december 2017 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 387

DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 1

DECEMBER 2017

PRIJS: 2,70 €

JAARGANG 33

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

Ik vind marathons lopen nog altijd fantastisch! JOS VAN BAVEL

MARJOLEIN VAN BAVEL

Wat ervaart een Playmate? Lagere opcentiemen, niet minder belastingen De Jachthoorn binnenkort hotel?

Gloednieuw boek over heropbouw Katharinatoren Hoe zit dat met straatnamen?


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 2

Nultolerantie, maak dat de zwijnen wijs!

Nachtmerries, ik heb er ook wel eens last van gehad. Filmfragmenten die ik op jonge leeftijd zag op televisie en geen plaats kon geven waren dan meestal de aanleiding. Angst voor onheil dat me zou kunnen overkomen, vooral angst voor het onbekende: marsmannen die met grote laserkanonnen aan mijn bed stonden, overstromingen, branden waar ik niet aan zou kunnen ontsnappen en later Ronald Reagan die met zijn vinger aan de knop zou zitten frunniken…

Angst bleek nooit een goed raadgever te zijn. En bewust angst zaaien doen mensen precies daarom met geen al te beste bedoelingen. Angst en verwarring aanwakkeren in een informatiemagazine dat voor heel de gemeenschap bedoeld is en door heel die gemeenschap gelezen wordt, lijkt me alleen al daarom geen goede zaak.

De schrik sloeg mij zo om het hart bij het lezen in het Infozine van de gemeente over de everzwijnen die aarzelend - je zou voor minder - hun eerste stappen op Hoogstraats grondgebied hadden gezet. Als ik de auteur van het artikel mag geloven, bedreigen wilde zwijnen onze have en goed… ze lijken nog bloeddorstiger dan de Vikingen en hun aanwezigheid dreigt een regelrechte overrompeling te worden. De dieren zullen onze auto’s van de weg rammen en ook nog eens brede en diepe geulen wroeten in tuinen en aardbeienvelden. Erger nog, ze zullen de niets vermoedende wandelaar aanvallen met een fanatisme dat zelfs dat van de zelfmoordterrorist overtreft.

Een en ander valt toch moeilijk te rijmen met ons enthousiasme als we in de Ardennen een groep everzwijnen hebben gespot. Want, geef toe, dat gebeurt zelfs daar niet elke dag. De beestjes zijn immers uitermate schuw. De wandelaar en de toerist zijn verrukt als ze dit natuurfenomeen hebben mogen aanschouwen. Wat een schril contrast met onze houding tegenover de aanwezigheid van het Kempisch wilde zwijn in onze eigen achtertuin.

Om het knorrende gevaar een halt toe te roepen, wordt in ons Infozine zelfs het begrip ”nultolerantie” op tafel gegooid. Met andere woorden: in onze gemeente mogen geen everzwijnen voorkomen. En om er geen hol begrip van te maken, hebben we alle Wildbeheerseenheden opgeroepen om ogen en oren open te houden, het geweer alvast in aanslag. Zelfs een natuurgebied waar al jaren niet meer gejaagd mag worden, zwaait nu de poorten weer open voor de jacht onder druk van het wilde zwijn.

Nultolerantie, maak dat die zwijnen wijs! Zwijnen dragen geen leesbril en kennen het gebruik van Google-translator niet. De drie (!) zwijnen die enkele maanden geleden de moed hadden om Hoogstraats grondgebied te betreden, handelden puur uit onwetendheid. En het zullen de laatsten niet zijn. Kunnen we het hen trouwens kwalijk nemen? Hun ”beschaafde” broers en zussen met hun witroze velletje zijn wèl graag geziene gasten bij de Hoogstraatse goegemeente. Ze zijn nochtans met honderdduizenden en toch zit daardoor geen

haar in onze spreekwoordelijke boter. Weinigen schijnen aanstoot te nemen aan hun massale aanwezigheid. Nochtans zorgen hun grote aantallen voor stank, hebben ze megastallen nodig om zo snel mogelijk te kunnen groeien, wordt hun mest in grote hoeveelheden uitgereden over het land, worden grote hoeveelheden water opgepompt uit onze bodem en is hun aanwezigheid mee oorzaak van de grote emissie van ammoniak in de atmosfeer. Zou die evolutie ons niet méér zorgen moeten baren? Drinkwater en gezonde lucht bepalen niet alleen onze levenskwaliteit, ze zijn onontbeerlijk om überhaupt in leven te blijven. Beste Infozine, ik lig niet zo wakker van de komst van het everzwijn. De aanwezigheid van hun ”witroze” soortgenoten en hun impact op de omgeving baren me met recht en reden heel wat meer zorgen. Een begrip als nultolerantie lijkt me in de context van het opduiken van drie everzwijnen zwaar overdreven en onrealistisch, maar een gestage afbouw van de vee”stapel” zal onherroepelijk ooit wel bespreekbaar moeten gesteld worden. Terwijl het daarover oorverdovend stil blijft. Waarom willen wij alles toch zo driftig in vakjes duwen? Nultolerantie voor het everzwijn in de Noorderkempen? Vergeten we niet dat natuur zich niet in vakjes laat duwen, hoe hard we ook ons best doen en hoe graag sommigen dat ook zouden willen. Zoekzones en IHD-gebieden ten spijt, het werkt niet! Natuur schakel je niet uit. En dat is maar goed ook, toch?! (ao)

WORTEL-KOLONIE STILTEGEBIED

Naar aanleiding van de Dag van de Stilte op 29 oktober erkende de Vlaamse overheid Wortel-Kolonie als stiltegebied. Het natuurgebied is daarmee nog maar het achtste domein in Vlaanderen dat dit kwaliteitslabel mag dragen. Zie blz 24. (foto Wim Verschraegen, zie ook blz 22)

2

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 3

Boomkweker Jos Van Bavel kan het lopen niet laten

OMSLAGVERHAAL

Een trage diesel, maar met een lange adem HOOGSTRATEN - Wat bezielt iemand om in zijn weinige vrije tijd ook nog de moed te vinden om te trainen voor loopwedstrijden, meer in het bijzonder een marathon van meer dan veertig kilometers? Hele dagen in weer en wind met vrouw en zoon werken op zijn akkers, om dan na de uren nog intensief te sporten, voor wie en waarom? Boomkweker Jos Van Bavel ontdekte eerst het voetballen en fietsen, daarna kwam het lopen. Maar wie gebeten is door de loopmicrobe, die weet dat het je nooit meer los laat. Loper ben je voor het leven. Zo ook bij Jos, een trage diesel met lange loopadem. Hoogtepunten genoeg in de 100 marathons die hij in 27 jaar op de loopteller heeft staan. Meer dan genoeg gespreksstof dus ook voor een stevige babbel. Al bleek dat er in de wereld heel wat meer is dat zijn interesse wegdraagt. Jos Van Bavel is op 1 augustus 1958 geboren in de Elsakker in Meerle, op de hoek Schuivenoord/Chaamseweg. Nu dus 59 jaar oud, maar nog altijd jong van hart. Sterrenbeeld: Leeuw die worden geacht om royaal en hartelijk, creatief en enthousiast, ruimdenkend, trouw en liefhebbend te zijn. Het klopt zo goed als allemaal. Jos was de vierde en laatste in de geboorterij, na Harry, Jan en Tonia. Hij groeide op in een tuinbouwgezin, waar werken heel normaal was. Vanaf 1963 verhuist het gezin naar de Lage Rooy, waar moeder nog altijd woont. Zoals bij velen, vulden chiro, voetbal en het dorpsleven een groot deel van de jeugd. Hij fietste dagelijks naar de VITO om houtbewerking aan te leren. Eigenlijk had hij liever bouwkundig tekenen gaan studeren, maar thuis hadden ze hem meer nodig om te werken.

weg. Begin de jaren tachtig kende de bouw bovendien een heel grote crisis. Eén op de vier bouwvakkers viel zonder werk. Heel ons werkbus van Meerle, 12 man, stond in één keer op straat, ook mannen met kinderen.

Toen ging ik efkes bij de Ster werken, uiteindelijk werd dat 20 jaar. Doordat ik in shiften werkte, zag ik de kans om bij tijd en wijle wat bij te doen. Dat hobbyen in de boomkwekerij is serieus uit de hand gelopen... Eerst deed ik dat op een bouwgrond die ik mocht gebruiken,om wat bij te verdienen. Ook bij de firma Solitair ging ik snoeien, en de eigenaar zei al na één week dat ik daar iets mee moest doen omdat ik het blijkbaar echt in de vingers had. Ik was een natuurtalent, zei hij direct. Zodoende werd dat meer en meer, we kregen steeds meer werk en

steeds meer planten, eerst halftijds vanaf 1996, maar het ging zo snel dat ik in 2000 voltijds aan de bak moest om het werk gedaan te krijgen. Wat begon met enkele plantjes op een bouwgrond, werd nu ongeveer 15 hectare die ik samen met zoon Gertjan bewerk. Lief werkte eerst als gezins- en bejaardenhelpster, ook zij werkt ondertussen volledig mee in de kwekerij. De eerste vijf jaren werd er nog met de schop en een kruiwagen gewerkt, maar daarna moest er geïnvesteerd worden, wat een hele stap was. We

”Heel ons werkbus uit Meerle stond in één keer op straat…” Maar de liefde wenkt. Jos leert in 1979 Lief Meeusen uit Loenhout kennen. Op 17 april 1982 komt daar een huwelijk van, ondertussen weeral 35 jaar geleden. Eerst woonden ze nog in de Koestraat in Minderhout, maar in 1986 verhuisden zij naar hun nieuwgebouwd huis op de Hoge Weg, het leven kan beginnen.

Natuurtalent

Jos: ”Recht van school heb ik vijf jaar in de bouw gewerkt, bij Algemene Bouwonderneming Van Velthoven in Loenhout. De architect van de firma bracht er veel werken aan. Toen die plots stierf, viel er een hele markt in de streek

Wij legden ons toe op het kweken van grote planten, dat is achteraf gezien de beste keuze die we als bedrijf konden maken. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

3


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 4

OMSLAGVERHAAL

moesten beslissen of we voor massaproductie wilden gaan of iets speciaals doen. We kozen voor het laatste, we legden ons toe op grote planten, dat is achteraf gezien de beste keuze gebleken die we als bedrijf konden maken. We zijn nu eerder uniek vergeleken met de meeste andere bedrijven zoals in Zundert en omgeving. Klanten komen voor kwaliteit, wij kunnen dat leveren als gevolg van mijn voortdurende drang naar perfectionisme, hetgeen mijn vrouw soms wel eens ergert. We hebben er wel hard voor moeten knokken, het is niet in onze schoot geworpen. Onze planten gaan naar de handel, maar op vraag ook rechtstreeks naar de klant, binnenen buitenland. Vier jaar geleden hebben we een woning bij ons bedrijf in de Hinnenboomstraat gebouwd. Ik zie ons niet meer teruggaan naar ons huis in de Hoge Weg.”

Rocker

”Ik heb zo’n tien, twaalf jaar in het parochieteam van Minderhout gestaan. Dat is een team onder de pastoor, dat alle activiteiten rond de kerk en de parochie organiseert, zoals jeugdpastoraal, een tijdlang doopcatechese, zelfs mee opgericht in de dekenij, en hiervoor ook cursus in Antwerpen gevolgd. Ik ben heel blij dat ik dit gedaan heb, maar het machtsvertoon in de kerk laat toch een wrange smaak na. Dat stoorde mij verschrikkelijk, ook in Hoogstraten, al ga ik geen namen noemen. Toen heb ik foert gezegd en eindigde mijn verhaal.

”Ik ben als rocker geboren, en ik zal als rocker sterven.”

Naast de boomkwekerij en de sport, bleef er uiteraard nog tijd om onbekommerd met het gezin op vakantie te gaan

Reizen

”Wij reizen heel graag, vooral om kennis te maken met verschillende culturen. Dat interesseert ons. We zijn er ons goed van bewust hoeveel geluk wij hebben om hier geboren te zijn. Wie veel reist, denkt ook na over migratie waar nu zoveel over te doen is. Migratie kan een rijkdom zijn voor iedereen. Ga maar eens naar het Red Star museum in Antwerpen, daar zie je hoe de mensen van hier vroeger maar al te blij waren dat ze zelf konden migreren. Nu geeft dat bij ons precies alleen maar problemen. Zwart en blank

moeten elkaar een hand geven, ondanks religieuze overtuigingen. Dat is de enigste manier dat het goed komt.

Reizen is belangrijk. Wij gaan niet naar de Dominicaanse Republiek om daar achter een hoge muur met prikkeldraad naar een chique hotel te gaan. Het is net heel plezant om de wereld van de plaatselijke mensen te leren kennen. Maar dan zie je op heel veel plaatsen ook de miserie. In 2008 of 2009 zijn we onder meer 18 dagen naar Ecuador geweest. Een fantastische reis. We waren zo hoog mogelijk gereden met de auto

Ondertussen ben ik zeventien jaar verantwoordelijke geweest in het 11.11.11-team voor Minderhout, ik maakte deel uit van het bestuur van Hoogstraten en was ook twintig jaar actief in Wereldwinkel. Maar toen ik de 50 gepasseerd was, heb ik gezegd dat ik genoeg gedaan had, nu is het aan de jongeren. Ook bij GEKO, het Gemeentelijk Comité voor Ontwikkelingssamenwerking, heb ik gewerkt. Dan verschiet je ervan hoeveel armen er zijn in Hoogstraten en wie dat dat is.”

Daarnaast ben ik een geweldige muziekliefhebber. Ik ben als rocker geboren, en ik zal als rocker sterven, zeg ik wel eens. Ik ben dus altijd veel naar concerten geweest, ook naar festivals zoals Rock Werchter of Nafirbolg in Vorselaar. Vroeger luisterde ik vooral naar rock, maar nu heb ik een heel uitgebreide interesse voor allerlei muziekgenres. Zelf speel ik djembe in Rakadiou Percu in Hoogstraten. Vooral volkse muziek spreekt mij ontzettend aan. Daarom ga ik graag naar Dublin, waar je dat nog veel terugvindt in de plaatselijke pubs. Jammer dat je in Hoogstraten zo geen echte volkse café’s meer hebt.”

4

Samen met echtgenote Lief en zoon Gertjan bewerkt Jos zo’n 15 hectaren.

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 12:01 Pagina 5

OMSLAGVERHAAL

naar de hoogste vulkaan Chimborazo (nvdr 6.310 m) en dan met de mountainbike naar beneden, dat had de gids zo geregeld. Onderweg dronken we koffie bij een school die met Belgische middelen werd ondersteund. Als ik de armoede van die kinderen zag, daar werd ik kou van. En dat die, ook al hadden ze niks, toch gelukkig konden zijn. De kinderen speelden daar met de meest simpele dingen, waar onze kinderen hier niets aan zouden vinden. Het volk uit de Andes is ook zo vriendelijk. Ecuador blijft een speciaal land, als ik ergens twee keer naar toe zou gaan, dan is het wel daar naartoe. Heel bijzonder.”

The middle of nowhere

”In 2005 gingen we naar Senegal in Afrika, als een soort inleefreis met en voor de kinderen. De jongste was toen 14 jaar. Het was voor hen heel leerrijk, denk ik. In het gebied waar wij waren, hadden de mensen gewoon niks, die wisten niet wat zij ’s anderdaags zouden gaan eten. Maar ze hadden wel allemaal een gsm, waarschijnlijk een soort statussymbool voor hen. Op een gegeven moment waren we op zoek naar koffie en choco die bijna nergens te vinden waren. Om plots in een winkeltje in ‘the middle of nowhere’ een Hoogstraats dialect op te vangen… Het bleek de zoon van Dr. Willemse te zijn, die daar was in het kader van een project van Broederlijk Delen. Senegal bleek overigens een corrupt land, wat daar gebeurt en hoe elk afval er zomaar wordt weggegooid, daar moeten ziekten van voort komen. Zwerfvuil en milieu in het algemeen zijn er een heel groot probleem. Wij zijn daar zelf ook schuldig aan, onze oude auto’s die hier niet mogen rijden, gaan simpelweg naar Afrika.

”Eerst liepen we als test op een zondagavond met een bolleke saai naar Turnhout en terug.” Amerika is niet mijn ding, maar ik ben wel eens in Florida geweest. Dat kwam zo, de familie van mijn moeders kant woont in Canada. Mijn moeder is de oudste van 12 kinderen uit Chaam. In 1953 emigreerde de familie met de boot naar Canada. Ons moeder was met haar 22 jaar de oudste van het gezin en op dat moment werd haar gezegd: ofwel trouwen ofwel meegaan. Maar mijn grootvader aan vaderskant was toen pas gestorven zodat de boerderij leeg kwam. Ons moeder is dan getrouwd en als enigste hier gebleven om te boeren. Bij de jongste zus van ons moeder in Florida ben ik op bezoek geweest. Maar dat is daar niks voor mij. Met de jongste broer van ons moeder, nonkel Jaak, heb ik veel contact. Die is maar vijf jaar ouder dan ik, dat scheelt. Hij woont in Watford, provincie

Jos Van Bavel met Jef Jacobs in Firenze, tijdens een van de vele buitenlandse marathons.

Ontario. Voorbije zomer zijn we samen gaan wandelen in Schotland. Ik zei tegen hem dat we de marathon van Boston eens konden lopen. Kom maar af, dat is toch achter mijn deur, klonk het toen. En als ik vroeg hoe ver dat dan is van waar hij woont? Och, zo’n 700 à 800 km... Hij zou dan wel efkes heen en weer rijden.”

Uitgedaagd

”Ik heb eerst een tijd gefietst op zondagmorgen met zes man, later heb ik dan ook de Vliegende Ketting fietsclub in Loenhout mee opgericht, in 1982 denk ik. Zo heb ik onder meer 10 keer Luik-Bastenaken-Luik gereden, dat is 258 km met 10 Ardense hellingen, hé. De laatste keer was in 1992, toen liep ik al marathons. In de winter ging ik lopen om in de zomer beter bergop te kunnen rijden. Dat is de echte reden dat ik ben gaan lopen, dat heeft toen trouwens goed geholpen doordat ik veel langer rechtop op de trappers kon ‘lopen’.

In 1986 volgde mijn eerste halve marathon. Een collega op de Ster liep halve marathons, die zei tegen mij dat ik dat niet kon. Dat ik een ‘platzak’ was… Ik werd uitgedaagd om te gaan lopen in de ‘Parel der Kempen’ in Zoersel. Hij liep die het jaar daarvoor in 1.42 uur, wat ik zeker niet zou kunnen. Ik zou wel zien - en liep de wedstrijd in 1.32 uur, 8 minuten sneller dan mijn collega. Zeg dat ik content was! In 1988 nam ik voor het eerst deel aan de Delhalle Challenge, een regelmatigheidswedstrijd op verschillende plaatsen in de Ardennen over verschillende afstanden van 15 km tot de marathonafstand. Daar werd hard gelopen, samen met onder andere Louis Onincx, Pat Leysen, Jan Vermeiren, Rit Van Aert, Fons Aerts, dat was plezant, een leuk clubke. Eind de jaren 80 werd dan de loopvereniging Marcklopers opgericht, door lopers van Minderhout en Merksplas. Later is die vereniging opgegaan in AVN (Atletiek Vereniging Noorderkempen), ik denk dat Jan Vlamings die opgericht had in 1987. Om te trai-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

5


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 6

OMSLAGVERHAAL

Ik heb altijd wel heel hard getraind, ik had dat ook nodig, maar nu is dan allemaal al wat minder natuurlijk.”

Topjaar

”We zijn verschillende malen in het buitenland gaan lopen. Dat zijn geen vakanties, wel heel leuke uitjes. Zo onder meer in Firenze, drie keer Venetië en Rome, vier keer in mijn tweede thuis het Ierse Dublin , Frankfurt en Düsseldorf, twee keer Parijs, Reims en Bourgogne in Frankrijk. In België en Nederland nam ik wel aan de meeste marathons deel, elf keer de Guldensporenmarathon van Kortrijk naar Brugge, tien keer Flanders Field in Ieper, drie keer de mooie maar zware marathon van Brussel, acht keer in EttenLeur en de Maasmarathon bij Visé. Al de juiste tijden en plaatsen heb ik nooit bijgehouden, sommige dingen onthoud je natuurlijk wel. Jos Van Bavel tussen zijn trouwe schare supporters van AVN voor zijn 100ste marathon in Kasterlee. nen, maakte ik gewoon tijd. Soms ging ik met Pat Leysen’s avonds na tien uur nog lopen, en fietsen ’s morgens om half zes.

Toen kwam het idee om toch één keer een marathon te lopen. Eerst gingen we als test op een zondagavond een bolleke saai naar de vrouw van Marc brengen. Dat was de broer van Pat Leysen die in Turnhout woont. Vanuit Minderhout, heen en terug, da’s twee keer twintig kilometer. Op de terugweg voelde ik dat ik beter getraind was dan Pat. Die liet zich oppikken in Merksplas, zelf liep ik alleen naar huis. In 1991 deed ik mijn eerste marathon in Etten-Leur. Ik had toen een tijd van 3.35 uur. Het was zeker niet mijne beste dag, eerst regen en later natte sneeuw en hagel, bij niet meer dan 2°C. Afgezien gelijk de beesten en na de wedstrijd dacht ik onmiddellijk: dit doe ik nooit nimmer. Zelfs na het douchen had ik nog koude tintelende handen, ik kreeg de knoppen van mijn broek niet eens dichtgeknoopt.”

weer was goed, het liep lekker in een tempo van 4.30 minuten per km. Tot aan de 35 km hadden we altijd klokvast gelopen, dat ging naar een eindtijd van 3.10 uur. En toen zei Kris Voeten uit Beerse: we gaan ervoor… Ik ging met hem mee, maar op de brug van Berchem station, ik zal het nooit vergeten, toen gingen alle lichten uit. Het ging echt niet meer, ik geraakte geen stap meer vooruit. De laatste 4 km verloor ik nog 8 minuten, gewoon omdat ik te hoog had gegrepen. Mijn eindtijd was nog wel 3.18 uur, maar ik kon mezelf wel voor de kop stoten. Ik had zeker onder mijn vorige besttijd van 3.15 uur kunnen lopen. Sunt dat ik dat vond! Maar het is altijd hetzelfde: een marathon liegt nooit.

Lang kon ik mijn eindtijd bijna op voorhand al zeggen. Toen telde ik heel veel goede dagen en heel weinig slechte, nu is dat eerder omgekeerd.

Ooit liep ik 10 marathons in één jaar, dat was volgens mij in 1998, allemaal onder 3.30 uur. Dat was dus mijn topjaar met al mijn scherpste tijden, zowel op de 10 mijl, de halve marathon, de 30 km als op de marathon. Naast marathon liep ik een tijdje ultra’s. In Kluisbergen heb ik eens wedstrijd van 50 km gelopen, dan ook nog Spa-Olne-Spa, en drie keer de 100 km in de Nacht van Torhout. Mijn snelste tijd op deze 100 km was zelfs 9.52 uur.

”Een marathon liegt nooit.” In veel stedenmarathons loop je naar het einde toe echt tussen de mensenmassa’s. In Venetië loop je de slotkilometer naar San Marco op een pad van anderhalve meter tussen 200.000 supporters. Dan voel je je echt een ‘loper’, dat is toch wel een heel speciale ervaring. Tijdens de

Goeie lichting

”In het begin was het enkel een hobby, stilaan werd het een passie. Hoe meer je traint, hoe beter je je voelt en hoe beter het gaat. Zo ga je op een streeftijd jagen. Vroeger was ik daar echt wel mee bezig, nu nog weinig. Aanvankelijk hoop je gewoon om de wedstrijd uit te lopen. Na een paar jaar later voelde ik mij een beetje een sukkelaar die onder 3.20 uur liep, mijn kompanen onder 3.00 uur liepen. Achteraf weet je dat dat eigenlijk heel speciaal w as, dat was een hele goeie lichting zoals je die nu niet meer zult zien bij AVN. Jan Vermeiren liep zelfs 2.49 uur, dat is een Belgische toptijd, er zijn maar zo’n 200 lopers die onder de 3.00 uur kunnen blijven. Ik bleef 11 keer onder de 3.20 uur met als mijn snelste tijd 3:15:04 in 1998 in de Flanders Field marathon van Ieper. Een keer haalde ik een grote stommiteit uit. In de marathon van Antwerpen in 1998 zaten ik in een groep van 20 man, het

6

De Marcklopers bestond uit lopers van Minderhout en Merksplas, later ging de vereniging op in AVN.

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 7

”Zolang je het leuk blijft vinden, waarom zou je het dan niet doen?” marathons blijf je enigszins samen, maar als je een andere voor kunt zijn, dan ga je daar toch voor. In de laatste jaren is dat wel wat minder, eerlijk gezegd. Zelf liep ik altijd graag bergop, de competitiegeest heeft er wel altijd ingezeten. Als je ergens voor jou een zwart truitje van AVN ziet lopen en je kan die voor zijn, dan laat je dat niet liggen hé.”

Bijzonder

”Zware kwetsuren heb ik feitelijk nooit gehad. Wel had ik altijd moeite met hamstrings en kuitspieren, doordat ik vrij korte bovenbenen en daardoor ook korte bovenspieren heb. Als ik niet voldoende stretch, zou ik gemakkelijk verrekkingen en spierscheurtjes krijgen. En vanaf 50 jaar moet je toegeven aan je leeftijd. Doe je dat niet, dan wordt het gevaarlijk om blessures op te lopen. Op een gegeven moment moet je de knop omdraaien en tegen jezelf zeggen dat het niet meer gaat. Wat je vroeger kon, dat kan nu niet meer.

Vanaf toen is het lopen wel leuker geworden. Het doel is nu uitlopen. Ik heb er slechts drie niet uitgelopen. In Genk was ik al ziek op voorhand maar Jef Jacobs liep daar zijn honderdste en daar moest en zou ik bij zijn, maar helaas… In Kampenhout geraakte ik geblesseerd en ook in Eindhoven heb ik ziek moeten opgeven. Maar die zijn niet meegeteld hé.

Ik vind marathons lopen nogal altijd fantastisch. Iedereen is er hetzelfde, dat is zo speciaal eraan. Ik had al dikwijls gelopen met Willy de Mey uit Vladslo, dat was een hele gewone mens, een echte toffe. Toen ik hem tussen pot en pint vroeg wat hij deed voor de kost, bleek hij hartchirurg te zijn. Wat je ook doet of bent, bij het marathonlopen is iedereen hetzelfde. Het gaat niet alleen om de ervaring van het lopen, ook om de leuke weekends samen en de fantastische vriendschap die je eraan overhoudt. Dat is nu nog één van de redenen waarom ik blijf lopen. Ik train graag, maar die vriendschap is toch wel heel bijzonder.”

Honderdste marathon

”In Kasterlee liep ik op 12 november mijn honderdste marathon, samen met Jan Claereboudt uit Lint die er zijn 200ste marathon heeft gelopen. We hebben Plan International via sponsoring gesteund. Wij hebben het hier goed, waarom zouden wij dan die mensen niet steunen

OMSLAGVERHAAL

Het eerste blad wa aaraan je denkt!

die het veel slechter hebben dan wij? Nadien volgde er een uitgebreid feestje in Kasterlee. Lief en de kinderen waren komen kijken, iets waar ik toch lang naar uitgekeken heb. Ik had er hard voor getraind en heb er 100% van genoten…

Na 100 marathons komt 101, ik voel me nog te jong om te stoppen en doe het nog te graag. Het liefste zou ik toch nog eens in de marathon van Boston starten, voor het eerst gelopen in 1897. Ik werd al honderden keren gevraagd of ik New York al heb gelopen, maar dat interesseert mij niet. Dat zal dus waarschijnlijk nooit gebeuren. Boston wel, omdat het veel Ierse invloeden heeft. Om een of andere reden is Ierland voor mij altijd speciaal geweest. De ‘volksheid’ en hun gewoontes horen bij mij. Ik wil mijn vrienden niet in de steek laten. Zolang je het leuk blijft vinden, waarom zou je het dan niet doen?” En dat laatste kunnen wij alleen maar volmondig beamen! (JJ)

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

7


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 8

VANUIT HET STADHUIS Ondanks daling van opcentiemen

Burger betaalt geen euro minder belastingen

De opcentiemen zullen in Hoogstraten dalen. Toch zullen de inwoners hier geen vruchten van plukken. De belastingen op onroerende goederen blijven immers op hetzelfde niveau. In de eerstvolgende gemeenteraad van 18 december worden deze nieuwe opcentiemen vastgelegd.

De bel

Het was gemeenteraadslid Marc Van Aperen van de partij Hoogstraten Leeft die in de gemeenteraadszitting van 25 september de kat de bel aanbond. ”Moeten de gemeentelijke opcentiemen niet aangepast worden nu het Vlaamse Gewest de basisheffing op de onroerende goederen optrekt van 2,5% naar 3,97% ? ” vroeg hij in een bijkomend agendapunt. De provinciale en gemeentelijke belastingen op onroerend goed worden immers berekend op basis van de basisbelasting van de Vlaamse overheid. Elke gemeente kan evenwel zelf zijn percentage hiervan bepalen. Dit noemt men de gemeentelijke opcentiemen. Voor Hoogstraten liggen de opcentiemen op 1400. Begin 2016 lag het gemiddelde voor de Vlaamse gemeenten op 1391 opcentiemen. Maar waarom moeten de opcentiemen nu dalen?

Herschikking

De vraag van raadslid Van Aperen gaat terug op een beslissing van de Vlaamse overheid die al langer genomen is. In oorsprong had deze regeling al moeten ingaan in 2017. De reden van deze herschikking is terug te brengen tot de afslanking van de taken van de provincie. De provincie zal geen persoonsgebonden activiteiten zoals cultuurbeleid, welzijn, enz verder uitoefenen. Onderwijs zal evenwel nog wel door de provincie kunnen ingericht worden. De taken die voor de provincie wegvallen gaan over naar de Vlaamse overheid of de gemeenten. Wie in de toekomst wat zal doen, blijkt vandaag nog niet helemaal duidelijk. De Vlaamse regering hakte op 9 juni 2016 wel de knoop door over de fiscale en financiële gevolgen van deze hele operatie. Vlaanderen gaat ervan uit dat het 167,2 miljoen euro nodig heeft om de persoonsgebon-

Opcentiemen zakken van 1400 tot 881. Toch geen belastingvermindering den activiteiten van de provincies zelf uit te oefenen of hiervoor de gemeenten te betalen. Om dat te realiseren wordt de onroerende voorheffing aangepast. Maar door de stijging van de Vlaamse onroerende voorheffing zou de gemeentelijke opbrengst bij een gelijk aantal opcentiemen heel wat groter worden. Om dat te vermijden, wordt aan de gemeenten opgelegd hun tarief aan te passen. Het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten nam deze beslissing van aanpassing van de opcentiemen al in het college van 25 september, enkele uren voor de bewuste gemeenteraadszitting.

Concreet

Uit de nieuwe omzendbrief van de minister van Binnenlands Bestuur wordt duidelijk dat de Vlaamse basisheffing van de onroerende voorheffing stijgt van 2,5% naar 3,97%. Met deze verhoging wil de Vlaamse overheid de taken die zij van de provincie overneemt financieel kunnen compenseren. Maar dit heeft op haar beurt consequenties voor de provincie en de gemeenten. Hun belastingen op onroerende goederen zijn immers procentueel afhankelijk van deze basisheffing. Door de verhoging van de Vlaamse belasting zou dus automatisch ook deze van de gemeenten stijgen, waardoor de burger een dubbele verhoging op zijn bord zou krijgen. Daarom moeten de gemeenten voor het aanslagjaar 2018 een andere berekening maken door middel van een omrekeningscoëfficiënt. Dit wordt nu vastgesteld op 1,588. Hiermee wordt de belastingstijging geneutraliseerd. Een gemeente kan evenwel altijd nog zelfstandig afwijken van het nieuw bekomen tarief, maar dat moet ze dan wel expliciet in haar beslissing weergeven.

Voorbeeld

Raadslid Marc Van Aperen speelde even sneller op de bal met de vraag om aanpassing van de opcentiemen. De verkiezingen zijn in aantocht.

8

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Raadslid Van Aperen lichtte gans deze materie met een voorbeeld toe in de bewuste gemeenteraadszitting. Een inwoner van Hoogstraten die een woning heeft met een geïndexeerd kadastraal inkomen van 2.000 euro betaalde in 2017 hierop 2,5% of 50 euro onroerende voorheffing aan het Vlaamse Gewest. Doordat de opcentie-


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 9

VANUIT HET STADHUIS men in Hoogstraten 1400 bedragen betekent dit dat deze inwoner hier bovenop nog 700 euro belasting zou betalen aan de gemeente ( 50 x 1400 gedeeld door 100). Wanneer in 2018 het percentage van het Vlaamse Gewest wordt opgetrokken van 2,5% tot 3,97% zal deze inwoner hierdoor 79,40 euro betalen aan het Vlaamse gewest in plaats van de vroegere 50 euro. Maar door dit hogere bedrag aan het Vlaamse Gewest zal ook de gemeentelijke belasting op onroerende goederen drastisch omhoog gaan. Dit zou dan neerkomen op 79,4 x 1400 gedeeld door 100 = 1.112 euro voor deze burger. Dit zou betekenen dat de gemeentelijke belastingen zouden stijgen met 412 euro (1112 - 700 = 412) of een stijging van 58,8%.

Geld nodig

Het is een feit dat de meeste van de Vlaamse gemeenten het steeds moeilijker krijgen om een goede sluitende begroting op punt te zetten. Sinds de invoering van het BBC ( Beleid- en Beheerscyclus) legt de hogere overheid evenwel strengere normen op en moet alles volgens een meerjarenplan verlopen met een jaarlijks positief saldo .Maar ook de hogere overheid voert besparingen door en dat laat zich voelen op gemeentelijk vlak.

Hoogstraten heeft de laatste jaren nochtans een voorzichtig financieel beleid gevoerd en heel wat schulden kunnen afbouwen. Deze sobere investeringspolitiek heeft er ook toe bijgedragen dat er ruimte geschapen werd om de zware investeringen van het zwembad en het Nieuw Woon- en Zorgcentrum te kunnen uitvoeren. Hiervoor heeft men in 2007 de belastingen drastisch verhoogd. De personenbelasting steeg toen van 5% naar 6% en de opcentiemen werden opgetrokken van 1350 naar 1400. In 2012 bracht de belasting op onroerende goederen mede hierdoor reeds meer dan 1,5 miljoen euro extra op dan in 2007.Toch zal er de volgende jaren nog veel geld nodig zijn voor de afbetaling van deze twee projecten en de nieuwe investeringen zoals het nieuwe ‘t Gastenhuys dat in de lift zit. Desalniettemin zal het huidige bestuur de belastingen niet verhogen. En dus zullen de opcentiemen aangepast moeten worden. Volgens de richtlijnen van de overheid mogen de belastingen op de onroerende voorheffing in 2018 hierdoor niet stijgen maar elke plaatselijke overheid zal er zich ook wel voor hoeden om de belastingen in het algemeen te doen stijgen in een verkiezingsjaar.

Dalen

Als repliek op het voorstel van raadslid MarcVan Aperen liet schepen van Financies Marc Haseldonckx duidelijk verstaan dat er in Hoogstraten geen belastingen zullen verhoogd worden. Noch in de personenbelasting en noch in de belasting op onroerende goederen, zoals ook verplicht wordt door de hogere overheid. Daarom zullen de opcentiemen dus moeten aangepast worden zodat de situatie gelijk blijft. Hij waarschuwt er vooral de leden van de pers voor om de bevolking geen verkeerd beeld voor te schotelen als zouden de belastingen op onroerend goed naar omlaag gaan. Het einddoel is om tijdens deze legislatuur de situatie status quo te houden.

Intussen werd er wel in het schepencollege van 25 september de beslissing genomen om de opcentiemen te laten zakken van 1400 naar 881, een daling van 519 opcentiemen. Dit is conform de toepassing van de omrekeningscoëfficiënt van 1,588, zoals opgegeven. Maar de uiteindelijke beslissing hierover moet door de gemeenteraad op de zitting van 18 december 2017 genomen worden.

Misschien een ideaal moment voor de inwoners van Hoogstraten om hopelijk eens een boeiende gemeenteraad bij te wonen. Er zijn de laatste tijd al te veel saaie zittingen gepasseerd. (jh)

OPENINGSUREN maa: 9.00 - 18.00 din: 9.00 - 21.00 woe: gesloten don: 9.00 - 21.00 vrij: 9.00 - 18.00 zat: 8.00 - 16.00

Bij voorkeur op afspraakk

www.haarbazaarr.c .com m Koestraat 16 2322 Minderhout TTel. el. 03 315 15 25 Betaal veilig met Bancontact

WWW.GEUDENS.BE E

VERKOOP NIEUWE EN 2E HANDS VOERTUIGEN VERHUUR PERSONENVERVOER EN LICHTE VRACHT HT FORD ERKENDE HERSTELLER - T TAKELDIENST AKELDIENST 24/24u 4u CARROSSERIE ALLE MERKEN

Garage F. F. Geudens bvba Meerseweg 8 in HOOGSTRA ATEN TEN * T Tel. el. 03 315 71 76 6

W&M INSTALLATIEBEDRIJF BVBA centrale verwarming vloerverwarming gasinstallaties - onderhoud sanitaire installaties

Epelteer 27 - 2320 Hoogstraten Tel. 03 314 81 86 - GSM 0495 24 24 11 wm.installatiebedrijf@telenet.be DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

9


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 10

MAATSCHAPPIJ

Doctoraatsonderzoek Marjolein Van Bavel in Londen

Wat ervaart een Playmate?

HOOGSTRATEN - Toeval bestaat, zo wordt wel eens gezegd. Je zou het geloven als je weet dat wij de uit Minderhout afkomstige Marjolein Van Bavel een hele tijd geleden contacteerden voor onze Skype rubriek. Ze verbleef in Mexico, waar ze schreef aan het manuscript van haar doctoraatsonderzoek aan University College London (UCL) in Londen. Dat gaat over de ervaringen van vrouwen die voor Playboy poseerden in de tweede helft van de twintigste eeuw. Dit nam haar op dat moment zo in beslag dat we het Skype interview naar later verschoven. Tot plots Hugh Hefner, stichter van Playboy, overleed. Even later barstte de Weinstein-affaire los en daarop volgde de hele #MeToo campagne over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Standaard publiceerde een interview en twee opiniestukken van Marjolein als expert in de geschiedenis van gender en seksualiteit. Hierin kaartte ze het machtsmisbruik in de entertainmentindustrie aan. Nu ze weer in het land was, grepen we de kans om met haar een boeiend gesprek te hebben over haar specialisme, een relatief jonge discipline binnen de geschiedenisstudie . Luttele dagen na ons interview werd Vlaanderen opgeschrikt doordat meer dan tien vrouwen televisiemaker Bart De Pauw beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Het genderthema beheerst de media als nooit voordien… Het is trouwens niet de eerste maal dat Marjolein in ons blad opduikt. In 2006 ging ze als jonge scholier met de organisatie ’Jeugd en Vrede’ (nu Tumult) op inleefreis naar Sri Lanka. Drie jaar eerder was dat zwaar getroffen door de Tsunami na ook al een jarenlange burgeroorlog tussen Tamil en Singalezen. De reis gaf een inkijk op een andere wereld en op de moeilijkheden verbonden aan armoede en etnische spanning waarmee de lokale bevolking kampte. Het liet een diepe indruk na. Na haar reis organiseerde ze lezingen voor scholieren . Zo vulde ze als 17-jarige drie keer de aula van het Klein Seminarie om centen in te zamelen voor een school in Sri Lanka. In de Cahier werd een benefietavond georganiseerd met Axl Peleman en

10

diverse jonge lokale muziekbands. ‘Dat engagement heb ik van thuis uit meegekregen,” zegt ze daar nu over, ”mijn ouders (Suzanne Haest en Fons Van Bavel) zijn altijd heel actief geweest in de gemeente én geïnteresseerd in de wereld. Er werd bij ons aan tafel veel gediscussieerd over rechtvaardigheid.”

Kiezen voor geschiedenis

Marjolein werd op 16 september 1989 geboren in Turnhout. ”Toevallig ook de Onafhankelijkheidsdag van Mexico, misschien was mijn band met dat land voorbestemd”. Ze groeide op in

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Minderhout, ging naar basisschool Scharrel, twee jaar naar het Klein Seminarie en dan naar het Heilig Graf in Turnhout. Daarna studeerde ze Geschiedenis aan de UA.

DHM: Vanwaar de keuze voor geschiedenis? Dat begon met lezen, wat ik altijd al graag deed. In het zesde leerjaar kwam Rob Langenus in de bib van Hoogstraten vertellen over zijn bekroonde boek ‘Het verborgen dorp’. Dat ging over een Joodse jongen die tijdens de 2e wereldoorlog ondergedoken leefde, maar uiteindelijk ontdekt en vermoord werd door de Nazi’s. Het is een prachtig en beklijvend boek. In die periode bezocht ik ook het doorgangskamp Westerbork, waar ook Anne Frank had verbleven. Ik


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 11

MAATSCHAPPIJ

kreeg een grote interesse in de 2de wereldoorlog. Mijn eindwerk in het zesde middelbaar handelde dan ook over de polarisatie in de Duitse politiek in de jaren 1930. Mijn interesse voor de moderne geschiedenis was gewekt.

Aan de UA verschoof mijn interesse naar de naoorlogse periode en de geschiedenis van seksualiteit en de bredere sociale relaties tussen vrouwen en mannen. Ik geraakte geboeid door de Gender Studies, een discipline die zich concentreert op het gemaakte onderscheid tussen de twee geslachten en de invloed daarvan op de maatschappij. Mijn eerste essay ging over de perceptie van seksualiteit in de films ”Le Mépris” en ”Blow Up” in de Belgische pers in de jaren 1960.

Feministe

DHM: Hoe komt het dat je je toelegde op de problematiek van gender en seksualiteit? Het boeide me. Vooral als adolescente ervoer ik dat de gelijkheid tussen man en vrouw nog altijd niet evident was. Ik had de idee dat vrouwen veel vooruitgang boekten op vlak van gelijke politieke rechten, het recht op een bevredigende seksualiteit en bescherming tegen seksuele intimidatie en geweld. Maar toch merkte ik dat er in de praktijk nog veel werk aan de winkel was. De gebeurtenissen van nu tonen dat het zelfs nu nog altijd zo is. Die aandacht voor de positie van de vrouw kreeg ik ook van huis uit mee. Mijn moeder stemt uitsluitend op vrouwen bij verkiezingen en grootmoeder Anna Meyvis was medeoprichtster van de eerste kinderopvang in Hoogstraten.

”Allicht noemden daarom medestudenten op de universiteit mij al snel een feministe. Ik wist op dat moment niet goed wat dat betekende.” Allicht daarom noemden medestudenten op de universiteit mij al snel een feministe. Ik wist op dat moment niet goed wat dat betekende. Daar bracht ik al snel verandering in, ik las over de geschiedenis van het feminisme, de vele bewegingen en opvattingen. In het kader van Erasmus kon ik ook een jaar aan de Universiteit van Bologna in Italië studeren. Dat is een van de oudste universiteiten ter wereld , waar al langere tijd een masteropleiding in Gender Studies bestaat. Ik legde er de basis voor mijn verdere specialisatie. Bovendien kreeg ik er de smaak voor buitenlands avontuur te pakken. Het werd een fantastische ervaring, ik ben heel dankbaar dat mijn familie dit steeds heeft aangemoedigd. Zij blijven trouwens mijn veilige duivenhok vanwaar ik uitvlieg, maar waar ik ook heel graag terugkeer. Mijn vokke, Jef Haest, is een hartstochtelijke duivenmelker (lacht).

Londen

In 2012 haalde Marjolein haar Masterdiploma aan de UA waarna ze uitweek naar Londen voor een Master in Gender Studies. Dankzij de ‘Gay Clifford Award for Outstanding Women Students’ en een renteloze lening van de Fernand Lazard Stichting kon ze gaan studeren aan het prestigieuze University College Londen, één van de meest gerenommeerde universiteiten in de wereld.

DHM: Waarom precies London? Lezen speelde ook daarin een grote rol. Op jongere leeftijd was ik een echte fan van Harry Potter. Engeland sprak erg tot mijn verbeelding: de rollende groene heuvels, pittoreske cottages, de scheve huizen van vakwerk. Ik las de boeken al erg jong in het Engels en het Britse accent sprak me enorm aan. Toen was er overigens nog geen Master in Gender Studies in België. Het was dus uitwijken naar Amsterdam of Londen. Ik koos Londen.

Marjolein voor het hoofdgebouw van de UCL op de dag van de afstudeerceremonie als Master aan UCL DHM: Is het niet verschrikkelijk duur om in Londen te studeren? Ja, dat wel. Wonen is er heel duur, maar met de Award en de renteloze lening kwam ik rond. Het was een fijne tijd. Met een Britse vriendin die ik leerde kennen in Bologna deelde ik een kleine flat in Brixton. Deze oorspronkelijk vooral Jamaicaanse buurt was toen nog beter betaalbaar. We woonden er op Electric Avenue, dat je misschien kent van het popnummer van Eddy Grant. Later woonde ik in het enorm dure en chique St.-Johns Wood. Ik had het geluk dat ik er voor een prikje een kamer kon onderhuren van een erg gegoede vriendin die het land een tijdje uit moest. Ik woonde om de hoek van Abbey Road, waar de Apple studio van de Beatles was en waar toeristen vrijwel elke dag de weg versperren om foto’s te nemen op het beroemde maar verder erg gewone zebrapad. De laatste jaren van mijn doctoraat deelde ik een huis in East Finchley met andere doctorandi en masterstudenten uit Mexico, Chili en Argentinië.

Doctoraatsbeurs

Nadat Marjolein in 2013 haar Master in ‘Gender, Society and Representation’ aan UCL afrondde, behaalde ze er een doctoraatsbeurs: de prestigieuze UCL Graduate Research Scholarship (GRS). Hiervan werden er dat jaar over heel UCL maar 13 uitgereikt. ”Een geweldige ervaring die deuren in de hele wereld opent. De grootste DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

11


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 12:04 Pagina 12

MAATSCHAPPIJ

In Mexico Stad ontwikkelde en doceerde ik het vak ‘Pornografie en Moderne Cultuur’ aan de universiteit ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia) dat hierrond draait. Waar is de scheidslijn tussen aanvaardbaar en onaanvaardbaar naakt? Porno heeft niet voor iedereen dezelfde inhoud en betekenis. Wat de één porno noemt, noemt een ander erotiek of zelfs kunst. Dit verandert door tijd en plaats, afhankelijk van persoon tot persoon zelfs. Playboy heeft een grote rol gespeeld in hoe de markt van ‘geseksualiseerd naakt’ zich sinds begin jaren 1950 ontwikkelde. Zeker na de grote debatten over pornografie in de jaren 1980 tussen voor- en tegenstanders - waaronder ook anti-porno feministen en anti-censuur of pro-seks feministen werd er veel gesproken over vrouwen die naakt poseren. Maar hoe ervoeren deze vrouwen hun job zelf? Daar weten we veel minder over. Daar ben ik op doorgegaan. Eerst voor mijn Masterscripties aan de UA en aan UCL, waarvoor ik Belgische en Nederlandse modellen heb geïnterviewd die voor de Nederlandstalige uitgave poseerden. Later, voor mijn doctoraatsonderzoek, interviewde ik vooral Britse vrouwen die poseerden voor de originele, Noord-Amerikaanse Playboy. Dit gaf een inkijk in de bredere context van de naaktindustrie. Playboy-modellen poseerden voor vele andere mannenbladen, sommigen daarvan ook meer expliciet dan Playboy. Sommige modellen figureerden ook in videos.

”Er werd bij ons aan tafel veel gediscussieerd over rechtvaardigheid.”

De ID kaart van Marjolein toen ze aan Yale verbleef op haar research visit. namen van de academische wereld verzamelen zich aan UCL en de vele andere instellingen die op een boogscheut van UCL liggen. Mijn campus was in Bloomsbury, hartje Londen. Op enkele minuten van het British Museum en van Senate House, waar elke dag lezingen plaatsvinden. Aan UCL kreeg ik een beurs om vier maanden naar Yale University in het Amerikaanse New Haven te gaan. Ik had er contact met andere grote namen in mijn onderzoeksveld en reisde naar New York, Florida en California om er vrouwen voor mijn onderzoek te interviewen.”

Playboy

Ondertussen diende Marjolein haar doctoraatsmanuscript ‘Navigating an Uneven Power Field’ in, dat gaat over de ervaringen van vrouwen die in de tweede helft van de 20e eeuw voor Playboy Magazine poseerden.

DHM: Hoezo Playboy? Is dat geen blad dat vooral door mannen wordt gelezen voor de interessante artikels? Awel, vandaar ook mijn interesse! (lacht). Ik raakte enorm geïnteresseerd in wat ik ‘geseksualiseerd naakt’ noem en hoe onze maatschappij grenzen trekt tussen verschillende vormen van naakt. Veel mensen zien bijvoorbeeld een groot verschil tussen zogenaamd kunstig naakt en pornografie.

12

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het was enorm interessant om de diverse ervaringen van deze vrouwen te horen . Negatieve, maar ook positieve. Deze vrouwen kwamen vooral uit de arbeidersklasse, Playboy gaf hen de mogelijkheid om meer geld te verdienen. Het verleende hen toegang tot een levensstijl die anders niet toegankelijk voor hen was. Maar vaak was dit van korte duur. Als Playmate was je even ‘hot’, maar daarna moest je zelf verder. En er bestaat nog veel taboe rond naakt poseren. Een groot deel van de vrouwen vertelden ook over seksueel grensoverschrijdend gedrag door mannen in de business. Ze vertelden hoe sommige fotografen, agents en vrienden van Hefner in de Playboy Mansion enkel uit waren op seks met de jonge vrouwen, terwijl die gewoon hun job als model wilden doen. Verschillenden werden slachtoffer van seksueel geweld. Een van hen zei dat het wel leek of deze mannen niet bekommerd waren om de bescherming van de jonge vrouwen die voor hen werkten, maar wel om hoe ver ze bij hen konden gaan.

DHM: En nu? Op 4 december is mijn doctoraatsverdediging. En bij UCL is dat geen ‘ceremonie’ zoals dat hier gebeurt. Achter gesloten deuren word je ondervraagd door examinatoren. Maar ik ken mijn werk door en door. Ik ben op dit moment de enige onderzoeker die diepgaand onderzoek deed naar de ervaringen van naaktmodellen.

#MeToo

DHM: Je schreef over Hefner en Weinstein een paar opgemerkte stukken in De Standaard. Hoe kwamen ze bij jou terecht? Hefner’s dood kreeg grote aandacht in de media. Hij werd vooral gevierd als pionier van de seksuele revolutie. Als expert in het thema vond ik het belangrijk om hier wat weerwerk tegen te bieden: Hefner maakte geseksualiseerd naakt meer toegankelijk, maar dat was veelal gericht op de seksualiteit van heteroseksuele mannen. Uit mijn onderzoek bleek dat de wereld van Playboy voor de poserende vrouwen weinig mogelijkheden tot seksueel genot bracht en hen zelfs eerder blootstelde aan seksueel geweld. Omdat Playboy-modellen vaak ook werkten als actrices of zangeressen vroeg Hans Cottyn, chef opinie bij De Standaard, om een opiniestuk


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 13

te schrijven over de Weinstein affaire. Omdat ik op twee weken tijd twee opiniestukken rond dit erg fel-besproken thema publiceerde, vroeg De Standaard journaliste Eva Berghmans om me te interviewen. Zo verscheen ik op drie weken tijd, drie keer in de krant. Mijn bezoek aan België is dus wel een succes geweest (lacht). De actie #MeToo geeft me echt wel het gevoel dat er nu iets aan het schuiven is in deze problematiek. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een probleem van alle milieus, niet alleen in de film of showbizz. Het is van overal en van alle tijden. Maar nu vrouwen de stilte meer en meer doorbreken, nu er meer dialoog over dit thema ontstaat en ook meer mannen in eigen boezem kijken, ben ik hoopvol voor de toekomst.

Mexico

HM: Je ben met een Mexicaan gehuwd. Heb je die op vakantie in Mexico leren kennen? Nee, in Glasgow! (lacht hartelijk). Mijn zus was daar in 2012 op Erasmus en vanuit Londen ging ik haar opzoeken. Met haar vrienden verzeilden we op een feestje dat georganiseerd werd door een groep Mexicaanse en Latijns-Amerikaanse vrienden, waaronder Hegel - voluit Hegel Rafael Hernández López. We hielden contact en werden verliefd… Na zijn studies geneeskunde in Mexico doctoreerde hij aan de Universiteit van Glasgow in Moleculaire Biologie. Daarna ging hij terug naar Mexico en moesten we ons behelpen met Skype. Voor het laatste jaar van mijn doctoraat, wanneer je je manuscript schrijft, besloot ik naar Mexico Stad te verhuizen. In april trouwden we in Mexico en in oktober deden we dat nog eens over in Hoogstraten. DHM: Hoe beviel het je in Mexico? Het is een opluchting om nu eindelijk samen te wonen in plaats van een lange-afstandsrelatie te hebben en voortdurend heen en weer te moeten

MAATSCHAPPIJ

reizen om elkaar te zien. Maar Mexico is een prachtig land. Ik werd niet alleen verliefd op een Mexicaan maar ook op zijn land: de cultuur, het eten, de muziek, het klimaat. Er gaan wonen was wel een cultuurschok. Heel anders dan er als toerist te zijn. Het leven is er gevaarlijker. Voor je veiligheid moet je een stuk van je vrijheid inleveren en altijd op je hoede zijn. Verdwijningen zijn er schering en inslag. Ook in ons bekende kringen. De zus van een studente van mij verdween een jaar geleden, er is niets meer van vernomen. Er zijn natuurlijk veiliger buurten, maar die zijn ook duurder en dus enkel weggelegd voor de meer gegoeden. Vooral verplaatsingen per bus en te voet maken je kwetsbaar. Het zijn dus vooral armere mensen, veelal vrouwen, die slachtoffer worden van geweld. Gelukkig hebben wij de middelen om onze veiligheid te garanderen.

Mooie Kempen

DHM: Wat zijn je toekomstplannen? Ik hoop op een academische carrière, mijn passie ligt in onderzoek doen en lesgeven aan de universiteit geeft me veel voldoening. Op dit moment zijn we heel gelukkig in Mexico, maar omdat het in België toch veiliger en rustiger leven is, sluiten we niet uit dat we op een bepaald moment naar hier komen. Mijn partner Hegel staat er voor open om elders dan in Mexico te wonen en werken. Om die reden heeft hij ook voor de farmaceutische sector gekozen. Zijn eerste werkgever was trouwens Janssen Pharmaceutica in Mexico. Toeval, niet? Een Belgische partner, een Belgische werkgever en samen hebben we ook een Mechelse herder! Zijn jobkeuze geeft ons mobiliteit. We zien wel waar we terechtkomen. En we zijn goed gewapend voor het leven en hebben beiden een prachtige familie. (jaf)

VANBAVELROMMENS BANK EN VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN KREDIETEN

ONAFHANKELIJK VERZEKERINGSMAKELAAR

WOONKREDIET - AUTOFINANCIERING - DIVERSE DOELEN

DAGELIJKS BANKIEREN

AXA BANK

SPAREN EN BELEGGEN FIETSVERZEKERING GEZIN - ZELFSTANDIGE - KMO Meerdorp 21 - 2321 Meer tel 03 315 72 54 info@vanbavelrommens.be

de bank

WWW.VANBAVELROMMENS.BE WWW.FIETSVERZEKERD.BE Erkenning fsma 11590 AcB Ondernemingsnr 0428.550.849

anders bekeken

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

13


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 14

MEDIA

PERSOVERZICHT

JANUARI

• Een Driekoningentraditie voor het goede doel: Marleen De Vrij van het Tooghuis, Paul Snoeys van De Gulden Coppe, Thomas Snijders van restaurant Lewis en Tom Gabriëls van café De Rijkswacht trekken door de Vrijheid. Vzw Ispahan houdt er 2.526 euro aan over.

• De Alzheimer Liga Vlaanderen start met een familiegroep (jong-)dementie voor de regio Hoogstraten. Men wil mantelzorgers en familieleden informatie verstrekken en in contact brengen met lotgenoten. • Van 169 leden in 2003, telt Natuurpunt Markvallei nu 900 gezinnen als lid. Het gezin van Ludo Van Rompay en Lief Cornelissen uit Hoogstraten mag als 900ste lid een geschenkmand in ontvangst nemen.

• In de woning van André en Nancy Hoefkens in Meer worden de kerstspullen opgeborgen. 356 bezoekers kwamen kijken naar de feeërieke kersttaferelen. Hun vrije bijdragen leverden 411,62 euro op voor Make-a-Wish.

januari - juni de kroegbaas van café Tugas dood schoot. De rechter volgt het standpunt van het Openbaar ministerie dat 'slagen en verwondingen met de dood tot gevolg' voorop stelde.

• Drie jaar na ‘1814' werken de socio-culturele verenigingen rond het thema 'Grenzeloos'. Een 40-tal verenigingen schreven zich in en organiseren 'grenzeloze' concerten, wandelingen, tentoonstellingen of theatervoorstellingen. • Bij Koffiehuis Martens in Meersel-Dreef wordt een brutale inbraak gepleegd. Wanneer Louis Martens dat tracht te verhinderen, krijgt hij poeder van een brandblusser in het gelaat.

• Honderden bewoners van zorginstellingen uit de ruime regio komen op een zondagnamiddag naar Highstreet om enkele uren uit de bol te gaan.

• In een loods die een 77-jarige Nederlander huurt op de transportzone in Hazeldonk-Meer treft de politie tussen een lading bananen vier ton cocaïne aan met een straatwaarde van bijna honderd miljoen euro.

• Coöperatie Hoogstraten heeft 2016 afgesloten met een productomzet van 222,3 miljoen euro. Dat is iets meer dan in 2015 en 15% meer dan in 2014.

• Met een zogenaamde ‘Meesterproef’ doet de Vlaamse bouwmeester een beroep op jonge architecten om voorstellen te formuleren voor een zinvolle herbestemming van de linkervleugel van de boerderij in Wortel-kolonie.

• Vijf jaar cel luidt het verdict voor de 51-jarige César S.F., de Portugees die op 31 augustus 2013

• Het is alweer enkele winters geleden, maar dit jaar kon men enkele dagen schaatsen op Bootjesven in Wortel-kolonie.

• Het Sportoase zwembad kreeg het eerste jaar iets meer dan 165.000 sportievelingen over de vloer. Dat is nog lang niet de vooropgestelde 240.000 die men het derde jaar wil halen. Het fitnessgedeelte telt zeshonderd leden.

• Omdat de handicar al meer dan 200.000 km op de teller heeft staan, koopt het OCMW een nieuwe. Gemiddeld maakt de handicar 600 ritten per jaar.

2017

• Er komen vier nummerplaatlezers op de grensovergang van de E19 in Meer. Dat gebeurt op vraag van de federale politie, die 277 van zulke camera’s wil plaatsen. De grensregio's zijn gevoeliger voor criminaliteit en komen als eerste aan de beurt. • Een landbouwer blokkeert steeds opnieuw de doorgang van het Stipstappepad in Hoogstraten en verliest de zaak voor de vrederechter. ”We bekijken wat we kunnen doen” zegt schepen Roger Van Aperen, ”we gaan de landbouwer vragen om alles op te ruimen en proberen een compromis te vinden”. • De keuze 22-jarige Daan Janssens uit Wortel is de eerste stadsdichter van Hoogstraten. Hij is master in Literatuur van de Moderniteit en volgt nog een extra masterstudie cultuurwetenschappen. • In de Kempen kosten woningen 15 tot 39% minder dan in de stad Antwerpen. Voor een huis in Turnhout of Herentals betaalt u 16% minder dan in Antwerpen, in Geel is dat 26% en in Balen zelfs 39%. Hoogstraten is de duurste gemeente in de Kempen, maar nog altijd 9% goedkoper dan Antwerpen.

• De strafrechter in Turnhout veroordeelt kippenkweker Ludo F. tot 18 maanden cel en 600 euro boete voor diefstal van elektriciteit en het telen van cannabis. De politie ontdekte de plantage in december 2014 toen men met een helikopter over zijn stallen vloog en een extra warmtebron zag. • Inge Sprangers uit Hoogstraten en Inge Peers uit Zandhoven starten een geitenproject in Kenia. De eerste zeventien geitjes en een bok zijn al overhandigd aan enkele arme gezinnen in het dorpje Mwakamba.

FEBRUARI

• Het stadsbestuur gaat op zoek naar een of meer private partners voor een nieuwe bestemming van enkele gebouwen in de dorpskern van Meerle.

• Het stadsbestuur wil de vrachtwagens weren die dagelijks door Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout en Wortel denderen en die er eigenlijk niet thuishoren Ze gebruiken de lokale wegen om van de E19 naar de E34 te rijden. Vrachtwagens die niet moeten laden of lossen in Hoogstraten en dus op korte tijd door de verkeerssluizen rijden, krijgen automatisch een boete. JANUARI - Om hulp te bieden bij een hartstilstand start Hoogstraten met een EVapp-vrijwilligers netwerk. Wanneer er een oproep binnenkomt bij de hulpcentrale, krijgen aangesloten vrijwilligers die kunnen reanimeren en in de omgeving van het slachtoffer wonen, langs hun mobiele telefoon een oproep als er iemand in de buurt een hartstilstand krijgt.

14

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

• De zebrapaden op de Vrijheid en enkele zijstraten worden bij invallende duisternis beter zichtbaar gemaakt met opvallende led-verlichting. De stad plaatst die flikkerende verlichting zonder medeweten of toestemming van wegbeheerder AWV. "Dat ze dan maar met alternatie-


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 15

PERSOVERZICHT

januari - juni

MEDIA

2017

ven komen. Wij opteren voor veiligheid”, klinkt het vastberaden.

• Het voormalige café 't Zonnetje in Meerle heropent onder de naam Buurman & Buurman. Cis Van Aperen en Johan Pals willen er een dorpscafé voor jong en oud van maken.

• Het Hoogstratens Zwem Team (HOZT) is op zoek naar extra coaches. Het team startte een jaar geleden na de opening van het zwembad. Men verwachtte een vijftigtal leden, maar dat zijn er ondertussen meer dan 100.

• De Nederlandse politie onderschept negen vluchtelingen in Hazeldonk, bij de grensovergang in Meer. Zes Vietnamezen en drie Irakezen verstopten zich in een koelwagen met groenten. Ze dragen speciale kleding tegen de kou, maar omdat ze voor onderkoeling vrezen, bellen ze zelf naar de politie van zodra ze goed en wel in België zijn. • Het leek op de processie van Echternach, maar na tien jaar is de bouwaanvraag voor de kloostersite in Meer klaar. Het is een stapel plannen van meer dan 2 meter hoog, waarmee men de goedkeuring vraagt voor sloopwerken, de restauratie van 5 historische gebouwen en 17 nieuwbouwwoningen. De werken zouden rond de jaarwisseling starten. • Het als monument beschermde Knechtjeshuis op de Vrijheid krijgt na bijna twee jaar weer een toekomst als horecazaak. Marleen Jansen en Chantal de Swart hopen er tegen het najaar 2017 hun lunchcafé D'n Zotte Zaligheid te openen.

• De Mosten is al jaren het zorgenkind van de stad. Ooit zocht men naar een koper of erfpachtnemer, maar dat draaide op niets uit. Nu werkt men aan een masterplan dat voor extra bezoekers en meer inkomsten moet zorgen. Het gaat om een investering van bijna 900.000 euro. • De in 1885 gebouwde Lourdesgrot naast de parochiekerk in Meer is in verval. De stad wil de werken liefst in eigen beheer uitvoeren.

• Met een enquête wil het stadsbestuur polsen naar de culturele behoefte van haar inwoners. Het bestuur gaat op zoek naar eventuele tekorten in het culturele aanbod én naar de noodzaak van een cultuurhuis.

• Het OCMW woonzorgcentrum gaat samenwerken met dat van Grobbendonk, Balen, Meerhout, Hulshout, Herentals en Geel en het woonzorgcentrum Ter Kempen in Meerhout, voor mensen met een mentale of psychische aandoening. Samen staan ze voor 688 bedden en wordt de Zorgvereniging Kempen het grootste samenwerkingsverband van Kempense woonzorgcentra. • Het stadsbestuur van Hoogstraten trekt 50.000

FEBRUARI - Tinello wint de cultuurprijs 2016. Het gezelschap speelde twintig voorstellingen van ‘Festen’, met een viergangenmenu voor de bezoekers. Zaal Cecilia is laureaat culturele verdienste en Equal Idiots wordt bekroond als vernieuwend initiatief. De publieksprijs ging naar de 16-jarige auteur Joachim Rombouts. euro uit voor de uitbreiding van de parking aan de kapel Onze-Lieve-Vrouw op den Akker in Minderhout. Nogal wat bezoekers komen er in de meimaand of tijdens examenperiodes een kaarsje branden.

• In de Leemstraat opent Het Huis van Ben dat mensen met autisme ondersteuning en therapie wil bieden. De naam verwijst naar de film ‘Ben X’ van Nic Balthazar, over een jongen met autismespectrumstoornis. Via muziektherapie wil men het zelfvertrouwen van jongeren met autisme een boost geven. • De buurtbewoners van de wijken Houvast en Buizelhoek verzamelen bijna vijfhonderd handtekeningen omdat zich niet kunnen vinden in de verkeersafwikkeling van een geplande verkaveling in de omgeving van de Lodewijck De Konincklaan. Hiermee dwingen ze spreekrecht af in de gemeenteraad.

MAART

• Hoogstraten heeft het beste openbaar vervoer in de Kempen, dat blijkt uit de eerste gemeentetest van 2017. De stad haalt de zesde beste score van Vlaanderen, met 7,8 op 10. Na het verdwijnen van de belbus investeerde de stad jaarlijks 42.000 euro voor een reguliere busverbinding met Meerle. Er blijven nog twee zwarte vlekken: de ontsluiting van deeldorp Meersel-Dreef, waar enkel scholierenvervoer is; ook Wortel-kolonie kan men niet met het openbaar vervoer bereiken.

• De crowdfunding voor de renovatie van de kapel bij het rusthuis brengt 40.000 euro op. Een overdonderend succes waar het beschermcomité niet meteen op gerekend had. Op 21 mei wordt

de kapel feestelijk heropend.

• De brug tussen de Schoorstraat in Minderhout en Castelré wordt dit jaar vernieuwd. Hoogstraten en het Nederlandse Baarle-Nassau betalen elk 50.000 euro. De brug is sinds vorige zomer uit veiligheidsredenen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

• De weergoden zijn het carnaval in Wortel niet gunstig gezind. De toeschouwers moeten regen en wind trotseren om de stoet door de straten van het dorp te zien rijden. • Worteldorp is nu zone 30 door een beslissing van wegbeheerder AWV. De laatste jaren gebeurden er regelmatig ongevallen vooral in de bocht aan het oorlogsmonument.

• De Coöperatie Hoogstraten gaat weer uitbreiden. Er komt een inpakloods voor tomaten bij en tegen het einde van 2017 volgt de bouw van een kantoorruimte. Het aantal werknemers steeg in tien jaar tijd van vijftig naar negentig. • Naar jaarlijkse gewoonte begint Coöperatie Hoogstraten het seizoen met de verkoop van de eerste aardbeien voor een goed doel. Delhaize koopt de eerste kist met acht bakjes van 500 gram voor 4.000 euro. De Coöperatie verdubbelt dat bedrag tot 8.000 euro voor de MS-liga. • Op elke 1.000 Kempense gezinnen zijn er 120 met zonnepanelen, het hoogste aantal in Vlaanderen. Samen leveren ze 13% van de elektriciteit van de Kempense gezinnen. • De Vlaamse overheid kent een subsidie van 2,9 miljoen euro toe voor de restauratie van de toren

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

15


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 16

MEDIA

PERSOVERZICHT

januari - juni

2017

zwaar beschadigd na een brand. De twee aangrenzende panden liepen waterschade op. • Het stadsbestuur werkt in opdracht van de overheid aan een kerkenplan. In dit toekomstplan blijven erediensten de hoofdbestemming van de kerkgebouwen. Daarnaast is er plaats voor medebestemmingen. Men onderzoekt welke andere bestemming men kan geven aan de Sint-Clemenskerk in Minderhout.

• De voortuintjes voor het Klein Seminarie worden vervangen door vaste constructies waar de leerlingen op kunnen zitten of staan. Die werken worden uitgevoerd zonder subsidies en moeten voor de zomer klaar zijn.

APRIL - Onder impuls van het cultuurhuis De Warande zwaaien Kempense kerken de deuren open voor het kerkenfestival ‘In SacredPlaces’. De dansvoorstelling urBach op de tonen van muziek van Bach in de Sint-Katharinakerk is een van de grote blikvangers.

en de beiaard van de Sint-Katharinakerk.

• Het OCMW selecteert drie kandidaten die een voorstel mogen doen om het voormalige rusthuis om te vormen tot een multifunctionele campus. Bovenop 35 assistentiewoningen zal er plaats zijn voor o.a. Kind & Gezin, Centrum voor Geestelijke Gezondheid, Jongeren Advies Centrum en een nierdialysecentrum. Na een oproep komen er 40 mogelijke namen binnen, daaruit kiest men de naam ’t Gastenhuys. • De 135 inwoners van het Nederlandse Castelré brengen hun stem voor de verkiezing van een nieuwe Nederlandse regering uit in Café In Holland. Het gehucht hoort bij Baarle-Nassau, maar ligt veel dichter tegen Hoogstraten aan. • Turnkring 't Spagaatje gaat op zoek naar 200.000 euro voor de bouw van een nieuwe gymzaal. Dat bedrag komt men nog te kort voor de bouw van een volwaardige turnzaal, die de club samen met de stad plant op een terrein achter het zwembad. • Meer dan 250 architecten en bouwontwikkelaars nemen deel aan ‘House of Things’. Ze krijgen uitleg over technieken allerhande, die op ons afkomen tegen 2050. Het panelgesprek wordt geleid door tv-presentator en wetenschapper Lieven Scheire.

• De overbevolking in de Kempense gevangenissen is de voorbije jaren teruggedrongen: van 2.024 gedetineerden in 2013 tot 1.498 in 2016. Dat is nog altijd een pak meer dan de voorziene capaciteit van 1.178 gedetineerden: 430 in Merksplas, 301 in Wortel, 262 in Turnhout en 185 in Hoogstraten. • Het stadsbestuur wil in het leegstaande Raad-

16

huis in Meerle maatschappelijke diensten onderbrengen zoals de bibliotheek, een polyvalente ruimte voor zitdagen en culturele activiteiten. De gemeenteraad stelt een architect aan voor de renovatie van het interieur en de installatie van de lift. Dat wordt waarschijnlijk een buitenlift aan de achterkant.

• Justitie sluit de vredegerechten in Hoogstraten, Arendonk, Herentals en Geel. Alleen in Turnhout, Westerlo en Mol zetelt er nog een vrederechter. Waar het vredegerecht verdwijnt, kan de overheid nog in eigen gebouwen zittingen van de vrederechter organiseren. • In samenwerking met Pidpa wil het stadsbestuur 107 zuiveringsinstallaties plaatsen bij huizen die men niet op het rioleringsnetwerk kan aansluiten. De wetgever legt die verplichting op tegen 2026. Door de werken in eigen beheer uit te voeren, wil men jaarlijks een vijftigtal individuele waterzuiveringsinstallaties plaatsen, zodat men binnen twee jaar met alles in orde is.

• De vzw LA:CH staat er weer. Na de musicalproducties ‘Gelmel’ in 2010 en ‘1814, de Vergeten Veldslag’ in 2014 staat de vereniging nu klaar met de muziektheatervoorstelling BLAUW.

• Het stadsbestuur neemt gronden van de SintJorisgilde Meer in erfpacht. Dat is nodig om een openbare parking aan te leggen bij de kloostersite in de Donckstraat.

• De Boerenbond start, in samenwerking met de VDAB, een proefproject om vluchtelingen aan de slag te helpen. Men spreekt tuinbouwers in de streek rond Hoogstraten en Sint-KatelijneWaver aan om vluchtelingen bij hen te werk te stellen. • Een 27-jarige Nederlander reed op 11 september 2016 met zijn bestelwagen in op acht wielertoeristen van De Zwaantjes uit Wortel. De politierechtbank in Breda veroordeelt de man tot 150 uren werkstraf en een rijverbod van zes maanden.

• Een gespecialiseerde firma voert een zogenaamde 'stenenpluk' uit aan de toren van de SintKatharinakerk. Als voorbereiding op het plaatsen van stellingen voor de restauratie worden omwille van de veiligheid alle loszittende stenen verwijderd. • Het schepencollege geeft een positief advies aan een fel gecontesteerde verkavelingsaanvraag in het centrum van Hoogstraten. Er zijn wel enkele strikte voorwaarden aan verbonden Jef Michielsen trekt in het najaar opnieuw naar Zuid-Afrika om er zijn 'Fietsproject Jef' in Plettenberg Bay verder uit te bouwen. Dankzij het project hebben al honderden kinderen leren fietsen.

APRIL

• De koffiemok van Toerisme Hoogstraten krijgt een nieuwe opdruk. Van de twaalf inzendingen kiest men voor het ontwerp van de 21-jarige Hannes Tilburgs uit Hoogstraten, die grafisch ontwerp studeert.

• Het gebouw van café Kokomo City, op de hoek van de Vrijheid en de Karel Boomstraat is

• In de gemeenten Wuustwezel, Ravels en Hoogstraten worden meer dan een miljoen kip-

• Coöperatie Hoogstraten en Belorta in Sint-Katelijne-Waver, de twee grootste groente- en fruitveilingen van de provincie Antwerpen, werken al samen, maar nu is er een fusiecomité opgericht om een eventuele samensmelting voor te bereiden.

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

• Restaurant De Tram bestaat 100 jaar. Het verhaal begint 1917 als een tramhalte, een klompenmaker en een café. Nu is het hotel-restaurant in handen van de vierde generatie van dezelfde familie.


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 17

PERSOVERZICHT

pen gehouden. Te veel als men weet dat veertig procent van de uitstoot van het fijn stof in Vlaanderen afkomstig is van landbouw. Ook de uitstoot van veestallen houdt risico’s in.

• De bewoners van de Minderhoutsestraat organiseren een groot buurtfeest om hun nieuwe straat in te huldigen. Er is één klein probleem: de toplaag asfalt is er nog niet, maar dat zet geen domper op de feestvreugde.

MEI

• Het is goed geweest”, vindt een groep bewoners langs de E19. Ze dienen een bezwaar in tegen de komst van zes nieuwe windturbines in hun omgeving. Er staan naast de E19 al zes molens in Hoogstraten. Er zijn er nog twee extra vergund op de Tommelberg. En nu zouden er in de regio nog eens zes bijkomen.

• 180 telers aangesloten bij BelOrta uit Sint-Katelijne-Waver tekenen een petitie. Ze willen niet dat er een fusie met Coöperatie Hoogstraten komt.

• Het stadsbestuur wil voortaan bij elke verkaveling ondergrondse afvalcontainers installeren. Nu is dat al zo bij het woonzorgcentrum Stede Akkers. Er komen er ook in de Mouterijstraat en in de voormalige site van Friswit. • De linkervleugel van de boerderij in WortelKolonie krijgt een grondige opknapbeurt. Taxandria Elixir uit Sint-Lenaarts is kandidaat om in het gebouw een distilleerderij te huisvesten. • Het OCMW viert het vijfjarig bestaan van het nieuwe woonzorgcentrum Stede Akkers. Tijdens het slotfeest wordt de gerestaureerde kapel ingehuldigd.

• Natuurpunt Markvallei heeft 35 hectare natuurgebied aangekocht in de Smisselbergen, een gebied dat zich uitstrekt over Minderhout en Meerle. Het gaat om een ongerept bosgebied dat aansluit op het domein Den Rooy.

januari - juni • Vier jaar nadat ze café Tooghuis openden, geven Marleen De Vrij en Jack Van Aart de fakkel door aan Laurent Van Ham. Hij wil er een echte bruine kroeg van maken, met biljart en darts. Zo wil hij de leemte invullen die de sluiting van café Warande naliet. • Zo'n 500 mensen woonden de première bij van de kortfilm Has#tag, een project van de vzw Stokpaardje uit Zoersel. De film, vertolkt door enkele jongeren uit Hoogstraten, waarschuwt voor de gevaren van internetmisbruik. De film zal getoond worden op middelbare scholen en er komen ook lespakketten bij.

JUNI

• Het nieuwe bezoekerscentrum van Wortel- en Merksplas-kolonie opent in een van de gebouwen van de boerderij in Merksplas-kolonie. Er loopt een aanvraag om de twee Vlaamse kolonies, samen met vijf Nederlandse, te erkennen als UNESCO-werelderfgoed.

• Naar aanleiding van de Open Kerkendag organiseerde de Sint-Jorisgilde zondag in de parochiekerk van Wortel een initiatie kruisboogschieten. Bezoekers kregen ook een stand van zaken over het restauratiedossier. Dat is 25 jaar geleden opgestart. Toen werden de werken geraamd op 1.180.000 euro. Intussen is dat bedrag bijna verdubbeld.

• De voorgevel van Den Berrie maakt weer deel uit van het straatbeeld. Hij moest in de oorspronkelijke staat heropgebouwd worden nadat hij vorig jaar instortte. Het huis is volledig nieuw. • De rijrichting in de Postweg verandert. Binnenkort mag men alleen nog van de 's Boschstraat naar de Gelmelstraat rijden. De verkeerssituatie die er vandaag geldt, klopt niet.

MEDIA

2017

Het is te gevaarlijk om de Postweg in te rijden als men vanuit het centrum komt. • Jef Buts (66), de blinde gevangenisdirecteur van Wortel, moet zich voor de strafrechter in Turnhout verantwoorden voor aanranding met geweld, omkoping en zedenschennis. De storm rond Jef Buts barstte in augustus 2013 los.

• Equal Idiots - Thibault Christiaensen en Pieter Bruurs vielen al op in Humo's Rock Rally en StuBru's Nieuwe Lichting. Hun debuutalbum ‘Eagle Castle BBQ’ stelt niet teleur. Christiaensen en Bruurs studeren nog en spelen voor de lol. Dat hoor je aan de ongedwongenheid van het album.

• In de Donckstraat in Meer ontstaat vlak bij de kerk een lek in de waterleiding. Een deel van de straat stroomt onder en wordt afgesloten voor het verkeer, maar er komt geen water in de woningen. • De Heilig Bloedprocessie kan voor het eerst in drie jaar twee zondagen op rij in zomerse weersomstandigheden uitgaan. De processie en de jaarmarkt op woensdag lokken duizenden bezoekers naar Hoogstraten.

• De Klapekster opent zijn vernieuwde lokalen in de vroegere boerderij van de kolonie. Natuurpunt kreeg het gebouw een tiental jaren geleden in erfpacht. Vorig jaar kwamen 33.000 bezoekers langs.

• Veertig jaar geleden, op 1 juli 1977, was de fusie van Hoogstraten een feit. In andere steden en gemeenten was dat al op 1 januari 1977 het geval. Maar omdat er bij de verkiezingen het jaar voordien fraude was vastgesteld, moesten de inwoners in april 1977 opnieuw stemmen. (fh)

• Het OCMW zoekt een privaat partner voor de renovatie of een nieuwbouw op de plaats van het oude rusthuis. Het gebouw geldt als zichtbepalend maar is niet als monument geklasseerd. Op subsidies van Onroerend Erfgoed moet men dus niet rekenen. ”Wat het uiteindelijk wordt, zal afhangen van het voorstel van de kandidaat die we kiezen", zegt OCMW voorzitter Jos Mathé. "We gaan in ieder geval voor één grote welzijnscampus".

• In de keuken op het eerste verdieping van het historische stadhuis zorgt een lek achter een afwasmachine voor flink wat waterschade in de trouwzaal en het toeristisch infokantoor in de kelder. Onder meer een aantal schilderijen van Karel Boomstraat is beschadigd.

APRIL - Het thema ‘Grenzeloos’ wordt ook doorgetrokken tijdens de opening van het toeristisch seizoen. Op het begijnhof is het bijzonder druk tijdens de kleurrijke mondiale markt. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

17


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 18

HORECA

Hotel De Jachthoorn opent spoedig

Een bijkomende troef voor de horeca

HOOGSTRATEN - Over het historisch pand de Berrie werd eerder op deze bladzijden bericht, evenals over de snelle deskundige heropbouw van dit gebouw. Ondertussen opende bistrobar De Jachthoorn er zijn deuren en het mag gezegd worden: een stijlvol, eerder tijdloos interieur, knap verlicht en akoestisch in orde met veel ruimte voor de klanten, een troef meer voor de Hoogstraatse horeca. Maar er komt nog meer. Als straks de oude Jachthoorn wordt afgebroken, komt er een ‘friterie’ die frituur de Roma zal doen Met Ben Van den Zegel, één van de uitbaters, praatten we over de grote plannen die hij en zijn kompanen Hans Van de Broeck en Maarten Aerts nog koesteren. Tot voor kort baatten zij ieder onafhankelijk van elkaar een zaak uit, de oude Jachthoorn, de frituur Roma en evenementenzaal Le Cirq. Maar een moderne horeca-uitbating moet vooruitkijken: de handen in elkaar slaan, met de eigenaar van de panden spreken, plannen maken en er aan beginnen, zo simpel is dat. Of toch niet, want de geleverde inspanningen kostten hun tol, te lezen op de aangezichten van Hans, Maarten en Ben na de opening van De Jachthoorn als bistrobar. En dat er problemen in de horeca zijn, mochten we al snel vernemen. Er kwam een sluitingsdag (op donderdag) omdat een volledige personeelsbezetting 7 op 7 vanaf het begin moeilijk in te vullen was. Bovendien vereist de witte kassa dat de horeca nog professioneler moet gaan werken om te rendabel te overleven.

”De oude jachthoorn wordt afgebroken, daar komt een ‘friterie’ die frituur de Roma zal doen vergeten.” Voor Ben komt dit neer op twee principes waaraan de nieuwe uitbating moet voldoen. Zoveel mogelijk kosten centraliseren door straks één keuken te hebben voor zowel bistro als friterie, hetzelfde sanitair, één verzekering als huurder, uitbater, werkgever, één internetaansluiting, enz. Tweede principe is zoveel als mogelijk activiteiten concentreren en verruimen, nieuwe dingen brengen. Vandaar het idee om vanuit de horeca activiteit een hotel op te starten dat versterkend werkt zowel voor Le Cirq als de bistro. Stilstaan is in de sector in feite achteruitgaan. Professioneel uitbreiden is dus de boodschap, om klaar te zijn voor de toekomst. Vier jaar werd hier al in stilte aan gewerkt.

18

Moe maar verenigd in hun nieuwe project: Maarten Aerts, Hans Van den Broeck en Ben Van de Zegel voor bistrobar De Jachthoorn die volgend jaar een nieuwe friterie als buur krijgt. Ondertussen zouden toeristen en feestvierders hier ook al in hotelkamers terecht kunnen voor een verkwikkende nachtrust.

Hotel

Aan de gevel van de leegstaande oude Jachthoorn hangt momenteel een openbaar onderzoek uit over een wijziging van de invulling van het nieuwe gebouw. Het betreft de omvorming van de bovenbouw van 3 appartementen naar de inrichting van hotelaccomodatie met 6 kamers, suite en een studio.

Ben kreeg van tal van feestvierders in Le Cirq geregeld de vraag naar overnachtingsmogelijkheden. In Hoogstraten bleken die nog altijd eerder beperkt. Ook het bedrijfsleven stelde langer geleden dezelfde blinde vlek vast, bezoekers diende men dikwijls te slapen te leggen verder weg van Hoogstraten, tot in Breda of Turnhout toe. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat de nieuwe accommodatie het gat in de markt kan dichten. Bovendien kan dit versterking bieden aan de gecentraliseerde uitbating van res-

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

taurant en frituur zodat de leefbaarheid meer gegarandeerd is. In overleg met eigenaar Johan Michielsen werd dus besloten het spiksplinternieuwe gebouw in te richten met hotelkamers. De aanvraag daarvoor loopt, bij het Vlaamse Gewest wordt de erkenning aangevraagd.

Van zodra de vergunningen er zijn, kan het hotel in principe open. Maar daar wil of kan Ben nog geen datum op kleven. Eerst moet de bistrobar stabiel draaien vooraleer de uitbreiding met hotelservice kan starten. Toerisme Hoogstraten lijkt er straks in ieder geval een troef bij te hebben. Die moet dan uiteraard ook nog gepromoot worden. Er werden alvast vier scooters voor een aardbeienroute of grenstocht aangekocht.

Stilte

Op de verdiepingen treffen we zes hotelkamers in drie prijsklassen, één suite voor een gezin met


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 19

HORECA

(kleine) kinderen en een studio voor langverblijvers. Deze ruimten zijn klassevol, sober maar kwalitatief ingericht met boxsprings, een werktafel, koffiezet, airco en steeds het toilet in een aparte ruimte, gescheiden van het overige sanitair als douche en wastafel. Opvallend is de stilte in het gebouw, een goede isolatie ook aan de kant van de Vrijheid moet garant staan voor een perfecte nachtrust voor de gasten. Ontbijt is inbegrepen in de kamerprijs die schommelt tussen 95 en 115 euro per nacht. De suite (met ligbad) is wat duurder, voorzien op 4 personen en de studioprijs is afhankelijk van de verblijfsduur.

�De overnachtingsmogelijkheden zijn in Hoogstraten nog altijd te beperkt.�

In deze comfortkamer aan de straatzijde in hotel De Jachthoorn hoor je nauwelijks iets van de drukte en het straatlawaai van de Vrijheid.

Een concrete openingsdatum is er dus nog niet. Eens de bistro vlot en succesvol draait, kan het hotel de deuren openen. Dat zal niet afhangen van de inspanningen die er geleverd zijn, maar wel van de klanten die van comfort en stijl houden bij de uitgebreidere spijsen drankkaart van de Jachthoorn. Wanneer het zover is, hebben ook uw eigen gasten na een feestje of familiebijeenkomst nog meer mogelijkheden om zalig te kunnen blijven slapen in Hoogstraten. (ep)

Abonnement p j andaaag vernieuwen !!!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

19


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 12:07 Pagina 20

ERFGOED

”En gij zorgt voor de heropbouw” ligt na tien jaar in de boekhandel

De bewogen geschiedenis van de Sint-Katharinakerk en -toren

HOOGSTRATEN - Men zal het dan wel in de kop krijgen. Op een blauwe maandag beslissen om een boek te schrijven. Wetend waaraan men begint, onwetend hoe zoiets gaat aflopen. In 2008 begonnen ze eraan, de toen al gepensioneerde heren Nand Doms en Johan Ooms. Op die leeftijd, sorry ouderdom, zou men beter moeten weten. Maar goed, na zowat 10 jaar aanmodderen is het eindelijk gelukt. Vanaf begin december ligt het emplooi in de boekhandel met de niets aan verbeelding overlatende titel: ”En gij zorgt voor de heropbouw”. Op 22 juni 1958 werd de heropgebouwde toren van de Hoogstraatse St.-Katharinakerk plechtig ingehuldigd. 50 jaar later, in 2008 maakten Nand Doms en Johan Ooms op vraag van het gemeentebestuur in de kerk een tentoonstelling over de vernieling en heropbouw van kerk en toren. Dat initiatief mocht op nationale en internationale belangstelling rekenen. De voorbereiding had een jaar aan studiewerk en organisatie in beslag genomen, wat de uitvoerders deed besluiten dit uitputtende werk niet verloren te laten gaan. Men ging er een boek over schrijven, een wat overmoedig idee ontsproten in een moment van euforie en op een blauwe maandag. Altijd fout, zoiets. Of toch bijna altijd. Maar goed. De idee werd nog aangewakkerd doordat jongelui het bestaan van kerk en toren als een hoogst normale evidentie beschouwen. Terwijl heel de heropbouw van kerk en toren nochtans het voorwerp is geweest van een zeer bewogen geschiedenis. Bovendien was de betreffende historie in de loop der jaren in verschillende publicaties nooit in zijn geheel behandeld. Toch maar aan het werk dus om dit

turbulent verhaal op schrift te stellen, al wat het maar om het te bewaren voor de volgende generaties.

23 oktober 1944

Na de landing in Normandië, 6 juni 1944, waren de geallieerden begin september opgerukt tot op de zuidelijke oever van het kanaal Dessel-Schoten, hier beter bekend als de ‘Vaart’. Na een aantal serieuze schermutselingen vestigden de Engelse Polar Bears een bruggenhoofd op de noordelijke oever en rukten geleidelijk aan op tot in Rijkevorsel-centrum. Uiteindelijk stokten de gevechten. Er vormden zich een Engelse linie zowat op de lijn Hees-Achtel, en een Duitse op de lijn Aard-Castelré. Hoogstraten-centrum, nog steeds onder Duitse bezetting, lag daar middenin en zat voor 6 weken letterlijk tussen twee vuren. De ‘beschieting’ - zo noemden de Hoogstratenaren deze dramatische periode. Er vielen immers nogal wat miskleunen van schoten op Hoogstraatse daken in plaats van bij de vijand. De toren van de St.-Katharinakerk was met zijn

105 m hoogte voor de Duitsers een uitstekende uitkijkpost om de loop van hun kanonnen aan te sturen. Dat werd ook dé trigger om hem bij hun aftocht met 2 ton dynamiet plat te leggen. Om te beletten dat de Engelsen eveneens vanop de toren een kijk konden hebben op de Duitse terugtocht naar Breda? Om de Engelse opmars te stuiten door het puin op de Vrijheid? Of was het misschien uit wraak, frustratie, een dronkenmansactie? We zullen de juiste toedracht nooit weten. De zogenaamde ‘Sprenggruppe’ die de dynamitering uitvoerde, werd nadien overgeplaatst naar het Oostfront. Hun bestofte verslagen zitten dus mogelijk ergens ondergespit in een of ander Oost-Europees archief, waar we niet zijn gaan zoeken. Hoe dan ook, in de vroege mistige ochtend van 23 oktober 1944 lag de 16de-eeuwse toren (gebouwd door graaf de Lalaing en gravin Elisabeth van Culemborg) in puin over de Vrijheid. In zijn val had hij een groot gedeelte van de kerk en het volledige stadhuis mee in de vernieling gesleurd.

Hoofdrolspelers

Amper was het stof gaan liggen of er verscheen een merkwaardige figuur bij de brokstukken, in de persoon van majoor Balfour. In het burgerleven professor geschiedenis aan het Cambridge Kings College, in oorlogstijd toegetreden tot het S.H.A.E.F. (Supreme Headquaters Allied Expeditionary Force) sectie Monument, Fine Arts and Archives. Dit legersegment was ermee belast om zoveel mogelijke kunstschatten te redden die door bombardementen van oorlogvoerende collega’s werden bedreigd. Er waren dus militairen om zoveel mogelijk stuk te gooien, er waren er anderen om in de mate van het mogelijke de schade te beperken. Omstaanders brachten de majoor in contact met Jozef Lauwerys, toen priester-leraar aan het Klein Seminarie. Hij was voorzitter van de toenmalige Hoogstratens Oudheidkundige Kring,

20

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 21

ERFGOED

eminent kenner en hartstochtelijk beschermer van de kerk en haar kunstschatten. Het klikte onmiddellijk tussen Lauwerys en de energieke Balfour die in zijn enthousiasme na enkele gesprekken aan eerstgenoemde de historische woorden ontlokte: ”We herbouwen de toren”.

Jozef Schellekens was de derde hoofdrolspeler. Hij was als gedreven provinciaal architect belast met het beheer van de openbare gebouwen in het arrondissement Turnhout. Op eigen risico organiseerde Schellekens al op 7 november 1944, amper 14 dagen na de val, een aanbesteding met het oog op de stabilisering van de gevaarlijke bouwdelen en de vrijwaring van de bedolven kunstschatten. Met het oog op de naderende winter was dit een hoogst noodzakelijk initiatief. Maar om te beginnen en zeker ook administratief gezien, was dat helemaal geen evidente oefening.

Selectief ruimen

Hoe dan ook, op 15 november kon de Beerse aannemer Van Steenbergen aan de slag voor de uitvoering van de broodnodige ‘instandhoudingswerken’. Die grotendeels werden tenietgedaan toen op 29 maart 1945 vlakbij een V1-bom viel in de hof Donnez (thans Kruidvat). Opnieuw beginnen dan maar. Ondertussen was de begijnhofkerk tot voorlopige St.-Katharinaparochiekerk bevorderd.

Inmiddels waren de Engelsen driftig aan de slag gegaan met puinruimen om de bomkraters in de wegen te vullen. Hun snelle opmars naar Breda, de Duitsers achterna, mocht immers niet gehinderd worden door de versperde Vrijheid. Balfour, Lauwerys en Schellekens hadden hierbij de grootste moeite om de ruimers aan te manen om selectief te werk te gaan. Men was immers tot het inzicht gekomen dat bij gebrek aan originele plannen de puinstukken de enige documentatie vormden om later via opmeten en fotograferen ervan de torenplannen correct te reconstrueren. Op aanwijzing van getuigen heeft men later gelukkig nog menig stuk bewerkte witte steen terug uit de wegen kunnen opgraven.

Onmogelijke opdracht

Op 23 november 1944 bezichtigde kardinaal Van Roey het puin. Leraar Lauwerys tekende dit nauwkeurig op in zijn dagboek. Zo vermeldt hij dat de kardinaal koudweg aan Lauwerys de opdracht gaf: ”En gij zorgt voor de heropbouw”. Waarop Lauwerys nederig en gedienstig antwoordde: ”Goed, Eminentie”. Allicht was hij er zich toen niet van bewust welke ellende hij zich hiermee op de hals haalde. Het zou hem immers haast onmenselijk veel inzet kosten. Hij kreeg af te rekenen met ontiegelijk veel tegenslagen, en kartrekkers vaak te beurt valt, zelfs met onrechtvaardig veel tegenwerking.

Op 1 juni 1945 benoemde de kardinaal seminarieleraar Jozef Lauwerys tot pastoor-deken van Hoogstraten zodat hij zich voltijds aan zijn opdracht kon wijden. Voltijds, goed gelezen, 30

jaren lang. Een periode met weinig zicht op de binnenkant van zijn slaapkamer. Die ”En gij zorgt…” werd de titel voor het boek over de heropbouw. Laat dit een postume hulde zijn aan de deken, die bij leven in Hoogstraten veel te weinig waardering kreeg voor het verwezenlijken van het schier onmogelijke…

Het boek

Uiteindelijk is het een werkstuk geworden van 460 pagina’s tekst en foto’s, hoofdzakelijk geput uit de uitgebreide beeldbank van het Stedelijk Museum. Voor de rest is het vergaring van informatie op een onnoemelijke (zeer veel tijd vergende) sisser uitgelopen. Er is zeer weinig materiaal over te vinden: zelfs het roemrijke Rijksarchief, de archieven van het aartsbisdom, het ministerie van Justitie en Openbare Werken, het stadsarchief Hoogstraten, het Agentschap R-O Vlaanderen Antwerpen (onroerend erfgoed) hebben onbegrijpelijk enkel een paar onbenullige documenten in depot. Gelukkig heeft de familie van architect Stynen na diens overlijden zijn (onvolledige) archief geschonken aan het APA (Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen). Daaruit kon er nogal wat informatie worden opgehaald.

Bovendien heeft deken Lauwerys zelf een zeer aanzienlijk archief nagelaten. Dat is dan ook de belangrijkste informatiebron geworden. Alleen kostte het ontcijferen van zijn hanenpotengeschrift de makers ontiegelijk veel ‘vergrootglaskijkerij’. Het boek bevat twee delen, de heropbouwwerken (deel1) en de restauratie/vernieuwing van meubilair en kunstschatten (deel 2). Binnen het korte bestek van dit stuk gaan we nu niet in op het meer inhoudelijke van deze items. Daarop komen we terug in een volgend nummer. (nad)

Najaarslezing De auteurs Nand Doms en Johan Ooms kregen van Erfgoed Hoogstraten de vraag om haar traditionele najaarslezing te verzorgen en een en ander over het boek te komen vertellen. Deze lezing (gratis toegang met drankje toe) heeft plaats op vrijdag 8 december om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Uiteraard zal het boek ook daar te koop zijn voor de zeer democratische prijs van 35 euro. Het zal beslist mooi staan onder de kerstboom. Je kan intekenen op het boek, dat gedrukt werd op 250 exemplaren, door € 35 te storten op de projectrekening nr. BE51 7350 4722 7062 op naam van Ooms J & Doms F, Kloosterstraat 11 2330 Merksplas met vermelding van naam, adres en aantal exemplaren. Om zeker te zijn van de reservatie kan je alvast je intekening op voorhand mailen naar ‘nand.doms@gmail.com’. Je kunt het boek nadien afhalen na de lezing of bij Nand Doms, Kloosterstraat 11 2330 Merksplas en Johan Ooms, Tichelarijstraat 52b2 Turnhout. Indien gewenst kan het per post naar uw thuisadres gestuurd worden, na storting van 35 + 6 = € 41 per exemplaar. De boeken zullen medio december worden verstuurd. Het boek wordt vanaf 8 december eveneens aangeboden in de Standaard Boekhandels van Hoogstraten en Turnhout, evenals bij de toeristische dienst van de stad Hoogstraten in de kelder onder het stadhuis.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

21


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 22

FOTOGRAFIE

Voor de lens van Wim Verschraegen

Natuurfotografie buiten categorie

HOOGSTRATEN - De naam Wim Verschraegen duikt regelmatig op in verschillende media. Wim is een hobbyfotograaf die zich heeft toegespitst op natuurfotografie. Maar die hobby is uitgegroeid tot een onvervalste passie en de resultaten zijn gewoonweg schitterend. Via sociale media, in dit eigenste maandblad, in tijdschriften en publicaties van Natuurpunt, op wedstrijden in binnen- en buitenland en tijdens de voordrachten in De Klapekster kan je van de foto’s van Wim genieten. Ook het stadhuis maakt regelmatig gebruik van de prachtige beelden die Wim met zijn camera weet te maken. Gelukkig kan hij zijn passie delen met zijn hele gezin. Zijn vrouw Ingrid Brosens en de kinderen Luna en Senne zijn al even hard gebeten door de natuur en de fotografiemicrobe. jonge natuurliefhebbers binnen de Wielewaal vonden mekaar en achtten de tijd rijp voor de oprichting van een JNM-afdeling in Hoogstraten. Onze Tom, ikzelf, Dimitri Van Pelt en Fons Jansen startten in 1991 met JNM Markvallei. De eerste activiteit was meteen raak. De opkomst was groot. Bart Hoeymans en Katrien Knaeps waren er toen ook al bij. Ingrid en haar broer Geert sloten wat later aan. We vormden een hechte vriendengroep en legden ons intensief toe op natuurstudie. Op dat moment was JNM misschien wel de boost die De Wielewaal nodig had. Veel nieuwe en frisse energie van de jeugd die de ouderen ook terug in actie bracht. Op dat moment was er eigenlijk niet echt een groot onderscheid tussen activiteiten van JNM en De Wielewaal. Op elke activiteit van De Wielewaal en later ook van Natuurreservaten vzw, liep het vol met JNM-ers. Het doorstromen ging dan ook vanzelf en dat maakt dat er heel wat van onze generatie nu nog altijd heel actief zijn binnen Natuurpunt. Bart Hoeymans is ook boswachter geworden bij ANB.”

Wim in actie, fototoestel in de aanslag. Wim groeide samen met zijn broer Tom op in Minderhout en ging naar school in Zondereigen. ”Dat was een zalige tijd. Mijn moeder gaf er les in het dorpsschooltje. Tom en ik hadden tijd en mogelijkheden genoeg om de prachtige omgeving te verkennen. De vallei van het Merkske was in onze jeugdjaren al geen onbekende. Zo waren mijn ouders ook eigenaar van het Huisven op de Castelreesche heide waar we vele uren vertoefden. Enkele jaren geleden werd dit verkocht aan Staatsbosbeheer. Onze ouders waren zeer begaan met het lot van de natuur en zo zijn we in Hoogstraten bij De Wielewaal te-

”Mensen moeten helemaal niet ver reizen om mooie dingen in de natuur te zien.” 22

recht gekomen.” Samen met Natuurreservaten vzw was De Wielewaal de voorganger van het huidige Natuurpunt.

Wim: ”Ik ging de eerste keer, meer dan dertig jaar geleden, samen met onze Tom en mijn ouders op excursie met de Wielewaal. De natuur boeide ons mateloos, maar we hadden voordien nooit gehoord over deze natuurvereniging.”

JNM

”De Wielewaal verenigde een bescheiden groep van natuurliefhebbers in de Hoogstraatse regio. Jef Leestmans, ook afkomstig uit Zondereigen, was actief in die vereniging. Hij startte in Meerle een jongerenwerking vanuit congrescentrum Den Rooy, waar hij conciërge was. Later stroomden een aantal van die jongeren door naar De Wielewaal. Onder hen ook Ingrid en haar broer Geert Brosens. Er was natuurlijk een groot leeftijdsverschil. De

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

JNM was toen voor velen van ons veel meer dan een leidingsploeg van een jeugdbeweging. Het was ons leven. Al onze vrije tijd werd samen doorgebracht. Was het niet op een activiteit, dan wel samen in de Cahier of de Mussenakker. We speelden toen ook nog volleybal in het recreatieve circuit, met een vaste training op vrijdagavond. Niet dat we er veel van bakten, maar dat was eigenlijk niet eens belangrijk.”

Natuurfotografie

Wim specialiseerde zich in vlinders, insecten en amfibieën. ”Die passie is gebleven en werd wellicht ook de springplank naar de fotografie. Ik ben al sinds mijn JNM-tijd actief bezig met fotografie. De laatste jaren echter heel wat fanatieker. Zo hebben we ook de fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei in het leven geroepen. We organiseren fotocafés, excursies, fototentoonstellingen en cursussen. Het in beeld brengen van de schoonheid van onze Markvallei en dit delen met anderen blijft gewoon heel boeiend.


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 23

FOTOGRAFIE

Prijzen en nominaties

Volgens Wim is deze overstekende pad zijn mooiste foto.

Voor mij kreeg fotografie ook een boost toen ik mijn vrouw Ingrid leerde kennen. In mijn schoonfamilie is fotografie constant aanwezig. Ingrid kreeg de fotografie met de paplepel mee, bij mij is het gegroeid. Het is natuurlijk zalig om samen met je vrouw een hobby te kunnen delen. Om tot mooie resultaten te komen, heb je veel

”Ik geloof in de kracht van foto’s.” tijd nodig. Fotografie is ook geen goedkope hobby. Als je partner daar begrip voor kan opbrengen, is dat mooi meegenomen natuurlijk.

Ik heb niet echt een specialisatie binnen de natuurfotografie. Macrofotografie is wel iets dat me bijzonder interesseert. Het is ook een passie die we graag delen. Met de fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseren we daarom regelmatig cursussen. Ik steek heel veel tijd en energie in het fotograferen. Elk weekend ben ik minimaal een halve dag op pad om foto’s te maken. Ik geloof in de kracht van foto’s om gebieden en soorten in de kijker te zetten waardoor deze gemakkelijker beschermd kunnen worden. Met mooie foto’s van natuurgebieden uit onze eigen streek kunnen we mensen ook overtuigen van het feit dat ze helemaal niet ver moet reizen om mooie dingen in de natuur te zien. De macrofotografie tenslotte laat het grote publiek zien hoe mooi en gedetailleerd planten en insecten kunnen zijn. Vele mensen gaan daar gewoon aan voorbij.”

2006 Zundert: aanmoedigingsprijs vogelrevalidatiecentrum (roodborst) 2007 Zundert: 2e prijs fauna (gouden sprinkhaan) en publieksprijs Zundert: 1e prijs fauna (spinnenweb) 2008: 4e prijs en 5e prijs Texel De Krim 2009 Zundert: aanmoedigingsprijs (bekertjesmos) Grasduinen: 2e prijs maandwinnaar (paardenbloemen tegenlicht) Hoogstaten: publieksprijs 800 jaar Hoogstraten 2010 Zundert: eerste prijs flora (sprinkhaannimf in paardenbloem) 2011 Vivara: 2e prijs (overlopend ree winter) Zundert: eerste prijs flora (parasolzwam) 2012 Zundert: 2e prijs fauna (weidebeekjuffer) 2014 Eervolle vermelding macro Benelux fotowedstrijd (paddenstoel) Zundert: 2e prijs flora (oorzwammetje) 2015 Zundert: 2e prijs fauna (gewone pad) Zundert: 2e prijs flora (paddenstoel) 14e prijs macro fotowedstrijd EU (Ndl) 2016 Laureaat Montier en Der (gewone pad) Eerste prijs Groenten en Bloemen Hoogstraten Zundert: 3e prijs fauna (grote populierenboktor) Texel: 3e prijs 2017 Zundert: 2e prijs flora (zwammetjes)

Boek

Wim Verschraegen werkt op dit moment samen met zes Nederlandse natuurfotografen aan een nieuw fotoboek dat zal gaan over de natuur in de Baronie Breda. Het boek zal twintig natuurgebieden in de Baronie in de kijker plaatsen, met onder andere ook het Merkske en de Elsakker/Strijbeekse heide. Tegenwoordig combineert de familie Verschraegen-Brosens twee passies. ”We maken immers ook graag korte en lange uitstappen. Sinds kort beschikken we over een mobilhome. Een zaligheid om daar mee rond te trekken met ons gezinnetje. Natuurgebieden en fotogenieke locaties zijn uiteraard onze favoriete reisbestemmingen.” (ao)

Met het gezin in de mobilhome op reis, op zoek naar natuur en mooie foto-onderwerpen

Website: https://wimverschraegen.wordpress.com/ en www.facebook.com/wimverschraegennatuurfotografie DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

23


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 24

NATUUR

Een kwaliteitslabel voor het natuurgebied

Wortel-Kolonie erkend als stiltegebied

WORTEL - Naar aanleiding van de Dag van de Stilte op 29 oktober erkende Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege Wortel-Kolonie als stiltegebied. Wortel-kolonie is daarmee nog maar het achtste domein in Vlaanderen dat dit kwaliteitslabel mag dragen. De renovatie van het bezoekerscentrum de Klapekster en van de hoevegebouwen in het aanpalende domein van Merksplas-Kolonie zetten de regio meer dan ooit op de toeristische kaart. Het gezamenlijke grensoverschrijdende natuurbeheer versterkte ook de ecologische waarde van het gebied. Deze erkenning als stiltegebied is andermaal een glanzende parel op de kroon… "Zowel in de stad als op het platteland stijgt de vraag naar stille plekken en kwaliteitsvolle omgevingen. De laatste jaren groeit het besef dat stilte en rust een heilzame werking hebben op de mens", zegt Schauvliege, die verder niet bepaald een vlekkeloos ministerieel parcours heeft afgelegd op milieugebied. De erkenning tot stiltegebied mag haar kabinet alvast wel bij de betere beleidsdaden bijschrijven. De vroegere verblijfplaats van landlopers, op het plan onderaan aangeduid onder nr. (8) voegt zich zo bij de Schelde-oevers in Bornem (1) Gerhagen in Olen (2), KempenBroek op de grens van Bocholt Bree en Kinrooi (3), De Liereman in Oud-Turnhout (4), Zwarteput op de grens van Bilzen, Lanaken en Zutendaal (5), Altenbroek in Voeren (6) en de Kalmthoutse Heide (7). Naast de Liereman en de Kalmthoutse Heide is Wortel-Kolonie dus het derde stiltegebied in de Antwerpse Noorderkempen.

Stilte

De erkenning als stiltegebied betekent trouwens geenszins dat mensen of gemotoriseerde voertuigen uit het gebied worden gebannen. De me-

tingen die zijn gedaan om de akoestische kwaliteit van het domein vast te stellen, houden rekening met de ‘gebiedseigen’ geluiden die er te horen zijn.

”Absolute stilte bestaat overigens niet”, zo zei akoestisch raadgever Huibrecht Provoost in DHM van april 1991 (archief 1991_04s/6). Huibrecht is ooit in een akoestische proefkamer met een geluidsniveau van 0 decibel geweest. ”En”, zegt hij, ”ik kan u verzekeren dat het angstaanjagend is. Na een tijdje hoor je zelf je eigen hart bonken. Dat is echt niet prettig. Maar in de natuur zijn er altijd wel geluiden: de wind, de vogels, andere dieren enz.”

Dertig decibel wordt als zeer stil ervaren, enkel in de woestijn is het misschien nog stiller. De eenheid van geluidssterkte is ‘decibel’, genoemd naar de Amerikaanse natuurkundige Graham Bell. ‘Deci’ slaat op het logaritme van 10. Dit wil zeggen dat dat de geluidssterkte bij elke 10 punten meer verdubbelt op de dB-schaal. Concreet betekent dit dat 110 dB dus het dubbele is van 100 dB, niet slechts 10% meer.

Verspreid over Vlaanderen zijn er maar acht relatief kleine domeinen als stiltegebied erkend. De overheid is beslist niet kwistig met het toekennen van dat kwaliteitslabel.

7

Bovendien - en nu worden we even nog technischer - kan ons menselijk oor lage (frequentie)geluiden beter verdragen dan hoge. Bij het meten van geluid wordt daar rekening mee gehouden en wordt dat verschil gecompenseerd door een A-filter. Daarom spreken we bij geluidshinder niet van dB, maar van dBA. De gecorrigeerde norm, zeg maar.

Stiltegebieden

Plaatsen waar overwegend natuurlijke geluiden zoals het ruisen van bladeren, zingen van vogels, roepen van dieren e.d. overheersen worden ‘stiltegebieden’ genoemd, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Stilte is dus niet de zozeer de afwezigheid van geluid als wel de afwezigheid van gebiedsvreemde geluiden.

Wie er onlangs getuige van was bij een wandeling in een natuurgebied, zal het zeker beamen. Het gesnater van tientallen ganzen levert heel wat decibels op. Zelfs een stevige windvlaag over een vlakte kan gemakkelijk pieken tot 80 dB(A) en meer veroorzaken. Maar die geluiden worden niet als hinderlijk beschouwen in de

8

Wortel-K Wortel-Kolonie o Koloniie Ko i

4

3 1 2 5 6

Proefproject P p projec roje oje jec ect Dender err-M -Mark Mar Mark Ma

ERKEND STIL LTEGEBIED TEGEB BIED POTENTIEEL STIL LTEGEBIED TE EGEBIED (in onderzoek)

24

(1) Schelde e-oevers in Bornem (2) Gerhage en (Olen) (3) Kempen nBroek (Bocholt, Bree en Kinrooi) nrooi) ((4)) De Liere eman - Oud-Turnhout

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

(5) Zwarteput (Bilzen, Lanaken en Zutendaal) (6) Altenbroek Altenbroek (Voer (Voerren) (7) Kalmthoutse Heiide ((8)) Wortel-Kolonie


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 25

NATUUR

context van een natuurgebied. Het zijn natuurgeluiden die er onherroepelijk bij horen.

Iedereen kan zelf ervaren of het op een plek al dan niet stil is. Maar het blijft dan wel een subjectieve ervaring. Daar is op zichzelf niets mis mee, tenzij men stilte op een objectieve manier in kaart wil brengen. Dan is er nood aan een kader waaraan bepaalde parameters ge-toetst kunnen worden.

”We zijn op een punt gekomen dat stiltegebieden tot ons gemeenschappelijk erfgoed gaan behoren.”

Sterren

In 2006 heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid de ‘Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied’ in het leven geroepen. Deze leidraad bepaalt hoe men de stilte moet meten en aan welke waarden of parameters een domein moet voldoen om het label Stiltegebied te verwerven. Men geeft aan een meting één, twee of drie sterren, waarbij drie sterren de hoogste score is. Wortel is een Stiltegebied van overwegend drie en uitzonderlijk twee sterren. ** In een gebied met twee sterren ligt het aantal dBA 60% van de tijd op 38 dBA of lager. Op andere momenten mag het geluidsniveau slechts tienmaal stijgen met maximum 3 dBA. *** Om drie sterren te verwerven, moet op de plaats van de meting het aantal dBA 80% van de tijd op 35 dBA of lager liggen en mag die waarde slechts vijfmaal per dag met 3 dBA stijgen. Elk meetpunt bestrijkt een vierkante kilometer; de verschillende meetpunten zijn zo opgesteld dat ze het hele gebied dekken. Om tijdsgebonden geluiden uit te schakelen worden de metingen in verschillende seizoenen herhaald. Voor Wortel-Kolonie heeft dit meetproces dus uiteindelijk geleid naar een erkenning als stiltegebied. De rustzoekende wandelaar of natuurliefhebber kan er alleen maar zijn voordeel mee doen… (fh)

De meetpunten en de resultaten, twee of drie sterren, in Wortel-kolonie

EN I N G AD T E K D I E O P L S 3D-C d n K a v o D W O Re n I t S O LH o o g s t r a

EN

Te

Duur van de opleiding is steeds 10 weken Start basistraining solidworks : 12 februari 2018 Start vervolgtraining solidworks : April 2018 Deze opleiding is zowel toegankelijk voor professionelen als particulieren. Training @ 3DCadworks.be

Gauchos Breda - Grote Markt 33 - 4811 XP Breda - T. 076-5224505 E. info@gauchosbreda.nl - I. www.gauchosgrill.nl - Facebook: Gauchos Breda

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

25


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 26

Boekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en administratie

B.T.W.-advies / aangiften / formaliteiten

Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten

Verhuur personenen bedrijfswagens

Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijziging van vennootschappen

Advies sociale wetgeving

Carrosserie

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ruim aanbod nieuw en occasie

Totaalgarage bvba - Sint-Lenaartseweg 32 - 2320 Hoogstraten 03 314 33 33 - www.totaalgarage.be - info@totaalgarage.be www.facebook.com/totaalgarage

Ondernemingsnr. 0438.340.229

Tel. 03 235 03 23 Fax. 03 235 03 24 gsm. 0478 32 76 35

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN Zeg maar hoe je zitten wil

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten. Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

Dirk MariĂŤn M Plasticcs Leemstraat 3 38a 2320 Hoogstraten 0479 217 376 dirkmarien-dm mp@hotmail.com www w.dmplastics.be .dmplastics.be be RIOLERINGSMATERIA T L LEN IN PVC-PP-HDPE Specialiteit: toezichtputten op maat

ROOKAFVOERKANALEN

E VENTILATIE


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 27

STRAAT IN DE MAAND

Komt uw straat in de Maand?

HOOGSTRATEN - Dorpen vergaan, maar uw straat blijft bestaan. Is dat wel zo? Volgend jaar is het 40 jaar geleden dat de vijf (zes) deeldorpen fusioneerden tot de stad Hoogstraten, ook een aantal straatnamen verdwenen toen. Dat was nodig omdat dezelfde naam in verschillende dorpen voorkwam. Bij meerdere gelijke namen kan er maar één blijven bestaan. Dit was het geval voor de Kerkstraat, die in vier van de vijf deelgemeenten bestond. Ook de herkomst van de naam vervaagt soms. Wie kent nog de betekenis van zijn straatnaam, waar komt die eigenlijk vandaan? Wie was die dokter, burgemeester, kunstenaar of pastoor die na hun dood vereerd werden met een straatnaam? De Hoogstraatse Maand laat vanaf 2018 haar licht hierover schijnen. In een nieuwe rubriek stellen we elke maand een straat voor, de straatnaam komt daarbij aan bod, maar we willen ook een of enkele bewoners aan het woord laten. Hoe tevreden zijn ze over hun straat en wijk? Wat is er zoal te doen in hun buurt doorheen het jaar? Bij wijze van inleiding doken we in de archieven. We diepten alvast de lijst van straatnamen op die er was bij de fusie van de deelgemeenten die samen sinds 1977 Hoogstraten vormen.

Herdoopt

Wat gebeurde er met dezelfde straatnamen die er bestonden in de afzonderlijke dorpen? Zoals reeds gezegd, er mocht maar één Kerkstraat blijven bestaan. Dat werd die in Meerle, en wel omdat deze prominent ”aanvaard werd als het echte centrum terwijl die straat in de andere dorpen minder belangrijk was” (Infoblad november 1977). De Kerkstraat in Hoogstraten is niet meer en is nu de Dokter Versmissenstraat, althans het stukje dat destijds liep van Gelmelstraat tot het begin van de Lindendreef. Vanaf de Lindendreef tot de Buizelstraat was dit toen maar een kerkpaadje en onbebouwd. Bij de buren in Wortel werd de Kerkstraat hernoemd tot Sint-Jansstraat, in Meer werd het de Vredeboomstraat. De Heistraat komt op de tweede plaats met drie locaties, te weten in Meer (nu de Maxburgdreef), Hoogstraten (de Kleine Pintstraat) en de nog bestaande Heistraat in Minderhout waar de Minderhoutse voetbalvereniging haar thuis heeft.

de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Er ging ook een uitgebreide inspraakprocedure bij de bevolking aan vooraf. Die liep via het gemeentelijk Infoblad vanaf november 1977 tot de mededeling van de nieuwe namen in oktober 1978.

Maar deze procedure betrof niet alleen de aanpassing van de dubbel of meer voorkomende namen, er werd ook werk gemaakt van de herbenaming van heel wat bestaande of pas nieuwe aangelegde straten. Het woord ‘baan’ werd vaak vervangen door weg of straat. Verkaveling de Thijsakker, toen nog praktisch onbebouwd met namen als Tulpenlaan, Rozenlaan, Salvialaan en Azalealaan kreeg nieuwe namen als de Thijsakkerstraat (terwijl deze werd vervangen door Tinnenpotstraat), Brouwerijstraat, Boxtelstraat en Burgemeester Hendrik Brosensstraat, te noemen Brosensstraat. En die laatste werd dan weer Burgemeester Brosensstraat. Andere nieuwe straten opsommen zou ons te ver leiden maar enkele verdienen de aandacht omdat

ze vandaag de dag niet meer benoemd worden zoals destijds beslist. De Torbergweg of Torbergstraat (niet éénduidig in de archieven) in Meer is nu gekend als Tolberg, Abelaardweg of Habelaardweg heet nu Habelaar in Minderhout. Uit de recente geschiedenis blijkt dus dat ook nu nog namen verbasteren of ongewild gewijzigd worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer het achtervoegsel ‘straat’ met de jaren komt te vervallen: het overkwam de Torenakkerstraat, de Bosuilstraat en de Vaalmoerstraat. Heeft u zich, zoevend over de E19 naar de uitrit Loenhout, overigens al afgevraagd waar de naam ”Heydeberg” op de borden van de bedrijvenzone vandaan komt? Geen idee? Gelijk heeft u, niemand kan de toponymische afkomst van deze naam verklaren want die is er gewoon niet. Gelukkig weten we meer over Blauwen Draaiboom, Peperstraat, Donkstraat, Monseigneur- of Dokter-straten… Waarover we het in de nieuwe rubriek vanaf januari zullen hebben. (ep)

Een Schoolstraat was er bijna ook in elk van de Vlaamse dorpen. Ook in Hoogstraten moest deze naam herbekeken worden. Minderhout won het pleit. In Hoogstraten werd die herdoopt tot de Culenborglaan (let op de n die uitgesproken wordt, maar historisch-hollands schreef men Culemborg). In Meerle veranderde die in de Heimeulenstraat naar de daar gevestigde windmolen. Even werd daar logischerwijze gedacht aan een Molenstraat, maar die was er al in Hoogstraten. Dorp werd hernoemd tot Meerdorp en Worteldorp. De Zandstraat in Meer werd Krekelstraat, omdat die ook al in Wortel bestond.

Niets is wat het lijkt

Deze wijzigingen werden in de gemeenteraad van 16 oktober 1978 aangenomen na advies van

Dit was de Kerkstraat in Hoogstraten tot oktober 1978, van in de Gelmelstraat tot aan de kerkhofmuur achteraan. Momenteel is dit het begin van de Dr. Versmissenstraat wiens portret verderop in de oude kerkhofgrond staat. Hendrik Versmissen was een gewaardeerd dokter, hij liet ook een omvangrijk werk van gedichten en proza na. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

27


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 12:15 Pagina 28

MAATSCHAPPIJ

Muziek en charter tegen Armoede

HOOGSTRATEN - Zingen tegen armoede, het klinkt wat raar, maar toch beleefden ruim 600 aanwezigen op 17 oktober 2017 een prachtige muzikale avond. Diverse zangkoren uit Hoogstraten en enkele solo muzikanten kleurden de actie ”Samen tegen Armoede”. Dat Hoogstraten bruist van muzikaal talent is eigenlijk een open deur intrappen. En dat bewees de avond tegen Armoede in de Raboenizaal eens te meer. Opvallende opener was de combinatie van het zangkoor Resonanz van het Woonzorgcentrum en het kinderkoor Jubilate. Jong en oud, onbezorgde kinderen en mensen met dementie, een prachtig initiatief en een geslaagde mix. Door de ontoegankelijkheid van het podium voor rolstoelgebruikers bleven evenwel een aantal rusthuisbewoners uit de spotlichten van de scene. Een spijtige vaststelling waaraan zeker zal gewerkt moeten worden. Stadsdichter Daan Janssens, het Vialtakoor in samenzang met het duo Sarah Van Opstal en Jens Broes, Nabil Khemir en als afsluiter Guido Belcanto deden de aanwezigen even vergeten dat het de Internationale Dag van verzet tegen armoede was.

Charter

De organisatie van deze dag lag in handen van het OCMW en het stadsbestuur. Beide besturen willen werken aan sensibilisering, opsporing en bestrijding van armoede. OCMW-voorzitter Jos Matthé verwijst hierbij op het project van brede gezinsondersteuning dat dit jaar van start is gegaan waarbij gezinnen met problemen intensief begeleid worden door het OCMW. Ook de Hoogstraatse scholen hebben zich geëngageerd om de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan. Zij maakten een charter op in navolging van de basisscholen twee jaar geleden. Dit charter is het eindresultaat van een reeks gesprekken en discussies tussen de scholen en het stadsbestuur. Burgemeester Tine Rombouts riep dan ook alle directies van de middelbare scholen en de internaten van de scholengemeenschap Markdal op het podium om het charter in ontvangst te nemen. Hiermee engageren Seminarie, Vito, VTI en Spijker en de beide internaten zich om dagelijks aandacht te hebben op een aantal eenvoudige maar toch belangrijke basisprincipes. Om te beginnen moeten alle ouders en jongeren zich vanaf de eerste dag welkom en betrokken voelen. Daarbij worden de ouders gestimuleerd om deel te nemen aan oudercontacten en andere ac-

Alle directies van de Hoogstraatse middelbare scholen en de internaten ondertekenden het Charter tegen Armoede. Ook Greet Op de Beeck (Seminarie), Alex Mensch (VITO) en Philippe D’hulst (Scholengemeenschap Markdal) mochten samen met hun collega’s mee op het podium.

tiviteiten omdat contact heel belangrijk is. De school zal duidelijk kiezen voor betaalbaar kwalitatief onderwijs, zodat niemand zich uitgesloten voelt. En indien er financiële problemen zijn wordt er binnen de school naar een oplossing gezocht . Deze zaken worden dan met de ouders besproken zonder het kind zelf er bij te betrekken. Ook wordt er geïnformeerd over mogelijke ondersteuning buiten de school. De scholen verplichten er zich ook toe om op een positieve manier met diversiteit om te gaan maar ook initiatieven te ondernemen om het Nederlands beter te doen beheersen. De eindconclusie van dit charter is alvast dat alle jongeren zich kunnen thuisvoelen in de school en aan alle activiteiten binnen de school kunnen deelnemen.

Pampers & co

Ook in Hoogstraten is het voor sommigen moeilijk om rond te komen en is het maandelijks leefgeld onvoldoende voor de noodzakelijke uitgaven voor het gezin. Steeds meer kinderen worden geboren in armoede en missen al van het prille begin de kansen om aan hun armoedesituatie te ontsnappen. Daarom hebben Kind& Gezin en het OCMW van Hoogstraten,

Jens Broes en Sarah Van Opstal (2-Blond) zorgden in combinatie met het Vialtakoor voor een mooie muzikale bijdrage.

28

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 29

MAATSCHAPPIJ

Een kerstgeschenk voor kansarmen HOOGSTRATEN - Weet u hoeveel mensen er in groot Hoogstraten geen kerstgeschenk krijgen? Daar kunt u bij helpen. Doet u mee? Vul een doos, bijvoorbeeld een schoendoos, met een tiental niet bederfbare etenswaren (geen alcoholische dranken). Verpak het geheel in geschenkpapier en voeg er een kerstkaart bij.

De Honda Smart Drive TM snelheid traploos regelen via simpele duimdruk

ngen 1. Va werpen it U . eren 2 lchen snipp 3. Mu deren ver la 4. B

De dozen kan u inleveren in het Christelijk koffiehuis ”De Vrijheid” Vrijheid 67 te Hoogstraten op volgende data: Maandag 11 december van 14tot 17.30 uur Woensdag 13 december van 14.30 tot 17.30 uur Donderdag 14 december van 9tot 12uur. Vrijdag 15 december van 17tot 19.30 uur Deze geschenken worden via organisatie De Toevlucht bezorgd aan kansarme gezinnen in Hoogstraten en omgeving. die allebei partners zijn van het project Kinderen Eerst, een werkgroep op gericht onder de naam Pampers & Co. Zij worden hierbij ondersteund door Welzijnsschakel ’t Verzetje en het Huis van het Kind.

Via dit project tracht men alle kinderen uit financieel moeilijke gezinnen te voorzien in hun basisbehoeften zodat zij evenveel kansen krijgen als een ander kind. Voor baby’s tot en met twee jaar wordt er melk en pampers aangeboden aan een verminderd tarief. Ouders betalen maximum 50% van de aankoopprijs. Dit gebeurt in alle discretie vanuit verschillende organisaties. Bij verder gebruik van de dienstverlening wordt het gezin wel doorverwezen naar het OCMW en gebeurt er een sociaal onderzoek.

De bedeling vindt maandelijks plaats in de refter van Stekelbees, telkens de tweede dinsdagvoormiddag van de maand. De vrijwilligers van ’t Verzetje staan in voor de praktische kant van het project. Deze bedeling is tegelijkertijd een moment om elkaar te ontmoeten, wat gezellig of serieus te praten met elkaar en met hulpverleners die hierbij aanwezig zullen zijn. Leven in armoede is inderdaad vaak een eenzaam en stressvol bestaan en dan kan een luisterend oor vaak wonderen doen.

Sponsors

Bij ons drie troeven onder één dak ! KWALITEIT - SERVICE - PRIJS

Alle herstellingen van alle merken motorzagen

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten tel.03 314 41 15 - Fax. 03 314 14 20 www.tuinmachinesstoffels.be - info@tuinmachinesstoffels.be

Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11

De initiatiefnemers beseffen dat de middelen niet altijd van de overheid zullen kunnen komen en doen daarom een beroep op sponsors. Men schat het kostenplaatje voor een jaar op bijna 16.000 euro per 15 kinderen. Alle financiële sponsoring wordt door de initiatiefnemers in dank aangenomen.

Men kan zich hiervoor richten tot het OCMW Hoogstraten ter attentie van Dorien Van de Poel, van de dienst Kinderarmoede. Contactgegevens zijn 03 340 16 01 of e-mail: Dorien.vandepoel@ocmwhoogstraten.be Ook vrijwilligers voor de praktische uitwerking van het project zijn van harte welkom. (jh)

2322 - Minderhout Tel.: 0475 66 92 77 info@love2heal.be www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven

Goud o , diamant of briljant? ou t EEN OPROEP P: Ben e t u of zijn uw ouders of buren 50 jaaarr,, 60 ja jaarr of lan nger gehuwd? Laat het ons weten lan ngs redactie@demaand.be of be el 0495 25 25 05. Wij plaatsen graag een e familie efot o o of het verhaal van de jubilarisse en. Natuurlijk gratis, want wij zien jullie graa ag.

Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

29


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 30

’’

Ingeborg (Nederland) en Ehigie (Nigeria) - Twee culturen in een prima match De gezamenlijke geschiedenis van Ehigie Ewhan (33) en Ingeborg Meinders (36) laat zich lezen als een moderne roman waarin verliefdheid, onzekerheid, angst en geluk het tegen elkaar opnemen maar uiteindelijk hun beslag krijgen in een mooi familieplaatje met drie schattige kinderen.

Ehigie uit het West-Afrikaanse Nigeria verlaat in 2008 zijn land met een toeristenvisum voor Italië op zak. Vader heeft een bloeiende zaak in autoverkoop en moeder is lerares in het middelbaar onderwijs. Europa lonkt naar de jonge Ehigie en hij kan er aan de slag in Perugia via vrienden van zijn ouders. Het visum vervalt echter en dan sta je daar ineens zonder papieren, in de illegaliteit zoals dat dan heet. ”Wij hebben in Afrika geen enkel besef van hoe het er in Europa aan toe gaat. Europa is een droom voor vele jongeren die inderdaad vaak denken dat het geld hier aan de bomen groeit ”, vertelt ons Ehigie. De overstap naar Nederland brengt dan wel meer kans op werk, maar de onzekerheid en de angst blijven. Talrijke jobs passeren de revue: horeca, schoonmaak, catering, model-

30

lenwerk, enz. Vaak verschillende jobs tegelijkertijd. Tot Ingeborg met een vriendin in het restaurant in Den Haag binnenstapt en Ehigie haar vanuit de keuken opmerkt. Een eerste blik, een eerste gesprek en vervolgens de eerste date. Het wordt al snel serieus maar het onzekere statuut van Ehigie doet Ingeborg ernstig nadenken om hier mee verder te gaan. Maar de liefde wint het van de twijfels en samen gaan ze op zoek naar de beste toekomst in Nederland. ”De weg naar een legale status in Nederland is ingewikkeld, lang en onzeker”, vertelt Ingeborg. En dus wordt de redding gezocht in de ‘België-route’. Ingeborg huurt einde 2011 een appartement in Hoogstraten en start de procedure voor een huwelijk. Via een Antwerpse advocaat en de rechtbank wordt na een aanvankelijk negatief advies, een onderzoek naar een mogelijk schijnhuwelijk, en na verschillende interviews het licht op groen gezet.

Begin 2012 komt het jonge koppel naar Hoogstraten en in december 2012 trouwen zij in het Hoogstraatse stadhuis. Eindelijk vaste grond onder de voeten en weg illegali-

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In Afrika is er vaak geen besef van hoe het er in Europa aan toe gaat

teit. Ehigie krijgt begin 2013 zijn officiële papieren en kan op zoek naar vast werk. Na 12 maanden zonder werk is dit een hele herademing. Al vijf jaar werkt hij nu in een bedrijf in Meer. Ingeborg werkt bij een Nederlands vertaalbureau. Zij studeerde Portugese taal en cultuur en is projectcoördinator in dit bureau. Vanaf volgend jaar zal zij het bedrijf overnemen . Twee maanden geleden is zij bevallen van een derde dochtertje Sybil terwijl Abby-Rose (4) naar het tweede kleuterklasje stapt. Emiliya (bijna 2) gaat twee dagen per week naar de opvang. De twee verschillende culturen versmelten zich tot een prima match waarbij de gemoedelijkheid van Hoogstraten een mooie meerwaarde geeft. (jh)


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 31

DEZE MAAND

HRC en HoZT organiseren Zwemmarathon voor ‘Music for Life’

24 uren zwemmen in Sportoase

HOOGSTRATEN - Van 16 tot 17 december organiseren de ‘Hoogstraatse Reddersclub’ en ‘Hoogstratens Zwem Team’ in samenwerking met ‘Sportoase Stede Akkers’ een 24-uren durende zwemmarathon in het kader van Music for Life. De Zwemmathon start op zaterdag 16 december om 16 uur en zal eindigen op zondag 17 december ook om 16 uur. Het is de bedoeling om in die 24 uren zoveel mogelijk geld in te zamelen ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’. Bekende figuren uit sport en media zullen eveneens van de partij zijn.

Individueel

Op zaterdag 16 december zal om 16 uur het startschot gegeven worden voor een dolle 24 uren in het zwembad. Iedereen kan er individueel aan deelnemen, voor het luttele bedrag van 5 Euro kan men zo lang of zo kort komen baantjes zwemmen als men wil. Ook het tijdstip kan men kiezen, gedurende de 24 uren is men vrij om te starten wanneer men wil. Individuele zwemmers kunnen zich natuurlijk laten sponsoren, dat laten de inrichters aan de deelnemers zelf over. Alle gezwommen lengtes worden geteld, en elke deelnemer krijgt na afloop een attest van deelname waarop de gezwommen afstand vermeld wordt. De leeftijd is niet belangrijk, als je kan zwemmen kan je deelnemen.

Teams

Verder kan men ook als team deelnemen: met een groep van maximum 10 personen schrijft men zich in voor 50 Euro. Dan is het de bedoeling dat men een estafette zwemt gedurende de

24 uren (ononderbroken). Hier bouwt men wel een kleine competitie in. Het team dat in die 24 uren de grootste afstand aflegt, krijgt gedurende één jaar de wisseltrofee van de ”Zwemmarathon for Life”. Ook teams kunnen zich laten sponsoren om zo nog meer geld in te zamelen.

Randanimatie

Daar houdt het natuurlijk niet bij op. Gedurende de 24 uren zullen er ook jonge (en minder jonge) DJ-talenten plaatjes draaien om de zwemmers aan te moedigen en op te peppen. Het zwembad wordt sfeervol verlicht tijdens de donkere uren. Op geregelde tijdstippen zullen er bekende Vlamingen komen meezwemmen. Hiervoor zijn er ondertussen al contacten gelegd met Belgische topzwemmers (olympisch), mediafiguren en Hoogstraatse bekenden. De Facebook-pagina houdt je op de hoogte van wie er op welk ogenblik langskomt.

Dit alles kan plaatsvinden dankzij de bereidwillige medewerking van SportOase Stede Akkers. Zij stellen immers het zwembad ter beschikking, gedurende de 24 uren zorgen zij dat er redders langs de kant staan en verzorgen ze het algemeen toezicht aan de inkom. De organiserende clubs zijn hiervoor zeer dankbaar. Zij hopen in ieder geval een organisatie op touw te kunnen zetten waar ze ook de volgende jaren nog mee kunnen doorgaan.

Info op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/Zwemmathon/ en via mail: patrick.lambregts@skynet.be (rb)

Wie redt Els de Schepper?

HOOGSTRATEN - Na een korte cabaretpauze speelde Els de Schepper vorig theaterseizoen haar nieuwe show ”Red Mij!” meer dan 50 keer voor telkens uitverkochte zalen. Ze herneemt deze topvoorstelling voor een laatste keer in het theaterseizoen ’17-’18. In ”Red Mij!” roept Els het publiek op om haar te redden. Van de overload aan rommel in elke handtas en de bagage die je in je leven verzamelt. Van de steeds sneller voorbijrazende tijd. En soms misschien een heel klein beetje van zichzelf. Op haar beurt brengt ze ook redding voor haar publiek door hen een onvergetelijke avond te bezorgen. Met de perfecte balans tussen emotie, publieksinteractie en echte ambiance bewijst ze nogmaals waaraan ze haar naam als leading lady van de Vlaamse humor verdient. Praktisch: Red Mij! Door Els De Schepper op vrijdag 12 januari 2018 om 20.15 uur in de Rabboenizaal. (fh)

Statie ‘kwist’t

HOOGSTRATEN - Op 19 januari 2018 heft in de Pax de vierentwintigste editie van ”Statie ‘kwist’t” georganiseerd. Ploegen van maximum zes deelnemers gaan om 20 uur stipt van start. De deelnemende ploegen betalen bij inschrijving 15 euro op rekening BE69 9795 9318 1778 of bij Fons Jacobs, Witherenweg 19B in Minderhout (03 314 57 17 of 0478 57 47 46) of bij Annit Brosens, Venhoefweg 1c in Minderhout (03 314 87 41 of 0475 78 84 35) (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

31


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 32

DEZE MAAND

Gevarieerd jaarboek van Erfgoed Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Erfgoed Hoogstraten stelt zijn het achtste jaarboek voor. Daarin zijn vier studies opgenomen over uiteenlopende aspecten van onze rijke geschiedenis. Het is een goedgevulde uitgave geworden met in totaal 228 pagina’s. Daarin uiteenlopende en goed gedocumenteerde bijdragen van vier auteurs. Tussen 1933 en 1980 gaf Hoogstratens Oudheidkundige Kring (HOK) jaarboeken uit. Na het overlijden van stichter Jozef Lauwerys in 1986 viel de vereniging wat stil, maar tussen 1996 en 2000 liepen er toch nog vier jaarboeken van de persen. HOK werd enkele jaren later evenwel officieel ontbonden. Ondertussen was de vzw Erfgoed Hoogstraten opgericht die de traditie van het uitbrengen van jaarboeken in verband met de lokale geschiedenis weer oppikte in 2004. Deze nieuwe editie bevat een bijdrage van Laura Danckaert (°1994) die in 2016 afstudeerde als historica. Haar masterproef handelde over de muiterij van Hoogstraten door de zogenaamde ‘groene geuzen’ en hun belang voor de ontwikkelingen in de Nederlanden. Het betreft een periode uit de Tachtigjarige oorlog (1568-1648), voor de Nederlanden ongetwijfeld een ellendige tijd. Voor de regio Hoogstraten was vooral de inname van het Gelmelslot door muiters in 1602 een absoluut dieptepunt.

Maarten Peeters (°1993) studeerde als historicus aan de KU Leuven. Zijn interesse in de vroegmoderne geschiedenis van Hoogstraten en omstreken mondde uit in een masterthesis over belangenvermenging in het Hoogstraatse bestuur en het beleid betreffende de wijn- en bieraccijnzen ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Voor de burgemeesters en schepenen van de Vrijheid was het telkens een hele klus om de financiën in orde te krijgen in deze vaak turbulente economische tijden. De financiën van Frank van Borssele zijn het onderwerp van een studie door Piet Van Deun (°1976), historicus en conservator van het Stedelijk Museum. Van Borssele was heer van Hoogstraten en een bekend edelman in de 15de eeuw, hij wist grote gebieden in de ruime regio te verwerven.

Tenslotte is er een artikel van Francis Huijbrechts (°1965), voorzitter van Erfgoed Hoogstraten en coördinator van de Werkgroep ”Op het Oorlogspad”. Ook hij verbindt het kasteel van Hoogstraten met een aantal militairen, maar dan in een heel andere periode en context. Het betreft de lotgevallen van Pilot Officer John Goodson, één van de overlevenden van een bommenwerpercrash op 30 mei 1943 - volgend jaar dus precies 75 jaar geleden. Het jaarboek wordt op vrijdag 8 december om 20 uur kort voorgesteld in het auditorium van het Klein Seminarie (Vrijheid 234). Het boek is al vanaf zaterdag 18 november voor 20 euro te koop in het Stedelijk Mu-

seum, Toerisme Hoogstraten en de Standaard Boekhandel. Het ideale geschenk voor onder de kerstboom. (fh)

Jan Huijbrechts schrijft kroniek van Frontbeweging MEER - In zijn boek ”Vlaanderens dageraad aan de IJzer”, met als ondertitel ”Een kroniek van de Frontbeweging 1914-‘18” vertelt Merenaar Jan Huijbrechts het chronologisch verhaal van de Vlaamse bewustwording aan het IJzerfront. Hij baseert zich daarvoor op talrijke dagboeken en illustreert alles met een encyclopedische militair-technische kennis.

Over de roep om een eigen Vlaamse natie was er voor de Eerste Wereldoorlog nauwelijks sprake. Dat veranderde door de Grote Oorlog. Het boek illustreert hoe arrogant of ondoordacht optreden van legertop, vorst en regering kwaad bloed zette bij de Vlaamsgezinden aan het front. Wat aanvankelijk een minderheidsstroming was van

32

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

vooral jonge, katholieke cultuurflaminganten, won volgens Hijbrechts aan invloed en gewicht naargelang de oorlog zich voortsleepte en de tegenstellingen op de spits werden gedreven. De ervaringen in de loopgrachten veranderden vele flaminganten ingrijpend, hun ontgoocheling en frustratie hadden hen geradicaliseerd. De ambitie om zich als Vlaamse natie af te scheiden was in die zin een product van de oorlogsvoering. ”Vlaanderens dageraad aan de IJzer - Een kroniek van de Frontbeweging 1914-1918” telt 264 pagina’s. Het is uitgegeven bij Egmont (die voornamelijk publicaties verzorgt van Vlaams Belangers) en kost € 15. Ook verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel. (lvr)


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 33

Oproep Stamboom Laurijssen(s)

LEIDEN (Nederland) - Paul Laurijssens, een 74-jarige man uit Leiden (NL) is al zeven jaar bezig met het speuren naar de oorsprong van zijn Laurijssens familie en wil daar een boek over te schrijven. Deze familie is nog niet beschreven in een van de vele stamboomprogramma’s die op internet beschikbaar zijn. Hij doet een oproep om zoveel mogelijk familieleden te vinden. ”De familie heeft haar oorsprong, en dat zal u niet verbazen, in het land van Hoogstraten. Van de Nederlandse tak vanaf 1810 heb ik de hele familie in kaart kunnen brengen. De Belgische takken heb ik vanaf eind 17de eeuw tot rond 1900 ook compleet, maar ik heb nauwelijks gegevens van familieleden uit de 20ste eeuw.” Vandaar zijn oproep aan familieleden in België om met de man contact op te nemen indien u afstamt van een aantal met naam te noemen Laurijssen[s] uit het einde van de negentiende eeuw. U kan de man bereiken langs volgend mailadres:: plaurijssens@ziggo.nl (fh)

Boekenverkoop

HOOGSTRATEN - Van 9 tot 16 december is er een nieuwe boekenverkoop. De bibliotheek heeft immers plaatsgemaakt voor heel wat nieuwe boeken en biedt daarom een aantal oude materialen te koop aan. Het aanbod is zowel voor volwassenen als jeugd. Naast boeken zijn er tijdschriften, dvd's, games en cd's te koop. Voor de meeste materialen betaal je 1 euro, de tijdschriftenjaargangen kosten 2 euro. Op zaterdag 16 december krijg je nog eens 50% korting. Praktisch: Boekenverkoop in de bibliotheek van zaterdag 9 tot en met zaterdag 16 december. In de hoofdbibliotheek tijdens de Koffiekrant- en de openingsuren, in de uitleenposten tijdens de openingsuren. (fh)

Laatste kaarten voor ‘De vierde poort’

Schrijven tegen onrecht HOOGSTRATEN - In december organiseert Amnesty International haar jaarlijkse Schrijfmarathon. Honderdduizenden activisten over de hele wereld schrijven dan voor mensen in nood. Niet alleen tegen oneerlijke processen, foltering en de doodstraf, maar ook andere schendingen van mensenrechten en de rechten van holebi's en transgenders komen aan bod. Een handgeschreven brief met een persoonlijke boodschap is immers een ijzersterk actiemiddel. Eén op vier van de Amnesty’s schrijfacties hebben resultaat: iemand komt vrij, een doodstraf wordt omgezet naar een gevangenisstraf, mensenrechtenschendingen worden onderzocht en vervolgd, discriminerende wetten worden aangepast, enz. Hoogstraten doet mee, jij ook? Ook in Hoogstraten staan in december de mensenrechten volop in de kijker. Op woensdag 13 december vanaf 11 uur ’s morgens tot 23 uur ’s avonds is iedereen welkom tijdens de Amnesty Schrijfma-

DEZE MAAND

rathon. De organisatoren zorgen voor pen en papier, briefomslagen en postzegels. En net zoals vorig jaar is er ook dit jaar een muzikale omkadering. Daarvoor zorgen Geert Standaert, Rik Ooms en Bart van Delm. Er is ook een hapje en een drankje voorzien. Jouw brief kan levens veranderen. Grijp dus naar die pen en doe mee! Meer info over de marathon en de individuele dossiers vind je op www.amnesty-international/schrijfmarathon.be Wil je Amnesty International ook op een andere manier steunen, dan kan dat door kaarsen of wenskaarten aan te kopen - dit kan op woensdag 13 december in zaal Pax tijdens de schrijfmarathon of ook in Delhaize op vrijdag 8 en zaterdag 9 december.

Praktisch: Schrijfmarathon van Amnesty International op woensdag 13 december van 11 tot 23 uur in zaal Pax. (fh)

Inschrijven voor tableten computerlessen

HOOGSTRATEN / MEERLE - Digidak staat garant voor cursussen in een prettige en ontspannen sfeer, in kleine groep van hoogstens vijf cursisten. Heb je nog nooit met een computer of tablet gewerkt en wil je het toch graag leren? Wil je meer weten over internet, Facebook, Cloud, fotobewerking, werken met smartphone of Iphone? Dit en nog veel meer ontdek je tijdens de verschillende cursussen die door digidak in Hoogstraten worden georganiseerd. Daarbij krijgen een heleboel vragen een antwoord. Welke computer/tablet past bij mij? Hoe schrijf ik een brief op de computer? Wat zijn app’s? Wat is WhatsApp? Hoe werk ik met een smartphone? Hoe Skypen met mijn kleinkinderen? Hoe kan ik snel de juiste informatie vinden op het internet? Hoe haal ik mijn foto’s van mijn fototoestel en hoe zet ik deze foto’s op mijn computer? Wat is werken in de Cloud? Hoe kan ik aan de slag met Windows 10?

De meeste initiaties bestaan uit 3 lessen van telkens 3 uurtjes. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Dit kan tijdens de inschrijfmomenten of na de inschrijfmomenten tijdens de vrije inloop zolang er vrije plaatsen zijn. Wanneer? Op vrijdag 15 december van 9tot 12uur in de bibliotheek Lindendreef 1, Hoogstraten; op vrijdag 22 december van 9 tot 12 uur in LDC Stede Akkers (Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten); op maandag 11 en 18 december van 13.30 tot -16.30 uur in Digidak Meerle. Vragen stellen of extra komen oefenen, kan tijdens een ‘vrije inloop’, dit is geheel gratis. Er is steeds begeleiding aanwezig om je verder te helpen met je vragen. Je kan hiervoor bij: Digidak LDC Stede Akkers (03 340 16 30) met vrije inloop op dinsdag van 13uur tot 16.30 uur of Digidak Meerle (03 605 10 42) met vrije inloop op maandag van 13 uur tot 16.30 uur. (fh)

HOOGSTRATEN - Plan B is het nieuwe toneelgezelschap van Jan Dufraing, Marc Koyen en René Michiels. Vorig jaar brachten zij ”De Vierde Poort” op de planken van Zaal Cecilia. De zes opvoeringen van deze absurde komedie met toneel, film en live-muziek door waren in een mum van tijd uitverkocht, waardoor heel wat mensen geen kans kregen om de voorstellingen bij te wonen. Plan B beloofde toen dat er hernemingen zouden volgen eind 2017 en ze hielden woord. Er waren zes opvoeringen voorzien, maar wanneer we dit schrijven zijn die op vrijdag en zaterdag al uitverkocht. Praktisch: Plan B in zaal CeCilia op donderdag 7 en donderdag 14 december om 20 uur. Plaatsen kunnen uitsluitend gereserveerd worden via het mailadres: toneelplanb@gmail.com (jav/fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

33


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 12:21 Pagina 34

DEZE MAAND

Netwerk hulpverlening bij hartstilstand nog uitgebreid

HOOGSTRATEN - Met een promofilm en een intensievere samenwerking met bedrijven wil het stadsbestuur het gebruik van het levensreddende EVapp oproepsysteem nog stimuleren. Eind februari 2017 ging dit hier bij ons van start. Vrijwilligers, die hiervoor een opleiding volgden, worden verwittigd om eerste hulp te verlenen wanneer er in hun omgeving iemand een hartstilstand krijgt. Die snelle tussenkomst kan van levensbelang zijn. Tot vandaag volgden al 113 inwoners een opleiding en hangen er 15 AED toestellen op publiek toegankelijke plaatsen.

Alles kan beter

Volgens het Kenniscentrum Gezondheidscentrum (KCE) hangen er in België zo’n 10.000 defibrillatoren (AED) toestellen, maar daarmee zouden op jaarbasis maar 30 levens gered worden. Dat aantal kan en moet volgens het KCE opgevoerd worden tot meer dan 700 personen die door het gebruik van een AED toestel een hartstilstand overleven. Waar gaat het nog fout? Er moeten voldoende toestellen hangen, men moet weten waar die hangen en men moet er mee kunnen en durven

zodra enkele vrijwilligers bevestigen dat ze ter plaatse gaan, worden de anderen verwittigd dat er voldoende hulp is. *Op hetzelfde moment worden anderen verwittigd om het dichtstbijzijnde AED toestel te halen en daarmee naar het slachtoffer te lopen. *Samen openen ze het toestel, dat klaar en duidelijk uitlegt wat en hoe men te werk moet gaan. Het toestel ‘leest’ zelf de situatie en beslist of en wanneer er elektroshocks nodig zijn.

ding eerste hulp reanimatie volgen en vertrouwd zijn met het gebruik van het toestel.

Bedrijven

Het filmpje werd voorgesteld bij de firma Bolckmans, die samen met Group Eribel, RKW Hyplast en Deco de ‘Werkgroep Bedrijventerrein Management De Kluis’ vormt. Dertien bedrijven gingen in op de uitnodiging. ”We werken al jaren rond veiligheid en preventie,” zegt Peter Sel van Bolckmans nv, ”in ons bedrijf zijn alle veertig ploegbazen hulpverle-

”Een defibrillator is als een brandblusapparaat. Je kan er levens mee redden maar je moet het toestel weten hangen en kunnen en durven gebruiken.” werken. En hoe eenvoudig ook - het toestel spreekt u toe en geeft uitleg - blijkbaar zijn we minder heldhaftig dan we ons vaak voordoen. Hoogstraten is de eerste gemeente in ons land die gebruik maakt van het EVapp (Emergency Volunteer Application) oproepsysteem, ontworpen door studenten van de Universiteit Gent. Het stadsbestuur wil dit oproepsysteem nog meer bekend maken en het aantal vrijwillige hulpverleners uitbreiden.

*Zodra de hulpdiensten aankomen, nemen zij de taak over.

Het is dus zeer eenvoudig omdat alles zichzelf uitwijst. De vrijwilligers moeten wel een oplei-

ners, zodat er op elke werf iemand eerste zorg kan toedienen. Wij gaan al die medewerkers stimuleren om aan het EVapp project deel te nemen, ook in andere bedrijven gebeurt dat.” Meer info op www.hoogstraten.be/evapp (fh)

Om dat te bereiken maakte men een promofilmpje, dat uitlegt hoe het systeem werkt. Ook vraagt men bedrijven die een defibrillator(en) hebben, om deze op een publiek bereikbare plaats te hangen en om hun personeel aan te moedigen om in het EVapp systeem te stappen.

De film

Het systeem is heel eenvoudig. Dat toont ook het filmpje waarin medewerkers van het Rode Kruis figureren als slachtoffer en hulpverleners. *Van zodat er op alarmnummer 112 een oproep van hartfalen binnenkomt, worden enkele personen uit de buurt verwittigd om ter plaatse te gaan om de eerste manuele hulp te verlenen. Van

34

Vertegenwoordigers van dertien bedrijven van De Kluis gingen in op de vraag om mee te werken aan het EVapp oproepsysteem.

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


W

DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 35

HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS:

HOOGSTRATEN - In Stede Akkers staat er op 20 december een bingo op het programma. Er wordt gespeeld ten voordele van De Alzheimer Liga, die zich inzet voor mensen met dementie. Deze activiteit staat in het teken van de Warmste

Week van Music for Life. Praktisch: Bingo for life op woensdag 20 december van 14 tot 19 uur in LDC Stede Akkers. Organisatie OCMW Hoogstraten. (fh)

HOOGSTRATEN - Weggooien? Mooi niet. Repareer ze in het Repair Café. Het Repair Café in Hoogstraten is gratis en iedereen is er welkom. Bezoekers kunnen elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels en zelfs fietsen en computers. De vrijwilligers van het Repair Café geven u een eerlijk advies of een herstelling nog mogelijk en zinvol is. Ze leggen uit hoe de herstelling moet gebeuren, helpen hierbij en vertellen of wisselstukken nodig zijn voor de reparatie. Indien u

niet handig bent, kan u uiteraard ook gewoon kennis maken met de reparateurs en de andere bezoekers terwijl uw toestel gemaakt wordt. Gereedschap en herstelmateriaal staan ter beschikking. Het Repair Café verkleint de afvalberg, is goed voor uw portemonnee en u ontmoet er mensen uit de buurt.

Repair Café

Praktisch: Repair café op zaterdag 16 december van 9 tot 12 uur in LDC Stede Akkers. (fh)

Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

35


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 36

HOOGSTRATEN

Sint-Hubertusviering in de begijnhofkerk

HOOGSTRATEN - Op zondag 22 oktober organiseerde de Stichting Castelré een Sint-Hubertusviering in de begijnhofkerk. Onder voorzitterschap van Grégory Caspanni zet de Stichting Castelré (met maatschappelijke zetel Groeske nr. 5) zich in voor het cultureel erfgoed van ’t Groeske en Castelré. Eén van hun activiteiten is de jaarlijkse Sint-Hubertusviering, patroon van de jagers. Deze misviering werd opgeluisterd door de Koninklijke Antwerpse Jachthoornblazers en het Sint-Michielscantorij uit Meer / Minderhout onder de leiding van organist Luc Dockx. (fh)

Waarheen het potlood me brengt

HOOGSTRATEN - Als beginnende tekenaar tracht Nancy Hendriks een eigen stijl te ontwikkelen met potlood en kleurtjes. Ze heeft doorheen de jaren verschillende stijlen en technieken geprobeerd en uitgewerkt. Telkens start alles met een leeg blad, met amper een vermoeden van wat er op zal komen. Het zijn de emoties van het moment die de overhand nemen en tot een tekening uitgroeien. Hoe zulke tekeningen in de voorbije tien jaren zijn ontstaan en evolueerden toont ze op een tentoonstelling in de inkomhal en expositiegang van dienstencentrum Stede Akkers in de Jaak Aertslaan 4 te Hoogstraten. Tijdens de openingsuren gratis te bezoeken.

Praktisch: Waarheen het potlood me brengt. Tentoonstelling met tekeningen van Nancy Hendriks van 6 december 2017 tot en met 1 januari 2018 in Dienstencentrum Stede Akkers. (fh)

Renze Ferwerda stelt nieuwe cd voor in Le Cirq

HOOGSTRATEN - Zanger-tekstschrijver Renze Ferwerda brengt Nederlandstalige chansons. Hij heeft Friese roots, werd in Amsterdam geboren en woont in Hoogstraten. Sommige Hoogstratenaren maakten hem al mee tijdens zijn hartverwarmende loftconcerten, die hij zo'n drie keer per jaar geeft met gitarist Freek Dicke in de oude Rijkswachtkazerne aan de Vrijheid. Maar de loft is te klein voor de presentatie van zijn zevende album 'Laat Geluk'. Op zaterdag 9 december om 20.15 uur presenteert hij zijn cd daarom in Le Cirq met een viermans orkest van internationale muzikanten.

Het merendeel van de middelen die nodig waren om de productie van de cd te kostigen, kwam er dankzij friendfunding. Zo’n 140 mensen doneerden of deden een voorbestelling. ‘Laat Geluk’ werd een cd met een thema dat iedereen kan aanspreken. Voor Renze kan je geluk niet kunt afdwingen en zeker niet kopen. Geluk moet je laten gebeuren, niet morgen maar nu. ”Dat het

36

geluk dan toch bestaat: een lieve vrouw die met me praat, een kind dat lacht, een reis die lukt. Een mooi moment, een dag geplukt....” De liedjes hebben titels als 'teer', 'zacht', 'mooi mens', en klinken licht en sprankelend. Maar ook thema's zoals moeizaam ouder worden, mislukte relaties, verlies en dood komen aan bod, om steeds uit te monden in een hoopvolle boodschap.

In Le Cirq (en op de cd) spelen naast gitarist Freek Dicke nog topmuzikanten.: Toni Lameirinhas (vroegere Jess & James) Portugese bas, Udo Demandt percussie en drums, Ronn Andriessen piano. Op de cd spelen ook nog de Belgische muzikanten Alain Van Zeveren (accordeon) en Dieter Limbourg (sax) mee. De cd is voor 15 euro te bestellen via www.renzeferwerda.be . Alvast een mooi eindejaarscadeau. In de loop van 2018 zal de muziek ook via iTunes, Spotify, Deezer, Tidal etc. beschikbaar zijn. Nog in 2018 volgen er weer Loftconcerten,

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

wie inschrijft op zijn nieuwsbrief verneemt er tijdig meer over. Geef je daarvoor op langs info@renzeferwerda.be Praktisch: CD-voorstelling ‘Laat geluk’ van renze Ferwerda tijdens een concert op zaterdag 9 december om 20.15 uur in Le Cirq. Inkom 15 euro. Reservatie info@renzeferwerda.be. (fh)


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 37

MotoRun Cahier steunt aankoop natuurgebied

HOOGSTRATEN

HOOGSTRATEN - Cahier de Brouillon organiseert elk jaar een MotoRun voor een goed doel. Dit jaar was de aankoop van natuurgebied Smisselbergen aan de beurt. Een weloverwogen keuze, zo bleek. Op zondag 22 oktober overhandigde een afvaardiging van Cahier de Brouillon officieel de opbrengst van hun MotoRun aan Natuurpunt Markvallei. Zo willen ze de aankoop van het natuurgebied Smisselbergen financieel ondersteunen. ”Voor ons is het belangrijk dat de natuur die ons rest zoveel mogelijk kan beschermd worden. De keuze van ons goede doel dit jaar was daarom snel gemaakt”, luidde het. De MotoRun kende dit jaar een bijzonder grote opkomst. De organisatoren konden op een verdubbeling van het aantal deelnemers rekenen. De opbrengst was dan ook navenant: 2 500 euro. Natuurpunt Markvallei toonde zich begrijpelijkerwijs bijzonder opgetogen. ”Het is vooral mooi om te mogen vaststellen dat ook de jongere generaties bezorgd zijn om het behoud van de natuur in hun regio en dat ze daar ook iets voor willen doen,” zo klonk het van een van de aanwezigen van Natuurpunt. (ao)

De MotoRun van Cahier bracht maar liefst € 2500 op. Dat flinke bedrag was meer dan welkom bij Natuurpunt Markvallei. (foto: Wim Verschraegen)

HOOGSTRATEN - 28 oktober jongstleden was het voor de kersverse Hoogstraatse zeventigjarigen verzamelen geblazen in Hof ter Smisse, om er lekker te smullen en vooral eindeloos bij te praten. Op 16 januari van hun geboortejaar 1947 werd een temperatuur van 15,3°C gemeten en ook de zomer die erop volgde was één van de warmste ooit. Elton John, Emmylou Harris,

Johan Cruijff en Arnold Schwarzenegger zagen het levenslicht in datzelfde jaar; de wereld nam afscheid van Victor Horta, Henry Ford, Felix Timmermans en Al Capone. 1947 is ook het jaar waarin het dagboek van Anne Frank voor het eerst werd uitgegeven èn het Marshallplan werd voorgesteld om Europa er weer bovenop te helpen. Want de Tweede Wereldoorlog was nog

Hoogstraatse zeventigjarigen vieren feest

maar net voorbij... Maar gelukkig gaf in heel wat Hoogstraatse gezinnen de geboorte van een zoon of dochter nieuwe hoop voor de toekomst. Dat zijn zeventig jaren later dus de blije gezichten die trots poseren voor de foto. En meteen maakten ze een afspraak voor een nieuwe ontmoeting binnen vijf jaar! (tvm/fh)

Geboren in 1947. Eerste rij: Maria Van Weereld, Marcella Vriens, Maria Geens en Magda Jansen. Tweede rij: Cecilia Van Hoeck, Leo Van den Heuvel, Brigitte Goris, Hilda Govaerts, Maria Schrijvers, Paula Jansen, Hilda Verheyen, Rita Schrijvers, Maria Claessens en Trice Van Merode. Laatste rij: Leo Van Opstal, Jef Haseldonckx, Maria Gringoir, Rita Priem, Agnes Vleugels, Louis Quirynen, Louis Geets, Guido Fockaert, Wim Bruyndonckx, Eric Weyler en Eddy Verheyen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

37


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 38

HOOGSTRATEN

Indrukwekkende Sam Vloemans te gast bij Borderbrass

De Gezinsbond verwent u

HOOGSTRATEN - De Gezinsbond nodigt iedereen uit op hun ‘Verwenmoment’ op zondag 10 december van 10 tot 12 uur in zaal Pax. Voor de jongsten vanaf drie jaar vertelt stadsdichter Daan Jansen mooie, grappige, spannende en plezante verhalen. De iets oudere jongelui maken vetbolletjes voor vogels.

HOOGSTRATEN - Brassband Borderbrass bezorgde Hoogstraten een muzikale topavond. Trompettist, bugelspeler, percussionist Sam Vloemans was zaterdag 11 november te gast bij de brassband in het GC Hoogstraten -Rabboenizaal. Sams muzikale roots liggen in de MeersHoogstraatse brassbandwereld, maar hij heeft ondertussen een indrukwekkende muzikale carrière uitgebouwd. Met zijn kwartet bracht hij een programma, met jazzy, funk, afro-caraïbische toetsen, dat de nokvolle zaal muzikaal ver-

baasd deed staan. Arrangeur Ward Opsteyn bewerkte composities van Sam, zodat die door het kwartet samen met de brassband konden gebracht worden en dat was zonder meer schitterend. Borderbrass zelf heeft met voorzitter Jef Janssens wellicht een van de beste euphoniumspelers van België in huis, dat bewees hij nogmaals met diverse solo’s. De brassband zelf waagde zich onder leiding van Erwin Pallemans in het eerste deel van het programma aan technisch hoogstaande composities. (jav)

1937 was een goed jaar

De voorstelling zelf begint stipt om 10.15 uur. Wie een kussen meebrengt, kan gezellig dicht bij de verteller zitten. Nadien is er voor iedereen een gratis drankje en een lekkere pannenkoek. Het verwenmoment is gratis voor alle kinderen en volwassen leden, volwassen niet-leden betalen 5 euro. Voor de allerkleinsten (-3 jaar) is er opvang voorzien. Wel vermelden bij inschrijving. Inschrijven voor 7 december per mail langs bieke.roovers@gezinsbondhoogstraten.be of op het nummer 03 314 66 43. Tijdens dit verwenmoment kan je ook bonnenboekjes en vooraf aangevraagde kortingskaarten voor de Lijn en de trein afhalen. Praktisch: Verwenmoment Gezinsbond op zondag 10 december van 10 tot 12 uur in zaal Pax. (fh)

HOOGSTRATEN Op maandag 25 oktober vierden de tachtigjarigen van Hoogstraten feest in ‘Hof ter Smissen’. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, want na 80 jaar kon het blijvend jonge gezelschap een lange reeks herinneringen ophalen…

38

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 39

Wijn- en koffiebar ’121’ in andere handen HOOGSTRATEN - Leen Roelen van ‘121’ geeft de fakkel door aan Mirella van Aart-Palinckx. Die u misschien kent van Café Tooghuis, waar ze vier jaar lang het mooie weer maakte. Mirella behoudt het concept van koffie- en wijnbar, maar zal ook aandacht besteden aan bieren. Het interieur zal hier en daar aangepast worden en de zaak krijgt van Mirella een eigen nieuwe naam. Maar die houdt ze voorlopig nog even geheim. ”Het nieuwe concept is er voor jong en oud,” vertelt Mirella. ”Er komt een biljart- en pooltafel, evenals een dartskast. De toog zal aangepast worden zodat klanten ook aan de bar kunnen zitten.” Op het grote terras achteraan wil Mirella in de winter après-ski party’s organiseren. In de zomer zal er een cocktailbar staan. ”Maar je kan er natuurlijk ook genieten van het mooie weer met een lekker drankje!” lacht ze. ”De bedoeling is dat iedereen zich welkom voelt.” De openingsdatum zal samen met de nieuwe naam nog gecommuniceerd worden. Hou dus de sociale media én de Hoogstraatse Maand in de gaten. Leen, de huidige uitbater van ‘121’ blijft overigens het gezicht van Leonidas Hoogstraten. (fh)

Kokomo City start in café Bizar HOOGSTRATEN - Op 31 maart 2017 ging, samen met het pand op de hoek van de Vrijheid en de Karel Boomstraat, ook Kokomo City in vlammen op. Eén jaar later in maart 2018 willen Tom, Gregg en Bart, de uitbaters van het café onder dezelfde naam opnieuw starten aan de overzijde van de straat.

Kokomo City startte twee jaar geleden als een pop-upbar. De zaak liep als een trein en na drie maanden proefdraaien kreeg de tijdelijke horecazaak een definitief karakter. Na de brand kregen de uitbaters veel steunbetuigingen en lieten ze weten dat ze uitkeken om, eventueel op een andere plaats, het succesverhaal verder te zetten. Vier maanden later wisten de uitbaters waar ze met Kokomo naartoe zouden gaan, maar ze maakten de locatie vooralsnog niet bekend. Nadat de uitbaters van café Bizar beslisten om eind december te stoppen, werd duidelijk dat Tom, Gregg en Bart de straat zouden oversteken. Het drietal geeft zich nu drie maanden tijd om café Bizar aan te passen om dan in maart te heropenen. Goed nieuws voor hun klanten die op zaterdag 11 november een reünie organiseerden in Le Cirq. (fh)

Zestigjarigen opnieuw samen

HOOGSTRATEN

Driekoningen van Godfried Bomans

HOOGSTRATEN - De voorlezers van de BiB in Hoogstraten brengen graag verhalen en boeken tot leven. Tijdens het schooljaar vind je hen iedere zaterdagmorgen in de jeugdafdeling. Ook tijdens verscheidene activiteiten van de Bib leggen ze de focus op de waarde van het voorlezen. Nu tijdens de kerstperiode komen ze als BiBi’s naar de kapel van het Gasthuis (Campus Stede Akkers). Ze vinden het een uitstekend moment om ”Driekoningen” van Godfried Bomans ten tonele te brengen en mogen daarbij rekenen op de muzikale omlijsting van Flor Verschueren. De voorstelling heeft plaats op donderdagavond 21 december. Na de voorstelling kan nagepraat worden bij een glaasje Glühwein. De plaatsen in de kapel zijn beperkt. Reserveren is mogelijk vanaf 1 december tot volzet. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. De opbrengst wordt geschonken aan Music For Life / Alzheimerliga. Praktisch: Driekoningen van Godfried Bomans door de Bibi’s op donderdag 21 december om 19 uur in de kapel van het Gasthuis (Campus Stede Akkers). Muzikale omlijsting Flor Verschueren. Info en reservatie: LDC Stede Akkers, 03 340 16 30. (fh)

Op de foto: Onderste rij v.l.n.r. Alida De Haes, Hild Jansen, Maria Meyvis, Vera Van Loock, Rit Aerts, Min Van Delm, Mieke Gillis, Ria Joosen, Peter De Wilde, Linda Van Loon en Ria De Roover. Tweede rij v.l.n.r. Mai Goetschalckx, Carine Sledsens, Vera Haest, Greet Verschueren, Wis Swaenen, May Segers, Monique Verstraeten, Liliane Adams, Ingrid Embrechts, Marleen Van Ginkel, Leen Krols, Jef Van Camp, Sin Adams, Karel Bolckmans, Armand Jacobs, Eddy Hendrickx en Charel Van de Keybus. Bovenaan v.l.n.r. Jan Van Loock, Marc Haseldonckx, René Van Hasselt, Harry Willemse, Luc Swolfs, Luc Luyckx, Stefaan Vermeiren, Leo Gabriëls, Harry Wuyts, Els Willems, Marc De Keuster, Rie Hendrickx, Jef Faes, Peter Luyts, Michel Oostvogels, Hugo Van Nueten, Jan Vanluffelen. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

39


DHM_387.qxp_HM 2017_386 23/11/17 11:09 Pagina 40

HOOGSTRATEN

Koninklijk viertal zingt voor een goed doel

HOOGSTRATEN - Voor het vierde jaar op rij hebben de drie Hoogstraatse koningen gezelschap van een koningin. De voormalige eigenares van Café Tooghuis, Marleen De Vrij, zingt op 6 januari samen met haar drie kompanen Ben Van den Zegel (De Jachthoorn), Maarten Aerts (de Roma) en Paul Snoeys (De Gulden Coppe) voor het goede doel. Al zingend gaan zij door Hoogstraten met worstenbroodjes en koffiekoeken in ruil voor een bijdrage van de middenstanders, bewoners en bezoekers. De opbrengst is bestemd voor vzw Widar, een leefgemeenschap voor volwassen personen met een mentale beperking. Achter het Casino in de Kolonie bouwen zij zonder sub-

sidies een nieuwe woning voor tien mensen met ernstige zorgvraag. De gulle gever mag er dus van overtuigd zijn dat zijn bijdrage meer dan goed terecht komt! (fh)

Voor de filmfans

HOOGSTRATEN - Iedere tweede woensdag van de maand van oktober tot mei toont Ciné Horizon wereldfilms voor een habbekrats.Op 13 december komt ”Neruda” aan bod. Deze verhaalt een woelige fase uit het leven van de Chileense dichter. De film overstijgt de standaard-biopic door er elementen uit de film noir en western in te verweven. Een mooie hommage is het resultaat. Praktisch: Neruda, filmvoorstelling op woensdag 13 december 2017 om 20,15 uur in het auditorium van IKO Groenewoud. Iedere eerste woensdag van een schoolvakantie is er ook ruimte voor een kinderfilm met aansluitend een thematische workshop. Op 27 december is er ”Julius in Winterland” (6+). Daarin kijkt Julius reikhalzend uit naar de komst van de kerstman. Maar dan hoort hij dat die niet zou bestaan? Vastberaden gaat Julius op zoek en belandt al snel in Winterland samen met zijn kompaan Herman, het marsepeinen varken.

In 2014 zong dit bonte gezelschap ten voordele van Homiva.

Praktisch: Julius in Winterland, kinderfilm op 27 december om 14 uur in het auditorium van IKO Groenewoud. (fh)

Nieuwjaarsconcert ”A Night @ The Opera”

HOOGSTRATEN - Het Euregio Jeugdorkest is een symfonisch orkest met de meest getalenteerde jongeren uit Vlaanderen en Nederland. Al meer dan 15 jaar staat dit onder de kundige leiding van Hoogstratenaar Hans Casteleyn. Op 14 januari concerteert het al voor de negende keer in zijn thuisbasis. Bij dit Nieuwjaarsconcert in de Rabboenizaal is ook een onvervalste muzikale topper van de partij: klarinettist en voormalig lid van EJO, Jeroen Vrancken speelt mee solist.

Programma

Voor het Nieuwjaarsprogramma koos Hans een aantal stukken in de opera-sfeer. Geen zangsolisten of grote operakoren weliswaar, orkest en de solist brengen dit programma volledig instrumentaal. Er komen thema’s aan bod van Benjamin Britten en Camille Saint-Saëns. Solist Jeroen Vrancken schittert in melodieën van Giuseppe Verdi en Gioachino Rossini, de luisteraar zal beslist mee neuriën met Leonard Bernsteins ‘Candide’ en George Gershwins ‘Porgy & Bess’.

Jeroen Vrancken studeerde aan het Lemmensinstituut en aan het conservatorium van Maastricht. Momenteel specialiseert hij zich aan de Norwegian Academy of Music in Oslo. Hij nam al met groot succes deel aan verschillende wedstrijden. Hij was laureaat van Marnix Factor, van de Nationale Klarinetwedstrijd, won twee

40

keer de Dexia Classics, stond in de Lions European Musical Competition en werd onder meer bekroond met prijzen in Parijs en Düsseldorf.

Agenda

Het Euregio Jeugdorkest heeft dit jaar weer een drukke agenda. Na het Nieuwjaarsconcert bereiden de muzikanten zich voor op hun deelname aan het Nationale Concours voor Jeugdsymfonieorkesten in Nederland en gaan ze in de zomer op concerttournee in Oostenrijk, waar ze andermaal in de Gouden Zaal van de Musikverein zullen mogen spelen en ook in MuTh, de thuis-

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Foto: Piet Henrard

basis van de Wiener Sängerknaben. Op het programma van het voorjaar 2018 staat de 5de symfonie van Mahler. Ook dan komt het EJO nog eens terug naar Hoogstraten, meer bepaald op zaterdag 21 april om 19.30u in de kapel van het Klein Seminarie.

Praktisch: Nieuwjaarsconcert ”A Night @ The Opera” door het Euregio Jeugdorkest en klarinettist Jeroen Vrancken op zondag 14 januari 2018 om 15.30 uur in de Rabboenizaal. Tickets in voorverkoop 18 euro en aan de kassa 22 euro. De -18 jarigen betalen 10,00 euro. Een productie van vzw LA:CH en vzw EJO (red)


DHM_387.qxp_HM 2017_386 23/11/17 11:09 Pagina 41

HOOGSTRATEN

”Soep op de stoep” tegen armoede

De Slimste van de Kempen?

HOOGSTRATEN - Thibault Christiaensen speelde samen met Pieter Bruurs de afgelopen maanden heel wat podia in binnen- en buitenland plat met de “energieke rammelmuziek” van de Equal Idiots. De afgelopen weken deed hij het ook meer dan uitstekend in de quizstoelen bij “De Slimste Mens”. Zo goed zelfs dat hij half december opnieuw van de partij is in de finaleweek. Zijn ontwapenend naturel, brede glimlach, een portie gezond verstand en bescheidenheid pakken prima op het scherm en maken de sympathieke “rosse van de Kempen” hoe dan ook tot een van de meest opvallende deelnemers van dit jaar. Thibault begon aan de quiz met bescheiden ambities, in de hoop de eerste aflevering te overleven. “Zolang ik niet troosteloos afging en tussendoor wat reclame kon maken voor Equal Idiots, was het al lang goed”, luidde het in een Humo interview. “Of ik de Slimste Mens kan worden?” antwoordde hij op de bekende vraag waarmee Erik Van Looy elke nieuweling begroet, “ik denk het niet. Ik denk dat ik hier meer zit om plezier te hebben. Ik had wel stress. Ik heb een paar sandwichkes moeten eten om een fond te leggen en te ontnuchteren of zo.” Hij won overtuigend zijn eerste deelname, in de daaropvolgende uitzendingen speelde hij onder

meer Dina Tersago en Isolade Lasoen naar huis. Ondertussen kwamen we onder meer te weten dat hij zich als 22-jarige nog altijd prima voelt thuis. “Da’s tof. Het klinkt stom, maar ik woon graag thuis.” Dat hij dus ook nog maandelijks “zakgeld” krijgt, terwijl alle muziekverdiensten in een gezamenlijke pot gaan om te investeren in de Equal Idiots. En wat hij destijds voor Sinterklaas vroeg? “Videospellekes. De Sint kwam wel altijd, de videospelletjes niet”. Een mediacarrière zat er al vroeg aan te komen. Op de speelplaats van de basisschool “oefenden ze K3-dansjes. In de klas vroegen ze dan of ze dat dansje mochten doen. Alles beter dan les krijgen, dachten wij. En dan zaten wij te kijken naar leuk amusement”. Hoe hij zijn huidige vriendin heeft leren kennen? “Via Instagram. Zij is mij beginnen volgen. Ik dacht ferm griet. En dan foto’s liken. Tot ik de ballen had om haar toe te voegen aan Facebook. En dan te sturen ‘zeg, tien dagen geleden waarde gij jarig. Hej, gelukkige verjaardag.’ Dat heeft gewerkt...” De finaleweken beginnen op 11 december. Kijken dus of de voorspelling van Linde Merckpoel zal uitkomen, die had immers de winnaars van de afgelopen jaren nagevlooid. “Daar zat nog geen enkele rosse in. ’t Is dus Thibault of ik.” (red.)

Kerstconcert White Coffee

HOOGSTRATEN - Het Davidsfonds heeft voor het kerstconcert het koor White Coffee uitgenodigd. Het concert vindt vrijdag 15 december om 20 uur plaats in de Sint-Katharinakerk. Hartverwarmend, wervelend, ontroerend mooi, vitaminen voor de ziel … zo wordt de muziek die White Coffee brengt, meer dan eens omschreven. De naam White Coffee vindt zijn roots in de mix van Afro-Amerikaanse invloeden (‘zwarte’ gospelmuziek) en ‘blanke’ stemmen. Hun oorspronkelijke gospelrepertoire is inmiddels uitgebreid met tal van Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige liederen. Ook liederen in andere talen zijn hen niet vreemd.

Kenmerkend is het enthousiasme, de ambiance

en het plezier dat ze in hun samen-zingen leggen. Ze zullen je zeker raken met de bezieling en de ‘schwung’ die voor hen zo typisch is.

Kaarten voor dit concert kosten € 10 en zijn te verkrijgen bij de bestuursleden. Je kan ze ook bestellen op Hoogstraten.davidsfonds@telenet.be. Je vindt meer info over het Davidsfonds op www.facebook.com/DavidsfondsHoogstraten. Ook bij Toerisme Hoogstraten kan je terecht voor kaarten 03 340 19 55. Praktisch: Kerstconcert van het Davidsfonds door White Coffee op vrijdag 15 december om 20 uur in de Sint-Katharinakerk. Kaarten VVK 10 euro, kassa 12 euro, -12 jaar gratis. (jav)

HOOGSTRATEN - Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost. Zo denkt ook de Hoogstraatse Welzijnsschakel 't Ver-Zet-je erover. Op vrijdag 8 december organiseren zij een ”Soep op de Stoep” ten voordele van Samen Tegen Armoede. Met deze Soepactie vragen ze aandacht voor de 1.700.000 mensen die in armoede of op de armoedegrens leven. Met de opbrengsten ervan steunt Samen Tegen Armoede lokale projecten die kansen geven aan mensen in armoede. Armoede is immers veel meer dan een gebrek aan geld. Het veroorzaakt sociale uitsluiting in een maatschappij waar overvloedige reclame steeds opnieuw herhaalt wat ze niet kunnen krijgen. Wie arm is, leeft slechte en ongezonde woningen, wordt sneller ziek… Genoeg redenen voor Welzijnsschakel 't Ver-Zet-je om het signaal te geven dat armoede een onrecht is en dat we er samen iets aan moeten doen. Een gezonde woning, een leefbaar inkomen, een waardige job, behoorlijk onderwijs en een goede gezondheidszorg zijn mensenrechten. Praktisch: Stoep op de stoep op vrijdag 8 december van 9.30 tot 17.30 uur bij de CMThuiszorgwinkel,Vrijheid 168. Organisatie Welzijnsschakel 't Ver-Zet-je. (fh)

Cocktails en armeluiszilver

HOOGSTRATEN - KVLV richt in december twee workshops in. Daarin leer je cocktails en armeluiszilver maken. De workshop cocktails maken leert je shaken, mengen, blenden. Je krijgt zicht op welke dranken bij elkaar kunnen, hoe je het beste kunt shaken en wat de bereidingstechnieken zijn. Onder begeleiding van ”Cock à Véro” ga je zelf aan de slag. Het is een leer-plezierworkshop voor iedereen. Men maakt die avond twee cocktails met alcohol en twee mocktails zonder alcohol. Praktisch: Workshop Cocktails maken op vrijdagavond 8 december 2017 van 19.30 tot 22 uur in het groene zaaltje van het Parochiecentrum Pax. KVLV leden betalen 30 euro, niet-leden 33 euro. Inschrijven noodzakelijk. De tweede workshop draagt de nieuwsgierig stemmende titel armeluiszilver maken. Daarin leer je op een goedkope manier sfeervolle decoratie maken om een gezellige eindejaarsfeer te creëren. Info (lijst materiaal mee te brengen) en inschrijven voor 6 december 2017 via kvlvhoogstraten@hotmail.com. Praktisch: Workshop Armeluiszilver maken op dinsdag 12 december 2017 van 19 tot 22 uur in het groene zaaltje van het Parochiecentrum Pax. KVLV leden betalen 10 euro, niet-leden 13 euro. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

41


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 42

HOOGSTRATEN - WORTEL

75-jarigen van Hoogstraten en Wortel vieren samen

In het jaar 1942 werden ze geboren. Die van Hoogstraten en die van Wortel vierden dit samen bij een gezellig etentje bij Feestservice Vandersmissen

De Hoogstraatse 75- jarigen Achter: Stan Verschueren, Henri Mertens, Jozef Schellekens, Corry Huybrechts, Marc Van Hecke, Martha Bastijns, Marcel Brosens, José Mostmans, Simonne De Roover, Maria Jansen. Midden: Jan Diels, Ludo Lambrechts, Jozefien Verschueren, Maria Verschueren, Lisette Goris, Marietta Leijsen, Maria Bruyndonckx, Leona De Bondt, Lia Van Hoeydonck. Zittend: Angèle Geens, Theresia Martens, Hilda Roos, José Dockx, Lisette Van Riel, Liliane Frans.

De Wortelse 75-jarigen Staand: Jozefa Verhoeven, Maria Vermeiren, Theresia Goris, Frans Snyers, Olga Maene, Louis Pemen, Lu Snels. Zittend: Johanna Goris, Helena De Graeve, Annie Van Nuffelen, Angèle Van Nuffelen.

42

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

D


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 43

WORTEL

GOUD IN WORTEL

Lambert Snyers en Hild Govaerts De voordeur van hun woning staat langs Kerkeveld, maar officieel wonen Lambert en Hild Snyers sinds 1977 in de Vogelhofstraat in Wortel. Maar hun verhaal begint uiteraard veel vroeger.

Lambert wordt op 25 juli 1947 in Hoogstraten geboren en is dus pas na enkele dagen een rasechte Wortelaar. Hij is de jongste in een gezin met vier kinderen, drie jongens en één meisje. Tot zijn achtste woont het gezin in café Sint-Cecilia, links voorbij ‘de wissel’ richting Merksplas (nu Worteldorp 46). Vader Mil en moeder Jeanne Langers houden er een café open, terwijl vader ook aannemer van bouwwerken is. Na de lagere school gaat Lambert één jaar naar de vakschool om dan vast te stellen dat het niets voor hem is. Gedaan dus en vanaf zijn veertiende bleef hij thuis om vader en enkele gasten in ‘den bouw’ te helpen. Toen vader in 1967 stierf, werd de zaak overgenomen, eerst door Sooi en later door Jan Snyers. Hild Govaerts is welgeteld twaalf dagen ouder dan Lambert. Ze werd op 13 juli 1947 thuis in de Karel Boomstraat in Hoogstraten geboren als oudste van vier: Hild en nog drie broers. Vader was eerst knecht en later bakker in het Klein Seminarie. Na de lagere school en drie jaar huishoudschool in het Spijker, gaat ze bij de Kela werken. Zoals zovelen in die dagen, leerden ze elkaar op hun zestiende kennen in café Roma om vier jaar later op 12 augustus 1967 te trouwen. Een jaar

later wordt hun oudste dochter Petra geboren en nog enkele jaren later volgt hun tweede dochter Sabine. Die hebben nu elk hun eigen gezin en zijn samen met hun zes kleinkinderen altijd welkom in de Vogelhofstraat, in het huis dat Lambert er grotendeels zelf bouwde. Op zijn vijfentwintigste gaat Lambert als bewaarder werken: negen maanden in Brussel, negen maanden in Merksplas en daarna tot zijn pensioen in Wortel-kolonie. Hij maakt er de overgang mee van de opvang van landlopers over illegalen tot de gevangenen die nu in Wortel verblijven. Hild was thuis gebleven na de geboorte van Petra, maar zou later nog op De Ster en als poetshulp voor ouderen werken langs het OCMW.

Bij de fusie van de gemeenten komt Lambert in de politiek terecht en dat heeft alles - of toch veel - met het Wortelse carnaval te maken. Daarin zijn de fusie en de verkiezingen een ‘hot’ thema. Karel Sijsmans gaat door als Fons Desmedt en Lambert als Arnold Van Aperen, wanneer die elkaar van een carnavalswagen proberen te duwen. ”De dag nadien stonden die van de lijst van Van Aperen hier aan de deur”, zegt Lambert daarover. Hij staat nog niet op de lijst bij de verkiezingen in 1976, maar wel op die van 1977, wanneer men in Hoogstraten de eerste verkiezingen moet overdoen omwille van onregelmatigheden bij de eerste stemgang. Twee legislaturen, van 1983 tot 1989 en van 1989 tot 1995 maakt Lambert deel

uit van het OCMW-bestuur. De tweede zelfs als lid van het zogenaamde ‘vast bureau’, zeg maar het college van het OCMW. Dan is het goed geweest en stelt Lambert zich niet meer verkiesbaar. De eerste jaren heeft hij nog contacten met de partij, maar al vlug stopt dat. ”Gedaan is gedaan” klinkt het nu. De grootste passie van Lambert en Hild is de wielersport. Dochter Sabine doet het meer dan behoorlijk bij de dames. Lambert en Hild volgen haar bij elke wedstrijd en 25 jaar na elkaar richten ze in Wortel een koers voor dames in.

Tijdens het gesprek valt ons op dat Lambert en Hild zo dikwijls het woord ‘samen’ gebruiken. Ze delen lief en leed in het gezin, hebben samen een en dezelfde grote vriendenkring en delen dezelfde interesses. Je kan hen vinden als supporters van KVNA Wortel, waar Lambert tot zijn zeventigste verjaardag scheidsrechter was bij de jongeren tot de U13 reeks. Verder is Lambert al dertig jaar lang voorzitter van de Wortelse Biebond.

Ook nu ze op pensioen zijn, trekken ze altijd samen op. Naar KVNA, maar even goed wanneer Lambert gaat biljarten bij De Stoempers of met de club van De Nieuwe Buiten. Daarnaast werken ze samen in de tuin en staan ze klaar voor kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen beslist toe dat ze nog vele jaren samen kunnen genieten van hun gezin en van de vele kleine dingen rondom hen. (fh)

De familiefoto met staande v.l.n.r.: Gunther, Petra, Sabine, Bert, Hild, Wouter, Anke, Fien en Jannes. Zittend v.l.n.r.: Rik, Silke, Michiel, Sam en Stef. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

43


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 12:25 Pagina 44

WORTEL

Afscheid van wijkagent Guy Aerts

Een turnzaal vol agenten, boeven en wielertoeristen

WORTEL - Op vrijdag 27 oktober namen de politie en de inwoners van Wortel afscheid van wijkagent Guy Aerts. Na een receptie bij de politie in de voormiddag, werd Guy geblinddoekt in een combi met de nodige omwegen naar lagere school De Wijsneus in Worteldorp gebracht. Daar werd hij om half twee verwelkomd door de leerlingen die zich verkleed hadden als politieagent, boef of wielrenner (dé grote hobby van Guy). In de turnzaal van de school brachten de kinderen per graad een toneeltje waarin Guy en zijn werk centraal stonden. Na afloop was er nog een ”meet and greet" voorzien tussen de ouders en de afscheidnemende wijkagent. Een receptie sloot deze viering af. Het geheel was een organisatie van De Wijsneus en de Dorpsraad van Wortel. (fh)

Succesvol dubbelconcert

WORTEL - Sam Vloemans & Borderbrass, fanfare St.-Catharina & dameskoor Marcanto in Hoogstraten en de Brassband van Wortel in een duoconcert met de Freddy Sunder Bigband. Blijkbaar kijken de muziekmaatschappijen dit jaar langer dan hun eigen instrument lang is. En met succes. Telkens speelden ze voor een goedgevulde of uitverkochte zaal. Dat was in Wortel niet anders toen op 4 november de twee muziekverenigingen - de Brassband en de Sunder Bigband - elk de helft van een concert verzorgden. (fh) (foto Arnold Wittenberg)

De vele afwezigen hadden ongelijk

WORTEL - Een ongewoon, wat vreemd programma, een laat op gang gekomen promotie, het verplaatsen van het aanvangsuur en een druilerige zondagavond. Wellicht zijn het allemaal redenen waarom te weinig muziekliefhebbers de weg naar de kerk van Wortel gevonden hebben voor een nochtans schitterend optreden van het Orgel Trio - Bird & Beyond met hun programma ”Organ Goes Jazz”.

Berry van Berkum (orgel), Dion Nijland (contrabas) en Steven Kamperman demonstreerden dat ze drie topmuzikanten zijn. Zij brachten eigen jazzinterpretaties van werk van (vooral) Charlie Parker. Een uniek concert dat de te weinig aanwezigen niet vlug zullen vergeten. (fh)

44

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 45

Wortel herdacht oorlogsslachtoffers

WORTEL - Ondanks het koudere en regenachtige weer, was er veel volk toen men op 11 november de slachtoffers van de twee Wereldoorlogen herdacht. Die grote opkomst heeft alles te maken met de goede werking van de vereniging van Oud-soldaten. In Wortel herdenkt men vijf militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en negen slachtoffers die stierven bij de Dodendraad . Uit de Tweede Wereldoorlog gedenkt men drie militaire en twaalf burgerslachtoffers. (fh)

’t Slot en ‘Het Warmste Weekend’

WORTEL - Op 8-9-10 december 2017 organiseert Jeugdhuis ’t Slot in haar eigen lokalen te Worteldorp ‘Het Warmste Weekend’, wat kadert in de Warmste Week van Music for Life (Studio Brussel). De opbrengst is dus bestemd voor een goed doel. De organisatoren stelden twee criteria op voor de selectie van een goed doel uit de reeks van goede doelen die op de Music For Life-lijst waren ingeschreven: een doel uit eigen regio, én ten voordele van de jeugd. Op die manier kwamen ze terecht bij ‘Dagopvang ’t Vonderke’ uit Merksplas.

WORTEL

Kerst- en jeneverwandeling

WORTEL - Zjosfinks doet op twee decemberavonden zijn wandelvoorstelling ‘Den ezel en den engel’ nog eens over. Deze maakte ook deel uit van Griezelig Grensland. De deelnemer krijgt de kans om te genieten van een heerlijke 1 km-wandeling in een levendig decor, met drie verhalen onderweg, voorzien van spanning en veel humor.

Praktisch: Kerst- en jeneverwandeling op vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2017 om 19.30 uur in ‘De 16’ in Wortel-kolonie. (Volg ingang 3 rechts van de gevangenis.) Deelname kost 10 euro (jenever of koffie inbegrepen). Inschrijven: e-mail info@pasgeverfd.be, tel +32(0)476 72 91 91. (fh)

Het hele weekend door is er ook een enveloppentombola met heel wat prijzen geschonken door lokale sponsors, die op deze wijze alvast hun warme steun hebben betuigd! (fh)

Vonderke

’t Vonderke te Merksplas biedt dagopvang voor niet-schoolgaande matig of zwaar mentaal gehandicapte kinderen (tot 21 jaar), eventueel met bijkomende motorische stoornissen. Het is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde instelling onder de koepel van De As vzw. Deze kinderen wonen nog thuis bij hun ouders, die hen dagelijks én in het weekend zelf verzorgen. In ’t Vonderke kunnen deze kinderen elke weekdag terecht, en krijgen er de beste zorgen en de best mogelijke ontspanningsmogelijkheden. Om deze opvang te kunnen realiseren, zijn alle financiële extra’s van sponsors, actievoerders, … méér dan welkom. Om alle kinderen, hun ouders en de begeleiders van ’t Vonderke een hart onder de riem te steken, nodigt JH ’t Slot iedereen uit op haar Warmste Weekend. De volledige opbrengst van dit weekend zal aan ’t Vonderke worden geschonken.

Programma

Met het samengestelde programma wenst JH ’t Slot zo veel mogelijk mensen met een warm hart en ongeacht leeftijd te bereiken. Op vrijdag 8 december gaat het Warmste Weekend van start met een Firebal, een jeugdfuif met hedendaagse muziek van lokale DJ’s (DJ Drel, DJ Razor en DJ Sekto) en vurige hapjes.

Zaterdag 9 december zijn de 70’s en 80’s liefhebbers aan de beurt; een heuse retro-dansfuif met klassiekers uit de jaren ‘70 en 80, en een middernachthap. Op zondag 10 december kan iedereen een frisse neus halen op een wandeling (start tussen 13 en 14.30 uur) van ongeveer 5 km, waarna men bovendien kan genieten van pannenkoeken met warme chocomelk. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

45


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 46

www.fonsmartensplankenvloeren.be

VAN HEMELEN

EIKEN PLANKENVLOER sterk in

BVBA

VEROUDERDE VLOERE V EN N TUURLIJKE LOOK NA L LEGKLAAR

eiken

FONS MARTENS NV Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers

Groot Eyssel 39a - Meerle baan Meerle - Meer Te T el: 03 315 84 32 Fax: 03 315 03 99

VAN HEMELEN

Toonzaal - MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ...08.00 -12.00 / 13.00 - 17.00 0 uur DONDERDAG EN ZONDAG/ GESLOTEN

BVBA

NIEUWBOUW & RENOVATIE

ZATERDAG ......09.00 -12.00 / 13.00 - 16.00 0 uur

ELEKTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR ALTERNATIEVE WARMTE WARMTEPOMPEN ZONNEBOILERS ZONNEPANELEN

WIJ Z IJN V ERHUI SD ! Industrieweg 4 2330 Merksplas Tel: 03 314 37 67 Tel: 014 26 60 72

info@vanhemelenbvba.be

Member of Premier: www.premierinternational.org

www.vanhemelenbvba.be AC|S ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN NV

T +32 3 315 88 65 F +32 3 315 08 67 Desmedtstraat 23 | 2322 Minderhout, België | hoogstraten@acsac.eu | www.acsac.eu

ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN

We hebben meer ruimte gevonden om u beter te dienen dus … ...wij zijn verhuisd naar Desmedtstraat 23 te 2322 Minderhout

Het eerste blad waaraan je denkt!

Abonnement

NU vernieuwen !!!


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 47

Samana viert kerstmis

WORTEL - Samana, het vroegere Ziekenzorg, laat het kerstgebeuren niet ongemerkt voorbij gaan voor haar leden. Er is een kersfteest in de Wortelse parochiezaal en een ontmoetingsmoment in Stede Akkers.

In Wortel zelf organiseert de vereniging op dinsdag 12 december een kerstfeestje in parochiezaal ’t Trefpunt. Men verwacht de deelnemers om 12 uur rond de Kerstboom. Om 12.15 uur wordt de nieuwe Samanavlag gewijd, daarna volgt het middagmaal dat bestaat uit tomatensoep met balletjes, kalkoengebraad met witloof, worteltjes en boontjes en gratin aardappeltjes. Als dessert is er een duo van chocolademousse. Serge Goris zorgt voor de muzikale animatie met Nederlandstalige luisterliedjes en Kerstliederen. Tijdens de pauze is er een stukje gebak met koffie, om het geheel rond 16 uur afte sluiten. Voor de van Wortel afkomstige bewoners van

WORTEL

De school verkoopt kerstbomen

het woonzorgcentrum, de flats en de bejaardenwoningen op de campus Stede Akkers organiseert Samana op woensdag 20 december 2017 om 14 uur een samenzijn in het lokaal naast de cafétaria van het WZC. Daar komen de deelnemers samen om 14 uur voor een gezellige babbel met om 15 uur een stuk vlaai met koffie of thee. Het einde is voorzien om 16 uur. Wie niet zelf kan komen, wil men ophalen in hun kamer. Graag dan een seintje aan Marij Staes tel 03 314 86 87 of Herman Verlinden langs verlinden_herman@hotmail.com.

Praktisch: Samana kerstfeest op dinsdag 12 december om 12 uur in parochiezaal ’t Trefpunt. Deelnemen kost 15 euro per persoon. Inschrijvingen kan bij de ziekenbezoekster of bij Marij Staes, tel 03 314 86 87 ten laatste op 5 december. Samana ontmoetingsmoment in Stede Akkers op woensdag 20 december om 14 uur. (fh)

Joeri Cortens onderzoekt sporen

WORTEL - Net zoals de vorige jaren organiseert de ouderraad van basisschool Wortel een kerstboomactie. Op vrijdag 8 december 2017 vanaf 15 uur verkopen ze aan de Boomkes kerstbomen. Het oudercomité gebruikt de opbrengst om spullen aan te kopen om de school nog aangenamer te maken. (fh)

Joeri Cortens kan ook muzikaal uit de hoek komen, maar vanaf 6 december focust hij samen met de cursisten op het sporenonderzoek. Natuurpunt Markvallei organiseert een cursus "spoorzoeken". Op 6 december begint Joeri Cortens de eerste les voor wie met een andere bril naar de natuur wil leren kijken. Sporen fascineren immers jong en oud: of het nu gaat om oude indianenverhalen of om een CSI-team dat aan de hand van de kleinste aanwijzingen het verleden reconstrueert. Sporenonderzoek spreekt tot de verbeelding en kan tijdens een wandeling ook een heel nieuw licht werpen op de natuur en haar bewoners. Om mensen wegwijs te maken is er deze cursus spoorzoeken voor beginners. Na de theorie trekken de deelnemers de natuur in. Praktisch: Cursus spoorzoeken voor beginners vanaf woensdag 6 december in het Bezoekerscentrum De Klapekster. Inschrijven via bc.deklapekster@natuurpunt.be en na bevestiging overschrijving op rekening BE73 8601 1267 3360 (SPAABE22) t.n.v. Natuurpunt Markvallei vzw met vermelding "cursus spoorzoeken" + naam, geboortedatum en -plaats. (ao)

(Foto Wim Verschraegen)

De ene paddenstoel is de andere niet…

Harrie Hendrickx uit Meerle laat ons kennismaken met de boeiende wereld van de paddenstoelen. Harrie is zonder meer een autoriteit op dit gebied.

Op 1 december organiseert Natuurpunt Markvallei een voordracht over paddenstoelen met paddenstoelenkenner Harrie Hendrickx. Vanaf 20 uur kan je voor deze boeiende lezing in De Klapekster terecht. De avond is gratis. Harrie: ”Bij een paddenstoel denken de meeste mensen aan een vruchtlichaam met een steel en hoed, soms een ring om de steel, plaatjes of buisjes onder de hoed en rood met witte stippen. Maar het rijk van de zwammen (Fungi) is veel uitgebreider, met organismen die de meeste van ons misschien niet als ”paddenstoel” herkennen. Deze avond gaan we de enorme diversiteit van de Fungi ontdekken met al zijn schoonheid, toepassingen maar ook gevaren.” Praktisch: Lezing over paddenstoelen op vrijdag 1 december om 20 uur in bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-kolonie. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (ao) DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

47


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 48

WORTEL

Wandelen langs drie kerststallen

WORTEL / CASTELRE - In Wortel en Castelré kan je rond de kerstdagen een wandeling maken langs drie kerststallen. De meest kunstzinnige en aparte staat bij de kerk en de kapelanie in Worteldorp. Een groep senioren plaatst hier al jaren een stal met door Jan Huet geschilderde taferelen. Naar jaarlijkse gewoonte bouwen de in-

woners van de Kolonie het voormalige tramhokje op de hoek van de Boulevard en de Koloniedreef om tot een kerststal. Van 23 december tot 7 januari is er in na de middag gelegenheid om je op te warmen met een borrel of een warme drank. En dan is er nog de kersstal bij Café In Holland

Het wachthokje in de kolonie als kerststal

Figuranten in de stal in Castelré

Een halve eeuw oud

in Castelré. Die wordt op zaterdagvoormiddag 2 december gebouwd door een groep vrijwilligers en op zaterdag 16 december om 16 uur ingewijd. Op 17 december (van 14 tot 18 uur), 24 december (van 13 tot 18 uur), 25 december (van 13 tot 17 uur), 26 december (van 13 tot 19 uur) en 31 december (van 13 tot 17 uur) worden de kerstfiguren in de stal vervangen door de vrijwilligers die figureren voor Maria, Sint-Jozef en de herders. Naast de stal is er op die dagen herberg ”In de Schuur” waar de bezoekers glühwein, een borrel, warme chocolademelk of een verse soep kunnen drinken. (fh)

WORTEL - Die van '50 worden 67 jaar, die van '67 worden 50 jaar. Bij deze laatste horen de ‘jongens en meisjes’ op onderstaande foto. Op 20 oktober 2017 kwamen ze samen voor een gezellige babbel in eethuis De Guld. Op de foto: Herman Govaerts, Luc Janssens, Carla Haest, Katrien Snels, Luc Govaerts, Luc Van Nyen, Ann Van Den Heuvel, Marc Keustermans, Maike Vermeiren, Luc Adriaensen, Greet Van Bouwel, Koen Goetschalckx, Dirk De Meester, Kristine Proost, Paul Vriens. zittend: Gerda Strijbos, Karin Goetschalckx, Kristine Snels, Wim Lauryssen (fh)

48

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 49

Castelkermis onder stralende zon

CASTELRE - In de jaren ’50 organiseerde haast elke buurt haar eigen kermis, maar alleen ”Castelkermis” bleef overeind. Traditiegetrouw is er in Castelré het derde weekend van oktober plaats voor ontspanning en sport. Voor de eerste keer werd de straat verkeersvrij gemaakt en omgetoverd tot één groot terras. In combinatie met een stralende zon werd het er drie dagen een drukte van belang. Zaterdagavond werd het café leeg gemaakt, zodat er plaats was voor een groot bal. Zondag-

MINDERHOUT

voormiddag was er Castel hippique voor aangespannen paarden met als winnaar Team Martens. Na de middag kwamen paarden en pony’s uit in een springwedstrijd. Bij de pony’s was de winnaar Twan Van Opstal en bij de paarden Paulien Mertens. Op maandag organiseerde het kermiscomité voor de 22ste keer volksspelen, dit jaar met een maximum aantal deelnemers. En werden de spelen gewonnen door een vrouw, namelijk Lydie van Gestel. (fh)

Guy Swinnen speelt benefiet voor geitenproject

MINDERHOUT - Een geit voor elk gezin, dat is de doelstelling van het kleinschalig ontwikkelingswerk in Mwakamba waar Inge Sprangers uit Minderhout zich samen met haar vriendin Inge Peers voor inzet. In ons vorig nummer berichtten we hierover. Omdat onze eindredactie zich toen vergiste in het onderschrift, voegen we andermaal een foto toe met dit keer wel degelijk Inge Sprangers zelf. Kunnen we er meteen aan herinneren dat (ex-Scabs) Guy Swinnen op 2 december om 21 uur een benefiet speelt in de Cahier ten voordele van dit project. By the way, een geit sponsor je al voor 50 euro. Zonder meer aanbevolen! (ep) Twan Van Opstal

Paulien Mertens

Voor de danslustige 55+

MINDERHOUT - Na het succes van vorig dansseizoen, wil OKRA nieuwe lijndanskandidaten de mogelijkheid geven om hun hobby uit te oefenen. Daarom start Okra Minderhout met een nieuwe lessenreeks lijndans voor beginners vanaf dinsdag 9 januari 2018 van 8.45 uur tot 10 uur in de voormiddag. Wil je graag aansluiten en ben je lid van Okra of wil je lid worden, woon je in het gewest Hoogstraten, dan is dit uw kans. Zowel vrouwen als mannen zijn welkom. De dansers die reeds bezig zijn, kunnen uiteraard blijven les volgen. Vanaf 10 uur zullen de meer geoefende dansers mee invallen. De lessen worden gegeven onder leiding van dansleraar Jos Van Dun in het Okra lokaal in de Schoolstraat nr. 6 te Minderhout. De onkosten bedragen 2 euro per keer, een kop kof fie of thee inbegrepen

Winnares van de volksspelen Lydia Van Gestel en Chris Gillis van het kermiscomité

Wil je hier meer over weten, vraag gerust inlichtingen bij de verantwoordelijke Liza Bruynen tel. 03.312 38 81 of GSM 0475-57 67 94. Er is ook gelegenheid om aan kringdans te doen, elke donderdag namiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

49


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 12:28 Pagina 50

MINDERHOUT

Isa zorgt voor viergeslacht MINDERHOUT - Voor de derde keer organiseert KWB-Minderhout een meezingavond. De aanwezigen zingen samen populaire, vooral nederlandstalige liedjes die tot het collectief geheugen behoren. Geen bezwaar als je niet echt muzikaal bent, vooral het enthousiasme is belangrijk. Alle teksten vind je in de zangboekjes. Vanop het podium wordt de samenzang in goede banen geleid door muziekgroep De Peulschil uit Merksplas. Om praktische redenen is het wel nodig om voor 15 november in te schrijven bij Luc Herthogs, Lage Weg 33, 03/314.74.21 of bij Albert Van Bouwel, Venhoefweg 13, 03/314.45.36

MINDERHOUT - Isa Vissers, geboren op 25 april 2017, zorgt meteen voor een viergeslacht. Op de foto herkennen we v.l.n.r.: Lydie Verschueren, Therezia Verschueren en de mama Dorien Janssens met de kleine Isa Vissers op de schoot. (fh)

Scharlement uit de startblokken

MINDERHOUT - Basisschool Scharrel is na twee schooljaren opnieuw gestart met een eigen leerlingenparlement. Het Scharlement stelt zichzelf graag even voor! Zij kropen daarvoor samen in hun pen(nen): 'In onze school hebben we een Scharlement. Dat is een groep waarvoor uit elke klas iemand werd

verkozen om in het leerlingenparlement te zitten. Het Scharlement is dus een soort parlement in Scharrel. We geven ideeën en denken samen na over hoe onze school eruit kan zien. Onze eerste opdracht is een liedje zoeken bij ons jaarthema 'Graag gezien!'. Wij hebben er zin in!' (SC)

Praktisch: Minderhout zingt op vrijdag 1 december vanaf 20 uur in zaal ’t Markenhof (parochiezaal). KWB-leden betalen 5,00 euro, niet-leden 7,50 euro. Vooraf inschrijven! (fh)

Tweedehands boeken, lp’s en cd’s

MINDERHOUT - Tijdens de KWB tweedehandsbeurs op zondagnamiddag 14 januari 2018 kan je boeken, strips, cd’s en lp’s verkopen tegen een vaste maar zeer democratische prijs. Dat doe je door je persoonlijk genummerde exemplaren voor de beurs te koop te leggen. Boeken worden verkocht aan 2euro; kinderboeken en strips aan 1 euro; een cd en lp kost ook 1euro. De organisatoren verkopen ze dan tijdens de beurs waarbij je zelf niet aanwezig moet zijn. Na de beurs kom je dan je geld ophalen van wat verkocht werd, evenals de niet verkochte spullen. Deelname is gratis is gratis voor KWB-leden, niet-leden betalen 5 euro. Vooraf inschrijven bij Johan Bastiaansen,Torenakker 4 te Minderhout (johanbastiaansen@telenet.be). Na inschrijving ontvangt u een gedetailleerde beschrijving en een persoonlijk nummer. Dit nummer moet je noteren in elk boek/cd/lp die je wil verkopen. Natuurlijk is een beurs erg interessant voor de kopers die voor een klein prijsje misschien wel een felbegeerd stuk op de kop kunnen tikken.

Bliss, Liz, Tess, Thijs, Liam, Elisa, Niels, Charlize, Stan, Leon, Vik en Lucas (Giel was afwezig bij het maken van de foto).

50

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Praktisch: Tweedehands boeken- lp/cd-beurs op zondag 14 januari 2018 van 13 tot 16 uur in parochiezaal Het Markenhof, Koestraat 6. De inkom is gratis. Meer info bij Johan Bastiaansen, tel. 0479.608.264. (fh)


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 51

MINDERHOUT

Veertig jaar jong

MINDERHOUT - Op 21 oktober kwamen de 40-jarigen van Minderhout in het Withofke bijeen voor een gezellig weerzien.

Op de foto: Katrin Desmedt, Maarten Vermeiren, Stijn Jacobs, Joris Van Geertruyden, Edwin Jacobs, Rudy Sprangers, Tom Mertens, Stanny Stoffels, Huy Nguyen Ngoc, Dorien De Bie, An Backx, Loes Lenaerts, Barbara Donckers, Marjan Broes, Annick Aerts, Anja Krols, Bert Mertens, Annelies Vermeiren, Sofie Overstijns, Peggy van Gestel en Anja Boeren. (fh)

BADKAMERRENOVATIE van tot

A dvies

Z alig genieten

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

Installatiebedrijf

Voort 26 • Meerle (Hoogstraten) • Tel: 03 315 75 31 info@vdberg.be

VAN DEN BERG V E R WA R M I N G

S A N I TA I R

www.vdberg.be V E N T I L AT I E

ZONNE-ENERGIE

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

51


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 52

MINDERHOUT - MEERSEL-DREEF

Nieuwe klassen in basisschool Scharrel

Vriend van de fanfare

MEERSEL-DREEF - De dagen worden weer korter, het jaar loopt ten einde. Het afgelopen jaar besteedde Fanfare Voor Eer en Deugd heel wat middelen aan instrumenten, jeugd en opleiding, en aan de aanschaf van nieuwe muziekstukken. De fanfare zit duidelijk niet stil en werkt aan vernieuwing om bij te blijven met de moderne tijd.

Na de herfstvakantie zijn in Scharrel twee nieuwe klassen voor het vierde leerjaar in gebruik genomen. De kinderen en de juffen van 4B en 4C zijn er meer dan tevreden over... (sc)

Fanfare reikt eretekens uit

Wie ‘vriend’ van de vereniging wil worden, kan een bijdrage van 25 euro overmaken op rekeningnummer BE16 7310 3452 2574, met vermelding van naam en adres. De financiële steun wordt uiteraard goed besteed. De vrienden van de fanfare worden op de hoogte ehouden van alle activiteiten. U kunt de fanfare ook volgen op de nieuwe website www.vooreerendeugd.be. (JJ)

Kersttraditie

MEERSEL-DREEF - Traditiegetrouw wordt op eerste kerstdag 25 december na de hoogmis een drankje aangeboden op het plein bij de kerststal voor de kloosterkerk, waarbij gezellig wordt bijgepraat over het voorbije en het komende jaar. Op tweede kerstdag 26 december geeft de fanfare Voor Eer en Deugd ook weer een kerstconcert tijdens de hoogmis, waarop u allen bent uitgenodigd, gevolgd door een receptie in de zaal Bij de Paters, aangeboden door de kerkgemeenschap. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Tijdens het jaarlijkse teerfeest van de fanfare Voor Eer en Deugd op 4 november kregen verdienstelijke leden een ereteken voor hun jarenlange lidmaatschap.

Op de foto mevrouw G. Rommens-Van Gerven, die aan Joeri Jansen bloemen mocht overhandigen, in bijzijn van voorzitter Frank Roelands. (JJ)

HOGA bvba

Motorhomes

Ooievaarsnest wacht op bewoners

verhuur en verkoop onderhoud alle merken Sint-Lenaartseweg 30

2320 Hoogstraten

www.vanomobil.be

hoogstraten@vanomobil.be Tel. 03 420 07 80

deejays & discobars 52

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEERSEL-DREEF - WBE De Beneden Marck vzw heeft, in samenspraak met mevrouw Mariette Koldeweij, de voorbije maand een ooievaarsnest opgesteld in haar tuin, in de nabijheid van de Marckrivier. Hopelijk zal het nest in de lente bewoond worden, want ook ten zuiden van Breda, op het dak van de Staatsboerderij in het mastbos, zijn de ooievaars al enkele jaren terug aanwezig. (JJ)


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 53

MEERSEL-DREEF

Twee misvieringen in St. Luciakapel

MEERSEL-DREEF - Er zullen in december twee H. Missen worden opgedragen op dezelfde dag. Op zondag 10 december om 10.30 uur is er een Tridentijnse mis. Dit was de misviering in het Latijn, waarin de priester vaak met de rug naar de gelovigen stond, zoals we die kenden tot voor de hervormingen in de jaren zestig (na het Tweede Vaticaanse Concilie). Deze vorm stamt uit 1570 en was toen de standaard geworden na het Concilie van Trente (Concilie Tridentinum). De Latijnse teksten stammen voor het meren-

deel uit de 16de eeuw. De volgende Tridentijnse Missen zijn voorzien op zondag 14 januari 2018 om 10.30 uur en op zondag 11 februari 2018 om 10.30 uur. In de namiddag om 14 uur is er de jaarlijkse St. Luciaviering in de kapel, een gezongen H. Mis. Aansluitend een gezellig samenzijn met een glaasje Glühwein of warme chocomelk, aangeboden door het St. Luciacomité. U bent op beide erediensten van harte welkom. (JJ)

Wandeltocht gebuurte Meersel

MEERSEL-DREEF - Het gebuurte Meersel onderstreept haar samenhorigheid door een jaarlijkse reünie. Dit jaar werd een geslaagde wandeling georganiseerd van 6 km met een 50-

Werk in uitvoering Moleneind

tal deelnemers, jong en oud. Nadien nog een warm hapje eten bij de paters gevolgd door een gezellig samen zijn met een drankje. Meer moet dan zijn. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Er wordt een aangepaste transport aardgasleiding aangelegd vanaf de gascabine bij de watermolen, via de Dreef, Kapelweg en Meersel, ten behoeve van een tuinbouwbedrijf op de Maaihoek. Hiervoor is de Kapelweg tijdelijk volledig afgesloten en is er éénrichtingsverkeer in de nabijheid van de watermolen richting Kapelweg, evenals in de Markweg voor de omleiding. Jammer genoeg wordt dit niet altijd correct opgevolgd en werden de bewoners ook niet voorafgaandelijk ingelicht over deze maatregel. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

53


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 54

MEER

Parochiale ziekendag van Samana

Voor elk Samanalid was een leuke attentie voorzien

MEER - Samana Meer vierde feest. De vereniging bestaat 50 jaar en dat werd gevierd tijdens de parochiale ziekendag op woensdag 11 oktober in Zaal Victoria. Agnes Van Hooydonck brengt verslag uit: ”Om 11 u. zat de zaal goed vol. Onze voorzitter Jaakheette iedereen welkom. Hij gaf het woord aan Jos die een mooi bezinningsmoment bracht. Daarna genoot iedereen van een heerlijke warme maaltijd. En er kon uiteraard gezellig bijgebuurt worden.

Rico uit Hoboken zorgde voor de ontspanning. Hij zong leuke liedjes, die enthousiast meegezongen werden. Hij bracht goocheltruuks en vertelde moppen,… Bij een kop koffie en een koekje vertelde Louis over de geschiedenis van Ziekenzorg-Samana in Meer : 50 jaar is inderdaad niet niks. Daarom was er voor elk lid een verrassing. Om 15 u. keerde ie-

De zaal zat vol voor de viering van 50 jaar Samana

dereen voldaan en met een mooie attentie naar huis.” Samana is de aanwezigen en uiteraard de vele werkers erkentelijk. Zonder hun zou dit niet mogelijk zijn… (jav)

DIAMANT IN MEER

Louis en Magdalena Van Den Heuvel-Hillen

MEER - Op 11 oktober 1952 trouwden Louis en Magdalena Van Den Heuvel-Hillen. Nu vieren ze dus hun briljanten bruiloft. En ze zijn beiden nog in uitstekende gezondheid.

Louis en Magdalena woonden en werkten na hun huwelijk de hele tijd in Meer. Hun beroepsloopbaan was gevarieerd. Ze hielden café, waar nu nog altijd Zaal Victoria is. Louis was ook slachter. Uiteindelijk bouwden ze samen een

54

tuinbouwbedrijf op. Het koppel kreeg vier kinderen, een (te jong gestorven) dochter en drie zonen. Samen zorgden die voor zes kleinkinderen en ondertussen ook al twee achterkleinkinderen. Het briljanten echtpaar was heel actief in hun hobby’s. Ze reisden naar Spanje en Amerika. Op de fiets doorkruisten ze niet alleen de eigen streek, ze verkenden ook Texel, Drenthe en de

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Veluwe. In Duitsland fietsten ze langs de Moezel, in Oostenrijk langs de Donau. Die fietstochten zijn er vandaag de dag nog, maar ze zijn wat korter geworden en Louis en Magdalena durven nu toch al eens rekening houden met het weer, alvorens zij starten. Hun grote passie was het wedstrijddansen. Meer dan dertien jaar namen zij met succes deel aan toernooien. Met hen hopen wij dat ze nog vele jaren menig dansje samen kunnen doen…! (red)


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 55

Run for Life voor ontwikkelingsproject in India

MEER

MEER - Zaterdag 16 december vindt Run for Life plaats, een evenement om geld in te zamelen voor een ontwikkelingsproject in India. Run for Life bestaat uit een estafetteloop in de omgeving van chirolokalen van Meer en een spaghettifestijn in deze lokalen. Dat vele Merenaars een warm hart hebben, tonen ze al verscheidene jaren door voor het goede doel vrienden en familie op te trommelen en deel te nemen. Dat gebeurt in groepjes van maximum 5 lopers.

Om 13 uur start de estafetteloop van rondjes met een afstand van 1 km. Na elk rondje kunnen de lopers kiezen om te wisselen of door te lopen. Zo kunnen ze afwisselend rusten, de sfeer opsnuiven en zelfs genieten van een massage! De estafetteloop eindigt om 16.30 uur, waarna de lopers zich kunnen omkleden en eventueel douchen. Nadien kan iedereen - lopers, supporters, sympathisanten, sponsors, ... - aanschuiven om een lekkere spaghetti te eten. Elke loper betaalt 15 euro voor de estafette, de spaghetti en een eventuele massage. Om enkel deel te nemen aan de spaghetti-avond betaal je 12,5 euro (ook inschrijven via runforlife.be voor 10 december). Meer informatie staat op runforlife.be of op de facebookpagina.

Opbrengst

De opbrengst gaat naar SISP (Sebastian Indian Social Projects), een Vlaamse vzw die actief is in Kerala in het zuiden van India. Vrijwilligers zorgen er voor scholing, sociale ondersteuning en microleningen voor de allerarmsten. SISP probeert zo de levenskwaliteit van de allerarmsten en de drop-outs van de Indische samenleving in enkele dorpen in Zuid-Kerala te verbeteren. Dat gebeurt met gratis scholing, training in sociale weerbaarheid, opzetten van spaarsystemen (micro credit unions), begeleiding en financiĂŤle hulp voor medische behandeling, voeding en/of schoolkosten. Daartoe werkt de vzw nauw samen met plaatselijke hulpverleners en autoriteiten. Je kan Run for Life, en dus ook Kinderen Derde Wereld, steunen door in te schrijven via runforlife.be Je kan ook sponsoren door een storting op BE 57 0000 0399 9935, met de mededeling 'Run for Life 2017'. Run for Life neemt ook deel aan 'De Warmste Week' van radiozender Studio Brussel.

Ongetwijfeld zullen sfeer, gezelligheid, live muziek, spaghetti en drank deze Run for Life 2017 tot een prachtig editie doen uitgroeien. De steun en deelname van de vele warme lopers en sympathisanten van Meer en

omstreken is daarvoor onontbeerlijk. Hopelijk evenaren de inrichters zo het succes van 2016. Dankzij de grote opkomst en de steun van Studio Brussel, bracht Run for Life toen liefst 5400,11 euro voor SISP op. Hoeft het nog gezegd dat deze vzw daarvoor enorm dankbaar was? Toon dus ook nu je warme kant en neem deel op 16 december - van harte aanbevolen! (jav)

Run for Life in Meer: de hele groep na de editie 2016. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

55


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 56

MEER

Twee maal viergeslacht in één klap

MEER - Hilde Rombouts en Ban Van Bael zorgden voor een fikse prestatie. In één klap bezorgden ze de familie twee viergeslachten. Hilde beviel op 23 april 2017 van een tweeling, Lisette en Nicolette. Zij zijn zusjes van Cas en Pauline. Het heeft even geduurd voor de foto kon gemaakt worden, want de meisjes moesten een tijdje in het ziekenhuis verblijven: ze werden 11 weken te vroeg geboren. Maar hier ziet u ze dan samen met mama Hilde Rombouts, oma Rina Bastijns en moemoe Maria Snoeys. (jav)

Reünie van 65-jarigen

MEER - De 65-jarigen kwamen samen om een stand van zaken op te maken. Zij hadden een gezellige reünie in zaal Victoria waar vooral heel veel gebuurt werd. Tijdens de avond poseerden zij voor deze foto, en u ziet: Bovenaan: Marcel Oomen, Karel Gorissen, Jan Martens, René Hertogs, Herman Voeten, Jef Rombouts en Jan Michielsen.

56

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Kersthappening en -markt met KWB MEER - Zaterdag 16 december organiseert de KWB een kersthappening en -markt. Plaats van het gebeuren is de kloostersite aan de Donckstraat. Het evenement start om 18 uur en de toegang is gratis. Na de zaterdagse kinderviering in de parochiekerk start een lampionnentocht naar de marktplaats. Die wandeling duurt een half uurtje. De organisatoren zorgen zemf voor de lampions. Op het einde van de tocht wacht de kerstman, met een lekkere verrassing voor alle kinderen. Rond 20 uur. verzorgen de kinderen van de dansschool een kleine show. Nadien zorgt ‘Dave’s Band’ voor de muzikale omlijsting. De Meerse verenigingen en standhouders krijgen de kans om een kraampje op te zetten om hun koopwaar aan de man te brengen. De KWB zelf staat exclusief in voor de verkoop van bieren, frisdranken, jenevers en andere alcoholische dranken. Meer inlichtingen: Frank Voet, 03 315 43 88 frankvoet@skynet.be en Miriam Gommers, 03 315 94 79 paul.rombouts@skynet.be. Praktisch: Kersthappening en -markt van KWB op zaterdag 16 december vanaf 18 uur op de kloostersite in de Donckstraat. (jav)

Midden: Herman Faes, René Van Den Bogerd, Fons Aerts, Louis Delcroix, Rik Croymans, Wim Laurijssen en Frans Boeren. Onderste rij: Hilda Martens, Rita Verheyen, Mart Rombouts, Christiane Laurijssen, Martha Timmermans, Jeanne Vriends, Maria Bastijns en José Bastijns. (jav)


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 57

Open werf voor 177 meter hoge windmolen verrijst

MEER

MEER - De windmolenpark-ontwikkelaar Storm hield open werf voor haar nieuwe windmolenpark. Dit park bestaat uit slechts 1 windmolen maar is wel goed voor 3 megawatt stroom. Indrukwekkend de hoge kraan en de bouwblokken in de oude Hei op den Aard, vlakbij de E-10 put en natuurgebied de Vloei. Eerstdaags zal de windmolen gemonteerd worden, nu konden de buren een kijkje gaan nemen. Ook deze jongste en dichtste buren, Thimo, Leon, Louis en Nomi, kwamen het 177-meter hoge gevaarte bekijken. Ze zagen dat het goed was. Zij schrikken niet van de grote kraan en de dreigende storm op de achtergrond. Want binnenkort zal Storm met zulke stormwind ook heel wat elektriciteit maken voor liefst 3000 gezinnen. (ma)

Ladies’ Night in Meer

Er beweegt meer in Meer dan je denkt…

MEER - Een groepje vrouwelijke ondernemers uit Meer, en daarrond, hebben de handen in elkaar geslagen en traden samen naar buiten. Op hun ‘Ladies’ Night’ stelden ze zichzelf en hun activiteiten voor aan het brede publiek. Het evenement vond plaats in zaal La Belle Belgique in Meerdorp, uitgebaat door Leen Bresseleers, zelf een jonge ondernemer. Samen met twaalf vrouwelijke collega’s die ook nog niet zo lang geleden een eigen zaak opstartten, organiseerde zij deze avond. Brigitte Broers, die sportverzorger is en massage doet, lag mee aan de basis van het initiatief en zij stelt: ”Het is de bedoeling dat wij onze activiteiten en bedrijven voorstellen en zo naambekendheid verwerven.

Maar we wilden dat ook doen op een speelse en leuke manier, vandaar deze ‘Ladies’ Night’.” Enkele ondernemers verkochten hun producten, zoals Ruth Arnouts van Kaasboerderij De Meirhoeve. Anderen wilden vooral informeren over waar ze mee bezig zijn, zoals juwelenontwerpster Els Janssens en personal coach Marian Franken. Ook meer traditionele vrouwelijke ondernemers, waren present, bv. kapster Mieke Koyen en schoonheidsspecialiste Lynn De Gruyter. Opvallend was dat er veel creativiteit leeft bij deze groep. Fotografen Marij van Mirlo en de jonge Luca van Turnhout stelden prachtig werk

voor. Chris Van Looveren liet een kijkje nemen in haar ’Creakotje’ en Dorien Cuylaerts stelde haar webshop voor hippe kinderkleding ‘Eigen Willetje’ voor.

Met een streepje live muziek van Jack van Aert en Will van Kuijk op de achtergrond, maakten de enthousiaste dames er een gezellige avond van. Burgemeester Tinne Rombouts kwam hen feliciteren: ”Vrouwen dia van hun passie hun beroep maken, dat verdient applaus en bewondering!” Het werd inderdaad gewaardeerd door de dames van Meer en omstreken, want de interesse was enorm, het was de hele avond een drukte van jewelste. (jav)

(Foto Mia Uydens) DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

57


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 58

MEER

Kerstverlichting in Meerdorp?

MEER - Naast de prachtige kerstversiering in de Donkakker komt er nu waarschijnlijk kerstverlichting in Meerdorp. De aanpak is misschien nog bescheiden. Maar wat bevalt, kan later mischien meer worden. Toen de dorpsraad van Meer te horen kreeg dat ook in de deeldorpen kerstverlichting mogelijk was, werd er naarstig gezocht naar een invulling. Om te beginnen zou het toch mooi zijn dat de Vredesboom zou verlicht worden, aldus de dorpsraad. Navraag bij de middenstanders uit de buurt en de medewerking van het stadsbestuur leverden al vlug de nodige sponsoring op.

Voor de eerste keer kerstverlichting in Meer. Zal die ook aanslaan? Wie heel goed kijkt, ziet de kerstballen al hangen. In de Vredesboom.

Omdat het snel moest gaan, werden in een beweging met de Vrijheid in Hoogstraten ook in de vredesboom ballen gehangen. Kom met eigen ogen kijken, vlak na Sinterklaas, op donderdag 7 december om21 uur aan de Vredesboom. Dan zullen de ballen officieel ontstoken worden. En nadien nog even een drankje om alvast in kerstsfeer te komen. De Meerse dorpsraad zal er u beslist met veel plezier ontvangen. (ma)

Een gezellige reünie van de 30-jarigen

Anke Verhoeven in nieuwe Ketnet Musical

MEER - Onze Meers-Hoogstraatse Anke Verhoeven (16), dochter van Werner en Ann Rombouts, heeft met succes deelgenomen aan de audities voor de nieuwe Ketnet Musical, die in het voorjaar van 2018 in première gaat. Zij hoort bij de 24 uitverkorenen die deel gaan uitmaken van de cast. In de loop van december wordt uitgemaakt hoe de rollen verdeeld worden en dat kan u allemaal volgen op Ketnet! Wij supporteren alvast voor Anke! Alle info op www.ketnetmusical.be. (jav)

MEER - Op zaterdag 21 oktober kwamen de 30-jarigen van Meer bij elkaar in het café bij Jan en Je. Het werd een fijne avond vol warme herinneringen. En daar hoort een groepsfoto bij. We herkennen: Bovenaan (staand) v.l.n.r. Stephanie Cools - Lense Swaenen - Sander Michielsen - Sanne Bastyns Niels Van Den Ouweland - Lieselotte Van Aperen - Ben Aerts -Eveline Janssens - Sanne Delcroix - Wendy Delcroix - Dave Jacobs - Lien Hereijgers en Charlotte Tilburgs. Middelste rij + trap v.l.n.r.: Bob Van Dongen - Koen Van Doninck - Bart Aernouts - Giel Verscheuren - Dave Vriends - Roel Van Bergen - Sofie Willebrords - Yent Van Den heuvel - Liesbeth Aerts - Ilse van der Velden en Kim Aerts. Vooraan v.l.n.r. Luc Bastijns - Ben Lauryssen - Marco Lauryssen - Inge Koyen - Guy Kustermans en Marissa Blockx. Niet op de foto, maar wel aanwezig: Kolette de Busser. (red)

58

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 12:31 Pagina 59

MEER

Hulde aan Meerse oorlogsslachtoffers

MEER - Ook in Meer werden op 11 november de oorlogsslachtoffers herdacht. Nooit meer oorlog, zo luidt het - terwijl er overal ter wereld dagelijks mensen sterven bij oorlogsgeweld. En het was hier niet anders. In Meer maakte de Eerste en Tweede Wereldoorlog slachtoffers van een drie maanden jonge baby tot een 87-jarige vrouw.

In de Eerste Wereldoorlog waren dat vijf militaire slachtoffers. Lodewijck Cox (20 jaar) stierf aan verwondingen in een kliniek te Berchem. Stan Goetschalckx (21 jaar) bezweek aan verwondingen in het Duitse Front-Kreigslazarett bij Ichtegem. Frans Swaenen (22 jaar) stierf aan zijn verwondingen. Adriaan Verhoeven (26 jaar) sneuvelde en werd begraven te Heffen. Henri Voeten (26 jaar) werd gedood door een artillerievoltreffer.

Drie militaire slachtoffers waren er te betreuren in de Tweede Wereldoorlog: Karel Donckers (22 jaar) sneuvelde te Gijzenzele. Adriaan Timmermans (16 jaar) overleed bij een luchtaanval te Hazenbrouck en Albert Goetschackx (20 jaar) werd neergeschoten in Romilly-Sur-Sambre (FR)

(foto Paul Hermans) Toen waren er ook verschillende burgerslachtoffers. Petronella Van Dijck (80), haar 50-jarige zoon Lodewijk Vervoort en haar 40-jarige schoondochter Joanna Donckers kwamen alle drie om door vliegende bommen. Het jongste slachtoffer was Lea Mertens, een baby van nog geen drie maanden. Frans Verschueren (75 jaar) kwam om het leven toen een V-Bom zijn woning trof. Joanna De Bruyn (58 jaar) en haar 20-

jarige dochter Theresia Sprangers werden slachtoffer van een V-1 op hun woning. Van de gedeporteerden stierf Felix Peeraer (29 jaar) in KZ Dora of in de Boelcke-Kazerne. Stan Haest (30 jaar) stierf in KZ Neuengamma. Marcel Haest (25 jaar) bleef vermist, wellicht stierf hij in het Aussenlager bij Harzungen. (fh)

Muzikale Herfstbrunch met Sinte-Rosalia Meer

MEER - Met dirigent Bart Van Ossel en de muzikanten van Brassband Sinte-Rosalia uit Meer kan u zondag 10 december e.k. de dag op een prettige, muzikale manier inzetten: de vereniging nodigt u van harte uit op een muzikale herfstbrunch. In Zaal voor Kunst en Volk wordt u om 10 u. verwelkomd met een aperitiefje. Daarna wordt u een heerlijke herfstbrunch geserveerd. Tomatenroomsoep met balletjes, groentebuffet met sausjes, spek met eieren, frikandellen met krieken, braadworstjes, kip met appelmoes, gebakken aardappeltjes, broodjesassortiment, dessertenpallet op bord opgediend: rijstpap, chocomousse, fruitsalade, frambozenbavarois, mini-gebakje, koffie, thee,… het staat allemaal op het menu.

Terwijl u, met de hele familie misschien, geniet van al dat lekkers, zorgen de muzikanten voor een gezellige muzikale omkadering : zij brengen een selectie uit hun populaire repertoire. Deelnemen kost € 5 voor kinderen tot 3 jaar, € 16 voor kinderen van 3 tot 10 jaar en € 21 voor volwassenen. U schrijft telefonisch in bij Jos Brosens (0473 80 75 24) en maakt het verschuldigde bedrag over op rekening BE04 9796 2283 9631 van Brassband Ste.-Rosalia (met vermelding van naam en aantal deelnemers). Inschrijven kan tot 2 december.

Praktisch: Muzikale herfstbrunch van Sinte-Rosalia op zondag 10 december vanaf 10 uur in zaal Voor Kunst en Volk. Vooraf inschrijven. (jav)

Kerstsfeer in de Donkakker

MEER - Nog tot en met Driekoningen kan je een bezoek brengen aan twee woningen in de Donkakker die één en al kerstsfeer uitademen. Bij de familie Sterkens, Donkakker 15, is een grote veranda feeëriek ingericht als winter- en

kerstlandschap. De woning van André en Nancy Hoefkens is één en al kerstsfeer, zowel aan de gevels als binnen en in de tuin. Praktisch: Bezoek mogelijk alle dagen van 14 tot 20 uur en na telefonische afspraak. Familie

Sterkens 0498 11 02 70 (niet op 30 november en 25 december). Familie Hoefkens 03 314 67 90 of 0497 27 23 14 (niet op 25 en 31 december en 1 januari) (red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

59


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 60

MEERLE

Stemmig concert van Wolf en Van Uytvanck

MEERLE - De Meerlese kerk was aardig volgelopen op vrijdag 27 oktober. Zoals we dat onderhand gewend zijn in Meerle, organiseert Halte Merlet in het weekend dat van zomer- naar winteruur of omgekeerd schakelt een in het oog springende culturele activiteit. En ze doen dat goed. Voor de tweede keer was het podium ingeruimd voor Martinus Wolf. Waar hij vorige keer focuste op zijn kleine klassiek geïnspireerde sonates, deelde hij ditmaal het toneel met Steph Van Uytvanck. Ze vormden een mooi duo: Martinus aan de vleugel, Steph op mondharmonica. Ze brachten een zeer gevarieerd programma, met eigen muziek van de beide muzikanten, maar ook mooie bewerkingen van gekende klassiekers, o.a. van Jacques Brel en Toots Thielemans, Steph’s grote voorbeeld. Al passeerde er tussendoor een ragtime of een jazzy nummer, de hoofdtoon van het concert was toch melancholie. En er is geen mooier instrument om de melancholie te verklanken dan mondharmonica. Het was prachtig en het werd hoog gewaardeerd door het publiek met een staande ovatie. Niets dan vrolijke gezichten dus bij het afsluitend drankje na het concert Benieuwd wat Halte Merlet voor Meerle in petto heeft bij de volgende uurwisseling. (jaf)

Autobiografische ”Pianomarathon” van Martinus Wolf MEERLE - Martinus Wolf is niet alleen componist, muzikant en multi-instrumentalist, hij is ondertussen ook prozaschrijver en heeft zijn eerste boek klaar. Hij maakte van de gelegenheid van zijn concert in Meerle gebruik om het autobiografische boek ‘Mijn Pianomarathon’ officieel te presenteren. Tussen de muziek door, las hij enkele stukjes voor. Zijn jeugd in Meerle speelt immers een prominente rol in het boek.

In ‘Mijn Pianomarathon’ vertelt Martinus Wolf over zijn levensweg als pianist. Na talrijke engagementen bij theaters en artiesten, beslist hij op een zeker moment om het roer volledig om te gooien. Op 5 juli 2012 duwt hij zijn piano van Oostmalle naar Antwerpen, een traject van zevendertig kilometer. Dit inwijdingsritueel zou voor hem een belangrijk scharniermoment worden. Sindsdien reist hij heel Europa rond met vrachtwagen en piano. Zo verwezenlijkt hij ”de ultieme droom van een

60

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

componist om zijn werken ten gehore te kunnen brengen en zo vaak te spelen als God het belieft,” zo drukt hij het zelf uit.

Het boek is doorspekt met grappige anekdotes die zich afspelen in zijn kindertijd, zijn artistieke loopbaan en zijn avontuurlijke reizen. Pat Vanachteren, jeugdvriend en eeuwige kwelgeest, komt hem regelmatig voor de voeten lopen. Dit zorgt voor een tragiskomische noot doorheen het verhaal. Het boek is op verschillende plaatsen te koop: in de Posthoorn in de Kerkstraat te Meerle; bij Papierland, Minderhoutdorp 42a te Minderhout ( voorheen Merjan); bij Toon & Magda Herrijgers ( Frut), Meerdorp 32 a te Meer; bij Lies Van Aelst, Leemstraat 42a te Hoogstraten. Je kan het ook online bestellen bij Martinus Wolf: www.martinuswolf.com. Van harte aanbevolen. (jaf)


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 12:35 Pagina 61

Leidersploeg Chiro Sint Jan Meerle in de picture MEERLE - Om de dooddoener ‘In de jeugd van tegenwoordig zit niks in’ nog maar eens krachtig naar het rijk der fabelen te verwijzen: deze dertien jonge, creatieve en enthousiaste leiders staan klaar om er een schit-

terend chirojaar van maken en de Meerlese jongeren weer heel wat fijne uren te laten beleven. Onder het goedkeurend oog van de veebee’s (volwassen begeleiders).

Opening Kerststal Meerle met Vialta

MEERLE

MEERLE - Voor de vijfentwintigste keer bouwt het Kerststalcomité een Kempense kerststal bij de kerk. Net als de voorbije jaren vindt half december de feestelijke opening plaats. Omdat dit jaar het zilveren jubileum gevierd wordt, komt het Vialta kamerkoor de misviering opluisteren. Dit drieëntwintig leden tellende koor vindt vreugde en plezier in het samen zingen van mooie en uitdagende muziek. De kooractiviteiten zijn vaak verbonden met het culturele leven in en rond Hoogstraten. Zo zingt het koor in de Heilige Bloedprocessie en trad het vorig jaar op met een kerstconcert in de gevangenis. Na de misviering wordt de kerststal plechtig geopend.

Van harte welkom op deze kerstactiviteit. 17 december om 10 uur in de Sint Salvatorkerk te Meerle. (jaf)

Bloemschikken Kerstkransje

De chiroleiders van links naar rechts: (Boven) Thibaud Hessels - Dylan van Opstal - Jorn van Opstal - Rob Van den Ackerveken - Kevin Meeusen - Lars Van Bavel - Koen Laurijssen - Gust Koyen . (Midden) Sieben Sterkens - Stijn Hendrickx. (Onder) Cis Van Looveren - Mil Huysmans - Vince van Oorschot Twan Huysmans - Yannick Van der Kaa

In memoriam

Gust Desmedt 10 september 1934 - 3 oktober 2017

MEERLE - Gust Desmedt was een Meerlenaar in hart en nieren. Hier geboren en getogen en later er zijn ook zijn beroep kunnen uitoefenen als directeur van de Melkerij en nadien van de KBC. Niet alleen beroepsmatig kwam hij veel onder de mensen. Hij was lid van meerdere verenigin-

MEERLE - In het lokaal van Chiro St.-Jan (Ulicotenseweg 2) in Meerle, organiseert men een workshop bloemschikken in het thema van Kerstmis. Er wordt gewerkt in een groepje van maximaal 14 personen onder de leiding van Lyd Vermeeren. Alle materiaal is bij de inschrijvingsprijs inbegrepen, evenals een koffie tijdens de pauze. Praktisch: Workshop bloemschikken ”Kerstkransje” op woensdag 13 december 2017 in het Dienstencentrum St.-Jan. Inschrijven kost 20 euro en kan tot en met 4 december.

gen, droeg zijn steentje bij in de kerk. Overal kon je Gust tegenkomen: in de zaal, rond het voetbalveld en in de kantine, in de herberg. Hij stichtte een mooi gezin maar was ook begaan met de gang van zaken in ons dorp. Een dorpse figuur in de goede zin van het woord. Hij was het die de brandweervoorpost een definitieve impuls gaf na een brand op de Chaamse weg. Onder zijn bezielende leiding kwam er een brandweerwagen en, met steun van de gemeente, onderdak voor brandweerlieden en materiaal. Als commandant verdedigde hij de voorpost met verve bij het gemeentebestuur zodat het corps kon uitbreiden en ook vandaag nog steeds paraat is. Ook achter de vernieuwing van de parochiezaal Ons Thuis was Gust de drijvende kracht. De oude zaal was immers veel te klein en ongeriefelijk voor de verenigingen en de parochie wist er geen oplossing voor. Hij wendde zijn invloed aan: zijn schoonbroer maakte kosteloos een plan, hij onderhandelde met het gemeentebestuur voor gedeeltelijke afbraak en grondvoorziening. Na een jaar stond daar een splinternieuwe zaal met aanhorigheden. De jaarlijkse aardbeifeesten zorgden voor de aflossing van de schulden. Weliswaar alles met een

team vrijwilligers, maar Gust bleef meer dan veertig jaren de leidsman van het zaalcomité.

Hij was altijd dienstvaardig en nooit te beroerd om een handje toe te steken: de feesttent voor het muziekfestival van de fanfare dweilen nadat ze was ondergelopen door een stortbui, het verkeer regelen tijdens optochten of wielerwedstrijden, schatbewaarder zijn van de Landelijke Gilde en van KFC Meerle. Na zijn pensionering zocht hij contact met het zangkoor. Gust had een warme basstem die ze goed konden gebruiken. Zo heeft hij jaren de wekelijkse hoogmis mee opgeluisterd. Als lector in de eucharistievieringen bracht hij met een warme, zeer klare stem de lezingen goed hoorbaar tot bij misvierders. Gust had zijn waarden en principes die hij met vuur verdedigde. Hij had onvervalst sprekerstalent, veranderde niet van standpunt en bleef discuteren en aandringen om een resultaat te bekomen. Spijtig dat hij wegens een ziekte aan zijn stembanden de laatste tijd noodgedwongen moest zwijgen. We danken Gust voor zijn jarenlange inzet voor onze parochie en onze gemeenschap. (Karel Pauwels)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

61


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 12:39 Pagina 62

MEERLE

GOUD IN MEERLE

Annie en Jos Sprangers - Jacobs

MEERLE - Onder een stralende herfstzonnetje, met de fanfare op kop, trokken Annie en Jos, dag op dag 50 jaar na hun huwelijk, met heel hun gezin te voet van thuis naar de kerk. ‘Dat doen we altijd te voet, en we wilden dat nu ook graag doen. Dan zie je tenminste de mensen in de straat’. Jos en Annie zijn echte Meerlenaars, vergroeid met het dorp, waarin ze niet alleen heel hun leven gewoond en gewerkt hebben, maar ook heel actief hebben deelgenomen aan het verenigingsleven.

Jos stamt uit een gezin van tien, hij is de achtste in de rij en kwam ter wereld op de Chaamseweg, op een boerderij die gepacht werd van Lauwers. Toen die verkocht werd, verhuisde het gezin naar De Vondelstede op Jal. De mooie boerderij van Mastboom, die heel wat eigendommen bezat in die hoek van Meerle. Na de school in Meerle en avondschool voor landbouw, bleef Jos thuis werken. Toen zijn vader stopte met het bedrijf, trad Jos in zijn voetsporen. Melkvee was de hoofdbedrijvigheid.

Annie was de tweede uit een landbouwersgezin op het Oosteneind. Ze liep school in Meerle en moest dan op internaat op het Spijker. Na drie jaar ging ze leren voor kleuterleidster, dat was haar droom. Maar ongelukkige omstandigheden zorgden ervoor dat ze die droom moest opbergen en gaan werken. Eerst als kinderoppas bij een nonkel, later thuis. ‘Ik kan niet zeggen dat ik een gelukkige jeugd gehad heb. Het heeft me

62

wel gesterkt in mijn voornemen dat mijn kinderen dat wel zouden hebben.’

De liefde bracht verandering. Annie en Jos hadden mekaar gezien op de eerste autocross die in Meer gehouden werd. Ze spraken af mekaar de volgende avond te zien op het bal in zaal Victoria, op 2e Pinksterdag. Maar geen Jos te zien, en Annie moest om tien uur thuis zijn. ‘Strenge tijden toen hé’. Jos: ‘Ik had veel werk gehad en was maar laat kunnen vertrekken. Laat, maar gelukkig niet te laat! Even voor tien kwam ik in aan de zaal aan, net op tijd om Annie naar huis te doen. Wie weet hoe het anders gelopen was, als ik nog een kwartier later was gekomen’. Na anderhalf jaar verkering trouwden ze en verhuisde Annie mee naar de Vondelstede. Ze breidden het melkveebedrijf gestaag uit en deden er later varkens bij. Ze zetten ondertussen ook vier kinderen op de wereld: Erik, Patrick, Michel en Sylvie. In 1979 bouwden ze een moderne woning in de nieuwe Dalwijk, waar ze eerder al een stukje grond hadden gekocht. Jos ging van dan af elke dag met de fiets naar zijn ”werk” op Jal om daar het bedrijf verder te zetten. In 1993 nam Eric het geboer over, Jos bleef er een handje toesteken en dat doet hij vandaag nog altijd, zij het wat minder als toen. De kinderen vlogen uit zorgden op hun beurt voor elf kleinkinderen: Sharis, Elke, Amber, Britt, Elien, Bram, Khato, Sofie, Lies, Roan en Tibe.

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

(foto Peter Stoops)

Heel hun leven waren Annie en Jos actief in het verenigingsleven in Meerle. Annie was 26 jaar bestuurslid en 11 voorzitter van KVG Meerle Meersel-Dreef, lid van KVLV en ondertussen ook van OKRA. Ze fietst graag, maar haar grote passie is bloemschikken. Als het kan, gebruikt ze bloemen uit eigen tuin en uit de natuur. Die gebruikt ze ook voor de versiering van de kerk, waar ze twee maanden per jaar voor zorgt. Ook voor de kerstversiering kunnen ze op haar rekenen. Jarenlang was ze vrijwilliger voor de Missiewerking. Jos is altijd fietsliefhebber geweest en fietst ook nu nog elke week twee keer met OKRA. Maandag een hele dag, donderdag een halve. Af en toe legt hij ook graag een kaartje. En buurten met de mensen van Jal en op weg er naartoe. Samen met Jos Van Den Ackerveken zorgt hij voor het leegmaken en sorteren van de kledingcontainers van Missiehulp. Samen zingen Annie en Jos al vele jaren in het Salvatorkoor.

Met een plechtige misviering, een receptie en een fijn feest in de parochiezaal werd het jubileum waardig gevierd. Annie en Jos: ‘Een fantastische dag, die we ons nog heel lang zullen herinneren en koesteren, met dank aan de kinderen!’ We wensen het hen van harte. (jaf)


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 63

Populaire tweedehandsbeurs van Gezinsbond

MEERLE

MEERLE - De tendens om duurzame goederen een tweede of zelfs derde leven te geven is al enkele jaren aan de gang. Kijk maar naar het steeds stijgende succes van de Kringwinkels overal te lande. Ook de tweedehandsbeurzen van de Gezinsbond trekken steeds veel kooplustigen. Zo ook weer in Meerle op zondag 5 november. De ondertussen gekende kwaliteit van het aanbod zorgt ervoor dat je er snel bij moet zijn voor de beste koopjes. In de aanloop naar Sinterklaas en de eindejaarsfeesten is speelgoed heel gewild.

Opmerkelijk is de belangstelling van heel wat ‘verse’ grootouders. Het is te zien aan hun aankopen dat zij vaak als kinderopvang worden ingeschakeld. En dan is het maar wat makkelijk als je wat spullen in huis hebt! Soms hebben ze nog dingen van de tijd dat de eigen kinderen nog klein waren, maar soms zijn meer hedendaagse spullen nodig, zoals maxi-cosy, autostoel of buggy. Als je bij de Gezinsbond koopt, ben je haast honderd procent zeker dat je spullen in goede staat mee naar huis neemt. En aan een faire prijs. Win-win voor koper en verkoper. En nog lekker dicht bij huis ook! (jaf)

Een kwartier voor opening en in de stromende regen schuiven belangstellenden aan voor de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond. Wie eerst komt, eerst maalt!

Zestigjarigen vieren bij de paters

MEERLE - Op 14 oktober vierden de 60-jarigen van Meerle en MeerselDreef gezamenlijk hun verjaardag met een traditioneel Kempens feestmaal: aperitief, tomatensoep met balletjes, stoofvlees met salade en frietjes of kroketten en rijstpap toe! Met gewone lepeltjes, voor de gouden is het

nog te vroeg. Daarna hebben ze een hele namiddag lekker gebuurt met een drankje. De organisatoren Lies van Aelst, Corrie van den Bogerd, Roos Boudewijns, Jef Pauwels, Jeanne van Opdorp kregen terechte complimenten voor de fijne namiddag. (jaf)

(Vlnr vooraan): Jos Michielsen, Louisa verhoeven, Rit van Dun, Roos Boudewijns, Corrie v.d.Bogerd, Lutgard Jacobs, Miek de Bie, Lies van Aelst, Lies Pemen, Sjanne Jansen, Annie Brossens, May Lochten. (Midden): Jac Geenen, Dirk van Boxel, Fons Jacobs, May Vissenberg, May Koyen, Rit van Bergen, Jeanne Leemans, Toon Laurijssen, Annie Vermonden, May de Bie, Agnes Schrauwen. (Achteraan): Ad Kustermans, Drè van den Broek, Karel Pauwels, Ludo Pauwels, Jos Govaerts, Jan Vissers, Jef Pauwels, Jan Brossens. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

63


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 64

MEERLE

11.11.11 op nieuwe paden

MEERLE - Met de slogan ‘Allemaal mensen, onderweg naar beter’, riep 11.11.11 op om de grondoorzaken van vluchten en migratie aan te pakken: klimaatverandering, armoede, mensenrechtenschendingen. Na vele jaren huis aan huis te zijn rondgegaan om geld op te halen voor 11.11.11, heeft de organisatie in Hoogstraten het over een andere boeg gegooid. Omdat het steeds moeilijker werd genoeg vrijwilligers te vinden om de straat op te gaan en het aan de deur staan met een collectebus toch als te steriel werd ervaren, werd vanaf dit jaar geopteerd voor een dubbele actie. Enerzijds brieven bussen met uitleg over het jaar-

thema en een uitnodiging tot overmaken van een gift via overschrijving. Anderzijds op de actiedag 10 november met een verkoopstandje en informatie aan een aantal drukke winkels in onze gemeente. In Meerle werden de vrijwilligers van 11.11.11 gastvrij onthaald door Liliane en Johan van Spar Express op de Ulicotenseweg. Zij mochten aan de klanten hun producten aanbieden of om een bijdrage vragen. En ze kregen ondertussen regelmatig een kopje koffie of thee aangeboden. Fijne gastvrouw en -heer, moedige vrijwilligers! (jaf)

MEERLE - Zoals elk jaar organiseert jeugdhuis Den Dorpel ook dit jaar weer ”Dorpel for Life”. Met deze actie steunt het jeugdhuis elk jaar een goed doel. Dit jaar kiezen ze voor Arktos VZW. Dit is een Vlaams expertisecentrum dat kinderen en jongeren versterkt waar nodig, en ouders, scholen, partners, overheden en de bredere samenleving ondersteunt om hetzelfde te doen. Meer info over Arktos vind je op www.arktos.be.

Wat gaat Den Dorpel daarvoor doen? Naar goede traditie is er een veiling waar je een bod kunt uitbrengen op allerlei en nog wat. Wie weet ga je wel met een echt koopje naar huis. Daarnaast is er ook een jeneverbar, een glühwein kan ook en een lekkere wafel mag natuurlijk niet

64

MEERLE - De laatste opendeur van Digidak in het buurthuis in de voormalige melkerij was weer een groot succes. Heel wat aanhangers en nieuwsgierigen sprongen even binnen en werden vergast op een kopje koffie of thee met cake. Het onderwerp van de dag was het gebruik van de smartphone. Rond Nieuwjaar verhuist Digidak naar de oude jongensschool. Je hoort er beslist nog van. (jaf)

Kerstvertelling

”Een kinneke uit de hemel”

MEERLE - Na het schitterende optreden van Martinus Wolf en Steph Van Uytvanck in de kerk van Meerle organiseert Halte Merlet op zaterdag 9 december een gezellige kerstavond. In het stemmig versierde Raadhuis spelen Yolanda Van Aelst en Willy Jespers ”Een kinneke uit de hemel”, waarin Marie en Jef hun wonderlijke verhaal vertellen. Tussen de verschillende bedrijven in worden oude kerstliedjes gezongen onder begeleiding van Kris Hendrickx. Natuurlijk wordt u bovendien verwend met een lekker hapje bij uw pauzedrankje. De inkomprijs bedraagt 5 euro voor leden, 7,5 euro voor niet-leden. Reserveren kan door storting van het juiste bedrag op rekeningnummer BE71 7310 2634 4969. Voor meer informatie kan je terecht bij Lies Van Aelst op GSM 0497/91 87 66 of tel. 03/297 06 89 of via haltemerlet@hotmail.com. Praktisch: Kertsvertelling ”Een kinneke uit de hemel” op zaterdag 9 december om 20 uur in het Raadhuis van Meerle. Een organisatie van Halte Merlet. (jaf)

Gastvrouw Liliane van Spar Express en vrijwilliger Tonia.

Den Dorpel for Life

Digidak Meerle verhuist

ontbreken. Die kan je trouwens ook gewoon komen afhalen.

En dan is er nog een andere actie, maar als je wil weten wat die inhoudt, zal je zelf even moeten langsgaan! En het beste van dat alles? Dat de opbrengst helemaal naar het goede doel gaat! Zorg dus dat je er bij bent, in en om het Jeugdhuis Den Dorpel in parochiezaal Ons Thuis, op zaterdagnamiddag 2 december.

Praktisch: Veiling van Dorpel For Life met ook randactiviteiten, op zaterdag 2 december vanaf 13 uur in het jeugdhuis in de parochiezaal. De veiling start om 16 uur. (jaf)

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Kerstmarkt in de Klimtoren

MEERLE - Om de kerstsfeer vooraf al eens te proeven kun je naar goede gewoonte ook dit jaar weer in De Klimtoren terecht. Op zaterdag 16 december organiseert de oudervereniging er een gezellige kerstmarkt voor jong en oud. De school en de vrijwilligers presteren samen dit jaarlijkse huzarenstukje. Vanaf 17 uur kan je op de koer van de school (Ulicotenseweg, Meerle) diverse kraampjes met leuke kerstspullen bezoeken. Voor de kinderen zit er een leesfee klaar, is er een kinderbar en een knutselhoekje. De ouders, familie en vrienden kunnen ondertussen genieten van een lekker biertje of een jeneverke. Een lekkere versnapering zal evenmin ontbreken. Kortom, alles om enkele fijne uurtjes te beleven in een ongetwijfeld mooi versierde omgeving. Met de opbrengst van deze kerstmarkt kan de oudervereniging de school en de kinderen weer wat extra's bieden. Ze hopen jullie dan ook met velen te mogen verwelkomen om er andermaal een super gezellige kerstmarkt van te maken. (jaf)


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 12:42 Pagina 65

SPORT

Nationaal voetbal

HVV krijgt eindelijk loon naar werken

Elke week baas in het veldspel, de vele kansen onbenut laten en teveel doelpunten slikken. Dat was het terugkerende HVV verhaal. De late gelijkmaker van Wijgmaal in de voorlaatste thuiswedstrijd was een uppercut van formaat. Met een zes op zes in de laatste twee wedstrijden is het tij gekeerd en mag HVV zich met vertrouwen voorbereiden op de derby’s tegen Sint Lenaarts en Zwarte Leeuw.

DHM: Eindelijk weg van de laatste plaats. Twee overwinningen op rij en 7 op 9 in de laatste drie wedstrijden. Mooie resultaten als voorbereiding op de komende derby’s, niet? Gino Swaegers: Eindelijk werden we beloond voor onze inspanningen. De kansen werden in de wedstrijd tegen Tienen wel benut. En in Hasselt hadden we eindelijk ook dat tikkeltje meeval dat je soms nodig hebt. Wanneer we geluk en tegenslag in deze competitie afwegen, hebben we nog heel wat positiefs te goed. En het is niet dat we nu met een gerust gemoed naar de volgende wedstrijden stappen. Het is al zo dikwijls misgelopen. We gaan er alles aan doen om ook in de volgende wedstrijden te zegevieren. Dit willen we liefst doen met goed voetbal zoals de voorbije weken. DHM: Hoe ging je als trainer om met de druk vanuit het bestuur? Gino: Dat er druk kwam, is niet onlogisch als de resultaten uitblijven. Maar ik ben gewoon heel hard blijven werken voor HVV zodat ik mezelf als coach op dat gebied zeker niets kon verwijten. Als coach is het dan ook belangrijk om signalen te krijgen van je spelersgroep om de situatie vol te kunnen houden. Mijn spelers hebben tot op heden altijd laten zien dat ze hard willen werken voor elkaar en de groepssfeer is nog altijd optimaal. Onze wedstrijden waren ook verre van slecht maar de resultaten bleven achter. Hopelijk zijn we hier nu van verlost en kunnen we week per week verder kijken. DHM: Heb je niet overwogen om over te schakelen op een meer verdedigende tactiek? Gino: Neen, geen moment. We hebben teveel voetballende kwaliteiten in ons team om dit te doen. We hameren natuurlijk op een goede organisatie en gaan uit van balbezit met een snelle balcirculatie. Ik vind het ook belangrijk dat onze supporters goed voetbal te zien krijgen. De kwaliteit is er al vaak geweest in vele wedstrijden, enkel de efficiëntie ontbrak net iets te dikwijls tot nu toe. Wat natuurlijk een belangrijk aspect is om de 3 punten te pakken. DHM: Hoe belangrijk is de inbreng van Cédric Brosens? Gino: Cédric brengt meer maturiteit. Hij heeft ervaring, zijn coaching is goed en hij versterkt

de verdediging. Ik breng hiermee zeker geen kritiek op Dietse die op zijn jonge leeftijd prima gepresteerd heeft. DHM: Hopelijk kan HVV klimmen in de rangschikking. Alle ploegen lijken erg aan mekaar gewaagd. Gino: Dat klopt. Het is een heel speciale reeks waarbij de waardeverhoudingen tussen de teams heel miniem zijn. Dat zie je ook duidelijk terug in de resultaten elke week. Details beslissen vaak over winst en verlies. Laat ons hopen dat we de volgende weken punten kunnen blijven sprokkelen om zo op te schuiven in het klassement.

Wedstrijden

SC City Pirates Antwerpen - HVV 3-0 Hoogstraten slikt teveel doelpunten terwijl het aan de overkant de kansen laat liggen. De Rooikens speelden een sterke tweede helft maar in het geheel is het niet goed genoeg. Bij de rust was er een doelpuntje verschil. Fockaert miste de kans op de gelijkmaker. De Antwerpenaren waren wat later efficiënter.

HVV - K. OL. SC Wijgmaal 3-3 Het werd al snel 0 - 2. Een efficiënt Wijgmaal werkte de twee eerste kansen onmiddellijk af. Een derde doelpunt werd gelukkig afgekeurd. Voor de rust kon Van De Vreede tegenscoren. Na de rust was Hoogstraten dominant. Roy Van der Linden benutte een penalty en Van de Vreede bracht HVV op voorsprong. Cox miste de 2 - 4 en de late gelijkmaker op tegenaanval was de zoveelste domper voor Hoogstraten, dat

minder kreeg dan het verdiende. Het heeft nog heel wat geluk tegoed.

0-1 SP Hasselt - HVV Eindelijk een beetje meeval. In de tweede helft bracht Roy Van der Linden Hoogstraten op voorsprong met een penaltydoelpunt. Hasselt nam risico en Roy en Steven lieten na om het op de tegenaanval af te maken. Cédric Brosens vierde zijn comeback op een fantastische manier. In de eerste helft stopte hij enkele ballen en net voor affluiten hield hij Ruytinx van de gelijkmaker met een fenomenale reflex. 3-0 HVV - KVK Tienen Een sterk spelende thuisploeg kreeg heel wat kansen. Van De Vreede scoorde twee mooie doelpunten. Opnieuw was doelman Brosens belangrijk. Tweemaal daagde iemand alleen voor hem, maar hij hield de netten schoon. Het mooiste doelpunt was het derde. Na een zeer mooie voorbereiding scoorde invaller Fockaert. Een mooie en dik verdiende zege. Competitiewedstrijden Zaterdag 2 december 20 uur Tempo Overijse - Hoogstraten VV Zondag 9 december 20 uur Hoogstraten VV - R. Cappellen FC Zaterdag 16 december 20 uur Hoogstraten VV - KVV Thes Sport Zondag 14 januari 15 uur Spouwen-Mopertingen - Hoogstraten VV

De spelers van HVV vieren de overwinning tegen Tienen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

65


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 12:42 Pagina 66

SPORT

Provinciaal voetbal Minderhout VV op schema

Trainer en spelers zien de ploeg langzamerhand groeien. Organisatorisch en tactisch lukt het beter en beter. De plaats in het klassement laat alvast het beste verhopen.

DHM: Uit de laatste vijf wedstrijden puurden jullie drie overwinningen en een gelijkspel. MVV maakt in deze periode ook een sprong in de rangschikking. Hiermee kan je enkel tevreden zijn. Ricardo Smits: We zijn daar inderdaad zeer tevreden over. Het voetbal dat we op het veld willen laten zien, lukt beter. Zoals ik eerder aangaf, willen we een nieuw MVV bouwen dat herkenbaar voetbal wil spelen. We hebben een bepaalde weg ingeslagen voor de komende jaren. Het waren verdiende en overtuigende overwinningen en dat doet ons veel deugd. We blijven hard werken om ons doel te halen. DHM: De volgende wedstrijden moet je ploegen bekampen in de top van de rangschikking. Wat verwacht je daarvan? Ricardo: In deze competitie hebben drie ploegen zich duidelijk afgescheiden. De ploegen daaronder kunnen allemaal van elkaar winnen. Wij mikken dit jaar op een plek in de middenmoot en daarv oor zijn we goed op weg. Ook tegen die drie kopploegen zullen we in ieder geval onze huid duur proberen te verkopen!

KVNA Wortel te wisselvallig

KFC Meer mooie zesde, maar verliest derby

KFC Meer behaalt zes op zes en staat plots op twee punten van de tweede in de rangschikking.

DHM: Thuis tegen Meerle verliezen moet pijn hebben gedaan. Raf Raaijmakers: Het was in Meerle maar dat kan de pijn niet verzachten. We moesten verscheidene spelers missen door blessures. Maar dat willen we niet als excuus inroepen en we kunnen dus enkel Meerle complimenteren met hun overwinning. Ik hoop wel dat we dit in de terugwedstrijd thuis kunnen rechtzetten. DHM: Na drie verloren wedstrijden heeft KFC Meer zich goed herpakt met twee mooie overwinningen. Daarmee sta je op een zesde plaats in de rangschikking op 2 punten van de tweede. Raf: We hebben drie weken nodig gehad om een vijftal ontbrekende spelers door blessures of schorsingen in te passen. Dit heeft ons punten gekost, maar ik ben nu heel fier op de jonge spelers die dit met mooie prestaties hebben opgelost. Dit is ook de verdienste van onze jeugd- werking en de doorstroming daarvan onder leiding van Sven Van Der Auwera (huidige T2). DHM: In de volgende wedstrijden bekamp je sterke tegenstanders. Kan je nog stijgen in de rangschikking? Raf: Als we met deze ingesteldheid blijven verder werken, ziet de toekomst er positief uit. We weten maar al te goed dat in voetbal alles kan. Wij willen gewoon gaan voor het hoogst haalbare.

Uitslagen

FC Sint Jozef - KFC Meerle

3-2

Vlimmeren Sport - Minderhout VV

0-2

KFC Meerle -

2-1

Oud-Turnhout - Minderhout VV

2-6

KVNA Wortel - FC Alberta

1-3

Minderhout VV - White Star

1-2

KVNA Wortel - Exc. Vorst

1-6

Linda Olen - Minderhout VV

2-3

Ezaart Sport - KVNA Wortel

0-1

Minderhout VV - Herenthout

1-1

KVNA Wortel - FC Punt

6-2

KFC Meerle - KFC Meer

3-0

KFC Turnhout B - KVNA Wortel

2-0

KFC Meer - FC Ekeren

1-5

KFC Poppel - KFC Meer

3-0

Competitiewedstrijden

KFC Meer - Kalmthout SK

2-1

Zandvliet Sport - KFC Meer

1-3

KFC Meer - FC Ekeren

1-5

Excelsior Kaart- KFC Meerle

6-0

KFC Meerle - Maria-ter-heide

3-1

66

KVV Dosko

Zaterdag 2 december 19:30 Zwaluwen Olmen - Minderhout VV KFC Meer - Loenhout SK Zondag 3 december 14:30 FC Merksem - KFC Meerle KVNA Wortel - FC Netezonen

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

In vierde provinciale mikt elke ploeg op de top vijf. Wortel heeft een reeks van overwinningen nodig om voeling te krijgen met de top. Momenteel zijn de resultaten te wisselvallig. DHM: VNA draait een seizoen met ups en downs. In deze periode werd driemaal verloren en tweemaal gewonnen, wat een plaats middenin de rangschikking oplevert. Tevreden mee? Roy Muesen: Het blijft inderdaad een wisselvallig seizoen tot nu toe. We krijgen moeilijk regelmaat in onze prestaties. Daardoor blijven we in deze fase van de competitie in de middenmoot hangen. We slagen er niet in matchen te winnen die nochtans gelijk opgaand zijn. Omdat we vermijdbare doelpunten pakken en zelf teveel kansen nodig hebben om het verschil te maken. Het is belangrijk om matchen te winnen waarin je zelf niet per se beter bent of zelfs onder ligt. Soms heb je wat geluk nodig en dat gaan we meer moeten proberen afdwingen. DHM: Met twee thuiswedstrijden tegen sterke ploegen en een uitwedstrijd staan jullie opnieuw voor een moeilijke periode. Toch moeten er punten worden behaald, anders wordt het opnieuw een grijs seizoen‌ Roy: Het is een reeks waarin elk weekend opmerkelijke uitslagen vallen. Iedereen kan van elkaar winnen, zo blijkt. Het is aan ons om de komende weken in onze thuismatchen resultaten neer te zetten tegen de ploegen uit de top. We zijn daartoe in staat en moeten volop geloven in onze kansen. In een seizoen zijn er meerdere kansen, via het algemeen klassement of via de periodetitels. We zullen in een bepaalde flow moeten geraken om zo’n kans te grijpen. Hopelijk kunnen we daarmee starten in onze thuiswedstrijd tegen Olen Zondag 10 december 14:30 KFC Beekhoek A - Minderhout VV Excelsior Kaart - KFC Meer KFC Meerle - Loenhout SK KVNA Wortel - KFC Beekhoek B Zondag 17 december 14:30 Minderhout VV - KFC Zoersel KFC Meer - Maria-Ter-Heide FC Ekeren - KFC Meerle KFC Flandria - KVNA Wortel Zondag 7 januari 14:30 KFC Wuustwezel - Minderhout VV FC Sint Jozef - KFC Meer KFC Meerle - FC Poppel KVNA Wortel - KFC Zammel


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 67

SPORT

KFC Meerle wint derby’s tegen Meer en Dosko

Het eerste elftal van KFC Meerle. Staand: Stan Van Gestel (T2 - keeperstrainer) - Ivo Martens (T3) - Michiel Martens - Joeri Faes - Tom Voeten Jasper Neelen - Niels Vermeiren - Tom van der Kaa - Jef Swaenen - Tom De Groot - Roy Michielsen - Frans Boudewijns (afgevaardigde) - Guy Willemsen (verzorger) - Piet Van Bavel (T1) - Gert Van Bavel (Hoofdsponsor). Zittend: Niels Van Haperen - Stef Dejong - Jeroen Verbreuken - Bjorn Voeten - Koen Verheyen - Jelle Martens - Bart Leemans - Freek Van Bavel Yannick Van Bavel - Dave Martens

De mannen van Piet Van Bavel vermaken hun thuispubliek. Een knalprestatie tegen de buren uit Meer en ook de derby tegen Dosko werd winnend afgesloten.

DHM: Meerle - Meer 3 - 0. En ook Dosko werd zonder punten naar huis gestuurd. Verdiende zeges? Piet Van Bavel: In de derby tegen Meer denk ik te mogen stellen dat wij net iets gretiger waren dan onze tegenstander. Daarbij zat het scoreverloop ons mee en waren er ook enkele essentiële kantelmomenten in de wedstrijd die er mee voor zorgden dat wij al bij al een verdiende overwinning boekten. Dit was, na de 0-3 nederlaag vorig seizoen, zeer deugddoend. Tegen Dosko startten wij opnieuw gretiger en de 1 - 0 voorsprong bij de rust was logisch en verdiend. In de tweede helft moesten we op het uur de gelijkmaker incasseren. DOSKO had overwicht maar we gaven geen kansen weg en een tegenaanval uit het boekje in de 90ste minuut was voldoende om de punten in Meerle te houden. DHM: Meerle manifesteert zich als een echte thuisploeg. In deze periode drie thuisoverwinningen en uit tweemaal verloren. Piet: Thuis zijn wij inderdaad zeer moeilijk te kloppen. We pakten in onze thuismatchen 12 op 12. Ons thuispubliek kan in deze spektakelrijke wedstrijden met volle teugen genieten. Dat geeft ons bijzonder veel voldoening. Op verplaatsing loopt het voorlopig een heel stuk stroever. DHM: Met duels tegen Schoten, Donk en Merksem kan je serieuze stappen zetten. Piet: Wij spelen in een zeer sterke reeks waarin alle ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Het behalen van een goed resultaat wordt zeer vaak bepaald door kleine details. Maar wij zijn te realistisch om eventueel lager geklasseerde ploegen te onderschatten. Als we dat zouden doen, krijgen we per definitie de rekening gepresenteerd. Mijn team gaat elke wedstrijd opnieuw vol in de strijd en dat doet mij als trainer bijzonder veel deugd.

Deskundig Advies

• • • • • •

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. ŝŶŶĞŶnjŽŶǁĞƌŝŶŐ ĞŶ ƐŚƵƩĞƌƐ Vloerbekleding en PVC-vloeren. Boxsprings en matrassen. Vakkundig opmeten en plaatsen.

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

67


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 68

SPORT

Volleybal - Gelvoc

Heren A:

De resultaten vallen tegen

Teveel afwezige spelers maken het moeilijk om een driepunter te pakken. Hard blijven werken is de boodschap.

DHM: In de mooie bekerwedstrijd tegen Zoersel werd vertrouwen opgedaan, maar nadien bleek het toch niet simpel om driepunters te pakken? Werner De Bie: We hoopten dat in de competitie nu ook goede resultaten zouden volgen. Tegen Beerse waren we niet compleet en stuitten we op een sterke, ervaren tegenstander. Dat is een ploeg met een mooie mix tussen ervaring en jong talent. Wij bogen met veel inzet en enthousiasme een 0 - 2 achterstand om in een 3 2 overwinning. Zonder Beerse te willen onderschatten, was onze prestatie toch nog voor verbetering vatbaar. Op verplaatsing bij Wovo verloren we ongelukkig met 3 - 1. Thuis tegen Merksplas liep het opnieuw beter met 3 - 2 winst als gevolg. In Zoersel waren we de eerste set niet bij de zaak, maar wonnen we de tweede overtuigend. In de derde werd het 26 - 24 en we gingen onderuit in de vierde. Erg jammer was dat we net deze wedstrijd geen beroep konden doen op onze passeur die niet beschikbaar was omwille van een rugletsel. DHM: Na Schriek volgen binnenkort vier thuiswedstrijden na mekaar. Dan moet het gebeuren, niet? Werner: Hopelijk kunnen we vanaf nu met een volledig kern werken. We hadden te vaak afwe-

zigen. Ook ga ik extra trainingen inlassen en moeten we verder werken aan de integratie van de spelers van Rijkevoc. Hard trainen is de boodschap nu. Ik wil nog het volgende meegeven. Wouter Jansen is gezien de grote concurrentie op zijn positie overgegaan naar Heren 2. Ik dank hem voor zijn inzet en wens hem nog veel succes. En Wesley Heylen is gestopt doordat een andere beroepskeuze niet toeliet om volleybal en werk nog te combineren.

Dames 1 neemt het op tegen Dames 2

Dames 1 won al vijf van de zes wedstrijden en staat net achter leider Noorderkempen D. Laat dit nu net de ploeg zijn waartegen ze verloren.

DHM: Met vijf gewonnen wedstrijden staan jullie op een mooie derde plaats, net achter leider Noorderkempen D tegen wie je de enige wedstrijd verloor. Tevreden of toch niet? Bert Van Ginkel: Zeker en vast tevreden. We hebben nu reeds de top 5 mogen bekampen. We bekleden de derde plaats met een match minder gespeeld. Zoals het er nu naar uitziet, zal Noorderkempen D de sterkste tegenstander in de reeks worden. Een ploeg met zeer veel ervaring, maar ondanks ons verlies op bezoek bij hen denk ik dat we thuis zeker een kans maken. DHM: Staat 2 december met stip in jullie agenda? Bert: Met stip zou ik niet zeggen. Een wedstrijd binnen de eigen club is natuurlijk altijd een beetje speciaal. Dit jaar is het wel een wedstrijd met een dubbel gevoel omdat wij zeker de pun-

Maud Adriaensen gaat internationaal

MEER - Maud Adriaensen is 15 jaar, ze woont in Meer en is dressuurruiter bij de pony’s. Maud heeft al verschillende internationale wedstrijden

gereden dit jaar. In Juli behaalde ze brons op het Belgisch Kampioenschap. Die prestatie was eind Juli goed

Maud Adriaensen

68

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ten nodig hebben om bovenin mee te kunnen draaien en anderzijds kunnen zij alle punten gebruiken voor het behoud. Dat zal dus toch voor de nodige spanning zorgen. We zullen het sowieso match per match moeten bekijken. We mogen geen punten verliezen om bovenin te blijven. Dit weekend hebben we onze mooie reeks alvast verder gezet in de derby tegen Rijkevoc door 0 - 3 te gaan winnen. Om eerlijk te zijn, is het vooral de wedstrijd op 10 februari thuis tegen Noorderkempen D die al wel met een klein stipje aangeduid is.

Uitslagen Heren 1 - BVMV Beerse B WOVO Malle A- Heren 1 Heren 1 - N.Kempen D VC Zoersel D - Heren 1 Dames 1 - N-Kempen C N-kempen D - Dames 1 Rijkevoc A - Dames 1 N-Kempen E - Dames 2 Dames 2 - Zoersel D WOVO C - Dames 2

3-2 3-1 3-2 3-1 3-1 3-1 0-3 3-0 3-2 3-0

Competitiewedstrijden Zaterdag 2 december 18 uur Dames 2 - Dames 1 20.30 uur Heren 1 - VC Kasterlee A Zaterdag 9 december 18 uur Kasterlee B - Dames 1 20.30 uur Heren 1 - Amigos Zoersel Zondag 10 december 18 uur Amigos E - Dames 2 Zaterdag 16 december 18 uur Dames 1 - Kasterlee B 18 uur Dames 2 - WOVO C 20.30 uur Heren 1 - Molvoc Mol Zaterdag 13 januari 18 uur Dames 1 - N-Kempen E 18 uur Dames 2 - Kasterlee C 20.30 uur Heren 1 - Spinley Dessel A

voor een selectie voor het Europees Kampioenschap te Hongarije, waar ze met het Belgisch Team een mooie vijfde plaats behaalde. (red).

De Belgische ploeg met links Maud Adriaensen

P


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 69

41 golfers streden voor de Hoogstraatse titel in Princenbosch HOOGSTRATEN - Op 13 oktober had voor de tweede keer het kampioenschap van de Hoogstraatse Golf Vereniging plaats op de golfbaan van Princenbosch. De inschrijving voor dit evenement stond open voor de golfers van Groot Hoogstraten.

De organisatie berustte bij Jef Michielsen en Bernard Kin die om 12 uur een veertigtal golfers lieten starten op de golfbaan. 31 heren en 10 dames streden om de felbegeerde bekers. De initiatiefnemers troffen het overigens met het weer. Het was een zonovergoten herfstdag in oktober, een meevaller van formaat.

Er werd gespeeld op handicap zodanig dat iedereen met gelijke wapens kon strijden om de titel. De handicap bij golf wordt in de loop van het jaar berekend aan de hand van officiële wedstrijden. Men begint als beginnende golfer met handicap 54. Een golfer met een golfvaardigheidsbewijs kan er aan werken om zijn golfhandicap te doen dalen. Hoe lager je handicap, hoe beter je bent. De professionele golfers hebben een handicap van 0 of nog minder. Bij dit kampioenschap, met echte amateurs in de golfsport, lagen de handicaps tussen 14 en 36. Op het kampioenschap werden er ook prijzen voorzien voor de longest (verste slag), de neary (afslag dichtst bij de hole) en de leary (tweede slag dichtst bij de hole). Om een 18 holes wedstrijd te spelen zoals deze in Princenbosch ben je ongeveer een viertal uur op de golfbaan temidden van de mooie natuur

met waterpartijen, glooiende greens en bomen die (vanuit sportief oogpunt) soms in de weg staan. De golfsport lijkt stilaan zijn elitair karakter te verliezen. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken door deze prachtige vrijetijdsbesteding. In Nederland is deze sport nu heel gewoon met het gevolg dat er al meer dan 400.000 golfers aangesloten zijn bij een golfclub. In België gaat het weliswaar wat langzamer, maar dat neemt niet weg dat enkele van onze pro’s tot de besten ter wereld behoren. Thomas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Colsaert staan binnen de top 100 op de ranking wereldwijd. Mogelijk zal de aandacht voor hun exploten nog meer mensen naar de golfbaan lokken. De Hoogstraatse Golf Vereniging dankt langs deze weg ook zijn sponsors die de activiteiten mee mogelijk maken: Restaurant Begijnhof (Hoogstraten), Jumbo Golf (Teteringen), Golfclub Princenbosch (Molenschot) en Jaq Aertsen (fruitimport). De golfers kijken ongetwijfeld al uit naar de derde editie van dit Hoogstraatse kampioenschap in 2018. (JM/rb)

Uitslagen

Heren : Winnaar Filip Van Lieshout, tweede Tom Bruurs, derde Jef Michielsen Dames: Winnares Monique Roffelsen tweede Lieve Cuypers, derde Greet Mariën Heren Longest: Peter Servaes, Neary: Bernard Kin, Leary: Hein Hulzebos Dames Longest: Diane Peek, Neary: Monique Roffelsen , Leary: Lieve Cuypers

Minderhout wint clubkampioenschap senioren

Naast de kampioen op punten en de rozenprijswinnaar (zie DHM van vorige maand) is er bij de senioren 61 meter kruisboog ook een clubkampioenschap te winnen. Sint-Joris Minderhout kaapte dit jaar de hoofdprijs weg en volgde

daarmee Sint Joris Wortel op. De schutters van Minderhout waren dan ook met negen op een totaal van ongeveer dertig deelnemers aan de woensdagnamiddagen. (ep)

SPORT

Drie Hoogstraatse lopers in Brugse marathon

Marc Van Alphen, Jos Van Bavel en Jef Jacobs - Straffe Hendrik met een Brugse Zot en een Paljas? Ze zijn het niet, maar ze dronken het wel... HOOGSTRATEN - Drie Hoogstraatse lopers stonden op zondag 15 oktober aan de start van de eerste marathon van Brugge. Een stralende zondag, letterlijk en figuurlijk, maar wel een beetje fris in de ochtend want er wordt al om 9 uur gestart. Maar onze lopers kwamen al zaterdags aan om alvast een beetje in te burgeren met een Brugse Zot en een Straffe Hendrik van de plaatselijke brouwerij Halve Maan, dit alles gecombineerd met een lekkere pasta. Ook parcourskennis kan belangrijk zijn, gelukkig ligt het hotel langs het marathontraject.

Wie het centrum van Brugge een beetje kent, die weet dat ze daar niet verlegen zijn om enkele kasseitjes meer of minder, het ligt er namelijk vol mee. Dat maakt de laatste kilometers extra zwaar. Marc Van Alphen (Meersel-Dreef) kan eindelijk na twee knieoperaties en twee jaar onderbreking weer een mooie marathon uitlopen in 3:56:32. Jos Van Bavel (Hoogstraten) en Jef Jacobs (Meersel-Dreef) bleven tot halverwege in Zeebrugge samen, om elkaar bij de finish weer te zien. Jef Jacobs eindigde in een behoorlijke 4:11:34 en Jos Van Bavel spaarde zijn krachten in zijn 99ste marathon met een eindtijd van 4:28:09. Op 12 november liep Jos overigens zijn 100ste marathon in Kasterlee, maar daarover las u ongetwijfeld al alles in ons omslagverhaal. (JJ, RB)

Gust Vermeiren, Marcel Floren, Jan Stoffels, Jan Roeffen, Jan Lenaerts, Louis Van Bergen, Fons Paulussen, Rinus Vervoort en Frans Tackx.

Enkele andere marathonuitslagen: Etten-Leur zondag 29 oktober Bart Van Schilt (Meer) 3:38:30 Ruud Sprangers (Meer) 3:55:03 Kasterlee zondag 12 november Guy Brosens (Meer): 3:54:11 Frank Tilburgs (Meer): 3:58:57

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

69


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 70

VAN HUFFEL VERZEKERINGEN nv

Reeds meer dan 50 jaar tot uw dienst voor al uw verzekeringen.

Vrijheid 74

2320 Hoogstraten

tel. 03 314 46 10

vanhuffel@dvv.be IMMO VAN HUFFEL bvba 1995-2015

20 Ervaring telt! Huis verkopen? Bel ons! Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

tel. 03 314 16 99

info@vanhuffelvastgoed.com

VAN HUFFEL bvba “Je eigen bankier voor al uw bankzaken & waar service belangrijk is!” Vrijheid 34

2320 Hoogstraten

vanhuffel@recordbank.be

tel. 03 314 73 36


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 71

SARA ZAG

Voortuin Woonzorgcentrum Stede Akkers Hoogstraten

bladeren bedekt met fel licht m’n liefde op ’t eerste gezicht

INE MIENE MUTTE. Ine Aerts woonde tot haar 18de in Meer en zakt nog geregeld af richting Hoogstraten. Soms glimlacht ze, soms fronst ze haar wenkbrauwen. Als ‘verwonderde toerist’ heeft zij de ideale positie voor een objectieve / subjectieve kijk!

Jongens, laat jullie niks wijsmaken en zeker niet door Marco Borsato! Afscheid nemen bestaat wel degelijk dus bij deze. Een jaar zou ik gaan columnschrijven voor DHM en dan zou er vast weer iets nieuws onder de zon zijn. Dat het een prachtig babykindje zou wezen, had ik toen nog niet voor ogen. Op het moment dat jullie dit lezen, zullen de oogjes van ons Aliceke al gewend zijn aan het levenslicht, maar op dit eigenste schrijfmoment zit ze nog veilig opgeborgen in mijn lijfje.

Maar ik ben wat blij dat ik de kans heb gekregen om te schrijven voor DHM. Het klinkt wat theatraal, maar ik leerde veel over wie ik ben en over wie ik wil zijn en hoe ik dat meer en meer

Tijd voor verandering, tijd voor Alice! kan doen samenvallen. Zo werd me meermaals aangeraden om bepaalde dingen niet te schrijven ‘om niemand tegen de schenen te stampen’. En laat dat nu net mijn hobby zijn, schenenstamperij. Nee, uiteraard wil ik geen naasten kwetsen, maar met de naasten van de naasten placht ik toch minder rekening te houden. Zo werd me op het hart gedrukt dat ik misschien de werknemers van Delhaize Sint-Job had beledigd toen ik hen het onderspit liet delven in vergelijking met Delhaize Hoogstraten. En zo zouden de spierballen van de krachtpatsers van Megafit ook verontwaardigd getrild hebben. Ja kijk, zo’n goedbedoelde adviezen leg ik rustig naast mij neer. Bovendien vind ik het dik ok om niet netjes achteraan aan te schuiven in de lange rij van Vlaamse PLEASERij! Bovendien vrees ik dat mijn artikels niet tot in Sint Job gelezen worden, wa gij? Ook heb ik door DHM opnieuw ontdekt dat een lekker stukje taal evenveel voldoening kan verschaffen als een handvol witte oreo’s. Zo smulde ik van de novembercolumn van digitaal fossiel (MDL) toen hij ons meedeelde dat onze digitale navelstreng nog altijd geen bloed doorlaat. ‘Ja Michel,’ schreeuwde ik het uit, ‘gij weet het

kerel!’ Daarna verorberde ik de volgende oreo in Humo in het artikel over digitale detox: ‘Vergeet het fabeltje van meer verbondenheid: door de smartphone leven we naast elkaar, slapen we slechter en verliezen we onze creativiteit!’ Met mijn nakende bevalling in het achterhoofd, besliste ik met dank aan Humo en digitaal fossiel om op 7 november, facebook voorgoed vaarwel te zeggen. Mijn smartphone mag nog heel even blijven.

Waarom op 7 november? Op die dag wordt ons Aliceke afgezet in dit wonderlandje door middel van een gepland keizerlijk sneetje. Al de verloren tijd die ik stak in mijn onechte facebookvriend, kan ik nu steken in mijn kroostje. Maar ik leerde mezelf ook wel kennen dit jaar zeker? Alleen mijn gezin zal me vermoedelijk niet de genoegdoening verschaffen die ik nodig heb. En als ik op dat punt zit, keer ik vermoedelijk terug naar mijn trouwe oude vriend, de kbc-pen!

Dus bij deze neem ik afscheid van DHM (for now) en van facebook (4-ever). Die eerste ga ik wel missen, maar dat tweede boontje komt om zijn oh-zo-verdiend-loontje. Tijd voor verandering, tijd voor Alice!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

71


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 72

DECEMBER 1967

72

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 73

Hoogstraatsefilippine

-

met medewerking van Standaard Boekhandel

In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: Zo wordt in de Bijbel het Kerstekind vaak genoemd 1–

2 – Stiltegebied in Oud-Turnhout (2,8) 3 – De grootste groenten- en fruitveiling van België die een fusie overweegt met Coöperatie Hoogstraten 4 – Deze dienstvaardige Meerlese Gust overleed onlangs 5 – Horacazaak ‘De ...’ schoof onlangs een deur op 6 – Deze Swinnen treedt in de Cahier op voor Mwakamba -project 7 – Deze Renze stelt zijn nieuwe cd voor 8 – Dit bekende gezelschapsspel werd 50 jaar geleden reeds als sinterklaasgeschenk aanbevolen in De Gazet van Hoogstraten 9 – De Mussenakker richt deze loopwedstrijd in op 16 December (3,3,4) 10 – “En gij zorgt voor de ....” oreerde kardinaal Van Roey 11 – Dit Breda’s kamerkoor treedt op op 16 december in de begijnhofkerk 12 – Kerstvertelling “Een ... uit de hemel” - Meerle 13 – De parochiezaal van Minderhout

1

9

1

2

9

5

3

9

2

10

5

4

7

5

8

3

10

8

7

7

9

6

5

9

1

1

9

7

10

6

11

10

7

2 10

10

10

13

1

7

5

11

11

1

4

9

10

3

12

8

4

7

1

2

3

5

5 10

8

5

8

6 5

Wie nog snel de Sint wil helpen met een passend cadeautje, vindt er alvast ook zijn gading. Want je vindt er meer dan je zoekt!

10

5 1

WIN EEN STANDAARD - BOEKENBON T.W.V. Roos Boudewijns - Heerle te Meerle vond herfstkleurig, met alweer vele tientallen anderen. Ons ‘onschuldig computerprogramma’ trok virtueel haar‘gele briefkaart’ als winnaar uit de hoop. Proficiat, Roos. Je mag de boekenbon bij Standaard Boekhandel aan de Vrijheid ophalen.

11

€35

En met deze filippine win jij misschien ook wel een boekenbon van Standaard Boekhandel! Stuur dan de juiste oplossing (één woord) van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. (lvr)

VERKOOPPUNT

Vrijheid 147 - 2320 Hoogstraten - Tel.:03 314 39 06 sb.hoogstraten@standaardboekhandel.be Open van 9.00 - 18. 00 u - Zondag gesloten DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

73


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:32 Pagina 74

AGENDA

TENTOONSTELLING

Tot 22 december BROKAAT & FLUWEEL, tentoonstelling in het Stedelijk museum. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak 03 340 19 80 Tot 5 januari KERSTTAFERELEN bij André Hoefkens, Lokbosstraat 14 en de familie Sterkens, Donkakker 15 in Meer Van 6 december tot 1 januari WERK VAN NANCY HENDRIK in LDC Stede Akkers

Tot 3 december SCHILDERIJEN van ANTOINE DE SWART in LDC Stede Akkers

HOOGSTRATEN

Zaterdag 2 december GUY SWINNEN met benefietconcert voor Mwakamba in Cahier De Brouillon vanaf 21 uur

Woensdag 6 december DRIEKONINGEN op wandel in de Vrijheid voor het goede doel

Donderdag 7 en 14 december DE VIERDE POORT door Plan B om 20 uur in zaal CeCilia Vrijdag 8 december WORKSHOP COCKTAILS MAKEN van 19.30 tot 22 uur in het groene zaaltje van zaal Pax SOEP OP DE STOEP tegen armoede van 9.30 tot 17.30 uur bij het CM kantoor

EN GIJ ZORGT VOOR DE HEROPBOUW, voorstelling van het boek om 20 uur in het Auditorium van het Klein Seminarie Zaterdag 9 december CD-VOORSTELLING van en door Renze Ferwerda om 20.15 uur in Le Cirq Van 9 tot 16 december BOEKENVERKOOP in de Bib tijdens koffiekrant en openingsuren

74

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zondag 10 december VERWENMOMENT van de Gezinsbond van 10 tot 12 uur in zaal Pax Dinsdag 12 december WORKSHOP ARMELUISZILVER van 19 tot 22 uur in zaal Pax

Woensdag 13 december SCHRIJFMARATHON van Amnesty International 11 tot 23 uur in zaal Pax CINE HORIZON met NERUDA om 20.15 uur in IKO Groenewoud

Vrijdag 15 december KERSTCONCERT DOOR WHITE COFFEE om 20 uur in de St.-Katharinakerk Zaterdag 16 december REPAIRCAFE en ResTANTEs van 9 tot 12 uur in LDC Stede Akkers

Van zaterdag 16 om 16 uur tot 17 december 16 uur 24 UREN ZWEMMARATHON voor Music for Life in Sportoase Stede Akkers

Zaterdag 16 december KERSTCONCERT DOOR CANTECLEER om 20 uur in de begijnhofkerk Woensdag 20 december BINGO for LIFE van 14 tot 19 uur in LDC Stede Akkers

Donderdag 21 december LEZING van Driekoningen van GODFRIED BOMANS om 19 uur de kapel bij het rusthuis

Woensdag 27 december CINE KIDS met JULIUS IN WINTERLAND om 14 uur in IKO Groenewoud Vrijdag 12 januari ELS DE SCHEPPER met Wie redt mij? om 20 uur in de Rabboenizaal

MEER

Van 9 tot 16 december BOEKENVERKOOP in de Bib tijdens de openingsuren Zondag 10 december MUZIKALE HERFSTBRUNCH van Sinte-Rosalia vanaf 10 uur in zaal Voor Kunst en Volk


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:33 Pagina 75

AGENDA

Heeft u pijn in armen, nek, schouder, rug of benen ? Het adres voor massagetherapie en sportmassage

Massagepraktijk Dun Achterom Schootsenhoek 11a, Castelre

Tel 00 31 630 76 24 67

www.dunachterom.nl

Zaterdag 16 december ESTAFETTE en SPAGHETTIFESTIJN in het kader van Music for Life KERSTHAPPENING en -MARKT vanaf 18 uur op de Kloostersite

MEERLE

Zaterdag 2 december VEILING DEN DORPEL FOR LIFE vanaf 13 uur in het jeugdhuis in de parochiezaal

Zondag 3 december SINTERKLAASONTBIJT door de volleybalmeisjes, bestellen voor 24 november

MINDERHOUT

Vrijdag 1 december MINDERHOUT ZINGT vanaf 20 uur in parochiezaal ’t Markenhof Van 9 tot 16 december BOEKENVERKOOP in de Bib tijdens de openingsuren

17, 24, 25 en 31 december KERSTSTAL met live figuranten in de kersstal bij Café In Holland

WORTEL

Zaterdag 9 december EEN KINNEKE UIT DE HEMEL vertelling om 20 uur in het Raadhuis

Vrijdag 1 december PADDENSTOELEN, lezing door Harrie Hendrickx om 20 uur in De Klapekster

Woensdag 13 december Workshop KERSTKRANSJE in Dienstecentrum St.-Jan

Vrijdag 8 december VERKOOP VAN KERTSBOMEN ten voordele van De Wijsneus vanaf 15 uur in De Boomkes

Van 9 tot 16 december BOEKENVERKOOP in de Bib tijdens de openingsuren

Zondag 17 december KERSTSTAL opening met Vialta om 10 uur in de parochiekerk

MEERSEL-DREEF

Van 9 tot 16 december BOEKENVERKOOP in de Bib tijdens de openingsuren

Zondag 10 december TRIDENTIJNSE MIS om 10.30 uur in de St.-Luciakapel Kerstdag 26 december KERSTCONCERT door fanfare Voor Eer en Deugd in de hoogmis

Woensdag 6 december SPORENONDERZOEK, start van cursus door Joeri Cortens in De Klapekster

Vrijdag 8 en zaterdag 9 december KERST- en JENEVERWANDELING start om 19.30 uur in ‘De 16’ in Wortel-kolonie Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 december HET WARMSTE WEEKEND Music fot Life in ’t Slot

Van 9 tot 16 december BOEKENVERKOOP in de Bib tijdens de openingsuren Dinsdag 12 december SAMANA kerstfeestje vanaf 12 uur in zaal ‘t Trefpunt

Van 23 december tot 7 januari BORREL of WARME DRANK bij de kerststal in Wortel-kolonie

DE HOOGSTRAATSE MAAND - DECEMBER 2017 -

75


DHM_387.qxp_HM 2017_386 22/11/17 11:33 Pagina 76

NOODNUMMER

112

Ongeval / Brand / Ziekenwagen Administatie Brandweer 03

POLITIE

314 32 11

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISAR TSEN

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend

014 410 410

TANDAR TSEN

zaterdagen, zondagen en feestdagen

090 33 99 69

T H U I S VE R P L E G I N G

WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014 61 48 02. DE VOORZORG, 24/24 uur: tel. 014 40 92 44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur: tel 014 40 50 13.

APOTHEKERS

voor wachttijden overdag van 9 tot 22 uur

090 39 90 00

(0.50 euro per minuut)

Zelfstandige verpleegkundigen

Adams Lieve Aernouts Anke Aerts Joke Bartholomeeusen Liesbeth Boonen Liesbet Christiaensen Nathalie De Busser Edith Dirks Els Geerts Inge Geerts Lia Haest Vera Koyen Els Krols Anja Lambregts Linda Leys Nele Machielsen Kim Rombouts Kristel Rombouts Kristien Segers Nele Tomby Hella Van Bouwel Ilse Van Doninck Maria Van Der Eycken Inne Van Gastel Katrien Van Looveren Sandra Van Otten Heidi Verheyen Kathleen Vervoort Mia

0479 43 53 89 0479 34 68 03 0471 62 42 45 0474 38 25 23 0478 50 09 75 0494 86 93 84 0477 17 58 06 0474 36 08 84 0478 64 81 61 0498 64 53 80 0497 94 46 23 0476 43 07 55 0495 23 02 43 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 81 27 61 0474 26 14 41 0477 04 41 40 0494 92 32 27 0478 42 08 13 0497 92 20 00 0498 29 49 17 0478 23 52 89 0468 12 64 26 0478 21 84 00 0486 37 45 27 0478 42 49 34 0478 42 49 34

Christiaensen Nathalie Martens Sandra

0494 86 93 84 0473 25 91 92

Abonnement vernieuwen De Hoogstraatse Maand is het meestgelezen tijdschrift in Hoogstraten. Het brengt nieuws uit alle deelgemeenten en uit de regio. Je blijft op de hoogte van het verenigingsleven en het beleid.

Wil je bijblijven? Schrijf dan € 25,- over en je ontvangt 11 nummers in 2018. BE34 7512 0801 1890 (AXABBE22) De Hoogstraatse Pers bvba Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Zelfstandige vroedvrouwen 76

- DECEMBER 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voor meer info:

www.demaand.be

INHOUD N OVEMBER

Column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Jos Van Bavel kan het lopen niet laten . . . . . 3 Vanuit het stadhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Marjolein Van Bavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Persoverzicht januari - juni 2017 . . . . . . . . . 14 Hotel De Jachthoorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 De heropbouw van de toren . . . . . . . . . . . . 20 Natuurfotografie van Wim Verschraegen . . 22 Wortelkolonie, een stiltegebied . . . . . . . . . . 24 Uw straat in De Maand? . . . . . . . . . . . . . . . 27 Muziek en charter tegen armoede . . . . . . . . 28 Welkom in Hoogstraten . . . . . . . . . . . . . . . . 30 DEZE MAAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 DORPSNIEUWS - Hoogstraten . . . . . . . . . 35 DORPSNIEUWS - Wortel . . . . . . . . . . . . . 42 DORPSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . 48 DORPSNIEUWS - Meersel-Dreef . . . . . . . 52 DORPSNIEUWS - Minderhout . . . . . . . . . 52 DORPSNIEUWS - Meer . . . . . . . . . . . . . . . 54 DORPSNIEUWS - Meerle . . . . . . . . . . . . . 60 SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Sara zag - INE Miene Mutte . . . . . . . . . . . . 71 Een halve eeuw geleden . . . . . . . . . . . . . . . 72 Filippine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Wachtdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 28 december 2017 Alle KOPIJ ten laatste op

DINSDAG 12 DECEMBER redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten