april 2016 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 369

JAARGANG 32 APRIL 2016 PRIJS: 2,50 € AFGIFTEKANTOOR: 2030 TURNHOUT Cultuurprijs 2015

UITGEVERIJ 27, 2320 www.demaand.be UITGEVERIJ DE DE HOOGSTRAATSE HOOGSTRAATSE PERS PERS B.V.B.A., B.V.B.A., Begijnhof Loenhoutseweg 34,HOOGSTRATEN 2320 HOOGSTRATEN www.demaand.be

MIEL HORSTEN

STELT DE AUTO VAN DE TOEKOMST VOOR ISCH HISTOR

T

MOMEN

T DOORN I R N E E TRATE HOOGS O MET DE URENDE AUT ZELFST

BART ROMBOUTS 5 JAAR PASTOOR ILSE OOSTVOGELS DANST ZICH NAAR ERKENNING HOOGSTRATEN VV EN BEERSCHOT EEN EEUWIG VERBOND? DORPSRADEN HOOGSTRATEN, MINDERHOUT EN WORTEL


COLUMN In de media en in de nationale politiek was er veel te doen over de hervormingsplannen voor het middelbaar onderwijs. Open VLD ging zelfs een partijtje armworstelen aan met coalitiepartners NVA en CD&V. Hoe deze hervorming er ook zal uitzien, onze secundaire scholen zijn betrokken partij. Net zoals iedereen die vroeg of laat voor een schoolkeuze staat. Hoogstraten is tot ver buiten de regio gekend als aanbieder van kwaliteitsvol onderwijs. Schoolgemeenschap Markdal telt (naast Berkenbeek in Wuustwezel) dan ook vier levenskrachtige Hoogstraatse scholen die zich ieder een sterke merknaam hebben opgebouwd: Klein Seminarie, Instituut Spijker, VTI Spijker en VITO. Op een steenworp van mekaar bieden ze een brede waaier aan richtingen en studiegebieden. Samen vormen ze een van de grootste schoolgemeenschappen in de provincie. Voor de ouders geeft dit de luxe dat ze hun kroost met gerust gemoed onder de eigen kerktoren zien opgroeien, waarna dochter- of zoonlief goed gewapend is voor het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Vanuit de regio trokken er dan ook weinig jongeren naar de nabije schoolregio’s Turnhout of Malle. Dat gebeurde nagenoeg enkel voor richtingen die Markdal niet heeft, zoals kunsthumaniora, grafische technieken, industriële wetenschappen of sport. Enkele schooljaren geleden kwam er echter een kaper op de kust. Het H. Graf in Turnhout zag zijn leerlingenaantallen jaar in jaar uit dalen en pakte daarom als eerste uit met een eigen STEM aanbod. STEM staat voor science, technology, engineering and mathematics – een antwoord op

Markdal krijgt STEM de maatschappelijke roep naar nog meer wetenschap, techniek, technologie en wiskunde. De koepel van het katholiek onderwijs was hiermee niet bepaald opgezet: deze nieuwe richting was in feite maar een afkooksel van wat een echte STEM-vorming zou moeten bieden, men vreesde ook dat de concurrentiestrijd met de andere scholen nu pas echt zou losbarsten. Dit laatste geschiedde ook: het leerlingenaantal nam er toe ten koste van de omliggende scholen – die niet anders konden dan het volgende schooljaar ook met soortgelijk STEM-pakket te komen. De media pikten dit succesverhaal op en vergrootten zo nog de aantrekkingskracht ervan. Dat aanzuigeffect dreigde voor het eerst ook een pak potentiële Markdalleerlingen uit Hoogstraten te doen vertrekken. De Markdalscholen zien zich allicht daarom genoodzaakt om vanaf september 2016 het STEMkoor te vervoegen. Op zich begrijpelijk en mits een goede inhoudelijke invulling niet eens zo’n slechte zaak voor de twaalfjarige die er een keuze bij krijgt. Zo doet Markdal ook al een voorafname van wat in de onderwijshervorming een ‘brede eerste graad’ wordt. Kinderen moeten een zo breed mogelijke vorming krijgen en proeven van zo veel mogelijk vakgebieden om pas twee jaar later een welbepaalde richting in te slaan. Zo’n brede eerste graad en de aanvullende herschikking van heel het onderwijsaanbod vereisen echter een cultuur van overleg en vertrouwen tussen de schoolbesturen. Niet zozeer de directies van de scholen, wel hun ‘bazen’ in de respectievelijke schoolbesturen (VITO en Berkenbeek hebben ieder een eigen inrichtende macht; In-

stituut en VTI vallen samen onder het Spijker; het Seminarie hoort bij de Diocesane Inrichtende Macht) moeten bereid zijn om simpelweg het belang van de Hoogstraatse twaalfjarige voorop te stellen, ook als dat betekent dat een beslissing niet meteen het eigen belang dient. Geen onderlinge naijver, geen oude koeien, geen vooroordelen, geen eigenbelang – en dat lijkt niet meteen zo’n vanzelfsprekende zaak. De hervormingsplannen spraken tot nu toe immers ook van een schaalvergroting: schoolbesturen moeten samengaan om een breed en volwaardig aanbod in de regio te kunnen realiseren. Als er nood is aan een nieuwe richting of studiegebied, in welke school mag die dan komen? Als het nodig blijkt om niet langer dezelfde richting in twee of meerdere scholen aan te bieden, in welke school sneuvelt er dan wat? Als de schoolbesturen zich daar in de eigen loopgraven zetten, mondt dat alleen maar uit in een concurrentiestrijd om de leerling. Dat het anders kan, bewijst de vaststelling dat het watervaleffect (leerlingen beginnen ‘hoog’ en ‘zakken af’ wanneer ze mislukken) in Hoogstraten opvallend minder speelt dan elders. Hier zitten 10% minder leerlingen in het aso (en dus 10% meer in tso of bso) dan elders. Omdat het voor alle directies gelukkig belangrijker was dat een leerling zo vroeg mogelijk in de juiste richting terechtkomt, zelfs als dat niet in de eigen school is. Laat dat ook voor alle betrokken partijen, de schoolbesturen voorop, de achterliggende gedachte zijn voor elke denkoefening over het Hoogstraatse onderwijs van morgen… (mdl)

DE RODE DRAAD

In onze vorige uitgave brachten we verslag uit van de algemene vergaderingen van de Dorpsraad van Meer, Meerle en Meersel-Dreef. Deze maand komen de Dorpsraden van Wortel, Minderhout en Hoogstraten aan de beurt. Maar overal was er dezelfde rode draad: een klaagzang over de mobiliteit, zoals u verder in dit blad kan lezen.

2 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INTERVIEW

Miel Horsten en de auto van de toekomst De zelfrijdende auto: tot in een niet zo ver verleden alleen te zien in strips, tekenfilms en sffilms. Meestal konden ze nog vliegen ook. Maar het werd door de grotemensenwereld, zij die elke dag naar hun werk moeten, beschouwd als fantasie. Zij stappen nog steeds (dikwijls heel alleen) in hun auto om een tijdlang in die ellendige file te gaan staan of ze wurmen zich in overvolle bussen en treinen. Maar stilaan zijn ze er. De nu nog dure wagens, die uitgerust zijn met technische en elektronische snufjes, van parkeersensoren tot zelf remmend, en de nog iets duurdere die zich zelf parkeren. Ondertussen werden tot in Hoogstraten camerawagens van Google gespot, die alle straten in beeld brengen. Zij doen dat heus niet omdat ze Miel Horsten je huis en tuin zo mooi vinden. En op de alomtegenwoordige smartphone verschijnen allerlei “apps” die met auto en vervoer te Geboren op 29 december 1973 in het moederhuis in Hoogstraten. maken hebben. Opgegroeid in de apotheek op de Vrijheid Kortom, in de nabije toekomst zien we de rare ontwikkelingen, Vader van twee kinderen, Nora (10) en die recht uit de strips en films lijken te komen, zo maar in onze Natan (8) eigen straten. School: We zochten en vonden een Hoogstratenaar die er haast dagelijks mee bezig is. En door zijn beroep het voorrecht heeft de hightechbedrijven, die met de auto van de toekomst bezig zijn, tot in Silicone Valley te mogen bezoeken. Miel Horsten hield ons er een hele voormiddag mee aan de praat. We waren aan zijn lippen gekluisterd, gelukkig stond het ook op onze recorder, zodat we het u allemaal kunnen navertellen.

Carrière DHM: Miel, ben je altijd in auto’s geïnteresseerd geweest? Miel Horsten: Neen, ik ken weinig van mechaniek. Ik heb vroeger ooit met nonkel Marc (Van Merode) wel eens aan een auto staan prutsen, olie verversen, andere bougies steken, van die dingen. Maar daar is het bij gebleven. Ik heb economie gestudeerd, maar heb dan wel weer mijn thesis gemaakt bij Michelin, wat zijdelings toch iets met de auto te maken heeft. Maar toen ik afgestudeerd was, was de autosector allesbehalve populair hier. Renault sloot met

een smak de deuren in Vilvoorde en dat zorgde voor heel wat tumult. DHM: Toch werk gevonden in de auto business, dus ? Miel Horsten: Na mijn studies kon ik bij Michelin aan de slag. Ik werd echter meteen uitgeleend aan Hertz, een van hun grote klanten. Omdat Europa een stokje stak voor de kortingen die bandenfabrikanten aan zijn grote klanten gaf, verleenden ze andere diensten, zoals het ter beschikking stellen van personeel voor de administratieve diensten. Ik kwam er terecht in de administratie en de kostencontrole. Na een tijdje werd ik teruggeroepen naar Hertz (Hertz Lease, niet te verwarren met Hertz Renta-car, een andere onderneming, nvdr) voor de marketingafdeling. Hertz was toen in handen van Ford en werd in de etalage gezet. In 2003 werd het verkocht aan de Societé Génerale, een grote Franse bank. Hertz Lease is een kapitaalintensieve onderneming en is bij een bank goed op zijn plaats. Nu

1980-1985 lagere school Gemeenteschool Hoogstraten 1985-1991 Klein Seminarie Latijn Wetenschappen 1991-1996 Licentiaat Handelswetenschappen - EHSAL Brussel 2002-2003 Bijkomede Master Corporate Finance en Financial Accounting 1997-1999 Technisch bediende bij Hertz Lease - ALD Automotive Belgie 1999-2002 Operations Manager - ALD Automotive Belgie 2003-2006 International Insurance Manager - ALD International in Parijs 2006-2010 CEO - ALD Automotive USA in Madison, WI, USA 2010-2011 Product & Services Director ALD International in Parijs 2012- ... CEO ALD Automotive Belgium - 2015: verkozen tot CEO van het jaar door HRM & Peoplesphere Magazine - sinds 2016: Voorzitter van de Raad van Bestuur van Renta, federatie van alle lease en verhuurbedrijven in België met een totale vloot van 500.000 voertuigen (10 procent van alle voertuigen in België) - sinds 2011: Lid van de Raad van Bestuur van ALD Re Ltd, verzekeringsmaatschappij in Dublin

Over ALD Automotive: -Grootste auto-lease bedrijf van Belgie met een totale vloot van 67.000 voertuigen met belangrijkste klanten bpost, Eandis, Suez en PWC -274 medewerkers gebaseerd in Evere -Balanstotaal van 1.1 miljard euro, omzet van 440 miljoen euro in 2015 en winst voor belastingen van 35,7 miljoen euro

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 3


INTERVIEW is Societé Génerale een typisch Frans bedrijf, dat wil zeggen dat er weinig andere talen dan Frans gesproken worden. Mijn kennis van Frans, Engels, Duits en Spaans was een grote troef en ik werd al gauw naar Parijs geroepen voor de organisatie van de verzekeringsactiviteiten van het eigen wagenpark van Hertz. Daarna ben ik enkele jaren CEO geworden van de afdeling in de USA en ben ik ook naar ginder verhuisd.

Broken Dreams DHM: Een droomjob, nemen we aan? Miel Horsten: Helaas, door de grote bankencrisis besloot Societé Génerale de Amerikaanse activiteiten af te stoten. Een tijd ben ik bezig geweest om de afdeling zelf over te nemen, ik had zelfs de eigen financiële middelen gevonden om een bod te doen. Maar ondanks de oorspronkelijke steun van het moederbedrijf, werd de poging afgeblokt. Nadien bleek dat ik het bedrijf perfect had klaargemaakt om het aan een derde te kunnen verkopen. Mij restte als CEO alleen nog de verschrikkelijk taak alle werknemers hun ontslag te geven. Uit die droom wakker worden was zeer confronterend, een bikkelharde klap. Je denkt op weg te zijn naar een eigen bedrijf, je motiveert je werknemers door hen een perspectief te bieden. Dan opeens blijk dat je niets meer bent dan een marionet en worden in Parijs de touwtjes door-

geknipt. Dat komt hard aan. Want je zit heel de tijd hard te werken, de weg naar zo’n overname brengt je als het ware in een euforische toestand en geeft enorme energie. Ik heb het er heel moeilijk mee gehad. Achteraf heeft een goede oudere en wijze Hoogstraatse vriend me verzekerd dat het goed was dat ik die klap op 35-jarige leeftijd kreeg en niet pakweg 15 jaar later. Het blijft echter een zwarte periode. DHM: Stond je zelf dan ook op straat? Miel Horsten: Neenee, ik had wel nog de luxe dat ik bij SG in Parijs aan de slag kon blijven. Later heeft men me uitgelegd wat er in zulke deals allemaal speelt en heb ik het wel begrepen. Maar het besef slechts een radertje te zijn heeft me toch behoorlijk geraakt.

ALD Automotive DHM: Uiteindelijk ben je toch terug in België beland? Miel Horsten: Jazeker. Twee jaar later heeft men me gevraagd CEO te worden van de Belgische afdeling van Hertz, ondertussen omgedoopt tot ALD Automotive. ALD Automotive Belgium is in België dé referentie voor verhuur van voertuigen op lange termijn. Je klopt bij ons aan voor de leasing van personenwagens en bestelwagens. Maar óók voor een totale mobiliteitsoplossing in uw organisatie en het beheer van uw wagenpark. Ons bedrijf telt 274 medewerkers, heeft 67.000

“Ik ben een betere gitaarverzamelaar dan gitaarspeler…” 4 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

leasewagens (personenwagens en bestelwagens, o.a. van bpost). Elke jaar worden ongeveer 10 tot 12.000 wagens gekocht, en 10 tot 11.000 gebruikte wagen terug verkocht. Het bedrijf heeft een omzet van 440 miljoen euro. Die wagens vertegenwoordigen een groot bedrag op de balans (1,1 miljard euro), een kapitaal dat snel roteert. Ons grootste risico is de inschatting van de waarde van de wagen als hij na 3 jaar naar het bedrijf terug komt. Wij verzorgen alles: de aankoop, de financiering, de verzekering en het onderhoud. Zo kunnen we goed inschatten hoe die wagens er aan toe zijn als ze bij ons terug komen. DHM: Dat lijkt me nog ‘gewoon’ zoals het er altijd al aan toe ging? Miel Horsten: Ons actieterrein verschuift steeds meer van het ‘aanbieden van een wagen naar het bieden van een oplossing voor verplaatsingsbehoeften. M.a.w. van puur “auto” naar “mobiliteit”. Om die redenen volgen we van nabij het actuele debat over het mobiliteitsbudget. De evolutie is ingezet, dus kunnen we maar beter klaar zijn. Wij noemen het “New Mobility” en bij ALD hebben we daarvoor een flexibel aanbod uitgewerkt. Een bedrijfswagen: tof! Maar … is dat wel altijd de beste oplossing? Misschien is de combinatie van uw auto met een andere oplossing nóg beter. ALD Automotive biedt ondertussen zes flexibele en ecologische formules aan. Ik zet ze even op een rijtje.


INTERVIEW ALD electric, een uitgebreid gamma elektrische wagens; ALD switch, een vaste wagen tijdelijk inruilen voor een ander type; 7 Wheel Lease: een combinatie wagen en scooter; Railease: een combinatie eigen auto én de trein; ALD companybike: een combinatie wagen/ fiets en Mobispot, een gedeelde kantoren en vergaderruimtes. Maar België is wel een moeilijk land voor dergelijk systemen. Voor het openbaar vervoer alleen al zijn er heel veel verschillende partners zoals de NMBS, De Lijn, Tec, enzovoort.

Bedrijfswagen of mobiliteitsbudget DHM: Daar gaat mijn bedrijfswagen… Miel Horsten: Het debat over bedrijfswagens is actueel, maar wordt niet altijd correct gevoerd. Men verwart nogal gemakkelijk servicewagens, die nodig zijn om effectief het werk te doen, zoals de wagens van bpost of Eandis, en de salariswagens. Die laatste zijn er vooral omdat in België weinig andere middelen zijn om iemand fiscaal vriendelijk te verlonen. In België is de ‘spread’ tussen loonkost en het bedrag in het loonzakje het grootste ter wereld. Dus heeft men uitwegen gezocht, waarvan de salariswagen misschien wel de bekendste is. Maar de mogelijke verschuiving naar een ‘mobiliteitsbudget’ zal dus zeker een grote invloed hebben op onze strategie want ongeveer een derde van onze leasewagens zijn salariswagens. Dat is voor ons bedrijf een grote uitdaging, want wij willen graag evenveel wagens in de markt blijven zetten. Leasing aan particulieren is een van de oplossingen. DHM: En wat met de niet-auto? Miel Horsten: Fietsen en openbaar vervoer zijn nog geen rendabele activiteiten, gezien de complexiteit en de grote verschillen met de autosector, maar het maakt het pakket wel compleet. De gesprekken met die sectoren zijn volop aan de gang.

reductie en ja, het schandaal van de sjoemelsoftware. Nu, ook wij wisten dat de normen die de constructeurs in hun brochures opgeven niet stroken met de realiteit. Wij monitoren ook de brandstofkosten van ons wagenpark. Iedereen die een beetje van statistiek begrijpt, wist dat trouwens. Niet van de sjoemelsoftware, want dat is pure fraude. Maar de normen zijn te laks, en iedereen – ook de overheden – vond dat blijkbaar comfortabel, dus liet men het maar. DHM: Goed, maar hoe ziet mijn nieuwe auto er uit? Miel Horsten: Om de nieuwe CO2-normen voor 2020 te halen zal dieselland België een dubbele inspanning moeten doen. Want diesel mag dan wel vervuilender zijn wegens de stikstofuitstoot

en fijn stof, de CO2-uitstoot is beduidend lager. Men gaat die norm alleen kunnen halen door volop in te zetten op aardgas en vooral elektrische en hybride wagens. Wij werken daar nauw samen met ENGIE, het vroegere GDF-Suez/ Electrabel. Zij zien in elektrische wagens de mogelijkheid om elektriciteit te stockeren want de huidige overproductie gaat verloren. De meeste automerken zetten volop elektrische wagens in de markt. Tesla heeft hier, met haar grote actieradius, een voortrekkersrol. DHM: Mijn wagen zal dus elektrisch zijn… Miel Horsten: Ja, maar toch wordt algemeen aangenomen dat de elektrische wagens nog niet de beste oplossing zijn op lange termijn vooral wegens de beperkte actieradius, het risico van

De auto van de toekomst DHM: Zal na dit alles mijn auto er anders gaan uitzien? Miel Horsten: Je merkt dat er een evolutie aan de gang is, die een grote invloed zal hebben op onze activiteiten. Wij moeten proberen in te schatten wat de klant binnen enkele jaren zal willen. Nieuwe evoluties zetten ons businessmodel overhoop. Want de autosector verandert in snel tempo – denk alleen maar aan de plotse omslag van diesel naar benzine – maar ook het gedrag van de klant wijzigt: van autorijden naar ‘zich verplaatsen’. De brandstofkeuze is momenteel voor ons als leasebedrijf bijzonder actueel, voornamelijk voor de klimaatdoelstellingen zoals de CO2-

Handen van het stuur. Het is even wennen, maar al vlug ervaar je hoe veilig het is.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 5


INTERVIEW de doorverkoop, de oplaadpunten en het oplaadcomfort. Inductie (laadsystemen verwerkt in het wegdek - nvdr) is een ander mogelijk oplaadsysteem, maar vergt grote investeringen. Japanse automerken verlaten nu al de ontwikkeling van elektrische auto’s. Zij zitten met het Fukushima trauma! Ze zetten volledig in op waterstof en die brandstof zal ook hier snel ingeburgerd geraken, maar dat vergt vooral investeringen in tankinfrastructuur. DHM: Maar wel een futuristisch design voor mijn auto? Miel Horsten: De auto van de toekomst zal het ook niet meer moeten hebben van zijn design. De tijd dat de goegemeente onze status en persoonlijkheid kan aflezen aan het model van onze auto loopt ten einde. Autodesign – de buitenkant – is uit. De ideale vorm van een auto is immers een druppel. Omdat die plat op de weg moet staan, kapt men er de onderkant af. En omdat men ondertussen weet dat aan de achterzijde turbulentie ontstaat, wordt de staart recht afgekapt. Die wetmatigheden gelden voor alle auto’s, eender welk merk. Dus daar zal het onderscheid steeds kleiner worden. De focus zal gaan naar de inrichting en de uitrusting. Alles zal bestuurd worden via je smartphone of tablet.

Connectiviteit DHM: Kortom, qua mechaniek is het allemaal min of meer voorspelbaar… Miel Horsten: Inderdaad. De grote revolutie die er aan komt heeft echter met andere dingen te maken. Welke aandrijving ook, de auto van de toekomst zit in de ‘connectiviteit’. Letterlijk ‘verbondenheid’, maar niet zozeer in de sociale betekenis van het woord maar in technische en elektronische zin. De communicatie tussen wagens en tussen andere weggebruikers. En ook tussen wagens en verkeersgeleidingssystemen

Elektrische wagens zijn een mogelijkheid om elektriciteit te stockeren

De herinrichting van de Vrijheid mag niet gebeuren met de kennis van vandaag

via bijvoorbeeld trajectcontrole. Ook daar speelt Tesla een voortrekkersrol, in Europa zijn Volvo en Opel vergevorderd. Maar de grootste ontwikkelingen op dat gebied zien we niet bij autoconstructeurs, maar bij softwaregiganten zoals Google en Apple. DHM: U zegt? Miel Horsten: Wat het belang van Google en Apple is? ‘Big Data’, natuurlijk. Door de permanente connecties tussen smartphone en auto gaan de softwaregiganten veel informatie krijgen. Waar je bent, vanwaar je komt en naartoe gaat, waar je parkeert, waar je gaat winkelen,

De wagen heeft geen echte motor meer, enkel een plaats voor elektronica. Achteraan is er een grote kofferruimte, vooraan een kleinere.

6 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

welke muziek je speelt in de auto, welke apps je tijdens je verblijf in de auto gebruikt en wat je ermee doet. Dat alles tezamen geteld zijn “smart data” en er zijn veel klanten die daar geld voor over hebben. Een voorbeeld. Via de data van mijn smartphone weet men dat ik meestal Delhaize in Hoogstraten ga winkelen als ik van mijn werk kom. Als men aan het traject kan zien dat ik om welke reden dan ook daar niet voor sluitingstijd ga aankomen, zal die me een boodschap geven dat er zich in de buurt een Delhaize bevindt en dat ik daar alvast mijn boodschappen kan doen. Mijn gsm geeft ook aan welke voor mij interessante zaken ik onderweg nog tegenkom en zal me daar op wijzen. Als ik naar zee vertrek, zal men mij zeggen hoe laat ik het best kan vertrekken en via welke route. Of dat ik beter een dag wacht om op vakantie te vertrekken. De mogelijkheden zijn oneindig.

Interconnectiviteit DHM: Mijn wagen als gebruiksvoorwerp wordt dus steeds slimmer? Miel Horsten: Semiautomatisch rijden kan nu al, maar vooral nog op basis van in de wagen ingebouwde sensoren. Mijn auto remt voor een fietser sneller dan ikzelf kan reageren, geeft me een signaal als ik te veel van de weg afwijk, als ik te dicht tegen mijn voorganger kom of er een achterligger te dicht komt. Hij zal, naargelang het geval, zichzelf corrigeren, zonder dat ik er iets voor moet doen. Het verkeer zal daardoor een stuk veiliger worden. Het wettelijk kader loopt nog achter, maar daar wordt vooral op Europees gebied aan gewerkt.

De auto leest de “A” Plots komt Miel met een apparaatje, niet groter dan een luciferdoosje. Het is een “Automatic”, een soort zwarte doos die je inplugt in de DD2poort, waarmee elke wagen, na 1996 gebouwd, uitgerust is. Het verzamelt alle gegevens over je rijgedrag, de prestaties en de staat van de auto en stuurt die meteen via een app door naar je smartphone. Via een druk op je touchscreen weet je alles. Hoe dikwijls je geremd hebt, sterk opgetrokken, verbruik, gereden kilometers, snelheden, stilstand. Een schat aan gegevens voor de gebruiker, maar ook voor je verzekering (kijk naar de actie van AXA) en voor de leasinggever van je auto. DHM: Hopelijk wordt het geen ratjetoe van systemen… Miel Horsten: Ach, veel delen van auto’s van verschillende merken zijn van dezelfde leverancier. Een evolutie die alleen nog verder zal gaan. Met veel elektronica en software. Vandaar de grote inspanningen van Google, Apple. Vergelijk het met muziektoepassingen op je smartphone als Shazam of Spotify. Ze houden bij welke muziek gespeeld wordt, wat populair is en zullen zo de markt sturen.


INTERVIEW

Mobiliteit van de toekomst DHM: Is het wegennet van België wel ‘proper’ genoeg voor de zelfsturende auto? Miel Horsten: De meeste ontwikkelingen worden gestuurd vanuit de VS, al is de verkeersinrichting daar anders dan bij ons. Steden liggen verder uit elkaar en ertussen liggen lange rechte snelwegen zonder al te veel op- en afritten. België en Vlaanderen vooral is een volledig verstedelijkt gebied. De software zal beter moeten zijn, maar de winst zal veel groter zijn wegens de grote densiteit van het verkeer. Zijn het vandaag nog vooral sensors die de communicatie tussen auto’s onderling sturen, binnen korte tijd zullen dat pure internetverbindingen zijn. Daar wordt volop aan gewerkt, zoals het LoRa netwerk, waar onder andere Proximus mee werkt. In Aarschot loopt een project dat aangeeft waar je een vrije parkeerplaats vindt en dat je daar ook meteen naartoe stuurt.

Net voor de deadline voor de kopij voor ons blad brengt De Standaard van 15 maart volgend bericht, dat wonderwel aansluit bij het interview met Miel.

Proximus start met bedrijf rond slimme mobiliteit Proximus wordt hoofdaandeelhouder van een nieuw bedrijf dat zich gaat bezighouden met slimme mobiliteit. Daarvoor is dochteronderneming Mobile-For, dat de betalende sms’jes voor parkeren en De Lijn beheert, samengevoegd met de Gentse bedrijven Be-Mobile en Flow. Het nieuwe bedrijf gaat zich toeleggen op alles wat te maken heeft met het stroomlijnen van de mobiliteit via dataverzameling. Dat kan gaan van parkeersystemen op basis van sensoren tot multimodale apps die de snelste trajecten berekenen.

Connecties alleen zullen het niet redden DHM: Het mobiliteitsprobleem opgelost? Miel Horsten: De mobiliteitsknoop zal niet alleen door connectiviteit kunnen opgelost worden. Er zijn nog andere factoren die een rol spelen. Op ons bedrijf kan het personeel flexibel werken en nu al geeft een app op hun smartphone aan als er te druk verkeer is. Ze kunnen hun vertrektijd dus aanpassen. Maar productiebedrijven of scholen kunnen dat niet met hun vaste begin- en eindtijden. Ook een belasting op gebruik van wegen kan sturend werken. In de spits rijden kan duurder worden dan in de daluren. Het bezit beperken kan ook, maar ik heb misschien te lang in de Verenigde Staten gewoond om daar in mee te gaan. Bezit is vrijheid. Maar betalen voor meer gebruik moet kunnen. In VS houden de autogebruikers bestuurders zich vrij strikt aan de opgelegde beperkingen. Maar ik merk dat het ook in Europa evolueert. In Parijs is het tien maal verbeterd in vergelijking met tien jaar geleden. Door de pakkans te verhogen en door een stevige handhaving. België loopt nog altijd achter.

UBER en Blablacar DHM: Maar ik zit nog altijd maar alleen in mijn auto… Miel Horsten: Daar heb je carsharing voor. Denk aan Uber (taxidiensten) of Blablacar (soort Taxistop, nvdr). Je biedt via een app plaatsen aan in je auto. Ik heb het uitgeprobeerd met een verplaatsing van Parijs naar Brussel en drie van de vier zetels in mijn wagen ter beschikking gesteld via de app. Daar wordt dan op geboden. Ik heb 25 euro per zetel gekregen. In de VS is het een ingeburgerd systeem, ook met dien verstande dan men op de opbrengst een faire belasting betaalt. Als die echt fair is, zal men die hier ook wel aangeven. In de VS zijn de eerste 20.000 taxfree. DHM: Dat is wel tegen jullie winkel… Miel Horsten: Minder of gedeeld gebruik betekent inderdaad minder auto’s verkopen en financieren. Maar we moeten onze business-modellen aanpassen, want het gaat toch gebeuren. En dan kan je maar beter voorbereid zijn. Laatst hield Herman Konings, een bekende trendwatcher, voor ons personeel een voordracht. Ook hij haalde Uber aan en het verzet ertegen in Brus-

Elektrisch opladen blijft een gedoe met laadpunten en kabels. Een laadsysteem in het wegdek ingebouwd kan een oplossing zijn. Japanse automerken verlaten nu al die ontwikkeling en zetten volledig in op waterstof als brandstof. De mogelijkheden van Interconnectiviteit zijn haast onbegrensd. Je auto gaat niet sneller dan 50 km/u vanaf je de bebouwde kom binnenrijdt. Zone 30? Je zal niet sneller kunnen. Ongeval op de weg: je wordt een andere route opgestuurd. Dat alles gaat heel veel efficiëntiewinst met zich brengen. Een auto die automatisch parkeert heeft minder plaats nodig. De snelheid en de bewegingen zoals veranderen van rijstrook, inhalen, plots remmen worden aangepast aan de capaciteit van de weg. Dat is het mierenverhaal. Wetenschappers ontdekten dat mieren geen files veroorzaken omdat ze zich aanpassen aan de beschikbare plaats op de route tussen voedselbron en nest, hoe druk die ook gebruikt wordt.

Dit kleine ‘blokje’ kan je in elke wagen, gebouwd na 1996, naast de bestuurder inpluggen. Het is als de ‘zwarte doos’ van een vliegtuig en noteert je rijgedrag en alle andere nuttige gegevens. In de toekomst zullen o.a. verzekeringsmaatschappijen gebruik maken van die gegevens om je premie te bepalen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 7


INTERVIEW sel. Nutteloos, want het komt toch. Waarom zou je een dure taxi nemen, die dikwijls vuil is met een onvriendelijke chauffeur achter het stuur als er via een vrij eenvoudige app binnen de kortste keren een wagen naar keuze voor je neus staat? In het buitenland gebruik ik het regelmatig en het werkt perfect. En je betaalt voor wat je kiest: een kleine wagen of een limo, alleen als passagier of meerdere. Het tarief is bijzonder flexibel. Herman Konings vertelde het verhaal van de lampolieverkopers, die protesteerden tegen de komst van elektrische verlichting; de waterdragers tegen de komst van de waterleiding. Het is er allemaal gekomen.

Nieuwsgierigheid DHM: Als onderneming moet je dan wel uit je doppen kijken. Miel Horsten: Ja, we moeten op de hoogte blijven van die snelle evoluties? Sinds enig tijd hebben we binnen ons bedrijf “Innovatiehubs” in het leven geroepen. Op Belgisch, Europees en mondiaal niveau. Samen met de scholen, uniefs en industrie volgen we die innovaties op. Binnen onze vestiging is één persoon verantwoordelijk en die brengt mensen van alle afdelingen op geregelde tijdstippen samen om dat te bekijken, te brainstormen en proefprojecten op te zetten. Zo willen we oog houden op wat belangrijke mogelijke ontwikkelingen zijn voor ons bedrijf. De bedrijfscultuur wijzigt ook in snel tempo, hiërarchie verdwijnt. Voor iedereen dezelfde koffiemachine, alle werknemers eten samen in dezelfde refter. Iedereen praat met iedereen. Jonge mensen hebben daar weinig moeite mee. Nieuwsgierigheid is de sleutel, durven rondkijken, out-of-the-box denken. Op internationaal niveau zijn er wereldwijd 12 mensen van de SG-groep samengebracht die een ‘Innovation Board’ vormen. Op basis van competenties, maar vooral voor hun open geest. Zij gaan wereldwijd kijken naar producten en bedrijven, van Silicon Valley tot Tel-Aviv. Ik maak deel uit van die groep, wegens mijn ervaring en mijn oprechte interesse in deze ontwikkelingen. Het feit dat ik geruime tijd in de VS gewerkt heb, is daarbij een voordeel.

Een scherm bij het stuur toont alle bewegingen, hier bijvoorbeeld bij het parkeren De Board van 12 heeft een groep van 40 jonge mensen, “high potentials” (de toekomstige managers), geselecteerd die elke maand een aantal dagen uit hun gewone job gehaald worden om met een open geest naar toekomstige ontwikkelingen te kijken. Met welk perspectief? Dat weten we niet steeds vooraf. Een nieuw product lanceren duurde vroeger 2,5 jaar, nu nog goed 2,5 maand. Elke zes maanden houden we een strategische meeting: dan kijken we terug op de afspraken die de vorige keren gemaakt zijn, wat er van gekomen is, wat niet. En of we geen nieuwe dingen over het hoofd gezien hebben, die niet besproken werden. Je kan de toekomst niet voorspellen, maar je bedrijf wel zo structureren dat evoluties snel opgepikt én ingevoerd worden.

Van auto kopen naar leasen DHM: Geef eens een voorbeeld van zo’n ‘nieuw bedacht’ product. Miel Horsten: Eén van die nieuwe evoluties is

de particuliere leasing. Daarvoor hebben we twee modellen. Het eerste is één standaardwagen met basisuitrusting tegen een basisprijs van 200 euro per maand. All-in. Dat bieden we onder andere aan met Renault. Na drie jaar lever je de wagen weer in en neem je een nieuwe, voor weer een vast maandbedrag dat niet te ver afwijkt van het vorige. Het andere model is de wagen van je eigen keuze, waarvan het maandbedrag afhankelijk is van die keuze. Want waarom zou je nog een investering doen van twintig, dertig of veertigduizend euro, elke jaar taks, verzekering en onderhoud betalen voor iets dat het grootste deel van de tijd stil staat. Ik weet, het is een heel grote overgang in vergelijking met de huidige situatie. Nu rijden we gemiddeld 8,5 jaar met dezelfde wagen. Dat zal verkorten tot 3 - 3,5 jaar. De wijziging in financiering – een vaste vooraf gekende kost - zal er wel voor zorgen dat technische evoluties veel sneller publiek gebruikt zullen worden. Het zal ook de technische evoluties versnellen, we rekenen daar op een versterkend

Zo zag Mercedes in 1957 haar auto van de toekomst. Verrassend dicht bij het beeld van de Mercedes die nu op de tekentafels ligt.

8 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


INTERVIEW effect. Tesla, toch een van de voortrekkers van dé nieuwe auto, gaat alleen nog inzetten op leasing. Na drie jaar verhuizen de teruggekomen wagens naar andere continenten waar de evoluties wat trager verlopen. Maar ook zij zullen er met rasse schreden op vooruit gaan.

De Vrijheid DHM: Zullen wij dan grote veranderingen zien hier in Hoogstraten? Miel Horsten: Neem bijvoorbeeld de Vrijheid, ons symbool van haperende mobiliteit. Een ringweg is ondertussen een illusie. Op zich wordt het verkeer daar ook niet mee verminderd, alleen verlegd. Waar moeten we op letten, wat zijn de problemen? Met de nieuwe technologieën, ook die er nu al zijn, kan een deel van de problemen zo niet opgelost dan toch sterk gereduceerd worden. Parkeren, tijdrijden, connectiviteit, weren van zwaar vrachtvervoer. De technische middelen zijn er of zullen er binnenkort zijn. De kans bestaat echter, dat wanneer men vandaag tot herinrichting van de Vrijheid zou besluiten , dat het zal gebeuren met de gegevens en de kennis van vandaag. Dus is de vraag: zijn de studiebureaus die straat- en stadsinrichting doen en de ontwerpopdrachten krijgen, klaar voor de mobiliteitskenmerken van morgen? Is ons stadbestuur zich daarvan bewust? Ik durf eraan twijfelen.

Het zou goed zijn dat steden en gemeenten én ontwerpers van wegen, platformen zouden oprichten waar de betrokkenen elkaar zouden ontmoeten. En waar ook al die andere spelers aanwezig zijn, zoals Proximus (LoRa), Onstar (Opel), Engie, Google, Smartcities, autoconstructuteurs, De Lijn…..en waarom ook niet ADL? Ik denk dat Hoogstraten en zijn Vrijheid een prachtig proefproject zou kunnen zijn!

De trein van de toekomst is een auto DHM: Waar zit het openbaar vervoer in de hele discussie? Miel Horsten: Openbaar vervoer? Het is misschien vloeken in de kerk wat ik nu doe, maar ik heb twijfels bij een aantal ontwikkelingen. Vooral de ontwikkelingen bij het spoor en de aanleg van spoorwegen. Het is een dure infrastructuur met veel beperkingen: van een vast punt naar een ander vast punt, waarvoor men toch nog andere vervoermiddelen nodig heeft. Het blijft voor een deel een verlengstuk van je werk, het gevoel dat je maar eerst gedaan hebt met werken als je uitstapt op je eindpunt. Voor lange vervoerstrajecten is het wel een mooie oplossing, zoals de hsl-lijnen door Europa. Maar lokaal? Met de connectiviteit waar we het daarstraks over hadden, en de mogelijkheden tot verkeers- en mobiliteitssturing, én met carsharing, gaan veel aaneengeschakelde auto’s

gelijken op een trein. De infrastructuur is er al, van de grote snelwegen tot de fijnmazige gewestwegen en gemeentewegen. Die houden niet op aan het station, maar aan je deur. In dat concept stopt de treincoupé waarin je zit bij wijze van spreken voor je deur. Je hebt dan nog de keuze om hem in je garage te stallen of hem gewoon weer beschikbaar te maken voor andere gebruikers. Met een eenvoudige knop op je smartphone staat je vervoermiddel op elk gewenst moment weer aan je voordeur. Ik zou inzetten op die vervoerswijzen, die een prima match zijn tussen het huidige super individuele transportmiddel – je eigen heilige koe de auto – of collectieve vervoermiddelen als treinen, trams en bussen. Neem van mij aan de technologie er is of er aan komt: in sneltreinvaart! DHM: Miel, bedankt voor deze heldere blik op de toekomst. Miel Horsten: Kom, we gaan even een ritje doen. Dat vertelt meer dan 1000 woorden. (jaf) Wil je meer weten? ADL Automotive: www.aldautomotive.be Lora: www.lora-alliance.org IoT-Proximus: www.proximus.be/nl/ id_cl_iot/grote-bedrijven-en-overheden/ oplossingen/internet-en-netwerken/internet-of-things.html Smart Cities: https://en.wikipedia.org/ wiki/Smart_city

DE WERELD VAN

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 9


MOBILITEIT

Met de zelfsturende auto door Hoogstraten Na een gesprek over de mobiliteit van de toekomst, wil een mens die fameuze toekomst ook wel eens ‘voelen’. Miel Horsten bestelde voor ons een Tesla SP90D, het absolute topmodel van Tesla. Waar een instapmodel, de Tesla 70, niet zelfsturend, zo’n 80.000 euro kost, spreken we van dit model, wél zelfsturend, over zo’n 125.000 euro. Het zou ons te veel superlatieven kosten om alle fratsen en geneugten van dit model te beschrijven. De nieuwe technologieën zijn er in overdaad aanwezig.

Zo toont het gigantische bestuurdersscherm zowat alle info die de wagen veil kan hebben. Daarenboven heb je er internet, gps uiteraard, gsm, …bedenk het maar. Daarbovenop kan alles nog aangevuld worden met talloze apps die je smartphone je met de auto verbinden. Van ‘interconnectiviteit’ of verbondenheid met andere zelfsturende wagens was er tijdens onze testrit geen sprake want wij waren vrijwel zeker de enige zelfsturende wagen op Hoogstraats grondgebied. Dus moest ons eenzame zwerver louter op basis van zijn eigen sensoren en een beetje info uit de lucht, zoals bebouwde kommen bijvoorbeeld, zijn weg zoeken. Deze beperking maakte de odyssee minder performant dan wat we in de toekomst mogen verwachten als alle auto’s met elkaar ‘praten’.

lingoprit stuurt hij feilloos mee. Zo gaat het nog een eindje verder, mooi langs het lijntje, tot aan het rondpunt. Daar moet de van-vlees-en-bloed chauffeur het overnemen. Een constante tijdens onze hele rit. Waar de witte belijning sprok of afwezig is, ‘weet’ onze einzelgänger het niet meer. 2 – Op de Loenhoutseweg wil Miel de krachtprestaties van de Tesla even tonen. Qua van-nultot-honderd meet de Tesla zich met Lamborghini en soortgenoten, namelijk in 2,8 seconden! Een versnelsensatie die ik, eerlijk waar, zelfs in een gruwelijk pretpark nooit heb ervaren. De camera vliegt door de cabine en mijn bloed wordt naar de achterhelft van mijn hersenen gestuwd.

1 – We starten onze rit op de Loenhoutseweg, na een voorzichtige trippel-trappel over de Vrijheid. Onze chauffeur is Miel zelf. Al meteen ‘dubbelklikt’ hij een pienter hendeltje en de auto pikt de witte lijn langs de weg op. Hij staat reeds in zelfstuurstand! Bij de wegverschuiving aan de vei-

10 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

3 – Op de E19 doen we het wat rustiger. De kruissnelheid wordt ingesteld op 120 en de auto steering, zelfsturing dus, aangevraagd. Uiteraard een makkie vanwege de mooie witte kantlijn. We naderen de rug van een zware vrachtwagen die slecht 95 per uur rijdt en onze Tesla vertraagt automatisch en houdt matige afstand. Willen we echter inhalen, moeten we hem uit zijn keurslijf verlossen door de richtingaanwijzer te gebruiken. De verplaatsing naar het linkervak gebeurt

traag en gewetensvol. Alle sensoren tasten de omgeving af en geven de baan vrij. Zijn 120 per uur kan hij weer volop aan en hij blijft op het linker baanvak. Pas als we hem met de ‘pinker’ weer naar rechts toelaten, schuift hij weer naar het trage baanvak. Voor heel lange ritten over de autosnelwegen is dit een zeer doelmatige en ontspannen rijwijze. 4 – Wanneer we in Meer de afrit willen nemen richting Hoogstraten, en waarvoor een korte afslag naar rechts nodig is, neigt hij rechtdoor te rijden. Een snelle correctie-ruk aan het stuur brengt hem op het juiste spoor. Door met het stuur te corrigeren echter verlaat hij ook de zelfstuur-


MOBILITEIT

Het Belgische wegennet is te abominabel om deze nieuwe technologie te omarmen alweer voorbij: afgesleten of er nooit geweest? Iets verderop kan ik weer aanhaken maar in Wortel zelf verdwijnt weer elke geleiding. 9 – Eenmaal voorbij Wortel, op de Langenberg, worden we geleid door mooie gave witte lijnen en een voorgeprogrammeerde snelheid. Bij het naderen van een tractor remt hij netjes af en schuifelt volgzaam verder. Zelfbesturing op zijn best, vermoed ik. 10 – We draaien richting Wortel Kolonie en daar voelt onze rode Tesla zich helemaal niet thuis. Zo natuur zonder lijnen en enige nieuwe media modus. Dat geldt tevens voor het gebruik van de rem, wat we ook kennen van de cruise control. 5 – Op naar Hoogstraten weer. Een ijverige Merenaar die de straat veegt, wordt herkend middels een klein biepje. Op dergelijke ‘obstakels’ reageert ons rijtuig vrij niet-menselijk: biep! wie niet weg is, is gezien… 6 – Na een rit langs een ratjetoe van uitgeveegde, weggereden en vlakaf afwezige witte lijnen arriveren we in Hoogstraten. Ons wegennet lijkt toch nog niet echt rijp voor de zelfsturende automobiel. Daarom dat de wet én de auto zelf ons aanmaant om het stuur aan te raken om de zoveel seconden. Sensoren in het stuurwiel controleren het. Een ritje door de wijken omgeving Tinnenpotstraat – Gravin Elisabethlaan, verplichten de bestuurder om het traject ‘old school’ af te werken. Gewoon weer de handen aan het stuur en de voet op het gaspedaal.

7 – Dan eens even zijn parkeerexamen laten afleggen! In de Heilig Bloedlaan, ter hoogte van Mangerie ’t Cruydt, vinden we een open plaatsje tussen twee wagens. Door te ‘pinken’ en zachtjes voorbij de open plek te rijden, laten we ons karretje een beetje ‘snuffelen’. En ja hoor, langzaam stuurt hij achterwaarts zijn kont naar de juiste richting. Terwijl draait binnen het stuurwiel van links naar rechts en met enkele ‘kwikkel’-bewegingen staat hij feilloos tussen de twee in. Deze fase is van heel de rit de actie met het meest levendige gezicht. Hier is het beestje helemaal vrij! Bij de fotosessie in de Lindendreef komen enkele Spijkerkopjes, juffertjes met smaak, langsgereden. “Waaaauw !” laat er een zich ontvallen. 8 – Na de fotosessie mag uw scribent van dienst ook even plaatsnemen achter het, blijkbaar nog niet zo overbodige, stuur. Met dichtgeknepen billen schuift hij richting Kasteel. Niks ‘automatique’ voorlopig. Aan de Lidl en richting Wortel: een witte lijn! Die pret is ter hoogte van De Ster

is niet zijn biotoop. Het is weer helemaal aan de van-vlees-en-bloed bestuurder. Gewoon weer naar huis. Jawel: ‘gewoon’ Grootse besluiten kunnen we uit deze korte rit niet trekken. Wat we wel gezien hebben is dat het Belgische wegennet te abominabel is om deze nieuwe technologie volledig te omarmen. Wie met deze ogen naar het uniforme en beter onderhouden Nederlandse wegennet kijkt, begrijpt dat de grote sprong voorwaarts daar reeds gemaakt kan worden. Maar één ding staat vast: komen doet het allemaal! (lvr)

Het parkeerexamen Door te 'pinken' en zachtjes voorbij de open plek te rijden, laten we ons karretje een beetje 'snuffelen’. Daarna schuift hij zich mooi tussen beide wagens in terwijl binnenin het stuur wild heen en weer draait.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 11


12 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Een eeuwig verbond tussen Hoogstraten VV en Beerschot?

Dan nu de confrontatie Op zaterdag 2 april spelen de rood-witten tegen Beerschot. Een supporter van paars-wit wordt meestal furieus bij het zien van de Hoogstraatse kleuren, omdat stadsrivaal Antwerp in dezelfde kleuren aantreedt. Nochtans is er helemaal geen rivaliteit tussen Hoogstraten en Beerschot, integendeel. HVV heeft een prima verstandhouding met de club die vroeger zeven landstitels behaalde. Bewijs hiervan kunnen we vinden in het aantal spelers dat voor beide clubs aantrad. Jan Verheyen, de gebroeders Vic en Paul Van Merode en Bert Verschueren waren de eersten. Dré Laurijssen volgde en ook Kurt Van Dooren, Nick Goeminne, Jimmy Fockaert en Sven Van der Heyden speelden zowel in het paars als in het rood. Van de huidige spelers van HVV heeft ook Jari en Yoshi Mariën, Cédric Brosens, Roy Mauro, Michiel Meynendonckx, Jeroen Meeuwis en Eloy Smet een Beerschotverleden. De tweelingbroer van Eloy speelt bij Beerschot. Alleen al dat laatste is speciaal. VIC VAN MERODE speelde in zijn jeugdjaren voor HVV en in maart 1960 kwam hij in het eerste elftal (Ad Haneveer, Frans Brosens, Jan Verhijen, Juul Jansen, Bert Verschueren en Miel Van Passel). Daarna speelde hij twee jaar voor Beerschot (Swat Persigael, Jos Van Aert, Louis Van Hemelrijck, Bob Weyn. Etienne Zaman, Jean Leroux, Kamil Van Damme, Fi Van Hoof, Rik Lippenveld), waarna hij terugkeerde en vier seizoenen voor HVV speelde.

PAUL VAN MERODE speelde tijdens zijn jeugdjaren onder de deskundige leiding van Xavier Brosens. In 1970 kwam hij terug van Malinois (zo heette de club in die tijd) naar Hoogstraten (Jan Van Kalmthout, Sus Hellemans, Louis Leys, Neel Wils, Leo Laurijssen). In ‘73 verliet hij de club opnieuw om trainer te worden bij Zandhoven. Nog later was hij trainer van de Hoogstraatse miniemen met o.a. Gert Verheyen, Chris Vanderhallen, Lambrechts, Tom Kerselaers … Paul speelde bij Beerschot vanaf 1961, twee jaren in de ploeg van de provinciale juniors en vier jaar in de kern van het eerste elftal (Jan Verheyen, Marcel Vanden Bosch, Jos Van Aert, Yvan Deferm, Ludo de Schutter en Jos Smolders). Ze werden zelfs nog kampioen van België met de nationale reserven met als kapitein Jos Van Aert uit Wortel. In 1977 deed hij de overgang naar het toenmalige Malinois (KV Mechelen)

Deze ploeg van T.S.H. (nu VITO) Hoogstraten won de Kardinaalsbeker in 1961. Uit deze ploeg zouden drie spelers later uitkomen voor Beerschot. We herkennen boven v.l.n.r.: Bert Verschueren, Jef Fransen, Jan Verheyen, Rigo Quirijnen, Jef Meyvis en Jef Janssens. Onderaan Adriaan Van Der Steen, Achiel Bevers, Paul Van Merode, Rik Meyvis en Georges Van Bergen. en Jef Fransen (Wortel) naar Beerschot getransfereerd. Hij speelde tien jaar, van 1961 tot 1970, onafgebroken in het 1ste elftal van Beerschot (Jos Smolders was de doelman en Guy Raskin was international). Het vervolg van zijn fantastische carrière kent elke voetbalsupporter.

JAN VERHEYEN

BERT VERSCHUEREN

speelde voor HVV van zijn elfde tot en zijn zestiende (1955 tot 1961). Hij speelde 1 jaar in het eerste elftal in 2de provinciaal (Rene Balemans, Armand Swaegers, Frans Brosens, Robert De Backer, Juleke Janssens). Daarna werd hij samen met Vic en Paul Van Merode, Bert Verschueren

speelde voor HVV enkel in de kadetten en de scholieren 1956 tot1960. Daarna voetbalde hij voor Beerschot in de junioren en nationale reserven tot 1967. De laatste jaren was hij kapitein van de reserven en werden ze zelfs nationaal kampioen. In het seizoen 1966/67 zat hij in de

kern van 16 spelers voor het eerste elftal, waar hij aantrad in vriendschappelijke wedstrijden en de Rappan-beker (Jan Verheyen, Jos Smolders, Raskin, Van Hemelryck, Weyn en Michiels). In zijn latere carrière speelde hij voor Turnhout gedurende een vijftal jaren en ging daarna naar Zwarte Leeuw.

NICK GOEMINNE zorgde voor een omgekeerd verhaal. Hij speelde in zijn jeugdjaren voor Beerschot met enkele invalbeurten in het eerste elftal (Patrick Vervoort, Dirk Goossens, Guido Swinnen). Hij kwam over van Beerschot naar HVV en speelde er negen

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 13


seizoenen, van 85 tot 95 (Dré Laurijssen, Paul Verschueren, Ivo Laurijssen, De Ceusters broers, Danny Hertoghs, Johan Lambrechts).

DRE LAURIJSSEN speelde een zevental jaren voor Hoogstraten (Nick Goeminne, Danny Hertogs, Mon Jacobs, Danny Coomans, Kris Ceusters, Huub Baardemans, Marco Van Deinzen, Marc Haneveer en Hans v d Dungen). Hij speelde twee jaren bij de Beerschotse jeugd en daarna van 1972 tot 1979 in het eerste elftal (Lozano, Walter Meeuws, Sanon, Rene Mucher, Bob Dalving, Tolsa, Jos Heyligen).

JIMMY FOCKAERT speelde acht seizoenen voor HVV in de periode van 2004 tot 2012 (Peter Meeuwsen en Ilir Caushllari). Na acht jaar kreeg hij de kans om naar Heist te gaan in 2de nationale, een uitdaging die hij niet liet liggen. Hij kon niet weten dat Hoogstraten het jaar nadien kampioen zou spelen en ook in 2de zou uitkomen. Beerschot had eerder al aan de deur geklopt en dit seizoen koos hij er toch voor om bij deze ambitieuze club te tekenen. (Geudens, Portier, Thompson, De Beule, Losada, Ruytinx)

SVEN VAN DER HEYDEN begon op zijn acht jaar bij de jeugd van Hoogstraten. Twee jaar speelde hij bij de jeugd voor Germinal Ekeren, waarna hij terugkeerde. Op zijn 16de liet Patrick Hantson hem debuteren voor de eerste ploeg van HVV in derde klasse in 1999. Een jaar later nam ook Eddy Van de Ven hem op in de A-kern. Ook in 2003 speelde hij nog een jaar voor Hoogstraten. Vorig seizoen en het jaar daarvoor speelde hij bij Beerschot. Momenteel kunnen we hem vinden in de opstelling van Mariakerke.

Leuke dingen van vroeger “Ge mut eens goed kijken joenge, ik zal hem er eens ineens indroaien” (Rik Coppens)

Na zijn loopbaan bij Beerschot stond Dre Laurijssen bij HVV onder de lat. Deze foto werd genomen voor de aanvang van het seizoen 1993 - 1994 14 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Op aanraden van Jan Verheyen ging Dré Laurijssen er testen. Zo mocht hij in 1970 met de scholierenploeg mee naar een tornooi in Duitsland. Ploegafgevaardigde was toen Alois Derycker (later manager van Beerschot en Lokeren). Hij vroeg wie er op zondag naar de mis wilde. In het gedacht dat er een hoop handen in de lucht zouden gaan stak hij zijn hand op. Hij bleek de enige te


zijn! Later moest hij het altijd horen dat hij toen een van de laatste keren naar de mis was geweest. Vic Van Merode kan wel een boomke opzetten over het fenomeen Rik Coppens. Vic: Enkele maanden voor het afsluiten van de competitie ‘59/60 moesten wij met HVV testwedstrijd spelen tegen Beerschot. Ze noemde dat daar ‘een zwuiet-match’ (zweet-match). Normaal zou ik tijdens die match als laatste man Coppens moeten schaduwen en uit de match houden. Maar er was toe n geen Coppens te bespeuren. Dat maakte mij en zijn supporters behoorlijk nerveus. “Woar bleft de Rik? Hij zal toch niet ziek zijn zeker?” Echter een beetje later maakte een schare van opgetogen supporters de toegang naar het oefenveld voor hun idool vrij. “Doar is em”, hoorde ik hier en daar half luid zeggen. “Hij goat zwuieten want hij hee wel vijf trainingen (trainingspakken) boven elkaar aan. Het spel veranderde helemaal van concept. Niet alles maar toch veel passeerde langs de Rik. Op een zeker ogenblik werd door ons een fout gemaakt zowat vijf meter buiten de backlijn. Ik zag dat de man die een beetje op een frikandellenbolletje leek, naar mij toekwam en zei : “ge mut eens goed kijken joenge, ik zal hem er eens ineens indroaien.” Terwijl wij het muurtje optrokken, had hij de bal in zijn handen gekregen en begon die veelvuldig aan zijn buitenste trainingspak af te kuisen. Hij legde hem vervolgens op de juiste plaats, ging een beetje achteruit, ging dan weer naar de bal toe en legde die wat anders, ging dan

Vic Van Merode (midden) en Jan Verheyen (onder) met Beerschot op stage in Duisburg (D) omstreeks 1962. Op de foto herkennen we ook Jos Van Aert (aangeduid met pijltje), die van VNA Wortel naar Beerschot getransfereerd werd. eens te meer achteruit, nam een klein aanloopje en draaide zoals beloofd de bal in de winkelhaak. De supporters aan de zijkant waren zeer content, Coppens ook. En terwijl de voorspelers van HVV zich klaarmaakten voor de achtste aftrap kwam mijnheer Rik nog even naar mij toe en zei: “Ed’et na gezien joenge, hoe dat ge dat moet doen?” Diezelfde match heeft hij nog een

corner op dezelfde wijze in de verste winkelhaak gedraaid. We verloren de wedstrijd met twaalf tegen één. Een paar maanden later werd ik vanuit Hoogstraten naar Beerschot getransfereerd. Maar Coppens was er niet meer. Vic: Een ander grappig voorval is hoe pater Leo (de sportpater van het College) eigenhandig

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 15


mijn transfer naar Beerschot regelde en bij ons thuis de delegatie van FC Turnhout en van Lierse SK de deur wees. Lierse omdat die club volgens de pater politiek te rood was en Turnhout omdat hun afgevaardigden zich boos hadden gemaakt. Het feit dat ik bij hen het eerst een testmatch had gespeeld, dachten zij het eerstgeboorterecht te mogen claimen. “Ruzie komen maken, hier in een katholiek gezin, kon heus niet.” Een ander argument dat zeker gespeeld heeft was, dat André Voordeckkers ondervoorzitter was bij Beerschot en tegelijk ook oud-leerling van het College. “Bij Beerschot was Vic in goede handen.” Wat mij echter het meest over de streep heeft getrokken was de belofte van een brommer van een zeer gegeerd merk. Paul Van Merode vertelt hetzelfde transferverhaal, maar toch lichtjes anders: Ik herinner me nog zeer goed de transfer naar Beerschot. Rond 8 uur ‘s avonds belden de afgevaardigden van F.C. Turnhout aan. Rond de tafel bij ons: ons ma en onze pa, meester John Brosens (voorzitter van HVV), Leon Doms (secretaris) en pater Vandekerkhove (sportpater van de Jezuïeten van Turnhout). Alles leek in kannen kruiken. Omdat de verplaatsingen naar Turnhout in die tijd zeer moeilijk waren kregen we een brommer om die verplaatsingen te doen. Als aankomende puber was dit wel een godsgeschenk. Zonder dat we al getekend hadden, vertrekt Turnhout. Even later gaat de bel weer. Beerschot valt binnen met als afgevaardigden Riet Jansen (voormalig trainer van HVV) en André Deckers. Wij lagen al in bed en werden wakker gemaakt om te komen tekenen. Wij gingen naar Beerschot! Onze Vic opperde alvorens te tekenen dat wij nu geen brommer zouden hebben. Geen probleem zei Beerschot, van ons krijg je er ook een. Daarop vroeg ik: en ik? Gij krijgt dan een fiets, zei Riet en daarmee was de zaak beklonken. Sven Van der Heyden vertelt over zijn onverwachte transfer naar Beerschot. Toen we met KFCO Wilrijk de finale van de eindronde speelden, kregen we te horen van het drama van Het Kiel. De club zou ineens niet meer bestaan. Als Beerschotsupporter was het verwarrend. Toen werd bekendgemaakt dat Beerschot en Wilrijk gingen samenwerken. Natuurlijk was ik enorm tevreden dat ik van Urbain Spaenhoven de kans kreeg om hieraan mee te werken. Wat eigenlijk eerst droevig nieuws was, werd voor mij stiekem een droom die uitkwam. Ik mocht op Het Kiel spelen. Het werden dan ook de twee mooiste jaren van mijn loopbaan als voetballer. Alles was er aanwezig om je profvoetballer te voelen en dat met de beste supporters van het land. Elke wedstrijd was een cupfinale zowel thuis als op verplaatsing. Als ik er een moment mag uitkiezen, dan kies ik de kampioenenmatch voor een uitverkocht Kiel tegen Katelijne, waarin ik scoorde en waarna we kampioen werden. Voor mij het mooiste moment ooit. (Spelers waarmee hij ooit speelde waren Kurt Van Dooren, Gilles De Bilde, Cavens, Sammy van den Bossche, Yves Thys, Davy De Beule, Cliff Mardulier, Portier, Jerry Poorters)

Nick Goeminne herinnert zich van zijn plezante tijd bij HVV vooral de vele bezoeken aan Het Hooghuis, De Gelmel en soms in den Highstreet tot in de vroege uurtjes.

Wie waagt zich aan een pronostiek?

Wie zou je willen tegenkomen?

Paul, Dré en Nick houden het diplomatisch bij een gelijkspel, 1 – 1en 2 - 2. Al de rest denkt dat Hoogstraten geen punten gaat rapen. Bert en Sven tippen 1 – 2. Jimmy 1 – 3. Vic geeft Beerschot-Wilrijk zelfs gewonnen met 1 – 4.

Vic kent niemand meer bij Beerschot. Hij zou wel het wel prettig vinden om zijn buren van de familie Brosens nog eens terug te zien. En verder ook Armand Swaegers, Jan Verheyen en Miel Van Passel.

Hoogstraten is een bijzonder mooi provinciestadje

Paul ziet Jan Verheyen nog geregeld en drie jaar terug zag hij toevallig Marcel Vanden Bosch. Natuurlijk zou hij nog wel eens graag andere spelers van toen tegen het lijf lopen zoals een Ferre Pittoors e.a. Nick kent nog behoorlijk veel mensen van de jeugdwerking in Beerschot. Hij zou graag de clubmensen en supporters van HVV tegenkomen om hun nog eens te zeggen wat een mooie club HVV is en welk een mooie tijd hij hier beleefd heeft. Sven ziet en hoort nog wekelijks spelers of supporters van Beerschot. Tot vorig jaar had hij het peterschap van de supporters van Café Stadion dus probeert hij er regelmatig een pintje te gaan drinken. In Hoogstraten kijkt hij uit naar de ontmoeting met Louis De Roover en Neel van Dijck en ook naar de spelers waarmee hij vroeger in de A-kern zat. Dré wil absoluut Joske de materiaalman tegenkomen. Ook hoopt hij enkele spelers van de streek tegen te komen die in zijn tijd voor Beerschot speelden zoals Joske Van Pelt en Polleke Lambert. Ook Juan Lozano en natuurlijk de excollega s van HVV.

Op de vraag of ze nog iets kwijt willen, antwoordt Nick dat Hoogstraten een bijzonder mooi provinciestadje is, waar elke Hoogstratenaar fier op mag zijn! Paul heeft een beetje kritiek. Hij vindt dat er te veel geld gestoken wordt in de top van de ploegen en dat geldt niet alleen voor de voetbalsport. Gelukkig ervaart hij dat er meer en meer aandacht wordt gegeven aan de jeugd en dat vindt hij een goede en gezonde evolutie. Dré hoopt dat HVV zich zal redden en dat Beerschot promoveert. Sven wil zijn dankbaarheid uitspreken. Hij heeft geluk gehad om de begeleiding te krijgen van vele bekwame mensen, die hem de kans gegeven hebben om fouten te maken. Louis De Roover en Neel Van Dijck, Kris Ceusters, Patrick Hantson en Eddy Van de Ven, Bart De Roover en ook de ervaren spelers die hem op sleeptouw namen toen hij als jonge snaak tussen de grote jongens van het eerste elftal terecht kwam. En ja, natuurlijk ook Hilda van de socio. En Vic schrijft nog het volgende: ‘Perge ut instituisti’ of ‘gaat verder zoals je begonnen bent’. Je bent goed bezig met de vox populi. Geef vooral een stem aan de mensen van Hoogstraten die van de al te druk bezette Vrijheid last hebben. (rb)

Twee fragmenten uit een 80 cm brede poster, met links Paul Van Merode en rechts Jan Verheyen.

16 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


PUBLIREPORTAGE

De kleurrijke troeven van Colora Het lijkt wel alsof de lente heeft haltgehouden in de Vrijheid: met de opening van de ruime en stijlvolle Colora verfwinkel kwam er naast Mertens Interieur dit voorjaar immers een kleurrijke blikvanger bij. Joris Mertens en Els Goetschalckx zijn merkbaar trots op hun nieuwe telg. “Wij hadden al de ervaring en kennis van decennia schilderwerken en van onze Boss winkel,” zeggen ze glunderend, “met het Colora concept kunnen wij nu ook helemaal inspelen op de verwachtingen van een jong en trendy publiek. Tegelijk doen we ook mee met de e-commerce, de internethandel die zo'n sterke toename kent.” Als door en door Hoogstraatse zelfstandigen (de derde winkeliersgeneratie) blijven ze overigens boven hun zaak wonen. “Het is een bewuste keuze om met de nieuwe zaak niet uit te wijken naar een industrieterrein of zo. Neen, wij willen net in het centrum wonen en werken. Dat betekent dus ook dat je zelfs na de uren het werk nog thuis hebt, maar dat is voor ons zelden een opoffering. We doen dit gewoonweg doodgraag. Het is vanzelfsprekend dat wij ons uiterste best zullen doen om de mensen te gerieven…” Iets waar de klant alleen maar zijn voordeel mee kan doen. We are colour, zo spreken de muren voor zich. Een assortiment van 133 kleuren is er het bewijs van. De Colora verfwinkel is maar liefst 300 vierkante meter groot en heeft een erg breed aanbod. Samen met de aanpalende zaak vind je er dan ook alles wat komt kijken bij schilderen, behangen, restaureren of decoreren. Zo'n breed gamma is nodig, maar is niet eens het allerbelangrijkste, weten Joris en Els uit de praktijk. “De klanten moeten inderdaad rustig hun keuze kunnen maken. Nog belangrijker is evenwel dat je hen daarin kunt bijstaan met concrete tips uit de praktijk. Zowel bij het maken van de juiste keuze, maar even goed bij het uitvoeren van het werk of de naservice. Wij maken ons sterk dat wij daarin net het verschil kunnen maken.”

Het echtpaar draait al dertig jaar mee in de praktijk. Ze weten dus heus wel waar ze het over hebben wanneer zij zonder veel nadenken “service en kennis” omschrijven als hun allersterkste troeven. “Een goede service houdt in dat je er bent voor je klanten. Je hebt mensenkennis, maakt tijd en spreekt hen persoonlijk aan, om te weten waar ze zich goed bij kunnen voelen en te helpen om problemen mee op te lossen. Daarvoor moet je kunnen terugvallen op een goede kennis. Naast theoretische vakkennis is het een meerwaarde dat wij al jarenlang zelf werken uitvoeren zodat we altijd recht uit de praktijk kunnen adviseren. Dat is de extra bagage die wij onze klanten kunnen bieden.”

www.bentforboss.be

Een naam met geschiedenis

Toch is het nodig om continu bij te blijven. “In de eerste plaats om kennis te hebben van de nieuwste producten, technieken, vereisten inzake milieu of duurzaamheid en noem maar op. In de tweede plaats omdat onze sector erg mode- en trendgevoelig is, het is zaak om met de nieuwste trends mee te zijn en up to date te blijven. En dan is er ook de commerciële realiteit dat de klassieke winkel niet meer volstaat voor een deel van je klanten. Voor jonge mensen is het evident om op het internet informatie in te winnen of er zelfs aankopen te doen. Je moet mee zijn met ecommerce. Precies om dit jonge publiek aan te spreken, zitten we met de knowhow en de profilering van Colora heel goed.”

Joris en Els zijn de derde Mertens generatie die in de Vrijheid een verfwinkel uitbaten. Grootouders Jos (Joris) en Emma begonnen er kort na de tweede wereldoorlog een winkel met schildersbedrijf. Daarna was het aan Herman en Clara om de fakkel over te nemen, samen met 'tante May' die jarenlang de winkel mee deed. Tot vandaag de dag bewijst Herman goede diensten door een flink deel van het papierwerk voor zijn rekening te nemen. Voor Joris was het een duidelijke zaak dat hij in de voetsporen van vader en grootvader zou stappen; Els had een kappersopleiding genoten maar koos als twintigjarige resoluut voor de zaak. Of hun zoon Bart ook deze keuze zal maken, is nog geen uitgemaakte zaak. Hij studeerde af aan de hotelschool van Ter Duinen in Koksijde en geniet momenteel volop van zijn activiteiten in de Antwerpse horeca.

Colora – de verfwinkel en Mertens Interieur, H. Bloedlaan 277-279 open van dinsdag tot vrijdag van 8.30 u. tot 18.30 u., op zaterdag tot 17 u. www.colora.be www.mertens-interieur.be

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 17


Pastoor ben je zeven dagen op zeven Op 20 februari 2011 werd Bart Rombouts geïnstalleerd als pastoor van de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten. Nu zijn benoeming verlengd is voor opnieuw vijf jaar is het tijd voor een terugblik. Binding Bart Rombouts heeft een sterke binding met onze Noorderkempen. Zijn grootmoeder woonde als kind in Hoogstraten en verhuisde daarna naar Hal in Minderhout. Zijn grootvader was van Meer. Kort na de Tweede Wereldoorlog verhuisde het jonge gezin naar de driehoek Gierle, Lille en Beerse en nog later naar Vosselaar. De vader van Bart groeide daar op en zijn moeder is van Wechelderzande. Daar wonen de ouders van Bart nu nog. Na de lagere school in Wechelderzande trok Bart naar het Spijker (hotelschool) in Hoogstraten waar hij zes jaar lang les volgde.

Studies Stilaan groeide het idee van het priesterschap. Hiervoor ging hij les volgen aan het seminarie van Antwerpen. Daar woonde hij drie jaar. Nadien verbleef hij twee jaar bij een priester op het Kiel in Antwerpen. Dagelijks fietste hij samen met een andere seminarist voor de lessen naar het seminarie. Daarna liep hij stage in Geel. In die twee jaar stage verbleef hij bij de plaatselijke deken, die hem begeleidde. Tijdens zijn stage kon Bart ervaring opdoen en de priester helpen bij huwelijken, uitvaarten, de voorbereidingen van de eerste communicanten en vormelingen. Hij kreeg de groepsleiding over de 13 plussers; hij kreeg in Geel ook enkele straten toegewezen om op ziekenbezoek te gaan en bij die mensen de communie te brengen. Verder mocht hij al eens preken en zong hij mee in het koor. Op die manier leerde hij wat het parochiale leven inhoudt en had hij een back-up aan iemand met veel ervaring. Na zijn priesterwijding op 17 juni 2000 in Wechelderzande werd Bart door de bisschop benoemd als parochievicaris of onderpastoor in Geel. Eerst was dit voor één parochie, later voor meerdere.

Overstap naar ??? Op de website van de stad Geel staat geschreven: je komt er en je blijft er. Voor Bart is dat geen realiteit geworden. In 2007 werd Bart er pastoor van vier parochies. Hij werd in zijn opdracht bijgestaan door twee pastoraal werkenden. Toen één van hen, de rechterhand van Bart, overgeplaatst werd naar Turnhout ging Bart in bezinning. Hij ging in gesprek met het bisdom en gaf aan dat ook voor hem de tijd was gekomen voor een nieuwe uitdaging. Bart besefte wel dat hij vele geliefde vrienden en een kennissenkring zou achter moeten laten. Na verschillende gesprekken met het

bisdom kreeg hij de mogelijkheid om naar Heistop-den-Berg of Hoogstraten te gaan. Moeilijke keuze Hij koos voor Hoogstraten. Bart was daardoor immers dichter bij thuis in Wechelderzande en heeft ook heel wat familie in de Noorderkempen wonen. Hij besefte terdege dat er tal van nieuwe uitdagingen op hem af zouden komen; hij moest zich ook volledig terug opnieuw inwerken met nieuwe mensen, die soms ook andere inzichten hadden. Ook nu nog heeft Bart contact met bepaalde mensen van Geel. Al is hij daar wel realistisch in. Ieder gaat zijn eigen levensweg en legt daarbij voor zichzelf nieuwe prioriteiten. Net zoals hijzelf doet. Een zalig hoogtepunt is de jaarlijkse Heilig-Bloedprocessie in Hoogstraten. Het doet nog altijd goed hoeveel mensen van Geel (nog steeds!!!) deze processie bezoeken en na afloop bij Bart nog even een goede dag komen zeggen. Dit eenvoudig gebaar kan hij ten zeerste waarderen. Hij blijft zijn leermeesters uit Geel altijd dankbaar voor de ervaring die hij daar heeft opgedaan al legt hij nu zelf in zijn doen en laten ook eigen accenten.

Hoogstraten en Minderhout Toen Bart hier kwam als pastoor kreeg hij de zorg over Hoogstraten en Minderhout. Dat had het voordeel dat hij zich kon inwerken in dit geheel wat een goed geheel bleek. Nu hij terug kijkt op de voorbije vijf jaar heeft hij nog geen minuut spijt dat hij deze nieuwe uitdaging aangegaan heeft. Reeds twee jaar later kwam daar de verantwoordelijkheid bij van Rijkevorsel en Sint-Jozef. Toen ook Wortel zich aandiende, ging dat allemaal wel dankzij de inbreng van de vele vrijwilligers. Op die manier wordt er veel werk uit handen van de pastoor genomen. Niet alles kan van een leien dakje lopen. Dat zou te eenvoudig zijn. Mocht er al eens bijsturing nodig zijn dan kan dat steeds gebeuren in onderling overleg. Helaas heeft elk (deel)dorp geen eigen pastoor meer, maar het kan niet anders. Dus zien we de pastoor overal te weinig. Pastoor ben je echter zeven dagen op zeven. Overleg en een goed beheer van de agenda is noodzakelijk. De kerkelijke vieringen nemen heel wat tijd in beslag. Hiervoor kan hij ook beroep doen op pastoors die op pensioen zijn zoals Mr van Dijck die voorgaat in de eucharistievieringen in het woon- en zorgcentrum te Hoogstraten. Zelf doet Bart ook nog de viering in de gevangenis te Merksplas en af en toe in de rusthuizen van Rijkevorsel. Ook de begrafenissen vragen heel wat voorbereiding van de voorganger om samen met de familie teksten op te stellen zodat elke viering een sereen verloop

18 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

kent. Gelukkig kan Bart rekenen op verschillende medewerkers die hierin al heel wat ervaring hebben opgedaan. Als pastoor moet je wel een duizendpoot zijn. Hierdoor moet Bart, noodgedwongen, soms aan zichzelf denken en enkele vakantiedagen tijdig voorzien in zijn agenda.

Agenda De basis van zijn agenda zijn de vele overlegvergaderingen die op een vast tijdstip plaatsvinden. Die kan je een half jaar vooruit plannen. In de voormiddag is er altijd ergens in zijn werkgebied wel een begrafenis. Het is voor hem onmogelijk om daarin zelf voor te gaan.. Er is in de week zelden een avond dat er geen vergadering is en tijdens het weekend is hij altijd wel ergens onder ‘zijn mensen’. Doopvieringen, communievieringen en huwelijken maken daar veelvuldig deel van uit. Hij kan tijd vinden om zijn ouders te bezoeken in Wechelderzande. Hij geniet ervan om bij zijn ouders te zijn al is de laptop ook daar steeds aanwezig. Het is een rustige plaats om bijvoorbeeld teksten te schrijven voor het parochieblad. De drukste periode is wel twee weken voor Pasen tot voorbij Heilig Bloed; er zijn veel kerkelijke vieringen in die periode.

Contacten Om dit alles in goede banen te leiden kan Bart beschikken over een flinke ploeg medewerkers en ook een aantal vrijwilligers die een hoop zaken achter de schermen met hart en ziel vervullen. Voor dit geolied geheel is Bart heel dankbaar. Als pastoor ga je mee met de tijd. Bart kent uiteraard ook het internet en krijgt heel wat vragen en opmerkingen via de e-mail. Bart houdt van menselijke contacten en zal hiervoor verschillende mogelijkheden gebruiken. Je moet je niet schromen om met hem even een babbeltje te slaan in een of andere supermarkt want ook onze pastoor moet wel eens inkopen doen. Bart beseft wel dat hij bij de mensen overal niet verwacht wordt maar de ervaring leert hem wel dat hij overal welkom is.

Toekomst Begin april 2016 wordt Bart pastoor van de nieuw opgerichte pastorale eenheid Sint-Franciscus Hoogstraten-Rijkevorsel. Uiteraard heeft hij geen glazen bol om in de toekomst te kunnen kijken maar het is voor iedereen wel duidelijk dat voldoende medewerkers en vrijwilligers noodzakelijk zijn en blijven zeker binnen de kerk van morgen. (BR/FS).


Installatie van de Pastorale eenheid Sint-Franciscus Uit die stuurgroep is nu een team samengesteld dat de door de stuurgroep uitgestippelde werking, in de praktijk moet waarmaken. Het is het team dat de lijnen uitzet, dat het beleid voert, elk van de leden met zijn of haar specialisatie. Het is niet omdat er minder mensen naar de kerk gaan dat er minder mensen geloven of werken vanuit een Christelijk geïnspireerde achtergrond. Meer zelfs, er gaan minder mensen naar de kerk, maar heel veel mensen zoeken naar zingeving. Zo’n pastorale eenheid bestaat uit verschillende ‘beloofskernen’. De bestaande parochies blijven belangrijke geloofskernen, maar men ziet het breder. Ook de geloofsgemeenschap van Achtel en van Meersel-Dreef en de Kapucijnen, die geen parochie zijn, worden er aan toegevoegd. Maar men blijft niet onder de toren. Zo wordt ook de jeugdwerking Inspirelli, die zich vooral richt op jongeren van de middelbare scholen, als geloofskern opgenomen, net zoals de werking in de gevangenissen. Verder ging men, in tegenstelling tot andere pastorale eenheden in het bisdom, niet omdat de lagere scholen, de zorgcentra enz. voldoende verankert zijn in een van de bovengenoemde geloofskernen.

Op 4 april wordt de pastorale eenheid Hoogstraten / Rijkevorsel door een zogenaamd “bisschoppelijk decreet” officieel erkend. Op zondag 10 april is er in de Sint-Katharinakerk een misviering om die erkenning luister bij te zetten. Met steeds minder pastoors, het dalend aantal kerkgangers en het groot aantal kerken en kapellen stelt de (wereldlijke) overheid zich vragen over de toekomst van al die kerkgebouwen en werkt de kerkelijke overheid aan structuren aangepast aan de nieuwe situatie. Het zijn twee verschillende problemen die uiteraard veel raakvlakken hebben. Het hoofdartikel van ons mei nummer van vorig jaar ging over de (her)bestemming van al die kerken en in augustus vroegen we ons af waar men naartoe wilde met de kerkelijke structuren en hoe ver men daarmee stond.

Concreet Omdat de verschillende parochies ooit tot de dekenij Hoogstraten behoorden zijn de parochies al voor een groot deel gewend aan een centraal beleid. Het grote verschil zal zijn dat men nog veel meer zal zoeken naar netwerken om de krachten te bundelen om, bijvoorbeeld, catechese en zoveel maar samen te organiseren. Zo is er bijvoorbeeld het project VIERDE ZONDAG. Op de vierde zondag van elke maand is er, op uitzondering van diensten in MeerselDreef, maar één vernieuwende of eigentijdse, jonge misviering. Die heeft plaats in de St.Willebrorduskerk in Rijkevorsel. Men koos voor die kerk omdat er een weekkapel is waar een nevendienst voor kinderen plaats zal vinden en men in de nabijgelegen pastorij voor kinderopvang kan zorgen. Het team heeft de taak om de autonome kernen te sturen. Van een samenvoegen van financiële middelen is lang geen sprake, al kan er op een bepaald moment wel solidariteit komen. We spreken dan wel van de parochies. Het financieel aspect van de kerkfabrieken is een gans ander verhaal. Dat zal wellicht wel ter sprake moeten komen bij het ‘kerkenplan’. De pastorale eenheid is een kerkelijke aangelegenheid, het kerkenplan meer een wereldlijke, ook al zouden er bij het opmaken van beide plannen geen grenzen mogen zijn. (fh)

Van stuurgroep naar team Waar we vroeger enkel spraken van parochies en daarna van federaties van parochies spreken we nu van ‘pastorale eenheden’. In ons geval van de pastorale eenheid Hoogstraten / Rijkevorsel. Om vorm te geven aan die pastorale eenheid is er eerst een ruime federatiegroep opgericht en vervolgens een stuurgroep, die vanuit een inventaris van alle christelijk geïnspireerde initiatieven, in de brede betekenis van het woord, vorm moest geven aan de aandachtspunten van de nieuw op te richten pastorale eenheid.

Het team dat het beleid van de pastorale eenheid Hoogstraten / Rijkevorsel moet uitstippelen bestaat uit v.l.n.r.: Luc Vinkx (liturgie), Greet Uydens (gemeenschapsopbouw), Dries de Bakker (catechese en verkondiging), Jan Leemans (diaconie), Ludo Van Gils (materieel en financieel beheer), Bart Rombouts (liturgie) en Jos Huybrechts (toegevoegd lid vanuit Meer DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 19


Ilse Oostvogels genomineerd voor de Jacques de Leeuw Prijs

“Ik wil het liefst met jongeren blijven werken “ Ilse Oostvogels uit Minderhout is leerkracht Engels en Nederlands aan het Klein Seminarie. Naast lesgeven heeft ze een grote passie voor theater. Sinds enkele jaren volgt ze dan ook een halftijdse opleiding tot docent/theatermaker in de Fontys Hogeschool voor Kunsten in Tilburg. Momenteel zit ze in haar laatste jaar en is ze genomineerd voor de Jacques de Leeuw Prijs, een jaarlijkse prijs die de twee meest beloftevolle studenten van deze school kunnen winnen. Na mijn studies bleef theater echter kriebelen. Na een jaar vooropleiding in Maastricht, ben ik dan aan de Fontys Hogeschool voor Kunsten in Tilburg een opleiding docent/theatermaker gestart. En blijkbaar met veel succes want we hebben vernomen dat je genomineerd bent voor de Jacques de Leeuw Prijs. Wat houdt dat juist in? Jaarlijks ontvangen twee studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) de Jacques de Leeuw Prijs: één student van een uitvoerende opleiding en één student van een docentenopleiding. Ik behoor tot de docentenopleiding.

Ilse Oostvogels (foto Rob ten Broek) Ilse, sommige mensen kennen je misschien als oud-leidster van KSJ Hoogstraten (nu KSA) of als leerkracht op het Klein Seminarie. Heb je daar je passie voor theater ontdekt? Ik ben van mijn 6 jaar tot mijn 23 jaar lid geweest van KSJ Hoogstraten, eerst als lid en daarna als leiding. Actief spelen en ravotten vond ik als kind enorm leuk. Als leidster genoot ik er enorm van om samen met de leiding ‘kind’ te zijn tussen de speelse Hoogstraatse jeugd. Voor hen spelletjes bedenken en mee de toneeltjes in elkaar knutselen, gaf enorm veel voldoening. Zelf genieten en laten genieten, heerlijk was dat. Toen kwam ik op een leeftijd dat ik een studierichting moest kiezen. Onder andere door de KSJ wist ik dat ik met jongeren wilde werken. Daar werd ik blij van, nog altijd trouwens. Al heel snel was het duidelijk dat ik een keuze moest maken tussen het theater of het onderwijs. In het vijfde middelbaar had ik een geweldige leraar Nederlands, Michel De Laet. Hij kon zo gepassioneerd lesgeven en zeker mede door hem groeide mijn liefde voor lesgeven en voor ‘Nederlands’. Na vele gesprekken met mijn ouders, koos ik uiteindelijk voor leerkracht en ik ging in Germaanse Talen studeren aan de KULeuven.

Een jury beslist wie de winnaar van de Jacques de Leeuw Prijs wordt. Zij komen kijken naar allerlei activiteiten die je in het kader van je opleiding doet: ze komen onder andere kijken naar enkele repetities van je afstudeerproject en volgen je tijdens workshops. Daarnaast moet je als genomineerde op 20 april een openbare presentatie geven waar je jezelf kort moet voorstellen. Je krijgt wel enige ondersteuning door extra lessen zoals presentatietraining en portfoliotraining. Je wordt beoordeeld op artistiek, visionair (wat is je visie op theater en waar zie je jezelf) en docerende kwaliteiten. Kan je iets winnen? Begin juli is de prijsuitreiking. Je kan een geldbedrag winnen. Het is de bedoeling om dat te gebruiken voor verdere studies of als investering in je beginnende carrière. Je volgt dus de opleiding docent/theatermaker. Wat houdt dat juist in? Momenteel geef ik deeltijds Nederlands en Engels in het Klein Seminarie. Voor mijn opleiding moet ik 2 dagen per week naar Tilburg. Het is een opleiding van 4 jaar en ik zit in mijn laatste jaar. Je wordt er opgeleid tot enerzijds een docent en anderzijds een theatermaker. Je kan hierin wel zelf je accenten leggen. Het eerste jaar is de opleiding nog heel breed. Je krijgt dan ook nog basistechnieken om te leren acteren. Zelf kunnen acteren is zeer belangrijk om te kunnen aanvoelen wat je kan vragen van acteurs. Daarnaast krijg je ook al korte maakpro-

20 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

jecten met bestaande teksten of teksten die jezelf schrijft. Je doet ook een kijkstage die ik bij het Gevolg in Turnhout heb gedaan. In het tweede en het derde jaar verdiep je je meer in het theater maken en het lesgeven van theater. Tijdens stages leer je deze vaardigheden verder ontwikkelen. In het derde jaar gaf ik workshops bij Wisper in Leuven aan studenten waar we vanuit een andere invalshoek theater gingen maken. In het derde jaar moesten we ook al een theaterstuk maken. Nu zit ik dus in mijn laatste jaar en krijgen we nog steeds vakken zoals didactiek van regie en spelproject. Maar het allerbelangrijkste is mijn afstudeervoorstelling. Vorig jaar heb je een theatervoorstelling gemaakt. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Eerst moet je een locatie zoeken waar je terecht kan. Door mijn kijkstage bij het Gevolg in Turnhout wilde ik heel graag mijn voorstelling daar geven. Het Gevolg richt zich ook specifiek tot kinder- en jeugdvoorstellingen en dat is een doelgroep waar ik graag voor werk. Na een gesprek met de directeur, Stefaan Perceval, was hij heel enthousiast. Ik heb toen Macbeth van Shakespeare bewerkt tot een jongerenvoorstelling voor 14+. Eerst heb ik audities gehouden en daar zijn dan 5 mensen uitgekomen waaronder enkele leerlingen van het Klein Seminarie. Vanwaar de keuze om Macbeth te doen? Door mijn opleiding Germaanse Talen hou ik heel erg van bestaande teksten en ook van een klassieke tekst zoals van Shakespeare. Ook al vinden veel mensen het elitair en is Macbeth al veel gespeeld, toch heb ik al heel lang het gevoel: ik wil iets met Macbeth doen. Het gaat in mijn ogen over iets waar jongeren en mensen in het algemeen mee bezig zijn. Voor mij persoonlijk gaat het over dromen die je hebt en hoe ver je daar voor wilt gaan. Daarnaast vind ik die vage grens wat echt is en wat fantasie is, heel boeiend. En wat voor mij ook heel belangrijk is, is die mooie taal waar ik van hou waarschijnlijk ook door mijn studie Germaanse. Ik vind het tof dat mooie, moeilijke taal bij de acteurs eruit komt alsof dat het vanzelfsprekend is .


WONEN Was je tevreden met het resultaat? Zeker en vast! Ik heb veel positieve reacties gekregen. We werden ook beloond met een selectie voor het landjuweel in Gent, een festival waar de beste amateursvoorstellingen van dat seizoen mogen komen spelen. We kregen daar ook nog workshops. Het was een hele leuke ervaring en de erkenning die je krijgt is uiteraard ook heel tof. Ik kan me voorstellen dat je veel zin had om je laatstejaarsvoorstelling uit te werken. Deze zal in mei weer in het Gevolg te zien zijn. Waar mogen we ons aan verwachten? Deze keer ga ik een boek bewerken namelijk ‘Je moet dansen op mijn graf’. Dat is een boek van Aidan Chambers. Ik heb met deze Britse auteur contact gehad en hem mijn plannen voorgelegd. Hij was heel enthousiast en hij gaat zeker komen kijken. Als afstudeervoorstelling wou ik dan ook sowieso zelf iets schrijven. Een theaterscript bewerken zoals Macbeth was me goed bevallen, dus ik vond dat ik – nu ik nog geholpen kan worden door allerlei docenten – een nog grotere uitdaging moest aangaan: een boek bewerken. En waarom dan juist dit boek? Vrijwel meteen was ik er intuïtief zeker van dat ‘Je moet dansen op mijn graf’ perfect was als basis voor een jongerenvoorstelling zoals ik ze graag maak en zie. Wat mij er vooral in aanspreekt, is dat het hoofdpersonage een jongere is die gefascineerd is door taal/literatuur en dat hij oprecht probeert om zo accuraat mogelijk te vatten hoe verliefd hij was. Daar herken ik mezelf heel hard in. Niet alleen taal en literatuur vind ik fascinerend, maar ook liefde tout court. Liefde is fantastisch, maar kan ook veel verdriet met zich meebrengen. Desalniettemin vind ik dat er in dergelijk verdriet ook een zekere schoonheid zit. Die schoonheid zie ik graag in het theater. Ik wil in mijn voorstelling dan ook een goede balans vinden, zodat het publiek met een licht hart buiten kan komen. De voorstelling gaat weer door in het Gevolg in Turnhout. Wilde je graag daar nog eens werken of hebben ze je gevraagd om terug te komen? Het is een combinatie van de twee. Het is een hele leuke plek om te werken door de toffe mensen en de vrijheid die ze je daar geven. Toch zijn er altijd mensen aan wie je raad kan vragen. En uiteraard zijn de middelen daar ideaal vb. er is een heel goede repetitiezaal. Dat is ideaal om als beginnend theatermaker te werken. Ik heb opnieuw audities georganiseerd en ik was deze keer specifiek op zoek naar jonge mensen, liefst die al een goede spelbasis hadden. En daar zijn 7 mensen uitgekomen waaronder 6 die al best veel ervaring hebben in theater. Daarnaast was ik ook op zoek naar een goede muzikant en dat is Ruud Oomen van Hoogstraten geworden. Hij heeft ook in de musical 1814 meegespeeld en

Macbeth (foto Nathalie Moors) heeft in mijn voorstelling nu ook een klein rolletje. Maar hij verzorgt vooral de muziek want het wordt een voorstelling met live muziek. Iets om naar uit te kijken dus. Kan je beschrijven welke stijl je hebt als theatermaker?

anders werden. De ene keer zag je er een kasteel in, de andere keer een festivalpodium, dan weer een feesttafel, enzovoort. Dat vind ik fantastisch, dat een sober decor een gigantische fantasiewereld kan oproepen. Wat is je ambitie naar de toekomst toe?

Als ik terugkijk op mijn opleiding tot docent theater, is er één duidelijke lijn te vinden in mijn regieconcepten: ik hou ervan om bestaande verhalen (uit de wereldliteratuur) die ik mooi vind – en vaak ken uit mijn vorige opleiding, Germaanse Talen – als uitgangspunt te gebruiken om mijn verhaal op het podium te zetten. Het liefst maak ik daarbij volop gebruik van intertekstualiteit door fragmenten uit andere literaire werken te gebruiken of in die stijl te schrijven. Bestaande verhalen analyseren en van daaruit beginnen schrijven vind ik fantastisch. Dat is mijn manier om theater te maken, mijn manier om mensen te raken. Ik hou heel veel van mooie taal en mooie teksten, maar ik hou er ook veel van dat een voorstelling heel energiek en dynamisch is. Ik vind het dus tof om tussen de gewonere tekstscenes ook mooie beelden te stoppen. Ik hou van abstracte decors met eenvoudige materialen, omdat je daarmee enorm hard de verbeelding van het publiek kan prikkelen. In ‘Macbeth’ gebruikte ik bijvoorbeeld vier witte podiumelementen, die door verschillende composities telkens iets

Dat vind ik heel spannend. Ik wil graag blijven lesgeven aan het Klein Seminarie en daarnaast wil ik vooral graag mooie producties maken en ook workshops geven. Ik wil wel het liefst met jongeren blijven werken, al sluit ik niet uit dat ik dat ooit met volwassenen ga doen. Ik blijf het heel leuk vinden om binding te houden met die jongeren. En het liefst van al zou ik dan wat het maken van voorstellingen betreft zowel met professionele als met amateurs werken. Beide hebben ze iets heel interessants. Je kan met beide heel andere dingen doen die me, elk op hun eigen manier, veel voldoening geven. Nog veel succes met je theaterstuk en we duimen uiteraard voor de Jacques de Leeuw Prijs. (evl)

Tickets zijn te verkrijgen via: jemoetdansenopmijngraf@gmail.com Prijs ticket: € 9 / -18 jaar en studenten € 7

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 21


STEDENBAND

Vluchten kan niet meer

Hoogstraten zoekt oplossingen Terwijl honderdduizenden vluchtelingen over gans de wereld samentroepen aan de grenzen van Europa is een nieuwe delegatie van Hoogstraten vertrokken naar Benin voor de verdere uitbouw van haar stedenband. Misschien een rare samenloop van omstandigheden maar juist deze samenwerking tussen twee gemeenten opent op termijn perspectieven voor een betere toekomst in dit West-Afrikaanse land en zorgt ook voor een win-win situatie. Hoogstraten is alvast begonnen met de ondersteuning van geboorteregistratie en digitalisering van de administratie. Een volgende stap is het zoeken naar een samenwerking en uitwisseling op gebied van technisch onderwijs. Vito Hoogstraten en de stad slaan hierbij de handen in elkaar. Vluchtelingen Duizenden vluchtelingen zitten geblokkeerd in Griekenland aan de grens met Macedonië terwijl duizenden in erbarmelijke omstandigheden vanuit de Franse kust reikhalzend uitkijken naar Engeland. Intussen dobberen honderden anderen in gammele bootjes hopeloos op de Middellandse Zee. Of het nu voor de oorlog en de terreur is, dan wel voor een uitzichtloos bestaan, de drang naar een betere toekomst en een menswaardig bestaan jaagt honderdduizenden mensen op de vlucht naar veiliger oorden en bij voorkeur naar het welvarende Westen. Maar de grenzen gaan één voor één onherroepelijk dicht en de menselijke wanhoop stapelt zich op in één grote doffe ellende. Velen vluchten voor geweld, oorlog en terreur, voor dictaturen en schendingen van de mensenrechten. Anderen verlaten hun dorp, hun land, hun familie uit overlevingsdrang of op zoek naar een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Wie kan het hen kwalijk nemen? Hoeveel duizenden families hebben indertijd Vlaanderen verlaten op zoek naar een betere toekomst in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Hoeveel honderdduizenden Ieren namen de boot voor dezelfde route richting een nieuwe toekomst? Het is een zaak van alle tijden, even vaak bekeken met argusogen als met blikken van begrip en solidariteit.

Machteloos Maar ook voor de westerse mens lijkt vluchten niet meer mogelijk, vluchten voor de aanblik van zoveel menselijke ellende. Talloze initiatieven zijn er het levende bewijs van. Hoewel het besef groeit dat de internationale politiek een ontzaglijke verantwoordelijkheid draagt en de wereldeconomie aan de basis ligt van veel onrechtvaardigheid en uitstoting zetten heel wat organisaties en bewegingen zich in om te redden wat te redden valt. Vrede en rechtvaardigheid, maar ook menswaardige levensomstandigheden zijn de sleutelwoorden voor een betere toekomst waarin vluchten niet meer hoeft. Hierbij kunnen kleinschalige initiatieven soms een wereld van

verschil maken en bijdragen aan een hoopvolle toekomst. En hierin kunnen zeker ook stedenbanden die de laatste jaren werden opgericht tussen gemeenten in België en gemeenten in het zuiden een belangrijke stap vormen.

Stedenband Sinds een aantal jaren wordt er vanuit verscheidene gemeenten gefocust op de vorming van een stedenband met een gemeente in het Zuiden. Via uitwisseling van ervaringen en praktische ondersteuning trachten lokale besturen hun bestuurlijke mogelijkheden en democratische instellingen te versterken en de openbare dienstverlening te verbeteren. Momenteel zijn er 4 Vlaamse en 5 Waalse gemeenten die een stedenband zijn aangegaan met een gemeente in Benin. Na een lange zoektocht met veel studie en voorbereidend werk sloot de stad Hoogstraten twee jaar geleden een stedenband af met de gemeente

22 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Za-Kpota in Benin. Een delegatie van Za-Kpota bracht een bezoek aan Hoogstraten en tekende op 31 maart 2014 in het stadhuis van Hoogstraten een samenwerkingsakkoord. Hoogstraten engageerde zich om vooral de geboorteregistratie mee op punt te stellen en te ondersteunen. Vele kinderen worden immers tot nu vaak niet geregistreerd met alle gevolgen van dien voor latere eigendoms- en erfenisrechten, maar ook voor verdere studies en beroepsmogelijkheden. Maar niet alleen de registratie, ook de opslag en verwerking liet veel te wensen over. Vandaar dat digitalisering van de bestaande gegevens en de registratie in de toekomst een belangrijke factor wordt. Vorig jaar werden tijdens een werkbezoek de contouren uitgetekend van de samenwerking op dit vlak en installeerde delegatielid Jan Leemans als vrijwilliger het draadloze netwerk en de noodzakelijke hard- en software in Za-Kpota. Ook werd er tijdens dit werkbezoek onderzocht welke samenwerking en uitwisseling van erva-


OOK DAT NOG

STEDENBAND ringen ook mogelijk zou zijn op gebied van landbouw en tuinbouw met bijhorende commercialisering, compostverwerking, composttoiletten, enz.

Nieuw bezoek Za-Kpota heeft sinds twee jaar een zeer kleine gemeentelijke technische school met enkel een afdeling Bouw en Metaal. Vanuit de directie werd op 2015 de vraag gesteld om ook op gebied van onderwijs een brug te slaan met Hoogstraten. Hoogstraten heeft immers een rijke ervaring op gebied van technisch onderwijs en zou heel wat kunnen bijdragen aan kennis en praktische expertise. Tijdens zijn bezoek aan Vito Hoogstraten in 26 november 2015 benadrukte directeur Padonou het belang van een degelijk technisch onderwijs en de voordelen van een nauwe samenwerking met een school zoals Vito. Een goede technische opleiding zou heel wat toekomstmogelijkheden en werkgelegenheid in de streek kunnen bieden, waardoor jongeren niet meer hun streek ontvluchten of slachtoffer worden van kinderhandel. Een scholenband tussen beide scholen zou zeker ook een win-win situatie kunnen opleveren. Vermits Benin en ook de gemeente Za-Kpota erg afhankelijk zijn van landbouwproductie zou een landbouwafdeling in deze school geen overbodige luxe zijn. Omdat zowel Hoogstraten als Vito niet ondoordacht in een dergelijk project willen stappen vergezellen momenteel drie leerkrachten van Vito de delegatie om ter plekke de mogelijkheden van een samenwerking bussen beide scholen te onderzoeken en eventueel te concretiseren.

Dagboek De Hoogstraatse Maand volgt dit initiatief op de voet en zal in het volgend nummer uitgebreid verslag uitbrengen van dit bezoek. Intussen kan je het relaas van de ervaringen – voor zo ver er internet verbinding is - dagelijks lezen in de blog van Stedenband Hoogstraten via http://stedenbandhoogstraten. blogspot.com (jh)

Het register van de burgerlijke stand

Tuinmeubelen in de Kringwinkel MEER - Vanaf woensdag 13 april begint de zon er stilletjesaan weer door te komen, want jawel, de zomer komt eraan! Daarom kijk je best al eens voor tuinmeubelen. Waar ga je anders op zitten terwijl je van het zonnetje en een fris drankje geniet? Kom dus zeker eens af om te snuisteren tussen ons groot aanbod aan tuinmeubelen in de Kringwinkel WEB, Meerseweg 135 B van 10 tot 17.30 uur (fh)

Woensdag 17 februari - Bij enkele handelaars in Turnhout en Hoogstraten zijn nagemaakte briefjes van 50 euro aangeboden. Een van de slachtoffers was Patrick Melis van Standaard Boekhandel. Bij bloemenwinkel Cosa Fiori op de Vrijheid had het duo minder geluk. Uitbaatster Annick voelde dat het biljet niet echt was. De daders waren van Noord-Afrikaanse origine en spraken perfect Nederlands. Donderdag 18 febr. - De politie Noorderkempen heeft in de nacht 19 februari alcoholcontroles uitgevoerd op het Gemeenteplein in Meerle, in Merksplas en op de Loenhoutseweg. In totaal waren van de 112 gecontroleerde bestuurders zes personen onder invloed van alcohol en één bestuurder onder invloed van verdovende middelen. Zaterdag 22 febr.- De bestuurster van een auto verloor ‘s nachts de controle over het stuur van haar wagen op de Sint-Lenaartseweg ter hoogte van het tankstation Ketta. De wagen kwam tegen een verlichtingspaal terecht. De bestuurster en een passagier kwamen er met de schrik vanaf. Woensdag 24 febr. - Dieven hebben 's avonds ingebroken in het VTI Spijker. Ze trapten de deur van het secretariaat in. De brandkast werd opengebroken en stond nog open maar de inhoud was niet verdwenen. Vermoedelijk zijn de daders betrapt en moesten ze vluchten. Rechtbank Antwerpen – In de zaak van de moord op Staf Rosiers heeft de jury na een beraadslaging van zeven uren op bijna alle schuldvragen 'ja' geantwoord. Johan Arnoets wordt vrijgesproken voor de diefstal van Stafs geld. Maar voor alle andere tenlasteleggingen zijn de vijf beklaagden schuldig bevonden. Voor Kurt Eekels betekent dat schuldig aan moord, diefstal en het beramen van de moord. Johan Arnoets is veroordeeld voor moord, diefstal en het beramen van de moord. Tante Janny is schuldig aan de moord, de diefstal en het beramen van de moord. De twee overige beklaagden - Pieter Mertens en Benjamin Verheijen zijn naast de diefstal ook mee schuldig bevonden aan het beramen van de moord. Net als bij de schuldvraag had de jury ook meerdere uren nodig om tot een beslissing te komen over de strafmaat. Het verdict: 22 jaar voor Kurt Eekels (25), 7 jaar voor Janny Eekels (47), 12 jaar voor Johan Arnoets (45), 18 maanden voor Pieter Mertens (31) en 4 jaar voor Benjamin Verheijen (46). Aanzienlijk lichtere straffen dan het Openbaar Ministerie gevorderd had. De jury hield rekening met de verzachtende omstandigheden. Het lichaam van Staf Rosiers werd nooit teruggevonden. Vrijdag 4 maart - Op de Meerleseweg ging kort voor middernacht een auto over de kop tijdens een achtervolging door de politie. De bestuurder van de cabrio reed ermee ondanks een rijverbod. In een poging aan de politie te ontsnappen, had de vluchtende bestuurder vlak voor Meerledorp een voertuig willen voorbijsteken. In de auto uit de tegenovergestelde richting zaten vier inzittenden, onder wie twee kinderen. Ook zij raakten lichtgewond. Vier auto's raakten uiteindelijk beschadigd bij het spectaculaire ongeval. Maandag 7 maart- Bij de politie is een melding binnengelopen van een beschoten kat. Het diertje werd in het weekend binnengebracht bij dierenartsenpraktijk De Vrijheid. De politiezone Noorderkempen start met een buurtonderzoek in de omgeving van de Postweg en de Gelmelstraat in Hoogstraten. Vrijdag 18 maart - In Minderhout is de 47-jarige dame M.S. uit Minderhout zwaargewond geraakt. Haar wagen van één week oud is in Minderhoutdorp gecrasht tegen een boom en is total loss. De vrouw reed rond 12.40 uur in de richting van Meer toen haar wagen uitweek naar de overkant van de baan en crashte. De boom is afgebroken. M.S. raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. (lvr)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 23


24 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


DEZE MAAND

Bedankt Bart

LEZERS SCHRIJVEN Waarde lezer, Elders in dit blad verneem je dat Maité Desmedt (dochter van Toon Desmedt) verkozen en gelauwerd werd als sporttiener 2015 en Nele Revyn ( dochter van An Desmedt) verkozen en gelauwerd werd als sportvrouw 2015. Nele behaalde haar prestaties met het paard " Ceasar van Desta " gekweekt in de stal van Fons Desmedt. Maité behaalde haar prestaties met haar pony " Mini" opgeleerd in de stal van Toon Desmedt. Het spreekt vanzelf dat wij bijzonder fier zijn als opa & oma van de sportvrouw èn de sporttiener van het jaar. We glunderen en zijn ontroerd.

Fons & Els Desmedt-Verheyen

Hockey initiatie

U kent Bart Van Deun niet. Wij des te beter. Bart werkte tot woensdag 9 maart 2016 bij drukkerij de Jong in Baarle-Nassau. Hij verzorgde meer dan 30 jaar de opmaak van ons blad. En het was even lang aangenaam samenwerken. Hij zag ons blad zowel inhoudelijk als vormelijk verbeteren, en dat laatste hebben we aan Bart te danken. Geniet van je pensioen Bart en tot ziens. (fh)

Bedrijventriatlon

HOOGSTRATEN - Nu er in Hoogstraten een kunstgrasveld is achter de Zevensprong, kan er hier ook hockey beoefend worden. Wil je kennismaken met deze populaire sport? Dat kan op vrijdag 8 april om 13.30 uur . Na de Paasvakantie worden er ook een lessenreeksen opgestart in samenwerking met de Vlaamse Hockey Liga. Vanaf woensdag 13 april, tien lessen voor -12 jarigen telkensvanaf 18 uur. Voor de + 12 jarigen om 19 uur. (fh)

Een bedrijf runnen en triatlon hebben veel gemeen. Talent is belangrijk, maar voldoende karakter hebben om door te zetten nog belangrijker. Ook voor beide geldt dat je niet alleen goed moet zijn op slechts één onderdeel. Daarom breidt Meetria zijn jaarlijkse wedstrijd uit met een bedrijventriatlon. Op 5 juni 2016 kan een ploeg namens uw bedrijf meedoen met een 1/8ste triatlon in Meer in en rond de Mosten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgaande folder of kunt u met ons contact opnemen. Inschrijven kan via wedstrijdinschrijving@meetria.be Wij hopen u aan de start te zien op 5 juni en misschien is uw onderneming wel de eerste winnaar van deze bedrijventriatlon. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 25


26 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Portretfotografie tijdens de Groote Oorlog

Maurice | Fritz | Alfons HOOGSTRATEN - Ooit al in de ogen gekeken van onze jongens die naar het front trokken? Al blikken gewisseld met de strenge Duitse bezetter? Enig idee hoe een soldaat van de Duitse Landsturm eruit zag? Nee? Kom dan zeker naar de unieke tentoonstelling over portretfotografie tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Stedelijk Museum! Fotografie was belangrijk tijdens de Groote Oorlog, zowel voor de Duitse bezetter als voor de plaatselijke bevolking. De Duitse militair was lang van zijn heimat en gezin weg. Hier in Hoogstraten lieten ze zich fotograferen en stuurden deze foto als postkaart op naar familie of vrienden in Duitsland. Naast brieven was het voor hen vaak de enige communicatiemogelijkheid. Sommige Duitse soldaten lieten zich in een studio fotograferen, maar nog vaker in hun dagdagelijkse omgeving. Zo zien we Villa De Ruyter (hun garnizoensplaats), de dodendraad, het Casino in Wortel-Kolonie of andere plaatsen passeren. Het was ongetwijfeld een troost voor de familie om een foto en een bericht van hun soldaat te ontvangen. Hetzelfde gold voor de plaatselijke bevolking. Hun zonen waren voor vele jaren weg naar het front of in krijgsgevangenschap. Via smokkel werden brieven en foto’s gebracht. Soms werden de foto’s genomen bij indiensttreding, soms ook als ze al aan het front zaten. Op een moment dat fotografie nog niet zo algemeen was als nu, was het voor de ouders vaak de enige foto die ze van hun gesneuvelde zoon hadden. Het leven stond tijdens de Duitse bezetting echter niet stil. Er werden nog foto’s getrokken, maar vaak wel met een link naar de oorlog. Op klasfoto’s zien we kinderen met een Amerikaanse vlag die hun dank betuigen voor de voedselhulp die de Amerikanen bezorgden. De tentoonstelling loopt van zaterdag 26 maart tot en met zondag 19 juni 2016 in het Stedelijk Museum Hoogstraten Het museum is geopend van woensdag tot en met zondag, telkens van 14.00u tot 17.00u. Meer info: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten, 03 340 19 80, museum@hoogstraten.be.(pvd/fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 27


DEZE MAAND

Opening toeristisch seizoen

Welkom in Hoogstraten! Zondag 24 april wordt het nieuwe toeristische seizoen in Hoogstraten feestelijk geopend. Traditiegetrouw gaat de opening gepaard met de Hoogstraatse specialiteitenmarkt en de 'opendeurdag' van Toerisme Hoogstraten. Ook dit jaar worden opnieuw alle registers opengetrokken. Samen met verschillende Hoogstraatse verenigingen pakt Toerisme Hoogstraten uit met een totaalspektakel: nog meer activiteiten, nog meer te zien en nog meer animatie. Kortom, nog meer redenen om niet thuis te blijven! Méér dan welkom tussen 10 en 17 uur. Hoogstraatse specialiteitenmarkt Verschillende Hoogstraatse producenten presenteren hun ambachtelijke producten en naar goede gewoonte mag er ook geproefd worden. Kuier op uw gemak langs de verschillende kraampjes en laat u verrassen door het uitgebreide aanbod van Hoogstraatse producten.

Kunsten- & ambachtenmarkt op het begijnhof Naar aanleiding van de week van de amateurkunsten wordt op het begijnhof een kunsten- & ambachtenmarkt opgezet. De Hoogstraatse cultuurdienst biedt hiermee een platform aan allerhande kunstvormen. En dit mag u ruim interpreteren. Er zijn demonstraties tekenen, juwelen maken, boekbinden, beeldhouwen, … Nog niet overtuigd? Er is eveneens ruimte voor muziek, theater en podiumkunsten. Ongeacht wat u zoekt, u vindt het ongetwijfeld op ‘den blijk’.

Selfiewedstrijd #welkominhoogstraten Hoe meer selfies, hoe meer vreugd! Toerisme Hoogstraten daagt iedereen uit om een selfie te nemen op één van de locaties. Post uw selfie op de facebookpagina van Toerisme Hoogstraten met de vermelding #welkominhoogstraten. De leukste foto’s worden in het infoblad gepubliceerd.

Smoutebollen aan de Laermolen Ondertussen berucht in Hoogstraten en omstreken: de artisanale smoutebollen van de Laermolen. Gebakken in eigen geslagen smout, aan de man gebracht met poedersuiker én een dikke laag enthousiasme. Vanuit het centrum kunt u er met de gratis huifkar naartoe. Ook de Salm Salm-molen ontvangt u graag voor een bezoek. Welkom tussen 10 en 18 uur.

Torenbeklimming Sint-Katharinatoren Eindelijk! U kan weer naar boven! Nadat de broedende slechtvalken enkele jaren de toren-

beklimming verhinderden, kan dit jaar de SintKatharinatoren opnieuw beklommen worden. Niet omdat er dit jaar geen nest slechtvalkjongen wordt verwacht, maar omdat de broedkast hoger in de toren werd gehangen. Op deze manier vormen enthousiaste bezoekers geen bedreiging voor de toekomstige ouders en kunt u Hoogstraten opnieuw vanuit de hoogte bewonderen. Een unieke ervaring…

Kinderpret Een kleurrijke dag, verdient een extra tintje. Laat uw artistieke talenten de vrije loop: een aardbei hoeft vandaag niet rood te zijn en de Sint-Katharinakerk krijgt een blauwe kleur . Of bolletjes… Hoe gekker, hoe liever! Kleurpotloden in de aanslag en misschien wint u nog een leuke prijs. Meer zin in een speurtocht? Geen probleem: speciaal voor kinderen is er een korte zoektocht. Ideaal voor het hele gezin.

Opgelet! Pas Geverfd! Staatsgeheim is misschien een tikje overdreven, maar het is er toch niet ver af. Het enige dat u voorlopig mag weten, is dat

28 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Theater Pas Geverfd aanwezig zal zijn. En niet alleen…

Hexakosioihexekontahexafobie? Als u wil weten wat dit betekent, kunt u één van de gratis gidsbeurten in de Sint-Katharinakerk bijwonen. Om 14 uur of 15.30 uur neemt een Hoogstraatse stadsgids u mee voor een wel heel aparte rondleiding die de kerk belicht vanuit een ongewone invalshoek.

Fietsen rond kapelletjes De Sint-Katharinakerk is één van de geselecteerde kerken van het Bisdom Antwerpen in het ‘Buitengewoon jubeljaar van de barmhartigheid’. Hierdoor staan er gedurende het hele jaar door verschillende activiteiten geprogrammeerd. De aftrap van dit jubeljaar wordt op zondag 24 april gegeven met een mooie fietstocht rond Hoogstraatse kapelletjes. Kapelletjes die u misschien al vaak passeerde, maar nog nooit bij stilstond. Laat u verrassen… Meer info? Toerisme Hoogstraten, 03 340 19 55 toerisme@hoogstraten.be www.hoogstraten.be (fh)


DEZE MAAND

Erfgoeddag met als thema Rituelen HOOGSTRATEN – Het stadsbestuur neemt traditiegetrouw ook dit jaar deel aan de Erfgoeddag. En, net zoals de laatste jaren, valt ook dit jaar Erfgoeddag samen met de opening van het toeristisch seizoen op zondag 24 april en de Molendag. Naast de tentoonstelling in het Stedelijk museum, staan volgende zaken op het programma. Theater act rond rituelen

Kennen tieners van vandaag de oude rituelen nog? Wat als we hun verbeelding zouden prikkelen door te vertellen over oude gebruiken zoals het ‘suikerbonen gooien’ of ‘het steendragen’? De jongeren uit de Drama- en Woordgroep (12-16 jaar) van de Academie voor Muziek en Woord lieten zich inspireren door oude volksgebruiken en zullen u op Erfgoeddag in een eigen voorstelling en op een eigentijdse en originele manier kennis laten maken met hun interpretatie van oude rituelen. Zij spelen om 14 uur en 15.30 uur op locatie in de omgeving Begijnhof en de Sint-Katharinakerk.

Rituelen van geboorte tot dood Ontdek welke erfgoedschatten verborgen zitten in onze kerk- en parochiearchieven! Heel wat objecten werden nog nooit eerder aan het publiek getoond. Voorwerpen en documenten tonen je welke rituelen in het verleden gangbaar

waren van geboorte tot dood. Wandel door de Sint-Katharinakerk en ontdek allerlei verborgen rituelen! De tentoonstelling van de Heilig Bloedstichting is geopend van 13 uur tot 17 uur.

Lachen naar het vogeltje Gekoppeld aan de tentoonstelling 'Maurice | Fritz | Alfons' in het Stedelijk Museum Hoogstraten kan je genieten van een demonstratie van allerlei oude fototoestellen. Doorheen de tijd maakt de fotografie een spectaculaire evolutie mee. Een specialist geeft je graag meer tekst en uitleg over de werking van deze oude toestellen. De demonstratie heeft plaats ter hoogte van het Stedelijk Museum van 14 uur tot 17 uur.

Een vergeten ritueel : het telegram Bij belangrijke levensgebeurtenissen kunnen we ons niet meer voorstellen dat men vroeger niet onmiddellijk zijn blije of droeve nieuws kon delen met de wereld. Voor de komst van telefonie, internet, instagram en facebook was het niet zo evident om op een snelle manier te communiceren. De enige manier bestond uit het sturen van een telegram, opgesteld in morsecodes. Bij de zendamateurs Noorderkempen kun je ervaren hoe het is om een telegram te verzenden. Aan de Sint-Katharinakerk en aan het begijnhof staat een telegrafiepost opgesteld. Verstuur je telegram aan de kerk en ga het ophalen aan het begijnhof, of omgekeerd! Kinderen kunnen op Erfgoeddag hun eigen morsesleutel knutselen om er thuis verder mee te oefenen. Telegraferen kan van 10 uur tot 17 uur. Meer info | museum@hoogstraten.be | 03 340 19 80. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 29


DEZE MAAND

Proefcentrum Hoogstraten start warmtekrachtkoppeling MEERLE – Ter gelegenheid van de viering eindeloopbaan van directeur Ward Baets op vrijdag 4 maart was er ook de officiële ingebruikstelling van de warmtekrachtkoppeling in het proefcentrum. Met deze WKK-installatie, voor de opwekking van warmte en elektriciteit, wil men de energieproblematiek onder controle houden. De ingebruikname van deze installatie is het sluitstuk van een investeringstraject van vier jaar. De nieuwe onderzoekinfrastructuur van het Proefcentrum Hoogstraten is nu volledig aangepast aan de normen van vandaag en de wensen voor morgen. Directeur Ward Baets is meer dan 30 jaar actief geweest op het Proefcentrum Hoogstraten. Bij het einde van deze loopbaan en de aanstelling van de nieuwe directeur Tom Van Delm horen een aantal gelegenheidstoespraken. Gaston Opdekamp sprak als Afgevaardigd Beheerder Proefcentrum Hoogstraten, Ward Baets als afscheidnemend directeur en Tom Van Delm als toekomstig directeur. Tot slot sprak Patricia De Clerq, adjunct-kabinetschef landbouw van het kabinet Schauvliege. Natuurlijk waren er ook mooie geschenken voor de directeur die met pensioen gaat en bloemen voor de dames van de huidige en toekomstige directeur. Na de inhuldiging van de warmtekrachtkoppeling was er tijd voor een rondleiding in het proefcentrum. (js)

Bij een officiële ingebruikstelling moet er natuurlijk ook een lint geknipt worden. Op de foto van links naar rechts: André Verschueren, voorzitter Proefcentrum Hoogstraten en aardbeiteler, Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de Provincie Antwerpen, Gaston Opdekamp, afgevaardigd bestuurder Proefcentrum Hoogstraten, Ward Baets, afscheidnemend directeur, Tinne Rombouts, burgemeester van Hoogstraten, Patricia De Clerq, adjunctkabinetschef landbouw en Tom Van Delm, toekomstig directeur Proefcentrum Hoogstraten.

Kinderen kopen kunst bij IKO HOOGSTRATEN - Wat hangt er thuis aan de muur? Juist: wat ma en pa gekozen hebben . En wat heeft dat gekost ? Juist : soms heel wat centjes. En wat vonden ze daar in IKO van? Juist : niet juist! Daarom mochten kinderen tijdens de IKO-opendeurdag op 20 februari geheel op eigen houtje, dus zonder bemoeienis van ma of pa, hun eigen kunstwerkje kopen. Voor slechts 5 euro en de opbrengst ging integraal naar het goede doel. IKO-cursisten, -leerkrachten, oud-leerkrachten en sympathisanten schonken gratis hun kunstwerk. Nadat pa of ma 5 euro aan de balie had neergeteld konden de kinderen door een uitgezaagd profiel op kinderhoogte en onder begeleiding van plechtige, met witte handschoenen uitgedoste hostessen hun keuze maken. Dat was meestal snel gefikst waarna men een akte van echtheid én uiteraard het kunstwerk ingepakt overhandigd kreeg. Aan de stichting „ Art for all” overhandigde Luc Dockx terecht fier 650 euro. „Art for all” schildert

en knutselt over de hele wereld met kinderen die getroffen zijn door oorlog , armoede , ziekte of vormen van geweld. Ze brengen zo wat afleiding en vreugde in hun vaak uitzichtloze bestaan.

30 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Op de IKO-website (www.iko-dekunstacademie. be) vind je onder de rubriek „50 jaar IKO” een leuk filmpje over deze namiddag. (sjah)


DEZE MAAND

HOME OF QUALITY

Seizoensopening Coöperatie Hoogstraten cv

HOOGSTRATEN – Woensdag 9 maart was het moment voor de officiële aftrap van het nieuwe seizoen in de veiling. Het was ook een feestelijke gelegenheid om de nieuwe naam en huisstijl extra in de kijker te zetten. Meer dan ooit wil de coöperatie een kwaliteitsreferentie zijn, the home of quality, en een expert in groenten en fruit. Het nieuwe logo moet het merk Hoogstraten tonen als een betrouwbare partner binnen de sector. Samen met het nieuwe logo is ook de naam ‘Veiling Hoogstraten’ veranderd in Coöperatie Hoogstraten cv. Het opvoeren van ‘coöperatie’ in de naamgeving moet verwijzen naar een duidelijke strategie die gericht is op een bundeling van het aanbod, maar met ruimte voor individueel ondernemerschap. Hiermee wil men het belang aantonen van de onderlinge samenwerking. Naast aardbeien verhandelt Coöperatie Hoogstraten cv vooral tomaat, paprika en komkommer. Maar er is ook al een begin gemaakt voor nieuwe producten zoals verschillende soorten bessen en kersen. Vorig jaar realiseerde de coöperatie een productomzet van 220 miljoen euro en een zakencijfer van 267 miljoen euro. Weeral een absoluut record.

Tien Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten zorgen voor een kleurrijk decor voor v.l.n.r. Ine Tassignon (Rode Kruis), Gaston Opdekamp (directeur Coöperatie Hoogstraten cv) en Gaëlle Devos (Delhaize).

Goede gewoonte Naar jaarlijkse traditie werd een kist aardbeien (4 kg) geveild voor het goede doel. De kist werd gekocht door Delhaize aan de prijs van 500 euro per 500 gram, m.a.w. voor 4.000 euro. Door de inbreng van Coöperatie Hoogstraten cv werd, in naam van de telers, deze opbrengst verdubbeld. Het bedrag van 8.000 euro werd overhandigd aan Ine Tassignon, afgevaardigde van het Rode Kruis. Dit is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnenen buitenland en actief is op het vlak van ram-

penbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening. De mensen van het Rode Kruis waren zeer dankbaar voor deze gulle gift. De opbrengst wordt gebruikt om nog beter te kunnen helpen. Gaëlle Devos (Category Manager Fruit & Vegetables) van Delhaize was eveneens verheugd met de aankoop van deze aardbeien. “Wij zijn blij deze aardbeien te kunnen kopen en zo mee het startschot te geven van het Belgische aardbeiseizoen. Met deze aankoop willen we het belang van lokale productie onderstrepen. Het is onze filosofie om zoveel mogelijk Belgische producten aan te bieden. We zetten volop in op partnerships met lokale producenten. Dat we hiermee ook nog ons steentje kunnen bijdragen aan een nationaal goed doel is mooi meegenomen.” (js)

Uit het Lokaal dienstencentrum Stede Akkers

Schilderijen Harry Van Vree Naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten loopt er in het dienstencentrum van 5 april tot 2 mei een tentoonstelling met schilderijen van Harry Van Vree uit Meerle. Harry tekende in zijn jonge jaren met potlood en houtskool. Ook tijdens zijn professionele loopbaan was hij bezig met het exposeren en beheren van kunstwerken voor zijn werkgever. Bij het naderen van zijn pensioen pakte Harry het "zelf" schilderen weer op. Momenteel schildert hij realistische werken met een knipoog.

Valpreventie dinsdag 19 april 13u30-15u00 Eén op drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. En zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen. Gelukkig kan je de kans op vallen zelf verkleinen door actief te zijn. Hoe sneller je daarmee begint, hoe beter.

Risico voorkomen De kans dat je als oudere op de spoedgevallendienst belandt omwille van een valpartij is tien maal groter dan als gevolg van een verkeersongeval. Een valpartij kan gewoon al veroorzaakt worden door het dragen van verkeerde schoenen. Na een valpartij loop je meer risico om te worden opgenomen in een ziekenhuis of woonzorgcentrum. Daarom is het raadzaam om je huisarts te raadplegen na een val, bij aanhoudende duizeligheid en bij loop- en/of evenwichtsproblemen

Training 'met vallen en opstaan' De kinesisten van het woonzorgcentrum Stede Akkers zijn opgeleid om mensen te trainen in het voorkomen van een val. Tijdens de Week van de Valpreventie geven ze in het dienstencentrum een extra workshop voor thuiswonende ouderen op dinsdag 19 april van 13u30 tot 15u00. Wie deze training volgt, verlaagt de kans op een valincident aanzienlijk. Na afloop is er nog koffie of thee. Er kunnen zich 15 personen inschrijven (2 euro). (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 31


DEZE MAAND

Nieuws uit de Bib Guy Didelez op bezoek Een schrijver live ontmoeten blijft voor heel veel kinderen een onvergetelijke ervaring. Maar liefst 218 leerlingen van het 5de leerjaar krijgen de kans om op maandag 18 april een lezing van Guy Didelez bij te wonen. Deze schrijver en geboren verteller weet al jaren op een heel eigen, gedreven en vaak ook humoristische manier kinderen te boeien. Een unieke gelegenheid voor de Hoogstraatse leerlingen.

Cursus kunst voor beginners Tijdens deze cursus benadert en ontdekt u kunst vanuit verschillende invalshoeken. Beeldend kunstenaar Toon Saerens leert u naar kunst kijken. Het meegeven van een context of historisch kader dient enkel om het artistieke beter te kunnen ‘zien’, niet als doel op zichzelf. Tijdens de cursus is er ruimte voor interactie. Uiteindelijk bent u zelf in staat om het waardevolle in kunstwerken te zien en zal u op uw eigen manier zelf kunst willen ontdekken. Cursus in 5 lessen op woensdag 20 en 27 april en 4, 11 en 18 mei om 20.00 uur. Deelname 25 euro. Vooraf inschrijven verplicht via hoogstraten@bibliotheek.be of aan de bibbalie.

Voorstelling Academie “Hoogstratopolis” Stef Adams, Lena Melis, Anke Peeters, Gianni Rijff, Floor Serrien, Marieke Sysmans, Lucas Van Dyck en Annelies Vermeiren tonen je een mogelijke toekomst voor Hoogstraten. Aan de kerk wordt een ondergrondse rotonde aangelegd, maar wat gebeurt er boven? Twee projectontwikkelaars gaan in discussie. Op het einde van de voorstelling beslist het publiek mee over het uitzicht van Hoogstraten. Voorstellingen op zaterdag 16 april om 13.30 uur en op zaterdag 23 april om 13.30 en 16.00 uur. Gratis. Vooraf inschrijven verplicht via hoogstraten@bibliotheek.be of aan de bibbalie. Doelgroep kinderen van 9 tot 12 jaar. Bij kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht.

Kaartgroep Noorderkempen Uitslagen 2015-2016 14 verenigingen uit de omliggende gemeenten organiseerden weerom het kaartspel ‘rikken en jokken’. Het kaarttornooi verliep ook dit jaar weer in een zeer goede sfeer, waarvoor dank vanuit de verenigingen. Tijdens de 14 speeldagen kwamen er 205 verschillende kaarters spelen waaronder 119 rikkers en 86 jokkers. In totaal speelden er tijdens deze dagen 720 rikkers of gemiddeld 51 per speeldag en 500 jokkers of gemiddeld 42 per speeldag.

UITSLAGEN RIKKEN

Kinderen vinden het fantastisch als er voorgelezen wordt. Zij gaan helemaal mee in het verhaal, amuseren zich en leren bovendien bij. Doordat er wordt voorgelezen, vergroten de kinderen hun woordenschat, worden ze taalvaardiger en worden ze aangespoord om zelf te lezen. Daarom heeft BiB Hoogstraten zelfs een heel team vrijwillige voorlezers. Elke zaterdag kan je tussen 10 en 12 uur in de hoofdbibliotheek naar hun verhalen komen luisteren. Sinds dit jaar organiseert de BiB ook 1 woensdag per maand een voorleessessie, telkens van 14 tot 15 uur. De data voor de komende maanden zijn 27 april, 25 mei en 22 juni.

1 Langers Werner........................... 4113 Brecht 2 LambrechtsGuido....................... 3984 Rijkevorsel 3 Boeren Louis............................... 3980 Minderhout 4 VanDenLangenbergJos............... 3956 Rijkevorsel 5 Adriaensen Paul.......................... 3955 Hoogstraten 6 Declerck Leo............................... 3955 Brecht 7 Van Den Auweland Mark........... 3947 Hoogstraten 8 Sterkens Els................................ 3947 Hoogstraten 9 Dockx Jos................................... 3937 Hoogstraten 10 Verbunt Frans.............................. 3929 Hoogstraten 11 Hendrickx Adrienne.................... 3901 Vlimmeren 12 Goetschalckx Francine............... 3896 Meer 13 Van Opstal Frans......................... 3896 Wortel 14 Jacobs Pieter............................... 3894 Rijkevorsel 15 Snels Paul................................... 3886 Turnhout 16 Vermeiren René.......................... 3883 Hoogstraten 17 Bosse Petra................................. 3862 Minderhout 18 Krynen Mary............................... 3844 Meerle 19 Boeren Harry.............................. 3843 Meerle 20 Van Aelst Wim............................ 3831 Rijkevorsel

Terugblik

JOKKEN

De BiB, de ideale plaats voor ontmoeting en vorming. De Boekenbabbel is daar een mooi voorbeeld van. De 2 leesgroepen zijn aan een nieuw leesjaar begonnen, met respectievelijk het debuut van Atticus Lish “Ter voorbereiding op het volgende leven” over een Chinese migrante in New York en de Napolitaanse roman “De geniale vriendin: kinderjaren, puberteit” van Elena Ferrante. Joke Hermsen gaf een inspirerende lezing over een hernieuwde kijk op tijd, creativiteit en zelfreflectie. De deelnemers zullen zeker meer aandacht hebben voor de Kairotische tijd en verstandiger omgaan met hun schermtijd. De kinderen van het tweede leerjaar gingen samen met Gert Boeckx op zoek naar een geschikte woonplaats, weg van de stad. Maar nergens bleek een rustig plekje te zijn, zelfs niet op een zwevend eiland.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Voorleesuurtje in de bib

32 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Kenis Diane................................ 1924 Brecht Sterkens Louis............................ 1957 Rijkevorsel Femen Jos................................... 1966 Rijkevorsel Sysmans Louis............................ 2007 Rijkevorsel Marynissen René........................ 2041 Rijkevorsel Smouts René............................... 2065 Hoogstraten Goris Luc.................................... 2073 Wortel Van OttenWilly........................... 2081 Minderhout Kenis Eddy................................. 2089 Wortel Laurijssen Karel.......................... 2100 Rijkevorsel De Groot May............................. 2104 Hoogstraten Hermans Frans............................ 2106 Rijkevorsel Eelen Staf.................................... 2108 Rijkevorsel


DEZE MAAND

Orgel- en beiaardfestival 2016 HOOGSTRATEN - U heeft ze wellicht al opgemerkt in winkels, en andere publieke plaatsen in Hoogstraten en omgeving: stijlvolle displays met daarin gratis brochures van het Orgel- en Beiaard Festival 2016. Mixtuur is een van de drijvende krachten achter dit regionaal initiatief, in samenwerking met de Hoogstraatse beiaardvrienden en vzw Octave van Turnhout. Samen komen zij naar buiten als regionaal orgelcentrum Kempen, kortweg ROCK, een overkoepelende vereniging die in oprichting is. Wat vorig jaar al een hele krachttoer was, werd dit jaar zowaar nog overtroffen. Voor ons ligt een handzame A6-brochure van 72 bladzijden, met daarin een indrukwekkend programmajaaroverzicht van orgel- en beiaardconcerten in de Kempen. Niet minder dan 7 dorpen en steden in de Kempen hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. Dit is een uniek en baanbrekend initiatief. Het boekje is prachtig uitgegeven en zeer overzichtelijk. Je vindt er internationale toppers naast toptalent van eigen bodem, klassieke orgelconcerten naast cross-over projecten met stomme film en muzikale clowns. Ook de koorliefhebbers komen aan hun trekken. Ondertussen werd het Kempisch programma al op gang getrokken

door een schitterende uitvoering van de Johannespassie van Bach in Turnhout en Hoogstraten met meer dan 120 uitvoerders. Ook het programmatie van de beiaardconcerten heeft in onze stad weer zomerse luisteravonden rondom de Sint-Katharina in petto. Dit jaar zijn de stille luisterplaatsen aangeduid, een pluspunt voor de echte beiaardliefhebber. Wie meer van de zomerse ambiance houdt, vindt tijdens de torenconcerten natuurlijk altijd een plaatsje op een van de vele Hoogstraatse horecaterrassen. Het volledige programma is behoorlijk indrukwekkend met niet minder dan 57 evenementen. Zij zijn vooraan in de brochure opgelijst, zodat u in één oogopslag uw weg vindt in het jaarprogramma. Het geheel is zeer laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen: 2/3 van het programma is zelfs volledig gratis! Voor de rest van de concerten gelden bovendien zeer democratische ticketprijzen vanaf 5 en 10 euro, met een speciaal jongerentarief van 1 euro. Ook het gebruik van de inkomtickets is bijzonder. Wie een toegangskaart koopt in Hoogstraten of Turnhout kan daarmee terecht in beide steden voor een van de vele concerten die op de keerzijde van de kaart vermeld staan. Dus bent u onverwachts verhinderd, dan kan u met

Techniek en landbouw, hand in hand

datzelfde ticket op een ander tijdstip een ander concert naar keuze bezoeken. In Hoogstraten zijn ze verkrijgbaar in het kantoor voor toerisme en aan de concertbalie. Deze mooie jaarbrochure kwam tot stand met steun van de Provincie Antwerpen en Brouwerij Corsendonk en wordt volledig gratis aangeboden. (jama)

Start to run Wortel WORTEL - Voor iedereen die wil beginnen lopen of voor iemand die niet graag alleen loopt maar in groep. Voor die sportievelingen start de Gezinsbond met Start To Run voor jong en oud, Misschien kunnen de deelnemers dan eind augustus deelnemen aan de Landlopersjogging die georganiseerd wordt door KWB Wortel. De deelnemers worden 25 weken begeleid door iemand met ervaring, namelijk Jens Verheijen. De reeks is begonnen op 30 maart maar instappen kan nog steeds.

REGIO - Europees parlementslid Jan Huitema, van de Nederlandse liberale partij VVD, bezocht Hoogstraten. Als parlementair houdt hij zich voornamelijk bezig met land- en tuinbouw. “Hoogstraten is een logische keuze” zegt raadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten leeft), “tot 80% van de oppervlakte van de gemeente is immers landbouwgrond, in heel de provincie vind je nergens meer dan hier.”

Huitema kwam op bedrijfsbezoek naar aanloop van de presentatie van zijn landbouwrapport in Brussel. Voor hem staat het vast: landbouw heeft nog toekomst. “Land- en tuinbouw wordt nog te vaak negatief bekeken, dat moet veranderen. Door moderne technologieën zoals drone’s kan men gewassen perfect opvolgen Daarom moet men deze nieuwe technologieën omarmen”.

Praktisch:

Start To Run van 30 maart tot 26 augustus 2016 telkens op woensdag van 20.15 tot 21.15 uur. Deelnemen kost 1,50 euro per les (2,00 euro voor niet leden). Er wordt wel betaald voor een reeks van 25 lessen en wordt deels terugbetaald door uw ziekenfonds. (Verzekering GSF inbegrepen) Contact: tom@gezinsbondwortel.be of tel: 0496 26 17 00. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 33


34 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 hoogstraten@demaand.be Meer: Marcel Adriaensen tel. 03 315 90 40 meer@demaand.be Meerle: Jan Fret tel. 03 315 88 54 meerle@demaand.be Meersel-Dreef: Jef Jacobs tel. 03 315 73 64 meersel-dreef@demaand.be Minderhout: René Laurijssen tel. 03 314 66 28 minderhout@demaand.be Wortel: Frans Horsten tel. 0495 25 25 05 wortel@demaand.be

Paul Stoffels eredoctor aan Universiteit Hasselt HOOGSTRATEN / HASSELT - De Hoogstraatse onderzoeker en ondernemer Paul Stoffels, die tot de wereldtop van de biofarmacie behoort, krijgt op 24 mei een eredoctoraat aan de universiteit van Hasselt. Stoffels hielp drie aidsremmers ontwikkelen, en was ook betrokken bij het onderzoek naar verschillende nieuwe geneesmiddelen tegen kanker en longziektes. Hij mag in Hasselt onder meer het podium op met de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum en de Nigeriaanse architect Adeyemi Kunlé.

antwoorden stellen ons in staat vooruit te gaan en meer weerbaar te worden tegen nieuwe schokken”, stelt rector Luc De Schepper van UHasselt.

Dit jaar worden de eredoctoraten toegekend aan mensen die volgens UHasselt een houvast kunnen bieden in deze onzekere wereld. “De nieuwe eredoctoren kijken met een vernieuwende bril naar de vele veranderingen waarmee we op economisch, klimatologisch, technologisch en demografisch vlak geconfronteerd worden. Hun

Peter Piot leerde kennen. Daarna vond hij zijn weg naar Janssen Pharmaceutica, en stampte hij als ondernemer enkele biofarmabedrijven uit de grond. Om uiteindelijk 'chief scientific officer' (hoofd wetenschappelijk onderzoek) bij Johnson & Johnson en wereldwijd voorzitter van Janssen Pharmaceutical Companies te worden. (th)

Paul Stoffels studeerde zelf geneeskunde in Diepenbeek (UHasselt) en Antwerpen. Aanvullend specialiseerde hij zich in infectieziekten en tropische geneeskunde aan het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Vervolgens verrichtte hij drie jaar lang aidsonderzoek in Afrika, waar hij onder meer aidsexpert

SPORTNIEUWS: Rob Brosens tel.: 03 314 43 39 sport@demaand.be

Niet alle beeldmateriaal wordt ons met auteursgegevens overgemaakt. Neem contact met de redactie voor eventuele rechten.

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Begijnhof 27 - 2320 Hoogstraten SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 35


HOOGSTRATEN

1.337,60 euro voor HoogMark

Blauw voor Leonore: Stemmen gezocht In 2013 publiceerde Linda Van Mieghem “Blauw voor Leonore”. Blauw voor Leonore vertelt het verhaal van Esmeralda. Haar leven wordt volledig overhoop gehaald als haar zusje Leonore met een rubberbootje op zee verdwijnt. Was het haar schuld? Had ze bij haar zusje moeten blijven? Vragen die haar niet loslaten. Leonore’s moeder verdwijnt in haar verdriet en verliest zich in haar pianospel. Blauw voor Leonore is een prachtig en pakkend verhaal over loslaten, verlies, schuldgevoelens, liefde en verdriet. Linda maakte aangepaste liedjesteksten en Flor Verschueren schreef de muziek. Annelies van Hullebusch tekent voor een hedendaagse regie, waarin ze het verhaal en de muziek herwerkt tot een originele muziektheatervoorstelling.

HOOGSTRATEN – Begin januari trokken ze door de Vrijheid in Hoogstraten als driekoningen en één koningin: Jef Van den Bossche van eethuis Marie, Gregg Jorissen van Kokomo, Marijn Verstraeten van HautRu en Marleen De Vrij van Tooghuis. Ze verzamelden een bedrag van 1.337,60 euro, dat ze overhandigden aan de bewoners van HoogMark. Die hadden als tegenprestatie zelf vier koekjes gebakken. (fh).

Voor de uitvoeringen - in mei 2017 - zijn ze op zoek naar jonge enthousiaste meisjes- en vrouwenstemmen vanaf 8 jaar die voorbereid zullen worden door Lut Goetschalckx. De audities en repetities starten in september 2016 en vinden plaats in Hoogstraten. Noten kunnen lezen is een vereiste, ervaring met meerstemmigheid is een pluspunt. De zangeressen worden ook ingeschakeld in de regie, dus mogen niet schuw zijn om te 'performen'. Zin om mee te werken aan de creatie van dit wonderlijk gebeuren? Geef je op vóór 20 mei via blauwvoorleonore@gmail.com. (AL/fh)

Paasfeest voor KVG

Wortel - Op zondagnamiddag 20 maart vierde de Katholieke Vereniging Gehandicapten afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel het jaarlijks paasfeest. Zoals steeds gebeurt deze viering op Palmzondag, de zondag voor Pasen, ditmaal in de parochiezaal van Wortel. Ruim 60 leden waren aanwezig op deze viering die een aanvang

kende met een misviering waarin pastoor Rombouts voorging. Na de viering werden de oplossingen gezocht op de quizvragen gevolgd door een eenvoudige maar heel lekkere koffietafel. Na het opruimen en de afwas werd omstreeks 18.30 uur dit paasfeest afgesloten.(PS)

36 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!


HOOGSTRATEN

Moeder en kind in Afghanistan en Pakistan Door Wendy Marijnissen HOOGSTRATEN - Wendy Marijnissen is freelance documentair fotografe en afkomstig “ af Meir”. Eind 2009 ging ze voor het eerst naar Pakistan, waar ze gedurende drie jaar werkte aan foto’s over vrouwenrechten, verkrachting, zwangerschap en bevalling. Een deel van haar

werk werd gebruikt voor de “End Fistula Campagne” van de UNFPA (United Nations Populations Fund). In 2012 reisde ze naar Afghanistan om er het leven van de vrouwen in dit door oorlog verscheurde land te documenteren.

Zonder de problemen ter plaatse uit de weg te gaan, toont Wendy ons van deze landen een ander beeld dan het beeld dat we normaal in de Westerse media te zien krijgen. Haar werk is verschenen in o.a. Le Monde, Arte, De Standaard, L'Express, De Morgen, De Tijd, The Jordan Times, Le Vif / L'Express, Worldpulse, The Eyes. Thuis bij gynaecoloog Van der Pas en zijn vrouw, in de prachtige Salm-Salmmolen, kan je komen luisteren naar de ervaringen van Wendy en bewonderend kijken naar haar sprekende en prachtige foto’s van moeder en kind in Afghanistan en Pakistan. Nazdar Abdlkarim, een Irakese vrouw die al enkele jaren in Hoogstraten woont, zal typische Oosterse hapjes serveren.

Praktisch Moeder en kind in Afghanistan en Pakistan op donderdag 21 April om 20 uur in de SalmSalmmolen. Leden betalen 15 euro, niet-leden 20 euro. Er is plaats voor maximum 50 personen. Meer info www.hoogstraten.davidsfonds.be en www.wendymarijnissen.com. Inschrijven vóór 10 april : tel. 03/314 49 24 ( Joos Croes) of hoogstraten. davidsfonds@telenet.be (fh)

Babysitdienst Gezinsbond Hoogstraten Even voorstellen De kinderoppasdienst van de Gezinsbond is uniek voor ons land. De coördinatoren zijn allemaal vrijwilligers en de babysitters zijn (meestal) jongeren of studenten die een centje willen bijverdienen. Ook in Hoogstraten (centrum) hebben we sinds kort een jonge enthousiaste ploeg van ruim 20 babysitters die staan te popelen om hun diensten aan te bieden. Het bestuur van de Gezinsbond van Hoogstraten is bijzonder blij dat zo een grote groep van jonge mensen zich wil engageren voor deze mooie dienst aan de jonge gezinnen!

Waarvoor kan je een babysitter aanvragen? Sporadisch babysitten Wie er een avondje tussenuit wil of ‘s avonds eens de baan op moet, kan bij de plaatselijke kinderoppasdienst terecht. De babysitter komt op je kinderen letten en met hen spelen.

Niet voor dagelijkse opvang, huishoudelijke of familiale activiteiten De babysitters zijn geen alternatieve kinderopvang of onthaalouder. Je kan hen niet vragen om te poetsen, strijken of koken. De babysit gaat ook niet mee op vakantie om op de kinderen te letten

Hoe vraag ik een babysit aan? Om gebruik te maken van de kinderoppasdienst dien je lid te zijn van de Gezinsbond. Je kan lid worden via www.gezinsbond.be/lidworden. Gezinnen die lid zijn van de Gezinsbond kunnen via de website www.kinderoppasdienst.be op een eenvoudige manier een aanvraag doen voor een babysitdienst. De aanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar alle beschikbare babysitters. Op de website van de afdeling: www.gezinsbondhoogstraten.be vind je alle informatie over de vernieuwde werking van de babysitdienst. Wij willen je graag van dienst zijn. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 37


HOOGSTRATEN

Ook vrouwen in gevangenis HOOGSTRATEN – In de strafinrichting, het penitentiair schoolcentrum, in Hoogstraten verblijven op dit moment enkel mannen. Maar daar komt verandering in. Eén vleugel van de gevangenis wordt binnenkort voorbehouden aan 29 vrouwelijke gedetineerden.

Benefiet voor de Eeuwfeestkapel HOOGSTRATEN - De opendeurdag van zondag 24 april start in het Klein Seminarie met een benefietconcert om 10.30 u. voor de beschermde kapel, waarvan de vloertegels het vorig jaar begaven.

Het penitentiair schoolcentrum (PSC) van Hoogstraten is, zoals u weet, een halfopen instelling. Veroordeelden met een lichte straf kunnen er werken in werkhuizen van de gevangenis zelf of buiten de gevangenis tewerkgesteld worden. De gedetineerden kunnen er ook in speciaal ingerichte ateliers een opleiding volgen.

Het programma omvat zowel populaire als klassieke muziek met en door Jens Broes, Jana Schrauwen, het schoolkoor, Florejan Verschueren, Vialta, Dagvangst, Frederik Van Opstal, Anne Van Opstal, en Fleur Strijbos. Volwassenen betalen 12 euro, kinderen tussen 6 en 12 maar 6 euro. Vooraf reserveren op tel. 03 340 40 40 of langs de website klein-seminarie. be (mdl)

Tot vandaag zitten er enkel mannen, maar door de overbevolking in de gevangenissen wordt één vleugel verbouwd, zodat er plaats komt voor 29 vrouwen.

Workshops koken

Wanneer de vrouwenvleugel klaar is kon men ons niet bevestigen. (fh)

Alles op een stokje HOOGSTRATEN - Gerechten op prikkers zijn niet alleen een lust voor het oog, ze zijn ook onweerstaanbaar lekker. Van voorgerecht tot dessert, spiesjes vallen bij groot en klein in de smaak. In de oven, gegrild of op de barbecue, lekker zijn ze sowieso. Kom het samen met de dames van KVLV Hoogstraten ontdekken op dinsdagavond 12 april 2016 van 19u tot 22u in VTI Hotelschool Spijker. KVLV leden betalen 10 euro, niet KVLV leden betalen 13 euro. Info en inschrijvingen bij Ans Huijberts (anshuyberts@hotmail.com) of kvlvhoogstraten@ hotmail.com.

100 bloedgiften

Snel en simpel !

HOOGSTRATEN - Annie Michielsen van de Kathelijnestraat in Hoogstraten wordt gefeliciteerd en kreeg een lekkere fles prosecco omdat zij voor de 100ste keer kwam bloedgeven. Hoe en wanneer ze begonnen is met het geven van bloed weet ze niet precies meer. Haar man Marcel was eerder al een regelmatige bloedgever. Toen ze destijds in verwachting was, verwonderde ze er zich over dat de gynaecoloog meer bloed in de vuilbak gooide dan wat hij gebruikte. Een andere keer viel ze flauw en lag ze op de grond met drie kleine bange kinderen rondom haar, maar ze weet niet of ze ooit zelf iemand gehol-

pen heeft met haar bloed. Het was destijds wel een aangename gedachte dat haar familieleden, indien ze dit nodig hadden, gratis bloed zouden krijgen. Zolang ze gezond blijft wil ze blijven bloed komen geven, want je kan er levens mee redden. Ze hoopt uiteraard dat dit nog heel lang zal kunnen doen. Ook jij kan iemand zijn leven redden. Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Na een ongeval, bevalling of operatie bijvoorbeeld. Doe net als Annie en meld je aan op www.bloedgevendoetleven.be (RB)

38 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

HOOGSTRATEN - Je komt thuis met razende honger en toch hoef je geen diepvriespizza in de oven te schuiven of nog uren in de keuken te staan om iets lekkers op tafel te toveren. Want in de workshop 'Snel en simpel', georganiseerd door KVLV Hoogstraten, ontdek je gezonde en makkelijke receptjes voor die drukke piekmomenten. Kom het onder deskundige begeleiding ontdekken op dinsdagavond 19 april 2016 van 19u tot 22u in VTI Hotelschool Spijker. KVLV leden betalen 10 euro, niet KVLV leden betalen 13 euro. Info en inschrijvingen bij Ans Huijberts (anshuyberts@hotmail.com) of kvlvhoogstraten@ hotmail.com. (fh)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!


HOOGSTRATEN

Wereldtalent concerteert in de Sint-Katharinakerk Op zondag 17 april om 16 uur is de veelbesproken jonge organist Thomas Ospital te gast in Hoogstraten. Hij zal in de Sint-Katharinakerk het Thomasorgel (nomen est omen!) bespelen. Het gebeurt niet alle dagen dat wij een jonge Europese topper van dit kaliber live aan het werk kunnen zien en horen in onze stad. Het feit dat wij hier zo’n schitterende orgels hebben, heeft hem mee over de streep getrokken, met dank aan Nico Declerck. Thomas is geboren in 1990 in Frans Baskenland en begon zijn muziekstudies in het Conservatoire Maurice Ravel in Bayonne (Frankrijk). In 2008 studeerde hij daar af en ontving er de Premier Prix d’Orgues in de klas van Esteban Landart. Van 2008 tot 2015 bekwaamde Thomas zich verder in het Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Hij werd er bekroond met 5 eerste prijzen voor orgel, improvisatie, harmonie, contrapunt en fuga. Ondertussen nam zijn carrière een hoge vlucht met deelnames aan internationale concours en tal van hoge onderscheidingen o.a. in Saragossa (Spanje), Chartres en Toulouse. Vanwege de Académie des Beaux-Arts ontving hij in mei 2014 de Prijs Jean-Louis Florentz alsook de Publieksprijs op de internationale orgelwedstrijd van Angers. In 2012 was hij zes maanden lang ’Young Artist in Residence’ in de kathedraal van Sint Louis King of France in New Orleans (USA). Ook op

het muziekfestival van Rocamadour (Frankrijk) was hij ’artiste en résidence’ in 2015. Thomas Ospital werd in maart 2015 benoemd als titularis-organist van de Sint-Eustachius in Parijs. Orgelimprovisatie is een belangrijk onderdeel van zijn muzikale passie. Gedreven om deze kunst in al zijn finesse te beoefenen, kan hij dit talent ook ten volle ontplooien in het begeleiden van ’stomme films’. Als muzikaal wonderkind is de pas afgestudeerde Thomas Ospital al uitgegroeid tot een befaamd

orgelgenie die in heel de wereld concerteert met veel succes. Op zijn programma voor de eerstvolgende maanden staan grote steden als New Orleans, Jackson, Sint-Petersburg, Londen, Braga, Reykjavik, Cambridge, Genève, San Sebastian,… en Hoogstraten! Kaarten: 12 euro aan de concertkassa, 10 euro in voorverkoop in het kantoor toerisme in Hoogstraten (tel. 03 34019 55). Info: www. mixtuur.be. Na het concert is er gelegenheid voor een gezellige nababbel in de kerk bij een gratis glaasje wijn of frisdrank. (jama)

Equal Idiots in finale van Humo’s Rockrally HOOGSTRATEN – Het gaat ontzettend hard voor Thibault Christiaensen en Pieter Bruurs, de gitarist en drummer van de Equal Idiots. Vorige maand waren ze, samen met Wanthance en Clear Season, laureaat van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. We stelden de groep aan u voor in ons vorig nummer. Ondertussen zijn Equal Idiots ook in finale geraakt van Humo’s Rockrally die op zondag 10 april 2016 plaatsvindt in de AB in Brussel.

Stem op Tom en Thibault De Equal Idiots zullen zeker hun mannetje staan in de finale van wat wellicht de belangrijkste wedstrijd is voor jong talent. Maar er is ook een publieksprijs, waarmee u hen uw sympathie en een duwtje in de rug kan geven. Je kan stemmen via www.humo.be/rockrally en als je je stem uitbrengt kan je een tablet winnen (Lenovo Yoga Tab 3 Pro met ingebouwde projector). Tom en Thibault vinden de erkenning van het publiek zeker het belangrijkste en willen dus ook hun best doen om zo veel mogelijk

stemmen te halen. Dus, lieve lezer, stem ons Hoogstraats talent

omhoog in Humo’s Rockrally. U kan uw stem uitbrengen tot 9 april 2016. Zeker doen. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 39


40 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

CYCLING@SCHOOL De studies combineren met topsport bleek niet altijd even gemakkelijk. Mocht zulk project enkele jaren geleden bestaan hebben, dan zou hij er onmiddellijk op intekenen, vertelt hij. Studeren en fietsen is natuurlijk altijd mogelijk mits de nodige motivatie, maar het is toch veel leuker wanneer je onmiddellijk na school op je fiets kan stappen, weinig tijd verliest en ook nog genoeg tijd weet te vinden voor je studies zonder dat alles snel, snel moet gaan. Hij vind het positief dat de Belgische wielrijdersbond zich voor zulk project mee wil engageren. Op jonge leeftijd weet je nog niet hoe ver je gaat geraken als wielrenner later. Het blijft belangrijk dat je een bredere kijk blijft behouden op het leven zodat je je pijlen niet op één onderdeel richt.

Het internaat van het Seminarie start met een opmerkelijk initiatief. Ze wil leerlingen helpen hun droom te verwezenlijken door een oplossing te bieden aan het dilemma waar veel jonge wielrenners en hun ouders mee worstelen: hoe kan ik mijn ambitie als wielrenner het best combineren met mijn studies? Tiesj Benoot - de coming man van het Belgische wielrennen - is de peter van het Cycling@school project van Klein Seminarie Hoogstraten. Vanaf 1 september start Klein Seminarie Hoogstraten met cycling@school, een nieuw wielerproject in samenwerking met Wielerbond Vlaanderen. Initiatiefnemer Kristof Van Gestel, internaat verantwoordelijke, miste maar net de aansluiting met het profwielrennen en heeft net als Tiesj Benoot zijn studies weten te combineren met zijn sport. Tiesj studeert momenteel TEW aan de universiteit in Gent. Hij rijdt voor Lotto-Soudal, werd onlangs derde in de Omloop Het Nieuwsblad en werd vorig jaar vijfde in de Ronde van Vlaanderen.

Op het Seminarie zal een verschil gemaakt worden tussen een aspirant en een junior. Vanaf de leeftijd van 16 jaar is het mogelijk om individueel de baan op te gaan voor de wegtrainingen. Voordien kan dit uitsluitend in groep. De renners krijgen trainingsadvies, maar zij staan ook open voor renners die reeds werken met een persoonlijke trainer. Info: www.cyclingatschool.be of cyclingatschool@klein-seminarie.be (RB)

Tiesj Benoot

Jaarconcert Fanfare Sinte Catharina Hoogstraten HOOGSTRATEN - Op zaterdagavond 23 april 2016 is het weer zover: de Koninklijke Fanfare Ste. Catharina uit Hoogstraten organiseert haar eigen Jaarconcert in zaal Pax. Dirigent Eddy Chrisostomus en zijn muzikanten zullen U opnieuw een zeer gevarieerd programma voorschotelen van topwerken voor een fanfareorkest. De avond start om 19.30u met een optreden van JoCatHo, het jeugdorkest van de fanfare onder de kundige leiding van Cindy Kranen. JoCatHo (Jongerenwerking Sint-Catharina Hoogstraten) bestaat niet enkel uit jongeren die

hun opleiding bij de fanfare kregen, maar ook uit leerlingen van de Academie der Noorderkempen. Meer info bekomt u op de website van de fanfare www.catharinahoogstraten.be Praktisch: Jaarconcert KF Sint Catharina Hoogstraten op 23 april 2016 in Zaal Pax om 19.30 uur. (deuren om 19 uur). Inkom 8 euro (gratis onder 18 jaar) Tickets vvk 6 euro bij muzikanten of Dienst Toerisme Hoogstraten of te bestellen via de website. (fh)

Sint-Katharina zoekt kerkwachters HOOGSTRATEN - Naast de vieringen en concerten trekt de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten tot 10.000 bezoekers per jaar. De glasramen, het gestoelte en zoveel andere kunstschatten zijn een trekpleister voor de toeristen. Toch is het openhouden van een gebouw met zo veel kunstschatten niet vanzelfsprekend. Om dat mogelijk te maken is men tien jaar geleden gestart met vrijwillige kerkwachters, die tijdens het toeristisch seizoen zorgen voor toezicht en soms een woordje uitleg. Dat doen ze in vier groepen. Eén groep zorgt voor de zondagen. De drie andere groepen zorgen er voor dat ze – om de 3 weken – de kerk open houden van dinsdag tot zaterdag. De kerk is dan open van 13 tot 17 uur. Voor twee beurten van twee uur (van 13 tot 15 uur en van 15 tot 17 uur) zet zo'n groep dus per week 10 kerkwachters in. En daar schuilt het probleem, want er zijn groepen die geen 10 kerkwachters meer tellen. Daarom doen ze een oproep om nieuwe kerkwachters aan te trekken. Hiervoor kan men contact opnemen met Wies Voorbraak-Plasschaert (03/314.42.13), May Van Riel (03/314.52.14), Paul Fockaert (03/314 61 22) of Joos Croes (03/314 49 24 ). (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 41


HOOGSTRATEN

In de voetsporen van Barking Bruce Blow Out! in de finale van The Clash of the Cover Bands HOOGSTRATEN – Met Judith Snijders, één brok dynamiet, woont er opkomend toptalent in Hoogstraten. Met de groep Blow Out! won ze de eerste prijs van de vakjury in de memorabele wedstrijd The Clash of the Cover Bands in het Amsterdamse PARADISO. Met die overwinning staat Blow Out! voor een volgend hoogtepunt in hun muzikale carrière: ze nemen deel aan de Benelux Grand Finale, de eindstrijd om The Clash of the Cover Bands Awards 2015/2016. Op zaterdag 23 april staat Blow Out!, als een van de negen beste coverbands van de Benelux, in het Klokgebouw in Eindhoven, waar ze gaan voor eindoverwinning in de grootste bandcompetitie van de Benelux. De winnaar van de vakjury en winnaar van de publieksprijs ontvangen de award van 'Beste coverband van de Benelux' en van 'Populairste coverband van de Benelux'. Aan die prijzen is een studiosingle met een videoclip, de distributie in de Benelux én een tour van 20 optredens verbonden.

van Soulmuziek. De groep bestaat uit 8 ervaren muzikanten, die tot het uiterste gaan. Wetten noch praktische bezwaren kunnen deze gedreven veteranen in de weg staan. Succes is onvermijdelijk." Hoe lang bestaan jullie in deze bezetting? Begin 2013 was de formatie van Blow Out! klaar in de vorm die we vandaag ook nog hebben. Een deel van de groep had vroeger al gezamenlijke projecten, maar vanaf de eerste maat vielen de verschillen weg en werd Blow Out! een hechte nieuwe groep. Wat is op dit moment jullie positie in de coverbandscene? "Blow Out! staat op eenzame hoogte in de niche van ‘feesten die behoefte hebben aan Solid Sexy Soul’. Die niche is echter nog erg klein. De vol-

Als voorbereiding zijn Judith en haar groep begonnen aan een intensieve voorbereiding met o.a. bandcoaching en vocalcoaching. Ze willen alles geven gebruik maken van de optimale omstandigheden in het Klokgebouw, met o.a. een megapodium met catwalk, spectaculaire lichtshow en natuurlijk een uitzinnig publiek!

Blow Out! en Judith vragen dan ook uw steun en energie waardoor ze boven zichzelf kunnen uitstijgen en de overwinning te behalen! Wie en wat is Blow Out? "Blow Out! wil plezier verspreiden door middel

Emilie My Dear in Oud Hoogstraeten HOOGSTRATEN – Liefhebbers van jazz, blues, soul en rhythm-and-blues, dus wij allemaal, moeten op donderdag 7 april zonder fout naar Oud Hoogstraeten. Daar treden om 20.30 uur Luc Canters (gitaar) en Emilie Leysen (zang), samen Emelie My Dear op. Zij brengen al jaren zij aan zij het muzikale beste in elkaar naar boven. Emilie My Dear brengt nummers uit de jazz, blues, soul en R&B. Dit alles in unieke minimalistische arrangementen. Nu eens betoverend intiem, dan weer groovy en dansbaar, altijd warm en oprecht. (fh)

42 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

gende niche is ‘feesten voor mensen die door het enthousiasme van Blow Out! warm lopen voor de kwaliteitsvolle Soulmuziek op hun feest’." Wat is de belangrijkste reden geweest om in te schrijven voor The Clash of the Cover Bands? "Na een aanloopfase van twee jaar is het tijd om ons te tonen aan een groter publiek. Blow Out! is klaar voor prime time en wil dat bewijzen." Wat zijn jullie belangrijkste troeven om in Eindhoven zowel de vakjury als het publiek te overtuigen? Acht topmuzikanten die zorgen voor 30 minuten waarin we het publiek meenemen langs het volledige spectrum van emoties, gestuwd door knettergoede muziek. Zonder enige vorm van bescheidenheid, zonder ook maar iets in te houden of te sparen. It’s the Blow Out! way." (fh)


HOOGSTRATEN

ZAAL CECILIA PRESENTEERT Rik Mercelis Persona Song Grata Op het kruispunt van one-hit-wonders, goeie songschrijverij , kitsch en classics … Enkel het essentiële blijft over. Sommige zijn een beetje buiten beeld gezet door een nieuw arrangement, sommige bleven eerder plakken aan het origineel. Prince, Peter Gabriel, David Bowie, Joe Jackson, Sting, The Beatles, The Doors, The Police, Ma-donna, The Kinks, Bee Gees, Cat Stevens, Depeche Mode, Michael Jackson, Eurythmics, Supertramp, The Supremes, Steve Miller, Frank Sinatra, Kate Bush, … Mét beklijvende verhalen, pikante anekdotes, humor, roddels en ontroerende passages!

Shenandoah Special Van romantische ballades langs de gospel - traditie tot opzwepende supersnelle dansmuziek, dat is Bluegrass! Shendandoah Special speelt bluegrass in een hedendaags jasje gebracht door jonge muzikanten met veel ambiance! Viool, Mandoline, Banjo, Gitaar, Bas en natuurlijk ZANG! Violiste Charlotte Saelemakers speelt samen met Gary Leddington op gitaar, Pieter Cras op banjo, Daniël De Fleurquin op bas en David Deceukelier op mandoline. Ze zullen u betoveren met duizelingwekkende vioolriddles, vingervlugge

banjorolls en humoristische lyrics. The Shenandoah Special is on track ! Meer info op www.zaalcecilia.be en de Facebookpagina of het mei - nummer van de Maand.

Praktisch: Shenandoah Special op zaterdag 14 mei 2016 in zaal CeCilia. Tickets: 12 euro – VVK: 10 euro – Studenten 6 euro. Bestellen langs www. zaalcecilia.be en bij toerisme@hoogstraten.be – 03 340 19 55 Deuren: 20.00 uur – Concert: 20.30 uur. (fh)

De Britse schrijfster Emily Brontë; Funkbrothers en oreo koekjes in de opnamestudio van Motown; de Brill Building in New York; de ‘huurlingen’ van The Wrecking Crew; de beeldschone songwriter Jacky DeShannon; bruggen slaan tussen Frank Sinatra, The Beatles en de Duitse orkest Bert Kaempfert, … Trouwens, kent u Thunderclap Newman nog? Het gaat niet om de meest beroemde, noch de meest invloedrijke. Het is een willekeurige wandeling door de popmuziek; ook wel ‘ad random’ genoemd. Of (ver)dwaling.

Praktisch Benefiet met Rik Mercelis op zaterdag 30 april 2016 in zaal CeCilia. Tickets: 8 euro. Reserveren via tickets@zaalcecilia.be. Deuren: 20.00 uur – Concert: 20.30 uur. Meer info over Rik Mercelis op www.singlemaltmusic.be

De ene Raskal… …is de andere Rascal niet. You Raskal You stelde in ons februarinummer drie exemplaren van hun kakelverse ‘Helm’ ter beschikking, waarmee wij even veel prijswinnaars blij mochten maken. Daarvoor moesten zij het antwoord kennen op onze vraag naar de titel van de tweede soloplaat van ex-CCR kopman John Fogerty. Op die plaat nam hij immers een versie op van ‘You Rascal You (I’ll Be Glad When You’re Dead)’, een nummer uit de late jaren ’20 dat al meermaals werd gecoverd door grote namen als Louis Armstrong, Louis Jordan, Cab Calloway, Dr John en Serge Gainsbourg. Doortrapt als wij zijn, gaven we het juiste antwoord stiekem al prijs, want de plaat heette simpelweg ‘John Fogerty’. Cis Vissers, Frans Baeten en Marc Wouters waren de gelukkige slimmeriken die voortaan dus veilig de fiets op kunnen met hun eigen exemplaar van ‘Helm’. Wij gunnen hen alvast veel luistergenot. En You Raskal You andermaal een ferme dankuwel en bovenal veel speelplezier! (mdl)

Garageverkoop HOOGSTRATEN - Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook vol met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dan is een garageverkoop de oplossing! Op zondag 1 mei organiseren de KWB en de Gezinsbond van 9 tot 15 uur een garageverkoop. Inschrijven kost 3 euro voor de leden van de KWB Hoogstraten of van de Gezinsbond Hoogstraten. Niet leden betalen 6 euro. Vooraf inschrijven is verplicht en dit kan tot en met 15 april: www.gezinsbondhoogstraten.be of ds6@ telenet.be Wij zorgen voor de promotie. Meer info KWB Hoogstraten: Dirk Schellekens Postweg 2 Hoogstraten 03 314 65 80 of www. gezinsbondhoogstraten.be Deelnemerslijst is GRATIS af te halen op zondag 1 mei in zaal Pax van 8.30 tot 10 uur, bij Dirk Schellekens Postweg 2,en bij de dienst voor Toerisme Vrijheid 149 van 10 tot 12 en van 13 tot15uur. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 43


HOOGSTRATEN

Huwelijksjubileum, rechtzetting

"Proper en Puur" HOOGSTRATEN – Op maandag 11 april om 20 uur organiseert Markant een lezing met als titel ‘Proper en Puur”. Het is de vrolijke geschiedenis van persoonlijke hygiëne gebracht door Ilse Landuyt. Een verhaal met hilarische details over properheid van bij de Grieken tot nu. Een knipoog is nooit ver weg. Waarom wasten de Grieken zich niet aan de lavabo? Waarom had Hendrik VIII veel te lange mouwen? Hoe proper was/is Brigitte Bardot? Ilse Landuyt stoffeert haar verhaal met beeldmateriaal en anekdotes. Praktisch: “Proper en Puur”, een lezing door Ilse Landuyt op maandag 11 april om 20 uur in het zaaltje Begijnhof 40 te Hoogstraten. (fh)

HOOGSTRATEN – In onze vorige uitgave plaatsten we een foto van het gouden huwelijkspaar Flor Huysegems en Maria Goetschalckx, respectievelijk afkomstig uit Hoogstraten en uit Meer. Er slopen fouten in de namen onder de familiefoto. We zagen in volgorde: Charlotte Huysegems, Wouter Van Huffel, Mie Van Nyen, Eddy Huysegems, Sophie Huysegems, Hans Huybrechts, Kim Ecram, Tim Zagers, Jan Vanlerberghe,, Sabine Huysegems en de jubilarissen Maria Goetschalckx en Flor Huysegems met tussen hen Michel Vanlerberghe. (fh)

Genieten van jong schrijftalent HOOGSTRATEN – Aan de Junior Journalistwedstrijd, een creatieve schrijfwedstrijd, georganiseerd door het Davidsfonds Hoogstraten , namen 678 studenten uit 35 klassen en 10 scholen van Hoogstraten deel. Rond een erg breed en zeer actueel thema “ Verschillend en toch gelijk” konden zowel de jongste als de oudste leerlingen een straf verhaal of een scherp opiniestuk schrijven. Focussen op taal en de verschillende schrijfvormen levendig houden bij jongeren is en blijft voor het Davidsfonds een belangrijke missie.

Op zondag 28 februari werden de jonge journalisten en hun ouders verwacht in de gemeenteschool voor de proclamatie. De opstellen en opiniestukken van de laureaten werden voorgelezen. Muzikanten, van de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen, luisterden het geheel muzikaal op. Alle finalisten ontvingen een diploma en een mooi boekenpakket. De laureaten gaan ook door naar de finale van de provincie Antwerpen. Trots poseerden de jonge journalisten voor de foto. Nog een dikke proficiat aan alle deelnemers! En…blijven schrijven. (avm/fh)

Zesde Paxbrunch HOOGSTRATEN – Op zondag 17 april kan je in zaal Pax genieten van een overheerlijke, verzorgde Paxbrunch, feestelijk en niet duur. Kinderen tot en met 6 jaar mogen gratis meekomen, jongeren van 7 tot en met 12 jaar betalen 7,50 euro en vanaf 13 jaar kost de Paxbrunch 20 euro. Inschrijven verplicht en kan tot 11 april, per telefoon langs het parochiesecretariaat (03/314 51 54 tijdens de openingsuren: maandag en vrijdag van 9 tot 11 uur en woensdag van 18.30 tot 20 uur. Per mail: parochie.sintkatharina@skynet.be Kom eten en help mee ons parochiecentrum in stand te houden (fh)

Stede Akkers zoekt … HOOGSTRATEN - WZC Stede Akkers zoekt een persoon die op vrijwillige basis één voormiddag per maand mee naar het zwembad gaat. Deze persoon bezit een EHBO-diploma. Dankzij die persoon hebben de bewoners van het woonzorgcentrum de kans om te gaan zwemmen. Heeft u een EHBO-diploma? Neem dan contact op met An Aerts of Ingrid Van Dyck (03 340 16 00 of an.aerts@ocmwhoogstraten.be (fh)

44 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


HOOGSTRATEN

Welkom aan twee nieuwe of vernieuwde speciaalzaken

HOOGSTRATEN – Als Hoogstraten als centrum- en winkelstad in tijden van e-commerce wil overleven, zal het door zijn speciaalzaken in zijn historisch kader zijn. Zo kan ons stadje het verschil maken. Deze maand mochten we dan ook twee zo’n speciaalzaken verwelkomen. Bloemenspeciaalzaak Iris is al 45 jaar een begrip in Hoogstraten. Nadat de winkel vorig jaar sloot, vond men twee huizen verder, in het Knechtjeshuis, een tijdelijk onderkomen. Iris is niet alleen vernieuwd, maar ook gevoelig vergroot. De nieuwe zaak van Annemie is breder en dus ruimer dan de bloemenzaak die al jaren een vaste waarde is op de Vrijheid. En dan is er Colora, een nieuwe zaak, opgericht door de Joris Mertens en Els Goetschalckx, telgen uit een familie met een grote ervaring in schilderwerken, kleuradvies en interieurinrichting. Met hun nieuwe zaak willen ze inspelen op de verwachtingen van een jong en trendy publiek. (fh)

Borderbrass in Concert Brassband Borderbrass, laureaat “Cultuurprijs Evenement van het jaar 2015”, brengt in de feestzaal van het Klein Seminarie “Borderbrass in Concert”. Het belooft andermaal een prachtig avondvullend optreden te worden. Enkele maanden na het memorabele “Organ meets Brass” brengen de muzikanten op zaterdag 16 april (deuren 19u30) o.l.v. Erwin Pallemans een volledig nieuw programma met nieuwe solisten uit eigen rangen. Het gevarieerde programma met prachtig afgewerkte nummers en leuke solowerken, zal u zonder twijfel bekoren. Voor dit concert wordt aan iedereen gevraagd om de kaarten vooraf te reserveren. Er zullen aan de kassa geen tickets meer verkocht worden. De kaarten kosten 8,-eur (-12 jaar 1,-eur) en zijn te reserveren: • bij de leden, • via de website www.brassbandborderbrass. be • per mail via borderbrass@telenet.be • telefonisch op het nummer 03 314 15 46.

Bestel tijdig uw kaarten want de plaatsen zijn gelimiteerd. Het is ondenkbaar, maar mocht u op zaterdag 16 april niet aanwezig kunnen zijn, dan nodigen de leden van Brassband Borderbrass vzw u op zondag 17 april (deuren 14u00) uit op het trioconcert. Hier brengt de band een beperkt eigen programma naast optredens van de Harmonie Verbroedering (Sint-Lenaarts) en de Budding Sound Big Band (Tilburg). Zo kan je meteen kennis maken met de verschillende orkestvormen: big band, harmonie en brassband. Voor zondag zijn geen kaarten beschikbaar. Een vrije gift wordt echter in dank aangenomen. Voor alle bijkomende info en reservatie: borderbrass@telenet.be (sb/fh)

Woensdag 6 en 20 april PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur

Maandag 11 april FIETSTOCHT halve dag: Vertrek om 13.30 uur richting Galder

Donderdag 28 april DAGUITSTAP GENTSE FLORALIEN. Vertrek om 8 aan de Sint-Katharinakerk per autocar. Inschrijven vòòr 01 april.

Dinsdagen 5, 12, 19 en 26 april KAARTEN / BILJARTEN / RUMMIKUB / SCHAKEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal.

Rock-‘n-Roll in Café Tooghuis

Woensdagen 6, 13, 20 en 27 april ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in 'De Wildert'

Woensdagen 6, 13 en 20 april AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in "De Wildert” Donderdagen 7, 14, 21 en 28 april NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30 uur. Bijeenkomst in Castelré HOOGSTRATEN - Dat Café Tooghuis breeddenkend is wat muziekkeuze betreft, is in het verleden meer dan eens bewezen. Onder andere blues, salsa, jazz en elke zondagavond het Nederlandstalige levenslied passeerden kwamen al aan bod.

Vrijdag 15 april gaat het café de rock-’n-rolltour op met Ruby Sundays. De vijfkoppige band belooft alvast het dak er af te spelen en de Vrijheid op zijn grondvesten te doen daveren. Iedereen is welkom en de inkom is gratis (fh)

Zin om er bij te horen ? Contact opnemen met: Elza.dereymaeker@gmail.com www. neosvzw.be/hoogstraten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 45


HOOGSTRATEN

DORPSRAAD HOOGSTRATEN Verkeer en toegankelijkheid van Vrijheid blijven toppers

“Straks wordt het heel rustig in het centrum” Net zoals de oude slinger aan grootmoeders klok blijft de verkeersveiligheid in Hoogstratencentrum de gemoederen in beweging houden. Een 85-tal aanwezigen waren present op de laatste van de zes dorpsraden in de fusiegemeente Hoogstraten. Het werd zeker geen apotheose, geen klaroengeschetter of verhitte discussie, zelfs geen moeilijke bevalling voor het stadsbestuur. Zij fietste met alle gemak rond de weinige netelige vragen die door het publiek werden opgeworpen. Het college moest zelfs de borst niet nat maken om de Hoogstratenaar van antwoord te dienen want ook de moderator toonde zich van zijn mildste zijde . Toch zou er een heel klein lichtje aan het einde van de lange tunnel kunnen zijn. “Met een beetje geluk wordt het straks heel rustig in het centrum van Hoogstraten” grapte voorzitter Jef Verheyen. Rustig Het minste wat we kunnen zeggen is dat het een pittige openbare vergadering is geworden van de Hoogstraatse dorpsraad. Misschien lag het aan de slechte start, want minutenlang was het zoeken naar de juiste instelling van de geluidsinstallatie. Nochtans waren alle ingrediënten aanwezig . Het schepencollege was voltallig en ook de politie gaf present met de nieuwe zonechef, de verantwoordelijke voor de wijkwerking Leen Martens en wijkagent Jef Bertels. De Wereldwinkel kreeg de gelegenheid om iedereen een drankje aan te bieden, maar dit maakte de tongen niet veel losser. Na de evaluatie van de prioriteiten van vorig jaar gaf het college tekst en uitleg over haar beleid en de toekomstplannen voor 2016, specifiek ook voor Hoogstraten-centrum. Hierna werd de groep opgesplitst in twee en werd er concreter ingegaan op vragen uit het publiek.

PRIORITEITEN Zoals het de traditie past werden eerst de prioriteiten van vorig jaar overlopen en kregen de aanwezigen een zicht op wat er in werkelijkheid aan hun verzuchtingen gedaan is. Opmerkelijk is dat verscheidene van deze onderwerpen ook al langer meegaan en het antwoord ook nu hetzelfde klinkt als vorig jaar.

Ontsluiting van de Dijk In het oorspronkelijke ontwerp van de Dijk is er een ontsluiting voor voetgangers en fietsers voorzien via de ’s Boschstraat langs de Mark. Deze werd echter nooit uitgevoerd. De Dorpsraad hecht hier evenwel belang aan teneinde een sociale controle te kunnen hebben op dit tweede deel van deze zone. Zij legde in een voorbereidend gesprek de vraag voor aan het college waarom deze ontsluiting niet werd uitgevoerd. “Het college wil voorlopig deze situatie zoals ze

De zebrapaden en voetpaden in Hoogstraten blijven een oud zeer . nu bestaat, behouden en wij hebben ons daar als dorpsraad bij neergelegd. Maar toch hopen wij dat er ooit nog een ontsluiting komt. Daarom zetten we dit onderwerp niet meer op de agenda van de dorpsraad tenzij er toch nog veranderingen in de planning zouden komen”, aldus Jef Verheyen. Burgemeester Tinne Rombouts bevestigt dat een mogelijke ontsluiting op het plan voorzien is maar dat er momenteel alleen ontwikkeld is wat de stad in eigendom heeft. “We kunnen wel de vraag stellen en in de toekomst wordt er misschien eventueel een ontsluiting voorzien. Er zijn vele reacties op gekomen, maar de stad is geen eigenaar van de grond, en dus komt er voorlopig geen verdere ontsluiting.”

46 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Toegankelijkheid en heraanleg van de Vrijheid De toegankelijkheid op de Vrijheid met zijn moeilijke voetpaden is al langer een doorn in het oog van vele oudere en minder mobiele mensen. Vorig jaar kwam dit thema ook al uitgebreid aan bod in de dorpsraad. Toen verwees de schepen van Openbare Werken Michel Jansen naar een studie van een globale aanpak van de Vrijheid met zijn voetpaden en zijn oversteekplaatsen. Ook nu moet de schepen toegeven dat er weinig vorderingen zijn op dit vlak. “We gaan een werkgroep samenstellen waarin plaats is voor het


HOOGSTRATEN

DORPSRAAD HOOGSTRATEN stadsbestuur, de diensten, de dorpsraad, Unizo, en andere betrokkenen waar we alle visies bijeen kunnen brengen om een betere toegankelijkheid van de Vrijheid te verwezenlijken. We gaan nu alvast enkele oversteken aanpassen. We hadden gezegd dat we de oversteken zouden bekijken in de totaliteit van de Vrijheid. Maar we kunnen daar geen jaren meer mee wachten en daarom gaan we nu al enkele aanpassingen doen voor rolstoelgebruikers.” De reactie uit het publiek liet niet lang op zich wachten: “Wij willen graag boter bij de vis. Vorig jaar hebben we dezelfde vraag gesteld en toen kregen we het antwoord dat de oversteken dit jaar in orde zouden zijn.” Schepen Jansen erkent dat het college dit niet heeft kunnen waarmaken maar wijt dit aan het feit dat er verschillende instanties zoals erfgoed inspraak hebben in de mogelijke aanpassingen. “Wij willen echter vermijden om op termijn dubbel werk te moeten doen, vermits we uiteindelijk de Vrijheid toch in zijn geheel moeten aanpakken. Toch zullen we nu al twee oversteken aanpassen.” Op de vraag waarom men er geen termijn op wil plakken en of ook de andere straten dan alleen de Vrijheid worden aangepakt, repliceert de schepen dat men het ad hoc zal aanpakken en er inderdaad geen termijn wil op plaatsen.”

Toegankelijke winkels Waarop een aanwezige in de zaal de vraag stelt of het waar is dat een winkelier reeds vier maal bij het stadsbestuur heeft aangebeld om zelf aanpassingen te mogen doen. De schepen bevestigt dit, maar stelt duidelijk dat een particulier geen aanpassing kan doen op het openbaar domein. “Een particulier kan enkel aanpassingen doen op eigen terrein en niet op openbaar domein. Een winkelier moet zorgen dat zijn winkel zelf toegankelijk is voor minder mobiele mensen of rolstoelgebruikers.” Publiek: “Kan de gemeente de winkeliers niet opleggen de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen te verplichten in hun eigen zaak?” Burgemeester Rombouts bevestigt dat Openbare Werken de knelpunten bekijkt op de openbare weg en bij veranderingen aan winkels de toets naar toegankelijkheid mee onderzoekt. Wat gemeentelijke gebouwen betreft zoals de muziekschool in de Karel Boomstraat zal er altijd een toegankelijkheidstest uitgevoerd worden bij verbouwing of nieuwbouw. Indien gewenst kunnen er klaslokalen verplaatst worden naar het gelijkvloers indien er zich problemen voordoen.

Verlichting Ook de verlichting op de Vrijheid is een knelpunt, volgens burgemeester, zeker aan de zebrapaden en de fietsstallingen. Dit punt werd ook in de verkeersraad besproken. Schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx bevestigt dat er de

laatste drie jaar investeringen zijn gedaan aan de Vrijheid. Maar het resultaat van de verbreding van de zebrapaden en de bijkomende verlichtingspalen en sterkere lampen was nul en heeft niets bijgebracht. ”Er is overleg geweest met Eandis en met Agentschap Wegen en Verkeer om te werken met reflectoren maar dit wordt niet toegelaten op gewestwegen. Er is geen oplossing met kleine ingrepen. De verlichting zal dus ook in de totaliteit moeten aangepakt worden. Intussen moeten we alvast de kinderen verplichten hun fluovestjes te dragen.” Jef Verheyen rondt de discussie af met een oproep om mee te denken over de verbetering van de Vrijheid en mee in de werkgroep te stappen.

Aankondigingsborden Vanuit de gebuurten kwam er vorig jaar de vraag naar meer plaatsen om homogene aankondigingsborden te kunnen zetten. Volgens schepen Roger Van Aperen is dit niet zo eenvoudig. “Op sommige plaatsen zou dat goed gaan, op andere helemaal niet. Er zijn een tiental gebuurten in Hoogstraten waarvan er op de Vrijheid 6 gelegen zijn binnen een strook van 2 km.” Het ideale instrument ziet hij in het “Uit” magazine waarin alle activiteiten in de stad met een beschrijving worden opgenomen. Met die borden er bovenop wordt dat een echt lappendeken. “We zijn er nog niet echt uit, maar naar borden in de gebuurten kijken wij alvast niet direct naar uit.” Burgemeester Rombouts wijst er nog op dat dit de veiligheid wel eens niet ten goede zou kunnen komen en eerder een uitnodiging kan zijn voor iemand met andere bedoelingen wanneer het huis leeg staat.

Voetpaden Burgemeester Van Aperenstraat Vanuit de dorpsraad was er vorig jaar de vraag om achteraan in de Burgemeester Van Aperenstraat voetpaden aan te leggen zoals in het grootste gedeelte tot aan de het tweede rond punt. Schepen van Mobiliteit Haseldonckx: “Dit is niet zo eenvoudig op de plaats waar er nu nog geen voetpaden liggen. De aangelanden zouden volgens de verkoopakte geldelijk moeten instaan voor de aanleg van die voetpaden. De voetpaden die er nu liggen, tot aan de tweede rotonde zijn aangelegd op kosten van de aangelanden. Als stadsbestuur kunnen wij nu moeilijk hier verderop voetpaden gaan aanleggen met belastinggelden. We kunnen het ook niet afdwingen als bijvoorbeeld één van de aangelanden zich hier tegen verzet. Anderzijds wordt het huidige voetpad gebruikt door de bewoners van het rusthuis. Maar voor hen is de cirkel rond want zij komen van achter het Seminarie en gaan dan naar de Vrijheid. Het laatste stuk van de straat bevat ook nog verschillende onbebouwde percelen. De stad heeft wel een voetpad aangelegd aan het eerste appartementsblok komende uit de de Kathelijnestraat .

De toren van Hoogstraten zal volgend jaar aan een grondige renovatie onderworpen worden. In het budget is meer dan een miljoen euro voorzien. Hier hebben wij het reglement kunnen omzeilen omdat we hier een voetpad konden aanleggen aan ofwel de voorkant of de zijkant. De stad heeft aan de zijkant dit voetpad aangelegd vooral ook in functie van de schoolomgeving. De eigenaars hebben de voorkant gedaan.”

Park Gravin Elisabethlaan Er was ook de vraag naar een mooi parkje in Hoogstraten, al dan niet gecombineerd met een ondergrondse parking. Maar dit hangt ook volledig samen met verkeerstuctuur in het centrum en wordt dus hier niet behandeld . In de werkgroep nadien kwam dit thema nog wel aan bod

TOELICHTING STADSBESTUUR In elk van de deeldorpen gaf het college uitvoerig toelichting over haar beleid, de investeringen die vorig jaar al dan niet werden uitgevoerd en de plannen voor 2016. In ons vorig nummer hebben we dit uitvoerig behandeld, omdat de meeste zaken betrekking hebben op de gemeente in zijn geheel. In elke dorp werd er ook nauwkeuriger ingegaan op concrete investeringen in het dorp. Schepen van Financies Marc Haseldonckx zette alle investeringen even op een rijtje. De nieuwe korpschef, Barabara Cloet, stelde zich ook in Hoogstraten aan het publiek voor en presenteerde een aantal statistieken over het verkeer en de criminaliteit in de gemeente. Voor Cultuur stelde schepen Jef Vissers het project “Grenzeloos” voor dat in 2017 van start zal gaan. De

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 47


HOOGSTRATEN

DORPSRAAD HOOGSTRATEN opvang van vluchtelingen in Hoogstraten werd verduidelijkt door OCMWvoorzitter Jos Matthé en de schepen van Mobiliteit gaf tekst en uitleg bij de nieuwe borden die in het straatbeeld verschenen zijn en verwijzen naar de bedrijvenzones in Hoogstraten. Maar wij zoomen even in op de verwezenlijkingen en de plannen in Hoogstraten-centrum. Een aantal investeringen die in het budget voor 2015 waren opgenomen werden omwille van diverse redenen echter niet uitgevoerd.

Verkeersdrukte in centrum

Een van de belangrijkste zaken die de Hoogstratenaar wakker houdt, en dit soms ook letterlijk, is de enorme verkeersdrukte in het centrum. Het zwaar vrachtverkeer heeft daar ook een grote rol in. Al jaren staat dit thema op de agenda van de dorpsraad en al jaren zoeken de verschillende gemeentebesturen uit de Kempen naar een oplossing voor dit probleem. Schepen van Mobiliteit Haseldonckx gaf uitleg over de stand van zaken.

Investeringen 2015 (uitgevoerd)

StookplaatsrenovatieStekelbees/ muziekschool...............................25.000 Openbareverlichting.........................................................................20.000 Buitenaanleg zwembad (plannen en erelonen)..............................135.000 Buitenaanlegomgeving zwembad...............................................1.142.198 Aankoop ontsluiting zwembadsite.................................................100.000 Uitrustingsmaterialen IKO...............................................................25.000 ColumbariumHoogstraten (en Meerle)............................................35.300 Urneveld kerkhof Hoogstraten.........................................................24.000 Herinrichtingwerkplaats.................................................................122.000 Beveiliging Sint Katharinakerk........................................................41.257 Gustaaf Segerstraat (eigen beheer)..................................................75.000

Investeringen Hoogstraten 2015 (niet uitgevoerd)

Herinrichting Achtelsestraatvoor verkeersveiligheid.........................5.000 Herinrichting Van Aertselaerstraat/plein..........................................75.000 Voetpaden A. De Lalaingstraatschoolomgeving .............................25.000 Aanpassen voetgangersoversteken Vrijheid.....................................72.000 LangparkerenHoogstraten centrum (signalisatie)............................27.500 Gelmelstraat–fietssuggestiestroken (plan en studie)........................10.000 Gelmelstraat–fietssuggestiestroken (aanleg)....................................35.000 BusstelplaatsGelmelstraat................................................................20.000 BurgemeesterJ. Van Aperenstraat.....................................................15.000 Composttoilet Den Dijk.....................................................................5.000

2016: Investeringen specifiek voor Hoogstraten

Opmaak signalisatieplanHoogstraten centrum................................27.500 Aanlegvoetpad A. de Lalaingstraat (zijde Spijker)......................... 65.000 Burgemeester J. Van Aperenstr (visie en onderzoek).......................15.000 Vrijheid toegankelijkheidsstudie......................................................40.000 Vrijheidaanpassen voetgangersoversteken.......................................72.000 Herinrichting Achtelsestraat.............................................................12.000 HerinrichtingVan Aertselaerplein (plannen en studies).....................5.000 Herinrichting Van Aertselaerplein (uitvoering)................................75.000 BusstelplaatsGelmelstraat................................................................45.000 Gelmelstraatfietssuggestiestroken (plannen)...................................28.000 Gelmelstraatfietssuggestiestroken (onteigeningen).........................35.000 Herstelling dak oud stadhuis............................................................50.000 Renovatie brug Hondsdijk...............................................................85.000 Renovatiedak muziekschool..........................................................120.000 Restauratie toren Sint Katharinakerk..........................................1.320.000 Restauratie bejaardSint Katharinakerk..........................................440.000 Glasramen Sint Katharinakerk.......................................................200.000 Dak Begijnhofkerk.........................................................................160.000

48 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

“Om de overlast in de verschillende dorpskernen in te dijken hebben 14 gemeenten in de Noorderkempen een visie ontwikkeld om het zwaar vrachtverkeer uit de dorpskernen te weren. Voor Hoogstraten liggen er twee fasen in het verschiet. De eerste fase zou zelfs dit jaar kunnen aangepakt worden. Dit gaat over het verkeer tussen Noord en Zuid. Dit verkeer vanuit Nederland en vanuit Rijkevorsel zou niet meer door de dorpskern van Hoogstraten en Minderhout mogen rijden, tenzij zij er moet laden of lossen. Via een camera met nummerplaatherkennig wordt het traject gecontroleerd. Neemt men toch de verboden route zonder dat er in het centrum geladen of gelost moet worden, krijgt men een proces verbaal. Het verkeer vanuit Strijbeek wordt over Groot Eyssel en de Meerleseweg naar Meer geloodst waar ze de E19 op moet. Met Nederland is er overeengekomen dat het zwaar vrachtverkeer tijdelijk verwittigd wordt van de tonnagebeperking tot 3,5 ton en de camera controle. Het vrachtverkeer dat over de E19 komt vanuit Nederland mag niet meer door Meer, Minderhout, Hoogstraten naar Rijkevorsel. Zij moet op de E19 blijven tot afrit Loenhout. Ook dit traject wordt met camera’s bewaakt. Het verkeer vanuit Rijkevorsel wordt ook afgeleid via de Loenhoutseweg naar de E19 om zo richting Nederland of Meerle te rijden. Op de langere termijn zal de Houtelweg in Rijkevorsel omgevormd worden tot een gewestweg om als omleidingsweg gebruikt te worden. In een latere fase zal dan de as tussen West en Oost aan de beurt komen voor het verkeer vanuit de E19 naar Turnhout en omgekeerd. Met Rijkevorsel is er afgesproken om dit voorlopig nog open te houden tot de ringstructuur in Rijkevorsel volledig ontwikkeld is. “ Waarop moderator Jef Verheyen laconiek besluit: “Met een beetje geluk wordt het straks heel rustig in het centrum van Hoogstraten.” Wellicht zal deze vrome wens nog wel enkele jaren de agenda van de dorpsraad opvrolijken.

Opstart zwembad Het zwembad van Sportoase Hoogstraten werd op 7 januari plechtig geopend. Hoewel de reacties over het algemeen erg enthousiast waren, slopen er toch enkele kinderziektes in die gelukkig snel werden rechtgezet. De temperatuur van het water was er daar één van. Burgemeester Tinne Rombouts was dan ook trots te melden dat aan de knelpunten snel een oplossing gegeven werd en dat de eerste schoolzwemmers uit Wortel de sprong in het water gemaakt hebben. De andere scholen volgen in september. Zowel de burgemeester als schepen van Sport Roger Van Aperen roepen op om mogelijke tekortkomingen snel te melden bij Sportoase of de Sportdienst van de stad. De sportdienst heeft namelijk wekelijks overleg met Sportoase. Op dit ogenblik zou de zwemschool al 200 inschrijvingen hebben en staan er nog 220 op de wachtlijst. Kinesiste Lutgard Stynen had evenwel een aantal bedenkingen over het ontbreken van aqua-jogging of de onmogelijkheid het te beoefenen omwille van de beperkte diepte van het water. Dit zwembad beschikt immers over een beweegbare bodem maar deze mogelijkheid wordt slechts eenmaal per week in werking gesteld om de duikclub te laten oefenen. In de praatgroep achteraf krijgt zij de gelegenheid haar brief voor te lezen waarop de schepen van sport haar belooft binnen de drie maanden een antwoord te geven over dit probleem.

Aken en Keulen Om iedereen de kans te geven vragen te stellen en in discussie te treden wordt de openbare vergadering opgesplitst in twee praatgroepen, met telkens een deel van het college aanwezig. De groep met de burgemeester en schepenen Baets, Jansen en Van Aperen verhuisde naar de oude raadszaal en aanhoorden de vragen en bemerkingen over het zwembad. Opmerkelijk was dat velen in de overtuiging waren dat de parking voor het zwembad zich aan de Loenhouseweg bevindt. Dit is echter de parking van het OCMW en het Woon-zorgcentrum. De parking voor het zwembad is bereikbaar via de Kathelijnestraat maar blijkt onvoldoende aangeduid. Maar volgens schepen van sport zijn Aken en Keulen ook niet op één dag gebouwd. Blijkbaar is dit laatste ook het geval voor wat betreft de verkeersveiligheid van de Vrij-


HOOGSTRATEN

DORPSRAAD HOOGSTRATEN heid. Dit thema overheerste in deze maar ook in de andere praatgroep waar de schepenen Vissers, Janssen, Haseldonckx en Matthé het publiek van antwoord diende.

Schots en scheef De toegankelijkheid van de Vrijheid kwam ook verder aan bod in de twee groepen. Een van de aanwezigen stelde voor aan het college om een dag met haar in een rolstoel doorheen Hoogstraten te rijden. “Maak ons niet kapot als mantelzorger!” was een opmerkelijke noodkreet. “Als wij met een meisje in een rolstoel de eerste winkel niet binnenkunnen, maar ook de tweede niet en zelfs de derde niet, wat voor een voorbeeld geven wij dan als maatschappij?“ “Tien procent van de bevolking kan geen winkel binnen, geen kerk en ook geen apotheek. Voor Hoogstraten is dat een groep van 2000 mensen !” vulde een andere aanwezige aan. Wanneer er nog eens naar een termijn gevraagd wordt om dit op te lossen moet schepen Jansen bekennen dat hij met zijn voornemen van vorig jaar bakzeil heeft moeten halen. “Wij hebben beloofd twee zebrapaden aan te pakken maar je komt heel wat hindernissen tegen en daarom moet dit in zijn geheel aangepakt worden.” Het antwoord liet niet lang op zich wachten: ” Ik woon nu 11 jaar in Hoogstraten en naar ik hoor zou het gemeentebestuur 15 jaar geleden al in een rolstoel over de Vrijheid gereden hebben. Maar wat is er intussen gebeurd? Bij bouwwerken wordt het fietspad vaak opengebroken voor de aanleg van nutsleidingen en het gevolg is vaak levensgevaarlijk. Kijk maar naar de werken aan de vroegere woning van Louis Nees waar alles schots en scheef staat en het voetpad amper begaanbaar is. Als het donker is breek je daar je nek. In Hoogstraten is er geen controle op die zaken. De politie moet dat zien en hier tegen optreden. Dat is de wet.”

Oude rusthuis “Gaan we het oude rusthuis laten verkrotten tot de kosten zo hoog zijn dat de subsidies het niet meer kunnen trekken?” Deze vraag weerspiegelde eigenlijk de gedachte die ook vorig jaar op de dorpsraad naar voor kwam. Toen had de OCMW-voorzitter al laten aanvoelen dat het bestuur het liefst het gebouw zou laten slopen maar dit kon niet volgens monumentenzorg die vindt dat het H-gebouw beeldbepalend is in het dorpsgezicht. Het antwoord kwam dit keer van burgemeester Rombouts. “ Vandaag is er een studiebureau belast om een lastenboek op te maken. Wat de functie van het gebouw zal worden is nog wat zoeken. Ofwel brengen we er gezondheidondersteunende organisaties onder die aanleunen bij het WZC zoals het centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Maar er is ook interesse van de kliniek van Turnhout om hier een centrum voor nierdialyse te installeren. En daarnaast is er vraag naar assistentiewoningen en meegroei-

Binnenkort wordt het misschien heel rustig in het centrum, hoorden we op de dorpsraad in Hoogstraten. Voorlopig blijft dit een vrome wens. woningen. Alles zit in een lastenboek voor een marktbevraging. Of het nu renovatie wordt of nieuwbouw staat nog open en is een element van de studie. Maar iedereen heeft alle belang bij een snelle oplossing. “

te zorgen dat de cultuurdienst goed uitgerust zou zijn. “Waarom is er maar 1,5 personeelslid voor deze dienst, waar dat gemakkelijk 2, 3 of 4 zou mogen zijn? Toerisme en de Mosten hebben ook toch ook 3 à 4 personeelsleden.”

Cultuur

Stil einde

Schepen Jef Vissers kreeg de vraag voorgelegd wat de plannen zijn voor cultuur in Hoogstraten op lange termijn. Bij het begin van deze legislatuur is er immers beloofd om op het einde van deze bestuursperiode een vast plan te hebben voor een cultuurcentrum of een cultuurontmoetingsplaats. De schepen van Cultuur antwoordde hier kort op dat dit plan klaar zal zijn op het einde van deze legislatuur. Hij kreeg tevens de raad mee

Wie verwacht had dat er op het einde nog een korte samenvatting zou volgen van de gesprekken in de twee groepen kwam evenwel bedrogen uit. Bij een glaasje werd er hier en daar nog wel wat nagebabbeld, maar veel animo was er niet meer te beleven. De meeste aanwezigen vertrokken stilletjes terug naar huis. Het late uur zal wel de oorzaak geweest zijn tenzij de gelatenheid of de ontgoocheling te groot was.(jh)

De parking vóór het zwembad van Sportoase is niet bestemd voor de zwemmers maar voor de bezoekers van het OCMW en het Woon-zorgcentrum. De zwemmers moeten langs de Kathelijnestraat de ingang nemen en daar parkeren. DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 49


Wanneer: zondag 1 mei - 16 uur Waar: Hoogstraten, Sint-Katharinakerk Prijs: € 5,Tickets: Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149 - tel. 03 340 19 55 + aan de concertbalie Organisatie: ROCK & Mixtuur - www.mixtuur.be

Familievoorstelling

Van Bach tot lach

Dirk Luijmes - orgel, Jo Toonen en Wendy Riemslag - clowns

HOOGSTRATEN

Clowns in de kerk? Ja! Met hun onbevangen blik, hun rode neuzen én met hun rode oortjes verwonderen Kwieb en Blos zich over de bijzondere klanken van het orgel. Het eerbiedwaardige instrument bespeeld door Dirk Luijmes laat zich van een vrolijke, frivole, maar ook lyrische kant zien, en het is niet onwaarschijnlijk dat ontroering en humor in dit concert elkaar de hand schudden. Dit is een voorstelling voor jong én oud, de ideale familievoorstelling met een lach en een traan rond de koning der instrumenten.

50 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


WORTEL

Waar de klok veel te lang bleef stille staan WORTEL - Tijdens de laatste toneelopvoeringen van de Wortels toneelgroep werd er gelachen met het uurwerk van de toren: “De klok op de toren in Wortel staat stil, staat al lang stil, staat veel te lang stil”.

inspectieverslag van Clock-o-matic want daarvan is blijkbaar NIETS te vinden bij het stadsbestuur. De Kerkfabriek bezorgde het bestuur nochtans op 6 februari het bewuste verslag en ontving hiervan een ontvangstbewijs.

De Kerkfabriek wil graag hun verhaal in verband met die klok. U moet weten dat het stadsbestuur van Hoogstraten een contract heeft met de firma Clock-o-matic om regelmatig de kerkklokken in de deeldorpen en de beiaard van de Sint-Katharinakerk na te zien.

Op 16 februari 2015 heeft de vergadering met Clock-o-matic plaats zonder aanwezigheid van iemand van het stadsbestuur. Tijdens het overleg verneemt de Kerkfabriek van Clock-o-matic dat, we citeren: “ WE KUNNEN EN MOGEN ALLEEN WERKEN IN OPDRACHT VAN HET STADSBESTUUR “.

Op 16 oktober 2014 komt een technicus Clocko-matic naar Wortel om het jaarlijks onderhoud uit te voeren aan de klokken, de klokkeninstallatie en het torenuurwerk. Op 8 december 2014 ontvangt de Kerkfabriek een verslag van dit onderzoek en een offerte. We citeren uit dit verslag : “ De elektromechanische luidinstallatie van de 4 klokken is oud en vertoont algemene slijtage door ouderdom. De luidregulatoren van de luidinstallatie hebben meer en meer speling. Daarnaast vertonen de tanden op de tandwielen verregaande slijtage. De luidmotoren zijn aangetast door roest en aan vervanging toe. Vooral de commandokast van de luidinstallatie is in zeer slechte staat. De commandokast bevat sterk verouderde elektrische componenten die niet meer conform zijn aan A.R.E.I. reglementering. Alle elektrische installaties dienen hieraan te voldoen en nietconformiteit zou tot problemen kunnen leiden betreffende verzekering.” Op 3 februari 2015 laat de Kerkfabriek aan het stadsbestuur weten dat men op maandag 16 februari om 13.00 uur een afspraak heeft met Clock-o-matic om het dossier te bespreken. Op 5 februari 2015 deelt het stadsbestuur mee dat er NIEMAND aanwezig kan zijn op die vergadering. Men vraagt wel naar een kopie van het

Op 17 februari 2015 brengt de Kerkfabriek het stadsbestuur hiervan op de hoogte. Op 23 april 2015 slaagt men er in om een overleg met een afvaardiging van het stadsbestuur te hebben. Het wordt een vruchtbaar onderhoud met o.a. de schepen van openbare werken en het hoofd van de technische dienst. Er wordt afgesproken dat de Kerkfabriek 51 % van de kosten zal dragen en het stadsbestuur het saldo (12.793 : 2 = 6.395 euro). Op 18 augustus 2015, ruim 4 maanden LATER, heeft de kerkfabriek nog altijd NIETS vernomen van het college, dat deze afspraak zou bevestigen. De kerkraad beslist om een nieuwe brief te sturen met het verzoek a.u.b. iets te laten weten voor 27 oktober 2015, datum van de volgende vergadering van de kerkraad. Op 23 september 2015 ontvangt men een schrijven van het stadsbestuur met de mededeling dat het college op 14 september beslist heeft NIET IN TE GAAN op het voorstel. Met verbijstering neemt de kerkraad kennis van dit schrijven. Als motivering wordt opgegeven dat herstellingen aan een kerkgebouw ten laste zijn van de kerkraad. Het gaat hier echter niet om herstellingen van een kerkgebouw maar om kosten voor het herstellen

Weer Kermiskoers in Wortel WORTEL - Vorig jaar lukte het niet meer, maar dit jaar gaat het er wel van komen: op kermismaandag ronken de kettingen en zoemen de bandjes op het Wortelse asfalt! De nieuwe uitbaters van De Nieuwe Buiten nemen de draad weer op en organiseren een kermiskoers op maandag 11 juli. 2 reeksen, waarvan de eerste (categorie C-D-E) start om 14.30 u. voor een koers over een afstand van bijna 70 km. Om 16.30 u. vertrekken de liefhebbers categorie A + B voor een afstand van ruim 90 km. Organisatoren en deelnemers rekenen uiteraard op een ruime belangstelling! Gezinsbond en Kwb Wortel, voor de gelegen-

heid onder de naam van ‘kermiscomité Wortel’ - hebben nu 2 jaar op maandag volksspelen voor kinderen georganiseerd. Dit jaar willen ze voorafgaand aan de kermiskoers IEDEREEN op de fiets krijgen. De kinderen op een versierde fiets, de wat ouderen kunnen deelnemen aan een ‘valiezenkoers’. Hierbij wordt een parcours afgelegd waarbij men bij elke ronde een kledingstuk uit de meegebrachte valies moet halen om zo als eerste de meet te halen. Ook daar hoopt men op veel belangstelling én deelnemers! Want kermis, dat moet je zélf maken! Meer info volgt. Kijk ook naar de site van het Slot www.wortelkermis.be. (fvb)

van een openbaar uurwerk. Enkele minuutjes zoekwerk op internet leert ons dat dergelijke kosten op andere plaatsen wel door de gemeente of stad gedragen worden. We noteren maar drie van de vele voorbeelden: Herstellen klokken St.Martinuskerk Everberg (9.680 euro), dringende herstelling klokkeninstallatie St.-Kristoffelkerk Londerzeel (6.171 euro), toelage klokkeninstallatie St.-Lambertuskerk Ekeren (2.030 euro) etc.. Op 31december 2015 had het stadsbestuur meer dan 20 miljoen euro (21.381.767) op haar rekening staan en ook nog een potje van enkele miljoenen bij Pidpa. Maar blijkbaar is het politieke profijt om JAARLIJKS meer dan 20.000 euro te betalen voor de huur van een stuk grond (eigendom van een andere kerkfabriek), om auto’s op te parkeren, groter dan EENMALIG 6.171 euro tussen te komen in het herstel van een openbaar uurwerk. Het weze zo …… Daarom besliste de kerkraad in zitting van 1 februari 2016 zelf de koe bij de horens te vatten en de nodige herstellingen volledig op eigen kosten te laten uitvoeren. De kerkfabriek wil immers, zoals uit het inspectieverslag blijkt, geen problemen met de verzekering. Op 19 februari 2016 werd aan Clock-o-matic de opdracht gegeven om de werken uit te voeren. (12.793 euro + 1323 euro voor telefonische afstelling). De firma zal proberen de werken klaar te hebben tegen de feestdag van onze patroonheilige Sint-Jan Baptist (23 juni). Hopelijk kunnen de mensen uit Wortel, en ook het stadsbestuur, dan weer zien hoe laat het is in Wortel. (kerkraad/SP)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 51


WORTEL

DORPSRAAD WORTEL

Proximus belooft een beter gsm-bereik Een voltallig college, twee gastsprekers die een goednieuwsshow brachten en een veertigtal gedisciplineerde, weinig kritische inwoners zorgden samen voor een lange en best gezellige algemene vergadering van de Dorpsraad. Echt grote problemen zijn er blijkbaar niet in Wortel.

WORTEL-KOLONIE De eerste gastspreker is Philippe De Backer van vzw Kempens Landschap. Hij schetste het verhaal van de kolonie tot vandaag met • de afschaffing van de wet op de landloperij 1 maart 1993; • de acties van de plaatselijke bevolking (Het Convent en Redt Wortel-kolonie) met o.a. de Mars op Wortel-kolonie op 9 september 1995; • de oprichting van de vzw Kempens Landschap op 21 november 1997 en • de bescherming als landschap op 29 juni 1999 De eis van de actiegroep, namelijk het behoud van de kolonie als één geheel in gemeenschapshanden is intussen gerealiseerd.

Werelderfgoed Gelegen in onze achtertuin, beseffen we te weinig het unieke karakter van de kolonies. In Nederland was dat besef groter en zij waren dan ook de initiatiefnemer om de drie Nederlandse en de twee Belgische kolonies voor te dragen om een erkenning als Werelderfgoed te verwerven. Om dat statuut te krijgen moest men de UNIVERSELE WAARDE van kolonies omschrijven en aantonen dat de kolonies echt wel UNIEK zijn binnen een groep van 204 min of meer vergelijkbare projecten in gans de wereld. Aanvankelijk was er voor Wortel-kolonie het probleem van de BUFFERZONE rond het ge- Het plan met de plaats van de tractorsluizen blijft ongewijzigd. De keuze van de obstakels is afhankeheel, met veel te grote serres en een afvalbedrijf lijk van de functie. Het kunnen betonnen blokken zijn waar enkel landbouwvoertuigen over kunnen, in de onmiddellijke omgeving. Het was niet het kan een zandbak zijn waarin personenwagens in vast rijden of eenvoudige barelen. eenvoudig om de bufferzone rond het domein, die voor Unesco belangrijk is, op de eigenlijke grens van het beschermde landschap te leggen. Maar blijkbaar is die hinbij De Bonte Beestenboel. dernis genomen. De parking, evenwijdig aan de dreef richting kerkhof, bestaat uit twee In Nederland staat de kandidatuur van de kolonies op de eerste plaats en de delen: een eerste goed uitgeruste parking, die bij normaal gebruik moet kans is groot dat Unesco de vijf kolonies in 2018 inschrijft op de lijst van volstaan en een eenvoudiger aangelegde ‘overloopparking’ die men kan het Unesco Werelderfgoed. Dat het hier gaat om een grensoverschrijdende gebruiken bij evenementen. De financiële middelen om de parking aan te kandidatuur is een extra troef. Men streeft naar een erkenning in 2018 omdat leggen zouden beschikbaar zijn. het dan precies 200 jaar geleden is dat Johannes Van den Bosch de eerste kolonie oprichte in Frederiksoord in het Nederlandse Drenthe én 25 jaar Het plan met de TOEGANGSWEGEN en TRAKTORSLUIZEN, dat we nadat men in België de wet op de landloperij afschafte. vroeger al publiceerden, blijft ongewijzigd. Nieuw is dat men voor elke afsluiting een gepaste vorm zoekt. Dat kan een betonnen blok zijn waar enkel landbouwvoertuigen over kunnen, net zo goed als een zandbak, waar Op het terrein luxewagens zich in vastrijden, of een eenvoudige bareel. De kolonie mag dan wel een stiltegebied zijn; de bezoekers en wandelaars hebben er hun weg gevonden met een overlast aan geparkeerde auto’s in de dreven als gevolg, zeker bij evenementen. Om al die wagens op te vangen wordt er een PARKING voorzien tegenover de Klapekster en De Slinger

52 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Philipe De Backer wees nog eens op het belang van de KOLONIE-APP, ingesproken door Lieven Van Gils, de peter van het project, een ideaal promotiemiddel voor de ontsluiting van het domein.


WORTEL

DORPSRAAD WORTEL Vragen Na de toelichting, en later op de avond, volgden er vragen vanuit het publiek. De MOLENDREEF is in slechte staat. Het stadsbestuur, beheerder van deze weg, laat weten dat er geen werken voorzien zijn en dat de wegen van monumentenzorg moeten blijven zoals ze zijn. (Uiteraard de materialen, niet de staat waarin ze zich bevinden / nvdr.). Er is wel een akkoord dat er naast de dreef een fietspad mag komen. Blijft de vraag wie dat zal betalen en wanneer dat fietspad er zal liggen. Op het KERKHOF van de kolonie is nog plaats voor de vier landlopers die er nog zijn. Het kerkhof zelf zal door de stedelijke groendienst onderhouden worden. Op de vraag naar uitbreiding van DE BONTE BEESTENBOEL laat men weten dat in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) van de kolonie voorzien is dat er in de linkervleugel van de boerderij zeven tot acht woningen voor permanente bewoning of vakantieverblijf mogelijk zijn. Concrete plannen zijn er nog niet.

GSM-BEREIKBAARHEID Er werd massaal gereageerd op de petitie voor een beter GSM bereik in Wortel, een initiatief van de Dorpsraad. De meer dan 1.500 bezwaarschriften werden overhandigd aan de tweede gastpreker, Filip Tersago van PROXIMUS. Hij had twee collega’s, de heren Jansen en Bogaerts meegebracht. Dat doet men enkel als men goed nieuws kan brengen, zoals later zou blijken. Proximus belooft om op de bestaande zendmast op de Langenberg, drie bijkomende antennes te plaatsen. Met deze drie antennes zal zowel het GSM bereik, als het mobiele ontvangst van internet (3G en 4G) veel verbeteren. Om dat in de praktijk te brengen, zal BASE haar antennes hoger plaatsen, zodat Proximus haar nieuwe antennes tussen die van Mobistar en Base kan

plaatsen. Filip Tersago maakt zich sterk dat een en ander voor eind augustus in orde zal zijn. Met die drie extra antennes belooft Proximus een betere ontvangst in Wortel centrum en verbeterde ontvangst in, bij voorbeeld, de regio in en rond de kolonie. En er is nog meer goed nieuws. De zogenaamde roamingtarieven worden op 15 juni 2017 afgeschaft. Het is nog even wachten, maar vanaf dat moment is er geen prijsverschil meer tussen bellen in België of vanuit welk ander EU-land dan ook. Is het dan allemaal rozengeur? Neen, want door het toenemend gebruik van isolatiematerialen en metalen is en blijft de ontvangst binnen in huis vaak slechter dan buiten. Om de ontvangst binnen beter te maken biedt Proximus aan haar klanten - tegen betaling - de 'Mobile Coverage Extender' aan. Trouwens, wellicht heeft u reeds gemerkt dat de ontvangst in de winter beter is dan ’s zomers. Dat heeft alles te maken met de bladeren van de bomen, die ook een stoorzender zijn Nu maar hopen dat ook Mobistar volgt, want met hun antennes hinken ze nog steeds achteraan.

BUDGETTEN 2015 en 2016 Na de gastsprekers kwam het college aan het woord met, zoals gebruikelijk, eerst Marc Haeseldonckx, schepen van financiën. Over de budgetten voor groot-Hoogstraten gaan we het in dit verslag niet hebben, die stonden vermeld in onze vorige uitgave. Wat Wortel betreft werden volgende investeringen in 2015 uitgevoerd: - 2.788 euro voor een WOMBAT-rolstoel voor de kolonie - 456.646 euro voor de riolering in Wortel-kolonie

Tegenover de Klapekster en De Slinger komt een parking voor 74 wagens en een overloopparking voor een zelfde aantal. De tweede parking wordt gebruikt bij evenementen.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 53


WORTEL

DORPSRAAD WORTEL

Drie nieuwe Proximus antennes op de zendmast langs de Langenberg, zouden de kwaliteit van uw (proximus) gsm ontvangst gevoelig moeten verbeteren.

Op de speelplaats langs de Rooimans, waar nu de luifel staat, wil het stadsbestuur een gebouw voor Stekelbees laten bouwen. Men kiest ook hier voor PPS systeem, zoals we het kennen bij de bouw van het zwembad.

Volgende werken werden in 2015 niet uitgevoerd - 85.000 euro voor de aankoop van de aalmoezenierswoning in de kolonie - 300.000 euro voor een ruimte voor Stekelbees wordt hernomen in 2016 voor een bedrag van 420.000 euro - 25.000 euro voor de parking tegenover de Klapekster in de kolonie wordt verschoven naar 2016, maar nu voor een bedrag van 100.000 euro. Bijkomende investeringen in 2016 - 37.573 euro voor de aankoop van gronden achter de boerderij van Wortelkolonie, een aankoop samen met vzw Kempens Landschap

VEILIGHEID INWONERSAANTALLEN In Wortel wonen 1.910 inwoners, waarvan 915 mannen en 864 vrouwen. Meer mannen dan vrouwen is tegen alle landelijke statistieken en heeft alles te maken met de gevangenis. Indien men de 131 gevangenen in mindering brengt, komen men uit op 784 mannen ten opzichte van 864. Normale verhoudingen zeg maar. In Wortel wonen 27 nationaliteiten en alles samen 287 vreemdelingen. INBRAKEN – DIEFSTALLEN Van de 291 inbraken in groot Hoogstraten, werden er maar 9 genoteerd in Wortel. Houden zo. Naast deze inbraken noteerde men nog 11 diefstallen, vijf fietsen, één auto, drie gsm’s en zelfs tweemaal diefstal van elektriciteit (afgetapt voor de meter). GERECHTELIJKE PV’S - 110 inwoners van Wortel deden een aangifte bij de politie. Dat kan gaan van verlies van paspoort tot noem maar op. - 31 maal werd aangifte gedaan of stelde de politie sluikstorten vast. - 45 maal moest de wijkagent met een zogenaamd kantschrift bij een van ons aankloppen. Kantschriften zijn meestal documenten van de procureur of verhoren die men moet afnemen omdat u bijvoorbeeld getuige was van een ongeval.

54 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

- Er werden 4 gasboetes uitgeschreven voor blikjes die men uit een wagen werpt en andere kleine overtredingen. - De overige 98 pv’s zijn gerelateerd aan de gevangenis. De politie moest 40 maal ter plaatse gaan voor overtredingen in de gevangenis en 58 maal voor drugbezit van gedetineerde of van bezoekers.

VERKEER Van de 281 ongevallen in groot Hoogstraten, moest men er 15 noteren in Wortel, 7 met stoffelijke schade en 8 met gewonden. Er waren 5 ongevallen in het dorp, 4 op de Langenberg, 3 in de Klinketstraat en 2 in de Beukendreef. Wat de snelheidscontroles betreft beperken we ons ook tot Wortel. - In Worteldorp waren er 4.652 controles en 332 overtredingen (7,8 %) - In de Beukendreef 4.231 controles en 202 overtredingen (6,9 %) en - in de Klinketstraat 4.173 controles met maar 96 overtreders (2,3 %) Naast de snelheidscontroles noteerde de politie in Wortel in totaal nog 240 overtredingen, waarvan 105 parkeerovertredingen, 40 maal negeren van het inhaalverbod en 21 maal gsm-bellen achter het stuur de voornaamste zijn.

MEDEDELINGEN COLLEGE STEKELBEES Stekelbees, de naschoolse opvang, heeft al een aantal jaren een voorlopig onderkomen in de refter van de school. Het was een noodoplossing, die bijna een definitief karakter kreeg. Omdat die locatie liefst zo dicht mogelijk bij de school is, heeft men er voor gekozen om de nieuwbouw te realiseren op de speelplaats, waar nu de luifel is. Het college kiest ook hier voor een Privaat Publieke Samenwerking (PPS), een systeem zoals we het kennen van de bouw van het zwembad. Het komt er op neer dat men een omschrijving maakt van wat men wil en dan aan privaatpartners vraagt om dit te realiseren. In het dossier vraagt men een ruimte van 100 m² voor Stekelbees zelf, een


WORTEL

DORPSRAAD WORTEL polyvalente ruimte van 80 m² voor de school en voor Stekelbees, twee bergingen van elk 20 m², drie toiletten voor kleuters en één voor volwassenen (ook rolstoelgebruikers) en een luifel van ongeveer 90 m². Met die omschrijving is men op zoek gegaan naar kandidaten om het voor de stad te realiseren. Er zijn verschillende voorstellen binnen gekomen, die variëren naar uitzicht en manier van bouwen. Het college zal een van de volgende weken een keuze maken en met de beste kandidaat verdere afspraken maken. Na de bouwaanvraag hoopt men eind dit jaar te starten met de werken. Nu heeft Kind en Gezin een tijdelijke toelating voor de opvang van 35 tot 40 kinderen. Na de nieuwbouw kunnen er op piekmomenten tot 55 kinderen na de schooluren verblijven.

VRAGEN VAN DE INWONERS WEGDEK WITTE WIJK Er zijn klachten over de herstelling van het wegdek in de witte wijk, waardoor de putdeksels nu dieper liggen dan de weg. Schepen Jansen verduidelijkt dat hier sprake is van een zogenaamde ‘slemlaag’, een dunne laag die over het bestaande wegdek wordt aangebracht. Deze manier van werken gebruikt men in minder drukke straten en kost bijna 10 maal minder dan een totaal herstel. Er wordt lang over en weer gepraat, maar er kan niets gedaan worden aan de dieperliggende putdeksels omdat alles volgens schepen Jansen “binnen de normen” valt.

BOMEN KERKHOF Na de laatste snoeibeurt, tien jaar geleden, werd beloofd om de bomen driejaarlijks te snoeien, maar dat is nooit gebeurd. Het college heeft dit doorgegeven aan het hoofd van de groendienst, die de zaak zal bekijken.

SOCIALE KAVELS ACHTER DE ZAAL Een van de aanwezigen vraagt om de geplande verkaveling achter de zaal uit te rusten met sociale bouwkavels. Schepen Baets deelt mee dat men een privaat verkavelaar niet kan verplichten om in zijn verkaveling alleen sociale kavels te voorzien. In Hoogstraten is wel een reglement dat in een nieuwe privaat verkaveling 50 % van alle kavels, die niet aan een ontsloten weg liggen, moeten verkocht worden aan 80 % van de normale waarde. Die kavels zijn dus 20 % goedkoper dan de andere.

VERLICHTING NAAR VOETBALVELD Men is bezorgd over het gebrek aan verlichting langs de weg naar de voetbalvelden van KVNA Wortel. Het is een weg die veel gebruikt wordt, ook door kinderen, en vooral in de winter een gevoel van onveiligheid geeft. Schepen Jansen weet dat het een private weg is en het stadsbestuur er dus geen verlichting mag of kan plaatsen.

WORTEL ONS DORP Naar aanleiding van het artikel ‘Huizenruil in Wortel’ in ons blad (nr. 357 februari blz. 20) stelt men de vraag waar men met Worteldorp naar toe wil. De recent gebouwde woningen, de mogelijke sloop van de villa Horsten (nu Brosens / nvdr) toont aan hoe fragiel zo’n dorpsbeeld is. En dan verwijst de vraagsteller ook naar het gebouw waar nu het Slot is en de boerderij van Vermeiren, alle twee bij de Boomkens. De vraagsteller verwijst naar een recent uitgevoerde studie rond ‘Meerle ons dorp’

Schepen Baets laat weten dat er geen initiatief zoals “Meerle ons dorp” op stapel staat voor Wortel. “Wil dat zeggen dat zo’n dorpskern als deze van Wortel dan onbeschermd is?” stelt de schepen de vraag die hij zelf beantwoord: “Helemaal niet. We kunnen leren uit de methode die men in Meerle gebruikte”, zegt hij en hij verwijst verder naar een studie die het stadsbestuur liet maken (de studie STRAMIEN / nvdr). “Het is voor ons een studie waarmee we niet helemaal akkoord zijn”, zegt Baets, “maar we gebruiken wel bepaalde elementen om de erfgoedwaarde van ons patrimonium te bepalen en we passen dat ook toe in de mate van het mogelijke “ De schepen voegt er nog aan toe dat een projectontwikkelaar zijn project moet komen toelichten op het college en dat men er over waakt dat de beleidsdoelstellingen nagekomen worden. “Totaal onbeschermd ligt de dorpskern van Wortel niet, daar zullen we over waken”, besluit de schepen.

WAT MET ONZE KERK Een vraag die enigszins aansluit bij de bovenstaande is de toekomst van ons kerkgebouw. “Er worden grotere pastorale eenheden gevormd”, merkt iemand op “en de Vlaamse overheid wil de toekomst van elk kerkgebouw kennen. Ons kerkgebouw speelt een belangrijke rol in het dorp, zowel voor gelovigen als niet gelovigen. Hoe gaat het stadsbestuur daarmee om?” is de vraag.” De burgemeester bevestigt dat men zo’n kerkenplan moet maken. Men zat reeds samen met de verschillende kerkfabrieken. Die gaven aan dat zij in eerste instantie zelf een voorstel willen uitwerken, ook al is het stadsbestuur daarvoor uiteindelijk verantwoordelijk. Die eerste visie is ingediend, maar nog niet verder besproken binnen het bestuur, laat staan dat er reeds beslissingen genomen werden. Burgemeester Rombouts meent te weten dat men met meer uitgewerkte voorstellen, als die er zijn, naar de bevolking wil stappen. Een bijkomende factor is, dat alle kerken en kapellen in groot Hoogstraten, beschermde monumenten zijn, waarmee men rekening zal moeten houden bij een mogelijke herbestemming van welke kerk dan ook. Het is half elf, ook al beweert de kerkklok al jaren dat het kwart voor vijf is, en het is dus tijd om naar huis te gaan. “De restauratie van die kerk was jarenlang een prioriteit”, horen we iemand zeggen, “Maar blijkbaar heeft men er zich bij neergelegd dat er ook dit jaar niets van komt” (fh)

Geven doet leven WORTEL - De solidariteitsactie van Ziekenzorg is een jaarlijks initiatief waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan langdurig zieke mensen en een groot gedeelte van de opbrengst in Wortel blijft voor de werking van Ziekenzorg. We noemen een aantal activiteiten van Ziekenzorg Wortel: Paasfeestje; een toeristische rondrit met de nationale ziekendag; het bezorgen van een attentie met Kerstmis en andere bijzondere gelegenheden; het kerstfeestje ... en vooral ziekenbezoek ! De prijzenpot bevat tal van aankoopcheques, voor een totale waarde van 500.000 euro. Bij aankoop van een volledig boekje loten, krijgt u er een gratis omslaglot bovenop waarmee u onder meer een Audi A4 kunt winnen. De medewerkers van Ziekenzorg Wortel komen kortelings bij u langs. Een lot kost 1 euro, een boekje 5 euro met een gratis omslag, waarmee u een auto kunt winnen. Een gift kan ook steeds op rekening nummer BE85 0848 43 7978 op naam van Ziekenzorg Wortel. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 55


Denkend aan Cor Van Gils 12 juli 1942 – 1 maart 2016

- Geachte familie, goede vrienden,

Op 1 maart is, Cor Van Gils, hoofdman van de Sint-Jorisgilde van Castelré, overleden. Meer dan 80 gildebroeders en –zusters namen, samen met familieleden en vrienden, afscheid van Cor op maandag 7 maart 2016. We citeren uit het afscheidswoord van ereburgemeester Arnold van Aperen, in naam van de schutterswereld.

Het pad van de liefde is moeilijk te begaan. Je zult nooit weten hoe lang het zal gaan.

56 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Namens de Sint-Jorisgilde van Castelré en de kruisboogmaatschappij De Verenigde Vrienden uit Meer bieden wij aan de familie Van Gils onze innige deelneming aan bij dit overlijden en het verlies dat hen treft. Niet helemaal onverwacht is Cor van ons heengegaan. Toch verraste het droevige nieuws ons want op 23 februari was Cor aanwezig tijdens de zes meter schieting in zijn Castelré. Hij drukte er de hoop uit om ook het volgende seizoen te mogen meemaken, ook al sprak hij al enige tijd open over zijn ongeneeslijke ziekte. Naast zijn dagelijks werk als bouwvakker heeft Cor zich vooral ingezet in de schutterswereld. Luchtbuks en karabijnschieten in Baarle. Maar aan de kruisboog had hij zijn hart verpand. Als 30-jarige legde Cor op 7 januari 1973 de eed af bij de Sint-Jorisgilde van Castelré. In 1980 is hij lid geworden van kruisboogmaatschappij De Verenigde Vrienden van Meer. En op 27 april 1984 werd Cor hoofdman van Sint-Joris Castelré, die toen 15 leden telde. Met Cor als hoofdman is deze gilde in 32 jaar

tijd gegroeid tot 40 actieve leden. Onder zijn leiding, passie en liefde voor het gildeleven en de kruisboogsport is hier een geëngageerde vriendengroep tot stand gekomen. Voor Cor was geen inspanning te veel. Hij stond zijn schutters met raad en daad bij, stelde bogen ter beschikking en was altijd aanwezig op vergaderingen, schietingen en gildefeesten. Daarbij was hij ook sociaal ingesteld en begaan met andersvaliden en zwakkeren. Voor zijn trouw en dienstbaar aan het gildeleven ontving Cor vanwege de Hoge Gilderaad van de Kempen volgende eretekens: In 1999 de Zilveren Papegaai voor 15 jaar Hoofdman. In 2008 de Gouden Papegaai voor 35 jaar schutter en in 2009 de Gouden Plaat voor 25 jaar hoofdman. Op 5 december 2015 ontving hij een OORKONDE voor 35 jaar lid van de Nationale Unie der Kruisboogschutters van België. Trouw en dienstbaar zijn is eigen aan een gildebroeder. Cor heeft zijn talenten ten dienste gesteld. Hij was een trouw dienaar. U neemt vandaag afscheid van een dierbaar familielid maar ook wij en vele vrienden uit de kruisboogwereld zullen hem missen. (AVA/FS)


MINDERHOUT

Kleuters in ’t huwelijksbootje Vriendschap en respect in de kijker MINDERHOUT – Dinsdag 23 februari zenuwachtige drukte in het administratief centrum voor de opwachting van “groot volk”, nl. de kleuters van de derde klas van basis- en kleuterschool “Scharrel” werden daar verwelkomd voor een heus kleuterhuwelijk. Voor de gelegenheid verschenen de meeste kleuters als bruidje of bruidegom verkleed en twee personen, ouders of grootouders, mochten de “plechtigheid” bijwonen. Voorafgaand werd in de school reeds twee weken gewerkt rond het thema “Trouwen” en konden ze hun creativiteit botvieren: hartjesslingers en uitnodigingen maken, lieve woordjes schrijven, een “liefdesbriefje” maken, een trouwfoto en huwelijksaankondiging meebrengen…! Kortom, ze waren grondig voorbereid op de grote dag! Bij het binnenkomen werden ze begroet door de burgemeester in zaal De Welgezinde. Deze vertelde een verhaal met als thema “Raad eens hoeveel ik van je hou” en vooral graag zien, geen ruzie maken, respect voor elkaar kreeg de nadruk. Daarna volgde een splitsing van de 68 kleuters in twee groepen. Schepen Lieve Janssen voltrok de plechtigheid in De Welgezinde en burgemeester Rombouts loodste de andere groep naar de Raadszaal. De koppeltjes namen één voor één plaats vooraan op de stoelen, daar hoorden ze hun naam afroepen en werd de vraag gesteld op ze wilden trouwen met elkaar. Een zelfgemaakte trouwring schoof men dan aan de vinger, een kusje geven mocht, sommigen hielden het bij een knuffel of een handdruk. Na de huwelijksvoltrekking naar de pui van het stadhuis voor de foto gevolgd door een receptie aangeboden door de stad Hoogstraten. In de school werd het feest afgesloten met twee heerlijke huwelijkstaarten en kinderbubbels. Niet alleen de kinderen straalden, ook de aanwezige ouders en grootouders genoten met blinkende ogen! (rel)

Om ter mooist voor deze “mijlpaal” in hun nog prille leven

Het ringetje aan de vinger en een volmondig “ja” in het bijzijn van hun enthousiaste vriendjes en vriendinnetjes

KBG pannenkoeken De OKRA Minderhout hield een fel gesmaakte wafel en pannenkoekendag. Ook van de mogelijkheid om dit lekkers af te halen werd veelvuldig gebruik gemaakt; beslist voor herhaling vatbaar. Op de foto de helpers die voor en achter de schermen hun best deden om de bezoekers zo goed mogelijk te verwennen. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 57


MINDERHOUT

DORPSRAAD MINDERHOUT

Minderhoutsestraat in nieuw kleedje Een 40-tal toehoorders tekenden present in de parochiezaal in aanwezigheid van de leden van de dorpsraad met voorzitter Carel Kooter, het college van burgemeester en schepenen met uitzondering van R. Van Aperen die elders verplichtingen had, de korpschef van de politiezone Noorderkempen Barbara Cloet geflankeerd door twee politieagentes, communicatieambtenaar Klara Koyen die voor de nodige presentaties zorgde ter ondersteuning voor de inlichtingen gegeven door de gezagsdragers. Vorige jaren werden na het verstrekken van de nodige informatie de belangstellenden opgedeeld in afzonderlijke praatgroepen en dit leidde niet altijd tot een sluitend succes. Deze keer vrank en vrij voor de vuist weg vragen stellen die al dan niet de juiste antwoorden kregen.

Open Deur in de parochiezaal Piet De Bie, voorzitter van het zaalcomité, kreeg exact drie minuten ter zijner beschikking om uit de doeken te doen op welke manier men erin geslaagd is, om in een korte tijdspanne de verouderde zaal terug een modern tintje te schenken. Eind vorig jaar werd reeds komaf gemaakt met de elektriciteit. Daarna zocht het zaalcomité naar een aantal actieve krachten om het interieur van de zaal eens flink aan te pakken. De oude houten ramen (kant speelplaats), al vijftig jaar oud en verrot tot en met werden vervangen door geïsoleerde panelen. Met Allerzielen begon men aan deze werken en drie weken nadien op 21 november stond de zijmuur in zijn nieuwe gedaante te pronken. Daarna kwam de lambrizering aan de beurt, gevolgd door schilderwerken, sfeerverlichting, spots, het plaatsen van een beamer…! Dit alles werd gerealiseerd door een aantal mensen, ook zelfstandigen, volledig op vrijwillige basis en met eigen middelen. Op korte termijn staan er nog een aantal werken gepland. De “koffieschool” wordt opnieuw ingericht zodat de grote zaal en de kleine apart kunnen verhuurd worden met dezelfde faciliteiten. De ingang van het café krijgt een nieuwe beurt. De dals wor-

Bredaseweg tot half mei onderbroken voor alle verkeer den verwijderd en een nieuwe bestrating volgt plus een terras om het geheel wat gezelliger te laten ogen. Op lange termijn, daar moeten nog heel wat centen bijeen getoverd worden, van de stad krijgt men wel een subsidie van 5000 euro per jaar, zal de sanitaire blok een nieuw uitzicht krijgen en wordt de hoofdingang wat opgeschoven. De verwarming is aan dringende vervanging toe en ze neemt ook veel teveel plaats in. Op de plaats van de stookplaats komt dan een keuken. Zoals je merkt zijn er nog grote werken in het verschiet maar het nu gepresteerde werk mag gezien worden en daarvoor mogen de uitvoer-

ders gefeliciteerd worden. Op zondag 3 april staat de deur open voor iedereen! Kom rustig een kijkje nemen!

Minderhoutsestraat Al ettelijke jaren zat de herinrichting van de Minderhoutsestraat er aan te komen en eindelijk is de kogel door de kerk. Om degelijk geïnformeerd te zijn kregen de buurtbewoners de gelegenheid tijdens de infoavonden een kijkje te nemen in de plannen en de planning van de werken en

Een 40-tal belangstellenden die vooral geïnteresseerd waren voor de werken in de Bredaseweg, Minderhoutsestraat en de problemen van het verkeer in de Koestraat

58 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MINDERHOUT

DORPSRAAD MINDERHOUT men is er wel van bewust dat deze werken een serieuze impact zullen hebben op de mobiliteit van de bewoners in deze straat. Gelukkig zijn er heel wat zijstraten. Inge Lodewijckx van Pidpa Riolering toonde de presentatie die ook op de infoavonden getoond werd. De 1ste fase van de werken is reeds gestart op 1 maart en dit vanaf de Rollekens op de Bredaseweg tot aan het kruispunt Meerseweg-Desmedtstraat-Bredaseweg. Aan de Rollekens komt een bufferbekken en een gracht rechtstreeks tot aan de Mark. Er wordt een gescheiden riolering geplaatst en een nieuw wegdek. Op 12 mei zou deze klus klaar moeten zijn. Enige vertraging is natuurlijk nooit uitgesloten. Dat stuk Bredaseweg wordt gedurende deze periode volledig afgesloten en een omleiding is voorzien via Meer en Meerle. De tweede week van de paasvakantie wordt ook het kruispunt Meerseweg-Desmedtstraat-Bredaseweg enkele dagen gesloten voor het verkeer. De bocht zal dan een ietsje verlegd worden, maar de algehele vernieuwing van dit punt met slechte zichtbaarheid zal later gerealiseerd worden. Vanaf 13 mei start de 2de fase! De Minderhoutsestraat wordt in twee fases aangepakt. In de eerste fase is de aanleg van een bufferbekken in Engelenven voorzien. Tussen de kruispunten Meerseweg- Carolinestraat is er dan geen verkeer mogelijk. Dan wordt ook de gescheiden riolering en een nieuw wegdek aangelegd. Vanaf 26 augustus komt het traject Carolinestraat-Van Aertselaarstraat aan de beurt met dezelfde werken en eind december zouden de werken tot het verleden moeten behoren. De Minderhoutsestraat telt een aantal zijwegen en omwille van de verkeersveiligheid zullen enkele kruispunten verhoogd en okergeel geschilderd worden voor een betere zichtbaarheid. De suggestiestroken op de weg worden ook niet vergeten en die zorgden dan weer voor een visuele versmalling. Hopelijk krijgen de fietsers een veiliger gevoel en worden de haastige chauffeurs afgeremd. De snelheidsbeperking van 50 km/uur, “Plaatselijk verkeer”, voorrang van rechts, breedte van de weg blijven behouden. Er komen geen stoepen en de bermen worden ingezaaid! Voor de omwonenden zal het zeker een aanpassing zijn, maar de wegomleggingen zullen tenslotte iedereen wel op zijn juiste bestemming brengen.

Budget voor Minderhout De voorstelling van de nieuwe korpschef politiezone Noorderkempen , opvang van vluchtelingen in Hoogstraten, de kadenummering, cultuur grenzeloosheid, budget 2016 voor Groot Hoogstraten, algemene investeringen kwamen reeds uitgebreid aan bod in het vorig nummer van De Hoogstraatse Maand. Investeringen bestemd voor Minderhout zien er als volgt uit: inrichting van de afscheidsruimte kerkhof Minderhout en aanpassing van de verharding columbarium (5000), herinrichting Van Aertselaarstraat- en plein (studies en uitvoe-

Schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx ring:80 000), riolering Minderhoutsestraat (2 125 672), vernieuwing van het wegdek Minderhoutsestraat (750 000), Beemden drainage (30 000), zebrapadverlichting (5000)

Horen, zien en melden De korpschef Barbara Cloet gaf haar visie over het korps, het gevoerde beleid en de veiligheid. Hoe kan de politie nog een betere dienstverlening leveren? Hoe kunnen de burgers daaraan meewerken? Het BIN (BuurtInformatieNetwerk: dit is een structurele samenwerking tussen burgers en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. De sociale controle en het veiligheidsgevoel wordt hierdoor vergroot.) In Minderhout fungeert Ivan Van Driessche als coördinator. Mevr. Cloet drukte toch haar verwondering uit dat in een leefgemeenschap met 4124 inwoners slechts 29 leden aangesloten zijn en daar zou toch dringend aan moeten gewerkt worden. “Horen, zien en melden” is en blijft toch altijd een belangrijke slogan. In Groot Hoogstraten werden 72 438 voertuigen gecontroleerd op snelheid en 2516 of 3,47% waren in overtreding, in Minderhout controleerde men 4001 voertuigen en slechts 0,32% werden verbaliseerd. En wat betreft de inbraken? In bedrijven en verenigingen werden 7 inbraken en pogingen genoteerd; 35 diefstallen en pogingen in woningen en/of aanhorigheden die vooral in de donkere maanden plaats vonden en voor het merendeel op rekening mogen geplaatst worden van rondtrekkende bendes.

Beperking tonnage en weg met zwaar verkeer Al een aantal jaren is dit een heikel punt op de dagorde van de dorpsraad, het zwaar verkeer dat

ongehinderd door de Lage Weg en de Koestraat dendert. En dit euvel schijnt nog steeds toe te nemen. Dagelijks gebruiken meer dan honderd vrachtwagens het traject naar Baarle HertogNassau en vooral de Koestraat is daar allesbehalve gelukkig mee. Het schepencollege heeft nu een princiepsbeslissing genomen om in deze straat een tonnagebeperking in te voeren zodat het zwaar verkeer onmogelijk dit traject nog kan gebruiken. Schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx legde in duidelijke bewoordingen uit wat zeker niet mag gebeuren, namelijk dat het vrachtverkeer zou verplaatst worden naar de schoolomgevingen van Meerle en Hoogstraten. Met Baarle worden besprekingen gevoerd om dit verkeer langs andere wegen af te leiden via Nederlandse wegen of Turnhout, om zo de gewestweg naar Hoogstraten te bereiken. Als men tot een akkoord kan komen zal er ook een tonnagebeperking van 3,5 ton ingesteld worden voor het verkeer in de Hoge Weg, Lage Weg, Beemd, Koestraat en Treslong. Zal er nog veel water door de Mark moeten lopen eer dit plan in werking kan treden? De bewoners van deze straten hopen alleszins van niet!

Vragenronde Tijdens de uiteenzettingen werden al heel wat vragen afgevuurd in verband met zebrapaden, veiligheid voor de fietsers en vooral van de schoolgaande jeugd die gretig gebruik maken van de Minderhoutsestraat. Ook de diverse wegomleggingen door die werken deden heel wat vragen oprijzen met gefronste wenkbrauwen als gevolg. En mag er tegen de richting ingereden worden als er langs weerskanten van de weg een fietspad ligt? Antwoord: het mag als het over een kleine afstand gebeurt. Maar wat is dan een kleine afstand? Iemand had schrik dat de riolering zijn tuin zou omwoelen…! Met het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) gaat het stadsbestuur besprekingen voeren over het inrichten van het punt Desmedtstraat-MeersewegBredaseweg. Ook de lelijke silo in de nabijheid zou het loodje moeten leggen. Een ander punt, dat zelfs op de dagorde stond, was de duivenoverlast aan de kerk. Bij navraag scheen niemand daar een zinnig antwoord op te kunnen geven wat die overlast nu eigenlijk echt inhield. Uitwerpselen? Teveel duiven? Vorig jaar werd gevraagd om te bekijken of er aan de Rollekens een parking voor vrachtwagens kon aangelegd worden. De bevoegde diensten kwamen tot de conclusie dat er onvoldoende ruimte beschikbaar was om daar een parking aan te leggen. Worden er aan de weg Vooraard-Achteraard verbeteringen aangebracht! Voorlopig zeker niet, putten zullen zeker gedempt worden, maar over verbreding wordt helemaal niet gedacht. De klok liep naar 22.10 uur en voorzitter Carel Kooter hanteerde de hamer en sloot de debatten! (rel)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 59


60 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSELDREEF

Koffieconcert fanfares MEERSEL-DREEF / MEERLE - Start uw zondagmorgen met een gezellig koffieconcert! De voorzitters van de fanfare St. Cecilia uit Meerle en de fanfare Voor Eer en Deugd uit MeerselDreef, Galder en Strijbeek nodigen u van harte uit voor een gezellig koffieconcert op zondag 17 april, aanvang 11.00 uur in Dorpshuis De Leeuwerik, St. Jacobsstraat 1B te Galder. De leden van St.-Cecilia bijten de spits af en na een kleine pauze treedt Voor Eer en Deugd voor u op. Beide fanfares brengen muziekstukken ten gehore die u zeker zullen bevallen. Omstreeks 12.30 uur wordt de laatste noot geblazen. Begin uw zondag goed en kom gezellig koffie drinken en luisteren naar mooie fanfaremuziek. De toegang is bovendien gratis. Graag tot zondag 17 april in de Leeuwerik. (NdG/JJ)

Muziek en koffie op zondagochtend 17 april in de Leeuwerik (Galder).

Musical ’t Dreefke

Fanfare zoekt muzikanten

De muizendans, een onderdeel van de musical Wat maak je menu?

MEERSEL-DREEF – Onze Fanfare ‘Voor Eer en Deugd’ is internationaal. Zij bestrijkt het Belgische Meersel-Dreef en het Nederlandse Galder en Strijbeek. Drie kleine dorpen aan de grens. Alle activiteiten in deze dorpen worden door de fanfare omkaderd. Een jaarlijks thema-concert en verbroederingsconcerten zijn vaste activiteiten. De fanfare heeft 35 actieve leden en staat onder leiding van dirigent Charles Bosters.

Maar de fanfare is altijd op zoek naar nieuwe muzikanten. Speel jij trombone, hoorn of bugel? Lees jij bladmuziek? Heb jij op donderdagavond van 19:45 tot 22:00 uur tijd om te repeteren? Neem dan contact op en speel eens een repetitie mee. Bel naar voorzitter Frank Roelands +31.76 - 596 18 06 of mail naar roelands.kox@casema.nl en kijk zeker ook eens op onze website www.vooreerendeugd.be. (JJ)

MEERSEL-DREEF – De kinderen van de kleuter- en lagere school van ’t Dreefke brachten op 4 en 5 maart de musical ‘Wat maak je menu?‘ op de planken. Geen eenvoudige opdracht maar, onder leiding van de leerkrachten, werd het een mooie voorstelling van bijna 2 uur. En dit telkens voor een uitverkochte sportzaal. De musical werd mede mogelijk gemaakt door de fijne en belangloze samenwerking met fanfare Voor Eer en Deugd, die de muzikale omlijsting zorgde. Voor de kinderen was het in elk geval een geweldige leerervaring om op de planken te staan voor een groot publiek. Directrice Kris Van Loon en haar gehele schoolteam kunnen terugblikken op een zeer geslaagde voorstelling. (JJ)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 61


MEERSEL-DREEF

GLUREN BIJ DE BUREN Wandelen tussen Galder en Breda

Volg de gele bordjes met een afbeelding van de kop van een bruine ree.

De houten vlonder waar u wandelt over drassig gebied van Natuurbelevingsroute Mastbos. Bij gebrek aan nieuws in eigen dorp, heb ik mijn hengel bij onze noorderburen in Nederland uitgeworpen, net over de grens. Tussen Galder en Breda ligt het geweldige Mastbos, dat ondertussen 500 jaar bestaat. De totale oppervlakte van dit bos bedraagt zomaar eventjes 570 ha. Zomer of winter, het maakt niet uit, er zijn altijd wandelaars, mountainbikers, joggers en/of paardrijders in het bos. Je moet natuurlijk wel op ontdekkingsreis, want het mastbos heeft heel veel te bieden. In de rand van het bos zijn er verschillende horeca-zaken voor een lunch en een drankje, dus

omkomen van honger en dorst moet ook al niet. Voor de sportieve stappers onder jullie, raad ik de nieuwe wandelroute ‘Natuurbelevingsroute Mastbos’ aan.Een afstand van 7 km, ofwel ongeveer anderhalve tot twee uur wandelen in een natuur, waarvan je denkt dat het de Veluwe is. Parkeren en start zijn bij grand-café De Kogelvanger, Galderseweg 55, Breda. U rijdt vanuit Meersel-Dreef doorheen Galder richting Breda, zo’n 6 km rechtdoor vanaf de grens. Maar voor de sportieveling: ook te bereiken via het fietsbruggetje langs de Marckrivier afslag Ulvenhout.

Vanuit de Kogelvanger wandelt u een 100 meter terug richting België en slaat u rechtsaf bij het Oorlogsmonument 1940-1945. Aan de rechterzijde bevindt zich dan de echte kogelvanger, een aarden wal die verdwaalde kogels moest opvangen van het nabij gelegen militair schietveld. Na 100 meter bosinwaarts, begint aan uw linkerzijde de wandeling. U volgt de gele bordjes met een afbeelding van de kop van een bruine ree. De eerste 100 meter liggen er thans nat en drassig bij, maar daarna kan u met volle teugen genieten van de flora en fauna in dit gebied. Ook de hond kan mee, dan wordt die ook nog eens goed uitgelaten. Slechts één advies: als u de rust wil opzoeken, doe de wandeling dan doordeweeks. (JJ)

Omleiding Bredaseweg MEERSEL-DREEF – Een misnoegde Drevenier heeft het schepencollege van Hoogstraten aangeschreven met betrekking tot de werkzaamheden op de Bredaseweg te Minderhout. De omleiding wordt wel in Meerle aangegeven, maar niet in Meersel-Dreef. De onbekende passant die via Meersel-Dreef en Meerle naar Hoogstraten wil, moet hiervoor een onnodige extra omleiding van ongeveer 6 km rijden. Puur tijdverlies natuurlijk en een onnodige belasting van de route Meerledorp naar Groot Eyssel. Op voorstel, is er thans een bord op Klein Eyssel geplaatst voor de omleiding via Groot-Eyssel richting Meer naar Hoogstraten. (JJ)

Het gevraagde omleidingsbord op Klein Eyssel.

62 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERSEL-DREEF / MEERLE

Viapass

Het nieuwe verkeersbord van ‘Viapass’ aan de grensovergang bij het binnenrijden vanuit Galder.

10de garageverkoop MEERLE – Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook volgestouwd met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dat oude kastje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfietsje die niet meer worden gebruikt.... Wat doet u ermee? Naar het containerpark of de kringwinkel? Mogelijk vindt u dit zonde, of is het nog te goed om zomaar weg te doen. Dan hebben wij voor u de oplossing. Zet heel die handel te koop in uw garage of tuin met de garageverkoop van KWB-Meerle op zondag 17 april 2016 tussen 9 en 16 uur. Vooraf inschrijven is verplicht. U kan inschrijven tot en met maandag 4 april, later is niet mogelijk! Als je snel bent, kan je nog meedoen. Uw inschrijving is pas geldig na betaling. Deelname kost 3 euro voor leden en 6 euro voor niet-leden. De KWB zorgt voor de nodige promotie via allerlei kanalen. De deelnemers ontvangen op voorhand een brief met alle uitleg en materiaal. Tips voor mensen die 'verderaf' wonen: u kan ook verkopen bij vrienden of familie die meer in het centrum wonen.

Kaarsjesprocessie MEERSEL-DREEF – Bij het binnenrijden vanuit Nederland is er op de grensovergang bij café Moskes een nieuw verkeersbord geplaatst. Dit vraagt natuurlijk wel enige toelichting. Op 1 april 2016, en dat is geen grap, is België een tolland geworden voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Alle vrachtwagens die op de Belgische openbare weg rijden moeten een steeds ingeschakelde ‘On Board Unit’ aan boord hebben. Die factureert alleen de verreden kilometers op betalende tolwegen. Dit geldt voor de drie gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Alle informatie hierover is te vinden op de pagina "Over Viapass" van website www.viapass.be , inclusief de beperkte categorieën die vrijgesteld zijn. Ook alle tarieven en betalende tolwegen zijn er te vinden. Het Viapass-project zal voor de drie Gewesten van België een blijvende overgang betekenen naar een duurzamer en eerlijker manier van wegbeprijzing. Het gebruik van een OB-unit is gratis. Om het toestel te verkrijgen dient u wel een waarborg te betalen van 135 euro. (JJ)

18de grenswandeling MEERLE – Op zondag 10 april 2016 organiseert KWB Meerle de 17e grenswandeling. Je kan weer in Meerle wandelen langs landelijke wegen, zandwegen, natuurgebieden en bossen. Ditmaal gaat de tocht langs zand- en bospaden door de Marckvallei, Oude Tramroute en Elsakkersbos. De afstanden zijn 7, 13, 17 en 23 km; ook is er een speciaal parcours voor rolstoelen, buggy’s en bolderkarren van ongeveer 5 km. De deelname bedraagt 1,20 euro per persoon voor KWB leden, niet leden betalen 1,5 euro. Kinderen mogen gratis mee. De deelnemers kunnen vrij vertrekken tussen 7.30 u en 15 u aan de parochiezaal op het Gemeenteplein in Meerle. Nu alleen nog mooi lenteweer en het wordt een prachtige zondag. Voor meer inlichtingen kan men terecht bij Ad Jacobs, Chaamseweg 47, 2328 Meerle .Tel. 03/315.85.00 - ad.jacobs@telenet.be (aj/jaf)

MEERSEL-DREEF – De LG, de KVLV en de KLJ organiseren bij de inzet van de meimaand, een jaarlijkse bedevaart, de zogenaamde kaarsjesprocessie. Dit jaar gaat alles door op zaterdag 30 april om 20.00 uur. Daarna wordt, onder begeleiding van de fanfare Voor Eer en Deugd, een rondgang gemaakt door het Mariapark tot bij de Lourdesgrot. Als de weergoden van de partij zijn, wordt het weer een feeërieke stoet doorheen het donkere park. Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd. (JJ)

PaardenFun voor kinderen MEERLE - Ben je tussen de 8 en 12 jaar en heb je zin om een namiddag activiteiten te doen met en tussen de paarden? Wil je leren over de paarden en hun gedrag? Houd je van een toffe uitdaging? Heb je altijd al eens met paarden willen spelen maar nooit de kans gehad? Dan is onze PaardenFun middag zeker iets voor jou. Men start de namiddag met een educatieve uitleg over paarden. Wie zijn ze, wat doen ze , hoe leven ze … Daarna gaat men via een spel ontdekken wie de paarden van SpiegelendPaard nu eigenlijk zijn. Men gaat paarden borstelen midden in de grote weide om daarna met een paard aan de longe (is een heel lang touw) leuke oefeningen te doen. Zij die er zin in hebben of het als een uitdaging zien mogen zelfs enkele oefeningen doen op de rug van één van de paarden. Na een korte pauze gaat men voetballen met de paarden en doen we andere leuke spelletjes. Praktisch: Voor wie: Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar, die helemaal geen kennis moeten hebben van paarden. Waar: SpiegelendPaard, Oosteneind 6 te Meerle Wanneer: woensdag 6 april van 13 tot 16 uur Deelname kost 27 euro, inclusief drank en iets lekkers. Info: www.spiegelendpaard.be Inschrijven via martine.brosens@spiegelendpaard.be (fh)

Natuurlijk kan je die zondag ook gewoon de garages aflopen om een koopje te doen, misschien dat hebbeding op de kop te tikken waar je al lang naar zocht of gewoon iets tegenkomen dat je voor die prijs echt niet kan laten liggen. Info en inschrijvingen: Stan Verschueren, Chaamseweg 43, tel. 03/315.01.54 of Edwin Schapendonk, Kerkstraat 29, tel. 03/315.44.59 - kwbmeerle@gmail.com (rp/jaf)

KAPELSTRAAT 6 - BAARLE-HERTOG - WWW.VANDERSLUIS.BE DeHM2016-2.indd 1

09-03-2016 21:23:25

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 63


MEERLE

Met de Wombat op stap in de Elsakker MEERLE – Rolstoelgebruikers zijn vaak beperkt in hun mogelijkheden wat betreft het beleven van het platteland. Onverharde terreinen zoals bos en hei zijn vaak niet toegankelijk met een gewone rolstoel. Het Stadsbestuur heeft daarom vorig jaar drie nieuwe Wombats, ofwel alle-terreinrolstoelen aangekocht. De Wombat is vernoemd naar een Australisch buideldier dat graag in het zand wroet. Hiermee kunnen personen met een beperkte mobiliteit voortaan ook op stap in de natuur. De Wombats kunnen gratis ontleend worden op drie locaties, waaronder Domein De Elsakker, p/a. Chaamseweg 57A te 2328 Meerle. Nu blijkt dat tot vandaag de Wombat in Meerle nog geen enkele keer uitgeleend werd. Onbekend is onbemind, denken we dan. Ook het bestuur van dorpsraad denkt dat en wil bij deze graag

een beetje reclame maken. Waar we graag aan meewerken, net zoals Gust en Jos. We kunnen maar een dingen zeggen: laat u als rolstoelgebruiker niet tegenhouden om in het mooie domein De Elsakker te gaan wandelen. Met de Wombat kan u volop genieten van de prachtige natuur. Praktisch De Wombat moet u minstens 48 uur op voorhand reserveren bij Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten: • tijdens de openingsuren aan de balie • telefonisch op het nummer 03 340 19 55 • via e-mail: toerisme@hoogstraten.be. Kijk voor meer info op de website van de gemeente Hoogstraten, www.hoogstraten.be /met de Wombat op stap. (jaf)

Ambachtenwandeling door Halte Merlet MEERLE – Op de laatste zondag van maart organiseerde Halte Merlet een dorpswandeling in het verleden. Heel wat Meerlenaars wilden dat wel eens van dichterbij zien. Tingieter Adriaan Verhoeven had helaas wegens familiale omstandigheden moeten afzeggen, maar bij de andere deelnemers konden de mensen ambachten van weleer bekijken. Talke Sietsma als edelsmid Jan Brosens met oude werktuigen, Annie Sprangers en Maike Van Gestel bakten gistwafels. In het Raadshuis zag je Ria Van Aelst kantklossen en Liliane Maas pottenbakken en keramiek maken. Op het erf van Jan Brosens was het druk én indrukwekkend met de oude machines die het werk voor de mens lichter maakten. Het lawaai moest je er wel bij nemen. (jaf)

De Mol onklopbaar in Meerlese dorpsquiz MEERLE – Weerom een bomvolle parochiezaal, 32 ploegen is het maximum, voor weer een leerrijke, leuke en spannende dorpsquiz van het oudercomité van onze school ‘De Klimtoren’. De Mol (Meerlese Oud Leiding) haalde het weer, al voor de 9e keer met 160,5 punten. Topploeg! Ze hadden een vrij ruime voorsprong op FC Staminee (153 punten), die het met een sterke finaleronde haald op nummer 3, Heimeulenstraat (151 punten). (jaf)

64 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


MEERLE / MEER

Wafels, pannenkoeken of smoutebollen… MEERLE – Een heerlijke portie vers gebakken smoutebollen met suiker! Gebakken volgens aloude recepten door OKRA Meerle. Wie kan daar aan weerstaan? Een goede stopplaats tijdens een zondags wandelingetje door ons dorp. (jaf)

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

Veel klanten voor Repair Café in Meerle MEERLE – Repair Café opende op initiatief van KWB voor de eerste keer in de Meerlese parochiezaal. Klanten stonden al meer dan een half uur voor het aangekondigde openingsuur aan de deur. De meeste klanten kwamen met defecte elektrische toestellen. Daar was het dan ook een tijdje wachten, maar met een kop koffie en een praatje ging die snel om. Veel ‘klanten’ konden met een hersteld een opnieuw bruikbaar toestel naar huis. Weggooien? Mooi niet! Repair Café heeft al een flinke reputatie en deze werd in Meerle nog maar eens bevestigd. Puik initiatief. (jaf)

Goodlife Cablepark terug open MEER - Op zaterdag 2 en zondag 3 april opent Goodlife Cablepark opnieuw zijn deuren. Leer wakeboarden of waterskiën onder begeleiding van onze monitoren die je op een leuke manier de nodige tips geven om snel op het water te kunnen staan. Gevorderden kunnen zich uitleven op de ‘obstacles’ en kijklustigen kunnen genieten van de ‘tricks’ op het water en een drankje aan de gezellige strandbar. (red)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 65


MEER

Bierfestival in mei MEER - Bierparadijs bestaat dit jaar 25 jaar. Wat in 1991 begon als een kleine drankenhandel, is uitgegroeid tot een grote en bekende bierspecialist / drankenhandel. Om hun verjaardag te vieren, organiseert Bierparadijs een bierfestival op zaterdag 21 en zondag 22 mei voor de winkel in de Wenenstraat in Meer. De inkom voor dit bierfestival is gratis. Tijdens het feestweekend kan u de lekkerste bieren proeven van bekende en minder bekende brouwerijen. Aan de bierstanden kan u in ruil

voor één jeton alle bieren uitproberen. Jong en oud, iedereen is welkom op het bierfestival. Bier wordt echter niet geschonken aan personen jonger dan 16 jaar. De kleinsten kunnen zich uitleven op een springkasteel en andere kinderanimatie. Bij regenweer heeft alles plaats in een grote tent. U kan zich op voorhand inschrijven voor het bierfestival. Dan krijg je 2 euro korting en krijg je tien drankjetons en één proefglas. Meer info op www.bierparadijsbierfestival.com. (fh)

De ontembare leeuwen

Antiek- en Vlooienmarkt De Eendracht MEER - Ten voordele van Fanfare De Eendracht - Meer wordt in de Parochiezaal, Donckstraat te Meer de jaarlijkse Antiek- en Vlooienmarkt georganiseerd. Op zaterdag 23 april van 14 tot 18 uur en op zondag 24 april van 9 tot 12 uur is er gelegenheid tot bezichtiging van de indrukwekkende markt. In voorverkoop worden dan overigens reeds geprijsde voorwerpen te koop aangeboden. Op zondag 24 april om 13.30 uur stipt begint dan de verkoop per opbod in de parochiezaal van alle stukken die vooraf genummerd werden. Een voor een gaan ze onder de hamer. Het is trouwens erg aangenaam om de biedingen en de verkopen te zien verlopen… Heeft u nog materiaal staan voor de vlooienmarkt ? Laat het dan alleszins weten aan: - Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76 - Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, 03/315.00.96 - Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53 - Peter Stes, Terbeeksestraat 58a, tel. 0496/18.03.72. Ook in de loop van het jaar is alles welkom en kan u iets laten weten. Alvast dank bij voorbaat en tot ziens in de goed verwarmde parochiezaal. Het loont zeker de moeite iets moois of leuks te kopen. (fh)

Specialiteitenrestaurant Brasa MEER – Roel Hofmans, Dennis Rosiers, Kenny Van Art en Filip Pelkmans vormen samen de quizploeg de Ontembare Leeuwen. Zij de deden hun naam alle eer aan en wonnen op vrijdag 11 maart de voetbalquiz, een organisatie van Rik Aerts in de parochiezaal van Meer. (fh)

Boerenbuitenwandeling druk bezocht MEER - KWB organiseerde weer een succesvolle boerenbuitenwandeling. Er was voor iedereen wat wils. Rolstoelgebruikers en andere wandelaars konden hun afstand kiezen. En zoals gewoonlijk werden de mooiste Meerse weggetjes uitgezocht zoals hier op de foto. Het Elsterdijk-paadje en het Pyperpad, voor het eerst sinds lang, werden in de route opgenomen. Na de wandeling kon er gezellig nagepraat worden in de refter van de lagere school. Zo kon men ook vaststellen dat er wandelaars van heinde en verre kwamen om de Meerse frisse lucht te komen proeven. (ma)

66 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEER – In het pand Meerdorp 61 openden Rico Rizk en zijn vrouw Soha, restaurant Brasa, gespecialiseerd in Zuid-Amerikaanse gerechten. In tegenstelling tot het groot aantal eethuizen in Hoogstraten, koos het echtpaar bewust voor een restaurant met specialiteiten, waarvoor men vroeger een verplaatsing naar Antwerpen of Nederland moest maken. Brasa is het Spaans voor houtskool, wat meteen de specialiteit van het restaurant aangeeft. Vis en vlees wordt er bereid op een grill met houtskool. Als voorgerecht staan er tapas op het menu, met onder andere Colombiaanse linzensoep en op de wijnkaart vindt u vooral Chileense en Argentijnse wijnen. Rico en Soha kozen bewust voor een open keuken, zodat er een direct contact is met de klanten. Voor meer info: www.restaurantbrasa.be (fh)


MEER

Koers op ‘Meirse’ rollen

Tuinmeubelen in de Kringwinkel MEER - Vanaf woensdag 13 april begint de zon er stilletjes weer door te komen, want jawel, de zomer komt eraan! Daarom kijk je best al eens voor tuinmeubelen. Kom dus zeker eens naar De Kringwinkels WEB om te snuisteren tussen ons groot aanbod aan tuinmeubelen. Dit in al onze winkels! Meer info op www.dekringwinkelweb.be (fh)

KWB garageverkoop

MEER – Op vrijdag 1 april om 19.30 uur organiseert de Chiro een ‘Koers op Meirse rollen in de Chirolokalen. Ploegen van 4 personen nemen het in verschillende disciplines tegen elkaar op. Zo is er een afvallingswedstrijd, een sprint, een ploegkoers en een finale. Op het podium staan 8 fietsen en digitaal pistebord. 1 ploeg bemand 2 fietsen per wedstrijd. Tijdens elke wedstrijd koersen 4 ploegen gedurende enkele minuten tegen elkaar. De resultaten van de verschillende wedstrijden

worden gebundeld om de winnaars van de avond te ontdekken. Er zijn verschillende prijzen te winnen. Toeschouwers kunnen premies uitdelen aan hun favoriete renners, bij het winnen van 1 van de disciplines zijn er prijzen te winnen die elke koersfanaat kan bekoren! Natuurlijk belonen we ook de eindwinnaars met prijzen. Meer info over de verschillende disciplines, klassementen en bijkomende praktische zaken vindt u terug op de site : chiromeer.be. (fh)

Koken voor mannen

MEER - Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook volgestouwd met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfietsje die niet meer worden gebruikt, … of wat voor spulletjes dan ook. Wat doet u ermee? Naar het containerpark of de kringwinkel? Mogelijk vindt u dit zonde, of nog te goed om zomaar weg te doen. Dan heeft KWB Meer voor u de oplossing. Zet heel die handel te koop in uw garage of tuin met onze garageverkoop. Praktisch: Deze garageverkoop vindt plaats op zondag 24 april 2016, van 9.00 tot 16.00 uur. Vooraf inschrijven is verplicht. Je kan inschrijven tot 10 april bij Miriam Gommers of Roger Embrechts, later is niet mogelijk! Deelname kost 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. De KWB zorgt voor de promotie via allerlei kanalen. De deelnemers ontvangen een week op voorhand een brief met alle uitleg en materieel. Voor meer info en inschrijvingen kunt u terecht bij Roger Embrechts, Lokbosstraat 16 tel.: 03 315.02.98 of roger.embrechts@telenet.be of bij Miriam Gommers ; Meerleseweg 25a, tel.: 03 315 94 79 of paul.rombouts@skynet.be (fh)

MEER - Al 33 jaar lang organiseert de KWB van Meer kooklessen voor mannen. In al die jaren heeft men al verschillende en uitstekende koks gehad. Dit jaar ging men in zee met kok Fred de Gruyter en het was opnieuw een schot in de roos. Een geluk voor vele vrouwen die nu voortaan niet meer in de keuken hoeven te staan. Het vervolg is al verzekerd. (fh)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 67


HVV buiten gevarenzone Met een zes op zes tegen een degradatiekandidaat en de ploeg die vorig jaar kampioen speelde maar geen licentie had, staat Hoogstraten op een veilige dertiende plaats. Hoopvol is ook de twee clean sheets waarmee de twee overwinningen behaald werden. DHM: De maand begon met een nul op zes tegen Hasselt en leider Oosterzonen. Over de 7 tegendoelpunten werd een hartig woordje gebabbeld. Kun je vertellen wat er precies fout ging of wat werd er precies gecorrigeerd werd?

Bob Swaegers, Nick Van de Walle en Jeffrey Pauwels hebben hun overeenkomst met HVV met 1 seizoen verlengd. Nick Van Huffel en Kevin Lauryssen hebben getekend bij Zwarte Leeuw. Ruben Tilburgs trekt naar Dessel.

Eric Franken: Het was gewoon te simpel, die tegendoelpunten. Deze ploegen waren echt niet beter dan wij maar we gaven te veel cadeaus weg en die werden in dank afgenomen. Na Oosterzonen heb ik de spelers op maandag laten komen en hebben we een volledige wedstrijdanalyse gedaan en de fouten die gemaakt werden besproken, maar zeker ook de positieve zaken werden getoond.

Hoogstraten VV – KSK Hasselt 1–3 Het begon veelbelovend met een mooie kans voor Tilburgs. Nadien werd er teveel balverlies geleden. Hasselt was beter en efficiënter. Bilican maakte de eerste twee doelpunten voor Hasselt en wanneer Tilburgs de aansluitingstreffer scoorde, geloofde men opnieuw in een gelijkspel. Het was echter opnieuw Bilican die opnieuw een foutje in de verdediging genadeloos afstrafte. HVV weet opnieuw wat verliezen is.

DHM: Daarna volgde een zes op zes met een zeer knappe en ruime overwinning tegen de kampioen van vorig seizoen. Het gaat helemaal de goede kant op? Eric: Ook tegen Diegem hebben we verdiend gewonnen, maar tegen Cappellen hebben we getoond dat we meer kwaliteiten hebben dan de rangschikking laat zien: veel druk naar voor, goed voetbal, doelpunten en een geweldige mentaliteit. DHM: De wedstrijd tegen Oosterzonen was voor jou speciaal omdat je in de buurt woont. De wedstrijd tegen Beerschot is voor Hoogstraten en voor veel van haar spelers erg speciaal. Ook voor jou? Eric: Beerschot is nog ver weg. Eerst Overijse positief afsluiten! Natuurlijk is Beerschot een leuke match, maar ook dan zijn er slechts 3 punten te verdienen. Wij rekenen dan ook op onze supporters om boven het legioen van Beerschot uit te komen en zo onze spelers te steunen naar ...

Transfernieuws De 22-j a r i g e Iva n M a tes o -Lio n g o la (°17.01.1994) zal volgend seizoen voor HVV voetballen. De aanvaller (1,88 m groot) genoot zijn jeugdopleiding bij PSV Eindhoven en Westerlo en speelde nadien bij Dessel Sport en Duffel. De verbintenis duurt (voorlopig) 1 seizoen.

FC Oosterzonen – Hoogstraten VV 4 – 0 De uitslag geeft helemaal geen correct beeld van de wedstrijd. Het was Hoogstraten dat het meeste balbezit opeiste in de beginfase. Roy Van der Linden kwam tot tweemaal toe oog in oog te staan met de thuisgoalie. De leidersploeg had duidelijk minder kansen nodig en na een mooie actie gingen ze met een doelpunt voorsprong de rust in. Na de rust ging Hoogstraten resoluut op zoek naar de gelijkmaker, maar in de zone van de waarheid lukte het opnieuw niet. Toen de thuisploeg een tweede maal kon scoren, brak de veer bij HVV waarna de zware 4 – 0 cijfers op het bord kwamen. Hoogstraten VV – Diegem Sport 2 – 0 Dit was een cruciale wedstrijd die absoluut moest

worden gewonnen. De laatste in de rangschikking was bezig aan een sterke remonte. Het defensieve spel werd in de week voordien onder de loep genomen en HVV stond verdedigend beter opgesteld. Eerste opdracht was de nul houden en dat lukte. Een lobje van Roy Van der Linden viel op de lat. Wat later had hij meer geluk toen een afgeweken bal over de doelman binnen ging. Een jarige Van Huffel bleef met wat geluk in balbezit en kon de 2 – 0 scoren. Cappellen FC – Hoogstraten VV 0–3 Bij de kampioen van vorig seizoen speelden de roodwitten een bijna perfecte wedstrijd. In een evenwichtige eerste helft konden de doelmannen nagenoeg werkloos toekijken. Ook in de tweede helft kon Cappellen geen enkele uitgespeelde kans creëren. Verdedigend stond het dus heel goed. Een penaltyfout op Tilburgs werd door Roy Van der Linden omgezet. Wat later scoorde Tilburgs de 0 – 2 en met een droge knal zorgde Yuri Meyvis voor de 0 – 3. Een mooie overwinning tegen een sterke ploeg. Het degradatiegevaar is ver weg. De wedstrijden: Zaterdag 19 maart 20 uur Tempo Overijse – Hoogstraten VV Zaterdag 2 april 20 uur Hoogstraten VV – KFCO Beerschot Wilrijk Zondag 10 april 15 uur Berchem Sport – Hoogstraten VV Zondag 16 april 20 uur Hoogstraten VV – FC Union La Calamine

Kruisboog 6 meter - Sprundel in eigen huis Het enige zestal op zes meter werd betwist in het Nederlandse Sprundel. De gastgilde kon de zege in eigen huis houden. In de eerste ronde nam Hoogstraten de leiding met 98 punten, terwijl vijf gilden 96 punten behaalden. In de tweede ronde kon Hoogstraten bevestigen met 99 punten even veel als Sprundel. Meerle klampte aan met 98 punten. In de derde ronde behaalde Sprundel opnieuw 99 punten. Halfweg had Sprundel reeds leiding met 293 punten voor Meerle met 291. In de vierde en de vijfde ronde bleef Sprundel dit verschil behouden. In de zesde ronde trad

68 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

voor Meerle hoofdman Jan Gijsbregts aan en voor Sprundel de jonge Stan Konings. Beiden konden hun zenuwen onder controle houden. Meer nog, ze behaalden elk het maximum van 100 op 100 punten. Een prachtig resultaat voor beide schutters. Deze 100 op 100 bracht Meerle echter niet dichter bij Sprundel, de gilde die het zestal won met een totaal van 586 punten voor Meerle (585), Castelré (576 met 38 rozen), Meer (576 met 37 rozen), Minderhout (573), Loenhout (569 met 34 rozen), Hoogstraten (569 en 31 rozen) en Wortel (562 punten.) (FS)


SPORT

MVV en Meer moeten knokken voor behoud

Meerle gaat vol voor de titel Minderhout moest winnen in Kasterlee en dat deden ze ook. De ploegen in 2B onderaan de rangschikking beginnen allemaal te winnen. Alles staat dicht bij mekaar en hoeveel ploegen zullen er zakken. Het is nog niet geweten. Het slot van de competitie is spannend. Ook voor Meer blijft het op dezelfde manier spannend. Zij zijn ook nog niet veilig. Meerle won de confrontatie met de concurrenten voor de titel en gaat er nu vol voor. Wortel heeft met de overwinning tegen Antonia zijn eindsprint ingezet.

Minderhout VV

KFC Meer

DHM: Gewonnen tegen Arendonk. Dat was echt wel nodig. Erik Leffelaer: Ja zeker. Onderaan de rangschikking staat alles kort bij mekaar. Zelfs na onze overwinning. Arendonk wint zelfs vier maal na elkaar, dat is toch straf. Ook de andere ploegen winnen. Er zijn nog heel veel ploegen die moeten spelen voor het behoud en die kunnen dalen. DHM: Was de overwinning verdiend? Erik: Zeker op basis van onze goede tweede helft. We vingen de wedstrijd goed aan en kwamen 0 – 1 voor. Nadien kwam Kasterlee gelijk via een stilstaande fase en toen begonnen we te twijfelen. Na de rust waren we zeker de betere ploeg. De tegenstrever staat wel op de laatste plaats, maar zo speelden ze niet. Zij geloofden er nog in. DHM: Jullie wonnen de laatste twee wedstrijden op verplaatsing. Maar jullie verloren de laatste drie thuiswedstrijden. Heb je hier een verklaring voor? Erik: We hebben het thuis moeilijk om het spel te maken. We denken thuis te moeten winnen tegen haalbare tegenstrevers, maar komen dan elke keer onmiddellijk op achterstand. Dan wordt het moeilijk en dan lukte het ons niet om dit recht te zetten. We moeten spelen vanuit een goede organisatie, zoals we dit op verplaatsing doen. Minderhout VV – Retie Bevel – Minderhout VV Minderhout VV – AC Olen Minderhout VV – Vrij Arendonk Kasterlee – Minderhout VV

De wedstrijden:

Zondag 20 maart 15 uur Minderhout VV – OG Vorselaar Zondag 3 april 15 uur Minderhout VV – Vlimmeren Zondag 10 april Weelde SK – Minderhout VV Zondag 17 april 15 uur Minderhout VV – White Star

2–3 1–2 0–3 1–2 1–2

DHM: Het blijven voor KFC Meer wisselende resultaten. Jullie hebben natuurlijk wel moeten spelen tegen de nummer 1, 2 en 6. Ben je tevreden met de behaalde punten? Raf: Tegen Herselt moesten we gedurende de gehele wedstrijd onze meerdere erkennen. Toch hadden we in de laatste minuut nog een punt uit de brand kunnen slepen. Alleen voor doel en gemist. Tegen DOSKO was het een ander verhaal. We kwamen 0 - 1 voor en het had gemakkelijk 0 – 2 of 0 – 3 kunnen zijn. Door een onterecht gefloten penalty werd de ruststand op 1 – 1 gebracht. De tweede helft was evenwichtiger. Tien minuten voor tijd werd het 2 – 1, waarna we nog twee keer alleen voor doel kwamen en misten. Dit was een zeer onverdiende nederlaag. In alle andere wedstrijden behaalden we punten. Ik ben dus min of meer tevreden. DHM: Behalve de laatste wedstrijd tegen periodekampioen Olmen heb je nog een mooi programma. Tegen Sint Jozef, Mol, Zammel en Poppel moeten jullie nog heel wat punten kunnen halen. Raf: We hebben nu 30 punten en gaan de laatste rechte lijn van de competitie in. Vorig seizoen was je gered met 28 punten . Dit seizoen zal dat niet het geval zijn, gezien de situatie in bevordering, en zullen we de laatste wedstrijden in onze onderlinge confrontatie met onze concurrenten om het behoud nog punten moeten sprokkelen! Maar ik heb vertrouwen in mijn spelersgroep en dat gaat ons zeker lukken! DHM: De wedstrijd tegen Sint Jozef is zeker speciaal voor jou? Raf Raaijmakers: Die wedstrijd tegen St Jozef is toch wel bijzonder voor mij omdat ik er 8 seizoenen gespeeld heb. Ze hadden mij ook gepolst als trainer voor volgend seizoen, maar ik heb besloten om nog zeker een jaar bij Meer te blijven. KFC Zwaneven – KFC Meer KFC Meer – KFC Herselt K SAV ST. Dimpna – KFC Meer KVV DOSKO – KFC Meer KFC Mol – KFC Meer KFC Meer – FC Gierle

2–2 1–2 2–3 2–1 4–1 1–1

De wedstrijden: Zondag 20 maart 15 uur ST. Jozef – KFC Meer Zondag 3 april 15 uur KFC Zammel – KFC Meer Zondag 10 april 15 uur KFC Meer – KFC Poppel Zondag 17 april 15 uur Zwaluwen Olmen – KFC Meer

KFC Meerle DHM: Met een 9 op 12 staan jullie verdiend met 2 punten los aan de leiding. Mooie resultaten! Piet Van Bavel: De voorbije 4 wedstrijden stonden bij ons aangeduid als zeer belangrijk. We wonnen onze 3 thuiswedstrijden, o. a. tegen onze rechtstreekse concurrenten voor de titel, Putte en Achterbroek, telkens in zeer geladen wedstrijden die bol stonden van de spanning en emotie. Niet onbelangrijk is ook dat het publiek talrijk opgekomen was voor deze wedstrijden om de ploeg te steunen. Een pluim voor mijn spelers die zeer goed omgingen met de druk en de opdracht op een volwassen manier afhandelden. 9 op 12 zijn zeer degelijke cijfers. Wat mij ook minstens evenveel voldoening geeft, is dat telkens 8 eigen jeugdspelers aan de aftrap stonden. Ik denk dat dit redelijk uniek is. Meer dan ooit trekken we de kaart van onze eigen jeugdspelers. Het moet een hart onder de riem zijn van de jeugdspelers en –trainers van kfc Meerle, dat ons eerste elftal bijna uitsluitend bestaat uit spelers van de eigen jeugd. Als je dan ook nog meedraait aan de kop van het klassement is de voldoening des te groter. Onze koppositie verandert echter niets aan onze lange termijn visie. DHM: Met nog 3 wedstrijden voor de boeg kan je de titelambities niet meer ontkennen. Jullie hebben zeker niet het zwaarste programma. Piet: Het probleem is dat onze rechtstreekse concurrenten stevig blijven aanklampen. Met nog

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 69


SPORT 12 punten te verdienen is er dus nog steeds geen ademruimte en kunnen de teugels nog niet gelost worden. De komende 2 wedstrijden gaan zeer beslissend zijn, te beginnen thuis tegen Brecht. Dat is de ploeg in form. Zij staan aan de leiding in de 3de periode. We zijn in een fase gekomen dat er van gemakkelijke wedstrijden geen sprake meer is. Toegegeven: In de nabespreking van Meerle – Achterbroek is er in de kleedkamer al eens voorzichtig gesproken over onze titelkansen. Daar moeten we niet meer flauw over doen en er vol voor gaan. KFC Meerle – Putte Sk KSK Donk – KFC Meerle KFC Meerle – KSV Wildert KFC Meerle – Achterbroek VV

2–0 3–2 2–0 1–0

De wedstrijden:

Zondag 20 maart 15 uur KFC Meerle – K Brecht SK Zondag 3 april 15 uur KFC Meerle – Olympic Essen Zondag 10 april 15 uur KSV Berendrecht – KFC Meerle Zondag 17 april 15 uur KFC Meerle – KFC Brasschaat B

KVNA Wortel DHM: Jullie zijn kampioen van de gelijkspelen. Na drie gelijkspelen konden jullie eindelijk nog eens winnen. Er zijn wel veel doelpunten nodig. Bart Wilmsen: Inderdaad, in totaal zitten we al aan acht gelijke spelen, waarvan we zeven keer! tijdens de laatste 10 minuten een voorsprong weggaven. Wel jammer natuurlijk, maar het is nu zo. Scoren is momenteel niet zo'n probleem, de laatste drie matchen scoren we tien doelpunten, maar laten we ook acht keer tegen scoren en dat is te veel.

KFC Berendrecht – KVNA Wortel 2 – 2 KVNA Wortel – KFC Brasschaat B 4 – 2 KFC Antonia B – KVNA Wortel 1–3 De wedstrijden: Zondag 20 maart 15 uur KVNA Wortel – Horendonk FC

Badminton Hoogstraten krijgt A-plus label voor jeugdwerking Badmintonclub Hoogstraten vzw is goed bezig. Zij zijn bijzonder fier over het behalen van het A-plus label van jeugdbadminton+, een project van Badminton Vlaanderen met steun van de Vlaamse Overheid! Welke verschillende aspecten beoordeeld werden van hun jeugdwerking in 2015, leest U hieronder. Het eerste onderdeel is minibad, wat zij al verschillende jaren aanbieden voor kinderen jonger dan 9 jaar. Hier leren zij een heleboel badmintonvaardigheden op een leuke en speelse manier, waar de nadruk op spelplezier ligt. De netten zijn lager en de rackets zijn korter. Sinds dit jaar is er een speciaal onderdeel toegevoegd, waardoor extra punten werden verkregen. Hun Minibadtrainer heeft een opleiding MultiMove gevolgd. Dit is een bewegingsaanbod waarin twaalf verschillende vaardigheden centraal staan. Deze worden aan kinderen tussen 3 en 9 jaar aangeleerd, zodat ze deze op jonge leeftijd vele vaardigheden eigen hebben gemaakt. Een tweede belangrijk aspect is het deelnemen aan KYU Badminton Ontwikkelingstraject. Het is een traject voor jonge (beginnende) badmintonners dat loopt via gekleurde bandjes en de ontwikkelingslijn van badminton (van beginner tot gevorderde speler) volgt. Het bestaat uit zes pijlers, waaronder tactiek, slagtechniek en footwork. Een derde facet is opleiding en bijscholing. Om-

DHM: Na de winst tegen Antonia sta je op een negende plaats. Nadien zou je nog heel wat punten kunnen sprokkelen tegen ploegen onderaan de rangschikking. Dat zou nog een mooie afsluiter kunnen zijn. Bart: Met nog vier wedstrijden te gaan, krijgen we nog Putte uit de top-5 en drie 'zwakkere' teams. Zeker tegen Horendonk, Nieuwmoer en O. Essen moeten we drie punten halen om te tonen dat wij onder onze waarde geklasseerd staan. Ook Putte heeft ons in de heenmatch niet van de mat gespeeld, dus ook hier liggen kansen. Wanneer je teen Antonia kan winnen, dan kan het ook tegen Putte. We gaan er alles aan doen om ons puntentotaal wat op te krikken om toch minstens op die negende plaats te geraken. KVNA Wortel – K. Brecht SK

Zondag 3 april 15 uur Putte SK – KVNA Wortel Zondag 10 april 15 uur K Nieuwmoer – KVNA Wortel Zondag 17 april 15 uur KVNA Wortel – KFC Olympic Essen

4–4

70 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

dat in 2015 voor het eerst met KYU begonnen werd, heeft BC Hoogstraten een bijscholing georganiseerd voor trainers van de eigen club en omliggende badmintonclubs om een beter zicht te krijgen op de werking en de technieken van KYU. Deze bijscholing werd gegeven door Jo Van Damme, topsportcoördinator bij Badminton Vlaanderen. Een volgend belangrijk onderdeel is integratie, wat de club ook erg hoog in het vaandel draagt. Zij hebben een afzonderlijke G-badminton afdeling voor kinderen met een verstandelijke beperking of autismespectrum stoornis. Zij krijgen extra ondersteuning tijdens de trainingen, waardoor zij op een fijne manier kunnen deelnemen naar hun mogelijkheid en wensen. Een laatste facet is cluborganisatie. Dat houdt onder andere in dat rackets ter beschikking worden gesteld voor mensen die graag een keertje gratis komen proberen. De club is bijzonder fier met de erkenning die ze heeft gekregen en ze spreken de ambitie uit hun jeugdwerking nog te verbeteren zodat ze dit hoogste label kunnen behouden in 2016. Meer info vind je op www.bchoogstraten.be (RB)


SPORT

Problemen voor Gelvoc heren 1 en dames 1 De heren 1 zijn goed bezig om zich te redden, maar ze zijn er nog niet helemaal. Voor de dames 1 van Gelvoc ziet het er echt niet goed uit.

Gelvoc Heren 1 DHM: Met de overwinning tegen Mechelen, een rechtstreekse concurrent deden jullie een fantastische zaak. Werner De Bie: Helemaal juist. Onze 1ste set was ondermaats, maar nadien hebben we het goed gedaan, mede door een sterk ingevallen Wouter Jansen met verdiende en deugddoende punten als gevolg. Feit dat we in Mechelen konden winnen deed extra deugd vermits ik ze thuis toch sterker vond dan tijdens de heenmatch in Hoogstraten. DHM: Tegen Sint-Janskring Herentals en Booischot, de twee koplopers in de competitie is het normaal dat er geen punten verdiend werden. Werner:1ste set in Sint Jans was op niveau , daarna lieten we te snel de schouders zakken. Daar had ik moeite mee en dat mag de komende weken niet opnieuw gebeuren. Inzet en enthousiasme moeten sterke punten van deze groep blijven. Booischot was te sterk. Zij verdienen de titel.

de redding een feit. Werner: Ik kijk niet naar 1 of 2 specifieke wedstrijden, al is de wedstrijd thuis tegen Oxaco uiteraard belangrijk. Tegen hen hebben we nog iets recht te zetten. Nadien volgen er met Wijnegem, Beerse en Loenhout niet te onderschatten tegenstanders. We zullen er honderd procent voor gaan. MAVOC Mechelen – Gelvoc 0–3 VC Sint-Janskring Herentals – Gelvoc 3 – 0 Mendo Booischot 4 – Gelvoc 3–0

DHM: Tegen Heidesmash haalden jullie nog eens een puntje. Mooi!? Thijs Mertens: Inderdaad. Vooral omdat het nog maar eens aantoont dat we tegen verschillende ploegen in de reeks punten kunnen pakken. Het is al vaak spannend geweest, maar jammer genoeg kwamen we vaak net dat beetje tekort. DHM: Met nog 4 matchen voor de boeg staan jullie nog steeds 4 punten achter de voorlaatste. Er moet dus zeker nog tweemaal gewonnen worden. Kan dit lukken? Thijs: Wel, op dit moment moet je realistisch zijn en toegeven dat het moeilijk wordt. Maar dat wil niet zeggen dat we er niet volop voor blijven gaan. Als we een keer het geluk aan onze kant hebben, is alles mogelijk. We zullen sowieso tot het einde knokken voor wat we waard zijn!

De wedstrijden: Zaterdag 19 maart 20.30u Gelvoc 1 – BVC Antwerpen Zaterdag 9 april 20.30u Geel-Zwart Wijnegem – Gelvoc 1 Zondag 16 april 14 uur BVMV Beerse 2 – Gelvoc 1 Zondag 23 april 16 uur WEK Loenhout – Gelvoc 1

VC Flamingo ‘s Heidesmasch – Gelvoc 1 3 – 2 Spinley Dessel 2 – Gelvoc 1 3–0 K Mortsel V– Gelvoc 1 3–1

Gelvoc Dames 1

DHM: Het staat onderin erg dicht bij mekaar. Van de 2 volgende wedstrijden moeten er minstens eentje gewonnen worden. Dan is

tweemaal gewonnen worden.

Tegen Heidesmash haalden de dames1 nog eens een puntje. Met nog 4 matchen voor de boeg staan zij nog steeds 4 punten achter de voorlaatste. Er moet minstens nog

De wedstrijden:

Zaterdag 19 maart 18 uur Gelvoc 1 – Bovoc Bouwel Zaterdag 9 april 18 uur Gelvoc 1 – Arvoc Arendonk Zaterdag 16 april 16.30u Voach Achterbos – Gelvoc 1 Zaterdag 16 april 18 uur VST Lions Gr-Turnhout – Gelvoc 1

Belangrijke overwinning voor Karin Donckers in Barroca d’Alva MINDERHOUT – Met het oog op deelname aan de Olympische Spelen in Rio over enkele maanden moesten er nog broodnodige punten gescoord worden voor de olympische ranking samengesteld door het FEI (Fédération Equestre Internationale). En die punten heeft Karin behaald in Barroca d’Alva in Portugal door een schitterende overwinning te boeken met Fletcha v/h Verahof in de driesterrenwedstrijd die doorging van twee tot zes maart. Vanuit het FEI kwam enkele dagen nadien het verlossende nieuws binnen. Karin behoort bij de gelukkigen die zich individueel wisten te plaatsen. Deze keer geen landenteam in de eventing wegens gebrek aan een goede score in verschillende kampioenschappen. In Portugal reed de Minderhoutse amazone feilloos naar de overwinning met haar elfjarige ruin Fletcha v/h Verahof. Na het dressuurgedeelte veroverde zij de leiding gevolgd door een foutloze cross en zonder strafpunten bij de jumping. De weg naar Rio ligt wagenwijd open en dit reeds voor haar zesde deelname aan de O.S.! Een droom voor iedere sporter! (rel)

Een gelukkige Karin heeft haar ticket op zak DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 71


SPORT

Paardensport - Gewestkampioenen in vorm Tussen eind november 2015 en eind februari 2016 werd er in de Blauwbossen te Minderhout gestreden voor de “schaal van de Stad Hoogstraten”. Dit is, zowel bij pony’s als bij paarden, een regelmatigheidscriterium over 10 proeven, waarbij de 8 beste uitslagen tellen voor de einduitslag. Bij de pony’s zijn er 2 rubrieken; enerzijds de rubriek “stijl” en anderzijds de rubriek “schaal van de Stad Hoogstraten”. Wij opteerden dit winterseizoen om met de pony’s 2 wedstrijden te rijden in de Blauwbossen te Minderhout en 3 in de Kraaienhorst te Brecht. In de rubriek stijl namen 17 combinaties uit ons Gewest het op tegen elkaar in 3 wedstrijden. Hiervan telden de 2 beste resultaten. Het werd spannend, want op de 3 wedstrijden hadden we 3 verschillende winnaars en 3 verschillende combinaties op plaats 2. Voor deze 6 geklasseerden werd er een mooie beker voorzien: 1. Twan Van Opstal met Parco van ’t Hollandhof uit Minderhout 2. Merel Braspenning met Diana uit Wortel 3. Joyce Van Den Bogerd met Naomi uit Meerle 4. Florence Van Herck met Hegelshof’s Bjorn uit Meer 5. Luna Moens met Tinka uit Meer 6. Emma Desmedt met Beukenhof’s Riana uit Minderhout Ook de schaal van de Stad Hoogstraten werd gewonnen door Twan Van Opstal, maar dit maal met zijn pony Oblix van ’t Hollandhof. Door deze overwinning werd Twan geselecteerd voor het Provinciaal Kampioenschap te Ranst. Dat de combinatie ook daar in grote vorm verkeerde, bewees Twan door Provinciaal Kampioen te worden in de rubriek stijl van de klasse DL! Uiteraard is hij hiermee geselecteerd voor het Nationale kampioenschap op 12 maart ’16 te Oud-Heverlee. Bij de paarden wordt enkel gestreden voor de rubriek “schaal van de Stad Hoogstraten”. Dit in 3 verschillende klassen, zijnde L (110 cm), M (120cm) en de Z (130cm). Traditioneel moet er bij ons in het Gewest zeer goed gereden worden om geselecteerd te worden voor het Provinciaal Kampioenschap in de klasse L en M. De klasse Z heeft immers met de door de Provincie ingerichte Z-indoors een apart circuit voor de selectie van hun Provinciaal Kampioenschap in de klasse Z. In de klasse L waren er 50 deelnemers en was het spannend tot de laatste proef. Het was pas ’s avonds op de einduitreiking wanneer de winnares door had dat ze ook echt gewonnen had! Dit jaar ging de schaal van de Stad Hoogstraten in de klasse L naar een overgelukkige Evelien Bevers uit Meer met haar paard Cantate Z. Zij hadden slechts 1 puntje meer dan Niels Fockaert uit Hoogstraten met zijn paard Cassandra. Het podium werd vervolledigd door Elke Vermeiren uit Meerle-Meerseldreef met haar paard Gonka-

Evelien Bevers, Tom Stoffelen en Niels Fockaert A. Marijke Bax (Wortel), Jos Van Looveren (Minderhout), Tinne Pillot (Minderhout), Marcel Janssen (Meerle-Meerseldreef) en Cis Van Der Linden (Meer) waren de naaste achtervolgers.

Fockaert met Hamlet uit Hoogstraten de schaal van de Stad Hoogstraten voor Dirk Vinckx uit Meer met zijn Equiline en Tom Snoeijs uit Minderhout met zijn paard Zidane.

17 kandidaten in de klasse M. Ook in de klasse M was het erg spannend en bleven er tot de laatste proef 3 combinaties in de running voor

Enkele weken later volgde vanuit Ranst heuglijk en uitzonderlijk nieuws. Tom Stoffelen uit Minderhout wist met zijn topper Birthe van ’t

Twan Van Opstal

Evelien Bevers

de overwinning. Op de laatste wedstrijd werden de 2 proeven gewonnen door Sabine Alders uit Meerle met haar Dorita, maar dat was net niet genoeg om Tom Stoffelen uit Minderhout met zijn paard Dublin VDB Z van de overwinning te houden. Dirk Vinckx werd in de klasse M 3de met zijn paard Idris.

Braunerhof zijn titel te verlengen in de klasse Z. Hopelijk kan hij dit vormpijl aanhouden op het Nationaal Kampioenschap te Oud-Heverlee op zondag 13 maart 2016.

In de Klasse Z kwamen er 16 combinaties aan de start. Ook hier werd het erg spannend. 6 verschillende combinaties wonnen 1 of meerdere proeven. Dit geeft aan dat de combinaties echt wel aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk won Niels

72 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Vanuit het Gewest willen wij alle prijswinnaars van harte proficiat wensen voor hun behaalde resultaat. De deelnemers willen wij bedanken voor hun sportiviteit. De gemoedelijkheid binnen onze sport moet blijven primeren op de prestaties, want winnen is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste… (Piet Desmedt)


SPORT

Kruisboog 6 meter – Voor het eerst in drie reeksen Het Verbond van Sint-Jorisgilden organiseert sinds 1988 een wintercompetitie op een afstand van zes meter. Al die jaren kwamen alle schutters in één en dezelfde reeks uit. Voor het eerst schoot men de afgelopen winterseizoen in drie reeksen, dus net zoals op de 61 meter in de ere, A en een B reeks. Met als gevolg dit in elke reeks een kampioen moest vieren. In de Ere reeks werd Glenn Brosens uit Meer kampioen. Glenn schoot een totaal van 690 punten. Hij werd, met slechts één punt verschil, gevolgd door: Dirk Brosens (Meer), Stan Konings (Sprundel), Igor Sevenans (Wortel), Adri Vermeiren (Meerle) en Vicky Rombouts (Meer). In de A-reeks was de strijd om de titel zowaar nog spannender. Zowel Marc Bleys uit Hoogstraten als Gilles Swaegers uit Castelré eindigden beiden op 678 punten. Dus moesten ze, met één kampschot, onder elkaar uitmaken wie de titel zou veroveren. Met dit kampschot was Marc Bleys de beste en meten kampioen. Ook voor de derde plaats moest er gekampt worden tussen Bart Geerts van Castelré en Jan Stoffels van Minderhout. Een kampschot in het voordeel van Bart. In de B-reeks ging de gilde van Meer met de drie ereplaatsen aan de haal. Jonas Aerts kon een voorsprong van vijf punten opbouwen. Jonas schoot in totaal 678 punten goed voor de kampioenstitel.

Bie Rombouts eindigde tweede met 673 punten voor Lotte Hereijgers derde met 665 punten. Per gilde was Meer te sterk met een totaal van 4.726 punten voor Meerle met 4698 en Loenhout met 4693. De drie koplopers werden gevolgd door Sprundel (4687), Minderhout (4668), Castelré (4657), Wortel (4637) en Hoogstraten met 4589 punten. In de groep van de senioren was Gustaaf Vissers

uit Wortel de betere schutter met 683 punten. André Bols ook uit Wortel behaalde 680 punten voor Toon Rombouts uit Meer met 678. In de jeugdcategorie waren Jonas Aerts uit Meer en Gillis Swaegers uit Castelré even sterk. Het bestuur besliste dan maar om dit jaar twee titels van jeugdkampioen toe te kennen. Jonas en Gillis dus samen op een eerste plaats met een totaal van 678 punten. Een derde plaats was er voor Bram van Looveren uit Loenhout met 644 punten. (FS)

Wisselbeker Van Aperen In de zes-meter wintercompetitie kruisboog stelt Arnold Van Aperen zes wisselbekers ter beschikking. Om hier beslag op te kunnen leggen moet de schutter een persoonlijk goed resultaat neerzetten maar het zijn wel de ploegpunten van de vijf beste schutters per vereniging die het eindtotaal voor de diverse wisselbekers bepalen. Persoonlijk waren Jos Leenaerts uit Rijkevorsel en twee schutters van de Verenigde Vrienden uit Meer, André Bols en Igor Sevenans, de beste met 100 op 100. Vijf schutters moesten maar één punt prijsgeven: Paul Adams, Harrie Aerts en Wim Hendrickx, alle drie uit Minderhout, Gust Brosens uit Meerle en Gust Vissers van de Verenigde Vrienden. Herman Aerts uit Minderhout was de eerste van vijf schutters met 98 punten.

De afgevaardigden van de verenigingen kwamen de wisselbekers in ontvangst nemen: staand van L naar R Toon Rombouts St-Joris Meer, Louis van Bergen Minderhout, Eddy Geets Castelré, Igor Sevenans Verenigde Vrienden Meer, Paul Adams Minderhout, zittend Alfons Paulussen Minderhout, Jan Rombouts St.-Joris Meer, Arnold van Aperen inrichter, Marcel Wouters Castelré.

Per ploeg won Minderhout met 492 punten dankzij de steunserie van 96 punten. De Verenigde Vrienden van Meer eindigden ook op 492 maar met steunserie van 94. Wortel werd derde met 489, Meer Sint-Joris (steun 95 + 95) en Rijkevorsel beide met 483 (steun 95 + 94) voor Castelré 479 en Gooreind met 465 punten. (fs)

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 73


SPORT

SPORTLAUREATEN 2015

Bert Martens, Nele Revyn en Maité Desmedt Op zaterdag 20 februari had de jaarlijkse sportlaureatenviering plaats, dit keer in de Rabboenizaal van het Spijker. Na het interview met schepen van sport Roger Van Aperen kwamen zoals elk jaar vele laureaten op het podium die in het jaar 2015 uitzonderlijke prestaties leverden, individueel of in teamverband. De sportraad van Hoogstraten koos de sportman, sportvrouw, sporttiener en sportploeg van 2015 en maakte die ook bekend nadat van de verschillende kandidaten een filmpje werd vertoond. Jef Koyen ontving de trofee van sportverdienste. En Raf Desmedt werd door burgemeester Tinne Rombouts in de bloemen gezet voor zijn jarenlange inzet in de ruitersport en de sportraad.

VERDIENSTE Raf Desmedt In september van vorig jaar gaf Raf Desmedt zijn ontslag als voorzitter van de sportraad. Hij was er lid van sinds 1984 met Stan Pauwels als voorzitter. Hij werd afgevaardigde voor de Sportraad voor ponyclub Sint Clemens uit Minderhout en werd verkozen voor de beheerraad vanuit de sectie ruiterij. Gedurende meer dan 30 jaar blijft hij deze vergaderingen op zeer regelmatige basis bijwonen. In 1994 werd Raf verkozen tot voorzitter. Als voorzitter vond hij niet enkel de vergadering van belang. Heel belangrijk was ook de bespreking na de vergadering. Als de vergadering dreigde uit te lopen, hield hij nauwgezet de klok in de gaten zodat er zeker om 22 uur konden worden afgerond. Raf heeft zich jarenlang ingezet voor de Sportraad, maar binnen de ruiterij heeft hij mogelijk nog meer verdienste. Hij kan gerust een pionier genoemd worden. Hij lag mee aan de basis van ponyclub en rijvereniging Sint Clemens. Als ruiter heeft hij prachtige prestaties neergezet. Zo werd hij met zijn legendarisch paard Urs Europees vicekampioen en later ook Nationaal kampioen in de hoogste klasse van LRV. Het jaar 2003 was organisatorisch gezien het hoogtepunt

voor hem. Hij was parcoursbouwer van het EK LRV op eigen bodem. Over deze organisatie wordt nu nog steeds gesproken. Grotendeels door de vrijwillige inzet van Raf is er rond de Blauwbossen een prachtige oefeninfrastructuur ontstaan. Dit heeft er waarschijnlijk mede voor gezorgd dat enkele jongeren schitterende uitslagen hebben behaald in de eventingsport. Eén van de hoogtepunten waren de Olympische Spelen in 1992 in Barcelona waar Karin Donckers en Jef Desmedt onder begeleiding van Raf Desmedt België op de wereldkaart plaatsten. Voor deze prestatie ontving deze olympische ploeg dat jaar de sportverdienste van Hoogstraten.

jaren organiseren ze een 1/8 triatlon aan de Mosten in Meer. Met de komst van het zwembad verleggen ook zij vele van hun trainingen naar het Hoogstraatse zwembad. Hozt Vanaf 1 februari duiken de leden van het kersverse Hoogstratens Zwem Team (HoZT) het water in. Nu Hoogstraten een eigen zwembad heeft, was het tijd voor een eigen zwemclub. De club wil zowel recreatieve zwemmers als competitiezwemmers meer kansen geven en hen op hun niveau opleiden.

Tot slot is Raf meer dan 20 jaar Gewestvoorzitter in de ruiterij geweest van het Gewest Hoogstraten. Een schatting doen naar het aantal vrijwilligers-uren is moeilijk, maar het zijn er meer dan 20.000… Dit is ongeveer 1 uur per dag, elke dag weer. We vermoeden zelfs dat het meer zal zijn. Dit is ongeveer vier en een half jaar non stop, dag in dag uit, vrijwilligerswerk voor de sport… Cijfers om even bij stil te staan. Als dank en erkenning voor deze inzet als vrijwilliger in de Sportraad en het verenigingsleven in Hoogstraten wilde het stadsbestuur de “Oorkonde van verdienste” aan Raf uitreiken. De sportraad zelf overhandigde symbolisch een chronometer.

Maite Desmedt

SPORTTAK Een nieuw item op de sportlaureatenviering was de sporttak in de kijker. Met de opening van het zwembad in 2015 kon het niet anders dan dat zwemmen en de drie zwemclubs in de kijker werden geplaatst. HRC De Hoogstraatse reddersclub bestaat al sinds het jaar 1990. De club staat open voor iedereen die op een vlotte manier 100 meter kan zwemmen. Elk jaar organiseren ze minstens 1 rescue-bootcamp voor kinderen. Hierin leren nieuwe leden de basisvaardigheden. Wekelijkse trainingen zijn er nu in Sportoase Stede Akkers te Hoogstraten. Elk jaar voorzien ze ook enkele speciale trainingen: thematrainingen, openwatertrainingen, boottrainingen, enz. Meetria is een triatlonvereniging. Sinds enkele

74 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

SPORTTIENER Voor de titel van sporttiener ging het tussen Anne-Sophie Bremans en Maité Desmedt. Deze laatste mocht zich sporttiener 2015 noemen. Het lid van Ponyclub Sint Clemens uit Minderhout werd provinciaal kampioen en zij lukte er ook in om nationaal kampioen dressuur in de hoogste reeks DL2 bij de pony’s te worden, iets waar nog nooit iemand van ons Gewest Hoogstraten in gelukt was. Anne-Sophie behaalde bij het veldlopen de eerste plaats bij de criteriumcross KAVVV in de categorie Benjamin meisjes. Dit is een regelmatigheidsprijs over 6 crossen.


SPORT

SPORTVROUW Nele Revyn

Drie dames waren genomineerd voor de titel van sportvrouw van het jaar. De sportvrouw van het jaar 2013, Heleen Adams, werd opnieuw voorgedragen. Zij is een talentvolle triatlete uit Minderhout. Zij maakt deel uit van het topsportteam van de Antwerpse triatlonclub Atriac. Zij werd met haar dames Atriacteam Belgisch kampioen ploegentriatlon. Verder won Heleen in 2015 de prestigieuze "Antwerp Triatlon". Karin Donckers werd al verschillende keren verkozen tot sportvrouw van het jaar. Zij is professioneel met deze sport bezig en had opnieuw een ongelooflijk sterk jaar achter de rug. We zouden haar vele mooie prestaties nog eens kunnen vermelden, maar ze moest dit jaar de duimen leggen voor Nele Revyn. Ook zij is net als Karin lid van rijvereniging Sint Clemens uit Minderhout. Zij behaalde een 22ste plaats op het Europees Kampioenschap te Bialy Bor Polen en werd er 4de met het team na grootmachten als Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittanië. Waarschijnlijk was het behalen van deze prestaties op haar jonge leeftijd voor de jury van doorslaggevend belang.

SPORTVERDIENSTE

SPORTMAN

Jef Koyen

Bert Martens

Igor Sevenans is een schutter met kruisboog op een afstand 20meter. Hij is lid van de Verenigde Vrienden uit Meer. Hij werd kampioen van de Kempische Bond en was winnaar van de Grote Prijs der Kempen. Hij werd 2de in het provinciaal kampioenschap en 3de in het kampioenschap van België. Erik Scharpé trok hij naar het Amazon Rainforest in Brazilië voor de UVU Jungle marathon, de zwaarste marathon ter wereld. Hij behaalde individueel een 10de plaats met een 1ste plaats per ploeg in dezelfde wedstrijd. De titel ging naar Bert Martens. Hij behaalde in zijn eerste Ironman, de zwaarste in zijn soort, een 54ste plaats in de fantastische tijd van 9 uur en 16 minuten. Hij was 4de Belg.

SPORTPLOEG

Jef Koyen wordt dit jaar 67 en woont in Meersel Dreef. Hij behaalde het diploma van instructeur eerste klas, waardoor hij heel wat Meerlese en Dreefse ruiters de kunst van het paardrijden aanleerde. Hij is reeds 55 jaar lid van De Marckeruiters van Meersel-Dreef. Hij werd beloond met een ’Gouden Ruiter’ voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Hij was 45 jaar bestuurslid, 40 jaar commandant van de ruiters en 10 jaar ponycommandant. Voor zijn jarenlange staat van dienst voor de ruiterij in de Noorderklempen, als ruiter, als commandant en als instructeur, verdient hij de trofee van sportverdienste 2015. Wij feliciteren alle laureaten met hun fantastische prestaties in het voorbije jaar. Blijf Hoogstraten op de kaart zetten. (rb)

Meisjes miniemen Gelvoc

HET EERSTE BLAD WAARAAN JE DENKT!

De meisjes van miniemen 2 van Gelvoc met trainster Leen Lanslots zijn Zoë Hillen, Julie Weyns, Renée Groenendijk, Jelle Laurijssen, Sien De Beck en Annoa Depauw. Ze hebben een ongelooflijk seizoen gespeeld. Ze wonnen al hun volleybalwedstrijden en gaven slechts 2 sets prijs. Het was een sterk samenhangend team dat gedurende het seizoen beter en beter werd. De trouwe supporters zorgden daarbij voor een totaalbeleving.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 75


76 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND


Hoogstraatsefilippine

-

met medewerking van Standaard Boekhandel

Vul het diagram in aan de hand van de omschrijvingen. In het diagram geldt dat gelijke cijfers gelijke letters zijn. De letters in de grijze balk vormen van boven naar beneden de oplossing. Cryptische tip: op 21 april worden ze in het zonnetje gezet 1 – In dit schooltje huwden de kindjes ‘voor de frim’ 2 – Reed als eerste ooit door Hoogstraten met een zelfsturende Tesla (4,7) 3 – De nieuwe verfwinkel in Hoogstraten 4 – Vijf jaar pastoor in Meer 5 – Koop ‘snel’ dit biljet van de Nationale Loterij! 6 – Wordt op 24 mei eredoctor aan de Universiteit Hasselt (4,8) 7 – ‘Gelijke Mafkezen’ bij de finalisten van de Rock Rally (5,6) 8 – Waar de torenklok bleef stille staan... 9 – Manier om van zijn tweedehandsspullen af te geraken 10 – Op 15 april in Tooghuis 11 – Schepen van Mobiliteit: Marc ... 12 – Sportvrouw van het jaar (4,5) 13 – Peter van het Cycling@school project van het Klein Seminarie en wielrenner in de ploeg Lotto-Soudal (5,6)

1

1 2 9

4 9

6

7 9

9 10 12

8

5

11

2

3

2

11

7

5

7

2

8

4

10

2

9

3

5

11

8

5

4

4 5

10

5

5

6

4

5

5

4

7

9

8

2

3

6

11

9

1

9

8

5

8

2

6

8

3

8

WIN EEN STANDAARD - BOEKENBON T.W.V. Uit de vele inzendingen toch weer maar één winnaar. Deze keer is het Sophie Rombouts van de Thijsakker in Hoogstraten. Het te zoeken woord was paasboodschap. Maar we geven nog een speciale vermelding voor mevr. Govaerts-V.D. Akker uit Meerle die de oplossing liet brengen door haar paaskuikentjes. Als extra prijsje ontving zij ondertussen een handvol paaseitjes vanwege de redactie. Prachtig gedaan!

8

5

7

13

2

5

4

8

8

1

4

2 7

7

9

10

€35

Wil jij ook een boekenbon winnen bij de Standaard Boekhandel? Stuur dan de juiste oplossing (één woord) van bovenstaande filippine naar redactie@demaand.be of stuur een brief(kaart) naar De Hoogstraatse Maand, Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten. Een briefje in de bus mag ook. (lvr)

VERKOOPPUNT

Vrijheid 147 - 2320 Hoogstraten - Tel.:03 314 39 06 sb.hoogstraten@standaardboekhandel.be Open van 9.00 - 18. 00 u - Zondag gesloten

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 77


In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten Géén zaalhuur!

• Fiets / Wandelcafé • Terras • Feesten en partijen • Barbecues

De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre T.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

TENTOONSTELLINGEN Van 26 maart tot 19 juni PORTRETFOTOGRAFIE tijdens DE GROOTE OORLOG, tentoonstelling in het Stedelijk museum. Van 5 april tot 2 mei SCHILDERWERKEN VAN HARRY VAN VREE in LDC Stede Akkers alle dagen van 9.30 tot 16 uur

HOOGSTRATEN Zaterdag 2 april RAF WALSCHAERT met “Jongen Toch”, in de Rabboenizaal Zaterdag 2 april TJE NEW MEN met tribute aan Randy Newman in zaal CeCilia Maandag 4 en donderdag 7 april ZWEMFESTIJN. Samen het zwembad Stede Akkers ontdekken vanaf 13.30 tot 16 uur Van maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 april TENNIS 5-DAAGSE van 10 tot 16 uur bij tennisclub De Vrijheid, Achtelsestraat 72 Donderdag 7 april EMILIE MY DEAR om 20.30 uur in OudHoogstraeten Vrijdag 8 april HOCKEY INITIATIE van 13 tot 14.30 uur op de terreinen achter de Zevensprong. Zondag 10 april INSTALLATIE PASTORALE EENHEID in de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten Maandag 11 april PROPER EN PUUR door Ilse Landuyt. Een vrolijk verhaal van persoonlijke hygiëne doorheen de geschiedenis om 20 uur in het Begijnhof nr. 40. Dinsdag 12 april WORKSHOP KOKEN, Alles op een stokje! Van 19 tot 22 uur in VTI Spijker (Hotelschool). Organisatie KVLV Vrijdag 15 april ROCK-‘N-ROLLTOUR met Ruby Sundays in café Tooghuis.

78 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

Zaterdag 16 en 23 april HOOGSTRATOPOLIS, Voorstelling op 13.30 en 16 uur in de Bib. Inschrijven hoogstraten@ bibliotheek.be Zondag 16 april BORDERBRASS IN CONCERT met een gevarieerd programma om 19.30 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Zondag 17 april PAXBRUNCH. In schrijven kan tot 11 april Zondag 17 april HIRAKEN CUP georganiseerd door de Karateclub Hiraken Hoogstraten vanaf 9 uur in het Klein Seminarie Zondag 17 april THOMAS OSPITAL om 16 uur in de SintKatharinakerk Zondag 17 april TRIOCONCERT met brassband, harmonie en bigband om 14 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Maandag 18 en 25 april HOOGGEVOELIGHEID, vermoeidheid en zelfzorg, Cursus telkens van 18 tot 20.30 uur in de Bib. Dinsdag 19 april WORKSHOP KOKEN, Snel en simpel! Van 19 tot 22 uur in VTI Spijker, Gelmelstraat. Organisatie KVLV Dinsdag 19 april MET VALLEN EN OPSTAAN, valpreventie van 13.30 tot 15.30 in LDC Stede Akkers Woensdag 20 april KUNST VOOR BEGINNERS, eerste van vijf avonden telkens om 20 uur in de Bib Donderdag 21 april EETPROPLEMEN voor mensen met ASS, lezing door Thomas Fondelli om 19.30 in zaal Pax. Donderdag 21 april MOEDER EN KIND in Afghanistan en Pakistan door Wendy Marijnissen om 20 uur in de Salm-Salmmolen Zaterdag 23 april JAARCONCERT door jeugdorkest Jocatho en fanfare Sint-Catharina om 19.30 uur in zaal Pax


Zondag 24 april BENEFIETCONCERT t.v.v de kapel van het Klein Seminarie om 8.15 uur Zondag 24 april OPENING TOERISTISCH SEIZOEN met een specialiteitenmarkt voor het stadhuis, een kunst & ambachtenmarkt op het begijnhof enz. Zondag 24 april ERFGOEDDAG met een tentoonstelling en theater rond rituelen, een demonstratie oude fototoestellen en het telegram Zondag 24 april VLAAMSE MOLENDAG met openstelling van de Salm-Salmmolen en de Laermolen van 10 tot 18 uur. Zondag 24 april BOUW, INNOVATIE EN MAATSCHAPPIJ, ontbijt en lezing in VITO Hoogstraten vanaf 8.15 uur. Dinsdag 26 april OPENDEUR DIGIDAK van 14 tot 16 uur in LDC Stede Akkers Vrijdag 29 april VERLICHTE AVONDMARKT van 17 tot 22 uur in het centrum. Zondag 1 mei GARAGEVERKOOP georganiseerd door KWB en de Gezinsbond van 9 tot 15 uur Zaterdag 30 april RIK MERCELIS om 20.30 uur in zaal CeCilia

MEER Zaterdag 2 april FRISCO IN DEN DISCO vanaf 21 uur fuif in de lokalen van de Chiro Zondag 3 april EETFESTIJN van 11.30 tot 13 en van 13 tot 14.30 in de lokalen van de Chiro SPEKTAKELNAMIDDAG vanaf 14 uur bij de lokalen van de Chiro Dinsdag 5 april ROLLEN, HOLLEN, DOLLEN van 9.30 tot 12 en van 13.30 tot 16 uur in De Meerpaal, Terbeeksestraat. Donderdag 7 april REGIOSPORTDAG vanaf 8.30 uur in De Mosten. Info sportieve.gemeente@kontich.be Woensdag 13 april TUINMEUBELEN in de Kringwinkel, dagelijks van 10 tot 17 uur

Zondag 24 april ANTIEK- EN VLOOIENMARKT van De Eendracht in de parochiezaal. Van 9 tot 12 uur voorverkoop. Verkoop per opbod vanaf 13.30 uur. Zondag 24 april GARAGEVERKOOP van 9 tot 16 uur? Inschrijven voor 10 april. Info KWB roger.embrechts@telenet.be

MEERLE Woensdag 6 april PAARDENFUN VOOR KINDEREN van 13 tot 16 uur in SpiegelendPaard, Oosteneind 6. Info martine.brosens@spiegelendpaard.be Zondag 10 april 18 DE GRENSWANDELING over 7, 13, 17 en 23 km. Vertrek tussen 7.30 en 15 uur aan de parochiezaal Zondag 17 april GARAGREVERKOOP van 9 tot 16 uur. Info Gemeenteplein 200

MEERSEL-DREEF Zondag 17 april KOFFIECONCERT door verschillende fanfares om 11 uur in Dorpshuis De Leeuwerik in Galder. Zaterdag 30 april KAARSKENSPROCESSIE om 20 uur

MINDERHOUT Maandag 4 april TAFELTENNIS INITIATIE van 10 tot 12 uur bij Tafeltennisclub Minderhout in de Schoolstraat

WORTEL Woensdag 6 april HEER-L‘EI’-KE PAASBRUNCH van 9 tot 13 uur in Worteldorp 13.

199

Donderdag 7 en vrijdag 8 april TENNIS en OMNISPORT 2-DAAGSE telkens vanaf 10 uur in tennisclub De Langenberg. Een organisatie van het stadsbestuur Zondag 17 april FOTO-EXCURSIE naar de Bolkse Dijk. Vertrek om 8 uur aan ’t Bolks Heike Zaterdag 23 april LENTECONCERT om 14.30 uur in de parochiekerk, georganiseerd door leerlingen van de Academie voor Muziek en Woord.

DE HOOGSTRAATSE MAAND - APRIL 2016 - 79


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

APOTHEKERS Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur

www.apotheek.be Voor de wachtdienst overdag van 9 tot 22 uur en ’s nachts van 22 tot 9 uur ’s morgens

BEL 0903 99 000 0,50 euro/minuut Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5 2310 Rijkevorsel www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52 Tel. (vast) 03 314 09 04 info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44. WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleegkundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen: Van Otten Heidi Koyen Els Segers Nele Aernouts Anke Geerts Lia Bartholomeeuwen Liesbeth Adams Lieve Lambregts Linda Leys Nele Geerts Inge Van Doninck Maria Van Looveren Sandra Dirks Els Van Bouwel Ilse Rombouts Kristel Van Der Eycken Inne Boonen Liesbet De Busser Edith Tomby Hella Mia Vervoort Haest Vera

0486 37 45 27 0476 43 07 55 0494 92 32 27 0479 34 68 03 0498 64 53 80 0474 38 25 23 0479 43 53 89 0476 94 31 15 0499 29 77 86 0478 64 81 61 0498 29 49 17 0478 21 84 00 0474 36 08 84 0497 92 20 00 0474 26 14 41 0478 23 52 89 0478 50 09 75 0477 17 58 06 0478 42 08 13 0478 42 49 34 0497 94 46 23

Zelfstandige vroedvrouwen: Christiaensen Nathalie Sandra Martens

0494 86 93 84 0473/25.91.92

80 - APRIL 2016 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

ZATERDAGWACHT Zaterdag 2 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 9 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Horsten,Vrijheid 98 te Hoogstraten, tel.: 03 314 57 24 Zaterdag 16 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Swaenen, Worteldorp 11 te Wortel, tel.:03 314 38 68 Zaterdag 23 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 Zaterdag 30 april van 9 tot 12.30 uur Apotheek LIoyds, Minderhoutdorp 40 te Minderhout, tel.: 03 314 40 74 Zaterdag 7 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 14 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Swaenen, Worteldorp 11 te Wortel, tel.:03 314 38 68

KOPIJ De volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand verschijnt op

donderdag 28 april 2016

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 12 APRIL redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten

INHOUD- april 2016 Column............................................................ 2 Miel Horsten – Interview................................ 3 Met zelfsturende auto door Hoogstraten ...... 10 Hoogstraten VV & Beerschot ..................... 13 Colora, de nieuwe verfwinkel ...................... 17 Bart Rombouts – 5 jaar pastoor ................... 18 Installatie Pastorale Eenheid ........................ 19 Ilse Oostvogels – theatermaker..................... 20 Stedenband Benin ........................................ 22 Ook Dat Nog................................................. 23 DEZE MAAND............................................ 25 DORPSLEVEN – Hoogstraten .................... 35 DORPSLEVEN – Hoogstr. - Dorpsraad....... 46 DORPSLEVEN – Wortel.............................. 51 DORPSLEVEN – Wortel - Dorpsraad.......... 52 DORPSLEVEN – Minderhout...................... 56 DORPSLEVEN – Minderh. - Dorpsraad...... 58 DORPSLEVEN – Meersel - Dreef............... 61 DORPSLEVEN – Meerle............................. 63 DORPSLEVEN – Meer................................ 65 SPORT.......................................................... 68 Sportlaureaten............................................... 74 Halve Eeuw Geleden .................................... 76 Filippine – raadsel ........................................ 77 Agenda.......................................................... 78 Wachtdiensten............................................... 80


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.