maart 2017 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Nr. 379 MAART 2017

JAARGANG 33

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27, 2320 HOOGSTRATEN

PRIJS: 2,70 €

www.demaand.be

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

IS DE ROOM VAN DE MELK? TWEE JONGE LANDBOUWERS GETUIGEN

NICK LEENAERTS (MEER)

KAREN STES (MEER)

COLUMN - KOUDE ENKELS, MOOIE MEIDEN CULTUURPRIJZEN 2016 EEN MOOIE KEUZE! DORPSRAAD MEERLE BIJT DE SPITS AF OP EEN HOUTEN FIETS DOOR HOOGSTRATEN SKYPEN MET 1 LEO VLEUGELS - FRANKRIJK

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -


Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

COLUMN Woensdag, 8.20 uur, ik heb de dochter zojuist - goed ‘ingepakt’ tegen de winterkou - achtergelaten aan de schoolpoort van de basisschool. Ik fiets even later twee jongedames voorbij, zestien jaar, schat ik zo. Wat me steeds vaker opvalt tijdens die gezellige ochtendfietstochtjes, is de eenzijdige, uiterlijke samenvatting van die schoolgaande categorie. Ik zie een bloot onderbenen-stukje in het viervoud. Het bezorgt me zo vroeg een winterrillingske… Maar ja, dat hoort nu eenmaal bij die ontzettend koppige, witte gympentrend, vermoed ik. Daarnaast zijn een (liefst) kakikleurige parka, met een nepbontje rondom de capuchon, en een erg skinny jeans eronder, blijkbaar het nieuwe schooluniform. Heel praktisch wel, dan weet je meteen wat je ’s morgens moet aandoen voor een schooldagje. Begrijpelijk. M’n blik verhuist verder naar boven. Over het kapsel van deze jongedames kunnen we tegenwoordig kort zijn: lang, langer, langst. Aja, en los, dat ook, uiteraard. Hopelijk bezorgen ze de plaatselijke kapsalons geen financiële crisis

met al dat knip-uitstelgedrag. De stijltangen draaien ongetwijfeld ’s morgens al overuren in de badkamers. Nee, de zwaartekracht is vast niet de enige schuldige van deze weelderige look. Bij mijn thuiskomst per fiets besef ik dat het hoog tijd is om het heden te toetsen aan het verleden. Na een kastendoorzoektocht komt de klasfoto van 6 Economie-Moderne Talen ter hulp bij m’n visuele analyse. Ik bedank haar dus oprecht met een lachje van vervlogen tijden-vreugde. Ondanks veel Spijkerblauw in deze alleenmeisjesklas merk ik behoorlijk veel verscheidenheid op, vooral dan in haarkleur en -lengte. Piekjes met gel, een carré, rood, zwart, bijna wit… Jaja, er werd zestien jaar geleden door de beoogde doelgroep geëxperimenteerd met de haarbos, zo blijkt! Zou dat het automatische gevolg zijn van het verplichte schooluniform toen? Die gedachte probeer ik stiekem te onderdrukken in mijn hoofd. Alle mogelijke tinten van donkerblauw kwamen immers lange tijd mijn kleerkast niet

in, moet ik bekennen. Een kort bezoek aan mijn lieve buren, op een later tijdstip diezelfde vrije dag, brengt mijn onderzoek in zijn eindfase. De zestienjarige boy next door is ook thuis en zal het dus geweten hebben. Hij werkt enthousiast mee met mijn hersenspinseltjes, waarvoor dank. Zijn antwoorden stellen me gerust. Hij kan zijn lief liefje immers nog (met gemak zelfs) herkennen tussen al haar vriendinnen / spiegelbeelden. Een hele opluchting moet dat zijn. Nog beter: ze mag haar haren gerust opsteken, een ‘schoon kleedje’ dragen, zoals ze wil. Geen enkel probleem. Mooie meiden, wees dus gerust. Die toffe, Hoogstraatse kerels van vandaag vinden alles dik oké. Zolang jij (alsjeblieft jij en niet een ander) onder dat zachtpluizige nepbontje zit. De besluitvorming is hoopgevend, zoals wel vaker: hoe meer van de echte ‘jou’ hoe beter, met of zonder dat deel bloot onderbeen. Bbbbbbrrrrrr, it’s up to you! (SC)

U HELPT TOCH OOK ?

De inkomsten van optredens, verhuur, tap enz. gaan voor het grootste deel naar elektriciteit, verwarming, taksen en andere kosten. Met wat rest worden de hoogst dringende werken uitgevoerd. De vrijwilligers achter zaal CeCilia starten in maart met een sponsoractie om het historisch zaaltje te renoveren. Zie blz. 31. (fh)

2

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


LANDBOUW

Is de room van de melk?

Jonge landbouwers blijven enthousiast Op 23 januari 2017 spoten boze landbouwers in Brussel een gebouw van de Europese Unie vol met melkpoeder, uit vrees voor een nieuwe daling van de melkprijzen. Na de afschaffing van het melkquotum op 1 april 2015 gingen de prijzen in vrije val en kwamen anderhalf jaar later terug op een aanvaardbaar niveau. Karen Stes en Nick Leenaerts maakten deze periode als jonge rundveehouders elk in hun beider bedrijf aan de lijve mee. Toch kon dit hun enthousiasme voor de stiel niet bederven. Integendeel zelfs, zij spreken gepassioneerd over het bedrijf en hun toekomst in de landbouw.

Derde generatie Karen Stes en Nick Leenaerts hebben alle twee een landbouwbedrijf met melkkoeien in Meer. Er zijn tal van gelijkenissen tussen beide bedrijven maar ook heel wat verschillen. Beide bedrijven liggen langs de E19 en de hoge snelheidslijn en hebben in het verleden te maken gehad met onteigeningen voor deze twee grote projecten. Dit speelde zich af in de tijd dat hun grootvader nog het bedrijf runde. Zowel Karen als Nick hebben zich als derde generatie in het bedrijf van hun vader ingekocht en hebben aan het bedrijf een nieuwe stimulans gegevens. Een nieuwe stal, een nieuwe melkinstallatie en meer koeien weerspiegelen het geloof in de toekomst van de landbouw en de rundveehouderij in het bijzonder. De moeilijke periode van de lage melkprijzen ligt achter de rug, maar toch moet het bedrijf nog groeien om mee te kunnen en een aanvaardbaar levensniveau te kunnen opbouwen. Een gesprek met twee jonge bedrijfsleiders over het wel en wee van een hedendaags melkveehouderij.

Karen Stes Karen Stes (22) is de dochter van Marc Stes en Hilde Van Gils. Samen met vader Marc baat zij het rundveebedrijf Stes LV uit in de Spekenstraat in Meer, vlak over de brug van de E19 aan de Terbeeksestraat. Grootvader Jos Stes kwam in het verleden al verscheidene malen in het nieuws omwille van onteigeningen voor zowel de E19 (toenmalig E10) als voor de aanleg van de hogesnelheidslijn. Het bedrijf verhuisde in die tijd van de ene kant van de autosnelweg naar de andere kant. Karen studeerde in 2013 af na het zevende jaar Landbouw in Vito Hoogstraten en kwam bij vader in de zaak. Zij is voor 50 % aandeelhouder in de vennootschap. In juni 2012 kwam zij in De Hoogstraatse Maand in beeld met vijf andere medeleerlingen uit Vito in het artikel “Voor boer en tuinder, een rake keuze”. Zij is intussen getrouwd met Rob Renders en verwacht een kind voor 21 juli. Wij bezochten het bedrijf en schoven bij aan de keukentafel voor een aangenaam gesprek.

Als er één koe bij zit die ingespoten is met antibiotica, kan je heel je melktank laten opruimen DHM: Karen, vier jaar geleden droomde je ervan thuis in de zaak te gaan en had je er veel vertrouwen in. Die droom is uitgekomen, maar verliep alles zoals je hoopte? Ja, ik ben heel content. Ik heb voor de helft het bedrijf overgenomen en werk samen met mijn vader. Dat gaat heel goed, hoewel we alle twee wel een verschillend karakter en verschillende visie hebben. Mijn vader is eerder het rustige type terwijl ik eigenlijk heel gedreven ben. Ik wil vooruit en het op een modernere manier doen. Ik ben in 2013 in de zaak gekomen en intussen hebben we al een nieuwe stal gebouwd en heel wat koeien bijgekocht. DHM: Hoe ziet het bedrijf er momenteel uit? Qua oppervlakte is er niets veranderd tegenover vroeger. Wij hebben 50 hectare in gebruik waarvan 24 ha weiland en 26 ha akkerland. Dat is

Karen Stes in de nieuwe stal: wij streven ernaar om 150 koeien te kunnen melken. voor ons voorlopig voldoende voor basisvoeder en om de mest kwijt te geraken, mits nog een gedeelte via burenregeling. Maar we hebben wel een grote nieuwe stal gezet en heel wat dieren bijgekocht. Mijn vader had een paar jaar geleden 85 melkkoeien, nu zijn dat er 130. Op termijn willen we die nieuwe stal voor 150 koeien vol krijgen. We kochten ook bij een collega boer wat vaarzen. Onlangs hebben we nog twee camions hoogdrachtige vaarzen en koeien gekocht en laten overkomen van Tsjechië. Een heel transport, want die vrachtwagens moeten regelmatig stoppen om de dieren te voederen en ook één keer om ze te kunnen melken op een bedrijf onderweg. De kwaliteit van die dieren is heel goed, zelfs beter dan bepaalde koeien die we zelf hadden. Je moet wel kunnen vertrouwen op de verkoper, want als er één koe bij zit die ingespoten is met antibiotica, kan je heel je melktank laten opruimen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

3


LANDBOUW DHM: Hoe wil je dan nog groeien? Buiten die melkkoeien hebben we ook nog een 80-tal jongvee dat voor de opvolging moet zorgen. Dat is heel belangrijk. Je moet goed vooruit zien en goed jongvee opfokken. Een melkkoe gaat ongeveer 4 à 5 jaar mee en je moet zien dat je voldoende goede aflossing hebt. Tegenwoordig kan men zelfs al uit het haar van een kalf het DNA bepalen om te zien of het een goede melkkoe wordt. Is dat niet het geval, dan zullen we die later laten dekken door een “blauwe” en die dan verkopen voor het vlees. Op termijn hoop ik nog een nieuwe melkstal te zetten en dat zal waarschijnlijk met 3 robotten zijn. Momenteel melken we nog met een melkstal voor 16 koeien, maar die is al 23 jaar oud. DHM: Hoe verdeel je het werk op zo’n bedrijf? Het melken en het grote werk op het bedrijf doen we met twee. Mijn moeder werkt bij Janssen Pharmaceutica, maar na haar werk helpt die nog een beetje mee met het voederen van het jongvee. Een bedrijf van 140 koeien alleen runnen is niet evident en ik vind het heel knap dat mijn pa mij de kans gegeven heeft. Wij melken samen elke morgen van 6 tot 8 en ’s avonds nog eens, in totaal vier uur per dag. Dan is er natuurlijk nog het opkuisen, het voederen, het verzorgen van het jongvee en in de zomer natuurlijk het werk op het veld. Wij maaien vijf, zes keer gras per seizoen om in te kuilen. Alle melkkoeien blijven heel het jaar op stal. Het jongvee loopt wel buiten. Er zal misschien nog wel een tijd komen dat ook de koeien terug buiten moeten. Melkerij Campina geeft nu al een premie voor melk van koeien die buiten lopen. DHM: Jij begon in een moeilijke periode met je bedrijf. In het begin waren de prijzen nog redelijk maar toen zakte alles in elkaar. Hoe heb je dit verwerkt? Toen ik afstudeerde was de melkprijs al heel wat minder dan hij ooit geweest was. Toen werd in april 2015 het quotum afgeschaft en was het bang afwachten wat het effect zou zijn. In de eerste maanden bleef de prijs stabiel om daarna in mekaar te stuiken. Heel wat bedrijven kochten nieuwe beesten en breidden sterk uit. Zo zijn er in de streek al bedrijven met 900 koeien. Je hebt nu wel 10% meer melk dan tijdens het quotum. De prijs is ooit gezakt naar 20 cent voor een liter volle melk. Tijdens het quotum was je beperkt in het leveren van melk en moest er veel boete betaald worden als je over je quotum ging. Maar dat was dikwijls moeilijk in te schatten. Je zit met een aantal koeien die moeten gemolken worden, de prijs was laag, dus moest er eigenlijk ook meer geleverd worden om nog rendabel te zijn. Zeker met de investeringen in de nieuwe stal. Maar dan zat je met dat quotum en daarbij horende boetes. Dat was soms heel frustrerend. Dan had je een dag hard gewerkt en was je ’s avonds moe, terwijl je die dag eigenlijk niets verdiende. Er zit veel kapitaal in het bedrijf, maar daar ben je niks mee als de melkprijs slecht is. Gelukkig is de prijs nu terug gestegen tot 34 cent per liter. Dat is ongeveer zoals in 2005.

4

DHM: Terwijl ondertussen alles duurder wordt. Ja, alles wordt duurder. Je mag rekenen dat de teeltkosten per jaar ongeveer met 3 % stijgen. En dan heb ik het over pachtgelden, loonwerk, zaden, maar ook extra krachtvoeder zoals soja, bierbostel, bietenpulp, enz. Ook de mestverwerking gaat een dure grap worden als we verder groeien. Dat zijn prijzen van ongeveer 18 euro per m³ mest. Daarnaast heb je natuurlijk nog heel wat kosten voor de boekhouding, milieuheffingen, mestbank, enz. Anderzijds zie je dan dat jonge stierkalveren verkocht worden voor 75 euro, daar waar die 20 jaar geleden nog 300 euro opbrachten. Onze pa vertelde dat hij toen alleen al van het kalvergeld bijna een jaar kon leven.

Een nieuwe stal weerspiegelt het geloof in de toekomst van de landbouw

DHM: Wie haalt bij jullie de melk op? De vroegere afnemer Danone besliste op zeker moment om niet meer verder op te halen voorbij de E 313. Momenteel leveren wij dus aan de Deense/Duitse melkerij Arla. Die geeft ook een stabiele prijs zonder schommelingen. DHM: Heb je nog tijd voor andere dingen in al die drukte? Een beetje ontspanning?

Ik was vroeger actief met paardrijden, maar dat is verleden tijd. Ik zit bijna altijd op het bedrijf. Ik ga wel één keer per week zwemmen en heb nog wel wat sociale contacten met enkele vriendinnen. Maar soms ga ik echt eens graag naar de winkel om andere mensen tegen te komen. Doordat we met twee op het bedrijf werken kan ik in de namiddag wel eens vrij nemen en kunnen we meer afspreken. Voor onze pa was dat vroeger veel moeilijker toen hij alleen werkte. Rob heeft het ook druk met het loonwerk. We zijn zelfs nog niet op huwelijksreis geweest. Onze pa zegt dan dat het ook wat aan mezelf ligt. Ik moet maar wat meer kunnen loslaten. Maar alle keuzes die ik in het bedrijf maak, zoals de plannen voor een melkrobot, een nieuwe melkstal, enz. zijn eigenlijk allemaal investeringen om het gemakkelijker en rendabeler te maken. DHM: Wat is tegenwoordig een rendabel bedrijf? Dat is moeilijk te zeggen. Dat hangt van zoveel factoren af. Ben je eigenaar van de grond? Moet je grond bijkopen of huren? Hoeveel grond heb je in gewin? Welke soort koeien heb je?... Vandaag moet je toch wel een minimum van 75 melkkoeien hebben. De plaats is natuurlijk ook niet onbelangrijk. In Meer is het voor een landbouwer moeilijk om aan nieuwe grond te geraken en bovendien is die nog heel duur vooral door de concurrentie met de tuinbouw en tegenwoordig ook door de aanplant van aardappelen. Er worden in Meer tegenwoordig al mooie prijzen gegeven voor landbouwgrond. In zo’n geval moet je al heel wat meer draaien om rendabel te zijn of om hetzelfde inkomen te hebben. Toch zijn hier heel wat oudere bedrijfsleiders, vaak zonder een opvolger. Jonge boeren kan je hier in Meer op één hand tellen. (jh)

Met Karen (l) is de familie Stes aan haar derde generatie in het bedrijf bezig. Grootvader Jos Stes (r) kreeg te maken met heel wat onteigeningen voor de aanleg van de autosnelweg en de hogesnelheidslijn waardoor Marc (m) het verblijf verplaatste naar de andere kant van de snelweg aan de Spekenstraat.

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


LANDBOUW gekomen waar er minder landbouwers zijn en dus nog voldoende grond was een melkveebedrijf uit te bouwen. En zo kon ik op het bedrijf thuis blijven. DHM: Hoe ziet jullie bedrijf er momenteel uit?

Nick Leenaerts bouwde een nieuwe melkstal met een carrousel voor 40 koeien. Hiermee halveerde hij de dagelijkse tijd van het melken.

Nick Leenaerts Nick Leenaerts (29), de zoon van Frans Leenaerts en Leen Mattheussen , studeerde aan de landbouwschool in Stabroek en stapte in 2006 in het bedrijf van zijn ouders pal naast de autosnelweg aan de Hoge Akker in Meer. Het werd de derde generatie Leenaerts op die plek. In 2010 vormde hij samen met zijn vader een eigen vennootschap en nam de helft van het bedrijf over. Hij trouwde met Evelien Brosens, samen hebben ze nu drie jonge kinderen. Nick maakte in die tien jaar op het rundveebedrijf een hele evolutie mee. Het scheelde niet veel of hij had elders een bedrijf moeten opstarten. Het gezin Leenaerts-Mattheussen bestond immers uit vier kinderen waarvan naast Nick ook zijn oudere zus Tinne interesse had voor de landbouw en mee in het bedrijf stapte. DHM: Het was dus niet zeker dat je thuis mee het bedrijf zou kunnen uitbouwen? Nee, ik ben in 2006 direct na school thuis beginnen werken als zelfstandige helper. Het jaar voordien hadden wij een bedrijf met het quotum overgenomen van een boer in Minderhout. De wetgeving was toen zo dat die dieren daar vijf jaar moesten blijven en wij dus daar ook moesten gaan melken. Gelukkig werd dat later aangepast en konden die 50 koeien een jaartje vroeger naar ons bedrijf komen. Wij waren intussen in 2008 met de bouw van een nieuwe stal begonnen die juist op tijd klaar was om die koeien op te vangen. Wij werkten toen met drie op het bedrijf, Frans, mijn zus Tine en ik. Mijn moeder is in 2009 terug parttime gaan werken bij thuishulp Hoogstraten en kreeg kleinkinderen wat ook een parttime job werd. Wij zijn dan op zoek gegaan om ergens een bedrijf voor mij over te nemen maar dat viel tegen. Het toeval wilde dat mijn zus verliefd werd op een jonge boer uit Wuustwezel en zij uiteindelijk verkozen om samen ergens anders een nieuw bedrijf op te starten. Zo zijn ze in Tessenderlo terecht

Wij hebben met ons bedrijf 80 hectare in gebruik, waarvan 55 ha grasland, 31 ha mais en 4 ha voederbieten. Hiermee moeten we 200 melkkoeien en 160 jongvee voederen. Mijn vader heeft nog een 800 vleesvarkens, maar die zitten niet in de vennootschap. Die hoorden bij het vroegere bedrijf en dat is een uitdovende activiteit. Voor de groei van ons bedrijf zullen we nog jongvee moeten aankopen, buiten de eigen vaarskalveren. In het huidig bedrijf moet je heel goed op voorhad plannen waar je naar toe wil. In 2013 hebben we een oude stal afgebroken en er een nieuwe melkstal gebouwd met een carrousel voor 40 koeien. Hiermee kunnen wij met twee heel wat efficiënter en vlugger werken. Vroeger molken wij in een visgraat-melkstal van 2 maal 8 koeien. Toen melkten we zes

uur per dag, drie uur ’s morgens en drie uur ’s avonds. Nu doen we daar in het totaal maar amper 3 uur over. Dat is een hele tijdwinst. De melkkoeien blijven constant op stal, om het comfort te verhogen en hierdoor ook de productie op peil te houden. De droge koeien en het jongvee kunnen buiten. DHM: Jij bent nu de derde generatie Leenaerts op dit bedrijf? Ja, grootvader is hier begonnen maar die heeft een stap opzij gezet om mij kans te geven in het bedrijf te komen. Maar hij volgt het allemaal nog heel goed en stimuleert mij ook. Hij staat echt open voor de vooruitgang, het doet hem veel deugd dat het hier goed gaat. Destijds met de aanleg van de snelweg heeft hij grond moeten afgeven. Daar is toen voor betaald, maar er werd geen grond in compensatie gegeven en dat is spijtig, vooral omdat grond hier zo prijzig is als je wil bijkopen. DHM: Valt het mee om samen met je vader te werken in een eigen bedrijf? ren. Na 3 jaar studeren en stage lopen ben ik via mijn stagebedrijf bij veevoederfabrikant Agrifirm terecht gekomen. Agrifirm is ook wel bekend als veevoederfirma Cehave van vroeger, die twee bedrijven zijn gefuseerd.

Marieke Pals, eindejaars VITO Land- en Tuinbouw 2012

DHM: Wat doe je bij Agrifirm? Marieke: Dagelijkse begeleiding van melkveebedrijven en bezoeken van potentiele klanten. Ik maak berekeningen in welke verhoudingen (gras-mais) het melkvee het beste gevoerd wordt, welke aanvullingen hiervoor het beste zijn en geef technisch advies om een zo hoog mogelijk saldo op het bedrijf te halen.

Karen Stes aan het stuur van de Vito-tractor in 2012 met naast haar klasgenote Marieke Pals. Ook Marieke heeft haar toekomst gevonden in de landbouwsector en begeleidt melkveebedrijven voor een commerciële firma. Hoogstraten / Meerle - In juni 2012 hadden we een babbel met enkele laatstejaarsstudenten Land- en Tuinbouw van de Vito. Marieke Pals van Meerle vertelde toen dat ze ging studeren aan de HAS in Den Bosch, o.m. omdat ze graag de module ‘geitenteelt’ wenste. We polsten haar even naar haar ervaringen sedertdien. DHM: Marieke, hoe is het met je studie vergaan is? Heb je ze beëindigd of ben je toch een andere richting ingeslagen? Marieke Pals: Uiteindelijk ben ik naar Thomas More/KHK te Geel gegaan. Daar heb ik bachelor in Agro en biotechnologie richting rundvee gevolgd. Een pittige maar praktische studie, waarbij je wordt gestimuleerd om zelf het initiatief te nemen om bij te le-

DHM: Ben je tevreden over het gelopen traject? Marieke: Mijn traject is heel fijn en vlot verlopen. Hoewel ik niet uit de sector kwam, heb ik op korte tijd heel veel geleerd en ondertussen nog veel plezier gehad ook. DHM: Denk je nog terug aan de jaren VITO? Marieke: Ik denk nog wel eens terug aan de jaren in de VITO, zeker omdat we ook als firma wel eens een groep leerlingen in onze fabriek ontvangen of een aantal uren les geven aan leerlingen. Daar is toch de basis ontstaan van wat ik nu doe. DHM: Heb je nog contact met de medestudenten van toen? Marieke: Mijn medestudenten van toen spreek ik nog wel eens op zaterdagavond op een fuif. Met onze firma staan we ook jaarlijks op de landbouwbeurs waar ik heel wat oud-klasgenoten spreek. We zijn elk onze eigen weg gegaan, maar waar en wanneer je elkaar ook tegenkomt, een vlotte babbel kan altijd! (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

5


LANDBOUW Dat gaat eigenlijk heel goed. Mijn vader is nog heel gedreven en zal me zeker niet afremmen. We hebben soms al wel eens discussies maar dat is gezond. We hebben alle twee hetzelfde doel, maar de ene wil soms eens linksaf en de andere rechtsaf, maar uiteindelijk komen we er alle twee wel uit. Mijn vader zal nog wel een jaar of tien meewerken. En weet je, met je vader samenwerken is altijd het gemakkelijkste. Op zeker ogenblik stopt die en ga je alleen verder. Als je met je broer of zus in een bedrijf zit, moet je heel je carrière samen verder, of het nu klikt of niet. Als het bedrijf dan uit elkaar moet, is het een probleem. Mijn vader was en is nog altijd een enthousiaste boer. Hij is soms precies nog maar 25. Hij heeft 30 jaar met het melkquotum gewerkt en nu dat afgeschaft is, begint hij precies pas echt te leven. Hij heeft nooit geklaagd en ons die passie voor de landbouw meegegeven, maar nooit opgedrongen. Daarom heb ik er nooit aan getwijfeld om boer te worden. Ik probeer om het met evenveel enthousiasme te doen als hij. DHM: Dat is misschien wel niet overal zo? Boeren hebben soms de naam van klagers of zagers te zijn. Toen de melkprijs laag stond, was dat niet simpel maar ik heb er nooit aan gedacht om te stoppen. Ik molk elke dag mijn koeien met dezelfde zorg en goesting als vandaag. Toch vreesde ik van failliet te gaan. Maar voor alles is een oplossing. Problemen zijn uitdagingen, vorig jaar was dit de melkprijs, vandaag zijn het oogsten die tegenvielen en wat is het volgend jaar? DHM: Hoe zijn jullie de tijd van de slechte melkprijzen doorgekomen? Wij hebben het laatste jaar van het quotum veel boete moeten betalen, net zoals veel andere boeren. Wij hadden toen veel te veel melk. Eigenlijk was dit te gek, maar met melkkoeien is dit moeilijk precies in te schatten. Je moet zor-

Nationale veestapel Voortgaande op de statistieken van de federale overheid stellen we vast dat ondanks alarmerende berichten over hoge productieprijzen en lage verkoopprijzen er toch nog groei zit in de landbouwsector. De varkensteelt steeg in 2015 in België met 0,2 % tegenover 2014. In Wallonië groeide de varkenssector met 11,7 %. Vlaanderen gaat 0,4 % achteruit. In totaal werden er in 2015 nationaal 6,3 miljoen varkens geteld. Wat de runderen betreft neemt het aantal over het ganse grondgebied van België toe met 1,1 %. In Vlaanderen ligt die stijging op 1,6 %. Bij de telling in 2015 werden er 1,3 miljoen runderen genoteerd. Opmerkelijk hierbij is dat in Vlaanderen het percentage melkkoeien steeg met 4,6 % tot 316.042 dieren. In Wallonië was er een daling van 2%. Voor het ganse land toch een globale stijging van 1,9 %.

6

Als alles naar wens verloopt melken Nick en Frans Leenaerts binnenkort 200 melkkoeien op hun bedrijf aan Hoge Akker, naast de snelweg. gen voor voldoende jongvee en dat tijdig klaarmaken voor de productie. Maar dat duurt zo’n twee jaar en in die tijd kan er veel veranderen. Wij hadden toen dus te veel melk, maar er was geen weg terug. Je kan je koeien niet zomaar wegdoen. In 2009-2010 was de melkprijs ook helemaal niet goed. Toen hadden we het geluk dat men daarom in Wallonië minder begon te melken met het gevolg dat het nationaal melkquotum toen niet gehaald werd en diegenen die te veel leverden toen niet beboet werden. Maar het laatste jaar vóór de afschaffing van het quotum hebben wij een superheffing moeten betalen. DHM: Is dat nu helemaal verleden tijd? Nu is de prijs van de melk terug in orde. Wij krijgen 36,5 cent per liter, vorig jaar was dat gemiddeld 26 cent. Anderhalf jaar was het minder goed en dan maak je een put in je financies. Die moeten we nu dus terug dichtmaken. Eigenlijk bemerken we daardoor niet dat de prijs nu terug goed is. Toen de prijs zo slecht was, kocht men op Europees gebied heel wat melk op en sloeg dat op in melkpoeder om zo de prijs een beetje te ondersteunen. Zonder die interventie was de prijs misschien wel gezakt naar 20 cent per liter of zo. Maar nu komt dat melkpoeder terug op de markt en dat brengt weer heel wat onrust teweeg. Zal de prijs van de melk hierdoor weer niet naar beneden duiken? Maar ik wil er geen klaagstuk van maken. Er zijn voor mij geen problemen, alleen maar uitdagingen. Zo zie ik dat. Vorig jaar was er de lage melkprijs, maar er zijn nog heel wat andere zaken die het inkomen bepalen, zoals bijvoorbeeld de kostprijs van het voeder dat je inkoopt. Als ik mijn voeder te duur inkoop, dan mag de melkprijs nog zo goed zijn, dan kan ik mijn kost nog niet verdienen. DHM: Moeten jullie veel voeder aankopen? Wij hebben zelf wel voldoende gras maar moe-

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ten toch ook wel mais bijkopen. Daarnaast kopen wij vooral krachtvoeder aan zoals soja, raapzaadschroot, palmpitschilfers, maismeel, enz. Maar wij kopen bijvoorbeeld soja aan in voorverkoop voor een heel jaar op de termijnmarkt. Goed onderhandelen over de prijs is dus de boodschap. Zo konden we vorig jaar de lage melkprijs voor een stuk compenseren. Het inkomen van een bedrijf is van meer factoren afhankelijk. Er is vooreerst het algemeen management van het bedrijf met een goede adviseur, goede boekhouder, goede veearts, de opfok van jong vee, het aantal liters melk per koe, de kwaliteit ervan, de vaste kosten en de leninglasten van je bedrijf. Wij hebben onze stal in eigen beheer gezet en dat scheelt bijvoorbeeld al heel wat.

Mijn vader werkte 30 jaar met het melkquotum. Nu dat is afgeschaft, begint hij precies pas echt te leven. DHM: Wat zijn de grote uitdagingen voor de toekomst? Vooreerst is het natuurlijk afwachten wat de melkprijs terug zal doen als al dat melkpoeder terug op de markt komt. Daarnaast wordt de verwerking van de mest een dure zaak en de prijs van het voeder gaat ook omhoog. De kosten worden groter, dat moeten we ophalen door meer melk uit het bedrijf te halen en dus zoveel mogelijk te melken. Dat betekent meer koeien maar ook meer liter per koe. Hoe meer melk, hoe beter de algemene kosten verdeeld worden. Wij zitten gemiddeld op een 8.500 a 9.000 liter per koe per jaar. Maar in dezelfde stal heb je koeien die 7.000 liter geven, naast koeien met


LANDBOUW 13.000 liter. Er zijn tegenwoordig al bedrijven in de streek met 900 melkkoeien. Maar dat betekent wel dat die dieren heel goed verzorgd moeten worden. Als in zo’n stal iets misloopt, kan je misschien al rap 100 koeien verliezen terwijl dat bij een kleine boer heel wat minder is. 100 nieuwe koeien moeten aankopen is een heel andere zaak als 5 nieuwe koeien. DHM: Heb je nog concrete plannen voor de toekomst? Ik zou mettertijd willen overstappen naar drie keer melken per dag. Maar dat kun je dan niet meer met twee mensen. Dan moet er zeker iemand bij komen. Nu melken we om de twaalf uur, dan gebeurt dat om de acht uur om 5 uur ‘s morgens, om 1 uur na de middag en om negen uur ’s avonds. Dat gebeurt al op vele plaatsen zo. De melkproductie is beter en het is gezonder voor de koe. Maar de stal is momenteel nog niet helemaal vol. Er zullen nog wat melkkoeien moeten bij komen. DHM: Intussen heb je ook een gezin. Is er naast werk en gezin nog tijd voor een beetje ontspanning? Wij hebben drie jonge kinderen, van vier, twee en half en één jaar. Evelien werkt niet in het bedrijf maar op een kantoor. Zij werkt nu tijdens de schooluren om meer bij de kinderen te kunnen zijn. Om mee te helpen in het bedrijf is er dus geen tijd meer. Toch proberen we niet altijd te werken. Ik kom ook graag eens ergens anders. Bedrijfsbezoeken in mijn sector vind ik wel heel interessant en doe ik graag, maar we hebben ook vrienden buiten de landbouw. Daar gaan we soms wel eens een weekendje mee weg, of we nemen eens een weekje verlof met de kinderen in Center Parcs of zo. En zelf heb ik nog een speciaal plan dit jaar: ik wil de Dodentocht in Bornem meelopen voor een goed doel. Dat is voor het Berrefonds, een organisatie voor ondersteuning van ouders die een kindje verloren hebben. Al blijft het afwachten wat dat zal geven, natuurlijk... (jh)

Landbouw in Hoogstraten Sinds 2012 is de verplichte gemeentelijke landbouwtelling afgeschaft. Voor de juiste cijfers over Hoogstraten moesten wij voortgaan op de resultaten van 2010 en 2015. Volgens de landbouwtelling van 2010 is 5.956 ha van Hoogstraten landbouwgebied of cultuuroppervlakte, dat is iets meer dan de helft van de totale oppervlakte van de gemeente. Op dat ogenblik waren er 147 bedrijven met runderen, 104 met varkens en 24 met kippen. Ingedeeld volgens oppervlakte is er 4295 ha bouwof akkerland, 1495 ha weiland en 126 ha serre in Hoogstraten. Van de oppervlakte cultuurgrond is 3146 ha in eigendom van de gebruiker en 2672 ha in huur. Uit deze gegevens bleek ook dat 40 % van de bedrijven een bedrijfsleider hadden van 50 jaar en ouder, dus nu 56 jaar en ouder. Van deze 131 bedrijven waren er toen 75 zonder opvolger (totaal 735 ha) en 51 met een onzekere toekomst qua opvolging (840 ha). In 2015 geven de statistieken over het aantal dieren in Hoogstraten de volgende cijfers. Totaal aantal runderen: 20.214 (19.270 in 2010) waarvan 6.682 melkkoeien (6.940 in 2010). Varkens: in totaal 244.010 (209.266 in 2010). Kippen: 1.096.664 (996.273 in 2010) waarvan 509.718 legkippen en 578.505 mestkippen.

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

7


DORPSRADEN

ALGEMENE INFORMATIE DORPSRADEN

Het college op bezoek in de verschillende deeldorpen GROOT HOOGSTRATEN – Van einde januari tot einde februari gaan onze gemeentebestuurders alle deelgemeenten langs om aan de geïnteresseerde burgers uitleg te verschaffen over wat ze het voorbije jaar realiseerden, opstartten of definitief schrapten, en wat er voor het nieuwe jaar op de rails gezet wordt. Een algemene vergadering is niet zozeer een mogelijkheid tot gedachtewisseling als wel een moment om een stand van zaken te (horen) maken. Hoogstraten is een fusie van 6 kerkdorpen en wordt grotendeels centraal bestuurd. Een groot deel van de plannen en budgetten gaat over heel het grondgebied en belangt alle inwoners aan. Die zaken worden dus al enkele jaren op elke dorpsraad meegedeeld. Omdat ze niet in elk verslag over de dorpsraad zouden herhaald worden, geven we graag een overzicht van dat algemene deel van de uiteenzetting van ons gemeentebestuur.

Budget 2016 en butget 2017 Traditiegetrouw begint het bestuur met een toelichting over de centen door schepen van financiën Marc Haseldonckx. De uitgevoerde investeringen over 2016 waren: Energie en waterbesparing gebouwen: 28.000 euro CO2-reductie : 30.000 euro Aanleg en uitrusting polyvalente speelpleintjes: 40.000 euro Onderhoud wegen: 410.000 euro Raamcontract onderhoud wegen (jaarlijks): 75.000 euro Afstemming van het algemene snelheidsregime 70km-zones: 10.000 euro ANPR-camera’s doorgaand vrachtverkeer: 150.000 euro Reorganisatie van de loketfuncties in het administratief centrum: 195.000 euro Maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit: 20.000 euro Voor 2016 voorzien maar niet (volledig) uitgevoerd en verschoven naar 2017: Realisatie van een kunstwerk: 45.000 euro (budget wordt verhoogd, zie 2017) Opstellen Trage Wegenplan en een beheerplan ervoor: 20.000 euro Voor 2017 zijn volgende bedragen ingeschreven: Modernisering van de ICT-dienstverlening: 100.000 euro Externe communicatie voor verenigingen: 12.000 euro Acties in het kader van de burgemeesterconvenant: 30.000 euro Opmaak van een groenbeheerplan: 10.250 euro Finaliseren van het bosbeheerplan: 10.000 euro Aanschaf en plaatsing van speeltoestellen: 50.000 euro Buitengewoon onderhoud van de wegen: 420.000 euro Jaarlijks raamcontract voor onderhoud wegen: 75.000 euro Aanschaf, plaatsing AED’s en organisatie van de vorming: 20.685 euro Kunstwerk in de openbare ruimte: 50.000 euro Studie voor het Gemeenschapscentrum: 50.000 euro Aanschaf van apparatuur voor verkeersregistratie (vooral tellingen): 10.000 euro

8

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Informatie van de politie Korpschef Barbara Cloet presenteerde enkele statistieken over de criminaliteit in onze politiezone (Hoogstraten – Merksplas – Rijkevorsel). Het aantal misdrijven in de zone is vorig jaar fors gedaald. In 2016 werden 2.231 misdrijven genoteerd, dat zijn er 506 minder dan in 2015. Naar oorzaak gerangschikt staan 827 feiten (t.o.v. 974 in 2015) inzake diefstal en afpersing (daaronder worden woninginbraken, winkeldiefstallen, afpersing en fietsdiefstallen gerekend) bovenaan, gevolgd door 248 drugsfeiten (303 in 2015), wat overigens beïnvloed wordt door de drie gevangenissen op ons grondgebied. Voor de gemeente Hoogstraten telde men 943 misdrijven, waarvan 515 gevallen van diefstal en afpersing (in 2015 waren dat er nog 637). Binnen deze categorie zijn diefstallen met braak in woningen en aanhorigheden in de zone nog altijd het meest voorkomende fenomeen: 156 inbraken, 57 pogingen; waarvan 91inbraken en 34 pogingen in de fusie Hoogstraten. Omwille van de grote impact op de slachtoffers, zelfs bij een inbraakpoging, én om het aantal nog te doen dalen, focust de politie ook dit jaar op diefstalpreventie. Na elk gepleegd feit een zal voortaan de wijkagent opnieuw in contact treden met de slachtoffers. Met een driedubbel doel voor ogen: slachtofferhulp (de mentale impact is immers groot), advies over de mogelijkheden van preventie aan de woning, en meer contact tussen wijkinspecteur en wijkbewoners. In het kader van de diefstalpreventie hield de korpschef opnieuw een warm pleidooi voor de deelname aan de BIN’s (Buurt-Informatie-Netwerken). Momenteel telt Hoogstraten tien actieve BIN’s, daar komt er alvast een elfde bij (in Wortel). Op eenvoudig verzoek komt de politie voor je gebuurte of vereniging graag uitgebreide informatie geven over de werking en de opstart van een BIN en over diefstalpreventie. Een ander actiepunt wordt de verbetering van de communicatie van politie naar bevolking. Niet alleen door het optimaliseren van de interne communicatiesystemen (intranet) voor de snelle uitwisseling van gegevens. De politie zet hoog in op de externe communicatie. Sinds 1 juli 2016 heeft de politie een flink gevolgde Facebook-pagina (3.161 volgers). In 2017 wordt werk gemaakt van de vernieuwing van de website, waarbij de gebruiksvriendelijkheid en een


DORPSRADEN

publieksfunctie voor de bewoners zal voorop staan.

Adviesroute voor vrachtwagens en ANPR-camera’s Schepen Haseldonckx lichtte de misschien meest in het oog springende actie van het gemeentebestuur op het vlak van verkeer en mobiliteit voor de nabije toekomst toe. In het kader van het in 2011 goedgekeurde Provinciaal Mobiliteitsplan Noorderkempen (zie DHM 322 van februari 2012) werd een oplossing gezocht om het vrachtvervoer (niet-bestemmingsverkeer) uit de dorpskernen te weren door een adviesroute tot aan de afrit Loenhout en dit verkeer weg te houden van de afrit in Meer. Via een traject E19 - afrit Loenhout tot aan het rond punt met de Hinnenboomstraat, verder via Hinnenboomstraat, Houtelweg (die aangepast wordt) naar de N14 naar Rijkevorsel, dan via Malle naar de E34 in Zoersel. Rijkevorsel, Malle en

(Strijbeek) en Meer (John Leysenstraat). De drie sluizen moeten ervoor zorgen dat vrachtwagens op de A27/A58 (Breda) en de E19 niet de uitritten Ulvenhout of Meer nemen, maar wel de uitrit in Loenhout of Brecht (zie plan). De vrachtwagensluizen met ANPR-camera’s hebben nummerplaatlezers die uitgerust zijn met een hoogtezoeker. De hoogtemeting laat toe om vrachtwagens van personenauto’s te onderscheiden. De camera’s registreren de voertuigen die het doorrijverbod negeren. Als er een vrachtwagen langs de vrachtwagensluizen passeert die daar niet moet zijn, dan krijgt de chauffeur een boete. Het vrachtverkeer dat Hoogstraatse bedrijven of het handelscentrum als bestemming heeft, zal ongehinderd de Hoogstraatse wegen kunnen blijven gebruiken. Voor Hoogstraatse bedrijven wordt een ‘white list’ opgesteld van de bedrijven en hun vervoermiddelen, zodat die ongehinderd langs de camera’s zullen kunnen passeren. Voor sluipverkeer dat via kleinere wegen toch de adviesroute en de vrachtwagensluizen (denk aan Chaam / Baarle / Ulicoten) tracht te ontlopen zal de lokale politie controles doen. (nvdr – De werking van een vrachtwagensluis staat prima uitgelegd in het Info’zine van de gemeente Hoogstraten van februari 2017, dat je kan vinden op de website www. hoogstraten.be).

AED’s Schepen Lieve Janssen gaf een stand van zaken. Op dit ogenblik zijn in de fusie 11 AED’s (automatische externe defibrillatoren) geplaatst. Voor een oordeelkundig gebruik organiseert het stadsbestuur samen met het Rode Kruis vormingen en werkt het aan een oproepsysteem voor vrijwilligers die deze vorming gevolgd hebben. Daarnaast doet het bestuur een oproep aan eigenaars van privé-toestellen (bedrijven, sportverenigingen, …) om deze officieel te registreren en publiek toegankelijk te maken.

Digitale diensten voor de burger Communicatieambtenaar Britt Sterkens presenteerde de digitale diensten die na de ingebruikname van de nieuwe website mogelijk zijn. Het gaat o.m. om het aanvragen van attesten (momenteel zijn dat er negen) , het meldingsformulier (om klachten of problemen te melden, of een idee te suggereren) en UiT in Hoogstraten (kalender waar verenigingen hun activiteiten kunnen aankondigen). Zoersel krijgen daarbij elk een ringweg. Maar de uitvoering van deze plannen (vooral ringwegen rond Rijkevorsel en Malle) vraagt tijd en ondertussen doet zich een nieuw fenomeen voor: het invoeren van de kilometerheffing voor vrachtwagens op de snelweg levert een toename op van het vrachtvervoer door de dorpskernen van Meerle, Meer en Minderhout. En uiteindelijk dus ook in Hoogstraten. Om daar nu al paal en perk aan te stellen, maakt het stadsbestuur werk van de plannen om op het Hoogstraatse grond- gebied een adviesroute voor vrachtwagens in te stellen en die via vrachtwagensluizen met ANPR-camera’s te bewaken. Er wordt 150.000 euro uitgetrokken voor de aanleg van drie vrachtwagensluizen in Hoogstraten (Vrijheid), Meerle

Grenzeloos Cultuurschepen Jef Vissers vestigde de aandacht op het cultuurjaar 2017 onder het thema ‘Grenzeloos’. Alle inwoners hebben een brochure met het uitzicht van een ‘Reispas’ in de bus gekregen, met daarin alle tot hiertoe geplande evenementen in het kader van het themajaar . Er kunnen nog steeds activiteiten bijkomen. Wie ideeën heeft en of wil meewerken geeft een berichtje aan de cultuurdienst (cultuur@hoogstraten.be). Hij deed eveneens een oproep aan de aanwezigen om deel te nemen aan de enquête die het stadsbestuur in 2017 organiseert om te peilen naar wat de ‘Hoogstratenaar’ verwacht van een volwaardig Gemeenschapscentrum. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

9


Leo sloeg zijn Vleugels uit – Ménestreau-Bourgogne De wereld wordt steeds kleiner en steeds meer, vooral jonge mensen verlaten Hoogstraten om voor onbepaalde duur of voor altijd in vaak verre landen te gaan wonen en werken. Skype brengt ons elke maand tot bij een van hen.

“Vakantie is voor mij enkele dagen Hoogstraten en dan gauw weer naar huis”

Leo Vleugels, zoon van hoofdonderwijzer Felix Vleugels, was al in zijn jeugdjaren geboeid door natuur. Leo is een buitenmens en altijd bezig, ook in Frankrijk is de natuur de rode draad in zijn leven. Het vergde dan ook heel wat pogingen om hem voor een Skype-gesprek te strikken. Kreeg je die passie voor natuur van huis uit mee? “Ik woonde met mijn ouders in het “Sparrenhof”, met een grote tuin waarin ik met mijn broers en zussen eindeloos kon ravotten. Daarachter liep een zandweg met een prachtig uitzicht op de vallei van de Mark. Alles wat daar rondkroop en fladderde trok mijn aandacht. Ik werd later ook één van de medeoprichters van de Wielewaal in Hoogstraten (nu Natuurpunt, nvdr). De vallei van de Mark en het Merkske deden mij goesting krijgen in meer. Het was overigens niet alleen de natuur die mij wist te boeien. Ik ben wat zoekende geweest in mijn leven, zeker in het begin. Ik startte met werken in een oer-Hoogstratens bedrijf, Friswit. Voor mijn legerdienst werd ik gestationeerd in Duitsland en toen ik terugkwam ben ik gaan werken in de Mercedesgarage van Bob Grieten. Daarna werkte ik bij De Ster en was een tijdje klusjesman bij het OCMW. Later bood ik mijn diensten aan bij Bolckmans metaalconstructie, 5th Wheel in Sint-Jozef Rijkevorsel en bij de natuurvoedingswinkel De Meidoorn. Het minste dat je kan zeggen is dat ik in die periode enorm veel ervaring heb kunnen opdoen… Uiteindelijk besloot ik om zelfstandige te worden. Ik werd eigenlijk een pionier in het res-

10

taureren van gebouwen. In Hoogstraten werd op dat moment het begijnhof gerestaureerd door de mensen van Het Convent. Daar heb ik zo’n vijf jaar aan gewerkt. Blijkbaar viel mijn werk in de smaak, want later kreeg ik aanbiedingen van de Antwerpse Stadsbibliotheek, het Lierse begijnhof en werd ik gevraagd voor het ontwerpen en de uitvoering van verschillende oud-Vlaamse schuren en bijgebouwen.” Je lijkt van veel markten thuis, ook in Frankrijk lijk je een duivel-doet-al. “Ik neem met vrienden hier deel aan de jacht, ik ben imker en heb heel groene vingers. In mijn tuin vind je veel groenten en fruit, de oogsten verwerk ik allemaal in de keuken. Ik brouw ook mijn eigen bier en heb een cafeetje. De elektronica en fijnmechaniek gebruik ik bijvoorbeeld voor mijn windmolen en voor mijn weerstation. Daarnaast is er nog tijd voor de honden en voor mijn werk hier. Toen ik naar Ménestreau (Franse Bourgogne) vertrok, had ik eigenlijk één doel, namelijk het verbouwen van een oude schuur tot een gite. Ik zou die dan verhuren aan gasten. Maar bij de restauratie had ik balken nodig. Die bleken ter plaatse veel te duur. Ik besliste dan om die balken maar zelf te zagen. Na een half jaar had ik het helemaal onder de knie, en meteen had ik ook de smaak te pakken. Ik startte een kleine ambachtelijke zagerij op, die is nog altijd actief, hopelijk nog heel lang. Ménestreau is een dorpje met ongeveer 130 inwoners, verspreid over zes gehuchtjes en gelegen aan de rand van een groot bosgebied. Rond de kerktoren wonen we in de winter met een veertigtal mensen. Per dag passeren hier een

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Leo Vleugels • Geboren op 1 juni 1955 in Turnhout • Groeide op in Minderhout en Hoogstraten als zoon van Felix Vleugels en Maria Snoeys • Studies: Gemeenteschool Minderhout, St-Jan Berghmans Westmalle (5e en 6e leerjaar), Klein Seminarie Hoogstraten, nadien technische school in Deurne (mechanica) • Woont en werkt sinds elf jaar in Ménestreau (Franse Bourgogne)

tiental auto’s en in de zomer mag je daar nog eens tien tractoren bijtellen. Je kan dus wel stellen dat het hier bijzonder rustig is. Een groot verschil met België is dat hier geen lichtvervuiling is. We hebben hier een prachtige sterrenhemel en je ziet zelfs glimwormen.” Is de natuur mooier dan in België? “Ik weet dat ik nu spreek voor de specialisten. Maar om even aan te geven hoe groot de biodiversiteit hier is geef ik je een opsomming van een aantal soorten die in mijn tuin wonen of er passeren: hop, boomkikker, glimworm, doodshoofdvlinder, ree, vliegend hert, adder, ringslang, wezel, relmuis, kerkuil, wespendief, Europese kanarie, geelgors, cirlgors, meekrapvlinder… Je begrijpt dat Ménestreau voor mij echt een hemel op aarde is.


SKYPE

Het lijkt echt alsof de tijd hier is stil blijven staan. Oudere autochtone mensen wonen hier nog in één kamer met TV, ijskast, kookvuur, kachel, kleerkast, tafel met stoelen, 1 tl-lamp en een pompbak. Verder is er de slaapkamer en soms nog een douche met toilet. Het huis dat ik elf jaar gelden kocht had géén toilet en géén badkamer. Jongere mensen wonen zoals in het Vlaanderen van vijftig jaar geleden. Nieuwbouwhuizen worden hier opgetrokken in betonblokken met langs buiten een bezetting en langs binnen plaasterplaten met isomo (5cm) als isolatie. De oude woningen zijn hier van zeer goede constructieve kwaliteit en na grondige renovatie echt pareltjes om in te wonen. Wat ik hier echt apprecieer zijn de sociale contacten. De mensen kennen mekaar en er is een grote vorm van sociale controle. De postmannen en -vouwen hebben een heel belangrijke sociale functie, net zoals dat vroeger ook in Vlaanderen zo was. ‘Bonjour, ca va?’ Als je dit niet vraagt of zegt, blijft een gesprek ‘koeltjes’. Hier zeg je altijd goedendag en je krijgt altijd een goedendag terug. Een hand geven is vanzelfsprekend en kussen horen er ook bij, twee keer voor kennissen en vier keer voor goeie bekenden.

Ik had balken nodig, maar die bleken veel te duur. Dan ben ik er zelf maar beginnen maken

Leo is van heel veel markten thuis. In de Bourgogne vond hij een oude woning waarop hij zijn bouwkundige talenten kon botvieren. gelsen, een Rus en een Portugees. Het is een mengelmoes van culturen die elkaar vinden in een collectie muziek van de jaren zestig tot tachtig. Een goeie Hoogstraatse vriend steekt dan een handje toe, dat zijn zalige momenten. Eigenlijk is mijn geboorteland nooit ver af. Sociale media maken de afstand klein, net zoals internet en TV-Vlaanderen. Uiteindelijk ben ik nog altijd een Vlaming. Facebook biedt volop

de mogelijkheid om in contact te blijven met vrienden en kennissen van vroeger. De gite en de ‘table d’hôte’ brengen vrienden en kennissen tot hier. Vanaf de dag dat ik vanuit Hoogstraten naar Menestreau verhuisde, heb ik nog geen moment spijt gehad van deze beslissing. Ik voel me hier echt goed. Vakantie voor mij is enkele dagen naar Hoogstraten en dan weer snel terug naar huis!” (ao)

Elke inwoner van Frankrijk heeft een Carte Vital voor een basisziekteverzekering. Het vangnet voor ouderen, gehandicapten, alleenstaanden, jonge moeders is daarmee zeker in orde. Anderzijds zorgt dit systeem voor véél sociale fraude, één van de redenen voor het ‘failliete’ Frankrijk. Het homohuwelijk is nog maar net erkend en euthanasie kan nog niet. Maar dat Hollande ‘s nachts op z’n scooter langs de achterdeur naar z’n lief rijdt is voor niemand een probleem. Voor mij trouwens ook niet!”, lacht Leo. Ooit nog zin om je terug in België te gaan vestigen? “Vanaf de eerste dag ben ik hier thuisgekomen. Ik heb goede contacten met de buren, maar de vrienden wonen wel veraf, meer dan vijftig kilometer van hier. Automatisch kom je hier gelijkgestemden tegen. Elk jaar nodigen we vrienden en kennissen uit voor één dag. Ieder brengt zijn drank en gerechten mee, voor het buffet en muziek wordt gezorgd. Het is een komen en gaan van ongeveer honderd gasten. Vrienden van hier, maar ook Belgen, Nederlanders, En-

Als Leo zijn gasten verwelkomt, doet hij dat met producten uit zijn eigen tuin. Bovendien blijkt zijn tuin de zoeten inval voor dieren die je bij ons nog enkel in natuurgebieden kan tegenkomen. DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

11


CULTUURPRIJZEN

CULTUURPRIJZEN 2016

‘Festen’ van Tinello wint de Cultuurprijs 2016 Eervolle vermeldingen voor zaal CeCilia en de Equal Idiots Voor het elfde opeenvolgende jaar reikte de Cultuurraad op vrijdag 27 januari haar jaarlijkse Cultuurprijzen uit. Ditmaal voor het eerst in de Rabboenizaal, een zaal die voor dit soort evenementen goed geschikt is. Nieuw was ook een online opgemaakte shortlist voor de publiekprijs en de kennismaking met stadsdichter Daan Janssens, die wij u in onze vorige uitgave al voorstelden. dan ook,” bracht Ann in herinnering. Daarnaast werkt de raad aan vragen van de verenigingen over de organisatie van de uitleendienst en aan een algemeen ticketingsysteem voor alle culturele activiteiten. Elk jaar opnieuw vraagt de cultuurraad aandacht voor het onroerend erfgoed. “Het blijft na zoveel jaren nog altijd wachten op duidelijke richtlijnen van het bestuur,” zei Ann niet onterecht.

Buiten categorie Een aantal culturele activiteiten komen weliswaar om diverse redenen niet in aanmerking voor de cultuurprijs, maar ziojn daarom niet minder verdienstelijk. De voorzitter bracht een aantal daarvan in herinnering.

V.l.n.r.: Marc Vanluffelen van zaal CeCilia laureaat in de categorie Culturele verdienste, Thibault Christiaensen en Pieter Bruurs met de Equal Idiots laureaat als vernieuwend project en Ludo Wens en Boudewijn Frison, die met Festen een voorstelling van Tinello de uiteindelijke winnaars van de Cultuurprijs. Na een welkomwoord keek burgemeester Tinne Rombouts terug op het voorbije jaar. Ze verwees naar investeringen o.a. aan het plafond van de Rabboenizaal en het feit dat de huurprijs voor verenigingen nu lager ligt. Ze deed dan ook een oproep om de zaal zoveel mogelijk te gebruiken. “Het eerste jaar bezochten in totaal bijna 2.000 inwoners een voorstelling in get Gemeenschapscentrum”, zei de burgemeester en gaf een overzicht van de voorstellingen die in 2017 nog geprogrammeerd staan. Schepen voor Cultuur Jef Vissers gaf een overzicht van wat er in 2017 op cultureel vlak op stapel staat. Hij verwees naar de activiteiten rond het thema Grenzeloos en maakte een stand van zaken op i.v.m. een culturele infrastructuur in Hoogstraten. “In november 2016 heeft het stadsbestuur aan het IOK de opdracht gegeven om een studie te maken over een cultuurhuis in Hoogstraten. Aansluitend komt er een bevraging van alle inwoners en verenigingen door het bureau IDEA-Consult. Als alles normaal verloopt, stellen we dan in 2018 een globaal plan Cultuur voor,” zei de schepen.

12

Naast de voorbereidingen voor een Cultuurhuis werkte men op bestuurlijk vlak ook aan het restauratiedossier Sint Katharinakerk, het project Meerle ons dorp, een wedstrijd voor een beeldhouwwerk, het Unescodossier van de kolonies, een nieuw subsidiereglement voor werkingssubsidies en de renovatie van de kapel bij het rusthuis.

Uit de Cultuurraad Vooraleer Ann Leemans het woord nam, werd de eerste stadsdichter voorgesteld. Daan Janssens bracht zijn eerste twee gedichten voor de stad, zelfzeker alsof hij elke dag op een podium staat. De stad heeft beslist een goede keuze gemaakt. Daarna gaf voorzitter Ann Leemans een inkijk in de werking van de Cultuurraad. Die werkte verder aan de subsidiereglementen en laat zijn stem horen bij de voorstudies voor het Cultuurhuis. “Onze schepen maakt zich sterk dat aan het einde van deze legislatuur het plan op tafel ligt voor een cultuurhuis in welke vorm

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Er was de tentoonstelling met foto’s van Marcel de Bruyn en keramiek van Els Jacobs. Haar keramiek bracht 6.000 euro op voor Amnesty International. You Raskal You bracht een nieuwe CD uit. De Wortelse Nel Aerts exposeerde van januari tot maart als artist in residence in de Van Goghgalerie in Zundert. Covergroep Blow Out met zangeres Judith Snijders stond in april in de finale van de Clash of the Coverbands. Regisseur Ilse Oostvogels won in juni de Jacques De Leeuwprijs. Jef (Basto) Martens verzorgde de muziekregie bij de openingsshow van het Antwerps Havenhuis. Er was de documentaire ‘Hartentroef’ van de Meerse Hilt Lochten op Canvas en in december vonden de opnames plaats van Hashtag, een kortfilm van Adil en Bilall, naar een verhaal van vijf Hoogstraatse schoolmeisjes en Hoogstraatse acteurs in de hoofdrollen. Al deze personen en groepen vallen “buiten categorie” en maken geen kans op de Cultuurprijs. Maar het is niet altijd een goed nieuwsshow: “Een dieptepunt was het instorten van de slecht gestutte gevel van De Berrie op 30 april,”, besloot Ann. Waarna de cultuurprijzen aan bod kwamen. Eerst werden alle genomineerden en vervolgens de winnaars in drie categorieën bekend gemaakt: het evenement van het jaar, de erkenning van uitzonderlijke verdienste en als derde categorie het vernieuwend initiatief.


CULTUURPRIJZEN

Evenement van het jaar

De band Collapsed stelde haar CD voor tijdens de Hardcore-Punk avond in ’t Slot in Wortel. De leden zijn allemaal van Hoogstraten en omstreken: Wim Brosens, Maarten Haest, Jakke Govaerts, Miel Braspenning en Kevin Kegeleers.

In deze categorie komen activiteiten in aanmerking met een éénmalig karakter of een bijzondere editie van een bestaande vereniging. Volgende evenementen werden genomineerd. De Equal Idiots, winnaars van de nieuwe Lichting op Studio Brussel en vervolgens optredens op Pukkelpop, Dance with the Devils, Music for Life, … In februari was er Fanfare Sint Catharina met haar eerste Jeugd-PlayIn, waar alle jonge blazers en slagwerkers uit de hele Noorderkempen welkom waren en voor een mooi concert zorgden en een hardcore/punk avond in jeugdhuis ‘t Slot met de CD-voorstelling van Collapsed, een groep met Hoogstraatse roots. Nog in februari brachten kinderkoor Jubilate en jeugdorkest JoCatHo met At the movies een vrolijk concert vol filmmuziek en vierde Radio Valencia haar 35-jarig bestaan. In februari en maart konden we genieten van Festen, een reeks voorstellingen door theatergezelschap Tinello. In juni was er het hoogtepunt van 50 jaar IKO met de reuzenstoet door de Vrijheid en in augustus vierde men 50 jaar Begijntjes Laat Besluit. In oktober was er de voorstelling Verenigde Meerlenaeren van Halte Merlet, waar men aan de hand van liedjes de geschiedenis rond deze beweging uit de jaren na de Eerste Wereldoorlog vertelde. In november organiseerde fanfare Sint Catharina haar Celtic Night, een muzikale reis door de Highlands en in de kerstperiode tenslotte konden we genieten van De vierde Poort, de eerste theaterproductie van Plan B, een nieuwe theatergroep die een voorstelling bracht met filmpjes en live muziek. Uit deze selectie evenementen koos de jury voor FESTEN van theatergezelschap Tinello. Zij hebben 20 keer gefeest. 20 volle zalen en 20 keer hetzelfde menu gegeten. Chapeau! Festen was gewoonweg af! Niet alleen de acteerprestaties, maar ook alles errond: de live-muziek, het eten, de inkleding. Het publiek zat echt ín deze voorstelling.

Uitzonderlijke verdienste In de tweede categorie gaat men op zoek naar verenigingen en personen met uitzonderlijke verdiensten over een langere periode en die waren er voor 2016 genoeg te vinden. De medewerkers van Zaal Cecilia zijn bezig met het restaureren van dit bijzondere zaaltje, pakken uit met een eigen programmatie en stellen de zaal open voor activiteiten van andere verenigingen. Halte Merlet is aan haar vijfde jaar bezig. Deze groep organiseert haast elke maand een activiteit en gaat daarbij geen enkele kunstvorm uit de weg. Begijntjes Laat Besluit bestaat in haar huidi-

Joachim Rombouts winnaar van de publiekprijs schudt een verrassend mooi dankwoord uit zijn mouw. ge vorm al 50 jaar, heeft zich een vaste plaats verworven en zo al heel veel mensen dichter bij elkaar gebracht. Zjosfinks richtte Theater Pasgeverfd op, in de voorstellingen samen met andere acteurs maar ook vaak solo, trok hij al meer dan 6.000 toeschouwers. Jan Dufraing richtte onlangs theatergroep Plan B op. De vrienden van de beiaard organiseren elk jaar de beiaardconcerten en alles daarrond. .

Men kan zich de vraag stellen in hoeverre scholen thuishoren tussen de vrijwilligers en verenigingen Toneelkring ’t Heidebloempje bestaat al sinds 1949, brengt twee producties per jaar met telkens vijf voorstellingen. ASO Spijker werkt door de jaren heen aan cultuur en de Brassband Borderbrass behaalde een grote onderscheiding in de ere-afdeling van de Provinciale Orkestwedstrijd. Harry Van der Pas en Lena Vermeylen hebben de Salm-Salmmolen gerestaureerd en opengesteld voor allerlei evenementen. Radio Valencia tenslotte is al 35 jaar lang een begrip als het gaat om Nederlandstalige muziek en oldies.. In deze categorie “Uitzonderlijke verdienste” koos de jury voor ZAAL CECILIA als laureaat. Wat Cecilia doet is onnavolgbaar. Ze zorgen voor het authentieke theaterzaaltje en laten niets onverlet om er een heuse trekpleister van te maken in het Hoogstraatse culturele leven.

Vernieuwend initiatief In de categorie voor nieuwe of vernieuwende initiatieven op cultureel vlak komen verenigingen of initiatieven aan bod die veelbelovend zijn en die men een steuntje in de rug wil geven. De eerste genomineerde is Joachim Rombouts. Hij is 16 jaar en bracht net voor Kerstmis zijn eerste boek uit: ‘De Duistere Held’. In het boek brengt Joachim thema’s naar voren die hij zelf tegenkomt, maar het is vooral een goedgeschreven fantasy-verhaal.

Plan B is een nieuwe theatergroep, bestaande uit 25 leden tussen 20 en 60 jaar. Ze brachten in de kerstperiode hun eerste productie en dat werd een voorbeeld van vernieuwend theater met live muziek en filmpjes. De Equal Idiots zijn al vier jaar met hun garagerock/punk bezig. Na hun eerste optredens in de Mussenakker en op Akkerpop, speelden ze recent op Pukkelpop. En dan is er nog de eerste Jeugdplay-in van Fanfare sint-Catharina. Een groot aantal blazers en slagwerkers van 7 tot en met 18 jaar uit de Noorderkempen brachten samen een concert in zaal Pax. De winnaars in de categorie “Nieuw of vernieuwend initiatief” werden de EQUAL IDIOTS. Pieter en Thibault plukken de vruchten van 4 jaar muzikale activiteit. Na plaatselijke optredens slaagden ze erin om als een van de 800 ingeschreven bands de finale te halen van De Nieuwe Lichting 2016 van Studio Brussel, om er te eindigen op een gedeelde eerste plaats. En toen ging het snel, zo volgden er o.m. Pukkelpop, Humo’s Rockrally, Car Free Day, Week van de Punk, Music for Life, Dance with the devils.

En de Winnaar van de Cultuurprijs 2016 is… Op het moment dat de drie laureaten, één per categorie, gekend is het wachten op die ene uiteindelijke winnaar, die een jaar lang het logo Winnaar Cultuurprijs 2016 mag dragen. Uiteindelijk koos de jury voor de theatervoorstelling FESTEN van Tinello. Zij worden als elfde winnaar van de Cultuurprijs van de stad ingeschreven en volgen daarmee uw eigenste Hoogstraatse Maand op!

De publieksprijs Voor het tweede jaar wordt er ook een publiekprijs toegekend. Nieuw dit jaar was een online stemming om tot een shortlist te komen. De drie op die manier vooruitgeschoven kandidaten waren: het IKO omwille van hun 50-jarig bestaan, ASO Spijker omwille van verschillende culturele activiteiten en Joachim Rombouts de jonge auteur van het boek ‘De Duistere Held’. Gelukkig ging de publieksprijs naar JOACHIM ROMBOUTS. Ook andere aanwezigen zullen zich, net zoals wij, afgevraagd hebben wat die scholen hier kwamen doen. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre een schoolwerking in aanmerking komt voor een Cultuurprijs die vrijwilligerswerk of verenigingen een steuntje in de rug wil geven. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

13


HOUTENFIETS

Man op houten fiets

Wojtek Kaminski, bezeten van fietsen Volk van vreemde afkomst, op zich allang geen bezienswaardigheid meer ter stede Hoogstraten. Tenzij, misschien hebben jullie hem al eens waargenomen: Wojtek Kaminski, Pool van origine, die zich bij tijd en wijle doorheen Hoogstraten voortbeweegt op… een ‘houten’ fiets. Een ‘specialleke’onder de 140 Polen die zich ondertussen in Hoogstraten ophouden, denken wij dan. Hem om die reden terstond opzoeken en aan u voorstellen. Zonder dralen.

Wojtek Kaminski, wie is hij? In 1973 geboren in Noord Polen, lagere en middelbare school, en een hogere opleiding tot architect. Een beroep dat hem in Polen absoluut geen voldoening schonk. Onvoldoende werk, moeilijk in de uitoefening en uiterste onzekerheid op een duurzame toekomst. Wojtek heeft 2 zussen waarvan er eentje gehuwd is met een Nederlander. Reden voor menige vakantie in ons buurland, en reden om zich in 2004 omwille van genoemde obstakels in Nederland te vestigen. Met de blik op de langere termijn want hij wil de Nederlandse nationaliteit verwerven. Een poging die hij uiteindelijk zal opgeven wegens de slopende administratieve weg, de vele examens en de daaraan verbonden noodzakelijke inzet. Als Poolse architect werk vinden in Nederland, ook niet simpel. Daarom in den beginne ‘jobkes’ in de schoonmaak, de bouw en soortgelijks. Tot hij bij de Internationale Meubel Groep in Etten Leur aan de slag kan als fotograaf, één van zijn meerdere passies. Bij deze Groep neemt Wojtek langs alle kanten foto’s van aangeboden meubels om te bekijken of ze in aanmerking kunnen komen voor verkoop in de winkels van de Groep. Maar Nederland zint hem niet helemaal. Of beter, het klikt niet echt. Naar Wojtek’s zeggen zijn onze Noorderburen wat ‘krap’ in de omgang, kunnen enkel praten over hun werk en dat is het dan. Daarom gaat hij in de grensstreek aan Vlaamse kant op zoek naar een woonst, er sterk van overtuigd dat Vlamingen van nature ‘soepeler’ zijn in het samenleven. Hij zoekt en vindt zijn nest in Hoogstraten. Waar hij na een jaar inderdaad de bevestiging krijgt van zijn volkskundige voorgevoelens. Wij dus onmiddellijk blinken van trots, want, zo hoort ge het ook eens van een ander.

Wojtek en ‘zijn’ fietsen In de fietsenwereld bestaat er een speciaal segment van hobbyisten, annex fanaten die fietsen ontwerpen, maken en rijklaar monteren. Rijklaar? Vergeet het. Betreffende fietsen zijn geïnspireerd op het zogenaamde ‘chopper-model’, met een laag liggend frame zodat een putje in de weg al genoeg is om kuren te doen. De trappers zitten laag bij de grond, zodat ze bij het bochtenwerk omhoog moeten.

De ‘Sandwichbike’ of de houten fiets waarmee we Wojtek wel eens een toerke zien karren langs Hoogstratens wegen is in de handel verkrijgbaar als een soort ‘IKEA-bouwpakket’. Eens met doos en onderdelen thuis gekomen zal de handige harry in no time de onderdelen tot fiets verbouwd hebben, twee linkerhanden zullen er wel twee rechter moeten bijhalen. Het is bij deze Sandwichbike dat Wojtek geholpen heeft met het ontwerp van het stuur. 14

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Nu, dat rijden is helemaal niet de bedoeling. Het ontwerp, het zoeken naar of het ontwerpen en maken van de speciale onderdelen, het assembleren, het showen, het bekijken en becommentariëren van elkaars creaties, daar is het hem om te doen. Wat gebeurt op wedstrijden voor de liefhebbers van het genre. O.a. in 2013


HOUTENFIETS tijdens een wedstrijd in Amsterdam toen Wojtek met zijn creatie ‘Gulf Series (2)’ de tweede prijs won. ‘Gulf’ omdat de fiets de kleuren draagt van het gelijknamige benzinemerk.

verontschuldigend bij, maar zijn vrienden in het land van herkomst werken goedkoper. Niet zonder belang als er op de centen moet worden gelet.

Zo ’n wedstrijd duurt drie dagen. Dag één: aankomst en uitgebreide kennismaking met fietsen en fietsers. De tweede dag een gezamenlijke tocht van 40 km. De derde dag jurering met aansluitende huldiging van de prijswinnaars in de verschillende categorieën, en… wat genoemd wordt: een biertje drinken. Vergelijk het een beetje met de jaarlijkse weekend-bijeenkomst in Wortel van die begeesterden met hun gekoesterde oldtimer-tractoren.

Wojtek en de toekomst

Wojtek en zijn vaderland Het bouwen van een zogenaamde ‘chopperfiets’ is geen goedkope onderneming. Aan bijvoorbeeld een set wielen met dikke banden dient al vlug 500 euro te worden besteed. Een afgewerkte ‘Gulf’ neigt al vlug naar zo’n 2500 euro. Daarom trekt Wojtek tijdens zijn vakanties terug naar zijn ouwe Poolse vrienden, zeer bedreven kerels in de omgang met staal, las- en spuit- en

Onze vriend heeft ondertussen zowat een 50-tal fietsen gebouwd. Waarvan hij er momenteel nog 14 in zijn bezit heeft. En laat daar, zegt hij al schertsend, ook enkele ‘gewone’ fietsen tussen zitten. Allez staan, bij zijn moeder in Polen, wegens in Hoogstraten gebrek aan plaats.

In 1980 bracht Volvo de Itera op de markt, met een frame van kunststof en lichtgewicht wielen van polyamide. Maar de fiets zwabberde te veel, waardoor hij bij koud weer zelfs kon breken. Om die reden werd de Itera in Denemarken zelfs verboden. Maar Wojtek heeft wél een vrijwel intact exemplaar. ander aanverwant werk. Niet dat de Vlamingen dat niet zouden kunnen, zegt hij er zich licht

Wojtek heeft, het zal u al duidelijk zijn, geen zittend gat. Momenteel verkwist hij zijn vrije tijd aan de restauratie van een oude ‘Lambretta’. Daarbij al vooruitdenkend aan de bouw van een step met een originele ‘Solexmotor’ en aan de bouw van een chopper-‘step’ met een originele hulpmotor van de eertijdse ‘Spartamet’ (Sparta ‘met’ hulpmotor). Eigenlijk heeft Wojtek Kaminski een passie voor alles wat ge in beweging kunt krijgen. Zij het op eigen kracht, zij het per motor. (nad/lvr)

Nu, dat rijden is helemaal niet de bedoeling. Het ontwerp, het zoeken naar of het ontwerpen en maken van de speciale onderdelen, het assembleren, het showen, het bekijken en becommentariëren van elkaars creaties, daar is het hem om te doen. Midden vooraan de 2de prijs met de Gulf Series (2

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

15


DESPERATED COMPANY

De Wortelse tak van Desperated Company na 45 jaar

Fred Van Ostaijen en Cyriel Van Opstal over DC’70 Ons gesprek heeft plaats op vertrouwd terrein: café Den Bottel aan de Vrijheid. Een gesprek met twee mannen met Wortelse roots die 45 jaar geleden de Rijkevorselse Desperated Company vervoegden. Zij hielpen hen uit de penarie met een nieuwe repetitieruimte en gaven als dank een aantal optredens voor de pastoor. Op 1 april doen ze dat nog eens over. Dan spelen Fred Van Ostaijen en Cyriel Van Opstal met DC’70 (Desperated Company’70) de parochiezaal van Wortel weer plat ! En de pastoor? Die zoekt naar een gat in zijn agenda.

Fanfare als springplank Als je als bengel, moe gehamerd in het achterhuisje, je potten en pannen kan inwisselen voor een echte trommel bij de fanfare dan is je toekomst gebeiteld. Cyriel mocht bij fanfare Sint-Jan-Baptist de eerste Wortelse processie in zijn ritmische pas laten lopen. Achter hem in dezelfde cadans ‘feepte’ Fred op zijn bugel naast pa Jos met zijn zware bombardon. Daar is de basis gelegd voor hun toekomstige muzikale avonturen bij Desperated Company. Dat de bugelpartituur in de fa-sleutel geschreven staat, kwam Fred goed van pas bij het spelen op zijn basgitaar vele jaren later. Met die bas en dat drumstel zetten ze als pubers hun eerste stappen bij The Undertakers en bij Dreamboat. De drummer kon het snelle ritme soms niet meer aan, kwieke Cyriel heeft hem dan met gretig veel goesting vervangen. Maar de rock-’n-roll lonkte aantrekkelijker en toen de vele walskes driekwartsmaatgewijs hun

strot uitkwamen, zijn ze vollen bak gegaan voor swingende popmuziek. Ed Maas, Wim Sterkens en Rik Ooms uit Rijkevorsel waren intussen al een tijdje met Desperated Company aan de slag. Hun groepsnaam was eerder toevallig ontstaan toen ze bij hun eerste optreden geen naam hadden en dan maar kozen voor deze niet mis te verstane omschrijving. Ze repeteerden wekelijks in hun jeugdclub Spiraal en speelden al eens op een verjaardagsfeestje of een schoolbal. Maar toen al hun materiaal gepikt werd, kreeg hun flower-power-gevoel een fikse dreun en moesten ze op zoek naar veiliger oorden. Fred en Cyriel kwamen bij de groep en bezorgden hen meteen een andere oefenruimte: in ruil voor twee benefietoptredens per jaar mocht D.C. repeteren in een bijzaaltje van de Wortelse parochiezaal. Het voorstel van de pastoor werd gretig én met succes aangenomen. Het ene plezier is het andere waard, dus iedereen content.

Hitsige decibels Hun eerste echt gezamenlijke optreden vond echter plaats in de legendarische Roma op de Vrijheid in Hoogstraten bij Gust Sprangers en Liliane. In het café zelf. Ook hier ging het om een ruil: Gust had mooie stickers van hen laten drukken en zij betaalden dat met plezier in natura terug. Maar die natura klonk vrij heftig want van dat hevig decibelkabaal vielen de glazen uit de kast. Na enkele nummers volgde een vriendelijk doch dwingend verzoek om ermee op te houden.

De parochiezaal ontplofte ook ei zo na door de massale opkomst van fans De parochiezaal van Wortel kon beter tegen zo’n fikse stoot maar ontplofte ook ei zo na door de massale opkomst van fans. De zaal was vaak te klein - maar de pastoor zijn kas wel snel gevuld… Vanaf toen stroomden de aanvragen binnen en speelden ze wel zo’n 80 keer per jaar in heel de Noorderkempense regio. Desperated Company was zo populair dat vrijwilligers zich aandienden om bij elk optreden mee te rijden, al het muziekmateriaal en de versterkers op te stellen en na afloop weer af te breken en terug te brengen naar het repetitielokaal. Best handig bij de eerstvolgende repetitie. Ze hadden ook hun eigen P.A.- en lichtman bij. Vic Aerts en Huug Bruynen uit Wortel dweilden immers met plezier heel de regio mee af. Toen hun bijdrage aan de Wortelse zaal voldoende geacht werd, maakten ze met Piet-Jan Rombouts en Nej Martens eenzelfde deal. In ruil voor enkele optredens in hun First-one mochten ze ook daar repeteren. De oude melkerij vooraan in de Zandstraat van Wortel, die toen fungeerde als poptempel, is intussen verdwenen. Grote namen uit de Belgische popwereld passeerden er de revue. In de weiden erachter organiseerde Piet-Jan tijdens de grote vakantie de eerste pop-festivals uit de streek met Humo als enige sponsor. Geen andere reclame werd er geduld. Een aanhangwagen werd omgebouwd tot een podium met verschuifbare gordijnen in siloplastiek zodat de groepen snel konden wisselen: Piet-Jan ten voeten uit!

To split or not to split Rik Ooms, Wim Sterkens, Cyriel Van Opstal, Fred Van Ostaijen en Ed Maas, de échte DC’70 16

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Elke zichzelf respecterende groep split vroeg of laat. Dat is part of the deal. De manager van


DESPERATED COMPANY Mustang - ook een covergroep uit die tijd - had daar een serieus aandeel in. Hij wilde namelijk een nieuwe supergroep, Hassle, maken met enkele leden van Mustang en met Wim en Ed van Desperated Company. Ze deden mee aan Humo’s rockrally en hadden techniek zat. Toch heeft dat liedje niet lang geduurd en enige tijd later was alles terug bijeen in peis en vree. Intussen had Fred als disc-jockey zijn handen vol met bruiloften en feestjes allerhande. Dat werd niet minder toen hij aan het grote avontuur van Highstreet begon. Cyriel was als zelfstandige drukker met een eigen zaak in Merkplas begonnen. Het werd opeens allemaal wat veel en rond DC’70 werd het heel wat stiller…. Tot er vele jaren later - in 2009 - een vraag kwam om op een jubileumfeest te spelen. De goesting was er wel, al hadden Fred en Cyriel in geen jaren nog drumsticks of bas aangeraakt. Ze hebben hiervoor dan ook alles uit de kast moeten halen wat ze in huis hadden. Fred vond zijn basgitaar nog wel ergens op zolder terug, maar Cyriel moest bij Luc Meyvis aankloppen voor een drumstel. In allerijl werd er volle bak gerepeteerd en algauw was de drive er terug. Het resultaat was overdonderend en meteen waren er alweer aanvragen bij de vleet.

De cirkel is nog niet rond Ze hebben de smaak terug te pakken en tijd zat nu. Overdag op ‘t gemakske repeteren en zo’n vijftal optredens per jaar doen, meer moet dat niet zijn. Deugd hebben ze er nog altijd van, al helemaal wanneer ze zoals vorig jaar bij 20 jaar den Bottel (Fred zijn terrein) de dansers op tafel kregen met klassiekers van The Beatles, Status Quo en zeker hun eigen succesnummer “Higher”, wat uiteraard luidkeels werd meegebruld.

Bedaard in 2017 en …

In de zaal waar het 45 jaar geleden voor hen allemaal begon, geven ze er op 1 april nog eens een flinke lap op. Bestel op tijd je ticket want de plaatsen zijn gegeerd! In de herfst komt de kers op de taart, dan bestaat de oorspronkelijke Desperated Company 50 jaar en dat zal uiteraard niet geluidloos aan de mensheid voorbij gaan. U leest er beslist meer over later dit jaar. (sjah)

Praktisch : Desperated Company ’70 op zaterdag 1 april 2017 om 20u in de Parochiezaal van Wortel Inkom: 10 euro In voorverkoop: 8 euro - leden ’t Slot: 5 euro

…in ware jaren ’70-stijl, Cyriel Van Opstal en Fred Van Ostaijen

Voorverkoop: ‘t Slot Wortel - Boekhandel Funco Rijkevorsel - Kiosk Hoogstraten Dagbladhandel Larisa Merksplas

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

17


WONEN

HoogMark, tien wooneenheden voor personen met beperking

Een voor Vlaanderen unieke samenwerking In het gezelschap van vijf toekomstige bewoners konden we een kijkje nemen in het nieuwe gebouw van HoogMark (naast het zwembad aan de Loenhoutseweg), waar zij vanaf eind februari 2017 begeleid zelfstandig zullen wonen. Dit knappe initiatief was maar mogelijk dankzij een unieke samenwerking tussen vzw Markdal, een organisatie in de zorgsector, en Bouwmaatschappij De Noorderkempen. We spraken eind januari met Dafne, Dirk, An, Kurt en Karien, vijf van de tien toekomstige bewoners van HoogMark, een gebouw met tien studio’s voor mensen met een matig tot ernstige mentale handicap.

Het wordt hier wennen voor de bewoners want de band met de buren in de Venhoefstraat was enorm goed

Sinds september 2013 verblijven ze, met dank aan bouwbedrijf RDK uit Merksplas, 24 op 24 per uur dag, 7 dagen op 7, in drie woningen in de Venhoefstraat in Minderhout omdat de bouw op de OCMW-site te lang op zich liet wachten. Hoe dan ook, de toekomstige bewoners kijken uit naar hun nieuwe woonst, maar ze weten nu al dat ze de Venhoefstraat en hun vriendelijke buren daar erg zullen missen.

Een (te) lang verhaal Markdal, met twee vestigingen in Merksplas, wou ook in Hoogstraten een project voor begeleid zelfstandig wonen voor mensen met een beperking oprichten. Besprekingen met het stadsbestuur en het OCMW vanaf december 2002 resulteerden in de overdracht in erfpacht van een perceel grond op de OCMW site aan de vzw Markdal op 28 juni 2005.

Maar door een wijziging in de wetgeving gaan er minder subsidies naar de instellingen en in plaats daarvan, via een Persoonsgebonden Budget (PGB) meer naar de andersvalide mensen zelf. Het betekende wel dat vzw Markdal niet meer in aanmerking kwam voor (bouw)subsidies voor die doelgroep. Daardoor kwam gans het project op de helling te staan.

Een unieke samenwerking Dat het gebouw er uiteindelijk toch kwam, dankt Markdal aan een voor Vlaanderen unieke samenwerking met Bouwmaatschappij De

Staf Lauweryssen van Markdal en Jan Van Hoeymissen van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Twee totaal verschillende instellingen die in een unieke samenwerking dit project van zelfstandig begeleid wonen konden realiseren. Noorderkempen. Die samenwerking wordt toegelicht door Staf Lauweryssen, voorzitter van vzw Markdal en Jan Van Hoeymissen, directeur van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. “Omdat Markdal dat project niet meer kon bouwen, zochten we contact met Bouwmaatschappij De Noorderkempen”, zegt Staf Lauweryssen, “de Noorderkempen kon nog wel bouwen voor die doelgroep, omdat de nood voor hun huisvesting blijkt uit een woonbehoeftestudie uitgevoerd voor de Hoogstraatse regio.” Om de bouw door de sociale huisvestingsmaatschappij mogelijk te maken wordt de erfpacht van de grond op10 september 2012 overgedragen aan De Noorderkempen, omdat zij optreden als bouwheer. “Zo kwam een voor Vlaanderen unieke samenwerking tussen twee totaal verschillende instellingen tot stand”, zegt Jan Van Hoeymissen van De Noorderkempen. “Wij kunnen de wooneenheden bouwen, maar niet de noodzakelijk bijkomende infrastructuur voor de begeleiding van de bewoners en de administratie.”

Gelukkig staat er nog geen water in het grote bad, centraal gelegen tussen de tien studio’s. An Hoskens gaat alvast de maat nemen van het bad, onder het toekijkende oog van enkele andere toekomstige bewoners, Dafne Coppens, Dirk Raets, Kurt Sommen en Karin Sneyers. 18

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Er komt een samenwerkingsovereenkomst, met een procentuele verdeling van de kosten. De Noorderkempen financiert de bouw van de tien studio’s, een gemeenschappelijke leefruimte en een gedeelte van de gemeenschappelijke delen


WONEN

Vzw De As, Markdal en HoogMARK HoogMark is het derde initiatief van vzw Markdal. Deze vzw ontstond in de jaren ’80 op initiatief van afdelingen van Arendonk en Merksplas van de KVG (de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten). Zo ontstond vzw Markdal in Merksplas en de Rusthuif in Arendonk, twee dagcentra voor mensen met een beperking. Om administratieve redenen werden beide projecten op vraag de toenmalige minister ondergebracht in de overkoepelende vzw de As. Naast de twee reeds genoemde instellingen draagt de As nu ook zorg voor een aantal andere instellingen in de zorgsector, zoals ’t Vonderke, een semi-internaat voor zwaar gehandicapte kinderen bij Markdal, Woonhuis De Villa in Arendonk, De Boomgaard in Ravels, Woonhuis De Hei in Dessel en vakantieopvang voor kinderen op verschillende locaties. zoals de technische ruimtes, de gangen enz. De bouwkosten van de overige delen, zoals de werkruimte voor de zes begeleiders en een studio voor een nachtbegeleider wordt in die procentueel vastgelegde verhouding doorgerekend aan vzw Markdal. Die verdeling van de kosten zal ook gehanteerd worden bij het onderhoud van het gebouw. Voor de aanleg van de omgeving kan men rekenen op de hulp van de Landelijke gilde, die daarvoor een projectsubsidie ontvangt. “De bewoners zullen, voor wat hun huisvesting betreft, dus twee facturen ontvangen” gaat Van Hoeymissen verder, “ze betalen huur aan De Noorderkempen en de kosten van begeleiding aan vzw Markdal. Bij het bepalen van de huur hanteert De Noorderkempen identiek dezelfde normen en voorwaarden als bij andere sociale huurwoningen.”

HoogMark biedt onderkomen aan tien personen met een matig tot ernstige mentale handicap

Een huiselijke sfeer In het grote gebouw, dat er niet bepaald als een woning uitziet, heeft men wel getracht om een huiselijk karakter te creëren. Naast de inkomhal met vestiaire is er op het gelijkvloers een grote gemeenschappelijke leefruimte in twee delen, zodat bewoners zich kunnen afzonderen van de grote groep indien ze daar nood aan hebben. Het is duidelijk de bedoeling dat de bewoners in groep leven en zich niet doorlopend in hun eigen kamer terugtrekken. Boven zijn er tien studio’s van 36 m², elk met een eigen badkamer met een toilet en een inloopdouche, een kleine keuken en een oproepsysteem om eventueel hulp in te roepen. Op de verdieping is er verder een centraal gelegen grote badkamer. “Dit project kwam tot stand dankzij een voor Vlaanderen unieke samenwerking. We ontvan-

gen veel vragen van andere huisvestingsmaatschappijen en van zorginstellingen over de manier van werken”, besluit Jan Van Hoeymissen. Hoe dan ook een knap initiatief dat beslist aan de behoeften van de doelgroep tegemoet komt. (fh)

Feestelijke opening Het gebouw van HoogMark, waarvan de naam verwijst naar Hoogstraten en de Mark, werd midden januari opgeleverd en wordt eind februari in gebruik genomen. Op 20 mei wordt HoogMark ook officieel geopend. Die opening valt samen met feestelijkheden naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het Woon- en zorgcentrum Stede Akkers.

Het grondplan van het gebouw waar vanaf eind februari tien mensen met een matig tot ernstige mentale handicap permanent wonen. Links het gelijkvloers met parking voor wagens en fietsen, daarnaast een berging, een nachtkamer en een bureel, toiletten, een polyvalente ruimte en een ruime living voor tien personen en hun begeleiders. Boven zijn er tien studio’s, elk met een natte cel en daarnaast een gemeenschappelijke badkamer en een zithoek.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

19


20

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Familie Turnea uit Roemenië - De eerste lichting Dumitru Turnea (56) en zijn vrouw Anisoara (52) behoren tot de eerste lichting Roemenen die in Hoogstraten in 1995 aankwamen. Het was de tijd dat niet iedereen het zo nauw nam met de reglementering op tewerkstelling en toen het zwartwerk in de tuinbouw nog welig tierde. Dumitru en zijn vrouw werkten de eerste jaren in een serre in België maar woonden op een camping in Strijbeek. Vanaf 2005 kozen zij voor het statuut van zelfstandige en werkten ze achtereenvolgens in een bakkerij, in een serre en in een restaurant. In 2015 verkreeg Anisoara de Belgische nationaliteit en zocht vervolgens werk als poetsvrouw. Dumitru ging aan de slag als technieker/mechanieker bij Bogaerts automatisatie. Sinds 2004 konden Roemenen onder strikte voorwaarden en voor beperkte tijd wel al aan het werk in België maar Roemenië zou pas in 2007 officieel lid worden van de EU. Roemeense arbeiders konden dan met een arbeidskaart komen werken in België. Vanaf 2014 is er zelfs geen arbeidskaart meer nodig. Volgens Dumitru waren er in 1995 amper 15 Roemenen in Hoogstraten. Vandaag zijn ze met 612, het hoogst aantal buitenlanders na Nederlanders (4177). Dumitru werkte in Roemenië als mechanieker in een fabriek voor landbouw-

werktuigen maar na de dood van Ceaucescu in 1989 viel geleidelijk aan de industrie plat. In hun streek bood een groot chemisch bedrijf in '89 werk aan 10.000 mensen. Vandaag zijn er dat nog amper 500. De keuze voor België in 1995 was dan ook snel gemaakt: goede verdienste, stabiliteit, een sterke economie en nog maar weinig concurrentie van andere Roemenen. De meeste Roemeense emigranten kozen immers voor Duitsland. Dumitru en Anisoara wonen in een appartement in Meerledorp samen met hun zoon Laurentiu Dumitru (29). Deze laatste behaalde in Roemenië een master in Clincal Engeneering en kwam in augustus 2014 naar België, na eerst drie jaar in Roemenië te hebben gewerkt. De testperiode in België was een absolute meevaller. Meerle was mooi en rustig en de mensen vriendelijk en respectvol. Hij schreef zich in voor een intensieve cursus

“De mensen in Meerle zijn vriendelijk en respectvol” Nederlands bij Linguapolis Antwerpen en ging vervolgens op zoek naar geschikt werk. Dat vond hij Bij Sigma Belgio, een firma die gespecialiseerd is in gps voor kilometerheffing bij vrachtwagens. Een job als ingenieur die veel flexibiliteit vereist met vaak grote verplaatsingen doorheen Europa. Maar zijn droom blijft een job in de medische apparatuur. En ook al trouwt hij in mei in Tennessee met zijn Amerikaanse vriendin, liefst van al wil hij in België blijven wonen, net zoals zijn ouders. Ook al hebben ze weinig contact met de Meerlese bevolking, ze voelen zich hier allemaal prima. Een jaarlijkse reis naar Roemenië en een bezoekje bij enkele Roemeense families in Meerle houdt de traditie warm. Wie weet komt ooit nog de andere broer naar België. Hij studeert nog in Roemenië, eveneens voor Ingenieur.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

21


VAN HUFFEL VERZEKERINGEN nv Reeds meer dan 50 jaar tot uw dienst voor al uw verzekeringen.

Vrijheid 74

2320 Hoogstraten

tel. 03/314.46.10

vanhuffel@dvv.be

IMMO VAN HUFFEL bvba 1995-2015

20 Ervaring telt! Huis verkopen ? Bel ons !

Vrijheid 72

2320 Hoogstraten

tel. 03/314.16.99

info@vanhuffelvastgoed.com

VAN HUFFEL bvba

“ Je eigen bankier voor al uw bankzaken & waar service belangrijk is ! ”

Vrijheid 34 22

2320 Hoogstraten

vanhuffel@recordbank.be

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

tel. 03/314.73.36


DEZE MAAND

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND Geen sportclub zonder vrijwilligers! Dat is voor KVNA Wortel niet anders. Neel Braspenning wordt deze maand 71 jaar. Bij de voetbalclub van Wortel ontvangt hij de scheidsrechters en helpt hij in de keuken. Neel is beheerraadslid van de Hoogstraatse sportraad sinds zijn start in 1978. Hij organiseert onder andere de jaarlijkse stratenloop mee. Bij de Scheldeprijs zorgt Neel voor de nodige signaalgevers. Daarnaast is hij ook nog voorzitter van de biljartclub van café De Nieuwe Buiten en secretaris van Heikes kermis in Minderhout. (SC)

Seussical de musical HOOGSTRATEN – Seussical is een heerlijk vrolijke musical vol leuke liedjes en kleurrijke personages! Seussical is perfect voor de hele familie en kinderen vanaf 5 jaar. In Seussical de Musical word je meegenomen naar de bonte wereld van Dr. Seuss: van de Jungle van Nool tot het Circus McGurkus en de Wereld van Wie. De Kat in de Hoed vertelt het verhaal van Horton de Olifant, die een stofdeeltje ontdekt waarop het piepkleine volk van Wie woont. Horton wil hen beschermen, maar moet daarbij het ongeloof van de andere dieren trotseren, met spannende avonturen als gevolg. Een olifant breekt nooit zijn beloftes, maar wat als Horton moet kiezen tussen het zorgen voor de Wies en een verlaten ei...? Praktisch: Seussical de musical op zaterdag 4 maart om 20.00 uur en zondag 5 maart om 15.00 uur in de Rabboenizaal. Inkom 15 euro. (fh)

Oma’s handtas (2x) HOOGSTRATEN - Oud en jong vinden heden en verleden samen in de tas van oma. In elke handtas zit een hele wereld, vooral de handtas van oma. Wat een supertoffe hebbedingetjes zij allemaal meezeult! Ieder spulletje heeft zijn verhaal, herinnering maar ook fantasie. ‘Oma’s Handtas’ brengt tassen vol gezellige verhalen, vol leuke momenten tussen baby’s, peuters en oma’s en opa’s. Een voorstelling voor kinderen van 2 tot 5 jaar en hun (groot)ouders. Klein en groot komen samen om een voorstelling mee te maken met live muziek van nu, van toen en van straks. In samenwerking met de Ouderenraad. Praktisch: Oma’s handtas (2+) voorstelling op zondag 12 maart om 10.30 en 14.30 in de Rabboenizaal. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

23


DEZE MAAND

CINE HORIZON De Kleine Prins (6+)

ResTANTEs Iedere maand op de afspraak voor zonnekiosken in Za-Kpota

Het leven van een klein meisje van negen jaar staat helemaal in het teken van school en volwassen worden. Zo heeft haar moeder het voor haar uitgestippeld in een levensplan. De hele zomer zit ze te blokken achter haar bureau. Maar dan zoekt een oude buurman contact met haar. Hij is piloot en vertelt over een magische ontmoeting met een kleine, wijze prins die een wereld van kansen, avonturen en liefde voor hem opende. Door de vriendschap met de oude piloot gaat ook voor het meisje een nieuwe wereld open en ontdekt ze dat je alleen met je hart kunt zien wat echt belangrijk is. Praktisch: De Kleine Prins film (6+) op zaterdag 1 maart 14.00 uur in IKO Groenewoud.

Loving Vincent

‘Loving Vincent’ onderzoekt het leven en de controversiële dood van de schilder Vincent Van Gogh. Het verhaal wordt verteld aan de hand van zijn schilderijen en de karakters die er in wonen. Een web van intriges wordt gesponnen door hen die het dichtst bij Vincent stonden en door dramatische reconstructies van de gebeurtenissen die leidden tot zijn dood. De film maakt gebruik van meer dan 120 schilderijen. De verhaallijn komt uit meer dan 800 brieven die hij zelf schreef. Deze langspeelfilm maakt volledig gebruik van geschilderde animatie. Praktisch: Loving Vincent, filmvoorstelling op vrijdag 17 maart om 20.15 uur in het auditorium van IKO Groenewoud.

Inside Out (6+) ‘Inside Out’ is een Pixar animatiefilm van Pete Docter (Up), waarin we worden meegenomen in het brein van een 11-jarig meisje en kennismaken met haar vijf emoties: Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet. De emoties wonen in het Hoofdkwartier, de commandoruimte in Riley’s hoofd, waar ze haar van advies voorzien bij de dagelijkse dingen. Na een verhuis van een klein dorpje naar de grote stad San Francisco heeft Riley moeite om zich aan te passen aan het nieuwe leven, wat leidt tot opschudding in het Hoofdkwartier. Gelukkig is Plezier Riley’s belangrijkste emotie… Praktisch: Inside Out (6+), filmvoorstelling op donderdag 6 april om 14.00 uur in het auditorium IKO Groenemoud. (fh)

24

De ResTANTEs maken uit stofresten of afval nieuwe producten om deze te verkopen ten voordele van de installatie van zonnekiosken in Za-Kpota. Je kan hun activiteiten volgen op www.stedenbandhoogstraten.blogspot.be of via de Facebook-pagina van ‘Hoogstraten gaat mondiaal’.

van elektrische apparaten, meubels, kleding, juwelen,… nog mogelijk en zinvol is. Ze leggen uit hoe de herstelling moet gebeuren, helpen hierbij en vertellen of wisselstukken nodig zijn voor de reparatie. Wij sluiten graag bij hen aan en leren telkens een techniek aan om met afval nieuwe spullen te maken.

Op bezoek bij Fabrik ArtiSTIK

Praktisch: Op zaterdag 18 maart, 17 juni, 16 september, 16 december van 9 tot 11.30 uur in het Lokaal dienstencentrum Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 in Hoogstraten.

Fabrik ArtiSTIK is een groep die twee keer per maand bij elkaar komt om te naaien. Ze wisselen patronen en weetjes uit. Wij gaan vier keer per jaar bij hen op bezoek om samen met hen te knippen of te naaien. Wie wil breien, haken of om het even wat maken is ook welkom. Breng zelf je naaimachine of schaar mee. Wij zorgen voor patronen, stof, garen,… Praktisch: Op donderdag 26 januari, 27 april, 27 juli en 26 oktober telkens van 19.30 tot 22 uur in de refter Gemeenteschool Hoogstraten in de Gravin Elisabethlaan 21.

Terug naar school We zitten samen rond de tafel en terwijl we elks ons ding doen (knippen, naaien, breien, bricoleren,…) , overleggen we over de uitbouw van de resTANTEs. Praktisch: op dinsdag 21 februari, 16 mei, 22 augustus, 21 november telkens van 19.30 tot 22 uur in de refter van de Gemeenteschool Wortel, Kerkpad.

In de leer op het Repaircafé De vrijwilligers van het Repair Café geven de bezoekers een eerlijk advies of een herstelling

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Een thuismatch spelen Wil jij thuis spullen maken, laat het ons dan even weten? We maken een afspraak met jou en overlopen de mogelijkheden.

Op de koffie We zoeken verenigingen die één of meerdere activiteiten willen organiseren om spullen te maken voor de resTANTEs en de zonnekiosken in Za-Kpota. Bij ONS Minderhout en de vormelingen van Meer waren we welkom. Laat het ons weten indien jij een vereniging kent die zou willen meewerken.

Naar de Marché Mondial Bij de opening van het toeristisch seizoen bieden we onze spullen aan op de Marché Mondial en gaan mee voor een GRENZELOOS Hoogstraten. Praktisch: Op zondag 23 april op het begijnhof te Hoogstraten Wij zoeken helpers die onze liefdevol gemaakte spullen mee te koop aanbieden. Meer info bij de Dienst Ontwikkelingssamenwerking. (fh)


DEZE MAAND

Ongekende Evidenties (12+) HOOGSTRATEN - Kurt Demey, Joris Vanvinckenroye en Frederica Del Nero proberen in ‘Ongekende Evidenties’ het ‘toeval’ uit te dagen om een glimp van zijn bestaan te vangen. Het publiek komt terecht in een cross-over van theater, muziek en mentalisme waar toevalligheden zich ophopen tot magische ervaringen. Het bijzondere aan deze voorstelling is dat het mentalisme in de handen van het publiek ligt en dat we geen mentalist op de scène zien. Wat we wel zien is een virtuoze Joris Vanvinckenroye op zijn contrabas en Kurt Demey die probeert te begrijpen wat toeval en synchroniciteit is. Wat het publiek voelt, is dat de aarde stilletjes aan onder hun voeten wegglijdt terwijl ze zichzelf van de ene verbazing in de andere brengen. Praktisch: Ongekende Evidenties op woensdag 22 maart om 19.00 uur in de Rabboenizzaal. (fh)

Nieuwe handicar voor mindermobiele mensen HOOGSTRATEN – Het OCMW investeerde 45.000 euro voor de aankoop van een nieuwe handicar, een busje met achteraan een rolstoetlift. “De handicar die we nu hebben heeft meer dan 200.000 km op de teller en houden we als reserve”, zegt OCMW-voorzitter Jos Matthé. “Door het gebruik van zo’n handicar willen we voorkomen dat mindermobiele mensen in een sociaal isolement terecht kopen.” De handicar maakt met twintig vrijwilligers bestuurders zo’n 600 ritten per jaar. Het OCMW heeft ook een aanbod van vervoer zonder wagen. Soms maakt een vrijwilliger een verplaatsing met een rolstoel, eventueel in combinatie met openbaar vervoer. Binnen afzienbare tijd wil men ook een duofiets aankopen, zodat mindermobiele mensen zich ook op die manier kunnen verplaatsen. (fh)

Voor weduwen en alleenstaanden HOOGSTRATEN / MEERLE - KVLV gewest Hoogstraten organiseert een ontmoetingsdag voor weduwen en alleenstaanden met een lekker etentje en muziek. Inschrijven kan bij de KVLV wijkverantwoordelijke van uw buurt of langs kvlvgewesthoogstraten@ hotmail.com. Praktisch: Ontmoetingsdag voor weduwen en alleenstaanden op dinsdag 7 maart van 11.30 tot 16.00 in parochiezaal Ons Thuis te Meerle? Deelnemen kost 14 euro. (fh)

Zitdag studietoelage HOOGSTRATEN - Het OCMW Hoogstraten organiseert in samenwerking met het stadsbestuur een zitdag waar inwoners van Hoogstraten geholpen worden bij het invullen van de aanvraagvoor studietoelagen. Dat kan al vanaf de kleuterschool. Indien het niet lukt om deze dag te komen, kan u elke werkdag tussen 9.00 tot 12.00 uur terecht op de sociale dienst van OCMW Hoogstraten. Praktisch: Zitdag studietoelage op maandag 27 maart vanaf 9.00, 13.00 en 18.00 uur in het OCMW, Jaak Aertslaan 7 in Hoogstraten. (fh)

Kinderwens Als iemand met een verstandelijke handicap een kinderwens heeft, zit de naaste omgeving dikwijls met de handen in het haar. Hoe kan je op een goede manier omgaan met deze vraag? Om dit gevoelig thema verder uit te diepen richt de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) een informatiemoment in op donderdag 9 maart 2017 te 19.30 uur. Dit infomoment heeft plaats in het KVG lokaal Korte Begijnenstraat 16 te Turnhout waar iedereen welkom is. Vooraf tijdig inschrijven is verplicht bij de KVG op het telefoonnummer 014 40 33 62. (red)

OCMW voorzitter Jos Matthé overhandigt de sleutel van de nieuwe handicar aan Karel De Swart, die een twintigtal vrijwilligers vertegenwoordigt.

Repair Café HOOGSTRATEN - Het repair café verwierf de voorbije jaren een vaste plaats door allerlei spullen een tweede leven te geven. Herstellingen zijn zeer verscheiden. Electrische toestellen vormen de hoofdzaak. Maar ook het ‘fijnere werk’ kan, zoals het repareren van kralen, armbanden, snit en naad . Bovendien is er ook een ‘scharensliep’ aanwezig. Geïnteresseerden brengen hun defecte spullen mee naar het repair café waar ze (waarschijnlijk) gemaakt kunnen worden. Na inschrijving kan je samen met een medewerker aan de slag. Je zal merken dat repareren soms niet zo moeilijk is en zelfs leerzaam plezant kan zijn. Praktisch: Repair Café op zaterdag 18 maart van 9.00 tot 11.00 uur in LDC Stede Akkers. Info: Karel de Swart (0475/71.85.63). (fh)

Het Luchtschip (4+) HOOGSTRATEN - Het fantastische verhaal van kapitein Zonneschijn die een luchtschip wil bouwen om naar de wolken te vliegen. ‘Het Luchtschip’ is een voorstelling voor kleuters vanaf 4 jaar, maar zal ook geen enkele volwassene vervelen. Lukas Van Echelpoel van Theater Salibonani is zonder twijfel een van de creatieve duizendpoten die deze wereld rijk is. Dat staat garant voor vijfenveertig fascinerende minuten vol magische lichtjes, muziek en liedjes. Praktisch: Het Luchtschip, met Lukas Van Echelpoel in een regie van Isabel Leybaert op woensdag 5 maart om 14.30 uur in de Rabboenizaal (vanaf 4 jaar). (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

25


DEZE MAAND

Computerlessen DIGIDAK Digidak helpt je in een lessenreeks in de Hoofdbib om computerwijs te worden. In de lessen word je stap voor stap begeleid in kleine groepen van maximum 5 deelnemers. Je betaalt enkel 5 euro waarborg. Deze krijg je terug als je de lessen gevolgd hebt. Een greep uit het aanbod: Wegwijs in de Cloud - Werken met Windows10 - Ontwerp je fotoboek - Online aankopen en verkopen - Wenskaarten maken met Pxlr - Werken (telefoneren) met smartphone.

Zij willen niet machteloos toekijken Deze mannen en vrouwen weten wat ze moeten doen om een mensenleven te redden, nadat ze de cursus eerste hulp met succes afgerond hebben. Hoe meer mensen eerste hulp kennis hebben hoe beter wij in de samenleving gewapend zijn.

Verplicht inschrijven kan op de volgende momenten: - vrijdag 17 maart van 9u tot 12u in BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b - maandag 20 maart van 13u30 tot 16u30 en 18u tot 19u in Digidak, Hazenweg 4/2 - vrijdag 24 maart van 9u tot 12u in het Lokaal dienstencentrum Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 - maandag 27 maart van 13u30 tot 16u30 in Digidak, Hazenweg 4/2

Op de foto boven: Leen Geerts, Gardi Van Bavel, Jessie Koyen, Anita Severijns, Magdalena Blaszuiewicz, voorzitter Fons Gieles en Tinne Rombouts. Onderaan: Martijn Leemans, Brigitte De Bruyn, lesgever Hans Van den Langenbergh, karen Tilborghs, Maïthé Van Bogaert en Sarah De Gruyter. Cursisten niet er niet bij konden zijn maar ook hun brevet behaalden: Mark Van de Berckt, Maya Vermonden, Wim Sprangers, Jan-Pieter Leemans en Kristof Van Endert. (rb/fh)

Schrijftalentjes gezocht en gevonden! Digidak maakt je in kleine groep wegwijs op de computer. Nadien kan je tijdens de vrije inloop inschrijven zolang er nog vrije plaatsen zijn: maandag van 13u30 tot 16u30 in het Buurthuis, Hazenweg 4/2 en dinsdag van 13u tot 16u30 in het Lokaal dienstencentrum Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 Met vragen over tablets kan je maandelijks terecht op de tabletclub: 8 maart van 19u00 tot 21u30 in Hazenweg 4/2, 19 april van 13u30 tot 16u30 in LDC Stede Akkers, 10 mei van 19u00 tot 21u30 in Hazenweg 4/2. (mdl)

Noord – Zuid Quiz RIJKEVORSEL / HOOGSTRATEN – De parochiegemeenschap Sint-Franciscus organiseert op vrijdag maart om 19.30 uur een algemene quiz met aandacht voor de derde wereld. Ploegen van maximum zes personen betalen 15 euro per ploeg en kunnen inschrijven via noordzuidquiz@sintfranciscus.com. De opbrengst gaat naar Broederlijk Delen met steun van Oxfam Wereldwinkels. Praktisch: Algemene quiz op vrijdag 24 maart om 19.30 in de parochiezaal Sint-Jozef Rijkevorsel. Info: www.sintfranciscus.com (fh)

26

Tuur Lauryssen uit Minderhout, laureaat van het ASO en winnaar van de publieksprijs. HOOGSTRATEN/MEER - 212 schrijftalentjes van de vijfde leerjaren uit onze fusiegemeente namen deel aan de Junior Journalist-wedstrijd. Het Davidsfonds organiseert jaarlijks deze schrijfwedstrijd voor jongeren. Zowel het Instituut Spijker als het Klein Seminarie spoorden ook hun leerlingen uit het secundair onderwijs aan om deel te nemen. Vakleerkrachten maakten een eerste selectie uit alle schrijfwerkjes met als thema ‘Hoe groen is onze blauwe planeet?’. Plaatselijke juryleden kozen daarna de laureaten, die doorgaan naar de provinciale finale. Zondag 5 februari vond de proclamatie plaats in de refter van de gemeenteschool in Meer. Er waren maar liefst 150 aanwezigen, waaronder de deelnemers, hun ouders, broers, zussen, oma’s, opa’s en de directies van de scholen. Tuur Lauryssen uit Minderhout was de laureaat van het ASO, won de publieksprijs en las zijn ingezonden brief zelf voor. De andere laureaten waren Elise Boot, Roan Verhaegen, Merel Huizer en Hannah Boeckx. Meer info over het Davidsfonds Hoogstraten kunt u vinden op hun Facebookpagina. (SC)

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

www.demaand.be

Dubbeloptreden voor een goed doel

REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS

Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: tel. 0495 25 25 05 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Low Impact Man Steven Vromman

Martens&Huet (foto IKO atelier fotokunst).

2020 Pesticidevrij – dat laat aan duidelijkheid niet te wensen over... Doel van deze campagne van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is om tegen 2020 alle pesticiden uit de winkelrekken te hebben. Dat willen ze bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden. Op zaterdag 8 april is er alvast een avondvullend dubbeloptreden in zaal CeCilia. Er is een comedy show van de Low Impact Man en een optreden van Indigo (zeg maar Jef Martens en Karel Huet). De opbrengst gaat naar de Velt campagne.

Low Impact Man Steven Vromman Het is lastig om je spuitende buur of kennis te overtuigen om het zonder pesticiden te doen. Gelukkig snelt Low Impact Man Steven Vromman ons te hulp. Met zijn eco-comedyshow ‘De Smoestuinier’ gaat hij samen met het publiek op zoek naar de smoezen waarom zoveel mensen nog schadelijke pesticiden gebruiken. En hij komt met oplossingen! Het resultaat is een ontzettend grappige ‘anti-smoesmanagementcursus’, zoals Steven het zelf graag noemt. Doorspekt met weetjes, woordspelingen en schitterende meezingers. Dat alles gebracht op zijn eigen komische manier, waardoor je niet anders kunt dan ‘groen’ lachen.

Martens&Huet Jef Martens en Karel Huet zijn twee Hoogstraatse zestigers met een artistiek heden en verleden, dat zich vandaag verder zet in een gezamenlijk muzikaal project. Zij stelden een doorleefd liedprogramma samen dat na enkele gesmaakte try-outs vaste vorm kreeg onder de titel ‘Indigo’. Indigo, het typische blauw van de vrijgevochten jeansgeneratie uit de hippe jaren zestig, hun generatie. Vijftig jaren later hoeft het dus niet te verwonderen dat dit blauw bij deze twee zestigers enige weemoed en melancholie oproept. Toch moet u met Indigo geen eenzijdig muzikale, nostalgische terugblik vol ‘tristesse’ verwachten. Integendeel. Martens & Huet zoekt zijn muzikale weg in mooie songs die het leven kleur geven. Grote namen als Jacques Brel, Randy Newman en Leonard Cohen zijn voorbeelden maar evengoed Arno, Emma Bale, 10 CC en vele anderen. En meer dan tijdens eerdere ‘try-outs’ brengt Indigo nieuw eigen werk en vertalingen. Na The Indigo Girls nu dus eindelijk ook Indigo Boys? Praktisch: Campagne 2020 pesticidevrij met Steven Vromman (The low impactman) en optreden van Indigo (Martens & Huet) op zaterdag 8 april van 20 tot 23.30 uur (deuren open vanaf 19u30) in zaal CeCilia. Inkom 10 euro. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijvingen bij Staf Coertjens, staf. coertjens@telenet.be of 03 314 66 43 (KH)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

27


HOOGSTRATEN

Blauw van vzw LA:CH in de steigers Vzw LA:CH werkt aan een nieuwe muziektheatervoorstelling. Dit jaar geen spectaculaire musical maar een meer intieme muziektheatervoorstelling. ‘Blauw’ is gebaseerd op een boek van Linda Van Mieghem uit Malle. Flor Verschueren schreef de muziek. Het belooft andermaal een prachtige productie te worden.

De groep van 30 acteurs tijdens een zangrepetitie in de gebouwen van de academie. (foto Geoffrey Van Meirvenne) Sinds september repeteren de 30 acteurs. Zangrepetities onder leiding van zangcoach Lut Goetschalckx en spelsessies onder leiding van regisseur Erik Wouters. Flor ondersteunt de repetities muzikaal met zijn accordeon of aan de piano’ vertelt Ann Leemans, productieleidster. ‘En daar komt uiteraard het werk achter de schermen bij: op zoek gaan naar geld, partners aantrekken, repetities organiseren, locaties zoeken, promotie, technische afspraken.’ Daarvoor wordt ook nu weer gerekend op de hulp van haar broer Maarten Leemans. Voor de kostuums en decor zijn Lieve Boeykens en haar man Leo in beeld. Het motto voor de voorstelling is ‘Juiste eenvoud, aldus Eric Wouters. ‘Die juiste eenvoud zoek ik in het repeteren met de vijf personages, en dat lukt meer en meer: Wat is de essentie van de scène en hoe brengen we die in beeld? Ook in de groepsscènes zoeken we eenvoud op. Al wat niet nodig is, is overbodig.’ ‘Tijd is in het theater iets raars. Wat voor een speler traag kan lijken, te traag zelfs, kan een publiek rust geven, en kansen bieden om zelf te denken. Dat moeten onervaren spelers leren. Niet spelen dat je verdrietig of kwaad of blij bent, maar het echt zijn. Daar zijn de vijf

28

hoofdrolspeelsters zeer straf in. Het overkomt me zelden dat ik in een gewone repetitie… echt ontroerd ben.’ ‘De thematiek van de voorstelling is op het eerste zicht zwaar. De zus van het hoofdpersonage verdrinkt in zee. Maar eigenlijk is dat niet het echte thema. Wel hoe het hoofdpersonage dankzij vrienden waarmee ze haar gemis mag delen, zichzelf terugvindt, en haar verdriet en gemis een plaats kan geven in haar leven. Juist daarom wordt ‘Blauw’ een lichte voorstelling. Letterlijk: veel wit in scènebeeld en kostuum, maar ook inhoudelijk. Verdriet kunnen en mogen delen is helend.’ ‘Het blijft magie,’ gaat Flor Verschueren verder, ‘je hebt een wagon met productie, organisatie, sponsoring, subsidie, een wagon met muzikanten, zangers, spelers, eentje met regie en techniek, catering, promotie, een zaal om in te spelen, kostumering en decor en daarnaast vooral veel geduld en graag doen,’ besluit Flor. ‘Het is echt een pakkend verhaal en de liedjes spreken qua tekst en muziek meteen aan’, vervolgt Lut Goetschalckx. ‘Alle 30 deelnemers hebben we van bij de auditie al zo ver gekregen dat ze uitgroeien tot performers, want naast zingen komt er heel wat durf bij om te spelen

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

en zich te smijten op dat podium. Het is een hardwerkende en geëngageerde groep. Het instuderen van de tweestemmigheid en het uit het hoofd leren van de teksten vragen veel tijd, maar de deelnemers groeien elke week.’ ‘Technisch gezien lijkt deze productie veel minder ingewikkeld dan de musicals die we eerder maakten,’ besluit Maarten Leemans. ‘Oké, er is een zaal en een podium. Maar dan begint het. Decor, licht, geluid, zaalinrichting, akoestiek… alles moet gewoonweg kloppen. De regisseur heeft beslist dat er geen coulissen zijn. Alle acteurs staan heel de voorstelling lang op de scène. Alles is in beeld. Er kunnen geen zendertjes gewisseld worden of decors veranderd. De muziek wordt live gespeeld en de muzikanten zitten constant in beeld. Het is een uitdaging voor de technische ploeg. Maar onze theatertechnieker Erwin heeft veel ervaring met soortgelijke producties, dus ik ben er zeker van dat het goed komt.’ Praktisch: BLAUW, een productie van vzw LA:CH. Voorstellingen op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei in het GC Hoogstraten, Rabboenizaal. (al/fh)


HOOGSTRATEN

(Foto: Lieve Van Miert en Geoffrey Van Meirvenne) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

29


DEZE MAAND

30

- SEPTEMBER 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Voor wie ons meest authentieke zaaltje een goed hart toedraagt

Sponsorcampagne voor zaal CeCilia De vrijwilligers achter zaal CeCilia werden bij de uitreiking van de Cultuurprijzen op vrijdag 27 januari 2017 laureaat in de categorie ‘Uitzonderlijke culturele verdienste’. Het daverend applaus deed duidelijk deugd, maar brengt helaas geen brood op de plank. En laat dat nu precies het probleem zijn. De vzw achter het meest authentieke en sympathiekste zaaltje van de stad wil er “een lap op geven”. Men wil de renovatie van de zaal afronden en de zaal aanpassen aan de noden van deze tijd. U kan hen daarbij helpen en men rekent op u en mij. De zaal werd gebouwd in 1881 voor de in 1838 opgerichte ‘Toon- en Toneelmaatschappij Sint Cecilia’, de oudste culturele vereniging van Hoogstraten en omgeving. Meer dan een eeuw lang waren de maatschappij en de zaal paradepaardje én toonaangevend voor cultuur in Hoogstraten.

Het einde en een nieuw begin Maar eind vorige eeuw sputterde de harmonie. Men probeerde het nog even met enkele muzikanten van buitenaf, tot de fanfare in 2011 werd opgedoekt.

We moeten alles in het werk stellen om dit prachtig historisch zaaltje te bewaren Maar het einde van de harmonie betekende niet het einde van Zaal CeCilia. Integendeel, de weg was vrij voor een nieuw initiatief. Een inmiddels opgerichte vzw stelde zich tot doel om de zaal in zijn oude glorie te herstellen, open te stellen voor culturele activiteiten en er een degelijke eigen podiumprogrammering op te zetten. Met een beperkte budget, hulp van vrijwilligers en leerlingen van VITO werden al een aantal zeer noodzakelijke werken uitgevoerd. Enkele jaren geleden werd het dak volledig vernieuwd om een steeds groter wordend vochtprobleem te verhelpen, bovendien werd alles wat niet voldeed aan de brandveiligheid verwijderd of vernieuwd. Om niet tegen de blote leien aan te kijken werden ook al isolatie en een dampscherm aangebracht.

Werk aan de winkel Maar er is nog veel werk aan de winkel. Werken die men met de bescheiden inkomsten van de zaal onmogelijk kan uitvoeren. Het plafond moet nog verder afgewerkt worden met geluiddempend materiaal. De vloeren moeten vervangen worden en het sanitair, de verwarming en de elektriciteit zijn aan renovatie of vervanging toe. De kelder onder het podium heeft een grondige opknapbeurt nodig en later komen de toog en de geluids- en lichtinstallatie aan de beurt.

Marc Vanluffelen, Jef Van Laer en Karel Hofkens, drie van de vele vrijwilligers die zorg dragen voor zaal CeCilia

250 x 250 De vzw is dus op zoek naar sponsors die een substantiële bijdrage willen leveren aan de renovatie van dit unieke zaaltje. Daartoe is er alvast de oproep ‘250 x 250’. Met die slogan voor sponsorwerving komt zaal CeCilia bij u, uw vereniging of uw bedrijf aankloppen. Uiteraard is het maar een slogan. Kleinere bedragen of een andere vorm van hulp zijn ook meer dan welkom. Men kan alle hulp gebruiken om dit prachtige historisch monument voor de toekomst te bewaren en ter beschikking te stellen aan de Hoogstraatse gemeenschap.

Renovatieplan

sten van verhuur, programmering, tap en kalenderverkoop worden uiteraard integraal aan de werken besteed. Maar die inkomsten zijn onvoldoende groot om de vaste kosten van verzekering, taksen, energie, onderhoud enz. te betalen. Sponsoring Heel wat Hoogstratenaren zijn het CeCilia-project erg genegen, daarom durft men hopen op financiële steun van bedrijven, verenigingen en particulieren. De slogan 250 x 250 is gebaseerd op het aantal vierkante meter cultuuroppervlakte. Kleinere bedragen zijn natuurlijk welkom, grotere eveneens. Indien je er alles van wil weten kan je de sponsormap aanvragen. Timing

Financiering Zaal CeCilia kan niet rekenen op subsidies van de Vlaamse of lokale overheid. Het zaaltje wordt wel erkend als waardevol erfgoed, maar niet als monument en kan dus geen restauratiepremie trekken. Renoveren door middel van sponsoring is dus de enige optie. De kostenraming van heel de renovatie, inrichting en technische voorzieningen wordt geraamd op 80.000 euro. Een gedeelte daarvan draagt de vzw met eigen middelen. De inkom-

Hoe lang de restauratie zal duren is moeilijk te zeggen. Alles hangt af van de omvang van het bedrag dat men kan verzamelen. U blijft langs de website en de Facebookpagina op de hoogte van de voortgang van de werken, zodat u al die tijd een beeld heeft van wat er met uw sponsorgeld gebeurt. Praktisch: Wil je sponsoren, heb je graag een sponsormap of zit je nog met vragen: Zaal CeCilia, info@zaalcecilia.be, 0473 38 15 74 en www.zaalcecilia.be (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

31


DEZE MAAND

Blue Maxx en Nashville Bum in zaal CeCilia HOOGSTRATEN - Op donderdag 2 én vrijdag 3 maart treden Blue Maxx en Nashville Bum op in zaal CeCilia. Het wordt een unieke avond, want er zal over en weer gemusiceerd worden en verschillende gastzangers en –muzikanten maken hun opwachting. Nonkel Ney, Stijn Vrijsen (Jiving Sister Fanny), Guy Brees en Rienk Michielsen (You Raskal You), Bea Mertens (Pagan Baby) en Gerrit Van Dyck (The LVE) bestijgen mee de bühne. Praktisch: Nashville Bum en Blue Maxx op donderdag 2 en vrijdag 3 maart in zaal CeCilia. Kaarten bestellen? Mail met duidelijke vermelding van dag en aantal tickets naar nashvillebum@hotmail.com Tickets kosten 10 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. De deuren gaan open om 19.30 u, het eerste optreden start stipt om 20.30 u.

Nashville Bum

Schapenhof brengt prentenboek uit RIJKEVORSEL / HOOGSTRATEN – Deze winter organiseerden Jef Aerts en zijn vrouw Inge Van Cleuvenbergen een vierde reeks voorstellingen van het Schapentheater in de Langstraat in Rijkevorsel. Centraal staan telkens de figuren Sjokoo en Piztolet. Zo ontstond het idee om een prentenboek uit te geven rond de twee centrale figuren. Naast Jef Aerts werkte ook theatermaker Gert Boeckx, docent aan de Academie voor Woord en Muziek, aan het boek mee. De illustraties zijn van de hand van Ruth Govaerts, die enkele jaren terug in dit blad samen met Hanneke Stoffels de reeks ‘Olleke in Hoogstraten’ verzorgde. Interesse? Het prentenboek “Als de kat van huis is” kost 10 euro en is te koop in het Schapenhof zelf en in het gemeentehuis van Rijkevorsel. (fh)

Jef Aerts, initiatiefnemer van het Schapenhof, theatermaker Gert Boeckx en Ruth Govaerts, die het prentenboek illustreerde. (foto Mia Uydens)

Leerkrachten VITO dagen leerlingen uit met een HAKA HOOGSTRATEN - Dit schooljaar is het jaarthema van VITO Lekker Fit. De leerkrachten L.O. hadden het briljant idee om een HAKA te maken en deze op Social media te gooien om daarna hun leerlingen uit te dagen. De leerlingen moeten een HAKA dansen en hierover een filmpje maken. HAKA is een soort dans die rugbyspelers gebruiken om hun tegenstanders te imponeren. Elke groep of klas die een filmpje maakt, krijgt als beloning een sportactiviteit aangeboden tijdens de middagpauze. Het origineelste filmpje krijgt een extra prijs. Het filmpje van de L.O.-leerkrachten is te zien op de facebookpagina van Vito Hoogstraten. (RB) 32

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Fototentoonstelling Agravrouwen

Gratis naar Vermandere

HOOGSTRATEN - In het najaar van 2015 lanceerde KVLV-Agra de wedstrijd: ‘Agrafoto van het jaar’. Boerinnen en tuiniersters konden hun zelfgemaakte favoriete foto’s insturen onder twee categorieën: ‘Sfeer op mijn land- en tuinbouwbedrijf’ en ‘Agravrouw in actie’. De inzendingen waren niet alleen talrijk, maar tegelijk mooi en hartverwarmend. Agravrouwen uiten graag op artistieke wijze hun liefde voor het vak. Uit 20 genomineerde foto’s werd op de Nationale Dag van de Agravrouwen een inzending van Els Vanneste verkozen tot Agrafoto van het jaar 2016. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Vandaar dat alle genomineerde foto’s in een reizende tentoonstelling zijn gegoten. Deze tentoonstelling houdt in maart halt in Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers en is te bekijken tijdens de openingsuren. De inkom is gratis

HOOGSTRATEN – Indien we ons baseren op het aantal inzendingen was er veel belangstelling voor het optreden van Willem Vermandere. Een onschuldige hand zorgde ervoor dat we 2 x 2 vrijkaarten mochten verzenden aan: Michel Jansen, Heerle 78 in Meerle en Peter Rombouts, Thijsakkerstraat 40 in Hoogstraten Wij wensen de winnaars alvast veel muzikaal plezier toe! (fh)

Workshops KVLV Workshop: Zorg voor je rug ! HOOGSTRATEN – KVLV richt een vormingsavond in over het voorkomen van rugklachten. Maar liefst 80% van de Belgen krijgt ooit te maken met rugklachten. Heel wat klachten kun je voorkomen door een goede zit-, staan- en lighouding en door de dagelijkse activiteiten ‘rugvriendelijk’ uit te voeren. Hoe werkt je rug eigenlijk? Wat zijn de meest optimale houdingen? Hoe werken en heffen we het best? Kom er alles over te weten tijdens deze interessante vorming en probeer enkele gemakkelijke oefeningen uit.

Praktisch: Fototentoonstelling agravrouwen in het Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers dagelijks van 7 maart tot 3 april. (fh)

Een duidelijk te dateren kist uit het kasteel HOOGSTRATEN – Het Stedelijk museum kreeg van de erven van Jan Mercelis een kist in notelaar die naar alle waarschijnlijkheid afkomstig is uit het kasteel van Hoogstraten en dateert uit de periode tussen 1709 en 1740. Dit kan men afleiden uit de sleutelplaat in de vorm van het schild van de graaf van Salm-Salm. Leden van het geslacht van Salm-Salm droegen enkel in die periode (van 1709 tot 1740) de titel graaf van Hoogstraten. Tot haar overlijden in 1709 was Maria-Gabriëlla de Lalaing hier gravin. Na haar dood nam Carolus-Florentinus van Salm, met wie ze in 1657 huwde, die titel over. Na haar zoon Willem Florentijn wordt haar kleinzoon Nikolaas-Leopold van Salm eerst graaf en vanaf 1740 hertog van Hoogstraten. De bewuste kist is wellicht in Hoogstraten blijven staan toen de familie van Salm-Salm in 1774 uit angst voor de Fransen Hoogstraten verliet om hun intrek te nemen in hun kasteel in het Duitse Anholt. (fh)

Praktisch: “Zorg voor je rug” op maandag 13 maart om19.30 in zaal Pax. Een organisatie van KVLV Hoogstraten met de steun van CM. (fh)

Workshop koken: Picknick HOOGSTRATEN - Zin om er met vrienden of familie op uit te trekken met een rijk gevulde picknickmand ? Dat komt goed uit, want KVLV Hoogstraten heeft voor jou een reeks recepten uitgezocht waarmee je gegarandeerd veel “mmmmhh’s” en “wow’s” oogst. Een heerlijke aardappelsalade, pastasalade, groentesalade, broodsushi en een lekker dessert. Op het strand, in het park, op je terras… smaken doen ze overal ! Praktisch: Workshop koken, picknick op dinsdag 21 maart om 19.00 uur in VTI Spijker. Deelname voor KVLV 10 euro, niet KVLV leden 13 euro. Info en Inschrijven voor 14 maart 2017 via kvlvhoogstraten@hotmail.com. (fh)

Workshop koken : Feest ! HOOGSTRATEN - Alle redenen zijn goed om te feesten. En bij een feestje hoort een lekkere maaltijd. Zoek je nog inspiratie om je tafelgenoten culinair te verwennen met een voorjaarsmenu ? Mis dan deze workshop, georganiseerd door KVLV Hoogstraten, niet ! Praktisch: Workshop koken – Feest op dinsdag 28 maart om 19.00 uur in VTI Hotelschool Spijker. KVLV betalen 10 euro, niet-leden 13 euro. Inschrijven voor 21 maart via kvlvhoogstraten@hotmail.com. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

33


DEZE MAAND

De stem van mijn hart

Aperitiefconcert Jubilate iedere liefhebber van Nederlandstalige muziek in veelal Franse, Latin en Portugese muziekstijlen. De in Amsterdam geboren zanger met Friese roots (en die nu dus in Hoogstraten woont) zingt op zijn voorlaatste cd ‘Bestemming Lissabon’ ook in het Portugees en in het Frans. En dan zingt hij met liefde voor het Vlaams ‘D’n Vlomsen Toengval’ onverwacht goed. Met Freek Dicke op gitaar (die ooit 18 jaar met Lenny Kuhr toerde) krijg je een complete voorstelling die niets mist. Één en al warmte en intimiteit op een unieke lokatie. Speciaal Welkom aan Hoogstratenaren

HOOGSTRATEN - Op zondag 26 maart geeft Singer-songwriter Renze Ferwerda weer een Loftconcert. Elk seizoen is er zo’n intiem optreden op zondagmiddag met gitarist Freek Dicke. Zij spelen in een ruime lichte loft van de oude Rijkswacht aan de Vrijheid met een prachtige akoestiek. Vlomsen Toengval Renze Ferwerda dus. Misschien ooit gehoord op de VRT? In ieder geval niet te missen voor

Veel bezoekers van de Loftconcerten komen niet zelden van ver naar Hoogstraten. Daarom nodigt Renze dit keer vooral Hoogstratenaren uit om eens naar zijn concert te komen. Want dankzij de muziek en de kleinschaligheid van het optreden is een Loftconcert als vanzelf ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Praktisch: Loftconcert 26 maart 2017. Aanvang 15.00 uur. Voor het concert, de drankjes vooraf en na afloop is de bijdrage 15.00 euro. Plaats Vrijheid 208 bus 9. Graag vooraf reserveren op: info@renzeferwerda.be Dan volgen alle nadere gegevens. (fh)

Stereotypen over jongensblauw en meisjesroze zijn hardnekkig. Ook in de boekenwereld komen ze voor: jongens lezen verhalen vol actie en spanning, meisjes gaan de liefdestour op of dromen weg bij verhalen over paarden. De Jeugdboekenmaand doorbreekt dit traditionele rollenpatroon. Waarom zouden meisjes niet graag avonturen in de ruimte beleven of zouden jongens geen ontroerende boeken willen lezen?

boeken zoeken in het rek en via de computer. Schip Ahoy

Boekenbingo

Ganzenbord Hoe een boek vinden dat je aanspreekt? Om dat te leren nemen de kinderen van het derde leerjaar deel aan het Ganzenbord. Na een korte rondleiding begint het spelparcours met op elk vakje een doe-, kennis- of opzoekvraag. Je leert

34

Het koor staat onder leiding van Ann Leemans en wordt begeleid door Annemie Ooms aan de piano. Muzikanten Janne, Nathan en Lieke Casteleyn en Anke Seeuws zullen ook het beste van zichzelf geven bij verschillende nummers in het programma. Na afloop van het concert staat er voor iedereen een aperitiefje klaar. Praktisch: Aperitiefconcert door kinderkoor Jubilate op zondag 19 maart om 11.00 uur in de kapel van het Kapel Klein Seminarie, Vrijheid 234. Tickets (enkel aan de kassa) 5 euro voor volwassenen, kinderen onder 12 jaar gratis.

Markante dame

Jeugdboekenmaand in de bib

Hoe weet je welke jeugdboeken taboes doorbreken? Kinderen van 3 tot 15 jaar kunnen zich laten inspireren door de Boekenbingo. De leestips en deelnameformulieren liggen op een speciale thematafel in de kijker. Per leeftijdsgroep zijn er verschillende bingo’s met boeken over identiteit en stereotypen. Een ideale gelegenheid om boeken te ontdekken die ze anders niet zouden kiezen.

HOOGSTRATEN - Op zondag 19 maart nodigen de jonge zangeressen en zangers van Kinderkoor Jubilate uit Hoogstraten u uit in de Kapel van het Klein Seminarie. Ze hebben een leuk en afwisselend programma samengesteld met liedjes rond gevoelens. Blij, bang, boos, verdrietig, eenzaam … Elke emotie komt aan bod.

rend pakket.

Stagiaire Anneleen trekt met 13 kleuterklassen op piratentocht. Een uitgevoerde opdracht levert een deel van een schatkaart op. Op het einde volgt een heuse schattenjacht en worden de piraten gekroond. Op basis hiervan is er een nieuw kleuterpakket voor de Rode draad. Kleuterklassen kunnen vanaf volgend schooljaar aan de slag met dit leesbevorde-

Marieke Van Hooff Achter een boek schuilt vaak een heel verhaal. Het is leuk om ook dat aspect te ontdekken. Daarom geeft Marieke Van Hooff vier lezingen voor de leerlingen van het 4de leerjaar. Als professionele actrice, die zeer bedreven is in stemmenwerk, staat ze garant voor een boeiende vertelling. IKO versiert Leerlingen van IKO versieren de jeugdafdeling van de hoofdbib in het thema van de Jeugdboekenmaand. Naar het schijnt spelen Leo Timmers en een bouwwerf een belangrijke rol… (mdl)

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HOOGSTRATEN - In de strafinrichting Wortel voert Lut Ruttens het bevel over 305 mannelijke gedetineerden. Een job waartoe ze zich als vrouw uitstekend in staat acht, want: ‘Vrouwelijke gevangenisdirecteurs hebben een bredere blik dan mannen. Voor mij tellen niet alleen de feiten die een gedetineerde gepleegd heeft, maar ook zijn leefomgeving.’ (art.Humo 3880 januari 2013). Zij vertelt over haar ‘boeiende’ werkervaringen. Praktisch: Markante dame, een lezing door Lut Ruttens op donderdag 16 maart om 20.00 uur in het lokaal Begijnhof nr. 40. Organisatie Markant. (fh)

Glow with the Flow Plussersfuif HOOGSTRATEN - Zaterdag 18 maart verlicht Plussers Hoogstraten de Cahier! “Glow with the flow” zal wederom een topeditie worden van de jaarlijkse plussersfuif, maar dit gaat uiteraard niet zonder jou! Doe je fluo’ste kleren aan en zorg dat ook jij er vanaf 21u bij bent. Dresscode: Fluo. VVK zijn verkrijgbaar bij leiding Plussers Hoogstraten. Praktisch: Plussersfuif op zaterdag 18 maart om 21.00 uur in Cahier de Brouillon. Inkom 4 euro. (fh)


10de Internationaal Folklorefestival glASShelder

HOOGSTRATEN - In de glASShelder lezing belicht Miriam Perrone de kenmerken van autisme en wordt de term ‘overprikkeling’ uitgelegd aan de hand van de werking van een autistisch brein. Dit alles gekoppeld aan anekdotes uit het eigen leven, filmfragmenten, leerrijke voorbeelden uit de literatuur enz. Mensen met autisme leven wel degelijk in dezelfde wereld als ieder ander mens. Alleen registreert hun brein prikkels uit diezelfde wereld op een andere manier. En dat kan weleens voor verwarring zorgen in de communicatie en sociale interactie met anderen. Maar een eigen wereld onder een glazen koepel...? Miriam Perrone gebruikt liever de metafoor van een wazig glas dat zich tussen iemand met en iemand zonder autisme in bevindt. En waarbij het nodig is om aan beide kanten te vegen, wil men het glas helder krijgen. Deze uiteenzetting kan hierbij al een eerste stap zijn. Iedereen is van harte welkom, of je nu zelf autisme hebt, of iemand met autisme kent, of gewoon meer wilt weten. Praktisch: glASShelder, lezing door Miriam Perrone over autisme op maandag 27 maart om 20.00 uur in de BiB, Lindendreef. (fh)

Bibnieuwsjes

28-29-30 juli 2017

internationaal folklorefestival, alsook één van de speerpunten van het themajaar.

De Gelmelzwaaiers zijn al jaren een gekende vereniging in Hoogstraten. Opgericht in 1972 en inmiddels bekend over de hele wereld. Hun vlaggen hebben al verschillende continenten afgereisd om op talrijke folklorefestivals op te treden. Om deze ervaring ook naar Hoogstraten te brengen, organiseren ze elke drie jaar een folklorefestival. Op 28, 29 en 30 juli staat voor de tiende maal het internationaal folklorefestival op hun programma.

Gastgezinnen gezocht

Grenzeloos Traditiegetrouw verwelkomen ze vier buitenlandse groepen in Hoogstraten. De buitenlandse gasten zullen gedurende drie dagen het beste van zichzelf geven en hun cultuur en traditionele dans tonen aan de Hoogstraatse bevolking. Uiteraard zullen de Gelmelzwaaiers ook een staaltje van hun vlaggenspel tonen tijdens het festivalweekend. Dit festival past naadloos bij het Hoogstraatse themajaar ‘Grenzeloos’. Zondag 30 juli zal nadrukkelijk kaderen in dit thema. Er zullen tal van activiteiten en optredens zijn, verspreid over heel de dag. Die dag moet zo een feestelijk hoogtepunt worden van de 10de editie van het

Elke editie verblijven de buitenlandse gasten bij gastgezinnen. Dat blijkt voor de betrokkenen een zeer leuke ervaring en een ideale manier om nieuwe mensen te leren kennen. Als gastgezin maak je kennis met andere culturen, leg je nieuwe contacten en smeed je internationale vriendschappen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een gastgezin zijn volgende gezinsvakantie doorbrengt in het land waar hun gasten vandaan kwamen. De enthousiaste en leuke reacties van de gastgezinnen, bewijzen dat deze unieke ervaring een aanrader is. De Gelmelzwaaiers hopen u allemaal te mogen ontvangen op hun festival, zodat ook dit weer een geslaagde editie wordt! Bezoek alvast hun website of facebookpagina voor meer informatie en updates over de Gelmelzwaaiers en het internationaal folklorefestival. Heeft u interesse om gastgezin te zijn of heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met hun contactpersonen: Wendy Joosen (0478/97.90.73) of Lore Van Aert (0498/64.02.20) of via gastgezin@gelmelzwaaiers.be. (fh)

Wandelen langs het Stip stappepad

Minimoestuin Droom je van een eigen minimoestuin om allerlei lekkers en gezonds in te kweken? Jerry Kloeck (Velt) geeft een kennismakingscursus: wat heb je nodig, hoeveel kost het, hoe lang duurt het om te komen tot je eigen gezonde groenten? Praktisch: Kennismaken met de minimoestuin op maandag 6 maart om 20u00 in BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b – 3 euro – vooraf inschrijven in de bib of via www.hoogstraten.be/vormingbib.

Een gezond kinderfeest

In een workshop leer je hoe je samen met je kinderen gezonde en lekkere hapjes kan maken voor een kinderfeest of om als traktatie mee naar school te geven. Er is plaats voor 15 kinderen, samen met een volwassene. Snel inschrijven is dus de boodschap! Praktisch: Workshop gezonde hapjes op woensdag 29 maart om 13u30 in BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b – 3 euro/kind; 5 euro/volwassene – vooraf inschrijven in de bib of via www.hoogstraten.be/vormingbib. Breng een snijplank, mes en schort mee, alsook een paar doosjes om alles mee naar huis te nemen. Maximum 15 kinderen (+ volwassenen)

Stijgend bezoekersaantal

De BiB kende het voorbije jaar een stijgend bezoekersaantal. De Hoofdbib kreeg 84 000 bezoekers, 2% meer dan in 2015. Het aantal uitleningen in de hoofdbib en de uitleenposten steeg vorig jaar tot 182 847. Ook het aantal leners nam toe tot 5694. Op drie jaar tijd steeg het aantal ontleningen met 13%. (mdl)

De wandelingen met Trage Wegen brengen traditiegetrouw veel mensen op de been. (foto Wim Verschraegen) HOOGSTRATEN – Samen met Trage Wegen vzw organiseert Natuurpunt Markvallei een wandeling langs het Stip stappepad op zondag 5 maart. Oude voetwegen werden meestal gebruikt om de kortste, meest gerichte weg te nemen naar een ander kerkdorp, een kapel, of een ander eindpunt. Zo ook het Stip stappepad en Kasteelvoetpad, allebei gelegen achter het vroegere kasteel van Hoogstraten. De naam Stip stappe is vermoedelijk ontstaan doordat de voetgangers die dit pad vroeger namen, de

drogere, iets hoger gelegen ‘stippen’ in het drassige landschap gebruikten om zo met droge voeten doorheen de moerasgrond te ‘stappen’. Een andere betekenis verwijst naar de klanknabootsing van het ketsen met keitjes over het wateroppervlak. Praktisch: Wandeling op het Stip Stappepad op zondag 5 maart. De gids verwacht de deelnemers op de Lidl-parking (Gelmelstraat 82 , 2320 Hoogstraten) om 9 uur. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (ao)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

35


HOOGSTRATEN

Leerkrachtenfeest HOOGSTRATEN - De zesdejaars van het ASO Spijker zetten ook dit jaar weer maandenlang alles op alles om ‘n° 18’, hun editie van het leerkrachtenfeest, tot in de puntjes af te werken. Het leerkrachtenfeest is een traditie op het ASO Spijker. Sinds de jaren ‘60 al zorgen de zesdejaars voor een show om hun leerkrachten te bedanken voor zes fantastische jaren. De organisatie nemen ze volledig voor eigen rekening, zodat de verrassing voor de leerkrachten compleet is. Zelf staan de zesdejaars echter niet op het podium: ze begeleiden meer dan honderd leerlingen uit de school om het beste van zichzelf te geven met dans, mode, muziek, acteerprestaties of fotografie. Dit jaar vormden de Parijse achterbuurten, meer bepaald het 18e arrondissement, het decor. “Onze zesdejaars tonen dat ze in juni klaar zijn om met heel veel bagage de wereld in te trekken,” aldus directeur Greet Kesselaers. (fh)

Oriens en Roxy Band in Café Tooghuis

HOOGSTRATEN - De jonge rockgoden van Oriens stonden nog niet zo lang geleden op de planken van Café Tooghuis, nu brengen ze zelf hun eigen album uit. En dat komen ze maar al te graag op 17 maart aan het Hoogstraatse publiek voorstellen! Een aanrader voor wie ze vorige keer gemist heeft. Oriens is energiek, dynamisch maar vooral heel erg sympathiek. Hun muziek kent invloeden van onder meer The Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters en Triggerfinger. Vrijdag 17 maart om 21u in Café Tooghuis, natuurlijk.

Deskundig Advies

Vakmanschap

Eigen Atelier

Persoonlijk

Ook op vrijdag 24 maart heeft Café Tooghuis iets op de muzikale menukaart staan. Roxy brengt dan samen met haar band warmte, sfeer en gezelligheid het café binnen met haar akoestische liveset. Ze covert onder andere Lana Del Rey, Blondie en Alanis Morisette.

Frans Hendriks Kunstschilder Frans Hendriks werd geboren op 20 januari 1951 in Wortel. Hij volgde op jeugdige leeftijd les aan het IKO en studeerde er af in 1976. Later volgde Frans tekenen en schilderen in de Academie voor Schone Kunsten in Turnhout om er in 1993 het kwalificatiegetuigschrift te behalen. In 2011 kreeg hij de cultuurprijs in zijn woonplaats Merksplas. Hij gebruikt verschillende technieken op zowel papier als doek. Praktisch: Tentoonstelling met werk van Frans Hendricks tot 6 maart in Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers tijdens de openingsuren. De inkom is gratis.

36

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Interieur- en kleuradvies. Gordijnen uit eigen atelier. g Binnenzonwering en shutters. g Vloerbekleding en PVC-vloeren. g Boxsprings en matrassen. g Vakkundig opmeten en plaatsen. g g

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - T. 014 69 90 02 WWW.VANDERSLUIS.BE

DeHM2017-1.indd 1

08-01-2017 16:06:14


HOOGSTRATEN

D’n Zotte Zaligheid waar het Knechtjeshuis was

Een lunchcafé met een sociale missie Een gezellig interieur, goed eten en drinken en een sociale doelstelling. Dat zijn de drie ingrediënten van D’n Zotte Zaligheid, een nieuwe horecazaak die binnen enkele maanden haar deuren opent in het Knechtjeshuis, de naam van het historisch pand langs de Vrijheid. Over wie, wat en waarom… wordt doorgetrokken tot in een 7,5 meter diepe uitbouw met een keuken en een veranda, uitgevoerd in eigentijdse vormgeving zoals dat gewenst is bij een monument. In de tuin is er een terras met dieren en speeltuigen voor kinderen. Begin februari liggen de plannen klaar om goedgekeurd te worden. Er moet enkel nog een vergelijk gevonden worden voor de garages achteraan. De kerkfabriek wil die behouden maar daar kan Onroerend Erfgoed niet mee akkoord gaan. Ook wat de financiering betreft is er een overeenkomst gemaakt. De kerkfabriek draagt 1/6 van de kosten, de andere 5/6 worden in de huur over een termijn van 20 jaar verrekend.

Uitbating

Chantal de Swart en Marleen Jansen hopen in het Knechtjeshuis zo spoedig mogelijk hun Zotte Zaligheid te openen Organisaties en instellingen met een sociale doelstelling zijn er veel, maar horecazaken die zorgen voor tewerkstelling en begeleiding van mensen met een beperking moet je in onze regio zoeken met een vergrootglas (Vordenstein in Schoten is er zo een). In Nederland is dit meer gangbaar, zoals bijvoorbeeld JanenAlleman, een vergelijkbaar initiatief in de St.-Janstraat, hartje Breda. Het is dan ook geen toeval dat de initiatiefnemers twee vrouwen zijn met Nederlandse roots.

Even voorstellen Marleen Jansen woont al twee jaar in Meerle en wil er naar eigen zeggen nooit meer weg. Marleen werkt al 23 jaar voor Amarant, een Nederlandse stichting die zorg biedt aan mensen met een beperking. Van opleiding is ze verpleegkundige in wat men toen in Nederland nog de ‘zwakzinnigenzorg’ noemde. Chantal de Swart heeft, als gastvrouw in VTI hotelschool, een horeca-achtergrond. Nu werkt ze voor de gemeente Gilze Rijen in een functie die ook te maken heeft zorg voor andersvaliden.

Renovatie Marleen en Chantal zochten al langer een historisch pand om een zaak te beginnen. Toen Bloemen Iris het Knechtjeshuis verliet, namen ze begin 2016 contact op met eigenaar, de kerkfabriek Sint-Katharina. Die gesprekken verliepen vlot omdat de doelstellingen van het project goed aansluiten bij de bekommernissen van de kerkfabriek. Maar het als monument beschermde gebouw was dringend aan onderhoud en vernieuwing toe. Bovendien waren er in het verleden werken uitgevoerd, die niet door het Agentschap Onroerend Erfgoed werden goedgekeurd, zoals een weinig fraaie verbinding tussen het bestaande gebouw en de achterliggende garage. Men deed een beroep op Ortwin Speybrouk van Noord Architecten (met o.a. ook Ludo De Meester/nvdr). Hij zorgde voor de contacten met monumentenzorg en werkte een plan uit waarbij de indeling van het bestaande historische gebouw zo goed als bewaard bleef. De later toegevoegde achterbouw rechts wordt verwijderd en de centrale gang van de voorbouw

D’n Zotte Zaligheid wil op de eerste plaats een goede, gezellige drank- en eetgelegenheid zijn. Een lunchcafé dat enkel overdag geopend is behalve op vrijdagavond. Dan is de zaak open onder het motto ‘Eten wat de pot schaft’ en heeft de klant keuze tussen drie verschillende driegangenmenu’s. Maar de sociale tewerkstelling maakt het project uniek. Naast Marleen en Chantal is er een valide kok in dienst en werkt men verder met vijf medewerkers met een beperking. Daarvoor heeft men afspraken gemaakt met BuSO Berkenbeek in Wuustwezel en met Clara Fey in StJob-in’t-Goor. Samen met de ouders en begeleiders wordt bekeken welke taken bij elk van hen passen. Dat kan gaan van schoonmaken, helpen in de keuken tot bedienen van de klanten. In die zin wordt D’n Zotte Zaligheid een leerwerkplaats die mensen met een beperking of een achterstand in de arbeidsmarkt een zinvolle, arbeidsmatige invulling van de dag wil geven. Er wordt voor elke medewerker een begeleidingsplan opgemaakt. Door die aanpak hoopt men dat sommige medewerkers vanuit D’n Zotte Zaligheid verloond kunnen gaan werken en/of doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. (fh)

Noteer ook: D’n Zotte Zaligheid organiseert een benefietfeest op vrijdag 31 maart in Highstreet.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

37


38

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

40 jaar Tafeltennisclub Minderhout MINDERHOUT – Het verhaal van de Minderhoutse tafeltennisclub begon 40 jaar geleden zeer bescheiden in houten barakken van de lagere school, toen nog de meisjes- en kleuterschool. Initiatiefnemers waren onder meer Jan Tilburgs en Ludo Koyen. Daarnaast werd ook in Meer tafeltennis gespeeld. Michel Rommens gaf zowel in Meer als in Minderhout training en gold in die periode als bezieler van het tafeltennis in de noordelijke regionen. Moeilijke periode Na enkele jaren werd het moeilijk en stond de Minderhoutse club op het punt om te stoppen. Maar dat was buiten het engagement van enkele jonge leden gerekend, waardoor 15- en 16-jarigen de fakkel overnamen. Ludo Koyen bleef nog enkele jaren penningmeester, omdat die niet minderjarig mocht zijn! Het jonge bestuur werd gevormd door onder andere Dirk Vervoort, Jan Janssen en Paul De Meester. Paul is ondertussen al jaar en dag voorzitter van TTK Minderhout. Van de barakken verhuisde men naar de parochiezaal (tegenover de kerk). De ruimte daar werd gedeeld met de KLJ en de lagere school. We spreken dan over het begin van de jaren ’80 en qua accommodatie waren het helaas geen hoogdagen. Het toilet vroor ’s winters kapot en de houten vloer begaf het wel eens. Daar kwam verbetering in met een betonnen vloer en een ietwat isolerend vals plafond. In de periode van de parochiezaal kwam het overigens tot een fusie met de Meerse tafeltennisclub. Zo gaat het lidmaatschap van huidig bestuurslid Dominiek Van Hees terug tot in die periode. Op sportief vlak gold Lucien Kivit in die tijd als trainer van

de club. Lucien en zijn familie zijn momenteel nog steeds actief in de Rijkevorselse club.

Naar de noodkerk Eind jaren ‘90 kwam de volgende grote verandering met de verhuis naar de Minderhoutse noodkerk in de Schoolstraat, naast de buren en trouwe leden van Lauryssen Electronics. De noodkerk is nog steeds het lokaal van de tafeltennisclub. De grond was nog gewijd, met als gevolg dat men de bar buiten in een werfbarak moest maken. Zeer modern voor die tijd, streamden camera’s in de zaal live wedstrijden naar een TV in de barak. Na enkele jaren kreeg men de toelating om een bar in het gebouw zelf te maken. Het werd een van de gezelligste bars van de provincie. Rond 2005 groeide het aantal leden van de club enorm, nadat men leden ging rekruteren in de andere deeldorpen. Veel jongeren waren erg talentvol met veel titels en promoties op enkele jaren tijd als gevolg. Eerste provinciale werd zelfs gehaald, maar door een hervorming van de reeksen duurde dat verhaal helaas maar één jaar. Door de toename aan leden (en supporters) bleek er ook nood aan een uitbreiding van de

bar met een beter uitzicht op de zaal. Opnieuw zorgde het engagement van de jeugdspelers ervoor dat de zaal zijn huidige vorm kreeg: een tafeltennislokaal om trots op te zijn.

Vandaag Vandaag treedt TTK Minderhout aan in de Vlaamse Tafeltennisliga en het recreatieve Sporta met vier ploegen, waarvan de hoogste in 2e provinciale. Bij de jeugd wordt de club door drie ploegen vertegenwoordigd, waarvan één zelfs in de hoogste provinciale reeks. Zowel jeugd- als volwassenentrainingen worden momenteel verzorgd door bestuurslid Lense Swaenen. Het veertigjarig bestaan kon men niet ongemerkt laten voorbijgaan en werd in januari dan ook uitbundig gevierd. De club kent jaarlijks twee tornooien voor de eigen leden: het clubkampioenschap, waar het ‘om ter best’ is, en het ‘kalkoentornooi’, waarbij men met voorgift of een handicap speelt. Zoals de naam doet vermoeden wordt deze laatste wedstrijd rond de feestdagen georganiseerd, wat dit jaar uitstekend combineerde met de jubileumviering. Het kalkoentornooi was een groot succes met in totaal 34 deelnemers (zie foto) en nog meer supporters. Met zoveel deelnemers moesten er zeven tafels in de zaal geplaatst worden. De voorgift zorgde voor een erg spannende strijd, waardoor zowel de hoger als lager gerangschikte spelers doordrongen tot in de laatste ronden. Uiteindelijk was het Glenn Geets, speler van de -ploeg, die de grote wisselbeker in ontvangst mocht nemen. Dit weerhield al de verliezende deelnemers er niet van om er een feest van te maken dat men zich nog lang zal herinneren. Dat het volgende jubileum snel mag volgen!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

(fh)

39


MINDERHOUT

De vergeten klasjes

Ouder & Kindyoga

MINDERHOUT - Vaak heb je als ouder het gevoel dat de weken voorbij vliegen. Het is druk drukker drukst. Zin om samen met je kind eens even hieruit te ontsnappen? Dan is ouder & kindyoga misschien wel iets voor jullie! Drie zondagen lang neemt men jullie mee op yoga-avontuur. Een uur lang gaat men samen bewegen, fantaseren, masseren, liedjes zingen, dansen en lekker ontspannen. Een moment dat écht van jullie twee is! Zin gekregen? Praktisch: Ouder & Kindyoga op zondag 12, 19 en 26 maart van 10.30 tot 11.30 bij Invitare. Info: Leslie Brosens, Tierra Madre (0486/16.85.03) Deelname: reeks van 3 zondagen = 30 euro per duo. (fh)

MINDERHOUT – En hier is het laatste ‘vergeten’ eerstejaarsklasje: 1c, de klas van juf Carmen. Op de foto Staf, Alex, Emma, Ella, Lenneke, Milan - Nienke, Saartje, Nina, Stijn, Vince, Sebastian Lore, Niels, Lien, Dienke, Julie, juf Carmen, Thijs - Stijn, Tobe, Leandro en Marthe. (SC)

OKRA kaartwedstrijd

Verhalen van 60 jaar ophalen

MINDERHOUT – Op donderdag 9 maart organiseert OKRA haar jaarlijkse kaartprijskamp. Die wedstrijd heeft plaats in het OKRA lokaal, Schoolstraat 6. Inschrijven kan vanaf 12.30 uur en het kaartspel begint om 13.30 uur. Deelnemen kost 8 euro, maar daar zijn drie consumpties inbegrepen. Iedereen is welkom. Praktisch: Kaartavond van OKRA op donderdag 9 maart om 13.30 uur in het OKRA lokaal. (fh)

Vedic Art - basiscursus

MINDERHOUT – Het is al even geleden, maar de herinneringen aan de bijeenkomst van de 60-jarigen op 18 november 2016 blijven even aangenaam. De opkomst in ’t Withofke was niet zo groot, maar de afwezigen hadden zeker nu ongelijk. Bij goede hapjes en heerlijke drank werden verhalen van vroeger verteld en vernam men van elkaar waar men na 60 jaar mee bezig is. Op de foto herkennen we bovenaan v.l.n.r. Christianne Bartholomeeusen, May Adams, Leo Verbaeten, Gerda Martens, Jeanne Aerts en Annie Tackx. Zittend v.l.n.r.: Lia Verlinden, Marie-Louise Michiels en Jef Verheyen. (fh) 40

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MINDERHOUT - Ga al schilderend mee op ontdekkingsreis naar jezelf, langsheen 17 principes gebaseerd op de Vedische filosofie. Herontdek de natuurwetten en de kennis die in jou leeft. Ontmoet je creatieve zelf! De basiscursus is voor iedereen toegankelijk en bestaat uit 5 lesdagen. Praktisch: Basiscursus Vedic Art, vijf lesdagen vanaf maandag 13 maart tot vrijdag 17 maart bij Invitare, Bredaseweg 32. Organisatie: Just Bie. Deelname 200,00 euro. Reservatie: www.justbie-healingandcreation.be (fh)


MINDERHOUT

13de Algemene Quiz

Bezorgdheid over megastallen neemt toe Vertegenwoordigers van Natuurpunt, afdeling Markvallei, kregen de gelegenheid om tijdens de bestuursvergadering van het waterschap Brabantse Delta, hun visie over de inplanting van mega-stallen in de vallei van het Merkske te komen toelichten. De plannen om in deze ongeschonden beekvallei twee compleet nieuwe industriële kippenbedrijven op te richten, stuiten in Hoogstraten al langer op protest omwille van de aantasting van het nog open landschap en de grote natuurwaarden in het gebied. Bij het Nederlandse waterschap vond men in ieder geval gehoor, temeer omdat in Nederland zelf kort voordien een grote mesttank scheurde en het drijfmest in het Merkske dreigde terecht te komen. Een scenario dat Natuurpunt ook in Hoogstraten vreest.

MINDERHOUT – Op vrijdag 17 maart 2017 organiseert de KWB haar 13de Algemene quiz. Ploegen van maximum 6 personen kunnen inschrijven bij lucherthogs@telenet.be of bij Luc Herthogs, Lage Weg 33, tel 03 314 74 21. Deelname kost 15 euro per ploeg en kan betaald worden op rekening BE26 6528 4262 4029 met duidelijke vermelding van de naam van de ploeg, de verantwoordelijke en zijn telefoonnummer. De inschrijving is pas geldig na betaling. De organisatoren zorgen voor een leuke avond met afwisselende vragen, tafelopdrachten, foto’s, enz. Praktisch: 13de Algemene quiz op vrijdag 17 maart om 20.00 uur stipt in de parochiezaal. (fh)

Lenteconcert MINDERHOUT - Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart is het weer zover, dan bent u van harte welkom op het jaarconcert van Koninklijke fanfare ‘De Marckezonen’. Reeds voor de negende maal onder leiding van Kevin Absillis. De jeugd wordt begeleid door Ann Leemans en de drumband door Seppe Devolder. Het beloofd weer een mooi avondvullend programma te worden, waarbij iedereen van jong tot oud uit onze vereniging aan bod zal komen. Ook het programma zelf heeft voor elk wat wils. Hier en daar een meezinger of een nummertje uit de oude doos en uiteraard mag een beetje magie of ritme niet ontbreken. De Marckezonen hopen u te mogen verwelkomen. Praktisch: Fantastic, jaarconcert van De Marckezonen op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart vanaf 19.30 in de parochiezaal. De inkom is vrij. (fh)

De stap naar Brabantse Delta is niet onverwacht. De Nederlandse waterschappen Brabantse Delta en de Dommel hebben immers met de provincie Antwerpen en de VMM in 2015 een samenwerkingscharter ondertekend over het operationele waterbeheer van grensoverschrijdende en grensvormende beken en rivieren, waaronder het Merkske. De zorg om grensrivier en natuurgebied het Merkske is groot. Er worden vijf megakippenstallen gepland aan Vlaamse kant van de rivier. Het gaat om twee bedrijven met in totaal vijf kippenstallen voor meer dan 100.000 kippen. De stallen worden vlak naast ’t Merkske gebouwd. Dat houdt risico’s in voor grote hoeveelheden vervuild afvalwater die rechtstreeks of onrechtstreeks het water in kunnen stromen. De vergunning voor deze mega-kippenstallen is toegekend, maar Natuurpunt Markvallei gaat in hoger beroep om schorsing en vernietiging te vragen. Bovendien kreeg men bij de Provincie Noord-Brabant te horen dat de provincie Noord-Brabant overleg pleegde met de provincie Antwerpen. Daaruit bleek dat deze aanvraag nu vergund zou worden mits enkele bijkomende voorwaarden. De Provincie Antwerpen had in dit overleg beloofd dat er geen uitbreidingen zouden vergund worden in de toekomst. De bestuurders van waterschap Brabantse Delta waren het eenstemmig eens met deze analyse. Dijkgraaf Carla Moonen van Brabantse Delta deed daarom een aantal toezeggingen aan de vertegenwoordiging van Natuurpunt Markvallei. Ze gaat binnen twee maanden op bezoek bij de provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij. Daar wil ze een set heldere afspraken maken over de controle op de vergunningen en over het toezicht op de waterkwaliteit. De bezorgdheden worden ernstig genomen, men wil snel handelen. (AO)

Tiende juniorquiz MINDERHOUT – Op zaterdag 11 maart organiseert de KWB haar tiende Juniorquiz. De doelgroep zijn leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Die kunnen inschrijven en betalen 5 euro voor een ploeg van maximum 4 kinderen. De quiz begint om 19.00 uur en het einde is voorzien omstreeks 21.30 uur. De deuren van de zaal gaan open om 18.30 uur. Inschrijven kan per mail lucherthogs@telenet.be of telefonisch op het nummer 03 314 74 21. De betaling moet gebeuren op overschrijving op rekeningnummer BE26 6528 4262 4029 met vermelding van de naam van je ploeg. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt. Ouders, broers en zusjes kunnen de quiz ook meespelen in de zaal. Praktisch: 10de Juniorquiz op zaterdag 11 maart om 19.30 in de parochiezaal. Info bij Luc Herthogs 03 314 74 21 (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

41


MEER

ALGEMENE VERGADERING DORPSRAAD

Bouwaanvraag kloostersite is klaar… MEER – De VZW Klooster Meer presenteerde op de openbare vergadering van de dorpsraad de plannen voor de vernieuwde kloostersite aan de afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen. Meer dan 330 plannen waren het, een stapel van meer dan 1 meter hoog (!), en dan gaat het enkel om de plannen voor de restauratie en aanpassing van de historische gebouwen. Als alle plannen voor het totale project samengelegd worden, zullen er dat zelfs nog drie keer meer zijn. De bouwaanvraag werd ondertussen in de week van 13 februari ingediend bij het stadsbestuur. Komt er dan eindelijk zicht op een snelle realisatie van het project? Dat bleek in elk geval niet uit de uiteenzetting van OCMW-voorzitter Jos Matthé, die zich beperkte tot het overlopen van een stukje van de geschiedenis van het dossier. Ook burgemeester Tinne Rombouts hield het bij de gekende zaken in haar antwoord op de vraag wat er allemaal mogelijk zal zijn op de site. Zij stelde dat het lokaal dienstencentrum en de zaal ook ter beschikking zullen gesteld worden van de Meerse verenigingen en dat het de bedoeling is dat het klooster en omgeving maximaal als ontmoetingsplaats voor Meer zullen gebruikt worden. Het grasveld (wat er van overblijft), de speelplaats en het huidige zandplein worden openbaar domein en zijn dus in principe voor iedereen beschikbaar. Maar niemand wilde zo ver gaan om te bevestigen dat er ruimte blijft voor Akkerpop en Meermarkt bijvoorbeeld. De toekomst zal uitwijzen wat er nog kan.

VZW Klooster presenteerde het stadsbestuur op de openbare vergadering van de dorpsraad de plannen van de kloostersite. Driehonderddertig plannen enkel voor de restauratie van de vijf historische gebouwen. Op de foto vijf van de acht initiatiefnemers: Guy Cools, Peter Schelles, Jef Van Bavel, Xavier Decourt en Frans Horsten. Frans Brosens, Marc Van Aperen en Guy Herrijgers maken het achttal vol.

Op de steeds weerkerende vraag hoe het zit met parkeerplaatsen in de omgeving van het lokaal dienstencentrum, blijft het antwoord dat de kloostersite in de eerste plaats autoluw moet zijn. Er wordt wel onderzocht of enkele extra parkeerplaatsen in de directe omgeving nog mogelijk zijn. Bij grotere activiteiten zullen de auto’s doorverwezen worden naar parkeerruimte in de ruimere omgeving: Donckstraat, gemeenteschool, Het Lak,…

Het bestuur benadrukte nog eens dat de stad niet de eigenlijke initiatiefnemer is voor het project. Maar, stelde schepen Marc Haseldonckx in zijn toelichting bij de investeringen voor Meer, de stad heeft zich wel geëngageerd om € 1,1 miljoen in het project te steken. Dat is het stadsaandeel in de kosten van de restauratie en aanleg van de site. Voor 2017 en 2018 wordt daar telkens € 100.000 voor gebudgetteerd.

Processie van Echternach Jef Van Bavel van de VZW Klooster drukte de hoop uit dat de processie van Echternach die dit dossier toch wel geworden is, nu eindelijk echt uit de startblokken kan schieten. Bouwmaatschappij De Noorderkempen wil nog dit jaar beginnen met de afbraak van de oude kleuterschool en de klaslokalen langs de Mussenakkerstraat. Jef moest de aanwezigen die dachten dat de werkzaamheden al gestart waren, teleurstellen. De beperkte graafwerken die op de speelplaats gebeurden, hadden enkel een archeologisch doel. Maar vanuit die hoek was er geen groot nieuws, er werden geen historisch belangrijke zaken ontdekt. Voor het aanvatten van de eigenlijke werken is dat misschien positief nieuws, want dit zorgt dus niet voor nog meer vertraging.

42

“De kloostersite zal maximaal als ontmoetingsplaats voor Meer gebruikt worden.” Vanuit de dorpsraad is er al langer de vraag naar een echt plein in Meer, bijvoorbeeld voor de jaarlijkse kermis. De nieuwe projecten in het dorp (brouwerij en veiling) zouden daar misschien een antwoord op kunnen bieden, werd gedacht. Op de brouwerijsite is wel een speelpleintje voorzien, dat door de projectontwikke-

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

laar van speeltuigen zal voorzien worden, wist de burgemeester te vertellen. Op de veilingsite voorziet het ruimtelijk uitvoeringsplan wel degelijk ruimte voor een plein. Schepen Ward Baets wilde niet verder gaan dan te stellen dat er overleg is met de betrokken projectontwikkelaar. Hij stelde ook dat er gedacht wordt aan een verbinding voor trage weggebruikers tussen brouwerij, Driehoekstraat, veilingsite en Frankenberg, maar ook hier zijn de plannen verre van concreet en hangt heel veel af van de betrokken eigenaars. Schepen Michel Jansen werkt verder aan de ‘vergroening’ van de Meerse dorpskern. “Maar het gaat hier om een reeks van kleine projectjes, die uiteindelijk, samen met veiling- en brouwerijsite, Meerdorp wel aantrekkelijker zullen maken,” aldus de schepen.

Doorgaand vrachtverkeer uit dorpskom Die aantrekkelijkheid heeft natuurlijk ook veel te maken met het erg storende en almaar toenemende doorgaande (vracht)verkeer. De toelichting van schepen Marc Haseldonckx bij de installatie van ANPR-camera’s en het opzetten van een adviesroute voor vrachtverkeer, maak-


MEER te duidelijk dat een echte oplossing ten gronde niet voor morgen is. Hoogstraten installeert camera’s (o.a. aan de oude melkerij in het dorp) en investeert in meetapparatuur voor de politie, maar het uitwerken van een volledig plan moet bovenlokaal gebeuren. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het opwaarderen van de Houtelweg in Rijkevorsel tot een volwaardige gewestweg én het aanleggen van een ringweg om het centrum van Rijkevorsel. En over die projecten is er voorlopig geen nieuws… (Zie ook elders in dit blad.) Fietsen we binnen afzienbare tijd over een vrijliggend fietspad van Meerdorp, via Hoogeind en De Mosten, tot in Meersel-Dreef (de Maaihoek)? Het stadsbestuur werkt aan het project en schepen Marc Haseldonckx voorziet er in het budget voor 2017 alvast € 80.000 voor ( € 60.000 voor de plannen en € 20.000 voor de nutsleidingen). Er zijn echter nog discussies over het wegprofiel: tot hoe ver op Meersel is er een afscheiding tussen rijweg en fietspad, waar kan dat niet meer? Eerst moet er overeenstemming zijn over dat probleem, want daar hangt de subsidiëring van het project door provincie en Vlaams Gewest van af. Schepen Michel Jansen van zijn kant kan dan weer wel zijn diensten aan het werk zetten om het fietspad langs de Mark die broodnodige opwaardering te bezorgen. Het stadsbestuur voorziet er voor dit jaar € 50.000 voor. Het stadsbestuur kiest er ook voor om de Lourdesgrot-in-verval op het kerkhof te behouden en

dus te restaureren. Dat zal wellicht in eigen beheer en zonder subsidies gebeuren. Er worden binnenkort offertes opgevraagd. Op vraag van één van de aanwezigen, zal ook de elektriciteitsvoorziening van de grot bekeken worden. Onze-Lieve-Vrouw moet het namelijk al een hele tijd zonder licht stellen…

Geen mestverwerkingsbedrijf

Schepen Ward Baets moest de aanwezigen van de John Lijsenstraat geruststellen in verband met twee heikele dossiers. De overlast die slachthuis Comeco veroorzaakt op het vlak van verkeer en vooral geurhinder, wordt aangepakt. Er zijn daarvoor afspraken gemaakt met het bedrijf en die zijn als bijzondere voorwaarden opgenomen in de hernieuwde vergunning voor het slachthuis. Voor de aanvraag voor de vestiging van een mestverwerkingsbedrijf in dezelfde omgeving heeft het stadsbestuur een negatief advies gegeven. Ook de provinciale overheid gaf geen groen licht. Volgens de schepen is er nu enkel via een procedure voor de Raad van State nog een weg voor de aanvrager. Of die deze weg ook gaat bewandelen werd niet meegedeeld. De burgemeester gaf toelichting bij de in het budget voorziene € 18.128 voor het opstellen van een ruimtelijke uitvoeringsplan voor de transportzone. Dat heeft o.a. te maken met de plannen voor het opzetten van het project Business Centre Treeport. Op en aansluitend aan de

transportzone wil men een grensoverschrijdende draaischijf voor de boomteeltsector opzetten. Zeker voor Zundert, maar evengoed voor onze gemeente, is dat een belangrijk project. Er is dan ook internationaal intergemeentelijk overleg aan de gang. Alle nutsvoorzieningen zijn er immers, op Meers (Belgisch) grondgebied, maar de uitwerking vindt ook op Nederlands grondgebied plaats. Voor de transportzone zou het een opwaardering betekenen van het verloederde noordelijke gedeelte, met o.a. de oude douanegebouwen. Uit de sociale en culturele hoek was er ook nieuws. Schepen Lieve Janssen kondigde vormingscursussen voor het gebruik van de AED-apparaten aan. In Meer zijn er op dit ogenblik twee: één in het recreatiedomein De Mosten en één aan de bibliotheek. Voor De Mosten zijn er trouwens plannen om een minigolfterrein aan te leggen én er wordt onderzocht of het mogelijk is een bivakruimte voor jeugdverenigingen in te richten. Het stadsbestuur houdt het domein in eigen beheer. Schepen Jef Vissers lichtte kort het cultureel themaproject Grenzeloos toe, met een hele reeks van activiteiten. Voor Meer staat in maart het concert ‘Noorderbrass’ van brassband Sinte-Rosalia op het programma. Het was ondertussen elf uur geworden en een zichtbaar tevreden dorpsraadvoorzitter Marcel Adriaensen dankte de delegatie van het stadsbestuur én de ruim zeventig aanwezigen voor de participatie aan deze informatieavond. (jav)

De algemene vergadering van de dorpsraad van Meer is wellicht de best bijgewoonde dorpsraad van alle deeldorpen. Op 9 februari waren er meer dan 70 belangstellenden DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

43


MEER

Lenteconcert Fanfare De Eendracht MEER - Fanfare ‘De Eendracht’-Meer nodigt iedereen uit op haar jaarlijks lenteconcert dat dit jaar doorgaat op zaterdag 25 maart 2017 om 20 uur in de parochiezaal aan de Donckstraat te Meer. De muzikanten van de fanfare oefenen onder leiding van dirigent Marleen Proost al geruime tijd voor dit concert. Er kan dan ook een mooi en gevarieerd programma gepresenteerd worden. Iedereen, van klein tot groot, gaat er zijn muzikale gading vinden en met volle teugen genieten van de aangename muziek. Bovendien is er een optreden van de drumsectie onder leiding van Rudi Vindevoghel en het instaporkest onder leiding van Luc Van Bladel voorzien. Alle muzikanten maken zich op om van zichzelf het beste voor u te geven. Zoals de voorgaande jaren blijft de inkom volledig gratis in de versierde en goed verwarmde parochiezaal. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige concertavond. Praktisch : Lenteconcert van Fanfare De Eendracht op zaterdag 25 maart om 20.00 uur in de parochiezaal. (jav)

Tweedehandsbeurs MEER – De Gezinsbond organiseert op zondag 19 maart een tweedehandsbeurs kleding, baby- en kinderartikelen en speelgoed tot 16 jaar van 10.00 tot 12.30 uur in de lagere school De Meerpaal.

Je wil kopen

Volleybalclub van KWB wint Dorpsquiz MEER - Zaterdag 28 januari organiseerde vzw Mortel als winnaar van de vorige editie, de jaarlijkse Dorpsquiz voor verenigingen van Meer. De KWB volleybalploeg, die zo’n 70-tal leden telt, won met hun afgevaardigden de editie van dit jaar. Zij hebben dus de eer om de quiz volgend jaar te organiseren . Op de foto herkennen we v.l.n.r.: Paul Rombouts, Danny Pinxteren, Toon Raats, Jan Aerts, Michel Spitters, Loes van der Velden, Laura, Lea Van Boxel,

Antiek- en Vlooienmarkt MEER - Ook dit voorjaar 2017 organiseert Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer naar jaarlijkse gewoonte de Antiek- en vlooienmarkt. Zoals de voorgaande jaren zal deze doorgaan in de Parochiezaal aan de Donckstraat en wel op zaterdag 22 en zondag 23 april 2017. Voor het ophalen van allerhande materialen kan U nu reeds contact opnemen met één van volgende personen: Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 0473/13.96.18; Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, tel. 03/315.00.96; Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53 of Peter Stes, Terbeeksestraat 58a, tel. 0496/18.03.72. Zij komen graag bij u langs om één en ander op te halen. De Fanfare is alleszins erg dankbaar voor iedere bijdrage aan de Antiek- en vlooienmarkt. Vermelden we terloops nog dat de Fanfare ook op muzikaal vlak de volgende weken niet zal stilzitten in aanloop naar het jaarlijkse concert op zaterdag 25 maart 2017 (zie elders)!

Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen (8.30 – 9.30 ) en op te halen (14.30 - 15.00 ). De organisatoren zorgen voor de verkoop. (fh

44

MEER - Op zondag 12 maart 2017 organiseert de KWB afdeling Meer haar jaarlijkse “boerenbuitentocht”, deze wandeling leidt ons langs rustige wegen onder andere door het buitengebied van Meer en omstreken. Ook dit jaar kan de wandelaar weer kiezen uit 3 afstanden, nl. 6 - 12 - 20 km. Waarbij de afstand van 6 km geschikt is voor rolstoelgebruikers. Op de langere afstanden van 12 en 20 km is er dan weer een stopplaats voorzien, met sanitaire voorziening en drank Het vertrekpunt is dit jaar aan de Mosten, Petanqueclub Markdal (Hoogeind 74, Meer). Vanaf 8.00 tot 15.00 uur kan je je inschrijven voor de wandeling. Voor KWB-leden (+ gezinsleden) bedraagt het inschrijvingsgeld 1,20 € en voor niet-leden is dit 1,50 €. Op de vertrek- en aankomstplaats en op de stopplaats zijn er naast drinken, ook broodjes en soep voorzien. Allen van harte welkom. (red)

Het baancafé ‘De 14 Billekens’ uit Zandhoven was ongetwijfeld hét mekka van de dansliefhebber. Elk weekend werd er volop gedanst op de unieke tonen van het Decap-orgel. En wie kent er niet de beruchte feestzaal ‘Paris-Las Vegas’ van Eddy Wallly: onvervalst dansplezier en wereldberoemd in Vlaanderen!

Je wil laten verkopen

Inschrijven kost 2,5 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden.(lidkaart meebrengen)

Boerenbuitentocht

In de 14 billekens

Dan kan je terecht in de Lagere School van 11.00 u tot 12.30 u voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa - enkel cash te betalen.

Dan kan je inschrijven vanaf 18 februari tot uitputting van de lijsten bij Lea Jansen – Beulken 12, tel.: 03 315 44 83 of 0484 33 47 63. Daar krijg je alle informatie en het reglement.

Binaca Roefs, Joyce Vriends, Pascale Verschueren, May Nouws en Mariska Rombouts.

MEER – Ooit tierden baancafés en dancings welig in Vlaanderen. Autobusmaatschappijen konden aanvragen om naar een dancing te rijden niet meer bijhouden. Het waren de jaren waarin bierkranen onophoudelijk openstonden van openingsuur tot sluitingstijd en soapseries op tv nog niet bestonden. Niemand bleef thuis voor een aflevering ‘Familie’ of ‘Thuis’ .

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Herman Van Doninck schreef een boek over de geschiedenis van de dancings. Samen met Martine Dams brengt hij nu ook een programma hierover. Herman vertelt over zijn boek. Martine ondersteunt muzikaal. De voorstelling sluit aan op een etentje. Wens je daaraan deel te nemen, betaal je nog wat bij. Praktisch: In de 14 billekens, voordracht en muziek door Herman Van Doninck en Martine Dams op donderdag 6 april van 14.00 tot 17.00 uur in lagere school De Meerpaal. Een organisatie van OKRA in samenwerking met Vormingplus Kempen vzw. (red)


MEER

Brassband Sinte-Rosalia presenteert ‘Noorderbrass’

Pannenkoeken bij OKRA MEER – De Meerse OKRA-leden toveren zaterdag 5 maart de refter van basisschool De Meerpaal om tot een gezellig pannenkoekenhuis. Zij nodigen iedereen uit om tussen 12 en 18 u. even binnen te lopen voor een ontspannen babbel. Dat buurten kan dan onder het genot van een pannenkoek met suiker of siroop, of een stuk lekkere vlaai. Uiteraard worden er ook koffie en andere dranken geserveerd, en dat alles aan democratische prijzen. Het OKRA-bestuur heet u van harte welkom. (jav)

De muzikanten van Brassband Rosalia, onder leiding van Bart Van Ossel, bij hun optreden in januari, bij Fanfare Vermaak na Arbeid in Rijkevorsel. MEER – Dirigent Bart Van Ossel en de muzikanten van Brassband Rosalia uit Meer brengen een avondvullend themaconcert met de titel ‘Noorderbrass’. Er zijn geen grenzen voor muziek én er zijn geen muzikale grenzen voor dirigent Bart Van Ossel en zijn muzikanten. Maar voor dit concert wordt resoluut gekozen voor authentieke brassbandmuziek die geschreven is door componisten uit het noorden: Vlaanderen, Nederland, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk,…

grenzeloos brassbandgebied. Dirigent Bart Van Ossel heeft een speciale band met de jonge Noorse componist Fredrick Schjelderup (°1990), en van hem wordt een nieuw werk in primeur gebracht. Dirigent en muzikanten verleggen met hun programma hun eigen muzikale grenzen door o.a. een ritmisch moeilijk werk van de bejubelde Engelse brassbandcomponist Paul Lovatt-Cooper op het programma te zetten.

Dit concert kadert in het culturele themajaar ‘Grenzeloos’ van de stad Hoogstraten en is door de cultuurdienst opgenomen in het jaarprogramma. Praktisch: Noorderbrass door Fanfare Sinte-Rosalia op zaterdag 18 maart 2017 om 19.30 uur in Zaal voor Kunst en Volk. Kaarten kosten in voorverkoop € 5, de avond zelf € 7, gratis voor kinderen onder de 12 jaar. Info en reservaties: 0473 80 75 24 (jav)

Love 2 heal Paul van Huffel Helend medium Carolinestraat 11 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 info@love2heal.be

EPELTEER 24 - 2320 HOOGSTRATEN WWW.SCHILDERWERKENJANSEN.BE gsm 0473 24 03 72

www.love2heal.be

God gaf aan mij de legkaart van mijn leven Als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven. Ik vind niet meer dan de hoekjes en de rand Daar binnen in zie ik alleen maar kleuren Ook stukjes zwart, en stukjes wolken wit.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

45


MEERLE

Samana viert nieuwjaar

MEERLE – Om Samana, de nieuwe naam van Ziekenzorg, nog beter bekend te maken, kregen alle zieken en 80- plussers in december al een nieuwe kalender met nieuwe naam én logo. De vrijwilligers van Meerle hebben ondertussen in de werkplaats bij Josepha 103 ‘flessen wijn’ geknutseld van een badhanddoek, een papieren dopje en een Samana wijnetiket en feestelijke pakjes met fruit. Ook aan de mensen van Meerle in het Woon Zorg Centrum van Hoogstraten werd gedacht. Vrijdags zijn Eugeen en Annie bij 15 mensen een pakje gaan brengen.

Zaterdag 14 januari 2017 was het dan het traditionele Nieuwjaarsfeest. Om half twaalf werden alle zieken en 80- plussers in een mooi versierde zaal welkom geheten door de voorzitster. Met een glaasje schuimwijn of fruitsap klonken ze op het nieuwe jaar. Adrienne las haar zelfgeschreven nieuwjaarsbrief voor. De kernleden zongen samen het Samana-lied op de melodie van “Marina” van Rocco Granata. Daarna was het tijd voor een feestelijke maaltijd. De ontspanning werd gebracht door “De drie bijzondere gasten”. Ze zongen liedjes be-

geleid door accordeon en gitaar en alles werd mooi aan elkaar gepraat. Ze deden het met zoveel enthousiasme, dat iedereen meezong en met servetten zwaaide. Op het laatst van hun optreden werd zelfs de polonaise gedanst. Tijdens de pauze was er tijd voor koffie, thee en wat lekkers. Toos gaf nog wat uitleg over de volgende activiteiten en over de vakantie van de CM. De pakjes werden uitgedeeld aan onze zieken en 80- plussers. Om de namiddag af te sluiten zongen al de kernleden nog eens het Samana lied. (gvb/jaf)

Okra Meerle organiseert 6e Pierenwandeling MEERLE – In het kader van het Wandelcriterium van Okra Regio Kempen organiseert Okra Meerle op zaterdag 11 maart 2017 al voor de 6e maal zijn Pierenwandeling. Een mooie wandeling in groen en bosrijk gebied, zoals Den Rooy en enkele privédomeinen die anders niet toegankelijk zijn. OKRA zorgt voor goed bewegwijzerde wandelroutes, zodat je niet verloren loopt.

Je kan kiezen in afstanden: 5 km- 8 km -13 km en 18 km. Tijdens de wandeling van 13 en 18 km is er een stopplaats om even te rusten, voor een hapje en een drankje: soep, warme en koude dranken en belegde broodjes, alles aan democratische prijzen. Praktisch: Pierenwandeling op zaterdag 11 maart, vertrek om 8.00 tot uiterlijk 14.30

uur. Start Chirolokaal, Ulicotenseweg 2, Meerle (nabij Gemeenteplein en Raadhuis). Deelnameprijs: 1,50 euro per persoon (inclusief dagverzekering). Inlichtingen: Marcel Van Bavel Tel:03.315.80.55 - Email: marcel.van. bavel@telenet.be of jeannevanginneken@telenet.be. (jaf)

Halte Merlet bezoekt Meerlenaars in WZC ruime afvaardiging van Halte Merlet hen een bezoek. Ze hadden, met medewerking van het WZC een bijeenkomst georganiseerd voor de mensen die van Meerle komen. In de serviceflats wonen 7 Meerlenaren, in de bejaardenwoningen 5 en in het WZC wonen er nu 19. Het was gezellig om samen een gebakje te eten met een kopje koffie of thee erbij. En om ondertussen over Meerle en zijn mensen te praten natuurlijk.

MEERLE – Halte Merlet is niet alleen actief in eigen dorp. Ze hebben ook aandacht voor

46

Meerlenaars die elders verblijven. Zoals In het WZC Stede Akkers. Op 20 januari bracht een

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Daarnaast maakte Halte Merlet van de gelegenheid gebruik om de vereniging voor te stellen en haar activiteiten toe te lichten. Ze benadrukten dat de vereniging ook een sociaal karakter heeft. Vandaar de uitnodiging voor deze namiddag. (jaf)


MEERLE

Buurmannen openen café ‘Buurman & Buurman’ MEERLE – Op zaterdag 11 februari om 19.00 u. opende Café ‘Buurman & Buurman’ in de Kerkstraat te Meerle zijn deuren. Zaakvoerders Cis Van Aperen en Johan Pals wonen sinds jaar en dag in Meerle en vonden het hoog tijd om het dorpsleven nieuw leven in te blazen. Ze willen het dorp een plek bieden waar iedereen welkom is en waar men elke dag van de week terecht kan. Ook wilden ze het onderkomen van de Meerlese Biljartclub vrijwaren. De zaakvoerders hopen dus dat ‘Buurman & Buurman’ een centrale ontmoetingsplaats in Meerle wordt voor jong en oud. De Meerlese biljartclub heeft er dus al zijn intrek en andere verenigingen zijn zeker ook welkom. Johan Pals: ‘Toen de vorige uitbater van het café zijn zaak niet langer kon openhouden, hebben Cis en ik het idee opgevat om het café zelf te openen om allereerst de belangen van de biljartclub, waar we beiden lid van zijn, veilig te stellen. We hopen natuurlijk ook om te voorzien in een gelegenheid waar service en kwaliteit belangrijk zijn. Een gezellig café, dat gaan we ervan maken, zodat mensen uit Meerle en omstreken gewoon terug in Meerle kunnen uitgaan.’ Cis Van Aperen: ‘Meerle leeft, Meerle feest, dat is de slagzin van ons dorp, en dat willen we ook bereiken in ons café. We willen dat de mensen terug een plek hebben om een koffietje of een lekkere frisse pint te drinken en te biljarten, te poolen, te darten, te sjotteren. Door er een gastvrije plaats van te maken die 7 op 7 open is, hopen we dat de mensen zich

verbroederen in ‘Buurman & Buurman’, precies zoals buurmannen ondereen.’ (cva/jaf) Praktisch: Café ‘Buurman & Buurman’, Kerkstraat 25, 2328 Meerle. Openingsuren: Maandag tot donderdag: van 16.00 tot 01.00 uur, vrijdag van 16.00 tot 03.00 uur, zaterdag van 13:00 tot 03:00 uur en zondag van 10.00 tot 01.00 uur

Letterfeest in de Klimtoren MEERLE – De kinderen van het 1ste leerjaar leerden inmiddels alle letters. Vrijdag 3 februari vierden zij het letterfeest. Tijdens het feest moeten de kinderen allerlei opdrachten uitvoeren ivm letters. Ze moesten hun naam op een kroon stempelen, ze speelden letterbingo, maakten met letterkoekjes woordjes en in een krant moeten ze de letters van hun naam fluoriseren. Nadien maakten ze van de krant een hesje. De kok, ‘Jeroen Meus’ kwam ook langs om naar de opdrachten van de kinderen te kijken en hij kookte een lekkere groentesoep met lettervermicelli. Nadien kregen ze van de kok nog een letterdiploma. Er was trouwens nog goed nieuws vanuit de school. De Klimtoren nam onlangs deel aan de Grote Voorleesdag voor ouders op school. De jury van het VCOC koos de inzending van De Klimtoren te Meerle als één van de drie beste inzendingen van de provincie Antwerpen. De veelzijdigheid van de acties en de leescamping in de kleuterschool vonden zij leuke initiatieven. Als geschenk ontvingen de school een boekenpakket. (svdo)

Ontmoetingsdag

Den Rooye Lantaarn op wandel MEERLE – In het kader van de Expeditie Natuurpunt organiseert het team ‘Den Rooye Lantaarn’ vier gegidste wandelingen in natuurgebied Den Rooy. ‘Den Rooye Lantaarn’ bestaat uit zes leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool in Hoogstraten. Natuur en bewegen vinden ze heel belangrijk. Dit jaar staat het jaarthema in hun school in het teken van beweging met het thema ‘Spring vooruit’. Gedurende het schooljaar gaan de leerlingen een reeks uitdagingen aan die ze tot een goed einde proberen te brengen. Als schoolteam konden ze zelf natuurlijk ook niet stil blijven zitten. Daarom gaat een deel van het schoolteam de uitdaging aan

om 260 km te fietsen ten voordele van het natuurgebied Den Rooy. Om geld in het laatje te krijgen voor natuurgebied Den Rooy vragen ze 5 euro per persoon om deel te nemen aan een gegidste wandeling. Op 11 maart staat een nachtwandeling op het programma. Een natuurgids begeleidt de deelnemers op hun duistere tocht in het bos. Breng je zaklamp mee. Beleef de nacht in het bos op zaterdag 11 maart om 19.00 u. Bijeenkomst aan de parking van Den Rooy, Ulicotenseweg in Meerle. Info: bc.deklapekster@ natuurpunt.be (ao)

MEERLE – KVLV Meerle nodigt alle weduwen en alleenstaanden op 7 maart uit voor een gezellige ontmoetingsdag in de parochiezaal ‘Ons thuis’. Na de ontvangst om 11.30 uur, wordt gestart met een lekker etentje. Hierna kan je luisteren en meezingen met ‘Drie bijzondere gasten met talent’. Een bijzondere fijne middag, waar je weer nieuwe mensen ontmoet en waar zeker tijd zal zijn voor een gezellige babbel. Inschrijven kan bij jouw KVLV wijkverantwoordelijke of op kvlvgewesthoogstraten@ hotmail.com vóór 25 februari 2017. Kostprijs: 14 euro. Info: KVLV gewest Hoogstraten - E-mail: kvlvgewesthoogstraten@hotmail.com - Tel. 0498/754773

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

47


MEERLE

OKRA Meerle bakt ze bruin… MEERLE – Goudgeel en lichtbruin, zoals dat moet met wafels en smoutebollen. Goed heet en wat poedersuiker, het water komt me in de mond terwijl ik het schrijf. Naar jaarlijkse gewoonte kan je ze op zondag 19 maart 2017 gaan eten of afhalen tijden de grote wafel- en smoutebollendag. Vanaf 12 uur tot 18 uur kan je in de parochiezaal dus terecht voor smoutebollen en wafels naar aloud recept, waarvoor OKRA Meerle bekend staat. Je hoeft ‘s middags geen dessert te maken, kom beter naar de parochiezaal. De leden van OKRA zullen er U graag bedienen. Natuurlijk is ook een lekkere kop koffie of een goed biertje voorzien. Je steunt er meteen de vereniging van actieve 55-plussers mee. Iedereen van harte welkom! Inlichtingen bij jeannevanginneken@telenet.be. (jaf)

KWB Meerle op Kroegentocht in Brussel MEERLE – Op zaterdag 11 maart 2017 jaar gaat KWB Meerle op tocht doorheen Brussel. Naast Manneken Pis zijn er ook heel wat schitterende drankslijterijen’ te bezoeken. Tijdens deze wandeling door het centrum vertelt de gids volkse verhalen, wordt tijd gemaakt voor een drankstop. Markante interieurs, sommige zelfs beschermd, beroemde gasten van vroeger en nu, en niet te vergeten de alom geprezen Brusselse dranken zijn de ingrediënten van deze tocht. Praktisch: Kroegentocht in Brussel, vertrek om 18.30 uur op het Gemeenteplein (terug rond 02.00 uur) Deelnameprijs: 30 euro voor KWB-leden, 33 euro voor niet-leden (voor bus, gids en consumpties tijdens de tocht en evt. nadien als er nog pot over is). Inschrijven voor 28 februari bij: Ronny van den Ackerveken: 03 297 68 78 of 0496 11 29 73 - e-mail: ronny-vda@telenet.be (rvda)

48

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Rock Den Dorpel MEERLE – Op 1 april 2017 vindt de derde editie van Rock Den Dorpel plaats in Parochiezaal Ons Thuis in Meerle. Dit tweejaarlijkse evenement presenteert ook deze keer weer jong, en iets minder jong, geweld. De deuren gaan om 19.00 open. Krikke & Frakke starten de avond en worden gevolgd door Stiletto. Peter en z’n Botsottos (“Let’s make love”) zullen deze editie afsluiten met ongetwijfeld een spetterend optreden. De inkomkaarten kosten 5 euro in voorverkoop. Deze kan je bij de bestuursleden en op de volgende voorverkoopplaatsen kopen: ’t Winkeltje, Spar en Kippenwinkeltje Stoffels en Den Dorpel in Meerle. Aan de deur betaal je 7 euro. Leden krijgen een gratis consumptie. Iedereen is trouwens ook van harte welkom op de RIKAVONDEN op vrijdag 24 februari, 3 maart en 10 maart in het lokaal van Den Dorpel. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur. (ts)

Kunsttentoonstelling Grenzeloos MEERLE – Het is inmiddels genoegzaam bekend dat Hoogstraten dit jaar ‘grenzeloos’ leeft. Ook Halte Merlet neemt hieraan deel en wel met een tentoonstelling vol werk van Meerlese kunstenaars. Meer dan twintig inwoners reageerden enthousiast op de oproep van de vereniging om een werk tentoon te stellen rond het jaarthema. De kunstvorm was grenzeloos, met enkel de beperking dat het werk niet meer dan 1 m² in beslag mocht nemen. Het resultaat is een selectie werken vol afwisseling, van aquarel tot keramiek, van tekening tot fotografie, zowel twee- als driedimensionaal. Praktisch: Op zaterdag 25 en zondag 26 maart tussen 13.30 en 16.30 uur nodigt Halte Merlet u uit om deze boeiende tentoonstelling te bezoeken in het Raadhuis van Meerle. De toegang is gratis. Van harte aanbevolen! (ml)


MEERLE

DORPSRAAD

Werk op de plank MEERLE – Was de griep de boosdoener? Een ander groot evenement in de buurt of was het de kijkkast die met een spannende programma’s voor concurrentie zorgde? Of zit er sleet op de formule die nu al enige jaren gehanteerd wordt? Wie zal het zeggen? Feit was dat voor het eerst sinds lang heel weinig volk was komen opdagen voor de vergadering van de dorpsraad. Slechts goed veertig Meerlenaars hadden op 31 januari de weg naar de parochiezaal gevonden. Het college was voltallig, de nieuwe korpschef en twee wijkinspecteurs van de politiezone waren present alsook de officier van de brandweerpost Meerle, Lt. Jan Vinckx. Voorzitter van de dorpsraad Cis Van Aperen leidde de vergadering met vaste hand; burgemeester en schepenen werden in hun toelichtingen ondersteund met duidelijke presentaties van communicatieambtenaar Britt Sterkens. Davy Sterkens was er voor het deel ‘Meerle Ons Dorp’. De vergadering verliep volgens vergadermethode met praatgroepen, die voor het derde jaar werd gehanteerd. De toelichtingen door onze bestuurders over de zaken die voor heel de fusie gelden, leest u elders in dit blad.

Budget 2016 en 2017 Over naar de orde van de dag voor Meerle. Schepen Haseldonckx kwam uitleggen wat er voor 2016 in het budget stond en wat er effectief gebeurd is: 88.000 euro voor ‘Meerle ons dorp’ (erelonen voor studiebureaus, acties, communicatie) 5.000 euro voor werken aan de bermen van de Strijbeekseweg 90.000 euro voor de aanleg van de schoolomgeving Een aantal geplande uitgaven werden niet (of nog niet volledig) gerealiseerd en worden hernomen in 2017: 10.000 euro voor bomen en onderbeplanting Strijbeekseweg (Strijbeek) 20.000 euro voor visie herinrichting Kerkstraat / Gemeenteplein / Ulicotenseweg 30.000 euro voor de verplaatsing van de bushalte Kerkstraat Budget en investeringen 2017 De bevoegde schepenen gaven een overzicht wat er in hun budget voor 2017 voor Meerle in de pijplijn zit. 50.000 euro in functie van het Masterplan Meerle centrum (fase 3) 40.000 euro voor de verwarmingsinstallatie in de kerk 20.000 euro voor erelonen voor ontwerper voor de herinrichting van Kerkstraat-Gemeenteplein-Ulicotenseweg (dorpscentrum) 21.000 euro voor de plannen en studies voor ontwerp van het fietspad langs de Ulicotenseweg (nog maar eens!) 10.000 euro voor turnmateriaal voor De Klimtoren 139.000 euro voor de betonrenovatie van de brug op de Meerleseweg

Prioriteiten 2016 Verbetering voetpaden en parkeerplaatsen Kerkstraat ‘Op schetsniveau is dit een onderdeel van de PPS Meerle, ons dorp’, is de ietwat cryptische omschrijving die in de presentatie stond. Maar het zit niet in de huidige planfase en in de praktijk zal dit geheel apart bekeken worden. Er is geld uitgetrokken voor een visievorming. Ondertussen zijn in de omgeving van Raadhuis en Kerk de stoepopstappen aan de oversteken aangepast voor rolstoelgebruikers. Verder wordt momenteel aan rolstoelgebruikers en kinderwagens het advies gegeven de rechterzijde van de Kerkstraat

(vanaf kerk richting Meerledorp) te gebruiken, omdat daar de stoep het breedste is en er weinig hinder is van geparkeerde wagens. Aan de linkerzijde is die ruimte er niet en die kan er mogelijk alleen komen na een grondige herinrichting van heel de straat. Fietspaden Ulicotenseweg en Chaamseweg De aanleg van dat fietspad - waarover men het al heeft van toen de dieren nog spraken - was oorspronkelijk vervat in een samenwerkingsproject (convenant) tussen de wegbeheerder AWV en het stadsbestuur. Maar deze overeenkomst is opgezegd door AWV. Voor hen ligt hier geen prioriteit

meer. Een mogelijke oplossing is de overdracht van de N128 van gewest naar stad. Het aanvraagdossier daarvoor is in opmaak. Daarna kan de stad zelf een plan opmaken, al rekent het nog steeds op toelagen van het gewest. Voor de Chaamseweg (ook een gewestweg) was er voorheen geen samenwerkingsproject met het gewest zoals voor de Ulicotenseweg. Ook voor de overdracht van deze weg van gewest naar stad is het dossier in opmaak, het wordt samen behandeld met de Ulicotenseweg.

Adviesroute voor vrachtwagens Dit plan van aanpak van het stadsbestuur is voor Meerle van groot belang. De bewoners van Strijbeekseweg en Meerledorp zien een toename van het zware vrachtvervoer sinds de invoering van de kilometerheffing op de snelwegen. Mogelijk willen nogal wat bestuurders die heffing ontwijken door van of naar het op- en afrittencomplex Ulvenhout de N14 te gebruiken. En dus passeren ze door Meerle. In de toekomst zullen ze de adviesroute via de snelwegen moeten volgen, als ze hier niet moeten zijn om te laden of lossen. De geplande vrachtwagensluis met ANPR-camera’s in Strijbeek moet hen capteren. Ook de lus via Meer (Groot-Eyssel/Meerleseweg) wordt door een vrachtwagensluis afgedekt. Zeker veelbelovend voor Meerle! Al vragen een aantal inwoners dat de stad ook oog zou hebben voor andere mogelijke sluiproutes, vb. via Ulicotenseweg. Daar zal de lokale politie aandacht aan besteden. Men beschikt momenteel over tellingen (van voorjaar 2016), nieuwe tellingen zullen uitwijzen welke effecten dit nieuwe systeem zal hebben op het vrachtverkeer in ons dorp.

Meerle Ons Dorp Op 5 oktober 2016 werd in een Infomoment in het Raadhuis ruim toelichting gegeven over de stand van dit project (je kan dat nalezen in De Hoogstraatse Maand nr. 375 van november 2016 – Meerle – pagina’s 48 en 49 – ook te raadplegen via ons digitaal archief via de website www.demaand. be). Davy Sterkens van het begeleidende studiebureau gaf nog een kort overzicht van wat daar toegelicht werd en legde uit hoe het dossier ondertussen evolueerde. Afgelopen werkzaamheden: opmaak dossier, advies, goedkeuring selectiebestek (oktober), selectie kandidaten (eind december), goedkeuring gunningsbestek (eind december), de oproep tot indienen offertes (eind december) en een plaatsbezoek van kandidaten (begin januari). Op korte termijn staan gepland: deadline voor offertes (31 maart), beoordeling en advies door de beoordelingscommissie waar ook de Vlaamse Bouwmeester bij betrokken wordt (april – mei) en de onderhandelingsperiode (vanaf mei tot ?). Na afronding van de onderhandelingen volgt een terugkoppeling naar en advies van gemeenteraad én bewonersgroep. Daarna volgt de definitieve gunning van het project aan de uitverkoren privaat partner.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

49


MEERLE

DORPSRAAD

Lt. Jan Vinckx Zoals al eerder gezegd is er voor het Raadhuis een aparte piste. Het dossier is in behandeling, de gunning van restauratie en herinrichting is nog dit voorjaar voorzien. Bekendmaking volgt wanneer alles definitief vast ligt.

De nieuwe halte komt naast de rijbaan te liggen en krijgt een verhoging voor de instap voor andersvaliden (achteraan de bus). De oude bushalte, alsook de vroegere haltes van de belbus worden in overleg met De Lijn op termijn opgeruimd.

gende redenering is dat 2 mensen binnengaan en er 2 paraat staan voor bijstand. Want zonder back-up is het te riskant. Als er 2 mensen binnengaan, hebben wij ook graag dat er 2 terug buitenkomen.’

Lokaal Dienstencentrum

Wat is nu het grote probleem in Meerle? Vroeger woonden en werkten veel vrijwilligers in het dorp, dat is nu niet meer zo. Meerle kan tijdens de werkuren maximaal 6 mensen oproepen. En er is slechts één officier! In de praktijk betekent dat tijdens de werkuren in de week de interventies altijd van buitenaf moeten komen. Daarbij wordt gerekend op de posten met de kortste aanrijtijden. Voor Meerle zijn dat Baarle en Hoogstraten, afhankelijk van de plaats van het incident.

In Meerle gaat binnenkort een lokaal dienstencentrum (LDC) van start op de locatie van de Chirojongens. Er gebeuren nog enkele aanpassingen aan de infrastructuur. Schepen en OCMW-voorzitter Jos Matthé doet een warme oproep naar vrijwilligers die hier de opvang mee willen doen. Het dienstencentrum zal driemaal in de week open zijn (behalve in de twee vakantiemaanden voor de bivakken) voor een gezellige babbel, een warme maaltijd enz. Ook DigiDak krijgt hier onderdak. Zowel voor LDC als Digidak is dit een tijdelijk onderkomen, tot er een definitieve locatie komt in Meerle in het kader van Meerle Ons Dorp.

Fietsveiligheid en nieuwe school

Brandweerpost Meerle

De bouw van de nieuwe school achter de kleuterschool nadert zijn voltooiing, waardoor de verhuis mogelijk al rond Pasen kan plaatsvinden. Dan gaat meteen het nieuwe circulatieplan in voege voor fietsers en voetgangers tussen school, oversteekplaatsen en parkeerplaatsen op Gemeenteplein en voor het Raadhuis.

Een prangend probleem in ons dorp dreigt voor de brandweerpost van Meerle. Bij een autobrand op de Lage Rooy einde november moest nogal lang gewacht worden tot de brandweer arriveerde en de interventieploeg bleek van Baarle te zijn gekomen. Daarover werden nogal wat ‘indianenverhalen’ verteld. Lt. Jan Vinckx, leidinggevend officier van de post Meerle was samen met de dorpsraad van oordeel dat deze vergadering het geschikte forum was om de huidige werking toe te lichten.

De nieuwe wegenis is helemaal klaar. Bij begin en einde van de schooltijd wordt het St.-Jorispad (naar de begraafplaats) voor gemotoriseerd verkeer afgesloten door een bareel. De fietsers en voetgangers worden via de nieuw aangelegde paden van en naar school geleid. Kinderen die met de wagen gebracht worden, worden afgezet op de parking voor het Raadhuis en kunnen zo veilig naar de schoolingangen. De school is verantwoordelijk voor sluiten en openen van de bareel. De tijdstippen zullen nog bekend gemaakt worden voor de kerkhofbezoeker in Info’Zine en eventueel door een bord met de uren dat het St.-Jorispad wordt afgesloten. De exacte tijden worden nog met de school afgesproken. De communicatie met de ouders van de schooljeugd over de fiets- en voetgangersroutes verloopt via de school.

Verplaatsing van de bushalte Meerle Kerk De bushalte aan de kerk is een eindhalte, waardoor de bus er langer stilstaat tijdens de buffertijd tussen aankomst- en starttijd in de andere richting. De rijweg in de Kerkstraat is vrij smal, daarom staat de bus half op de stoepen, die daar echter niet voor uitgerust zijn. Daarom is in samenwerking met De Lijn een nieuwe halteplaats gezocht. Die komt er achter de bocht naar de Chaamseweg, voor de parochiezaal (zie plan). De plannen zijn ondertussen goedgekeurd door stad en De Lijn. De gemeente voorziet een budget voor de aanleg in 2017.

50

De Post Meerle hoort tot de grote zone Taxandria. Die organiseert de hulpverlening voor 12 gemeenten met 10 brandweerposten, verbonden in 4 clusters. De post Meerle heeft momenteel 14 actieve leden, waarvan 1 officier en 13 brandweerlieden. Op dit ogenblik volgen vier stagiairs een opleiding. De procedures voor interventies, vastgelegd in Koninklijke en Ministeriële besluiten, worden door de directies, zoneraden en –college vastgelegd in ‘Standaard Operatie Procedures’ (SOP’s). Die zijn in de loop van de jaren fel gewijzigd door technische evoluties in de bouw van woningen, gebouwen, auto’s, vrachtvervoer. Waar vroeger de meest gebruikte aanvalsmethode eruit bestond om er in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk water over te storten, is dat nu niet meer mogelijk. De enorme schade hierdoor aan gebouwen en installaties, aan elektra en elektronica laten dat niet meer toe. Nu is het zaak om met zo weinig mogelijk water en andere middelen het vuur aanvallen zo dicht mogelijk bij de bron. Dat vereist goed uitgeruste én goed opgeleide manschappen, die mekaar blindelings kunnen vertrouwen. Het K.B. bepaalt dat de minimale middelen om op te treden bij een incident een autopomp omvat en 6 manschappen, waarvan 1 (onder)officier/ bevelvoerder, 1 chauffeur/pompbediener en 4 brandweermannen. Jan Vinckx: ‘De achterlig-

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Dat was het geval met het bewuste incident in november. Het hulpcentrum 100 kreeg om 9.33 uur een oproep voor een autobrand aan Lage Rooy. Op basis van de aanrijtijd werd in de dispatching beslist dat Baarle zou uitrukken en ging er een melding via de meldkamer Tilburg. Mogelijk zijn er enkele minuten verloren gegaan vanwege de recente update van de procedure. Om 9.47 uur vertrok de ploeg in Baarle om uiteindelijk 24 minuten na de melding ter plaatste te zijn. Indien er in Meerle 6 man beschikbaar geweest was, hadden ze nog niet kunnen uitrukken omdat de officier, Jan Vinckx, niet aangemeld was (wegens gaan werken). Om het gebrek aan officieren en manschappen op te vangen wordt een proefproject uitgewerkt. Officieren en manschappen van een andere post die binnen een beperkte afstand wonen (8 tot 10 km), zouden (eventueel deels) aan de Meerlese post kunnen toegewezen worden om eerst vanuit Meerle uit te rukken. ‘Maar op termijn moet er meer volk komen in Meerle zelf, zowel manschappen als officieren’, zegt Jan Vinckx. ‘Anders wordt het handhaven van een post in Meerle heel moeilijk. De vraag is wie er nog bereid is gedurende enkele jaren zijn vakantie op te offeren om de nodige opleiding te volgen.’ Hij doet in ieder geval een warme oproep aan jonge mensen om zich aan te melden! En hij hoopt dat met het duidelijk schetsen van het werkkader, de toogverhalen de wereld uit zijn. Waarna de voorzitter van de dorpsraad hem dankt voor het heldere en interessante betoog.

Groepsdiscussies Na de pauze kreeg het publiek de keuze om in praatgroepen deel te nemen aan de groepsdiscussies. Iedereen kon in twee groepen plaatsnemen. In elke groep zaten 2 schepenen, een moderator en een secretaris. De vragen konden dan specifieker gesteld worden door geïnteresseerden over een bepaald onderwerp. De secretaris van het bestuur van de dorpsraad, Kris Hendrickx, maakt er een verslag van voor dorpsraad en stadbestuur. Je kan dat verslag nalezen op de website van de stad Hoogstraten. Helaas waren nogal wat aanwezigen na de uiteenzetting van het bestuur huiswaarts getrokken. Wat niet belette dat toch nog heel wat interessan-


MEERLE

DORPSRAAD te items in de praatgroepen aan bod kwamen, die eerder niet belicht werden. Over de toegelichte onderwerpen werd echter niet meer gediscussieerd. Toch een overzichtje van de meest in het oog springende kwesties.

Praatgroep 1: Ward Baets en Lieve Jansen Afvoer asbest: de vraag werd gesteld of hier een voordeeltarief gehanteerd kan worden bij grotere hoeveelheden. Ward Baets zal navragen bij andere buurtgemeenten of zij dit hanteren. De plaatsing van AED-toestellen kan verder worden uitgebreid in de toekomst. De kinderopvang dreigt een groot probleem te worden in de toekomst. Er wordt gevraagd om initiatiefnemers te helpen, eventueel met een soepeler beleid. Voorlopig zijn er geen mogelijkheden om in Meerle sociale bouwgronden te kopen/verkopen. In Meerle blijft de vraag groot naar betaalbare woongelegenheid. Er wordt aangehaald dat er enkele gronden zijn verkocht in Meerledorp. Ook de invulling van het oude schoolgebouw en de meisjeschiro zijn een mogelijke optie in de toekomst. Naar aanleiding van een debat rond houtkachels vermeldt de bevoegde schepen dat er voorlopig geen plannen zijn om in Hoogstraten beleidswijzigingen aan te brengen.

Praatgroep 2: Tinne Rombouts, Jef Vissers, vertegenwoordigers van de politie en brandweer Lt. Jan Vinckx zou graag, eventueel met het volledige brandweerkorps zone Taxandria, een grote oefening willen organiseren voor de eventuele afbraak van het gebouw 1-2-3. Dit zal besproken worden op het gemeentehuis. BIN’s in Meerle: er zijn tot nu toe slechts 4 BIN-coördinatoren. De samenwerking tussen deze groepen moet beter. Vraag is waarom er zo weinig aan wordt gedaan in Meerle. Voorstel om de mensen beter te informeren, bv. via verenigingen. Ook de samenwerking tussen politie en de coördinatoren Meerle moet beter. Er is blijkbaar een vergadering geweest op het gemeentehuis maar de coördinatoren van Meerle waren niet uitgenodigd. Dorpsraad en politie zijn voorstander om de 4 BIN’s samen te voegen tot één BIN voor heel Meerle.

Praatgroep 3: Jos Matthé en Michel Janssen Op het Kerkplein ter hoogte van de glasbak en kledingcontainer parkeren de auto’s tot over de stoeprand waardoor vb. kinderen onderweg naar Pierelierke niet veilig over de stoep hun weg kunnen voortzetten. De kledingcontainer gaat

De nieuwe halte voor de bus van De Lijn, halte Meerle Kerk hier weg. Een voorstel wordt bekeken om voor de glascontainer biggenruggen te plaatsen waardoor het voetpad vrij blijft. Of de zijkanten van de Zwartvenweg kunnen worden aangevuld? Samen met de andere wegen met dezelfde problemen, zal worden nagegaan waar onderhoud nodig is. Aan de Strijbeekseweg zullen de zijkanten van de weg van onderbeplanting en bomen worden voorzien nu de rioleringswerken zijn afgerond. De verzakkingen van de wegranden worden op dit moment hersteld. De vraag voor parkeergelegenheid ter hoogte van de toegang tot het domein Elsakker zal worden bekeken. Voor het onderhoud van de Chaamseweg moet nog worden onderhandeld met AWV. De stad pleit dat eerst AWV de weg eerst herstelt alvorens de stad deze weg zal overnemen. Wat houdt het BZN (buurt-zorg-netwerk) in? Jos Matthé wacht op het volledig uitgeschreven voorstel van Minister Jo van Deurzen. Men wil het netwerk van ‘buren helpen buren’ ondersteunen, waardoor ouderen, andersvaliden en zieken langer thuis kunnen blijven. Kleine klusjes zoals snoeien van de tuin of klein onderhoud, kunnen dan door de buurman worden gedaan omdat families vaak verder uiteen wonen. Het H-gebouw van het oude rusthuis wordt verbouwd. Tegen 23 februari 2017 moeten de offertes van de drie al geselecteerde bouwheren binnen zijn. Men gaat het project nog dit jaar proberen aan te besteden. Op gelijkvloers komt er een lokalen voor nierdialyse, een zorg- en farmawinkel, een opvoedwinkel, enz. Op de verdiepingen komen 35 serviceflats met één slaapkamer en enkele twee-slaapkamerflats. Er zullen 30 garageplaatsen worden voorzien. Enkele flats zullen worden verhuurd door het zorgbedrijf Antwerpen. De andere zullen verkocht worden via obligaties aan ca.180.000 euro. Men is verplicht om er in te wonen en de centen worden te-

rugbetaald bij overlijden. Er wordt gepland dat je eind mei 2019 voor de obligaties kan inschrijven. Een criterium om in aanmerking te komen, is dat je inwoner van Hoogstraten moet zijn.

Praatgroep 4: Marc Haeseldonckx en Roger Van Aperen Bushalte: de bus staat in Meerle stil omdat hij een buffertijd nodig heeft om eventuele files en een latere aankomsttijd in Meerle op te vangen. De chauffeur heeft in Meerle ook pauze. Hierdoor kan hij altijd op tijd vertrekken. Die tijd kan hij niet vullen om naar Meersel-Dreef te rijden want daardoor komt de buffertijd in gevaar. De bus blijft rijden. Precieze cijfers van het gebruik zijn niet bekend, de verbinding met Meerle maakt deel uit van de grotere lijn 600. Ze wordt wel goed gebruikt. Zolang er geen ander signaal komt van De Lijn blijft ze rijden in het huidige rooster. Hoogstraten heeft een mobiliteitsambtenaar aangesteld.

Aan de slag Daarmee kunnen gemeentebestuur en dorpsraad weer een jaar aan de slag. Er staat veel in de steigers, hopelijk wordt dat binnen niet al te lange termijn ook zichtbaar. Er is in ieder geval werk aan de winkel. Dat er door het systeem van de praatgroepen nog weinig openbaar debat is bij de algemene vergaderingen zoals wij vorig jaar al vaststelden, is ondertussen blijkbaar ook een zorg van het bestuur. Tijdens de vergadering deelde de communicatiedienst een evaluatieformulier rond, waarin de aanwezigen gevraagd werd naar hun mening over de gangbare formule van deze algemene vergadering. Benieuwd wat de uitslag daarvan zal zijn. Kom en zie begin volgend jaar. (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

51


MEERSEL-DREEF

Waar is dat zebrapad gebleven ? MEERSEL-DREEF – Zoals in de media reeds is geschreven, werden de zebrapaden op de Vrijheid en de zijstraten hiervan, verlicht met opvallende led-verlichting. Dit kan alleen maar op een luide ‘Hallelujah’ worden onthaald. Veiligheid in het verkeer mag immers geen illusie zijn en ook geen verkiezingsbelofte. Het hoort gewoon bij het behoorlijk bestuur van elke verkozene in het College en de gemeenteraad. ‘De stad heeft die verlichting geplaatst zonder medeweten van wegbeheerder AWV. Dat ze dan maar met alternatieven komen. Wij opteren voor veiligheid.’, staat op een nieuwspagina van een krant. Het hele artikel wordt bij deze niet aangehaald, dat zou ons te ver leiden. Maar dichter bij huis, in ons Meersel-Dreef, op de hoek Dreef/Markweg, ligt ook een zebrapad te verkommeren. Waar is dat zebrapad gebleven? Moet de Drevenier dan ookmaar zelf de koe bij de hoorns vatten, ofwel een pot verf gaan kopen en het zebrapad stiekem ’s nachts gaan schilderen? Met de achterliggende gedachte: ‘We hebben het zorgvuldig afgewogen en de knoop doorgehakt. Voor ons primeert de veiligheid.’ (JJ)

Zoek het zebrapad op de hoek Dreef/Markweg. Oplossing: voor de aankomende landbouwtractor.

Reünie 50-jarigen MEERSEL-DREEF – De vijftigjarigen, geboortejaar 1966, vierden op zaterdag 28 januari hun jubileum. Eerst moest iedereen er effectief 50 zijn, voordat er gefeest mocht worden. Het was een lang verwacht weerzien voor sommigen. De afwezigen hadden alweer ongelijk. Gezichten en uiterlijkheden veranderen wel in de loop der jaren. Maar laat het niet aan je hart komen, na 50 jaar mag en kan alles, en niets moet nog. (JJ)

De 50-jarigen op een rijtje: Henri de Bie, Willy Aerts, Peter van Opstal, Marc van Dongen, Ignace Verleije, Kris Bastiaansen, Linda Jochems, Christiane van Riel en Karine Teuns.

Bingo, en we hebben een winnaar MEERSEL-DREEF – Bingo, en we hebben een winnaar! Verschillende malen mocht een volle zaal bij de Paters dit horen bij de bingo avond van de fanfare Voor Eer en Deugd op zaterdag 21 januari. Kleine en middelgrote prijzen werden toegewezen aan verschillende winnaars. Na bijna drie uur, kwam de enige echte hoofdprijs als laatste aan bod. Zoals altijd, en zonder enige moeite, is de hele zaal muisstil, de ballen vallen één voor één, en uiteindelijk is er zoals altijd maar één winnaar mogelijk. Dit jaar was de bingo gunstig gezind voor Yvonne van den Engel, zij is de enige echte winnares van een Wireless Multi-Room Sound System van Heos. (JJ)

Voorzitter Frank Roelands overhandigt de hoofdprijs aan Yvonne van den Engel.

52

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF

Dreefse Trappers aan de start

H. Quirinus : paarden- en hondenwijding MEERSEL-DREEF – Een heuse traditie die niet mag verloren gaan: de jaarlijkse paarden- en hondenwijding bij de St Luciakapel op Meersel op zondag 2 april. Zoals gebruikelijk begint de eucharistieviering ter ere van de Heilige Quirinus om 11.30 uur, en ook honden zijn dan toegelaten in de kapel. Deze misviering wordt opgeluisterd met een optreden van Duitse jachthoorns, wat mooi weergalmt in de kleine kapel. Vanaf 12.00 uur zal Pater Luk vanaf zijn verhoog paarden en honden wijden voor een behouden jaar. Ook andere dieren zijn vanzelfsprekend welkom. En het is altijd toch een beetje een spektakel, want niemand kan de dieren zo wijden als Pater Luk dat kan. Daarna is er nog tijd voor een drankje en een hapje, aangeboden door WBE De Beneden Marck vzw. (JJ)

De Dreefse Trappers tijdens één van hun fietsweekends bij de Zeelandbrug. MEERSEL-DREEF – Even voorstellen, de Dreefse Trappers is een gezellige fietsclub met voor elk wat wils. De club bestaat momenteel uit 56 leden, waarvan 12 dames, en de leeftijd varieert van 26 tot 78 jaar. Op de website www.dreefsetrappers.be kun je uitgebreid informatie vinden van alle activiteiten die de fietsclub organiseert en waar de leden zelf ook aan deelnemen. Vanaf april gaat het fietsseizoen op de weg weer van start. Veel leden zijn in de winterperiode als mountainbiker actief, en nemen deel aan de prachtige toertochten die in de hele regio worden georganiseerd. Heb je interesse om zelf te gaan fietsen op de racefiets, dan nodigt het bestuur je uit om bij de club aan te sluiten. Vertrek en aankomst is altijd bij café Den Bud in Meersel-Dreef. Ook al heb je geen fietservaring, je mag rekenen op hulp om te starten, en de conditie op te bouwen naar het juiste niveau zodat je bij de juiste groep kan aansluiten. De verschillende vertrektijden en dagen waarop er gefietst wordt, kun je vinden op de hogervermelde website. Heb je vragen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden, hun namen staan ook op de website vermeld. (JJ)

Jachthoorns weerklinken in de St Lucia kapel.

www.meerseldreef.be wordt www.meersel-dreef.be MEERSEL-DREEF – Het is zover! Kees van den Goorbergh, de opstarter van de website met onze dorpsnaam, stopt er definitief mee als webmaster. Hij heeft lang moeten zoeken voor een geschikte opvolger, want het is toch beetje je kind dat je afstaat. Maar om een website levendig en up-to-date houden, moet je de technische kant wel onder de knie hebben, met bovendien interesse in het dorp en het dorpsleven, en als het even kan ook nog met een onafhankelijk gedachtengoed. De nieuwe webmaster is een gemotiveerde dorpsgenoot, met name Jan Keteleer, sinds enkele jaren hier woonachtig op Heieinde 30, 2328 Meersel-Dreef, tel. 03 653.14.73. De hosting en registratie van de huidige website werd opgezegd, en daarmee ook de foutieve schrijfwijze van het dorp, maar in de beginjaren was het tussenliggende streepje blijkbaar niet mogelijk, dat zou natuurlijk deze verkeerde schrijfwijze kunnen verklaren. De 56-jarige Jan Keteleer is als professioneel Art-fotograaf goed vertrouwd met websites, dus er wordt met belangstelling uitgekeken naar het eerste teken van leven van www.meersel-dreef.be .

Jan Keteleer, de nieuwe webmaster van www.meersel-dreef.be .

Het is nu aan verenigingen, belanghebbenden, en particuliere vrijwilligers om berichten, evenementen, beeldmateriaal, filmpjes, en dergelijke bij de webmaster te bezorgen op zijn emailadres contact@meersel-dreef.be . En let op de juiste schrijfwijze, anders krijg je telkens een foutmelding. Bij deze, bedankt Kees van den Goorbergh, u bent een mooi voorbeeld van een goed geïntegreerd patriot van en voor Meersel-Dreef. (JJ) DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

53


WORTEL KVNA

100 jaar voetbal en 75 jaar KVNA Wortel

Het verhaal van een kleine, gezellige en gezonde club Voetbal ontstond in Engeland rond 1860, zo lezen we in de Gazet van Hoogstraten van augustus 1916. De voorspelling luidt onomwonden dat “de voetbal een echte furie voor onze jongeren wordt.” In Wortel is dat alleszins een verhaal van vallen en opstaan: van Wortelina over VNA Bolk tot KVNA Wortel, zoals we de club nu kennen. VNA Wortel

Voetbal en politiek

Na de bevrijding zien de bestuursleden in dat een ploeg in Bolk zonder Wortel niet leefbaar is. Op 19 juni 1945 wordt de kas van VNA Bolk overgedragen aan VNA Wortel en op 6 juni 1945 aanvaardt de K.B.V.B de naamwijziging. Vanaf dan is Vermaak Na Arbeid Wortel met stamnummer 3811, een feit.

Maar het voetbal wordt met een scheef oog bekeken door zowel de wereldlijke als de kerkelijke overheid. Pastoor Schellekens ziet voetbal immers als concurrentie voor zijn zondags lof (zie ook onze rubriek Halve Eeuw Geleden) en predikt de zedenverwildering die met de sport gepaard zou gaan, wellicht omwille van de korte broeken van de spelers. Hij geeft de eerbare meisjes de raad om niet naar de wedstrijden te gaan kijken.

VNA Wortel gaat spelen op aan de Grote Plaats tegenover de molen, op een veld dat zo bol licht dat de ene keeper de andere maar vanaf diens knieën kan zien. Het lokaal verhuist naar het café van Clement Aerts (nu bakkerij Vermeersch/nvdr) . De clubkleuren blijven als vanouds blauw / wit. Naar men zegt was dat omwille van de blauw / witte kleuren van de luiken van de Hertogelijke Bouwhoeve.

Wortelina Omdat één club geen voetbalwedstrijden kan spelen ontstonden na de Hoogstraatse Voetbalbond (HVB) al vlug ‘Onder ons’ en ‘Vermaak Na Arbeid’ in Hoogstraten, ‘De Noordster’ in Minderhout, ‘De Eendracht’ in Merksplas, ‘Sporting Club Rijkevorsel, ‘De Verenigde Vrienden Achtel’ en ‘Wortelina’. De Wortelse club had haar terrein bij café ’t Molenken.. Ze spelen voor de ‘Schaal Hoogstraatse Voetbalbond’, nadien wordt het ‘Kampioenschap van den Kempische Voetbalbond’ betwist. Maar het eerste mooie liedje duurt niet lang en het is wachten tot 1926, wanneer een nieuwe generatie jongeren de draad terug oppikt. De ‘Kampioenschappen der Kempische Voetbalgroep’ ontstaan. Wortelina treft er tegenstanders uit Hoogstraten, Gammel, Baarle, Meerle, Merksplas, Beeerse, Ravels en Weelde. In maart 1928 sluit Wortelina zich aan bij de Belgische voetbalbond onder stamnummer 1176. Maar het blijft die eerste jaren meer vallen dan opstaan, in 1935 is het zelfs einde verhaal voor Wortelina.

Na één seizoen aan de molen verhuist het veld naar de Pastorijstraat, schuin tegenover de beenhouwerij van huidig voorzitter Rudi Snels.

Politiek bekeken is het niet veel beter. Wanneer Wortel in 1951 kampioen speelt, geeft burgemeester Sysmans geen toelating aan de club om een publiek kampioenenbal te organiseren. VNA maakt er dan maar een privaat feest van door alle aanwezigen een lidkaart te geven. Dat voorval krijgt nog partijpolitieke gevolgen, want bij de verkiezingen in 1952 komt er in Wortel een oppositielijst op, een éénmalig gebeuren in de dorpsgeschiedenis. Die lijst behaalt zelfs drie van de negen zetels, maar dat

VNA Bolk Het is wachten tot 1941. Dan liggen Sooi Mertens, Frans Christiaensen, Louis (de Witte) Goetschalckx en Frans en Corneel Pacquee aan de basis van VNA Bolk. Hun voetbalveld ligt naast hun lokaal ’t Bolks Heike. Dat VNA het licht ziet in Bolk heeft alles te maken met de aantrekkingskracht van de Hoogstraatse club, die op een bepaald moment met zes spelers van Wortel op het veld staat.

54

Wortelina in het begin van de jaren ’30 op het plein bij de molen. Boven Vic Lambrechts (met pet) Gust Van Opstal, Flor Schellekens, Louis Sambre, Mil Snijers, Vic Lambrechts en Sooi Mertens (met pet). Midden: Louis Van Opstal, Jan Lambrechts en Mil Van Aert. Onder: Gust Van Aert, Jaak Claes en Gust De Beer.

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL KVNA

Jubilé Santé op 27 mei Op zaterdag 27 mei wordt het jubeljaar afgesloten met verschillende wedstrijdjes, een heuse All-Star wedstrijd en een spetterende afsluiter in de feesttent. Trees - u weet wel van de bewuste vla blijft op stal en wordt vervangen door een enthousiaste groep oud-spelers die speciaal voor dit jubileum hun voetbalschoenen nog eenmaal aanbinden om nog enkele minuten of wat langer het Wortelse voetbalgras onder hun voeten te voelen. Zo laat deze All-star match het blauw-witte voetbalverleden nog eventjes herleven.

Op zondag 15 januari organiseerde KVNA Wortel een wandeling langs voor de club historische plaatsen. Onder leiding van Guy Donkers namen meer dan 150 spelers en supporters deel aan een wandeling langs vier van de vijf plaatsen waar Wortelina of KVNA ooit speelde. Bolk liet men links liggen, maar de wandeling ging langs de Pastorijstraat naar de molen, maakte daarna halt in café De Nieuwen Buiten om tenslotte te eindigen bij de huidige KVNA terreinen in Poeleinde. liedje duurt maar één legislatuur. Bij de volgende verkiezingen worden de gelederen weerom gesloten.

Naar De Nieuwen Buiten Het veld in de Pastorijstraat ligt in de bouwzone, waardoor de huur elk jaar oploopt en onhoudbaar wordt voor de club. Daarom verhuist men in 1952 naar gronden gelegen achter café De Nieuwen Buiten van Gust Van Opstal, toen ‘the place to be’ voor de Wortelse jongeren. Hoewel er drie cafés waren in de onmiddellijke omgeving werd café ‘In De Verzekering tegen de Dorst’ het clublokaal. Tot 1973 speelde men achter De Nieuwen Buiten. Wortel beleefde een onvervalste glansperiode in de jaren ’60. Voetbal lokte toen veel kijklustigen, soms twee, drie rijen dik rond het veld, met aan één zijde een pak landlopers die bij elke thuismatch haast allemaal naar het centrum afzakten.

Het was ook de periode van een aantal spraakmakende transfers, zoals die van Jos Van Aert en later van Herman Houben naar Beerschot en die van Jef Fransen en Marcel Van Ammel als doelmannen naar FC Turnhout.

Thuis op Poeleinde Nog was de definitieve locatie niet gevonden. Na 30 jaren van veld naar veld verhuizen, kreeg KVNA in 1973 de kans om zich te vestigen op Poeleinde, waar de velden nu nog zijn. Dankzij de opbrengst van de streekderby’s in de jaren ’60 en de reeds genoemde transfers, had de club begin jaren ’70 de middelen om er grond aan te kopen. En door hard werk van de toenmalige bestuursleden en gouden vrijwilligers werd er een kantine gebouwd, die nu nog zorgt voor de broodnodige inkomsten. Dankzij deze extra inkomsten heeft KVNA de voorbije decennia de club kunnen uitbouwen met jeugdreeksen, nieuwe velden (van 1 naar 3), nieuwe kleedkamers en… het voorbije jaar een uitbreiding van de kantine, met vernieuwde toiletten en een vergaderruimte. Niet enkel extra-sportief heeft KVNA er puik werk geleverd, ook sportief volgde een bloeiperiode. Denken we maar aan de jaren ’80 waar men met een gouden generatie zelfs twee seizoenen op rij promoveerde. Van 4de provinciale naar 2de provinciale in 2 jaar tijd, geweldig voor het kleine Wortel.

Na de wandeling was er veel belangstelling voor het KVNA plakboek. Sanne Snels had handen te kort om de boeken te verdelen, terwijl de eerste stickers gekocht en geruild werden.

Omdat men van sporten honger krijg, volgt er een barbecue. Jong en oud, supporter of speler, ... iedereen kan aanschuiven aan deze feestelijke barbecue. Daarna gaan de stoelen aan de kant en alle remmen los. Speciaal voor de gelegenheid breidt men de Wortelse voetbaltempel uit met een extra feestpaleis waar jong en oud uit de bol kunnen gaan op muziek van vroeger en nu.

De eerste ploeg speelde in 1992 voor het laatst kampioen, maar gelukkig waren er andere ploegen die de titel behaalden. Denken we maar aan de dames in 2011, de reserven in 2015, de U15A werd zelfs afgelopen winter nog kampioen in de 1e reeks van het seizoen. Het eerste elftal slaagde erin om de laatste jaren enkele

Door de verkoop van Jos Van Aert aan Beerschot kon KVNA een voetbalveld kopen. keren de eindronde te spelen, wat telkens veel supporters lokte. In 2012 lukte het zelfs om de eindronde te winnen en zo de promotie naar 3e provinciale af te dwingen. Maar hoezeer het sportieve succes ook deugd doet, het allerbelangrijkste blijft dat KVNA een financieel gezonde basis heeft en er alles aan doet om vooral een aangename club te zijn die niet meer weg te denken is in het Wortelse dorpsleven. (fh) (Bronnen: het boek ‘75 jaar voetbal en 50 jaar V.N.A. Wortel’ van Leo Vanhaute, rondleiding door Guy Donkers op 15 januari en info van Sanne Snels.)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

55


WORTEL

Dossier Unesco Werelderfgoed ingediend

WORTELSE WEETJES Pastoor Van de Voortstraat

Een Vlaams-Nederlands gezelschap overhandigde op vrijdag 20 januari het nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid aan Mechtild Rössler, directeur van het Werelderfgoedcentrum van Unesco in Parijs. Door dit hoogstpersoonlijk en met een uitgebreid internationaal gezelschap te doen, willen de initiatiefnemers aantonen dat ze met zijn allen 200 % voor de erkenning willen gaan. Het volgende anderhalf jaar zal Unesco onderzoeken of de Koloniën effectief de waarde in zich hebben om het label Werelderfgoed te dragen.

Vijf jaar voorbereiding Veertien partners, specialisten en plaatselijk betrokkenen hebben vijf jaar lang aan het lijvige dossier voor Unesco gewerkt. Zij vergaderden in het centraal gelegen Utrecht en inspireerden een Vlaams en een Nederlands studiebureau die de uiteindelijke redactie verzorgden.

Wachten tot 2018 Internationale experten buigen zich nu over het dossier. In de zomer van 2018 wordt bekend gemaakt of de zeven koloniën toegevoegd worden aan de lijst van Unesco Werelderfgoed. Dan is het exact 200 jaar geleden dat in Frederiksoord de eerste kolonie werd opgericht en 25 jaar geleden dat de wet op landloperij in België werd afgeschaft. In Merksplas-kolonie opent nog dit voorjaar het bezoekerscentrum Kolonie 5-7, als startpunt voor elk bezoek aan Wortel- en Merksplas-kolonie. Ook online kan je kennis maken met de zeven koloniën via de nieuwe site kolonienvanweldadigheid.eu (fh)

Programma carnaval WORTEL - Zoals elk jaar organiseert de Brassband van Wortel een kindernamiddag en een carnavalsoptocht met daarna het carnavalsbal. En dit zal in 2017 niet anders zijn! Op zaterdag 4 maart 2017 om 13.30 u: Kindercarnaval met tekenwedstrijd (zelf kleurpotloden en stiften meebrengen) en animatie. Rond half 5 is er een mega grote polonaise als afsluiting en is er een lekkere verrassing voor elk kind. Op het kinderbal worden eveneens de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses verkozen. De Raad van Elf telt momenteel nog geen 11 personen. Wie zich graag wil inzetten voor carnaval en mee de traditie wil voortzetten, mag zich altijd aanmelden. Zondag 5 maart 2017 om 14.30 u gaat de optocht uit met daarna een carnavalsbal in parochiezaal ‘Trefpunt’ en in de feesttent achter de zaal. Zijn jullie een loopgroep of een carnavals- of vriendengroep uit de Kempen? Of heeft jouw kind een leuk idee om iets in elkaar te knutselen? Schrijf je dan zeker in om deel te nemen aan de optocht. Voor meer informatie en inschrijvingen, e-mail naar vanboxelfrans@hotmail.com. (fh)

56

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Wij kennen allen de “Pastoor Van de Voortstraat”, maar wie was pastoor Van De Voort en waarom kreeg hij een straatnaam in Wortel? Er zijn zes redenen die van deze man een unieke dorpsfiguur maakten. • Hij was pastoor van 1610 tot 1649 en alzo de langst zittende parochieherder ooit van Wortel, jawel 40jaar. • Hij bouwde de eerste pastorij in de Pastorijstraat. In 1740 werd die afgebroken en werd de huidige pastorij gebouwd. • Toen hij nog in de kapelanie woonde, bouwde hij ernaast een schooltje dat dienst bleef doen tot de gemeente in 1873 de jongensschool aan de Boomkens bouwde. • Onder zijn bestuur werd de kerk herbouwd nadat die meermaals was beschoten tijdens de tachtigjarige oorlog. Als blijvend aandenken metselde hij een kanonsbal in de noordermuur. • Ook liet hij een torenuurwerk plaatsen. Van toen af kon de koster op tijd luiden om de gelovigen naar de kerk en de kinderen naar de school te roepen. • Doordat hij zeer intelligent was, werd hij apostolisch notaris. Dit was een uitzonderlijke eretitel door de paus verleend, daardoor moest hij ook vonnissen van zware vergrijpen ondertekenen en bekrachtigen. Zijn grafzerk ligt in de kerk waarop ook de naam van zijn moeder staat. (fh/Leo Vanhaute)


WORTEL

Herbestemming deel van de boerderij

Algemene quiz WORTEL - KVNA Wortel organiseert op vrijdag 31 maart een grote algemene quizavond. De vragen kunnen dus gaan over sport, algemene kennis, muziek, film, tv, aardrijkskunde, actualiteit enz. Deze quiz heeft plaats in parochiezaal ‘Trefpunt’ in Wortel. De deuren gaan open vanaf 19 uur en de quiz begint om 20 uur. Een ploeg mag uit maximum 6 personen bestaan en het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro.

Jonge ontwerpers worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar een herbestemming van de linkervleugel van de boerderij van Wortel-kolonie. WORTEL – In september 2016 lanceerde het team van de Vlaamse Bouwmeester een oproep voor hun ‘Meesterproef 2017 – Erfgoed en herbestemming’. Openbare besturen en andere publieke opdrachtgevers konden erfgoedprojecten voordragen waarvoor men een gepaste herbestemming zoekt. Uit de twaalf kandidaturen selecteerde het team van de Vlaamse Bouwmeester samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed zes projecten. Daarbij zit de herbestemming van de linkervleugel van de boerderij van de voormalige landloperskolonie in Wortel. Onder begeleiding van een door de Vlaamse Bouwmeester aangestelde projectregisseur kan de meest innovatieve en frisse oplossing ook uitgevoerd worden na de goedkeuring van een deskundige jury.

Bonte Beestenboel De boerderij is eigendom van vzw Kempens Landschap. Zij droegen de rechtervleugel en de het rechtse gedeelte van de vleugel vooraan in erfpacht over aan de familie Somers, die er met succes het vakantiecentrum en kinderboerderij De Bonte Beestenboel in onderbrachten. De linker helft van de vleugel vooraan is langs het stadsbestuur via erfpacht overgedragen aan De Slinger en aan Natuurpunt. Deze laatste vereniging gaat binnenkort haar lokaal in een totaal nieuw kleedje steken De linkervleugel, die nu voorwerp is van de oproep aan jonge ontwerpers, kan volgens het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ingericht worden met wooneenheden en/of als vakantieverblijven voor gezinnen of grotere groepen. (fh)

Je kan je ploeg vooraf inschrijven bij Jan Janssen, tel. 03 314 84 73 of mailen naar kvnajanjanssen@hotmail.be en door storting op rek. BE54 8500 4844 2097 - SPAA BE22, met vermelding van de naam van de ploeg. De inschrijving is enkel geldig na betaling. Enkel indien er nog plaats is, kan de avond zelf nog worden ingeschreven. Praktisch: Algemene quiz van KVNA op vrijdag 31 maart om 20.00 uur in parochiezaal Trefpunt. Info en inschrijvingen 03 314 84 73. (fh)

Een volkstuin bij de strafinrichting WORTEL - Het Vlaams departement Natuur en Landbouw heeft een subsidie van 15.000 euro goedgekeurd voor de inrichting van een volkstuin in de strafinrichting van Wortel. In die volkstuin komen een moestuin, een zone voor kleinfruit, een kippenhok, een eet- en rusthoek voor de gedetineerden en het personeel. De doelgroep is vooral gedetineerden die men de bestaande gevangenisarbeid niet of moeilijk kan bereiken. Het gaat dan vooral om personen met mentale, psychische of sociale beperkingen. (fh).

Als het ijs leyt Het duurde maar enkele dagen en het was van 2014 geleden. Van vrijdag 20 tot vrijdag 27 januari lag Bootjesven dicht, ook al was het ijs die laatste dagen al bedenkelijk dun. Rond het eiland was het al oppassen geblazen. Te gevaarlijk. Als Bootjesven dicht licht, is het alsof iedereen het weet en komen schaatsers van overal afgezakt naar de kolonie. En bijna elk jaar zijn de ijshockeyspelers van de oude Cahier generatie er als eerste bij. ‘In mijn herinnering lag Bootjesven vroeger elke winter dicht,’ zei Lieven Van Gils, ambassadeur van de kolonie. Nostalgie of werkelijkheid? Wie zal het zeggen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

57


WORTEL

Fotocafé over amfibieën en reptielen

Koloniewandeling WORTEL – Natuurpunt Markvallei zet de goede gewoonte verder om op de derde zondag van de maand een gratis wandeling te organiseren in Wortel-Kolonie. Op zondag 19 maart wacht een gids van de natuurvereniging geïnteresseerden op aan het bezoekerscentrum De Klapekster om te vertrekken om 14 uur. De deelnemers krijgen informatie over de natuur en de geschiedenis van het mooie wandel- en natuurgebied. Aangepast schoeisel is aangewezen, maar de wandeling gaat vooral over goed begaanbare wegen. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be – 033830208 (ao)

Braakballen pluizen WORTEL – De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert op vrijdag 24 maart een fotocafé rond het thema ‘Amfibieën en reptielen’. Vanaf 20 uur zijn geïnteresseerden welkom in het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel Kolonie. Bedoeling van het fotocafé is dat amateurfotografen op een aangename manier ervaringen kunnen uitwisselen. Iedereen brengt vijf foto’s

mee die te maken hebben met het thema, en vijf foto’s die vrij te kiezen zijn. De foto’s worden dan, bij het nuttigen van een drankje, besproken. Het is een manier om veel bij te leren. Uiteraard staan de mensen van de fotowerkgroep iedereen met raad en daad bij en worden handige tips gegeven. Info: verschraegen.wim@ telenet.be Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (ao)

Record aantal deelnemers op de veldtoertocht van HWT

WORTEL – Natuurpunt Markvallei legt zich ook toe op natuurstudie. Een heel toegankelijke activiteit is het braakballen pluizen. Terwijl het buiten misschien regent en waait, gaan we in de warme “Kleine Klapekster( (Kolonie 41, Wortel) op zoek naar schedeltjes en botjes van muizen. Om die te vinden, moeten we wel enkele braakballen uit elkaar frutselen. Een braakbal is een meestal ronde of ovale brok materiaal met de onverteerde resten van dieren, zoals haren, botjes en nagels. Ze worden uitgespuugd door roofvogels en roofdieren. Als je nooit een braakbal van dichtbij gezien hebt, dan is dit het moment om daar verandering in te brengen. Waar die braakballen vandaan komen en hoe wij ze verzamelen, en vooral wat erin zit, dat kom je nu allemaal te weten. Je bent welkom op de tweede pluisavond van het jaar: donderdag 9 maart. Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be (ao) Praktisch: Pluisavond op donderdag 9 maart om 20.00 uur in De Klapekster.

Mol, Oud-Turnhout, Essen, Alphen. Met 1723 deelnemers was dit de topeditie tot nu toe. In de bossen op de kronkelpaden zagen we een langgerekt peloton. Het vorige record aantal deelnemers was ongeveer 1400. De organisatoren hadden vooraf extra voorzieningen getroffen, maar waren toch aangenaam verrast door het hoge aantal. De organisatie was nagenoeg perfect, zodat de aangename drukte weinig belemmeringen veroorzaakte.

Enkele leden van HWT in hun nieuwe outfit. Soms kan alles meezitten. Sneeuw en ijs waren zo goed als verdwenen met als gevolg goed berijdbare paden, zachte wintertemperaturen van

58

meer dan 5 graden, droog, bijna zonnig weer en in de verste verte geen concurrerende organisaties. Ze kwamen van overal, van Antwerpen,

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Het ene jaar is het andere niet. Dat konden de mannen van WTC De Zwaantjes ervaren bij de veldtoertocht in Wortel. Ooit hadden ze het dubbel aantal deelnemers maar wanneer je ’s morgens wil vertrekken en je merkt dat de oprit een glijbaan is, dan draaien velen terug. Volgend jaar dus allemaal naar Wortel.


WORTEL

Ambachten en optredens in de oude pastorij WORTEL – In onze volgende uitgave komen we er uitgebreid op terug, maar noteer nu alvast dat de vzw VROEM! op zaterdag 29 en zondag 30 april een ambachten- en kunstenmarkt organiseert in de tuin en op de zolder van de oude pastorij. Op zaterdag begint het programma om 13 uur met tot 18 uur een kunst- en ambachtenmarkt in de tuin van de pastorij. ’s Avonds is er vanaf 19 uur een optreden van Blue Maxx (Bluegrass) en om 22 uur staat Desperated Company met semi-akoestische covers op het programma. Op zondag 30 april is er om 10 uur een lezing gevold door een brunch tot 13 uur. Tussen 13 en 15 uur treedt de groep Faris op met Anouk Sanczuk viool, Frederic Dothee contrabas en Jolien Wils accordeon. Tussen 16 en 18 uur speelt Taaftere, deze groep stellen we in onze volgende uitgave voor. Tussen 19 en 21 uur staat Jolien Wils met haar accordeon opnieuw op het podium. Nu met Amuzet, een groep die verder bestaat uit Anneleen De Bonte klarinet en Hans Jochems zang en gitaar. Hans Mortelmans sluit vanaf 22 uur het kunstenfestival af. De inkom is gratis, maar men verwacht een vrije gift als men met den hoed rond gaat. (fh)

Ook het tuinfeest tijdens Open monumentendag 2015 was een organisatie van VROEM

Jaarconcert van de Brassband compositie met het nodige gevoel en charisma uit te voeren. De voorbereiding was intensief, het samenhorigheidsgevoel was groot en iedereen was heel tevreden toen ze het podium verlieten. Een professionele jury beoordeelt de concerten, zo werden ze geplaatst in de eerste afdeling met onderscheiding. Een verdienstelijke plaats! Ze bezorgt de groepen ook een waardevolle persoonlijke feedback en adviezen voor de toekomst.

Jaarconcert Na deze ervaring startten de voorbereidingen voor het jaarconcert op zaterdag 25 maart 2017. Er staan weer heel wat mooie en toffe nummers op het programma: een mars, een koraal, een concertwerk en enkele up-tempo deuntjes, iedereen zal zijn gading vinden deze avond. Toch kijkt iedereen vooral uit naar de samen-

werking met gastsolist Arno Tri Pramudia. Arno is trombonist en hij verblijft momenteel in Zwitserland voor zijn masterstudie aan de gerenommeerde tromboneklas van de Hochschule der Künste in Bern, waar hij les krijgt van Ian Bousfield. Op 21-jarige leeftijd heeft hij al een mooi CV kunnen opbouwen. In de muziekschool Noorderkempen in Hoogstraten haalde hij grootste onderscheiding, later vatte hij studies aan in het Lemmensinstituut in Leuven waar hij zijn bachelordiploma met grote onderscheiding behaalde. Ondertussen is hij ook actief bij het koperensemble O’Brass. Het lijkt ons dus een unieke en ideale gelegenheid om dit talent uit onze streek zo dichtbij aan het werk te zien. Praktisch: Muziekavond van de Brassband op zaterdag 25 maart om 20.00 uur in zaal Trefpunt. Inkom gratis. (fh)

Gastsolist Arno Tri Pramudia.

Een terugblik Vorig jaar, op zondag 23 oktober 2016, nam de brassband van Wortel deel aan het provinciaal orkesttornooi in het mooie culturele centrum van Heist-op-den-Berg. Op het programma stond naast de werken Prelude to Freedom en Prismatic Light, ook een concertwerk van de Belgische componist Kevin Houben op de pupiter, nl. Broken Sword. Alle muzikanten moesten het beste van zichzelf geven om deze

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

59


HVV in de Top 5? Nee, nog niet… Met de zesde plaats in de rangschikking is men bij HVV niet ontevreden. Met de publieke belangstelling wel. Er zijn te weinig supporters die hun warme zetel verlaten om hun ploeg aan te moedigen. Met de steun van de supporters hoopt de club bij de eerste vijf te eindigen. Maar telkens die vijfde plaats in zicht komt, gaat het mis. we de 1-0 rond de oren. Achter komen in Grimbergen is dodelijk voor alle ploegen uit onze reeks. In de 2de helft zijn we dan op karakter en mentaliteit in de slotfase op 1-1 gekomen nadat we een aanpassing hadden gedaan in onze veldbezetting. Tevreden? Neen want ik wil altijd winnen en door het gelijkspel van Rupel Boom kregen we opnieuw de kans om mits winst de top 5 binnen te sluipen. Volgende drie wedstrijden geven weer de kans om die top 5 te bestoken met Berchem, Bocholt en Thes. Zo zie je maar dat onze reeks echt kort bij elkaar zit.

Voorspelers Steven Van De Vreede en Tiago Faria da Silva verlengden hun contract. DHM: Cappellen en Tienen waren twee mooie overwinningen. Ze gaven zicht op de vijfde plaats en misschien zelfs meer. Eric Franken: Wij hebben in de winterstop hard gewerkt om verder progressie te maken en dat loonde in deze twee wedstrijden. Vooral in Cappellen was het goed, Tienen was dan weer in moeilijke omstandigheden maar ook daar hebben we ons doorgeworsteld. Door deze twee overwinningen kregen we inderdaad weer uitzicht op de 5de plaats, een positie die voor het seizoen wel niemand had verwacht. DHM: Tegen Duffel liep het fout. Hoe kwam het? Eric: Tegen Duffel zag ik dan weer een onherkenbaar Hoogstraten. In de week voor de wedstrijd zat de griep in de kleedkamer maar dat is geen excuus voor deze belabberde prestatie. De spelers beseften dit na de wedstrijd en ook dat we weer een unieke kans misten om de top 5 binnen te sluipen. DHM: Een puntje in Grimbergen, kan je daar vrede mee nemen? Eric: In de trainingsweek voor Grimbergen had ik de spelers al gewaarschuwd dat het een moeilijk te bespelen ploeg was op een heel slecht veld. Tactisch hebben we iets bijgestuurd om hun 3-6-1 op te vangen. Eerste 20 à 25 min. lukte dat aardig op een barslecht veld. Dat had ook kansen tot gevolg, maar daarna begonnen er enkele spelers uit positie te lopen en kregen

60

Cappellen – Hoogstraten VV

1–3

HVV startte sterk. Gianni Vets kopte de eerste kans binnen na hoekschop van Van der Linden. Een beetje later, bij een voorzet van Da Silva, verdubbelde topschutter Van der Linden de score. Na de rust kon Cappellen via een licht toegekende strafschop zich opnieuw in de wedstrijd schieten. Maar Van de Vreede werkte een mooi opgezette aanval af. Hoogstraten VV – VK Tienen

2–1

Matthias Gessner mocht al zijn tweede wedstrijd starten en raakte in de eerste minuten bovenkant lat. Wat later was het wel raak toen Van der Linden een afvallende bal in doel trapte.

Opnieuw een doelpunt na een hoekschop, waarop veel wordt geoefend. En de thuisploeg bleef efficiënt. Van de Vreede werkte een persoonlijke actie enig mooi af. Hij krulde de bal op het slecht bespeelbare veld mooi in de winkelhaak. Tienen bracht op het uur opnieuw spanning, maar Hoogstraten speelde de wedstrijd uit zonder nog kansen weg te geven. Hoogstraten VV – FC Duffel

Een zwakke eerste helft van de thuisploeg dat tijdens de rust content mocht zijn dat het slechts 1 doelpunt moest incasseren. Doelman Pauwels kon zich onderscheiden. In de tweede helft trof Fockaert de paal bij een opgelegde kans en liet zo na om de bordjes gelijk te stellen. Vlak daarna maakte Duffel 0 – 2 na een mooie steekpas door het centrum van de verdediging. Duffel behaalde een verdiende zege. K. SC Grimbergen – Hoogstraten VV 1 – 1 Op een zeer slecht bespeelbaar veld begon Hoogstraten niet slecht en gaf Grimbergen weinig kans. Toch moest met het met 0 – 1 de rust ingaan. In de tweede helft werd veel karakter getoond en werd er kick en rush gespeeld. Doelman Pauwels speelde een sterke wedstrijd. Enkele minuten voor affluiten kon Bob Swaegers een hoekschop in een tijd binnen knallen.

Competitiewedstrijden Zaterdag 4 maart 20 uur Hoogstraten VV – K. VV Thes Sport Zaterdag 11 maart 20 uur Hoogstraten VV – Tempo Overijse Zaterdag 18 maart 19u30 RC Hades – Hoogstraten VV Zondag 26 maart 15 uur Hoogstraten VV – K. OL. Wijgmaal

WEDSTRIJDEN PROVINCIAAL VOETBAL Minderhout VV – Lentezon Vlimmeren – Minderhout VV 1 – 4 Minderhout VV – Wuustwezel Verbr. Balen – Minderhout VV

1–0

Ekeren FC – KFC Meer KFC Meer – Kalmthout SK KVV DOSKO – KFC Meer KFC Meer – Gooreind VV

2–0 4–5 1–3 6–1

KFC Meerle – Olympic P. Deurne Sporting Burcht – KFC Meerle KFC Meerle K. Achterbroek VV FC Merksem – KFC Meerle

2–2 1–0 0–0 3–0

Horendonk FC – KVNA Wortel KVNA Wortel – Brecht SK Maria Ter Heyde – KVNA Wortel SK Donk – KVNA Wortel

2–1 1–0 3–1 2–2

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

1–1 1–3

0-2

KFC Meerle – Rochus Deurne KVNA Wortel – Wechelderzande Zaterdag 4 maart 19u30 KFC Meer – KFC Schoten FC Zondag 5 maart 15 uur Zoersel – Minderhout VV Kalmthout SK – KFC Meerle Putte SK – KVNA Wortel Zondag 12 maart 15 uur Minderhout VV – Retie Rochus Deurne – KFC Meer KFC Meerle – KSK Wilrijk KVNA Wortel – KVK Westmalle Zondag 19 maart 15 uur Minderhout VV – Weelde KFC Meer – KSK Wilrijk KVV DOSKO – KFC Meerle KVNA Wortel Vrij


SPORT

Provinciaal voetbal

Minderhout begint het nieuwe jaar sterk In elke reeks van onze provinciale clubs zijn de ploegen opvallend sterk aan elkaar gewaagd. Met een paar overwinningen kan je vele plaatsen stijgen. Minderhout staat na een 10 op 12 plots mooi op de achtste plaats. Meer en Meerle staan tiende en elfde, maar slechts zeven punten van de koploper. Dat is ook het verschil met de vierde in de reeks van Wortel, dat elfde staat.

Minderhout VV DHM: Na drie verloren wedstrijden en een gelijkspel knoopten jullie opnieuw aan met de overwinning. De drie volgende overwinningen waren boven verwachting, niet?! Erik Leffelaer: We zijn na de winterstop sterk van start gegaan in wedstrijden die belangrijk en bepalend zijn voor het klassement op dit moment. We wisten ook dat we met een deftige start verder uit de zorgen konden blijven. We vonden de laatste weken iets vlotter de weg naar het doel en dat maakt voetbal net iets gemakkelijker. Met deze prestaties zijn we zeer tevreden. We hopen snel onze boot naar veilige haven te loodsen met een verlengd verblijf in tweede provinciale. DHM: Ook tegen titelkandidaat Wuustwezel behaalde MVV een gelijkspel. Erik: Tegen Wuustwezel pakten we een zeer verdiend punt en werden we slechts na 94 minuten van een driepunter gehouden. Heel jammer, want dit had 12 op 12 kunnen en moeten zijn. Een punt tegen Wuustwezel, hetzelfde resultaat als in de heenronde, is zeer goed. We komen iedere week met de juiste instelling aan de aftrap, dan maakt het voor MVV niet uit wie de tegenstander is, dat is in het verleden al dikwijls gebleken. Wat dat betreft gaan alle complimenten naar de groep en naar mijn collega’s Eddy en Dominique. Het collectieve is onze kracht. DHM: Degraderen staat waarschijnlijk niet meer bij de discussieonderwerpen. Hoe ver reikt jullie ambitie? Erik: Op dit moment zijn de degradatiezorgen even weg maar de twee volgende wedstrijden tegen Oud-Turnhout en Merksplas zullen toch van

groot belang zijn. Vooral thuis tegen Oud-Turnhout is belangrijk, omdat we dan een definitieve kloof kunnen maken. We bekijken het verder van week tot week. Als we in de twee volgende matchen 4 punten halen, dan zit er nog een heel goed klassement in. Verder is de ambitie om iedere week punten te pakken en een sterke derde periode te spelen. Misschien kunnen we volgende maand onze ambities bijstellen.

KFC Meer DHM: Verliezen bij de competitieleider is normaal, maar de wedstrijd tegen Kalmthout was met 4 – 5 verlies toch wel speciaal, niet? Raf Raaijmakers: Onze ploeg wil aanvallend voetbal spelen zodat we met 47 doelpunten de best scorende ploeg van de reeks zijn. Maar soms moet je een wedstrijd op slot kunnen doen. Tegen Kalmthout kwamen we na de rust 4 – 1 voor. Toen ging de ploeg nog op zoek naar een vijfde treffer met als resultaat dat elke tegenaanval een doelpunt opleverde voor de tegenstrever. Plots zat alles tegen. We incasseerden een penalty, een owngoal en ook nog eens de winning goal in de 93 min. We hadden die wedstrijd gewoon volwassen moeten uitspelen! DHM: Een wedstrijd tegen Dosko is altijd speciaal. Gaan winnen in Baarle is fantastisch. Raf: We hebben in onze reeks niet te veel derby’s, dus als je dan in Dosko en tegen een oud-trainer van Meer met 1-3 gaat winnen, dan is dit fantastisch. Een knappe reactie van mijn spelers na de ontgoocheling tegen Kalmthout… DHM: Tegen de laatste in de competitie winnen lijkt makkelijker dan het is. Maar een 6 – 1 overwinning, is toch wel een heel mooi resultaat. Raf: De wedstrijd tegen Gooreind was voor ons een kantelmoment in de competitie. Bij verlies moesten we naar onder kijken en bij winst konden we naar boven kijken! Als je deze wedstrijd dan met ruime 6-1cijfers kan winnen, geeft dit heel veel vertrouwen voor de belangrijke maand februari!

KFC Meerle

Kurt Hendrickx werd in de bloemen gezet omdat hij 300 wedstrijden speelde voor Minderhout VV.

DHM: Begin december stonden jullie vijfde. Nu, begin februari 11de. Met twee punten uit de laatste vier wedstrijden is de euforie in Meerle sterk afgezwakt. Piet Van Bavel: Al vanaf de voorbereiding prediken wij realisme en van enige vorm van eufo-

rie is nooit sprake geweest. We wisten dat we in een sterke reeks ingedeeld zijn en dat we zouden moeten vechten voor elk punt. We zijn trots dat we onze start in het begin van het seizoen niet gemist hebben. Een dipje is op een gegeven ogenblik onvermijdelijk, maar dankzij onze goede start geen ramp. Dipje is niet eens het juiste woord. De omstandigheden zaten de laatste weken ongelooflijk tegen. Daar zal ongetwijfeld tegenover staan dat we op bepaalde momenten meeval kenden en misschien meer kregen dan we verdienden. DHM: Met Schoten, leider Ekeren en daarna Rochus sta je ook niet voor een gemakkelijk programma. Wat verwacht je ervan? Piet: Wij hebben van geen enkele ploeg schrik. We kunnen van iedere ploeg winnen, maar zeker ook verliezen. Dat is kenmerkend voor deze reeks. Dat is ook waarom er weinig puntenverschil is tussen staart en kop van het klassement. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Zo verloren wij twee weken geleden geheel onterecht op het veld van leider Burcht. Toen we de wedstrijd in handen hadden en een handvol kansen afdwongen, kregen we diep in de wedstrijd op tegenaanval het deksel op de neus. 1-0 verlies was het zure verdikt. Om maar te zeggen dat het spannend zal blijven tot de allerlaatste wedstrijd.

KVNA Wortel DHM: Het is voor Wortel blijkbaar een seizoen met ups en downs en ook met onvoorspelbare uitslagen. Bart Wilmsen: Dat kan je zo wel stellen, ja. We presteren niet slecht, maar we zouden nog eens een echte reeks overwinningen moeten neerzetten om die top 5 terug in het vizier te krijgen. Dat blijft een plek die we nog steeds voor ogen hebben, ook al wordt dit met de week moeilijker. De 1 op 6 voor de winterstop blijft een spijtige zaak. Tegen Horendonk werden we vanaf de eerste minuut tegengewerkt door de scheidsrechter. Een fout, 2 meter buiten de zestien, werd bestraft met een penalty en een rode kaart. Even later bestrafte hij een denkbeeldige fout met een tweede strafschop. Tegen Brecht behaalden we een zeer verdiende overwinning, zij het met het kleinste verschil. Ook een week later tegen leider Maria-ter-Heide stond het in minuut 92: 1-1! We speelden een zeer sterke wedstrijd. Jammer genoeg werden we na een corner koud gepakt op de counter in minuut 93. Met Donk kregen we de vlotst scorende ploeg tegen, maar we kwamen tweemaal verdiend op voorsprong. Een penalty en een afgeweken bal beslisten de wedstrijd. Het geluk staat niet aan onze kant. DHM: In de volgende wedstrijden krijgen jullie lager gerangschikte tegenstrevers. Wat verwacht je ervan? Bart: Tegen Alberta Schilde, Heibos en Wechelderzande is de opdracht simpel: 9 op 9 om een sprongetje te maken in het klassement. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Iedereen traint scherp, de kern raakt stilaan terug helemaal fit, dus zijn er ook meer wisselmogelijkheden dan een paar weken geleden. Enkel Willem Horsten zal dit seizoen niet meer in actie komen omwille van een kruisbandletsel.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

61


Van der Poel wint ook nu in Hoogstraten Over de koppen lopen aan de Veiling Eindelijk een echte cross, eentje met geploeter door modder, met loopstroken en slippartijen. Duizenden mensen kwamen opnieuw afgezakt naar de Veiling in Hoogstraten, met dank aan het goede weer en de renners die het week na week bijzonder spannend maken. Op het WK in Zolder moest Mathieu van der Poel nog onderdoen voor Wout Van Aert. In Lille en Hoogstraten trok Mathieu van der Poel telkens aan het langste eind na bijzonder boeiende wedstrijden.

Elite Bij de profs wordt er in Hoogstraten natuurlijk ook uitgekeken naar de prestaties van Jens en Joeri Adams. Zij deden het fantastisch. Jens draaide lang mee op de zesde plaats en werd uiteindelijk tiende. Joeri werd zestiende. Voor onze zuiderburen was het spijtig dat Toon Aerts niet meer kon deelnemen aan de enorm spannende strijd. In de eerste ronde zagen we het viertal Van Aert, van der Poel, Meeusen en Pauwels wiel aan wiel voorbijkomen. Om beurten vielen ze aan. Uiteindelijk bleek van der Poel de sterkste.

Uitslag Elite: 1. Mathieu van der Poel (NL), 2. Wout Van Aert, 3. Kevin Pauwels, 4.Laurens Sweeck, 5. CornĂŠ Van Kessel, 6. Tom Meeusen, 7. Vincent Bastaens, 8. Jim Aernouts, 9. Lars van der Haar, 10. Jens Adams, 16. Joeri Adams

Van Aert en Pauwels in achtervolging op van der Poel. Op de achtergrond de massale belangstelling.

Dames en beloften Bij de dames wilde Sanne Cant haar regenboogtrui showen, maar schitteren deed ze niet. Ze haalde zelfs het podium niet. Met haar vierde plaats staat ze nog altijd met voorsprong eerste in het klassement van de Superprestige. De Nederlandse Sophie De Boer werd winnaar voor de Britse Helen Wyman en onze landgenote Ellen Van Loy. Bij de beloften was het uitkijken naar Rijkevor-

selnaar Thijs Aerts. Hij werd knap vijfde. Joris van Nieuwenhuis won voor Eli Iserbyt, Quinten Hermans en Nicolas Cleppe.

Mochten gratis naar de cyclocross De gelukkigen dit jaar waren: Linda Jansen, Gino Verheyen, Jef Van Dun, Karen Joosen en Alfons Adams.

Dit jaar staat G-Sport in de kijker Tijdens de sportlaureatenviering van Hoogstraten op 18 februari werd G-Sport gekozen als sport in de kijker. Karel Martens ging filmen bij Badmintonclub Hoogstraten, bij de Vrolijke Ruitertjes, bij de cardio en fitness van de Fun2Move en ook bij de Superprestigewedstrijd.

Om half 8 ’s morgens kwamen de G-sporters toegereden en maakten zich gereed voor de start van hun wedstrijd op hetzelfde parcours als Van Aert en van der Poel.

ze allemaal het podium op en kregen ze een medaille. Het zijn allemaal winnaars. En ook hier hadden we een plaatselijke renner, die het er prima van afbracht: Jan Laurijssen uit Meer.

Drie ronden lang hebben ze zich afgejakkerd op het zware parcours. Als beloning mochten

Proficiat aan allen!

Jan Laurijssen uit Meer

De winnaars van de G-Sport

62

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SPORT

Gelvoc kampt met zieken en geblesseerden Misschien kan Heren 1 nog enkele plaatsjes opschuiven, maar een tweede plaats zit er niet meer in. Te veel gekwetsten en een griepvirus zijn hiervan de oorzaak. Ook de Dames van Gelvoc zullen zich dit jaar tevreden moeten stellen met een plaats in de middenmoot.

Heren 1 met een griepvirus DHM: Na de wedstrijd tegen de laatste in de rangschikking, Loenhout, is het bergaf gegaan. Twee verloren wedstrijden tegen Zoersel en Kalmthout. Hoe komt het? Werner De Bie: Tijdens de wedstrijd tegen Loenhout is onze spelverdeler Koen Koyen uitgevallen en hij heeft helaas de trainingen nog steeds niet kunnen hervatten. Bob Jansen zijn we omwille van aanhoudende schouderproblemen al kwijt sinds einde vorig jaar. Beide blessures zijn erg jammer voor de spelers zelf en uiteraard ook voor de ploeg, maar we moeten verder. Dit maakt dat we moeten schuiven met spelers en dat we Ruud Bols van Heren 2 moeten inpassen. We moeten ook bepaalde zaken opnieuw opbouwen. Maar deze groep is sterk genoeg. Inzet en teamspirit zijn nu nog belangrijker dan voordien. We zijn in geen van die wedstrijden echt weggespeeld. Het zat eerder in details en een gebrek aan wisselmogelijkheden. DHM: Ook tegen de voorlaatste, de buren uit Rijkevorsel, werd nipt verloren. Gelvoc is gezakt naar de 5de plaats. Werner: De aanloop naar die wedstrijd was verre van ideaal omwille van een griepvirus binnen onze ploeg. Het was zelfs zaterdagochtend nog niet zeker of Jan De Bie en Sis Van Looveren konden starten. De week voordien waren Jan Koyen en Kobe Peeters ziek en de laatste komt momenteel omwille van werkverplichtingen weinig aan trainen toe. In Rijkevorsel waren we te wisselvalig. In set 4 hebben we Rijkevorsel echt weggeblazen. De ontgoocheling was dan ook groot toen we in de tiebreak alsnog nipt onderuit gingen. Dit gaan we op training bespreken.

Dames 1 met de hulp van dames 2 DHM: Tegen Noorderkempen en Vlimmeren lieten jullie onverwacht punten liggen. Ronald Demuth: Klopt, ja. Noorderkempen was gewoon beter en tegen Vlimmeren hadden we een collectieve off-day. DHM: Tegen Kasterlee en Rijkevoc haalden jullie opnieuw mooie overwinningen. Een wedstrijd in Dames 1ste gewest lijkt moeilijk te voorspellen. Ronald: Tegen Kasterlee, toen tweede in de rangschikking hebben we een 3-0 overwinning kunnen behalen, met de hulp van Liezelot Jannsens van dames 2. Rijkevoc was een superleuke en spannende wedstrijd. Ik geef de setstanden om een idee te geven: 24-26, 29-27, 25-11, 20-

25 en 9-15. Er was ook een onvoorstelbare ambiance doordat heren 1 naast ons speelde. Ook zij speelden een vijfsetter, maar verloren spijtig genoeg de laatste set. Toen die wedstrijd gedaan was, brak de hel los, want beide herenteams kwamen supporteren voor hun damesteams. De decibels swingden de pan uit, en dank zij de luide aanmoedigingen hielp dat ons om de vijfde set simpel uit te spelen. Door het ontbreken van Marthe Michielsen, die de laatste wedstrijden sterk speelde, werden we genoodzaakt om ons team te versterken met Sara Clymans en Sara van Opstal van dames 2. Dank zij hun aanwezigheid kon ik tijdens de wedstrijd dubbele wissels uitvoeren. Maar de wedstrijden in het 1e gewest zijn inderdaad moeilijk te voorspellen. Uitslagen Heren 1 – WEK Loenhout VC Zoersel – Heren 1 Heren 1 – VFF Kalmthout Rijkevoc – Heren 1 Dames 1 – N.Kempen 4 Vlimmeren 1 – Dames 1 Dames 1 – Kasterlee 2 Rijkevoc 1 – Dames 1 Dames 2 – Vlimmeren 1 N.Kempen 4 – Dames 2 Kasterlee 2 – Dames 2 Kasterlee 2 – Dames 2

3–1 3–1 1–3 3–2 0–3 3–1 3–0 2–3 3–2 3–1 3–1 3–0

Volgende wedstrijden Zaterdag 25 februari 14u30 V. Ekeren 2 – Heren 1 16 uur Beerse 4 – Dames 1 17u30 Amigos 5 – Dames 2 Zondag 26 februari 14u30 N.Kempen – Dames 2 Zaterdag 4 maart 18 uur Dames 2 – Dames 1 Zaterdag 11 maart 15u30 Amigos 6 – Dames 1 18 uur Dames 2 – Wegi 2 20u30 Heren 1 – H. Hemiksem Zaterdag 18 maart 15 uur Vos Schilde – Heren 1 20 uur Wegi 2 – Dames 1 Zaterdag 25 maart 18 uur Dames 2 – Amigos 6 20uur Dames 1 – N.Kempen 3 20u30 Heren 1 – Oxaco 1 Zaterdag 8 april Heren 1 – K. Mortsel VC Zaterdag 18 april 18 uur Dames 1 – Dames 2 Zaterdag 22 april 14u30 M. Siks Blaasveld – Heren 1 17 uur Zoersel 4 – Dames 1

IN MEMORIAM John Van Tongerloo

(1933 – 2017) John Van Tongerloo, oud-beroepsrenner, is op donderdag 19 januari overleden in het woonzorgcentrum Stede Akkers in Hoogstraten. Hij werd 83. Hij was een erg geliefd persoon in het wielermilieu en had er nog vele vrienden. Op de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Salvator te Meerle waren vele wieler-coryfeeën aanwezig zoals Rik van Looy, Jan Janssen, Huub Zilverberg, Cees Haast, Ludo Delcroix, Ludo Peeters enz. John werd in Meerle geboren op 29 december 1933 en bleef er wonen tot hij naar Stede Akkers verhuisde. John was in juli 1985 Man in de Maand. Hij vertelde toen over zijn belevenissen in het wielerpeloton. Bij de amateurs behaalde hij een honderdtal overwinningen. Hij won in de Vredeskoers de etappe van Leipzig naar Berlijn in een stadion voor 75000 man. Hij nam deel aan de Olympische Spelen van 1956 in Australië. Hij reed er de achtervolging per ploeg. Als prof was De Ronde van Frankrijk elk jaar een van de hoogtepunten. Hij reed die ronde samen met o.a. Fred Debruyne en Rik Van Looy. In 1961 droeg hij vier dagen na elkaar de roze leiderstrui in De Ronde van Italië. Toen was Jacques Anquetil de sterkste. Na zijn carrière als wielrenner werkte hij op de hoofdzetel van de Bank Brussel-Lambert in Antwerpen. Na 67 liet hij tien jaar de fiets aan de kant, maar daarna pikte hij de draad weer op en sloot zich aan bij de wielertoeristen van Meerle. Hij was lid van De Lustige Wielrijders. John Van Tongerloo was echtgenoot van José Van de Looverbosch. Hij was een aimabele man en een echt kampioen. Wij zullen hem nooit vergeten. (RB)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

63


SPORT

Geslaagde tweede editie Mostencross Op een prachtig parcours, ook binnen het domein Op zaterdag 21 januari vond de tweede editie van de Mostencross plaats. Het was de eerste keer dat een cross het afgesloten terrein van De Mosten binnenreed. Organisator Niels Koyen had van het stadsbestuur deze toelating bekomen en had een prachtig parcours uitgetekend. De Mostencross is een initiatief van het Bike Experience cycling team, dat B-veldritten wil promoten. Opkomende talenten kunnen er hun eerste vaardigheden leren. Het was de laatste wedstrijd voor het klassement De Moedige Veldrijder.

want er waren ook Loenhoutenaren aanwezig die nog net iets beter deden. Sam was de beste veldrijder. Bij de mountainbikers was Dirk Christianen de beste. Daarna volgden de verschillende reeksen van De Moedige Veldrijder.

Kampioenschap van Hoogstraten Veldrijden 1. Sam Janssen (1993), 2. Jasper Jespers (1992), 3. Vermonden Raf (1976), 4. Geerts Chris (1955), 5. At Herijgers (1957), 6. André Laurijssen (1957), 7. Kurt Derycke (1982) Mountainbike 1. Dirk Christianen (1982), 2. Dirk Van Dyck (1976), 3. Jef Roelen (1990), 4. Leemans Jan-Pieter (1971), 5. Dirk Goetschalckx (1968), 6. Anthonissen Bart (19891), 7. Wijnand De Bruyn (1972)

Andere uitslagen

Sam Jansen Hoogstraats Kampioen ’s Morgens voor de reeksen van De Moedige Veldrijder van start gingen, werd het Hoogstraats Kampioenschap gereden. Vorig jaar mocht Luc Verheyen uit Hoogstraten zich voor 1 jaar de Kampioen van Hoogstraten noemen. Deze cross is bedoeld voor alle niet-aangeslotenen die eens willen proeven van het veldrijden. Dit jaar was het Sam Janssen die als eerste over de meet kwam. Eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat Sam de eerste Hoogstratenaar was,

Nieuwelingen 1. Witse Meeusen, 2. Ryan Corstjens, 3. Joachim Van Looveren Juniores 1. Lloyd Sprangers, 2. Sander Lemmens, 3. Jens Chinhens Dames Jeugd 1. Van Loy Tess, 2. Truyen Marthe, 3. Zwaenepoel Tessa Dames 1. Vermeiren Tine, 2. Boons Yenthe, 3. Willems Gertie Amateurs/ Masters 1. Van Ginneken Glenn, 2. Cop Kristof, 3. Paeshuyse Jef Masters B 1. Sleeckx Danny, 2. Daelemanx Arne, 3. Paeshuyze Davy Masters C 1. Teck Erik, 2. Verhaegen Guido, 3. Mertens Dirk Elite zonder contract 1. Huys Stijn, 2. Uytdewillighen Ingmar, 3. Goosen Wouter Beloften 1. Wuyts Mathijs, 2. Pauwels Tijl, 3. Smets Gert (RB)

Gratis proberen bij Badmintonclub Hoogstraten

Verdubbelingsdag Op woensdag 1 februari hield Badmintonclub Hoogstraten vzw voor de eerste keer een verdubbelingsdag. Alle leden mochten een familie-

64

lid, buur, collega, vriend of vriendin meebrengen die gratis een keertje mocht meespelen! Er werden extra rackets voorzien met de beste pluimen om een optimale ervaring te genieten. Het werd een groot succes. De twaalf velden stonden allemaal vol. Er moesten zelfs beurtrollen ingevoerd worden. Hoffelijk als ze zijn, boden ze met het bestuur voor iedereen gratis drankjes en koekjes aan. Zo hoort het toch, als je mensen op bezoek vraagt. Kom je zelf ook graag een keertje proberen of je de badminton-skills onder de knie krijgt? Dat kan. Elke woensdag van 20.00-22.00 uur wordt er gespeeld in Sporthal VTI Spijker. Iedereen mag een keertje gratis proberen. Contact kan je opnemen via info@bchoogstraten.be (RB)

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Opstapgroep voor lopers GALDER (NL) - Op woensdag 8 maart 2017 start Loopgroep Galder met een nieuwe opstapgroep onder leiding van de nieuwe trainer Frank Vergeer. Hij heeft ervaring in het begeleiden van een opstapgroep. Het programma heeft 4 onderdelen: vooreerst rustig inlopen en losmakende oefeningen voor de opwarming van de spieren en gereed maken voor een wat hogere inspanning, loopscholing voor een goede loophouding en loopbeweging, de kernactiviteit volgens het loopprogramma, om te eindigen met een cooling down. Zo wil de trainer de nieuwe looplichting het plezier in hardlopen bijbrengen met de vele voordelen hiervan, je fitter gaan voelen waardoor je beter in je vel gaat zitten, gewichtsverlies en sterkere spieren. Het enige belangrijke als je mee wil doen is de volgende goede raad: laat goede loopschoenen aanmeten bij een gespecialiseerde hardloopwinkel. De trainingen zullen plaatsvinden op woensdagavond van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur vanuit gemeenschapshuis de Leeuwerik in Galder, net over de grens bij Meersel-Dreef, en voor de eerste maal op woensdag 8 maart. De opstapcursus duurt 12 weken, daarna kan je beslissen om je definitief als lid aan te sluiten bij Loopgroep Galder. Het inschrijfformulier vind je op de website www.loopgroepgalder.nl . Voor aanmelding kun je dit ingevuld sturen naar info@loopgroepgalder.nl . De organisatie van Loopgroep Galder aanvaardt voor en naar de leden toe geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Elke loper/ loopster is lid op eigen risico. De kost van de opstapcursus bedraagt slechts 10 euro, dus nog geen één euro per trainingsavond. Waarop wacht je? Vele Dreveniers zijn al lid van de loopgroep, ook jij bent welkom! (JJ)

Handboog Vlaams kampioenschap In het weekend van 4 en 5 februari vond in het Antwerpse Stabroek het Vlaams kampioenschap handboog indoor voor jongeren tot 21 jaar plaats. Tijdens deze wedstrijd behaalden onze vier jeugdschutters van De Noordervrienden maar liefst drie podiumplaatsen. Senna Roos werd Vlaams kampioen in de categorie Recurve jongens benjamins. Reinout Crols werd Vlaams vice-kampioen in dezelfde categorie. Jessica Kools behaalde een bronzen medaille bij de Compound meisjes cadetten. Glenn Stoffels behaalde een prachtig 4e plaats bij de Recurve jongens cadetten. Prachtprestaties van deze jonge talentvolle schutters! (fh)


SPORT

Kruisboog - De Verenigde Vrienden Meer en Sint-Joris Wortel

Uitzonderlijke prestaties van Igor Sevenans Kruisboogschutter Igor Sevenans is op dit moment te sterk voor zijn collega’s schutters. Hij heeft een groot aandeel in het landelijk succes van kruisboogvereniging De Verenigde Vrienden uit Meer en is veruit de beste schutter binnen het Verbond van Sint-Jorisgilden. De Verenigde vrienden Het palmares dat Igor Sevenans individueel en samen met zijn ploegmakkers van de Verenigde Vrienden Meer bij elkaar schoot, is gewoonweg indrukwekkend. Hou je vast voor een indrukwekkende lijst. Igor schoot zich op de staande wip tot koning, een titel die hij drie jaar mag dragen. Maar dat is nog maar een begin. Na zeven schietingen, waarvan twee in Brugge, één in Gent, twee in Antwerpen en twee in de Kempen werd hij algemeen kampioen op 20 meter van de Belgische bond, de Nationale Unie van Kruisboogschutters. Hij is ook provinciaal kampioen na een wedstrijd in één schieting. En hoe kan het ook anders, hij werd ook kampioen in de Kempische bond over

negen wedstrijden en de Prijs der Kempen waarvoor vier vooraf aangeduide wedstrijden in aanmerking komen.

Verbond van St-Jorisgilden Binnen het Verbond van Sint-Jorisgilden komt Igor uit voor de Sint-Jorisgilde van Wortel. De wintercompetitie is net afgelopen Igor schoot in vijf van de acht wedstrijden 100 op 100 punten. In de twee resterende wedstrijden die nog mee tellen voor het kampioenschap behaalde hij 99 op 100 punten. Daarmee wordt hij uiteraard kampioen met een nooit gezien gemiddelde van 99,70 op 100 punten. In ‘De Grote prijs Kris Bevers’, een wedstrijd buiten Het Verbond, presteerde hij al even goed. Daar behaalde hij in zes wedstrijden viermaal 100 op 100 punten. Ook nooit gezien.

Igor Sevenans

De 24 kruisboogschutters van de Verenigde Vrienden Meer, ploegmaats van Igor, behaalden in 2016 drie kampioenentitels op de afstand van 20 meter. Ze wonnen de zestalschieting en werden kampioen van de Kempische Bond, kampioen van de provincie Antwerpen en uiteindelijk ook Belgisch kampioen. Op de foto boven v.l.n.r.: Michel Martens, Henk Jansen, Guy Lowyck, Marion Wittenberg, Kurt Van De Locht, Frans Van De Locht, Jan Dictus, Zoë Geudens en Paul Geudens. Midden: André Bols, Maurice Verheyden, keizer Ad Van Aperen, Arnold Van Aperen, Arnold, Pieter Koyen, Ronny Geudens en August Tobe. Beneden: René Verwimp, Karel Hendrickx, Igor Sevenans, Jan Dictus, hoofdman Fons Van Aperen, keizer, Jan Martens en Gustaaf Vissers. Waren niet aanwezig Frans Goetschalckx, Eddy Geets, Tom Van Aperen, Frans Van Aperen, Raf Wittenberg en Miranda Verschueren. (fh). DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

65


hoogstraten deze maand

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

66

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


SARA ZAG

VOOR ALEXINE MET SIRI - WORTEL - 2017

© SARA COERTJENS - HOOGSTRATEN

‘k luister naar 't geluid van je kleine buik brrtrrrpuf brrtrrpuf je kreeg 't er gratis bij in die brrtrrpuf van mij

INE MIENE MUTTE Ine Aerts woonde tot haar 18de in Meer en zakt nog geregeld af richting Hoogstraten. Soms glimlacht ze, soms fronst ze haar wenkbrouwen. Als ‘verwonderde toerist’ heeft zij de ideale positie voor een objectieve /subjectieve kijk! Op mijn school tiert burn-out welig. Collega's spreken dan graag goedbedoelde en minder goed onderbouwde adviezen uit over dit onderwerp en over het doen en laten van mijn collega's met burn-out. Dit leidt al eens tot een discussie waarin ik graag het betwetertje uithang. Dan declameer ik dat therapeuten aanraden om sociale en plezante dingen te blijven doen. 'Ja maar Ine Miene Mutte,' zegt men dan, 'ik vermoed dat toogenieren daar niet bijhoort hé!'Als ik dan een lichte aanzet tot lachen waarneem bij mijn opponent zit ik al op het eerste schap van de kast. 'Jawel', roep ik dan, 'jawel!' Maar op de één of andere manier krijg ik mijn waar dan niet aan de man gebracht.

Twee burn-outs, ne cola en een pintje! Zittend op de bovenste plank van de kast-terverdediging-van-kwetsbaarheden besliste ik dan ook maar iets te schrijven inzake burn-out! Daarom koos ik ook voor dit onderwerp tijdens de studiedag van onze scholengemeenschap Markdal. In de grote zaal van het VITO werden we hierover uitgebreid geïnformeerd door Dominique Roos. Na een eerste fase van verplichte rust raadde onze begenadigde spreekster aan om vooral te doen wat je leuk vindt. Als een potje pakken daarbij hoort, is dat prima! 'Gij weet het, Dominique', brulde ik in mijn stoere verbeelding! En ja, op dit moment ontwaarde ik bij mezelf een lichte aanzet tot idolatrie. Best niet beirelor van je kruk struinen want voor je goedgevoel-the-day-after is dat minder bevorderend uiteraard. 'Nachtrust en natuur zouden ook wonderen doen', zei ze op fluistertoon. 'Maar vooral seks hé, veel seks meneer!' 'Slik de kikker,' sprak ze ook met uitgestreken gezicht in het gedeelte met de praktische tips! 'Oei,' dacht ik even, maar de zaal knikte alsof ze al meerdere kikkers verorberd had. Even voelde ik me eenzaam in deze massa van kikkerslikkers, maar Dominique verklaarde zich nader en ik

sprong onmiddellijk weer mee in de poel. 'Eerst de lastigste taak op je to-do-lijstje afwerken,' zei ze,'want op die manier wordt de rest van je dag een stukje van de cake.' Vragen staat vrij en daar maakte een kortgewiekt meester-vadertje handig gebruik van. Deze uitte zijn frustratie inzake zijn eigen schoolwerk. Trotse papa van drie deugnietjes, maar daardoor kwam hij onvoldoende aan zijn eigen schoolwerk toe en dat frustreerde hem enorm, deze harde werker. 'Nooit drie kinderen maken', zei ik tegen mijn collega die het moeilijk vindt om tijdens lezingen haar grote mulle te houden. Ik hoopte stiekem dat Dominique zo'n politiek correcte vraag van mijnzelfde politiek incorrecte antwoord zou dienen. Een lichte teleurstelling, slechts even. Als je 200 leerkrachten met open handpalmen en gesloten ogen gedurende 5 minuten stil krijgt, ben je redelijk straf. Als je dan ondertussen een mantra fluistert zonder dat er ook maar iemand het uitproest, ben je nog straffer. Maar weet je wat het allerstrafst is: het werkt! Tijd dus om met mijn bekje in het schuim te gaan hangen met mijn collega's met of zonder burnout!

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

67


MAART 1967

68

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine

-

met medewerking van Standaard Boekhandel

In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn. De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: met hun cultuurprijs in de hand, spelen ze het op hoog niveau. 1 – Ten Einde Raad treedt deze ‘vennootschap’ op op 1 april in Wortel: ‘Desperate ....’ 2 – Op 29 maart is deze ‘profeet’ filmgewijs In De Wolken 3 – Deze ... Bum treedt met Blue Maxx op in zaal Cecilia 4 – Niet enkel De ... Morgen van Zjef Van Uytsel maar ook De ... Zaligheid 5 – Zij maken uit stofresten nieuwe producten

12

1

2

4

2

7

3 4 5 6

om deze te verkopen ten voordele van ZaKpota

6 – Emotionele uitputting bij mensen die zich beroepsmatig te sterk betrokken voelen 7 – Grootse prof-wielrenner uit Meerle: John Van ... 8 – Je kon er deze winter weer eventjes heerlijk schaatsen 9 – Meersel-Dreef heeft er nog steeds geen aparte 10 – Winnaars Cultuurprijs 2017 11 – Eén van de twee rusthuizen in Rijkevorsel (3,4) 12 – Als een fris windje waait dit maandblad door het Woonzorgcentrum: Het ... 13 – Langs de ...straat vind je het Hoogstraatse containerpark. Tjirp-tjirp!

1

7

9 10

8

12

11

2

12

9

5

6

2

9

10

6

5

3

10

13

6

6

7

8

3

11

9

12

5

9

8

3

3

12

10

6

5

8

2

5

2

12 2

11

3

9

4

11 10

3

12

12

9

12

5

11 5

12

1

5

5

WIN EEN STANDAARD - BOEKENBON T.W.V. Ingrid Wuyts uit de Pater Schrijversstraat te Wortel wist de paardensprong te maken. Proficiat! Maar ook proficiat voor de vele tientallen anderen die we enkel het puzzelplezier kunnen gunnen. Ook deze keer geldt dat de aandachtige lezer een stapje voor heeft.

€35

Wil jij ook een boekenbon winnen bij de Standaard Boekhandel? Stuur dan de juiste oplossing (één woord) van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje gewoon in de bus mag ook. (lvr)

VERKOOPPUNT

Vrijheid 147 - 2320 Hoogstraten - Tel.:03 314 39 06 sb.hoogstraten@standaardboekhandel.be Open van 9.00 - 18. 00 u - Zondag gesloten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

69


TENTOONSTELLING Van 11 januari tot 26 maart

Vrijdag 10 maart FAMILIEQUIZ om 19.30 uur in zaal Pax. Organisatie Badmintonclub Hoogstraten

EXOTICA, werk van Veroniek Van Samang en Benjamin Demeyere in het Stedelijk museum, Begijnhof 9. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.00 uur

Zondag 12 maart

Van 7 maart tot 3 april

Maandag 13 maart

AGRAVROUWEN, fototentoonstelling in LDC Stede Akkers

ZORG VOOR JE RUG, lezing in zaal Pax van 19.30 tot 22.00 uur. Organisatie KVLV Hoogstraten

Tot 6 maart WERK VAN FRANS HENDRIKS in LDC Stede Akkers

HOOGSTRATEN Woensdag 1 maart DE KLEINE PRINS, filmvoorstelling (6+) om 14.00 uur in het auditorium van IKO Groenewoud Donderdag 2 en vrijdag 3 maart NASHVILLE BUM en BLUE MAXX om 20.00 uur in zaal CeCilia Vrijdag 3 maart ANDERS QUIZ om 20.00 uur in zaal Pax. Info jacobsfons@skynet.be. Zaterdag 4 en zondag 5 maart SEUSSICAL DE MUSICAL voor de hele familie en kinderen vanaf 5 jaar. Op zaterdag om 20.00 uur en op zondag om 15.00 uur Zondag 5 maart LANGS TRAGE WEGEN STAPPEN van 9.00 tot 12.00 uur met vertrek op de parking van Lidl (Gelmelstraat) Woensdag 5 maart HET LUCHTSCHIP (+4) om 14.30 uur in de Rabboenizaal Maandag 6 maart MINIMOESTUIN een cursus door Jerry Kloeck (Velt) om 20.00 uur in de Bib Donderdag 9, 16, 23 en 30 maart MENS EN AARDBEVING – een haat-liefdeverhouding, cursus georganiseerd door Davidsfonds, telkens van 14.00 tot 16.00 uur.

OMA’S HANDTAS, (2+) voorstelling om 10.30 en om 14.30 uur in de Rabboenizaal

Donderdag 16 maart MARKANTE DAME Lut Ruttens, directeur van de gevangenis van Wortel om 20.00 uur in Begijnhof 40. Organisatie Markant Vrijdag 17 maart LOVING VINCENT, film om 20.15 uur in het Auditorium van IKO Groenewoud Vrijdag 17 maart DIGIDAK, computerlessen inschrijvingen van 9.00 tot 12.00 uur in de BiB Zaterdag 18 maart GLOW WITH THE FLOW, Plussersfuif vanaf 21.00 uur in Cahier de Brouillon Zaterdag 18 maart REPAIR CAFE van 9.00 tot 11.00 uur in LDC Stede Akkers Zaterdag 18 en zondag 19 maart LENTEOPENDEUR van Unizo Zondag 9 maart APERITIEFCONCERT door JUBILATE om 11.00 uur in de kapel van het Klein Seminarie Dinsdag 21 maart WORKSHOP KOKEN: PICKNICK van 19.00 tot 22.00 uur in VTI Spijker, Organisatie KVLV Woensdag 22 maart ONGEKENDE EVIDENTIES, goochelen door Kurt Demey om 19.00 uur in de Rabboenizaal Vrijdag 24 maart DIGIDAK computerlessen inschrijvingen van 9.00 tot 12.00 in LDC Stede Akkers Maandag 27 maart glASShelder, lezing door Miriam Perrone over autisme om 20.00 uur in de BiB Maandag 27 maart ZITDAG STUDIETOELAGE van 13.00 tot 18.00 uur in het OCMW, Jaak Aertslaan 7 Dinsdag 28 maart WORKSHOP KOKEN om 19.00 uur in VTI Spijker. Organisatie KVLV

70

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Woensdag 29 maart EEN GEZOND KINDERFEEST, workshop om 13.30 in de BiB Woensdag 29 maart SAMUEL IN THE CLOUDS, filmvoorstelling om 20.15 in het auditorium van IKO Groenewoud Woensdag 5 april HET LUCHTSCHIP (4+), het verhaal van kapitein Zonneschijn om 14.30 uur in de Rabboenizaal Donderdag 6 april INSIDE OUT (6+) filmvoorstelling op 14.00 uur in het auditorium van IKO Groenewoud Zaterdag 8 april DE SMOESTUINIER met Steven Vromman en INDIGO met Martens&Huet om 20.00 uur in zaal CeCilia

MEER Zaterdag 4 maart PANNENKOEKEN bij OKRA tussen 12.00 en 18.00 uur Zaterdag 18 maart NOORDERBRASS door Ste.-Rosalia om 19.30 in Zaal Voor Kunst en Volk. Zondag 19 maart TWEEDEHANDSBEURS van baby- en kinderartikelen van 11.00 tot 12.30 uur in De Meerpaal. Zaterdag 25 maart LENTECONCERT door Fanfare De Eendracht om 20.00 uur in de parochiezaal op de kloostersite Donderdag 6 april IN DE 14 BILLEKENS, voordracht en zang in lagere school De Meerpaal. Org. OKRA

MEERLE Vrijdag 3 en 10 maart RIKAVONDEN vanaf 19.30 in Den Dorpel Zaterdag 4 maart INSTUIF MET ‘ BITJE VOLKSDANS vanaf 18.45 uur in de parochiezaal Dinsdag 7 maart ONTMOETINGSDAG WEDUWEN EN ALLEENSTAANDEN van 11.30 tot 16.00 uur in parochiezaal Ons Thuis. Organisatie KVLV gewest Hoogstraten. Zaterdag 11 maart NACHTWANDELING in DEN ROOY bijeenkomst om 19.00 in Den Rooy.

PIERENWANDELING van 5, 8, 13 of 18 km. Vertrek aan het Chirolokaal tussen 8.30 en 14.30 uur Zondag 19 maart WAFEL & SMOUTEBOLLENDAG van OKRA van 12.00 tot 18.00 uur in parochiezaal Ons Thuis Maandag 20 en maandag 27 maart DIGIDAK, computerlessen, inschrijvingen van 13.30 tot 16.30 uur in de Hazeweg 4/2 Zaterdag 25 en zondag 26 maart GRENZELOOS, tentoonstelling van werk van Meerlenaren, telkens van 13.00 tot 17.00 uur in het Raadhuis. Organisatie Halte Merlet Maandag 27 maart, 3, 10 en 24 april BURN OUT, van onrust naar rust. Jij maakt de reis, de paarden wijzen de weg. Telkens van 13.30 tot 15.30 uur in Spiegelend Paard, Oosteneind 6 Zaterdag 1 april DE ONT-MOETING, de plek waar je jezelf mag ontmoeten – door al het moeten los te laten van 14.00 tot 16.00 uur in het Spiegelend Paard, Oosteneinde 6 ROCK DEN DORPEL vanaf 20.00 uur in parochiezaal Ons Thuis

MINDERHOUT Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart FANTASTIC, jaarconcert van de MARCKEZONEN om 19.30 in de parochiezaal Donderdag 9 maart LEREN LEREN – Ben ik er klaar voor. Infomoment bij Invitare, Bredaeweg 32. Deelname 40 euro. Info Liebeth@dito.be Van maandag 13 tot vrijdag 17 maart VEDIC, Ontdekkingsreis naar jezelf, basiscursus bij Invitare. Deelname 200 euro. Zondag 12, 19 en 26 maart OUDER & KINDYOGA, telkens van 10.30 tot 11.30 uur in Invitare, Bredaseweg 32. Info Tierra Madre, Leslie Brosens 0486 16 85 03

WORTEL Zaterdag 4 maart KINDERCARNAVAL van 13.30 tot 18.00 uur in de parochiezaal Zondag 5 maart CARNAVALSFEESTEN met om 14.00 uur optocht door het dorp en aansluitend bal in de tent en in de parochiezaal Vrijdag 24 maart

Zaterdag 11 maart

FOTOCAFE vanaf 20.00 uur in De Klapekster

KROEGENTOCHT in BRUSSEL vertrek om 18.30 uur op het Gemeenteplein

Zaterdag 25 maart

Zaterdag 11 maart

200

Zaterdag 1 april

MUZIEKAVOND door Kon. Fanfare Brassband St-Jan Baptist om 20.00 uur in de parochiezaal Trefpunt DE HOOGSTRAATSE MAAND - MAART 2017 -

71


NOODNUMMER

112

Ongeval / Brans / Ziekenwagen Administra. Brandweer 03 314 32

POLITIE

11

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

HUISARTSEN

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz...

vanaf 18 uur tot 8 uur 's morgens én tijdens het weekend 014/410.410

Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

TANDARTSEN

THUISVERPLEGING

zaterdagen, zondagen en feestdagen 090 33 99 69

WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeusen Liesbeth Adams Lieve Christiaensen Nathalie Lambregts Linda Leys Nele Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Mia Vervoort Kathleen Verheyen Katrien Van Gastel Haest Vera Krols Anja Machielsen Kim Joke Aerts Verschueren Marijke

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0494 86 93 84 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0474 29 33 09 0468 12 64 26 0497 94 46 23 0495 23 02 43 0477 81 27 61 0471 62 42 45 0472 29 00 96

APOTHEKERS voor wachttijden overdag van 9 tot 22 uur

BEL 0903 99 000

(0.50 euro per minuut)

Zaterdagwacht Zaterdag 4 maart van 9 tot 12.30 uur Zie www.apotheek.be of bel 0903 99 000 Zaterdag 11 maart van 9 tot 12.30 uur Zie www.apotheek.be of bel 0903 99 000 Zaterdag 18 maart van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 te Meerle, Zaterdag 25 maart van 9 tot 12.30 uur Zie www.apotheek.be of bel 0903 99 000 Zaterdag 1 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten, Vrijheid 160 te Hoogstraten

Zelfstandige vroedvrouwen: Christiaensen Nathalie Sandra Martens

72

0494 86 93 84 0473/25.91.92

- MAART 2017 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

INHOUD MAART Column............................................................2 Interview – Jonge landbouwers......................3 Dorpsraden – algemene informatie.................8 Skype met Leo Vleugels in Frankrijk...........10 Cultuurprijzen 2016......................................12 De fietsen van Wojtek Kaminski...................14 Deperated Company - De Wortelse tak.........16 Wonen voor mensen met een beperking.......18 Welkom in Hoogstraten................................21 DEZE MAAND ...........................................23 DORPSNIEUWS – Hoogstraten...................27 DORPSNIEUWS – Minderhout...................39 Meer – dorpsraad..........................................42 DORPSNIEUWS – Meer..............................44 DORPSNIEUWS – Meerle...........................46 Meerle – dorpsraad.......................................49 DORPSNIEUWS – Meersel-Dreef...............53 DORPSNIEUWS – Wortel...........................54 SPORT..........................................................60 Sara zegt- INE Miene Mutte.........................67 Een halve eeuw geleden................................68 Filippine........................................................69 Agenda..........................................................70 Wachtdiensten...............................................72

De volgende uitgave van de Hoogstraatse Maand verschijnt op

Donderdag 30 maart 2017 KOPIJ Alle kopij ten laatste op

DINSDAG 14 MAART redactie@demaand.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.