juni 2017 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 379 382 Nr.

JUNI 2017 MAART 2017

JAARGANG 33 JAARGANG 33

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 € PRIJS: 2,70 €

www.demaand.be www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

IS DE ROOM VAN DE MELK? TWEE JONGE LANDBOUWERS GETUIGEN

Fons Soontjens

Altijd NICK LEENAERTS (MEER) een grensgeval Jan Schoors: geweest... verzorger van Sven Nys KAREN STES (MEER)

Drie generaties onder één dak Groen licht voor omstreden verkaveling COLUMN - KOUDE ENKELS, MOOIE MEIDEN

25 jaar Kapellekensloop CULTUURPRIJZEN 2016 EEN MOOIE KEUZE!

Wouter Van Bavel: DORPSRAAD MEERLE BIJT DE SPITS kippenvel voorAF Anderlecht OP EEN HOUTEN FIETS DOOR HOOGSTRATEN

Adil El Arbi presenteert Has#tag SKYPEN MET

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

1

LEO VLEUGELS - FRANKRIJK


Landschapspijn In tijden waarin burn-outs en depressies alsmaar meer het ziektebeeld bepalen van mensen die er toe verplicht worden hun professionele activiteiten stop te zetten, gaan we op zoek naar oorzaken. Algehele verzuring, een steeds meer eisende maatschappij, sociaal isolement, gewoon een slecht gevoel… Velen worden er op één of andere manier mee geconfronteerd. Sommigen kunnen er mee overweg, anderen hebben het er heel moeilijk mee of gaan er gewoon onderdoor. Zonder het wellicht te beseffen, zitten we allemaal met dat ene gevoel dat we niet goed kunnen thuisbrengen. We hebben heimwee naar de tijd toen het gevoel van onbehagen er nog niet was. Heimwee naar die tijd toen ik trots was op mijn geboortestreek en er geen onbehagen, schaamte was? Toen geen haar op mijn hoofd er aan dacht om te verhuizen. Waar is die fierheid en waarom heeft ze mij verlaten? Ik kan respect opbrengen voor de mensen die hier wonen, voor de meesten heb ik ook bewondering. We blijven vechters en doorzetters, maar soms ontaardt het in koppigheid. Soms willen we dingen niet zien, al worden we er dagelijks kraakhelder mee geconfronteerd. Ik heb het ook verdrongen… geprobeerd, tot er

plots een woord voor bedacht werd. Een woord dat alles omvat. Veertien letters die alles zeggen. En, zoals het zo dikwijls gaat, als we er een naam voor hebben wordt het ineens zoveel duidelijker. Pijnlijk duidelijk. Jantien de Boer is een Friese journaliste. Zij worstelde ook en in een column in de Leeuwarder Courant flapte ze het er uit: landschapspijn. Het artikel veroorzaakte heel wat ophef in Nederland. Landschapspijn deed zelfs nog even mee aan de verkiezing van het politieke woord van het jaar 2016. Landschapspijn is nu ook de titel van een boek van Jantien de Boer. En landschapspijn is de diagnose voor het gevoel dat ons al jarenlang achtervolgt. Wat Jantien de Boer in Friesland overkomt, ervaren we hier ook. Een pijn waar we niet zomaar mee naar de dokter kunnen. We groeiden op in een prachtige streek met weilanden, bossen, een natuurlijk kronkelende rivier, hei en ven, houtkanten en hagen… zelfs in de weilanden stonden nog bloemen. Hier wilde ik blijven, me vestigen en oud worden. Ik was gezegend, verliefd op mijn dorp. Er was het wijgevoel. Gaandeweg vervreemdden we van het landschap en van mekaar. Het is het onze niet meer. De geboortegrond is zonder dat we het beseften

onder onze voeten weggegleden. Nu is er enkel slap turbogras, plastiek, glas en overal bouwsels waarin minstens vijf boerderijen uit mijn kindertijd kunnen in ondergebracht worden. En dus ook vijf keer meer gezinnen hun kost konden verdienen. Minder boeren hebben nu meer vee. Er is een zoete, indringende geur die dag en nacht ons pad kruist. Het werk op het land, zo herkenbaar omdat het in onze jeugd voor ons het middel was om iets bij te verdienen, wordt nu door honderden mensen uit vreemde landen uitgevoerd. En zelfs de koeien grazen niet meer in de weilanden. Met de koeien verdween ook de prikkeldraadnatuur. Onder de prikkeldraad konden planten die allergisch zijn voor stikstof en fosfaten nog overleven en met die planten ook vogels en kleine zoogdieren. Maar ook deze laatste ruigte is nu omgezet naar slap betongras. Al het gras wordt nu om de haverklap gemaaid en afgevoerd voor het vee in de stallen. Met enorme machines wordt het van het geëgaliseerde, gedraineerde land gehaald. Gras waar insecten, vogels en andere dieren niks te zoeken hebben. Grondbroedende vogels zien geen kans meer om nog een broedsel groot te brengen. Dag kievit, dag leeuwerik, … dag gezond boerenverstand. (AO)

NAAR HET WERELDKAMPIOENSCHAP MASSAGE

Op bladzijde 12 vertelt Jan Schoors uit Minderhout honderduit over Erik De Vlaeminck, Sven Nys, Marcel Kittel en sportmassage in het algemeen en zijn deelname aan het wereldkampioenschap massage in Kopenhagen. (red)

22 -- JUNI JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL OMSLAGVERHAAL

Fons Soontjens, pastoor van de Noordhoek

Altijd een grensgeval geweest MEERLE – In tegenstelling tot wat de coverfoto laat zien, is Fons Soontjens nog steeds herder van heel veel schapen. Als vicaris van de pastoor van de pastorale eenheid Sint- Franciscus Hoogstraten-Rijkevorsel staat hij ook na de pensioengerechtigde leeftijd van 75 jaar en op een zucht van zijn gouden priesterjubileum ten dienste van de parochianen van Meerle en Meer. Dat wil hij blijven doen zolang zijn gezondheid het toelaat. Met die gezondheid gaat het prima, uitstekend zelfs. ‘Twee maal per week ga ik 7 tot 8 km joggen en ik doe zoveel mogelijk verplaatsingen met de fiets’. Wijzend naar zijn sportieve fiets in de gang van de pastorie voegt hij er aan toe: ‘Duizenden kilometer staan er al op de teller. Zelfs als ik de communie ga brengen bij ouderen en zieken doe ik dat met de fiets, dan neem ik Ons Heer mee in mijn rugzak. Misschien een beetje oneerbiedig, maar de paus heeft gezegd dat priesters niet met een Mercedes moeten rijden. Dus zal hij het wel goedkeuren,’ lacht hij.

Het oud geloof van Kasterlee Fons Soontjens is afkomstig van Kasterlee. ‘Van het oud geloof van Kasterlee zoals men dat destijds noemde. Dat kwam omdat Kasterlee die tijd niet minder dan 30 priesters telde. Nu is er daar een buitenlandse priester die de diensten doet. Ongelooflijk, niet? In het voorlaatste jaar van de lagere school kwam mijnheer pastoor thuis langs om eens over mij te praten. Eigenlijk wilde ik graag naar Sint-Viktor omdat mijn beste vriend daar ook naartoe ging. Maar de pastoor zei tegen mijn ouders, landbouwers, dat hij me naar het Klein Seminarie wilde sturen. En dus gebeurde dat ook. Ze zochten de verstandigsten eruit en die moesten naar Hoogstraten. Onze ouders konden daar niet tegen op. Uiteindelijk zijn we daar met drie broers terechtgekomen. Een fameuze financiële inspanning, want het was toen nog alleen internaat.’ Fons zou 7 jaar op het Klein Seminarie blijven: ‘Ik heb de toren zien bouwen, van het begin in

De 1e ploeg van het Klein Seminarie in 1958, onder leiding van ‘Lange Warre’. Fons Soontjens is de 2e van rechts onderaan. Links onderaan de vertrouwde DHM gezichten van Leo Hermans en daarnaast Frans Brosens. 1954 tot hij af was in 1961, toen ik in de retorica zat. Ik voelde me wel thuis in het Seminarie, hoewel het er toen nog heel streng was. Ons werd gezegd dat wij de bevoorrechten waren hé, dat we mochten studeren. Nu, studeren deed ik niet zo graag, sjotten des te liever en daar was het een goede plek voor. We moesten wel, want stilstaan tijden de speeltijden was niet toegestaan. We waren lang van huis, mochten alleen met de vakanties naar huis. Ook op zaterdag werd er gevoetbald en dat was mijn lang leven. Vanaf de kadetten heb ik altijd in de eerste ploeg gestaan.

Ik was een hele rappe, technisch en tactisch wat minder. Maar mijn snelheid en wendbaarheid maakten dat ik een goede middenvelder was. Toen ik in de retorica zat, heeft ‘lange Warre’ geprobeerd me bij Malinois – toen een sterke 1e klasser - te slijten, maar ik zou naar Leuven gaan studeren en zag de combinatie niet echt zitten.’ DHM: Voelde je jezelf voorbestemd om priester te worden? Fons: ‘Je werd natuurlijk met dat doel naar het Klein Seminarie gestuurd, zij werden geacht zoveel mogelijk priesters te fabriceren. Bij mij zat het er eigenlijk niet in. Maar toen ik in de poësis

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

3 3


OMSLAGVERHAAL OMSLAGVERHAAL zat, begon ik aan mijn toekomst te denken. Ik was goed in sport, dus was sportkot een optie. Maar ik was ook goed in Latijn en Grieks. In de poësis hadden we een geëngageerde jonge leraar, Paul Pas, een theoloog. Die kwam met verhalen uit Latijns-Amerika, over de bevrijdingstheologie (zie kader). En mijn leraar sprak daarover en dat trok mij aan, de vrijheid van werken die daarin vervat zat.’

Che in Leuven Die vrijheid vond Fons eerst in Leuven, waar hij theologie en filosofie ging studeren. Daarnaast ging hij naar het College voor Latijns-Amerika, dat in samenwerking met de K.U.L., een intensieve vormingscursus gaf voor wie naar LatijnsAmerika wilde vertrekken. Fons: ‘Je leerde er Spaans, geschiedenis en aardrijkskunde van Latijns Amerika, inzicht in de politieke, economische en maatschappelijke toestand. Het was er heel multicultureel, er studeerden mensen uit Zuid- en Midden-Amerika, Nederland, Frankrijk. Allemaal wilden ze in Latijns-Amerika gaan werken. We hadden er boeiende gesprekken, de bevrijdingstheologie was onze inspiratie. Ik was en ben nog steeds een bewonderaar van Che Guevara (wiens iconische portret in zijn spreekkamer hangt – jaf). Ondertussen speelde ik nog altijd voetbal, tussen de seminaries werd dat toegestaan, daarbuiten was het eigenlijk een zonde. Maar de directeur was een hevige voetbalfan. Toen hij me bezig zag, vroeg hij waar ik speelde. Nergens, zei ik.

Fons in San Marcos, met op de achtergrond de hoogste top van Guatemala, de uitgedoofde vulkaan Tajumulco. ‘Dan zou ik dat maar gauw doen’, raadde hij me aan. Ik heb me meteen aangesloten bij Kasterlee. Die speelden in 1e provinciale. Op een keer stond er een verslagje in de gazet, en ik had goals gemaakt. Toen moest ik bij de President van het college komen. ‘Wat is dat allemaal,’ zei hij, ‘wat zal kardinaal Van Roey daar van zeggen?’. Toen ik zie dat ik toelating had van de directeur, belde hij hem meteen. De directeur zelf

Tijd en energie voor Asociación Gissell Elk jaar gaat Fons in januari op vakantie naar Guatemala en dan besteedt hij er graag tijd en energie aan het project ‘Asociación Gissell’. Dat is een instelling met sociale doeleinden, hoofdzakelijk voor personen met mentale en fysieke handicaps, van verschillende leeftijden, zonder enige discriminatie. Gericht op een speciale opvoeding door fysieke therapie en rehabilitatie. Voor het centrum bestond, leidden de mindervalide mensen er een verborgen leven, wat vooral voor de kinderen nefast was. Ze gingen niet naar school, kwamen niet onder de mensen. De instelling zorgt momenteel voor 60 kinderen en heeft daarnaast faciliteiten voor revalidatie en hulp van volwassenen. Het gebied dat bestreken wordt omvat verschillende gemeenten van het departement San Marcos, Guatemala. De verleende diensten zijn gratis. Ze kunnen rekenen op de steun van het gemeentebestuur van San Rafael Pie de la Cuesta en van sommige individuele personen, plaatselijke en internationale entiteiten. De instelling wordt bestuurd door personen die geen enkel politiek of religieus oogmerk hebben. Fons besteedt er al het geld aan dat hij kan missen. ‘Officieel mogen wij niets ontvangen voor diensten die wij als priester verlenen, zoals misvieringen, doopsels, huwelijken. Maar ik krijg er dikwijls wat voor en dat gaat allemaal naar de Asociación Gisell. Wie er meer over wil weten of wil steunen, mag mij altijd contacteren.’

4 4

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

vond het niet zo erg. ‘Weet ge wat, zei hij, blijf maar sjotten maar maak wat minder goals en zie dat het niet meer in de gazet komt’.

“ Dat is nog erger dan de kerktoren van Oostmalle die omgewaaid is.” DHM: Ben je na je studies meteen vertrokken? Fons: ‘Nee, eerst moesten we hier nog enkele jaren stage doen. Ik werd twee jaar onderpastoor in Wildert (Essen) en nog een jaar in Putte. In Wildert heb ik ook in de plaatselijke voetbalploeg gespeeld. ‘Oh nee’, zei de pastoor toen ik hem dat vertelde, ‘een onderpastoor die voetbalt! Dat is nog erger dan de kerktoren van Oostmalle die omgewaaid is.’ Later is hij mijn hevigste supporter geworden. We speelden twee jaar achtereen kampioen, gingen van 3e naar 1e provinciale. De mensen daar vonden het heel sympathiek. Een sjottende onderpastoor, dat hadden ze nog niet meegemaakt. En het parochiaal werk viel al bij al wel mee, al was het niet wat ik ambieerde en sloot het niet echt aan bij wat ik op het college gestudeerd had. Daar lag mijn doel, met het klerikale heb ik nooit veel op gehad, integendeel zelfs.’

Grensgeval in Guatemala Na die 3 jaar was de tijd rijp om uitgezonden te worden naar Latijns Amerika. Fons: ‘Men bood mij drie opties: Chili, Bolivia of Guatemala. De president van het college raadde me Guatemala aan: ‘daar is het vredig’ zei hij. Ik heb zijn raad


OMSLAGVERHAAL OMSLAGVERHAAL gevolgd. Uiteindelijk heb ik er 25 jaar oorlog gekend. Ik kreeg de parochie San Rafael Pie de la Cuesta toegewezen, in het bisdom San Marcos aan de grens met Mexico. Ik ben dus altijd een grensgeval geweest, zie je. Hoogstraten, Wildert, Putte, San Rafael en nu Meerle. In het bisdom San Marcos was zeker 80 procent van de bevolking arm. Een kleine groep landeigenaren bezit veel grond, ook nu nog, voor de teelt van koffie, bananen en oliepalm. Allemaal voor de export. Af en toe kwamen die rijke eigenaars hun plantage bezoeken per helikopter. De arbeiders waren in de praktijk eigendom van die plantages. Als de grondbezitter een plantage verkocht, werden de arbeiders en hun gezinnen mee verkocht.

“ Gelukkig hadden zij dat niet gemerkt en reden er voorbij. Anders had ik het nu niet kunnen navertellen.” En dan was er de grote meerderheid van de bevolking die boert op kleine akkertjes, om te voorzien in het eigen onderhoud, wat amper gaat.’ DHM: Was het uw goesting? Fons: ‘Absoluut. Dat was wat ik voor ogen had. Je komt er meteen in contact met die volkskerk waarover men mij in het college gesproken had, met die basisgemeenschappen. Echt een openbaring als je dat dan in de praktijk tegenkomt. Die basisgemeenschappen, dat werkte echt. Er zat altijd een sociale dimensie aan, wel alles in het licht van de bijbel! De bevrijdingstheologie was daardoor ook bondgenoot van de guerrilla in Latijns Amerika. Je had dus guerrillero’s met een Kalasjnikov onder de ene arm, een bijbel onder de andere.

opstanden in El Salvador en in Guatemala. Het was moeilijk werken. Want de regering – marionettenregeringen gestuurd vanuit de USA, hun ambassadeur was eigenlijk de machtigste man van het land – en het leger beschouwden de priesters, de padres niet alleen als leiders van een parochie, maar ook van de guerrilla. Er zijn ook priesters die erg betrokken waren met de guerrilla. Mijn buurtpastoor, een Spanjaard, was de boekhouder van de beweging in onze regio. Hij zorgde voor hun financiën. Zelf was ik nooit actief betrokken, maar toch werd ik door het leger als een van hen aanzien, als een leider zelfs. Want al die ongeletterde boeren, die moesten wel gestuurd worden door intellectuelen! En op het platteland was het alleen de padre die gestudeerd had. Nu is de guerrilla ook vooral ontstaan aan de universiteiten, waar ook onze catechisten studeerden. Die universiteiten stuurden mensen uit om de bevolking te leren lezen en schrijven, landbouw en gezondheidszorg te verbeteren. Ze rekruteerden op die manier ook guerrillastrijders. En het leger was er van overtuigd dat wij daar aan meewerkten.’ DHM: Dat moet toch intimiderend geweest zijn? Fons: ‘De controle was permanent. Tijdens elke mis zaten er twee mannen met een taperecorder die ostentatief elke preek opnamen. De meeste dagen zaten er twee man op de drempel van mijn huis, om te noteren wie er kwam en ging, die mijn gangen navolgden. Erg intimiderend. Ik heb gedurende drie jaar niet in mijn bed geslapen, maar telkens op een schuiladres. Om 20 uur was het avondklok en mocht niemand meer op straat. Want ’s nachts gebeurden de ontvoeringen door het leger. Mensen werden uit hun huis gehaald en verdwenen. De meesten voorgoed. Er zijn die jaren ook een paar Vlaamse

priesters verdwenen en vermoord: Walter Voordeckers, Ward Capiau, Sergio Berten, … Zij gingen ook ver in de confrontatiepolitiek. Ik was eerder voorzichtig, ik was niet geroepen om martelaar te worden. Er was een verplichte burgerwacht die ’s nachts onder toezicht van militairen in het dorp moest patrouilleren, met het geweer, om te voorkomen dat de guerrilla zich kwam bevoorraden. Ook ik was verplicht daaraan deel te nemen.

“ Ik blijf er op hameren om de lokale gemeenschap te versterken, meer zelfstandigheid te geven.” Het is niet altijd even erg geweest, maar in de ergste jaren was ik nooit op mijn gemak, ja zelfs bang. Je wordt er voorzichtig door. Als ik weg moest, liet ik altijd iemand even een blik in de straat werpen, om te zien of er geen verdachte auto’s stonden. Gedurende jaren mochten er geen vergaderingen gehouden worden, waardoor de werking van onze basisgemeenschappen heel erg bemoeilijkt werd. Er zijn honderden catechisten uit onze regio verdwenen. Het was ook een kerkvervolging, omdat de kerk de kant van het volk gekozen had.’ DHM.: Kon je terugvallen op steun vanuit het bisdom? Fons: ‘Wij hadden een hele goede bisschop, Ramazinni, die durfde spreken. Maar hij had wel lijfwachten nodig. Een moedig man die voor zijn priesters en gemeenschap opkwam.’

Maar de religieuze beleving, dat was enorm. Het was ingebed in het dagelijkse leven. Processies, je geloofde je ogen niet. Wat een spektakel: muziek, dans, drank ook. De straten bezaaid met bloemen. Er was geen verkeer meer mogelijk. Op Allerheiligen – ze hebben een grote verering voor de heiligen – trokken ze met zijn allen naar de kerkhoven. Met eten, drinken, muziek. Ze vierden het feest samen met hun overledenen. Heel indrukwekkend voor ons, koele westerlingen.’

Een vuile oorlog DHM: Hoe heb je de oorlog ervaren? Fons: ‘’De oorlog is komen overwaaien uit Nicaragua, waar de Sandinisten het leger en de machthebbers bestreden. Later volgden ook de

Fons in de straten van San Rafael. DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- JUNI JUNI 2017 2017 --

55


OMSLAGVERHAAL OMSLAGVERHAAL

Spannend, gevaarlijk maar echt boeiend Na het tweede Vaticaans concilie in de jaren ‘60 deed paus Johannes XXIII een oproep om priesters naar Latijns-Amerika te sturen, waar een groot tekort was. Er werd o.a. gezegd dat gelovigen de tekenen van de tijd moeten onderzoeken en interpreteren in het licht van het evangelie. Dat betekende het begin van de bevrijdingstheologie. De vader van deze theologie is Gustavo Gutierrez, een Peruviaan die in Leuven gestudeerd heeft. Ze werd wereldwijd bekend door theologen als Leonardo Boff en de Braziliaanse bisschop Dom Hélder Câmara. De bevrijdingstheologie kreeg zijn vorm in de basisgemeenschappen, kleinschalige groepen van 10 tot 30 gelovigen die met elkaar het geloof beleven en werken aan verbetering van hun situatie. De bevrijdingstheologie bood zo aan miljoenen christenen een maatschappelijk project dat aansloot bij hun religieuze belevingswereld. Het bevrijdde de theologie van het vrome, individualistische en conservatieve keurslijf. De westerse kerk zag de zonde eerder individualistisch – bv. stelen, moorden, onkuisheid. Bevrijdingstheologen zagen de zonde in de onrechtvaardige structuren, armoede, onrechtvaardigheid, ongelijkheid. De stroming maakte dus eigenlijk een onderliggende marxistisch geïnspireerde maatschappij-analyse. Zij redeneerden aldus: God heeft zich geopenbaard als een bevrijdende God die een rechtvaardige gemeenschap wil. Christus zette zich in voor de arme. Ook de kerk moet dus radicaal voor de arme kiezen.

Opgejaagd DHM: Waarom kwam je terug naar België? Fons: ‘Naast mijn parochie had ik gedurende 25 jaar de leiding over Caritas in ons bisdom. We hadden er wel 150 projecten. Met drie ingenieurs en een zeventigtal technici onderhielden we projecten in de landbouw, watervoorziening, scholen, gezondheidscentra… Toen de vrede getekend was, was daarin vervat dat de honderdduizenden vluchtelingen mochten terugkeren. Velen bevonden zich in Mexico, waar ons bisdom aan grensde. De meeste vluchtelingen hadden echter geen woonplaats meer, vele dorpen waren door het leger platgebrand. Andere woningen waren ondertussen door anderen in gebruik genomen. De bisschop had mij opgedragen een volledig nieuw dorp met alles erop en eraan (school, gezondheidscentrum, …) te bouwen voor 60 families. “De Nieuwe Dageraad” zou het heten. Drie jaar heb ik er aan gewerkt. Maar onder de vluchtelingen die zouden terugkeren waren veel guerrillero’s die zich in Mexico verstopt hadden voor

66

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Rome keek met argusogen naar deze ontwikkeling, vooral de marxistische maatschappijanalyse was een doorn in het oog van de paus. De restauratiepolitiek van paus Johannes Paulus II ging er dan ook met de grove borstel doorheen. Zo gebeurde het dat bij een pauselijk bezoek aan Nicaragua de jezuïet Ernesto Cardenal, die minister van cultuur in de Sandinistische regering was, op de knieën werd gezet en terechtgewezen. Er werden alleen nog conservatieve gezagsgetrouwe bisschoppen benoemd. Ook de VS zagen in de bevrijdingstheologie en de basisgemeenschappen een bedreiging en begon met de “contra insurgency” . Ze stuurden miljarden om protestantse sekten te propageren. Maar vanwege de christenen was er een grote betrokkenheid op de wereld. Vanuit het geloof in een profetische kerk die niet bang was om te spreken en de onderdrukte mens te verdedigen. In menselijk en godsdienstig opzicht leverde dit buitengewone resultaten op in Latijns-Amerika toen leken, priesters en bisschoppen erop uittrokken om het land samen met de boeren te verdedigen en te bewerken. Velen bekochten dat echter met de dood, ook enkele Vlaamse priesters zijn vermoord en verdwenen. Het was spannend, gevaarlijk, maar ook echt boeiend. De christenen vonden in de bijbel de bevrijdende God als hun bondgenoot. De bijbel en het dagelijkse leven gingen hand in hand met de strijd om meer rechtvaardigheid. Priester zijn was ook sociaal geëngageerd zijn.

het leger. En hoewel het officieel vrede was, was het leger nog altijd de baas. Het vuile werk werd voortaan opgeknapt door de door hen gesteunde paramilitaire doodseskaders. Mensen in het leger zeiden toen “Zie je wel, die padre is er een van de guerrilla”. Ze zijn me beginnen bedreigen, steeds meer. Toen ik een keer van het nieuwe dorp naar mijn parochie terugkeerde, werd ik achtervolgd. Ik moest een stadje passeren, en net daarbuiten was een kleine cafetaria langs de weg. Daar stonden een paar mannen tegen een Toyota Landcruiser met donkere ramen. Toen ik voorbijreed, keken ze me aan en sprongen in hun wagen. Ik gaf vol gas, ze kwamen achter me aan. Het was een slechte weg, oplopend naar San Rafael, 18 km verder. Ik kende de weg goed en bij een haakse bocht ben ik een klein doodlopend weggetje ingereden. Gelukkig hadden zij dat niet gemerkt en reden er voorbij. Anders had ik het nu niet kunnen navertellen. Ik ben snel teruggedraaid en recht naar de bisschop gereden in de stad. Daar dook ik onder tot alle papieren in orde waren om terug te keren naar België. Ik was toen echt moe. Ik heb alles

moeten achterlaten, niets meer tegen de mensen van mijn parochie kunnen vertellen. Pas 5 jaar later kreeg ik het signaal dat het weer veilig was en kon ik voor de eerste keer terug.’

Religie zit in een doos DHM: Wat waren je plannen in België? Fons: ‘Eerst en vooral bekomen, het had me erg aangegrepen. Ik dacht een sabbatjaar te nemen om alles wat te verwerken. Maar na een paar weken belde men al van het bisdom ‘of ik kon gaan helpen in Rijkevorsel’. Dat heb ik gedaan. Daarna dacht men mij naar Antwerpen te sturen, maar dat heb ik beleefd geweigerd. Ik wilde graag werken, maar dan op een rustige plaats. En zo kwam ik in Meerle terecht, waar het rustig is en ik op mijn positieven kon komen.’

“ Religie stopt hier als men de kerk buiten stapt.” DHM: Voel je je hier thuis? Fons: ‘Ja en nee. Ja, want het is een rustig dorp met fijne mensen. En nee, omdat ik de voorbije dertig jaar in een heel ander soort pastoraal had gewerkt. In een levendige en profetische kerk waar de band tussen het alledaagse leven, het geloof en de religie één is. En dat heb je hier niet. In Vlaanderen staat religie naast het dagelijkse leven. Ik zeg altijd dat religie hier in een doos zit die je in de kast steekt; en die haal je er maar uit als je ze nodig hebt. Een doopsel, huwelijk, overlijden. Religie stopt als men de kerk buiten stapt. In Latijns Amerika is alles verbonden. Maar ik begrijp de mensen hier wel, hoor. Die kerk was eigenlijk een juk geworden, met geboden en verboden tot in de meeste intieme leefwereld van de mens. Het is normaal én terecht dat ze dat juk hebben afgeworpen.’

Armslag voor de lokale gemeenschap DHM: Hoe moet dat hier? Fons: ‘De kerk als instituut heeft het moeilijk met haar strakke dogmatische en bestuurlijke hiërarchie. Ik las in het parochieblad: “Hoe dan ook blijven velen in de kerk, ook leken, de clerus nog altijd een centrale positie toekennen. De vraag is of we in de toekomst niet breder moeten denken.”. Structureel wordt er wel aan gewerkt, zoals nu met de nieuwe pastorale eenheid. Maar het blijft georganiseerd rond de priester. En die zullen er binnen afzienbare tijd niet meer zijn. Een optie waarvoor ik ook gepleit heb, is leken meer dan nu zelfstandigheid toekennen waarbij ze als team de plaatselijke pastoraal coördineren. Ik blijf geloven in de lokale basisgemeenschappen.’


OMSLAGVERHAAL OMSLAGVERHAAL DHM: Vind je daar mensen voor? Fons: ‘Ja, toch wel. We hebben hier veel vrijwilligers om mee te werken. Maar iedereen zondag naar de kerk krijgen, dat is er niet meer bij. Ik ben nu 17 jaar in Meerle en al bij al merk ik weinig verandering. Ik blijf er op hameren de lokale gemeenschap te versterken, meer armslag, meer zelfstandigheid te geven. Niet van bovenaf gestuurd. In Guatemala werkte dat prima hoor, eeuwen lang.’

En voor Fons Soontjens DHM: Welke rol zie je nog voor jezelf weggelegd? Fons: ‘Ik ben hier nog om dienstbaar te zijn. Als de mensen mij nodig hebben, ben ik er. De mis opdragen, sacramenten toedienen. Ik kan er best mee leven, al ben ik tenslotte niet meer van de jongste. Maar het is niet de invulling van het priester zijn die ik als jonge man voor ogen had. Mijn roeping was anders.’ DHM: En de sport? Fons: ‘Dat is mijn lang leven, hé. Twee keer per week ga ik 7, 8 km joggen. Ik ga naar KFC Meerle kijken. En zoals gezegd, ik doe zo veel mogelijk verplaatsingen met de fiets.’

DHM: Heb je nog familie in Kasterlee? Fons: ‘Ja, nog 3 broers en 2 zussen. Elke zondag bezoek ik de familie in Kasterlee en op dinsdag ga ik met mijn zus, die weduwe is, wandelen in Kasterlee. Als het goed weer is, ga

ik er met de fiets naartoe. Alles bijeen genomen, ben ik ook een Kempenzoon gebleven en dus was Meerle ook een beetje thuiskomen. Het is het mooiste dorp van de streek en heeft zeker de schoonste kerk!’ (jaf)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - 7 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - 7


VANUIT HET STADHUIS Omstreden verkaveling krijgt groen licht

Ondanks ontsluiting geen eensgezindheid Na meer dan 25 jaar krijgt de zone rond de Heilig Bloedstraat dan eindelijk haar zo verlangde ontsluiting. Dit was de voorwaarde van de buurtbewoners voor een nieuwe verkaveling in Hoogstraten Projectzone Zuid-Oost Centrum. De oppositiepartijen keuren deze beslissing evenwel niet goed en ook de bewoners zitten met gemengde gevoelens. Wat is er nog meer mis met de ontsluiting van de wijk?

Verkeersoverlast

Bezwaarschriften

Net zoals op de gemeenteraadszitting van 27 februari 2017 waren de buurtbewoners van Remi Lensstraat en omgeving massaal aanwezig op de gemeenteraad van 24 april. Twee maanden vroeger hadden enkele afgevaardigden van de buurt op de zitting een uitvoerig pleidooi gehouden voor meer verkeersveiligheid in de straten rond de Heilig Bloedstraat. De aanvraag van Vastgoed CW voor een nieuwe verkaveling tussen de Rombout Keldermansstraat, Houvast, Remi Lensstraat en Lodewijk de Konincklaan had voor flink wat beroering gezorgd bij de vele jonge gezinnen in de buurt.

Vooral de schepenen Baets (Ruimtelijke Ordening) en Haseldonckx (Mobiliteit) geven voorafgaand toelichting over de stand van zaken in dit dossier. “In het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) van 2003 werd reeds duidelijk bepaald dat de ontsluiting van de nieuwe verkaveling een essentieel punt zou zijn in deze verkavelingsaanvraag,” stelt schepen Baets. ”Er is een openbaar onderzoek geweest van half december 2016 tot half januari 2017. Hierbij zijn 13 bezwaarschriften binnengekomen en het college heeft hierover overleg gepleegd met een delegatie van de indieners. Nadien hebben afgevaardigden van de buurt hun toelichting kunnen geven op de gemeenteraad van februari. Heel wat knelpunten hebben te maken met mobiliteit. Een aantal van de ingediende bezwaren werd mee opgenomen in de uitvoeringsplannen. Sommige elementen zullen pas later bij de uitvoering worden opgenomen.

De nieuwe nieuweverkaveling verkavelingdie diehet door het gemeenteDe gemeente-bestuur bestuur zou moeten goedkeuren, omvat 110 zou moeten goedkeuren, omvat een 110een nieuwe nieuwe wooneenheden. Berekeningen gaven wooneenheden. Berekeningen gaven aan dat aan dat hierdoor meer dan 600 extra autoverhierdoor meer dan 600 extra autover-plaatsingen plaatsingen per dag in deze straten zouden per dag in dezeHet straten zouden plaatsvinden. grootste deelplaatsvinden. hiervan zou Het via grootste deel hiervan zou via de reeds de smalle en reeds overdrukkesmalle Heiligen Bloedoverdrukke Heilig Bloed-straat zijn de wegVrijheid. moeten straat zijn weg moeten vinden naar vinden naar de Vrijheid. Een dikke brug te ver, Een dikke brug te ver, vonden de buurtbewoners die al jaren geconfronteerddie worden met een dreivonden de buurtbewoners al jaren geconfrongend worden verkeersinfarct. 1991verkeersinfarct. is de wijk geteerd met een Sinds drei-gend groeid1991 en gegroeid zonder dat eren enige beweging Sinds is de wijk ge-groeid gegroeid zonkwam in de oorspronkelijk beloofde ontsluiting der dat er enige beweging kwam in de oorspronvan de wijk. kelijk beloofde ontsluiting van de wijk.

Bij de uitvoeringsplannen zijn enkele bindende voorwaarden opgenomen. Zo moeten de wegen overgedragen worden aan de gemeente en moeten de uitvoeringsplannen eerst door het college

worden goedgekeurd vooraleer er van een verkaveling sprake kan zijn.” Daarnaast zijn er een aantal technische aspecten die de administratie heeft opgenomen in het besluit. Dit gaat dan vooral over de inrichting van het openbaar domein en de ontsluiting van de percelen. Volgens schepen Baets zal er 7300 m³ groen zijn in de nieuwe verkaveling en zal het openbaar domein meer dan een derde van de totale oppervlakte innemen. Er zou ook heel wat aandacht besteed zijn aan duurzaamheid en ondergrondse afvalcontainers staan ook op het verlanglijstje.

Ontsluiting Schepen Marc Haseldonckx schetst de visie rond mobiliteit in dit gebied. “Voor het stadsbestuur is de ontsluiting ook steeds een conditio sine qua non geweest vooraleer er met de verkaveling kan gestart worden. Deze ontsluiting moet onmiddellijk gerealiseerd worden, het dossier maakt ook duidelijk dat hier de nodige garanties voor zijn gegeven. Anderzijds moet het sluipverkeer vanuit Rijkevorsel naar Wortel en omgekeerd zoveel mogelijk vermeden worden. Tijdens de vorige legislatuur zijn er gesprekken geweest met Rijkevorsel over een ontsluitings-

Inspraak De nieuwe verkaveling en de plannen voor nog een extra uitbreiding in de toekomst met 170 wooneenheden zetten de verontruste ouders er toe aan een handtekeningactie te starten om hiermee op de gemeenteraad hun stem te kunnen laten horen. Geen nieuwe verkaveling zonder voorafgaande ontsluiting via de Lodewijk de Konincklaan was de overheersende eis. Alle politieke partijen in de gemeenteraad schaarden zich achter deze visie. Het college vroeg evenwel de normale gang in deze procedure af te wachten en daarna al dan niet de verkaveling in de gemeenteraad goed te keuren. Het gemeentebestuur moet zich immers uitspreken over het tracé van de wegen in een nieuwe verkaveling. Nu het college dit punt op de agenda zet, getuigt dit van het feit dat zij alvast akkoord gaat met de verkaveling,… met een voorafgaande ontsluiting, zoals in februari beloofd.

8 8

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De Remi Lensstraat zal met paaltjes worden afgezet om mogelijk sluipverkeer tegen te gaan. De kinderen van de straat zullen dan misschien toch nog ongehinderd kunnen spelen.


VANUIT HET STADHUIS weg op de grens met Rijkevorsel. Hier werden toen een aantal voorwaarden aan gesteld: Hoogstraten moest deze weg bekostigen, er mochten geen bouwpercelen aan die weg bijkomen en geen onteigeningen op het grondgebied van Rijkevorsel. Op dit laatste aspect is het dossier vastgelopen, want dit bleek niet mogelijk. Dit is verschillende keren op de verkeersraad uitgelegd. Wij hebben altijd gezegd dat we geen verdere energie zouden steken in iets dat toch niet mogelijk is. Maar nu is er eindelijk, na 25 jaar, uitzicht op een oplossing.”

Concreet Er komt een ontsluiting aan de Lodewijk De Konincklaan ter hoogte van het huisnummer 391 naar de Rombout Keldermansstraat. Deze nieuwe weg wordt dubbelrichting. Er zal geknipt worden in een aantal straten, namelijk in de Hoge Lammers en in de Remi Lensstraat ter hoogte van de Heilig Bloedstraat. Er zullen paaltjes gezet worden. Dit moet het sluipverkeer tegenhouden. De Heilig Bloedstraat zou enkelrichting worden en enkel toegestaan voor inkomend verkeer vanuit de Vrijheid (Heilig Bloedlaan). De Heilig Bloedstraat zou ook ingericht kunnen worden als fietsstraat. In gans het gebied zou maximum 30 km per uur mogen gereden worden. Verder zou de trage weg tussen Achtelsestraat en de Heilig Bloedstraat mogelijk opgewaardeerd worden en zo een verbinding maken tot aan de Pax. Met al deze maatregelen hoopt het bestuur het verkeer te kunnen spreiden en de verkeersdruk te verminderen. Dit betekent wel dat mensen mogelijk zullen moeten rondrijden. Schepen Haseldonckx voegt er nog aan toe dat alle vrachtverkeer langs de nieuwe ontsluitingsweg zal moeten rijden en dat de Rombout Keldermansstraat en de Remi Lensstraat zullen worden afgesloten. Voor de eventuele volgende fase zal de ontsluiting in geen geval langs de Heilig Bloedstraat komen maar volledig via de Achtelsestraat, die hiervoor dan wel moet aangepast worden.

Onafhankelijke verkeersstudie De bewoners van de wijk hadden in de gemeenteraad van februari sterk aangedrongen op een degelijke en onafhankelijke verkeersstudie. Hun verkeerstellingen, die onder gelijkaardige omstandigheden zouden gebeurd zijn, hadden een veel hoger cijfer gegeven dan in het dossier van de verkavelaar vermeld stond. Schepen Haseldonckx verwerpt evenwel deze eis. “Nog maar eens een nieuw studiebureau aanduiden heeft geen enkele zin. We zullen toch bij hetzelfde resultaat uitkomen. De verkavelaar had het onafhankelijk studiebureau Willems aangeduid en deze heeft de mobiliteitsstudie op een onafhankelijke manier uitgevoerd. Sommigen blijken daar aan te twijfelen. Maar als ik morgen tellingen ga doen, dan krijg je wellicht ook andere cij-

CW vastgoed gaat heel deze hoek verbouwen tot appartementen. De nieuwbouw moet een zestal meter achteruit. Gaat dit de veiligheid ten goede komen en wat zal de invloed ervan zijn op het verkeer in de Heilig Bloedstraat? Als de nieuwe ontsluiting via de Lodewijk De Konincklaan een feit is, wordt de Heilig Bloedstraat enkelrichting. fers. Deze cijfers kwamen immer van AWV, het Agentschap van Wegen en Verkeer.” Tot slot wijst de schepen er nog op dat er momenteel gesprekken aan de gang zijn over de hoek van de Heilig Bloedstraat. Als dit project er komt zal deze hoek zes meter achteruit moeten om alzo een beter zicht te hebben. Maar de straat wordt sowieso enkelrichting, aldus Marc Haseldonckx.

bout Keldermansstraat tegen de Kasteelbeek aan af te sluiten met betonblokken. We willen ook dat in de verkavelingsvergunning wordt opgelegd dat de bruggen pas mogen gebouwd worden nadat de wegen en nutsvoorzieningen zijn aangelegd. Zo voorkomt men zwaar verkeer langs bestaande wegen in de bestaande verkavelingen.”

Nog vragen

Hoogstraten Leeft heeft ook vragen bij de waterhuishouding gezien de nabijheid van de Kasteelbeek. Is hierover een studie gemaakt en is er nagegaan of de infiltratie van het hemelwater hier wel optimaal zal of kan werken? Wordt er voldoende ruimte voorzien om de Kasteelbeek later te ruimen? Hierover staat een bemerking in het advies van GECORO waar geen rekening mee wordt gehouden.

Voor Marc Van Aperen, woordvoerder van Hoogstraten Leeft, blijven er in dit dossier nog veel te veel vragen onbeantwoord. Zijn fractie deelt de bezorgdheid van de buurtbewoners en staat volledig achter hen, zowel met hun eis voor een degelijke ontsluiting als voor het voorafgaandelijk uitvoeren van een verkeerseffectenstudie. Voor hen kan de aanleg van de wegen in de verkaveling Zuid-Oost Centrum alleen maar uitgevoerd worden onder twee uitdrukkelijke en strikte voorwaarden: “Vooreerst dat alle aanvoer van materialen en machines nodig voor de aanleg van de riolering, wegenis, uitrusting, nutsvoorzieningen, elektriciteit, kabel TV, enz. gebeurt langs de ontworpen weg die aansluit op de Lodewijk de Konincklaan N14. Deze ontsluiting moet eerst gerealiseerd worden vooraleer er sprake kan zijn van goedkeuring van de verkaveling. Daarnaast eisen wij dat de verbinding met de Remi Lensstraat zal worden aangelegd met een voetgangers- en fietsersbrug en dat hier geen doorgang voor auto’s komt. De Remi Lensstraat is immers ongeschikt voor doorgaand autoverkeer. Daarom vragen wij om tijdens de ganse duur van de werken de Remi Lensstraat en de Rom-

Verkeersstudie en toezicht “Op 27 februari hebben de buurtbewoners op de gemeenteraad gepleit voor een onafhankelijke en degelijke mobiliteitsstudie. Hieraan is nog geen gevolg gegeven” meent raadslid Van Aperen. “Omwille van deze reden en omwille van tal van vragen die onbeantwoord zijn gebleven vragen wij ons echt af of dit dossier wel rijp is om hier vandaag over te beslissen. Want ook het goedgekeurde PRUP wordt volgens ons niet gevolgd. Hierin voorzag men een aansluiting van Houvast met de Rombout Keldermanssstraat met een weg voor autoverkeer. En nu kan dat nooit meer, aangezien op dat mogelijke tracé een bouwplaats is voorzien. Toch heeft de verkavelaar hier dan een voetpad voorzien dat DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

99


OMSLAGVERHAAL

VANUIT HET STADHUIS mobiliteitsstudie werd bijgevoegd over de hele zone waarin deze verkaveling gelegen is en over wat in de toekomst gepland is. Daarnaast merkt raadslid Fons Jacobs erg weinig groen in de nieuwe verkaveling. Hier en daar een beetje gras, en enkele kleine haagjes, daar zullen de 92 nieuwe gezinnen en kinderen het mee moeten doen. In het PRUP wordt aangehaald dat de Kasteelbeek wordt ontwikkeld als groene as en dat aansluitend 2000 vierkante meter dient ontwikkeld te worden als groenzone voor verblijfs- en speelruimte. “Dit komt niet aan bod in deze aanvraag. En over de inrichting van groenperken en speelzones lezen we enkel dat dit verder dient uitgewerkt. Wij kunnen nu toch niets goedkeuren dat helemaal nog niet uitgewerkt is?”

Gevaarlijk Vandaag grazen de paarden nog rustig. Binnen afzienbare tijd komt hier ruimte voor 110 wooneenheden. Maar voor het zover is, zal er nog wel heel wat water door de Kasteelbeek lopen. doodloopt op privé grond. Er blijven bovendien nog zoveel onduidelijkheden, zelfs voor het college, dat wij van mening zijn dat er eerst duidelijkheid moet geschapen worden op tal van vragen en het daarom beter is dit agendapunt terug te nemen en later terug te bespreken,” aldus Hoogstraten Leeft. Tot slot heeft raadslid Van Aperen zijn bedenkingen bij het persbericht op de website en de facebook pagina van de stad. “Hierin lezen we dat het stadsbestuur erop zal toezien dat de voorwaarden die worden opgelegd, nauwgezet zullen worden uitgevoerd. Wij stellen de vraag op welke manier en door wie dit toezicht en de handhaving zullen gebeuren, want in het recente verleden is meermaals gebleken dat de handhaving van bouw- en milieuvergunningen (omgevingsvergunningen) in Hoogstraten eerder een lachertje is dan wel een serieuze aangelegenheid. Hoe gaat het stadsbestuur het toezicht en de handhaving nu wel garanderen?”

Totaalbeeld

sluiting langs de Lodewijk de Konincklaan een voorwaarde, maar dit is totaal onvoldoende voor het hele mobiliteitsprobleem dat zich hier aandient. Indien er geen maatregelen worden vastgelegd, zorgt de ontsluiting misschien.in de toekomst zelfs voor meer verkeer in de bestaande woonwijken. Wat zeker niet de bedoeling kan zijn. Waar komt er éénrichtingsverkeer, waar wordt er geknipt en welke gevolgen heeft dat voor de verkeerscirculatie, welke wegen worden er tijdelijk afgesloten en welke definitief, hoe wordt de verkeerssituatie beoordeeld bij de uitvoering van de volgende verkaveling en langs waar moeten al deze nieuwe ontsluitingen gebeuren? In de gemeenteraad van 27 februari is door schepen Haseldonckx de belofte gedaan aan de buurtbewoners dat deze niet via de Heilig Bloedstraat zal gebeuren, maar gaat deze belofte nog steeds op? Wij hadden graag hier vooraf een totaalbeeld over gekregen en dat is duidelijk niet voorhanden.”

Nieuw onderzoek

Ook raadslid Fons Jacobs van Anders dringt er sterk op aan dit dossier te verdagen. Een eerste reden is het simpele feit dat nu voor deze nieuwe verkaveling een tracé van de weg wordt vastgesteld, maar er is nergens sprake van een totaal mobiliteits- en circulatieplan voor dit hele gebied, en is er nergens een visie te bespeuren hoe het hele verkeersgebeuren zal georganiseerd worden in de bestaande straten en wijken rondom deze nieuwe verkaveling.

“Een tweede reden om dit punt te verdagen”, vindt Jacobs, “is het feit dat onze fractie zich afvraagt of voor deze verkaveling geen nieuw openbaar onderzoek diende gevoerd te worden. Het gaat hier immers over een ander verkavelingsontwerp omwille van de bijkomende ontsluiting waardoor er mogelijk andere opmerkingen naar boven kunnen komen. Het lijkt ons dan ook aangewezen om een nieuw openbaar te voeren over deze verkavelingsaanvraag.”

“We lezen nergens hoe het verkeer zal verlopen als ook de volgende verkaveling of mogelijk verkavelingen hun uitvoering zullen krijgen. Voor deze verkaveling die nu voorligt is een ont-

Om deze twee redenen vraagt de fractie Anders dan ook om dit dossier uit te stellen tot er een nieuw openbaar onderzoek is gebeurd naar de verkavelingsaanvraag en tot er een uitgebreide

10 -- JUNI JUNI2017 2017 - - DE DEHOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSEMAAND MAAND 10

Raadslid Jacobs heeft ook felle kritiek op de zogenaamde speelpleinen. ”In het masterplan van de verkavelaar is opgenomen dat alle speelmogelijkheden gesitueerd zijn op of rond de openbare weg. De 'keerkom', een belangrijke verkeersader voor inkomend en uitgaand verkeer, wordt aangeprezen als 'speelplein' om te fietsen, touwtje te springen, te stoepkrijten, te voetballen en een plek voor buurtfeesten. Dat alle verkeer van de nieuwe verkaveling en de achterliggende wijken hierlangs passeert en dat bovendien het plein rondom wordt ingericht met parkeerplaatsen, lijkt voor de verkavelaar geen probleem te zijn. Voor ons is dit duidelijk: dit is geen speelplein, dit is een drukke verbindingsweg. Ook andere speel- en ontspanningsgelegenheden bevinden zich op belangrijke doorgangswegen van de nieuwe verkaveling. Het verkeersvolume zal niet toelaten dat kinderen hier kunnen spelen, laat staan dat ouders met een gerust hart hun kinderen op de straat kunnen laten ontspannen.” Fractie Anders hoopt “dat de gemeenteraad hier niet in mee gaat. Er is dus in dit plan nergens sprake van een speelzone, enkel dat dit “nog verder moet uitgewerkt worden”…We weten allemaal wat dit betekent! Samengevat : nergens groen, nergens speelterrein,…. Hiermee gaat het bestuur toch in tegen haar eigen principes. Daarnaast kunnen we ons niet veroorloven om de realisatie van kwaliteitsvolle groenvoorzieningen en van kwalitatieve en veilige speelgelegenheden over te laten aan de goodwill van de verkavelaar. Dit moet vooraf duidelijk zijn!”

Omleidingsweg Raadslid Fons Jacobs vervolgt: ”Een belangrijk element in het dossier van de verkavelingsaanvraag was uiteraard de ontsluiting naar de Lodewijk De Konincklaan, maar ook om een objectieve verkeersstudie op te laten maken. Voor de fractie Anders zijn er nog heel wat onduidelijkheden: er is vooreerst sprake dat deze


OMSLAGVERHAAL

VANUIT HET STADHUIS nieuwe ontsluiting op de Lod. De Konincklaan als omleidingsweg zal aanzien worden. Op welke momenten zal dat gebeuren? En is de Rombout Keldermansstraat breed genoeg om als omleidingsweg gebruikt te worden en tegelijk een hoofdontsluiting te zijn voor toch een aanzienlijk woongebied? Is het bovendien niet vreemd om een omleidingsweg te voorzien door een “opnieuw kwaliteitsvol woongebied” wat ongetwijfeld ook veel zwaar verkeer met zich mee zal brengen? Welke taak is er weggelegd voor deze omleidingsweg? Het lijkt ons niet opportuun om deze en achterliggende woonwijken in te richten als omleidingsweg, noch naar Wortel/Merksplas/Turnhout, noch naar Minderhout, noch naar Rijkevorsel. Allemaal zaken waar volgens ons vooraf duidelijkheid over moet zijn!” Voor Anders blijven er dus te veel onduidelijkheden en onbeantwoorde vragen, zoals de al aangehaalde ontsluiting langs de Houvast die in het PRUP als voorwaarde is opgenomen. Ook van een mogelijke Trage Weg naar het centrum is op de plannen niets te zien. Om al deze redenen wenst de partij Anders dit dossier niet goed te keuren. Ook de andere oppositiepartij Hoogstraten Leeft zal tegenstemmen.

Mobiliteit Schepen Marc Haseldonckx geeft toe dat het mobiliteitsaspect heel belangrijk is voor dit dossier, maar dat het niet van belang is voor de goedkeuring van deze verkaveling. ”Dit is ook

in andere dossiers nooit zo geweest. Zo is voor de site Sterkens in Meer ook in een latere fase de mobiliteit goedgekeurd. De gemeenteraad kan er zich altijd in een later stadium over uitspreken.” De Remi Lensstraat en het Eligius Van den Akerplein zullen geen extra verkeer krijgen. Deze mobiliteitsprincipes zijn bovendien bekeken in overleg met de districtsingenieur van AWV. “Het spreidingsmodel geldt als basis. Een tweede lob (Achtelsestraat tot aan de Gelmelstraat) zal in een latere fase ter sprake komen. De omleidingsweg zal nooit toegankelijk zijn voor vrachtverkeer, dat wordt opgelegd aan de verkavelaar (net zoals in het Koolhof). We willen wel de mogelijkheid hebben om deze weg bij calamiteiten te gebruiken, maar het is niet de bedoeling om dit als permanente omleidingsweg te hanteren.” En de schepen rondt af met nog een stevige opmerking naar raadslid Jacobs: “Jij bent ook altijd sceptisch en het zal voor jou ook nooit goed zijn. Het college heeft hier zijn werk goed gedaan.”

Afdwingbaarheid Schepen Ward Baets vult aan. “ Met dit tracé van de wegen trachten we een leefbare hoofdstraat en zijstraten te creëren. Met de ruimingsvoorwaarden voor de Kasteelbeek is rekening gehouden en ook de waterinfiltratie is bekeken. Het uitvoeringsdossier ligt al in grote lijnen vast, maar concretisering is inderdaad nog verder nodig.” Op de vraag welke middelen we als stadsbestuur hebben om dit af te dwingen, zijn

volgens schepen Ward Baets meerdere antwoorden. “De verkavelaar moet een borg storten die kan aangewend worden indien nodig. Ook de overdracht van de wegen zal pas gebeuren als er voldaan is aan de voorwaarden die opgelegd zijn. Het aandeel groenvoorzieningen is meer dan er nodig is volgens de richtlijn, ook hier zal er aan de opgelegde voorwaarden moeten voldaan worden.” De schepen geeft toe dat er inderdaad geen ingerichte speelpleintjes voorzien zijn, maar wel de nodige speelzones.

Goedgekeurd Bij 14 tegen 11 of meerderheid tegen oppositie wordt het tracé der wegen in de nieuwe verkaveling goedgekeurd. Er blijven echter nog heel wat onbeantwoorde vragen wat ook bij de bewoners wellicht nog heel wat ongerustheid zal veroorzaken. Het ontbreken van een globaal mobiliteitsplan voor gans het gebied zal zich in de toekomst waarschijnlijk sterk doen voelen, zeker wanneer ook de andere verkaveling in zicht komt. Wij zijn ook benieuwd naar de plannen van CW-vastgoed voor de hoek Lodewijk De Konincklaan - Heilig Bloedstraat. De voorziene appartementsblokken zullen 12 meter vanuit het midden van de straat opgetrokken worden, wat betekent dat de rooilijn een 6-tal meter achteruit komt liggen. Afwachten of dit de zichtbaarheid en de verkeersveiligheid ook effectief ten goede zal komen. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd. (jh)

Twee afgevaardigden van de bewoners brachten een goede voorstelling van de verkeersproblematiek in hun wijk. Wellicht komt er nu, na 25 jaar, toch een ontsluiting langs de Lodewijk De Konincklaan. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - 11 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - 11


OMSLAGVERHAAL SPORT

Minderhoutenaar Jan Schoors naar het WK massage

Het wielrennen zit tot in de toppen van mijn tenen Oost-Vlaming Jan Schoors woont in Minderhout en gaat begin juni deelnemen aan de wereldkampioenschappen massage in Kopenhagen, Denemarken. Wat hij zelf een uit-de-hand-gelopen hobby noemt, wordt nu een van de grootste uitdagingen in zijn leven. Een verhaal over Erik De Vlaeminck, Sven Nys, Marcel Kittel, sportmassage, cupping, roptrotherapie en zo veel meer. Hij dacht dat ze hem in het ootje wilden nemen toen ze hem vroegen of hij zich kandidaat wilde stellen voor het wereldkampioenschap massage in Denemarken. Was hij in een of ander tv-programma beland? Nee, het was ernst. Iemand moest België vertegenwoordigen, zeker omdat Naqi een van de hoofdsponsors is van het wereldkampioenschap. Naqi is een Belgisch bedrijf in huidverzorgingsproducten, gespecialiseerd in massage lotions. Jan Schoors: ”Ik was zelf verbaasd dat hiervoor een wedstrijd bestond. Eerst was er niemand die wilde deelnemen. Veel collega’s zijn bevreesd en reageren afkerig om zich te meten met anderen. Ik heb toegezegd en ik heb het geluk dat er een sponsor voor mij de vluchten, het hotel, sporttas en kledij betaalt. Ondertussen zijn we met vijf deelnemers met de Belgische nationaliteit, waaronder een vrouw van Thaise en een van Roemeense origine. Van de twee mannen werkt de ene bij opleidingscentrum Syntra, de andere is sportverzorger van de nationale voetbalploeg.”

Sven Nys Jan Schoors is in feite Oost-Vlaming. “Ik hoor wel dikwijls: gij zijt ni van hier, hé… Dat klopt dus, ik kom uit Eeklo waar ik de buurman van Erik De Vlaeminck was. Van jongs af had ik de wielermicrobe te pakken. Ik heb nog een foto waarop ik als kind bij Adri Vander-

poel op het stuur zat. Op een bepaald moment mocht ik mee als verzorger van Sven Nys. Sven werd vroeger lijkbleek wanneer hij Mario De Clerck tegen kwam. Dus werd aan mij gevraagd om samen met hem naar start en aankomst te gaan. Ik deed de parcoursverkenning mee en zorgde ervoor dat hij proper op het podium stond. Zo was ik zeven jaren zijn verzorger, zolang hij reed voor Rabobank deed ik alles voor hem. Ik heb Sven nog wereldkampioen zien worden in 2005. Hij kreeg toen een trui die veel te groot was, vele mensen weten dit nog. Die trui hangt bij mij op de kamer.

Ik hoor wel dikwijls: “Ge zijt ni van hier hé!”

Voor mij is Nys overigens nog altijd de grootste sportman. Ik moet eerlijk toegeven dat ik een huwelijk heb opgeofferd voor Sven of toch zeker voor de sport. Elk weekend was ik weg en in de week had ik nog mijn gewone job. Maar in het wielermilieu leerde ik ook een vrouw kennen. An Lambrechts was ook supporter van Nys. Haar broer Wim is overleden als wielrenner; Geert De Vlaeminck, mijn buurjongen en zoon van Erik, is ook overleden door een hartaderbreuk. Zo leer je mekaar kennen en van het een komt het ander.... Zo kwam ik in Minderhout terecht. Na mijn verhuis kreeg ik de vraag van Rabobank om een andere van hun renners te begeleiden. Het was de Nederlander Ramon Sinkeldam, van wie ik nog nooit had gehoord. Ik heb hem twee jaar begeleid ‘in het veld’ tot hij koos voor de weg en het team Giant.”

Rondewerk

“Die trui hangt bij mij op de kamer”.

12 -- JUNI JUNI2017 2017 -- DE DEHOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSEMAAND MAAND 12

“Vanaf dan wilde ik meer weten over massage. Ik kon wel masseren, maar was niet gediplomeerd. Ik heb het diploma van sportverzorger bij Syntra in Turnhout behaald. Daarna was het niet moeilijk om een ploeg te vinden. Bij wielerploeg Argos Shimano werkte iki met Marcel Kittel. Tot 2014 heb ik voor Giant gewerkt. Ik zeg maar Giant want de ploeg veran-

derde telkens van naam en van cosponsor. Voor een wielerbegeleider is het rondewerk een job van ’s morgens tot ’s avonds. We verzorgen voedselpakketten voor hongermomenten op de kamers van de renners. We moeten zorgen voor het ontbijt, maken dan broodjes maken voor alle renners en de omkadering. We brengen de sporttassen naar beneden. Dan kruipen we in de volgwagen, geven onderweg drinkbussen aan en etenszakjes. Dat lijkt gemakkelijker dan het is. ’s Morgens en ’s avonds wordt er gemasseerd. Wanneer dat achter de rug is, moeten we nog de wagens, de was doen, enz. Zo heb ik de Ronde van GrootBrittannië gedaan, de Eneco tour, de 4-daagse van Duinkerke.”

Ambitieus met Minderhout VV “Ook bij voetbalploeg Minderhout VV ging ik aan de slag. Voetballers verzorgen is iets heel anders dan wielrenners. Zelf was ik een fervent fietser tot ik in 2015 een zwaar fietsongeval heb gehad met een viervoudige dijbeenbreuk. Ik ben nu eigenlijk pas opnieuw beschikbaar als freelance wielerverzorger. Ik kan terecht bij verschillende wielerploegen en mag in juli de nationale selectie van de Belgische pistiers begeleiden op het EK in Portugal. Volgend voetbalseizoen ben ik ook opnieuw verzorger van het eerste elftal en de reserven van Minderhout. MVV zal een volledige nieuwe weg inslaan. Ricardo Smits wordt trai-


OMSLAGVERHAAL SPORT

Jan Schoors

spierkrampen vanuit diepere lichaamsweefsels naar de huidoppervlakte te trekken met behulp van vacuüm gemaakte cups. Bij een contractuurtje in de dij of in de kuit bij voetballers is het de aangewezen methode. Een stijve nek of het gevoel dat er een blokje tussen je schouderbladen zit, wordt hiermee verholpen. Het is een techniek die steeds meer gebruikt wordt. Bij Cupping wordt gewerkt met o.a. glazen potten. Bij Michael Phelps kon je tijdens de Olympische Spelen de rode kringen op zijn rug zien ten gevolge van deze techniek. Het derde deel bestaat uit de handtechnieken voor rugmassage. Het lijkt misschien raar, maar mijn belangrijkste ambitie is om niet als laatste te eindigen. Het deelnemersveld is enorm sterk. Op gebied van sportmassage hoop ik in het midden te ein-

“ Een moderne visie op voetbal, de juiste verzorging hoort daar bij” 45 jaar Woont in Minderhout sinds 2009 Afkomstig van Eeklo Gehuwd met An Lambrechts Vader van Brent, Bente en Victor Vertegenwoordiger bij Van Raak Chemicals NV en bij Adblue Diploma sport-, wielerverzorger Diploma roptrotherapie, vacuümmassage (cupping) Vormingsattest voor Mental Coach in de sport Erkend lid van de Belgische Massage federatie. ner. Hij heeft een voetbalschool in Nederland en heeft een heel moderne visie op voetbal. T2 Dirk Godrie en T3 Mark Godrie zitten op dezelfde golflengte. De juiste verzorging hoort daar bij. De bedoeling is om aantrekkelijk, aanvallend voetbal te brengen, voor de supporters mooi om naar te kijken. Er zijn spelers die in Hoogstraten een prima opleiding hebben genoten, MVV heeft zelf ook al jaren een goeie jeugdopleiding. Jammer genoeg stromen nog te weinig talenten door. We zijn er zeker van dat er voldoende talent aanwezig is om onze ambitieuze doelen na te streven. We gaan de technisch sterkere voetballers tot hun recht laten komen.”

digen. Freestyle is uniek. Ik deed onlangs een try-out samen met iemand die twee jaar geleden jurylid was. Mijn prestatie, indien het een wedstrijd zou geweest zijn, zou voor hem 92 op 100 gequoteerd worden en daarmee zou ik toen vijfde laatste zijn geweest. Het gaat over handgrepen, positie, houding, het hele pakket. Wanneer je een spier behandelt, moet je die precies bewerken van waar die begint tot waar die eindigt. Er zit ook een theoretisch gedeelte in met anatomie, fysiologie en traumatologie en dat in het Engels en in het Latijn. De winnaar behaalde vorig jaar 99.4%. Met de bijscholingen die ik heb gehad, hoop ik enkele

percentages te kunnen stijgen. Ik heb ook al veel geoefend. De ultieme doelstelling is om 95 % te behalen. In elk geval ga ik vele nieuwe dingen leren en ontdekken op dat WK!”

Praktijk aan huis “Het liefst van al begeleid ik sporters buitenshuis, wielrenners, voetballers... Nadat ik het vereiste diploma behaalde, begon ik ook thuis een praktijk. Ik heb een sportkamer ingericht en ik wil absoluut met alles in orde zijn - verzekering en BTW nummer inbegrepen. Als het koers is in Meer, dan lopen ze bij mij de deur plat. Ook van Meetria en MVV heb ik klanten. Overigens zijn alle soorten sporters welkom. Ik doe sportmassage maar ook andere specialiteiten. Je moet in alle geval niet komen om in slaap te vallen op de massagetafel, zeker weten. Als mensen nadien vertellen dat het goed is, geeft je dat vertrouwen - of het nu Kittel is, een plaatselijke voetballer of een triatleet. Dit is een heel mooie hobby en dat zal zo ook wel blijven, want er mijn beroep van maken is dromerij.” (rb)

Wat in Kopenhagen? “In Kopenhagen moet ik de strijd aangaan met kandidaten uit 32 verschillende landen. Er zijn verschillende disciplines. Zelf neem ik deel aan sportmassage en aan freestyle massage, mijn paradepaardje. Freestyle bestaat uit drie delen. Het eerste deel is de Roptrotherapie, dat is een behandelmethode waarbij met een bronzen T-bar diepe dwarse frictie gegeven wordt op de weke delen. Een tweede deel is Cupping of Vacussage, dé manier om gifstoffen en

...dan kruipen we in de volgwagen, geven onderweg drinkbussen aan en etenszakjes... DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - 13 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - 13


MEERLE

14

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


GESCHIEDENIS DAGBOEK

Met Anderlecht supporter Wouter Van Bavel naar Man U

Kippenvelmomenten om nooit te vergeten HOOGSTRATEN - Het was een uitstekend jaar voor de Belgische voetbalteams in de Europese competities. Drie ploegen gingen door tot de kwartfinales. Voor de meest prestigieuze ploeg, Anderlecht, voor het eerst in 20 jaar. Ook in Hoogstraten zijn er hevige supporters van eerste klasse ploegen, zeker voor de grootste zoals Anderlecht en Club Brugge, de traditionele concurrenten voor de titel en voor een Europees ticket. Wouter Van Bavel, fan van Anderlecht vanaf zijn dertiende, gaat regelmatig mee op de Europese verplaatsingen. Onlangs kreeg hij de kans om zijn team aan de slag te zien in het legendarische Old Trafford, tegen de rijkste én duurste ploeg ter wereld, Man U! Op onze vraag hield hij er een dagboek over bij.

Wouter Van Bavel

Anderlecht Away! 16 maart: Terugwedstrijd RSCA – Apoel Nicosia 1-0. Voor het eerst in 20 jaar nog eens in een kwartfinale van een Europese Beker.

Zijn eerste Europese verplaatsing was naar Italië, naar Bologna. Sedertdien gaat Wouter regelmatig mee op verplaatsing. ‘Criterium is dat het een interessante club of een interessante verplaatsing moet zijn. Een club waar ik nog niet geweest ben.’

17 maart: Dag van de loting. Zoals meestal op lotingdagen een stressvolle dag. Vanaf ‘s morgens beginnen de verschillende whatsapp- en sms-berichten binnen te komen. Ieder heeft zo zijn eigen voorkeur van favoriete tegenstander. Vrijdagmiddag en de balletjes gaan in de trommel. Resultaat: Anderlecht speelt tegen het grote Manchester United. Na Tsjechië, Duitsland, Frankrijk en Rusland nu dus de plas over. Sportief is dat zeker de zwaarst mogelijke tegenstander. Persoonlijk niet mijn favoriete voorkeur, maar toch blij om de oversteek te kunnen maken. Old Trafford, “the Theatre of Dreams” ontbreekt nog op mijn lijstje. Na wat over en weer getelefoneer en berichtjes sturen, besluiten we om met het vliegtuig te gaan. 24 uur in de bus is me iets van het goede te veel. De ervaring van zoveel jaren Europees voetbal heeft ons geleerd om zo snel mogelijk vliegtickets te boeken. De prijzen richting Manchester stijgen elk half uur door de plotse grote vraag naar aanvragen ginder. Een uurtje na de loting zijn onze tickets geboekt. Vertrek vanuit Düsseldorf blijkt de voordeligste zaak te zijn, 90 euro. De volgende dag sluit er zich nog iemand bij ons aan. Dezelfde vlucht is nu al gestegen tot boven de 300 euro! Stap 1 is gezet. Stap 2: einde van de werkdag en met een ingevuld aanvraagformulier voor verlof naar de baas. “Anderlecht speelt weer ergens zeker?” klinkt het daar. Gelukkig zonder probleem goedkeuring. De volgende dag wordt ook ons hotel geboekt vlakbij het centrum van Manchester. Voor tickets is het nog even afwachten hoeveel kaarten Manchester United ter beschikking stelt.

lemans. Ook de Pool Marcin Wasilewski heeft een speciaal plaatsje, zoals bij vele Anderlechtsupporters. De “aartsvijand” was vroeger Standard, tegenwoordig Club Brugge. ‘Als Anderlecht geen kampioen wordt, mag het iedereen zijn, behalve Club,’ lacht Wouter. ‘Ook tussen supporters is er stevige competitie, maar wel sportief én plezant’.

36 Jaar, geboren en getogen in Meerle. Als jongeling had de Chiro voorrang op voetbal, al ging hij wel naar KFC Meerle kijken met zijn vava, die een heel trouwe supporter was. Na de Chiro periode was er wel tijd om te voetballen, zaalvoetbal. ‘Meer op inzet dan op talent’, zegt Wouter er zelf van. Aangestoken door zijn Minderhoutse neef Dries Van Bavel, werd hij vanaf zijn tienerjaren supporter van RSC Anderlecht. Met Dries en zijn pa mocht hij de eerste keer me naar het grote stadion in Anderlecht. Vanaf zijn 15e heeft Wouter een abonnement op de thuiswedstrijden, die hij zelden mist. ‘Op verplaatsing gaan hangt een beetje af van het belang van de match. Het is al kostelijk genoeg. Een jaarabonnement kost 400 euro, elke keer 10 euro voor de bus. En dan nog een pintje en iets om te eten…’. Voor de thuismatchen gaat Wouter mee met de bus van de (erkende) supportersclub van Anderlecht in Rijkevorsel, The Mighty Mauves. Die heeft ook een opstapplaats aan ’t Withofke in Minderhout. Wouters all-time favorieten zijn Pär Zetterberg, Vincent Kompany en vandaag Youri Tie-

Tickets voor de matchen worden door de club geregeld. Die biedt ze aan bij de supportersclubs, die ze verdelen volgens een voorrangsysteem: aantal jaren abonnee van de club, aantal verplaatsingen dat je al mee ging. Voor Wouter is er op die manier altijd een ticket beschikbaar, aangezien hij al 22 jaar abonnee is en al vele Europese verplaatsingen heeft meegemaakt. ‘Voor de verplaatsing zelf heb je meestal de keuze: met de supportersclub, meestal met de bus; met het vliegtuig, maar dan boek je de tickets zelf. De supportersclub heeft meestal ook een hotel in haar aanbod.’ Bij een succesvolle Europese campagne zoals dit seizoen is Wouter dus nogal eens weg. Maar hij is alleenstaande en krijgt gemakkelijk verlof van zijn werkgever. ‘Het komt zelfs meestal goed uit, want mensen met een gezin hebben liever tijdens de schoolvakanties verlof. En dan blijf ik aan het werk’. ‘Ja, die verplaatsingen kosten een aardige cent, maar het is dan ook mijn vakantie. Enkele weken naar een zonnig oord in juli of augustus zou me ook veel geld kosten. En ik kom zo op veel plaatsen. De mooiste verplaatsingen waren naar Sint-Petersburg - heel koud – en naar Donetsk in Oekraïne. Een heel andere wereld, als het ware terug in de tijd!’. Van alle clubs die hij bezocht brengt Wouter steevast een clubsjaal mee. Ondertussen een hele muur vol! (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

15 15


DAGBOEK

Even paniek

Last call

23 maart: Even paniek. Door het missen van een blijkbaar onschuldig trapje sla ik mijn voet om. Resultaat: stukje bot afgebroken in de enkel en al meteen een week in het gips en dus krukken om wat rond te lopen. Nog een kleine maand om terug te been te zijn.

20 april: Na lang uitkijken is het eindelijk zover. Om 2u ‘s nachts opstaan. Na een gezamenlijk ontbijtje vertrek richting Düsseldorf waar we om 7u opstijgen. De trip is nu echt begonnen. In Düsseldorf wagen we ons alvast aan een eerste pintje. Bij de ene smaakt dit al beter dan bij de andere. Door de boxen klinkt ondertussen “Manchester Last Call”. Snel zijn is de boodschap om onze vlucht niet te missen.

“ Geen strandvakantie of skiverlof voor mij. Geef mij maar Anderlecht Away!” 29 maart: Info i.v.m. tickets. Anderlecht krijgt er in totaal 2.429 van Manchester ter beschikking. Toch teleurstelling bij alle supportersclubs. Iedereen had er meer verwacht. De ticketverantwoordelijken van de verschillende supportersclubs wacht een moeilijke taak om deze te verdelen. The Mighty-Mauves (supportersclub uit Rijkevorsel) krijgt 76 tickets. Ook hier waren er al heel snel meer dan 150 voorlopige inschrijvingen. Via een puntensysteem worden de tickets dan toch verdeeld. Hoe vaker men meegaat, hoe meer recht op een ticket. Uiteraard moet men een heleboel mensen teleurstellen.

Na een uurtje vliegen landen we in Manchester. Eurootjes worden hier vlot gewisseld in Ponden. Taxi’s in en op naar het hotel. Sober maar gezellig hotel waar we nog net het ontbijt kunnen meepakken. De borden worden goed gevuld met bonen, worst en eieren. Na wat opfrissen doen we een wandeling door de stad. De volgende stop is het National Football Museum. Daar worden we verwacht om onze vouchers om te ruilen tegen het echte ticket. Na een kort bezoekje aan het museum is het tijd om iets te gaan drinken. De stad begint meer en meer paars te kleuren en de pubs en terrassen lopen stilaan vol. “The Sawyers Arms” verwelkomt ons met open armen en de Stella’s worden met grote regelmaat aangebracht. De sfeer is opperbest en er wordt gelachen, gezongen en gedronken. Zulke momenten maken de trip toch weer speciaal en onvergetelijk.

Man U Manchester United Football Club (van oorsprong Newton Heath L&YR FC of afgekort MUFC) is een Engelse voetbalclub uit Manchester. De club is opgericht in 1878 en heeft sinds 1902 de naam Manchester United. Ze spelen in rood-wit-zwart tenue. De club is de meest succesvolle ploeg uit de geschiedenis van het Engelse voetbal en de meest succesvolle van dit moment met 20 belangrijke bekers sinds Alex Ferguson bij Manchester United kwam in november 1986. Ze wonnen 20 keer de Premier League. De club won in 1999 en 2008 de Champions League en was in zowel 2009 als in 2011 verliezend finalist. Man U speelt zijn thuiswedstrijden op Old Trafford, een stadion met een capaciteit van 76.212 plaatsen. De club haalt de hoogste gemiddelde toeschouwersaantallen van de Premier League. De club is legendarisch. In de glorievolle periode einde jaren ’50 onder trainer Matt Busby stortte het vliegtuig met spelers en staf op terugvlucht van een Europese match neer in München. 23 Mensen stierven, waaronder 9 spelers. Op een klok aan het stadion staat de tragische datum voor altijd aangegeven: 6 februari 1958. Matt Busby bouwde een nieuw team, dat bekend werd als de Busby Babes en dat al enkele jaren later opnieuw de top bereikte. Legendarische spelers zijn Bobby Charlton, enfant terrible Georges Best, Eric Cantona, David Beckham, Ryan Giggs, Peter Schmeichel…. Onder trainer (manager) Alex Ferguson (1986 – 2013) kende de club zijn meest succesvolle periode met een vracht aan nationale en Europese titels. Hij werd er Sir Alex door en kreeg een standbeeld naast Busby en Bobby Charlton.

De stad begint meer en meer paars te kleuren. 4 april: Terug op controle met de enkel. Het gips mag er gelukkig af. Regelmatig een bezoekje aan de kinesist nu en rondlopen met een brace. Gelukkig al niet op krukken naar Manchester!

Na enkele uurtjes wordt het tijd voor een stevige maaltijd. Snel een steakske binnenspelen. Ook Wasilewski is hier aanwezig. Als echte Anderlecht-man komt hij zijn ex-ploeg mee aanmoedigen.

13 april: Thuiswedstrijd tegen Manchester United. Een uitstekend resultaat na 90 min. De afstraffing waar velen voor vreesden, is er niet gekomen en met een 1 – 1 is alles nog mogelijk voor de terugwedstrijd.

Ondertussen troepen naar schatting een 1.500 Anderlecht supporters samen op een pleintje omgeven door talloze pubs. De sfeer is opperbest en iedereen kijkt al uit naar de wedstrijd.

16 16

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Na een wisselvallige tussenperiode tekende de huidige trainer is José Mourinho een contract. Hij haalde Zlatan Ibrahimovic transfervrij, Eric Bailly voor 40 miljoen en Henrikh Mkhitaryan voor 32 miljoen binnen. Daarnaast maakte United oud-jeugdspeler Paul Pogba de duurste voetballer aller tijden door 105 miljoen euro voor hem te betalen aan Juventus. Ook Rode Duivel Marouan Fellaini speelt er sinds 2013.

7.00 uur en tijd om richting het legendarische Old Trafford te gaan. Met speciale shuttlebussen worden we afgezet en van ver zien we de tribunes al staan. Overal worden er duchtig foto’s gemaakt. Tijd om naar binnen te gaan. Het Uitvakje zit al aardig vol wanneer we toekomen.


OMSLAGVERHAAL DAGBOEK De stress is bij iedereen voelbaar. Het geloof in een stunt wordt groter. 20.05 uur lokale tijd. Old Trafford zit bomvol. 76.000 fans, maar alleen de 2.500 meegereisde Anderlecht- fans laten zich horen. Toch wel een kleine tegenvaller. Enkel bij het snelle openingsdoelpunt van Mkhitaryan veren de Engelse supporters even recht om even snel weer te gaan zitten. Anderlecht speelt een beresterke partij en wordt na een halfuur beloond met de gelijkmaker. Hanni knalt de 1 - 1 hard tegen de touwen. Het uitvak ontploft letterlijk. Iedereen valt mekaar in de armen en de gezangen worden luider en luider. Kippenvelmomenten om nooit te vergeten. Hiervoor doen we het met zijn allen. Iedereen gelooft in een stunt om het grote en veel rijkere United uit te schakelen. Na een topprestatie is het 1 -1 na 90 minuten. Verlengingen! Wie had dat vooraf gedacht? Heel weinigen! De eerste verlenging wordt overleefd, maar in het begin van de 2e krijgen we dan toch een 2e doelpunt binnen. Slechts een tiental minuten resten om de gelijkmaker te maken. Een paar halve kansjes doen ons dromen maar uiteindelijk moeten we na 120 minuten het onderspit delven: 21 en de droom van de halve finale is over. De teleurstelling van de gemiste kans is bij iedereen voelbaar. Maar die wordt al snel ingeruild voor enorme trots op onze ploeg. Minutenlang worden onze spelers nog toegezongen en bejubeld. Het wederzijds respect is groot.

“ De sfeer is opperbest en er wordt gelachen, gezongen en gedronken”

Weer boven water 21 april: Vrijdagmorgen / middag en stillekesaan komt iedereen boven water. De ene al wat frisser dan de andere. We besluiten om in de stad wat te gaan eten. Sommigen duiken de Mc Donalds binnen. Anderen kiezen voor een kraampje op straat.

“ Hanni knalt de 1 - 1 hard tegen de touwen. Het uitvak ontploft letterlijk.” We besluiten om nog even langs de Manchester City store te gaan in de winkelstraat. Truitjes van Kompany worden aangeschaft als souvenir aan de trip naar Manchester. De laatste uurtjes op Engelse bodem besluiten we om terug door te brengen in the Sawyers Arms. Nog wat napraten en lachen. De Stella’s worden opnieuw met de glimlach aangebracht. 17.00 uur en de trip loopt op zijn einde. Snel koffers oppikken in het hotel en richting luchthaven. Rond 20.00 uur vliegen we terug en de vermoeidheid na 2 korte nachten is duidelijk zichtbaar in het vliegtuig. De oogjes vallen bij de meesten snel toe. Na de landing in Düsseldorf en de rit terug naar huis zit de trip er helaas weer op. Het was een geweldige ervaring die ik niet snel zal vergeten. Nieuwe vriendschappen zijn weer gesmeed. Eindelijk het eigen bedje in doet wonderen. Later: Het Europees avontuur zit er op voor dit seizoen. Nu nog 7 maal knallen in de play-offs om die felbegeerde 34e titel binnen te halen. Zondagmiddag staan we allen al weer paraat in

Brussel om onze o zo geliefde club aan te moedigen en toe te zingen. Vast en zeker komen dan de verhalen en belevenissen van Manchester al weer boven. En vanaf september is het weer uitkijken naar de Europese tripjes. Geen strandvakantie of skiverlof voor mij. Geef mij maar Anderlecht Away!

RSCA Anderlecht Royal Sporting Club Anderlecht (of simpelweg Anderlecht, met stamnummer 35) werd opgericht op 29 mei 1908, en heeft paars-wit als clubkleuren. Anderlecht speelt sinds 1935 onafgebroken in de Eerste Klasse en won sindsdien al 33 keer de landstitel, negen keer de Beker van België en tien keer de Belgische Supercup. Het won ook vijf Europese bekers: twee keer de Europacup II, twee keer de UEFA Super Cup en één keer de UEFA Cup. Het is hiermee, samen met KV Mechelen, één van de twee Belgische clubs die één of meerdere Europese titels wist te behalen. De huidige voorzitter is Roger Vanden Stock. Erevoorzitter was tot april 2008 zijn vader Constant Vanden Stock. Het stadion van de clubis naar hem vernoemd. Manager is Herman Van Holsbeeck, die in de voetsporen trad van de in België wereldberoemde ‘Mister Michel’ Verschueren. Legendarische spelers bij bosjes: Jef Mermans, Jef Jurion, Paul Van Himst, Jan Mulder, Robbie Rensenbrink, Arie Haan, Juan Lozana, Ludo Coeck, Per Zetterberg, Swat Vanderelst, Erwin Vandenbergh, Marc Degryse, George Grün, Luc Nilis…. Niet te vergeten de Hoogstraatse ster Jan Verheyen! En uiteraard de jonge generatie wereldsterren zoals Vincent Kompany en Romelu Lukaku…

Zelfs Mourinho komt met 2 duimen omhoog richting het bezoekersvak. 120 Minuten lang kwamen de gezangen uit slechts één hoek van het stadion. Die van de 2.500 bezoekers uit België. Ook Anderlecht-iconen en supporters Jan Mulder, Paul Van Himst en Eddy Merckx komen de supporters groeten en worden luidkeels toegezongen. Na een halfuurtje mogen ook wij het stadion verlaten. We nemen afscheid van hen die met de bus terug naar België rijden. Zelf besluiten we om nog een stapje in het nachtleven van Manchester te zetten. In Club Lola Lo wordt er nog stevig nagepraat, gedronken en verbroederd met de locals. Enkelen wagen zich zelfs op de dansvloer. Rond 4u is het tijd om richting hotel te gaan. Een taxi lijkt ons een beter plan dan te voet na de nodige “pints”. Nieuwe vriendschappen zijn weer gesmeed... DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- JUNI JUNI 2017 2017 -DE

17 17


WONEN

Zorg-wonen bij familie Mertens in Meer

Drie generaties samen in één huis MEER – Ook de familie Mertens zag zich voor het probleem gesteld: alleenstaande vader Louis woonde in een veel te groot huis, waar bovendien kosten aan begonnen te komen. Zoon Frank woont met echtgenote Poo en zoon Finn aan de andere kant van het dorp. Vader Louis is gelukkig in prima gezondheid, maar met zijn 87 jaar is het toch goed dat er wat meer controle en begeleiding is, vonden vader en zoon eensgezind. Frank: “We wonen inderdaad allebei in het dorp van Meer, maar toch bleek het niet vanzelfsprekend om elke dag bij vader langs te lopen. We deden voor hem wel de meeste boodschappen, maar soms zaten er toch heel wat dagen tussen onze bezoekjes. Uiteraard zijn er genoeg communicatiemiddelen ter beschikking, maar we voelden ons toch niet helemaal gelukkig met de situatie. Ons ouderlijk huis aan de Meerse-

weg is bovendien veel te groot voor vader alleen en omdat de woning al ruim vijftig jaar oud is, komen er ook kosten aan. Daarom gingen we samen aan tafel zitten en zochten we de beste oplossing.” Volgens Frank en Louis, die prima met elkaar overeenkomen, is die zo simpel als ze groot is. Frank en Poo stelden Louis voor om ‘gewoon’ bij hen in te trekken. De ruime living werd met

een gyproc-wand in tweeën gedeeld en van de voorste helft werd voor Louis een eigen slaapen zitkamer gecreëerd, die in afmetingen niet moet onderdoen voor een doorsnee-rusthuiskamer. De aangebouwde veranda werd opgewaardeerd tot een volwaardige zithoek, die samen met de eetkamer voor een nieuwe en zeer ruime leefruimte zorgt. Frank is er zich van bewust dat zij misschien niet aan alle wettelijke voorwaarden voldoen om een officieel statuut van ‘zorg-wonen’ toebedeeld te krijgen. “Maar dat was ook niet het uiteindelijke doel”, zegt hij. “Voor ons ging het er gewoon om dat wij een voor ons en voor vader aanvaardbare manier van samenleven vonden om vader een meer comfortabele, veilige, huiselijke en gezellige oude dag te bezorgen.”

Ongeloof Nog niet zo veel generaties geleden was het in onze regio ook doodnormaal dat grootvader en/of grootmoeder inwoonden bij een van de kinderen en hun gezin. Zeker in boerenfamilies was dat gebruikelijk, maar het kwam evengoed voor bij arbeidersgezinnen. Frank en Poo bewijzen dat zoiets de dag van vandaag nog mogelijk is. Er is natuurlijk ook het feit dat Poo, die Thaise is, in haar thuisland nooit anders gekend heeft. Poo: “Bij ons in Thailand ìs het gewoon zo dat grootouders inwonen bij een van de kinderen. Voor mij is deze situatie dus absoluut niet vreemd.”

“ Onze oplossing is zo simpel als ze groot is.”

Zoon Frank met echtgenote Poo en vader/opa Louis met de kleine Finn

18 18

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zij moeten wel toegeven, dat zij bij heel wat vrienden en kennissen op wat ongeloof stoten als zij vertellen dat vader Mertens bij hen woont. De reacties gaan van ‘Dat zouden wij nooit doen’, tot een wat meewarige, bijna meelijdende blik. De familie Mertens laat het niet aan haar hart komen. Frank: “Het heeft allemaal wat tijd nodig en het vraagt uiteraard van beide partijen wat geven en nemen. Maar het is op dit ogenblik gewoonweg een win-win-situatie voor ons allemaal. Wij zijn een stuk geruster dat vader nu


WONEN WONEN dicht bij ons is, hij kan voortdurend op ons rekenen.” Louis vult aan: “Er zijn een stuk minder lange, eenzame uren dan vroeger. Mijn vrouw Marie is al dertig jaar geleden gestorven en Frank woont ook al zeventien jaar niet meer thuis (een andere zoon, Paul, overleed bij een tragisch ongeval, de oudste zoon, Jan, woont in het buitenland). Mijn menu is ook een stuk gevarieerder geworden. Als oudere man alleen, val je al snel terug op een paar standaardgerechten. Poo is een prima kok en ik leer een heleboel nieuwe gerechten kennen. Ik wist niet dat er zo veel mogelijkheden zijn met pasta en rijst. Bovendien kan ik gaan en staan waar ik wil.”

Gelukkig Louis is een fervente fietser en wandelaar met al vele duizenden kilometers op zijn teller. In

zijn kamer prijkt zelfs een hele reeks trofeeën die hij zo verdiende. “Voorlopig gaat dat allemaal gewoon door en zo lang de gezondheid in orde blijft, doe ik mijn kilometers.” Frank (48) en Poo (37) werken allebei, Frank bij B-Post, Poo is als poetsvrouw van de school in Meersel-Dreef in dienst van onze eigen stad. En levendige zoon Finn (2 jaar en 7 maanden) gaat vanaf de paasvakantie naar de kleuterklas van De Meerpaal-Kiekeboe in Meer, bij juffrouw Kathleen. Grootvader Louis ziet heel wat meer leven om zich heen dan toen hij alleen in zijn huis aan de Meerseweg zat. Hij kan al eens oppas spelen voor Finn, maar Poo en Frank maken van die mogelijkheid nauwelijks gebruik. “We gaan al eens een keertje naar een film, maar vader moet dan eigenlijk alleen maar Finn in bed stoppen en dat is geen probleem.”

roe-wonen of zorg-wonen ‘buiten de regels’ doen. Voor hen is dat geen probleem, want de hele familie voelt zich goed bij deze eenvoudige oplossing. Voor zorg en inwoon betaalt Louis een kleine vergoeding, die onderling is overeengekomen. Over eventuele fiscale gevolgen voor beide partijen is nog niet alles helemaal uitgespit, maar dat was voor hen ook niet de prioriteit. Het belangrijkste vinden zij dat ze samen gelukkig zijn in hun gedeelde huis. (jav)

“ Vrienden en kennissen zeggen vol ongeloof dat ze er nooit aan zouden beginnen.”

Frank, Poo en Louis vinden dat zij aan kangoe-

Zeg niet ‘kangoeroewonen’ maar zorgwonen Her en der in Hoogstraten duikt een vorm van gemeenschappelijk wonen op, gemeenzaam ‘kangoeroewonen’ genoemd, en aan de buitenkant van de woning niet altijd zichtbaar. Het gaat dan om een gezin (met kinderen) dat samenwoont met ouders, grootouders of een hulpbehoevende. Maar de Vlaamse wetgeving kent dit begrip niet; wel is er sprake van ‘zorgwonen’. Navraag op het stadhuis leert dat er momenteel een vijftal zorgwoningen bekend zijn in Hoogstraten. Er zijn een aantal bouwkundige voorwaarden om als zorgwoning geregistreerd te kunnen worden. Dit is nodig om het sociaalrechtelijke en fiscale statuut te behouden. De voordelen van deze woonvorm liggen eerder in de personele sfeer: gezelschap voor de (eventueel alleenstaande) ouders, sociaal contact, oppas voor de kinderen, enz. Specifieke subsidies voor zorgwonen zijn er niet; wel is er eventueel de aanpassingspremie voor 65-plussers of premies voor renovatie en verbouwing. Op ruimtelijk vlak maakt men onderscheid tussen nieuwbouw en verbouwing van een bestaand pand. Indien het volume van de woning niet verandert, is er geen verplichting tot aanvraag van een bouwvergunning. Dat is wel het geval als het volume wijzigt en bij nieuwbouw.

Wanneer spreekt men over zorgwonen? De website van de Vlaamse overheid, departement Omgeving, verduidelijkt een en ander. “Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Om een zorgwoning te creëren moet de ei-

gendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren. Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.”

Aan welke voorwaarden moet de woning voldoen? De kleinere (ondergeschikte) wooneenheid moet een fysiek geheel vormen met de hoofdwoning en mag maximaal een derde van het bouwvolume van de gehele woning uitmaken (gemeenschappelijke ruimten niet meegerekend). Bedoeling moet zijn om te voorzien in de huisvesting van maximum twee personen ouder dan 65 jaar, twee hulpbehoevende personen, personen met een handicap of met een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering, of personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen. In welk deel van de woning deze personen verblijven, speelt geen rol. Een aangifte bij de gemeente zorgt voor een registratie in het Rijksregister zodat meerdere instanties op de hoogte zijn van deze situatie. Wanneer de zorgsituatie verdwijnt, moet dit eveneens gemeld worden. Het verder verhuren (of eventueel verkopen) van een gedeelte van de woning aan iemand anders is niet zomaar mogelijk. Dat is immers gelijk-

gesteld met de opsplitsing van de woning in twee aparte wooneenheden en zoiets is onderhevig aan een stedenbouwkundige vergunning. Die wordt lang niet altijd toegestaan, gelet op de normen die gelden inzake huisvesting en wonen.

Wat met het huisnummer? De erkende zorgwoning is dus een tijdelijke situatie van twee wooneenheden die slechts 1 huisnummer kennen voor twee gezinnen (een alleenstaande ouder wordt ook als een gezin beschouwd).

En wat met de sociale zekerheid? Is men bijvoorbeeld werkloos en de partner werkt niet, dan blijft men als uitkeringsgerechtigde de status behouden van gezinshoofd (en niet van samenwonende) en zo valt men na verloop van tijd niet in een lagere categorie, ook als onder hetzelfde dak een ander (ouders) koppel woont. Hetzelfde geldt voor de ziekte-uitkering via de mutualiteit. De belastingen beschouwen - in ons voorbeeld van twee koppels, man-vrouw en ouders van één van hen - beide gezinnen als apart wonend, en dus niet ten laste van één van beiden. (ep)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - 19 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - 19


CULTUUR

Kortfilm over het fenomeen ‘catfishing’

De lang verwachte première van Has#tag Een geweldig applaus vulde de veilinghal toen de laatste beelden van de film Has#tag van het doek rolden. De enthousiaste reacties van de meer dan 500 genodigden deden de initiatiefnemers en betrokkenen bij deze kortfilm glimmen van trots en voldoening. En terecht, want niet alleen de artistieke vormgeving was een aangename verrassing, ook de sociale problematiek greep het publiek naar de keel. De film kan nu zijn weg zoeken naar het doelpubliek…

Mooi volk Veel mooi volk was er opgedaagd voor de lang verwachte première van Has#tag, de kortfilm over het fenomeen ‘catfishing’. Alle betrokkenen, van initiatiefnemers tot schrijvers van het verhaal, van vertolkers tot filmmakers, van medewerkers tot sponsors, allen hadden zich in hun beste pak gezet om mee te kunnen genieten van de allereerste vertoning voor een uitgelezen publiek. Katrien Schrijvers, voorzitter van vzw Stokpaardje, en burgemeester Tinne Rombouts dankten alle betrokkenen van harte voor deze unieke film die volledig in Hoogstraten werd opgenomen. De film zal nu zijn weg nog moeten vinden als educatief werkmateriaal in scholen en jeugdwerk, maar ook in het circuit van filmfestivals.

lotte Verhoeven, Catherine Peeraer, Juliette Hofstede, Kato Putcuijps en Silvana Smits verdiepten zich in het fenomeen catfishing. Samen met jeugdauteur Dirk Bracke ontstond zo het verhaal dat de basis zou vormen voor de film Has#tag. Bij catfishing nemen mensen met minder goede bedoelingen een andere identiteit aan op internet om relaties aan te knopen en hen dan te kunnen chanteren. Dit zorgt bij slachtoffers soms voor zware psychische problemen die in extreme gevallen zelfs kunnen uitmonden in zelfdoding. Dirk Bracke, die reeds eerder samenwerkte met Adil El Arbi en Bilall Fallah bij o.a. het script voor de film Black, nam contact op met de beide filmmakers en deze zegden toe hierover een kortfilm te maken.

Stokpaardje

Voorbereiding

De vzw Stokpaardje werkt rond geestelijke gezondheidsproblemen om mensen en vooral jongeren hierin te ondersteunen en weerbaar te maken. In oktober 2014 organiseerden ze een workshop in Hoogstraten. Het doel hiervan was jongeren een verhaal te laten schijven over een thema dat jongeren bezighoudt. Char-

Op maandag 27 juni 2016 plaatste het castingbureau Hakuna 60 jongeren uit Hoogstraten en verdere omstreken voor de camera. Uit Hoogstraten werden alvast Florian Christiaensen, Ruud Oomen en Musia Mwankumi geselecteerd. De andere hoofdrollen zouden gespeeld worden door Sara Garcia Santacreu, Laura

Achten en Annelien Cornelissen. Deze casting zou slechts één element zijn uit de lange voorbereidingstrein. Concrete afspraken maken met regisseurs Adil & Billall, met het productiehuis Skladanowsky, opnamelocaties zoeken, zorgen voor overnachtingsmogelijkheden tijdens de draaidagen, vele vrijwilligers vinden voor catering en medewerking, en vooral ook sponsors, veel sponsors zoeken… De initiatiefneemsters Marleen Verbruggen, Hilde Van Tigchelt en Idelette Folkersma zullen heel wat slapeloze nachten gekend hebben. Maar gelukkig was er ook de gulle hand van De Rode Neuzenactie waardoor het project pas echt mogelijk werd. “Wij zijn De Rode Neuzenactie heel dankbaar, niet alleen omdat zij de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren op het voorplan plaatst en bespreekbaar maakt, maar hun concrete en substantiële bijdrage voor Has#tag maakte het mogelijk om het idee van de kortfilm ook echt uit te voeren,” aldus voorzitster Katrien Schrijvers van vzw Stokpaardje.

Intensieve draaidagen De opnames vonden begin december 2016 plaats op diverse locaties in Hoogstraten. Het zouden vier intense dagen worden waarbij een band gesmeed werd tussen iedereen die bij het project betrokken was. Dirk Bracke vertelde ons nog hoe hij bij het eerste idee over deze kortfilm dacht aan een paar uurtjes filmen met een handcamera en klaar zou Kees zijn. Het draaide wel lichtjes anders uit. Wie het een beetje mee gevolgd heeft, stond versteld van de intensiteit en het vele werk waarmee deze draaidagen verliepen en beseft nu maar pas wat er na de opnames nog gepresteerd werd om van deze ruwe berg materiaal een knappe film te maken. Montage, geluid, muziek, speciale effecten, enz., ook in een studio wordt fantastisch werk geleverd.

Naar buiten

Talent van eigen bodem: hoofdrolspeler Florian Christiaensen en geluidsman Maarten Leemans.

20 - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 20 - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Nu begint een andere belangrijke episode voor Has#tag. De filmmakers en de initiatiefnemers focussen op een dubbel circuit. Vooreerst moet deze film zijn weg vinden naar scholen en jongerenorganisaties om zijn educatieve taak te kunnen waarmaken. Jongeren bewust maken


CULTUUR OMSLAGVERHAAL

Een daverend applaus voor de hele ploeg van initiatiefnemers, schrijvers, filmmakers en acteurs, na de première van Has#tag in de veilinghal van Coöperatie Hoogstraten. Regisseur Adil El Arbi (op de voorgrond) kwam over van Amerika terwijl zijn compagnon Bilall Fallah ginder verder werkte aan hun Amerikaans avontuur. De Hoogstraatse Musia Mwankumi was eveneens afwezig wegens een optreden in de Warande Turnhout. van de risico’s op sociale media en hen wapenen voor de gevaren van malafide personen en praktijken. Daarnaast hoopt het productiehuis Skladanowsky haar film ingang te doen vinden in tal van filmfestivals en zo mee te kunnen dingen naar mogelijke filmprijzen. Intussen is ook Hoogstraten lekker mee op de kaart gezet. De stad heeft flink haar bijdrage geleverd om het project mogelijk te maken. Een zichtbaar trotse burgemeester bedankte

alle initiatiefnemers en medewerkers voor deze geweldige ervaring, vooral ook de vele jongeren uit Hoogstraten die meegewerkt hebben als acteur, als figurant of in de organisatie. “Het was een geweldige ervaring, zowel voor hen als voor ons. Als stadsbestuur zetten we sterk in op het psychisch welzijn van kinderen en jongeren en ondersteunen we alle acties die hun weerbaarheid versterken. Daarom willen we de film ook tonen in de Hoogstraatse scholen samen met een begeleidend lespakket. Wij

hopen dat de film in gans Vlaanderen kan verspreid worden.” Met iedereen op het podium en een daverend applaus werd de première plechtig afgerond en trok het bonte gezelschap naar Highstreet 2.0 voor de receptie en een denderende afterparty. De catfishers wezen gewaarschuwd. (jh)

DANSEN-ONTMOETEN-SWINGEN HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN

voor Singles & Paren

Ligt 6 km ten zuiden van Breda aan de grens Zaterdag 20 mei Zaterdag 10 juni Zaterdag 15 juli Zaterdag 19 augustus Zaterdag 16 september Zaterdag 21 oktober Zaterdag 18 november Zaterdag 16 december

DUO JERSEY THE SUNSHINE BOYS DUO SJERRIE DENZ DUO JERSEY DUO SJERRIE DENZ EDDY SMETS & LETTY DUO JERSEY EDDY SMETS & LETTY

Deze avonden zijn bedoeld voor ALLE LEEFTIJDEN vanaf 18 JAAR. *******

DANSAVOND IN KOUTERSHOF (240 m2 houten vloer, dus veel ruimte)

IEDERE ZATERDAG (voor de RECREATIEVE STIJLDANSERS) *******

DANSAVONDEN IN HARMONIEZAAL voor LINEDANCERS op WOENSDAG

Filmregisseur Adil El Arbi (links) spreekt nog lyrisch over de draaidagen in Hoogstraten. En Ruud Oomen (r) kan er van meespreken. Het waren ook voor hem onvergetelijke dagen

Zalen open 19.30 uur - Start 20.00 uur

Tel: +31 6 22 41 43 07 www.bootrijsberge.nl

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

21 21


VAN HUFFEL VERZEKERINGEN nv Reeds meer dan 50 jaar tot uw dienst voor al uw verzekeringen.

Vrijheid 74

2320 Hoogstraten

tel. 03/314.46.10

vanhuffel@dvv.be

IMMO VAN HUFFEL bvba 1995-2015

20 Ervaring telt! Huis verkopen ? Bel ons !

Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

tel. 03/314.16.99

info@vanhuffelvastgoed.com

VAN HUFFEL bvba

“ Je eigen bankier voor al uw bankzaken & waar service belangrijk is ! ”

Vrijheid 34 22

2320 Hoogstraten

vanhuffel@recordbank.be

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tel. 03/314.73.36


OMSLAGVERHAAL JUSTITIE

Eerste afdeling met een open regime voor vrouwen

Zo kan gevangenschap ook zijn Op dinsdag 25 april werd de eerste gevangenisafdeling met een open regime voor vrouwen officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van minister Koen Geens. De manier waarop deze vrouwen in de strafinrichting van Hoogstraten opgevangen worden is uniek in België. Het systeem mag vernieuwend genoemd worden en zal beslist bijdragen tot een betere re-integratie van gedetineerden in de maatschappij. lende strafinrichtingen voor vrouwen, waar geïnteresseerden zich bekend kunnen maken. Vrouwen die een straf van drie tot vijf jaar uitzitten kunnen een aanvraag doen -rechtstreeks aan de directie van Hoogstraten-om er een plaats te krijgen. Ze mogen uiteraard niet vluchtgevaarlijk zijn en, wat hun persoonlijkheid betreft, bekwaam zijn om in groep te leven. De vrouwen die er nu verblijven komen uit gevangenissen van Brugge, Hasselt, Antwerpen en Gent. In de vijfde gevangenis voor vrouwen in Berkendaal stelden zich momenteel nog geen kandidaten. Gestraften tot vijf jaar worden gescreend door de directie van Hoogstraten en ambtshalve overgebracht. Voor vrouwen die een straf van meer dan vijf jaar moeten uitzitten, wordt de beslissing genomen door een classificatiedienst buiten Hoogstraten.

De leefruimte bij de tuin waar de vrouwelijke gedetineerden over beschikken In België zitten er 459 vrouwen in de gevangenis, dat is 5% van de totale gevangenispopulatie. Voor hen was er tot voor kort geen strafinrichting met een open regime. Dat is een regime waar de gedetineerde meer vrijheid heeft, uitgebreidere mogelijkheden heeft om familiale contacten te onderhouden en te versterken, en zich beter kan voorbereiden op een re-integratie in de maatschappij door bijvoorbeeld een opleiding te volgen. Sinds 13 februari is er zo’n opvang voor vrouwen in de Hoogstraatse strafinrichting. De manier waarop de vrouwen er verblijven is zonder meer vernieuwend. In de onlangs gerestaureerde vleugel, vooraan links naast de hoofdingang, is er plaats voor 29 gedetineerde vrouwen. Op dit moment verblijven er 15 waarmee men, als het ware, wil proefdraaien. De meeste vrouwen verblijven er in cellen of kamers voor twee personen, die gedurende een groot deel van de dag gewoon geopend zijn. Ze kunnen dan vrij naar een leefruimte, een soort living, gaan waar naast enkele zetels, tafels en stoelen ook een paar fitnesstoestellen staan. Ze eten er in groep en kunnen van daaruit ook in een afgesloten tuin gaan. In de leefruimte en tuin kunnen ze bezoek ontvangen, terwijl ook de medegedetineerden vrij kunnen bewegen. Verder worden er activiteiten georganiseerd in samen-

werking met vrijwilligers en KVLV. In een tweede gemeenschappelijke ruimte, waar ze gemeenschappelijk bezoek met de mannelijke gedetineerden kunnen ontvangen, is er een speelhoek voor de kinderen.

Screening Uiteraard komen niet alle gedetineerden in aanmerking voor zo’n vrij regime. Het project is met een folder bekend gemaakt in de verschil-

Op het moment dat wij de afdeling bezochten, waren er geen gedetineerde vrouwen in de leefruimte. Alle vijftien volgden ze op dat moment een cursus of werkten in een van de ateliers. Dat gebeurt samen met de mannelijke gedetineerden, maar wel onder streng toezicht. Steeds meer is men ervan overtuigd dat een gedetineerde een aantal jaren in een cel opsluiten geen oplossing is voor een geslaagde re-integratie buiten die muren. De manier van opvang die men nu in Hoogstraten aanbiedt is zonder twijfel voor een groot aantal mannen en vrouwen die een misstap begingen een veel betere oplossing. (fh)

Minister Koen Geens spreekt de genodigden toe tijdens de officiële in gebruikname. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

23 23


hoogstraten deze maand

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

24

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL MILIEU

Meldpunt voor schade door vos en marter

Klachten over schade aan auto’s en pluimvee? Wildbeheerseenheid De Beneden-Marck startte onlangs in onze regio met een meldpunt voor vossen en marters. Ook tijdens de dorpsraden werd dit meldpunt gepromoot. Joos Holten uit Turnhout is al 25 jaar voorzitter van de WBE De Beneden-Marck. Hij stelt vast dat er “in heel Vlaanderen een stijgende problematiek is rond de vos en de marter. Steeds meer klachten over schade aan pluimvee en auto’s worden geregistreerd.” Elders bestonden zulke meldpunten al, nu dus ook in Hoogstraten. Ook Fons Martens is bestuurslid van de WBE: “Marters zijn een beschermde diersoort. Men kan dus enkel preventieve maatregelen nemen. Maar die preventieve maatregelen bieden geen garantie. Volgens Touring was er in 2013 voor 1,3 miljoen euro schade aan wagens, die zou zijn veroorzaakt door marterachtigen. Het aantal schadegevallen neemt nog toe.” Joos Holten: “Jacht op vossen is strikt gereglementeerd. Bij de jacht en de bestrijding van vossen dient het weidelijk aspect een zeer belangrijke rol te spelen. Het is zeker niet de bedoeling om de vossen uit te roeien, maar wel om de schadeproblematiek hieromtrent in kaart te brengen. Om eventuele schade te vermijden, kunnen de mensen best zorgen voor een voldoende afgesloten kippenhok en een afsluitbaar nachthok. Maar ook

Vossen bedreigen pluimvee deze preventieve maatregelen zijn geen volledige garantie. Meestal jagen de vossen ‘s nachts, maar bij nood aan voedsel durven zij ook overdag hun slag te slaan. Niets is slimmer dan Reintje de Vos.”

Schade melden De WBE wil de schade aangericht door vossen en marters in kaart brengen. Elders in Vlaanderen bestaan zo’n meldpunten al langer. “Maar nu is er dus ook een in Hoogstraten,” zegt Fons. “Met een eenvoudig onlinestandaardformulier kan iedereen voortaan elk schadegeval melden via de website van de stad Hoogstraten. Daar kan je naar “meldingsformulieren” surfen en zo kom je bij “schade door vossen/marters” terecht. Van hieruit beland je dan op de website van Hubertus Vereniging Vlaanderen bij de rubriek vossenschade.”

Een marter aan het werk

De jagers van de WBE zijn ervan overtuigd dat de informatie die via dit meldpunt wordt ingewonnen bij zal dragen tot een beter inzicht in de aard en de omvang van deze problematiek om zo een gepaste oplossing mogelijk te maken. (ao)

DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- JUNI JUNI 2017 2017 --

25 25


ACTUEEL

Ballonvaren voor het goede doel

Lowie Ballon klaagt de slachting van neushoorns aan Als alles naar wens verloopt, gaat op 20 juli een jarenlange droom van Lowie Ballon (Vanluffelen) in vervulling. Dan neemt hij in het Franse Lorraine deel aan het grootste ballonfestival van Europa met een ballon die een protest is tegen het massaal doden van neushorens. cial shape’ ballon hebt. Die is gemaakt in een lichtere stof en heeft een speciale vorm.

Louis Vanluffelen en zijn vrouw Elena Al 28 jaar is Lowie Vanluffelen een gepassioneerd ballonvaarder. Hij maakte honderden vluchten boven het Hoogstraatse, maar vloog ook veel in het buitenland waar hij deelnam aan een groot aantal ballonfestivals en zo een netwerk aan kennissen uitbouwde. Voor de vluchten hier gebruikt hij twee ‘gewone’ ballons, een met een Vlaamse Leeuw er op en een tweede met de belettering ‘Impuls’. Het zijn ballons in een zwaarder materiaal, die tot 400 vluchturen aankunnen. Uitnodigingen voor festivals in het buitenland ontvang je vlugger indien je beschikt een ‘spe-

Toen Louis enkele jaren terug de kans kreeg om zo’n special shape aan te kopen, begint ook zijn verontwaardigd verhaal over de slachting van neushoorns. In Zuid-Afrika kon hij van een multinational een special shape kopen, de ‘Simba Lion King’ - in de vorm van een leeuwenkop. Die ballon die normaal zo’n 100.000 euro kost, kon hij kopen van een ballonvaarder die er nog maar een beperkt aantal vluchten mee deed in opdracht van een grote firma die niet langer op die manier promotie wilde maken.

Confrontatie Tijdens zijn verblijf in Zuid-Afrika maakte Louis van de gelegenheid gebruik om een safaritocht te maken door het Krügerpark. De gids vertelde het droeve verhaal van de aanhoudende stroperijen op olifanten en leeuwen, maar vooral op de neushoorn. De hoorn van de neushoorn blijkt zijn gewicht in goud waard en wordt vermalen tot medicijnen, waaraan men in Azië speciale medische eigenschappen en een verhoogde potentie toekent. Wanneer je je realiseert dat de samenstelling

In de waan dat de hoorn van de neushoorn grote medische waarde heeft, wordt er tot 60.000 euro per kg voor betaald met stroperijen als gevolg van de hoorn overeenkomt met de samenstelling van onze eigen nagels, is het echt niet te begrijpen dat er voor een kilo hoorn maar liefst 60.000 euro- wordt betaald. Het stropen is een heuse maffiazaak geworden zodat men in sommige parken bij de dieren de wacht houdt. Zo is er in het Zuid Afrikaanse land Botswana een reservaat waar de neushoorns 24 uur per dag bewaakt worden om ze te beschermen tegen stroperij. Thuisgekomen en enorm onder de indruk van de slachtingen, gaf hij zoon Pieter de opdracht om een spandoek te ontwerpen om te bevestigen aan zijn Simbaballon om zo de aandacht te vestigen op het probleem. De daaropvolgende jaren trok Louis naar verschillende ballonfestivals in Europa, maar ook naar Amerika, de Filipijnen, Taiwan, Tainan, Australië, Malaisië, Mexico en Nieuw-Zeeland. Maar varen met Simba de Lion King had ook nadelen. De ballon was met zijn 300 kg moeilijk te hanteren, zes tot zeven personen zijn nodig om het gevaarte in de lucht te krijgen.

Een droom, een idee De ontwerptekening gemaakt door zoon Pieter.

26 26

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Stillaan ontstond het idee om zelf een ‘special shape’ ballon te ontwerpen en te laten maken


OMSLAGVERHAAL ACTUEEL in een lichtere stof die beter te hanteren is. De nieuwe ballon zou meteen ook de aanklacht tegen het slachten van de neushoorn nog scherper moeten stellen. Maar tussen droom en werkelijkheid…. weet u wel, zat in dit geval veel geld. Zo’n ballon kost al vlug tussen de 60 en de 90.000 euro. De lichtere polyesterstof beperkt het aantal vlieguren tot zo’n 250 uur. Maar Louis ging voor zijn droom. Hij zette al zijn afgeschreven materiaal te koop, evenals zijn geliefde Landcruiser 200 en de Simba ballon. Maar de verkoop liep niet zo vlot. Door de economische crisis was het al kommer en kwel in de ballonvaart. Het internet bulkte uit van tweedehandsmateriaal. Het was dus lang wachten, tot begin januari de balans omsloeg en zowel de Landcruiser als de Simbaballon verkocht geraakten. Louis kon zijn droom waarmaken. Zijn zoon Pieter maakte het ontwerp van de Rhino-ballon en na flinke onderhandelingen met drie ballonvaarders kon hij, mede door de crisis in de ballonluchtvaart, een goede prijs bedingen en gaf hij de ballon in Tsjechië in productie. De Rhino ballon moet klaar zijn voor 20 juli om dan ingehuldigd te worden op het grootste ballonfestival van Europa in het Franse Lorraine. Louis en zijn team hebben de intentie om er de wereld mee rond te trekken naar alle belangrijke ballonfestivals. Hopelijk levert dat heel wat aandacht op voor de oproep om de neushoorn van de ondergang te redden. (fh) Een computersimulatie van de Rhino-ballon

DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- JUNI JUNI 2017 2017 --

27 27


CULTUUR

School van Meerle stelt tentoon in Parlement van de Vlamingen

Steeds meer een echt kunstcollectief Wat begon als een bonte verzameling gelijkgestemde kunstenaars, die één na één binnen waaiden in de woning/atelier van Lionel Van Den Bogaerde, krijgt steeds meer het karakter van een heuse School van Meerle. De tien schilders die deel uitmaken van de groep stellen van 2 juni tot 14 juli evenveel werken, tentoon in het Parlement van de Vlamingen in Brussel. Alle werken houden verband met de Guldensporenslag. Deze kunstenaars werken steeds vaker als een kunstcollectief rond een zelfde thema. Misschien begon de samenwerking pas echt nadat Lionel een schilderij maakte over de Guldensporeslag in 1302, waarbij hij zich liet inspireren op een werk van James Ensor. Lionel nodigde zijn vrienden kunstenaars uit om ook op hetzelfde formaat hun visie op de historische veldslag of op de tijdsgeest van toen op doek te zetten.

Gulden Sporen Zo ontstond in 2013 een reeks werken met hetzelfde thema, die reeds tentoongesteld werden in kasteel De Renesse in Malle, in galerij Antwerpia en in het cultuurcentrum van Brasschaat. Daar trokken de werken de aandacht van Jan Jambon, die zich daar als burgemeester liet vervangen.

De kunstenaars blijven ondertussen even goed werken aan individuele projecten, al zullen ze elkaar ook daarin wel beïnvloeden. Zo werkt Lionel Van Den Bogaerde aan een reeks werken, waarin hij zich laat inspireren door zijn overgrootmoeder Clara Voortman. De confrontatie van die werken zal in 2020 tentoongesteld worden. Clara Voortman is in Meerle geen onbekende. Haar schilderijen en unieke foto’s werden er al eerder tentoongesteld. Praktisch: De School van Meerle met de “Guldensporententoonstelling” van 2 juni tot 14 juli in het Parlement van de Vlamingen in Brussel, Lombardstraat 42 te Brussel. (fh)

Hij nodigde de Meerlese School uit om de werken in de periode rond de Vlaams Nationale feestdag 11 juli op een symbolische plaats in Brussel tentoon te stellen. Het werd het Parlement van de Vlamingen in Brussel. In dit statige herenhuis in de Lombardstraat 42 zetelt de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Er is werk te zien van Lionel Van Den Bogaerde, Luc Dubart, Francis Denys, Guy Rabier, Fien Peeters, Rafael Gladinez, Helen Beck, André Van Erk, Jean Christophe Colin en Romain Simon.

Strandtaferelen Op dit moment werkt een twaalftal kunstenaars van de School aan een reeks strandtaferelen. Elk werk is 120 x 120 cm groot en de horizonlijn ligt op elk werk precies even hoog. Binnen die afspraken vult elke kunstenaar het strand in op zijn eigen manier. Van een strand waar mensen als een kudde achter elkaar lopen tot een strand ingenomen door pinguïns, verwijzend naar de opwarming van de aarde.

28 28

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Lionel Van Den Bogaerde en Rafael Gladinez voor het werk de Guldensporenslag waarbij Lionel zich liet inspireren door een werk van James Ensor.


OMSLAGVERHAAL CULTUUR

Jubilerend Folklorefestival zoekt gastgezinnen

Kennismaken met andere culturen Het laatste weekend van juli organiseren de Gelmelzwaaiers voor de tiende maal hun driejaarlijks Internationaal Folklorefestival. Over het ontstaan van de Gelmelzwaaiers en hun festival spraken we met voorzitter Stefaan Coertjens, met Lore Van Aert die zorgt voor de promotie en met Wendy Joosen, die medeverantwoordelijk is voor de gastgezinnen. Wanneer we over het ontstaan van de Gelmelzwaaiers hebben, valt al vlug de naam van Jos Van Den Kieboom. “Logisch ook,” zegt huidig voorzitter Stefaan Coertjens, “zonder Jos waren er geen Gelmelzwaaiers en was er geen sprake van een Folklorefestival in Hoogstraten.”

Vroeger en nu DHM: Hoe en wanneer zijn de Gelmelzwaaiers ontstaan? Stefaan: Het verhaal begint in de tijd dat vendelen een vast onderdeel was van jeugdbewegingen als KLJ en BJB. Jos was daar lid van en begon in 1970 met De Gelmelzwaaiers. Het werd een succesverhaal en de Hoogstraatse vendeliers werden regelmatig gevraagd om op te treden op festivals in binnen- en buitenland. DHM: Tot De Gelmelzwaaiers in 1990 zelf een festival organiseerden… Lore: Klopt, ja. In 1990 realiseerde Jos Van Den Kieboom zijn grote droom. Overigens is Jos nu 74 jaar en nog altijd actief als vendelier. Samen met de vendeliers en een aantal vrijwilligers nam hij destijds de organisatie van een Internationaal Folklorefestival in Hoogstraten op zich. Omwille van het succes besliste men om het festival elke drie jaar te organiseren. Wat tot vandaag altijd een succesformule is geweest. Wendy: De Gelmelzwaaiers wilden de bevolking van Hoogstraten, van wie ze steeds sym-

pathie en steun hadden ontvangen, kennis laten maken met volksdans, klederdracht, cultuur, muziek en vooral met de mensen van andere landen en culturen. Stefaan: Het eerste festival werd meteen groots opgezet. Met vier buitenlandse groepen werd meteen de toon gezet. Op de affiche stonden Nederland, Zweden, Frankrijk en Engeland. Het festival werd georganiseerd achter zaal de PAX. Het festival ging door in openlucht, een risico omdat ze bij regenweer geen plan B hadden. Gelukkig was het dat jaar een goede zomer met weinig regen.

Gastvrij Hoogstraten Wendy: Uiteraard hadden we vanaf de eerste uitagave plaats nodig om onze buitenlandse gasten te slapen te leggen. Daarvoor konden we altijd rekenen op de gastvrijheid die de talrijke gastgezinnen spontaan aanboden. Bij elke editie waren ze bereid om ongeveer 125 dansers en muzikanten uit het buitenland te ontvangen. Daarbij zorgen wij zelf zoveel als mogelijk voor een dagprogramma, zodat de opvang voor gastgezinnen niet te belastend is. Lore: En natuurlijk mogen we de steun van talrijke sponsors, stad Hoogstraten en allerhande contacten en organisaties niet vergeten. Zonder hen is zo’n festival niet mogelijk. Stefaan: Na het succes van de eerste edities, wisten steeds meer inwoners van Hoogstraten

en omstreken hun weg te vinden naar het folklorefestival. Elke editie kan men rekenen op vele helpende handen en groeit het folklorefestival, waardoor het nu toch wel een gevestigde waarde is in Hoogstraten.

De tiende editie Tot vandaag blijkt het concept dat men in 1990 bedacht een succes. Door de jaren heen stijgen de bezoekersaantallen. Elke editie wordt het festival groter. Met 2.500 bezoekers was het festival van 2014 een overweldigend succes. Stefaan: Voor de tiende editie nodigden we vijf groepen uit. Met de groepen uit Slowakije, Paraguay en Amerika is alles administratief in orde. Met de groepen uit Brazilië en Litouwen worden de laatste formaliteiten afgerond. Er zijn avondoptredens in de Rabboenizaal op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli. Met het zondagnamiddagprogramma werken de Gelmelzwaaiers mee aan het themajaar van de stad Hoogstraten, nl. ‘Grenzeloos Hoogstraten’. Een internationaal folklorefestival sluit hier perfect bij aan en zondag 30 juli zal dus kaderen in dit thema. Er zijn tal van activiteiten en optredens gepland, verspreid over heel de dag. (fh)

Na tien edities nog lang niet uitgezwaaid: Jos Van Den Kieboom, de oprichter van De Gelmelzwaaiers, huidig voorzitter Stefaan Coertjens en Lore Van Aert en Wendy Joosen, verantwoordelijk voor promotie en gastgezinnen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

29 29


30

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL DEZE MAAND

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND Vele helpende handen staan vrijwillig paraat in het onderwijs. Dat is in alle basisscholen van onze fusiegemeente niet anders. Er zijn leesmoeders, breimoeders, kriebelmoeders, atelierhelpers, koormedewerkers, gemachtigde opzichters, ouderraadsleden die zich inzetten tijdens schoolevenementen, ouders die zorgen voor vervoer bij activiteiten, enz. Zij verdienen, met een oprechte dankjewel, stuk voor stuk een plaats in deze rubriek! Op de foto ziet u kriebelmama’s Carla en Sophie. Enkele keren per jaar controleren zij de haren van de kinderen op kriebelbeestjes, in basisschool Spijker. Heeft u interesse om dit kriebelteam te versterken? Wenst u een taak op te nemen als vrijwilliger in deze school of een andere? Neem dan zeker eens contact op met de school naar uw keuze. Dank bij voorbaat! (SC)

Bomen sterven nog altijd staande… MEER - Een stille getuige van een kleine eeuw Meerse dorpsgeschiedenis legt het loodje. Uitgeput, verdroogd, zonder adem, alle levenskracht is verdwenen. Een notelaar kan wat hebben, maar het kan ook voor hem teveel worden. De boom in kwestie staat in de tuin van het pand Meerdorp 23. Het is een van de laatste bomen in de tuinenzone tussen Meerdorp en de Donckstraat, misschien ook wel de oudste. En dit stukje Meer is bovendien de echte bakermat van het dorp. De boom maakte daar de jongste eeuw van de geschiedenis van Meer mee, en neemt nu een aantal geheimen met zich mee. Het was nochtans vruchtbare grond daar. In de schaduw van de boom stond de dorpsboerderij van Fons Rommens. Niet minder dan zeven dochters zagen daar het levenslicht. Zoals het hoorde, werd de jongste Astrid gedoopt, naar onze legendarische sprookjeskoningin die in Küssnacht zo tragisch verongelukte. De boom werd geplant dicht bij de perceelgrens van huize Rommens, in de tuin van de familie Sterkens-Danckaert. Mw. Danckaert was gekend als ‘madame Dufraing’ en was jaren dorpsonderwijzeres. Zij was de weduwe van Emiel Dufraing, en de moeder van Herman, die onderwijzer werd in Meer, en de onlangs overleden Jan, Scheutist-missionaris in Congo. Zij hertrouwde met Jozef Sterkens, met wie ze in Meerdorp nog twee dochters kreeg, Hilda en Annie. Ook haar tweede man overleefde ze. Toen ook de dochters uitgevlogen waren, werd het prachtige huis met ruime tuin verkocht. De nieuwe bewoners werden E.H. Verwimp en zijn twee zusters. De priester op rust hielp wat in de parochie van Meer, maar het drietal leefde, onder de allesziende en zwijgzame notenboom,

een beetje een teruggetrokken bestaan. Na zijn overlijden verkochten de erfgenamen Verwimp het huis aan de toenmalige Kredietbank. Directeur Jos Voeten nam zijn intrek in het prachtige nieuwe kantoor. Het huis zou bankkantoor blijven tot juni van dit jaar. Na het samengaan van KB en CERA, koopt de familie Verboven het pand en Jeanne VerbovenSwaenen vestigt er haar Argentakantoor. Dat wordt in 2010 overgenomen door dochter An en zij integreert nu haar Meerse kantoor in dat van Hoogstraten. Wordt dit allemaal wat te veel voor onze notenboom? In de loop van de jaren is er een flink stuk van de bodem rondom verhard voor opritten en parkeerplaatsen. Het fijn stof van de duizenden auto’s, vrachtwagens en tractoren die dagelijks Meerdorp teisteren, doet natuurlijk ook geen goed. En als klap op de vuurpijl is er ook nog de dorst die de boom lijdt. En dat nota bene recht tegenover de plaats waar brouwerij Sterkens gevestigd was. Brouwerij Sterkens leverde het reine bronwater dat Meerse ouders gebruikten voor de pap voor hun baby’s, het water waarmee voor de

Meerse kinderen de Aster-limonade werd gemaakt en voor de Meerse bierliefhebbers hun Ster-Ale werd gebrouwen. De brouwerij is niet meer, er verschijnen appartementen en een woonwijk. De droogbemaling voor die werken maakte het grondwater wat moeilijker bereikbaar voor de notelaar… Einde verhaal. Sic transit gloria Merae. (jav) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

31 31


DEZE MAAND

Verrassende 19de-eeuwse etsen ontdekt in zolderkoffer

Bij het opruimen van een zolder is een oude koffer gevonden waarin merkwaardige etsen van studies van planten bleken te zitten. Een voorlopige studie wijst uit dat het gaat om zeer unieke exemplaren van de hand van een zekere Virginie Van Meerbeek. Deze tot nu toe volledig onbekende kunstenares werkte in de streek tijdens de tweede helft van de 19de eeuw. Het is nog niet helemaal duidelijk welke planten zij heeft afgebeeld. Het verhaal werd overigens nog meer intrigerend toen de rest van de gevonden koffer bestudeerd werd. Op een foto is mogelijk de kunstenares zelf te zien. Uit een ingesloten brief blijkt dat zijzelf de afgebeelde planten kweekte en zou gebruikt hebben om wonden te helen en allerlei kwalen te genezen. Ze beschrijft de recepten van thee en oliĂŤn, die ze zelf samenstelde.

De verzameling etsen, alsook een didactische prent van deze planten, werden blijkbaar eigenhandig door Virginie Van Meerbeek gemaakt. Ze gebruikte deze in lessen plantkunde, die ze mogelijk heeft gegeven in een van de Hoogstraatse scholen. Verder bevatte de koffer nog enkele fossielen en plantenonderdelen op sterk water. Er zal nog verder onderzoek gebeuren naar deze erg verrassende ontdekking.

De planten werden gebruikt tegen allerlei kwalen De gelukkige vinder wil voorlopig nog niet meer kwijt over de vondst of de vindplaats. Onze redactie mocht wel alvast de foto van de kunstenares en een van de etsen publiceren. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (red.)

De Speelbabbel De Speelbabbel is een ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar samen met hun mama, papa, grootouder of oppas. Enkele begeleiders met een hart voor jonge kinderen staan in de Karel Boomstraat in Hoogstraten alvast klaar om u te ontvangen en wegwijs te maken. De Speelbabbel wil (groot)ouders helpen bij (het stimuleren van) de ontwikkeling van hun kind. De kindjes kunnen er wennen aan een andere omgeving en leren samenspelen met

32 32

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

andere kinderen. Zo zal de stap naar de kleuterschool minder groot zijn. Ze kunnen er ook nieuw speelgoed ontdekken. Dit alles in een veilige omgeving.

De kindjes krijgen tussendoor een gezond stukje fruit en een beker water. Voor de ouders of begeleiders is er een kop koffie, thee of water.

Als ouder of oppas kan u er eens even tussenuit met uw kleine spruit. U kan er gezellig met elkaar babbelen terwijl de kleintjes spelen, en tips en ervaringen uitwisselen. Bij vragen over opvoeding of gezinsondersteuning geven de medewerkers advies of verwijzen ze door naar iemand die er meer over weet.

Praktisch: De Speelbabbel elke woensdag van 9.00 tot 11.30 uur in de lokalen van Stekelbees, Karel Boomstraat 44 in Hoogstraten. Niet in de schoolvakanties. De Speelbabbel is gratis toegankelijk


OMSLAGVERHAAL DEZE MAAND

Natuurpunt breidt natuurgebied Den Rooy uit Natuurpunt Markvallei heeft na elf maanden onderhandelen de aankoop van 35 hectare waardevolle natuur kunnen afronden. Het gaat om een deel van het gebied Smisselbergen, op het grondgebied van Minderhout en Meerle. Het ongerept bosgebied sluit als een puzzelstuk aan op natuurgebied Den Rooy. Zowel planten en dieren als wandelaars zullen van die verbonden natuur profiteren. Natuurpunt is gestart met een crowdfunding om de aankoop te financieren. Den Rooy en Smisselbergen behoorden sinds de 19de eeuw tot de landadel. Midden 19de eeuw kwam de Gentse nijveraar Voortman net als Jacquemyns naar Meerle om er te starten met grootschalige heideontginningen. Jacquemyns (1806-1874) was scheikundige in de katoenfabriek van de familie Voortman uit Gent. Hij werd midden 19de eeuw grootgrondbezitter met 1300 hectare heidegebied in Meerle en Minderhout. Tegelijkertijd kocht Voortman 1200 hectare woeste gronden. Het nu aangekochte natuurgebied behoorde oorspronkelijk tot de eigendommen van de familie Jacquemyns. Met deze aankoop realiseert Natuurpunt Markvallei eigenlijk een kleine hereniging van de twee gebieden, Den Rooy en Smisselbergen. Het bosgebied, dat ruim 150 jaar ontoegankelijk was en ongemoeid gelaten werd, is een ongerepte natuurparel: er staan prachtige, hele oude bomen en er zijn sporen in het terrein terug te vinden die veel jaren teruggaan in de tijd. Tot op heden weet niemand wat de oorsprong en de functie van de schijnbaar uitgegraven beek is. Mogelijk gaat het om een gracht waarlangs moer getransporteerd werd, anderen houden het zelfs op oude loopgraven. Verder onderzoek zal uitsluitsel geven.

Ontsluiting

De donateurs mochten de poort openen naar het nieuwe natuurgebied. Ook nu doet Natuurpunt een beroep op de solidariteit van iedereen om deze aankoop financieel mee te ondersteunen. (Wim Verschraegen) kale afdeling Natuurpunt Markvallei een crowdfunding op. Zonder de giften van donateurs en solidariteit door naburige afdelingen kan Natuurpunt deze grote natuurgebieden niet aankopen en zo veiligstellen voor de toekomst. Dat is ook de reden waarom vlak na de aankoop donateurs werden uitgenodigd om het gebied samen met mensen van Natuurpunt Markvallei voor een eerste keer te verkennen. Het waren dan ook donateurs die de poort naar het gebied als eersten mochten openen. Wie deze belangrijke aankoop wil steunen, kan een gift storten op het rekeningnummer

BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding "Natuurgebied Den Rooy, projectnummer 7807" (ao)

“ Zowel dieren als wandelaars zullen van die verbonden natuur profiteren.�

Over de ontsluiting van het gebied wil Natuurpunt Markvallei nog geen uitspraken doen. Het is zeker de bedoeling om de mensen ook van de natuur in dit gebied te laten genieten, maar hoe dat zal gebeuren is nog niet duidelijk. Ook over het beoogde beheer moet nog nagedacht worden. De beheerwerkgroep van Natuurpunt Markvallei komt wekelijks op maandag samen om het bos te beheren en de dieren die er leven alle kansen te geven. Wat de huidige aankoop vooral zo interessant maakt, is de verbondenheid met andere stukken natuur in de Noorderkempen. Het gebied past perfect in een groen snoer dat grensoverschrijdend het Mastbos in Breda, de Strijbeekse heide, Elsakker, Den Rooy, de Blauwbossen, de Gouverneursbossen, de Vallei van het Merkske en de Kolonies van Wortel en Merksplas omvat. Natuur aankopen en beheren kost veel geld. Om de financiering rond te krijgen, start de loDE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

33 33


DEZE DEZEMAAND MAAND

De Roovers - Blue Remembered Hills De Roovers hernemen speciaal voor de Warande de succesvoorstelling ‘Blue Remembered Hills’. Ze laten zich in deze openluchtvoorstelling op sleeptouw nemen door Dennis Potter en zijn gelijknamige tv-film. Naast de vier Roovers spelen ook Koen De Graeve, Wouter Hendrickx en Günther Lesage. Het verhaal van Dennis Potter speelt zich af op het Engelse platteland in 1943. Een groep kinderen spelen oorlogje, maar de grens tussen spelen, plagen en echte oorlog wordt steeds kleiner. In ‘Blue Remembered Hills’ zie je de wreedheid bovenkomen die in ieder van ons te vinden is. Praktisch De Roovers met Remembered Hills op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 juni om 20.15 uur in Wortel-Kolonie. Tickets: 19 euro / 17 euro (60+) / 10 euro (-19 of ouder)

Piknik Horrifik, Laika, theater der zinnen Na ‘Opera Buffa’ en ‘Pentamerone’ nodigt Laika je uit voor een zintuiglijke ervaring, tijdens een picknick in een onverwacht stukje natuur. ‘Piknik Horrifik’ speelt zich af op de grens tussen het paradijs van lekker eten en de hel van onze voedselproductie. Je komt terecht in een wereld geïnspireerd op het werk van de schilder Jeroen Bosch, wiens ‘Tuin der Lusten’ vandaag nog huiveringwekkend en fascinerend is. Groteske personages, absurde acties, surreële beelden: ‘Piknik Horrifik’ is Bosch in een hedendaagse variant.

PARADISE Inc., pionier in duurzaamheid, spaart kosten noch moeite om zijn nieuwste product voor te stellen: iets hemels lekkers, iets wat elke picknick verheft tot een onvergetelijke ervaring. Je ziet met eigen ogen hoe dit product wordt gemaakt, kwaliteit van de bovenste plank. En dit alles in een exclusief kader: een desolaat terrein dat door PARADISE Inc. wordt omgetoverd tot een groene oase. Praktisch: Piknik Horrifik op vrijdag 26 juni om 19.00 uur in de kapel van Merksplas-kolonie.

RepairCafé De vrijwilligers van het Repair Café geven de bezoekers een eerlijk advies of een herstelling van elektrische apparaten, meubels, kleding, juwelen,… nog mogelijk en zinvol is. Ze leggen uit hoe de herstelling moet gebeuren, helpen hierbij en vertellen of wisselstukken nodig zijn voor de reparatie. Wij sluiten graag bij hen aan en leren telkens een techniek aan om met afval nieuwe spullen te maken Praktisch:RepairCafé op zaterdag 17 juni van 9.00 tot 12.00 uur in LDC Stede Akkers

Vat van't Stad Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Stadsbestuur het Vat van't Stad op Den Dijk. Daarmee tekent Hoogstraten in op de feestweek naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag. Dit jaar een weekend vroeger dan de voorbije jaren, maar hopelijk met eenzelfde portie gezelligheid! Deze 15de editie borduurt verder op het vorig jaar vernieuwde concept. In het kader van een zomerdag geniet je van hapjes aan de foodtrucks, je nestelt ja met een boek, speelt een spelletje, geniet van sfeerorkesten en de Grammofoon-DJ,... De kinderen ravotten in de Kinderburcht, met op het programma grime, gekke kapsels, spelletjes. De 15de verjaardag voorziet bovendien extra animatie. Praktisch: Vlaanderen Feest en Vat van ’t Stad op zaterdag 1 juli van 15.00 tot 23.00 op Den Dijk met animatie en optredens.

Foto-excursie in de Bonte Klepper Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 18 juni een foto-excursie naar het natuurgebied van de Bonte Klepper in Rijkevorsel. De organisatie is in handen van de fotowerkgroep. De Bonte Klepper is een prachtig landschap van vochtige graslanden omgeven door bossen en heide. Door de graslanden lopen houtkanten. De deelnemers gaan op zoek naar goede foto-onderwerpen en die zullen er in deze tijd van het jaar volop zijn. Het is de bedoeling dat de amateurfotografen mekaar helpen en tips geven. Afspraak om 8 uur aan de brug OostmalleRijkevorsel om 7 uur. Info: verschraegen.wim@telenet.be (AO)

Gezocht: oppasvrijwilligers! Mantelzorgers verzorgen een chronisch zieke, een hulpbehoevende persoon of iemand met een beperking. Ook zij hebben uiteraard wel eens nood aan even op adem komen. In dat geval kan men beroep doen op de dienst

34 - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND 34 - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

‘Thuisoppas’ van CM. Voor onze regio is er echter een tekort aan dergelijke vrijwilligers, die de mantelzorgers kortstondig willen aflossen. Zit zorgen voor mensen in je bloed? Interesse?

Voor een antwoord op alle vragen hieromtrent kan je mailen naar thuisoppas.rmt@cm.be of telefonisch contact opnemen via 014 40 34 79 (SC)


OMSLAGVERHAAL DEZE MAAND

Eindejaarstentoonstelling IKO In de hoofdafdeling (Dokter Versmissenstraat) kan je terecht voor de kinder- en tienerateliers. De volwassenen van de ateliers tekenkunst, schilderkunst, vrije grafiek en kunstexploratie tonen hier ook hun werk. In de ateliers van het Groenewoud in de Buizelstraat stellen de afdelingen beeldhouwkunst, keramiek, fotokunst en design hun werk tentoon. En natuurlijk gaat een bezoek aan het IKO die dagen altijd gepaard met een gezellige artistieke babbel tussen pot en pint.

Zoals de goede Hoogstraatse traditie het wil gooit IKO tijdens de Heilig Bloedweek de deuren wagenwijd open voor de jaarlijkse eindejaarstentoonstelling. Alle leerlingen en cursisten exposeren hun artistieke creaties van het voorbije academiejaar. Ze zullen u graag ontvangen om hun werken te komen bewonderen.

Misschien denk je er ook aan om je als IKOleerling in te schrijven? Kom dan alvast eens een kijkje nemen. Inschrijven kan vanaf 11 juni tijdens de openingsuren. Praktisch: IKO-tentoonstelling op zondag 11 en 18 juni, telkens van 10.00 tot 18.00 uur en maandag 12 juni van 18.30 tot 22.00 uur. (fh)

Nieuws uit de BiB Digitaal op reis

In een infosessie maak je kennis met interessante websites, tools, apps en digitale weetjes die je vakantie misschien wel nog aangenamer maken. Zoek het ideale hotel via vergelijkingssites zoals Trivago. Ontdek verrassende plekjes via de app Layar. Doe aan geocaching met je kinderen en kleinkinderen. Houd contact met het thuisfront via Skype. Tijdens deze infosessie komt dit alles en nog veel meer aan bod. Praktisch: Digitaal op reis. Workshop dinsdag 6 juni om 20u00 in de hoofdbibliotheek. Deelname 3 euro. Vooraf inschrijven aan de bibbalie. Max. 20 deelnemers. Meebrengen: tablet of smartphone.

Boekenverkoop Kies je vakantielectuur uit tijdens de grote boekenverkoop van BiB Hoogstraten. Zowel volwassenen als jeugd vinden er hun gading in de boeken, tijdschriften, dvd's, games en cd's. Voor de meeste materialen betaal je 1 euro, de jaargang van een tijdschrift kost 2 euro. De laatste zaterdag krijg je nog eens 50 % korting. Praktisch: Boekenverkoop van zaterdag 10 tot en met zaterdag 17 juni in de hoofdbibliotheek: tijdens de Koffiekrant- en openingsuren. In de uitleenposten: tijdens de openingsuren.

Spannende boekenweken De Spannende Boekenweken zetten van 9 tot en met 25 juni thrillers als ideaal vakantieboek in de kijker. Wie dreigt verloren te lopen in het ruime aanbod thrillers en detectives, is mis-

Open Kerkendag

Naar aanleiding van de Open Kerkendag zetten bijna 600 kerken in België, Luxemburg en Oost-Frankrijk hun deuren open tijdens het weekend van vrijdag 2 tot zondag 4 juni. In het Hoogstraten nemen drie kerken deel. In de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten worden op vrijdag 2 juni van 13.00 tot 17.00 uur beelden getoond van de jaarlijkse H.Bloedprocessie en is er een zoektocht voor kinderen in de kerk. De Sint-Jan Evangelistkerk op het begijnhof is op zondag 4 juni geopend van 10.00 tot 18.00 uur met vrij bezoek. In de Sint-Jan-Baptistkerk in Wortel is er op zondag 4 juni van 14.00 tot 17.00 uur een tentoonstelling van gildebezit van de eeuwenoude Sint-Jorisgilde en voor alle belangstellenden is er een initiatie kruiboogschieten bij het altaar van haar patroonheilige Sint-Joris. Je kan er ook meer vernemen over de stand van zaken van het restauratiedossier van de kerk. (fh)

schien wel gebaat bij de keuzelijst op de bibcatalogus. Op http://hoogstraten.bibliotheek.be vind je een selectie recente spannende boeken met de korte inhoud erbij. Als je op de titel klikt, krijg je ook een bespreking van het boek en kan je zien of het boek aanwezig is. Op de themastand in de BiB vind je een ruim aanbod. Wie op reis gaat, kan de materialen langer lenen. Boeken, strips, luisterboeken en tijdschriften leen je maximum 8 weken. Ook voor dvd’s, cd’s en games is een speciale regeling mogelijk tot maximaal 4 weken. In de hoofdbib leen je dan niet aan de zelfuitleentoestellen, maar je gaat met je materialen naar de balie.

Lerarenkaart Wie werkt in het onderwijs en in Hoogstraten (postcode 2320, 2321, 2322, 2323 en 2328) woont, kan tot 30 juni een lerarenkaart 2017 in de hoofdbibliotheek afhalen. Wie elders woont komt op www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart te weten waar je voor je lerarenkaart terecht kan. Door deze samenwerking ontdekken lesgevers meteen ook de mogelijkheden die de BiB biedt om hun lessen te ondersteunen. Voor hen ook de ideale gelegenheid om de collectie didactische werken te verkennen. Een overzicht van dit collectieonderdeel vind je trouwens in de bibcatalogus http://hoogstraten.bibliotheek.be. (fh)

Boogschieten bij het Sint-Jorisaltaar in Wortel. De organisatoren gebruikten deze foto in hun lokale en nationale persnota’s. DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

35 35


DEZE DEZEMAAND MAAND

Toonmomenten Woord volwassenen TWEEMAAL TOESPRAAK (Toonmoment Verteltheater) TRAPPED! (Voorstelling Toneel)

Cursus Wegwijs in internet en e-mail HOOGSTRATEN - Een cursus gespreid over drie donderdagen. Enkele onderwerpen zijn internet - “browsers”, startpagina instellen, favorieten toevoegen, efficiënt zoeken, e-mail ophalen, beantwoorden en doorsturen van emails, openen van een e-mail met bijlage. Praktisch: Op de donderdagen 8, 15 en 22 juni, telkens van 9.00 tot 12.00 uur in de Bib in Hoogstraten.

Werken met eID HOOGSTRATEN - Tijdens de opleiding leer je hoe je online gebruik kan maken van je identiteitskaart. Komen aan bod: wat is een eID, verschillende kaartlezers, wat is een digitaal certificaat, veilig omgaan met je eID, hoe je eID gebruiken?

Op zaterdag 3 juni kan je in de Academie voor Muziek en Woord de hele avond komen kijken naar wat Woord voor Volwassenen in petto heeft. Vanaf 19 uur zijn er toonmomenten en kleine theatervoorstellingen. Een overzichtje: DE FOODTURE - de weg naar het nieuwe voedsel (Toonmoment Spreken voor Publiek)

Praktisch: Op dinsdag 13 juni van 9.00 tot 12.00 uur in de Bib

Online kopen en verkopen

Weggeefmaand

HOOGSTRATEN - Tijdens de opleiding maak je kennis met de verschillende manieren van kopen en verkopen online: online verkopen via een verkoopsite, online kopen, prijsvergelijkingen maken, verschillende betalingsmethodes, is de webshop betrouwbaar?

Daarom organiseren we een weggeefmaand. Wat hebben we in aanbieding: - Met een bon, die u kan vinden in de Oxfam Magazine heeft u tot 20 juni recht op een gratis blikje frisdrank.

Wenskaarten maken MEERLE – Met het programma Pxlr leer je hoe je wenskaarten kan maken: pagina indeling instellen, figuren toevoegen, vormen invoegen en bewerken, tekstvak invoegen en bewerken en afdrukken. Praktisch: Op donderdagen 8 en 15 juni in Hazenweg 4/2. Voor gevorderden is er een sessie op donderdag 22 juni van 13.30 tot 16.30 uur.

Werken met Windows 10 MEERLE - De belangrijkste functies van Windows 10 worden toegelicht: aanloggen en gebruikersbeheer, gebruik van Start, tegels, Windows store, actiecentrum, instellen van verschillende e-mail accounts, gebruik van Edge, de nieuwe browser, werken in de Cloud, werken met sociale media. Praktisch: Op donderdagen 1, 8 en 15 juni, telkens van 18.45 tot 21.30 uur in Hazenweg 4/2

36 36

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Praktisch: Woord & tapas, zaterdag 3 juni vanaf 19.00u, Academie voor Muziek en Woord, Karel Boomstraat 44, Hoogstraten.

Wij zijn jarig - U krijgt een geschenk De Oxfam Wereldwinkel Hoogstraten bestaat 40 jaar en dat hebben we uitsluitend aan u te danken. In al die jaren kocht of bestelde bij u bij ons eerlijke producten en daar willen u, in naam van de mensen uit het zuiden, voor bedanken.

Praktisch: Op woensdag 21 juni om 9.00 tot 12.30 uur in LCD Stede Akkers.

Je bent op deze avond ook welkom als je vragen hebt over de opleiding, of wil kennismaken met de Woordafdeling of de Academie. Alles vindt plaats in en rond het academiegebouw: Karel Boomstraat 44 in Hoogstraten. Tussendoor zijn er tapas en drankjes voorzien in de tuin en de hal van de academie. Gratis toegang.

- Van 1 tot 30 juni krijg je een bio-katoenentas bij aankoop van 30 euro. - U krijgt van ons 2 flesjes guave shake van 20 cl bij aankoop van € 10. Het spreekt voor zich dat ook nieuwe klanten meer dan welkom zijn. Oxfam Wereldwinkel, Gelmelstraat 50 te Hoogstraten. Openingsuren woensdag t.e.m. zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Gratis fietskaart Land van Mark & Merkske Bij de opstart van het toeristische samenwerkingsverband Land van Mark & Merkske beloofden Hoogstraten, Baarle-Hertog en Merksplas om samen de krachten te bundelen en nieuwe producten te ontwikkelen. Dat leidde nu dus naar ‘Fietsen in het land van Mark & Merkske’. Vanaf mei ligt deze gratis fietskaart in de rekken van infokantoor Toerisme Hoogstraten. Deze kaart biedt enkele mooie, uitgestippelde routes doorheen Hoogstraten, Baarle-Hertog en Merksplas. Elke route bevat drie centrale thema’s, die in elke gemeente uitgebreid aan bod komen: natuur, grens en hoeve- en streekproducten. De gemeenschappelijke deler van de drie fietsroutes bevindt zich halfweg tussen knooppunt 99 en 08. Hier ligt de Witte Kei. Dat dit een gemeenschappelijk punt is, mag u letterlijk nemen: de drie gemeenten komen hier immers samen. Na een recente ruilverkaveling zorgde de Vlaamse Landmaatschappij dat dit memorabele grenspunt bekroond werd met een modern monument.


OMSLAGVERHAAL HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS

Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be

Viering 75 jaar Rode Kruis Hoogstraten Met een receptie op zaterdag 22 en een open deur op zondag 23 april werd het 75-jarig bestaan van Rode Kruis Hoogstraten onder de aandacht gebracht. Naar aanleiding van deze viering was er een tentoonstelling over de diensten van het Rode kruis. Op de receptie werden vijf personen gehuldigd omwille van hun uitzonderlijke verdiensten. Op de receptie waren een 70-tal genodigden aanwezig waaronder veel oudgediende en actieve vrijwilligers. Na een dankwoord van de burgemeester bracht voorzitter Fons Gielis hulde aan vijf personen die uitzonderlijke prestaties leverden voor het Rode kruis.

Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be

Annemie Sterkens is al ruim 30 jaar vrijwilliger en werd voorzitter in een voor het Rode kruis moeilijke periode. Jarenlang heeft ze die functie waargenomen. Als zij dit toen niet had gedaan was er nu waarschijnlijk geen sprake meer van een Rode kruis afdeling Hoogstraten. Op dit moment is Annemie niet meer actief in het bestuur maar geeft zij nog steeds ‘hartveilig lessen’ (reanimatie met de AED) en helpt ze bij de bloedinzamelingen.

Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be

Christianne Van de Locht is al meer dan 15 jaar actief in het Rode Kruis-Hoogstraten en iemand waarop men altijd kan rekenen. Ze is actief in zowat alle diensten. Ze is verantwoordelijke bloed en plasma geven, werkt in de uitleendienst en draait mee in de hulpposten. Kortom een persoon die zowat onmisbaar is binnen de vereniging.

Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be

Ivo Mermans is meer dan 20 jaar actief en draagt samen met Christianne Van de Locht de afdeling. Op dit moment is hij als econoom verantwoordelijk voor het lokaal en het materiaal. Daarnaast is hij jaren actief geweest in de hulpdienst. Een stille kracht en een rots in de branding, zo luidt het.

Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

Jack Martens is meer dan 30 jaar actief in zowat alle diensten behalve in het bestuur. Jack maakt al jarenlang deel uit van zo’n 40 tal hulpposten per jaar, is tweemaal per week actief in de uitleendienst en helpt bij de bloedinzamelingen. Bij Jack stel je nooit een vraag teveel. Men kan altijd op zijn hulp rekenen, zowel bij de verkoop van stickers, het ontvangen van scholen en noem maar op. Hij wordt erg gewaardeerd als zowat ‘de ideale vrijwilliger’. Roger Lannoye zet zich al bijna 40 jaar op verschillende fronten in voor het Rode Kruis. Op dit moment is hij penningmeester, een belangrijke functie op de achtergrond waar vertrouwen, correctheid en gepaste zuinigheid een belangrijke rol spelen. Hoewel Roger 72 jaar oud is en je feitelijk binnen het Rode Kruis maar tot 70 jaar een bestuursfunctie mag vervullen, is de afdeling blij dat men deze integere man aan boord kan houden.

Open deur Voor de Open deur op zondag was er veel belangstelling. 75 kinderen brachten een ingekleurde tekening binnen en kregen in ruil daarvoor een mini ambulance en een heerlijke pannenkoek. De ouders maakten kennis met de Rode Kruis werking tijdens de tentoonstelling “75-jaar Rode Kruis-Hoogstraten”. Deze sloot perfect aan bij het thema “zorg’ van de Erfgoeddag 2017 en was een mooie weergave van het Rode Kruis door de jaren heen. De meest opgemerkte bezoekster was wel Maria Grauwmans, zij is inmiddels 95 jaar oud en was zo ongeveer vanaf het begin RK lid. Tijdens de oorlogsjaren bood ze op veel manieren hulp, o.a. bij de geboorte van 13 kinderen in de kelders van het Klein Seminarie. (fh)

Annemie Sterkens kon niet aanwezig zijn. Op de foto herkennen we de vier andere laureaten: v.l.n.r. Jack Martens, Ivo Mermans, Christianne Van de Locht en Roger Lannoye DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - 37 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - 37


HOOGSTRATEN HOOGSTRATEN

Midzomerconcert in de Begijnhofkerk

Piuskoor en The American Youth Harp Ensemble samen op het podium The American Youth Harp Ensemble (AYHE) maakt in juni een Europese tour met een van haar vijf ensembles. En op zondag 25 juni zullen ze in Hoogstraten optreden in de kerk van het begijnhof. Met 21 nationale en internationale tournees op hun palmares, staan deze harpisten wereldwijd bekend om hun verfijning, rijke klank, emotionele uitvoering en creatieve programmatie. Laat dit nu precies ook het streefdoel zijn van het Hoogstraatse Piuskoor, dat dus met plezier de uitnodiging aanvaardde.

Sociaal geïnspireerd Naast de vijf niveaus die het harpensemble telt, is deze organisatie in de VS een nationaal model voor kunst- en muziekopleiding. Jonge harpisten komen van overal tijdens de zomer naar het instituut om er te spelen. Door middel van een foundation werft het fondsen voor gratis opleidingen.

Op 6-jarige leeftijd begon Meghann harp te studeren en nu, na haar middelbare studies, gaat ze zich op professioneel niveau bekwamen in de harpmuziek aan de Shepherd School of Music in Rice University. Op dit moment is ze eerste harpist bij het Richmond Youth Symphony Orchestra en gastartiest bij het University of Richmond Symphony Orchestra. Een van de meest uitzonderlijke muzikale prestaties was haar bijdrage aan de cd ‘Caravan 10 Harps, 10,000 Miles’ van het ensemble, die in aanmerking kwam voor een Grammy.

Brug met het verleden en mooie akoestiek Het Piuskoor heeft een bijzondere historische band met de begijnhofkerk van Hoogstraten. Het in 1940 pas opgerichte koor had er tijdens de woelige oorlogsjaren - toen de Sint-Katharinakerk in puin lag - zijn vaste stek. Deze kerk staat bekend om haar unieke prachtige akoestiek. Dat ondervond het publiek vorig jaar al op het fel gesmaakte aperitiefconcert Pius con Brio. De liefde van het koor voor deze setting hoeft dus niet te verbazen. Het uitgenodigde harp-ensemble, met Meghann aan de zwarte harp. Zo biedt het Sound Experiences program in de zomer dagelijks gratis harpinstructie aan jongeren in minder gegoede landelijke en stedelijke wijken in Richmond en omstreken. Verder zetten de harpisten zich ook nog vrijwillig in via harptherapie voor jeugd met fysieke en emotionele gedragsproblemen. Met Harping in Hospitals werken ze samen met het klinisch personeel dat onderzoek verricht om de impact van harpmuziek op patiënten te meten. Een sociale inspiratie waarin het Piuskoor zich goed kan vinden. Aan het hoofd van het ensemble staat de energieke Lynelle EdigerKordzaia en de samenwerking met de even energieke dirigente Kaat Vissenberg was gauw beklonken. Het wordt Grenzeloos genieten met een verrassend programma. Het harpensemble brengt samen met het Piuskoor werken van hedendaagse componisten, speelse opera-aria’s, tango, filmmuziek.

Een beetje Hoogstraatse roots Een opmerkelijk lid van het American Youth Harp Ensemble is Meghann Neale, de kleindochter van dokter Jef Maes uit Sint-Lenaarts. Diens dochter Hermine studeerde aan het Spijker waarna ze in Leuven haar doctoraat behaalde met een thesis over “(Verschil in) fysiek prestatievermogen bij tweelingen ”. Deze thesis was zo opmerkelijk dat ze uitgenodigd werd in de Virginia Commonwealth University van Richmond USA voor verder onderzoek. Daar ontmoette ze de Engelse Michael Neale met wie ze twee kinderen kreeg, Meghann (nu 17) en William (nu 15).

38 38

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Er worden plannen gesmeed om hier elk jaar in de lente of de vroege zomer een aperitief- of matineeconcert te geven. Het unieke kader en de gastvrijheid van het begijnhof nodigen alvast uit om na te genieten met een glaasje op "den bleik" (de vroegere bleekweide). Het kan het genot van een zomerse zondagnamiddag alleen maar verhogen. Praktisch: Midzomerconcert Piuskoor i.s.m. The American Youth Harp Ensemble op zondag 25 juni 2017 om 15 uur in de begijnhofkerk. Piano: Olivier Thienpont; Dirigent: Kaat Vissenberg. Deur geopend om 14.30 uur. Toegangsprijzen: kassa 10 euro, vvk 8 euro, kinderen tot 16 jaar gratis. Kaarten te verkrijgen bij Toerisme Hoogstraten, tel. 03 340 19 56, of via overschrijving op rekening van het Piuskoor BE04 4146 0613 3131 met duidelijke vermelding van naam en adres. Je kaarten zullen dan klaarliggen aan de ingang. (lvr) www.piuskoor.be www.americanharpensemble.com

Meghann Neale, de kleindochter van dokter Jef Maes en Hilda Sterkens


Heilig Bloed 2017 Heilig Bloedprocessie voor het 365ste jaar

PROGRAMMA Zaterdag 10 juni OPENINGSAVOND met om 19 uur een eucharistieviering opgeluisterd door het Piuskoor. Aansluitend op de viering is er een receptie in parochiezaal Pax.

Op Pinksterdag, 19 mei, van het jaar 1652, trok Z.E.H. Kanunnik Van Hamme, gevolmachtigde van de Heer van Boxtel, naar de Antwerpse St.-Michielsabdij om er de Heilig Bloeddoeken in ontvangst te nemen uit de handen van de Prelaat. Op 2e Pinksterdag reisde kanunnik Van Hamme met het koffertje naar Hoogstraten en legde de H. Bloeddoeken neer in de Begijnhofkerk. Wegens weer- en andere omstandigheden kon de processie niet elk jaar uitgaan, maar 2017 is het 365ste jaar dat de processie door Hoogstraten kan gaan.

Zondag 11 juni EERSTE PROCESSIEZONDAG Om 10.00 uur een plechtige hoogmis voorgegaan door Prelaat Jos Wouters van de abdij van Averbode en opgeluisterd door de Scola Gregoriana. Om 11.15 uur: Processie richting noord. Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk.

Nieuw: Light a Candle op woensdag 14 juni Velen branden wel eens een kaarsje thuis, in een kerk of een kapel. Dit gebaar spreekt ook kinderen aan. Dat doen we om allerlei redenen: o.a. voor iemand die ziek is, als ondersteuning voor een examen of uit dankbaarheid. Het kaarsje biedt licht en troost. Op de avond van de jaarmarkt, woensdag 14 juni, doen we iets bijzonders in en rond de Begijnhofkerk. Op straat worden de mensen aangesproken. Men krijgt een kaarsje en wordt gevraagd om dit aan te steken in de kerk. Iedereen is welkom: gelovig of ongelovig, jong of ouder. Met dit gebaar worden alle geloofsgrenzen doorbroken. Aan het einde van de avond ontstaat zo een warme kring van licht. Ook u bent welkom tussen 19.00 en 22.00 uur!

Woensdag 14 juni STRATENLOOP en avondmarkt met optredens vanaf 17 uur.

Grenzeloos In het kader van Grenzeloos werd beslist om andere parochies/kerken met een Heilig-Bloedrelikwie uit te nodigen. In vorige jaren werd ingegaan op een uitnodiging van Lier en van Bois-Seigneur-Isaac. Een delegatie van de processie van Breda zal verwelkomd worden tijdens de eerste zondag en op de tweede zondag nemen het Hasselts sacramentsbroederschap en uiteraard ook de vrienden uit Boxtel deel aan de processie

Op het podium in de Heilig-Bloedweek Sinds enkele jaren worden de marktkramers enkel opgesteld in de hoofdstraat De Vrijheid vanaf de Moerstraat tot de Loenhoutseweg. Er komen jaarlijks circa 130 deelnemers naar de jaarmarkt, daaronder enkele plaatselijke winkels maar het overgrote deel zijn echte marktmensen vanuit gans Vlaanderen (van Koksijde tot Genk tot Brussel) en zelfs enkele deelnemers uit Nederland. Elke kraam krijgt een nummer voor een standplaats met dewelke hij de markt kan betreden langs de juiste zijde, via Moerstraat of de Loenhoutseweg. Dit is erg belangrijk omdat de kermiszone, omwille van de veiligheid (opbouw podia), verboden terrein is voor de vele bestelwagens van de markt. Om de markt in goede banen te leiden, werkt de organisatie van de jaarmarkt zeer nauw samen met het Stadsbestuur en de Politie. De stands mogen opgebouwd worden vanaf 13.00

OMSLAGVERHAAL HOOGSTRATEN

Donderdag 15 juni SACRAMENTSDAG Om 10.00 uur: Plechtige eucharistieviering opgeluisterd door het OKRA-koor. Om 11.15 uur: Processie in de kerk. Om 12 uur: Gezellig samenzijn in de Pax, voor wie zich vooraf inschrijft. Zondag 18 juni TWEEDE PROCESSIEZONDAG Om 10 uur: Plechtige hoogmis voorgegaan door Pastoor Bart Rombouts in concelebratie met Jacques Grubben, pastoor van Boxtel en opgeluisterd door de Scola Gregoriana. Om 11.15 uur: Processie richting zuid (langs de torens van het WZC Stede Akkers). Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk.

uur want dan wordt het volledige centrum vrijgemaakt van doorgaand verkeer. Officieel start de markt vanaf 17.00 uur. Elke stand wordt door de organisatie voorzien van elektriciteit voor verlichting. Om 18.30 uur wordt de start gegeven van de stratenloop die ook door een gedeelte van de markt loopt en onder de grote feesttent van het podium aan De Gulden Coppe. Einde van de markt is voorzien rond 23.00 uur. Na afbraak verlaten de marktkramers De Vrijheid ofwel langs de Moerstraat ofwel langs de Loenhoutseweg zodat het centrum zelf verkeersvrij kan blijven. Er zijn drie podia. De Mainstage ter hoogte van De Gulden Coppe is een grote tent over de Vrijheid. Organisator Highstreet, Le Cirq, De Jachthoorn en De Gulden Coppe. Stage 2 vind je ter hoogte van Bizar & Kokomo. Stage 3 staat ter hoogte van eetcafe De Gelmel.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

39 39


HOOGSTRATEN

Meer van dat HOOGSTRATEN – In het Kerkenplan spreek men over een multifunctionele nevenbestemming voor de kerk van Wortel en de Sint-Katharinakerk‌. en dat maakt men meer dan waar. Mixtuur en nu ook De Warande zorgen niet alleen voor traditionele orgelconcerten, waar men op het eerste gezicht aan denkt; maar durven gelukkig ook vernieuwende voorstellingen programmeren. Vorig jaar was er een circusvoorstelling en nu op 9 mei was er de voorstelling urBach van Helder Seabra. Hij bracht Hip Hop op muziek van Bach, al of niet in combinatie met werk van een DJ. Op het moment dat de gemeenschap miljoenen gaat investeren in de restauratie van het monument, is het niet meer dan normaal dat in het kerkgebouw, naast de erediensten, ook plaats is voor andere evenementen. (fh)

Geleide wandeling langs Planetenpad HOOGSTRATEN - Op het planetenpad aan het ASO Spijker in de Lindendreef wandel je van het verschroeiend hete middelpunt van ons Zonnestelsel tot de ijsreus Neptunus. Op de tocht van ongeveer een halve kilometer leg je een werkelijke afstand van 4,5 miljard kilometer af. Elke meter komt in werkelijkheid overeen met 10 miljoen kilometer. Op de plaats van elke planeet staat een infobord met allerlei wetenschappelijke feiten over die planeet. Daarnaast verwijst men naar eeuwenoude mythologische verhalen, omdat planeten vaak vernoemd zijn naar goden uit de Griekse en Romeinse mythologie. Praktisch: zondag 11 en zondag 18 juni, telkens van 15.00 tot 15.45 uur bij ASO Spijker Lindendreef. Gratis.

Portret van een Bewoner 'Portret van een Bewoner' is het resultaat van een fijn samenwerkingsproject van de opleiding fotografie, Academie Hoogstraten, met WZC de Stede Akkers. Begin dit jaar fotografeerden een aantal studenten de bewoners van het woonzorgcentrum. Van 7 mei tot en met 4 juni is een selectie sprekende portretten te zien in zowel de IKO-vitrine als de expo-gang van WZC en DC de Stede Akkers. Praktisch: Tentoonstelling Portret van een bewoner tot 4 juni in LDC Stede Akkers

40 40

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


OMSLAGVERHAAL HOOGSTRATEN

LEZERS SCHRIJVEN Onder de indruk van Hoogstraten

’t Gasthuys bij Stede Akkers

We wonen bijna 22 jaar in de fusie Hoogstraten. Onze families komen ons al lange tijd hier bezoeken en vinden ons stadje best charmant. Enkele jaren geleden maakte Hoogstraten écht indruk. We wilden mijn verjaardag vieren en dan moesten we ijverig zoeken naar een datum die iedereen paste. Dat was gelukt. Toen de datum naderde bleek dat net op die dag de herdenking van de slag van Hoogstraten plaats vond. Ik ben enkele dagen van tevoren aan de computer gaan zitten om een alternatieve route uit te leggen: in Wortel afslaan richting Achtel, vanuit Achtel naar Hoogstraten, de Loenhoutseweg nemen en dan de Katelijnestraat om zo ons huis in de Van Aperenstraat te bereiken.

Unizo Hoogstraten heeft veel vragen rond de uitbouw van de site van Stede Akkers en de ontwikkeling van ’t Gasthuys. Bij de aanbesteding van deze laatste worden er slechts 30 ondergrondse parkeerplaatsen gecreëerd. Dit heeft voor gevolg dat de druk op de parkeerplaatsen op de Vrijheid en de nabije straten nog meer zal toenemen.

Een slag van Hoogstraten met Napoleon! Mijn zus en haar gezin konden het nauwelijks geloven. De route ging via Achtel. Zoooo mooooi! Ik moest met tegenzin toegeven dat Achtel eigenlijk bij Rijkevorsel hoort. Dan naar de Katelijnestraat. Mijn neefje van 8 die al had leren lezen kon zijn ogen niet geloven. “De Katelijnestraat zo dicht bij het huisje van tante Katelijne!” Het gezin dat zwaar onder de indruk was deelde die indrukken met ons. Ik kon zelfs vertellen dat ik net tussen de Katelijnestraat en de Catharinakerk woonde. Wat een eer… Met dat laatste kan ik nu geen indruk meer maken. Vorig jaar zijn we naar de andere kant van de Vrijheid verhuisd. Mijn neefje is intussen een tiener geworden en ik kan hem nu niet meer wijsmaken dat de Katelijnestraat die naam aan mij te danken heeft. (Katelijne Derache)

Loftconcert 'voor de vriendschap op de vrijheid' HOOGSTRATEN – Renze Ferwerda organiseert op zondag 11 juni om 15.00 uur een loftconcert in de oude Rijkswacht. Het concert staat in het teken van Vriendschap. Daarnaast is het concert fijn voor mensen die de ingetogen sfeer van de Heilig Bloed processie nog even vast willen houden. Dus als je een intieme rustige middag mee wil maken met gewoon heel warme, ontroerende en lichtvoetige liedjes kom dan naar de Loft. Gitarist Freek Dicke bespeelt zijn bijzondere gitaar ongekend veelzijdig. De warmte van Renze en Freek komt over bij het publiek en je wordt er vanzelf deel van. Het concert staat ook in het teken van de FRIENDSFUNDING voor de nieuw te maken zevende CD. Al veel mensen zijn 'vriend' geworden van Renze's muziek, maar je kunt nog meedoen. In ruil daarvoor krijg je een bijzondere verbinding bij de totstandkoming van Renze's zevende album. Kijk maar op de Friendsfunding pagina op de website. De bijzondere akoestiek en sfeer van de Loft blijft natuurlijk onveranderd goed. Je zult op het concert zeker en vast gevoelsgenoten ontmoeten, want deze concerten maken ook verbindingen met elkaar. Renze en Freek gaan er iets moois van maken. Praktisch: Loftconcert door Renze Ferwerda en gitarist Freek Dicke op zondag 11 juni om 15.00 uur in de loft in de voormalige Rijkswachtkazerne. Bijdrage: € 15,00 inclusief drankjes en versnaperingen vooraf en na afloop. Reserveer je plek via info@renzeferwerda.be of bel +32 485 610406. Meer info op www.renzeferwerda.be (fh)

In de nabije toekomst zal ook de hoek (nu café De Warande) afgebroken worden voor de ontwikkeling van tientallen wooneenheden. Bewoners en bezoekers zullen hun wagens vooral kwijt willen in de buurt. Bovendien zullen bezoekers van de sociale diensten, die voorzien worden in ’t Gasthuys, heel wat publieke parkeerplaatsen innemen. Dit tast de leefbaarheid van het winkelcentrum ernstig aan. Wij pleiten dan ook voor een forse uitbreiding van parkeerplaatsen in deze zone (zowel boven- als ondergronds). Het project ’t Gasthuys biedt hiervoor unieke kansen. Pas dan zal Hoogstraten winkelcentrum een klantvriendelijke winkel- en horecastad blijven. Uit cijfers blijkt dat wij bij de weinige steden in Vlaanderen horen waar er geen leegstand is. Hier hebben we samen met het stadsbestuur hard voor gewerkt. Het zou jammer zijn dat het stadsbestuur van Hoogstraten deze ontwikkeling zou afremmen. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van Unizo Hoogstraten, Patrick Melis, Winkelcentrum Hoogstraten

Midzomeravonden in Hoogstraten HOOGSTRATEN - Het moest er van komen, een nieuwe theateravond door Theater Pas geverfd. Zjosfinks speelt twee nieuwe producties, ‘Het ras van de kelner’ en ‘De kast’. Als afsluiter kan men voluit genieten van een muziekgroep, de slagroom op de taart, en zo ontstaat een uniek avondvullend programma. Op 23 juni speelt Trio con Brio ons de nacht in, naar hun afkomst zijn we nog op zoek. Zij brengen muziek-om-naar-te-kijken, een combinatie van vocale meer-stemmigheid, begeleid door gitaar en contrabas, een vat vol absurde, visuele humor. Op 24 juni wordt het podium bestormd door Tegènnenoam; Sjarel Huet en Willy Geets hebben speciaal voor deze avond hun instrumenten nog eens afgestoft, om het orgelpunt te plaatsen bij deze Midzomeravonden. ‘Midzomeravonden’ dus met theater, muziek en een sfeervol terrascafé… Praktisch: Midzomeravonden op 23 en 24 juni. Locatie: Terras Theater Pas geverfd, Karel Boomstraat 29, Hoogstraten. Aanvang 19.30 uur. Inkom: 8 euro. Inschrijven vooraf via: zjosfinks@hotmail.com. Plan B: bij slecht weer verhuizen we naar Zaal Sint Cecilia, Gelmelstraat 6A. Meer info: www.pasgeverfd.be (fh) DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- JUNI JUNI 2017 2017 -DE

41 41


HOOGSTRATEN

Borderbrass in concert HOOGSTRATEN Op zaterdag 13 mei hield Brassband Borderbrass zijn jaarconcert, voor het eerst in het GC Hoogstraten. Veel trouwe toehoorders kwamen met hoge verwachtingen, en die werden gewoontegetrouw helemaal ingelost. De akoestiek in de Rabboenizaal werd door de brassband meteen in al zijn facetten op de proef gesteld. Adembenemende concertwerken, die het uiterste vergden van heel het orkest en dirigent Erwin Pallemans, werden afgewisseld met een rustgevend koraal en een typische snelle concertmars. De trombones toonden wat ze waard waren in een furieus trio, terwijl de euphoniums dan weer een heel ingetogen kwartet ten gehore brachten, zonder orkest. Tijdens de bloedmooie bugelsolo door Femke Diels werden bij veel toehoorders de zakdoeken bovengehaald. De reacties na het overdonderende laatste werk en bisnummer waren unaniem heel lovend. Borderbrass bevestigt met dit concert zijn goede vorm, en nodigt iedereen uit om daar op-

Zoals het hoort U herinnert zich beslist het stuntelige, amateuristisch stutten van de gevel van De Berrie. De voorgevel die men moest bewaren ging dan ook tegen de grond. De verantwoordelijken van wat er toen gebeurde, zouden - letterlijk en figuurlijk - een lesje kunnen leren bij VITO, de eigenaar op de hoek van de Vrijheid en de Karel Boomstraat. VITO pakt het deskundig en professioneel aan. Het is duidelijk dat zij wel zowel de voor- als de zijgevel willen behouden. (fh)

nieuw getuige van te zijn op 11 november 2017, eveneens in het GC van Hoogstraten. Dan is het tijd voor een samenwerking van formaat met bekend talent uit onze gemeente: Sam Vloemans. Deze uit Meer afkomstige topmuzikant blinkt uit op trompet en bugel. Hij toert rond met zijn eigen combo, en speelt ook regelmatig samen met andere bekende artiesten. Daarnaast creëert hij ook nog theaterwerk. Voor dit concert worden een aantal nummers speciaal bewerkt voor Brassband, solist en combo, maar u zal de verschillende partijen ook afzonderlijk aan het werk zien. Spektakel verzekerd, dus op tijd kaarten bestellen is de boodschap! (fh)

Duo-tentoonstelling in internaat Spijker Op zondag 7 mei was het opendeurdag in alle middelbare scholen in Hoogstraten. Ook in het internaat van het Spijker kon je die dag een kijkje gaan nemen. De oude kloostergangen, glasramen en binnentuin vormden er het decor voor een tentoonstelling rond beeld en woord. Meer dan dertig werkjes van de internen werden er uitgestald. Ze waren het resultaat van vier workshops rond poëzie, begeleid door vrijwilliger Sara Coertjens uit Hoogstraten. Schrijven en foto’s maken, zijn al een tijdje haar hobby’s. Naast de creaties van de kinderen kon je er dus ook twintig fotogedichten bewonderen, evenals een vijftiental gedichtjes van Sara, wiens fotogedichten u overigens maandelijks in DHM terugvindt. (fh)

Tweede poging HOOGSTRATEN - Nadat de vorige eigenaar in dit pand op de Vrijheid niet mocht realiseren waaraan hij dacht, haakte hij af en verkocht de eigendom. De nieuwe eigenaar diende opnieuw een bouwaanvraag in. En, als je het plan oppervlakkig bekijkt valt het nogal mee. Maar wie een plan kan lezen en zich het resultaat in 3D kan voorstellen, ziet dat men er een volume van wil maken met een totaal ander karakter dan het bestaande Vanaf de dakgoot gaat alles eraf en door de helling en het volume van het dak te veranderen, ontstaat er een wanverhouding tussen gevel en dak waardoor het karakter van het gebouw totaal verloren gaat. De eigenaar belooft de voorgevel te behouden, maar dat durft in Hoogstraten wel eens fout lopen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed is echt niet gelukkig met het ontwerp en een vereniging als Erfgoed Hoogstraten kan haast niet anders dan beroep aantekenen. (fh)

42 42

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Voetbalreünie Mussenakker

MEER OMSLAGVERHAAL

MEER – We schrijven 22 april voor een voetbalmatch “Oude” tegen “Jonge Mussenakker”. De Jongen wonnen afgetekend, of wat had je gedacht. En na de match werd alles goedgepraat met een Kebab broodje van Fred en Guy en een frisse pint in de Mussenakker. Zo gaat dat al jaren De voetbalgeschiedenis van de Mussenakker gaat terug tot in de jaren 70. Er werd toen af en toe gespeeld tegen andere jeugdclubs, Skalden, Slot, Tinnen pot….. En ze deden ook mee aan het jaarlijkse kermistornooi dat toen georganiseerd werd door het personeel van de toenmalige Raiffeisenkas. Het waren toen hoogdagen van het Meerse Cafévoetbal. Elk cafë en vereniging had wel een voetbalploeg. Het kermistornooi, moet het gezegd, was het hoogtepunt van het jaar. De Mussenakker slaagde er ooit in van het kermistornooi 3-keer te winnen. De trofee, een beker met albasten voet behoorde definitief aan de Mussenakker. In de jaren 80 begonnen de jeugdclubs, en dus ook de Mussenakker, met hun eigen tornooi. Jaarlijks werd er een kalender opgemaakt. De Krinkel, de Noster, Het Slot, de Cahier, de Jeuzel…. Op den duur kende iedereen de ander en de gezellige nadronk in de jeugdclub bezegelde telkens de wedstrijd. Dat kon ook zo gezegd worden toen het kringetje jeugdclubs te klein werd en de Mussenakker besloot mee te gaan doen aan het Hoogstraatse gebuurtevoetbal. Via de Statie leerde de Mussenakker deze competitie kennen en als jeugdclub waren ze eerst een vreemde eend in de bijt. Er werd alleen maar in het Hoogstraatse gevoetbald. Op een beperkt aantal pleinen. Het meest speciaal waren ongetwijfeld de wedstrijden tegen de gedetineerden van het penitentiair centrum. Die hadden hun eigen voetbalveld en zowel de heen- als terugmatch moest daar gespeeld worden. Omkleden en douchen gebeurde binnen de muren van de gevangenis en de voetbalploegen werden begeleid door een aantal surveillanten, via de gevangenispoort naar het voetbalveld. De matchen waren er pittig, de gedetineerden hadden de meeste en trouwste supporters. Het kon er fanatiek aan toe gaan, maar

achteraf werd er gezamenlijk gedoucht in 19-eeuwse vertrekken van de gevangenis. Met een ervaring rijker. Toen ook het gebuurtevoetbal problemen had met zijn aantal ploegen verhuisde de Mussenakker naar het verbond ‘Kempens voetbal der Vriendenclubs’. Eerst in de onderste reeks. Maar in 2006 werd er kampioen gespeeld. Een ongelofelijke ervaring waar nu nog over gesproken wordt. Momenteel bengelt de Mussenakker onderaan in de middelste klasse en zo zullen ze volgend jaar weer in de onderste reeks uitkomen. (ma)

De twee ploegen broederlijk naast elkaar. Conclusie: een voetbalcarrière kan best gezellig zijn en gaat lang mee in het cafévoetbal en dus ook in de Mussenakker. Al passeerden er de afgelopen tientallen jaren heel wat clubs de revue, het Mussenvoetbal is nog springlevend! DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- JUNI JUNI 2017 2017 -DE

43 43


Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

Interieur- en kleuradvies. g Gordijnen uit eigen atelier. g Binnenzonwering en shutters. g Vloerbekleding en PVC-vloeren. g Boxsprings en matrassen. g Vakkundig opmeten en plaatsen. g

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE DeHM2017-1.indd 1

08-01-2017 16:06:14

BADKAMERRENOVATIE van

tot

A dvies

Z alig genieten

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG V E R WA R M I N G

44

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

S A N I TA I R

Voort 26 • Meerle (Hoogstraten) • Tel: 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be V E N T I L AT I E

ZONNE-ENERGIE


In memoriam Pater Jan Dufraing (1927 – 2017)

Op 30 april overleed pater Jan Dufraing in het RVT De Dennen in Malle. Hij verbleef de jongste jaren in het rusthuis van de paters van Scheut in Schilde. Jan Dufraing werd op 11 november 1927 geboren in Meer en groeide er op. Na de lager school ging hij naar het Klein Seminarie in Hoogstraten en koos voor het priesterschap. Na zijn theologische vorming behaalde Jan nog een kandidatuur in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven en vertrok vervolgens als missionaris naar het bisdom Inongo. Eerst was hij een tijdje reispater in Oshwe en Ireko maar werd al spoedig directeur van de normaalschool in Bokoro, later van het Klein Seminarie in Bokoro en ook van het college in Kutu. In 1964 werd hij dan inspecteur van het katholiek onderwijs van het bisdom en ook Provinciaal. In 1974 verplaatste het werkgebied van Jan zich naar Kinshasa en in 1994 naar Kameroen. Voor zijn uitvaart koos Jan zelf de evangelietekst: “Ik heb jullie de taak gegeven erop uit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn.” Deze taak heeft Jan heel trouw vervuld, en ze heeft inderdaad overvloedig vrucht gedragen. Hij was onvermoeibaar en geen enkele inspanning was hem teveel. Als inspecteur van de scholen, en later als Provinciaal moest hij soms heel grote afstanden afleggen om iedereen te bezoeken. Eens terug in Europa werd hij aalmoezenier in het RVT Mayerhof te Mortsel en later aalmoezenier van de zusters van de H. Vincentius in Deftinge. In 2007 kwam hij dan op rust in Schilde waar zijn gezondheid stilaan aftakelde. De laatste dagen van zijn leven was zijn grootste pijn een gevoel van eenzaamheid, van verlaten zijn, ondanks het regelmatige bezoek van familie en confraters in het hospitaal en in ‘De Dennen’ waar hij de laatste dagen verbleef. Hij schonk zijn lichaam aan de wetenschap. Het was het laatste dat hij nog kon weggeven. Dank je Jan, meer kon je echt niet meer geven. Anderen zullen nu, dankzij jouw lichaam anderen beter kunnen helpen in hun lijden. Was het niet juist daarvoor dat je Gods roeping gevolgd hebt en naar Inongo, Kinshasa en Tsjaad gegaan bent? (Paul Vandereed/red.)

MEER OMSLAGVERHAAL

Dag van de Grote Koer bij Brassband Rosalia MEER – Leden en bestuur van Brassband Rosalia hebben een bloeiende vereniging met een sterke jeugdwerking levend te houden. Daar zijn uiteraard nogal wat financiën voor nodig. Op de Dag van de Grote Koer trekken alle leden het dorp in voor een grote verkoopactie. Zaterdag 24 juni vindt de Dag van de Grote Koer plaats. Vanaf ’s morgens 9 uur trekken alle leerlingen, leden en bestuursleden vanuit Zaal voor Kunst en Volk Meer in om het basisproduct toiletpapier aan de man te brengen. Met de opbrengst van die actie hoopt de vereniging de aankoop van enkele broodnodige instrumenten voor nieuwe muzikanten te financieren. De brassband stelt die instrumenten gratis ter beschikking van de leden, maar het zijn dure zaken…

De brassband hoopt dat u, als u thuis bent, de leden gul ontvangt. Maar misschien doet u gewoonlijk uw boodschappen op zaterdagvoormiddag. Dan is er volgende oplossing voor u: u bestelt gewoon vooraf bij de voorzitter van de vereniging, Jos Brosens, Frankenberg 8A2, Meer, 0473/80.75.24, joseph.brosens2@telenet.be. Prijs: 2 pakken met 4 rollen € 5; 12 pakken met 4 rollen € 25. U betaalt contant bij levering, voor bedrijven kan de brassband een bewijs van financiële steun afleveren. Brassband Rosalia koppelt die dag ook het aangename aan het nuttige. Na de inspanningen in de voormiddag wordt er voor de leden in de namiddag een Rosalia-kubb-tornooi georganiseerd en de dag wordt afgesloten met een kipbarbecue in Zaal voor Kunst en Volk. (jav)

Retrokoers De Hel van het Noorden Op 25 juni 2017 presenteren de Rasmussen met enige trots de 5de editie van hun 'Hel van het Noorden'. Voor deze jubileumeditie is er – naast de retrokoers – een speciale koers voor kinderen. De helletocht is een retrokoers met echte retrofietsen door het noordelijk dorpje Meer. Iedereen mag deelnemen aan deze recreatieve fietswedstrijd.

Ook supporters zijn uiteraard welkom op deze heerlijke zondagnamiddag om de strijdende kinderen, mannen en vrouwen luidkeels vooruit te schreeuwen. Vele malen zullen de grote en kleine renners voorbij de toog fietsen. Zo zullen drank, eten, gezelligheid, zon en vooral een spannende race present tekenen in de schaduw van de Meerse “kathedraal”.

Wel zijn er drie voorwaarden. De retrofiets heeft versnellingen aan de buis; de retrofiets heeft geen klikpedalen; en de wielrenners hebben haar op hun benen. (De vrouwelijke benen zijn liefst wel geschoren…) Na een vijftiental toertjes van een kleine vier kilometer zullen de Held en Heldin van het Noorden onder luid applaus over de meet rijden. Meer info en de wedstrijdregels op www.mussenakker.be.

Op 25 juni 2017 starten de kinderen om 13.00 uur aan de kindercross. Tot 14.00 uur kunnen de deelnemers zich inschrijven. Om 14.30 uur wordt het startschot gegeven voor de retrokoers. Meer info en de wedstrijdregels op www.facebook.com/helvanhetnoorden en www.mussenakker.be

De kindercross wordt gereden op de kloostersite van Meer. Een uniek uitgestippeld parcours met verschillende ludieke hindernissen zal voor elke kleine crosser een leuke ervaring zijn. Alle kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen met eigen twee/driewieler enkele rondjes 'crossen' over bergjes, wipjes, plankjes, door het bos, gras en de Donckstraat. Gedurende een half uur mag iedereen proberen zoveel mogelijk rondjes te rijden. Deelnemen is belangrijker dan winnen, dus er zal voor elke kleine crosser een kleine prijs zijn.

Praktisch: Retrokoers van de Rasmussen op zondag 25 juni vanaf 13.00 uur (kinderkoers) en om 14.30 uur de retrokoers in de Donckstraat. Info: 0474658364 (fh)

Wandelen door de Markvallei MEER – Effen Weg organiseert een wekelijkse wandeling voor mensen met chronische pijn, chronisch zieken of mensen die even niet meer zo goed in hun vel zitten (burn-out,...). Zo is er op dinsdagnamiddag 20 juni een wandeling van 6,5 km door de vallei van de Mark. Het traject loopt langs recreatiedomein De

Mosten, natuurgebied De Aschputten en de nog meanderende Mark. Praktisch: Wandelen door de vallei van de Mark op dinsdag 20 juni van 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek aan De Mosten. Inschrijven is noodzakelijk, de plaatsen zijn beperkt. Deelname kost 2 euro. Organisatie Effen Weg. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

45 45


MEER

Jagers kuisen Maxburg op

Aardbei-tornooi Petanqueclub Markdal-De Mosten organiseert op zaterdag 10 juni het open aardbeitornooi voor doubletten. Er wordt gespeeld met 5 gelote ronden. Om deel te nemen heb je geen licentie nodig en iedereen heeft prijs. Praktisch: Aardbei-tornooi doubletten Petanque op zaterdag 10 juni vanaf 11.00 uur bij Markdal-De Mosten. Inleg 6 euro. Inschrijven ter plaatse van 9.30 uur tot 10.30 uur of via email: bertillegems@telenet.be (red)

Meerfeest ook dit jaar MEER – De KWB en de oudervereniging van De Meerpaal organiseren samen de 14de editie van “Meerfeest”. Dit is een gratis openluchtfestival waar reeds gevestigde covergroepen en jonge lokale groepen optreden. Van 16.00 tot 17.00 uur kunnen kinderen inschrijven voor een ‘Cluedo’ zoektocht, georganiseerd door de ouderraad van de Meerpaal. Deze zoektocht vindt plaats vlak voor het eigenlijke openluchtoptreden. Vanaf 21.00 uur is er het eigenlijke festival. Hoofdact is de coverband Band Marginal. Deze groep staat garant voor een fantastische rock-cover-show! Lokale jonge beginnende groepen die interesse hebben om op dit festival te spelen, kunnen zich steeds melden op volgend e-mail adres: meerfeest@gmail.com. Praktisch: Meerfeest op zaterdag 24 juni vanaf 16.00 tot 23.00 uur in De Meerpaal. De inkom is gratis en de opbrengst komt geheel ten goede van Kom op tegen Kanker. (fh)

Meermarkt bezoeken en ... Als je Meermarkt bezoekt, moet je zeker bij de St.-Jorisgilde eens binnen gaan om een lekkere kop koffie of glas gildebier te drinken. Geniet bij mooi weer op het terras van het prachtige uitzicht. Heb je ook zin om met de kruisboog te schieten en lid te worden van de oudste vereniging van Meer, kom dan langs op donderdagavond vanaf 19.00 uur. Praktisch: Meermarkt op zondag 4 juni en 2 juli in de omgeving van het Klooster en het lokaal van de Sint-Jorisgilde.

46 46

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De buit die de Jagers van Maxburg bij hun opruimactie bij elkaar brengen is indrukwekkend te noemen. Hopelijk blijft alles nu proper.

MEER – In en om de bossen van Maxburg is het goed toeven voor dier en mens. Alleen neemt deze laatste het niet zo nauw met zijn beschaving. De hoop afval die door een opkuisactie van de jagers bijeengebracht werd was indrukwekkend. A. Delcroix van de jagersvereniging: “We hebben er dan maar eens werk van gemaakt”. Hopelijk begint men het nu te snappen en laat de bezoeker van het schone Maxburg zijn afval niet meer rondslingeren. De natuur zal er wel bij varen. (ma)

Meir Open Air - Summer Kick Off De zomer komt er aan! En er is geen betere manier om deze in schoonheid in te zetten dan met een gezellige barbecue en een fris pintje. Althans, zo hebben de Aspi’s van Chiro Jongens Meer gedacht. Vrijdag 23 juni organiseren zij namelijk de eerste editie van ‘Meir Open Air’! Jong en oud is die dag welkom aan de Chirolokalen in Meer. Wil je je graag inschrijven voor de barbecue? Dat kan via de website chiromeer.be, via het facebook-evenement of door een briefje in de brievenbus te steken op Meerleseweg 31.

Vooraf inschrijven is verplicht, ten laatste vrijdag 16 juni! Er is keuze tussen een Medium menu (€13 - 3 stuks vlees) en een Large menu (€15 - 4 stuks vlees). Groenten etc. à volonté inbegrepen. Achteraf kan je gezellig blijven hangen en napraten met een lekker drankje. Heb je niet mee gebarbecued? Geen probleem, ook jij bent meer dan welkom! Meer info: chiromeer.be Praktisch: ‘Meir Open Air’, barbecue georganiseerd door Aspi’s van Chiro Meer op vrijdag 23 juni. (ma)

Brutus op Akkerpop MEER – 2 dagen topmuziek, dat is Akkerpop! Terwijl er nog aan de editie 2017 gewerkt wordt kunnen we alvast Vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus in onze agenda aankruisen. Locatie, nog op de valreep, aan het klooster in Meer. En noteer alvast de volgende groepen voor zaterdag. Brutus is de headliner voor dit jaar! Brutus maakt ondertussen furore in België: ze verkopen zalen uit, stonden in de zwaarste lijst en zijn regelmatig te horen op Stubru met hun nieuwe single 'Drive'. Ook speelden ze voor de 2de maal op Groezrock en nu dus eindelijk ook in Meer!

Set Things Right is een melodische hardcore band uit Antwerpen. Sinds de release van hun debuutplaat 'The Never Ending Road' in 2011 heeft de band een vaste reputatie opgebouwd met hun energieke live shows en catchy mix van screams en clean vocalen. Eerder dit jaar kwam hun 3de plaat 'Deathwish' uit, die ze op Akkerpop komen spelen. The Priceduifkes zijn al jaren een vaste waarde in de Belgische punkscene. In 2014 speelden ze op Groezrock en toerden ze in Amerika. Hun nieuwe album ‘Goathorse’ verscheen in februari. De Priceduifkes staan er om bekend om hun publiek serieus te laten bewegen. (red.)

Danslessen voor jongeren MEER – Wegens het groot succes van de voorbije dansseizoenen organiseert de Gezinsbond Meer ook dit jaar voor het twaalfde jaar danslessen voor verschillende leeftijden, van 3 tot en met 16-jarigen en ook een Jazz-uurtje voor de +16 jarigen. De dansjuffen Amy & Joyce begeleiden dit wekelijkse uur sportief plezier in de turnzaal van Lagere School De Meerpaal. Het aantal plaatsen per groep is beperkt. De lessen lopen van zaterdag 16 september 2017 tot en met 5 mei 2018 (onder voorbehoud), uitgezonderd schoolvakanties. Free Stylers: geboren in 2001tot 2005 van 11 tot 12 uur

Teenies: geboren in 2006 of 2007 van 12 tot 13 uur Hip Hoppers: geboren in 2008 en 2009 van 13 tot 14 uur Swingers: geboren in 2010 en 2011 van 14 tot 15 uur Danskiddies: geboren in 2013, 2014 en 2015 van 15 tot 15.30 uur Disco Kids: geboren in 2012 van 15.30 tot 16.30 uur Cheerleaders: +16-jarigen van 16.30 tot 17.30 uur Info: Gezinsbond p/a hilde.goetschalckx@telenet.be (red.)


OMSLAGVERHAAL MEERLE

Tento Adriaan Van Bavel

HOOGSTRATEN - Adriaan Van Bavel woont in Meerle en maakt in zijn vrije tijd olieverfschilderijen. Hij kiest in hoofdzaak landschappen, huiselijke taferelen en stillevens als onderwerp. Verder schildert Adriaan ook personen en maakt portretten. In de maand juni stelt hij zijn werk tentoon in het dienstencentrum. Gratis toegang tijdens de openingsuren.

Pierendag MEERLE – Op zondag 7 mei werd voor de 9e keer de Pierendag gehouden ten voordele van de parochiezaal. 15 Ploegen hadden zich aangemeld voor een sportieve en plezante competitie. Zij hadden hun supporters meegebracht en er kwamen ook wat Meerlenaars kijken. Al bij al een mooie opkomst. In de voormiddag was het zonnig, jammer dat het in de loop van de middag kouder werd, maar gelukkig bleef het droog. Iedereen was het erover eens dat het leuke spelletjes waren, dat merk je aan de namen: Zuig je rijk, Grote Chaos, Pierenbak, Pieren-

ketting en voor de finale Banden sjouwen. Na al die spelen bleken de Tooghangers de sterksten te zijn. Zij mochten de trofee van 2017 mee naar huis nemen (of naar de toog natuurlijk). Bij het ter perse gaan was er nog niets bekend over de opbrengst, nog een beetje te vroeg. Waar het voor moet dienen is al wel bekend. Het zaalcomité gaat deze zomer de verwarming vervangen. Binnenkort wordt ook het plafond vervangen en wordt alles geschilderd. En zo dan zal de parochiezaal weer helemaal up to date zijn. Een goed werk! (eg/jaf)

Praktisch: Tentoonstelling olieverfschilderijen Adriaan Van Bavel van 6 juni tot 3 juli in LDC Stede Akkers.

Samana vier paasfeest MEERLE – Naar jaarlijkse traditie werden zieken en 82- plussers met hun partner voor het paasfeest welkom geheten door Samana Meerle. Eerst was er een Eucharistieviering, verzorgd de pastoor en Benno, met ziekenzalving. Mijnheer pastoor had het over de vrijwilligers en legde nog eens uit dat de ziekenzalving vroeger alleen voor de stervende bedoeld was. Nu is de ziekenzalving vooral bedoeld om zieken en ouderen kracht te geven. Na de mooie viering genoot iedereen van een lekkere maaltijd en was er een muzikaal intermezzo gebracht door Jan. Hij zong mooie liedjes, Karel Pauwels en Liza Pauwels zongen zelfs mee voor de tweede stem. Verschillende aanwezigen brachten ook sfeer met een ‘muziekinstrumentje’.

De Tooghangers mochten de trofee van de Pierendag in ontvangst nemen

Tijdens de pauze was er koffie, thee en natuurlijk een chocolade paashaasje en paaseitjes. Er werden ook lotjes verkocht voor de tombola. Toos gaf uitleg over de aanstaande Mariaviering. Omdat Samana Meerle dit jaar 50 jaar bestaat, willen ze graag wat extra’s doen en rijden ze met de huifkar naar Meersel-Dreef. Toos bracht ook nog een mooi gedichtje over hoe ze vroeger Pasen vierden. De mooie namiddag werd afgesloten met een tombola. (gvb/jaf)

DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- JUNI JUNI 2017 2017 --

47 47


48

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE OMSLAGVERHAAL

De Klimtoren in nieuw gebouw

Nieuw logo

MEERLE – 8 mei 2017 is een heugelijke, zeg maar historische dag in Meerle. Ongeveer 30 jaar nadat er voor het eerste over een nieuw schoolgebouw gesproken werd, na vele jaren van administratieve rompslomp, zeg maar chaos, na enkele jaren plannen maken, na een goed jaar bouwen, was het eindelijk zover. Zelfs enkele maanden eerder dan gepland was het nieuwe schoolgebouw voor de lagere school van Meerle klaar. Ook het nieuwe logo van onze school werd aan de leerlingen bekendgemaakt. En achter het nieuwe logo zit een boodschap. We geven ze graag mee aan heel het dorp! Het nieuwe logo van onze school, met vrolijke, heldere groene kleuren en met deze boodschap: ‘Wij willen een warme school zijn waar iedereen zich thuis voelt.’ De mannetjes bewegen zich tussen onze letters…

Van woensdag 3 mei tot vrijdag 5 mei werd met man en macht gewerkt om alles te verhuizen van de oude meisjesschool en jongensschool. Daarbij werden ook de leerlingen ingezet. Met gocarts en aanhangwagens! Een bijzondere ervaring: de spullen uit je oude klas verhuizen naar een spiksplinter nieuw lokaal. Ook de mannen van de gemeente droegen hun steentje bij en natuurlijk ook vele ouders kwamen een handje toesteken. Met grote aanhangwagens, voor de grotere spullen. Alles was goed voorbereid en is ook prima verlopen, een klein ongelukje niet te na gesproken. Maar scherven brengen geluk, zegt het spreekwoord!

Het klimmende mannetje op de letter K doet ons dromen van een school waar kinderen iedere dag met een goed gevoel nieuwe dingen mogen ontdekken en leren, om zo stap voor stap de wereld een beetje beter te leren begrijpen. De mannetjes die de handen in elkaar slaan, staan symbool voor onze school die iedere dag opnieuw aandacht heeft voor hoofd, hart en handen. Waar kinderen de kans krijgen om elkaar te ontmoeten, samen te spelen en te bewegen, samen te werken, samen te dansen en samen plezier te maken. Onze klimmende mannetjes op de letter E moeten samenwerken, elkaar vertrouwen. Ze geven aan dat we een school willen zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten klaar staan voor elkaar. Een school waar we zorgzaam met elkaar omgaan, iedere dag opnieuw! Een school waar kinderen kunnen groeien, ieder op zijn of haar eigen tempo. We zijn een school waar we geïnspireerd worden en leven volgens het verhaal van Jezus. We nemen ieder kind bij de hand en gaan samen op stap doorheen onze basisschool. We doen dit met veel zin, omdat we onze kinderen veel zin in school willen geven. Samen maken we graag school! Iedere dag opnieuw! Met de volle goesting!

IKO Meerle stelt tentoon

Op maandag 8 mei werd het nieuwe gebouw feestelijk door de leerlingen en de leerkrachten in gebruik genomen. Met een plechtigheid bij het begin van de schoolweek werd het gouden lint geknipt. Samen zongen en dansten ze met de hele basisschool een eigen lied 'Steen voor Steen', dat ook vorig jaar bij de eerste steenlegging werd gezongen. Van iedere klas mocht één leerling naar voren komen om de wensen die vorig jaar werden uitgesproken, opnieuw uit te spreken. De leerlingen van de Klimraad knipten het gouden lint door, waarna er in iedere klas een kleine receptie met een hapje en drankje volgde.

MEERLE – Op het einde van het schooljaar worden alle Meerlenaars (en daarbuiten) uitgenodigd om te komen kijken naar de eindejaarstentoonstelling van de kinderateliers in Meerle. Heel het jaar hebben ze gewerkt rond het thema 'Griekse mythes'. Wat ze ervan maakten, kan je komen bekijken in het atelier op het Gemeenteplein. Praktisch: IKO tentoonstelling op zaterdag 17 juni, zondag 18 juni en woensdag 21 juni van 14u -18u. Wie zich aangestoken voelt, kan inschrijven voor volgend academiejaar. DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- JUNI JUNI 2017 2017 -DE

49 49


MEERLE

Dienstencentrum in Meerle Het OCMW van Hoogstraten wil in de komende jaren in Meerle dienstverlening aanbieden via het dienstencentrum. Het is de bedoeling om dat te gaan doen in het Raadhuis. In afwachting van de noodzakelijke werken aan dit gebouw, doet men vanaf 26 september 2017 al een aanbod vanuit het lokaal van Chiro St-Jan. Er is een gebruiksovereenkomst van twee jaar afgesloten voor dit lokaal. Het is de bedoeling om te starten met een wekelijks aanbod. Op dinsdag- en woensdagvoormiddag is er tussen 10.00 en 12.00 uur de Koffiekrant, een ontmoetingsmoment met gratis kranten en koffie aan 0,50 euro. Hiervoor

werkt men samen met het Buurtwerk en de Bibliotheek. Op woensdagmiddag van 12.00 tot 13.30 uur komt er een dorpsrestaurant waar een betaalbare warme maaltijd wordt geserveerd. Op woensdagnamiddag tenslotte, voorziet men tussen 14.00 en 16.00 uur een activiteit. Dat wordt een mix van info, recreatie, vorming in overleg met de plaatselijke verenigingen. Een precieze kalender wordt nog opgemaakt. Men is alvast op zoek naar ideeën, partners en vooral ook vrijwilligers. Wie graag mee de schouders zet onder dit nieuwe project, neemt contact met Leo Sprangers van Dienstencentrum Stede Akkers in Hoogstraten 03 340 16 30. (red.)

Zangers en zangeressen gezocht MEERLE/ULICOTEN – De Ulicotense buren zoeken zangers en zangeressen voor een projectkoor dat op dinsdag 22 augustus om 19.00 uur het Bernardusoctaaf opluistert. Een organisatiecomité wil zo de viering in de Bernarduskerk in Ulicoten muzikaal omlijsten. Dezelfde dag is er voorafgaand een repetitie van 17.30 uur tot 18.30 uur. In de pauze is er

koffie/thee met een versnapering. Danny Pals begeleidt het koor. Het repertoire wordt eenvoudig gehouden. Na afloop van de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie/thee. Wil je meezingen, meld je dan aan voor 15 juni bij Jacqueline van der Kaa. Dat kan via mail Jvanderkaa.swolfs@gmail.com of via te-

Viergeslacht in Meerle

lefoon: 013-5199522 /06-20849621. De organisatoren hopen vele muzikale pelgrims te mogen begroeten om samen te zingen en zo het thema van dit octaaf ‘Eenheid in verscheidenheid’ vorm te geven. Meer informatie op www.parochie-ulicoten.nl (jvdk)

Werken in natuurgebied Den Rooy MEERLE - Op zaterdag 10 juni organiseert Natuurpunt Markvallei beheerswerken in Den Rooy in Meerle. Om 8.45u worden vrijwillige helpers verwacht op het Gemeenteplein om van daaruit te vertrekken. Bedoeling is om de biodiversiteit op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Dat gebeurt door te maaien, sommige bomen en struiken ten verwijderen, maaisel af te voeren en aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van het gebied voor wandelaars. een mooie wandeling aan te kunnen bieden. Om 12 uur wordt het werk weggespoeld met een kop soep. Helpende handen zijn overigens altijd welkom bij de beheergroep die er elke maandagvoormiddag op uit trekt. Info bij carlovanboxel@telenet.be.

MEERLE – Marilyn Knevels is geboren op 20/07/2016. Ze is de dochter van Sharon Brosens, het eerste kleinkind van Margot Jansen en achterkleinkind van Jeanne Van Ginneken. Ze zijn er allemaal even trots op!

Bomenwandeling MEERLE - In samenwerking met de Gemeenteschool van Hoogstraten organiseert Natuurpunt een bomenwandeling in Den Rooy op zondag 11 juni. Start om 14 uur aan de parking van het natuurgebied (Ulicotenseweg, vanuit Meerle iets voorbij voorbij het congrescentrum). Marcel Verschueren is de ervaren gids die de deelnemers wegwijs maken in het boeiende verhaal van de bomen. Deelname kost 5 euro, de opbrengst dient om de aankoop van het natuurgebied te ondersteunen. Praktisch: Bomenwandeling van Natuurpunt op zondag 11 juni om 14 uur aan den Rooy, Ulicotenseweg in Meerle.

JUNI2017 2017 -- DE DEHOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSEMAAND MAAND 50 - JUNI

Op zondagen 18 en 25 juni zijn er vanaf 7 uur ’s morgens zeisvoormiddagen in de lage beemd. Er is werk voor zeisers en voor helpers om het maaisel af te dragen. Heb je zelf een zeis, breng die dan gerust mee. Verzamelplaats: Gemeenteplein 1 in Meerle - graag een telefoontje vooraf aan Bart Royens 0490119423 of mailen naar bart.karolien@scarlet.be.

Opendeurdag brandweer Post Meerle MEERLE – Op zondag 2 juli opent brandweer Post Meerle zijn deuren voor iedereen die nader kennis wil maken met onze lokale brandweerpost. Op het speelplein achter de jongensschool (achter het Raadshuis) zorgen de brandweermannen voor het nodige animo. Er zijn spectaculaire demonstraties, de voertuigen worden gepresenteerd, er zijn kinderspelen en er staat een reuze springkasteel. Een hapje en een drankje kunnen uiteraard niet ontbreken. Via de scholen van Meerle worden kleurtekeningen uitgedeeld. Breng ze binnen op de opendeurdag om kans te maken op enkele leuke prijzen. Van harte aanbevolen!


MEERLE OMSLAGVERHAAL

Klimtoren brengt mooi bedrag bijeen voor Jef’s Fietsproject MEERLE – Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Klimtoren een sponsortocht ten voordele van de derde wereld. Dit jaar was de opbrengst bestemd voor de Damiaanactie en voor het fietsproject van Jef Michielsen voor Born In Afrika. Einde maart kwam Jef zijn fietsproject voorstellen aan de leerlingen. De leerlingen zochten en vonden veel mensen die hun wandeltocht wilden sponsoren. Deze had plaats op vrijdag 31 maart. De kinderen van de lagere school en de oudste kleuters (mini-maxi’s en maxi’s) stapten mee. In juni 2015 ging Jef voor de eerste keer naar Plettenberg Bay (ZuidAfrika) voor de opstart van het “Fietsproject Jef”. Dankzij ingezamelde sponsorgelden vonden 120 fietsen de weg naar kinderen uit de sloppenwijken rond Plettenberg Bay. In maart 2016 kon hij ter plaatse het resultaat gaan bekijken. Met de eerder ingezamelde 16.000 euro had men een 130 tal nieuwe kinderfietsen en loopfietsen, fietshelmen, fietssloten en reparatiesets kunnen bezorgen aan de kinderen van 4 scholen uit de sloppenwijken. Maar de nood is groot en Jef denk nog niet aan opgeven. Hij zet zijn project verder. De kinderen van de Klimtoren konden hem via hun sponsortocht het mooie bedrag van 1.391,92 euro overhandigen. Jef en de kinderen van Plettenberg zijn er heel blij mee! (jaf)

Verkeerslast Meerledorp MEERLE – En plots, zonder dat iemand ervan wist, was de Voort afgesloten! Vanaf de afslag naar Groot Eyssel (richting Meer) en van Heerle (richting Ulicoten) stond er signalisatie dat de N114 onderbroken was. Waar juist en voor hoelang, daar was het raden naar. Nochtans is het een belangrijke doorgangsweg. Uiteindelijk ging het om een strook van een 20-tal meter om een verzakking rond een riooldeksel midden in de weg te herstellen. Omdat er eerst moest gedroogzuigd worden, was de weg voor een week onderbroken. Voor een dergelijke verkeersader had de signalisatie wel wat duidelijker gemogen en vooral had men dit beter kunnen aankondigen. Nu was de kortste doorgang onderbroken en wisten zeker mensen van buiten Meerle niet goed waaraan en waaraf. Een aantal handelaars ondervond duidelijk hinder, aangezien ze van de ene of de andere zijde niet bereikbaar waren. Bovendien bleken ook zij niet vooraf verwittigd. Foutje van de aannemer, zo bleek na een telefoontje naar het gemeentehuis. Maar toen was het kwaad al geschied. Gelukkig was het werk binnen de beloofde tijd van een week ook voltooid en is het alweer vergeten. Maar, zoals het spreekwoord zegt, een verwittigd man is er twee waard! (jaf)

Met een dikke dure SUV hoef je de verkeerssignalisatie niet te volgen. Daar mag je ook mee over het fietspad!

Meditatie met paarden MEERLE - Mediteren in de aanwezigheid van paarden raakt je innerlijke kracht. Het laat ons toe om vanuit onze eigen natuur waar te nemen zonder oordeel en contact te maken met wat ons omringt. We mogen er gewoon zijn en laten gebeuren wat er gebeurt. Bij aanvang van zo’n bundelingsmeditatie maakt men eerst kennis met de drie paarden: Wietse, Whisper en Bennie. Men begint met enkele aardingsoefeningen, mediteert staand of zittend in een cirkel terwijl de paarden langs de deelnemers heen stappen. Deze bundelingsmeditaties met paarden zijn een aanvulling op de bestaande (liggende) me-

ditaties en worden georganiseerd in samenwerking met Martine Brosens van SpiegelendPaard. Ervaring met paarden is niet verreist. De start is stipt om 10 uur. Deelnemers zijn een half uurtje op voorhand aanwezig om rustig iets te drinken en eventueel kennis te maken met de paarden. Praktisch: Bundelingsmeditatie met paarden op zaterdag 3 juni vanaf 10.00 uur bij het SpiegelendPaard, Oosteneind 6. Deelname 20 euro. martine.brosens@spiegelendpaard.be (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - 51 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - 51


MEERSEL-DREEF

Schoolfeest ‘t Dreefke

Kris wordt Sarah

MEERSEL-DREEF - Het volledige korps van leerkrachten van gemeentelijke basisschool ’t Dreefke stond op zaterdag 13 mei paraat voor het jaarlijks schoolfeest, met als thema ‘’tDreefke goes Hollywood’. (JJ)

KLJ heeft eigen poort

Juf Kris, 50 jaar jong.

MEERSEL-DREEF - KLJ Meersel-Dreef heeft vanaf nu een eigen ingang naar haar nieuwe jeugdlokaal. De werkmannen van de gemeente Hoogstraten hebben kosten noch moeite gespaard voor een knappe afwerking. VZW DreefseJeugdInOpbouw bedankt het gemeentebestuur en de jeugddienst voor deze realisatie. (JJ)

Kaarsjesprocessie

MEERSEL-DREEF - Directrice Kris Van Loon van de gemeentelijke basisschool werd 50 jaar op maandag 8 mei, en dat kon de school toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. ’s Morgens werd zij in een erehaag onthaald door allemaal miniatuur directrices met grijs haar! Onder begeleiding van ukeleles zongen de kinderen voor haar een mooi verjaardagsliedje. Juf Kris, zoals zij genoemd wordt in de wandelgangen van het school - ook al is ze directrice - genoot van al deze attenties en trakteerde op haar beurt iedereen op een heerlijk ijsje. (JJ)

Rommelmarkt MEERSEL-DREEF – In de maanden juni, juli en augustus is er weer de wekelijkse rommelmarkt telkens van 8.00 tot 15.00 uur, een organisatie van de fanfare Voor Eer en Deugd. Je bent welkom zowel als bezoeker of als standhouder. Standhouders moeten vooraf telefonisch reserveren bij de verantwoordelijke Jaak Snijders tel. 0497 04 08 18. (JJ)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT! De 34ste kaarsjesprocessie in het Mariapark op zaterdag 29 april kon rekenen op vele aanwezige leden van de KVLV, de Landelijke Gilde en KLJ op het volledig vernieuwde plein voor de grot. (JJ)

52 52

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Opendeurdag De Maaien

MEERSEL-DREEF

MEERSEL-DREEF – In de Oude Tramweg werd al een hele tijd hard gewerkt aan een volledig nieuw varkensbedrijf, en op zaterdag 13 mei organiseerde de eigenaar een open dag. Omdat je niet elke dag in de gelegenheid bent om zo’n bedrijf van dichtbij te bezichtigen, was het nu het moment om langs te gaan, enkele dagen later al zouden er immers de eerste biggen worden gehuisvest. Eigenaar is de bvba De Maaien, met zaakvoerder Johan Sips van Brecht-Overbroek. De nieuwe locatie biedt plaats aan 7.344 biggen en 5.980 vleesvarkens. Moderne technieken worden aangewend voor brijvoersysteem met droge en natte componenten, inclusief voormenger en hamermolen, warme brij bij de biggen, opslag van droge en natte grondstoffen, biologische luchtwassing en innovatief ventilatiesysteem. Vertegenwoordigers van verschillende bedrijven gaven toelichting over de gebruikte producten en materialen. Met een hapje en een drankje kon alles nog eens overschouwd en besproken worden. (JJ)

Zaakvoerder Johan Sips van varkensbedrijf De Maaien voor zijn nieuwe stallen met een lengte van 200 meter.

40 jaar Koffiehuis Martens MEERSEL-DREEF – De tijd vliegt snel, gebruik ‘m wel. En voordat je het weet heb je 40 jaar lang een koffiehuis open gehouden… Louis Martens, timmerman van beroep, en echtgenote Lia Aerts openden in mei 1977 een koffiehuis in de vroegere souvenirzaak van de fam. O. Van Hecke-Bruijgoms. Cafés genoeg op de Dreef, maar een koffiehuis dat was toch iets nieuws!

met de trouwe medewerkers die bijna als familie beschouwd kunnen worden. Koffiehuis Martens blijft bestaan nu de opvolging is verzekerd. Voor de trouwe klanten was er gratis appelgebak met ijs en slagroom voor het 40-jarig jubileum, en dat heeft gesmaakt. (JJ)

Het was ook wel een sprong in het onbekende op hun leeftijd, Louis was 24 jaar oud en Lia bijna 20 jaar, op een week na. Maar al doende leert men. De jaren vlogen voorbij, dochter Caroline werd ondertussen in 1992 geboren, en de zaak werd steeds meer gemoderniseerd en uitgebreid. Er is een kleine en een grote kaart, afwisselend geserveerd door 23 mensen, namelijk één vast personeelslid, gelegenheidspersoneel op afroep, en daarnaast nog vele studenten. Naast doop- en huwelijkskaarsen, is er ook nog een stijgende verkoop van heiligenbeelden. Het aanbod is er dan ook immens, keuze genoeg. Ondertussen groeit er natuurlijk wel een vaste band met vele klanten die telkens terugkeren. Belangrijk hierbij is dat het koffiehuis ook rolstoelvriendelijk is, wat met de vele oudere bedevaarders niet onbelangrijk is. Maar de jaren schrijden voorbij, het wordt tijd om het wat rustiger aan te doen en om het koffiehuis in handen te geven van dochter Caroline. Zij heeft er ontzettend veel zin in, samen DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

53 53


MINDERHOUT

OMSLAGVERHAAL

H. Vormsel MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 22 april 2017 deden zeven vormelingen hun plechtige communie. Dit gebeurde tijdens een mooie vormselviering, met als thema ‘Ik geef je mijn woord’. De vormelingen zijn Levi Verheijen, Ward Koyen, Lainy Peetermans, Elise Boot, Mirte Van Dun, Lien Koyen en Loulou Swerts. De dienst werd verzorgd door Pater Luk en Vormheer Jos Van Hoof. Els Hendrickx en Liesbeth Bastiaansen waren de catechisten die de kinderen hadden begeleid in de voorbereiding tot het H. Vormsel. (JJ)

De zeven vormelingen voor dit jaar zijn Levi

Verheijen, Ward Koyen, Lainy Peetermans, Elise Boot, Mirte Van Dun, Lien Koyen en Loulou Swerts.

GOUD IN MINDERHOUT Jack Godrie en Greet Lambregts waardoor elke kliniek zich moest specialiseren. De afdeling epilepsie waar Greet al die jaren werkte werd overgebracht naar Oosterhout. Greet was toen 57 jaar, kon genieten van een uitstapregeling en besliste om daar op in te gaan en de overstap aan anderen te laten. Jack werd op 25 juli 1941 in Loenhout geboren als oudste in een gezin van vijf kinderen. Eén jaar na zijn geboorte verhuisde het gezin naar de John Lijsenstraat in Meer. Vader Godrie was van Nederlandse komaf. Hij was wat men een ‘keuterboerke’ noemde. Hij hield enkele beesten en werkte als arbeider op verschillende plaatsen. Na zijn lagere school in Meer volgde Jack Grieks/Latijn in het SintRita-instituut in Kontich. Na zijn legerdienst werkte hij én jaar in conservenfabriek AZ in Nederland. Na een staatsexamen begon Jack als bewaarder in Sint-Gillis en vroeg daarna om overplaatsing naar Merksplas, waar hij eindigde als eerste kwartier-chef op de afdeling van de geïnterneerden. De familiefoto: v.l.n.r. kleindochter Fleur Jacobs, Greet Lambregts, dochter Nancy Godrie en haar man Danny Jacobs, Jack Godrie en kleinzoon Brent Jacobs MINDERHOUT - Op 22 april 2017 was het precies 50 jaar geleden dat Jack Godrie en Greet Lambregts elkaar in de kerk van Minderhout eeuwige trouw beloofden. Vijftig jaar is nog lang geen eeuwigheid, maar ze zijn toch al een eind op weg. Greet Lambregts werd op 3 juni 1949 geboren als tweede jongste in een gezin met tien kinderen: zeven jongens en drie meisjes, waarvan er helaas nog maar vier in leven zijn. Haar vader Frans Lambregts, die velen onder ons kennen als “Sus Fik” was bewaarder in de strafinrichting in Hoogstraten en jarenlang een sterkhouder van de kruisbooggilde in Castelré.

Jack kan gepassioneerd vertellen over zijn inspanningen om in overleg met bepaalde psychiaters, de vergeten groep van geïnterneerden uit de vergeetput te halen. Zulke initiatieven werden vaak door een volgende directie teruggeschroefd. Kortom geen fraaie verhalen over toestanden die nu nog steeds aangeklaagd worden. Jack en Greet leerden elkaar kennen op een bal in ’t Fortuin. In die dagen was het in Meer elk weekend bal, afwisselend in zaal Victoria en in ’t Fortuin. De vlam sloeg over en nadat ze op 22 april 1967 trouwden moesten ze niet lang wachten op de geboorte van hun enig kind, hun dochter Nancy. Zij werkt in de Carrefour in Meer en is gehuwd met Danny Jacobs, die het kippenbedrijf Danckers draaiende houdt. Ze wonen in de ’s Boschstraat in Hoogstrate en schonken Greet en Jack twee kleinkinderen: Fleur is 17 en Brent is 14 jaar oud.

Na de lagere school in Minderhout trok Greet naar her Rivierenhof in Deurne, waar ze haar middelbare studies afwerkte. Ze volgde ook naailessen bij mevrouw Vanhaute-Mariën, werkte even in een naaiatelier en nadien 30 jaar lang in de kliniek Klokkenberg op de afdeling epilepsie.

Reizen en fietsen was steeds hun hobby en daar heeft het gouden koppel tijd voor nu ze beiden al een aantal jaren op pensioen zijn. Ze gaan al 25 jaar lang naar het Oostenrijkse dorpje Holzgau en tweemaal per jaar een week naar zee. Tussen die reizen door blijven ze actief als wandelaars. Samen met een kleine groep familie en bekenden en Greet met de CM gezondheidswandelingen op maandag, waar ze gevierd werd omdat ze er al 500 wandelingen bij was.

In 2006 voerde men in de Nederlandse klinieken hervormingen door

We wensen de jubilarissen nog veel aangename jaren samen. (fh)

54 54

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

KWB Minderhout viert jubileum

25 jaar Kapellekensloop MINDERHOUT - De Kapellekensloop is een ware dorpshappening. Met ruim 800 deelnemers lijkt het wel of het hele dorp meeloopt. Na de sportieve inspanning nemen deelnemers en bezoekers ruim de tijd om wat te drinken en bij te praten op één van de terrassen. Volgens sommige deelnemers is het de sfeervolste loop van de wijde omgeving. De organiserende KWB Minderhout is dan ook trots op de zilveren editie die gelopen wordt op zaterdag 10 juni 2017.

Zeven Weeën, beter bekend als ‘Onze-LieveVrouw van de Akker’. Dit éénbeukige bakstenen bedehuis werd halfweg de 17de eeuw gebouwd door pastoor Waltman Van Dijck. Elke ronde van de Kapellekensloop passeren de lopers er twee maal, een keer aan de voor- en een keer aan de achterzijde. Ook drie afstanden van de kinderloop (400m, 600m, 800m) doen de kapel aan. Minderhout telt ruim 3000 inwoners. Toch is de plaatselijke KWB de grootste KWB vereniging zijn van de provincie Antwerpen. Na een eerdere sponsorloop richtten ze 25 jaar geleden de eerste editie van de Kapellekensloop in. Het zou telkens een groot succes worden. Vorig jaar kwamen er bijna 400 kinderen aan de start. Op 10 juni zal dat allicht niet anders zijn. De kleinsten beginnen om 13.30 uur aan hun 100 meter. Daarna volgen de loopafstanden 400, 600 en 800 meter, naargelang het geboortejaar. Om 15 uur worden de ongeduldig trappelende volwassenen gelost. Zij hebben de keuze uit 5 afstanden: 3 km; 5,275 km; 10,55 km; 15,9 km (10 Miles van Minderhout) en een officieel gemeten halve marathon. Er zijn twee categorieën,

nl. senioren en veteranen. Vanaf 35 jaar ben je veteraan bij de dames, en vanaf 40 jaar bij de heren. Iedere deelnemende jogger krijgt als beloning een bakje Hoogstraatse aardbeien. De 25ste editie krijgt bovendien een extra prijzentafel met waardebonnen door lot bepaald. De kinderen worden beloond met een medaille en een goed gevulde snoepzak.

Blikvangers De Kapellekensloop dankt zijn naam natuurlijk aan de bekendste kapel van Minderhout. Aan het einde van de Kapeldreef staat immers de beschermde kapel van Onze-Lieve-Vrouw van

Daarmee is dit niet het enige monument op het traject. Elke ronde voert immers ook langs De Laermolen. Dit was al sinds de 14de eeuw de naam van de watermolen van Hoogstraten. In de vorige eeuw was dit nog een dubbele molen: op de rechteroever een unieke olieslagmolen en links een graanmolen. Nadat een vzw met enkele enthousiaste Hoogstratenaren dit gebouw terug in zijn vroegere glorie hebben hersteld en ook het waterrad terug in werking stelden, is ook deze plek een gedroomde blikvanger voor een loopwedstrijd.

Olympisch Sport en ontspanning gaan hand in hand. De inrichters benadrukken dat ze de olympische gedachte ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen’ hoog in het vaandel dragen. Hoe knap een ereplaats of snelle tijd ook mogen zijn, de laatsten hebben dikwijls meer afgezien dan de winnaars – en ook die verdienen dus een stevige aanmoediging. De Kapellekensloop maakt deel uit van het joggingcriterium de Noordloper. Dit is een organisatie van de sportregio Noorderkempen. Daarnaast komen uiteraard heel wat deelnemers uit de omgeving, en zijn ook onze Noorderburen traditiegetrouw goed vertegenwoordigd. Zo’n 120 vrijwilligers staan klaar om het evenement in goede banen te leiden. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2 euro voor kinderen, vier euro voor KWB leden en zes euro voor niet-leden. Voor meer informatie kan je terecht op de website www.kwbminderhout.be. (red.)

DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- JUNI JUNI 2017 2017 -DE

55 55


MINDERHOUT

OMSLAGVERHAAL

Beheerswerken in de Halsche Beemden MINDERHOUT - Op zaterdag 24 juni organiseert Natuurpunt Markvallei beheerswerken in het natuurgebied de Halsche Beemden. Om 8.45 uur vertrekken de deelnemers op het kerkplein in Minderhout naar het natuurgebied. Bij deze beheerswerken worden enkel volwassenen toegelaten. Aan de activiteit zal ook worden deelgenomen door gedetineerden van de gevangenis van Hoogstraten. Het werk zal vooral bestaan uit het afvoeren van maaisel van de beemden. Dat is nodig om de bodem zoveel mogelijk te verarmen. Alleen dan kunnen er planten groeien die voedselarme grond nodig hebben. Het maai- en hooibeheer werpt in de Halsche Beemden vruchten af. Het is het oudste natuurgebied van Natuurpunt Markvallei, maar wellicht ook het mooiste. Info: Edwin Groenendijk - 0478 68 46 28 Beheerswerken in de Halsche Beemden, zaterdag 24 juni is het weer zo ver.

Scharrel en Neufchâteau MINDERHOUT - Al 26 jaar is er een taaluitwisselingsproject tussen het zesde leerjaar in basisschool Scharrel en dat van ‘Institut SaintJoseph’ in Neufchâteau. Eind maart kwamen de zesdeklassers van Neufchâteau al vijf dagen naar een Minderhouts gastgezin. Er stond toen heel wat op het programma: een zwemactiviteit, een bezoek aan de Zoo en aan de haven van Antwerpen, een uitstap naar de Laermolen, de beklimming

56 56

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

van de Hoogstraatse Sint-Katharinakerk enz. Van 15 tot 19 mei was het de beurt aan de oudste leerlingen van Scharrel om een week te verblijven bij een gezin in Neufchâteau. Zij brachten er een bezoek aan een leigroeve, een dierenpark, een landbouwmuseum en het kasteel van Bouillon. Samen met hun Waalse leeftijdsgenoten deden ze nog heel wat andere activiteiten. De belangrijkste doelstelling van dit uitwisse-

lingsproject is het aanpassingsvermogen vergroten. Uiteraard wordt ook de taalvaardigheid verder ontwikkeld. Deze taaluitwisseling wordt gesteund door het Prins Filipfonds. Basisschool Scharrel kreeg al tweemaal bezoek van koning Filip (in 2001 en in 2016), naar aanleiding van de tiende en de vijfentwintigste verjaardag van dit project! (SC)


MINDERHOUT

Avond-fietsvierdaagse langs rustige wegen MINDERHOUT - De Avond-fietsvierdaagse is aan de 25ste editie toe. Op 5-6-7-8 juli worden weer heel wat recreatieve fietsers verwacht om even in onze rijke natuur te vertoeven. Geen wijzigingen dus aan de vertrouwde formule van de vorige 24 jaar! Gewoon vier avonden pretentieloos fietsen met je gezin, vrienden, buren, kennissen en genieten van de natuur en de open ruimte. Vier prachtige routes van telkens ongeveer 25 km zijn in kaart gebracht. Dit moet ongetwijfeld in ieders bereik liggen, ook voor gezinnen met kinderen. Een duidelijke routebeschrijving is je trouwe

gids en onderweg biedt KWB-Minderhout je een gratis drankje en versnapering aan. Starten kan je telkens tussen 18.30 en 19.30 uur aan het Parochiecentrum. Om de 25ste editie niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, worden elke avond een aantal waardebonnen verloot onder de aanwezige deelnemers. De laatste avond heb je bovendien kans op een prachtige prijs via de aanwezigheidstombola. Praktisch: Avond-fietsvierdaagse op 5, 6, 7 en 8 juli. KWB-leden betalen 1,50 euro per avond, niet leden 4,00 euro. voor 4 avonden. Info : Ronni Leemans, 03/314.21.81.

28ste Aardbeientocht MINDERHOUT - Afstanden: 6-12-18-24-30 km - Een grensoverschrijdende wandeling door natuurgebieden die vennen en kreken herstellen. Er zit heel wat variatie in de luswandelingen met verschillende afstanden. Aan het eind kunnen de deelnemers genieten van een lekker ijsje met 'de koninginnen van Hoogstraten'. Praktisch: 28 ste Aardbeientocht op zondag 25 juni. Vertrek tussen 7.00 en 15.00 uur. Vertrek in de parochiezaal.. (fh)

Metser op bezoek bij derdeklassers MINDERHOUT - De kinderen van het derde leerjaar van Scharrel in Minderhout leerden tijdens de lessen WO over huizen. Ze observeerden voorgevels in de omgeving van de school, leerden welke beroepen nodig zijn voor het bouwen en leerden de juiste benamingen voor metsersgereedschap. Tijdens een leeruitstap naar steenbakkerij Desta bekeken ze het proces van klei(put) naar baksteen in het echt. Als praktijkopdracht maakten ze in groep een maquette van hun klaslokaal.

Op woensdag 10 mei kwam metser en aannemer Geert Adriaensen uit Beerse op bezoek. Hij kreeg allerlei vragen over zijn beroep en gaf uitleg over meegebrachte materialen. Als afsluiter ging een leerling de uitdaging aan om een baksteen met een truweel in tweeĂŤn te kappen. Op de foto zie je Sam, die deze uitdaging tot een goed einde kon brengen! De kinderen weten nu in ieder geval heel wat meer over de manier waarop een huis tot stand komt! (SC)

DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND -- JUNI JUNI 2017 2017 --

57 57


WORTEL

OMSLAGVERHAAL

Week van de amateurkunsten in Wortel

Op bezoek bij niet professionele kunstenaars WORTEL - In Wortel kon je naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten terecht in het atelier van vijf kunstenaars. Een boeiende maar tijdrovende tocht langs gedreven en creatieve mensen, die we liever ‘niet-professionelen’ dan wel amateurs zouden noemen. Ook het feit dat men de werken van de verschillende deelnemers niet samen brengt in het museum of in één lokaal is belangrijk. Je kan de deelnemers, al of niet aan het werk, zien in hun atelier. Dat geeft een extra dimensie aan de kennismaking en maakt de stap om een kijkje te

gaan nemen voor de buren en de inwoners kleiner. Die conclusie hoorden we in elk atelier. Wij bezochten vier van de vijf creatievelingen. Met het werk van fotograaf Marcel De Bruyn maakten we al kennis tijdens zijn tentoonstelling in het Stedelijk museum in Hoogstraten. Verder kijken we ook uit naar de tentoonstelling van Fotogroep ’t Slot op 4 en 5 juni, een groep fotografen waarvan ook Marcel De Bruyn deel uitmaakt.

Marleen Daemen maakt al meer dan 20 jaar prachtige kunstzinnige poppen. Geen kitscherige, maar decoratieve en kleurrijke figuren, die men ook het predicaat beeldhouwwerk kan meegeven. Marleen vertrekt met een kern in isomo en werkt daarop verder met klei. Als de vorm klaar is, worden ze vaak in felle kleuren en met veel details afgewerkt. Daarvoor gebruikt ze meestal recuperatiemateriaal.

Rita Hillen en haar werk zijn voor de meesten onder ons gekend. Na een opleiding aan het IKO in Hoogstraten en de academie in Arendonk, bleef ze actief werken. Soms alleen, soms samen met gelijkgestemden zoals nu tweewekelijks in het atelier van Riata met een groep van drie gelijkgestemde kunstenaressen. Rita werkt meestal met olieverf op doek en laat zich inspireren door de omgeving om haar heen, vooral landschappen en portretten van mensen die haar dierbaar zijn.

In de Klinketstraat wonen Vivian Welling en haar partner Georges Phlippeau. Vivian werkt onder de verzamelnaam “VIEFELAVIEF” met papier. Langs tweedehandssites blijft ze zoeken naar kleine oude drukpersen en losse letters in lood of hout van klein tot groot. Met die druktechnieken maakt ze eenvoudige mooie schriftjes tot volwaardig grafisch werk. Het zou oneerbiedig zijn om het werk van fotograaf Georges Phlippeau

amateuristisch te noemen. Enerzijds zijn er reisfoto’s, in dramatisch zwart/wit of in bonte kleuren eigen aan de cultuur van het bezochte land. Anderzijds zijn er abstract bewerkte beelden waarbij het eindresultaat los staat en nog weinig binding heeft met het oorspronkelijke beeld. Het verhaal en het werk van deze beide kunstenaars lichten we toe in een volgende uitgave. (fh)

58 -- JUNI JUNI 2017 2017 -- DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE MAAND MAAND 58


WORTEL

Een ginstokerij in Wortel-Kolonie? WORTEL – In ons maartnummer kon u al lezen dat de Vlaamse bouwmeester en het Agentschap Onroerend Erfgoed met een ‘masterproef’ voor jonge ontwerpers op zoek zijn naar een herbestemming van de linkervleugel van de boerderij van de kolonie. Thomas Cuyvers en Karin Van Looveren namen contact op vzw Kempens Landschap en stellen voor om in de boerderij een ginstokerij te starten. Onder de firmanaam Taxandria Elixir gebruiken ze nu de kelder en de garage van hun woning en huren ze een loods om hun gins en elixir te stoken. Omdat de vraag naar hun dranken steeds groter wordt, zijn ze op zoek naar ruimte en die is er volop in de boerderij. In de onmiddellijke omgeving is er ook ruimte voor een kruidentuin waarin ze de ingrediënten voor hun producten kunnen kweken. Indien beide partijen elkaar kunnen vinden, zou men in het najaar met de renovatie kunnen starten om een jaar later operationeel te zijn. De gebouwen zouden dan in erfpacht overgedragen worden. (fh)

Kunst in de penitentiaire inrichting gedetineerden zich creatief kunnen uitleven met verf, potlood en papier. Dat gebeurt onder begeleiding van een enthousiaste vrijwilliger, vertelde Thomas Baeckens, cultuurfunctionaris van de penitentiaire inrichtingen van Wortel en Hoogstraten. De aanwezigen ontdekten het vaak verrassende werk van de gedetineerden. Soms heel kleurrijke portretten, als waren het maskers, maar vaak ook sombere donkere figuren in

houtskool. Een van de gedetineerden, die er aan het werk was, maakte in enkele minuten een zeer mooi portret van een van de aanwezigen, virtuoos zoals we het zelden zagen. Door deelname aan de crea-activiteiten kunnen gedetineerden zich ontspannen buiten hun cel, waar ze alleen verblijven of die ze soms ook met één tot vijf andere gedetineerden moeten delen. (fh)

WORTEL – Naar aanleiding van de Week van de amateurkunsten kon al zich vooraf ingeschreven had, een bezoek brengen aan het crea-atelier in de penitentiaire inrichting van Wortel en zo kennismaken met het werk dat een aantal gedetineerden er maken tijdens de tweewekelijkse workshops. Maar het werd meer dan dat. De bezoekers kregen van Robin Matthé een rondleiding in de penitentiaire inrichting. Noem het gerust een bedrijf waar op dit moment 308 gedetineerden verblijven en dat zorgt voor de tewerkstelling van 165 personen. De bezoekers mochten achtereenvolgens een kijkje nemen in de centrale controlekamer, vanwaar alle beveiligde deuren geopend en gesloten worden, het cellulair gedeelte, de afzonderings- of strafcellen, de ruimte voor ongestoord bezoek, de medische lokalen, het lokaal waar de strafuitvoeringsrechtbank wekelijks beslist over modaliteiten zoals bijv. de voorwaardelijke invrijheidstelling en elektronisch toezicht, en ten slotte het lokaal waar de DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

59 59


WORTEL

OMSLAGVERHAAL

Zesde leerjaar sluit verkeerslessen af met fietsdiploma WORTEL - Op 11 mei ontvingen de leerlingen van het zesde leerjaar van de Gemeentelijke basisschool De Wijsneus uit Wortel hun fietsdiploma. Het hele schooljaar hebben ze daarrond gewerkt met de leerkracht en de wijkagent. Zo waren er eerst theorielessen over het verkeersreglement, die ze vervolgens een eerste keer onder begeleiding van de verkeersdienst en wijkagent konden toetsen in het verkeerspark van de Politie Noorderkempen in de veiling te Hoogstraten. De gevaren van de dode hoek werden duidelijk gemaakt met behulp van een echte vrachtwagen. Verder werd nagekeken of hun eigen fietsen helemaal in orde waren. Later volgde er nog een fietstocht via het centrum van Hoogstraten naar het rondpunt op de Loenhoutseweg waar zij leerden hoe dit op een veilige manier over te steken. Als sluitstuk diende zij dan in het fietsexamen op de openbare weg te bewijzen dat zij de verschillende situaties aankunnen, zoals het links en rechts afslaan, een hindernis op de rijbaan veilig voorbijrijden en de bevelen van een bevoegd persoon opvolgen. Ze hebben dit tot een goed eind gebracht en behaalden zo hun diploma. (fh)

Feestprogramma voor vernieuwde Klapekster WORTEL - Op zondag 2 juli, vanaf 10.30 uur wordt een publiekshappening georganiseerd in en rond Bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-Kolonie. Het evenement richt zich op gezinnen, maar voor iedereen valt er wel iets plezants te beleven. Natuurpunt Markvallei vernieuwde het Bezoekerscentrum De Klapekster volledig en is daarmee helemaal klaar voor de ontvangst van de bezoekers van de

Vallei van het Merkske. Op zondag 2 juli wordt de opening een feest voor iedereen. Vanaf 10.30 uur kan je in en rond het bezoekerscentrum terecht voor gegidste wandelingen, kinderanimatie, muziek, fietstochten, Vossenstreken, Ekstertje Klap en een overzicht van de werking van de Natuurpunt afdeling. Vossenstreken is meteen een primeur voor

Fotogroep ’t Slot is 40 jaar jong WORTEL - Toen Jos Matthé eind jaren ‘70 van vorige eeuw de bestaande fotoclub nieuw leven inblies, had niemand kunnen vermoeden dat zijn initiatief zou verder gezet worden tot op heden. De succesvolle fotogroep ’t Slot is een onvervalste groep. Essentiële groepswaarden zijn openheid voor ieders mening en de onderlinge vriendschapsband.

bundigheid van kleuren, de expressie van het zwart-wit beeld, de barietdrukken vormen basiskenmerken van elk werk. In de periode 2012-2017 wordt de fotografie van Fotogroep ’t Slot gekenmerkt door diepgang en doorleving. Praktisch: 40 jaar Fotogroep ’t Slot op 4 en 5 juni (Pinksterexpo) van 10 tot 18 uur in de lokalen van ‘t Slot. Samen wordt ook het nieuwe project ‘Achter de horizon’ voorgesteld, dat Fotogroep ’t Slot tentoonstelt in het Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout van 2 tot 24 september 2017. Info: Marcel De Bruyn gabber@telenet.be (fh)

Vlaanderen. Deze door de Stichting Kempens Landschap ontwikkelde app maakt verkennen van Wortel Kolonie vooral voor kinderen een echte belevenis. Ook de herder van Kemp vzw is met zijn kudde van de partij, er worden demonstraties gegeven en de live-muziek maakt het gezellig toeven op het ruimte terras. Een aanrader voor het hele gezin, kortom. Alle info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (AO

Rommelmarkt WORTEL - Voor het veertiende jaar zijn de dreven van Wortel-Kolonie op pinkstermaandag weer het decor voor de gezelligste rommelmarkt van de Kempen. Met meer dan 3,5 km aan standhouders is er voor elk wat wils. Goeie kans dat je hier eindelijk vindt waar je al lang naar op zoek bent. Gezellig snuisteren ook tussen al de verloren schatten op zolder, of gewoonweg aangenaam wandelen met je gezin in de dreven van Wortelkolonie. Hapje en drankje zijn voorzien. Praktisch: Rommelmarkt op Pinkstermaandag 5 juni van 6.00 tot 17.00 uur met meer dan 300 standhouders. Een organisatie van de Sport- en Vriendenkring S.I.-WORTEL vzw

Lijndansen met OKRA

De periode 1977-2000 kenmerkte zich door de uitsluitende zwart-wit fotografie. Tijdloze, expressieve analoge bariet-drukken waren de norm. In de periode 2000-2012 komen naast analoge ook digitale beelden aan bod. De uit-

60 60

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

WORTEL – Okra geeft alle belangstellenden de kans om zich in Wortel te ontspannen met lijndansen. Oorspronkelijk uit Noord-Amerika is die vorm van dansen nu ook erg populair in Vlaanderen. Op een prettige manier is men actief bezig, blijft men fit en kan men zich tegelijk ontspannen. Individueel en toch samen dansen in groep, genieten van de muziek en lekker in beweging zijn. In principe kan iedereen meedoen. Danservaring is niet noodzakelijk en een danspartner ook niet.

OKRA Wortel start in september met een nieuwe groep voor beginners. De lessen beginnen op maandag van 9.00 tot 10.45 uur in parochiezaal Trefpunt. Belangstellenden kunnen alvast eens gaan kijken naar wat de gevorderden presteren. Zij dansen iedere maandagnamiddag van 13.30 uur tot 15.15 uur. Voor inlichtingen bel je naar Jeanne Oomen 03 314 59 44 of naar May Govaerts op het nummer 03 314 43 99. (fh)


Nationaal voetbal

HVV sluit seizoen toch mooi af HVV kon eindelijk nog eens winnen en het seizoen mooi afsluiten. De nieuwe trainer Gino Swaegers is ziet de groep groeien en is hoopvol voor het volgende seizoen. Steven Van de Vreede krijgt een derde gouden schoen op drie jaar tijd.

Steven Van de Vreede maakte met een prachtige actie op de flank het tweede doelpunt en ook hij lag aan de basis van het derde doelpunt. Hij stuurde Da Silva diep die mooi afwerkte. In de tweede helft werd gecontroleerd gespeeld. De stand bleef ongewijzigd. (RB)

Dank aan Luc Strijbos Voor de laatste competitiewedstrijd werd Luc Strijbos bedankt voor wat hij de voorbije jaren voor HVV heeft betekend. Luc is begonnen bij HVV als afgevaardigde bij een jeugdploeg in het seizoen 1990-1991. Later was hij 27 jaren actief in de jeugdwerking, niet alleen als jeugdafgevaardigde en als lid van het jeugdcomité. Hij was ook Algemene Coördinator, deed enkele jaren de uitbating van de jeugdkantine, organiseerde Paas- en Duiveltjestornooien, evenals sportweekends voor jeugdploegen. De laatste tien seizoenen was hij afgevaardigde bij de Nationale Reserven en bij het A-team, nam taken over als materiaalmeester van Staf Verhoeven en zorgde zelfs voor het onderhoud van de kleedkamers en de zittribune. Hij was bezieler en al meer dan 20 jaar organisator van het Antillencomité dat onder meer zorgde voor de camping op de Antilliaanse Feesten. Denk nu niet dat Luc er mee stopt bij HVV. Hij geeft enkel de taak van afgevaardigde van het eerste elftal door aan Frank Van den Broek, maar het was een mooie gelegenheid om hem te bedanken voor alles wat hij tot nog toe deed voor de club. (RB)

Woluwe moest absoluut winnen om nog een waterkans te maken om zich te redden. Voor de rust werd slechts een van de vele mogelijkheden benut. Ruststand 1 – 0. Na de rust zette Fockaert via een strafschop de bordjes gelijk. Ook in de tweede helft was het Fockaert die gelijkmaakte, nadat de thuisploeg opnieuw op voorsprong kwam. In de 93ste minuut ging Woluwe toch nog met de drie punten lopen. Het zou voor hen toch nog een maat voor niets zijn. Op de foto zien we Luc samen met trainer Regi Van Acker Hoogstraten VV – Londerzeel met wie hij kampioen speelde in derde nationale waarna 3 – 1 er vele mooie wedstrijden volgden in tweede nationale. Opnieuw moest Hoogstraten al in de vierde minuut aan een achtervolging beginnen, maar ze toonden mentale veerkracht. Bouyfoulkitne scoorde Om de dramatische resultaten, thuis 2 – 6 verde gelijkmaker na een mooie 1 – 2 met Fockaert. lies in zijn laatste wedstrijd, werd in onderling overleg de samenwerking met Eric Franken stopgezet. Gino Swaegers debuteerde vroeger Gouden schoen 16 – 17 voor Steven Van de Vreede dan verwacht als trainer van Hoogstraten en zag Bij de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Schoen zijn ploeg in de eerste wedstrijd ten ondergaan door Supportersclub ‘Onze Rooikens’, kwam in blessuretijd. Maar de laatste thuiswedstrijd Lode Van Boxel met de spijtige mededeling dat werd vlot gewonnen. Gino hamert op organisazij er na dit seizoen mee stoppen. Door gebrek tie als vertrekpunt en was heel blij met de overaan opvolging in het bestuur en verminderde bewinning en met de manier waarop zijn spelers langstelling is het niet meer mogelijk om verder hebben gereageerd na alweer een tegendoelpunt te gaan. De inkomsten uit de tombola, een van in het begin. Er werd niet te slap begonnen aan de voornaamste inkomsten, zitten op een diepde wedstrijd maar het was een individuele fout tepunt. Hij stelde zijn hoop op de nieuwe trainer die aan de basis lag. met zijn versterkte kern voor betere resultaten en HVV eindigt op de negende plaats. Volgend seimooier voetbal. zoen gaat Gino hoopvol aan de slag met heel wat Veel volk in de socio voor de uitreiking en Tinne nieuwe spelers. Naast heel de eerder vermelde Rombouts vond een originele manier om hen in nieuwkomers zal ook de 18-jarige Jasper Cox spanning te houden. Ze gebruikte quotes uit de volgend seizoen de HVV-kleuren verdedigen. zich prima. Het eerste jaar kreeg hij de gouden krant. “Hij oogt als een geniale slungel maar hij Jasper, afkomstig uit Loenhout, komt over van schoen in Meer. Het jaar daarop verdiende hij ook is sterker dan men denkt, (algemeen gelach) en de beloftenkern van KVC Westerlo. in Turnhout opnieuw de gouden schoen en nu het als sierlijke antilope is hij in staat om zijn vijderde jaar op rij ook in Hoogstraten. Hij bedankanden sierlijk te ontlopen… De gouden schoen Wedstrijdverslagen te de supporters en beloofde om er volgend jaar 2016 – 2017 gaat naar Steven Van de Vreede. een bijzonder mooi seizoen van te maken. (RB) Steven speelt nu 3,5 jaar in België en voelt er Woluwe Zaventem – Hoogstraten VV 3 – 2

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

61


SPORT

U19 van HVV speelden opnieuw kampioen

Proficiat aan de kersverse kampioenen: Robbe Haverhals, Robin Clymans, Sieben Meeusen, Martijn Vermeiren, Toon Roos, Marijn Kenis, Quinten Meeusen, Quinten Hermans, Kilian Aubry, Matthias De Bruyn, Elyass Peeters, Michiel Van Eersel, Ruben Pintens, Jordy Hulsman, Stef Wuyts, Noah Devers.

Wim Adams 250 wedstrijden voor MVV

Voor de match tegen Witgoor Dessel werd Wim Adams gehuldigd voor 250 wedstrijden in het eerste elftal van Minderhout VV.

Provinciaal voetbal

Minderhout VV dankt Eddy Vermeiren en Dominique Bevers Eddy Vermeiren is sinds jaren de stille architect van onze eerste ploeg. Als T2 nam hij de afgelopen seizoenen het meeste werk op zich. Niet alleen het opstellen en uitvoeren van twee trainingen per week, maar ook de voorbereiding van de zondagmatch met de hoofdtrainer en het scouten op zaterdag van de tegenstanders. Je kan zonder schroom stellen dat Eddy er al zijn vrije tijd instak. Daarom bracht de club hulde aan Eddy en zijn vrouw Patricia voor de vele werkuren, zijn vakkundigheid en het fantastische resultaat dat we ieder seizoen in tweede provinciale behaalden. Hoewel Minderhout VV heeft gekozen om het komende seizoen met een nieuwe trainersstaf te starten, blijft Eddy aan boord. Hij zal de nieuwe

trainersstaf begeleiden met zijn expertise. Hij neemt ook de scouting en de wedstrijdvoorbereiding voor zijn rekening.

Dominique Bevers is sinds jaren keeperstrainer. Na zijn carrière als MVV-doelman werd

hij keeperstrainer van zowel de senioren als de jeugd. Daarbij is hij al jaren de reservencoach. Deze ploeg, een beloften team met zeer jonge spelers, komt al twee seizoenen uit in een provinciale reeks met sterke tegenstanders uit 1ste provinciale. Het is voor Dominique iedere keer opnieuw een huzarenstukje om tot goede resultaten te komen. Toch coacht hij de jongens op uitmuntende wijze met positieve aanmoedigingen en een precieze timing van wissel. Hij voelt de wedstrijden goed aan en is zodoende een prima coach. Ook voor het komende seizoen blijft Dominique keeperstrainer. (WJ)

62

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Damesvoetbal HVV zoekt spelers

Hoogstraten VV heeft momenteel drie damesploegen en dat willen ze zo houden. De A-ploeg speelt in eerste provinciale, de B-ploeg in derde provinciale en de jeugdploeg U16. Ze zijn op zoek naar nieuwe voetbalsters.


SPORT

KFC Meer: Gouden Schoen voor Roel Hofmans Na een overheerlijke BBQ werden bij KFC Meer de vrijwilligers in de bloemetjes gezet en de gouden schoen bekend gemaakt. Topschutter met 17 doelpunten Roel Hofmans haalde verdiend deze oppergaai binnen. Ook de tweede en derde in de eindstand werden in de hulde betrokken. De zilveren schoen werd gewonnen door keeper Kevin Janssen en de bronzen schoen kwam toe aan libero CĂŠdric Van Den Boogerd.

Dappere KFC Meer meisjes De meiden van KFC Meer gingen in de competitie elke week dapper de strijd aan tegen jongensploegen. Vaak was dit niet eenvoudig, maar ze konden toch enkele malen gelijkspelen en af en toe zelfs de overwinning binnenhalen. Winst of verlies maakt voor deze groep vriendinnen niet al te veel uit, veel belangrijker is het plezier en de spelvreugde die deze meisjes elk weekend uitstraalden!

Boven v.l.n.r.: Liesbeth Brosens (T2), Nienke Vervoort, Jana Pluym, Moira van Dijk, Sophie Martens, Jozef Pluym + Maria Lauryssen (sponsor radio Valencia), Tooske Vervoort, Fien Van Bavel, Hannah De Bie, Guy De Bie (afgevaardigde). Onder v.l.n.r.: Petra Brosens (T1), Yasmin Brosens, Lore Martens, Kylie Van der Zwaag, Mirte Van Dun, Larissa De Weerdt, Kato de Bruijn, Hayley Koijen.

KFC Meerle toekomst

De U13 van KFC Meerle De toekomst van KFC Meerle, de U6 zoals ze zich presenteerden op de feestelijke afsluiting van het seizoen. Staande v.l.n.r.: trainer Jos Van Den Bogerd, Jorre Bosman, Matthias Zegers en Thijs Hartman. Geknield: Tibe Kinschots, Gitte Gorissen, Thomas Jansen en Ruben Oomen. Liggend: Salim Marouf.

Trainer: Chris Jan Broos, afgevaardigde Rob Josten . Spelers Jarne Michielsen, Ijsbrand Hessels, Pepijn Stokkermans, Emran Amini, Daan Van Haperen, Stef Verpoorten, Nils Marijnissen, Giel De Geus, Olivier Van Loenen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

63


SPORT

KVNA Wortel Op zaterdag 27 mei vierde Wortel zijn 75-jarig bestaan en 100 jaar Wortels voetbal. Iedereen die iets met de club te maken had, was erbij. JubilĂŠ SantĂŠ was voor jong en oud, met verschillende wedstrijdjes, een All-Star wedstrijd en een spetterende afsluiter in de feesttent KNNA U 15 kampioen in ronde tot Kerstmis, tweede in reeks na Kerstmis Boven: Paul Hendrickx, Ignace Janssens, Jonas Maes, Sam Van den Bergh, Seppe De Wever, Robbe Mertens, Tijs Herijgers, Joppe Van Dyck, Alex Goetschalckx en Hennie Herijgers. Onder: Miel Hendrickx, Janto Van Bogaert, Pieter De Bie, Axel Van den Langenbergh, Nathan Vandenhaute en Xander Goetschalckx.

KVNA U9 winnen Paastornooi Zwarte Leeuw Na al een aantal jaar de finale te hebben bereikt, behaalde de U9 dit jaar eindelijk de eerste plaats. In de finale versloegen ze het organiserende Zwarte Leeuw met 2-1. Ward van der Kaa, Niels van Opstal, Mathis van Looveren, Indigo Vorsselmans, Mats Rombouts, Toon Bastyns en Louis Janssen.

En tenslotte KVNA U11

64

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Gelvoc Dames 1 winnen de Beker van Turnhout Aangevuurd door een groot legioen supporters hebben de Gelvoc dames 1 onverwacht de gewestelijke beker gewonnen. Tegen de kampioen uit het 1ste gewest Wegi Groot Lille klaarden de dames de klus met 3-1. Na een aarzelende start van de eerste set met opslagmissers langs beide kanten, kwam bij een 3-3 stand de jarige Evelyne Laurijssen aan de opslag; met veel opslagdruk en secure aanvalskracht liep Gelvoc meteen uit naar 16 - 3. Wegi was duidelijk van slag door de gretigheid van Gelvoc en de doeltreffendheid van Sara en Gitte. Moeizaam krabbelde Wegi terug naar 18-10, maar uiteindelijk werd de set nog gewonnen met 25-18. De tweede set ging gelijk op met een 14-16 stand bij de tweede technische time out. Na drie gemiste setballen gaf Gelvoc de set nog prijs met 25 - 27.

Mede door enkele betwiste beslissingen van de scheidsrechter liep Wegi in de derde set uit tot 15-21. Maar bij Gelvoc bleef de spirit hoog en zo won het de belangrijke derde set met 25 - 22. Toen bleek de veer bij Wegi gebroken en begon alles te lukken bij Gelvoc. Met strakke opslagen, secuur receptiewerk, stipte passing, meedogenloze smashes en subtiele plaatsballen rondde Gelvoc de vierde set af met een ruime 25-15. Trainer-Coach Bert Van Ginkel kon tevreden terugblikken op de inzet en de veerkracht van de ploeg. Een wisselvallig seizoen werd op die manier meer dan goed gemaakt.

Net niet voor Dames 4 Een dagje na de bekerfinale ging Gelvoc dames 4 uit de derde gewestelijke reeks op zoek naar promotie via de eindronde. Ondanks een sterk seizoen finishten ze tweede achter de ongenaakbare kampioen en kon enkel een zege tegen Zoersel (tweede uit de andere reeks) nog uitzicht bieden op promotie. De talrijk opgekomen supporters zagen een match waarin beide ploegen echt aan elkaar gewaagd waren. Bij een 2 – 2 stand moest de tiebreak de winnaar aanduiden. In een superspannende vijfde set trok Zoersel met 16-14 aan het langste eind en bleef Dames 4 met lege handen achter. De ontgoocheling was groot, maar we geloven in een goede afloop volgend seizoen. (RB)

Team Bax winnaar van de Royal Windsor Horse Show Van 10 tot 14 mei werd in Windsor GB de Royal Windsor Horse Show gereden voor aangespannen pony ‘s en paarden in en rond het domein van Queen Elizabeth II. Team Bax uit Meerle moest voor Hare Majesteit de Koningin en afgeladen tribunes drie proeven afleggen. In de dressuur behaalde Tinne Bax de 3de plaats. In de tweede proef met de kegels werd gewonnen. Ze ging als enige dubbel foutloos over het parcours. Een vierde plaats werd het in de marathon, maar in de totaalstand werd ze als winnaar uitgeroepen. De leden van het team Bax mochten de eerste prijs ontvangen uit de handen van de Queen. We lezen op de website: Tinne Bax nam deel aan Royal Windsor voor het laatste half dozijn jaren, maar dit is haar eerste overwinning. Haar glimlach liet zien hoe blij ze was…

Team Bax bij de Queen.

Koningschieting in Castelré Op tweede paasdag hield handboogmaatschappij Vrede en Eendracht Castelré zijn koningschieting. Jan Geerts kroonde zich tot koning door in de zesde ronde de stop te doen knallen. Bij de 12 meter schutters werd Gitte Verbert koningin nadat ze in de tweede ronde de stop liet knallen, Ewout Verbert werd prins met 50 punten. Bij de prinsschieting over 10 schoten behaalde Kelly Geerts na een spannende strijd de titel met 90 punten. (RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

65


KERKENPLAN

Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout

E I N G AD T E K D I E O P L S 3D-C d n K a v o D W O Re n I t S O L ogstra

NEN

o Te H

Tel. : 0475/66.92.77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren Ook stukjes zwart, en stukjes wolken wit.

66

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Duur van de opleiding is steeds 10 weken Start basistraining solidworks : Februari 2017 Start vervolgtraining solidworks : April 2017 Deze opleiding is zowel toegankelijk voor professionelen als particulieren.


SARA ZAG

Wout, Wortel kolonie - 2017

jezelf zijn kan soms vermoeien

INE MIENE MUTTE Ine Aerts woonde tot haar 18de in Meer en zakt nog geregeld af richting Hoogstraten. Soms glimlacht ze, soms fronst ze haar wenkbrouwen. Als ‘verwonderde toerist’ heeft zij de ideale positie voor een objectieve / subjectieve kijk! Pasen is de dag van de vogelnestjes want Jezus is herrezen en ook hij was fan van deze getomateerde gehaktballen, heb ik van horen zeggen. Ons beider families opteren voor deze balletjes met eitjes zeker nu 'Kingkong-Alex' van Temptation deze lekkernij terug mee op de kaart heeft gezet. Eerst zakken we af naar mijn schoonfamilie in Hoogstraten alwaar we ons eerst laten marineren in een Crémant de Bourgogne om daarna de appelcider van bij appelboer Stoffels te savoureren. Er wordt ons steevast medegedeeld wat we drinken en dat iedereen luistert als iemand het woord neemt, blijft me na 16 jaar in deze familie aangenaam

© SARA COERTJENS - HOOGSTRATEN

verstoppen vooral niet voelen

Vogels in nesten verrassen. Straks zullen we weer terechtkomen in mijnen hannekesnest en zal er van Crémant en luisterbereidheid geen sprake meer zijn. Hier is het 'survival of the loudest' en zal er weer gepingpongd worden met krasse uitspraken en ad-remme opmerkingen. Maar nu even een aangename stilte voor de tevens aangename storm waarin Bertje en ik rustig gedijen als in een lavendelsauna van 80 graden. Oma zwembad (into Pascale Naessens, yoga en infraligne ) bakt haar vogelnestjes in de oven en voorziet broodjes allerlei van bij Mathysen. Alsook voorziet zij als vanzelfsprekend een extra schaaltje homemade en zoutarme saus op tafel! Het is moeilijk afscheid nemen hier, want we willen deze ontspannen toestand liefst zo lang mogelijk aanhouden. Maar mijn familie wacht en aangezien ze daar al een uurke of twee bezig zijn, staan wij dus al zes alcoholeenheden achter. Vandaag zakken we af naar de woonst van de oudste zus die haar huis openstelt voor heel de familie en dus vlotjes veertig man wegtast in de living. Als we hier aanbellen, sta ik al een beetje ter plaatste te trappelen van opwinding. Er wordt niet opengedaan, want de bel is niet opgewassen tegen de decibels waarmee wij allen erfelijk

belast zijn. Dan maar even tikken op het raam. Mijn ongeduldig getik wordt beantwoord met 'Den herberg zit vol' en de rustige minderheid doet teken dat we langs achter mogen komen. Misschien ga ik te fel uit van een aankondiging (zangertjes achterom aub), maar straf dat ik deze vanzelfsprekendheid afgeleerd heb. Aan deze feesttafel zijn niet de spijzen maar de woorden het hoogste goed! De vogelnesten (van bij Snels) worden in shiften in de microgolf opgewarmd. Als ik mijn neef even aanmaan om een potje tomatensaus op tafel te zetten, word ik laconiek de mond gesnoerd. Te veel noten op mijne zang (ook voor een zangeres), en dus gewoon ‘lak de rest’ aanschuiven in de keuken voor saus en ballen! Binnen het kwartier ontdek ik dat mijn neef het volledige hoederecht kreeg over de slang van de ex-vriend van zijn lief en zoeken jong en oud mee naar een tindermatch voor mijn nicht! There's a crack in everything and that's how the light gets in! Dat zei Leonard Cohen al eens graag tussen de vogelnestjes door en op dat vlak had hij goed gevoegd in onze lichtgevende en taboedoorbrekende familie. Gotta love them!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

67


JUNI 1967

68

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine

-

met medewerking van Standaard Boekhandel

In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: Deze maand, met de Heilig Bloedfeesten is het er weer volop. 1 – Taverne aan de Bredaseweg 56 te Minderhout (1,5) 2 – Met Pasen wordt het erg gesmaakt door onze kindjes, getuige IneMineMeute 3 – Dit vervelend diertje kan veel schade toebrengen aan je auto . 4 – Bij deze firma aan de Sint-Lenaartseweg huur je een mobilhome of ‘camper’ 5 – Wouter Van Bavel trok mee met de Anderlechtsupporters naar Manchester ... 6 – Deze man neemt deel aan de

wereldkampioenschappen massage in Kopenhagen (3,7)

3

2

7 – Er wonen er veel met deze naam in Hoogstraten, maar het dorpje zelf ligt naast Breda (3,5) 8 – Onze minister van justitie (4,5) 9 – Feestzaal (2,4) 10 – Meubelzaak op de hoek van de Loenhoutseweg (5,6) 11 – Naar dit Australisch dier wordt ouder/kindsamenwonen genoemd 12 12 – Deze man laat een ballon ontwerpen om de neushoorn te redden (5,6) 13 13 – Deze renner liet zich vaak masseren door Jan Schoors (6,6)

1

4

3

4

3

10

9

2

5

9 10

5

6

7 5

5

9

5

4

9

10

10

9

10

2

1

7

7

2

10

11

8 6

8

2

7

9

9

3

9

8

2

9

5

6 7

1

9

2 4

7

9

8

2

2

7

5

2

10

6

6

9

WIN EEN STANDAARD - BOEKENBON T.W.V. Greet Sprangers uit Het Lak te Meer wist schapenhoeder te vinden. Proficiat! Zij mag de boekenbon van Standaard Boekhandel gaan ophalen. Veel plezier met de opdracht van deze maand. En misschien win jij ook wel een boekenbon van Standaard Boekhandel!

7

9

2

€35

Stuur dan de juiste oplossing (één woord) van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. (lvr)

VERKOOPPUNT

Vrijheid 147 - 2320 Hoogstraten - Tel.:03 314 39 06 sb.hoogstraten@standaardboekhandel.be Open van 9.00 - 18. 00 u - Zondag gesloten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

69


AGENDA

TENTOONSTELLING Tot 25 juni FERME HOEVE. Tentoonstelling over architectuur van boerderijen in het Stedelijk Museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Geopend woensdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.00 uur en na afspraak. Info: 03 340 19 80 Tot 4 juni PORTRET VAN EEN BEWONER. Fototentoonstelling in LDC Stede Akkers en de IKO etalage in de Vrijheid Van 6 juni tot 3 juli TENTO ADRIAAN VAN BAVEL in LDC Stede Akkers

HOOGSTRATEN WWW.OPTIEKDOMINIEK.BE

Tot 18 september FIETSZOEKTOCHT langs Hoogstraatse grenzen. Info: Toerisme Hoogstraten

Anne & Valentindag op zaterdag 10 juni 2017

Exclusief te bewonderen: de volledige collectie van het Franse merk,

Woensdag 7, 21 en 28 juni DE SPEELBABBEL van 9.00 tot 11.30 uur bij Stekelbees, Karel Boomstraat 44 Vrijdag 2 juni OPEN KERKENDAG van 13.00 tot 17.00 uur met een zoektocht voor kinderen in de kerk en tentoonstelling van beelden van de H. Bloedprocessie Vrijdag 2 juni PETER AND THE PETS in Cahier De Brouillon Zaterdag 3 juni WOORD & TAPAS, toonmomenten Woord voor Volwassenen, Academie voor Muziek en Woord, Karel Boomstraat 44. Info 014 69 95 39, www. amwn.be Zondag 4 juni LAURA FISCHER en DJ Jordy in Tooghuis Dinsdag 6 juni DEMONSTRATIE LINEDANSEN van 14.00 tot 15.30 uur in LDC Stede Akkers Dinsdag 6 juni DIGIDAK met workshop Wegwijs in de cloud van 9.00 tot 12.00 uur in de Bib Dinsdag 6 juni DIGITAAL OP REIS, workshop van 20.00 tot 22.00 uur in de Bib Donderdag 8, 15 en 22 juni DIGIDAK, workshop Wegwijs in internet en e-mail, telkens van 9.00 tot 12.00 uur in de Bib

70

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zaterdag 10 juni ONTMOETINGSMOMENT voor JONGE CHRONISCHE ZIEKEN vanaf 10.00 uur in de Bouwhoeve Zaterdag 10 juni OPENINGSAVOND Heilig Bloedweek met misviering om 19.00 uur Zondag 11 juni HEILIG BLOEDPROCESSIE richting Statie vanaf 11.00 uur Zondag 11 juni LOFTCONCERT door Renze Ferwerda om 15.00 in zijn loft in de Rijkswachtkazerne Zondag 11 en 18 juni IKO TENTOONSTELLING van 10.00 tot 18 uur Zondag 11 en 18 juni PLANETENPAD, geleide wandeling door het zonnestelsel bij ASO Spijker (Lindendreef), telkens van 15.00 tot 15.45 uur Zondag 11 juni GLEN OALM in Tooghuis Maandag 12 juni IKO TENTOONSTELLING van 18.30 tot 22.00 uur Dinsdag 13 juni DIGIDAK met workshop Werken met eID, over het digitaal gebruik van uw identiteitskaart van 9.00 tot 12.00 uur in de Bib Woensdag 14 juni STRATENLOOP vanaf 18.30 uur in het centrum Woensdag 14 juni Peter en zijn Botsottos, Drift My Catch en Fenix in TOOGHUIS Donderdag 15 juni SACRAMENTSDAG met om 10 uur misviering gevolgd door rondgang van de processie in de kerk Donderdag 15 juni LES BLOEMSCHIKKEN om 9.30 en om 13.30 uur in LDC Stede Akkers Zaterdag 17 juni REPAIR CAFE van 9.00 tot 12.00 uur in LDC Stede Akkers Zondag 18 juni HEILIG BLOEDPROCESSIE richting Stede Akkers vanaf 11.00 uur Zondag 18 juni LEE ANN in Tooghuis Woensdag 21 juni DIGIDAK met workshop Online kopen en verkopen van 9.30 tot 12.00 uur in LDC Stede Akkers


AGENDA Vrijdag 23 en zaterdag 24 juni THEATER MIDZOMERAVONDEN telkens van 19.30 tot 23.00 uur bij Pas Geverfd, Karel Boomstraat 29 Van donderdag 22 tot zondag 25 juni BRADERIJ in winkelcentrum Hoogstraten Zondag 25 juni MIDZOMERCONCERT PIUSKOOR om 15.00 uur in de begijnhofkerk. Inkom 19 euro Donderdag 29 juni RESTAURANTDAG van 12.15 tot 13.15 in LDC Stede Akkers Zaterdag 1 juli VLAANDEREN FEEST en 15 JAAR VAT VAN ’T STAD op Den Dijk

MEER Elke zaterdag #MULTIMOVE, wekelijkse turnles van 9.00 tot 11.00 uur in de sporthal van De Meerpaal Zondag 4 juni MEERMARKT vanaf 9.00 uur in de Donckstraat en de kloostersite Zondag 4 juni MEETRIA TRIATLON op De Mosten Zaterdag 10 juni AARDBEITORNOOI-DOUBLETTEN PETANQUE vanaf 9.30 uur bij Markdal Dinsdag 20 juni WANDELING DOOR DE VALLEI VAN DE MARK (6,5 km) met vertrek aan De Mosten om 14.00 uur. Organisatie Effen Weg Vrijdag 23 juni MEIR-OPEN AIR, barbecue bij het Chirolokaal Zaterdag 24 juni MEERFEEST, festival van 16.00 tot 23.00 uur in De Meerpaal Zondag 25 juni RETROKOERS van de Rasmussen vanaf 13.00 uur in de Donckstraat

MEERLE Donderdag 1, 8 en 15 juni DIGIDAK – Cursus werken met Windows 10-Ontwerp je fotoboek, van 13.30 tot 16.30 uur Zaterdag 3 juni MOUNTAINBIKE CROSS voor niet ATB aangesloten leden van 9.00 tot 19.00 uur in De Mosten Zaterdag 3 juni BUNDELINGSMEDITATIE met PAARDEN een organisatie van SpiegelendPaard, Oosteinde 6. Deelname 20 euro Donderdag 8 en 15 juni DIGIDAK Cursus wenskaarten maken in Pxlr, telkens van 13.30 tot 16.30 uur in Hazenweg 4/2

Zondag 11 juli BOMENWANDELING in Den Rooy, vertrek om 14 uur Donderdag 11 juni DIGIDAK met workshop Wenskaarten malen met Pxlr (voor gevorderden) van 13.30 tot 16.30 uur in Hazeweg 4/2 Zaterdag 7, zondag 8 en woensdag 21 juni IKO MEERLE tentoonstelling van 14.00 tot 18 uur in het atelier op het Gemeenteplein Zondag 2 juli OPENDEURDAG BRANDWEER post Meerle

MEERSEL-DREEF Elke zondag ROMMELMARKT van 8.00 tot 15.00 uur in De Dreef MINDERHOUT Vrijdag 23 juni ENGELTJES MAKEN, workshop om 18.30 uur in Invitare, Bredaseweg 32 Zondag 10 juni KAPPELLEKENSLOOP, jubileumeditie vanaf 13.30 uur

200

Zondag 25 juni 28ste AARDBEIENTOCHT, wandeling over verschillende afstanden. Vertrek tussen 7.00 en 15.00 uur. Org. WC De Noorderkempen Zaterdag 24 juni BEHEERSWERKEN HALSCHE BEEMDEN, vertrek om 8.45 uur op het kerkplein Zondag 25 juni 28ste AARDBEIENTOCHT (6-12-18-24-30 km) met vertrek tussen 7.00 en 15.00 uur aan de parochiezaal 5, 6, 7 en 8 juli AVOND-FIETSVIERDAAGSE, vertrek tussen 18.30 en 19.30 uur aan het parochiecentrum

WORTEL Zondag 4 juni OPEN KERKENDAG met van 14.00 tot 17.00 uur een initiatieschieting kruisboog en een stand van zaken van de restauratie van de kerk Zondag 4 en maandag 5 juni FOTOTENTOONSTELLING van Fotogroep ’t Slot, telkens van 10.00 tot 18.00 uur Maandag 5 juni ROMMELMARKT van 6.00 tot 17.00 uur in de dreven van de kolonie Donderdag 8 en vrijdag 9 juni BLUE REMEMBERED HILLS, opvoering door De Roovers, telkens om 20.15 uur in Wortel-Kolonie Zondag 2 juli OPENING DE KLAPEKSTER vanaf 10.00 uur

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JUNI 2017 -

71


NOODNUMMER

112

Ongeval / Brans / Ziekenwagen Administra. Brandweer 03 314 32

POLITIE

11

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeusen Liesbeth Adams Lieve Christiaensen Nathalie Lambregts Linda Leys Nele Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Vervoort Mia Kathleen Verheyen Katrien Van Gastel Haest Vera Krols Anja Machielsen Kim Aerts Joke Verschueren Marijke

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0494 86 93 84 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0474 29 33 09 0468 12 64 26 0497 94 46 23 0495 23 02 43 0477 81 27 61 0471 62 42 45 0472 29 00 96

Zelfstandige vroedvrouwen: Christiaensen Nathalie Martens Sandra

72

0494 86 93 84 0473/25.91.92

- JUNI 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend 014/410.410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen 090 33 99 69

APOTHEKERS voor wachttijden overdag van 9 tot 22 uur

BEL 0903 99 000

(0.50 euro per minuut)

www.demaand.be REDACTIE 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS hoogstraten@demaand meer@demaand.be meerle@demaand.be meersel-dreef@demaand.be minderhout@demaand.be wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS sport@demaand.be

SECRETARIAAT abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be

INHOUD JUNI Column............................................................2 Fons Soontjens, pastoor van de Noordhoek ...3 Vanuit het stadhuis..........................................8 Jan Schoors verzorgt wielrenners.................12 Met Wouter Van Bavel naar Man U..............15 Twee generaties onder één dak ....................18 Première van kortfilm Has#tag.....................20 Vrouwen in de cel - Zo kan detentie ook......23 Meldpunt voor vossen en marters.................25 Ballonvaren voor het goede doel..................26 De School van Meerle in het Parlement.......28 Jubileumeditie van de Gelmelzwaaiers.........29 Welkom in Hoogstraten................................30 DEZE MAAND............................................31 DORPSNIEUWS - Hoogstraten...................37 DORPSNIEUWS – Meer..............................43 DORPSNIEUWS – Meerle...........................47 DORPSSNIEUWS - Meersel-Dreef.............52 DORPSNIEUWS - Minderhout....................54 DORPSNIEUWS Wortel..............................58 SPORT..........................................................61 Sara zegt - INE Miene Mutte........................67 Een halve eeuw geleden................................68 Filippine........................................................69 Agenda..........................................................70 Wachtdiensten...............................................72

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 29 juni 2017 KOPIJ Alle kopij ten laatste op

DINSDAG 13 JUNI redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.