedrijf mag dan wel de rechtstreekse aanleiding zijn, het platform en ook de natuurverenigingen beseffen dat de problematiek zich daartoe niet beperkt. De inplanting van industriële landbouwcomplexen is in de hele Noorderkempen een reële bedreiging voor de steeds schaarser wordende open ruimte. Vandaar het initiatief voor een debatavond met zoveel mogelijk betrokken partijen. Keyspreker zou Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck worden, naast een panel van experts uit

Twee burgemeesters en twee schepenen: geïnteresseerd en betrokken. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

27


RUIMTELIJKE ORDENING Open ruimte is daarbij te beschouwen als een publiek goed dat we moeten behouden voor volgende generaties, en dat ook voor de huidige generatie, in haar diversiteit, (deels) toegankelijk of op zijn minst waarneembaar moet zijn. In functie van die sociale bekommernis moeten we een beter evenwicht zoeken tussen individuele en collectieve belangen.”

Open ruimte is een publiek goed Vlaamse Bouwmeester Hiermee werd alvast een duidelijk kader geschetst dat heel wat denk- en discussievoer biedt. Vervolgens konden de vertegenwoordigers van de verschillende belangenorganisaties hun visie toelichten.

Boerensyndicaat Als eerste kwam Paul Carpentier van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) aan het woord. Hij werd door de moderator geprezen voor zijn moed om te komen spreken op een debatavond georganiseerd door een actieplatform. De moderator vond het bijzonder jammer en opmerkelijk dat de grootse boerenorganisatie, de Boerenbond, als enige - maar belangrijke en herhaaldelijk uitgenodigde - speler niet aan het debat wenste deel te nemen! Carpentier stelt pertinente vragen. Geen megastallen, wat dan wel? Welk economisch model? Niet iedere boer kan het zich veroorloven om op korte termijn om te schakelen. Hij wijst ook op de uit de pan rijzende prijzen van de landbouwgrond. “Waar kunnen we dan nog wel ondernemen, gezien het nimby-syndroom (not in my backyard niet bij mij in de buurt, nvdr)?” Al kon hij zich daar toch iets bij voorstellen nadat hij de dia had gezien die de inplanting van de beoogde megastal toonde in het landschap. “Een andere landbouw? Prima, maar wie vergoedt de landbouwer als hij zijn bedrijf moet stopzetten? Wie betaalt zijn pensioen? Er verdwijnen steeds meer boeren, maar grote delen van hun bedrijf komen niet terug bij het landbouwareaal. De boerderijen worden omgebouwd tot villa’s, de stallen afgebroken. De gronden worden ingenomen voor tuinen, voor paarden.” “Een ander landbouwmodel is mogelijk,” meent Carpentier, “maar is de consument bereid de correcte prijs te betalen voor het geteelde voedsel?”

Boerenforum Namens het Boerenforum sprak Tijs Boelens, akkerbouwer uit het Pajottenland.

28

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het panel met moderator Guy Tegenbos Hij heeft een eigen visie op het landbouwbeleid. Samen met twee collega’s runt hij een coöperatief groente- en akkerbouwbedrijf, ‘de Groentelaar’. Hij zet vooral in op agro-ecologie. “Het gaat om een manier van denken en handelen die ernaar streeft om de voordelen van de natuur door de boer zelf in de landbouwpraktijk aan te laten wenden.”

landbouw en vooral de veeteelt in Vlaanderen in de huidige globalisering op termijn niet kan overleven, omdat hun aandeel in de mondiale productie veel te klein is. Als de grote spelers beslissen, spelen de Vlaamse bedrijven niet meer mee. Het is tijd het roer om te gooien.”

Aan de hand van een presentatie legt hij de verschillende landbouwmodellen uit: van boerenlandbouw naar ondernemerslandbouw tot kapitalistische landbouw, en hoe we daar vandaag zijn aanbeland. “Vooral onder staatsimpuls (EEG-Plan Mansholt) is de landbouw de laatste 50-60 jaar geëvolueerd van boerenlandbouw naar ondernemerslandbouw. Met alle gevolgen van dien - grootschalig door overnamecultuur, markterosie (concurrentie), kapitaalsintensief, groter ruimtegebruik, mechanisatie, dus een hoofdzakelijk kapitalistische landbouw.” Die evolutie houdt onder meer in dat er momenteel per week 24 boeren verdwijnen.

Freek Verdonckt was gevraagd om de visie van Natuurpunt op landbouw en ruimtelijke ordening te verduidelijken.

Een grondige wijziging van het landbouwschap is mogelijk…” Tijs Boelens, Boerenforum “Een andere landbouw is mogelijk,” zo zegt Boelens, “maar dat vraagt grondige wijziging van het landbouwschap t.o.v. van stakeholders, samenleving en natuur. Door de boeren en hun boerenorganisaties, en door de samenleving.” Toch is hij ervan overtuigd dat dit kan. Hij wijst er op dat Wallonië fundamenteel in deze materie veel verder staat dan Vlaanderen en dat Brussel zelfs een voorbeeldfunctie aan het opnemen is inzake bv. het korte ketenbeleid. Het boerenforum is ervan overtuigd “dat de

Natuurpunt

“Landbouw kent een geweldige schaalvergroting. Kleine bedrijven verdwijnen en alsmaar grotere, langere, hogere stallen komen in de plaats met meer verharding, meer transport. Landbouwbedrijven krijgen meer en meer de uitstraling van industriële bedrijven en daarom is een goede ruimtelijke inplanting erg belangrijk.” Freek Verdonckt spreekt niet zozeer van ‘grootschalig’ maar eerder ‘verkeerdschalig’. “Dit wil dus zeggen te grote bedrijven op plaatsen waar ze niet thuishoren, in of nabij kwetsbare gebieden Schaalvergroting kan voordelen bieden (beter rendement van investeringen, ook op gebied van milieufactoren). Maar is alsmaar groter ook effectief nodig gezien het overaanbod (de zelfvoorzieningsgraad Vlaanderen x 2 tot x 3) en toenemende milieulasten? Landschappelijk Waardevol Agrarisch Gebied zijn gebieden die bij intekening in het Gewestplan speciaal weerhouden werden omwille van de gaafheid van het landschap (schoonheidswaarde, open ruimte, natuur, beekvalleien). Dat principe, schoonheid van het landschap primeert daar op de invulling, zette een natuurlijke rem op ongebreidelde invulling van landbouwbedrijven in het landschap.


RUIMTELIJKE ORDENING Maar sinds de recente aanpassing van de wetgeving werd dit principe sterk afgezwakt en nu primeert de invulling (stallen) op de schoonheidswaarde van het landschap. Daardoor rijzen megastallen her en der als paddenstoelen op in het landschap, zelfs in de meest kwetsbare gebieden zoals beekvalleien en in de nabijheid van natuurgebieden.”

Is alsmaar groter ook nodig gezien het overaanbod? Freek Verdonckt, Natuurpunt Natuurpunt wijst ook op de ongerijmdheden in de regelgeving. “Voor grootschalige landbouw, is de vergunningverlener de Provincie (Deputatie). Deze houden te weinig of zelfs geen rekening met de visie van de lokale besturen die de plaatselijke situatie veel beter kunnen inschatten en die hun visie van bouwvrije beekdallandschappen ook meestal hebben ingeschreven in hun Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen.” Tenslotte pleit Natuurpunt voor het toepassen van het principe van ‘staldering’, zoals in Nederland. “Er is pas recht op een omgevingsvergunning voor een nieuwe stal indien tegelijkertijd een afbraak van oude stal(len) in de vergunning mee wordt opgenomen. Het zorgt voor afbraak van oude en nutteloze vervuilde stallen, én tegelijkertijd streeft men hierdoor naar 20 % minder ruimtebeslag tegen 2040.”

De experten Vanuit hun specifieke expertise reageerden Anna Verhoeve (ILVO, Instituut voor Landbouw-,Visserij- en Voedingsonderzoek) en Hendrik Schoukens (milieujurist).

Anna Verhoeve (Ilvo) stelde dat “alles wat door de sprekers naar voor werd gebracht ruim bekend is bij de administratie en ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn, wat de moeilijkheden. Er werden plannen en modellen gemaakt die enerzijds rekening houden met de richtlijnen vanuit Europa op gebied van klimaat, landbouw en veeteelt, water, open ruimte, natuur, biodiversiteit, … en de verzuchtingen van de verschillende actoren op het terrein. Dat is een complex kluwen.

De ‘betonstop’ leidt tot een snellere opvulling van de beschikbare ruimte Anna Verhoeve, ILVO Maar er is aan de politieke verantwoordelijken een instrumentarium aangereikt dat het mogelijk moet maken beslissingen te nemen die ons land in lijn brengen met de internationale en vooral Europese regelgeving en bindende afspraken. Daar liggen evenwel vele gevoeligheden. Denk aan de commotie rond de ‘betonstop’, die onmiddellijk na de afkondiging al werd afgezwakt en die nu al leidt tot een veel snellere opvulling van de beschikbare ruimte. Het zal politieke moed vergen die knopen door te hakken!” Dat was ook de kern van het betoog van milieujurist Hendrik Schoukens: “de wetgeving is Vlaanderen is zo complex gemaakt dat zowat alle beslissingen op de eerder genoemde terreinen kunnen leiden tot juridische conflicten op vele niveaus. Tot welzijn van de juristen! Maar niet direct leidend naar rechtszekerheid voor burgers en voor ondernemers.”

hun werk. Denk aan de discussies van BayerMonsanto over glyfosaten (Round-Up) en nicotinoïden.”

Een besluit? Na een halfuurtje pauze werd er o.l.v. de moderator een panelgesprek gehouden met de vijf panelleden plus Oda Walpot. Als leidraad werden de belangrijkste publieksvragen gesteld en beantwoord door de aangesproken panelleden. Ondanks fundamentele en structurele verschillen werd er op een aangenaam correcte en respectvolle manier van gedachten gewisseld. Vele vragen bleven echter onbeantwoord. Een zaak was duidelijk: de Vlaamse overheid treuzelt al veel te lang om knopen door te hakken. Als dat toch gebeurt, is dat meestal op het scheiden van de markt, op het einde van de termijnen die op Europees vlak zijn afgesproken. Dat leidt tot frustraties bij zowat alle betrokkenen. Opmerkelijk, ook mestverwerkingsbedrijven horen niet thuis in het landbouwgebied. Een slotbeschouwing van deze leerrijke info-debatavond werd gegeven door Inge Ghijs, adjunct-hoofdredacteur bij de Standaard. Zij meent “dat er een grote kloof bestaat tussen de visie en plannen die beleidsmakers maken i.v.m. het vrijwaren van de open ruimte en de uitvoering ervan op het terrein. Door een gebrekkige regelgeving die dan nog dikwijls omzeild of niet toegepast wordt, leidt dit tot grote frustraties bij iedereen die bekommerd is om deze open ruimte: de gewone burger, natuurliefhebbers en landbouwers.” Dat dit laatste klopt, bewijzen momenteel de vele bezwaar- en beroepschriften tegen een stroom van vergunningsaanvragen in de Noorderkempen. (jaf)

Hij verwees ook nog naar de rol van “de lobbyisten, die hebben uitgebreide netwerken en doen

&

Ruim aanbod nieuw en occasie Verhuur personenen bedrijfswagens Carrosserie Totaalgarage bvba - Sint-Lenaartseweg 32 - 2320 Hoogstraten 03 314 33 33 - www.totaalgarage.be - info@totaalgarage.be www.facebook.com/totaalgarage

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

29


SPORT

Florence Van Roosmalen heeft een hart voor sport

Van het hockeyveld naar het danspodium HOOGSTRATEN - De vijftienjarige Florence van Roosmalen draagt sport een warm hart toe. Wanneer zij niet op school zit, brengt ze het grootste deel van haar tijd door op het hockeyveld of op de dansvloer. Ondanks haar drukke agenda konden we dit sporttalent toch strikken voor een kort interview. DHM: Dag Florence, zou je jezelf om te beginnen even kort willen voorstellen? Ja hoor! Ik ben Florence van Roosmalen, een vijftienjarig meisje uit Hoogstraten. Ik ga naar school op het ASO Spijker en volg daar de richting wetenschappen in het derde jaar. Ik heb nog een oudere broer die in het zesde jaar zit op het Klein-Seminarie. Mijn ouders hebben beiden een job in de economische sector. Maar mijn vader vindt daarnaast de tijd om zich samen met een team van vrijwilligers in te zetten voor ons hockeyteam ‘Hockeyclub Noorderkempen’. DHM: Wat betekent sport in het algemeen voor jou? Sporten is voor mij een ideale manier om mijn gevoelens kwijt te kunnen. Als ik ergens mee zit waar ik moeilijk over kan praten, helpt bewegen mij om mijn gedachten te kunnen verzetten. Meestal kan ik er hierna anders en beter mee omgaan. Bovendien is sport voor mij ook een goede vorm van ontspanning. Ik zie er dan ook nog eens vaak mijn vrienden, dus ook voor sociaal contact is dit de perfecte activiteit.

Uitdaging DHM: Hoe kwam je dan bij hockey in het algemeen terecht? Keek je op naar bepaalde Belgische, Nederlandse,… spelers? Eigenlijk gebeurde dit vooral door mijn vader.

Hij zit namelijk in het bestuur van ‘Hockeyclub Noorderkempen’. Zo’n twee jaar geleden stelde hij voor om eens een training te proberen bij de club. Ik vond dit eigenlijk wel een leuk idee en stemde hiermee in. De les zelf was echt heel tof, en ja, nu zijn we twee jaar verder en doe ik het nog altijd super graag.

ning af. Zo hebben we een paar keer per seizoen conditietraining, wat erg pittig is. De gewone trainingen vallen meestal redelijk mee, al maken moeilijkere oefeningen het soms ook wel extra vermoeiend. Maar het is doorgaans een vermoeidheid die je ook een gevoel van voldoening geeft.

Ik heb niet echt één specifieke speler of speelster waar ik naar op kijk, nee.

Qua tactiek valt het redelijk mee in moeilijkheidsgraad. Je moet af en toe wel snel en tactisch kunnen nadenken over hoe je het beste kan slaan of naar waar je het beste kan vrijlopen, maar dit lukt meestal wel.

Sport is de ideale manier om gevoelens kwijt te kunnen DHM: Wat maakt dit zo’n plezante sport? Voor mij is het leukste aan hockey de uitdaging die ermee gepaard gaat. Het geeft een bijzonder gevoel om uit te testen hoeveel ik kan en hoeveel kracht ik blijk te hebben. Natuurlijk zorgen de adrenaline en vreugde bij een overwinning ook voor onvergetelijke momenten. Weten dat je iets gerealiseerd hebt met je ploeggenoten, is super. DHM: Is het een moeilijke sport, qua techniek/ tactiek of op fysiek vlak? Soms kan hockey wel zwaar zijn, vooral dan op fysiek vlak. Het hangt echt van training tot trai-

Clubleven DHM: Hoe vaak zijn er trainingen en wedstrijden? Zijn deze allemaal in de regio? Onze ploeg, de U16 meisjes, traint twee keer per week: op woensdag- en vrijdagavond. De training op woensdag duurt een uur, namelijk van acht tot negen. Die van vrijdag is net iets langer, van zeven uur tot half negen. Daarnaast hebben we ook jaarlijks een winterstop van december tot ongeveer midden februari. De trainingen vinden altijd plaats op het sportveld aan het VTI Spijker. Bijna elke zondag zijn er wedstrijden, maar ik doe enkel mee aan degene die aan het begin en einde van het hockeyseizoen vallen. Het is voor mij anders te moeilijk om de hockeywedstrijden te combineren met die van het dansen. De meeste van deze wedstrijden zijn in de regio Antwerpen. Zo hadden we er bijvoorbeeld onlangs eentje in Brasschaat en nog een andere keer was er een wedstrijd in Antwerpen zelf.

Het leukste aan hockey is de sportieve uitdaging DHM: Wat voor een club is Hockeyclub Noorderkempen? Hoe zou je het clubleven omschrijven? Onze club is er eentje met een hele goede coaching, wat mee bijdraagt tot een gezellige sfeer, zowel tussen de leden onderling als tussen de leerlingen en de coaches. Als er problemen zijn, worden deze bijvoorbeeld altijd gezamenlijk besproken en proberen we ook een gepaste oplossing te zoeken met de gehele groep. Een groepsfoto van de U16 meisjes. Florence is het vierde meisje op de eerste rij.

30

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Balletschool DHM: Je liet daarnet al vallen dat je naast hockeyen ook danst. Waar doe je dit, welke stijlen volg je? Hoe lang doe je dit al? Ja, dat klopt inderdaad. Ik dans bij de balletschool ‘Turning point’ in Schilde. Daar volg ik twee en een half uur ballet, een uur moderne dans en dan nog eens twee en een half uur wedstrijdtraining. Die wedstrijdtraining omvat zowel moderne dans als ballet. Deze volg ik nu al zes jaar, met moderne dans ben ik zo’n twee jaar geleden begonnen. Waar de wedstrijden van bij de hockey eerder regionaal blijven, zijn er bij de danswedstrijden wel enkele die wat verder weg zijn, zelfs tot in Nederland. DHM: Doe je dit ook vanuit sportieve interesse? Eigenlijk wel. Ik vind het vooral heel leuk dat ik mij gewoon vrij kan voelen tijdens het dansen. Het is ook weer met andere leden, waardoor je altijd sociaal bezig bent. De wedstrijden zorgen er immers voor dat dit een echte teamsport

wordt, net zoals hockey. Ook bij dansen zorgt het deelnemen aan de wedstrijden, en de uitdaging die ermee gepaard gaat, voor een erg leuke ervaring. DHM: Hoe vind je de tijd om school, jouw sociale leven, hockey en dansen te kunnen combineren? Het is soms wel een hele uitdaging om alle hockey- en danstrainingen te combineren met zowel de school als mijn sociale leven, zeker omdat ik bijvoorbeeld op dinsdagavond heel vaak ga babysitten van vijf tot acht uur. Op de een of andere manier is het mij tot nu toe altijd wel gelukt, zelfs in drukke periodes op school. Ik denk dat het vooral een kwestie is van goed plannen en het er voor over hebben om een groot deel van de weinige vrije tijd die je dan nog overhoudt, te spenderen aan schoolwerk. DHM: Heel erg bedankt voor medewerking. Nog veel plezier met hockeyen en dansen! Graag gedaan! (DM)

Florence danst bij de balletschool in Schilde. Ze wordt er letterlijk op handen gedragen… Verder heeft ieder team ook zijn eigen groepschat, zodat de communicatie hier zo vlot mogelijk kan verlopen. Mochten we eens iets speciaals nodig hebben, of een activiteit organiseren met ons team, dan kan dat gemakkelijk geregeld worden door een appje te sturen. Ook de mensen, die bijvoorbeeld tijdens wedstrijden komen helpen aan de bar, zijn altijd heel vriendelijk. Ik heb echt het gevoel dat er een hechte band is met mijn teamleden, wat er ook mee voor zorgt dat ik het clubleven erg fijn vind. DHM: Heb je eerder de ambitie om het verder te schoppen in de sportwereld? Hockey is voor mij, net zoals dansen, toch meer een hobby. Ik heb immers andere dromen voor later dan een carrière in de sport. Een job als orthodonte lijkt mij bijvoorbeeld wel wat. Niet dat ik op dit moment niet veel voor mijn sport over heb, maar het is gewoon niet echt de toekomst die ik voor ogen heb.

“Ik heb echt het gevoel dat er een hechte band is met mijn teamleden!”

schoonheidsinstituut

Skin Essentials Vrijheid 194 - 2320 Hoogstraten Tel. 0474 48 00 40

NIEUW AD

RES

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

31


SPORT

Bloeiend clubleven maar vestigingsprobleem blijft onopgelost

TC De Langenberg wil na 30 jaar verder kijken… WORTEL - 30 jaar geleden begonnen Jan Geens en Rita Schrijvers, Marcel Gabriels en May Van den Bogerd tennisclub De Langenberg. Zij maakten van de club wat ze nu is. Sinds een paar jaar is er een nieuw bestuur met als voorzitter Paul Hendrickx, nu één van de gangmakers van deze swingende vereniging met 360 leden. Hij licht de plannen voor dit feestjaar toe, en kijkt meteen ook met een bezorgde blik naar de toekomst. DHM: 30 jaar, dat is weer tijd om te vieren, niet? Paul Hendrickx: “Dat gaan we zeker doen, maar we gaan dit toch anders aanpakken dan vijf jaar geleden. Toen hebben we gefocust op één feestdag waarop we 25 uur aan één stuk getennist hebben op onze drie velden met als afsluiter een exhibitiewedstrijd van Dominique Monami en Els Callens tegen Melanie Vlak, dochter van onze sportief verantwoordelijke Marcel, en een Russische vriendin. Dit jaar hebben we gekozen om vele kleine festiviteiten te organiseren, clubavonden, themaavonden enz. We proberen om de sfeer er het hele seizoen in te houden. Met onder andere een vaste mannenavond op dinsdag en een vrouwenavond op woensdag lukt dat vrij aardig.”

Tornooien DHM: Zijn de leden erg actief in het tornooileven? “TC De Langenberg bracht eind april het zomerseizoen op gang met het jaarlijkse enkeltornooi en zal zoals elk jaar afsluiten met het dubbeltornooi op het einde van de zomervakantie. We hebben een vast cliënteel aan tornooispelers. Onze eigen leden laten zich daarbij niet onbetuigd.

nog wel een tijdje doorgaan.” DHM: De Beker Jan Geens? “Dat is een beetje een omnisport-activiteit. Onze accommodatie bestaat niet enkel uit drie verlichte tennisvelden. We hebben ook een minivoetbalveld, een mini-tennisterreintje, een speeltuin en twee verlichte beachvolleybalvelden. Bij de Beker Jan Geens is er een beker voor verschillende leeftijden en maken we van al die velden gebruik. Het is dan ook een omnisporttennisevenement met spel en behendigheid voor de jeugd. De oprichter van de tennisclub is peter van deze activiteit.”

Vrijwilligers DHM: Komt er veel kijken bij het runnen van een sportclub met 360 leden? “Dat is zeker zo. Wij zijn elke dag open en we werken enkel met vrijwilligers. Sinds vorig jaar huren wij de volledige accommodatie van Jan en Rit. Zij willen ook heel graag dat de tennisclub blijft leven en zijn ons erg tegemoet gekomen in de huurprijs. De aanleg van de terreinen elk jaar, het onderhoud, de tap, we hebben alles in eigen beheer. Op elk tornooi dat we organise-

ren is het hier alle hens aan dek. We kunnen dan gelukkig rekenen op vele helpende handen. Interclub- en KVT ploegen springen dan graag bij. Het ziet er dus erg mooi uit voor onze club. Belangrijk is dat de vele jongeren de opvolging verzekeren. We leunen tegen de 140 jeugdspelers aan. Voor hen organiseren we dan ook veel activiteiten en jeugdavonden. Zo is onze ‘TCL’s Got Talent’ een succes. Zes keer per jaar kunnen de jongeren dan wedstrijden in tornooivorm spelen mét onze lesgever er bij. Even belangrijk is dat er veel tennissers op leeftijd de sport blijven aanhangen. Op de mannenen vrouwenavonden vooral zien we spelers die al vele jaren actief zijn. En in de winter hebben die leden vaste groepjes die wekelijks tennissen.” DHM: Zijn er veel spelers actief in de winter? “Jazeker. Onze leden spelen in De Valk in Rijkevorsel, in de Indoor van De Vrijheid in Hoogstraten, in Ter Breme in Brecht en in de Dageraad in Beerse. Wist je dat wij elk jaar duizenden euro’s spenderen om wintertrainingen te kunnen aanbieden aan onze jeugdleden?

We proberen om de sfeer er het hele seizoen in te houden Dit jaar hebben wij opnieuw 360 leden. Met drie terreinen moeten we ons bij die tornooien beperken tot 130 inschrijvingen en dat aantal bereiken we steeds een tweetal weken op voorhand. Onze tennissers doen het prima. Overal in de streek zien we de naam van onze club op de shirts van spelers die de finale bereiken. En ook in de interclubcompetitie scoren we mooi. Zo werd onze damesploeg vorig jaar zelfs Belgisch kampioen; een primeur voor De Langenberg. Buiten de twee open tornooien organiseert de club nog andere activiteiten: jeugdkampen, tornooistages, VLIEGkampen in samenwerking met de stad, Beker Jan Geens en zo kunnen we

32

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het clubbestuur: voorzitter Paul Hendrickx, Frank Marynissen, sportief verantwoordelijke Marcel Vlak, secretaris Peter Van Calster, kantineverantwoordelijke Jan Oprins.


SPORT Daarom ben ik erg benieuwd naar wat er in Hoogstraten gaat gebeuren. Komt er na de sluiting van Indoor Tennis Hoogstraten een nieuwe tennishal? Kunnen wij daar dan terecht met onze leden? We zijn met voorsprong de grootste tennisclub van Hoogstraten en konden tot nu nergens in Hoogstraten terecht met onze eigen jeugd. Wij hopen op een uitnodiging van de stad om onze wensen kenbaar te kunnen maken. Net zoals vele verenigingen willen we gebruik kunnen maken van een door de stad beschikbare gestelde infrastructuur, zodat ook wij onze jeugdspelers sport kunnen aanbieden aan gunsttarief.”

Infrastructuur DHM: Hoezeer wegen die praktische problemen? “Over het zelf inrichten van wintertennis hebben we wel ideeën, maar zitten gevangen in een onopgelost probleem. We zouden in de winter een ballon kunnen plaatsen op onze eerste twee velden, zodat we er ’s winters in kunnen tennissen. Maar dat is een dure investering die we niet kunnen doen, omdat de situatie van onze club nog steeds niet is geregulariseerd. Door het groot aantal leden en door het grote succes van onze tornooien voldoet ook onze sanitaire installatie niet meer. We hebben twee kleine kleedkamers met in elk twee douches. En ook de toiletten zijn onvoldoende voor het groot aantal mensen dat op die dagen onze club een bezoek brengt. We kunnen een aanvraag indienen om bepaalde werken uit te voeren maar kunnen geen stedenbouwkundige vergunning krijgen om deze veranderingen uit te voeren…” DHM: Hoe is de situatie nu dan? “Dertig jaar geleden werd na de oprichting van de club door 1 persoon een klacht neergelegd tegen de tennisclub. Onze vereniging is van recreatieve aard en we liggen in een waardevolle landbouwzone. Wanneer je nu bij ons in de buurt kijkt, denk ik niet dat er naar de situatie nog op dezelfde manier gekeken kan worden.

Tenniskampen vormen een van de vele clubactiviteiten voor de 360 leden. Een tweede toenmalig bezwaar was dat er geen fietspad naar het sportcomplex liep. In mijn ogen zijn beide argumenten ondertussen achterhaald. We deden al enkele inspanningen om de zaak op te lossen, maar voorlopig zonder resultaat. We waren ooit opgenomen in een ruimtelijk uitvoeringsplan maar men heeft ons geschrapt wegens dat proces dat al 30 jaar loopt. De situatie is en blijft nog dezelfde. Wij hopen dat redelijkheid en gezond verstand het toelaat om ons in de nabije toekomst met alles in orde te stellen.”

Beachvolley DHM: Ook beachvolley leeft erg in de club… “Het strandseizoen start op 6 mei. Onze beachvolleybalcompetitie is een ongelooflijk succes. Veel van onze tennissers hebben zelf een ploeg opgericht. Er zijn meer dan 50 ploegen die zich hebben ingeschreven in de verschillende competities. We hebben dames- en herenreeksen, verdeeld over recreatief, gewestelijk en compe-

titie. Er wordt elke avond gespeeld, soms 5 tot 6 wedstrijden per avond, uniek toch? Op de laatste zaterdag van het bouwverlof spelen we jaarlijks de finales. Dan komen de meeste ploegen opdagen. Die komen van Hoogstraten, Wortel, Rijkevorsel, Beerse, Meer, Overbroek enz. Altijd leuk om de inschrijvingen binnen te krijgen want iedereen mag zijn eigen ploegnaam opgeven. Zo spelen vanavond ‘De Wiedkiekens’ tegen ‘De Smashing Jumpkins’ en ‘De Badeendjes’ nemen het op tegen ‘Meer Magic’… Ge kunt het zo gek niet bedenken, zalig! We zijn content. Onze vereniging draait heel goed. Elke zomeravond is het hier kermis. Toch willen we graag verder kunnen kijken. Zonder goedkeuring durven we onze accommodatie niet te verbeteren. We willen de Hoogstraatse tennisjeugd betaalbare wintertennis aanbieden. Onze vereniging verdient het om zich verder te mogen ontwikkelen.” (rob)

² losse thee 24 soorten ² yogi tea 60 soorten ² kruiden 26 soorten ² koffie & honing bio ² chocolade bio ² etherische oliën ² voedingssupplementen ² gemmotherapie ² fytotherapie

² bachbloesems ² kaarten & cadeaus ² mineralen ² verdampers ABREED SSORTIM E NT ² spiritualiteit ² wierook & pendels ² ice tea ² fruitsappen bio ² beelden & schilderijen

www.hetvijfdehuis.be Vrijheid 67 - 2320 Hoogstraten - 03 435.22.55 - het5dehuis@telenet.be Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag 9.30u - 17.30u - Zaterdag 9.30u - 17u

fam. Adams Hondseindsebaan 2 5113CL Ulicoten (tussen Meerle en Baarle-Hertog)

0031-629497431

<M

eer le

Ma aijk ant

In het seizoen, verse vollegrond-asperges, ook geschild!

Do

Hon dse ind

rps

ULICOTEN

stra

at

Baar le-He r

tog >

Alle dagen open

De asperges zijn hetzelfde, het adres is gewijzigd DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

33


www.fonsmartensplankenvloeren.be

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Tel: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 uur

HOGA bvba Motorhomes

www.vanomobil.be - hoogstraten@vanomobil.be

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

Tel. 03 420 07 80

VAN HEMELEN

VAN HEMELEN

BVBA

BVBA

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be

• • • • • •

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. Binnenzonwering en shu琀ers Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE


DEZE MAAND

Vlaams geld voor beweegvriendelijke speelplaatsen WORTEL / HOOGSTRATEN - De gemeenteschool van Hoogstraten en De Wijsneus in Wortel dienden een projectaanvraag in bij de Vlaamse overheid, die subsidies ter beschikking stelt van scholen die een speelplaats beweegvriendelijker willen maken. De Vlaamse Regering kende beide scholen een subsidie toe ter waarde van 15.000 euro per speelplaats, dus 30.000 euro in totaal. De Vlaamse overheid maakte in totaal 1,728 miljoen euro vrij om 114 speelplaatsen avontuurlijker te maken. Het is duidelijk ook hun bedoeling om de speelplaatsen voor sport en spel ter beschikking te stellen voor jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.

HOOGSTRATEN - Ben je leerkracht en woon je in Hoogstraten? Dan heb je nog enkele weken de tijd om je lerarenkaart af te halen in de hoofdbib, Lindendreef 1b. Komt goed van pas wanneer je tijdens de vakantie je culturele horizon wil verruimen met een museumbezoek of een tijdschriftabonnement. Begin juli worden de resterende kaarten terug naar Klasse gestuurd. (fh)

Pluim Met deze projectoproep wil men de scholen stimuleren om hun speelplaatsen buiten de schooluren open te stellen voor andere gebruikers. Daarvoor moeten de speelplaatsen groene bewegingsruimtes worden . Basisschool De Wijsneus behaalde overigens een zeer hoge score van 92%, dat is de derde hoogste score van alle aanvragen. De initiatiefnemende ouders verdienen dus een stevige pluim! Het ontwerp van de speelplaats bij De Wijsneus stelden we in onze vorige uitgave in detail voor. Het is nu aan het stadsbestuur om samen met de initiatiefnemers van de scholen,

Laatste kans om je lerarenkaart op te halen

Wandelschoenen al aangetrokken? Het ontwerp van ouders van leerlingen van De Wijsneus. De school ontvangt nu een subsidie om dit samen met het stadsbestuur uit te voeren.

die voorstellen verder uit te werken en te realiseren. (fh)

Wandelclub organiseert 30ste Aardbeientocht MEERLE -Op zondag 23 juni organiseert Wandelclub De Noorderkempen haar dertigste Aardbeientocht. Tussen 7 en 15 uur vertrekken de deelnemers bij parochiezaal Ons Thuis, Gemeenteplein 2 in Meerle, voor een wandeling van naar keuze 6, 12, 18, 24 of 30 km.

HOOGSTRATEN - In ons vorige nummer stelden we de nieuwe wandelmap ‘Wandelen langs de Aa of de Weerijs’ voor. Voor drie lezers hadden we een exemplaar dat we mochten wegschenken. Er kwam een onschuldige hand aan te pas om uit een groot aantal kandidaten de drie winnaars te trekken. Mogen alvast hun wandelschoenen aantrekken en krijgen eerstdaags het mapje in de bus: -Marcel Rombouts, Terbeeksestraat in Loenhout

De trajecten lopen door de prachtige natuurgebieden tussen Meerle en Ulicoten. Deelnemers aan de 6 km wandelen door het natuurgebied de Elsakker, een rustgebied voor mens en dier. De overige afstanden wandelen richting Ulicoten. Via de bossen van de Lage Rooy bereiken ze Jal om zo de grens over te steken naar de controle aan de Heikant in de magazijnen van Sprangers. De wandelaars van de 18, 24, 30 km maken hier nog lussen door de Ulicotense heide en het natuurgebied de Haldijk. De rustplaats is telkens weer bij Sprangers.

De 12, 18, 24 en 30 km gaan terug via de Leembeek, het Slikgat en de bossen van de Hoge Rooy naar de startplaats.

-Raf Vermeeren, Van Aertselaerstraat in Hoogstraten -Hild Jansen, Beukendreef in Wortel

Na afloop wachten nog superlekkere zoete Hoogstraatse aardbeien en ambachtelijk ijs om jezelf te verwennen. Deelnemen kost 1,10 euro voor leden, niet-leden betalen 1,50 euro. Jongeren tot 12 jaar mogen gratis mee wandelen. Info Jan Mertens 0474 63 56 43. (fh)

Het wandelmapje telt overigens negen wandelroutes langs en nabij de Aa, die ontspringt in België en in Breda in de Mark uitmondt. Je wandelt langs het water maar ook door de aangrenzende natuurgebieden in Wernhout, Zundert, Rijsbergen en Breda. Info: www.wandelen-aanofweerijs.nl. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

35


DEZE MAAND

Geslaagde solidariteitsactie “gevangenen omarmen”

Een mensenketting naar de gevangenen HOOGSTRATEN - Na een gelijkaardig initiatief in Antwerpen in 2016 en Turnhout in 2018 namen honderden leerlingen van verschillende Hoogstraatse scholen op vrijdag 10 mei deel aan de derde editie van ‘De gevangenen omarmen’. Een dag die in het teken stond van solidariteit voor daders, slachtoffers en hun familie, opdat we hen niet zouden vergeten. Hét symbool van het evenement, georganiseerd door de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus in samenwerking met Inspirelli, Het Leerke en Without Walls waren dan ook ‘vergeet-mij-nietjes’. Met het project wil men de deelnemers bewust maken dat wie een misdaad beging en een straf daarvoor uitzit in de gevangenis, een mens is als iedereen en dus ook een menswaardige behandeling verdient. Daarnaast wil men aandacht schenken aan de slachtoffers en hun familie, evenals aan de families van daders omdat zij vaak uit het oog worden verloren.

Scholen Verschillende middelbare scholen van Hoogstraten werkten mee aan het project. Als voorbereiding op het evenement waren er verschillende vormen van sensibilisering en organiseerde men een gespreksavond waarbij jongeren stilstonden bij de manier waarop de maatschappij moet omgaan met gedetineerden. Zo waren er in de deelnemende scholen getuigenissen door een gevangenisaalmoezenier, samen met een ex-gedetineerde en een slachtoffer. Daarnaast plantten leerlingen en personeelsleden van VITO Hoogstraten vergeet-mij-nietjes langs de boorden van de oprijlaan naar de gevangenis als symbool van het project.

Een mensenketting Op 10 mei verzamelde een 500-tal jongeren aan zaal Pax. Daar waren optredens, kon men samen zingen en eventueel een kaarsje branden in een mooi gemaakte pop-up kapel. Het evenement werd afgesloten met een wandeling naar de gevangenis, waarbij een menselijke ketting werd gevormd van zaal Pax tot aan de gevangenis. Aan de gevangenis zelf werden doosjes met zaadjes voor vergeet-me-nietjes uitgewisseld. Elk project is geen goedpraten van misdaden of misdrijven, wel een oproep tot meer menselijkheid. ‘Gevangenen omarmen’ wil kijken naar de mens

36

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

achter zijn daden, en angst omzetten in hoop. Het project wil zowel dader als slachtoffer belichten. Diezelfde dag werd er ook een ‘cirkel’ georganiseerd in de gevangenis zelf . Dat gebeurde met ‘The Circles: We have the Choice’, een vrijwillig burgerinitiatief van Kristin Verellen, die haar levenspartner verloor bij de aanslagen van Maalbeek op 22 maart 2016 en een kring van vrienden. (fh/foto’s Georges Philippeau)


DEZE MAAND

Een streepje klassiek of de zang van de nachtzwaluw? Klassieke muziek voor meer natuur

gaat er om dat we met open blik proberen zoveel mogelijk natuur waar te nemen.

2990 Wuustwezel). Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be.

Zaterdag 29 juni opent Domein Den Rooy voor het tweede jaar zijn deuren voor het muziekfestival “Klassiek in Den Rooy”. In de namiddag vinden er drie natuurwandelingen plaats om 12, 13.30 en 15 uur. Tijdens de wandeling wordt op 3 plaatsen stilgestaan voor concerten in het prachtige bos van Natuurgebied Den Rooy. De wandeling zal geleid worden door gidsen van Natuurpunt Markvallei. Zij kozen ook de plaatsen voor de concerten uit en geloven dat hier de muziek volledig tot zijn recht zal komen.

De groep verplaatst zich met de fiets en zal op verschillende plaatsen (even onbekend als de bestemming) halt houden om er de natuur te bestuderen. De tocht eindigt rond het middaguur aan de vertrekplaats, Bezoekerscentrum De Klapekster. Verrekijkers en eventueel ook wat natuurgidsen komen goed van pas. Info: jee.van.loock@gmail.com.

Koloniewandeling

Bezoekers vertrekken aan het hoofdgebouw, de tocht eindigt op het grasveld aan de vijver. In de vooravond is er een concert op het terras van het hoofdgebouw. Het programma begint om 19 uur en bestaat uit optredens van Liebrecht Vanbeckevoort (piano), Svenja Van Driessche (viool), Elisa Caluwaerts (zang-sopraan) en intermezzi van Olsi Leka (cello) en Jo Vercruysse (viool).

De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 16 juni een foto-uitstap naar het Marum (Groot Schietveld). Deze uitstappen geven de deelnemers de kans om van mekaar te leren. Het natuurgebied biedt mooie foto-objecten die op een zo goed en mooi mogelijke manier in beeld worden gebracht. Uiteraard breng je best je fototoestel mee, maar deelnemen is in ieder geval gratis.

Prijzen en reservering: Dagprogramma wandeling met 3 concerten € 25 pp, kinderen tot 8 jaar gratis en studenten € 5. - Avondprogramma € 30 pp, kinderen tot 8 jaar gratis en studenten € 7,50. Tickets bestellen via info@denrooy.com of te koop in Bezoekerscentrum De Klapekster. Klassiek in Den Rooy zal dit jaar een belangrijk deel van de inkomsten afstaan aan Natuurpunt Markvallei. Per verkocht ticket gaat er vijf euro naar de aankoop van natuurgebieden in het werkingsgebied van de afdeling.

Toeren door 't Moer en gluren bij de boer In het kader van de Dag van de Boerennatuur is er een natuurwandeling in combinatie met een bedrijfsbezoek op zondag 2 juni. Tijdens de voormiddag laat boswachter Bart (Hoeymans) van het Agentschap Natuur en Bos geïnteresseerden kennis maken met het prachtige natuurgebied Het Moer.

Foto-excursie naar het Marum

Door het decennialange militaire gebruik is het historische beekdallandschap in het Marum grotendeels bewaard gebleven, en kunnen er sporen worden teruggevonden van het landgebruik van de vroege middeleeuwen tot op heden. Ook de natuur heeft hier baat bij gehad: heide en schrale graslanden die ooit algemeen waren in de Kempen bleven er bewaard, evenals een aantal belangrijke dier- en plantensoorten die hieraan gebonden zijn. Op het terrein geven infoborden verdere duiding. Ook werden verschillende wandelpaden aangeduid, rond en door het gebied. De deelnemers verzamelen om 8 uur aan de parking op het einde van de Vloeikensstraat (Schietveldweg -

Elke derde zondag van de maand organiseert Natuurpunt Markvallei een gratis gegidste wandeling in Wortel Kolonie. Op deze manier wil de natuurvereniging geïnteresseerden kennis laten maken met de rijke geschiedenis van het beschermde landschap en met de hier volop aanwezige natuur. Zondag 16 juni staat aan Bezoekerscentrum De Klapekster om 14 uur een gids klaar om een groep mee op sleeptouw te nemen. Info: gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be.

Zwaluwen in de nacht De nachtzwaluw is in De Elsakker in Meerle het doelwit van een zoektocht op vrijdag 21 juni. Deze merkwaardige vogel is in Vlaanderen zeldzaam, maar wordt al enkele jaren waargenomen in dit natuurgebied, beheerd door ANB. De Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) is een grondbroeder van bosranden in een gevarieerd heidelandschap. Omwille van habitatdegradatie en -versnippering was er sinds het midden van de 19de eeuw een sterke afname in het aantal broedparen. Zijn verborgen levenswijze maakt het moeilijk om het gedrag en het habitatgebruik te bestuderen. Als het donker wordt, hebben we hier veel kans om de nachtzwaluw waar te nemen. De zang, een trillend geluid of de zachte scherpe roep tijdens de vlucht is de gemakkelijkste manier om hem te ontdekken. Boswachter Bart Hoeymans treedt op als gids. Afspraak om 21 uur aan de ingang van het domein Elsakker, Chaamseweg 55a in Meerle. Info: voorzitter@natuurpuntmarkvallei.be. (ao)

‘s Middags zijn de deelnemers te gast bij Widar, daar eten ze hun boterhammen op om nadien rondgeleid te worden door boer Dirk (Govaerts). Hij laat ons zien hoe men bij Widar aan landbouw doet en tegelijkertijd oog heeft voor natuur en biodiversiteit. De deelnemers verzamelen om 9 uur op de parking langs de weg Merksplas - Weelde-Statie (ter hoogte van Bloksgoor). Info: info@natuurpuntmarkvallei.be.

Trap en Stap vanuit Wortel Op zondag 9 juni om 9 uur is er opnieuw een ‘Trap en Stap’. Het is de bedoeling dat we met een groep mensen, geboeid door de natuur, een verkenningstocht maken in de regio. Het reisdoel is even onbekend als het belangrijk is. Het

Op paasmaandag vond de trekking plaats van de verloting van een fiets ten voordele van Expeditie Natuurpunt. Buurvrouw Madge was de gelukkige winnaar… DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

37


DEZE MAAND

Mantelzorgcafé Den Erdbism HOOGSTRATEN - Op dinsdag 4 juni wordt het mantelzorgcafé Den Erdbissem geopend. Het café is een ontmoetingsplek waar personen die zorgen voor een naaste terecht kunnen voor een luisterend oor en een deugddoende babbel in een hartelijk sfeer. De feestelijke opening, gevolgd door een toelichting over tegemoetkomingen voor mantelzorgers en zorgvragers, vindt plaats op dinsdag 4 juni om 14 uur in het lokaal dienstencentrum Stede Akkers.

Waarom een mantelzorgcafé? Als mantelzorger is het moeilijk om nog tijd voor jezelf te vinden. Soms moet de mantelzorger opboksen tegen het gevoel dat niemand de siuatie begrijpt. In De Erdbism ontmoeten man-

telzorgers elkaar en kunnen ze bijleren over thema’s die ze zelf kiezen zoals opvang, wonen, psychologische steun, tegemoetkomingen, praktische hulp, enz. Maar ook voor ontstpannende activiteiten zijn ze er meer dan welkom.

Het mantelzorgcafé heeft maandelijks plaats in het dienstencentrum. Deelname is gratis. Schrijf je vooraf in via 03 340 16 00 of onthaal.ocmw@hoogstraten.be. De kalender en meer informatie vind je op de website: www.mantelzorghub.be. (fh)

Laatste weken voor tentoonstelling Maurits Bilcke HOOGSTRATEN - In het Stedelijk Museum Hoogstraten loopt nog tot 23 juni de tentoonstelling: “Maurits Bilcke (1913-1993)”. Maurits Bilcke werd in 1913 geboren in Hoogstraten. Reeds op jonge leeftijd ontkiemde zijn interesse voor moderne kunst. Zo ontdekte hij al jong de houtsnede, het inspireerde hem zijn hele verdere leven om zelf linosnedes te maken. Naast zijn grafisch werk was Maurits ook een begenadigd dichter. In de overzichtstentoonstelling krijgt u een greep uit het leven en werk van Maurits Bilcke, waarin u de evolutie binnen de moderne kunst en zijn zoektocht naar het abstracte kan zien groeien. (fh)

Academie start met opleiding kleinkunst en cabaret HOOGSTRATEN - Vanaf volgend cursusjaar start de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen met Kleinkunst/Cabaret. In een infodag over deze nieuwe opleiding kleinkunst/cabaret op zaterdag 8 juni tijdens het Theaterfestival Woord & tapas +18 verneem je er alles over. In deze cursus ligt de nadruk op het maken en spelen van eigen materiaal, zowel individueel als in groep. Je leert verhalen maken, structureren en overbrengen. Deze verhalen kunnen muzikaal, theatraal en humoristisch zijn, maar evengoed sober of geëngageerd.

38

Je wordt persoonlijk begeleid in de zoektocht naar wat je wilt maken, schrijven en/of vertellen door een professionele maker/docent (opgeleid als Master Kleinkunst aan de Artesis Hogeschool, het vroegere conservatorium). Je kan ook muzikale begeleiding krijgen, indien je dat wenst. Kortom, heel de weg van het papier naar het podium wordt afgelegd, wat eindigt in toonmomenten op het einde van het cursusjaar (mei/juni). De opleiding is gericht op volwassenen van alle leeftijden en jongvolwassenen 15+. Er zijn twee lesuren per week die af en toe geclusterd worden aangeboden, in het gebouw van de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen in de Karel Boomstraat. Daar heeft ook de infodag op 8 juni plaats tussen 11 en 13 uur. Inschrijven kan vanaf 1 juni. Meer info: www.amwn.be. (fh)

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

RK-stickers voor het college HOOGSTRATEN - Op donderdag 25 april begon de jaarlijkse verkoop van stickers voor het Rode Kruis. De eerste stickers werden gekocht aan de burgemeester en zijn schepenen. Zij onderbraken hun vergadering en gaven zo het goede voorbeeld. De opbrengst van de stickerverkoop gaat naar de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Het was trouwens het eerste jaar dat men de sticker ook online kon kopen. Dan moest men de naam van de lokale afdeling opgeven, zodat het geld op de juiste plaats terecht kwam. (fh)

Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03 315 71 67 - Fax 03 315 71 29 e-mail: info@notaris-rommens.be

OPENBARE VERKOOP van een woning onder HOOGSTRATEN / MEER Notaris Paul ROMMENS te Meer zal openbaar verkopen in één zitdag, zonder recht van hoger bod: STAD HOOGSTRATEN 3 AFD/MEER/ Een woonhuis, op en met grond en aanhorigheden, gelegen Hoogeind 76, kad. gek. sectie A, nummer 392F2 P0000, groot 4ha 74a 28ca. KI: 4.893 € EPC 198 kWh/m²jaar (ref. 20150228-0001736182-1) VCRO: Gvg, Bg (zonevreemde woning), Gdg -Ms, Gvkr, Gvv. Bezichtiging: dinsdagen 14, 21 en 28 mei 2019 tussen 14.00u en 15.00u Aanvaarding: na betaling koopsom en onkosten.

Repair Café HOOGSTRATEN - Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Niet weggooien, je kan ze immers (laten) herstellen in het Repair Café Hoogstraten. Onze vrijwilligers met kennis van computers, elektrische apparaten, fietsen, kledij, enz. staan voor er klaar. Het eerstkomende repair café heeft plaats op zaterdag 15 juni van 9 tot 12 uur in LDC Stede Akkers. (fh)

Watertoets: niet geheel of gedeeltelijk gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgebied ENIGSTE ZITDAG (zonder recht van hoger bod): dinsdag 04 juni 2019 om 16.00 uur in Zaal Victoria te Meer, Meerleseweg 4. Inlichtingen ten kantore van de Notaris.

Mac Ryan

Borduuratelier

Borduurwerk voor bedrijven en particulieren

IKO-laureaten in het museum HOOGSTRATEN - Zoals elk jaar stellen de laureaten van het laatste jaar van het IKO, de kunstacademie van Hoogstraten, hun werk tentoon in het Stedelijk museum. De laureaten van de afdelingen tekenkunst, grafiek, schilderkunst, design, beeldhouwkunst, fotografie en keramiek krijgen hierdoor de kans hun werk aan het grote publiek te tonen. Deze tentoonstelling loopt van 27 juni tot 28 juli in het Stedelijk museum, geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info: 03 340 19 80. (fh)

BEZOEK ONZE TOONZAAL JE VIND T E R OO K EEN IDE AA GESCHE L NK

Minderhoutdorp 66 2322 Minderhout Tel 03 314 40 46 info@macryan.be OPENINGSTIJDEN ma10.00 – 18.00 u di10.00 – 17.00 u wo10.00 – 18.00 u do10.00 – 18.00 u vr10.00 – 18.00 u za10.00 – 12.00 u zo - gesloten

www.macryan.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

39


DEZE MAAND

Thuis een boek reserveren in de bib

HOOGSTRATEN - Heb jij het ook al meegemaakt? Je ziet thuis in de bibcatalogus dat het boek dat je wil lezen, aanwezig is. Maar als je in de bibliotheek aankomt, heeft iemand anders het boek al geleend. Voortaan kan je dat vermijden. Aanwezige boeken, films, strips,… kan je immers reserveren. Hoe gaat het in zijn werk? Zoek het boek, de strip of de dvd op in de catalogus, klik op "Waar staat het?" en vervolgens op de knop "Reser-

Monumentale beelden in de kolonies

veer". Meld je dan aan met je mailadres en paswoord. Als je dit nog niet eerder gedaan hebt, maak je eerst een profiel aan. Klik op "Reserveer" om je reservatie te bevestigen. Elke reservatie kost je 0,50 euro. Dit tarief geldt ook voor telefonische reservaties of als je tijdens de Koffiekranturen boeken opzij laat leggen om later te lenen. (fh)

Uitgeregende start voor toeristisch seizoen

MERKSPLAS/WORTEL - Tot eind juni kan u een honderdtal kunstwerken bewonderen op diverse plaatsen in Merksplas- en Wortel-kolonie. Enkele, zoals deze twee kleinere bronzen beelden van Wim Janssens uit Oelegem, staan op de binnenplaats van de grote boerderij daar, andere achter de draad van de strafinrichting en het centrum voor asielzoekers.(fh)

Opendeur bij De Raam

HOOGSTRATEN - Uitgerekend tussen een stralende zaterdag en een zonnige maandag, opende het toeristisch seizoen 2019 op zondag 25 april… onder paraplus. In 2018 hadden alle evenementen voor het eerst plaats op het begijnhof. Toen was het aangenaam toeven onder de

zonovergoten bloesems van de fruitbomen op het nieuwe erf. Nu kwamen er enkel een aantal dapperen opdagen tot de muziek rond 15 uur stopte. Jammer genoeg een haast troosteloos einde voor een evenement dat beter verdiende. (fh)

Bibmaterialen voor een prikje HOOGSTRATEN - In de verschillende uitleenposten worden ook dit jaar oude materialen van de hand gedaan. De afgevoerde boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, games kan je dus voor een prikje in huis halen. Voor een boek of dvd betaal je 1 euro, voor een tijdschriftenpakket 2 euro. De laatste zaterdag alles aan halve prijs. Deze boekenverkoop loopt van zaterdag 15 tot en met zaterdag 22 juni tijdens de openingsuren van de verschillende uitleenposten. (fh)

40

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

RIJKEVORSEL - Op zondag 2 juni organiseert Imkervereniging De Raam van 10 tot 17 uur een opendeur, naar aanleiding van “De week van de bij”. Je steekt er van alles op over de honingbij en de natuur in het algemeen en kan de unieke bijentuin bewonderen. Verder zijn er infostands van Toerisme Rijkevorsel, van Natuurpunt Markvallei en van Velt Noorderkempen. Meteen ook een prima gelegenheid voor een wandeling door het aangrenzende natuurgebied De Bolkse Beek. Deze opendeur van Imkervereniging De Raam heeft plaats op Keirschot in hun lokaal aan Keirschothoevenweg z/n in Rijkevorsel. (fh)


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be

Hoogstraatse jeugd krijgt lokalen bij Den Dijk HOOGSTRATEN - De jeugdverenigingen KSA, KLJ en Plussers Hoogstraten zijn al langer vragende partij voor nieuwe lokalen. Met maar liefst 450 leden van 4 tot 18 jaar waren de lokalen veel te klein en ze voldeden ook niet meer aan de noden van deze tijd. Om die reden was het nodig om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Die is nu ook effectief gevonden: er wordt gewerkt aan plannen voor een nieuwbouw bij Den Dijk. Aanvankelijk werd gedacht aan gronden in de omgeving van het zwembad en aan Den Dijk, indien men daar een bouwvergunning kon krijgen. Uiteindelijk is de knoop doorgehakt voor deze laatste locatie.

In gesprek KLJ, KSA en Plussers Hoogstraten vragen voldoende buiten(speel)ruimte, opslagplaats en spelruimtes voor hun activiteiten. Anderzijds wil het stadsbestuur de Vlieg-Uit-speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties uitbreiden en daarvoor kunnen deze nieuwe jeugdlokalen perfect dienen. Een van de volgende weken of maanden zullen de inwoners die in de buurt van Den Dijk wonen uitgenodigd worden om in gesprek te gaan met de verenigingen en de stad. Zo wil men tot een oplossing komen die goed is voor de buurt en de jeugd-in-beweging. (fh)

Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

Het stadsbestuur wordt bouwheer van nieuwe jeugdlokalen. Die zullen ook een meerwaarde betekenen voor Den Dijk, die er nu wat verlaten bij ligt met alle gevolgen van dien.

Samentuin Bonenakkers HOOGSTRATEN - De samentuin Bonenakkers is een mooie mix tussen ecologisch tuinieren en sociale cohesie. Een 18-tal tuiniers, de meesten zonder ervaring, zijn drie jaar geleden gestart met een samentuin. Dat levert mooie interactie tussen mensen van alle leeftijden, van 10 tot 80 jaar, van mannen en vrouwen, verschillende talen en culturen, van mensen uit diverse sociale achtergronden. Ontdek Mexicaanse tomatillo's, Portugese kolen en nog veel meer verrassende groenten en kruiden. De kringloopkrachten zullen je daarnaast

alles vertellen over hoe compost te maken en te gebruiken. Je kan er ook kennismaken met de werking van Velt Noorderkempen op een infoen boekenstand en genieten van lekkere en verfrissende vruchten- en kruidendrankjes. Deze Velt Opentuindag en Samentuin Bonenakkers heeft plaats op zondag 2 juni 2019 van 10 tot 17 uur bij de Mouterijstraat. Inkom gratis. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

41


HOOGSTRATEN

Heilig Bloed

Gevuld programma voor de Heilig Bloedweek HOOGSTRATEN - De Heilig Bloedweek van 15 tot 23 juni telt alle klassieke ingrediënten en nog meer… De processie gaat uit (als de weersomstandigheden meezitten) op zondagen 15 en 23 juni. Er is de jaarmarkt met de ondertussen traditioneel geworden stratenloop en diverse optredens. Diezelfde woensdagavond is er ook een kaarsenactie rond de begijnhofkerk.

Relikwie Volgens een legende vond in de 14de eeuw een eucharistisch mirakel plaats in Boxtel. Tijdens een eucharistieviering stootte priester Eligius van den Aker de kelk met witte wijn om. Op het altaardoek verschenen onmiddellijk rode vlekken. Hij spoelde nadien de doeken uit in het water van een nabijgelegen molen, maar de vlekken gingen er niet uit. Voor Eligius stond het vast: de wijn was veranderd in het Bloed van de Heer Jezus.

De H. Bloedrelikwie is al 367 jaar in Hoogstraten Zo werd Boxtel na de dood van Eligius een bedevaartplaats. In een Heilig Bloedkapel in de Sint-Petruskerk werden de bebloede doeken be-

Het vernieuwde logo is een ontwerp van Lieve Boeykens.

waard. Tijdens de godsdienstoorlog in de 17de eeuw vreesde men dat de doeken alleen buiten de grenzen van Nederland veilig waren en werden ze naar de zuidelijke Nederlanden overgebracht. In 1652 belandden ze in Hoogstraten, waar deze kostbare relikwie zich dus al 367 jaar bevindt. In 1924 werd één van de twee doeken (het corporale) aan Boxtel teruggeschonken.

grootste processieluik de onderdelen van de mis aanschouwelijk. De relikwiekast met het Heilig Bloeddoek zie je bij de consecratie.

Processie

Vernieuwd

Op 26 mei 1652 trok de Heilig Bloedprocessie voor de eerste keer met vaandels en het Heilig Sacrament door Hoogstraten. Sindsdien is er voortdurend gewerkt aan de processie. De huidige versie is gecreëerd door Remi Lens en deken Jozef Lauwerys halfweg de 20ste eeuw en bestaat uit vier delen.

Het Heilig Bloedcomité lanceert in 2019 een nieuw logo. Daarop staat de toren van de SintKatharinakerk met een omgestoten kelk, waaruit bloedkleurige wijn vloeit. Het is een ontwerp van Lieve Boeykens dat voortaan bij alle communicatie gebruikt wordt. De stad zorgde ook voor nieuwe wimpels, die de Vrijheid opfleuren in de periode van Heilig Bloed.

In het eerste deel brengt Hoogstraten hulde aan Heilig Bloed en wordt de geschiedenis ervan uitgebeeld. Doordat het mirakel plaatsvond tijdens een eucharistieviering maakt het tweede en

In het derde deel staat de Mariafiguur centraal en in het laatste deel het Heilig Sacrament. Onder een baldakijn draagt een priester de monstrans met de hostie.

Meer informatie over Heilig Bloed vind je op www.heiligbloedhoogstraten.be.

Programma Zaterdag 15 juni 19 uur: openingsavond met eucharistieviering voorgegaan door pastoor Bart Rombouts, opgeluisterd door het Piuskoor. Aansluitend volgt een receptie in parochiezaal Pax. Zondag 16 juni 9.30 uur: de hoogmis wordt voorgegaan door Frederic Testaert, abt van Postel, in concelebratie met pastoor Bart Rombouts en pater Kenny Brack en wordt opgeluisterd door de Scola Gregoriana. 11 uur: processie richting noord. Bij slecht weer is er een verkorte processie in de kerk.

In het laatste deel van de processie staat het Heilig Sacrament centraal.

42

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Woensdag 19 juni Van 19 tot 22 uur: “Light a candle”. Kaarsjes bieden licht en troost, vandaar het gebaar om er een aan te steken om allerlei redenen - voor iemand die ziek is, als ondersteuning voor een examen of uit dankbaarheid. In en rond de Begijnhofkerk steken we samen kaarsjes aan. Op


HOOGSTRATEN straat worden mensen aangesproken, ze krijgen een kaarsje en er wordt gevraagd om dit aan te steken in de kerk. Iedereen is welkom: gelovig of ongelovig, jong of ouder. Aan het einde van de avond hopen wij op een warme kring van licht. Donderdag 20 juni 10 uur: eucharistieviering t.g.v. Sacramentsdag, voorgegaan door pastoor Bart Rombouts en opgeluisterd door het OKRA-koor. 11.15 uur: processie in de kerk. 12 uur: gezellig samenzijn in de Pax voor wie zich vooraf inschrijft. Zondag 23 juni 9.30 uur: hoogmis voorgegaan door pastoor Bart Rombouts, in concelebratie met Geertjan Van Rossem, pastoor van Boxtel en opgeluisterd door het mannenkoor Cantasona van Boxtel. 11uur: processie richting zuid (langs de torens van het WZC Stede Akkers). Bij slecht weer is er een verkorte processie in de kerk.

Jaarmarkt en stratenloop versterken elkaar

Jaarmarkt en stratenloop Op woensdag 19 juni is er de jaarmarkt en de stratenloop. Wie er eerst was, is ondertussen voer voor discussie. De stratenloop en jaarmarkt versterken elkaar zodat beiden steevast kunnen rekenen op een talrijk opgekomen publiek. De jaarmarkt begint om 17 uur. Sinds 2012 heeft de vzw die de markt in concessie heeft er voor gezorgd dat traditionele marktkramers en standwerkers vergezeld gaan van lokale en streekbedrijven die hun producten in het daglicht willen stellen. Met 130 tot 150 standhouders is de markt verspreid aan beide kanten van de kermiszone. De stratenloop begint om 18.30 uur met een afstand van 500 meter voor kinderen van het 1ste tot en met het 3de leerjaar en 1200 meter voor het 4de tot en met het 6de schooljaar. Dan is er een jogging van 5 en 10 km zonder tijdsmeting en een loop van 10 km met tijdsmeting.

Muziek Later op de avond is er een muziekfestival. Er komt een groot podium ter hoogte van Kokomo city en de Karel Boomstraat zoals vorig jaar. De oude locatie aan de Rijkswachtkazerne opgegeven wegens te veel werk, te hoge kosten en op het einde van de rit niet veel opbrengst, zo ver-

De relikwiekast met het Heilig Bloeddoek wordt meegedragen in de processie. telt Paul Snoeijs van de Gulden Coppe. Hij is één van de eerste participanten in de vzw, samen met Ben Van de Zegel van de Jachthoorn en Fred Van Ostayen, uitgebreid met de gebroeders Jorissen en Van de Mosselaar van Kokomo. Het zou nog mooier zijn indien stratenloop, jaarmarkt en het muzikaal evenement van elkaar zouden gescheiden zijn en verspreid over meerdere dagen, maar deze droom wordt heden weinig realistisch geacht. De opstelling is gelijkaardig aan vorig jaar, maar er komt enkel aan de zijde van de Karel Boomstraat een toog. Meer nog dan vroeger wordt er gefocust op de jongere generatie. Een live optreden van Wim Soetaers uitgezonderd zijn er vooral dj’s die de ambiance moeten brengen. Paul Snoeijs brengt in herinnering dat op zijn terras vorig jaar al in herbruikbare bekers werd geschonken, een uitdaging die straks vanaf 2020 alle organisatoren van eender welk evenement

moeten aangaan in het gevecht tegen de wegwerpbekers. En dan zijn er nog cafés met een eigen programma. Zoals café d’Hoaghste Tyd. Op zondag 16 juni is er ’s avonds een optreden van Laura Fischer en DJ Jordy. Op woensdag 19 juni speelt de coverband Lead en op zondag 23 juni zangeres Lee-Ann die ondertussen in d’Hoaghste Tyd en ook in Hoogstraten een begrip is geworden. (wp/fh)

ADVERTEREN in

www.demaand.be/adverteren DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

43


HOOGSTRATEN

Gemeenteschool vliegt de wereld rond

HOOGSTRATEN - “Vlieg met ons de wereld rond.” Onder dat thema hield de gemeentelijke basisschool van Hoogstraten op 11 mei het jaarlijkse schoolfeest. Na een eerder wisselvallige week, scheen op die zaterdag volop de zon.

Na het inchecken en een grondige veiligheidscontrole kregen kinderen, ouders, grootouder en symphatisanten hun boardingpass voor wat een leuke vlucht rond de wereld zou worden. Na een feestelijke openingsdans van alle leerlin-

VITO-leerling wint de Gouden Autosleutel HOOGSTRATEN - Traxio, de federatie van de auto-industrie en Educam het kennis- en opleidingscentrum van de autosector organiseerden op 9 mei 2019 de 50ste editie van de Gouden Autosleutel in het opleidingscentrum te Lokeren. 20 scholen uit het technisch en beroepsonderwijs werden bijeengebracht en daagden elkaar uit om de titel van beste student autotechnieken te behalen. VITO Hoogstraten werd daarbij vertegenwoordigd door Jelle Janssen en

Marnick Kenis. Na een strenge selectie met verschillende theoretische en praktische proeven werd Marnick Kenis uiteindelijk de winnaar van de Gouden Sleutel. De prijs werd overhandigd door Pieter De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Een dikke proficiat aan Marnick, Jelle en hun trotse leerkrachten Joris Deckers en Stefan Degueldre. (fh)

gen, konden de kinderen zicht uitleven in leuke spelletjes, telkens gewijd aan een ander land in de wereld. Ondertussen konden de ouders hun dorst lessen en gezellig keuvelen. Voor de hongerigen waren er frietjes en hotdogs, voor de snoepers chips en lekkere ijsjes. (jaf)

Schilderijen van Annie Bols HOOGSTRATEN - Van dinsdag 4 juni tot zondag 30 juni worden in Stede Akkers taferelen in acryl- en cementverf van Annie Bols tentoongesteld. Annie leerde zichzelf intuïtief schilderen op doek. Na een ziekte begon ze als ontspanning te schilderen. Dit mondde uit in een passie die haar niet meer los liet. Ze schildert wisselende thema’s en taferelen in acrylverf op doek. Ze stelde eerder al tentoon in het Raadhuis in Meerle en in het Kasteel van Schoten. In juni zijn haar werken gratis te bekijken in de expogang van Stede Akkers tijdens de openingsuren. (fh)

15de Mouterijquiz HOOGSTRATEN - Het Buurtcomité De Mouterijstraat organiseert haar 15de quiz op woensdag 26 juni om 20 uur in LDC Stede Akkers. Het gaat om een algemene kennisquiz voor jong en oud.

Jelle Janssen en Marnick Kenis dongen mee naar de Gouden Autosleutel.

44

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ploegen van maximum 6 personen kunnen inschrijven tot 19 juni bij Buurtcomité De Mouterijstraat Leeft, Mouterijstraat 4/1. Deelname kost 15 euro per ploeg. Info 0471 66 15 91. (fh)


HOOGSTRATEN

Dameskoor Marcanto viert haar 15de verjaardag HOOGSTRATEN - “Leave no song unsung”, dat is de naam van het programma waarmee dameskoor Marcanto op zaterdagavond 29 juni zijn 15jarige bestaan viert. Op het programma zowel liedjes uit het gekende repertoire als geheel nieuwe nummers. Dat moet niet enkel een mooi, maar ook een erg afwisselend concert opleveren in de stemmige begijnhofkerk.

alleen of in samenwerking met een andere vereniging.

Meiden, madammen en oma’s

Hoogtepunten waren onder meer de musical Gelmel, het concert Marcanto Airlines, een concert rond musicalmuziek met fanfare Sint-Catharina, de musical 1814 en Carmina Burana met het orkest Musica Con Gioia. Anke Seeuws leidt Marcanto al die tijd al in goede banen en selecteert steeds meerstemmige liederen van het lichte genre in verschillende talen uit verschillende culturen. Zowel popmuziek, filmmuziek, musical als folkmuziek komen aan bod.

Marcanto is ooit gegroeid uit het Jongerenkoor Hoogstraten. Intussen zijn ze een heel gezellige groep van superenthousiaste meiden, madammen, mama’s en oma’s met vooral heel veel goesting om te zingen. Ze repeteren elke zaterdag en realiseerden in de afgelopen diverse projecten als groep

Het concert in de begijnhofkerk begint om 20 uur. Tickets zijn te koop bij Toerisme Hoogstraten, kosten 8 euro in voorverkoop, 10 euro aan de kassa. Kinderen tot 16 jaar gratis. (fh)

Het koor wordt begeleid aan de piano door Annemie Ooms, ook al die tijd al aan boord als vaste kracht bij het koor. Voor de gelegenheid kunnen de dames rekenen op een paar extra muzikanten: Flor Verschueren (accordeon), Janne Casteleyn (viool), Ann Leemans (dwarsfluit) en Nathan Casteleyn (slagwerk).

Waarom Sint Jozef een topstuk is HOOGSTRATEN - In de Sint-Katharinakerk hangt 'Taferelen uit het leven van de Heilige Jozef'. Het paneel, van de hand van een anoniem kunstenaar, dateert uit de tweede helft van de 15de eeuw. Het is zowel qua iconografie als kunsthistorisch van onschatbare waarde en prijkt daarom op de topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap.

Bij het schilderij wordt een touchscreen geïnstalleerd met informatie, een korte film en detailbeelden van het schilderij. Na de lezing is er een receptie en kan u het schilderij bewonderen. Organisatie: Vzw Erfgoed Hoogstraten en de stad Hoogstraten met ondersteuning van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen.

Op vrijdag 7 juni om 20 uur geeft auteur Leen Huet een lezing over dit merkwaardige paneeltje, dat niet meteen het meest opvallende kunstwerk in de kerk. De iconografie ervan is erg zeldzaam. In de vijftiende en zestiende eeuw beeldden kunstenaars Jozef vooral uit als de echtgenoot van Maria. Dit schilderij is echter volledig aan hem gewijd.

Rondleiding

De lezing van Leen Huet kadert in het project “Meesters in Situ” (www.vlaamsemeestersinsitu.be) dat loopt van 1 juni tot 30 september 2019. ‘Openbaar Kunstbezit Vlaanderen’ vraagt hiermee aandacht voor de topwerken die nog op hun oorspronkelijke plaats hangen in kleinere stadjes en dorpen.

Op zondag 2 juni is er om 14.30 uur ook een rondleiding “Vlaamse Meesters in Situ” in de Sint-Katharinakerk. Het laat toe om het minder bekende werk te ontdekken op de plek waar het thuishoort. Er zijn wel meer schilderijen uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw die zich nog altijd op hun oorspronkelijke plaats bevinden. Zulke rondleiding brengt dit u heel dicht bij de schilderijen, en bij de oorspronkelijke plaats waarvoor het werk bedoeld was. Vaak hielden de schilders immers op een sublieme manier rekening met deze locatie. (fh)

Leen Huet (foto Rob Stevens)

De Sint-Katharinakerk heeft met ‘Het Leven van Sint-Jozef’ één van de Vlaamse topstukken in huis. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

45


HOOGSTRATEN

Een woning op het begijnhof zoekt een koper HOOGSTRATEN - Voor het eerst sinds het begijnhof op 24 december 1992 in erfpacht werd overgedragen aan de vzw Het Convent en haar leden, komt er een woning op het hof te koop. De erven van wijlen Jan Mercelis verkopen de erfpachtrechten op de woning Begijnhof 33 en dat voor de resterende erfpachttermijn die eindigt op 31 december 2091. Het gaat om een behoedzaam, authentiek gerestaureerde woning met twee slaapkamers en een ruime zolder. Het huis is op dit moment verhuurd aan een basishuurprijs van 800 euro. De erfpachtnemer betaalt geen maandelijkse canon, maar wel lidgeld van de vzw Het Convent en zijn aandeel in de blokpolis, in 2019 samen in 390,16 euro per jaar. De kopers dienen zich te schikken naar alle voorwaarden zoals opgenomen in de ondererfpacht van 24 december 1992. De woning wordt door notaris Michoel & Bremans verkocht in twee zitdagen, namelijk op 13 en 27 juni, telkens om 16.30 uur in café De Rijkswacht. (fh)

Borderbrass goes solo, Rabboeni goes crazy HOOGSTRATEN - Op zaterdag 11 mei vormde het GC Hoogstraten opnieuw de klankkast van een brassband in bloedvorm. Borderbrass bracht er een zeer gesmaakt programma, waarbij de eigen solisten in de spotlights stonden. Na eerdere samenwerkingen met bekende solisten, wilde de brassband bewijzen dat ook de amateurmuzikanten uit het eigen orkest op een heel hoog niveau kunnen soleren. En dat op heel uiteenlopende manieren. De toehoorders pinkten af en toe een traantje van ontroering weg, of zaten met grote ogen te kijken naar een knap in beeld gebracht technisch huzarenstukje.

Hilarisch of indrukwekkend Kikker Kurt deed iedereen minstens grinniken met een hilarische maar bijzonder knappe act, en bij de ragtime van de cornetsectie kon niemand echt stil blijven zitten. Uiteraard stonden er ook “gewone” werken op het programma, al was dat meestal toch een understatement. De concertwerken maakten indruk, maar naar het einde van het concert overheerste toch het lichtere muziekgenre.

In het spoor van Maurits Bilcke

Met “Music” als bisnummer kon dirigent Erwin Pallemans er zeker van zijn dat zijn muzikanten echt alles gegeven hadden wat er in zat. De vele positieve reacties na het concert gaven de muzikanten beslist veel energie om hun volgende concert vorm te geven, met Hoogstratenaar Florejan Verschueren en combo in de hoofdrol. Op 17 november kan u getuige zijn van het resultaat van deze nieuwe samenwerking. (fh)

Weggeefplein Mouterijstraat HOOGSTRATEN - Is duurzaam leven belangrijk voor jou, hou je van tweedehandsspullen, ben je naar iets op zoek en mag het niet te veel kosten? Dan is het weggeefplein in de Mouterijstraat wellicht iets voor jou.

HOOGSTRATEN - Zondag 25 april. Traditioneel valt de opening van het toeristisch seizoen samen met de Erfgoeddag. Meer dan 150 belangstellenden kwamen kijken hoe Willy Van Nyen en Jef Verdonck van het IKO linosnedes maken. Een passende bezigheid gelet op het weer en op de tentoonstelling met werk van Maurits Bilcke, die deze techniek vaak toepaste. (fh)

46

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Op zondag 2 juni van 13 tot 17 uur vind je er bruikbare spullen in goede staat. Van 10 tot 12 uur kan je er spullen brengen, van 13 tot 17 uur mag je deze gratis meenemen. Het gaat om boeken, kleding, speelgoed, klein elektro, prullaria, huisraad. Enkel spullen in goed staat, de organisatoren kijken dit eerst ook na (geen video's). Grotere spullen kun je met een foto en je gegevens aanbieden op de weggeefmuur. Gratis, inschrijven niet nodig. (fh)

Mocktails maken HOOGSTRATEN - De tijd dat wie geen alcohol dronk enkel kon kiezen tussen water, fruitsap of frisdrank, behoort tot het verleden. Acties als 'tournee minerale' en cafés zonder alcohol zetten de mocktail helemaal op de kaart. In een workshop op dinsdag 4 juni om 19.30 uur in de bib maak je samen met Ka Van Looken verrassend lekkere mocktails, cocktails zonder alcohol. Originele, verfrissende drankjes op basis van gekende en minder gekende ingrediënten. Deelname kost 10 euro. Vooraf inschrijven via de bib is noodzakelijk. (fh)


HOOGSTRATEN

De Culinaire Bierwandeling is er weer

Zesde leerjaar Spijker steunt ‘de Toevlucht’

HOOGSTRATEN - In de zomer worden er opnieuw culinaire bierwandelingen georganiseerd. Dit unieke 'beer & food' concept neemt je mee voor een ontspannende, gezellige avond. Je proef vijf pittige bieren gecombineerd met een smaakvol driegangenmenu van verschillende Hoogstraatse chefs. De deelnemende zaken zijn Café De Rijkswacht, Eetcafé De Gelmel, Praaten eetcafé Oud Hoogstraeten. Een exclusief proefglas maakt de ervaring compleet. Een gediplomeerd Hoogstraatse biersommelier leert je allerlei over bier proeven, schenken en biergastronomie. Uiteraard krijg je tekst en uitleg bij de vijf uitgeschonken bieren. Daarmee knoopt de Vrijheid aan bij zijn hoppig verleden. Als in de 16de eeuw was dit immers een aaneenschakeling van afspanningen, herbergen, brouwerijen en cafés.

Deelnemen Inschrijven gebeurt bij Toerisme Hoogstraten en is noodzakelijk. Minstens drie dagen voorafgaand aan de geplande culinaire bierwandeling geef je jouw inschrijving door. Dit kan ter plaatse, via telefoon (03 340 19 55) of via e-mail (toerisme@hoogstraten.be). Er zijn minstens 10 deelnemers nodig om effectief te kunnen starten op een bepaalde datum. Als het vooropgestelde aantal personen niet wordt gehaald, word je tijdig verwittigd. Een inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden als dit minstens drie dagen vooraf gebeurt. Kun je onverwacht zelf niet deelnemen, dan kan je iemand anders dat in jouw plaats laten doen. Let wel, bij niet tijdig annuleren, wordt de volledige kostprijs aangerekend. De betaling gebeurt vooraf bij Toerisme Hoogstraten, dat is 7 op 7 geopend, ook op zaterdag, zondag en feestdagen.

Leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders overhandigen producten voor de voedselbedeling van de Toevlucht in Hoogstraten. HOOGSTRATEN - Leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool Spijker werkten begin december rond het thema kinderrechten en mensenrechten. Om de problematiek concreter in te vullen deed een medewerker van Oxfam Wereldwinkel het verhaal van de cacaoteelt in Ivoorkust, waar kinderen dagelijks op de plantages gevaarlijk werk doen in plaats van naar school te gaan. Zij ontvingen ook een medewerker van ‘de Toevlucht’, die vertelde over armoede en voedselbedeling in ons land en in onze stad. Meer dan genoeg redenen om op de ‘warme

markt’ in de kerstperiode producten te verkopen die hun ouders en de leerkrachten hadden gemaakt, evenals producten van Oxfam. Samen met de leerkrachten besloten zij dat de opbrengst volledig naar sociale doelen gaat. Uiteindelijk vonden ze een erg zinvolle en originele manier om dat te doen. De leerlingen van het zesde leerjaar steunen ‘de Toevlucht’ door een afhaalblad te openen, met een tegoed van 1.000 euro in Oxfam Wereldwinkel. Voor de maandelijkse voedselbedeling in Hoogstraten bestellen zij daar voor elke gebruiker één product. (fh)

Viergeslacht Willebrords

Er zijn “Culinaire Bierwandelingen” op volgende data: op de vrijdagen 28 juni, 19 juli, 26 juli, op zaterdag 10 augustus en vrijdag 16 augustus. Vertrek om 18.30 uur aan Café De Rijkswacht, deelname 55 euro. (fh)

Bloemschikken in Stede Akkers HOOGSTRATEN - In LDC Stede Akkers is er op donderdag 20 juni om 9.30 en om 13.30 uur een workshop bloemschikken. Thema is dit keer een zomerse decoratie. Onder begeleiding van Lyd Vermeeren maak je een mooi bloemstuk. Er is een les in de voormiddag en in de namiddag. Voor elke les moet je apart inschrijven. Het materiaal en een consumptie zijn in het lesgeld inbegrepen. Inschrijven kan vanaf 3 tot 13 juni. (fh)

HOOGSTRATEN - Deze foto van het viergeslacht Willebrords werd genomen bij de negentigste verjaardag van overgrootvader Stan Willebrords, die samen met zijn vrouw Maria Verschueren in Hoogstraten woont. Op de foto herkennen we v.l.n.r. de jongste aanwinst Leon Willebrords, geboren in april 2018, overgrootvader Stan, grootvader Francis en vader Jeroen Willebrords. Samen met de moeder Lynn Robijns zijn ze overgelukkig met een vierde Willebrords op rij. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

47


MEER

Feestelijke opening Klimpark De Mosten MEER - Met veel trots en blijdschap openden de gebroeders Lenaerts het Klimpark De Mosten op zaterdag 11 mei. Ruud bedankte de stad Hoogstraten, de sportdienst en de toeristische dienst, evenals de medewerkers van Buitenspel, Goodlife Cablepark en The Treehouse. Simon vertelde hoe alles in het werk zal gaan. Vanaf nu kan je elk weekend en elke woensdag van 14 tot 18 uur gebruik maken van het klimpark. Ook op feestdagen wordt er geopend. In vakantiemaanden juli en augustus is het dagelijks open, uitgezonderd op maandag. Je kan je online registreren of je aanmelden in The Treehouse.

Trekpleister Tijdens en na deze opening konden de genodigden gratis klauteren over het hindernissenparcours tussen de bomen en zo als een van de eersten genieten van deze unieke trekpleister van recreatiedomein De Mosten. In totaal zijn er 40 klimelementen en 4 routes met een verschillende moeilijkheidsgraad. De groene is de gemakkelijkste, gevolgd door de blauwe op het niveau van 4 meter. Op 9 meter vind je de 2 moeilijkste routes, de rode en de zwarte. Je vertrekt vanuit de toren en je komt terug via een van de twee ziplines naar de toren. Klimmen kan op alle leeftijden. De lengte van de deelnemers is daarbij bepalend. Vanaf 1.20 m klimmen de kinderen nog verplicht met hun ouders of begeleider (1 begeleider per max. 3 kinderen van 1.20m). Vanaf 1.30m kunnen de kinderen zelfstandig klimmen.

Klimpartij Burgemeester Marc van Aperen waagde zich niet aan een klimpartij. Hij feliciteerde de initiatiefnemers met deze prachtige realisatie. In België is dit enkel in Wallonië te zien. Dit is overigens nog maar een begin, want de Mosten wil zich nog verder ontwikkelen. Schepen Arnold Wittenberg was in zijn kleerkast

Bij de instructie en het aanpassen van het klimharnas o.m. Arnold Wittenberg (schepen) en Katrien Peeters (sportdienst). op zoek geweest naar de beste outfit voor deze gelegenheid. Hij waagde zich wel aan de klauterpartij. Zoals alle deelnemers begon dat met een duidelijke uitleg van de instructeurs over het klimharnas dat je moet beveiligen. Het is uitgerust met een smart belay device. Het harnas is een broek met verschillende riemen rond de dijen, heupen en schouders van de deelnemers. Je hebt een V-vormig voorstuk dat je kan gebruiken tijdens het klimmen en dat voorzien is met twee haken die je aan de kabels dient te bevestigen. Wanneer je een kabel losmaakt, is het onmogelijk om de andere los te maken. Het is dus volkomen veilig. De schepen zag, eerlijk gezegd, wat wittekes achteraf. “Beneden leek het me nog doenbaar,” zo klonk het. “Maar dat viel me toch wel wat tegen eens ik boven was. Gelukkig kon ik rekenen op professionele hulp om het parcours te vervolledigen. Alvast iets voor echte durvers!

Even snelheidsmeting in de John Lijsenstraat MEER - Op de openbare dorpsraad in maart kregen de Merenaars te horen dat er een snelheidsdisplay zou komen om de snelheid van het verkeer in de John Lijsenstraat te verminderen. Kort daarna werd de belofte ook ingewilligd. Het was even wennen als je jouw snelheid zag verschijnen op het bord, zeker als je te hard reed. Helaas was de snelheidsmeting maar van korte duur, want al na enkele dagen leek het display niet meer te werken om vervolgens weggehaald te worden. Het is dus maar de vraag of het bord voldoende invloed heeft gehad om de te hoge snelheid in de John Lijsenstraat effectief naar beneden te halen. Wordt ongetwijfeld - of hopelijk? - vervolgd. (ma)

48

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De opening van het nieuwe klimpark is in ieder geval een belangrijke schakel in de ontwikkeling van De Mosten als thuishaven voor een breed publiek”, zegt schepen Arnold Wittenberg. En, als je het niet aandurft: het is ook mooi om naar te kijken. (rob)

Klimpark Waar:

De Mosten in Meer

Wanneer: Wo: 14u - 18u Za en Zo 11u - 18u In juli en augustus alle dagen, uitgezonderd maandag Alvast iets voor echte durvers!


MEER

Oude tegen jonge Akkermussen MEER - Het was al weer een paar jaar geleden dat de oude Mussenakkerleden nog eens tegen de jonge collega’s voetbalde. Nochtans is dat een match waar telkens flink naar uitgekeken wordt. Zo ook voor de editie 2019, die onlangs beslecht werd in het voordeel van de jongste generatiegenoten. De voetbalploeg van de Mussenakker is bijna zo oud als het oude voetbalplein van KFC Meer. Van in de ‘seventies’ uit vorige eeuw speelt de

café-ploeg voetbal. Er passeerden dus al enkele generaties voetbalhelden. Ook de wedstrijd van de oude tegen de jonge Akkermussen is een heuse traditie. De term oud-Mussen dekt daarbij een brede leeftijdswaaier. Ook dit keer waren ze weer present om de jongeren partij te geven. Het werd 1-3, een billijke score. Die achteraf gespreksvoer gaf op de vriendelijke verbroedering tijdens de fameuze derde helft.

Meer gaat weer feesten MEER - Al voor de 16de maal organiseert de KWB van Meer op 29 juni haar jaarlijkse openluchtfestival “Meerfeest”. Ook dit jaar gaat de opbrengst naar Kom Op tegen Kanker. Op zaterdag 29 juni start men om 18 uur met een wedstrijd boerendartsspel, een sport die van onze noorderburen kwam overwaaien. Vorig jaar bleek dit een voltreffer van formaat. Bij boerendarts maakt men ploegen van minstens 3 mannen en/of vrouwen die met een hooivork naar een roos gooien, die opgehangen is tegen strooi-

balen. Deelnemers kunnen tot 20 juni bij Michel Spitters (meer@telenet.be) inschrijven. Meerfeest wordt net zoals de laatste jaren georganiseerd op de koer van de basisschool de Meerpaal. Daar vinden zowel de wedstrijden boerendarts als de muziekoptredens plaats. Van 20 tot 23 uur treden de The Flashback Tunes op, “oude” rockers die covers spelen uit de jaren ’70. Daarna is het tot 1 uur de beurt aan Busted in Rock, iets steviger werk, maar ambiance verzekerd. De inkom is gratis. (fh)

The Flashback Tunes spelen covers uit de jaren ’70.

Al gaat de Mussenploeg al heel lang mee, je moet het toch telkens maar weer doen. Nieuwe spelers kunnen de Mussen overigens nog altijd gebruiken. Wie dus interesse heeft in een lange voetbalcarrière, wie de competitiestress beu is en een club zoekt waar voetbalplezier voor prestatie gaat, zal er meer dan welgekomen zijn. Misschien dus toch maar eens aankloppen bij de Mussen? (ma)

Begeleide bezoeken aan de Scheldebrouwerij

MEER - De organisatie “3 in de klok” organiseert op zaterdag 29 en zondag 30 juni van 13.30 tot 17 uur rondleidingen in de Scheldebrouwerij, Wenenstraat 7 in Meer. Er zijn twee soorten rondleiding. Voor een rondleiding ‘De Luxe’ betaal je 32 euro. Dan heb je recht op een rondleiding van twee uur in de brouwerij door de brouwer, een degustatie van 3 bieren door '3 in de klok' en als afsluiter een luxehamburger met friet en een vierde bijpassend bier. Ook een vegetarische hamburger is mogelijk. Voor een ‘Light’ versie betaal je 19 euro. Het programma is hetzelfde, maar dan zonder de maaltijd en het vierde proevertje. Een bezoek gaat door vanaf 10 personen. Reservatie Toerisme Hoogstraten. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

49


MEER

Met Samana naar het Schapenhof MEER - Leden van Ziekenzorg Meer brachten op 8 mei een bezoek aan het Schapenhof in Rijkevorsel en zagen dat het er goed was. Jef en Inge Aerts namen enkele jaren geleden de schapenboerderij van hun ouders over en besloten er een educatieve hoeve van te maken. Een oude schuur werd verbouwd tot een educatieve en belevingsruimte. Daarvoor kregen ze een LEADER subsidie, een Europees steunprogramma voor plattelandsontwikkeling Naast het belevingsaspect van de boerderij blijft het Schapenhof ook een landbouwbedrijf. De oude stallen waar de ouders vroeger varkens hielden, zijn met eigen middelen omgebouwd tot een functionele schapenstal. (fh)

Een paasfeest en de Vuilen Hoek MEER - Op woensdag 24 april hield Samana Meer haar paasfeest in zaal La Belle Belgique. Tijdens een eucharistieviering voorgegaan door pastoor Soontjes was er gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen. Daarna was het tijd voor een lekker middagmaal en was er zang en accordeonmuziek door Colette en Johan. Tijdens de pauze kwamen de mannen van Den Vuilen Hoek met een leuk cadeau. Zij houden elk jaar een kerstboomverbranding en de opbrengst daarvan, ook mede door bedrijven die sponseren, schenken ze aan Samana. Leen mocht namens de zieken dit jaar een cheque ontvangen van 2.000 euro. Er werden ook 25 cadeaubonnen verloot onder onze mensen. De Vuilen Hoek stopt met de kerstboomverbranding. Uiteraard wil Samana deze mensen met een hart van goud niet kwijt, de groep was immers een grote steun en toeverlaat. De dromen en de wensen van de zieken waar maken kost geld. De jarenlange sponsoring en steun van de Vuilen Hoek waren bijzonder welgekomen daarvoor! Samana houdt er dan ook aan om de Vuilen Hoek van harte te danken. (fh)

Frisse Meerse markt MEER - Net geen regen maar wel fris. Zo is de eerste Meerse markt van start gegaan in mei. In de Donckstraat gaven de vaste standhouders weer present. En naast Meerse bezoekers was er ook een internationaal publiek, dat duidelijk zin had in de Meerse markt. Kortom, een levendige bedoening. En volgende keer weer wat meer standhouders en ook wat warmer graag... (ma)

50

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De mannen van de Vuilen Hoek overhandigden een cheque van 2.000 euro.


MEERLE

Minister Koen Van den Heuvel bezoekt “Meerle ons Dorp” MEERLE - Samen met parlementslid en voormalig burgemeester Tinne Rombouts - het was onder haar bestuur dat het project werd ingediend - kwam Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel op 14 mei een kijkje nemen naar de werken die momenteel in uitvoering zijn aan de ‘school 4 5 6’, de vroegere jongensschool. Ze zijn het eerste deel het participatietraject rond dorpskernvernieuwing van het project “Meerle Ons Dorp”. Hij kwam niet alleen een kijkje nemen, hij bracht ook 130.000 euro subsidie mee voor dit deel van het project. De subsidies kaderen in de Maatregel ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking’. Het project krijgt via Vlaams minister Koen Van den Heuvel een subsidie van 32.500 euro toegewezen. Daarnaast wordt het project ook gesteund via Europese en provinciale middelen. De totale subsidie bedraagt zo 130.000 euro. De totale projectkost is 200.000 euro. Dat is het deel voor de omgevingswerken die gepaard gaan met de verbouwing van de school zelf en het Raadshuis.

Belevingsruimte School 456 wordt samen met het dorpshuis een duidelijke cluster voor het gemeenschapsleven met een plaats voor zowel individuele bewoners als verenigingen. De buitenruimte wordt een be-

De minister en Tinne keken en zagen dat het goed was. En legden 130.000 euro subsidies op tafel. Wat in een verkiezingsjaar uiteraard een mooi gebaar is… levingsruimte met een aanbod voor zowel jong als oud. Bewoners kunnen er petanquen, skaten, volleyballen, basketballen, ontspannen, lezen, spelen en elkaar ontmoeten... Koen Van den Heuvel: “Het project ‘Omgeving school 456’ kadert perfect in bedoelde maatregel en werd dan ook samen met 7 andere projecten in de provincie Antwerpen geselecteerd voor de subsidie.” Tinne Rombouts voegde er aan toe:

“Bij de herinrichting van het speelplein achter de school wordt eveneens aandacht verleend aan speeltuigen die geschikt zijn kinderen met een fysieke beperking, zoals sensitieve speeltuigen (speeltuigen die o.m. beroep doen op tastzin en gehoor).” Als alles volgens plan verloopt, kunnen de meisjeschiro, Den Dorpel en Stekelbees na de vakantie gebruik maken van de nieuwe locatie. (jaf)

Feesteditie van de Fietszoektocht van de Gezinsbond MEERLE - Vanaf 1 mei ging de 15e fietszoektocht van de Gezinsbond van start. Een feesteditie dus. Alle leden uit Meerle en Meersel-Dreef worden getrakteerd op een ijsje bij de Posthoorn in Meerle. De bonnetjes voor dit ijsje (1 per inwonend gezinslid) heeft elk gezin gekregen samen met hun gratis exemplaar van de fietszoektocht. Indien uw gezin de zoektocht en bonnetjes niet zou hebben ontvangen, neem dan snel contact op via gezinsbondmeerle2013@gmail.com.

Meerdere kaarten per adres/gezin zijn mogelijk! Alleszins een fijne manier om de eigen streek te verkennen of een leuke fietstocht te maken in het weekend of tijdens de vakantie! (jaf)

WWW.GEUDENS.BE

Fotorace for kids Speciaal vanaf dit jaar is er een ‘Fotorace for kids’. Gratis voor alle kinderen tot en met 12 jaar, op voorwaarde dat de ouders een routekaart en antwoordkaart hebben, als lid of aangekocht. Je hebt wel een smartphone of fototoestel nodig om de opdrachten te maken. De 3 origineelste inzendingen winnen een mooie prijs, voor alle deelnemers aan deze Fotorace is er een verrassing. Zoals andere jaren kan je de fietszoektocht rijden wanneer het jou uitkomt. De rebusborden blijven staan tot en met 30 september.

Te koop Geen lid van de Gezinsbond of wil je als lid extra kansen maken op de mooi prijzenpot? Dan kan je kan de fietsroute en antwoordkaart kopen aan 3€ per stuk op volgende adressen: VVV Hoogstraten; "Bij de Paters" Meersel-Dreef; 't Kippenwinkeltje bij Miranda, Heimeulenstraat 20; Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49a; en François Christiaensen, Thornstraat 2.

VERKOOP NIEUWE en 2e HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT TAKELDIENST 24/24u - CARROSSERIE ALLE MERKEN (Erkend door Eurogarant, Long Life Repair en de meeste verzekeringsmaatschappijen)

3 min. van op- en afrit E19 “Meer” 6 min. van centrum HOOGSTRATEN

Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN Tel. 03 315 71 76 – sales@geudens.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

51


MEERLE

Groot feest van de familie Jansen MEERLE - Op zondag 12 mei kwam de familie Jansen met heel hun aanhang samen. Een grote familie, die ongeveer tweehonderd man naar de parochiezaal van Meerle bracht. Een gebeurtenis die het verdient om de familiegeschiedenis even te vertellen. Ward Jansen zette het allemaal op een rijtje.

Broos

Net

We beginnen bij Ambroos Jansen en Antonia Van Dijck te Groot Eyssel in Meerle. Ambroos (roepnaam Broos) Jan Jansen werd op Groot Eyssel op 24 september 1904 geboren als 7e in een boerengezin van 9 kinderen als zoon van Jacobus (Jaak) Jansen en Maria (Mie) Vinckx.

Broos huwde in Meerle in 1931 met Antoinetta (roepnaam: Net) Petronella Van Dijck. Zij was geboren op 19 december 1903 als jongste in een boerengezin van 7 kinderen op de Hoge Rooy (later Heerle of Jal genoemd). Vader Petrus (roepnaam: Peer) kreeg uit zijn eerste huwelijk 3 kinderen: Cornelia (Nel) die na haar huwelijk naar Amerika trok; Elisabeth (Lies), die naar Merksplas trok; Joannes (Jan) die naar Rijkevorsel trok en ging boeren op de Hees. Hun moeder stierf op jonge leeftijd .

De zes die hem voor gingen waren: Cornelia (Kee) die in Meersel-Dreef ging boeren; Elisabeth(Lies) die naar ’s Gravenwezel trok; eerwaarde moeder Clara - zuster Ursuline, geboren als Adriana Jansen en verantwoordelijke van de hoeve in het klooster te Meerle; Antoon (Toon), die de ouderlijke boerderij zou overnemen, wat door vroegtijdig overlijden helaas niet doorging; Adriaan (Jaan) die in Meerle bleef wonen en later schoenmaker zou worden op de Chaamseweg; en Frans (Suske) die ook in Meerle zou blijven wonen en werkman werd. Na Broos kwamen nog eerwaarde moeder Constance - zuster Ursuline, geboren als Catharina Jansen die gedurende 65 jaar werkzaam zou zijn als missionariste in India, en Maria Jansen (Marie), die naar Borgerhout trok.

52

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vader Peer Van Dijck huwde nadien met Virginie Van Wassenhove. Zij kregen nog 4 kinderen : Maria (Mit) die na haar huwelijk naar Amerika trok; Aloys (Louis), die in de ouderlijke boerderij op Jal ging boeren; Anna, die naar Rijkevorsel trok en ook op de Hees ging boeren; en Antoinetta (Net) die in Meerle op Groot-Eyssel ging boeren. Moeder Virginie zou haar laatste jaren doorbrengen bij haar dochter Anna in Rijkevorsel. Vader Peer Van Dijck en moeder Virginie Van Wassenhove zouden in 1943 op Jal hun gouden bruiloft vieren. Een hele gebeurtenis in die tijd.

De ouderlijke boerderij Na hun huwelijk kwamen Broos en Net naar Groot-Eyssel op de ouderlijke boerderij wonen. Moeder Vinckx was intussen al enkele jaren overleden. Vader Jaak Jansen woonde bij hun in. Broos en Net brachten 8 kinderen groot: Jaak, Maria, Anna, de tweeling Lies en Jeanne, Louis, Josepha en Jan. Louis zou later na zijn huwelijk in 1963 op de ouderlijke boerderij gaan boeren. Moeder Jansen (Net Van Dijck) stierf in een verkeersongeval op 26 september 1962. Vader Broos zette nadien samen met zijn dochter Josepha en zoon Jan een nieuwbouw vlak achter de ouderlijke boerderij. Na hun huwelijken zouden ook zij verhuizen. Vader Broos stierf in het ziekenhuis van Turnhout op 2 november 1984. Via hun 8 kinderen zouden zij grootouders worden van 28 kleinkinderen, die op hun beurt voor veel achterkleinkinderen en ondertussen ook al voor veel achterachterkleinkinderen zorgden. Van hun 3 zonen, Jaak, Louis en Jan hebben er 3 kleinzonen de naam Jansen voortgezet, die op hun beurt ook weer via 3 achterkleinzonen de naam Jansen konden voort geven. 1 achterkleinzoon heeft ondertussen ook al voor 2 achter-achterkleinzonen gezorgd. Van de 8 kinderen Jansen leven er nog 3 dochters. Een lange en indrukwekkende familie Jansengeschiedenis, die nog vele jaren zal voortleven. Het familiefeest van 12 mei zal daar voortaan deel van uitmaken! (WJ)


MEERLE

MinisteriĂŤle handshake voor Halte Merlet MEERLE - Minister Van den Heuvel was niet alleen vol lof over de aan de gang zijnde verbouwing van de oude jongensschool en de herinrichting van het speelplein, hij was ook bijzonder gecharmeerd door onze mooie groene dorpskern. Hij had aandacht voor de historische gebouwen en voor ons unieke Raadshuis in het bijzonder. Per toeval waren mensen van Halte Merlet aan het werk om de laatste activiteit voor de start van de restauratie van het raadshuis voor te bereiden. Voor hun onverdroten ijver voor de instandhouding van dit mooie monument kregen ze felicitaties van de minister. En gingen ze samen op de foto! (jaf)

Opendeurdag brandweer Post Meerle MEERLE - Op zondag 30 juni opent brandweer Post Meerle zijn deuren voor iedereen die graag nader kennis wil maken met onze lokale brandweerpost. Op het plein voor het Raadshuis (op het speelplein zijn er werken) zorgen de brandweermannen vanaf 13 uur voor het nodige animo. Er zijn spectaculaire demonstraties, spuitoefe-

ningen, de voertuigen worden gepresenteerd, er zijn kinderspelen, kindergrime en er staat een reuze springkasteel. Naar goede gewoonte kunnen de kinderen een rondritje maken in een echte brandweerwagen. Altijd een succesnummer! Ondertussen kunnen volwassenen via een klein spel ook kennismaken met echt brandweerma-

teriaal. En uiteraard zullen een hapje, een drankje en een leuke tombola niet ontbreken. Via de scholen van Meerle worden kleurtekeningen uitgedeeld. Breng ze binnen op de opendeurdag om kans te maken op enkele leuke prijzen. In ieder geval een evenement dat van harte aanbevolen is! (jaf)

IMMO VAN HUFFEL bvba

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

tel. 03 314 16 99

info@vanhuffelvastgoed.com DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

53


MEERSEL-DREEF

Reünie van 70-jarigen uit Meerle en Meersel-Dreef

MEERLE / MEERSEL-DREEF - De borelingen van 1939 hielden op donderdag 25 april in de Zevenster een gezellige reünie, en dat is binnen vijf jaar zeker voor herhaling vatbaar. Op de foto herkennen we van links naar rechts: Jos Stoffels, Jack Godrie, Rob Mouws, Jeanne Nous, Fons Donckers, Lydia Schellekens, Louis Aerts, Maria Deckers, Christ Jochems, Ward Lauryssen, Jan Martens, Julia Van Dijck, Gust Muesen, Louisa Govaerts, Corneel Kerstens, Josefa Martens, Marcel De Bie, Maria Van Gestel, Ad Jacobs, Rob Tilburgs, Gerda Michielsen, Jan Koyen, Jose Goossens, Harry Mathijssen, Josefa Jacobs, Maria De Bie, Theresia Goossens, Jeanne Jacobs, Louisa Verbaeten, Albert Snijders, Pol van Opstal, Cor Snijders en Jef Koyen. (TG/JJ)

Middeleeuwen bij ‘t Dreefke MEERSEL-DREEF - De leerlingen van ’t Dreefke in Meersel-Dreef kregen op woensdag 24 april de première van de educatieve film over 500 jaar Graafschap te zien op een al even unieke locatie, namelijk bij de Meerselmolen. De kinderen mochten naar de watermolen komen om daar boven in de molen de film te bekijken. Voor heel wat kinderen was deze brok Hoogstraatse geschiedenis nieuw, maar ze toonden wel enorm veel interesse. Later zal de film onder de basisscholen verder worden verspreid. Een groepsfoto mocht dan ook niet ontbreken. (JJ)

De heilige en de sultan… MEERSEL-DREEF - Op woensdag 12 juni is er om 19.30 uur in het Pater Pio-zaaltje een vertoning van de docu-film "The Saint and the Sultan". In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi naar het kamp van de kruisvaarders reisde (Damiate, Egypte) en er sultan Malik akKamil ontmoette. Franciscus had er genoeg van dat mensen elkaar letterlijk en figuurlijk de kop insloegen omwille van hun geloof. Maar ondanks respect voor elkaar en voor ieders godsdienstbeleving, konden ze de oorlogsvoerders niet stoppen. Verder geeft broeder Kenny commentaar over de

54

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

historische achtergrond is en welke boodschap deze documentaire bevat voor ons. Kunnen ook

wij ontdekken dat we allen 'kinderen van Abraham en Sarah' zijn? (PK/JJ)


MINDERHOUT

De Kapellekensloop brengt jong en oud op de been MINDERHOUT - De KWB Kapellekensloop heeft plaats op zaterdag 8 juni en dat voor de 27ste keer. Het is een stratenloop voor jong en oud waarvoor men zoveel mogelijk mensen wil motiveren. Dat uit zich in een uitgebreid programma met diverse leeftijdscategorieën.

Het programma 13.30 uur - Kleuters 100 m geboren in 2015 en later 13.40 uur - Kleuters 100 m geboren in 2014 13.50 uur - Kleuters 100 m geboren in 2013 14.00 uur - Kinderen 400 m geboren in 2011-2012 14.10 uur - Kinderen 600 m geboren in 2009-2010 14.20 uur - Kinderen 800 m geboren in 2007-2008 16.00 uur - Jogging 3,0 km 16.00 uur - 10 Miles van Minderhout 16.05 uur - Halve Marathon 21,1 km 16.10 uur - Jogging 10,55 km 16.15 uur - Jogging 5,275 km Voor inschrijvingen moet je in ‘t Markenhof zijn. Voor de kinderreeksen kan dat vanaf 12.30 uur tot een kwartier voor de start van elke kinderreeks. Voor de joggings en halve marathon vanaf 13 uur tot een half uur voor de start.

Prijs en prijzen Deelnemen kost voor de kinderjogging 2 euro. Voor joggings en de halve marathon betalen KWB-leden op vertoon van hun lidkaart 4 euro en niet-leden 6 euro. Voor elk deelnemend kind in de kinderreeksen is een medaille en een snoepzak voorzien. Iedere volwassen deelnemer ontvangt heerlijke Hoogstraatse aardbeien. Er is ook een trofee voor de eerste drie in elke reeks van de jogging: dames t.e.m. 34 jaar, dames masters vanaf 35 jaar, heren t.e.m. 39 jaar, heren masters vanaf 40 jaar. Daarnaast zijn er geldprijzen voor de eerste drie bij de 10 miles en de halve marathon. Deze wedstrijd is opgenomen in het criterium “De Noordloper”.

Vertrek aan ‘t Markenhof. Info: Luc Herthogs, 0475/86 62 34 of lucherthogs@telenet.be en Koen De Bie, 0474/69 48 78 of koen.de.bie1972@outlook.com. (fh)

Aardbeien eten en wijn proeven MINDERHOUT - Steve Schrijvers nam samen met nog drie andere bedrijven deel aan de ‘Week van de korte keten’. Nergens was het lang aanschuiven. Het gebrek aan echt grote belangstelling heeft wellicht te maken met het feit dat elk van de vier deelnemende bedrijven hun deuren openden op een verschillende dag. De tuinder gaf de bezoekers een bezoek rondleiding in de serres en de wijngaard. Ze kregen uitleg over de manier van werken en de nieuwste technieken. Na de rondleiding kon men proeven van een Hoogstraats drankje en uiteraard van Hoogstraatse aardbeien. (fh)

Sportnamiddag voor 55-plussers MINDERHOUT - De sportdienst van de stad organiseerde haar sportnamiddag voor 55-plussers. Als locatie koos men dit jaar de Minderhoutse OKRA lokalen en omgeving. Door het goede weer konden zowel de zaalals de buitensporten zonder probleem afgewerkt worden. (fh)

Coaching en advies bij: •Te hoog gewicht •Voedingsallergieën en intoleranties •Maag- en darmproblemen (ook fodmap) •Diabetes •Te hoge cholesterol •Sport Ook kinderen •Ondervoeding zijn welkom •Vegetarische voeding voor advies •Zwangerschap Locaties: Minderhout, Brecht, Rijkevorsel Info@dieetvoorlichting.be - 0486 66 73 90 Boek online: www.dieetvoorlichting.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

55


WORTEL

Fotogroep ‘t Slot eigenzinnig en divers WORTEL - Fotogroep ’t Slot zet voor de 42ste keer op rij, de Noorderkempen en in het bijzonder Wortel-Hoogstraten op de fotografische kaart. U kunt er getuige van zijn in het weekend van 9 en 10 juni. Vic Aerts, Guy Coertjens, Filip Daelman, Marcel De Bruyn, Toon De Clerck, Yvonne Engelen, Hennie Herijgers, Jan Jacobs, Peggy Jacobs, Jos Sommen, Chris Swannet, Ludo Van Deun, Xavier Rombouts, Hilde Van Hool, Jolanda Van Nijnatten, Marc Van Overveldt, Paul Versmissen... nodigen iedereen uit om kennis te komen maken met hun fotografie uit 20182019. Kenmerkend voor deze expositie is de diversiteit van beelden naar vorm en inhoud. Iedere fotograaf geeft met de eigen foto’s uitdrukking aan een persoonlijke visie, een zienswijze en een presentatie die vertolken wat de maker wil delen met zijn publiek. Dat moet garant staan voor fotografie die je niet onberoerd laat, in een zoals altijd eigenzinnige tentoonstelling op zondag 9 en maandag 10 juni van 10 tot 18 uur in Jeugdhuis ’t Slot. Info Marcel De Bruyn, gabber@telenet.be. (fh)

Foto Marcel De Bruyn

Kerkdelen vraagt goede afspraken WORTEL - Sinds zondag 5 mei delen twee Christelijke godsdiensten, de Katholieke- en de Roemeens Orthodoxe kerk de parochiekerk van Wortel, zoals dit voordien het geval was in de begijnhofkerk. De Roemeens Orthodoxe diensten worden druk bijgewoond door opvallend veel jonge mensen en hebben een sterk familiaal karakter. Bij het binnenkomen van de kerk is het even wennen omdat de opstelling volledig anders is, zelfs al verschillen de diensten inhoudelijk wei-

nig. Rooms-katholieken vereren de heiligen in beelden, de Orthodoxen doen dit met iconen. Opdat elke godsdienst haar eigenheid in het kerkinterieur kan bewaren, zal het wellicht een kwestie zijn om goede en respectvolle afspraken te maken. Loop zeker eens binnen en buiten tijdens een viering, ervaar de aangename sfeer. Je bent er beslist meer dan welkom. (fh)

Open deur bij huize Ygdalir van Widar WORTEL - Huize Ygdalir is de naam die Widar geeft aan de uitbouw achter Den Bayerd, wat

veel mensen kennen als het Casino. Op zondag 16 juni is iedereen er welkom vanaf 14 uur. Je krijgt een rondleiding in het gebouw achter het vroegere casino waar tien mensen met een beperking gehuisvest worden. Verder maak je kennis met de werking van Widar, een gemeenschap voor volwassenen met of zonder beperking. Er zijn lekkere hapjes, drankjes en animatie. Circus Locorotondo geeft een korte voorstelling om 14 uur, daarna begeleiden ze ieder die hen wil nadoen tot 15.30 uur. De muziek wordt verzorgd door Hatsjoedi (viool en fluit) en Sven D.(coverzanger). Omstreeks 18 uur sluit men de dag af met een optreden van Folkzien, met warme en gepassioneerde stemmen en Keltische melodieën. Info over deze opendeurdag in huize Ygdalir: 014 960 500. (fh) Casino, toen de kolonie nog een dorp op 컅 Het zich was.

56

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Vooruitblikken naar Wortelkermis WORTEL - Het is nog even wachten, maar hierbij alvast het programma dat ’t Slot in aanbieding heeft tijdens Wortelkermis van 12 tot en met 15 juli. Vrijdag 12 juli Dit jaar zijn er op vrijdag geen optredens in ’t Slot zelf, maar wordt de kermis ingezet door een reeks DJ’s op het grote podium. Eerst is er DJ Drej, de vaste DJ van het jeugdhuis. Dan volgt de allround DJ Double-U, het Nederlandse duo De Lievelingsdj’s van je zusje en tenslotte Hoogstratenaar DJ Jenz. Zaterdag 13 juli De avond wordt op gang geschoten door de guitaren van Paramatman, een duo uit Tilburg dat heavy Rock ’n Roll brengt alsof er 5 à 6 muzikanten op het podium staan. De tweede band zijn vier Limburgse knapen, samen de Rock ‘n Rollband Rival Of Madtown. Na de twee livebands schakelt men over op DJ’s. De eerste DJ Samson, dan volgt Gunther D. DJ Glenn en Bas mogen samen de avond afsluiten. Zondag 14 juli Peter And The Pets, een lokale pop- en indierockband die in 2014 onder leiding van Carl Janssens ontstond tussen de muren van VITO

Al meer dan 50 jaar is Desperated Company actief en ze treden nog altijd op in de oorspronkelijke bezetting. Rik Ooms, Eddy Maes, Wim Sterkens, Fred Van Ostayen en Cyriel Van Opstal. Hoogstraten opent op zondag. Daarna stapt Desperated Company ’70, dé Hoogstraatse Rockband van de jaren ’70 en ’80, op het podium. Headliners zijn The Julliets. Maandag 15 juli

Rommelmarkt in de kolonie WORTEL - Al voor het zestiende jaar organiseert de Vriendenkring van het personeel van de strafinrichting op pinkstermaandag een rommelmarkt in de dreven van Wortel-kolonie. In onze editie juli-augustus 2018 (dhm nr. 394) brachten we uitvoerig verslag uit van dit evenement. Hieruit onthielden we dat zowel de standhouders als de bezoekers dit roemen als de best georganiseerde markt van de Kempen. De eerste standhouders slaan al op zondag hun tenten op, de eerste professionele kopers blijken al vanaf 4 uur ’s nacht op koopjesjacht. Toch vinden velen van de duizenden bezoekers nog vaak hun gading in de loop van de marktdag bij de haast 300 standhouders aan beide zijden van de bijna 2 km dreven. En zoals dat hoort in Vlaanderen, maken een hapje en een drankje het evenement helemaal gezelliger! Je kan er zelf bij zijn in de dreven van de kolonie op pinkstermaandag 10 juni van ’s morgens heel vroeg tot 17 uur. (fh)

Bijna 300 standhouders, een massa volk en een gezellige sfeer.

Radio Modern mag een ‘specialleke’ aanbieden op maandag. Dat wordt een retro dansfeest met livebands en -DJ’s. Net zoals in de jaren ’50 start het feest vroeg met een dansles die moet uitmonden in een onvervalst dansfeest. Volgende maand meer. (fh)

Zomerse fiets- en wandelzoektocht WORTEL - Voor de negende keer organiseert vzw ’t SLOT tijdens de zomermaanden een vakantie fietsen wandelzoektocht. Deze zoektochten kunnen gereden of gewandeld worden van zondag 30 juni tot en met zondag 1 september 2019. De afstand van de fietszoektocht bedraagt ongeveer 23 km. De wandelzoektocht beslaat ongeveer 7,5 km., en is ook geschikt voor buggy’s en rolstoelen. Het vertrek van beide zoektochten is voorzien aan eetcafé De Guld, Poeleinde 2A. De zoektochten omvatten een reeks van leuke eenvoudige zoekvragen en een reeks op te sporen foto’s. De deelnemers aan deze grensoverschrijdende zoektocht laten u kennismaken met de prachtige omgeving van Wortel-Kolonie en met de mooiste plekjes van Rijkevorsel, Castelré en Hoogstraten. Voor het luttele bedrag van 5 euro kan je deelnemen. Inschrijven in eetcafé De Guld waar vertrek en aankomst liggen. Reiswijzers en antwoordformulieren kan je ook kopen bij beenhouwerij Snels en café In Holland in Castelré of op de dienst voor toerisme in Hoogstraten. De antwoordformulieren moeten uiterlijk op zondag 1 september om 18 uur onder gesloten omslag gedeponeerd worden in de speciale urne in eetcafé De Guld. Je kan ze ook afgeven in de twee hierboven vermelde plaatsen. De prijsuitreiking vindt plaats in ‘t Slot op zondag 8 september om 16 uur. De juiste oplossingen worden aan de deelnemers per e-mail bekendgemaakt vanaf 3 september, de uitslag volgt per e-mail vanaf 10 september. Alles komt ook op de website. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

57


BADKAMERRENOVATIE

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG VERWARMING

SANITAIR

: ADRES NIEUW

83 1 g e w e ten Meers a r t s g oo 2322 H

EW EG

BR ED AS E

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

W

MEERLE MEER M EE RS

EG

van Advies tot Zalig genieten

OUT MINDERH ATEN HOOGSTR

Tel. 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be VENTILATIE

ZONNE-ENERGIE

Doe d eg chec ratis k-u onlin p e

Uw adviseur voor kredieten & verzekeringen zowel voor particulieren als KMO’s bevoorrechte partner van

Van Huffel Verzekeringen Vrijheid 74 2320 Hoogstraten 03/314.46.10 vanhuffel@dvv.be www.van-huffel.be FSMA:14593 A


SPORT

Nationaal voetbal

HVV-voorzitter Michoel pleit voor positivisme Met twee gelijke spelen eindigde HVV op de 11de plaats in de rangschikking. Daarmee kwam een einde aan wat voor Hoogstraten niet het beste seizoen was. Volgens de cijfers hadden de Rooikens de derde beste verdediging en de slechtste aanval van de reeks. Enkel de twee kopploegen lieten minder scoren, de laatste in de rangschikking scoorde evenveel doelpunten als de roodwitten. Er was het voorbije seizoen ook zelden spektakel in de thuiswedstrijden, zodat er nogal eens kritiek te horen was. Voorzitter Jan Michoel belooft beterschap en pleit voor een meer positivieve instelling.

Het voorbije seizoen Na de laatste thuiswedstrijd, bij de uitreiking van de Gouden Schoen, evalueerde de voorzitter het voorbije seizoen.

Ook was er veel kritiek op het jeugdcomité met het ontslag als gevolg van Fred Ehlen, TVJO. We hopen op een betere structuur binnen de jeugd. Kortom, het afgelopen seizoen hebben we veel kritiek moeten ondergaan en er was te veel negativisme. Dat moet volgend seizoen beter.”

medische staf, evenals de spelers en de supporters. (rob)

Uitslagen Hoogstraten VV - Patro Maasmechelen 0 - 0

Jan Michoel: “Het was zeker niet het beste seizoen van HVV. Er waren te weinig feestmomenten. Het begon nochtans goed met de Beker van België en de 1/16de finale thuis tegen Oostende. Het beloofde een mooi jaar te worden maar dat werd het niet. Verschillende spelers waren gestopt om verschillende redenen. Eerlijk is eerlijk: de transfers waren niet allemaal goed. Toch waren er enkele zeer goede transfers zoals Ruben Smet, Senne Van Dooren, Vincent Van Dijck en in de winterperiode Jens Meeus. Door het stoppen van enkele spelers tijdens het jaar kregen onze jeugdspelers hun kansen. Denken we aan Dario De Roover, Sieben en Quinten Meeusen, Jorne Lauryssen en Jasper Cox. Zij hebben getoond klaar te zijn voor volgend seizoen. Voor volgend jaar kozen we voor meer kwaliteit en minder voor kwantiteit. Geen kern meer van 20 à 25 spelers. We deden slechts 3 transfers: Thomas Van Zantvoort, Ruben Tilburgs en reservekeeper Senne De Fré.”

Moeilijk De voorzitter vervolgt: “Het moet me van het hart dat er dit jaar toch wel wat kritiek is geweest, vooral op het transfercomité. Zij hebben nochtans de moeilijkste taak in de club. Met alle spelers moet gesproken worden over het komende seizoen. Allemaal hebben ze hun wensen en verlangens. Bovendien moeten we zorgen dat het budget in evenwicht blijft. Nieuwe transfers kunnen meevallen of tegenvallen. Ik wil hulde brengen aan de mannen die dit vele en moeilijke werk verrichten: Jan Martens, Fons Van den Broeck en Eric De Bie.

Oproep “We moeten positief denken, samenhorigheid in de club creëren en samenwerken. We moeten mekaar aanmoedigen en niet afbreken. Denk eraan: we staan nog altijd in Tweede Amateur te voetballen tussen ploegen als Turnhout, Sint Niklaas, Hasselt, Tongeren, allemaal provinciestadjes. Wij staan daartussen met onze 6000 inwoners, dat is een hele prestatie!

Hoogstraten begon erg sterk aan de wedstrijd. In wat waarschijnlijk de beste helft van het seizoen was, ging een lob van Cox net over en werden verschillende flankaanvallen opgezet, echter zonder dat er een doelpunt viel. Ook in de tweede helft zette de thuisploeg kampioen Maasmechelen onder druk maar het verdiende doelpunt bleef uit. Spouwen Mopertingen - H VV

HVV heeft de naam de mooiste club van de Kempen te zijn. Dat moet zo blijven. Laat ons allemaal samen werken om dit zo te houden.” Michoel bedankte nog de medewerkers in de Raad van Bestuur, het feest-, jeugd- en terreincomité, de kantinehouders en de technische en

1-1

De doelpunten vielen op het einde van de wedstrijd. Tijdens een spannend slotkwartier kwam de thuisploeg eerst op voorsprong en kon Jasper Cox met een late goal Hoogstraten toch nog een gelijkspel bezorgen. (rob)

Ruben Smet wint Gouden Schoen Na Stan Van Gestel, Jan Mertens en Cedric Brosens is Ruben Smet de 4de HVV-doelman die de Gouden Schoen wint. Burgemeester Marc Van Aperen kwam de Gouden Schoen uitreiken. Die uitreiking werd ludiek gepresenteerd door Guy Mombaers. Hij begon met de nummer zes en bouwde zo de spanning op. Van Tim Hofstede ging het via Nick Van de Walle, Bob Swaegers, Jens Meeus en Senne Van Dooren naar de winnaar. Guy: “Hij is jong, nog geen 30, komt uit het Waasland en heeft aldus de roots van Jean-Marie Pfaff; hij heeft de présénce van Thibaut Courtois, de kattensprongen van Simon Mignolet en de grinta van Kaminski, zijn naam: Ruben Smet.” DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

59


SPORT

Twee kampioenenteams in de HVV-jeugd U19 kampioen

Ook U17 kampioen

De ploeg van IP U-19 samen met 5 beloften. De namen van de U-19 in alfabetische volgorde: Aerts Vince, Bogaerts Warre, Brosens Lukas, Brosens Ruben, Budts Maro, Denhaene Jarne, Havaux Lars, Mc Clymont Maxime, Meeusen Witsen, Oenen Bobby, Philips Tom, Rombouts Stef, Schelles Willem, Van Herpe Alexander, Van Kinderen Stijn, Van Looveren Seppe, Vermeeren Jouk, Vermeiren Anton en Vlayen Victor. (rob)

Volgende spelers zaten bij de IP U-17: Berghmans Tibo, De Bie Pieter, De Vos Louis, Denhaene Ferre, Goris Remy, Govers Berten, Goyvaerts Mathias, Lauryssen Cas, Lenaerts Joren, Osaghede Ghiozogie Abraham, Rombouts Per, Schryvers Rik, Smits Tomas, Soffers Alec, Van Gils Sverre, Vandersmissen Wout, Verheyen Yunah, Verhoeven Yarno. Trainer De WIlder Willy, afgevaardigde Vandersmissen Jan. (rob)

Provinciaal voetbal

MVV: Glenn Vorsselmans wint Gouden Schoen

KFC Meer verliest in de eindronde tegen Laakdal In de thuiswedstrijd voor de eindronde in derde provinciale kon KFC Meer gelijke tred houden met Laakdal uit 3C. De uitslag 1 - 1. Enkele dagen later werd het 4 - 1. Daarmee kwam er geen promotie naar tweede. Geen drama voor de club, evenwel. Na een heel mooi seizoen is het uitkijken naar de vele confrontaties in derde provinciale met de andere ploegen uit onze gemeente. (rob)

Bij de gouden schoenuitreiking ging Glenn Vorsselmans met de grootste eer lopen. Seb Voorn (links) werd 2de en Kristof Onincx derde.

Zoals dikwijls gebeurt in een voetbalclub wilden de ouders na het seizoen hun kinderen tonen dat ze er ook nog wat van kunnen. In Meer is dit niet anders

60

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Vier Hoogstraatse ploegen in dezelfde reeks

KVNA Wortel promoveert naar derde provinciale Nadat Wortel de maat genomen had van Booischot heeft het ook de tweede tegenstander Hove verslagen in de eindronde van vierde provinciale. Door deze twee gewonnen duels, promoveert het naar derde provinciale en speelt het volgend seizoen in dezelfde reeks als Minderhout, Meer en Meerle. Dat wordt dus genieten volgend seizoen! Om te kunnen promoveren via de eindronde moest Wortel winnen van twee concurrenten. Er was telkens een heen- en terugwedstrijd. In Booischot werd verloren met 2 - 1, maar de terugwedstrijd werd thuis gewonnen met 3 - 1. Eerste opdracht volbracht.

Hove De volgende tegenstrever was Hove. In een mooie eerste helft met goed voetbal van beide kanten, miste Wortel een penalty en verschillende open kansen. De ruststand was ontgoochelend 0 - 1. In een wervelende tweede helft zette de thuisploeg orde op zaken. Het werd liefst 5 - 1, met doelpunten van Brosens, Snoeys (2),Van Tornout en Tilburgs.

Over beide wedstrijden was KVNA Wortel duidelijk de betere. Het promoveert dan ook naar derde provinciale, zodat er liefst vier Hoogstraatse ploegen in dezelfde reeks zullen uitkomen. Seizoen 2019-2020 kondigt zich dus aan met 12 Hoogstraatse derby’s. (rob)

Tafeltennis

Member of Premier: www.premierinternational.org

(foto Peter Bolckmans) De terugwedstrijd in Hove werd met 2-1 verloren. Wortel begon sterk en Geert Snoeys verzilverde een strafschop. Voor de rust maakte Hove gelijk en miste nog een penalty. De thuisploeg scoorde daarna wel van op de penaltystip. Wortel speelde niet haar beste wedstrijd en ergerde zich aan het slechte speelveld. Hove verdedigde dan de voorsprong om zo als beste verliezer ook te promoveren.

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

F +32 3 315 08 67

Succesjaar voor TTK Minderhout

MINDERHOUT - Het seizoen 2018/19 zal ongetwijfeld de Minderhoutse geschiedenisboeken ingaan als één van de succesvolste ooit. Maar liefst drie ploegen veroverden de kampioenstitel, er werden verschillende individuele overwinningen behaald en ook onze publieke evenementen, met in het bijzonder onze eerste quiz, werden een spetterend succes.

bovendien zijn vruchten af, met onder meer Brent Pelkmans en Ward Brosens die hoge toppen konden scheren in de jeugdreeksen. Kortom: een sportief succesjaar!

Clubleven Maar ook naast de tafel was men fel in de weer om onze club dit jaar opnieuw stevig op de kaart te zetten. Om de familie en vrienden van ons toenemend jeugdbestand te laten kennismaken met tafeltennis werd een double-trouble toernooi georganiseerd waarbij elke jeugdspeler met een volwassene mocht aantreden. Met het gros van de jeugdspelers aanwezig met vrienden en familie ter aanmoediging werd het voor iedereen een topavond waarbij outsiders op ludieke wijze de do's-and-don'ts van de pingpong leerden kennen.

Sportief Nadat er vorig jaar een aantal ploegen de degradatie niet konden ontlopen, bestond er bij velen de ambitie om dit jaar terug hogerop te geraken. Onze tegenstanders zullen het geweten hebben; zowel onze B- C- als D-ploeg nestelden zich vanaf het begin op plaats 1 en lieten deze doorheen het seizoen niet meer los. De eerste twee speelden respectievelijk kampioen in 4e provinciale C en D, terwijl onze D ploeg hetzelfde klaarspeelde in 5e provinciale C.

jaar stevig verweerd in een reeks waar iedereen aan elkaar gewaagd was.

Maar ook de andere ploegen lieten zich niet onbetuigd. De Minderhoutse fanionploeg sloot de competitie af op een verdienstelijke vierde plaats. De E- en F- ploeg moesten zich tevreden stellen met een plaats in de buik van het klassement. Ook onze jeugdspelers hebben zich dit

Bovendien werden enkele sterke individuele prestaties neergezet. Vince Van de Heijning verloor geen enkele wedstrijd, en ook Tom en Tuur Lauryssen, Dominiek van Hees, Koen Janssen en Lense Swaenen konden het seizoen nagenoeg vlekkeloos afsluiten. De jeugdwerking werpt

Ons grootste evenement dit jaar was echter onze eerste algemene quiz. Na jaren van relatieve radiostilte in het publieke domein leek de tijd rijp om ons opnieuw op het gemeenschapsleven te storten, met een quiz als eerste initiatief. Met maar liefst 34 ploegen, de deelnemers een aantal IQ’s rijker en onze club verschillende vaten lichter, werd ook dit een onvervalst succes. Op naar een nog straffer jaar!? (Willem Jan Otten/rob) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

61


‘Al meer dan 60 jaar bieden wij uitvaartzorg op maat en van de hoogste kwaliteit.’ Gilles Petre - Uitvaartondernemer

03 669 62 66 | 24u/24u en 7/7 dagen

Ook na de uitvaart zijn we er Begrafenissen - crematies nabestaandenzorg - uitvaartverzekeringen Bij een overlijden, en vooral na de uitvaart, worden de nabe• • • • •

persoonlijke dienstverlening respect voor uw wensen eigen funerarium aula voor intieme plechtigheden snelle levering rouwdrukwerk dankzij eigen beheer drukwerk

staanden geconfronteerd met een lawine aan praktische en administratieve verplichtingen. Onze consulent nabestaandenzorg is er voor de nabestaanden met professioneel advies in deze emotionele periode en uiteraard met een luisterend oor om samen het leed en het verdriet te verzachten.

Kinderen hebben ook ondersteuning nodig Hoe kunnen we u helpen?

Wij werken met ‘Mijn herinnering aan jou’, een online tool om kinderen te helpen rouwen. De applicatie wil kinderen een steun bieden in hun rouwproces om de herinneringen aan de overledene levendig te houden. Voor meer info kan u steeds contact met ons opnemen.

We regelen niet alleen de praktische kant van de uitvaart. We maken ook tijd om te luisteren, zodat we rekening kunnen houden met de (uitvaart)wensen en het budget van de overleden dierbare en/of de nabestaanden. Elke uitvaart is een héél persoonlijke aangelegenheid. Een mooi afscheid is ook noodzakelijk om een pijnlijk verlies te kunnen verwerken en een plaatsje te geven.

www.mijnherinneringaanjou.be

Loenhoutseweg 4 | 2320 Hoogstraten Dorpsstraat 85 | 2990 Wuustwezel Kapellensteenweg 205 | 2920 Kalmthout hofmans@dela.be | www.uitvaartzorg-hofmans.be

Partner van DELA DFA1 bvba c/o Uitvaartzorg Hofmans - Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen - RPR Antwerpen 0412.937.710

60 jaar

Anne-Marie Verdaasdonk

Hilde Boden


SPORT

Volleybal Werner de Bie behaalde met zijn ploeg een verdienstelijke zesde plaats in de eindrangschikking en had het jaar met een prachtige kers op de taart kunnen afsluiten, maar verloor nipt in de finale van de Beker van Turnhout tegen Arvoc uit Eerste Provinciale. DHM: Volgens de setstanden (23/25, 18/25, 25/22, 25/27) was het een erg spannende finale . Werner De Bie: De spelers hebben een maand langer getraind omwille van de bekerfinale en dit verliep optimaal. Voor de wedstrijd verliep alles op wieltjes. Het was mooi weer, spelers, supporters en bestuur reden tezamen in een leuke sfeer met de bus naar Turnhout. Iedereen was gemotiveerd maar ook wat nerveus. Het team leverde een echt sterke prestatie. Persoonlijk voelde ik ons als ‘kleine ploeg’ serieus benadeeld door de leiding zodat ik een een ‘wat

Heren A verliezen spannende bekerfinale als?’ gedachte niet kon vermijden. Je zult mij zelden betrappen op kritiek op de wedstrijdleiding, maar nu werd vooral op beslissende momenten echt wel onterecht in ons nadeel beslist. Dat was bijvoorbeeld het geval in de vierde set bij een 23/23-stand, waardoor we de tie-break niet gehaald hebben. Uiteindelijk konden we fier en met opgeheven hoofd het terrein verlaten. Gelvoc Hoogstraten was een zeer waardig finalist gebleken. Achteraf hebben we er nog een heel gezellige avond in Hoogstraten van gemaakt!

Ik had het hier soms moeilijk mee maar we moeten dit uiteindelijk relativeren en ons optrekken aan de knappe bekercampagne die het seizoen toch extra kleur gaf.

DHM: Ben je tevreden met de behaalde plaats in de eindstand van de competitie? Werner De Bie: Voor het seizoen zou ik, gezien de opnieuw versmalde kern, onmiddellijk getekend hebben voor een 6de plaats in het klassement. Het had nog beter gekund zonder de talrijke afwezigen maar een verstandige speler heeft mij er tijdens een goed gesprek op gewezen dat dit er nu eenmaal bij hoort op dit niveau.

DHM: Dan is het stilaan kijken naar volgend seizoen. Heb je hierover al nieuws? Ik heb de bekerwedstrijd nog helemaal afgewerkt. Voor volgend seizoen is het bestuur naarstig op zoek naar een nieuwe trainer/coach. Daar verleen ik mijn volledige medewerking bij, omdat deze club mij echt na aan het hart ligt. (rob)

Ik wil hierbij alle spelers complimenteren. De laatste wedstrijd was een moeilijke verplaatsing naar Wovo Westmalle, dat een sterke thuisreputatie heeft. Zij deden er alles aan en wonnen met 1 - 3 met een bijhorende zesde plaats in de eindrangschikking als gevolg. De voldoening bij de spelers deed mij veel deugd.

Dames A pakt voor het tweede jaar op rij de titel Het laatste weekend van maart was bijzonder, want maar liefst twee Gelvoc-ploegen mochten zich kronen tot kampioen in hun reeks. Een dikke proficiat voor Dames A, kampioen in 3de provinciale en ook de Meisjes U19 werden provinciaal kampioen. DHM: Jullie zijn toch kampioen, niet? Er viel aanvankelijk nergens iets over te lezen. Niet op Facebook, niet op de website van de club. Vertel eens hoe het gegaan is. Op het einde had je nog 1 puntje over… Bert Van Ginkel: Ja, marketing is misschien niet onze sterkste kant… Het was inderdaad super spannend tot het einde. Met onze overwinning in Geel hadden we een goede uitgangspositie verworven waardoor wij ons het verlies tegen Arvoc konden veroorloven. Arvoc mocht nadien geen punt meer laten liggen. Dat bleek een zware opdracht want Geel won met 3 - 0 van Arvoc.

speelt, dan weet je dat Geel ook sterk was en dat het in een aantal kleine dingen mee moet zitten. De onderlinge wedstrijden hebben nu bepaald wie kampioen speelde. Dat is héél mooi en ook fair. We zijn als ploeg opnieuw gegroeid. Een aantal jeugdspeelsters hebben zich volledig geïntegreerd in de ploeg en hebben zelfs een basisplaats afgedwongen. Dat is super voor de toekomst van de club en een dikke pluim voor de jeugdwerking van de laatste jaren. DHM: Hoe kondigt het volgende seizoen zich aan? De bedoeling is om op dezelfde manier verder te werken met dezelfde groep. Het zal weer een stapje hoger zijn. Na twee titels op twee jaar tijd kunnen we wel stellen dat een derde titel volgend jaar echt niet tot de mogelijkheden behoort. Onze jeugdspeelsters zullen zich nog

meer moeten ontwikkelen en vooral moeten leren om de ploeg te dragen, want de aflossing van onze ‘anciens’ zit er toch wel aan te komen. DHM: In ieder geval van harte gefeliciteerd! (rob)

Competitie Mavoc Mechelen A - Heren A BVMV Beerse B - Heren A BVMV NKempen D - Heren A WOVO Malle - Heren A Arvoc Arendonk - Dames A Dames A - VC Herenthout B HV Wegi Lille B - Dames A

1-3 3-0 3-2 1-3 3-0 3-0 2-3

Bekerwedstrijd Finale Beker van Turnhout Heren A - Arvoc Arendonk

1-3

Daarna restte ons enkel nog de taak om in de laatste twee wedstrijden de volle buit te pakken. Dat moest lukken want het waren twee ploegen die gerangschikt stonden bij de laatste drie. Die klus hebben we geklaard. We zullen er wel geen schoonheidsprijs voor gekregen hebben, want de nervositeit kwam naar boven met de wetenschap dat de titel voor het grijpen lag. DHM: Als je een balans maakt van het ganse seizoen, dan zien we dat je tweemaal won van de tweede, Geel. Je verloor slechts drie keer. En promotie voor de tweede keer op rij. Prachtig seizoen toch? Ja zeker. Als we terugblikken op het seizoen is dit natuurlijk een fantastisch resultaat. Onverhoopt, maar achteraf gezien wel verdiend, vind ik. Als je met 1 puntje voorsprong kampioen DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

63


JUNI 1969

64

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: wordt in onze regio nog veel beoefend en brengt veel vreugde. 12

1 – “De Heilige en de ...”, mooie film in MeerselDreef op12 juni. 2 – Nieuw touwen- en bruggenparcours hoog in de lucht, in De Mosten 3 – De latere boerderij Voet aan de Grote Plaats in Wortel (5,2,5) 4 – Gezellig café in Minderhout (1,8) 5 – In deze sportdiscipline werden de Dames A provinciaal kampioen 6 – De oudste kledingzaak van Hoogstraten 7 – Dameskoor, gegroeid uit het Jongerenkoor Hoogstraten 8 – “Oude ...”, weg in Meersel-Dreef 9 – HVV-doelman met een Gouden Schoen (5,4) 10 – Buurgemeente van Hoogstraten 11 – Stad in het zuidwesten van Engeland 12 – “... International”, de strijdorganisatie voor mensenrechten 13 – Zoals je in vorig nummer kon lezen, zijn er nog drie van in Hoogstraten (enkelv.)

1 10

2 3

6

10

3

5

4

12

2

4

11

10

5

3

3

8

6

3

8

13

13

12

3

9 2 9

4

1

7 2

13

8 6 11

13

Ook deze maand: grondige lezing van uw geliefde blad verplicht !

2

4

8

12

7

5

1

5

13

2

5

6

13

2

WIN EEN HOOGSTRAATSE CADEAUBON T.W.V. Mevr. Agnes Peeters uit de Achtelsestraat te Hoogstraten vond het woord kieswetgeving. Proficiat, Agnes.

12

2

6

7 5

5

12

2

12

2

4

2

4

3

€30

Je kan er wel een prachtige cadeaubon mee winnen! Stuur het 13-letterwoord van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. Insturen mag tot 10 juni

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

65


AGENDA

TENTOONSTELLING

www.het-slot.be worteldorp 28, wortel

- W O R T E L -

vrijdag & zaterdag open vanaf 19 uur, zondag vanaf 14 uur

Van 30 maart tot 23 juni GRAFISCH WERK van Maurits Bilcke in het Stedelijk Museum Hoogstraten. Open van woensdag tot zondag van 14 tot 17 uur.

Vrijdag 7 juni LEZING door Leen Huet over “Taferelen uit het leven van St-Jozef ” in het kader van Meesters In Situ, org. Vzw Erfgoed Hoogstraten en de stad in de St-Katharinakerk om 20 uur.

Van 30 maart tot 1 juli BEELDEN “Vrij/onvrij” van diverse kunstenaars in de omgeving van BC De Klapekster in Wortel en de Grote Hoeve in Merksplas.

Zaterdag 8 juni INFODAG nieuwe opleiding kleinkunst/cabaret in de Academie voor Woord en Muziek Noorderkempen, Karel Boomstraat van 11 tot 13 uur.

Van 4 tot 30 juni SCHILDERIJEN van Annie Bols in LDC Stede Akkers.

Zaterdag 15 juni REPAIR CAFÉ in LDC Stede Akkers van 9 tot 12 uur. OPENING H.Bloedweek met misviering in de St-Katharinakerk om 19 uur, aansluitend receptie in zaal Pax.

Op zondag 9 en maandag 10 juni FOTOGRAFIE van Fotogroep ’t Slot in Jeugdhuis ’t Slot van 10 tot 18 uur. Op zondagen16-23 en maandag 17 juni LEERLINGENWERKEN van IKOHoogstraten in de ateliers van Dr. Versmissenstraat en Groenewoud, zondagen van 10 tot 18 uur, maandag van 18 tot 22 uur. Van 27 juni tot 28 juli PLASTISCH WERK laureaten van verschillende IKO-afdelingen in het Stedelijk museum, geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur.

HOOGSTRATEN Zondag 2 juni WANDELING “Toeren door het moer en gluren bij de boer”, org. Natuurpunt Markvallei, vertrek Bloksgoor 1, Merksplas om 9 uur. OPENTUINENDAG Velt en Samentuin Bonenakkers bij de Mouterijstraat van 10 tot 17 uur. WEGGEEFPLEIN tweedehandsartikelen, Mouterijstraat van 13 tot 17 uur. RONDLEIDING “Vlaamse Meesters in Situ” in de St-Katharinakerk om 14.30 uur. Dinsdag 4 juni OPENING mantelzorgcafé Den Erdbissem in het lokaal dienstencentrum Stede Akkers om 14 uur. WORKSHOP “Mocktails maken”, vooraf inschrijven, in de hoofdbib, Lindendreef om 19.30 uur.

66

-

JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zondag 16 juni FOTO-EXCURSIE Marum, org. Natuurpunt Markvallei, vertrek parking einde Vloeikensstraat, Wuustwezel om 8 uur. KERMISWEEK in het centrum. PROCESSIE H. Bloed (richting noord) na de hoogmis om 11.15 uur. OPTREDEN van Laura Fischer en DJ Jordy in d’Hoaghste Tyd om 20 uur. Woensdag 19 juni JAARMARKT vanaf 17 uur met STRATENLOOP in het centrum om 18.30 uur. MUZIEKOPTREDENS van Wim Soetaers en diverse dj’s op het podium aan de Karel Boomstraat. OPTREDEN van Lead in d’Hoaghste Tyd om 20 uur. Donderdag 20 juni VERKORTE PROCESSIE om 11.15 uur aansluitend bij de eucharistie Sacramentsdag in de St-Katharinakerk om 10 uur. WORKSHOP bloemschikken in LDC Stede Akkers om 9.30 en om 13.30 uur. Zondag 23 juni PROCESSIE H. Bloed (richting zuid) na de hoogmis om 11.15 uur. OPTREDEN van Lee-Ann in d’Hoaghste Tyd om 20 uur. Woensdag 26 juni QUIZ org. Buurtcomité De Mouterijstraat, inschrijven tot 19/06, in LDC Stede Akkers om 20 uur.


AGENDA Vrijdag 28 juni CULINAIRE BIERWANDELING, vooraf inschrijven bij de Dienst Toerisme, vertrek aan Café De Rijkswacht om 18.30 uur.

Zaterdag 29 juni CONCERT Klassiek in den Rooy, namiddagprogramma om 12-13.30-15 uur en avondprogramma om 19 uur.

Zaterdag 29 juni KOOROPTREDEN “Leave no song unsung” door Marcanto, in de begijnhofkerk om 20 uur.

Zondag 30 juni WORKSHOP “goudsmid”, vooraf inschrijven, juwelenatelier Talke Sietsma, Kerkstraat 49 van 9 tot 17 uur. OPENDEURDAG met demonstraties en animatie brandweer Post Meerle op het plein voor het Raadshuis vanaf 13 uur.

Donderdag 2 mei WORKSHOP kruiden en specerijen “Spice up your life” in de bib Lindendreef om 19.30 uur. LEZING Last Days door Lieve Blancquaert in GC Rabboenizaal om 20.15 uur.

MEER Zaterdag 29 juni MEERFEEST met boerendarts, vooraf inschrijven, op de koer van de basisschool de Meerpaal om 18 uur. OPTREDEN The Flashback Tunes en Busted in Rock op de koer van de basisschool de Meerpaal vanaf 20 uur. Zaterdag 29 en zondag 30 juni RONDLEIDINGEN, reserveren Toerisme Hoogstraten, org. “3 in de klok” in de Scheldebrouwerij, Wenenstraat 7 in Meer van 13.30 tot 17 uur.

MEERLE Zaterdag 1 juni APERITIEFCONCERT met celliste Georgina Sanchez Torres in Den Rooy om 11 uur. MINIATUURBEURS Auto’s in de Feestzaal van het Klein Seminarie van 9.30 tot 16 uur. Woensdag 19 juni WORKSHOP bloemschikken in LDC Stede Akkers, lokalen Chiro St.-Jan in Ulicotenseweg 2 om 13.30 uur. Vrijdag 21 juni OPTREDEN van Stiletto en Peter en de Botsotto’s, org. St-Joris Meerle, aan de Hazenweg vanaf 20 uur. WANDELING op zoek naar de nachtzwaluw, org. Natuurpunt Markvallei, vertrek Elsakker om 21 uur. Zaterdag 22 juni GILDEFEEST Kempense schuttersgilden, org. St-Joris Meerle, aan de Hazenweg vanaf 13 uur. Zondag 23 juni WANDELING “Aardbeientocht” 6, 12, 18, 24 of 30 km, org. Wandelclub De Noorderkempen, vertrek bij parochiezaal Ons Thuis, Gemeenteplein 2 tussen 7 en 15 uur. GILDEFEEST “Schoon inkomen” Kempense schuttersgilden, org. St-Joris Meerle, vertrek aan de Hazenweg om 13 uur.

MEERSEL-DREEF Woensdag 12 juni FILMVERTONING docu-film “The Saint and the Sultan” in het Pater Pio-zaaltje in het klooster om 19.30 uur.

MINDERHOUT Zaterdag 8 juni STRATENLOOP 27ste Kapellekensloop, org. KWB met vertrek aan ’t Markenhof vanaf 13.30 uur.

WORTEL Donderdag 30 mei COMEDY AVOND met Lukas Lelie, William Boeva en MC Sven Hardies, org. ’t Slot, in de feesttent aan ’t Slot. Vrijdag 31 mei OPTREDENS van Double Veterans, WC Experience en dj Goe Vur In Den Otto, org. ’t Slot, in de feesttent aan ’t Slot. Zaterdag 1 juni DJ SETS met Double-U, Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob en 5napback, org. ’t Slot, in de feesttent aan ’t Slot. Zondag 2 juni OPENDEURDAG van imkervereniging De Raam, lokaal aan Keirschothoevenweg z/n in Rijkevorsel van 10 tot 17 uur. Zondag 9 juni FIETSTOCHT Trap en stap, org. Natuurpunt Markvallei in BC De Klapekster om 9 uur. Zondag 16 juni OPENDEURDAG van Widar met rondleiding in Huize Ygdalir (Casino) vanaf 14 uur; Circus Locorotondo om 14 uur; muziekoptreden van Hatsjoedi, Sven D. en Folkzien om 18 uur. Maandag 10 juni ROMMELMARKT in de dreven van WortelKolonie. Zondag 16 juni KOLONIEWANDELING van Natuurpunt Markvallei met gids aan BC De Klapekster om 14 uur. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2019 -

67


112

NOODNUMMER

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administatie Brandweer 03 314 32 11

POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

Beautyhuisje Beautyhuisje - gelaatsverzorging - microdermabrasie - cryolipolyse - massage therapieën

H UISA RTSEN vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

Vrijheid 134, 2320 Hoogstraten

www.baborhoogstraten.be info&boeking: 0499-315.114

014 410 410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

THUI S V E RP L E G IN G WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44.

WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Brosens Celine De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0498 39 72 23 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0478 42 49 34 0478 42 49 34

Zelfstandige vroedvrouwen Christiaensen Nathalie Martens Sandra

0494 86 93 84 0473 25 91 92

Verpleegvrienden p.a. Bogers Erika

68

- JUNI 2019 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

WACHTDIENST APOTHEKERS 090 39 90 00 (1.50 euro per minuut)

www.apotheek.be

www.demaand.be _ REDACTIE _ redactie@demaand.be _ DORPSNIEUWS _ hoogstraten@demaand.be meer@demaand.be meerle@demaand.be meersel-dreef@demaand.be minderhout@demaand.be wortel@demaand.be _ SPORTNIEUWS _ sport@demaand.be _ ABONNEMENTEN _ abonnementen@demaand.be _ ADVERTENTIES _ advertenties@demaand.be

INHOUD MEI Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Leo “Meester” Vanhaute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Skype - Sara Mostmans in Bristol . . . . . . . . . . 13 Hoe zou het zijn met korpschef Marc Snels? 16 Gildefeest in Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Oogststraten - Voedseloverschotten . . . . . . 21 Klassiek in Den Rooy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Straat: Oude Tramweg in Meersel-Dreef . . . 24 (Land)bouwstop in de Noorderkempen? . . 27 Florence Van Roosmalen, hockey en dans . 30 Tennisclub De Langenberg na 30 jaar . . . . . 32 DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 DORPSNIEUWS - Hoogstraten . . . . . . . . . . . . 41 DORPSNIEUWS - Meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . . . . 55 DORPSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . . . . . 55 DORPSNIEUWS - Wortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Een halve eeuw geleden . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Filippine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 27 JUNI 2019 Alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 11 juni redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten