mei 2018 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 392 MEI 2018

PRIJS: 2,70 €

JAARGANG 34

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

Politiecommissaris Barbara Cloet:

”Liever meer personeel dan een nieuwe kazerne” Permanent crossterrein in Hoogstraten? Kolonies al dan niet werelderfgoed? 10 jaar Den Dorpel in Meerle

Stembureau bij Snoeys in ’Castel’

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT


COLUMN

Hoe plat is mijn platteland?

Onze gemeente was lange tijd een typevoorbeeld van wat we in Vlaanderen ‘het platteland’ noemen. Lintbebouwing langs de hoofdwegen, boerderijen, stallen en serres in het landbouwgebied en om de dorpskernen de echte Vlaamse verkavelingen: vrijstaande woningen - dikwijls fermettes - op een vrij groot stuk grond.

Van over de grens keek de ‘gewone’ Nederlander met afgunst naar onze ‘gewone’ verkavelingen. Een huis waar je omheen kon lopen was dé ultieme droom die in Nederland alleen voor de happy few was weggelegd. Toen ze grote en aflossingsvrije hypotheken konden afsluiten en ook nog eens hun intrestlasten fiscaal konden recupereren, was in de grensstreek het hek van de dam. Op de woningmarkt was onze doorsnee verkavelingswoning ineens vier- à vijfhonderdduizend euro waard. Heel wat inwijkelingen kochten alles wat te koop kwam. Gevolg: op elke vergadering van de dorpsraden klonk de roep naar betaalbare bouwgronden voor onze jongeren die in eigen dorp wilden bouwen. De financiële crisis maakte een einde aan deze bubbel. De laatste jaren zijn onze verkavelingsfermettes weer betaalbaar voor jonge tweeverdieners.

Intussen was een ander fenomeen opgedoken in onze plattelandsgemeente: appartementen! Geen torengebouwen, maar toch stevige blokken met veel wooneenheden. Aanvankelijk redelijk betaalbaar, maar gaandeweg steeds duurder. Veel kopers hadden immers hun ‘fermette’ voor een stevig prijs van de hand kunnen doen en wensten een ‘ruim, licht en goed ingericht appartement’. Vooral in Hoogstraten en Minderhout; de grens tussen deze deelgemeenten is dan ook heel vaag geworden. Ons platteland werd een beetje minder plat.

Nu blijken we andermaal op een nieuw snijpunt te zijn gekomen: de gepensioneerde babyboomers, wiens verkavelingswoning en tuin te groot zijn geworden, kunnen voor de verkoopprijs van hun eigendom geen appartement meer kopen. De prijzen voor woningen dalen, die van appartementen stijgen. Bovendien dreigen isolatie- en energienormen en renovatiekosten die woningen onverkoopbaar te maken.

Ondanks de hoge prijzen blijven appartementsgebouwen als paddenstoelen uit de grond rijzen. En niet alleen in Hoogstraten en Minderhout, het ‘kleinstedelijk’ gebied, waar verdichting de norm is. Want door de op stapel staande nieuwe

ruimtelijke ordening, de beruchte ‘betonstop’ is ook verdichting in onze dorpen aan de orde. Gestapelde woningen wordt het nieuwe wonen. Ook in ons eigen plattelandsdorp. Kijk naar de projecten in Meerle en Meer. Ons platteland wordt nog minder plat!

Nog maar pas is deze evolutie op gang, of er worden al vraagtekens bij geplaatst. In de krant las ik dat stedenbouwkundigen vaststellen dat ‘het dorp ten onder gaat aan appartementisering’ en pleiten deskundigen voor een ‘plattelandsmeester’ die de identiteit van onze dorpskernen moet bewaken. Ik ben geneigd hen geen ongelijk te geven.

Maar tegelijk word ik er ook een beetje tureluurs van. Want ook bij mij nadert de dag dat mijn ‘verkavelingswoning’ annex tuin te groot, te duur, te veel onderhoud, te energie-onvriendelijk wordt. Een appartement dan? In Hoogstraten dan maar, alles lekker bij de hand? Dan zal ik een stevige duit moeten opleggen. In eigen dorp? Kan ook, want dat dorp zie ik graag. Maar a.u.b liefst zo authentiek mogelijk. Een catch22. Ik raak er voorlopig niet uit. Is er een deskundige in de zaal? (jaf)

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

Keuze te over tijdens de Week van de Amateurkunsten. Het laatste weekend van april en het eerste weekend van mei stellen 47 kunstenaars hun werk tentoon in het oude rusthuis (zie blz 33), op vrijdag 4 mei is er de ‘Kleine Hoogstraatse Revue’ in zaal CeCilia (zie blz 39), op zaterdag 5 mei de Artwalk bij Night in Meerle (zie blz 47) en op zondag 6 mei organiseert vzw VHROEM optredens in de oude pastorij van Wortel (zie blz 53.). Op de foto een werk van één van de 15 fotografen die deelnemen aan de tentoonstelling in het oude rusthuis. (fh)

2

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Meer blauw in de straat?

De Hoogstraatse politie, uw vriend?

POLITIE

De verkiezingen komen er weer aan en nationaal houden sommige partijen er wel van om ons een aardig potje onveiligheidsgevoel aan te praten. Criminaliteit, vluchtelingen, drugstrafieken, migratie, islam-fanatisme, carjacking, illegalen, woninginbraken,… er worden vaak nogal wat zaken op een hoop gegooid. Het waren inderdaad woelige jaren met de aanslagen in Frankrijk, Brussel en Zaventem en de vele oorlogen en ellende elders in de wereld. Begrijpelijk misschien dat mensen hun optimisme verliezen en dat bij sommigen het veiligheidsgevoel een serieuze knauw gekregen heeft. Maar de overheid zat niet stil. Er kwamen maatregelen tegen de terreurdreiging, nieuwe veiligheidsplannen, maar vooral ook soldaten in de straat. Je zou bij dit alles haast vergeten dat er ook nog politie is. Toch leeft de vraag naar meer blauw op straat al heel lang en als je de vergelijking maakt met pakweg twintig jaar geleden is er heel wat veranderd in het politielandschap, zelfs in landelijke gemeenten zoals Hoogstraten. De tijd van één veldwachter per dorp en een rijkswachtkazerne is al lang voorbij. Figuren zoals de ‘gardes’ Tuur Eelen, Gust Servaes, Jan Verheyen en anderen zijn geschiedenis geworden. De Dutroux-affaire in 1996 heeft op een pijnlijke manier de gebrekkige samenwerking tussen alle verschillende politiediensten in het land blootgelegd. De eenmaking van de politie in 2002 moest de oplossing bieden. Er ontstonden politiezones die verschillende gemeenten omvatten en waarin de

vroegere rijkswacht en de politie tot één geheel versmolten. De politiezone Noorderkempen bestaat uit de gemeenten Hoogstraten (21.293 inw.), Rijkevorsel (11.915 inw.) en Merksplas (8.602 inw.) en heeft in totaal 41.810 inwoners. Het korps telt momenteel 68 operationele krachten en 16 mensen voor de administratie, maar er is nog uitbreiding op komst.

Maar ook de techniek staat niet stil. Binnenkort komen er in Hoogstraten alleen al 11 nieuwe ANPR-camera’s bij, naast deze voor de vrachtwagensluis en de reeds vroeger geïnstalleerde. En ook de buren kijken mee in de verschillende BIN’s. Wij worden meer en meer beveiligd, maar een stuk van onze privacy wordt daar voor

opgeofferd. ‘Big Brother is watching you’. Toch is de politie in de ogen van de mensen aan een opwaardering bezig. En ook de vervrouwelijking van het gezag en het korps is opvallend. Hoog tijd dus voor een gesprek met de zonechef Barbara Cloet over het wel en wee van onze politie. Ook belden wij aan bij Tom Van Opstal uit Wortel, die in de voetsporen van zijn erg gewaardeerde voorganger Guy Aerts treedt en de kepie van wijkagent mag opzetten.

Tot slot spraken we met Lien Otten uit Minderhout, die vol enthousiasme aan een politieopleiding bezig is en stage mag lopen in Hoogstraten. De politie uw vriend? Wij zullen het misschien weten na het lezen van deze interviews .(jh)

Hoogstraten is een grensgemeente en criminelen zoeken vaak een uitweg naar Nederland via ons grondgebied. Naast de sporadische controles en de samenwerking met de Nederlandse collega’s uit de aangrenzende gemeenten, zullen binnenkort 17 bijkomende camera’s met nummerplaatherkenning de criminaliteit nog meer aan banden moeten leggen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

3


KLASSIEK IN DEN ROOY

ZATERDAG 30 JUNI 2018

Domein Den Rooy

Meerle - Hoogstraten

Dagprogramma Om 12u of 13u30 of 15uur Muzikale wandeling Doorheen het bos van Domein Den Rooy en Natuurpunt met uitgebreide picknickmand na de wandeling

3 podia onderweg met Raphaella Smits Gitaar Roel Dieltiens Cello Elise Caluwaerts & AurĂŠlie Vargas (Zang) (Harp)

Avondprogramma Vanaf 19u

Vanaf 21u

Solisten van The Groslot Gala Orchestra Verteller Gène Bervoets (Sprookje uit de 20ste eeuw) Compositie door Robert Groslot

werken van o.a.: Chopin Beethoven Liszt

De Markies van Carabas

Eliane Rodrigues, Piano

Kaartenverkoop via www.denrooy.com of 03/315 83 36 Domein Den Rooy - Ulicotenseweg 54 te 2328 Meerle - Hoogstraten (Parking op het gemeenteplein van Meerle)


Zonechef Barbara Cloet stelt haar prioriteiten

POLITIE

”Wij bouwen een cameraschild rond Hoogstraten.”

Barabara Cloet (°1979), afkomstig uit Grimbergen, studeerde criminologie aan de KU Leuven en werkte hier nadien nog enkele jaren als universitair medewerkster. In 2002 legde zij het examen af voor officier bij de politie en in 2003 start ze de opleiding voor commissaris die ze in 2005 met succes afrondt. Zij gaat aan de slag bij de federale politie, dienst spoorwegpolitie, en maakt nadien de overstap naar de lokale politie in de zone Vilvoorde-Machelen waar zij de interventieafdeling aanstuurt. In 2011 verhuist ze naar Schoten en wordt ze tewerkgesteld in deze politiezone, in de afdeling recherche. In 2014 combineert ze deze taak met een opleiding tot hoofdcommissaris. Wanneer er in 2015 een vacature komt in Hoogstraten voor de functie van zonechef solliciteert ze hiervoor, samen met twee andere kandidaten. De toenmalige zonechef Marc Snels had immers te kennen gegeven dat hij Hoogstraten inruilde voor een nieuwe uitdaging bij de politie in Antwerpen. Barbara Cloet slaagt met brio en wordt op 6 januari 2016 niet enkel de eerste vrouwelijke politiecommissaris in Hoogstraten, maar tevens de jongste vrouwelijke korpschef in Vlaanderen. Zij is dan 37 jaar. Nu de inwerkperiode achter de rug is, is het tijd voor een uitgebreid gesprek over het reilen en zeilen van de politie in Hoogstraten. DHM: Het was voor Hoogstraten wennen om plots een vrouw aan het hoofd van de politie te zien. Is het voor jezelf meegevallen ? Absoluut. In het begin heb ik vooral tijd genomen om de zone en de mensen te leren kennen. Ik heb veel gesprekken gevoerd, ben meegegaan op ronde, ik heb de verwachtingen van de mensen gepolst en gesprekken met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden gevoerd. Daarna heb ik een analyse gemaakt van hoe het korps er vandaag uitziet en waar ik met het korps in de toekomst naartoe wil. Daaruit is een visie gekomen die ik in een ontwerptekst heb neergeschreven en waarbij ik een aantal accenten heb gelegd.

DHM: Maar je komt nu wel als eerste vrouwelijke chef na Omer Meeus (politiecommissaris IPZ 1981-2001) en zonechef Marc Snels

(2002-2016) in een mannelijk bastion terecht? Er zijn meer en meer vrouwen bij de politie. In mijn opleiding maakten we een vierde van de groep uit. En ik heb nooit gemerkt dat daar vragen bij gesteld werden. In de politiezone Noorderkempen zijn er bij de operationele diensten al 21 vrouwen naast de 46 mannelijke collega’s en bij de administratieve diensten zijn er 13 vrouwen en 5 mannen. Ik heb daar nooit voordelen of nadelen van ondervonden. In het politiecollege zitten twee vrouwelijke burgemeesters, Tinne Rombouts en Dorien Cuylaerts. En mijn gerechtelijke overheid, de Procureur des Konings in Turnhout, is eveneens een vrouw, Dominique Reyniers. DHM: En voel je ook nog iets van de verschillende culturen tussen de gemeenten? Bij de

eenmaking van de politie in 2002 had de eerste zonechef wel af te rekenen met heel wat verschillen tussen vooreerst politie en rijkswacht, jong en oud, drie verschillende gemeenten met elk hun eigen mentaliteit en gewoonten. Nu heb je nog de drie verschillende gemeenten met drie burgemeesters met elk een andere politieke kleur. Ik ben afkomstig uit het Brusselse en dat maakt natuurlijk al een groot verschil met de Kempen. Je merkt dat het bestuur hier veel dichter bij de bevolking staat en dat is zeker op vlak van politie positief. En tussen de verschillende gemeenten zie ik geen grote verschillen. Ik heb een politiecollege waarmee ik heel goed samenwerk en waarbij ik aansluiting vind en daar ben ik heel blij om. Er zijn hier ook wel wat collega’s van verder weg, maar de meerderheid is toch uit de

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

5


POLITIE

De burger vraagt meer blauw in de straat. De wijkagent en de politie op de fiets zullen alvast de kloof tussen burger en politie mee helpen verkleinen. Intussen daalt voor het tweede jaar op rij het aantal woninginbraken in de politiezone, maar ook elders in het land. In Hoogstraten verminderde het aantal inbraken van 213 (2015) naar 144 (2016). Een gevolg van meer aanwezigheid van politie en soldaten in het kader van de terreurdreinging. politiezone, het Turnhoutse en de regio Kempen.

DHM: Hebben jullie problemen om nieuwe kandidaten aan te trekken? Ja. Wij hebben nog maar net een kaderuitbreiding gehad, waardoor we dit jaar nog zes inspecteurs kunnen aannemen, maar wij zien in heel de provincie dat er moeilijkheden zijn om kandidaten aan te trekken en dat was vroeger toch anders. Ook in de politiezone Turnhout zien we hetzelfde probleem. Dat komt o.a. doordat de politiezone Antwerpen een eigen rekuteringssyteem heeft opgezet dat professioneel en efficiënt werkt. Wij moeten gebruik maken van de selectieprocedure van de federale politie… We stellen vast dat heel wat kandidaten naar Antwerpen trekken. Ik denk ook dat er in de provincie Antwerpen verhoudingsgewijs te weinig mensen worden geselecteerd. In Limburg is het aanbod dan weer groter dan de vraag. De federale politie heeft nu een werkgroep opgericht om uit te zoeken wat er aan de basis ligt van dit probleem en er een oplossing voor te vinden. Wij zijn daarbij betrokken. En wij moeten dus nog zes inspecteurs vinden.

DHM: Vaak hoor je bij de man in de straat: zoveel politiemensen in Hoogstraten, wat doen die eigenlijk allemaal? Als ik goed ben ingelicht zijn er nu 68 operationele en 16 administratieve krachten. Je had 68 operationele manschappen en 16 administratieve bedienden. Met het nieuwe kader worden dat 78 operationele en 16 administratieve. Dat is al in voege, maar het wordt staps-

6

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

gewijs gerealiseerd. Nu zouden er zes inspecteurs en één ICT-specialist moeten bijkomen. Wij zitten sinds de politiehervorming nog altijd met hetzelfde aantal mensen terwijl wij meer en meer worden opgeroepen voor interventies, ook in het kader van terreurdreiging. Er bestaat een opgelegde solidariteit tussen de verschillende politiezones. Wij moeten ten allen tijde een aantal mensen hebben die moeten kunnen ingezet worden in andere politiezones. Bijvoorbeeld wanneer hier de Antilliaanse Feesten plaatsvinden komen wij niet toe met ons eigen volk en vragen wij bijstand van andere korpsen. Hetzelfde voor ons, wij moeten ook meehelpen bij bijvoorbeeld Tomorrowland of bij de Nato-top in Brussel. Dan moeten wij daar elke dag volk voor voorzien. Met die grotere terreurdreiging zetten wij ook meer politiemensen in en vragen wij ook meer mensen. Dit is solidariteit tussen lokale korpsen en de federale politie speelt daar een coördinerende rol in. Bij een staking in de gevangenissen moeten wij op één dag een 100-tal manschappen leveren en die hebben wij niet. Dus zetten wij

“In de politiezone Noorderkempen komen nog 17 camera's bij, waarvan 11 in Hoogstraten.”

een deel van onze eigen mensen in en vragen bijstand van andere korpsen. Wij hebben dan nog een 90 man nodig waarnaar de federale politie dan op zoek gaat. Een stukje komt van de federale zelf maar het grootste deel komt uit die verplichte solidariteit. De federale politie staat in voor alles wat steundienst en specialisatie is (bv. ruiters te paard, helikopter, ..) Wij zitten dus sinds de politiehervorming met hetzelfde aantal manschappen, maar onze taken zijn fel toegenomen.

DHM: Om toch even advocaat van de duivel te spelen: vroeger had je in elk dorp een veldwachter en daarnaast twee rijkswachtbrigades (Hoogstraten en Merksplas). In het interview met Omer Meeus in 2001 las ik dat het streefdoel één agent op 1000 inwoners was. Nu zitten we daar toch al ver over. De drie gemeenten tellen samen 41.810 inwoners (Hoogstraten 21.293, Rijkevorsel 11.915, Merksplas 8.602). Je kunt dat helemaal niet meer vergelijken, vroeger en nu. Al die taken die er bijgekomen zijn…

DHM: Overtuig mij Bijvoorbeeld al die festivals, er zijn er heel wat meer en die zijn meer geprofessionaliseerd. Er zijn meer en meer complexe problemen zoals fiscale fraude, phishing, enz. Dat zijn allemaal zaken die vroeger niet bestonden. Er is veel meer nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld in verband met verhoren. In plaats van vroeger één verhoor, hebben we nu meer dan tien soorten verhoren afhankelijk van de procedure (andere


formulieren, andere soorten rechten, ..) De complexiteit van het werk is enorm toegenomen. De verschillende taken en domeinen zijn toch wel erg anders dan vroeger. Neem nu even terug het voorbeeld van de gevangenissen. Dit is eigenlijk een federale opdracht maar die wordt uitgevoerd door de lokale politie. Daarom krijgen we daar ook capaciteit voor. We hebben in onze zone drie gevangenissen en het CIM (Centrum voor Illegalen Merksplas). Bij een staking in de gevangenis moeten wij het overnemen. Dit betekent dat wij bij een 24-uren staking 30 uur present moeten zijn. Dat betekent in totaal 125 man. Dat is de grootste taak in de gevangenis. Daarnaast moeten wij ook tussenkomen als er onrust is, zoals bij de grote opstand in 2006 in Merksplas, of bij meer individuele acties van agressieve gevangenen. Ook voor DNA-controles worden wij bij opgeroepen naast de twee mensen die permanent opdrachten uitvoeren voor het parket, zoals verhoren afnemen. Voor de transporten van de gevangenen hebben wij de hulp van het veiligheidskorps. Dat zijn 13 agenten die niets anders doen, maar wel bij ons in het korps zijn opgenomen. In het CIM moeten wij veel minder tussenkomen. Het aspect van de gevangenissen en de nabijheid van de grens maken onze politiezone uniek. Dat zorgt wel voor een boeiende meerwaarde maar ook voor meer kopzorgen. Tenslotte wil ik er op wijzen dat het statuut met de politiehervorming gewijzigd is, wat de inzet niet altijd vergemakkelijkt. Dat neemt niet weg dat we in onze politiezone met gemotiveerde mensen werken, die altijd wel die extra ‘mile’ willen lopen.

DHM: In de jaarrekening lezen we dat de overuren ’s nachts en in het weekend jaar na jaar sterk toenemen, wat een zware kost met zich meebrengt. Hoe ga je dit oplossen ? Door de uitbreiding van het korps zouden we die overuren moeten kunnen wegwerken.

DHM: Heb je een zicht op het veiligheidsgevoel van de mensen in Hoogstraten? De verkiezingen komen er weer aan en het thema veiligheid komt overal sterk naar voren. Wij hebben daar wel een kijk op, vooral door

POLITIE

De politie Noordkempen heeft een zestal actieterreinen in de operationele diensten waarvan interventie en onthaal het meeste personeel ter beschikking heeft (24), naast verkeer (7), wijkwerking (17), lokale recherche (9), en jeugd & gezin (4). Hiernaast is er nog de lokale informatiecel en het administratief personeel.

“Een dan denk je, ja, daar doen we het voor.” onze aanwezigheid op de verschillende dorpsraden. Maar ik vind toch altijd dat dat veiligheidsgevoel positief is. Opvallend is wel dat in Hoogstraten het aspect verkeer veel meer leeft bij de mensen dan de criminaliteit. Het zwaar vervoer in de dorpskernen, de overlast, het sluipverkeer, de schoolgaande jeugd. Hier liggen de mensen van wakker, en terecht. Daarom is verkeer bij ons ook een prioriteit. Om daar nog een beter zicht op te hebben is er vanaf deze week een veiligheidsmonitoring bezig. Al deze gegevens verwerken we in ons zonaal veiligheidsplan dat momenteel in opmaak is. Zo hebben we ook onze Facebook-pagina en werden er brieven rondgestuurd naar inwoners om een vragenlijst

in te vullen. Hierdoor proberen we een beter zicht te hebben op wat de mensen belangrijk vinden op gebied van veiligheid en hoe de mensen het korps ervaren. Al deze gegevens helpen ons om onze prioriteiten te stellen. Het vorige veiligheidsplan wordt nu verlengd tot 2020.

DHM: Heb je een evolutie gezien in het veiligheidsgevoel na de aanslagen of speelt dat hier op het platteland minder mee? Wij hebben hier toch ook maatregelen genomen naar aanleiding van de terreurdreiging tijdens Heilig Bloed en het carnaval in Rijkevorsel, waar we straten hebben afgesloten met betonblokken. Dan zie je dat de mensen dergelijke acties appreciëren. Maar op de criminaliteit heeft dat onveiligheidsgevoel niet gewogen. Integendeel zelfs, want de criminaliteitscijfers zijn gedaald, en dat al voor het tweede jaar op rij. Dat hebben we overal wel gezien, maar ook hier in onze politiezone. Hier is geen eenduidige verklaring voor, maar dit is duidelijk een effect van de inzet op veiligheid door middel van ‘meer blauw op straat’ en het activeren van ons cameranetwerk. We hopen dit in de toekomst nog verder te zetten met de uitrol van ons cameraschild.

DHM: Heeft de nabijheid van de grens een belangrijke invloed op het politiewerk? De grens heeft inderdaad een grote impact op onze zone. Daarom gaan we het ANPR-netwerk drastisch uitbouwen. We hebben al een aantal palen aan de grens met de politiezone Turnhout, we hebben een drietal plaatsen voor ANPR-camera’s in functie van de vrachtwagensluis, daarnaast nog een op de E19 ter hoogte van de grensovergang en twee op de Transportzone. Maar we gaan in totaal 17 nieuwe camera’s plaatsen in de politiezone, waarvan 11 op het grondgebied van Hoogstraten. Op die manier wordt gans de grens met Nederland afgezet met camera’s en creëren we een cameraschild rond Hoogstraten. Er zijn de jongste tijd al enkele DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

7


POLITIE

ramkraken geweest waarvan de daders wegvluchtten richting Nederland. Met deze camera’s met nummerplaatherkenning kunnen we dag en nacht elke nummerplaat registreren. Die kan dan afgetoetst worden aan lijsten met gestolen auto’s, niet-verzekerde voertuigen, geseinde personen, enz. Ook de camera’s voor het weren van het zwaar doorgaand verkeer kunnen voor criminaliteitsbestrijding gebruikt worden.

DHM: Is er op dat gebied een samenwerking met de Nederlandse politie? Bestaat er een uitwisseling van gegevens? Zeker. Wij hebben binnen het kader van het Taxandria Burenoverleg regelmatig vergaderingen met onze Nederlandse collega’s. Bij ons zijn dat de zone Noorderkempen, de zone Turnhout en de zone Keno (Retie, Ravels, Arendonk). Langs Nederlandse kant hebben we het Team Weerijs en het Team Markdal. Hierin wordt overlegd hoe we de samenwerking en afstelling van deze ANPR-camera’s op strategisch vlak kunnen uitbouwen. Binnen het overleg hebben we ook een aantal werkgroepen voor recherchedossiers en informatie-uitwisseling, buiten de informele contacten. Hier bij ons zijn inderdaad heel wat feiten die een binding hebben met Nederland. Heel concreet, bij een ramkraak in Hoogstraten waarbij de ANPR-camera vaststelt dat de daders naar Nederland vluchten, wordt automatisch via de meldkamer in Antwerpen contact gemaakt met deze in Tilburg. Hierop kan de Nederlandse politie op zoek naar de geseinde auto. Zo zijn er al gestolen wagens teruggevonden in Tilburg. Die samenwerking is vrij goed, maar ook noodzakelijk.

“Dat soort invloed van de Hoogstraatse politiek is echt verleden tijd.” DHM: Maar deze veiligheid gaat dan wel ten koste van onze privacy. Je kan alles heel erg beveiligen, en zowel preventief als bestraffend optreden, maar uiteindelijk weet de politie alles van de gewone burger. De camera’s registreren inderdaad alle bewegingen, maar de systemen reageren enkel op ‘zwarte lijsten’. Dit zijn lijsten van geseinde voertuigen, voertuigen die gezocht worden. Het passeren van een ‘gewone’ burger voorbij de camera, doet dus geen belletje rinkelen bij de politie. Het is wel zo dat de politie na de feiten, de camera’s kan raadplegen in haar zoektocht naar de verdachten, bijvoorbeeld bij diefstallen. We hebben al verschillende positieve resultaten geboekt met deze camera’s en vandaar dat wij ook wel een grote voorstander van deze ANPR-camera’s zijn.

DHM: Kunnen hier ook snelheidsovertredingen mee gemeten worden ? Nee, daarvoor hebben we flitspalen, maar wij

8

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx ondertekent het SAVE-charter onder de goedkeurende blikken van burgemeester Tinne Rombouts, zonechef Barbare Cloet, voorzitter gemeenteraad Johan Vermeeren, en de afgevaardigde van de vereniging van verongelukte kinderen.

doen vooral controle met onze flitswagen. Die is constant op stap. Wij krijgen vaak heel veel locaties binnen waarvan men vermoedt dat er te snel gereden wordt. We gaan dat dan eerst in kaart brengen door een meting met een kabel om zeker te zijn dat het effectief zo is. We willen vermijden dat we acht uur nutteloos op één plaats staan waar iedereen braaf 50 km per uur rijdt en er misschien één tegen 150 km per uur voorbijvliegt. Die kunnen we dan beter heel gericht gaan opsporen.

DHM: Focussen jullie dan vooral op de resultaten van die camera’s of rekenen jullie toch op de werking van de BIN’s (Buurt Informatie Netwerk)? Die technologie van de camera’s werkt wel 24 op 24 en 7 op 7, maar ik geloof ook wel in die BIN’s. Dit is een sociale controle waarbij de burgers ook een stuk van onze oren en ogen zijn. Hoogstraten heeft zulk uitgestrekt grondgebied dat we als politie nooit overal kunnen zijn. In een gemeenschap waar iedereen nog iedereen kent, kan dit een geweldige meerwaarde zijn. Maar BIN is geen netwerk van de politie. Wij ondersteunen dat wel via een medewerkster die de contacten onderhoudt, feedback geeft en probeert het initiatief levendig te houden. Maar een BIN kan je niet opleggen, dat moet ontstaan uit de burgers zelf, anders heeft het geen zin. Het zijn zij die moeten bellen, ook al blijkt het nadien loos alarm.

DHM: Creëer je hierdoor bij de mensen niet een zekere achterdocht, waardoor je het onveiligheidsgevoel eerder vergroot? De berichten die worden verzonden zijn beperkt en geven objectieve feiten weer, die de mensen in staat moeten stellen om eventuele verdachte zaken te herkennen. Persoonlijk heb ik toch al meegemaakt dat er op het moment dat er bij de buren werd ingebroken en het BIN in werking treedt, overal in de straat de lichten aangaan en iedereen buiten kijkt. En dan denk je: “Ja, daar doen we het voor”. Het is een vorm van sociale

controle en het leert de mensen ook naar de politie te bellen. Het gebeurt nog te vaak dat we na een inbraak een buurtonderzoek doen en moeten vaststellen dat er verschillende mensen zijn die iets gezien hebben, maar er ofwel te weinig aandacht aan besteed hebben of gedacht hebben toch maar niet naar de politie te bellen omdat ze twijfelen. Je kan beter je buikgevoel volgen en de politie bellen.

DHM: Wat zijn eigenlijk de voornaamste prioriteiten voor de politie in Hoogstraten? De belangrijkste prioriteiten voor ons zijn woninginbraken, drugs en verkeer. Bij woninginbraken gaat dit zowel over woningen als over bedrijven. Daarnaast heb je de drugs waarbij we zowel het gebruik als de handel aanpakken. Voor het gebruik richten wij ons vooral op de omgeving van de scholen. Voor de drugshandel gaat het vooral over illegale drugslabo’s en cannabisplantages. We hebben er de jongste jaren al verschillende kunnen opruimen. Wat de synthetische drugs betreft, worden wij hier in de streek vooral geconfronteerd met de aanmaak van GHB (een vloeibare drug die aanvankelijk als partydrug werd gebruikt en ook wel eens ‘vloeibare xtc’ wordt genoemd (jh)). Dit is blijkbaar heel streekgebonden. In Vilvoorde en Schoten kwamen we dit bijna niet tegen. En daarnaast hebben we het verkeer, met onze snelheidscontroles, de preventieacties in de scholen en de problemen van de verkeersveiligheid. Wij hebben ook een verkeersconsulent die onderzoek doet voor de politie en adviezen geeft aan de gemeenten, o.a. ook voor wegomleggingen, nieuwe weginrichtingen, enz.

DHM: De mensen vragen vaak meer blauw op straat, meer zichtbaarheid en aanspreekbaarheid. Hoe staat het in Hoogstraten met de wijkwerking? Soms hoor je wel eens dat inwoners hun wijkagent zelfs niet kennen. Hoeveel zijn er en hoe zijn ze bereikbaar? Er zullen inderdaad een aantal mensen zijn die hun wijkagent niet kennen, maar het belangrijk-


ste is wel dat ze hem weten te vinden als ze hem nodig hebben. Er is sowieso altijd een contact bij de woonstcontrole voor nieuwkomers. Daarnaast proberen we altijd laagdrempelig en aanspreekbaar te zijn, ook via de sociale media. Wij hebben een eigen Facebook-pagina (politiezone Noorderkempen) met meer dan 5500 volgers. Hier kunnen we snel reageren en met de mensen in contact komen, zeker met de jonge mensen. Wij maken er ook een gewoonte van dat de wijkagent aanwezig is op de jaarlijkse dorpsraad, regelmatig contact heeft in de scholen en aanwezig is op evenementen. Voor Hoogstraten hebben we Jef Bertels en Paul Verschueren als wijkagenten, in Wortel is dat Tom Van Opstal, in Meerle Frank Jespers, in Meer Gery Dockx en in Minderhout Ilse Van Riel.

DHM: Als we nu even teruggaan in de tijd dan zien we dat Hoogstraten op gebied van ruimtelijke ordening toch wel een kwalijke reputatie had in verband met bouwovertredingen, milieu-inbreuken, enz. Vaak was het wachten op klachten van buren vooraleer er beweging kwam in een dossier. Hoe pakken jullie dat nu aan. Werken jullie pro-actief of wachten jullie ook op klachten van inwoners, een organisatie, een natuurvereniging,…? Op milieugebied is er een rol weggelegd voor IOK (milieu en stedenbouw), een rol voor de gemeente, maar ook een rol voor de politie. Wij hebben hier twee personen die opgeleid zijn om milieuzaken te behartigen en wij handelen zowel op basis van informatie als op basis van klachten en aangiften. Dat wordt uitgevoerd door onze interventieploegen. Maar wanneer het gespecialiseerde zaken zijn of er echt toezicht van een toezichthouder nodig is, dan gaat die persoon ook ter plaatse komen. Daar wordt wel degelijk op gewerkt. Als er iemand belt over een vervuiling van het water, of er wordt ergens gejaagd waar het niet mag of andere feiten, dan zal er altijd een ploeg komen. Als het probleem te complex is, wordt die persoon van milieu er bij gehaald. Wij gaan vooral reactief optreden maar vaak krijgen wij ook ‘zachte’ informatie waardoor we zelf eens ter plaatse gaan kijken. Bijvoorbeeld wanneer iemand ons meldt dat er bij de buren altijd verdachte auto’s komen. Dit is dan niet heel concreet, maar toch dan gaan we dat eens aandachtiger bekijken. Hetzelfde geldt voor het milieu.

DHM: Vroeger was er toch wel wat invloed van de politiek op de werking van de politie. Een pv kon wel eens stil in de schuif verdwijnen. Is dit volledig verleden tijd? Ik ken de zone pas vanaf 2016. Dus ik kan mij niet uitspreken over vergelijkingen met vroeger. Maar op vlak van onafhankelijkheid en verkeer, nee, zoiets komt niet voor in ons beleid. Die tijd is echt wel voorbij. Als ik hier straks een overtreding maak, zal ik de boete inderdaad moeten betalen, absoluut. Pv’s die geschrapt worden dat is helemaal niet van toepassing. Dat soort invloed van de politiek is echt verleden tijd. Het is wel de zonale veiligheidsraad, waar de lokale politieke overheden deel van uitmaken, die de prioriteiten van de politiewerking bepaalt. Na-

tuurlijk heeft de politiek wel een visie op milieu en dergelijke zaken, maar ze heeft geen inbreng in strafbare feiten. Wij hebben hier ook iemand die fulltime met milieu bezig is en dit in samenspraak met het parket.

“Wij zoeken nog 6 nieuwe bijkomende inspecteurs.” DHM: Officieel was vroeger elke burgemeester hoofd van de politie. De burgemeester van Hoogstraten is voorzitter van de politieraad en van het politiecollege in de zone Noorderkempen. Maar wie is er nu in de praktijk de baas: de zonechef of de burgemeester? In dit geval is de burgemeester van Hoogstraten mijn bestuurlijke overheid. Het ganse beheer van het korps is mijn aangelegenheid. Ik heb een bestuurlijke en een gerechtelijke overheid. Als er zich een strafbaar feit voordoet, is het mijn plicht dit te melden aan de gerechtelijke overheid en dan is dat geen rol voor de bestuurlijke politie. Ik hoef dat zelfs niet te melden. Als het zaken zijn die een impact hebben op het openbare leven dan kijk ik wel naar mijn bestuurlijke overheid. Maar de invulling die er aan gegeven wordt, ligt bij mij.

DHM: Ben je dan nooit in een moeilijk parket gekomen ? Nee, maar op dat vlak hebben wij een goede communicatie en ook tussen de bestuurlijke en gerechtelijke overheid, zeker met onze Procureur des Konings in Turnhout, mevrouw Reyniers. Wij komen een aantal keren per jaar samen en dan zijn er zaken zoals de zonale veiligheidsraad die daar besproken worden. Er zijn soms feiten op gerechtelijk vlak die wij niet moeten melden aan de bestuurlijke overheid maar waarvan de burgemeester dan toch vindt dat zij graag ingelicht wordt omdat deze feiten misschien toch een invloed kunnen hebben op de buurt, op het veiligheidsgevoel, enz. Bijvoorbeeld als er een brand geweest is met asbest dan is dit een gerechtelijk dossier maar heeft het bestuur er toch ook baat bij om maatregelen te kunnen treffen. Daarom is doorstroming van informatie belangrijk en dat is dan een continue afweging die ik moet maken. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeval zijn wij het die dit afhandelen maar toch is het zinvol dat de burgemeesters hiervan op de hoogte zijn omdat zij er vaak ook over aangesproken worden.

DHM: Hoogstraten is een tuinbouwstreek. Zeker vóór de toetreding tot de EU van nogal wat landen uit het vroegere Oostblok, waren er hier vaak spectaculaire controles bij bedrijven op illegale tewerkstelling en zwartwerk. De tuinbouw is intussen sterk geregulariseerd. Wordt er nog ingezet op zwartwerk in deze sector, in de bouw, in de transportsector ? Wij doen soms controles en acties in samenwer-

POLITIE

king met de inspectiediensten zoals arbeidsinspectie, sociale inspectie, enz. Wij maken deel uit van een arrondissementeel forum met een arbeidsauditeur, en zowel wij als politiedienst als de inspectie kunnen in een dossier op basis van bepaalde informatie suggereren om bij bepaalde bedrijven of horecazaken controles te doen. Wij kunnen ook zelf initiatieven nemen, maar wij nemen dan ook altijd inspectiediensten mee. Wij doen een aantal multidisciplinaire controles per jaar, maar dat kan wisselen op welke domeinen. Maar dat moet niet naar aanleiding van een concreet probleem zijn. Dat kan ook pro-actief zijn of op aangeven van de verschillende diensten. Voor de bouw en de transportsector zal dat meestal vanuit de sociale sector zijn dat er gecontroleerd wordt.

DHM: Hoe ziet het wagenpark van de politiezone er momenteel uit ? Is er een evolutie naar vergroening en komen er in de toekomst motors in het korps? Motoren zijn er voorlopig niet, en als er al nood aan zou zijn, dan wordt dat eerst besproken met het politiecollege. Voor de combi die we nu aangekocht hebben zijn we overgeschakeld naar benzine en bij elke aankoop die we nu doen wordt de bedenking gemaakt of het al opportuun is om over te stappen op elektrische wagens. Maar kosten-baten is dat voor ons nu zeker nog niet het geval. Er zijn 6 voertuigen voor de wijk, 13 met logo van politie en dan hebben we nog 5 anonieme wagen. In totaal zijn dat dus 24 wagens. DHM: Er is lange tijd sprake geweest van de bouw van een nieuwe kazerne aan de Katelijnestraat in Hoogstraten. Zijn die plannen nog reëel? Nee, dat heb ik niet meer meegemaakt. Wij heb-

Langs de grens met Nederland komen nog heel wat ANPR-camera's bij. Het cameraschild is in de maak DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

9


POLITIE

ben nu de klemtoon gelegd op personeel. De grootste prioriteit ligt in de organisatie en de taakverdeling, en vooral: meer mensen. Daar is het bestuur in meegegaan. De tweede prioriteit ligt in de uitrol van die ANPR-camera’s. Dit gebouw hier in de Vrijheid is momenteel wel werkbaar, maar dat neemt niet weg dat dat misschien in de toekomst nog kan veranderen. Maar dat is dan in overleg met het bestuur.

DHM: Sinds 1999 is er voor de gemeenten

ook de kans om GAS-boetes op te leggen (GAS = Gemeentelijke Administratieve Sanctie om overlast in de gemeente tegen te gaan (jh)). Hoe zit het met de GAS-boetes in Hoogstraten? Vroeger hadden we in Hoogstraten alleen maar eenvoudige inbreuken zoals wildplassen, sluikstorten, vernielingen. Vanaf dit jaar is daar GASVerkeer bijgekomen. Dit betekent dat we vanaf nu alle inbreuken op stilstaan en parkeren ook via een GAS-boete aanpakken. Vroeger werden

dergelijke overtredingen overgemaakt aan het parket. Nu sturen we dit naar de naar de sanctionerende ambtenaar in Turnhout die het dossier onderzoekt. Zij beslist uiteindelijk over betaling of seponering. Voor minderjarigen is er altijd eerst een bemiddeling voorzien. DHM: Wij wensen u en het korps veel succes en hopen dat de Hoogstraatse burger voortaan op beide oren kan slapen. (jh)

Lien Otten, van sociaal verpleegkundige tot kandidaat politie-inspecteur

Een verrassende keuze

Selectie

Lien: Ik werd uitgenodigd voor de sportproef, een soort van hindernisbaan, en slaagde daarin. Ondertussen was ik aan de slag bij mijn vroegere stageplaats, IDW, en ik heb daar acht maanden gewerkt. Gelukkig steunden de mensen van IDW me in mijn keuze. Voor de cognitieve proef (spelling, logisch denken, enz.) was ik vrijgesteld omdat ik reeds een bachelor had gehaald. En dan volgen de psychologische proeven, dat is het invullen van een immense vragenlijst, debatten voeren in een groep van zes personen, een postbakoefening, en uiteindelijk is er nog een gesprek met een psycholoog.

Daarna volgt de selectieproef voor een jury van drie mensen en die is niet eenvoudig. Daar word je echt getest, onder meer in omgaan met stresssituaties. Sommigen kandidaten kwamen er wenend buiten. Uiteindelijk volgen nog de medische proeven om te kijken of je geschikt bent voor de functie. Dit is de duurste proef en daarom wordt die op het laatste gehouden.

De politieschool

Lien: Dan is het weer wachten op je uitnodiging voor de politieschool. Dat is niet altijd evident, want je zit op je werk met een opzegperiode. Ik

10

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Lien is geboren te Brasschaat op 9 augustus 1995, en woont sindsdien in de Witherenweg in Minderhout. Zij ging er naar Scharrel en daarna naar VTI, richting Sociale-Technische Wetenschappen, en speelde ondertussen voetbal, nu nog altijd. Op het einde van de middelbare school wist ze niet goed wat te doen, en enkele familieleden raadden haar aan om verpleegkunde te gaan studeren in de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen, ‘dan zou zij later een goede job hebben’. Tijdens de lange stageperiodes merkte ze dat dit toch niet echt iets voor haar was. In het derde jaar moest zij een keuze maken. Zij ging voor de sociale richting en dat leunde al wat meer aan bij haar huidige interesse voor politie-inspecteur. Halverwege het laatste studiejaar had zij zich reeds ingeschreven bij de politie en deed zij mee aan de toelatingsproeven.

ben dan ingeschreven bij het multidisciplinair opleidingscentrum Campus Vesta in Ranst/Emblem op 1 juni 2017. De opleiding zelf duurt één jaar, vijf dagen per week, en dan ben je aspirantinspecteur. Je ontvang een loon van de federale politie. Er zijn twee grote examenblokken. Voor het eerste, na drie maanden, ben ik al geslaagd. Het tweede volgt na negen maanden les en dat examen moet ik dus nog afleggen.

Mijn stage doe ik momenteel in Hoogstraten, in drie periodes van respectievelijk één week, twee weken en drie weken. Ik rijd mee met een interventieploeg of loop mee met een wijkagent. Ik heb al het verkeer mogen regelen op de Vrijheid, best leuk. Ik ga ook met de nachtploeg op pad. Het is vooral veel kijken, maar als het kan ook meewerken. Ik moet wel altijd beschikbaar zijn en mag soms meedoen met een actie in de weekends. Wat ze zeggen, dat moet je doen tijdens je opleiding. Het volledige traject is wel zwaar en begint naar het einde toe wel te wegen.

De toekomst

Lien: Er zijn verschillende rangen bij de politie. Eerst zijn er de agenten, als ik slaag ben ik rechtstreeks inspecteur. Hogerop heb je de hoofdinspecteur, de commissaris en de hoofdcommissaris, zoals mevrouw Barbara Cloet dit is

voor politiezone Noorderkempen (Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas). Na zes jaar kan ik aan proeven meedoen voor hoofdinspecteur. Ik hoop later te werken bij zone Voorkempen, die bestaat uit de gemeenten Zoersel, Brecht, Schilde en Malle.

Na een paar maanden in de opleiding kreeg ik mijn ‘aspirantenmobiliteit’. Verschillende politiezones stellen plaatsen ter beschikking voor aspirant-agenten. Als je aan de slag bent, kan je kandideren voor een andere politiezone. Je ontvangt een lijst met de beschikbare plaatsen per zone en per functie: wijk, verkeer, interventie,… Ik heb hier dus gekozen voor de zone Voorkempen. Ik had dit ook als 18-jarige kunnen doen, na mijn middelbare school, maar ik had toen zeker nog niet voldoende maturiteit, nu wel. De functie lijkt mij boeiend, het sociaal aspect van tussen de mensen staan is wel iets voor mij, dan was ook al toen ik verpleegkundige was. Er voor zorgen dat alles in goede banen geleid wordt, controleren of de regels worden gerespecteerd, dat is wel mijn ding. Uiteindelijk heb ik nu gekozen voor interventie, daar zal ik het meeste uit leren, en later kan ik dan nog een andere richting uit. Van sociaal verpleegkundige tot (aspirant) politie-inspecteur, van een carrièreswitch gesproken.

Bij deze in elk geval heel veel succes Lien, en hou het veilig. (JJ)


Tom Van Opstal: “Een wijkagent ziet men liever komen.”

Tom Van Opstal is sinds november 2017 wijkagent in Wortel, als opvolger van Guy Aerts die toen met pensioen ging. Zijn regio is wel groter, want naast de 1.800 inwoners die Wortel telt, krijgt Tom er 1.100 Hoogstraatse inwoners bij. Die wonen in de regio Kooldries, straten die tegen Wortel aanleunen. Hij is ook de wijkagent van het woon- zorgcentrum. De nu 43-jarige Tom Van Opstal studeerde eerst Handel en behaalde nadien een diploma Graduaat Bedrijfsmanagement. Dat hij nooit in die branche gewerkt heeft, heeft alles te maken met de bewondering voor het werk van zijn vader, die rijkswachter was in Lille.

Tom werkte eerst als bewaker of ‘penitentiair beambte’ in de strafinrichting in Merksplas en begon in september 1999 bij de gemeentelijke politie in Rijkevorsel. Door de politiehervorming in 2002 vormden de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas de politiezone Noorderkempen en hij werd lid van het korps van Hoogstraten.

Tom is getrouwd met zijn collega Leen Martens uit Meerle. Leen werkt al sinds 1997 bij de politie van Hoogstraten en is er coördinator van de

DE WERELD VAN

wijkagenten. “Leen is dus sinds enkele maanden niet alleen thuis de baas ”, lacht Tom. Hij was op interventie toen hij Leen leerde kennen. De vlam sloeg pas later over, tijdens een drink naar aanleiding van de pensionering van een collega. Intussen wonen ze in Wortel met hun twee kinderen, Thomas (11) en Lotte (9). Enkele maanden voor Guy Aerts met pensioen ging, werd de plaats vacant verklaard. Eerst intern en eventueel later extern indien er geen kandidaten binnen het eigen korps zouden te vinden zijn. Tom dacht er echter al aan vóór Guy met pensioen ging en heeft dan ook niet getwijfeld om zich kandidaat te stellen . “En ja, er zijn wel degelijk verschillen met de taak van een ‘gewone’ agent”, vindt Tom. “Het contact met de mensen is anders. Mensen zien je liever komen als wijkagent dan wanneer je op interventie bent. De job bevalt me best” , zegt hij. Twee agenten met twee kinderen onder één dak, het is soms puzzelen om opvang te regelen. Nu werkt Tom hoofdzakelijk met dagdienst, al is dat ook wel eens ’s avonds bij huisbezoeken of fuiven en in het weekend bij wielerwedstrijden of andere evenementen. Guy Aerts heeft alvast een

POLITIE

waardige opvolger gekregen. Hopelijk valt ook Wortel voor zijn charmes en bekommernis maar ook voor zijn kordaatheid. Als wijkagent is Tom collega van Jef Bertels en Paul Verschueren voor Hoogstraten, Ilse Van Riel voor Minderhout, Gerry Dockx voor Meer en Frank Jespers voor Meerle en Meersel-Dreef. (fh)

politie bezuinigt

de armen der wet DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

11


Mogelijk permanent crossterrein in Hoogstraten VANUIT HET STADHUIS

Enkele landbouwgronden in de buurt van de transportzone van Meer komen in het vizier als permanente locatie voor geluidsproducerende sporten. Dat staat in een studie die werd gemaakt in opdracht van de provincie Antwerpen. Motorcrossers ervaren al langer een gebrek aan voldoende permanente terreinen en moeten tot ergernis van wandelaars en fietsers voor hun oefenritten vaak hun toevlucht zoeken op de paden en zandwegen in het landelijke gebied. De provincie Antwerpen wil daarom haar zoektocht naar locaties voor motorcross voortzetten en trekt het onderzoek breder open naar mogelijke plaatsen voor diverse geluidshinderlijke sporten , zoals motorsporten, autosporten en schietsporten, binnen de provincie Antwerpen.

Op basis van het kader dat in 2002 door de Vlaamse overheid werd opgesteld, werden aanvankelijk 42 zoekzones aangeduid binnen de provincie Antwerpen. Dit werd vertaald in een zoekzonekaart. Deze 42 zoekzones werden vervolgens gescreend op basis van een aantal criteria. In februari 2004 werden door de Vlaamse regering vier plaatsen geselecteerd: Hondapark te Balen, Kraaienhorst te Brecht, zoekzone tussen Albertkanaal en E313 te Grobbendonk, Rooiveld te Westerlo. Grobbendonk en Westerlo vielen al snel af en rond de twee overige locaties werden geen planologische initiatieven opgestart.

Het vervolg van het onderzoek van de provincie startte in 2013. De conclusie is in ieder geval dat de inpassing van bestaande en nieuwe terreinen voor geluidsproducerende sporten in de sterk versnipperde provincie Antwerpen niet evident is. Er is geen enkel gebied in de provincie dat ver genoeg van mens en natuur ligt om geen potentiële hinder te vormen. De

12

- MEI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

onderzoekers geven daarnaast ook aan dat verdere studies nodig zijn om de geluidshinder voor de omgeving beter in beeld te brengen en te bekijken hoe de overlast eventueel kan worden beperkt. Daarvoor dienen minimaal geluidsmetingen en akoestische berekeningen te gebeuren. Geluidseffecten dragen tot twee kilometer ver, afhankelijk van de omstandigheden.

De bestaande terreinen in Balen en Lille mogen volgens het onderzoek, mits goede regulering en optimalisatie, behouden blijven. Daarnaast duidt de studie zoekzones aan: zij moeten liggen op minstens 1,5 km van gebieden waar mens en natuur hinder kunnen ondervinden. Terreinen op minstens 1 km van zo’n gebieden kunnen ook in aanmerking komen als zij liggen in de nabijheid van een snelweg en bedrijventerrein of als er reeds occasionele motor- /autocrosswedstrijden plaatsvinden. Een aantal landbouwgronden bij de transportzone behoren tot deze laatste categorie. Oorspronkelijk behoorden nog twee andere Hoogstraatse locaties (Oosteneinde in Meerle en het gebied tussen Loenhout, Hoogstraten en SintLenaarts) tot de zoekzones, maar deze werden niet weerhouden.

Meer: Zoekzone 2a en 2b

Deze zoekzone is gelegen in het noordwesten van de gemeente Hoogstraten, in Meer dus, nabij de grens met Nederland. Ze sluit ruimtelijk aan bij de transportzones van Meer en Hazeldonk

Ten zuidoosten van zoekzone 2 ligt op zo’n 1,7 km afstand de kern van Meer. Over de grens met Nederland is de dichtstbijzijnde woonkern, Zundert, op circa 4 km gelegen. Zone 2a ligt aan de westkant van de snelweg en de transportzone, zone 2b aan de oostkant ervan. Eén km ten westen van zoekzone 2b ligt de Vallei van de Mark, een VEN-gebied, dat dus deel uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het gebied wordt voornamelijk gebruikt voor landbouw. De conclusie voor beide gebieden is dat een inpassing van een terrein voor gemotoriseerde sporten wettelijk mogelijk is. Sportief, akoestisch en ruimtelijk zijn omwille van de bundeling met de E19 en de transportzone, de


VANUIT HET STADHUIS relatief grote afstand tot de dorpskern van Meer, de beperkte aanwezigheid van individuele woningen in de directe nabijheid en de aanwezigheid van bestaande clubs en wedstrijden, zoekzone 2a, en in iets mindere mate zoekzone 2b, zeer geschikt voor de inpassing van een terrein voor gemotoriseerde sporten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de aanwezige windturbines. Enkel zone 2a kan ook in aanmerking komen voor kleiduifschieten in open lucht.

Meer / Meersel-Dreef: Zoekzone 9

Zoekzone 9 is gelegen in het noordwesten van de gemeente Hoogstraten, nabij de grens met Nederland, ook op grondgebied Meer dus, maar vlak bij het wooncentrum van Meersel-Dreef (1 km). Deze zone sluit ook aan bij de transportzones van Meer en Hazeldonk. Over de grens met Nederland ligt de dichtstbijzijnde woonkern, Zundert, op circa 7 km, zegt de studie. Ten oosten ligt op 1,5 km parkgebied, op 1,7 km het Habitatrichtlijngebied Meerselse bergen, Heesbossen, Vallei van Mark en Merkske en Ringven, met valleigronden langs de Heerlese Loop en 1,2 km ten zuiden het VENgebied Vallei van de Mark. Het gebied wordt voornamelijk gebruikt voor landbouw. Verspreid liggen in de omgeving van de zoekzone verschillende boerderijen maar ook zonevreemde woningen.

De zoekzone wordt weerhouden als mogelijke locatie voor de inpassing van een terrein voor gemotoriseerde sporten. Er zal een verbindingsweg moeten aangelegd worden naar het bedrijventerrein Hazeldonk om de site te ontsluiten. Bedoeling is dat de provincie op basis van overleg met de betrokken gemeentebesturen kan bepalen wat de haalbaarheid is van het gebied en welke onderzoeken en studies noodzakelijk zijn, rekening houdend met de specifieke ruimtelijke context en aanwezige bezorgdheden en onzekerheden. Maar het lijstje is bijzonder kort.

De partij Anders vroeg tijdens de gemeenteraad in maart meer uitleg. Het schepencollege was alvast (nog) niet op de hoogte van de uitkomst van deze studie. (AO)

Tonnagebeperking wordt aangepast

MINDERHOUT - De tonnagebeperking tot 3,5 ton, die vorig jaar werd ingesteld in de Koestraat en drie andere straten om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verhogen, wordt aangepast. Het politiereglement stelt nu dat landbouwvoertuigen op bepaalde momenten van de dag wel toegelaten worden. Een gemeenteraadslid van Anders merkte tijdens de gemeenteraad op dat het onaanvaardbaar is dat tijdens de middagpauze van de school, wanneer veel kinderen thuis gaan eten, zwaar verkeer toegelaten wordt.

Na een schorsing van de gemeenteraad en overleg tussen de meerderheidspartijen, deelde schepen Marc Haseldonckx mee dat de uitzondering voor landbouwvoertuigen die men voorstelt, wel degelijk behouden blijft. Het zou gaan om slechts een tiental landbouwers die een vergunning krijgen omdat ze gronden hebben net over de grens in Castelré. Na een jaar zal men de toestand evalueren. (fh)

De beste leerlingen van de (restafval)klas

De Kempenaars gaven in 2017 per persoon gemiddeld 89 kg restafval mee of brachten het naar het containerpark. Dat is zo’n 50 kg minder dan de gemiddelde Vlaming. Vooral na het invoeren van het Diftar-sorteersysteem daalde de hoeveelheid restafval met gemiddeld 25 %. “Hopelijk treedt er nu geen gewenning op, waardoor de hoeveelheden terug zouden stijgen”, zegt men bij IOK. “We trachten met campagnes de mensen bewust te maken of te houden, maar we denken dat we de ondergrens bereikt hebben. Laat het ons hopen, maar het gemiddelde nog lager brengen, zal moeilijk zijn.”

Het verschil tussen de gemeenten onderling is relatief klein. Enkel Kasterlee gaat net over de grens van 100 kg per persoon. In Rijkevorsel geeft men, met gemiddeld maar 77 kg, het minst restafval mee. Hoogstraten zit met 90,2 kg per inwoner in het spreekwoordelijke peloton. Als we de ons omringende gemeenten vergelijken zijn de verschillen inderdaad klein. De inwoners van Turnhout bezorgen IOK 93,5 kg restafval. Dan volgt Vosselaar met 88,5 kg, Merksplas met 87 kg en dan volgen Baarle-Hertog 84,8 kg, Ravels 84 kg en Beerse met 82,40.

Scoren we goed wat het restafval betreft, met PMD-afval hebben we meer problemen. We geven gemiddeld 17 kg PMD-afval mee, maar er verdwijnt veel PMD bij het restafval. We weten niet echt wat waar thuis hoort. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

13


Paul Vorsselmans in Koh Phayan, Thailand

Skypen met Paul Vorsselmans is luisteren naar het verhaal van een avonturier en levensgenieter, maar ook van een ondernemer en een harde werker met een eigen visie op de wereld. Vrijheid en veiligheid zijn de grootste luxe in het leven, zo heeft hij geleerd...

Paul Vorsselmans • 53 jaar • Zoon van Louis en Ida Cools • Geboren in Hoogstraten, opgegroeid in Loenhout • Vertrok op zijn veertigste op wereldreis, belandde in Koh Phayam, een Thais eilandje • Woont er samen met Pearl • Twee dochters, Wan (31), Sheene (16) en kleinzoon Louis Paul studeerde autotechniek in VITO in Hoogstraten. Na zijn studies werkte hij in Loenhout in de garage van Peugeot, bij Carrosserie Frans Keustermans in Wortel en bij Garage Putex. Ondernemend als hij was, vond hij het dan tijd om een eigen zaak op te starten. In de Molenstraat in Hoogstraten, naast de molen van dr. Van De Pas, begon hij een bandencentrale. Na zeven jaar verhuisde hij met zijn zaak naar het industrieterrein in Hoogstraten en opende hij ernaast een carwash.

DHM: Tot zover was ik mee. Maar daarna, Paul, wat heb je dan gedaan? Ik heb Café Bizar in Hoogstraten gebouwd. Van de appartementen die er stonden, bleef niets meer over. Om met het café geen geluidsoverlast te veroorzaken, bouwde ik dubbele muren en gebruikte veel isolatie en speciale ramen. Het sanitair werd vernieuwd, de elektriciteit, enz. Er stond een tweedekker in van 1934 in het café, een Tiger Moth, die er nu weg is, heb ik gehoord. Een jaar heb ik het ook uitgebaat, maar toen werd het allemaal teveel. Waarom deed ik dit eigenlijk? Ik heb prompt alles verkocht, heb mijn Harley-Davidson gepakt en trok een maand door Spanje en Portugal. Na die maand had ik het toch weer te pakken.

14

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ik kon niet stilzitten. Ik kocht een grote boerderij in Loenhout met veel grond en heb die met de hulp van Cel Van Bergen gerenoveerd, een gigantisch werk. Er was 7000 m² tuin aan, die ik helemaal alleen heb aangelegd. Toen dit klaar was, kon ik het pand fantastisch goed verhuren. Ik was 35 en hoefde eigenlijk niet meer te werken. Ik heb zelf niet veel nodig. Ik leefde in een camper, met lekker eten en een glaasje wijn was ik content. Met die camper trok ik opnieuw naar het zuiden. Ik wilde er een chambre d’hôtes beginnen maar vond mijn goesting niet en mijn vrouw wilde terug naar huis. Zij was veel jonger

en wilde absoluut nog iets doen. We gingen van start met restaurant ‘t Raadshuys in Sint Lenaarts. Ik was er vijf jaar chef kok. Vier dagen per week in de keuken, de andere dagen ging ik huizen renoveren, de camper gebruikte ik als materiaalwagen.

DHM: Hoe kwam je vervolgens in Turkije? Ik was net geen 40. Mijn boerderij was verhuurd. Het restaurant en ook mijn gerenoveerde huis in Berchem, heb ik verkocht samen met wat antieke spullen. Voor mijn Harley heb ik wel een traantje gelaten. Ik vertrok op wereldreis met de

Wan, Louis, Paul, Pearl, Sheene en een schoonzoon


SKYPE

camper vol kleren voor Roemenië. Mijn filosofie was destijds: waar het goed is, blijf ik; als het niet goed is, ben ik weg.

Vier maanden bleef ik in Turkije. Vriendelijke, gastvrije mensen, niemand spreekt er een verstaanbare taal maar met gebarentaal kom je ook ver. In september begon het kouder te worden en trok ik verder. Ik had een visum voor Iran en voor Pakistan, maar aan de grens mocht ik niet door. Bleek dat mijn auto ook een visum moest hebben. Dat wist ik niet. De auto bleef dus achter, van Istanbul vloog ik naar mijn vriend Edwin Van de Mosselaer in Phuket. In Ranong was er een Zwitserse die hulp zocht om honden te gaan steriliseren. Dat bracht mij op Koh Phyam, een eiland van 10 km op 5, om er honden te gaan vangen…

Hier ben ik opnieuw een vrouw tegengekomen, en van het ene komt het andere. Ik kocht een stukske grond met acht bungalows, later nog een paar stukken bij. Nu heb ik twee resorts, het ene met 20 bungalows en 300 meter strand, het andere met 10 bungalows en 100 meter strand. Een is een familieresort en eentje ‘no kids allowed’. Daar woon ik ook zelf. Per jaar heb ik een 6000tal overnachtingen. Er zijn ook 2 restaurants. Ik heb dus echt mijn werk wel. Het vakantieseizoen duurt overigens maar drie maanden. Eind maart loopt het hier dus al leeg. In het regenseizoen van mei tot oktober kiezen de vakantiegangers voor de oostkant van Thailand, 200 km verder, waar het dan minder regent. Ik moet dus op drie maanden de kost verdienen. DHM: Hoeveel mensen wonen op het eiland, zonder de toeristen? Op het eiland wonen ongeveer 150 lokalen, ongeveer 300 Birmezen, dat zijn de werkers, en een vijftal buitenlanders. Ze noemen mij hier papa, of de laatste tijd bompa.

DHM: Wat doe je dan buiten die drie maanden? Van alles. Ik doe hier wat ik wil. Luxe is vrijheid en veiligheid, en dat heb ik hier. Ik heb geen brievenbus. Ik krijg nog maar een brief per jaar. Die komt van Wuustwezel van de belastingen over een bouwgrond die ik daar nog heb. Ik ga bijna elke dag 6 uur vissen. Ik kan mooie fotootjes bezorgen met Barracuda fish, Spanish makreel, queen fish en nog vele andere soorten.

Ik heb een aquaponic opgezet met vissen en groenten. Wat dat is? Een systeem dat hydrocultuur - planten kweken op water - en aquacultuur - waterdieren kweken - combineert in een ecologisch evenwicht. De vissen en schaaldieren leveren de nodige voedingsstoffen voor de plantengroei en de plantenwortels filteren het water voor de vissen. Een mens moet toch wat te doen hebben.

Het is hier eigenlijk altijd goei weer. De weg naar de kroeg is dan verleidelijk, maar te veel is niet goed. Nu ben ik een school aan het bouwen. Ik heb me kapotgewerkt samen met 17 vrijwilligers. Ik heb er een graafmachine voor aangeschaft. We

Paul met enkele kindjes waarvoor hij de school bouwt. hopen in mei open te gaan met twee klasjes van tien leerlingen.

Altijd bezig dus, en altijd nieuwe plannen. Pearl maakt natuurlijke zepen, cake, ijsroom, croissants, brood, baguetten en heeft een shop waar ze die verkoopt. Zij wil nog twee andere shops openen. Mijn dochter doet wat met zilver, vandaar. Zij maakt ook de wegenmap van Koh Phayam met advertenties van resorts en restaurants e.d.

DHM: Ik dacht dat je ging genieten van het leven. Ziet ge mij al in een hangmat liggen? Ik ging van het leven genieten toen ik veertig was en op wereldreis wilde. Mijn vader lag op sterven, hij lachte met mij en zei: ”Gij kunt dat niet, ge zijt dezelfde als ik, ge zult werken totdat ge dood zijt.” Hij heeft gelijk gehad. Ik moet bezig zijn, ik moet dingen zien groeien, ik kan niet op mijn gat gaan zitten. Je moet wel dingen doen die je energie geven. Met hoeveel geld en eigendom je eindigt, is niet belangrijk. Het is de weg die je aflegt, daar gaat het om in het leven.

DHM: Je bent een school aan het bouwen, zeg je. Hoe zit het met studiemogelijkheden op zo’n klein eiland en de toekomst van je kleinzoon? Wan, de oudste dochter, heeft gestudeerd aan de grootste universiteit van Bangkok. Sheene, de jongste, vertrekt in augustus naar Oregon om drie jaar in Amerika te studeren. Op het eiland zelf is de scholing zero. Wanneer Louis nog een jaartje ouder is, weet hij meer dan de juffrouw. Hij heeft twee verstandige ouders die dag in, dag uit met hem bezig zijn. Ze lezen boeken samen, hij wordt thuis onderwezen. Bij mij leert hij de praktische dingen in het leven, van de speedboot naar de tractor, van warmwaterbronnen en ecologische materialen en systemen. Lowieke spreekt ook vier talen waaronder Loenhouts, of zeg maar Hoogstraats. Louis en ik spreken samen altijd Nederlands. De eerste vier jaren in het leven van een kind zijn heel belangrijk, daar zijn we ons goed van bewust.

Plots worden we onderbroken, urgent problem, een canceling. Geen probleem zegt Paul, cancel maar. Terug bij de skype zegt hij hierover:

Liever een hole dan een asshole. Ik heb liever dat mijn resort leeg is dan dat het vol zit met malcontente mensen, die klagen en zagen over alles. De klanten moeten content zijn.

DHM: Hoe zit het met de nutsvoorzieningen op Koh Phayam? Ik ben altijd bezig met ecologie. Nieuwe technieken interesseren me. Het zonnesysteem dat ik heb opgezet heeft me 30.000 euro gekost, maar na zes jaar had het zeezout alles vernield. Nu draaien we op een generator (1000 euro per maand) en het water kost me 300 à 400 euro per maand. Vorig jaar heb ik een diepe put laten boren. Begin maart draait er op het eiland een grote generator waarbij we ons hebben aangesloten. Dat is goedkoper en zo moet ik de problemen met eigen generatoren niet meer oplossen.

DHM: Wat mis je nog uit de Kempen? Eigenlijk niks. Mijn wortels zijn hier gegroeid. Ik heb op vele plaatsen in België gewoond, maar ik wilde me nergens definitief settelen. Hier wel. Ik eet gezond, nooit suikers, ben nooit ziek. Ik eet Thais en ik hou van spicy eten. Ik sta nog altijd heel scherp, weeg 64 kg, ben 1,90 m. Ik moet wel gezond leven want ik heb geen enkele verzekering, ook geen ziektekostenverzekering. Ik ben een keer naar Bangkok geweest voor een knieoperatie. 5.000 euro eerst betalen, dan beginnen we eraan, anders niet, klonk het.

DHM: Wanneer kom je nog eens naar Hoogstraten? Op 3 juni ga ik in Nederland een paar vrienden bezoeken en daarna kom ik naar Loenhout. Maar eerst ga ik met mijn familie naar Bali zelf op strandvakantie. Definitief terug naar België komen, ga ik nooit doen. Ik ben een boogschutter, en die moeten vrij zijn… Papa, of bompa zoals ze je noemen - bedankt, en misschien tot in juni, in Hoogstraten. (rob)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

15


WWW.GEUDENS.BE

Boekhoudbureau

Profisk cvba

VERKOOP NIEUWE EN 2E HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT FORD ERKENDE HERSTELLER - TAKELDIENST 24/24u CARROSSERIE ALLE MERKEN

Boekhouding en administratie

B.T.W.-advies / aangiften / formaliteiten

Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten

Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijziging van vennootschappen

Advies sociale wetgeving

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be Ondernemingsnr. 0438.340.229

Garage F. Geudens bvba

Tel. 03 235 03 23 Fax. 03 235 03 24 gsm. 0478 32 76 35

Meerseweg 8 in HOOGSTRATEN * Tel. 03 315 71 76

In het seizoen, verse vollegrond-asperges ook geschild!

Fam. Adams, Dorpsstraat 7, Ulicoten (tussen Baarle-Hertog en Meerle)

0031-13 51 99 361 alle dagen geopend

HOGA bvba

Motorhomes

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

www.vanomobil.be

hoogstraten@vanomobil.be Tel. 03 420 07 80

deejays & discobars

UW ADVERTENTIE

www.demaand.be/adverteren


Worden de kolonies als Werelderfgoed erkend?

Spannende weken voor de zeven kolonies

ERFGOED

Van 24 juni tot 4 juli 2018 vergadert het Unesco Werelderfgoedcomité in Bahrein. Daar valt de beslissing of de voormalige Koloniën van Weldadigheid al of niet het statuut van Werelderfgoed krijgen. Hoe verloopt de beoordeling van het nominatiedossier en wie neemt finaal de beslissing? Wat zijn de sterke en de zwakke punten en hoe liggen de kansen? Jarenlang werd aan het nominatiedossier gewerkt. Met Geertje Bernaerts van studiebureau Karvansera, die mede-auteur van het dossier is, bespreken we het verloop van de beoordeling en de sterke en minder sterke troeven van het project. Nadat in 1993 in België de wet op landloperij wordt afgeschaft, dreigt de versnippering van de kolonies en groeit het besef van de waarde van de domeinen. In Nederland is dat, met de kolonie Veenhuizen op kop, niet anders. Er volgden steeds meer informele contacten tussen organisaties en personen die begaan zijn met toekomst van de sites.

Unesco en Icomos UNESCO, de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is opgericht in 1945. Naast twee wereldwijde prioriteiten, Afrika en de gelijkheid tussen man en vrouw, heeft Unesco ook veel aandacht voor de minst ontwikkelde landen, achtergestelde groepen en de zwakste delen van de samenleving. Sinds 1972 stimuleert UNESCO de bescherming van werelderfgoed door het opstellen van een Werelderfgoedlijst. Deze lijst bevat onroerende goederen met een uitzonderlijke en universele natuur- en/of cultuurwaarde. Wereldwijd ondertekenden 191 landen het Werelderfgoedverdrag. Nederland ratificeerde het charter in 1992, België in 1996. De begijnhoven werden in 1998 als eerste Belgische sites als Werelderfgoed erkend. Daarna volgden, wat België betreft, nog 12 andere erkenningen, gaande van de historische binnenstad van Brugge over de scheepsliften van het Canal du centre in La Louvière tot de woning Guiette als onderdeel van het oeuvre van Le Corbusier. Tot vandaag zijn er wereldwijd 1073 sites als Werelderfgoed erkend. ICOMOS (The International Council on Monuments and Sites) is een internationale NGO opgericht in 1965, die zich bezighoudt met het behoud van culturele monumenten, zoals gebouwen, historische steden, cultuurlandschappen en archeologische sites. Het is een netwerk van experts op het gebied van geschiedenis, archeologie en stedenbouwkunde.

Charter van Merksplas

Men kan de officieel direct betrokken partners, eigenaars, provincies, steden en gemeenten overtuigen van de historische en landschappelijke waarde van de kolonies. In juli 2012 leidde dat tot de ondertekening van het Charter van Merksplas. Daarin verklaren ze om samen, Nederland en België, bij Unesco een dossier in te dienen om de zeven voormalige Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed te laten erkennen.

Het Mechelse bureau Karvansera en het Nederlandse SteenhuisMeurs bv krijgen de opdracht om, samen met nationale en lokale deskundigen, het nominatiedossier samen te stellen. Dat moet aantonen waarom de Koloniën van Weldadigheid wereldwijd wel degelijk uniek zijn. In het immense dossier worden de kolonies dan ook vergeleken met een groot aantal enigszins vergelijkbare projecten over heel de wereld met telkens argumenten waarom de kolonies zich onderscheiden.

De beoordeling

Na bijna drie jaar intens werk wordt het dossier op 20 januari 2017 bij Unesco ingediend. Unesco laat zich, wat de beoordeling betreft, bijstaan door experten van ICOMOS. Op 2 oktober vorig jaar komt een expert ter plaatse om het dossier af te checken met de realiteit. Ze neemt ruim de tijd om elke kolonie grondig te bezoeken. “En”, getuigt Geertje Bernaerts, “ze kende de dossiers als geen ander en had vooral aandacht voor eventueel zwakke punten in het geheel.”

Naast het bezoek ter plaatse zijn er een 35-tal experts die het nominatiedossier elk op hun specifiek terrein bestudeerden. Hun bevindingen worden op 3 november 2017 samengebracht, besproken en gebundeld. Na nog een aantal bijkomende vragen over de dossiers komt het ICOMOS World Heritage Panel eind november 2017 samen. Zij formuleren een eerste advies over alle genomineerde sites die kandidaat zijn voor inschrijving op de Werelderfgoedlijst in 2018. Dit advies gaat ter

goedkeuring naar deskundigen van alle lidstaten, die eventueel nog vragen, opmerkingen of bezwaren kunnen formuleren.

De beslissing

ICOMOS maakt in april 2018 het definitieve advies over elk van de voorgedragen kandidaturen over aan het Unesco Werelderfgoedcomité. Dit bestaat uit 21 vertegenwoordigers, afgevaardigd door evenveel landen. Van 24 juni tot 4 juli komt het samen in Bahrein om te beslissen welke aanvragen weerhouden worden en welke niet.

Een rotatie zorgt ervoor dat afwisselend vertegenwoordigers van elk van de 191 landen, die het verdrag ondertekenden, deel uitmaken van de commissie. Een commissielid zetelt vier jaar. De 21 staten die dit jaar in het Comité zetelen zijn Angola, Australië, Azerbaijan, Bahrein, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Burkina Faso, China, Cuba, Guatemala, Hongarije, Indonesië, Koeweit, Kyrgyzstan, Noorwegen, Saint Kitts and Nevis, Spanje, Tunesië, Oeganda, Verenigde Republiek van Tanzania en Zimbabwe.

Sterke en zwakkere punten

Het blijft moeilijk om de kansen op erkenning in te schatten. Geertje Bernaerts van studiebureau Karvansera tracht voor ons de sterke en minder sterke punten op te lijsten.

DHM: Waarom verdienen de kolonies een plaats op de lijst van Werelderfgoed? Geertje: We hebben het project bij Unesco ingediend bij de categorie ‘culturele landschappen’. De kern van de motivering is de volgende. De Koloniën van Weldadigheid waren wereldwijd het eerste voorbeeld van een systeem van landbouwkoloniën dat werd ingezet om een sociaal probleem op te lossen. Ze zijn een vroeg voorbeeld van een sociaal tewerkstellingsproject en in die zin een stap op weg naar de welvaartsstaat.

Ze waren niet alleen het eerste, maar ook het meest systematische, meest grootschalige én langst functionerende voorbeeld van zo'n “landbouwkoloniën". Ze hebben wereldwijd veel naDE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

17


ERFGOED

Zeven Kolonies

volging gekregen in de 19e en vroege 20e eeuw en waren bovendien uniek in de publiek-private samenwerking en door de combinatie van werk en opleiding. Het landbouwlandschap speelde een cruciale rol in het hele concept.

DHM: Welke zijn volgens u de sterke punten in het dossier? Geertje: Er zijn toch wel verschillende krachtige elementen in onze nominatie, wat buitenlandse experten ook wel onderschrijven. Ik noem er een aantal op.

Er is de combinatie van onroerend (landschap en gebouwen), roerend (documenten en voorwerpen), immaterieel (ideeën, gedachtengoed) erfgoed. De Koloniën van Weldadigheid zijn gelaagde landschappen - de betekenis ervan zit ook in de verhalen en de emotionele associaties die ze oproepen, niet enkel in de esthetische landschappen. Dat is tegelijkertijd ook een moeilijk punt. We dienen immers in binnen de conventie van het onroerend erfgoed. De jury kijkt dus vooral naar de erfgoedkwaliteit van de gebouwen en landschappen ‘op zich’.

Daarnaast is er het bijzonder lang functioneren als “landbouwkoloniën”. Er zijn door de jaren heen veel aanpassingen geweest, maar in wezen zijn de gebieden wel altijd als een landbouwkolonie voor een sociaal doel gebruikt. Het betekent dat het model heel lang op veel goedkeuring kon rekenen bij beleidsmakers. Ook dit is tegelijkertijd een moeilijk punt: wijzelf beschouwen de exploitatie door de Staat van Wortel- en Merksplas Kolonie als een logische continuering als landbouwkolonie. Sommige experts zien de gebouwen van na 1870, dus de gebouwen die er nu zijn, als een “verstoring”, omdat ze moeite hebben met de aanpassingen en evolutie ten opzichte van het initiële concept.

Het onderwerp “armoedebestrijding” is een universeel thema. De Koloniën van Weldadigheid brengen niet enkel het perspectief van de machthebbers, maar ook dat van gewone mensen, ‘geschiedenis van onderuit’ zoals dat dan heet. Dat is zeker een verrijking voor de Werelderfgoedlijst, die toch nogal veel erfgoed bevat dat het verhaal van de rijken en machtigen der aarde

Frederiksoord (Kolonie I) is in 1818 opgericht als een vrije kolonie. Verpauperde gezinnen kregen er een boerderijtje, kleding en alaam kregen ter beschikking. In het principe van de maakbare mens, ging men er van uit dat indien men werkonwilligen in betere omstandigheden bracht, ze automatisch betere mensen zouden worden. Frederiksoord is samen met Willemsoord (Kolonie II) en Willemminaoord (Kolonie III) 4.399 ha groot en ligt in de Drentse gemeenten Westerveld en Westellingwerf. Ommerschrans (Kolonie IV) ontstond één jaar later, in 1819 en is 1012 ha groot. Ommerschans werd opgestart als onvrije kolonie. Bedelaars die zich niet gedroegen de vrijheid van Frederiksoord niet aankonden, werden in gemeenschappelijke gebouwen ondergebracht en werkten overdag ook op het land. Ommerschans ligt in de gemeenten Ommen en Hardingen. Wortel-Kolonie (Kolonie V) werd in 1822 naar het model van Frederiksoord opgericht als vrije kolonie. De afstand naar Drenthe was te groot en dus besloot bezieler Johannes Van den Bossche om ook in de Noordelijke Nederlanden kolonies op te richten. Wortel-kolonie is 546 ha groot Veenhuizen (Kolonie VI) is in 1823 als de grootste onvrije kolonie gesticht, met aanvankelijk verschillende gemeenschappelijke instellingen. Het regime was er strenger, de landlopers verbleven ’s avonds in gemeenschappelijke zalen en werkten overdag op het 3.035 ha groot domein gelegen in de gemeente Noorderveld.

foto © Wim Verschraegen

18

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Merksplas-Kolonie (Kolonie VII) is als het ware een kopie van Veenhuizen en werd in 1825 opgericht. Ook hier verbleven de daklozen in de centrale gebouwen van een onvrije kolonie. Merksplas-Kolonie is 465 ha groot.


ERFGOED

WORTELROMMELMARKT Reeds voor het vijftiende jaar is er weer de gezelligste rommelmarkt van de Kempen in de dreven van WORTEL KOLONIE. Met voor elk wat wils op meer dan 3,5 km aan standhouders. Je vindt zeker waar je reeds lang op zoek naar bent. Kom snuisteren tussen al de verloren schatten op zolder of kom aangenaam wandelen met je gezin in de dreven van Wortelkolonie. Een hapje en een drankje is voorzien.

Pinkstermaandag 21mei 2018 van 6:00 tot 17:00 uur

vertelt. Ook sterk is dat we beschikken over heel wat historisch bewijsmateriaal dat de pioniersrol illustreert.

Tenslotte zijn er de middelen die uitgetrokken worden voor instandhouding en herbestemming, zowel door publieke als private partijen, en de manier waarop de sociale betekenis een nieuwe invulling krijgt, bijvoorbeeld de sociale tewerkstelling bij Widar.

DHM: Wat is een mogelijke achilleshiel in het dossier? Geertje: De aanwezigheid van de gevangenissen in Wortel, Merksplas en Veenhuizen. Die gevangenissen zijn eigenlijk al een soort van “herbestemming”. De gebieden werden niet als “gewone gevangenissen” ingericht en gebruikt, maar echt volgens een aparte typologie, de landbouwkolonie. Na de Eerste Wereldoorlog zijn er stelselmatig meer onderdelen als ‘gewone’ penitentiaire instellingen in gebruik genomen omdat er minder instroom was van landlopers en bedelaars. Finaal is ook de band tussen de gebouwen en het landschap in 1993 doorgeknipt.

De hekkens en het huidige gebruik maken het moeilijker om de historische samenhang te zien tussen gebouwen en landschap en te begrijpen dat ze onlosmakelijk verbonden waren en als één geheel functioneerden.

DHM: Hoe schat je kansen op een erkenning als Werelderfgoed in? Geertje: Tot vandaag zijn er wereldwijd al 1073 projecten als Werelderfgoed erkend. Unesco wil evenwel niet “meer van hetzelfde”. De lezers moeten dus beseffen dat je pas echt kans maakt als het ingediende erfgoed volstrekt anders is dan wat er al op de lijst staat én bovendien wereldwijd het beste voorbeeld in zijn soort is.

Objectief gezien is de kans, zoals bij alle ingediende dossiers, 50/50. Maar het dossier is bijzonder goed onderbouwd en de eerste hordes hebben we al genomen. Dat is een goed teken en dus hebben we er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. (fh)

Inkom bezoekers = GRATIS Info op: www.wortelrommelmarkt.be

Organisatie: Sport- en Vriendenkring S.I.-WORTEL

Member of Premier: www.premierinternational.org

Gelukkig beschikken we al over een heel ‘managementdeel’. Vele kandidaten voor de Werelderfgoedlijst hebben moeite met het luik “managementplan”: die moeten alles nog in stelling zetten op het moment dat ze hun dossier beginnen te schrijven. Bij de Koloniën van Weldadigheid is dat niet het geval: daar zijn de beheersystemen, de risicobeheersing en de wettelijke beschermingsregelingen al operationeel. De samenwerking loopt al en dat is een groot pluspunt.

Meer dan 300 standhouders.

Ac s

AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

MEER DAN

40 JAAR IN VERTROUWEN

Desmedtstraat 23 I 2322 Minderhout, België I www.acsac.eu

T +32 3 315 88 65

F +32 3 315 08 67

&

Centrale verwarming Vloerverwarming Sanitaire installaties Gasinstallaties Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be wm-installatiebedrijf.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

19


STRAAT IN DE MAAND

DIT IS ONZE STRAAT

De Peperstraat is een klein straatje tussen de Vrijheid en de Gelmelstraat. Vroeger kon men door het begijnhof oversteken naar de Leemstraat.

Veel peperstraten…

De betekenis en oorsprong van Peperstraat niet zeker. Het kan verwijzen naar een familienaam, naar de peperkers en de -boom die als sierheesters werden gebruikt. Het zou ook kunnen herinneren aan de peperhandel. Heel wat straten

Peperstraat in 1600

hebben immers namen die naar keukenkruiden verwijzen. Of het in Hoogstraten verwijst naar de specerij, is erg onwaarschijnlijk.

Nederland telt ongeveer zeventig Peperstraten. Dit zou het rijke koopmansverleden in de zeventiende eeuw oproepen, er werd volop in

Het straatje dat halverwege tussen het Begijnhof en de Gelmelstraat van de Vrijheid wegdraait, heette in 1540 het Stegestraetken, in 1533 het Steegsken, 1558 de Stege, 1724 het Steechstratien en in 1736 het Straetien. Al in 1666 vinden we Peperstraetje, die naam wordt algemeen in de 18de eeuw en is het thans nog. In 1668 wordt het ook nog dAchterstraete genoemd, ook de Leemstraat werd zo genoemd. Beiden lopen parallel met de Vrijheid en zijn een achterweg naast ‘s Heerenstraat waarlangs men achterdoor gaat. Op oude kaarten lijkt het alsof beide straatjes aaneensloten, maar door de aanleg van de muren van het Begijnhof onderbroken werden. Ouderen onder ons weten nog wel dat je langs gangetjes en paadjes, dikwijls geflankeerd door beukenhagen, parallel met de Vrijheid achterdoor kon lopen. Zo liep je van de Moerstraat tot aan de Karel Boomstraat, waar je schuin overstak naar een paadje dat liep tot aan ‘den hof van de juge’ en vandaar achter

20

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

P EP ER S T R A A T peper gehandeld en in vele steden waren er peperpakhuizen. Maar al van in de 13de eeuw, dus lang voordien kwam de naam voor. Ging het toen al om apothekers of kruideniers die peper en andere specerijen verkochten?

Er is echter nog een andere verklaring. 'Peper' is ook de volksnaam voor de mattenbies, een grasplant die veel groeit in en aan het water. Die werd in de Middeleeuwen veel gebruikt voor vlechtwerk, zoals biezen manden, zittingen van stoelen en krukjes en matten. Simonne Bruurs, de Rabas en Luc Meyvis:

Het assepaadje wordt soms een sluipweg

Er huist niet veel volk in het Peperstraatje, maar enkele inwoners van de Vrijheid wonen er dus eigenlijk ook. Simonne Michielsen is na haar huwelijk met Jos Bruurs naast de Peperstraat komen wonen in de Vrijheid. Ze gaat meestal haar woning langs de Vrijheid naar binnen en langs de zijdeur naar buiten in het Peperstraatje. het Seminarie tot aan de Loenhoutsebaan. Aan de andere kant van de Vrijheid was het ook zo. Je kon helemaal achterdoor gaan zonder op de Vrijheid te komen. Naar verluidt werden die achterafstraatjes ooit gebruikt om de tol in de Vrijheid te ontlopen.

Ook Jef Mertens, die door het leven gaat als ‘de Rabas’, en die in de Gelmelstraat woont, fietst langs achter de straat in. Luc Meyvis woont midden in de straat in een pand met een rijke historie. Het begon als een tabaksfabriekje "Prima Belgia" in 1925 en werd later opgesplitst in particuliere woningen. De drie huishoudens die er woonden waren destijds de enige bewo-


STRAAT IN DE MAAND

bouwden wij ons huis in 1987 op een klein stukje grond. De straat was toen nog niet verhard. Op een bepaald moment viel de muur om onder druk van een grote mooie boom, die nadien moest worden geveld. We konden in het centrum wonen en toch heel rustig.

Simonne Bruurs

De Rabas (Jef Mertens)

ners. Nadat er een B&B was gevestigd, maakte Luc er in 2002 supporterscafé De Vélo van en sinds 2015 is dat Oud-Hoogstraeten, een gezellig praatcafé, waar men ook terecht kan voor een ontbijt, een lunch of diner. Luc: Ik weet nog dat het een assepaadje was en heb wel eens horen vertellen dat er vroeger Franse boeren doorkwamen met kruiden. Misschien heeft het daarom die naam gekregen.

Simonne: De achterkanten van alle huizen in de Vrijheid van bij ons tot aan de Gelmelstraat kwamen uit in de Peperstraat. Naast ons Marcel van Campfort, dan Kees Van Velthoven, Van De Kieboom, Bert Faes, Gust Huysmans, Jan De Keuster, meester Vlaminckx tot aan Albert Weyler. Iedereen ging naar bakkerij Faes langs achter, door de keuken van Lies. Luc: Weet je dat al die huizen destijds een naam hadden? Dat is nog eens interessant om een boomke over op te zetten…

Simonne: Ik vond in de Gelmelwacht van 1983 en 1984 de namen van de verschillende huizen. Ons huis heette ’t Panneken Kist. Verder richting Gelmelstraat heetten de huizen: Den Moriaen, De Kroon, De Scheer, Den Koperen Pot, Het Brantijzer, De Lelie, Den Sleutel en als laatste De Clocke.

Luc Meyvis

vroeger iemand afdraaide, dan was het voor Staf (Mertens) of voor ons.

Een beeld dat mij altijd zal bijblijven is hoe Jef uit de Peperstraat kwam. Je zag eerst planken, dan de fiets van Jef en dan opnieuw planken. Nu is het druk geworden door de parkeerplaats achter de bank en voor Oud-Hoogstraten. Ik rijd heel veel langs achter, naar ons Hild, naar het kerkhof, naar de winkel, ..

Nilumy De Winter en Rochelle Albert de la Bruhéze:

Jef: Er zijn mensen die alle dagen voorbij komen gewandeld. Het was en is ook nog altijd een sluipweg met soms erg onvoorzichtige chauffeurs die de hoek van de Gelmelstraat met de Vrijheid willen afsnijden. Ze mochten er wel eens een politieman zetten.

We babbelden nog lang na, over muziek bij de fanfare, toneelspelen bij den Bond met slechts één zin tekst, over een inbraak langs de Peperstraat bij Vandenbosch, spelen op het erf van het begijnhof, koopdagen, de Gelmelwacht met Elsjes nonkel, sigarenbandjes, tinnen soldaatjes, over hoe het er vroeger aan toe ging. Lutgart Vanluffelen:

Jef: Naast Oud Hoogstraeten was vroeger den hof van Kieboom met fruitbomen. Daar staan nu vier woningen. Daar wonen nu Lutgart Vanluffelen, Jul De Busser, Danny De pryck en Charel Hendrickx. En er tegenover zijn nu drie appartementen. Iedereen woont boven, want beneden is de achterkant van de Veritas.

Jef: Voor onze tijd waren er poortjes naar het begijnhof. Het zal in de jaren 50 zijn geweest. Ik zie pastoor Van Reusel nog brevieren met zijn bonnetteke op.

Simonne: Vroeger was alles ruim en open en nu is alles gesloten. De garage bij Snoeys bijvoorbeeld, daar stond altijd alles open. Het straatje werd heel veel gebruikt om naar de Post te gaan in de Gelmelstraat of naar het kerkhof. Veel mensen gingen er op hetzelfde uur door. Het is nu wel een druk straatje geworden. Als er hier

Ik woon hier nog altijd heel graag en ga hier zeker niet weg. Vlakbij het begijnhof zouden er ook geen appartementen komen. Mijn jongste zoon woont nog bij me maar hij zoekt momenteel iets in het Antwerpse. Op sommige momenten is het hier wel druk in het straatje, al heb ik er weinig hinder van. Vooral net voor de schoolvakanties vinden de studenten de weg naar de rustige hoekjes in dit straatje. Ik denk dat hier al heel veel liefdesverklaringen zijn uitgesproken!”

Veel liefdesverklaringen

“Wij waren het tweede gezin dat zich vestigde in de straat. Naast de muur van het Begijnhof

Zo gezellig in Hoogstraten

Nilumy is afkomstig van Kapellen, zat op internaat in het Spijker en maakte daar veel vrienden. Rochelle is van Weelde Statie. Zij wonen samen in een appartement recht tegenover Oud-Hoogstraten.

“Wij wonen hier sinds eind mei, dus bijna een jaar. De appartementen zijn ongeveer twee jaar oud. Via de voordeur gaan we de trap op en hebben twee verdiepingen met telkens een mooi, groot en zonnig terras. Op de tweede verdieping hebben we zelfs een panoramisch uitzicht. We delen de kosten en zitten hier echt goed. We werken in Duffel en Kapellen, maar toch kozen we allebei om hier in Hoogstraten te komen wonen. Onze vrienden zijn hier en Hoogstraten is zo gezellig. Er is hier altijd wat te doen. Er zou wat gedoe zijn over lawaaihinder van de omliggende zaken, maar dat valt eigenlijk best mee. Zowel van de koffie- en wijnbar naast ons als het café tegenover ons hebben we weinig last. Het geluid uit de fitnesszaak horen we soms, maar het stoort ons niet.” (rob) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

21


RECREATIE

Uitbating horecazaak De Mosten door Goodlife Cablepark bvba

Starten in pop-up stijl en tegelijk investeren

De familie Lenaerts, die met Buitenspel en Goodlife Cabelepark, al tien jaar actief is op De Mosten, neemt nu ook het horecagedeelte voor haar rekening. Op 19 maart werd de uitbating aan hen toegewezen en op 1 mei willen zij in pop-up stijl starten. Er is op korte termijn veel - en op langere termijn heel veel - werk aan de winkel voor Bram, Simon en Ruud . ters zien komen en gaan”, zegt Ruud Lenaerts, “We weten zo ondertussen wel wat De Mosten nodig heeft en waar de kansen liggen”.

“Omdat nu alles in onze handen ligt, kunnen we starten met investeringen waarmee we dat familiale en natuurlijke karakter willen versterken”, zegt Bram. “In het verleden werd De Mosten te veel als zwemvijver gepromoot. Maar hier liggen veel meer mogelijkheden. We starten onmiddellijk met investeringen om er een ruim uitgebouwd familiepark van te maken. Maar de realisatie ervan vraagt tijd en een en ander zal, in verschillende fases, pas tijdens of op het einde van het seizoen zichtbaar worden”, verduidelijkt hij.

Nieuwe aanpak

Bram, Simon, Ruud en vader Jos Lenaerts Nadat de vorige uitbater eind oktober 2017 uit onvrede opstapte, lanceerde het stadsbestuur een oproep voor kandidaat-uitbaters van het horecagedeelte bij het recreatiedomein. In het bestek met de gunningscriteria, dat de gemeenteraad op 18 december 2017 goedkeurde, lag de nadruk veel minder op de maandelijkse huurprijs die de kandidaat-huurder zou betalen, maar vooral op zijn visie op de uitbating en op zijn investeringsen businessplan.

“Het is dus wel heel kort dag. Het seizoen staat voor de deur. Dat is de reden waarom we vanaf mei in pop-up stijl beginnen”, zegt Simon Leenaerts. In het plan dat de broers Lenaerts voorstellen, willen zij De Mosten uitbouwen tot een domein met een familiaal en natuurlijk karakter. “We werken hier al tien jaar en hebben al drie uitba-

De Mosten moet een domein worden waar kinderen, naast zwemmen in de vijver, kunnen spelen en mensen van alle leeftijden, individueel of in groep, kunnen sporten of gewoon genieten. De zwemvijver is maar een onderdeel van wat een globaal vrijetijds- en ontspanningspark moet worden. “Met de vzw Buitenspel zijn we al tien jaar actief in De Mosten. Daarmee richten we ons tot scholen, vrienden in groep of families en sport-

Alles in één hand

Op 3 februari werden de dossiers van drie kandidaten geopend en besliste de jury dat het voorstel van Goodlife Cablepark bvba het best aan de gestelde voorwaarden voldeed. Door enkele bezwaren van de niet geselecteerde kandidaten zou het nog tot 19 maart duren voordat het college een definitieve beslissing kon nemen en die aan de familie Lenaerts meedelen.

Zij gaan een concessie aan voor een termijn van 20 jaar, periode waarin ze contractueel 100.000 euro moeten investeren. Die investeringen werden geformuleerd in hun kandidatuur en ze hebben betrekking op de horecazaak en het domein zelf. Laat het duidelijk zijn, de uitbating van de zwemvijver en het onderhoud blijft voor rekening van het stadsbestuur.

22

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vooraan bij de horecazaak komt er een groot klimpark. Enkele sfeerbeelden


RECREATIE

dagen als teambuilding”, vertelt Ruud. “De wakeboard-kabelbaan kwam er vier jaar geleden bij. Het is een voor de regio unieke watersporten vrijetijdservaring. Sporters kunnen een jaarabonnement of een tienbeurtenkaart aanschaffen of het gewoon proberen.”

Maar je kan die activiteiten niet los zien van het grote geheel, inclusief het horecagedeelte. In het verleden moesten de broers Lenaerts dan ook veel samenwerken met de uitbater van het horecagedeelte en dat lukte met de ene al beter dan met de andere. Dat is nu verleden tijd, nu kunnen ze zelf alles op elkaar afstemmen. Op het terras aan de zwemvijver komt een chilloutzone om de sfeer van een zomerbar te creëren. Vooraan, links bij het horecagebouw, komt een groot klimpark met een terras. Via een centraal geplaatste toren kunnen jongeren tot 4 of 9 meter hoog gaan en van daaruit een soort hindernissenparcours afleggen.

“Wij willen De Mosten uitbouwen tot een domein met een familiaal en natuurlijk karakter.” De Lenaertsen willen de inrichting en het concept van het horecagedeelte aanpassen. Voorlopig zal dat in pop-upstijl zijn. Zij gaan de inrichting opfleuren en een meer natuurlijke en gemoedelijke uitstraling geven. Het moet een zaak worden waar wandelaars, fietsers en andere sporters zich thuis voelen. In die zin zal ook de kaart aangepast worden. Het wordt geen restaurant, maar een zaak met zelfbediening en een sobere kaart met kwaliteitsvolle snacks. Op dit

moment loopt er een vacature voor iemand die daar verantwoordelijk voor wordt. In het verleden was het een horecazaak bij de zwemvijver. In de toekomst moet de horecazaak het centrale punt worden, waar bezoekers en sporters terecht kunnen of ouders iets kunnen drinken en van in de zaak of vanop het terras hun kinderen kunnen zien spelen. De polyvalente zaal blijft, zoals vroeger, open voor feestjes en in de winter komt er een kinderzone.

Goodlife Cablepark bvba wordt dus een belangrijker speler in De Mosten. De stad blijft verantwoordelijk voor de uitbating van de zwemvijver en de speeltuin die bij de vijver ligt. Samen bekijken zij hoe zij de kampeerzone voor jeugdverenigingen verder kunnen ontwikkelen en er wordt ook geïnvesteerd in een nieuw sanitair blok. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

23


ERFGOED

De Maand op bezoek bij de Koninklijke Eijsbouts

Onze beiaard is in goede handen

Zoals beloofd, DHM zou DHM niet zijn indien we de restauratie van de St.-Katharinatoren en zijn beiaard niet op de voet zouden volgen. We willen u bij voortduring en naar waarheid over de stand van zaken berichten. De beiaardklokken werden op 27 februari jl. uit de toren gelicht en voor een volledige restauratie naar de Koninklijke Eijsbouts gevoerd. De media hebben van deze oefening uitvoerig verslag uitgebracht, het liep vlotjes. Maar hoe gaat het nu verder, zal elk weldenkend journalist zich als van nature argwanend afvragen. Wij dus naar Asten, naar de Koninklijke Eijsbouts, vanouds makers van torenuurwerken en klokkengieters.

Gelegen in het midden van de oude heerlijkheid vertoont het bedrijf alle verschijnselen van overgeleverde ambachtelijkheid, wat onmiddellijk respect afdwingt. Dat wordt nog versterkt door de hartelijke ontvangst door de vice-president, Joep Van Brussel. Zonder blitse glamour, zonder snoeverij, gewoon op zijn boerenfluitjes. In een huis van vertrouwen, van vaders op zonen, waar dingen nog met de hand gemaakt worden.

Koffie, thee…? Koffie, thee…

Waarna ter zake

Elke restauratie begint met het ‘wassen’ van de klokken. Met die van Hoogstraten is dat niet anders. Alleen, hierbij zullen al onmiddellijk twee

belangrijke gebreken aan het licht komen. Ten eerste werd bij een klok een scheur in de kopwand ontdekt. Geen probleem, gewoon (?) dichtlassen. Daarbij wordt de scheur in V-vorm verwijd, zodat er voldoende lasmateriaal kan worden ingebracht. Vóór het lassen wordt de klok ingepakt met isolatiedekens en opgewarmd. Een rits van sensoren meet de warmte op alle punten van de klok om scheurvorming door spanningsverschillen tijdens het lassen te vermijden.

Het lasmateriaal is van eigen makelij en wordt aangemaakt in overeenstemming met de resultaten van de brons-analyse die op basis van het verwijderde materiaal (voor de V-vorm) wordt gemaakt. Een geluk met een ongeluk, kan men

De Koninklijke Eijsbouts In 1872 legde Bonaventura Eijsbouts uit Asten de basis voor wat nu de Koninklijke Eijsbouts is. Oorspronkelijk opgeleid tot horlogemaker, startte hij vanwege zijn grote belangstelling voor klokken en uurwerken, een ‘fabriek van torenuurwerken’ in een kleine werkplaats achter zijn huis. Die werd al snel te klein zodat in 1905 werd uitgeweken naar de plaats waar het bedrijf tot op heden is gevestigd. Onder leiding van Bonaventura’s zoon Johan, die in 1893 op 15-jarige leeftijd in het bedrijf was gekomen, werd het productenpakket van Eijsbouts uitgebreid met slag- en luidklokken, en bijbehorende inrichtingen. Eijsbouts goot in die tijd nog niet zelf. De klokken werden voorlopig gekocht in het buitenland.

zeggen. Er hoefde voor de analyse geen materiaal elders te worden weg geschraapt. Ten tweede. Bij het ‘wassen’ van de binnenkant van de klokken wordt zandstraling aangewend. Daarbij bleek dat bij de installatie van de beiaard in de vijftiger jaren (Eijsbouts heeft ook een archiefstudie gemaakt) de 24 historische (Antwerpse) Hemony-klokken - om het voorzichtig te zeggen - op een zeer ongelukkige manier werden herstemd. Er werd veel te veel brons weg geschraapt. Daardoor klinkt de klokkentoon te laag. Vergelijk het met het geluid dat gemaakt wordt door met een hamer op een aanbeeld te slaan, of op een stalen plaat: heldere, en doffe, klank omwille van het verlies van trillingen door minder volumemassa. In de klokkenwereld staat een Hemony-klok voor een Stradivarius in de

Hij gaf het bedrijf een meer wetenschappelijke en cultuurhistorische basis en ontwikkelde nieuwe producten zoals figurenspellen en astronomische uurwerken. Bovendien heeft hij de computer geïntroduceerd als hulpmiddel bij het ontwerpen en stemmen van klokken. Sinds 1990, na het vertrek van André Lehr, is de algehele leiding gedurende vijf jaar in handen geweest van Ger Minkman, die de brug heeft geslagen naar een tijdperk waarin een nieuwe Eijsbouts-generatie het roer van hem zou overnemen. Sedert 1996 is de algehele leiding van het bedrijf in handen van Joost Eijsbouts, zoon van Max sr., waardoor een inmiddels meer dan 135 jaar oude traditie van het familiebedrijf weer een vervolg kreeg.

Tuur trad in 1962 terug en werd opgevolgd door zijn broer Max, die het bedrijf reeds enige jaren samen met hem had geleid. Onder diens bewind verwierf de firma ook op buitenlandse markten grote bekendheid. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1972 werd aan Eijsbouts op grond van de kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn producten het predikaat ‘Koninklijk’ toegekend.

Het volledige palmares van Eijsbouts Klokkengieterij is hier onmogelijk te omschrijven. Hun klokken klinken over heel de wereld. We noemen enkele markante en relevante voorbeelden: de beiaard voor de Romboutstoren in Mechelen; de grootste beiaard van Europa, die in Berlijn hangt; de uitbreiding van het “National War Memorial Carillon” te Wellington, Nieuw Zeeland, waarvoor de grootste carillonklok ooit op Nederlandse bodem vervaardigd, werd gegoten; de nieuwe basklok (13,5 ton) voor de dom van Paderborn; de beiaard voor het Santuário Nacional de Aparecida, Brazilië; acht nieuwe klokken voor de Notre-Dame van Parijs; een beiaard voor de Washington University in Seattle, US; een klok van 36,250 ton, diameter 3,82 m voor een resort in Gotenba City, Japan… En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

Na het overlijden van Max in 1976 kwam de dagelijkse leiding voor het eerst in handen van een man van buiten de familie, André Lehr.

Met bijzondere dank aan Joep van Brussel, vice-president van de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij.

In 1924 kwam Tuur Eijsbouts, de oudste zoon van Johan, in het bedrijf. Hij was het die de stap zette naar het zelf gieten van klokken. Het duurde echter tot 1947, na jaren van experimenteren, voordat definitief een eigen klokkengieterij werd ingericht die in die aparte wereld al heel snel een vooraanstaande positie innam.

24

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ERFGOED

Een beeld dat de ouderen onder ons nooit meer gaan terugzien, de ‘gewassen’ beiaardklokken op hun kop. Achteraan de klokkenstemmer bij de freesmachine voor het stemmen. (Foto Eijsbouts/red) violenwereld. Dat zijn instrumenten waar restaurateurs zoveel mogelijk met hun handen moeten vanaf blijven. Om die reden maakt de ‘vakman’klokkengieter bij nieuwe klokken de wand dikker dan nodig, om daarna stapsgewijs door het wegfrezen van brons naar de juiste toonhoogten te komen.

Bij het ‘wassen’ van de buitenzijde van de klokken heeft Eijsbouts zich beperkt tot een spoeling met water en zeep om de historische (vanaf de 17de eeuw) goedgevormde patine niet te kwetsen. Deze patine is een natuurlijke beschermlaag waarmee het brons zichzelf weert tegen de invloeden. Goede patine, dan handen af.

Nieuwe klokken

Zoals al gezegd, bij de overdracht van de Antwerpse historische Hemonyklokken aan Hoogstraten bleven 4 basklokken in Antwerpen om dienst te doen als luidklokken. Daarom zullen in het kader van de restauratie 4 nieuwe klokken worden gegoten, van 4,5 ton, van 3,5 ton, van 2,5 ton en van 1 ton. De zwaarste klok die destijds in 1954 werd gehesen was de nieuwe St.-Katharinaklok, een Michiels-klok van 1,8 ton. In het najaar moet er dus o.a. een klok van 4,5 ton de hoogte in, reden waarom men be-

1

Foto’s Eijsbouts

2

3

sloot tot de vergroting van een galmgat vermits de bestaande openingen in de torenvloeren te klein zijn. Het gieten van een nieuwe klok begint met de aanmaak van de kern die rond een ruwe vorm van gemetselde stenen of een primitieve stalen vorm wordt gemouleerd met een mengsel van zilverzand en bindmiddel (foto 1van de reeks). Met een op een spil ronddraaiende mal schaaft men de vorm van de kern, waarrond vervolgens op dezelfde manier de zogenaamde ‘valse klok’ wordt gevormd, dit keer met een mengsel van was en zand (cire-perdu). De wanddikte van deze valse klok zal iets ruimer zijn dan deze van de definitieve klok om bij stemming het wegfrezen van brons toe te laten (foto 2). In het was van de valse klok wordt, eveneens in was, de belettering en de versiering van de klok aangebracht (foto 3). Over de valse klok wordt vervolgens een stalen bekistingskast geplaatst om de tussenruimte op te vullen, alweer met een mengsel van zilverzand en bindmiddel. Zodoende vormt zich de buitenmantel waarin de belettering en de versiering in spiegelbeeld zijn gedrukt. Na het verstijven van de buitenmantel wordt deze gelicht zodat de valse klok kan worden verwijderd om ruimte te maken voor het gieten (foto 4). De buitenmantel wordt teruggeplaatst om de ruimte van de verwijderde valse klok vol te gieten met ‘klokkenspijs’, beDe eerste Hoogstraatse ‘valse klok’ in staande uit vloeibaar brons was. De namen van peter en meter die(80% koper en 20% tin) op nen nog worden aangebracht. een temperatuur van exact (Foto Eijsbouts/red) 1070 °C. (foto 5)

Na het gieten wordt de klok gedurende ca. een week afgekoeld, ontkist, gereinigd en op de vereiste toon gestemd. Dat is een uiterst secuur freeswerkje dat de dag van vandaag grotendeels door de computer wordt aangestuurd (foto 6). Maar het meester-oor heeft nog altijd het laatste woord, al was het maar om het juiste aanslagpunt van de klepel te bepalen. En niet alleen de klank van iedere afzonderlijke klok is van het uiterste belang, ook het klokkengeheel moet harmonisch klinken. Die kundigheid wordt verworven door ervaring, ambacht en meesterschap.

Hij/zij die er echt het fijne van willen weten, surft naar Youtube met de zoekwoorden: Eijsbouts casting mobile carillon Joep van Brussel geeft daar een volledige rondleiding door de Koninklijke Eijsbouts. (nad)

4

5

6

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

25


ERFGOED

Graafschap Hoogstraten bestaat 500 jaar

Kasteel van Hoogstraten in de Vallei van de Mark

HOOGSTRATEN - In het februari-artikel hadden we het over de macht van graaf Antoon de Lalaing die zich uitte in de ‘overmaatse’ Katharinakerk. De Lalaing liet nog een ander groot monument achter: het kasteel van de Heren van Hoogstraten. Dit gebouw staat niet op zichzelf, maar staat in een landschap met grote historische waarde. De Vallei van de Mark staat beschreven als een ‘landschapsatlasrelict’. In mensentaal: het gaat hier om een belangrijk gebied. Wie overigens de historisch relevante vertrekken van het kasteel wil bezoeken, kan dat op zaterdag 23 juni. Dan is er een beperkt aantal rondleidingen. Het gebied ‘de Vallei van de Mark’ vormt een groene gordel tussen Wortel en Hoogstraten, met inbegrip van het overstromingsgebied ten zuiden van de kerk van Wortel. In het noorden is het begrensd door de landsgrens met Castelré. Het omvat drie statige monumenten die een overblijfsel zijn uit onze middeleeuwse geschiedenis, namelijk het Withof, de Laermolen en het kasteel. Ook de ’s Boschstraat is een landschapsrelict uit die periode. De meanderende Mark is de ruggengraat van dit gebied met aan beide oevers een dikke laag veen. Dit is duidelijk te merken als we over de drassige wandelpaden lopen. De betekenis van ‘laar’ in Laermolen zou dan ook verwijzen naar ‘drassig weiland’ (eigenlijk een open plek in het bos op natte grond).

Wat overigens minder geweten is, is dat de laagte tegenover de kerk van Wortel een wetenschappelijk erg waardevol gebied is. Er zijn in Vlaanderen drie zulke gebieden afgebakend waar men, net zoals de bladen van een boek, opeenvolgende lagen veen heeft die doorheen de tijd constant aangroeien. Het overstromingsgebied in Wortel is zo’n gebied dat per laag, en dus per tijdvak, allerlei informatie bevat zoals welke zaden wanneer voorkwamen. Zo heeft men het begin van de landbouw in onze streek kunnen dateren op 6500 jaar geleden.

Net niet onthoofd

We kennen het kasteel van Hoogstraten nu vooral als ‘het gevang’. De grote ijzeren poort verraadt al dat je hier niet gemakkelijk binnen of buiten geraakt, hoewel het een open gevangenisregime betreft. Onlangs werd er nog een afdeling voor vrouwen geopend. Door deze speciale bestemming is het niet zo goed gekend bij de bevolking. Meestal zien we het immers enkel in de verte liggen wanneer we er in een grote boog omheen rijden.

Het kasteel werd evenals de kerk en het stadhuis gebouwd tussen 1525 en 1540 in opdracht van Antoon I de Lalaing en Elisabeth van Culemborg, naar een ontwerp van Rombout II Keldermans. Wat is er nog over uit die tijd? Dat is vooral de historische site en de rijke geschiedenis. Dit kasteel heeft gewelddadige belegeringen meegemaakt en is doorheen de tijd in verval geraakt. Het is twee keer verbeurd verklaard: de eerste keer in 1566 toen graaf Antoon II de Lalaing op de vlucht ging voor de hertog van Alva. Hij zou betrokken geweest zijn bij een ‘complot’ van edelen die tegemoet wilden komen aan de protestantse eisen van de bevolking. Dit was niet alleen een godsdienstoorlog, maar ook een strijd voor meer rechtvaardigheid. Sommigen zien de Beeldenstorm van 1566 als een voorloper van de Franse Revolutie, maar de tijd was er nog niet rijp voor.

De broer van onze derde gravin van Hoogstraten, Eleonora de Montmorency, kon zijn lot niet ontlopen en werd onthoofd. Hij werd bekend onder de naam graaf van Hoorne. Het scheelde geen haar of we moesten in onze vaderlandse geschiedenis drie onthoofde namen onthouden: de graaf van Egmond, de graaf van Hoorne en graaf Antoon II de Lalaing. Deze laatste ontsprong dus net de dans op 5 juni 1568. Toch werden al zijn bezittingen verbeurd verklaard: het kasteel, de Laermolen, en al de rest. Zijn titel van graaf werd niet langer erkend en het duurde tot 1576 vooraleer de Spaanse

26

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

furie een beetje geluwd was en de bezittingen terug in de familie de Lalaing kwamen. Het was een verwarrende periode; de vierde graaf, Willem, leefde vooral in ballingschap in Nederland. Hij stierf in 1590.

Vernield

Vanaf 1518 kende Hoogstraten vooral bloei en hoogconjunctuur. De Beeldenstorm in 1566 luidde de Tachtigjarige Oorlog in, wat het einde van de bloeiperiode in de Hoogstraatse geschiedenis betekende. Het ging bergaf met als absoluut dieptepunt de ‘Unie van Hoogstraten’ tussen 1602 en 1604. Toen werd Hoogstraten helemaal vernield en het kasteel en de La-


ERFGOED

ermolen bleven als ruïnes achter. De bouwsporen van het huidige kasteel en de Laermolen dateren voornamelijk van de heropbouw na deze vernieling. Het cultuurhistorische patrimonium is dus opgebouwd met restsporen van allerlei perioden. De wapenzaal van het kasteel zou de oudste geschiedenis hebben, nog uit de tijd van de graven. Ze doet nu dienst als kapel. De meeste andere historische gebouwen in het kasteel dateren uit de tijd van de hertogen van Salm-Salm (17401890). De bouwgeschiedenis van de huidige Laermolen gaat terug tot 1620, maar het historisch belang gaat veel verder terug in de tijd.

Palingen

Op 25 november 1518, de feestdag van SintKatharina, patrones van Hoogstraten, werd Antoon I de Lalaing in Brussel met grote luister tot graaf van Hoogstraten gekroond. Net op die dag werd de Laermolen voor drie jaar verhuurd op de schepenbank van Hoogstraten, met rentmeester Lavrijs de Proest. De pacht zou ingaan op kerstdag 1518 op de middag. Aan de pachtprijs zit ook de levering van een duizendtal palingen verbonden. Door het lage debiet van de Mark is het arbeidsvermogen van de molen waarschijnlijk niet groot genoeg om er grote omzetten mee te draaien.

De oorkonden over de Laermolen gaan terug tot de 14de eeuw en het bewind van heer Jan IV van Kuik. In 1406 is het zowel een graan- als oliemolen. Hoogtraten werd voorzien in meel, olie en smout en voor de brouwerijen werd er gruit gemaakt. Tot de 19de eeuw was de molen bezit van de heren van Hoogstraten en verpacht aan een molenaar.

Men zegt wel eens dat de groei van een stad afhangt van de breedte van de rivier die door de stad loopt. In Breda had men meerdere watermolens die op grote kracht konden draaien terwijl dat hier in Hoogstraten maar miniem was.

De levering van palingen duidt er op dat er ook andere beroepsbezigheden moesten gezocht worden. In 1567, toen de tijden nog rustig waren, wilde men nog extra investeren in de werking van de Laermolen. Op 28 mei 1568

verklaarde de Spaanse koning Philips II alle goederen van Antoon II verbeurd. De nieuwe pachter onder Spaans bewind vroeg meteen een molensteen van 80 pond uit Dordrecht aan.

Na de pacificatie van Gent werd graaf Willem de Lalaing op 8 november 1576 in zijn bezittingen hersteld. Uit naam van zijn moeder-voogdes, kon de rentmeester tegen 1578 de watermolen van Laren opnieuw als oliemolen verpachten. Helaas was de molen in 1576 door de Geuzen afgestookt en werd de molen pas in 1613 terug opgebouwd. De toenmalige rentmeester stelde voor dat de molenaar timmerhout uit de ruïne van het kasteel zou gebruiken en dat hij dan een tijd gratis mocht pachten. Dit is niet gebeurd. Men koos er voor om timmerhout aan te brengen en de molen te verhuren. Helaas stelde graaf Karel de Lalaing in 1620 vast dat de herstellingen niet goed gebeurd waren: de muur van het gebouw was doorspoeld door het water, de legbalk was aan het uiteinde verrot. De timmerman bleek niet verwonderd omdat die balk 14 jaar eerder al aangetast was.

Rondleidingen

Dit alles toont de troosteloosheid uit van de gevolgen van de tachtigjarige oorlog. Niets van dit alles is nu nog tastbaar aanwezig. De kruitdampen van opeenvolgende oorlogen zijn vervlogen en op de plaats tussen kasteel en Laermolen rest ons in deze vreedzame tijden een ‘rots in de branding’ met de inscriptie van Guido Belcanto op een poosplaats bij de Mark: Op mijn blote voeten liep ik door het gras van de groene velder die mijn prairie was ik was een indiaan, een held, een wildebras die droomde dat de Mark de Amazone was

In het kader van 500 jaar Graafschap Hoogstraten zijn er zaterdag 23 juni rondleidingen in de historisch relevante vertrekken van het kasteel. Het aantal inschrijvingen is beperkt omdat dit een activiteit binnen de gevangenismuren betreft. Je kan informatie krijgen op de toeristische dienst van Hoogstraten. (PF) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

27ACTUEEL

Lionsclub Hoogstraten-Markland

Lions doet al 40 jaar sociaal werk in de schaduw

Hoogstraten - De 25 leden van Lionsclub Hoogstraten-Markland vieren dit jaar hun veertigjarig jubileum. Toch blijft deze serviceclub - zeg niet businessclub - ietwat onbekend voor het grote publiek, hoewel ze al zolang actief is in het sociale leven van Hoogstraten en omstreken. Een babbel met ex-voorzitters Jan Vandeweerdt en François Maes, beiden nog actief in verscheidene commissies, moet meer licht laten schijnen over hun activiteiten. De vereniging grijpt dit jubileum graag aan om naar buiten te treden.

Lionsclub Hoogstraten-Markland is één van de 68 clubs uit Antwerpen en Limburg die deel uitmaken van ‘zone 112B’ van de internationale vereniging. De plaatselijke afdeling werd 40 jaar geleden opgericht en telt momenteel nog 4 stichtende leden. Daaruit blijkt dat de opvolging een voornaam punt is in de werking. Lid word je niet zomaar, minstens twee leden dragen je lidmaatschap voor en de algemene vergadering moet dit aanvaarden. Opvallend is overigens dat de lokale afdeling enkel mannelijke leden telt; elders zijn er gemengde clubs en ook vrouwenclubs. De dames van de leden hebben weliswaar grote verdiensten in de verschillende activiteiten die de club organiseert.

Een nieuw lid moet de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en de gedragscode aanvaarden. Achterliggend is het de bedoeling om buiten de beroepsomgeving contacten te hebben met gelijkgezinden. Vriendschapsbanden staan hoog in het vaandel en ‘samen doen’ primeert onder het motto ‘we serve’. Fondsen verzamelen is één van de grote doelstellingen van de activiteiten. Kosten worden daarbij niet gemaakt, die worden immers gedragen door de leden zodat opbrengsten integraal naar de sociale projecten kunnen gaan. Lionsclub Hoogstraten beschikt ook over bronzen en zilveren leeuwen, sponsors uit bedrijven en middenstanders die met een financiële bijdrage de clubwerking ondersteunen.

Think global, act local

Investeren in een vereniging doe je vooral met je (vrije) tijd, zo ook bij de Lions. Eénmaal per maand is er een meeting, daarnaast tal van werkvergaderingen en commissies die activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren. De sociale werken die men steunt en het netwerk van sponsors vragen permanent aandacht. Langlopende ondersteuning heeft immers de voorkeur. Eénmalige activiteiten - zoals een concert van Dana Winner zijn nodig om geld in het laatje te krijgen. Het internationale hoofdkwartier in de USA promoot sterk dat de lokale

François Maes overhandigt aardbeien aan districtsgouverneur Yasmine Steijlen die op bezoek is bij Lionsclub Hoogstraten-Markland. Ami Geuye uit Dakar, Lionsclub Gaal-Gi Senegal kijkt toe.

clubs over de grenzen gaan. “De Lions organisatie is misschien wel de grootste NGO ter wereld. Als deel van de Lionsgemeenschap steunen wij bijvoorbeeld al vele jaren de strijd tegen oogziekten en diabetes wereldwijd. Sinds het begin van de hulpverlening is al meer dan 1 miljard $ hieraan besteed.”

“Hoogstraten heeft ook contact met een zusterclub in Dakar, Senegal. Grootste klemtoon daar ligt op educatie inzake landbouwtechnieken waarbij 14 dorpen betrokken zijn. Men tracht er de verwerking van lokale proJan Vandeweerdt vanaf het eerste uur ducten te verbeteren en deze lid van Lionsclub Hoogstratenmarktgericht aan te bieden. BijMarkland komende voordelen zijn dat dit de migratie afremt en de emancipatie van de vrouwen bevordert.” De ondersteuning van dit project kwam er toen studenten van de KU Leuven deze zomer naar Senegal trokken om het ter plaatse uit te werken.

Taallessen en sponsoring

Meer dan 4 000 cursisten volgden avondlessen Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans met het oog op de vakantie aan een zuiders strand of in de bergen. Lesgevers zijn praktijkmensen die de gesproken taal beheersen en hierop de klemtoon leggen. Al die jaren is het de Lionsclub die deze taallessen in het Spijker inricht tegen een minimale vergoeding voor de cursisten.

Minder bekend is de steun aan de scholengemeenschap Hoogstraten in de vorm van een budget dat de directies kunnen inzetten voor sociale doeleinden. “Een laatstejaarsstudent van het Seminarie, Jacco Devos, is genomineerd als Young Ambassador om een award te ontvangen voor zijn initiatief om in Kalmthout speelpleinen te organiseren voor kinderen met een beperking. Hij dingt mee om eindwinnaar te worden, en zal zijn initiatief voorstellen tijdens het Europaforum in oktober 2018 in Skopje.” Ook jeugdkampen worden gesponsord, vooral gericht op uitwisseling met kinderen van andere landen. “Deze verblijven dan 2 weken in groepsverband en 2 weken bij een gastgezin. Verder is er steun voor individuele mensen. In 2018 zijn de ondersteunde sociale werken: Therapeuten voor jongeren, Moeders voor moeders uit Borgerhout, Coda palliatieve zorg en Ispahan.” Ook de beiaardconcerten mochten op ondersteuning rekenen. “Uitpakken met onze prestaties willen we zeker niet doen,” zeggen beide woordvoerders, “wij moeten niet scoren. Centraal staat dat ieder mens als uniek wordt beschouwd maar toch weer verbonden is. Dat moet blijken in de aanpak en waardering voor de sociale projecten die ondersteund worden.” Dit lukt wel degelijk: in de afgelopen 40 jaren werd meer dan 400 000 euro ingezameld voor dit sociale werk in de schaduw. (ep) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

29


LITERATUUR

Nieuw boek van Toon Horsten

De pater en de filosoof

“Het begon zoals het meestal begint. Met een herinnering. Een flard. In dit geval: een foto. Het beeld moet eind jaren zestig gemaakt zijn in Wortel, een kerkdorp bij Hoogstraten, in de tuin van mijn grootouderlijk huis. In de loop van enkele jaren werd er door mijn vader en zijn broers en zussen op grote schaal getrouwd, wat steevast gevierd werd met een receptie in de tuin achter het huis waarin ze allemaal waren opgegroeid. Op de foto is mijn al bejaarde grootmoeder Theresia Van Breda tijdens een van die feesten te zien in een fleurige bloemenjurk, terwijl ze iets uit haar handtas haalt. Duidelijk geamuseerd, een beetje schalks zelfs, kijkt ze naar de man naast haar. Een lachende pater met gesteven priesterboord, die heel ontspannen in het leven lijkt te staan, met een sigaret tussen de vingers. Ik had hem al eerder gezien. In een beverige super 8-film over die zomerse huwelijksfeesten kwam hij even onscherp in beeld, terwijl hij lachend zijn hoofd om een muurtje stak. Pas toen ik de foto zag, vroeg ik aan mijn vader wie die man eigenlijk was. Hij bleek de lievelingsneef van mijn grootmoeder te zijn. Haar vertrouwenspersoon. Als mijn grootmoeder met een probleem zat, dan werd de pater erbij gehaald. Vaak deed zich dat niet voor, maar als het nodig was, was hij er. Ook als er iets gevierd moest worden was hij er telkens bij. Wat die pater precies deed, kon mijn vader niet meteen zeggen. Iets met filosofie aan de universiteit van Leuven. Hij stond op, liep naar een kast en begon in een grote doos te rommelen. Een van mijn vaders vele bijzonderheden is dat hij een enthousiast verzamelaar is. Een paar minuten later lag de doodsbrief van de pater voor me op tafel. Op dat moment kreeg hij ook een naam: Herman Leo Van Breda. Hij bleek mijn grootmoeder amper drie jaar te hebben overleefd. Zijn overlijdensbericht omvatte een indrukwekkende opsomming officiële eretekens van de staten West-Duitsland, Nederland, België en Israël. Plus een eredoctoraat en een erkenning als ‘weerstander’ tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn familie bleek, zo leek het wel, een held te hebben voortgebracht. Wat hij had gedaan om dat allemaal te verdienen, kon niemand precies zeggen. Het bleef bij Pater Van Breda en grootmoeder Horsten de vaststelling dat hij ooit had bestaan.” Zo begint het nieuwe boek van Toon Horsten, journalist en schrijver, geboren en getogen in Wortel én gewaardeerd medewerker van dit blad.

In dit boek, waarin Toon Horsten niet voor het eerst vertrekt vanuit een schijnbaar onbetekenend feit uit zijn familiegeschiedenis, schetst hij het spannende verhaal van de lievelingsneef van zijn grootmoeder langs vaders kant. Het is het resultaat van een zoektocht van vijf jaar.

Al laten de woorden ‘pater’ en ‘filosoof’ niet direct vermoeden dat het om een spannend verhaal gaat. Tot je weet dat het hier gaat om de redding van het belangrijke archief van de bekende filosoof Edmund Husserl, niet-praktiserend jood in Wenen, tegen de achtergrond van de naziregime en in de aanloop naar de tweede wereldoorlog.

30

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De jonge Vlaamse Franciscaan, pater Herman Leo Van Breda, de neef van Toon zijn grootmoeder, schrijft een doctoraatsthesis over deze filosoof die in 1938 overleed. Hij bezoekt daarvoor de weduwe Malvine Husserl in Wenen en komt tot de vaststelling dat de nazi’s van plan zijn het archief van de filosoof, wegens zijn Jood zijn, te vernietigen. Ondanks het feit dat hij de mentor was van Heidegger, de beroemde filosoof en aanhanger van het naziregime, die daarmee zijn mentor en vroegere docent volledig in de steek laat.

Pater Van Breda doet dan in het geheim, met behulp van de Belgische regering en de Universiteit van Leuven alles wat nodig is om het omstandige archief van de vernietiging te redden. Wat begint als een spannende geschiedenis van manuscriptensmokkel tegen de achtergrond van de Jodenvervolging voor en tijdens de

“Wat die pater precies deed, kon mijn vader niet meteen zeggen. Iets met filosofie aan de universiteit van Leuven.” Tweede Wereldoorlog, ontpopt zich gaandeweg tot een schaduwgeschiedenis van de Europese filosofie van de twintigste eeuw.

Toon Horsten schets deze geschiedenis met veel oog voor het menselijke detail. Je krijgt een goed beeld van de ‘De Pater’, zoals Herman Leo Van Breda in de omgang genoemd werd, die zijn


LITERATUUR

levenswerk maakte van het ontsluiten van het omvangrijke archief van Husserl. Ruim 40.000 bladzijden, geschreven in Husserls persoonlijke variant van het Gabelsberger steno. Tijdens zijn actieve leven was dat steno vrij goed ingeburgerd, maar eind jaren dertig beheersten steeds minder mensen die techniek.

DICH TERL IJKE VRIJ HEID

Pater Van Breda engageerde medewerkers van de filosoof en tijdens de bezetting ondergedoken joden die de geschriften konden transcriberen. Hij haalde ook de weduwe Husserl, ook Joodse, naar België en zorgde ervoor dat ze kon onderduiken tijdens de bezetting.

Edmund Husserl

De vele bekende schrijvers en filosofen, alsook diplomaten en functionarissen - ook van de bezetter - die de geschiedenis van de twintigste eeuw gekleurd hebben en waarvan een aantal er voor altijd een rol in zullen spelen, worden door de schrijver ten tonele gevoerd in een menselijke gedaante. Ook Pater Van Breda krijgt een gezicht dat veel meer zegt dan de indrukwekkende eretitels die op zijn doodsbrief vermeld stonden.

Dat maakt dat je geen filosoof of liefhebber van filosofie hoeft te zijn om het boek te lezen en te begrijpen. En hoewel het non fictie is, is het ook een spannend boek, waarin vele beroemdheden hun rol spelen in de bijzonder omstandigheden van voor en tijdens de oorlog. Het zou evengoed een roman kunnen zijn.

Net zoals in zijn boek ‘Landlopers’ (vagebonden, verschoppelingen en weldadigheidskolonies - over de kolonies van Wortel en Merksplas), slaagt Toon Horsten er in mensen die in de geschiedenis een rol speelden, een menselijk gelaat en een beeld van hun doordeweeks leven te geven in het verhaal. En net zoals in Landlopers is hij dat op dit grote verhaal gestoten in zijn eigen omgeving, in zijn eigen familie in Wortel. Waardoor de wereld een stukje kleiner en begrijpelijker wordt, terwijl hij tegelijkertijd groot een belangrijk is voor de geschiedenis.

Lezen dat verhaal van De Pater en de Filosoof! (jaf) Toon Horsten, De pater en de filosoof. Uitgeverij Vrijdag, 296 blz., 22,50 euro Toon Horsten (1969) groeide op in Wortel. Hij werkt als freelance journalist en columnist voor verscheidene kranten en tijdschriften, waaronder De Hoogstraatse Maand, en was geruime tijd hoofdredacteur van De Stripgids. Hij is uitgeefdirecteur strips van de Standaard Uitgeverij. Hij publiceerde het zeer succesvolle en onlangs opnieuw uitgegeven Landlopers. Eerder ook Het geluk van de lezer, Kinderen van Kuie en Vlaamse reuzen (met Jan Smet).

het is zo onvoorstelbaar kalm de verwondering: hoe het zonlicht zich schuchter in haar kaken plooit terwijl de rest van het huis zich in de eerste lentedagen roert alsof ze eindeloos zou zijn zo barst ze los - als opgeklopte room die maandenlang verstijfd in de koelkast op haar kans heeft gewacht om de ochtend te ontdooien als handen aan een kop koffie ook de nachten zijn zachter ze vragen niet om gebalde vuisten maar om streling vingers die langzaam gloeiend aroma’s bespelen ze ronken zelfs in haar al te lichte droomslaap hun stemmen zoemen als zwermen die haar zomer beloven en de dag hult zichzelf in de resten zonlicht in haar kaken tot de ochtend verwonderd gebaart en onrustig in haar schoot geboren wordt

Elke maand geven we een dichter de ruimte om zijn eigen kijk op stad en streek onder woorden te brengen. DAAN JANSSENS is een jonge dichter en performer met een hart voor het ongewone. In januari 2017 werd hij voor twee jaar aangesteld als eerste stadsdichter van Hoogstraten. Voor dit gedicht schakelde hij, om wat extra inspiratie op te doen, de hulp in van LAURE-ANNE VERMAERCKE een bevriende dichter.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

31


Deskundig Advies

• • • • • •

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. Binnenzonwering en shu ers Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE

BADKAMERRENOVATIE van tot

A dvies

Z alig genieten

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

Installatiebedrijf

Voort 26 • Meerle (Hoogstraten) • Tel: 03 315 75 31 info@vdberg.be

VAN DEN BERG V E R WA R M I N G

S A N I TA I R

www.vdberg.be V E N T I L AT I E

ZONNE-ENERGIE


DEZE MAAND

Week van de Amateurkunstenaars

47 kunstenaars in het oude rusthuis

HOOGSTRATEN - Voor de Week van de Amateurkunstenaars gaan de deuren van het voormalige rusthuis terug open. Het laatste weekend van april en het eerste weekend van mei kan u er werk bewonderen van 47 kunstenaars uit (groot) Hoogstraten. Zowat alle kunstdisciplines komen aan bod. Je kan het werk bewonderen van een 20-tal kunstschilders, van 15 fotografen, iemand met ijzersmeedkunst, een bodypaintartieste, keramiek, drukkunst en glasfusing.

Daarnaast zijn er ook optredens van Djembé Rakadiou, Nokoos Percu, JoCatho (jeugdfanfare), een try-out van de afdeling woord van de Academie, een dansvoorstelling en een poëzieperformance van de stadsdichter en een

aantal andere door hem opgetrommelde dichters. Bijzonder is ook de bijdrage van de ‘Rode Antraciet’, die een kamer inricht met kunstwerken van gedetineerden uit de gevangenis van Hoogstraten en Wortel. Ook Buurtwerk zal werken presenteren. Die werken zijn het resultaat van workshops die zij organiseren in samenwerking met het IKO.

Alle activiteiten hebben plaats in het centrale deel van het gebouw op het gelijkvloers. In de voormalige cafetaria worden de werken van de schilders samen gebracht. Het zijn schilderijen van individuele kunstenaars van verschillende kerkdorpen, waaronder acht leden van het kunstcollectief Meerkunst. Centraal in de cafetaria hebben de optredens plaats. In de lokalen in de gang vullen ‘Buurtwerk’, de ‘Rode Antraciet’, een drukkunstenaar en de stadsdichter elk een lokaal. Op het einde van de gang, in een groter lokaal kan je werk bewonderen van de fotografen van het ‘Collectief Orde na 5’, allemaal oud-studenten van het IKO.

De optredens

Zaterdag 28 april Vernissage met een aantal performances van stadsdichter Daan Dansoptreden van Liesbeth Luisterburg en doorlopend live bodypainting van Jacklyn

Zondag 29 april Optreden van Djembé Rakadiou (15 uur)

Zaterdag 5 mei Optreden van de woordafdeling van de academie (14 uur) Optreden van JoCatho (15 uur)

Naast live bodypainting tijdens de vernissage worden er ook foto’s van het werk van Jacklyn tentoongesteld.

Zondag 6 mei Optreden van Nokoos Percu (15 uur) Praktisch: Kunst (B)Uiten, Tentoonstelling en optredens zaterdag 28 en zondag 29 april en op zaterdag 5 en zondag 6 mei, telkens van 10 tot 17 uur.

Jan Jaap van der Wal en “Schoon” Vlaanderen

HOOGSTRATEN - “Schoon” is de tweede show die comedian Jan Jaap van der Wal speciaal voor en in Vlaanderen maakt. Hij woont deeltijds in Antwerpen, de liefde voor z’n tweede thuisland is nog niet bekoeld. Sterker nog, in deze voorstelling gaat hij in op alles wat mooi is aan Vlaanderen. Die schoonheid kan ook zitten in de lelijke dingen, scherpe hoekjes en uitgewreven vlekken. Het is maar hoe je er naar kijkt. Met grappen die van absurditeit logica maken en van logica absurditeit, belooft het een “schone” avond te worden.

Twee jaar geleden viel Vlaanderen als een blok voor de Nederlandse Van der Wal en vice versa. Zijn eerste exclusief voor Vlaanderen gemaakte voorstelling “De Nieuwe Belg” kon rekenen op uitverkochte zalen. Ook in de media werd hij een graag geziene gast, onder meer door zijn deelname aan De Slimste Mens. Sindsdien is hij een van de wisselende panelleden in De Ideale Wereld.

Praktisch: “Schoon” door Jan Jaap van der Wal op donderdag 10 mei 2018 om 21.15 in de Rabboenizaal. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

33


DEZE MAAND

Amy Peeters start dansschool DANSA

MEER - Van je passie méér maken dan een hobby, wie droomt daar niet van? Maar het niet bij dromen laten en de stap echt zetten, dat is nog wat anders. Amy Peeters doet het en zij lanceert haar eigen dansschool Dansa: haar droom wordt werkelijkheid.

Amy Peeters, 24 en rasechte Meerse, danst al van toen zij nog maar negen was, al meer dan vijftien jaar dus. “Ik heb altijd heel graag gedanst”, vertelt zij enthousiast, ”ik kan er mijn energie en gevoelens in kwijt. Het vergt inspanning, maar is tegelijkertijd erg ontspannend.” Zelf danst Amy bij Dance Desire in Turnhout. Zij werkt erg graag solo, maar vindt dansen in groep toch nog meer uitdagend. “De synchronisatie bij het samen dansen zorgt voor een extra dimensie én is een bijkomende uitdaging”, aldus Amy. Al snel ontdekte Amy dat het overbrengen van haar danservaringen naar kinderen en jongeren haar wel lag én veel voldoening gaf. Vanaf haar vijftiende geeft zij ondertussen al lessen aan kinderen, o.a. in het kader van de activiteiten van de Gezinsbond. “Samen met kinderen via dansen gevoelens uitdrukken of een verhaal opbouwen, dat is fantastisch. Je kan echt iets creatief opbouwen en samen met je groep een doel stellen en er naar werken, dat is voor leerlingen en lesgever een verrijkende ervaring.”

Creativiteit

Maar dansen is voor Amy meer dan het aspect bewegen. Zij verzint choreografieën, selecteert dansbare muziek, creëert passende outfits… Creativiteit zit in haar genen. Zij volgde na haar middelbaar aan het H. Grafinstituut de opleiding Textielontwerp aan de Hogeschool Gent. En zij werkt momenteel voltijds bij het bedrijf Fashionpower in Zundert, dat zich toelegt op het ontwerpen en produceren van sport- en vrijetijdskleding. Ook daar kan zij met haar creativiteit terecht.

“'Ik ga volledig voor de dansschool maar wil het graag combineren met mijn werk. Ik doe mijn job in de textielwereld ook enorm graag en ik slaag er goed in om beide te combineren.” Amy is per week toch al snel een uur of zeven met dansen bezig en met het project Dansa start zij een nieuwe episode.

Vanaf september biedt Dansa danslessen aan voor kinderen vanaf het vijfde leerjaar, jongeren, én volwassenen. De lessen worden gegeven in de gymzaal van basisschool Scharrel in Minderhout. “Minderhout ligt nu eenmaal centraler in Hoogstraten dan Meer en er zijn ook veel meer kinderen en jongeren die daar wonen”, verdedigt Amy haar keuze. De naam van de nieuwe dansschool, Dansa dus, is bewust gekozen. Het woord betekent 'dansen' en 'samen' in het IJslands. Dat zijn twee woorden die belangrijk zijn voor de opleiding.

“Elke dans is met passie gemaakt en je kan je elke week met vrienden en vriendinnen uitleven op verschillende choreografieën”, vertelt Amy. De dansschool focust voornamelijk op jazz en moderne dans, afgewisseld met hip hop. En het hoogtepunt van het werkjaar wordt de afsluitende dansshow, waar iedereen het beste van zichzelf kan laten zien.

Studietoelagen

Amy Peeters danst met passie en wil dat via het project Dansa ook doorgeven… Voor alle inlichtingen: www.dansa.be, mail: vzwdansa@gmail.com, telefoon: +32 (0)468 43 04 79 (Amy Peeters). (jav)

HOOGSTRATEN - Eén op de vier jongeren heeft recht op een studietoelage. Dit kan vanaf het moment dat uw kind naar de kleuterschool gaat. Het OCMW organiseert zitdagen om u te helpen bij het invullen van de aanvraag. Overigens kan u ook op de schoolsecretariaten terecht met uw vragen. Praktisch: Zitdag studietoelagen op maandag 14 mei van 09 uur tot 12 uur, van 13 tot 16.30 uur en van 18 tot 19.30 uur in het LDC Stede Akkers. (fh)

Steun tornado-slachtoffers in Za-Kpota

HOOGSTRATEN - Het dorp Kpakpamè in het uiterste noorden van ZaKpota (Benin) werd getroffen door een tornado. Eén kind kwam om het leven, velen raakten gewond en van talloze huizen werden de daken afgerukt. Hoogstraten heeft een speciale band met Za-Kpota. Het stadsbestuur van Hoogstraten schenkt dan ook 2.300 euro aan de zwaar getroffen partnergemeente en roept zijn burgers op om steun te bieden.

Als iedere Hoogstratenaar 1 euro schenkt, hebben 150 gezinnen weer een dak boven het hoofd, en kunnen meer dan 1.000 kinderen weer les volgen in veilige klaslokalen.

U kan kleingeld doneren in de collectebussen in de stedelijke gebouwen, de bibliotheken en diverse winkels. U kan ook een bedrag storten op het rekeningnummer BE68 0012 0658 6434.van de Mondiale Raad: BE68 0012 0658 6434.

Eind mei komt een delegatie van ambtenaren uit Za-Kpota op bezoek en dan wil men het verzamelde bedrag overhandigen. (fh)

34

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Nicheproducten nog belangrijker voor Coöperatie Hoogstraten

De symbolische eerste kist aardbeien werd gekocht door de groep Spar-Colruyt. De veiling verdubbelde het bedrag, waardoor men 8.000 euro kon schenken aan de Stichting tegen Kanker. Als ambassadrice voor de Stichting nam Tv-kok Sofie Dumont de cheque in ontvangst. HOOGSTRATEN - Waar vroeger de eerste aardbeien van het seizoen in maart verkocht werden voor een goed doel, zijn er nu heel het jaar door aardbeien beschikbaar. De verkoop van de symbolisch ‘eerste’ aardbeien is weliswaar gebleven, maar voor Coöperatie Hoogstraten cv is het vooral de gelegenheid om het volledige productassortiment in de kijker te zetten.

85 jaar na de oprichting is Coöperatie Hoogstraten de tweede grootste groenten en fruit-coöperatie in ons land. Vorig jaar was er met 220 producenten een productomzet van 236 miljoen en een zakencijfer van 290 miljoen euro, wat meteen recordbedragen zijn. Naast aardbeien verhandelt Coöperatie Hoogstraten cv vooral tomaat, paprika en komkommer. Maar intussen neemt het aantal hectare voor klein fruit en andere groenten toe.

Verwachtingen

Dit jaar verwacht men een totale productie van 150 miljoen kilogram. Het aantal hectare van aardbeien en tomaten blijft gelijk, terwijl paprika een daling kent. Het areaal van courgettes, asperges en pompoenen neemt toe en er zit nog groei in. Bij de fruitsoorten zitten blauwe bessen en frambozen in de lift. Dit jaar gaat men voor het eerst rode bessen verkopen. Het vormt een mooie aanvulling op het assortiment van bessen en frambozen. Voor de productie van kersen en kiwibessen is het van groot belang om gespaard te blijven van nachtvorst in april, zoals vorig jaar. (fh)

Aanvoer (top 3) Tomaat Aardbei Paprika

86.299.045 kg (+ 6,8%) 31.960.753 kg (+ 6,3%) 27.787.926 kg (=)

Areaal van de leden GROENTEN 2017 Tomaat 170,6 ha Paprika 84,5 ha Komkommer 10,8 ha Courgette 19,8 ha Asperges 23,6 ha Pompoen 28 ha Diverse 17,4 ha FRUIT 2017 Aardbeien 950 ha Kiwibes 15 ha Blauwe bes 11 ha Framboos 5 ha Kersen 9,5 ha

vgl. met 2016 = - 14,4% = + 36,3% + 2,8% + 36,3% + 48,5% vgl. met 2016 = = + 10% + 120% =

Veertig jaar “Ghesellen van de Aardbei’ Het “Hertogelijk Genootschap de Ghesellen van de Aardbei” promoot al 40 jaar de Hoogstraatse aardbeien. De leden van de Ghesellen zijn of waren allemaal werkzaam in de tuinbouwsector (proefcentrum, Coöperatie Hoogstraten, land en tuinbouwonderwijs, tuinbouwbedrijf ) of toerisme. Naast deze actieve leden, zijn er ook een aantal bekende personen opgenomen in het Hertogelijk Genootschap, zoals Herman van Rompuy, Kris Peeters, Johan Museeuw, Freddy Maertens en Roland Liboton. Elk jaar zijn ze met de eerste seizoensaardbeien te gast in het koninklijk paleis. Zo ook op 30 maart van dit jaar, toen Kolonel van het Vliegwezen SBH Alain Gerardy de honneurs mocht waarnemen. (red) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

35


VANBAVELROMMENS BANK EN VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN KREDIETEN

ONAFHANKELIJK VERZEKERINGSMAKELAAR

De Honda Smart Drive TM snelheid traploos regelen via simpele duimdruk

ngen 1. Va werpen er en 2. Uit lchen snipp 3. Mu deren ver 4. Bla

WOONKREDIET - AUTOFINANCIERING - DIVERSE DOELEN

DAGELIJKS BANKIEREN

AXA BANK

SPAREN EN BELEGGEN FIETSVERZEKERING GEZIN - ZELFSTANDIGE - KMO Meerdorp 21 - 2321 Meer tel 03 315 72 54 info@vanbavelrommens.be

WWW.VANBAVELROMMENS.BE WWW.FIETSVERZEKERD.BE

Bij ons drie troeven onder één dak ! KWALITEIT - SERVICE - PRIJS

Erkenning fsma 11590 AcB Ondernemingsnr 0428.550.849

Alle herstellingen van alle merken motorzagen

de bank

anders bekeken

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten tel.03 314 41 15 - Fax. 03 314 14 20 www.tuinmachinesstoffels.be - info@tuinmachinesstoffels.be

VAN HEMELEN

BVBA

Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11

VAN HEMELEN

BVBA

NIEUWBOUW & RENOVATIE ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING

2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN

WIJ Z IJN Industrieweg 4 2330 Merksplas

ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

VERHU IS D !

Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

www.vanhemelenbvba.be 36

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren


HOOGSTRATEN

www.demaand.be

50 jaar hotelopleiding, 500 jaar graafschap

REDACTIE: Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: Frans Horsten tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te redigeren en in te korten.

ADMINISTRATIE / ABONNEMENTEN: Emilia Horsten Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be

ADVERTENTIES: advertenties@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: Frans Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN - VTI Spijker viert feest, want haar hotelopleiding bestaat 50 jaar. Hoogstraten herdenkt dat het 500 jaar geleden tot graafschap verheven werd. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Meer dan je denkt. Of hoe cultuur en culinaria hand in hand gaan..

Op 18 mei organiseert VTI Spijker een Cultuur & Culinaria zoals vroeger. Het jubileum van 500 jaar graafschap Hoogstraten zal de rode draad zijn tijdens deze avond. Stadsdichter Daan Janssens zal je via zijn woordkunst goesting doen krijgen in de gerechten. Uiteraard staat het menu helemaal in het teken van de rijke geschiedenis.

Wapenschild

Precies 500 jaar geleden werd het graafschap Hoogstraten uitgeroepen. Graaf Antoon de Lalaing en zijn vrouw Elisabeth van Culemborg waren de eerste graaf en gravin van Hoogstraten. In de middeleeuwen waren dieren, gronden en producten eigendom van de graaf. De boeren hadden een schamel bestaan en moesten het

grootste deel van hun oogst afstaan aan de heer. Antoon de Lalaing stapelde zijn bezittingen op in graanschuren of spijkers genoemd. Zijn graanschuur was gelegen op de plaats waar vandaag VTI Spijker staat.

Het oorspronkelijk wapenschild van Antoon de Lalaing was dan ook heel lang het logo van VTI Spijker. De Turnhoutse kunstenaar Paulussen heeft voor VTI Spijker rond dit wapenschild een krans getekend met de vruchten van de aarde: druiven, vis, gevogelte en vlees. De school heeft bovendien enkele zalen en restaurants genoemd naar het geslacht de Lalaing. Zo zijn er de Lalaingzaal en het restaurant Antoon waar je ’s middags kan lunchen. Restaurant Culemborg is vernoemd naar de echtgenote van Antoon de Lalaing. (fh)

Praktisch: Cultuur en Culinaria op 18 mei in VTI Spijker. Inschrijven voor 10 mei via info@vti-spijker.be. Bekijk het volledige menu op de website van VTI Spijker: www.vti-spijker.be

Asperges anders

HOOGSTRATEN - Op dinsdag 15 mei richt KVLV Hoogstraten een demo workshop in over ‘asperges anders’. Deze veelzijdige en heerlijke groente zit boordevol vitamines en mineralen en bevat weinig calorieën. Redenen genoeg om verrassende bereidingen te ontdekken. In deze demo koken staat heel wat om het menu: een tartaar van groene asperges, tomaat, avocado en basilicumdressing; een tagliatelle van asperges en gerookte zalm; aspergeroomsoep met peterselieolie; aspergeflan met dragonsaus; gevulde kipfilet met asperges en aspergerisotto met kastanjechampignons.

KVLV leden betalen 10 euro, niet-leden 13 euro. Info en inschrijven voor 4 mei 2018 via kvlvhoogstraten@hotmail.com.

Praktisch: Demo koken ‘asperges anders’ op dinsdag 15 mei van 19 tot 22 uur in de keuken van zaal Pax. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

37


HOOGSTRATEN

Repaircafé doet meer dan herstellen

HOOGSTRATEN - De vrijwilligers van het Repaircafé maakten een bergkast voor de onlangs gerestaureerde kapel in Woonzorgcentrum Stede Akkers. Herstellingen in het repaircafé zijn gratis, maar een kleine gift is welkom. Het is met dat spaarpotje dat de medewerkers de bergkast maakten. Zo krijgt poets- en ander klein materiaal er een vaste plaats.

Met de werking van het Repaircafé kon u eerder uitgebreid kennis maken in ons blad. Al voor het vijfde jaar op rij, trachten vrijwilligers elke derde zaterdag van maart, juni, september en december kapotte apparaten te herstellen. Deze herstellingen worden gratis én samen met de eigenaar uitgevoerd. Vaak gaat het om kleine mankementen waarmee je in de ‘normale’ handel niet meer terecht kan. Voorwerpen krijgen een tweede leven en de afvalberg verkleint. Al even belangrijk: je bespaart op onnodige uitgaven.

Dat werkt ondertussen prima. “Zowel bij de restauratie van de kapel zelf, als vandaag kunnen we rekenen op financiële en materiële steun van veel vrijwilligers”, zegt Leo Sprangers, centrumleider van het dienstencentrum. “Het gaat hem niet zozeer om het geld”, ging hij verder, “vooral om de betrokkenheid van een grote groep mensen van Hoogstraten. Dat is zonder meer hartverwarmend.” (fh)

Sint Catharina brengt jaarconcert

HOOGSTRATEN - Op zaterdagavond 19 mei organiseert de Koninklijke Fanfare Ste. Catharina haar jaarconcert in zaal Pax. Dirigent Eddy Chrisostomus en zijn muzikanten bieden een zeer gevarieerd programma met topwerken zoals “Three Aspects of Kurt Weill” en popu-

Paul de Kort, Eddy Schrijvers, Cor Hermans en Karel de Swart overhandigen de kastsleutel aan Leo Sprangers.

laire werken zoals een Doe Maar-medley en “Highlights From Ratatouille”. Verder zijn er solo’s van Jef Jansen op euphonium, Gerd Huybrechts en Cindy Kranen op trombone en cornet. De avond start om 19.30 uur met een optreden van JoCatHo, het jeugdorkest van de fanfare onder leiding van Cindy Kranen. Zij zullen ook één nummer samenspelen met de fanfare.

Tijdens deze avond krijgen twee muzikanten een trofee van Vlamo krijgen voor Bijzondere Verdiensten in dienst van de fanfare. Het betreft

”Liever actiever” fietsen in je zetel

HOOGSTRATEN - Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers start op woensdag 2 mei in Hoogstraten met de organisatie van beweegactiviteiten in groep voor senioren. Een groepje vrijwilligers zorgt voor een gezellig onthaal en begeleiding van de deelnemers bij een kopje koffie. In eerste instantie wordt begonnen met zetelfietsen maar dat kan later uitbreiden naar andere activiteiten zoals trage wandelingen, duo-fietsen of fitness in openlucht, als daar vraag naar is.

Regelmatig bewegen heeft tot op hoge leeftijd een positief effect op de gezondheid en op de mobiliteit. Zelfs al gebeurt dat niet intensief of aan een laag tempo. Veel gehoorde argumenten om niet (meer) te bewegen zijn de weerstand om buiten te gaan bij slecht weer, de angst om te vallen en het gebrek aan gezelschap of andere stimulansen om er aan te beginnen. Zetelfietsen biedt op dit vlak veel mogelijkheden. In groep zetelfietsen is positief voor het sociale contact. Het fietsen gaat vaak beter, doordat de deelnemers elkaar stimuleren. De fiets kan afgesteld worden op de eigen mogelijkheden. De vrijwilligers van “Liever actiever” zijn vanaf 2 mei elke woensdagvoormiddag van 10 tot 11.30 uur aanwezig in de cafetaria van Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers. Deelnemers kunnen vrij komen en gaan; men bepaalt zelf hoe lang, op welk tempo en met welke kracht men fietst. Iedereen mag meedoen en het kost helemaal niets. Gewoon doen dus! (fh)

38

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

paukenist Jef ‘Rabas’ Mertens (°1933) en baritonspeler Jozef Mertens (°1937). Beiden zijn al van kindsaf spelend lid. Inkom 8 euro (gratis onder 18 jaar). Tickets vvk 6 euro bij muzikanten en Toerisme Hoogstraten. Noteer alvast ook een volgende activiteit: “A Christmas Tale” in samenwerking met kamerkoor Vialta en verteller Vitalski op 22 december. (fh) Praktisch: Jaarconcert KF Sint Catharina Hoogstraten op zaterdag 19 mei om 19.30 uur in zaal Pax (deuren om 19 uur).

LEZERS SCHRIJVEN

Parkeren bij scholen

In het verslag van de Algemene vergadering van de Dorpsraad (DHM 391 blz. 46) lees ik over de parkeerproblemen in het algemeen en in de omgeving van scholen in het bijzonder. Waarom kan het stadbestuur geen extra parkeerplaatsen maken op hun braakliggende perceel grond in de Wereldakker? Wij moesten destijds met de verkaveling gratis grond afstaan aan de stad om er een speeltuintje aan te leggen. Nu is het een groot stuk grond dat braak ligt, ideaal om er extra parkeerplaatsen te voorzien.

Als dit voor het bestuur geen optie is, waarom niet een stukje verharden voor een basketpleintje? Waar kan de jeugd hier basketbal spelen? Maak die plaats beter zichtbaar vanuit de burg. van Aperenstraat en leg er een klein voetpadje aan. Onveilige situaties creëren is in Hoogstraten precies veel makkelijker dan te kiezen voor een goede simpele oplossing die voor de hand ligt.

Vriendelijke groeten Jan en Hild Jansen, Hoogstraten


‘De Kleine Hoogstraatse Revue’ in zaal CeCilia

HOOGSTRATEN

HOOGSTRATEN - Op vrijdag 4 mei strijkt de “Kleinste Revue Van Vlaanderen” neer in Hoogstraten met een lokale bezetting. De twee frontmannen van dit ouderwets dwaas revuespektakel zijn Martinus Wolf uit Meerle en podiumveteraan Vitalski die de comedy niet schuwt.

Verder verlenen hun medewerking: Charel Huet en Willy Geets van Tegennenoam, Daan Janssens - eerste stadsdichter van Hoogstraten, Luce Van Nueten van de lokale heemkundige kring , Charlotte Nijssens 'sings France Gall’, Luce Van Nueten als heemkundige Hoogstratenkennermens, Jack Crooney croont in het Amerikaans en Lut Vermeiren speelt gitaar en zingt , Wim Paeshuyse : 1e stadsdichter van Turnhout, tekenaar Serge Baeken zal toeschouwers uit het publiek portretteren, Hiëronimus V goochelt en Jeroen Baeken masseert, Ella Synderella danst redelijk burlesque en Alain Huber tapt menige mop.

Vitalski (foto Noortje Palmers)

Alsof dat nog niet volstond zijn ook de kunstenaars van ‘De Meerlese School’ aanwezig en speelt de Hoogstraatse fanfare St. Cecilia ook een deuntje mee.

Deuren: 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Inkom: 10,00 euro enkel ter plaatse te betalen. Reserveren via info@zaalcecilia.be.

Praktisch: De Kleine Hoogstraatse Revue op vrijdag 4 mei om 20 uur in zaal CeCilia, Gelmelstraat 6a.

Martinus Wolf

Tinello en Plan B sterkhouders van het nieuwe CeCilia bestuur

HOOGSTRATEN - Begin januari werd het bestuur van zaal CeCilia uitgebreid. Voordien was er het drietal Jef Van Laer, Marc Vanluffelen en Rob Goris, de dagelijkse werking van de vzw was vooral in handen van Karel Hofkens. Na het ontslag van Marc Vanluffelen en Karel Hofkens namen de toneelgroepen Tinello en Plan B de fakkel over. Zij waren zowat de belangrijkste gebruikers van de zaal.

Koen Snijders werd voorzitter, Mieke Vervloet ondervoorzitter van de Vzw St. CeCilia. Penningmeester Jan Michielsen bracht de afgelopen jaren al diverse optredens aan. Hij zal grotendeels verantwoordelijk zijn voor de programmatie. De overige bestuursleden zijn Jan Dufraing (Plan B), Cis Verboven (Tinello) en oudgedienden Rob Goris, Jef Van Laer en Chris Vermeiren.

Op deze manier krijgt de vzw een groter draagvlak, wat voor het beheer van zo’n zaal noodzakelijk is.

Ambities

Het nieuwe bestuur heeft de ambitie om het zaaltje verder te restaureren. Door de inzet van de vroegere bestuurders werd het dak al vernieuwd. De zaal werd gestript, de wanden opnieuw bezet en het plafond geïsoleerd. Vorig jaar werd het plafond boven het podium afgewerkt met geluid- en warmte isolerende panelen.

Het nieuwe bestuur wil de zaal verder afwerken. Het plafond in de zaal wordt afgewerkt zoals dat boven het podium gebeurde. De brandveiligheid van de zaal wordt op punt gesteld en er komt een energiebesparende en stille verwarming. Op termijn zal men ook het sanitair, de vloer en de kelder vernieuwen. Het bestuur wil alle mogelijkheden onderzoeken om financiële steun te verwerven voor hun project.

Zo blijft het zaaltje behouden als cultureel erfgoed en komt er een aanbod van kleine culturele manifestaties zoals optredens, toneelvoorstellingen. Daarnaast wil men het zaaltje ook zoveel

Koken kost geld U kan de vzw Cecilia steunen en een steentje bijdragen aan de renovatie van dit stuk erfgoed. De Koning Boudewijn Stichting verleent alvast haar medewerking en opende een projectrekening op naam van ‘Renovatie Zaal Cecilia’. Sympathisanten kunnen een bijdrage storten op het nummer BE10 0000 0000 0404. BIC: BPOTBEB1. De giften op deze rekening worden uitsluitend gebruikt voor de renovatie van de zaal. Voor een gift van minstens €40 ontvangt u een fiscaal attest zodat u 45 % van het werkelijk gestort bedrag in mindering kan brengen van uw belastingen. mogelijk verhuren voor kleine feestjes, familiebijeenkomsten, recepties, allerlei verenigingsactiviteiten, enz. en dit aan de zeer democratische prijs van 150 euro per avond. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

39


HOOGSTRATEN

BNI-Hoogstraten in de startblokken

Zakelijk netwerk voor bedrijven

HOOGSTRATEN - Business Network International - BNI Hoogstraten nodigt sinds begin 2018 wekelijks lokale ondernemers uit voor het opstarten van een nieuwe afdeling. Ze zoeken op die manier ambitieuze ondernemers uit verschillende sectoren die een meerwaarde willen creëren voor hun eigen onderneming én voor de lokale economie.

BNI is een zakelijke aanbevelingsorganisatie, type serviceclub zoals Lions en Rotary, die duizenden jonge ondernemers als leden heeft. Het concept kwam jaren geleden overgewaaid van

Amerika. Het centrale idee van BNI is dat er een groep lokale ondernemers samenkomt om concrete aanbevelingen uit te wisselen, wat in veel gevallen leidt tot een effectieve omzetstijging. In principe kan iedere ondernemer lid worden, hoewel het BNI-chapter zegt dat er van elke beroepscategorie maar één lid mag zijn. Bezoekers zijn wel steeds welkom.

Elke donderdag komen de BNI-leden van Hoogstraten samen in de vergaderzaal van de nieuwe Jachthoorn. De meetings beginnen om 7 uur ‘s morgens. De leden verzamelen om 6.30 uur voor een ontbijt.

Meer info vind je op: www.bni-limburgturnhout.be

70-jarigen gezocht

HOOGSTRATEN - Een aantal 70-jarigen is op zoek naar jaargenoten uit geboortejaar 1948 die in Hoogstraten de lagere school hebben doorlopen. Contact via jefnoyens@skynet.be. (red.)

Quiz op water en brood

HOOGSTRATEN - Een ludieke quiz en een unieke ontmoeting op een unieke locatie in jouw buurt: een quiz in de strafinrichting. Op 6 mei heeft u de kans om deel te nemen aan de ‘quiz op water en brood’. U schrijft in met 3 personen en vormt samen met 2 gedetineerden een quizteam. De opbrengst gaat naar een door zelfgekozen lokaal goed doel. Het aantal plaatsen is beperkt. Deelname 15 euro. Reserveren: retoer@cawdekempen.be. (fh)

Praktisch: Quiz op water en brood op zondag 6 mei van 9.30 tot 11.30 uur in de strafinrichting te Hoogstraten.

Viergeslacht bij familie Joris

Warmtenetten en geothermie

HOOGSTRATEN - Groene warmte wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen. Die kan komen van een warmtepomp, zonneboiler of uit de grond via diepe geothermie. In de industriezone De Kluis wordt momenteel zo’n warmtenet aangelegd. In een lezing op 17 mei in de bibliotheek verkent Geert De Meyer (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek dit onderwerp op een begrijpbare manier. Een samenwerking van de dienst duurzame ontwikkeling en de bibliotheek van Hoogstraten. (fh) Praktisch: Groene warmte - warmtenetten en geothermie op donderdag 17 mei van 19 tot 21 uur in de hoofdbibliotheek.

Het eerste blad waaraan je denkt! HOOGSTRATEN - Jef Joris en zijn vrouw verwelkomen een viergeslacht in de familie. V.l.n.r. Sanne Druyts, Maria Verschueren, Aline Verdick en Anitta Jo. (fh)

40

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Heilig Bloedprocessie en jaarmarkt

HOOGSTRATEN deze jaarmarkt zich uitgebreid over de totale lengte van de Vrijheid.

De stratenloop gaat rond 18.30 uur van start en zorgt voor extra ambiance. Traditiegetrouw wordt de jaarmarkt om 22 uur afgesloten, maar in en rond de Hoogstraatse cafés gaat het feest verder tot in de vroege uurtjes.

Optredens

De uitbaters van enkele horecazaken dromen van één groot stadsfestival omdat de kosten van de opbouw van de infrastructuur kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s voor één avond. Die kan je enkel recupereren als het weer mee zit. Omdat men ook kwaliteitsvolle groepen wil blijven programmeren, werken De Jachthoorn, De Gulden Coppe, Le Cirq, Highstreet en Kokomo City nu samen.

HOOGSTRATEN - Op zondagen 27 mei en 3 juni trekt de Heilig Bloedprocessie door het centrum van Hoogstraten. Tenminste als de weersomstandigheden het toelaten. Want de kledij van de ruim 500 figuranten, de vaandels en accessoires die ze dragen, zijn waardevolle zaken in vaak kwetsbare materialen. Ook al blijft de processie de aanleiding, de ambiance van de kermis, de jaarmarkt, de stratenloop en de optredens maken deel uit van wat de feestweek van Heilig Bloed nu is.

Historische achtergrond

Echte Hoogstratenaren kennen het historische verhaal. De Heilig Bloedverering ontstond meer dan zes eeuwen geleden in het Nederlandse Boxtel. Bij het opdragen van de Heilige Mis stootte Kapelaan Eligius van den Aker er de geconsacreerde kelk om. Het altaardoek kleurde bloedrood. Het zou bloed zijn geweest dat de priester er na veel vruchteloze pogingen niet kon uitspoelen. Hij verborg de doeken in een koffer en maakte pas op zijn sterfbed zijn geheim bekend.

Zo werd Boxtel het drukste pelgrimsoord van het Hertogdom Brabant. Toen in de 17de eeuw de Hervormingen in Nederland de bovenhand namen, werden de Heilig Bloeddoeken in Hoogstraten in veiligheid gebracht, waardoor de volkstoeloop zich naar hier verplaatste.

Feestelijke ambiance

Het mag dan al een vreemde combinatie zijn, maar de Heilig Bloedprocessie is doorheen de jaren onlosmakelijk verbonden geraakt met de kermis, de zogenaamde Heilig Bloedfoor. Devotie en ambiance gaan op de Heilig Bloedfeesten dus hand in hand. De vlaggen hangen uit en er is heel wat volk op de been. Oude bekenden vinden elkaar op de extra grote terrassen te midden van het feestgewoel.

Kortom, feest in Hoogstraten. Processiegangers, toeschouwers en feestvierders gaan op deze dagen traditioneel ook eens een kijkje nemen op de jaarlijkse tentoonstelling van het IKO.

Jaarmarkt & Stratenloop

De jaarmarkt is in de Heilig Bloedweek niet meer weg te denken. Op woensdagavond 30 mei omstreeks 17 uur start in het centrum een zomerse bedrijvigheid van marktkramers en standwerkers. In de loop der jaren heeft

De grote overkapping ter hoogte van De Jachthoorn en De Gulden Coppe zal er dit jaar dus niet komen. Het wordt één groot geheel, meer in de richting van Kokomo City. Wie er precies zal optreden, is op het moment dat we dit schrijven nog niet definitief geweten. Wel zeker is dat er naast dat grote podium een tweede podium bij De Gelmel behouden blijft. Daar treden De Vikings op. Dat is een groep uit Kasterlee die uitstekende covers brengt.

En dan zijn er nog kleinschaligere optreden buiten of in horecazaken. Café ‘d Hoaghste Tyd, dat begin januari opende waar vroeger koffiehuis 131 was programmeert op zondag 20 mei Tom Haver, op 27 mei H.Bloed Laura Fischer & Jordy, op woensdag 30 mei Double W en zorgt voor zondag 3 juni nog voor een verrassing als afsluiter.

Heilig Bloedviering Zaterdag 26 mei 19 uur - Openingsavond Eucharistieviering opgeluisterd door het Piuskoor. Aansluitend: receptie in parochiezaal Pax. Zondag 27 mei 10 uur - Hoogmis voorgegaan door Pastoor Bart Rombouts, opgeluisterd door de Scola Gregoriana. 11.15 uur Processie richting noord. Woensdag 30 mei Van 19 tot 22 uur “Light a Candle”, tijdens de jaarmarkt worden mensen op straat aangesproken om een kaarsje te ontsteken in de begijnhofkerk - iedereen is welkom: gelovig of ongelovig, jong of oud, zo worden alle geloofsgrenzen doorbroken. Donderdag 31 mei 10 uur - Eucharistieviering opgeluisterd door het OKRA-koor, gevolgd door een processie in de kerk en een gezellig samenzijn in de Pax. Zondag 3 juni 10 uur - Hoogmis voorgegaan door Mgr. Kockerols, hulpbisschop van Mechelen-Brussel en pastoor Bart Rombouts. Opgeluisterd door de Scola Gregoriana. 11.15 uur - Processie richting zuid (langs het WZC Stede Akkers). DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

41


HOOGSTRATEN

‘Handlettering’

HOOGSTRATEN - In deze workshop krijg je handenvol inspiratie voor lettertypes, compositie en mogelijke accenten die een ‘handgeschreven’ creatie uniek maken. Je krijgt de kans om verschillende stijlen, werkmethodes en papiersoorten uit te testen en om je eigen tekst vorm te geven. Zo leer je al doende je eerste letters of geliefde quote te ontwerpen. Voor deze workshop is geen voorkennis vereist. Praktisch: Workshop ‘Handlettering’ op dinsdag 8 mei van 19 tot 22 uur in de hoofdbibliotheek. (fh)

Voor de filmfans

HOOGSTRATEN - Ciné Horizon programmeert deze maand Félicité. Het leven van de vrijgevochten vrouw Félicité stort in als haar zoon een zwaar ongeluk krijgt. Een wanhopige zoektocht naar geld om een operatie te kunnen bekostigen eist erg veel van de eens zo fiere vrouw.

Praktisch: Félicité, filmvoorstelling op woensdag 9 mei om 20.15 uur in het auditorium van IKO Groenewoud. (fh)

Garageverkoop

HOOGSTRATEN - Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook vol met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dan is de garageverkoop de oplossing! Meedoen kost 3 euro voor de leden van KWB Hoogstraten of van Gezinsbond Hoogstraten, niet-leden betalen 6 euro. Vooraf inschrijven kan tot en met 29 april langs

ds6@telenet.be of telefonisch op het nummer 03 314 66 43. Meer info bij KWB Hoogstraten: Dirk Schellekens, Postweg 2, tel 03 314 65 80. De deelnemerslijst is gratis af te halen op zondag 13 mei, bij de dienst voor toerisme en bij alle deelnemers.

Praktisch: Garageverkoop op zondag 13 mei 2018 van 8 tot 15 uur in verschillende straten van Hoogstraten.

Een reis door ‘steen geworden tijd’

HOOGSTRATEN - Reisjournalist Jonathan Vandevoorde neemt je mee op een boeiende trip langs bekende nationale parken van ZuidwestAmerika, zoals Grand Canyon, Zion, Bryce Canyon, Arches, Capitol Reef en Canyonlands. Ook de Navajo-indianen met ‘hun’ Antelope Canyon en Monument Valley komen aan bod. De avond wordt gevuld met prachtige foto’s, timelapse- en dronevideo’s van immense canyons, van eindeloze woestijnvlaktes en imposante tafelbergen. Dat alles wordt overgoten met een smakelijke saus van anekdotes en indianenverhalen.

Praktisch: Een reis door steen geworden tijd. Lezing op woensdag 23 mei om 19.30 uur in de hoofdbibliotheek. (fh)

Mededeling: uitbreiding praktijk

Voeding & Dieetadvies & Leefstijlcoaching Erkende diëtisten: Ingrid Bogaerts-van Veltom, Annick Laurijssen (erkende diabetes educator), Britt van Spaandonk Advies: te hoog gewicht, allergie /intolerantie, te hoog cholesterol, diabetes, maag- en darmproblemen, fodmap-dieet, COPD, sport en topsport, onregelmatige en/of slechte eet- en leefgewoonten, ondervoeding,... Locaties: MINDERHOUT, MEER, ST LENAARTS Info@dieetvoorlichting.be - 0486 66 73 90 Book online: www.dieetvoorlichting.be 42

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Ruim aanbod nieuw en occasie Verhuur personenen bedrijfswagens Carrosserie Totaalgarage bvba - Sint-Lenaartseweg 32 - 2320 Hoogstraten 03 314 33 33 - www.totaalgarage.be - info@totaalgarage.be www.facebook.com/totaalgarage


Mussenakker 45 jaar jong

MEER - Zaterdag 19 mei zijn alle Mussenakkerleden, en zeker ook de talloze oudleden, van harte welkom op de viering van 45 jaar Mussenakker.

Harm De Gruyter, van het huidige bestuur: “Natuurlijk moeten we deze verjaardag vieren, 45 jaar timmeren aan de weg van jeugdvermaak, dat is niet niks. De hele maand mei wordt een feestmaand, elk weekend is er iets te doen. Bekijk de affiche maar eens: die is met veel fantasie en toewijding in elkaar gebokst. En 19 mei wordt dus het hoogtepunt.”

Het begon allemaal toen de leden van Jeugdclub ’t Kelderke verhuisden naar de zolder van de parochiezaal. Daar kregen zij de beschikking over een lokaaltje naast dat van de toenmalige KLJ. Dat dat verhaal uiteindelijk al 45 jaar loopt, is toch wel verrassend. De bewuste lokaaltjes op de zolder

MEER

van wat er nog rest van de parochiezaal zijn er voorlopig nog even te bewonderen en zelfs de toog van de Mussenakker van toen staat er nog altijd in. Maar we kennen de Mussenakker natuurlijk vooral met als thuishaven Donckstraat 10, in het pand dat deel uitmaakt van het mooie, geklasseerde dorpszicht daar. Dat huis werd in het begin van jaren tachtig ter beschikking gesteld door brouwer Sterkens. Het werd nadien door de jeugdclub aangekocht en in verschillende fasen mooi gerestaureerd en ingericht door de Mussen zelf. Telkens weer waren het de jongeren van dat moment die er iets moois van wisten te maken.

Harm: “Eerlijk gezegd, we dromen stiekem ook al van de viering van een halve eeuw Mussenakker… dat zou wat zijn natuurlijk!”

Maar eerst is er dus nog het huidige jubeljaar met een hele rist activiteiten. (ma)

Valenciatrappers leren reanimeren

MEER - Toen vorig jaar iemand van de wielerploeg ‘De Lustige Valenciatrappers’ een hartstilstand kreeg (gelukkig met goede afloop), was dat de aanleiding om eens te bekijken of het niet goed zou zijn om een EHBOcursus te gaan volgen. Daarbij zou hartreanimatie centraal moeten staan, en zo gebeurde.

Een hartstilstand kan ons allen overkomen en er moet dan snel en efficiënt gehandeld worden. Op 27 maart werd een oefensessie georganiseerd. Een aanrader voor alle wielerploegen, oordelen de deelnemers. Je weet maar nooit of je het leven van je wielervriend kan redden. Sportclubs die belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met Brigitte Broers langs brigittebroers@outlook.com of 0479341849. (red)

100ste bloedgift van Francine Brosens

MEER - Francine Brosens is één van de trouwste Meerse bloedgevers. Nu rondde zij de kaap van 100 giften. De verantwoordelijken van Bloedgevers Meer houden hun statistieken nauwlettend bij. Zij houden zich eraan Francine van harte te feliciteren en te danken en natuurlijk hopen zij dat Francine nog jaren trouw op post blijft. Zoals alle bloedgevers, staat zij geheel belangeloos regelmatig haar bloed af, ten dienste van mensen in nood. Bloed is voor velen immers vaak letterlijk het ultieme levensreddende middel. De nood aan bloed blijft groot en daarom hopen de Meerse Bloedgevers dat vele anderen, vooral ook jongeren, de weg naar de bloedbank vinden. Want het aantal bloedgiften gaat niet bepaald in stijgende lijn. Laat Francine op dit vlak een voorbeeld om na te volgen zijn.

De eerstvolgende datum om bloed te komen geven in Meer is woensdag 13 juni. En dat vindt plaats in de school. (JM)

Francine Brosens is een vaste donor bij de Meerse bloedgevers. En voor haar 100ste gift werd zij in de bloemetjes gezet. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

43


MEERLE

Tien jaar Den Dorpel

Jeugdhuis is een vaste waarde

MEERLE - Op 9 mei 2008 gaven enkele Meerlese jongeren de naam ‘Den Dorpel’ aan het jeugdhuis waarvan ze de weken ervoor de fundamenten gelegd hadden. Daarmee werd een jarenlang gekoesterde droom eindelijk realiteit. Er werd met enige scepsis naar gekeken: wie durft nu nog een jeugdhuis uit de grond stampen? Hoe lang gaan ze dat volhouden? Wel, die scepsis was onterecht. Want zie, begin mei bestaat het jeugdhuis Den Dorpel tien jaar. En dat zal gevierd worden. Van woensdag 9 mei tot zaterdag 12 mei zijn er feestelijkheden gepland en daarbij wordt niet alleen op de jongeren gemikt. Het is dus tijd voor een terugblik én een blik naar de toekomst met enkele bestuursleden. We hadden een fijne babbel met Tjeu Roefs, voorzitter, de bestuursleden Larissa Van Haperen en Thomas Van Aperen en volwassen begeleider Natasja Snels. DHM: Het was een moeizame start? Dat het ondanks veel plannen, gesmeed aan de toog of in de leiderslokalen van chiro en KLJ, en een schuchtere poging in 1997 met Den Dweil als naam, nooit eerder gelukt was, is voor ons een raadsel dat nooit zal opgelost worden. De huidige generatie is ondertussen groot geworden met een jeugdhuis: een eigen stek in het dorp, een stek waar we op ons eigen kunnen zijn, ons ding doen. We hebben een groot respect voor de pioniers, omdat het niet vanzelf gekomen is.

Den Dorpel is gestart aan de toog. Een groepje jongeren had de dorpsraad bijgewoond. Daar was een oproep om ideeën aan te brengen voor een zinvol gebruik van het Raadhuis gelanceerd. De post was er net vertrokken en veel gebeurde er niet meer in. Tijdens dat gesprek aan de toog zagen ze het helemaal voor zich: een jeugdhuis in die kelderverdieping. Ze verzonnen alvast een naam: Den Dorpel, een naam bedoeld om mensen ‘over de dorpel’ te trekken, om er aan te beginnen, om er in te vliegen. Van een lokaal in de kelder is niets in huis gekomen, van Den Dorpel wel.

In die beginperiode huurden ze eenmaal per maand het KLJ-lokaal en richtten er een avond in. Uit de taakverdeling om dat te organiseren ontstond een bestuur om een en ander vaste vorm te geven. Nick Van Boxel werd de eerste voorzitter. In het begin was het wat men noemt ‘een feitelijke vereniging’, later werd van Den Dorpel een vzw gemaakt. Dat maakt de juridische verantwoordelijkheid draaglijk. We zijn met ons jeugdhuis ook aangesloten bij Formaat (Jeugdhuiswerk Vlaanderen), dat is voor ons vooral een goede informatiebron, zodat we op de hoogte blijven van ontwikkelingen en wetgeving die voor ons van belang zijn. Ondertussen zijn we erkend als jeugdhuis, zowel door Formaat als door de gemeente.

DHM: De lokaalperikelen hebben jullie wel parten gespeeld? Het idee van de kelder van het raadhuis werd al snel verlaten wegens niet geschikt. Het was een mooie droom, maar het bleek niet realistisch. Het huren van het KLJ-lokaal was ook niet echt praktisch. Telkens meteen opruimen, de drank brengen en terug meenemen, je kan er niets vast

Het huidige bestuur: vlnr, boven: Cedric Stoffelen, Tjeu Roefs, Yannick Van Bavel en Thomas Van Aperen; onder: Kaat Van Bavel, Larissa Van Haperen en Steffi van Bavel

44

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

inrichten. En het bleef het lokaal van een ander. Met het comité van de parochiezaal werd dan een overeenkomst gesloten om één van de kleinere zaaltjes permanent in gebruik te nemen. Ideaal was en is het niet, want we zijn niet de enige gebruikers. Maar we hebben nu toch bijna elke zaterdag onze vaste openingsavond. We hebben een goede muziekinstallatie, een ‘sjottersbak’, een dartsbord,… Het is onze plek voor de avonden als er niets speciaals te doen is. Als wee en optreden of zo organiseren, wijken we nog altijd uit naar de zaal of ket KLJ-lokaal. Of we zetten een tent.

We zetten nu in op een echt eigen lokaal. In het herinrichtingsplan van de jongensschool heeft de gemeente voor ons een lokaal voorzien. We volgen het op de voet.

DHM: Den Dorpel is nu een vaste waarde in Meerle? Ja, we hebben ons vast publiek en een vaste werking. We zijn een gestructureerd jeugdhuis. Met een vast bestuur, vaste vergaderdata, vaste taakverdelingen. Voor de vzw zijn er enkele oudere ‘begeleiders’. VB (volwassen begeleider) Christel houdt een oogje in het zeil bij de boekhouding.

We hebben een vast bestuur van acht leden en drie volwassen begeleiders. De bestuursleden hebben een beurtrol voor het openhouden van het café op zaterdagavond. Kandidaat-leden zijn altijd welkom, want het is een zoektocht naar mensen die dat engagement op zich willen nemen. Ondertussen hebben we een aantal vaste en gekende activiteiten. De meest bekende zijn zeker Den Dorpel for Life (in het kader van De Warmste Week), waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. La Plasa Tropical, ons tweedaagse zomerfestival, organiseren we nu al voor de tiende keer. Deze evenementen mikken op een breed publiek. Daarnaast zijn er de activiteiten voor onze leden en voor de jeugd uit de omtrek: het open café op zaterdag met darts en sjottersbak, ons Galabal, de inzet van Mjeel Kermis, Rock Den Dorpel, kaartprijskamp rikken (met initiatie), themafeestjes, de bus naar het Beachweekend, de enveloppenavond op kerstavond. Na het


MEERLE

Uit de oude doos van 1997: een poging om een jeugdhuis op te richten, Den Dweil zou de naam worden. traditionele kerstmaal bij de familie komen heel wat jongeren naar ons café afgezakt. We communiceren met onze leden vooral via onze FBpagina.

We onderhouden ook goede contacten met de andere jeugdhuizen, al heeft ieder zijn eigen identiteit.

DHM: Hoe zien jullie de toekomst? We zetten heel hoog in op ons eigen lokaal. Het kan voor ons niet snel genoeg gaan. In de planning van de gemeente wordt mei 2019 vooropgesteld. We hebben al goed nagedacht over de inrichting en met de gemeente en architecten rond de tafel gezeten. Het gaat mooi en goed worden. Want naast het lokaal, zullen we ook kunnen beschikken over een terras op de speelkoer en gebruik kunnen maken van de polyva-

lente zaal die achter de school gebouwd wordt en aan ons lokaal grenst. Dat is ideaal voor grotere activiteiten zoals optredens en grotere fuiven. Het lokaal gaat ons een grotere eigenheid geven een vooral meer mogelijkheden: meer openingsavonden in het weekend.

Pas op, we zijn blij met wat de parochiezaal ons biedt, maar de afhankelijkheid is groot en dat beperkt onze mogelijkheden. Nee, dat eigen lokaal gaat ons een echte boost geven!

DHM: Maar eerste een goed feestje? Ja, wees daar maar zeker van! We laten het niet ongemerkt passeren en hebben een mooi programma klaar.

Op donderdag 9 mei starten we met een besloten avond in ons lokaal, voor alle leden die de voor-

bije tien jaar het bestuur hebben uitgemaakt. Een bedankje zeg maar. Op donderdag 10 mei (Hemelvaart) is er in het KLJ-lokaal een ‘Beursavond’. Dat is een fuif waarin de prijs van de drankjes net zoals op de aandelenbeurs afhankelijk is van ‘vraag en aanbod’. Die kan dus heel verrassend zijn. Op vrijdagavond 11 mei is het in de parochiezaal voor iedereen (er kan 300 man in de zaal) Comedy-avond met jong talent MC Soe Nsuki en de gevestigde waarden Jens Dendoncker en Thomas Smith: 15 euro in VVK, 18 euro ADK, een consumptie inbegrepen voor de leden van Den Dorpel (deuren om 19 uur, start show 20.30 uur).

Het feestweekeinde wordt afgesloten op zaterdag 12 mei met een ‘Birthday Bash’(grote fuif) in het lokaal van Den Dorpel.

Zo, voor ieder wat wils. En vooral een mooie toekomst voor den Dorpel. Op naar een eigen stek en naar de twintigste verjaardag! (jaf)

Fietsen en puzzelen

MEERLE - Vanaf 1 mei, en tot 30 september, kan je weer de jaarlijkse fietszoektocht van de gezinsbond Meerle & Meersel-Dreef rijden. De tocht van 25 km brengt je langs de mooiste plekjes van onze streek.

Een levende kerststal voor Den Dorpel for Life: Jonas Van Dun, Freek Van Bavel en Kris Hendrickx

Onderweg moeten een aantal rebussen opgelost worden. Maar natuurlijk is er ook aan gedacht dat de dorst regelmatig moet gelest worden. Een routebeschrijving en antwoordkaarten (3 euro) zijn te verkrijgen Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 A in Meerle, François Christiaensen , Thornstraat 2 in Meerle, 't Winkeltje bij Bart & Vera in Meerle, ‘Bij de Paters’ in Meersel-Dreef en het VVV-kantoor in Hoogstraten. (red) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

45


MEERLE

Warme en zonnige wandeldag van KWB

Pierendag

MEERLE - Volgens het feestcomité van de parochiezaal zal het op zondag 27 mei 2018 weer een groot dorpsfeest worden. Dan vindt de ondertussen traditionele Pierendag plaats op het speelplein achter het Meerlese Raadhuis en de jongensschool.

Vanaf 13.30 uur start een pittige maar plezante ploegencompetitie, die borg staat voor een royale portie Mjeels dorpsplezier. Meerdere ploegen van 6 deelnemers van divers Meerles pluimage vechten er een zeskamp uit van drie estafettespelen, twee rode-draadspelen en een finalespel waarin nog alles kan! De spelen worden dit jaar mee bedacht door de winnaars van vorig jaar: Goedheid en Preut.

MEERLE - Meerle doet zijn reputatie van ‘wandeldorp’ alle eer aan. Bijna 500 wandelaars namen deel aan de 19de Grenswandeling van KWB, die georganiseerd wordt in het kader van het Falos- wandelcriterium. Het was de eerste echt warme lentedag van dit jaar. En dat was een verademing voor de mens na koude, natte en

winderige weken. De vogels floten een mooi deuntje in de bossen, heesters en struiken toonden hun prille groen. En de wandelaars mochten weer verrassende en mooie plekjes van Meerle en Meersel-Dreef ontdekken. De natuur wordt meer en meer een toeristische troef voor ons mooie dorp. (jaf)

Halte Merlet op bezoek in WZC Stede akkers

Tijdens en tussen de spelen is er doorlopend kinderanimatie (met springkasteel) en een eet- en drankstand. Meegenieten en supporteren kan dus. De toegang is gratis. Er is een uitgebreid terras met zicht op het actieterrein. Pret en sfeer zijn gegarandeerd. Een organisatie van het feestcomité ten voordele van de bouw- en renovatiewerken van de Meerlese parochiezaal. Van harte aanbevolen!

Praktisch: Pierendag op zondag 27 mei vanaf 13.30 uur achter het Meerlese Raadhuis en de jongensschool. (jaf)

’Pinantie is pinantie!’

MEERLE - De vaderlandse voetbalcompetitie mag dan al achter de rug zijn, de wereldtop maakt zich op voor het wereldkampioenschap in Rusland. Aangezien de selectie voor deelname daaraan eerder beperkt is, kunnen andere voetballers zich op zondag 20 mei 2018 in Meerle komen meten in een ander belangrijk toernooi.

Om 13.30 uur wordt op de sportpleinen aan het KLJ-lokaal de aftrap gegeven voor een groot penaltytoernooi, georganiseerd door KLJ-Meerle. Er zijn drie categorieën: vrouwen, mannen en jongeren tot 14 jaar. Een team bestaat uit vijf tot zeven spelers, doelman/-vrouw inbegrepen.

Deelnemen kost 15 euro per ploeg. Inschrijven moet gebeuren voor 13 mei bij van.alphen.britt@gmail.com - tel. 0468/253 810. Daar kan je ook meer informatie krijgen.

MEERLE - Halte Merlet organiseerde voor de tweede keer een bijeenkomst voor al de mensen die in Meerle geboren zijn, gewoond hebben en er school gelopen hebben. Dat gaat om 26 gasten van het WZC Stede Akkers, 11 bewoners van serviceflats en 7 personen in de bejaardenwoningen.

46

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Bij koffie en taart werden vele nieuwtjes en verhalen uit Meerle opgehaald en doorverteld. De opkomst was enorm, 40 mensen uit het WZC waren aanwezig. Halte Merlet kreeg een pluim voor deze organisatie. Het initiatief is zeker voor herhaling vatbaar, dat bleek uit de opgetogen reacties. (red)

Tijdens het toernooi is er kinderanimatie (springkasteel) en er wordt voor een natje en een droogje gezorgd. Roep je vriendinnen of vrienden bijeen en kom je traptechniek demonstreren! Praktisch: ‘Pinantie is pinantie’- tornooi op zondag 20 mei vanaf 13.30 uur op de sportvelden aan het KLJ-lokaal .(jaf)


MEERLE

Artwalk By Night

Wandelen langs feeëriek verlichte kunstwerken

MEERLE - Op zaterdag 5 mei kan je vanaf 17 uur in het Domein De Hooge Rooy wandelen langs mooi uitgelichte kunstwerken in een prachtig kader. Wie een vorige editie van Artwalk bezocht, weet dat de kunstwerken inderdaad bijzonder mooi belicht zijn. Dat is meteen de reden waarom men pas in de late namiddag start.

Dit jaar pakt men uit met een vernieuwd parkoers en met zeer gevarieerd werk van beeldende kunst, installaties, fotografie, poëzie enz. “Langs het wandelpad kan je werk zien van een twaalftal gevestigde kunstenaars”, zegt curator Paul Saris. “Maar Artwalk wil ook kansen geven aan jonge kunstenaars”, gaat hij verder, “het is kort dag misschien, maar het jonge geweld mag nog steeds contact opnemen via artwalkmeerle@gmail.com. Je weet maar nooit” besluit hij.

School Van Meerle

Ooit was deze ‘Artwalk’ een onderdeel van Woodstockje, een muziekfestival gekenmerkt door kwaliteitsvolle optredens, een spontane aangename sfeer en… veel regen. Vooral de editie 2016, met nogal wat grote namen op de affiche, was een verzopen ramp. Daarom beslisten de organisatoren om alle energie in de kunstroute te steken.

Bewogen Beweging

MEERLE: Een van de nieuwkomers van de Artwalk is fotograaf Gerard Zonneveld. Geboren in Utrecht in 1954 studeerde hij in 1980 af aan de Academie St. Joost te Breda. Hij werkte als reclamefotograaf bij Studio Aksento, waarvan hij mede-oprichter en eigenaar was. Sinds 2008

Lionel Van den Boogaerde, Mathilde Mestrom, Paul Saris en Rava (Rafël Gladines) zijn de bezielers van Artwalk. Naast de vaak monumentale werken buiten, kan je ook binnen terecht voor een tentoonstelling van het kunstenaarscollectief ‘De School van Meerle’. In het spoor van Lionel Van den Boogaerde, die de ene tentoonstelling naast de andere organiseert, werken een tiental andere kunstenaars van het collectief vaak rond een zelfde thema. Gaan kijken dus. (fh)

Praktisch: Artwalk By Night en tentoonstelling van de School van Meerle op zaterdag 5 mei vanaf 17 uur in het domein De Hooge Rooy, Heerle 82.

woont Zonneveld in Meerle. Nu hij 64 jaar werd en zijn zaak van de hand deed, kan hij eindelijk vrijuit fotograferen. De fotoserie “Bewogen Beweging" op de Art Walk zijn reisopnames waarbij zowel de fotograaf als het onderwerp in beweging zijn. Ze zijn meestal

met de camera vanuit de heup, schuin gericht op het onderwerp gemaakt. De opnames werden geprint met een Fuji Pictrography uit 1996, voor kenners een continuostone, due-transfer printer, het eerste en oudste nog voorhanden zijnde digitaal materiaal. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

47


MEERLE

Nieuwe stek voor Garage Jos Jansen

Energiezuinig en sportief Dienstencentrum Energiecafé

De familie Jansen in de nieuwe garage: Lotte, Mart, Els, Jos en Ward

MEERLE - Feestelijke activiteit in de voormalige slachterij Herdico op zaterdag 23 maart: Jos Jansen en zijn familie openden er hun nieuwe garage. Toen Herdico vorig jaar zijn activiteiten in Meerle staakte en er een einde kwam aan vele jaren slachterij, kwam heel het industriële gebouw te koop te staan. Jos Jansen, garagist aan het rond punt op Groot Eyssel, en Heftrucks Schrauwen kochten het complex. Voor Jos Jansen dé kans om zijn bedrijf een nieuw onderkomen te geven. Op Groot Eyssel was het immers zonevreemd en er waren veel aanpassingen nodig om aan de geldende regels te voldoen. Met het oog op de toekomst is de site van de slachterij een goede oplossing. Zij heeft immers als bestemming industriegebied.

Naast het bedrijf van Jos wordt de site verdeeld in verschillende units voor ambachtelijke bedrijven. Ook de kantoren staan te wachten op een nieuwe bestemming.

Een eerste viergeslacht

MEERLE - Fé is geboren op 19 september 2017 en zorgt voor het eerste viergeslacht bij de familie Jansen uit Meerle. Op de foto zien oma Chrisje Jansen, oma Toke Koyen, mama Carmen Michielsen en de kleine Fé Van Bavel waar de familie zo trots op is. (red).

48

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Jos Jansen: “Het is omdat mijn zoon Ward aangegeven heeft dat hij interesse heeft om de zaak verder te zetten - hij volgt de opleiding automechaniek - dat we gekozen hebben voor een goede en definitieve oplossing. Ook al is het een flinke investering. We hebben eerst het gedeelte voor de garage volledig in orde gemaakt. De rest van het gebouw is voor later. Er zijn enkele gedeelten die onmiddellijk konden dienen en die verhuurd zijn. Voor de rest is er nog werk aan, maar dat is voor later. Wij zijn in ieder geval tevreden dat we hier nu onze intrek kunnen nemen. Naast de uitrusting die van Groot Eyssel overgebracht is, hebben we meteen geïnvesteerd in nieuwe moderne apparatuur. Er is ook een fijn kantoor en een keuken en eetplaats voor de werknemers. Het heeft de voorbije weken veel zweet gekost, maar we zijn er helemaal klaar voor”. Hij zegt het niet zonder trots. Samen met de vele klanten werd een glas gedronken op een nieuwe toekomst. (jaf)

Heeft u vragen bij uw energiefactuur of heeft u renovatieplannen? Fabrik Elentrik komt op 2 mei naar het LDC te Meerle vanaf 13u15. Dit mobiele pop-upenergiecafé van het stadsbestuur bezorgt informatie over uw energieverbruik en renovatiepotentieel. U neemt best uw laatste eindafrekening mee voor een beter inzicht in het energieverbruik. Meer info: Carolien Ruts, 0474 49 00 56. Praktisch: Fabriek Elentrik op woensdag 2 mei vanaf 13.15 uur in LDC Stede Akkers Meerle.

Sportieve ontmoetingsnamiddag 55+

Op woensdagnamiddag 9 mei kan u deelnemen aan een ontspannende, actieve namiddag samen met andere 55-plussers In het aanbod o.m. curling, wandelen, volksspelen, KUBB, petanque, … Inschrijven uiterlijk donderdag 3 mei bij de sportdienst. Info: Sportdienst Hoogstraten 03 340 19 51. Praktisch: Sportieve ontmoeting 55 + op woensdag 9 mei van 13 tot 16.30 uur in het LDC Stede Akkers Meerle.

Locatie

In het dienstencentrum in Meerle kan u op dinsdagvoormiddag van 10 tot 12 uur en woensdag van 10 tot 16 uur vrijblijvend terecht voor een sober assortiment van warme en koude dranken en enkele versnaperingen tegen een schappelijke prijs. Groepen van meer dan 8 personen verwittigen best vooraf . Het LDC Meerle is gevestigd in de lokalen van Chiro Sint-Jan, Ulicotenseweg 2.

Op woensdagmiddag van 12 tot 13 uur is er tijdens het dorpsrestaurant een warme maaltijd. Mee-eten is enkel mogelijk mits reservatie uiterlijk de woensdag voordien tot 16 uur via het onthaal van Stede Akkers in Hoogstraten of Meerle.

Van dinsdag 3 juli tot en met woensdag 22 augustus verhuist het LDC tijdelijk naar de refter van Vrije Basisschool De Klimtoren, Ulicotenseweg 1. De openingsuren en het aanbod van het dienstencentrum blijven ongewijzigd. Voor onthaal en reservaties kan u terecht in Meerle (0472 18 26 83 tijdens openingsuren) en Hoogstraten (03 340 16 30 op werkdagen) of via dienstencentrum@hoogstraten.be. (red)


Meersel-Dreef, 50 jaar een zelfstandige kapelanij

MEERSEL-DREEF

MEERSEL-DREEF - Wie Meersel-Dreef zegt, kan er niet omheen dat het klooster van de Paters Kapucijnen er een sterke stempel op heeft gedrukt. Daar werd ooit de start gegeven om het dorp uit te bouwen tot een zelfstandige leefgemeenschap. 50 jaar geleden zag de kapelanij het levenslicht, op 3 juni wordt dit feestelijk herdacht met een eucharistieviering en een barbecue. Oorspronkelijk behoorde een deel van het grondgebied toe aan de gemeente Meerle en een ander deel aan gemeente Meer. Het kan verkeren. Ook geestelijk bleef deze scheiding honderden jaren intact. Dat had voor gevolg dat de inwoners uit één gemeenschap samen in de plaatselijke school de lessen volgden en samen opgroeiden, maar dat ze voor de belangrijkste geestelijke verplichtingen steeds weer gescheiden werden van elkaar. Dat was het geval bij het dopen van kinderen, het Eerste Communie en H. Vormsel, voor huwelijken en begrafenisplechtigheden. Hoewel alle faciliteiten ter plaatse eigenlijk ruimschoots aanwezig waren…

Zelfstandig

Eerdere pogingen voor zelfstandigheid werden door de buurgemeenten niet in dank aangenomen, terwijl de bekendheid van Meersel-Dreef in de verre omgeving steeds maar groeide. Midden de zestiger jaren was die voeling met de buurgemeenten ver te zoeken en klonk al maar luider de vraag of Meersel-Dreef niet zelf kon instaan voor alle geestelijke taken.

Zo groeide de wens tot de oprichting van een eigen parochie. Eerst werd nog geprobeerd om ook de aanliggende Nederlandse gemeenschappen Galder en Strijbeek erbij te betrekken omdat het verenigingsleven zich ook over de grens uitstrekt, maar omwille van nationale verschillen moest daar spijtig genoeg van afgezien worden. Toch kon de naam parochie niet gehanteerd worden omdat Meersel-Dreef geen eigen kerk, laat staan een eigen kerkfabriek heeft. De kloostergemeenschap verleende daarom aan de plaatselijke gemeenschap de gunst om gebruik te kunnen maken van de kloosterkerk.

kaarsjes mag uitblazen. Het Parochiaal Team laat dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Op zondag 3 juni zal de kapelanij in het zonnetje gezet worden. De feestelijkheden zullen starten met een eucharistieviering om 10.30 uur met als thema “samen vieren”, met aansluitend een barbecue. Voorafgaandelijke inschrijving én bevestiging zijn noodzakelijk. Om er een gezellig dorpsgebeuren van te maken zullen de uitnodigingen via plaatselijke verenigingen verspreid worden. Maar het is pas met de aanwezigheid van velen dat deze dag een topevenement wordt... (P.T./JJ) Praktisch: 50 jaar kapelanij op zondag 3 juni vanaf 10.30 uur, eucharistieviering en barbecue.

Eerste Communicanten fladderden mee

MEERSEL-DREEF - Op maandag 2 april 2018 was het feest in onze kerk. Acht meisjes en drie jongens hebben gekozen om hun Eerste Communie te doen, met als thema “Fladder je mee?”

De voorbereiding gebeurde door drie ouders: Brigitte Geenen, Brigith Hiel en Carolina Borgers, met medewerking van Lotte Hereijgers,

Joeri Jansen en Els Hendrickx. Het werd een topgebeuren. Er was veel belangstelling voor onze kinderen, die zelf veel hebben gezongen en hun viering samen hebben verzorgd. Deze nieuwe manier van vieren zorgde voor meer betrokkenheid van de ouders, de school en de parochie. Een dikke proficiat aan al wie meehielp! (EH/JJ)

Kapelanij

Op 1 juni 1968 werd dan de kapelanij “De Heilige Drievuldigheid” opgericht met Pater Ernest Verbaenen als eerste kapelaan. Het eerste doopsel werd toegediend op 8 juni, het eerste huwelijk volgde dan op 14 juni en de eerste begrafenisdienst werd op 13 oktober gehouden. Ruim 10 jaar later werd Meersel-Dreef dan ook een zelfstandig dorpje met een eigen dorpsraad én eigen vertegenwoordiging in het grote Hoogstraten. Dit betekent dus dat de kapelanij dit jaar 50

De communicanten van links naar rechts: Julie Rozenbeek, Julie Willemsen, Marie Luisa Rutten, Mirthe Willemsen, Lieve Hovers, Merel Jansen, Lisa Dieleman, Emma Koyen, Xander Raats, Vic Koyen en Jelle Verheyen. En Pater Luk natuurlijk DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

49


MEERSEL-DREEF

Dauwtrappen met de fanfare

MEERSEL-DREEF -In een lekker tempo wandelen op marsmuziek is een plezier voor menig muzikant en wandelaar. Ben jij die vroege vogel en liefhebber van een wandeling door de natuur? Ga dan mee dauwtrappen met de fanfare Voor Eer en Deugd. Nog voor het ochtendgloren, als de dauw nog boven de velden hangt, vertrekt de fanfare op Hemelvaartdag om 6 uur aan de kerk bij de Paters. Er is ook een gezellige tussenstop met een warm drankje. De eindbestemming voor dit jaar is Meer, waar in zaal Victoria een heerlijk ontbijt wacht. Meld je aan vóór 3 mei bij: roelands.kox@casema.nl of hcm.riel@planet.nl. Deelname kost € 15,- per persoon. (JJ)

Praktisch: Dauwtrappen met Fanfare Voor Eer den Deugd op Hemelvaartdag 10 mei. Vertrek om 6 uur bij De Paters.

Nieuwe bomen voor Strijbeek

MEERSEL-DREEF - De helft van de bomen die vorig jaar op Strijbeek aangeplant waren, hadden de langdurige droogte van de lente 2017 niet overleefd. Te laat geplant en te weinig water gekregen. De werkmannen van de stadsdiensten hebben de dode bomen gerooid en door nieuwe vervangen. Er werden ook nog eens extra bomen tussen de Markweg en de grens aangeplant, alsook in de zandweg naar de bossen van de Elsakker. Hopelijk gaan deze nieuwe zomereiken een betere toekomst tegemoet. (JJ)

Werken aan het fietspad langs de Mark

MEERSEL-DREEF - De herstelling aan het fietspad langs de Mark staat deze lente op het programma. De meeste bomen werden reeds gerooid, zij zorgden voor opstuwing van het fietspad waardoor het fietscomfort op veel plaatsen te wensen overliet. Ook de wortels van deze bomen werden onmiddellijk daarna uitgefreesd. Hopelijk zal het vernieuwde fietspad tegen de zomer voor meer fietsplezier zorgen. (JJ)

Schoolfeest 't Dreefke

MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 26 mei organiseert basisschool 't Dreefke weer het jaarlijkse schoolfeest. Om 15 uur zullen de leerlingen het schoolfeest openen met een mooie act. Verder is er een springkasteel, zijn er leuke spelletjes om te spelen, schminken mag natuurlijk niet ontbreken en voor de dorstigen is er ook nog het terras voor een hapje en een drankje. Voor iedereen wat wils. De kinderen en de leerkrachten nodigen jullie allemaal van harte uit. (JJ)

50

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

Comedy-avond met Steven Goegebeur

Garageverkoop

MINDERHOUT - September is nog ver weg, maar omdat de belangstelling groot is, houden de organisatoren zich eraan om de voorstelling ‘De Man van Morgen’ op zaterdag 8 september nu al aan te kondigen.

Op een dag. Op een waarlijk schone dag. Is het genoeg geweest. Op die dag beslist de komiek Steven Goegebeur om het helemaal anders te doen. Vanaf nu zal niets nog hetzelfde zijn. Vanaf nu wordt alles, maar dan ook alles, beter. De ‘Man van Morgen’ is geboren. En u zal het geweten hebben, want de man van morgen zal spreken. Zal gloedvol betogen hoe ook u uw leven kan veranderen en verbeteren. De man van morgen zakt af naar vandaag om ook u allen de stralende toekomst binnen te leiden.

In zijn derde zaalshow brengt Steven Goegebeur op onnavolgbare wijze het relaas van een man die eindelijk het licht heeft gezien. In een wervelende vertelling over hoe om te gaan met ‘de toekomst’. Komt de toekomst ons toe? Moeten we alles plannen of leven we van dag tot dag? En vooral, kunnen we de toekomst veranderen? Volgens de Man van Morgen wel.

Praktisch: ‘De Man van Morgen’, comedyavond door Steven Goegebeur op zaterdag 8 september 2018 in ’t Markenhof. Aanvang 20 uur, toewijzing plaatsen vanaf 18.30 uur. KWBleden betalen 14 euro op vertoon lidkaart, niet KWB-leden 18 euro. Reserveren bij Luc Herthogs, lucherthogs@telenet.be (fh)

26ste Kapellekensloop

MINDERHOUT - De klok tikt af naar de zomer en traditiegetrouw organiseert de KWB dan de Kapellekensloop. Dit jaar vindt die op zaterdag 9 juni plaats.

Het programma:

13.30 uur 13.40 uur 13.50 uur 14 uur 14.10 uur 14.20 uur

Kleuters 100 m Kleuters 100 m Kleuters 100 m Kinderen 400 m Kinderen 600 m Kinderen 800 m

geb. jaar 2014 en later geb. jaar 2013 geb.jaar 2012 geb. jaar 2010-2011 geb. jaar 2008-2009 geb. jaar 2006-2007

Voor elke deelnemer in de kinderreeksen is een medaille en een snoepzak voorzien.

15 uur 16 uur 16.05 uur 16.10 uur 16.15 uur

Jogging 3,0 km 10 Miles van Minderhout Halve Marathon 21,1 km Jogging 10,55 km Jogging 5,275 km

MINDERHOUT - Op zondag 20 mei organiseert KWB Minderhout een garageverkoop. Op meer dan 80 locaties in het dorp bieden particulieren van alles aan. Je kan er tweedehands fietsen, meubilair, speelgoed, tuinspullen, kleding, curiosa, enz. vinden. Een lijst met goederen en een plannetje met de deelnemers kan je vanaf 8.30 uur gratis afhalen in de Hoge Weg nr. 24 en de Carolinestraat nr. 8 in Minderhout. Let op: het is een garageverkoop en alle verkooppunten zijn bij de verkopers in de tuin of op het garagepad. Het belooft weer een verkoop te worden met verrassende spullen. Kom kijken en laat je verleiden tot een mooie aankoop.

De volwassenen lopen in vier reeksen: dames tot en met 34 jaar dames masters vanaf 35 jaar, heren tot en met 39 j. en heren masters vanaf 40 j.

Praktisch: Garageverkoop op zondag 20 mei. Deelnemerslijst gratis af te halen in de Hoge Weg nr. 24 of de Carolinestraat nr. 8. (fh)

Elke volwassen deelnemer ontvangt heerlijke Hoogstraatse aardbeien. Verder zijn er geldprijzen en bloemen voor de eerste, tweede en derde van elke reeks in de halve marathon en een trofee voor de eerste drie in elke reeks van de jogging

De uitslagen zijn onmiddellijk na de aankomst van de laatste per reeks beschikbaar.

Inschrijvingen

In ’t Markenhof, Koestraat 6. Voor de kinderen vanaf 12.30 uur tot een kwartier voor de start van elke reeks. Voor de joggings en halve marathon vanaf 13 uur tot een half uur voor de start van de joggings en halve marathon.

Deelnemers aan de kinderjogging betalen 2 euro. Joggers en deelnemers aan de halve marathon 4 euro voor KWB-leden en 6 euro voor niet-leden.

Praktisch: Kapellekensloop op zaterdag 9 juni. Info bij Luc Herthogs, gsm 0475/86 62 34 of Koen De Bie, gsm 0474/69 48 78 (fh)

Steun de Wereldwinkel door eerlijke producten te kopen Bestel on-line

shop.oxfamwereldwinkels.be/hoogstraten Per mail: hoogstraten@oww.be – per telefoon: 0497 51 94 59 DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

51


MINDERHOUT

De Marckezonen herdenken Gust Vermeiren

MINDERHOUT - De fanfare van Minderhout wenst Gust Vermeiren, die 65 jaar lid was van de vereniging, te herdenken. “Zijn verdiensten voor de fanfare waren bijzonder groot”, zegt het bestuur. Gust had een voortrekkersrol en was graag gezien door jong en oud.

Hij was dé sfeermaker en zorgde voor gezelligheid wanneer de fanfare opstapte. Dan zong hij zijn eigen volkse liedjes, die de groep nu nog zingt, ook nu Gust er niet meer bij is. Gust speelde een belangrijke rol in de jeugdwerking en zag als geen ander het belang in om kinderen al jong met fanfaremuziek in contact te brengen en samen te laten musiceren. Hij startte de jeugdwerking op, aanvankelijk in de manège, later in het muziekschooltje. Die taak nam zoon Jos van zijn vader over. Veel van de nu actieve leden hebben op die manier kennis gemaakt met de fanfare en hebben enkel goede herinneringen aan die tijd.

Gust kon genieten van het samenzijn tijdens de repetities. Hij was zelden of nooit afwezig en maakte ook tijd om na het repeteren te kaarten en een glas te drinken. Kortom, hij zorgde voor die gezellige sfeer waaraan verenigingen zoveel nood hebben. De sfeer die Gust in de vereniging bracht, wil men nog jaren vasthouden en men zal daarbij telkens aan Gust denken. (fh)

KWB haalt bergen afval uit de bermen

MINDERHOUT - Op 17 maart organiseerde de KWB haar jaarlijkse opruiming van zwerfvuil in Minderhout. In tegenstelling met de vorige jaren was het dit jaar een koude zaterdagmorgen met wind en sneeuw. Vooral dat laatste was een probleem, want door het witte tapijt was het meeste afval verstopt. Enigszins teleurgesteld begonnen tien mannen en vrouwen aan een schoonmaaktocht langs Koestraat, Hoge Weg, Lage Weg, via de Beemden richting de Bredaseweg. Toch was de ‘oogst’ nog groot, er werden vele honderden flesjes en blikjes uit bermen en sloten gevist. Maar er was nog meer rommel te rapen: isolatiemateriaal, zakken met pampers, jerrycans en een enkele autoband maakten dat de afvalberg nog wat groter werd. Al bij al raapte het gezelschap zo’n 20 vuilniszakken bij mekaar.

Als er statiegeld op flesjes en blikjes zou zijn, dan had men een flink feestje kunnen bouwen. Of zou er dan geen flesje of blikje meer te vinden zijn? De nabije toekomst zal het ons hopelijk leren. (fh)

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49 52

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

www.kempimeubel.be


WORTEL

Optredens in de oude pastorij

WORTEL - Vzw VRHOEM! organiseert op zondag 6 mei, voor het tweede opeenvolgende jaar, optredens en een tentoonstelling en dit naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten en de Week van de Folk. Een en ander vindt plaats in de oude pastorij in de Pastorijstraat. VRHOEM staat voor VRiendschap, Humor, Optimisme En Muziek. Dat wil men waarmaken met drie concerten en een tentoonstelling met werk van Frans Hendriks. Door uw aanwezigheid steunt u de vzw in het realiseren van haar doelstellingen. Maar u doet vooral uzelf een plezier door het genieten van de sfeer, de muziek, de omgeving en het gezelschap.

Les Bottines Artistiques

Van 14.30 uur tot 15.30 uur is er een optreden van Les Bottines Artistiques, een groep die in het voorjaar van 2014 ontstond. Guus en Pavel, beiden al lang actief in de muziekwereld, besloten om een duo te vormen. Guus’ Franse en Italiaanse speeltechniek (accordeon) en Pavels Bulgaarse roots (viool) resulteren in een verrassend muzikaal pallet. Guus, afgestudeerd aan de kunsthumaniora van Turnhout en Pavel, afgestudeerd aan het Lemmensinstituut en momenteel in opleiding aan het conservatorium van Antwerpen, zorgen voor een onvergetelijke luistersensatie. Het duo was winnaar van de Folkarria Concurso 2016 in Madrid en bracht onlangs een cd uit.

Paris Texas - 16.30 tot 17.30 uur

De tweede groep, Paris Texas, is een nagelnieuwe akoestische band met vader en zoon Jan en Maarten Michielsen. Na jarenlang samen

VioLAcc” met Jan Meyers, Els Van Miert en Flor Verschueren jammen in de besloten kring van de huiskamer kon een samenwerking in een band niet achterblijven. Deze is opgebouwd rond songsmid Gerrit Hüppertz (zang en gitaar). De inspiratie voor zijn nummers vindt hij in de roadtrips door het zuiden van de USA. Van americana over traditionele bluegrass tot countrymuziek, steeds staan herkenbaarheid en melodie voorop. Live wordt hij bijgestaan door doorwinterde muzikanten die hun sporen eerder verdienden in de akoestische muziek: Dave Crokaerts (zang & gitaar), Dirk Peeraer (zang & dobro), Jan Michielsen (zang & mandoline) en Maarten Michielsen (zang & contrabas).

ViolAcc# - 19.30 tot 21.00 uur

Violacc# dat is passie, passie voor muziek, pas-

sie in muziek: met ‘Tango Nuevo’ (Piazzolla), met ‘New Musette’ (Galliano) en met eigen creaties. Flor Verschueren (accordeon), Els Van Miert (viool) en Jan Meyers (contrabas) nemen u mee op sleeptouw door een wereld van melancholie en weemoed, van hartstocht en brandend vuur.

Praktisch: Les Bottines Artistiques (14.30 uur), Paris Texas (16.30 uur), ViolAac# (19.30 uur) in de oude pastorij op zondag 6 mei. Per concert 5 euro mits reservatie (eddy_vangestel@hotmail.com + overschrijving op rekening BE 97 0688 9839 6849 van VRHOEM! vzw met vermelding van keuze en aantal personen). Aan de kassa 8 euro. (fh)

Paris Texas met vlnr Gerrit Hüppertz, Maarten Michielsen, Davy Crokaert, Dirk Peeraer en Jan Michielsen

Busuitstap met Samana

WORTEL - Op woensdag 16 mei organiseert Samana een uitstap naar Alblasserwaard in Nederland. De organisatoren huurden een liftbus, zodat ook iets minder mobiele mensen meekunnen. In Alblasserwaard ligt alles onder de zeespiegel. Men werkt er al eeuwen met de elementen water en wind om de boel droog te houden. De reizigers passeren langs Kinderdijk met zijn vele

molens in het poldergebied. Verder gaat het naar het ooievaarsdorp in Liesvelt en zo verder door het Laagland, met zijn monumentale boerderijen en huizen.

HET PROGRAMMA 10.15 uur bijeenkomst op het Vagebondplein en vertrek om half elf. 12.00 uur eten met op het menu heldere groen-

tesoep, rollade met champignonsaus, warme groenten, gebakken aardappelen en frieten en als afsluiter vanille- en aardbeienijs. 14.30 uur rondrit met autobus 17.30 uur terugrit naar Wortel.

Deelnemers betalen 25 euro. Inschrijven voor 9 mei langs uw ziekenbezoekster of bij Herman Verlinden, tel 03 314 68 57. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

53


WORTEL

Fotogroep ’t Slot in jeugdhuis ’t Slot

Rommelmarkt in Wortel-Kolonie

WORTEL - Fotogroep ’t Slot zet, voor de 41ste keer alweer, de Noorderkempen, en in het bijzonder Wortel-Hoogstraten, op de fotografische kaart. Vic Aerts, Guy Coertjens, Filip Daelman, Marcel De Bruyn, Toon De Clerck, Yvonne Engelen, Hennie Herijgers, Jan Jacobs, Peggy Jacobs, Jos Sommen, Chris Swannet, Ludo Van Deun, Hilde Van Hool, Marc Van Overveldt, Jolanda Van Nijnatten …..nodigen iedereen uit om kennis te komen maken met de fotografen en hun heel persoonlijke fotografie (periode 2017-2018). Dit is fotografie die niet vrijblijvend is, fotografie die je raakt, eigenzinnig zoals altijd!

Praktisch: Werk van Fotogroep ’t Slot op zondag 20 en maandag 21 mei 2018, van 10 tot 18 uur in jeugdhuis ’t Slot. Info: Marcel De Bruyn, Pater Schrijversstraat 4, 2323 Wortel, gabber@telenet.be (fh)

WORTEL - Op pinkstermaandag vindt in de dreven van Wortel-Kolonie weer de gezelligste rommelmarkt van de Kempen plaats, en dat voor de vijftiende keer op rij.

De standhouders bieden over een afstand van ruim 3,5 km hun tweedehandsspullen te koop aan. Je vindt er zeker dat waarnaar je al zo lang op zoek bent. Kom snuisteren tussen al die verloren schatten van op zolder. Je kan natuurlijk ook gewoon aangenaam komen wandelen met je gezin in de dreven van de kolonie. Een hapje en een drankje zijn voorzien.

Natuurfotografie voor jongeren

54

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Praktisch: Rommelmarkt in Wortel-Kolonie op pinkstermaandag 21 mei van 6 tot 17 uur. Info: www.wortelrommelmarkt.be. Organisatie: Sport- en Vriendenkring Strafinrichting Wortel vzw. (fh)

WORTEL - Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 13 mei van 9 tot 12 uur in Bezoekerscentrum De Klapekster een workshop "natuurfotografie" voor jongeren. De workshop wordt gegeven vanuit de Klapekster. De vereniging merkt een toenemende interesse bij jongeren voor de natuur. Natuurfotografie is een prima manier om die te leren kennen en te beleven. Wie tussen de 8 en 25 jaar is en wil leren fotograferen in de natuur, krijgt tips en praktijkervaring van enkele doorwinterde leden van de fotowerkgroep. De deelnemers brengen een eigen camera mee. De cursus is gratis, maar geïnteresseerden moeten zich vooraf inschrijven. Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be (ao)


Vijfendertig jaar toneelgroep Willen is Kunnen

WORTEL - Met zes uitverkochte voorstellingen van “Het geluid van zwetende Chinezen”, maakte toneel groep “Willen is Kunnen” hun 35-jarig bestaan vol. Van de acteurs die dit jaar op de planken stonden, is alleen Rik Braspenning er van het eerste uur bij. Hij miste maar één voorstelling. Vijf jaar na Rik sloot ook Benny Goetschalckx aan en nog eens vijf jaar later

stond Hild Jansen voor het eerst op de planken. Zo komt met een gezonde mix van ervaring en jong talent. Ilse Jansen, Anouk Snoeijs, Ellen Boudewijns en Kim Gijsbrechts stonden dit jaar voor de eerste keer mee op het podium.

De tekst van dit artikel ontbrak in ons vorige nummer. (fh)

Regisseur Patrick Verheyden wordt op handen gedragen door de acteurs: boven v.l.n.r.: Rik Braspenning, Ellen Boudewijns, Benny Goetschalckx, Ilse Jansen, Chris Elst en Nadine De Bie. Onderaan Kim Gijsbrechts, Hild Jansen, Anouk Snoeijs en Wim Strijbos

Culinaire maand in de Klapekster

WORTEL

Fotocafé over verstedelijkte natuur

WORTEL - Op vrijdag 18 mei is er om 20 uur in Bezoekerscentrum De Klapekster een fotocafé met als thema "Verstedelijkte natuur". Tijdens de fotocafés van Natuurpunt Markvallei ligt de focus niet alleen op de fotografie, maar ook op gezelligheid. Iedereen is welkom. Je brengt enkel door je zelf genomen foto’s mee. Die worden, onder het nuttigen van een drankje, onder elkaar besproken. Op die manier leer je veel bij over sluitertijden, diafragmaopeningen, brandpuntafstanden, composities, … Het thema is deze keer verstedelijkte natuur. Stuur vijf foto’s over dit thema en vijf andere natuurfoto’s door naar verschraegen.wim@telenet.be of breng ze mee op stick. (ao)

Met 25 jaar dienst werd Hild Jansen in de bloemen gezet.

WORTEL - De meimaand wordt voor Natuurpunt Markvallei niet alleen de maand waarbij de vogeltjes een ei leggen, met een ontbijt en twee paella-avonden op het programma lijkt ook een culinaire maand te worden..

Op vrijdag 4 mei en zaterdag 26 mei organiseren de "Gerooyde Struiken" een paella-avond ten voordele van Expeditie Natuurpunt. Het eetfestijn begint telkens om 19 uur. De paella wordt ter plaatse bereid met verse ingrediënten en is een echte aanrader voor fijnproevers. Snel inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt tot 50 per avond! Inschrijven kan via carlovanboxel@telenet.be. De opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan de aankoopprojecten van de Hoogstraatse natuurvereniging. Dit alles voor een all-in prijs van 35 euro, inclusief drank tot 22.30 uur.

De vroege vogelwandeling is ondertussen een echte traditie geworden. Op zondag 6 mei uit hebben de natuurgidsen tijdens de wandeling in het ochtendgloren vooral oog en oor voor vogels. Vertrek om 5.30 uur of om 6 uur. Vanuit Bezoekerscentrum De Klapekster gaat het naar de vallei van het Merkske. Bijzondere aandacht

Het ontbijtbuffet van de vroege vogelwandeling werd vorig jaar nog op de zolder georganiseerd. is er voor de zingende nachtegalen. Wie na de wandeling een stevig ontbijt wenst, kan zich

voor een ontbijtbuffet inschrijven bij Marc Van Opstal (mvanopstal@telenet.be). (ao) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

55


GLUREN BIJ DE BUREN

GLUREN BIJ DE BUREN

Nederlandse buurgemeenten stemden lokaal

HOOGSTRATEN - Op 21 maart waren er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Dit vierjaarlijkse gebeuren in het vroegere (?) ‘gidsland’ krijgt minder aandacht hier. Nochtans kunnen onze beleidsmensen heel wat opsteken van de wijze waarop de communicatie vanuit de gemeentelijke organen naar hun burgers verloopt. Er is een hemelsbreed verschil met hoe onze Vlaamse besturen hun bevolking informeren voor onze verkiezingen op 8 oktober. Duidelijke, eenvormige websites met dezelfde opbouw en inhoud informeren de Nederlandse kiezer op en top. We keken over de grens bij buurdorpen Zundert, AlphenChaam en Baarle-Nassau. Hun grote broer Breda laten we buiten beschouwing. Onderzoek van de websites van de drie Nederlandse buurgemeenten leert dat de oproep tot deelname - er is geen stemplicht - aan de verkiezingen goed gestoffeerd wordt. De kiezers krijgen heel wat informatie over waarom gaan stemmen, hoe te stemmen en op welke partijen en programma’s kan gestemd worden. Alle integrale partijprogramma’s staan op de gemeentelijke sites en ook de kandidatenlijsten worden compleet vermeld. Bijkomend worden gedrukte publicaties met dezelfde inhoud verspreid onder de burgers.

Meer nog, een ‘kieswijzer’ met stellingen of vragen waarop de standpunten of antwoorden van de partijen gegeven worden, laat de kiezer ontdekken met welke partij hij/zij de meeste overeenkomsten heeft. Zo’n stelling die ons wel interesseert, is de volgende uit de kieswijzer van Baarle-Nassau: “Pak sluipverkeer Castelré aan met extra maatregelen: chicanes, bloembakken.” De huidige snelheidsbeperking tot 60 km per uur en de wegversmallingen op de Schootsenhoek lijken een voorbode van meer maatregelen.

Zo vader

Een klein unicum en onbekend in Vlaanderen dat een stembureau ingericht wordt in een horeca instelling. Uitbater Jos Snoeys moet maar van achter zijn toog komen om een stem uit te brengen.

Hoe verloopt dit alles?

Nederland houdt het wel simpel. Er is geen stemplicht en de verkiezing vindt plaats op een weekdag tot 21 uur ’s avonds. Verhoudingsgewijs volgens het aantal inwoners telt men er minder gemeenteraadsleden dan in Vlaanderen. Er zijn ook heel wat minder ‘wethouders’ dan hier. Er wordt nog steeds gestemd met het rode potlood en elke kiezer kan maar één stem uitbrengen op één van de vele kandidaten. Die zijn er veel. Veel lijsten hebben meer kandidaten dan dat er te verkiezen gemeenteraadsleden zijn. De partijen zoeken zoveel mogelijk mensen om op de lijst te staan om zoveel mogelijk persoonsstemmen te halen en van daar uit zetels binnen te rijven. Niet verkozen kandidaten worden soms ‘burgerleden’ die nadien in de achtergrond een rol vervullen in de fracties en commissies.

Zo dochter

Zo ook kon dochter Marieke als jongste kiezer op haar sloffen haar keuze maken voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland op 21 maart.

56

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De opkomst van de kiezer lag gemiddeld tussen de 50 en 55% in gans Nederland en dat is hoger dan vier jaar geleden. Het lijkt dat dit vooral te danken is aan de opkomst van nieuwe lokale


GLUREN BIJ DE BUREN

In het stembureau in café In Holland was de opkomst 100 %.

groepen of partijtjes, waardoor de kiezer de keuze had tussen toch 7 à 8 lijsten, tot wel 13 in Den Bosch. Deze versplintering maakt het zeker moeilijker om voor de volgende vier jaar coalities te vormen. Een eerste conclusie kan zijn dat dit de rol van de (aangestelde) burgemeester zou vergroten, gezien een langere tijd nodig zal zijn voor de coalitievorming en de kans op patstellingen tussen partijen.

Baarle-Nassau

Deze kleine Nederlandse gemeente telt 6 757 inwoners en organiseert voor het gehucht Castelré een eigen stembureau zodat deze 128 stemgerechtigde inwoners niet de verplaatsing moeten maken naar het centrum 12 km verderop. Met een opkomst van 100% tekent Castelré waarschijnlijk voor de kop in Nederland waar de gemiddelde opkomst tussen de 50 en 55% lag. Er kwamen vier mensen van Castelré op bij deze gemeenteraadsverkiezing, zijnde Ludo Van Dun, 7de op de lijst Baarle!, Marie-Louise Hellings-Van Den Broeck, 10de op de lijst Keerpunt, Jacco Papac, 4de en zijn vrouw Christa Peegels 13de op de lijst VPB. Geen van hen geraakte verkozen in de gemeenteraad voor de volgende vier jaar.

De tendens die nationaal de verkiezingen kenmerkte, is in Baarle-Nassau heel duidelijk: lokale partijen Baarle! en Keerpunt ’98 winnen zetels, terwijl het CDA als nationale partij bijna de helft verliest.

De voorbije vier jaar leverde CDA en VPB elk één wethouder die in de gemeenteraad 6 zetels hadden op een totaal van 13. Dikwijls blijkt dat de lijsttrekker niet per sé wethouder wordt, vandaar dat het zogenaamde ‘kanseliersvoordeel’ niet speelt zoals hier bij ons waar de uittredende burgemeester een kiezersvoordeel wordt toebedeeld.

Afwachten maar wat de nieuwe coalitie in Nassau gaat doen met de stelling uit de Kieswijzer die we hierboven aanhaalden. Twee partijen zijn het daarover eens, Baarle! en VPB; CDA en Keerpunt blijven eerder neutraal. Mogelijk zal het zwaar vrachtverkeer in de toekomst verboden worden, dat was nu al het standpunt van Baarle!. Ondertussen werd de nieuwe gemeenteraad op 29 maart geïnstalleerd. De nieuwe coalitie is begin april nog niet bekend.

Zundert en Alphen-Chaam

In Zundert verliest CDA wel twee zetels, blijft VVD op vier hangen maar is de stijging van de lokale lijsten niet zo groot als in Nassau omdat nationale partij D66 uit het niets twee zetels binnenrijft.

Alphen-Chaam dat de grens van de 10 000 inwoners overschrijdt, kon twee zetels meer verdelen dan vier jaar geleden. Hier kunnen we bijna besluiten tot een status quo. (ep)

De uitslag in Baarle was als volgt: CDA Baarle! Keerpunt ‘98 VPB Fractie Ulicoten

2014 stemmen 855 801 505 491 342

zetels 4 5 2 2 2

wethouders 1 1

2018 stemmen 512 1225 676 328 370

zetels 2 5 3 1 2

wethouders

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

57


SPORT

NATIONAAL VOETBAL

HVV moet zich kunnen redden

Op het einde van de competitie zag Hoogstraten zijn rechtstreekse degradatieconcurrenten recht in de ogen. Tegen KVK Tienen werd het een drama. Na de overwinning tegen Sint-Lenaarts was alles opnieuw mogelijk, maar wanneer tegen de buren van Zwarte Leeuw Rijkevorsel wordt gewonnen, moeten er nog punten worden behaald om zeker te zijn van het behoud. DHM: Je begon als trainer van HVV met zes op zes. Hoogstraten speelde als herboren, met een goede mentaliteit en groepsgeest. Met die twee overwinningen groeide ook het vertrouwen. Welk gevoel overheerst na vier wedstrijden als T1? Eddy Peeters: Het is een heel andere taak dan die van T2: dan kan je rustig op de achtergrond werken. Als interim T1 komt er veel op je af, ook buiten het voetbal. Nu ben je echt altijd met voetbal bezig. Zeker in onze situatie is je weinig rust gegund. Maar ik heb de klus aangenomen en probeer ze zo goed mogelijk en op mijn eigen manier te klaren. Tot op heden ging alles vrij goed en vlot. DHM: Tegen Tienen had HVV een fantasti-

sche zaak kunnen doen, maar het werd een serieuze uitschuiver. Hoe kwam dat? Eddy: Als de spelers in ons nieuw systeem de taken onvoldoende uitvoeren, dan kan het inderdaad flink mislopen. We kwamen de eerste helft nog vrij goed door: 0-1 was zeker niet slecht. Maar in de tweede helft lieten we Tienen de bal aannemen en zetten dan pas druk. Dat is in dit systeem te laat. Ook persoonlijke fouten deden ons daar de das om. Jammer, maar we hebben er niet lang bij stil gestaan. Er is maar één weg in de sport en dat is vooruit werken naar de volgende wedstrijd.

DHM: Tegen Sint-Lenaarts werd het een vlotte overwinning. HVV was duidelijk de betere ploeg. Je staat nu in de rangschikking op een veilige plaats. Eddy: Veilig staan we maar een zestal dagen. Dan kan het klassement er weer helemaal anders uitzien. Maar we hebben samen iets opgebouwd en dat proberen we in de drie laatste wedstrijden verder te zetten.

In de kleedkamer na de overwinning tegen Sint-Lenaarts

58

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

DHM: De eerste van die drie wedstrijden is tegen de buren van Zwarte Leeuw. Dat wordt voor beide ploegen een speciale én cruciale wedstrijd. Maar ook in de laatste twee wedstrijden moet Hoogstraten nog punten behalen. Hoe kijk je hier tegenaan? Eddy: Het zal nog eens een leuke ouderwetse derby worden, vermoed ik. Veel toeschouwers, veel strijd en het belang van deze wedstrijd is groot. Voor echte sportmannen zijn dit de ideale wedstrijden. Daar doe je het voor. Ik kan het allemaal vrij rustig beleven. Het blijft uiteindelijk toch ‘maar’ sport. Er moet wel een gezonde spanning zijn. Ik zeg altijd tegen mijn spelers: “Geniet van die momenten, jullie kunnen het meemaken, het is niet iedereen gegeven.” Daar moet je trots op zijn. Als je er op het veld alles aan doet, je gaat tot het uiterste, dan kan je met een opgeheven hoofd het veld afstappen.

Na Zwarte Leeuw komen er inderdaad nog twee finales. Die zullen even belangrijk zijn. Een rustige eindeseizoenwedstrijd zit er voor ons niet in. Maar dan weet je waar voor je traint (lachje).


Transfernieuws

Johan Lauryssen traint volgend seizoen Hoogstraten. Momenteel is Johan actief bij ’s-GravenwezelSchilde in tweede provinciale. Hij tekende een contract voor twee seizoenen. Eloy Smet heeft zijn contract met één seizoen verlengd. Na drie kruisbandoperaties is hij momenteel opnieuw basisspeler.

Wedstrijden

Hoogstraten VV - SP. Hasselt 2-1 Een efficiënte Van de Vreede trapte al na zeven minuten de 1 - 0 op het bord, nadat Hasselt enkele kansen gemist had. Net voor de rust lukten de bezoekers wel de gelijkmaker. In de tweede periode ging Hoogstraten vol voor winst en na

hoekschop kopte Hofstede de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Hasselt probeerde nog terug te komen maar met de wind in het voordeel kon HVV gemakkelijk standhouden.

KVK Tienen - Hoogstraten VV 5-2 In een snel wedstrijdbegin toonden beide teams dat ze wilden voetballen om de overwinning binnen te halen. Na 23 minuten was het Faria Da Silva die een voorzet kon deviëren in doel. Brosens moest verschillende keren tussenkomen om de gelijkmaker te verhinderen. Na de rust werd het snel gelijk en Tienen kwam ook op voorsprong. HVV ging voor de gelijkmaker maar via een counter werd het zelfs 3 - 1. Een aangeslagen Hoogstraten moest nog enkele doelpunten incasseren en kon pas milderen in de slotminuut.

SPORT

2-0 Hoogstraten VV - Sint-Lenaarts In deze wedstrijd was de thuisploeg duidelijk de betere. In een eerste helft met weinig kansen bleef ook de beginscore op het bord. In de tweede periode was het even schrikken toen Daas een vrije trap mooi op het kruis trapte. Na een afgekeurd doelpunt van Da Silva scoorde Van Huffel en vier minuten later Van de Vreede. De score had verder kunnen en moeten oplopen. (RB) Laatste competitiewedstrijd Zondag 29 april 15 uur R. Cappellen FC - Hoogstraten VV

PROVINCIAAL VOETBAL

Minderhout VV nog niet zeker

De samenwerking met Ricardo Smits werd stopgezet. Eddy Vermeiren, die eerder al eens trainer was van Minderhout, nam over in samenwerking met Marc Godrie. Zij staan voor de moeilijke opdracht om MVV in tweede provinciale te houden. DHM: Wanneer heb je de taak van T1 overgenomen? Eddy Vermeiren: Op vrijdagavond 23 maart, net voor de wedstrijd tegen Arendonk, werd me de vraag gesteld om samen met Marc Godrie de taken van Ricardo over te nemen. Omwille van ploegenarbeid en andere werkzaamheden, had ik de boot al eens eerder afgehouden. Nu moest er echter snel gehandeld worden. Vermits ik tijdens het week-

end de scouting van de tegenstanders op mij nam en op zondag ook al meer betrokken was, is dit nu de volgende stap. Ik doe het voor de club en het is een noodoplossing tot het einde van het seizoen, zeg maar. Als ik er niet ben, zijn er nog Marc, Dirk en Dominique om alles in goede banen te leiden.

DHM: Het worden nog moeilijke wedstrijden… Eddy: Zeker, plaats 14 moeten we zeker zien te vermijden. De derde laatste zakt al bijna zeker en waarschijnlijk moet de vierde laatste een eindronde spelen.

DHM: Tegen Arendonk en Beekhoek werd het telkens een gelijkspel. Was je tevreden? Eddy: Als je wil opschuiven in de rangschikking kan je met 2 gelijke spelen, tegen rechtstreekse concurrenten, niet echt tevreden zijn. Het had zoveel mooier kunnen zijn. De voorbereiding op de wedstrijd tegen Arendonk was voor de groep niet ideaal. Dat liet zich ook voelen tijdens de eerste helft, met een 0 - 2 achterstand als gevolg. Tijdens de 2de helft hebben de spelers dan karakter en mentale weerstand ge-

Bij KFC Meer is het aan de jeugd

Meer liet de kans liggen om zich in de top vijf te nestelen. Met een nog erg moeilijke kalender gaat dit waarschijnlijk niet meer lukken.

DHM: Met een gelijkspel tegen de derde in de rangschikking mag je tevreden zijn. Tegen Lentezon Beerse konden geen punten worden bijgeteld. Raf Raaijmakers: Het billijk gelijkspel tegen Kaart, toch ook een titelkandidaat, was een collectief knappe prestatie. We kregen eindelijk

loon naar werken in een topwedstrijd. Tegen Lentezon wisten we onze doelrijpe kansen niet te benutten en dat brak ons zuur op.

DHM: Nog drie wedstrijden, tegen de laatste en tegen twee kopploegen. Wat verwacht je ervan? Raf: Onze junioren, o.l.v. Rik Aerts, kunnen

toond en werd de 0 - 2 achterstand omgebogen tot een 3 - 2 voorsprong. Het venijn zat echter in het slot van de wedstrijd want diep in blessuretijd werd na een verre inworp de gelijkmaker gescoord. Op Beekhoek werd het een heel gesloten wedstrijd met weinig uitgespeelde doelkansen. Ook na de uitsluiting van een Beekhoekspeler bleven we goed georganiseerd spelen in het besef dat die paar kansjes er wel zouden komen. Als dan na een beoordelingsfout van de grensrechter een geldig doelpunt wordt afgekeurd, sta je machteloos.

DHM: Nog drie wedstrijden, o.a. tegen de derde en de vierde in de rangschikking. Wat verwacht je ervan? Eddy: Dat het nog een paar spannende weken zullen worden. We hebben misschien niet de gemakkelijkste kalender maar elke wedstrijd moet gespeeld worden. Voetbal is geen exacte wetenschap en blijft onvoorspelbaar. Ik kan alleen maar hopen dat de groep nog een paar keer kan verrassen en de opdracht tot een goed einde kan brengen.

volgende speeldag kampioen spelen. Daar zit dus talent bij. Het behoud van onze eerste ploeg is verzekerd en we kunnen geen aanspraak meer maken op een deelname aan de eindronde voor promotie. We zijn nu volop bezig deze aankomende talenten klaar te stomen voor het grotere werk. Dit resulteerde eerder al in verscheidene knappe invalbeurten van die beloftevolle spelers. We zullen ook de resterende wedstrijden op deze manier afwerken om zo deze uitgelezen kans voor onze eigen jeugd optimaal te benutten. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

59


VAN HUFFEL VERZEKERINGEN nv Reeds meer dan 50 jaar tot uw dienst voor al uw verzekeringen. Vrijheid 74

2320 Hoogstraten

tel. 03 314 46 10

vanhuffel@dvv.be

IMMO VAN HUFFEL bvba

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

info@vanhuffelvastgoed.com

tel. 03 314 16 99


KFC Meerle wil evenveel punten behalen als vorig jaar

Meerle kan door zijn eigen mooie resultaten en het afhaken van de concurrentie het seizoen rustig uitspelen. DHM: Jullie zijn bezig aan een sterke periode: een overwinning tegen Schoten en een gelijkspel tegen een titelkandidaat. Dat moet je tevreden stellen. Piet Van Bavel: Ik ben zeer tevreden met deze resultaten en nog meer over de manier waarop die er kwamen. Tegen een sterk Loenhout speelden mijn jongens zonder complexen een van hun beste wedstrijden van het seizoen. Ook toen we op het uur 1 - 2 achter kwamen zijn de kopjes niet naar beneden gegaan. We hebben daar-

entegen onze rug gerecht en scoorden enkele minuten voor tijd de oververdiende gelijkmaker. Het is voor mij en mijn technische staf bijzonder aangenaam om vast te stellen dat wij op het einde van het seizoen fysiek nog steeds top zijn. Daar wordt constant hard aan gewerkt en dit bracht ons al veel punten op. Door het punt tegen Loenhout en het verlies van de concurrentie is het behoud nu ook mathematisch zeker. Dit

Reserven KFC Meerle kampioen

SPORT

hebben we goed gevierd, wat maakt dat de werkweek met enkele uren vertraging is begonnen.

DHM: Na deze mooie resultaten kan je met veel vertrouwen de laatste drie wedstrijden aanvatten. Piet: Het doel blijft om het puntenaantal van vorig seizoen te evenaren. Dit maakt dat we nog 2 wedstrijden moeten winnen. Op deze manier willen wij als ploeg bevestigen dat wij absoluut thuishoren in 3de provinciale. De druk is er af maar wij gaan er alles aan doen om de scherpte nog enkele weken vast te houden. Daarna pas gaan we nagenieten en kijken naar het volgende seizoen.

Reserven B van KFC Meerle kampioen Wim Jansen (verzorger ), Peter Snijders, Joeri Herrijgers, Pieter Goetschalckx (verzorger), Jan Verheyen, Tom Jespers, Wouter Godrie, Johan Boeren, Bram Pauwels, Ben Jacobs, Frank Michielsen (afgevaardigde ), Hans Van Gestel, Nic Mertens, Steven Heylen, Dirk Hendrickx (trainer ), Erwin Laurijssen, Dirk Mertens, Niels Van Bavel, Dieter Van Bavel (trainer ), Tim Aerts, Frank Hendrickx, Jan Dufraing. Ontbreken op de foto : Niels Michielsen, Stijn Koyen.

www.fonsmartensplankenvloeren.be

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Tel: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

61


SPORT

KVNA Wortel gaat voor 50 punten

De periodetitel zit er niet meer in, een eindrondeticket ook niet. Je zou denken dat het seizoen gespeeld is, maar Wortel wil de kaap van 50 punten ronden. Met een 6 - 1 overwinning in de jongste wedstrijd hebben ze die ambitie kracht bij gezet.

DHM: Het is dan wel tegen de laatste uit de rangschikking, maar een 6 - 1 overwinning is een mooie uitslag, zeker na de uitschuiver tegen Olen. Roy Muësen: Tegen Olen hadden we een laatste kans om mee te blijven doen voor de periodetitel, maar die hebben we niet gegrepen. We

speelden zwak en konden nooit aanspraak maken op de overwinning. Dat waren toen twee mentale tikken in evenveel weken. Daarom doet het deugd dat we tegen Beekhoek B een ruime score hebben behaald. In de eerste helft verliep het nochtans moeizaam tegen een vrij degelijke tegenstander. We kregen door de warmte weinig tempo in ons spel, waardoor we de rust in gingen met een magere 2-1 voorsprong. Meteen na de rust zijn we er wel in geslaagd om meer afstand te nemen en

Competitiewedstrijden Minderhout VV - Verbr. Arendonk KFC Beekhoek - Minderhout VV Lentezon Beerse - KFC Meer EXC. Kaart - KFC Meer

DHM: Nog drie wedstrijden, waaronder twee zeer moeilijke wedstrijden tegen de nummers 1 en 2. De periodetitel is niet haalbaar net zomin als een eindrondeticket. Het seizoen zit er op, of niet? Roy: Het seizoen zit er allesbehalve op voor ons. We willen graag de kaap van 50 punten ronden, wat wil zeggen dat we nog 2 van onze 3 resterende wedstrijden moeten winnen. Dat we nog tegen de nummers 1 en 2 spelen maakt het misschien nog wel plezanter. Moest het ons lukken, dan hebben we een heel degelijk eerste seizoen gehad samen, waar we zeker op verder kunnen bouwen.

Laatste competitiewedstrijd 3-3 0-0 3-2 0-0

VOLLEYBAL

Met zeven overwinningen op rij staan de Heren 1 van Gelvoc op een mooie vijfde plaats. De nummers drie en vier in de rangschikking werden kansloos naar de uitgang gestuurd.

DHM: Nu klop je ook nog de derde en de vierde uit de rangschikking. Zeven overwinningen op rij. Werner De Bie: Na de nipte thuisnederlaag tegen leider Amigos behaalden we maar liefst 27 op 30 wat zeker niet onderschat mag worden. Geen enkele ploeg heeft op Kasterlee de drie punten genomen. Daar komt nog bij dat we dit hebben gepresteerd met de licht geblesseerden Tom Laureyssens en Bart Goetschalckx en zonder de uitgevallen Jan De Bie. De groep heeft bijgevolg hard gewerkt op training en als ploeg gespeeld met de bijhorende beloning als logisch gevolg. Dat geeft uiteraard vertrouwen en een goed gevoel.

DHM: Met nog slechts twee wedstrijden voor de boeg speel je nog enkel voor de eer. Top drie is niet meer haalbaar. Werner: Zo zie ik dat niet. Aanstaande zaterdag willen wij scherprechter spelen in het titeldebat.

62

op het uur was de wedstrijd gespeeld met de ruime 6-1 als gevolg.

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

KFC Meerle - KFC Schoten KFC Meerle - Loenhout SK Olen United - KVNA Wortel KVNA Wortel - Beekhoek B

2-1 2-2 1-0 6-1

Zondag 29 april 15 uur Minderhout VV - Zwaluwen Olmen Loenhout SK - KFC Meer KFC Meerle - FC Merksem Netezonen - KVNA Wortel

Gelvoc Heren 1 blijft winnen

We gaan op verplaatsing naar leider Amigos, een ploeg met veel mogelijkheden en met Maxime Biset zelfs met een ex-international in de rangen. Dat wordt een grote uitdaging, met misschien de kers op de taart van de terugronde als gevolg. We hebben vorige week hard getraind en dat doen we morgen opnieuw om scherp en vol vertrouwen deze uitdaging aan te gaan. Ook in Mol zullen we scherp moeten zijn gezien hun thuisreputatie. Elke ploeg wil het seizoen mooi afsluiten, wij dus ook.

DHM: Heb je al bijgetekend of wat zijn de plannen voor volgend seizoen? Werner: Sterkhouder Bart Goetschalckx stopt

en daar ben ik als trainer niet blij mee, maar ik begrijp de keuze van Bart omwille van zijn blessureleed. Feit is dat we hierdoor kwaliteit en ervaring verliezen. Vanuit de jeugd is er niet meteen opvolging dus ben ik op zoek naar iemand die Bart kan vervangen. We zullen enkel een speler halen wanneer hij een meerwaarde is. Anders kunnen we beter iemand van Heren 2 een kans geven.

Zelf moet ik ook eens goed nadenken. Ik ben al drie jaar bij Hoogstraten en ook in mijn privéleven moeten er nog zaken geregeld worden. Het evenwicht tussen privé, werk en volleybal moet er zijn, maar daar zijn we mee bezig.

Dames 1 gaat voor de titel en voor de beker

Dames 1 blijft winnen en staat drie punten voor in de titelstrijd. Trainer Bert Van Ginkel voelt de spanning stijgen.

DHM: Dames 1 zit nog steeds mooi op schema. De titel komt er aan. Bert Van Ginkel: Dit is een uitgelezen kans en die mogen wij niet meer uit handen geven. Momenteel hebben we drie punten voorsprong

en een wedstrijd minder gespeeld. En onze wedstrijden zijn allemaal tegen ploegen die bij de laatste vijf van de reeks staan.

DHM: Waarom werd de wedstrijd tegen Dames 2 verplaatst naar een andere datum? Bert: De wedstrijd was uitzonderlijk al op een vrijdag ingepland. Door een combinatie van blessures en speelsters met school-gerelateerde verplichtingen konden we niet aan een voltallige ploeg geraken. Daarom hebben we naar een alternatieve datum gezocht, dat is woensdag 18 april geworden.

DHM: De titel en de beker, het zou zo maar kunnen. Op 28 april spelen jullie de finale


tegen een ploeg die je in de competitie al tweemaal klopte. Bert: Dat zou natuurlijk super zijn. Hier konden we in het begin van het seizoen alleen maar van dromen. We hebben nu door het uitstellen van de wedstrijd tegen Dames 2 een korte break gehad, wat ideaal was om onze geblesseerden te laten rusten. Ik hoop vanaf volgende week terug voltallig te kunnen trainen zodat we het seizoen in stijl kunnen afronden. En dan is er op 30 april een groot teerfeest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de club! Dat vindt plaats in de feestzaal van het Klein Seminarie, vanaf 21 uur, en de inkom is gratis.

ATLETIEK

SPORT

Uitslagen Heren 1 - VOC Schriek VC Kasterlee A - Heren 1 Amigos E - Dames 1 Rijkevoc - Dames 2

Laatste competitiewedstrijden 3-1 0-3 0-3 3-2

Zaterdag 21 april 17.30 uur Kasterlee B - Dames 2 19 uur Wovoc C - Dames 1 20 uur Molvoc A - Heren 1 Finale Beker van Turnhout Zaterdag 28 april 15.30 uur Dames 1 - Noorderkempen E

Jan Vlamings sluit indoorseizoen succesvol af

Jan Vlamings blijft actief. Hij behaalde in zijn leeftijdscategorie al vele Belgische en Vlaamse titels in spurtnummers en hordenlopen. Ook dit jaar behaalde hij de Belgische titel zodat hij kon meedingen op Europees niveau.

Jan Vlamings werd Belgisch kampioen op de 60 meter horden in de categorie M60. Tijdens diezelfde kampioenschappen behaalde hij ook de zilveren medaille op de 60 meter vlak. Door het behalen van de nationale titel kon hij deelnemen aan de Europese indoorkampioenschappen voor masters in Madrid. Op de 60 meter horden M60 worden maximaal 24 deelnemers geselecteerd, Jan overleefde de halve finale niet, maar werd toch verdienstelijk 12e. Met deze prestaties kan hij het indoorseizoen tevreden afsluiten en uitkijken naar het outdoorgebeuren, waar hij ook de ambitie heeft om de nationale titel te behalen. (RB)

TRIATLON

Meetria wil meer Hoogstratenaren aan de start

De eerste zondag van juni wordt met stip aangeduid in de agenda van triatleten: dan is er de wedstrijd in Meer. Op zondag 3 juni 2018 vindt de 11de editie plaats. Naast een 1/8 en een 1/4 is er opnieuw een bedrijventriatlon. Alles is in en rond de Mosten te doen.

Meetria wil nog meer Hoogstratenaren aan de start zien. Daarom is er dit jaar voor de 1/8e en 1/4e wedstrijd een apart podium voor de beste drie dames en heren uit Hoogstraten met mooie naturaprijzen. Dus: daag elkaar uit, schrijf je in en ervaar hoe leuk triatlon kan zijn. Inschrijven kan via de website van Triatlon Vlaanderen http://vtdl.triathlon.be/ Zoals ieder jaar gaat een deel van de opbrengst naar een goed doel. Dat is dit jaar de vzw LGD Aliance Belgium.

Het programma:

12.30 uur: start 1/8e triatlon (voor individuele deelnemers en trio's) + bedrijven triatlon 14 uur: start 1/4e triatlon (voor individuele deelnemers en trio's). (RB)

DUIVENSPORT

Kampioenschappen De Noordervlucht

De kampioenen van Meerle v.l.n.r.: Jeffrey Leem- De kampioenen van de Noordhoek: Harry Gova- De winnaars met de asduiven: Gino Geets, Jozef ans, Dirk brosens, Harry Jansen en Toon Bro- erts, Jeffrey Leemans, Marcel Kinschots, Jozef Haest en Marcel Kinschots Haest en Theo Maenhout. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

63


MEI 1968

64

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: als je straks antwoordt, staat het waarschijnlijk voor je neus. 11

1 – Will Tura vergeet haar wel maar wij onze Cloet niet 2 – Drie zuurstofatomen vormen samen dit gas op 30 km hoogte (O3 dus) 3 – Dit Goodlife *** gaat horeca De Mosten uitbaten 4 – Kleine straat tussen de Gelmelstraat en de Vrijheid 5 – Hoogstraats Kamerkoor, Latijn voor hoge straat 6 – Gepassioneerde danseres - Dansa (3,7)

1

11

5

11

3

4

4

10

7

2

7

6

1

1

1

7

7– 8 – Elk jaar vindt dit evenement plaats op pinkstermaandag in Wortel Kolonie 9 – Deze Van der Wal kun je zien op 10 mei in GC Hoogstraten (3,4) 10 – Zowat het hinderlijkste in onze straten 11 – Hij speelt al een tijdje niet meer vanuit de besteigerde toren 12 – Deze Daan is de eerste stadsdichter van Hoogstraten 13 – Kunstschilder die het allemaal mooi uitlegt aan de [b]engeltjes (6,3)

3

3

3

2

4

2

1

3

9

9

1

6

10

1

3

2

3 11

8

9

5

1 8

1

1

3

2

6

1

8

1

1

7

8

10

WIN EEN HOOGSTRAATSE CADEAUBON T.W.V.

PRIETPRAAT

1

8

1

Jeanne van Ginneken uit de Langstraat te Meerle ,vond ons woord in de nieuwe reeks: middenstander. Proficiat Jeanne. Wie het grapje uit vorige filippine niet doorhad: ‘Quichot’ die in Meer zijn behoefte doet, is ‘Don-kakker’ natuurlijk. Haha!

1

4

8

€30

Wil jij ook zo’n prachtige cadeaubon winnen! Stuur dan het 13-letterwoord van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. (lvr)

Aan de bewoners van de Lindendreef Ik groeide op in een boerengezin van 12 kinderen. Onze eettafel was eerder een 'foerageerplaats' dan een linguïstische praatbarak. Behalve als het ging over dat éne onderwerp: het noodzakelijk meervoud en de tussen-n. Dat zat zo: in de school leerden we dat het een hondehok was, zonder tussen-n, want doorgaans zit er maar één hond in dat hok. Of een paardestal. Maar… het is wel een konijnenhok, mét tussen-n, want, en dat was ten onzent zeker zo, er zat een per definitie oncontroleerbaar aantal konijnen in opgehokt. Ons Maria, die huishoudschool deed op dat moment, wist ons te vertellen dat het groentesoep was, zonder n! Want groente is reeds een verzameling prei, selder, ajuin,…! Dat begrepen we niet echt, maar goed. En bij bessesap, jawel, je kan wel degelijk sap maken van één schamel besje, kwam zelfs 'ons Moe' tussen. Als groot-foerageur kon zij absoluut niet leven met dergelijk kleine hoeveelheden. Dat moést bessen-n-n-sap zijn.

Waarom dit nostalgisch reisje terug ? Wel, laatst kondigde de Straatnamencommissie aan dat straatnamen zich moeten buigen naar de heersende spellingsregels. Kongoplein wordt dan bijvoorbeeld Congoplein. In Hoogstraten komen we er goed vanaf, enkel bij Donckstraat versus Donkakker, zit er nog een kleine anomalie. Maar doorgaans volgt de overgrote meerderheid van de Hoogstraatse namen het zogenaamde 'donorprincipe'; zoals de geschiedenis ons de naam aanreikt, zo gebruiken we hem. Heimeulen hoeft dus niet Heimolen te worden. Maar de grote, gevaarlijke klepper is de Lindendreef. Linde heeft óók een meervoud op s en wordt daarom in samenstellingen zonder n geserveerd: Lindedreef. Aargh! Dat het Lindeplein in Mol zich houdt aan de spellingsregels, geen probleem; daar stond voorzeker één linde. Maar in onze Lindendreef staan er zeker honderd! Dat noem je toch geen Lindedreef! Zelfs al dwingt de spellingswet ons daartoe. Inwoners van de Lindendreef, blijven jullie wakker? (lvr) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

65


AGENDA

TENTOONSTELLING

Nog tot zondag 24 juni TEKENINGEN [B]ENGELTJES DOOR ALFRED OST in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur.

Zaterdag 28 en zondag 29 april Zaterdag 4 en zondag 6 mei KUNST (B)UITEN met schilderkunst, bodypainting, fotografie, theater… van 10 tot 17 uur in het oude rusthuis OLV der 7 Weeën, H. Bloedlaan 270.

Zaterdag 28 en zondag 29 april BEELDEND WERK van HARRY VAN VREE in de St. Luciakapel, Meersel 24, Meersel-Dreef. Geopend van 11 tot 17 uur.

Zaterdag 5 mei TENTOONSTELLING Artwalk By Night en de School van Meerle op zaterdag 5 mei vanaf 17 uur in domein De Hooge Rooy, Heerle 82.

Zondag 6 mei SCHILDERIJEN van Frans Hendriks en optredens van Les Bottines Artistiques, Paris Texas en ViolAcs van 14 uur tot 22 uur in de oude pastorij, Pastorijstraat 31 in Wortel.

Zondag 20 en maandag 21 mei FOTOGRAFIE van Fotogroep ’t Slot in jeugdhuis ’t Slot, Worteldorp van 10 tot 18 uur.

HOOGSTRATEN

Zaterdag 28 april OEFENMOMENT reanimeren en defibrilleren van 9 tot 12 uur in de Rode Kruis lokalen, Slommerhof 18.

Zaterdag 28 april SAMENZANG met contactkoor Resonanz van 10 tot 11.30 uur in LDC Stede Akkers.

Zondag 29 april OPEN REPETITIE van het Piuskoor. Vrij in en uit tussen 9 en 12 en van 13 tot 15 uur in de begijnhofkerk.

Zondag 29 april MOLENDAG met open deur in de Laermolen van 13 tot 18 uur.

Vrijdag 4 mei WORKSHOP handverzorging om 19 uur in zaal Pax.

Vrijdag 4 mei REVUE ‘Kleine Hoogstraatse Revue’ met o.m. Martinus Wolf en Vitalski om 20 uur in zaal Ceciclia, Gelmelstraat.

Zaterdag 5 mei MUZIEKCONCERT met ‘Watermuziek suite’ en ‘Muziek voor het koninklijk vuurwerk’ van Händel om 20.15 uur in de St. Katharinakerk.

Zaterdag 5 mei CONCERT ‘Columbus, een muzikaal reisverhaal’ door kamerkoor Vialta om 20 uur in Instituut Spijker.

Zondag 6 mei OPENDEURDAG Markdal vanaf 10 uur in Instituut Spijker, Klein Seminarie, VITO en VTI Spijker.

Zondag 6 mei QUIZ op water en brood van 9.30 tot 11.30 uur in de strafinrichting Hoogstraten.

Dinsdag 8 mei WORKSHOP handlettering om 19 uur in de Bib, Lindendreef 1B.

Woensdag 9 mei SPORTIEVE ONTMOETINGSNAMIDDAG 55+ om 13 uur in LDC Stede Akkers.

Woensdag 9 mei FILM ‘Félicité’ om 20.15 uur in het IKO auditorium.

Donderdag 10 mei COMEDY ‘Schoon’ door Jan Jaap van der Wal om 20.15 uur in GC Rabboenizaal.

Zondag 13 mei GARAGEVERKOOP van 8 tot 15 uur

Maandag 14 mei ZITDAG STUDIETOELAGEN van 9 uur tot 12 uur, van 13 tot 16.30 uur en van 18 tot 19.30 uur in het LDC Stede Akkers.

Dinsdag 15 mei WORKSHOP koken ‘Demo: asperges anders’ door KVLV om om 19 uur in zaal Pax.

Donderdag 17 mei WORKSHOP bloemschikken ‘fleurig gekleurd’ om 9.30 uur en 13.30 uur in LDC Stede Akkers.

Donderdag 17 mei LEZING ‘Warmtenetten en geothermie’ door Geert De Meyer om 19 uur in de Bib, Lindendreef 1B.

Donderdag 17 mei SCHRIJFACTIE Amnesty International om 20 uur in Oud Hoogstraeten, Peperstraat 2.

Zaterdag 19 mei MUZIEKCONCERT door fanfare St. Catharina om 19.30 uur in zaal Pax.

Maandag 21 mei MUZIEKCONCERT ‘Gregoriaans goes jazz’ met Cantabo, Jo Hermans en Bart Wuilmus om 19.30 uur in de St Katharinakerk.

66

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Woensdag 23 mei LEZING over nationale parken in ZuidwestAmerika door Jonathan Vandevoorde om 19.30 uur in de Bib, Lindendreef 1B.

Zaterdag 26 mei SAMENZANG met contactkoor Resonanz van 10 tot 11.30 uur in LDC Stede Akkers.

Van zaterdag 26 tot woensdag 30 mei KERMIS in het centrum.

Zondagen 27 mei en 3 juni H. BLOEDFEESTEN met processie om 11.15 uur.

Dinsdag 29 mei WORKSHOP ‘levensreddend handelen bij baby’s en kinderen’ door Delta Healthcare Consulting om 19 u in de Bib, Lindendreef 1B.

Woensdag 30 mei JAARMARKT vanaf 17 uur en STRATENLOOP vanaf 18.30 uur.

MEER

Zondag 29 april SCHOOLFEEST “Het klimaat, we zorgen dat het beter gaat” om 14 uur in De Meerpaal.

Zondag 6 mei MEERMARKT van 9 tot 13 uur in het centrum.

MEERLE

Zaterdag 28 en zondag 29 april PAAPTORNOOI van Paapgooiclub ’t Zoaltje om 13.30 uur op het chiroterrein, Ulicotenseweg 1.

Woensdag 2 mei ENERGIECAFÉ “Fabriek Elentrik” vanaf 13.15 uur in LDC Stede Akkers Meerle.

Woensdag 9 mei SPORTIEVE ONTMOETINGSNAMIDDAG 55+ met curling, wandelen, volksspelen, kubb, petanque, … van 13 tot 16.30 uur in het LDC Stede Akkers Meerle.

Donderdag 10 tot zaterdag 12 mei DEN DORPEL feestprogramma n.a.v. tienjarig bestaan

Zaterdag 26 mei PAAPTORNOOI om 13.30 uur op het chiroterrein, Ulicotenseweg 1.

Zondag 27 mei PIERENDAG vanaf 13.30 uur achter het raadshuis.

Zondag 29 april MOLENDAG met open deur in de Meerselmolen van 10 tot 17 uur.

AGENDA

Donderdag 10 mei DAUWTRAPPEN met Fanfare Voor Eer den Deugd op Hemelvaartdag 10 mei. Vertrek om 6 uur bij De Paters.

Zaterdag 26 mei SCHOOLFEEST van 15 tot 19 uur in basisschool ’t Dreefke.

MINDERHOUT

Zondag 20 mei. GARAGEVERKOOP. Info: Hoge Weg nr. 24

WORTEL

Zondag 29 april NATUURTOCHT “Trap en Stap” met vertrek om 8.30 uur aan BC De Klapekster.

Dinsdag 1 mei FIETSZOEKTOCHT EN PANNENKOEKENFEEST van KLJ van 11.30 tot 19 uur in het KLJ-lokaal, Worteldorp 13. Dinsdag 1 mei QUIZ ‘op water en brood’ van 13 tot 16 uur in de gevangenis Wortel, Kolonie 17.

Vrijdag 4 mei PAËLLA AVOND door de Gerooyde Struiken ten voordele van Expeditie Natuurpunt om 19 uur in BC De Klapekster.

Zondag 6 mei VROEGE VOGELWANDELING met ontbijt om 5.30 u. in BC De Klapekster.

Zondag 6 mei AVN OCHTENDTRAINING en VAGEBONDTRAIL om 8.30 uur met vertrek aan de parochiezaal, Poeleinde 2.

Zondag 6 mei QUIZ ‘op water en brood’ van 9.30 tot 11.30 uur in de gevangenis Wortel, Kolonie 17.

Zondag 13 mei WORKSHOP ‘Natuurfotografie voor jongeren’ om 9 uur in BC De Klapekster.

Vrijdag 18 mei FOTOCAFÉ om 20 uur in BC De Klapekster. Maandag 21 mei ROMMELMARKT van 6 tot 17 uur in Wortel-Kolonie.

MEERSEL-DREEF

Zaterdag 28 april KAARSJESPROCESSIE in het Mariapark om 20 uur, aansluitend bij de misviering. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MEI 2018 -

67


NOODNUMMER

112

Ongeval / Brand / Ziekenwagen

Administatie Brandweer 03

POLITIE

314 32 11

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISA R TSEN

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TAN DAR TSE N

zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

TH UI SV E R P L E GI N G

WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen

Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Brosens Celine Christiaensen Nathalie De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Haest Vera Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Doninck Maria Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0498 39 72 23 0494 86 93 84 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0497 94 46 23 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0498 29 49 17 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0478 42 49 34 0478 42 49 34

Christiaensen Nathalie Martens Sandra

0494 86 93 84 0473 25 91 92

Zelfstandige vroedvrouwen 68

- MEI 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

APOTHE KE R S

voor wachttijden overdag van 9 tot 22 uur

090 39 90 00

(0.50 euro per minuut)

www.demaand.be _ REDACTIE _ 0495 25 25 05 redactie@demaand.be _ DORPSNIEUWS _ hoogstraten@demaand.be meer@demaand.be meerle@demaand.be meersel-dreef@demaand.be minderhout@demaand.be wortel@demaand.be _ SPORTNIEUWS _ sport@demaand.be _ ABONNEMENTEN _ abonnementen@demaand.be _ ADVERTENTIES _ advertenties@demaand.be

INH OUD MAAR T

Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Barbara Cloet en de Hoogstraatse politie . . . 3 Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Skype met Paul Vorsselmans . . . . . . . . . . . . 14 Spannende weken voor de kolonies . . . . . . 17 De Peperstraat in Hoogstraten . . . . . . . . . . . 20 De Mosten start in pop-up stijl . . . . . . . . . . 22 De restauratie van de klokken . . . . . . . . . . 24 Het kasteel in de vallei van de Mark . . . . . . 26 Veertig jaar Lionsclub-Markland . . . . . . . . . 29 Nieuw boek: De pater en de filosoof . . . . . . 30 Dichterlijke vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 DORPSNIEUWS - Hoogstraten . . . . . . . . . 37 DORPSNIEUWS - Meer . . . . . . . . . . . . . . . 43 DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . . 44 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . 49 DORPSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . 51 DORPSNIEUWS - Wortel . . . . . . . . . . . . . 53 Gluren bij de buren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Een halve eeuw geleden . . . . . . . . . . . . . . . 64 Filippine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 31 MEI 2018 Alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 15 MEI redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten