juli-augustus 2017 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. Nr. 379 383

JULI - AUGUSTUS 2017 JAARGANG 33 MAART 2017 JAARGANG 33

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 € PRIJS: 2,70 €

www.demaand.be www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

IS DE ROOM VAN DE MELK?

Hoogstratens ZwemTeam: TWEE JONGE LANDBOUWERS GETUIGEN

“Wij zijn verrast over het succes!” NICK LEENAERTS (MEER)

KAREN STES (MEER)

COLUMN - KOUDE ENKELS, MOOIE MEIDEN

Beerschotter Jos Van Aert 40 jaar wereldwinkelen

SOS kerk Wortel

Tiende folklorefestival

35 jaar Antilliaanse Feesten

CULTUURPRIJZEN 2016 EEN MOOIE KEUZE!

De kippen van Jan MEERLE Kiek DORPSRAAD BIJT DE SPITS AF

30 jaar Akkerpop

OP EEN HOUTEN FIETS DOOR HOOGSTRATEN SKYPEN MET 1 LEO VLEUGELS - FRANKRIJK

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -


Frieten uit de woestijn De frieten zullen duurder worden, wacht maar af. Want het droge voorjaar zorgt voor een forse minderopbrengst van groenten, ook aardappelen zullen er kleiner bijliggen in de winkelrekken. Hoewel de verkoopprijs per kilogram ervan al contractueel vast lag en de handelaars (in tegenstelling tot de boeren, die heel wat minder kilo’s zullen kunnen aanleveren) er dus niks bij inschieten, creëert echte of vermeende schaarste wetmatig een hogere vraagprijs. Het zal de frietfanaat zijn die het gelag betaalt en ofwel vrede moet nemen met een kleinere portie, ofwel dieper in de portemonnee moet tasten. Of allebei natuurlijk. Zelfs als het flink regent tegen de tijd dat u dit leest, viel er hier het voorbije jaar minstens een derde minder hemelwater dan waar we recht op hebben. Dan zit de moestuinier al rap op droog zaad. Letterlijk dan. Onze buurman kweekt bellekesplanten in zijn serres, maar de kolossale vergaarbakken met regenwater vielen de voorbije weken een voor een droog. De regentonnen die verspreid in onze eigen hof staan, was al vroeg dat lot beschoren. De regenput onder het huis slonk tot er alleen gesputter klonk in plaats van geklater uit de pomp. En toen was er niks meer. Onze moestuin, waar alles met goesting en zorg was geprepareerd, gezaaid en geplant, kreeg gaandeweg een schraler uitzicht. Plantgoed verkommerde, zaad kwam amper op, de weinige zaailingskes verpieterden waar je bij stond. De vroege zomerzon, lentedagen van dertig graden,

bij dat alles ook een fikse wind, ze deden hun verdorrende sloopwerk. Wat een groene oase moest zijn, kreeg bij gebrek aan regen het uitzicht van een plaatselijke woestijn. Komen er eigenlijk frieten uit de Kempense Sahel? Nu is een wekenlange droge periode niet zo uitzonderlijk. In heel wat hoogzomers geraken watertonnen en regenputten uitgeput. Maar voor het eerst in mijn veertigjarige tuiniersgeheugen doet dit zich nu al voor in mei en juni. De buienradars werden de voorbije maand dus druk geraadpleegd. Weerberichten nauwgezet gevolgd. De stemmen van Jill, Sabine en Frank als sjamanen ingehaald. Maar de regengoden gaven geen krimp. Werd er een onweer voorspeld, dan kon je er donder op zeggen dat de lokale bui elders geserveerd werd. Dus toch maar meedoen met de natte droom van de Vlaamse onafhankelijkheid: eigen buien eerst, wat we zelf doen regenen we beter, gedaan met de naar Wallonië wegvloeiende stromen? Duurzaam omgaan met hemelwater was vroeger nochtans evident. De huizen hadden veelal een regenput, vaak ook een put om handmatig grondwater op te pompen. Water was kostbaar. Ergens na de jaren ‘60 verdween die reflex. Bij verbouwingen en nieuwbouw ging het regenwater de riool in, de regenput werd dichtgegooid. Maar de klimaatopwarming was het voorbije decennium minder en minder te ontkennen, warme periodes met langdurige droogte zijn minder uit-

zonderlijk. Jaarrecords sneuvelen bij de vleet, zo stellen weerkundigen vast. In de nu gebouwde woningen heeft men dan ook opnieuw oog voor het opvangen en benutten van regenwater. Een trend die terugkeert naar het gezonde verstand van weleer. Ondertussen kunnen we niet anders dan hopen dat het met de gevolgen van de klimaatwijziging nog meevalt, als we met z’n allen maar tijdig redden wat er nog te redden valt. Mij komt dan de waarschuwing van de middeleeuwse schrijver van “Van den vos Reynaerde” voor de geest. U kent wel dat verhaal van Reintje de vos die zijn instincten volgt, lange tijd iedereen aan het hof van koning Nobel te sluw af is, maar uiteindelijk gedwongen is om voorgoed te vluchten in de wildernis. Want eens de “pax naturalis” - het natuurlijke evenwicht dat het samenleven van mens, dier en plant in goede banen leidt - verbroken wordt, is er geen terugkeer meer mogelijk. Of is dat een te zwaarmoedige overpeinzing bij een half mislukt bedje wortelen in mijn hof? Eén voordeel bij dit alles. Afhankelijk zijn van de natuur stemt de moestuinier tot nederigheid. Tuinderservaring en boekenwijsheid doen er niet toe wanneer de natuur niet mee wil. Enkel een malse regenbui doet wonderen, mensen slagen daar maar zelden in. Geen toeval dat ze daar vervolgens zalig voor verklaard worden. Enfin, tot wie moet ik mij richten met mijn finale verzoek: doe ze nog eens vol, maat? (mdl)

BEZOEKERSCENTRUM WORTEL- EN MERKSPLAS-KOLONIE

Op 2 juni opende in de voormalige varkenstallen van de Grote Hoeve in Merksplas een bezoekerscentrum over Wortel- en Merksplas-kolonie. Lieven Van Gils, ambassadeur van de Vlaamse koloniën, bevestigt een herdenkingsplaat in de inkomhal tussen het bezoekerscentrum en de ‘De Veldkeuken’. De Maand was er bij en brengt verslag uit op blz.14. (foto Mia Uydens)

2

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INTERVIEW

Hoogstratens ZwemTeam

Verrast over het succes In de cafetaria van Sportoase Stede Akkers hadden we een afspraak met initiatiefnemer en voorzitter Patrick Lambregts van Hoogstratens ZwemTeam. Ook secretaris, tevens hoofdcoach Olivier Pingnet en penningmeester Petra Vlak waren van de partij. Ze vertelden zelf verrast te zijn over het welslagen van hun opzet. Niet alleen het aantal leden, maar ook het niveau van de zwemprestaties, het enthousiasme van de jongeren, de participatie van de ouders en het clubleven geven de initiatiefnemers een heel tevreden gevoel. Hun ambitie blijft groeien. Na de opening van het zwembad Sportoase Stede Akkers werd op 15 januari 2016 een infovergadering gepland onder het motto: bij een zwembad hoort een zwemclub. Lang duurde het daarna niet: al vanaf 1 februari doken de leden van het Hoogstratens Zwem Team het water in. Ondertussen heeft de club al een 100tal leden en een 10-tal coaches.

Uit de startblokken De zwemclub schoot dus anderhalf jaar geleden uit de startblokken. Ondertussen heeft HoZT een goed uitgebouwde structuur en biedt ze een ruime waaier van zwemactiviteiten voor alle leeftijden en zwemniveaus. “Er

zijn twee pijlers. De eerste daarvan vormen de recreatieve zwemmers. Zij trainen 2 tot 3 keer per week, waarbij er wordt gewerkt op techniek en uithouding, gecombineerd met spelelementen. De bedoeling is om de recreatieve zwemmer beter te maken. Wij moeten onze leden bij wijze van spreken opnieuw leren zwemmen. Natuurlijk leren we daarbij de vier basisslagen aan: borstcrawl, schoolslag, rugslag en vlinderslag. Voorts leren we ook andere vaardigheden aan zoals drijven op de buik, drijven op de rug, zinken (bodem duiken) en een pijl maken (afstoten). De wedstrijdzwemmers maken de tweede pijler uit. Zij trainen 6 keer per week gedurende 1 uur of 1.5 uur. De bedoeling is hun techniek

“ We hebben op korte tijd al veel meer dingen gerealiseerd dan we ooit hadden durven dromen.” beter te maken en hen dus sneller te laten zwemmen. De vier slagen worden beoefend in zeer gevarieerde trainingen. “Wij geven lichte trainingen,” zo zeggen onze gesprekspartners, “waardoor de zwemmers gestaag beter worden. Het is niet zo moeilijk om iemand op korte tijd sneller te laten zwemmen, maar dit

Een enthousiast team met enthousiaste leden...

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

3


INTERVIEW

Patrick Lambregts

Petra Vlak

Olivier Pingnet

Geboren in Hoogstraten op 11 oktober 1965 Zoon van Marcel Lambregts Gehuwd met Karin Voeten en vader van Kim (17) en Tom (15) Woont in Hoogstraten Werkt als werfleider in bouwbedrijf Cosimco Voorzitter van HoZT Carrière als zwemmer: redder Andere hobby ’s zijn reddend zwemmen en atletiek Lid van de sportraad van Hoogstraten

Geboren in Den Haag op 28 maart 1963 Gehuwd met Wim Kloostermans en moeder van Anna (17) en Casper (15) Woont in Sint Lenaarts Studeerde Economie en Rechten aan de Erasmus Universiteit in Amsterdam Samen met haar man runt ze in Rotterdam New Madera RIB ’s, een bedrijf dat high-speed boten bouwt Penningmeester bij HoZT en official

Geboren in Schoten op 5 april 1983 Is samen met Stéphanie Timmermans, tevens zwemster en trainster Vader van Nanne (5 jaar) Woont in Schilde Afgestudeerd als bachelor Lichamelijk Opvoeding En werkt als leerkracht in het Sint-Michielscollege in Brasschaat Secretaris en hoofdcoach bij HoZT Verantwoordelijk voor het sportieve beleid van de club en het zwemprogramma Hij was 10 jaar competitiezwemmer En was trainer vanaf zijn 16de in diverse Antwerpse clubs.

is niet de bedoeling. Er is dan immers kans op blessures en dan stopt het dikwijls. Wij beulen hen niet af maar willen hen met een rustige opbouw laten evolueren naar een wedstrijdniveau zonder stappen over te slaan. Ook de recreatieve zwemmers komen niet vrijblijvend, er wordt steeds getraind. Wie graag zwemt, kan heel zijn leven in onze club terecht. Onze jongste zwemmer is 6 jaar en onze oudste deelnemer is 61.”

Testmomenten “Voor beide groepen zijn er binnenkort testmomenten. Let wel, die testmomenten zijn zeker geen examens, he! Niemand hoeft hier zenuwachtig voor te zijn. Hou je van zwemmen en kun je dit goed of minder goed, dan kan je meedoen. De testmomenten zijn er vooral om je te laten ontdekken wat er allemaal gebeurt bij HoZT. Heb je daarna interesse, dan word je ingedeeld in een bepaalde categorie. In een baan wordt heen en weer gezwommen. Wanneer je in de vrije banen vijf mensen baantjes ziet trekken, dan merk je dikwijls dat ze mekaar hinderen. Doordat wij trainen met mensen van hetzelfde niveau kunnen we gemakkelijk met zes of zeven in een baan zwemmen zonder dat dit problemen oplevert.

“ Ik zie liever een kleuterjuf bij 4-jarigen die nog niets van zwemmen kent, dan een gediplomeerde proftrainer die niks van kleuters kent.” zijn meestal een inkomstenbron, terwijl de zwemclub banen moeten huren en zwemcoaches aanstellen. Een zwemschool is bovendien een visvijver voor nieuwe leden. Je kan er immers kandidaten stimuleren om te komen zwemmen in de club. Nu moeten ze op eigen initiatief die stap zetten, voor sommigen is dat niet vanzelfsprekend.

Zelf hebben we overigens geen zwemschool. We leren dus het zwemmen niet aan. Dat onderdeel is exclusief voor Sportoase. Dat vinden we op zich wel spijtig, want zwemlessen

4

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Schoolzwemmen gaat heel traag. Wegens het budget zwemmen de leerlingen een keer om de veertien dagen. De meeste ouders kiezen ervoor om hun kinderen zelf naar de zwemschool te sturen om ze dan intensiever te laten oefenen. Wij zijn natuurlijk vragende partij om die zwemlessen zelf te mogen geven. Op langere termijn is het trouwens een voordeel voor beide partijen. Hoe meer mensen kunnen zwemmen, hoe meer klanten. Vele clubs zijn ontstaan vanuit een zwemschool, maar wij bewijzen nu dankzij ambitieuze, gemotiveerde vrijwilligers dat het ook zonder kan. De trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers of door ex-zwemmers, bij voorkeur uit de eigen rangen. En het is dankzij onze sponsors dat wij leefbaar zijn. Wij zijn ook heel blij met de ondersteuning door de stad Hoogstraten.”


INTERVIEW

Enkele HoZT-coaches, van links naar rechts: Christiaan Keurntjes, Marion Medland, Ingrid Bogaerts-van Veltom, Rob Keurntjes (erboven), Stéphanie Timmermans, Olivier Pingnet en Anna Kloosterman

Competitie Op competitief vlak startte de club in het seizoen 2016-2017 met een groep wedstrijdzwemmers. “Onze jongste zwemmers scoren goed. In elke wedstrijd worden medailles behaald. Dit geeft aan dat we goed bezig zijn. Onze ‘oudere’ deelnemers hinken een beetje achterop, wat onze stelling bewijst dat we eigenlijk de techniek van het zwemmen opnieuw moeten aanleren en bijsturen.”

Ook de recreanten gaan overigens naar wedstrijden. “Ja, want die willen zich ook wel eens meten. We noemen dit een zwemfeest. Er worden wedstrijdjes gehouden met ook telkens een speels element. Elke wedstrijd is anders met verschillende disciplines en afstanden. Ook zij kijken dus uit naar die wedstrijden en komen meestal gemotiveerder terug. Zelf organiseerden in februari ook al zo’n zwemfeest.

Pieter Meyvis uit Meer is 14 jaar oud en was al een zevental jaren actief lid van een zwemclub in Zundert. Bij de opening van het Sportoase bad in Hoogstraten in september 2016 maakte hij de overstap. Ooit heeft hij gevoetbald, daarna combineerde hij voetbal met zwemmen, maar uiteindelijk koos hij voor de zwemsport en het bad in Hoogstraten.

In Zundert trainde hij 2 x 45 minuten per week, hier in Hoogstraten zijn de trainingen veel intensiever, zowel naar duur als naar inhoud. Hij traint hier 6 x 1,5 uur per week. In de week van 17.30 tot 19.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 10.00 uur. Die trainingen worden gegeven door Olivier Pingnet uit Schilde of Anna Kloosterman uit Sint Lenaerts. “Men verwacht dat je alle trainingen volgt”, zegt Pieter. “Als je er om welke reden dan ook niet kan zijn, moet je wel verwittigen.”

“Ik zag voor mezelf nog weinig toekomst in de club in Zundert” zegt Pieter. “Het niveau ligt hier hoger. Dat heeft zowel met de trainers op

Pieter is de oudste van een groep van vijf, drie meisjes en twee jongens. Naast het clubkampioenschap neemt de groep zo’n tweemaal

zich als met de trainingen te maken. Bovendien is het water hier iets kouder dan in Zundert en dat is beter voor de tijden die je kan behalen. Het bad is rapper.”

Met succes, mogen we wel zeggen. Er waren 180 deelnemers van clubs uit de regio, een 200-tal toeschouwers en een bomvolle kantine.” Het gaat niet alleen maar om zwemmen. De club probeert te evolueren naar een sportclub met al zijn aspecten. “We hebben op korte tijd al veel meer dingen gerealiseerd dan we we

per maand deel aan wedstrijden. Meestal binnen de regio Antwerpen, ook al nam men al eens deel aan een wedstrijd in Genk. Hoe hij daar presteert? “Niet slecht. Ik behaal regelmatig een medaille, maar dat is ook afhankelijk van wie er deelneemt. Vooraf krijg je een lijst met de deelnemers en hun beste tijd. Dan kan je al inschatten hoe je kansen liggen,”verduidelijkt Pieter. De wedstrijden worden betwist op 50 of 100 meter, soms eens 200 meter en uitzonderlijk al eens een 400 meter. “Het is een gevecht voor elke seconde, ook met je eigen tijd als inzet”, zegt hij. “Men spreekt van A-tijden. Daar zit ik nog twee seconden onder, maar daar gaan we nu aan werken.” Waarna hij de daad bij het woord voegt en enkele minuten later het water in duikt. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

5


INTERVIEW ooit hadden durven dromen. Enkele voorbeelden maken dat wel duidelijk. Er was het clubfeest in Le Cirq. We organiseerden een bowlingavond. Met de masters (volwassenen) komen we elke maand een keertje samen na de training. We namen met enkele coaches en masters deel aan Just Relay, een ludieke wedstrijd voor het goede doel. En dan waren er natuurlijk de paaseitjes! Maar liefst 180 kg paaseitjes zijn er door onze leden verkocht aan ouders, buren en sympathisanten. Dit was alleen mogelijk met de extra inzet van enkele ouders.”

Marion Medland: “Het zwembad is een zegen”

De groepen Vervolmaking

geboortejaar 2012-2011-2010

Kandidaat Wedstrijdzwemmers geboortejaar 2010-2009

Recreatie

geboortejaar 2010 > 2001

Wedstrijdzwemmen

geboortejaar 2009 > 2001)

Masters

volwassenen (vanaf 16j)

Gedreven jongeren, geëngageerde ouders Clubleden moeten zich goed voelen binnen een vereniging. Dat is bij HoZT niet anders. “De groepjes hangen goed aan mekaar. Tijdens het zwemmen kan er niet veel worden gepraat. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld onder de douche waar ze dan soms twintig minuten onder staan. Daarom ook clubactiviteiten zoals die bowlingavonden en de stages en de avondjes weg. Jongeren van acht jaar komen elke dag zwemmen. Je zou denken dat ze het beu worden, maar we merken het tegenovergestelde. Ze komen liever en liever. De zwemmertjes zijn zelf dikwijls vragende partij: ‘Komaan mama, anders komen we te laat.’ En is er iemand jarig Louise Verschueren zwemt al heel haar 8-jarige leven lang. Eerst baby- en k leuter z wemmen in het bad in Zundert, daarna recreatief. Louise zit in het tweede leerjaar in het Spijker en zwemt ook in schoolverband om de twee weken. Louise weet goed waarmee ze bezig is en kan dat ook vlot onder woorden brengen. “In Zundert was het meer

6

Marion Medland woont al 28 jaar in Hoogstraten en is gehuwd met Koen Cornelissen. Ze was vroeger competitiezwemster bij GZVN in Genk en is een van de meest ervaren zwemsters in de club en was erbij vanaf de start. “Het heeft lang geduurd vooraleer er een zwembad kwam in Hoogstraten. Ik ben er heel blij mee en was een van de eersten om me bij het zwemteam te voegen. Ik heb vroeger competitie gezwommen en toen ik Hoogstraten kwam wonen, heb ik nog een tijdje waterpolo gedaan in Hasselt maar de afstand was te groot om dit vol te houden. Nu geef ik training aan de groep vervolmaking en zwem ik bij HoZT bij de Masters. Ik hou vooral van het sociale aspect in de club. Zwemmen is sowieso plezant maar alleen trainen is saai. Samen trainen met andere leden maakt het leuk. De sfeer in de club is top. Het clubfeest was plezant en bij het clubkampioenschap mocht ik de strijd aangaan met de jongere leden. Na de vrijdagtraining blijven we meestal gezellig iets drinken. Voor mij is het zwembad een zegen...” (RB) dan wil hij of zij een zwemfeestje organiseren, prachtig toch? In de Paasvakantie waren er geen trainingen voor de recreatieve zwemmers. We waren er wel voor de wedstrijdzwemmers. Dan kom je plots toch recreatieve zwemmers tegen die op zichzelf komen oefenen. Dat is toch buitengewoon! Voor ouders is het best een opgave om hun kinderen naar het zwembad te brengen. Na

schooltijd moeten ze eerst wat gegeten hebben, ze moeten gebracht en gehaald worden. Maar de bereidwilligheid door ouders om dingen mee te organiseren, is verbazingwekkend. We hebben ook al twee ouders die zich hebben bijgeschoold tot gediplomeerd jurylid. Je mag dus echt wel spreken van gedrevenheid bij de jongeren en van heel wat engagement vanwege hun ouders.”

leren zwemmen”, zegt ze, “daar was het niet echt een club. Hier wel.”

medaille”, zegt Louise, “vanaf volgend jaar alleen de eerste drie. Dan wordt het spannend!”

Nu maakt Louise deel uit van een groep van tien zwemmers van 6 tot 9 jaar. Twee jongens en acht meisjes. “Ik koos voor KWZ”, zegt ze en ze verduidelijkt dat voor ons. “Dat zijn de “Kandidaat Wedstrijd Zwemmers”. Nu trainen ze met de groep drie, meestal viermaal per week. Eén uur op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Ze woont in de Louis Domsstraat en dat is voor haar ouders gemakkelijk om Louise te brengen en te halen. Naast het clubkampioenschap zwemt ze soms al wedstrijden. “Nu krijgt iedereen een

In de vakantie breken ook spannende dagen aan voor Louise. Ze kijkt uit naar een eerste wedstrijd in een 50-meterbaan in Mol. “En,” zegt ze, “we gaan zeven dagen op kamp naar Biddinghuizen in de Flevopolder in Nederland. We zwemmen daar tweemaal per dag en tussenin organiseert men leuke dingen. Ik denk dat we naar een dolfijnenshow gaan kijken, dat wil ik wel eens zien”, besluit een van de jongste leden van de club. (fh)

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INTERVIEW

Op stage “Zwemmen is een erg technische sport. Er was een moeder die vertelde dat ze een dochter had en een zoon. De een deed aan ballet, de ander was een zwemmer. Blijkt dat ze zowat hetzelfde moeten doen qua techniciteit. Met onze wedstrijdzwemmers gaan we op stage naar het buitenland, naar Nederland in Biddinghuizen in de Flevopolder. We willen hen laten kennismaken met het leven als zwemmer. Hoe leef je als topsporter. Tweemaal per dag trainen, voldoende rusten, gezonde voeding, het mentale aspect, enz. Dat is echt een verrijking voor hen. Een topsporter moet weliswaar hard werken, veel uurtjes trainen en veel opgeven, maar zolang het de sport is die je graag doet, is het ook heel plezant. Ze ontdekken ook dat het een individuele sport is die je in teamverband kunt uitoefenen. Het groepsgevoel is belangrijk, ze moeten voor mekaar supporteren. We gaan er in elk geval een fantastische week van maken. Onze sport is weinig fysiek belastend, er is weinig kans op blessures. Dat heeft dan weer als nadeel dat er heel veel training nodig is om

resultaten te boeken. Stiekem hopen we later twee keer per dag te kunnen trainen, maar dan hebben we water nodig en trainers die dat willen doen. Wanneer we ooit zo ver staan, wil dat zeggen dat we talenten hebben die deze trainingsarbeid nodig hebben.�

Interesse? De club wil zich engageren om hun leden een kwalitatieve opleiding te bezorgen en is daarom op zoek naar nieuwe coaches. Ze willen ook de huidige coaches beter maken. Daarom organiseerden zij met de hulp van de stad Hoogstraten de opleiding Mfactor, waarbij je leert motiverend coachen. Een coaches met de M-factor weet zijn sporters te prikkelen, biedt motiverende feedback en betrekt de sporters bij het leerproces zodat ze boven zichzelf uitstijgen. Misschien is nu al je sportieve nieuwsgierigheid geprikkeld. Heb je interesse in een van de volgende testmomenten, dan kun je jezelf inschrijven via de site www.hozt.be Voor meer info: inschrijvingen@hozt.be (RB) We gaan er in elk geval een fantastische week van maken.

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

7


Jan Schroé Jan Schroé is een zoon van May Van Aert en Dirk Schroé. Bij deze namen denk je automatisch aan ’t Spagaatje en aan gymnastiek. Net als voor broer Kristof en zijn drie zussen was turnen voor hem de sport bij uitstek.

OSLO

HOOGSTRATEN

Vertel eens over jouw jeugd. Waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Hoogstraten en Achtel. Van jongs af aan ging ik met mijn ouders naar de turnzaal. Daar heb ik bijna al mijn vrije tijd doorgebracht. Bij mijn studies in het Seminarie koos ik de laatste twee jaren voor wetenschappen-wiskunde (6 uur wiskunde). Na het middelbaar ben ik begonnen aan de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding. De eerste jaren van mijn studies had ik een topsportstatus. Door verschillende blessures, de ene na de andere, besloot ik om te beginnen als trainer. Na mijn studies heb ik een jaartje in Nederland gewerkt in Flik-Flak ´s-Hertogenbosch. Dit is de club waar mijn broer Kristof traint en waar ik vroeger ook heb getraind. Hoe kwam je in Oslo terecht? Op vakantie met een paar vrienden kwamen we twee Noorse meisjes tegen die op rondreis waren in Europa. Twee weken later kwamen zij naar België en we hadden opnieuw afgesproken. Ik kwam heel goed overeen met Jeanette en we besloten contact te houden. Ik was in die tijd ontevreden over mijn werksituatie en besloot om mijn CV naar Jeanette te sturen. Eén van de turnclubs was direct geïnteresseerd en dan ben ik naar Noorwegen gereisd om te solliciteren en natuurlijk ook om Jeanette te ontmoeten. Uiteindelijk zou ik succes hebben in al wat ik beoogde, maar het eerste jaar was niet gemak-

8

kelijk. Ik werkte ´s morgens als personal trainer in een fitness en ´s namiddags in drie verschillende turnclubs. Daardoor leerde ik heel snel Noors en kreeg ik na een jaar de aanbieding om voltijds in een van de drie clubs te beginnen als General manager en hoofdtrainer voor de jongens. Ik werd verantwoordelijk voor alle communicatie met de leden, moest rekeningen betalen, trainers zoeken, de elite jongensgroep trainen. De club had toen ca. 300 leden.

“ Ik doe hetzelfde als wat mijn moeder doet voor ’t Spagaatje, alleen word ik er voltijds voor betaald.” Sindsdien is er veel veranderd. De club telt nu bijna 750 leden, 6 voltijdse trainers en 20 hulptrainers. Het laatste jaar heb ik hulp gekregen bij de administratie zodat ik zelf meer tijd kan steken in de turnsport, plannen maken voor de sporters, trainingskampen organiseren, buitenlandse turners uitnodigen en zelf in de hal staan. Ik ben nu ook regioverantwoordelijke voor de turnfederatie in de Oost regio van het land. Noorwegen is groot en dit is ook de regio met het grootste aantal clubs.

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Geboren op 21 oktober 1986 Zoon van Dirk Schroé en May Van Aert Studies: Seminarie Hoogstraten (Wetenschappen-Wiskunde), bachelor lerarenopleiding lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie Een jaar in Nederland gewerkt als trainer voor de opleidingsgroep turnen Heren Woont en werkt sinds augustus 2010 in Noorwegen als sportmanager en hoofdtrainer voor de turnclub Njård in Oslo.

Vergelijk wat je doet eens met dezelfde job in België. Ik doe eigenlijk hetzelfde als wat mijn moeder doet voor het Spagaatje. Alleen word ik er voltijds voor betaald. Sportclubs in Noorwegen worden professioneel geleid. De turnclubs in België zijn veel meer aangestuurd door vrijwilligers. In Noorwegen heb je kindersportregels die er zijn om de kinderen te beschermen. Daarom is het werken als trainer er toch helemaal anders dan in België. In de wedstrijden van de verschillende sporten worden geen doelpunten geteld. Er is geen winnaar of verliezer, er is geen rangschikking in de competities. Bij gymnastiek mag je ook geen groepen indelen naargelang niveau. Iedereen moet dezelfde mogelijkheden krijgen. Op zich zijn dit heel mooie idealen, maar als je echt goed wil worden in turnen moet je heel jong beginnen. Dit is onmogelijk als je geen talentgroep kan maken.


SKYPE

De kinderen in Noorwegen zijn toch ook nog iets meer verwend dan in België. Hard trainen is vaak heel moeilijk. Noorse kinderen vinden het moeilijk om te horen dat ze nog altijd iets beter kunnen doen. Ze geven dan snel op. De meeste Noren hebben een berghut en/of een hut aan de zee waar ze vaak in het weekend naartoe gaan. Dit zorgt ervoor dat ze vaak in de weekends weg zijn en niet op training komen.

“ Een halve liter med bier kost 10 tot 12 euro”

Hoe verschillend is het leven in Noorwegen? In het begin dacht ik dat er niet zoveel verschillen waren tussen België en Noorwegen. Nu ik hier al 6 jaar woon en 2 kinderen heb, merk ik toch heel wat verschillen. De opvoeding in Noorwegen is nog veel vrijer dan in België. Ik denk dat dit komt omdat Noorwegen een rijk land is geworden, heel materialistisch is en het af en toe misschien zelfs te goed heeft. De gezondheidszorg kost bijna niets. Je hebt een 200 euro limiet voor wat je zelf moet betalen. Boven dit bedrag krijg je een ‘frikort’. Maar de wachtrijen voor onderzoeken zijn wel enorm lang. Jouw huisdokter krijgt altijd alle resultaten doorgestuurd en hij moet je doorverwijzen naar een nieuwe specialist. Dan moet je weer een paar maanden wachten voordat je wordt verder geholpen.

Jeanette is leerkracht, we wonen in Nordstrand, een voorstad in Oost Oslo. Samen hebben we twee kinderen. Eveline is bijna 3,5 jaar en Marilén wordt 2 jaar in juli. Noorwegen is ook een heel duur land. Je verdient meer, maar je betaalt ook meer. Momenteel betaal je voor een appartementje van 30 vierkante meter in het centrum van Oslo ongeveer 250 000 tot 300 000 euro. De prijzen in Oslo stijgen jaarlijks bijna met 10 procent. Ook eten en drinken zijn heel duur. Jongeren die uitgaan zullen niet op café gaan voordat ze een club willen bezoeken. Een halve liter med bier kost 10 tot 12 euro. Ze zitten eerst bij vrienden thuis tot 12 uur en drinken daar heel veel. Ook als

“ In jeugdwedstrijden worden geen doelpunten geteld.”

iemand een verjaardagfeest organiseert, neemt iedereen zijn eigen drinken (alcohol) mee. Op het doopfeest voor Marilén bracht iedereen een gerecht of taart mee zodat je een soort buffet had. Dit is een gewoonte omdat alles veel te veel kost. Voor alcohol zijn er strenge regels. Ook al zijn de supermarkten open tot 22 uur, alcohol kan je maar kopen tot 20 uur en op zaterdag tot 18 uur. Alles boven de 4,7% moet je kopen in de “vinmonopolet”. Dit is een soort liquor store. Bij een geboorte krijg je 10 maanden zwangerschapsverlof die je kan verdelen over de vader en de moeder. Je kan ook kiezen voor 12 maanden met 80% van je loon. Ik had met Eveline 14 dagen verplicht vaderschapsverlof en met Marilén was dit veranderd naar 10 weken. Ik heb het geweldig gevonden om thuis te zijn met de kinderen. Je leert ze beter kennen en je krijgt respect voor al het werk dat moet gebeuren, thuis met de kinderen.

Jan aan het werk bij turnclub Njård in Oslo

Zie je jezelf nog terug naar België komen? Cultureel gezien is Oslo niet zo’n bijzondere stad, maar ik moet wel amper 10 minuten rijden om bij het strand te zijn of om in de bossen te fietsen. In de winter kan ik gaan langlaufen of ben ik maar op 15 minuten rijden van meerdere skipistes waar ik kan snowboarden. Er is heel veel activiteit, mooie natuur, veel groen. Ik ben heel tevreden over mijn job, mijn familie en het leven hier. Ik denk dus dat ik hier ga blijven wonen... DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

9


OMSLAGVERHAAL

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. g Binnenzonwering en shutters. g Vloerbekleding en PVC-vloeren. g Boxsprings en matrassen. g Vakkundig opmeten en plaatsen. g g

Brasa 190x129.pdf

1

17/06/17

10:04

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE DeHM2017-1.indd 1

08-01-2017 16:06:14

Zuid-Amerikaans restaurant ALL YOU CAN EAT Tapas / Churrasco à la carte en afhalen met tuinterras Meerdorp 61, MEER - www.restaurantbrasa.be - info@restaurantbrasa.be - 03 284 58 69 10

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


CULTUUR

De liefde van Lies van den Broek voor de natuur

Dauwdruppeltje verovert de wereld (vanuit Meer) MEER – Als er al eens iets misloopt in of met de natuur, en dat gebeurt, laat ons eerlijk zijn, dan zal dat zeker niet liggen aan Dauwdruppeltje, én aan zijn groeiende schare supporters en volgelingen. De kinderen die Dauwdruppeltje kennen, leren van hem heel veel over de natuur, dieren, planten,… en ze leren vooral van de natuur te houden. Dauwdruppeltje is het geesteskind van Lies van den Broek (°1962). Lies is een echte Meerse, en is daar ook bijzonder trots op, hoewel de schrijfwijze van haar naam (kleine v en d, geen c voor de k) naar voorouders van over de grens verwijst. Dauwdruppeltje werd geboren in het brein van Lies, nadat zij er zich bij had moeten neerleggen dat zij steeds minder mobiel werd, snel vermoeid raakte, en haar lichaam steeds vaker dienst weigerde. Dat was een ramp voor de hyperactieve vrouw. Stilzitten stond niet in haar woordenboek, bij de pakken gaan zitten bij zware tegenslagen (Lies verloor in 2005 haar man) al helemaal niet. Toen het verdict ‘Parkinson’ viel, deed zij dan ook alles wat mogelijk was om in gang te blijven. Ze hield zich nog intenser bezig met haar zes kleinkinderen in de gezinnen van haar drie dochters. Lies heeft veel fantasie en zij wist de kleinkinderen enorm te boeien met haar zelf verzonnen vertelseltjes over haar wonderbaarlijke geesteskind Dauwdruppeltje. Haar dochters spoorden haar aan om de verhaaltjes op te schrijven en er mee naar een uitgever te stappen. En zo geschiedde.

Een eigen leven Vanaf nu deelt Dauwdruppeltje zijn onuitputtelijke kennis van de natuur en het buitenleven niet allen meer met de kleinkinderen van Lies en hun vriendjes, maar ook met de kinderen van heel Meer en grote omstreken, misschien zelfs Groot-Brabant en later het hele Nederlandse taalgebied. Met naar uitgeverij Boekscout te stappen leverde Lies Dauwdruppeltje niet zonder meer over aan de commercie. In Soest, vestigings-

De avonturen van Dauwdruppeltje Uitgeverij Boekscout Lies van den Broek 56 pagina’s ISBN 9789402234312 paperback, geïllustreerd € 15,99 (incl. verzending in België en Nederland)

plaats van Boekscout, werd binnen gespreksen werkgroepen met andere mensen die een boek op de planken hadden staan, getimmerd aan lay-out, tekst, een duidelijk concept. En dat lukte, en zo werd Dauwdruppeltje klaargestoomd voor een eigen, nieuw, publiek leven, waarin hij over zijn avonturen met de natuur vertelt. En Dauwdruppeltje weet heel veel van de natuur, minstens zo veel als zijn geestelijke moeder Lies. Het kleine mannetje, een flinke kabouter eigenlijk, bekijkt de natuur dan ook vanuit een bevoorrechte positie. Van hem leren we hoe egeltjes een stal met koeien op stelten kunnen zetten. Maar ook hoe een zwaluw met een gekwetste vleugel dankzij onze hulp kan overleven. En weet u wat voor kunstig vlechtwerk het nest van een waterkieken is? Vraag dat maar eens aan Dauwdruppeltje en met een tekening van Lies legt hij dat perfect uit. Lies: “In heel veel van die dieren-avontuurtjes zitten dingen die ik vroeger op en rond de boerderij in het nog ongerepte Maxburg zelf meemaakte en die zijn blijven hangen. Ik was als kind altijd buiten en leefde in en met de natuur.”

“ Eigenlijk ben ik een groene boerin en ook wel een flauw scheet.” Lies wil zich graag een beetje grappend een groene boerin noemen. Ze heeft veel respect voor het werk en de inzet van de moderne landbouwer en vindt dat dat gecombineerd kan en moet worden met onvoorwaardelijk respect en liefde voor de natuur. Als er in haar familie gemaaid moet worden op de velden van de boerderij moet er van haar steeds een doos op de tractor staan om kleine dieren en vogels die gevaar lopen of gedesoriënteerd zijn, mee te nemen. “Ze noemen mij gemakkelijk een flauw scheet”, zegt Lies daarover, maar die Meerse uitdrukking kan je, en moet je in dit geval, zeker positief interpreteren.

Creatief Lies beperkt zich niet tot het vertellen van verhaaltjes, zij tekent en schildert ook. In haar werkkamer hangt een hyperrealistisch schilderijtje van het oude jachthuis van Maxburg, dat

het ouderlijke huis was. Maar om de hoek schittert ook een kleurrijk abstract experimentje. Het spruit allemaal voort uit haar autodidactische inzet en haar doorzettingsvermogen. Lessen volgen aan de academie zat er nooit in. En in haar middelbare onderwijstijd in het provinciale Sint-Godelieve-Instituut in het Rivierenhof in Deurne bleef haar creatieve aanleg helaas ook ondergesneeuwd en onontdekt. “Ik was vooral een druk en een beetje een chaotisch kind. Hoe dikwijls heb ik niet mijn agenda moeten overschrijven…?”, mijmert Lies. Nu haalt ze de schade in en wil ze, zolang het kan, creatief zijn en schrijven. Het is niet duidelijk wat Parkinson uiteindelijk met haar zal doen, maar ze legt er zich in elk geval niet bij neer. Op dit ogenblik gaat haar zicht te snel achteruit, dus dat wordt aandachtspunt één voor de dokters. “Ondertussen houd ik wel de hele evolutie van mijn ziekte goed bij in een soort van dagboek. Ik hoop ooit verslag uit te kunnen brengen van mijn wedervaren in een boek. Een werktitel heb ik al: Gevangen in mijn eigen lichaam”, besluit Lies. Maar eerst gaat alle aandacht naar Dauwdruppeltje. Het eerste boekje is uitgegeven en voor iedereen verkrijgbaar, de tweede aflevering is bij de uitgeverij en het derde avontuur is ook al klaar. Lies is bezig aan een vierde nummer in de reeks. U wil Dauwdruppeltje beslist leren kennen, en uw (klein)kinderen zullen er u dankbaar voor zijn als u hen ook in contact brengt met hem. (jav)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

11


SPORT

Hoe zou het zijn met ex-voetballer Jos Van Aert?

Beerschot was en is mijn leven Tijdens de viering van 75 jaar KVNA Wortel zagen we ex-Beerschotspeler Jos Van Aert. De eerste speler van KVNA, en wellicht van de regio, die een transfer naar een ploeg in eerste nationale versierde. Jos is er nu 83, maar oogt veel jaren jonger. “Hoe kwam je in Beerschot terecht?” was onze eerste vraag, die alle volgende overbodig maakte. In één adem vertelde Jos immers zijn verhaal - het verhaal van een man met een groot hart voor één club, zijn Beerschot. In september 1934 geboren trapte Jos voor eerst tegen een bal in De Boomkens in Wortel. Daarna speelden de jongens van het ene gehucht tegen het andere. Eerst in Bolk, daarna op een plein bij de molen.

Van Gestel in de goal, achteraan Jos Verschueren, Jos zelf en Sus Kimpe. In het midden Louis Van Gestel, Maurice Vanhaute of Remy Snels en vooraan Jos Aerts, Vic Aerts, Janneke Vermeiren, Jan Donkers en Sooi Verheyen.

Internaat

Mannen met een hoed

Jos liep school in Sint-Victor. Daar was hij intern samen met o.a. Jan Horsten. Wanneer de internen ’s zondags, van na de mis van 10.00 uur tot 18.00 uur bezoek mochten ontvangen, gingen afwisselend Gust Van Aert en Mil Horsten de twee jongens in Turnhout halen. Jos had zijn voetbalschoenen al bij en speelde als twaalfjarige al mee met de reserven. Tussen spelers van dertig en meer die te oud waren voor de eerste ploeg. Wortel had toen immers nog geen jeugdploegen. Maar het lukte en nog voor 18.00 uur was Jos terug in school. Het bezoek was gedaan…

Dat Jos talent had, ontging ook anderen ploegen niet. “Op een bepaald moment stonden er

Op zijn zestiende moest hij onverwacht met de eerste ploeg mee spelen tegen Lichtaart. Sus Kimpe was in slaap gevallen bij de stoof en had zijn twee voeten verbrand. Vandaar. Jos bleef nadien in de eerste ploeg met Gust

naast het plein een paar mannen met een hoed op”, zegt Jos, “dus dat konden er geen van Wortel zijn. Doe zo voort jongen,” zeiden ze, “ge gaat er geraken”. Enkele dagen later stonden ze in café De Zwaan van vader-beenhou-

“ Op een bepaald moment stonden er naast het plein een paar mannen met een hoed op, dus dat konden er geen van Wortel zijn.”

Beerschot speelde in die dagen in eerste nationale. Op de foto boven v.l.n.r.: Martin Schroyens, Stanny Huysmans, Jef Vliers, Slegers, Louis Van Hemelrinck en Jos Van Aert. Onderaan: Petrus De Borger, Rik Coppens, Cesar Waterinckx, Jenne Wouters en Frans Dictus

12

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Jos Van Aert wer Gust en moeder Jeanne. Het bleken Franssprekende heren van Antwerpen te zijn die vroegen of Jos bij den Antwerp wou testen. Voor Jos was die vraag - of beter die ploeg een ontgoocheling. Hij was immers al jaren fan van Rik Coppens en zijn grootste wens was om ooit met of tegen Coppens te spelen, al was het maar één match. Maar vader praatte tegen Jos in en overtuigde hem om toch te gaan testen. Die testen vielen honderd procent mee. “Maar,” zeiden de bestuursleden van Antwerp, “we kunnen nu niet onderhandelen want onze voorzitter is nog veertien dagen op reis.” En wat Jos vurig hoopte, werd waar. Buiten stond een manneke van Beerschot. “Ik heb die gevolgd,” zei hij, “ging naar zijn auto, haalde er tien briefjes van 1.000 BEF uit en liet Jos alvast een lidkaart tekenen. De rest zou wel volgen.” Als zeventienjarige werd hij verkocht voor 40.000 BEF, met een clausule erin dat er 100.000 BEF bij kwam als hij vier wedstrijden in de eerste ploeg zou spelen. “Maar toen bleek dat ik ook al lid was van KVNA. Ik kon dus alleen maar weg indien Wortel mij vrij liet gaan. Maar dan zat er ook geen premie in voor mij. Dat was niet naar de zin van mijn moeder Jeanne, die dat duidelijk ging maken bij het bestuur. Zeker toen bleek dat ik mijn vijfde wedstrijd zou gaan spelen in het eerste elftal. Dat was dus de match van 100.000 BEF, zeg maar…”


SPORT Uiteindelijk kon meester Juul Noeyens, zowat de raadgever van de familie, Jeanne en Jos overtuigen om die wedstrijd toch te spelen, ook al was dat meteen een geschenk voor KVNA. Dat men kort daarna het plein op Poeleinde kocht, heeft daar wellicht mee te maken. “Ook al moet ik hier altijd betalen als ik een match kom zien”, lacht Jos een beetje groen.

De beste spaarder “Zelfs in die dagen werden de spelers van eerste klasse al goed betaald, al waren ze geen beroeps. Zelf kon ik als boekhouder gaan werken in het bedrijf van voorzitter Keyser Törenton. Daar verdiende ik iets minder dan 1.300 BEF per maand. Wel, bij Beerschot kon ik in dezelfde maand tot 16.000 BEF verdienen. De ploeg moest dan wel vier keren in de maand winnen en ge moest er alle trainingen bij geweest zijn. ‘Awel, gij zijt den beste spaarder hier’, zeiden de gezusters Horsten van het plaatselijke AnHyp kantoor in Wortel. Met dat spaargeld kon ik in 1959, één jaar voor ik trouwde met Maria Keustermans, een huis kopen in Deurne. Daar hebben wij bijna zestig jaar gewoond. Drie jaar geleden zijn we verhuisd naar Lint om dichter bij onze twee kinderen te wonen. Onze dochter Gerd woont ook in Lint, onze zoon Paul in Niel.”

“ En laat die fusie met den Antwerp maar zitten. Daar komt niets van.”

Retour Wortel “Na vijftien jaar Beerschot speelde ik nog vier jaar voor Vigor Hamme en ben dan terug naar Wortel gekomen. Het was de generatie van o.a. Jacques Van Gestel, Lu Goetschackx, Jef Van Opstal, Joos Horsten, Jef Meyvis, Jos Sprangers, Herman Sijsmans en die mannen. Tot mijn zevenenveertigste ben ik in Wortel gebleven, als speler, speler-trainer enz.

Jos was zeer goed bevriend met Rik Coppens, die hier de heelkundige gevolgen van een blessure bekijkt. tegen grote ploegen zoals Real Madrid, Bayern München en noem maar op. Na mijn actieve voetbalcarrière was ik er nog 30 jaar betrokken bij de jeugdwerking.” Hij is dan ook een Beerschotfan in hart en nieren gebleven. “Ik heb eigenlijk alles aan Beerschot te danken”, klinkt het. “Ik heb er werk gekregen, heb er mijn kost verdiend en veel vriendschap gekend. Nu nog trouwens. Ik ga naar alle thuiswedstrijden en als de ploeg verliest, raakt mij dat echt. Ik mag rustig zeggen dat Rik Coppens een goede vriend was. Hij noemde mij dikwijls ‘Boerke’- maar Rik mocht dat. We trokken dikwijls samen op. Toen ik op de radio hoorde dat hij gestorven was, zat ik de auto. Ik ben gestopt en heb geweend. Dat de ploeg tussen zijn overlijden en zijn begrafenis in zwarte uitrusting speelde met in witte letters de tekst ‘Rik Coppens 1930 – 2014’ op, vond ik heel bijzonder…

Onlangs kreeg ik het mooiste geschenk dat ik me kan bedenken. Vic Mertens, één van mijn zes kleinkinderen, is aangesloten bij Beerschot en speelt nu bij de U12. ’t Is een spitske, zowel links als rechts goed. Als hij nog veel bij wil leren, ga ik er nog veel plezier aan beleven!”

“ Mijn kleinzoon in de U12 van Beerschot. Het mooiste geschenk dat ik ooit kreeg.” Maar er zijn of waren ook minder aangename periodes. Vorig jaar op 26 april 2016 overleed zijn vrouw na een hersenbloeding. “Daar ziet ge van af”, besluit hij. “Ik weeg nu minder dan in mijn beste jaren als voetballer. Mijn eetlust is weg… gelukkig heb ik mijn familie en Beerschot nog.” (fh)

Daarna ben ik naar Merksplas gegaan omdat ze daar een veteranenploeg hadden. Ik speelde in die dagen elk weekend drie wedstrijden: met de veteranen van Beerschot, met die van Merksplas en dan nog in het katholiek Sportverbond. Ik heb dan ook tot mijn zeventigste gespeeld.”

Beerschot mijn leven “Ik ben supporter van Beerschot vanaf ik klein was. Ik heb alles gedaan en veel gelaten voor mijn sport. Voor mij geen kermissen, net zoals ik niet inging op aanzoeken van meisjes. Voetbal ging voor alles. In de vijftien jaren Beerschot speelde ik een 125-tal wedstrijden. Ook

Jos Van Aert en Leo Vanhaute gaven de aftrap van de All Stars wedstrijd naar aanleiding van 75 jaar KVNA.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

13


TOERISME

Opening van bezoekerscentrum Wortel- en Merksplas Kolonie

Eerste stap in de herbestemming van de Grote Hoeve In ons meinummer brachten we het minder fraaie verhaal over de opvang van de landlopers in de Kolonies van Wortel en Merksplas. Gelukkig kunnen we het vandaag hebben over een meer positieve gebeurtenis. Op 2 juni opende in de gerestaureerde varkensstal van de Grote Hoeve van Merksplas-Kolonie het tweedelige bezoekerscentrum. In het linkergedeelte van het gebouw is ‘Kolonie 5-7’ gevestigd. In dit infopunt maakt de bezoeker kennis met de geschiedenis, het leven in, en het toeristisch beleven van de Kolonies. In het rechtergedeelte vindt de bezoeker de ‘Veldkeuken’, anders gezegd de horecavoorziening.

Vooreerst een stukje bijna vergeten geschiedenis Bij de openingsplechtigheid in de kapel van de kolonie zaten vooraan handenvol prominenten, die het echte verhaal van het behoud van de kolonies, tussen 1995 en eind ’97, wellicht niet meegemaakt hebben. “We moeten de kleine verhalen van de grote strijd om het behoud dringend uitschrijven”, zei Danny Toelen, nu griffier van de provincie die aan de wieg stond van de oprichting van vzw Kempens Landschap en die de voorgeschiedenis wel kent. Hij denkt dan aan de inzet van Het Convent met de Mars op Wortel-Kolonie in september 1995, hun persconferentie in het Vlaams parlement, de studiedag over de bescherming van landschappen in het Casino in ’95 en hun bijna wekelijks overleg met toenmalig ministerpresident Luc Van Den Brande die in 1997 aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de op-

dracht gaf om de Kolonies van Wortel en Merksplas te onteigenen. Hij heeft ook weet van de memorabele vergadering in ’97 bij minister Theo Kelchtermans, toen bevoegd voor Monumenten & Landschappen, die men met de nodige decibels kon overtuigen om de kolonies ‘98 voorlopig en in 1999 definitief als landschap te beschermen. Zonder hun krachtdadig optreden waren de Kolonies vandaag verkocht en wellicht verkaveld in ‘prachtige’ bouwpercelen. Toenmalig eerste minister Jean-Luc Dehaene wilde immers beide domeinen verzilveren om de bewuste Maastrichtnorm te halen bij de invoering van de euro. Dit verhaal kwam niet of nauwelijks aan bod in de overdosis informatie in Gazet van Antwerpen en ook niet in de berichtgeving op VRT en VTM. RTV deed beter. Daar kwam op zaterdag 10 juni de inzet van de plaatselijke bevolking wel aan bod en zong Guido Belcanto opnieuw zijn Weurtel Colonie Blues, die hij eerder zong tijdens de bewuste Mars.

Jean-Luc Dehaene wou de kolonies verkopen om de Maastrichtnorm voor de euro te halen.

Coördinatie De kolonies waren door hun optreden dan wel gered, er moest een instantie komen om de veiligstelling en het beheer van beide kolonies uit te werken en in goede banen te leiden. In 1997 sticht de provincie Antwerpen met die opdracht de vzw Kempens Landschap waarvan 40 Kempense gemeenten lid zijn. Naast de kolonies wordt bij uitbreiding de aankoop, het beheer en de openstelling van waardevolle historische landschappen en openruimtegebieden in de provincie Antwerpen aan het takenpakket van de vzw toegevoegd. Er wordt dan vooral gedacht aan gebieden die vanuit maatschappelijk oogpunt onder druk staan. Op dit moment coördineert Kempens Landschap een 60-tal sites. “Een soort National Trust in de Kempen”, zei minister Bourgeois tijdens de openingsplechtigheid van het bezoekerscentrum in de Grote Hoeve van Merksplas-kolonie.

Technische commissie Van bij de stichting van de ‘Kolonies van Weldadigheid’ in 1822 van Wortel en een jaar later Merksplas, vormen de twee domeinen (samen ca. 1.000 ha groot) een onverdeeld en uniek landschap. De Steenweg op Hoogstraten vormt een hinderlijke scheidingslijn, maar deze verbindingsweg lag er al. In het bezoekerscentrum vertellen een 20-tal interactieve opstellingen over de historiek, architectuur, persoonlijke verhalen, het landschap, de strijd om het behoud van de kolonies, de natuurwaarden en de toeristische mogelijkheden van Wortel- en Merksplas-kolonie

14

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Om die eenheid te vrijwaren werd onder impuls van Kempens Landschap de ‘Technische Coördinatie Commissie van de Koloniën’ op-


TOERISME gericht. Leden zijn Kempens Landschap vzw, provincie Antwerpen, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap voor Natuur & Bos, Vlaamse Landmaatschappij, stad Hoogstraten, gemeente Merksplas, Bouwmaatschappij de Noorderkempen, Pidpa, vzw Het Convent Hoogstraten en vzw Red Merksplas-Kolonie. Sindsdien stemmen de commissieleden alle initiatieven in Wortel- en Merksplas-Kolonie op elkaar af. Zo worden de domeinen ook als één landschappelijke eenheid onderhouden en als één gebied opengesteld voor het publiek. Dit unieke landschap wordt dus blijvend bovenlokaal beheerd op het vlak van natuur, landbouw, cultuur en recreatie. De leden kwamen ook overeen om mettertijd gronden en gebouwen aan te kopen. Zij realiseerden wat Het Convent in 1995 eiste: het geheel moet in handen blijven van overheidsinstanties en er mag geen meter of steen geprivatiseerd worden.

Hoe de koek verdeeld werd

Op zaterdag 10 juni zong Guido Belcanto op RTV ‘De Weurtel Colonie Blues’ dat hij 23 jaar geleden schreef naar aanleiding van de Mars op Wortel-kolonie op 9 september 1995 landbouwgrond zijn eigendom van Kempens Landschap, het Agentschap Natuur en Bos, de stad Hoogstraten, de kerkfabriek Zondereigen of de Regie der gebouwen. Kortom allemaal overheidsinstanties, wat ook de bedoeling was.

rij zijn ook via erfpacht in handen van de stad en wachten samen met de linkervleugel van de boerderij op een zinvolle herbestemming.

WORTEL-KOLONIE

Het Casino en twee woningen zijn eigendom van de stad Hoogstraten en in erfpacht overgedragen aan Dorpsgemeenschap Widar. Veertien andere woningen, ook eigendom van de stad, werden in erfpacht overgedragen aan belangstellende inwoners.

De landbouwgronden zijn voor het overgrote deel eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij, die de gronden in erfpacht overdroeg aan landbouwers of verpachtte. Kleinere delen

De boerderij is eigendom van Kempens Landschap. Die werd, op uitzondering van de linkervleugel vooraan, in erfpacht gegeven aan De Bonte Beestenboel. Het linkergedeelte van de vleugel vooraan is via de stad Hoogstraten in erfpacht overgedragen aan Natuurpunt en De Slinger. De gronden links van de boerde-

Van bij de stichting vormen de kolonies van Wortel en Merksplas een onverdeeld en uniek landschap van 1.000 ha groot.

Beide kolonies werden onteigend door de VLM (Vlaamse Landmaatschappij). Zowel in Wortel- als in Merksplas-Kolonie blijft de strafinrichting evenwel eigendom van de Regie der Gebouwen, die ze ter beschikking stelt aan justitie. In beide kolonies werden de bossen overgedragen aan het Agentschap Natuur en Bos en zullen op termijn de wegen overgedragen worden aan de gemeenten. Door de ruilverkaveling is de eigendomsverwerving in Wortel-kolonie ondertussen een complex gegeven geworden.

MERKSPLAS-KOLONIE

Een groot gedeelte van de woningen van Merksplas-Kolonie zijn nu eigendom van Bouwmaatschappij De Noorderkempen, die ze ook in erfpacht overdroeg aan particulieren. De bouwmaatschappij wil nog meer woningen verwerven, maar het is wachten op de diensten van de Federale overheid om de aankoop af te ronden. De kapel en de Grote Hoeve met 40 ha aanpalende gronden werden in 2005 aangekocht door de gemeente Merksplas. De gemeente betaalde er toen 1,7 miljoen euro voor, het equivalent van een jaar personenbelasting. Net zoals in Wortel was renovatie en herbestemming van deze gebouwen niet eenvoudig. Hierover dadelijk meer.

Centen voor de boerderij Ook bij deze officiële opening stonden de prominenten, met minister-president Geert Bourgeois en minister Ben Weyts op kop, op de eerste rij. Hier bij een touchtable van 3,23m lang met plans en prentkaarten naar keuze. (foto Mia Uydens)

Op dit moment wordt er gewerkt aan Grote Hoeve, de laatste en wellicht ook de moeilijkst te herbestemmen site. Een fatsoenlijke bouwheer die moet werken met gemeenschapsgel-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

15


TOERISME de horecasector uitnodigde om een voorstel in te dienen met het oog op het afsluiten van een concessieovereenkomst. Er meldden zich 3 kandidaten. Na vergelijking van de aanbiedingen bleek Corsendonk Hotels de beste papieren te hebben voorgelegd. Na een intense onderhandeling werd begin 2017 met ‘Corsendonk’ een overeenkomst bereikt waarbij zij zich vooral zullen inzetten op horeca, fiets- en wandeltoerisme en culinaire en culturele arrangementen. Zij zullen eveneens instaan voor de exploitatie van het bezoekerscentrum en het fietsservicepunt. Een belangrijke inbreng van Corsendonk bestaat in de geplande realisatie van een hotelaccommodatie met een 70-tal kamers. De concessie met Corsendonk is afgesloten voor een termijn van 36 jaar, tegen betaling van 15.000 euro per maand. Met de kapel en alle mogelijkheden in de Grote Hoeve zal Merksplas-Kolonie nog meer op de toeristische kaart gezet worden.

Een stand van zaken Met het meerjarenplan lag in Merksplas voor 10 jaar werk op de plank. In grote lijnen werd dit plan gevolgd, zij het dat er zoals met alle plannen in de loop der jaren werd bijgestuurd. Daarom een update met de toestand zoals die er vandaag uitziet. We verwijzen hierbij naar de nummering op het plan in bijlage.

Zeven koloniën in één boek

Een schematisch plan van de Grote Boerderij. In de vroegere varkenstallen (gebouw 4) zijn het bezoekerscentrum voor Merksplas- en Wortel-kolonie en een horecazaak ondergebracht. Op drie na is de bestemming van elk gebouw gekend. den waagt zich niet op glad ijs. Hij verzamelt ideeën, hij telt de centen. Daarom richtte de gemeente Merksplas zich onder begeleiding van Kempens Landschap in 2010 tot het architectenkorps om hun voorstellen voor de renovatie van de Landloperskapel en de Grote Hoeve in een gefaseerd meerjarenplan te gieten. Niet minder dan 63 bureaus voelden zich geroepen, architectenbureau Erfgoed & Visie/Kurt Loomans werd na een grondige jurering uitverkoren. De totale revalorisatie van de site (restauratie, herbestemming, landschapsherstel) werd geraamd op 42.768.114 euro. Op 1 oktober 2012 ondertekende Geert Bourgeois als Vlaams minister van Onroerend Erfgoed de meerjarenfinanciering ‘Merkplas-Kolonie’. Een subsidiebedrag van maximaal 19.951.898,46

16

euro te spreiden over 10 jaar. Omwille van het bovenlokaal belang besloot ook de deputatie van de provincie Antwerpen haar steentje bij te dragen, in de vorm van 11.390.949 euro. De overige kosten worden gedragen door Europese programma’s zoals Interreg (Grensoverschrijdende samenwerking), PDPO (Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling), Leader (Liaison Entre Actions de Dévelopement de l'Economie Rurale) en private investeerders.

De private inbreng Van in den beginne is men ervan uitgegaan dat ook de inbreng van privékapitaal noodzakelijk was om de financiering rond te krijgen. De vestiging en uitbating van een horecavoorziening kon hierbij een belangrijke rol spelen. Vandaar dat de gemeente Merksplas in 2016

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Onlangs verscheen het boek “De Koloniën van Weldadigheid – Een uitzonderlijk experiment”, dat de bijzondere tweehonderdjarige geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid beschrijft. Het is een verhaal van grootse ambities: armoede uitroeien, mensen een beter bestaan geven, arme grond bewerken. De schaal waarop dit gebeurde, was ongekend. Dit boek over de wereldwijd unieke geschiedenis van de Koloniën is geschreven voor een breed publiek. Het geeft voor het eerst een totaaloverzicht van de zeven Koloniën in Nederland en België. Het is een verkorte Nederlandstalige versie van het nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid dat in januari 2017 bij UNESCO in Parijs werd ingediend. Het boek is te koop in het pas geopende bezoekerscentrum en kost maar 7,90 Euro.


TOERISME Eerst werden de daken van alle gebouwen voorlopig gedicht om verder verval te stoppen (fase 1 in 2012). In 2013 en 2014 (fase 2) werden de vroegere open schuren, de gebouwen 11, 12 en 13 gerestaureerd. Die worden in de toekomst gebruikt bij evenementen in open lucht. Op hetzelfde moment werd ook de lichtstraat van de landloperskapel in ere hersteld. Volgende werken voorzien in fase 3 en 4 (van 2015 tot 2017) zijn inmiddels uitgevoerd. In gebouw 4 is achteraan het bezoekerscentrum en vooraan de Veldkeuken, het horecagedeelte. Boven is er een grote polyvalente ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, congressen, seminaries enz. en een kleiner vergaderlokaal. Ook de gebouwen 9A en 9B werden in dezelfde fase gerestaureerd. Gebouw 9A als traiteurskeuken en slaapzolder voor jeugdbewegingen, 9B als kleedkamers en sanitair bij de pas aangelegde voetvelden. Omdat vanaf dit moment de site in gebruik én toegankelijk is voor het publiek werden ook de nutsvoorzieningen, de wegen en het binnenplein aangelegd, net zoals een parking voor fietsers en auto’s. Een ruime parking die gebruikt wordt voor de evenementenkapel, de sportinfrastructuur, het bezoekerscentrum en het hotel dat Corsendonk er gaat uitbouwen.

Indrukwekkende luchtfoto’s en 360° dronebeelden staven de pracht van Wortel- en MerksplasKolonie. Volgende werken, ook nog uit fase 3 en 4, zijn op dit moment in uitvoering. In gebouw 1, de voormalige melkkoeienstal komt de lounge van het hotel, de eerste 6 hotelkamers en een vergaderzaal. In gebouw 2, ooit de paardenstal, komt de onthaalbalie van het hotel, een fietsservicepunt voor verhuur van koloniefietsen en herstel van eigen fietsen, een grote polyvalente ruimte en een conciërgewoning. Voor de werken uit te voeren in fase 5, 6 en 7 (2017 – 2019) zijn de subsidies al toegekend. In gebouw 3, de vroegere schapenstal, komen grotere hotelkamers volgens het motelprincipe met uitkijk op zowel het binnenplein als het landschap aan de andere kant. Ook hier komt een grote polyvalente ruimte voor vergaderingen en feesten. In gebouw 5, de voormalige kalverenstal, en gebouw 6, vroeger de ossenstal komen allemaal hotelkamers. Gebouw 8, een hangaar, wordt een fietsenstalling.

Open oproep Maar nog niet voor alle gebouwen is een bestemming gevonden. In de gemeenteraad van juni lanceerde de raadsleden een open oproep aan kandidaten voor de herbestemming van gebouw 7, de immens grote voormalige graanschuur, gebouw 10, de vroegere aardappelkelders en gebouw 14, de voormalige iets verder afgelegen quarantainestal. Er dienden zich al een aantal avonturiers met goede bedoelingen aan, maar enkel voorstellen die zelfbedruipend zijn, komen in aanmerking.

Het bezoekerscentrum 2 juni was een belangrijke stap in de ontsluiting van de Grote Hoeve. Het bezoekerscentrum bestaande uit het horecagedeelte (zijde paardenstal) en het toeristisch infocentrum (zijde ossenstal van de voormalige varkensstal) werden op plechtige wijze ingehuld in het bijzijn van o.a. de ministers Geert Bourgeois en Ben Weyts. Het horecagedeelte is voornamelijk een kwestie van hap en tap. Het toeristisch infocentrum vraagt wellicht wat meer toelichting. Dit centrum, mede gefinancierd door Toerisme Vlaanderen, geeft de bezoeker een rijk aanbod aan viertalige informatie. Een 20-tal interactieve opstellingen spitsen zich toe op historiek, architectuur, persoonlijke verhalen, het landschap, de strijd om het behoud van de kolonies, de natuurwaarden en de toeristische mogelijkheden van het gebied. De modules waaronder een touchtable van 3,23m lang en 1,41m breed - bevatten digitale reproducties van archiefstukken, waarvan sommigen nooit eerder werden getoond. Indrukwekkende luchtfoto’s en 360° dronebeelden staven de pracht van Wortel- en Merksplas-Kolonie. In het centrum maak je ook op verschillende plaatsen kennis met Lieven Van Gils, Kolonieambassadeur voor de Vlaamse Koloniën.

Verwarming Voor de verwarming werd een warmtenet van 2 kilometer aangelegd. Alle gebouwen worden verwarmd vanuit gebouw 16, de centrale stookplaats midden op de site. Voorlopig gebruikt men nog gewoon aardgas, maar in de toekomst wil men werken met biogas. Er is overleg met de Regie der gebouwen om ook de gevangenis en het centrum voor illegalen daarbij aan te sluiten. Het biogas zal worden geproduceerd in een gistingsoven op het gft-park van IOK in Merksplas. Daar wordt het groente, fruit- en tuinafval van 500.000 Kempenaars verzameld, dat IOK er wil vergisten om er biogas uit te halen. Dat wordt omgezet in groen gas. In de kolonie wil men een warmtekoppelingscentrale bouwen om op die manier alle gebouwen op de kolonie te verwarmen.

En ten slotte Bij deze huldiging, maar zeker bij de realisatie van het gehele prachtige renovatieproject van Landloperskapel en Grote Hoeve past erkenning voor de betrokkenen. Het gemeentebestuur van Merksplas nam het risico voor de aankoop en werkte ermee verder. De subsidiërende overheden zorgen mee voor de financiering: Agentschap Onroerend Erfgoed, provincie Antwerpen, Toerisme Vlaanderen, Europa. Over het aandeel van Corsendonk Hotels hadden we het hierboven, evenals de rol van Erfgoed en Visie, projectarchitect Kurt Loomans. En last but not least is er de rol van Kempens Landschap met directeur Philippe De Backer. Zij vormden de motor achter de subsidiëringen en de algehele organisatie. Projectcoördinator en Koloniemanager vzw Kempens Landschap Karolien Horckmans bezorgde ons de nodige documentatie voor dit stuk. (nad/fh)

De vroegere varkensstal, het eerste van de 16 reeds gerestaureerde gebouwen, is nu een bezoekerscentrum. Op een eigentijdse manier kan u er kennis maken met het verhaal van de twee eeuwen oude kolonies.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

17


VAN HUFFEL VERZEKERINGEN nv Reeds meer dan 50 jaar tot uw dienst voor al uw verzekeringen.

Vrijheid 74

2320 Hoogstraten

tel. 03/314.46.10

vanhuffel@dvv.be

IMMO VAN HUFFEL bvba 1995-2015

20 Ervaring telt! Huis verkopen ? Bel ons !

Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

tel. 03/314.16.99

info@vanhuffelvastgoed.com

VAN HUFFEL bvba

“ Je eigen bankier voor al uw bankzaken & waar service belangrijk is ! ”

Vrijheid 34 18

2320 Hoogstraten

vanhuffel@recordbank.be

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tel. 03/314.73.36


FAIR TRADE

Dankzij enthousiaste vrijwilligers

Wereldwinkel Hoogstraten bestaat 40 jaar Oxfam Wereldwinkel is in Hoogstraten een begrip en viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. De omzet en de diverse activiteiten zijn in de loop der jaren aan tal van schommelingen onderhevig geweest, de invloed en het succes zijn alleen maar gestegen. Dat dit enkel mogelijk is door de inzet van vele vrijwilligers, laat zich raden. Wij trokken de winkeldeur open en blikten even terug met enkele verantwoordelijken van vandaag. Zij geloven onverminderd in de Fair Trade visie.

Meerle

De eerste kiemen van de Hoogstraatse wereldwinkel werden in 1975 gezaaid in Meerle. Het waren vooral May Verheijen, Vic Van Merode en Jaak Keustermans die de bevalling tot een goed einde brachten. Het kind sprak tot de verbeelding en geleidelijk aan groeide de groep winkeliers aan tot een15-tal personen die regelmatig de winkel open hielden in een klein lokaaltje in de schaduw van het raadshuis. Maar de drang naar ruimere bekendheid en een grotere afzet deed hen dromen van een nieuwe locatie in het centrum van Hoogstraten. Fons Huet werkte toen als ontwikkelingshelper in de Dominicaanse Republiek en had heel wat sympathisanten onder de eerste wereldwinkeliers. Tijdens zijn verlofperiode schakelde hij zich mee in in deze Meerlese groep. “Als ik terug vertrek naar de Latijns-Amerika mag je mijn kamer in Hoogstraten gebruiken,” beloofde hij en zo gebeurde het ook.

Vrijheid In 1977, twee jaar na het prille begin in Meerle, richtten een dertigtal jongeren uit Hoogstraten en omstreken de wereldwinkel in

Hoogstraten op. De kleine voorste kamer in Vrijheid 202 bij Godelief Bellens of moeder Huet werd de nieuwe place to be voor jonge wereldverbeteraars en geïnteresseerden in de Derde Wereldproblematiek. De eerste jaren werden gekenmerkt door een jeugdig enthousiasme van een ruime vriendenkring die buiten de verkoop van voedingsproducten en artisanaat ook heel wat boeken en infomateriaal aan de man probeerden te krijgen. De ruimte werd echter stilaan te klein en er werd uitgekeken naar andere mogelijkheden. En die vond men drie jaar later in de Gelmelstraat nr 5, in de vroegere winkel van De Welvaart. De opening ervan paste perfect in het kader van 10 jaar Oxfam Wereldwinkels. De ruimte op de Vrijheid 202 werd daarop ingenomen door de Wetswinkel. Later zou deze ook mee verhuizen naar de Gelmelstraat in een bijgebouwtje van de Wereldwinkel.

materiaal voor scholieren en geïnteresseerden. De naam van de vroegere winkel Welvaart straalde ook af op de werking. In de Hoogstraatse Gazet van 1981 werd de wereldwinkel aangeprezen als “het trefpunt van echte koffiekenners, van mensen met goede smaak voor lekkere wijn, maar ook voor mensen met een bredere kijk op de wereld, kortom voor Jan en alleman.”

“ De bijdrage van alle vrijwilligers blijft onmisbaar om de wereldwinkel draaiende te houden.”

Welvaart De nieuwe ruimte bood alvast heel wat meer mogelijkheden voor de verkoop van koffie, wijn, artisanaat maar ook voor inzage en raadpleging in het ruime aanbod van informatie-

Dat van die destijdse lekkere wijn mogen we nu achteraf gerust lichtjes overdreven noemen. Voor velen bleek deze eerste Algerijnse wijn meer van het type ‘Château migraine’. Gelukkig is dit in niets nog te vergelijken met het huidige ruime aanbod dat door kenners en ook Testaankoop terecht erg gewaardeerd wordt. In de beginjaren was vorming en informatie zeer belangrijk. De verkoop kwam meer op de tweede plaats. In die periode werd er ook volop gemobiliseerd voor vredesactiviteiten en manifestaties zoals o.a. tegen de plaatsing van kernwapens in België. Bij de huidige werking van de Wereldwinkel ligt het zwaartepunt naast vorming ook op de verkoop.

Nieuw bloed Van de oorspronkelijke oprichters van de Hoogstraatse WW blijft momenteel alleen May Verheijen nog actief over. Hilt Rigouts, de drijvende kracht gedurende 30 jaar is er in 2011 mee gestopt. Intussen is er evenwel heel wat nieuw bloed binnengestroomd en kan men rekenen op een twintigtal vrijwilligers die 4 dagen per week (woensdag t.e.m. zaterdag van 10 tot 17 uur) de winkel openhouden. Yvonne Vlaminckx, Lief Pans, Clara van Bergen en Tiny Fransen spreken met passie over hun engagement.

Het bestuur bestaat uit een vaste kern van May Verheijen, Yvonne Vlaminckx, Trice Van Me-

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

19


FAIR TRADE schenkenbeurs in de winkel zelf. Tot 15 jaar geleden was er ook in ieder deeldorp een wijkwinkel. In Minderhout bij Lieve Noels, in Meer bij Jeanne Maes, in Wortel bij de familie Verachtert, in Meerle bij Jan en Francine Fret. Intussen zijn die allemaal terug verdwenen met uitzondering van de winkel Van Boxel in Meerle die nog WW-producten verkoopt. In 2001 verhuisden we naar de plaats waar we nu nog zitten. In het begin hebben alle leden van de kerngroep nog de huur van de winkel persoonlijk mee betaald. Dat was wel een stevig engagement. Maar dat is later geleidelijk aan afgebouwd dank zij de inkomsten uit de verkoop op de Antilliaanse Feesten en door de subsidies van de stad.” May Verheyen stond mee aan de wieg van Wereldwinkel Hoogstraten en vindt dat er na 40 jaar best een lekker schuimwijntje uit de winkel mag gekraakt worden. Santé. rode, Tiny Fransen, Clara van Bergen, Timi Mertens, Mieke Huet, Riet Plasmans en Lief Pans. Opvallend is wel dat net zoals in heel wat verenigingen de gepensioneerden momenteel de zaak draaiende houden en dat vooral de vrouwen het leeuwenaandeel voor zich nemen. Wij spraken met een vijftal van hen over het wel en wee van de Hoogstraatse WW en de spirit die hen aanzet om van de Wereldwinkel een stevig handelsmerk te maken. We zaten hiervoor samen met Lief Pans, Tiny Fransen, Yvonne Vlaminckx, Clara van Bergen en May Verheijen.

Wijkwinkels Lief Pans is intussen al één van de anciens in de Hoogstraatse WW, hoewel zij bijna de enige is die nog aan het werk is. Alle andere medewerkers zijn jonggepensioneerden. “Ik werk nu 30 jaar mee met de WW”, vertelt Lief. ”Ik herinner me die begintijd nog heel goed . Wij waren allen prille twintigers, sommigen al met kinderen. Velen van ons kwamen uit de jeugdbeweging en vonden een nieuw sociaal engagement in de problematiek van de derde wereld. Ik had ook een nonkel die werkzaam was in Bolivië (pater Damen) wat de band met de wereld extra vergrootte. Wij vormden een vaste kern van een tiental jongeren met Hilt Rigouts en May Verheijen als voortrekkers, maar daarnaast hadden wij een grote groep vrijwilligers om de winkel te bemannen en de vele activiteiten te organiseren die we toen buiten de winkel uitvoerden. Dan denk ik terug aan de vele etentjes in de Pax, de geschenkenbeurzen, de eindejaarsacties met ontbijt en later brunch. Het was allemaal heel veel werk maar gelukkig konden we toen rekenen op vele helpers, vooral ook uit de KSJ. Tien jaar geleden zijn we daar mee gestopt en houden we van toen af één maand ge-

20

Winkelverantwoordelijke Tiny Fransen werkt sinds 2002 actief mee in de winkel. Zij volgde als het ware haar man Jos Herrijgers op die na een zware ziekte overleed. “Bij ons in de familie Fransen was het al Wereldwinkel wat de klok sloeg. Als je er niet bij was kon je precies niet meer mee. Mijn zus Josee heeft mij eigenlijk warm gemaakt om de stap te zetten en zo ben ik winkelverantwoor delijke geworden.

“ De visie op eerlijke handel en eerlijke prijzen, zowel hier als in het Zuiden, is heel belangrijk.” Dank zij het werk van Trice Van Merode en Yvonne Vlaminckx is de omzet sterk gegroeid. Zij hebben een aantal grootverbruikers aangebracht en bezoeken nog regelmatig scholen en bedrijven om de producten te promoten. Vroeger moesten we als Oxfam Wereldwinkel veel meer naar buiten komen, nu zijn de begrippen Fair Trade en WW veel beter gekend. Wij leveren ook voor evenementen zoals bijvoorbeeld onlangs voor 5 jaar Stede Akkers, de Mondiale Markt en de voorstelling ‘Blauw’ van vzw ‘Lach’. Maar heel wat Fair Trade producten kan je tegenwoordig ook in de meeste grootwarenhuizen kopen. Dat is een gunstige evolutie, maar voor ons als wereldwinkel heeft het ook wel gevolgen voor de verkoop.”

Visie Voor Yvonne Vlaminckx is de visie op eerlijke handel en eerlijke prijzen, zowel hier als in het Zuiden, heel belangrijk. “Bij de wereldwinkel kan ik mij op een positieve manier engageren. Ik ben medewerker geworden een

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tijdje voor ik op pensioen ging. Frans (Meyers) werkte al langer mee. Wij hebben bij onze klanten vooral bewuste en geëngageerde mensen, die kiezen voor eerlijke prijzen voor de producenten van de producten. Je hebt ook andere mensen die gewoon komen voor de kwaliteit van de producten. Er was een periode dat je quinoa alleen in de wereldwinkel kon kopen. Nu vind je het bijna overal. En de prijzen hoeven daarom niet hoger te liggen dan in een gewone winkel. Voor koffie, chocolade en wijn zijn de prijzen gelijkwaardig aan die in een gewone winkel. Testaankoop heeft immers een zeer goede beoordeling gegeven voor de koffie (prijs/kwaliteit beste koffie) en voor de witte chardonnay wijn Groot eiland uit Zuid-Afrika. Wij bezoeken ook regelmatig scholen om uitleg te geven over de visie van Oxfam Wereldwinkel op eerlijke handel en rechtvaardige prijzen. Dit vinden we wel heel belangrijk want zo bereik je ineens twee generaties, de kinderen en de ouders.”

Boekhouding Sinds 2011 doet Clara van Bergen uit Wortel de boekhouding van de winkel.”Ik heb wel wat ervaring met een kassa en met boekhouding. Ik heb 25 jaar bij C&A gewerkt en daarna 10 jaar aan de kassa gezeten in de Mosten. Toen Hilt Rigouts in 2011 stopte in de wereldwinkel heeft Ingrid Wuyts mij overgehaald om hier de dagelijkse boekhouding te doen. Op die zes jaar hebben we toch al wel wat vernieuwing binnengebracht, zowel wat inrichting van de winkel betreft als gebruiksvriendelijkheid van de kassa. Het zijn vaak maar kleine stapjes, maar die blijken dan voor sommige medewerkers toch nog erg groot. Timi Mertens is onze helpdesk. Zij heeft de kassa geïnstalleerd en alles op computer ingebracht, zodanig dat we ook mee zijn met onze tijd. Er komen regelmatig nieuwe producten bij en ook de winkel evolueert mee met de tijd wat het voor sommige vrijwilligers wel wat moeilijk maakt. De beperkte openingsuren en de beperkte hoeveelheid klanten maken het soms moeilijk om alles goed onder de knie te krijgen. En dat heeft niets met leeftijd te maken. Je hebt het of je hebt het niet.”

Toekomst De ultieme droom van de meeste medewerkers is een blijft een winkel op de Vrijheid. Een betere ligging met meer passage, zou de omzet en de uitstraling van Wereldwinkel zeker ten goed komen. Toen de snelschoenmakerij op de Vrijheid naar een andere locatie verhuisde, mocht deze vrijgekomen etalage gebruikt worden als demo-winkel. Dit had heel wat aantrek. Maar een ruimte huren op de Vrijheid is niet simpel en financieel bijna niet haalbaar. Tenzij


FAIR TRADE nentie doen in de winkel, instaan voor de etalages, helpen bij standen of acties in scholen, magazines verspreiden, leveren bij grootverbruikers, regio- of nationaal vergaderingen volgen… Kortom, heel wat deeltaken die allemaal even belangrijk zijn en waarvoor elk engagement wordt gewaardeerd, hoe groot of hoe klein ook! Dit maakt de kracht van een vrijwilligersorganisatie.”

Eerlijke handel

Wereldwinkel Hoogstraten kan rekenen op tal van vrijwilligers. Net zoals in meer dan 200 andere wereldwinkels vormen zij de basis van de Fair Trade gedachte in de gemeente en van eerlijke producten voor de consument. men op de sympathie van de eigenaar kan rekenen zoals in Merksplas en Beerse om een zachte huurprijs te regelen of kan rekenen op een huursubsidie vanuit de gemeente.

Openingsuren juli en augustus Woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.30 uur Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Momenteel moeten de inkomsten komen uit de verkoop aan vaste klanten en de verkoop aan bedrijven, de gemeente en organisaties. Daarnaast zijn er ook wel gerichte acties waarbij bedrijven of horeca bezocht wordt voor de aanschaf van koffie en chocolade. Een topper was zeker de levering van 5000 geschenkpakketten aan gans het personeel van Jansen Pharmaceutica in 2004 naar aanleiding van de uitreiking van ‘Manager van het Jaar’ van de toenmalige bedrijfsleider Ajit Shetty. “De bijdrage van alle vrijwilligers blijft onmisbaar om de wereldwinkel draaiende te houden”, beklemtoont Lief Pans. “Belangrijk hierbij is dat ieder dat op zijn manier kan of mag invullen. Er zijn mensen die enkel perma-

Oxfam Wereldwinkels streeft vooral naar eerlijke handel, zowel hier bij ons als in het Zuiden. “Er wordt momenteel wel stevig ingezet op de verkoop”, zegt ons May Verheijen. “De balans zoeken tussen vorming en verkoop is binnen de wereldwinkels steeds een discussiepunt geweest. Vorming is en blijft immers belangrijk voor alle medewerkers. Wat is eerlijke handel ? Wie zijn onze producenten en wat is een rechtvaardige prijs? Er worden tegenwoordig bijvoorbeeld hoge taksen geheven in Europa voor de invoer van suiker uit Paraguay. Hetzelfde geldt voor de cacao, de koffie en tal van andere producten. Dus wordt er op Europees gebied stevig onderhandeld over eerlijke handelsovereenkomsten. En hoe meer Wereldwinkel en Fair Trade organisaties verkopen, hoe sterker de producenten worden en hoe meer impact dat heeft op de handelsverhoudingen. En in heel dit proces is ook duurzaamheid een belangrijk element. Dit alles past helemaal in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die tegen 2030 zouden moeten bereikt zijn. Die zijn dan weer het vervolg op de Millenniumdoelstellingen, die vooral de armoede uit de wereld moesten bannen.” (jh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

21


hoogstraten deze maand

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

22

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


ERFGOED

Restauratiedossier na twintig jaar nog niet ingediend

Komt er nog wat van? Er was eens…. Zo zou het verhaal van het restauratiedossier van de kerk van Wortel kunnen beginnen. Dit dossier sleept al 20 jaar aan en is nog altijd niet ingediend bij de hogere overheid. Ergens bij de stedelijke administratie staat een doos vol plannen onder veel stof. Ondertussen zal dit aan de gemeente al een pak geld meer kosten.

De kerkfabriek Architect Rudi Mertens graaft diep in zijn geheugen. Hij wil ons geen foute informatie geven en laat pas na ons gesprek weten dat hij op 14 oktober 1998 van de kerkfabriek de opdracht kreeg om een restauratiedossier samen te stellen. Hij weet nog dat hij onderhandelde met Fons Pans zaliger, die toen deel uitmaakte van de kerkfabriek van Wortel of die hen in elk geval begeleidde bij het restauratiedossier. Al vlug werd er beslist om een vooronderzoek uit te laten voeren. Er wordt prijs gevraagd bij verschillende firma’s. Op 30 juni 1999 wordt de opdracht van het vooronderzoek van het metselwerk, de bezetting en het kleurgebruik toegewezen aan de firma Van den Borre Lauwers en dat van de glasramen aan Joost Caen. Om geen tijd te verliezen en in overleg met Monumenten & Landschappen, beslist de kerkfabriek om de kosten, meer dan 25.000 euro, zelf te dragen. De restauratie zelf wordt door de architect op 23 januari 2001 geraamd op 39.172.574 BEF (969.278 euro). Wanneer we ook de restauratie van het orgel er bij tellen zou de restauratie in totaal 47.642.574 BEF of 1.062.925 euro kosten.

Overdracht aan de stad De kerkfabriek is, daarin gesteund door de kerkelijke overheid, van mening dat een kerkraad zo’n dossier niet aankan en vraagt aan

het stadsbestuur om de restauratie over te nemen. Het stadsbestuur wil dat wel doen, al duikt er een administratief technisch probleem op. Op het moment dat de ereloonnota door de kerkfabriek werd opgemaakt was de wet van 14 december 2001 nog niet van kracht. Volgens die wet moet een openbaar bestuur een aanbesteding houden om een architect aan te duiden. Dat gebeurde hier niet omdat het toen nog niet noodzakelijk was. Het stadsbestuur kan de ereloonnota van architect Mertens niet zomaar verder zetten en heeft daarvoor de toestemming van de hogere overheid nodig. Die goedkeuring laat even op zich wachten, waardoor de gemeenteraad pas op 26 januari 2004 het contract met dezelfde architect kan goedkeuren.

Een restauratie in twee fases

De architect kan aan het werk en is op 24 april 2005 klaar met de plannen en het lastenkohier…. en dan wordt het stil. Zo stil dat het stof op het tweedelige restauratiedossier probleemloos blijft liggen. De EERSTE FASE voorziet in het duivenvrij maken van de toren. Er worden ook delen van de muurschilderingen vrij gelegd, maar het grootste deel van het budget van 640.757 euro gaat naar de bestrijding van opstijgend vocht in de muren.

De TWEEDE FASE is opgedeeld in vijf delen, vaak afzonderlijke disciplines. Deel 1 (821.108 euro) heeft betrekking op de algemene restauratiewerken. De bepleistering die aangetast is door zouten, door de nabijheid van het kerkhof, is daarin een zware post, net zoals o.m. de schilderwerken; Deel 2 (22.250 euro) gaat over de restauratie van de glasramen; Deel 3 (148.485) over De muren van de kerk zijn aangetast door vocht en zouten. Er is werk aan de restauratie van de muurschilderingen; de winkel

De altaren van de kerk zien er op het eerste gezicht nog goed uit, maar in werkelijkheid zitten ze vol memel(gaten). Je mag ze, bij manier van spreken, niet aanraken of ze vallen uit elkaar. Deel 4 (194.531 euro) heeft betrekking op de restauratie van de altaren: Deel 5 (108.397 euro) ten slotte gaat over de restauratie van de schilderijen Ondertussen heeft men al wel beslist om het orgel niet te restaureren, nadat men een nieuw orgel heeft aangekocht.

Besparingen? Het stadsbestuur is trots op de grote schuldafbouw van de laatste tien jaar, maar het niet tijdig uitvoeren van werken zal hen de volgende jaren wellicht zuur opbreken. Voor de werken die aanvankelijk geraamd werden op 969.278 euro (zonder orgel) moet men nu al 1.935.528 euro uittrekken. Bovendien mist het stadsbestuur meer dan 75.000 euro subsidies door een in 2015 veranderde wetgeving. Terwijl het dossier in de kast lag te verkommeren, bepaalde de wetgever immers dat men geen subsidies meer geeft op de btw (21 %) en dat betekent uiteraard een pak bijkomend geld. Fase 1 zou in 2014 ingediend zijn, maar dan spreken we nog niet van de echte restauratie. Indien men het dossier nog deze legislatuur indient, kan men ten vroegste in 2023 of 2024 met de werken starten, rekening houdend met de subsidies beschikbaar voor kerkelijk erfgoed. De historisch zo belangrijke, eenvoudige maar stemmige kerk van Wortel, die naast de eredienst gebruikt wordt door de Academie voor Woord en Muziek en voor concerten, verdient beter! (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

23


ERFGOED

Een jubileum voor de familie Van Bouwel

Open tuindag met Kempens Hoen Voor de twintigste keer op rij opent de familie Van Bouwel op 6 augustus 2017 aan de Diept haar tuin voor het publiek. Een speciale gelegenheid om naast planten en struiken ook kennis te maken met oud landbouwmateriaal uit vorige eeuw en als speciaal toemaatje een speciaal stukje levend erfgoed in de vorm van het Kempens Hoen

Traditie

Landbouw

Het is intussen al twintig jaar de traditie dat Louis Van Bouwel met medewerking van al zijn kinderen zijn mooie tuin van 4500 m² openstelt voor het publiek. Op 6 augustus zullen weer heel wat tuinliefhebbers afzakken naar Hof Ter Stokere aan de Diepte in Merksplas, op de grens met Wortel-Kolonie. Vader Louis heeft die dag weer tijd te kort om zijn talrijke bezoekers te begeesteren met deskundige uitleg over zijn 800 planten, zomerbloeiers, vaste planten en sierstruiken.

Daarnaast zijn er de oude hoevegebouwen die een schat aan oude landbouwwerktuigen herbergen. Met veel liefde voor het verleden verzamelde de familie een grote privécollectie van oud landbouwalaam uit de vorige eeuw, gaande van klein handgerief tot paardentractiemachines, van wanmolens tot zelfreinigende dorsmachine, en nog veel meer. Men heeft tijd noch moeite gespaard om de bezoeker een unieke blik te gunnen op lang vervlogen tijden.

Hiermee heeft de familie Van Bouwel doorheen die 20 jaar heel veel erkenning en waardering opgebouwd bij de echte tuinliefhebbers. Het geheel van deze tuin rond het statige huis, gekend als 'Hof Ter Stokere' en de vele oude hoevegebouwen biedt de bezoeker een prachtig landelijk uitzicht. Helemaal centraal als een dikke trekpleister, waakt een inlandse eik van drie eeuwen oud over het domein. Een ideale plek om na de rondgang een lekker drankje te nuttigen op het terras in volle natuur.

“ Opmerkelijk is hiermee wel dat het hoen als het ware terugkeert naar zijn bakermat.” “Liefhebbers van de jaren '30, '40 en '50 kennen waarschijnlijk nog heel wat van dit materiaal. Voor vele van onze ouders en

grootouders waren deze gereedschappen immers dagelijkse rituelen, waarmee zware arbeid moest verricht worden. Toen in die tijd was dat hard labeur, nu blikken 'bezoekers op leeftijd' hier beslist met een warm hart op terug,” aldus Luc Van Bouwel.

Kempens Hoen Luc Van Bouwel is lid van de Heemkundige Kring Marcblas (Merksplas) en de grote bezieler van de opentuindag. Hij heeft echter nog iets meer in petto. De vorige jaren werd er al eens mee uitgepakt, maar dit jaar wil hij het Kempens Hoen volop in het zonlicht plaatsen. Heel wat studiewerk ging er aan vooraf en Luk is nu bijzonder fier om het verloren gewaande hoenderras terug op de kaart te kunnen zetten. Opmerkelijk is hiermee wel dat het hoen als het ware terugkeert naar zijn bakermat. Na heel wat opzoekwerk blijkt dat Madame Van Schelle, de moeder van Martial Van Schelle, begin jaren 1900, raskippen kweekte op hun terrein aan de Diepte. Hier ontstonden de ‘Campines’, de opvolgers van het Kempisch Hoen, en dit in twee kleurvormen: de zilveren en de gouden. Madame Van Schelle hield het niet enkel bij een plaatselijke hobby. In 1910 trok zij met 138 van deze geselecteerde hoenderen naar de Verenigde Staten.

Jan Kiek Moeder Van Schelle, geboren in Amerika onder de naam Annie Fowler, ging met haar zoon Martial met de Luxe Steamer Lapland naar Illinois waar haar ouderlijke thuis was. Intussen maakte de jonge knecht van 22 jaar, Jan Nees uit Wortel en destijds inwonend op de villahoeve, met de kippen de oversteek met de vrachtboot Saint-Andrew, waar hij instond voor de verzorging van de dieren van zijn werkgeefster.

Vader Louis (l) en zoon Luc (r) Van Bouwel fier met hun Kempens Hoen dat na 85 jaar opnieuw terug thuis is op de Diepte zoals Madame Van Schelle het wellicht alleen maar kon dromen.

24

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Eens in New-York aangekomen ging heel de vracht op de trein naar plaatselijke pluimveewedstrijden, zoals Chicago, Kansas en nog enkele plaatsen. Hier zouden verschillende prijzen behaald worden. “Of er van deze Campines teruggekeerd zijn naar de Kempen is niet bekend, waarschijnlijk lopen hiervan dus nu nog verre nazaten in de USA rond,” vertelt ons Luk Van Bouwel. Jan Nees zou hierdoor de naam Jan Kiek gekregen hebben, een naam die


ERFGOED gen. Naast de villa was er ook een aangebouwde manege en boerderij. Bij de ingang van het landgoed kwam een alcoholstokerij en conciërgehoeve, "Hof ter Stokere", de plaats waar de familie Van Bouwel nu woont. De stokerij is omstreeks 1910 verdwenen.

Gedreven

sindsdien voor altijd in Wortel is blijven voortbestaan.

De Diepte Luk Van Bouwel is fier dat hij met dit initiatief terug kan grijpen naar de geschiedenis van de streek. De familie Van Schelle spreekt immers tot de verbeelding - vooral omwille van de zoon Martial, een gekend Belgisch sportman. Hij werd 10 maal Belgisch kampioen zwemmen 100 meter vrije slag. Hij vertegenwoordigde ons land op verschillende Olympische Spelen en dit in verschillende disciplines, namelijk zwemmen en bobsleeën. Tijdens de tweede Wereldoorlog werd hij door de Duitsers opgepakt en gefusilleerd in het concentratiekamp van Breendonk. Schrijfster Leen Huet heeft hierover heel wat anekdotes te boek gesteld. De familie Van Schelle woonde in de villa waar nu Theo Huet woont en jarenlang het café De Diept uitbaatte. Het oorspronkelijk domein was 47 hectare groot en juist tussen de twee kolonies van Wortel en Merksplas gele-

Net zoals Annie Fowler, of Madame Van Schelle, gefocust was op het kweken van raszuivere Campines met hun specifieke kenmerken, zo is ook Luk Van Bouwel gedreven om de Campines terug ingang te doen vinden in de Kempen. Madame Van Schelle schreef in 1910 een Belgische Standaard voor dit ras. Luk Van Bouwel verdiepte zich op zijn beurt in “Levend Erfgoed” en daarin werden de Campines voor hem de hoofdvogel. Hij ging op zoek bij allerhande pluimveeliefhebbers en kwam uiteindelijk tot de constatatie dat er toch al een 20-tal zilver Campines in de Kempen te vinden waren. De droom om dit vergeten kempisch erfgoed terug een plaats te geven in zijn oorspronkelijke omgeving aan de Diepte werd er alleen maar groter op. Intussen zitten er op het erf van "Hof Ter Stokere" al een dozijn Campines en zijn er al een dertigtal kwekers actief in de Kempen. De eerste dieren kwamen vooral vanuit Denemarken, Engeland en Ierland, maar men hoopt de volgende jaren nog eieren te laten overkomen, misschien zelfs uit de USA en Australië.

Succes Intussen groeit de sympathie voor het Kempens Hoen gestaag. Een website (www.campines.be) en een facebookpagina (Campines) zagen het levenslicht, momenteel werkt men aan de oprichting van een vzw. Een van de actiepunten is ook om de Belgische Standaard

Welkom De familie Van Bouwel heet u hartelijk welkom op zondag 6 augustus vanaf 9.30 u. tot 19.00 u. De inkom is gratis. Er is voldoende parking voorzien. De steungroep Sa’taq’a verzorgt de cafetaria ten voordele van projecten in Guatemala. Plaats: Hof Ter Stokere, Diepte 1, 2330 Merksplas. Meer info vind je op http://hofterstokere.jimdo.com.

van 1910 van Madame Van Schelle te vertalen naar de huidige werkwijze en van daar uit zo veel mogelijk Campines terug in hun oorspronkelijke habitat te doen terugkeren. Vorig jaar werd er een 80-tal eieren naar de Trappisten in Westmalle gebracht om te laten uitbroeden. Momenteel lopen daar heel wat Campines rond. Dit Kempens Hoen of Campines is verwant aan de Brakel en het Chaams Hoen maar is wat fijner van bouw. Het is een typische legkip, die het indertijd moest afleggen door de opkomst van de witte Leghorn. Omstreeks 1930 verdween dit hoen helemaal uit de Kempen. Er zou overigens zelfs ook een Hoogstraats Hoen bestaan hebben, maar hierover is helaas niet veel meer geweten, gaf ons Luk Van Bouwel nog mee. (jh)

Martial Van Schelle vertegenwoordigde ons land op verschillende Olympische Spelen in zwemmen en bobsleeën

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

25


MEER

Een kleinschalig, oergezellig festival in een prachtige omgeving

Akkerpop aan dertigste editie toe Als op 25 en 26 augustus de gitaarstekkers weer in de boxen geplugd worden aan het Klooster in Meer, betekent dat het begin van de dertigste editie van Akkerpop. Dertig jaar na mekaar zorgden de mensen van de Mussenakker voor een kleinschalig, maar oergezellig festival in een prachtige omgeving. De toekomst oogt wat grijs in de wetenschap dat het festival door de restauratie van het Klooster wellicht zal moeten verhuizen. Maar we zijn er van overtuigd dat de Akkermussen daar wel iets op zullen vinden. Trouwens, er werd al eerder eens uitgeweken. De oorzaak toen? Een ietwat troebele relatie met de mensen van de kerkfabriek naar aanleiding van een bonte avond of de uitgave van een aanstootgevend Mussenkrantje. Om de sfeer van toen op te snuiven, richten we de spots op de eerste jaren. De eerste jaren van het festival ging het snel en als we de namen van de artiesten zien die op Meerse bodem hun ding stonden te doen, vallen we toch van de ene verbazing in de andere.

Dus ook in Meer Pat Christiaensen en Drej Oomen, beiden uit Meersel-Dreef, waren de eersten die er hun schouders onder zetten. Drej Oomen: “In de tachtiger jaren werd het organiseren van muziekfestivalletjes plots heel populair. De festivals schoten in de Kempen als paddenstoelen uit de grond. Sjockfestival, Bemdfestival, Graspop, Antilliaanse Feesten, Reggae Geel, Eurorock, … en ook buiten de Kempen werd het een echte rage. In de Mussenakker gingen de zaken op dat moment niet zo goed en we zochten een manier om er de schwung weer in te krijgen. Het organiseren van een festival

leek ons wel wat. Te meer omdat Piet Jan Rombouts er enkele jaren voordien met zijn Streekpop de brui aan had gegeven.

(letterlijk) kunnen rechtzetten. Maar het bleef die dag regenen, een gegeven dat Akkerpop regelmatig parten speelde.

In die eerste jaren probeerden we zo breed mogelijk te programmeren. We zorgden er telkens voor dat groepen uit de streek aan de bak kwamen, maar dat de headliners toch wel iets betekenden in de muziekwereld en een zeker Mussenakkergehalte hadden. De eerste editie was memorabel om verschillende redenen. Als ik een aantal feiten op een rij zet, wordt duidelijk dat we totaal geen ervaring hadden en nog heel veel moesten leren… Ik weet trouwens eigenlijk niet of we het ooit echt geleerd hebben. (lacht)”

Afsluiter in 1987 was Herman Brood & His Wild Romance. Het was een soort comeback van de groep. De onafgebroken regen en het geklungel met het podium gooiden bijna roet in het eten. De manager van de Nederlandse band telefoneerde voortdurend met de groep over de stand van zaken.”

Onervaren “We zouden ons podium wel zelf bouwen, iets gaan huren kostte ons te veel. Met augurkenboxen van de veiling en bouwsteigers zou dat zeker lukken. Op zaterdag begonnen we er aan, om 1 uur ’s nachts was het podium klaar. Amper zeven uur later (op de dag van het festival!), telefoon vanop het terrein. ‘Drej, je moet snel komen want het podium is ingezakt. Bel iedereen op!’ Doordat het was gaan regenen was de plasticfolie gaan doorhangen, de steigers helden helemaal over. Ludo Martens werd ook uit zijn bed gebeld om te komen helpen. Hij weigerde. “Ik moet naar de mis”, luidde de boodschap. Met veel creativiteit hebben we de situatie

Herman Brood “Jan Aerts werd tot verantwoordelijke van de backstage gebombardeerd. Geen cateringervaring en al zeker geen ervaring met het artiestenwereldje. Hij had zich al afgevraagd waarom de spiegel die Herman Brood had gevraagd niet meer tegen de muur stond, maar horizontaal op de tafel lag. Toen Herman hem een lepel vroeg, probeerde Jan of een vork ook OK was. Een brede grijns was het antwoord. Pas later drong echt door wat de bedoeling was… In ieder geval, wat de groep nadien op het lekke podium liet horen en zien, was weergaloos. Toen we de centen telden die we over hadden en waarmee we de volgende editie op poten zouden zetten, viel het maar tegen. Zoveel moeite, voor zo weinig opbrengst? Gelukkig kregen we een paar dagen later telefoon van mijn broer Jos, hij woonde toen in de Donckstraat. Of we toch eens langs zouden kunnen komen. Omdat we geen blijf wisten met het geld dat op het terrein verdiend werd, sluisden we dat weg naar een in onze ogen veilige plaats en belandde dat daarom in de kachel in de woning van mijn broer. Een goede plaats om het te verstoppen. Zo goed dat we het zelf dus bijna uit het oog verloren waren.”

Regionale uitstraling

De omgeving van het Klooster had zo zijn beperkingen, maar de site zorgde wel voor een gezellige en ongedwongen sfeer

26

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Akkerpop was geboren, de nodige lessen werden getrokken. “De formule werkte. Stilaan groeiden we uit tot een festivalletje met regionale uitstraling. De Mussenakker floreerde ook weer, we werden een hechte vriendengroep die elk jaar reikhalzend uitkeek naar Akkerpop. Achteraf bekeken was het allemaal nogal amateuristisch. Maar we kregen het wel voor mekaar. En iedereen die er aan meewerkte heeft in die periode enorm veel geleerd, dingen die later zeker nog goed van pas zijn gekomen. Guy Martens, Ludo Martens,


MEER Rudy Van den Heuvel, Paul Van Gils, Fons Gillis en wijlen Herman De Bruyn vormden de nieuwe lichting die het festival mee richting zou geven. Ik zal nooit vergeten hoe Herman als zestienjarige er in zijn eentje voor zorgde dat Urban Dance Squad naar Meer kwam en ondanks pogingen daartoe niet zou spelen op het Beachfestival. Zon, en de hele wei in rep en roer. De jaren die volgden, staan bol van mooie herinneringen, anekdotes en verhalen. Akkerpop bracht leven in Meer. In de Donckstraat zaten de mensen voor hun deur te kijken naar het rare volkje dat er passeerde. De buren namen de overlast er graag bij en hielpen waar kon. Zo moeten ze bijvoorbeeld wel heel raar hebben opgekeken toen plots The Wailers door het dorp wandelden. Niemand wist wie het waren, maar het zenuwachtige gedoe van de entourage en van onze veiligheidsmensen moet ongetwijfeld de aandacht getrokken hebben. We konden de catering die The Wailers vroegen niet bieden in het Klooster en weken daarom uit naar de Paardekop. De verplaatsing maakten we te voet, ook dwars over het festivalterrein heen. Toen kon dat.” De sfeer op het festival was ook altijd opperbest, de brede programmatie zorgde nooit voor problemen. “Het gebeurde regelmatig dat Piet Jan, die bijna elk jaar een podiumwagen leverde en aan de basis lag van het ontstaan van Stageco, ons waarschuwde. ‘Ze gaan alles plat lopen. Die twee groepen kunnen mekaar niet uitstaan, …’ Maar het liep nooit fout. De security had enkel werk met bezoekers die gratis binnen probeerden te komen of met mensen die te diep in het glas keken. Het mooiste

voorbeeld van die goede sfeer was het optreden van Bjorn Again, een ABBA-kloon. De groep kwam als vervanger voor de Amerikaanse thrashmetal- en shockrockband GWAR. Prachtig was het om zien hoe die zware jongens reageerden op Waterloo, Dancing Queen en Mama Mia. Ze deden zelfs de danspasje na.”

Willy De Ville En toen kwam Willy De Ville. “In mijn beleving was dat een keerpunt, al zullen de festivalgangers er veelal op terugkijken als een geslaagd optreden. Het regende de hele dag en het geduld van het publiek werd toen Een paar van de sterkhouders van het Akkerpopfestival: nogal op de proef gesteld. Willy De vlnr: Drej Oomen, Marc Van Opstal, Guy Martens, Stan Ville was headliner en weigerde uit Vinckx, Jan Stes en wijlen Herman De Bruyn zijn tourbus te komen. Nochtans stonden de rode rozen zonder doornen en de hele lijst van zaken die hij wenste Het heeft De Mussenakker er in ieder geval netjes te wachten in de kleedkamer. Het geniet van weerhouden om door te gaan. talm werkte ons toen danig op de zenuwen omdat het publiek heel die tijd in de regen stond te wachten. Een greep uit de groepen die ooit op het Akkerpoppodium stonden: Blue Blot, The Scabs, Het optreden dat uiteindelijk volgde, duurde Tröckener Kecks, Claw Boys Claw, Doctor zeker niet lang genoeg en maakte heel wat Feelgood, Nick Lowe, Fisher Z, Gorki, Chanfrustratie los. Als reactie, hij zal er niet van nel Zero, The Specials, Mc Avity’s Cat, Rowwakker gelegen hebben, nagelden wij die wen Hèze, The Wailers, Urban Dance Squad, avond nog alle lp’s van Willy De Ville die we The Troggs, Bjorn Again, New Model Army, toen in de platenbak van de Mussenakker hadAshbury Faith, Betty Goes Green, Die Krupps, den, aan het plafond. Als ik zijn prachtige muWilly De Ville, Buttermountain Boys,… en we ziek op de radio hoor, moet ik er nog altijd aan zullen er nog wel een aantal vergeten. (ao) terugdenken.”

Zoals daar zijn

Akkerpop 2017 met Desperated Company en Brutus! Voor de dertigste editie van Akkerpop hebben de organisatoren een tweedaags programma in mekaar gestoken. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus zal het “Klooster” wellicht voor de laatste keer het decor zijn van het Meerse festival.

VRIJDAG 25 augustus 30 jaar Akkerpop wordt gevierd samen met Desperated Company. De band werd opgericht in oktober 1967 en is ondertussen nog steeds volop aanwezig op de podia in België en Nederland. Onnodig om de kwaliteiten van de band hier nog 's aan te prijzen. Ze zullen er een ongelooflijk dansfeest van maken! Er zal op vrijdag ook gratis inkom zijn zodat iedereen mee kan vieren.

ZATERDAG 26 augustus De headliner voor dit jaar is Brutus! Brutus maakt furore in België: ze verkopen zalen uit, stonden in de zwaarste lijst en zijn regelmatig te horen op StuBru met hun nieuwe single 'Drive'. Ook speelden ze voor de tweede keer op

Groezrock en nu is het eindelijk aan Akkerpop! Naast Brutus treedt ook Toxic Shock samen met Team Panini op. Toxic Shock en Team Panini brachten dit jaar samen een 7'' uit. Zaterdag 26 augustus brengen ze deze op Akkerpop samen met eigen nummers van beide groepen. Zo speelt Toxic Shock voor de tweede keer op Akkerpop en staat er ook voor de eerste keer hiphop geprogrammeerd. Set Things Right is een melodische hardcore band uit Antwerpen. Sinds de release van hun debuutplaat 'The Never Ending Road' in 2011 heeft de band een vaste reputatie opgebouwd met hun energieke live shows. Eerder dit jaar brachten zij hun derde plaat 'Deathwish' uit. The Priceduifkes zijn al jaren een vaste waarden in de Belgische punkscene. In 2014 speelden ze op Groezrock en tourden ze door Amerika. Zij hebben in februari een nieuw album uitgebracht onder de naam ‘Goathorse’. De Priceduifkes staan er om bekend om hun publiek serieus te laten bewegen.

De Belgische noisescene heeft er wéér een nieuwe telg bij! Shht mikt allesbehalve op verstilling. Met hoekige ritmes, noisy riffs en vervormde vocals beukt de band vol in op je trommelvliezen. Voor fans van Hypochristmutreefuzz en Elefant. En als we Shht zélf mogen geloven tevens warm aanbeloven door Geert Hoste himself. De winnaar van de publieksprijs op de Akkerpop-contest is natuurlijk ook van de partij. Grenzen overschrijden en genres doorbreken is wat Second Son Sam misschien wel het liefste doet. Muziekstijlen worden met elkaar verweven om zo een unieke, diverse sound te creëren. Wat je er ook van vindt, de nummers zullen zich zonder twijfel verschillende dagen in je hoofd blijven afspelen. The Fokuse zullen zaterdag Akkerpop op gang trappen. Ze wonnen op de Akkerpop-contest de juryprijs. De leden komen uit alle delen van de wereld en spelen samen vette rock, voornamelijk geïnspireerd door Jimmy Hendrix. Er zijn slechtere voorbeelden denkbaar…! (ao)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

27


Ron en Nico uit Nederland -

De groene rust van Meerle

Nico Van Holten (47) en Ron Van Kaam (36) wonen ongeveer drie en een half jaar samen in Meerle. Al tien jaar vormen zij een koppel en woonden eerst een vijftal jaren in het centrum van Breda. Beiden hebben een druk beroepsleven met vroeg op en dus ook vroeg naar bed. Dat dit moeilijk te rijmen viel met een studentenkot als buur laat zich raden. Dus werd er uitgekeken naar een rustiger woonplaats en die vonden zij toevallig in Meerle. Voor Nico een interessante uitvalsbasis voor zijn werk in België en Nederland vanuit het bedrijf in Zundert. Hij is industrieel ingenieur gespecialiseerd in automatisering van bedrijven. Ron is dagelijks op pad naar meer dan 100 gemeenten in Nederland voor de Sociale verzekeringsbank die uitkeringen verricht voor pensioenen, kinderbijslag en sociale vergoedingen. Zijn werkterrein situeert zich vooral in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg. Maar Vlaanderen had blijkbaar net als bij zanger Paul van Vliet al langer een warme aantrekkingskracht bij Ron en Nico. “Want als ik weg wil zijn, ga ik naar Vlaanderen…. Ik voel me zoveel lichter als ik Vlaanderen binnenrijd”. Zij houden van de Belgische eetcultuur, het lekkere bier. En hoe-

28

wel het fijn wonen was in Breda genieten zij nu vooral van de rust en het groen van het kleinschalige en gezellige Meerle. Kip kopen bij de poelier, brood bij de plaatselijke bakker, en de kleine dorpswinkel vinden zij wel belangrijk. “Spijtig dat er nog weinig ondernemingen zijn in het dorp. Het zou Meerle meer body kunnen geven”, meent Ron. En Meerle is voor hen tevens de toegangspoort geworden naar de rest van Vlaanderen en België. Toevallig ontdekten zij dit dorp na boodschappen in Hoogstraten, gingen op zoek op Immoweb en vonden het huis van hun dromen. Een ruime woning met een kleurrijke tuin vol bloemen waarin vooral Nico zijn hart kan ophalen terwijl Ron zich eerder op het sporten en de keuken toelegt. Het verenigingsleven

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

’’

Niet verwacht dat er in een dorp zoveel georganiseerd wordt

laten zij wat aan zich voorbijgaan wat niet belet dat zij een goed contact met de buren onderhouden. Toch staan zij er van verwonderd hoeveel er in een gemeente als Hoogstraten georganiseerd wordt. De onthaaldag voor nieuwkomers op het gemeentehuis in Hoogstraten was een geweldige ervaring. “Ik ken geen enkele gemeente in Nederland waar zoiets gebeurt” vertelt Ron die bij zijn verkenningstochten in België graag de vergelijking tussen de verschillende gemeenten maakt. Sinds kort hebben zij het gezelschap van een jonge hond, een Friese Stabij en een wandeling naar de vorig jaar opengestelde bossen van Den Rooy is bijna een dagelijks ritueel geworden. Met dank aan Natuurpunt die ineens twee leden rijker werd.(jh)


Ik spreek ook Nederlands Proclamatie

Nabil Khemir, professioneel muzikant maar ook zelf cursist, zorgde voor een schitterende muzikale omlijsting. HOOGSTRATEN - Veel vrolijke gezichten op donderdagavond 8 juni in de Rabboenizaal van het Spijker. Hier vond de plechtige proclamatie plaats voor de cursisten Nederlands die in het afgelopen schooljaar de moeilijke kronkels van onze taal onder de knie probeerden te krijgen. Met muziek, een hapje en een drankje leek de wereld weer even één grote familie.

de 4 secundaire scholen van Hoogstraten. De samenstelling van deze 2 groepen is niet schoolafhankelijk maar wel gebonden aan de noden van de leerlingen.

Het schooljaar zit er op en dus werd er uitgekeken naar de resultaten. CVO richtte in samenwerking met het gemeentebestuur een heuse proclamatie in voor de 137 leerlingen die dit jaar de cursus beëindigden en er in slaagden. Aansluitend trakteerde het stadsbestuur met een receptie en werd er een infostand opgesteld waar allerlei organisaties en verenigingen hun werking konden aanprijzen aan de vele nieuwkomers in de gemeente. Een aanbod gaande van vakantiewerking voor kinderen, sport- en cultuurbeoefening in de gemeente, over theateroefeningen met Tinello tot Praatpunt en andere contactmogelijkheden. Burgemeester Tinne Rombouts en directeur van CVO Taxandria, Gert Hurkmans, feliciteerden de aanwezigen voor hun volgehouden inzet. Hiermee wenst het stadsbestuur haar waardering en respect uit te drukken voor alle nieuwkomers om twee keer per week na het werk nog een avond lang Nederlands te studeren. Maar dit is noodzakelijk en geeft ook heel wat kansen en voordelen voor het vinden van werk, in de omgang met anderen, of voor een betere integratie. Als neusje van de zalm werden de aanwezigen nog getrakteerd op enkele muzikale intermezzo’s van muzikant en cursist Nabil Khemir uit Tunesië. Met het certificaat onder de arm en glimmend van trots smaakten de Hoogstraatse aardbeien en begijntjes des te meer. (jh)

CVO CVO, het Centrum voor Volwassenenonderwijs, richt sinds het schooljaar 2009-2010 lessen Nederlands in voor anderstaligen. Het begon allemaal in de gemeentelijke basisschool van Hoogstraten, oorspronkelijk enkel één groep van het eerste niveau. Nadien werd de vraag evenwel groter, kwamen er meer groepen en dus ook plaatsgebrek. Zo verhuisden deze avondlessen vanaf het schooljaar 2012-2013 van de gemeenteschool naar de lokalen van Instituut Spijker. De laatste twee jaar waren er telkens in elk semester 10 groepen voor de eerste 6 niveau’s Nederlands Tweede Taal. Deze lessen vonden telkens plaats op dinsdag- en donderdagavond van 18.30 u tot 22.00 u. Aanvullend werd er vanaf het schooljaar 2013-2014 gestart met speciale lessen Nederlands voor jongeren van 12 tot 17 jaar. Dit laatste gebeurde in samenwerking met

Ook voor deze cursisten heeft de Nederlandse taal weer enkele van haar geheimen prijsgegeven.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

29


DEZE MAAND

Niet machteloos toekijken HOOGSTRATEN - Stel dat er straks iemand van je gezin of een collega iets overkomt. Weet jij dan hoe je moet reageren en kan jij eerste hulp toedienen? Hopelijk wel. Deze mensen willen alvast niet machteloos toekij-

ken en hun medemens helpen in geval van nood. Daarom volgden zij de cursus eerste hulp bij het Rode Kruis Hoogstraten en behaalden hun brevet.

Een groepsfoto van cursisten. Bovenste rij v.l.n.r. Bart Meijer, Willy Verschueren, Jorne Van Oerle, Dorien Van de Poel, Marie de Cordt, Kim Gijsbrechts, Wieke Neus, Jeroen Neus, Ruben Huygen, Lieze Jacobs, Vincent Van Peer (simulant) en Guido Theunissen. Onderste rij v.l.n.r. Lien Del Re, Wout Breugelmans, Hans Van den Langenbergh (lesgever), Tom Vriens (lesgever) en Glenn Segers (simulant).

Hoogstraten schrijft! HOOGSTRATEN - Woon je in Hoogstraten en heb je een boek geschreven of geïllustreerd? Dan is de BiB naar jou op zoek! De bibliotheek organiseert op zaterdagvoormiddag 14 oktober een literaire verwendag ‘Hoogstraten schrijft!’ Hoogstraatse auteurs krijgen die dag de kans om hun werk aan het grote publiek te presenteren en boeken te signeren. De BiB zorgt voor een gezellige omkadering met een drankje en een aangepaste versnapering.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Stel je dan snel kandidaat door te mailen naar bibliotheek@hoogstraten.be, te telefoneren naar 03 314 32 61 of meld je aan de balie (contactpersoon: Jan Desoete). Welke info heeft de BiB nodig? Je naam, contactgegevens (adres, telefoonnummer, mailadres), de titel(s) en ISBN van je boek(en) en een korte uitleg over het boek of de boeken die je uitgaf of waaraan je meegewerkt hebt. (fh)

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND

Deze maand zetten we alle vrijwilligers van Praatpunt in de kijker! Praatpunt, een organisatie van Kreatief vzw, is er voor iedereen die al een beetje Nederlands kan spreken en dit nog meer wenst te oefenen, met de hulp van vrijwilligers. Spontaan praten met elkaar over alledaagse onderwerpen in eenvoudig Nederlands staat centraal. Er worden dus geen examens afgelegd. Er zijn ook geen lessen. Praatpunt heeft al zeven jaar plaats op woensdagavond in de gemeenteschool van Hoogstraten. Dit initiatief verbetert de inburgering en zorgt anderzijds voor warme, sociale contacten. Op de foto ziet u Chris Vermeir. Samen met Chris Aerts, is hij verantwoordelijk voor Praatpunt. Ze verzorgen de administratie, regelen culturele activiteiten (recent gingen ze naar ‘Blauw’ kijken bijv.), coördineren allerlei praktische regelingen enz. Wenst u meer info hierover? Neem dan contact op via dit emailadres: kreatief.rijkevorsel@skynet.be (SC)

het eerste blad waaraan je denkt... Op 10 oktober organiseert de Bib een literaire verwendag.

30

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Schrijvers op stal

Lezers schrijven SUNT, sunt, eeuwig sunt (= zonde)

Lize Spit

Dirk Draulans

MINDERHOUT - Wat hebben een literair meesterwerk en een landbouwbedrijf gemeen? Op het eerste gezicht niet veel, maar toch leidt dit ongewone duo tot een prachtige activiteit ‘Schrijvers op stal’.

natuurlijke groen op z’n bedrijf. Als je wil, krijg je na de voorstelling nog een korte rondleiding van de gastheer. Natuurlijk kan je achteraf de innerlijke mens nog versterken met Hoogstraatse streekproducten. Een boeiende, maar tegelijk ontspannende avond is dus gegarandeerd.

Lize Spit, die met ‘Het smelt’ een van de bestsellers van het voorbije jaar schreef, vertelt over haar boek en de manier waarop zij het landelijke leven beschrijft. Dit wordt gecombineerd met het verhaal van bioloog Dirk Draulans. Natuurlijk ken je hem als natuurexpert, maar wist je ook dat hij in zijn jeugd al actief was bij de Wielewaaljongeren actief? Johny Geerinkcx interviewt beiden. De onverwachte locatie voor dit interview zorgt voor een extra landbouwaspect. Het aardbeibedrijf van Steve Schrijvers en Leen Delcroix biedt immers een mooi decor voor deze avond. Steve heeft z’n aardbeiproductie met behulp van vrienden verbreedt naar druiven en zocht naar win-winsituaties voor het

‘Schrijvers op stal’ vindt dit jaar in 7 gemeenten in de Noorderkempen plaats . Het is een initiatief van Rurant in het kader van het Europees Leaderproject in samenwerking met Hoogstraten (dienst duurzame ontwikkeling en bibliotheek), Baarle-Hertog, Beerse, Malle, Merksplas, Rijkevorsel en Zoersel. Praktisch: Schrijvers op stal met Lize Spit en Dirk Draulans op donderdag 24 augustus om 19.45 uur in het tuinbouwbedrijf van Steve Schrijvers en Leen Delcroix, Vooraard 14a te Minderhout. Deuren open vanaf 19.00 uur. Inschrijven is niet nodig en de toegang is gratis. (fh)

Taal- en sportkampen HOOGSTRATEN - Taalkabaal vzw biedt taalkampen aan. De organisatie laat kinderen kennismaken met Engels of Frans. Daarnaast bieden zij een taalkamp Nederlands aan voor anderstalige kinderen. Taalkabaal werkt samen met sportorganisaties en gemeentebesturen, zodat er tijdens elk kamp steeds een aangename afwisseling ontstaat tussen taallessen en allerlei sportactiviteiten. De zomerkampen zijn hoofdzakelijk voor kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. In Hoogstraten organiseert het stadsbestuur in augustus een taal – en sportkamp voor anderstalige kinderen. Daarbij zorgt de sportdienst voor sportanimatoren en staat Taalkabaal in voor de taallessen. Voor anderstalige kinderen is het belangrijk dat ze in contact komen met het Nederlands, omdat dit tijdens schoolvakanties vaak te weinig gebeurt in hun eigen thuissituatie. Zo starten zij het nieuwe schooljaar met een goede taalbasis en vermijden ze een te grote taalachterstand.

In dit zomerkamp ligt de klemtoon op spreekvaardigheid en -durf. Alles gebeurt op een speelse, actieve manier, door middel van spelletjes, kook- en knutselactiviteiten. Men heeft oog voor differentiatie en bij de grotere kinderen is er ook aandacht voor de geschreven taal. Om ervoor te zorgen dat de kostprijs geen hoge drempel vormt voor gezinnen, draagt het stadsbestuur van Hoogstraten meer dan de helft van de kosten van dit initiatief. De vzw Taalkabaal ontvangt zelf geen subsidies en steunt volledig op vrijwilligers. De begeleiders van de taalkampen staan zelf allemaal in het onderwijs en krijgen een opleiding van de vzw. Surf naar www.taalkabaal.be voor meer info over Taalkabaal. Wil je meer informatie over het taal- en sportkamp in Hoogstraten? Dan kan je terecht bij de dienst Samenleving: samenleving@hoogstraten.be (SC)

Die inplanting van mega industriële kippenstallen in Hal. En dat nog wel in de prachtige vallei van het Merkske. Onze buren uit Nederland aan de overkant van het Merkske dragen meer zorg voor die vallei. Door de stallen worden het nog open landschap en de grote natuurwaarden van deze ongeschonden beekvallei ernstig aangetast. De kippen in hun stallen kunnen niet genieten van dit mooie uitzicht en aan de wandelaars en fietsers wordt dit schitterend zicht nu ontnomen. Langs de knooppuntenwandeling kon je trouwens de vallei van het Merkske mooi aanschouwen, maar dat is nu spijtig genoeg voorgoed verleden tijd. Onbegrijpelijk dat het stadsbestuur dit heeft toegelaten. Ik dacht dat de stad koos voor open ruimte. Kippen mogen er zeker zijn maar konden die stallen niet op een andere, meer geschikte plaats gebouwd worden? En denkt het bestuur wel aan de toekomst van kinderen en kleinkinderen? In de viering voor de vormelingen hoorde ik hoe aan deze kinderen de boodschap meegegeven werd om zorg te dragen voor de schepping en, jawel, voor DE NATUUR. Is het dan niet aan de volwassenen om het goede voorbeeld te geven? Op de CD van 800 jaar Hoogstraten kwam nog duidelijk tot uiting hoe fier de bewoners van Hoogstraten zijn op de Mark en het Merkske: In nummer 2: “Het Merkske stroomt met zwier…” In nummer 12: “Ons dorp aan de Mark, Den Aard, Hal en Bergen, ‘k hoop dat dat nooit vergaat..” In nummer 17: Het land van mijn dromen: “Het land van de Mark in zeeën van groen hier wil ik nooit weg voor geen honderd miljoen.” Spijtig, spijtig, spijtig,….de Hoogstratenaar verdient beter. (naam en adres bekend bij de redactie)

bibliotheek@hoogstraten.be Vanaf volgende legislatuur wordt het stadsbestuur en het OCMW als het ware samengevoegd tot één organisatie, waarvan ook de BiB deel zal uitmaken. Voortdurend worden er kleine stapjes gezet om dit tot een goed eind te brengen. Zo is de bibliotheek sinds kort overgestapt op nieuwe mailadressen, nl. @hoogstraten.be. Naar de hoofdbib mailen doe je voortaan op bibliotheek@hoogstraten.be. De uitleenposten hebben een eigen adres onder de vorm bib.naamdeelgemeente@hoogstraten.be, dus bv. bib.meer@hoogstraten.be of bib.wortel@hoogstraten.be (red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

31


DEZE MAAND

Nacht van de Vleermuis Natuurpunt Markvallei nodigt iedereen uit om op vrijdag 25 augustus kennis te komen maken met de vleermuizen in Sint-Jozef Rijkevorsel. Tijdens deze activiteit van de Nacht van de Vleermuis verkennen we niet meteen een natuurgebied, maar wel het dorpscentrum en de onmiddellijke omgeving. Vleermuizen leven immers overal. Om 20 uur verwachten de gidsen de geïnteresseerden voor een rondwandeling van de kerk (vertrekplaats: Kerkdreef 66) naar de voetgangersbrug. Aan de overkant van het kanaal wandelen we om de zwaaikom heen om dan weer via de voetgangersbrug terug te keren. Kom met het hele gezin kennismaken met de wondere wereld van de vleermuizen. Ze schuilen overal. In Vlaanderen vind je nog 17 van de 21 in België voorkomende soorten. Elke vleermuis in Vlaanderen is wettelijk beschermd en is daarbovenop een belangrijke schakel in ons ecosysteem. Zo verorbert een vleermuis bijvoorbeeld per nacht 3000 insecten, waaronder veel muggen. Dat is evenveel als hun eigen lichaamsgewicht. Goede redenen voor Natuurpunt om de vleermuizen en hun bescherming in de schijnwerper te plaatsen tijdens de Europese Nacht van de Vleermuis. Ondanks hun weinig aaibare uiterlijk krijgt het grote publiek stilaan meer sympathie voor deze schuwe sociale nachtdieren. De diepgewortelde vooroordelen tegenover vleermuizen zijn dus gelukkig stilaan de wereld uit. Toch bestaan er nog veel misverstanden over deze geheimzinnige nachtdieren. We hoeven nochtans niet bang te zijn voor deze kleine zoogdiertjes. Ze vliegen niet in je haar, veranderen niet in een vampier en zijn helemaal niet agressief of schadelijk. Ze worden niet meer

Gids Dimitri Van Pelt vertelt je alles over de vleermuizen. We trekken er deze keer voor naar het dorp Sint-Jozef. (Foto Drej Oomen) direct belaagd door de mens. We spijkeren ze niet meer aan deuren of ze vormen ze niet langer het ingrediënt van allerlei kwakzalverij. Maar ze blijven toch sterk bedreigd. Hun leefgebieden (warme zomerse kraamverblijven en vochtige winterverblijfplaatsen) verdwijnen en door de chemische bestrijdingsmiddelen verdwijnen de insecten en vinden ze onvoldoende voedsel. Welke vleermuizen je thuis onder de dakpannen en in de spouwmuur aantreft en welke je over het hoofd scheren op de zolders van kerken en kastelen, kom je te weten op de Nacht van de Vleermuis. Maar je leert er ook hoe we vleermuizen kunnen beschermen in de natuur en in onze gebouwen. Bijvoorbeeld door je tuin te voorzien van vlinder- en insectenvriendelijke planten en geen pesticiden te gebruiken. Of door je huiskat voor de nacht nog eten te geven, zodat er ‘s nacht geen vleermuizen op haar menu staan. Of door vleermuizen speciaal onderdak te geven in een vleermuizennestkastje op een zonnige plek. (ao

Vakantie in de BIB Als je op reis gaat, wil je natuurlijk genieten. Zonder te moeten denken aan bibmaterialen die je had moeten binnenbrengen. Daarom vraag je best een dubbele uitleentermijn. Voor boeken bedraagt die dan 8 weken, voor dvd’s, cd’s en games 4 weken. Sprinters kan je maximum 2 weken lenen. In de hoofdbibliotheek moet je zo’n extra lange uitleentermijn aan de baliemedewerker vragen, niet aan de zelfuitleentoestellen.

Minder sluitingsdagen In juli en augustus sluit de bibliotheek trouwens een aantal dagen. Nieuw dit jaar is dat de hoofdbibliotheek enkel op officiële feestdagen sluit. De uitleenposten sluiten wel vaker tijdens de vakantiemaanden.

32

HOOGSTRATEN: gesloten op dinsdag 11 en vrijdag 21 juli MEER: gesloten op vrijdag 21 juli en woensdag 9, woensdag 16 en vrijdag 18 augustus. MEERLE: gesloten op zaterdag 8, dinsdag 11, zaterdag 15, dinsdag 18, zaterdag 22 juli en op dinsdag 15 augustus. MEERSEL-DREEF: gesloten op de woensdagen 5, 12, 19 en 26 juli en ook op de woensdagen 2, 9, 16, 23 en 30 augustus MINDERHOUT: gesloten op maandag 7, donderdag 10, maandag 14 en donderdag 17 augustus WORTEL: gesloten op vrijdag 21 juli en woensdag 2, vrijdag 4, woensdag 9 en vrijdag 11 augustus. (red)

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Foto-uitstap naar de Broskens De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 20 augustus een fotoexcursie naar het natuurgebied De Broskens in de Vallei van het Merkske. Om 9 uur verzamelen de fotografen aan de kerk van Zondereigen. Bedoeling van de excursie is om samen foto's nemen om van mekaar te leren. Geïnteresseerden brengen uiteraard hun fototoestel mee. De Broskens is een prachtig natuurgebied en heeft heel wat prachtige onderwerpen voor de leergierige fotografen. Info:bc.deklapekster@natuurpunt.be (ao)

Fietstocht langs natuurgebieden Zaterdag 19 augustus trekt Natuurpunt Markvallei er met de fiets op uit om de natuurgebieden in de omgeving te verkennen. Het is een jaarlijks weerkerende activiteit geworden om (liefst nieuw aangekochte) natuurgebieden te bezoeken. De tocht voert naar Meerle en Baarle-Nassau. Maar met de fiets zijn de afstanden perfect overbrugbaar en er is ruim tijd voor een babbel, een hapje en een drankje en het genieten van het landschap. Geen kilometervreterij dus, maar aan een gezapig tempo door het landschap schuiven. Heb jer er zin in? Breng je fiets, picknick en een regenjack mee. Starten om 9 uur aan Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41, Wortel. (ao)

Mouterijquiz HOOGSTRATEN – Voor de dertiende keer op rij organiseert het ‘Buurtcomité De Mouterijstraat Leeft’ een algemene kennisquiz voor jong en oud. Deze heeft plaats op vrijdag 14 juli 2017 vanaf 20 uur in het LDC Stede Akkers. De ploegen van maximum zes personen betalen een inschrijvingsgeld van 15 euro. Inschrijven kan tot 5 juli bij het Buurtcomité, Mouterijstraat 4/1 of telefonisch op het nummer 0471 66 15 91 of buurtwerk@hoogstraten.be (fh)


DEZE MAAND

We gaan voor de 35ste keer “Feesten” in de Blauwbossen! MINDERHOUT/HOOGSTRATEN – Al sinds 1983 verandert een stukje Hoogstraten in de maand augustus elk jaar in een aangenaam exotisch eiland met heerlijke Caribische ritmes vol opzwepende muziek in een uniek festivaldecor. De unieke, doorgedreven programmering van Lode Verscheuren heeft van het festival het grootste Caribische muziekfestival van Europa gemaakt. De lijst met optredende artiesten is dan ook zo stilaan zondermeer indrukwekkend! Ook op de camping voelt men de sfeer van een exotisch eiland dat al op donderdag van start gaat met een live-optreden.

PROGRAMMA De affiche van deze 35ste feestenuitgave is naar goede gewoonte samengesteld uit grootheden in de salsa, merengue, soukous en aanverwante genres. Een paar namen! Reggae superster SHAGGY, vooral bekend van zijn hits “Oh Carolina” (’92) en “Boombastic” (’95) beleeft dit jaar zijn première op de Feesten. Hij mixt zijn Jamaicaanse reggae- en dancehallsongs met moderne popinvloeden. Een superster in de jaren ’90, maar nog steeds een hitmachine. Zoals recente hits bewijzen: “That Love” en “Seasons” (featuring Omi). KASSAV’, de oergroep van de zouk uit Guadeloupe, is dé publieksfavoriet op zaterdag. Geweldig nieuws voor hun vele fans uit alle delen van de Caraïben, Afrika en de rest van de wereld… Dit wordt zonder twijfel weer een zinderende liveshow. BALOJI: Congo meets Brussels. Baloji werd geboren in Lubumbashi en werd later bekend als lid van de Luikse rapgroep Starflam. Op hun hit ’La Sonora' hoor je al een atypisch hiphop geluid, dat ontstond door zijn interesse in Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse muziek. Na

Kassav’: de oergroep van de zouk uit Guadeloupe

Shaggy: een superster uit de jaren ‘90 maar nog steeds een hitmachine Starflam ging Baloji solo verder met moderne hiphop doordrongen van Afrikaanse soukousgitaren en sterke Franstalige raps. Het volledige programma vind je in de onlinekalender op http://demaand.be of op de website van de Antilliaanse Feesten.

PRAKTISCH • 35ste editie op vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus 2017 • Deuren open: 19.00 u., live muziek van 19.30 u. tot 5.00 u. • Festivaldorp in de Blauwbossen in Hoogstraten. • Volg de bewegwijzering naar het terrein. Parkeren is er gratis en in de onmiddellijke nabijheid van het terrein. • Pendelbus: Het festival voorziet een gratis pendelbusverbinding tussen Hoogstraten (Stadhuis) en het festivalterrein, vanaf 18.30 u. tot (iets na) het einde van het festival. • De camping is geopend van donderdag 10/8 om 11u00 tot zondag 13/8 om 12u00. • Extra: CD-shop, vestiaire, betalen met bancontact, exotische markt, bier/cocktailtent, champagnebar, Cubaanse sigaren en uitgebreid aanbod aan exotische snacks • Het veiligheidsteam voert controles uit aan de ingang: laat uw audio- en videomateriaal thuis, alsook voedsel en drank • Je vindt alle informatie op de website: www.antilliaansefeesten.be • Tickets in Hoogstraten: voorverkoop in Café De Rijkswacht, Vrijheid 167. Info en reserveren via De Rijkswacht kan per mail: rijkswacht@antilliaansefeesten.be (jom)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

33


Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout

KERKENPLAN

EN I N G AD T E K D I E O P L S 3D-C d n K a v o D W O Re n I t S O L ogstra

EN

o Te H

Tel. : 0475/66.92.77 info@love2heal.be www.love2heal.be

Duur van de opleiding is steeds 10 weken Start basistraining solidworks : Februari 2017 Start vervolgtraining solidworks : April 2017 Deze opleiding is zowel toegankelijk voor professionelen als particulieren.

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren Ook stukjes zwart, en stukjes wolken wit.

BADKAMERRENOVATIE van

tot

A dvies

Z alig genieten

maak een afspraak in onze toonzaal met tal van badkameropstellingen

Installatiebedrijf

VAN DEN BERG V E R WA R M I N G

34

S A N I TA I R

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Voort 26 • Meerle (Hoogstraten) • Tel: 03 315 75 31 info@vdberg.be

www.vdberg.be V E N T I L AT I E

ZONNE-ENERGIE


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE

GOUD IN HOOGSTRATEN Stanny Laurijssen en Simonne Adriaensen

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten tel. 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS

Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel.0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob brosens tel. 03 314 43 39 sport@demaand.be Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact op met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten Begijnhof 27 2320 Hoogstraten tel. 03 314 51 03 abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27 2320 Hoogstraten

Stanny werd geboren op 25 juni 1944 in het ouderlijk huis op de Sint Lenaartseweg waar het gouden paar nu nog woont. Vader Laurijssen was landbouwer / melkboer en beter gekend als Gust van de Houvast. Hij was de jongste in een gezin van vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes. Na de lagere school ging Stanny naar de Handelsschool, maar dat was niets voor hem. Na twee jaar hield hij het voor bekeken en bleef thuis om op de boerderij te helpen. Vanaf zijn 15de hielp hij zijn 13 jaar oudere broer Jos, die de melktoer van vader had overgenomen. Simonne is van Sint Jozef Rijkevorsel. Ze werd er geboren op 9 januari 1947. Ze werd als vierde geboren in een landbouwersgezin waar al drie jongens waren. Ze ging naar school in Sint Jozef en nadien naar de huishoudschool in Rijkevorsel. Ze zagen elkaar voor het eerst op teerfeest van Den Drietand. Toch zou het nog een jaar duren voor ze kennis hadden. Ze profiteerden nog graag van hun jong leven. Bijvoorbeeld in zaal Floren in Rijkevorsel, waar Los Camerados veel speelde. Na een jaar ‘was het aan’ en na 2,5, op 9 mei 1967 zijn ze getrouwd en vierden in die zelfde zaal hun feest. Simonne heeft nog enkele jaren ‘gediend’ bij dokter Adriaenssens, de vader van de nu ge-

kende kinderpsycholoog Peter Adriaenssens, die toen elf jaar oud was. Daarna bleef ze thuis als huisvrouw. Stanny nam in 1966 op zelfstandige basis de melktoer van zijn broer Jos over, die koster werd. De eerste jaren leverde hij ook aan buurtwinkels, maar dat verminderde met de komst van de warenhuizen. Stanny en Simonne combineerden de melktoer altijd met werk in de boerderij en de pluk van aardbeien en augurken in de serre. Stanny en Simonne kregen vier kinderen. Hun oudste zoon Raf verongelukte met de auto dicht bij huis. “Dat blijft zwaar voor ons beiden”, zeggen ze en het wordt even stil. Dan zijn er nog Koen die met Maria Vermeiren in Loenhout woont; Ben die gehuwd is met Els Koyen en naar Meer trok; en Stijn die met Annemie Van Den Heuvel de dichtste gebuur van zijn ouders is. Samen zorgden ze voor negen kleinkinderen, zes jongens en drie meisjes. Nu ze van hun pensioen genieten, zijn ze veel thuis. Stanny werkt in de tuin en is een fervent duivenmelker. Simonne zit nog in het bestuur van KVLV, maakt deel uit van het zangkoor van OKRA en werkt als vrijwilliger in het rusthuis. Hopelijk kunnen ze nog jaren samen genieten van alles wat nog mag, maar niet meer moet. Het is hen van harte gegund! (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

35


HOOGSTRATEN

Bokes in 't groen HOOGSTRATEN - Wat is er leuker en gezonder dan een ongedwongen lunch in openlucht? Kom op de tweede woensdag van juli en augustus tussen 12 en 14 uur naar het parkje in de Gravin Elisabethlaan. Het stadsbestuur zorgt voor een sfeervol streepje livemuziek. Op 12 juli luistert 2Blond de picknick op. Jens Broes en Sara Van Opstal spelen pop, ballads en easy listening. Op 9 augustus brengt Endless Road covers in een akoestisch jasje, uit een breed repertoire van Coldplay, Kodaline, Sia tot Linkin’ Park. De gelegenheid bij uitstek om met je buren, collega’s, vrienden of familie af te spreken en gezellig bij te kletsen. Iedereen is welkom mét of zonder eigen lunch. Praktisch: “Bokes in het groen” op woensdag 12 juli en woensdag 9 augustus van 12.00 tot 14.00 uur in het parkje bij de Gravin Elisabethlaan. (red)

Trots op de kleine Marilie

Waterschade in het stadhuis HOOGSTRATEN -Woensdagnacht 24 mei om 2 uur zag een voorbijganger water lopen van de trappen van het pui van het stadhuis. De man verwittigde onmiddellijk de brandweer. Er was een buis lek geslagen achter de vaatwasmachine in de keuken op de tweede verdieping. Het water liep langs een hellend vlak van de keuken tot in de historische raadszaal. Vandaar liep het langs de muren en door de vloer, die bestaat uit een houten balkenconstructie, tot in de trouwzaal op het gelijkvloers en zo verder tot in de kelder van het stadhuis waar de toeristische dienst is.

HOOGSTRATEN – Op 12 december 2016 kreeg de 80-jarige Maria Vervoort er een derde achterkleinkind bij en dat werd meteen haar tweede viergeslacht. Op de foto zien we haar 51-jarige dochter An Van den Bogerd, haar 26jarige kleindochter Joyce Boudewijns en achterkleinkind Marilie Lenaerts, 5 maanden oud. (fh)

Sponsortocht naar Scherpenheuvel Piet Van Deun neemt samen met een expert de schade aan de schilderijen op. Er was grote schade in die kelder. De gewelven en de muren waren doornat en op de vloer stond het water meer dan tien centimeter hoog. Ook de burelen met computers en printers werden beschadigd. Mogelijk was de schade nog erger in de trouwzaal. Daar liep het water langs de muur en liet sporen van kalk na op een groot aantal schilderijen van Karel Boom (1858 – 1939). Het gaat om waardevolle fragmenten uit kamerbrede schilderijen van de in Hoogstraten geboren schilder, die ooit de muren van het stadhuis sierden, maar bij het dynamiteren van de toren in 1944 als geheel verloren gingen. (fh)

Fabrik ArtiSTIK May, Annie, Marcel en Gust voor de Basiliek bij aankomst in 2015. HOOGSTRATEN – Voor de dertiende keer organiseert Marcel Verschueren uit Hoogstraten een sponsoractie ten voordele van Kom Op tegen Kanker. De eerste elf edities kon je sponsoren voor de “20 km door Brussel”, maar in 2015 kon je voor de eerste keer sponsoren voor een wandeltocht naar Scherpenheuvel, ongeveer 60 km. De vrouw van Marcel, Annie Michielsen, wandelt immers samen met broer Gust en zus May, al jarenlang éénmaal per jaar naar Scherpenheuvel. Ook dit keer laten ze zich daarbij

36

sponsoren ten voordele van Kom Op tegen Kanker, ditmaal op 8 juli 2017. Wie Annie, Gust of May wil sponsoren, stuurt een mailtje naar marcel.verschueren2@telenet.be of anniemichielsen@telenet.be of neemt contact op met Marcel en Annie, Katelijnestraat 66, Hoogstraten, tel. 0476/90.58.52 met opgave van het bedrag per km dat je wil sponsoren. Na 8 juli word je dan vriendelijk uitgenodigd om het beloofde bedrag rechtstreeks te storten op de rekening van KOTK. Zonder meer aanbevolen! (fh)

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HOOGSTRATEN - Fabrik ArtiSTIK komt twee keer per maand bij elkaar om te naaien. Daarbij wisselen ze patronen en weetjes uit. De resTANTEs gaan vier keer per jaar bij hen op bezoek om samen met hen te knippen of te naaien. Wie wil breien, haken of om het even wat maken is ook welkom. Graag zelf je naaimachine of schaar meebrengen; de inrichters zorgen voor patronen, stof, garen. Praktisch: ResTANTEs op bezoek bij Fabrik ArtiSTIK op donderdag 27 juli van 19.30 tot 22.00 uur in de refter van de Gemeentelijke basisschool, Gravin Elisabethlaan 21.


HOOGSTRATEN

De restauratie kan starten HOOGSTRATEN – Bijna zeven jaar nadat de kerkfabriek van het begijnhof op 4 augustus 2010 architect Elfi Hermans van architectenbureau K. Beeck uit Mechelen de opdracht gaf om een restauratiedossier van de pastorij op te stellen, kreeg men bevestiging van toekenning van subsidies. Op dit moment wordt er prijsgevraagd bij verschillende aannemers, zodat de werken eerlang kunnen starten. In 2011 werd het voorontwerp opgemaakt, een jaar later werd het dossier besproken met het Agentschap Onroerend Erfgoed en op 12 januari 2013 werd het voor goedkeuring en subsidiëring bij de hogere overheid ingediend. Alhoewel de wetgeving inmiddels aangepast is, mocht men in die dagen 20 % van de ge-

raamde kosten al voor de toekenning van de subsidie laten uitvoeren, dit om verder verval van het monument te voorkomen. De kerkfabriek maakte daar gebruik van en op 22 september 2015 gaf men aan aannemer Van Loy van Herselt de opdracht om alvast het dak, de goten en de twee zijmuren van de pastorij te restaureren. Op 14 februari 2017 ontving men de verlossende brief met de toezegging van 80 % subsidies op een geraamde kostprijs van bijna 600.000 euro. Sinds 28 april 2017 liggen de plannen en het bestek ter beschikking van kandidaat aannemers. De kerkfabriek wil de werken nog voor het bouwverlof toekennen aan één van hen. (fh)

Wisseling van de wacht in het Tooghuis HOOGSTRATEN - Na bijna vier jaar het Tooghuis uitgebaat te hebben, geeft Jack Van Aert de zaak uit handen. Het is genoeg geweest, er zijn nog zaken te runnen en de personeelskost blijft een zware last. Officieel start Laurent Van Ham vanaf 1 september als nieuwe cafébaas van dit hoekcafé op de Vrijheid. Laurent is 51 jaar, afkomstig van Breda en al 22 jaar woonachtig in Hoogstraten waarvan de langste tijd in Minderhout. Gepokt en gemazeld als security man en duivel-doet-al van de Highstreet onder Fred’s leiding, kent hij ondertussen het klappen van de zweep in de horeca. De laatste jaren gebeurde dat al voor Jack, met vooral aandacht voor de grotere evenementen met Heilig Bloed, Bloemen en Groenten, opendeurdagen enzomeer. Een oude droom kon in vervulling gaan met de overname van café De Warande, maar dat liep mis tot Jack voorstelde dan maar het Tooghuis verder te zetten.

artiesten. Het vaste publiek hiervoor wil Laurent dus verder tegemoet blijven komen. In het voorjaar 2018 investeert hij in de installatie van een reuzescherm met projectie om voetballiefhebbers in de zomer te kunnen verwennen met het wereldkampioenschap op de gekende TV-kanalen. Het scherm zal zo opgehangen zijn dat de wedstrijden kunnen gevolgd worden vanuit alle hoeken van het café. Bijkomend mikt een darts-installatie op jongere bezoekers, mogelijk komt er een tweede ploeg in competitie van de club die nu nog in De Warande huist. Dit alles hoopt Laurent in grote mate zelf uit te bouwen met hulp van een personeelslid en studentenwerkers in de drukke perioden. Het café gaat maandag open om 16 uur, de andere dagen van de week om 10 uur.

De naam van het café blijft alleszins dezelfde, alleen in de week wil Laurent andere klemtonen leggen. Tooghuis wordt dan een bruin café waar ambtenaren en andere loonslaven de boterhammen kunnen opeten onder de middag en mensen met meer tijd in de namiddag een balletje kunnen stoten. Inderdaad, eind juli wordt een biljartmeubel geïnstalleerd voor de liefhebbers nadat een week sluiting de kleine noodzakelijke verbouwingen mogelijk hebben gemaakt. Zo wordt het vloerniveau gelijk gebracht omdat te veel klanten al eens een misstapje pleegden. Op zaterdag zullen nog altijd DJ’s de avond opvrolijken en veertiendaags op zondag blijven er live-optredens gepland met nederlandstalige

Sluiting van café De Warande Met de sluiting van De Warande in de zomer, het café over de Loenhoutseweg aan de Heilig Bloedlaan, sedert lang uitgebaat door André en Jeannine, komt op 23 juli een einde aan weer een stukje geschiedenis in Hoogstraten. Al enkele jaren bestonden er vage plannen om de hoek Heilig Bloedlaan en Heilig Bloedstraat - het café dus, met de aanpalende woningen en de parking tegenover het Kempisch Meubelhuis - om te vormen tot een grote woongelegenheid. Dit gebouw zou wel een eind achteruit moeten gebouwd worden wegens de rooilijn op de Lodewijk de Koninc-

klaan. Recent werden de bouwplannen zeer concreet, de brouwer zag weinig heil in een verderzetting van het café zodat André en Jeannine noodgedwongen waren om de zaak niet aan Laurent over te laten . En werd er al lang gehoopt op de aanleg van een rotonde aan de Loenhoutseweg (de ruimte ervoor bestond eigenlijk toen al en straks nog meer), allicht denken veel Hoogstratenaren nu meer dan ooit aan de aanleg van een rondpunt hier. Biljartclub Kalm en Krijt en een dartsploeg verliezen in het café hun vaste stek. Zo zocht

Kalm en Krijt in het voorjaar nog toenadering tot de Sint-Jorisgilde om een lokaal te vinden voor de biljartcompetitie en oefenstonden, maar de wederzijdse verwachtingen liepen te ver uit elkaar om overeenstemming te vinden, ook om praktische redenen. Positief is dat de club nu terecht kan in het Tooghuis voor onderlinge duels en competitiewedstrijden. Volgens Laurent hoopt de dartsclub dan ook snel nieuwe leden te vinden om een tweede ploeg op de been te brengen. Dat het Tooghuis blijft bestaan is één zaak, maar Hoogstraten telt straks hoe dan ook alweer een café minder. (ep)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

37


HOOGSTRATEN

DIAMANT IN HOOGSTRATEN

Jac Van Den Bogerd en Maria Vervoort HOOGSTRATEN - Jac werd geboren in Meerdorp als tweede zoon van August Van Den Bogerd en Pauline Van Bergen op 15 maart 1931. Hij ging tot zijn 14 jaar in Meer naar school en begon op 1 september 1944 voor telkens 6 dagen per week te werken als melkboer met paard en gerij bij Suske Snoeys. Zijn toer was Meer - Minderhout en Hoogstraten. Daarna is

hij met vader Gust wegenwerken gaan doen bij Van Broeckhoven in de Limburg. Samen hebben ze straten lang kasseien gelegd en bleef hij telkens een ganse week van huis. Maria werd als tweede dochter geboren op 21 juli 1936 te Hoogeind in Meer. Ook zij heeft school gelopen tot haar 14 jaar en is dan met-

een op die leeftijd als dienstmeisje gaan werken in een gezin. Elke maandagmorgen werd ze door haar vader op het trammeke gezet in Hoogstraten, richting Antwerpen en kwam ze pas zaterdag terug naar huis. Haar ouders Norres Vervoort en Thilleke Theuns hadden café: ‘Zaal Victoria’ te Meerdorp waar Maria elke zondag moest helpen, vrije tijd was er dus niet veel… maar toch net genoeg om Jac te leren kennen in het café van haar ouders. Na 2,5 jaar zijn ze getrouwd op 7 mei 1957 en zijn ze samen bij de Friswit gaan werken. Jac was er bijna 12 jaar chauffeur en reed met de was rond, Maria deed 9 jaar het strijkwerk. Ondertussen kregen ze al twee dochters: Dianne (An) en Heidi. Zondag brachten zij hun dag door met aardbeien plukken op den akker, er moest hard gewerkt worden om centjes te kunnen sparen. In Hoogstraten stond later Frituur Roma over te nemen en zij waagden samen die kans om frietjes te gaan bakken. Op 1 september 1968 stonden zij samen achter de frietpotten. Ondertussen kwam Wendi, hun derde dochtertje er bij. In 1980 zijn ze daar gestopt en verhuisden ze naar Minderhout, daar zijn ze Frituur ’t Pleintje gestart en hebben dat nog enkele jaren volbracht. Hun dochters zorgden op hun beurt voor drie schoonzonen: Fran, Ron en Marc. Er zijn 8 kleinkinderen: Rowena, Joyce, Jens, Lennert, Silke, Sam, Jill en Bo en 3 achterkleinkinderen: Liam, Michelle en Marilie(ke). Samen plukken ze elke dag het mooie van het leven door te gaan fietsen, wandelen en op stap te gaan met familie en vrienden. Bij deze van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum en nog vele gezonde en gelukkige jaren gewenst! (fh)

Op de foto v.l.n.r.: Ron, Heidi, Marc, Wendi, Maria, Fran, Jac en Dianne.

De beiaardzomer HOOGSTRATEN - Traditioneel is augustus in Hoogstraten de beiaardmaand, dit jaar al voor het vijftiende jaar op rij. Aanvang van de concerten is telkens 19.30 uur. Elk concert eindigt met een luistermelodie waarmee je mooie prijzen kan winnen. Het programma ziet er als volgt uit: Woensdag 2 augustus, Lydia Zwart, beiaardier uit Dordrecht Woensdag 9 augustus, Marc Van Bets, beiaardier van Mechelen Woensdag 16 augustus, Frederic Reynders beiaardier van Sint Truiden Woensdag 23 augustus, An Lommelen beiaardier van Genk Woensdag 30 augustus sluit de stadsbeiaardier de reeks concerten af. (fh)

38

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Boer zoekt klant

HOOGSTRATEN - Goesting in "puur eten”? Hou je van het beste van onze land- en tuinbouw? Kom dan naar de allereerste boerenmarkt op zondag 10 september! In de Brouwerijstraat (tussen de Tinnenpotstraat en de Karel Boomstraat) te Hoogstraten staan de kraampjes van 8 uur tot 12 uur. Wie zelf ook iets lekkers uit de eigen moestuin wil verkopen, kan dat uiteraard ook. Bel of mail met Zjos Vinckx: 0476.72.91.91 - zjosfinks@hotmail.com. (fh)


HOOGSTRATEN

Tiende editie van het Folklorefestival

Een kennismaking met andere culturen Over het ontstaan van de Gelmelzwaaiers en het Folklorefestival kon u lezen in onze vorige uitgave. Nu het programma vast staat, bereiden heel wat Hoogstraatse gezinnen zich voor om een weekend lang gastheer te zijn voor mensen uit andere culturen. Voor hen en voor de festivalbezoekers alvast een eerste kennismaking. Wij stellen de groepen aan u voor.

Ensemble Oblik Slowakije

De eerste groep is het Folklore Ensemble OBLIK uit het oosten van Slowakije. In 1967 opgericht bestaat de groep nu uit drie kleinere groepjes: dansers, solozangers en musicalzangers. De groep telt in totaal een 30-tal leden van 15 tot 45 jaar oud, ook al is de gemiddelde leeftijd slechts 19 jaar. De groep heeft gemiddeld 30 optredens per jaar. Ze treden op tijdens culturele evenementen, bij wedstrijden, vieringen en uiteraard folklorefestivals, waar ze al een aantal prijzen wonnen. De Slowaakse groep heeft veel ervaring met buitenlandse festivals en werkten met hun lederen en dansen al mee aan een zestal films.

Grupo Alma Guaraní Paraguay

De Grupo Folklorico Guaraní komt uit een stad in het centrum van Paraguay. “Folklore is de uitdrukking van de cultuur van een volk. Mensen die hun tradities vergeten, weten niet waar ze vandaan komen en weten niet waar ze heen gaan,” zo luidt hun motto. De groep bestaat uit professionele dansers en muzikanten, studenten en liefhebbers van traditionele dans en muziek. Ze gebruiken vooral de harp, de gitaar, de accordeon en de bandoneon. Dat is een soort trekzak, waarvan elke toets aan beide kanten van het instrument een afzonderlijke toon geeft.

WICI Song and Dance Theater Chicago, USA

Uit Chicago in de Verenigde Staten komt het WICI Song and Dance Theater. WICI is 40 jaar geleden opgericht en bestaat uit een volwassen

groep, een jong-volwassen groep en een kindergroep met in totaal meer dan 300 leden. Zij hebben een heel Amerikaans repertoire gecreëerd bestaande uit Cold Mountain dansen, Tennessee flat-flooting en Carolina Clogging. De groep speelt ook live Amerikaanse folk muziek met hun eigen live band.

GEMP Escola e Cia. De Dança Brazilië

Group Mother Paulina Escola e Cia. De Dança. komt uit Crissiumal, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul in het zuiden van het land. Deze groep is opgericht in 1995 door studenten, ouders, leerkrachten en de directeur van de ‘Private School Madre Paulina’. In 2000 opende de dansgroep hun eigen ‘School of Dance’, die de naam kreeg GEMP School of Dance and Cia. GEMP heeft al meer dan 100 prijzen in ontvangst mogen nemen en op nationale en internationale wedstrijden. Vandaag heeft de groep hun GEMP Escola e Cia. De Dança eigen ‘headquarters’ met veel open ruimte waar de meer dan 100 studenten van de dansschool hun lessen volgen. Omdat ze met culturele uitwisselingsprogramma’s samenwerken, hebben ze al met dansleraars uit Rusland, Mexico, Chili, China, Argentinië, Nederland en Polen gewerkt.

Programma Vrijdag 28 juli

Optredens van de buitenlandse groepen in GC Hoogstraten (Rabboenizaal) aangevuld met optredens van de Gelmelzwaaiers. Nadien is er een verbroederingsfeest met de deelnemers. Deuren: 19 uur, aanvang 20 uur.

Zaterdag 29/07

Optredens van de buitenlandse groepen in GC Hoogstraten (Rabboenizaal) aangevuld met optredens van de Gelmelzwaaiers. Ook dan volgt er nadien een verbroederingsfeest met de deelnemers. Deuren: 19 uur, aanvang 20 uur.

Zondag 30 juli

WICI Song and Dance Theater

Ambachtenmarkt op de Vrijheid en Gravin Elisabethlaan vanaf 10 uur. In de namiddag is er een optocht door Hoogstraten. Vanaf 14 uur zijn er optredens van de buitenlandse groepen voor het stadhuis en van de Gelmelzwaaiers, samen met fanfare Sint Catharina.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

39


HOOGSTRATEN

vzw LA :CH bracht verrassend en modern muziektheater

Een hartverwarmende “Blauwe bubble” HOOGSTRATEN - In het weekend van 19-20-21 mei waren we in de Rabboenizaal te gast op de muziektheatervoorstelling BLAUW, de nieuwste productie van vzw LA :CH. De zaal was bijna onherkenbaar want voor de gelegenheid stond er een tribune en was de zaal volledig akoestisch afgedoekt. Op het podium zagen en hoorden we 30 jonge talenten uit Hoogstraten en omstreken. Ensemble ViolAcc# verzorgde onder leiding van componist Flor Verschueren de live muzikale begeleiding. Drie weken na de voorstellingen spraken we met Ann Leemans, productieleidster en Maarten Leemans, hoofd techniek. Voorlopig staat er nog geen nieuwe productie op stapel. DHM: Ann, al een beetje bekomen? Ann: Wel ja, het was druk genoeg op school en met mijn andere engagementen dus ik besef nog niet helemaal dat BLAUW nu is weggevallen uit mijn agenda. In het Hemelvaartweekend had ik wel 2 daagjes ‘niks’ gepland en genoot ik van vrienden en familie en toen kwam de vermoeidheid er wel een beetje uit. Op dit moment moet er nog wat administratie gebeuren zoals altijd na een productie, maar dat komt stilaan ook wel in orde. DHM: Zijn jullie tevreden over het resultaat? Ann: Jazeker! We hebben een mooie voorstelling gemaakt, veel mensen zegden achteraf dat

dag kijken en was lovend over onze interpretatie van haar ‘kindje’. Dat deed deugd! DHM: Technisch was BLAUW ook weer een hoogstandje. Wat hebben jullie met de Rabboenizaal aangevangen? Maarten: Ja, op zich leek het een ‘kleinere productie’ maar omdat het zo intiem en zo dicht bij het publiek gebracht werd, gingen we echt voor technische topkwaliteit om de bezoekers een ware theaterervaring te bezorgen, geen sinecure in de Rabboenizaal. We hebben een zogenaamde black box gebouwd in de zaal, rondom een heuse tribune. De black box zorgde ervoor dat de akoestiek controleerbaar werd en dat alles wat op het podium gebeurde

Foto Geoffrey Van Meirvenne ze geraakt waren. Het werd een verhaal waar iedereen de eigen ervaringen in kwijt kon. Zo heeft de regisseur trouwens ook bepaalde scènes gemaakt ‘op de vloer’, met ervaringen van de jongeren zelf. We hebben twee keer voor een volle zaal gespeeld en twee keer voor een bijna volle, dat is ook fijn. En het was deze keer iets helemaal anders dan onze musicals, dat was ook goed en welkom.

goed te verstaan was. Ook het licht was heel belangrijk in de voorstelling. De regisseur koos er namelijk voor om te werken met een heel sober decor, maar met iets ingewikkelder lichtstanden. We hebben dus ook heel wat lampen bijgehangen. Gelukkig konden we rekenen op een goeie technische ploeg en ook daar weer op veel vrijwilligers die hen bijstonden bij de opbouw en bij de afbraak.

Persoonlijk vond ik het hartverwarmend dat de vele betrokkenen één warme familie vormden. De laatste weken waren één grote blauwe ‘bubble’. De juiste mensen op de juiste plaats, zoveel vrijwillige helpers en geen noemenswaardige accidentjes of tegenslagen, heel plezant! De schrijfster van het boek kwam elke

DHM: We moeten toch nog eens benadrukken dat de jongeren op het podium een topprestatie geleverd hebben. En wat ons opviel, zonder dirigent! Ann: De voorstelling was opgebouwd rondom de 15 liedjes en Lut heeft ervoor gezorgd dat de jongeren die door en door kenden. Het was

40

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

overigens best veel tekst om te onthouden en uiteraard muzikaal en qua meerstemmigheid niet eenvoudig. Een extra voordeel was dat Flor er altijd bij was en ja, hij was natuurlijk de best mogelijke repetitor want de liedjes kwamen uit zijn pen. Ook de muzikanten van ViolAcc# , Els, Jan en Jan hebben heel vaak met ons gerepeteerd waardoor de kinderen op den duur heel zeker werden van hun inzetten, de instrumentale deeltjes, de veranderingen, de herhalingen, … En inderdaad, vanaf een bepaald moment moest Lut het echt loslaten, want tijdens de voorstellingen zelf zouden we werken zonder dirigent, zonder souffleur, zonder iets. De jongeren mogen echt een pluim op hun hoed steken, zij hadden als enige steun de muzikanten en de rest deden ze helemaal zelf. Voor de muzikanten was het trouwens een hele klus, want zij moesten heel het stuk zo beheersen dat ze op het juiste moment het volgende nummer inzetten. Flor heeft dat als volwaardig muzikaal leider uiteraard in goeie banen geleid. DHM: Komt er nog een vervolg op deze productie? Maarten: Er waren aanvankelijk wel partners geïnteresseerd. Er zijn zelfs gesprekken geweest met de Warande. Maar het draait altijd op hetzelfde uit. De investering om een dergelijke voorstelling terug op te bouwen, ook al is het in een goed uitgeruste zaal, haal je er nooit terug uit. Daar moeten we ons niet in voorbijlopen. Komt er natuurlijk bij dat je met een groep werkt die nooit nog helemaal opnieuw beschikbaar kan zijn. Bij jongeren veranderen de situaties, zoals studies en werk, vrij snel. Liever project per project bekijken dus en elk project gezond proberen afwerken. DHM: En in het algemeen nog plannen met vzw LA:CH? Maarten: Zoals ik net zei, project per project. Voorlopig is er niks nieuws in het vizier. Uiteraard blijven we de Nieuwjaarsconcerten organiseren en als er leuke dingen op ons pad komen waaraan we kunnen meewerken, graag. Zoals de samenwerking met vzw Stokpaardje voor de kortfilm Has#tag, dat was ook een super-ervaring. Maar een volgende theaterproductie, want dat bedoel je waarschijnlijk, nee, die zit er voorlopig niet aan te komen. (al/fh)


HOOGSTRATEN

Onder een stralende zon HOOGSTRATEN - In 2015 en 2016 kon de processie op de eerste dag van de Heilig Bloedweek niet uitgaan omwille van regen en wind. Op zo’n moment is een verkorte versie in de kerk niet meer dan een noodoplossing. Wat een contrast met processie, die op zondag 11 juni onder een stralende zon richting Statie ging en naar schatting een 5.000-tal kijklustigen naar Hoogstraten bracht. De processie en het goede weer op zondag was de voorbode van een stralende week met op woensdag 14 juni een massa volk op de avondmarkt, de stratenloop en de optredens tot ’s morgens vroeg.

Portret van een Bewoner HOOGSTRATEN - In de expo-gang van het WZC De Stede Akkers hingen prachtige foto's van bewoners van het rusthuis. Het resultaat van een samenwerking tussen de opleiding fotografie van IKO Hoogstraten en het woonzorgcentrum. Eind vorig jaar namen Annelies Kustermans en Ingrid Van Dijck contact op met IKO Hoogstraten. Binnen het kader van de Ergotherapie en Animatie stelden zij voor om de bijna 120 bewoners te fotograferen. Een hele uitdaging, maar aangezien IKO graag ruim denkt binnen het artistieke maar ook stedelijke kader, ging de opleiding fotografie hier graag op in. Leerkrachten Sofie Nagels en Jochen Verghote zagen dit als een mooie kans om hun studenten ervaring te laten opdoen voor de opdracht portret. Studenten van het eerste tot vijfde jaar konden zich kandidaat stellen om deel te nemen, uiteindelijk werkten er 25 studenten mee aan dit unieke project. Het werken met het mooie daglicht is een surplus, maar vooral de kans om de bewoners te fotograferen in hun leefomgeving, maakte het project compleet. De fotografen hadden steeds een gesprek met de bewoners, over vroeger, hun familie, de kinderen, Hoogstraten enz... wat de spontaniteit en de enthousiaste deelname bevorderde. Wat de fotografische aanpak betrof, hadden de studenten een mooi voorbeeld aan het werk van Stephan Vanfleteren. Het fotograferen met een groot diafragma, weinig scherptediepte in de achtergrond en het mooie invallende daglicht, werd een uitdaging. Maar de studenten zijn er absoluut in geslaagd! Het werd een fijn samenwerkingsproject met een sterke reeks beelden “Portret van een Bewoner” als eindresultaat. De opleiding fotografie IKO Hoogstraten valt onder volwassenenonderwijs binnen het Deeltijds Kunstonderwijs en staat open voor iedereen vanaf 18 jaar. Meer info: http://www.iko-dekunstacademie.be. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

41


42

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEER

Radio Valencia Muziekquiz MEER - Team HEROES schreef zoals vorig jaar ook de vierde editie van de Valencia Muziekquiz op zijn palmares. Van de 18 deelnemende ploegen waren zij de beste. Op de foto zie je vlnr. May Verheyen, Francois Backx, Roger Embrechts, Marleen Lambregts, Dion Gommers, Herman Martens en organisator Dennie Damaro. (ma)

Fietszoektocht MEER - Op zondag 9 juli organiseert de KWB van Meer haar jaarlijkse fietszoektocht. Deze tocht voert jong en oud langs de rustige wegen in Meer met hier en daar wat vragen en foto’s die toch de nodige aandacht vragen. Voor alle deelnemende kinderen is er een prijs voorzien. De afstand van deze fietstocht is on-

geveer 14 km (met een tussenstop). Inschrijven kan die dag van 13 uur tot 14.30 uur. Voor wie kiest voor een minder sportieve uitdaging is er een zomers terras met een ruime keuze uit verschillende bieren, gezelligheid gegarandeerd! Dit alles vindt plaats op de koer aan de Bib, Meerdorp 4. (red)

Wakeboard & Adventure MEER - Vijf dagen extreme fun! Leer de basics van het wakeboarden & waterskiën of verbeter je skills onder begeleiding van het Goodlife team. Naast het water is er dagelijks een gevarieerd aanbod van avontuurlijke activiteiten zoals touwenparcrous, boogschieten, kano racen en nog veel meer. Check alvast de website

www.goodlifecablepark.be en https://www.facebook.com/goodlifecablepark Praktisch: ‘Wakevoard & Adventure’ van maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus telkens vanaf 10.0 uur in De Mosten in samenwerking met Goodlife Cablepark. Er is vooropvang van 9 tot 10 uur.

KWB Volleybaltornooi MEER - Een KWB volleybaltornooi staat gelijk aan een sportieve, gezellige dag voor collega's, vrienden en de hele familie. Het tornooi telt 3 reeksen: gevorderden, mannen recreatief, gemengd recreatief. Het inschrijvingsgeld bedraagt €20, waarvan je op de dag zelf €5 terugkrijgt.

Praktisch: KWB Volleybaltornooi op zondag 27 augustus van 10 tot 18 uur op het oude voetbalterrein van KFC Meer.

Tweedehandsbeurs kinderartikelen MEER – Op zondag 15 oktober organiseert de Gezinsbond van 11 tot 12.30 uur een tweehandsbeurs voor kinderartikelen, namelijk kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed. Dit heeft plaats in lagere school De Meerpaal. Oktober is nog ver van kant, maar de organisatoren hopen dat je er tijdig aan denkt om spulletjes bij elkaar te houden.

Je wil kopen Je kan terecht in de Lagere School van 11tot 12.30 uur voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Ge-

kochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa - enkel cash te betalen.

Je wil laten verkopen Inschrijven kan vanaf 16 sept. ‘17 tot uitputting van de lijsten bij: Lea Jansen – Beulken 12 Meer – 03/315.44.83 of 0484/33.47.63. Daar krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,50 euro voor leden en 4.00 euro voor niet-leden (lidkaart meebrengen). Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen (8.30 - 9.30 uur) en op te halen (14.30 - 15 uur). De Gezinsbond zorgt voor de verkoop. (red)

Danslessen voor jongeren MEER - Wegens het groot succes van de voorbije dansseizoenen organiseert de Gezinsbond Meer ook dit jaar voor het twaalfde jaar danslessen voor verschillende leeftijden, van 3 tot en met 16-jarigen en ook een Jazz-uurtje voor de +16 jarigen. De dansjuffen Amy & Joyce begeleiden dit wekelijkse uur sportief plezier in de turnzaal van Lagere School De Meerpaal. Het aantal plaatsen per groep is beperkt. De lessen lopen van zaterdag 16 september 2017 tot en met 5 mei 2018 (onder voorbehoud), uitgezonderd schoolvakanties. Free Stylers: geboren in 2001tot 2005 van 11 tot 12 uur Teenies: geboren in 2006 of 2007 van 12 tot 13 uur Hip Hoppers: geboren in 2008 en 2009 van 13 tot 14 uur Swingers: geboren in 2010 en 2011 van 14 tot 15 uur Danskiddies: geboren in 2013, 2014 en 2015 van 15 tot 15.30 uur Disco Kids: geboren in 2012 van 15.30 tot 16.30 uur Cheerleaders: +16-jarigen van 16.30 tot 17.30 uur Alle info: Gezinsbond p/a hilde.goetschalckx@telenet.be (red.)

Chiro wast je auto MEER - Op zaterdag 1 juli 2017 vindt naar jaarlijkse traditie de autowas van de Chiromeisjes van Meer plaats. Leden verzamelen om 8.30 uur aan de lokalen zodat ze samen met de leiding vanaf 9 uur de eerste auto's in een sopje kunnen zetten. In ruil voor een vrije gift krijgt ook jouw auto een wasbeurt. De opbrengst dient voor het chirokamp in augustus. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

43


MEERLE

Communicanten en vormelingen MEERLE – De maand mei is traditioneel de maand van de communiefeesten. Ook in Meerle waren de kinderen er klaar voor na een heel jaar werken. Met de medewerking van de werkgroepen, de begeleiders en

de leerkrachten maakten ze er mooie vieringen van en konden ze allemaal genieten van een stralende en zonnige dag. Proficiat aan allen. (jaf)

Deze kinderen deden hun eerste communie op 25 mei. (vlnr) Boven: Janik Emilia, Verheyen Charlotte, Broos Thijmen, Schapendonk Bregje, Adams Daan, Christianen Lore en Brosens Mats. Onder: Cox Noor, Elst Fran, Van Haperen Tim, Michielsen Janthe, Christianen Lisa, Rombouts Kiara en Willmese Sverre. (foto: fotografie Conny)

De vormelingen op 20 mei. (vlnr) Boven: Janik Bartek, Boeren Janne, De Geus Giel, Elst Tim, Adams Maarten, Van Gils Wout, Van den Bogerd Birthe, Varlan Ruxandra en Martens Jens. Midden: Hessels IJsbrand, Van Haperen Daan, Pauwels Femke, Snoeijs Thibaut, Adams Ward, Michielsen Jill, Schellekens Lieke en Snoeys Pieter. Onder: Van Leest Lennert, Brosens Senne, Jansen Lennert, Lauryssen Milan, Blezer Cato, Aerts Marie en Schellekens Lissa. (foto: fotografie Conny)

44

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE

PLATINA IN MEERLE

Jan en Marie Huybrechts - Mertens MEERLE - Een echt uitzonderlijke gebeurtenis einde april op Groot Eyssel. Liefst 70 jaar delen Jan en Marie er lief en leed. Op de plek waar Jan het levenslicht zag en buiten een verplichte uitstap tijdens het begin van de oorlog, is hij er altijd gebleven. Marie is hij gaan halen op Hal. Samen hebben ze er een goed gevuld leven geleid. Hard gewerkt, maar toch ook veel van het leven kunnen profiteren. Dat doen ze nog steeds. Ondanks hun gevorderde leeftijd, wonen ze nog thuis en doen zelfs nog veel zelf. Jan (98 jaar ondertussen) en Marie (94 jaar) zijn er verwonderd over dat ze zolang samen en op hun vertrouwde plek mogen wonen. Het is een zeldzaam geluk, waarvoor ze heel blij en dankbaar zijn. Jan en Marie hebben geen kinderen, maar bij de familie van Jan waren er veel in de buurt. Zij hebben nonkel Jan en tante Marie altijd op handen gedragen. En dan zijn er de buren, die dat ook altijd gedaan hebben en nog steeds doen. Samen bezorgden ze het platina paar een onvergetelijke dag. Het was een heel fijne en uitzonderlijke viering. (jaf)

Het platina paar klaar om naar de viering te gaan (foto: Fotodesign, Meer)

Opgepast voor de dode hoek MEERLE - Aanschouwelijk onderwijs noemde men het vroeger. Misschien heeft het nu een andere naam. Maar het doel blijft hetzelfde. Het blijft de kinderen beter bij als ze met eigen ogen kunnen zien en mogen ondervinden wat er in de les op het bord wordt uitgelegd. Kurt Willemse kwam met zijn grote vrachtwagen van Groep Aertssen uit Stabroek om in de les verkeersopvoeding de ‘dode hoek’ te leren kennen. Op het plein achter de oude jongensschool was met linten aangegeven wat een vrachtwagenbestuurder niet kan zien vanuit zijn cabine. De kinderen kregen eerst een presentatie, waarin alles werd uitgelegd. Daarna mocht elke leerling even in de vrachtwagen gaan zitten om zelf te ervaren wat een chauffeur ziet en niet ziet. Zo kunnen ze zelf ervaren waar ze kunnen staan in het verkeer met hun fiets, zodat de bestuurder hen opmerkt. En er minder dodehoekongevallen zouden gebeuren. (jaf)

Zeisen in Den Rooy MEERLE - Op zondag 6 juli organiseert Natuurpunt Markvallei om 7 uur ’s morgens een zeisvoormiddag op de lage beemd in het natuurgebied Den Rooy. Zeisen moet je bij het ochtendgloren doen, daarom zijn de vrijwilligers van de zeiswerkgroep al vroeg van de partij. Wil je het meemaken? Dan ben je zeker welkom, want het maaisel moet ook afgedragen worden en onze zeisers worden alsmaar handiger en sneller. Natuurlijk kan je ook zelf even ‘proeven’ van het zeiswerk. Heb je zelf een zeis, breng die dan gerust mee. Verzamelplaats: Gemeenteplein 1 in Meerle – maar een telefoontje vooraf is aangewezen 0490119423). Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be of Bart Royens (bart.karolien@scarlet.be - 0490119423). (ao) Na het zeisen wordt het maaisel afgedragen, het resultaat wordt een prachtige plantenweelde. (Foto Wim Verschraegen)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

45


MEERLE

Met de huifkar naar de Mariaviering meenteplein. Het werd een mooie tocht door de natuur van de Goudberg. Het was goed weer, niet te warm voor de huifkar en toch warm genoeg om de viering aan de grot te laten doorgaan. In Meersel-Dreef werd iedereen welkom geheten met een drankje en een woordje van Toos; ook enkele andere bedevaarders die mee de viering volgden. De viering werd voorgegaan door mijnheer pastoor en Benno. Marie Mertens offerde in naam van alle zieken een kaars, Gust bracht de bloemen naar het altaar. Er waren aangepaste teksten en liedjes voor Moeder Maria.

MEERLE - Samana (ziekenzorg) Meerle bestaat 50 jaar. Daarom werd de traditionele Mariaviering in Meersel-Dreef een speciale editie

op 18 mei. In plaats van met de auto’s reden ze met twee huifkarren naar Meersel-Dreef. Om half twee vetrokken die van op het ge-

De bedevaarders staken nog een kaarsje aan en gingen dan naar het zaaltje bij de paters, waar broodjes en appelflap al klaar stonden. Gezellig samen eten, terwijl Toos al wat uitleg gaf over de komende kermisuitstap, een boottocht in de Biesbosch. Ze bedankte Rien en de twee chauffeurs van de huifkarren. Die vervolgens weer voor de veilige terugrit zorgden. Een fijne tocht! (gvb/jaf)

Bernardusoctaaf Ulicoten met projectkoor MEERLE/ULICOTEN - Op zondag 20 augustus gaat het Bernardusoctaaf in Ulicoten weer van start. Het thema dit jaar is: ‘eenheid in verscheidenheid’. Men hoopt ook dit jaar met vele pelgrims vanuit de wijde regio bij de Bernarduskapel op de feestdag van de H. Bernardus Eucharistie te vieren in de buitenlucht. De H. Bernardus (die leefde van 1090 tot 1153) is de patroon van de Ulicotense parochie, hij wordt aangeroepen voor reuma, veeziektes en in geestelijke nood. De eerste bedevaart naar Ulicoten vond plaats in 1822 toen er in Drunen een broederschap was opgericht. Vele jaren waren er processies op 20 augustus, de feestdag van de H. Bernardus. In 1945 is de huidige Bernarduskapel in de Bosstraat opgericht. Sinds 1990 kent van de Bernardusverering een heropleving, vanaf 1995 wordt het octaaf weer als achtdaagse verering gevierd. Op zondag 20 augustus verzorgt het parochiekoor van Ulicoten de zang. De Sint Ambrosiusgilde uit Gilze en Sint -Willibrordusgilde uit Alphen zullen ook weer van de partij zijn. De viering wordt voorgegaan door pastoor Jos Demmers. Tijdens de zeven volgende dagen is er telkens een viering, deze wordt muzikaal opgeluisterd door wisselende koren en zanggroepen. Speciaal is dat er op 22 augustus een projectkoor gevormd wordt, repetitie om 17.30 uur, even pauze en om 19.00 uur samen zingen. Zangers en zangeressen zijn van harte welkom om mee te doen.

46

Aanmelden bij Jacqueline van der KaaSwolfs, tel.: 0031-135199522 of per mail Jvanderkaa.swolfs@gmail.com. Vanuit Meerle vertrekt er jaarlijks een groep pelgrims te voet naar Ulicoten o.l.v. Ann Heestermans-Verheijen. Voor meer informatie en juiste vertrektijd en –plaats kunt u haar mailen: annverheijen@hotmail.com.

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Op 20 augustus staat er ook een kleine kermis in Ulicoten op het plein bij de Bremerpoort in de Bernardusstraat. Deze wordt georganiseerd door enkele Ulicotenaren. Ook aan de inwendige mens is gedacht. Het volledige programma van het octaaf en alle nuttige informatie vind je op de website van de parochie Ulicoten: www.parochie-ulicoten.nl (jvdk/red)


MEERLE

GOUD IN MEERLE

Philippe en Evelyne de Bruyn - Voortman MEERLE - Philippe en Evelyne mogen dan nog een deel van het jaar dicht bij kinderen en kleinkinderen in Brussel wonen, toch voelen ze zich heel thuis op de Voort. Het gebuurte beschouwt hen ook honderd percent als van de Voort en had dan ook de ereboog klaargezet voor hun gouden jubileum. Evelynes geschiedenis is vervlochten met Meerle. Als telg van het geslacht Voortman, van Den Rooy, woonde ze weliswaar in Gent, maar bracht ze heel veel tijd door op het landhuis Ipenrooy van haar vader Pierre. Toen dat na het overlijden van haar ouders door haar broer gekocht werd, liet ze samen met haar zus en haar man Philippe een zomerhuis bouwen aan de overzijde van de Voort. Evelyne werd geboren in Gent en groeide er op. De vakanties werden steevast in Meerle doorgebracht. Philippe kwam in 1934 in Brussel ter wereld. Net als de familie Voortman was de familie de Bruyn actief in de textiel, in Dendermonde, tot dit in 1914 volledig door de Duitsers platgebrand werd en Philippes vader noodgedwongen naar Brussel verhuisde. Hij bleef zelf actief in de textiel met een handelsagentuur voor speciale textielstoffen. Hij ontmoette Evelyne op een familiefeest en nadien stapten ze in het huwelijksbootje. Samen kregen ze drie kinderen: Benoit, Valerie en

De familie de Bruyn - Voortman op weg naar de plechtige viering in de kerk. Christophe. Die zorgden op hun beurt voor acht kleinkinderen. Hun vakanties brachten ze altijd door in het landhuis Rietvelden op de Voort. Nu de kinderen het huis uit zijn en Philippe op pensioen is, gebeurt dat steeds meer. Ze houden erg van de rust en de natuur van Meerle om te bekomen van het drukke Brussel. Dat ze hier niet permanent wonen, heeft vooral te maken met de kleinkinderen, die hun aandacht vragen. En

Evelyne geeft in Brussel taallessen Frans aan volwassen vrouwen, meestal asielzoekers uit Afrika. Dat engagement wil ze graag volhouden zolang de gezondheid het toelaat. Philippe houdt van zijn tuin in Meerle, van de bossen en van de jacht. Samen met familie, vrienden en buren hielden ze in de tuin op de Voort een heel mooi jubileumfeest. Het was een stralende zonnige dag, die ze zich nog lang zullen herinneren. (jaf)

Yoga bij Ciska MEERLE - Yogales volgen op een unieke locatie in een kleine groep? Dat kan sinds kort in Meerledorp 33 in de kleine yogastudio gelegen in de achtertuin van Ciska en Daniël. De natuurlijk en eigenzinnig vormgegeven studio biedt ruimte aan 8 personen. Door de kleine groep heeft de docent oog voor elke leerling. Ciska geeft de lessen zo vorm dat ze in principe voor iedereen te volgen zijn. Jong, oud, man of vrouw: iedereen is welkom. In elke asana (yogahouding) is er de mogelijkheid om de uitdaging op te zoeken of om het juist op een zachte manier uit te voeren. Elke les van 75 minuten gaat volgens een vaste opbouw: aan het begin maak je in gedachten een nulmeting van hoe het met je gaat, vervolgens worden de spieren opgewarmd en bouw je door naar de piek van de les. Hierna worden de houdingen weer minder intensief en volgt een welverdiende eindontspanning. Je hoeft dus heus niet je benen in je nek te kunnen leggen voordat je een yogamat kan betreden. Het mooie van yoga is dat er voor iedereen iets te halen is. Boek je proefles gemakkelijk online via www.yogabijciska.com

Wandelen in de Elsakker MEERLE – De maandelijkse zondagswandeling van Natuurpunt Markvallei voert op 3 september naar domein Den Elsakker. Natuurgidsen Ria Van Aelst en Ingrid Brosens, zelf uit Meerle, verwelkomen geïnteresseerde wan-

delaars om 8.45u uur bij de kerk in Meerle (Gemeenteplein 1). Den Elsakker voorstellen is wellicht overbodig, maar het gebied verandert voortdurend. ANB boekt er prachtige resultaten en de heide staat ongetwijfeld in bloei.

Het is dus zeker de moeite om samen met de Meerlese gidsen van Natuurpunt een kijkje te gaan nemen. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (ao)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

47


MEERSEL-DREEF

Kermis verandert geweer van schouder

MEERSEL-DREEF – De jaarlijkse kermis komt er weer aan, en dit zorgt bij de gebuurten weer voor veel bedrijvigheid. Hopelijk is het gebuurte Moleneinde wel van de partij, bij deze alsnog een warme oproep aan hen. Om tegemoet te komen aan de eisen van de foorkramers en voor de leefbaarheid van het hele kermisgebeuren, wordt dit jaar de kermis over een andere boeg gegooid. Evaluatie nadien zal zeker nodig zijn. Een overzicht.

Fanfare De kermis wordt traditioneel ingezet door Fanfare Voor Eer en Deugd op zaterdag 8 juli om 15.30 uur. Het vertrekpunt ligt bij de Zevenster, en waar het eindigt, dat weet je nooit.

Ker(k)-Mis Het woord kermis komt oorspronkelijk van kerk-mis, een viering, jaarmarkt of feest ter gelegenheid van de jaarlijkse kerkwijding. Op zondag 9 juli om 11.30 uur is er traditiegetrouw een Eucharistieviering in de Sint Luciakapel op Meersel, ter gelegenheid van de start van de kermis. Terug naar de bron...

De foor Volgende kermiskramen worden verwacht: viskraam, schietkraam, ballenkraam, draaimolen, smoutebollenkraam en touwtje-trek. Er zullen dit jaar geen botsauto’s zijn, en dat is natuurlijk jammer. Misschien moeten we de mosterd in Nederland halen: wil je op een grote kermis aanwezig zijn, dan moet je ook verplicht aan een kleinere kermis deelnemen. Het lunapark komt op het basketbalterrein en de andere kramen kunnen in een U-vorm op de Paterswielparking, dus geen kramen langsheen de straat. De kermisattracties ziijn op zondag en maandag open,

48

maar zijn dinsdag alweer vertrokken. De straat wordt op zondag en maandag tussen de Nieuw Dreef en de Paters Kapucijnen volledig afgesloten vanaf 11 uur.

de nadarhekkens tijdens de voortgang meenemen, om ter plaatse de respectievelijke spellocatie te kunnen afsluiten. Veiligheid primeert natuurlijk.

Kinderspelen

KLJ

De kinderspelen hebben plaats op maandagnamiddag 10 juli op de locatie bij het kermisterrein. Het is de bedoeling dat de kinderen vrijkaartjes voor de kermisattracties kunnen winnen, die zij daarna onmiddellijk kunnen consumeren. Een win-winsituatie voor iedereen.

Traditiegetrouw ontplooit de KLJ ook weer enkele activiteiten om hun kas te spekken. Zaterdag 8 juli treedt de Larry Cook Band op, in combinatie met DJ Loars. Inkom: 5 euro. Plezier van 21uur tot 4 uur. Zondag 9 juli is er een terras op straat voor de bezoekers van de kermisattracties met livemuziek van de 2J’s, gratis inkom, vanaf 14.30 uur tot 20 uur. Maandagavond 10 juli, na de kermisspelen, speelt ’s avonds de coverband Drievoud, wereldberoemd in de hele omgeving, samen met DJ Peter. Inkom: 6 euro.

Maandag Op maandag 10 juli zijn er verklede kermisspelen, zoals die vroeger op dinsdag werden gehouden. De twee kermisdagen worden eenvoudig gewisseld. Om 13 uur is er de voorstelling door de gebuurten bij café De Dreef. Deze voorstelling wordt jaarlijks door jong en oud erg gesmaakt. Humor en satire zijn steeds de hoofdingrediënten van de aangesneden thema’s. De Oude Tramweg wordt hiervoor veiligheidshalve afgesloten tussen 13 en 15 uur. Daarna trekken de gebuurten naar de omgeving van de kermisfoor, waar de andere verklede spelen worden gehouden, gevolgd door de prijsuitreiking.

Dinsdag Op dinsdag 11 juli zullen de volksspelen van café tot café doorgaan. De start is om 13 uur in de Zevenster, nadien volgen café Den Bud, ‘t Jachthuis, Jansen&Jansen om uiteindelijk bij Moskes te eindigen voor de prijsuitreiking. De meeste traditionele spelletjes komen allemaal weer aan bod: paapgooien, lunchspel, vlegelhangen, nagelkloppen, enz. De gebuurten zullen

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

’t Jachthuis Café ’t Jachthuis presenteert op kermiszondag 9 juli in de namiddag vanaf 15 uur eveneens livemuziek met de Postenband (Back in Time) vanaf een podiumwagen op de parkeerplaatsen voor het café. Het verkeerscirculatieplan wordt hierdoor niet beïnvloed, en het doorgaand verkeer kan gewoon blijven passeren.

Ten slotte... Zullen deze belangrijke wijzigingen altijd kinderziektes met zich meebrengen, hopelijk is het geweer van schouder veranderen een goed idee, heeft iedereen veel vakantie, schijnt de zon het hele weekend en de dagen erna, en staat het bier altijd koud. Dit alles onder het toeziend oog van onze wijkagent die regelmatig toezicht zal komen uitoefenen, zo werd beloofd. (JJ)


MEERSEL-DREEF

Karin Sommen onderweg MEERSEL-DREEF - In de weekends van 26 - 27 augustus en 2 - 3 september, telkens van 12 uur tot 18 uur, vindt er weer een expositie plaats in onze prachtige Sint Lucia kapel, Meersel 24. De toegang is vanzelfsprekend gratis. Dit maal laat Karin Sommen (1968) uit Ulicoten-Noord (Nederland) haar kunstwerken bewonderen. Na meerdere opleidingen, heeft ze ook met succes het IKO schildersatelier doorlopen. Het thema van haar werk is het onderweg zijn. Zelf zegt Karin Sommen over haar werk: “De verrassing van het onderweg zijn en alles om je heen te zien veranderen. Van voort te gaan zonder eindbestemming. Bij onderweg zijn is de reis belangrijker dan het doel. Onderweg staat nooit stil – zelfs als je stilstaat. Ik kleur al op en naast papier sinds ik een potlood in mijn handen kan houden. In 1994 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, het kleuren werd schilderen en dat doe ik nog altijd met en op diverse materialen. Tegelijkertijd ben ik grafisch ontwerper en behaalde ik in 2005 mijn bul (c.l.) als filosoof aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Nog altijd niet (nooit) op bestemming, doorliep ik de afgelopen vijf jaar het schildersatelier van IKO de kunstacademie in Hoogstraten - dat ik momenteel met succes heb afgerond. Klaar voor weer een volgende etappe. Net als alle veranderingen onderweg, is ook mijn werk in de loop der jaren getransformeerd. Wat me fascineert aan onderweg is dat het altijd in beweging is. Wanneer je onderweg bent, verandert om je heen voortdurend het beeld, de omgeving. Onderweg kan daarom vluchtig zijn: wat je ziet is snel weer weg. Wat dat betreft, lijkt onderweg zelfs meer een herinnering dan een beeldregistratie. Het beeld dat in je hoofd achterblijft, is een samenvoeging van alle beelden die je hebt gezien tijdens het onderweg zijn. Als je af en toe een foto zou maken tijdens het onderweg zijn, zou dat het onderweg nooit volledig vastleggen. Want foto’s zijn slechts een statisch beeld, een momentopname. En onderweg is nu eenmaal nooit statisch. In mijn huidige werk wil ik mijn ervaring van onderweg visualiseren: het dynamische, het vluchtige, het filmische. Dat doe ik door reeksen van beelden zowel óver als naast elkaar te visualiseren in verschillende technieken. Daarbij ga ik uit van beeldmateriaal dat ik bewust maak tijdens mijn eigen

onderweg zijn. Dat kunnen fotosequenties zijn of filmpjes of schetsen die ik op verschillende manieren verwerk tot beelden. Een voorbeeld daarvan is een reeks gelaagde schilderijen van treinreizen in acryl op canvas die samen met bewerkte fotobeelden de basis vormen voor een animatiefilm. Naast de reeksen in mijn werk maak ik ook op zichzelf staande schilderijen die het thema in meer of mindere mate raken.” Als u, net als ik, benieuwd bent geworden naar haar werken, dan kunt u alvast terecht op haar website: www.karinsommen.nl In elk geval de moeite. Wie overigens zelf eens in de kapel zou willen exposeren, neemt contact op met voorzitter Cris Smeekens van het St Lucia Comité, tel 0474 692 228. (CS/JJ

Parkeerplaatsen aan de Elsakker MEERSEL-DREEF – Agentschap voor Bos en Natuur heeft de toegangspoort in het begin van de Polderdreef op Strijbeek zo’n 150 meter naar achter verplaatst. Hierdoor is er aan één zijde van het begin van de bomendreef een soort parking ontstaan waarop wandelaars hun auto kunnen parkeren. Bezoekers moeten voortaan de aanpalende omliggende landbouwgronden dus niet meer gebruiken om ‘eventjes’ te parkeren, want zij zorgen er voor hinder en schade. Alleen op Strijbeek blijft de parkeerproblematiek aan de toegangsweg bestaan. Een parkeerverbod langs de oostzijde van de straat vanaf het kruispunt met Klein Eyssel tot aan kasteel Dupret zou een mogelijke oplossing zijn, want hier bevindt zich de smalste groenstrook tussen fietspad en de straat. Parkeren aan de overkant in rijrichting is voorlopig de minst slechte oplossing voor fietsers en weggebruikers. (JJ) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

49


MEERSEL-DREEF

‘t Dreefke naar Brussel

Pater Pio dag MEERSEL-DREEF- Op donderdag 17 augustus is het weer de jaarlijkse Pater Pio dag. Deze bedevaart vindt telkens plaats bij de Paters Kapucijnen. Er zijn verschillende eucharistievieringen, een geleide rozenkrans en een kruisweg, met ondertussen mogelijkheid voor een uitgebreide broodmaaltijd. Dit alles onder voorbehoud van wijzigingen en weersomstandigheden. Meer info bij de Paters Kapucijnen, Dreef 38, tel. 03 315 70 30. (JJ)

MEERSEL-DREEF - De tweede en derde graad van de lagere school van ’t Dreefke maakten een studiereis naar Brussel, vooreerst een wandeling

door de mooie hoofdstad en daarna nog een leuk bezoekje aan de VRT. Natuurlijk mocht een selfie met Manneken Pis niet ontbreken. (JJ)

De Schakel met couleur locale MEERSEL-DREEF - De laatste zondag van augustus, op 27 augustus, wordt er door jong en minder jong, door groot en klein, traditiegetrouw, weer ge-Schakel-d in de Kempen. Van Meersel-Dreef tot Veerle en van Balen tot Brecht: één organisatie, één overzichtelijk systeem. Heel het parkoers is afgepaald en tussen de verschillende ‘hutten’ ligt ca 10 km. In deze hutten is er telkens een gevarieerde animatie. Overal is de ‘couleur locale’ te herkennen, met mogelijkheid tot een hapje en een drankje. De deelnemers krijgen zo een bijna onuitputtelijke aantal schakeltochten aangeboden langs goede, rustige wegen met heerlijke plekjes, langs prachtige groene decors en gezellige dorpjes. Deelnemers maken ook kans op waardevolle prijzen. De totale waarde is meer dan 15.000 euro. Batavus schenkt opnieuw twee elektrische fietsen en een kinderfiets. Nieuw: dankzij de Schakel kan je leven als ‘God in Frankrijk’. De organisatie kan de winnaars van deze prijzen naar het zuiden van Frankrijk sturen voor een

verblijf van een week in zes B&B’s van Vlamingen. De waarde varieert van 400 euro tot 800 euro. Als dat geen leuke prijzen zijn. Ook voor de kinderen zijn er weer heel mooie prijzen. De website www.schakel.be is aangepast, al ontbreken er nog wel een aantal gegevens. De Dreveniershut wordt opgesteld op de speelplaats van basisschool ’t Dreefke, Kapelweg 1. Kinderen tot 12 jaar betalen slechts één euro en volwassenen vier euro. Inschrijven kan van 8.00 uur tot 14.00 uur. De opbrengst is ten voordele van KLJ Meersel-Dreef en Ziekenzorg MeerselDreef, in samenwerking met KVLV, Karabijnschutterij St. Antonius en de Dorpsraad. In de Dreveniershut zullen er o.m. optredens zijn van The Romar Dancers (Line dans) en fanfare Voor Eer en Deugd. Mooi weer wordt nu al voorspeld, en dan wordt dit natuurlijk een fijne afsluiter van de zomervakantie. (JJ)

Dreefse Trip MEERSEL-DREEF - De leden van fietsclub de Dreefse Trappers organiseren voor de 15de keer een gezinsfietstocht van ongeveer 25 km. Deze jaarlijkse tocht heeft plaats op zaterdag 1 juli a.s. Je kan inschrijven tussen 13 en 14.30 uur bij café Den Bud. Deelnemen kost slechts 4 euro per fiets. Op drukke kruispunten staan leden van de fietsclub klaar zodat iedereen veilig kan deelnemen. De verkeersregels zijn natuurlijk van toepassing en deelname is op eigen risico. Meer info: www.dreefsetrappers.be. (JJ)

50

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF / MINDERHOUT

Erotiek in Meersel

Buurtsport Venhoef

MINDERHOUT - Kom mee sporten en spelen in de Venhoef. Elke woensdag in juli en augustus tussen 14 en 16 uur zorgt een gediplomeerde sportmonitor voor begeleiding. Kinderen onder 6 jaar welkom met begeleiding. Praktisch: Sporten in de Venhoef. Elke woensdag van juli en augustus van 14.00 tot 17.00 uur op een grasveld in de Venhoef. MEERSEL-DREEF - In de column van de voorbije maand schreef AO over landschapspijn. Een duidelijker boodschap was er niet, daar kan ik niks meer aan toevoegen. Maar in ons landschap kom je gelukkig toch ook mooie dingen tegen, weliswaar gecreëerd door mensenhanden, maar wel functioneel en die geen pijn aan je ogen

doen. En dan heb je nog de niet definieerbare zaken, die zodanig vloeken met de onmiddellijke omgeving dat hier toch wel een glimlach op zijn plaats is. Erotiek in de Meerselse landbouwakkers, meer moet dat niet zijn. De foto spreekt voor zich. (JJ)

Rommelmarkt met eenrichtingsverkeer

25ste Avond-fietsvierdaagse MINDERHOUT - Ook dit jaar kunt u deelnemen aan de 25ste Avond-fiets-vierdaagse en wel van woensdag 5 tot zaterdag 8 juli. De succesvolle formule van de vorige 24 jaren blijft ongewijzigd. U kan tijdens deze vier avonden dus andermaal gezellig fietsen met het hele gezin, de buren, de vrienden en/of kennissen. Elke avond is er een route van 25 à 30 km langs rustige, landelijke wegen. Ook dit jaar zijn weer 4 prachtige routes met prachtige natuur, rust en ruimte. De deelnemer ontvangt u een duidelijke routebeschrijving en kan het traject op eigen tempo afleggen. Op de uitgestippelde routes kom je zelden een café tegen. Onderweg biedt KWB-Minderhout je daarom gratis een drankje en een versnapering aan.

MEERSEL-DREEF - De rommelmarkt van de Fanfare is de eerste twee weken met heel mooi zomerweer gezegend. En dat lokt natuurlijk veel nieuwsgierigen, kijklustigen en kopers naar Meersel-Dreef. Wil je een keer zelf jouw kelder en zolder opruimen en deze spullen verkopen? Dat kan, vanaf 8.30 uur kun je iedere zondag in juni, juli en augustus voor een bedrag van 12 euro, inclusief parking, en dit voor een oppervlakte van circa 10 m², inschrijven bij onze marktleider Jaak Snijders in café Jansen & Jansen te Meersel-Dreef. Je kunt hem ook bellen voor een reservering op telefoonnummer: 03 315 76 59 of 0497 040 818. De rommelmarkt begint om 9 uur en eindigt om 14 uur.

De inrichting, het toezicht en de opbrengst zijn volledig voor de fanfare. Vreemd is wel dat dit jaar éénrichtingsverkeer werd ingesteld. Noch de dorpsraad, noch de verkeersraad waren hiervan op de hoogte, en dat roept toch wel wat vragen op. Het autoverkeer wordt gedurende de rommelmarkt bij de grens aan café Moskes via de Kerzelseweg, Heieinde en Nieuw Dreef omgeleid. Een toezichthouder leidt alles in goede banen, zodat er geen wantoestanden kunnen zijn. Deze nieuwe verkeerssituatie was dus ook voor vele Dreveniers geheel onbekend, een vroegere en een betere communicatie was zeker wenselijk geweest. Hopelijk zal dit verkeersproject ten gepaste tijde geëvalueerd worden op haar toepassing en deugdelijkheid. (JJ)

Men kan iedere avond starten tussen 18.30 en 19.30 uur aan het Parochiecentrum. Wie minimum drie van de vier avonden deelneemt, krijgt als extra nog een gezonde verrassing. Voor deis er een mooi, betonnen beeldje. Dankzij gulle sponsors vindt de laatste avond nog een aanwezigheidstombola plaats met prachtige prijzen. Praktisch: Fietsvierdaagse van woensdag 5 tot vrijdag 8 juli. De tocht van 25 tot 30 km vertrekt om 18.30 uur aan het parochiecentrum.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

51


MINDERHOUT

Opening van de topless Minderhoutsestraat jaar werken, omleidingen en ongemak, konden de bewoners van de straat, die zowel Hoogstraten, Minderhout als Meer aandoet, niet langer wachten. Zondag 30 april was de opening gepland en van uitstellen kon geen sprake zijn, ook al moest de aannemer de toplaag asfalt nog aanbrengen. Omwille van het natte voorjaar had men dat nog niet kunnen doen, maar dat mocht de feestvreugde niet drukken.

MINDERHOUT – Nu we opnieuw ongehinderd door de Minderhoutsestraat kunnen rijden, wil-

len we u de feestelijke ingebruikname van de straat in herinnering brengen. Na meer dan een

Om 14 uur verzamelde een grote groep buurtbewoners aan de Statie om in groep, met de fanfare voorop, de straat opnieuw officieel in gebruik te nemen. Onderweg was er een optreden van de jeugdgroep van de fanfare en aan de Meerseweg begon het grote feest. De jeugdbewegingen organiseerden activiteiten voor jong en oud, er was een optreden van The Strawberry City Jazzband en de verenigingen zorgden voor snacks en drank. Kinderen mochten de straat vol tekenen of schrijven en zelfs de stadsdichter was van de partij met een dorpsgedicht voor Minderhout in primeur. Al bij al een groot volksfeest, dat alle ellende van een jaar werk deed vergeten. (fh)

De Trekpaardenvrienden actief MINDERHOUT/MEERLE - De trekpaarden worden nog altijd gekoesterd in de regio Hoogstraten. Er zijn veel fokkers en liefhebbers van dit aloude ras. De onmisbare harde werkers op de boerenhoeven van weleer hebben een meer recreatieve rol gekregen. De Trekpaardenvrienden, een vereniging van zo’n zeventig echte liefhebbers van trekpaarden in de regio, speelt daar handig op in. Met allerlei activiteiten waarbij het trekpaard centraal staat. De seizoenstart wordt jaarlijks ingeluid met een feestavond. Daarna volgt al snel het boomslepen

in de bossen van Baarle-Nassau. “Zo’n twintig paarden worden daarbij ingezet,” vertelt Trekpaardenvriend Jos Godrie. “En elk jaar neemt de publieke belangstelling toe.” Ook de paardenzegening in Meersel-Dreef is traditie. Net als de deelname aan de paardenprocessie in Hakendover. In het voorjaar worden steeds ploegwedstrijden gehouden in Minderhout. Ditmaal week men uit naar een geschikt veld in Castelré. “We hebben daar niet alleen geploegd, maar ook het graan ingezaaid op authentieke wijze,” legt Godrie uit.

“En nu de oogst afwachten.” Het programma vermeldt ook steeds een dagtocht met de paarden in de omgeving van Meerle. Bijzonder is de koopdag die jaarlijks (ditmaal op 18 juni) op het adres Oosteneind 9 te Meerle wordt gehouden. Oude werktuigen en allerlei materialen die met paarden te maken hebben kan men daar, na aanmelding, gratis te koop aanbieden. Dat er die dag veel ‘paardenpraat’ is, laat zich raden. Zondag 16 juli wordt een hoogdag. De Trekpaardenvrienden verzorgen dan de shows op het Tuigpaarden Gala in Chaam, een evenement met bijna driehonderd aangespannen paarden van allerlei rassen. In een specifieke aangespannen wedstrijd voor trekpaarden dingen een aantal Paardenvrienden mee naar de titel Open Chaams kampioen 2017. Rijders als Jos Godrie uit Meerle en Gust Stoffels uit Minderhout plaatsten zich bijna jaarlijks voor de grote finale. De jeugd van De Trekpaardenvrienden komt daar voor een massaal publiek in actie in een spectaculaire competitie met de onderdelen stoelrijden, draverij en thally-ho. Thally-ho is stap, draf en dan een ronde in rengalop. Vorig jaar was Cindy Godrie uit Rijkevorssel met Amber overall-winnares. Het nonstopprogramma in Chaam duurt van 9.30 tot 18.00 uur. Info: 0031-161492048 en www.trouwekameraden.nl

Cindy Godrie in Thally-Ho met Amber

52

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De Trekpaardenvrienden sluiten hun seizoen af met ploegwedstrijden in Poppel (6 aug) en met een presentatie op de Boerendag in Alphen op 12 augustus. (fh)


MINDERHOUT

Joggen voor Beginners MINDERHOUT - Het is haast een traditie in Minderhout: Joggen voor Beginners. Zodra het zomertijd is trekken sportieve leden van de KWB en KVLV de hardloopschoenen aan om weer snel in conditie te komen. Op de woensdagavonden is er begeleiding van Han en Jan, op de zaterdag moeten de lopers de tijden zelf in de gaten houden. Ook dit jaar vonden de trainingen plaats op het mooie MVV-terrein. De jeugd was meer dan goed vertegenwoordigd en het doet de organisatie deugd om zoveel jong talent aan het werk te zien. Het grote doel is, om na 10 weken oefenen in staat te zijn om 5 kilometer te lopen tijdens de Kapellekensloop van de KWB. Op woensdag 31 mei was de generale repetitie met het verkennen van het parcours van de Kapellekensloop. Iedereen wist de 5,2 kilometer af te leggen en aangezien dit het doel was, was iedereen ‘geslaagd’ en kon er een drankje worden genuttigd. Alle deelnemers hebben zich vol vertrouwen ingeschreven voor de Kapellekensloop van 10 juni. Veel succes allemaal en graag tot volgend jaar. (fh)

GOUD IN MINDERHOUT

Piet De Bie en Martha Goossens

Op zaterdag 27 mei vierden Piet De Bie en Martha Goossens onder een stralende zon hun gouden huwelijksjubileum. Samen met hun kinderen en kleinkinderen hebben ze enorm genoten van deze dag. Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren samen.

De familiefoto: v.l.n.r. kleinzoon Joppe, schoonzoon Dirk, dochter Marleen, kleindochter Yana, kleinzoon Niels, Piet en Martha, zoon Koen, kleinzoon Sietze, kleindochter Saartje, schoondochter Inge, kleindochter Myrthe, kleinzoon Wout en vriendin Sara, dochter Nicole, schoonzoon Stef en kleinzoon Daan. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

53


MINDERHOUT / WORTEL

Viergeslacht in Minderhout

KWB-Landlopersjogging WORTEL - Het is nooit te vroeg maar ook niet te laat om te starten met een goed loopschema. Maar het is vaak de hoogste tijd om te gaan bewegen. Meteen goed als training voor de mooiste jogging van de Noorderkempen, de KWBLandlopersjogging Wortel. Op vrijdag 25 augustus 2017 wordt deze gezellige jogging voor de 15de maal gelopen. De organisatoren rekenen op iedereen die in het verleden al eens deelgenomen, geholpen, gesponsord of de wedstrijd gesteund heeft.

MINDERHOUT – Vier opeenvolgende generaties, die allemaal in Minderhout wonen, vormen dit viergeslacht. Een trotse overgrootmoeder Maria Van Gestel, 91 jaar, met haar 53-jarige dochter Lea Van Aelst, haar kleindochter Liesbeth Vervoort, die 26 jaar is, en haar achterkleinkind Fien Balemans, geboren op 3 mei 2017. (fh

Zoals de voorgaande jaren kunnen de deelnemers kiezen voor de afstand van 3, 6 of 9 kilometer, tenzij men gaat voor de lange afstand van 10 Engelse mijlen door de mooie dreven van Wortel-kolonie. Voor het vertrek van de volwassenen is

er eerst een kidsrun van 500 of 1000 meter naar keuze. Ook dit jaar gaat de opbrengst naar een plaatselijk goed doel. Dit jaar is dat een multi-media update in de parochiezaal, zodat alle verenigingen ervan kunnen genieten. De Landlopersjogging Wortel maakt deel uit van het criterium van de Noordloper en wordt georganiseerd in samenwerking met de sportdienst van Hoogstraten en CM. Op de site van de jogging vind je alle informatie, maar ook foto’s en uitslagen van vorige edities. Misschien vind je een foto waar je op staat of kan je de eigen tijd van vorig jaar bekijken om dit jaar (nog) beter te doen… (fh)

Ook veel Oost-Europese kopers MINDERHOUT – Nadat in de omliggende dorpen in april en mei al een garageverkoop georganiseerd werd waar veel belangstelling voor was, was het de beurt aan KWB Minderhout. Op zondag 21 mei organiseerden zij voor de achtste maal hun garageverkoop. Er waren maar liefst 85 officieel ingeschreven deelnemers netjes verspreid over gans het dorp. Alle adressen en aanbiedingen waren netjes opgelijst, zodat enkel de weermaker roet in het eten kon gooien. De organisatie, de verkopers en de kopers hadden geluk want 21 mei was een fraaie voorjaarsdag. Van heinde en verre kwamen de kopers naar Minderhout. Al vanaf 7 uur

54

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

in de morgen was het druk in het dorp. Zodra een verkoper de garagedeur opendeed, waren er kopers. Er was dit jaar opvallend veel kleding in de aanbieding, naast meubelen, prullaria, tuinspullen, speelgoed en zoveel meer. De kopers kwamen voornamelijk uit de Oost-Europese landen en ze bleken goede onderhandelaars. Zonder blikken of blozen werd de prijs van 50 cent naar beneden bijgesteld tot 30 cent. Graag of niet. Bij zo’n garageverkoop is ook een moment waarop buren elkaar nog beter leren kennen en plannen smeden voor de verkoop voor volgend jaar en de (te) lang uitgestelde straat-BBQ. En dat is een extra bonus. (fh)


WORTEL

Om het bouwverlof aangenaam in te zetten

Wortelkermis 2017 Voor de kinderen WORTEL - Op zondag 9 juli organiseert jeugdhuis ’t Slot haar inmiddels traditionele bengeltjeskermis. In De Boomkens kunnen de kinderen zich tussen 14 en 18 uur uitleven op een springkasteel of aanschuiven voor grimage. Tussen 15 en 17 uur is er een optreden van Magic Danny. Op maandag 10 juli verzamelen de kinderen om 13.30 uur met hun versierde fietsjes aan café De Nieuwe Buiten. In twee leeftijdsgroepen fietsen

ze een gedeelte van het afgesloten wielerparcours. Alle kinderen krijgen een medaille en een leuke attentie. Er zijn enkele extra prijzen voor de mooiste en origineelste versieringen. Praktisch: Wortelkermis voor de kinderen met Bengeltjeskermis op zondag 9 juli tussen 14 en 18 uur en op maandag 10 juli versierde fietjes bij café De Nieuwenbuiten om 13.30 uur.

’t Slot viert vier dagen feest in de Boomkens Vrijdag 7 Juli

Zoals gebruikelijk start men op vrijdag in het jeugdhuis zelf. False Archetypes, vier muzikanten en hun frontvrouw openen met pop-punk en punk rock. De tweede band, Kids In The Sandbox, stond in 2015 op het kermispodium. Kids In The Sandbox sluit nu vrijdag af met hun rocksound.

Zaterdag 8 juli

De tweede kermisdag bestaat sinds enkele jaren uit twee bands en twee dj-acts. De opener op zaterdag is Garagerockband Black Leather Jacket. In 2013 wonnen ze de publieksprijs van Kamp Noord, in 2016 werden ze geselecteerd voor Humo’s Rock Rally en begin dit jaar haalden ze de finale van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Dan trekt men de lijn van garagerock door met Magnetic Spacemen. Met hun debuutalbum ‘Youth Glory’, dat uitkwam september 2016, spelen ze nu in heel Nederland en Duitsland, evenals enkele shows in België, waaronder op Wortel Kermis! Na de bands op zaterdag is het tijd voor de dj's. Het dansfeest wordt geopend door T.Mastis. In tien jaar tijd veroverde hij Vlaanderen, van tentfuiven tot de grootste festivals. De tweede dj van de avond is Freaquency. Hij draaide vorig jaar op Wortelkermis en doet dat dit jaar nog eens over omdat hij zo goed was.

Zondag 9 juli 2017

Op zondag staat als eerste groep een stelletje prettig gestoorde Nederlanders op het podium.

Iguana Death Cult, een viertal uit Rotterdam, speelt een mix van Garagerock, Psychedelica en Surf. De tweede band is de meest internationale van het kermisweekend. Gas House Gorillas is een rockabilly band uit de Verenigde Staten. Maar noem ze geen gewone Rockabilly band, want ze brengen Rockabilly opgehitst door Blues en Swing. Zondag is met afsluiter Wc Experience een volledig internationale avond, ook al is deze band maar van net van over de grens. De vijfkoppige band maakt al meer dan 25 jaar lolbroekenmuziek. Hou je vast voor een spetterende show waar je kunt meebrullen.

Maandag 10 juli 2017

De laatste dag van de vierdaagse wordt geopend door Shotgun Sally, een band uit het Leuvense waarin frontvrouw Katrien wordt bijgestaan door vier mannelijke muzikanten. De voorlaatste muzikale act van de kermis is de Nederlandse bende van Giant Tiger Hooch, die ook in 2013 al op dit podium stond. De Amsterdamse band doet na meer dan 10 jaar een afscheidstour. Wortel Kermis is hun enige en dus ook laatste passage in België. Dat staat garant voor een klapper van een show! Naar aloude traditie sluit een coverband Wortel Kermis af. Private Zoo is een rockcoverband die staat als een huis. Covers van Adminiral Freebee tot Royal Blood, van Blink 182 tot Arctic Monkeys en van dEUS tot Foo Fighters. (fh)

Grote prijs Nieuwen Buiten WORTEL - Café De Nieuwen Buiten organiseert in samenwerking met de Vlaamse Wieler Vereniging (V.W.V.) twee wielerwedstrijden . Zowel vergunninghouders als niet-vergunningshouders met een daglicentie zijn welkom. In de eerste wedstrijd, om 14.30 uur komen de 40plussers aan de start en om 16.30 uur starten de deelnemers jonger dan 40 jaar. De wedstrijden hebben plaats op een gesloten omloop. In beide koersen zijn er elke ronde premies voorzien, naast een extra prijs voor de renners die eerste, tweede en derde eindigen. Praktisch: Kermismaandag 10 juli wielerwedstrijd voor 40-plussers om 14.30 uur en 40-jarigen om 16.30 uur in de Grote prijs café De Nieuwen Buiten. (fh)

Kermiswandeling naar het Brandven WORTEL – Op zondag 9 juli organiseert de Sint-Jorisgilde voor het zevende opeenvolgende jaar een kermiswandeling. Men vertrekt om 10 uur aan De Guld voor een relatief korte wandeling naar het Brandven in de omgeving van het kerkhof van Wortel-kolonie. Het Brandven is de plaats waar in de nacht van 27 op 28 mei 1944 een Engelse Halifax bommenwerper door een Duitse nachtjager in brand geschoten werd en neerstortte. Drie van de zeven bemanningsleden kwamen om het leven. De vier overlevenden probeerden met de hulp van de plaatselijke bevolking uit Duitse handen te blijven, maar werden uiteindelijk toch opgepakt. Zij overleefden als krijgsgevangenen de oorlog. Zeventig jaar later, in augustus 2014, werd op die plaats op initiatief van Erfgoed Hoogstraten een herdenking georganiseerd en een bord geplaats om de herinnering aan het voorval levendig te houden. Praktisch: Zondag 9 juli, kermiswandeling naar het Brandven. Vertrek om 10 uur aan De Guld. (fh)

Omleiding tijdens de kermis WORTEL - Maandag 10 juli is doorgaand verkeer door Wortel onmogelijk van 13 tot 19 uur, en dit in de volgende straten: Worteldorp, Klinketstraat, Bouwhoef, Keirschot, Zandstraat, Rooimans en het gedeelte van de Langenberg vanaf café De Nieuwe Buiten tot aan Worteldorp.

Plaats je auto dus buiten het parcours als je nog weg moet, en verwittig eventuele bezoekers vooraf. Voor de Oude Weg geldt dat het éénrichtingsverkeer er tijdelijk wordt opgeheven; er is een ontsluiting langs de Moerklokstraat en zo naar Poeleinde en de Beukendreef. (fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

55


WORTEL

Met medewerking van De Raam

WORTEL - Dichtbij de tuin van de familie van Dennis Verschueren en Mieke Fransen die met hun drie kinderen aan de Oude Weg in Wortel wonen, vond een van hen een zwerm bijen op een boomtak.

Laurijssen en hij had al meteen zijn "gerief" bij: hoed met daaraan een grote voile die zijn nek, hals en gezicht beschermde; ook nog een mand, de fameuze bijenkorf. Daarin kwamen de bijen terecht nadat ze eerst woest in het rond vlogen.

Ze verwittigden het centrum De Raam in Rijkevorsel en nog diezelfde avond kwam een deskundige een kijkje nemen. Dat was Jef

Met veel spanning maar op enige afstand volgden de kinderen Verschueren en ook enige buren al wat er gebeurde, terwijl Jef de uitleg gaf.

Later op de avond kwam imker Jef terug om de korf op te halen en toen bleek dat bij de vele bijen ook hun koningin zat. Was dat niet het geval geweest, dan waren de bijen helemaal gedesorïenteerd en zouden wellicht geen zwerm meer kunnen vormen. Nu konden ze in peis en vree samen veilig in de Raam verder leven. (jof)

Een dag genieten voor de 80-jarigen

WORTEL – Op donderdag 18 mei verzamelden de 80-jarigen van Wortel in de woning van Stan Govaerts, Beukendreef 2 te Wortel. Stan stelde niet alleen zijn woning ter beschikking, hij zorgde bovendien voor een fijn gevuld programma. Na een heerlijke lunch reed zijn

56

kleinzoon Kristof met de jubilarissen rond in Wortel-kolonie, waar veel goede herinneringen werden opgehaald. Daarna reed men terug richting Beukendreef om er te genieten van koffie en broodjes met kop en kaas.

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Op de foto herkennen we v.l.n.r.: Frans Vermeiren, Lode Bolckmans, Lizette Snels, Willy van Huffel, Lizette Aerts, Karel Baeten, Godelieve Meyvis, Stan Govaerts, Gilberte van den Langenbergh, Frans Strijbos, José Fransen, Marcel Voet en August Goris.


WORTEL

’t Kan verkeren WORTEL – De bergen zand bij de loonwerker langs de Torendreef waaraan we velen van ons zich al jaren aan ergeren, werden drie dagen lang het unieke decor bij de voorstelling ‘Blue Remembered Hills’ door De Roovers. Deze opvoering maakte deel uit van het project ‘Groeten uit de Kolonie’ georganiseerd door De Warande. Met succes, want de 300 zitjes van de tribune waren driemaal uitverkocht. De Roovers hernamen de theatervoorstelling gebaseerd op een Britse televisiefilm. Na één voorstelling in een zaal speelde men telkens op locatie in Antwerpen, Oostende, op de Waddeneilanden enz. Zeven volwassenen vertolken de rol van kinderen. Als de volwassenen in die rol kruipen, wordt pas duidelijk hoe hard kunnen zijn voor elkaar zijn. Een knap initiatief van De Warande en een boeiende voorstelling. Maar nu ergeren die bergen zand, zo vlak bij de kolonie, ons opnieuw. (fh)

Kruisboog in de kerk WORTEL – Naar aanleiding van de Open Kerkendagen organiseerde de Sint-Jorisgilde Wortel in de parochiekerk een initiatie kruisboogschieten op een afstand van zes meter. Er was geen stormloop van bezoekers, maar het werd een aangename namiddag met een komen en gaan van belangstellenden. Niet enkel van Wortel zelf of de regio, er kwamen zelfs geïnteresseerden uit Heusden-Zolder en Aarschot om kennis te maken met de kerk en de kruisboogsport. (fh)

Met Samana naar Zeeland WORTEL - Op woensdag 24 mei 2017 organiseerde Samana Wortel een daguitstap naar Zeeland. Men vertrok om half tien langs rustige wegen via Wuustwezel, Kalmthout, Stabroek naar de A12 richting Bergen op Zoom. Rond de middag genoot men er van een lunch in restaurant “De Boei”. Daarna reed men langs de Dammenroute, de Oosterschelde tot in Kattendijke verder naar Rilland en via de Oesterdam langs het verdronken land van Zuid-Beveland naar het eiland Tholen, waar men langs de Krabbenkreek naar de Philipsdam reed. In Ouwekerk bracht men een bezoek aan het Watersnoodmuseum. Dit brengt het verhaal van de watersnoodramp in 1953, toen daar meer dan 300 mensen verdronken. Bij de terugrit was er door de file tijd genoeg om afspraken te maken voor een volgende uitstap in september. (hv/fh) DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

57


WORTEL

Heropening Klapekster Feestprogramma voor vernieuwde Klapekster

Mysterie Poeleinde opgelost WORTEL – Vijftig dagen lang was Poeleinde, en bij uitbreiding heel Wortel, in de ban van de bordjes met spreuken die steeds in grotere getale opdoken in de bermen langs Poeleinde. De inwoners en verenigingen hadden het raden naar het waarom of de bedoeling van de bordjes. Op vrijdag 9 juni ontmoetten de bordjes uit de tegenovergestelde richtingen elkaar ter hoogte van huisnummer 26 C. De bewoonster, Erna Janssens, bleek die dag 50 jaar te worden. Het was een lust voor het oog om te zien hoe familie, buren en vrienden haar tuin versierden. Meteen was het mysterie opgelost: de bordjes bleken dus het werk te zijn van Erna’s creatieve vrienden. (fh)

KVG wandeling Zondag 2 juli wordt De Klapekster heropend met een feestelijk programma. (foto: Wim Verschraegen Op zondag 2 juli wordt vanaf 10.30 uur een publiekshappening georganiseerd in en rond Bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel Kolonie. Het evenement richt zich op gezinnen, maar voor iedereen valt er wel iets plezants te beleven. De Klapekster werd door Natuurpunt Markvallei volledig vernieuwd en is nu helemaal klaar voor de ontvangst van de bezoekers van de Vallei van het Merkske. Op zondag 2 juli wordt de opening een feest voor iedereen. Vanaf 10.30 uur kan je er terecht voor gegidste wandelingen, kinderanimatie, muziek, fietstochten, Vossenstreken, Ekstertje Klap en een overzicht van de werking van Natuurpunt in de afdeling Markvallei. Vossenstreken is meteen een primeur voor Vlaanderen. Deze door de Stichting Kempens Landschap ontwikkelde app maakt verkennen van Wortel Kolonie vooral voor kinderen een echte belevenis. De herder van Kemp vzw is

ook van de partij met zijn kudde, er worden demonstraties gegeven en de live-muziek maakt het ongetwijfeld gezellig toeven op het ruime terras. Een aanrader voor het hele gezin in het hart van Wortel Kolonie!

Programma De hele dag livemuziek, Ekstertje Klap en Vossenstreken, pannenkoeken en demonstraties. 10.30 uur: Lange wandelingen met gids (duur ongeveer 3 uur) 11 uur: Korte wandeling met gids 11 uur: Kinderworkshop knutselen 13 uur: Lange wandeling met gids (duur ongeveer 3 uur) 13.30 uur: Korte wandeling met gids 14 uur: Insectenwandeling 14.30 uur: Korte wandeling met gids 14.30 uur: Kinderworkshop knutselen Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (AO)

Het grote vlinderweekend In navolging van het Vogelweekend organiseert Natuurpunt Markvallie op zondag 6 augustus in Wortel Kolonie Het Grote Vlinderweekend. Tijdens het landelijke telweekend trekken we naar Wortel-Kolonie op zoek naar vlinders. Ook andere insecten zullen aan bod komen tijdens deze wandeling. Bart Hoeymans (0479 79 93 61) en Wim Verschraegen (0497 28 18 66) zijn de gidsen van dienst. Bij hen kan je ook terecht voor meer informatie. Vlindernetjes en loupepotjes mag je zeker meebrengen. Natuurpunt Markvallei stelt ook graag wat excursiemateriaal ter beschikking van de wandelaars. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (AO)

58

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

WORTEL - Zondag 30 juli 2017 richt de K.V.G. de Gelmelwandeling in. Voor deze wandeling kan u vanaf 6 uur vertrekken in de parochiezaal van Wortel aan het Poeleinde 2a. Er zijn wandeltrajecten naar keuze: 5-8-12-17-22-30-42 km. Deze afstanden leiden doorheen het meest bosrijke gebied van de Noorderkempen en tevens doorheen het grensgebied met Nederland. Ook niet-wandelaars zijn welkom. Praktisch: KVG Gelmelwandeling op zondag 30 juli van 6 tot 17 uur, vertrek aan de parochiezaal. (fh)

Samana tombola WORTEL – De eigenaar van volgend lotnummer 140340 wint een aankoopcheck van 50 euro. Wie het nummer 139528 – 139883 140066 – 140471 – 140528 of 140883 kocht, wint een cheque van 25 euro. Proficiat aan de winnaars! (fh)

Dagfietstocht De Klapekster WORTEL - In de Vallei van het Merkske fietst Pasar Rijkevorsel op 13 augustus door drie prachtige natuurgebieden : het beekdal, de Castelreesche Heide en Wortel-Kolonie. Met de prachtige gebouwen van de voormalige landloperskolonie, heeft Wortel Kolonie heel wat moois te bieden om door te fietsen. Praktisch: Dagfietstocht De Klapekster georganiseerd door Pasar Rijkevorsel op zondag 13 augustus om 10 uur bij De Klapekster voor een tocht van 75 km.


SPORT

Nationaal voetbal

HVV in een mooie reeks HVV speelt in het seizoen 2017-2018 in een mooie reeks met vele Antwerpse ploegen.

De tegenstrevers De tegenstrevers in 2de Klasse B - Amateurs zijn Zwarte Leeuw, Sint Lenaarts, KVV Vosselaar, RFC Cappellen, KFC Duffel, KFC Turnhout, City Pirates Antwerpen, Olympia Wijgmaal, Thes Sport, RC Hades, Sporting Hasselt, Spouwen Mopertingen, Bocholter VV, Tempo Overijse, KVK Tienen.

Transfers

Inkomende transfers Bart Cornelissen van Zwarte Leeuw Jasper Cox van Westerlo Tim Hofstede van Zwarte Leeuw Jens Lambrechts van Sint Lenaarts Ruben Meynendonckx van Zwarte Leeuw Nick Van Huffel van Zwarte Leeuw

Uitgaande transfers Dago Arnouts naar Wuustwezel Hamid Bouyfoulkitne naar ??? Mathias Gessner naar Sint Lenaarts Ivan Mateso-Liongola naar Leopoldsburg Jeffrey Pauwels naar Zwarte Leeuw Jordy Roelandts naar Sint Niklaas Nick Van de Walle naar Oosterzonen Vincent Van Hoof naar OJC Rosmalen Frederik Van Opstal naar Sint Lenaarts Gianni Vets naar Zwarte Leeuw

Oefenprogramma maandag 17 juli 19 uur Eerste training zaterdag 22 juli 19 uur Wuustwezel - HVV 1 woensdag 26 juli 19.30 uur Zwarte Leeuw - HVV 1 dinsdag 1 augustus 19.30 uur Sint Lenaarts - HVV1 woensdag 2 augustus 19 uur HVV 2 - Anderlecht U19 woensdag 2 augustus 20 uur Brasschaat - HVV 1 zaterdag/zondag 5/6 augustus Beker van België dinsdag 8 augustus 19.30 uur Vlimmeren - HVV 2 woensdag 9 augustus 19.30 uur

HVV 1 - ASV Geel zaterdag/zondag 12/13 augustus Beker van België woensdag 16 augustus 19.30 uur HVV 1 - Oosterzonen woensdag 16 augustus 19.30 uur Loenhout - HVV 2 zaterdag/zondag 19/20 augustus Beker van België dinsdag 22 augustus 19.30 uur Dosko - HVV 2 vrijdag 25 augustus 20 uur ASV Geel 2 - HVV 2 zaterdag/zondag 26/27 augustus Beker van België zaterdag/zondag 2/3 september Aanvang competitie (RB)

Provinciaal voetbal Minderhout VV In 2de provinciale B De tegenstrevers Volgend seizoen in 2de provinciale B speelt Minderhout VV tegen KFC Wuustwezel, KSK Weelde, KFCE Zoersel, Vlimmeren Sport, KSV Oud Turnhout, White Star, Verbroedering Arendonk, FC De Kempen TL A, KSK Retie, KFC Beekhoek A, Zwaluwen Olmen, Linda Olen, KFC Herselt, KFC Herenthout A en KFC Bevel.

Bekerwedstrijden Groep 1

Olympic Essen - KFC Meer Zaterdag 5 augustus 18.30 uur KFC Meer - KSV Wildert KSV Heibos - KFC Meerle Zaterdag 12 augustus 18.30 uur KFC Meerle - VC Mortsel OG Sint Dimpna - KFC Meer Zaterdag 19 augustus 18.30 uur KFC Meer - KSV Grobbendonk KVC Massenhoven - KFC Meerle

KVNA Wortel in 4de provinciale E De tegenstrevers FC Turnhout B, Olen United, KSK Oosthoven, FC Netezonen, KFC Exc. Vorst, KVV Rauw Sp., KFC Flandria, KFC Verbr. Alberta, KFC Ezaart Sp., KFC De Kempen TL B, KFC Zammel, KFC Beekhoek Sp., FC Punt-Larum, VV MLK. Lichtaart en FC Rosselaar Hulsen

Bekerwedstrijden in Groep 4 Zaterdag 29 juli 18.30 uur FC Zwaneven - KVNA Wortel Zaterdag 5 augustus 18.30 uur KVNA Wortel - SV Aartselaar B Zaterdag 12 augustus 18.30 uur KFC Herenthout B - KVNA Wortel Zaterdag 19 augustus 18.30 uur KVNA Wortel - Verbr Balen (RB)

MVV Gouden schoen 2017

Zaterdag 29 juli 18.30 uur KVV Duffel - Minderhout VV Zaterdag 5 augustus 18.30 uur Minderhout VV - K Lyra TSV Zaterdag 12 augustus 18.30 uur Sporting Burcht - Minderhout VV Zaterdag 19 augustus 18.30 uur Minderhout VV - K Merksplas SK

Meer en Meerle A in 3de provinciale De tegenstrevers KFC Lentezon Beerse, St. Jozef, KFC Schoten, KSOC Maria ter heide, K. Kalmthout SK, Loenhout SK, KVV Dosko, KSK Donk, Exc Kaart, Zandvliet Sport, KFC Poppel, FC Merksem, FC Turk Sport en Ekeren FC

Bekerwedstrijden Groep 4 Zaterdag 29 juli 18.30 uur KFC Meerle - KVC Oostmalle

Afscheidnemend sluitstuk Tom Deckers gaat met brons naar huis, Wim Adams kan een zilveren schoen naast de gouden versie van vorig jaar op zijn schoorsteen plaatsen, maar de hoofdprijs gaat dit seizoen oververdiend naar de nummer 6, Wouter Meeusen

MVV belofte 2017 Bij MVV won Seb Voorn "den Bram" als meest beloftevolle speler.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

59


SPORT

Slotfeest 75 jaar KVNA en 100 jaar voetbal in Wortel Dat men in Wortel 100 jaar voetbal speelt en dat KVNA 75 jaar bestaat, zal men geweten hebben. Een stickerboek, een wandeling langs voor KVNA belangrijke plaatsen, de KVNA Santé VIP barbecue en ten slotte op 27 mei een groot feest om het feestjaar af te ronden. Het was een namiddag lang een drukte van belang. Met wedstrijden van de jeugdploegen, de eerste ploeg tegen de reserven en de All Stars wedstrijd waarin ex-voetballers zich nog eens op het terrein waagden.

Een massa voetbaltalent, oud trainers en bestuursleden samen op één foto. De All Stars met boven staande: Rik Nuyts, Jos Van Bavel, Joris Van Ginneken, Jos Van Ostaeyen, Koen Braspenning, Frans Van Der Kaa, Wim Braspenning, Jef Wouters, Ludo Goetschalckx, Swa Van Gestel, Jos Van Aert, Frans

Brosens, Herman Vanhaute, Bert Snijers, Leo Vanhaute, Jos Roos, Marcel Van Ammel, Gust Meyvis, Jan Elst, Jan Voet, Guy Donkers en Ludo Verschueren. In het midden: Jefke Donkers, Dominiek Bevers, Dirk Snoeys, Wim Vermeiren, Raf Geypen, Sim Verheyen, Pieter Donckers, Tom Van Den Broek,

Op de foto: de laureaten van de Gouden schoen. Die werd gewonnen door Seppe Lenaerts (midden), die een jaar geleden over kwam van Merksplas en bij KVNA blijft. Tweede werd Raf Tilburgs (links) die ooit nog voor Zwarte Leeuw speelde en derde Geert Snoeys, eigen kweek en topschutter.

Willem Plezier en Rob Brosens. Gans vooraan: Nico Braspenning, Dre Snoeys, Dirk Mertens, Joost Debie, Pauleke Vermeiren, Willem Degruyter, Dieter Verschueren, Jef Janssen, Toon Spreuwers, Benjamin Broere, Brent Van Gestel en Hans Peeters (fh)

Prachtige 10e editie van de Meetria triatlon Op zondag 4 juni 2017 om 12:30 u werd de start gegeven van de 10e editie van de Meetria triathlon. Meetria organiseerde dit jaar een recreatieve 1/8e en kwart triatlon non-drafting. Er was opnieuw een massa deelnemers. In de 1/8ste behaalden Johan Adams en Bart Meeusen, beiden uit Hoogstraten, een mooie 2de en 4de plaats bij de categorie H40. Heleen Adams werd 3de bij V16. Bij de trio ’s was de eerste plaats voor Stap Sport uit Meersel-Dreef. De tweede en derde plaats was voor Meetria en Rurema, beide groepen uit Meer. In de kwarttriatlon was er de eerste plaats voor Gerrit Verhoeven uit Meerle in de M60 en voor Carla Van Aert uit Meer bij de F50. (RB)

60

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Meer dan 800 deelnemers in de 25ste Kapellekensloop Zoals u in de vorige editie van De Hoogstraatse Maand kon lezen, organiseerde de KWB op zaterdag 10 juni de 25ste editie van de Kapellekensloop in Minderhout. De weergoden waren de organisatie, deelnemers en kijkers goedgezind. Wellicht kwam dit door de noveenkaars die volgens het vertrouwde draaiboek negen dagen van te voren wordt aangestoken in de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Akker. Rond 13 uur begon het al druk te worden met de jongste lopers, kinderen van 4 en 5jaar. In de Markwijk waren de lange 100 meters uitgezet. Per reeks waren er drie prijzen te verdelen, al moet gezegd dat de medaille, het flesje drinken en de snoepzak ieder kind tot winnaar maakte. Twee uur later waren de 3-kilometerlopers aan de beurt. De kinderlopen zijn een feestje om naar te kijken en hetzelfde geldt voor de 3 kilometer, daar de lopers hier in korte tijd drie maal passeren. Bij de 3 en 5 kilometer moeten we zeker vermelden, dat de deelnemers van het Joggen voor Beginners meeliepen en dat allen de finishlijn haalden. Om 16 uur was respectievelijk de start van de 10 miles, halve marathon, 10 kilometer en 5 kilometer. Bij de langere afstanden was het niet eenvoudig. De zon scheen genadeloos en ondanks de diverse verkoelende tuinslangen langs het parcours, was het zwaar. Diverse deelnemers namen een wijs besluit, door hun afstand niet af te maken en eerder de verkoeling van de kleedkamer op te zoeken. Omdat het de 25ste editie was, had de KWB beslist om extra prijzen te verloten voor de deelnemers. Al met al was het andermaal een meer dan geslaagde editie van de Kapellekensloop, niet in het minst dank zij de inzet van de vele vrijwilligers, sponsors en instanties.

Kleuters geboren in en na 2013 (100 m) Jongens: 1 Robbe Broeckx Wortel 2 Mil Van Delm Deurne 3 Cisse Kerremans Wortel Meisjes: 1 Liesl Raats Meer 2 Lien Tilburgs Rijkevorsel 3 Lenne Brosens Merksplas

3 Saar Lauryssen Hoogstraten

Kleuters geboren 2011 - 100 m Jongens: 1 Brent Buschop Minderhout 2 Rune Buiks Casterlé 3 Gus Van Delm Deurne Meisjes: 1 Jente Brosens Merksplas 2 Elisa Mertens Minderhout 3 Claire Peeters Minderhout

Jogging 5,27 km

Kleuters geboren 2009 en 2010 400m Jongens: 1 Rens Verheijen Hoogstraten 2 Cas De Gruyter Minderhout 3 Sten Mertens Minderhout Meisjes: 1 Madelief Frèrejaen Minderhout 2 Ethel Brosens Hoogstraten 3 Ime Quaars Minderhout

Jongens: 1Axl Hillen Minderhout 2 Seb Peeraer Rijkevorsel 3 Wout Martens Merksplas Meisjes: 1 Mies Kustermans Hoogstraten 2 Fien Adriaensen Minderhout 3 Lenthe Lauryssen Hoogstraten

1 Guido Hendrickx Hoogstraten 2 Niels Koyen Minderhout 3 Guy Arnouts Essen 4 Bram Everaert Hoogstraten 5 Tom Van De Voorde Sint Truiden 6 Dieter Van den Hoeck Brecht 7 Lieven Bekaert Rijkevorsel 8 Wim Joosen Hoogstraten

10 Miles van Minderhout

Kleuters geboren 2005 en 2006 800m Jongens: 1 Vic D'Haeyer Minderhout 2 Jorne Wuyts Hoogstraten 3 Juul Vantherpe Merksplas Meisjes: 1 Anne-Sophie Bremans Hoogstraten 2 Laute Wuyts Rijkevorsel 3 Nola Hopstaken Minderhout

1 Jeffrey Faes Schijf

1 Niels Goderis Wuustwezel 2 Dieter Verschueren Beerse 3 Dylan Pemen Meer 4 Axel Aerts Minderhout 5 Ruben Mertens Minderhout 6 Kurt Aerts Minderhout 7 Roel Van Der Donck Minderhout

Jogging 10,55 km

Kleuters geboren 2007 en 2008 600m

Jogging 3 km

2 Siebe Meeus Retie 3 Ruben Meeusen Hoogstraten 4 Mitch Vassen Sint Lenaerts 5 Bart Van Nijlen Kasterlee 6 Polle Lemmens Hoogstraten 8 Ferre Vanderhallen Minderhout

1 Thijs Anthonissen Brecht 2 Sverre Goetschalckx Rijkevorsel 3 Bart Meeusen Hoogstraten 4 Filip Van Hecke Stekene 5 Ward Mertens Perk 6 Dré Billet Wuustwezel 7 Hans Augustijns Kalmthout 8 Brent Van De Locht Minderhout

Halve Marathon

1 Raf Peeters 2 Benny Aerts 3 Eric Bartholomeeusen 4 Matthijs Peeraer 5 Bart Van Nijlen 6 Siebe Meeus 7 Maria Vranckx 8 Stefaan Ledeganck 9 Erik Rombouts 10 Stefan Wagemans

Kleuters geboren 2012 - 100 m Jongens: 1 Daan Hoedemakers Hoogstraten 2 Matteo Braspenning Beerse 3 Matthias Meeuwesen Minderhout Meisjes: 1 Eloise Uytterhoeven Wortel 2 Charlize Hendriks Minderhout

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

61


SPORT

Sint-Jorisgilde Meerle is de sterkste Halfweg de wedstrijd stond Meerle vrij comfortabel op de eerste plaats met 99 punten voor Wortel met 94 en Loenhout en Meer met 93. Na vijf ronden stond Meerle nog aan de leiding met 160 punten, twee punten meer van Loenhout, Wortel en Meer. In de laatste ronde kon Gust Brosens voor Meerle de zege behouden door te eindigen op 34 punten. Hoogstraten en Meer moesten nog één punt toestaan op Meerle.

MEERLE – Op zaterdag 3 juni namen zeven gilden deel aan het schietspel van de Hoge Gilderaad der Kempen in Loenhout.

Van in de eerste ronde nam Lars van Bavel de leiding voor Meerle met 33 punten, gevolgd door Meer met 32 en Hoogstraten met 31.

Meer won met 194 punten, voor Meer met 191, Loenhout 190, Wortel 183, Hoogstraten 182, Minderhout 180 en Castelré met 163 punten. De rozenprijs ging naar Gust Brosens van Meerle. Het winnende zestal van Meerle bestond uit Lars van Bavel 33, Bram van Dongen 34, Robin van Loenhout 32, John van Haperen 31, Harry Vanderhenst 30 en Gust Brosens met 34 punten. (fsn/jaf)

Tweede editie Urban Run in Seminarie met Escape Room

Een groepje deelnemers nam even rust om aan een volgende ronde te beginnen.

HOOGSTRATEN - Op een zonovergoten speelplaats op het Seminarie in Hoogstraten namen heel wat deelnemers de start voor een rondje van 3 kilometer met minstens 700 trappen. Het parcours werd gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De atletiekpiste werd uit het parcours geknipt. Opnieuw was er de aangename sfeer van vorig jaar. Nieuw dit jaar was de Escape Room. In drie lokalen verspreid over de omloop moesten opdrachten worden uitgevoerd, waardoor een puzzelstuk verkregen werd. Met dit puzzelstuk moest men in de Escape Room aan de slag. Eenvoudig was het niet, maar wel plezant. (RB)

Stratenloop Hoogstraten In de stratenloop op woensdag 14 juni ging de knapste prestatie naar de brandweerlui, die in volle uitrusting deelnamen, maar het podium niet haalden. Bij de heren won Manuel de Backer uit Essen en bij de dames Els Van Hooydonck ook uit Essen. Nog enkele prestaties van deelnemers uit Hoogstraten: Bart Meeusen werd 3de in de reeks M45, Jan Jansen 2de bij M55, Eddy Oomen 1ste in M60, Marcel Gabriels 3de in M60, Guido Everaert 1ste in M65, Pol Geerts 2de bij M70 en Herman Martens 3de bij M70. Bij de Dames was Ellen Van den Broeck 3de bij W45, Carla Van Aert 2de bij W50, Ingrid Wittock won bij W60. (RB)

62

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SARA ZAG

SCHARREL MINDERHOUT - 2017

͚Ŭ ŚĞď ŵ͛Ŷ ĞŝŐĞŶ straat gemaakt ͚Ŭ ǁŝů voor iedereen ͚Ŷ ĞĐŚƚĞ ƚŚƵŝƐ ďŽƵǁĞŶ

© SARA COERTJENS - HOOGSTRATEN

kom je nu meteen met me mee vouwen

INE MIENE MUTTE

Mobbelon

Ine Aerts woonde tot haar 18de in Meer en zakt nog regelmatig af richting Hoogstraten. Soms glimlacht ze, soms fronst ze haar wenkbrouwen. Als ‘verwonderde toerist’ heeft zij de ideale positie voor een objectieve / subjectieve kijk!

zullen overnachten. Met mijn dialectisch vuil bekje klinkt dat meer als ‘mobbelon’ en nu de eigenaars ( mijn schoonouders) in Canada op berenjacht zijn, wordt deze door ons te pas en te onpas van den oprit gereden, liefst geladen met monitors en microstatieven.

Vandaag spelen we met Nashville Bum in Meerle en dit is als het ware een primeur op ons Noordkempische countrypalmares. Meerle is nog niet-ontgonnen-terrein voor ons hoewel mijn eigen muzikale carrière hier een valse start heeft gekend. In de schaduw van mijn vroegere muziekschool zullen wij vandaag laten zien dat muziek niet saai hoeft te zijn en weinig of niets te maken heeft met syncope-titi-ta en met crescendo en diminuendo.

Dat het buiten ongeveer vijfendertig graden is, deert deze zwarte raven niet want allen staan ze daar onberispelijk in ’t lang en ’t zwart. Dat deze zaal nu plots polyvalent blijkt en dus ook even onze brasserie wordt, wordt niet op groot enthousiasme onthaald. Als onze contrabassist, die meer geeft om meerstemmigheid dan om pasta, even een oefenmoment wenst in te lassen, wordt de latent aanwezige ergernis naar ons toe eindelijk geuit. We worden onmiddellijk aangemaand tot zwijgen en er wordt net geen keu door onze strotten geramd. Maken dat we weg zijn hier want in deze broeierige achterzaaltjes van Meerle schuilen meer gevaren dan in eerste instantie gedacht.

Veel meer heeft het voor mij te maken met een gevoel van vrijheid dat we vandaag zullen bekrachtigen door met onze mobile-home richting Meerle te reizen alwaar wij ook op het kerkplein

Eenmaal gearriveerd worden we verzocht naar het zaaltje achter het café te gaan om daar onze maaltijd te nuttigen. Dit zaaltje blijkt een heuse biljartbalzaal te zijn waar op dit eigenste moment een bloedserieus toernooi aan de gang is.

De dames van ‘WUF’ treden nog maar net op en in Meerle spelen ze vandaag een thuismatch. Ze besluiten onmiddellijk de toon te zetten met een choreografische surplus. Deze wufkes kiezen ervoor om allen met hun rug naar het publiek toe te beginnen en om beurtelings om te draaien om hun eerste vocale lijntjes uit te gooien. Het publiek profileert zich meteen als hapgrage karpers want ze bijten wat graag in al het moois dat deze meiden te bieden hebben.‘The sky is the limit’ dachten deze deernes vast toen ze hun show in elkaar staken en beslisten om bij ‘Buurman en Buurman’ op een podium van 2 op 2 den draai te maken. Ook ‘Jolene’ staat op de setlist ( ook op de onze ) en tijdens onze pauze wordt prompt een prachtige samenwerking op poten gezet. Op dit kleine podium in dit tjokvolle café in putteke Meerle wordt ‘Jolene’ fijntjes neergezet door Nashville Bum feat. WUF! Of hoe muziek mensen kan samenbrengen… Dikke keet was het die avond bij ‘Buurman en Buurman’ en dat het caféleven en de livemuziek nog zo’n hoogdagen kennen, stemt mij eigenlijk licht euforisch. Beide zaken lijken soms in een neerwaartse spiraal te zitten, maar vanavond bleek niets minder waar. Whoopie!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

63


SPORT

64

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine

-

met medewerking van Standaard Boekhandel

In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn (y en ij gelden als één en dezelfde letter) De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: Stelt culinair meestal weinig voor 1 – Naar deze eilandengroep zijn de belangrijkste Hoogstraatse Feesten genoemd 2 – Wortel Kermis wordt op dit plein gehouden (2,8) 3 – Onder dit thema gaat Hoogstraten dit jaar ‘over de schreef’ 4 – Turnhouts biertje maar ook uitbaters van een gedeelte van Merksplas-Kolonie 5 – Stekelbees in Meer richt “Themakamp: Mini professor ...” in 6 – Hoofdstad van Noorwegen 7 – Deze wijk richt dit jaar voor de 13de keer een prachtige quiz in 8 – De 2de woensdag in juli & augustus: ... in ’t Groen: Muzikale picknickmiddag 9 – ex-Beerschotvoetballer Jos ... ... (3,4) 10 – Algemene naam van de Wereldwinkel. Bestaat 40 jaar in Hoogstraten 11 – Ze naaien, breien en knutselen met restjes en verkopen het voor het goede doel 12 – Leuke popgroep uit de USA, gecreëerd als tegenhangers voor The Beatles (3,7) 13 – Buurgemeente van Hoogstraten 12

1

1

11

3

10

6

4

9

10

4

4

7

8

8

11

2

2

2

10 9

7

5 6

10

3

8

12

2

3

10

3

2

12

2 10

7

4

5

2 4

2

7 1

9

1

4

9

5

1

10 9

5

1

11 5

8

2

7

4

4

13

6

10

12

4

WIN EEN STANDAARD - BOEKENBON T.W.V. Lynn verhoeven, Heerle te Minderhout wist kermisvermaak te vinden. Proficiat! Zij mag de boekenbon van Standaard Boekhandel gaan ophalen. Veel plezier met de opdracht van deze maand, wanneer het ‘kermisvermaak’ van Heilig Bloed weggeëbd is.

4

5

€35

En misschien win jij ook wel een boekenbon van Standaard Boekhandel! Stuur dan de juiste oplossing (één woord) van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. (lvr)

De beste thrillers van de zomer in één grote voordeelactie Koop twee boeken uit de geselecteerde beste thrillers en krijg 200 punten extra op je klantenkaart. (actie geldig tot eind augustus)

Vrijheid 147 - 2320 Hoogstraten - Tel.:03 314 39 06 sb.hoogstraten@standaardboekhandel.be Open van 9.00 - 18. 00 u - Zondag gesloten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

65


AGENDA

TENTOONSTELLING Van 29 juni tot 30 juli IKO LAUREATEN in het Stedelijk Museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Geopend woensdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.00 uur en na afspraak. Info: 03 340 19 80 Zaterdag 26 en Zondag 27 augustus Zaterdag 2 en zondag 3 september WERK van KARIN SOMMEN van 12.00 tot 18.00 uur in de Sint Luciakapel

HOOGSTRATEN WWW.OPTIEKDOMINIEK.BE

WWW.OPTIEKDOMINIEK.BE

Anne & Valentindag op zaterdag 10 juni 2017 Anne & te Valentindag Exclusief bewonderen: op zaterdag juni 2017 de volledige10 collectie van

Exclusief temerk, bewonderen: het Franse de volledige collectie van het Franse merk,

Zaterdag 1 juli VLAANDEREN FEEST en 15 JAAR VAT VAN ’T STAD op Den Dijk Woensdag 12 juli BOKES IN ’t GROEN van 12.00 tot 14.00 uur in het parkje bij de Gravin Elisabethlaan. Optredens van 2Blond. Jens Broers en Sara Van Opstal brengen ballads. Vrijdag 14 juli MOUTERIJQUIZ om 20.00 uur in LDC Stede Akkers Zondag 16 juli WEGRIT HWT WIELERTOERISTEN, vertrek tussen 8.00 en 11.00 uur aan café De Rijkswacht Donderdag 27 juli ResTANTEs bij Fabrik ArtISTIK van 19.30 tot 22.00 uur in de refter van de Gemeenteschool, Gravin Elisabethlaan Vrijdag 28 en zaterdag 29 juli INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL om 20 uur in de Rabboenizaal Zondag 30 juli AMBACHTENMARKT vanaf 10.00 uur in de Vrijheid en de Gravin Elisabethlaan INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL vanaf 14.00 voor het stadhuis Woensdag 2, 9, 16, 20 en 30 augustus BEIAARDCONCERT om 19.30 uur Sint Katharinakerk

66

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Woensdag 9 augustus BOKES IN ’t GROEN van 12.00 tot 14.00 uur in het parkje bij de Gravin Elisabethlaan. Zondag 20 augustus BEGIJNTJES LAAT BESLUIT vanaf 14.00 voor het stadhuis

MEER Elke zaterdag #MULTIMOVE, wekelijkse turnles van 9.00 tot 11.00 uur in de sporthal van De Meerpaal Zondag 9 juli FIETSZOEKTOCHT van de KWB. Inschrijven kan vanaf 13.00 tot 14.30 uur op de koer van de Bib Zondag 1 juli AUTOPOETSEN door de CHIRO meisjes Van maandag 7 t.e.m. vrijdag 11 augustus WAKEBOARD & ADVENTURE, telkens vanaf 10.00 uur in De Mosten. Vooropvang van 9.00 uur voorzien Vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus AKKERPOP muziekfestival aan het Klooster Zondag 27 augustus KWB Volleybaltornooi van 10.00 tot 18.00 uur op de oud voetbalterreinen van KFC Meer

MEERLE Zondag 2 juli OPENDEURDAG BRANDWEER post Meerle Zondag 6 juli ZEISEN in DEN ROOY verzamelen om 7 uur aan de kerk

MEERSEL-DREEF Elke zondag ROMMELMARKT van 8.00 tot 15.00 uur in De Dreef


AGENDA

Zaterdag 1 juli DREEFSE TRIP, gezinsfietstocht, inschrijven tussen 13.00 en 14.30 uur Zaterdag 8 t.e.m. dinsdag 11 juli KERMIS zie programma blz. 48

uur aan De Klapekster Donderdag 20 en vrijdag 21 juli TENNIS TWEEDAAGSE telkens vanaf 10.00 uur in TC De Langenberg

Zaterdag 17 augustus PATER PIO DAG verschillende eucharistievieringen

Zondag 30 juli KVG WANDELING, keuze uit verschillende afstanden. Vertrek tussen 6.00 en 17.00 uur aan de parochiezaal

Zaterdag 26 en Zondag 27 augustus WERK van KARIN SOMMEN van 12.00 tot 18.00 uur in de Sint Luciakapel

Zondag 6 augustus OPEN TUIN bij familie Van Bouwel, Hof Ter Stokere, De Diept vanaf 9.30 uur

Zondag 7 augustus DE SCHAKEL met Dreveniershut op de speelplaats van ‘t Dreefke

Zondag 13 augustus DAGFIETSTOCHT De Klapekster. Afstand 75 km. Organisatie Pasar Rijkevorsel, vertrek om 10.00 uur bij De Klapekster

MINDERHOUT Elke woensdag in juli en augustus BUURTSPORT VENHOEF van 14.00 tot 17.00 uur op een grasveld in de Venhoef 5, 6, 7 en 8 juli AVOND-FIETSVIERDAAGSE, vertrek tussen 18.30 en 19.30 uur aan het parochiecentrum. Vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus ANTILLIAANSE FEESTEN, muziekfestival in de Blauwbossen

200

Zondag 20 augustus KOLONIEWANDELMING vertrekt om 14 uur aan De Klapekster Dinsdag 22 augustus ResTANTEs gaat naar school, van 19.30 tot 22.00 uur in de refter van de Gemeentelijke basisschool De Wijsneus Vrijdag 25 augustus LANDLOPERSJOGGING, vertrek en aankomst bij de parochiezaal

Donderdag 24 augustus SCHRIJVERS OP STAL met Dirk Draulans en Lize Spit om 19.45 uur in het tuinbouwbedrijd van Steven Schrijvers en Leen Delcroix, Vooraard 14a

WORTEL Zondag 2 juli OPENING DE KLAPEKSTER met feestprogramma vanaf 10.00 uur Van vrijdag 7 tot maandag 10 juli WORTELKERMIS zie programma blz. 55. Zondag 16 juli KOLONIEWANDELMING vertrekt om 14

DE HOOGSTRAATSE MAAND - JULI / AUGUSTUS 2017 -

67


NOODNUMMER

112

Ongeval / Brans / Ziekenwagen Administra. Brandweer 03 314 32

POLITIE

11

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeusen Liesbeth Adams Lieve Christiaensen Nathalie Lambregts Linda Leys Nele Rombouts Kristien Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Vervoort Mia Kathleen Verheyen Katrien Van Gastel Haest Vera Krols Anja Machielsen Kim Aerts Joke

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0494 86 93 84 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0477 04 41 40 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0474 29 33 09 0468 12 64 26 0497 94 46 23 0495 23 02 43 0477 81 27 61 0471 62 42 45

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend 014/410.410

TANDARTSEN zaterdagen, zondagen en feestdagen 090 33 99 69

APOTHEKERS voor wachttijden overdag van 9 tot 22 uur

BEL 0903 99 000

(0.50 euro per minuut)

DANSCLUB OPEN VOOR IEDEREEN! elke dinsdag van 14 tot 18 uur Hertoginnendal, Brugstraat 67 in Turnhout 0479 44 41 04 Vanaf 12 augustus

ook elke zaterdag om 20 uur • zeer grote dansvloer • drankjes aan clubprijsjes • gratis parking

68

0494 86 93 84 0473/25.91.92

Column............................................................2 Hoogstratens ZwemTeam ..............................3 Skype met Jan Schroé in Oslo........................8 Dauwdruppeltje verovert de wereld.............. 11 Het verhaal van Beerschotter Jos Van Aert...12 Bezoekerscentrum van de kolonies...............14 Veertig jaar Wereldwinkel Hoogstraten........19 Restauratie van de kerk van Wortel .............23 Open tuindag – De kippen van Jan Kiek......24 Dertig jaar Akkerpop.....................................26 Jubileumeditie van de Gelmelzwaaiers.........29 Welkom in Hoogstraten................................28 DEZE MAAND............................................29 DORPSNIEUWS - Hoogstraten...................35 DORPSNIEUWS – Meer..............................43 DORPSNIEUWS – Meerle...........................44 DORPSSNIEUWS - Meersel-Dreef.............48 DORPSNIEUWS - Minderhout....................51 DORPSNIEUWS Wortel..............................54 SPORT..........................................................59 Sara zegt - INE Miene Mutte........................63 Filippine........................................................65 Agenda..........................................................66 Wachtdiensten...............................................68

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 31 augustus 2017 KOPIJ Alle kopij ten laatste op

DINSDAG 15 AUGUSTUS

Zelfstandige vroedvrouwen: Christiaensen Nathalie Martens Sandra

INHOUD JULI/AUGUSTUS

redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

- JULI / AUGUSTUS 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.